WorldWideScience

Sample records for riskienhallintaan soveltuvista menetelmist

 1. Luonto ja seikkailu fysioterapiassa: systemoitu kirjallisuuskatsaus

  OpenAIRE

  Hevosmaa, Assi

  2016-01-01

  Luontoympäristöllä on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin. Elämykselliset ja kokemukselliset toimintamuodot on otettu käyttöön useilla eri aloilla kuten kuntoutuksessa ja terapiassa. Osallisuus ja kokemuksellisuus voivat aktivoida ja motivoida muuten passiiviset asiakkaat liikkeelle. Katsauksen taustalla oli kiinnostus laajentaa näkökulmaa erilaisista menetelmistä, joita voitaisiin hyödyntää fysioterapiassa. Olen kiinnostun...

 2. 5S-toimintamallin kehittäminen nostintuotannossa

  OpenAIRE

  Laine, Atte

  2017-01-01

  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön aiheena oli kehittää 5S-toimintamallia Konecranes Finland Oy:n nostintuotannossa Hämeenlinnan nostintehtaalla. Konecranesilla käytetään Lean Six Sigma -menetelmiä prosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen ja 5S-toimintamalli on yksi näistä Lean Six Sigmaan kuuluvista menetelmistä. Se on jo osittain käytössä Hämeenlinnan nostintehtaalla ja nyt tehtaan nostinkokoonpanoon oli saatava sama toimintamalli kuin muillakin tehtaan osastoilla. Opinnäytetyössä perehdyttiin...

 3. Suunnitteluprojektin hallinta ja vaiheistus : Sovellusprojektin suunnittelumenetelmät ja niiden käytettävyys

  OpenAIRE

  Koivisto, Saara

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa kirjallisuustutkielmana pienimuotoinen käsikirja sovellusprojektin vaiheista, sovelluskehityksessä yleisimmin käytettävistä menetelmistä sekä menetelmien käytettävyydestä. Opinnäytetyön tietoperustana käytetään useita aihetta käsitteleviä sähköisiä lähteitä. Työhön ei sisälly mitään kehitystutkimusta tai muuta käytännön projektia. Opinnäytetyössä käsitellään aluksi projektityöskentelyä ja projektin etenemistä yleisellä tasolla. Ohjelmistotalois...

 4. Ruoanvalmistuspaperi Cook and chill prosessissa

  OpenAIRE

  Sarjohalme, Sirkka; Helin, Inga

  2012-01-01

  Opinnäytetyö lähti liikkeelle opinnäytetyön tilaajan, Metsä Tissuen, toiveesta tutkia Cook and chill -ruoanvalmistuspaperin soveltuvuutta Cook and chill -tuotantotapaan ammattikeittiöissä. Uudet toimintamenetelmät eroavat perinteisistä menetelmistä käytännössä näkyvimmin siinä, että ruoanvalmistus ei ole sidottu tarjoilupaikkaan ja ruoan tarjoilun ei tarvitse välttämättä tapahtua valmistuspäivänä. Tähän perustuu myös Cook and chill -tuotantotapa. Tutkimusyhteistyötä tehtiin Pirkkalan tuotanto...