WorldWideScience

Sample records for rodzaje magnetycznych jader

 1. Evaluation of the Expression Profile of Extrapyramidal Symptoms Due to Antipsychotics by Data Mining of Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) Database.

  Kose, Eiji; Uno, Kana; Hayashi, Hiroyuki

  2017-01-01

   Typical antipsychotics are easily expressed as adverse events such as extrapyramidal symptom (EPS). On the other hand, incidence of adverse events due to atypical antipsychotics is low. Therefore, currently, atypical antipsychotics are widely used to treat schizophrenia. However, it has been reported that there is no difference in the frequency of EPS in atypical and typical antipsychotics. This study aimed to evaluate the expression profile of EPS in atypical and typical antipsychotics treatment using the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database. We analyzed reports of EPS in the JADER database and calculated the reporting odds ratio (ROR) of antipsychotics potentially associated with EPS. We applied the Weibull shape parameter to time-to-event data in the JADER database. Consequently, there was little information to distinguish between the ROR of atypical and typical antipsychotics. A significant difference related to the time of onset of EPS in both antipsychotics was not recognized. However, when comparing each drug, Paliperidone, Perospirone, Blonanserin, and Aripiprazole were relatively developed as EPS in the early stage. On the other hand, Risperidone, Clozapine, Olanzapine, and Quetiapine were developed as EPS not only at an early stage but also after long-term use. In addition, this finding was suggested from the result of the cumulative incidence of EPS in each drug and of the time-to-onset analysis using Weibull distribution. These findings may contribute to future clinical practice because we revealed the expression profile of EPS in treatment with atypical and typical antipsychotics.

 2. [Evaluation of the association between the use of oral anti-hyperglycemic agents and hypoglycemia in Japan by data mining of the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database].

  Umetsu, Ryogo; Nishibata, Yuri; Abe, Junko; Suzuki, Yukiya; Hara, Hideaki; Nagasawa, Hideko; Kinosada, Yasutomi; Nakamura, Mitsuhiro

  2014-01-01

  Hypoglycemia due to treatment with oral anti-hyperglycemic agents (OHAs) is a major clinical problem in patients with type 2 diabetes mellitus. The aim of the present study was to evaluate the risk of hypoglycemia due to OHA use by using the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database. To this end, reports of hypoglycemia events included in the JADER database between 2004 and 2012 were analyzed by calculating the reporting odds ratio (OR). The Medical Dictionary for Regulatory Activities Preferred Terms was used to identify hypoglycemia; 254392 reports were found in the JADER database, of which 13269 were excluded because the age and sex of the patient were not reported. Finally, 241123 reports were analyzed. Among OHAs, sulfonylureas showed the highest adjusted OR (adjusted OR, 10.13; 95% confidence interval, 9.08-11.26). The adjusted ORs for meglitinides, biguanide, thiazolidinedione, alpha-glucosidase inhibitors, and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors were significantly lower than that of sulfonylureas. The adjusted OR of meglitinides (3.17; 95% confidence interval, 2.23-4.36) was significantly higher than that of alpha-glucosidase inhibitors or thiazolidinedione. We observed no difference between the adjusted ORs for biguanide, thiazolidinedione, alpha-glucosidase inhibitors, and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Data mining of the JADER database was useful for analyzing OHA-associated hypoglycemia events. The results of our study suggested a low risk of hypoglycemia associated with biguanide, thiazolidinedione, alpha-glucosidase inhibitors, and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in clinical practice.

 3. Association between Selective Beta-adrenergic Drugs and Blood Pressure Elevation: Data Mining of the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) Database.

  Ohyama, Katsuhiro; Inoue, Michiko

  2016-01-01

  Selective beta-adrenergic drugs are used clinically to treat various diseases. Because of imperfect receptor selectivity, beta-adrenergic drugs cause some adverse drug events by stimulating other adrenergic receptors. To examine the association between selective beta-adrenergic drugs and blood pressure elevation, we reviewed the Japanese Adverse Drug Event Reports (JADERs) submitted to the Japan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. We used the Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) Preferred Terms extracted from Standardized MedDRA queries for hypertension to identify events related to blood pressure elevation. Spontaneous adverse event reports from April 2004 through May 2015 in JADERs, a data mining algorithm, and the reporting odds ratio (ROR) were used for quantitative signal detection, and assessed by the case/non-case method. Safety signals are considered significant if the ROR estimates and lower bound of the 95% confidence interval (CI) exceed 1. A total of 2021 reports were included in this study. Among the nine drugs examined, significant signals were found, based on the 95%CI for salbutamol (ROR: 9.94, 95%CI: 3.09-31.93) and mirabegron (ROR: 7.52, 95%CI: 4.89-11.55). The results of this study indicate that some selective beta-adrenergic drugs are associated with blood pressure elevation. Considering the frequency of their indications, attention should be paid to their use in elderly patients to avoid adverse events.

 4. A Pharmacovigilance Approach for Post-Marketing in Japan Using the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER Database and Association Analysis.

  Masakazu Fujiwara

  Full Text Available Rapid dissemination of information regarding adverse drug reactions is a key aspect for improving pharmacovigilance. There is a possibility that unknown adverse drug reactions will become apparent through post-marketing administration. Currently, although there have been studies evaluating the relationships between a drug and adverse drug reactions using the JADER database which collects reported spontaneous adverse drug reactions, an efficient approach to assess the association between adverse drug reactions of drugs with the same indications as well as the influence of demographics (e.g. gender has not been proposed.We utilized the REAC and DEMO tables from the May 2015 version of JADER for patients taking antidepressant drugs (SSRI, SNRI, and NaSSA. We evaluated the associations using association analyses with an apriori algorithm. Support, confidence, lift, and conviction were used as indicators for associations. The highest score in adverse drug reactions for SSRI was obtained for "aspartate aminotransferase increased", "alanine aminotransferase increased", with values of 0.0059, 0.93, 135.5, and 13.9 for support, confidence, lift and conviction, respectively. For SNRI, "international normalized ratio increased", "drug interaction" were observed with 0.0064, 1.00, 71.9, and NA. For NaSSA, "anxiety", "irritability" were observed with 0.0058, 0.80, 49.9, and 4.9. For female taking SSRI, the highest support scores were observed in "twenties", "suicide attempt", whereas "thirties", "neuroleptic malignant syndrome" were observed for male. Second, for SNRI, "eighties", "inappropriate antidiuretic hormone secretion" were observed for female, whereas "interstitial lung disease" and "hepatitis fulminant" were for male. Finally, for NaSSA, "suicidal ideation" was for female, and "rhabdomyolysis" was for male.Different combinations of adverse drug reactions were noted between the antidepressants. In addition, the reported adverse drug reactions

 5. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania antropogenicznej emisji CO2. W pracy omówiono najważniejsze metody sekwestracji CO2 i przedstawiono krótką charakterystykę.

 6. Fryzjer czy fryzjerka? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego

  Kamasa, Victoria

  2007-01-01

  This article is a report of the results of qualitative research related to the influence of gender of a profession name on the social status of women who use this name. The subject is analyzed in two ways ? firstly quantitatively to show the connections between social status related to gender of professions names and different variables, and then qualitatively ? to show the character descriptions associated with women, who use profession names in different gender and types of attitudes observ...

 7. Influence of Annealing on the Microstructure and Magnetic Properties in Amorphous Alloys

  Pietrusiewicz P.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ izotermicznego wygrzewania na proces magnesowania w silnych polach magnetycznych amorficznego stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 w postaci taśmy. Materiał do badań wytworzono metodą szybkiego chłodzenia ciekłego stopu na miedzianym wirującym bębnie. Próbki stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 poddano dwukrotnemu wygrzewaniu: 1 w temperaturze 700 K przez 1 godzinę. 2 w temperaturze 770 K przez 3,5 godziny. Strukturę taśm w stanie po zestaleniu i po obróbce termicznej badano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Wyniki analizy rentgenowskiej wykazały, że badane taśmy były w pełni amorficzne. Pomiar krzywych M-H wykonano za pomocą magnetometru wibracyjnego. Na podstawie analizy krzywych pierwotnego namagnesowania określono rodzaj, wielkość i gęstość defektów strukturalnych występujących w badanej taśmie. Na ich podstawie stwierdzono, że po pierwszym etapie wygrzewania nastąpił rozpad defektów liniowych (pseudodyslokacyjnych dipoli na mniejsze bardziej stabilne termodynamicznie defekty punktowe, których obecność stwierdzono również po drugim etapie wygrzewania.|

 8. Biomass as a Source of Energy in Iron Ore Agglomerate Production Process

  Fröhlichová M.

  2014-06-01

  Full Text Available Artykuł zawiera charakterystykę wybranych rodzajów biomasy, które mogą być uznane jako paliwo alternatywne w produkcji aglomeratów rudy żelaza. Wyselekcjonowane rodzaje biomasy poddano ocenie za pomocą analizy chemicznej, rentgenowskiej analizy fazowej oraz analizy mikroskopowej z użyciem kamery mikroskopu Olympus BX 51. Scharakteryzowano również strukturę, skład chemiczny i skład chemiczny popiołu biomasy. Uzyskane dane porównano z danymi dotyczącymi koksiku i na podstawie otrzymanych wyników opracowano wnioski odnośnie do możliwości korzystania z wybranych rodzajów biomasy jako paliwa alternatywnego w procesie produkcji aglomeratu rudy żelaza.

 9. [Methodology for Estimating the Risk of Adverse Drug Reactions in Pregnant Women: Analysis of the Japanese Adverse Drug Event Report Database].

  Sakai, Takamasa; Ohtsu, Fumiko; Sekiya, Yasuaki; Mori, Chiyo; Sakata, Hiroshi; Goto, Nobuyuki

  2016-01-01

  Safety information regarding drug use during pregnancy is insufficient. The present study aimed to establish an optimal signal detection method to identify adverse drug reactions in pregnant women and to evaluate information in the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database between April 2004 and November 2014. We identified reports on pregnant women using the Standardised MedDRA Queries. We calculated the proportional reporting ratio (PRR) and reporting odds ratio (ROR) of the risk factors for the two known risks of antithyroid drugs and methimazole (MMI) embryopathy, and ritodrine and fetal/infant cardiovascular events. The PRR and ROR values differed between all reports in the JADER database and those on pregnant women, affecting whether signal detection criteria were met. Therefore we considered that reports on pregnant women should be used when risks associated with pregnancy were determined using signal detection. Analyses of MMI embryopathy revealed MMI signals [PRR, 159.7; ROR, 669.9; 95% confidence interval (CI), 282.4-1588.7] but no propylthiouracil signals (PRR, 1.98; ROR, 2.0; 95%CI, 0.3-15.4). These findings were consistent with those of reported risks. Analyses of fetal/infant cardiovascular events revealed ritodrine signals (PRR, 2.1; ROR, 2.1; 95%CI, 1.4-3.3). These findings were also consistent with reported risks. Mining the JADER database was helpful for analyzing adverse drug reactions in pregnant women.

 10. Charakterystyka tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych ze spoiwem organicznym

  Z. Pytel

  2012-12-01

  Full Text Available Referat zawiera wyniki badań tworzyw ceramicznych otrzymanych z mas plastycznych, w których składnikiem przeznaczonym doschudzania surowca ilastego były zużyte masy odlewnicze. Wprawdzie masy te pochodziły z różnych odlewni, to jednak wspólną ichcechą był rodzaj spoiwa wykorzystywanego do ich przygotowania. Spoiwa te należały do grupy spoiw organicznych, opartych nażywicach furanowych lub fenolowo-formaldehydowych. Ze względu na potencjalną możliwość emisji do atmosfery szkodliwychsubstancji gazowych w postaci wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA, mogących się uwalniać w warunkachwysokich temperatur charakterystycznych dla procesu wypalania wyrobów ceramicznych, podjęte badania stanowią próbę utylizacjijednego z najbardziej niebezpiecznych rodzajów zużytych mas odlewniczych.Koncepcja badań przewiduje otrzymanie zasadniczo dwóch rodzajów tworzyw ceramicznych. Pierwszy rodzaj stanowi tworzyworeferencyjne otrzymane z masy ceramicznej, w której rolę dodatku schudzającego surowiec ilasty spełnia tradycyjny dodatek w postacipiasku kwarcowego pochodzenia naturalnego. Drugi rodzaj stanowią tworzywa eksperymentalne otrzymywane również z masceramicznych, lecz w tym przypadku dodatkiem schudzającym był materiał krzemionkowy otrzymany w wyniku odpowiedniegoprzetworzenia zużytych mas odlewniczych zawierających pozostałości spoiw organicznych, wprowadzany w ekwiwalentnej ilościw stosunku do piasku kwarcowego. Ocenę przydatności tego rodzaju surowca wtórnego we wspomnianym kierunku utylizacji,przeprowadzono w oparciu o wynik analizy porównawczej obu rodzajów tworzyw, obejmującej swym zakresem ich podstawowe cechyużytkowe oraz wybrane elementy mikrostruktury. Uzyskane wyniki badań świadczą o braku negatywnego oddziaływania na środowiskonaturalne związane z potencjalną możliwością emisji WWA w trakcie produkcji tworzyw ceramicznych z udziałem zużytych masodlewniczych zawieraj

 11. Modern trends of using ceramic cores for aerospace and IGT sector

  Karafa, Pavel

  2014-01-01

  Bakalářská práce pojednává o výrobním procesu a aplikacích keramických jader pro použití ve slévárnách přesného lití. Tato keramická jádra nalézají použití ve velké míře v leteckém a energetickém průmyslu pro výrobu lopatek turbín, či někdy také pro vytvoření dutin u odlitků, jež nelze jinými metodami vytvořit. Samostatná úloha keramických jader popisovaných v práci spočívá ve vytvoření chladících kanálků uvnitř těla lopatky pro zdokonalení pracovního chodu turbíny. Práce v úvodu stručně popi...

 12. Od bazy bibliograficznej do pe?notekstowej ? wsp??praca og?lnopolskiego Konsorcjum BazTech

  2015-01-01

  W artykule przedstawiono baz? BazTech indeksuj?c? zawarto?? polskich czasopism technicznych. W szczeg?lno?ci om?wiono: zas?b bazy, rodzaje rekord?w, sposoby dost?pu i prezentacji zawartych w bazie informacji. Om?wiono etapy przekszta?cania bazy z bibliograficznej-abstraktowej w pe?notekstow?. Zaprezentowano tw?rc?w bazy czyli wsp??pracuj?ce, od prawie 20 lat, tworz?ce Konsorcjum BazTech, biblioteki wy?szych uczelni technicznych i instytut?w naukowych. The article presents the BazTech da...

 13. Effect of database profile variation on drug safety assessment: an analysis of spontaneous adverse event reports of Japanese cases

  Nomura K

  2015-06-01

  Full Text Available Kaori Nomura,1 Kunihiko Takahashi,2 Yasushi Hinomura,3 Genta Kawaguchi,4 Yasuyuki Matsushita,5 Hiroko Marui,6 Tatsuhiko Anzai,7 Masayuki Hashiguchi,8 Mayumi Mochizuki8 1Division of Molecular Epidemiology, Jikei University School of Medicine, Tokyo, 2Department of Biostatistics, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, 3Japan Pharmaceutical Information Center, 4Global Pharmacovigilance, Kissei Pharmaceutical Co Ltd, Tokyo, 5Medical Affairs Department, Daiichi Sankyo Co Ltd, 6Drug Safety Division, Chugai Pharmaceutical Co Ltd, 7Data Science Center, EPS Corporation, 8Faculty of Pharmacy, Keio University, Tokyo, Japan Background: The use of a statistical approach to analyze cumulative adverse event (AE reports has been encouraged by regulatory authorities. However, data variations affect statistical analyses (eg, signal detection. Further, differences in regulations, social issues, and health care systems can cause variations in AE data. The present study examined similarities and differences between two publicly available databases, ie, the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER database and the US Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS, and how they affect signal detection.Methods: Two AE data sources from 2010 were examined, ie, JADER cases (JP and Japanese cases extracted from the FAERS (FAERS-JP. Three methods for signals of disproportionate reporting, ie, the reporting odds ratio, Bayesian confidence propagation neural network, and Gamma Poisson Shrinker (GPS, were used on drug-event combinations for three substances frequently recorded in both systems.Results: The two databases showed similar elements of AE reports, but no option was provided for a shareable case identifier. The average number of AEs per case was 1.6±1.3 (maximum 37 in the JP and 3.3±3.5 (maximum 62 in the FAERS-JP. Between 5% and 57% of all AEs were signaled by three quantitative methods for etanercept, infliximab, and

 14. Evaluation of thromboembolic events in cancer patients receiving bevacizumab according to the Japanese Adverse Drug Event Report database.

  Matsumura, Chikako; Chisaki, Yugo; Sakimoto, Satoko; Sakae, Honoka; Yano, Yoshitaka

  2016-11-17

  We aimed to examine the risk factors, time of onset, incidence rates, and outcomes of thromboembolic events induced by bevacizumab in patients with cancer using the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database of the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. Adverse event data recorded in the JADER database between January 2004 and January 2015 were used. After screening the data using the generic drug name bevacizumab, patient data were classified into two groups by age and five groups by cancer type. The histories of disorders were also categorized. Arterial thromboembolic event and venous thromboembolic event were classified as "favorable" or "unfavorable" outcomes. In total, 6076 patients were reported to have developed adverse events during the sample period, of which 233 and 453 developed arterial thromboembolic event and venous thromboembolic event, respectively. Logistic analysis suggested that the presence of cancer was a significant risk factor for both arterial thromboembolic event and venous thromboembolic event. Age (≥70 years), histories of either hypertension or diabetes mellitus were also risk factors for arterial thromboembolic event. Median cumulative times of onset for arterial thromboembolic event and venous thromboembolic event were 60 and 80 days, respectively, and were not significantly different by the log-rank test. By the chi-square test, the rate of unfavorable outcomes was found to be higher after developing arterial thromboembolic event than after venous thromboembolic event. Thromboembolism is a leading cause of mortality in patients with cancer. Patients should be monitored for the symptoms of thromboembolic events right from the initial stages of bevacizumab treatment. © The Author(s) 2016.

 15. Endometrioza – rozpoznanie, leczenie według współczesnych rekomendacji

  Krzysztof Szyłło

  2011-12-01

  Full Text Available Złożona i nie do końca poznana etiopatogeneza endometriozy powoduje, że brakuje skutecznej diagnostykii leczenia choroby. Silne i przewlekłe dolegliwości bólowe podbrzusza, bolesne miesiączki, bolesne współżycieoraz niemożność posiadania potomstwa znacznie pogarszają fizyczny i psychiczny komfort życia. Brak skutecznychmetod laboratoryjnych w rozpoznawaniu endometriozy zmusza do inwazyjnej diagnostyki laparoskopowej.Rodzaj leczenia najczęściej uzależniony jest od występowania dolegliwości bólowych u pacjentki lub niepłodnościzwiązanej z endometriozą. Autorzy podejmują próbę usystematyzowania zasad rozpoznawania oraz leczeniaendometriozy na podstawie aktualnych zaleceń towarzystw ginekologicznych.

 16. Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite Composites

  Bochenek D.

  2013-12-01

  Full Text Available W niniejszej pracy otrzymano bezołowiowy ceramiczny kompozyt 0.9BaFe0.5Nbo.503-0. lNiosZnosF^Ot (BFN-NZF o właściwościach ferroelektromagnetycznych. Ceramiczny proszek kompozytowy otrzymano na bazie prostych tlenków Fe2C>3. Nb20s? ZnO i NiO oraz węglanu baru BaCC>3. Skład kompozytu został dobrany w taki sposób, aby stosunek składników BFN i NZF wynosił 90:10. Syntezę składników kompozytu BFN-NZF przeprowadzono metodą kalcynacji proszków. Końcowe zagęszczanie syntetyzowanego proszku zostało przeprowadzone metodą spiekania swobodnego. Zostały przeprowadzone badania XRD. mikrostrukturalne. EDS oraz właściwości dielektrycznych. Dla porównania ce- ramiki BFN i kompozytu BFN-NZF przeprowadzono temperaturowe i częstotliwościowe badania impedancyjne. Zjawiska relaksacyjne obserwowano w temperaturze powyżej 235°C w BFN ceramiki i powyżej 150°C w BFN-NZF kompozytu. Uzy- skane rezultaty badań wskazują na współistnienie ferroelektrycznych i magnetycznych właściwości. Właściwości otrzymanych kompozytów dają możliwość wykorzystania ich do budowy przetworników magnetoelektrycznych.

 17. Drug-induced gingival hyperplasia: a retrospective study using spontaneous reporting system databases.

  Hatahira, Haruna; Abe, Junko; Hane, Yuuki; Matsui, Toshinobu; Sasaoka, Sayaka; Motooka, Yumi; Hasegawa, Shiori; Fukuda, Akiho; Naganuma, Misa; Ohmori, Tomofumi; Kinosada, Yasutomi; Nakamura, Mitsuhiro

  2017-01-01

  Drug-induced gingival hyperplasia (DIGH) causes problems with chewing, aesthetics, and pronunciation, and leads to the deterioration of the patient's quality of life (QOL). Thus, the aim of this study was to evaluate the incidence of DIGH using spontaneous reporting system (SRS) databases. We analyzed reports of DIGH from SRS databases and calculated the reporting odds ratios (RORs) of suspected drugs (immunosuppressants, calcium channel blockers, and anticonvulsants). The SRS databases used were the US Food and Drug Administration (FDA) Adverse Event Reporting System (FAERS) and the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database. With the data, we evaluated the time-to-onset profile and the hazard type using the Weibull shape parameter (WSP). Furthermore, we used the association rule mining technique to discover undetected relationships such as possible risk factors. The FAERS contained 5,821,716 reports. The RORs (95% confidence interval: CI) for cyclosporine, everolimus, sirolimus, mycophenolate mofetil, amlodipine, nifedipine, carbamazepine, clobazam, levetiracetam, phenobarbital, phenytoin, primidone, topiramate, and valproic acid, were 39.4 (95% CI: 30.3-51.2), 4.2 (1.7-10.0), 6.6 (2.5-17.7), 13.1 (7.2-23.2), 94.8 (80.0-112.9), 57.9 (35.7-94.0), 15.1 (10.3-22.3), 65.4 (33.8-126.7), 6.5 (3.6-11.8), 19.7 (8.8-44.0), 65.4 (52.4-82.9), 56.5 (21.1-151.7), 2.9 (1.1-7.7), and 17.5 (12.6-24.4), respectively. The JADER database contained 430,587 reports. The median time-to-onset of gingival hyperplasia values for immunosuppressants, calcium channel blockers, and anticonvulsants use were 71, 262, and 37 days, respectively. Furthermore, the 95% CI of the WSP β for anticonvulsants was over and excluded 1, which meant that they were wear-out failure type. Our results suggest that DIGH monitoring of patients administered immunosuppressants, calcium channel blockers, or anticonvulsants is important. We demonstrated the potential risk of DIGH following the long

 18. [Analysis of Spontaneously Reported Adverse Events].

  Nakamura, Mitsuhiro

  2016-01-01

  Observational study is necessary for the evaluation of drug effectiveness in clinical practice. In recent years, the use of spontaneous reporting systems (SRS) for adverse drug reactions has increased and they have become an important resource for regulatory science. SRS, being the largest and most well-known databases worldwide, are one of the primary tools used for postmarketing surveillance and pharmacovigilance. To analyze SRS, the US Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS) and the Japanese Adverse Drug Event Report Database (JADER) are reviewed. Authorized pharmacovigilance algorithms were used for signal detection, including the reporting odds ratio. An SRS is a passive reporting database and is therefore subject to numerous sources of selection bias, including overreporting, underreporting, and a lack of a denominator. Despite the inherent limitations of spontaneous reporting, SRS databases are a rich resource and data mining index that provide powerful means of identifying potential associations between drugs and their adverse effects. Our results, which are based on the evaluation of SRS databases, provide essential knowledge that could improve our understanding of clinical issues.

 19. Mikrobiologiczna jakość powietrza w obiektach inwentarskich gospodarstw rolnych

  Dariusz Ropek

  2016-09-01

  Full Text Available W obiektach inwentarskich często powstaje specyficzny mikroklimat stwarzający odpowiednie warunki dla zasiedlenia i życia różnorodnych mikroorganizmów. Z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego obecność bakterii nawet potencjalnie patogennych, a w szczególności grzybów i ich produktów metabolicznych może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka oraz egzystencji zwierząt hodowlanych. Celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w budynkach inwentarskich w gospodarstwach rolnych. Pomiary aerozolu biologicznego wykonywano w obiektach inwentarskich takich jak obory, stodoła, kurnik i budynek spichlerza. Próbki powietrza pobierano przy użyciu 6-stopniowego impaktora Andersen. W trakcie poboru próbek wykonywano także pomiary temperatury oraz wilgotności względnej powietrza przy wykorzystaniu urządzenia Kestrel 4000. Analiza ilościowa wykazała, że stężenia aerozolu biologicznego w badanych obiektach inwentarskich i gospodarczych były wyższe niż dla powietrza zewnętrznego. Najwyższe stężenia aerozolu bakteryjnego jak i grzybowego stwierdzono w oborach. Analiza jakościowa mikroorganizmów wyizolowanych z próbek powietrza wykazała, że dominującymi gatunkami w badanych obiektach były bakterie z rodzajów Staphylococcus, Micrococcus, Bacillus oraz grzyby z rodzajów Alternaria, Aspergillus, Cladosporium i Penicillium. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że najwyższe stężenia bioaerozolu występowały w obiektach, w których nagromadzone były odchody zwierząt oraz panowała w nich podwyższona wilgotność tj. powyżej wartości 70% i była niewłaściwa wentylacja.

 20. Polityka rachunkowości polskich fundacjiw świetle badań empirycznych

  Anna Kamińska-Stańczak

  2010-04-01

  Full Text Available Fundacja, jak każdy podmiot rachunkowości, ma obowiązek posiadania własnego, indywidualnego systemu rachunkowości, podporządkowanego koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu. W ramach organizacji tego systemu kierownik fundacji (zarząd ma obowiązek zatwierdzenia na piśmie stosownej dokumentacji, której rodzaje określa art. 10 ustawy o rachunkowości. W niniejszym artykule wskazano na konieczność posiadania przez fundację polityki rachunkowości i jej opisu zatwierdzonego na piśmie. Przedstawiono wyniki przepro-wadzonego badania ankietowego na temat kompletności dokumentacji przyjętych przez polskie fundacje zasad (polityki rachunkowości oraz stopnia trudności w jej sporządzeniu. Badanie wykazało, że 80% fundacji ma problemy z opracowaniem takiej dokumentacji i nie dostrzega się tu wyraźnego powiązania z jakąkolwiek cechą funda-cji (np. wiek, wielkość, rodzaj działalności. Braki w dokumentacji polityki rachunko-wości występują w 60% fundacji i najczęściej dotyczą opisu systemu ochrony danych (44% fundacji i przetwarzania danych (42% fundacji. Najbardziej niepokoi jednak brak opisu przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (29% fundacji oraz brak zakładowego planu kont (18% fundacji. Przeprowadzone badania ankietowe oraz analiza raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dowodzą, że nieprawidłowości w zakresie formułowania, dokumentowania i aktualizowania polityki rachunkowości istnieją w fundacjach od wielu lat. Rodzi to szereg obaw o stan rachunkowości w fundacjach, a także o jasność i rzetelność ich sprawozdań finansowych.

 1. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 2. Modified Ceramic Porous Materials Intended for Retention Viruses Imitating Particles from Water

  Zalewska M.

  2013-12-01

  Full Text Available Głównym celem badań było wykonanie ceramicznych tworzyw porowatych z aktywną warstwą filtracyjną, które mogłyby skutecznie usuwać z wody cząstki imitujące wirusy. Opracowano metodę otrzymywania aktywnej warstwy na powierzchni tworzywa ceramicznego oraz przeprowadzono symulację procesu filtracji. Zastosowano dyspersję polimerową odznaczającą się wielkością cząstek zbliżoną do wielkości wirusów oraz mającą ładunek ujemny w zakresie pH wody pitnej podobnie jak to jest w przypadku wirusów. W badaniach zastosowano dwa rodzaje proszków tlenku cynku. Zastosowanie ZnO jest korzystne ze względu na ich niską toksyczność oraz właściwości antybakteryjne.

 3. Rodzinne opowieści z morałem: polskie telewizyjne seriale paradokumentalne/ Family stories with a moral: Polish scripted television documentaries

  JACEK GULANOWSKI

  2013-06-01

  Full Text Available Seriale paradokumentalne to specyficzny rodzaj telewizyjnych produkcji – są to realizowane niskim kosztem udające dokumenty seriale, w których najczęściej grają statyści-amatorzy, wcielający się w role rzekomo prawdziwych osób, a same wydarzenia przedstawiane w tych produkcjach są „z życia wzięte”. Zdobywają one coraz większą popularność, zwłaszcza wśród producentów telewizyjnych, ze względu na niskie koszty produkcji. Najczęstszym tematem ich fabuły są problemy związane z życiem rodzinnym. Przesłanie tych historii pełne jest wewnętrznych sprzeczności i w rzeczywistości stanowi hołd dla ludzkiej witalności oraz jej usprawiedliwienie.

 4. Współczesne urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej górniczych wyciągów szybowych.

  Andrzej Figiel

  2016-03-01

  Full Text Available Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej są podstawowymi elementami górniczych wyciągów szybowych, umożliwiającymi skomunikowanie maszynistów maszyn wyciągowych z sygnalistami szybowymi, obsługującymi stanowiska sygnałowe w szybie. Poprawne i niezawodne działanie systemu sygnalizacji szybowej stanowi podstawę bezpiecznej eksploatacji górniczego wyciągu szybowego. Z kolei spełnienie wymagań odnośnie budowy jego podzespołów gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. W artykule przedstawiono współczesne koncepcje i konstrukcje urządzeń sygnalizacyjnych. Omówiono rodzaje pracy, pozwalające na optymalizację stosowania wyciągów szybowych w aspekcie procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych. Oddzielnie zaprezentowano proces badania urządzeń sygnalizacji szybowych w celu sprawdzenia spełniania wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

 5. Determinants of the Issuance of Put/Call Convertibles in the Non-Financial Sector of the US Market

  Kaźmierczak Damian

  2014-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest scharakteryzowanie i wykazanie różnic między emitentami zwykłych obligacji zamiennych i obligacji zamiennych z dołączoną opcją put/call. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie 379 emitentów tych instrumentów na rynku amerykańskim w latach 2002-2011 spoza sektora finansowego. Okazuje się, że decyzje o emisji put/call convertibles podejmują spółki obarczone wyższym ryzykiem inwestycyjnym, o czym świadczy m.in. wyższy poziom zadłużenia czy gorsza relacja wartości emisji to wartości aktywów trwałych. Dołączenie opcji call/put do zwykłych obligacji zamiennych ma na celu obniżenie ryzyka inwestycyjnego emitenta, co może spowodować zwiększenie popytu na ten rodzaj papierów wartościowych ze strony inwestorów.

 6. Carbidic Bainitic and Ausferritic Ductile Cast Iron

  Gumienny G.

  2013-12-01

  Full Text Available W arty kule przedstawiono nowe rodzaje żeliwa sferoidalnego z węglikami o różnej mikrostrukturze osnowy metalowej. Żeliwo to otrzymano stosując sferoidyzację metodą Inmold. zapewniającą dużą liczbę kulek grafitu i rozdrobnienie składników osnowy metalowej. Różną mikrostrukturę osnowy metalowej żeliwa otrzymywano bez stosowania obróbki cieplnej (w stanie surowym poprzez odpowiednią kombinację ilościową dodatków stopowych. Wykazano, że dodatek molibdenu, chromu, niklu i miedzi w żeliwie sferoidalnym pozwala uzyskać osnowę metalową złożoną z bainitu górnego, jego mieszaniny z dolnym lub ausferrytu w odlewach o grubości ściany 3^-25 mm. Proces krystalizacji żeliwa przedstawiono i opisano za pomocą krzywych analizy termicznej i derywacyjnej (ATD. Pokazano efekty cieplne od przemiany austenitu w stanie stałym

 7. Taxing Bitcoin Transactions Under Polish Tax Law / Opodatkowanie Obrotu Bitcoinami Na Gruncie Przepisów Polskiego Prawa Podatkowego

  Kowalski Patryk

  2015-08-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich lat można zaobserwować zjawisko cyfrowych walut - cyfrowych reprezentacji jakiejś wartości, które przekazywane są za pośrednictwem technologii informatycznej i są stosowane jako środek wymiany, ale nie mają statusu oficjalnego środka płatniczego. Jednym z rodzajów takich walut są bitcoiny, które stają się coraz popularniejsze w Europie i także w Polsce. Dlatego warto zastanowić się czy polskie prawo jest przygotowane na to zjawisko i zastanowić się jakie ewentualne problemy mogą nastąpić w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza przepisów polskich ustaw podatkowych w kontekście szeroko rozumianego obrotu bitcoinami.

 8. Czynniki determinujące wybór metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Tomasz Wnuk-Pel

  2015-11-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod budżetowania kapitałowego oraz czynników determinujących wybór tych metod w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badanie wypełnia zidentyfikowaną w literaturze lukę badawczą poprzez zweryfikowanie dwóch hipotez: H1, stwierdzającej, że dyfuzja metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, oraz H2, zgodnie z którą rodzaj działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału własnego, wielkość przedsiębiorstwa oraz wielkość budżetu inwestycyjnego mają wpływ na wybór metod oceny opłacalności inwestycji. Przeprowadzone badanie pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy 1 częściowo pozytywnie, ponieważ większość przedsiębiorstw działających w Polsce wykorzystuje NPV, analizę wrażliwości, analizę scena-riuszy oraz formalizację oceny opłacalności inwestycji. Dyfuzja metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, takich jak np. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Otrzymane rezultaty umoż-liwiają częściowo pozytywną weryfikację hipotezy 2, co oznacza, że stosowanie dwóch metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (łącznie NPV i IRR zwiększa się istotnie, kiedy firma jest finansowana kapitałem zagranicznym oraz kiedy jej budżet kapita-łowy jest duży. Pozostałe testowane zmienne niezależne (rodzaj głównej działalności i wielkość firmy nie wykazują istotnego związku z wykorzystaniem metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.

 9. The Effect of Liquid Aluminium on the Corrosion of Carbonaceous Materials

  Pietrzyk S.

  2014-06-01

  Full Text Available Podczas wielu procesów wytapiania aluminium występują bezpośrednie kontakty ciekłego metalu i materiałów węglowych stanowiących wyłożenia wanien, pieców, tygli i kadzi itp. W rezultacie zachodzą procesy tworzenia węglika glinu na powierzchni między fazowej a następnie jego roztwarzania, które są uznawane jest za jeden z najważniejszych mechanizmów powodujących zużycie powierzchni i obniżenia żywotności urządzeń, zwłaszcza w procesie elektrolizy aluminium. Niniejsza praca miała na celu bliższe poznanie początkowych etapów tworzenia AI4C3 na powierzchni granicznej aluminium/węgiel. Zbadano trzy rodzaje materiałów węglowych: amorficzne, semigrafitowe i grafitowe, w obecności oraz przy braku stopionego kriolitu. Ponieważ jest bardzo trudno zbadać warstwę AI4C3 bezpośrednio (in situ, zastosowano dwie pośrednie techniki eksperymentalne: pomiar potencjału i rezystancji elektryczjnej. Stwierdzono, iż proces powstawania węglika glinu będzie zależeć od wielu zjawisk związanych z obecnością elektrolitu (interkalacja, penetracja i rozpuszczanie, jak również od struktury materiału węglowego a zwłaszcza od obecności fazy nieuporządkowanej.

 10. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 11. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 12. Selected Polarity Determinants of Self-Esteem among Charges at Youth Detention Centers and Youth Social Therapy Centers

  Ewa Wysocka

  2017-01-01

  Full Text Available W artykule dokonano analizy społeczno-demograficznych i osobowościowych determinantów/korelatów samooceny wśród wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych (MOS. Wstępnie przeprowadzono analizę poziomu i wymiarów samooceny (samoocena ogólna niespecyficzna, globalna specyficzna, samooceny cząstkowe niespecyficzne: fizyczna, poznawczo-intelektualna, charakterologiczna, społeczno-moralna osób niedostosowanych społecznie, z wykorzystaniem metody k-średnich, najczęściej stosowanej w praktyce taksonomicznej metody grupowania. Podczas analizy wyłoniono trzy skupienia samoocen, które wstępnie określono jako: negatywne „odzwierciedlone ja” („I am the worst”, pozytywne „obronne ja” („I am the best” i „ja nieustalone – chwiejne” („Who am I”, różniące się pod względem poziomu i wewnętrznego uporządkowania poszczególnych rodzajów samoocen. Następnie analizie poddano zróżnicowanie wyłonionych skupień warunkowane miejscem zamieszkania, stosunkiem do wiary, poziomem religijności oraz nastawieniami wobec świata, własnego życia i innych ludzi.

 13.  O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych

  Joanna Dyczkowska

  2015-12-01

  Full Text Available Z punktu widzenia zachodzących zmian ważne staje się pozyskanie wiedzy o systemach rachunkowości i kontroli zarządczej z perspektywy różnych czynników mogących mieć wpływ na ich kształt. Dla nauki istotne jest prowadzenie szeroko zakrojonych długookresowych badań podstawowych w tym zakresie, odnoszących się zarówno do jednostek sektora prywatnego, jak i publicznego, co może jednoznacznie przyczynić się do stworzenia obrazu o aktualnym stanie systemów rachunkowości i kontroli zarządczej oraz kierunkach ich rozwoju. Celem tego artykułu jest uogólnienie wniosków dotyczących wpływu zróżnicowanych czynników na systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Dlatego analizowano cztery obszary: rodzaj stosowanej strategii, kulturę narodową, niepewność otoczenia oraz zintegrowane systemy informacyjne, których wpływy były najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu. Jako metodę zasto-sowano krytyczny przegląd opracowań z dziedziny rachunkowości zarządczej, w tym w szczególności wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanych obszarach i opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych. Dokonano także systematyki pojęć w odniesieniu do systemów kontroli zarządczej oraz zdefiniowano czynniki rozważane w artykule. W pracy tej przyjęto też trzy tezy, których prawdziwość udowodniono w toku analizy.

 14. Technological Innovation in the Context of Company Operation Risk / Innowacja Technologiczna w Kontekście Ryzyka Działalności Przedsiębiorstwa

  Bacior Michał

  2015-09-01

  Full Text Available Publikacja poświęcona jest problematyce innowacji technologicznych podnoszących bezpieczeństwo działalności w przemyśle wydobywczym w kontekście ryzyka działalności gospodarczej. Wskazano na różne rodzaje ryzyk występujących w tym sektorze, w szczególności zaś zaproponowano postrzeganie działań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa wydobycia kruszyw jako działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR i wykorzystania ich do kreowania wartości przedsiębiorstwa. Rozważania prowadzono w oparciu o badania nowego gazogeneratora do odspajania bloków skalnych. Na świecie wykorzystywane są różne urządzenia do odspajania bloków skalnych wykorzystujących kruszące materiały wybuchowe. Alternatywą dla tych urządzeń są urządzenia generujące energię w wyniku reakcji deflagracji mieszanin pirotechnicznych, generujących duże ilości gazów o wysokiej temperaturze i ciśnieniu powodujących odspajanie bloków skalnych od calizny, nie powodując równocześnie ani mikropęknięć ani szczelin tak w caliźnie, jak również w odspajanym bloku.

 15. Podróż, cudze cierpienie i doświadczenie historyczne: Susan Silas

  Sendyka, Roma

  2014-12-01

  Full Text Available Autorka interpretuje pracę Susan Silas Helmbrechts walk (1998-2003, szczególny cykl czterdziestu pięciu zdjęć i dołączonych do nich materiałów wizualnych oraz tekstowych zbudowany podczas przejścia trasy dwustu dwudziestu pięciu mil, które w 1945 roku musiały przebyć kobiety pędzone w marszu śmierci z Helmbrecht koło Flossenbürga do czeskich Prachatic. Wykonywane zdjęcia, napotykani ludzie, w końcu – drzewa, sama materialność drogi stają się czynnikami wytwarzania własnej, indywidualnej pamięci wydarzenia sprzed lat. Silas wybiera szczególny obiekt "z marginesów Zagłady" – zapomniane zdarzenie, które przedstawia obserwując współczesne obiekty położone wzdłuż trasy tego zdarzenia. Praca Silas pozwala przyjrzeć się krytycznie koncepcji memory landscapes (gdzie w krajobrazie umiejscawia się pamięć? i zjawisku dark tourism (czy podążanie śladami więźniarek to pielgrzymka, turystyka czy terapia?. Silas problematyzuje nie tylko kwestię pamięci, bada również rodzaje nie-pamiętania. Jej kamera zostaje zwrócona ku lokalizacjom, które można nazwać "nie-miejscami pamięci".

 16. Influence of Polycarboxylate Superplasticizers on Rheological Properties of Cement Slurries Used in Drilling Technologies / Wpływ Superplastyfikatorów Z Grupy Polikarboksylanów Na Właściwości Reologiczne Zaczynów Cementowych Stosowanych W Technologiach Wiertniczych

  Stryczek, Stanisław; Wiśniowski, Rafał; Gonet, Andrzej; Złotkowski, Albert; Ziaja, Jan

  2013-09-01

  domieszki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów, • złożony chemicznie mechanizm reakcje hydratacji zachodzące w zaczynie w funkcji czasu. Na szczególną uwagę ze względu na zapewnienie skuteczność uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zasługują domieszki uplastyczniające (plastyfikatory PL) i upłynniające (superplastyfikatory SP typu tradycyjnego oraz nowej generacji) wpływające na modyfikację oraz optymalizację cech reologicznych świeżych zaczynów uszczelniających. Przeprowadzone badania laboratoryjne miały na celu udowodnianie następującej tezy: odpowiednio dobrany rodzaj superplastyfikatorów [firmy BASF Polska Sp.z o.o. ( The Chemical Company) - Dział Domieszek do Betonu], wpływa korzystnie na parametry reologiczne zaczynu uszczelniającego sporządzanego na osnowie cementu hutniczego CEM III /A 32,5. W przeprowadzanych badaniach zmiennymi były: • rodzaj superplastyfikatora, • rodzaj cieczy zarobowej. W badaniach laboratoryjnych zastosowano następujące superplastyfikatory firmy BASF: • SKY 501, • SKY 503, • SKY 591, • ACE 430, • Glenium 115. Koncentracja superplastyfikatora w zaczynie wynosiła: 0,5% wagowo (w stosunku do masy suchego cementu). Współczynnik wodno-cementowy dla badanych zaczynów uszczelniających wynosił: 0,5. Do sporządzania zaczynów uszczelniających stosowano cement hutniczy klasy CEM III/A 32,5 N-LH/ HSR/NA - Cementownia Małogoszcz, Grupa Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy.

 17. Adverse events associated with incretin-based drugs in Japanese spontaneous reports: a mixed effects logistic regression model

  Daichi Narushima

  2016-03-01

  Full Text Available Background: Spontaneous Reporting Systems (SRSs are passive systems composed of reports of suspected Adverse Drug Events (ADEs, and are used for Pharmacovigilance (PhV, namely, drug safety surveillance. Exploration of analytical methodologies to enhance SRS-based discovery will contribute to more effective PhV. In this study, we proposed a statistical modeling approach for SRS data to address heterogeneity by a reporting time point. Furthermore, we applied this approach to analyze ADEs of incretin-based drugs such as DPP-4 inhibitors and GLP-1 receptor agonists, which are widely used to treat type 2 diabetes. Methods: SRS data were obtained from the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER database. Reported adverse events were classified according to the MedDRA High Level Terms (HLTs. A mixed effects logistic regression model was used to analyze the occurrence of each HLT. The model treated DPP-4 inhibitors, GLP-1 receptor agonists, hypoglycemic drugs, concomitant suspected drugs, age, and sex as fixed effects, while the quarterly period of reporting was treated as a random effect. Before application of the model, Fisher’s exact tests were performed for all drug-HLT combinations. Mixed effects logistic regressions were performed for the HLTs that were found to be associated with incretin-based drugs. Statistical significance was determined by a two-sided p-value <0.01 or a 99% two-sided confidence interval. Finally, the models with and without the random effect were compared based on Akaike’s Information Criteria (AIC, in which a model with a smaller AIC was considered satisfactory. Results: The analysis included 187,181 cases reported from January 2010 to March 2015. It showed that 33 HLTs, including pancreatic, gastrointestinal, and cholecystic events, were significantly associated with DPP-4 inhibitors or GLP-1 receptor agonists. In the AIC comparison, half of the HLTs reported with incretin-based drugs favored the random effect

 18. Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka

  Elżbieta Janicka

  2016-01-01

  kwestia to, czy większość dominującą można ukazać jako nieformalną instancję sprawującą rodzaj kontroli społecznej nad kompletnością Zagłady jako niemieckiej zbrodni państwowej. W centrum namysłu znajdują się także dotychczasowe funkcje kategorii świadka (bystander/onlooker, kategorii obojętności oraz koncepcji Zagłady jako traumy nieżydowskiego świadka. Funkcje te niejednokrotnie bowiem polegały na eliminacji z pola widzenia historycznego konkretu i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań. W tym sensie można mówić o koncepcji pamięci nieprzyswojonej (polskiej traumy Zagłady jako strategii przyswojenia pamięci Zagłady w sposób niezagrażający dominującej opowieści o przeszłości i tożsamości grupy większościowej. Tekst proponuje ponadto dekonstrukcję kategorii dialogu polsko-żydowskiego ze wskazaniem na zjawiska fałszywej symetrii i fałszywej uniwersalizacji, których częstą konsekwencją jest definiowanie antysemityzmu i Zagłady w kategoriach konfliktu międzygrupowego. Inspiracją do podjęcia namysłu była paradygmatyczna praca Michaela C. Steinlaufa Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust z 1997 roku, której polskie wydanie – zatytułowane Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady – ukazało się w roku 2001 w tłumaczeniu Agaty Tomaszewskiej.

 19. Wybrane zaburzenia funkcji poznawczych po udarze mózgu – charakterystyka kliniczna i diagnostyka

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-04-01

  Full Text Available Udar mózgu znacznie zwiększa ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych. Badania wskazują, że jest przyczyną występowania zaburzeń poznawczych u około ⅔ chorych po 65. roku życia. Deficyty powstałe po udarze mózgu mogą obejmować wszystkie obszary codziennego funkcjonowania. Czynnikiem determinującym rodzaj objawów klinicznych jest przede wszystkim lokalizacja, obszar uszkodzenia mózgu. Zaburzenia poznawcze wpływają na efekty leczenia i rehabilitacji oraz jakość życia chorego. Do oceny aktywności kognitywnej stosowane są odpowiednie testy i kliniczno-eksperymentalne próby neuropsychologiczne o różnym stopniu czułości diagnostycznej. Dysfunkcje mogą dotyczyć wielu obszarów poznawczych lub ich izolowanych aspektów. Przebieg kliniczny charakteryzuje łagodna postać zaburzeń poznawczych albo postać rozwinięta, wieloobjawowa, jak w otępieniu naczyniopochodnym. Istnieje potrzeba stworzenia ogólnych zaleceń co do diagnostyki i terapii zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu. Praca przedstawia najważniejsze i najczęstsze zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów po udarze niedokrwiennym, charakterystykę kliniczną tych objawów, a także możliwości diagnostyki. Zwrócono uwagę na wzajemny wpływ nastroju podstawowego i funkcjonowania kognitywnego. Ponadto omówiono wpływ czynników kluczowych dla funkcjonowania poznawczego chorego po udarze mózgu na rokowanie. Obraz kliniczny zaburzeń poznawczych po udarze obejmuje objawy ogólnomózgowe i specyficzne. Symptomy nieswoiste są odpowiedzią organizmu na zaburzenie homeostazy układu przez nagły incydent naczyniowy, a charakterystyka symptomów specyficznych zależy od lokalizacji uszkodzenia organicznego.

 20. „Dzisiaj ma głos towarzysz Mauzer”. Rewolucyjna strategia literacka Majakowskiego

  Xawery Stańczyk

  2014-06-01

  Full Text Available ‘You have the floor, Comrade Mauser’. Literature and engagement: Mayakovsky’s revolutionary poetry as a case study The Russian futurist poet Vladimir Mayakovsky was criticised not only by conservative or moderate critics and writers, but also by Bolshevik ideologists and activists. While moderate authors criticised Mayakovsky’s engagement in the communist movement and worried about the waste of his genius, the left-wing writers refused him the place among proletarians due to his improper social background. The article shows the similarities between these two strands of criticism and analyses why communist party was so hostile to the avant-garde revolutionary poetry. The aim of this text was to investigate why engaged literature is regarded as insincere, unnatural and inappropriate, and to analyse the relations between the poet’s words and their specific performative power, the revolutionary abuse and the utopian vision of new world.   „Dzisiaj ma głos towarzysz Mauzer”. Rewolucyjna strategia literacka Majakowskiego Włodzimierz Majakowski, rosyjski poeta futurystyczny, krytykowany był nie tylko przez krytyków i pisarzy o poglądach konserwatywnych lub umiarkowanych, lecz również przez ideologów oraz aktywistów bolszewickich. Autorzy o poglądach umiarkowanych wyrażali dezaprobatę wobec zaangażowania Majakowskiego w ruch komunistyczny i obawiali się, że geniusz się marnuje. Z kolei lewicowo nastawieni pisarze odmawiali Majakowskiemu miejsca pośród proletariuszy w związku z jego nieodpowiednim pochodzeniem. Niniejszy artykuł pokazuje podobieństwa łączące oba rodzaje krytyki, zawiera również próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego partia komunistyczna wykazywała tak daleko idącą wrogość w stosunku do awangardowej poezji rewolucyjnej. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego literaturę zaangażowaną odbiera się jako nieszczerą, nieprzyzwoitą i nienaturalną, jak te

 1. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach

  Sławomir Dutkiewicz

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych jest nietrzymanie moczu (NTM. Częściej dotyczyon kobiet i dotyka ok. 3 mln kobiet rocznie. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników ryzyka NTM i wpływu tej dolegliwości na jakość życia kobietw Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Materiał i metody: Badano 60 kobiet po 50. r.ż. z NTM [w większości (76,7% badanych 71.–90. r.ż.]. Wyniki: U badanych 60 (100% kobiet z NTM współwystępowały nadciśnienie tętnicze ze względną niewydolnościąukładu krążenia, oddechowego, również ruchowego, a u 46 (77% kobiet także choroby przewlekłe,jak: cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, udar mózgu, depresja. Stwierdzono, iż na NTM u tychkobiet nie wpłynęły czynniki: wykształcenie i rodzaj pracy. Występowanie NTM korelowało u badanych kobietz powtarzającymi się zakażeniami moczu, które istotnie zależały od wieku badanych (p = 0,05 oraz od przyjmowanychleków moczopędnych, antydepresyjnych, przeciw nadciśnieniu tętniczemu. Wykazano także zależnośćod miejsca zamieszkania. Stwierdzono też występowanie NTM u badanych kobiet, które w przeszłości miałyzabiegi operacyjne na narządach okolicy miednicy mniejszej, a także rodziły więcej niż cztery razy. Wnioski: 1. U badanych kobiet po 70. r.ż. stwierdzono częstsze w porównaniu z młodszymi występowaniedysurii, naglących parć na mocz i nawrotów zakażeń moczu. 2. Nietrzymanie moczu u badanych wiązało sięz wieloma czynnikami ryzyka predysponującymi, promującymi oraz urazowymi. 3. Nietrzymanie moczu znaczniepogorszyło jakość życia u wszystkich badanych kobiet.

 2. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 3. Znaczenie badań farmakogenetycznych w efektywności leczenia metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (część 1

  Jerzy Świerkot

  2011-01-01

  Full Text Available Metotreksat (MTX jest nadal złotym standardem w leczeniu RZS i jest stosowany na świecie u ponad 0,5 mln chorych na RZS. Obecnie dużą nadzieję wiąże się z indywidualizacją leczenia chorych na RZS. Oprócz czynników klinicznych pomocna w jej ustaleniu może być predyspozycja genetyczna. Polimorfizm genów biorących udział w metabolizmie MTX może wpływać na jego skuteczność i częstość występowania działań niepożądanych. Badania farmakogenetyczne mogą się przyczynić do skuteczniejszej indywidualizacji leczenia chorych na RZS. Istnieje wiele potencjalnych enzymów i białek transportujących występujących w postaciach polimorficznych, które biorą udział w transporcie MTX do komórki, jego metabolizmie i wydalaniu z komórki. Obecnie próbuje się określić przydatność badań polimorfizmów genów do oceny skuteczności leczenia i występowania potencjalnych działań niepożądanych biorąc pod uwagę analizę farmakoekonomiczną. Istnieje szansa, że w przyszłości dzięki indywidualizacji terapii będziemy mogli dostosowywać leczenie (rodzaj leku, dawka leku, droga podania do danego molekularnego podtypu choroby oraz genotypu chorego. Chorzy, u których występują niekorzystne polimorfizmy mogliby być leczeni innymi LMPCH lub już od początku wdrożono by terapię kombinowaną, a w razie niepowodzenia leczenie biologiczne. Chorzy z określonym typem polimorfizmu wymagaliby częstszej kontroli reumatologicznej oceniającej skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. Należy jednak pamiętać, że predyspozycje genetyczne są tylko jednymi z czynników wpływających na różnice podczas farmakoterapii u poszczególnych chorych.

 4. Credits

  - -

  2013-01-01

  Full Text Available Ministério da EducaçãoSecretaria de Educação Profissional e TecnológicaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense Reitor Luiz Augusto Caldas Pereira Pró-Reitor de Ensino Carlos Márcio Lima Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação José Augusto Ferreira da Silva Pró-Reitora de Extensão Paula Aparecida Martins Borges BastosEditora-Chefe Inez Barcellos de Andrade Coordenação Editorial do Boletim Maria Inês Paes Ferreira Conselho Editorial Conselho Consultivo Edinalda Almeida da SilvaHelvia Pereira Pinto BastosJefferson Manhães de AzevedoLuiz de Pinedo Quinto JuniorMaria Amelia Ayd CorrêaMaria Inês Paes FerreiraPedro de Azevedo Castelo BrancoRegina Coeli Martins AquinoRogério Atem de CarvalhoRomeu e Silva NetoSaid Sérgio Martins AuattSalvador TavaresSergio VasconcelosSilvia Lúcia dos Santos BarretoSynthio Vieira de AlmeidaVania Cristina Alexandrino BernardoVicente de Paulo Santos OliveiraWander Gomes Ney Adalberto Cardoso (IESP/UERJAntonio Carlos Secchin (UFRJAntônio José da Silva Neto (IPRJ/UERJAsterio Kiyoshi Tanaka (UNIRIO e UFRJErica Maria Pellegrini Caramaschi (UFRJFernando Benedicto Mainier (UFFFernando Pruski (UFVFrancisco de Assis Esteves (UFRJGaudêncio Frigotto (UFFHamilton Jorge de Azevedo (UFRRJHelder Gomes Costa (UFFIná Elias de Castro (UFRJJader Lugon Junior (IFF/UERJ/SENAIJanete Bolite Frant (UNIBANJosé Abdallah Helayël-Neto (CBPF/MCTMiriam Fontelle (UNIFLU e UNESARodrigo Valente Serra (ANPRonaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (UENFSérgio Arruda de Moura (UENFVera Lucia Marques da Silva (FBPNVirgínia Maria Gomes de Mattos Fontes (UFF Organizadores deste númeroMaria Inês Paes FerreiraJader Lugon JuniorLuiz de Pinedo Quinto JúniorLuiz Felipe Umbelino dos SantosBolsista de Iniciação CientíficaCamilla Cardoso da Costa Revisão de Língua Portuguesa e Inglesa Edson Carlos Nascimento Projeto Gráfico André da Silva CruzEric Moreira Carvalho Diagramação Cláudia Marcia Alves Ferreira

 5. Credits

  - -

  2013-07-01

  Full Text Available Ministério da EducaçãoSecretaria de Educação Profissional e TecnológicaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense Reitor Luiz Augusto Caldas Pereira Pró-Reitor de Ensino Carlos Márcio Lima Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação José Augusto Ferreira da Silva Pró-Reitora de Extensão Paula Aparecida Martins Borges BastosEditora-Chefe Inez Barcellos de Andrade Coordenação Editorial do Boletim Maria Inês Paes Ferreira Conselho Editorial Conselho Consultivo Edinalda Almeida da SilvaHelvia Pereira Pinto BastosJefferson Manhães de AzevedoLuiz de Pinedo Quinto JuniorMaria Amelia Ayd CorrêaMaria Inês Paes FerreiraPedro de Azevedo Castelo BrancoRegina Coeli Martins AquinoRogério Atem de CarvalhoRomeu e Silva NetoSaid Sérgio Martins AuattSalvador TavaresSergio VasconcelosSilvia Lúcia dos Santos BarretoSynthio Vieira de AlmeidaVania Cristina Alexandrino BernardoVicente de Paulo Santos OliveiraWander Gomes Ney Adalberto Cardoso (IESP/UERJAntonio Carlos Secchin (UFRJAntônio José da Silva Neto (IPRJ/UERJAsterio Kiyoshi Tanaka (UNIRIO e UFRJErica Maria Pellegrini Caramaschi (UFRJFernando Benedicto Mainier (UFFFernando Pruski (UFVFrancisco de Assis Esteves (UFRJGaudêncio Frigotto (UFFHamilton Jorge de Azevedo (UFRRJHelder Gomes Costa (UFFIná Elias de Castro (UFRJJader Lugon Junior (IFF/UERJ/SENAIJanete Bolite Frant (UNIBANJosé Abdallah Helayël-Neto (CBPF/MCTMiriam Fontelle (UNIFLU e UNESARodrigo Valente Serra (ANPRonaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (UENFSérgio Arruda de Moura (UENFVera Lucia Marques da Silva (FBPNVirgínia Maria Gomes de Mattos Fontes (UFF Organizadores deste númeroMaria Inês Paes FerreiraJader Lugon JuniorLuiz de Pinedo Quinto JúniorBolsista de Iniciação CientíficaCamilla Cardoso da Costa Revisão de Língua Portuguesa e Inglesa Edson Carlos NascimentoIsabela Bastos de CarvalhoKissila Ferreira de SouzaPriscila Matos MonkenRosângela Caldas Projeto Gráfico André da Silva CruzEric Moreira

 6. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  The paper concerns the application of modern methods and research techniques for investigations of copper ore properties. It presents the procedure and tools which, when put together, can constitute a source of information on properties of different products of processing and, simultaneously, can be used in the process control and optimization. The copper ore of one of the branches of the KHGM Polska Miedz plc was investigated. The ore samples represented each of the three lithological types occurring in the Polish deposits, i.e. carbonate, shale and sandstone ores. The paper presents the results of microscopic analyses, image analysis of scanning photographs and application procedures of the obtained information for the identification of ore types (application of neuron networks to the recognition of lithological compositions). The present publication will present sample results of modelling of classification identifying two types of ores, i.e. carbonate-shale and sandstone. Summing up the predictions of ore type fractions in respective mixtures for the considered problem of classification it can be stated that the prediction results are good and confirm the lithological predominance of certain ore types in the investigated mixtures. The experimental part comprised the determination of mineralogical and lithological composition of ores (optical microscope) and also elemental composition in the microareas of analysed samples (scanning microscope). Next, the image analysis was performed and subsequently the models classifying the ore types were made. W rudzie miedzi przerabianej w zakładach wzbogacania O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A. można wyróżnić trzy typy litologiczne: rudę węglanową, łupkową i piaskowcową. Typy te różnią się właściwościami między innymi takimi jak: rodzaj i zawartość minerałów miedzi, rodzaj minerałów nieużytecznych, zawartość miedzi, twardość i podatność na rozdrabnianie, ale także wielkością i kształtem ziaren

 7. Psychoterapia ADHD

  Artur Kołakowski

  2010-09-01

  Full Text Available Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jedną z najczęstszych pediatrycznych, neurologicznych i psychiatrycznych przypadłości u dzieci. Większość wytycznych dotyczących postępowania w ADHD sugeruje zastosowanie metod niefarmakologicznych, a dopiero gdy te okażą się nieskuteczne, rozważenie dołączenia leczenia farmakologicznego. Jednak badania pokazują, że w przypadku zarówno skrajnie nasilonego obrazu klinicznego ADHD, jak i towarzyszących zaburzeń zachowania (zaburzenie opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania według DSM-IV-TR leczenie farmakologiczne powinno być włączane równocześnie z innymi metodami terapeutycznymi. W ostatnich dwudziestu latach w leczeniu ADHD stosowano wiele metod niefarmakologicznych: terapię indywidualną, grupową, diety restrykcyjne lub suplementacyjne, EEG biofeedback, treningi uwagi, jednak tylko jedna z nich – samodzielnie lub w połączeniu z farmakoterapią – ma potwierdzoną krótkoterminową skuteczność w leczeniu ADHD: behawioralna modyfikacja zachowań. Podobne interwencje powinny być również przeprowadzane w środowisku szkolnym. W chwili obecnej w Polsce – tak jak i w europejskich wytycznych – zaleca się kompleksowe leczenie ADHD, w którym jednym z elementów może być leczenie farmakologiczne. W artykule omówiono kolejne metody, które powinny znaleźć się w takim programie terapeutycznym, poczynając od psychoedukacji pacjenta i rodziny (pacjent oraz rodzice powinni usłyszeć, jaka jest specyfika ADHD, w szczególności uzyskać informacje o trzech osiowych grupach objawów, etiologii, przebiegu, rokowaniu i planowanym leczeniu; wiedza rodziców, opiekunów, członków rodzin i nauczycieli na temat zaburzenia pozwala wdrażać odpowiednie elementy pomocy nadpobudliwemu dziecku, ale także bardzo często zdejmuje z niego „winę za objawy”, edukacji i motywowaniu nastolatka do leczenia, a kończąc na dołączaniu specyficznych rodzaj

 8. Autophagy – molecular mechanism, apoptosis and cancer 

  Joanna Polewska

  2012-11-01

  Full Text Available Autofagia jest procesem degradacji wielkocząsteczkowych składników cytoplazmy, zwłaszcza białek o długim okresie półtrwania oraz całych organelli. W komórkach eukariotycznych, spośród trzech postaci autofagii, najlepiej poznana jest makroautofagia. W czasie makroautofagii (zwanej dalej autofagią fragment cytoplazmy zostaje otoczony przez formującą się podwójną błonę tworzącego się pęcherzyka, zwanego autofagosomem. Następnie zawartość autofagosomu po jego połączeniu się z lizosomem ulega degradacji.Proces autofagii odpowiedzialny jest za utrzymanie wewnątrzkomórkowej homeostazy i umożliwia przeżycie komórkom w warunkach stresowych. Autofagia odgrywa również rolę w patogenezie wielu chorób, w tym w procesie nowotworzenia. W komórkach nowotworowych autofagia może pełnić dwojaką rolę, jako proces zaangażowany w przeżycie lub śmierć komórki. W większości przypadków, autofagia indukowana terapią w komórkach nowotworowych umożliwia im przeżycie, promując rozwój nowotworu i potencjalnie prowadząc do występowania oporności na leczenie. Autofagia może również pełnić rolę supresora transformacji nowotworowej i wywołując apoptozę, może zwiększać skuteczność leczenia. Dla powodzenia terapii przeciwnowotworowej istotne jest, aby określić typ komórek nowotworowych podatnych na autofagię w odpowiedzi na podjęty rodzaj leczenia oraz aby określić, czy w danym przypadku autofagia przyczynia się do skuteczności zastosowanej terapii, czy raczej do oporności na nią.W pracy omówiono molekularny mechanizm autofagii oraz najważniejsze szlaki sygnałowe uczestniczące w regulacji przebiegu tego procesu w komórkach nowotworowych. Omówiona została również dwojaka rola autofagii w procesie nowotworzenia oraz skutki zarówno indukcji, jak i inhibicji autofagii w terapii przeciwnowotworowej. 

 9. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 10. Forms of Address as Discrete Modal Operators

  Wojciech Paweł Sosnowski

  2016-12-01

  Full Text Available Forms of Address as Discrete Modal Operators The category of expressions of politeness includes, among others, forms of address. Forms of address express honorification. Honorification can be defined as a special type of meaning that consists of information about the social and interpersonal relations between the speaker and the addressee, the speaker and the hearer, and the speaker and the protagonist of the predication. As far as their place in the syntactic structure is concerned, forms of address can either be integrated with the other elements of a predication or not. However, they are always part of a predication’s semantic structure. Moreover, forms of address convey the speaker’s attitude to the meaning of the predicate that they want to convey, which consequently means that forms of address also carry a modal element. Modality can be defined as a situation in which an individual is in a particular mental state, i.e. exhibits some kind of attitude to a situation or a type of situations. Forms of address can be categorised as modal operators conveying imperatives, requests, suppositions, etc. The term "operator" can be used for a unit of language when it changes the semantic structure of the predication. My research on honorification is mainly based on contemporary corpora, both monolingual and multilingual. In the present study, I analyse forms of address which carry imperative and optative meanings.   Formy adresatywne jako dyskretne operatory modalne W obrębie wyrażeń realizujących funkcje grzecznościowe znajduje się grupa form adresatywnych. Są one częścią kategorii honoryfikatywności rozumianej jako szczególny rodzaj znaczenia zawartego w treści wypowiedzi, informację o towarzysko-społecznej relacji między nadawcą a odbiorcą, nadawcą a słuchaczem oraz nadawcą a bohaterem wypowiedzi. Gramatycznie formy adresatywne mogą być zarówno zintegrowane, jak i niezintegrowane syntaktycznie z resztą wypowiedzi, ale

 11.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  Full Text Available Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora polskich finansów publicznych funkcjonuje dopiero od 1 stycznia 2002 r. Na świecie idea profesjonalnego, współczesnego audytu wewnętrznego zrodziła się w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych – utworzenie w 1941 r. Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors, natomiast w Europie znaczącą datą dla audytu wewnętrznego był rok 1977 – utworzenie Europejskiego Trybunału Audytorów (The European Court of Auditors w Luksemburgu. Na podstawie krajowych i zagranicznych regulacji profesjonalnych i prawnych, a także literatury przedmiotu, zaprezentowano w opracowaniu ocenę ryzyka we współczesnym audycie wewnętrznym. Przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka oraz pojęcie zarządzania ryzykiem, uporządkowano problematykę, zdefiniowano pojęcia i syntetycznie zaprezentowano metody analizy ryzyka. W opracowaniu pokazano ogromne znaczenie oceny ryzyka dla bieżącej i przyszłej działalności jednostki organizacyjnej oraz rolę, jaką odgrywa w niej współczesny audyt wewnętrzny. Współczesny audyt wewnętrzny jest nowoczesnym narzędziem zarządzania jednostką organizacyjną, integrującym m.in. zadania wszystkich znanych elementów nadzoru, dostarczającym dokładnych informacji, analiz, ocen i zaleceń, zorientowanym (biznesowo- zarządczo na cele jednostki, przynoszącym wartość dodaną i usprawnienie działalności, funkcjonującym w trzech przestrzeniach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest również działalnością doradczą i instruktażową. Nadrzędnym celem audytu wewnętrznego jest ograniczenie ryzyka w działalności jednostki. Audyt stanowi w jednostce wsparcie kadry kierowniczej w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, za które kierownictwo jest odpowiedzialne. Audyt koncentruje się na ocenie ryzyka (identyfikacji obszarów i analizie ryzyka, a poziom

 12. Obraz ciała i jego zaburzenia. Aspekty teoretyczne w kontekście wybranych jednostek psychopatologicznych

  Katarzyna Nitsch

  2012-09-01

  Full Text Available Artykuł stanowi przegląd literatury na temat problemu zaburzeń obrazu ciała w wybranych zaburzeniach psychicznych: zaburzeniach odżywiania się, otyłości, zachowaniach autodestrukcyjnych oraz dysmorficznych zaburzeniach ciała. Autorzy definiują pojęcie obrazu ciała, uściślając jego ramy wobec pojęć schemat ciała i Ja cielesne. Podkreślają związek między urazami wczesnodziecięcymi i powstaniem zniekształceń poznawczych i emocjonalnych wobec ciała, odwołując się także do możliwości i ograniczeń pracy terapeutycznej. W pierwszej części przybliżają obecny w literaturze sposób pojmowania obrazu ciała, teoretyczne rozważania na temat jego natury, komponentów i zaburzeń wynikających z jego zakłóceń. Następnie opisują właściwości i rodzaje zaburzeń obrazu ciała w zaburzeniach odżywiania się i otyłości, uwypuklając wyłaniający się z badań wniosek o związku między zniekształceniem obrazu ciała i zniekształceniem obrazu Ja. W dalszej części zostaje omówiony konstrukt Ja cielesne, który służy wyjaśnieniu znaczenia specyficznych zakłóceń rozwojowych dla integracji i organizacji doświadczeń związanych z ciałem. Autorzy podkreślają znaczenie urazów wczesnodziecięcych dla kształtowania się patologicznego stosunku jednostki wobec ciała, między innymi zachowań autodestrukcyjnych. Następnie analizują zagadnienie mechanizmu obronnego dysocjacji, leżącego u podłoża stanów cielesnego wyobcowania i być może także autodestrukcji (tak jak obserwuje się to zjawisko w zaburzeniach odżywiania się, w osobowości borderline. Ostatnią część stanowi charakterystyka dysmorficznego zaburzenia ciała, jego aspektów klinicznych i konsekwencji. Wnioskiem końcowym autorzy zamykają rozważania na temat związku zaburzeń obrazu ciała ze strukturalnymi aspektami osobowości, będącymi przedmiotem psychoterapii.

 13. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 14. Slavic Loanwords in the Terms for Dumplings in Latvian

  Brigita Bušmane

  2016-12-01

  ęzyku łotewskim Żywność stanowi zasadniczą część kultury materialnej każdego narodu. Nazwy związane z nią często zachowują narodowe tradycje i dawne nazwy dłużej, niż to ma miejsce w innych sferach, a ponadto umożliwiają zaobserwowanie wpływu innych kultur. Według danych słownikowych, pierogi były znane na Łotwie już w XVIII w. Potwierdzono wiele ich nazw w regionalnych subdialektach łotewskich; zapożyczenia na ogół występują na całym obszarze. W tym artykule autorka stara się – na podstawie zapisów w materiałach etnogra­ficznych i lingwistycznych z różnych okresów, śledząc użycie nazw pierogów w ciągu niemal stulecia i odnosząc się do danych ze słowników z XVIII–XIX w. – pokazać użycie i dystrybucję różnych nazw pierogów pochodzenia słowiańskiego w subdialektach łotewskich, jak też podać fragmentaryczne dane o użyciu poszczególnych zapożyczeń słowiańskich w sąsiednich językach. Słowiańskie zapożyczenia kļocka, zacirka, obok ich odmianek, są rozpowszechnione we wschodniej Łotwie, tj. w obszarze dialektu wysokołotewskiego. We wschodniej Łotwie zarejestrowano też nazwy klučki, klučkas, derywaty od niemieckich zapożyczeń kluči z insercją spółgłoski k pod wpływem języka rosyjskiego. Pod względem semantycznym zapożyczenia kļockas, klučkas i ich odmianki oznaczają pierogi zrobione z różnych surowców (np. różnych rodzajów mąki i ziemniaków. Dalsze odniesienia do składników tej potrawy i sposobu jej przygotowania zawarte są w objaśnieniu słowiańskiego zapożyczenia zacirka i jego odmianek najbardziej typowych dla słownictwa łotewskich chłopów. Słowiańskie zapożyczenia analizowane w tym artykule nierzadko (jeszcze do ostatnich dekad XX w. służyły jako jedyne nazwy omawianych dań w mowie przedstawicieli najstarszej generacji mieszkańców obszaru wschodniej Łotwy.

 15. The Assessment of Susceptibility on Drainage in an Aquifer on the Basis of Pumping Tests in a Lignite Mine / Ocena Podatności Ośrodka Wodonośnego Na Odwodnienie Na Podstawie Próbnych Pompowań W Kopalni Węgla Brunatnego

  Polak, Krzysztof; Kaznowska-Opala, Karolina; Pawlecka, Katarzyna; Różkowski, Kazimierz; Klich, Jerzy

  2015-03-01

  ędnie krótki czas pracy, gdyż są likwidowane wraz z postępem robót górniczych odkrywkowych. Studnie w barierach zewnętrznych oraz wewnętrznych utrzymywane są niekiedy przez kilkadziesiąt lat. Z upływem czasu w pompowanych otworach obserwuje się przyrost depresji roboczego zwierciadła wody oraz spadek wydajności. Mniejsza wydajność studni spowodowana jest zmniejszoną wydajnością warstwy wodonośnej wskutek słabnącej przewodności hydraulicznej, co wynika z obniżenia zwierciadła wody, a także w wyniku zmian w dopływie wody spowodowanych procesami starzenia otworów studziennych. Za niekorzystne zmiany parametrów eksploatacyjnych studni odpowiedzialne są m.in. procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w bezpośrednim sąsiedztwie studni np. procesy korozji, powstawania powłok zabezpieczeniowych oraz powłok śluzowych, ochry, wytrącania się osadów związków chemicznych oraz kolmatacji. Kolmatacja jest zjawiskiem złożonym, wywołanym przez procesy mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne, który towarzyszy przepływowi przez ośrodki porowe i szczelinowe. Straty ciśnienia wynikające z przepływu wody w warstwie wodonośnej, czyli kształtowane przez własności hydrogeologiczne warstwy wodonośnej są określane mianem depresji rzeczywistej, która uwidacznia się pomiędzy poziomem piezometrycznym i depresją w strefie przyotworowej. Straty te oznaczane są jako BQ, gdzie: B oznacza oporność hydrauliczną ośrodka wodonośnego przy przepływie laminarnym. Z kolei straty ciśnienia wywołane przepływem wody przez filtr turbulencją przepływu wody w strefie otworowej i przyotworowej określane są mianem zeskoku hydraulicznego CQn, gdzie C oznacza oporność hydrauliczną strefy przyotworowej, natomiast n - wykładnik potęgowy charakteryzujący rodzaj przepływu. Określenie własności filtracyjnych warstwy wodonośnej wyrażanych przez przewodność hydrauliczną T oraz współczynnik zasobności sprężystej S, pozwala na

 16. Enforced linguistic conversion: translation of the Macedonian toponyms in the 20th century

  Katica Kulavkova

  2015-08-01

  terytorium Ma­cedonii (na co istnieją niezaprzeczalne dowody, zostały przemieszczone z ich pierwotnego kontekstu językowego / kulturowego w ramach kilku podmiotów regulujących: greckiego, albańskiego i – jak się paradoksalnie wydaje – macedońskiego. Ten rodzaj zakłóceń języko­wych ma swoje geopolityczne konsekwencje. Wprowadzone zmiany toponimów świadczą o systematycznej negacji macedońskiej tożsamości językowej i kulturowej, a w konsekwencji o procesie negowania prawa narodu macedońskiego do własnego państwa narodowego, gdyż główną intencją każdej negacji jest reinterpretacja, przetwarzanie i zmiana rzeczywistości historycznej.

 17. Macedonian Language from the Perspective of its Balkan Environment (Language Tendencies

  Marjan Markovik`

  2015-07-01

  łkańskiego kontekstu językowego, jest związana z coraz częstszym podwajaniem przyimków w ochrydzkiej odmianie języka macedońskiego. Druga widoczna jest jako tendencja, która unaocznia akomodacyjne procesy (obejmujące system czasów i rodzajów we współczesnym macedońskim standardzie w odniesieniu do czasowników obcego pochodzenia. Mакедонскиот јазик во балканското јазично опкружување(јазичните тенденции Во последниве петнаесетина години, македонскиот стандарден и дијалектен јазик е подложен на низа промени во правец на појасна и поеднозначна комуникација. На дијалектно ниво, македонските говори се раслојуваат и се губат разликите меѓу градските и селските говори. Од друга страна пак, македонскиот современ јазик е подложен на низа промени и забрзан развој и поради раслојување на дијалектите и поради потребата за адаптација на туѓојазичните влијанија Затоа, во овој текст се обидувам да покажам две јазични појави, досега малку проучувани, кои во последниот период земаат сè поголем замав, и на одреден начин ги покажуваат тенденциите и во дијалектниот и во современиот македонски јазик. Првата појава која ја претставувам се однесува на сè позачестеното удвојување на предлозите во охридскиот говор, појава досега непроучувана и

 18. EDITORIAL: Colloidal suspensions Colloidal suspensions

  Petukhov, Andrei; Kegel, Willem; van Duijneveldt, Jeroen

  2011-05-01

  Colloid-polymer mixtures and depletion interactions Phase stability of a reversible supramolecular polymer solution mixed with nanospheres Remco Tuinier When depletion goes critical Roberto Piazza, Stefano Buzzaccaro, Alberto Parola and Jader Colombo Tuning the demixing of colloid-polymer systems through the dispersing solvent E A G Jamie, R P A Dullens and D G A L Aarts Polydispersity effects in colloid-polymer mixtures S M Liddle, T Narayanan and W C K Poon Colloidal dynamics and crystallization Crystallization and aging in hard-sphere glasses C Valeriani, E Sanz, E Zaccarelli, W C K Poon, M E Cates and P N Pusey Real-time monitoring of complex moduli from micro-rheology Taiki Yanagishima, Daan Frenkel, Jurij Kotar and Erika Eiser Brownian motion of a self-propelled particle B ten Hagen, S van Teeffelen and H Löwen Crystallization in suspensions of hard spheres: a Monte Carlo and molecular dynamics simulation study T Schilling, S Dorosz, H J Schöpe and G Opletal Structural signature of slow dynamics and dynamic heterogeneity in two-dimensional colloidal liquids: glassy structural order Takeshi Kawasaki and Hajime Tanaka