WorldWideScience

Sample records for rodzaje magnetycznych jader

 1. Association between Selective Beta-adrenergic Drugs and Blood Pressure Elevation: Data Mining of the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) Database.

  Science.gov (United States)

  Ohyama, Katsuhiro; Inoue, Michiko

  2016-01-01

  Selective beta-adrenergic drugs are used clinically to treat various diseases. Because of imperfect receptor selectivity, beta-adrenergic drugs cause some adverse drug events by stimulating other adrenergic receptors. To examine the association between selective beta-adrenergic drugs and blood pressure elevation, we reviewed the Japanese Adverse Drug Event Reports (JADERs) submitted to the Japan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. We used the Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) Preferred Terms extracted from Standardized MedDRA queries for hypertension to identify events related to blood pressure elevation. Spontaneous adverse event reports from April 2004 through May 2015 in JADERs, a data mining algorithm, and the reporting odds ratio (ROR) were used for quantitative signal detection, and assessed by the case/non-case method. Safety signals are considered significant if the ROR estimates and lower bound of the 95% confidence interval (CI) exceed 1. A total of 2021 reports were included in this study. Among the nine drugs examined, significant signals were found, based on the 95%CI for salbutamol (ROR: 9.94, 95%CI: 3.09-31.93) and mirabegron (ROR: 7.52, 95%CI: 4.89-11.55). The results of this study indicate that some selective beta-adrenergic drugs are associated with blood pressure elevation. Considering the frequency of their indications, attention should be paid to their use in elderly patients to avoid adverse events.

 2. A Pharmacovigilance Approach for Post-Marketing in Japan Using the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER Database and Association Analysis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Masakazu Fujiwara

  Full Text Available Rapid dissemination of information regarding adverse drug reactions is a key aspect for improving pharmacovigilance. There is a possibility that unknown adverse drug reactions will become apparent through post-marketing administration. Currently, although there have been studies evaluating the relationships between a drug and adverse drug reactions using the JADER database which collects reported spontaneous adverse drug reactions, an efficient approach to assess the association between adverse drug reactions of drugs with the same indications as well as the influence of demographics (e.g. gender has not been proposed.We utilized the REAC and DEMO tables from the May 2015 version of JADER for patients taking antidepressant drugs (SSRI, SNRI, and NaSSA. We evaluated the associations using association analyses with an apriori algorithm. Support, confidence, lift, and conviction were used as indicators for associations. The highest score in adverse drug reactions for SSRI was obtained for "aspartate aminotransferase increased", "alanine aminotransferase increased", with values of 0.0059, 0.93, 135.5, and 13.9 for support, confidence, lift and conviction, respectively. For SNRI, "international normalized ratio increased", "drug interaction" were observed with 0.0064, 1.00, 71.9, and NA. For NaSSA, "anxiety", "irritability" were observed with 0.0058, 0.80, 49.9, and 4.9. For female taking SSRI, the highest support scores were observed in "twenties", "suicide attempt", whereas "thirties", "neuroleptic malignant syndrome" were observed for male. Second, for SNRI, "eighties", "inappropriate antidiuretic hormone secretion" were observed for female, whereas "interstitial lung disease" and "hepatitis fulminant" were for male. Finally, for NaSSA, "suicidal ideation" was for female, and "rhabdomyolysis" was for male.Different combinations of adverse drug reactions were noted between the antidepressants. In addition, the reported adverse drug reactions

 3. RODZAJE METOD SEKWESTRACJI CO2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia LUBAŃSKA

  Full Text Available Z pojęciem ochrony środowiska wiąże się bardzo szeroko w ostatnim czasie omawiane zagadnienie dotyczące ograniczenia emisji CO2. Konsekwencją globalnych zmian klimatu wywołanego przez ludzi jest wzrost stężenia atmosferycznego gazów cieplarnianych, które powodują nasilający się efekt cieplarniany. Wzrasta na świecie liczba ludności, a co za tym idzie wzrasta konsumpcja na jednego mieszkańca, szczególnie w krajach szeroko rozwiniętych gospodarczo. Protokół z Kioto ściśle określa działania jakie należy podjąć w celu zmniejszenia stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Pomimo maksymalnej optymalizacji procesu spalania paliw kopalnianych wykorzystywanych do produkcji energii, zastosowania odnawialnych źródeł energii zmiana klimatu jest nieunikniona i konsekwentnie będzie postępować przez kolejne dekady. Prognozuje się, że duże znaczenie odegra nowoczesna technologia, która ma za zadanie wychwycenie CO2 a następnie składowanie go w odpowiednio wybranych formacjach geologicznych (CCS- Carbon Capture and Storage. Eksperci są zgodni, że ta technologia w niedalekiej przyszłości stanie się rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ogromną ilość emisji CO2 pochodzącą z procesów wytwarzania energii z paliw kopalnych. Z analiz Raportu IPCC wynika, iż technologia CSS może się przyczynić do ok. 20% redukcji emisji dwutlenku węgla przewidzianej do 2050 roku [3]. Zastosowanie jej napotyka na wiele barier, nie tylko technologicznych i ekonomicznych, ale także społecznych. Inną metodą dającą ujemne źródło emisji CO2 jest możliwość wykorzystania obszarów leśnych o odpowiedniej strukturze drzewostanu. Środkiem do tego celu, oprócz ograniczenia zużycia emisjogennych paliw kopalnych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju może być intensyfikacja zalesień. Zwiększanie lesistości i prawidłowa gospodarka leśna należy do najbardziej efektywnych sposobów kompensowania antropogenicznej emisji CO2. W pracy omówiono najważniejsze metody sekwestracji CO2 i przedstawiono krótką charakterystykę.

 4. Reklama prasowa – rodzaje i podrodzaje. Sposoby promocji prasy

  OpenAIRE

  Mikosz, Joanna

  2011-01-01

  In the text entitled Press advertising – types and subtypes. The ways of press promotion the author discusses press advertising, which is a fast developing mass-media phenomenon. Modernity has granted press advertising a high quality of print and paper, as well as infinite possibilities of combining various promotional forms with the press. The present author proves that press advertising is one of the best ways in which a company can communicate with the market. Its advantage ...

 5. Ve stínu elektronů: Kvantové efekty jader v chemii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hollas, D.; Muchová, E.; Slavíček, Petr

  2016-01-01

  Roč. 110, č. 5 (2016), s. 394-403 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk LD12025 Institutional support: RVO:61388955 Keywords : water hexamer * quantum chemistry * nuclear quantum effects * zero point energy * quantum delocalization Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.387, year: 2016

 6. Influence of Annealing on the Microstructure and Magnetic Properties in Amorphous Alloys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietrusiewicz P.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ izotermicznego wygrzewania na proces magnesowania w silnych polach magnetycznych amorficznego stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 w postaci taśmy. Materiał do badań wytworzono metodą szybkiego chłodzenia ciekłego stopu na miedzianym wirującym bębnie. Próbki stopu Fe61Co10Y8Ni1B20 poddano dwukrotnemu wygrzewaniu: 1 w temperaturze 700 K przez 1 godzinę. 2 w temperaturze 770 K przez 3,5 godziny. Strukturę taśm w stanie po zestaleniu i po obróbce termicznej badano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Wyniki analizy rentgenowskiej wykazały, że badane taśmy były w pełni amorficzne. Pomiar krzywych M-H wykonano za pomocą magnetometru wibracyjnego. Na podstawie analizy krzywych pierwotnego namagnesowania określono rodzaj, wielkość i gęstość defektów strukturalnych występujących w badanej taśmie. Na ich podstawie stwierdzono, że po pierwszym etapie wygrzewania nastąpił rozpad defektów liniowych (pseudodyslokacyjnych dipoli na mniejsze bardziej stabilne termodynamicznie defekty punktowe, których obecność stwierdzono również po drugim etapie wygrzewania.|

 7. Relaxační časy jader fluoru v chelátech s lanthanoidy

  OpenAIRE

  Bobrova, Yulia

  2018-01-01

  Contrast agents containing fluorine have great prospects for magnetic resonance imaging in medicine. Low representation of fluorine in human body and the suitable magnetic properties of its nucleus 19 F, provide great sensitivity. The slow relaxation of 19 F, can be shortened by using paramagnetic complexes.In this thesis, transversal and longitudinal 19 F relaxation times of chelates with different paramagnetic lanthanides (Ce, Yb,Tm, Dy, Ho) were measured in two different magnetic fields: 4...

 8. Najczęściej występujące przyczyny i rodzaje alergii u dzieci w świetle aktualnej epidemiologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Dadas-Stasiak

  2010-09-01

  Full Text Available Alergia jest to nadmierna, swoista odpowiedź immunologiczna na czynniki zewnętrzne, która prowadzi do wystąpienia objawów chorobowych. W 1963 roku Coombs i Gell wprowadzili klasyfikację czterech typów reakcji alergicznej: reakcja typu natychmiastowego – typ I, reakcja typu cytotoksycznego – typ II, reakcja typu kompleksów immunologicznych – typ III, reakcja typu komórkowego – typ IV. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie zachorowalności na choroby o podłożu alergicznym u dzieci. Uważa się, że do 2015 roku co drugie dziecko będzie miało objawy alergii. W przeprowadzonych w latach 2006-2008 badaniach ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce stwierdzono, że alergia pokarmowa występuje u około 13% dzieci w wieku 6-7 lat i 11% dzieci w wieku 13-14 lat, atopowe zapalenie skóry (AZS – u około 9% dzieci w obu grupach wiekowych, alergiczny nieżyt nosa (ANN – u 24% dzieci w wieku 6-7 lat i 30% dzieci w wieku 13-14 lat, a astma – u około 11% dzieci w obu grupach wiekowych. Do czynników wywołujących objawy alergiczne u dzieci należą przede wszystkim alergeny wziewne i pokarmowe. Znacznie rzadziej objawy alergii występują po ukąszeniach przez owady, po stosowanych lekach czy też po alergenach kontaktowych. W okresie niemowlęcym oraz wczesnodziecięcym dominują alergeny pokarmowe wywołujące objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz skóry, w późniejszym wieku – alergeny wziewne, które są odpowiedzialne za wystąpienie objawów alergicznego nieżytu nosa oraz astmy. Wyróżnia się dwie grupy alergenów wziewnych: alergeny zewnątrzdomowe (pyłki roślin, zarodniki grzybów oraz wewnątrzdomowe (roztocza kurzu domowego, zarodniki grzybów, sierści zwierząt, alergeny karaluchów.

 9. Blood Pressure Elevation Associated with Topical Prostaglandin F2α Analogs: An Analysis of the Different Spontaneous Adverse Event Report Databases.

  Science.gov (United States)

  Ohyama, Katsuhiro; Kawakami, Haruna; Inoue, Michiko

  2017-01-01

  Topical prostaglandin F2α (PGF2α) analogs are widely used as the first line of therapy for glaucoma. Systemic PGF2α is suggested to increase blood pressure. Some ophthalmic formulations with β-receptor blocking or α-receptor stimulating actions are reported to cause systemic adverse events such as a decrease in heart rate and blood pressure. The objective of this study was to evaluate the association between topical PGF2α analogs and blood pressure elevation. We analyzed the reports obtained from the Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS) database from the first quarter of 2004 until the end of 2015 and the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database from April 2004 to January 2016 for signal detection using reporting odds ratio (ROR), a method of disproportionality analyses. Signals are considered significant if the ROR estimates and lower bound of the 95% confidence interval (CI) exceed 1. Preferred terms in the Medical Dictionary for Regulatory Activities were utilized to define blood pressure elevation. A total of 6156081 reports from the FAERS and 351226 reports from the JADER were analyzed. The significant RORs with 95% CI were calculated to be 1.82 (95% CI: 1.55-2.13) for bimatoprost, 1.69 (95% CI: 1.53-1.85) for latanoprost, and 2.17 (95% CI: 1.82-2.59) for travoprost from the FAERS. From the JADER, 5.01 (95% CI: 1.59-15.8) was calculated for bimatoprost and 8.02 (95% CI: 2.94-21.9) for tafluprost. The resulting data suggest the necessity for further clinical research on blood pressure elevation associated with topical PGF2α analogs and close monitoring.

 10. Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej

  OpenAIRE

  Mokras-Grabowska, Justyna

  2015-01-01

  Praca prezentuje zagadnienia związane z turystyką aktywną. Definiuje rodzaje aktywnych form turystyki: turystykę kwalifikowaną, przygodową, ekstremalną i sportową oraz wskazuje na główne cechy, stanowiące o ich odrębności, z podkreśleniem różnic w podejściu badawczym w Polsce i za granicą. Autorka szczególne akcentuje znaczenie turystyki kwalifikowanej, jako najwyższej formy specjalizacji turystycznej. Ponadto, oprócz uporządkowania terminologii z zakresu turystyki aktywnej, ...

 11. Smart Specialization of Workforce Structure in the European Union Countries – Dynamic Analysis Applying Shift-Share Analysis Method

  OpenAIRE

  Sobczak Elżbieta

  2013-01-01

  The performed research also allowed for the identification different kinds of workforce structure characterized by smart specialization (significant share of workforce in high-tech manufacturing sector or high-tech services sector) and the assessment of generated structural and competitive effects. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację różnych rodzajów struktur pracujących cechujących się inteligentną specjalizacją (znaczący udział pracujących w sektorze przemysłu wysokiej tech...

 12. A Survey of Gill Histopathology of Thirteen Common Fish Species in the Sanyati Basin, Lake Kariba, Zimbabwe/ Badania Histopatologiczne Skrzeli Trzynastu Pospolitych Gatunków Ryb W Zlewni Sanyati, Jezioro Kariba, Zimbabwe

  OpenAIRE

  Mabika Nyasha; Barson Maxwell

  2014-01-01

  Wzorując siê na studium zmian patologicznych suma afrykañskiego (Clarias gariepinus) i tilapii nilowej (Oreochromis niloticus) ze zlewni Sanyati przeprowadzono analogiczne badania na trzynastu pospolitych gatunkach ryb z jeziora Kariba, Zimbabweś Tkanka skrzeli była konserwowana i preparowana pod kątem analizy histologicznej; po utrwaleniu obserwowano ją w mikroskopie świetlnymś Stwierdzono sześæ rodzajów zmian histopatologicznych tjś odstawanie nabłonka, przerost nabłonka, zrost listków skrz...

 13. Od bazy bibliograficznej do pe?notekstowej ? wsp??praca og?lnopolskiego Konsorcjum BazTech

  OpenAIRE

  Buzdygan, Dorota

  2015-01-01

  W artykule przedstawiono baz? BazTech indeksuj?c? zawarto?? polskich czasopism technicznych. W szczeg?lno?ci om?wiono: zas?b bazy, rodzaje rekord?w, sposoby dost?pu i prezentacji zawartych w bazie informacji. Om?wiono etapy przekszta?cania bazy z bibliograficznej-abstraktowej w pe?notekstow?. Zaprezentowano tw?rc?w bazy czyli wsp??pracuj?ce, od prawie 20 lat, tworz?ce Konsorcjum BazTech, biblioteki wy?szych uczelni technicznych i instytut?w naukowych. The article presents the BazTech da...

 14. Influence of Japanese Regulatory Action on Denosumab-Related Hypocalcemia Using Japanese Adverse Drug Event Report Database.

  Science.gov (United States)

  Takeyama, Mayu; Sai, Kimie; Imatoh, Takuya; Segawa, Katsunori; Hirasawa, Noriyasu; Saito, Yoshiro

  2017-01-01

  The anti-receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL) antibody, Denosumab (DEN), was approved in April 2012 in Japan, but a Dear Healthcare Professional Letter of Rapid Safety Communication was released in September, 2012 by the regulatory authority because of the severe hypocalcemia risks. Currently, the effectiveness of this regulatory action has not been evaluated and, therefore, this study aimed to assess its impact on DEN-induced hypocalcemia using the Japanese Adverse Drug Event Report database (JADER). The case reports from April 2012 to September 2014 were collected from the JADER, which included 151642 adverse events for the primary suspected drugs. The reporting odds ratio (ROR) of hypocalcemia as a signal of the target adverse event was analyzed for DEN and zoledronic acid (ZOL, a reference drug). Changes in RORs were compared between the pre- (Pre, April 2012 to September 2012) and post- (Post 1, October 2012 to September 2013 and Post 2, October 2013 to September 2014) periods of the regulatory action. A decrease in the hypocalcemia ROR was observed for DEN in the post-periods, especially Post 2. Multivariate logistic regression analysis showed a significant decrease in hypocalcemia signal in Post 1 (p=0.0306 vs. Pre) and Post 2 (p=0.0054 vs. Pre). ZOL caused no significant changes in ROR of hypocalcemia, and none of the drugs caused ROR changes in jaw osteonecrosis (a reference adverse event). This study suggests that the regulatory action against hypocalcemia in DEN effectively decreased hypocalcemia signal. Further studies using medical information databases are needed to confirm this result.

 15. Analysis of factors associated with hiccups based on the Japanese Adverse Drug Event Report database.

  Science.gov (United States)

  Hosoya, Ryuichiro; Uesawa, Yoshihiro; Ishii-Nozawa, Reiko; Kagaya, Hajime

  2017-01-01

  Hiccups are occasionally experienced by most individuals. Although hiccups are not life-threatening, they may lead to a decline in quality of life. Previous studies showed that hiccups may occur as an adverse effect of certain medicines during chemotherapy. Furthermore, a male dominance in hiccups has been reported. However, due to the limited number of studies conducted on this phenomenon, debate still surrounds the few factors influencing hiccups. The present study aimed to investigate the influence of medicines and patient characteristics on hiccups using a large-sized adverse drug event report database and, specifically, the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database. Cases of adverse effects associated with medications were extracted from JADER, and Fisher's exact test was performed to assess the presence or absence of hiccups for each medication. In a multivariate analysis, we conducted a multiple logistic regression analysis using medication and patient characteristic variables exhibiting significance. We also examined the role of dexamethasone in inducing hiccups during chemotherapy. Medicines associated with hiccups included dexamethasone, levofolinate, fluorouracil, oxaliplatin, carboplatin, and irinotecan. Patient characteristics associated with hiccups included a male gender and greater height. The combination of anti-cancer agent and dexamethasone use was noted in more than 95% of patients in the dexamethasone-use group. Hiccups also occurred in patients in the anti-cancer agent-use group who did not use dexamethasone. Most of the medications that induce hiccups are used in chemotherapy. The results of the present study suggest that it is possible to predict a high risk of hiccups using patient characteristics. We confirmed that dexamethasone was the drug that has the strongest influence on the induction of hiccups. However, the influence of anti-cancer agents on the induction of hiccups cannot be denied. We consider the results of the present

 16. La taxe sur la valeur ajoutée française

  OpenAIRE

  Philippe, Jacques

  1983-01-01

  Podatek od wartości dodanej (T.V.A.) stanowi jedno z najpoważniejszych źródeł dochodów budżetu francuskiego. W 1979 r. stanowił on 44% dochodów budżetu, co oznaczało' przejęcie więcej niż 10% produktu narodowego brutto pochodzącego z wewnętrznej działalności gospodarczej. Podatek ten, będący jednym z rodzajów podatku obrotowego, obciąża działalność ekonomiczną w bardzo szerokim zakresie: dotyczy nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (włączając w to przedsiębio...

 17. Przymus bezpośredni stosowany w celach leczniczych

  OpenAIRE

  Kubanek, Anita

  2015-01-01

  Państwo, w celu realizacji swoich funkcji, wyposażone jest w różnorodne środki i narzędzia prawne. Jednym z najbardziej dolegliwych jest przymus bezpośredni, który wiąże się z użyciem siły fizycznej. Tylko państwo może legalnie stosować ten rodzaj przymusu, gdyż jego użycie głęboko ingeruje w sferę praw i wolności człowieka i obywatela. Przymus stosowany państwo może dotyczyć wielu sfer życia jednostki. Dlatego zjawisko to jest tak zróżnicowane i swym zakresem sięga tak wielu obszarów. Ich ro...

 18. Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Franczak

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje oprawy czterech ksiąg należących do biblioteki biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, które znajdują się obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Trzy spośród nich zostały sporządzone w jednym, lokalnym warsztacie introligatorskim. Na każdej z omawianych opraw znajduje się superekslibris właściwy hierarchy. W tekście przedstawiono dwa rodzaje superekslibrisów duchownego, które mogą wskazywać na jego bibliofilskie zamiłowania.

 19. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 20. Analýza výkonnosti procesorů IBM POWER8

  OpenAIRE

  Jelen, Jakub

  2016-01-01

  Práce se zabývá systémem IBM Power8 v porovnání s dnes běžně používanými řešeními s procesory Intel Xeon. Výkonnost je vyhodnocována nejen na úrovni celého systému, ale také na úrovni jednotlivých vláken a jader a paměti. Různé metriky jsou demonstrovány na typických optimalizovaných algoritmech. Testovaný stroj Power8 disponuje extrémně rychlou pamětí poskytující rychlost až 145 GB/s mezi pamětí a procesorem, které se dnešní procesory Intel nevyrovnají. Výpočetní síla je pouze srovnatelná (N...

 1. Czekolada jako źródło związków bioaktywnych oddziałujących na organizm = Chocolate as a source of bioactive compounds acting on the organism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Skrajda

  2015-09-01

      Streszczenie Czekolada jest jednym z najbardziej lubianych smakołyków wszech czasów. Jej historia sięga czasów Olmeków, czyli około 3 tysięcy lat. Początkowo spożywana jako napój, dopiero w XVII wieku przyjęła obecną formę. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów czekolad. W zależności od zawartości miazgi kakaowej wyróżnia się czekoladę gorzką (tzw. naturalną, 35-70% miazgi, deserową (do 50% miazgi, mleczną (nie mniej niż 25% miazgi i białą (nie mniej niż 20% tłuszczu kakaowego. Ponadto każdy z tych rodzajów może występować w postaci nadziewanej czy z dodatkiem orzechów, owoców, nasion, itp. Czekolada krytykowana jest za zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i wysoką kaloryczność, ale jest doceniana za zawartość związków biologicznie aktywnych. Wśród tych związków wyróżnia się: polifenole (głównie flawonoidy, aminy biogenne (fenyloetyloamina, alkaloidy (teobromina, kofeina oraz składniki mineralne (np. magnez, potas. Należy jednak pamiętać, że zawartość tych związków w czekoladzie jest determinowana: rodzajem czekolady (zawartość miazgi kakaowej, rodzaj dodatków, rodzajem i pochodzeniem ziarna, sposobem obróbki ziarna. Słowa kluczowe: czekolada, aktywność antyoksydacyjna, związki biologicznie aktywne.   Abstract Chocolate is one of the most popular sweets of all time. Its history dates back to about 3,000 years, the times of Olmec people. It was originally used as a drink and took its present form in seventeenth century. On the market there are many types of chocolate. Depending on the content of cocoa liquor stand out dark (35-70% of cocoa liquor, dessert (50% cocoa liquor, milk (not less than 25% cocoa liquor and white (no less than 20% cocoa butter chocolate. Moreover, each of these kinds may be either filled or with addition of nuts, fruits, seeds, and exc. Chocolate is criticized for its saturated fatty acid content and a high caloric value, but is appreciated for its

 2. Skuteczność ketoprofenu stosowanego miejscowo w postaci żelu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Kwiatkowska

  2013-04-01

  Full Text Available Niesteroidowe leki przeciwzapalne są bardzo często stosowane w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego. Wśród chorób, w których znajdują zastosowanie, wymienia się między innymi choroby reumatyczne, a szczególnie chorobę zwyrodnieniową, która jest trzecią co do częstości chorobą przewlekłą występującą w populacji ogólnej. Przy wyborze niesteroidowych leków przeciwzapalnych należy brać pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek pacjenta, rodzaj choroby, rodzaj bólu (ostry, przewlekły, występowanie schorzeń współistnie‑ jących oraz leki przyjmowane przez chorego. Częstość choroby zwyrodnieniowej wzrasta z wiekiem – wystę‑ puje ona u około 50–60% osób >75. roku życia. W tej grupie wiekowej często występują również inne scho‑ rzenia i przyjmowane są leki, które w istotny sposób mogą ograniczać lub uniemożliwiać stosowanie ogólne niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U takich chorych zalecane są przede wszystkim – w pierwszej linii – niesteroidowe leki przeciwzapalne podawane miejscowo. Ketoprofen w żelu cechuje największa siła działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego oraz duży profil bezpieczeństwa. Ponieważ stężenie tego leku w postaci żelu w skórze, chrząstce stawowej i łąkotce jest duże, a w surowicy krwi małe, ketoprofen jest również zalecany w bólach urazowych.

 3. Taxing Bitcoin Transactions Under Polish Tax Law / Opodatkowanie Obrotu Bitcoinami Na Gruncie Przepisów Polskiego Prawa Podatkowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kowalski Patryk

  2015-08-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich lat można zaobserwować zjawisko cyfrowych walut - cyfrowych reprezentacji jakiejś wartości, które przekazywane są za pośrednictwem technologii informatycznej i są stosowane jako środek wymiany, ale nie mają statusu oficjalnego środka płatniczego. Jednym z rodzajów takich walut są bitcoiny, które stają się coraz popularniejsze w Europie i także w Polsce. Dlatego warto zastanowić się czy polskie prawo jest przygotowane na to zjawisko i zastanowić się jakie ewentualne problemy mogą nastąpić w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza przepisów polskich ustaw podatkowych w kontekście szeroko rozumianego obrotu bitcoinami.

 4. Carbidic Bainitic and Ausferritic Ductile Cast Iron

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gumienny G.

  2013-12-01

  Full Text Available W arty kule przedstawiono nowe rodzaje żeliwa sferoidalnego z węglikami o różnej mikrostrukturze osnowy metalowej. Żeliwo to otrzymano stosując sferoidyzację metodą Inmold. zapewniającą dużą liczbę kulek grafitu i rozdrobnienie składników osnowy metalowej. Różną mikrostrukturę osnowy metalowej żeliwa otrzymywano bez stosowania obróbki cieplnej (w stanie surowym poprzez odpowiednią kombinację ilościową dodatków stopowych. Wykazano, że dodatek molibdenu, chromu, niklu i miedzi w żeliwie sferoidalnym pozwala uzyskać osnowę metalową złożoną z bainitu górnego, jego mieszaniny z dolnym lub ausferrytu w odlewach o grubości ściany 3^-25 mm. Proces krystalizacji żeliwa przedstawiono i opisano za pomocą krzywych analizy termicznej i derywacyjnej (ATD. Pokazano efekty cieplne od przemiany austenitu w stanie stałym

 5. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 6. Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gruchała Irena

  2013-01-01

  Full Text Available Praktyki zawodowe są ważnym elementem kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Istotnie wpływają na poszerzenie kompetencji zawodowych studentów, co w przyszłości decyduje o możliwości ich zatrudnienia. W niniejszym artykule podjęto analizę realizacji praktyk na przestrzeni ostatnich ośmiu lat (2004/2005–2011/2012 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w instytucie. W analizie brano pod uwagę miejsca praktyk, rodzaje instytucji, w których one przebiegały, oraz opinie opiekunów praktyk i studentów. Przedstawiono także zmiany w programach praktyk, wynikające z wdrażania nowego programu kształcenia w instytucie, opracowanego zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz ich wpływ na szanse absolwentów na rynku pracy.

 7. Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004–2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Śliwczyński

  2010-02-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena realizacji obowiązujących w Polscew latach 2004–2008 programów leczenia lekami biologicznymichorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapaleniastawów. Leczenie jest prowadzone przez 81 ośrodków rozmieszczonychrównomiernie w całym kraju. W tym okresie leczonołącznie 8160 chorych. W 2008 r. leczonych było 2282 chorych, costanowi około 2% wszystkich chorych na reumatoidalne zapaleniestawów; 72% z nich stanowiły kobiety, najczęściej w wieku45–55 lat. Lekiem najczęściej stosowanym był etanercept, rzadziejinfliksymab, bardzo rzadko adalimumab i rituksymab. Pieniądzeprzeznaczane przez NFZ na ten rodzaj leczenia nie sąwykorzystywane w pełni, w 2008 r. nie wykorzystano 13,5%.W podsumowaniu podkreślono, że należy zwiększyć liczbę leczonychchorych poprzez poprawienie wykorzystania przeznaczanychnakładów, a następnie ich zwiększenie.

 8. Nastawienia wychowawcze rodziców wobec przekazywania języka rodzimego na emigracji na przykładzie języka polskiego w Ratyzbonie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pułaczewska

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł został poświęcony tematyce rodzinnej polityki językowej i wychowaniu dziecka dwujęzycznego. W ostatnich latach oba zagadnienia stały się przedmiotem badań socjolingwistycznych. Z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej przeanalizowano wywiady z 20 zamieszkałymi w Ratyzbonie polskojęzycznymi matkami nastolatków urodzonych w Niemczech lub wychowujących się tam od wieku niemowlęcego. Uzyskano informacje na temat rodzicielskich strategii wychowania w rodzinie dwujęzycznej w warunkach rozproszonej emigracji. Kluczowym aspektem badania było wskazanie relacji między aksjologicznymi postawami wobec wychowania a postawami konatywnymi wobec przekazywania języka polskiego. W tym celu przedstawiono typologie obu rodzajów postaw rodzicielskich. Rezultaty wskazują, że wybór języka niemieckiego jako języka komunikacji rodzica z dzieckiem wynika z podporządkowania się presji społecznej lub potrzeby podniesienia efektywności komunikacji. Na koniec omówiono kwestie związane z międzypokoleniowym przekazywaniem języka polskiego na tle państwowej polityki edukacyjnej.

 9. ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W BUDYNKU JEDNORODZINNYM NA CELE OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I POTRZEB BYTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksander STARAKIEWICZ

  Full Text Available W artykule, przedstawiono faktyczne zużycie energii w istniejącym budynku jednorodzinnym w latach 2009 – 2015. Podstawą analizy są dane rzeczywistego zużycia nośników energii elektrycznej, węgla kamiennego, drewna przez instalację c.w.u. i c.o., ciepłej wody użytkowej, energii z kolektorów słonecznych oraz czasu pracy instalacji słonecznej. Przedstawiono również miesięczne zużycie rodzajów energii w systemie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2010 r. Omówiono wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne i sprzęt AGD oraz ich wpływ na ilość zużywanych nośników energii.

 10. Kierunki zamierzonej modernizacjiCzwartej Dyrektywy UE 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Burnos

  2009-06-01

  Full Text Available Czwarta Dyrektywa Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek liczy sobie już 31 lat. Wprowadzenie do stosowania na terenie UE Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zmieniło charakter unijnych Dyrektyw o rachunkowości. Zakres ich obowiązywania jest dzisiaj ograniczony do jednostek niepublicznych (nienotowanych na giełdach papierów wartościowych, które przede wszystkim są zaliczane do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Najwyższy zatem czas, aby dostosować je do tej grupy przedsiębiorstw, której one dotyczą. Autorzy artykułu przedstawiają kierunki zamierzonej modernizacji Czwartej Dyrektywy zaprezentowane w 2009 r. przez Komisję Europejską w dokumencie Working Document of the Commission Services (DG Internal Market, Consultation Paper on Review of the Accounting Directives i podejmują próbę oceny tych zamierzeń w kontekście wymaganych uproszczeń zasad rachunkowości dla jednostek sektora MŚP oraz ram koncepcyjnych sporządzania sprawozdań finansowych, wydanych przez IASC w 1989 r., a także proponowanych w aktualnie realizowanym wspólnym projekcie IASB i FASB.

 11. Czynniki determinujące wybór metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2015-11-01

  Full Text Available Celem artykułu jest zbadanie stopnia wykorzystania metod budżetowania kapitałowego oraz czynników determinujących wybór tych metod w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badanie wypełnia zidentyfikowaną w literaturze lukę badawczą poprzez zweryfikowanie dwóch hipotez: H1, stwierdzającej, że dyfuzja metod budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach działających w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, oraz H2, zgodnie z którą rodzaj działalności przedsiębiorstwa, pochodzenie kapitału własnego, wielkość przedsiębiorstwa oraz wielkość budżetu inwestycyjnego mają wpływ na wybór metod oceny opłacalności inwestycji. Przeprowadzone badanie pozwoliło na zweryfikowanie hipotezy 1 częściowo pozytywnie, ponieważ większość przedsiębiorstw działających w Polsce wykorzystuje NPV, analizę wrażliwości, analizę scena-riuszy oraz formalizację oceny opłacalności inwestycji. Dyfuzja metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce jest podobna jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej i mniejsza niż w krajach wyżej rozwiniętych, takich jak np. Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Otrzymane rezultaty umoż-liwiają częściowo pozytywną weryfikację hipotezy 2, co oznacza, że stosowanie dwóch metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (łącznie NPV i IRR zwiększa się istotnie, kiedy firma jest finansowana kapitałem zagranicznym oraz kiedy jej budżet kapita-łowy jest duży. Pozostałe testowane zmienne niezależne (rodzaj głównej działalności i wielkość firmy nie wykazują istotnego związku z wykorzystaniem metod oceny opłacalności inwestycji opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.

 12. Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Wyróżnia się dwa rodzaje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (ASA: oskrzelowy i pokrzywkowy. Rodzaj pierwszy dotyczy chorych na astmę, u których ASA wywołuje napady duszności i objawy pozaoskrzelowe, takie jak wodnisty katar nosa, zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej, łzawienie. Opisano także obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgony. Pokrzywkowa postać nadwrażliwości na ASA dotyczy głównie chorych na przewlekłą pokrzywkę. ASA-astma i ASA-pokrzywka występują w każdym wieku, ale głównie dotyczą kobiet (70% badanych w wieku 30-50 lat. U części tych chorych występują cechy atopii. Charakterys­‑ tyczną cechą ASA-astmy są polipy nosa, często powiązane w przewlekłym zapaleniem zatok. Stwierdza się je u około 80% chorych na ASA-astmę. Polipy nosa mają charakter nawrotowy. Błona śluzowa nosa chorych na ASA-astmę jest nacieczona T-limfocytami, eozynofilami, komórkami tucznymi i makrofagami, większość komórek wykazuje ekspresję mRNA dla IL-5. Błona śluzowa oskrzeli również jest nacieczona eozynofilami będącymi bogatym źródłem leukotrienu C4, który prawdopodobnie bierze udział w patomechanizmie nadreaktywności na ASA. Przebieg kliniczny ASA-astmy u większości chorych jest ciężki, ale kontrolę astmy można uzyskać dzięki stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających β2-agonistów. Objawy nadwrażliwości wywołuje większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U chorych na astmę jest to duszność, a u chorych na pokrzywkę – wysiewy skórne. Objawy te są wywoływane przez indometacynę, kwas mefenamowy i flufenamowy, ibuprofen, fenylbutazon, naproksen, diflunisal i zomepirak. Natomiast dobrze tolerowane przez chorych na ASA-astmę są paracetamol, chlorochina, benzydamina, kwas salicylowy i dekstropropoksyfen. Nadwrażliwość na ASA ujawnia się na podstawie wywiadu i doustnych testów prowokacyjnych ze wzrastaj

 13. Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego = The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Łuczyk

  2016-07-01

    Streszczenie Wstęp. Pacjent z rozpoznanym nowotworem złośliwym, który oczekuje na zabieg operacyjny odczuwa różnego rodzaje emocje. Jedną z nich jest distres będący reakcją na zagrożenie związaną z diagnozą zagrażającej życiu choroby oraz koniecznością jej leczenia. Jeżeli distres przekracza możliwości adaptacyjne ustroju może działać szkodliwie na organizm [1].   Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia distresu u chorych na nowotwory złośliwe w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego. Materiał i metoda. Badaniem objęto 101 osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu oraz Termometr distresu. Wyniki. U ponad połowy pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego występowało niewielkie nasilenie distresu, u części chorych nasilenie distresu było znaczne. U pacjentów z nasilonym poziomem distresu najczęściej wskazywanymi problemami były trudności w pracy i szkole, w relacjach z partnerem oraz poddenerwowanie i zmęczenie. Na występowanie i nasilenie distresu u pacjentów onkologicznych przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego nie mają wpływu czynniki społeczno-demograficzne oraz rodzaj rozpoznanego nowotworu.   Słowa kluczowe: nowotwór złośliwy, distres, termometr distresu, leczenie chirurgiczne nowotworów.       Summary Admission. A patient diagnosed with a malignant tumor that is pending surgery feels different kinds of emotions. One of them is the distress that is a reaction to the threat associated with the diagnosis of a life-threatening disease and the need for its treatment. If the distress exceeds the capabilities of the adaptive system can cause harm to the body [1]. Aim of the study. To estimate the prevalence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery. Material and methods. The study involved 101 people

 14. Ewolucja: inżynier systemów komputerowych projektujący umysły

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aaron Sloman

  2011-10-01

  Full Text Available [Przekład] To, czego w ciągu ostatnich sześciu lub siedmiu tego nauczyliśmy się na temat wirtualnej maszynerii w wyniku dużego postępu nauki i techniki, umożliwia nam zaoferowanie stanowisku darwinowskiemu nowej obrony przeciw krytykom, którzy twierdzili, że jedynie forma fizyczna – a nie zdolności umysłowe czy świadomość – może być produktem ewolucji poprzez dobór naturalny. Obrona ta porównuje zjawiska umysłowe, wspominane przez przeciwników Darwina, z treściami maszynerii wirtualnej w systemach obliczeniowych. Obiekty, stany, zdarzenia i procesy w owej maszynerii, które dopiero od niedawna umiemy projektować i konstruować, a które nie mogły być nawet przedmiotem rozmyślań w czasach Darwina, mogą współdziałać z maszynerią fizyczną, w której są zaimplementowane, nie będąc identycznymi ze swoją fizyczną implementacją, ani też nie będąc jedynie agregatami fizycznych struktur i procesów. Istnienie różnych rodzajów maszynerii wirtualnej (w tym zarówno „platformowych” maszyn wirtualnych, mogących hostować inne takie maszyny, na przykład systemy operacyjne, jak i „aplikacyjnych” maszyn wirtualnych, na przykład korektorów pisowni i gier komputerowych zależy od skomplikowanych sieci połączeń przyczynowych związanych ze strukturami hardware’u i software’u, zdarzeniami i procesami, gdzie specyfikacja takich sieci przyczynowych wymaga konceptów, które nie mogą być zdefiniowane w kategoriach konceptów nauk fizycznych. Ta niedefiniowalność, a także możliwość zachodzenia różnych rodzajów automonitorowania w maszynerii wirtualnej, wydaje się wyjaśniać niektóre z rzekomo tajemniczych i nieredukowalnych cech świadomości, które motywowały krytyków Darwina, a także bardziej współczesnych filozofów, krytykujących sztuczną inteligencję. Wynikają z tego konsekwencje dla filozofii, psychologii, neurobiologii i robotyki.

 15. Podróż, cudze cierpienie i doświadczenie historyczne: Susan Silas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sendyka, Roma

  2014-12-01

  Full Text Available Autorka interpretuje pracę Susan Silas Helmbrechts walk (1998-2003, szczególny cykl czterdziestu pięciu zdjęć i dołączonych do nich materiałów wizualnych oraz tekstowych zbudowany podczas przejścia trasy dwustu dwudziestu pięciu mil, które w 1945 roku musiały przebyć kobiety pędzone w marszu śmierci z Helmbrecht koło Flossenbürga do czeskich Prachatic. Wykonywane zdjęcia, napotykani ludzie, w końcu – drzewa, sama materialność drogi stają się czynnikami wytwarzania własnej, indywidualnej pamięci wydarzenia sprzed lat. Silas wybiera szczególny obiekt "z marginesów Zagłady" – zapomniane zdarzenie, które przedstawia obserwując współczesne obiekty położone wzdłuż trasy tego zdarzenia. Praca Silas pozwala przyjrzeć się krytycznie koncepcji memory landscapes (gdzie w krajobrazie umiejscawia się pamięć? i zjawisku dark tourism (czy podążanie śladami więźniarek to pielgrzymka, turystyka czy terapia?. Silas problematyzuje nie tylko kwestię pamięci, bada również rodzaje nie-pamiętania. Jej kamera zostaje zwrócona ku lokalizacjom, które można nazwać "nie-miejscami pamięci".

 16. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 17. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 18. A Survey of Gill Histopathology of Thirteen Common Fish Species in the Sanyati Basin, Lake Kariba, Zimbabwe/ Badania Histopatologiczne Skrzeli Trzynastu Pospolitych Gatunków Ryb W Zlewni Sanyati, Jezioro Kariba, Zimbabwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mabika Nyasha

  2014-12-01

  Full Text Available Wzorując siê na studium zmian patologicznych suma afrykañskiego (Clarias gariepinus i tilapii nilowej (Oreochromis niloticus ze zlewni Sanyati przeprowadzono analogiczne badania na trzynastu pospolitych gatunkach ryb z jeziora Kariba, Zimbabweś Tkanka skrzeli była konserwowana i preparowana pod kątem analizy histologicznej; po utrwaleniu obserwowano ją w mikroskopie świetlnymś Stwierdzono sześæ rodzajów zmian histopatologicznych tjś odstawanie nabłonka, przerost nabłonka, zrost listków skrzelowych, cysty form larwalnych paso¿ytów, obrzêk, anewryzmś Odstawanie nabłonka było dominującą zmianą u wszystkich gatunków, podczas gdy anewryzm obecny był tylko u dwóch gatunkówś U Synodontis zambezensis stwierdzono najwy¿szą prewalencjê zmian patologicznych tkanki skrzeli, a najni¿szą u Marcusenius microlepidotus, Brycinus imberi i Micralestes acutidensś Wiêkszośæ objawów chorobowych było niegrośnych lub umiarkowanych, co sugeruje ogólnie dobrą zdrowotnośæ badanych rybś Znaczny odsetek ryb (77% był zara¿ony ektopaso¿ytniczymi skrzelowcami z grupy Monogeneaś Wnioski z pracy pozwalają zaleciæ zintensyfikowanie prac badawczych nad zmianami histopatologicznymi u ryb i zastosowanie ich jako indykator jakości wody i kondycji środowiskowej jezioraś

 19.  O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2015-12-01

  Full Text Available Z punktu widzenia zachodzących zmian ważne staje się pozyskanie wiedzy o systemach rachunkowości i kontroli zarządczej z perspektywy różnych czynników mogących mieć wpływ na ich kształt. Dla nauki istotne jest prowadzenie szeroko zakrojonych długookresowych badań podstawowych w tym zakresie, odnoszących się zarówno do jednostek sektora prywatnego, jak i publicznego, co może jednoznacznie przyczynić się do stworzenia obrazu o aktualnym stanie systemów rachunkowości i kontroli zarządczej oraz kierunkach ich rozwoju. Celem tego artykułu jest uogólnienie wniosków dotyczących wpływu zróżnicowanych czynników na systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Dlatego analizowano cztery obszary: rodzaj stosowanej strategii, kulturę narodową, niepewność otoczenia oraz zintegrowane systemy informacyjne, których wpływy były najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu. Jako metodę zasto-sowano krytyczny przegląd opracowań z dziedziny rachunkowości zarządczej, w tym w szczególności wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanych obszarach i opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych. Dokonano także systematyki pojęć w odniesieniu do systemów kontroli zarządczej oraz zdefiniowano czynniki rozważane w artykule. W pracy tej przyjęto też trzy tezy, których prawdziwość udowodniono w toku analizy.

 20. Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pawłowska

  2010-01-01

  Full Text Available Niniejsze badanie koncentruje się na księgach powstałych w wyniku działalności organizacji cechowych na Pomorzu Zachodnim. Jest to specyficzny rodzaj zabytków, w których odzwierciedla się życie zarówno zawodowe, jak i społeczne oraz towarzyskie korporacji. Pisane były niejednokrotnie przez kolejne pokolenia, obejmują nawet kilka stuleci, przez co stanowią cenne źródło historyczne. Księgi dzieliły się na urzędowe, obejmujące całokształt działalności (Amtsbuch, oraz wyspecjalizowane – księgi protokołów (Protokollbuch, księgi mistrzów, czeladników i uczniów (Meister-, Gesellen- i Lehrjungenbuch, księgi rachunkowe (Rechnungsbuch i księgi normatywne. Tekst ukazuje znaczną różnorodność kwestii poruszanych w poszczególnych rodzajach ksiąg, a także ich formę zewnętrzną. Podstawę do badań stanowią obiekty przechowywane w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Daleko posunięte podobieństwo w funkcjonowaniu cechów poza granicami Pomorza pozwala na przeniesienie wniosków również na inne organizacje cechowe.

 1. Influence of Polycarboxylate Superplasticizers on Rheological Properties of Cement Slurries Used in Drilling Technologies / Wpływ Superplastyfikatorów Z Grupy Polikarboksylanów Na Właściwości Reologiczne Zaczynów Cementowych Stosowanych W Technologiach Wiertniczych

  Science.gov (United States)

  Stryczek, Stanisław; Wiśniowski, Rafał; Gonet, Andrzej; Złotkowski, Albert; Ziaja, Jan

  2013-09-01

  domieszki modyfikujące właściwości technologiczne świeżych i stwardniałych zaczynów, • złożony chemicznie mechanizm reakcje hydratacji zachodzące w zaczynie w funkcji czasu. Na szczególną uwagę ze względu na zapewnienie skuteczność uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych zasługują domieszki uplastyczniające (plastyfikatory PL) i upłynniające (superplastyfikatory SP typu tradycyjnego oraz nowej generacji) wpływające na modyfikację oraz optymalizację cech reologicznych świeżych zaczynów uszczelniających. Przeprowadzone badania laboratoryjne miały na celu udowodnianie następującej tezy: odpowiednio dobrany rodzaj superplastyfikatorów [firmy BASF Polska Sp.z o.o. ( The Chemical Company) - Dział Domieszek do Betonu], wpływa korzystnie na parametry reologiczne zaczynu uszczelniającego sporządzanego na osnowie cementu hutniczego CEM III /A 32,5. W przeprowadzanych badaniach zmiennymi były: • rodzaj superplastyfikatora, • rodzaj cieczy zarobowej. W badaniach laboratoryjnych zastosowano następujące superplastyfikatory firmy BASF: • SKY 501, • SKY 503, • SKY 591, • ACE 430, • Glenium 115. Koncentracja superplastyfikatora w zaczynie wynosiła: 0,5% wagowo (w stosunku do masy suchego cementu). Współczynnik wodno-cementowy dla badanych zaczynów uszczelniających wynosił: 0,5. Do sporządzania zaczynów uszczelniających stosowano cement hutniczy klasy CEM III/A 32,5 N-LH/ HSR/NA - Cementownia Małogoszcz, Grupa Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy.

 2. Cross-Sections for Low-Energy Neutron-Induced Fission; Sections Efficaces de Fission pour des Neutrons de Faible Energie; 0421 0415 0427 0415 041d 0418 042f 0414 0415 041b 0415 041d 0418 042f , 0412 042b 0417 0412 0410 041d 041d 041e 0413 041e 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 0410 041c 0418 041d 0418 0417 K 041e 0419 042d 041d 0415 0420 0413 0418 0418 ; Secciones Eficaces en la Fision Inducida por Neutrones de Baja Energia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rae, E. R. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Didcot, Berks. (United Kingdom)

  1965-07-15

  neutronica y la masa y carga de los nucleos tomados como blanco, proporciona abundante informacion sobre la estructura de los nucleos pesados. En el caso de un blanco constituido por un nucleo susceptible de fision por bombardeo con neutrones termicos, a medida que la energia aumenta y pasa de la zona termica a niveles superiores, se observa que la seccion eficaz varia primero en forma inversamente proporcional a la velocidad, abarcando despues una region en la que aparecen picos de resonancia pronunciados, para llegar finalmente a una zona en que se presentan escalones de escasa pendiente y algunas discontinuidades. En principio, es posible explicar todos estos fenomenos, pero ciertos aspectos de los datos resultan sumamente dificiles de interpretar en sus aspectos cuantitativos. En los ultimos tiempos, los trabajos de medicion de secciones eficaces, estimulados por los imperativos de la tecnologia de reactores, tienden sobre todo a mejorar el poder resolutivo en energia y la precision de los datos sobre materiales combustibles, lo que ha tenido como resultado un estudio mas a fondo de la region de resonancia, que es de gran interes para el calculo del efecto Doppler en los reactores. Una serie de mediciones mas precisas, efectuadas a energias bastante elevadas, han puesto de manifiesto la' existencia en ciertos casos, de apreciables secciones eficaces de fision por debajo del denominado umbral de fision. A su vez, las mediciones meticulosas de esta indole han estimulado el interes por la interpretacion de las secciones eficaces en funcion de modelos nucleares sobre una base cuantitativa bien asentada. En la memoria se exponen las principales caracteristicas de las secciones eficaces con cierto detenimiento los recientes perfeccionamientos de las tecnicas de medicion y las tentativas de interpretar cuantitativamente ciertos aspectos de los datos. (author) [Russian] Izuchenie sechenij delenija tjazhelyh jader, vyzvannogo nejtronami, imeet reshajushhee znachenie dlja

 3. Wpływ aktywności fizycznej na sprawność funkcji poznawczych osób w podeszłym wieku i na przebieg choroby Alzheimera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gabryelewicz

  2013-04-01

  Full Text Available W miarę starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób doświadcza związanego z wiekiem osłabienia pamięci i zaburzeń innych funkcji poznawczych. Dla części tych osób zaburzenia te mogą być zwiastunem otępienia. Wiadomo, że jego najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD. Stosowane obecnie metody farmakologicznego zapobiegania i leczenia AD są mało skuteczne. Powoduje to, że podejmowane są próby terapii mających na celu spowolnienie przebiegu AD i opóźnienie początku objawowej fazy klinicznej choroby. Może to znacząco wpływać na zmniejszenie zapadalności na AD. Wyniki biologicznych, epidemiologicznych i randomizowanych badań kontrolowanych wskazują na korzystny wpływ regularnej aktywności fizycznej na zapobieganie występowaniu zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku i spowolnienie przebiegu AD. Okazuje się, że aktywność fizyczna, szczególnie w połączeniu z aktywnością umysłową i intensywną aktywnością społeczną, może być użyteczną, a przy tym tańszą i bezpieczniejszą metodą zapobiegania AD niż profilaktyka farmakologiczna. Dalszych badań wymaga określenie precyzyjnych zaleceń dotyczących rodzaju, czasu trwania i intensywności tych form terapii. Istnieje jednak szansa, że w bliskiej przyszłości będziemy mogli stosować potwierdzone zasady zapobiegania AD dotyczące zachowań dietetycznych, aktywności społecznej, umysłowej i fizycznej. Wymienione wyżej rodzaje interwencji niefarmakologicznych wpływają również pozytywnie na codzienne funkcjonowanie i ogólną jakość życia osób w podeszłym wieku i pacjentów z AD.

 4. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 5. Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Katarzyna Rudnicka

  2017-12-01

  Full Text Available Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence This paper explores inter-lingual equivalence from the perspective of linking two large lexico-semantic databases, namely the Princeton WordNet of English and the plWordnet (pl. Słowosieć of Polish. Wordnets are built as networks of lexico-semantic relations between words and their meanings, and constitute a type of monolingual dictionary cum thesaurus. The development of wordnets for different languages has given rise to many wordnet linking projects (e.g. EuroWordNet, Vossen, 2002. Regardless of a linking method used, these projects require defining rules for establishing equivalence links between wordnet building blocks, known as synsets (sets of synonymous lexical units, i.e., lemma-sense pairs. In this paper an analysis is carried out of a set of inter-wordnet relations used in the mapping of the plWordNet onto the Princeton WordNet, and an attempt is made to relate them to equivalence taxonomies described in specialist literature on bilingual lexicography and translation.   Rzutowanie wordnetów w perspektywie ekwiwalencji międzyjęzykowej Artykuł przedstawia analizę zjawiska ekwiwalencji międzyjęzykowej z perspektywy powiązania dwóch wielkich wordnetów: polskiej Słowosieci i angielskiego WordNetu princetońskiego. Wordnety są relacyjnymi bazami danych leksykalno-semantycznych opisującymi sieć relacji leksykalno-semantycznych pomiędzy słowami i ich znaczeniami. Stanowią zatem rodzaj słownika jednojęzycznego połączonego z tezaurusem. Rozwój wordnetów dla wielu języków świata zaowocował następnie ich wzajemnymi powiązaniami. Wymagało to zdefiniowania metodologii dla ustalenia ekwiwalencji pomiędzy ich podstawowymi elementami tzn. synsetami, które są zbiorami synonimicznych jednostek leksykalnych tzn. par lemat numer znaczenia. W artykule analizujemy zbiór relacji międzywordnetowych używanych w rzutowaniu pomiędzy Słowosiecią a Word

 6. Alternatywne sposoby leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2012-04-01

  Full Text Available Problem padaczki lekoopornej, mimo pojawiających się kolejnych leków przeciwpadaczkowych nowej generacji, nadal pozostaje nierozwiązany. Oznacza to, że potrzebne jest nowe podejście do problemu braku pożądanego efektu terapeutycznego w padaczce, zwłaszcza w przypadku nieskuteczności stosowania 2-3 leków, stanowiących czwartą już kombinację preparatów. Ponieważ dieta ketogenna u części dzieci przynosi dobre rezultaty, autor poniższej pracy jest zdania, że można ją stosować także u dorosłych. Dodatkowo zasadność tego sposobu leczenia potwierdzają odpowiednie badania przeprowadzone w tej grupie wiekowej. Zakres stosowania immunoglobulin w medycynie, również w neurologii, stale się poszerza. Przed laty immunoglobuliny były zalecane u dzieci z padaczką z towarzyszącymi niedoborami immunologicznymi. Zaobserwowano, że po podaniu immunoglobulin zmniejszała się częstość napadów padaczkowych. Zainteresowanie badaczy skupiło się także na blokerach kanałów wapniowych w kontekście padaczki. Biorą one udział w patogenezie niektórych rodzajów napadów. Udowodniono, że zastosowanie werapamilu jako leku wspomagającego zmniejsza liczbę napadów padaczkowych. Inne blokery nie posiadają takich właściwości, ale uwagę zwraca potencjalne działanie winpocetyny. Drugą ważną grupę leków prowadzących do redukcji napadów padaczkowych stanowią statyny, a zwłaszcza atorwastatyna. Jej efekt przeciwdrgawkowy nie zależy od obniżenia poziomu cholesterolu. Preparat ten jako lek wspomagający jest szczególnie polecany u osób starszych. Reasumując, w prawidłowo leczonej padaczce lekoopornej, przy utrzymujących się napadach, należy rozważyć dołączenie jednego z omawianych leków.

 7. Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2016-01-01

  kwestia to, czy większość dominującą można ukazać jako nieformalną instancję sprawującą rodzaj kontroli społecznej nad kompletnością Zagłady jako niemieckiej zbrodni państwowej. W centrum namysłu znajdują się także dotychczasowe funkcje kategorii świadka (bystander/onlooker, kategorii obojętności oraz koncepcji Zagłady jako traumy nieżydowskiego świadka. Funkcje te niejednokrotnie bowiem polegały na eliminacji z pola widzenia historycznego konkretu i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań. W tym sensie można mówić o koncepcji pamięci nieprzyswojonej (polskiej traumy Zagłady jako strategii przyswojenia pamięci Zagłady w sposób niezagrażający dominującej opowieści o przeszłości i tożsamości grupy większościowej. Tekst proponuje ponadto dekonstrukcję kategorii dialogu polsko-żydowskiego ze wskazaniem na zjawiska fałszywej symetrii i fałszywej uniwersalizacji, których częstą konsekwencją jest definiowanie antysemityzmu i Zagłady w kategoriach konfliktu międzygrupowego. Inspiracją do podjęcia namysłu była paradygmatyczna praca Michaela C. Steinlaufa Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust z 1997 roku, której polskie wydanie – zatytułowane Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady – ukazało się w roku 2001 w tłumaczeniu Agaty Tomaszewskiej.

 8. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Dutkiewicz

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych jest nietrzymanie moczu (NTM. Częściej dotyczyon kobiet i dotyka ok. 3 mln kobiet rocznie. Cel pracy: Celem pracy była ocena czynników ryzyka NTM i wpływu tej dolegliwości na jakość życia kobietw Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Materiał i metody: Badano 60 kobiet po 50. r.ż. z NTM [w większości (76,7% badanych 71.–90. r.ż.]. Wyniki: U badanych 60 (100% kobiet z NTM współwystępowały nadciśnienie tętnicze ze względną niewydolnościąukładu krążenia, oddechowego, również ruchowego, a u 46 (77% kobiet także choroby przewlekłe,jak: cukrzyca, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, udar mózgu, depresja. Stwierdzono, iż na NTM u tychkobiet nie wpłynęły czynniki: wykształcenie i rodzaj pracy. Występowanie NTM korelowało u badanych kobietz powtarzającymi się zakażeniami moczu, które istotnie zależały od wieku badanych (p = 0,05 oraz od przyjmowanychleków moczopędnych, antydepresyjnych, przeciw nadciśnieniu tętniczemu. Wykazano także zależnośćod miejsca zamieszkania. Stwierdzono też występowanie NTM u badanych kobiet, które w przeszłości miałyzabiegi operacyjne na narządach okolicy miednicy mniejszej, a także rodziły więcej niż cztery razy. Wnioski: 1. U badanych kobiet po 70. r.ż. stwierdzono częstsze w porównaniu z młodszymi występowaniedysurii, naglących parć na mocz i nawrotów zakażeń moczu. 2. Nietrzymanie moczu u badanych wiązało sięz wieloma czynnikami ryzyka predysponującymi, promującymi oraz urazowymi. 3. Nietrzymanie moczu znaczniepogorszyło jakość życia u wszystkich badanych kobiet.

 9. Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Zasępa

  2011-06-01

  Full Text Available W artykule omówiona została koncepcja Thomasa Achenbacha dotycząca pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych oraz emocjonalnych. Nosi ona nazwę Systemu Pomiaru Opartego na Empirii. Inaczej podejście to nazywane jest też „z dołu do góry”. Zgodnie z nim kryteria diagnostyczne poszczególnych kategorii chorób i zaburzeń psychicznych wyprowadza się w oparciu o badanie dużych prób reprezentatywnych dla danej populacji. Powstałe w ten sposób nozologie służą do identyfikacji nowych przypadków. Podejście to jest inne niż paradygmat DSM, który określany jest „z góry do dołu”. Mierzone zgodnie z paradygmatem „z dołu do góry” zachowania problemowe można przedstawić na nastę- pujących poziomach: poziom pierwszy to specyficzne rodzaje problemów reprezentowane przez poszczególne itemy, poziom drugi – wyodrębnionych 8 skal zachowań problemowych (Lęk/Depresja, Wycofywanie się, Skargi Somatyczne, Zaburzenia Myślenia, Zaburzenia Uwagi, Zachowania Agresywne, Łamanie Norm, Natręctwa, poziom trzeci – 2 grupy zachowań problemowych: Zachowania Internalizacyjne i Zachowania Eksternalizacyjne, poziom czwarty – ogólny poziom zachowań problemowych, będący sumą wszystkich przeżywanych problemów. W artykule zostały przedstawione również wyniki badań, które potwierdzają koncepcję Achenbacha, to znaczy omówiono fenotypowe i genetyczne dane ważne dla tej koncepcji. Dane fenotypowe wskazują na to, że wyróżnione skale zachowań problemowych stanowią rzeczywiście odrębne syndromy, z kolei dane drugiego rodzaju – że syndromy te w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie. Mniejszy wpływ na ich rozwój ma środowisko wspólne bądź specyficzne.

 10. Accuracy Assessment of Geometrical Elements for Setting-Out in Horizontal Plane of Conveying Chambers at the Bauxite Mine "KOSTURI" Srebrenica

  Science.gov (United States)

  Milutinović, Aleksandar; Ganić, Aleksandar; Tokalić, Rade

  2014-03-01

  Setting-out of objects on the exploitation field of the mine, both in surface mining and in the underground mines, is determined by the specified setting-out accuracy of reference points, which are best to define spatial position of the object projected. For the purpose of achieving of the specified accuracy, it is necessary to perform a priori accuracy assessment of parameters, which are to be used when performing setting-out. Based on the a priori accuracy assessment, verification of the quality of geometrical setting- -out elements specified in the layout; definition of the accuracy for setting-out of geometrical elements; selection of setting-out method; selection at the type and class of instruments and tools that need to be applied in order to achieve predefined accuracy. The paper displays the accuracy assessment of geometrical elements for setting-out of the main haul gallery, haul downcast and helical conveying downcasts in shape of an inclined helix in horizontal plane, using the example of the underground bauxite mine »Kosturi«, Srebrenica. Wytyczanie obiektów na polu wydobywczym w kopalniach, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych, zależy w dużej mierze od określonej dokładności wytyczania punktów referencyjnych, przy pomocy których określane jest następnie położenie przestrzenne pozostałych obiektów. W celu uzyskania założonej dokładności, należy przeprowadzić wstępną analizę dokładności oszacowania parametrów które następnie wykorzystane będą w procesie wytyczania. W oparciu o wyniki wstępnej analizy dokładności dokonuje się weryfikacji jakości geometrycznego wytyczenia elementów zaznaczonych na szkicu, uwzględniając te wyniki dobrać należy odpowiednią metodę wytyczania i rodzaj oraz klasę wykorzystywanych narzędzi i instrumentów, tak by osiągnąć założony poziom dokładności. W pracy przedstawiono oszacowanie dokładności wytyczania elementów geometrycznych dla głównego chodnika transportowego

 11. Żywienie a płodność. Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Świątkowska

  2013-04-01

  Full Text Available Prawidłowe żywienie oraz tryb życia w okresie poprzedzającym ciążę oraz w trakcie jej trwania są niezmiernie ważne dla rozwijającego się płodu, wpływają na prawidłowy przebieg ciąży i stan zdrowia kobiety ciężarnej. Aktualnie wiek kobiet wchodzących w okres prokreacji waha się między 15. a 49. rokiem życia. Tak duża rozpię‑ tość wiekowa wiąże się z odmiennymi problemami charakteryzującymi dany wiek mającymi wpływ na prokreację. Kobiety, które pragną zajść w ciążę, mniej więcej 6 miesięcy przed planowanym poczęciem powinny zmienić tryb życia i zacząć przestrzegać prawidłowej diety. Racjonalna dieta powinna obejmować pięć posiłków dziennie i być zbilansowana pod względem wartości odżywczej. Kaloryczność diety należy ustalić indywidualnie, uwzględnia‑ jąc rodzaj i częstotliwość aktywności fizycznej. Szczególnie ważne jest urozmaicenie diety. Trzeba wziąć pod uwagę alergie i nietolerancje pokarmowe oraz konieczność stosowania produktów z niskim indeksem glikemicznym. Warto wybierać odpowiedni rodzaj tłuszczu. Bezwzględnie należy wyeliminować tłuszcze trans, obecne w przemysłowo produkowanych ciastach, słodyczach, chipsach, żywności typu fast food, zupach w proszku, twardych margarynach. Tłuszcze te można zastąpić produktami bogatymi w jedno- i wielonienasy‑ cone kwasy tłuszczowe. Należy zadbać o produkty białkowe pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinne‑ go – dieta powinna obejmować: chude mięso drobiowe, cielęce, w ograniczonych ilościach chude mięso wie‑ przowe i wołowe, ryby (głównie morskie, jaja oraz produkty strączkowe (fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, soja. Produkty bogate w węglowodany złożone powinny stanowić ponad połowę zapotrzebowania energetycznego. Warto wybierać pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony, płatki zbożowe. Zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i sk

 12. Credits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - -

  2013-07-01

  Full Text Available Ministério da EducaçãoSecretaria de Educação Profissional e TecnológicaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense Reitor Luiz Augusto Caldas Pereira Pró-Reitor de Ensino Carlos Márcio Lima Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação José Augusto Ferreira da Silva Pró-Reitora de Extensão Paula Aparecida Martins Borges BastosEditora-Chefe Inez Barcellos de Andrade Coordenação Editorial do Boletim Maria Inês Paes Ferreira Conselho Editorial Conselho Consultivo Edinalda Almeida da SilvaHelvia Pereira Pinto BastosJefferson Manhães de AzevedoLuiz de Pinedo Quinto JuniorMaria Amelia Ayd CorrêaMaria Inês Paes FerreiraPedro de Azevedo Castelo BrancoRegina Coeli Martins AquinoRogério Atem de CarvalhoRomeu e Silva NetoSaid Sérgio Martins AuattSalvador TavaresSergio VasconcelosSilvia Lúcia dos Santos BarretoSynthio Vieira de AlmeidaVania Cristina Alexandrino BernardoVicente de Paulo Santos OliveiraWander Gomes Ney Adalberto Cardoso (IESP/UERJAntonio Carlos Secchin (UFRJAntônio José da Silva Neto (IPRJ/UERJAsterio Kiyoshi Tanaka (UNIRIO e UFRJErica Maria Pellegrini Caramaschi (UFRJFernando Benedicto Mainier (UFFFernando Pruski (UFVFrancisco de Assis Esteves (UFRJGaudêncio Frigotto (UFFHamilton Jorge de Azevedo (UFRRJHelder Gomes Costa (UFFIná Elias de Castro (UFRJJader Lugon Junior (IFF/UERJ/SENAIJanete Bolite Frant (UNIBANJosé Abdallah Helayël-Neto (CBPF/MCTMiriam Fontelle (UNIFLU e UNESARodrigo Valente Serra (ANPRonaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (UENFSérgio Arruda de Moura (UENFVera Lucia Marques da Silva (FBPNVirgínia Maria Gomes de Mattos Fontes (UFF Organizadores deste númeroMaria Inês Paes FerreiraJader Lugon JuniorLuiz de Pinedo Quinto JúniorBolsista de Iniciação CientíficaCamilla Cardoso da Costa Revisão de Língua Portuguesa e Inglesa Edson Carlos NascimentoIsabela Bastos de CarvalhoKissila Ferreira de SouzaPriscila Matos MonkenRosângela Caldas Projeto Gráfico André da Silva CruzEric Moreira

 13. Credits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  - -

  2013-01-01

  Full Text Available Ministério da EducaçãoSecretaria de Educação Profissional e TecnológicaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense Reitor Luiz Augusto Caldas Pereira Pró-Reitor de Ensino Carlos Márcio Lima Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação José Augusto Ferreira da Silva Pró-Reitora de Extensão Paula Aparecida Martins Borges BastosEditora-Chefe Inez Barcellos de Andrade Coordenação Editorial do Boletim Maria Inês Paes Ferreira Conselho Editorial Conselho Consultivo Edinalda Almeida da SilvaHelvia Pereira Pinto BastosJefferson Manhães de AzevedoLuiz de Pinedo Quinto JuniorMaria Amelia Ayd CorrêaMaria Inês Paes FerreiraPedro de Azevedo Castelo BrancoRegina Coeli Martins AquinoRogério Atem de CarvalhoRomeu e Silva NetoSaid Sérgio Martins AuattSalvador TavaresSergio VasconcelosSilvia Lúcia dos Santos BarretoSynthio Vieira de AlmeidaVania Cristina Alexandrino BernardoVicente de Paulo Santos OliveiraWander Gomes Ney Adalberto Cardoso (IESP/UERJAntonio Carlos Secchin (UFRJAntônio José da Silva Neto (IPRJ/UERJAsterio Kiyoshi Tanaka (UNIRIO e UFRJErica Maria Pellegrini Caramaschi (UFRJFernando Benedicto Mainier (UFFFernando Pruski (UFVFrancisco de Assis Esteves (UFRJGaudêncio Frigotto (UFFHamilton Jorge de Azevedo (UFRRJHelder Gomes Costa (UFFIná Elias de Castro (UFRJJader Lugon Junior (IFF/UERJ/SENAIJanete Bolite Frant (UNIBANJosé Abdallah Helayël-Neto (CBPF/MCTMiriam Fontelle (UNIFLU e UNESARodrigo Valente Serra (ANPRonaldo Pinheiro da Rocha Paranhos (UENFSérgio Arruda de Moura (UENFVera Lucia Marques da Silva (FBPNVirgínia Maria Gomes de Mattos Fontes (UFF Organizadores deste númeroMaria Inês Paes FerreiraJader Lugon JuniorLuiz de Pinedo Quinto JúniorLuiz Felipe Umbelino dos SantosBolsista de Iniciação CientíficaCamilla Cardoso da Costa Revisão de Língua Portuguesa e Inglesa Edson Carlos Nascimento Projeto Gráfico André da Silva CruzEric Moreira Carvalho Diagramação Cláudia Marcia Alves Ferreira

 14. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Science.gov (United States)

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  The paper concerns the application of modern methods and research techniques for investigations of copper ore properties. It presents the procedure and tools which, when put together, can constitute a source of information on properties of different products of processing and, simultaneously, can be used in the process control and optimization. The copper ore of one of the branches of the KHGM Polska Miedz plc was investigated. The ore samples represented each of the three lithological types occurring in the Polish deposits, i.e. carbonate, shale and sandstone ores. The paper presents the results of microscopic analyses, image analysis of scanning photographs and application procedures of the obtained information for the identification of ore types (application of neuron networks to the recognition of lithological compositions). The present publication will present sample results of modelling of classification identifying two types of ores, i.e. carbonate-shale and sandstone. Summing up the predictions of ore type fractions in respective mixtures for the considered problem of classification it can be stated that the prediction results are good and confirm the lithological predominance of certain ore types in the investigated mixtures. The experimental part comprised the determination of mineralogical and lithological composition of ores (optical microscope) and also elemental composition in the microareas of analysed samples (scanning microscope). Next, the image analysis was performed and subsequently the models classifying the ore types were made. W rudzie miedzi przerabianej w zakładach wzbogacania O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A. można wyróżnić trzy typy litologiczne: rudę węglanową, łupkową i piaskowcową. Typy te różnią się właściwościami między innymi takimi jak: rodzaj i zawartość minerałów miedzi, rodzaj minerałów nieużytecznych, zawartość miedzi, twardość i podatność na rozdrabnianie, ale także wielkością i kształtem ziaren

 15.  Ocena ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznegojednostek sektora polskich finansów publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Tatoj

  2009-12-01

  Full Text Available Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora polskich finansów publicznych funkcjonuje dopiero od 1 stycznia 2002 r. Na świecie idea profesjonalnego, współczesnego audytu wewnętrznego zrodziła się w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych – utworzenie w 1941 r. Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors, natomiast w Europie znaczącą datą dla audytu wewnętrznego był rok 1977 – utworzenie Europejskiego Trybunału Audytorów (The European Court of Auditors w Luksemburgu. Na podstawie krajowych i zagranicznych regulacji profesjonalnych i prawnych, a także literatury przedmiotu, zaprezentowano w opracowaniu ocenę ryzyka we współczesnym audycie wewnętrznym. Przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka oraz pojęcie zarządzania ryzykiem, uporządkowano problematykę, zdefiniowano pojęcia i syntetycznie zaprezentowano metody analizy ryzyka. W opracowaniu pokazano ogromne znaczenie oceny ryzyka dla bieżącej i przyszłej działalności jednostki organizacyjnej oraz rolę, jaką odgrywa w niej współczesny audyt wewnętrzny. Współczesny audyt wewnętrzny jest nowoczesnym narzędziem zarządzania jednostką organizacyjną, integrującym m.in. zadania wszystkich znanych elementów nadzoru, dostarczającym dokładnych informacji, analiz, ocen i zaleceń, zorientowanym (biznesowo- zarządczo na cele jednostki, przynoszącym wartość dodaną i usprawnienie działalności, funkcjonującym w trzech przestrzeniach czasowych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest również działalnością doradczą i instruktażową. Nadrzędnym celem audytu wewnętrznego jest ograniczenie ryzyka w działalności jednostki. Audyt stanowi w jednostce wsparcie kadry kierowniczej w realizacji powierzonych im zadań, m.in. poprzez ocenę efektywności zarządzania ryzykiem, za które kierownictwo jest odpowiedzialne. Audyt koncentruje się na ocenie ryzyka (identyfikacji obszarów i analizie ryzyka, a poziom

 16. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 17. Forms of Address as Discrete Modal Operators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Paweł Sosnowski

  2016-12-01

  Full Text Available Forms of Address as Discrete Modal Operators The category of expressions of politeness includes, among others, forms of address. Forms of address express honorification. Honorification can be defined as a special type of meaning that consists of information about the social and interpersonal relations between the speaker and the addressee, the speaker and the hearer, and the speaker and the protagonist of the predication. As far as their place in the syntactic structure is concerned, forms of address can either be integrated with the other elements of a predication or not. However, they are always part of a predication’s semantic structure. Moreover, forms of address convey the speaker’s attitude to the meaning of the predicate that they want to convey, which consequently means that forms of address also carry a modal element. Modality can be defined as a situation in which an individual is in a particular mental state, i.e. exhibits some kind of attitude to a situation or a type of situations. Forms of address can be categorised as modal operators conveying imperatives, requests, suppositions, etc. The term "operator" can be used for a unit of language when it changes the semantic structure of the predication. My research on honorification is mainly based on contemporary corpora, both monolingual and multilingual. In the present study, I analyse forms of address which carry imperative and optative meanings.   Formy adresatywne jako dyskretne operatory modalne W obrębie wyrażeń realizujących funkcje grzecznościowe znajduje się grupa form adresatywnych. Są one częścią kategorii honoryfikatywności rozumianej jako szczególny rodzaj znaczenia zawartego w treści wypowiedzi, informację o towarzysko-społecznej relacji między nadawcą a odbiorcą, nadawcą a słuchaczem oraz nadawcą a bohaterem wypowiedzi. Gramatycznie formy adresatywne mogą być zarówno zintegrowane, jak i niezintegrowane syntaktycznie z resztą wypowiedzi, ale

 18. A preliminary study in zero anaphora coreference resolution for Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Jan Kaczmarek

  2017-12-01

  pracy wykorzystujemy istniejące narzędzia do rozpoznawania koreferencji dla pozostałych rodzajów wzmianek (tj. nazwy własne, frazy rzeczownikowe oraz zaimki jako źródło częściowych zbiorów wzmianek odnoszących się do tego samego obiektu, a także jako punkt odniesienia dla uzyskanych przez nas wyników. Ocena skupia się nie tylko na poprawności uzyskanych zbiorów wzmianek, bez względu na ich typ, co odzwierciedlają wyniki podane dla standardowych metryk CoNLL-2012, ale także na wartości informacji, która zostaje uzyskana w wyniku rozpoznania koreferencji. W nawiązaniu do założeń anotacji korpusu KPWr, jedynie nazwy własne traktowane są jako wzmianki, które zawierają w sobie wystarczająco szczegółową informację, aby można było powiązać je z obiektami rzeczywistymi. W konsekwencji dostarczamy także ocenę opartą na wartości informacji dla podmiotów domyślnych połączonych relacją koreferencji z nazwami własnymi. Z tą samą motywacją rozpatrujemy jedynie zbiory wzmianek koreferencyjnych zbudowane wokół nazw własnych.

 19. Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Jędraszak

  2015-09-01

  Full Text Available Translation strategies in the face of cultural specificity of the 20th century Modern Greek prose translated into Polish According to Werner Koller, there are two main types of translations of texts which are connected to literature and culture. These types are adaptation and transfer. Adaptation is a result of using a translation strategy called domestication which consists in removing from the text all the elements which may seem odd or strange to the target reader and replacing them by some well-known units of the target culture. Transfer is a result of using a strategy called foreignization, that is of introducing to the target text some units characteristic of the source culture which may raise connotations of strangeness and foreignness. The choice of the strategy lies with the translator and depends on his vision of the target reader. The aim of this paper is to analyze translations of three Modern Greek novels into Polish with special attention paid to solutions chosen by the translators in the face of two main translation problems which are results of cultural specificity of the text: lexical problems and allusions to some historical, cultural and social facts as well as to the information these solutions provide on the translators’ vision of the target reader.   Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski Werner Koller wyróżnia dwa główne rodzaje przekładu tekstów związanych z literaturą i kulturą: adaptację oraz transfer. Adaptacja jest wynikiem użycia strategii tłumaczeniowej zwanej udomowieniem, która polega na usunięciu z tekstu elementów, które czytelnikowi docelowemu mogłyby wydać się obce i zastąpieniu ich dobrze znanymi mu elementami kultury docelowej. Transfer natomiast polega na zastosowaniu strategii zwanej egzotyzacją, tj. wprowadzeniu do tekstu docelowego elementów charakterystycznych dla kultury źródłowej, kt

 20. Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Lewkowicz

  2014-12-01

  Full Text Available Polish-Czechoslovak tourist conventions as an example of transfrontier cooperation The article provides a general description of Polish-Czechoslovak tourist conventions from inter- and post-war periods. It presents the conditions of signing of these unique international agreements, the decision-making process, as well as the basic principles of the conventions. Overall, the tourist conventions are special kinds mostly bilateral international agreements aimed at simplifying the rules of transfrontier traffic within a region attractive to tourists, such as the Carpathian and Sudetic borderlands. Poland and Czechoslovakia were the precursors of this kind of transfrontier cooperation across Europe. The first tourist convention was signed in 1925 as a direct result of so-called Cracow Protocols, which aimed at regulating economic, communication and tourist issues with Czechoslovakia after the Jaworzyna Spiska conflict. The next tourist agreement of 1955 was adopted as a result of the post-Stalinist Thaw, which allowed a certain liberalization of the border regime between the two countries. The agreement was amended and extended in  1961-1962, and was in force till the early 1980s. The experiences of the functioning of the tourist conventions became a model for Euroregions which stared to emerge in the area under discussion. Moreover, they also served as a model for central authorities in liberalizing the border regime in the 1990s.   Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej Celem artykułu była ogólna charakterystyka polsko-czechosłowackich konwencji turystycznych z okresu między- i powojennego. Przedstawione zostały uwarunkowania podpisania tych unikatowych umów międzynarodowych, proces decyzyjny, poddano analizie również podstawowe założenia konwencji. Generalnie konwencje turystyczne to specyficzny rodzaj, najczęściej bilateralnych, umów międzynarodowych służących uproszczeniu

 1. Роль картотеки «портретів слів» в укладанні словників нового покоління

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Євгенія [IEvheniia] Анатоліївна [Anatoliïvna] Карпіловська [Karpilovs'ka

  2017-12-01

  występowania danego wyrazu w korpusie i bazach tekstów, zwłaszcza w internecie. Informacje te dają możliwość przeprowadzania porównań z tekstami pod kątem występowania nowych słów, wariantów ich pisowni, rozwoju ich semantyki, przebiegu ich konkurencji z innymi sposobami opisu tych samych realiów, procesów czy cech. Kartoteka tego rodzaju, w zestawieniu z korpusem i tekstami, sygnalizuje konieczność uzupełnienia korpusu o pewne rodzaje tekstów, a także potrzebę zmiany oznaczeń umieszczonych w korpusie tekstów – a tym samym pozwala na przygotowanie zweryfikowanego materiału wyjściowego do tworzenia słowników nowego pokolenia.

 2. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta może występować u pacjentów w każ- dym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka

 3. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta możewystępować u pacjentówwkażdym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka astmy

 4. Pozycja wybranych atypowych leków przeciwpsychotycznych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej – obecny stan wiedzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2017-03-01

  Full Text Available Wprowadzony ze względów czysto akademickich podział na leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i normotymiczne jest mylący. W praktyce klinicznej z pewnością nie każdy rodzaj depresji należy leczyć lekami określanymi jako przeciwdepresyjne, a działanie leków przeciwpsychotycznych z pewnością nie ogranicza się do leczenia tzw. psychoz (rozumianych jako choroby psychiczne, którym towarzyszą objawy wytwórcze. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj terapia choroby afektywnej dwubiegunowej. W chorobie afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego często w ogóle odradza się stosowanie leków przeciwdepresyjnych (także w okresach depresji, z kolei w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu drugiego przydatność leków przeciwdepresyjnych ocenia się najczęściej jako „ograniczoną”. Z jednej strony występuje tu ryzyko zmiany fazy depresyjnej na hipomaniakalną, z drugiej często spotkać się można z lekoopornością. W tej sytuacji warto zadać pytanie o pozycję atypowych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. W artykule przedstawiono aktualne wyniki badań dotyczących stosowania olanzapiny, kwetiapiny i amisulprydu w terapii depresji i manii w przebiegu tej choroby. Wspomniano również o roli leków z omawianej grupy w terapii zapobiegawczej (normotymicznej. Wyniki wielu poprawnych metodologicznie badań, przeprowadzonych z wykorzystaniem metody podwójnie ślepej próby oraz grupy kontrolnej placebo, wskazują na skuteczność olanzapiny w leczeniu zarówno depresji, jak i manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Można także wykorzystać olanzapinę, choć raczej w kuracjach skojarzonych, jako lek normotymiczny. Podstawowym problemem związanym ze stosowaniem tego leku jest częste występowanie zespołu metabolicznego. W przypadku kwetiapiny również istnieją dane dotyczące możliwości jej użycia w terapii depresji i manii. Autorzy badań nad kwetiapin

 5. Psychoterapia ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Kołakowski

  2010-09-01

  Full Text Available Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jedną z najczęstszych pediatrycznych, neurologicznych i psychiatrycznych przypadłości u dzieci. Większość wytycznych dotyczących postępowania w ADHD sugeruje zastosowanie metod niefarmakologicznych, a dopiero gdy te okażą się nieskuteczne, rozważenie dołączenia leczenia farmakologicznego. Jednak badania pokazują, że w przypadku zarówno skrajnie nasilonego obrazu klinicznego ADHD, jak i towarzyszących zaburzeń zachowania (zaburzenie opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania według DSM-IV-TR leczenie farmakologiczne powinno być włączane równocześnie z innymi metodami terapeutycznymi. W ostatnich dwudziestu latach w leczeniu ADHD stosowano wiele metod niefarmakologicznych: terapię indywidualną, grupową, diety restrykcyjne lub suplementacyjne, EEG biofeedback, treningi uwagi, jednak tylko jedna z nich – samodzielnie lub w połączeniu z farmakoterapią – ma potwierdzoną krótkoterminową skuteczność w leczeniu ADHD: behawioralna modyfikacja zachowań. Podobne interwencje powinny być również przeprowadzane w środowisku szkolnym. W chwili obecnej w Polsce – tak jak i w europejskich wytycznych – zaleca się kompleksowe leczenie ADHD, w którym jednym z elementów może być leczenie farmakologiczne. W artykule omówiono kolejne metody, które powinny znaleźć się w takim programie terapeutycznym, poczynając od psychoedukacji pacjenta i rodziny (pacjent oraz rodzice powinni usłyszeć, jaka jest specyfika ADHD, w szczególności uzyskać informacje o trzech osiowych grupach objawów, etiologii, przebiegu, rokowaniu i planowanym leczeniu; wiedza rodziców, opiekunów, członków rodzin i nauczycieli na temat zaburzenia pozwala wdrażać odpowiednie elementy pomocy nadpobudliwemu dziecku, ale także bardzo często zdejmuje z niego „winę za objawy”, edukacji i motywowaniu nastolatka do leczenia, a kończąc na dołączaniu specyficznych rodzaj

 6. Saddle-Point Rotational States from Resonance Fission of Oriented Nuclei; Etats Rotationnels a l'Etranglement Resultant de la Fission, par Neutrons de Resonance, de Noyaux Orientes; 0412 0420 0410 0429 0410 0422 0415 041b 042c 041d 042b 0415 0421 041e 0421 0422 041e 042f 041d 0418 042f 0421 0415 0414 041b 041e 0412 041e 0419 0422 041e 0427 K 0418 0412 0420 0415 0417 0423 041b 042c 0422 0410 0422 0415 0420 0415 0417 041e 041d 0410 041d 0421 041d 041e 0413 041e 0414 0415 041b 0415 041d 0418 042f 041e 0420 0418 0415 041d 0422 0418 0420 041e 0412 0410 041d 041d 042b 0425 042f 0414 0415 0420 ; Estados Rotacionales en el Punto de Estrangulacion Debidos a la Fision por Resonancia de Nucleos Orientados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dabbs, J. W.T.; Walter, F. J.; Parker, G. W. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1965-07-15

  mucho mas preciso del numero y naturaleza de los canales de fision disponibles, cuestiones ambas que el fenomeno de la fision suscita desde hace mucho tiempo. En el {sup 235}U se observo, para las resonancias de 1,14 y 8,8 eV, una anisotropfa de los fragmentos de fision proxima al maximo posible, y de signo contrario al de la observada previamente en el caso de los heliones. Asimismo, se comprobo una marcada disminucion de la anisotropia para energias neutronicas proximas a la conocida resonancia de 0,3 eV. Como se carecia de informacion directa sobre los valores J del U se recurrio a un ajuste de niveles multiples a of, analogo al de Kirpichnikov y col., para el que se supuso que J(0,3 eV) Not-Equal-To J(1,14 eV), a diferencia de ajustes anteriores de caracter analogo. Estos datos iniciales son compatibles con una anisotropfa proporcional a la contribucion que se ha calculado aportan a of los dos valores posibles de J. Sin embargo, la forma de la curva no concuerda con otros datos tales como la variacion de la razon cresta a valle de Faler y Tromp; por consiguiente, no deben aceptarse aun como concluyentes los fuertes indicios de que J(0,3 eV) Not-Equal-To J(1,14 eV). Los autores estan efectuando mediciones complementarias para aclarar este concepto. (author) [Russian] Jadra aktinidnyh jelementov urana, neptunija i plutonija mozhno vystroit' v soedinenijah XO{sub 2}Rb(NO{sub 3}){sub 3} putem vzaimodejstvija kvadrupol'nogo momenta jadra s gradientom kristallicheskogo jelektricheskogo polja prosto v rezul'tate ohlazhdenija sootvetstvujushhego edinichnogo kristalla. Vystraivanie jader jetogo tipa sootvetstvuet neravnomernomu uglovomu raspredeleniju osi simmetrii sostavnogo jadra v prostranstve, chto otrazhaet v pervuju ochered' velichinu K. Esli predpolozhit', chto takovo zhe i raspredelenie oskolkov, to poluchim metod dlja ustanovlenija chisla kvantov K v sedlovoj tochke. V Okridzhe byli vypolneny jeksperimenty s vystroennymi jadrami urana-233 i urana{sup -}235 pri

 7. Post-Irradiation Behaviour of I{sup 131} in TeO{sub 2}; Comportement de {sup 131}I Dans TeO{sub 2} Apres Irradiation; 041f 041e 0412 0415 0414 0415 041d 0418 0415 0419 041e 0414 0410 -131 0412 TeO{sub 2} 0433 041f 041e 0421 041b 0415 041e 0411 041b 0423 0427 0415 041d 0418 042f ; Comportamiento del {sup 131}I en TeO{sub 2} Despues de su Irradiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacimovic, Lj.; Stevovic, J.; Veljkovic, S. R. [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Yugoslavia (Serbia)

  1965-04-15

  cinetica del recocido. (author) [Russian] Sistema joda-131 v TeO{sub 2} predstavljaet interes, potomu chto malo izvestno o termohimicheskih izmenenijah v jetoj misheni. Radioaktivnyj jod poluchalsja pri nejtronnom obluchenii TeO{sub 2} v reaktore. Obluchennyj TeO{sub 2} rastvorjalsja v razbavlennom rastvore NaOH. Analiz razlichnyh valentnyh form joda proizvodilsja ionoobmennym metodom. Izuchalis' termicheskaja i radiacionnaja ustojchivost' TeO{sub 2} putem ispol'zovanija spektrofotometricheskogo metoda dlja opredelenija tellura i otzhig joda-131 v TeO{sub 2} posle obluchenija v zavisimosti ot vremeni i temperatury nagreva. Glavnaja tendencija otzhiga sostojala v vosstanovlenii radioaktivnogo joda. Zavisimost' jetogo processa ot vremeni ukazyvaet na bystroe izmenenie pri vysokoj temperature. Pri bolee nizkih temperaturah krivye javljajutsja bolee slozhnymi. Otzhig verojatno javljaetsja slozhnym vvidu mnogoobrazija teplovyh reakcij, vkljuchajushhih promezhutochnye soedinenija joda. On mozhet vstupat' v reakciju s produktami processa otdachi jader tellura v sootvetstvujushhej gorjachej zone, beta-perehoda Te{sup 131} i s samoj dvuokis'ju tellura. Rassmatrivalas' kinetika jetih izmenenij i proizvodilas' ocenka processov vo vremja otzhiga. Izuchalos' takzhe vlijanie nejtronnogo potoka na kinetiku otzhiga. (author)

 8. Autoradiography of Sectioned Soil Cores; Autoradiographie de Carottes de Sol; Radioavtografiya otrezkov prob pochvy; Autorradiografia de Cortes de Testigos de Suelo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Held, E. E.; Gessel, S. P.; Matson, L. J.; Billings, R. F. [University of Washington, Seattle (United States)

  1965-10-15

  de grano extrafino. Con placas nucleares o con cubreobjetos previamente sumergidos en emulsion nuclear se puede efectuar un examen microscopico y distinguir entre emisores alfa y beta. Por estos metodos se han localizado en suelos de las islas Marshall radionuclidos emisores alfa, beta y gamma procedentes de precipitaciones radiactivas. Las partes radiactivas de los testigos se pueden separar y analizar por espectroscopia gamma o analisis radioquimicos, determinando asi translocaciones selectivas y la adsorcion de ciertos radionuclidos en el sistema suelo-raices. Los principales radionuclidos estudiados en suelos por esta tecnica comprenden el {sup 54}Mn, {sup 60}Co, {sup 90}Sb, {sup 125} Sb, {sup 1}'3{sup 7}Cs, {sup 144}Ce, {sup 155}Eu, {sup 239}Pu. (author) [Russian] Opisyvajutsja metody opredelenija otdel'nyh radioizotopov, svjazannyh s opredelennymi komponentami pochvy i kornjami rastenij v probah pochv. Pri pomoshhi stal'nyh trub iz pochvy v polevyh uslovijah brali proby diametrom do 10 sm i dlinoju 30 sm. Vysushennye v pechi proby zapolnjali plasticheskoj massoj; za iskljucheniem periferii, nikakih vidimyh narushenij pochvy na protjazhenii vsej proby ne nabljudalos'. Proby raspilivali pri pomoshhi almaznoj pily na seriju otrezkov, poverhnost' kotoryh poluchaetsja dostatochno gladkoj dlja radioavtografii. Dlja radioavtogramm so slabym razresheniem ispol'zovali bezjekrannuju rentgenovskuju plenku s otnositel'no korotkim vremenem vyderzhki. Pri nalichii dostatochnoj radioaktivnosti mozhno poluchat' bolee tochnye rezul'taty na osoboj melkozernistoj rentgenovskoj plenke, no dlja jetogo trebuetsja bol'shaja vyderzhka. Plastinki dlja proslezhivanija jadernyh sledov ili pogruzhennye v jemul'siju, soderzhashhuju sledy jader, zashhitnye stekla delajut vozmozhnym mikroskopicheskoe issledovanie i pozvoljajut obnaruzhivat' razlichie mezhdu al'fa- i beta-izluchateljami. Jeti metody pozvolili lokalizirovat' al'fa-, beta- i gamma-izluchajushhie izotopy radioaktivnyh osadkov

 9. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Fryderyk Nowak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: instruktorzy fitness, kompetencje, fitness, promocja zdrowia. Key words: fitness instructor, competencies, fitness sector, health promotion.   Streszczenie Cel Celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych aspektów pracy zawodowej trenerów, instruktorów pracujących w klubach fitness, na podstawie ich opinii, jak i opinii pracodawców branży fitness i wellness. W pracy wyszczególniono charakterystykę zatrudnienia, świadomość celu wykonywanej pracy, pożądane kompetencje oraz satysfakcję z pracy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 144 instruktorów pracujących w klubach fitness, a także 36 pracodawców – właścicieli klubów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Pracę trenera, instruktora fitness wykonują osoby młode – (82% z nich nie przekroczyło 35 roku życia. W zawodzie zaobserwować można dużą rotację, o czym świadczy krótki staż pracy instruktorów; aż 77,8% badanych to pracujący w tej branży poniżej 2 lat. Ponad 90% pracujacych w charakterze instruktora fitness ma wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie. Zaledwie 8,33% instruktorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według pracodawców branży fitness najważniejszym celem pracy instruktora jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami. Tak rozumiany cel pracy jest bliski przede wszystkim młodym pracownikom o krótkim stażu. Pracodawcy przedkładają tzw. twarde kompetencje nad cechy osobowości u pracowników branży fitness. Natomiast najważniejszymi predyspozycjami do zawodu w ocenie instruktorów są charyzma i komunikatywność. Wnioski Pozycja zawodowa trenera instruktora, fitness jest wysoce niestabilna, to rodzaj pracy raczej dodatkowej. Ta sytuacja nie skłania do rozwoju i identyfikacji pracowników z miejscem pracy.   Abstract   Aim The characteristics of selected aspects of fitness

 10. Składniki mineralne w orzechach występujących w składzie „mieszanek studenckich” = Minerals in nuts which are components of „Trail Mix”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Mikołajczak

  2016-09-01

  Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn e-mail: natalia.mikolajczak@uwm.edu.pl   Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Orzechy stanowią cenną grupę żywności pod względem wartości żywieniowej, dlatego też są jednym z głównych składników wykorzystywanych w produkcji mieszanek studenckich. Obecność orzechów w codziennej diecie konsumenta ma pozytywny wpływ na organizm poprzez redukcję poziomu cholesterolu we krwi, przeciwdziałanie nowotworom i cukrzycy czy również wspomaganie utraty masy ciała. Wszystkie te korzyści wynikają ze składu chemicznego orzechów i obecności w nich wielu wartościowych składników odżywczych, w szczególności składników mineralnych. Celem pracy był przegląd aktualnego piśmiennictwa na temat zawartości poszczególnych składników mineralnych w orzechach, będących składnikami tradycyjnych mieszanek studenckich, czyli laskowych, włoskich, arachidowych, nerkowcach oraz migdałach. Skrócony opis stanu wiedzy: Orzechy to cenne źródło składników mineralnych, zarówno mikro, jak i makroelementów. Przede wszystkim, orzechy laskowe, włoskie, arachidowe oraz migdały dostarczają znacznych ilości potasu, którego zawartość w 100 g surowca odnotowuje się na poziomie wyższym niż 500 mg. Z kolei zawartość fosforu obecna jest na zbliżonym poziomie jedynie w migdałach. Mikroelementy takie jak żelazo, miedź, cynk i mangan występują we wszystkich orzechach w ilości 5-10 mg/100 g. Podsumowanie: Zebrane dane literaturowe potwierdzają fakt, że analizowane rodzaje orzechów są cennym źródłem zarówno mikro, jak i makroelementów. Są one bogactwem potasu, fosforu, magnezu oraz wapnia. Ponadto, dostarczają także znacznych ilości żelaza, cynku oraz manganu.   Słowa kluczowe: składniki mineralne, orzechy laskowe, orzechy

 11. Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej = Lack of efficacy of laser therapy and ultrasound for low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kocjan

  2016-09-01

  Doctoral Studium of School of Medicine, Medical University of Silesia, Katowice, Poland   Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, dyskopatia, laseroterapia, ultradźwięki, fizykoterapia Keywords: back pain, disc herniation, laserotherapy, ultrasound, physical therapy   Streszczenie             Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią jeden z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych na całym świecie. Skuteczne strategie leczenia tego schorzenia są jednak w dalszym ciągu ograniczone.              Celem pracy była ocena skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa o podłożu mechanicznym za pomocą laseroterapii oraz fali ultradźwiękowej w zależności od pozycji w której wykonywano zabieg.             Materiał badawczy stanowiły 92 osoby z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa o podłożu dyskowym. Badanych losowo przydzielono do jednej z czterech grup (każda n=23 ze względu na rodzaj przeprowadzonej interwencji zabiegowej. Wszystkich chorych oceniano dwukrotnie, przed rozpoczęciem leczenia oraz po jego zakończeniu posługując się skalą VAS (Visual Analogue Scale oraz skalą ODI (Oswestra Disability Index.             Przed leczeniem nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie analizowanych zmiennych, tj. intensywności bólu oraz poziomu niepełnosprawności. Istotną statystycznie poprawę po zastosowanym leczeniu odnotowano wśród pacjentów którym zabiegi fizykalne wykonywano w pozycji przeprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz wśród pacjentów u których wykonywano symulowane zabiegi fizykoterapeutyczne również w pozycji przeprostu odcinka lędźwiowego. W przypadku pacjentów przebywających podczas zabiegu w zgarbionej, siedzącej pozycji (grupa interwencyjna i grupa placebo nie odnotowano znamiennej poprawy względem danych wyjściowych.             Przeprowadzone badania i analiza

 12. Zdrowie Psychiczne w żegludze transoceanicznej = Mental Health in transoceanic sailing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Julian Czarnecki

  2016-07-01

  Zakład Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu     Abstrakt Wprowadzenie Stres Kapitana w żegludze transoceanicznej jest nieunikniony. Wpływ stresu na zdrowie osób, które wykonują zawód wymagający wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, taki jak konsultant medyczny, pielęgniarka, strażak, jest niepodważalny[i] [ii] [iii]. Samoświadomość występowania stresorów oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach skrajnych, przekłada się na potencjał zdrowia osób uprawiających zawód Kapitana[iv]. Cel pracy Określenie głównych stresorów towarzyszących osobom wykonującym zawód Kapitana w żegludze turystycznej, w tym wykazanie poziomu wiedzy na temat stresu i jego wpływu na zdrowie, decyzje oraz wykazanie sposobów radzenia sobie ze stresorami przez badanych. Materiał i metody W badaniu został wykorzystany narracyjny wywiad ekspercki, jako jedna z metod stosowanych w badaniach jakościowych. Został on przeprowadzony z celowo wybraną grupą Kapitanów, za pomocą otwartych wywiadów pogłębionych. W badaniu wzięło udział 5 Kapitanów w stopniu minimum Kapitana Jachtowego, a najwyższym stopniem był stopień Kapitana Żeglugi Wielkiej. Doświadczenie morskie zostało uwzględnione na podstawie wykazanych przez badanych odbytych mil morskich, których zakres wynosił od 20 000 do 200 000 mil morskich. Badania przeprowadzono w okresie lat 2013-2014, ze względu na ograniczony czas przebywania grupy badanej na lądzie. Po skompletowaniu materiał badawczego, została przeprowadzona indywidualna analiza wypowiedzi badanych oraz analiza grupowa służąca generalizacji trendów oraz postępowań u badanej grupy. Każdy z uczestników wyraził pisemną zgodę na udział w badaniu. Wyniki W przeprowadzonym badaniu szczególną uwagę zwrócono na wymienione przez Kapitanów rodzaje stresorów występujących podczas żeglugi oceanicznej. Dodatkowo omówiono poziom postrzegania i radzenia sobie ze

 13. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdzisława Cecylia Szadowska-Szlachetka

  2015-03-01

  2Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św.Jana z Dukli   Streszczenie Wstęp Wyłonienie stomii jelitowej jest to sytuacja bardzo trudna w której występuje naruszenie integralności fizycznej człowieka. Osoby, u których w trakcie zabiegu została wyłoniona stomia jelitowa czują się bezradne, zagubione i okaleczone. Postrzegają ją jak coś nienaturalnego, obcego dla nich [1]  Pojawia się obawa dotycząca procesu adaptacji do zmian, jakie zachodzą w ciele człowieka oraz do nowej sytuacji życiowej. Ważne jest przygotowanie pacjenta do zmienionej sytuacji życiowej poprzez udzielenie mu wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, duchowego zarówno przez pracowników służby zdrowia, psychologa, osobę duchowną oraz przez bliskich chorego. Cel: Celem pracy było ustalenie zapotrzebowania na różne rodzaje wsparcia oraz ustalenie jakie są oczekiwania pacjentów z wyłonioną stomią jelitową co do osób, świadczących im wsparcie. Materiał i metoda Badani to 102 osoby leczone w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki wywiadu. Narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Respondenci  potrzebowali  najczęściej  wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i duchowego,  rzadziej instrumentalnego  oraz materialnego. Wnioski 1                   Pacjenci z wyłonioną stomią jelitową potrzebują wsparcia informacyjnego i emocjonalnego. 2                   Niewielki odsetek pacjentów potrzebuje wsparcia materialnego, duchowego i instrumentalnego. 3                   Kobiety z wyłonioną stomią jelitową  oczekują najczęściej wsparcia emocjonalnego i duchowego.   Summary Introduction Emergence of intestinal stoma is a very difficult situation involving violation of a physical integrity of human. People in which, during the operation, the intestinal stoma has been emerged, feel helpless

 14. Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania wśród młodzieży licealnej = Physical activity and some of its conditions amongst secondary-school youth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-09-01

  3Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lubinie     Adres do korespondencji / Address for correspondence mgr Ewelina Kozłowska Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin e-mail: ewelina.kozlowska@umlub.pl     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy. Aktywność fizyczna stanowi jeden z kluczowych warunków zdrowego stylu życia. Niestety, jak wynika z analiz zaledwie 30% dzieci i młodzieży podejmuje czynności ruchowe, których rodzaj, częstotliwość i intensywność zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu. Celem pracy jest poznanie aktywności fizycznej młodzieży licealnej oraz niektórych jej uwarunkowań. Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone wśród 174 uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Materiał badawczy uzyskano techniką ankietowania z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, a następnie poddano analizie statystycznej nieparametrycznym testem χ2 Pearsona. Wyniki. Chłopcy częściej spędzają wolny czas uprawiając sport (p=0,005, częściej ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego (p=0,044 oraz przeznaczają większą ilość czasu na jednorazowe ćwiczenia fizyczne (p=0,000. Wśród dziewcząt wiodącym motywatorem ruchu jest zrzucenie lub utrzymanie prawidłowej masy ciała, natomiast wśród chłopców - przyjemność płynąca z aktywności ruchowej (p=0,012. Istotne znaczenie w kontekście zwiększenia aktywności fizycznej wśród uczniów zamieszkujących tereny wiejskie ma czynnik związany z dostępem do infrastruktury sportowej w okolicy zamieszkania. Natomiast wśród mieszkańców miast wiodącą rolę odgrywa dysponowanie odpowiednią ilością czasu (p=0,027. Wnioski. Dziewczęta stanowią grupę licealistów szczególnie zagrożoną niedoborem aktywności ruchowej. Programy promujące aktywny tryb życia powinny być ukierunkowane na kształcenie umiejętności czerpania przyjemności z

 15. Enforced linguistic conversion: translation of the Macedonian toponyms in the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katica Kulavkova

  2015-08-01

  terytorium Ma­cedonii (na co istnieją niezaprzeczalne dowody, zostały przemieszczone z ich pierwotnego kontekstu językowego / kulturowego w ramach kilku podmiotów regulujących: greckiego, albańskiego i – jak się paradoksalnie wydaje – macedońskiego. Ten rodzaj zakłóceń języko­wych ma swoje geopolityczne konsekwencje. Wprowadzone zmiany toponimów świadczą o systematycznej negacji macedońskiej tożsamości językowej i kulturowej, a w konsekwencji o procesie negowania prawa narodu macedońskiego do własnego państwa narodowego, gdyż główną intencją każdej negacji jest reinterpretacja, przetwarzanie i zmiana rzeczywistości historycznej.

 16. Slavic Loanwords in the Terms for Dumplings in Latvian

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brigita Bušmane

  2016-12-01

  ęzyku łotewskim Żywność stanowi zasadniczą część kultury materialnej każdego narodu. Nazwy związane z nią często zachowują narodowe tradycje i dawne nazwy dłużej, niż to ma miejsce w innych sferach, a ponadto umożliwiają zaobserwowanie wpływu innych kultur. Według danych słownikowych, pierogi były znane na Łotwie już w XVIII w. Potwierdzono wiele ich nazw w regionalnych subdialektach łotewskich; zapożyczenia na ogół występują na całym obszarze. W tym artykule autorka stara się – na podstawie zapisów w materiałach etnogra­ficznych i lingwistycznych z różnych okresów, śledząc użycie nazw pierogów w ciągu niemal stulecia i odnosząc się do danych ze słowników z XVIII–XIX w. – pokazać użycie i dystrybucję różnych nazw pierogów pochodzenia słowiańskiego w subdialektach łotewskich, jak też podać fragmentaryczne dane o użyciu poszczególnych zapożyczeń słowiańskich w sąsiednich językach. Słowiańskie zapożyczenia kļocka, zacirka, obok ich odmianek, są rozpowszechnione we wschodniej Łotwie, tj. w obszarze dialektu wysokołotewskiego. We wschodniej Łotwie zarejestrowano też nazwy klučki, klučkas, derywaty od niemieckich zapożyczeń kluči z insercją spółgłoski k pod wpływem języka rosyjskiego. Pod względem semantycznym zapożyczenia kļockas, klučkas i ich odmianki oznaczają pierogi zrobione z różnych surowców (np. różnych rodzajów mąki i ziemniaków. Dalsze odniesienia do składników tej potrawy i sposobu jej przygotowania zawarte są w objaśnieniu słowiańskiego zapożyczenia zacirka i jego odmianek najbardziej typowych dla słownictwa łotewskich chłopów. Słowiańskie zapożyczenia analizowane w tym artykule nierzadko (jeszcze do ostatnich dekad XX w. służyły jako jedyne nazwy omawianych dań w mowie przedstawicieli najstarszej generacji mieszkańców obszaru wschodniej Łotwy.

 17. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  Science.gov (United States)

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 18. The Prompt Gamma-Ray, Prompt Electron and Prompt X-Ray Spectra Associated with Fission Fragments of Specific Mass; Spectres de Rayons Gamma Instantanes, d'Electrons Instantanes et de Rayons X Instantanes Associes a des Fragments de Fission de Masse Donnee; 041c 0413 041d 041e 0414 ; Espectros de Rayos Gamma. Electrones y Rayos X Inmediatos, Vinculados a Fragmentos de Fision de Masa Determinada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bowman, H. R.; Thompson, S. G.; Watson, R. L.; Kapoor, S. S.; Rasmussen, J. O. [Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley, CA (United States)

  1965-07-15

  detectores de semiconductores, de elevado poder de resolucion. Las masas de los fragmentos se dedujeron de sus respectivas energias y las cargas nucleares se determinaron midiendo las energias de los rayos X-K vinculadas a las distintas masas. La magnitud y el signo del desplazamiento de Doppler permitio asignar les lineas espectrales de ios rayos gamma, a cada uno de los componentes de cada par de fragmentos. El desplazamiento de Doppler permite tambien medir independientemente la velocidad de los fragmentos y, por consiguiente, la masa de estos despues de la emision de un neutron. Los resultados de las mediciones realizadas sobre los rayos X concuerdan con la hipotesis de que la mayoria de los rayos X inmediatos emitidos durante la fision espontanea del {sup 252}Cf, son resultado de la conversion interna en los fragmentos de la fision primaria,, durante la desexcitacion de estados colectivos de baja energia. Ademas de los resultados concretos examinados en U memoiia, la consecuencia mas importante de los experimentos descritos es la demostracion de que es posible estudiar por separado las propiedades de cada fragmento de fision, identificado por sus radiaciones caracteristicas (en lugar de estudiar las propiedades de un fragmento de fision medio, con masa y carga tambien medias). Se estudian actualmente las consecuencias de este adelanto logrado en la tecnica de estudio de los fragmentos de fision. (author) [Russian] Nabljudalis' horosho opredelennye mgnovennye gamma-kvanty, mgnovennye konversionnye jelektrony i rentgenovskoe K-izluchenie v sovpadenii s dvizhushhimisja oskolkami delenija kalifornija-252. V neskol'kih sluchajah byli ustanovleny massy i zarjady jader, ispuskajushhih gamma-kvanty i konversionnye jelektrony. Jenergii gamma-kvantov, mgnovennyh jelektronov i mgnovennyh rentgenovskih luchej, a takzhe jenergii dvuh oskolkov delenija byli izmereny s pomoshh'ju tverdogo schetchika s vysokoj razreshajushhej sposobnost'ju. Massy oskolkov byli vyvedeny na osnove ih

 19. Retention in Solid KIO{sub 3} Activated with Fast and Slow Neutrons; Retention dans KIO{sub 3} Solide Active par des Neutrons Rapides et des Neutrons Lents; 0423 0414 0415 0420 0416 0410 041d 0418 0415 0412 0422 0412 0415 0420 0414 041e 041c KIO{sub 3}, 0410 041a 0422 0418 0412 0418 0420 041e 0412 0410 041d 041d 041e 041c 0411 042b 0421 0422 0420 042b 041c 0418 0418 041c 0415 0414 041b 0415 041d 041d 042b 041c 0418 041d 0415 0418 0422 0420 041e 041d 0410 041c 0418 ; Retencion en KIO{sub 3} Solido Activado con Neutrones Rapidos y Lentos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aten, A.H.W. Jr.; Lindner-Groen, M.; Lindner, L. [Instituut voor Kernphysisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  1965-04-15

  cristal, y presentar caracteristicas identicas para los diferentes isotopos. Para comprobar estas hipotesis se ha realizado una serie de experimentos en los que se activo KIO{sub 3} solido con neutrones rapidos y termicos. En el caso de los neutrones rapidos, la retencion de {sup 128}I fue sensiblemente mayor que la de {sup 126}I, pero la retencion de {sup 128}I alcanzada con los neutrones termicos fue aun mas elevada que la obtenida con los neutrones rapidos. Este hecho indica que, aparte del esquema de desintegracion, la energia de retroceso tambien puede constituir un factor determinante de la retencion. Tambien difieren los efectos del recocido en el {sup 128}I y en el {sup 126}I (obtenidos ambos con neutrones rapidos). Por tratamiento postirradiatorio a temperaturas de hasta 100 Degree-Sign C, la retencion de ambos isotopos referida a la actividad total aumento en la misma proporcion, esto es, la diferencia de retencion permanecio constante. Por tanto, la parte de la fraccion de {sup 126}I reducida por el proceso de retroceso que excede de la fraccion de {sup 128}I reducida, resulta mucho menos afectada por el calentamiento que la fraccion reducida de ambos isotopos. Es evidente que solo un modelo bastante detallado permite explicar ese comportamiento quimico tan complicado del atomo radiactivo de retroceso. (author) [Russian] Prostaja model' vzaimodejstvij jader otdachi v tverdom tele predpolagaet, chto osnovnoe (neotozhzhennoe) uderzhanie dolzhno pokazat' izotopnye jeffekty (kotorye, verojatno, byli by svjazany so sposobom poteri jadrom produkta svoej izbytochnoj jadernoj jenergii) i chto jeto kolichestvo dolzhno byt' nechuvstvitel'nym k usloviju kristallicheskoj reshetki. S drugoj storony, otzhig v jetoj prostoj modeli dolzhen zaviset' ot uslovija (i predvaritel'noj obrabotki) kristalla, no pokazyvat' to zhe samoe povedenie dlja razlichnyh izotopov . Proverka jetih argumentov daetsja posredstvom provedenija serii opytov, v kotoryh tverdyj KJO{sub 3} aktivirovalsja

 20. The Let Distribution of Dose in Some Tissue Cylinders; Repartition de la Dose en Fonction du TLE dans Quelques Modeles Cylindriques de Tissus; Raspredelenie linejnoj peredachi ehnergii dozy v nekotorykh tkanevykh tsilindrakh; Distribucion de la Dosis en Funcion de la TLE en Algunos Modelos Cilindricos de Tejidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snyder, W. S. [Oak Ridge National Laboratory Oak Ridge, TN (United States)

  1964-03-15

  que simulan ratones, ratas, cobayos (conejillos de Indias), perros y seres humanos. Se admitio que esos tejidos consistian en H.C.N y O en las mismas proporciones que en el hombre standard. Las secciones eficaces aplicadas para el H se ajustan estrictamente a las especificadas en el informe BNL 325, mientras que las secciones eficaces para el O, el N y el C son las prescritas en los documentos NDA 2111-3 (Vol. A ), ORNL-2389 y NDA 12-16, respectivamente. Tambien se efectuo el calculo para el caso de un modelo irradiado con el espectro de fision modificado, utilizado por Neary. El autor aplico las distribuciones de la TLE obtenidas en esta forma, juntamente con los valores de la EBR recomendados por la CIPR, para interpretar los efectos biologicos de la irradiacion neutronica. Compara dichas distribuciones con los datos sobre los efectos biologicos de los neutrones obtenidos experimentalmente y comprueba que confirman, por lo menos en parte, las hipotesis generalmente admitidas sobre la relacion funcional entre la TLE y la EBR, por ejemplo, que la posibilidad de cura y el efecto del exigenose manifiestan esencialmente con dosis de baja TLE. Aunque estas interpretaciones poseen un caracter preliminar, la distribucion de la dosis en funcion de la TLE podra servir de base para nuevas experiencias sobre la relacion entre la TLE y la EBR. (author) [Russian] Pri nejtronnom obluchenii tkanevogo fantoma obrazujushhiesja jadra otlachi imejut nepreryvnyj spektr jenergii. Dazhe v sluchae obluchenija monojenergeticheskimi nejtronami proishodit nepreryvnoe raspredelenie jenergii dlja razlichnyh jader otdachi i, sledovatel'no, takzhe nepreryvnoe raspredelenie dozy v otnoshenii L P Je . Pri ispol'zovanii programmy tipa Monte-Karlo dlja kontroliruemogo schetno-vychislitel'nogo ustrojstva 1604 vychisljalsja spektr L P Je dozy puchka monojenergeticheskih nejtronov dlja tkanevyh cilindrov, imitirujushhih mysh', krysu, morskuju svinku, sobaku i cheloveka. Tkan' sostojala iz N, S , N i O v

 1. The Role of Diffusion Measurements in the Study of Crystal Lattice Defects; Role des Mesures de la Diffusion dans l'Etude des Defauts des Reseaux Cristallins; Rol' diffuzionnykh izmerenij v izuchenii defektov kristallicheskikh reshetok.rol' diffuzionnykh izmerenij v izuchenii defektov kristallicheskikh reshetok; Las Mediciones de la Difusion en el Estudio de Defectos de los Reticulados Cristalinos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kidson, G. V. [Chalk River Nuclear Laboratories, ON (Canada)

  1966-02-15

  aluminiopuros, y el mecanismo de difusion se interpreta en terminos de la estructura del reticulado compuesto. Los resultados indican que el ZrAl{sub 3} forma un reticulado con defectos, lo que conduce a la migracion relativamente rapida de los atomos de aluminio. (author) [Russian] Izmerenie podvizhnosti atomov v tverdyh telah chasto predstavljaet neposredst- vennyj interes dlja lic, zanimajushhihsja konstruirovaniem, razrabotkoj i ispol'zovaniem materialov v tehnike. Odnako v nastojashhee vremja vse bol'shee vnimanie udeljaetsja izucheniju takih svojstv s uchetom nalichija i haraktera tochechnyh i linejnyh defektov v kristallah. Rassmatrivajutsja nekotorye poslednie issledovanija diffuzii, provedennye v Jadernyh labora- torijah Chok-River, kotorye ne tol'ko dajut dannye, predstavljajushhie interes dlja jader- noj tehnologii, no i pozvoljajut bolee fundamental'no ponjat' harakter defektov reshetok, vstrechajushhihsja v materialah. Rassmatrivaemymi sistemami javljajutsja: 1) samodiffuzija v vysokotemperaturnoj faze chistogo cirkonija; 2) diffuzija rastvorennogo veshhestva v svin- ce i 3) vzaimnaja diffuzija aljuminija i cirkonija. Kratko rassmatrivajutsja neobychnye i v nastojashhee vremja ne polnost'ju ponjatye rezul'taty, soderzhashhiesja v punkte 1). Privodjatsja dannye, kotorye dajut osnovanie predpolagat', chto diffuzija proishodit ili cherez plot- nuju sistemu dislokacii, obrazovavshujusja v rezul'tate transformacii martensitovoj fazy, ili cherez izbytochnye vakansii v kristalle, svjazannye s primesjami. Vo vtorom punk- te budet obsuzhdat'sja vopros o chrezvychajno bystroj diffuzii rastvorennyh blagorodnyh metallov v monokristallah svinca vysokoj chistoty s tochki zrenija sostojanija atomov rastvo- rennogo veshhestva. Pokazano, chto ih diffuzionnoe povedenie mozhet byt' ponjato, esli predpolozhit', chto frakcija f{sub i} atomov rastvorennogo veshhestva zanimaet mezhdouzlija. Izmerennyj kojefficient diffuzii Ot s v jazans kojefficientom mezhdouzlovoj diffuzii otno- sheniem

 2. Neutron Spectra in H{sub 2}O, D{sub 2}O, BeO and CH{sub 2}; Spectres de Neutrons dans H{sub 2}O, D{sub 2}O, BeO et CH{sub 2}; Spektry nejtronov v H{sub 2}O, D{sub 2}O, BeO i CH{sub 2}; Espectros Neutronicos en H{sub 2}O, D{sub 2}O, BeO y CH{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Neill, J. M.; Young, J. C.; Trimble, G. D.; Beyster, J. R. [General Atomic Division of General Dynamics Corporation, John Jay Hopkins Laboratory for Pure and Applied Science, San Diego, CA (United States)

  1965-08-15

  tele. Neposredstvennye izmerenija byli soprjazheny s nekotorymi jeksperimental'nymi zatrudnenijami, kak, naprimer, poluchenie zhelatel'noj intensivnosti i razreshenija i vvedenie nadlezhashhih popravok na mnogokratnoe rassejanie v obrazce. S tochki zrenija primenenija k tehnologii reaktorov poslednij metod poluchenija jader rassejanija okazalsja vo mnogih sluchajah bolee, udovletvoritel'nym. Provedennye integral'nye izmerenija odnovremenno so sravnitel'nymi raschetami spektrov nejtronov pozvoljajut vyskazat'sja otnositel'no sostojatel'nosti teoreticheskih modelej rassejanija dlja N{sub 2}O, D{sub 2}O i VeO. Dajutsja ukazanija otnositel'no spektrov, zavisjashhih ot ugla i polozhenija, izmerejnyh v N{sub 2}O i D{sub 2}O i otravlennyh borom ili kadmiem; jeti danny'e ukazyvajut na uluchshenie soglasovannostiteoreticheskimi velichinami. Po-vidimomu, model' Nelkina dlja N{sub 2}O daet dostatochno udovletvoritel'noe v pervom priblizhenii opisanie rassejanija, proizvodimogo jetim zamedlitelem. Nuzhno takzhe dumat', cht.o model' Goneka dlja D{sub 2}O, javljajushhajasja rasprostraneniem nekogerentnoj modeli Nelkina dlja N{sub 2}O, takzhe javljaetsja udovletvoritel'nym opisaniem dlja nekotoryh vidov primenenija. Jeto predstavljaetsja udivitel'nym, tak kak v protivopolozhnost' vodorodu dejterij javljaetsja v bol'shinstve sluchaev kogerentnym rasseivajushhim veshhestvom, no jeto obstojatel'stvo podtverzhdaet nedavnee issledovanie Koppelja, kotoryj pokazal, chto vklady vnutrimolekuljarnyh i mezhmolekuljarnyh interferencij rassejanija v D{sub 2}O imejut tendenciju annulirovat' drug druga. V doklade privodjatsja takzhe poluchennye zamerom zavisjashhie ot ugla spektry nejtronov v VeO, otravlennoj borirovannoj nerzhavejushhej stal'ju. Voobshhe govorja, soglasovannost' izmerenij s raschetami byla znachitel'no uluchshena. Teoreticheskoe jadro rassejanija osnovano na debaevskom spektre chastoty, porog kotoroj byl otregulirovan takim obrazom, chtoby soglasovat'sja s izmerenijami udel

 3. Some Applications of Short-Lived Radioisotopes in the Study of Metals; Applications Diverses des Radioelements de Courte Periode dans l'Etude des Metaux; РАЗЛИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ МЕТАЛЛОВ; Aplicaciones de los Radioelementos de Periodo Corto en el Estudio de los Metales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kohn, A. [Institut de Recherches de la Siderurgie, Saint-Germain-en-Laye (France)

  1963-03-15

  despues de la colada. En muchos de estos lingotes, se registraron corrientes de conveccion de intensidad suficiente para distribuir el oro por gran parte del volumen del lingote una hora despues de terminada la colada. (author) [Russian] V jetom doklade izlagaetsja nekotorye tipichnye vidy primenenija korotkozhivushhih radiojelementov pri issledovanii metallov. Razrabotan prostoj metod aktivacionnogo analiza dlja opredelenija soderhanija lantana v razlichnyh markah stali, k kotoroj vo vremja plavki dobavljaetsja neznachitel'noe kolichestvo neochishhennoj smesi redkozemel'nyh jelementov. Issledovalos' povedenie mysh'jaka v period okislenija zheleza s cel'ju izuchit', kak vedut sebja neznachitel'nye kolichestva soderzhashhegosja v zheleze mysh'jaka v jetot period. S pomoshh'ju avtoradiografii bylo ustanovleno prezhde vsego znachitel'noe obogashhenie mysh'jakom poverhnosti razdela metall-okis'. V rezul'tate primenenija metoda, zakljuchajushhegosja v aktivirovanii okislennyh obrazcov v jader- nom reaktore i rastvorenii obrazujushhihsja sloev tolshhinoj v neskol'ko mikron, predstavilos' vozmozhnym izuchit' dannoe javlenie v kachestvennom otnoshenii. Udalos' proverit', chto mysh'jak koncentriruetsja v metalle rjadom s poverhnost'ju razdela, gde ego koncentracija mozhet v 30 - 40 raz prevyshat' pervonachal'noe soderzhanie primesi. S pomoshh'ju avtoradiografii issledovalsja prirost metallicheskih kristallov, s uchetom togo, chto tverdoe telo bolee bedno legirujushhimi jelementami po sravneniju s rasplavom, iz kotorogo ono obrazuetsja. Jeto issledovanie kasalos' medlenno ohlazhdaemyh splavov alljuminija i medi, kotorye zatem poluchali zakalku v processe zatverdenija. Issledovanie pozvolilo vyjavit' konfiguraciju metallicheskih kristallov na razlichnyh stadijah ih prirosta i ustanovit' zavisimost' processa zatverdenija ot izmenenija temperatury splava, izmerjaemoj s pomoshh'ju termopary. Izuchenie konvektivnyh tokov v bol'shih slitkah dlja pokovki imelo cel'ju podtverdit' nalichie

 4. Chemical State of Radiobromine Formed by the Rb{sup 85}(n, {alpha}) Br{sup 82} Reaction; Etat Chimique Du Ra Diobrome Forme Par La Reaction {sup 85}Rb (n, {alpha}) {sup 82}Br; 0425 0418 041c 0418 0427 0415 0421 041a 041e 0415 0421 041e 0421 0422 041e 042f 041d 0418 0415 0420 0410 0414 0418 041e 0410 041a 0422 0418 0412 041d 041e 0413 041e 0411 0420 041e 041c 0410 , 041e 0411 0420 0410 0417 041e 0412 0410 041d 041d 041e 0413 041e 041f 0420 0418 0420 0415 0410 041a 0426 0418 0418 Rb{sup 85}(n, {alpha}) Br{sup 82}; Estado Quimico Del Radiobromo Formado Por La Reaccion {sup 85}Rb (n, {alpha}) {sup 82}Br

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vlatkovic, M.; Kauiic, S. [' ' Ruder Boskovic' ' Institute, Zagreb, Yugoslavia (Croatia)

  1965-04-15

  los atomos de {sup 82}Br de energia muy elevada y a su incapacidad de regenerarse en los compuestos de rubidio investigados. (author) [Russian] Jetot doklad kasaetsja himicheskogo raspredelenija radioaktivnogo broma mezhdu ego naivysshim (BrO{sub 3}{sup -}) i bolee nizkimi (Br{sup -}, Br{sub 2}, BrO{sup -}) sostojanijami okislenija, poluchaemymi v rezul'tate jadernyh reakcij Rb{sup 85}(n, {alpha}) Br{sup 82} v rjade neorganicheskih tverdyh soedinenij rubidija. Obrazcy vysushennogo Rb{sub 2}SO{sub 4}, Rb{sub 2}S{sub 2}O{sub 8}, RbMnO{sub 4}, RbNO{sub 3}, Rb{sub 2}CO{sub 3} i RblO{sub 3} byli oblucheny nejtronami s jenergiej 14 Mjev na nejtronnom generatore (tipa T+d). Okazalos', chto v sluchae Rb{sub 2}SO{sub 4}, obluchennogo pri komnatnoj temperature ili pri -195 Degree-Sign C, priblizitel'no 8% ot obshhej aktivnosti broma-82 bylo obnaruzheno v bromatnoj frakcii, ostal'naja chast' soputstvovala bromidnoj frakcii. Obluchenie RbMnO{sub 4} and RbNO{sub 3} pri komnatnoj temperature davalo primerno 1% aktivnosti, sootvetstvujushhej bolee vysokomu sostojaniju okislenija broma, hotja v sluchajah Rb{sub 2}S{sub 2}O{sub 8} , Rb{sub 2}CO{sub 3} i RblO{sub 3} aktivnost' mozhno bylo obnaruzhit' tol'ko v bromidnoj frakcii. Nebol'shoe uvelichenie aktivnosti bromata nabljudalos' takzhe, kogda obluchennyj nejtronami Rb{sub 2}SO{sub 4} nagrevalsja do 250 Degree-Sign C. Pri bolee vysokih temperaturah (do 500 Degree-Sign C) aktivnost' perehodila vo frakciju, sootvetstvujushhuju bolee nizkomu sostojaniju okislenija. Nagrevanie obluchennyh RbMnO{sub 4} i RbNO{sub 3} ne vyzyvalo nikakogo okislenija broma. Hotja v sluchae s RbNO{sub 3} predvaritel'noe gamma-obluchenie dozoj v 22 Mrad ne imelo nikakogo vlijanija na raspredelenie jader otdachi broma, analiz Rb{sub 2}SO{sub 4} predvaritel'no obluchennogo gamma-luchami (55 Mrad), daval bolee vysokuju aktivnost' bromata po sravneniju s obrazcami, kotorye do nejtronnogo obluchenija byli tol'ko vysusheny pri 150 Degree-Sign C. 5 zakljuchenie

 5. Moderation of Neutrons Emitted by a Pulsed Source and Neutron Spectrometry Based on Slowing-Down Time; Ralentissement des Neutrons Emis par une Source Pulsee et Leur Spectrometrie en Fonction du Temps de Ralentissement; Zamedlenie nejtronov, ispuskaemykh impul'snym istochnikom, i spektrometriya nejtronov po vremeni zamedleniya; Moderacion de Neutrones Emitidos por una Pitente Pulsada y Espectrometria Neutronica Basada en el Tiempo de Frenado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergman, A. A.; Isakov, A. I.; Kazarnovskij, M. V.; Popov, Ju. P.; Shapiro, F. L. [Fizicheskij Institut Im. P.N. Lebedeva AN SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-08-15

  }. Vtoroe napravlenie-izmerenija jenergeticheskogo hoda usrednennyh sechenij radiacionnogo zahvata nejtronov jadrami. Izmerenija, provedennye dlja bol'shogo chisla veshhestv, v tom chisle razdelennyh izotopov, priveli k obnaruzheniju nekotorogo chisla ne izvestnyh ranee rezonansnyh urovnej s malymi nejtronnymi shirinami i pozvolili opredelit' dlja mnogih jader velichinu silovoj funkcii dlja zahvata nejtronov s orbital'nym momentom 1= 1. (author)

 6. EDITORIAL: Colloidal suspensions Colloidal suspensions

  Science.gov (United States)

  Petukhov, Andrei; Kegel, Willem; van Duijneveldt, Jeroen

  2011-05-01

  Colloid-polymer mixtures and depletion interactions Phase stability of a reversible supramolecular polymer solution mixed with nanospheres Remco Tuinier When depletion goes critical Roberto Piazza, Stefano Buzzaccaro, Alberto Parola and Jader Colombo Tuning the demixing of colloid-polymer systems through the dispersing solvent E A G Jamie, R P A Dullens and D G A L Aarts Polydispersity effects in colloid-polymer mixtures S M Liddle, T Narayanan and W C K Poon Colloidal dynamics and crystallization Crystallization and aging in hard-sphere glasses C Valeriani, E Sanz, E Zaccarelli, W C K Poon, M E Cates and P N Pusey Real-time monitoring of complex moduli from micro-rheology Taiki Yanagishima, Daan Frenkel, Jurij Kotar and Erika Eiser Brownian motion of a self-propelled particle B ten Hagen, S van Teeffelen and H Löwen Crystallization in suspensions of hard spheres: a Monte Carlo and molecular dynamics simulation study T Schilling, S Dorosz, H J Schöpe and G Opletal Structural signature of slow dynamics and dynamic heterogeneity in two-dimensional colloidal liquids: glassy structural order Takeshi Kawasaki and Hajime Tanaka

 7. Photofission of Even-Even Nuclei Near the Threshold; Photofission des Noyaux Pair-Pair au Voisinage du Seuil; 0424 041e 0422 041e 0414 0415 041b 0415 041d 0418 0415 0427 0415 0422 041d 041e - 0427 0415 0422 041d 042b 0425 042f 0414 0415 0420 0412 0411 041b 0418 0417 0418 041f 041e 0420 041e 0413 0410 ; Fotofision de los Nucleos Par-Par Cerca del Umbral

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rabotnov, N. S.; Smirenkin, G. N.; Soldatov, A. C.; Usachev, L. N. [Fiziko-Energeticheskij Institut, Obninsk, SSSR (Russian Federation); Kapica, S. P.; Cipenjuk, I. Ju.M. [Institut Fizicheskih Problem, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-07-15

  , sootvetstvujushhego kanalu 1{sup -} (K = 0). Tak, naprimer, v uglovyh raspredelenijah oskolkov fotodelenija U{sup 238} pri maksimal'nyh jenergijah tormoznogo spektra E{sub makc} = 5,4 Mjev i 5,2 Mjev'vklad kvadrupol'noj komponenty v polnoe sechenie fotodelenija sostavljaet sootvetstvenno 10% i 43%, v to vremja kak v'oblasti E{sub makc} > 6 Mjev'jetot vklad ne prevyshaet 3-3,5%. Iz issledovannyh chetno-chetnyh deljashhihsja jader jeffekt ''kva- drupol'nogo'' delenija bolee otchetlivo projavljaetsja u Pu{sup 240} i menee - u Th{sup 232}. Po rezul'tatam izmerenij mozhno ocenit' otnoshenie parcial'nyh sechenij fotopogloshhenija na tjazhelyh' jadrah. V svjazi s rezul'tatami izmerenij uglovyh raspredelenij oskolkov fotodelenija Pu{sup 239} , obnaruzhivajushhih izmenenie znaka anizotropii v sootvetstvii s predskazanijami teorii dlja kanalov s K = 1 /2 i 3/2, obsuzhdaetsja vopros o chetnosti osnovnogo sostojanija Pu{sup 239}. (author)