WorldWideScience

Sample records for roll petajate professionaalses

 1. Õpetajate professionaalse arengu uurimine : kuidas muuta eelarvamuslikud tõekspidamised arengupotentsiaaliks / Katrin Poom-Valickis

  Poom-Valickis, Katrin

  2003-01-01

  Õpetajate veendumuste ja tõekspidamiste roll pedagoogilises teadmises. Kutsetõekspidamiste kujunemine ja kujundamine. Täiendkoolitusel osalenud õpetajate seas läbi viidud uuringust metafooride kasutamisest õpetajate eelarvamuslike tõekspidamiste selgitamisel. Uuringus õpetajate arusaamadest ja veendumustest õpetamisel paluti õpetajatel leida metafoor, mis iseloomustaks õpetamist ja õpetaja rolli õpetamisel. Takistavate eelarvamuste muutmine arengupotentsiaaliks

 2. Õpetajate professionaalse arengu uurimine : kuidas muuta eelarvamuslikud tõekspidamised arengupotentsiaaliks / Katrin Poom-Valickis

  Poom-Valickis, Katrin

  2003-01-01

  Õpetajate veendumuste ja tõekspidamiste roll pedagoogilises teadmises. Kutsetõekspidamiste kujunemine ja kujundamine. Täiendkoolitusel osalenud õpetajate seas läbi viidud uuringust metafooride kasutamisest õpetajate eelarvamuslike tõekspidamiste selgitamisel. Uuringus õpetajate arusaamadest ja veendumustest õpetamisel paluti õpetajatel leida metafoor, mis iseloomustaks õpetamist ja õpetaja rolli õpetamisel. Takistavate eelarvamuste muutmine arengupotentsiaaliks

 3. Õpetaja professionaalse rolli internaliseerimise hindamine õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilaste hulgas

  Äli Leijen

  2013-10-01

  Full Text Available Artiklis tutvustatakse õpetaja professionaalse rolli internaliseerimise uurimiseks loodud testi. Õpetaja professionaalse identiteedi kujunemist võib käsitleda vastava sotsiaalse rolli internaliseerimisena, mis võib leida aset ainult sotsiokultuurilises kontekstis, pakkudes personaalse kultuuri loomiseks semiootiliselt vahendatud teavet (Valsiner & Rosa, 2007. Semiootilise materjali vahendamist isiku ja keskkonna vahel saab kirjeldada internaliseerimise ja eksternaliseerimisena (Valsiner, 2001. Kirjeldatava testi puhul kasutati isiku ja keskkonna dialoogi mõtestamiseks intrapsüühilisel tasandil dialoogilise mina teooriat (Hermans & Hermans-Konopka, 2010, mis võimaldab jälgida isiku aktuaalseid rolle, nende seoseid ja muutumist.Tutvustatava testi koostamisel tugineti Kullasepa (2008 ning Leijeni ja Kullasepa (2013a loodud mõõtevahenditele. Test koosneb üheksast ülesandest, kus vastajal tuleb õpetajatööga seotud dilemma kirjelduse põhjal nimetada ja seletada vastavas olukorras tekkivaid tundeid.Uuringus osales 109 õpetajakoolituse üliõpilast. Eeldati, et õpetajakoolituses kaugemale jõudnud ja suurema pedagoogilise töö kogemusega isikute vastused väljendavad enam professionaalse rolli omaksvõtmist. Tulemused kinnitasid nimetatud seost töökogemuse ja professionaalse rolli omaksvõtmise vahel. Suurema töökogemusega üliõpilaste vastused kajastasid teistega võrreldes sagedamini internaliseeritud professionaalset mina-positsiooni. Summary

 4. Õpetajate õpetajate jälgedes / Endel Jeeberg

  Jeeberg, Endel

  2006-01-01

  Hageri Kõrgema Rahvakooli juhatajast, Tartu Õpetajate Seminari ja Haapsalu Õpetajate Seminari ning Läänemaa Õpetajate Seminari õpetajast Aleksander Lindist, kelle sünnist möödub tänavu 120 aastat

 5. Pedagoogiliste baasteadmiste roll õpetajate professionaalses arengus / Leida Talts

  Talts, Leida

  2003-01-01

  Artiklis käsitletakse pedagoogiliste baasteadmiste rolli õpetaja kutsearengus, tuginedes mõnigatele näidetele klassiõpetajate koolituses. Pedagoogiliste baasteadmiste all käsitletakse eeskätt õpetajale olulisi kutseoskusi: oskust seada eesmärke ja valida nende realiseerimiseks õiged vahendid ning hinnata tulemust vastavalt seatud eesmärkidele

 6. Pedagoogiliste baasteadmiste roll õpetajate professionaalses arengus / Leida Talts

  Talts, Leida

  2003-01-01

  Artiklis käsitletakse pedagoogiliste baasteadmiste rolli õpetaja kutsearengus, tuginedes mõnigatele näidetele klassiõpetajate koolituses. Pedagoogiliste baasteadmiste all käsitletakse eeskätt õpetajale olulisi kutseoskusi: oskust seada eesmärke ja valida nende realiseerimiseks õiged vahendid ning hinnata tulemust vastavalt seatud eesmärkidele

 7. Õpetaja professionaalne areng laiendatud kogukonnas : õpetaja õppimine ja teadmusloome laiendatud professionaalses kogukonnas e-portfoolio toel / Kairit Tammets

  Tammets, Kairit

  2011-01-01

  Laiendatud professionaalse kogukonna ideest ning teoreetilisest õppimise ja teadmusloome mudelist, mis põhineb Nonaka ja Takeuchi teadmusjuhtimise SECI mudelil ning on kohandatud Eesti õpetajakoolitusega koos tehnoloogiliste võimalustega

 8. Õpetaja professionaalne areng laiendatud kogukonnas : õpetaja õppimine ja teadmusloome laiendatud professionaalses kogukonnas e-portfoolio toel / Kairit Tammets

  Tammets, Kairit

  2011-01-01

  Laiendatud professionaalse kogukonna ideest ning teoreetilisest õppimise ja teadmusloome mudelist, mis põhineb Nonaka ja Takeuchi teadmusjuhtimise SECI mudelil ning on kohandatud Eesti õpetajakoolitusega koos tehnoloogiliste võimalustega

 9. Õpetajate Seminar ühines Tartu Ülikooliga / Marja Kuusk

  Kuusk, Marja

  2001-01-01

  Tartu Õpetajate Seminar kannab 1. juulist̀ 2000 Tartu Ülikooli õpetajate seminari nime, sest haridusministeerium ja Tartu Ülikool sõlmisid lepingu kahe õppeasutuse ühinemise kohta. 26. juunil sõlmitud lepingu kohaselt võtab Tartu Ülikool üle kõik Tartu Õpetajate Seminari üliõpilased, kes saavad jätkata oma õpinguid samade õppekavade järgi. Kooli lõpetades antakse neile Tartu Ülikooli diplom

 10. Õpetajate miinimumpalk tõuseb pea veerandi võrra / Priit Rajalo

  Rajalo, Priit, 1975-

  2005-01-01

  Haridus- ja teadusministeeriumi teatel tõuseb alates 2006. aastast õpetajapalga alammäär 23 protsendi võrra. Riigikogu liikme Helmer Jõgi hinnangul võib õpetajate alampalga piirmäära tõus tekitada väiksemates omavalitsustes sotsiaalseid pingeid, kuna tekitab liiga suuri palgalõhesid. Tabel: Õpetajate miinimumpalk (bruto)

 11. Kanal 2 asendab "Õpetajate toa" uue sarjaga / Liivi Shein

  Šein, Liivi

  2003-01-01

  13-osaline "Revolutsiooni sünd" : režissöör Esko Rips : produtsent Kaido Veermäe : Rudolf Konimois Film. Kajastab noortefilmi "Sigade revolutsioon" võtteperioodi. "Õpetajate tuba" jätkub kevadel

 12. Rolling Uphill

  Cross, Rod

  2017-01-01

  In a recent letter to this journal, Mungan noted that translational energy can be converted into gravitational potential energy when an object is projected vertically, but rotational energy is not usually converted in this manner. As an exception, he gave an example where "a ball initially rolling without slipping will travel higher up a…

 13. Cross Shear Roll Bonding

  Bay, Niels; Bjerregaard, Henrik; Petersen, Søren. B;

  1994-01-01

  The present paper describes an investigation of roll bonding an AlZn alloy to mild steel. Application of cross shear roll bonding, where the two equal sized rolls run with different peripheral speed, is shown to give better bond strength than conventional roll bonding. Improvements of up to 20......-23% in bond strength are found and full bond strength is obtained at a reduction of 50% whereas 65% is required in case of conventional roll bonding. Pseudo cross shear roll bonding, where the cross shear effect is obtained by running two equal sized rolls with different speed, gives the same results....

 14. Analysis of CVC roll contour and determination of roll crown

  Guang Xu; Xianjun Liu; Jiarong Zhao; Junwei Xiong

  2007-01-01

  Mathematical analysis of continuous variable crown (CVC) roll contour used in CSP production line was conducted and the roll contour function of CVC roll was obtained. The validation with actual CVC roll contour shows that the calculation values of the roll contour function and the actual roll contour parameters given by equipment provider are the same, which proves that the roll contour function of CVC rolls given in this article is correct. The nonlinear relationship between the roll crown of CVC rolls and roll shift amounts was deduced. The concept of crown extremum was given.

 15. Rolling Shutter Motion Deblurring

  Su, Shuochen

  2015-06-07

  Although motion blur and rolling shutter deformations are closely coupled artifacts in images taken with CMOS image sensors, the two phenomena have so far mostly been treated separately, with deblurring algorithms being unable to handle rolling shutter wobble, and rolling shutter algorithms being incapable of dealing with motion blur. We propose an approach that delivers sharp and undis torted output given a single rolling shutter motion blurred image. The key to achieving this is a global modeling of the camera motion trajectory, which enables each scanline of the image to be deblurred with the corresponding motion segment. We show the results of the proposed framework through experiments on synthetic and real data.

 16. CISM Course on Rolling Contact Phenomena

  Kalker, Joost

  2000-01-01

  Preface.- Rolling Contact Phenomena - Linear Elasticity.- Finite Element Methods for Rolling Contact.- Plastic Deformation in Rolling Contact.- Non-Steady State Rolling Contact and Corrugations.- Modelling of Tyre Force and Moment Generation.- Rolling Noise.- Lubrication

 17. High-speed steel rolls used for cold rolling

  QU Haixia; WU Qiong; SUN Dale

  2015-01-01

  During cold rolled production of steel,each change of rolls causes a halt in production and affects the roll’s grinding maintenance and consumption.Consequently,rolls are very critical to the costs of steel production. Besides the rolling accidents,surface quality problems,including inhomogeneous wear and a decrease of the surface roughness of the rolls are other main reasons for outage and a change of the rolls.Therefore,safe rolls,with superior wear resistance and roughness retentivity will be a future trend in the cold rolling steel industry.In this study,the property characteristics and in-service performance of high-speed steel(HSS)cold rolling work rolls at Baosteel are discussed.The results of this study indicate that in-service performance of HSS cold work rolls has an improvement over conventional rolls.Implementation of HSS work rolls will prolong the rolling campaign and improve the rolling stability,thus,the cost of cold rolling production can be better controlled.

 18. Quantum dice rolling

  Aharon, N.; Silman, J.

  2009-01-01

  A coin is just a two sided dice. Recently, Mochon proved that quantum weak coin flipping with an arbitrarily small bias is possible. However, the use of quantum resources to allow N remote distrustful parties to roll an N-sided dice has yet to be addressed. In this paper we show that contrary to the classical case, N-sided dice rolling with arbitrarily small bias is possible for any N. In addition, we present a six-round three-sided dice rolling protocol, achieving a bias of 0.181, which inco...

 19. Rolled-Up Metamaterials

  Stephan Schwaiger

  2012-01-01

  Full Text Available In this paper we review metamaterials fabricated from self-rolling strained metal-semiconductor layer systems. These systems relax their strain upon release from the substrate by rolling up into microtubes with a cross-section similar to a rolled-up carpet. We show that the walls of these microtubes represent three-dimensional optical metamaterials which so far could be used, for example, for the realization of broadband hyperlenses, fishnet metamaterials, or optically active three-dimensional metamaterials utilizing the unique possibility to stack optically active semiconductor heterostructures and metallic nanostructures. Furthermore, we discuss THz metamaterials based on arrays of rolled-up metal semiconductor microtubes and helices.

 20. Rolling at small scales

  Nielsen, Kim L.; Niordson, Christian F.; Hutchinson, John W.

  2016-01-01

  The rolling process is widely used in the metal forming industry and has been so for many years. However, the process has attracted renewed interest as it recently has been adapted to very small scales where conventional plasticity theory cannot accurately predict the material response. It is well....... Metals are known to be stronger when large strain gradients appear over a few microns; hence, the forces involved in the rolling process are expected to increase relatively at these smaller scales. In the present numerical analysis, a steady-state modeling technique that enables convergence without...... dealing with the transient response period is employed. This allows for a comprehensive parameter study. Coulomb friction, including a stick-slip condition, is used as a first approximation. It is found that length scale effects increase both the forces applied to the roll, the roll torque, and thus...

 1. Rolling Regressions with Stata

  Kit Baum

  2004-01-01

  This talk will describe some work underway to add a "rolling regression" capability to Stata's suite of time series features. Although commands such as "statsby" permit analysis of non-overlapping subsamples in the time domain, they are not suited to the analysis of overlapping (e.g. "moving window") samples. Both moving-window and widening-window techniques are often used to judge the stability of time series regression relationships. We will present an implementation of a rolling regression...

 2. Rolling resistance of tires

  Junio, M.; Roesgen, A.; Corvasce, F. [Goodyear Technical Center Luxembourg, Colmar-Berg (Luxembourg)

  1999-07-01

  After a review of the contribution of tire rolling resistance to fuel economy, the tire rolling resistance is defined and measurement methods discussed. The significant effects of the 'external' factors such as load, inflation, temperature, speed, etc. that are not controlled by the tire developers, are reviewed. Tire construction changes that reduce deformations and compound changes reducing hysteresis are discussed and information is provided on what has been achieved so far and what might be done in the future. (orig.)

 3. NUMERICAL EVALUATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE ROLLING MILL ROLLS

  José Claudino de Lira Júnior

  2013-06-01

  Full Text Available In hot rolling processes occur changes in the profile of the rolling mill rolls (expansion and contraction and constant wear due to mechanical stress and continuous thermal cycles of heating/cooling caused by contact rolled material- working roll and the cooling system by water jets in their surface, decreasing their lifetime. This paper presents a computational model to simulate the thermal performance of rolling mill rolls. The model was developed using the finite volume method for a transient two-dimensional system and allows calculating the temperature distribution of the rolling mill rolls under various conditions of service. Here it is investigated the influence of flow rate and temperature of the cooling water on the temperature distribution. The results show that the water temperature has greater influence than the water flow to control the surface temperature of the cylinders.

 4. Rolling Force and Rolling Moment in Spline Cold Rolling Using Slip-line Field Method

  ZHANG Dawei; LI Yongtang; FU Jianhua; ZHENG Quangang

  2009-01-01

  Rolling force and rolling moment are prime process parameter of external spline cold rolling. However, the precise theoretical formulae of rolling force and rolling moment are still very fewer, and the determination of them depends on experience. In the present study, the mathematical models of rolling force and rolling moment are established based on stress field theory of slip-line. And the isotropic hardening is used to improve the yield criterion. Based on MATLAB program language environment, calculation program is developed according to mathematical models established. The rolling force and rolling moment could be predicted quickly via the calculation program, and then the reliability of the models is validated by FEM. Within the range of module of spline m=0.5-1.5 mm, pressure angle of reference circle α=30.0°-45.0°, and number of spline teeth Z=19-54, the rolling force and rolling moment in rolling process (finishing rolling is excluded) are researched by means of virtualizing orthogonal experiment design. The results of the present study indicate that:the influences of module and number of spline teeth on the maximum rolling force and rolling moment in the process are remarkable;in the case of pressure angle of reference circle is little, module of spline is great, and number of spline teeth is little, the peak value of rolling force in rolling process may appear in the midst of the process;the peak value of rolling moment in rolling process appears in the midst of the process, and then oscillator weaken to a stable value. The results of the present study may provide guidelines for the determination of power of the motor and the design of hydraulic system of special machine, and provide basis for the farther researches on the precise forming process of external spline cold rolling.

 5. Spray Rolling Aluminum Strip

  Lavernia, E.J.; Delplanque, J-P; McHugh, K.M.

  2006-05-10

  Spray forming is a competitive low-cost alternative to ingot metallurgy for manufacturing ferrous and non-ferrous alloy shapes. It produces materials with a reduced number of processing steps, while maintaining materials properties, with the possibility of near-net-shape manufacturing. However, there are several hurdles to large-scale commercial adoption of spray forming: 1) ensuring strip is consistently flat, 2) eliminating porosity, particularly at the deposit/substrate interface, and 3) improving material yield. Through this program, a new strip/sheet casting process, termed spray rolling, has been developed, which is an innovative manufacturing technique to produce aluminum net-shape products. Spray rolling combines the benefits of twin-roll casting and conventional spray forming, showing a promising potential to overcome the above hurdles associated with spray forming. Spray rolling requires less energy and generates less scrap than conventional processes and, consequently, enables the development of materials with lower environmental impacts in both processing and final products. Spray Rolling was developed as a collaborative project between the University of California-Davis, the Colorado School of Mines, the Idaho National Engineering and Environmental Laboratory, and an industry team. The following objectives of this project were achieved: (1) Demonstration of the feasibility of the spray rolling process at the bench-scale level and evaluation of the materials properties of spray rolled aluminum strip alloys; and (2) Demonstration of 2X scalability of the process and documentation of technical hurdles to further scale up and initiate technology transfer to industry for eventual commercialization of the process.

 6. Establishment of mathematical moment model in twin casting rolling rolls

  孙斌煜; 苑世剑; 张洪; 杜艳平; 张芳萍

  2002-01-01

  In continuous casting rolling process, the deformed body is different from the hot rolling strip. The metal in casting rolling zone is first assumed to be viscous fluid and the mathematical model of casting rolling force is established, then the calculating formula for casting rolling torque is derived. In addition, considering the effects of deforming cone and appendant torque of rotary junctions sealing ring, the calculating model which accords with casting rolling condition is found out. Theoretical formula is proved by experiment.

 7. Ship Roll Damping Control

  Perez, Tristan; Blanke, Mogens

  2012-01-01

  The technical feasibility of roll motion control devices has been amply demonstrated for over 100 years. Performance, however, can still fall short of expectations because of difficulties associated with control system designs, which have proven to be far from trivial due to fundamental performance...... limitations and large variations of the spectral characteristics of wave-induced roll motion. This tutorial paper presents an account of the development of various ship roll motion control systems together with the challenges associated with their design. It discusses the assessment of performance...... and the applicability of different mathematical models, and it surveys the control methods that have been implemented and validated with full scale experiments. The paper also presents an outlook on what are believed to be potential areas of research within this topic....

 8. Sliding and Rolling: The Physics of a Rolling Ball.

  Hierrezuelo, J.; Carnero, C.

  1995-01-01

  Presents an approach that provides a simple and adequate procedure for introducing the concept of rolling friction. Discusses some aspects related to rolling motion that are the source of students' misconceptions. Presents several didactic suggestions. (JRH)

 9. Stochastic disks that roll

  Holmes-Cerfon, Miranda

  2016-11-01

  We study a model of rolling particles subject to stochastic fluctuations, which may be relevant in systems of nano- or microscale particles where rolling is an approximation for strong static friction. We consider the simplest possible nontrivial system: a linear polymer of three disks constrained to remain in contact and immersed in an equilibrium heat bath so the internal angle of the polymer changes due to stochastic fluctuations. We compare two cases: one where the disks can slide relative to each other and the other where they are constrained to roll, like gears. Starting from the Langevin equations with arbitrary linear velocity constraints, we use formal homogenization theory to derive the overdamped equations that describe the process in configuration space only. The resulting dynamics have the formal structure of a Brownian motion on a Riemannian or sub-Riemannian manifold, depending on if the velocity constraints are holonomic or nonholonomic. We use this to compute the trimer's equilibrium distribution with and without the rolling constraints. Surprisingly, the two distributions are different. We suggest two possible interpretations of this result: either (i) dry friction (or other dissipative, nonequilibrium forces) changes basic thermodynamic quantities like the free energy of a system, a statement that could be tested experimentally, or (ii) as a lesson in modeling rolling or friction more generally as a velocity constraint when stochastic fluctuations are present. In the latter case, we speculate there could be a "roughness" entropy whose inclusion as an effective force could compensate the constraint and preserve classical Boltzmann statistics. Regardless of the interpretation, our calculation shows the word "rolling" must be used with care when stochastic fluctuations are present.

 10. Ship Roll Motion Control

  Perez, Tristan; Blanke, Mogens

  2010-01-01

  The technical feasibility of roll motion control devices has been amply demonstrated for over 100 years. Performance, however, can still fall short of expectations because of deciencies in control system designs, which have proven to be far from trivial due to fundamental performance limitations....... This tutorial paper presents an account of the development of various ship roll motion control systems and the challenges associated with their design. The paper discusses how to assess performance, the applicability of dierent models, and control methods that have been applied in the past....

 11. METHOD OF ROLLING URANIUM

  Smith, C.S.

  1959-08-01

  A method is described for rolling uranium metal at relatively low temperatures and under non-oxidizing conditions. The method involves the steps of heating the uranium to 200 deg C in an oil bath, withdrawing the uranium and permitting the oil to drain so that only a thin protective coating remains and rolling the oil coated uranium at a temperature of 200 deg C to give about a 15% reduction in thickness at each pass. The operation may be repeated to accomplish about a 90% reduction without edge cracking, checking or any appreciable increase in brittleness.

 12. Offensive Rolling in Sambo

  Stephen Koepfer

  2012-07-01

  Full Text Available In recent years the Soviet born martial art of sambo has become increasingly well known in martial art circles. This is largely due to the success of sambo fighters in various mixed martial art venues. Offered here is a brief description of sambo’s development as well as a delineation of one of sambo’s hallmark strategies: offensive rolling. Examples of proper forward rolling and three related offensive techniques are presented. This paper provides a brief introduction to sambo’s history and one of its key tactical philosophies.

 13. Research on work roll thermal crown in cold rolling mill

  Song, Lei; Shen, Mingang; Chen, Xuebo; Wang, Junsheng

  2013-05-01

  The factors which have influence on the work roll thermal crown in cold strip rolling are discussed. The heat transferring in three directions (radial axis and circumference) were considered for calculating the work roll thermal deformation. Therefore, it is a three dimensions unstable system for the work roll temperature calculation. The plastic deformation work and friction heat are calculated by the divided element and digital integration method. The simplified calculation model is built for the heat transferring along work roll. There are four zones for work roll heat transferring: roll gap zone air cooling zone emulsion zone rolls contact zone. The heat transferring between the zones is decided by the temperature difference. The inter temperature field and thermal deformation of work roll can be calculated by two-dimension finite difference method. The work roll temperature and thermal crown of actual application cold rolling mill are analyzed by the model. By the comparison between calculated values and measured values, the work roll thermal calculation model can meet the accuracy requirement of on-line control.

 14. Rolling Cylinder Phase 1

  Margheritini, Lucia; Taraborrelli, Valeria Taraborrelli

  Margheritini and Valeria Taraborrelli(valeria.taraborrelli@hotmail.it) with a total of 3 day visit from the developers. Laboratory tests in irregular waves will be performed by Lucia Margheritini. The report is aimed at the first stage testing of the Rolling Cylinder wave energy device. This phase includes...

 15. Roll Eccentricity Control Using Identified Eccentricity of Top/Bottom Rolls by Roll Force

  Imanari, Hiroyuki; Koshinuma, Kazuyoshi

  Roll eccentricity is a periodic disturbance caused by a structure of back up rolls in rolling mills, and it affects product thickness accuracy. It cannot be measured directly by sensors, so it should be identified by measured thickness or measured roll force. When there is a large difference of diameters between top and bottom back up roll, the performance of roll eccentricity control using feedback signals of roll force or thickness has not been so good. Also it has been difficult for the control to be applied from the most head end because it is necessary to identify the roll eccentricity during rolling. A new roll eccentricity control has been developed to improve these disadvantages and to get better performance. The method identifies top and bottom roll eccentricity respectively from one signal of roll force and it can start the control from head end. In this paper the new control method is introduced and actual application results to a hot strip mill are shown.

 16. Walk and roll robot

  Wilson, Andrew (Inventor); Punnoose, Andrew (Inventor); Strausser, Katherine (Inventor); Parikh, Neil (Inventor)

  2011-01-01

  A mobile robotic unit features a main body, a plurality of legs for supporting the main body on and moving the main body in forward and reverse directions about a base surface, and a drive assembly. According to an exemplary embodiment each leg includes a respective pivotal hip joint, a pivotal knee joint, and a wheeled foot adapted to roll along the base surface. Also according to an exemplary embodiments the drive assembly includes a motor operatively associated with the hip and knee joints and the wheeled foot for independently driving pivotal movement of the hip joint and the knee joint and rolling motion of the wheeled foot. The hip joint may include a ball-and-socket-type joint interconnecting top portion of the leg to the main body, such that the hip joint is adapted to pivot said leg in a direction transverse to a forward-and-reverse direction.

 17. Rolling bearing analysis

  Harris, Tedric A

  2001-01-01

  One of the most well-known experts in the field brings cutting-edge research to practitioners in the new edition of this important reference. Covers the improved mathematical calculations for rolling bearing endurance developed by the American Society of Mechanical Engineers and the Society of Lubrication and Tribology Engineers. Updated with new material on Condition-Based Maintenance, new testing methods, and new bearing materials.

 18. Roll of honour

  Moxon, Suzanne

  1999-07-01

  This article gives details of the design and construction of dams selected by members of the dam construction industry for praise as feats of construction. The dams covered in the roll of honour include the dam at the Guri hydroelectric power station in Venezuela on the Caroni river, the Contra dam on the Verzrasca river in Switzerland, and the double curvature arc Ertan dam on the Yalong river in China. (UK)

 19. Shear Roll Mill Reactivation

  2012-09-13

  accommodate a trial run of inert single base pellet feed for use in a twin screw extruder. 15. SUBJECT TERMS INIT248, Advanced Propellant Technology...Bldg. 4909-5 – Shear Roll Mill Pilot Plant at the Radford Army Ammunition Plant (RFAAP) in order to produce pellet feed for a twin screw extruder used...propellant to simulate feed for a twin screw extruder. Preventive maintenance procedures were in progress in final preparation for running with

 20. Roll-to-Roll production of carbon nanotubes based supercapacitors

  Zhu, Jingyi; Childress, Anthony; Karakaya, Mehmet; Roberts, Mark; Arcilla-Velez, Margarita; Podila, Ramakrishna; Rao, Apparao

  2014-03-01

  Carbon nanomaterials provide an excellent platform for electrochemical double layer capacitors (EDLCs). However, current industrial methods for producing carbon nanotubes are expensive and thereby increase the costs of energy storage to more than 10 Wh/kg. In this regard, we developed a facile roll-to-roll production technology for scalable manufacturing of multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) with variable density on run-of-the-mill kitchen Al foils. Our method produces MWNTs with diameter (heights) between 50-100 nm (10-100 μm), and a specific capacitance as high as ~ 100 F/g in non-aqueous electrolytes. In this talk, the fundamental challenges involved in EDLC-suitable MWNT growth, roll-to-roll production, and device manufacturing will be discussed along with electrochemical characteristics of roll-to-roll MWNTs. Research supported by NSF CMMI Grant1246800.

 1. Grooved roll for a high speed twin roll caster

  T. Haga; HIROOKA, K.; H. Watari; S. Kumai

  2008-01-01

  Purpose: Purpose of this paper is investigation of the effect of roll-surface on the strip-surface. Improvement ofsmall cracks on the strip-surface was tried and effect of groove at the roll surface on the strip surface was shown.Design/methodology/approach: Method used in the present study was high speed twin roll caster withgrooved roll. Two kinds of grooves were used: one was parallel groove and the other was cross groove machinedby knurling and bite attached to a lathe.Findings: Findings ...

 2. Rolling motion in moving droplets

  Sumesh P Thampi; Rama Govindarajan

  2015-03-01

  Drops moving on a substrate under the action of gravity display both rolling and sliding motions. The two limits of a thin sheet-like drop in sliding motion on a surface, and a spherical drop in roll, have been extensively studied. We are interested in intermediate shapes. We quantify the contribution of rolling motion for any intermediate shape, and recently obtained a universal curve for the amount of roll as a function of a shape parameter using hybrid lattice Boltzmann simulations. In this paper, we discuss the linear relationship which is expected between the Capillary and Bond numbers, and provide detailed confirmation by simulations. We also show that the viscosity of the surrounding medium can qualitatively affect dynamics. Our results provide an answer to a natural question of whether drops roll or slide on a surface and carry implications for various applications where rolling motion may or may not be preferred.

 3. Roll-to-roll UV imprint lithography for flexible electronics

  Maury, P.; Turkenburg, D.H.; Stroeks, N.; Giesen, P.; Barbu, I.; Meinders, E.R.; Bremen, A. van; Iosad, N.; Werf, R. van der; Onvlee, H.

  2011-01-01

  We propose a roll-to-roll UV imprint lithography tool as a way to pattern flexible PET foil with µm-resolution. As a way to overcome dimensional instability of the foil and its effect on overlay, a self-align approach was investigated, that permits to make several layers in a single lithography step

 4. Rolling Mill Work Roll Stress Analysis and Strain Measurement

  R. K. Jones

  1999-03-01

  This study of a rolling mill work roll failure consisted of (a) a review of related published materials, (b) measuring strain on the spindles with strain gages, (c) performing finite element analyses (FEA) modeling of the work roll thrust groove section (using the measured spindle loading), (d) fabricating and testing an physical model of the work roll, using the good end of a broken work roll, (e) recording motor voltage and current, and (f) processing, analyzing, and comparing the results. A methodical approach was taken to determine the causes of the failures. The actual loading to which the work rolls were subjected was determined, then these loads were used in a FEA of the thrust groove sections of three work roll designs: failed, current, and proposed. To verify the FEA results, a physical model was fabricated, built, and subjected to instrumented tests. The study offered the following recommendations: remove the undercut groove in the thrust groove section on future procurements; investigate possible methods of removing the transverse keyway; forego the larger drive train upgrades proposed by the mill manufacturer; continue frequent thrust groove inspections; require chemical and mechanical property certifications on all future procurements; and immediately scrap any work rolls that exhibit surface cracking.

 5. Rolling up a Graphene Sheet

  Calvaresi, Matteo; Quintana, Mildred; Rudolf, Petra; Zerbetto, Francesco; Prato, Maurizio

  2013-01-01

  Carbon Nanotubes, CNTs, have been described as rolled-up graphene layers. Matching this concept to experiments has been a great experimental challenge for it requires a method to exfoliate graphite, generate ordered and stable dangling carbon bonds, and roll up the layer without affecting the

 6. LEDs are on a roll

  Blom, P.W.M.; Mol, A.M.B. van

  2011-01-01

  Light-emitting diodes are more efficient than conventional lighting, but high production costs limit their uptake. Organic versions that can be produced using a cheap newspaper-style 'roll-to-roll' printing process are likely to revolutionize our lighting and signage, say Paul Blom and Ton van Mol.

 7. Rudder roll stabilization for ships

  Amerongen, van J.; Klugt, van der P.G.M.; Nauta Lemke, van H.R.

  1990-01-01

  This paper describes the design of an autopilot for rudder roll stabilization for ships. This autopilot uses the rudder not only for course keeping but also for reduction of the roll. The system has a series of properties which make the controller design far from straightforward: the process has onl

 8. Computational design of rolling bearings

  Nguyen-Schäfer, Hung

  2016-01-01

  This book comprehensively presents the computational design of rolling bearings dealing with many interdisciplinary difficult working fields. They encompass elastohydrodynamics (EHD), Hertzian contact theory, oil-film thickness in elastohydrodynamic lubrication (EHL), bearing dynamics, tribology of surface textures, fatigue failure mechanisms, fatigue lifetimes of rolling bearings and lubricating greases, Weibull distribution, rotor balancing, and airborne noises (NVH) in the rolling bearings. Furthermore, the readers are provided with hands-on essential formulas based on the up-to-date DIN ISO norms and helpful examples for computational design of rolling bearings. The topics are intended for undergraduate and graduate students in mechanical and material engineering, research scientists, and practicing engineers who want to understand the interactions between these working fields and to know how to design the rolling bearings for automotive industry and many other industries.

 9. Õpetajate riigieelarve / Margus Tsahkna

  Tsahkna, Margus, 1977-

  2008-01-01

  Riigikogu liige selgitab, miks andis Isamaa ja Res Publica Liit nõusoleku esitada 2009. a. riigieelarve projekt Riigikogule. IRL-ile on oluline, et riigieelarve sai selged prioriteedid: riigikaitse, haridus ja ettevõtlus

 10. Numerical analysis of cross shear plate rolling

  Zhang, Wenqi; Bay, Niels

  1997-01-01

  The rolling process is widely applied for industrial production of metal plates. In conventional plate rolling the two work rolls are rotating at the same peripheral speed. By introducing a specific difference in the speed of the two work rolls, cross shear rolling is introduced forming a central...... are in the roll gap, the position and the size of the shear zone and the rolling load are calculated. Experimental results are presented verifying the calculations. The numerical analysis facilitates a better understanding of the mechanics in cross shear plate rolling....

 11. The effect of roll gap geometry on microstructure in cold-rolled aluminum

  Mishin, Oleg; Bay, B.; Winther, G.

  2004-01-01

  Microstructure and texture are analyzed through the thickness of two aluminum plates cold-rolled 40% with different roll gap geometries. It is found that both texture and microstructure are strongly affected by the rolling geometry. After rolling with intermediate-size draughts a rolling-type tex......Microstructure and texture are analyzed through the thickness of two aluminum plates cold-rolled 40% with different roll gap geometries. It is found that both texture and microstructure are strongly affected by the rolling geometry. After rolling with intermediate-size draughts a rolling...

 12. Avoiding the parametric roll

  Acomi, Nicoleta; Ancuţa, Cristian; Andrei, Cristian; Boştinǎ, Alina; Boştinǎ, Aurel

  2016-12-01

  Ships are mainly built to sail and transport cargo at sea. Environmental conditions and state of the sea are communicated to vessels through periodic weather forecasts. Despite officers being aware of the sea state, their sea time experience is a decisive factor when the vessel encounters severe environmental conditions. Another important factor is the loading condition of the vessel, which triggers different behaviour in similar marine environmental conditions. This paper aims to analyse the behaviour of a port container vessel in severe environmental conditions and to estimate the potential conditions of parametric roll resonance. Octopus software simulation is employed to simulate vessel motions under certain conditions of the sea, with possibility to analyse the behaviour of ships and the impact of high waves on ships due to specific wave encounter situations. The study should be regarded as a supporting tool during the decision making process.

 13. Rolling of microalloyed magnesium sheets

  Sotirov, N.; Riemelmoser, F.O.; Kuhlein, M.; Kettner, M. [ARC Leichmetallkompetenzzentrum GmbH, Ranshofen (Austria); Uggowitzer, P.J. [ETH Zurich, Zurich (Switzerland). Dept. of Materials, Laboratory of Metal Physics and Technology; Spencer, K. [Natural Resources Canada, Ottawa, ON (Canada). CANMET Materials Technology Lab

  2007-07-01

  This paper described a rolling process for a micro-alloyed zinc-manganese (Zn-Ca-Ag-Mn) magnesium alloy. The micro-alloyed magnesium alloy L1 was investigated in order to achieve a finer grain structure and to avoid normal grain growth during rolling. Rolling parameters included billet temperature; rolls temperature and rolls radius; rolling speed; and lubrication. Standard tensile tests were conducted with the rolled alloy L1 flat specimens at room temperature with a test length of 50 mm and a test width of 12.5 mm. Specimens heat treated at 100 degrees C and 200 degrees C showed good balance of strength and elongation. Elongation increased with increasing heat treatment times. Results of the tests demonstrated that the Zn-Ca-Ag-Mn alloy L1 showed exceptionally high elongations to fracture at room temperatures. A pronounced work hardening regime was also observed. It was concluded that the grain structure of the L1 alloy was not influenced after heat treatments until temperatures reached 350 degrees C for 20 minutes. Significant grain coarsening occurred after preliminary heat treatments of 400 degrees C. 7 refs., 1 tab., 6 figs.

 14. Roll bonding of strained aluminium

  Staun, Jakob M.

  2003-01-01

  This report investigates roll bonding of pre-strained (å ~ 4) aluminium sheets to produce high strain material from high purity aluminium (99.996%) and commercial pure aluminium (99.6%). The degree of bonding is investigated by optical microscopy and ultrasonic scanning. Under the right...... of the cross rolled volume fraction is found. To further asses this effect, and the anisotropy, it is necessary to acquire knowledge about both texture and microstructure, e.g. by TEM. Roll bonding of pre-strained aluminium is found to be a possible alternative to ARB in the quest for ultra-fine grained...

 15. Roll bonding of strained aluminium

  Staun, Jakob M.

  2003-01-01

  This report investigates roll bonding of pre-strained (å ~ 4) aluminium sheets to produce high strain material from high purity aluminium (99.996%) and commercial pure aluminium (99.6%). The degree of bonding is investigated by optical microscopy and ultrasonic scanning. Under the right...... of the cross rolled volume fraction is found. To further asses this effect, and the anisotropy, it is necessary to acquire knowledge about both texture and microstructure, e.g. by TEM. Roll bonding of pre-strained aluminium is found to be a possible alternative to ARB in the quest for ultra-fine grained...

 16. Roll Control in Fruit Flies

  Beatus, Tsevi; Cohen, Itai

  2014-01-01

  Due to aerodynamic instabilities, stabilizing flapping flight requires ever-present fast corrective actions. Here we investigate how flies control body roll angle, their most susceptible degree of freedom. We glue a magnet to each fly, apply a short magnetic pulse that rolls it in mid-air, and film the corrective maneuver. Flies correct perturbations of up to $100^{\\circ}$ within $30\\pm7\\mathrm{ms}$ by applying a stroke-amplitude asymmetry that is well described by a linear PI controller. The response latency is $\\sim5\\mathrm{ms}$, making the roll correction reflex one of the fastest in the animal kingdom.

 17. Manufacturing Demonstration Facility: Roll-to-Roll Processing

  Datskos, Panos G [ORNL; Joshi, Pooran C [ORNL; List III, Frederick Alyious [ORNL; Duty, Chad E [ORNL; Armstrong, Beth L [ORNL; Ivanov, Ilia N [ORNL; Jacobs, Christopher B [ORNL; Graham, David E [ORNL; Moon, Ji Won [ORNL

  2015-08-01

  This Manufacturing Demonstration Facility (MDF)e roll-to-roll processing effort described in this report provided an excellent opportunity to investigate a number of advanced manufacturing approaches to achieve a path for low cost devices and sensors. Critical to this effort is the ability to deposit thin films at low temperatures using nanomaterials derived from nanofermentation. The overarching goal of this project was to develop roll-to-roll manufacturing processes of thin film deposition on low-cost flexible substrates for electronics and sensor applications. This project utilized ORNL s unique Pulse Thermal Processing (PTP) technologies coupled with non-vacuum low temperature deposition techniques, ORNL s clean room facility, slot dye coating, drop casting, spin coating, screen printing and several other equipment including a Dimatix ink jet printer and a large-scale Kyocera ink jet printer. The roll-to-roll processing project had three main tasks: 1) develop and demonstrate zinc-Zn based opto-electronic sensors using low cost nanoparticulate structures manufactured in a related MDF Project using nanofermentation techniques, 2) evaluate the use of silver based conductive inks developed by project partner NovaCentrix for electronic device fabrication, and 3) demonstrate a suite of low cost printed sensors developed using non-vacuum deposition techniques which involved the integration of metal and semiconductor layers to establish a diverse sensor platform technology.

 18. Rolling Process Modeling Report: Finite-Element Prediction of Roll Separating Force and Rolling Defects

  Soulami, Ayoub [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Lavender, Curt A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Paxton, Dean M. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Burkes, Douglas [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2014-04-23

  Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) has been investigating manufacturing processes for the uranium-10% molybdenum (U-10Mo) alloy plate-type fuel for the U.S. high-performance research reactors. This work supports the Convert Program of the U.S. Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (DOE/NNSA) Global Threat Reduction Initiative. This report documents modeling results of PNNL’s efforts to perform finite-element simulations to predict roll separating forces and rolling defects. Simulations were performed using a finite-element model developed using the commercial code LS-Dyna. Simulations of the hot rolling of U-10Mo coupons encapsulated in low-carbon steel have been conducted following two different schedules. Model predictions of the roll-separation force and roll-pack thicknesses at different stages of the rolling process were compared with experimental measurements. This report discusses various attributes of the rolled coupons revealed by the model (e.g., dog-boning and thickness non-uniformity).

 19. FORMATION OF SHAFT SPLINES USING ROLLING METHOD

  M. Sidorenko

  2012-01-01

  Full Text Available The paper describes design of rolling heads used for cold rolling of straight-sided splines on shafts and presents theoretical principles of this process. These principles make it possible to calculate an effort which is required for pushing billet through rolling-on rolls with due account of metal hardening during deformation.

 20. Rolling Resistance Measurement and Model Development

  Andersen, Lasse Grinderslev; Larsen, Jesper; Fraser, Elsje Sophia;

  2015-01-01

  There is an increased focus worldwide on understanding and modeling rolling resistance because reducing the rolling resistance by just a few percent will lead to substantial energy savings. This paper reviews the state of the art of rolling resistance research, focusing on measuring techniques, s......, surface and texture modeling, contact models, tire models, and macro-modeling of rolling resistance...

 1. FEM Analysis of Rolling Pressure Along Strip Width in Cold Rolling Process

  LIU Xiang-hua; SHI Xu; LI Shan-qing; XU Jian-yong; WANG Guo-dong

  2007-01-01

  Using 3-D elastic-plastic FEM, the cold strip rolling process in a 4-high mill was simulated. The elastic deformation of rolls, the plastic deformation of the strip, and the pressure between the work roll and the backup roll were taken into account. The distribution of rolling pressure along the strip width was obtained. Based on the simulation results, the peak value of rolling pressure and the location of the peak were analyzed under different rolling conditions. The effects of the roll bending force and the strip width on the distribution of rolling pressure along the width direction were determined.

 2. Numerical analysis of cross shear plate rolling

  Zhang, Wenqi; Bay, Niels

  1997-01-01

  The rolling process is widely applied for industrial production of metal plates. In conventional plate rolling the two work rolls are rotating at the same peripheral speed. By introducing a specific difference in the speed of the two work rolls, cross shear rolling is introduced forming a central...... shear zone between the forward and backward slip zones in the deformation zone thus lowering the rolling load. A numerical analysis of the cross shear rolling process is carried out based on the slab method adopting Wanheim and Bay's general friction model. The pressure distribution along the contact...

 3. Analysis of Roll Gap Pressure in Sendzimir Mill by FEM

  YU Hai-liang; LIU Xiang-hua; WANG Chao; Park Hae-doo

  2008-01-01

  The acting force on the roll system of Sendzimir mill was analyzed using 3D FEM. The roll gap pressure distribution and the acting force between rolls S and O, rolls O and I, rolls O and J, rolls I and A, rolls I and B, as well as rolls J and B were analyzed. The results showed that the roll gap pressure mainly affected the roll surface layer, 50 mm for backup roll; the roll gap pressure distribution is of double peaks among the work roll, the 1st intermediate roll (IMR), and the 2nd IMR; the maximum value of the roll gap pressure between the backup roll and the second IMR appears on the edge of the barrel of rolls; the component force presents the in-para-curve distribution. These are important for reducing the wear of rolls and the break of the backup roll and guiding for production.

 4. Grease lubrication in rolling bearings

  Lugt, Piet M

  2012-01-01

  The definitive book on the science of grease lubrication for roller and needle bearings in industrial and vehicle engineering. Grease Lubrication in Rolling Bearings provides an overview of the existing knowledge on the various aspects of grease lubrication (including lubrication systems) and the state of the art models that exist today. The book reviews the physical and chemical aspects of grease lubrication, primarily directed towards lubrication of rolling bearings. The first part of the book covers grease composition, properties and rheology, including thermal

 5. Effect of Rolling Parameters on Plate Curvature during Snake Rolling

  FU Yao; XIE Shuisheng; XIONG Baiqing; HUANG Guojie; CHENG Lei

  2012-01-01

  In order to predict the plate curvature during snake rolling,FE model was constructed based on plane strain assumption.The accuracy of the FE model was verified by the comparison between the plate curvature conducted by FE model and experiment respectively.By using FE model,the effect of offset distance,speed ratio,reduction,roll radius and initial plate thickness on the plate curvature during snake rolling was investigated.The experimental results show that,a proper offsetting distance can efficiently decrease plate curvature,however an excessive offsetting distance will increase plate curvature.A larger speed ratio,reduction will cause a large plate curvature,however a larger roll radius has effect to reduce plate curvature.Plate which undergoes a larger reduction and plate with a larger initial thickness always need a larger offset distance to keep the plate the minimum plate curvature,but for a larger roll radius a smaller offset distance is needed.

 6. Ambient roll-to-roll fabrication of flexible solar cells based on small molecules

  Lin, Yuze; Dam, Henrik Friis; Andersen, Thomas Rieks

  2013-01-01

  All solution-processed roll-to-roll flexible solar cells based on a starshaped small molecule donor and PCBMacceptor were fabricated by slot-die coating, as the first successful example reported for small molecule roll-to-roll flexible solar cells.......All solution-processed roll-to-roll flexible solar cells based on a starshaped small molecule donor and PCBMacceptor were fabricated by slot-die coating, as the first successful example reported for small molecule roll-to-roll flexible solar cells....

 7. Hot rolling of thick uranium molybdenum alloys

  DeMint, Amy L.; Gooch, Jack G.

  2015-11-17

  Disclosed herein are processes for hot rolling billets of uranium that have been alloyed with about ten weight percent molybdenum to produce cold-rollable sheets that are about one hundred mils thick. In certain embodiments, the billets have a thickness of about 7/8 inch or greater. Disclosed processes typically involve a rolling schedule that includes a light rolling pass and at least one medium rolling pass. Processes may also include reheating the rolling stock and using one or more heavy rolling passes, and may include an annealing step.

 8. Lubrication in strip cold rolling process

  Jianlin Sun; Yonglin Kang; Tianguo Xiao; Jianze Wang

  2004-01-01

  A lubrication model was developed for explaining how to form an oil film in the deformation zone, predicting the film thickness and determining the characteristics of lubrication in the strip rolling process, combined with the knowledge of hydrodythicknesses in the strip cold rolling. Results from the experiment and calculation show that the oil film forming in hydrodynamic lubrication is up to the bit angle and a higher rolling speed or a higher rolling oil viscosity. The mechanism of mechanical entrainment always affects the film thickness that increases with the rolling oil viscosity increasing or the reduction rate decreasing in rolling.

 9. Overlay welding for corrugating roll

  2006-01-01

  The effects of chemical compositions and microstructures on wearability properties of overlaid corrugating roll were studied, and the factors governing the hardness and the wearability of overlaid layer were explored.The results show that the hardness and wearability of the overlaid layer significantly rise with the increase of the mass fraction of various types of eutectic, but the crack-resistance falls. The chief factor governing the hardness of overlaid layer is the matrix microstructure, especially the amount of austenite; and the second is the amount of carbide. The principal factor governing the wearability of overlaid layer is the amount of special carbide, particularly the amount of eutectic; and the second is the hardness of overlaid layer. Meanwhile, high alloying electrodes may cause the gear-surface hardness of corrugating roll to be higher than 63HRc, and may enhance the wearability of the gear-surface of corrugating roll by a factor of 5.63 and 9.08.

 10. Improvement of rolling 6 mm thin plates in plate rolling mill PT. Krakatau Posco

  Pujiyanto, Hamdani

  2017-01-01

  A 6-mm thin plate is difficult to produce especially if the product requires wide size and high strength. Flatness is the main quality issue in rolling 6-mm plate using a 4-high reversing mill which use ±1100-mm work roll. Thus some methods are applied to overcome such issue in order to comply to customer quality requirement. Pre-rolling, rolling, and post-rolling conditions have to be considered comprehensively. Roll unit management will be the key factor before rolling condition. The roll unit itself has a significant impact on work roll crown wearness in relation with work roll intial crown and thermal crown. Work roll crown along with the modification of hydraulic gap control (HGC) could directly alter the flatness of the plate.

 11. DEFECTS SIMULATION OF ROLLING STRIP

  Rudolf Mišičko

  2009-06-01

  Full Text Available The defects in the continuous casting slabs can be developed or kept down in principle by rolling technology, especially depend to sort, size and distribution of primary defects, as well as used of rolling parameters. Scope of the article is on observation behavior artificial surface and undersurface defects (scores without filler (surface defects and filling by oxides and casting powder (subsurface defects. First phase of hot rolling process have been done by software simulation DEFORM 3D setting to the limited condition for samples with surface defects. Samples of material with low-carbon steel of sizes h x b x l have been chosen and the surface defects shape „U” and „V” of scores have been injected artificially by software. The process of rolling have been simulated on the deformation temperatures 1200°C and 900°C, whereas on the both of this deformation temperatures have been applied amount of deformation 10 and 50 %. With respect to the process of computer simulation, it is not possible to truthful real oxidation condition (physical – chemical process during heat of metal, in the second phase of our investigation have been observed influence of oxides and casting powders inside the scores for a defect behavior in plastic deformation process (hot and cold rolling process in laboratory condition. The basic material was STN steel class 11 375, cladding material was steel on the bases C-Mn-Nb-V. Scores have been filled by scales to get from the heating temperatures (1100°C a 1250°C, varied types of casting powders, if you like mixture of scale and casting powders in the rate 1:4. The joint of the basic and cladding material have been done by peripheral welded joint. Experiment results from both phases are pointed on the evolution of original typology defects in rolling process.

 12. The effect of roll with passive segment on the planetary rolling process

  Qing-Ling Zeng

  2015-03-01

  Full Text Available In three-roll planetary rolling process, there is secondary torsion phenomenon that may lead to rolling instability. This article proposed a new idea to alleviate the secondary torsion phenomenon by dividing the secondary torsion segment out of the roll as an independent and passive one. To study the performance of the roll with passive segment, the three-dimensional finite element models of planetary rolling process using actual roll or new roll with passive segment involving elastic–plastic and thermal–mechanical coupling were established by the software ABAQUS/Explicit, and a series of analysis had been done successfully. The rolling temperature and rolling force of planetary mill were in good agreement with the measured results, which indicated that the finite element method would supply important reference merit for three-dimensional thermo-mechanical simulation of the three-roll planetary rolling process. Comparing the simulation results of the two models, the results indicated that the change in the roll structure had just a little influence on the metal deformation, temperature, and rolling force, but it lessened the secondary torsion deformation effectively and improved the outside roundness of the rolled tube slightly. The research provided a new idea for the roll design of three-roll planetary mill (PSW.

 13. Dynamic Correction Algorithm of Rolling Force in Plate Rolling

  QIU Hong-lei; WANG Jun; HU Xian-lei; WANG Zhao-dong; WANG Guo-dong

  2005-01-01

  Based on the Shougang plat mill project, an on-line dynamic correction algorithm was analyzed. This algorithm can adjust model coefficients better because the reasonable correction is based on the measured and calculated rolling force. The results of application on site show that this on-line dynamic correction algorithm is effective.

 14. High performance rolling element bearing

  Bursey, Jr., Roger W. (Inventor); Olinger, Jr., John B. (Inventor); Owen, Samuel S. (Inventor); Poole, William E. (Inventor); Haluck, David A. (Inventor)

  1993-01-01

  A high performance rolling element bearing (5) which is particularly suitable for use in a cryogenically cooled environment, comprises a composite cage (45) formed from glass fibers disposed in a solid lubricant matrix of a fluorocarbon polymer. The cage includes inserts (50) formed from a mixture of a soft metal and a solid lubricant such as a fluorocarbon polymer.

 15. Rolling Cylinder Phase 1bis

  Margheritini, Lucia

  Cylinder Phase 1: proof of concept and first optimization”, DCE report 115, ISSN 1901-726X, and it is recommended that the two are consulted together as they were firstly agreed to be in one document. The present report aims at estimate the efficiency of the Rolling Cylinder long model (previously...

 16. Rolling and Forming of Thorium Metal

  Calabra, A. E.

  1961-05-02

  One vacuum induction melted and cast nuclear grade thorium ingot was satisfactorily rolled and formed into a hemispherical shape. Attempts to roll and form two vacuum induction melted and cast alloy grade thorium ingots were not successful. Rolling and forming procedures are described and metallurgical evaluation is reported.

 17. Influence of Roll Elastic Deformation on Gaugemeter Equation for Plate Rolling

  HU Xian-lei; WANG Jun; WANG Zhao-dong; LIU Xiang-hua; WANG Guo-dong

  2004-01-01

  The error of gaugemeter equation decreases the gap setting precision. The precision of gaugemeter equation is strongly influenced by plate width, work roll radius, backup roll radius, work roll crown, backup roll crown and rolling force. And these influences are hard to measure. All these factors are converted to roll deflection deformation and roll flattening deformation for calculation. In order to calculate the deformation, the theory of influence function method was adopted. By using simulation program, the influence of these factors on deformation was obtained. Then a simple model can be built. With this model, it is convenient to analyze the influence of different factors on gaugemeter equation.

 18. A new transducer for roll gap measurements of the roll pressure distribution and the friction condition in cold flat rolling

  Lagergren, Jonas; Wanheim, Tarras; Presz, W.

  2005-01-01

  . Conclusions The new transducer works very well, it was seen to be robust and able to avoid signal disturbance. The pressure and friction stress distribution results was as expected by the authors and a good reproducibility, together with a proven agreement between recorded signals and signals simulated....... Keywords Friction stress, normal pressure distribution, roll bite measurements, cold flat rolling of metals......Background/purpose The only way to establish the true rolling pressure and the true friction condition in cold rolling is to conduct measurements in the roll bite. A new transducer design is therefore proposed, this to overcome problems in previous measurements in the past 70 years. Method The new...

 19. Prediction of Rolling Force Using AN Adaptive Neural Network Model during Cold Rolling of Thin Strip

  Xie, H. B.; Jiang, Z. Y.; Tieu, A. K.; Liu, X. H.; Wang, G. D.

  Customers for cold rolled strip products expect the good flatness and surface finish, consistent metallurgical properties and accurate strip thickness. These requirements demand accurate prediction model for rolling parameters. This paper presents a set-up optimization system developed to predict the rolling force during cold strip rolling. As the rolling force has the very nonlinear and time-varying characteristics, conventional methods with simple mathematical models and a coarse learning scheme are not sufficient to achieve a good prediction for rolling force. In this work, all the factors that influence the rolling force are analyzed. A hybrid mathematical roll force model and an adaptive neural network have been improved by adjusting the adaptive learning algorithm. A good agreement between the calculated results and measured values verifies that the approach is applicable in the prediction of rolling force during cold rolling of thin strips, and the developed model is efficient and stable.

 20. Influence of Edge Rolling Reduction on Plate-Edge Stress Distribution During Finish Rolling

  YU Hai-liang; LIU Xiang-hua; CHEN Li-qing; LI Chang-sheng; ZHI Ying; LI Xin-wen

  2009-01-01

  Dimensions of one kind of stainless steel plate before finish rolling were obtained through analysis of the rough rolling processes by finite element method and updated geometrical method.The FE models of finish rolling process with a front edge roll were built,and influences of the edge rolling reduction on-the stress change in the plate edge during finish roiling were analyzed.The results show that when the edge rolling reduction is increased from 0 mm to 2 ram,the compressive stress in plate corner clearly increases in edge rolling process,and the zone of tensile stress during whole rolling decreases;when the edge rolling reduction is increased from 2 mm to 5 mm,the compressive stress in the plate corner seldom changes,and the compressive stress decreases after the horizontal rolling.

 1. Finite Element Analysis for Effect of Roll Radius on Metal Deformation of Hot Rolling Plate

  LUO De-xing; CHEN Qi-an; LIU Li-wen

  2005-01-01

  The deformation of rolling piece in hot rolling by flat roll with different radii is analyzed with three-dimensional large deformation thermo-mechanical coupling finite element method. The distribution laws of stress, strain and strain energy density in deformation zone with rolls of different radii were studied. The result indicated that under the same condition, the larger the roll radius is, the more vigorous the deformation in deformation zone is.

 2. Variation in Texture and Lankford Value of 1070 Aluminum Sheet Rolled by Cone-shaped Roll

  Yasumasa Chino; Xinsheng Huang; Kazutaka Suzuki; Mamoru Mabuchi

  2013-01-01

  A rolling with cone-shaped roll,the diameter of which continuously varies along the axial direction,has been proposed as a new shear rolling for controlling the texture of an aluminum alloy sheet.In this study,variations in the texture and Lankford value of a 1070 aluminum sheet rolled by the cone-shaped roll were investigated.Rolling with the cone-shaped roll was found to impose intense shear strain at the edges of the specimen,specifically near the surface.The shear directions in the left and right portions of the specimen were opposite to each other.The surface and middle layer of the specimen rolled by the cone-shaped roll and the reference specimen were characterized by a shear texture and typical recrystallization texture components,respectively.Notably,the specimen rolled by the cone-shaped roll exhibited smaller texture intensity than the reference specimen,especially at the surface,and the shear texture-components were observed at relatively deeper positions.As a result of Lankford value measurements,the specimen rolled with the cone-shape roll exhibited a smaller planar anisotropy than the reference specimen and an average Lankford value close to unity,which are likely due to the texture modifications introduced during rolling with the cone-shaped roll.

 3. A review of roll-to-roll nanoimprint lithography.

  Kooy, Nazrin; Mohamed, Khairudin; Pin, Lee Tze; Guan, Ooi Su

  2014-01-01

  Since its introduction in 1995, nanoimprint lithography has been demonstrated in many researches as a simple, low-cost, and high-throughput process for replicating micro- and nanoscale patterns. Due to its advantages, the nanoimprint lithography method has been rapidly developed over the years as a promising alternative to conventional nanolithography processes to fulfill the demands generated from the recent developments in the semiconductor and flexible electronics industries, which results in variations of the process. Roll-to-roll (R2R) nanoimprint lithography (NIL) is the most demanded technique due to its high-throughput fulfilling industrial-scale application. In the present work, a general literature review on the various types of nanoimprint lithography processes especially R2R NIL and the methods commonly adapted to fabricate imprint molds are presented to provide a clear view and understanding on the nanoimprint lithography technique as well as its recent developments. 81.16.Nd.

 4. Roll-to-roll fabrication of polymer solar cells

  Roar Søndergaard

  2012-01-01

  Full Text Available As the performance in terms of power conversion efficiency and operational stability for polymer and organic solar cells is rapidly approaching the key 10–10 targets (10 % efficiency and 10 years of stability the quest for efficient, scalable, and rational processing methods has begun. The 10–10 targets are being approached through consistent laboratory research efforts, which coupled with early commercial efforts have resulted in a fast moving research field and the dawning of a new industry. We review the roll-to-roll processing techniques required to bring the magnificent 10–10 targets into reality, using quick methods with low environmental impact and low cost. We also highlight some new targets related to processing speed, materials, and environmental impact.

 5. A rolling 3-UPU parallel mechanism

  Miao, Zhihuai; Yao, Yan'an; Kong, Xianwen

  2013-12-01

  A novel rolling mechanism is proposed based on a 3-UPU parallel mechanism in this paper. The rolling mechanism is composed of two platforms connected by three UPU (universal-prismatic-universal) serial-chain type limbs. The degree-of-freedom of the mechanism is analyzed using screw theory. Gait analysis and stability analysis are presented in detail. Four rolling modes of the mechanism are discussed and simulated. The feasibility of the rolling mechanism is verified by means of a physical prototype. Finally, its terrain adaptability is enhanced through planning the rolling gaits.

 6. Perovskite solar cells for roll-to-roll fabrication

  Uddin Ashraf

  2017-01-01

  Full Text Available Perovskite solar cell (PSCs is considered as the game changer in emerging photovoltaics technology. The highest certified efficiency is 22% with high temperature processed (∼500 °C TiO2 based electron transport layer (ETL. High temperature process is a rudimentary hindrance towards roll-to-roll processing of PSCs on flexible substrates. Low temperature solution process (<150 °C ZnO based ETL is one of the most promising candidate for large scale roll-to-roll fabrication of cells as it has nearly identical electron affinity (4.2 eV of TiO2. The mixed organic perovskite (MA0.6FA0.4PbI3 devices with Al doped ZnO (AZO ETL demonstrate average cell efficiency over 16%, which is the highest ever reported efficiency for this device configuration. The energy level alignment and related interfacial charge transport dynamics at the interface of ZnO and perovskite films and the adjacent charge transport layers are investigated. Significantly improved device stability, hysteresis free device photocurrent have been observed in MA0.6FA0.4PbI3 cells. A systematic electrochemical impedance spectroscopy, frequency dependent capacitance spectra, surface morphology and topography characterization have been conducted to understand the role of interfacial electronic properties between perovskite and neighbouring layers in perovskite device. A standardized degradation study, interfacial electronic property and capacitive spectra analysis of aged device, have been measured to understand the enhanced device stability in mixed MA0.6FA0.4PbI3 cells. Slow perovskite material decomposition rate and augmented device lifetime with AZO based devices have been found to be correlated with the more hydrophobic and acidic nature of AZO surface compared to pristine ZnO film.

 7. Precision forming machine with rolling plate cross wedge rolling

  2009-01-01

  Roller cross wedge rolling(CWR)machines have high rigidity, but sector dies are difficult to process. Plate CWR machines have low rigidity and need large floor space, but plate dies are easy to process. Neither roller CWR machine nor plate CWR machine can produce larger workpieces. Based on the above conclusions, this paper presents the mechanical principle of the precision forming machine with rolling plate CWR. Then, its design principle and machine construction are presented. There are a top press roller above the upper sliding plate and a bottom press roller under the lower sliding plate. The press rollers make rolling contact with the sliding plates. The plate dies are mounted on the upper and lower sliding plates, respectively. Furthermore, the axes of both press rollers and centerline of work-piece always keep in the identical vertical plane during forming process. These make the machine retain advantages of high rigidity for roller CWR machine and simpleness of manufacturing dies for plate CWR machine, and abandon defects of poor rigidity for plate CWR machine and difficulty of manufac-turing dies for roller CWR machine. Moreover, the machine can produce larger workpieces.

 8. Precision forming machine with rolling plate cross wedge rolling

  SONG YuQuan; LI ZhiGang; WANG MingHui; GUAN XiaoFang

  2009-01-01

  Roller cross wedge rolling (CWR) machines have high rigidity, but sector dies are difficult to process.Plate CWR machines have low rigidity and need large floor space, but plate dies are easy to process.Neither roller CWR machine nor plate CWR machine can produce larger workpieces.Based on the above conclusions, this paper presents the mechanical principle of the precision forming machine with rolling plate CWR.Then, its design principle and machine construction are presented.There are a top press roller above the upper sliding plate and a bottom press roller under the lower sliding plate.The press rollers make rolling contact with the sliding plates.The plate dies are mounted on the upper and lower sliding plates, respectively.Furthermore, the axes of both press rollers and centerline of work-piece always keep in the identical vertical plane during forming process.These make the machine re-tain advantages of high rigidity for roller CWR machine and simpleness of manufacturing dies for plate CWR machine, and abandon defects of poor rigidity for plate CWR machine and difficulty of manufac-turing dies for roller CWR machine.Moreover, the machine can produce larger workpieces.

 9. Improving Thin Strip Profile Using Work Roll Cross and Work Roll Shifting Methods in Cold Strip Rolling

  Hasan Tibar

  2017-01-01

  Full Text Available The optimization of rolling parameters in order to achieve better strip shape and to reduce rolling force is a challenge in rolling practice. In this paper, thin strip asymmetrical rolling of aluminum at various speed ratios under lubricated condition has been investigated at various combinations of work rolls cross (WRC angles and work rolls shifting (WRS values. The effects of strip width, reduction, and rolling speed on strip shape taking WRC and WRS into consideration are discussed. Results show that strip profile improves significantly when the WRC angle is increased from 0° to 1°, with an associated reduction in rolling force. Increasing WRS value from 0 to 8 mm improves the strip profile as well but not as significantly as when WRC angle is increased. No significant improvement was found in strip shape when the strip width was increased. At higher reduction, the strip shape was improved; a decrease in the rolling force was also observed. A higher speed ratio was found to be effective only at a higher WRC angle. The effect of lubrication on the strip profile was significant. Results indicate that an optimum combination of WRC, WRS, reduction, width, and speed ratio under lubricated conditions can ensure an improved exit strip profile, reduce rolling force, and obtain a better quality strip.

 10. Influence of Hot Rolling Conditions on the Mechanical Properties of Hot Rolled TRIP Steel

  LI Zhuang; WU Di

  2008-01-01

  Influence of hot rolling conditions on the mechanical properties of hot rolled TRIP steel was investigated.Thermomechanical control processing(TMCP)was conducted by using a laboratory hot rolling mill,in which three different kinds of finish rolling temperatures were applied.The results show that polygonal ferrite,granular bainite and larger amount of stabilized retained anstenite can be obtained by controlled rolling processes.The finer ferrite grain size is produced through the deformation induced transformation during deformation rather than after deformation,which affects the mechanical properties of hot rolled TRIP steel.Mechanical properties increase with decreasing finish rolling temperature due to the stabilization of retained austenite.Ultimate tensile strength(UTS),total elongation(TEL)and the product of ultimate tensile strength and total elongation(UTS×TEL)reaches optimal values(791 MPa,36% and 28 476 MPa%,respectively)whenthe specimen was hot rolled for 50% reduction at finish rolling temperature of 700℃.

 11. Rolling contact fatigue of ceramics

  Hadfield, Mark

  1993-01-01

  This thesis was submitted for the degree of Doctor of Philosophy and awarded by Brunel University. Ceramic/ceramic and ceramic/steel contacts under lubricated rolling conditions are studied. This work is of interest to ball bearing manufacturers as the use of ceramics in the design of these components has some advantages over traditional bearing-steel materials. Low density and increased stiffness are the mechanical properties which gas-turbine and machine tool manufacturers are most likel...

 12. Nanogrid rolling circle DNA sequencing

  Church, George M.; Porreca, Gregory J.; Shendure, Jay; Rosenbaum, Abraham Meir

  2017-04-18

  The present invention relates to methods for sequencing a polynucleotide immobilized on an array having a plurality of specific regions each having a defined diameter size, including synthesizing a concatemer of a polynucleotide by rolling circle amplification, wherein the concatemer has a cross-sectional diameter greater than the diameter of a specific region, immobilizing the concatemer to the specific region to make an immobilized concatemer, and sequencing the immobilized concatemer.

 13. ROLLING MILL SYSTEM DYNAMIC DESIGN

  2001-01-01

  It is studied how the aluminum foil chatter mark is produced and controlledThe stableness of hydraulic AGC system,fluid vibration of capsule system,and electromechanical coupling of AC/AC VVVF system and dec oupling are also studiedIt is shown that rolling mill design should go to syst em dynamic design from traditional designThe framed drawing of system dynamic design program is presented

 14. Roll Gap Crown Adjustment Characteristics of 1700 mm Cold Rolling Mills

  GUO Jian-bin

  2014-01-01

  The 4-hi cold mill is one of the key wide strip tandem cold rolling mills and has many advantages and characteristics. The mill type is the most important, fundamental and long-term effective factor for the strip shape control. Many advanced mill types such as CVC-4, HCW and PC-4, etc are created based on the conventional four-roll mill. The factors of mill type which affect the deformation of roll system, such as strip width, rolling force, bending force, work roll diameter, backup diameter and so on, are studied how to affect roll gap crown. It provides a good foundation for improving the shape performance of mill.

 15. Numerical Simulation and Vertical Motion Control of Rolls for Variable Gauge Rolling

  Yu ZHANG; Jian TAN

  2015-01-01

  The vertical motion control of the roll was studied in order to improve the accuracy in simulation of variable gauge rolling. The discretization was carried out in the transition zone of TRB according to the principle of volume invariance. Based on this assumption, the formula for time step of vertical motion of rolls was proposed and the time-displacement curve of the verti-cal motion of rolls was established. In the preliminary simulation, the time-displacement curve was used as an initial method to control the vertical motion of rolls. Based on the simulation result, the formula for vertical velocity of roll in variable gauge rolling was derived from the common rolling principle. According to the formula, reasonable vertical velocity of rolls in the subsequent simulation was determined. It can accurately control the motion of rolls along the vertical direction. The desired thickness and out-line proifle of transition zone were acquired and the formula proved effective by the simulation. Further analysis shows that the di fference of thickness in the thick zone and the thin zone of TRB, length of the transition zone of TRB, radius of work rolls and rota-tion speed of rolls have a signiifcant effect on the vertical velocity of rolls.

 16. How rolling forecasting facilitates dynamic, agile planning.

  Miller, Debra; Allen, Michael; Schnittger, Stephanie; Hackman, Theresa

  2013-11-01

  Rolling forecasting may be used to replace or supplement the annual budget process. The rolling forecast typically builds on the organization's strategic financial plan, focusing on the first three years of plan projections and comparing the strategic financial plan assumptions with the organization's expected trajectory. Leaders can then identify and respond to gaps between the rolling forecast and the strategic financial plan on an ongoing basis.

 17. Numerical Simulation of Temperature Field and Thermal Stress Field of Work Roll During Hot Strip Rolling

  LI Chang-sheng; YU Hai-liang; DENG Guan-yu; LIU Xiang-hua; WANG Guo-dong

  2007-01-01

  Based on the thermal conduction equations, the three-dimensional (3D) temperature field of a work roll was investigated using finite element method (FEM). The variations in the surface temperature of the work roll during hot strip rolling were described, and the thermal stress field of the work roll was also analyzed. The results showed that the highest roll surface temperature is 593 ℃, and the difference between the minimum and maximum values of thermal stress of the work roll surface is 145.7 MPa. Furthermore, the results of this analysis indicate that temperature and thermal stress are useful parameters for the investigation of roll thermal fatigue and also for improving the quality of strip during rolling.

 18. New Method for Evaluating Thermal Wear of Rolls in Rolling Process

  LI Chang-sheng; LIU Xiang-hua; WANG Guo-dong

  2008-01-01

  A new method was developed by a thermal wear machine to evaluate the thermal wear of rolls in steel rolling process.The steel strip and rolls were simulated by upper and lower heating disks.The upper heating disk could be kept at a temperature of over 900℃ by induction heating.The pressure between the disks as high as 323.2 MPa could be achieved and the slipping rate could be 12.7%.The thermal wear of high speed steel(HSS)roll material,the wear rate of the HSS roll,and the SEM morphology of a worn HSS roll surface were investigated.This method was useful and could be employed to simulate friction and wear between strip and roll during the strip rolling process.

 19. Three-Dimensional Model for Strip Hot Rolling

  ZHANG Guo-min; XIAO Hong; WANG Chun-hua

  2006-01-01

  A three-dimensional model for strip hot rolling was developed, in which the plastic deformation of strip, the thermal crown of rolls, roll deflection and flattening were calculated by rigid-plastic finite element method, finite difference method, influential function method and elastic finite element method respectively. The roll wear was taken into consideration. The model can provide detailed information such as rolling pressure distribution, contact pressure distribution between backup rolls and work rolls, deflection and flattening of work rolls, lateral distribution of strip thickness, and lateral distribution of front and back tensions. The finish rolling on a 1 450 mm hot strip mill was simulated.

 20. Fluid management in roll-to-roll nanoimprint lithography

  Jain, A.; Bonnecaze, R. T.

  2013-06-01

  The key process parameters of UV roll-to-roll nanoimprint lithography are identified from an analysis of the fluid, curing, and peeling dynamics. The process includes merging of droplets of imprint material, curing of the imprint material from a viscous liquid to elastic solid resist, and pattern replication and detachment of the resist from template. The time and distances on the web or rigid substrate over which these processes occur are determined as function of the physical properties of the uncured liquid, the cured solid, and the roller configuration. The upper convected Maxwell equation is used to model the viscoelastic liquid and to calculate the force on the substrate and the torque on the roller. The available exposure time is found to be the rate limiting parameter and it is O(√Rho /uo), where R is the radius of the roller, ho is minimum gap between the roller and web, and uo is the velocity of the web. The residual layer thickness of the resist should be larger than the gap between the roller and the substrate to ensure complete feature filling and optimal pattern replication. For lower residual layer thickness, the droplets may not merge to form a continuous film for pattern transfer.

 1. A Framework for Rolling Stock Rescheduling

  Haahr, Jørgen Thorlund; Lusby, Richard Martin

  by network buffer times. However, if the problems are more severe, changes must be made to the rolling stock schedule. In this talk we will discuss the Rolling Stock Rescheduling problem and Disruption Management. We will present our current work and planned future work on a framework for solving the Rolling......Rolling Stock schedules are typically made months or weeks prior to the date of execution. It is, however, rare that everything goes exactly as planned due to internal and external factors on the day of operation. If the magnitude of the disturbances is small then the problems may be absorbed...... Stock in a disruption context....

 2. Interactions between stably rolling leukocytes in vivo

  King, Michael R.; Ruscio, Aimee D.; Kim, Michael B.; Sarelius, Ingrid H.

  2005-03-01

  We have characterized the two-dimensional spatial dependence of the hydrodynamic interactions between two adhesively rolling leukocytes in a live venule in the mouse cremaster muscle. Two rolling leukocytes were observed to slow each other down when rolling together in close proximity due to mutual sheltering from the external blood flow in the vessel lumen. A previous study of leukocyte rolling interactions using carbohydrate-coated beads in a parallel-plate flow chamber and a detailed computer model of adhesion in a multicellular environment is in qualitative agreement with the current in vivo results.

 3. Image Mosaicing Algorithm for Rolled Fingerprint Construction

  贺迪; 荣钢; 周杰

  2002-01-01

  Fingerprint identification is one of the most important biometric authentication methods. However, current devices for recording digital fingerprints can only capture plain-touch fingerprints. Rolled fingerprints have much more information for recognition, so a method is needed to construct a rolled fingerprint from a series of plain-touch fingerprints. This paper presents a novel algorithm for image mosaicing for real time rolled fingerprint construction in which the images are assembled with corrections to create a smooth, non-fragmented rolled fingerprint in real time. Experimental results demonstrate its effectiveness by comparing it with other conventional algorithms.

 4. Role of Friction in Cold Ring Rolling

  He YANG; Lianggang GUO; Mei ZHAN

  2005-01-01

  Cold ring rolling is an advanced but complex metal forming process under coupled effects with multi-factors, such as geometry sizes of rolls and ring blank, material, forming process parameters and friction, etc. Among these factors,friction between rolls and ring blank plays animportant role in keeping the stable forming of cold ring rolling. An analytical method was firstly presented for proximately determining the critical friction coefficient of stable forming and then a method was proposed to determine thecritical friction coefficient by combining analytical method with numerical simulation. And the influence of friction coefficient on the quality of end-plane and side spread of ring,rolling force, rolling moment and metal flow characteristic in the cold ring rolling process have been explored using the three dimensional (3D) numerical simulation based on the elastic-plastic dynamic finite element method (FEM)under the ABAQUS software environment, and the results show that increasing the friction on the contact surfaces between rolls and ring blank is useful not only for improving the stability of cold ring rolling but also for improving the geometry and dimension precision of deformed ring.

 5. 21 CFR 136.110 - Bread, rolls, and buns.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 2 2010-04-01 2010-04-01 false Bread, rolls, and buns. 136.110 Section 136.110... Bread, rolls, and buns. (a) Bread, white bread, and rolls, white rolls, or buns, and white buns are the... be additional optional ingredients in the bread, rolls, or buns. All ingredients in any flour...

 6. Designs rolle i brugerdreven innovation

  Mikkelsen, Mette

  2009-01-01

  spiller i forskellige former for brugerdreven innovation.   Horst Rittel definerer et wicked problem som en rodet problemstilling, hvor man ikke umiddelbart kan systematisere sig ud af kompleksitet, men må træffe valg, der er afgørende for såvel løsning som den måde, et problem forstås på. Med...... udgangspunkt i denne definitionen og Buchanans teoretiske positioner omkring wicked problems og designtænkning bringes disse begreber i anvendelse for at bidrage til en generisk forståelse for den rolle, design spiller i brugerdrevne innovationsprocesser.   De praktiske aspekter af brugerinddragelsen...

 7. Rolling into spatial disorientation: Simulator demonstration of the post-roll (Gillingham) illusion

  Nooij, S.A.E.; Groen, E.L.

  2011-01-01

  Introduction: Spatial disorientation (SD) is still a contributing factor in many aviation accidents, stressing the need for adequate SD training scenarios. In this article we focused on the post-roll effect (the sensation of rolling back after a roll maneuver, such as an entry of a coordinated turn)

 8. Rolling into spatial disorientation: Simulator demonstration of the post-roll (Gillingham) illusion

  Nooij, S.A.E.; Groen, E.L.

  2011-01-01

  Introduction: Spatial disorientation (SD) is still a contributing factor in many aviation accidents, stressing the need for adequate SD training scenarios. In this article we focused on the post-roll effect (the sensation of rolling back after a roll maneuver, such as an entry of a coordinated turn)

 9. Finite Element Analysis of Symmetric and Asymmetric Three-roll Rolling Process

  Pesin A.

  2015-01-01

  Full Text Available A three-roll process is a significant technique in the production of wire rod, round bars and hexagonal profiles for structural applications. Better mechanical properties of wire rod, round bars and hexagonal profiles can be achieved due to large plastic deformation by the three-roll process. Asymmetric rolling is a novel technique characterised by a kinematic asymmetry linked to the difference in peripheral speed of the rolls, able to introduce additional shear strains through the bar thickness. In order to achieve this, asymmetrical three-roll rolling process was investigated to better control the deformation compared to the conventional three-roll rolling process in a stand with two three-roll calibers located very close to each other. Simulation of round-triangle-triangle pass rolling was performed. FEM simulations were carried out with using software DEFORM 3D. The influence of the friction coefficient and speed asymmetry on the shear strain and material flow was discussed. The results of simulation can be used to optimize the asymmetric three-roll rolling process to improve the mechanical properties of wire rod, round bars and hexagonal profiles.

 10. 75 FR 16504 - Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil, Japan, and Russia

  2010-04-01

  ... existence and availability of substitute products; and the level of competition among the Domestic Like... COMMISSION Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil, Japan, and Russia AGENCY: United... countervailing duty order on certain hot-rolled flat-rolled carbon-quality steel products (``hot-rolled steel...

 11. 49 CFR 393.134 - What are the rules for securing roll-on/roll-off or hook lift containers?

  2010-10-01

  ... or hook lift containers? 393.134 Section 393.134 Transportation Other Regulations Relating to... for securing roll-on/roll-off or hook lift containers? (a) Applicability. The rules in this section apply to the transportation of roll-on/roll-off or hook lift containers. (b) Securement of a roll-on...

 12. High speed roll casting of Mg alloy strip by a vertical type twin roll caster

  H.Watari; S. Kumai; Haga, T.

  2006-01-01

  Purpose: The possibility of high speed roll casting of AZ31, AM60 and AZ91 was investigated. Warm deep drawing of roll cast magnesium alloy was operated. and formability of roll cast magnesium strip was cleared.Design/methodology/approach: A vertical type high speed twin roll caster was used. The roll casting was operated in the air atmosphere. The casting speed was from 60 m/min up to 180 m/min. Low temperature casting was adopted to realize high speed casting.Findings: Strip thinner 3 mm wi...

 13. Roll-forming tubes to header plates

  Kramer, K.

  1976-01-01

  Technique has been developed for attaching and sealing tubes to header plates using a unique roll-forming tool. Technique is useful for attaching small tubes which are difficult to roll into conventional grooves in header plate tube holes, and for attaching when welding, brazing, or soldering is not desirable.

 14. CRITICAL WAVE EPISODES FOR ASSESSMENT OF ROLL

  Jensen, Jørgen Juncher; Pedersen, Preben Terndrup

  2006-01-01

  the time-varying restoring moment and the heave acceleration. The result is the mean outcrossing rate of the roll angle together with corresponding most probable wave scenarios (critical wave episodes), leading to specific maximum roll angles. The procedure is computationally very effective and can thus...

 15. Rolling Friction on a Wheeled Laboratory Cart

  2012-01-01

  by gravity, and a vehicle (such as a car or bicycle ) accelerating along a level road is driven by a motor or by pedalling. In such cases, static...continuously roll. Consider a cart of mass m that is free rolling up an incline, as sketched in figure 1. The total frictional force f on the cart

 16. Influence of Surge on Extreme Roll Amplitudes

  Vidic-Perunovic, Jelena; Rognebakke, Olav; Pedersen, Preben Terndrup

  2008-01-01

  Interference of the wave-induced ship surge motion with roll dynamics has been studied. The surge motion has been included in a previously derived hydrodynamic roll prediction model in order to account for the ship speed variation due to the longitudinal incident wave pressure force. Depending on...

 17. Effect of Pavement Conditions on Rolling Resistance

  Mr.Dipanjan Mukherjee

  2014-07-01

  Full Text Available Rolling resistance is the force acting on a vehicle over a full journey. It is generated by the hysteresis of tyre and pavement. Rolling resistance, sometimes called rolling friction or rolling drag, is the force resisting the motion when a body (such as a ball, tire, or wheel rolls on a surface. It is mainly caused by non-elastic effects; that is, not all the energy needed for deformation (or movement of the wheel, roadbed, etc. is recovered when the pressure is removed. A hysteresis phenomenon can be observed when viscoelastic materials undergo a load-then-unload process. A typical hysteresis curve of viscoelastic material can be found. The shadow area enclosed by the hysteresis loop represents energy loss. A characteristic of a deformable material such that the energy of deformation is greater than the energy of recovery. The rubber compound in a tire exhibits hysteresis. As the tire rotates under the weight of the vehicle, it experiences repeated cycles of deformation and recovery, and it dissipates the hysteresis energy loss as heat. Hysteresis is the main cause of energy loss associated with rolling resistance and is attributed to the viscoelastic characteristics of the rubber. Materials that have a large hysteresis effect, such as rubber, which bounce back slowly, exhibit more rolling resistance than materials with a small hysteresis effect that bounce back more quickly and more completely, such as steel or silica. Low rolling resistance tires typically incorporate silica in place of carbon black in their tread compounds to reduce low-frequency hysteresis without compromising traction. Note that railroads also have hysteresis in the roadbed structure. Like the fuel consumption, rolling resistance also has a significant relationship with velocity. experiment has shown that, for a 32-tonn goods vehicle, rolling resistance contributes about 70% of total drag when driven at 50km/h and about 37% at 100km/h. An important issue which should not

 18. Computational Analysis of Ares I Roll Control System Jet Interaction Effects on Rolling Moment

  Deere, Karen A.; Pao, S. Paul; Abdol-Hamid, Khaled S.

  2011-01-01

  The computational flow solver USM3D was used to investigate the jet interaction effects from the roll control system on the rolling moment of the Ares I full protuberance configuration at wind tunnel Reynolds numbers. Solutions were computed at freestream Mach numbers from M = 0.5 to M = 5 at the angle of attack 0deg, at the angle of attack 3.5deg for a roll angle of 120deg, and at the angle of attack 7deg for roll angles of 120deg and 210deg. Results indicate that the RoCS housing provided a beneficial jet interaction effect on vehicle rolling moment for M > or = 0.9. Most of the components downstream of the roll control system housing contributed to jet interaction penalties on vehicle rolling moment.

 19. FORMULAS OF TENSION OF CONTINUOUS ROLLING PROCESS

  J.Z. Zhang; X.P. Zhang

  2007-01-01

  The development of computer controlled continuous rolling process calls for a mathematicalexpression that can express the inequality condition of "constant flow". Tension is the link of thecontinuous rolling process. From the condition of dynamic equilibrium, a differential equation oftension is given out. On the basis of the physical rules established from the industrial practice andexperimental studies, the law of volume constancy, the linear relation of forward slip and tension,the state equation of continuous rolling, the formula of dynamic tension, and the formula of statictension have been obtained. These formulae reflect the functional relations between tensions,thickness, roll velocity, and time in the continuous rolling process. It is implied that the continuousrolling process is a gradually steady, controllable, and measurable dynamic system. An assumptionof predicting the thickness of a steel plate using these tension formulae is also put forward.

 20. Automated Procedure for Roll Pass Design

  Lambiase, F.; Langella, A.

  2009-04-01

  The aim of this work has been to develop an automatic roll pass design method, capable of minimizing the number of roll passes. The adoption of artificial intelligence technologies, particularly expert systems, and a hybrid model for the surface profile evaluation of rolled bars, has allowed us to model the search for the minimal sequence with a tree path search. This approach permitted a geometrical optimization of roll passes while allowing automation of the roll pass design process. Moreover, the heuristic nature of the inferential engine contributes a great deal toward reducing search time, thus allowing such a system to be employed for industrial purposes. Finally, this new approach was compared with other recently developed automatic systems to validate and measure possible improvements among them.

 1. Effect of sizes of forming rolls on cold ring rolling by 3D-FE numerical simulation

  GUO Liang-gang; YANG He

  2006-01-01

  During cold ring rolling process,changing the sizes of forming rolls including driver roll and idle roll will lead to a change of amount of feed △h and contact areas between ring blank and forming rolls,thus a change of the shape and dimension of deformation zone located in the gap of forming rolls is found. It has a significant effect on metal flow and the forming quality of deformed ring. So the size effect of forming rolls on cold ring rolling was investigated by three-dimensional dynamic explicit FEM under ABAQUS environment. The obtained results thoroughly reveal the influence laws of the sizes of forming rolls on the average spread,fishtail coefficient,degree of inhomogeneous deformation and force and power parameters etc not only provide an important basis for design of the forming rolls and optimization of cold ring rolling process,but also reveal the plastic deformation mechanism of cold ring rolling.

 2. Backup roll contour of a SmartCrown tandem cold rolling mill

  Guanghui Yang; Jianguo Cao; Jie Zhang; Shenghui Jia; Renwei Tan

  2008-01-01

  SmartCrown was a new system developed by VAI for improving the strip profile and flatness control first applied in 1700mm tandem cold rolling mills at Wuhan Iron & Steel (Group) Corporation (WISCO). After tracing and testing, the application of the conventional crown backup roll matching the SmartCrown work roll of the production mill led to heavy and nonuniform wear, and the edge spalling of the backup roll often occurred. A 3-dimension finite element model of roll stacks was established, which was used to analyze the above-mentioned problems, and it was found that the main reason was the highly nonuniform contact pressure distribution between the work roll and the backup roll. A new FSR (flexible shape backup roll) was developed and applied in 1700mm tandem cold rolling mills. A lot of good actual effects of FSR, such as evident improvement in profile and flatness of strips,non-occurring edge spalling, wear uniform, and remarkable decrease in roll consumption were validated by long-term industrial applications.

 3. Rolling into spatial disorientation: simulator demonstration of the post-roll (Gillingham) illusion.

  Nooij, Suzanne A E; Groen, Eric L

  2011-05-01

  Spatial disorientation (SD) is still a contributing factor in many aviation accidents, stressing the need for adequate SD training scenarios. In this article we focused on the post-roll effect (the sensation of rolling back after a roll maneuver, such as an entry of a coordinated turn) and investigated the effect of roll stimuli on the pilot's ability to stabilize their roll attitude. This resulted in a ground-based demonstration scenario for pilots. The experiments took place in the advanced 6-DOF Desdemona motion simulator, with the subject in a supine position. Roll motions were either fully automated with the subjects blindfolded (BLIND), automated with the subject viewing the cockpit interior (COCKPIT), or self-controlled (LEAD). After the roll stimulus subjects had to cancel all perceived simulator motion without any visual feedback. Both the roll velocity and duration were varied. In 68% of all trials subjects corrected for the perceived motion of rolling back by initiating a roll motion in the same direction as the preceeding roll. The effect was dependent on both rate and duration, in a manner consistent with semicircular canal dynamics. The effect was smallest in the BLIND scenario, but differences between simulation scenarios were non-significant. The results show that the effects of the post-roll illusion on aircraft control can be demonstrated adequately in a flight simulator using an attitude control task. The effect is present even after short roll movements, occurring frequently in flight. Therefore this demonstration is relevant for spatial disorientation training programs for pilots.

 4. Inflation with a constant rate of roll

  Motohashi, Hayato; Starobinsky, Alexei A.; Yokoyama, Jun'ichi

  2015-09-01

  We consider an inflationary scenario where the rate of inflaton roll defined by ̈phi/H dot phi remains constant. The rate of roll is small for slow-roll inflation, while a generic rate of roll leads to the interesting case of 'constant-roll' inflation. We find a general exact solution for the inflaton potential required for such inflaton behaviour. In this model, due to non-slow evolution of background, the would-be decaying mode of linear scalar (curvature) perturbations may not be neglected. It can even grow for some values of the model parameter, while the other mode always remains constant. However, this always occurs for unstable solutions which are not attractors for the given potential. The most interesting particular cases of constant-roll inflation remaining viable with the most recent observational data are quadratic hilltop inflation (with cutoff) and natural inflation (with an additional negative cosmological constant). In these cases even-order slow-roll parameters approach non-negligible constants while the odd ones are asymptotically vanishing in the quasi-de Sitter regime.

 5. ROLLING NOISE SIMULATION OF A RAILWAY VEHICLE

  Traian MAZILU

  2013-05-01

  Full Text Available Rolling noise of the railway vehicles is occurred by the wheel/rail vibration excited bythe rolling surfaces roughness. This paper presents an acoustic model able to predict the rollingnoise level of a railway vehicle. The acoustic model is based on a wheel/rail vibration modelwhich takes into account the structural wheel vibration (Remington model and the bendingvertical waves of the rail. To this, the track model with an infinite Euler Bernoulli beam elasticallysupported on two layers is applied to simulate the effect of the ballasted track. The influence of therolling surfaces roughness and vehicle velocity on the rolling noise is investigated.

 6. PHYSICAL SIMULATION OF CONTINUOUS ROLL CASTING PROCESS

  L.H. Zhan; J. Zhong; X.Q. Li; M.H. Huang

  2005-01-01

  A series of simulating experimental studies on the rheological behavior and its influential factors of aluminum alloy in continuous roll-casting process have been explored in this paper with a Gleeble-1500 Thermal-Mechanical Simulation Tester and a set of special clamp system. Relevant rheological rules in the process of coupling transient solidification and continuous deformation of roll-casting conditions are obtained. Experimental results indicate that four different characteristic stages exist in the whole rheological process, and relative constitutive models suitable for the given conditions of continuous roll casting process have been established through multivariable linear regression analysis of the experimental data.

 7. Replication of nanopits and nanopillars by roll-to-roll extrusion coating using a structured cooling roll

  Murthy, Swathi; Pranov, Henrik; Pedersen, Henrik Chresten

  2016-01-01

  This paper investigates a novel, very high throughput, roll-to-roll (R2R) process for nanostructuring of polymer foils, called R2R extrusion coating. It has the potential to accelerate the integration of nanostructured materials in consumer products for a variety of applications, including optical......, technical, and functional surfaces and devices. In roll-to-roll extrusion coating, a molten polymer film is extruded through a flat die forming a melt curtain, and then laminated onto a carrier foil. The lamination occurs as the melt curtain is pressed between a cooling roller and a counter roller....... By mounting a nanostructured metal shim on the surface of the cooling roller, the relief structure from the shim can be replicated onto a thermoplastic foil. Among the benefits of P oil, the process are availability of a wide range of commercial extruders, off-the-shelf extrusion grade polymers, functional...

 8. Effect of plate asymmetric rolling parameters on the change of the total unit pressure of roll

  A. Kawalek

  2011-07-01

  Full Text Available This work shows the results of theoretical analysis of asymmetric rolling process of plates in the finishing mill of plate rolling. Its aim was to determine the influence of asymmetry velocity of working rolls on decrease of unit pressure of metal on the rolls. The lower value of the unit pressure will reduce the elastic deflection of the finishing stand and improve the cross-section shape of plate. Three-dimensional simulation of asymmetric hot rolling of S355J2G3 steel plates was done with the aid of FORGE 2008® software. The tensor polynomial interpolation was used for comparing the values of the unit pressure obtaining from symmetric and asymmetric rolling.

 9. Roll paper pilot. [mathematical model for predicting pilot rating of aircraft in roll task

  Naylor, F. R.; Dillow, J. D.; Hannen, R. A.

  1973-01-01

  A mathematical model for predicting the pilot rating of an aircraft in a roll task is described. The model includes: (1) the lateral-directional aircraft equations of motion; (2) a stochastic gust model; (3) a pilot model with two free parameters; and (4) a pilot rating expression that is a function of rms roll angle and the pilot lead time constant. The pilot gain and lead time constant are selected to minimize the pilot rating expression. The pilot parameters are then adjusted to provide a 20% stability margin and the adjusted pilot parameters are used to compute a roll paper pilot rating of the aircraft/gust configuration. The roll paper pilot rating was computed for 25 aircraft/gust configurations. A range of actual ratings from 2 to 9 were encountered and the roll paper pilot ratings agree quite well with the actual ratings. In addition there is good correlation between predicted and measured rms roll angle.

 10. Analysis of Temperature Field and Thermal Crown of Roll During Hot Rolling by Simplified FEM

  GUO Zhong-feng; LI Chang-sheng; XU Jian-zhong; LIU Xiang-hua; WANG Guo-dong

  2006-01-01

  Thermal crown of roll is an important factor, which affects strip profile. It is necessary to analyze the temperature field and thermal crown of roll for hot strip mill. A new simplified finite element method (FEM) was used to analyze the temperature field and thermal crown of roll, and corresponding models were built according to the practical boundary conditions. Transient roll temperature field and thermal crown were simulated by ANSYS FEM software with considering transient thermal contact and complex boundary condition. Temperature and thermal crown variations on roll surface nodes were obtained. The thermal crown results of roll obtained by FEM simulation were in good agreement with the measured data, indicating that simplified FEM models and results were correct.

 11. Effects of finishing rolling temperatures and reduction on the mechanical properties of hot rolled multiphase steel

  LI Zhuang; WU Di

  2007-01-01

  Effects of finishing rolling temperatures and reduction on the mechanical properties of hot rolled multiphase steel were investigated. Thermo-mechanical control processing (TMCP) was conducted by using a laboratory hot rolling mill, in which three different kinds of finishing rolling temperatures and reduction and various austempering times were applied. The results showed that polygonal ferrite, granular bainite and larger amount of stabilized retained austenite can be obtained by controlled rolling processes, and that the strain-induced transformation to martensite from the retained austenite can occur gradually when the steel is deformed during tensile test. Mechanical properties increase with decreasing finishing rolling temperature and increasing amount of deformation. The most TRIP (transformation induced plasticity) effect, and ultimate tensile strength (UTS), total elongation (TEL) and the product of ultimate tensile strength and total elongation (UTS× TEL) are obtained at 20 min.

 12. Transparent conductive film by large area roll-to-roll processing

  Wu, Linda Y.L., E-mail: ylwu@simtech.a-star.edu.sg [Singapore Institute of Manufacturing Technology, 71 Nanyang Drive, Singapore 638075 (Singapore); Kerk, W.T. [Singapore Institute of Manufacturing Technology, 71 Nanyang Drive, Singapore 638075 (Singapore); Wong, C.C. [School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, Singapore 639798 (Singapore)

  2013-10-01

  Sputtered indium tin oxide (ITO) coating on polyethylene terephthalate film has been used as the substrate for roll-to-roll fabrication of large area printed electronics devices, but it is expensive and could be cracked when bending, limiting its applications. Transparent conductive (TC) electrode made by roll-to-roll coating of transparent conductive ink on flexible substrate is an alternative, but both the ink material and the control of the coating quality are very crucial. The major challenges are the coating performance, coating uniformity and defect control during roll-to-roll processing. In this paper, we report the chemical synthesis of silver nanowires in preferred shape and size, the surface modification of the Ag nanowires for better dispersion into the commercial Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) conductive polymer ink, and the controlled roll-to-roll coating process on flexible polyethylene terephthalate substrate by a one meter web-width roll-to-roll slot die coating system. We obtained high uniformity PEDOT:PSS coating with optical transmission higher than 80% and sheet resistance lower than 100 Ω/square, and silver containing coating with sheet resistance below 40 Ω/square and maintained optical transmittance. The slot die coating mechanism is investigated and the influencing factors for coating uniformity and defect are defined. The coated transparent conductive film has the same properties as the sputtered ITO and has been used as the TC electrode for printed lighting, whose performance has been proven by standard weathering test for 1000 h. - Highlight: • Controlled synthesis of silver nanowires using trace amount of Cl{sup −} ions • Large area roll-to-roll processed transparent conductive (TC) coatings • TC film has light transmission > 80% and sheet resistance < 100 Ω/sq. • Silver containing ink achieved better property than conductive polymer ink. • Used as the TC electrode for printed

 13. 21 CFR 136.130 - Milk bread, rolls, and buns.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 2 2010-04-01 2010-04-01 false Milk bread, rolls, and buns. 136.130 Section 136....130 Milk bread, rolls, and buns. (a) Each of the foods milk bread, milk rolls, and milk buns conforms... ingredients prescribed for bread, rolls or buns by § 136.110 except that: (1) The only moistening ingredient...

 14. 21 CFR 136.160 - Raisin bread, rolls, and buns.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 2 2010-04-01 2010-04-01 false Raisin bread, rolls, and buns. 136.160 Section 136....160 Raisin bread, rolls, and buns. (a) Each of the foods raisin bread, raisin rolls, and raisin buns... of ingredients prescribed for bread, rolls or buns by § 136.110, except that: (1) Not less than 50...

 15. 21 CFR 136.115 - Enriched bread, rolls, and buns.

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 2 2010-04-01 2010-04-01 false Enriched bread, rolls, and buns. 136.115 Section... § 136.115 Enriched bread, rolls, and buns. (a) Each of the foods enriched bread, enriched rolls, and... label statement of ingredients prescribed for bread, rolls or buns by § 136.110, except that: (1) Each...

 16. Maintenance in Railway Rolling Stock Rescheduling for Passenger Railways

  J.C. Wagenaar (Joris); L.G. Kroon (Leo)

  2015-01-01

  textabstractThis paper addresses the Rolling Stock Rescheduling Problem (RSRP), while taking maintenance appointments into account. After a disruption, the rolling stock of passenger trains has to be rescheduled in order to maintain a feasible rolling stock circulation. A limited number of rolling

 17. Maintenance in Railway Rolling Stock Rescheduling for Passenger Railways

  J.C. Wagenaar (Joris); L.G. Kroon (Leo)

  2015-01-01

  textabstractThis paper addresses the Rolling Stock Rescheduling Problem (RSRP), while taking maintenance appointments into account. After a disruption, the rolling stock of passenger trains has to be rescheduled in order to maintain a feasible rolling stock circulation. A limited number of rolling s

 18. Decision Support for the Rolling Stock Dispatcher

  Groth, Julie Jespersen

  Real-time recovery is receiving a fast growing interest in an increasingly competitive railway operation market. This thesis considers the area of rolling stock dispatching which is one of the typical real-time railway dispatching problems. All work of the thesis is based on the network...... and planning processes of the railway operator DSB S-tog a/s. In the thesis the problems existing in the railway planning process from the strategic to real-time level are briefly sketched. Network planning, line planning, timetabling, crew and rolling stock planning is outlined and relevant references...... are given. Specifically the thesis references the operation research studies based on the railway operation of DSB S-tog a/s. Subsequently the process of dispatching is outlined with a specific emphasis on rolling stock. The rolling stock recovery problem is the problem of assigning train units to train...

 19. Crisp Fried Beef Rolls(Xiangsu Niuroujuan)

  2002-01-01

  300 grams ground beef 350 grams bread crumbs 2 eggs1 gram MSG2 grams salt10 grams (1 tbsp) cooking wine5 grams chopped spring onion5 grams chopped ginger10 grams (1 tbsp) cornslarch300 grams (3/5 cup) cooking oilMix ground beef with salt, MSG, cooking wine. chopped spring onion and ginger, and 5 grams of cornslarch. Beat eggs in a bowl.Make ground beef into three rolls, about 5 cm in diameter and 15 cm long. Place on a plate and steam until cooked. Coat the rolls in beaten egg and then in breadcrumbs.Heat oil in a wok. fry the rolls until brown. Cut the meat rolls into 3-cm sections, arrange on a plate, and serve.

 20. Terras: NATO õppuste roll Euroopas kasvab

  2013-01-01

  Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrase sõnul suureneb lähiaastatel NATO õppuste roll Euroopas, sest Afganistanis sõdides saadud kogemust on vaja säilitada ning kasutada seda kollektiivkaitse tugevdamiseks

 1. Investigation for parametric vibration of rolling mill

  唐华平; 丁睿; 吴运新; 钟掘

  2002-01-01

  The vibration unsteady condition of rolling mill caused by flexural vibration of strip has been investigated. The parametric flexural vibration equation of rolled strip has been established. The parametric flexural vibration stability of rolled strip has been studied and the regions of stability and unstability have been determined based on Floquet theory and perturbation method. The flexural-vibration of strip is unstable when the frequency of variable tension is two times as the natural frequency of flexural-vibration strip. The characteristic of current in a temp driving motor's main loop has been studied and tested, it has been proved that there are 6 harmonic component and 12 harmonic component in main loop of driving motor electricity. The vertical vibration of working roller has been tested, the test result approves that the running unsteady is caused by parametric vibration. It attaches importance to the parametric vibration of rolling mill.

 2. Quality control of roll-to-roll processed polymer solar modules by complementary imaging methods

  Rösch, R.; Krebs, Frederik C; Tanenbaum, D.M.

  2012-01-01

  We applied complementary imaging methods to investigate processing failures of roll-to-roll solution processed polymer solar modules based on polymer:fullerene bulk heterojunctions. For investigation of processing deficiencies in solar modules we employed dark lock-in thermography (DLIT), electro......We applied complementary imaging methods to investigate processing failures of roll-to-roll solution processed polymer solar modules based on polymer:fullerene bulk heterojunctions. For investigation of processing deficiencies in solar modules we employed dark lock-in thermography (DLIT...

 3. Roll-to-Roll Transfer Printing of Reduced Graphene Oxide Thin Film

  Jang, Hyun-Woo

  2015-01-01

  A novel thin film transfer mechanism has been studied and developed to transfer chemically reduced graphene oxide (r-GO) thin film using a roll-to-roll printing system. We discover that shear stress generated on the silicon rubber stamp surface facilitates delamination of the deposited r-GO thin film efficiently.A roll-to-roll apparatus is assembled to demonstrate the shear-induced transfer printing in a large scale printing system. Shear stress is applied on the stamp surface by rotating the...

 4. Analysis of Rolling Pressure in Asymmetrical Rolling Process by Slab Method

  TIAN Yong; GUO Yan-hui; WANG Zhao-dong; WANG Guo-dong

  2009-01-01

  The plane strain asymmetrical rolling was analyzed using slab method. The contact arc was replaced by parabola, and the constant surface friction status was adopted during the analysis. The deformation area was divided into three zones according to the direction of the friction. Then, the three zones were studied, respectively. A rolling force model and a rolling torque model were developed based on the analysis, and they were used to analyze the influence of asymmetrical rolling factors on deformation area and unit pressure if they had good precision which was determined by comparing the calculated results with the measured ones.

 5. Thermal Behaviors of Work Roll in Finishing Trains of Hot Rolling

  2001-01-01

  In order to analyze the thermal field and thermal contour of work roll in finishing trains of hot rolling in rolling process, a quasi two-dimension implicit finite difference model is developed. To improve the calculating speed and precision, some special solutions are introduced, including the development of this model, the simplification of boundary conditions and the computation of heat transfer coefficients. The results show that these solutions of thermal behaviors of work roll are very much efficient and the model can be used as an on-line profile and flatness control model of large industrial mills.

 6. Theoretical And Experimental Analysis Of Aluminium Bars Rolling Process In Three-High Skew Rolling Mill

  Stefanik A.

  2015-06-01

  Full Text Available Technology of round bars rolling on a three-high skew rolling mills allows rolling of standard materials such as steel and aluminum, as well as new materials, especially hard deformable materials. The paper presents the results of theoretical and experimental rolling process of aluminum bars with a diameter of 20 mm. As the stock round bars with a diameter of 25 mm made of aluminum grade 1050A and aluminum alloy grade 2017A were used. The rolling process of aluminum bars has been carried out in a single pass. The numerical analysis was carried out by using computer program Forge2011®. On the basis of theoretical research it has been determined the state of deformation, stress and temperature distribution during rolling of aluminum bars. In addition, the results of theoretical research allowed to determine the schema of the metal plastic flow in the roll gap. Verification of the theoretical research was carried out during the rolling of aluminum bars on the RSP 40/14 laboratory three-high skew rolling mill. From the finished bars were taken the samples to set the shape and compared with the results of theoretical research. Finished aluminum round bars were characterized by low ovality and good surface quality.

 7. FEM Calculation of Work Roll Temperature and Thermal Crown

  KONG Xiang-wei; XU Jian-zhong; YE He-zhou; WANG Guo-dong; LIU Xiang-hua; HE Xiao-ming; BA Li-ying

  2004-01-01

  The simulation of the work roll temperature field was carried out by means of ANSYS software, and the thermal crown of the roll along its axis was obtained. The thermal-structural coupled element and contact element were introduced. In the simulation of work roll temperature field, the convert boundary condition and the transient thermal contact between the roll and strip were studied. Besides, the dynamic variation of the work roll temperature and the transient temperature distribution of the work roll during hot rolling were investigated. The calculated results were in good agreement with the measured data.

 8. Plasmid Rolling-Circle Replication.

  Ruiz-Masó, J A; MachóN, C; Bordanaba-Ruiseco, L; Espinosa, M; Coll, M; Del Solar, G

  2015-02-01

  Plasmids are DNA entities that undergo controlled replication independent of the chromosomal DNA, a crucial step that guarantees the prevalence of the plasmid in its host. DNA replication has to cope with the incapacity of the DNA polymerases to start de novo DNA synthesis, and different replication mechanisms offer diverse solutions to this problem. Rolling-circle replication (RCR) is a mechanism adopted by certain plasmids, among other genetic elements, that represents one of the simplest initiation strategies, that is, the nicking by a replication initiator protein on one parental strand to generate the primer for leading-strand initiation and a single priming site for lagging-strand synthesis. All RCR plasmid genomes consist of a number of basic elements: leading strand initiation and control, lagging strand origin, phenotypic determinants, and mobilization, generally in that order of frequency. RCR has been mainly characterized in Gram-positive bacterial plasmids, although it has also been described in Gram-negative bacterial or archaeal plasmids. Here we aim to provide an overview of the RCR plasmids' lifestyle, with emphasis on their characteristic traits, promiscuity, stability, utility as vectors, etc. While RCR is one of the best-characterized plasmid replication mechanisms, there are still many questions left unanswered, which will be pointed out along the way in this review.

 9. ROLLING NOISE SIMULATION OF A RAILWAY VEHICLE

  Traian MAZILU

  2013-01-01

  Rolling noise of the railway vehicles is occurred by the wheel/rail vibration excited bythe rolling surfaces roughness. This paper presents an acoustic model able to predict the rollingnoise level of a railway vehicle. The acoustic model is based on a wheel/rail vibration modelwhich takes into account the structural wheel vibration (Remington model) and the bendingvertical waves of the rail. To this, the track model with an infinite Euler Bernoulli beam elasticallysupported on two layers is a...

 10. Compaction Behavior of Isomalt after Roll Compaction

  2012-01-01

  The suitability of the new isomalt grade galenIQ™ 801 for dry granulation and following tableting is evaluated in this study. Isomalt alone, as well as a blend of equal parts with dibasic calcium phosphate, is roll compacted and tableted. Particle size distribution and flowability of the granules and friability and disintegration time of the tablets are determined. Tensile strength of tablets is related to the specific compaction force during roll compaction and the tableting force....

 11. A longitudinal perspective on rolling forecasts & interactions

  Holmen, Thea Jarneid; Skurtveit, Ingvild

  2015-01-01

  Increasingly complex and dynamic business environment has led to the introduction of contemporary management control systems and management accounting innovations, such as rolling forecasts that is an important tool in the Beyond Budgeting philosophy. This thesis is a case study exploring the practice of rolling forecasts as a dynamic management tool within an organization – namely FiGo. Through qualitative research method, the study aims to get an in-depth understanding of how...

 12. Tube bending on the roll machine

  Nepershin, Rostislav I.

  2013-10-01

  Computer simulation of the elastic-plastic tube bending by pushing on three-roll machine with work hardening effect consideration is presented. Non-steady tube bending process for specified curvature is simulated with axis of bending roll displacement, followed by transfer to the steady-state bending process. Estimation of curvature, constrained by tube section elliptical distortion modeled by plastic hinge mechanism is given. Elastic-plastic bending moment versus curvature and critical curvature estimation reasonably correlated with experiments.

 13. Partition Decomposition for Roll Call Data

  Leibon, Greg; Rockmore, Daniel N; Savell, Robert

  2011-01-01

  In this paper we bring to bear some new tools from statistical learning on the analysis of roll call data. We present a new data-driven model for roll call voting that is geometric in nature. We construct the model by adapting the "Partition Decoupling Method," an unsupervised learning technique originally developed for the analysis of families of time series, to produce a multiscale geometric description of a weighted network associated to a set of roll call votes. Central to this approach is the quantitative notion of a "motivation," a cluster-based and learned basis element that serves as a building block in the representation of roll call data. Motivations enable the formulation of a quantitative description of ideology and their data-dependent nature makes possible a quantitative analysis of the evolution of ideological factors. This approach is generally applicable to roll call data and we apply it in particular to the historical roll call voting of the U.S. House and Senate. This methodology provides a...

 14. Rolling in Nature and Robotics: A Review

  Rhodri H. Armour; Julian F. V. Vincent

  2006-01-01

  This paper presents a review of recent rolling robots including Rollo from Helsinki University of Technology,Spherical Mobile Robot from the Politecnico of Bari,Sphericle from the University of Pisa,Spherobot from Michigan State University,August from Azad University of Qazvin and the University of Tehran,Deformable Robot from Ritsumeijan University,Kickbot from the Massachusetts Institute of Technology,Gravitational Wheeled Robot from Kinki University,Gyrover from Carnegie Seven rolling robot design principles are presented and discussed (Sprung central member,Car driven,Mobile masses,Hemispherical wheels,Gyroscopic stabilisation,Ballast mass - fixed axis,and Ballast mass - moving axis). Robots based on each of the design principles are shown and the performances of the robots are tabulated. An attempt is made to grade the design principles based on their suitability for movement over an unknown and varied but relatively smooth terrain. The result of this comparison suggests that a rolling robot based on a mobile masses principle would be best suited to this specific application.Some wonderful rolling organisms are introduced and defined as "active" or "passive" depending on whether they generate their own rolling motion or external forces cause their rolling.

 15. Analysis of rolls deflection of Sendzimir mill by 3D FEM

  YU Hai-liang; LIU Xiang-hua; LEE Gyoo Taek

  2007-01-01

  The deflection of rolls of Sendzimir mill with double AS-U-Roll was simulated by finite element method(FEM). The influences of rolling pressure, strip width and rolls-assignment on rolls deflection were analyzed. The results show that the work roll deflection increases with the increase of rolling pressure and the reduction of work roll radius, but the rigid displacement of work roll slightly changes; the work roll end might appear negative displacement for the narrow strip width and high rolling pressure that might cause the contact of work rolls. The research results are significant for guiding production and theoretical analysis of the rolls system of Sendzimir mill.

 16. Failure Mechanism of Reflow Conductor Roll of Electroplating Tinning Line

  2006-01-01

  The surface roughness of reflow conductor roll was checked on membrane sample. The surface morphology of conductor roll was observed by microscope, and the composition of adhered layer on conductor roll surface was analyzed by X-ray spectroscope. The results show that tin adhesion is the main reason for failure of conductor roll, and the failure of conductor roll is accelerated by wear. The measures to decrease tin adhesion and improve wear resistance were put forward.

 17. Roll-to-roll paper sensors (ROPAS); Wireless communicating sensors on paper in the logistic chain

  Rentrop, C.; Rubingh, J.E.J.M.; Lelieveld, R.; Sandberg, H.

  2014-01-01

  The ROPAS project (Roll-to-roll paper sensors) combines high end electronics and wireless sensors with low cost paper substrates and processing techniques that can be applied on a large scale. Paper is the next step in the printed electronics roadmap of utilising cheaper substrate materials as a rep

 18. Roll-to-roll paper sensors (ROPAS); Wireless communicating sensors on paper in the logistic chain

  Rentrop, C.; Rubingh, J.E.J.M.; Lelieveld, R.; Sandberg, H.

  2014-01-01

  The ROPAS project (Roll-to-roll paper sensors) combines high end electronics and wireless sensors with low cost paper substrates and processing techniques that can be applied on a large scale. Paper is the next step in the printed electronics roadmap of utilising cheaper substrate materials as a

 19. Roll-to-roll fabricated lab-on-a-chip devices

  Vig, Asger Laurberg; Mäkelä, Tapio; Majander, Päivi;

  2011-01-01

  We present a high-volume fabrication technique for making polymer lab-on-a-chip devices. Microfluidic separation devices, relying on pinched flow fraction, are roll-to-roll fabricated in a cellulose acetate (CA) film at a volume of 360 devices h−1 for a cost of approximately 0.5 euro/device. The ...

 20. Technology development for roll-to-roll production of organic photovoltaics

  Galagan, Y.O.; Vries, I.G. de; Langen, A.P.; Andriessen, H.A.J.M.; Verhees, W.J.H.; Veenstra, S.C.; Kroon, J.M.

  2011-01-01

  In order to reach the objective of low-cost, large area organic photovoltaic systems, we build up a knowledge base concerning the influence of process conditions on the performance of polymer solar cells. A large area solar cell module, with roll-to-roll coated PEDOT:PSS and photoactive layers (base

 1. Influence of Carbon Content and Rolling Temperature on Rolling Texture in 3 Pct Si Steel

  Shingaki, Y.; Takashima, M.; Hayakawa, Y.

  2016-10-01

  Effects of carbon and rolling temperature up to 453 K (180 °C) on rolling texture of 3 pct Si steel at a reduction of 66 pct were investigated using a single crystal with an initial orientation of {110}. With residual-level carbon, uniform slip deformation was observed in the specimen cold rolled at room temperature and most of initial orientation {110} rotated to {111} during the rolling. With carbon addition, the formation of the deformation twins and the shear bands were promoted in the specimen cold rolled at room temperature. Regions with {110} were observed inside the shear bands. Warm-rolled specimen with residual-level carbon had microbands containing tiny {110} regions. Warm-rolled specimen with carbon addition had both the shear bands and the microbands but no deformation twin. Additionally, there were unique band structures with rotated crystal orientation around the rolling direction from initial orientation {110}. These experimental results suggest that the carbon addition inhibits dislocation migration by the increase of the critical resolved shear stress (CRSS) and that the high deformation temperature activates multiple slip systems by the reduction of CRSS and further that the carbon addition and high deformation temperature superimposed bring about the activation of symmetrical {110} slip systems additionally.

 2. Comparing Acute Bouts of Sagittal Plane Progression Foam Rolling vs. Frontal Plane Progression Foam Rolling.

  Peacock, Corey A; Krein, Darren D; Antonio, Jose; Sanders, Gabriel J; Silver, Tobin A; Colas, Megan

  2015-08-01

  Many strength and conditioning professionals have included the use of foam rolling devices within a warm-up routine prior to both training and competition. Multiple studies have investigated foam rolling in regards to performance, flexibility, and rehabilitation; however, additional research is necessary in supporting the topic. Furthermore, as multiple foam rolling progressions exist, researching differences that may result from each is required. To investigate differences in foam rolling progressions, 16 athletically trained males underwent a 2-condition within-subjects protocol comparing the differences of 2 common foam rolling progressions in regards to performance testing. The 2 conditions included a foam rolling progression targeting the mediolateral axis of the body (FRml) and foam rolling progression targeting the anteroposterior axis (FRap). Each was administered in adjunct with a full-body dynamic warm-up. After each rolling progression, subjects performed National Football League combine drills, flexibility, and subjective scaling measures. The data demonstrated that FRml was effective at improving flexibility (p ≤ 0.05) when compared with FRap. No other differences existed between progressions.

 3. Technology development for roll-to-roll production of organic photovoltaics

  Galagan, Y.O.; Vries, I.G. de; Langen, A.P.; Andriessen, H.A.J.M.; Verhees, W.J.H.; Veenstra, S.C.; Kroon, J.M.

  2011-01-01

  In order to reach the objective of low-cost, large area organic photovoltaic systems, we build up a knowledge base concerning the influence of process conditions on the performance of polymer solar cells. A large area solar cell module, with roll-to-roll coated PEDOT:PSS and photoactive layers (base

 4. Optimization of cold rolling process parameters in order to increasing rolling speed limited by chatter vibrations.

  Heidari, Ali; Forouzan, Mohammad R

  2013-01-01

  Chatter has been recognized as major restriction for the increase in productivity of cold rolling processes, limiting the rolling speed for thin steel strips. It is shown that chatter has close relation with rolling conditions. So the main aim of this paper is to attain the optimum set points of rolling to achieve maximum rolling speed, preventing chatter to occur. Two combination methods were used for optimization. First method is done in four steps: providing a simulation program for chatter analysis, preparing data from simulation program based on central composite design of experiment, developing a statistical model to relate system tendency to chatter and rolling parameters by response surface methodology, and finally optimizing the process by genetic algorithm. Second method has analogous stages. But central composite design of experiment is replaced by Taguchi method and response surface methodology is replaced by neural network method. Also a study on the influence of the rolling parameters on system stability has been carried out. By using these combination methods, new set points were determined and significant improvement achieved in rolling speed.

 5. Analysis of the thermal profile of work rolls in the hot strip rolling process

  Xuanli Zhang; Jie Zhang; Xiaoyan Li; Haixia Li; Gangcheng Wei

  2004-01-01

  A 2-dimension axisymmetric model was developed by the finite-difference method, which can be used to predict the transient temperature field and thermal profile of work rolls in the hot strip rolling process. To demonstrate the accuracy and reliability of the solution developed, the calculation results were compared with the production data of a 1700 mm hot strip rolling mill and good agreement was found between them. The effect of strip width and roll shifting on the thermal expansion of the work rolls was studied.It is found that the strip width has marked effect on the efficient thermal crown. Initially, when the rolling strip changes from narrow to wide, a bigger efficient thermal crown can be quickly achieved; afterwards, when the rolling strip changes from wide to narrow,not only the influence of uneven wear can be reduced but also the excessive efficient thermal crown can be avoided. It is also found that the work roll shifting has a determinate but not obvious effect on the reduction of the efficient thermal crown, and will make the strip shape unstable without being used properly.

 6. Practice of Improving Roll Deformation Theory in Strip Rolling Process Based on Boundary Integral Equation Method

  Yuan, Zhengwen; Xiao, Hong; Xie, Hongbiao

  2014-02-01

  Precise strip-shape control theory is significant to improve rolled strip quality, and roll flattening theory is a primary part of the strip-shape theory. To improve the accuracy of roll flattening calculation based on semi-infinite body model, a new and more accurate roll flattening model is proposed in this paper, which is derived based on boundary integral equation method. The displacement fields of the finite length semi-infinite body on left and right sides are simulated by using finite element method (FEM) and displacement decay functions on left and right sides are established. Based on the new roll flattening model, a new 4Hi mill deformation model is established and verified by FEM. The new model is compared with Foppl formula and semi-infinite body model in different strip width, roll shifting value and bending force. The results show that the pressure and flattening between rolls calculated by the new model are more precise than other two models, especially near the two roll barrel edges.

 7. Influence of Carbon Content and Rolling Temperature on Rolling Texture in 3 Pct Si Steel

  Shingaki, Y.; Takashima, M.; Hayakawa, Y.

  2017-01-01

  Effects of carbon and rolling temperature up to 453 K (180 °C) on rolling texture of 3 pct Si steel at a reduction of 66 pct were investigated using a single crystal with an initial orientation of {110}. With residual-level carbon, uniform slip deformation was observed in the specimen cold rolled at room temperature and most of initial orientation {110} rotated to {111} during the rolling. With carbon addition, the formation of the deformation twins and the shear bands were promoted in the specimen cold rolled at room temperature. Regions with {110} were observed inside the shear bands. Warm-rolled specimen with residual-level carbon had microbands containing tiny {110} regions. Warm-rolled specimen with carbon addition had both the shear bands and the microbands but no deformation twin. Additionally, there were unique band structures with rotated crystal orientation around the rolling direction from initial orientation {110}. These experimental results suggest that the carbon addition inhibits dislocation migration by the increase of the critical resolved shear stress (CRSS) and that the high deformation temperature activates multiple slip systems by the reduction of CRSS and further that the carbon addition and high deformation temperature superimposed bring about the activation of symmetrical {110} slip systems additionally.

 8. Material-Process-Performance Relationships for Roll-to-Roll Coated PEM Electrodes

  Mauger, Scott; Neyerlin, K.C.; Stickel, Jonathan; Ulsh, Michael; More, Karren; Wood, David

  2017-04-26

  Roll-to-roll (R2R) coating is the most economical and highest throughput method for producing fuel cell electrodes. R2R coating encompasses many different methodologies to create uniform films on a moving web substrate. Here we explore two coating methods, gravure and slot die, to understand the impacts of each on film uniformity and performance.

 9. Superhydrophobic Properties of Nanotextured Polypropylene Foils Fabricated by Roll-to-Roll Extrusion Coating

  Telecka, Agnieszka; Murthy, Swathi; Sun, Ling

  2016-01-01

  We demonstrate the use of roll-to-roll extrusion coating (R2R-EC) for fabrication of nanopatterned polypropylene (PP) foils with strong antiwetting properties. The antiwetting nanopattern is originated from textured surfaces fabricated on silicon wafers by a single-step method of reactive ion...

 10. Analytical study on web deformation by tension in roll-to-roll printing process

  Kang, Y. S.; Hong, M. S.; Lee, S. H.; Jeon, Y. H.; Kang, D.; Lee, N. K.; Lee, M. G.

  2017-08-01

  Recently, flexible devices have gained high intentions for flexible display, Radio Frequency Identification (RFID), bio-sensor and so on. For manufacturing of the flexible devices, roll-to-roll process is a good candidate because of its low production cost and high productivity. Flexible substrate has a non-uniform deformation distribution by tension. Because the roll-to-roll process carries out a number of overlay printing processes, the deformation affect overlay printing precision and printable areas. In this study, the deformation of flexible substrate was analyzed by using finite element analysis and it was verified through experiments. More deformation occurred in the middle region in the direction parallel to rolling of the flexible substrate. It is confirmed through experiments and analysis that deformation occurs less at the both ends than in the middle region. Based on these results, a hourglass roll is proposed as a mechanical design of the roll to compensate the non-uniform deformation of the flexible substrate. In the hourglass roll, high stiffness material is used in the core and low stiffness material such as an elastic material is wrapped. The diameter of the core roll was designed to be the minimum at the middle and the maximum at both ends. We tried to compensate the non-uniform deformation distribution of the flexible substrate by using the variation of the contact stiffness between the roll and the flexible substrate. Deformation distribution of flexible substrates was confirmed by finite element analysis by applying hourglass roll shape. In the analysis when using the hourglass roll, it is confirmed that the stress distribution is compensated by about 70% and the strain distribution is compensated by about 67% compared to the case using the hourglass roll. To verify the compensation of the non-uniform deformation distribution due to the tension, deformation measurement experiment when using the proposed hourglass roll was carried out

 11. 75 FR 77828 - Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil: Extension of Time Limit...

  2010-12-14

  ... International Trade Administration Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil...-rolled flat-rolled carbon- quality steel products from Brazil for the period January 1, 2008, through December 31, 2008. See Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon Quality Steel Products From Brazil...

 12. 75 FR 32160 - Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products from Brazil: Extension of Time Limit...

  2010-06-07

  ... International Trade Administration Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products from Brazil... certain hot-rolled flat- rolled carbon-quality steel products from Brazil. See Agreement Suspending the... review of the countervailing duty order on certain hot-rolled flat-rolled carbon-quality steel products...

 13. 75 FR 64246 - Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil: Correction to Notice of...

  2010-10-19

  ... International Trade Administration Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil... products from Brazil. See Antidumping Duty Order: Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel...\\ See also the Antidumping Duty Order; Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From...

 14. Effect of Controlled Cooling After Hot Rolling on Mechanical Properties of Hot Rolled TRIP Steel

  WU Di; LI Zhuang; L(U) Hui-sheng

  2008-01-01

  A three-step cooling pattern on the runout table (ROT) was conducted for the hot rolled TRIP steel. Microstructural evolution during thermomechanical controlled processing (TMCP) was investigated. Proeessing condition of controlled cooling on a ROT in the laboratory rolling mill was discussed. The results indicated that the microstructure containing polygonal ferrite, granular bainite and a significant amount of the stable retained austenite can be obtained through three-step cooling on the ROT after hot rolling. TMCP led to ferrite grain refinement. Controlled cooling after hot rolling resulted in the stability of the remaining austenite and a satisfactory TRIP effect. Excellent mechanical properties were obtained through TMCP for the hot rolled TRIP steel.

 15. Research on the rolling moment in the symmetrical and asymmetrical rolling process

  Alexa, V.; Raţiu, S. A.; Kiss, I.; Cioată, C. G.

  2017-01-01

  Research distribution the rolling moments symmetrical and asymmetrical report presents great importance both in theory and to introduce clarifications to the calculation of rolling resistance line assemblies. Clarifying individuals of metallic material deformation between the rolls single cylinder diameters act of any difference of work and analysis of advance and delay phenomena. Torque drive value for each of the rolling cylinders was done by reducing the thickness of the laminate samples, an experimental facility located in the laboratory of plastic deformation of the Faculty of Engineering Hunedoara. The analysis of research results show that in terms of power consumption for deformation and safety equipment in operation is rational for mills which require such a difference between the work rolls to execute about one cylinder operated.

 16. Dimensional ranges and rolling efficiency in a tandem cold rolling mill

  Larkiola, J.

  1997-12-31

  In this work, physical models and a neural network theory have been combined in order to predict the properties of a steel strip and to optimise the process parameters in cold rolling. The prediction of the deformation resistance of the material and the friction parameter is based on the physical model presented by Bland, Ford and Ellis and artificial neural network computing (ANN). The accuracy of these models has been tested and proved by using a large amount of the measured data. With the aid of these models it has been shown that (a) the small change to the relative reduction distribution can have a clear effect upon the rolling efficiency, (b) the dimensional ranges of the tandem cold roll mill can be determined and optimised and (c) the possibility to cold roll a new product of new width, strength or thickness can be determined and the parameters of the tandem cold rolling process can be optimised. (orig.) 43 refs.

 17. Sensitivity analysis of roll load, torque and material properties in the roll forming process

  Abeyrathna, Buddhika; Rolfe, Bernard; Hodgson, Peter; Weiss, Matthias

  2013-12-01

  Advanced High Strength Steel (AHSS) and Ultra High Strength Steel (UHSS) are increasingly used in the current automotive industry because of their high strength and weight saving potential. As a sheet forming process, roll forming is capable of forming such materials with precise dimensions, however a small change in processing may results in significant change in the material properties such as yield strength and hardening exponent from coil to coil or within the same coil. This paper presents the effect of yield strength and the hardening exponent on roll load, torque of the roll forming process and the longitudinal bow. The roll forming process is numerically simulated, and then the regression analysis and Analysis of Variance (ANOVA) techniques are employed to establish the relationships among the aforementioned parameters and to determine the percentage influence of material properties on longitudinal bow, roll load and torque.

 18. Roll-to-roll deposition of TCO films for solar cells and other applications; Roll-to-roll-Abscheideverfahren von TCO-Schichten fuer Solarzellen und andere Anwendungen

  Schlatmann, R.; Stannowski, B. [Akzo Nobel Chemicals, Arnheim (Netherlands). Research and Technology Center

  2005-07-01

  In the Helianthos project, a production process is developed which is to reduce the KWh cost of solar systems. In this process, flexible silicon wafers are produced in a continuous roll-to-roll process which is to reduce the per module production cost. The rolls can be integrated in prefabricated elements (e.g. roof elements), thus reducing the installation cost. The two improvements together reduce the kWh cost. The module efficiency need not be as high as for today's crystalline Si modules. (orig.) [German] Im Helianthos-Projekt wird ein Produktionsverfahren entwickelt, um die kWh-Kosten von Solaranlagen zu senken. In diesem Prozess werden flexible Duennschicht-Silizium-Solarmodule in einem kontinuierlichen Roll-to-Roll-Verfahren gefertigt, wodurch die Modul-Produktionskosten reduziert werden. Des Weiteren sind diese Rollen geeignet, um z. B. in fertige Bauelemente (etwa Dachelemente) integriert zu werden, um die Installationskosten senken zu koennen. Beides zusammen ermoeglicht niedrige kWh-Kosten, wobei der Wirkungsgrad der Module nicht so hoch sein muss wie der von heutigen kristallinen Si-Modulen.

 19. Magnon Inflation: Slow Roll with Steep Potentials

  Adshead, Peter; Burgess, C P; Hayman, Peter; Patil, Subodh P

  2016-01-01

  We find multi-scalar effective field theories (EFTs) that can achieve a slow inflationary roll despite having a scalar potential that does not satisfy the usual slow-roll condition (d V)^2 << V^2/Mp^2. They evade the usual slow-roll conditions on $V$ because their kinetic energies are dominated by single-derivative terms rather than the usual two-derivative terms. Single derivatives dominate during slow roll and so do not require a breakdown of the usual derivative expansion that underpins calculational control in much of cosmology. The presence of such terms requires some sort of UV Lorentz-symmetry breaking during inflation (besides the usual cosmological breaking). Chromo-natural inflation provides an example of a UV theory that can generate the multi-field single-derivative terms we consider, and we argue that the EFT we find indeed captures the slow-roll conditions for the background evolution for Chromo-natural inflation. We also show that our EFT can be understood as a multi-field generalization ...

 20. Magnon inflation: slow roll with steep potentials

  Adshead, Peter [Department of Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign,Urbana, IL 61801 (United States); Blas, Diego [Theoretical Physics Department, CERN,CH-1211 Geneva 23 (Switzerland); Burgess, C.P.; Hayman, Peter [Physics & Astronomy, McMaster University,Hamilton, ON, L8S 4M1 (Canada); Perimeter Institute for Theoretical Physics, Waterloo, Ontario N2L 2Y5 (Canada); Patil, Subodh P. [Department of Theoretical Physics, University of Geneva,24 Quai Ansermet, Geneva, CH-1211 (Switzerland)

  2016-11-04

  We find multi-scalar effective field theories (EFTs) that can achieve a slow inflationary roll despite having a scalar potential that does not satisfy G{sup ab}∂{sub a}V∂{sub b}V≪V{sup 2}/M{sub p}{sup 2} (where G{sub ab} is the target-space metric). They evade the usual slow-roll conditions on V because their kinetic energies are dominated by single-derivative terms rather than the usual two-derivative terms. Single derivatives dominate during slow roll and so do not require a breakdown of the usual derivative expansion that underpins calculational control in much of cosmology. The presence of such terms requires some sort of UV Lorentz-symmetry breaking during inflation (besides the usual cosmological breaking). Chromo-natural inflation provides one particular example of a UV theory that can generate the multi-field single-derivative terms we consider, and we argue that the EFT we find indeed captures the slow-roll conditions for its background evolution. We also show that our EFT can be understood as a multi-field generalization of the single-field Cuscuton models. The multi-field case introduces a new feature, however: the scalar kinetic terms define a target-space 2-form, F{sub ab}, whose antisymmetry gives new ways for slow roll to be achieved.

 1. Roll and roll-to-roll process scaling through development of a compact flexo unit for printing of back electrodes

  Dam, Henrik Friis; Andersen, Thomas Rieks; Madsen, Morten Vesterager

  2015-01-01

  We report manufacture of fully printed and coated polymer solar cells on a small scale roll-to-roll coater representing the intermediate scale between laboratory and pilot scale. We highlight the enormous span in scale between the laboratory scale and the intended industrial scale by a factor...... electrode printing that is parsimonious in terms of ink usage and more gentle than laboratory scale flexo units where the foil transport is either driven by the flexo unit or the flexo unit is driven by the foil transport. We demonstrate fully operational flexible polymer solar cell manufacture using...

 2. Influence of sway motion on passive anti-rolling tank

  2006-01-01

  The passive anti-rolling tank is one of important ship stabilizers widely used today. But at present, research of the tank is most aimed at its rolling movement. In this paper, the influence of sway motion on the passive anti-rolling tank is considered, the mathematical model of "ship-passive anti-rolling tank" system coupled with sway motion is developed basing on the U-shaped passive anti-rolling tank theory. Both simulation results and experimental data indicate that it is necessary to consider the influence of sway motion on the anti-rolling tank, which is more agreeable to the actual circumstance.

 3. Measurement of Normal and Friction Forces in a Rolling Process

  Henningsen, Poul; Arentoft, Mogens; Wanheim, Tarras

  2004-01-01

  by the fric-tion conditions. To achieve this important informa-tion, measurements of the normal pressure and friction stresses in the deformation zone are re-quested. The direction of the friction stresses is changing during the rolling gap. At the entrance of the de-formation zone, the peripherical velocity...... of the roll is higher than for the incoming material, which causes frictional stresses at the material acting in the rolling direction. At the outlet of the rolling gap, the velocity of the deformed material exceeds the velocity of the roll, generating frictional stresses contrary to the direction of rolling...

 4. FE Simulation of the Stress-Strain State during Shear-Compression Testing and Asymmetric Three-Roll Rolling Process

  Pesin Alexander

  2017-01-01

  Full Text Available A three-roll rolling process is a significant technique in the production of wire rod, round bars and hexagonal profiles for structural applications. Better mechanical properties of wire rod, round bars and hexagonal profiles can be achieved due to large plastic deformation by the three-roll rolling process. Asymmetric rolling is a novel technique characterized by a kinematic asymmetry linked to the difference in peripheral speed of the rolls, able to introduce additional shear strains through the bar thickness. Physical simulation of shear strain, which is similar to that occurring in asymmetric three-roll rolling process, is very important for design of technology of producing ultrafine grain materials. Shear testing is complicated by the fact that a state of large shear is not easily achievable in most specimen geometries. Application of the shear-compression testing and specimen geometry to physical simulation of asymmetric three-roll rolling process is discussed in the paper. FEM simulation and comparison of the stress-strain state during shear-compression testing and asymmetric three-roll rolling process is presented. The results of investigation can be used to optimize the physical simulation of asymmetric three-roll rolling processes and for design of technology of producing ultrafine grain materials by severe plastic deformation.

 5. Investigation of the Chinese rolling tongue consonants

  ZHOU Ligang; Keni'ti Kido

  2000-01-01

  Some special monosyllabic Chinese words which contain rolling tongue consonants are discussed. Based on the spectrum analysis, the special characteristic is found at a frequency higher than 3 kHz. The distinction is not only in the consonant part but also in the vowel part.The people in the north region of China distinguish the rolling tongue consonants from the straight tongue consonants both in utterance and in hearing, but those in the south region of China do not. The results of the hearing investigation using synthesized speech show that the consonant part corresponding to the normal one has more effect than the vowel part on the recognition of the words containing the rolling tongue consonant.

 6. Rolling Element Bearing Stiffness Matrix Determination (Presentation)

  Guo, Y.; Parker, R.

  2014-01-01

  Current theoretical bearing models differ in their stiffness estimates because of different model assumptions. In this study, a finite element/contact mechanics model is developed for rolling element bearings with the focus of obtaining accurate bearing stiffness for a wide range of bearing types and parameters. A combined surface integral and finite element method is used to solve for the contact mechanics between the rolling elements and races. This model captures the time-dependent characteristics of the bearing contact due to the orbital motion of the rolling elements. A numerical method is developed to determine the full bearing stiffness matrix corresponding to two radial, one axial, and two angular coordinates; the rotation about the shaft axis is free by design. This proposed stiffness determination method is validated against experiments in the literature and compared to existing analytical models and widely used advanced computational methods. The fully-populated stiffness matrix demonstrates the coupling between bearing radial, axial, and tilting bearing deflections.

 7. Can Quintessence Be the Rolling Tachyon?

  李新洲; 郝建纲; 刘道军

  2002-01-01

  In the light of the recent works by Sen (hep-th/0203211, hep-th/0203265, hep-th/0204143) and Gibbons (helth/0204008), we present a phase-plane analysis on the cosmology containing a rolling tachyon field in a potential resulting from string theory. We show that there is no stable point on the phase-plane, which indicates that there is a coincidence problem if we consider the tachyon as a candidate for quintessence. Furthermore, we also analyse the phase-plane of the cosmology containing a rolling tachyon field for an exactly solvable toy potential in which the critical point is stable. Therefore, it is possible for the rolling tachyon to be a candidate for quintessence if we give up the strict constraint on the potential or find a more appropriate effective potential for the tachyon from M/string theory.

 8. Study on Influence of Initial Rolling Temperature for Rolling Process Based on Numerical Simulation

  YANG Licheng; LIU Bo; XING Sufang; ZHANG Runli

  2006-01-01

  Wire rolling is a typical large deformation process and its principle is very complex, which includes material non-linearity, geometry non-linearity and boundary non-linearity. It is difficult to obtain theory analytical results by trying to roll or physical experiment because they will induce many problems such as high cost, waste time and venture. With the rapid advancement of computing technology and numerical method, the finite element method is regarded as the best one, which can account for the large plastic deformation, thermo-mechanical coupling and complex boundary conditions of the rollers and the workpiece interactions in the rolling process. Under the different initial rolling temperature, the two-pass hot continuous rolling process of high-speed wire has been simulated accurately for the pre-finishing rolling section. The metal fluxion law and the deformation field have been obtained. Strain, temperature, rolling force and torque also have been simulated and discussed. The results of simulation are useful for practical manufacture and the optimization of process-parameters.

 9. A study on centrifugal casting of high speed steel roll

  2004-01-01

  High speed steel (HSS) rolls can replace traditional rolls such as alloyed cast iron rolls and powder metallurgical (PM) hard alloy rolls. The main reasons for the replacement are that the wear resistance of low-cost alloyed cast iron rolls is poor and the cost of high-quality PM hard alloy rolls is very high. By means of centrifugal casting, HSS rolls having excellent wear resistance have been manufactured. The hardness of the HSS roll is 65~ 67 HRC, the range of variation is smaller than 2 HRC and its impact toughness is 15 J/cm2. The wear rate of HSS rolls used in the pre-finishing stands of high-speed hot wire-rod rolling mill reaches 2.5 × 10-4 mm per ton steel. Furthermore, the manufacturing cost of HSS rolls is significantly lower than that of PM hard alloy rolls; it is only 30 percent of that of PM hard alloy rolls.

 10. Roll waves numerical simulation in closed channels

  2013-01-01

  Resumo: Utilizando um método numérico especializado em problemas hiperbólicos chamado Riemann Solver, é feito um estudo para avaliar o processo de evolução de roll waves em canais fechados. Todo o estudo se baseia em fenômenos de propagação de ondas hiperbólicas do tipo ondas de gravidade. Foi utilizado um modelo unidimensional para representar a dinâmica das roll waves. Inicialmente foi feita uma análise das velocidades características envolvidas, a qual indicou, para o arranjo estratificado...

 11. Look! It's Rock'n'roll!

  Lindelof, Anja

  2007-01-01

  to personal names, capitalization, and dates. Consult your library or click here for more information on citing sources. -------------------------------------------------------------------------------- Anja Mølle Lindelof. "Look! It's Rock'n'roll! How television participated in shaping the visual genre....... Pay special attention to personal names, capitalization, and dates. Consult your library or click here for more information on citing sources. -------------------------------------------------------------------------------- TY - JOUR T1 - Look! It's Rock'n'roll! How television participated in shaping......, Issue 2, Autumn 2007 ER - -------------------------------------------------------------------------------- Always review your references for accuracy and make any necessary corrections before using. Pay special attention to personal names, capitalization, and dates. Consult your library or click here...

 12. Contact conditions in skin-pass rolling

  Kijima, Hideo; Bay, Niels

  2007-01-01

  The special contact conditions in skin-pass rolling of steel strip is analysed by studying plane strain upsetting of thin sheet with low reduction applying long narrow tools and dry friction conditions. An extended sticking region is estimated by an elasto-plastic FEM analysis of the plane strain...... upsetting. This sticking region causes a highly inhomogeneous elasto-plastic deformation with large influence of work-hardening and friction. A numerical analysis of skin-pass rolling shows the same contact conditions, i.e. an extended sticking region around the center of the contact zone. The calculated...

 13. Horizontal Roll Vortices and Crown Fires.

  Haines, Donald A.

  1982-06-01

  Observational evidence from nine crown fires suggests that horizontal roll vortices are a major mechanism in crown-fire spread. Post-burn aerial photography indicates that unburned tree-crown streets are common with crown fire. Investigation of the understory of these crown streets after two fires showed uncharred tree trunks along a center line. This evidence supports a hypothesis of vortex action causing strong downward motion of air along the streets. Additionally, photographs of two ongoing crown fires show apparent horizontal roll vortices. Discussion also includes laboratory and numerical studies in fluid dynamics that may apply to crown fires.

 14. A Granular Model of Rolling Grain Ripples

  Andersen, K H

  1999-01-01

  A simple model is presented for the formation of rolling grain ripples on a flat sand bed by the oscillatory flow from a surface wave. The model is related to physical parameters of the problem, and is solved for the equilibrium spacing and height of the ripples. Good agreement between the model and measurements of rolling grain ripples is demonstrated. It is found that the length of the ripples scale with the square-root of the non-dimensional shear stress on a flat bed.

 15. Influence of Strip Bite Time in Work Rolls Gap on Dynamic Loads in Strip Rolling Stands

  Artiukh Viktor

  2016-01-01

  Full Text Available Reasons of increase of dynamic coefficients of main drive lines are discussed. Methods of their calculation and technical solutions for their reduction are offered by means of increase of elastic torsion angle of main drive lines during unsteady rolling when metal bites happen. According to results of calculations of elastic shaft-energy accumulator it was recommended to install it in motor section of #4A rolling stand of hot rolling mill 1700 of PJSC ‘ILYICH iron and steel works’ (Mariupol city, Ukraine.

 16. Õpetajate alampalga tõus selgusetu / Sigrid Laev

  Laev, Sigrid

  2005-01-01

  Haridus- ja teadusminister Mailis Reps on lubanud tõsta õpetajate miinimumpalka 7000 kroonini, seni pole aga selgust raha jagamise osas. Rõuge vallavanem Kalvi Kõva peab õigeks, et otsustusi õpetajate palkade kohta teeks kohalik omavalitsus koos õpetajate ametiühinguga. Lisa: Õpetaja palga alammäärad

 17. Õpetajate Lehe tellimiseks on vaja eriluba / Sirje Tohver

  Tohver, Sirje, 1948-

  2009-01-01

  Tallinna linnapea 29. oktoobri käskkirjaga nr PO-1/227 keelatakse linna ameti- ja nende hallatavatel asutustel, sh koolidel ja lasteaedadel tellida 2010. aastaks rohkem kui üks üleriigiline päevaleht

 18. Õpetajate praktika ja klassikeskkond / Krista Loogma

  Loogma, Krista, 1946-

  2014-01-01

  OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise võrdlusuuringust (TALIS) 2013, milles analüüsitakse õpetajate pedagoogilisi veendumusi ja nende seoseid uuendusliku õpetamispraktikaga, õpetajate koostööd ning klassikeskkonda ja distsiplinaarset kliimat klassis

 19. NON-CENTRAL ROLLING OF FLAT WORKS WITH TAPERED THICKNESS

  I. A. Isaevich

  2010-01-01

  Full Text Available The way of forming of variable shape strips with rolling in non-drive waves with rounding by the movable arbor strip is analyzed. The way of rolling with derivation of speeds of deforming instruments is offered.

 20. Generalized Mathematical Model for Hot Rolling Process of Plate

  Zhenshan CUI; Bingye XU

  2003-01-01

  A generalized mathematical model is developed to predict the changes of temperature, rolling pressure, strain,strain rate, and austenite grain size for plate hot rolling and cooling processes. The model is established mainly by incorporating analytical an

 1. Optimal Portfolio Strategy under Rolling Economic Maximum Drawdown Constraints

  Xiaojian Yu; Siyu Xie; Weijun Xu

  2014-01-01

  This paper deals with the problem of optimal portfolio strategy under the constraints of rolling economic maximum drawdown. A more practical strategy is developed by using rolling Sharpe ratio in computing the allocation proportion in contrast to existing models. Besides, another novel strategy named “REDP strategy” is further proposed, which replaces the rolling economic drawdown of the portfolio with the rolling economic drawdown of the risky asset. The simulation tests prove that REDP stra...

 2. Research on Frequency Response Characteristics of Rolling Mill

  CaiZhengguo; ZhangKenan

  2005-01-01

  The measurement method of frequency response characteristics for rolling mill is established by imposing different signal excitation on PID input of rolling mill under the different rolling conditions. The analysis results declare that sweep sine signal was relative efficient to evaluation for the frequency response character of hydraulic system. The practical application shows that the corresponding relationship between the parameters and the frequency response range of the rolling mill is helpful for parameters verification of process control and condition monitoring of hydraulic system.

 3. Crowdsourcing Rock N' Roll Multimedia Retrieval

  C.G.M. Snoek; B. Freiburg; J. Oomen; R. Ordelman

  2010-01-01

  In this technical demonstration, we showcase a multimedia search engine that facilitates semantic access to archival rock n' roll concert video. The key novelty is the crowdsourcing mechanism, which relies on online users to improve, extend, and share, automatically detected results in video fragmen

 4. Improved measurement methods for railway rolling noise

  Dittrich, M.G.; Janssens, M.H.A.

  2000-01-01

  Some of the issues related to railway noise type testing are discussed and potential improvements to existing procedures are put forward. New and improved methods that also go beyond the scope of type testing are presented that help to characterize and analyze rolling noise more accurately. These

 5. Rolling Friction on a Wheeled Laboratory Cart

  Mungan, Carl E.

  2012-01-01

  A simple model is developed that predicts the coefficient of rolling friction for an undriven laboratory cart on a track that is approximately independent of the mass loaded onto the cart and of the angle of inclination of the track. The model includes both deformation of the wheels/track and frictional torque at the axles/bearings. The concept of…

 6. 9 CFR 381.159 - Poultry rolls.

  2010-01-01

  ... 9 Animals and Animal Products 2 2010-01-01 2010-01-01 false Poultry rolls. 381.159 Section 381.159 Animals and Animal Products FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE AGENCY ORGANIZATION AND TERMINOLOGY; MANDATORY MEAT AND POULTRY PRODUCTS INSPECTION AND VOLUNTARY INSPECTION AND CERTIFICATION POULTRY PRODUCTS INSPECTION...

 7. Large Scale Evaluation fo Nickel Aluminide Rolls

  None

  2005-09-01

  This completed project was a joint effort between Oak Ridge National Laboratory and Bethlehem Steel (now Mittal Steel) to demonstrate the effectiveness of using nickel aluminide intermetallic alloy rolls as part of an updated, energy-efficient, commercial annealing furnace system.

 8. Detection of Parametric Roll on Ships

  Galeazzi, Roberto; Blanke, Mogens; Poulsen, Niels Kjølstad

  2012-01-01

  Recent years have shown several incidents with dramatic damage on container vessels caused by parametric resonance. When the resonance starts, the roll oscillation at a sub-harmonic frequency of the wave excitation may be completely unexpected. Timely warning about the onset of the resonance phen...

 9. The riddles of rock and roll

  L.J.M. d' Anjou (Leo)

  2003-01-01

  textabstractRock and roll has often been equated with rebellion. The genre, though, is just a form of popular music and many of the important players in the game of promoting it were, like the saying goes, only in it for the money. As a rule, music like that will be supportive of the social order ra

 10. Malaria. Can WHO roll back malaria?

  Balter, M

  2000-10-20

  In October 1998, World Health Organization Director-General Gro Harlem Brundtland announced Roll Back Malaria, a multiagency crusade that aims to cut malaria mortality in half over the next 10 years. Brundtland might just be the one to pull it off, say numerous public health experts, although some researchers question whether the goal is realistic.

 11. Discrete particle modelling of granular roll waves

  Tsang, Jonathan; Dalziel, Stuart; Vriend, Nathalie

  2016-11-01

  A granular current flowing down an inclined chute or plane can undergo an instability that leads to the formation of surface waves, known as roll waves. Examples of roll waves are found in avalanches and debris flows in landslides, and in many industrial processes. Although related to the Kapitza instability of viscous fluid films, granular roll waves are not yet as well understood. Laboratory experiments typically measure the surface height and velocity of a current as functions of position and time, but they do not give insight into the processes below the surface: in particular, the possible formation of a boundary layer at the free surface as well as the base. To overcome this, we are running discrete particle model (DPM) simulations. Simulations are validated against our laboratory experiments, but they also allow us to examine a much larger range of parameters, such as material properties, chute geometry and particle size dispersity, than that which is possible in the lab. We shall present results from simulations in which we vary particle size and dispersity, and examine the implications on roll wave formation and propagation. Future work will include simulations in which the shape of the chute is varied, both cross-sectionally and in the downstream direction. EPSRC studentship (Tsang) and Royal Society Research Fellowship (Vriend).

 12. The riddles of rock and roll

  L.J.M. d' Anjou (Leo)

  2003-01-01

  textabstractRock and roll has often been equated with rebellion. The genre, though, is just a form of popular music and many of the important players in the game of promoting it were, like the saying goes, only in it for the money. As a rule, music like that will be supportive of the social order ra

 13. 33 CFR 159.107 - Rolling test.

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 2 2010-07-01 2010-07-01 false Rolling test. 159.107 Section 159.107 Navigation and Navigable Waters COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) POLLUTION... the plane of the bottom of the device, and parallel to any tank baffles. The device must then...

 14. Lederens rolle i den innovative praksis

  Voxted, Søren; Kristensen, Catharina Juul

  Rapporten er afrapportering af forskningsprojektet 'Lederens rolle i den innovative praksis'. Gennem 12 måneder fulgte de tre forfattere ledere syv ledere forskellige steder i den offentlige sektor for at se, hvordan de gennem innovation håndtere de forandringskrav deres respektive organisationer...

 15. Assurance of operate reliability of rolling stock

  Gubacheva; L.A.; Naish; N.; M.

  2005-01-01

  The safety of movement of rolling stock is mainly related to operate reliability of conjugated parts of running carriages which are characterized by their ability of no failure operation in complex conditions of service and have a sufficient high strength and wear resistance.……

 16. Assurance of operate reliability of rolling stock

  2005-01-01

  @@ The safety of movement of rolling stock is mainly related to operate reliability of conjugated parts of running carriages which are characterized by their ability of no failure operation in complex conditions of service and have a sufficient high strength and wear resistance.

 17. Design of Rolling State Observers for Application to Control of Thickness and Tension in Rolling Mills

  Hamid R. Koofigar

  2011-09-01

  Full Text Available This study focuses on the necessity of designing state observers to be used in controller synthesis for rolling processes. This is motivated by the fact that using several kinds of sensors for measuring all of process variables is technically and economically avoided. On the other hand, using exact measurement in feedback control systems could considerably improve the quality of products. In other word, there is a trade-off between high quality and the implementation limitations, managed here by developing rolling state observers. The proposed observers estimate the states not measured directly by the installed sensors. This technique is applicable to both hot rolling and cold rolling processes. Simulation results demonstrate the performance of the proposed estimation algorithm.

 18. Optimization of Roll Bonding by Hot Rolling in Experimental and Industrial Use

  Szabó G.

  2017-06-01

  Full Text Available In this study the major topic were the bonding properties of the layer-clad aluminum sheets. The bonding was performed between AlMn1Si0.8 and AlSi10 alloys using hot rolling (a VON ROLL experimental duo mill. The experimental temperatures were 460, 480 and 500°C. The goodness of bonding was tested by tensile test and T-peel test. T-peel test provided a good description about the quality of bonding. Structure analysis was also performed by light microscopy to detect typical bonding faults. The aim of this investigation is modelling the bonding conformation in experimental conditions. Further aim of this investigation is to produce some typical bonding faults and find the cause of formation. The influence of the rolling temperature and surface roughness on the bonding was also analyzed. Rolling schedule and the role of first pass on the development of perfect bonding were experimentally determined.

 19. Development of a rolling technology for twin-roll cast magnesium strips

  M. Ullmann

  2015-10-01

  Full Text Available With the best lightweight potential of all metallic construction materials, magnesium primarily helps to increase energy efficiency over the lifecycle of automotive and non-automotive industrial products. Yet to assess overall energy efficiency, the production process must also be taken into account. This paper provides an insight into the energy-efficient production of magnesium strips up to 0,8 mm in thickness based on twin-roll casting and strip rolling on an industrial scale, as developed at the Institute of Metal Forming at the Technical University Bergakademie Freiberg (Germany in cooperation with MgF Magnesium Flachprodukte GmbH (Germ any. The technology of twin-roll casting and strip rolling on a four-high reversing mill is described.

 20. Sub-optimality analysis of mobile robot rolling path planning

  张纯刚; 席裕庚

  2003-01-01

  Rolling planning is an efficient method for path planning in uncertain environment. In this paper, the general principle and algorithm of mobile robot path planning based on rolling windows are studied. The sub-optimality of rolling path planning is analyzed in details and explained with a concrete example.

 1. Simulation of damage evolution during hot ring rolling

  Wang, Chao

  2016-01-01

  Ring rolling provides a cost-effective process route for manufacturing seamless rings. The bearing rings, i.e. the inner race and the outer race of a rolling bearing, are typically manufactured by the hot ring rolling process. Bearing steels have a relatively high alloy content for improved hardenab

 2. Tool deformation during the shape rolling of stator vanes

  Wisselink, H.H.; Huetink, J.

  2002-01-01

  Tool deformation is an important issue in the shape rolling of stator vanes as it directly influences the thickness of the rolled vane. This means that for the design of an accurate production process the deformation of the tools has to be accounted for. The shape rolling of symmetrical straight van

 3. NORMAL PRESSURE AND FRICTION STRESS MEASUREMENT IN ROLLING PROCESSES

  Henningsen, Poul; Arentoft, Mogens; Lagergren, Jonas;

  2005-01-01

  A load transducer has been developed to measure the contact forces in the deformation zone during rolling. The transducer consists of a strain gauge equipped insert, embedded in the surface of the roll. The length of the insert exceeds the contact length between material and roll. By analyzing...

 4. Determination of residual stresses in roll compacted titanium strips

  Mothosi, KL

  2017-01-01

  Full Text Available induced during roll compaction of titanium strips were measured for strips of different densities. The different densities were achieved by rolling two different particle size (100 and 325 mesh) titanium powders varying the roll gap (0.1, 0.3 and 0.5 mm...

 5. Texture analysis of cold rolled and annealed aluminum alloy produced by twin-roll casting

  Juliana de Paula Martins; André Luis Moreira de Carvalho; Angelo Fernando Padilha

  2012-01-01

  A 7.4 mm thick strip of 3003 aluminum alloy produced by the industrial twin-roll casting (TRC) process was homogenized at 500 °C for 12 hours, after which it was cold rolled in two conditions: 1) to reduce the strip's thickness by 67%, and 2) to reduce it by 91%. The alloy was annealed at 400 °C for 1 hour in both conditions. The results revealed that a rotated cube texture, the {001}

 6. Roll-to-Roll fabrication of large area functional organic materials

  Søndergaard, Roar R.; Hösel, Markus; Krebs, Frederik C

  2013-01-01

  With the prospect of extremely fast manufacture of very low cost devices, organic electronics prepared by thin film processing techniques that are compatible with roll-to-roll (R2R) methods are presently receiving an increasing interest. Several technologies using organic thin films...... research fields such as organic photovoltaics, organic thin film transistors, light-emitting diodes, polymer electrolyte membrane fuel cells, and electrochromic devices. © 2012 Wiley Periodicals, Inc. J Polym Sci Part B: Polym Phys 000: 000–000, 2012...

 7. Optimization of Rolling Force Distribution Based on Niche Genetic Algorithm in Continuous Hot Rolling Mills

  LIU Zi-ping; LI Li-xin

  2013-01-01

  Based on the niche genetic algorithm, the intelligent and optimizing model for the rolling force distribution in hot strip mills was put forward. The research showed that the model had many advantages such as fast searching speed, high calculating pre-cision and suiting for on-line calculation. A good strip shape could be achieved by using the model and it is appropriate and practica-ble for rolling producing.

 8. Noncontact conductivity and dielectric measurement for high throughput roll-to-roll nanomanufacturing

  Orloff, Nathan D.; Long, Christian J; Jan Obrzut; Laurent Maillaud; Francesca Mirri; Kole, Thomas P.; McMichael, Robert D.; Matteo Pasquali; Stranick, Stephan J.; J. Alexander Liddle

  2015-01-01

  Advances in roll-to-roll processing of graphene and carbon nanotubes have at last led to the continuous production of high-quality coatings and filaments, ushering in a wave of applications for flexible and wearable electronics, woven fabrics, and wires. These applications often require specific electrical properties, and hence precise control over material micro- and nanostructure. While such control can be achieved, in principle, by closed-loop processing methods, there are relatively few n...

 9. A new transducer for local load measurements of friction and roll pressure in cold flat rolling

  Lagergren, J.; Wanheim, Tarras; Precz, W.

  2006-01-01

  The only way to establish the true rolling pressure and the true friction condition in cold rolling is to conduct measurements in the roll bite. A new transducer design is therefore proposed, in order to overcome problems in previous measurements in the past 70 years. The new idea is to increase ...... and able to avoid signal disturbance. The pressure and friction stress distribution results was as expected by the authors and showed good reproducibility, together with a proven agreement between recorded and simulated signals.......The only way to establish the true rolling pressure and the true friction condition in cold rolling is to conduct measurements in the roll bite. A new transducer design is therefore proposed, in order to overcome problems in previous measurements in the past 70 years. The new idea is to increase...... selected from a steady state with no disturbance from the material flow. The transducer was able to simultaneously measure both the normal pressure and the friction stress. An estimation of the coefficient of friction was accordingly performed. The new transducer works very well, it was seen to be robust...

 10. Laser direct write system for fabricating seamless roll-to-roll lithography tools

  Petrzelka, Joseph E.; Hardt, David E.

  2013-03-01

  Implementations of roll to roll contact lithography require new approaches towards manufacturing tooling, including stamps for roll to roll nanoimprint lithography (NIL) and soft lithography. Suitable roll based tools must have seamless micro- or nano-scale patterns and must be scalable to roll widths of one meter. The authors have developed a new centrifugal stamp casting process that can produce uniform cylindrical polymer stamps in a scalable manner. The pattern on the resulting polymer tool is replicated against a corresponding master pattern on the inner diameter of a centrifuge drum. This master pattern is created in photoresist using a UV laser direct write system. This paper discusses the design and implementation of a laser direct write system targeting the internal diameter of a rotating drum. The design uses flying optics to focus a laser beam along the axis of the centrifuge drum and to redirect the beam towards the drum surface. Experimental patterning results show uniform coatings of negative photoresist in the centrifuge drum that are effectively patterned with a 405 nm laser diode. Seamless patterns are shown to be replicated in a 50 mm diameter, 60 mm long cylindrical stamp made from polydimethylsiloxane (PDMS). Direct write results show gratings with line widths of 10 microns in negative photoresist. Using an FPGA, the laser can be accurately timed against the centrifuge encoder to create complex patterns.

 11. Flatness Control Using Roll Coolant Based on Predicted Flatness Variation in Cold Rolling Mills

  Dohmae, Yukihiro; Okamura, Yoshihide

  Flatness control for cold rolling mills is one of the important technologies for improving of product quality and productivity. In particular, poor flatness leads to strip tearing in the extreme case and, moreover, it significantly reduces productivity. Therefore, various flatness control system has been developed. The main actuators for flatness control are classified into two types; one is mechanical equipment such as roll bender, the other is roll coolant, which controls thermal expansion of roll. Flatness variation such as center buckle or edge wave is mainly controlled by mechanical actuator which has high response characteristics. On another front, flatness variation of local zone can be controlled by roll coolant although one's response is lower than the response of mechanical actuator. For accomplishing good flatness accuracy in cold rolling mills, it is important to improve the performance of coolant control moreover. In this paper, a new coolant control method based on flatness variation model is described. In proposed method, the state of coolant spray on or off is selected to minimize the flatness deviation by using predicted flatness variation. The effectiveness of developed system has been demonstrated by application in actual plant.

 12. Roll-to-roll embossing of optical linear Fresnel lens polymer film for solar concentration.

  Zhang, XinQuan; Liu, Kui; Shan, Xuechuan; Liu, Yuchan

  2014-12-15

  Roll-to-roll manufacturing has been proven to be a high-throughput and low-cost technology for continuous fabrication of functional optical polymer films. In this paper, we have firstly studied a complete manufacturing cycle of linear Fresnel lens polymer film for solar concentration in the aspects of ultra-precision diamond machining of metal roller mold, roll-to-roll embossing, and measurement on film profile and functionality. A metal roller mold patterned with linear Fresnel lenses is obtained using single point diamond turning technique. The roller mold is installed onto a self-developed roll-to-roll UV embossing system to realize continuous manufacturing of linear Fresnel lens film. Profile measurement of the machined roller mold and the embossed polymer film, which is conducted using a stylus profilometer, shows good agreement between measured facet angles with designed ones. Functionality test is conducted on a solar simulation system with a reference solar cell, and results show that strong light concentration is realized.

 13. Rolling Force Prediction in Heavy Plate Rolling Based on Uniform Differential Neural Network

  Fei Zhang

  2016-01-01

  Full Text Available Accurate prediction of the rolling force is critical to assuring the quality of the final product in steel manufacturing. Exit thickness of plate for each pass is calculated from roll gap, mill spring, and predicted roll force. Ideal pass scheduling is dependent on a precise prediction of the roll force in each pass. This paper will introduce a concept that allows obtaining the material model parameters directly from the rolling process on an industrial scale by the uniform differential neural network. On the basis of the characteristics that the uniform distribution can fully characterize the solution space and enhance the diversity of the population, uniformity research on differential evolution operator is made to get improved crossover with uniform distribution. When its original function is transferred with a transfer function, the uniform differential evolution algorithms can quickly solve complex optimization problems. Neural network structure and weights threshold are optimized by uniform differential evolution algorithm, and a uniform differential neural network is formed to improve rolling force prediction accuracy in process control system.

 14. 75 FR 42782 - Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil, Japan, and Russia

  2010-07-22

  ... party group responses to its notice of institution (75 FR 16504, April 1, 2010) were adequate. A record... COMMISSION Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil, Japan, and Russia AGENCY: United... Brazil and Japan, and the suspended investigation on hot-rolled steel from Russia. SUMMARY:...

 15. Development of centrifugal casting high speed steel rolls

  Hanguang Fu; Aimin Zhao; Jiandong Xing

  2003-01-01

  The present study aims at developing the high speed steel (HSS) as roll materials to replace the traditional roll materials such as the alloy cast iron and powder metallurgical (PM) hard alloy. The HSS roll billet was formed by centrifugal casting, and the billet was rough machined after soften annealing heat treatment, then it was quenched and tempered to get suitable hardness and toughness. After that the HSS roll was finish machined to the final dimension of φ285 mm in the outer diameter, φ160 mm in the inner diameter and 120 mm in width and its surface hardness was tested. Finally the HSS roll was used in high speed wire rod mill. The test results show that a high and homogeneous hardness can obtain on the work surface of HSS rolls, the surface hardness is 63-65HRC and its variation is smaller than 2HRC. The impact toughness of this kind of HSS is about 16 J/cra2. The results of on-line service investigation in high speed wire rod mill indicate that the HSS rolls have excellent wear resistance, the steel rolling quantity per mm of HSS rolls is 3120 t, the service life-span of HSS rolls is 4 times longer than that of high chromium cast iron rolls and it is close to that of the PM hard alloy rolls. The manufacturing burden of HSS rolls is obviously lower than that of the PM hard alloy rolls, it is only 25% of that of the PM hard alloy rolls.

 16. High speed twin roll casting of 6016 strip

  Haga, T.; Ikawa, M; H.Watari; S. Kumai

  2006-01-01

  Purpose: of this paper is to clear the possibility of high speed roll casting of thin aluminum alloy strip. 6016aluminum alloy is used for sheet metal of the automobile. Therefore, casting of 6016 was tried in this study.Castability and characteristics of roll cast 6016 strip were investigated.Design/methodology/approach: was a high speed twin roll caster. The high speed twin roll caster was designedto overcome the low castability of the twin roll caster.Findings: are as below. The 6016 could...

 17. Roll caster for the three-layer clad-strip

  Nakamura, R; T. Yamabayashi; T. Haga; S. Kumai; H. Watari

  2010-01-01

  Purpose: of this paper is to show the characteristics of two kinds of roll casters for three-layer clad strip of aluminium alloys. Moreover, the characteristics of these twin roll casters were compeered with the early type of roll casters for clad strip.Design/methodology/approach: Design was tried to attain the fabrication of the roll casters to cast the three-layers-clad-strip. One caster was an unequal diameter roll caster equipped with a scraper. The scraper was adopted to prevent the mix...

 18. Static measurements of slender delta wing rolling moment hysteresis

  Katz, Joseph; Levin, Daniel

  1991-01-01

  Slender delta wing planforms are susceptible to self-induced roll oscillations due to aerodynamic hysteresis during the limit cycle roll oscillation. Test results are presented which clearly establish that the static rolling moment hysteresis has a damping character; hysteresis tends to be greater when, due to either wing roll or side slip, the vortex burst moves back and forth over the wing trailing edge. These data are an indirect indication of the damping role of the vortex burst during limit cycle roll oscillations.

 19. Toward large-area roll-to-roll printed nanophotonic sensors

  Karioja, Pentti; Hiltunen, Jussi; Aikio, Sanna M.; Alajoki, Teemu; Tuominen, Jarkko; Hiltunen, Marianne; Siitonen, Samuli; Kontturi, Ville; Böhlen, Karl; Hauser, Rene; Charlton, Martin; Boersma, Arjen; Lieberzeit, Peter; Felder, Thorsten; Eustace, David; Haskal, Eliav

  2014-05-01

  Polymers have become an important material group in fabricating discrete photonic components and integrated optical devices. This is due to their good properties: high optical transmittance, versatile processability at relative low temperatures and potential for low-cost production. Recently, nanoimprinting or nanoimprint lithography (NIL) has obtained a plenty of research interest. In NIL, a mould is pressed against a substrate coated with a moldable material. After deformation of the material, the mold is separated and a replica of the mold is formed. Compared with conventional lithographic methods, imprinting is simple to carry out, requires less-complicated equipment and can provide high-resolution with high throughput. Nanoimprint lithography has shown potential to become a method for low-cost and high-throughput fabrication of nanostructures. We show the development process of nano-structured, large-area multi-parameter sensors using Photonic Crystal (PC) and Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) methodologies for environmental and pharmaceutical applications. We address these challenges by developing roll-to-roll (R2R) UV-nanoimprint fabrication methods. Our development steps are the following: Firstly, the proof of concept structures are fabricated by the use of wafer-level processes in Si-based materials. Secondly, the master molds of successful designs are fabricated, and they are used to transfer the nanophotonic structures into polymer materials using sheet-level UV-nanoimprinting. Thirdly, the sheet-level nanoimprinting processes are transferred to roll-to-roll fabrication. In order to enhance roll-to-roll manufacturing capabilities, silicone-based polymer material development was carried out. In the different development phases, Photonic Crystal and SERS sensor structures with increasing complexities were fabricated using polymer materials in order to enhance sheet-level and roll-to-roll manufacturing processes. In addition, chemical and molecular

 20. Finite-element model to predict roll-separation force and defects during rolling of U-10Mo alloys

  Soulami, Ayoub; Burkes, Douglas E.; Joshi, Vineet V.; Lavender, Curt A.; Paxton, Dean

  2017-10-01

  A major goal of the Convert Program of the U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration (DOE/NNSA) is to enable high-performance research reactors to operate with low-enriched uranium rather than the high-enriched uranium currently used. To this end, uranium alloyed with 10 wt% molybdenum (U-10Mo) represents an ideal candidate because of its stable gamma phase, low neutron caption cross section, acceptable swelling response, and predictable irradiation behavior. However, because of the complexities of the fuel design and the need for rolled monolithic U-10Mo foils, new developments in processing and fabrication are necessary. This study used a finite-element code, LS-DYNA, as a predictive tool to optimize the rolling process. Simulations of the hot rolling of U-10Mo coupons encapsulated in low-carbon steel were conducted following two different schedules. Model predictions of the roll-separation force and roll pack thicknesses at different stages of the rolling process were compared with experimental measurements. The study reported here discussed various attributes of the rolled coupons revealed by the model (e.g., waviness and thickness non-uniformity like dog-boning). To investigate the influence of the cladding material on these rolling defects, other cases were simulated: hot rolling with alternative can materials, namely, 304 stainless steel and Zircaloy-2, and bare-rolling. Simulation results demonstrated that reducing the mismatch in strength between the coupon and can material improves the quality of the rolled sheet. Bare-rolling simulation results showed a defect-free rolled coupon. The finite-element model developed and presented in this study can be used to conduct parametric studies of several process parameters (e.g., rolling speed, roll diameter, can material, and reduction).

 1. Troll, a Language for specifying Dice-rolls

  Mogensen, Torben Ægidius

  2009-01-01

  natural language to describe rolls. Even Dungeons & Dragons use formal notation only for some of the dice-roll methods used in the game. Hence, a more complete notation is in this paper proposed, and a tool for pseudo-random rolls and (nearly) exact probability calculations is described. The notation......Dice are used in many games, and often in fairly complex ways that make it difficult to unambiguously describe the dice-roll mechanism in plain language. Many role-playing games, such as Dungeons & Dragons, use a formalised notation for some instances of dice-rolls. This notation, once explained...... is called "Troll", combining the initial of the Danish word for dice ("terninger") with the English word "roll". It is a development of the language Roll described in an earlier paper. The present paper describes the most important features of Troll and its implementation....

 2. Measurement of Normal and Friction Forces in a Rolling Process

  Henningsen, Poul; Arentoft, Mogens; Wanheim, Tarras

  2004-01-01

  For the rolling process, knowledge about interface conditions is important since it directly influences the maximum reduction ratio and thereby the num-ber of steps required for a given reduction. The mechanical properties of the produced sheet and the surface quality of it are also influenced...... by the fric-tion conditions. To achieve this important informa-tion, measurements of the normal pressure and friction stresses in the deformation zone are re-quested. The direction of the friction stresses is changing during the rolling gap. At the entrance of the de-formation zone, the peripherical velocity...... of the roll is higher than for the incoming material, which causes frictional stresses at the material acting in the rolling direction. At the outlet of the rolling gap, the velocity of the deformed material exceeds the velocity of the roll, generating frictional stresses contrary to the direction of rolling...

 3. Cold rolling precision forming of shaft parts theory and technologies

  Song, Jianli; Li, Yongtang

  2017-01-01

  This book presents in detail the theory, processes and equipment involved in cold rolling precision forming technologies, focusing on spline and thread shaft parts. The main topics discussed include the status quo of research on cold rolling precision forming technologies; the design and calculation of process parameters; the numerical simulation of cold rolling forming processes; and the equipment used in cold rolling forming. The mechanism of cold rolling forming is extremely complex, and research on the processes, theory and mechanical analysis of spline cold rolling forming has remained very limited to date. In practice, the forming processes and production methods used are mainly chosen on the basis of individual experience. As such, there is a marked lack of both systematic, theory-based guidelines, and of specialized books covering theoretical analysis, numerical simulation, experiments and equipment used in spline cold rolling forming processes – all key points that are included in this book and ill...

 4. NBCM with Flat Roll in the Finish Stand

  Xiangwei KONG; Hezhou YE; Jianzhong XU; Guodong WANG; Xianghua LIU; Junwei ZHANG

  2004-01-01

  With the development of the market, it becomes a demanding task for producers to make flexible production schedules to shorten production cycle. Schedule-free rolling is needed. If the CVC work roll of the F6 and F7 stands in certain 2050 mm hot rolled strip mill are substituted by flat roll (aim to SFR) and the strip profile is controlled by the existing bending force, the control ability is not adequate. This fact has been tested through on-line experiment and has been given in this article. The NBCM (new backup roll crowning method) is recommended to improve the profile control ability. Finally the plastic deformation of the strip and the elastic deformation of the roll are analyzed by employing coupled calculation of rigid-plastic finite element method and G-function method, and the optimal range of the crown of backup roll is given theoretically.

 5. ROLLING PROCESS WITH OHSAS AND TEXTURE FORMATION– A REVIEW

  P. CHANDRAMOHAN

  2009-03-01

  Full Text Available Rolling is a mechanical treatment, which plays an important part in the processing of ferrous and nonferrous alloys. Texturing is an important phenomenon that occurs after rolling process. Preferred orientation increases the strength of the material enormously. Hence the research is focused on the rolling studies and the texture formation, which occurs after rolling process. This review mainly focuses on rolling process carried out in different alloys. It also highlights the analysis made on various rolling parameters for improving the mechanical properties. Texture studies carried on various ferrous and non-ferrous alloys; particularly in nitrogen alloyed duplex stainless steel is discussed. Finally the need for implementation of occupational health and safety during a thermomechanical treatment is also discussed. The state of art in this field is encouraging and showing positive signs of commercializing rolled nitrogen alloyed duplex stainless steel after proper texture control.

 6. Slipping and rolling on an inclined plane

  Aghamohammadi, Cina [Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology, PO Box 11365-11155, Tehran (Iran, Islamic Republic of); Aghamohammadi, Amir, E-mail: mohamadi@alzahra.ac.ir [Department of Physics, Alzahra University, Tehran 19938-91176 (Iran, Islamic Republic of)

  2011-07-15

  In the first part of the paper, using a direct calculation two-dimensional motion of a particle sliding on an inclined plane is investigated for general values of friction coefficient ({mu}). A parametric equation for the trajectory of the particle is also obtained. In the second part of the paper, the motion of a sphere on the inclined plane is studied. It is shown that the evolution equation for the contact point of a sliding sphere is similar to that of a point particle sliding on an inclined plane whose friction coefficient is 7/2 {mu}. If {mu} > 2/7 tan {theta}, for any arbitrary initial velocity and angular velocity, the sphere will roll on the inclined plane after some finite time. In other cases, it will slip on the inclined plane. In the case of rolling, the centre of the sphere moves on a parabola. Finally the velocity and angular velocity of the sphere are exactly computed.

 7. Transfer of adhesive tape between calender rolls

  Johnson, K. L.; Kauzlarich, J. J.

  2004-03-01

  In the calendering process a tape or sheet of deformable material passes through the nip between hard cylindrical rollers. Usually the rolls are driven at the same peripheral speed, but small differences in speed, often referred to as 'creep', can occur if one of the rolls is externally driven and the other is driven by the friction in the contact. In these circumstances it has been observed that a tape that enters the nip adhering to the driven (slower) surface may transfer at exit to the driving (faster) surface but not the other way round. The mechanics of this transfer process is examined theoretically and experimentally in this paper for the case of double sided adhesive tape. It is argued that on emerging from the nip the tape will separate from the surface at which the shear strain in the adhesive is greater and that for transfer to occur the contact load must be sufficient to cause plastic extension of the tape.

 8. Dynamics and Stability of Rolling Viscoelastic Tires

  Potter, Trevor [Univ. of California, Berkeley, CA (United States)

  2013-04-30

  Current steady state rolling tire calculations often do not include treads because treads destroy the rotational symmetry of the tire. We describe two methodologies to compute time periodic solutions of a two-dimensional viscoelastic tire with treads: solving a minimization problem and solving a system of equations. We also expand on work by Oden and Lin on free spinning rolling elastic tires in which they disovered a hierachy of N-peak steady state standing wave solutions. In addition to discovering a two-dimensional hierarchy of standing wave solutions that includes their N-peak hiearchy, we consider the eects of viscoelasticity on the standing wave solutions. Finally, a commonplace model of viscoelasticity used in our numerical experiments led to non-physical elastic energy growth for large tire speeds. We show that a viscoelastic model of Govindjee and Reese remedies the problem.

 9. Slipping and Rolling on an Inclined Plane

  Aghamohammadi, Cina; 10.1088/0143-0807/32/4/017

  2011-01-01

  In the first part of the article using a direct calculation two-dimensional motion of a particle sliding on an inclined plane is investigated for general values of friction coefficient ($\\mu$). A parametric equation for the trajectory of the particle is also obtained. In the second part of the article the motion of a sphere on the inclined plane is studied. It is shown that the evolution equation for the contact point of a sliding sphere is similar to that of a point particle sliding on an inclined plane whose friction coefficient is $2/7}\\ \\mu$. If $\\mu> 2/7 \\tan\\theta$, for any arbitrary initial velocity and angular velocity the sphere will roll on the inclined plane after some finite time. In other cases, it will slip on the inclined plane. In the case of rolling center of the sphere moves on a parabola. Finally the velocity and angular velocity of the sphere are exactly computed.

 10. Automatic Flatness Control of Cold Rolling Mill

  Anbe, Yoshiharu; Sekiguchi, Kunio

  One of the subjects of cold rolling is a flatness of the rolled strip. Conventionally, measured strip flatness was approximated by polynomial (2th, 4th, 6th) equation across the entire strip width. This made it difficult to deal with desired loose edge or any desired flatness across the entire strip width. Also conventional flatness control was done for the entire strip width, so if there is a different flatness error among drive side and work side, conventional flatness control can not control properly. We propose independent strip flatness control among drive side and work side, and also automatic flatness control (AFC) system with arbitrary desired strip flatness. Also some applied results to cold mill are shown.

 11. Analysis of Vertical-Horizontal Coupling Vibration Characteristics of Rolling Mill Rolls Based on Strip Dynamic Deformation Process

  Dongxiao Hou

  2014-01-01

  Full Text Available Nonlinear dynamic rolling forces in the vertical and horizontal directions are, respectively, established, considering the impact of vertical and horizontal directions vibration of rolls. Then a vertical-horizontal coupling nonlinear vibration dynamic model of rolling mill rolls is proposed, based on the interactions between this dynamic rolling force and mill structure. The amplitude-frequency equations of the main resonance and inner resonance are carried out by using multiple-scale method. The characteristics of amplitude frequency under nonlinear stiffness, damping, and amplitude of the disturbance are obtained by adopting the actual parameters of 1780 rolling mills. Finally, the bifurcation behavior of the system is studied, and it is found that many dynamic behaviors such as period, period-3 motion, and chaos exist in rolling mill, and this behavior could be restrained effectively by choosing proper system parameters.

 12. Constraint Cooling of Hot Rolled Coil

  WANG Li-juan; ZHANG Chun-li

  2004-01-01

  The layer thermal conductivity during constraint cooling of hot rolled coil was described by using equivalent thermal conductivity model and finite element method. Two radial stress concentration zones in constraint cooled coil were shown by numerical analysis, and the tension stress was assumed to be the main factor to induce stress corrosion. The experimental results show that the longer the water cooling time is, the smaller the grain size and the more uniform the grains are.

 13. [WHO's malaria program Roll Back Malaria].

  Myrvang, B; Godal, T

  2000-05-30

  Malaria is one of the main health problems in the world with 300-500 millions cases yearly and about one million deaths, mainly children in Sub-Saharan Africa. In the 1990s the malaria problem in Africa has increased, although we have methods to control the disease. In 1998 the new secretary general of WHO, Gro Harlem Brundtland, established the Roll Back Malaria programme, with the aim to markedly reduce malaria morbidity and mortality. Governments in malaria-affected countries have to take the lead in Roll Back Malaria. Their health systems must be improved and malaria control integrated into the general health system, and the methods available for prevention and treatment have to be intensified and improved. At the same time, Roll Back Malaria will encourage and promote malaria research which hopefully will result in new medicines, vaccines and other tools which will improve the chances of reducing malaria-related deaths and suffering. Roll Back Malaria is a cabinet project within the WHO, and the organisation has a key role as manager, co-ordinator and monitor of the project. However, it depends for resources on international support and commitment from other UN bodies, the World Bank, governments in the western world, pharmaceutical industry, philanthropists and other sources. At present an optimistic view prevails, and the preliminary aim, to halve the malaria mortality by the year 2010, seems realistic even with the control methods of today. However, if research efforts result in new and better tools to combat the disease, the task will definitely be easier.

 14. Damping of roll vibrations of vehicle suspension

  Le, K. C.; Pieper, A.

  2014-04-01

  Small forced vibrations of an axle model of independent suspensions having four degrees of freedom are studied. The exact analytical solution of the generalised Lagrange equation enables one to produce 3D plots of the normalised amplitudes of forced vibrations versus frequency and excitation ratio or phase difference of the road inputs. The analysis of these plots exhibits some deficiency in damping of roll vibrations of conventional vehicle suspensions. The possibilities of improvement are discussed.

 15. Inhomogeneous Fragmentation of the Rolling Tachyon

  Felder, Gary N; Kofman, Lev

  2004-01-01

  Dirac-Born-Infeld type effective actions reproduce many aspects of string theory classical tachyon dynamics of unstable Dp-branes. The inhomogeneous tachyon field rolling from the top of its potential forms topological defects of lower codimensions. In between them, as we show, the tachyon energy density fragments into a p-dimensional web-like high density network evolving with time. We present an analytic asymptotic series solution of the non-linear equations for the inhomogeneous tachyon an...

 16. Contact fatigue in rolling-element bearings

  Fernandes, PJL

  1997-06-01

  Full Text Available to that encountered along the pitch-line of gear teeth \\[1\\]. In the early stages of damage, pure rolling forms a highly polished surface, as shown in the case of a bearing cup from a large thrust (a) (b) Fig. 1. Schematic... the inner ring of a thrust bearing \\[5\\]. Extensive surface damage, probably resulting from the action of solid particles entrapped in the lubricating fluid, is clearly noticeable, as is the through- crack emanating from...

 17. Rolling circle amplification of metazoan mitochondrialgenomes

  Simison, W. Brian; Lindberg, D.R.; Boore, J.L.

  2005-07-31

  Here we report the successful use of rolling circle amplification (RCA) for the amplification of complete metazoan mt genomes to make a product that is amenable to high-throughput genome sequencing techniques. The benefits of RCA over PCR are many and with further development and refinement of RCA, the sequencing of organellar genomics will require far less time and effort than current long PCR approaches.

 18. Die Rolle der kommerziellen Akteure im Snowboardsport

  2012-01-01

  Im Snowboardsport spielen kommerzielle Akteure für die informelle Organisation und das Funktionieren der Sportart eine bedeutende Rolle. Der Sport wird meist unabhängig von Vereinen und Verbänden in lokalen Gruppen von Gleichgesinnten betrieben und besitzt im Gegensatz zu klassischen Sportarten eine alternative Organisationsstruktur. Die kommerziellen Akteure springen in diese Lücke und versuchen mit Wettbewerben, Showevents und Snowparks Treffpunkte und Inhalt für Szeneanhänger zu kreieren. ...

 19. Compaction behavior of isomalt after roll compaction.

  Quodbach, Julian; Mosig, Johanna; Kleinebudde, Peter

  2012-09-27

  The suitability of the new isomalt grade galenIQ™ 801 for dry granulation and following tableting is evaluated in this study. Isomalt alone, as well as a blend of equal parts with dibasic calcium phosphate, is roll compacted and tableted. Particle size distribution and flowability of the granules and friability and disintegration time of the tablets are determined. Tensile strength of tablets is related to the specific compaction force during roll compaction and the tableting force. In all cases, the tensile strength increases with raising tableting forces. The specific compaction force has a different influence. For isomalt alone the tensile strength is highest for tablets made from granules prepared at 2 kN/cm and 6 kN/cm and decreases at higher values, i.e., >10 kN/cm. Tensile strength of the blend tablets is almost one third lower compared to the strongest tablets of pure isomalt. Friability of pure isomalt tablets is above the limit. Disintegration time is longest when the tensile strength is at its maximum and decreases with higher porosity and lower tensile strengths. Isomalt proves to be suitable for tableting after roll compaction. Even though the capacity as a binder might not be as high as of other excipients, it is a further alternative for the formulation scientist.

 20. Compaction Behavior of Isomalt after Roll Compaction

  Peter Kleinebudde

  2012-09-01

  Full Text Available The suitability of the new isomalt grade galenIQ™ 801 for dry granulation and following tableting is evaluated in this study. Isomalt alone, as well as a blend of equal parts with dibasic calcium phosphate, is roll compacted and tableted. Particle size distribution and flowability of the granules and friability and disintegration time of the tablets are determined. Tensile strength of tablets is related to the specific compaction force during roll compaction and the tableting force. In all cases, the tensile strength increases with raising tableting forces. The specific compaction force has a different influence. For isomalt alone the tensile strength is highest for tablets made from granules prepared at 2 kN/cm and 6 kN/cm and decreases at higher values, i.e., >10 kN/cm. Tensile strength of the blend tablets is almost one third lower compared to the strongest tablets of pure isomalt. Friability of pure isomalt tablets is above the limit. Disintegration time is longest when the tensile strength is at its maximum and decreases with higher porosity and lower tensile strengths. Isomalt proves to be suitable for tableting after roll compaction. Even though the capacity as a binder might not be as high as of other excipients, it is a further alternative for the formulation scientist.

 1. Effects of Viewpoint Jitters Onf Roll Vection

  Shinji Nakamura

  2011-05-01

  Full Text Available It has been revealed that random viewpoint jitters or periodical viewpoint oscillation superimposed in visual stimulus which simulates the observer's self-motion can enhance visually induced self-motion perception (vection, even if there are sustained conflicts between visual and vestibular information. The effects of jitter/oscillation have been confirmed both using forward self-motion induced by expanding display and horizontal linear self-motion induced laterally moving visual pattern. In the present investigation, we examined whether jitter/oscillation advantage would affect visually induced self-rotation (roll vection induced by rotating visual pattern. In psychophysical experiments with 12 undergraduate participants, we compared perceived strength of roll vection between the stimulus conditions where simulated viewpoint jitters were superimposed or not. The results indicated that viewpoint jitters significantly weakened strength of perceived self-rotation. On the other hand, random roll component superimposed in pure radial expanding pattern can enhance illusory forward self-motion. These results suggest that the effects of viewpoint jitter would affect differently on linear vection induced by expanding optical flow and circular vection induced by visual rotation.

 2. Roll-to-roll light directed electrophoretic deposition system and method

  Pascall, Andrew J.; Kuntz, Joshua

  2017-06-06

  A roll-to-roll light directed electrophoretic deposition system and method advances a roll of a flexible electrode web substrate along a roll-to-roll process path, where a material source is positioned to provide on the flexible electrode web substrate a thin film colloidal dispersion of electrically charged colloidal material dispersed in a fluid. A counter electrode is also positioned to come in contact with the thin film colloidal dispersion opposite the flexible electrode web substrate, where one of the counter electrode and the flexible electrode web substrate is a photoconductive electrode. A voltage source is connected to produce an electric potential between the counter electrode and the flexible electrode web substrate to induce electrophoretic deposition on the flexible electrode web substrate when the photoconductive electrode is rendered conductive, and a patterned light source is arranged to illuminate the photoconductive electrode with a light pattern and render conductive illuminated areas of the photoconductive electrode so that a patterned deposit of the electrically charged colloidal material is formed on the flexible electrode web substrate.

 3. ANALYSIS OF HEAT TRANSFER OF WORK ROLL COOLING IN HOT ROLLING

  Marcio Rodrigo Solimani

  2013-10-01

  Full Text Available The roll cooling in Hot Rolling of flats directly affects two fundamental characteristics of the rolls:.the durability due to surface degradation. The other is the thermal expansion, which affects the shape and dimensions of the strip. Cooling is done by water jets that need to be properly adjusted. The determination of heat transfer coefficients is essential to optimize the process and thus increase its durability and quality of the strip. Results of experimental and numerical effects of cooling using a water jet fan-shaped on a prototype roll at temperatures between 50°C and 350°C are performed. Water pressure, nozzle type and the position along the length of the fan-shaped (center and edge influence the efficiency of roll cooling. The maximum value found in the coefficient of heat transfer was 6.0 kW/m2°C, and a 14.3% difference between the center and end of the jet fan-shaped is observed.

 4. New Numerical Solution of von Karman Equation of Lengthwise Rolling

  Rudolf Pernis

  2015-01-01

  Full Text Available The calculation of average material contact pressure to rolls base on mathematical theory of rolling process given by Karman equation was solved by many authors. The solutions reported by authors are used simplifications for solution of Karman equation. The simplifications are based on two cases for approximation of the circular arch: (a by polygonal curve and (b by parabola. The contribution of the present paper for solution of two-dimensional differential equation of rolling is based on description of the circular arch by equation of a circle. The new term relative stress as nondimensional variable was defined. The result from derived mathematical models can be calculated following variables: normal contact stress distribution, front and back tensions, angle of neutral point, coefficient of the arm of rolling force, rolling force, and rolling torque during rolling process. Laboratory cold rolled experiment of CuZn30 brass material was performed. Work hardening during brass processing was calculated. Comparison of theoretical values of normal contact stress with values of normal contact stress obtained from cold rolling experiment was performed. The calculations were not concluded with roll flattening.

 5. Structural causes of defects in a cast iron mill roll

  J. Krawczyk

  2008-07-01

  Full Text Available This paper describes an analysis of a defective microstructure of a mill roll. For this purpose, a piece of a broken roll was collected. That roll was made of mottled cast iron. Its microstructure consisted of modular graphite, transformed ledeburite and a matrix composed of bainite and martensite. Metallographic investigations were performed nearby the fracture in the roll. Observations were conducted on polished sections, first not etched, and then etched, which allowed us to trace carefully the propagation of the fracture. There was found a strict correlation between the microstructure of the roll and the progress occurring in the crack. It was ascertained that the basic reason for the damage to the roll was banded precipitations of ledeburitic cementite. In addition, cementite formed a continuous network. Another microstructure defects of that roll are also precipitations of secondary carbides on the boundaries of former grain of austenite as well as the occurrence of upper bainite in its matrix. The results obtained hereunder allow broadening the data base relative to the genesis of damages to mill rolls, which in future will permit one to design a proper microstructure of cast iron mill rolls. Proper microstructure of cast iron mill roll should be shaped at the stage of designing the chemical composition, conditions of crystallization or heat treatment if any.

 6. Continuous extrusion and rolling forming of copper strips

  Yun Xinbing

  2016-01-01

  Full Text Available Continuous extrusion and rolling technology was proposed as a new strip production technology. It conducts a hot rolling process using waste heat after continuous extrusion. The continuous extrusion and rolling forming was simulated with DEFORM-3DT. Influences of extrusion wheel velocity and rolling reduction on the continuous extrusion and rolling forming were analyzed. It was shown that as extrusion wheel velocity increases, torque of extrusion wheel, chamber force and rolling force, will drop; temperature of the billet in the area of abutment which is highest will increase. As the rolling reduction is increased, torque of the extrusion wheel and force acting on the chamber decrease, while torque and force of the rolls increase. The experimental results showed that a homogeneously distributed and equiaxed grains microstructure can be formed in copper strip billets with an average grain size of about 80 μm, after continuous extrusion. Grains of the copper strips are stretched clearly, during rolling, along the rolling direction, to form a stable orientation. Nevertheless, the grain boundaries are still relatively clear to see.

 7. Multi-stage FE simulation of hot ring rolling

  Wang, C.; Geijselaers, H. J. M.; van den Boogaard, A. H.

  2013-05-01

  As a unique and important member of the metal forming family, ring rolling provides a cost effective process route to manufacture seamless rings. Applications of ring rolling cover a wide range of products in aerospace, automotive and civil engineering industries [1]. Above the recrystallization temperature of the material, hot ring rolling begins with the upsetting of the billet cut from raw stock. Next a punch pierces the hot upset billet to form a hole through the billet. This billet, referred to as preform, is then rolled by the ring rolling mill. For an accurate simulation of hot ring rolling, it is crucial to include the deformations, stresses and strains from the upsetting and piercing process as initial conditions for the rolling stage. In this work, multi-stage FE simulations of hot ring rolling process were performed by mapping the local deformation state of the workpiece from one step to the next one. The simulations of upsetting and piercing stages were carried out by 2D axisymmetric models using adaptive remeshing and element erosion. The workpiece for the ring rolling stage was subsequently obtained after performing a 2D to 3D mapping. The commercial FE package LS-DYNA was used for the study and user defined subroutines were implemented to complete the control algorithm. The simulation results were analyzed and also compared with those from the single-stage FE model of hot ring rolling.

 8. Texture analysis of cold rolled and annealed aluminum alloy produced by twin-roll casting

  Juliana de Paula Martins

  2012-02-01

  Full Text Available A 7.4 mm thick strip of 3003 aluminum alloy produced by the industrial twin-roll casting (TRC process was homogenized at 500 °C for 12 hours, after which it was cold rolled in two conditions: 1 to reduce the strip's thickness by 67%, and 2 to reduce it by 91%. The alloy was annealed at 400 °C for 1 hour in both conditions. The results revealed that a rotated cube texture, the {001} component, predominated in the as-cast condition and was transformed into brass, copper and S type textures during the cold rolling process. There was practically no difference between the deformation textures at the two thickness reductions.

 9. Fatigue Behavior of High Speed Steel Roll Materials for Hot Rolling by Laser Impacting

  ZHOU Li; SUN Da-le; LIU Chang-sheng; WU Qiong

  2006-01-01

  The fatigue behavior of high speed steel (HSS) roll materials for hot rolling was researched under water-cooling conditions by laser impacting. The microstructure of HSS sample and the morphologies of fatigue samples were observed by scanning electron microscope. The phase structure was detected by XRD. The morphology of situ oxide scale was observed by optical microscope, and the expansion coefficient was measured by TGA. The experiment results indicate that the cracks come into being at the carbide-matrix interface, but there are no cracks in the matrix after many times of laser impacting treatment, for the situ sample taken from the fractured roll surface, big carbides are more sensitive to the fatigue, and peel off prior to small ones. The relevant fatigue mechanisms are also discussed.

 10. Upscaling of polymer solar cell fabrication using full roll-to-roll processing

  Krebs, Frederik C; Tromholt, Thomas; Jørgensen, Mikkel

  2010-01-01

  Upscaling of the manufacture of polymer solar cells is detailed with emphasis on cost analysis and practical approach. The device modules were prepared using both slot-die coating and screen printing the active layers in the form of stripes that were serially connected. The stripe width was varied...... factors (excluding bus bars) of 50, 67 and 75% respectively. In addition modules with lengths of 6, 10, 20, 22.5 and 25 cm were explored. The devices were prepared by full roll-to-roll solution processing in a web width of 305 mm and roll lengths of up to 200 m. The devices were encapsulated...... and an IV-curve tracer. After characterisation the solar cell modules were cut into sheets using a sheeting machine and contacted using button contacts applied by crimping. Based on this a detailed cost analysis was made showing that it is possible to prepare complete and contacted polymer solar cell...

 11. Preform design of large sized profile ring rolling using main roll

  Kim, H. J. [PSM Inc., Busan (Korea, Republic of); Kang, J. H. [Jac coupling, Busan (Korea, Republic of); Kang, S. S. [Busan Nat' l Univ., Busan (Korea, Republic of)

  2014-01-15

  This paper introduces a preform design method for a ring rolling process with an outer step. Underfilling is one of the general defects of the profile ring rolling process. It occurs when the deformation amount is small or step depth of the profiled region is large. To prevent underfilling, increasing the deformation amount or using a preform of size similar to that of the final product are required. Furthermore, the filling limit equation is suggested based on the shape factor and deformation ratio for preventing defects in the products. The filling limit equation has been derived through finite element analyses and production tests for four different cases. For verifying the suggested method, realsized profile rolling tests were performed, and test results were compared with the predictions of the equation.

 12. Transparent Conductive AGZO/Ag/AGZO Multilayers on PET Substrate by Roll-to-Roll Sputtering.

  Kim, Taehoon; Park, Kwangwon; Kim, Jongsu

  2016-02-01

  Indium-free Al and Ga-codoped ZnO (AGZO) multilayer films with nanoscale Ag interlayer were deposited by dual target roll-to-roll RF for AGZO and DC sputtering systems for Ag at room temperature for a large scale. The thicknesses of AGZO/Ag/AGZO multilayer were optimized by changing the roll speed: 0.15/1.1/0.15 m/min for AGZO/Ag/AGZO multilayers, respectively. The optimum thicknesses of AGZO/Ag/AGZO multilayer are 9.21, 8.32 and 8.04 nm, respectively. Optimized AGZO/Ag/AGZO multilayer films showed an excellent transparency (84% at 550 nm) and a low sheet resistance (9.2 omega/sq.) on PET substrates for opto-electronic applications. The effects of nanoscale Ag interlayer on optical and electrical properties of AGZO/Ag/AGZO multilayer films were discussed.

 13. SASS Applied to Optimum Work Roll Profile Selection in the Hot Rolling of Wide Steel

  Nolle, Lars

  The quality of steel strip produced in a wide strip rolling mill depends heavily on the careful selection of initial ground work roll profiles for each of the mill stands in the finishing train. In the past, these profiles were determined by human experts, based on their knowledge and experience. In previous work, the profiles were successfully optimised using a self-organising migration algorithm (SOMA). In this research, SASS, a novel heuristic optimisation algorithm that has only one control parameter, has been used to find the optimum profiles for a simulated rolling mill. The resulting strip quality produced using the profiles found by SASS is compared with results from previous work and the quality produced using the original profile specifications. The best set of profiles found by SASS clearly outperformed the original set and performed equally well as SOMA without the need of finding a suitable set of control parameters.

 14. Voltage and Thermally Driven Roll-to-Roll Organic Printed Transistor Made in Ambient Air Conditions

  Pastorelli, Francesco

  of the organic semiconductor poly3hexylthiophene and the dielectric material polyvinylphenol before the gate was applied by screen printing. All the processing was realized in ambient air on a PET flexible substrate. We explore the footprint and the practically accessible geometry of such devices with a special......Resume: Organic thin film transistors offer great potential for use in flexible electronics. Much of this potential lies in the solution processability of the organic polymers enabling both roll coating and printing on flexible substrates and thus greatly reducing the material and fabrication costs....... We present flexible organic power transistors prepared by fast (20 m min−1) roll-to-roll flexographic printing of the drain and source electrode structures, with an interspace below 50 um, directly on polyester foil[1]. The devices have top gate architecture and were completed by slotdie coating...

 15. Rolls-Royce digital Rod Control System

  Pouillot, M. [Rolls-Royce Civil Nuclear SAS (France)

  2010-07-01

  Full text of publication follows: Rolls-Royce has developed a new generation of Rod Control System, based on 40 years of experience. The fifth-generation Rod Control System (RCS) from Rolls-Royce offers a reliable, modular design with adaptability to your preferred platform, for modernization projects or new reactors. Flexible implementation provides the option for you to keep existing cabinets, which permits you to optimize installation approach. Main features for the power part: - Control Rod Drive Mechanism (CRDM) type: 3-coil. - Independent control of each sub-bank. - Each sub-bank is controlled by a cycler unit and 3 identical power racks, each including 4 identical power modules and a common power-supply module. - Coil-per-coil digital control: each power module embeds power-conversion, current-control, and current-monitoring functions for one coil. Control and monitoring are carried out by separate electronics in the module. Current is digitized and fully monitored by means of min-max templates. - A double-hold function is included: a power module assigned to a gripper will activate its coil if a fault risking to cause a reactor trip occurs. - Power modules are standardized, hot-pluggable and self-configured: a power module includes a set of parameters for each type of coil SG, MG, LC. The module recognizes the rack it is plugged in, and chooses automatically parameters to be used. Main benefits: - Reduced operational, maintenance, training, and inventory costs: standardization of power modules and integration of control and monitoring on the same PC-card lead to a drastic reduction of spare part types, and simplification of the system. - Easy maintenance: - Replacement of a power module solves nearly all failures due to current control or monitoring for a coil. It is done instantly thanks to hot-plug capability. - On the front plate of power-modules, LEDs provide useful information for diagnostic: current setpoint from cycler, output current bar

 16. Improving the technology of surfacing heterogeneous working layer on hot rolling bulky rolls

  Віталій Петрович Iванов

  2016-07-01

  Full Text Available Ways to increase efficiency of rolls by enhancing resistance to the formation and development of cracks due to the anisotropy of the working layer properties were explored. The destruction mechanisms of such materials were considered. The possibility of cracks deceleration, due to the layer ruptures or abrupt change of its properties has been marked. It has been shown that the optimum combination of the means braking dislocations provides for a rational metal alloying. The analysis of the rolls of rolling mills service conditions as well as the analysis of types of wear and destruction of products made it possible to formulate requirements on the surface layer of the rolls properties. However increase in strength decreases ductility and toughness of the steel. The solution of the problem of the strength and plasticity increase necessitates either methods of metal deep cleaning of contaminants development or significant grain refinement. The part played by structural formations, such as non-metallic inclusions, carbide particles, grain boundaries, etc.in the kinetics of crack propagation has been studied. Since sharp contrast of the properties at the grain boundaries is inconsistent with the requirements of welding technology, the determining factor for making up the working layer is the service conditions. The durability of the roll is determined by allowable wear out of the layer between resharpenings. The correct choice of optimum parameters for the twq adjacent layers - operating and the layer to be maintained is the reserve to improve performance of the roll. The paper has proposed welding-up compositions making it possible to extend the durability due to the optimum ratio of the mechanical and thermal properties of adjacent layers. This approach can improve the durability of the deposited products both at the stage of nucleation and at the stage of thermal fatigue cracks growth

 17. Roll-to-roll gravure with nanomaterials for printing smart packaging.

  Jung, Minhun; Kim, Junseok; Koo, Hyunmo; Lee, Wookyu; Subramanian, Vivek; Cho, Gyoujin

  2014-02-01

  Roll-to-roll (R2R) gravure is considered one of the highest throughput tools for manufacturing inexpensive and flexible ubiquitous IT devices called "smart packaging" in which NFC (near-field communication) transponder, sensors, ADC (analog-to-digital converter), simple processor and signage are all integrated on paper or plastic foils. In this review, we show R2R gravure can be employed to print smart packaging, starting from printing simple electrodes, dielectrics, capacitors, diodes and thin film transistors with appropriate nanomaterial-based inks on plastic foils.

 18. Roll-to-roll processed polymer tandem solar cells partially processed from water

  Larsen-Olsen, Thue Trofod; Andersen, Thomas Rieks; Andreasen, Birgitta

  2012-01-01

  included water, alcohols and chlorobenzene. Open-circuit voltages close to the expected sum of sub cell voltages were achieved, while the overall efficiency of the tandem cells was found to be limited by the low yielding back cell, which was processed from water based ink. Many of the challenges associated......Large area polymer tandem solar cells completely processed using roll-to-roll (R2R) coating and printing techniques are demonstrated. A stable tandem structure was achieved by the use of orthogonal ink solvents for the coating of all layers, including both active layers. Processing solvents...

 19. Large-scale roll-to-roll photonic sintering of flexo printed silver nanoparticle electrodes

  Hösel, Markus; Krebs, Frederik C

  2012-01-01

  In this report we employ static and roll-to-roll (R2R) photonic sintering processes on flexo printed silver nanoparticle-based electrode structures with a heat-sensitive 60 mm thin barrier foil as a substrate. We use large area electrode structures to visualize the increased optical footprint...... energies above the threshold level have only minor impact on the conductivity but lead to cracks and substrate deformation. A second silver nanoparticle ink was printed, which was already optimized for lowtemperature drying. Here we show that photonic sintering has only a minor impact on the conductivity...

 20. Double sided roll-to-roll manufacture of flexible display panels

  C.Williamson; H.-L.Liang; Stuart; Speakman; D.Chu

  2015-01-01

  A double sided roll-to-roll(R2R) system has been developed by the authors to automate the continuous manufacturing of flexible display panels.Here we report an overview of the system operation and the fabrication process.The system framework features a timer initiated slot-die coating followed by wet lamination to form a thin,active layer in between flexible conductive substrates.A rotary screen-printing unit is installed for adhesive deposition providing an edge seal for the panel.The system enables production of 15-cm~2 laminated panels.

 1. Towards Realizing High-Throughput, Roll-to-Roll Manufacturing of Flexible Electronic Systems

  Xiaohui Lin

  2014-11-01

  Full Text Available High-rate roll-to-roll (R2R tracker systems are utilized for large volume flexible electronic device manufacturing, and the current alignment mechanism between layers is mainly achieved by relying on passive techniques. In this paper, we present a machine vision based alignment strategy that is used to achieve precise registration for stacking multilayers. Based on this strategy, we demonstrate two-layer printing with alignment accuracy better than 100 μm in web moving direction and 200 μm in lateral direction at a web rate of 5 m/min.

 2. Diamond turning of high-precision roll-to-roll imprinting molds for fabricating subwavelength gratings

  Liu, Chun-Wei; Yan, Jiwang; Lin, Shih-Chieh

  2016-06-01

  Diamond turning of high-precision molds is a vital process for the roll-to-roll-based ultraviolet resin imprinting process in fabricating subwavelength gratings. The effects of the grating shape and grating period on diffraction efficiencies and diffraction angles were simulated. Experiments were then conducted to examine the effects of shape design, grating period, and cutting speed on machinability of the mold. According to the optical measurement results, the performance of the subwavelength gratings matched the design well at various incident angles. The results confirm that diamond turning of high-precision molds is a feasible approach for ensuring the continual mass production of subwavelength gratings.

 3. Tribological Testing of Anti-Adhesive coatings for Cold Rolling Mill Rolls—Application to TiN-Coated Rolls

  Ould, Choumad; Gachon, Yves; Montmitonnet, Pierre; Badiche, Xavier

  2011-05-01

  Roll life is a major issue in cold strip rolling. Roll wear may result either in too low roll roughness, bringing friction below the minimum requested for strip entrainment; or it may degrade strip surface quality. On the contrary, adhesive wear and transfer ("roll coating", "pick up") may form a thick metallic deposits on the roll which increases friction excessively and degrades strip surface again [1]. The roll surface, with the help of a materials-adapted lubricant, must therefore possess anti-wear and anti-adhesive properties. Thus, High Speed Steeel (HSS) rolls show superior properties compared with standard Cr-steel rolls due to their high carbide surface coverage. Another way to improve wear and adhesion properties of surfaces is to apply hard metallic (hard-Cr) or ceramic coatings. Chromium is renowned for its excellent anti-wear and anti-adhesive properties and may serve as a reference. Here, as a first step towards alternative, optimised coatings, a PVD TiN coating has been deposited on tool steels, as previous attempts have proved TiN to be rather successful in cold rolling experiments [2,3]. Different tribological tests are reported here, giving insight in both anti-adhesive properties and fatigue life improvement.

 4. Slow-roll approximation in loop quantum cosmology

  Luc, Joanna

  2016-01-01

  The slow-roll approximation is an analytical approach to study dynamical properties of the inflationary universe. In this article, systematic construction of the slow-roll expansion for effective loop quantum cosmology is presented. The analysis is performed up to the fourth order in both slow-roll parameters and the parameter controlling the strength of deviation from the classical case. The expansion is performed for three types of the slow-roll parameters: Hubble slow-roll parameters, Hubble flow parameters and potential slow-roll parameters. An accuracy of the approximation is verified by comparison with the numerical phase space trajectories for the case with a massive potential term. The results obtained in this article may be helpful in the search for the subtle quantum gravitational effects with use of the cosmological data.

 5. Surface quality of cold rolling aluminum strips under lubrication condition

  Jianlin Sun; Wang Lu; Yanli Ma; Qingbing Shi; Aihua Zhang; Jian Li

  2008-01-01

  The effects of oil fill on the rolled surface, including surface roughness and topography, were investigated during cold rolling of aluminum strips. Various mineral oils with viscosities from 0.10 to 1.6 Pa.s were used to obtain different oil film thick-nesses. Results from experiment and calculation show that the thicker oil film protects the initial roughening surface so that it leads to an increase in roughness of the rolled surface, in particular when the surface roughness has the character of direction. The rolled surface roughness was determined by λ, which is the ratio of oil film thickness to the combined surface roughness. When λ > 3, the rolled surface roughness increases rapidly with the increase in oil viscosity, whereas the surface roughening has already occurred when λ < 3, but the increase of the rolled surface roughness with increasing viscosity is not distinct.

 6. Plastic anisotropy of straight and cross rolled molybdenum sheets

  Oertel, C.-G. [Institut fuer Strukturphysik, Technische Universitaet Dresden, D-01062 Dresden (Germany)], E-mail: oertel@physik.tu-dresden.de; Huensche, I.; Skrotzki, W. [Institut fuer Strukturphysik, Technische Universitaet Dresden, D-01062 Dresden (Germany); Knabl, W.; Lorich, A.; Resch, J. [PLANSEE Metall GmbH, A-6600 Reutte, Tyrol (Austria)

  2008-06-15

  The microstructure, texture and mechanical properties of molybdenum sheets produced by different rolling processes were investigated by orientation imaging in the scanning electron microscope, X-ray diffraction and tensile tests, respectively. For comparable recrystallization degree of the sheets investigated, straight rolling with low reduction ratio produces {alpha}-fiber textures with a maximum at {l_brace}100{r_brace} <110>. At higher rolling degrees the maximum shifts to {l_brace}112{r_brace} <110>. Cross rolling increases the rotated cube component {l_brace}100{r_brace} <110>. The strong differences in the texture measured are reflected in the plastic anisotropy characterized by differences in the yield stress and Lankford parameter which were measured along directions in the rolling plane at angles of 0 deg., 45 deg. and 90 deg. with the rolling direction. The Taylor-Bishop-Hill theory is used successfully to qualitatively explain the plastic anisotropy.

 7. SENSITIVITY ANALYSIS FOR ROLLING PROCESS BASED ON SUPPORT VECTOR MACHINE

  Huang Yanwei; Wu Tihua; Zhao Jingyi; Wang Yiqun

  2005-01-01

  A method for the calculation of the sensitivity factors of the rolling process has been obtained by differentiating the roll force model based on support vector machine. It can eliminate the algebraic loop of the analytical model of the rolling process. The simulations in the first stand of five stand cold tandem rolling mill indicate that the calculation for sensitivities by this proposed method can obtain a good accuracy, and an appropriate adjustment on the control variables determined directly by the sensitivity has an excellent compensation accuracy. Moreover, the roll gap has larger effect on the exit thickness than both front tension and back tension, and it is more efficient to select the roll gap as the controlvariable of the thickness control system in the first stand.

 8. Rolling induced size effects in elastic–viscoplastic sheet metals

  Nielsen, Kim Lau

  2015-01-01

  Rolling processes for which the characteristic length scale reaches into the range where size effects become important are receiving increased interest. In particularly, this is owed to the roll-molding process under development for high-throughput of micron-scale surface features. The study...... presented revolves around the rolling induced effect of visco-plasticity (ranging hot and cold rolling) in combination with strain gradient hardening – including both dissipative and energetic contributions. To bring out first order effects on rolling at small scale, the modeling efforts are limited to flat...... sheet rolling, where a non-homogeneous material deformation takes place between the rollers. Large strain gradients develop where the rollers first come in contact with the sheet, and a higher order plasticity model is employed to illustrate their influence at small scales. The study reveals...

 9. Computation of Rolling Stand Parameters by Genetic Algorithm

  František Ďurovský

  2008-05-01

  Full Text Available Mathematical model of rolling process is used at cold mill rolling on tandemmills in metallurgy. The model goal is to analyse rolling process according to process datameasured on the mill and get immeasurable variables necessary for rolling control andoptimal mill pre-set for next rolled coil. The values obtained by model are used asreferences for superimposed technology controllers (thickness, speed, tension, etc. as well.Considering wide steel strip assortment (different initial and final thickness, differenthardness, and fluctuation of tandem mill parameters (change of friction coefficient, workrolls abrasion, temperature fluctuation, etc. the exact analysis of tandem is complicated.The paper deals with an identification of friction coefficient on a single rolling mill standby a genetic algorithm. Mathematical description of tandem mill stand is based on themodified Bland-Ford model. Results are presented in graphical form.

 10. Mechanics of Thin Strip Steering in Hot Rolling

  Jiang, Zhengyi; Tieu, Kiet A.

  2004-06-01

  The hot rolling of thin strip can result in several problems in hot rolling, for instance, the control of strip steering, strip shape and flatness and surface roughness etc. Therefore, the hot rolling of thin strip brings out a requirement of innovative technologies such as the extended control of shape and flatness, steering control and reduction of load by roll gap lubrication. In this paper, the authors focus on the analysis of thin strip snaking movement, as well as solve the related problems such as the shape and flatness due to a larger reduction applied when the strip is thinner. A finite element method was used to simulate this nonsymmetricity rolling considering the non-uniform reduction along the strip width. The calculated spread is compared with the measured values obtained from the rolling mill in laboratory and the friction effect is also discussed.

 11. Evolution of fuel plate parameters during deformation in rolling

  Durazzo, M.; Vieira, E.; Urano de Carvalho, E. F.; Riella, H. G.

  2017-07-01

  The Nuclear and Energy Research Institute - IPEN/CNEN-SP routinely produces the nuclear fuel necessary for operating its research reactor, IEA-R1. This fuel consists of fuel plates containing U3Si2-Al composites as the meat, which are fabricated by rolling. The rolling process currently deployed was developed based on information obtained from literature, which was used as a premise for defining the current manufacturing procedures, according to a methodology with an essentially empirical character. Despite the current rolling process being perfectly stable and highly reproducible, it is not well characterized and is therefore not fully known. The objective of this work is to characterize the rolling process for producing dispersion fuel plates. Results regarding the evolution of the main parameters of technological interest, after each rolling pass, are presented. Some defects that originated along the fuel plate deformation during the rolling process were characterized and discussed. The fabrication procedures for manufacturing the fuel plates are also presented.

 12. Slow-roll approximation in loop quantum cosmology

  Luc, Joanna; Mielczarek, Jakub

  2017-01-01

  The slow-roll approximation is an analytical approach to study dynamical properties of the inflationary universe. In this article, systematic construction of the slow-roll expansion for effective loop quantum cosmology is presented. The analysis is performed up to the fourth order in both slow-roll parameters and the parameter controlling the strength of deviation from the classical case. The expansion is performed for three types of the slow-roll parameters: Hubble slow-roll parameters, Hubble flow parameters and potential slow-roll parameters. An accuracy of the approximation is verified by comparison with the numerical phase space trajectories for the case with a massive potential term. The results obtained in this article may be helpful in the search for the subtle quantum gravitational effects with use of the cosmological data.

 13. Design and application of a new kind of rolling coupling

  XU Hai-liang; HE Qing-hua

  2005-01-01

  Based on Hertz theory of elastic contact and the design theory of ball bearings, a new type of rolling coupling was designed. The two halves of the rolling coupling can be moved relatively by a small axial force when a great moment is exerted on it. The rolling coupling was used to connect the principal axis and the decelerator of continuous extrusion machine and it can greatly decrease the harmful axial forces on the continuous machine. The engineering formulas for the contact stress and distance of apporach of the rolling elements were deduced and the method for designing the rolling couplings was proposed. The formulas for the forces exerted on the rolling element were verified by the experiment.

 14. Numerical Controlled Rolling Process of Thick Metal Plate

  2002-01-01

  Thick metal plate rolling process has become more and more important in building a flat roof of drilling on the bottom at sea. This is because not only the product quality requirement higher and higher but also the marketing competition. To improve the process of thick metal plate rolling and to increase productivity a numerical controlled rolling process is developed, which include the process planning, the mathematical model establishment and the numerical control system development. The process is for ...

 15. High speed twin roll casting of 6061 alloy strips

  T. Haga; Sakaguchi, H.; H. Watari; S. Kumai

  2008-01-01

  Purpose: of this paper is to clear the possibility of high speed roll casting of thin strips of two aluminum alloys:6061 and recycled 6061. Mechanical properties of the roll cast 6061 and recycled 6061 strips were investigated inthe frame of this purpose.Design/methodology/approach: Methods used in the present study were high speed twin roll caster and lowtemperature casting. These methods were used to realize rapid solidification and increase the casting speed.Findings: are that 6061 and rec...

 16. Investigation for Electromechanical Coupling Unstability of Rolling Mill

  2002-01-01

  The unsteady condition of rolling Mill vibration that was caused by flexural vibration of strip was investigated. The parametric flexural vibration equation of rolled strip was established. The parametric flexural vibration stability of rolled strip was studied and region of stability and unstability was determined based on Floquet theory and perturbation method. The flexural-vibration of strip was unstable if the frequency of variable tension was twice as the natural frequency of flexural-vibration strip. ...

 17. Early Detection of Parametric Roll Resonance on Container Ships

  Galeazzi, Roberto; Blanke, Mogens; Poulsen, Niels Kjølstad

  2013-01-01

  Parametric roll resonance on ships is a nonlinear phenomenon where waves encountered at twice the natural roll frequency can bring the vessel dynamics into a bifurcation mode and lead to extreme values of roll. Recent years have seen several incidents with dramatic damage to container vessels...... on experimental data from model tests and on data from a container ship crossing the Atlantic during a storm....

 18. Hardening Roll Surface by Plasma Nitriding with Subsequent Hardfacing

  Pesin, A.; Pustovoytov, D.; Vafin, R.; Yagafarov, I.; Vardanyan, E.

  2017-05-01

  The wear of the surface layer of rolls after ion nitriding in glow discharge, followed by a coating of TiN -TiAlN plasma arc are studied and simulated. stress-strain state of the material rolls under asymmetric rolling with ultra-high shear deformations is simulated. The effect of thermal fields, formed upon contact of the tool and a deformable sheet, the structure of aluminum alloys, are considered.

 19. Textures and Properties of Hot Rolled High Strength Ti-IF Steels

  GUO Yan-hui; WANG Zhao-dong; ZOU Wen-wen; LIU Xiang-hua; WANG Guo-dong

  2008-01-01

  The texture evolution in a high strength Ti-IF steel during the processing of hot rolling,cold rolling,and annealing is studied.For comparison,both ferrite rolling and austenite rolling are employed.It is found that the texture type is the.same after ferrite rolling and austenite rolling,but the texture intensity is much higher in the ferriterolled sample.Furthermore,texture characteristics at the surface are absolutely different from those at the mid-section in both ferrite rolled and austenite rolled samples,as well as under the cold rolled and annealed conditions.The shear texture {110} disappears and orientation rotates along {110} →{554}→{111}→{111}→{223} during cold rolling.Compared to the austenite rolled sample,the properties of the cold rolled and annealed sheet which is subjected to ferrite rolling are higher.

 20. FACTOR ANALYSIS OF THE ROLLING PROCESS TECHNOLOGY (part 1

  A. N. Chichko

  2011-01-01

  Full Text Available The mathematical model of multidimensional regression analysis is presented. Its practical application for rolling production is examined. The algorithm of special characteristics determination is developed.

 1. Annuitants Added to the Annuity Roll Processing System (ARPS)

  Office of Personnel Management — Small table showing the total Civil Service Retirement System (CSRS) and Federal Employees Retirement System (FERS) Annuitants added to the Annuity Roll Processing...

 2. High Speed Twin Roll Casting of Aluminum Alloy Strips

  Toshio; Haga

  2002-01-01

  The twin roll caster for aluminum alloys has many a dv antages. For example, rapid solidification, low equipment cost, and low running cost, etc. However, the twin roll caster has some disadvantages. They are slow c asting speed and limitation of alloys. In the conventional twin roll caster, the casting speed is slower than 10 m/min. Aluminum alloys, which freezing range is wide, can not be cast. In the present study, break through of these problems wa s tried, and a new type twin roll caster was devised...

 3. Investigation of the Microstructure of Rolled Semi-Solid Steel

  2002-01-01

  In this paper, spring steel-60Si2Mn and stainless steel-1Cr18Ni9Ti were rolled one pass in the semi-solid state. The microstructural evolution during rolling of the steels with different solid fraction was investigated. The experimental results showed that the manner of liquid and solid phases flowing and deforming was different. During rolling, most of solid phases remained in the center of the rolled specimens, while liquid phase flowed to the edge, which resulted in the macrosegregation of liquid and solid phases. Only the amount of solid fraction reached a certain value, were the solid phases deformed and flattened.

 4. CREATION OF INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF CONTINUOUS GRADED ROLLING

  S. M. Zhuchkov

  2009-01-01

  Full Text Available The computer means allowing to ca n y out of analytical research of process continuous rolling on mills with the various technological circuits of manufacture is created. With the help of the developed information-analytical system continuous rolling, the urgent tasks of manufacture of hire on rolling mills, in particular, decrease of consumption of power resources can be successfully decided during continuous rolling at the expense of optimization existing or development of the new technological circuits of manufacture of hire.

 5. Explicit Dynamic FEM Analysis of Multipass Vertical-Horizontal Rolling

  YU Hai-liang; LIU Xiang-hua; ZHAO Xian-ming; WU Di; Y.Kusaba

  2006-01-01

  Three passes of plate rolling during vertical-horizontal rolling process are simulated with explicit dynamic finite element method and updating geometric method. The equivalent strain and stress fields, and shape change at the head and tail of slab during rolling are obtained. The calculated result of the shape at the head and tail of slab is in good agreement with the measured one. The explicit dynamic finite element method and updating geometric method can be used effectively to analyze the multipass vertical-horizontal (V-H) rolling process.

 6. Steel balls forming by cross rolling with upsetting

  Z. Pater

  2013-01-01

  Full Text Available The paper describes a process of forming four balls with a diameter of 22 mm by means of cross rolling with upsetting. The paper also presents the tool used to form semi-finished balls. Owing to the application of the finite element method (FEM, the course of the rolling process as well as temperature and strain distributions in the obtained balls could be presented. The rolling tests conducted in laboratory conditions at the Lublin University of Technology have proved that the balls produced with the developed rolling method meet the demands for grinding media used in ball mills.

 7. The effects of forming parameters on conical ring rolling process.

  Meng, Wen; Zhao, Guoqun; Guan, Yanjin

  2014-01-01

  The plastic penetration condition and biting-in condition of a radial conical ring rolling process with a closed die structure on the top and bottom of driven roll, simplified as RCRRCDS, were established. The reasonable value range of mandrel feed rate in rolling process was deduced. A coupled thermomechanical 3D FE model of RCRRCDS process was established. The changing laws of equivalent plastic strain (PEEQ) and temperature distributions with rolling time were investigated. The effects of ring's outer radius growth rate and rolls sizes on the uniformities of PEEQ and temperature distributions, average rolling force, and average rolling moment were studied. The results indicate that the PEEQ at the inner layer and outer layer of rolled ring are larger than that at the middle layer of ring; the temperatures at the "obtuse angle zone" of ring's cross-section are higher than those at "acute angle zone"; the temperature at the central part of ring is higher than that at the middle part of ring's outer surfaces. As the ring's outer radius growth rate increases at its reasonable value ranges, the uniformities of PEEQ and temperature distributions increase. Finally, the optimal values of the ring's outer radius growth rate and rolls sizes were obtained.

 8. The Effects of Forming Parameters on Conical Ring Rolling Process

  Wen Meng

  2014-01-01

  Full Text Available The plastic penetration condition and biting-in condition of a radial conical ring rolling process with a closed die structure on the top and bottom of driven roll, simplified as RCRRCDS, were established. The reasonable value range of mandrel feed rate in rolling process was deduced. A coupled thermomechanical 3D FE model of RCRRCDS process was established. The changing laws of equivalent plastic strain (PEEQ and temperature distributions with rolling time were investigated. The effects of ring’s outer radius growth rate and rolls sizes on the uniformities of PEEQ and temperature distributions, average rolling force, and average rolling moment were studied. The results indicate that the PEEQ at the inner layer and outer layer of rolled ring are larger than that at the middle layer of ring; the temperatures at the “obtuse angle zone” of ring’s cross-section are higher than those at “acute angle zone”; the temperature at the central part of ring is higher than that at the middle part of ring’s outer surfaces. As the ring’s outer radius growth rate increases at its reasonable value ranges, the uniformities of PEEQ and temperature distributions increase. Finally, the optimal values of the ring’s outer radius growth rate and rolls sizes were obtained.

 9. HEAT TRANSFER ANALYSIS DURING ROLLING OF THIN SLAB IN CSP

  W.F. Wu; Y.H. Feng; X.X. Zhang

  2006-01-01

  A mathematical model has been built to numerically predict the thermal history of thin slab during CSP (compact strip process) rolling. To estimate the temperature distribution in the slab more accurately, the mathematical model combines heat transfer in the slab, in the roll, and at the roll-slab interface during bite. The numerical results agree with on-site running data, which proves the reliability of the mathematical model. The results show that roll chilling has a significant effect on the temperature distribution in the slab.

 10. Prediction of temperature distribution in the hot rolling of slabs

  Serajzadeh, S.; Karimi Taheri, A.; Mucciardi, F.

  2002-03-01

  In the process of continuous hot slab rolling, it is vital to know the temperature distribution within the slab along the length of the rolling mill because temperature is the dominant parameter controlling the kinetics of metallurgical transformations and the flow stress of the rolled metal. In other words, the microstructural changes, the mechanical properties as well as the final dimensions of the product and roll-force depend on the temperature distribution within the metal being rolled. In this paper, a mathematical model based on the finite element method is utilized to predict the temperature distribution and microstructural changes during the continuous hot slab rolling process. The effects of various parameters such as the heat of deformation, the work-roll temperature, the rolling speed, and the heat transfer coefficient between the work-roll and the metal are all taken into account in the analyses. To verify the validity of the model and the generated computer code, a comparison is carried out between the theoretical and plant-recorded results.

 11. Troll, a Language for specifying Dice-rolls

  Mogensen, Torben Ægidius

  2009-01-01

  Dice are used in many games, and often in fairly complex ways that make it difficult to unambiguously describe the dice-roll mechanism in plain language.Many role-playing games, such as Dungeons & Dragons, use a formalised notation for some instances of dice-rolls. This notation, once explained, make dice-roll descriptions concise and unambiguous. Furthermore, the notation has been used in automated tools for pseudo-random dice-rolling (typically used when playing over the Internet).This ...

 12. Development of a Minimally Actuated Jumping-Rolling Robot

  Thanhtam Ho

  2015-04-01

  Full Text Available This paper presents development of a hybrid mobile robot in order to take advantage of both rolling and jumping locomotion on the ground. According to the unique design of the mechanism, the robot is able to execute both jumping and rolling skilfully by using only one DC motor. Changing the centre of gravity enables rolling of the robot and storage of energy is utilized for jumping. Mechanism design and control logic are validated by computer simulation. Simulation results show that the robot can jump nearly 1.3 times its diameter and roll at the speed of 3.3 times its diameter per second.

 13. Rolling contact deformation of 1100 aluminum disks

  Hahn, G. T.; Huang, Q.

  1986-09-01

  The plastic deformation produced by pure, two dimensional, rolling contacts has been studied by subjecting 1100 aluminum disks to repeated contacts with well-defined relative peak contact pressures in the range 2 ≤ P 0/ k c ≤ 6.8. Two microstructural conditions are examined: as-received (warm worked) and annealed, displaying cyclic softening and cyclic hardening, respectively. Measurements of the distortion of wire markers imbedded in the rims, microhardness values of the plastically deformed layer, and changes in disk radius and width are reported. These are used to evaluate the plastic circumferential, radial, and axial displacements of the rim surface and the depth of the plastically deformed layer. These features are compared with the classical, elastic-quasi plastic analysis of rolling, and with recent elastic-plastic finite element calculations. The results show that the rim deformation state approaches plane strain when the disk width-to-Hertzian half contact width-ratio B/w ≥ 200. The presence of a solid lubricant has no detectable influence on the character of the plane strain deformation. The measurements of the per cycle forward (circumferential) displacements for the two conditions are self-consistent and agree with the finite element calculations when the resistance to plastic deformation is attributed to the instantaneous cyclic yield stress, but not when the resistance is identified with the initial monotonie yield stress. At the same time, the extent of the plastic zone is 5× greater than predicted by the analyses. These and other results can be rationalized by drawing on the special features of the resistance to cyclic deformation. They support the view that the deformation produced by the N th rolling contact is governed by the shape of the stress-strain hysteresis loop after the corresponding number of stress-strain cycles which depends on the cycle strain amplitude, degree of reversibility, and the strain path imposed by the contact

 14. Overlay accuracy on a flexible web with a roll printing process based on a roll-to-roll system.

  Chang, Jaehyuk; Lee, Sunggun; Lee, Ki Beom; Lee, Seungjun; Cho, Young Tae; Seo, Jungwoo; Lee, Sukwon; Jo, Gugrae; Lee, Ki-yong; Kong, Hyang-Shik; Kwon, Sin

  2015-05-01

  For high-quality flexible devices from printing processes based on Roll-to-Roll (R2R) systems, overlay alignment during the patterning of each functional layer poses a major challenge. The reason is because flexible substrates have a relatively low stiffness compared with rigid substrates, and they are easily deformed during web handling in the R2R system. To achieve a high overlay accuracy for a flexible substrate, it is important not only to develop web handling modules (such as web guiding, tension control, winding, and unwinding) and a precise printing tool but also to control the synchronization of each unit in the total system. A R2R web handling system and reverse offset printing process were developed in this work, and an overlay between the 1st and 2nd layers of ±5μm on a 500 mm-wide film was achieved at a σ level of 2.4 and 2.8 (x and y directions, respectively) in a continuous R2R printing process. This paper presents the components and mechanisms used in reverse offset printing based on a R2R system and the printing results including positioning accuracy and overlay alignment accuracy.

 15. An FE Based On-line Model for the Prediction of Work Roll Thermal Profile in Hot Strip Rolling

  Choi, Ji Won; Lee, Jung Hyeung; Sun, Cheng Gang; Hwang, Sang Moo

  2010-06-01

  Prediction and control of the thermal deformation of the work roll is vital for enhancing product quality in hot strip and plate rolling. In this paper, we present an on-line model for the prediction of the work roll thermal profile. The model is developed on the basis of an integrated finite element model for the coupled analysis of heat transfer and deformation occurring at the bite zone, to rigorously take into account the effect of various rolling parameters on the thermal behavior of the work roll. The validity of the model is demonstrated through comparison with measurements made in an industrial hot strip mill. Also, an emphasis is given to the examination the effect of some selected rolling parameters in an actual production environment.

 16. Scalable, ambient atmosphere roll-to-roll manufacture of encapsulated large area, flexible organic tandem solar cell modules

  Andersen, Thomas Rieks; Dam, Henrik Friis; Hösel, Markus

  2014-01-01

  Inline printing and coating methods have been demonstrated to enable a high technical yield of fully roll-to-roll processed polymer tandem solar cell modules. We demonstrate generality by employing different material sets and also describe how the ink systems must be carefully co-developed in order...... to reach the ambitious objective of a fully printed and coated 14-layer flexible tandem solar cell stack. The roll-to-roll methodologies involved are flexographic printing, rotary screen printing, slot-die coating, X-ray scattering, electrical testing and UV-lamination. Their combination enables......-ray machine enabling in situ studies of wet ink deposition and drying mechanisms, ultimately elucidating how a robust inline processed recombination layer is key to a high technical yield. Finally, the transfer to full roll-to-roll processing is demonstrated....

 17. Convex functions and the rolling circle criterion

  1995-01-01

  Given 0≤R1≤R2≤∞, CVG(R1,R2) denotes the class of normalized convex functions f in the unit disc U, for which ∂f(U) satisfies a Blaschke Rolling Circles Criterion with radii R1 and R2. Necessary and sufficient conditions for R1=R2, growth and distortion theorems for CVG(R1,R2) and rotation theorem for the class of convex functions of bounded type, are found.

 18. Vananemise ilu ehk restaureerimisarhitekti roll / Ove Hidemark

  Hidemark, Ove

  1997-01-01

  Restaureerimisarhitekti ülesannetest - ta ei pea otsustama üksnes tehniliste küsimuste üle, vaid arvestama ka sajandite vältel muutunud maitset, vana käsitöö erilist atmosfääri, toetama ehitisse koondatud ajaloolist elamust, nähes selles aja ja muutumise tervikut ning inimkäe mõju ja ajaloo sünteesi. Artikkel "Att behärska åldrandets skönhet eller om restaureringsarkitektens roll" rootsi ajakirjast "Kulturmiljövård", 1990, nr.4, lk.13-16

 19. High-speed roll-to-roll manufacturing of graphene using a concentric tube CVD reactor

  Polsen, Erik S.; McNerny, Daniel Q.; Viswanath, B.; Pattinson, Sebastian W.; John Hart, A.

  2015-01-01

  We present the design of a concentric tube (CT) reactor for roll-to-roll chemical vapor deposition (CVD) on flexible substrates, and its application to continuous production of graphene on copper foil. In the CTCVD reactor, the thin foil substrate is helically wrapped around the inner tube, and translates through the gap between the concentric tubes. We use a bench-scale prototype machine to synthesize graphene on copper substrates at translation speeds varying from 25 mm/min to 500 mm/min, and investigate the influence of process parameters on the uniformity and coverage of graphene on a continuously moving foil. At lower speeds, high-quality monolayer graphene is formed; at higher speeds, rapid nucleation of small graphene domains is observed, yet coalescence is prevented by the limited residence time in the CTCVD system. We show that a smooth isothermal transition between the reducing and carbon-containing atmospheres, enabled by injection of the carbon feedstock via radial holes in the inner tube, is essential to high-quality roll-to-roll graphene CVD. We discuss how the foil quality and microstructure limit the uniformity of graphene over macroscopic dimensions. We conclude by discussing means of scaling and reconfiguring the CTCVD design based on general requirements for 2-D materials manufacturing. PMID:25997124

 20. FE SIMULATION OF CENTER CRACK OCCURRENCE IN TUBE ROUNDS DURING TWO-ROLL ROTARY ROLLING PROCESS

  S.Z. Li; J. Xu; Y.D. Yin; J.G. Xue; F. Pan; J.M. Zheng; J.H. Yoon

  2007-01-01

  With the aid of FE(finite element) code MSC.Superform 2005, 2-D coupled thermo-mechanical simulation of center-crack occurrence in round billet during 2-roll rotary rolling process was presented using Oyane ductile fracture criteria. A simple modeling is put forward based on the spiral motion of the workpiece as an essential characteristic in movement. The influence of the feed angle and the entry cone angle of the main roll on the process was taken into account in the modeling. The soundness for simplifying the 3-D rotary rolling into a 2-D problem was discussed. By adopting the parameters of Diescher piercer in 140mm mandrel mill of Bao Steel, the distribution and development of strain/stress were analyzed, and the eigen value of ductile fracture as well. The critical percentage of diameter reduction was obtained from the simulation. The result showed a good agreement with the experimental value, and therefore was of widely guiding significance to the practical process for rationally formulating the deformation parameters of steel tube piercing.

 1. Self-Aligned Metal Electrodes in Fully Roll-to-Roll Processed Organic Transistors

  Marja Vilkman

  2016-01-01

  Full Text Available We demonstrate the production of organic bottom gate transistors with self-aligned electrodes, using only continuous roll-to-roll (R2R techniques. The self-alignment allows accurate <5 µm layer-to-layer registration, which is usually a challenge in high-speed R2R environments as the standard registration methods are limited to the millimeter range—or, at best, to tens of µm if online cameras and automatic web control are utilized. The improved registration enables minimizing the overlap between the source/drain electrodes and the gate electrode, which is essential for minimizing the parasitic capacitance. The complete process is a combination of several techniques, including evaporation, reverse gravure, flexography, lift-off, UV exposure and development methods—all transferred to a continuous R2R pilot line. Altogether, approximately 80 meters of devices consisting of thousands of transistors were manufactured in a roll-to-roll fashion. Finally, a cost analysis is presented in order to ascertain the main costs and to predict whether the process would be feasible for the industrial production of organic transistors.

 2. Rudder-Roll Damping Autopilot Robustness to Sway-Yaw-Roll Couplings

  Blanke, M.; Christensen, A.C.

  1993-01-01

  Contributions of the paper are to advise ways to access the effects of coupling term changes on RRD control, to show the changes in robustness, including roll reduction capability for various parameters, and to provide a complete, parameterized model that can be used for comparison of methodology...

 3. Upscaling of polymer solar cell fabrication using full roll-to-roll processing.

  Krebs, Frederik C; Tromholt, Thomas; Jørgensen, Mikkel

  2010-06-01

  Upscaling of the manufacture of polymer solar cells is detailed with emphasis on cost analysis and practical approach. The device modules were prepared using both slot-die coating and screen printing the active layers in the form of stripes that were serially connected. The stripe width was varied and the resultant performance analysed. Wider stripes give access to higher geometric fill factors and lower aperture loss while they also present larger sheet resistive losses. An optimum was found through preparation of serially connected stripes having widths of 9, 13 and 18 mm with nominal geometric fill factors (excluding bus bars) of 50, 67 and 75% respectively. In addition modules with lengths of 6, 10, 20, 22.5 and 25 cm were explored. The devices were prepared by full roll-to-roll solution processing in a web width of 305 mm and roll lengths of up to 200 m. The devices were encapsulated with a barrier material in a full roll-to-roll process using standard adhesives giving the devices excellent stability during storage and operation. The total area of processed polymer solar cell was around 60 m2 per run. The solar cells were characterised using a roll-to-roll system comprising a solar simulator and an IV-curve tracer. After characterisation the solar cell modules were cut into sheets using a sheeting machine and contacted using button contacts applied by crimping. Based on this a detailed cost analysis was made showing that it is possible to prepare complete and contacted polymer solar cell modules on this scale at an area cost of 89 euro m(-2) and an electricity cost of 8.1 euro Wp(-1). The cost analysis was separated into the manufacturing cost, materials cost and also the capital investment required for setting up a complete production plant on this scale. Even though the cost in euro Wp(-1) is comparable to the cost for electricity using existing technologies the levelized cost of electricity (LCOE) is expected to be significantly higher than the existing

 4. DEFINITION OF CONDITIONS OF STRIP’S ROLLING IN ROLLS OF UNEQUAL DIAMETER WITH FIXING OF AN ENDING ELEMENT

  L. A. Isaevich

  2016-01-01

  Full Text Available The scheme of strip’s rolling with variable thickness and with a bend of a trailer site is offered. Conditions of strip’s rolling on the offered scheme at production of a brake shoe pin of railway transport are defined. Expressions for calculation of torsion torque on the leader and a permission rolls are defined. Equations for calculation of a forward tension and the pulling effort on a frame are defined.

 5. Roll-to-roll printed silver nanowires for increased stability of flexible ITO-free organic solar cell modules

  Benatto, Gisele Alves dos Reis; Roth, Bérenger; Corazza, Michael

  2016-01-01

  We report the use of roll-to-roll printed silver nanowire networks as front electrodes for fully roll-to-roll processed flexible indium-tin-oxide (ITO) free OPV modules. We prepared devices with two types of back electrodes, a simple PEDOT:PSS back electrode and a PEDOT:PSS back electrode...... with a printed silver grid in order to simultaneously explore the influence of the back electrode structure on the operational stability of the modules that did not include any UV-protection. We subjected the devices to stability testing under a number of protocols recommended by the international summit on OPV...

 6. Finite-element model to predict roll-separation force and defects during rolling of U-10Mo alloys

  Soulami, Ayoub; Burkes, Douglas E.; Joshi, Vineet V.; Lavender, Curt A.; Paxton, Dean

  2017-10-01

  This study used a finite element code, LSDYNA, as a predictive tool to optimize the rolling process. Simulations of the hot rolling of U-10Mo coupons encapsulated in low-carbon steel were conducted following two different schedules. Model predictions of the roll-separation force and roll pack thicknesses at different stages of the rolling process were compared with experimental measurements. The study reported here discussed various attributes of the rolled coupons revealed by the model (e.g., waviness and thickness non-uniformity like dog boning). To investigate the influence of the cladding material on these rolling defects, other cases were simulated:  hot rolling with alternative can materials, namely, 304 stainless steel and Zircaloy-2, and bare-rolling.

 7. Effect of Rolling Route on Microstructure and Tensile Properties of Twin-Roll Casting AZ31 Mg Alloy Sheets

  Dan Luo

  2016-06-01

  Full Text Available Twin-roll casting AZ31 Mg alloy sheets have been fabricated by normal unidirectional-rolling, head-to-tail rolling, and clock-rolling, respectively. It has been demonstrated that head-to-tail rolling is the most effective to refine the microstructure and weaken the basal texture among the three rolling routes. Excellent integrated tensile properties can be obtained by the head-to-tail rolling. The yield strength, ultimate tensile strength, and plastic elongation are 196 MPa, 301 MPa, and 28.9%, respectively. The strength can benefit from the fine grains (average value of 4.0 μm of the AZ31 alloy processed by the head-to-tail rolling route, while the excellent plastic elongation is achieved owing to the weakened basal texture besides the fine grains. Results obtained here can be used as a basis for further study of some simple rolling methods, which is critical to the development of Mg alloys with high strength and plasticity.

 8. Powder lubrication of faults by powder rolls in gouge zones

  Chen, X.; Madden, A. S.; Reches, Z.

  2013-12-01

  Powder-lubrication by fault gouge can be an effective mechanism of dynamic weakening of faults (Reches & Lockner, 2010); however, the physical mechanisms of this lubrication are poorly understood. While the flow of coarse-grained (> 100 μm) materials, e.g. glass beads or quartz sand, was extensively studied, the flow of fine-grained (nano-powders, have remained enigmatic. We report here experimental results of a new efficient mechanism for powder lubrication. We conducted friction tests on high-velocity rotary shear apparatus (Reches & Lockner, 2010). Two types of experimental faults were tested: (1) faults made of solid, igneous rocks (granite, tonalite and diorite); and (2) fault-zones made of 2-3 mm thick layer of granular materials (oolites, calcite or gypsum) sheared in a confined cell. We performed 21 runs with total slip of 0.14-13 m, normal stress of 1.2-14.5 MPa, slip velocity of 0.012-0.97 m/s. The ultra-microscopic (SEM and AFM) analysis of the experimental slip surfaces revealed two outstanding features in 17 out of the 21 experiments: (1) localized fault-slip along Principal Slip Zones (PSZs) that are composed of a dense, shiny, cohesive crust, 0.5-1 micron thick, that overlaid a porous substrate, and (2) elongated rolls composed of gouge-powder into three-dimensional structures of closely-packed powder grains, (20-50 nm in size). The rolls are cylindrical, 0.75-1.4 micron wide, and 1.7-30 micron long, with smooth outer surface, and laminated, concentric layers of compacted grains. The rolls were exclusively found on the PSZs. Many rolls were destroyed fracturing and smearing on the PSZ, suggesting that the rolls underwent a life cycle of formation and destruction. Significant macroscopic friction reduction was measured in experiments with observed rolls, and no (or minor) friction reduction in the four experiments without rolls. The final, reduced friction coefficients have a general reciprocal relation to the rolls surface coverage, suggesting that

 9. High speed twin roll caste for aluminum alloy thin strip

  T. Haga

  2007-09-01

  Full Text Available Purpose: In the present study, effectiveness of a high-speed twin roll caster for recycling aluminum alloy was investigated.Design/methodology/approach: The effects of the high-speed twin roll caster on alleviating the deterioration of mechanical properties by impurities were investigated. Properties of the cast strip were investigated by metalography, a tension test, and a bending test.Findings: A vertical type twin roll caster for strip casting of aluminum alloys was devised. The strip, which was thinner than 3 mm, could be cast at speeds higher than 60 m/min. Features of the twin roll casters are as below. Copper rolls were used and lubricant was not used in order to increase the casting speed. A casting nozzle was used to set the solidification length precisely. Heat transfer between melt and the roll was improved by hydrostatic pressure of the melt. Separating force was very small in order to prevent sticking of the strip to the roll. Low superheat casting was carried out in order to improve microstructure of the strip. In the present study, effectiveness of a high-speed and high-cooling rate twin roll caster of the present study for recycling aluminum alloy was investigated. Fe was added as impurity to 6063 and A356. The roll caster of the present study was useful to decrease the influence of impurity of Fe.Research limitations/implications: A high-speed twin roll caster of vertical type was designed and assembled to cast aluminum alloy thin strip.Originality/value: The results demonstrate that the high-speed twin roll caster can improve the deterioration by impurities.

 10. Progress in cold roll bonding of metals

  Li Long; Nagai, Kotobu; Yin Fuxing [Innovative Materials Engineering Laboratory, National Institute for Materials Science, Tsukuba 305-0047 (Japan)], E-mail: LI.Long@nims.go.jp

  2008-04-01

  Layered composite materials have become an increasingly interesting topic in industrial development. Cold roll bonding (CRB), as a solid phase method of bonding same or different metals by rolling at room temperature, has been widely used in manufacturing large layered composite sheets and foils. In this paper, we provide a brief overview of a technology using layered composite materials produced by CRB and discuss the suitability of this technology in the fabrication of layered composite materials. The effects of process parameters on bonding, mainly including process and surface preparation conditions, have been analyzed. Bonding between two sheets can be realized when deformation reduction reaches a threshold value. However, it is essential to remove surface contamination layers to produce a satisfactory bond in CRB. It has been suggested that the degreasing and then scratch brushing of surfaces create a strong bonding between the layers. Bonding mechanisms, in which the film theory is expressed as the major mechanism in CRB, as well as bonding theoretical models, have also been reviewed. It has also been showed that it is easy for fcc structure metals to bond compared with bcc and hcp structure metals. In addition, hardness on bonding same metals plays an important part in CRB. Applications of composites produced by CRB in industrial fields are briefly reviewed and possible developments of CRB in the future are also described. Corrections were made to the abstract and conclusion of this article on 18 June 2008. The corrected electronic version is identical to the print version. (topical review)

 11. Precision instrumentation for rolling element bearing characterization

  Marsh, Eric R.; Vigliano, Vincent C.; Weiss, Jeffrey R.; Moerlein, Alex W.; Vallance, R. Ryan

  2007-03-01

  This article describes an instrument to measure the error motion of rolling element bearings. This challenge is met by simultaneously satisfying four requirements. First, an axial preload must be applied to seat the rolling elements in the bearing races. Second, one of the races must spin under the influence of an applied torque. Third, rotation of the remaining race must be prevented in a way that leaves the radial, axial/face, and tilt displacements free to move. Finally, the bearing must be fixtured and measured without introducing off-axis loading or other distorting influences. In the design presented here, an air bearing reference spindle with error motion of less than 10 nm rotates the inner race of the bearing under test. Noninfluencing couplings are used to prevent rotation of the bearing outer race and apply an axial preload without distorting the bearing or influencing the measurement. Capacitive displacement sensors with 2 nm resolution target the nonrotating outer race. The error motion measurement repeatability is shown to be less than 25 nm. The article closes with a discussion of how the instrument may be used to gather data with sufficient resolution to accurately estimate the contact angle of deep groove ball bearings.

 12. Terminal retrograde turn of rolling rings

  Jalali, Mir Abbas; Sarebangholi, Milad S.; Alam, Mohammad-Reza

  2015-09-01

  We report an unexpected reverse spiral turn in the final stage of the motion of rolling rings. It is well known that spinning disks rotate in the same direction of their initial spin until they stop. While a spinning ring starts its motion with a kinematics similar to disks, i.e., moving along a cycloidal path prograde with the direction of its rigid body rotation, the mean trajectory of its center of mass later develops an inflection point so that the ring makes a spiral turn and revolves in a retrograde direction around a new center. Using high speed imaging and numerical simulations of models featuring a rolling rigid body, we show that the hollow geometry of a ring tunes the rotational air drag resistance so that the frictional force at the contact point with the ground changes its direction at the inflection point and puts the ring on a retrograde spiral trajectory. Our findings have potential applications in designing topologically new surface-effect flying objects capable of performing complex reorientation and translational maneuvers.

 13. Curious terminal turn of rolling rings

  Jalali, Mir Abbas; Alam, Reza

  2014-01-01

  We report an unexpected reverse spiral turn in the final stage of the motion of rolling rings. It is well known that spinning disks have definite centers of rotation until they stop. While a spinning ring starts its motion with a similar kinematics, moving along a cycloidal path prograde with the direction of its rigid body rotation, the mean trajectory of its center of mass develops an inflection point so that the ring makes a spiral turn and revolves in a retrograde direction around a new center. Using high speed imaging and numerical simulations of models featuring a rolling rigid body, we show that the hollow geometry of a ring tunes the rotational air drag resistance so that the frictional force at the contact point with the ground changes its direction at the inflection point and puts the ring on a retrograde spiral trajectory. Our findings have potential applications in designing topologically new surface-effect flying objects capable of performing complex reorientation and translational maneuvers.

 14. 40 CFR 426.30 - Applicability; description of the rolled glass manufacturing subcategory.

  2010-07-01

  ... rolled glass manufacturing subcategory. 426.30 Section 426.30 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) EFFLUENT GUIDELINES AND STANDARDS GLASS MANUFACTURING POINT SOURCE CATEGORY Rolled Glass Manufacturing Subcategory § 426.30 Applicability; description of the rolled...

 15. Simulation of rolling friction in the working stands of wide-strip mills

  Garber, E. A.; Samarin, S. N.; Traino, A. I.; Ermilov, V. V.

  2007-04-01

  The energy consumed for rolling friction in the interroll contact area in the working stands of cold-rolling and pinch-pass mils intended for the production of wide steel strips has been analyzed. The coefficients and power of rolling friction are obtained for the first time using the databases of the process control systems of operating mills and simulating these quantities. A statistically reliable regression relation is obtained between the coefficient of rolling friction and the significant parameters of rolling and skin rolling (i.e., the interroll force, the roll speed, and the roll body roughness). The power fraction consumed for rolling friction is found to reach 60 80% of the total power of the main drive of working stands for skin rolling and 30 50% for cold rolling. Therefore, it is necessary to take into account these power losses in designing mills and developing technological cold-rolling conditions.

 16. Quantitative Analysis and Design of a Rudder Roll Damping Controller

  Hearns, G.; Blanke, M.

  1998-01-01

  A rudder roll damping controller is designed using Quantitative feedback theory to be robust for changes in the ships metacentric height. The analytical constraint due to the non-minimum phase behaviour of the rudder to roll is analysed using the Poisson Integral Formula and it is shown how...

 17. Measurements of Normal and Friction Forces in a Rolling Process

  Henningsen, Poul; Arentoft, Mogens; Wanheim, Tarras

  2004-01-01

  To improve the quality of frictional data and to validate the simulations in rolling, a load transducer for measuring normal and friction stresses in the deformation zone has been developed. The transducer consists of a strain gauge equipped insert embedded in the surface of the roll. The length ...

 18. Rock-'n-roll: de sociale constructie van een muziekstijl

  L.J.M. d' Anjou (Leo)

  2001-01-01

  textabstractThe rise of an autonomous youth culture is one of the most remarkable events of the fifties not in the least because of the noisy advent of its music: rock-'n-roll. This music shocked society and has been associated with rebellion and protest ever since. Rock-'n-roll acquired a meaning t

 19. Kalium kanalers rolle i inflammation i Colitis Ulcerosa

  Hansen, Lars Koch

  2011-01-01

  Gennemgang af T-cellers kalium kanaler og deres mulige rolle i Colitis Ulcerosa. Artiklen skrevet til Den danske Colitis-Crohn Forenings Medlemsblad.......Gennemgang af T-cellers kalium kanaler og deres mulige rolle i Colitis Ulcerosa. Artiklen skrevet til Den danske Colitis-Crohn Forenings Medlemsblad....

 20. Effects of Foam Rolling on Vertical Jump Performance

  Andrew Jones

  2015-07-01

  Full Text Available Background: Foam rolling is a popular activity utilized by strength and conditioning coaches as it is believed to increase muscle length and break up fibrous adhesions located in connective tissue. However, there is little research investigating the effects of foam rolling on athletic performance. Objective: The purpose of this study was to investigate the effects of lower body foam rolling on vertical jump performance. Methods: Twenty males (age 24.05 ± 2.02 years; height 177.43 ± 6.31 cm; mass 81.41 ± 8.76 kg volunteered to participate. Subjects completed three days of testing, separated by at least twenty-four hours. Day one consisted of baseline vertical jumps on a force plate, followed by familiarization with foam rolling and control protocols. Subjects returned on days two and three and performed 30-second bouts of lower body foam rolling or mimicked foam rolling movements on a skateboard followed by vertical jumps on a force plate. The highest jump from each day was used for statistical analyses. Results: Repeated measures ANOVAs revealed no significant differences in Jump height, impulse, relative ground reaction force, or take-off velocity between conditions. Conclusion: 30-second bouts of lower body foam rolling do not improve vertical jump performance. Keywords: Dynamic Warm-Up, Foam Rolling, Vertical Jump

 1. Study of Hydroplaning Risk on Rolling and Sliding Passenger Car

  Kumar, S.S.; Anupam, K.; Scarpas, A.; Kasbergen, C.

  2012-01-01

  Hydroplaning speed is known to vary over a range of tire slipping conditions from free rolling to completely skidding. An attempt has been made to simulate two extreme conditions of hydroplaning i.e. when the tire is completely rolling (0% slip) and a completely locked tire (100% slip). ASTM standar

 2. Structure Irregularity Impedes Drop Roll-Off at Superhydrophobic Surfaces

  Larsen, Simon Tylsgaard; Andersen, Nis Korsgaard; Søgaard, Emil

  2014-01-01

  We study water drop roll-off at superhydrophobic surfaces with different surface patterns. Superhydrophobic microcavity surfaces were fabricated in silicon and coated with 1H,1H,2H,2H-perfluorodecyltrichlorosilane (FDTS). For the more irregular surface patterns, the observed increase in roll...

 3. Research of cold-rolling oil for stainless sheet steel

  2001-01-01

  The research & application of cold rolling oil for stainless sheet steel are introduced inthis paper. The results indicate that this oil has well properties of anti-wear, oxidation, emulsifyingand fine rust-preventing characteristics, it can meet the employable demands of SENDZIMIR highspeed rolling mill at all.

 4. Unsteady Aerodynamics of ``Roll-Tacking'' in Olympic Class Sailboats

  Schutt, Riley; Williamson, Chk

  2015-11-01

  When tacking a sailboat (turning a boat through the wind during upwind sailing), racers employ a ``roll-tacking'' technique. During a roll-tack, sailors use body weight movements to roll the boat through extreme angles of heel. This contrasts with a flat-tack, where the boat remains upright throughout the turn. The dynamic heeling motion of a roll-tack causes the sail to vigorously sweep through the air, resulting in large-scale vortex shedding and increased propulsion. In this research, we use a characteristic roll-tack motion derived from on-the-water data. On-the-water data is collected from a full-scale Olympic racing boat sailed by a national champion in the Laser sailboat class. Using this data, we run a series of representative experiments in the laboratory. Two dimensional flexible sail extrusions are built using rapid-prototyping and are tested in a three degree-of-freedom (X, Y, and theta) towing tank. Particle Image Velocimetry and force measurements are used to compare vortex dynamics and propulsive forces generated by roll-tacks versus flat-tacks. An increase in thrust observed during roll-tack tests agrees with on-the-water experiments, which show a racing advantage greater than one boatlength when a roll-tack is performed relative to a flat tack.

 5. Skimming the Surface: Teaching Kayak Support Strokes and Rolls.

  Higgins, Peter; Morgan, Alastair

  1997-01-01

  Teaching novice kayakers only the biomechanics of a roll and other "closed" (nonadaptable) skills does not create opportunities for flexible skill development. A wider approach teaches support strokes and rolls by focusing on "open" skills that can be transferred or adapted to any situation, including emergency decision making,…

 6. 3D FEM Simulations of a shape rolling process

  Wisselink, H.H.; Huetink, J.; Dijk, van M.H.H.; Leeuwen, van A.J.

  2001-01-01

  A finite element model has been developed for the simulation of the shape rolling of stator vanes. These simulations should support the design of rolling tools for new vane types. For the time being only straight vanes (vanes with a constant cross-section over the length) are studied. In that case t

 7. Re-scheduling in railways: the rolling stock balancing problem

  G. Budai-Balke (Gabriella); G. Maróti (Gábor); R. Dekker (Rommert); D. Huisman (Dennis); L.G. Kroon (Leo)

  2007-01-01

  textabstractThis paper addresses the Rolling Stock Balancing Problem (RSBP). This problem arises at a passenger railway operator when the rolling stock has to be re-scheduled due to changing circumstances. These problems arise both in the planning process and during operations. The RSBP has as inpu

 8. Multi-Stage FE Simulation of Hot Ring Rolling

  Wang, C.; Geijselaers, H.J.M.; Boogaard, van den A.H.; Zhang, S.-H.; Liu, X.-H.

  2013-01-01

  As a unique and important member of the metal forming family, ring rolling provides a cost effective process route to manufacture seamless rings. Applications of ring rolling cover a wide range of products in aerospace, automotive and civil engineering industries [1]. Above the recrystallization tem

 9. Abnormal Rolls and Regular Arrays of Disclinations in Homeotropic Electroconvection

  Rossberg, A G; Buka, A; Kramer, L; Rossberg, Axel G.; Eber, Nandor; Buka, Agnes; Kramer, Lorenz

  2000-01-01

  We present the first quantitative verification of an amplitude description for systems with (nearly) spontaneously broken isotropy, in particular for the recently discovered abnormal-roll states. We also obtain a conclusive picture of the 3d director configuration in a spatial period doubling phenomenon involving disclination loops (CRAZY rolls). The first observation of two Lifshitz frequencies in electroconvection is reported.

 10. Rudder-Roll Damping Controller Design using Mu Synthesis

  Yang, C.; Blanke, M.

  1998-01-01

  The effectiveness of rudder roll damping control is very sensitive to uncertainty in ship dynamic parameters. In this paper, an H-infinity controller is designed using mu synthesis and an uncertainty model for roll and yaw that was identified earlier from experiments at sea. The properties...

 11. New detection method for rolling element and bearing defects

  Burchill, R. F.; Frarey, J. L.

  1972-01-01

  Instrument for detecting defects in rolling elements of bearings is described. Detection depends on rate at which rolling elements impact defect and establishes envelope amplitude of ball resonant frequency. Block diagram of instrument is provided and results obtained in conducting tests are reported.

 12. Effect of Flaw Removal on Billets in Rolling

  Yoshida, Kazunari; Shinohara, Tetsuo

  2007-05-01

  High-quality wires, which are used for components such as valve springs of automobiles, are fabricated by rolling and drawing. Even a minute flaw on the surface of the wire leads to a significant decrease in fatigue strength. It is possible to decrease the number of surface flaws during some of the rolling processes; however in most cases, it is difficult to remove flaws. Under such circumstances, high-quality wires are fabricated, at many wire manufacturing factories, by rolling and drawing after removing surface flaws on the raw material. However, the flaw removal process is carried out relying on the experience of onsite workers; many of the mechanisms underlying flaw removal have not been clarified. In this study, billet and wire that have traces formed during flaw removal were subjected to rolling to investigate the behavior of deformation and the recovery of the flaw-removal traces. When flaw-removal traces exist on a billet surface that comes into contact with the roll used in rolling, the traces are removed without difficulty. However, when the flaw-removal traces exist on a surface that does not come into contact with the roll, the traces tend to become wrinkles due to compression from the upper and lower directions. Therefore, when removing the surface flaw on billet before rolling, it is important to remove flaw part thinly.

 13. Nucleation at hardness indentations in cold rolled Al

  Xu, C.L.; Zhang, Yubin; Wu, G.L.

  2015-01-01

  Nucleation of recrystallization near hardness indentations has been investigated in slightly cold rolled high purity aluminium. Samples were cold rolled to 12% and 20% reductions in thickness and indentations were done with two different loads (500 g and 2000 g). The samples were annealed at 300 ...... and stored energy distributions and thus on nucleation are discussed....

 14. Disruption Management of Rolling Stock in Passenger Railway Transportation

  L.K. Nielsen (Lars Kjaer); G. Maróti (Gábor)

  2009-01-01

  textabstractThis paper deals with real-time disruption management of rolling stock in passenger railway transportation. We present a generic framework for modeling disruptions in railway rolling stock schedules. The framework is presented as an online combinatorial decision problem where the

 15. Measurements of normal and frictional forces in a rolling process

  Henningsen, Poul; Arentoft, Mogens; Wanheim, Tarras

  2006-01-01

  To improve the quality of frictional data and to validate the simulations in rolling, a load transducer for measuring normal and frictional stresses in the deformation zone has been developed. The transducer consists of a strain-gauge-equipped insert embedded in the surface of the roll. The length...

 16. Skin rolling technique as an indicator of spinal joint dysfunction *

  Taylor, Perry; Tole, Gerald; Vernon, Howard

  1990-01-01

  The use of the skin roll technique as an indicator of spinal joint dysfunction (fixations) has not previously been subjected to validity testing. This study was undertaken to determine the degree of correlation between the skin roll technique and spinal joint dysfunction in the thoracic spine.

 17. Rock-'n-roll: de sociale constructie van een muziekstijl

  L.J.M. d' Anjou (Leo)

  2001-01-01

  textabstractThe rise of an autonomous youth culture is one of the most remarkable events of the fifties not in the least because of the noisy advent of its music: rock-'n-roll. This music shocked society and has been associated with rebellion and protest ever since. Rock-'n-roll acquired a meaning

 18. Rock'n'Roll: The Sounds of Rebellion?

  L.J.M. d' Anjou (Leo)

  2000-01-01

  textabstractThe fifties were the scene of a 'virtual revolution' in popular music. Around 1954 rock'n'roll surfaced and took America by surprise; the young were excited and the adults shocked. The paper deals with two questions. First, how could rock'n'roll develop into an autonomous popular music

 19. Rolling Bearing Diagnosis Based on LMD and Neural Network

  Baoshan Huang

  2013-01-01

  Full Text Available Inner ring pitting, the outer indentation and rolling element wear are typical faults of rolling bearing. In order to diagnose these faults rapidly and accurately, the paper proposes a novel diagnosis method of rolling bearing based on the energy characteristics of PF component and neural network by the vibration signal of local mean decomposition(Local mean decomposition, LMD. The vibration signal is decomposed into several PF components by the local mean decomposition, the calculated energy characteristics of the PF component are inputted to the neural network to identify the type of rolling bearing faults. At the same time, the genetic algorithm is introduced to optimize the structure parameters of neural network, which improves diagnostic rate and accuracy of faults. The results show that this method has a higher diagnosis and recognition rate for the typical faults of rolling bearing.

 20. Calendering and Rolling of Viscoplastic Materials: Theory and Experiments

  Mitsoulis, E.; Sofou, S.; Muliawan, E. B.; Hatzikiriakos, S. G.

  2007-04-01

  The calendering and rolling processes are used in a wide variety of industries for the production of rolled sheets or films of specific thickness and final appearance. The acquired final sheet thickness depends mainly on the rheological properties of the material. Materials which have been used in the present study are foodstuff (such as mozzarella cheese and flour-water dough) used in food processing. These materials are rheologically viscoplastic, obeying the Herschel-Bulkley model. The results give the final sheet thickness and the torque as a function of the roll speed. Theoretical analysis based on the Lubrication Approximation Theory (LAT) shows that LAT is a good predictive tool for calendering, where the sheet thickness is very small compared with the roll size. However, in rolling where this is not true, LAT does not hold, and a 2-D analysis is necessary.

 1. Rolling-contact deformation of MgO single crystals

  Dufrane, K. F.; Glaeser, W. A.

  1976-01-01

  Magnesium oxide single crystals were used as a model bearing material and deformed by rolling contact with a steel ball 0.64 cm in diameter. A dependence of depth of slip on rolling velocity which persisted with increasing numbers of rolling-contact cycles was discovered. The track width, track hardness and dislocation interactions as observed by transmission electron microscopy all increased in a consistent manner with increasing cycles. The rolling-contact state of stress produces a high density of dislocations in a localized zone. Dislocation interaction in this zone produces cleavage-type cracks after a large number of rolling-contact cycles. The orientation of the crystal influences the character of dislocation accumulation.

 2. Rolling induced size effects in elastic–viscoplastic sheet metals

  Nielsen, Kim Lau

  2015-01-01

  presented revolves around the rolling induced effect of visco-plasticity (ranging hot and cold rolling) in combination with strain gradient hardening – including both dissipative and energetic contributions. To bring out first order effects on rolling at small scale, the modeling efforts are limited to flat...... sheet rolling, where a non-homogeneous material deformation takes place between the rollers. Large strain gradients develop where the rollers first come in contact with the sheet, and a higher order plasticity model is employed to illustrate their influence at small scales. The study reveals...... that the energetic length parameter has negligible effect on the rolling quantities of interest, while the contribution coming from the dissipative length parameter can be dominant. Considering a slow and a fast moving sheet, respectively, convergence towards the rate independent limit is demonstrated...

 3. Thermo-mechanical coupled analysis of hot ring rolling process

  SUN Zhi-chao; YANG He; OU Xin-zhe

  2008-01-01

  A 3D rigid-plastic and coupled thermo-mechanical FE model for hot ring rolling(HRR) was developed based on DEFORM 3D software, then coupled heat transferring, material flow and temperature distribution of the ring in HRR were simulated and the effects of process parameters on them were analyzed. The results show that the deformation nonuniformity of ring blank increases with the increase of the rotational speed of driver roll and friction factor or the decrease of the feed rate of idle roll and initial temperature of ring blank. The temperature nonuniformity of ring blank decreases with the increase of the feed rate of idle roll or the decrease of initial temperature of ring blank and friction factor. There is an optimum rotational speed of driver roll under which the temperature distribution of ring blank is the most uniform. The results obtained can provide a guide for forming parameters optimization and quality control.

 4. Cube orientation in hot rolled high purity aluminum plate

  杨平; 毛卫民

  2003-01-01

  X-ray diffraction and orientation mapping in EBSD measurement were applied to obtain information ofdeformation and recrystallization with the emphasis on the cube orientation in hot rolled high purity aluminumplates. It is shown that cube orientations are retained to a large extent during hot rolling. Some deformed cubegrains are found to have experienced large extent of recovery according to their Kikuchi band contrasts. The de-formed cube-oriented grains in hot rolled plates are in an unfavorite growth condition with respect to their neighbor-ing grain orientations for the subsequent annealing. The reasons for the phenomena observed, as well as the influ-ence of hot rolling process on subsequent cold rolling and final annealing were discussed.

 5. COLD ROLLING ORTHODONTIC WIRES OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL AISI 304

  Rodrigo Santos Messner

  2013-03-01

  Full Text Available Austenitic stainless steels wires are widely used in the final stages of orthodontic treatment. The objective of this paper is to study the process of conformation of rectangular wires from round wires commercial austenitic stainless steel AISI 304 by the process of cold rolling. The wire quality is evaluated by means of dimensional analysis, microhardness measurements, tensile strength and fractographic analysis of the wires subjected to tensile tests. Also a study on the application of finite element method to simulate the process, comparing the force and rolling stress obtained in the rolling is done. The simulation results are consistent with those obtained in the actual process and the rolled wires show ductile fracture, tensile strength and dimensional variations appropriate to orthodontic standards. The fracture morphology shows the model cup-cone type besides the high deformation and hardness inherent in the cold rolling process.

 6. Exceptional transport property in a rolled-up germanium tube

  Guo, Qinglei; Wang, Gang; Chen, Da; Li, Gongjin; Huang, Gaoshan; Zhang, Miao; Wang, Xi; Mei, Yongfeng; Di, Zengfeng

  2017-03-01

  Tubular germanium (Ge) resistors are demonstrated by rolling-up thin Ge nanomembranes (NMs, 50 nm in thickness) with electrical contacts. The strain distribution of rolled-up Ge microtubes along the radial direction is investigated and predicted by utilizing micro-Raman scattering spectroscopy with two different excitation lasers. Electrical properties are characterized for both unreleased GeNMs and released/rolled-up Ge microtubes. The conductivities of GeNMs significantly decrease after rolling-up into tubular structures, which can be attributed to surface charging states on the conductance, band bending, and piezo-resistance effect. When illuminated with a light source, facilitated by the suppressed dark current of rolled-up Ge tubes, the corresponding signal-to-noise ratio can be dramatically enhanced compared with that of planar GeNMs.

 7. Chaotic travelling rolls in Rayleigh–Bénard convection

  Supriyo Paul; Krishna Kumar; Mahendra K Verma; Daniele Carati; Arnab K De; Vinayak Eswaran

  2010-01-01

  In this paper we investigate two-dimensional (2D) Rayleigh–B ́enard convection using direct numerical simulation in Boussinesq fluids with Prandtl number = 6.8 confined between thermally conducting plates. We show through the simulation that in a small range of reduced Rayleigh number (770 < < 890) the 2D rolls move chaotically in a direction normal to the roll axis. The lateral shift of the rolls may lead to a global flow reversal of the convective motion. The chaotic travelling rolls are observed in simulations with free-slip as well as no-slip boundary conditions on the velocity field. We show that the travelling rolls and the flow reversal are due to an interplay between the real and imaginary parts of the critical modes.

 8. Deriving position of inverse bending roll by experiment and analysis : High precision roll bending of titanium alloy wire for glasses frame

  佐々木, 善教; 大津, 雅亮; 松村, 正三; 森下, 和幸; 田中, 大樹; 八木, 秀樹; 関根, 雄一郎; 浅川, 基男

  2015-01-01

  In forming of glasses frame, bending and inverse bending of rim wires with 4 rolls are usually employed. Only an inverse bending roll, the 4th roll, can change the position to control the curvature of the rim wire. A deriving method of inverse bending roll position is proposed in this study. The proposed method requires not the computational simulations but only some simple steady inverse bending experiments to obtain a relationship between inverse bending roll position and bent curvature whi...

 9. Truck Roll Stability Data Collection and Analysis

  Stevens, SS

  2001-07-02

  The principal objective of this project was to collect and analyze vehicle and highway data that are relevant to the problem of truck rollover crashes, and in particular to the subset of rollover crashes that are caused by the driver error of entering a curve at a speed too great to allow safe completion of the turn. The data are of two sorts--vehicle dynamic performance data, and highway geometry data as revealed by vehicle behavior in normal driving. Vehicle dynamic performance data are relevant because the roll stability of a tractor trailer depends both on inherent physical characteristics of the vehicle and on the weight and distribution of the particular cargo that is being carried. Highway geometric data are relevant because the set of crashes of primary interest to this study are caused by lateral acceleration demand in a curve that exceeds the instantaneous roll stability of the vehicle. An analysis of data quality requires an evaluation of the equipment used to collect the data because the reliability and accuracy of both the equipment and the data could profoundly affect the safety of the driver and other highway users. Therefore, a concomitant objective was an evaluation of the performance of the set of data-collection equipment on the truck and trailer. The objective concerning evaluation of the equipment was accomplished, but the results were not entirely positive. Significant engineering apparently remains to be done before a reliable system can be fielded. Problems were identified with the trailer to tractor fiber optic connector used for this test. In an over-the-road environment, the communication between the trailer instrumentation and the tractor must be dependable. In addition, the computer in the truck must be able to withstand the rigors of the road. The major objective--data collection and analysis--was also accomplished. Using data collected by instruments on the truck, a ''bad-curve'' database can be generated. Using

 10. Foam Rolling of Quadriceps Decreases Biceps Femoris Activation.

  Cavanaugh, Mark Tyler; Aboodarda, Saied Jalal; Hodgson, Daniel; Behm, David George

  2016-09-06

  Foam rolling has been shown to increase range of motion without subsequent performance impairments of the rolled muscle, however, there are no studies examining rolling effects on antagonist muscles. The objective of this study was to determine whether foam rolling the hamstrings and/or quadriceps would affect hamstrings and quadriceps activation in men and women. Recreationally active men (n=10, 25 ± 4.6 years, 180.1 ± 4.4 cm, 86.5 ± 15.7 kg) and women (n=8, 21.75 ± 3.2 years, 166.4 ± 8.8 cm, 58.9 ± 7.9 kg) had surface electromyographic activity analyzed in the dominant vastus lateralis (VL), vastus medialis (VM), and biceps femoris (BF) muscles upon a single leg landing from a hurdle jump under four conditions. Conditions included rolling of the hamstrings, quadriceps, both muscle groups and a control session. BF activation significantly decreased following quadriceps foam rolling (F(1,16) = 7.45, p = 0.015, -8.9%). There were no significant changes in quadriceps activation following hamstrings foam rolling. This might be attributed to the significantly greater levels of perceived pain with quadriceps rolling applications (F(1,18) = 39.067, p foam rolling for VL (F(6,30) = 1.31, p = 0.283) VM (F(6,30) = 1.203, p = 0.332) or BF (F(6,36) = 1.703, p = 0.199). Antagonist muscle activation may be altered following agonist foam rolling, however, it can be suggested that any changes in activation are likely a result of reciprocal inhibition due to increased agonist pain perception.

 11. Effect of Rolling Massage on the Vortex Flow in Blood Vessels with Lattice Boltzmann Simulation

  Yi, Hou Hui

  The rolling massage manipulation is a classic Chinese Medical Massage, which is a nature therapy in eliminating many diseases. Here, the effect of the rolling massage on the cavity flows in blood vessel under the rolling manipulation is studied by the lattice Boltzmann simulation. The simulation results show that the vortex flows are fully disturbed by the rolling massage. The flow behavior depends on the rolling velocity and the rolling depth. Rolling massage has a better effect on the flows in the cavity than that of the flows in a planar blood vessel. The result is helpful to understand the mechanism of the massage and develop the rolling techniques.

 12. 75 FR 47263 - Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From the Russian Federation; Final...

  2010-08-05

  ....'' \\1\\ See Initiation of Five-Year (``Sunset'') Review, 75 FR 16437 (April 1, 2010) (Notice of..., 75 FR 16437 (2010). Section 351.218(d)(1)(i) of the Department's regulations provides domestic... International Trade Administration Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From the...

 13. 75 FR 43931 - Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products from Brazil: Preliminary Results of...

  2010-07-27

  ... (``IF'')) steels, high strength low alloy (``HSLA'') steels, and the substrate for motor lamination... titanium and/or niobium added to stabilize carbon and nitrogen elements. HSLA steels are recognized as... International Trade Administration Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products from...

 14. 75 FR 64254 - Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon Quality Steel Products From Brazil; Final Results of...

  2010-10-19

  ... degassed, fully stabilized (commonly referred to as interstitial-free (IF)) steels, high strength low alloy... and nitrogen elements. HSLA steels are recognized as steels with micro- alloying levels of elements... International Trade Administration Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon Quality Steel Products From...

 15. 76 FR 22868 - Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From Brazil: Final Results of...

  2011-04-25

  ... (``IF'')) steels, high strength low alloy (``HSLA'') steels, and the substrate for motor lamination... titanium and/or niobium added to stabilize carbon and nitrogen elements. HSLA steels are recognized as... International Trade Administration Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products From...

 16. Flexible organic tandem solar modules with 6% efficiency: combining roll-to-roll compatible processing with high geometric fill factors

  Spyropoulos, G. D.; Kubis, P.; Li, Na;

  2014-01-01

  Organic solar cell technology bears the potential for high photovoltaic performance combined with truly low-cost, high-volume processing. Here we demonstrate organic tandem solar modules on flexible substrates fabricated by fully roll-to-roll compatible processing at temperatures...

 17. The Organic Power Transistor: Roll-to-Roll Manufacture, Thermal Behavior, and Power Handling When Driving Printed Electronics

  Pastorelli, Francesco; Schmidt, Thomas Mikael; Hösel, Markus

  2016-01-01

  We present flexible organic power transistors prepared by fast (20mmin1) roll-to-roll (R2R) flexographic printing[1] of the drain (D) and source (S) electrode structures directly on polyester foil. The devices have top gate architecture and were completed by spin coating or slot-die coating...

 18. Roll-to-Roll Slot–Die Coated Organic Photovoltaic (OPV) Modules with High Geometrical Fill Factors

  Galagan, Y.; Fledderus, H.; Gorter, H.; Mannetje, H.H. 't; Shanmugam, S.; Mandamparambil, R.; Bosman, J.; Rubingh, J.M.; Teunissen, J.P.; Salem, A.; Vries, I.G. de; Andriessen, R.; Groen, W.A.

  2015-01-01

  Flexible semi-transparent organic photovoltaic (OPV) modules were manufactured by roll-to-roll slot–die coating of three functional layers [ZnO, photoactive layer, and poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)(PEDOT:PSS)] and either the screen printing or inkjet printing of the top ele

 19. Roll-to-Roll Slot–Die Coated Organic Photovoltaic (OPV) Modules with High Geometrical Fill Factors

  Galagan, Y.; Fledderus, H.; Gorter, H.; Mannetje, H.H. 't; Shanmugam, S.; Mandamparambil, R.; Bosman, J.; Rubingh, J.M.; Teunissen, J.P.; Salem, A.; Vries, I.G. de; Andriessen, R.; Groen, W.A.

  2015-01-01

  Flexible semi-transparent organic photovoltaic (OPV) modules were manufactured by roll-to-roll slot–die coating of three functional layers [ZnO, photoactive layer, and poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)(PEDOT:PSS)] and either the screen printing or inkjet printing of the top ele

 20. High-throughput roll-to-roll X-ray characterization of polymer solar cell active layers

  Böttiger, Arvid P.L.; Jørgensen, Mikkel; Menzel, Andreas

  2012-01-01

  Synchrotron-based X-rays were used to probe active materials for polymer solar cells on flexible polyester foil. The active material was coated onto a flexible 130 micron thick polyester foil using roll-to-roll differentially pumped slot-die coating and presented variation in composition, thickness...

 1. Numerical And Experimental Study On Producing Aluminum Alloy 6061 Shafts By Cross Wedge Rolling Using A Universal Rolling Mill

  Tofil A.

  2015-06-01

  Full Text Available The paper presents a selection of numerical and theoretical results of the cross wedge rolling process for producing stepped shafts made of aluminum alloy 6061. The numerical modeling was performed using the FEM-based Simufact Forming simulation software. In the simulations, we examined the kinematics of metal flow and determined the distribution patterns of effective strains, temperatures, axial stresses and the Cockroft-Latham damage criterion. Variations in the rolling forces were determined, too. The numerical results were verified experimentally using a universal rolling mill designed and constructed by the present authors. This machine can be used to perform such processes as cross wedge rolling, longitudinal rolling and round bar cropping. During the experiments, we examined process stability and finished product geometry and recorded the torques. The experimental results confirm that axisymmetric aluminum alloy shafts can be produced by cross wedge rolling with two rolls. Last but not least, the experiments served to evaluate the technological potential of the rolling mill used.

 2. All solution roll-to-roll processed polymer solar cells free from indium-tin-oxide and vacuum coating steps

  Krebs, Frederik C

  2009-01-01

  A roll-to-roll process enabling fabrication of polymer solar cells comprising five layers on flexible substrates is presented. The device geometry is inverted and allow for fabrication on both transparent and non-transparent flexible substrates. The process is illustrated in this work by formation...

 3. A round robin study of flexible large-area roll-to-roll processed polymer solar cell modules

  Krebs, Frederik C; Gevorgyan, Suren; Gholamkhass, Bobak

  2009-01-01

  A round robin for the performance of roll-to-roll coated flexible large-area polymer solar-cell modules involving 18 different laboratories in Northern America, Europe and Middle East is presented. The study involved the performance measurement of the devices at one location (Risø DTU) followed b...

 4. Roll-to-Roll Slot–Die Coated Organic Photovoltaic (OPV) Modules with High Geometrical Fill Factors

  Galagan, Y.; Fledderus, H.; Gorter, H.; Mannetje, H.H. 't; Shanmugam, S.; Mandamparambil, R.; Bosman, J.; Rubingh, J.M.; Teunissen, J.P.; Salem, A.; Vries, I.G. de; Andriessen, R.; Groen, W.A.

  2015-01-01

  Flexible semi-transparent organic photovoltaic (OPV) modules were manufactured by roll-to-roll slot–die coating of three functional layers [ZnO, photoactive layer, and poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate)(PEDOT:PSS)] and either the screen printing or inkjet printing of the top

 5. Using Light-Induced Thermocleavage in a Roll-to-Roll Process for Polymer Solar Cells

  Krebs, Frederik C; Norrman, Kion

  2010-01-01

  We report on the use of intense visible light with a narrow spectral distribution matched to the region where the conjugated polymer material absorbs to selectively heat the active material and induce thermocleavage. We show a full roll-to-roll process, leading to complete large-area polymer sola...... ion mass spectrometry, attenuated total reflectance infrared, and transmission/reflection UV−vis techniques....... cell modules using light-induced thermocleavage. The process employs full solution processing in air for all five layers in the device and does not employ indium−tin oxide or vacuum processing. The process steps were carefully analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy, time-of-flight secondary...

 6. Analysis of Metal Forming in Two-Roll Cross Wedge Rolling Process Using Finite Element Method

  WANG Min-ting; LI Xue-tong; DU Feng-shan

  2009-01-01

  A simulation model for two-roll cross wedge rolling (CWR) was presented by using three-dimensional rigid-plastic finite element method (FEM).The whole forming process of CWR,including knifing zone,guiding zone,stretching zone,and sizing zone,was simulated using the model in which dynamic adaptive remeshing technology for tetrahedral solid elements was used to fix element distortion.Based on the simulation results,the distributions of metal flow field,strain field,and damage field,and the geometry of the workpiece's end were analyzed.These results could provide theoretical guidance for realizing net shaping and reasonable design of tools.

 7. Flexible thin-film polymer waveguides fabricated in an industrial roll-to-roll process.

  Bruck, R; Muellner, P; Kataeva, N; Koeck, A; Trassl, S; Rinnerbauer, V; Schmidegg, K; Hainberger, R

  2013-07-01

  The fabrication of flexible low-loss, thin-film, foil-based polymer waveguides with grating couplers employing a high-volume industrial roll-to-roll process is demonstrated. The embossed waveguides feature propagation losses of less than 1 dB/cm (633 nm, TE polarization), bending losses of 0.4-0.8 dB/360° for bending radii as small as 2 mm, and grating coupling efficiencies of up to 25%. In addition, the waveguides possess a thermo-optic coefficient of -1.58×10(-4) 1/°C. The fabricated waveguides are promising candidates for short-distance data communication as well as for sensing applications.

 8. Preorganization of Nanostructured Inks for Roll-to-Roll-Coated Polymer Solar Cells

  Krebs, Frederik C; Senkovskyy, Volodymyr; Kiriy, Anton

  2010-01-01

  The challenges associated with obtaining the desired nanomorphology of the active layer in polymer solar cells were addressed through preparation of conjugated polymer chains grown from the surface of seed nanoparticles with a well-defined size. Poly-3-hexylthiophene (P3HT) was thus polymerized......, a preorganized ink was obtained that was used to make polymer solar cell modules in a full roll-to-roll coating and printing process operating in ambient air. The polymer solar cells were thus prepared by a mixture of slot die and flat-bed screen printing. Various polymer solar cell modules were prepared ranging...... from single cells to two, three, and eight serially connected cells. The power conversion efficiency for the polymer solar cell modules were in the range of 0.8%-1.2% with an active area of up to 120 cm....

 9. Thermoresistive strain sensor and positioning method for roll-to-roll processes.

  Liao, Kuan-Hsun; Lo, Cheng-Yao

  2014-05-05

  This study uses the Joule heating effect-generated temperature difference to monitor in real-time and localize both compressive and tensile strains for the polymer substrates used in the roll-to-roll process. A serpentine gold (Au) line was patterned on a polyethylenenaphthalate (PEN) substrate to form the strain sensor based on thermoresistive behavior. This strain sensor was then subjected to either current or voltage to induce the Joule heating effect on the Au resistor. An infrared (IR) detector was used to monitor the strain-induced temperature difference on the Au and PEN surfaces and the minimal detectable bending radius was 0.9 mm with a gauge factor (GF) of 1.46. The proposed design eliminates the judgment ambiguity from conventional resistive strain sensors where resistance is the only physical quantity monitored. This study precisely and successfully indicated the local strain quantitatively and qualitatively with complete simulations and measurements.

 10. Thermoresistive Strain Sensor and Positioning Method for Roll-to-Roll Processes

  Kuan-Hsun Liao

  2014-05-01

  Full Text Available This study uses the Joule heating effect-generated temperature difference to monitor in real-time and localize both compressive and tensile strains for the polymer substrates used in the roll-to-roll process. A serpentine gold (Au line was patterned on a polyethylenenaphthalate (PEN substrate to form the strain sensor based on thermoresistive behavior. This strain sensor was then subjected to either current or voltage to induce the Joule heating effect on the Au resistor. An infrared (IR detector was used to monitor the strain-induced temperature difference on the Au and PEN surfaces and the minimal detectable bending radius was 0.9 mm with a gauge factor (GF of 1.46. The proposed design eliminates the judgment ambiguity from conventional resistive strain sensors where resistance is the only physical quantity monitored. This study precisely and successfully indicated the local strain quantitatively and qualitatively with complete simulations and measurements.

 11. Cotton-textile-enabled flexible self-sustaining power packs via roll-to-roll fabrication

  Gao, Zan; Bumgardner, Clifton; Song, Ningning; Zhang, Yunya; Li, Jingjing; Li, Xiaodong

  2016-05-01

  With rising energy concerns, efficient energy conversion and storage devices are required to provide a sustainable, green energy supply. Solar cells hold promise as energy conversion devices due to their utilization of readily accessible solar energy; however, the output of solar cells can be non-continuous and unstable. Therefore, it is necessary to combine solar cells with compatible energy storage devices to realize a stable power supply. To this end, supercapacitors, highly efficient energy storage devices, can be integrated with solar cells to mitigate the power fluctuations. Here, we report on the development of a solar cell-supercapacitor hybrid device as a solution to this energy requirement. A high-performance, cotton-textile-enabled asymmetric supercapacitor is integrated with a flexible solar cell via a scalable roll-to-roll manufacturing approach to fabricate a self-sustaining power pack, demonstrating its potential to continuously power future electronic devices.

 12. Cotton-textile-enabled flexible self-sustaining power packs via roll-to-roll fabrication.

  Gao, Zan; Bumgardner, Clifton; Song, Ningning; Zhang, Yunya; Li, Jingjing; Li, Xiaodong

  2016-05-18

  With rising energy concerns, efficient energy conversion and storage devices are required to provide a sustainable, green energy supply. Solar cells hold promise as energy conversion devices due to their utilization of readily accessible solar energy; however, the output of solar cells can be non-continuous and unstable. Therefore, it is necessary to combine solar cells with compatible energy storage devices to realize a stable power supply. To this end, supercapacitors, highly efficient energy storage devices, can be integrated with solar cells to mitigate the power fluctuations. Here, we report on the development of a solar cell-supercapacitor hybrid device as a solution to this energy requirement. A high-performance, cotton-textile-enabled asymmetric supercapacitor is integrated with a flexible solar cell via a scalable roll-to-roll manufacturing approach to fabricate a self-sustaining power pack, demonstrating its potential to continuously power future electronic devices.

 13. Noncontact conductivity and dielectric measurement for high throughput roll-to-roll nanomanufacturing

  Orloff, Nathan D.; Long, Christian J.; Obrzut, Jan; Maillaud, Laurent; Mirri, Francesca; Kole, Thomas P.; McMichael, Robert D.; Pasquali, Matteo; Stranick, Stephan J.; Alexander Liddle, J.

  2015-11-01

  Advances in roll-to-roll processing of graphene and carbon nanotubes have at last led to the continuous production of high-quality coatings and filaments, ushering in a wave of applications for flexible and wearable electronics, woven fabrics, and wires. These applications often require specific electrical properties, and hence precise control over material micro- and nanostructure. While such control can be achieved, in principle, by closed-loop processing methods, there are relatively few noncontact and nondestructive options for quantifying the electrical properties of materials on a moving web at the speed required in modern nanomanufacturing. Here, we demonstrate a noncontact microwave method for measuring the dielectric constant and conductivity (or geometry for samples of known dielectric properties) of materials in a millisecond. Such measurement times are compatible with current and future industrial needs, enabling real-time materials characterization and in-line control of processing variables without disrupting production.

 14. Development of polymers for large scale roll-to-roll processing of polymer solar cells

  Carlé, Jon Eggert

  . Polymer of this type display broader absorption resulting in better overlap with the solar spectrum and potentially higher current density. Synthesis, characterization and device performance of three series of polymers illustrating how the absorption spectrum of polymers can be manipulated synthetically...... and how this affects the PSC parameters are presented. It is generally found that it is possible to synthetically control the absorption spectrum of conjugated polymer systems. One way to alter the spectrum is by incorporating alternating donor-acceptor motifs, resulting in an additional optical......Development of polymers for large scale roll-to-roll processing of polymer solar cells Conjugated polymers potential to both absorb light and transport current as well as the perspective of low cost and large scale production has made these kinds of material attractive in solar cell research...

 15. Controlled Microwave Heating Accelerates Rolling Circle Amplification.

  Yoshimura, Takeo; Suzuki, Takamasa; Mineki, Shigeru; Ohuchi, Shokichi

  2015-01-01

  Rolling circle amplification (RCA) generates single-stranded DNAs or RNA, and the diverse applications of this isothermal technique range from the sensitive detection of nucleic acids to analysis of single nucleotide polymorphisms. Microwave chemistry is widely applied to increase reaction rate as well as product yield and purity. The objectives of the present research were to apply microwave heating to RCA and indicate factors that contribute to the microwave selective heating effect. The microwave reaction temperature was strictly controlled using a microwave applicator optimized for enzymatic-scale reactions. Here, we showed that microwave-assisted RCA reactions catalyzed by either of the four thermostable DNA polymerases were accelerated over 4-folds compared with conventional RCA. Furthermore, the temperatures of the individual buffer components were specifically influenced by microwave heating. We concluded that microwave heating accelerated isothermal RCA of DNA because of the differential heating mechanisms of microwaves on the temperatures of reaction components, although the overall reaction temperatures were the same.

 16. Periodically fighting shake, rattle and roll

  Brun, M; Jones, I S

  2011-01-01

  How easy is it to suppress shake, rattle and roll in a long bridge or a skyscraper? Most practical structures are designed so that long wave resonance vibrations can be avoided. However, there are recent examples, such as the Millennium Bridge in London or the Volga Bridge in Volgograd, which show that unexpected external forces may result in large scale unwanted shake and rattle. Full scale alteration of a bridge (or a skyscraper) would not be considered as an acceptable option, unless the structure has collapsed. Can we fix this by examining a representative part of the structure only and making small lightweight changes? We will do it here and illustrate an idea linking the engineering analysis to elastic waveguides.

 17. Brane cosmology driven by the rolling tachyon

  Mukohyama, S

  2002-01-01

  Brane cosmology driven by the tachyon rolling down to its ground state is investigated. We adopt an effective field theoretical description for the tachyon and Randall-Sundrum type brane world scenario. After formulating basic equations, we show that the standard cosmology with a usual scalar field can mimic the low energy behavior of the system near the tachyon ground state. We also investigate qualitative behavior of the system beyond the low energy regime for positive, negative and vanishing 4-dimensional effective cosmological constant $\\Lambda_4=\\kappa_5^4V(T_0)^2/12-|\\Lambda_5|/2$, where $\\kappa_5$ and $\\Lambda_5$ are 5-dimensional gravitational coupling constant and (negative) cosmological constant, respectively, and $V(T_0)$ is the (positive) tension of the brane in the tachyon ground state. In particular, for $\\Lambda_4<0$ the tachyon never settles down to its potential minimum and the universe eventually hits a big-crunch singularity.

 18. Inhomogeneous Fragmentation of the Rolling Tachyon

  Felder, G N; Felder, Gary N.; Kofman, Lev

  2004-01-01

  Dirac-Born-Infeld type effective actions reproduce many aspects of string theory classical tachyon dynamics of unstable Dp-branes. The inhomogeneous tachyon field rolling from the top of its potential forms topological defects of lower codimensions. In between them, as we show, the tachyon energy density fragments into a p-dimensional web-like high density network evolving with time. We present an analytic asymptotic series solution of the non-linear equations for the inhomogeneous tachyon and its stress energy. The generic solution for a tachyon field with a runaway potential in arbitrary dimensions is described by the free streaming of noninteracting massive particles whose initial velocities are defined by the gradients of the initial tachyon profile. Thus, relativistic particle mechanics is a dual picture of the tachyon field effective action. Implications of this picture for inflationary models with a decaying tachyon field are discussed.

 19. Heat pipes made of roll bond panels

  Moeller, M.; Heil, K.

  1983-06-01

  The use of large surfaced aluminum roll bond panels with an integral flow system as heat pipes is studied. With a suitable flow system e.g., parallel passages with a cross-connection, one single filling procedure is required for the operating medium. Adequate materials for the manufacture of heat pipes are Al 99,3; AlMn1, 5 and AlMn1, 5Sil,5. Peel, creep and burst tests as well as corrosion tests were made on specimens and structural elements of these materials. Results show that the use of such panels for heat pipe manufacturing is appropriate for limited maximum temperature applications. Prototypes of heat pipes and their characteristic features are described in view of their use as absorbers in solar collectors. Good heat exchange performances obtained.

 20. Thermal stability of warm-rolled tungsten

  Alfonso Lopez, Angel

  Pure tungsten is considered as armor material for the most critical parts of fusion reactors (thedivertor and the blanket first wall), mainly due to its high melting point (3422 °C). This is becauseboth the divertor and the first wall have to withstand high temperatures during service which...... and recrystallization occur in tungsten, and quantifying the kinetics and microstructuralaspects of these restoration processes. Two warm-rolled tungsten plates are annealed attemperatures between 1100 °C and 1350 °C, under vacuum conditions or argon atmosphere. Theeffects of annealing on the microstructure...... on these activation energies) to lower annealingtemperatures allows predicting the lifespan of these tungsten plates under fusion reactor conditions.A much longer lifetime at normal operating temperatures was found for the plate W67 (e.g. at least1 million years at 800 °C) as compared to the plate W90 (e.g 71 years...

 1. Sintered cadmium telluride nanocrystal photovoltaics: Improving chemistry to facilitate roll-to-roll fabrication

  Kurley, James Matthew, III

  Recent interest in clean, renewable energy has increased importance on cost-effective and materials efficient deposition methods. Solution-processed solar cells utilizing cadmium telluride nanocrystal inks offer a viable method for reducing cost, increasing materials effectiveness, and decreasing the need for fossil fuels in the near future. Initial work focused on developing a useful platform for testing new chemistries for solubilizing and depositing nanocrystal inks. Layer-by-layer deposition using a combination of spincoating, cadmium chloride treatment, and annealing created a photovoltaic-grade CdTe absorber layer. In conjunction with layer-by-layer deposition, a device architecture of ITO/CdTe/ZnO/Al was utilized to create power conversion efficiencies of over 12% with the help of current/light soaking. Detailed exploration of device geometry, capacitance measurements, and intensity- and temperature-dependent testing determined the ITO/CdTe interface required additional scrutiny. This initial investigation sparked three new. avenues of research: create an Ohmic contact to CdTe, remove the cadmium chloride bath treatment, and create a roll-to-roll friendly process. Improved contact between ITO and CdTe was achieved by using a variety of materials already proven to create Ohmic contact to CdTe. While most of these materials were previously employed using standard approaches, solution-processed analogs were explored. The cadmium chloride bath treatment proved inconsistent, wasteful, and difficult to utilize quickly. It was removed by using trichlorocadmate-capped nanocrystals to combine the semiconductor with the required grain growth agent. To establish roll-to-roll friendly process, the deposition method was improved, heating source changed, and cadmium chloride bath step was removed. Spraycoating or doctor-blading the trichlorocadmate-capped nanocrystals followed by annealing with an IR lamp established a process that can deposit CdTe in a high throughput

 2. Synthesis and Characterization of Hot-Roll and Cold-Roll Byproduct-Derived Strontium Hard Ferrites

  H. S. Woon

  2009-01-01

  Full Text Available Problem statement: Ceramic permanent magnets or more commonly known as strontium hexagonal ferrites have been widely used in permanent magnetic materials as they provide high remanence, high coercivity, relatively high energy product and good chemical stability. In this study, we treated factory byproduct from hot-roll and cold-roll steel industry was used as raw material in synthesis of strontium hexagonal hard ferrites. Approach: X-Ray Diffraction (XRD was employed to confirm the formation of strontium hard ferrite compound. Vibrating Sample Magnetometer (VSM was used to analyze the magnetic properties of samples prepared. Results: The magnetic properties, namely remanence and coercivity of factory byproduct-derived strontium hard ferrites were compared. The cold-roll-derived strontium hard ferrite showed higher remanence in this study. Conclusion: This implied that cold-roll byproduct was a better candidate to replace hematite in preparation of strontium hard ferrites compared to hot-roll byproduct.

 3. Numerical Treatments of Slipping/No-Slip Zones in Cold Rolling of Thin Sheets with Heavy Roll Deformation

  Yukio Shigaki

  2015-04-01

  Full Text Available In the thin sheet cold rolling manufacturing process, a major issue is roll elastic deformation and its impact on roll load, torque and contact stresses. As in many systems implying mechanical contact under high loading, a central part is under “sticking friction” (no slip while both extremities do slip to accommodate the material acceleration of the rolled metal sheet. This is a crucial point for modeling of such rolling processes and the numerical treatment of contact and friction (“regularized” or not, of the transition between these zones, does have an impact on the results. Two ways to deal with it are compared (regularization of the stick/slip transition, direct imposition of a no-slip condition and recommendations are given.

 4. Antireflective surface patterned by rolling mask lithography

  Seitz, Oliver; Geddes, Joseph B.; Aryal, Mukti; Perez, Joseph; Wassei, Jonathan; McMackin, Ian; Kobrin, Boris

  2014-03-01

  A growing number of commercial products such as displays, solar panels, light emitting diodes (LEDs and OLEDs), automotive and architectural glass are driving demand for glass with high performance surfaces that offer anti-reflective, self-cleaning, and other advanced functions. State-of-the-art coatings do not meet the desired performance characteristics or cannot be applied over large areas in a cost-effective manner. "Rolling Mask Lithography" (RML™) enables highresolution lithographic nano-patterning over large-areas at low-cost and high-throughput. RML is a photolithographic process performed using ultraviolet (UV) illumination transmitted through a soft cylindrical mask as it rolls across a substrate. Subsequent transfer of photoresist patterns into the substrate is achieved using an etching process, which creates a nanostructured surface. The current generation exposure tool is capable of patterning one-meter long substrates with a width of 300 mm. High-throughput and low-cost are achieved using continuous exposure of the resist by the cylindrical photomask. Here, we report on significant improvements in the application of RML™ to fabricate anti-reflective surfaces. Briefly, an optical surface can be made antireflective by "texturing" it with a nano-scale pattern to reduce the discontinuity in the index of refraction between the air and the bulk optical material. An array of cones, similar to the structure of a moth's eye, performs this way. Substrates are patterned using RML™ and etched to produce an array of cones with an aspect ratio of 3:1, which decreases the reflectivity below 0.1%.

 5. Semi-Rolled Leaf2 modulates rice leaf rolling by regulating abaxial side cell differentiation.

  Liu, Xiaofei; Li, Ming; Liu, Kai; Tang, Ding; Sun, Mingfa; Li, Yafei; Shen, Yi; Du, Guijie; Cheng, Zhukuan

  2016-04-01

  Moderate leaf rolling maintains the erectness of leaves and minimizes the shadowing between leaves which is helpful to establish ideal plant architecture. Here, we describe asrl2(semi-rolled leaf2) rice mutant, which has incurved leaves due to the presence of defective sclerenchymatous cells on the abaxial side of the leaf and displays narrow leaves and reduced plant height. Map-based cloning revealed that SRL2 encodes a novel plant-specific protein of unknown biochemical function.SRL2 was mainly expressed in the vascular bundles of leaf blades, leaf sheaths, and roots, especially in their sclerenchymatous cells. The transcriptional activities of several leaf development-related YABBY genes were significantly altered in the srl2 mutant. Double mutant analysis suggested that SRL2 and SHALLOT-LIKE1(SLL1)/ROLLED LEAF9(RL9) function in distinct pathways that regulate abaxial-side leaf development. Hence, SRL2 plays an important role in regulating leaf development, particularly during sclerenchymatous cell differentiation. © The Author 2016. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Experimental Biology.

 6. Bending analysis and control of rolled plate during snake hot rolling

  张涛; 吴运新; 龚海; 郑细昭; 蒋绍松

  2015-01-01

  In order to study the bending behavior of aluminum alloy 7050 thick plate during snake hot rolling, several coupled thermo-mechanical finite element (FE) models were established. Effects of different initial thicknesses, pass reductions, speed ratios and offset distances on the bending value of the plate were analyzed. ‘Quasi smooth plate’ and optimum offset distance were defined and quasi smooth plate could be acquired by adjusting offset distance, and then bending control equation was fitted. The results show that bending value of the plate as well as the extent of the increase grows with the increase of pass reduction and decrease of initial thickness; the bending value firstly increases and then keeps steady with the ascending speed ratio; the bending value can be reduced by enlarging the offset distance. The optimum offset distance varies for different rolling parameters and it is augmented with the increase of pass reduction and speed ratio and the decrease of initial thickness. A proper offset distance for different rolling parameters can be calculated by the bending control equation and this equation can be a guidance to acquire a quasi smooth plate. The FEM results agree well with experimental results.

 7. Improvement of machining quality of copper-plated roll mold by controlling temperature variation

  Tae-Jin JE; Eun-Chae JEON; Sang-Cheon PARK; Doo-Sun CHOI; Kyung-Hyun WHANG; Myung-Chang KANG

  2011-01-01

  Micro prism film used in LCD industry can be manufactured by roll to roll method with copper-plated roll mold. As copper-plated roll mold is getting larger, pitch error is getting severer. The pitch error drops the quality of micro prism film. The main cause of the pitch error was investigated during machining large roll mold whose machined length was 1 200 mm. The temperature of machining system was elevated during machining roll mold, and this elevation induced thermal expansion of the system. The temperature variation around the roll mold also made thermal expansion of the roll mold. The amount of thermal expansion had strong relationship to the amount of pitch error. Therefore, the roll mold was machined after warming-up of machining system and precise temperature controller around copper-plated roll mold was installed, which minimized the temperature variation. Finally,precise micro prism patterns without pitch error were machined on the large roll mold.

 8. One-way successive plate cross wedge rolling machine

  2010-01-01

  In our last paper(Sci China Ser E-Tech Sci,2009,52(11):3117-3121) we designed the precision forming machine with rolling plate CWR(cross wedge rolling).This kind of machine colligates the advantages of high rigidity and small floor space for roller CWR machine and those of simple die manufacture and high precision for plate CWR machine.At the same time,it abandons the shortcomings of complex die manufacture and poor precision for roller CWR machine,and those of poor rigidity and large floor space for plate CWR machine.During rolling,the upper and lower rolling plates of the machine make reciprocating slide toward or away from each other,so the inertial forces should be overcome,which will cause great energy loss,besides,large floor space is needed when the rolled workpiece is large.In order to solve the above problems,this paper presents the one-way successive plate CWR machine,whose rolling plates need not make reciprocating slide.Hence,it has high energy utilization efficiency and production efficiency.Furthermore,the roll scale can be removed automatically.In particular,the machine can produce large axisymmetrical workpieces.

 9. Optimization of Resilient Wheels for Rolling Noise Control

  BOUVET, PASCAL; VINCENT, NICOLAS; COBLENTZ, ARNAUD; DEMILLY, FRANÇOIS

  2000-03-01

  Resilient wheels are currently used on light rail systems such as tramways to prevent squealing noise and to reduce impact noise. On the other hand, they are rarely found on main lines (passenger rolling stock and freight rolling stock). Although manufacturers often claim that resilient wheels are favourable for rolling noise control, no extensive theoretical investigation confirming this statement has been published to date. In this paper, it is shown how resilient wheels can be effectively optimised in order to reduce rolling noise emission, compared to a conventional monobloc wheel. A preliminary analysis of the physical phenomena accounting for rolling noise generation emphasizes the key design parameters affecting both wheel and radiation. These parameters are the radial dynamic stiffness and damping loss factor of the rubber layer. The tread mass is also relevant. The influence of these design parameters is then qualified by a parametric study performed with the TWINS software. An optimum radial dynamic stiffness of the resilient layer is found which depends on operating conditions. Reductions in overall rolling noise up to 3 dB(A) are calculated for the configurations investigated. However, poor selection of the design parameters can lead to a noise increase compared to a standard monobloc wheel. It is also shown that a proper design for rolling noise control will not affect wheel efficiency with regard to squeal noise.

 10. Determining asymmetry of roll-over shapes in prosthetic walking

  Carolin Curtze, MSc

  2011-12-01

  Full Text Available How does the inherent asymmetry of the locomotor system in people with lower-limb amputation affect the ankle-foot roll-over shape of prosthetic walking? In a single-case design, we evaluated the walking patterns of six people with lower-limb amputation (3 transtibial and 3 transfemoral and three matched nondisabled controls. We analyzed the walking patterns in terms of roll-over characteristics and spatial and temporal factors. We determined the level of asymmetry by roll-over shape comparison (root-mean-square distance as well as differences in radius of curvature. In addition, we calculated ratios to determine spatial and temporal asymmetries and described different aspects of asymmetry of roll-over shapes. All participants showed some level of asymmetry in roll-over shape, even the nondisabled controls. Furthermore, we found good intralimb reproducibility for the group as a whole. With respect to spatial and temporal factors, the participants with transtibial amputation had a quite symmetrical gait pattern, while the gait in the participants with transfemoral amputation was more asymmetrical. The individual ankle-foot roll-over shapes provide additional insight into the marked individual adjustments occurring during the stance phase of the nondisabled limb. The two methods we present are suitable for determining asymmetry of roll-over shapes; both methods should be used complementarily.

 11. The Foam Roll as a Tool to Improve Hamstring Flexibility.

  Junker, Daniel H; Stöggl, Thomas L

  2015-12-01

  Although foam rolling is a common myofascial therapy used to increase range of motion (ROM), research is limited on the effectiveness of foam rolling on soft tissue extensibility. The aim of this study was to determine the effect of a 4-week training period of the foam roll method on hamstring flexibility. Furthermore, the study was designed to compare the effectiveness of the foam roll myofascial release with a conventional contract-relax proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) stretching method and a control group. Forty healthy males (age: 17-47 years) were randomly assigned to a foam roll group (FOAM, n = 13), a contract-relax PNF stretching group (CRPNF, n = 14), or a control group (CG, n = 13). The FOAM group massaged their hamstring muscles with the foam roll 3 times per week for 4 weeks (12 training sessions). The CRPNF group was assigned to 12 sessions of contract-relax PNF stretching. The CG underwent no intervention. Hamstring flexibility (ROM) was measured by a stand-and-reach test before and after the intervention period. Two-way repeated-measures analysis of variance showed a significant global time effect (p FOAM and CRPNF compared with the CG, but no difference between the former. Delta changes from baseline to postintervention in ROM were not related to baseline ROM. The foam roll can be seen as an effective tool to increase hamstring flexibility within 4 weeks. The effects are comparable with the scientifically proven contract-relax PNF stretching method.

 12. Influence of rolling friction on single spout fluidized bed simulation

  Christoph Goniva; Christoph Kloss; Niels G. Deen; Johannes A. M. Kuipers; Stefan Pirker

  2012-01-01

  In this paper we study the effect of rolling friction on the dynamics in a single spout fluidized bed using Discrete Element Method (DEM) coupled to Computational Fluid Dynamics (CFD).In a first step we neglect rolling friction and show that the results delivered by the open source CFD-DEM framework applied in this study agree with previous simulations documented in literature.In a second step we include a rolling friction sub-model in order to investigate the effect of particle non-sphericity.The influence of particle-particle as well as particle-wall rolling friction on the flow in single spout fluidized bed is studied separately.Adequate rolling friction model parameters are obtained using first principle DEM simulations and data from literature.Finally,we demonstrate the importance of correct modelling of rolling friction for coupled CFD-DEM simulations of spout fluidized beds.We show that simulation results can be improved significantly when applying a rolling friction model,and that experimental data from literature obtained with Positron Emission Particle Tracking (PEPT) technique can be satisfactorily reproduced.

 13. Implication of human handling on packaged sausage rolls during sale

  Coolborn AKHARAIYI FRED

  2016-08-01

  Full Text Available In other to identify the implication of human handling of packaged sausage rolls after production, a microbiological safety evaluation was carried out on sausage rolls sold on street and in shops. Among the sausage rolls, gala purchased from street vendors has the highest bacterial load of 2.82 × 104 CFU/g and 4.3 × 106 spore/g of fungal load, followed by meaty with bacterial load of 1.71 × 104 CFU/g and fungal load of 1.6 × 105 spore/g and was least in rite sausage roll with 1.46 × 104 CFU/g and 1 × 105 spore/g bacterial and fungal loads respectively. Seventeen bacteria species were isolated from both street vended and shop sold sausage rolls, the isolates identified including: Bacillus cereus, Acinetobacter calcoaceticus, Alcaligenes faecalis, Citrobacter freundii, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Aeromonas hydrophila, Plesiomonas shigelloides, Moraxella catarhalis, Bacillus substilis, Escherichia coli, Salmonella typhi, Aeromonas anaerogenes, Aerococcus viridans and Azomonas agilis. Five fungi species were isolated from street vended sausage rolls only. The fungal species are Penicillium notatum, Aspergillus parasiticus, Aspergillus flavus, Penicillium italicum and Gliocephalis spp. From this study, street vended samples have higher microbial contamination than shop sold sausage rolls due to improper handling during sales.

 14. INFLUENCES OF EDGING ROLL SHAPE ON THE PLASTIC STRAIN DISTRIBUTION OF SLAB DURING MULTI-PASS V-H ROLLING PROCESS

  H.L. Yu; X.H. Liu; C.S. Li; X.M. Zhao; Y. Kusaba

  2006-01-01

  Multi-pass slab vertical-horizontal (V-H) rolling process with variable edging roll shape have been simulated with explicit dynamic finite element method and updating geometric method. The distributions of plastic strain contour in slab during rolling process with different edging roll and under different rolling stage have been obtained. The results show that there exist two thin strain assembling zones in slab when the flat edging roll is used, and there just exist one strain assembling zone in slab when the edging roll with groove is used. And compared the deformation equality between flat edging roll and edging rollwith groove, the lateris better than the former, which supplies the theory prove to the slab deformation distribution during V-H rolling process and is helpful for predicting the slab texture.

 15. Microstructural evolution in warm-rolled and cold-rolled strip cast 6.5 wt% Si steel thin sheets and its influence on magnetic properties

  Wang, Xianglong; Liu, Zhenyu; Li, Haoze; Wang, Guodong

  2017-07-01

  6.5 wt% Si steel thin sheets were usually fabricated by warm rolling. In our previous work, 6.5 wt% Si steel thin sheets with good magnetic properties had been successfully fabricated by cold rolling based on strip casting. In the present work, the main purposes were to find out the influences of warm rolling and cold rolling on microstructures and magnetic properties of the thin sheets with the thickness of 0.2 mm, and to confirm which rolling method was more suitable for fabricating 6.5 wt% Si steel thin sheets. The results showed that the cold rolled sheet could obtain good surface quality and flatness, while the warm rolled sheet could not. The intensity of γ-fiber rolling texture (//ND) of cold rolled specimen was weaker than that of the warm rolled specimen, especially for the {1 1 1} component at surface layer and {1 1 1} component at center layer. After the same annealing treatment, the cold rolled specimen, which had higher stored energy and weaker intensity of γ-fiber rolling texture, could obtain smaller recrystallization grain size, weaker intensity of γ-fiber recrystallization texture and stronger intensity of λ-fiber recrystallization texture. Therefore, due to the good surface quality, smaller recrystallization grain size and optimum recrystallization texture, the cold rolled specimen possessed improved magnetic properties, and cold rolling should be more suitable for fabricating 6.5 wt% Si steel thin sheets.

 16. Recrystallization model for hot-rolling of 5182 aluminum alloy

  2001-01-01

  A recrystallization model for hot-rolling of 5182 aluminum alloy was presented by means of the fractional softening during double interval deformation. It is found that the recrystallization rate depends on strain rate more sensitively than deformation temperature, and the time for full recrystallization is very short as strain rate is greater than 1 s-1. Using the recrystallization—time—temperature curves, the desirable hot rolled microstructure can be obtained by controlling the rolling speed, temperature and cooling rate before cooling during the last pass in reversing mill.

 17. On the assessment of parametric roll in random sea

  Jensen, Jørgen Juncher; Olsen, Anders Smærup

  2006-01-01

  domain simulations needed (typically 60-100s to cover the structural memory effects in the response) the calculation of the upcrossing rate of a given level of the re-sponse is very fast. Thus complicated non-linear effects can be included. An application for roll motions of ships will be discussed...... roll in the example has not been possible due to shortcomings in the present model of the GZ curve and the lack of a coupling to pitch. However, provided more accurate hydrostatic and hydrodynamic models are used, parametric roll could be accounted for, too, in the proposed stochastic procedure....

 18. New surface layers with low rolling resistance tested in Denmark

  Pettinari, Matteo; Schmidt, Bjarne; Jensen, Bjarne Bo

  2014-01-01

  Rolling Resistance coefficient that could improve energy efficiency of the roads. In particular, two new types of Split Mastic Asphalt (SMA) were developed and compared to a reference one; both mixtures have a relatively small maximum grain-size, 6 mm and 8 mm, respectively. Surface measurements...... such as Skid Resistance and Mean Depth Profile were appropriately verified in order to fulfill these essential texture values. Samples were taken and studied in the laboratory to analyze the volumetric characteristics. Rolling resistance measurements have shown that both new SMAs have a reduced Rolling...

 19. Clad strip casting by a twin roll caster

  T. Haga; Nakamura, R; S. Kumai; H. Watari

  2009-01-01

  Purpose: Of this paper is to realize the casting of the clad strip by only one process. Therefore, the investigation of the ability of the casting of the clad strip by a vertical type twin roll caster was operated. The aim of the use of the twin roll caster to make clad strip was in the reduction of the production-energy of the clad strip.Design/methodology/approach: Used in the present study was a vertical type twin roll caster with the scriber. The scriber was used to prevent the mixture of...

 20. Effects of Foam Rolling on Vertical Jump Performance

  Andrew Jones; Brown, Lee E.; Coburn, Jared W.; Guillermo J. Noffal

  2015-01-01

  Background: Foam rolling is a popular activity utilized by strength and conditioning coaches as it is believed to increase muscle length and break up fibrous adhesions located in connective tissue. However, there is little research investigating the effects of foam rolling on athletic performance. Objective: The purpose of this study was to investigate the effects of lower body foam rolling on vertical jump performance. Methods: Twenty males (age 24.05 ± 2.02 years; height 177.43 ± 6.31 cm; m...

 1. Access to the Commonwealth electoral roll for medical research.

  Loff, Bebe; Campbell, Elissa A; Glass, Deborah C; Kelsall, Helen L; Slegers, Claudia; Zion, Deborah R; Brown, Ngaire J; Fritschi, Lin

  2013-07-22

  In the 2010-11 financial 2013, there was a dramatic reduction in the approvals granted by the Australian Electoral Commission for access to samples of the adult population derived from the electoral roll for the purposes of public health research. Much time and effort has been expended in making applications without success. Researchers refused access to electoral roll samples must rely on sampling methods that are not as robust and that may produce less reliable data. We outline a set of recommendations that, if adopted, will result in a fairer system for obtaining access to the electoral roll for public health research.

 2. Numerical simulation of involutes spline shaft in cold rolling forming

  王志奎; 张庆

  2008-01-01

  Design of forming dies and whole process of simulation of cold rolling involutes spline can be realized by using of CAD software of PRO-E and CAE software of DEFORM-3D. Software DEFORM-3D provides an automatic and optimized remeshing function, especially for the large deformation. In order to use this function sufficiently, simulation of cold rolling involutes spline can be implemented indirectly. The relationship between die and workpiece, forming force and characteristic of deformation in the forming process of cold rolling involutes spline are analyzed and researched. Meanwhile, reliable proofs for the design of dies and deforming equipment are provided.

 3. Parametric roll resonance monitoring using signal-based detection

  Galeazzi, Roberto; Blanke, Mogens; Falkenberg, Thomas

  2015-01-01

  Extreme roll motion of ships can be caused by several phenomena, one of which is parametric roll resonance. Several incidents occurred unexpectedly around the millennium and caused vast fiscal losses on large container vessels. The phenomenon is now well understood and some consider parametric ro......-based monitoring system is a simple and effective mean to provide timely warning of resonance conditions...... algorithms in real conditions, and to evaluate the frequency of parametric roll events on the selected vessels. Detection performance is scrutinised through the validation of the detected events using owners’ standard methods, and supported by available wave radar data. Further, a bivariate statistical...

 4. KDD-based rolling schedule model for plate mill

  Zhichun Mu; Dangxian Ma; Shaobo Wang; Changsong Wang

  2005-01-01

  A novel method for generating a rolling schedule is presented, which is fundamentally different from the existing ones.KDD (knowledge discovery in database) techniques are applied for discovering association rules between rolling parameters in a large database of rolling operation, and based on these rules, the schedule for the crucial last six finishing passes is generated. Operational evaluation shows that the schedule generated by the new method outperforms that generated by existing methods. It also shows how in this application the human's domain knowledge is applied to speed up the KDD process and to ensure the validity of the knowledge discovered.

 5. About fitting of the rolling stock into the gauge

  N.Ya. Garkavi

  2012-08-01

  Full Text Available The article is devoted to three issues. 1. In the normative literature about fitting of the rolling stock into the clearance diagrams, there are the mistakes and the expressions what are difficult to be understood. 2. During running test of the rolling stock, it is necessary to check sufficiency of the allowances for vehicle dynamics provided into the clearance diagrams. 3. The algorithms of the designing of the look of the different types of the rolling stock regarding as to fit into the clearance diagrams are presented.

 6. Recent developments in semiprocessed cold rolled magnetic lamination steel

  Hilinski, E. J.

  2006-09-01

  Over the past 10 years the magnetic property performance of semi-processed cold rolled magnetic lamination steels in North America have approached those of nonoriented, semi-processed silicon steel. This improvement was accomplished via higher alloy levels in conjunction with hot band annealing. New temper rolling strategies can produce weakly oriented steels tailored to specific applications, such as small transformers used in fluorescent lighting ballasts. Recently, production trials for 0.0138 in product cold rolled on tin mills has been undertaken. Efforts to further improve properties through a better understanding of texture control and via implementation of new production processes, such as thin slab or strip casting, continue.

 7. Roll seat belt induced injury of the duodenum.

  Bergqvist, D; Hedelin, H

  1976-05-01

  A case of duodenal rupture with a roll three-point seatbelt is described. It is apparently the seventh reported case of duodenal rupture in safety belt users. A female driver fell asleep, and her car went off the road, rolling forward in a ditch, slowing slightly, and then came to a sudden stop. The rupture was unusual: on the first part of duodenum, intraperitoneal, and longitudinal. The rupture mechanism is discussed, and the deficiencies of the roll seatbelt pointed out in accidents like the one described.

 8. THEORETICAL INVESTIGATIONS OF STRAW PARTICLES MOTION WHEN LEVELING HAY ROLLS

  Teterin V. S.

  2015-10-01

  Full Text Available One can see some density irregularity within the roll in the baler with a chamber of constant volume. We have found out that the maximum density of hay roll width (the baler width is observed in the middle part. This is due to the shape of the hay roll entering the baler. To even the hay rolls they have mounted some rotating disks having some inclined spring pins above the baler. To improve the roller distribution the disks above the baler have been pushed forward forming a tapering gap. The evening discs rotating above the moving roll will cause some relative motion of hay particles. The interaction of the evening disks with the hay roll in the vertical plane will be determined by the elasticity of the hay roll and the weight of the frame with the disks. We have studied the trajectories of hay particles motion with the help of MathCad program. We have had the following initial parameters: the degree of compaction (decrease of the roll height when evening, the friction coefficient, the angle rate of the evening disks, the number of pins and the speed of the hay roll. As a result we have got the trajectories of the hay particles motion when the evening disks functioning. The analysis of the trajectories has allowed to establish some basic parameters of the evening device such as the distance of 0.15…0.2 m between the pins; the degree of compression while evening 20...25 %, the angle rate of the evening discs 23...30 rad / s and the diameter of the evening disc 0.74 m. The application of the evening device in the form of the disks with pins provides a uniform distribution of hay particles edgewise of the baler ensuring preliminary hay roll seal press before passing to the baler pressure chamber that contributes to getting the rolls with larger mass and a uniform distribution of hay density inside the roll

 9. New surface layers with low rolling resistance tested in Denmark

  Pettinari, Matteo; Schmidt, Bjarne; Jensen, Bjarne Bo

  2014-01-01

  The project ‘CO2 emission reduction by exploitation of rolling resistance modeling of pavements’ (COOEE) was started in 2011 to establish a scientific background for development of novel pavement types and asset management solutions that minimize the rolling resistance for cars and trucks...... Rolling Resistance coefficient that could improve energy efficiency of the roads. In particular, two new types of Split Mastic Asphalt (SMA) were developed and compared to a reference one; both mixtures have a relatively small maximum grain-size, 6 mm and 8 mm, respectively. Surface measurements...

 10. Rolling Process Modeling Report. Finite-Element Model Validation and Parametric Study on various Rolling Process parameters

  Soulami, Ayoub [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Lavender, Curt A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Paxton, Dean M. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Burkes, Douglas [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2015-06-15

  Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) has been investigating manufacturing processes for the uranium-10% molybdenum alloy plate-type fuel for high-performance research reactors in the United States. This work supports the U.S. Department of Energy National Nuclear Security Administration’s Office of Material Management and Minimization Reactor Conversion Program. This report documents modeling results of PNNL’s efforts to perform finite-element simulations to predict roll-separating forces for various rolling mill geometries for PNNL, Babcock & Wilcox Co., Y-12 National Security Complex, Los Alamos National Laboratory, and Idaho National Laboratory. The model developed and presented in a previous report has been subjected to further validation study using new sets of experimental data generated from a rolling mill at PNNL. Simulation results of both hot rolling and cold rolling of uranium-10% molybdenum coupons have been compared with experimental results. The model was used to predict roll-separating forces at different temperatures and reductions for five rolling mills within the National Nuclear Security Administration Fuel Fabrication Capability project. This report also presents initial results of a finite-element model microstructure-based approach to study the surface roughness at the interface between zirconium and uranium-10% molybdenum.

 11. Rolling Process Modeling Report. Finite-Element Model Validation and Parametric Study on various Rolling Process parameters

  Soulami, Ayoub [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Lavender, Curt A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Paxton, Dean M. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Burkes, Douglas [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2015-06-15

  Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) has been investigating manufacturing processes for the uranium-10% molybdenum alloy plate-type fuel for high-performance research reactors in the United States. This work supports the U.S. Department of Energy National Nuclear Security Administration’s Office of Material Management and Minimization Reactor Conversion Program. This report documents modeling results of PNNL’s efforts to perform finite-element simulations to predict roll-separating forces for various rolling mill geometries for PNNL, Babcock & Wilcox Co., Y-12 National Security Complex, Los Alamos National Laboratory, and Idaho National Laboratory. The model developed and presented in a previous report has been subjected to further validation study using new sets of experimental data generated from a rolling mill at PNNL. Simulation results of both hot rolling and cold rolling of uranium-10% molybdenum coupons have been compared with experimental results. The model was used to predict roll-separating forces at different temperatures and reductions for five rolling mills within the National Nuclear Security Administration Fuel Fabrication Capability project. This report also presents initial results of a finite-element model microstructure-based approach to study the surface roughness at the interface between zirconium and uranium-10% molybdenum.

 12. Rolling element bearing diagnostics—A tutorial

  Randall, Robert B.; Antoni, Jérôme

  2011-02-01

  This tutorial is intended to guide the reader in the diagnostic analysis of acceleration signals from rolling element bearings, in particular in the presence of strong masking signals from other machine components such as gears. Rather than being a review of all the current literature on bearing diagnostics, its purpose is to explain the background for a very powerful procedure which is successful in the majority of cases. The latter contention is illustrated by the application to a number of very different case histories, from very low speed to very high speed machines. The specific characteristics of rolling element bearing signals are explained in great detail, in particular the fact that they are not periodic, but stochastic, a fact which allows them to be separated from deterministic signals such as from gears. They can be modelled as cyclostationary for some purposes, but are in fact not strictly cyclostationary (at least for localised defects) so the term pseudo-cyclostationary has been coined. An appendix on cyclostationarity is included. A number of techniques are described for the separation, of which the discrete/random separation (DRS) method is usually most efficient. This sometimes requires the effects of small speed fluctuations to be removed in advance, which can be achieved by order tracking, and so this topic is also amplified in an appendix. Signals from localised faults in bearings are impulsive, at least at the source, so techniques are described to identify the frequency bands in which this impulsivity is most marked, using spectral kurtosis. For very high speed bearings, the impulse responses elicited by the sharp impacts in the bearings may have a comparable length to their separation, and the minimum entropy deconvolution technique may be found useful to remove the smearing effects of the (unknown) transmission path. The final diagnosis is based on "envelope analysis" of the optimally filtered signal, but despite the fact that this

 13. Robust shape control in a sendzimir cold-rolling steel mill

  Bates, D.G.; Ringwood, J.V.; Holohan, A.M.

  1997-01-01

  The shape control problem for a Sendzimir 20-roll cold rolling steel mill is characterised by operation over a wide range of conditions arising from roll changes, changes in rolling schedules and changes in material gauge, width and hardness. Previous approaches to the problem suggest storing a larg

 14. Influence of rolling parameters on dynamically recrystallized microstructures in AZ31 magnesium alloy sheets

  Lili Guo

  2015-06-01

  Full Text Available Conventional rolling experiments via the embedded pin in rolling sheet method were carried out at different reduction rates, starting rolling temperatures, and rolling speeds, and the effects of rolling parameters (i.e., temperature, equivalent strain, and rolling time on dynamically recrystallized (DRX microstructures of AZ31 alloy during hot rolling were studied quantitatively. The temperature-strain dependence of the high-angle grain boundary fraction (HAGB% was examined through electron backscattered diffraction. Results showed that as-rolled microstructures with high HAGB% may be obtained under average rolling temperatures of 270–320 °C, equivalent strains higher than 0.8, and a rolling speed of 246 mm/s. These results may be related to the DRX kinetics and dynamic recovery which are controlled by deformation temperature and strain. HAGB% decreased with increasing rolling time (decreasing rolling speed, which is attributed to dynamic recovery, and the recrystallized grain size decreased as rolling time increased. However, further increases in rolling time increased average grain sizes but decreased mean subgrain sizes; these results are attributed to increases in the low-angle grain boundary (LAGB length per unit area with rolling time. LAGB formation was controlled by dynamic recovery, which consistently follows polygonization or formation of new subgrains inside larger grains; hence, average subgrain sizes decreased with the rolling time. The effect of dynamic recovery on HAGB and LAGB formation and their related mechanisms over a wide range of strains and temperatures were discussed in detail.

 15. Properties, Microstructures and Precipitate Morphology of Hot-rolled Interstitial-Free (IF) Steel Sheets

  2001-01-01

  In order to simplify production process and to decrease production cost of thicker cold-rolled IFsteel sheets for deep drawing applications, a new hot-rolled IF steel sheet is developed through hot-rolling in α region. In this paper, properties, microstructures and precipitate morphology of hot-rolled IF steel sheets are described..

 16. Effects of microalloying on hot-rolled and cold-rolled Q&P steels

  Azevedo de Araujo, Ana Luiza

  Third generation advanced high strength steels (AHSS) have been a major focus in steel development over the last decade. The premise of these types of steel is based on the potential to obtain excellent combinations of strength and ductility with low-alloy compositions by forming mixed microstructures containing retained austenite (RA). The development of heat treatments able to achieve the desired structures and properties, such as quenching and partitioning (Q&P) steels, is driven by new requirements to increase vehicle fuel economy by reducing overall weight while maintaining safety and crashworthiness. Microalloying additions of niobium (Nb) and vanadium (V) in sheet products are known to provide strengthening via grain refinement and precipitation hardening and may influence RA volume fraction and transformation behavior. Additions of microalloying elements in Q&P steels have not been extensively studied to date, however. The objective of the present study was to begin to understand the potential roles of Nb and V in hot-rolled and cold-rolled Q&P steel. For that, a common Q&P steel composition was selected as a Base alloy with 0.2C-1.5Si-2.0Mn (wt. %). Two alloys with an addition of Nb (0.02 and 0.04 wt. %) and one with an addition of V (0.06 wt. %) to the Base alloy were investigated. Both hot-rolled and cold-rolled/annealed Q&P simulations were conducted. In the hot-rolled Q&P study, thermomechanical processing was simulated via hot torsion testing in a GleebleRTM 3500, and four coiling temperatures (CT) were chosen. Microstructural evaluation (including RA measurements via electron backscattered diffraction - EBSD) and hardness measurements were performed for all alloys and coiling conditions. The analysis showed that Nb additions led to overall refinement of the prior microstructure. Maximum RA fractions were measured at the 375 °C CT, and microalloying was associated with increased RA in this condition when compared to the Base alloy. A change in

 17. Study on detinning process of a reflow conductor roll

  FU Hanguang; DAI Mingshan; FU Hanfeng

  2005-01-01

  Adhering tin is the main reason of a reflow conductor roll which works in an electroplating tin line (ETL). A detinning agent whose main composition is NaOH and KOH and assistant composition is Na2PbO2 or K2PbO2 and NaNO3 or NaNO2 has excellent detinning effects when the temperature of detinning solution is 40-80℃ and the temperature of the reflow conductor roll reaches 40-70℃. After the adhering tin layer of the reflow conductor roll is removed, the roughness of the reflow conductor roll can resume to 4.0 μm, its service life increases by 80%, and the repairing cost decreases by 90%.

 18. Hydrodynamic properties of fin whale flippers predict maximum rolling performance.

  Segre, Paolo S; Cade, David E; Fish, Frank E; Potvin, Jean; Allen, Ann N; Calambokidis, John; Friedlaender, Ari S; Goldbogen, Jeremy A

  2016-11-01

  Maneuverability is one of the most important and least understood aspects of animal locomotion. The hydrofoil-like flippers of cetaceans are thought to function as control surfaces that effect maneuvers, but quantitative tests of this hypothesis have been lacking. Here, we constructed a simple hydrodynamic model to predict the longitudinal-axis roll performance of fin whales, and we tested its predictions against kinematic data recorded by on-board movement sensors from 27 free-swimming fin whales. We found that for a given swimming speed and roll excursion, the roll velocity of fin whales calculated from our field data agrees well with that predicted by our hydrodynamic model. Although fluke and body torsion may further influence performance, our results indicate that lift generated by the flippers is sufficient to drive most of the longitudinal-axis rolls used by fin whales for feeding and maneuvering.

 19. Thermobimetals Mechanical Properties Produced by Explosive Welding with Rolling

  Gulbin, V.; Kobelev, A.; Borissov, D.

  1997-01-01

  We used explosive welding with rolling to produce thermobimetals on the basis of beryllium bronze and alloys of nickel. It gave us possibility to obtain magnetic and non-magnetic thermobimetals possessing high physical and mechanical properties.

 20. Assessing the roll stability of heavy vehicles in South Africa

  Benade, R

  2016-07-01

  Full Text Available . The simplified tool as described by the New Zealand Land Transport Rule was identified as the most viable technique to potentially regulate the roll stability of heavy vehicles in South Africa....

 1. Elastic Deployable Composite Tubular Roll-Out Boom Project

  National Aeronautics and Space Administration — Deployable Space Systems (DSS) has developed an affordable and ultra-lightweight elastically self-deployable Roll-Out Boom technology that provides affordability and...

 2. Elastic Deployable Composite Tubular Roll-Out Boom Project

  National Aeronautics and Space Administration — DSS's innovative Elastic Deployable Composite Tubular Roll-Out Boom will provide revolutionary performance when compared to conventional state-of-the-art...

 3. Force prediction in cold rolling mills by polynomial methods

  Nicu ROMAN

  2007-12-01

  Full Text Available A method for steel and aluminium strip thickness control is provided including a new technique for predictive rolling force estimation method by statistic model based on polynomial techniques.

 4. Nurses' perceptions and responses to antiretroviral treatment roll-out ...

  Katinka de Wet * dewetk@usfs.ac.za & Shirley du Plooy

  The unprecedented roll-out of antiretroviral therapy (ART) in South Africa is a complex process where no previous endeavour exists ..... There is better acceptance of the .... So in essence, the person – the question of commitment, that's where I ...

 5. Optimal Portfolio Strategy under Rolling Economic Maximum Drawdown Constraints

  Xiaojian Yu

  2014-01-01

  Full Text Available This paper deals with the problem of optimal portfolio strategy under the constraints of rolling economic maximum drawdown. A more practical strategy is developed by using rolling Sharpe ratio in computing the allocation proportion in contrast to existing models. Besides, another novel strategy named “REDP strategy” is further proposed, which replaces the rolling economic drawdown of the portfolio with the rolling economic drawdown of the risky asset. The simulation tests prove that REDP strategy can ensure the portfolio to satisfy the drawdown constraint and outperforms other strategies significantly. An empirical comparison research on the performances of different strategies is carried out by using the 23-year monthly data of SPTR, DJUBS, and 3-month T-bill. The investment cases of single risky asset and two risky assets are both studied in this paper. Empirical results indicate that the REDP strategy successfully controls the maximum drawdown within the given limit and performs best in both return and risk.

 6. Research on roll stabilization for ships at anchor

  JIN Hong-zhang; QI Zhi-gang; ZHOU Ting; Li Dong-song

  2008-01-01

  With the increasing importance of ocean exploitation,providing anti-rolling stability for ships at anchor has become more and more important. The lift-generation theory of traditional fin stabilizers is based on incoming flow velocity,which is not suitable for explaining lift generated at anchor. We analyzed non-steady flows,with forces on fin stabilizers generated by non-incoming flow velocity conditions,and gave a new lift-generation model. The correctness of the model was proven by comparing experimental results of fin stabilizer motion under non-incoming velocity conditions from the fluid computation software with that from the emulator of the lift-generation model. Finally,the model was used in an anti-rolling system on a ship and the reduction of roll was much better than what could be achieved by passive anti-rolling tanks.

 7. Twin-roll strip casting of magnesium alloys in China

  2008-01-01

  The development status of twin-roll strip casting for magnesium alloys in China was summarized as well as the new progress when several kinds of twin-roll strip casting technologies were developed and used.Horizontal twin-roll casting (HTRC) of magnesium alloys has attracted much attention and has been industrialized in China.Vertical twin roll casting(VTRC) of the magnesium alloys can reach a speed of higher than 30 m/min and its research and development are just beginning and exhibit exciting potential.By comparing the process characteristics of the two technologies,the process stability of HTRC for the magnesium alloys is better,and the casting speed and the cooling rate of VTRC for the magnesium alloys are higher.The quality of the products by the two technologies needs to be improved and further investigated.

 8. Dynamic Effect of Rolling Massage on Blood Flow

  Chen, Yan-Yan; Yi, Hou-Hui; Li, Hua-Bing; Fang, Hai-Ping

  2009-02-01

  The Chinese traditional medical massage has been used as a natural therapy to eliminate some diseases. Here, the effect of the rolling massage frequency to the blood flow in the blood vessels under the rolling massage manipulation is studied by the lattice Boltzmann simulation. The simulation results show that when the frequency is smaller than or comparable to the pulsatile frequency of the blood flow, the effect on the blood flux by the rolling massage is small. On the contrast, if the frequency is twice or more times of the pulsatile frequency of the blood flow, the blood flux is greatly enhanced and increases linearly with respect to the frequency. Similar behavior has also been observed on the shear stress on the blood vessel walls. The result is helpful for understanding that the rolling massage has the function of promoting the blood circulation and removing the blood stasis.

 9. Dynamic Effect of Rolling Massage on Blood Flow

  CHEN Yan-Yan; YI Hou-Hui; LI Hua-Bing; FANG Hai-Ping

  2009-01-01

  The Chinese traditional medical massage has been used as a natural therapy to eliminate some diseases.Here, the effect of the rolling massage frequency to the blood flow in the blood vessels under the rolling massage manipulation is studied by the lattice Boltzmann simulation.The simulation results show that when the frequency is smaller than or comparable to the putsatile frequency of the blood flow, the effect on the blood flux by the rolling massage is small.On the contrast, if the frequency is twice or more times of the putsatile frequency of the blood flow, the blood flux is greatly enhanced and increases linearly with respect to the frequency.Similar behavior has also been observed on the shear stress on the blood vessel waits.The result is helpful for understanding that the rolling massage has the function of promoting the blood circulation and removing the blood stasis.

 10. VOLUME DEFECT FATIGUE FAILURE OF CERAMIC BALLS UNDER ROLLING CONDITION

  ZHOU Jingling; WU Guoqing; CHEN Xiaoyang

  2007-01-01

  A newly developed pure rolling fatigue test rig with three contact points is used to test the rolling contact fatigue properties of silicon nitride ceramic balls. Ball surfaces are examined after failure with optical microscopy and scanning electron microscopy. The failure cause, fatigue phenomenon and mechanics are analyzed. The research shows that subsurface cracks play a dominant role in the formation of spalling failure. These cracks originated from volume defects of the material and propagate, to form elliptical fatigue spalls under the action of principal tensile stresses. The principal tensile stress increases with increasing contact load, causing spall formation and reduction of rolling contact life. The greater the principal tensile stress is, the more severe the peeling of near surface is. Under the same condition, the closer volume defects are to the surface, the more likely failure occurs, the shorter the rolling contact life is.

 11. FACTOR ANALYSIS OF THE ROLLING PROCESS TECHNOLOGY (Part2

  A. N. Chichko

  2011-01-01

  Full Text Available The mathematical model of the multivariate regression analysis carrying out is presented. Its practical application for rolled production is examined. Analysis of the model adequacy is carried out.

 12. A Mandrel Feeding Strategy in Conical Ring Rolling Process

  Wen Meng

  2014-01-01

  Full Text Available A mathematical model for radial conical ring rolling with a closed die structure on the top and bottom of driven roll, simplified as RCRRCDS, was established. The plastic penetration and biting-in conditions in RCRRCDS process were determined. A mandrel feeding strategy for RCRRCDS process was proposed. The mandrel feed rate and its reasonable value range were deduced. The coupled thermal-mechanical FE model of RCRRCDS process was established. The reasonable value range of the mandrel feed rate was verified by using numerical simulation method. The results indicate that the reasonable value range of the mandrel feed rate is feasible, the proposed mandrel feeding strategy can realize a steady RCRRCDS process, and the forming quality of conical ring rolled by using the proposed feeding strategy is better than that of conical ring rolled by using a constant mandrel feed rate.

 13. Adaptive Automatic Gauge Control of a Cold Strip Rolling Process

  ROMAN, N.

  2010-02-01

  Full Text Available The paper tackles with thickness control structure of the cold rolled strips. This structure is based on the rolls position control of a reversible quarto rolling mill. The main feature of the system proposed in the paper consists in the compensation of the errors introduced by the deficient dynamics of the hydraulic servo-system used for the rolls positioning, by means of a dynamic compensator that approximates the inverse system of the servo-system. Because the servo-system is considered variant over time, an on-line identification of the servo-system and parameter adapting of the compensator are achieved. The results obtained by numerical simulation are presented together with the data taken from real process. These results illustrate the efficiency of the proposed solutions.

 14. Method for rudder roll stabilization control by maintaining ship speed

  LIU Zhiquan

  2017-01-01

  Full Text Available A ship navigating on the surface of the water may experience greater resistance, adversely affect-ing its speed and leading to energy loss. The added resistance of surface ships in both still water and waves are investigated, and the computation method of total speed loss is presented. An autopilot system is intro-duced to constrain the speed loss, and course keeping and rudder roll stabilization sliding mode control laws are proposed according to a compact control strategy. The two working conditions of "heading" and "heading plus anti-roll" are discussed, including roll stabilization, heading error, speed maintenance and rudder abrasion. The results show that the speed can be effectively maintained using this method, and from a commercial point of view, the fin-rudder roll stabilization control is not recommended for vessels equipped with both fins and rudders.

 15. Arvuti roll elementaarmatemaatika õppimisel ja õpetamisel / Margo Kikas

  Kikas, Margo, 1974-

  1998-01-01

  Juuni algul toimus TPÜ-s kolmepäevane kursus "Arvuti roll elementaarmatemaatika õppimisel ja õpetamisel", kus põhiesinejaks oli The Royal Danish School of Educational Studies (Taani) õppejõud Viggo Sadolin

 16. A contact-type tensionmeter for hot rolling mills

  Zhao, Xiaoyan; Zhang, Zhaohui; Sun, Yikang; Wang, Jun; Que, Cheng

  2008-12-01

  To improve the hot rolled strip quality and operational stability, a novel tensionmeter based on lever principle is developed which inspects latent waves and provides real references for flatness control in hot rolling process. The contact-type tensionmeter including two segmented rolls can get the transverse tension distribution along the strip width. Tension profile is deduced by different ratio of four force values from the embedded force sensors in tensionmeter system. The compact mechanical structure ensures the tensionmeter's robust stability in hot rolling process, standard hardware and software for data acquisition make the system easy to operate and maintain. The trails have proven tensionmeter successful in improving both strip flatness and mill performance.

 17. Development of rolling mill for rectangular orthodontic wires production

  G.E. Totten; A.I. Filho; C.A.R. Gouvéa; A. Neto; L.C. Casteletti

  2007-01-01

  .... The purpose of the paper is the characteristics of austenitic stainless steel wires, with a square traverse section, which were produced using a rolling mill built for this purpose, are presented...

 18. Põllumajandus-kaubanduskoja roll euroliitu astumisel / Ester Tuiksoo

  Tuiksoo, Ester, 1965-

  2003-01-01

  Autor leiab, et suurima tootjate ja töötlejate ringkondi ühendava organisatsioonina on EPKK roll ja ülesanded EL-i kontekstis pidevalt muutuvad ning ka organisatsioon muutub ja areneb vastavalt aja vajadustele.

 19. Fremtidens forstæder. Landskabets nye rolle

  Braae, Ellen Marie

  og arbejder med forholdet mellem det bebyggede og det ubebyggede i det urbane landskab, er under kraftig forandring. Disse relationer er komplekse og en helt overordnet præmis for dette fokusskifte er, at byplanlægning i dag er blevet til byudvikling eller -transformation, hvilket betyder...... på, at den formår at udgøre en fællesnævner for flere, grundlæggende byudviklingsmæssige designaspekter, nemlig som form, proces og praksis: 1. Landskabets rolle som form: de åbne rums konstituerende rolle. 2. Landskabets rolle som proces: økologi og foranderlighed. 3. Landskabets rolle som praksis...

 20. Toome : Ansipi roll 1988. aasta meeleavalduse ajal oli null

  2007-01-01

  Omaaegse EKP keskkomitee ideoloogiasekretäri Indrek Toome sõnul oli 2. veebr. 1988. aastal Tartus toimunud meeleavalduse mahasurumine vabariiklik operatsioon ja praeguse peaministri Andrus Ansipi roll selles oli seetõttu olematu

 1. Roll Forming of AHSS: Numerical Simulation and Investigation of Effects of Main Process Parameters on Quality

  Salonitis, Konstantinos; Paralikas, John; Chryssolouris, George

  The roll forming process is one of the main processes of producing straight profiles in many industrial sectors. The introduction of Advanced High Strength Steels (AHSS), such as the DP and TRIP-series, into the production of roll-formed profiles has emerged new challenges. The combination of a higher yield strength with a lower total elongation of AHSS, brings new challenges to the roll forming process. In the current study, the numerical simulation of a V-section profile has been implemented. The effect of the main process parameters, such as the roll forming line velocity, rolls inter-distance, roll gap and rolls diameter on quality characteristics is investigated.

 2. Effect of Rolling Massage on Particle Moving Behaviour in Blood Vessels

  YI Hou-Hui; FAN Li-Juan; YANG Xiao-Feng; CHEN Yan-Yan

  2008-01-01

  The rolling massage manipulation is a classic Chinese massage, which is expected to eliminate many diseases.Here the effect of the rolling massage on the particle moving property in the blood vessels under the rolling massage manipulation is studied by the lattice Boltzmann simulation. The simulation results show that the particle moving behaviour depends on the rolling velocity, the distance between particle position and rolling position. The average values, including particle translational velocity and angular velocity, increase as the rolling velocity increases almost linearly. The result is helpful to understand the mechanism of the massage and develop the rolling techniques.

 3. Computer simulation of rolling wear on bionic non-smooth convex surfaces

  HAN Zhi-wu; LIU Zu-bin; YANG Zhuo-juan; YAN Yu-ying; REN Lu-quan

  2004-01-01

  The study of bionics has found that the skins of many burrow animals which live in soil and stone conditions have an anti wear function, and which is related to their body surfaces' non-smooth morphology. In the present study, bionic non-smooth surfaces are used in roll surface design, and roll models with convex non-smooth surfaces are developed. The rolling wear of non-smooth roll in steel rolling is simulated by the FEM software-ANSYS. The equivalent stress, the node friction stress, and the node contact pressure between the roll and the rolling piece are calculated; and the anti-wear mechanism is analyzed.

 4. Magnetically capped rolled-up nanomembranes.

  Streubel, Robert; Thurmer, Dominic J; Makarov, Denys; Kronast, Florian; Kosub, Tobias; Kravchuk, Volodymyr; Sheka, Denis D; Gaididei, Yuri; Schäfer, Rudolf; Schmidt, Oliver G

  2012-08-01

  Modifying the curvature in magnetic nanostructures is a novel and elegant way toward tailoring physical phenomena at the nanoscale, allowing one to overcome limitations apparent in planar counterparts. Here, we address curvature-driven changes of static magnetic properties in cylindrically curved magnetic segments with different radii of curvature. The curved architectures are prepared by capping nonmagnetic micrometer- and nanometer-sized rolled-up membranes with a soft-magnetic 20 nm thick permalloy (Ni(80)Fe(20)) film. A quantitative comparison between the magnetization reversal processes in caps with different diameters is given. The phase diagrams of magnetic equilibrium domain patterns (diameter versus length) are generated. For this, joint experimental, including X-ray magnetic circular dichroism photoelectron emission microscopy (XMCD-PEEM), and theoretical studies are carried out. The anisotropic magnetostatic interaction in cylindrically curved architectures originating from the thickness gradient reduces substantially the magnetostatic interaction between closely packed curved nanowires. This feature is beneficial for racetrack memory devices, since a much higher areal density might be achieved than possible with planar counterparts.

 5. A mechanism for ramified rolling circle amplification

  Smith James H

  2010-12-01

  Full Text Available Abstract Background Amplification of single-stranded DNA circles has wide utility for a variety of applications. The two-primer ramified rolling circle amplification (RAM reaction provides exponential DNA amplification under isothermal conditions, creating a regular laddered series of double-stranded DNA products. However, the molecular mechanism of the RAM reaction remains unexplained. Results A RAM reaction model predicts exponential accumulation of a double-stranded DNA product size series, and product-size ratios, that are consistent with observed RAM reaction products. The mechanism involves generation of a series of increasing size intermediate templates; those templates produce RAM products and recursively generate smaller intermediate templates. The model allows prediction of the number of rounds of circular template replication. Real-time RAM reaction data are consistent with the model. Analysis of RAM reaction products shows exponential growth limitation consistent with the model's predictions. Conclusions The model provides a rationale for the observed products of the RAM reaction, and the molecular yield among those products. Experimental results are consistent with the model.

 6. Controlled Microwave Heating Accelerates Rolling Circle Amplification.

  Takeo Yoshimura

  Full Text Available Rolling circle amplification (RCA generates single-stranded DNAs or RNA, and the diverse applications of this isothermal technique range from the sensitive detection of nucleic acids to analysis of single nucleotide polymorphisms. Microwave chemistry is widely applied to increase reaction rate as well as product yield and purity. The objectives of the present research were to apply microwave heating to RCA and indicate factors that contribute to the microwave selective heating effect. The microwave reaction temperature was strictly controlled using a microwave applicator optimized for enzymatic-scale reactions. Here, we showed that microwave-assisted RCA reactions catalyzed by either of the four thermostable DNA polymerases were accelerated over 4-folds compared with conventional RCA. Furthermore, the temperatures of the individual buffer components were specifically influenced by microwave heating. We concluded that microwave heating accelerated isothermal RCA of DNA because of the differential heating mechanisms of microwaves on the temperatures of reaction components, although the overall reaction temperatures were the same.

 7. Wheel rolling constraints and slip in mobile robots

  Shekhar, S. [Oak Ridge National Lab., TN (United States). Robotics and Process Systems Div.

  1996-06-01

  It is widely accepted that dead-reckoning based on the rolling with no-slip condition on the wheels is not a reliable method to ascertain the position and orientation of a mobile robot for any reasonable distance. The authors establish that wheel slip is inevitable under the dynamic model of motion using classical results on the accessibility and controllability in nonlinear control theory and an analytical model of rolling of two linearly elastic bodies.

 8. Microstructure–mechanical property correlation of cryo rolled Zircaloy-4

  Sarkar, Apu, E-mail: asarkar5@ncsu.edu; Murty, Korukonda L.

  2015-01-15

  The evolution of microstructure and the mechanical properties of cryo-rolled Zircaloy-4 were both investigated to understand the origin of the alloy’s strength processed at a cryogenic temperature. The correlation of dislocation density, grain size and yield stress of the rolled product indicated that an increase in dislocation density due to the suppression of dynamic recovery is the primary source of strengthening.

 9. CNPC Orders Seismic Vessel from Rolls-Royce

  2008-01-01

  @@ BGP Marine China, a subsidiary of China National Petroleum Company (CNPC), has recently ordered a seismic streamer vessel from Rolls-Royce Pie, a worldleading provider of power systems and services for use on land, at sea and in the air. The vessel, which is designed and equipped by Rolls-Royce as one of the world's most advanced seismic research vessels, is scheduled to be delivered by late 2009 or early 2010.

 10. Visually guided adjustments of body posture in the roll plane.

  Tarnutzer, A A; Bockisch, C J; Straumann, D

  2013-05-01

  Body position relative to gravity is continuously updated to prevent falls. Therefore, the brain integrates input from the otoliths, truncal graviceptors, proprioception and vision. Without visual cues estimated direction of gravity mainly depends on otolith input and becomes more variable with increasing roll-tilt. Contrary, the discrimination threshold for object orientation shows little modulation with varying roll orientation of the visual stimulus. Providing earth-stationary visual cues, this retinal input may be sufficient to perform self-adjustment tasks successfully, with resulting variability being independent of whole-body roll orientation. We compared conditions with informative (earth-fixed) and non-informative (body-fixed) visual cues. If the brain uses exclusively retinal input (if earth-stationary) to solve the task, trial-to-trial variability will be independent from the subject's roll orientation. Alternatively, central integration of both retinal (earth-fixed) and extra-retinal inputs will lead to increasing variability when roll-tilted. Subjects, seated on a motorized chair, were instructed to (1) align themselves parallel to an earth-fixed line oriented earth-vertical or roll-tilted 75° clockwise; (2) move a body-fixed line (aligned with the body-longitudinal axis or roll-tilted 75° counter-clockwise to it) by adjusting their body position until the line was perceived earth-vertical. At 75° right-ear-down position, variability increased significantly (p importance of earth-stable visual cues when estimates of gravity become more variable with increasing whole-body roll.

 11. An adaptive algorithm for pass adaptation in plate rolling

  2002-01-01

  A new algorithm for pass adaptation in plate rolling is developed to improve thickness accuracy of plate products. The feature of the algorithm is that it uses the measured data rather than the schedule calculated data in adaptation, which leads to notable improvementin prediction accuracy of the rolling parameters and thickness accuracy of products can be improved accordingly. Results show that this adaptive algorithm is effective in practice.

 12. An adaptive algorithm for pass adaptation in plate rolling

  ZhichunMu; WeimingLi; 等

  2002-01-01

  A new algorithm for pass adaptation in plate rolling is developed to improve thickness accuracy of plate products.The feature of the algorithm is that it uses the measured data rather than the schedule calculated data in adaptation,which leads to notable improvement in prediction accuracy of the rolling parmeters and thickness accuracy of products can be improved accordingly.Results show that this adaptive algorithm is effective in practice.

 13. Research on Rolling Load Distribution Method based on Data Mining

  ZHANG Yan-hua; LIU Xiang-hua; WANG Guo-dong

  2005-01-01

  A new method of establishing rolling load distribution model was developed by online intelligent information-processing technology for plate rolling. The model combines knowledge model and mathematical model with using knowledge discovery in database (KDD) and data mining (DM) as the start. The online maintenance and optimization of the load model are realized. The effectiveness of this new method was testified by offline simulation and online application.

 14. Smart identification of roll cages through logistics chain

  Kolarovszki, Peter

  2015-01-01

  Article provides research in field of automatic identification of roll cages through radio-frequency identification technology (RFID) in terms of supply chain of particular postal-logistics operators. The ambition of this work is selection of appropriate identifier type and its placement on a roll cage. A special section is dedicated to description of the technical equipment used during measurements as well as their results from MySQL database. Article deals with relationship between the orie...

 15. Modeling for driving systems of four-high rolling mill

  贺建军; 喻寿益; 钟掘

  2002-01-01

  A modeling method for driving systems of four-high rolling mill was put forward in order to analyze the origin of rolling mill's chatter that brings about light and shade streaks on the surface of steel strip from aspect of electromechanical coupling. The process and steps of modeling method was introduced by means of an example. The correctness of the model and the feasibility of the modeling method were verified in simulation experiment.

 16. Wheel rolling constraints and slip in mobile robots

  Shekhar, S.

  1997-03-01

  It is widely accepted that dead reckoning based on the rolling with no slip condition on wheels is not a reliable method to ascertain the position and orientation of a mobile robot for any reasonable distance. We establish that wheel slip is inevitable under the dynamic model of motion using classical results on the accessibility and controllability in nonlinear control theory and an analytical model of rolling of two linearly elastic bodies.

 17. Wheel rolling constraints and slip in mobile robots

  Shekhar, S.

  1997-03-01

  It is widely accepted that dead reckoning based on the rolling with no slip condition on wheels is not a reliable method to ascertain the position and orientation of a mobile robot for any reasonable distance. The author establishes that wheel slip is inevitable under the dynamic model of motion using classical results on the accessibility and controllability in nonlinear control theory and an analytical model of rolling of two linearly elastic bodies.

 18. Computer-aided analysis and design of the shape rolling process for producing turbine engine airfoils

  Lahoti, G. D.; Akgerman, N.; Altan, T.

  1978-01-01

  Mild steel (AISI 1018) was selected as model cold rolling material and Ti-6A1-4V and Inconel 718 were selected as typical hot rolling and cold rolling alloys, respectively. The flow stress and workability of these alloys were characterized and friction factor at the roll/workpiece interface was determined at their respective working conditions by conducting ring tests. Computer-aided mathematical models for predicting metal flow and stresses, and for simulating the shape rolling process were developed. These models utilized the upper bound and the slab methods of analysis, and were capable of predicting the lateral spread, roll separating force, roll torque, and local stresses, strains and strain rates. This computer-aided design system was also capable of simulating the actual rolling process, and thereby designing the roll pass schedule in rolling of an airfoil or a similar shape.

 19. a Numerical Simulation of Strip Profile in a 6-HIGH Cold Rolling Mill

  Du, Xiaozhong; Yang, Quan; Lu, Cheng; Tieu, Anh Kiet; Kim, Shinil

  Shape control is always a key issue in the six-high rolling mill, in which the shifting of the intermediate roll and the work roll have been used to enhance the shape control capability. In this paper, a finite element method (FEM) model has been developed to simultaneously simulate the strip deformation and the roll stack deformation for the six-high rolling mill. The effects of the work-roll bending, the shifting of the intermediate roll and the work roll on the strip crown and edge drop are discussed in details. Results have shown that both higher bending force and more roll shifting will significantly reduce the strip crown. The edge drop is also reduced with the bending force and the roll shifting.

 20. Effect of Splice Marking on Fabric Roll Planning

  吴秀芬; 许赐亮; 陈建中

  2001-01-01

  Minimising the fabric loss during spreading can reduce the total production costs of garment manufacturing.Although marker planning is a major determinant of material utilisation, considerable savings on materials also will be made from the area of spreading loss. In the spreading process, it is general to have variance on the fabric yardage between each fabric roll, and the number of splice markings on each cutting lay is also varied. This paper aim to study how the fabric roll planning and the number of splice marks of a cutting lay will affect the material usage in the spreading process. By using a genetic algorithm approach, the amount of fabric to be saved by optimising the fabric roll sequence was derived by comparing the best arrangement and the worst arrangement of the fabric roll sequences of a cutting lay.The result of the study showed that both fabric roll planning and the number of splice marking have effect on the fabric loss. The findings could help the apparel manufacturer to reduce the fabric loss by improving the roll planning in fabric spreading.

 1. Rolling in the Higgs Model and Elliptic Functions

  Arefeva, I Ya; Volovich, I V

  2012-01-01

  Asymptotic methods in nonlinear dynamics are used usually to improve perturbation theory results in the oscillations regime. However, for some problems of nonlinear dynamics, particularly in the case of Higgs (Duffing) equation and the Friedmann cosmological equations, not only small oscillations regime is of interest but also the regime of rolling (claiming), more precisely the rolling from a top (claiming to the top). In the Friedman cosmology, where the slow rolling regime is often used, the rolling from a top (not necessary slow) is of interest too. In the present work a method for approximate solution to the Higgs equation in the rolling regime is presented. It is shown that in order to improve perturbation theory in the rolling regime it turns out to be effective not to use an expansion in trigonometric functions as it is done in case of small oscillations but use expansions in hyperbolic functions instead. This regime is investigated using the representation of the solution in terms of elliptic functio...

 2. A study of hybrid prediction method for ship parametric rolling

  周耀华; 马宁; 鲁江; 顾民

  2016-01-01

  The parametric rolling (PR) in the head or following waves has been considered as one of the main stability failure modes in the development of the 2nd generation Intact Stability criterion by the International Maritime Organization (IMO). According to previous studies, the estimation methods of the roll damping affect the prediction of the PR significantly, and most of them are based on experiment data or Ikeda’s empirical formula. The accuracy of the estimation method for the roll damping could be a key aspect for the validity of its prediction for the full scale ship. In this research, a hybrid prediction method is developed for the numerical prediction of the parametric rolling when experiment data are not available for the roll damping. Comparison study is also carried out between the hybrid method and a nonlinear dynamics method, where the roll damping is estimated by the simplified Ikeda’s method and the direct CFD prediction method in a direct non-linear simulation based on the 3-D CFD approach in the model scale. It is shown that the results of the hybrid method are in satisfactory agreements with the model experiment results, and the method can be used for analysis especially at the early design stage where experiment data are often not available.

 3. Analysis of leukocyte rolling in vivo and in vitro.

  Sperandio, Markus; Pickard, John; Unnikrishnan, Sunil; Acton, Scott T; Ley, Klaus

  2006-01-01

  Leukocyte rolling is an important step for the successful recruitment of leukocytes from blood to tissues mediated by a specialized group of glycoproteins termed selectins. Because of the dynamic process of leukocyte rolling, binding of selectins to their respective counter-receptors (selectin ligands) needs to fulfill three major requirements: (1) rapid bond formation, (2) high tensile strength, and (3) fast dissociation rates. These criteria are perfectly met by selectins, which interact with specific carbohydrate determinants on selectin ligands. This chapter describes the theoretical background, technical requirements, and analytical tools needed to quantitatively assess leukocyte rolling in vivo and in vitro. For the in vivo setting, intravital microscopy allows the observation and recording of leukocyte rolling under different physiological and pathological conditions in almost every organ. Real-time and off-line analysis tools help to assess geometric, hemodynamic, and rolling parameters. Under in vitro conditions, flow chamber assays such as parallel plate flow chamber systems have been the mainstay to study interactions between leukocytes and adhesion molecules under flow. In this setting, adhesion molecules are immobilized on plastic, in a lipid monolayer, or presented on cultured endothelial cells on the chamber surface. Microflow chambers are available for studying leukocyte adhesion in the context of whole blood and without blood cell isolation. The microscopic observation of leukocyte rolling in different in vivo and in vitro settings has significantly contributed to our understanding of the molecular mechanisms responsible for the stepwise extravasation of leukocytes into inflamed tissues.

 4. Prediction of mechanical properties of hot rolled steel products

  P. Šimeček

  2007-01-01

  Full Text Available Purpose: Model for prediction of mechanical properties of rolled steel products after final cooling from exitrolling temperature is one of the basic component of any software for complex computer simulation of rollingtechnologies. Theoretical background and implementation of such software tool is described.Design/methodology/approach: After calculation of cooling curves by any technology dependent Shell thesoftware tool MECHP can be called to predict CCT Diagram from current chemical composition of steel andinitial properties of deformed austenite first than structure shares (percentage of ferrite, pearlite, bainite andmartensite resulting from austenite decomposition process for given cooling curve and finally mechanicalproperties of final product after cooling (hardness, yield stress, tensile strength are calculated. Implementationof MECHP tool into the software RollFEM3D for 3D Finite Elements Method simulation of rolling processesis presented.Findings: Comparison of MECHP calculations with measured process data (water cooling and subsequent aircooling of hot rolled narrow plate and wire shows correspondence that is satisfactory for using in control ofprocess cooling technology.Practical implications: Results of verification showed that the software tool MECHP is implementable asa postprocessor into off-line rolling process simulation software or can be used as a mechanical propertiespredictor in software for on-line control of cooling.Originality/value: Developing of technology independent Library solving the problem of final mechanicalproperties prediction for various kinds of rolling technologies.

 5. Fatigue Life Analysis of Rolling Bearings Based on Quasistatic Modeling

  Wei Guo

  2015-01-01

  Full Text Available Rolling bearings are widely used in aeroengine, machine tool spindles, locomotive wheelset, and so forth. Rolling bearings are usually the weakest components that influence the remaining life of the whole machine. In this paper, a fatigue life prediction method is proposed based on quasistatic modeling of rolling bearings. With consideration of radial centrifugal expansion and thermal deformations on the geometric displacement in the bearings, the Jones’ bearing model is updated, which can predict the contact angle, deformation, and load between rolling elements and bearing raceways more accurately. Based on Hertz contact theory and contact mechanics, the contact stress field between rolling elements and raceways is calculated. A coupling model of fatigue life and damage for rolling bearings is given and verified through accelerated life test. Afterwards, the variation of bearing life is investigated under different working conditions, that is, axial load, radial load, and rotational speed. The results suggested that the working condition had a great influence on fatigue life of bearing parts and the order in which the damage appears on bearing parts.

 6. Twisting, Rolling Motions, and Helicity in Prominence Eruptions

  McKillop, Sean; Miralles, Mari Paz; Murphy, Nicholas A.; McCauley, Patrick; Su, Yingna

  2015-04-01

  Panasenco et al. [1] report observations of several CMEs that display a rolling motion about the axis of the erupting prominence. Murphy et al. [2] present simulations of line-tied asymmetric magnetic reconnection that make a falsifiable prediction regarding the handedness of rolling motions of flux ropes during solar eruptions. Mass motions in prominence eruptions tend to be complicated and characterizing these motions is a challenge. We use the AIA filament eruption catalog [3] as a source for finding events. If rolling motions are detected then we will investigate the handedness prediction. We use magnetograms from HMI to determine the strength and asymmetric properties of the photospheric magnetic field in the regions of interest and will use AIA observations to determine the handedness of the rolling motions. We then compare the photospheric magnetic information with the handedness to determine if there is a relationship between the two. We also determine the chirality of the prominences to see if there is any interesting relationship to the twist, rolling motion and/or handedness of the roll.[1] O. Panasenco, S. Martin, A. D. Joshi, & N. Srivastava, J. Atmos. Sol.-Terr. Phys., 73, 1129 (2011)[2] N. A. Murphy, M. P. Miralles, C. L. Pope, J. C. Raymond, H. D. Winter, K. K. Reeves, D. B. Seaton, A. A. van Ballegooijen, & J. Lin, ApJ, 751, 56 (2012)[3] http://aia.cfa.harvard.edu/filament/

 7. Calculation of Taper Rolling Time in Plan View Pattern Control Process

  JIAO Zhi-jie; HU Xian-lei; ZHAO Zhong; LIU Xiang-hua; WANG Guo-dong

  2006-01-01

  The forward slip model with adhesion was used to derive the formula of calculating taper rolling time. The relation between the rolling time and the taper length and the relation between the rolling time and the taper thickness can be obtained. The numerical solution for this formula was used on-site. According to the simulation result, the roll gap value should be changed linearly with rolling time.

 8. ITO-free flexible polymer solar cells: From small model devices to roll-to-roll processed large modules

  Manceau, Matthieu; Angmo, Dechan; Jørgensen, Mikkel

  2011-01-01

  Manufacturing of flexible ITO-free polymer solar cell modules by roll-to-roll methods (R2R) is described. Inverted devices with top illumination were built on a Kapton foil and an Aluminum/Chromium bi-layer system was used as electron contact. The layer structure was Kapton/Al/Cr/P3HT:PCBM/PEDOT:......Manufacturing of flexible ITO-free polymer solar cell modules by roll-to-roll methods (R2R) is described. Inverted devices with top illumination were built on a Kapton foil and an Aluminum/Chromium bi-layer system was used as electron contact. The layer structure was Kapton/Al/Cr/P3HT...

 9. A life cycle analysis of polymer solar cell modules prepared using roll-to-roll methods under ambient conditions

  Espinosa Martinez, Nieves; García-Valverde, Rafael; Urbina, Antonio

  2011-01-01

  printed. Finally the polymer solar modules were encapsulated, using a polyester barrier material. All operations except the application of ITO were carried out under ambient conditions. The life cycle analysis delivered a material inventory of the full process for a module production......A life cycle analysis was performed on a full roll-to-roll coating procedure used for the manufacture of flexible polymer solar cell modules. The process known as ProcessOne employs a polyester substrate with a sputtered layer of the transparent conductor indium-tin-oxide (ITO). The ITO film......, and an accountability of the energy embedded both in the input materials and in the production processes. Finally, upon assumption of power conversion efficiencies and lifetime for the modules, a calculation of energy pay-back time allowed us to compare this roll-to-roll manufacturing with other organic and hybrid...

 10. All polymer photovoltaics: From small inverted devices to large roll-to-roll coated and printed solar cells

  Liu, Yao; Larsen-Olsen, Thue Trofod; Zhao, Xingang

  2013-01-01

  Inverted all polymer solar cells based on a blend of a perylene diimide based polymer acceptor and a dithienosilole based polymer donor were fabricated from small area devices to roll-to-roll (R2R) coated and printed large area modules. The device performance was successfully optimized by using...... solution processibility and R2R coated and printed large area (4.2 cm 2) solar cells exhibited a PCE of 0.20%. © 2013 Elsevier B.V....

 11. Just Roll with It? Rolling Volumes vs. Discrete Issues in Open Access Library and Information Science Journals

  Jill Cirasella

  2013-08-01

  Full Text Available INTRODUCTION Articles in open access (OA journals can be published on a rolling basis, as they become ready, or in complete, discrete issues. This study examines the prevalence of and reasons for rolling volumes vs. discrete issues among scholarly OA library and information science (LIS journals based in the United States. METHODS A survey was distributed to journal editors, asking them about their publication model and their reasons for and satisfaction with that model. RESULTS Of the 21 responding journals, 12 publish in discrete issues, eight publish in rolling volumes, and one publishes in rolling volumes with an occasional special issue. Almost all editors, regardless of model, cited ease of workflow as a justification for their chosen publication model, suggesting that there is no single best workflow for all journals. However, while all rolling-volume editors reported being satisfied with their model, satisfaction was less universal among discrete-issue editors. DISCUSSION The unexpectedly high number of rolling-volume journals suggests that LIS journal editors are making forward-looking choices about publication models even though the topic has not been much addressed in the library literature. Further research is warranted; possibilities include expanding the study’s geographic scope, broadening the study to other disciplines, and investigating publication model trends across the entire scholarly OA universe. CONCLUSION Both because satisfaction is high among editors of rolling-volume journals and because readers and authors appreciate quick publication times, the rolling-volume model will likely become even more prevalent in coming years.

 12. Improvement on strip flatness of cold temper mills by modifying roll contour shape

  Xiaoyan Li; Jie Zhang; Xianlin Chen; Jianguo Cao; Haixia Li

  2004-01-01

  A study on roll gap profile (strip profile) control was accomplished in a 1700 mm single-stand temper mill. Some critical problems such as the deviation of work roll contour caused by grinding and wear, the effectiveness of work roll bending were discussed. Using a finite element model, the effects of roll contours (ground and wear) on strip profile were investigated. The roll bending effect on strip thickness was also analyzed. It is pointed out that there are some special features of flatness control in the temper mill: during temper rolling, roll deformation is slight due to small rolling load, and the loaded roll gap profile mainly depends on work roll contour, while the backup roll has a little effect on gap crown; the effect of bending force on gauge can not be ignored due to the coupling between flatness control and gauge control. A new roll contour arrangement adaptable to the mill was presented and has been put into practical production. The application of the new set of rolls showed some good results: larger crown control range of work roll bender, higher rolling stability, better strip profile and flatness quality.

 13. Development of a roll-to-roll thermal imprinting system with seamless belt-type template

  Shan, X. C.; Chen, S. H.; Mohahidin, M. Bin; Wei, J.

  2017-08-01

  Compared to conventional thermal imprinting using a flat mold, roll-to-roll (R2R) thermal imprinting using a roller mold is a high-speed, high through-put process. In an R2R thermal imprinting process, however, the contact duration between a mold and a thermoplastic substrate is extremely short. This results in insufficient heating and pressing, leading to low fidelity of the imprinted microstructures. We have developed an R2R thermal imprinting system, which allows us to extend the contact duration between the mold and substrate. This system consists of two continuous, seamless belts that are made of metal foil. Each belt is driven by an individual hot roller; at least one belt is used as an imprinting mold, another as a carrier belt. A thermoplastic film to be imprinted is sandwiched between the two belts that provide preheating, heating and pressing, holding, and cooling for demolding during imprinting, leading to extended mold-substrate contact duration and enhanced heat transfer from the belt mold to the polymer film. R2R thermal imprinting has been performed successfully and promising results have been demonstrated.

 14. Interlayer adhesion in roll-to-roll processed flexible inverted polymer solar cells

  Dupont, Stephanie R.; Oliver, Mark; Krebs, Frederik C

  2012-01-01

  The interlayer adhesion of roll-to-roll processed flexible inverted P3HT:PCBM bulk heterojunction (BHJ) polymer solar cells is reported. Poor adhesion between adjacent layers may result in loss of device performance from delamination driven by the thermomechanical stresses in the device. We...... demonstrate how a thin-film adhesion technique can be applied to flexible organic solar cells to obtain quantitative adhesion values. For the P3HT:PCBM-based BHJ polymer solar cells, the interface of the BHJ with the conductive polymer layer PEDOT:PSS was found to be the weakest. The adhesion fracture energy...... varied from 1.6 J/m2 to 0.1 J/m2 depending on the composition of the P3HT:PCBM layer. Post-deposition annealing time and temperature were shown to increase the adhesion at this interface. Additionally the PEDOT:PSS cells are compared with V2O5 cells whereby adhesive failure marked by high fracture...

 15. Direct laser interference patterning of metallic sleeves for roll-to-roll hot embossing

  Lang, Valentin; Rank, Andreas; Lasagni, Andrés. F.

  2017-03-01

  Surfaces equipped with periodic patterns with feature sizes in the micrometer, submicrometer and nanometer range present outstanding surface properties. Many of these surfaces can be found on different plants and animals. However, there are few methods capable to produce such patterns in a one-step process on relevant technological materials. Direct laser interference patterning (DLIP) provides both high resolution as well as high throughput. Recently, fabrication rates up to 1 m2·min-1 could be achieved. However, resolution was limited to a few micrometers due to typical thermal effects that arise when nanosecond pulsed laser systems are used. Therefore, this study introduces an alternative to ns-DLIP for the fabrication of multi-scaled micrometer and submicrometer structures on nickel surfaces using picosecond pulses (10 ps at a wavelength of 1064 nm). Due to the nature of the interaction process of the metallic surfaces with the ultrashort laser pulses, it was not only possible to directly transfer the shape of the interference pattern intensity distribution to the material (with spatial periods ranging from 1.5 μm to 5.7 μm), but also to selectively obtain laser induce periodic surface structures with feature sizes in the submicrometer and nanometer range. Finally, the structured nickel sleeves are utilized in a roll-to-roll hot embossing unit for structuring of polymer foils. Processing speeds up to 25 m·min-1 are reported.

 16. Multivariable passive RFID vapor sensors: roll-to-roll fabrication on a flexible substrate.

  Potyrailo, Radislav A; Burns, Andrew; Surman, Cheryl; Lee, D J; McGinniss, Edward

  2012-06-21

  We demonstrate roll-to-roll (R2R) fabrication of highly selective, battery-free radio frequency identification (RFID) sensors on a flexible polyethylene terephthalate (PET) polymeric substrate. Selectivity of our developed RFID sensors is provided by measurements of their resonance impedance spectra, followed by the multivariate analysis of spectral features, and correlation of these spectral features to the concentrations of vapors of interest. The multivariate analysis of spectral features also provides the ability for the rejection of ambient interferences. As a demonstration of our R2R fabrication process, we employed polyetherurethane (PEUT) as a "classic" sensing material, extruded this sensing material as 25, 75, and 125-μm thick films, and thermally laminated the films onto RFID inlays, rapidly producing approximately 5000 vapor sensors. We further tested these RFID vapor sensors for their response selectivity toward several model vapors such as toluene, acetone, and ethanol as well as water vapor as an abundant interferent. Our RFID sensing concept features 16-bit resolution provided by the sensor reader, granting a highly desired independence from costly proprietary RFID memory chips with a low-resolution analog input. Future steps are being planned for field-testing of these sensors in numerous conditions.

 17. Roll-to-Roll Solution-Processible Small-Molecule OLEDs

  Liu, Jie Jerry

  2012-07-31

  The objective of this program is to develop key knowledge and make critical connections between technologies needed to enable low-cost manufacturing of OLED lighting products. In particular, the program was intended to demonstrate the feasibility of making high performance Small-Molecule OLEDs (SM-OLED) using a roll-to-roll (R2R) wet-coating technique by addressing the following technical risks (1) Whether the wet-coating technique can provide high performance OLEDs, (2) Whether SM-OLED can be made in a R2R manner, (3) What are the requirements for coating equipment, and (4) Whether R2R OLEDs can have the same performance as the lab controls. The program has been managed and executed according to the Program Management Plan (PMP) that was first developed at the beginning of the program and further revised accordingly as the program progressed. Significant progress and risk reductions have been accomplished by the end of the program. Specific achievements include: (1) Demonstrated that wet-coating can provide OLEDs with high LPW and long lifetime; (2) Demonstrated R2R OLEDs can be as efficient as batch controls (Figure 1) (3) Developed & validated basic designs for key equipment necessary for R2R SM-OLEDs; (4) Developed know-hows & specifications on materials & ink formulations critical to wetcoating; (5) Developed key R2R processes for each OLED layer (6) Identified key materials and components such as flexible barrier substrates necessary for R2R OLEDs.

 18. Reduced Blood Coagulation on Roll-to-Roll, Shrink-Induced Superhydrophobic Plastics.

  Nokes, Jolie M; Liedert, Ralph; Kim, Monica Y; Siddiqui, Ali; Chu, Michael; Lee, Eugene K; Khine, Michelle

  2016-03-09

  The unique antiwetting properties of superhydrophobic (SH) surfaces prevent the adhesion of water and bodily fluids, including blood, urine, and saliva. While typical manufacturable approaches to create SH surfaces rely on chemical and structural modifications, such approaches are expensive, require postprocessing, and are often not biocompatible. By contrast, it is demonstrated that purely structural SH features are easily formed using high throughput roll-to-roll (R2R) manufacturing by shrinking a prestressed thermoplastic with a thin, stiff layer of silver and calcium. These features are subsequently embossed into any commercially available and Food and Drug Administration (FDA)-approved plastic. The R2R SH surfaces have contact angles >150° and contact angle hysteresis 4200× reduction of blood residue area compared to the nonstructured controls of the same material. In addition, blood clotting is reduced >5× using whole blood directly from the patient. Furthermore, these surfaces can be easily configured into 3D shapes, as demonstrated with SH tubes. With the simple scale-up production and the eliminated need for anticoagulants to prevent clotting, the proposed conformable SH surfaces can be impactful for a wide range of medical tools, including catheters and microfluidic channels.

 19. Roll-to-roll embedded conductive structures integrated into organic photovoltaic devices.

  van de Wiel, H J; Galagan, Y; van Lammeren, T J; de Riet, J F J; Gilot, J; Nagelkerke, M G M; Lelieveld, R H C A T; Shanmugam, S; Pagudala, A; Hui, D; Groen, W A

  2013-12-06

  Highly conductive screen printed metallic (silver) structures (current collecting grids) combined with poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrene sulfonate) (PEDOT:PSS) are a viable replacement for indium tin oxide (ITO) and inkjet printed silver as transparent electrode materials. To provide successful integration into organic photovoltaic (OPV) devices, screen printed silver current collecting grids should be embedded into a substrate to avoid topology issues. In this study micron-thick conductive structures are embedded and integrated into OPV devices. The embedded structures are produced roll-to-roll with optimized process settings and materials. Topology measurements show that the embedded grids are well suited for integration into OPV devices since the surface is almost without spikes and has low surface roughness. JV measurements of OPV devices with embedded structures on a polyethylene terephthalate/silicon nitride (PET/SiN) substrate show an efficiency of 2.15%, which is significantly higher than identical flexible devices with ITO (1.02%) and inkjet printed silver (1.48%). The use of embedded screen printed silver instead of ITO and inkjet printed silver in OPV devices will allow for higher efficiency devices which can be produced with larger design and process freedom.

 20. Interlayer adhesion in roll-to-roll processed flexible inverted polymer solar cells

  Dupont, Stephanie R.

  2012-02-01

  The interlayer adhesion of roll-to-roll processed flexible inverted P3HT:PCBM bulk heterojunction (BHJ) polymer solar cells is reported. Poor adhesion between adjacent layers may result in loss of device performance from delamination driven by the thermomechanical stresses in the device. We demonstrate how a thin-film adhesion technique can be applied to flexible organic solar cells to obtain quantitative adhesion values. For the P3HT:PCBM-based BHJ polymer solar cells, the interface of the BHJ with the conductive polymer layer PEDOT:PSS was found to be the weakest. The adhesion fracture energy varied from 1.6 J/m2 to 0.1 J/m2 depending on the composition of the P3HT:PCBM layer. Post-deposition annealing time and temperature were shown to increase the adhesion at this interface. Additionally the PEDOT:PSS cells are compared with V2O5 cells whereby adhesive failure marked by high fracture energies was observed. © 2011 Elsevier B.V.