WorldWideScience

Sample records for riski sredi personala

 1. Razvoj regionalnih središč rasti in vpliv na regionalno rast: primer tajske severovzhodne regije

  Nattapon Sang-arun

  2013-01-01

  Full Text Available V članku se preučujeta prostorsko-gospodarska podoba in neenakost na Tajskem na državni in regionalni ravni, pri čemer je posebna pozornost namenjena severovzhodni regiji med letoma 1987 in 2007. Avtor se v članku osredotoča na: 1. preučevanje gospodarskih razmer in neenakosti na državni ravni in v severovzhodni regiji na podlagi Theilovega indeksa neenakosti; 2. določanje regionalnih središč rasti in satelitskih mest na podlagi teorije polov rasti kot idejnega okvira in analize prostorske interakcije ter 3. analizo razmerja med regionalnimi središči rasti in satelitskimi mesti z vidika vpliva na rast in neenakost. Ugotavlja, da severovzhodna regija z vidika bruto domačega proizvoda in tudi bruto regionalnega proizvoda na prebivalca zaostaja za drugimi regijami, zato je bila izbrana za raziskavo. Na podlagi prostorske analize so bila mesta Nakhon Ratčasima, Khon Kaen, Udon Thani in Ubon Ratčathani določena za regionalna središča rasti. Vsako ima svoje območje vpliva (ali satelitska mesta, skupno območje regionalnih središč rasti in satelitskih mest pa je opredeljeno kot podregija. Razvoj regionalnih središč rasti ima na podlagi gospodarskih in družbenih odnosov neposreden vpliv na gospodarsko rast podregije: urbanizacijo, industrijski razvoj, rast na prebivalca, število visokošolskih ustanov in podobno. Kljub temu pa je ta rast negativno povezana z gospodarsko enakostjo provinc v podregiji. Očitno je, da se neenakost poglablja. Avtor v članku predlaga, da bi za doseganje trajnega pozitivnega vpliva regionalnih središč rasti na gospodarsko rast in enakost morali izboljšati industrijske povezave med temi središči in njihovimi satelitskimi mesti. Če bo ta proces dovolj močan, se bo rast z regionalnih središč razširila tudi na sosednja območja in pospešila njihov razvoj.

 2. Utjecaj naftnih i plinskih polja Središnje Hrvatske na stanje okoliša

  1995-01-01

  Članak obrađuje važnost naftnih i plinskih polja Središnje Hrvatske. Prati se utjecaj eksploatacije i proizvodnje nafte i plina na promjene u prostoru. Posebno se to odnosi na stanje kvalitete ekoloških medija do izradnje uređaja za uklanjanje polutanata, kao i na posljedice akcidentata. Članak naglašava važnost mjera poduzetih na CPS Molve u cilju sprečavnaja širenja polutanata. Ističe se opasnost akcidenata u devastaciji prostora, posebno šumskih kompleksa.

 3. Po sledeh postsocialističnega prestrukturiranja mest: spreminjajoča se središča v srednje- in vzhodnoevropskih prestolnicah

  Jasna MARIOTTI

  2016-06-01

  Full Text Available Hitre politične in gospodarske spremembe po padcu socializma so povzročile dinamične procese urbanega prestrukturiranja v mestih, pri čemer so stare vzorce in modele rasti zamenjali tisti, pri katerih sta bila kapital in tržno gospodarstvo ključna za rast in razvoj. Preobrazba v tržno gospodarstvo in ponovna uvedba lastništva zemljišč sta zahtevali nov, decentralizirani sistem odločanja, kar je neposredno vplivalo na zgradbo in obliko mest. Med urbanimi preobrazbami so prišle jasno do izraza spremembe v lokacijskih vzorcih trgovskih objektov v mestih, ki so ponazarjale različne vzorce prostorske organizacije postsocialističnih mest. V članku avtorja preučujeta in predstavita nekatere posebnosti te preobrazbe v Bukarešti, Budimpešti, Pragi in Sofiji pred padcem socializma in po njem. Na podlagi analize izbranih mest predstavita procese postsocialističnega prostorskega prestrukturiranja, pri čemer preučujeta spremembe njihovih središč, ki so povzročile razdrobljenost mest in razpadanje urbanega tkiva. V primerjalni študiji je poleg tega prikazano, kako se v mestih s podobno preteklostjo lahko pojavijo različni razvojni vzorci.

 4. Risky Behavior, Ecstasy, and Education

  Callier, Heather H.

  2011-01-01

  Ecstasy is a risky behavior that continues to be a concern in the education system today. The review of the Ecstasy literature focused on the definition of risky behavior, prevalence, and other basis aspects of Ecstasy; discovering life events that are associated with Ecstasy use, the function of this behavior, interventions for substance abuse,…

 5. Divorce as risky behavior.

  Light, Audrey; Ahn, Taehyun

  2010-11-01

  Given that divorce often represents a high-stakes income gamble, we ask how individual levels of risk tolerance affect the decision to divorce. We extend the orthodox divorce model by assuming that individuals are risk averse, that marriage is risky, and that divorce is even riskier. The model predicts that conditional on the expected gains to marriage and divorce, the probability of divorce increases with relative risk tolerance because risk averse individuals require compensation for the additional risk that is inherent in divorce. To implement the model empirically, we use data for first-married women and men from the 1979 National Longitudinal Survey of Youth to estimate a probit model of divorce in which a measure of risk tolerance is among the covariates. The estimates reveal that a 1-point increase in risk tolerance raises the predicted probability of divorce by 4.3% for a representative man and by 11.4% for a representative woman. These findings are consistent with the notion that divorce entails a greater income gamble for women than for men.

 6. Measuring risky adolescent cycling behaviour.

  Feenstra, Hans; Ruiter, Robert A C; Schepers, Jan; Peters, Gjalt-Jorn; Kok, Gerjo

  2011-09-01

  Adolescents are at a greater risk of being involved in traffic accidents than most other age groups, even before they start driving cars. This article aims to determine the factor structure of a self-report questionnaire measuring adolescent risky cycling behaviour, the ACBQ (Adolescent Cycling Behaviour Questionnaire). The questionnaire's structure was based on the widely used Driver Behaviour Questionnaire (DBQ). A sample of secondary school students (N = 1749; age range: 13-18 years) filled out the questionnaire. Factor analysis revealed a three-factor structure underlying the questionnaire, which was confirmed on two equally large portions of the entire sample. These three underlying factors were identified as errors, common violations and exceptional violations. The ACBQ is a useful instrument for measuring adolescents' risky cycling behaviour.

 7. Riski- ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa

  Ruokamo, Katri; Ruonala, Minna

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on riski- ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö ja sen tarkoituksena oli luoda ohjeistus sosiaalisen median riski- ja kriisiviestintään toimeksiantajayritykselle. Työn pääasiallisena tavoitteena oli selvittää riski- ja kriisiviestinnän oikeaoppisia toimintatapoja sosiaalisen median viestintään. Osatavoitteina olivat riskien kartoitus toimeksiantajalle sekä hyvän ja huonon riski- ja kriisiviestinnän erojen määrittely. Työssä k...

 8. Enteral Nutrition and Care of Risky Newborns

  Ebru Kilicarslan Toruner

  2013-09-01

  Full Text Available Making appropriate and effective enteral feeding is decreasing the morbidity and mortality rates of risky newborns. Most important problems during enteral feeding in risky newborns are realizing the enteral feeding needs late, not following enteral feeding protocols and errors in medical practices (misconnections etc.. The aim of this review article is to describe the gastrointestinal development, nutrition requirements, enteral nutrition, feeding intolerance and care of risky newborns. Increasing the awareness of health care professionals about this topic is promoted the quality of care in risky newborns. [J Contemp Med 2013; 3(3.000: 227-233

 9. Learning to Avoid Risky Actions

  Malfaz, María; Miguel A. Salichs

  2011-01-01

  When a reinforcement learning agent executes actions that can cause frequent damage to itself, it can learn, by using Q-learning, that these actions must not be executed again. However, there are other actions that do not cause damage frequently but only once in a while, for example, risky actions such as parachuting. These actions may imply punishment to the agent and, depending on its personality, it would be better to avoid them. Nevertheless, using the standard Q-learning algorithm, the a...

 10. Risky traffic behaviour among young adolescents.

  2012-01-01

  Adolescence is the period between childhood and adulthood. Compared with older adolescents (18-24 years old), young adolescents (10-17 years old) exhibit more risky behaviour. Because of their physical and mental development, young adolescents are attracted to risky challenges, they are more

 11. Risky traffic behaviour among young adolescents.

  2012-01-01

  Adolescence is the period between childhood and adulthood. Compared with older adolescents (18-24 years old), young adolescents (10-17 years old) exhibit more risky behaviour. Because of their physical and mental development, young adolescents are attracted to risky challenges, they are more suscep

 12. Risky driving and lifestyles in adolescence.

  Bina, Manuela; Graziano, Federica; Bonino, Silvia

  2006-05-01

  Several studies have shown that risky driving is especially prevalent among young drivers and recent research has pointed out that driving in adolescence should be investigated in the more general context of adolescent development. The first aim of this contribution was to analyze involvement in risky driving in a normative sample of 645 Italian adolescents, boys and girls, aged 14-17, through a self-report questionnaire. A second aim was to evaluate the association between risky driving and lifestyle, defined as involvement in other health risk behaviors and leisure activities. The main results showed that many adolescents drove cars and motorcycles without the required driving license and the most frequent offences were speeding and failure to maintain a safe braking distance. Gender and age differences were also investigated. Results concerning the association between risky driving and lifestyle showed that risky driving was not an isolated behavior. Boys who displayed risky driving practices were more likely to adopt a lifestyle characterized by high involvement in antisocial behaviors, tobacco smoking, comfort eating and time spent in non-organized activities with friends. Girls involved in risky driving were more likely to be involved in other risk-taking behaviors, antisocial behaviors and drug use.

 13. Implicit attitudes towards risky and safe driving

  Martinussen, Laila Marianne; Sømhovd, Mikael Julius; Møller, Mette;

  ; further, self-reports of the intention to drive safely (or not) are socially sensitive. Therefore, we examined automatic preferences towards safe and risky driving with a Go/No-go Association Task (GNAT). The results suggest that (1) implicit attitudes towards driving behavior can be measured reliably...... with the GNAT; (2) implicit attitudes towards safe driving versus towards risky driving may be separable constructs. We propose that research on driving behavior may benefit from routinely including measures of implicit cognition. A practical advantage is a lesser susceptibility to social desirability biases......, compared to self-report methods. Pending replication in future research, the apparent dissociation between implicit attitudes towards safe versus risky driving that we observed may contribute to a greater theoretical understanding of the causes of unsafe and risky driving behavior....

 14. Child Maltreatment and Risky Sexual Behavior.

  Thompson, Richard; Lewis, Terri; Neilson, Elizabeth C; English, Diana J; Litrownik, Alan J; Margolis, Benyamin; Proctor, Laura; Dubowitz, Howard

  2017-02-01

  Risky sexual behavior is a serious public health problem. Child sexual abuse is an established risk factor, but other forms of maltreatment appear to elevate risky behavior. The mechanisms by which child maltreatment influence risk are not well understood. This study used data from 859 high-risk youth, followed through age 18. Official reports of each form of maltreatment were coded. At age 16, potential mediators (trauma symptoms and substance use) were assessed. At age 18, risky sexual behavior (more than four partners, unprotected sex, unassertiveness in sexual refusal) was assessed. Neglect significantly predicted unprotected sex. Substance use predicted unprotected sex and four or more partners but did not mediate the effects of maltreatment. Trauma symptoms predicted unprotected sex and mediated effects of emotional maltreatment on unprotected sex and on assertiveness in sexual refusal and the effects of sexual abuse on unprotected sex. Both neglect and emotional maltreatment emerged as important factors in risky sexual behavior. Trauma symptoms appear to be an important pathway by which maltreatment confers risk for risky sexual behavior. Interventions to reduce risky sexual behavior should include assessment and treatment for trauma symptoms and for history of child maltreatment in all its forms.

 15. Managerial Stock Compensation and Risky Investment

  Raluca Georgiana Nastasescu

  2009-06-01

  Full Text Available This study analyzes the relationship between the mix of CEO equity-based compensation, namely stock options and restricted stock, and firms' risky investment. In general, the theory suggests that long-term compensation aligns CEOs' and shareholders' interests by inducing the managers to undertake risky investment, which has a positive impact on longterm well-being of the firm. However, as my results show, it is important to distinguish between types of awards since they can have different effects on the riskiness of the firm. In this respect, I answer the question how are different types of stock based compensation related to the executives' determination to increase or not the intensity of the firm's risky investment? I find that awarding the CEOs preponderantly with stock options positively affects the firm's level of R&D investment. Conversely, a higher proportion of restricted stock in the CEO's compensation is related to lower investment in (risky R&D. The inverse relation of causality also holds. Firms that make intensive R&D investments are more likely to award their CEOs with more stock options relative to restricted stock. Overall, the results are consistent with the theoretical prediction, in that the managerial compensation scheme plays an important role in determining the level of R&D investment.

 16. Risky driving behaviors in Tehran, Iran.

  Shams, Mohsen; Rahimi-Movaghar, Vafa

  2009-03-01

  Iran has one of the highest fatality rates due to road traffic crashes (RTC) in the world. The disability adjusted life years (DALYs) for RTC in Iran is more than 1,300,000 years, which is more than that for any other disease such as cardiovascular or cancer. We evaluated risky driving behaviors in Tehran, the capital of Iran. A retrospective analysis was conducted based on the data obtained from the Tehran Police Safety Driving Department. Offenses and crashes were studied in different municipal districts in Tehran from March 2006 to March 2007. The inclusion criteria were risky driving behaviors fined by the police. Nonbehavioral offences were excluded. There were 3,821,798 offenses in Tehran. Not wearing a seat belt was the most common (59%) example of risky driving behavior, followed by tailgating, not wearing motorcycle helmets, talking on the cell phone while driving, overtaking from the wrong side, speeding, not driving between the lanes, weaving in and out of traffic, left deviation, and changing lanes without signals. The most common causes of RTC in Tehran are speeding, overtaking from the wrong side, and the rapid changing of driving lanes. The study factors effective in preventing risky driving behaviors in Tehran is recommended. The consideration of specific characteristics of the municipal districts is necessary to reduce risky driving behaviors.

 17. Smoking and Bone Healing - A Risky Surgical Combination

  ... Risky Surgical Combination A A A | Print | Share Smoking and Bone Healing – A Risky Surgical Combination Imagine ... saying that they'd prefer patients to quit smoking. There hasn't been a great deal of ...

 18. Self - care strategies among risky profession workers

  Katarína Vasková

  2015-01-01

  Full Text Available Taking care of oneself is crucial for maintaining one´s psychical and physical health. In the context of risky profession this topic can play an even more important role, because it can be the source of necessary information for improvement of coping capacity when one is confronted with crisis situations. The aim of the present study is to identify the most common forms of self-care among selected risky professions. In the second part is the attention focused on the comparison of the specificities of risky to non-risky professions in self-care. Methods: For data collection Self-regulation Self-care Questionnaire by authors Hricová and Lovaš (in press is used. The sample consists of two groups. In the first one participated 156 respondents, who worked in risky professions - namely police officers (60 at the age between 22 to 55 years (average age is 36.88, SD=9.49, fire fighters (46 at the age between 22 to 62 years (average age is 35.13, SD=8.31 and paramedics (50 at the age between 25 to 55 years (average age is 40.3, SD=6.62. 76.2% of the sample are men, 19.0% are women and 4,8% didn´t state their gender. The second sample consists of 161 participants who work in administrative, industry production or IT sphere. They were at the age between 23 to 61 years (average age is 38.01, SD=10.45. 74% of the sample are men and 21.7% are women. Results and discussion: Results confirmed the dominance of psychological self-care above physical among risky professions. To the forefront gets the need to live meaningful life, to fully use one´s skills and to be satisfied with one´s life and decisions. All this needs can be assigned to the necessity of sense, which could be seen as a result of everyday contact with critical and life threaten situations. Equally important sphere of self-care is the necessity of high-quality relationships, which doesn´t mean only relationships with family or friends. It is important to highlight also relationships with

 19. Children's Expressions of Exhilaration and Fear in Risky Play

  Sandseter, Ellen Beate Hansen

  2009-01-01

  Children naturally seek and conduct exciting forms of play that involve a risk of physical injury (risky play). Even though several prior studies give descriptions of risky play, none of them deeply explore children's expressions of how they experience different kinds of risky play. This study aims to do that. The results from video observations…

 20. Risky and Cautious Decision Shifts in Small Groups.

  Cline, Timothy R.; Cline, Rebecca J.

  1979-01-01

  Identifies and compares the patterns of communication of groups making risky and cautious decision shifts. Risky- and cautious-shift group discussions displayed nonrandom and statistically different distributional and sequential structures. Findings are discussed in terms of two explanations of the risky- shift phenomenon. (JMF)

 1. Is Utilitarianism Risky? How the Same Antecedents and Mechanism Produce Both Utilitarian and Risky Choices.

  Lucas, Brian J; Galinsky, Adam D

  2015-07-01

  Philosophers and psychologists have long been interested in identifying factors that influence moral judgment. In the current analysis, we compare the literatures on moral psychology and decision making under uncertainty to propose that utilitarian choices are driven by the same forces that lead to risky choices. Spanning from neurocognitive to hormonal to interpersonal levels of analysis, we identify six antecedents that increase both utilitarian and risky choices (ventromedial prefrontal cortex brain lesions, psychopathology, testosterone, incidental positive affect, power, and social connection) and one antecedent that reduces these choices (serotonin activity). We identify the regulation of negative affect as a common mechanism through which the effects of each antecedent on utilitarian and risky choices are explained. By demonstrating that the same forces and the same underlying mechanism that produce risky choices also promote utilitarian choices, we offer a deeper understanding of how basic psychological systems underlie moral judgment. © The Author(s) 2015.

 2. Risky procurement with an insider bidder

  Boone, J.; Chen, R.; Goeree, J.K.

  2009-01-01

  Procurement auctions carry substantial risk when the value of the project is highly uncertain and known only to insiders. This paper reports the results from a series of experiments comparing the performance of three auction formats in such complex and risky settings. In the experiment, every bidder

 3. Romatoid Artritte Postural Denge ve Dusme Riski

  Ahmet Inanir

  2013-02-01

  Full Text Available Amac: Bu calismanin amaci Romatoid Artritin denge ve dusme riski uzerine olan etkilerini degerlendirmektir. Gerec ve yontem: Calismaya toplam 70 olgu dahil edildi; bireylerin 35’i Romatoid artrit (11 erkek, 24 kadin, 35’i ise saglikli gonullulerden (16 erkek, 19 kadin olusmakta idi. Hastalar ve saglikli gonulluler denge ve dusme riski acisindan Biodekx Denge Sistemi (BDS ile degerlendirildi. Bulgular: Romatoid Artritli hastalarin yas ortalamasi 46.47±9.47 yil, kontrol grubunun ise 42.97±9.12 yil idi. Gruplar yas ve vucut kitle indeksi (VKI acisindan degerlendirildiginde istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (sirasiyla, p=0.129, p=0.207. Gruplar Genel Stabilite Indeksi (GSI ve Antero-Posterior Stabilite Indeksi(APSI acisindan degerlendirildiginde istatistiksel olarak anlamli fark tespit edildi (sirasiyla, p<0.001 ve p=0.004. Benzer sekilde, Medio-Lateral Stabilite Indeksi (MLSI ve Dusme Riski Indeksi (DRI acisindan degerlendirildiginde de istatistiksel olarak anlamli fark saptandi (sirasiyla, p<0.001 ve p<0.001. Sonuc: Bu sonuclara gore, calismamizda Romatoid Artritin denge bozuklugu ve dusme riski ile iliskili oldugu ortaya konulmustur. [Cukurova Med J 2013; 38(1.000: 72-77

 4. Ambition: A Risky Adventure in Science Communication

  McCaughrean, M.

  2016-03-01

  This article explores how the European Space Agency made a short science fiction film about the Rosetta mission to engage audiences in the core scientific and philosophical questions of the mission, and to manage expectations regarding the risky landing of Philae on the surface of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko.

 5. Risky behaviours among university students in Italy

  Andrea Poscia

  2015-06-01

  Full Text Available BACKGROUND: The use of psychoactive substances is one of the most important public health issues. Tobacco, alcohol and illicit drugs are among the top risk factors for ill-health defined by World Health Organisation. The risky behaviours acquired in teenage can be magnified or decreased during university when a person starts having more awareness about the importance of own wellness. This paper describes the results of the project "Sportello Salute Giovani" ("Youth Health Information Desk" with respect to risky behaviours in a large sample of Italian university students. MATERIALS AND METHODS: 18 questions of the survey "Sportello Salute Giovani" dealing with risky behaviors, the use of psychoactive substances such as tobacco, alcohol and illicit drugs were included. Absolute and relative frequencies were calculated. Besides, chi square test were used to test the differences in sex, age class and socio-economic status. RESULTS: About 24% of the interviewed students currently smokes. 89% and 42.2% respectively drinks at least rarely or weekly beer, wine or spirits. About 40% of students smoked at least a joint and about 2% used other drugs (mostly cocaine. CONCLUSION: The "Sportello Salute Giovani" survey suggests that the frequency of risky behaviours in Italian university students is not reassuring, although they should be aware about the negative consequences on their and others health because of their educational level.

 6. Going for broke: dopamine influences risky choice.

  Moschak, Travis M; Carelli, Regina M

  2014-10-01

  Dopamine neurons track reward by increasing or decreasing their firing rate when a reward is present or absent. In this issue of Neuron, Stopper et al. (2014) demonstrate that artificially eliminating these dopamine bursts or dips can alter risky decision-making.

 7. Parental Work Schedules and Adolescent Risky Behaviors

  Han, Wen-Jui; Miller, Daniel P.; Waldfogel, Jane

  2010-01-01

  Using a large contemporary data set (the National Longitudinal Survey of Youth-Child Supplement), the authors examined the effects of parental work schedules on adolescent risky behaviors at age 13 or 14 and the mechanisms that might explain them. Structural equation modeling suggests mothers who worked more often at night spent significantly less…

 8. Optimal Investment Strategy for Risky Assets

  Sergei Maslov; Yi-Cheng Zhang

  1998-01-01

  We design an optimal strategy for investment in a portfolio of assets subject to a multiplicative Brownian motion. The strategy provides the maximal typical long-term growth rate of investor's capital. We determine the optimal fraction of capital that an investor should keep in risky assets as well as weights of different assets in an optimal portfolio. In this approach both average return and volatility of an asset are relevant indicators determining its optimal weight. Our results are parti...

 9. Reducing Risky Security Behaviours: Utilising Affective Feedback to Educate Users

  Lynsay A. Shepherd

  2014-11-01

  Full Text Available Despite the number of tools created to help end-users reduce risky security behaviours, users are still falling victim to online attacks. This paper proposes a browser extension utilising affective feedback to provide warnings on detection of risky behaviour. The paper provides an overview of behaviour considered to be risky, explaining potential threats users may face online. Existing tools developed to reduce risky security behaviours in end-users have been compared, discussing the success rates of various methodologies. Ongoing research is described which attempts to educate users regarding the risks and consequences of poor security behaviour by providing the appropriate feedback on the automatic recognition of risky behaviour. The paper concludes that a solution utilising a browser extension is a suitable method of monitoring potentially risky security behaviour. Ultimately, future work seeks to implement an affective feedback mechanism within the browser extension with the aim of improving security awareness.

 10. A note on calculating the optimal risky portfolio

  Reha H. Tütüncü

  2001-01-01

  Given a number of risky assets and a riskless asset, the set of efficient portfolios in the mean-variance optimization sense are combinations of the riskless asset and a unique optimal risky portfolio. This note shows how a simple modification of Markowitz' method of critical lines can be used to determine the optimal risky portfolio in a faster, more reliable, and more memory-efficient way than the standard approaches.

 11. Pubertal Development and Peer Influence on Risky Decision Making

  Kretsch, Natalie; Harden, Kathryn Paige

  2014-01-01

  Adolescents engage in more risky behavior when they are with peers and show, on average, heightened susceptibility to peer influence relative to children and adults. However, individual differences in susceptibility to peer influence are not well understood. The current study examined whether the effect of peers on adolescents' risky decision…

 12. Social-cognitive correlates of risky adolescent cycling behavior

  Ruiter Robert AC

  2010-07-01

  Full Text Available Abstract Background Bicycle use entails high safety and health risks especially for adolescents. Most safety education programs aimed at adolescents focus on accident statistics and risk perceptions. This paper proposes the investigation of the social-cognitive correlates of risky cycling behaviors of adolescents prior to developing safety education programs. Method Secondary school students aged 13 to 18 years (n = 1446 filled out questionnaires regarding bicycle behavior, risky intentions, accident experience, and social-cognitive determinants as suggested by the theory of planned behavior. Results Regression analysis revealed that the proximal variables (i.e., self-efficacy, attitudes towards drunk driving, personal norm regarding safekeeping of self and others, and compared risk were able to predict 17% of the variance of risky behavior and 23% of the variance of risky intentions. The full model explained respectively 29% and 37% of the variance in risky behavior and risky intentions. Adolescents with positive attitudes towards risky behavior and low sense of responsibility report risky behavior, even when having been (close to an accident. Conclusions Adolescents realize whether they are risk takers or not. This implies that the focus of education programs should not be on risk perceptions, but on decreasing positive attitudes towards alcohol in traffic and increasing sense of responsibility instead. Cognitions regarding near accidents should be studied, the role of safe cycling self-efficacy is unclear.

 13. Social-cognitive correlates of risky adolescent cycling behavior.

  Feenstra, Hans; Ruiter, Robert A C; Kok, Gerjo

  2010-07-12

  Bicycle use entails high safety and health risks especially for adolescents. Most safety education programs aimed at adolescents focus on accident statistics and risk perceptions. This paper proposes the investigation of the social-cognitive correlates of risky cycling behaviors of adolescents prior to developing safety education programs. Secondary school students aged 13 to 18 years (n = 1446) filled out questionnaires regarding bicycle behavior, risky intentions, accident experience, and social-cognitive determinants as suggested by the theory of planned behavior. Regression analysis revealed that the proximal variables (i.e., self-efficacy, attitudes towards drunk driving, personal norm regarding safekeeping of self and others, and compared risk) were able to predict 17% of the variance of risky behavior and 23% of the variance of risky intentions. The full model explained respectively 29% and 37% of the variance in risky behavior and risky intentions. Adolescents with positive attitudes towards risky behavior and low sense of responsibility report risky behavior, even when having been (close to) an accident. Adolescents realize whether they are risk takers or not. This implies that the focus of education programs should not be on risk perceptions, but on decreasing positive attitudes towards alcohol in traffic and increasing sense of responsibility instead. Cognitions regarding near accidents should be studied, the role of safe cycling self-efficacy is unclear.

 14. Risky Driving Behaviours among Medical Students in Erbil, Iraq

  Nazar P. Shabila

  2015-08-01

  Full Text Available Objectives: This study aimed to assess risky driving behaviours among medical students in Erbil, Iraq, and to explore the relationship between risky driving behaviours and perceptions of risky driving. Methods: This self-administered questionnaire-based survey was conducted from January to May 2014 among a random sample of 400 medical students at Hawler Medical University in Erbil. The questionnaire was designed to assess the frequency of engagement in 21 risky driving behaviours, the perceived risk of each behaviour and the preference for each behaviour as ranked on a 5-point scale. Results: A total of 386 students responded to the survey (response rate: 96.5%. Of these, 211 reported that they currently drove a vehicle (54.7%. Drivers most frequently engaged in the following behaviours: playing loud music (35.9%, speeding (30.4%, allowing front seat passengers to not wear seat belts (27.9% and using mobile phones (27.7%. Least frequent driving behaviours included not stopping at a red light (3.9%, driving while sleepy (4.4%, driving after a mild to moderate intake of alcohol (4.5% and drunk driving (6.4%. Mean risky driving behaviour scores were significantly higher among males (P 20-year-olds (P = 0.028. There was a significant positive relationship between the preference for risky behaviours and risky driving behaviours (beta = 0.44; P <0.001. Conclusion: Medical students in Erbil reported high frequencies of several serious risky driving behaviours. The preference for risky behaviours was found to be an important predictor of risky driving behaviours among medical students in Erbil.

 15. The World of WarsRisky systems

  Harste, Gorm

    The world of the future will not be one without wars. The many hopes we have about a future peace governed by a more or less confederal state will not make wars obsolete. Regular wars and irregular wars will continue and probably on different subjects than we are used to. The paper proposes...... that the form of war will be more about temporalities, i.e. fast interchanges or, rather, more risky protracted wars of attrition and exhaustion and less on tactical well defined territories. The West can neither dominate such wars nor establish one world that is ruled or even governed. The risk is that we have...... the systems we have. They have their own path dependencies, their temporal bindings and their own stories to tell. In the worst case, they stick to an imaginary of almighty power - and then they lose. We tend to forget that our present past will be experienced and told differently in the future past...

 16. The Neuropsychology of Risky Sexual Behavior

  Ross, J. Megan; Duperrouzel, Jacqueline; Vega, Melanie; Gonzalez, Raul

  2017-01-01

  Objective Engagement in risky sexual behavior (RSB) is a significant public health concern. A growing body of literature is elucidating the role of brain systems and neuropsychological constructs implicated in RSB, which may pave the way for novel insights and prevention efforts. Methods In this article, we review studies incorporating neuropsychology into the study of RSB across the lifespan. The review of the literature on the neuropsychology of RSB is separated into three different sections by age of participants. Background is presented on research associating RSB with neurocognitive processes and the brain systems involved. Given the overlap between RSBs and substance use, studies addressing these problems in tandem are also discussed. Results Neurocognitive constructs are implicated in RSB, including impulsivity, decision-making, and working memory. Discussion Thus far, evidence suggest that neuropsychological factors are associated with engagement in RSB. More research on the influence of neuropsychological factors on engagement in RSB is necessary and may help inform future prevention efforts. PMID:27173086

 17. Gender Differences in the Factors Explaining Risky Behavior Online.

  Sasson, Hagit; Mesch, Gustavo

  2016-05-01

  In searching for the social and cognitive antecedents of risky online behaviors, some studies have relied on the theory of planned behavior. According to the theory, three components serve as predictors of a given behavior-attitudes toward the behavior (beliefs that people hold about a given behavior), subjective norms (perceptions of what significant others think about the behavior) and perceived behavior control (perceptions about the ease or difficulty of engaging in a particular behavior). However, none of these studies considered the possibility that these factors work differently for boys and girls. We constructed models of the possible antecedents (attitudes, subjective norms and perceived behavior control) of risky behavior online and tested them using a representative sample of 495 sixth to eleventh grade students (46 % female) in a large city in Israel. We measured risky behavior online with items indicating the frequency of posting personal details, sending an insulting message and meeting face-to-face with a stranger met online. Structural equation modeling revealed that peers' subjective norms (beliefs that friends approve of engaging in risky online behaviors), parents' subjective norms (beliefs that parents accept involvement in risky online behaviors) and perceived behavior control were related to boys' risky behavior online, whereas for girls, only parents' subjective norms had such an association. Expanding the models to include other factors underscored that family factors were most strongly associated with girls' risky behavior online.

 18. Socioeconomic disadvantage and indicators of risky alcohol-drinking patterns.

  Paljärvi, Tapio; Suominen, Sakari; Car, Josip; Koskenvuo, Markku

  2013-01-01

  The purpose was to establish how the association between socioeconomic disadvantage and risky drinking depends on the indicator of risky alcohol-drinking patterns. Alcohol-drinking Finnish men (n = 9316) and women (n = 11,888) aged 20-54 years at baseline participated in the Health and Social Support (HeSSup) postal survey in 1998. Socioeconomic disadvantage was measured by low educational level, history of previous unemployment among those currently employed, current unemployment, being on disability pension and history of experiencing financial hardships. Indicators of risky drinking were hazardous weekly intake (≥24 and ≥16 Finnish standard drinks for men and women, respectively), frequency of intoxications/drunkenness, hangovers and alcohol-induced pass-outs. The study participants were also followed up for 7 years for alcohol-specific hospitalizations and deaths. Socioeconomic gradient in risky drinking was observed across all indicators of risky drinking, but the gradient was relatively larger in patterns of risky drinking representing high-intensity drinking occasions such as alcohol-induced hangovers and pass-outs. No marked gender differences were observed. These results highlight the need to take into account the multidimensionality of risky alcohol-drinking patterns as a contributing factor in the socioeconomic gradient in alcohol use.

 19. Alcohol Can Be a Risky Guest At Holiday Parties

  ... page: https://medlineplus.gov/news/fullstory_162488.html Alcohol Can Be a Risky Guest at Holiday Parties ... a part of the festivities. Unfortunately, so are alcohol-related accidents and deaths. Many people who attend ...

 20. Using Malaria Medication for Leg Cramps Is Risky

  ... Products Vaccines, Blood & Biologics Articulos en Espanol Using Malaria Medication for Leg Cramps is Risky Printer-friendly ... approved only to treat a certain type of malaria (uncomplicated malaria) caused by the parasite Plasmodium falciparum. ...

 1. Meds May Curb Risky Behaviors for Kids with ADHD

  ... Meds May Curb Risky Behaviors for Kids With ADHD Study found drug abuse, STDs and injuries were ... Despite concerns that the stimulants used to treat attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) might raise the risk of drug abuse, ...

 2. Risky Drinking Can Put a Chill on Your Summer Fun

  ... on Your Summer Fun Print version Risky Drinking Can Put a Chill on Your Summer Fun Summer ... adults involve the use of alcohol. 1 Swimmers can get in over their heads. Alcohol impairs judgment ...

 3. A comparison of risky sexual behaviours between circumcised and ...

  Keywords: Risky sexual behaviours, circumcised, uncircumcised men, 30-44 years, Botswana. ... male circumcision in the countries in this region2. As a result, many .... whether there are any preventive measures against HIV infection.

 4. Risky Arbitrage Strategies: Optimal Portfolio Choice and Economic Implications

  Liu, Jun; Timmermann, Allan G

  2009-01-01

  We define risky arbitrages as self-financing trading strategies that have a strictly positive market price but a zero expected cumulative payoff. A continuous time cointegrated system is used to model risky arbitrages as arising from a mean-reverting mispricing component. We derive the optimal trading strategy in closed-form and show that the standard textbook arbitrage strategy is not optimal. In a calibration exercise, we show that the optimal strategy makes a sizeable difference in economi...

 5. The typological approach to the risky behavior of adolescents

  Mitrović D.

  2006-01-01

  Full Text Available The main research problem is focused on the following question: Is it possible to identify specific patterns of interaction between precipitating and protective factors for the risky behavior among adolescents. The research was conducted on the sample of 204 adolescents of both genders (18 to 20 years old. Specific personality traits and socio-demographic characteristics are manifested as the most important precipitating and/or protective factors for the risky behavior. The frame of reference for personality assessment was the alternative five-factor model (Zuckerman, 2002, specified in the ZKPQ-50-CC questionnaire, and consisted of the five biologically determined personality traits: activity, aggressiveness/hostility, impulsive sensation seeking, neuroticism/anxiety and sociability. Latent dimensions of the risky behavior: risky activities and life - conditions, were extracted by applying the homogeneity analyses (HOMALS. The matrix of squared Euclidean distances (in the common space of factor scores on the principal components of ZKPQ questionnaire, scores on HOMALS dimensions and school grades was a subject of the Ward hierarchical cluster analysis method, extracting three clusters. According to the discriminant functions: risk proneness and pro-social activity, the clusters were identified: the group of pro-social oriented adolescents, the aloof group and the group of adolescents prone to risky behavior. The results have considerable implications for the prevention programs’ development and implementation.

 6. Acute stress does not affect risky monetary decision-making

  Peter Sokol-Hessner

  2016-12-01

  Full Text Available The ubiquitous and intense nature of stress responses necessitate that we understand how they affect decision-making. Despite a number of studies examining risky decision-making under stress, it is as yet unclear whether and in what way stress alters the underlying processes that shape our choices. This is in part because previous studies have not separated and quantified dissociable valuation and decision-making processes that can affect choices of risky options, including risk attitudes, loss aversion, and choice consistency, among others. Here, in a large, fully-crossed two-day within-subjects design, we examined how acute stress alters risky decision-making. On each day, 120 participants completed either the cold pressor test or a control manipulation with equal probability, followed by a risky decision-making task. Stress responses were assessed with salivary cortisol. We fit an econometric model to choices that dissociated risk attitudes, loss aversion, and choice consistency using hierarchical Bayesian techniques to both pool data and allow heterogeneity in decision-making. Acute stress was found to have no effect on risk attitudes, loss aversion, or choice consistency, though participants did become more loss averse and more consistent on the second day relative to the first. In the context of an inconsistent previous literature on risk and acute stress, our findings provide strong and specific evidence that acute stress does not affect risk attitudes, loss aversion, or consistency in risky monetary decision-making.

 7. Acute stress does not affect risky monetary decision-making.

  Sokol-Hessner, Peter; Raio, Candace M; Gottesman, Sarah P; Lackovic, Sandra F; Phelps, Elizabeth A

  2016-12-01

  The ubiquitous and intense nature of stress responses necessitate that we understand how they affect decision-making. Despite a number of studies examining risky decision-making under stress, it is as yet unclear whether and in what way stress alters the underlying processes that shape our choices. This is in part because previous studies have not separated and quantified dissociable valuation and decision-making processes that can affect choices of risky options, including risk attitudes, loss aversion, and choice consistency, among others. Here, in a large, fully-crossed two-day within-subjects design, we examined how acute stress alters risky decision-making. On each day, 120 participants completed either the cold pressor test or a control manipulation with equal probability, followed by a risky decision-making task. Stress responses were assessed with salivary cortisol. We fit an econometric model to choices that dissociated risk attitudes, loss aversion, and choice consistency using hierarchical Bayesian techniques to both pool data and allow heterogeneity in decision-making. Acute stress was found to have no effect on risk attitudes, loss aversion, or choice consistency, though participants did become more loss averse and more consistent on the second day relative to the first. In the context of an inconsistent previous literature on risk and acute stress, our findings provide strong and specific evidence that acute stress does not affect risk attitudes, loss aversion, or consistency in risky monetary decision-making.

 8. Risky attitudes towards road use in pre-drivers.

  Waylen, Andrea E; McKenna, Frank P

  2008-05-01

  Motor vehicle accidents are one of the principal causes of adolescent disability or mortality and male drivers are more likely to be involved in road accidents than female drivers. In part such associations between driver age and sex have been linked to differences in risky behaviour (e.g. speed, violations) and individual characteristics (e.g. sensation seeking, deviant behaviour). The aim of this research is to determine whether associations between risky road user behaviour and individual characteristics are a function of driver behaviour or whether they are intrinsic and measurable in individuals too young to drive. Five hundred and sixty-seven pre-driver students aged 11-16 from three secondary schools completed questionnaires measuring enthusiasm for speed, sensation seeking, deviant behaviour and attitudes towards driver violations. Boys reported more risky attitudes than girls for all measures. Associations between sensation seeking, deviant behaviour and attitudes towards risky road use were present from early adolescence and were strongest around age 14, before individuals learn to drive. Risky attitudes towards road use are associated with individual characteristics and are observed in adolescents long before they learn to drive. Safe attitudes towards road use and driver behaviour should be promoted from childhood in order to be effective.

 9. Risky business: how insurance companies gamble with your health coverage.

  Denny, J

  1993-01-01

  Under a patchwork of state laws and virtually no federal oversight, a decade of risky investments, questionable business dealings, lavish spending, and help-yourself ethics in the insurance industry is playing a hidden role in the crisis in affordable medical coverage. Skyrocketing medical costs are the main culprit, but financial losses have put pressure on insurers to raise premiums and cancel risky policyholders. The losses also are a major factor in the sharp increase in life/health insurance company failures, which can leave policyholders stranded.

 10. Frequent Nonprescription Stimulant Use and Risky Behaviors in College Students: The Role of Effortful Control

  Reid, Adam M.; Graziano, Paulo A.; Balkhi, Amanda M.; McNamara, Joseph P. H.; Cottler, Linda B.; Meneses, Evander; Geffken, Gary R.

  2015-01-01

  Objective: The goal of this study was to (a) investigate the association between nonprescription stimulant use (NPSU) and risky behaviors, including risky sex, driving, financial behaviors, and drug use and (b) collect preliminary evidence on mechanisms that may link NPSU to risky behaviors. Participants: A sample of 555 college students was…

 11. Expectation and cooperation in prisoner's dilemmas: The moderating role of game riskiness.

  Ng, Gary Ting Tat; Au, Wing Tung

  2016-04-01

  This paper investigated the effect of risk orientation, game riskiness, and expectation of cooperation on cooperation in one-shot prisoner's dilemmas (PD). Participants in pairs played PD games that varied on game riskiness such that for half of the games cooperation was more risky than defection (more risky games) while for another half cooperation was less risky (less risky games). They estimated how likely it was that the other player was going to cooperate (expectation of cooperation) before they made their cooperation/defection decision on each game. Supporting the Goal/Expectation Hypothesis, we replicated the effect that expectation of cooperation enhanced cooperation. We also found that risk-seeking individuals cooperated more in more risky games whereas risk-averse individuals cooperated more in less risky games. More importantly, we found that game riskiness moderated the effect of expectation of cooperation on cooperation. The positive effect of expectation of cooperation on cooperation was stronger for more risky games than for less risky games. Our results illustrated how the relation between expectation and cooperation as stipulated by the Goal/Expectation Hypothesis was moderated by riskiness of the situations.

 12. Adolescents risky MP3-player listening and its psychosocial correlates

  Vogel, Ineke; Brug, Johannes; van der Ploeg, Catharina P. B.; Raat, Hein

  2011-01-01

  Analogue to occupational noise-induced hearing loss, MP3-induced hearing loss may be evolving into a significant social and public health problem. To inform prevention strategies and interventions, this study investigated correlates of adolescents' risky MP3-player listening behavior primarily infor

 13. Relationship Between Methamphetamine Use and Risky Sexual Behavior in Adolescents

  Cheng-Fang Yen

  2004-04-01

  Full Text Available Substance abuse and risky sexual behavior have been identified as behaviors that can endanger adolescent psychosocial development. This study examined the relationship between methamphetamine (MAMP use and risky sexual behavior in adolescents. Risky sexual behavior was compared not only between MAMP users and non-users, but also between high-frequency and low-frequency MAMP users. We compared the sexual intercourse histories of 85 adolescents formally charged as MAMP users with those of 170 gender-matched adolescents with no record of MAMP use. MAMP usage characteristics were compared between users who had and those who had not experienced sexual intercourse. Previous sexual experience was more likely in MAMP users than in non-users. MAMP users were also more likely to have had a greater total number of sexual partners and were more likely to have had unplanned sex under the influence of alcohol. High-frequency MAMP use was associated with increased tendencies to engage in unprotected sex and to use MAMP before sexual intercourse. In general, the chance of sexual intercourse increased in proportion to frequency of MAMP use. Given the clear link between MAMP use and risky sexual behavior, risk-reduction programs directed at teen MAMP users are urgently needed.

 14. Brief Report: Associations between Emotional Competence and Adolescent Risky Behavior

  Hessler, Danielle M.; Katz, Lynn Fainsilber

  2010-01-01

  The current study examines associations between emotional competence (i.e., awareness, regulation, comfort with expression) and adolescent risky behavior. Children from a longitudinal study participated at age 9 and 16 (N = 88). Semi-structured interviews were conducted with children about their emotional experiences and coded for areas of…

 15. Naturalistic study of the risky situations faced by novice riders.

  Aupetit, Samuel; Gallier, Virginie; Riff, Jacques; Espié, Stéphane; Delgehier, Flavien

  2016-08-01

  This article sets out to identify the typical risky situations experienced by novice motorcyclists in the real world just after licensing. The procedure consists of a follow-up of six novices during their first two months of riding with their own motorbike instrumented with cameras. The novices completed logbooks on a daily basis in order to identify the risky situations they encountered, and were given face-to-face interviews to identify the context and their shortcomings during the reported events. Data show a large number of road configurations considered as risky by the riders (248 occurrences), especially during the first two weeks. The results revealed that a lack of hazard perception skills contributed to the majority of these incidents. These situations were grouped together to form clusters of typical incident scenarios on the basis of their similarities. The most frequent scenario corresponds to a lane change in dense traffic (15% of all incidents). The discussion shows how this has enhanced our understanding of novice riders' behaviour and how the findings can improve training and licensing. Lastly, the main methodological limitations of the study and some guidelines for improving future naturalistic riding studies are presented. Practitioner Summary: This article aims to identify the risky situations of novice motorcyclists in real roads. Two hundred forty-eight events were recorded and 13 incident scenarios identified. Results revealed that a lack of hazard perception contributed to the majority of these events. The most frequent scenario corresponds to a lane change in dense traffic.

 16. Locus of control and investment in risky assets

  Salamanca, N.; de Grip, A.; Fouarge, D.; Montizaan, R.M.

  2013-01-01

  Using representative household panel data, we show that the investment behavior of households is related to the economic locus of control of household heads. A household's internal locus of control in economic issues is positively related to its decision to hold risky assets as well as its share of

 17. Pessimism, Trauma, Risky Sex: Covariates of Depression in College Students

  Swanholm, Eric; Vosvick, Mark; Chng, Chwee-Lye

  2009-01-01

  Objective: To explain variance in depression in students (N = 648) using a model incorporating sexual trauma, pessimism, and risky sex. Method: Survey data collected from undergraduate students receiving credit for participation. Results: Controlling for demographics, a hierarchical linear regression analysis [Adjusted R[superscript 2] = 0.34,…

 18. Distortion of Probability and Outcome Information in Risky Decisions

  DeKay, Michael L.; Patino-Echeverri, Dalia; Fischbeck, Paul S.

  2009-01-01

  Substantial evidence indicates that information is distorted during decision making, but very few studies have assessed the distortion of probability and outcome information in risky decisions. In two studies involving six binary decisions (e.g., banning blood donations from people who have visited England, because of "mad cow disease"),…

 19. "It Is Riskier": Preschoolers' Reasoning of Risky Situations

  Nikiforidou, Zoi

  2017-01-01

  Risk is a fundamental component of well-being and is interconnected with all aspects of child development. The aim of this paper is to explore children's (N = 50) own perspectives and perceptions of risky situations. Semi-structured interviews were conducted and images were used as prompts. Children aged five to six years were asked to identify…

 20. Multi-system influences on adolescent risky sexual behavior.

  Chen, Angela Chia-Chen; Thompson, Elaine Adams; Morrison-Beedy, Dianne

  2010-12-01

  We examined multi-system influences on risky sexual behavior measured by cumulative sexual risk index and number of nonromantic sexual partners among 4,465 single, sexually experienced adolescents. Hierarchical Poisson regression analyses were conducted with Wave I-II data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Individual and family factors predicted both outcome measures. Neighborhood set predicted cumulative sexual risk index only, and peer factors predicted the number of nonromantic sexual partners only. School set did not predict either outcome. There were significant associations among risky sexual behavior, drug use, and delinquent behaviors. The results highlight the need for multifaceted prevention programs that address relevant factors related to family, peer and neighborhood influence as well as individual factors among sexually active adolescents. Copyright © 2010 Wiley Periodicals, Inc.

 1. Preventing Risky Drinking in Veterans Treated with Prescription Opioids

  2017-04-01

  RETURN YOUR FORM TO THE ABOVE ADDRESS. 1. REPORT DATE April 2017 2. REPORT TYPE ANNUAL 3. DATES COVERED 1April2016 - 31March2017 4. TITLE AND...engaging in risky drinking are at heightened risk for drug interactions, including overdose and other negative effects, particularly if they are also...messages. We propose to conduct a study in which returning OEF/OIF individuals and other veterans receiving medical care at the Philadelphia VAMC (N

 2. Reducing Risky Alcohol Use: What Health Care Systems Can Do.

  Quinn, Amity E; Brolin, Mary; Stewart, Maureen T; Evans, Brooke; Horgan, Constance

  2016-04-27

  Risky, non-dependent alcohol use is prevalent in the United States, affecting 25% of adults (Centers for Disease Control and Prevention, 2014b). Massachusetts has higher rates of alcohol use and binge drinking than most states (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2015). Serious physical, social, and economic consequences result. Excessive alcohol use contributes to cancer, cardiovascular disease, sleep disorders, birth defects, motor vehicle injuries, and suicide, and it complicates management of chronic illnesses (Green, McKnight-Eily, Tan, Mejia, & Denny, 2016; Laramee et al., 2015; Mokdad, Marks, Stroup, & Gerberding, 2004; Rehm et al., 2009). Excessive alcohol use is one of the top causes of death, and over 240 alcohol-related deaths occur daily in the US (Mokdad et al., 2004; Stahre, Roeber, Kanny, Brewer, & Zhang, 2014). In comparison, 78 people die from an opioid overdose each day (Centers for Disease Control and Prevention, 2016). Excessive drinking is estimated to cost over $249 billion annually in the US and $5.6 billion in the Commonwealth (Sacks, Gonzales, Bouchery, Tomedi, & Brewer, 2015). This issue brief describes the scope of the risky drinking problem in the US and associated costs and consequences. The brief then examines the evidence base for tools to address risky drinking and outlines policy strategies that health care system stakeholders may employ to address further this critical public health issue. Screening and brief intervention (SBI) is an evidence-based, cost-effective practice to address risky alcohol use, typically using a short validated screening tool followed by a brief counseling session if a patient screens positive. Research shows SBI conducted in primary care outpatient settings significantly reduces alcohol use (Bertholet, Daeppen, Wietlisbach, Fleming, & Burnand, 2005b; Bien, Miller, & Tonigan, 1993; Kaner et al., 2009; Saitz, 2010a), hospitalizations (Fleming, Barry, Manwell, Johnson, & London, 1997b

 3. IMPACT OF ASPIRATIONS ON RISK JUDGMENT AND ON RISKY CHOICES

  Joanna Sokołowska

  2012-06-01

  Full Text Available The presented experiments are aimed at determining: (1 whether risk perception and risk acceptance are two distinct psychological processes and (2 how aspirations affect each process. It has been tested whether risk is independent of and preferences are depend on aspirations. In Experiment 172 employees of a high-tech company were presented with pairs of risky projects. The aspiration level was de fined as the target return on the project and was set through an explicit instruction. In Experiment 2 93 bridge players were presented with pairs of contracts – one a sure thing and the other a risky one. The aspiration level was related to the team IMP points after the first part of a knockout tournament and was set through an instruction. In both experiments with a between-subject design, two different aspiration levels were set for each group. All respondents were asked to judge riskiness of presented options and to select one. The results indicate that risk perception is insensitive to changes in aspirations, but preferences are. This supports distinctness of risk perception and risk cceptance.

 4. A Mixture IRT Analysis of Risky Youth Behavior

  Holmes eFinch

  2011-05-01

  Full Text Available The study reported in this manuscript used a mixture item response model with data from the Youth Risk Behavior Survey 2009 (N = 16,410 to identify subtypes of adolescents at-risk for engaging in unhealthy behaviors, and to find individual survey items that were most effective at identifying such students within each subtype. The goal of the manuscript is twofold: 1 To demonstrate the utility of the mixture item response theory model for identifying subgroups in the population and for highlighting the use of group specific item response parameters and 2 To identify typologies of adolescents based on their propensity for engaging in sexually and substance use risky behaviors. Results indicate that 4 classes of youth exist in the population, with differences in risky sexual behaviors and substance use. The first group had a greater propensity to engage in risky sexual behavior, while group 2 was more likely to smoke tobacco and drink alcohol. Group 3 was the most likely to use other substances, such as marijuana, methamphetamine, and other mind altering drugs, and group 4 had the lowest propensity for engaging in any of the sexual or substance use behaviors included in the survey. Finally, individual items were identified for each group that can be most effective at identifying individuals at greatest risk. Further proposed directions of research and the contribution of this analysis to the existing literature are discussed.

 5. Exploring adolescents' perceptions of risky behaviour using the mobile phone / N. Gois De Gouveia.

  De Gouveia, Natalie Gois

  2013-01-01

  The aim of this study was to examine adolescent perceptions of risky behaviour using a mobile phone. This research may contribute to creating an awareness of risky and healthy adolescent uses of mobile phones. Anonymous sketches were collected from Grade 10 learners depicting their understanding of risky behaviour using the mobile phone. Thereafter, 12 learners agreed, through informed consent, to participate in semi-structured interviews. All participants considered the mobile phone an i...

 6. How Beliefs about HIV Status Affect Risky Behaviors: Evidence from Malawi

  De Paula, A.; Shapira, G.; Todd, P. E.

  2008-01-01

  This paper examines how beliefs about own HIV status affect decisions to engage in risky sexual behavior, as measured by having extramarital sex and/or multiple sex partners. The empirical analysis is based on a panel survey of males from the 2006 and 2008 rounds of the Malawi Diffusion and Ideational Change Project (MDICP). The paper develops a behavioral model of the belief-risky behavior relationship and estimates the causal effect of beliefs on risky behavior using the Arellano and Carras...

 7. Adolescents' Neural Processing of Risky Decisions: Effects of Sex and Behavioral Disinhibition.

  Thomas J Crowley

  Full Text Available Accidental injury and homicide, relatively common among adolescents, often follow risky behaviors; those are done more by boys and by adolescents with greater behavioral disinhibition (BD.Neural processing during adolescents' risky decision-making will differ in youths with greater BD severity, and in males vs. females, both before cautious behaviors and before risky behaviors.81 adolescents (PATIENTS with substance and conduct problems, and comparison youths (Comparisons, assessed in a 2 x 2 design (Comparisons x Male:Female repeatedly decided between doing a cautious behavior that earned 1 cent, or a risky one that either won 5 or lost 10 cents. Odds of winning after risky responses gradually decreased. Functional magnetic resonance imaging captured brain activity during 4-sec deliberation periods preceding responses. Most neural activation appeared in known decision-making structures. PATIENTS, who had more severe BD scores and clinical problems than Comparisons, also had extensive neural hypoactivity. Comparisons' greater activation before cautious responses included frontal pole, medial prefrontal cortex, striatum, and other regions; and before risky responses, insula, temporal, and parietal regions. Males made more risky and fewer cautious responses than females, but before cautious responses males activated numerous regions more than females. Before risky behaviors female-greater activation was more posterior, and male-greater more anterior.Neural processing differences during risky-cautious decision-making may underlie group differences in adolescents' substance-related and antisocial risk-taking. Patients reported harmful real-life decisions and showed extensive neural hypoactivity during risky-or-cautious decision-making. Males made more risky responses than females; apparently biased toward risky decisions, males (compared with females utilized many more neural resources to make and maintain cautious decisions, indicating an important

 8. Children's Risky Play from an Evolutionary Perspective: The Anti-Phobic Effects of Thrilling Experiences

  Ellen Beate Hansen Sandseter; Leif Edward Ottesen Kennair

  2011-01-01

  This theoretical article views children's risky play from an evolutionary perspective, addressing specific evolutionary functions and especially the anti-phobic effects of risky play. According to the non-associative theory, a contemporary approach to the etiology of anxiety, children develop fears of certain stimuli (e.g., heights and strangers) that protect them from situations they are not mature enough to cope with, naturally through infancy. Risky play is a set of motivated behaviors tha...

 9. What is the Relationship between Risky Outdoor Play and Health in Children? A Systematic Review

  Mariana Brussoni

  2015-06-01

  Full Text Available Risky outdoor play has been associated with promoting children’s health and development, but also with injury and death. Risky outdoor play has diminished over time, concurrent with increasing concerns regarding child safety and emphasis on injury prevention. We sought to conduct a systematic review to examine the relationship between risky outdoor play and health in children, in order to inform the debate regarding its benefits and harms. We identified and evaluated 21 relevant papers for quality using the GRADE framework. Included articles addressed the effect on health indicators and behaviours from three types of risky play, as well as risky play supportive environments. The systematic review revealed overall positive effects of risky outdoor play on a variety of health indicators and behaviours, most commonly physical activity, but also social health and behaviours, injuries, and aggression. The review indicated the need for additional “good quality” studies; however, we note that even in the face of the generally exclusionary systematic review process, our findings support the promotion of risky outdoor play for healthy child development. These positive results with the marked reduction in risky outdoor play opportunities in recent generations indicate the need to encourage action to support children’s risky outdoor play opportunities. Policy and practice precedents and recommendations for action are discussed.

 10. The discrepancy between risky and riskless utilities: a matter of framing?

  Stalmeier, P F; Bezembinder, T G

  1999-01-01

  Utilities differ according to whether they are derived from risky (gamble) and riskless (visual analog scale, time-tradeoff) assessment methods. The discrepancies are usually explained by assuming that the utilities elicited by risky methods incorporate attitudes towards risk, whereas riskless utilities do not. In (cumulative) prospect theory, risk attitude is conceived as consisting of two components: a decision-weight function (attentiveness to changes in, or sensitivity towards, chance) and a utility function (sensitivity towards outcomes). The authors' data suggest that a framing effect is a hitherto unrecognized and important factor in causing discrepancies between risky and riskless utilities. They collected risky evaluations with the gamble method, and riskless evaluations with difference measurement. Risky utilities were derived using expected-utility theory and prospect theory. With the latter approach, sensitivity towards outcomes and sensitivity towards chance are modeled separately. When the hypothesis that risky utilities from prospect theory coincide with riskless utilities was tested, it was rejected (n = 8, F(1,7) = 132, p = 0.000), suggesting that a correction for sensitivity towards chance is not sufficient to resolve the difference between risky and riskless utilities. Next, it was assumed that different gain/loss frames are induced by risky and riskless elicitation methods. Indeed, identical utility functions were obtained when the gain/loss frames were made identical across methods (n = 7), suggesting that framing was operative. The results suggest that risky and riskless utilities are identical after corrections for sensitivity towards chance and framing.

 11. What is the Relationship between Risky Outdoor Play and Health in Children? A Systematic Review.

  Brussoni, Mariana; Gibbons, Rebecca; Gray, Casey; Ishikawa, Takuro; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Bienenstock, Adam; Chabot, Guylaine; Fuselli, Pamela; Herrington, Susan; Janssen, Ian; Pickett, William; Power, Marlene; Stanger, Nick; Sampson, Margaret; Tremblay, Mark S

  2015-06-08

  Risky outdoor play has been associated with promoting children's health and development, but also with injury and death. Risky outdoor play has diminished over time, concurrent with increasing concerns regarding child safety and emphasis on injury prevention. We sought to conduct a systematic review to examine the relationship between risky outdoor play and health in children, in order to inform the debate regarding its benefits and harms. We identified and evaluated 21 relevant papers for quality using the GRADE framework. Included articles addressed the effect on health indicators and behaviours from three types of risky play, as well as risky play supportive environments. The systematic review revealed overall positive effects of risky outdoor play on a variety of health indicators and behaviours, most commonly physical activity, but also social health and behaviours, injuries, and aggression. The review indicated the need for additional "good quality" studies; however, we note that even in the face of the generally exclusionary systematic review process, our findings support the promotion of risky outdoor play for healthy child development. These positive results with the marked reduction in risky outdoor play opportunities in recent generations indicate the need to encourage action to support children's risky outdoor play opportunities. Policy and practice precedents and recommendations for action are discussed.

 12. The Role of Impulsivity in the Relation Between Negative Affect and Risky Sexual Behaviors.

  Jardin, Charles; Sharp, Carla; Garey, Lorra; Zvolensky, Michael J

  2017-04-03

  While risky sexual behavior associates with negative affect, and impulsivity often increases during negative affective states, little is known about the interrelations of these factors. This study examined whether impulsivity explained the relation between negative affect and risky sex among college students. Negative affect exhibited an indirect effect via impulsivity on number of sexual partners for both males and females, and on inconsistent condom use for females, but not males. Results suggest risky sex may serve to regulate negative affect, proposing the importance of negative affect in future strategies to reduce risky sex among young adults.

 13. Populjarnõje tandemõ sredi dizainerov

  2008-01-01

  Tutvustatkse populaarseid moekunstnike tandemeid ja nende kaubamärke. Itaalia moekunstnikud Domenico Dolce ja Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana), vennad Dan ja Dean Caten (tegelikult Catenacci) Kanadast, Viktor Horsting ja Rolf Snoeren Hollandist (Viktor & Rolf), Mark Eley ja Wakako Kishimoto (Eley Kishimoto), Milla Jovovich ja Carmen Hawk (Jovovich-Hawk), Fiona Sinha ja Aleksandar Stanic (Sinha-Stanic), Nina Neretina ja Donis Pouppis Moskvast (Nina Donis), Anna Chistova ja Marina Endourova Venemaalt (Christova & Endourova)

 14. Populjarnõje tandemõ sredi dizainerov

  2008-01-01

  Tutvustatkse populaarseid moekunstnike tandemeid ja nende kaubamärke. Itaalia moekunstnikud Domenico Dolce ja Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana), vennad Dan ja Dean Caten (tegelikult Catenacci) Kanadast, Viktor Horsting ja Rolf Snoeren Hollandist (Viktor & Rolf), Mark Eley ja Wakako Kishimoto (Eley Kishimoto), Milla Jovovich ja Carmen Hawk (Jovovich-Hawk), Fiona Sinha ja Aleksandar Stanic (Sinha-Stanic), Nina Neretina ja Donis Pouppis Moskvast (Nina Donis), Anna Chistova ja Marina Endourova Venemaalt (Christova & Endourova)

 15. Risky Zoographies: The Limits of Place in Avian Flu Management

  Natalie Porter

  2012-11-01

  Full Text Available Global anxieties about avian influenza stem from a growing recognition that highly-virulent, highly-mobile disease vectors infiltrate human spaces in ways that are difficult to perceive, and even more difficult to manage. This article analyses a participatory health intervention in Việt Nam to explore how avian influenza threats challenge long-held understandings of animals’ place in the environment and society. In this intervention, poultry farmers collaborated with health workers to illustrate maps of avian flu risks in their communities. Participant-observation of the risk-mapping exercises shows that health workers treated poultry as commodities, and located these animals in environments that could be transformed and dominated by humans. However, these maps did not sufficiently represent the physical and social landscapes where humans and poultry coexist in Việt Nam. As such, farmers located poultry in environments dominated by risky nonhuman forces such as winds, waterways, and other organisms. I argue that these divergent risk maps demonstrate how ecological factors, interpersonal networks, and global market dynamics combine to engender a variety of interspecies relationships, which in turn shape the location of disease risks in space. I develop the term risky zoographies to signal the emergence of competing descriptions of animals and their habitats in zoonotic disease contexts. This concept suggests that as wild animals, livestock products, and microbial pathogens continue to globalise, place-based health interventions that limit animals to particular locales are proving inadequate. Risky zoographies signal the inextricability of nonhuman animals from human spaces, and reveal interspecies interactions that transect and transcend environments.

 16. Job characteristics, well-being and risky behaviour amongst pharmacists.

  Phipps, Denham L; Walshe, Kieran; Parker, Dianne; Noyce, Peter R; Ashcroft, Darren M

  2016-12-01

  Healthcare practitioners' fitness to practise has often been linked to their personal and demographic characteristics. It is possible that situational factors, such as the work environment and physical or psychological well-being, also have an influence on an individual's fitness to practise. However, it is unclear how these factors might be linked to behaviours that risk compromising fitness to practise. The aim of this study was to examine the association between job characteristics, well-being and behaviour reflecting risky practice amongst a sample of registered pharmacists in a region of the United Kingdom. Data were obtained from a cross-sectional self-report survey of 517 pharmacists. These data were subjected to principal component analysis and path analysis, with job characteristics (demand, autonomy and feedback) and well-being (distress and perceived competence) as the predictors and behaviour as the outcome variable. Two aspects of behaviour were found: Overloading (taking on more work than one can comfortably manage) and risk taking (working at or beyond boundaries of safe practice). Separate path models including either job characteristics or well-being as independent variables provided a good fit to the data-set. Of the job characteristics, demand had the strongest association with behaviour, while the association between well-being and risky behaviour differed according to the aspect of behaviour being assessed. The findings suggest that, in general terms, situational factors should be considered alongside personal factors when assessing, judging or remediating fitness to practise. They also suggest the presence of different facets to the relationship between job characteristics, well-being and risky behaviour amongst pharmacists.

 17. Your resting brain CAREs about your risky behavior.

  Christine L Cox

  Full Text Available BACKGROUND: Research on the neural correlates of risk-related behaviors and personality traits has provided insight into mechanisms underlying both normal and pathological decision-making. Task-based neuroimaging studies implicate a distributed network of brain regions in risky decision-making. What remains to be understood are the interactions between these regions and their relation to individual differences in personality variables associated with real-world risk-taking. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: We employed resting state functional magnetic resonance imaging (R-fMRI and resting state functional connectivity (RSFC methods to investigate differences in the brain's intrinsic functional architecture associated with beliefs about the consequences of risky behavior. We obtained an individual measure of expected benefit from engaging in risky behavior, indicating a risk seeking or risk-averse personality, for each of 21 participants from whom we also collected a series of R-fMRI scans. The expected benefit scores were entered in statistical models assessing the RSFC of brain regions consistently implicated in both the evaluation of risk and reward, and cognitive control (i.e., orbitofrontal cortex, nucleus accumbens, lateral prefrontal cortex, dorsal anterior cingulate. We specifically focused on significant brain-behavior relationships that were stable across R-fMRI scans collected one year apart. Two stable expected benefit-RSFC relationships were observed: decreased expected benefit (increased risk-aversion was associated with 1 stronger positive functional connectivity between right inferior frontal gyrus (IFG and right insula, and 2 weaker negative functional connectivity between left nucleus accumbens and right parieto-occipital cortex. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Task-based activation in the IFG and insula has been associated with risk-aversion, while activation in the nucleus accumbens and parietal cortex has been associated with both

 18. Risky Cerebrovascular Anatomic Orientation: Implications for Brain Revascularization.

  Nagm, Alhusain; Horiuchi, Tetsuyoshi; Yanagawa, Takao; Hongo, Kazuhiro

  2016-12-01

  This study documents a risky vascular anatomic orientation that might play an important role in the postoperative hemodynamics following anterior cerebral artery (ACA) revascularization. A 71-year-old woman presented with uncontrollable frequent right lower limb transient ischemic attacks (TIAs) attributed to a left cerebral ischemic lesion due to severe left ACA stenosis. She underwent successful left-sided superficial temporal artery-ACA bypass using interposed vascular graft. The patient awoke satisfactory from anesthesia; however, on postoperative day 1, she developed right-sided hemiparesis. Extensive postoperative investigations disclosed that watershed shift infarction was considered the etiology for this neurologic deterioration.

 19. Using drama to target risky behaviours in Papua New Guinea.

  Sommi, S S; Peter, W; Bisai, N

  2000-06-01

  This paper discusses the collaborative work between Papua New Guinea Institute of Medical Research, Lae, and the Seeds Performing Arts Theatre, which adopted the approach of using drama to target risky behaviors in the country. In a baseline study on knowledge, behavior and practice among target groups, results showed that general knowledge about sexually transmitted disease and HIV/AIDS is very poor in these groups. In addition, there is a continued practice of risky behaviors, which could lead to HIV infection among these groups. In view of such, drama presentations were undertaken to disseminate information to specific audiences. Scripts and songs were written and a flip chart was created to show the statistics on HIV/AIDS. In addition, role playing, which included references to factors facilitating the transmission of HIV was given. In 1998, a total of performances were given to over 3000 people: 12 for transport industry and sex workers, and 2 for general communities. Moreover, two other local theater groups were trained on HIV/AIDS topics.

 20. PERCEPTIONS OF BEER ADVERTISING AND RISKY DRINKING AMONG STUDENTS

  Ślaski, Sławomir

  2014-09-01

  Full Text Available Aim. The main purpose of the research was to determine whether individuals at risk of drinking are people particularly susceptible to the effects of alcohol and viewing ads can be an incentive for re–consumption of alcohol. Material and method. The study group (40 persons were selected from 30 0 students, who used alcohol in a risky manner, and the control group (40 persons was selected, where alcohol was used with a little risk, or not at all. To assess the subjects selected product – beer (in the form of advertising leaflets, which was recently introduced into the Polish market. The Attitudes Questionnaire to view the Product was used in the study and contained scales: cognitive, emotional and behavioral component. To study perception of advertising the Advertising Scale was applied. To identify groups of people who use alcohol in a risky way, AUDIT Test was used. Results and conclusions. People at risk of drinking, liked beer more than those not at risk of addiction, and more often drink beer, have a more positive attitude towards the advertising of beer in emotional sphere, the above estimate of beer advertising in terms of potency, better evaluate the advertising of beer in terms of positive mood caused by it, and better evaluate beer advertising and its effectiveness in term of impact.

 1. Categorising Risky Play--How Can We Identify Risk-Taking in Children's Play?

  Sandseter, Ellen Beate Hansen

  2007-01-01

  There is a growing debate on the balance between making sure our children are safe versus letting the children play in physically and emotionally stimulating and challenging environments. The focus is now on children's right to do risky play. There are no studies categorising risky play. The present study has aimed to do this. Qualitative…

 2. Child Abuse, Early Maladaptive Schemas, and Risky Sexual Behavior in College Women

  Roemmele, Melissa; Messman-Moore, Terri L.

  2011-01-01

  Previous research suggests that individuals abused as children are more likely to engage in risky sexual behavior during adulthood. The present study examined early maladaptive schemas as mediators of the child abuse-risky sexual behavior relationship among 653 college women. Self-report surveys assessed three forms of child abuse: Sexual,…

 3. Genetic and environmental influences on risky sexual behaviour and its relationship with personality

  Zietsch, B.P.; Verweij, K.J.H.; Bailey, J.M.; Wright, M.J.; Martin, N.G.

  2010-01-01

  Risky sexual behaviour is a major health issue in society, and it is therefore important to understand factors that may predispose individuals to such behaviour. Research suggests a link between risky sexual behaviour and personality, but the basis of this link remains unknown. Hans Eysenck proposed

 4. The Evolutionary Basis of Risky Adolescent Behavior: Implications for Science, Policy, and Practice

  Ellis, Bruce J.; Del Giudice, Marco; Dishion, Thomas J.; Figueredo, Aurelio Jose; Gray, Peter; Griskevicius, Vladas; Hawley, Patricia H.; Jacobs, W. Jake; James, Jenee; Volk, Anthony A.; Wilson, David Sloan

  2012-01-01

  This article proposes an evolutionary model of risky behavior in adolescence and contrasts it with the prevailing developmental psychopathology model. The evolutionary model contends that understanding the evolutionary functions of adolescence is critical to explaining why adolescents engage in risky behavior and that successful intervention…

 5. Child Abuse, Early Maladaptive Schemas, and Risky Sexual Behavior in College Women

  Roemmele, Melissa; Messman-Moore, Terri L.

  2011-01-01

  Previous research suggests that individuals abused as children are more likely to engage in risky sexual behavior during adulthood. The present study examined early maladaptive schemas as mediators of the child abuse-risky sexual behavior relationship among 653 college women. Self-report surveys assessed three forms of child abuse: Sexual,…

 6. From Racial Discrimination to Risky Sex: Prospective Relations Involving Peers and Parents

  Roberts, Megan E.; Gibbons, Frederick X.; Gerrard, Meg; Weng, Chih-Yuan; Murry, Velma M.; Simons, Leslie G.; Simons, Ronald L.; Lorenz, Frederick O.

  2012-01-01

  This study investigated how early experience with racial discrimination affected the subsequent risky sexual behaviors of a diverse sample of African American youths (N = 745). The analyses focused on 3 risk-promoting factors thought to mediate the hypothesized discrimination--risky sex relation: negative affect, affiliation with deviant peers,…

 7. The Role of Religiosity in the Relationship between Parents, Peers, and Adolescent Risky Sexual Behavior

  Landor, Antoinette; Simons, Leslie Gordon; Simons, Ronald L.; Brody, Gene H.; Gibbons, Frederick X.

  2011-01-01

  Research has documented a negative relationship between religion and risky sexual behavior. Few studies, however, have examined the processes whereby religion exerts this effect. The present study develops and tests a model of various mechanisms whereby parental religiosity reduces the likelihood of adolescents' participation in risky sexual…

 8. The Evolutionary Basis of Risky Adolescent Behavior: Implications for Science, Policy, and Practice

  Ellis, Bruce J.; Del Giudice, Marco; Dishion, Thomas J.; Figueredo, Aurelio Jose; Gray, Peter; Griskevicius, Vladas; Hawley, Patricia H.; Jacobs, W. Jake; James, Jenee; Volk, Anthony A.; Wilson, David Sloan

  2012-01-01

  This article proposes an evolutionary model of risky behavior in adolescence and contrasts it with the prevailing developmental psychopathology model. The evolutionary model contends that understanding the evolutionary functions of adolescence is critical to explaining why adolescents engage in risky behavior and that successful intervention…

 9. Identifying Mediators of the Influence of Family Factors on Risky Sexual Behavior

  Simons, Leslie Gordon; Burt, Callie Harbin; Tambling, Rachel Blyskal

  2013-01-01

  Participation in risky sexual behaviors has many deleterious consequences and is a source of concern for parents as well as practitioners, researchers, and public policy makers. Past research has examined the effect of family structure and supportive parenting on risky sexual behaviors among emerging adults. In the present study, we attempt to…

 10. Peer Rejection, Affiliation with Deviant Peers, Delinquency, and Risky Sexual Behavior

  Lansford, Jennifer E.; Dodge, Kenneth A.; Fontaine, Reid Griffith; Bates, John E.; Pettit, Gregory S.

  2014-01-01

  Risky sexual behavior poses significant health risks by increasing sexually transmitted infections and unintended pregnancies. Previous research has documented many factors related to risky sexual behavior. This study adds to the literature by proposing a prospective, developmental model of peer factors related to risky sexual behavior. Developmental pathways to risky sexual behavior were examined in a sample of 517 individuals (51% female; 82% European American, 16% African American, 2% other) followed from age 5 to 27. Structural equation models examined direct and indirect effects of peer rejection (assessed via peer nominations at ages 5, 6, 7, and 8), affiliation with deviant peers (assessed via self-report at ages 11 and 12), and delinquency (assessed via maternal report at ages 10 and 16) on risky sexual behavior (assessed via self-report at age 27). More peer rejection during childhood, affiliation with deviant peers during pre- adolescence, and delinquency in childhood and adolescence predicted more risky sexual behavior through age 27, although delinquency at age 16 was the only risk factor that had a significant direct effect on risky sexual behavior through age 27 above and beyond the other risk factors. Peer rejection was related to subsequent risk factors for girls but not boys. Peer risk factors as early as age 5 shape developmental pathways through childhood and adolescence and have implications for risky sexual behavior into adulthood. PMID:25150986

 11. A comparison of family interventions to address adolescent risky behaviors: a literature review.

  Kao, Tsui-Sui; Gibbs, Marilyn Beth; Clemen-Stone, Susan; Duffy, Sonia

  2013-05-01

  The purpose of this integrative review is to describe, compare, and synthesize traditional and computer-based family interventions that aim to change adolescents' risky sexual behaviors and substance abuse. Family interventions have been shown to generate protective effects for preventing adolescents from risky behaviors. It is not clear, however, whether there are significant differences or similarities in the designs and effects of traditional and computer-based family interventions. An integrative literature review was conducted to describe and compare the designs and effects of traditional and computer-based family interventions. Both interventions have generated significant effects on reducing risky behavior among adolescents. Interventions guided by theory, tailored to participants' culture/gender, and which included sufficient boosting dosages in their designs demonstrated significant short- or long-term effects in terms of reducing adolescents' risky behaviors. Regardless of delivery method, well-designed family interventions are noted to maximize familial protective effects and reduce risky behaviors.

 12. [Socioeconomic status and risky health behaviors in Croatian adult population].

  Pilić, Leta; Dzakula, Aleksandar

  2013-03-01

  Based on the previous research, there is strong association between low socioeconomic status (SES) and high morbidity and mortality rates. Even though association between SES and risky health behaviors as the main factors influencing health has been investigated in Croatian population, some questions are yet to be answered. The aim of this study was to investigate the presence of unhealthy diet, physical inactivity, smoking and excessive drinking in low, middle, and high socioeconomic group of adult Croatian population included in the cohort study on regionalism of cardiovascular health risk behaviors. We also investigated the association between SES measured by income, education and occupation, as well as single SES indicators, and risky health behaviors. We analyzed data on 1227 adult men and women (aged 19 and older at baseline) with complete data on health behaviors, SES and chronic diseases at baseline (2003) and 5-year follow up. Respondents were classified as being healthy or chronically ill. SES categories were derived from answers to questions on monthly household income, occupation and education by using two-step cluster analysis algorithm. At baseline, for the whole sample as well as for healthy respondents, SES was statistically significantly associated with unhealthy diet (whole sample/healthy respondents: p = 0.001), physical inactivity (whole sample/healthy respondents p = 0.44/ p = 0.007), and smoking (whole sample/healthy respondents p < 0.001/p = 0.002). The proportion of respondents with unhealthy diet was greatest in the lowest social class, smokers in the middle and physically inactive in the high social class. During the follow up, smoking and physical inactivity remained statistically significantly associated with SES. In chronically ill respondents, only smoking was statistically significantly associated with SES, at baseline and follow up (p = 0.001/p = 0.002). The highest share of smokers was in the middle social class. Results of our

 13. Behavioral Decision Research Intervention Reduces Risky Sexual Behavior.

  Downs, Julie S; Bruine de Bruin, Wändi; Fischhoff, Baruch; Murray, Pamela J

  2015-01-01

  Although adolescents are at disproportionate risk for sexually transmitted infections, most sex education programs have shown little effect on sexual behavior. An interactive video intervention developed by our team has been identified as one of a few programs that have been documented to reduce sexually transmitted infections in this population. Building on behavioral decision research, we used a mental models approach to interview young women about their sexual decisions, finding, among other things, the strong role of perceived social norms. We based our intervention on these results, aiming to help young women identify and implement personally and socially acceptable decision strategies. A randomized controlled trial found that the video reduced risky sexual behavior and the acquisition of chlamydia infection. We recently revised the video to suit more diverse audiences, and upgraded it to modern standards of cinematography and interactivity. It is now in field trial.

 14. Do parental involvement laws deter risky teen sex?

  Colman, Silvie; Dee, Thomas S; Joyce, Ted

  2013-09-01

  Parental involvement (PI) laws require that physicians notify or obtain consent from a parent(s) of a minor seeking an abortion before performing the procedure. Several studies suggest that PI laws curb risky sexual behavior because teens realize that they would be compelled to discuss a subsequent pregnancy with a parent. We show that prior evidence based on gonorrhea rates overlooked the frequent under-reporting of gonorrhea by race and ethnicity, and present new evidence on the effects of PI laws using more current data on the prevalence of gonorrhea and data that are novel to this literature (i.e., chlamydia rates and data disaggregated by year of age). We improve the credibility of our estimates over those in the existing literature using an event-study design in addition to standard difference-in-difference-in-differences (DDD) models. Our findings consistently suggest no association between PI laws and rates of sexually transmitted infections or measures of sexual behavior.

 15. Risky health seeking practice among pregnant women in rural Congo

  Hørby, Laila

  2007-01-01

  delays, Culture, Field and Capital, Democratic Republic Congo (DRC). Title: Risky health seeking practice, among pregnant women in rural Congo (DRC). Background Statement: Worldwide more than half a million women still die each year of pregnancy and childbirth related reasons. Most of these women live...... about 60 % of the women have a professional help at birth, and even fewer delivers in a health centre, which is far from the Unicef and WHO goal trying to combat high Maternal Mortality Rate (MMR). In the southern and rural part of DRC, is a small well equipped and well staffed dispensary and maternity...... professional assistance for normal pregnancy and delivery; delay in reaching an adequate medical facility, which includes accessibility, availability and cost of transportation and conditions of roads; and delays in obtaining the care needed to manage the situation. Following that I have analysed...

 16. Risky choice in younger versus older adults: Affective context matters

  Yumi Huang

  2013-03-01

  Full Text Available Earlier frameworks have indicated that older adults tend to experience decline in their deliberative decisional capacity, while their affective abilities tend to remain intact (Peters, Hess, Vastfjall, and Auman, 2007. The present study applied this framework to the study of risky decision-making across the lifespan. Two versions of the Columbia Card Task (CCT were used to trigger either affective decision-making (i.e., the ``warm'' CCT or deliberative decision-making (i.e., the ``cold'' CCT in a sample of 158 individuals across the lifespan. Overall there were no age differences in risk seeking. However, there was a significant interaction between age and condition, such that older adults were relatively more risk seeking in the cold condition only. In terms of everyday decision-making, context matters and risk propensity may shift within older adults depending upon the context.

 17. Acquired Immune Deficiency Syndrome, Risky Sexual Behavior and Abortion

  Marshall H. Medoff

  2012-01-01

  Full Text Available Problem statement: incidence of abortion in the United States has steadily declined since 1990. The question is why? Approach: This study, using multiple linear regression, examines whether women’s unprotected sexual activity is deterred by the risk of contracting AIDS as reflected in decreased abortion rates. Results: The empirical evidence consistently finds that the prevalence of AIDS reduces the risky (unprotected sexual activity of women of childbearing ages 15-44 as reflected in their abortion rates. The empirical results remain robust for the abortion rates of teens ages 15-17 and for teens ages 15-19. Conclusion: The empirical results suggest that the behavioral modification induced by the prevalence of AIDS accounted for 21% of the decrease in abortion rates over the time period 1992-2005.

 18. Risky business: When humor increases and decreases status.

  Bitterly, T Bradford; Brooks, Alison Wood; Schweitzer, Maurice E

  2017-03-01

  Across 8 experiments, we demonstrate that humor can influence status, but attempting to use humor is risky. The successful use of humor can increase status in both new and existing relationships, but unsuccessful humor attempts (e.g., inappropriate jokes) can harm status. The relationship between the successful use of humor and status is mediated by perceptions of confidence and competence. The successful use of humor signals confidence and competence, which in turn increases the joke teller's status. Interestingly, telling both appropriate and inappropriate jokes, regardless of the outcome, signals confidence. Although signaling confidence typically increases status and power, telling inappropriate jokes signals low competence and the combined effect of high confidence and low competence harms status. Rather than conceptualizing humor as a frivolous or ancillary behavior, we argue that humor plays a fundamental role in shaping interpersonal perceptions and hierarchies within groups. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved).

 19. Social inclusion facilitates risky mating behavior in men.

  Sacco, Donald F; Brown, Christina M; Young, Steven G; Bernstein, Michael J; Hugenberg, Kurt

  2011-07-01

  Although past research has reliably established unique effects of social exclusion on human cognition and behavior, the current research focuses on the unique effects of social inclusion. Recent evidence indicates that social inclusion leads to enhanced prioritization of reproductive interests. The current study extends these findings by showing that the pursuit of these inclusion-induced reproductive goals occurs in sex-specific ways. Across three experiments, social inclusion led men, but not women, to endorse riskier, more aggressive mating strategies compared to control and socially excluded participants. Specifically, included men were more likely to endorse sexual aggression (Experiment 1), high-risk mate poaching behaviors (Experiment 2), and high-risk mate retention tactics (Experiment 3). These results demonstrate that the experience of social inclusion can affect sex-differentiated preferences for risky mating strategies.

 20. Determination of Risky Health Behaviors of Immigrant and Nonimmigrant Adolescents

  Asli Kalkim

  2014-08-01

  Full Text Available AiM: This study was planned as a descriptive study in order to investigate risky health behaviors of immigrant and non immigrant adolescents. METHODS: The study was performed in a high school situated Izmir between the dates of October and November 2008. Sample group of this research was included 293 immigrant and 813 non immigrant adolescents. Data were collected by using Socio-demographic question form and and Health Risk Behaviors Scale. Data were collected from students with a technical pencil-paper by researcher in classroom. Frequencies, one way anova (post-hoc bonferroni and independent t test were used with Stastical Package for Social Science 13.0 program for statistical analysis of data. Written consent was taken from Izmir Directorate of Education to carry out the study. Oral consent was taken from the school manager and the students. RESULTS: Mean age of adolescents was 15.42+/-0.03. It was determined that risky health behaviors mean score (t: 2.161, p: 0.031 and physical activity (t: 2.132, p: 0.033, nutrition (t:3.030, p: 0.003, hygiene (t: 3.850, p: 0.000 sub-scales mean scores of immigrant adolescent were statistically higher than non immigrant adolescents (p<0.05. CONCLUSiONS: Consequently, this study was important to health professionals worked primary health services and school health services The study have significant data about migration affects on health behaviors of adolescent to show health professionals worked primary care and school health services and to plan health services towards adolescents. [TAF Prev Med Bull 2014; 13(4.000: 289-294

 1. Effect of Chronic Lead Intoxication on Risky Behavior in Mice

  L Mohammadyar

  2010-08-01

  Full Text Available Introduction: With industrialization of human societies, pollutants like lead have entered in the life cycle, causing harmful effects on body organs. No sufficient studies have been done on the effects of pollutants on behavior. The aim of this study was to investigate possible effects of lead on some measurable behaviors of an animal model. Methods: Forty eight male adult mice were divided into 4 groups of 12 each. Lead acetate was added at concentrations of 0, 5, 50, or 500 ppm to the drinking water of the animals for 4 weeks (28 days. On day 29, animals were placed on an Elevated Plus maze (EPM for 5 min and the time in sec spent was measured on closed arms, open arms and the end 1/3rd of the open arms. Increased time on open arms, particularly the end 1/3rd was considered to reflect an enhanced risk-accepting behavior. Results: In this study, it was shown that lead exposure caused an increased number of entrance (P=0.006 and time spent (P=0.034 by mice on open arms of the EPM. There was a positive correlation between the concentration of lead acetate and those two effects. Conclusion: The present study demonstrated that lead poisoning may decrease normal anxiety in mice and increase risky behavior in this species. Clinical studies on human subjects with risky behavior are strongly suggested in order to find a possible relation between chronic exposures to lead as well as plasma concentration of lead with the extent of this kind of behavior.

 2. Risky Behaviors of University Students: A Cross-Sectional Study

  Sarp Uner

  2012-04-01

  Full Text Available Objective: This study aimed to identify certain risky behavior patterns (unsafe sex, tobacco and drug use, and binge drinking and the factors affecting these behaviors among first- and third-year students in a university. Method: The study included a total of 8407 students enrolled as first- (4392 and third- (4015 year students. A self-administered questionnaire was used for data collection. In data analysis, respecting sampling weights, models were formed by logistic regression method to determine factors that affect the risky behaviors. Results: 731 male–1114 female students from the first year and 560 male–1096 female students from the third year were interviewed. Male students were found to be engaged in risky behaviors more frequently than females. Logistic models of the study indicated that gender, place of residence, relationship with parents, and socialization with friends have profound effects on risky behaviors. Conclusion: After leaving home, young people develop their own lifestyles, and this study demonstrates that lifestyle is the main effective factor for risky behaviors in this group. Universities need to assume more responsibility to guide students’ lives and to provide the facilities and opportunities that encourage and facilitate their adoption of a healthy lifestyle.   Key Words: University students, risky behaviours Bir Üniversitede Öğrencilerin Riskli Davranışları: Kesitsel Bir Çalışma Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir üniversitenin birinci ve üçüncü sınıf öğrencileri arasında bazı riskli davranış modellerini (güvensiz seks, tütün ve uyuşturucu kullanımı ve aşırı alkol ve bu davranışları etkileyen faktörleri saptamaktır. Yöntem: Araştırmanın evrenini birinci (4392 ve üçüncü (4015 sınıflarda kayıtlı 8407 öğrenci oluşturmaktadır. Veri öğrencilerin gözlem altında doldurdukları anket aracılığı ile toplanmıştır. Riskli davranışları etkileyen fakt

 3. Dating Violence and Substance Use as Longitudinal Predictors of Adolescents’ Risky Sexual Behavior

  Shorey, Ryan C.; Fite, Paula J.; Choi, HyeJeong; Cohen, Joseph R.; Stuart, Gregory L.; Temple, Jeff R.

  2015-01-01

  Objective To examine dating violence perpetration and victimization (physical, psychological, and sexual) and lifetime substance use (alcohol, marijuana, and hard drugs) as longitudinal predictors of adolescents’ risky sexual behavior across one year, and to determine whether predictors varied across adolescents’ gender and ethnicity. Methods A sample of Caucasian, African American, and Hispanic male and female adolescents from 7 public high schools in Texas (N = 882) participated. Adolescents completed self-report measures of dating violence, lifetime substance use, and risky sexual behavior at baseline and, 1-year later, completed a second assessment of their risky sexual behavior. Results Path analysis demonstrated that greater physical dating violence victimization, lifetime alcohol use, lifetime marijuana use, and age (being older) were all significant predictors of risky sexual behavior at the 1-year follow-up. These results did not vary across gender or the three ethnic groups (Caucasian, African American, and Hispanic). Conclusions Overall, substance use was a longitudinal predictor of risky sexual behavior across the three ethnic groups, with physical dating violence victimization being the only type of dating violence longitudinally predicting risky sexual behavior. Prevention efforts should consider the roles of physical dating violence and substance use in preventing risky sexual behavior. PMID:25797949

 4. Dating Violence and Substance Use as Longitudinal Predictors of Adolescents' Risky Sexual Behavior.

  Shorey, Ryan C; Fite, Paula J; Choi, HyeJeong; Cohen, Joseph R; Stuart, Gregory L; Temple, Jeff R

  2015-08-01

  The objectives of this study is to examine dating violence perpetration and victimization (physical, psychological, and sexual) and lifetime substance use (alcohol, marijuana, and hard drugs) as longitudinal predictors of adolescents' risky sexual behavior across 1 year and to determine whether predictors varied across adolescents' gender and ethnicity. A sample of Caucasian, African American, and Hispanic male and female adolescents from seven public high schools in Texas (N = 882) participated. Adolescents completed self-report measures of dating violence, lifetime substance use, and risky sexual behavior at baseline and, 1-year later, completed a second assessment of their risky sexual behavior. Path analysis demonstrated that greater physical dating violence victimization, lifetime alcohol use, lifetime marijuana use, and age (being older) were all significant predictors of risky sexual behavior at the 1-year follow-up. These results did not vary across gender or the three ethnic groups (Caucasian, African American, and Hispanic). Overall, substance use was a longitudinal predictor of risky sexual behavior across the three ethnic groups, with physical dating violence victimization being the only type of dating violence longitudinally predicting risky sexual behavior. Prevention efforts should consider the roles of physical dating violence and substance use in preventing risky sexual behavior.

 5. Mechanisms That Link Parenting Practices to Adolescents' Risky Sexual Behavior: A Test of Six Competing Theories.

  Simons, Leslie Gordon; Sutton, Tara E; Simons, Ronald L; Gibbons, Frederick X; Murry, Velma McBride

  2016-02-01

  Risky sexual behavior, particularly among adolescents, continues to be a major source of concern. In order to develop effective education and prevention programs, there is a need for research that identifies the antecedents of such behavior. This study investigated the mediators that link parenting experiences during early adolescence to subsequent risky sexual behaviors among a diverse sample of African American youth (N = 629, 55 % female). While there is ample evidence that parenting practices (e.g., supportive parenting, harsh parenting, parental management) are antecedent to risky sexual behavior, few studies have examined whether one approach to parenting is more strongly related to risky sex than others. Using a developmental approach, the current study focused on factors associated with six theories of risky sexual behavior. While past research has provided support for all of the theories, few studies have assessed the relative contribution of each while controlling for the processes proposed by the others. The current study addresses these gaps in the literature and reports results separately by gender. Longitudinal analyses using structural equation modeling revealed that the mediating mechanisms associated with social learning and attachment theories were significantly related to the risky sexual behavior of males and females. Additionally, there was support for social control and self-control theories only for females and for life history theory only for males. We did not find support for problem behavior theory, a perspective that dominates the risky sex literature, after controlling for the factors associated with the other theories. Finally, supportive parenting emerged as the parenting behavior most influential with regard to adolescents' risky sexual behavior. These results provide insight regarding efficacious approaches to education and preventative programs designed to reduce risky sexual behaviors among adolescents.

 6. A Go/No-go approach to uncovering implicit attitudes towards safe and risky driving

  Martinussen, Laila Marianne; Sømhovd, Mikael J.; Møller, Mette

  2015-01-01

  ' self-reports. Implicit attitudes towards safe and risky driving were measured in 53 Danish drivers (31 female, 22 male). Further, we explored the relationship between implicit attitudes towards risky and safe driving, and self-reported driving behaviour and skills. The results suggest that implicit...... attitudes were significantly related to self-reported driving behaviour and skills for male (but not female) drivers. Pending future research with larger sample sizes, the difference between implicit attitudes towards safe versus risky driving that we observed may contribute to a greater theoretical...

 7. Determinants of risky sexual behaviours among secondary school students in Delta State Nigeria

  Ugoji, F.N

  2014-01-01

  .... Using the survey design, this study investigated the perceived effect of emotional intelligence, self-esteem, religiosity and media on risky sexual behaviour of 300 secondary school students from 10...

 8. Genetic and environmental influences on risky sexual behaviour and its relationship with personality.

  Zietsch, B P; Verweij, K J H; Bailey, J M; Wright, M J; Martin, N G

  2010-01-01

  Risky sexual behaviour is a major health issue in society, and it is therefore important to understand factors that may predispose individuals to such behaviour. Research suggests a link between risky sexual behaviour and personality, but the basis of this link remains unknown. Hans Eysenck proposed that personality is related to sexual behaviour via biological underpinnings of both. Here we test the viability of this perspective by analysing data from identical and non-identical twins (N = 4,904) who completed a questionnaire assessing sexual attitudes and behaviour as well as personality. Using genetic modelling of the twin data, we found that risky sexual behaviour was significantly positively correlated with Impulsivity (r = .27), Extraversion (r = .24), Psychoticism (r = .20), and Neuroticism (r = .09), and that in each case the correlation was due primarily to overlapping genetic influences. These findings suggest that the genetic influences that shape our personality may also predispose us to risky sexual behaviour.

 9. Peer harassment and risky behavior among sexual minority girls and boys.

  Martin-Storey, Alexa; Crosnoe, Robert

  2014-01-01

  The role of peer harassment in the association between sexual minority status and adolescent risky behavior was examined for 15-year-olds in the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (n = 957). The findings, although exploratory, suggest the importance of gender. For girls, peer harassment was best viewed as a moderator of the link between sexual minority status and increased risky behavior. It intensified an existing association, reflecting the gendered nature of the impact of sexual minority status on the adolescent social context. For boys, peer harassment was primarily a mediator, such that sexual minority status was associated with more risky behavior via elevated harassment, although sexual minority status itself was associated with lower risky behavior overall.

 10. Traditional, Cyber and Combined Bullying Roles: Differences in Risky Online and Offline Activities

  Wachs, Sebastian; Junger, Marianne; Sittichai, Ruthaychonee

  2015-01-01

  This study (1) reports frequency rates of mutually exclusive traditional, cyber and combined (both traditional and cyber) bullying roles; and (2) investigates whether adolescents belonging to particular bullying roles show higher levels of involvement in risky online activities (Compulsive Internet

 11. An instrument design to measure the sustainability of technology in risky environments: Case study of Iraq

  Al-Sammarraie, Munadil Khaleel Faaeq; Faieq, Alaa K.; Al-Qasa, Khaled

  2016-08-01

  Electronic Government (eG) has become a vital tool to serve the beneficiaries; therefore, it has received the attention of many Information System (IS) researchers. Due to the importance of the sustainability of IS, this paper identifies the emergence of a clear gape to measure the sustainability of IS in risky circumstances, such as wars, conflicts and violence; nowadays, the risky issue is increasing remarkably. This paper expands previous studies whose focus was on investigating the sustainability of electronic services unsecured countries in the world. Consequently, a need for a specific tool to measure the sustainability of technology among the users in risky conditions has become urgent. Based on the findings, it can be confirmed that this instrument is reliable to measure the sustainability of technology in risky environments.

 12. Traditional, Cyber and Combined Bullying Roles: Differences in Risky Online and Offline Activities

  Wachs, Sebastian; Junger, M.; Sittichai, Ruthaychonee

  2015-01-01

  This study (1) reports frequency rates of mutually exclusive traditional, cyber and combined (both traditional and cyber) bullying roles; and (2) investigates whether adolescents belonging to particular bullying roles show higher levels of involvement in risky online activities (Compulsive Internet

 13. Risking Your Health : Causes, Consequences, and Interventions to Prevent Risky Behaviors

  de Walque, Damien

  2013-01-01

  Behaviors that pose risks for an individual’s health and that also represent important threats for public health, such as drug use, smoking, alcohol, unhealthy eating causing obesity, and unsafe sex, are highly prevalent in low income countries, even though they are traditionally associated with richer countries. Individual choices are an important part of the risky behaviors. Risking Your Health: Causes, Consequences, and Interventions to Prevent Risky Behaviors explore how those choices...

 14. Decomposing the Riskiness of Corporate Foreign Currency Lending: the Case of Hungary

  Vonnák, Dzsamila

  2015-01-01

  I decompose the factors contributing to the riskiness of foreign currency borrowers. I compare counterfactual default probabilities of local and foreign currency borrowers estimated on disaggregated data. My results suggest that the currency mismatch with the depreciation of the local currency is the most important factor contributing to the riskiness of foreign currency borrowers, though boom-period excessive risk taking of banks is also concentrated in foreign currency lending.

 15. Traditional, Cyber and Combined Bullying Roles: Differences in Risky Online and Offline Activities

  Sebastian Wachs; Marianne Junger; Ruthaychonee Sittichai

  2015-01-01

  This study (1) reports frequency rates of mutually exclusive traditional, cyber and combined (both traditional and cyber) bullying roles; and (2) investigates whether adolescents belonging to particular bullying roles show higher levels of involvement in risky online activities (Compulsive Internet Use (CIU), online grooming victimization, and sexting) and risky offline activities (bad behavior in school, drinking alcohol and truancy) than non-involved adolescents. The sample comprised self-r...

 16. Adolescent Propensity to Engage in Health Risky Behaviors: The Role of Individual Resilience

  Mir M. Ali; Dwyer, Debra S.; Vanner, Elizabeth A.; Alexander Lopez

  2010-01-01

  In this paper we create indices of resilience to identify adolescents at risk of smoking, drinking alcohol, and using illegal drugs. Using data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health, three manifestations of resilience were identified: overall-resilience, self/family-resilience, and self-resilience. Our analysis reveals that the overall-resilient were less likely to engage in risky behaviors. The self/family resilient were more likely to engage in risky behaviors, but consu...

 17. I Did What Last Night? Adolescent Risky Sexual Behaviors and Substance Abuse

  Michael Grossman; Sarah Markowitz

  2005-01-01

  Risky sexual behaviors by teenagers have shown to be strongly correlated with drug and alcohol consumption. The purpose of this study is to examine the question of whether alcohol and drug use increases the likelihood that teenagers will engage in four risky sexual behaviors: having sex, sex with multiple partners, sex without a condom, and sex without birth control. Two-stage least squares and a reduced form model are used to account for the potential endogeneity of substance use. The findin...

 18. I Did What Last Night?!!! Adolescent Risky Sexual Behaviors and Substance Use

  Michael Grossman; Sara Markowitz

  2002-01-01

  This purpose of this paper is to examine the causal impact of substance use on risky sexual behaviors by teenagers. Risky sexual behaviors, which include unprotected sex and multiple partners, are highly correlated with alcohol and illicit drug use, although the nature of the causal relationship is in question. This study uses two-stage least squares and reduced form models to examine the relationship between substance use and sexual behaviors by gender. Data come from the Youth Risk Behavior...

 19. High parental monitoring prevents adolescents from engaging in risky sexual practices in Harar, Ethiopia

  Yadeta Dessie

  2014-11-01

  Full Text Available Background: Emerging findings have shown that high parental monitoring of adolescents’ sexual and reproductive health (SRH communications between parents and adolescents and good parenting styles prevent adolescents from engaging in risky sexual practices. Objective: The aim of this study was to examine the associations of parental monitoring, parent–adolescent SRH communications, and parenting styles with risky sexual practices among adolescents in Harar, Ethiopia. Designs: This was a cross-sectional study conducted on adolescents aged 13–18 who had sexual initiations. Adolescents who failed to use any contraceptive method and/or condom during last sexual intercourse and who experienced multiple sexual partners in the 12 months prior to the study were taken as ‘at risk’. In view of these, the adolescents risk count ranged from zero to three – greater number indicates higher count of risky sexual practices. Poisson regression model was used to examine the associations and p<0.05 indicated a statistical significance. Results: It was found out that 301 of 633 (47.55%; 95% CI=43.62%, 51.45% adolescents experienced one or more risky sexual practices. High parental monitoring compared to low decreases the Incidence Rate of engaging in risky sexual practices by 28% (adjusted incidence rate ratio, or IRR=0.72; 95% CI=0.520, 0.986. Those who had a satisfactory level of SRH communications with their parents compared to poor communicators experianced less incidence rate of risky sexual practices which was marginal (adjusted IRR=0.82; 95% CI=0.637, 1.051. Conclusions: A significant proportion of the adolescents engaged in one or more risky sexual practices. Importantly, high parental monitoring decreases the likelihood of these risky practices. Therefore, parents need to be encouraged to keep an eye on their young children.

 20. Decision-making for risky gains and losses among college students with Internet gaming disorder.

  Yuan-Wei Yao

  Full Text Available Individuals with Internet gaming disorder (IGD tend to exhibit disadvantageous risky decision-making not only in their real life but also in laboratory tasks. Decision-making is a complex multifaceted function and different cognitive processes are involved in decision-making for gains and losses. However, the relationship between impaired decision-making and gain versus loss processing in the context of IGD is poorly understood. The main aim of the present study was to separately evaluate decision-making for risky gains and losses among college students with IGD using the Cups task. Additionally, we further examined the effects of outcome magnitude and probability level on decision-making related to risky gains and losses respectively. Sixty college students with IGD and 42 matched healthy controls (HCs participated. Results indicated that IGD subjects exhibited generally greater risk taking tendencies than HCs. In comparison to HCs, IGD subjects made more disadvantageous risky choices in the loss domain (but not in the gain domain. Follow-up analyses indicated that the impairment was associated to insensitivity to changes in outcome magnitude and probability level for risky losses among IGD subjects. In addition, higher Internet addiction severity scores were associated with percentage of disadvantageous risky options in the loss domain. These findings emphasize the effect of insensitivity to losses on disadvantageous decisions under risk in the context of IGD, which has implications for future intervention studies.

 1. Alcohol--a predictor of risky sexual behavior among female adolescents.

  Lepusić, Dubravko; Radović-Radovcić, Sandra

  2013-03-01

  Alcohol use has been linked to risky sexual practices among adolescents. However, limited research on alcohol use and risky sexual behavior has been conducted among female adolescents. This study examined a high quantity of alcohol as a longitudinal predictor of risky sexual behavior and sexually transmitted diseases (STDs) among female adolescents. Three hundred ninety-three adolescent females aged 15-21 were assessed for alcohol use and risky sexual behaviors. Participants also provided 2 swab specimens that were assayed for STDs. Use of high alcohol quantity was defined as > or = 3 drinks in 1 sitting. Binary generalized estimating equation models were conducted assessing the impact of alcohol use at baseline on risky sexual behavior and STDs over a 12-month period. Age, intervention group and baseline outcome measures were entered as covariates. The results indicated that use of high alcohol quantity predicted inconsistent condom use, high sexual sensation seeking, multiple sexual partners, sex while high on alcohol or drugs, and having anal sex during 12-month follow-up period. These findings suggest that STD-related behavioral interventions for adolescents should discuss the link between alcohol and STD-risk behavior. Deeper understanding of alcohol as a predictor of risky sexual behavior among female adolescents is of paramount importance for development of efficient prevention programs at individual and community levels. The risk of acquiring an STD is higher among teenagers than among adults.

 2. Decision-making for risky gains and losses among college students with Internet gaming disorder.

  Yao, Yuan-Wei; Chen, Pin-Ru; Li, Song; Wang, Ling-Jiao; Zhang, Jin-Tao; Yip, Sarah W; Chen, Gang; Deng, Lin-Yuan; Liu, Qin-Xue; Fang, Xiao-Yi

  2015-01-01

  Individuals with Internet gaming disorder (IGD) tend to exhibit disadvantageous risky decision-making not only in their real life but also in laboratory tasks. Decision-making is a complex multifaceted function and different cognitive processes are involved in decision-making for gains and losses. However, the relationship between impaired decision-making and gain versus loss processing in the context of IGD is poorly understood. The main aim of the present study was to separately evaluate decision-making for risky gains and losses among college students with IGD using the Cups task. Additionally, we further examined the effects of outcome magnitude and probability level on decision-making related to risky gains and losses respectively. Sixty college students with IGD and 42 matched healthy controls (HCs) participated. Results indicated that IGD subjects exhibited generally greater risk taking tendencies than HCs. In comparison to HCs, IGD subjects made more disadvantageous risky choices in the loss domain (but not in the gain domain). Follow-up analyses indicated that the impairment was associated to insensitivity to changes in outcome magnitude and probability level for risky losses among IGD subjects. In addition, higher Internet addiction severity scores were associated with percentage of disadvantageous risky options in the loss domain. These findings emphasize the effect of insensitivity to losses on disadvantageous decisions under risk in the context of IGD, which has implications for future intervention studies.

 3. Passport to promiscuity or lifesaver: press coverage of HPV vaccination and risky sexual behavior.

  Forster, Alice; Wardle, Jane; Stephenson, Judith; Waller, Jo

  2010-03-01

  A significant minority of parents are concerned about adolescents engaging in risky sexual behavior following human papillomavirus (HPV) vaccination. The way the HPV vaccine is reported in the media has the potential to influence public understanding and vaccination decisions. The present study examined the content of articles published between 2003 and 2008 in British national newspapers that addressed the issue of adolescents engaging in risky sexual behavior following HPV vaccination. We used mixed methods to analyze 92 articles in which the issue was mentioned. Qualitative framework analysis highlighted three main types of discussion: news stories proposing that adolescents will engage in risky sexual behavior following HPV vaccination, counterarguments insisting that adolescents will not engage in risky sexual behavior after HPV vaccination, and parents' views of the issue of risky sexual behavior. The results indicated that newspapers provide parents with broadly positive descriptive norms about vaccination; however, the issue that adolescents will engage in risky sexual behaviors following HPV vaccination is regularly discussed in the national press and has the potential to increase parents' concerns about vaccination.

 4. Risky Group Decision-Making Method for Distribution Grid Planning

  Li, Cunbin; Yuan, Jiahang; Qi, Zhiqiang

  2015-12-01

  With rapid speed on electricity using and increasing in renewable energy, more and more research pay attention on distribution grid planning. For the drawbacks of existing research, this paper proposes a new risky group decision-making method for distribution grid planning. Firstly, a mixing index system with qualitative and quantitative indices is built. On the basis of considering the fuzziness of language evaluation, choose cloud model to realize "quantitative to qualitative" transformation and construct interval numbers decision matrices according to the "3En" principle. An m-dimensional interval numbers decision vector is regarded as super cuboids in m-dimensional attributes space, using two-level orthogonal experiment to arrange points uniformly and dispersedly. The numbers of points are assured by testing numbers of two-level orthogonal arrays and these points compose of distribution points set to stand for decision-making project. In order to eliminate the influence of correlation among indices, Mahalanobis distance is used to calculate the distance from each solutions to others which means that dynamic solutions are viewed as the reference. Secondly, due to the decision-maker's attitude can affect the results, this paper defines the prospect value function based on SNR which is from Mahalanobis-Taguchi system and attains the comprehensive prospect value of each program as well as the order. At last, the validity and reliability of this method is illustrated by examples which prove the method is more valuable and superiority than the other.

 5. Risky Adaptation: The Effect of Temperature Extremes on HIV Prevalence

  Baker, R.

  2016-12-01

  Previous work has linked rainfall shock to an increase in HIV prevalence in Sub-Saharan Africa. In this paper we take advantage of repeated waves of the Demographic and Health Survey (DHS) and a new high resolution climate dataset for the African continent to test the non-linear relationship between temperature and HIV. We find a strong and significant relationship between recent high temperatures and increases in HIV prevalence in a region. We then test the effect of temperature on risk factors that may contribute to this increase. High temperatures are linked to an increase in sexual violence, number of partners and a decrease in condom usage - all of which may contribute to the uptake in HIV rate. This paper contributes to the literature on adaptation from two standpoints. First, we suggest that some behavioral changes that are classed as adaptations, in the sense that they allow for consumption smoothing in the face of extreme temperatures, may carry unexpected risks to the individuals involved. Second, we find preliminary evidence that the relationship between temperature and these risky behaviors is diminished in regions prone to higher temperatures, suggesting some adaptation is possible in the long run.

 6. Framing From Experience: Cognitive Processes and Predictions of Risky Choice.

  Gonzalez, Cleotilde; Mehlhorn, Katja

  2016-07-01

  A framing bias shows risk aversion in problems framed as "gains" and risk seeking in problems framed as "losses," even when these are objectively equivalent and probabilities and outcomes values are explicitly provided. We test this framing bias in situations where decision makers rely on their own experience, sampling the problem's options (safe and risky) and seeing the outcomes before making a choice. In Experiment 1, we replicate the framing bias in description-based decisions and find risk indifference in gains and losses in experience-based decisions. Predictions of an Instance-Based Learning model suggest that objective probabilities as well as the number of samples taken are factors that contribute to the lack of framing effect. We test these two factors in Experiment 2 and find no framing effect when a few samples are taken but when large samples are taken, the framing effect appears regardless of the objective probability values. Implications of behavioral results and cognitive modeling are discussed.

 7. HIV-related risky practices among Brazilian young men, 2007

  Célia Landmann Szwarcwald

  2011-01-01

  Full Text Available Behavioral surveillance surveys have been carried among military conscripts, in Brazil, since 1996. This paper presents the results of the 2007 survey and compares actual findings with those obtained in previous studies carried out in the period 1999-2002. The conscripts were selected with a two stage sampling stratified by geographical region. The study included a self-reported questionnaire and blood collection for HIV and syphilis testing. Data from 35,432 conscripts aged 17-20 years old were analyzed. The findings show a reduction in regular condom use, with fixed and casual partners, mainly among those with poor educational level. The proportion of conscripts that have sex with other men was maintained (3.2%, but the index of risky sexual behavioral showed worsening results in this group. Also, the HIV prevalence rate increased from 9 to 11.3 per 10,000 in 2007, though the increase was not statistically significant. In conclusion, the evidences found in this paper indicate the need of reformulate policy among young adults.

 8. Drug packaging in 2015: risky industry choices and lax regulation.

  2016-06-01

  Prescrire examined the packaging quality of 240 drugs in 2015. No new advances were identified, but drug packaging continues to expose patients to a variety of dangers. Some past advances persist: for example, INNs are often more legible, and recent patient leaflets tend to be clearer and more informative. But these measures are not applied to all drugs, and are rarely applied retroactively to older drugs. The overall picture in 2015 is that many drugs are difficult to identify, risky or downright dangerous to prepare, or supplied with patient leaflets that fail to correctly inform patients about their medication. And measures to prevent drug poisoning in children need to be completely rethought. It is high time for regulators and policy makers to take the issue of drug packaging seriously, so blatant are the signs of their failure to do so: the increasing use of bulk bottles for new drugs; failure to implement guidelines on safe drug packaging (unit-dose presentations, appropriate dosing devices, etc.); and expanding umbrella brands which, given the dangers they pose to patients, should be banned instead. All things considered, healthcare professionals and patients must remain vigilant and report any dangers they identify. A major European initiative on drug packaging is becoming increasingly necessary.

 9. Robot-Assisted Risky Intervention, Search, Rescue and Environmental Surveillance

  Maki K. Habib

  2010-02-01

  Full Text Available Technology has become the solution to many long-standing problems, and while current technologies may be effective, it is far from fully addressing the hug, complex, difficult and challenging tasks associated with disaster missions and risky intervention. The challenge is in finding creative, reliable and applicable technical solutions in such highly constrained and uncertain environment. In addition, it is necessary to overcome constrains on resources by developing innovative, cost effective and practical technology. Robotics can play important intelligent and technological roles that support first response equipment in harsh and dangerous environments while replacing rescue personnel from entering unreachable or unsafe places. Robotics solutions that are well adapted to local conditions of unstructured and unknown environment can greatly improve safety and security of personnel as well as work efficiency, productivity and flexibility. Solving and fulfilling the needs of such tasks presents challenges in robotic mechanical structure and mobility, sensors and sensor fusion, autonomous and semi autonomous control, planning and navigation, and machine intelligence. This paper categorizes the source of disasters and associated missions, and highlights the needs for suitable and reliable technology and technical and functional requirements of robotic systems to fulfill task objectives. In addition, it shows that robotic technologies can be used for disasters prevention or early warning, intervention and recovery efforts during disasters with all possible kinds of relevant missions while ensuring quality of service and safety of human beings. Some of these missions may include: demining, search and rescue, surveillance, reconnaissance and risk assessment, evacuation assistance, intrusion/victim detection and assessment, etc.

 10. Robot-Assisted Risky Intervention, Search, Rescue and Environmental Surveillance

  Maki K. Habib

  2010-03-01

  Full Text Available Technology has become the solution to many long-standing problems, and while current technologies may be effective, it is far from fully addressing the hug, complex, difficult and challenging tasks associated with disaster missions and risky intervention. The challenge is in finding creative, reliable and applicable technical solutions in such highly constrained and uncertain environment. In addition, it is necessary to overcome constrains on resources by developing innovative, cost effective and practical technology. Robotics can play important intelligent and technological roles that support first response equipment in harsh and dangerous environments while replacing rescue personnel from entering unreachable or unsafe places. Robotics solutions that are well adapted to local conditions of unstructured and unknown environment can greatly improve safety and security of personnel as well as work efficiency, productivity and flexibility. Solving and fulfilling the needs of such tasks presents challenges in robotic mechanical structure and mobility, sensors and sensor fusion, autonomous and semi autonomous control, planning and navigation, and machine intelligence. This paper categorizes the source of disasters and associated missions, and highlights the needs for suitable and reliable technology and technical and functional requirements of robotic systems to fulfill task objectives. In addition, it shows that robotic technologies can be used for disasters prevention or early warning, intervention and recovery efforts during disasters with all possible kinds of relevant missions while ensuring quality of service and safety of human beings. Some of these missions may include: demining, search and rescue, surveillance, reconnaissance and risk assessment, evacuation assistance, intrusion/victim detection and assessment, etc.

 11. Alcohol Dependence and Altered Engagement of Neural Networks in Risky Decisions

  Xi eZhu

  2016-03-01

  Full Text Available Alcohol dependence is associated with heightened risk tolerance and altered decision- making. This raises the question as to whether alcohol dependent patients (ADP are incapable of proper risk assessment. We investigated how healthy controls (HC and ADP engage neural networks to cope with the increased cognitive demands of risky decisions. We collected fMRI data while 34 HC and 16 ADP played a game that included safe and risky trials. In safe trials, participants accrued money at no risk of a penalty. In risky trials, reward and risk simultaneously increased as participants were instructed to decide when to stop a reward accrual period. If the participant failed to stop before an undisclosed time, the trial would bust and participants would not earn the money from that trial. Independent Component Analysis was used to identify networks engaged during the anticipation and the decision execution of risky compared with safe trials. Like HC, ADP demonstrated distinct network engagement for safe and risky trials at anticipation. However, at decision execution, ADP exhibited severely reduced discrimination in network engagement between safe and risky trials. Although ADP behaviorally responded to risk they failed to appropriately modify network engagement as the decision continued, leading ADP to assume similar network engagement regardless of risk prospects. This may reflect disorganized network switching and a facile response strategy uniformly adopted by ADP across risk conditions. We propose that aberrant salience network (SN engagement in ADP might contribute to ineffective network switching and that the role of the SN in risky decisions warrants further investigation.

 12. Risky behavior in gambling tasks in individuals with ADHD--a systematic literature review.

  Yvonne Groen

  Full Text Available OBJECTIVE: The aim of this review was to gain insight into the relationship between Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD and risky performance in gambling tasks and to identify any potential alternate explanatory factors. METHODS: PsycINFO, PubMed, and Web of Knowledge were searched for relevant literature comparing individuals with ADHD to normal controls (NCs in relation to their risky performance on a gambling task. In total, fourteen studies in children/adolescents and eleven studies in adults were included in the review. RESULTS: Half of the studies looking at children/adolescents with ADHD found evidence that they run more risks on gambling tasks when compared to NCs. Only a minority of the studies on adults with ADHD reported aberrant risky behavior. The effect sizes ranged from small to large for both age groups and the outcome pattern did not differ between studies that applied an implicit or explicit gambling task. Two studies demonstrated that comorbid oppositional defiant disorder (ODD and conduct disorder (CD increased risky behavior in ADHD. Limited and/or inconsistent evidence was found that comorbid internalizing disorders (IDs, ADHD subtype, methylphenidate use, and different forms of reward influenced the outcomes. CONCLUSION: The evidence for increased risky performance of individuals with ADHD on gambling tasks is mixed, but is stronger for children/adolescents with ADHD than for adults with ADHD, which may point to developmental changes in reward and/or penalty sensitivity or a publication bias for positive findings in children/adolescents. The literature suggests that comorbid ODD/CD is a risk factor in ADHD for increased risky behavior. Comorbid IDs, ADHD subtype, methylphenidate use, and the form of reward received may affect risky performance in gambling tasks; however, these factors need further examination. Finally, the implications of the findings for ADHD models and the ecological validity of gambling tasks

 13. Adolescents' preference for technology-based emergency department behavioral interventions: does it depend on risky behaviors?

  Ranney, Megan L; Choo, Esther K; Spirito, Anthony; Mello, Michael J

  2013-04-01

  This study aimed to (1) determine the prevalence of technology use and interest in technology-based interventions among adolescent emergency department patients and (2) examine the association between interest in an intervention and self-reported risky behaviors. Adolescents (age, 13-17 years) presenting to an urban pediatric emergency department completed a survey regarding baseline technology use, risky behaviors, and interest in and preferred format for behavioral health interventions. Questions were drawn from validated measures when possible. Descriptive statistics and χ2 tests were calculated to identify whether self-reported risky behaviors were differentially associated with intervention preference. Two hundred thirty-four patients (81.8% of eligible) consented to participate. Almost all used technology, including computers (98.7%), social networking (84.9%), and text messaging (95.1%). Adolescents reported high prevalence of risky behaviors as follows: unintentional injury (93.2%), peer violence exposure (29.3%), dating violence victimization (23.0%), depression or anxiety (30.0%), alcohol use (22.8%), drug use (36.1%), cigarette use (16.4%), and risky sexual behaviors (15.1%). Most were interested in receiving behavioral interventions (ranging from 93.6% interest in unintentional injury prevention, to 73.1% in smoking cessation); 45% to 93% preferred technology-based (vs in person, telephone call, or paper) interventions for each topic. Proportion interested in a specific topic and proportion preferring a technology-based intervention did not significantly differ by self-reported risky behaviors. Among this sample of adolescent emergency department patients, high rates of multiple risky behaviors are reported. Patients endorsed interest in receiving interventions for these behaviors, regardless of whether they reported the behavior. Most used multiple forms of technology, and approximately 50% preferred a technology-based intervention format.

 14. Sufficient Number of Providers of Primary Prevention of Risky Behaviour in the Town of Příbram

  ŠVŮGEROVÁ, Hana

  2011-01-01

  My bachelor thesis is called ?Sufficient Number of Providers of Primary Prevention of Risky Behaviour in the Town of Příbram?. The aim of the primary prevention is to prevent occurrence of risky behaviour or to postpone the first experience with it as latest as possible. The aim is to prevent from increasing occurrence of risky behaviour. Primary prevention is provided by school methodologists of prevention who choose prevention activities which are used to improve social skills at schools fo...

 15. A longitudinal study of student-teacher relationship quality, difficult temperament, and risky behavior from childhood to early adolescence.

  Rudasill, Kathleen Moritz; Reio, Thomas G; Stipanovic, Natalie; Taylor, Jennifer E

  2010-10-01

  This study examines the mediating role of student-teacher relationship quality (conflict and closeness) in grades 4, 5, and 6 on the relation between background characteristics, difficult temperament at age 4 1/2 and risky behavior in 6th grade. The longitudinal sample of participants (N=1156) was from the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. Structural equation modeling was used to estimate paths from (a) background characteristics to student-teacher relationship quality and risky behavior, (b) temperament to student-teacher relationship quality and risky behavior, and (c) student-teacher relationship quality to risky behavior. Findings indicate that students' family income, gender, receipt of special services, and more difficult temperament were associated with risky behavior. In addition, student-teacher conflict was a mediator. Students with more difficult temperaments were more likely to report risky behavior and to have conflict in their relationships with teachers. More conflict predicted more risky behavior. Closer student-teacher relationships were associated with less risky behavior. Results suggest negative relationships, specifically student-teacher relationships, may increase the risk that certain adolescents will engage in risky behavior.

 16. Risky driving behaviors for road traffic accident among drivers in Mekele city, Northern Ethiopia

  Hassen Abrahim

  2011-12-01

  Full Text Available Abstract Background Due to its perception as a disease of development, road traffic accident and related injuries tend to be under recognized as a major health problem in developing countries. However, majority of the world's fatalities on the roads occur in low income and middle income countries. Since the main cause of road traffic accident is attributed to human risky behaviors, it is important to identify significant factors for risky behaviors of drivers. Methods A quantitative cross-sectional study with a sample size of 350 drivers was conducted in April 2011. The study was conducted among Taxi, Bajaj (three tire vehicles and private owned car drivers. After proportion to size allocation for Taxi (75, Baja (103 and private owned car (172 drivers, we used systematic random sampling method to identify illegible study subjects. Data was collected with face to face interview using a pretested questioner. Univariate, bivariate and multivariate analysis was done using SPSS version 16. Results The mean age of the respondents was 28.7 (SD 9.9. Majority were 339 (96.9% males. Significant number of the study subjects 233 (66.6% had risky driving behaviors. More than a quarter 100 (28.6% had less knowledge about basic traffic signs. Majority of drivers 181 (51.7% had negative attitude towards risky driving behaviors. Significant percent of them 148 (42.3% had a habit of using mobile phone while driving vehicle and 28 (9.7% had experience of driving after drinking alcohol. All the Bajaj, 97(62.6% house car and 58(37.4% taxi unfasten their seat belt while driving. Majority 303 (86.6% followed the recommended speed limit of driving. About 66 (18.9% of them had experience of punishment or warning by traffic polices in the previous 1 year and 77 (22% ever had car accident while driving. Conclusions Drivers of secondary education and with high average monthly income were more likely to have risky driving behavior. Having supportive attitude towards risky

 17. Beyond general behavioral theories: structural discrepancy in young motorcyclist's risky driving behavior and its policy implications.

  Chung, Yi-Shih; Wong, Jinn-Tsai

  2012-11-01

  While many studies examine the mean score differences of psychological determinants between heterogeneous driver groups, this study reveals a structural discrepancy in a causal behavioral framework. Using young motorcyclists (ages 18-28) as subjects, this study investigates the various roles of key influential factors in determining risky driving behavior. Multi-group analysis of structural equation modeling shows that age and gender are two factors that can effectively distinguish heterogeneous driver groups exhibiting different decision-making mechanisms in shaping their risky driving behaviors. When encountering undesirable traffic conditions, road rage can immediately increase male motorcyclists' intentions to engage in risky driving behaviors; on the other hand, young female motorcyclists further calculate their perceived risk to determine whether to engage in risky driving behaviors. This result shows that there is a significant link between risk perception and traffic condition awareness for experienced drivers (ages 25-28), but not for younger drivers (ages 18-24). This finding shows that while well-developed theories such as planned behavior and risk homeostasis provide general frameworks to explain risky driving behavior, heterogeneous driver groups may exhibit structural discrepancies that reflect their various decision-making mechanisms. This suggests that, in addition to mean differences, understanding structural discrepancies among heterogeneous groups could help researchers identify effective intervention strategies.

 18. Traditional, Cyber and Combined Bullying Roles: Differences in Risky Online and Offline Activities

  Sebastian Wachs

  2015-02-01

  Full Text Available This study (1 reports frequency rates of mutually exclusive traditional, cyber and combined (both traditional and cyber bullying roles; and (2 investigates whether adolescents belonging to particular bullying roles show higher levels of involvement in risky online activities (Compulsive Internet Use (CIU, online grooming victimization, and sexting and risky offline activities (bad behavior in school, drinking alcohol and truancy than non-involved adolescents. The sample comprised self-reports of 1928 German, Dutch and Thai adolescents (Age = 12–18; M = 14.52; SD = 1.6. The results revealed age, sex and country differences in bullying frequency rates. CIU, sending of sexts and risky offline activities were most strongly associated with combined bully-victims. The receiving of sexts was most strongly associated with combined bullies; and online grooming victimization was most strongly related to cyber bully-victims. Another important finding is that the associations between risky offline activities and combined bullying are stronger than for traditional and cyber bullying. The findings contribute to better understanding of the associations between varying bullying roles and risky online and offline activities among adolescents. In sum, the results underscore the need to promote life skills rather than adopting more conventional approaches, which focus almost exclusively on reduction of risks.

 19. Research of the Effect of Risky Choice Framing Effect on Personal Taxpaying Decision

  Qishen Zhou

  2013-03-01

  Full Text Available This study focuses on the effect of risky choice framing effect in the taxpaying decision process. To promote personal tax compliance, this study takes the risky choice framing effect into the research of taxpaying compliance activity, analyses taxpayers' psychological principles in decision-making and studies risky choice framing effect in framing effects. Experimental method has been adopted in this study to analyze the effect of risky choice framing effect. The analysis results show that the taxpayer's compliance decision does not exist significant risky choice framing effect when the tax rate is low, whereas it shows such character significantly when the tax rate increases to a certain degree. It also discovers the existence of withholding phenomenon. Taxpayers on the condition of tax reimbursement show a higher degree of compliance compared to those who are in the condition of paying conscience money. According to the findings of this research, considering the current situation of China’s taxpaying, three policy recommendations has been proposed to increase the degree of personal tax compliance. These recommendations include the policies of taxes paid in advance and annual income tax report and decreasing the marginal tax rate.

 20. Gender differences in risky sexual behavior among urban adolescents exposed to violence.

  Collins Fantasia, Heidi; Sutherland, Melissa A; Kelly-Weeder, Susan

  2012-07-01

  The purpose of this study was to use an ecological lens to explore gender differences in risky sexual behavior among urban adolescents exposed to violence. This was a secondary analysis of data from a larger behavioral intervention trial that targeted drinking behaviors among adolescents. Data from a total of 2,560 male and female urban adolescents between the ages of 14 and 21 were analyzed for personal, interpersonal, and community exposure to violence and risky sexual behavior. Violence has an impact on sexual risk. For females, carrying a weapon (p= 0.020) and feeling safe in intimate relationships (p= 0.029) were individual correlates of risky sexual behavior, while for males, race/ethnicity (p= 0.019) and being in a physical fight (p= 0.001) were significant correlates of risky sexual behavior. Risky sexual behavior among adolescents may lead to negative reproductive health outcomes. Nurse practitioners are in an excellent position to affect change in this population through their frequent contact with adolescents in a variety of community and school-based venues. Nurse practitioners are also well-prepared to identify at-risk adolescents and provide them with individualized care, education, and support. ©2012 The Author(s) Journal compilation ©2012 American Academy of Nurse Practitioners.

 1. Children's risky play from an evolutionary perspective: the anti-phobic effects of thrilling experiences.

  Sandseter, Ellen Beate Hansen; Kennair, Leif Edward Ottesen

  2011-06-21

  This theoretical article views children's risky play from an evolutionary perspective, addressing specific evolutionary functions and especially the anti-phobic effects of risky play. According to the non-associative theory, a contemporary approach to the etiology of anxiety, children develop fears of certain stimuli (e.g., heights and strangers) that protect them from situations they are not mature enough to cope with, naturally through infancy. Risky play is a set of motivated behaviors that both provide the child with an exhilarating positive emotion and expose the child to the stimuli they previously have feared. As the child's coping skills improve, these situations and stimuli may be mastered and no longer be feared. Thus fear caused by maturational and age relevant natural inhibition is reduced as the child experiences a motivating thrilling activation, while learning to master age adequate challenges. It is concluded that risky play may have evolved due to this anti-phobic effect in normal child development, and it is suggested that we may observe an increased neuroticism or psychopathology in society if children are hindered from partaking in age adequate risky play.

 2. Sibling differences in parent-child conflict and risky behavior: a three-wave longitudinal study.

  Lam, Chun Bun; Solmeyer, Anna R; McHale, Susan M

  2012-08-01

  To better understand why siblings growing up in the same family are often as different as unrelated individuals, this study explored the role of differential experiences with parents in the development of sibling differences. Cross-lagged models tested directions of effect by examining whether differential parent-child conflict predicted sibling differences in risky behavior over time, or vice versa. Participants were mothers, fathers, and the 2 eldest adolescent siblings (mean ages at Time 1 = 15.12 and 12.58 years) from 355 European American, working- and middle-class families. On 3 occasions over a 2-year period, mothers and fathers reported on their conflict with each of the 2 siblings, and siblings reported on their own risky behavior. Results revealed that, controlling for sibling age differences and average levels of conflict and risky behavior at Time 1, youths who had more conflict with their mothers and fathers in relation to their siblings subsequently engaged in relatively more risky behavior. Also, youths who engaged in more risky behavior in relation to their siblings experienced relatively more conflict with their fathers, but not mothers, at later time points. Findings highlight the importance of examining both family dynamics and child characteristics in understanding sibling differentiation, and illuminate potential differences in parenting processes involving mothers versus fathers.

 3. Children's Risky Play from an Evolutionary Perspective: The Anti-Phobic Effects of Thrilling Experiences

  Ellen Beate Hansen Sandseter

  2011-04-01

  Full Text Available This theoretical article views children's risky play from an evolutionary perspective, addressing specific evolutionary functions and especially the anti-phobic effects of risky play. According to the non-associative theory, a contemporary approach to the etiology of anxiety, children develop fears of certain stimuli (e.g., heights and strangers that protect them from situations they are not mature enough to cope with, naturally through infancy. Risky play is a set of motivated behaviors that both provide the child with an exhilarating positive emotion and expose the child to the stimuli they previously have feared. As the child's coping skills improve, these situations and stimuli may be mastered and no longer be feared. Thus fear caused by maturational and age relevant natural inhibition is reduced as the child experiences a motivating thrilling activation, while learning to master age adequate challenges. It is concluded that risky play may have evolved due to this anti-phobic effect in normal child development, and it is suggested that we may observe an increased neuroticism or psychopathology in society if children are hindered from partaking in age adequate risky play.

 4. Risky sexual behavior in american white college women: the role of sex guilt and sexual abuse.

  Wayment, Heidi A; Aronson, Bethany

  2002-11-01

  Ninety-five sexually active White American female college students participated in a questionnaire study about their sexual behavior in the past 12 months. A path model was tested in order to assess specific hypothesized predictors of risky sexual behavior. As predicted, participants with greater sex guilt reported using condoms more and having had fewer sexual partners. The findings of this study suggest that White American female college students are at some degree of risk due to risky sexual behavior. Taking into account attitudes about sexuality and past sexual abuse along with the requisite training in condom use self-efficacy may enhance the success of interventions designed to reduce risky sexual behavior among White American female college students.

 5. Label, nudge or tax? A review of health policies for risky behaviours

  Matteo M. Galizzi

  2012-02-01

  Full Text Available This work proposes a critical, non systematic, review of the three main lines of health policy interventions to deal with risky behaviours, such as over-eating, smoking, sedentary lives, and excess alcohol drinking, namely: i the release of information on health risks and consequences; ii the use of financial incentives; and iii direct policy intervention in markets, through regulation and taxation. First, the health and economic impact of the risky behaviours epidemics are briefly described. Then a critical review follows on the evidence existing on the effectiveness of each type of intervention. The review will also highlight the public health approach staying beyond each type of policy on risky behaviours and critically consider them within the context of more general health and social policy interventions.

 6. Label, nudge or tax? A review of health policies for risky behaviours.

  Galizzi, Matteo M

  2012-02-17

  This work proposes a critical, non systematic, review of the three main lines of health policy interventions to deal with risky behaviours, such as over-eating, smoking, sedentary lives, and excess alcohol drinking, namely: i) the release of information on health risks and consequences; ii) the use of incentives; and iii) direct policy intervention in markets, through regulation and taxation. First, the health and economic impact of the risky behaviours epidemics are briefly described. Then a critical review follows on the evidence existing on the effectiveness of each type of intervention. The review will also highlight the public health approach staying beyond each type of policy on risky behaviours and critically consider them within the context of more general health and social policy interventions.

 7. The role of religiosity in the relationship between parents, peers, and adolescent risky sexual behavior.

  Landor, Antoinette; Simons, Leslie Gordon; Simons, Ronald L; Brody, Gene H; Gibbons, Frederick X

  2011-03-01

  Research has documented a negative relationship between religion and risky sexual behavior. Few studies, however, have examined the processes whereby religion exerts this effect. The present study develops and tests a model of various mechanisms whereby parental religiosity reduces the likelihood of adolescents' participation in risky sexual behavior (early sexual debut, multiple sexual partners, and inconsistent condom use). Structural equation modeling, using longitudinal data from a sample of 612 African American adolescents (55% female), provided support for the model. The results indicated that parental religiosity influenced adolescent risky sexual behavior through its impact on authoritative parenting, adolescent religiosity, and adolescent affiliation with less sexually permissive peers. Some mediating mechanisms differed by the gender of the respondent, suggesting a "double-standard" for daughters but not for sons. Findings also indicated the importance of messages about sexual behavior that are transmitted to adolescents by their peers. Theoretical and policy implications of the findings are discussed.

 8. Reducing risky driver behaviour through the implementation of a driver risk management system

  Rose Luke

  2014-03-01

  Full Text Available South Africa has one of the highest incidences of road accidents in the world. Most accidents are avoidable and are caused by driver behaviour and errors. The purpose of this article was to identify the riskiest driver behaviours in commercial fleets in South Africa, to determine the business impact of such behaviour, to establish a framework for the management of risky driver behaviour and to test the framework by applying a leading commercial driver behaviour management system as a case study. The case study comprised three South African commercial fleets. Using data from these fleets, critical incident triangles were used to determine the ratio data of risky driver behaviour to near-collisions and collisions. Based on managing the riskiest driver behaviours as causes of more serious incidents and accidents, the results indicated that through the implementation of an effective driver risk management system, risky incidents were significantly reduced.

 9. Parenting behaviors during risky driving by teens with attention-deficit/hyperactivity disorder.

  Schatz, Nicole K; Fabiano, Gregory A; Morris, Karen L; Shucard, Jennifer M; Leo, Brittany A; Bieniek, Courtney

  2014-03-01

  Parenting practices for teen drivers with ADHD were observed via a video monitor installed in vehicles. All teens had recently completed a driver education course and were in the driving permit stage of a graduated driver-licensing program. Parent behaviors were coded during drives when teens were driving safely and during drives when teens engaged in risky driving. The overall frequency of positive parenting strategies was low, regardless of whether teens drove safely or engaged in risky driving. Although the rate of negative feedback was also low, parents engaged in significantly more criticism and were rated by an observer to appear angrier when teens were driving in a risky manner. No other differences in parent behaviors associated with the quality of teen driving were observed. The inconsistencies between observed parenting behaviors and those parenting practices recommended as effective with teens with ADHD are discussed. The need for further research addressing effective strategies for teaching teens with ADHD to drive is highlighted.

 10. Child abuse, early maladaptive schemas, and risky sexual behavior in college women.

  Roemmele, Melissa; Messman-Moore, Terri L

  2011-05-01

  Previous research suggests that individuals abused as children are more likely to engage in risky sexual behavior during adulthood. The present study examined early maladaptive schemas as mediators of the child abuse-risky sexual behavior relationship among 653 college women. Self-report surveys assessed three forms of child abuse: Sexual, physical, and emotional, and assessed early maladaptive schemas within two domains: Disconnection/rejection and Other-Directedness. Disconnection/rejection schemas fully mediated the relation between child emotional abuse and number of sexual partners and partially mediated the relationship for sexual and physical abuse. However, when frequency of specific risky sexual acts (e.g., sex without contraception) was examined in the previous six months, only abandonment was a partial mediator. Implications for intervention and future research are discussed.

 11. The Role of Religiosity in the Relationship Between Parents, Peers, and Adolescent Risky Sexual Behavior

  Simons, Leslie Gordon; Simons, Ronald L.; Brody, Gene H.; Gibbons, Frederick X.

  2012-01-01

  Research has documented a negative relationship between religion and risky sexual behavior. Few studies, however, have examined the processes whereby religion exerts this effect. The present study develops and tests a model of various mechanisms whereby parental religiosity reduces the likelihood of adolescents’ participation in risky sexual behavior (early sexual debut, multiple sexual partners, and inconsistent condom use). Structural equation modeling, using longitudinal data from a sample of 612 African American adolescents (55% female), provided support for the model. The results indicated that parental religiosity influenced adolescent risky sexual behavior through its impact on authoritative parenting, adolescent religiosity, and adolescent affiliation with less sexually permissive peers. Some mediating mechanisms differed by the gender of the respondent, suggesting a “double-standard” for daughters but not for sons. Findings also indicated the importance of messages about sexual behavior that are transmitted to adolescents by their peers. Theoretical and policy implications of the findings are discussed. PMID:21052800

 12. The Comparison of Risky Decision Making in Opium Abuser and Healthy Matched Individuals

  Vahid Nejati

  2013-07-01

  Full Text Available Objective: Risky decision making is one of the most basic mechanisms of impulsive and addictive behaviors. The purpose of present study was the comparison of risky decision making in opium abuser and healthy matched individuals. Method: In present cross sectional study, 50 opium abusers compared to 50 healthy who were matched on age and gender. Balloon Analogue Risk Taking Task was used for evaluation of risk taking in participant of both groups. Results: The results showed that opium abusers have had higher scores on number of plumbing balloon and exploded balloon in BART task than normal individuals. Conclusion: Opium abusers have higher risk taking than normal individuals.

 13. Adolescent propensity to engage in health risky behaviors: the role of individual resilience.

  Ali, Mir M; Dwyer, Debra S; Vanner, Elizabeth A; Lopez, Alexander

  2010-05-01

  In this paper we create indices of resilience to identify adolescents at risk of smoking, drinking alcohol, and using illegal drugs. Using data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health, three manifestations of resilience were identified: overall-resilience, self/family-resilience, and self-resilience. Our analysis reveals that the overall-resilient were less likely to engage in risky behaviors. The self/family resilient were more likely to engage in risky behaviors, but consumed less. The self-resilient had reduced risk for smoking and drinking alcohol but elevated risk for using illegal drugs and being in an addictive stage of smoking and drinking, if participating.

 14. Prospect theory or construal level theory? Diminishing sensitivity vs. psychological distance in risky decisions.

  Trautmann, Stefan T; van de Kuilen, Gijs

  2012-01-01

  Attitudes toward risks are central to organizational decisions. These attitudes are commonly modeled by prospect theory. Construal level theory has been proposed as an alternative theory of risky choice, accounting for psychological distance deriving from temporal, spatial and social aspects of risk that are typical of agency situations. Unnoticed in the literature, the two theories make contradicting predictions. The current study investigates which theory provides a better description of risky decisions in the presence of temporal, spatial, and social factors. We find that the psychophysical effects modeled by prospect theory dominate the psychological distance effects of construal level theory.

 15. Maternal Models of Risk: Links between Substance Use and Risky Sexual Behavior in African American Female Caregivers and Daughters

  Brakefield, Tiffany; Wilson, Helen; Donenberg, Geri

  2012-01-01

  African American (AA) adolescent girls are at heightened risk for HIV and sexually transmitted infections (STIs), and thus knowledge of factors related to risky sexual behavior in this population is crucial. Using Social Learning Theory (Bandura, 1977), this paper examines pathways from female caregivers' risky sexual behavior and substance use to…

 16. Risky Decision Making in a Laboratory Driving Task Is Associated with Health Risk Behaviors during Late Adolescence but Not Adulthood

  Kim-Spoon, Jungmeen; Kahn, Rachel; Deater-Deckard, Kirby; Chiu, Pearl; Steinberg, Laurence; King-Casas, Brooks

  2016-01-01

  Adolescence is characterized by increasing incidence of health risk behaviors, including experimentation with drugs and alcohol. To fill the gap in our understanding of the associations between risky decision-making and health risk behaviors, we investigated associations between laboratory-based risky decision-making using the Stoplight task and…

 17. A meta-analytic review of the relationship between adolescent risky sexual behavior and impulsivity across gender, age, and race.

  Dir, Allyson L; Coskunpinar, Ayca; Cyders, Melissa A

  2014-11-01

  Impulsivity is frequently included as a risk factor in models of adolescent sexual risk-taking; however, findings on the magnitude of association between impulsivity and risky sexual behavior are variable across studies. The aims of the current meta-analysis were to examine (1) how specific impulsivity traits relate to specific risky sexual behaviors in adolescents, and (2) how the impulsivity-risky sex relationship might differ across gender, age, and race. Eighty-one studies were meta-analyzed using a random effects model to examine the overall impulsivity-risky sex relationship and relationships among specific impulsivity traits and risky sexual behaviors. Overall, results revealed a significant, yet small, association between impulsivity and adolescent risky sexual behavior (r=0.19, psexual behaviors as compared to negative outcomes related to these behaviors. Gender moderated the overall relationship (β=0.22, p=0.04), such that effect sizes were significantly larger in samples with more females. Age, race, study design, and sample type did not moderate the relationship, although there was a pattern suggesting smaller effects for adolescents in juvenile detention settings. Adolescent samples with more females showed a larger impulsivity-risky sex relationship, suggesting that impulsivity may be a more important risk factor for risky sex among adolescent females. Research and treatment should consider gender differences when investigating the role of impulsivity in adolescent sexual risk-taking. Copyright © 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. Human factors in cybersecurity; examining the link between Internet addiction, impulsivity, attitudes towards cybersecurity, and risky cybersecurity behaviours.

  Hadlington, Lee

  2017-07-01

  The present study explored the relationship between risky cybersecurity behaviours, attitudes towards cybersecurity in a business environment, Internet addiction, and impulsivity. 538 participants in part-time or full-time employment in the UK completed an online questionnaire, with responses from 515 being used in the data analysis. The survey included an attitude towards cybercrime and cybersecurity in business scale, a measure of impulsivity, Internet addiction and a 'risky' cybersecurity behaviours scale. The results demonstrated that Internet addiction was a significant predictor for risky cybersecurity behaviours. A positive attitude towards cybersecurity in business was negatively related to risky cybersecurity behaviours. Finally, the measure of impulsivity revealed that both attentional and motor impulsivity were both significant positive predictors of risky cybersecurity behaviours, with non-planning being a significant negative predictor. The results present a further step in understanding the individual differences that may govern good cybersecurity practices, highlighting the need to focus directly on more effective training and awareness mechanisms.

 19. Predictors of risky sexual behaviour among young people in the era ...

  AJRH Managing Editor

  behaviours among young people in the world, very ... risk and protective models simultaneously to investigate ... perceptions about personal risk, and low perceived ... elsewhere have assessed these factors in isolation ... the relationship between the risk factors and risky ... patterns and knowledge, care and support, attitude.

 20. Affordances for Risky Play in Preschool: The Importance of Features in the Play Environment

  Sandseter, Ellen Beate Hansen

  2009-01-01

  The purpose of this article is to qualitatively explore the affordances for risky play in two different preschool outdoor environments, an ordinary preschool playground and a nature playground, based on Gibson ("The ecological approach to visual perception," 1979) theory of affordances and Heft's and Kyttea's (Heft in "Children's…

 1. Stochastic dominance on optimal portfolio with one risk-less and two risky assets

  Jean Fernand Nguema

  2005-01-01

  The paper provides restrictions on the investor's utility function which are sufficient for a dominating shift no decrease in the investment in the respective asset if there are one risk free asset and two risky assets in the portfolio. The analysis is then confined to portfolio in which the distributions of assets differ by a first-degree-stochastic dominance shift.

 2. 'Synthetic Pot' Tied to Risky Sex, Violence and Drug Abuse in Teens

  ... Map FAQs Customer Support Health Topics Drugs & Supplements Videos & Tools Español You Are Here: Home → Latest Health News → Article URL of this page: https://medlineplus.gov/news/fullstory_164060.html 'Synthetic Pot' Tied to Risky Sex, Violence and Drug Abuse in Teens Product has ...

 3. Does family background impact driving attitudes and risky behaviours? An investigation on Chinese young drivers.

  Wang, Zhe; Zheng, Zuduo; Fleiter, Judy J

  2016-10-01

  The rapid pace of motorisation in China has been well documented, as has the large road trauma burden the Chinese citizens are facing as a result. China's unique political system represents an important consideration in helping reduce road trauma, yet political factors have not been previously investigated in this context. Recently, emerging issues on the road involving the adult children of politically powerful families have become a serious social problem in China, and have drawn widespread media and public attention. This study took a novel approach to examining factors associated with risky attitudes and risky road use in China by investigating the economic and political background status of a sample of young Chinese drivers. An online survey was conducted in May 2015 with a sample size of 476 Chinese young drivers from across the country, aged between 18 and 28, including 305 males and 171 females. The results suggest that for participants who reported having a familial political background, more risky driving behaviours were reported among those participants who reported more impact on their life from that political background; while for participants without political background, higher personal income was associated with more risky driving behaviours. The findings are discussed in light of China's political management system and potential education opportunities for young drivers.

 4. The Effect of Adolescent Training Program on Risky Health Behaviours and Health Perception

  Meltem KÜRTÜNCÜ

  2015-09-01

  Full Text Available The aim of this study was to determine the risky health behaviors and to raise the awareness of adolescents (attending high school education about prevention of risky behaviors and solutions by the effect of module-based training courses (about reproductive health and birth control, sexually transmitted infections, harmful habits, psychosocial behavior. Being planned as cross-sectional, this study was performed between September 2013-June 2014 in three states and a private high school in Zonguldak and conducted with a group of students aged between 14 and 19.926 students have participated before the training and 534 students have participated after training. It was seen that the mean scores of ‘The Adolescent Risk-Taking Questionnaire', ‘The Adolescent's Attitudes Towards Violence Scale' and ‘taking risk about social status', ‘traffic', ‘subtance use' subscales have decreased after the risk prevention trainings. The means scores of ‘Adolescent Coping with Problems Scale', ‘Nutrition Behaviour Scale' and ‘Nutrition Attitude Scale' have raised. Hence, the scores of domains reflecting adolescent health perception such as hygiene, sleep and exercise have raised while the scores of somatic symptoms domain, such as abdominal pain, headache, and fatigue have been failed. Consequently, it was determined that the training courses about risky health behaviours were effective in preventing risky health behaviors and creating positive health perceptions of adolescents.

 5. Targeting Vulnerabilities to Risky Behavior: An Intervention for Promoting Adaptive Emotion Regulation in Adolescents

  Claro, Anthony; Boulanger, Marie-Michelle; Shaw, Steven R.

  2015-01-01

  The paper examined the effectiveness of an in-school intervention for adolescents designed to target emotional regulation skills related to risky behaviors. The Cognitive Emotion Regulation Intended for Youth (CERTIFY) program was delivered to at-risk adolescents in Montreal, Canada. Participants were drawn from an alternative high school and a…

 6. Shared aetiology of risky sexual behaviour and adolescent misconduct: Genetic and environmental influences

  Verweij, K.J.H.; Zietsch, B.P.; Bailey, J.M.; Martin, N.G.

  2009-01-01

  Risky sexual behaviour (RSB) is a major risk factor for serious diseases as well as unplanned pregnancy. It is not known if RSB has a genetic basis or if it is only influenced by social and cultural conditions. Adolescent conduct disorder has previously been linked to RSB and has been found to be in

 7. Ethnic Identity, Self-Esteem and Variability in Perceptions of Rap Music's Empowering and Risky Influences

  Travis, Raphael; Bowman, Scott W.

  2012-01-01

  Violence, risky sexual behaviors, and substance use are critical targets for improved health behavior. Prior research has linked levels of exposure to rap music with a range of undesirable health behaviors. Contemporary research has also found health-enhancing and other "positive" correlations with rap music exposure. The present study examined…

 8. Risky Decision Making in Substance Dependent Adolescents with a Disruptive Behavior Disorder

  Schutter, D.J.L.G.; Bokhoven, I. van; Vanderschuren, L.J.M.J.; Lochman, J.E.; Matthys, W.C.H.J.

  2011-01-01

  Of all psychiatric disorders, the disruptive behavior disorders (DBDs) are the most likely to predispose to substance dependence (SD). One possible underlying mechanism for this increased vulnerability is risky decision making. The aim of this study was to examine decision making in DBD adolescents

 9. Brief Report: Interaction between Social Class and Risky Decision-Making in Children with Psychopathic Tendencies

  Gao, Yu; Baker, Laura A.; Raine, Adrian; Wu, Henry; Bezdjian, Serena

  2009-01-01

  Objective: Adult psychopaths are thought to have risky decision-making and behavioral disinhibition, but little is known about the moderating effects of psychosocial factors and whether these associations can be observed in children with psychopathic tendencies. This study tests the biosocial hypothesis that social class will moderate…

 10. Adolescents Engaging in Risky Sexual Behavior: Sexual Activity and Associated Behavioral Risk Factors in Bolivian Adolescents

  Novilla, M. Lelinneth B.; Dearden, Kirk A.; Crookston, Benjamin T.; De La Cruz, Natalie; Hill, Susan; Torres, Scott B.

  2006-01-01

  This study describes the prevalence of risky sexual activities among Bolivian adolescents within the context of other behavioral factors that contribute to compromised health outcomes, unintended pregnancies, and sexually transmitted infections including HIV/AIDS. Data was collected from 576 adolescents, 13-18 years of age, from six schools in La…

 11. Intimacy and Risky Sexual Behavior--What Does It Have to Do with Death?

  Taubman--Ben-Ari, Orit

  2004-01-01

  The current series of studies was conducted to explore the interplay between death awareness, fear of intimacy, and unsafe sex. In Study 1 (n=73), making mortality salient led to higher willingness to engage in risky sexual behaviors, in comparison to a control condition. In addition, only in the mortality salience condition, lower fear of…

 12. [Theory of planned behavior and risky sexual behavior in homosexual men].

  Martín, María Jesús; Martínez, José Manuel; Rojas, Daniela

  2011-06-01

  Explore the appropriateness of the theory of planned behavior (TPB) model for analyzing risky sexual behavior in men who have sex with other men (MSM), with the object of proposing an alternative model that improves understanding. Qualitative analysis of semi-structured individual and nominal group interviews conducted with 45 MSM who engaged in risky sexual behavior (insertive or receptive anal penetration without use of a condom) during the past 12 months. In order to manage the data, a discourse analysis using the constant comparative method was performed in two phases: a) identification of TPB variables and incongruities between this theory and the statements made by the informants, and b) proposal of an alternative psychosocial model that is consistent with the results. The overall appropriateness of the TPB was confirmed, with changes in specific aspects and the introduction of new variables that could be included in subsequent research in order to quantitatively verify the potential increase in the predictive and/or explanatory capacity of the model for risky sexual behavior in MSM. The results obtained appear to indicate the importance of testing the mathematical assumptions of the TPB model. A stable balance was established between validation of the TPB and suggesting possible changes in specific aspects that could be included in subsequent research to confirm the potential increase in the explanatory capacity of the model for risky sexual behavior in MSM.

 13. Risky Behavior in Gambling Tasks in Individuals with ADHD : A Systematic Literature Review

  Groen, Yvonne; Gaastra, Geraldina; Lewis-Evans, Ben; Tucha, Oliver

  2013-01-01

  Objective: The aim of this review was to gain insight into the relationship between Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and risky performance in gambling tasks and to identify any potential alternate explanatory factors. Methods: PsycINFO, PubMed, and Web of Knowledge were searched for r

 14. Risky decisions in a lottery task are associated with an increase of cocaine use

  Amrei eWittwer

  2016-05-01

  Full Text Available Cocaine use disorder is associated with maladaptive decision-making behaviour, which strongly contributes to the harmful consequences of chronic drug use. Prior research has shown that cocaine users exhibit impaired neuropsychological test performances, particularly with regard to attention, learning, and memory but also in executive functions such as decision-making and impulse control. However, to what extent cocaine users show impaired decision-making under risk without feedback has not yet been investigated systematically. Therefore, to examine risk-taking behaviour, 31 chronic cocaine users and 26 stimulant-naïve healthy controls, who were part of the Zurich Cocaine Cognition Study, performed the Randomized Lottery Task (RALT with winning lotteries consisting of an uncertain and a certain prospect. Results revealed that risky decisions were associated with male sex, increased cocaine use in the past year, higher cocaine concentrations in the hair, and younger age. In addition, higher levels of cocaine in the hair and cumulative lifetime consumption were associated with risky decisions, whereas potentially confounding factors including cognition and psychiatric symptoms had no significant effect. Taken together, our results indicate that cocaine users who increased their consumption over a period of one year show deficits in the processing of risky information accompanied with increased risk-taking. Future research should analyse whether risky decisions could potentially serve as a prognostic marker for cocaine use disorder.

 15. Ethnic identity and risky health behaviors in school-age Mexican-American children.

  Love, Ashley S; Yin, Zenong; Codina, Edward; Zapata, Jesse T

  2006-06-01

  The study examined the relationship between ethnic identity and risky health behaviors in 1,892 Mexican-American students (M age= 14.6, SD= 1.35; 50.3% male) in South Texas. The Ethnic Identity Scale assessed ethnic identity and questions from the Youth Risk Behavior Survey measured risky health behaviors (mixed use of alcohol and drugs, heavy drinking, driving under the influence, regular marijuana use, regular cigarette smoking, lack of regular exercise, not eating breakfast regularly, and carrying a gun or knife to school). Logistic regression tested the relationships between ethnic identity and report of risky health behaviors controlling for potential confounders (sex, free school lunch status, grade, and self-reported school grade). Adjusted odds ratio (AOR) and confidence intervals were calculated. Results indicated that being associated with Mexican-American cultural identity was significantly associated with a decreased mixed use of alcohol and drugs (AOR= .97), heavy drinking (AOR= .98), and regular marijuana use (AOR= .97). A stronger ethnic identity was protective against engaging in risky health behaviors among these Mexican-American adolescents.

 16. Correlates of Risky Sexual Activity for Urban African American Youth in an Alternative Education Program

  Carswell, Steven B.; Hanlon, Thomas E.; Watts, Amy M.; O'Grady, Kevin E.

  2014-01-01

  This study examined the link between developmental risk and protective factors and risky sexual activity among 222 urban African American youth attending an alternative education program (AEP) because of problematic behavior. Self-report information provided by these AEP participants revealed that, for the risk and protective factors examined, the…

 17. Crime and Risky Behavior in Traffic: An Example of Cross-Situational Consistency

  Junger, Marianne; West, Robert; Timman, Reinier

  2001-01-01

  This study looks at the relationship between risky behavior in traffic and criminal behavior. Analyses were based on a random sample of 1531 persons involved in traffic accidents. The data came from two independent police databases: the accident registration system and a national database on offendi

 18. Effects of the Contextual Variables of Racing Games on Risky Driving Behavior.

  Deng, Mingming; Chan, Alan H S; Wu, Feng; Liu, Shulin

  2017-08-01

  This research conducted experimental studies to investigate the effects of the contextual variables of racing games on risky driving behavior. Three experiments were conducted. In Experiment 1, the effect of racing game violence on the driving-related risk-taking inclination of racing game players was examined. Experiment 2 investigated the impact of the competitiveness of racing games on risk-taking inclination, and Experiment 3 investigated the impact of the rewarded/punitive characteristics of racing games on the risk-taking inclination of racing game players. The Vienna Risk-Taking Test was used to measure risk-taking inclination of participants. The game violence, competitiveness, and the reward characteristics of racing games, all had significant impacts in increasing risky driving behavior. The punitive characteristics of racing games had a significant effect, which decreases risky driving behavior. The contextual variables of game violence, competitiveness, and rewarded/punitive characteristics of racing games investigated in this study were all shown to influence the risk-taking inclination of game players, which increased risky driving behavior. This study provides a useful reference for the classification and graded management of racing games.

 19. Crime and Risky Behavior in Traffic: An Example of Cross-Situational Consistency

  Junger, Marianne; West, Robert; Timman, Reinier

  2001-01-01

  This study looks at the relationship between risky behavior in traffic and criminal behavior. Analyses were based on a random sample of 1531 persons involved in traffic accidents. The data came from two independent police databases: the accident registration system and a national database on

 20. Programs and Policies that Promote Positive Youth Development and Prevent Risky Behaviors: An International Perspective

  Naudeau, Sophie; Cunningham, Wendy; Lundberg, Mattias K. A.; McGinnis, Linda

  2008-01-01

  This chapter provides an international perspective on the promotion of positive development and the prevention of risky behavior among youth. We discuss some of the specific challenges that youth face in low- and middle-income countries and identify six key evidence-based policies and programs that aim to promote positive youth development and…

 1. Engagement in Risky Sexual Behavior: Adolescents' Perceptions of Self and the Parent-Child Relationship Matter

  Kerpelman, Jennifer L.; McElwain, Alyssa D.; Pittman, Joe F.; Adler-Baeder, Francesca M.

  2016-01-01

  The current study examined associations among parenting practices, adolescents' self-esteem and dating identity exploration, and adolescents' sexual behaviors. Participants were 680 African American and European American sexually experienced adolescents attending public high schools in the southeast. Results indicated that risky sexual behavior…

 2. Risky music-listening behaviors and associated health-risk behaviors

  I. Vogel (Ineke); P.M. van de Looij-Jansen (Petra); C.L. Mieloo (Cathelijne); A. Burdorf (Alex); F. de Waart (Frouwkje)

  2012-01-01

  textabstractOBJECTIVE: To examine, among adolescents and emerging adults attending inner-city lower education, associations between risky music-listening behaviors (from MP3 players and in discotheques and at pop concerts) and more traditional health-risk behaviors: substance use (cigarettes,

 3. Interactions between risky decisions, impulsiveness and smoking in young tattooed women.

  Kertzman, Semion; Kagan, Alex; Vainder, Michael; Lapidus, Rina; Weizman, Abraham

  2013-11-01

  According to previous studies, one of the common problems of everyday life of persons with tattoos is risky behavior. However, direct examination of the decision making process, as well as factors which determine women's risk-taking decisions to get tattoos, have not been conducted. This study investigates whether risk taking decision-making is associated with the self-assessment impulsiveness in tattooed women. Young women (aged 18-35 years) with (N = 60) and without (N = 60) tattoos, performed the Iowa Gambling Task (IGT), as a measure of decision-making processes, as well as completing the Barratt Impulsivity Scale (BIS-11). Tattooed women showed significantly higher scores in the BIS-11 and preference for disadvantageous decks on the IGT compared to non-tattooed women. There was no significant correlation between risky decision-making in the IGT and BIS-11 impulsivity measures. A significantly higher rate of smoking was observed in the tattooed women. However, the analysis did not reveal a group effect after adjustment for smoking in the IGT and the BIS-11 measures. The present study was specifically designed to resolve questions regarding associations between impulsiveness and risky decision-making in tattooed women. It shows that in tattooed women, risky decisions are not a direct result of their self-reported impulsiveness. Smoking does not explain the psychometric differences between tattooed women and controls.

 4. Engagement in Risky Sexual Behavior: Adolescents' Perceptions of Self and the Parent-Child Relationship Matter

  Kerpelman, Jennifer L.; McElwain, Alyssa D.; Pittman, Joe F.; Adler-Baeder, Francesca M.

  2016-01-01

  The current study examined associations among parenting practices, adolescents' self-esteem and dating identity exploration, and adolescents' sexual behaviors. Participants were 680 African American and European American sexually experienced adolescents attending public high schools in the southeast. Results indicated that risky sexual behavior…

 5. Psychological Control Associated with Youth Adjustment and Risky Behavior in African American Single Mother Families

  Kincaid, Carlye; Jones, Deborah J.; Cuellar, Jessica; Gonzalez, Michelle

  2011-01-01

  A distinction between parental behavioral control and psychological control has been elucidated in the literature, yet far less is known about the role of psychological control in youth adjustment broadly or risky behavior in particular. We examined the interrelationship of maternal psychological control, youth psychosocial adjustment, and youth…

 6. Adolescent Time Use, Risky Behavior, and Outcomes: An Analysis of National Data.

  Zill, Nicholas; And Others

  The Monitoring the Future survey of high school seniors, the Longitudinal Study of American Youth, and the National Education Longitudinal Study of 1988 were used to provide information about adolescents' time use, their risky behaviors, and the outcomes of time-use patterns in the late 1980s and the early 1990s. Spending significant portions of…

 7. Comparative analysis of risky behaviors of electric bicycles at signalized intersections.

  Bai, Lu; Liu, Pan; Guo, Yanyong; Yu, Hao

  2015-01-01

  The primary objective of this study was to compare the risky behaviors of e-bike, e-scooter, and bicycle riders as they were crossing signalized intersections. Pearson's chi-square test was used to identify whether there were significant differences in the risky behaviors among e-bike, e-scooter, and bicycle riders. Binary logit models were developed to evaluate how various variables affected the behaviors of 2-wheeled vehicle riders at signalized intersections. Field data collection was conducted at 13 signalized intersections in 2 cities (Nanjing and Kunming) in China. Three different types of risky behaviors were identified, including stop beyond the stop line, riding in motorized lanes, and riding against traffic. Two-wheeled vehicle riders' gender and age and traffic conditions were significantly associated with the behaviors of 2-wheeled vehicle riders at the selected signalized intersections. Compared to e-bike and bicycle riders, e-scooter riders are more likely to take risky behaviors. More specifically, they are more likely to ride in motorized lanes and ride against traffic.

 8. Resiliency as a factor protecting youths from risky behaviour: Moderating effects of gender and sport.

  Lipowski, Mariusz; Lipowska, Małgorzata; Jochimek, Magdalena; Krokosz, Daniel

  2016-01-01

  We hypothesised that resiliency may protect adolescents against risky behaviours, and that both the practicing of sports, and gender are moderating variables in relationships between resiliency and risky behaviours. The study included 18-year-old pupils from a selection of secondary schools (n = 556). A total of 188 individuals practiced competitive sports and the remaining 368 participants were non-athletes. The participants were examined with the Resiliency Assessment Scale for Children and Adolescents (SPP-18) and with a survey containing questions and statements related to high-risk "experiments with adulthood". Adolescent athletes showed higher levels of resiliency than their peers. The power of the "Determination and Persistence in Action" effect on "Alcohol" scale differed significantly between male athletes and male non-athletes. Only in the athletes groups were higher scores on this scale reflected by lower values on the "Drugs" scale. Moreover, it is possible to observe differences in undertaking risky behaviour between male and female athletes. The analysis of risky sexual behaviour suggests that sport is a risk factor for men, and a protective factor for women. These data suggest that consistent prophylactic and psycho-educative activities, with a special attention to differences between genders, should be provided to all the adolescents, irrespective of their sport performance levels.

 9. How reinforcement sensitivity and perceived risk influence young drivers' reported engagement in risky driving behaviors.

  Harbeck, Emma L; Glendon, A Ian

  2013-05-01

  Gray's reinforcement sensitivity theory (RST), implementing Carver and White's behavior inhibition system (BIS) and behavior approach system (BAS) scales, was used to predict reported engagement in 10 risky driving behaviors: speeding (2 levels), driving under the influence of alcohol, racing other vehicles, cell phone use (hand-held and hands free), tailgating, unsafe overtaking, driving while fatigued, and not wearing a seatbelt. Participants were 165 young male and female (n=101) drivers aged 17-25 years who held a valid Australian driver's license. Effects of the explanatory variables and specific risk perceptions upon engagement in the reported risky driving behaviors were examined using SEM analyses. Also of interest was whether perceived risk mediated the relationship between the personality variables and reported engagement in risky driving behaviors. RST variables, negative reactivity, reward responsiveness and fun seeking, accounted for unique variance in young drivers' perceived risk. Reward responsiveness and perceived risk accounted for unique variance in young drivers' reported engagement in risky driving behaviors. Negative reactivity was completely mediated by perceived risk in its negative relationship with reported engagement. To better understand driving related risk decision making, future research could usefully incorporate drivers' motivation systems. This has the potential to lead to more tailored approaches to identifying risk-prone drivers and provide information for the development and implementation of media campaigns and educational programs.

 10. Psychological Control Associated with Youth Adjustment and Risky Behavior in African American Single Mother Families

  Kincaid, Carlye; Jones, Deborah J.; Cuellar, Jessica; Gonzalez, Michelle

  2011-01-01

  A distinction between parental behavioral control and psychological control has been elucidated in the literature, yet far less is known about the role of psychological control in youth adjustment broadly or risky behavior in particular. We examined the interrelationship of maternal psychological control, youth psychosocial adjustment, and youth…

 11. Role of risk and protective factors in risky sexual behavior among high school students in Cambodia.

  Yi, Siyan; Poudel, Krishna C; Yasuoka, Junko; Palmer, Paula H; Yi, Songky; Jimba, Masamine

  2010-08-12

  In many developing countries, adolescents have become increasingly prone to engage in habitual risky sexual behavior such as early sexual initiation and unprotected sex. The objective of this study was to identify the operation of risk and protective factors in individual, family, peer, school, and community domains in predicting risky sexual behavior among male and female adolescents in Cambodia. From October 2007 to January 2008, we collected data from 1,049 students aged 14 to 20 years. Risky sexual behavior was measured using a scale consisting of four items: sexual intercourse during the past three months, number of sex partners during the past three months, age at first experience of sexual intercourse, and use of condom in last sexual intercourse. The risk factors examined included substance use, depression, peer delinquency, family violence, and community violence. Studied protective factors included family support function, frequency of family dinner, and school attachment. Of the 1,049 students surveyed, 12.7% reported sexual intercourse during the past three months. Out of those sexually active students, 34.6% reported having two or more sex partners over the same period, and 52.6% did not use a condom during their last sexual intercourse. After controlling for other covariates, a higher likelihood of risky sexual behavior remained significantly associated among male participants with higher levels of substance use, higher levels of peer delinquency, and higher family income. In contrast, risky sexual behavior did not retain its associations with any of the measured protective factors among male participants. Among female participants, a higher likelihood of risky sexual behavior remained significantly associated with higher levels of substance use, higher levels of community-violence witnessing, and lower levels of family support. The findings suggest the importance of considering gender-related differences in the effects of risk and protective factors

 12. Role of risk and protective factors in risky sexual behavior among high school students in Cambodia

  Yi Siyan

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Background In many developing countries, adolescents have become increasingly prone to engage in habitual risky sexual behavior such as early sexual initiation and unprotected sex. The objective of this study was to identify the operation of risk and protective factors in individual, family, peer, school, and community domains in predicting risky sexual behavior among male and female adolescents in Cambodia. Methods From October 2007 to January 2008, we collected data from 1,049 students aged 14 to 20 years. Risky sexual behavior was measured using a scale consisting of four items: sexual intercourse during the past three months, number of sex partners during the past three months, age at first experience of sexual intercourse, and use of condom in last sexual intercourse. The risk factors examined included substance use, depression, peer delinquency, family violence, and community violence. Studied protective factors included family support function, frequency of family dinner, and school attachment. Results Of the 1,049 students surveyed, 12.7% reported sexual intercourse during the past three months. Out of those sexually active students, 34.6% reported having two or more sex partners over the same period, and 52.6% did not use a condom during their last sexual intercourse. After controlling for other covariates, a higher likelihood of risky sexual behavior remained significantly associated among male participants with higher levels of substance use, higher levels of peer delinquency, and higher family income. In contrast, risky sexual behavior did not retain its associations with any of the measured protective factors among male participants. Among female participants, a higher likelihood of risky sexual behavior remained significantly associated with higher levels of substance use, higher levels of community-violence witnessing, and lower levels of family support. Conclusions The findings suggest the importance of considering

 13. Gender differences in exposure to SRH information and risky sexual debut among poor Myanmar youths.

  Thin Zaw, Phyu Phyu; Liabsuetrakul, Tippawan; McNeil, Edward; Htay, Thien Thien

  2013-12-05

  Globally, the proportion of youths has been steadily increasing, especially in Asia. This vulnerable population has limited exposure to sexual and reproductive health (SRH) information leading to various reproductive health (RH) problems including risky sexual debut, unwanted pregnancy, unsafe abortion as well as STI/HIV infections. Among known social variations which influence youth's RH, gender differences are critical for planning necessary gender appropriate interventions. This study aimed to identify gender differences in exposure to SRH information and risky sexual debut as well as associated factors among Myanmar youths in poor suburban communities of Mandalay City. A total of 444 randomly selected youths (aged 15-24 years) from all poor, suburban communities in Mandalay City took part in our survey. Gender differences in exposure to SRH information and risky sexual debut were assessed by bivariate analysis. Multivariate logistic regression was used to confirm gender differences and identify independent factors associated with main outcomes separately for males and females as well as for both. Of 444 youths interviewed, 215 were males and 229 were females. Gender differences were seen in both exposures to SRH information (p = 0.013) and risky sexual debut (p = 0.003). These gender differences were confirmed by multivariate analysis even after adjusting for other risk factors. For exposure to SRH information, only age group and schooling status were significant factors for females. As well as those two factors, media exposure and parental guardianship were significant factors among males. Only positive norm of premarital sex increased the likelihood of risky sexual debut among males. In contrast, unwillingness at sexual debut was a risk factor and a higher education level was a protective factor for risky sexual debut among females. Limited exposure to SRH information and high risky sexual debut among poor youths were found. There were different influential

 14. Is payoff necessarily weighted by probability when making a risky choice? Evidence from functional connectivity analysis.

  Li-Lin Rao

  Full Text Available How people make decisions under risk remains an as-yet-unresolved but fundamental question. Mainstream theories about risky decision making assume that the core processes involved in reaching a risky decision include weighting each payoff or reward magnitude by its probability and then summing the outcomes. However, recently developed theories question whether payoffs are necessarily weighted by probability when making a risky choice. Using functional connectivity analysis, we aimed to provide neural evidence to answer whether this key assumption of computing expectations holds when making a risky choice. We contrasted a trade-off instruction choice that required participants to integrate probability and payoff information with a preferential choice that did not. Based on the functional connectivity patterns between regions in which activity was detected during both of the decision-making tasks, we classified the regions into two networks. One network includes primarily the left and right lateral prefrontal cortices and posterior parietal cortices, which were found to be related to probability in previous reports, and the other network is composed of the bilateral basal ganglia, which have been implicated in payoff. We also found that connectivity between the payoff network and some regions in the probability network (including the left lateral prefrontal cortices and bilateral inferior parietal lobes were stronger during the trade-off instruction choice task than during the preferential choice task. This indicates that the functional integration between the probability and payoff networks during preferential choice was not as strong as the integration during trade-off instruction choice. Our results provide neural evidence that the weighting process uniformly predicted by the mainstream theory is unnecessary during preferential choice. Thus, our functional integration findings can provide a new direction for the investigation of the principles

 15. Predictors of risky alcohol consumption in schoolchildren and their implications for preventing alcohol-related harm

  Allen Tony

  2007-05-01

  Full Text Available Abstract Background While alcohol-related health and social problems amongst youths are increasing internationally, both consumption and associated harms are particularly high in British youth. Youth drinking patterns, including bingeing, frequent drinking and drinking in public spaces, are associated with increased risks of acute (e.g. violence and long-term (e.g. alcohol-dependence health problems. Here we examine economic, behavioural and demographic factors that predict these risky drinking behaviours among 15–16 year old schoolchildren who consume alcohol. A cross-sectional survey was conducted among schoolchildren in North West England (n = 10,271 using an anonymous questionnaire delivered in school settings. Analysis utilised logistic regression to identify independent predictors of risky drinking behaviour. Results Of all respondents, 87.9% drank alcohol. Of drinkers, 38.0% usually binged when drinking, 24.4% were frequent drinkers and 49.8% drank in public spaces. Binge, frequent and public drinking were strongly related to expendable income and to individuals buying their own alcohol. Obtaining alcohol from friends, older siblings and adults outside shops were also predictors of risky drinking amongst drinkers. However, being bought alcohol by parents was associated with both lower bingeing and drinking in public places. Membership of youth groups/teams was in general protective despite some association with bingeing. Conclusion Although previous studies have examined predictors of risky drinking, our analyses of access to alcohol and youth income have highlighted eradicating underage alcohol sales and increased understanding of children's spending as key considerations in reducing risky alcohol use. Parental provision of alcohol to children in a family environment may also be important in establishing child-parent dialogues on alcohol and moderating youth consumption. However, this will require supporting parents to ensure they

 16. Risky health behaviors among students in Majmaah University, Kingdom of Saudi Arabia

  Ansari, Tahir; Alghamdi, Talal; Alzahrani, Mansour; Alfhaid, Fahad; Sami, Waqas; Aldahash, Bader A.; Aldukhayel, Dukhayel S.; Alshanbah, Fahad S.; Almutairi, Naif M.

  2016-01-01

  Introduction: Risky behaviors are those that potentially expose people to harm, or significant risk of harm, which prevent them from reaching their potential in life and which can cause significant morbidity or mortality. Objectives: The objectives of the study were to determine the overall prevalence of risky behaviors among university students; to determine the prevalence of smoking, drifting, fast driving and physical inactivity among university students; and to determine the associations between such behavior and demographic characteristics. Materials and Methods: An observational cross-sectional study conducted in three colleges. The data were randomly collected from 340 students aged 18-30 years from February to March 2015 using a self-administered questionnaire in Arabic. The data were entered using SPSS v 22.0. Mean and standard deviation were calculated for quantitative variables, and frequency and percentages were computed for categorical variables. Chi-square or Fisher's Exact test, as appropriate, were used to test for statistical significance. Results: The overall prevalence of risky behaviors (smoking, drifting, fast driving, and physical inactivity) among students was 47.35%. Overall, 28% of the students were smokers, 25.2% were involved in drifting, 60.9% reported driving fast, and 66.4% were physically inactive. The age between 18-20 years was significantly associated with higher rates of drifting, fast driving, and physical inactivity. Conclusion: The prevalence of risky behaviors among university students was high. Physical inactivity and fast driving were the most common identified risky behaviors. Increasing awareness of these risks in the youth may significantly decrease related morbidities, complications, and even mortalities. PMID:27625578

 17. Age differences in the effect of framing on risky choice: A meta-analysis.

  Best, Ryan; Charness, Neil

  2015-09-01

  The framing of decision scenarios in terms of potential gains versus losses has been shown to influence choice preferences between sure and risky options. Normative cognitive changes associated with aging have been known to affect decision making, which has led to a number of studies investigating the influence of aging on the effect of framing. Mata, Josef, Samanez-Larkin, and Hertwig (2011) systematically reviewed the available literature using a meta-analytic approach, but did not include tests of homogeneity or subsequent moderator variable analyses. The current review serves to extend the previous analysis to include such tests as well as update the pool of studies available for analysis. Results for both positively and negatively framed conditions were reviewed using 2 meta-analyses encompassing data collected from 3,232 subjects across 18 studies. Deviating from the previous results, the current analysis found a tendency for younger adults to choose the risky option more often than older adults for positively framed items. Moderator variable analyses found this effect likely to be driven by the specific decision scenario, showing a significant effect, with younger adults choosing the risky option more often in small-amount financial and large-amount mortality-based scenarios. For negatively framed items, the current review found no overall age difference in risky decision making, confirming the results from the prior meta-analysis. Moderator variable analyses conducted to address heterogeneity found younger adults to be more likely than older adults to choose the risky option for negatively framed high-amount mortality-based decision scenarios. Practical implications for older adults are discussed.

 18. Risky decisions and their consequences: neural processing by boys with Antisocial Substance Disorder.

  Thomas J Crowley

  Full Text Available BACKGROUND: Adolescents with conduct and substance problems ("Antisocial Substance Disorder" (ASD repeatedly engage in risky antisocial and drug-using behaviors. We hypothesized that, during processing of risky decisions and resulting rewards and punishments, brain activation would differ between abstinent ASD boys and comparison boys. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: We compared 20 abstinent adolescent male patients in treatment for ASD with 20 community controls, examining rapid event-related blood-oxygen-level-dependent (BOLD responses during functional magnetic resonance imaging. In 90 decision trials participants chose to make either a cautious response that earned one cent, or a risky response that would either gain 5 cents or lose 10 cents; odds of losing increased as the game progressed. We also examined those times when subjects experienced wins, or separately losses, from their risky choices. We contrasted decision trials against very similar comparison trials requiring no decisions, using whole-brain BOLD-response analyses of group differences, corrected for multiple comparisons. During decision-making ASD boys showed hypoactivation in numerous brain regions robustly activated by controls, including orbitofrontal and dorsolateral prefrontal cortices, anterior cingulate, basal ganglia, insula, amygdala, hippocampus, and cerebellum. While experiencing wins, ASD boys had significantly less activity than controls in anterior cingulate, temporal regions, and cerebellum, with more activity nowhere. During losses ASD boys had significantly more activity than controls in orbitofrontal cortex, dorsolateral prefrontal cortex, brain stem, and cerebellum, with less activity nowhere. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Adolescent boys with ASD had extensive neural hypoactivity during risky decision-making, coupled with decreased activity during reward and increased activity during loss. These neural patterns may underlie the dangerous, excessive, sustained

 19. Correlates of alcohol consumption on heavy drinking occasions of young risky drinkers: event versus personal characteristics.

  Dietze, Paul; Agius, Paul A; Livingston, Michael; Callinan, Sarah; Jenkinson, Rebecca; Lim, Megan S C; Wright, Cassandra J C; Room, Robin

  2017-08-01

  Risky single-occasion drinking (RSOD) by young people is a serious public health issue, yet little is known about the specific circumstances of risky drinking occasions. This study examined the independent effects of event- and individual-specific variables on RSOD. Longitudinal cohort study measuring self-reported RSOD and event- and individual-specific variables across two drinking occasions approximately 1 year apart. Metropolitan Melbourne, Australia. A sample of 710 young risky drinkers aged between 18 and 25 years and defined as engaging in risky drinking practices (males: consumed alcohol in excess of 10 Australian Standard Drinks (ASD: 10 g ethanol) in a single occasion in the previous year; females: consumed alcohol in excess of seven ASD for females in a single occasion in the previous year). Random digit-dial telephone landline survey of the most recent heavy drinking occasion and socio-demographic variables. The primary outcome was the log of the total drinks consumed in the most recent heavy drinking occasion. Event-specific (e.g. number of drinking locations) and time-varying (e.g. weekly income) and time-invariant (e.g. sex) individual-specific variables were examined as correlates of total drinks consumed. Changes in event-specific characteristics including the length of the drinking occasion (Likelihood Ratio χ(2) (2) = 24.4, P Event-specific characteristics are important predictors of the number of drinks consumed during risky single occasion drinking (RSOD) and illustrate the importance of event contexts when considering interventions targeting RSOD. The total number of drinks consumed in a RSOD session appears to rise independently with the duration of the drinking event, the number of drinking locations and the number of different types of beverage consumed. © 2017 Society for the Study of Addiction.

 20. Associations of descriptive and reflective injunctive norms with risky college drinking.

  Collins, Susan E; Spelman, Philip J

  2013-12-01

  The current study describes the relative predictive power of descriptive norms (i.e., how much the target student believes referents "drink until they get drunk") and reflective injunctive norms (i.e., target student's perception of referents' approval of the target student drinking until drunk) across various reference groups. The aim of this study was to gain further insight into which types of norms and reference groups are most highly concurrently correlated with risky drinking. It was hypothesized that both reflective injunctive and descriptive norms would be significantly positively correlated with risky drinking outcomes, and that more proximal reference group norms would be more highly predictive than more distal reference group norms. Participants (N = 837) were college students on the U.S. west coast who completed questionnaires in the context of a longitudinal parent study. Cross-sectional, zero-inflated negative binomial regressions were used to test the relative strengths of correlations between descriptive and reflective injunctive norms (i.e., for typical college students, closest friend, person whose opinion they value most, and closest family member) and risky drinking (i.e., peak alcohol quantity, frequency of heavy drinking episodes, and alcohol-related problems). Findings showed that descriptive and reflective injunctive norms were most consistently, strongly and positively correlated with risky drinking when they involved referents who were closer to the target college drinkers (i.e., closest friend and person whose opinion you value the most). Norms for typical college students were less consistent correlates of risky drinking. These findings may contribute to the knowledge base for enhancing normative reeducation and personalized normative feedback interventions to include more personally salient and powerful normative information.

 1. [Correlation of resistance to peer pressure and risky decision-making with adolescent health risk behaviors].

  An, Jing; Sun, Ying; Wang, Xi; Zu, Ping; Mai, Jin-cheng; Liang, Jian-ping; Xu, Zhi-yong; Man, Xue-jun; Mao, Yan; Tao, Fang-biao

  2013-03-01

  To explore possible interrelationships among resistance to peer pressure, risky decision-making and health risk behaviors among young adolescents. Based on the cluster sampling method, the participants who were recruited from 5 junior middle schools in Guangzhou and 3 junior middle schools in Shenyang city on October, 2010, were administered to complete the questionnaire concerned with their experiences with drinking and smoking during the past 30 days preceding the survey, and the hours using computer daily both in weekdays and in weekend. The level of resistance to peer influence and risky decision-making were assessed by Resistance to peer influence scale (RPIS) and Youth decision-making questionnaire (YDMQ). Logistic regression was used to explore possible interrelationships among resistance to peer influence, risky decision-making and health risk behaviors among young adolescents. A total of 1985 questionnaires were valid, including 1001(50.4%) boys and 984 (49.6%) girls. About 27.1% (537/1985) junior middle school students reported having health risk behaviors, boys' (30.7%, 307/1001) was higher than girls' (23.4%, 230/984) with significant gender difference (P peer influence (low and middle level vs high level, had odds ratios of 2.97 (1.96 - 4.50) and 1.51 (1.05 - 2.16)), and also the middle and high level of risky decision-making (middle and high level vs low level, had odds ratios of 1.62 (1.19 - 2.22) and 3.43 (2.39 - 4.90)) were all the risk factors of adolescent health risk behaviors. Adolescents with poor ability of resistance to peer pressure and high risky decision-making were both the risk factors of adolescent health risk behaviors.

 2. Risky substance use and peer pressure in Swiss young men: Test of moderation effects.

  Studer, Joseph; Baggio, Stéphanie; Grazioli, Véronique S; Mohler-Kuo, Meichun; Daeppen, Jean-Bernard; Gmel, Gerhard

  2016-11-01

  Peer pressure (PP) toward misconduct is a well-known risk factor for substance use. However, the way it interacts with social factors and the associations of the aspects of PP other than PP toward misconduct have been understudied. This study examined the associations of three aspects of PP with risky substance use and tested whether the associations of PP toward misconduct were moderated by social factors. A representative sample of 5,680 young Swiss males completed a questionnaire assessing risky alcohol, cigarette, and cannabis use, PP toward misconduct, toward peer involvement, and toward peer conformity, as well as social support (SS) and neighbourhood cohesion. Multinomial logistic regression models were used. PP toward misconduct was positively associated with all substance use outcomes. The PP toward misconduct-risky alcohol use association was stronger in individuals reporting high than in those reporting low levels of PP toward peer involvement, SS, and neighbourhood cohesion. The PP toward misconduct-risky cannabis use association was stronger in individuals reporting high than in those reporting low levels of SS and neighbourhood cohesion. The PP toward misconduct-smoking association was stronger in individuals reporting high than in those reporting low levels of PP toward peer involvement. The risk for substance use associated with PP toward misconduct varies as a function of social factors. Being well connected with others (high level of PP toward peer involvement and SS), and living in a cohesive neighbourhood may amplify the risk for risky substance use associated with PP toward misconduct. Copyright © 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 3. Parents' and peers' contribution to risky driving of male teen drivers.

  Taubman - Ben-Ari, Orit; Kaplan, Sigal; Lotan, Tsippy; Prato, Carlo Giacomo

  2015-05-01

  The current study joins efforts devoted to understanding the associations of parents' personality, attitude, and behavior, and to evaluating the added contribution of peers to the driving behavior of young drivers during their solo driving. The study combines data gathered using in-vehicle data recorders from actual driving of parents and their male teen driver with data collected from self-report questionnaires completed by the young drivers. The sample consists of 121 families, who participated in the study for 12 months, beginning with the licensure of the teen driver. The current examination concentrates on the last 3 months of this first year of driving. The experimental design was based on a random control assignment into three treatment groups (with different forms of feedback) and a control group (with no feedback). Findings indicate that the parents' (especially the fathers') sensation seeking, anxiety, and aggression, as well as their risky driving events rate were positively associated with higher risky driving of the young driver. In addition, parents' involvement in the intervention, either by feedback or by training, led to lower risky driving events rate of young drivers compared to the control group. Finally, higher cohesion and adaptability mitigated parents' model for risky driving, and peers norms' of risky driving were associated with higher risk by the teen drivers. We conclude by claiming that there is an unequivocal need to look at a full and complex set of antecedents in parents' personality, attitudes, and behavior, together with the contribution of peers to the young drivers' reckless driving, and address the practical implications for road safety. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Risky use and misuse of alcohol and cigarettes in psychiatric inpatients: a screening questionnaire study.

  Bizzarri, Jacopo V; Casetti, Valentina; Panzani, Patrizia; Unterhauser, Juliane; Mulas, Stefania; Fanolla, Antonio; Zitelli, Claudia; Briani, Alessandro; Giupponi, Giancarlo; Maremmani, Icro; Conca, Andreas

  2016-10-01

  Mental disorders are associated with an increased prevalence of substance use disorders (SUDs). Despite this comorbidity being firmly established, alcohol and nicotine risky use and misuse are not routinely and systematically assessed in clinical practice. The aim of this study is to examine the prevalence of risky use of alcohol, alcohol use disorder (AUD), smoking, and nicotine use disorder in people with psychiatric diagnoses and their association with age, gender, and occupational functioning. Participants were 210 patients from an inpatient psychiatric ward. Three self-reporting questionnaires were used: the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), the Lübeck Alcoholism Screening Test (LAST), and the Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND). Risky alcohol use or AUD was found in more than one third of patients and was more common in males than in females (p<0.01) and in young people as compared to older adults (p=0.04). Current nicotine consumption concerned over a half participants and was significantly associated with risky alcohol use and AUD (p<0.01). Patients with current SUD had the highest prevalence of both smoking (80%) and alcohol misuse (80%). Low occupational functioning was associated with both alcohol use (p=0.02) and concurrent alcohol and SUDs (p=0.03). Both alcohol and nicotine risky use and misuse are highly prevalent in people with psychiatric disorders and their concurrent abuse is common. The simultaneous use of different screening questionnaires allows the identification not only of people with frank use disorders, but also those with harmful use, facilitating early detection of people at risk. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 5. Risky sexual behaviour among women: Does economic empowerment matter? Case of Gabon, Mozambique, Sierra-Leone and Zambia.

  Odimegwu, Clifford O; De Wet, Nicole; Banda, Pamela C

  2016-12-01

  The link between economic empowerment and high risky sexual behaviour has been debated by different scholars in various settings. However, no consistently clear connection between poverty and lack of education has been found regarding engagement in risky sexual behaviour. Also, not much research has been done to examine the strength of these relationships for adolescents and women. The objectives of this study were to assess the relationship between female economic empowerment and risky sexual behaviour in Africa. Using the latest Demographic and Health Surveys Data (DHS 2011-2014) from Gabon, Mozambique, Sierra Leone and Zambia, univariate, bivariate and multivariate analysis was done on women aged 15 to 49 to examine the patterns of and differences in the association between women's economic empowerment and risky sexual behaviour. The findings both at community and individual level indicate that empowered women (higher education and wealth household) and adolescents aged 15 to 19 are highly significantly associated with engagement in high risky behaviour. The result of this study stresses the need to look further than individual factors in the quest to resolve risky sexual behaviour in Africa. The interrelations between female economic empowerment and engagement in risky sexual behaviour are more complicated and less straightforward than usually presumed.

 6. [Depression, deliberate self-harm and suicidal behaviour in adolescents engaging in risky and pathological internet use].

  Fischer, Gloria; Brunner, Romuald; Parzer, Peter; Klug, Katja; Durkee, Tony; Carli, Vladimi; Wasserman, Danuta; Vonderlin, Eva; Resch, Franz; Kaess, Michael

  2012-01-01

  To investigate associations between risky and pathologic internet use with depression, deliberate self-harm and suicidal behaviour among a representative sample of German adolescents. A total of 1,435 students (48% boys, 52% girls) from the area of Heidelberg/Germany were recruited during the SEYLE study, a European school-based intervention study and completed an assessment of different questionnaires, including the Young Diagnostic Questionnaire for the assessment of risky and pathological internet use, the Beck Depression Inventory, the Deliberate Self Harm Inventory, and the Paykel Suicide Scale. 80.7% of the students reported regular, 14.5% risky, and 4.8% pathological internet use. The risky and the pathological internet users showed significant higher rates of depression, deliberate self-harm and suicidal behaviour compared to students with regular internet use. Remarkably, there were no significant differences of levels of depression and suicidal behaviour between risky and pathological users. These results suggest that not only pathologic internet use but also risky internet use is associated with symptoms of depression, self-harm and suicidal behaviour. Therefore, more attention should be paid to adolescents with risky internet use for the early recognition of depression, self-harm and suicidality in adolescence.

 7. Stress-related psychosocial factors at work, fatigue, and risky driving behavior in bus rapid transport (BRT) drivers.

  Useche, Sergio A; Ortiz, Viviola Gómez; Cendales, Boris E

  2017-07-01

  There is consistent scientific evidence that professional drivers constitute an occupational group that is highly exposed to work related stressors. Furthermore, several recent studies associate work stress and fatigue with unsafe and counterproductive work behaviors. This study examines the association between stress-related work conditions of Bus Rapid Transport (BRT) drivers and risky driving behaviors; and examines whether fatigue is a mechanism that mediates the association between the two. A sample of 524 male Bus Rapid Transit (BRT) operators were drawn from four transport companies in Bogotá, Colombia. The participants answered a survey which included an adapted version of the Driver Behavior Questionnaire (DBQ) for BRT operators, as well as the Effort-Reward Imbalance and Job Content Questionnaires, the Subjective Fatigue subscale of the Checklist Individual Strength (CIS) and the Need for Recovery after Work Scale (NFR). Utilizing Structural Equation Models (SEM) it was found that risky driving behaviors in BRT operators could be predicted through job strain, effort-reward imbalance and social support at work. It was also found that fatigue and need for recovery fully mediate the associations between job strain and risky driving, and between social support and risky driving, but not the association between effort/reward imbalance (ERI) and risky driving. The results of this study suggest that a) stress related working conditions (Job Strain, Social Support and ERI) are relevant predictors of risky driving in BRT operators, and b) that fatigue is the mechanism which links another kind of stress related to working conditions (job strain and low social support) with risky driving. The mechanism by which ERI increases risky driving in BRT operators remains unexplained. This research suggests that in addition to the individual centered stress-reduction occupational programs, fatigue management interventions aimed to changing some working conditions may reduce

 8. Solving the collective-risk social dilemma with risky assets in well-mixed and structured populations

  Chen, Xiaojie; Huang, Ting-Zhu; Perc, Matjaz

  2014-01-01

  In the collective-risk social dilemma, players lose their personal endowments if contributions to the common pool are too small. This fact alone, however, does not always deter selfish individuals from defecting. The temptations to free-ride on the prosocial efforts of others are strong because we are hardwired to maximize our own fitness regardless of the consequences this might have for the public good. Here we show that the addition of risky assets to the personal endowments, both of which are lost if the collective target is not reached, can contribute to solving the collective-risk social dilemma. In infinite well-mixed populations risky assets introduce new stable and unstable mixed steady states, whereby the stable mixed steady state converges to full cooperation as either the risk of collective failure or the amount of risky assets increases. Similarly, in finite well-mixed populations the introduction of risky assets enforces configurations where cooperative behavior thrives. In structured population...

 9. Impaired anterior insular activation during risky decision making in young adults with internet gaming disorder.

  Lee, Deokjong; Lee, Junghan; Yoon, Kang Joon; Kee, Namkoong; Jung, Young-Chul

  2016-05-25

  Internet gaming disorder is defined as excessive and compulsive use of the internet to engage in games that leads to clinically significant psychosocial impairment. We tested the hypothesis that individuals with internet gaming disorder would be less sensitive to high-risk situations and show aberrant brain activation related to risk prediction processing. Young adults with internet gaming disorder underwent functional MRI while performing a risky decision-making task. The healthy control group showed stronger activations within the dorsal attention network and the anterior insular cortex, which were not found in the internet gaming disorder group. Our findings imply that young adults with internet gaming disorder show impaired anterior insular activation during risky decision making, which might make them vulnerable when they need to adapt new behavioral strategies in high-risk situations.

 10. Risky Driving Attitudes in Ghana: Is the Use of Fear-Based Messages Operational?

  NkansahAnakwah

  2015-08-01

  Full Text Available Scare tactics are often used in road safety campaigns even though years of research into fear appeals have yielded inconsistent results. In Ghana, where all efforts are being made to reduce traffic accidents, the use of fear appeals and threat of enforcement has not been spared. In an experimental study, the researchers investigated the effectiveness of this message on risky driving attitude and also explored the effect of an alternative strategy, fear of prosecution. Findings from this study suggest that fear appeals, fear of prosecution and combination of these two strategies do not have an effect on risky driving attitudes. These findings are used to make conclusions about the design of road safety campaigns incorporating such scare tactics.

 11. Framing and conflict: aspiration level contingency, the status quo, and current theories of risky choice.

  Schneider, S L

  1992-09-01

  The effect of positive versus negative frames on risky choice was examined for a variety of scenarios and risks. Preferences in the positive domain were strong and mainly risk averse, with notable exceptions. Preferences in the negative domain, however, were marked by their inconsistency, shown both by an overwhelming lack of significant majority preferences and a surprisingly strong tendency of individual subjects to vacillate in their negatively framed choices across presentations. This finding is accounted for by a proposed aspiration level contingency in which aspiration levels are systematically set to be more difficult to achieve in the face of a perceived loss than a gain. The implications of the results, and the aspiration level contingency, are explored with respect to current theories of risky choice, including Kahneman and Tversky's (1979) prospect theory and Lopes's (1987, 1990) security-potential/aspiration theory.

 12. Adolescent Propensity to Engage in Health Risky Behaviors: The Role of Individual Resilience

  Mir M. Ali

  2010-05-01

  Full Text Available In this paper we create indices of resilience to identify adolescents at risk of smoking, drinking alcohol, and using illegal drugs. Using data from the National Longitudinal Study of Adolescent Health, three manifestations of resilience were identified: overall-resilience, self/family-resilience, and self-resilience. Our analysis reveals that the overall-resilient were less likely to engage in risky behaviors. The self/family resilient were more likely to engage in risky behaviors, but consumed less. The self-resilient had reduced risk for smoking and drinking alcohol but elevated risk for using illegal drugs and being in an addictive stage of smoking and drinking, if participating.

 13. A TWO-STATE MIXED HIDDEN MARKOV MODEL FOR RISKY TEENAGE DRIVING BEHAVIOR

  Jackson, John C.; Albert, Paul S.; Zhang, Zhiwei

  2016-01-01

  This paper proposes a joint model for longitudinal binary and count outcomes. We apply the model to a unique longitudinal study of teen driving where risky driving behavior and the occurrence of crashes or near crashes are measured prospectively over the first 18 months of licensure. Of scientific interest is relating the two processes and predicting crash and near crash outcomes. We propose a two-state mixed hidden Markov model whereby the hidden state characterizes the mean for the joint longitudinal crash/near crash outcomes and elevated g-force events which are a proxy for risky driving. Heterogeneity is introduced in both the conditional model for the count outcomes and the hidden process using a shared random effect. An estimation procedure is presented using the forward–backward algorithm along with adaptive Gaussian quadrature to perform numerical integration. The estimation procedure readily yields hidden state probabilities as well as providing for a broad class of predictors.

 14. Gender differences in the association between conduct disorder and risky sexual behavior.

  Brooks Holliday, Stephanie; Ewing, Brett A; Storholm, Erik D; Parast, Layla; D'Amico, Elizabeth J

  2017-04-01

  Despite suggestions that there are gender differences in the association between conduct disorder (CD) and risky sexual behavior, limited empirical research has examined this question. Youth (N = 616) were recruited from four primary care clinics and completed questions related to risky sexual behavior, alcohol and marijuana use, and CD. Results of stratified multivariate models indicated that the association between CD and having four or more lifetime partners, having two or more partners in the last 3 months, and engaging in condomless sex was stronger among female youth. However, the association between CD and alcohol and other drug use before sex was stronger in male youth. This is an important contribution to our understanding of gender-specific manifestations of conduct disorder, and has the potential to inform screening and brief intervention efforts for this population. Copyright © 2017 The Foundation for Professionals in Services for Adolescents. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Risky sexual behaviors: The role of ethnic identity in HIV risk in migrant workers.

  Shehadeh, Nancy; McCoy, H Virginia

  2014-01-01

  Migrant workers have been shown to be at a heightened level of risk for HIV, and ethnic identity has been posited to have an impact on engagement in risky sexual behaviors. Our longitudinal study examined associations between baseline and short-term changes in ethnic identity and high-risk sexual behaviors. Baseline (n = 431) and 6-month assessment (n = 270) data were obtained from a larger HIV prevention study conducted among African American and Hispanic migrant workers. Repeated-measures multivariate analysis of covariance and multiple linear regressions were used. Ethnic identity explore, a subscale of ethnic identity, was a significant predictor of overall sexual risk [F(8, 422) = 6.953, p < .001] and unprotected vaginal acts [F(8, 422) = 8.444, p < .001] at baseline. However, ethnic identity had no bearing on changes in risky sexual behaviors. Ethnic identity explore was associated with safer sexual behaviors.

 16. On the spreading and localization of risky information in social networks

  Kosmidis, Kosmas; Bunde, Armin

  2007-12-01

  We propose a model for the localization of risky information in social (scale free) networks where we assume that risky information can propagate only between “mutually trusted nodes” (MTN). We propose an algorithm to construct the MTN network and show that there is a critical value m>2 of trusted nodes below which information localizes. This critical value increases drastically if a fraction p of nodes does not transfer information at all. We study the fraction of initial messengers needed to inform a desired fraction of the network as a function of the average number of trusted nodes mbar and discuss possible applications of the model also to marketing and to the spreading of a disease with very short incubation time.

 17. Simulation modeling to derive the value-of-information for risky animal disease-import decisions.

  Disney, W Terry; Peters, Mark A

  2003-11-12

  Simulation modeling can be used in aiding decision-makers in deciding when to invest in additional research and when the risky animal disease-import decision should go forward. Simulation modeling to evaluate value-of-information (VOI) techniques provides a robust, objective and transparent framework for assisting decision-makers in making risky animal and animal product decisions. In this analysis, the hypothetical risk from poultry disease in chicken-meat imports was modeled. Economic criteria were used to quantify alternative confidence-increasing decisions regarding potential import testing and additional research requirements. In our hypothetical example, additional information about poultry disease in the exporting country (either by requiring additional export-flock surveillance that results in no sign of disease, or by conducting additional research into lack of disease transmittal through chicken-meat ingestion) captured >75% of the value-of-information attainable regarding the chicken-meat-import decision.

 18. The influence of social comparison and peer group size on risky decision making

  Dawei Wang

  2016-08-01

  Full Text Available This study explores the influence of different social reference points and different comparison group sizes on risky decision-making. Participants were presented with a scenario describing an exam, and presented with the opportunity of making a risky decision in the context of different information provided about the performance of their peers. We found that behavior was influenced, not only by comparison with peers, but also by the size of the comparison group. Specifically, the larger the reference group, the more polarized the behavior it prompted. In situations describing social loss, participants were led to make riskier decisions after comparing themselves against larger groups, while in situations describing social gain, they become more risk averse. These results indicate that decision making is influenced both by social comparison and the number of people making up the social reference group.

 19. The effect of family climate on risky driving of young novices: the moderating role of attitude and locus of control.

  Carpentier, Aline; Brijs, Kris; Declercq, Katrien; Brijs, Tom; Daniels, Stijn; Wets, Geert

  2014-12-01

  The aim of the study was to examine the relative importance of young novice drivers' family climate on their driving behavior. A sample of young novice drivers (N=171) between the age of 17 and 24, who held their permanent (or temporary) driver's license for no longer than one year, participated. The questionnaire included items related to the participants' family climate, 3 socio-cognitive determinants (i.e., attitude, locus of control and social norm), and risky driving behaviors. We expected both family climate and the socio-cognitive determinants to exert a direct effect on risky driving. Furthermore we hypothesized that the socio-cognitive determinants would moderate the impact of family climate on risky driving. The results showed that the effect of family climate on risky driving only originated from one single factor (i.e., noncommitment). Besides that, the results confirmed the importance of the three socio-cognitive determinants to the degree that attitude, locus of control, and social norm significantly predicted the self-reported risky driving. In line of what we hypothesized, attitude moderated the relationship between noncommitment and risky driving. Lastly, we found an unexpected three-way interaction which indicated that locus of control moderated the relation between noncommitment and risky driving only when young drivers' attitude was risk-supportive. We recommend scholars and practitioners to take into account the interaction between external sources of influence (such as an individual's family climate) and more personally oriented dispositions (such as an individual's attitude, social norm and locus of control) when trying to explain and change young novices' risky driving.

 20. Religious Engagement in a Risky Family Model Predicting Health in Older Black and White Seventh-day Adventists

  Morton, Kelly R; Lee, Jerry W.; Haviland, Mark G.; Fraser, Gary E

  2012-01-01

  In a structural equation model, associations among latent variables – Child Poverty, Risky Family exposure, Religious Engagement, Negative Social Interactions, Negative Emotionality, and Perceived Physical Health – were evaluated in 6,753 Black and White adults aged 35–106 years (M = 60.5, SD = 13.0). All participants were members of the Seventh-day Adventist church surveyed in the Biopsychosocial Religion and Health Study (BRHS). Child Poverty was positively associated with both Risky Family...

 1. Association Between Risky Sexual Behavior and Cervical Cancer Screening Among Women in Kenya: A Population-Based Study.

  Haile, Zelalem T; Kingori, Caroline; Chavan, Bhakti; Francescon, John; Teweldeberhan, Asli K

  2017-08-03

  Women residing in Eastern Africa are disproportionately affected by cervical cancer. Previous studies have identified risky sexual behavior as a major risk factor for cervical cancer. However, population-based studies examining the relationship between sexual behavior and cervical cancer screening are currently lacking. This descriptive cross-sectional study utilized nationally representative secondary data from the 2014 Kenya Demographic and Health Survey (n = 6104) to examine the association between risky sexual behavior and cervical cancer screening among sexually active women. Both descriptive and inferential statistical methods were utilized. Overall, 20.2% of the study sample reported having cervical cancer examination. Approximately 13.1% of the participants reported involvement in risky sexual behavior. Significantly lower proportion of women engaged in risky sexual behavior reported having cervical cancer examination (14.5 vs. 21.0%; p = 0.001). In the multivariable model, we found a significant interaction between risky sexual behavior and marital status on cervical cancer examination. Among women who were married/living together, risky sexual behavior was negatively associated with cervical cancer examination after adjusting for potential confounders (Prevalence Ratio, 95% CI) (0.42; 0.24-0.74; p = 0.002). The prevalence of having visual inspection with VIA or VILI were lower among women who were involved in risky sexual behavior (0.39; 0.18-0.87; p = 0.022). However, we were unable to detect any significant association between risky sexual behavior and having Papanicolaou test. With increasing incidence of cervical cancer in resource-limited settings, it is critical to identify populations at increased risk of infection and provide effective screening and follow-up services.

 2. Maailmas pole enam ühtki riski? / Jonathan Compton ; tõlk. Villu Zirnask

  Compton, Jonathan

  2006-01-01

  Autori sõnul on aktsia- ja võlakirjaturud hinnanud sõjaväelist riigipööret Tais ja Põhja-Korea saamist tuumariigiks triviaalseteks ja globaalseid riske vähendavaks. Riski hind näib praegusel ajal olevat pöördvõrdelises seoses olukorraga riigis. Kindel on, et praegu on ohtlik aeg osta arenevate turgude võlakirju, osta Bulgaaria kinnisvara, riskifondide fonde, indeksifonde ja muid investeeringuid

 3. Subgrouping of risky behaviors among Iranian college students: a latent class analysis

  Safiri, Saeid; Rahimi-Movaghar, Afarin; Yunesian, Masud; Sadeghi-Bazargani, Homayoun; Shamsipour, Mansour; Mansournia, Mohammad Ali; Fotouhi, Akbar

  2016-01-01

  Background Risky behaviors may interrupt development or cause considerable morbidity or mortality. This study’s purpose was to determine subgroups of students based on risky behaviors and assess the prevalence of risky behaviors in each of the subgroups. Participants and methods This anonymous cross-sectional study was carried out in October 2015 and November 2015, with 1,777 students from Tabriz University of Medical Sciences, through multistage random sampling method. The data were analyzed by latent class analysis. Results The prevalence rates of cigarette smoking (more than or equal to ten cigarettes), hookah use (≥1 time/month), and alcohol consumption (≥1 time/month) during the last year were 12.4% (95% confidence interval [CI]: 10.9–14.0), 11.6% (95% CI: 10.0–13.1), and 4.9% (95% CI: 3.8–5.9), respectively. The prevalence rates of illicit opioids (1.8%, 95% CI: 1.2–2.5), cannabis (1.2%, 95% CI: 0.7–1.7), methamphetamine (1.1%, 95% CI: 0.6–1.6), methylphenidate (2.5%, 95% CI: 1.7–3.2), and extramarital sex (5.5%, 95% CI: 4.5–6.6) over the last year were also estimated. Three latent classes were determined: 1) low risk; 2) cigarette and hookah smoker; and 3) high risk. It is worth mentioning that 3.7% of males and 0.4% of females were in the high risk group. Conclusion Subgrouping of college students showed that a considerable percentage of them, especially males, were classified into the high risk and cigarette and hookah smoker groups. Appropriate preventive measures that consider multiple different risky behaviors simultaneously are needed for this part of the population. PMID:27524898

 4. Rank among Peers during Game Competition Affects the Tendency to Make Risky Choices in Adolescent Males

  Foo, Jerome C.; Nagase, Kohei; Naramura-Ohno, Sawako; Yoshiuchi, Kazuhiro; Yamamoto, Yoshiharu; Morita, Kenji

  2017-01-01

  It has been shown that adolescents take more risks when they are with peers than when they are alone, presumably because the presence of peers can be a social reward/punishment that can bias decision making. Competition is inherent in peer interactions, and recent work has demonstrated that winning/losing is an intrinsic social reward/punishment. Taken together, it can be hypothesized that competition amongst peers affects adolescents’ risky behavior. While there is much evidence that status amongst peers can relate to antisocial/aggressive behavior, it remains unclear whether risky behavior is affected. Moreover, the degree to which ‘temporary status,’ such as ranking in a short-term competitive game, affects behavior is uncertain, an important issue because adolescents might be sensitive to situations or factors which potentially destabilize existing hierarchies. In this experiment, these issues were directly explored in the classroom environment using smartphone technology and Wi-Fi setup. Male junior high school students (aged 14–15) performed a roulette game task on smartphones, playing either independently or against five classmates. In the latter case, the students’ current ranks within the group of six were constantly presented on smartphone screens. To dissociate the effects of the students’ reactions to ranks from their actual performances, unknown to the students, the ranks presented were actually predetermined so that about half of the students were continuously presented with high ranks whereas the other half were continuously presented with low ranks. We found that the students presented with low ranks made more risky plays than those not presented with ranks or those presented with high ranks. This result suggests that even temporary status significantly affects adolescents’ risky behavior, and also demonstrates the usefulness of smartphones in examining and manipulating peer interactions in classroom experiments. PMID:28174543

 5. What would my avatar do? Gaming, pathology, and risky decision making

  Kira eBailey

  2013-09-01

  Full Text Available Recent work has revealed a relationship between pathological video game use and increased impulsivity among children and adolescents. A few studies have also demonstrated increased risk-taking outside of the video game environment following game play, but this work has largely focused on one genre of video games (i.e., racing. Motivated by these findings, the aim of the current study was to examine the relationship between pathological and non-pathological video game use, impulsivity, and risky decision making. The current study also investigated the relationship between experience with two of the most popular genres of video games (i.e., first-person shooter and strategy and risky decision making. Consistent with previous work, approximately 7% of the current sample of college-aged adults met criteria for pathological video game use. The number of hours spent gaming per week was associated with increased impulsivity on a self-report measure and on the temporal discounting task. This relationship was sensitive to the genre of video game; specifically, experience with first-person shooter games was positively correlated with impulsivity, while experience with strategy games was negatively correlated with impulsivity. Hours per week and pathological symptoms predicted greater risk-taking in the risk task and the Iowa Gambling task, accompanied by worse overall performance, indicating that even when risky choices did not pay off, individuals who spent more time gaming and endorsed more symptoms of pathological gaming continued to make these choices. Based on these data, we suggest that the presence of pathological symptoms and the genre of video game (e.g., first-person shooter, strategy may be important factors in determining how the amount of game experience relates to impulsivity and risky-decision making.

 6. Self-esteem and resilience: The connection with risky behavior among adolescents

  Veselska, Zuzana; Geckova, Andrea Madarasova; Orosova, Olga; Gajdosova, Beata; van Dijk, Jitse P.; Sijmen A Reijneveld

  2009-01-01

  The aim was to explore the association of self-esteem and resilience with smoking and cannabis use among adolescents, separately for gender. A sample of 3694 adolescents (mean age 14.3 years) from elementary schools in Slovakia filled out the Rosenberg Self-esteem scale, the Resiliency scale and answered questions about cigarette and cannabis use. Logistic regression models showed associations between negative self-esteem and risky behavior, but only among boys. Regarding resilience, structur...

 7. A neural network that links brain function, white-matter structure and risky behavior.

  Kohno, Milky; Morales, Angelica M; Guttman, Zoe; London, Edythe D

  2017-04-01

  The ability to evaluate the balance between risk and reward and to adjust behavior accordingly is fundamental to adaptive decision-making. Although brain-imaging studies consistently have shown involvement of the dorsolateral prefrontal cortex, anterior insula and striatum during risky decision-making, activation in a neural network formed by these regions has not been linked to structural connectivity. Therefore, in this study, white-matter connectivity was measured with diffusion-weighted imaging in 40 healthy research participants who performed the Balloon Analogue Risk Task, a test of risky decision-making, during fMRI. Fractional anisotropy within a network that includes white-matter pathways connecting four regions (the prefrontal cortex, insula and midbrain to the striatum) was positively correlated with the number of risky choices and total amount earned on the task, and with the parametric modulation of activation in regions within the network to the level of risk during choice selection. Furthermore, analysis using a mixed model demonstrated how relationships of the parametric modulation of activation in each of the four aforementioned regions are related to risk probabilities, and how previous trial outcomes and task progression influence the choice to take risk. The present findings provide the first direct evidence that white-matter integrity is linked to function within previously identified components of a network that is activated during risky decision-making, and demonstrate that the integrity of white-matter tracts is critical in consolidating and processing signals between cortical and striatal circuits during the decision-making process.

 8. Quntitative [i.e. Quantitative] analysis of risky decision making in economic environments

  Andraszewicz, Sandra

  2014-01-01

  Risky economic decisions play an important role in everyone's life. This dissertation presents mathematical approaches to the analysis of these decisions. It discusses how statistical measures can describe properties of choice options, and how these properties can be used to describe the decision context. Also, this dissertation includes a practical tutorial on a Bayesian approach to the hierarchical regression analysis in management science. Therefore, the combined dissertation presents math...

 9. Generalizing Merton's approach of pricing risky debt: some closed-form results

  Wang, D. F.

  In this work, I generalize Merton's approach of pricing risky debt to the case where the interest rate risk is modeled by the CIR term structure. Closed-form result for pricing the debt is given for the case where the firm value has non-zero correlation with the interest rate. This extends previous closed-form pricing formular of zero-correlation case to the generic one of non-zero correlation between the firm value and the interest rate.

 10. Sibling Differences in Parent-Child Conflict and Risky Behavior: A 3-Wave Longitudinal Study

  2012-01-01

  To better understand why siblings growing up in the same family are often as different as unrelated individuals, this study explored the role of differential experiences with parents in the development of sibling differences. Cross-lagged models tested directions of effect by examining whether differential parent-child conflict predicted sibling differences in risky behavior over time, or vice versa. Participants were mothers, fathers, and the two eldest adolescent siblings (mean ages at Time...

 11. What would my avatar do? Gaming, pathology, and risky decision making.

  Bailey, Kira; West, Robert; Kuffel, Judson

  2013-01-01

  Recent work has revealed a relationship between pathological video game use and increased impulsivity among children and adolescents. A few studies have also demonstrated increased risk-taking outside of the video game environment following game play, but this work has largely focused on one genre of video games (i.e., racing). Motivated by these findings, the aim of the current study was to examine the relationship between pathological and non-pathological video game use, impulsivity, and risky decision making. The current study also investigated the relationship between experience with two of the most popular genres of video games [i.e., first-person shooter (FPS) and strategy] and risky decision making. Consistent with previous work, ~7% of the current sample of college-aged adults met criteria for pathological video game use. The number of hours spent gaming per week was associated with increased impulsivity on a self-report measure and on the temporal discounting (TD) task. This relationship was sensitive to the genre of video game; specifically, experience with FPS games was positively correlated with impulsivity, while experience with strategy games was negatively correlated with impulsivity. Hours per week and pathological symptoms predicted greater risk-taking in the risk task and the Iowa Gambling task, accompanied by worse overall performance, indicating that even when risky choices did not pay off, individuals who spent more time gaming and endorsed more symptoms of pathological gaming continued to make these choices. Based on these data, we suggest that the presence of pathological symptoms and the genre of video game (e.g., FPS, strategy) may be important factors in determining how the amount of game experience relates to impulsivity and risky-decision making.

 12. Failure to retreat: Blunted sensitivity to negative feedback supports risky behavior in adolescents.

  McCormick, Ethan M; Telzer, Eva H

  2017-02-15

  Decision-making processes rarely occur in isolation. Rather, representations are updated constantly based on feedback to past decisions and actions. However, previous research has focused on the reaction to feedback receipt itself, instead of examining how feedback information is integrated into future decisions. In the current study, we examined differential neural sensitivity during risk decisions following positive versus negative feedback in a risk-taking context, and how this differential sensitivity is linked to adolescent risk behavior. Fifty-eight adolescents (ages 13-17 years) completed the Balloon Analogue Risk Task (BART) during an fMRI session and reported on their levels of risk-taking behavior. Results show that reduced medial PFC (mPFC) response following negative versus positive feedback is associated with fewer reductions in task-based risky decisions following negative feedback, as well as increased self-reported risk-taking behavior. These results suggest that reduced neural integration of negative feedback into during future decisions supports risky behavior, perhaps by discounting negative relative to positive feedback information when making subsequent risky decisions.

 13. Alcohol Consumption and Risky Sexual Behavior Among Persons Attending Alcohol Consumption Venues in Gaborone, Botswana.

  Lama, Tsering Pema; Kumoji, E 'Kuor; Ketlogetswe, Ditsotlhe; Anderson, Marina; Brahmbhatt, Heena

  2016-02-01

  Alcohol use is a known key risk factor associated with risky sexual behavior that contributes to HIV transmission. This cross-sectional study used time location sampling to investigate alcohol use and risky sexual behaviors that occurred after ingesting alcohol among 609 patrons of alcohol venues in Gaborone, Botswana. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) scores were categorized as low (1-7), medium (8-15), and high (16+) for analysis. Logistic regression models stratified by gender assessed the association between alcohol use and condom use at last sex after drinking alcohol. Among females, the odds of condom use during last sex after drinking alcohol were significantly lower for high compared to low AUDIT scores (AOR = 0.17, 95% CI 0.06-0.54). Among males, factors significantly associated with condom use at last sex after alcohol use were low levels of education (primary level compared to university and above AOR = 0.13; 95% CI 0.03-0.55) and beliefs that alcohol use did not increase risky sexual behaviors (AOR = 0.26; 95% CI 0.11-0.62). HIV prevention interventions should target females and emphasize sexual risks associated with alcohol use.

 14. The effects of emotional states and traits on risky decision-making.

  Bernard, Michael Lewis; Smith, Bruce W., 1959- (,University of New Mexico, Albuquerque, NM-)

  2006-12-01

  Understanding the role of emotional states is critical for predicting the kind of decisions people will make in risky situations. Currently, there is little understanding as to how emotion influences decision-making in situations such as terrorist attacks, natural disasters, pandemics, and combat. To help address this, we used behavioral and neuroimaging methods to examine how emotion states and traits influence decisions. Specifically, this study used a wheel of fortune behavioral task and functional magnetic resonance imaging (fMRI) to examine the effects of emotional states and traits on decision-making pertaining to the degree of risk people are willing to make in specific situations. The behavioral results are reported here. The neural data requires additional time to analyze and will be reported at a future date. Biases caused by emotion states and traits were found regarding the likelihood of making risky decisions. The behavioral results will help provide a solid empirical foundation for modeling the effects of emotion on decision in risky situations.

 15. Neural substrates of risky decision making in individuals with Internet addiction.

  Seok, Ji-Woo; Lee, Kyung Hwa; Sohn, Sunju; Sohn, Jin-Hun

  2015-10-01

  With the wide and rapid expansion of computers and smartphones, Internet use has become an essential part of life and an important tool that serves various purposes. Despite the advantages of Internet use, psychological and behavioral problems, including Internet addiction, have been reported. In response to growing concern, researchers have focused on the characteristics of Internet addicts. However, relatively little is known about the behavioral and neural mechanisms that underlie Internet addiction, especially with respect to risky decision making, which is an important domain frequently reported in other types of addictions. To examine the neural characteristics of decision making in Internet addicts, Internet addicts and healthy controls were scanned while they performed a financial decision-making task. Relative to healthy controls, Internet addicts showed (1) more frequent risky decision making; (2) greater activation in the dorsal anterior cingulate cortex and the left caudate nucleus, which are brain regions involved in conflict monitoring and reward, respectively; and (3) less activation in the ventrolateral prefrontal cortex, an area associated with cognitive control/regulation. These findings suggest that risky decision making may be an important behavioral characteristic of Internet addiction and that altered brain function in regions associated with conflict monitoring, reward and cognitive control/regulation might be critical biological risk factors for Internet addiction. © The Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists 2015.

 16. The dark and bright sides of self-efficacy in predicting learning, innovative and risky performances.

  Salanova, Marisa; Lorente, Laura; Martínez, Isabel M

  2012-11-01

  The objective of this study is to analyze the different role that efficacy beliefs play in the prediction of learning, innovative and risky performances. We hypothesize that high levels of efficacy beliefs in learning and innovative performances have positive consequences (i.e., better academic and innovative performance, respectively), whereas in risky performances they have negative consequences (i.e., less safety performance). To achieve this objective, three studies were conducted, 1) a two-wave longitudinal field study among 527 undergraduate students (learning setting), 2) a three-wave longitudinal lab study among 165 participants performing innovative group tasks (innovative setting), and 3) a field study among 228 construction workers (risky setting). As expected, high levels of efficacy beliefs have positive or negative consequences on performance depending on the specific settings. Unexpectedly, however, we found no time x self-efficacy interaction effect over time in learning and innovative settings. Theoretical and practical implications within the social cognitive theory of A. Bandura framework are discussed.

 17. Iowa Gambling Task Performance and Executive Function Predict Low-income Urban Preadolescents’ Risky Behaviors

  Ursache, Alexandra; Raver, C. Cybele

  2015-01-01

  This study examines preadolescents’ reports of risk-taking as predicted by two different, but related inhibitory control systems involving sensitivity to reward and loss on the one hand, and higher order processing in the context of cognitive conflict, known as executive functioning (EF), on the other. Importantly, this study examines these processes with a sample of inner-city, low-income preadolescents and as such examines the ways in which these processes may be related to risky behaviors as a function of children's levels of both concurrent and chronic exposure to household poverty. As part of a larger longitudinal study, 382 children (ages 9 -11) provided a self-report of risky behaviors and participated in the Iowa Gambling task, assessing bias for infrequent loss (preference for infrequent, high magnitude versus frequent, low magnitude loss) and the Hearts and Flowers task assessing executive functioning. Results demonstrated that a higher bias for infrequent loss was associated with higher risky behaviors for children who demonstrated lower EF. Furthermore, bias for infrequent loss was most strongly associated with higher risk-taking for children facing highest levels of poverty. Implications for early identification and prevention of risk-taking in inner-city preadolescents are discussed. PMID:26412918

 18. Iowa Gambling Task Performance and Executive Function Predict Low-income Urban Preadolescents' Risky Behaviors.

  Ursache, Alexandra; Raver, C Cybele

  2015-06-01

  This study examines preadolescents' reports of risk-taking as predicted by two different, but related inhibitory control systems involving sensitivity to reward and loss on the one hand, and higher order processing in the context of cognitive conflict, known as executive functioning (EF), on the other. Importantly, this study examines these processes with a sample of inner-city, low-income preadolescents and as such examines the ways in which these processes may be related to risky behaviors as a function of children's levels of both concurrent and chronic exposure to household poverty. As part of a larger longitudinal study, 382 children (ages 9 -11) provided a self-report of risky behaviors and participated in the Iowa Gambling task, assessing bias for infrequent loss (preference for infrequent, high magnitude versus frequent, low magnitude loss) and the Hearts and Flowers task assessing executive functioning. Results demonstrated that a higher bias for infrequent loss was associated with higher risky behaviors for children who demonstrated lower EF. Furthermore, bias for infrequent loss was most strongly associated with higher risk-taking for children facing highest levels of poverty. Implications for early identification and prevention of risk-taking in inner-city preadolescents are discussed.

 19. The observed effects of teenage passengers on the risky driving behavior of teenage drivers.

  Simons-Morton, Bruce; Lerner, Neil; Singer, Jeremiah

  2005-11-01

  The association between teenage passengers and crash risks among young drivers may be due to risky driving behavior. We investigated the effect on two measures of risky driving in the presence of young male and female passengers. Vehicles exiting from parking lots at 10 high schools were observed and the occupants were identified by gender and age (teen or adult). At a nearby site, the speed and headway of passing traffic were recorded using video and LIDAR technology. Teenage drivers drove faster than the general traffic and allowed shorter headways, particularly in the presence of a male teenage passenger. Both male and female teenage drivers allowed shorter headways (relative to no passenger or a female passenger) in the presence of a male teenage passenger, while the presence of a female teenage passenger resulted in longer headways for male teenage drivers. Overall, the observed rate of high risk driving (defined as speed > or =15 mph or more above the posted speed limit and/or headway of teenage passengers was associated with risky driving behavior among teenage drivers.

 20. A Meta-Analysis of Risky Sexual Behaviour among Male Youth in Developing Countries

  Yifru Berhan

  2015-01-01

  Full Text Available The purpose of this meta-analysis was to assess the association between risky sexual behaviour and level of education and economic status in male youth. Previous tests of the association of risky sexual behaviour with levels of education and economic status have yielded inconsistent results. Using data from 26 countries, from both within and outside Africa, we performed a meta-analysis with a specific focus on male youths’ risky sexual behaviour. We applied a random effects analytic model and calculated a pooled odds ratio. Out of 19,148 males aged 15–24 years who reported having sexual intercourse in the 12 months preceding the survey, 75% engaged in higher-risk sex. The proportion of higher-risk sex among male youth aged 15–19 years was nearly 90% in 21 of the 26 countries. The pooled odds ratio showed a statistically significant association of higher-risk sex with male youth younger than 20 years, living in urban centers, well educated, and of a high economic status. The overall proportion of condom use during youths’ most recent higher-risk sexual encounter was 40% and 51% among 15–19-year-olds and 20–24-year-olds, respectively. Our findings suggest that male youth’s socioeconomic status is directly related to the likelihood that they practice higher-risk sex. The relationship between income and sexual behaviour should be explored further.

 1. The use of messages in altering risky gambling behavior in experienced gamblers.

  Jardin, Bianca F; Wulfert, Edelgard

  2012-03-01

  The present study was an experimental analogue that examined the relationship between gambling-related irrational beliefs and risky gambling behavior. Eighty high-frequency gamblers were randomly assigned to four conditions and played a chance-based computer game in a laboratory setting. Depending on the condition, during the game a pop-up screen repeatedly displayed either accurate or inaccurate messages concerning the game, neutral messages, or no messages. Consistent with a cognitive-behavioral model of gambling, accurate messages that correctly described the random contingencies governing the game decreased risky gambling behavior. Contrary to predictions, inaccurate messages designed to mimic gamblers' irrational beliefs about their abilities to influence chance events did not lead to more risky gambling behavior than exposure to neutral or no messages. Participants in the latter three conditions did not differ significantly from one another and all showed riskier gambling behavior than participants in the accurate message condition. The results suggest that harm minimization strategies that help individuals maintain a rational perspective while gambling may protect them from unreasonable risk-taking. PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved.

 2. Alcohol and drug abuse and risky sexual behaviours in young adult women.

  Castelo-Branco, Camil; Parera, Nuria; Mendoza, Nicolás; Pérez-Campos, Ezequiel; Lete, Iñaki

  2014-08-01

  To assess alcohol abuse as a predictor of risky sexual behavior among adolescents and young adult women, a high-risk population for unintended pregnancies. Totally 3163 adolescent and young adult women, 18-29 years, were assessed on sociodemographics, alcohol and drug use and risky sexual behaviors. Participants answered a structured questionnaire on their leisure habits, drug and alcohol consumption, contraception and sexual behaviors. Most of the young adult women perceive that sexuality is an important part of their life but not a main concern (77.6%) and that alcohol removes the barriers to have sex (62.3%). Additionally, 77.0% claimed that contraception had "a lot" (53.4%) and "quite" (23.6%) influence on the quality of their sexuality. However, up to a 38.4% of the interviewed women had had sex without using any contraception and 29.6% of them acknowledged that had taken alcohol and of these, 40.7% said that alcohol was responsible for not using contraception. Alcohol abuse predicted an increase in risky sexual behaviours (4.45 CI: 2.01-9.75, p sexual risk behavior.

 3. Aging and risky decision-making: New ERP evidence from the Iowa Gambling Task.

  Di Rosa, Elisa; Mapelli, Daniela; Arcara, Giorgio; Amodio, Piero; Tamburin, Stefano; Schiff, Sami

  2017-02-15

  Several pieces of evidence have highlighted the presence of an age-related decline in risky decision-making (DM), but the reason of this decline is still unclear. The aim of the present study was to investigate the neural correlates of feedback processing in risky DM. Twenty-one younger (age 50 years) adults were tested with the Iowa Gambling Task (IGT) during Event Related Potentials (ERP) recording. The analysis was focused on the feedback-related negativity (FRN) and P3, two ERP components that represent different stages of feedback processing. Behavioral results revealed that older adults, despite showing a significant learning trend, completed the IGT with a gain of a smaller amount of money compared to the younger ones. ERP results revealed that while the FRN response was comparable in the two groups, the P3 amplitude was significantly reduced after negative feedback in older adults, compared with the younger ones. Furthermore, the difference in the P3 amplitude evoked by positive and negative feedback was significantly correlated with age. Hence, the present findings suggest that older adults seem to be less willing to shift attention from positive to negative information, and that this relevant change in the later stages of feedback processing could be the cause of a poor performance in risky DM contexts.

 4. Cultural, contextual, and intrapersonal predictors of risky sexual attitudes among urban African American girls in early adolescence.

  Belgrave, F Z; Van Oss Marin, B; Chambers, D B

  2000-08-01

  The role of cultural factors in explaining sexual attitudes among African American urban girls, aged 10-13 years, was investigated in this study. The authors predicted that girls with higher school interest, family cohesion, religiosity, and behavioral self-esteem would endorse less risky sexual attitudes. Also, older girls were expected to have more risky sexual attitudes than younger girls, and girls from 1- rather than 2-parent households were expected to have more risky sexual attitudes. The authors hypothesized that ethnic identity and gender role orientations would contribute to explaining variability in sexual attitudes after controlling for contextual and intrapersonal variables. A questionnaire containing measures of the study constructs was administered to 214 girls who were participants in a substance abuse prevention program. Pretest data were used in analyses. A final regression model accounted for 23% of the variance in sexual attitudes. Age and behavioral self-esteem were significant predictors, with younger teens and teens with higher behavioral self-esteem having less risky sexual attitudes. Cultural variables contributed to explaining variation in sexual attitudes after other variables were controlled for. Higher levels of ethnic identity were associated with less risky sexual attitudes. A masculine gender role orientation was associated with more risky sexual attitudes.

 5. Racial residential segregation and risky sexual behavior among non-Hispanic blacks, 2006-2010.

  Lutfi, Khaleeq; Trepka, Mary Jo; Fennie, Kristopher P; Ibanez, Gladys; Gladwin, Hugh

  2015-09-01

  Sexually transmitted infections (STIs) including human immunodeficiency virus (HIV) have disproportionately affected the non-Hispanic black population in the United States. A person's community can affect his or her STI risk by the community's underlying prevalence of STIs, sexual networks, and social influences on individual behaviors. Racial residential segregation-the separation of racial groups in a residential context across physical environments-is a community factor that has been associated with negative health outcomes. The objective of this study was to examine if non-Hispanic blacks living in highly segregated areas were more likely to have risky sexual behavior. Demographic and sexual risk behavior data from non-Hispanic blacks aged 15-44 years participating in the National Survey of Family Growth were linked to Core-Based Statistical Area segregation data from the U.S. Census Bureau. Five dimensions measured racial residential segregation, each covering a different concept of spatial variation. Multilevel logistic regressions were performed to test the effect of each dimension on sexual risk behavior controlling for demographics and community poverty. Of the 3643 participants, 588 (14.5%) reported risky sexual behavior as defined as two or more partners in the last 12 months and no consistent condom use. Multilevel analysis results show that racial residential segregation was associated with risky sexual behavior with the association being stronger for the centralization [aOR (95% CI)][2.07 (2.05-2.08)] and concentration [2.05 (2.03-2.07)] dimensions. This suggests risky sexual behavior is more strongly associated with neighborhoods with high concentrations of non-Hispanic blacks and an accumulation of non-Hispanic blacks in an urban core. Findings suggest racial residential segregation is associated with risky sexual behavior in non-Hispanic blacks 15-44 years of age with magnitudes varying by dimension. Incorporating additional contextual factors may

 6. Explicating the role of emotion dysregulation in risky behaviors: A review and synthesis of the literature with directions for future research and clinical practice

  Weiss, Nicole H.; Sullivan, Tami P.; Tull, Matthew T.

  2015-01-01

  Extant literature provides support for emotion dysregulation as a transdiagnostic construct with relevance to the pathogenesis and treatment of numerous psychiatric difficulties and maladaptive behaviors, including risky, self-destructive, and health-compromising behaviors (e.g., substance use, risky sexual behavior). The aim of the present review is to synthesize theory and empirical research on the relationship between emotion dysregulation and risky behaviors. In addition, we highlight cutting-edge approaches for investigating the emotion dysregulation-risky behavior, including examination of the role of positive emotional experiences and inclusion of context-dependent and physiological assessments. Finally, we note the relevance of the emotion dysregulation-risky behavior relation to intervention efforts aimed at reducing risky behaviors. PMID:25705711

 7. Adolescents' risky decision-making activates neural networks related to social cognition and cognitive control processes.

  Rodrigo, María José; Padrón, Iván; de Vega, Manuel; Ferstl, Evelyn C

  2014-01-01

  This study examines by means of functional magnetic resonance imaging the neural mechanisms underlying adolescents' risk decision-making in social contexts. We hypothesize that the social context could engage brain regions associated with social cognition processes and developmental changes are also expected. Sixty participants (adolescents: 17-18, and young adults: 21-22 years old) read narratives describing typical situations of decision-making in the presence of peers. They were asked to make choices in risky situations (e.g., taking or refusing a drug) or ambiguous situations (e.g., eating a hamburger or a hotdog). Risky as compared to ambiguous scenarios activated bilateral temporoparietal junction (TPJ), bilateral middle temporal gyrus (MTG), right medial prefrontal cortex, and the precuneus bilaterally; i.e., brain regions related to social cognition processes, such as self-reflection and theory of mind (ToM). In addition, brain structures related to cognitive control were active [right anterior cingulate cortex (ACC), bilateral dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), bilateral orbitofrontal cortex], whereas no significant clusters were obtained in the reward system (ventral striatum). Choosing the dangerous option involved a further activation of control areas (ACC) and emotional and social cognition areas (temporal pole). Adolescents employed more neural resources than young adults in the right DLPFC and the right TPJ in risk situations. When choosing the dangerous option, young adults showed a further engagement in ToM related regions (bilateral MTG) and in motor control regions related to the planning of actions (pre-supplementary motor area). Finally, the right insula and the right superior temporal gyrus were more activated in women than in men, suggesting more emotional involvement and more intensive modeling of the others' perspective in the risky conditions. These findings call for more comprehensive developmental accounts of decision-making in

 8. Adolescents’ risky decision-making activates neural networks related to social cognition and cognitive control processes

  María José eRodrigo

  2014-02-01

  Full Text Available This study examines by means of fMRI the neural mechanisms underlying adolescents’ risk decision-making in social contexts. We hypothesize that the social context could engage brain regions associated with social cognition processes and developmental changes are also expected. Sixty participants (adolescents: 17-18, and young adults: 21-22 years old read narratives describing typical situations of decision-making in the presence of peers. They were asked to make choices in risky situations (e.g., taking or refusing a drug or ambiguous situations (e.g., eating a hamburger or a hotdog. Risky as compared to ambiguous scenarios activated bilateral temporoparietal junction (TPJ, bilateral middle temporal gyrus (MTG, right medial prefrontal cortex (mPFC, and the precuneus bilaterally; i.e., brain regions related to social cognition processes, such as self-reflection and theory of mind. In addition, brain structures related to cognitive control were active (right ACC, bilateral DLPFC, bilateral OFC, whereas no significant clusters were obtained in the reward system (VS. Choosing the dangerous option involved a further activation of control areas (ACC and emotional and social cognition areas (temporal pole. Adolescents employed more neural resources than young adults in the right DLPFC and the right TPJ in risk situations. When choosing the dangerous option, young adults showed a further engagement in theory of mind related regions (bilateral middle temporal gyrus and in motor control regions related to the planning of actions (pre-supplementary motor area. Finally, the right insula and the right superior temporal gyrus were more activated in women than in men, suggesting more emotional involvement and more intensive modeling of the others’ perspective in the risky conditions. These findings call for more comprehensive developmental accounts of decision-making in social contexts that incorporate the role of emotional and social cognition processes.

 9. Modeling predictors of risky drug use behavior among male street laborers in urban Vietnam.

  Nguyen, Van Huy; Dunne, Michael P; Debattista, Joseph

  2013-05-07

  The application of theoretical frameworks for modeling predictors of drug risk among male street laborers remains limited. The objective of this study was to test a modified version of the IMB (Information-Motivation-Behavioral Skills Model), which includes psychosocial stress, and compare this modified version with the original IMB model in terms of goodness-of-fit to predict risky drug use behavior among this population. In a cross-sectional study, social mapping technique was conducted to recruit 450 male street laborers from 135 street venues across 13 districts of Hanoi city, Vietnam, for face-to-face interviews. Structural equation modeling (SEM) was used to analyze data from interviews. Overall measures of fit via SEM indicated that the original IMB model provided a better fit to the data than the modified version. Although the former model was able to predict a lesser variance than the latter (55% vs. 62%), it was of better fit. The findings suggest that men who are better informed and motivated for HIV prevention are more likely to report higher behavioral skills, which, in turn, are less likely to be engaged in risky drug use behavior. This was the first application of the modified IMB model for drug use in men who were unskilled, unregistered laborers in urban settings. An AIDS prevention program for these men should not only distribute information and enhance motivations for HIV prevention, but consider interventions that could improve self-efficacy for preventing HIV infection. Future public health research and action may also consider broader factors such as structural social capital and social policy to alter the conditions that drive risky drug use among these men.

 10. Sociocultural Determinants of Risky Sexual Behaviors among Adult Latinas: A Longitudinal Study of a Community-Based Sample

  Rojas, Patria; Huang, Hui; Li, Tan; Ravelo, Gira J.; Sanchez, Mariana; Dawson, Christyl; Brook, Judith; Kanamori, Mariano; De La Rosa, Mario

  2016-01-01

  Few studies have examined the sociocultural determinants of risky sexual behavior trajectories among adult Latinas. To longitudinally examine the link between sociocultural determinants of risky sexual behaviors, we followed a sample of adult Latina mother-daughter dyads (n = 267) across a 10-year span through four waves of data collection. The present study investigates how risky sexual behavior (operationalized as sex under the influence of alcohol or other drugs, sex without a condom, or multiple sex partners) is affected by: (a) socioeconomic conditions; (b) mental health; (c) medical health; (d) acculturation to U.S. culture; (e) interpersonal support; (f) relationship stress; (g) mother-daughter attachment; (h) intimate partner violence; (i) religious involvement; and (j) criminal justice involvement. Results indicate the following factors are negatively associated with risky sexual behavior: drug and alcohol use, treating a physical problem with prescription drugs, religious involvement, and mother–daughter attachment. The following factors are positively associated with risky sexual behavior: higher number of mental health symptoms, being U.S.-born, and criminal justice involvement. We discuss implications for the future development of culturally relevant interventions based on the study findings. PMID:27886095

 11. [Drug use and involvement in risky driving styles in a sample of university students. The uniHcos project].

  Jiménez-Mejías, Eladio; Medina-García, Miguel Ángel; Martínez-Ruiz, Virginia; Pulido-Manzanero, José; Fernández-Villa, Tania

  2015-09-01

  Drug and alcohol use are known to increase the risk of traffic accidents, especially among youth. However, the association between habitual drug use and the adoption of risky driving behavior is not well known. The aim of this study was to identify and quantify the association between habitual drug use and involvement in risky driving practices overall and by gender among university students. A cross sectional study was conducted. The study population was composed of 559 car drivers younger than 31 years who completed an online questionnaire during the 2011-2012 academic year. Among other factors, the questionnaire assessed the following items: habitual drug consumption (20 or more days) during the last year and involvement in other risky driving practices during the last month. A total of 27.7% of students reported they had used drugs regularly during the last year. Drug use was associated with a higher frequency of involvement in risky driving practices. In men, the factors most strongly associated with drug consumption were speeding, driving under influence of alcohol, and feeling drowsy while driving. In women, drug consumption was mainly associated with smoking while driving, drunk driving, and driving without rest. The results of our study support the hypothesis that habitual drug use is associated with an increased frequency of risky driving behavior. Copyright © 2014 SESPAS. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 12. Interactions between risky decisions, impulsiveness and smoking in young tattooed women

  Kertzman, Semion; Kagan, Alex; Vainder, Michael; Lapidus, Rina; Weizman, Abraham

  2013-01-01

  Background According to previous studies, one of the common problems of everyday life of persons with tattoos is risky behavior. However, direct examination of the decision making process, as well as factors which determine women’s risk-taking decisions to get tattoos, have not been conducted. This study investigates whether risk taking decision-making is associated with the self-assessment impulsiveness in tattooed women. Methods Young women (aged 18–35 years) with (N = 60) and without (N = ...

 13. A Go/No-go approach to uncovering implicit attitudes towards safe and risky driving

  Martinussen, Laila Marianne; Sømhovd, Mikael J.; Møller, Mette;

  2015-01-01

  Self-report measures of driving-related attitudes and beliefs miss potentially important precursors of driving behaviour, namely, automatic and implicit thought processes. The present study used an adapted Go/No-go Association Task to measure implicit thought without relying on the participants...... attitudes towards driving behaviour can be measured reliably with the Go/No-go Association Task. Also, the results suggest that implicit attitudes towards safe driving and risky driving, respectively, may be separable constructs, and might thus stem from different cognitive processes. Finally, implicit...

 14. Risky Business

  Yarbrough, Katherine

  2015-01-01

  During my internship I worked on two major projects, recommending improvements for the Center's Risk Management Workshop and helping with the strategic planning efforts for Safety and Mission Assurance (S&MA). The risk management improvements is the key project I worked on this semester through my internship, while the strategic planning is the secondary assignment. S&MA Business Office covers both aspects in its delegation, getting both spans some of the work done in the office. A risk is a future event with a negative consequence that has some probability of occurring. Safety and Mission Assurance identifies, analyzes, plans, and tracks risk. The directorate offers the Center a Risk Management Workshop, and part of the ongoing efforts of S&MA is to make continuous improvements to the RM Workshop. By using the Project Management Institute's (PMI) Standard for Risk Management, I performed a gap analysis to make improvements for our materials. I benchmarked the PMI's Risk Management Standard, compared our Risk Management Workshop materials to PMI's standard, and identified any gaps in our material. My major findings were presented to the Business Office of S&MA for a decision on whether or not to incorporate the improvements. These suggestions were made by attending JSC working group meetings, Health, Safety and Environment (HSE) panel reviews and various risk review meetings. The improvements provide better understanding of risk management processes and enhanced risk tracking knowledge and skills. Risk management is an integral part of any engineering discipline, getting exposed to this section of engineering will greatly help shape my career in the future. Johnson Space Center is a world leader in risk management processes; learning risk management here gives me a huge advantage over my peers, as well as understanding decision making in the context of risk management will help me to be a well-rounded engineer. Strategic planning is an area I had not previously studied. Helping with the strategic planning efforts in S&MA has taught me how organizations think and function as a whole. S&MA is adopting a balanced scorecard approach to strategic planning. As part of this planning method strategic themes, objectives, and initiatives are formed. I attended strategic theme team workshops that formed the strategy map for the directorate and gave shape to the plan. Also during these workshops the objectives were discussed and built. Learning the process for strategic planning has helped me better understand how organizations and businesses function, which also helps me to be a more effective employee. Other assignments I had during my internship included completing the Safety and Mission Assurance Technical Excellent Program (STEP) Level 1, as well as doing a two week rotation through the Space Exploration division in S&MA, specifically working with a thermal protection systems (TPS) engineer. While working there, I learned about the Orion capsule and the SpaceX Dragon cargo capsule. I attended meetings to prepare the engineers for the upcoming Critical Design Reviews for both capsules and reviewed test data. Learning risk management, strategic planning, and working in the Space Exploration division has taught me about many aspects of S&MA. My internship at NASA has given me new experiences and taught me numerous subjects that I would have otherwise not learned. This opportunity has expanded my educational horizons and is helping me to become a more useful engineer and employee.

 15. Risky business.

  Baram, M

  1996-10-01

  In prior studies by high-level commissions, emphasis was given to improving the scientific basis and institutional procedures for risk assessment and risk regulation within existing statutory frameworks. Recommendations have led to slow but steady progress. This study is considerably different. It emphasizes a public health approach for efficient use of resources in a new flexible framework for risk management, reductionist approaches to risk assessment and characterization, increased public involvement, and various methods for managing such public involvement. It provides a mix of aspirations and concepts, procedures, and "shop floor rules" for putting the new system of risk management into practice. Concerns remain, however, that bright lines and other rules are at odds with the report's professed aspirations for meaningful public involvement; that ad hoc institutional arrangements for putting each risk in a situational context may not be an efficient use of public and private resources; that techniques for managing stakeholder involvement will be seen as manipulative and may even increase public mistrust and anxieties about risk; and that reductionism by the regulatory clients of risk assessment could diminish progress in the environmental health sciences. Says Lucier, "The goal of risk assessment should be to prevent environmentally or occupationally mediated diseases or injury. This point is not made sufficiently clear in the commission's report. Nevertheless, the report does an admirable job of attempting to merge science, common sense, public perception, public health, economics, and stakeholder interests into a regulatory policy strategy." He continues, "The merging of these diverse inputs will never be easy and should never be overly prescriptive. The complete integration of all relevant information into the risk assessment and risk management process will require greater reliance on expert judgment to make decisions that are timely, that are based on appropriate peer review, that are consistent with public health priorities, that do not create unnecessary regulatory burdens, and that are understandable by the public." The commission's report provides an alternative vision of risk management that incorporates popular political and social trends. Thorough evaluation of the report's recommendations will, at the very least, focus scrutiny on current risk assessment and risk management practices and perhaps produce better solutions.

 16. Risky Business.

  Smith, Sean

  2001-01-01

  Illustrates how schools and universities can control their insurance costs in an unfavorable economic climate. Cost control strategies discussed include risk retention, loss control, procedural documentation, and pooled resources. (GR)

 17. Delay Discounting Mediates Parent-Adolescent Relationship Quality and Risky Sexual Behavior for Low Self-Control Adolescents

  Kahn, Rachel E.; Holmes, Christopher; Farley, Julee P.; Kim-Spoon, Jungmeen

  2015-01-01

  Parent-adolescent relationship quality and delay discounting may play important roles in adolescents’ sexual decision making processes, and levels of self-control during adolescence could act as a buffer within these factors. This longitudinal study included 219 adolescent (55% male; mean age = 12.66 years at Wave 1; mean age = 15.10 years at Wave 2) and primary caregiver dyads. Structural equation modeling was utilized to determine whether delay discounting mediated the association between parent-adolescent relationship quality and adolescents’ risky sexual behavior and how this mediated association may differ between those with high versus low self-control. The results revealed parent-adolescent relationship quality plays a role in the development of risky sexual behavior indirectly through levels of delay discounting, but only for adolescents with low self-control. These findings could inform sex education policies and health prevention programs that address adolescent risky sexual behavior. PMID:26202153

 18. Maternal and Paternal Psychological Control as Moderators of the Link between Peer Attitudes and Adolescents’ Risky Sexual Behavior

  Oudekerk, Barbara A.; Allen, Joseph P.; Hafen, Christopher A.; Hessel, Elenda T.; Szwedo, David E.; Spilker, Ann

  2013-01-01

  Maternal and paternal psychological control, peer attitudes, and the interaction of psychological control and peer attitudes at age 13 were examined as predictors of risky sexual behavior before age 16 in a community sample of 181 youth followed from age 13 to 16. Maternal psychological control moderated the link between peer attitudes and sexual behavior. Peer acceptance of early sex predicted greater risky sexual behaviors, but only for teens whose mothers engaged in high levels of psychological control. Paternal psychological control demonstrated the same moderating effect for girls; for boys, however, high levels of paternal control predicted risky sex regardless of peer attitudes. Results are consistent with the theory that peer influences do not replace parental influences with regard to adolescent sexual behavior; rather, parental practices continue to serve an important role either directly forecasting sexual behavior or moderating the link between peer attitudes and sexual behavior. PMID:25328265

 19. People with gambling disorder and risky alcohol habits benefit more from motivational interviewing than from cognitive behavioral group therapy

  Henrik Josephson

  2016-03-01

  Full Text Available Background. Effective psychological treatment, including cognitive behavioral therapy and motivational interviewing (MI, is available for people with problematic gambling behaviors. To advance the development of treatment for gambling disorder, it is critical to further investigate how comorbidity impacts different types of treatments. The purpose of this study was to investigate whether screening for risky alcohol habits can provide guidance on whether people with gambling disorder should be recommended cognitive behavioral group therapy (CBGT or MI. Methods. The present study is a secondary analysis of a previous randomized controlled trial that compared the effects of CBGT, MI and a waitlist control group in the treatment of disordered gambling. Assessment and treatment was conducted at an outpatient dependency clinic in Stockholm, Sweden, where 53 trial participants with gambling disorder began treatment. A modified version of the National Opinion Research Centre DSM-IV Screen for gambling problems was used to assess gambling disorder. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT was used to screen for risky alcohol habits. Results. The interaction between treatment and alcohol habits was significant and suggests that patients with gambling disorder and risky alcohol habits were better helped by MI, while those without risky alcohol habits were better helped by CBGT. Conclusions. The results support a screening procedure including the AUDIT prior to starting treatment for gambling disorder because the result of the screening can provide guidance in the choice of treatment. Patients with gambling disorder and risky alcohol habits are likely to be best helped if they are referred to MI, while those without risky alcohol habits are likely to be best helped if they are referred to CBGT.

 20. Gender-specific relationships between depressive symptoms, marijuana use, parental communication and risky sexual behavior in adolescence.

  Schuster, Randi Melissa; Mermelstein, Robin; Wakschlag, Laurie

  2013-08-01

  A large body of research has identified correlates of risky sexual behavior, with depressive symptoms and marijuana use among the most consistent psychosocial predictors of sexual risk. However, substantially less research has examined the relationship between these risk variables and adolescent risky sexual behavior over time as well as the interaction of these individual-level predictors with family-level variables such as parenting factors. Additionally, most studies have been restricted to one index of risky sexual behavior, have not taken into account the complex role of gender, and have not controlled for several of the factors that independently confer risk for risky sexual behavior. Therefore, the current study investigated the association between depressive symptoms and parameters of parenting on marijuana use, number of sexual partners and condom usage measured 9 months later for both boys and girls. Participants were 9th and 10th grade adolescents (N = 1,145; 57.7% female). We found that depressive symptoms may be a gender-specific risk factor for certain indices of risky sexual behavior. For boys only, marijuana use at Time 2 accounted for the variance in the relationship between depressive symptoms at Time 1 and number of partners at Time 2. Additionally, strictness of family rules at Time 1 was associated with the number of partners with whom girls engaged in sex at Time 2, but only among those with lower levels of depressive symptoms at Time 1. Results from the current investigation speak to the utility of examining the complex, gender-specific pathways to sexual risk in adolescents. Findings suggest that treatment of mental health and substance use problems may have important implications in rates of risky sexual behavior and, conceivably, controlling the high rates of serious individual and public health repercussions.

 1. People with gambling disorder and risky alcohol habits benefit more from motivational interviewing than from cognitive behavioral group therapy.

  Josephson, Henrik; Carlbring, Per; Forsberg, Lars; Rosendahl, Ingvar

  2016-01-01

  Background. Effective psychological treatment, including cognitive behavioral therapy and motivational interviewing (MI), is available for people with problematic gambling behaviors. To advance the development of treatment for gambling disorder, it is critical to further investigate how comorbidity impacts different types of treatments. The purpose of this study was to investigate whether screening for risky alcohol habits can provide guidance on whether people with gambling disorder should be recommended cognitive behavioral group therapy (CBGT) or MI. Methods. The present study is a secondary analysis of a previous randomized controlled trial that compared the effects of CBGT, MI and a waitlist control group in the treatment of disordered gambling. Assessment and treatment was conducted at an outpatient dependency clinic in Stockholm, Sweden, where 53 trial participants with gambling disorder began treatment. A modified version of the National Opinion Research Centre DSM-IV Screen for gambling problems was used to assess gambling disorder. The Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) was used to screen for risky alcohol habits. Results. The interaction between treatment and alcohol habits was significant and suggests that patients with gambling disorder and risky alcohol habits were better helped by MI, while those without risky alcohol habits were better helped by CBGT. Conclusions. The results support a screening procedure including the AUDIT prior to starting treatment for gambling disorder because the result of the screening can provide guidance in the choice of treatment. Patients with gambling disorder and risky alcohol habits are likely to be best helped if they are referred to MI, while those without risky alcohol habits are likely to be best helped if they are referred to CBGT.

 2. Developmental reversals in risky decision making: intelligence agents show larger decision biases than college students.

  Reyna, Valerie F; Chick, Christina F; Corbin, Jonathan C; Hsia, Andrew N

  2014-01-01

  Intelligence agents make risky decisions routinely, with serious consequences for national security. Although common sense and most theories imply that experienced intelligence professionals should be less prone to irrational inconsistencies than college students, we show the opposite. Moreover, the growth of experience-based intuition predicts this developmental reversal. We presented intelligence agents, college students, and postcollege adults with 30 risky-choice problems in gain and loss frames and then compared the three groups' decisions. The agents not only exhibited larger framing biases than the students, but also were more confident in their decisions. The postcollege adults (who were selected to be similar to the students) occupied an interesting middle ground, being generally as biased as the students (sometimes more biased) but less biased than the agents. An experimental manipulation testing an explanation for these effects, derived from fuzzy-trace theory, made the students look as biased as the agents. These results show that, although framing biases are irrational (because equivalent outcomes are treated differently), they are the ironical output of cognitively advanced mechanisms of meaning making.

 3. Psychophysiological response patterns and risky sexual behavior in heterosexual and homosexual men.

  Janssen, Erick; Goodrich, David; Petrocelli, John V; Bancroft, John

  2009-08-01

  The past few years have seen an increased awareness of the relevance of studying the role of sexual response, emotion, and traits such as sensation seeking and the propensity for sexual inhibition in risky sexual behavior. The current study examined the association between self-reported sexual risk taking and psychophysiological response patterns in 76 heterosexual and homosexual men. Measures included genital, electrodermal, startle eyeblink, and cardiovascular responses, and stimuli included threatening (depicting coercive sexual interactions) and nonthreatening (depicting consensual sexual interactions) sexual film excerpts. Sexual risk taking was hypothesized to be associated with decreased inhibition of sexual arousal and hyporeactive affective and autonomic responses to threatening sexual stimuli. Controlling for age and number of sexual partners in the past year, sexual risk taking (number of partners during the past 3 years with whom no condoms were used) was found to be associated with stronger genital responses and smaller eyeblink responses to both threatening and nonthreatening sexual stimuli. Correlations between genital and subjective sexual arousal were relatively low. Sexual risk taking was related to sensation seeking but not to the propensity for sexual inhibition. The findings suggest that risky sexual behavior may involve a role for psychophysiological mechanisms that are specific to sex as well as for ones that are associated with more general approach/avoidance response tendencies.

 4. Relations between trait impulsivity, behavioral impulsivity, physiological arousal, and risky sexual behavior among young men.

  Derefinko, Karen J; Peters, Jessica R; Eisenlohr-Moul, Tory A; Walsh, Erin C; Adams, Zachary W; Lynam, Donald R

  2014-08-01

  The current study examined how impulsivity-related traits (negative urgency, sensation seeking, and positive urgency), behavioral measures of risk taking and reward seeking, and physiological reactivity related to three different risky sexual behaviors in sexually active undergraduate men (N = 135). Regression analyses indicated that sensation seeking and behavioral risk-taking predicted unique variance in number of sexual partners. These findings suggest that, for young men, acquisition of new partners is associated with need for excitement and reward and willingness to take risks to meet those needs. Sensation seeking, behavioral risk-taking, and skin conductance reactivity to arousing stimuli was related to ever having engaged in sex with a stranger, indicating that, for men, willingness to have sex with a stranger is related not only to the need for excitement and risk-taking but also with innate responsiveness to arousing environmental triggers. In contrast, regression analyses indicated that young men who were impulsive in the context of negative emotions were less likely to use condoms, suggesting that emotion-based impulsivity may be an important factor in negligent prophylactic use. This study adds to the current understanding of the divergence between the correlates of risky sexual behaviors and may lend utility to the development of individualized HIV prevention programming.

 5. A parallel process growth mixture model of conduct problems and substance use with risky sexual behavior.

  Wu, Johnny; Witkiewitz, Katie; McMahon, Robert J; Dodge, Kenneth A

  2010-10-01

  Conduct problems, substance use, and risky sexual behavior have been shown to coexist among adolescents, which may lead to significant health problems. The current study was designed to examine relations among these problem behaviors in a community sample of children at high risk for conduct disorder. A latent growth model of childhood conduct problems showed a decreasing trend from grades K to 5. During adolescence, four concurrent conduct problem and substance use trajectory classes were identified (high conduct problems and high substance use, increasing conduct problems and increasing substance use, minimal conduct problems and increasing substance use, and minimal conduct problems and minimal substance use) using a parallel process growth mixture model. Across all substances (tobacco, binge drinking, and marijuana use), higher levels of childhood conduct problems during kindergarten predicted a greater probability of classification into more problematic adolescent trajectory classes relative to less problematic classes. For tobacco and binge drinking models, increases in childhood conduct problems over time also predicted a greater probability of classification into more problematic classes. For all models, individuals classified into more problematic classes showed higher proportions of early sexual intercourse, infrequent condom use, receiving money for sexual services, and ever contracting an STD. Specifically, tobacco use and binge drinking during early adolescence predicted higher levels of sexual risk taking into late adolescence. Results highlight the importance of studying the conjoint relations among conduct problems, substance use, and risky sexual behavior in a unified model. Copyright © 2010 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 6. Participation in Organized Activities Protects Against Adolescents' Risky Substance Use, Even Beyond Development in Conscientiousness.

  McCabe, Kira O; Modecki, Kathryn L; Barber, Bonnie L

  2016-11-01

  Adolescents are at a significant risk for binge drinking and illicit drug use. One way to protect against these behaviors is through participation in extracurricular activities. However, there is a debate about whether highly conscientious adolescents are more likely to participate in activities, which raises the concern of a confound. To disentangle these relationships, we tested the latent trajectories of substance use and personality across 3 years, with participation in activities and sports as time-varying predictors. We surveyed 687 adolescents (55 % female, 85.4 % Caucasian) in Western Australia schools across 3 years. At Time 1, the students were in Year 10 1 (mean age 15 years). The results showed that participation in activities and conscientiousness are related, but each uniquely predicts slower growth in substance use. Across waves, participation in activities predicted less risky substance use a year later, over and above conscientiousness development. These results suggest that there may be unique benefits of participation in activities that protect against risky substance use.

 7. Using Machine Learning for Risky Module Estimation of Safety-Critical Software

  Kim, Young Mi; Jeong, Choong Heui [Korea Institute of Nuclear Safety, Daejeon (Korea, Republic of)

  2009-05-15

  With the rapid development of digital computer and information processing technologies, nuclear I and C (Instrument and Control) system which needs safety critical function has adopted digital technologies. Software used in safety-critical system must have high dependability. Highly dependable software needs strict software testing and V and V activities. These days, regulatory demands for nuclear power plants are more and more increasing. But, human resources and time for regulation are limited. So, early software risky module prediction is very useful for software testing and regulation activities. Early estimation can be built from a collection of internal metrics during early development phase. Internal metrics are measures of a product derived from assessment of the product itself, and external metrics are measures of a product derived from assessment of the behavior of the systems. Internal metrics can be collected more easily and early than external metrics. In addition, internal metrics can be useful for estimating fault-prone software modules using machine learning. In this paper, we introduce current research status and techniques related to estimating risky software module using machine learning techniques. Section 2 describes the overview of the estimation model using machine learning and section 3 describes processes of the estimation model. Section 4 describes several estimation models using machine leanings. Section 5 concludes the paper.

 8. How the twain can meet: Prospect theory and models of heuristics in risky choice.

  Pachur, Thorsten; Suter, Renata S; Hertwig, Ralph

  2017-03-01

  Two influential approaches to modeling choice between risky options are algebraic models (which focus on predicting the overt decisions) and models of heuristics (which are also concerned with capturing the underlying cognitive process). Because they rest on fundamentally different assumptions and algorithms, the two approaches are usually treated as antithetical, or even incommensurable. Drawing on cumulative prospect theory (CPT; Tversky & Kahneman, 1992) as the currently most influential instance of a descriptive algebraic model, we demonstrate how the two modeling traditions can be linked. CPT's algebraic functions characterize choices in terms of psychophysical (diminishing sensitivity to probabilities and outcomes) as well as psychological (risk aversion and loss aversion) constructs. Models of heuristics characterize choices as rooted in simple information-processing principles such as lexicographic and limited search. In computer simulations, we estimated CPT's parameters for choices produced by various heuristics. The resulting CPT parameter profiles portray each of the choice-generating heuristics in psychologically meaningful ways-capturing, for instance, differences in how the heuristics process probability information. Furthermore, CPT parameters can reflect a key property of many heuristics, lexicographic search, and track the environment-dependent behavior of heuristics. Finally, we show, both in an empirical and a model recovery study, how CPT parameter profiles can be used to detect the operation of heuristics. We also address the limits of CPT's ability to capture choices produced by heuristics. Our results highlight an untapped potential of CPT as a measurement tool to characterize the information processing underlying risky choice.

 9. The Czech audit: internal consistency, latent structure and identification of risky alcohol consumption.

  Sovinová, Hana; Csémy, Ladislav

  2010-09-01

  The primary aim of the study is to examine the psychometric properties and the structure of the Czech version of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), and to estimate the rate of risky, harmful and problematic alcohol consumers. Two large data sets were analyzed. The first was based on the application of the AUDIT as a part of a general population survey (N = 1.326; age range 18-64), the second represents data gathered by general practitioners (GPs) in the context of a pilot screening and brief advice (SBA) project in the area of Greater Prague (N = 2.589). Analyses of reliability showed satisfying internal consistency of the AUDIT (Cronbach's alpha = 0.83 for population survey and 0.77 for survey based on SBA). Principal component analyses suggest two factor solutions where one factor represents drinking patterns and the second alcohol-related problems or symptoms of dependence. The principal component analyses of both data sets led to similar factor formation. A total of 19% of the general population sample was classified as risky or harmful drinkers and 2% as problem drinkers. These figures were slightly lower in the sample of patients of general practitioners. The Czech version of the AUDIT seems to be a plausible screening instrument. The properties of the instrument suggest usefulness of the summary score for identification of the level of risk.

 10. [Explanation of risky sexual behaviors in men who have sex with men].

  Jacques Aviñó, Constanza; García de Olalla, Patricia; Díez, Elia; Martín, Silvia; Caylà, Joan A

  2015-01-01

  To explore views about risky sexual behaviors and perceptions of HIV, and to propose interventions for preventing HIV infections in a group of men who have sex with men. We performed a qualitative study in a sample of 13 men who have sex with men, who were participating in an HIV-seronegative cohort, and who we contacted via saunas for the gay community in Barcelona (Spain). We performed in-depth semi-structured interviews, followed by content analysis. Risky sexual behaviors were associated with masculinity related to strong sexual needs, certain sexual exchange venues (such as saunas, private parties and clubs), drug use, and a desire to experiment with risk and one's own sexuality. HIV infection was perceived as a normalized disease, although becoming infected was still associated with shame and guilt. Proposed interventions included raising awareness of what it is like to live with HIV, generating greater social alarm, incorporating new technologies in prevention, and intensifying activity at gay venues. The concept of masculinity plays a fundamental role in sexual practices among men who have sex with men. We suggest renewed innovation in preventive programs and incorporating the perception of risk and HIV infection from a gender perspective. Copyright © 2014 SESPAS. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 11. 5-HTTLPR status moderates the effect of early adolescent substance use on risky sexual behavior.

  Kogan, Steven M; Beach, Steven R H; Philibert, Robert A; Brody, Gene H; Chen, Yi-Fu; Lei, Man-Kit

  2010-09-01

  A longitudinal, prospective design was used to investigate a moderation effect in the association between early adolescent substance use and risky sexual behavior 2 years later. A genetic vulnerability factor, a variable nucleotide repeat polymorphism (VNTR) in the promoter region of the serotonin transporter gene SLC6A4, known as 5-HTTLPR, was hypothesized to moderate the link between substance use at age 14 and risky sexual behavior at age 16. This VNTR has been associated with risk-taking behavior. African American youths in rural Georgia (N = 185) provided 2 waves of data on their substance use and sexual behavior. Genetic data were obtained via saliva samples. Substance use and sexual risk behavior were assessed using youth self-report items developed for this investigation. Multiple regression analyses indicated that the presence of 1 or 2 copies of the short allele of the VNTR interacted with substance use to predict sexual behavior. Substance use had little effect on sexual behavior for youths without the short allele; this effect was greatly increased for youths with the short allele. Genetic vulnerability affected the implications of early onset substance use for later sexual behavior. (PsycINFO Database Record (c) 2010 APA, all rights reserved).

 12. PTSD's risky behavior criterion: Relation with DSM-5 PTSD symptom clusters and psychopathology.

  Contractor, Ateka A; Weiss, Nicole H; Dranger, Paula; Ruggero, Camilo; Armour, Cherie

  2017-06-01

  A new symptom criterion of reckless and self-destructive behaviors (E2) was recently added to posttraumatic stress disorder's (PTSD) diagnostic criteria in DSM-5, which is unsurprising given the well-established relation between PTSD and risky behaviors. Researchers have questioned the significance and incremental validity of this symptom criterion within PTSD's symptomatology. Unprecedented to our knowledge, we aim to compare trauma-exposed groups differing on their endorsement status of the risky behavior symptom on several psychopathology constructs (PTSD, depression, distress tolerance, rumination, anger). The sample included 123 trauma-exposed participants seeking mental health treatment (M age=35.70; 68.30% female) who completed self-report questionnaires assessing PTSD symptoms, depression, rumination, distress tolerance, and anger. Results of independent samples t-tests indicated that participants who endorsed the E2 criterion at a clinically significant level reported significantly greater PTSD subscale severity; depression severity; rumination facets of repetitive thoughts, counterfactual thinking, and problem-focused thinking; and anger reactions; and significantly less absorption and regulation (distress tolerance facets) compared to participants who did not endorse the E2 criterion at a clinically significant level. Results indicate the utility of the E2 criterion in identifying trauma-exposed individual with greater posttraumatic distress, and emphasize the importance of targeting such behaviors in treatment. Copyright © 2017 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 13. Riski üleminek müügilepingus ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooni ja Eesti võlaõigusseaduse eelnõu alusel : [bakalaureusetöö] / Diana Rammul ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andres Vutt

  Rammul, Diana

  1999-01-01

  Riskist ja riski üleminekust müügilepingus üldiselt, riski ülemineku põhimõtted, ostja kohustused kauba juhusliku kaotsimineku korral, riski üleminek kauba veo korral, riski üleminek vedamisel oleva kauba müügi korral, riski üleminek kauba veota, riski üleminek müüjapoolse lepingu olulise rikkumise korral

 14. Riski üleminek müügilepingus ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooni ja Eesti võlaõigusseaduse eelnõu alusel : [bakalaureusetöö] / Diana Rammul ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andres Vutt

  Rammul, Diana

  1999-01-01

  Riskist ja riski üleminekust müügilepingus üldiselt, riski ülemineku põhimõtted, ostja kohustused kauba juhusliku kaotsimineku korral, riski üleminek kauba veo korral, riski üleminek vedamisel oleva kauba müügi korral, riski üleminek kauba veota, riski üleminek müüjapoolse lepingu olulise rikkumise korral

 15. The combined contribution of personality, family traits, and reckless driving intentions to young men's risky driving: What role does anger play?

  Taubman – Ben-Ari, Orit; Kaplan, Sigal; Lotan, Tsippy

  2016-01-01

  risky tendencies. Moreover, the results suggest that although trait anger and driving anger both contribute to risky driving, they represent different aspects of anger. Thus, for safety interventions to be effective, they must not only teach drivers how to cope with anger-provoking driving situations...

 16. Internet-based educational intervention to prevent risky sexual behaviors in Mexican adolescents: study protocol.

  Doubova, Svetlana V; Infante-Castañeda, Claudia; Pérez-Cuevas, Ricardo

  2016-04-18

  Risky sexual behaviors of adolescents in Mexico are a public health problem; 33.4 % of adolescent girls and 14.7 % of boys report not having used any protection at their first intercourse. The fertility rate is 77 births/1000 girls aged 15-19 years. The infrequent contact of adolescents with health services and the limited extent of school sex and reproductive health education require the support of innovative strategies. The objective of this paper is to present the design of an internet-based educational strategy to prevent risky sexual behaviors in Mexican adolescents. A field trial with intervention and comparison group and with ex-ante and ex-post measurements will be conducted in two public secondary schools. Adolescents between 14 and 15 years of age will participate. The intervention will be conducted in one school and the second school will serve as a comparison group where the investigators will observe the usual sex education provided by the school. The intervention will be delivered using an internet web page that includes four educational sessions provided during a 4 week period. Follow-up will last 3 months. Information on the study variables will be obtained through an Internet-based self-applied questionnaire and collected on three occasions: 1) when the adolescents enter the study (baseline), 2) once the intervention is completed (at 1 month) and 3) after 3 months of follow-up (at the fourth month). There will be three outcome variables: 1) knowledge in regard to sexually transmitted infections, 2) attitudes regarding condom use, and 3) self-efficacy toward consistent condom use. The generalized linear model will be used to assess changes in each outcome variable controlling for baseline measures and for study covariates. The design and evaluation of an Internet-based educational strategy to prevent risky sexual behaviors in Mexican adolescents is important in order to provide a new, large-scale, easily implemented preventive tool. The

 17. Substance use and risky sexual behaviours among sexually experienced Ghanaian youth

  Doku David

  2012-07-01

  Full Text Available Abstract Background The association between risky sexual behaviours and substance uses among Ghanaian youth were investigated. Methods An in-school cross-sectional representative survey was conducted among 12-18-year- old youth in Ghana in 2008 (N = 1195, response rate =90%. Logistic regression analyses were employed to investigate the association between substance use (tobacco use, drunkenness, marijuana use and other drug uses and risky sexual behaviours (sexual debut, condom use and number of sexual partners. Results Of all youth, 25% (28% boys and 23% girls were sexually experienced. The mean age for first sexual intercourse was 14.8 years (14.4 years for boys and 15.1 years for girls. Among the sexually experienced, 31% had multiple sexual partners. Older age (OR = 3.4, 95% CI = 1.7-3.4 and rural residency (OR = 1.5, 95% CI = 1.1-2.1 were independently associated with sexual debut while only older age (OR = 2.4, 95% CI = 1.7-3.4 was associated with condom use. Additionally, smoking (OR = 3.7, 95% CI = 2.0-6.8, tawa use (OR = 2.4, 95% CI = 1.3-4.7, tobacco use (OR = 2.8, 95% CI = 1.7-4.7 drunkenness (OR = 1.7, 95% CI = 1.1-2.8 and marijuana use (OR = 3.3, 95% CI = 1.6-7.0 were independently associated with sexual debut. Furthermore, all substance uses studied were associated with having one or multiple sexual partners. Conclusion Substance use seems to be a gateway for risky sexual behaviours among Ghanaian youth. Public health interventions should take into account the likelihood of substance use among sexually experienced youth.

 18. Experience of sexual coercion and risky sexual behavior among Ugandan university students

  Östergren Per-Olof

  2011-07-01

  Full Text Available Abstract Background Growing worldwide evidence shows that the experience of sexual coercion is fairly prevalent among young people and is associated with risky sexual behavior thereafter. The causal mechanisms behind this are unclear but may be dependent on specific contextual determinants. Little is known about factors that could buffer the negative effects of coercion. The aim of this study was to assess the association between the experience of sexual coercion and risky sexual behavior among university students of both sexes in Uganda. Methods In 2005, 980 (80% out of a total of 1,220 students enrolled in Mbarara University of Science and Technology in Uganda participated in a self-administered questionnaire covering socio-demographic and religious factors, social capital, mental health, alcohol use, and sexual behavior. A validated scale of six items was used to assess the experience of sexual coercion. Logistic regression analyses were applied to control for confounders. Potential buffering factors were analyzed by testing for effect modification. Results Fifty-nine percent of those who responded had previously had sexual intercourse. Among the male students 29.0%, and among the female students 33.1% reported having had some experience of sexual coercion. After controlling for age, gender, and educational level of household of origin, role of religion and trust in others sexual coercion was found to be statistically significantly associated with previously had sex (OR 1.6, 95% CI; 1.1-2.3, early sexual debut (OR 2.4, 95% CI; 1.5-3.7, as well as with having had a great number of sexual partners (OR 1.9, 95% CI; 1.2-3.0, but not with inconsistent condom use. Scoring low on an assessment of mental health problems, reporting high trust in others, or stating that religion played a major role in one's family of origin seemed to buffer the negative effect that the experience of sexual coercion had on the likelihood of having many sexual partners

 19. Experience of sexual coercion and risky sexual behavior among Ugandan university students

  2011-01-01

  Background Growing worldwide evidence shows that the experience of sexual coercion is fairly prevalent among young people and is associated with risky sexual behavior thereafter. The causal mechanisms behind this are unclear but may be dependent on specific contextual determinants. Little is known about factors that could buffer the negative effects of coercion. The aim of this study was to assess the association between the experience of sexual coercion and risky sexual behavior among university students of both sexes in Uganda. Methods In 2005, 980 (80%) out of a total of 1,220 students enrolled in Mbarara University of Science and Technology in Uganda participated in a self-administered questionnaire covering socio-demographic and religious factors, social capital, mental health, alcohol use, and sexual behavior. A validated scale of six items was used to assess the experience of sexual coercion. Logistic regression analyses were applied to control for confounders. Potential buffering factors were analyzed by testing for effect modification. Results Fifty-nine percent of those who responded had previously had sexual intercourse. Among the male students 29.0%, and among the female students 33.1% reported having had some experience of sexual coercion. After controlling for age, gender, and educational level of household of origin, role of religion and trust in others sexual coercion was found to be statistically significantly associated with previously had sex (OR 1.6, 95% CI; 1.1-2.3), early sexual debut (OR 2.4, 95% CI; 1.5-3.7), as well as with having had a great number of sexual partners (OR 1.9, 95% CI; 1.2-3.0), but not with inconsistent condom use. Scoring low on an assessment of mental health problems, reporting high trust in others, or stating that religion played a major role in one's family of origin seemed to buffer the negative effect that the experience of sexual coercion had on the likelihood of having many sexual partners. Conclusion The findings

 20. Assessing causality in the relationship between adolescents' risky sexual online behavior and their perceptions of this behavior

  Baumgartner, S.E.; Valkenburg, P.M.; Peter, J.

  2010-01-01

  The main aim of this study was to investigate the causal nature of the relationship between adolescents' risky sexual behavior on the internet and their perceptions of this behavior. Engagement in the following online behaviors was assessed: searching online for someone to talk about sex, searching

 1. Taxi drivers' views on risky driving behavior in Tehran: a qualitative study using a social marketing approach.

  Shams, Mohsen; Shojaeizadeh, Davoud; Majdzadeh, Reza; Rashidian, Arash; Montazeri, Ali

  2011-05-01

  The use of the social marketing approach for public health issues is increasing. This approach uses marketing concepts borrowed from the principles of commercial marketing to promote beneficial health behaviors. In this qualitative study, four focus groups involving 42 participants were used in consumer research to explore taxi drivers' views on the driving situation and the determinants of risky driving behaviors in Tehran, as well as to gather their ideas for developing a social marketing program to reduce risky driving behaviors among taxi drivers in Tehran, Iran. Participants were asked to respond to questions that would guide the development of a marketing mix, or four Ps (product, price, place and promotion). The discussions determined that the program product should involve avoiding risky driving behaviors through increased attention to driving. They pointed out that developing and communicating with a well-designed persuasive message meant to draw their attention to driving could affect their driving behaviors. In addition, participants identified price, place and promotion strategies. They offered suggestions for marketing nonrisky driving to the target audience. The focus group discussions generated important insights into the values and the motivations that affect consumers' decisions to adopt the product. The focus group guided the development of a social marketing program to reduce risky driving behaviors in taxi drivers in Tehran, Iran. Copyright © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. The association between problematic cellular phone use and risky behaviors and low self-esteem among Taiwanese adolescents.

  Yang, Yuan-Sheng; Yen, Ju-Yu; Ko, Chih-Hung; Cheng, Chung-Ping; Yen, Cheng-Fang

  2010-04-28

  Cellular phone use (CPU) is an important part of life for many adolescents. However, problematic CPU may complicate physiological and psychological problems. The aim of our study was to examine the associations between problematic CPU and a series of risky behaviors and low self-esteem in Taiwanese adolescents. A total of 11,111 adolescent students in Southern Taiwan were randomly selected into this study. We used the Problematic Cellular Phone Use Questionnaire to identify the adolescents with problematic CPU. Meanwhile, a series of risky behaviors and self-esteem were evaluated. Multilevel logistic regression analyses were employed to examine the associations between problematic CPU and risky behaviors and low self-esteem regarding gender and age. The results indicated that positive associations were found between problematic CPU and aggression, insomnia, smoking cigarettes, suicidal tendencies, and low self-esteem in all groups with different sexes and ages. However, gender and age differences existed in the associations between problematic CPU and suspension from school, criminal records, tattooing, short nocturnal sleep duration, unprotected sex, illicit drugs use, drinking alcohol and chewing betel nuts. There were positive associations between problematic CPU and a series of risky behaviors and low self-esteem in Taiwanese adolescents. It is worthy for parents and mental health professionals to pay attention to adolescents' problematic CPU.

 3. The association between problematic cellular phone use and risky behaviors and low self-esteem among Taiwanese adolescents

  Ko Chih-Hung

  2010-04-01

  Full Text Available Abstract Background Cellular phone use (CPU is an important part of life for many adolescents. However, problematic CPU may complicate physiological and psychological problems. The aim of our study was to examine the associations between problematic CPU and a series of risky behaviors and low self-esteem in Taiwanese adolescents. Methods A total of 11,111 adolescent students in Southern Taiwan were randomly selected into this study. We used the Problematic Cellular Phone Use Questionnaire to identify the adolescents with problematic CPU. Meanwhile, a series of risky behaviors and self-esteem were evaluated. Multilevel logistic regression analyses were employed to examine the associations between problematic CPU and risky behaviors and low self-esteem regarding gender and age. Results The results indicated that positive associations were found between problematic CPU and aggression, insomnia, smoking cigarettes, suicidal tendencies, and low self-esteem in all groups with different sexes and ages. However, gender and age differences existed in the associations between problematic CPU and suspension from school, criminal records, tattooing, short nocturnal sleep duration, unprotected sex, illicit drugs use, drinking alcohol and chewing betel nuts. Conclusions There were positive associations between problematic CPU and a series of risky behaviors and low self-esteem in Taiwanese adolescents. It is worthy for parents and mental health professionals to pay attention to adolescents' problematic CPU.

 4. Maternal and Paternal Psychological Control as Moderators of the Link between Peer Attitudes and Adolescents' Risky Sexual Behavior

  Oudekerk, Barbara A.; Allen, Joseph P.; Hafen, Christopher A.; Hessel, Elenda T.; Szwedo, David E.; Spilker, Ann

  2014-01-01

  Maternal and paternal psychological control, peer attitudes, and the interaction of psychological control and peer attitudes at age 13 were examined as predictors of risky sexual behavior before age 16 in a community sample of 181 youth followed from age 13 to 16. Maternal psychological control moderated the link between peer attitudes and sexual…

 5. Reducing Risky Driving Behavior: The Impact of an Adolescent Driver Intervention Program With and Without Mandatory Parental Attendance

  James L. Jordan

  2015-02-01

  Full Text Available The United States is a vehicle-dependent society and allows adolescents to obtain driver’s licenses at age 16 or younger. This study examined the impacts of a driver intervention program on reducing risky driving behaviors among youths who had received their first traffic citation, as well as parental management of driving practices. Participants consisted of 243 youths ages 16 and 17 who were court-ordered to attend the Ohio 4-H CARTEENS (CAR = Caution and Responsibility and TEENS = Teens who volunteer as teachers program with and without parents. Results indicated that risky driving behavior decreased significantly for both groups after the intervention program. Parental management practices, however, increased only for youths attending without parents. Regression analysis indicated that risky driving behavior at Time 1 and levels of parental management (parental control at Time 2 predicted risky driving behavior after completion of the program. Implications of this study include the importance of adolescent driver intervention and prevention programs to teach youths about unsafe driving practices before licensure.

 6. Differentiating Non-Suicidal Self-Injury and Risky Drinking: a Role for Outcome Expectancies and Self-Efficacy Beliefs.

  Hasking, Penelope

  2017-01-20

  Social cognitive theory articulates a role for two key thought processes in governing volitional behaviour: outcome expectancies and self-efficacy expectancies. These cognitions are behaviour-specific, and should thus differentiate people who engage in one behaviour over another. This paper presents the results of a study applying social cognitive theory to explore how outcome expectancies and self-efficacy expectancies differentially relate to non-suicidal self-injury (NSSI) and risky alcohol use amongst a sample of young adults. A sample of 389 undergraduate students completed self-report questionnaires assessing their engagement in NSSI, alcohol consumption, their beliefs about the anticipated consequences of self-injury and alcohol consumption (outcome expectancies), and their belief in their ability to resist self-injury or risky drinking (resistance self-efficacy). Generally, people who self-injure rather than drink are characterised by a belief in the ability to resist drinking, coupled with stronger positive, and weaker negative, NSSI expectancies. People who self-injure are less likely to think alcohol reduces tension than people who do not self-injure. People who engaged in both NSSI and risky drinking report more anxiety than participants who engaged only in risky drinking and lowered ability to resist self-injury. Overall, the findings suggest that a unique combination of beliefs differentially predict NSSI and drinking. The pattern of results suggests potential avenues for future research to delineate why people engage in one behaviour rather than another and to inform future prevention and early intervention initiatives.

 7. Identifying parents with risky alcohol consumption habits in a paediatric unit - are screening and brief intervention appropriate methods?

  Bjerregaard, Lene B L; Gerke, Oke; Rubak, Sune Leisgaard Mørck

  2011-01-01

  child using motivational interviewing (MI) and screening for risky alcohol behaviour by Cut down, Annoyance from others, feel Guilty, Early-morning Craving (CAGE)-C. Data were analysed by descriptive statistics, and relationships were tested with a statistical significance level of 0.05, using SPSS...

 8. Risky online behaviors among adolescents: Longitudinal relations among problematic Internet use, cyberbullying perpetration, and meeting strangers online.

  Gámez-Guadix, Manuel; Borrajo, Erika; Almendros, Carmen

  2016-03-01

  Background and aims This study aims to analyze the cross-sectional and longitudinal relationship between three major risky online behaviors during adolescence: problematic Internet use, cyberbullying perpetration, and meeting strangers online. An additional objective was to study the role of impulsivity-irresponsibility as a possible explanatory variable of the relationships between these risky online behaviors. Methods The study sample was 888 adolescents that completed self-report measures at time 1 and time 2 with an interval of 6 months. Results The findings showed a significant cross-sectional relationship between the risky online behaviors analyzed. At the longitudinal level, problematic Internet use at time 1 predicted an increase in the perpetration of cyberbullying and meeting strangers online at time 2. Furthermore, meeting strangers online increased the likelihood of cyberbullying perpetration at time 2. Finally, when impulsivity-irresponsibility was included in the model as an explanatory variable, the relationships previously found remained significant. Discussion These results extend traditional problem behavior theory during adolescence, also supporting a relationship between different risky behaviors in cyberspace. In addition, findings highlighted the role of problematic Internet use, which increased the chances of developing cyberbullying perpetration and meeting strangers online over time. However, the results suggest a limited role of impulsivity-irresponsibility as an explicative mechanism. Conclusions The findings suggest that various online risk activities ought to be addressed together when planning assessment, prevention and intervention efforts.

 9. Acute effects of alcohol on feedback processing and outcome evaluation during risky decision-making: an ERP study

  A.S. Euser (Anja); C.S. Meel (Catharine); M. Snelleman (Michelle); I.H.A. Franken (Ingmar)

  2011-01-01

  textabstractRationale: Although risky decision-making is one of the hallmarks of alcohol use disorders, relatively little is known about the acute psychopharmacological effects of alcohol on decision-making processes. Objective: The present study investigated the acute effects of alcohol on neural m

 10. Linking Self-Regulation and Risk Proneness to Risky Sexual Behavior: Pathways through Peer Pressure and Early Substance Use

  Crockett, Lisa J.; Raffaelli, Marcela; Shen, Yuh-Ling

  2006-01-01

  The linkages between self-regulation in childhood, risk proneness in early adolescence, and risky sexual behavior in mid-adolescence were examined in a cohort of children (N=518) from the National Longitudinal Survey of Youth. The possible mediating role of two early adolescent variables (substance use and negative peer pressure) was also…

 11. Taking risks on the World Wide Web: The impact of families and societies on adolescents' risky online behavior

  Notten, N.J.W.R.

  2014-01-01

  Children's engagement in risky online behavior - such as providing personal information or agreeing to meet with a stranger - is an important predictor of whether they will encounter harmful content on the World Wide Web or be confronted with situations such as sexual harassment and privacy violatio

 12. Taking risks on the World Wide Web: The impact of families and societies on adolescents' risky online behavior

  Notten, N.J.W.R.

  2014-01-01

  Children's engagement in risky online behavior - such as providing personal information or agreeing to meet with a stranger - is an important predictor of whether they will encounter harmful content on the World Wide Web or be confronted with situations such as sexual harassment and privacy

 13. Parental Rearing Behavior Prospectively Predicts Adolescents' Risky Decision-Making and Feedback-Related Electrical Brain Activity

  Euser, Anja S.; Evans, Brittany E.; Greaves-Lord, Kirstin; Huizink, Anja C.; Franken, Ingmar H. A.

  2013-01-01

  The present study examined the role of parental rearing behavior in adolescents' risky decision-making and the brain's feedback processing mechanisms. Healthy adolescent participants ("n" = 110) completed the EMBU-C, a self-report questionnaire on perceived parental rearing behaviors between 2006 and 2008 (T1). Subsequently, after an…

 14. Transformations in HIV Awareness in Nigeria: An Empirical Investigation of Personality and Risky Sexual Behaviour among Undergraduates

  Afolabi, Olukayode Ayooluwa; Adesina, Ayobami Adekunle

  2011-01-01

  The study observed the influence of neuroticism, agreeableness, extraversion and HIV awareness on risky sexual behaviour of Nigerian undergraduates. Two hundred (215) undergraduates in the Faculties of Engineering and Social sciences, Ambrose Alli University, Ekpoma, Nigeria, took part in the research. They consisted of 135 (62.7%) males and 80…

 15. A Hangover and a One-Night Stand: Alcohol and Risky Sexual Behaviour among Female Students at an Australian University

  Gilchrist, Heidi; Smith, Kylie; Magee, Christopher A.; Jones, Sandra

  2012-01-01

  Excessive alcohol consumption and heavy episodic drinking is increasingly common among female university students. This trend is concerning given that excessive alcohol consumption and binge drinking have several adverse effects, including increased levels of risky sexual behaviour. The findings presented here are the first step in establishing an…

 16. Boys and girls taking risks online: A gendered perspective on social context and adolescents' risky online behavior

  Notten, N.J.W.R.; Nikken, P.

  2016-01-01

  This study explores gender differences in the relationship between adolescents' risky online behavior and their social context, as in family factors and the prevalence of Internet use in a country. Using the EU Kids Online dataset, including information on 8554, 14- to 16-year-old adolescents in 25

 17. A Hangover and a One-Night Stand: Alcohol and Risky Sexual Behaviour among Female Students at an Australian University

  Gilchrist, Heidi; Smith, Kylie; Magee, Christopher A.; Jones, Sandra

  2012-01-01

  Excessive alcohol consumption and heavy episodic drinking is increasingly common among female university students. This trend is concerning given that excessive alcohol consumption and binge drinking have several adverse effects, including increased levels of risky sexual behaviour. The findings presented here are the first step in establishing an…

 18. Risky Lifestyle as a Mediator of the Relationship between Deviant Peer Affiliation and Dating Violence Victimization among Adolescent Girls

  Vezina, Johanne; Hebert, Martine; Poulin, Francois; Lavoie, Francine; Vitaro, Frank; Tremblay, Richard E.

  2011-01-01

  Few studies have explored the possible contribution of the peer group to dating violence victimization. The current study tested the hypothesis that a risky lifestyle would mediate the relationship between deviant peer affiliation and dating violence victimization among adolescent girls. The proposed mediation model was derived from lifestyles and…

 19. Human factors in cybersecurity; examining the link between Internet addiction, impulsivity, attitudes towards cybersecurity, and risky cybersecurity behaviours

  Lee Hadlington

  2017-07-01

  Full Text Available The present study explored the relationship between risky cybersecurity behaviours, attitudes towards cybersecurity in a business environment, Internet addiction, and impulsivity. 538 participants in part-time or full-time employment in the UK completed an online questionnaire, with responses from 515 being used in the data analysis. The survey included an attitude towards cybercrime and cybersecurity in business scale, a measure of impulsivity, Internet addiction and a ‘risky’ cybersecurity behaviours scale. The results demonstrated that Internet addiction was a significant predictor for risky cybersecurity behaviours. A positive attitude towards cybersecurity in business was negatively related to risky cybersecurity behaviours. Finally, the measure of impulsivity revealed that both attentional and motor impulsivity were both significant positive predictors of risky cybersecurity behaviours, with non-planning being a significant negative predictor. The results present a further step in understanding the individual differences that may govern good cybersecurity practices, highlighting the need to focus directly on more effective training and awareness mechanisms.

 20. Risky Sexual Behaviors and Associated Factors among Jiga High School and Preparatory School Students, Amhara Region, Ethiopia

  Kassa, Getachew Mullu; Degu, Genet; Yitayew, Meseret; Misganaw, Worku; Muche, Mikiyas; Demelash, Tiguaded; Mesele, Meless; Ayehu, Melat

  2016-01-01

  Background. Young people constitute a large number of population worldwide, and majority of this population group lives in developing countries. They are at high risk of engaging in risky sexual behaviors. These risk sexual behaviors predispose youths to several sexual and reproductive health problems like STIs, HIV, unwanted pregnancy, and abortion. So, this study was conducted to assess the magnitude of risky sexual behaviors and associated factors among Jiga high school and preparatory school students, northwest Ethiopia. Methodology. Institutional based cross-sectional study design was conducted among Jiga town high school and preparatory school students. A total of 311 students were included in the study. Systematic random sampling method was used to select study participants. Data was entered using EpiData version 3.1 and it was exported to SPSS version 22 for further analysis. Descriptive analysis and bivariate and multivariate analysis were also calculated to determine factors associated with risky sexual behavior. Result. Forty-eight (16%) of respondents reported that they had sexual intercourse. From those who start sex, 44 (14.7%) were involved in risky sexual behavior which could predispose them to sexual and reproductive health problems. More than half, 27 (56.3%), of respondents first sexual intercourse was before their eighteenth birthday. The mean age and SD of fist sexual initiation were 17.2 years old and 1.35 years, respectively. Factors associated with risky sexual behavior include respondents between the ages of 20 and 23 (AOR: 5, 95%, CI: 1.59–15.98), drinking alcohol (AOR: 2.48, 95% CI: 1.13–5.41), and having poor knowledge towards HIV/AIDS (AOR: 4.53, 95%, CI: 2.06–9.94). Conclusion. A large number of in-school youths are involved in risky sexual behaviors like early sexual initiation, having multiple sexual partners, inconsistence use of condom, and having sex with high risk partner (CSWs). Age of respondents, alcohol drinking, and

 1. Risky Business and the American Climate Prospectus: Economic Risks of Climate Change in the United States"

  Gordon, K.; Houser, T.; Kopp, R. E., III; Hsiang, S. M.; Larsen, K.; Jina, A.; Delgado, M.; Muir-Wood, R.; Rasmussen, D.; Rising, J.; Mastrandrea, M.; Wilson, P. S.

  2014-12-01

  The United States faces a range of economic risks from global climate change - from increased flooding and storm damage, to climate-driven changes in crop yields and labor productivity, to heat-related strains on energy and public health systems. The Risky Business Project commissioned a groundbreaking new analysis of these and other climate risks by region of the country and sector of the economy. The American Climate Prospectus (ACP) links state-of-the-art climate models with econometric research of human responses to climate variability and cutting edge private sector risk assessment tools, the ACP offers decision-makers a data driven assessment of the specific risks they face. We describe the challenge, methods, findings, and policy implications of the national risk analysis, with particular focus on methodological innovations and novel insights.

 2. Optimal risky bidding strategy for a generating company by self-organising hierarchical particle swarm optimisation

  Boonchuay, Chanwit [Energy Field of Study, School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology (Thailand); Ongsakul, Weerakorn, E-mail: ongsakul@ait.asi [Energy Field of Study, School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology (Thailand)

  2011-02-15

  In this paper, an optimal risky bidding strategy for a generating company (GenCo) by self-organising hierarchical particle swarm optimisation with time-varying acceleration coefficients (SPSO-TVAC) is proposed. A significant risk index based on mean-standard deviation ratio (MSR) is maximised to provide the optimal bid prices and quantities. The Monte Carlo (MC) method is employed to simulate rivals' behaviour in competitive environment. Non-convex operating cost functions of thermal generating units and minimum up/down time constraints are taken into account. The proposed bidding strategy is implemented in a multi-hourly trading in a uniform price spot market and compared to other particle swarm optimisation (PSO). Test results indicate that the proposed SPSO-TVAC approach can provide a higher MSR than the other PSO methods. It is potentially applicable to risk management of profit variation of GenCo in spot market.

 3. How Living in the ‘Hood Affects Risky Behaviors Among Latino and African American Youth

  Anna Maria Santiago

  2017-02-01

  Full Text Available Using data from a natural experiment in Denver, we investigate whether the initiation of running away from home, aggressive or violent behavior, and marijuana use during adolescence are statistically related to the neighborhood contexts in which low-income Latino and African American youth were raised. Our analysis is based on retrospective child, caregiver, household, and neighborhood data for a sample of approximately 850 Latino and African American youth whose families were quasi-randomly assigned to public housing operated by the Denver (CO Housing Authority during part of their childhood. We used Cox PH models and accelerated failure time models to estimate ethnic differentials in the hazards and timing of initiation of these risky behaviors during adolescence. We found that multiple dimensions of neighborhood context—especially safety, ethnic and nativity composition, and socioeconomic status—strongly and robustly predicted initiation of running away, aggressive or violence behavior, and marijuana use during adolescence.

 4. Entering adolescence: resistance to peer influence, risky behavior, and neural changes in emotion reactivity.

  Pfeifer, Jennifer H; Masten, Carrie L; Moore, William E; Oswald, Tasha M; Mazziotta, John C; Iacoboni, Marco; Dapretto, Mirella

  2011-03-10

  Adolescence is often described as a period of heightened reactivity to emotions paired with reduced regulatory capacities, a combination suggested to contribute to risk-taking and susceptibility to peer influence during puberty. However, no longitudinal research has definitively linked these behavioral changes to underlying neural development. Here, 38 neurotypical participants underwent two fMRI sessions across the transition from late childhood (10 years) to early adolescence (13 years). Responses to affective facial displays exhibited a combination of general and emotion-specific changes in ventral striatum (VS), ventromedial PFC, amygdala, and temporal pole. Furthermore, VS activity increases correlated with decreases in susceptibility to peer influence and risky behavior. VS and amygdala responses were also significantly more negatively coupled in early adolescence than in late childhood while processing sad and happy versus neutral faces. Together, these results suggest that VS responses to viewing emotions may play a regulatory role that is critical to adolescent interpersonal functioning.

 5. Similar Processes Despite Divergent Behavior in Two Commonly Used Measures of Risky Decision Making

  BISHARA, ANTHONY J.; PLESKAC, TIMOTHY J.; FRIDBERG, DANIEL J.; YECHIAM, ELDAD; LUCAS, JESOLYN; BUSEMEYER, JEROME R.; FINN, PETER R.; STOUT, JULIE C.

  2011-01-01

  Performance on complex decision-making tasks may depend on a multitude of processes. Two such tasks, the Iowa Gambling Task (IGT) and Balloon Analog Risk Task (BART), are of particular interest because they are associated with real world risky behavior, including illegal drug use. We used cognitive models to disentangle underlying processes in both tasks. Whereas behavioral measures from the IGT and BART were uncorrelated, cognitive models revealed two reliable cross-task associations. Results suggest that the tasks similarly measure loss aversion and decision-consistency processes, but not necessarily the same learning process. Additionally, substance-using individuals (and especially stimulant users) performed worse on the IGT than healthy controls did, and this pattern could be explained by reduced decision consistency. PMID:21836771

 6. Investigating the potential causal relationship between parental knowledge and youth risky behavior: a propensity score analysis.

  Lippold, Melissa A; Coffman, Donna L; Greenberg, Mark T

  2014-12-01

  This longitudinal study aims to explore the potential causal relationship between parental knowledge and youth risky behavior among a sample of rural, early adolescents (84 % White, 47 % male). Using inverse propensity weighting, the sample was adjusted by controlling for 33 potential confounding variables. Confounding variables include other aspects of the parent-child relationship, parental monitoring, demographic variables, and earlier levels of problem behavior. The effect of parental knowledge was significant for youth substance and polysubstance use initiation, alcohol and cigarette use, attitudes towards substance use, and delinquency. Our results suggest that parental knowledge may be causally related to substance use during middle school, as the relationship between knowledge and youth outcomes remained after controlling for 33 different confounding variables. The discussion focuses on understanding issues of causality in parenting and intervention implications.

 7. The role of religious involvement on depression, risky behavior, and academic performance among Korean American adolescents.

  Kang, Piljoo P; Romo, Laura F

  2011-08-01

  Structural equation modeling was used to test a theoretical path model of church engagement, personal spirituality, and mentoring relationships on depressive symptoms, involvement in risky behaviors, and self-reported grades among Korean American adolescents. It was hypothesized that personal spirituality and mentoring relationship quality would mediate the relation between church engagement and adolescent outcomes. Data were obtained through a self-report survey from 248 Korean American adolescents in grades 7 through 12. High levels of church engagement, as characterized by years of attendance, choice to attend, and participation in activities, predicted deeper personal spirituality and better mentoring relationships. Personal spirituality, as measured by one's daily religious experiences, beliefs, and private spiritual practices, was a mediator of the relationship between church engagement and adolescent outcomes. Specifically, higher levels of church engagement was linked to stronger personal spirituality, which in turn predicted less depressive symptoms for girls and higher grades for boys.

 8. Psychosocial and Cultural Factors Related to Risky Sexual Behavior Leading to HIV/AIDS

  Levent Kiylioglu

  2016-12-01

  Full Text Available Starting from adolescence, importance of sexuality increases in the lives of young people. When done without necessary prevention measures, sexuality may lead to deadly infections in health. Of them, perhaps the most important is HIV/AIDS. Although resulting from sexual behavior the probability of HIV transmission is low, AIDS can be deadly. The aim of this study is to review psycho-social and cultural factors claimed to explain and related with risky sexual behavior that can lead to HIV/AIDS. These factors are gender roles, religiosity, sexual sensation seeking, self-efficacy for AIDS prevention, and HIV/AIDS knowledge. [Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2016; 8(4.000: 367-379

 9. Risky health-related behaviours among school-aged adolescents: a rational 'consumer' choice?

  Hartley, Jane E K

  2016-05-01

  Within the contemporary culture of consumption, school-aged adolescents, though neither waged nor salaried producers, are nevertheless treated by the media and the advertisers as if they are active consumers who are engaged in the project of the self. For those adolescents who lack the financial resources to 'buy into' this culture, anxiety may ensue. In order to ease this anxiety, and to acquire social status, some - not all - may make the 'rational' 'consumer' choice to engage in risky health-related behaviour. In situ ethnographic research is needed in order to complement and inform the existing survey-based evidence on the relationship between economic status and health-related behaviour among school-aged adolescents as they deal with the pressures of consumerism.

 10. Development of Risky Decision Making: Fuzzy-Trace Theory and Neurobiological Perspectives.

  Reyna, Valerie F; Wilhelms, Evan A; McCormick, Michael J; Weldon, Rebecca B

  2015-06-01

  Developmental differences in mental representations of choices, reward sensitivity, and behavioral inhibition (self-control) explain greater susceptibility to risk taking. Ironically, relying on precise representations in reasoning promotes greater risk taking, but this reliance declines as adolescents mature. This phenomenon is known as a developmental reversal; it is called a reversal because it violates traditional developmental expectations of greater cognitive complexity with maturation. Fuzzy-trace theory (FTT) predicts reversals by proposing two types of mental representation (gist and verbatim), and that risk takers rely more on verbatim processing when making decisions. In this article, we describe the main tenets of FTT and explain how it can account for risky decision making. We also explore the neural underpinnings of development and decision making in the context of distinctions from FTT. FTT's predictions elucidate unanswered questions about risk taking, providing directions for research.

 11. Risky Behaviors and Social Networking Sites: How Is YouTube Influencing Our Youth?

  Ahern, Nancy R; Sauer, Penny; Thacker, Paige

  2015-10-01

  Choking, cutting, and setting oneself on fire are just a few of the risky behaviors that the YouTube video sharing website has allowed youth around the world to view, emulate, and comment on. Some researchers contend that the viewing of videos may normalize these behaviors for youth. Disturbing current trends are explored to illustrate the darker side of YouTube. Psychiatric-mental health nurses (PMHNs) are in key positions to help parents and youth better understand the benefits and risks of social networking sites, including YouTube, and to encourage healthy and safe use of the Internet. Nursing implications are offered for PMHNs, educators, health care providers, and parents who have contact with this population.

 12. The Dow is Killing Me: Risky Health Behaviors and the Stock Market.

  Cotti, Chad; Dunn, Richard A; Tefft, Nathan

  2015-07-01

  We investigate how risky health behaviors and self-reported health vary with the Dow Jones Industrial Average (DJIA) and during stock market crashes. Because stock market indices are leading indicators of economic performance, this research contributes to our understanding of the macroeconomic determinants of health. Existing studies typically rely on the unemployment rate to proxy for economic performance, but this measure captures only one of many channels through which the economic environment may influence individual health decisions. We find that large, negative monthly DJIA returns, decreases in the level of the DJIA, and stock market crashes are widely associated with worsening self-reported mental health and more cigarette smoking, binge drinking, and fatal car accidents involving alcohol. These results are consistent with predictions from rational addiction models and have implications for research on the association between consumption and stock prices. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

 13. The use of messages in altering risky gambling behavior in college students: an experimental analogue study.

  Jardin, Bianca; Wulfert, Edelgard

  2009-01-01

  This study examined the effects of messages on altering risky gambling behavior in college students. While playing a chance-based computerized game with play money, three groups of participants either viewed occasional accurate messages that correctly described the contingencies of the game, neutral messages unrelated to the contingencies, or no messages. Participants in the accurate message condition spent overall less money gambling, played fewer trials in the final phase of the game when all trials resulted in losses, and were more likely to quit the game while they still had money remaining in the bank. The findings suggest that "reminders" about the random nature of games and the overall negative rate of return might lead to more responsible gaming.

 14. Don’t Drink and… Avoid Risky Sex of Your Peers

  Pertold, Filip

  -specific attitudes toward sexual behavior. Second, pre-determined individual pre-secondary-school alcohol consumption is used to control for self-selection into schools of individuals with specific attitudes toward alcohol. As opposed to Waddell (2010), I find that female drinking affects the male propensity to have......I estimate the effect of opposite-gender peer drinking on individual risky sexual behavior among Czech youth. The identification strategy relies on two main controls for individual and group-specific unobservables. First, younger schoolmates’ sexual behavior is a control for school...... unprotected sex, while male drinking does not have such an effect on female behavior. This finding corresponds to the fact that females have usually older sexual partners than males....

 15. Subgrouping of risky behaviors among Iranian college students: a latent class analysis

  Safiri S

  2016-07-01

  Full Text Available Saeid Safiri,1,2 Afarin Rahimi-Movaghar,3 Masud Yunesian,4,5 Homayoun Sadeghi-Bazargani,6 Mansour Shamsipour,5 Mohammad Ali Mansournia,1 Akbar Fotouhi1 1Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 2Department of Public Health, School of Nursing and Midwifery, Maragheh University of Medical Sciences, Maragheh, 3Iranian National Center for Addiction Studies (INCAS, Iranian Institute for Reduction of High-Risk Behaviors, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 4Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, 5Department of Research Methodology and Data Analysis, Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 6Road Traffic Injury Research Center, Department of Statistics & Epidemiology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran Background: Risky behaviors may interrupt development or cause considerable morbidity or mortality. This study’s purpose was to determine subgroups of students based on risky behaviors and assess the prevalence of risky behaviors in each of the subgroups.Participants and methods: This anonymous cross-sectional study was carried out in October 2015 and November 2015, with 1,777 students from Tabriz University of Medical Sciences, through multistage random sampling method. The data were analyzed by latent class analysis.Results: The prevalence rates of cigarette smoking (more than or equal to ten cigarettes, hookah use (≥1 time/month, and alcohol consumption (≥1 time/month during the last year were 12.4% (95% confidence interval [CI]: 10.9–14.0, 11.6% (95% CI: 10.0–13.1, and 4.9% (95% CI: 3.8–5.9, respectively. The prevalence rates of illicit opioids (1.8%, 95% CI: 1.2–2.5, cannabis (1.2%, 95% CI: 0.7–1.7, methamphetamine (1.1%, 95% CI: 0.6–1.6, methylphenidate (2.5%, 95% CI: 1.7–3.2, and extramarital sex (5.5%, 95% CI: 4.5–6.6 over the last year were

 16. Risky sexual behavior among rural female adolescents in Malaysia: a limited role of protective factors.

  Ahmadian, Maryam; Hamsan, Hanina H; Abdullah, Haslinda; Samah, Asnarulkhadi Abu; Noor, Amna Md

  2014-03-23

  This paper presents the findings of a cross-sectional survey on the risk and protective factors of premarital sexual behavior among rural female adolescents in Peninsular Malaysia. We investigated data on 770 female respondents aged 13-17 years in rural areas to identify predictive factors for premarital sexual intercourse. Data were analyzed using bivariate and multivariate regression. Specific socio-demographic factors, psychological and family domains, peer delinquency, and knowledge and attitudes about sexuality were considered in risky sexual behaviors in rural Malay girls. The effects of other covariates for premarital sexual intercourse were controlled by logistic regression model. Of the 770 rural female students, about 3.2% of respondents reported experience of sexual intercourse in the past three months. Out of those sexually active girls, 36% were 17 years old and 20% stated having sexual intercourse with more than one partner, and 72% did not use contraception during the most recent sexual intercourse. Midnight activities, peer-sexual disorder, self-evaluation, and attitude toward sexual health were significant predictors of sexual intercourse in rural girls in Malaysia. The finding highlights the impact of psychological factors and peer group influences on the challenges of premarital sexual behavior among rural girls and the notion of school-based sexual health education for adolescents. This study triggers other researchers take into account a comprehensive view of protective factors operating in adolescents' risky sexual behaviors in Asian culture seeing that family domain variables, unexpectedly, exerted no predicting influence on sexually active female teens in rural areas in Malaysia.

 17. Women bar drinkers' discussions about birth control and risky sexual behavior.

  Levonyan-Radloff, Kristine; Parks, Kathleen A; Collins, R Lorraine

  2012-08-01

  This study evaluated how birth control discussions prior to sexual activity affected condom use in a sample of 225 young women bar drinkers. The use of alcohol and other drugs (AOD) and partner type also were assessed. Data were collected through daily reports and qualitative interviews over 12 weeks. A total of 1671 sexual events were reported (M = 7.4 events per participant), of which 64.7% (n = 1081) did not involve condom use. Discussions of birth control occurred prior to 10.9% (n = 183) of all sexual events. These discussions were more likely to be initiated by the woman and to occur when AOD had been used. Thematic analysis revealed four common themes: confirmation of the need to use condoms, confirmation of oral/hormonal contraceptive use, use of sufficient birth control, and discrepant condom use. The discussions reduced rates of risky sex when the sexual partner was more intimate (i.e., boyfriend/dating partner), regardless of AOD use and when the sexual partner was a friend or ex-partner and no AOD were used. The thematic analysis suggested that pregnancy prevention was a stronger motivation for discussing condom use, rather than risk of contracting an STI. Given the substantial rate of high risk partners, history of STIs, and limited amount of time women reported knowing "regular" partners, we suggest that interventions designed to reduce risky sex should be tailored to increase women's awareness of STI and pregnancy risk when under the influence of AOD, and promote condom use regardless of partner type.

 18. Prevalence and predictors of injection drug use and risky sexual behaviors among adolescents in substance treatment.

  Thurstone, Christian; Salomonsen-Sautel, Stacy; Mikulich-Gilbertson, Susan K; Hartman, Christie A; Sakai, Joseph T; Hoffenberg, Analice S; McQueen, Matt B; Min, Sung-Joon; Crowley, Thomas J; Corley, Robin P; Hewitt, John K; Hopfer, Christian J

  2013-01-01

  The longitudinal risk for human immunodeficiency virus (HIV) infection following adolescent substance treatment is not known. Therefore, it is not known if adolescent substance treatment should include HIV prevention interventions. To address this important research gap, this study evaluates the longitudinal prevalence and predictors of injection drug use (IDU) and sex risk behaviors among adolescents in substance treatment. Participants were 260 adolescents (13-18 years) in substance treatment and 201 community control adolescents (11-19 years). Participants were assessed at baseline and follow-up (mean time between assessments = 6.9 years for the clinical sample and 5.6 years for the community control sample). Outcomes included self-report lifetime history of IDU, number of lifetime sex partners and frequency of unprotected sexual intercourse. At baseline, 7.5% of the clinical sample, compared to 1.0% of the community control sample had a lifetime history of IDU (χ12=10.53, p = .001). At follow-up, 17.4% of the clinical sample compared to 0% of the community control sample had a lifetime history of IDU (χ12=26.61, p = .0005). The number of baseline substance use disorders and onset age of marijuana use significantly predicted the presence of lifetime IDU at follow-up, after adjusting for baseline age, race, and sex. The clinical sample reported more lifetime sex partners and more frequent unprotected sex than the community control sample at baseline and follow-up. Many adolescents in substance treatment develop IDU and report persistent risky sex. Effective risk reduction interventions for adolescents in substance treatment are needed that address both IDU and risky sex. Copyright © American Academy of Addiction Psychiatry.

 19. Determinants of risky sexual behavior among women in Ukraine: condom use at first sexual intercourse

  Barska, Julia

  2012-07-01

  Full Text Available BACKGROUND: Sexually transmitted infections (STI create a great hazard to public health. STIs occur mostly as a result of different types of risky sexual behavior, such as early sexual debut, unprotected sexual intercourses, alcohol use during sex, multiple partnership etc. Condoms are known to provide the best protection against negative consequences of risky sexual behavior. In this study we aimed to determine factors associated with condom use at first sexual intercourses by women in Ukraine.METHODS: Secondary analysis of data of the 2007 Ukraine Demographic and Health Survey was conducted. Responses of 883 sexually experienced women aged 15–24 were included in the analysis. Associations between condom use at first sex and independent variables were assessed using multivariate binary logistic regression.RESULTS: Light (less than 3,5 drinks per week and heavy (3,5 drinks per week or more drinkers were more likely to use condoms at first sexual intercourse compared to abstainers or occasional drinkers (OR 1,83 (CI 1,32-2,53 and 2,21 (CI 1,43-3,42, respectively. Besides that, women from households with above average income had 1,65 (CI 1,17-2,33 higher odds to use condoms at sexual debut in comparison to women from households with lower income. Women who read printed media at least once a week had twice (CI 1,36-2,94 as high odds of using condoms at first intercourse as women who read newspapers or magazines rare. Non-Western region of residence and sexual partner of about the same age were positively associated with condom use as well.CONCLUSIONS: Wealthy young adults from industrially developed regions are active users of condoms during sexual debut, which is to be accounted for in determining target groups for social policy in Ukraine.

 20. The Influence of Framing on Risky Decisions: A Meta-analysis.

  Kühberger

  1998-07-01

  In framing studies, logically equivalent choice situations are differently described and the resulting preferences are studied. A meta-analysis of framing effects is presented for risky choice problems which are framed either as gains or as losses. This evaluates the finding that highlighting the positive aspects of formally identical problems does lead to risk aversion and that highlighting their equivalent negative aspects does lead to risk seeking. Based on a data pool of 136 empirical papers that reported framing experiments with nearly 30,000 participants, we calculated 230 effect sizes. Results show that the overall framing effect between conditions is of small to moderate size and that profound differences exist between research designs. Potentially relevant characteristics were coded for each study. The most important characteristics were whether framing is manipulated by changing reference points or by manipulating outcome salience, and response mode (choice vs. rating/judgment). Further important characteristics were whether options differ qualitatively or quantitatively in risk, whether there is one or multiple risky events, whether framing is manipulated by gain/loss or by task-responsive wording, whether dependent variables are measured between- or within- subjects, and problem domains. Sample (students vs. target populations) and unit of analysis (individual vs. group) was not influential. It is concluded that framing is a reliable phenomenon, but that outcome salience manipulations, which constitute a considerable amount of work, have to be distinguished from reference point manipulations and that procedural features of experimental settings have a considerable effect on effect sizes in framing experiments. Copyright 1998 Academic Press.

 1. Personality, Executive Control, and Neurobiological Characteristics Associated with Different Forms of Risky Driving

  Brown, Thomas G.; Ouimet, Marie Claude; Eldeb, Manal; Tremblay, Jacques; Vingilis, Evelyn; Nadeau, Louise; Pruessner, Jens; Bechara, Antoine

  2016-01-01

  Background Road crashes represent a huge burden on global health. Some drivers are prone to repeated episodes of risky driving (RD) and are over-represented in crashes and related morbidity. However, their characteristics are heterogeneous, hampering development of targeted intervention strategies. This study hypothesized that distinct personality, cognitive, and neurobiological processes are associated with the type of RD behaviours these drivers predominantly engage in. Methods Four age-matched groups of adult (19–39 years) males were recruited: 1) driving while impaired recidivists (DWI, n = 36); 2) non-alcohol reckless drivers (SPEED, n = 28); 3) drivers with a mixed RD profile (MIXED, n = 27); and 4) low-risk control drivers (CTL, n = 47). Their sociodemographic, criminal history, driving behaviour (by questionnaire and simulation performance), personality (Big Five traits, impulsivity, reward sensitivity), cognitive (disinhibition, decision making, behavioural risk taking), and neurobiological (cortisol stress response) characteristics were gathered and contrasted. Results Compared to controls, group SPEED showed greater sensation seeking, disinhibition, disadvantageous decision making, and risk taking. Group MIXED exhibited more substance misuse, and antisocial, sensation seeking and reward sensitive personality features. Group DWI showed greater disinhibition and more severe alcohol misuse, and compared to the other RD groups, the lowest level of risk taking when sober. All RD groups exhibited less cortisol increase in response to stress compared to controls. Discussion Each RD group exhibited a distinct personality and cognitive profile, which was consistent with stimulation seeking in group SPEED, fearlessness in group MIXED, and poor behavioural regulation associated with alcohol in group DWI. As these group differences were uniformly accompanied by blunted cortisol stress responses, they may reflect the disparate behavioural consequences of

 2. How People's Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices.

  Sekścińska, Katarzyna; Maison, Dominika Agnieszka; Trzcińska, Agata

  2016-01-01

  People's preferences for risks have been a subject of interest to researchers in both the economy and psychology fields over the last few years. This has given rise to many important findings about the role of psychological factors that influence people's choices. The presented studies focused on the role of motivational systems (described by Higgins in the Regulatory Focus Theory) in explaining people's financial choices. The main goal was to examine the relationship between people's chronic promotion and prevention motivational system and their propensity to (1) invest, (2) undertake investment risks, and (3) assume financial risks in gambling tasks in both the gain and loss decision-making frame. Moreover, we aimed to investigate how chronic motivational systems confronted with situationally induced promotion and prevention motivation would affect people's propensity to invest and embrace financial risks. Two CAWI studies on a Polish national representative sample (N 1 = 1093; N 2 = 1096) were conducted. The second study consisted of two waves with a 2-week break. The studies provided evidence of higher chronic promotion motivation as well as higher prevention motivation associated with the propensity to invest; however, induced promotion motivation results in a lower propensity to invest compared to induced prevention motivation. Participants with an activated promotion system built more risky portfolios than individuals with an induced prevention system. Moreover, participants with a low chronic promotion system built more risky portfolios than individuals with a high promotion motivation system as long as their prevention system was also low. In terms of gambling decisions in both the gain and loss frame, a higher level of chronic promotion motivation and situationally induced promotion motivation were related to the preference for the non-sure option over the sure one.

 3. Risky music listening, permanent tinnitus and depression, anxiety, thoughts about suicide and adverse general health.

  Ineke Vogel

  Full Text Available OBJECTIVE: To estimate the extent to which exposure to music through earphones or headphones with MP3 players or at discotheques and pop/rock concerts exceeded current occupational safety standards for noise exposure, to examine the extent to which temporary and permanent hearing-related symptoms were reported, and to examine whether the experience of permanent symptoms was associated with adverse perceived general and mental health, symptoms of depression, and thoughts about suicide. METHODS: A total of 943 students in Dutch inner-city senior-secondary vocational schools completed questionnaires about their sociodemographics, music listening behaviors and health. Multiple logistic regression analyses were used to examine associations. RESULTS: About 60% exceeded safety standards for occupational noise exposure; about one third as a result of listening to MP3 players. About 10% of the participants experienced permanent hearing-related symptoms. Temporary hearing symptoms that occurred after using an MP3 player or going to a discotheque or pop/rock concert were associated with exposure to high-volume music. However, compared to participants not experiencing permanent hearing-related symptoms, those experiencing permanent symptoms were less often exposed to high volume music. Furthermore, they reported at least two times more often symptoms of depression, thoughts about suicide and adverse self-assessed general and mental health. CONCLUSIONS: Risky music-listening behaviors continue up to at least the age of 25 years. Permanent hearing-related symptoms are associated with people's health and wellbeing. Participants experiencing such symptoms appeared to have changed their behavior to be less risky. In order to induce behavior change before permanent and irreversible hearing-related symptoms occur, preventive measurements concerning hearing health are needed.

 4. Personality, Executive Control, and Neurobiological Characteristics Associated with Different Forms of Risky Driving.

  Thomas G Brown

  Full Text Available Road crashes represent a huge burden on global health. Some drivers are prone to repeated episodes of risky driving (RD and are over-represented in crashes and related morbidity. However, their characteristics are heterogeneous, hampering development of targeted intervention strategies. This study hypothesized that distinct personality, cognitive, and neurobiological processes are associated with the type of RD behaviours these drivers predominantly engage in.Four age-matched groups of adult (19-39 years males were recruited: 1 driving while impaired recidivists (DWI, n = 36; 2 non-alcohol reckless drivers (SPEED, n = 28; 3 drivers with a mixed RD profile (MIXED, n = 27; and 4 low-risk control drivers (CTL, n = 47. Their sociodemographic, criminal history, driving behaviour (by questionnaire and simulation performance, personality (Big Five traits, impulsivity, reward sensitivity, cognitive (disinhibition, decision making, behavioural risk taking, and neurobiological (cortisol stress response characteristics were gathered and contrasted.Compared to controls, group SPEED showed greater sensation seeking, disinhibition, disadvantageous decision making, and risk taking. Group MIXED exhibited more substance misuse, and antisocial, sensation seeking and reward sensitive personality features. Group DWI showed greater disinhibition and more severe alcohol misuse, and compared to the other RD groups, the lowest level of risk taking when sober. All RD groups exhibited less cortisol increase in response to stress compared to controls.Each RD group exhibited a distinct personality and cognitive profile, which was consistent with stimulation seeking in group SPEED, fearlessness in group MIXED, and poor behavioural regulation associated with alcohol in group DWI. As these group differences were uniformly accompanied by blunted cortisol stress responses, they may reflect the disparate behavioural consequences of dysregulation of the stress system. In sum, RD

 5. The dopamine transporter gene, a spectrum of most common risky behaviors, and the legal status of the behaviors.

  Guang Guo

  Full Text Available This study tests the specific hypothesis that the 9R/9R genotype in the VNTR of the dopamine transporter gene (DAT1 exerts a general protective effect against a spectrum of risky behaviors in comparison to the 10R/9R and 10R/10R genotypes, drawing on three-time repeated measures of risky behaviors in adolescence and young adulthood on about 822 non-Hispanic white males from the Add Health study. Our data have established two empirical findings. The first is a protective main effect in the DAT1 gene against risky behaviors. The second finding is that the protective effect varies over age, with the effect prominent at ages when a behavior is illegal and the effect largely vanished at ages when the behavior becomes legal or more socially tolerated. Both the protective main effect and the gene-lifecourse interaction effect are replicated across a spectrum of most common risky behaviors: delinquency, variety of sexual partners, binge drinking, drinking quantity, smoking quantity, smoking frequency, marijuana use, cocaine use, other illegal drug use, and seatbelt non-wearing. We also compared individuals with the protective genotype and individuals without it in terms of age, physical maturity, verbal IQ, GPA, received popularity, sent popularity, church attendance, two biological parents, and parental education. These comparisons indicate that the protective effect of DAT1*9R/9R cannot be explained away by these background characteristics. Our work demonstrates how legal/social contexts can enhance or reduce a genetic effect on risky behaviors.

 6. Ozhirenie sredi bol'nykh, obrativshikhsya za meditsinskoy pomoshch'yu (dannye krupnogo otechestvennogo epidemiologicheskogo issledovaniya

  M Yu Drobizhev

  2009-06-01

  Full Text Available Research objective: to study obesity among 10541 patients in therapeutic, neurologik and cardiologikal practices in 29 cities of the Russian Federation from St.-Petersburg to Vladivostok (COMPASS program. All patients are divided on two groups: with obesity (average BMI=33,7+4,1 kg/m2, and without this disease (average BMI=24,4+3,0 kg/m2. Groups were compared under demographic characteristics; features of a medical route; somatic and mental state. 20% from all patients in mentioned practices in various cities of Russia have obesity. Patients with obesity are predominantly women (middle age 54,0+12,0 year. For these patients low social and economic status (with low educational level, absence of employment, loneliness etc. are characteristic. Patients with obesity are more often observe in cardiological practice. They suffer from cardiovascular diseases and type 2 diabetes. The hypothesis about obesity formation within mental disorders (depression, food addiction - dependence on food is presented. Possibility of treatment of patients with the help of sibutramine is discussed.

 7. Avtomatizirovannyy elektrokhemilyuminestsentnyy metod opredeleniya kortizola v slyune dlya diagnostiki endogennogo giperkortitsizma sredi patsientov s ozhireniem

  Zhanna Evgenyevna Belaya

  2011-06-01

  Full Text Available Nighttime salivary cortisol (NSC has been suggested to be a useful diagnostic test for Cushings syndrome (CS. However, the reference range and cut-off value are assay-specific and discordant. The goal of this study was to assess the analytical performance of automated elecrochemiluminiscence immunoassay method (ECLIA in CS. Ninety eight healthy volunteers and 123 obese patients including 45 proved to be CS provided salivary samples collected by them at 23:00 using Sallivette. Two hundred and five subjects collected salivary samples for two consecutive days and samples from 197 subjects were frozen to perform Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA. Obese patients underwent the 1-mg overnight dexamethasone suppression test (1-DST. CS was confirmed by the histologic diagnosis after surgical treatment or autopsy. The reference range for healthy volunteer has been set 0,5-9,4 nmol/l. Reproducibility was assessed in all subjects by a day-to-day variability and reflected by an intraclass correlation coefficient of 0,785. The cut-off value of 9,4 nmol/l has been suggested to differentiate CS among obese patients to achieve sensitivity of 84,4% (95%confidence interval 71,2-92,2%; specificity of 92,3% (95%CI 84,2-96,4% and diagnostic odds ratio 65,1 (95% CI 20,4-207,6. Likelihood ratio positive was 11,0 (95% CI 5,0-23,9, with a likelihood ratio negative of 0,17 (95%CI 0,08-0,33. The comparison of the total areas under the ROC-curve for the measurement of NSC once, twice with mean level by ECLIA, the same samples by ELISA and 1-DST have not shown any statistically significant difference among the tests performance. Conclusion: Based on its remarkable reproducibility, easy noninvasive nature, automated assay and at least similar diagnostic performance, NSC measured by ECLIA on Cobas e601 is a preferable first-line screening test for CS.

 8. The role of personality traits and driving experience in self-reported risky driving behaviors and accident risk among Chinese drivers.

  Tao, Da; Zhang, Rui; Qu, Xingda

  2017-02-01

  The purpose of this study was to explore the role of personality traits and driving experience in the prediction of risky driving behaviors and accident risk among Chinese population. A convenience sample of drivers (n=511; mean (SD) age=34.2 (8.8) years) completed a self-report questionnaire that was designed based on validated scales for measuring personality traits, risky driving behaviors and self-reported accident risk. Results from structural equation modeling analysis demonstrated that the data fit well with our theoretical model. While showing no direct effects on accident risk, personality traits had direct effects on risky driving behaviors, and yielded indirect effects on accident risk mediated by risky driving behaviors. Both driving experience and risky driving behaviors directly predicted accident risk and accounted for 15% of its variance. There was little gender difference in personality traits, risky driving behaviors and accident risk. The findings emphasized the importance of personality traits and driving experience in the understanding of risky driving behaviors and accident risk among Chinese drivers and provided new insight into the design of evidence-based driving education and accident prevention interventions.

 9. Risky use of alcohol, drugs and cigarettes in a psychosis unit: a 1 1/2 year follow-up of stability and changes after initial screening

  Öjehagen Agneta

  2007-07-01

  Full Text Available Abstract Background Co-morbidity with substance use disorders negatively influences overall functioning in patients with psychosis. However, frequencies and courses of risky use of alcohol, drugs and cigarettes are rarely investigated in patients at psychosis units. The purpose of this study is to describe the use of alcohol, drugs and cigarettes in patients at a psychosis unit over a 1 1/2 year period after them having taken part in a screening investigation including a feed-back of the results to personnel. Relationships with sex and age are also described. Methods The patients' use of the substances was examined at baseline and at follow-up using three self-reporting instruments: Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT, Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT and Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND. Results One hundred and eighty-six patients out of 238 at baseline (78 percent took part in the follow-up. Total AUDIT score decreased in women. Older men more often developed a risky alcohol use. Older women tended to reduce their risky drug habits. On a group level the habits mostly were stable, but 11 percent changed their alcohol habits and 15 percent changed their smoking habits from risky to no/low risky use, or vice versa. Nine percent changed their drug habits, predominantly from risky to no/low risky use. Conclusion A more active approach towards alcohol, drug and smoking habits in psychosis units would probably be beneficial.

 10. Young driver risky behaviour and predictors of crash risk in Australia, New Zealand and Colombia: Same but different?

  Scott-Parker, Bridie; Oviedo-Trespalacios, Oscar

  2017-02-01

  Young drivers remain overrepresented in road crashes around the world, with road injury the leading cause of death among adolescents. In addition, the majority of road traffic crashes, fatalities and injuries occur in low- and middle-income countries. All young drivers are at risk due to a breadth of age- and inexperience-related factors; however it is well recognised that young drivers may also intentionally engage in risky driving behaviours which increase their crash risk. The aim of this paper is to examine the self-reported risky driving behaviour of young drivers in Australia, New Zealand (high-income countries), and Colombia (middle-income country), and to explore the utility of a crash risk assessment model in these three countries. Young drivers aged 16-25 years completed the Behaviour of Young Novice Drivers Scale (BYNDS), in addition to self-reporting crash involvement and driving offences. A hierarchical segmentation analysis via decision trees was used to study the relationship between self-reported crashes and risky driving. Young drivers in Colombia reported more risky driving than young drivers in New Zealand, and considerably more risky driving than young drivers in Australia. Significant differences among and across countries in individual BYNDS items were found, and 23.5% of all participants reported they had been involved in a road crash. Handheld mobile phone usage was the strongest predictor of crashes, followed by driving after drinking alcohol, and carrying friends as passengers. Country of origin predicted mobile phone usage, with New Zealand and Colombia grouped in the same decision tree branch which implies no significant differences in the behaviour between these countries. Despite cultural differences in licensing programs and enforcement, young drivers reported engaging in a similar breadth of risky behaviours. Road crashes were explained by mobile phone usage, drink driving and driving with passengers, suggesting interventions should

 11. Patterns of alcohol consumption and risky sexual behavior: a cross-sectional study among Ugandan university students.

  Choudhry, Vikas; Agardh, Anette; Stafström, Martin; Östergren, Per-Olof

  2014-02-06

  As reflected in elevated rates of sexually transmitted infections, there is a high prevalence of risky sexual behavior among Ugandan university students. It has been assumed that alcohol contributes to risky sexual behavior. However, perhaps owing to methodological issues, this relationship has found only mixed support in empirical research. The present study analyzes the association between alcohol use and risky sexual behavior at the global, situational, and event level among Uganda university students with sexual experience. A cross-sectional survey was carried out in 2010 among 1954 students at Mbarara University of Science and Technology, Uganda, using a self-administered questionnaire. Alcohol use was measured as consumption over the previous 12 months, during situations related to sexual activity and on the most recent occasion of sexual intercourse. Risky sexual behavior was defined as having two or more sexual partners in the previous 12 months or inconsistent condom use with new partners. Bivariate and multivariate logistic regression was performed to analyze the association between alcohol use and risky sexual behavior separately for males and females. Even after adjusting for confounders, the odds ratio (OR) of having two or more sexual partners in the past year indicated a statistically significant association with alcohol use on all levels (global, situational, and event) for both males and females. The ORs of inconsistent condom use with a new partner were significant for males who often consumed alcohol in relation to sexual activity--even after adjusting for potential confounders (OR, 1.75; confidence interval, 1.01-3.08). The risk of inconsistent condom use with a new partner was twice as high for females who often consumed alcohol in relation to sexual activity, although this association was not statistically significant. The study supports previous research that alcohol consumption is associated with having multiple sexual partners. Inconsistent

 12. The relationship between four-wheel drives and risky driving behaviours

  Abdulbari Bener

  2014-07-01

  Full Text Available Background: Given the increased number of four wheel drive (4WD vehicles in Qatar and their involvement in crashes, casualties and road fatalities, it is important to understand the association between risky driving behavior and 4WD crashes. Aim/Objective: This study aimed to determine the association between risky driving behaviours and 4WD vehicles and its impact on road traffic accidents in the State of Qatar. Materials and Methods: A cross sectional survey was conducted using a multistage stratified cluster sampling technique to recruit 1824 drivers of two wheel drive (small cars and 4WD across different primary health centres (PHCs in Qatar. The Driver Behaviour Questionnaire (DBQ and Driver Skill Inventory (DSI were used to collect the data. Information regarding socio-demographic and road traffic crashes during last three years was also obtained. Multivariate logistic regression was used to analyse the data. Results: 762 (41.8% owned 4WD vehicles. Drivers of 4WD were significantly higher between 30-50 years age (P < 0.001, urban dwellers (P = 0.003, having more driving experience (atleast 5 years (P < 0.001 and annual mileage higher than the drivers of small cars (P < 0.001. A significantly higher proportion of 4WD drivers had previous penalties for traffic violations such as crossing a red traffic signal (51.6% vs. 21.4%; P < 0.001 or exceeding the speed limit (35% vs. 27.8%; P < 0.001. A higher proportion of 4WDs' drivers reported previous involvement in accidents as compared to the drivers of small cars (42.4% vs. 35.7%; p 0.004. The risk of accident involvement was 1.21 times higher among drivers of 4WD as compared to the counterparts (OR 1.21; 95%CI; 1.01-1.46. Besides, excessive speed, annual mileage, male gender, traffic violations, lapses, errors and driving skills were significantly associated with crashes. Conclusion: The drivers of 4WD cars are at higher risk of crashes as compared to the drivers of small cars. Also, they have

 13. Reported risky sexual practices amongst female undergraduate students in KwaZulu-Natal, South Africa

  Muhammad E. Hoque

  2011-02-01

  Full Text Available Background: In South Africa, youths aged 15–24 years are at a higher risk of HIV infections than other age groups, and female youths are at a greater risk than their male counterparts. An essential step in controlling the pandemic of HIV and other sexually transmitted infections (STIs is to help adolescents to reduce or avoid unsafe sexual practices.Objective: This study was designed to establish risky sexual practices amongst female undergraduate students.Method: This was a descriptive cross-sectional study carried out in September 2009 amongst full-time female undergraduate students. A multi-stage sampling method was used to recruit 391 students for the study.Results: The mean age of the students was 21.4 ± 3.2 years (range 17–45 years. More than half (52.4% of the students were sexually active. The median age at first sexual intercourse was 19.0 years (range 12–24 years. Participants who had multiple sexual partners had a median of 2 (range, 2–4 sexual partners. The majority (89.3% of the students used contraceptives. Almost half (41.5%, sometimes or rarely, used contraceptives during sex. With regard to substance use, 57.5% and 6.9% respectively drank alcohol and used drugs. Sexually active students had 1.5 times (OR = 1.5, p = 0.04, (OR = Odds Ratio, more chances of consuming alcohol than those who were not sexually active. Students with multiple sexual partners were 7 times more likely to consume alcohol compared to those who did not have multiple partners (OR = 6.9, p = 0.004. Students with multiple sexual partners had 3.5 times more chances of taking drugs compared to students with one steady partner (OR = 3.5, p = 0.038.Conclusion: A large number of female university students are engaging in risky sexual practices. University Management should concentrate on developing and implementing policies to promote safer sexual practices, in particular targeting consequences of STIs and HIV and methods to minimise the risk.

 14. Brief intervention to reduce risky drinking in pregnancy: study protocol for a randomized controlled trial

  Wilson Graeme B

  2012-09-01

  Full Text Available Abstract Background Risky drinking in pregnancy by UK women is likely to result in many alcohol-exposed pregnancies. Studies from the USA suggest that brief intervention has promise for alcohol risk reduction in antenatal care. However, further research is needed to establish whether this evidence from the USA is applicable to the UK. This pilot study aims to investigate whether pregnant women can be recruited and retained in a randomized controlled trial of brief intervention aimed at reducing risky drinking in women receiving antenatal care. Methods The trial will rehearse the parallel-group, non-blinded design and procedures of a subsequent definitive trial. Over 8 months, women aged 18 years and over (target number 2,742 attending their booking appointment with a community midwife (n = 31 in north-east England will be screened for alcohol consumption using the consumption questions of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C. Those screening positive, without a history of substance use or alcohol dependence, with no pregnancy complication, and able to give informed consent, will be invited to participate in the trial (target number 120. Midwives will be randomized in a 1:1 ratio to deliver either treatment as usual (control or structured brief advice and referral for a 20-minute motivational interviewing session with an alcohol health worker (intervention. As well as demographic and health information, baseline measures will include two 7-day time line follow-back questionnaires and the EuroQoL EQ-5D-3 L questionnaire. Measures will be repeated in telephone follow-ups in the third trimester and at 6 months post-partum, when a questionnaire on use of National Health Service and social care resources will also be completed. Information on pregnancy outcomes and stillbirths will be accessed from central health service records before the follow-ups. Primary outcomes will be rates of eligibility, recruitment, intervention

 15. Reported risky sexual practices amongst female undergraduate students in KwaZulu-Natal, South Africa

  Muhammad E. Hoque

  2011-02-01

  Full Text Available Background: In South Africa, youths aged 15–24 years are at a higher risk of HIV infections than other age groups, and female youths are at a greater risk than their male counterparts. An essential step in controlling the pandemic of HIV and other sexually transmitted infections (STIs is to help adolescents to reduce or avoid unsafe sexual practices.Objective: This study was designed to establish risky sexual practices amongst female undergraduate students.Method: This was a descriptive cross-sectional study carried out in September 2009 amongst full-time female undergraduate students. A multi-stage sampling method was used to recruit 391 students for the study.Results: The mean age of the students was 21.4 ± 3.2 years (range 17–45 years. More than half (52.4% of the students were sexually active. The median age at first sexual intercourse was 19.0 years (range 12–24 years. Participants who had multiple sexual partners had a median of 2 (range, 2–4 sexual partners. The majority (89.3% of the students used contraceptives. Almost half (41.5%, sometimes or rarely, used contraceptives during sex. With regard to substance use, 57.5% and 6.9% respectively drank alcohol and used drugs. Sexually active students had 1.5 times (OR = 1.5, p = 0.04, (OR = Odds Ratio, more chances of consuming alcohol than those who were not sexually active. Students with multiple sexual partners were 7 times more likely to consume alcohol compared to those who did not have multiple partners (OR = 6.9, p = 0.004. Students with multiple sexual partners had 3.5 times more chances of taking drugs compared to students with one steady partner (OR = 3.5, p = 0.038.Conclusion: A large number of female university students are engaging in risky sexual practices. University Management should concentrate on developing and implementing policies to promote safer sexual practices, in particular targeting consequences of STIs and HIV and methods to minimise the risk.

 16. China Minsheng Bank China's first non-state owned bank is one of the safest bets in the risky Chinese banking sector

  BRADLEY GARDNER

  2008-01-01

  @@ Betting on China's banking sector is a risky proposition. High rates of overdue "problem" loans are more or less the norm, and financial reforms, while moving forward, are doing so at a snail's pace.

 17. The Problematic and Risky Internet Use Screening Scale (PRIUSS) for Adolescents and Young Adults: Scale Development and Refinement.

  Jelenchick, Lauren A; Eickhoff, Jens; Christakis, Dimitri A; Brown, Richard L; Zhang, Chong; Benson, Meghan; Moreno, Megan A

  2014-06-01

  Problematic Internet use (PIU) is a growing health concern among adolescents and young adults. The purpose of this mixed-methods study was to develop and refine a theoretically-grounded and psychometrically-validated assessment instrument for PIU specifically tailored to adolescents and young adults. An item pool was developed using concept mapping and a review of the literature, and administered to 714 students from two universities between 18 and 25 years of age. Exploratory and confirmatory factor analyses were used in a development subsample (n=500) to construct the scale. A cross-validation sample (n=214) was used to confirm the scale's reliability. The Problematic and Risky Internet Use Screening Scale (PRIUSS) is an 18-item scale with three subscales: Social Impairment, Emotional Impairment, and Risky/Impulsive Internet Use. Based on its strong theoretical foundation and promising psychometric performance, the PRIUSS may be a valuable tool for screening and prevention efforts in this population.

 18. Low clinical relevance of risky alcohol consumption in a selected group of high adherent HIV-infected patients attended in the United Kingdom

  Alicia Gonzalez Baeza

  2014-11-01

  Full Text Available Introduction: The prevalence of risky alcohol consumption, associated factors and its impact on the brain is not well established in clinically stable HIV patients. Materials and Methods: Within the PIVOT neurocognitive sub-study, effectively suppressed HIV-infected adults on either standard cART or ritonavir-boosted PI monotherapy completed the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT designed to detect risky alcohol consumption. They also completed a brief neuropsychological assessment (NPZ 5 composed by five measures. For this cross-sectional analysis, we calculated rates of hazardous (AUDIT=8–15 or harmful (AUDIT=16–19 consumption and likely dependence (AUDIT>20. We explored the association between risky alcohol intakes (AUDIT>8 and clinical/demographical variables, conducting logistic regressions when significant association was found (p<.05. Also, the association between cognitive performance and alcohol consumption was calculated and adjusted by potential confounders. Results: Of the 146 included participants, the majority were male (86.3%, white (81.5% and educated (mean years on formal education=15, SD=3.9. Average age was 47.6 years (SD=8.7, and 36.3% had risky consumption (29.5% hazardous, 6.2% harmful, 0.7% likely dependence. White ethnicity and male sex were positively associated with risky consumption (Table 1. After adjustments, white ethnicity remained significantly associated with risky consumption (1.64 [95% CI 0.34–2.95]; p=0.013. Better cognitive performance was associated with risky alcohol consumption in the univariate analysis (p<.001. After adjustment by ethnicity, sex and years of education, cognitive performance and risky alcohol consumption maintained significant association (0.45 [95% CI 0.19–0.70] p=0.001. Conclusions: Despite the substantially high prevalence of risky alcohol consumption, it was not associated with worse adherence, immunological or quality of life measures in this cohort of

 19. Assessment of risky sexual behaviors and risk perception among youths in Western Ethiopia: the influences of family and peers: a comparative cross-sectional study

  Negeri, Elias Legesse

  2014-01-01

  Background Ethiopia is a developing country with a demographic profile dominated by young population with in the ages of 15–24, constituting one third of the total population. Only little has been explored about the role of parenting process and peers in protecting youths from risky sexual behaviors. Thus, this study tried to assess risky sexual behaviors, risk perception and the influences of family and peers for possible interventions among youths in western Ethiopia. Methods The study appl...

 20. New Research Suggests That Emissions Reductions May Be a Risky and Very Expensive Way to Avoid Dangerous Global Climate Changes

  2007-01-01

  Proponents of greenhouse gas emissions reductions have long assumed that such reductions are the best approach to global climate change control and sometimes argued that they are the least risky approach. It is now generally understood that to be effective such reductions would have to involve most of the world and be very extensive and rapidly implemented. This paper examines the question of whether it is feasible to use only this approach to control dangerous global climate changes, the mos...

 1. Sexual debut before the age of 14 leads to poorer psychosocial health and risky behaviour in later life

  Kastbom, Åsa A; Sydsjö, Gunilla; Bladh, Marie; Priebe,Gisela; Svedin, Carl-Göran

  2014-01-01

  Aim This study investigated the relationship between sexual debut before 14 years of age and socio-demographics, sexual experience, health, experience of child abuse and behaviour at 18 years of age. Methods A sample of 3432 Swedish high school seniors completed a survey about sexuality, health and abuse at the age of 18. Results Early debut was positively correlated with risky behaviours, such as the number of partners, experience of oral and anal sex, health behaviours, such as smoking, dru...

 2. Epidemiological Study Of Risky Behaviours And Their Relation With Mental Ill Health Among Secondary School Students In Cairo

  Essam A. El-Moselhy; Morsy A. Ammar; Khaled M. Abd-Allah; Ibrahim A.

  2005-06-01

  Full Text Available A cross-sectional design was carried out on 827 students from general and technical secondary schools in Cairo. The aim of this study was to determine the prevalence of risky behaviours among the studied students, to assess their relation with sociodemographic factors and psychological problems and to explore student's attitude toward these behaviours. The data were collected by a standardized interviewing form. Different psychological symptoms were assessed using Middle Sex Hospital Questionnaire. The study showed, 54.1% of the students were having unhealthy diet and tobacco smoking behaviours. Also, all the risky behaviours, except absence of physical exercise practice and suicide attempt, were more common among boys. The most important sociodemographic risk factors were; positive family history of risky behaviours, one parent family and the student's work beside studying (OR=7.11, 4.07 and 3.37, respectively. The most important reasons for unhealthy diet, carrying weapon and engagement in casual sex were imitation (55.2%, to feel grown up (47.1% and peer pressure (39.1%, respectively. While, the most common psychological problem was hysteria (15.1% and the most common neurotic trait was sadness (41.9%. The most important psychological problems risk factors were obsession and hysteria (OR=5.53 and 4.59, respectively. While, the most important neurotic traits risk were irritability and sadness (OR=9.53 and 8.05, respectively. No awareness to the reported risk was present among 96.4% of the students having the risky behaviours (OR=6.41.

 3. Association between self-reported academic performance and risky sexual behavior among Ugandan university students- a cross sectional study.

  Mehra, Devika; Kyagaba, Emmanuel; Ostergren, Per-Olof; Agardh, Anette

  2014-04-16

  Little is known about the association between self-reported academic performance and risky sexual behaviors and if this differs by gender, among university students. Academic performance can create psychological pressure in young students. Poor academic performance might thus potentially contribute to risky sexual behavior among university students. The aim of this study was to investigate the association between self-reported academic performance and risky sexual behaviors, and whether gender affects this relationship among Ugandan university students. In 2010, 1,954 students participated in a cross-sectional survey, conducted at Mbarara University of Science and Technology in southwestern Uganda (72% response rate). Multivariate logistic regression analysis was used for the analysis. 1,179 (60.3%) students in our study sample reported having debuted sexually. Of these 440 (42.2%) used condoms inconsistently with new sexual partners, and 344 (33.6%) had had multiple sexual partners. We found a statistically significant association between poor academic performance and inconsistent condom use with a new sex partner and this association remained significant even after adjusting for all the potential confounders. There was no such association detected regarding multiple sexual partners. We also found that gender modified the effect of poor academic performance on inconsistent condom use. Females, who were poor academic performers, were found to be at a higher risk of inconsistent condom use than their male counterparts. Interventions should be designed to provide extra support to poor academic performers, which may improve their performance and self-esteem, which in turn might reduce their risky sexual behaviors.

 4. Trajectories of psychopathology and risky behaviors associated with childhood abuse and neglect in low-income urban African American girls.

  Wilson, Helen W; Samuelson, Sarah L; Staudenmeyer, Anna H; Widom, Cathy Spatz

  2015-07-01

  The current study examined patterns of psychopathology, drug and alcohol use, and sexual behavior associated with childhood abuse and neglect in a high-risk sample of low-income African American girls seeking mental health treatment. Participants (N=177) were African American girls recruited from mental health clinics serving low-income communities in Chicago, IL and followed over six waves of data collection (T1-T6) reflecting early (mean age 14) to late (mean age 17) adolescence. Child abuse and neglect history was determined from adolescent and caregiver reports. Latent curve modeling examined patterns of internalizing and externalizing psychopathology, drug and alcohol use, sexual experience, and risky sexual behavior reported by girls and associations with reported child abuse and neglect. Overall, these trajectories indicated a decrease in internalizing and externalizing symptoms, stability of drug and alcohol use, and an increase in sexual experience and risky sexual behaviors over time. Child abuse and neglect was associated with increased internalizing symptoms and sexual experience at baseline and with externalizing symptoms and risky sexual behavior both at baseline and the final point. Child abuse and neglect was not significantly associated with alcohol or drug use. This study adds to the literature on the long-term consequences of child abuse and neglect by demonstrating patterns of psychopathology and risky behavior that persist over time in a high-risk group of girls with self or parent reported histories of abuse and neglect. Interventions that address externalizing problems and health risk behaviors may be of particular importance for this population.

 5. Risky sexual behaviors among female youth in Tiss Abay, a semi-urban area of the Amhara Region, Ethiopia.

  Gojjam Tadesse

  Full Text Available Little is known about sexual risks and associated factors about female youths in semi-urban areas of Ethiopia. This study aimed to describe the nature and magnitude of risky sexual behaviors, and the socio-demographic and behavioral determinants among female youths in Tiss Abay, a semi-urban area on the outskirts of Bahir Dar City of the Amhara Region in northern Ethiopia.A cross-sectional census type study was conducted among female youths who were unmarried and aged 15-29 years in September 2011.711 female youths participated in the study, with the mean age of initiation of sex of 78.6% being16.73±2.53 years. Only 52(9.3% used condom during the first sex. Within the last 12 months, 509(71.6% had sexual intercourse and 278(54.6% had two or more sex partners, and 316(62.1% did not use condom during their last sex. Sex under the influence of substances was reported by 350(68.8%, and a third of the recent sexes were against the will of participants. One or more risky sexual practices were reported by 503(70.3% participants, including: multiple sexual partnerships, inconsistently using or not using condoms, sex under the influence of alcohol and/or sex immediately after watching pornography. Age group, current marital status, drinking homemade alcohol, chewing 'khat', watching pornography and using any form of stimulant substances were the predictors of risky sexual behavior. Watching pornography before sex and sex for transaction were the predicators of not using condom during most recent sex.Risky sexual behaviors were very common among the female youths in Tiss Abay. Initiation of context-based interventions, such as raising awareness about the risks, safer sex practices, condom promotion and integration of gender issues in the programs are recommended.

 6. Delay Discounting Mediates Parent-Adolescent Relationship Quality and Risky Sexual Behavior for Low Self-Control Adolescents.

  Kahn, Rachel E; Holmes, Christopher; Farley, Julee P; Kim-Spoon, Jungmeen

  2015-09-01

  Parent-adolescent relationship quality and delay discounting may play important roles in adolescents' sexual decision making processes, and levels of self-control during adolescence could act as a buffer within these factors. This longitudinal study included 219 adolescent (55 % male; mean age = 12.66 years at Wave 1; mean age = 15.10 years at Wave 2) and primary caregiver dyads. Structural equation modeling (SEM) was utilized to determine whether delay discounting mediated the association between parent-adolescent relationship quality and adolescents' risky sexual behavior and how this mediated association may differ between those with high versus low self-control. The results revealed parent-adolescent relationship quality plays a role in the development of risky sexual behavior indirectly through levels of delay discounting, but only for adolescents with low self-control. These findings could inform sex education policies and health prevention programs that address adolescent risky sexual behavior.

 7. Parental Supply of Alcohol in Childhood and Risky Drinking in Adolescence: Systematic Review and Meta-Analysis

  Sonia Sharmin

  2017-03-01

  Full Text Available Whether parental supply of alcohol affects the likelihood of later adolescent risky drinking remains unclear. We conducted a systematic review and meta-analysis to synthesize findings from longitudinal studies investigating this association. We searched eight electronic databases up to 10 September 2016 for relevant terms and included only original English language peer-reviewed journal articles with a prospective design. Two reviewers independently screened articles, extracted data and assessed risk of bias. Seven articles met inclusion criteria, six of which used analytic methods allowing for meta-analysis. In all seven studies, the follow-up period was ≥12 months and attrition ranged from 3% to 15%. Parental supply of alcohol was associated with subsequent risky drinking (odds ratio = 2.00, 95% confidence interval = 1.72, 2.32; however, there was substantial risk of confounding bias and publication bias. In all studies, measurement of exposure was problematic given the lack of distinction between parental supply of sips of alcohol versus whole drinks. In conclusion, parental supply of alcohol in childhood is associated with an increased likelihood of risky drinking later in adolescence. However, methodological limitations preclude a causal inference. More robust longitudinal studies are needed, with particular attention to distinguishing sips from whole drinks, measurement of likely confounders, and multivariable adjustment.

 8. Does Fertility Status Influence Impulsivity and Risk Taking in Human Females? Adaptive Influences on Intertemporal Choice and Risky Decision Making

  Farnaz Kaighobadi

  2013-07-01

  Full Text Available Informed by the research on adaptive decision making in other animal species, this study investigated human females' intertemporal and risky choices across the ovulatory cycle. We tested the hypothesis that at peak fertility, women who are exposed to environments that signal availability of higher quality mates (by viewing images of attractive males, become more impulsive and risk-seeking in economic decision tasks. To test this, we collected intertemporal and risky choice measures before and after exposure to images of either attractive males or neutral landscapes both at peak and low fertility conditions. The results showed an interaction between women's fertility status and image type, such that women at peak fertility viewing images of attractive men chose the smaller, sooner monetary reward option less than women at peak fertility viewing neutral images. Neither fertility status nor image type influenced risky choice. Thus, though exposure to images of men altered intertemporal choices at peak fertility, this occurred in the opposite direction than predicted—i.e., women at peak fertility became less impulsive. Nevertheless, the results of the current study provide evidence for shifts in preferences over the ovulatory cycle and opens future research on economic decision making.

 9. [Influence of Counsellor- and Intervention Variables on Motivation to Change Following a Brief Motivational Intervention to Reduce Risky Alcohol Use].

  Diestelkamp, Silke; Wartberg, Lutz; Arnaud, Nicolas; Thomasius, Rainer

  2016-09-01

  Influence of Counsellor- and Intervention Variables on Motivation to Change Following a Brief Motivational Intervention to Reduce Risky Alcohol Use Brief interventions are recommended for prevention and early intervention of risky alcohol use. However, evidence of their effectiveness, in particular for children and adolescents, is heterogeneous. Analysis of counsellor and intervention variables may provide insights into mechanisms of action in brief interventions and thereby contribute to an enhanced effectiveness. We analyzed data of N = 141 children and adolescents who were treated for acute alcohol intoxication in the emergency department. Study participants received a brief motivational intervention to reduce risky alcohol use during hospitalization. We applied multiple regression analysis to examine counsellor variables (empathy, affirmation, competence, congruence) and intervention variables (readiness and confidence ruler, decisional balance, goal agreement) as predictors of motivation to change. Higher scores on the basic therapeutic skill "positive affirmation" (R2 = 7.1 %; p < .01), finishing the intervention with a written goal agreement (R2 = 2.9 %; p < .05) and younger age were associated with greater readiness to change (R2 = 10.2 %; p < .01). Therefore, a special focus should be put on the counsellor skill "positive affirmation" when training new counsellors. Results also indicate that younger patients respond stronger to a brief intervention in this context.

 10. Secondary Psychopathy, but not Primary Psychopathy, is Associated with Risky Decision-Making in Noninstitutionalized Young Adults.

  Dean, Andy C; Altstein, Lily L; Berman, Mitchell E; Constans, Joseph I; Sugar, Catherine A; McCloskey, Michael S

  2013-01-01

  Although risky decision-making has been posited to contribute to the maladaptive behavior of individuals with psychopathic tendencies, the performance of psychopathic groups on a common task of risky decision-making, the Iowa Gambling Task (IGT; Bechara, Damasio, Damasio, & Anderson, 1994), has been equivocal. Different aspects of psychopathy (personality traits, antisocial deviance) and/or moderating variables may help to explain these inconsistent findings. In a sample of college students (N = 129, age 18 to 27), we examined the relationship between primary and secondary psychopathic features and IGT performance. A measure of impulsivity was included to investigate its potential as a moderator. In a joint model including main effects and interactions between primary psychopathy, secondary psychopathy and impulsivity, only secondary psychopathy was significantly related to risky IGT performance, and this effect was not moderated by the other variables. This finding supports the growing literature suggesting that secondary psychopathy is a better predictor of decision-making problems than the primary psychopathic personality traits of lack of empathy and remorselessness.

 11. Parental Supply of Alcohol in Childhood and Risky Drinking in Adolescence: Systematic Review and Meta-Analysis

  Sharmin, Sonia; Kypri, Kypros; Khanam, Masuma; Wadolowski, Monika; Bruno, Raimondo; Mattick, Richard P.

  2017-01-01

  Whether parental supply of alcohol affects the likelihood of later adolescent risky drinking remains unclear. We conducted a systematic review and meta-analysis to synthesize findings from longitudinal studies investigating this association. We searched eight electronic databases up to 10 September 2016 for relevant terms and included only original English language peer-reviewed journal articles with a prospective design. Two reviewers independently screened articles, extracted data and assessed risk of bias. Seven articles met inclusion criteria, six of which used analytic methods allowing for meta-analysis. In all seven studies, the follow-up period was ≥12 months and attrition ranged from 3% to 15%. Parental supply of alcohol was associated with subsequent risky drinking (odds ratio = 2.00, 95% confidence interval = 1.72, 2.32); however, there was substantial risk of confounding bias and publication bias. In all studies, measurement of exposure was problematic given the lack of distinction between parental supply of sips of alcohol versus whole drinks. In conclusion, parental supply of alcohol in childhood is associated with an increased likelihood of risky drinking later in adolescence. However, methodological limitations preclude a causal inference. More robust longitudinal studies are needed, with particular attention to distinguishing sips from whole drinks, measurement of likely confounders, and multivariable adjustment. PMID:28282955

 12. Attributing activity space as risky and safe: The social dimension to the meaning of place for urban adolescents.

  Mason, Michael J

  2010-09-01

  The social dimension of urban adolescents' interpretation of their activity space was investigated by examining reasons for attributing place as risky and safe, and analyzing these reasons by social network quality. Activity space and social network data were collected on 301 teens presenting for routine medical check-ups. SPSS Text Analysis for Surveys performed linguistic analyses on open-ended survey responses, applying concept derivation, concept inclusion, semantic networks, and co-occurrence rules. Results produced 13 categories of reasons for locations attributed as risky and safe. Categories were then transformed into dichotomous variables and analyzed with chi-square tests by social network quality. Results indicated two categories of reasons for locations attributed as risky: alcohol and drugs and Illegal activity, which were dependent upon social network quality. Two categories of reasons for locations attributed as safe, namely protective place and Neighborhood, were also dependent upon social network quality. These findings assert that adolescents' social networks influence their interpretations of risk and safety, highlighting a social dimension to the meaning of place.

 13. The Role of Sexual Health Professionals in Developing a Shared Concept of Risky Sexual Behavior as it Relates to HIV Transmission.

  Brawner, Bridgette M; Alexander, Kamila A; Fannin, Ehriel F; Baker, Jillian L; Davis, Zupenda M

  2016-01-01

  "Risky sexual behavior" accounts for the majority of new HIV infections regardless of gender, age, geographic location, or ethnicity. The phrase, however, refers to a relatively nebulous concept that hampers development of effective sexual health communication strategies. The purpose of this paper was to propose development of a shared conceptual understanding of "risky sexual behavior." We reviewed multidisciplinary HIV/AIDS literature to identify definitions of risky sexual behavior. Both the linguistic components and the social mechanisms that contribute to the concept of risky sexual behaviors were noted. Risky sexual behavior was often defined in a subjective manner in the literature, even in the scientific research. We urge a paradigm shift to focus on explicit behaviors and the social context of those behaviors in determining HIV risk. We also propose a new definition that reduces individual biases and promotes a broader discussion of the degree of sexual risk across a diversity of behavioral contexts. Sexual health professionals can strengthen practice and research initiatives by operating from a concise working definition of risky sexual behavior that is broadly transferable and expands beyond a traditional focus on identity-based groups.

 14. Is the crime drop of the 1990s in Canada and the USA associated with a general decline in risky and health-related behavior?

  Mishra, Sandeep; Lalumière, Martin

  2009-01-01

  Crime rates dropped unexpectedly and dramatically in the 1990s in Canada and the USA. The decline was not restricted to particular types of crime, the particular methodologies of crime reports, demographic characteristics, or geographical areas. Psychological studies of individuals have suggested a link between crime and different types of risky behavior (e.g., dangerous driving, unsafe sex, substance use). Based on this link, we examined whether national rates of various risky behaviors declined in the 1990s, and whether rates of crime and risky behavior covary over time. Several American and Canadian databases reporting annual or biennial data on risky behavior indicators were examined. Results indicate that most of the risky behavior indicators in the domains of violent behavior, accidents, sexual behavior, and school dropout declined in the 1990s. Furthermore, time series analyses suggest that rates of various risky behaviors tend to covary with homicide over long periods of time. An important exception to these results is substance use in various contexts. We discuss some theoretical implications of the results.

 15. I’ll Show You the Way: Risky Driver Behavior When “Following a Friend”

  Jaimie McNabb

  2017-05-01

  Full Text Available Previous research examining social influences on driving behavior has primarily focused on the effects of passengers and surrounding vehicles (e.g., speed contagion. Of current interest was the interaction between drivers that occurs in a “following a friend” scenario, i.e., the driver of one vehicle (the leader knows how to get to the desired destination while the driver of a second vehicle (the follower does not. Sixteen participants drove through a simulated city in a driving simulator under three conditions: (i a baseline condition in which they could choose their own route, (ii a navigation system condition in which they were given audible route instructions, and (iii a “follow a friend” condition in which they required to follow a simulated vehicle. In the follow a friend condition, drivers engaged in significantly more risky behaviors (in comparison to the other conditions such as making more erratic and higher speed turns and lane changes, maintaining overall higher speed, as well as maintaining a shorter time headway when following a lead vehicle. These effects suggest a relationship to time pressure caused by a fear of getting lost.

 16. I’ll Show You the Way: Risky Driver Behavior When “Following a Friend”

  McNabb, Jaimie; Kuzel, Michael; Gray, Rob

  2017-01-01

  Previous research examining social influences on driving behavior has primarily focused on the effects of passengers and surrounding vehicles (e.g., speed contagion). Of current interest was the interaction between drivers that occurs in a “following a friend” scenario, i.e., the driver of one vehicle (the leader) knows how to get to the desired destination while the driver of a second vehicle (the follower) does not. Sixteen participants drove through a simulated city in a driving simulator under three conditions: (i) a baseline condition in which they could choose their own route, (ii) a navigation system condition in which they were given audible route instructions, and (iii) a “follow a friend” condition in which they required to follow a simulated vehicle. In the follow a friend condition, drivers engaged in significantly more risky behaviors (in comparison to the other conditions) such as making more erratic and higher speed turns and lane changes, maintaining overall higher speed, as well as maintaining a shorter time headway when following a lead vehicle. These effects suggest a relationship to time pressure caused by a fear of getting lost. PMID:28536545

 17. Parent-Centered Prevention of Risky Behaviors Among Hispanic Youths in Florida.

  Estrada, Yannine; Lee, Tae Kyoung; Huang, Shi; Tapia, Maria I; Velázquez, Maria-Rosa; Martinez, Marcos J; Pantin, Hilda; Ocasio, Manuel A; Vidot, Denise C; Molleda, Lourdes; Villamar, Juan; Stepanenko, Bryan A; Brown, C Hendricks; Prado, Guillermo

  2017-04-01

  To evaluate the effectiveness of an evidence-based, parent-centered intervention, Familias Unidas, delivered by nonresearch personnel, in preventing substance use (alcohol, illicit drugs) and sex without a condom among Hispanic adolescents. A randomized controlled trial (n = 746) evaluated the effectiveness of Familias Unidas among Hispanic eighth graders (age range = 12-16 years), relative to prevention as usual, within a public school system. School personnel, including social workers and mental health counselors, were trained to deliver the evidence-based intervention. Participant recruitment, intervention delivery, and follow-up ran from September 2010 through June 2014 in Miami-Dade County, Florida. Familias Unidas was effective in preventing drug use from increasing and prevented greater increases in sex without a condom 30 months after baseline, relative to prevention as usual. Familias Unidas also had a positive impact on family functioning and parental monitoring of peers at 6 months after baseline. This study demonstrated the effectiveness of a parent-centered preventive intervention program in preventing risky behaviors among Hispanic youths. Findings highlight the feasibility of training nonresearch personnel on effectively delivering a manualized intervention in a real-world setting.

 18. Consensus on control of risky nonvariceal upper gastrointestinal bleeding in Taiwan with National Health Insurance.

  Sheu, Bor-Shyang; Wu, Chun-Ying; Wu, Ming-Shiang; Chiu, Cheng-Tang; Lin, Chun-Che; Hsu, Ping-I; Cheng, Hsiu-Chi; Lee, Teng-Yu; Wang, Hsiu-Po; Lin, Jaw-Town

  2014-01-01

  To compose upper gastrointestinal bleeding (UGIB) consensus from a nationwide scale to improve the control of UGIB, especially for the high-risk comorbidity group. The steering committee defined the consensus scope to cover preendoscopy, endoscopy, postendoscopy, and overview from Taiwan National Health Insurance Research Database (NHIRD) assessments for UGIB. The expert group comprised thirty-two Taiwan experts of UGIB to conduct the consensus conference by a modified Delphi process through two separate iterations to modify the draft statements and to vote anonymously to reach consensus with an agreement ≥80% for each statement and to set the recommendation grade. The consensus included 17 statements to highlight that patients with comorbidities, including liver cirrhosis, end-stage renal disease, probable chronic obstructive pulmonary disease, and diabetes, are at high risk of peptic ulcer bleeding and rebleeding. Special considerations are recommended for such risky patients, including raising hematocrit to 30% in uremia or acute myocardial infarction, aggressive acid secretory control in high Rockall scores, monitoring delayed rebleeding in uremia or cirrhosis, considering cycloxygenase-2 inhibitors plus PPI for pain control, and early resumption of antiplatelets plus PPI in coronary artery disease or stroke. The consensus comprises recommendations to improve care of UGIB, especially for high-risk comorbidities.

 19. Adolescents' recognition of potential positive and negative outcomes in risky dating situations.

  Helms, Sarah W; Sullivan, Terri N; Corona, Rosalie; Taylor, Katherine A

  2013-10-01

  Risky adolescent behavior represents a significant public health concern, with potential detrimental consequences for youth and society in general. Problem behavior theory suggests that engaging in one type of problem behavior increases the likelihood of other problem behaviors. As a result, understanding how youth perceive common dating risk situations that may place them at risk not only for dating violence but also for a variety of other problem behaviors could inform prevention programming. Using qualitative interviews with 43 urban, predominantly African American adolescents, we assessed risk perceptions via youths' identification of potential positive and negative outcomes associated with dating situations that may place teens at risk for negative outcomes including violence and risk behaviors. Six themes each of potential positive and negative outcomes emerged, including positive themes related to interpersonal skills, relationship connections, having fun, and improving image, and negative themes related to victimization, control, jealousy, conflict, consequences, and reputation. This research has important implications for youth prevention programs, especially those focused on helping adolescents develop healthy relationships.

 20. The Impact of Precaution and Practice on the Performance of a Risky Motor Task

  David Eilam

  2013-06-01

  Full Text Available The association between threat perception and motor execution, mediated by evolved precaution systems, often results in ritual-like behavior, including many idiosyncratic acts that seem irrelevant to the task at hand. This study tested the hypothesis that threat-detection during performance of a risky motor task would result in idiosyncratic activity that is not necessary for task completion. We asked biology students to follow a particular set of instructions in mixing three solutions labeled “bio-hazardous” and then repeat this operation with “non-hazardous” substances (or vice versa. We observed a longer duration of the overall performance, a greater repertoire of acts, longer maximal act duration, and longer mean duration of acts in the “risky” task when it was performed before the “non-risky” task. Some, but not all, of these differences were eliminated when a “non-risky” task preceded the “risky” one. The increased performance of idiosyncratic unnecessary activity is in accordance with the working hypothesis of the present study: ritualized idiosyncratic activities are performed in response to a real or illusionary threat, as a means to alleviate anxiety.

 1. Using aesthetics and self-affirmation to encourage openness to risky (and safe) choices.

  Shu, Suzanne B; Townsend, Claudia

  2014-03-01

  Research has shown self-affirmation to be a powerful tool for increasing openness to arguments. However, prior examinations of its effects involved manipulations with limited applicability outside the laboratory. Building on recent work suggesting that choice of highly aesthetic products can be a form of affirmation, we proposed and tested whether merely affiliating people with high aesthetics can affirm their sense of self and thus encourage openness to arguments advocating selection of one option over another. In 3 experiments we examined this effect in financial and consumer decisions in which choices varied in their inherent risk. Across the experiments, after affiliating people with high (vs. low) aesthetics, they were more likely to select the advocated option--whether that option was the riskier or less risky option. This occurred using actual annual reports and a sample of experienced investors (Experiment 1), when the aesthetic affiliation and the choice tasks were in entirely unrelated areas (Experiment 2) and was driven by greater openness to arguments (Experiment 3). Together these studies offer a self-affirmation manipulation that is relevant and easily used by practitioners in a variety of fields. They also provide novel insights on the link between aesthetics, self-affirmation, openness, and risk taking.

 2. The Situated Management of Safety during Risky Sport: Learning from Skydivers’ Courses of Experience

  Sara Mohamed, Vincent Favrod, Roberta Antonini Philippe, Denis Hauw

  2015-06-01

  Full Text Available The aim of this study was to determine how risks associated with skydiving can be managed within acceptable limits. Using “Course-of-Action” theory described by Theureau, four experienced skydivers viewed recordings of their jumps, from preparation to landing, to elicit their perceptions of these experiences. The sequences dealing with safety concerns were then extracted. Data analysis revealed seven typical sequences of activity to manage safety, labeled “To check the material during preparation,” “To feel prepared and safe for the jump as the plane gains altitude,” “To use the time of freefall,” “To deploy the parachute,” “To fly safely,” “To ensure a safe landing” and “To organize the structured packing of the parachute.” These results showed how the skydivers mitigated safety risks through a heightened awareness of critical elements in the unfolding jump activity and sequences of distributed and timed concerns and actions. The implications for accident analysis, prevention and education for training in risky sports activity are provided.

 3. The Situated Management of Safety during Risky Sport: Learning from Skydivers' Courses of Experience.

  Mohamed, Sara; Favrod, Vincent; Philippe, Roberta Antonini; Hauw, Denis

  2015-06-01

  The aim of this study was to determine how risks associated with skydiving can be managed within acceptable limits. Using "Course-of-Action" theory described by Theureau, four experienced skydivers viewed recordings of their jumps, from preparation to landing, to elicit their perceptions of these experiences. The sequences dealing with safety concerns were then extracted. Data analysis revealed seven typical sequences of activity to manage safety, labeled "To check the material during preparation," "To feel prepared and safe for the jump as the plane gains altitude," "To use the time of freefall," "To deploy the parachute," "To fly safely," "To ensure a safe landing" and "To organize the structured packing of the parachute." These results showed how the skydivers mitigated safety risks through a heightened awareness of critical elements in the unfolding jump activity and sequences of distributed and timed concerns and actions. The implications for accident analysis, prevention and education for training in risky sports activity are provided. Key pointsThe skydivers' activity could be broken down into seven safety sequences.Each safety sequence was defined by specific involvements and directions at the very moment of the situation.Skydivers' safety concerns are embedded in the succession of two types of temporal horizon organization: immediate and short-term.

 4. The Situated Management of Safety during Risky Sport: Learning from Skydivers’ Courses of Experience

  Mohamed, Sara; Favrod, Vincent; Philippe, Roberta Antonini; Hauw, Denis

  2015-01-01

  The aim of this study was to determine how risks associated with skydiving can be managed within acceptable limits. Using “Course-of-Action” theory described by Theureau, four experienced skydivers viewed recordings of their jumps, from preparation to landing, to elicit their perceptions of these experiences. The sequences dealing with safety concerns were then extracted. Data analysis revealed seven typical sequences of activity to manage safety, labeled “To check the material during preparation,” “To feel prepared and safe for the jump as the plane gains altitude,” “To use the time of freefall,” “To deploy the parachute,” “To fly safely,” “To ensure a safe landing” and “To organize the structured packing of the parachute.” These results showed how the skydivers mitigated safety risks through a heightened awareness of critical elements in the unfolding jump activity and sequences of distributed and timed concerns and actions. The implications for accident analysis, prevention and education for training in risky sports activity are provided. Key points The skydivers’ activity could be broken down into seven safety sequences. Each safety sequence was defined by specific involvements and directions at the very moment of the situation. Skydivers’ safety concerns are embedded in the succession of two types of temporal horizon organization: immediate and short-term. PMID:25983583

 5. Stress, trauma, and risky sexual behaviour among American Indians in young adulthood.

  Kaufman, Carol E; Beals, Janette; Mitchell, Christina M; Lemaster, Pamela; Fickenscher, Alexandra

  2004-07-01

  This paper examines the relationship of risky sexual behaviour to stress and trauma-often the mediators of the content and structure of everyday life-among young American Indians. School, work, social life, and home life bring about demands and stresses for youth; choices young people make may depend on the quantity and content of those demands. Traumatic events or highly distressing situations may shatter fragile (or even resilient) systems of external and internal support from which youth may draw. American Indians live in some of the most impoverished areas of the country, where everyday life includes a heavy burden of stress and trauma. Using data from a representative sample of youth from a Northern Plains tribe, bivariate and adjusted ordered logit models are used to show that stress and trauma do play a role in the sexual decision-making of young people, especially young women. For example, young women who have experienced a trauma have a 20% probability of having had multiple casual partners in the prior year compared to 9% for those who have not experiences a trauma. Types and levels of stress and trauma also make a difference by gender.

 6. Risky exposures and national estimate of HCV seroprevalence among school children in urban Egypt.

  Abd El-Wahab, Ekram W; Abdel Maksoud, Ahmed; Shatat, Hanan Z; Kotkat, Amira M

  2016-12-01

  Hepatitis C virus (HCV) is a significant cause of morbidity and mortality all over the world, particularly in Egypt. Limited data are available concerning the national seroprevalence and the possible modes of transmission of HCV in the pediatric age group. The aim of this study was to obtain a better estimate of the national hepatitis C seroprevalence and the possible risky exposures among healthy school children in Alexandria; the second biggest city in Egypt. HCV knowledge and counseling for school children were also investigated. A total of 500 school children, age between 6 and 15 years were evaluated for HCV seropositivity and interviewed for potential disease risk factors. The seropositivity for Anti-HCV Ab was 2.8 %. About 71.4 % of seropositive children were 10-15 years old. Urban residence, chronic disease, male circumcision and invasive procedures were detected as significant risk factors for acquiring HCV infection among the studied children. The level of awareness of hepatitis C among school children was very low (3.6 %) and was correlated with the age and educational level. HCV infection continues to occur in children and is frequently unrecognized. This mandates immediate intervention and robust control strategies in the settings of exposure combined with health education programs to limit further HCV spread.

 7. Infectious disease, injection practices, and risky sexual behavior among anabolic steroid users.

  Ip, Eric J; Yadao, Michael A; Shah, Bijal M; Lau, Bonnie

  2016-01-01

  Anabolic-androgenic steroids (AAS) and other performance-enhancing drugs (PEDs) are commonly misused to increase muscle size and strength, as well as improve physical appearance. Many AAS and certain PEDs are administered via injection and therefore pose a risk for transmission of infectious diseases such as human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), and skin and soft tissue infections (SSTIs). Further, AAS users may be more likely to take part in high-risk sexual behaviors than non-AAS users. This review explores the prevalence of infectious diseases as well as risky injection practices and sexual behaviors of AAS users in the current literature. A comprehensive MEDLINE search (1984-17 April 2015) for English language reports was performed on AAS users. Ten studies analyzed the prevalence of HIV infection, 6 studies analyzed HBV infection, and 6 studies analyzed HCV infection; 20 studies analyzed injection practices and 7 studies analyzed high-risk sexual behaviors of AAS users. HIV, HBV, HCV, and SSTIs have been associated with AAS users. In particular, HIV infection seems much higher among homosexual male AAS users. AAS users also take part in high-risk injection practices but to a much lower extent than intravenous drug users. AAS users are also more likely to engage in high-risk sexual behaviors than the general population. Clinicians and health-policy leaders may utilize these findings to implement strategies to decrease the spread of infectious diseases.

 8. Characteristics of adolescents who intervene to stop the risky and dangerous behavior of their friends.

  Buckley, Lisa; Chapman, Rebekah L

  2016-03-01

  Adolescents value protecting friends from harm and report that they do intervene as bystanders in friends' risky and dangerous behavior. Moreover intervention can be effective in reducing such behaviors. The Protection-Risk Framework was used to explain bystander intervention. There were 962 students from 13 Australian high schools (mean age at time 1=13.44 years) surveyed in their 9th grade and again 1-year later when students were in 10th grade. We found that protective factors of self-efficacy, support, prosocial models, social control, and ease of opportunity related to greater intervening behavior after 12-months. Among those who reported that they had intervened in a 3-month period, a cumulative measure of protective factors was associated with their reports of intervening. Risk factors were non-significant predictors after accounting for earlier, time 1, bystander intervening behavior and demographic factors. The findings highlight potential mechanisms to promote adolescents' looking out for their friends and provide an assessment over time of bystander behavior. The theory-guided inquiry into such behavior provides a foundation on which to better develop our understanding of benefits to adolescent friendship in the injury field.

 9. Executive functions and risky decision-making in patients with opiate dependence.

  Brand, Matthias; Roth-Bauer, Martina; Driessen, Martin; Markowitsch, Hans J

  2008-09-01

  Recent evidence suggests that individuals with opiate dependence may have cognitive dysfunctions particularly within the spectrum of executive functioning and emotional processing. Such dysfunctions can also compromise daily decisions associated with risk-taking behaviors. However, it remains unclear whether patients addicted to opiates show impaired decision-making on gambling tasks that specify explicit rules for rewards and punishments and provide information about probabilities associated with different long-term outcomes. In this study, we examined 18 individuals with opiate dependence and 18 healthy comparison subjects, matched for age, gender, and education with the Game of Dice Task (GDT). The GDT is a gambling task with explicit rules for gains and losses and fix winning probabilities. In addition, all subjects completed a neuropsychological test battery that primarily focused on executive functions and a personality questionnaire. On the GDT, patients chose the risky alternatives more frequently than the control group. Patients' GDT performance was related to executive functioning but not to other neuropsychological constructs, personality or dependence specific variables with one exception that is the number of days of abstinence. Thus, patients with opiate dependence demonstrate abnormalities in decision-making that might be neuropsychologically associated with dysfunctional behavior in patients' daily lives. Decision-making and other neuropsychological functioning should be considered in the treatment of opiate dependence.

 10. Risky individuals and the politics of genetic research into aggressiveness and violence.

  Pieri, Elisa; Levitt, Mairi

  2008-11-01

  New genetic technologies promise to generate valuable insights into the aetiology of several psychiatric conditions, as well as a wider range of human and animal behaviours. Advances in the neurosciences and the application of new brain imaging techniques offer a way of integrating DNA analysis with studies that are looking at other biological markers of behaviour. While candidate 'genes for' certain conditions, including schizophrenia and bipolar disorders, are said to be 'un-discovered' at a faster rate than they are discovered, many studies are being conducted on personality traits such as aggressiveness and anti-social traits. The clinical applicability and implications of these studies are often discussed within the scientific community. However, little attention has so far been paid to their possible policy implications in relation to criminality management and to Criminal Law itself. Similarly, the related ethical issues arising in the field of crime control, and the tensions between enhancing security for society and protecting civil liberties, are currently under-explored. This paper investigates these ethical issues by focusing on the views of those professionals - including judges, lawyers, probation officers and social workers - who work with individuals 'deemed at risk' of violent and aggressive behaviours. It also discusses and problematizes mainstream rhetoric and arguments around the notion of 'risky individuals'.

 11. Redistribution spurs growth by using a portfolio effect on risky human capital.

  Lorenz, Jan; Paetzel, Fabian; Schweitzer, Frank

  2013-01-01

  We demonstrate by mathematical analysis and systematic computer simulations that redistribution can lead to sustainable growth in a society. In accordance with economic models of risky human capital, we assume that dynamics of human capital is modeled as a multiplicative stochastic process which, in the long run, leads to the destruction of individual human capital. When agents are linked by fully redistributive taxation the situation might turn to individual growth in the long run. We consider that a government collects a proportion of income and reduces it by a fraction as costs for administration (efficiency losses). The remaining public good is equally redistributed to all agents. Sustainable growth is induced by redistribution despite the losses from the random growth process and despite administrative costs. Growth results from a portfolio effect. The findings are verified for three different tax schemes: proportional tax, taking proportionally more from the rich, and proportionally more from the poor. We discuss which of these tax schemes performs better with respect to maximize growth under a fixed rate of administrative costs, and the governmental income. This leads us to general conclusions about governmental decisions, the relation to public good games with free riding, and the function of taxation in a risk-taking society.

 12. Risky sexual behavior: a race-specific social consequence of obesity.

  Leech, Tamara G J; Dias, Janice Johnson

  2012-01-01

  Scant attention has been given to the consequence of actual weight status for adolescents' sexual wellbeing. In this article, we investigate the race-specific connection between obesity and risky sexual behavior among adolescent girls. Propensity scores and radius matching are used to analyze a sample of 340 adolescents aged 16-17 who participated in the National Longitudinal Survey of Youth Young Adult Survey in 2000 or 2002. Nearly even numbers of these participants identified as white and black (183 and 157, respectively). We find that compared to their non-obese white peers, obese white adolescent girls exhibit higher rates of multiple sex partners and sex with older partners, and are also less likely to use condoms. None of these factors are significantly related to high BMI within the black sample. These findings indicate that the negative social consequences of obesity extend beyond future economic and marriage outcomes to adolescent white women's sexual outcomes. They also highlight the importance of context: the implications of being obese during adolescence depend on cultural meanings of obesity.

 13. Distinct encoding of risk and value in economic choice between multiple risky options☆

  Wright, Nicholas D.; Symmonds, Mkael; Dolan, Raymond J.

  2013-01-01

  Neural encoding of value-based stimuli is suggested to involve representations of summary statistics, including risk and expected value (EV). A more complex, but ecologically more common, context is when multiple risky options are evaluated together. However, it is unknown whether encoding related to option evaluation in these situations involves similar principles. Here we employed fMRI during a task that parametrically manipulated EV and risk in two simultaneously presented lotteries, both of which contained either gains or losses. We found representations of EV in medial prefrontal cortex and anterior insula, an encoding that was dependent on which option was chosen (i.e. chosen and unchosen EV) and whether the choice was over gains or losses. Parietal activity reflected whether the riskier or surer option was selected, whilst activity in a network of regions that also included parietal cortex reflected both combined risk and difference in risk for the two options. Our findings provide support for the idea that summary statistics underpin a representation of value-based stimuli, and further that these summary statistics undergo distinct forms of encoding. PMID:23684860

 14. Reframing Risqué/Risky: Queer Temporalities, Teenage Sexting, and Freedom of Expression

  Lara Karaian

  2015-01-01

  Full Text Available Canada recognizes young people’s constitutionally protected freedom of expression and consequently their right to engage in a narrow subset of consensual sexually expressive practices without being prosecuted as child pornographers. Nevertheless, numerous anti-sexting campaigns decry the possibility of voluntary and “safe sexting” let alone the affordances of adolescents’ self-produced and consensually shared sexual imagery. In this article, we argue that these actors have erred in their construction of youths’ risqué imagery as inherently risky and thus governable. We propose that anti-sexting frameworks—which conflate consensual and nonconsensual sexting and which equate both with negative risks that purportedly outweigh the value and benefits of the practice—rely on a calculus that is fundamentally flawed. This article consists of two main parts. In Part I, we map and trouble the ways in which responses to consensual teenage sexting emphasize the practice’s relationship to embodied, financial, intimate and legal risks. In Part II, we suggest that research examining consensual adolescent sexting and young people’s rights to freedom of expression consider alternative theoretical frameworks, such as queer theories of temporality, when calculating the risk of harm of adolescent sexual imagery.

 15. The role of memory in distinguishing risky decisions from experience and description.

  Madan, Christopher R; Ludvig, Elliot A; Spetch, Marcia L

  2017-10-01

  People's risk preferences differ for choices based on described probabilities versus those based on information learned through experience. For decisions from description, people are typically more risk averse for gains than for losses. In contrast, for decisions from experience, people are sometimes more risk seeking for gains than losses, especially for choices with the possibility of extreme outcomes (big wins or big losses), which are systematically overweighed in memory. Using a within-subject design, this study evaluated whether this memory bias plays a role in the differences in risky choice between description and experience. As in previous studies, people were more risk seeking for losses than for gains in description but showed the opposite pattern in experience. People also more readily remembered the extreme outcomes and judged them as having occurred more frequently. These memory biases correlated with risk preferences in decisions from experience but not in decisions from description. These results suggest that systematic memory biases may be responsible for some of the differences in risk preference across description and experience.

 16. Development of risky varices in alcoholic cirrhosis with a well-maintained nutritional status

  Hirayuki; Enomoto; Yoshiyuki; Sakai; Yoshinori; Iwata; Ryo; Takata; Nobuhiro; Aizawa; Naoto; Ikeda; Kunihiro; Hasegawa; Chikage; Nakano; Takashi; Nishimura; Kazunori; Yoh; Akio; Ishii; Tomoyuki; Takashima; Hiroki; Nishikawa; Hiroko; Iijima; Shuhei; Nishiguchi

  2015-01-01

  AIM: To compare the nutritional status between alcoholic compensated cirrhotic patients and hepatitis C virus(HCV)-related cirrhotic patients with portal hypertension.METHODS: A total of 21 patients with compensated cirrhosis(14 with HCV-related cirrhosis and seven with alcoholic cirrhosis) who had risky esophageal varices were investigated. In addition to physical variables, including the body mass index, triceps skinfold thickness, and arm-muscle circumference, the nutritional status was also assessed using the levels of pre-albumin(pre-ALB), retinol-binding protein(RBP) and non-protein respiratory quotient(NPRQ) measured with an indirect calorimeter.RESULTS: A general assessment for the nutritional status with physical examinations did not show a significant difference between HCV-related cirrhosis and alcoholic cirrhosis. However, the levels of pre-ALB and RBP in alcoholic compensated cirrhotic patients were significantly higher than those in HCV-related compensated cirrhotic patients. In addition, the frequency of having a normal nutritional status(NPRQ ≥ 0.85 and ALB value > 3.5 g/d L) in alcoholic compensated cirrhotic patients was significantly higher than that in HCV-related compensated cirrhotic patients.CONCLUSION: According to our small scale study, alcoholic compensated cirrhotic patients can develop severe portal hypertension even with a relatively well-maintained liver function and nutritional status compared with HCV-related cirrhosis.

 17. Heightened activity in social reward networks is associated with adolescents’ risky sexual behaviors

  Kristen L. Eckstrand

  2017-10-01

  Full Text Available Adolescent sexual risk behavior can lead to serious health consequences, yet few investigations have addressed its neurodevelopmental mechanisms. Social neurocircuitry is postulated to underlie the development of risky sexual behavior, and response to social reward may be especially relevant. Typically developing adolescents (N = 47; 18M, 29F; 16.3 ± 1.4 years; 42.5% sexual intercourse experience completed a social reward fMRI task and reported their sexual risk behaviors (e.g., lifetime sexual partners on the Youth Risk Behavior Survey (YRBS. Neural response and functional connectivity to social reward were compared for adolescents with higher- and lower-risk sexual behavior. Adolescents with higher-risk sexual behaviors demonstrated increased activation in the right precuneus and the right temporoparietal junction during receipt of social reward. Adolescents with higher-risk sexual behaviors also demonstrated greater functional connectivity between the precuneus and the temporoparietal junction bilaterally, dorsal medial prefrontal cortex, and left anterior insula/ventrolateral prefrontal cortex. The greater activation and functional connectivity in self-referential, social reward, and affective processing regions among higher sexual risk adolescents underscores the importance of social influence underlying sexual risk behaviors. Furthermore, results suggest an orientation towards and sensitivity to social rewards among youth engaging in higher-risk sexual behavior, perhaps as a consequence of or vulnerability to such behavior.

 18. Befriending Risky Peers: Factors Driving Adolescents' Selection of Friends with Similar Marijuana Use.

  de la Haye, Kayla; Green, Harold D; Pollard, Michael S; Kennedy, David P; Tucker, Joan S

  2015-10-01

  Adolescents often befriend peers who are similar to themselves on a range of demographic, behavioral, and social characteristics, including substance use. Similarities in lifetime history of marijuana use have even been found to predict adolescent friendships, and we examine whether this finding is explained by youth's selection of friends who are similar on a range of more proximate, observable characteristics that are risk factors for marijuana use. Using two waves of individual and social network data from two high schools that participated in Add Health (N = 1,612; 52.7% male), we apply longitudinal models for social networks to test whether or not several observable risky attributes (psychological, behavioral, and social) predict adolescent friendship choices, and if these preferences explain friend's similarities on lifetime marijuana use. Findings show that similarities on several risk factors predict friendship choices, however controlling for this, the preference to befriend peers with a similar history of marijuana use largely persists. The results highlight the range of social selection processes that lead to similarities in marijuana use among friends and larger peer groups, and that also give rise to friendship groups whose members share similar risk factors for substance use. Friends with high "collective risk" are likely to be important targets for preventing the onset and social diffusion of substance use in adolescents.

 19. Self-esteem and resilience: the connection with risky behavior among adolescents.

  Veselska, Zuzana; Geckova, Andrea Madarasova; Orosova, Olga; Gajdosova, Beata; van Dijk, Jitse P; Reijneveld, Sijmen A

  2009-03-01

  The aim was to explore the association of self-esteem and resilience with smoking and cannabis use among adolescents, separately for gender. A sample of 3694 adolescents (mean age 14.3 years) from elementary schools in Slovakia filled out the Rosenberg Self-esteem scale, the Resiliency scale and answered questions about cigarette and cannabis use. Logistic regression models showed associations between negative self-esteem and risky behavior, but only among boys. Regarding resilience, structured style and family cohesion were associated with a lower probability of smoking and cannabis use among both boys and girls. In contrast, social competence increased the probability of smoking and cannabis use among both groups. Negative self-esteem seems to play an important role regarding smoking and cannabis use among boys. Resilience seems to have mixed effects, some aspects being protective while other aspects increase the likelihood of smoking and use of cannabis. These results imply that the prevention of substance use should target not only specific individual characteristics, but also the possible risk or protective influences of the social environment, i.e. the family and social network.

 20. Risky Behaviors among HIV-Positive Female Sex Workers in Northern Karnataka, India

  Apoorva Jadhav

  2013-01-01

  Full Text Available Purpose. Little is known about the risky sexual behaviors of HIV-positive female sex workers (FSWs in the developing world, which is critical for programmatic purposes. This study aims to shed light on their condom use with regular clients as well as husband/cohabiting partner, a first in India. Methods. Multivariate logistic regression analyses for consistent condom use with regular clients and husband/cohabiting partner are conducted for the sample of 606 HIV-positive FSWs. Results. Older FSWs are 90% less likely and nonmobile FSWs are 70% less likely to consistently use condoms. FSWs on ART are 3.84 times more likely to use condoms. Additionally, FSWs who changed their occupation after HIV diagnosis are 70% less likely to use condoms. FSWs who are currently cohabiting are more likely to consistently use condoms with repeat clients and are 3.22 times more likely to do so if they have felt stigma associated with being HIV-positive. FSWs who have multiple repeat clients, and who do not know the sexual behavior of these clients, are more likely to use condoms consistently. Conclusion. This study would help inform programs to target the following particularly vulnerable HIV-positive FSWs: those who are older, those who changed their occupation post-HIV diagnosis, and those who are nonmobile.

 1. Impact of fathers on risky sexual behavior in daughters: a genetically and environmentally controlled sibling study.

  Ellis, Bruce J; Schlomer, Gabriel L; Tilley, Elizabeth H; Butler, Emily A

  2012-02-01

  Girls receiving lower quality paternal investment tend to engage in more risky sexual behavior (RSB) than peers. Whereas paternal investment theory posits that this effect is causal, it could arise from environmental or genetic confounds. To distinguish between these competing explanations, the current authors employed a genetically and environmentally controlled sibling design (N = 101 sister pairs; ages 18-36), which retrospectively examined the effects of differential sibling exposure to family disruption/father absence and quality of fathering. Consistent with a causal explanation, differences between older and younger sisters in the effects of quality of fathering on RSB were greatest in biologically disrupted families when there was a large age gap between the sisters (thus maximizing differential exposure to fathers), with greater exposure within families to higher quality fathering serving as a protective factor against RSB. Further, variation around the lower end of fathering quality appeared to have the most influence on RSB. In contrast, differential sibling exposure to family disruption/father absence (irrespective of quality of fathering) was not associated with RSB. The differential sibling-exposure design affords a new quasi-experimental method for evaluating the causal effects of fathers within families.

 2. A Comparison of Two Models of Risky Sexual Behavior During Late Adolescence.

  Braje, Sopagna Eap; Eddy, J Mark; Hall, Gordon C N

  2016-01-01

  Two models of risky sexual behavior (RSB) were compared in a community sample of late adolescents (N = 223). For the traumagenic model, early negative sexual experiences were posited to lead to an association between negative affect with sexual relationships. For the cognitive escape model, depressive affect was posited to lead to engagement in RSB as a way to avoid negative emotions. The current study examined whether depression explained the relationship between sexual trauma and RSB, supporting the cognitive escape model, or whether it was sexual trauma that led specifically to RSB, supporting the traumagenic model. Physical trauma experiences were also examined to disentangle the effects of sexual trauma compared to other emotionally distressing events. The study examined whether the results would be moderated by participant sex. For males, support was found for the cognitive escape model but not the traumagenic model. Among males, physical trauma and depression predicted engagement in RSB but sexual trauma did not. For females, support was found for the traumagenic and cognitive escape model. Among females, depression and sexual trauma both uniquely predicted RSB. There was an additional suppressor effect of socioeconomic status in predicting RSB among females. Results suggest that the association of trauma type with RSB depends on participant sex. Implications of the current study for RSB prevention efforts are discussed.

 3. Introduced goldfish affect amphibians through inhibition of sexual behaviour in risky habitats: an experimental approach.

  Winandy, Laurane; Denoël, Mathieu

  2013-01-01

  The introduction of alien species is one of the major causes of current and global biodiversity loss. The introduction of fish can be a particular threat to native amphibian populations, which are declining worldwide. One way for amphibians to persist in such altered environments is to adopt anti-predator strategies especially at the behavioural level. However, although it has been shown that avoidance behaviour may decrease the probability of being detected by a potential predator, little is known on the consequences on sexual behaviour. In this study, we tested the hypothesis that adult Alpine newts (Ichthyosaura alpestris) use shelters more often and exhibit less sexual activity in the presence of goldfish (Carassius auratus) and that they reduce sexual activity more in risky micro-habitats than in safe environments. To this end, we assessed behavioural patterns of adult newts in a replicated laboratory design. Goldfish were present in direct contact with newts in half of the tanks. Consistently throughout the study period, significantly more newts used shelter in the presence of fish than in their absence. Newts also significantly decreased their sexual activity level overall, but specially outside the shelter when they were in direct contact with fish. These results show that fish presence can affect newts in complex ways, such as through inhibition of their reproduction. Our work highlights that integrating behaviour in conservation studies is essential to understanding the patterns of coexistence and exclusion between introduced fish and amphibians.

 4. Get a license, buckle up, and slow down: risky driving patterns among saudis.

  El Bcheraoui, Charbel; Basulaiman, Mohammed; Tuffaha, Marwa; Daoud, Farah; Robinson, Margaret; Jaber, Sara; Mikhitarian, Sarah; Wilson, Shelley; Memish, Ziad A; Al Saeedi, Mohammad; Almazroa, Mohammad A; Mokdad, Ali H

  2015-01-01

  Road traffic injuries are the largest cause of loss of disability-adjusted life years for men and women of all ages in the Kingdom of Saudi Arabia, but data on driving habits there are lacking. To inform policymakers on drivers' abilities and driving habits, we analyzed data from the Saudi Health Interview Survey 2013. We surveyed a representative sample of 5,235 Saudi males aged 15 years or older on wearing seat belts, exceeding speed limits, and using a handheld cell phone while driving. Male and female respondents were surveyed on wearing seat belts as passengers. Among Saudi males, 71.7% reported having had a driver's license, but more than 43% of unlicensed males drove a vehicle. Among drivers, 86.1% engaged in at least one risky behavior while driving. Older and unlicensed drivers were more likely to take risks while driving. This risk decreased among the more educated, current smokers, and those who are physically active. Up to 94.9% and 98.5% of respondents reported not wearing a seat belt in the front and the back passenger seats, respectively. The high burden of road traffic injuries in the Kingdom is not surprising given our findings. Our study calls for aggressive monitoring and enforcement of traffic laws. Awareness and proper education for drivers and their families should be developed jointly by the Ministries of Health, Interior Affairs, and Education and provided through their channels.

 5. Redistribution Spurs Growth by Using a Portfolio Effect on Risky Human Capital

  Lorenz, Jan; Paetzel, Fabian; Schweitzer, Frank

  2013-01-01

  We demonstrate by mathematical analysis and systematic computer simulations that redistribution can lead to sustainable growth in a society. In accordance with economic models of risky human capital, we assume that dynamics of human capital is modeled as a multiplicative stochastic process which, in the long run, leads to the destruction of individual human capital. When agents are linked by fully redistributive taxation the situation might turn to individual growth in the long run. We consider that a government collects a proportion of income and reduces it by a fraction as costs for administration (efficiency losses). The remaining public good is equally redistributed to all agents. Sustainable growth is induced by redistribution despite the losses from the random growth process and despite administrative costs. Growth results from a portfolio effect. The findings are verified for three different tax schemes: proportional tax, taking proportionally more from the rich, and proportionally more from the poor. We discuss which of these tax schemes performs better with respect to maximize growth under a fixed rate of administrative costs, and the governmental income. This leads us to general conclusions about governmental decisions, the relation to public good games with free riding, and the function of taxation in a risk-taking society. PMID:23390505

 6. Method for Risky Multiobjective Group Decision-Making and Its Application

  于义彬; 王本德

  2003-01-01

  The multiobjective group decision-making problem under risk is common in reality. This paper focuses on the study about risky multiobjective group decision-making problem where the index value is not certain. We give indexes classifying method and index normalizing formula of this type problem. By building objective function that minimizes general weighted distance from every alternative to the relatively best and worst alternative, the optimal membership degree of every decision-maker to every alternative can be obtained, and by building another objective function that minimizes general weighted distance from the optimal membership degree of every decision-maker to every alternative to the group optimal alternative and the group inferior alternative, the optimal membership degree of every decision-maker to every alternative can be obtained, which are both based on probability theory and fuzzy theory. Aftermost a model is established which collects group pREFERENCES. This method provides a new idea and approach for solving multiobjective decision-making problem among uncertain system, which is applicable for practical problem. Finally a case study shows a satisfactory result.

 7. Integrating Basic Research with Prevention/Intervention to Reduce Risky Substance Use among College Students

  Danielle eDick

  2015-05-01

  Full Text Available Too often basic research on etiological processes that contribute to substance use outcomes is disconnected from efforts to develop prevention and intervention programming. Substance use on college campuses is an area of concern where translational efforts that bring together basic scientists and prevention/intervention practitioners have potential for high impact. We describe an effort at a large, public, urban university in the United States to bring together researchers across the campus with expertise in college behavioral health with university administration and health/wellness practitioners to address college student substance use and mental health. The project Spit for Science examines how genetic and environmental influences contribute to behavioral health outcomes across the college years. We argue that findings coming out of basic research can be used to develop more tailored prevention and intervention programming that incorporates both biologically and psychosocially influenced risk factors. Examples of personalized programming suggest this may be a fruitful way to advance the field and reduce risky substance use.

 8. Applying the decision moving window to risky choice: Comparison of eye-tracking and mousetracing methods

  Ana M. Franco-Watkins

  2011-12-01

  Full Text Available Currently, a disparity exists between the process-level models decision researchers use to describe and predict decision behavior and the methods implemented and metrics collected to test these models. The current work seeks to remedy this disparity by combining the advantages of work in decision research (mouse-tracing paradigms with contingent information display and cognitive psychology (eye-tracking paradigms from reading and scene perception. In particular, we introduce a new decision moving-window paradigm that presents stimulus information contingent on eye fixations. We provide data from the first application of this method to risky decision making, and show how it compares to basic eye-tracking and mouse-tracing methods. We also enumerate the practical, theoretical, and analytic advantages this method offers above and beyond both mouse-tracing with occlusion and basic eye tracking of information without occlusion. We include the use of new metrics that offer more precision than those typically calculated on mouse-tracing data as well as those not possible or feasible within the mouse-tracing paradigm.

 9. Consensus on Control of Risky Nonvariceal Upper Gastrointestinal Bleeding in Taiwan with National Health Insurance

  Bor-Shyang Sheu

  2014-01-01

  Full Text Available Background and Aims. To compose upper gastrointestinal bleeding (UGIB consensus from a nationwide scale to improve the control of UGIB, especially for the high-risk comorbidity group. Methods. The steering committee defined the consensus scope to cover preendoscopy, endoscopy, postendoscopy, and overview from Taiwan National Health Insurance Research Database (NHIRD assessments for UGIB. The expert group comprised thirty-two Taiwan experts of UGIB to conduct the consensus conference by a modified Delphi process through two separate iterations to modify the draft statements and to vote anonymously to reach consensus with an agreement ≥80% for each statement and to set the recommendation grade. Results. The consensus included 17 statements to highlight that patients with comorbidities, including liver cirrhosis, end-stage renal disease, probable chronic obstructive pulmonary disease, and diabetes, are at high risk of peptic ulcer bleeding and rebleeding. Special considerations are recommended for such risky patients, including raising hematocrit to 30% in uremia or acute myocardial infarction, aggressive acid secretory control in high Rockall scores, monitoring delayed rebleeding in uremia or cirrhosis, considering cycloxygenase-2 inhibitors plus PPI for pain control, and early resumption of antiplatelets plus PPI in coronary artery disease or stroke. Conclusions. The consensus comprises recommendations to improve care of UGIB, especially for high-risk comorbidities.

 10. Judgment of riskiness: impact of personality, naive theories and heuristic thinking among female students.

  Gana, Kamel; Lourel, Marcel; Trouillet, Raphaël; Fort, Isabelle; Mezred, Djamila; Blaison, Christophe; Boudjemadi, Valerian; K'Delant, Pascaline; Ledrich, Julie

  2010-02-01

  Three different studies were conducted to examine the impact of heuristic reasoning in the perception of health-related events: lifetime risk of breast cancer (Study 1, n = 468), subjective life expectancy (Study 2, n = 449), and subjective age of onset of menopause (Study 3, n = 448). In each study, three experimental conditions were set up: control, anchoring heuristic and availability heuristic. Analyses of Covariance controlling for optimism, depressive mood, Locus of Control, hypochondriac tendencies and subjective health, indicated significant effect of experimental conditions on perceived breast-cancer risk (p = 0.000), subjective life expectancy (p = 0.000) and subjective onset of menopause (p = 0.000). Indeed, all findings revealed that availability and anchoring heuristics were being used to estimate personal health-related events. The results revealed that some covariates, hypochondriac tendencies in Study 1, optimism, depressive mood and subjective health in Study 2 and internal locus of control in Study 3 had significant impact on judgment of riskiness.

 11. The impact of Universal Health Coverage on health care consumption and risky behaviours: evidence from Thailand.

  Ghislandi, Simone; Manachotphong, Wanwiphang; Perego, Viviana M E

  2015-07-01

  Thailand is among the first non-OECD countries to have introduced a form of Universal Health Coverage (UHC). This policy represents a natural experiment to evaluate the effects of public health insurance on health behaviours. In this paper, we examine the impact of Thailand's UHC programme on preventive activities, unhealthy or risky behaviours and health care consumption using data from the Thai Health and Welfare Survey. We use doubly robust estimators that combine propensity scores and linear regressions to estimate differences-in-differences (DD) and differences-in-DD models. Our results offer important insights. First, UHC increases individuals' likelihood of having an annual check-up, especially among women. Regarding health care consumption, we observe that UHC increases hospital admissions by over 2% and increases outpatient visits by 13%. However, there is no evidence that UHC leads to an increase in unhealthy behaviours or a reduction of preventive efforts. In other words, we find no evidence of ex ante moral hazard. Overall, these findings suggest positive health impacts among the Thai population covered by UHC.

 12. Risky behaviors: effects of Toxorhynchites splendens (Diptera: Culicidae) predator on the behavior of three mosquito species.

  Zuharah, Wan Fatma; Fadzly, Nik; Yusof, Nur Aishah; Dieng, Hamady

  2015-01-01

  Viable biocontrol agents for mosquito control are quite rare, therefore improving the efficacy of existing biological agents is an important study. We need to have a better understanding of the predation-risk behavioral responses toward prey. This research examined prey choices by Toxorhynchites splendens by monitoring the behavioral responses of Aedes aegypti, Aedes albopictus, and Anopheles sinensis larvae when exposed to the predator. The results show that Tx. splendens prefers to consume Ae. aegypti larvae. The larvae exhibited different behavioral responses when Tx. splendens was present which suggest vulnerability in the presence of predators. "Thrashing" and "browsing" activities were greater in Ae. aegypti larvae. Such active and risky movements could cause vulnerability for the Ae. aegypti larvae due to increasing of water disturbance. In contrast, Ae. albopictus and An. sinensis larvae exhibited passive, low-risk behaviors, spending most of the time on the "wall" position near the edges of the container. We postulated that Ae. aegypti has less ability to perceive cues from predation and could not successfully alter its behavior to reduce risk of predation risk compared with Ae. albopictus and An. sinensis. Our results suggest that Tx. splendens is a suitable biocontrol agent in controlling dengue hemorrhagic vector, Ae. aegypti. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the Entomological Society of America.

 13. Risky Behaviors: Effects of Toxorhynchites splendens (Diptera: Culicidae) Predator on the Behavior of Three Mosquito Species

  Zuharah, Wan Fatma; Fadzly, Nik; Yusof, Nur Aishah; Dieng, Hamady

  2015-01-01

  Viable biocontrol agents for mosquito control are quite rare, therefore improving the efficacy of existing biological agents is an important study. We need to have a better understanding of the predation-risk behavioral responses toward prey. This research examined prey choices by Toxorhynchites splendens by monitoring the behavioral responses of Aedes aegypti, Aedes albopictus, and Anopheles sinensis larvae when exposed to the predator. The results show that Tx. splendens prefers to consume Ae. aegypti larvae. The larvae exhibited different behavioral responses when Tx. splendens was present which suggest vulnerability in the presence of predators. “Thrashing” and “browsing” activities were greater in Ae. aegypti larvae. Such active and risky movements could cause vulnerability for the Ae. aegypti larvae due to increasing of water disturbance. In contrast, Ae. albopictus and An. sinensis larvae exhibited passive, low-risk behaviors, spending most of the time on the “wall” position near the edges of the container. We postulated that Ae. aegypti has less ability to perceive cues from predation and could not successfully alter its behavior to reduce risk of predation risk compared with Ae. albopictus and An. sinensis. Our results suggest that Tx. splendens is a suitable biocontrol agent in controlling dengue hemorrhagic vector, Ae. aegypti. PMID:26386041

 14. Decreasing Risky Behavior on Social Network Sites: The Impact of Parental Involvement in Secondary Education Interventions.

  Vanderhoven, Ellen; Schellens, Tammy; Valcke, Martin

  2016-06-01

  Teenagers face significant risks when using increasingly popular social network sites. Prevention and intervention efforts to raise awareness about these risks and to change risky behavior (so-called "e-safety" interventions) are essential for the wellbeing of these minors. However, several studies have revealed that while school interventions often affect awareness, they have only a limited impact on pupils' unsafe behavior. Utilizing the Theory of Planned Behavior and theories about parental involvement, we hypothesized that involving parents in an e-safety intervention would positively influence pupils' intentions and behavior. In a quasi-experimental study with pre- and post-test measures involving 207 pupils in secondary education, we compared the impact of an intervention without parental involvement with one that included active parental involvement by means of a homework task. We found that whereas parental involvement was not necessary to improve the intervention's impact on risk awareness, it did change intentions to engage in certain unsafe behavior, such as posting personal and sexual information on the profile page of a social network site, and in reducing existing problematic behavior. This beneficial impact was particularly evident for boys. These findings suggest that developing prevention campaigns with active parental involvement is well worth the effort. Researchers and developers should therefore focus on other efficient strategies to involve parents.

 15. Assessing the sensitivity of information distortion to four potential influences in studies of risky choice

  Seth A. Miller

  2013-11-01

  Full Text Available The emergence of a leading alternative during the course of a decision is known to bias the evaluation of new information in a manner that favors that alternative. We report 3 studies that address the sensitivity of predecisional information distortion and its effects in hypothetical risky decisions with regard to 4 potential influences: choice domain, repeated choice, memory requirements, and intermediate progress questions. In Experiment 1 (N = 515, the magnitude of information distortion was similar in 5 choice domains (varied between participants involving monetary gambles, song downloads, frequent-flyer miles, political decisions, or medical decisions. Information distortion mediated the relationship between our manipulation of initial preferences and participants' final choices, with the magnitude of the indirect effect being roughly similar across domains. These results replicate and extend previous findings. Additionally, distortion decreased significantly over 4 similar decision problems (within participants, but remained significant in the fourth problem. In Experiment 2 (N = 214, information distortion increased significantly when previously viewed information remained available, apparently because reiterating that information strengthened emerging preferences. In Experiment 3 (N = 223, the removal of intermediate progress questions that measure information distortion and emerging preferences did not significantly affect final choices, again replicating previous results. We conclude that predecisional information distortion is a relatively stable and robust phenomenon that deserves a prominent role in descriptive theories of choice.

 16. The role of cognitive effort in subjective reward devaluation and risky decision-making.

  Apps, Matthew A J; Grima, Laura L; Manohar, Sanjay; Husain, Masud

  2015-11-20

  Motivation is underpinned by cost-benefit valuations where costs-such as physical effort or outcome risk-are subjectively weighed against available rewards. However, in many environments risks pertain not to the variance of outcomes, but to variance in the possible levels of effort required to obtain rewards (effort risks). Moreover, motivation is often guided by the extent to which cognitive-not physical-effort devalues rewards (effort discounting). Yet, very little is known about the mechanisms that underpin the influence of cognitive effort risks or discounting on motivation. We used two cost-benefit decision-making tasks to probe subjective sensitivity to cognitive effort (number of shifts of spatial attention) and to effort risks. Our results show that shifts of spatial attention when monitoring rapidly presented visual stimuli are perceived as effortful and devalue rewards. Additionally, most people are risk-averse, preferring safe, known amounts of effort over risky offers. However, there was no correlation between their effort and risk sensitivity. We show for the first time that people are averse to variance in the possible amount of cognitive effort to be exerted. These results suggest that cognitive effort sensitivity and risk sensitivity are underpinned by distinct psychological and neurobiological mechanisms.

 17. Eat, drink and gamble: marketing messages about 'risky' products in an Australian major sporting series.

  Lindsay, Sophie; Thomas, Samantha; Lewis, Sophie; Westberg, Kate; Moodie, Rob; Jones, Sandra

  2013-08-05

  To investigate the alcohol, gambling, and unhealthy food marketing strategies during a nationally televised, free to air, sporting series in Australia. Using the Australian National Rugby League 2012 State of Origin three-game series, we conducted a mixed methods content analysis of the frequency, duration, placement and content of advertising strategies, comparing these strategies both within and across the three games. There were a total of 4445 episodes (mean = 1481.67, SD = 336.58), and 233.23 minutes (mean = 77.74, SD = 7.31) of marketing for alcoholic beverages, gambling products and unhealthy foods and non-alcoholic beverages during the 360 minutes of televised coverage of the three State of Origin 2012 games. This included an average per game of 1354 episodes (SD = 368.79) and 66.29 minutes (SD = 7.62) of alcohol marketing; 110.67 episodes (SD = 43.89), and 8.72 minutes (SD = 1.29) of gambling marketing; and 17 episodes (SD = 7.55), and 2.74 minutes (SD = 0.78) of unhealthy food and beverage marketing. Content analysis revealed that there was a considerable embedding of product marketing within the match play, including within match commentary, sporting equipment, and special replays. Sport is increasingly used as a vehicle for the promotion of range of 'risky consumption' products. This study raises important ethical and health policy questions about the extent and impact of saturation and incidental marketing strategies on health and wellbeing, the transparency of embedded marketing strategies, and how these strategies may influence product consumption.

 18. Risky locations for out-of-hospital cardiopulmonary arrest in a typical urban city

  Yoshihiro Moriwaki

  2014-01-01

  Full Text Available Background: The aim of this study is to clarify the circumstances including the locations where critical events resulting in out-of-hospital cardiopulmonary arrest (OHCPA occur. Materials and Methods: Subjects of this population-based observational case series study were the clinical records of patients with nontraumatic and nonneck-hanging OHCPA. Results: Of all 1546 cases, 10.3% occurred in a public place (shop, restaurant, workplace, stations, public house, sports venue, and bus, 8.3% on the street, 73.4% in a private location (victim′s home, the homes of the victims′ relatives or friends or cheap bedrooms, where poor homeless people live, and 4.1% in residential institutions. In OHCPA occurring in private locations, the frequency of asystole was higher and the outcome was poorer than in other locations. A total of 181 OHCPA cases (11.7% took place in the lavatory and 166 (10.7% in the bathroom; of these, only 7 (3.9% of OHCPA in the lavatory and none in the bath room achieved good outcomes. The frequencies of shockable initial rhythm occurring in the lavatory and in bath room were 3.7% and 1.1% (lower than in other locations, P = 0.011 and 0.002, and cardiac etiology in OHCPA occurring in these locations were 46.7% and 78.4% (the latter higher than in other locations, P < 0.001. Conclusions: An unignorable population suffered from OHCPA in private locations, particularly in the lavatory and bathroom; their initial rhythm was usually asystole and their outcomes were poor, despite the high frequency of cardiac etiology in the bathroom. We should try to treat OHCPA victims and to prevent occurrence of OHCPA in these risky spaces by considering their specific conditions.

 19. Impaired conditional reasoning in alcoholics: A negative impact on social interactions and risky behaviors?

  Kornreich, C; Delle-Vigne, D; Knittel, J; Nerincx, A; Campanella, S; Noel, X; Hanak, C; Verbanck, P; Ermer, E

  2011-01-01

  Aims To study the “social brain” in alcoholics by investigating social contract reasoning, theory of mind, and emotional intelligence. Design A behavioral study comparing recently detoxified alcoholics with normal, healthy controls. Setting Emotional intelligence and decoding of emotional non-verbal cues have been shown to be impaired in alcoholics. This study explores whether these deficits extend to conditional reasoning about social contracts. Participants 25 recently detoxified alcoholics (17 men and 8 women) were compared with 25 normal controls (17 men and 8 women) matched for sex, age, and education level. Measurements Wason Selection Task investigating conditional reasoning on three different rule types (social contract, precautionary, and descriptive), Revised Reading the Mind in the Eyes Test, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (modified version), and additional control measures. Findings Conditional reasoning was impaired in alcoholics. Performance on descriptive rules was not above chance. Reasoning performance was markedly better on social contract and precautionary rules, but this performance was still significantly lower than in controls. Several emotional intelligence measures were lower in alcoholics compared to controls, but these were not correlated with reasoning performance. Conclusions Conditional reasoning and emotional intelligence appear impaired in alcoholics. Impairment was particularly severe on descriptive rules. Though alcoholics' performance was better on social contract and precautionary rules, overall reasoning performance was still low. Differential performance is consistent with distinct neurocognitive reasoning mechanisms and partial resilience of evolutionarily-relevant functions. Impairment in social contract reasoning might lead to misunderstandings and frustration in social interactions, and reasoning difficulties about precautionary rules might contribute to risky behaviors in this population. PMID:21205056

 20. Impact of self esteem on risky sexual behaviors among Nigerian adolescents.

  Enejoh, Victor; Pharr, Jennifer; Mavegam, Bertille Octavie; Olutola, Ayodotun; Karick, Haruna; Ezeanolue, Echezona E

  2016-01-01

  Although improved knowledge is often the first approach in HIV prevention for adolescents, studies have shown that despite being well informed, adolescents still engage in risky sexual behavior (RSB). Low self-esteem has been considered to be a psychological explanation for behavioral problems, but little is known about the impact of self-esteem on RSB among adolescents in Nigeria. The purpose of this study was to determine whether adolescents with high self-esteem demonstrate lower RSB compared to those with low self-esteem. We conducted a cross-sectional survey of 361 adolescents in 9 secondary schools in Jos Plateau, Nigeria. The Rosenberg Self Esteem Scale was used to measure self-esteem and the Brief HIV Screener (BHS) was used to measure RSB. All data were analyzed using SPSS 21. Chi square and odds ratios were calculated to determine differences in BHS questions based on predetermined low or high self-esteem categories. Independent t-test were utilized to determine difference in mean BHS scores based on self-esteem categories. Participants were 169 male (46.8%) and 192 female (53.2%) with a mean age of 16.9. Mean self-esteem score was 27.6 with no significant difference in self-esteem scores by gender. Adolescents with low self-esteem were 1.7 times more likely to be sexually active and had a higher mean BHS scores compared to adolescents with high self-esteem. Programs aimed at reducing RSB and in-turn HIV/AIDS should consider interventions to raise adolescents' self-esteem.

 1. A risky occupation? (Un)healthy lifestyle behaviors among Danish seafarers.

  Hjarnoe, Lulu; Leppin, Anja

  2014-12-01

  Sedentary working conditions, smoking, unhealthy eating habits and lack of exercise are some of the lifestyle risk factors that form a potentially growing problem for seafarers within certain parts of the maritime sector creating a heightened risk for chronic diseases such as diabetes and cardiovascular disease. Health promotion initiatives to combat this negative development requires as a first step identifying the magnitude of the different risk factors. A survey was conducted in 2007-08 with two Danish shipping companies on seafarers' health, wellbeing, diet, smoking and physical activity. In addition, a health profile was offered to the respondents, consisting of physiological measurements, such as fitness rating, body mass index (BMI), cholesterol measurement and blood pressure. The response rate in the questionnaire study was 57% (n = 360) of which 76% (n = 272) of the respondents received a health profile. Results (males) showed 44% daily smokers compared with 32% in the general Danish adult male population. Twenty-five percent of the seafarers were obese with a BMI > 30 compared with 12% of the Danish adult male population. Fifty-one percent of the respondents were defined as having metabolic syndrome, compared with 20% of the Danish adult male population. Seafaring is a risky occupation when looking at the seafarers' health and wellbeing. The results of this survey confirm the need for health promotion interventions such as smoking cessation courses, healthy cooking courses and physical exercise programs, etc. that can enable healthier lifestyle. The challenge will be to take into account the special seafaring conditions when implementing the interventions. © The Author (2013). Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 2. Who is a dangerous driver? Socio-demographic and personal determinants of risky traffic behavior

  Aleksandra Peplińska

  2015-08-01

  Full Text Available Background The aim of this study was to search for comprehensive socio-demographic and personal (personality and temperamental determinants of risky on-the-road behavior. Based on the results of previous studies, we assumed that the main predictors of dangerous traffic behavior include: internal locus of control, sensation seeking, risk seeking and risk acceptance, as well as high self-esteem, a low level of reactivity combined with a high level of endurance and activity (which together determine a strong need for stimulation and a preference for hedonistic values; and among socio-demographic variables – age, gender, education and duration of having a driving license. Participants and procedure The study included a group of 380 participants, aged between 19 and 61 years (Me = 24. In order to verify the hypothesis, a battery of research tools measuring personality and temperamental variables was adopted, namely: the Formal Characteristics of Behavior – Temperament Questionnaire, Rotter I-E Scale, Risk Acceptance Scale, Stimulating-Instrumental Risk Inventory, Scheler Value Scale, Zuckerman Sensation Seeking Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale. Results The dangerous driver syndrome was found to be promoted by high levels of experience and sensation seeking, low levels of tolerance to boredom and monotony, high need for stimulating risk and high risk acceptance, high self-esteem, a preference for hedonistic values coupled with aversion towards moral values, as well as low sensory sensitivity, and was especially visible among older men with short driving experience. Conclusions It can be concluded that both socio-demographic and psychological variables, such as temperament and personality, are significant predictors of dangerous traffic behavior.

 3. Empathy as a "risky strength": a multilevel examination of empathy and risk for internalizing disorders.

  Tone, Erin B; Tully, Erin C

  2014-11-01

  Learning to respond to others' distress with well-regulated empathy is an important developmental task linked to positive health outcomes and moral achievements. However, this important interpersonal skill set may also confer risk for depression and anxiety when present at extreme levels and in combination with certain individual characteristics or within particular contexts. The purpose of this review is to describe an empirically grounded theoretical rationale for the hypothesis that empathic tendencies can be "risky strengths." We propose a model in which typical development of affective and cognitive empathy can be influenced by complex interplay among intraindividual and interindividual moderators that increase risk for empathic personal distress and excessive interpersonal guilt. These intermediate states in turn precipitate internalizing problems that map onto empirically derived fear/arousal and anhedonia/misery subfactors of internalizing disorders. The intraindividual moderators include a genetically influenced propensity toward physiological hyperarousal, which is proposed to interact with genetic propensity to empathic sensitivity to contribute to neurobiological processes that underlie personal distress responses to others' pain or unhappiness. This empathic personal distress then increases risk for internalizing problems, particularly fear/arousal symptoms. In a similar fashion, interactions between genetic propensities toward negative thinking processes and empathic sensitivity are hypothesized to contribute to excess interpersonal guilt in response to others' distress. This interpersonal guilt then increases the risk for internalizing problems, especially anhedonia/misery symptoms. Interindividual moderators, such as maladaptive parenting or chronic exposure to parents' negative affect, further interact with these genetic liabilities to amplify risk for personal distress and interpersonal guilt as well as for consequent internalizing problems. Age

 4. The effectiveness of community action in reducing risky alcohol consumption and harm: a cluster randomised controlled trial.

  Anthony Shakeshaft

  2014-03-01

  Full Text Available BACKGROUND: The World Health Organization, governments, and communities agree that community action is likely to reduce risky alcohol consumption and harm. Despite this agreement, there is little rigorous evidence that community action is effective: of the six randomised trials of community action published to date, all were US-based and focused on young people (rather than the whole community, and their outcomes were limited to self-report or alcohol purchase attempts. The objective of this study was to conduct the first non-US randomised controlled trial (RCT of community action to quantify the effectiveness of this approach in reducing risky alcohol consumption and harms measured using both self-report and routinely collected data. METHODS AND FINDINGS: We conducted a cluster RCT comprising 20 communities in Australia that had populations of 5,000-20,000, were at least 100 km from an urban centre (population ≥ 100,000, and were not involved in another community alcohol project. Communities were pair-matched, and one member of each pair was randomly allocated to the experimental group. Thirteen interventions were implemented in the experimental communities from 2005 to 2009: community engagement; general practitioner training in alcohol screening and brief intervention (SBI; feedback to key stakeholders; media campaign; workplace policies/practices training; school-based intervention; general practitioner feedback on their prescribing of alcohol medications; community pharmacy-based SBI; web-based SBI; Aboriginal Community Controlled Health Services support for SBI; Good Sports program for sports clubs; identifying and targeting high-risk weekends; and hospital emergency department-based SBI. Primary outcomes based on routinely collected data were alcohol-related crime, traffic crashes, and hospital inpatient admissions. Routinely collected data for the entire study period (2001-2009 were obtained in 2010. Secondary outcomes based on pre

 5. Resources for global risk assessment: the International Toxicity Estimates for Risk (ITER) and Risk Information Exchange (RiskIE) databases.

  Wullenweber, Andrea; Kroner, Oliver; Kohrman, Melissa; Maier, Andrew; Dourson, Michael; Rak, Andrew; Wexler, Philip; Tomljanovic, Chuck

  2008-11-15

  The rate of chemical synthesis and use has outpaced the development of risk values and the resolution of risk assessment methodology questions. In addition, available risk values derived by different organizations may vary due to scientific judgments, mission of the organization, or use of more recently published data. Further, each organization derives values for a unique chemical list so it can be challenging to locate data on a given chemical. Two Internet resources are available to address these issues. First, the International Toxicity Estimates for Risk (ITER) database (www.tera.org/iter) provides chronic human health risk assessment data from a variety of organizations worldwide in a side-by-side format, explains differences in risk values derived by different organizations, and links directly to each organization's website for more detailed information. It is also the only database that includes risk information from independent parties whose risk values have undergone independent peer review. Second, the Risk Information Exchange (RiskIE) is a database of in progress chemical risk assessment work, and includes non-chemical information related to human health risk assessment, such as training modules, white papers and risk documents. RiskIE is available at http://www.allianceforrisk.org/RiskIE.htm, and will join ITER on National Library of Medicine's TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/). Together, ITER and RiskIE provide risk assessors essential tools for easily identifying and comparing available risk data, for sharing in progress assessments, and for enhancing interaction among risk assessment groups to decrease duplication of effort and to harmonize risk assessment procedures across organizations.

 6. Male Rural-to-Urban Migrants and Risky Sexual Behavior: A Cross-Sectional Study in Shanghai, China

  Jun-Qing Wu

  2014-03-01

  Full Text Available This study examined the prevalence and the determinants of risky sexual behavior (defined as having multiple sex partners and paying for sex among male rural-to-urban migrants in China. An anonymous questionnaire was used to collect information on socio-demographics, knowledge, attitudes, and behavior associated with increased risk of risky sexual behavior from 4,069 subjects. In total 1,132 (27.8% participants reported two or more sex partners and 802 (19.7% participants paid for sex. A considerable proportion (29.6%–41.5% did not use a condom during risky sexual behavior. Logistic regression analysis revealed that unmarried status (OR: 0.62, CI: 0.42–0.85 for married, earlier age at first sexual experience (OR: 0.67, 95% CI: 0.31–0.91 for ≥22 years old, poor perception of risk of acquiring HIV/AIDS (OR: 1.51, 95% CI: 1.33–1.96 for unlikely; OR: 2.38, 95% CI: 1.61–3.70 for impossible, frequent exposure to pornography (OR: 0.67, 95% CI: 0.60–0.81 for sometimes; OR: 0.31, 95% CI: 0.11–0.43 for never, attitudes toward legalization of commercial sex (OR: 0.39, 95% CI: 0.21–0.59 for no, peer influence (OR: 0.51, 95% CI: 0.27–0.88 for no, and not knowing someone who had/had died from HIV/AIDS (OR: 0.35, 95% CI: 0.20–0.53 for yes were all significantly associated with having multiple sex partners. Those who paid for sex showed similar findings.

 7. Attitudes, knowledge and risky practices facing with the human inmunodeficiency virus between the university population of Chontales (Nicaragua

  Fernando López-Noguero

  2013-12-01

  Full Text Available In this article a study between the university population of Centro Regional Chontales in Universidad Nacional Autónoma of Nicaragua is presented. The attitudes facing with the HIV are analyzed and the knowledge that the lecturers and students have about this topic, also the risky practices that they usually realize.Method:Only one ad hoc questionnaire was used with questions about sexual orientation, sexual habits and birth control, knowledge about HIV, other sexually transmitted diseases, attitudes, perceptions and risky practices. A proportional stratified sampling was used to select the samples. Descriptive analysis (percentage, correlation analysis (correlation coefficient and contrast of the non-parametric hypothesis bymeans of the correlation coefficient test. Results: Fromthe analysis realized we can deduce that there is still a lack of awareness about the transmission routes of the disease (just the 14,57 % of the students and the 8,43 % of the lecturers knows that the spread is possible by blood transfusion in certain conditions. There are problems by means of attitudes and risky practices (almost the 59 % of the students states that they do not use any type of birth control in their sexual relations also the persistency of social discrimination elements (almost the 42%of the students states that theywould not livewith a person with AIDS or they say that they do not know if they would do it or not due to fear of transmission.Conclusions: It has been considered necessary to develop social and educational initiatives of healthy promotion in this environment, a multisectorial questions approach facing with the HIV, where the social and educational has a prevailing place

 8. Is Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT or its shorter versions more useful to identify risky drinkers in a Chinese population? A diagnostic study.

  Benjamin H K Yip

  Full Text Available To examine the diagnostic performance of shorter versions of Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT, including Alcohol Consumption (AUDIT-C, in identifying risky drinkers in primary care settings using conventional performance measures, supplemented by decision curve analysis and reclassification table.A cross-sectional study of adult males in general outpatient clinics in Hong Kong. The study included only patients who reported at least sometimes drinking alcoholic beverages. Timeline follow back alcohol consumption assessment method was used as the reference standard. A Chinese translated and validated 10-item AUDIT (Ch-AUDIT was used as a screening tool of risky drinking.Of the participants, 21.7% were classified as risky drinkers. AUDIT-C has the best overall performance among the shorter versions of Ch-AUDIT. The AUC of AUDIT-C was comparable to Ch-AUDIT (0.898 vs 0.901, p-value = 0.959. Decision curve analysis revealed that when the threshold probability ranged from 15-30%, the AUDIT-C had a higher net-benefit than all other screens. AUDIT-C improved the reclassification of risky drinking when compared to Ch-AUDIT (net reclassification improvement = 0.167. The optimal cut-off of AUDIT-C was at ≥5.Given the rising levels of alcohol consumption in the Chinese regions, this Chinese translated 3-item instrument provides convenient and time-efficient risky drinking screening and may become an increasingly useful tool.

 9. Risky Drinking among Norwegian Students: Associations with Participation in the Introductory Week, Academic Performance and Alcohol-related Attitudes

  Myrtveit Solbjørg Makalani

  2016-09-01

  Full Text Available AIMS – Substantial increase in heavy drinking upon transition from high school to college is common. Norwegian universities and university colleges arrange yearly introductory weeks to welcome new students. It has been questioned whether these events are too centered on alcohol. We aimed to investigate whether participation in the introductory week is associated with risky drinking (RD. We further aimed to investigate whether RD is associated with academic performance. Finally, we investigated whether alcohol-related attitudes are associated with both RD and introductory week participation.

 10. Culture and context: buffering the relationship between stressful life events and risky behaviors in American Indian youth.

  Baldwin, Julie A; Brown, Betty G; Wayment, Heidi A; Nez, Ramona Antone; Brelsford, Kathleen M

  2011-01-01

  The Sacred Mountain Youth Project was conducted to investigate risk and protective factors related to alcohol and drug use among American Indian youth. Findings indicated that stressful life events were positively associated with depressed mood, substance use, and risky behavior; cultural identity had no direct effects, but a secondary model showed that social support and protective family and peer influences were related to cultural identity. These findings suggest that the relationships between stressors and their negative sequelae are complex. Emphasis on protective processes that are culturally specific to American Indian youth may lead to effective alcohol and drug use prevention programs.

 11. Increased Substance Use and Risky Sexual Behavior among Migratory Homeless Youth: Exploring the Role of Social Network Composition

  Martino, Steven C.; Tucker, Joan S.; Ryan, Gery; Wenzel, Suzanne L; Golinelli, Daniela; Munjas, Brett

  2011-01-01

  Travelers are a migratory subgroup of homeless youth who may be especially prone to engaging in risky behavior. This study compared the substance use and sexual behavior of young homeless travelers and non-travelers to evaluate the extent and possible sources of travelers' increased risk. Data came from face-to-face interviews with 419 homeless youth (36.6% female, 34.0% white, 23.9% African American, and 20.0% Hispanic) between the ages of 13 and 24 years (M = 20.1 years, SD = 2.5) who were ...

 12. "Weak" opioid analgesics. Codeine, dihydrocodeine and tramadol: no less risky than morphine.

  2016-02-01

  , dihydrocodeine or tramadol is less risky than morphine at its lowest effective dose. Compared to morphine, the efficacy of these drugs varies more from one patient to another, and their multiple pharmacokinetic interactions can be difficult to manage. There is also a sometimes unpredictable risk of serious over-dose. Tramadol has additional adverse effects unrelated to its opioid effects. Weak opioids require at least as much vigilance as morphine, despite the major differences in their reputation and regulation.

 13. Mobile phone brief intervention applications for risky alcohol use among university students: a randomized controlled study.

  Gajecki, Mikael; Berman, Anne H; Sinadinovic, Kristina; Rosendahl, Ingvar; Andersson, Claes

  2014-07-02

  Brief interventions via the internet have been shown to reduce university students' alcohol intake. This study tested two smartphone applications (apps) targeting drinking choices on party occasions, with the goal of reducing problematic alcohol intake among Swedish university students. Students were recruited via e-mails sent to student union members at two universities. Those who gave informed consent, had a smartphone, and showed risky alcohol consumption according to the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) were randomized into three groups. Group 1 had access to the Swedish government alcohol monopoly's app, Promillekoll, offering real-time estimated blood alcohol concentration (eBAC) calculation; Group 2 had access to a web-based app, PartyPlanner, developed by the research group, offering real-time eBAC calculation with planning and follow-up functions; and Group 3 participants were controls. Follow-up was conducted at 7 weeks. Among 28574 students offered participation, 4823 agreed to join; 415 were excluded due to incomplete data, and 1932 fulfilled eligibility criteria for randomization. Attrition was 22.7-39.3 percent, higher among heavier drinkers and highest in Group 2. Self-reported app use was higher in Group 1 (74%) compared to Group 2 (41%). Per-protocol analyses revealed only one significant time-by-group interaction, where Group 1 participants increased the frequency of their drinking occasions compared to controls (p = 0.001). Secondary analyses by gender showed a significant difference among men in Group 1 for frequency of drinking occasions per week (p = 0.001), but not among women. Among all participants, 29 percent showed high-risk drinking, over the recommended weekly drinking levels of 9 (women) and 14 (men) standard glasses. Smartphone apps can make brief interventions available to large numbers of university students. The apps studied using eBAC calculation did not, however, seem to affect alcohol consumption among

 14. Relationship between Migration and HIV Risky Behavior:a Comparative Study of Returning Migrants and Non Migrants Based on Rural Out-of-school Youth in Jilin, China

  ZHU Guang Rong; JI Cheng Ye; YANG Xing Hua

  2015-01-01

  Objective To estimate the relationship between migration and HIV risky behavior when controlling for gender, age, and educational levels and to evaluate the gender differences in migration, HIV knowledge, and HIV risky behaviors among rural youth in China. Methods A cross-sectional, anonymous, investigative questionnaire for 1710 unmarried, out-of-school rural youth, aged between 15 and 24 years, was handed out in Gongzhuling county of Jilin province, China. Results 58.5%of participants had a history of migration, irrespective of gender. There were gender differences observed in other factors such as drug abuse (4.3%for males and 5.5%for females, P Conclusion Among rural youth, the HIV risky behavior such as drug abuse, selling sex, and lack of condom use, is significantly related to migration, while premarital sex and multiple sexual partners seem unrelated to migration.

 15. [Risky alcohol consumption and associated factors in adolescents aged 15 to 16 years in Central Catalonia (Spain): differences between rural and urban areas].

  Obradors-Rial, Núria; Ariza, Carles; Muntaner, Carles

  2014-01-01

  To determine the prevalence of risky alcohol consumption and associated risk factors among adolescents living in Central Catalonia (Spain) during the 2011-2012 academic year, depending on their area of residence. A cross-sectional study was carried out in a sample of 1268 10th grade students (4th grade of secondary education) in Central Catalonia. Risky alcohol consumption was higher among adolescents in rural areas than in urban areas (59.6% versus 49.8%). Associated risk factors were drunkenness in siblings and friends, having positive expectations of alcohol consumption, and buying alcohol. Not living with both parents and poorer academic achievement were associated risk factors in rural areas, while higher socioeconomic status was a risk factor in urban areas. Risky alcohol consumption was much higher among adolescents living in rural areas. The main associated factor was alcohol consumption among family and friends. Copyright © 2013 SESPAS. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 16. Explaining mental health disparities for non-monosexual women: abuse history and risky sex, or the burdens of non-disclosure?

  Persson, Tonje J; Pfaus, James G; Ryder, Andrew G

  2015-03-01

  Research has found that non-monosexual women report worse mental health than their heterosexual and lesbian counterparts. The reasons for these mental health discrepancies are unclear. This study investigated whether higher levels of child abuse and risky sexual behavior, and lower levels of sexual orientation disclosure, may help explain elevated symptoms of depression and anxiety among non-monosexual women. Participants included 388 women living in Canada (Mean age = 24.40, SD = 6.40, 188 heterosexual, 53 mostly heterosexual, 64 bisexual, 32 mostly lesbian, 51 lesbian) who filled out the Beck Depression and Anxiety Inventories as part of an online study running from April 2011 to February 2014. Participants were collapsed into non-monosexual versus monosexual categories. Non-monosexual women reported more child abuse, risky sexual behavior, less sexual orientation disclosure, and more symptoms of depression and anxiety than monosexual women. Statistical mediation analyses, using conditional process modeling, revealed that sexual orientation disclosure and risky sexual behavior uniquely, but not sequentially, mediated the relation between sexual orientation, depression and anxiety. Sexual orientation disclosure and risky sexual behavior were both associated with depression and anxiety. Childhood abuse did not moderate depression, anxiety, or risky sexual behavior. Findings indicate that elevated levels of risky sexual behavior and deflated levels of sexual orientation disclosure may in part explain mental health disparities among non-monosexual women. Results highlight potential targets for preventive interventions aimed at decreasing negative mental health outcomes for non-monosexual women, such as public health campaigns targeting bisexual stigma and the development of sex education programs for vulnerable sexual minority women, such as those defining themselves as bisexual, mostly heterosexual, or mostly lesbian.

 17. Conscious and unconscious thought in risky choice: Testing the capacity principle and the appropriate weighting principle of Unconscious Thought Theory

  Nathaniel James Siebert Ashby

  2011-10-01

  Full Text Available Daily we make decisions ranging from the mundane to the seemingly pivotal that shape our lives. Assuming rationality, all relevant information about one’s options should be thoroughly examined in order to make the best choice. However, some findings suggest that under specific circumstances thinking too much has disadvantageous effects on decision quality and that it might be best to let the unconscious do the busy work. In three studies we test the capacity assumption and the appropriate weighting principle of unconscious thought theory using a classic risky choice paradigm and including a ‘deliberation with information’ condition. Although we replicate an advantage for unconscious thought over ‘deliberation without information’, we find that ‘deliberation with information’ equals or outperforms unconscious thought in risky choices. These results speak against the generality of the assumption that unconscious thought has a higher capacity for information integration and show that this capacity assumption does not hold in all domains. We furthermore show that ‘deliberate thought with information’ leads to more differentiated knowledge compared to unconscious thought which speaks against the generality of the appropriate weighting assumption.

 18. Predicting Risky Sexual Behavior: the Unique and Interactive Roles of Childhood Conduct Disorder Symptoms and Callous-Unemotional Traits.

  Anderson, Sarah L; Zheng, Yao; McMahon, Robert J

  2016-11-04

  Conduct disorder (CD) symptoms and callous-unemotional (CU) traits have been shown to be uniquely associated with risky sexual behavior (RSB) in adolescence and early adulthood, yet their interactive role in predicting RSB remains largely unknown. This study aimed to investigate the predictive value of CD symptoms and CU traits, as well as their interaction, on several RSB outcomes in adolescence and early adulthood. A total of 683 participants (41.7 % female, 47.4 % African American) were followed annually and self-reported age of first sexual intercourse, frequency of condom use, pregnancy, contraction of sexually transmitted infections, and engagement in sexual solicitation from grade 7 to 2-years post-high school. CD symptoms predicted age of first sexual intercourse, condom use, and sexual solicitation. CU traits predicted age of first sexual intercourse and pregnancy. Their interaction predicted a composite score of these RSBs such that CD symptoms positively predicted the composite score among those with high levels of CU traits but not among those with low levels of CU traits. The current findings provide information regarding the importance of both CD symptoms and CU traits in understanding adolescent and early adulthood RSB, as well as the benefits of examining multiple RSB outcomes during this developmental period. These findings have implications for the development and implementation of preventive efforts to target these risky behaviors among adolescents and young adults.

 19. Fatalism and its implications for risky road use and receptiveness to safety messages: a qualitative investigation in Pakistan.

  Kayani, A; King, M J; Fleiter, J J

  2012-12-01

  Given the increasing vehicle numbers and expanding road construction in developing countries, the importance of safe road user behaviour is critical. Road traffic crashes (RTCs) are a significant problem in Pakistan; however, the factors that contribute to RTCs in Pakistan are not well researched. Fatalistic beliefs are a potential barrier to the enhancement of road safety, especially participation in health-promoting and injury prevention behaviours, and also contribute to risk taking. Fatalistic beliefs relating to road safety have been found in some developing countries, although research is scarce and indicates that the nature and extent of fatalism differs in each country. Qualitative research was undertaken with a range of drivers, religious orators, police and policy makers to explore associations between fatalism, risky road use and associated issues. Findings indicate that fatalistic beliefs are pervasive in Pakistan, are strongly linked with religion, present a likely barrier to road safety messages and contribute to risky road use. Fatalism appears to be a default attribution of RTC and the intensity of belief in fate surpasses the kinds of fatalism noted in the limited existing literature. These findings have importance to developing road safety countermeasures in countries where fatalistic beliefs are strong.

 20. Gender and social rejection as risk factors for engaging in risky sexual behavior among crack/cocaine users.

  Kopetz, Catalina; Pickover, Alison; Magidson, Jessica F; Richards, Jessica M; Iwamoto, Derek; Lejuez, C W

  2014-06-01

  Crack/cocaine and engagement in risky sexual behavior represent important contributors to the escalation of the HIV infection among women. Several lines of research have emphasized the role of social factors in women's vulnerability for such practices and stressed the importance of understanding such factors to better inform prevention efforts and improve their effectiveness and efficiency. However, few studies have attempted to pinpoint specific social/contextual factors particularly relevant to high-risk populations such as female crack/cocaine users. Extensive previous research has related the experience of social rejection to a variety of negative outcomes including, but not limited to, various forms of psychopathology, self-defeating, and self-harm behavior. Motivated by this research, the current study explored the role of laboratory-induced social rejection in moderating the relationship between gender and risky sexual behavior among a sample of crack/cocaine users (n = 211) at high risk for HIV. The results showed that among women, but not among men, experiencing social rejection was significantly associated with a greater number of sexual partners. Further, experiencing social rejection was not related to the frequency of condom use. Implications for future research, prevention, and treatment are discussed.

 1. Evaluating the Hispanic Paradox in the Context of Adolescent Risky Sexual Behavior: The Role of Parent Monitoring.

  Karoly, Hollis C; Callahan, Tiffany; Schmiege, Sarah J; Ewing, Sarah W Feldstein

  2016-05-01

  In the United States, Hispanic adolescents are at elevated risk for negative outcomes related to risky sexual behavior. To evaluate potential protective factors for this group, we examined the fit of the Hispanic Paradox for sexual behavior among high-risk youth and the moderating role of parent monitoring. We enrolled 323 justice-involved Hispanic youth (73% male; mean age 16 years), and measured generational status, parent monitoring (monitoring location, who children spend time with outside of school, family dinner frequency), and sexual risk behavior. There were no main effects for generational status on sexual behavior. Parent monitoring of location moderated the relationship between generational status and sexual behavior, such that greater monitoring of location was associated with less risky sexual behavior, but only for youth second generation and above. Rather than direct evidence supporting the Hispanic Paradox, we found a more nuanced relationship for generational status in this sample. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of the Society of Pediatric Psychology. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 2. Associations between parental deployment, relocation, and risky sexual behaviors among a clinic-based sample of military-dependent youth.

  Hernandez, Belinda F; Peskin, Melissa F; Markham, Christine M; Burr, Jean; Roberts, Timothy; Tortolero, Susan

  2015-10-01

  Although sexual behaviors have been extensively studied among youth in general, they have been relatively understudied among military-dependent youth (MDY). Furthermore, the impact of unique military stressors, such as parental deployment and multiple relocations, on the sexual behaviors of MDY has not been assessed. In this pilot study, we estimated the prevalence of sexual behaviors among MDY, and examined the association between these behaviors and parental deployment and multiple relocations. Between June and September 2011, we recruited youth (N = 208; aged 15-19 years) who attended a military treatment facility in the southern United States, to complete a short, paper-based survey. We computed prevalence estimates and conducted Chi-square analyses, as well as logistic regression analyses, while adjusting for age, gender, and race/ethnicity. More than half (53.7 %) of the youth reported being sexually experienced, and many of these youth reported engaging in risky sexual behaviors. Parental deployment and multiple relocations were significantly associated only with having had sex in the past 3 months. Although with most sexual behaviors there was no significant association between parental deployment and multiple relocations, many MDY are sexually experienced and engage in risky sexual behaviors. MDY should thus be exposed to evidence-based strategies for sexually transmitted infection and pregnancy prevention, as well as provided with teen-friendly health care services and comprehensive sexual/reproductive health counseling.

 3. Risky sexual behavior in adolescent survivors of childhood cancer: a report from the Childhood Cancer Survivor Study.

  Klosky, James L; Foster, Rebecca H; Li, Zhenghong; Peasant, Courtney; Howell, Carrie R; Mertens, Ann C; Robison, Leslie L; Ness, Kirsten K

  2014-08-01

  To identify correlates of risky sexual behavior among adolescents surviving childhood cancer. The Child Health and Illness Profile-Adolescent Edition (CHIP-AE) was completed by 307 survivors of childhood cancer aged 15-20 years (M age at diagnosis 1.53 years; range 0-3.76). Univariate analyses were performed using χ² and Fisher's Exact tests, and multivariable logistic regression models were used to calculate odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) for risky sexual behaviors. Diagnosis of central nervous system cancer (OR = .13, 95% CI: .02-.96, p sexual intercourse. Good psychological health (scores ≥-1.5 SD on the CHIP-AE Emotional Discomfort scale) associated with decreased risk of early intercourse (OR = .19, CI: .05-.77, p = .02), whereas high parental education (≥ college degree) associated with decreased risk of multiple lifetime sexual partners (OR = .25, CI: .09-.72, p = .01). Increased time from diagnosis (OR = .27, CI: .10-.78, p = .02) and psychological health (OR = .09, CI: .02-.36, p sexual behavior in adolescents surviving childhood cancer is associated with cancer type, time since diagnosis, psychological health, alcohol use, and peer influences. Consideration of these factors may provide direction for future interventions designed to reduce adolescent sexual risk-taking.

 4. Risky encounters with doctors? Medical diversity and health-related strategies of the inhabitants of Bishkek, Kyrgyzstan.

  Penkala-Gawęcka, Danuta

  2016-08-01

  This paper introduces the notion of 'risky encounters', referring to the way in which contacts with doctors are commonly perceived by the inhabitants of Bishkek, the capital city of Kyrgyzstan. The author's research conducted between 2011 and 2013 revealed that most people were extremely critical of biomedical personnel, despite positive assessments of healthcare reforms expressed by experts. Owing to the prevailing distrust of doctors, their interventions are often considered risky to one's health, which strongly influences people's health-related strategies in the context of medical diversity. This perception of risk is deeply embedded in feelings of uncertainty and anxiety, which should be viewed from the more general perspective of the political, economic and social uncertainties resulting from the difficulties of the period of post-Soviet transformation. It is evident that medical diversity in Bishkek provides people in need with many non-biomedical treatment options, and a distrust of doctors significantly contributes to the popularity of complementary medicine. Economic constraints and local concepts of health, illness and efficacy are among the many other factors that play a role in therapeutic choices. However, the current paper focuses on risk, uncertainty and trust, as emotions that are central to an understanding of the health-related strategies and tactics used by the inhabitants of present-day Bishkek.

 5. Sex-related alcohol expectancies as moderators of the relationship between alcohol use and risky sex in adolescents.

  Dermen, K H; Cooper, M L; Agocha, V B

  1998-01-01

  Alcohol is frequently identified as a potential contributor to HIV-related sexual risk taking. Drawing on alcohol expectancy explanations for postdrinking behavior, the present study tested the hypothesis that adolescents who drink alcohol on a given occasion will be more likely to engage in sexual risk-taking behavior to the extent that they believe that alcohol disinhibits sexual behavior or promotes sexual risk taking. The combined effects of sex-related alcohol expectancies and alcohol use in sexual situations were investigated using interview data from a representative sample of 907 (476 male) sexually experienced adolescents (13 to 19 years) who had ever consumed alcohol. Regression analyses on a composite measure of risk taking revealed that for two of three intercourse occasions examined alcohol use was associated with greater risk taking primarily among respondents who expected alcohol to increase risky sexual behavior. The results lend support to expectancy theories of alcohol's effects on sexual risk taking and raise the possibility that providing overly simplistic warnings that "alcohol leads to risky sex" may paradoxically increase the likelihood that individuals will fail to act prudently when intoxicated. Preventive interventions might beneficially focus on weakening, rather than strengthening, individuals' expectancies with regard to the impact of alcohol on sexual behavior, so that self-protective behavior will be more likely to occur even during intoxication.

 6. Stress Mediates the Relationship Between Past Drug Addiction and Current Risky Sexual Behaviour Among Low-income Women.

  Wu, Z Helen; Tennen, Howard; Hosain, G M Monawar; Coman, Emil; Cullum, Jerry; Berenson, Abbey B

  2016-04-01

  This study examined the role of stress as a mediator of the relationship between prior drug addiction and current high-risk sexual behaviour. Eight hundred twenty women aged 18 to 30 years, who received care at community-based family planning clinics, were interviewed using the Composite International Diagnostic Interview and the Sexual Risk Behavior Assessment Schedule. They also completed the brief version of the Self-Control Scale as a measure of problem-solving strategies and measures of recent stressful events, daily hassles and ongoing chronic stress. Regardless of addiction history, stress exposure during the previous 12 months was associated with risky sexual behaviour during the previous 12 months. Structural equation modelling revealed that 12-month stress levels mediated the relationship between past drug addiction and 12-month high-risk sexual behaviours, as well as the negative relationship between problem-solving strategies and high-risk sexual behaviours. Problem-solving strategies did not moderate the relationship between drug addiction and high-risk sexual behaviours. These findings suggest that stress management training may help reduce risky behaviour among young, low-income women. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

 7. Physiological correlates of neurobehavioral disinhibition that relate to drug use and risky sexual behavior in adolescents with prenatal substance exposure.

  Conradt, Elisabeth; Lagasse, Linda L; Shankaran, Seetha; Bada, Henrietta; Bauer, Charles R; Whitaker, Toni M; Hammond, Jane A; Lester, Barry M

  2014-01-01

  Physiological correlates of behavioral and emotional problems, substance use onset and initiation of risky sexual behavior have not been studied in adolescents with prenatal drug exposure. We studied the concordance between baseline respiratory sinus arrhythmia (RSA) at age 3 and baseline cortisol levels at age 11. We hypothesized that children who showed concordance between RSA and cortisol would have lower neurobehavioral disinhibition scores which would in turn predict age of substance use onset and first sexual intercourse. The sample included 860 children aged 16 years participating in the Maternal Lifestyle Study, a multisite longitudinal study of children with prenatal exposure to cocaine and other substances. Structural equation modeling was used to test pathways between prenatal substance exposure, early adversity, baseline RSA, baseline cortisol, neurobehavioral disinhibition, drug use, and sexual behavior outcomes. Concordance was studied by examining separate male and female models in which there were statistically significant interactions between baseline RSA and cortisol. Prenatal substance exposure was operationalized as the number of substances to which the child was exposed. An adversity score was computed based on caregiver postnatal substance use, depression and psychological distress, number of caregiver changes, socioeconomic and poverty status, quality of the home environment, and child history of protective service involvement, abuse and neglect. RSA and cortisol were measured during a baseline period prior to the beginning of a task. Neurobehavioral disinhibition, based on composite scores of behavioral dysregulation and executive dysfunction, substance use and sexual behavior were derived from questionnaires and cognitive tests administered to the child. Findings were sex specific. In females, those with discordance between RSA and cortisol (high RSA and low cortisol or low RSA and high cortisol) had the most executive dysfunction which, in

 8. Inexperience and risky decisions of young adolescents, as pedestrians and cyclists, in interactions with lorries, and the effects of competency versus awareness education.

  Twisk, D.A.M. Vlakveld, W.P. Mesken, J. Shope, J.T. & Kok, G.

  2013-01-01

  Road injuries are a prime cause of death in early adolescence. Often road safety education (RSE) is used to target risky road behaviour in this age group. These RSE programmes are frequently based on the assumption that deliberate risk taking rather than lack of competency underlies risk behaviour.

 9. A Meta-Analysis of the Efficacy of Behavioral Interventions to Reduce Risky Sexual Behavior and Decrease Sexually Transmitted Infections in Latinas Living in the United States.

  Althoff, Meghan D; Grayson, Cary T; Witt, Lucy; Holden, Julie; Reid, Daniel; Kissinger, Patricia

  2015-12-01

  The objective of this meta-analysis was to determine the effect of behavioral interventions in reducing risky sexual behavior and incident sexually transmitted infections (STI) among Latina women living in the United States. Studies were found by systematically searching the MEDLINE, EMBASE, and PsychInfo databases without language restriction. Two independent reviewers screened abstracts and full texts of articles to find randomized control trials testing the effects of behavioral interventions aimed at changing risky sexual behavior among Latinas. Articles were selected using prespecified inclusion criteria. Two independent reviewers extracted data from the included trials in duplicate using a standardized data extraction form. Six randomized control trials met the inclusion criteria for a total of 2,909 participants. Using random effects models with inverse variance weighting, we found a protective effect of the behavioral intervention on reported risky sexual behavior (odds ratio = 0.52; 95% confidence interval = 0.42, 0.64) and on incident nonviral STI (odds ratio = 0.65; 95% confidence interval = 0.46, 0.93). Behavioral interventions targeted toward Latina populations are effective in reducing risky sexual behaviors and incident STI and should be considered by policymakers as a potential tool for HIV/STI prevention in this population.

 10. School-Based HIV/AIDS Education Is Associated with Reduced Risky Sexual Behaviors and Better Grades with Gender and Race/Ethnicity Differences

  Ma, Zhen-qiang; Fisher, Monica A.; Kuller, Lewis H.

  2014-01-01

  Although studies indicate school-based HIV/AIDS education programs effectively reduce risky behaviors, only 33 states and the District of Columbia in US mandate HIV/AIDS education. Ideally, school-based HIV/AIDS education should begin before puberty, or at the latest before first sexual intercourse. In 2011, 20% US states had fewer schools…

 11. The Barefoot Hours: Out-of-School Programs Offer To Make the Most of Kids' Free Time, Turning Potentially Risky Afternoons into Golden Hours of Opportunity.

  Boss, Suzie

  2002-01-01

  Research suggests that after-school programs reduce juvenile crime and risky behavior; increase confidence, academic performance, and social skills; and build positive adult-child and home-school relationships. The need for supervised after-school activities, especially in poor neighborhoods; the characteristics of successful programs; and the…

 12. Inexperience and risky decisions of young adolescents, as pedestrians and cyclists, in interactions with lorries, and the effects of competency versus awareness education.

  Twisk, D.A.M. Vlakveld, W.P. Mesken, J. Shope, J.T. & Kok, G.

  2013-01-01

  Road injuries are a prime cause of death in early adolescence. Often road safety education (RSE) is used to target risky road behaviour in this age group. These RSE programmes are frequently based on the assumption that deliberate risk taking rather than lack of competency underlies risk behaviour.

 13. School-Based HIV/AIDS Education Is Associated with Reduced Risky Sexual Behaviors and Better Grades with Gender and Race/Ethnicity Differences

  Ma, Zhen-qiang; Fisher, Monica A.; Kuller, Lewis H.

  2014-01-01

  Although studies indicate school-based HIV/AIDS education programs effectively reduce risky behaviors, only 33 states and the District of Columbia in US mandate HIV/AIDS education. Ideally, school-based HIV/AIDS education should begin before puberty, or at the latest before first sexual intercourse. In 2011, 20% US states had fewer schools…

 14. A Meta-Analysis of the Efficacy of Behavioral Interventions to Reduce Risky Sexual Behavior and Decrease Sexually Transmitted Infections in Latinas Living in the United States

  Althoff, Meghan D.; Grayson, Cary T.; Witt, Lucy; Holden, Julie; Reid, Daniel; Kissinger, Patricia

  2015-01-01

  The objective of this meta-analysis was to determine the effect of behavioral interventions in reducing risky sexual behavior and incident sexually transmitted infections (STI) among Latina women living in the United States. Studies were found by systematically searching the MEDLINE, EMBASE, and PsychInfo databases without language restriction.…

 15. The role of serotonin in nonnormative risky choice: the effects of tryptophan supplements on the "reflection effect" in healthy adult volunteers.

  Murphy, Susannah E; Longhitano, Carlo; Ayres, Rachael E; Cowen, Philip J; Harmer, Catherine J; Rogers, Robert D

  2009-09-01

  Risky decision-making involves weighing good and bad outcomes against their probabilities in order to determine the relative values of candidate actions. Although human decision-making sometimes conforms to rational models of how this weighting is achieved, irrational (or nonnormative) patterns of risky choice, including shifts between risk-averse and risk-seeking choices involving equivalent-value gambles (the "reflection effect"), are frequently observed. In the present experiment, we investigated the role of serotonin in decision-making under conditions of uncertainty. Fifteen healthy adult volunteers received a treatment of 3 g per day of the serotonin precursor, tryptophan, in the form of dietary supplements over a 14-day period, whereas 15 age- and IQ-matched control volunteers received a matched placebo substance. At test, all participants completed a risky decision-making task involving a series of choices between two simultaneously presented gambles, differing in the magnitude of their possible gains, the magnitude of their possible losses, and the probabilities with which these outcomes were delivered. Tryptophan supplements were associated with alterations in the weighting of gains and small losses perhaps reflecting reduced loss-aversion, and a marked and significant diminution of the reflection effect. We conclude that serotonin activity plays a significant role in nonnormative risky decision-making under conditions of uncertainty.

 16. Risky sexual practice and associated factors among HIV positive adults attending anti-retroviral treatment clinic at Gondar University Referral Hospital, Northwest Ethiopia

  2017-01-01

  Introduction Risky sexual practice among people living with HIV/AIDS is a public health concern because of the risk of transmission of the virus to sero-discordant partner/s. There is also the risk of re-infection with new, drug resistant viral strains between sero-concordant partners. However, there is lack of information on risky sexual practices among HIV positive adults. Therefore, this study aimed to assess risky sexual practice and associated factors among adult HIV positive clients at Gondar University Referral Hospital, Northwest Ethiopia, 2015. Methods An institution based cross sectional study was conducted at Gondar University Referral Hospital from May to June 2015. A pretested structured questionnaire was used to collect the data. Using systematic random sampling technique, a total of 513 respondents were participated in this study. The data were entered into EPI info version 3.5.3 and transferred to SPSS version 20 for analysis. Descriptive, bivariate and multivariate analyses were done. A P-value <0.05 was considered to determine the statistical significance of the association between factors (independent variables) and risky sexual practice. The Odds ratio was also used to determine the presence and the degree of association between the dependent and independent variables. Results A total of 513 respondents were participated in this study. The prevalence of risky sexual practices in the past three months was 38% (95% CI: 33.3%, 42.3%). Being in the age range of 18–29 years (AOR = 2.63, 95% CI: 1.55, 4.47) and 30–39 years (AOR = 2.29, 95% CI: 1.48, 3.53), being single (AOR = 6.32, 95%CI: 2.43, 16.44),being married (AOR = 6.06, 95% CI: 2.81, 13.07), having no child (AOR = 2.58, 95% CI: 1.17, 5.72), and a CD4 count of greater than 500/mm3 were factors significantly associated with risky sexual practices. Conclusions A considerable number of HIV positive clients had risky sexual practices. It is strongly recommended that the Regional Health Bureau

 17. Optimal portfolio selection in a Lévy market with uncontrolled cash flow and only risky assets

  Zeng, Yan; Li, Zhongfei; Wu, Huiling

  2013-03-01

  This article considers an investor who has an exogenous cash flow evolving according to a Lévy process and invests in a financial market consisting of only risky assets, whose prices are governed by exponential Lévy processes. Two continuous-time portfolio selection problems are studied for the investor. One is a benchmark problem, and the other is a mean-variance problem. The first problem is solved by adopting the stochastic dynamic programming approach, and the obtained results are extended to the second problem by employing the duality theory. Closed-form solutions of these two problems are derived. Some existing results are found to be special cases of our results.

 18. Salivary testosterone as a potential indicator for risky behaviour associated with smoking-related peer pressure in adolescents.

  Idris, Adi; Ghazali, Nur B; Said, Nadzirah M; Steele, Michael; Koh, David; Tuah, Nik A

  2016-04-09

  Early smoking is considered an indicator for risky behaviour in adolescents. Although social indicators predicting adolescent smoking are known, biological indicators have not been defined. This study aimed to establish whether salivary testosterone could be used as a "predictive biomarker" for smoking-associated peer pressure. Saliva samples were collected from Bruneian adolescents (aged 13-17 years) by the passive drool method. Salivary testosterone concentration was determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Salivary testosterone concentration and smoking-associated peer pressure indicators were compared between adolescent males and females and statistical significance was determined by an independent samples t-test. A significant positive relationship between smoking-associated peer pressure and salivary testosterone levels in adolescents was found. However, this relationship was not significant when males and females were considered separately. Our data suggest that students who have tried cigarette smoking and have friends who are cigarette smokers have higher salivary testosterone levels.

 19. The Australian national binge drinking campaign: campaign recognition among young people at a music festival who report risky drinking

  Sacks-Davis Rachel

  2011-06-01

  Full Text Available Abstract Background The Australian Government launched a mass media campaign in 2009 to raise awareness of the harms and costs associated risky drinking among young Australians. The aim of this study was to assess if young people attending a music festival who report frequent risky single occasions of drinking (RSOD recognise the key message of the campaign, "Binge drinking can lead to injuries and regrets", compared to young people who report less frequent RSOD. Methods A cross-sectional behavioural survey of young people (aged 16-29 years attending a music festival in Melbourne, Australia, was conducted in January 2009. We collected basic demographics, information on alcohol and other drug use and sexual health and behaviour during the previous 12 months, and measured recognition of the Australian National Binge Drinking Campaign key message. We calculated the odds of recognition of the key slogan of the Australian National Binge Drinking Campaign among participants who reported frequent RSOD (defined as reported weekly or more frequent RSOD during the previous 12 months compared to participants who reported less frequent RSOD. Results Overall, three-quarters (74.7% of 1072 participants included in this analysis recognised the campaign message. In the adjusted analysis, those reporting frequent RSOD had significantly lower odds of recognising the campaign message compared to those not reporting frequent RSOD (OR 0.7, 95% CI 0.5-0.9, whilst females had significantly greater odds of recognising the campaign message compared to males (OR 1.8, 95% CI 1.4-2.1. Conclusions Whilst a high proportion of the target group recognised the campaign, our analysis suggests that participants that reported frequent RSOD - and thus the most important group to target - had statistically significantly lower odds of recognising the campaign message.

 20. DIGITAL DANGERS AND CYBER-VICTIMISATION: A STUDY OF EUROPEAN ADOLESCENT ONLINE RISKY BEHAVIOUR FOR SEXUAL EXPLOITATION

  Jeffrey Nicholas DeMarco

  2017-02-01

  Full Text Available Objective: The engagement and use of Information and Communications Technologies (ICTs has increased exponentially across societies worldwide with implications for social and psychological development in young people. In this context, the risk of negative sexual experience and victimisation online is known to have real world consequences for young people. This article seeks to: explore the nature of adolescent risk taking online behaviour from a group of young adults in different European countries; develop types of online risk profiles; explore the impact of help-seeking and to consider the potential real world harmful consequences. Method: A survey was administered across the United Kingdom, Ireland and Italy of 18 to 25 year olds in higher education, asking them about their online experiences between the ages of 12 and 16. Risky behaviour on and off-line, types of victimisation (on and offline and sexual solicitation requests online were analysed together with help-seeking behaviour. Results: Four profiles concerning adolescent risky behaviours were identified through cluster analysis. Each were distinguishable by a pattern of latent constructs linked to risk offline and online. Two were considered normative (adapted adolescents and inquisitive online and two high risk (risk-taking aggressive and sexually inquisitive online. Additionally, regression analysis demonstrated significant factors linked to predicting both likelihood of meeting an adult for sexual purposes, and help-seeking behaviour. Conclusions: The profiles developed are a useful tool for educators, police and health and social care practitioners in identifying adolescents at risk in order to undertake preventative work. Common help-seeking behaviour from peers could be used to effect interventions.

 1. Interventions in sports settings to reduce risky alcohol consumption and alcohol-related harm: a systematic review.

  Kingsland, Melanie; Wiggers, John H; Vashum, Khanrin P; Hodder, Rebecca K; Wolfenden, Luke

  2016-01-21

  Elevated levels of risky alcohol consumption and alcohol-related harm have been reported for sportspeople and supporters compared to non-sporting populations. Limited systematic reviews have been conducted to assess the effect of interventions targeting such behaviours. A review was undertaken to determine if interventions implemented in sports settings decreased alcohol consumption and related harms. Studies were included that implemented interventions within sports settings; measured alcohol consumption or alcohol-related injury or violence and were either randomised controlled trials, staggered enrollment trials, stepped-wedged trials, quasi-randomised trials, quasi-experimental trials or natural experiments. Studies without a parallel comparison group were excluded. Studies from both published and grey literature were included. Two authors independently screened potential studies against the eligibility criteria, and two authors independently extracted data from included studies and assessed risk of bias. The results of included studies were synthesised narratively. The title and abstract of 6382 papers and the full text of 45 of these papers were screened for eligibility. Three studies met the inclusion criteria for the review. One of the included studies was a randomised controlled trial (RCT) of a cognitive-behavioural intervention with athletes within an Olympic training facility in the USA. The study reported a significant change in alcohol use between pre-test and follow-up between intervention and control groups. The other two studies were RCTs in community sports clubs in Ireland and Australia. The Australian study found a significant intervention effect for both risky alcohol consumption at sports clubs and overall risk of alcohol-related harm. The Irish study found no significant intervention effect. A limited number of studies have been conducted to assess the effect of interventions implemented in sports settings on alcohol consumption and related

 2. A meta-analysis: is low-dose computed tomography a superior method for risky lung cancers screening population?

  Fu, Cuiping; Liu, Zilong; Zhu, Fen; Li, Shanqun; Jiang, Liyan

  2016-05-01

  Low-dose computed tomography (LDCT) has been proposed to be a new screening method to discover lung cancers in an early stage, especially those patients who are in a high risk of lung cancer. The primary objective of this meta-analysis is to systematically review the effect of LDCT on screening for lung cancers among the risky population who are older than 49 years old and with smoking exposure. We searched randomized controlled clinical trials (RCTs) about comparing LDCT and chest X-ray or usual caring from MEDLINE, EMBASE, and the Cochrane Library, Web of Knowledge and SpringerLink databases (January 1994 to September 2013). Nine RCTs met criteria for inclusion. Screening for lung cancer using LDCT resulted in a significantly higher number of stage I lung cancers [odds ratio (OR) 2.15, 95% confidence interval (CI) 1.88-2.47], higher number of total lung cancers (OR 1.31, 95% CI 1.20-1.43) than the control. Four of the nine studies indicated that the screening method did not decrease all-cause mortality (OR 0.96, 95% CI 0.90-1.02), but decreased lung cancer-specific mortality (OR 0.84, 95% CI 0.74-0.96). Five studies showed that LDCT had higher false-positive rates (OR 8.7, 95% CI 7.43-10.19) than the group of control. Among the risky population, LDCT screening find out more stage I lung cancers and total lung cancers compared with chest X-ray or no screening, and also shows advantages in decreasing lung cancer-specific mortality, but the screening method does not decrease all-cause mortality and have a higher false-positive rates in diagnosis. © 2014 John Wiley & Sons Ltd.

 3. The influence of the 2008 financial crisis on the predictiveness of risky asset pricing models in Brazil

  Adriana Bruscato Bortoluzzo

  Full Text Available ABSTRACT This article examines three models for pricing risky assets, the capital asset pricing model (CAPM from Sharpe and Lintner, the three factor model from Fama and French, and the four factor model from Carhart, in the Brazilian mark et for the period from 2002 to 2013. The data is composed of shares traded on the São Paulo Stock, Commodities, and Futures Exchange (BM&FBOVESPA on a monthly basis, excluding financial sector shares, those with negative net equity, and those without consecutive monthly quotations. The proxy for market return is the Brazil Index (IBrX and for riskless assets savings accounts are used. The 2008 crisis, an event of immense proportions and market losses, may have caused alterations in the relationship structure of risky assets, causing changes in pricing model results. Division of the total period into pre-crisis and post-crisis sub-periods is the strategy used in order to achieve the main objective: to analyze the effects of the crisis on asset pricing model results and their predictive power. It is verified that the factors considered are relevant in the Brazilian market in both periods, but between the periods, changes occur in the statistical relevance of sensitivities to the market premium and to the value factor. Moreover, the predictive ability of the pricing models is greater in the post-crisis period, especially for the multifactor models, with the four factor model able to improve predictions of portfolio returns in this period by up to 80%, when compared to the CAPM.

 4. Risky behavior, personality traits and road accidents among university students Comportamiento de riesgo, rasgos de personalidad y accidentes de carretera en estudiantes universitarios.

  Aristides I. Ferreira

  2009-06-01

  Full Text Available The personality traits that mediate risky driving and accidents among university students drivers were investigated. Study 1 (N=132 tested for the relation between risky behaviors and personality (16PF-5 second order dimensions. Three factors were extracted concerning risky driving: driving errors of commission, distraction, and driving errors of omission. Individuals with low self-control and high levels of anxiety were more prone to commit distractive behavior and driving errors of omission. Low self-control and high independence levels were associated with driving errors of commission. In study 2 (N=540, we tested if the number of road accidents for which an individual has been responsible was related to risky driving behavior. Drivers who committed more accidents presented higher scores in three new risky driving factors obtained: reckless driving, impaired concentration and division of attention.

  Key words: Risky driving, personality, accidents, behavior.
  En este estudio se investigaron los rasgos de personalidad relacionados con la conducción de riesgo y los accidentes en estudiantes universitarios. El primer estudio (N=132 evaluó la relación entre los comportamientos de riesgo y la personalidad (16PF-5 dimensiones de segundo orden. Tres factores fueron extraídos en relación con la conducción de riesgo: cometer errores de conducción, distracción, errores de omisión en la conducción. Los individuos con bajo autocontrol y altos niveles de ansiedad eran más propensos a tener comportamientos distractores y cometer errores de omisión en la conducción. Mientras que sujetos con bajo autocontrol y altos niveles de independencia se asociaron con el factor cometer errores de conducción. En el segundo estudio (N=540 evaluamos si el número de accidentes de tráfico, de los que una persona ha sido responsable, está relacionado con el comportamiento de riesgo en la conducción. Los resultados muestran que los conductores

 5. Male migration and risky sexual behavior in rural India: is the place of origin critical for HIV prevention programs?

  Saggurti Niranjan

  2011-12-01

  Full Text Available Abstract Background Recent studies of male migrants in India indicate that those who are infected with HIV are spreading the epidemic from high risk populations in high prevalence areas to populations in low prevalence areas. In this context, migrant men are believed to initiate and have risky sexual behaviors in places of destination and not in places of origin. The paucity of information on men's risky sexual behaviors in places of origin limits the decision to initiate HIV prevention interventions among populations in high out-migration areas in India. Methods A cross-sectional behavioral survey was conducted among non-migrants, returned migrants (with a history of migration, and active (current migrants in rural areas across two districts with high levels of male out-migration: Prakasam district in Andhra Pradesh and Azamgarh district in Uttar Pradesh. Surveys assessed participant demographics, migration status, migration history, and sexual behavior along the migration routes, place of initiation of sex. District-stratified regression models were used to understand the associations between migration and risky sexual behaviors (number of partners, condom use at last sex and descriptive analyses of migrants' place of sexual initiation and continuation along migration routes. Results The average age at migration of our study sample was 19 years. Adjusted regression analyses revealed that active migrants were more likely to engage in sex with sex workers in the past 12 months (Prakasam: 15 percent vs. 8 percent; adjusted odds ratio (aOR=2.1, 95% CI 1.2-3.4; Azamgarh: 19 percent vs.7 percent; aOR=4.0, 95% CI 2.4-6.6 as well as have multiple (3+ sex partners (Prakasam: 18 percent vs. 9 percent; aOR=2.0, 95% CI 1.3-3.2; Azamgarh: 28 percent vs. 21 percent; aOR=1.9, 95% CI 1.2-3.0 than non-migrants. Contrary to popular belief, a high proportion of active and returned migrants (almost 75 percent of those who had sex initiated sex at the place of

 6. Reakcii rastenij raznyh zhiznennyh form na izmenenija prirodnoj sredy [The response of different plant life forms to natural environment changes

  Schmidt Svetlana

  2011-01-01

  Full Text Available This paper contains test results revealing norm and stress reactions of various life-form plants: trees — Betula pendula Roth, Tilia platyphyllos Scop., Pinus sylvetris L; water-plant -Galium palustre L.; grass — Solidago Canadensis; cereal — Secale cereal L. Collection and processing of the material was made in the area of Berlin/Brandenburg, Germany. Clark sensor-based method made it possible to determine the amount and rate of the oxygen evolution by plants in the dark and light phase. Under the reaction norm the average amount of the oxygen evolved and the average rate of metabolism processes during dark and light phases are changing simultaneously. Parabolic and periodic dependences of these changes during the vegetation period has been found. Under the stress reaction (drought, illness the rate of metabolism dark reactions is increased by 2—3 times as compared with light reactions. The obtained results may be use for bioindication of the climate change in the Baltic Region.

 7. College students lack knowledge of standard drink volumes: implications for definitions of risky drinking based on survey data.

  White, Aaron M; Kraus, Courtney L; Flom, Julie D; Kestenbaum, Lori A; Mitchell, Jamie R; Shah, Kunal; Swartzwelder, H Scott

  2005-04-01

  College students tend to pour single servings of beer and liquor that are larger than commonly used standards. The reasons for this are unknown. Students might overpour because they lack knowledge of standard serving sizes. Alternatively, they might know how much alcohol to pour but simply have difficulty pouring the correct amounts. Misperceptions of standard serving sizes could lead to inaccuracies in self-reported consumption. If this is the case, then the validity of students' responses on alcohol surveys and the definitions of risky drinking that are based on them would be called into question. This study examined how college students define standard drinks, whether their definitions are similar to the definitions commonly used by alcohol researchers and government agencies, and whether their definitions of standard drinks are related to the sizes of the drinks that they pour. The study also examined whether feedback regarding the accuracy of their definitions of standard drinks leads students to alter their self-reported levels of consumption. Students (N = 133) completed an alcohol survey and performed tasks that required them to free-pour a single beer, glass of wine, shot of liquor, or the amount of liquor in a mixed drink. Roughly half of the students received feedback regarding their definitions of standard drinks. All students then were resurveyed about their recent levels of consumption. With the exception of beer, students incorrectly defined the volumes of standard servings of alcohol, overestimating the appropriate volumes. They also overestimated appropriate volumes when asked to free-pour drinks. Positive relationships existed between students' definitions of standard drinks and the sizes of the drinks that they free-poured. Feedback regarding misperceptions of standard drink volumes led to an increase in levels of self-reported consumption, suggesting that students' original estimates of their alcohol consumption were too low. Despite the recent

 8. The good, the bad (and the ugly): The role of curiosity in subjective well-being and risky behaviors among adolescents.

  Jovanović, Veljko; Gavrilov-Jerković, Vesna

  2014-02-01

  Previous studies have shown that enhanced trait curiosity has positive influence on well-being. It remains an open question, however, whether curiosity has any detrimental effects on behavioral outcomes in adolescence. The main aim of this research was to investigate the role of trait curiosity in the prediction of risky behavior engagement and subjective well-being (SWB) among adolescents. A total of 371 Serbian adolescents (mean age 15.5, SD = 0.57) participated in the 5-month follow up study. The results showed that the embracing component of curiosity (but not stretching) predicted risky behavior engagement, while the stretching component of curiosity (but not embracing) predicted positive affect. In addition, neither embracing nor stretching was a significant predictor of negative affect and life satisfaction. The results of this study call into question the conceptualization of curiosity as a completely positive emotional-motivational system, and suggest that curiosity can contribute to negative outcomes in adolescence.

 9. Short-term quetiapine treatment alters the use of reinforcement signals during risky decision-making and promotes the choice of negative expected values in healthy adult males.

  Rock, Philippa L; Harmer, Catherine J; McTavish, Sarah F B; Goodwin, Guy M; Rogers, Robert D

  2013-09-25

  Effective decision-making can involve using environmental signals about the possible good and bad outcomes, and their probabilities, to select optimal actions. Problematic decision-making in psychiatric disorders, and particularly bipolar illness, may result from disrupted use of these reinforcement cues, leading to actions that reflect or precipitate pathological changes in mood. Previous experiments indicate that the processing of reinforcement cues while selecting between risky actions can be influenced by dopamine and serotonin activity. Quetiapine is an atypical antipsychotic agent with a complex pharmacology, including antagonist actions at 5-HT2A and, to a lesser extent, D2 receptors. Here, we investigated the effects of (short-term) treatment with quetiapine on the risky decision-making of healthy human adults. Twenty participants received 150 mg of quetiapine XL for 7 d, whereas 20 age- and IQ-matched participants received a placebo. On the eighth day, all participants completed a risky decision-making task that involved making a series of choices between two simultaneously presented gambles that differed in the magnitudes of their possible gains and losses, and the probabilities with which these outcomes were delivered. Quetiapine treatment was associated with a marked tendency to choose options with negative expected values compared with placebo treatment in male but not female participants. Our results demonstrate that antagonism of serotonin and dopamine receptor activity can alter the way individuals use information about gains and losses when selecting between risky actions, possibly reflecting gender-specific differences in risk attitudes. These effects may be beneficial by correcting decision-making biases that feature in mood disorders.

 10. Risky Sexual Behaviors and Associated Factors Among Male and Female Students in Jimma Zone Preparatory Schools, South West Ethiopia: Comparative Study

  Fentahun, Netsanet; Mamo, Abebe

  2014-01-01

  Background Youth engage in risk sexual behavior due to insufficient knowledge of reproductive health and family planning. Youth sexual behavior is important not only because of the possible reproductive outcomes, but also because of sexually transmitted infections. The level of risks and sexual behaviors are different between male and female youth due to sexual exposure and socio-cultural factors. The aim of this study was to compare risky sexual behaviors and associated factors among male an...

 11. Risk-taking and risky decision-making in Internet gaming disorder: Implications regarding online gaming in the setting of negative consequences.

  Dong, Guangheng; Potenza, Marc N

  2016-02-01

  Individuals with Internet gaming disorder (IGD) continue gaming despite adverse consequences. However, the precise mechanism underlying this behavior remains unknown. In this study, data from 20 IGD subjects and 16 otherwise comparable healthy control subjects (HCs) were recorded and compared when they were undergoing risk-taking and risky decision-making during functional magnetic resonance imaging (fMRI). During risk-taking and as compared to HCs, IGD subjects selected more risk-disadvantageous trials and demonstrated less activation of the anterior cingulate, posterior cingulate and middle temporal gyrus. During risky decision-making and as compared to HCs, IGD subjects showed shorter response times and less activations of the inferior frontal and superior temporal gyri. Taken together, data suggest that IGD subjects show impaired executive control in selecting risk-disadvantageous choices, and they make risky decisions more hastily and with less recruitment of regions implicated in impulse control. These results suggest a possible neurobiological underpinning for why IGD subjects may exhibit poor control over their game-seeking behaviors even when encountering negative consequences and provide possible therapeutic targets for interventions in this population.

 12. 效用理论在风险型投资决策中的应用%Application of utility theory to the risky investment decision

  陈立文; 殷亮; 孙静

  2000-01-01

  The application of utility theory to risky investment decision has a good start to associate risk with utility. First,this paper traces back to the history of utility theory and the process of its application to risky decision. Then based on several experimental studies ,this paper uncoves some fatal limits of expected utility theory. At last ,it reaches the conclusion that there are still some aspects to need improve in the application of expected utility theory to risky investment decision.%追溯了效用理论的历史及其在风险型决策中应用的进程,并从实验研究出发,阐述了效用理论在投资决策实际应用中存在的一些局限.结论认为,期望效用理论在风险型投资决策中的应用还有待于进一步完善.

 13. Impulsivity and risky decision making among taxi drivers in Hong Kong: An event-related potential study.

  Cheng, Andy S K; Ting, K H; Liu, Karen P Y; Ba, Yutao

  2016-10-01

  Taxi drivers play an important role in providing safe and professional public transport services. However, they tend to be more involved than other professional driver groups in accidents caused by deliberate recklessness. This study used an event-related potential (ERP) experiment to examine risk-taking behavior arising from impulsivity by comparing the underlying neural processes of taxi drivers with and without traffic offence records in Hong Kong. A sample of 15 traffic offenders and 15 nonoffenders, matched by sociodemographic characteristics, was recruited. The results show that the offender group demonstrated significantly less negative-going (less negative) feedback-related negativity but more positive-going (more positive) feedback-related P300 when than with their nonoffending counterparts. These findings show that taxi drivers with traffic offence records were less sensitive to the consequences of behavior and more attuned to the magnitude of potential reward. In addition, behavioral data revealed that they were more willing to make risky decisions. All these characteristics pertain to impulsive personality traits. Based on these findings, we can conclude that the offenders in this sample were more impulsive than their nonoffending counterparts. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 14. Excessive Internet gaming and decision making: do excessive World of Warcraft players have problems in decision making under risky conditions?

  Pawlikowski, Mirko; Brand, Matthias

  2011-08-15

  The dysfunctional behavior of excessive Internet gamers, such as preferring the immediate reward (to play World of Warcraft) despite the negative long-term consequences may be comparable with the dysfunctional behavior in substance abusers or individuals with behavioral addictions, e.g. pathological gambling. In these disorders, general decision-making deficits have been demonstrated. Hence, the aim of the present work was to examine decision-making competences of excessive World of Warcraft players. Nineteen excessive Internet gamers (EIG) and a control group (CG) consisting of 19 non-gamers were compared with respect to decision-making abilities. The Game of Dice Task (GDT) was applied to measure decision-making under risky conditions. Furthermore psychological-psychiatric symptoms were assessed in both groups. The EIG showed a reduced decision-making ability in the GDT. Furthermore the EIG group showed a higher psychological-psychiatric symptomatology in contrast to the CG. The results indicate that the reduced decision-making ability of EIG is comparable with patients with other forms of behavioral addiction (e.g. pathological gambling), impulse control disorders or substance abusers. Thus, these results suggest that excessive Internet gaming may be based on a myopia for the future, meaning that EIG prefer to play World of Warcraft despite the negative long-term consequences in social or work domains of life. 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Application of the Information-Motivation and Behavioral Skills (IMB) model in risky sexual behaviors amongst male students.

  Bahrami, Zahra; Zarani, Fariba

  2015-01-01

  As AIDS is not merely a hygienic problem but a disease that creates a great deal of economic, cultural, and social problems, it is necessary for most of the state and nongovernmental organizations and individuals to participate in both controlling AIDS and preventing it. As no effective vaccine or therapy for this disease exists currently, the only method for avoiding being afflicted by this disease is prevention. The present study aims to examine the Information-Motivation and Behavioral Skills (IMB) model in risky sexual behaviors. For this purpose, a group of 151 male students was sampled using a multistage random sampling method to complete the quality of HIV information questionnaire, national AIDS questionnaire, international AIDS questionnaire and global positive attitude to AIDS questionnaire. The results show that there is a significant relationship between the perception of HIV infection risk and sexual behavior. Thus, the perception of risk is considered the first step toward modifying sexual behaviors from risk-taking behaviors to safer behaviors.

 16. At risk of being risky: The relationship between “brain age” under emotional states and risk preference

  Marc D. Rudolph

  2017-04-01

  Full Text Available Developmental differences regarding decision making are often reported in the absence of emotional stimuli and without context, failing to explain why some individuals are more likely to have a greater inclination toward risk. The current study (N = 212; 10–25y examined the influence of emotional context on underlying functional brain connectivity over development and its impact on risk preference. Using functional imaging data in a neutral brain-state we first identify the “brain age” of a given individual then validate it with an independent measure of cortical thickness. We then show, on average, that “brain age” across the group during the teen years has the propensity to look younger in emotional contexts. Further, we show this phenotype (i.e. a younger brain age in emotional contexts relates to a group mean difference in risk perception − a pattern exemplified greatest in young-adults (ages 18–21. The results are suggestive of a specified functional brain phenotype that relates to being at “risk to be risky.”

 17. Use of the Internet by parents of middle school students: internet rules, risky behaviours and online concerns.

  Dowdell, E B

  2013-02-01

  Using the Internet is a daily occurrence for parents and children in today's world. Although they use the Internet differently, many individuals may face online hazards that they may be ill equipped to deal with. To better understand Internet use and online behaviours, a study was conducted with 227 parents of early adolescent (ages 11 to 14 years) middle school students (grades 6, 7 and 8). Four important findings emerged: (1) parents are using the Internet like their children but have different online behaviours; (2) parents have Internet use rules at home; (3) parents are participating in risky Internet behaviours (electronic aggression, intentional online harassment and communication with online strangers); and (4) parents are concerned about their child's online safety, specifically about the exposure to sexually explicit materials and online strangers, but the majority of parents do not know where to report negative or unsafe Internet experiences. Nurses, clinicians, healthcare providers and other professionals can and do provide comprehensive care to families by identifying needs and areas of knowledge deficit. By asking Internet use questions, nurses and other professionals are able to develop plans of care for all family members that will promote Internet safety and healthy lifestyle choices.

 18. Longitudinal associations from neurobehavioral disinhibition to adolescent risky sexual behavior in boys: direct and mediated effects through moderate alcohol consumption.

  Riggs, Nathaniel R; Tate, Eleanor B; Ridenour, Ty A; Reynolds, Maureen D; Zhai, Zu W; Vanyukov, Michael M; Tarter, Ralph E

  2013-10-01

  This longitudinal study tested the hypothesis that neurobehavioral disinhibition (ND) in childhood, mediated by alcohol use, portends risky sexual behavior (number of sexual partners) in midadolescence. Participants were 410 adolescent boys. Neurobehavioral disinhibition was assessed at 11.3 years of age. Frequency and quantity of alcohol use on a typical drinking occasion were assessed at 13.4 years of age at first follow-up, and sexual behavior at 16.0 years at second follow-up. Quantity of alcohol consumed on a typical drinking occasion, but not frequency of alcohol use, mediated the relation between ND and number of sexual partners. These findings indicate that number of sexual partners in midadolescence is predicted by individual differences in boys' psychological self-regulation during childhood and moderate alcohol consumption in early adolescence, and that ND may be a potential target for multi-outcome public health interventions. Copyright © 2013 Society for Adolescent Health and Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. Problematic Internet use and other risky behaviors in college students: an application of problem-behavior theory.

  De Leo, Joseph Anthony; Wulfert, Edelgard

  2013-03-01

  Given the widespread use of the Internet, researchers have begun to examine the personal and social consequences associated with excessive online involvement. The present study examined college students' problematic Internet use (PIU) behaviors within the framework of Jessor and Jessor's (1977) problem-behavior theory. Its specific aim was to investigate the links between PIU with both internalizing (depression, social anxiety) and externalizing (substance use and other risky behaviors) problems. Relevant variables from the perceived environmental system, the personality system, and the behavioral system were entered in a canonical correlation analysis. The analysis yielded two distinct functions: the first function, titled traditional problem-behavior syndrome, characterized students who are impulsive, hold socially deviant attitudes and show a propensity to use tobacco and illicit drugs. The second function, titled problematic Internet-behavior syndrome, characterized students who are socially anxious, depressed, report conflictive family relations, and show a propensity toward PIU. Thus, PIU did not share the characteristics typically associated with the traditional problem-behavior syndrome consistent with problem-behavior theory, but showed correlates more consistent with internalizing rather than externalizing problems.

 20. Using Probabilistic-Risky Programming Models in Identifying Optimized Pattern of Cultivation under Risk Conditions (Case Study: Shoshtar Region

  Mohammad Kavoosi Kelashemi

  2011-03-01

  Full Text Available Using Telser and Kataoka models of probabilistic-riskymathematical programming, the present research is to determine the optimized pattern of cultivating the agricultural products of Shoshtar region under risky conditions. In order to consider the risk in the mentioned models, time period of agricultural years 1996-1997 till 2004-2005 was taken into account. Results from Telser and Kataoka models showed that due to accepting the risk amounts, most of the optimized amounts suggest the tomato cultivation during the cultivation period of fall, and watermelon cultivation during the cultivation period of spring. On the basis of results, due to allocation of agricultural lands of Shoshtar to tomato and watermeloncultivation and specializing the farming activity in this province,gross profit of agricultural production system can be increasedto 6116047000 and 727782272 thousand Rials, respectively.The results of understudy models were investigated under different income scenarios and probabilistic levels of risk acceptance. Correct policy making in order to offer the suitable equipments for adjusting the effects of lack of certainty and risks due to the climatic unwanted conditions in production process of agricultural products of Shoshtar region improve the life situation of farmers of the mentioned region.

 1. The contribution of emotion regulation difficulties to risky sexual behavior within a sample of patients in residential substance abuse treatment.

  Tull, Matthew T; Weiss, Nicole H; Adams, Claire E; Gratz, Kim L

  2012-10-01

  The present study examined the unique contribution of emotion regulation difficulties to past-year risky sexual behavior (RSB) among substance use disorder (SUD) patients (above and beyond other known RSB risk factors). A sample of 177 SUD patients completed a series of questionnaires. At the zero-order level, emotion regulation difficulties, were significantly positively associated with the number of commercial sexual (i.e., the exchange of sex for drugs or money) partners with which penetrative sex occurred and significantly negatively associated with the likelihood of using a condom when having sex with a commercial partner under the influence of drugs. Emotion regulation difficulties also significantly predicted these RSB indices above and beyond other RSB risk factors, including demographics, depression, sensation seeking, traumatic exposure, and substance use severity. The specific emotion regulation difficulty of lack of emotional clarity emerged as a unique predictor of RSB. The implications of these findings for understanding motivations for RSB and developing targeted interventions for RSB among SUD patients are discussed. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. At-risk and problem gambling among Finnish youth: The examination of risky alcohol consumption, tobacco smoking, mental health and loneliness as gender-specific correlates

  Edgren Robert

  2016-02-01

  Full Text Available AIMS - The aims were to compare past-year at-risk and problem gambling (ARPG and other at-risk behaviours (computer gaming, risky alcohol consumption, tobacco smoking by age and gender, and to explore how ARPG is associated with risky alcohol consumption, tobacco smoking, poor mental health and loneliness in males and females. DESIGN - Data from respondents aged 15-28 (n = 822 were derived from a cross-sectional random sample of population-based data (n = 4484. The data were collected in 2011-2012 by telephone interviews. The Problem Gambling Severity Index (PGSI, score≥2 was used to evaluate ARPG. Prevalence rates for risk behaviours were compared for within gender-specific age groups. Regression models were gender-specific. RESULTS - The proportion of at-risk and problem gamblers was higher among males than females in all age groups except among 18-21-year-olds, while frequent computer gaming was higher among males in all age groups. The odds ratio (95% CI of being a male ARPGer was 2.57 (1.40-4.74 for risky alcohol consumption; 1.95 (1.07-3.56 for tobacco smoking; 2.63 (0.96-7.26 for poor mental health; and 4.41 (1.20-16.23 for feeling lonely. Likewise, the odds ratio (95% CI of being a female ARPGer was 1.19 (0.45-3.12 for risky alcohol consumption; 4.01 (1.43-11.24 for tobacco smoking; 0.99 (0.18-5.39 for poor mental health; and 6.46 (1.42-29.34 for feeling lonely. All 95% CIs of ARPG correlates overlapped among males and females. CONCLUSIONS - Overall, past-year at-risk and problem gambling and computer gaming seem to be more common among males than females; however, for risky alcohol consumption similar gender differences were evident only for the older half of the sample. No clear gender differences were seen in correlates associated with ARPG.

 3. Empathy as a “Risky Strength”: A Multilevel Examination of Empathy and Risk for Internalizing Disorders

  Tone, Erin B.; Tully, Erin C.

  2015-01-01

  Learning to respond to others’ distress with well-regulated empathy is an important developmental task linked to positive health outcomes and moral achievements. However, this important interpersonal skill set may also, paradoxically, confer risk for depression and anxiety when present at extreme levels and in combination with certain individual characteristics or within particular contexts. The purpose of this review is to describe an empirically-grounded theoretical rationale for the hypothesis that empathic tendencies can be “risky strengths”. We propose a model in which typical development of affective and cognitive empathy can be influenced by complex interplay among intraindividual and interindividual moderators that increase risk for empathic personal distress and excessive interpersonal guilt. These intermediate states, in turn, precipitate internalizing problems that map onto empirically-derived fear/arousal and anhedonia/misery subfactors of internalizing disorders. The intraindividual moderators include a genetically-influenced propensity toward physiological hyperarousal, which is proposed to interact with genetic propensity to empathic sensitivity to contribute to neurobiological processes that underlie personal distress responses others’ pain or unhappiness. This empathic personal distress then increases risk for internalizing problems, particularly fear/arousal symptoms. Similarly, interactions between genetic propensities toward negative thinking processes and empathic sensitivity are hypothesized to contribute to excess interpersonal guilt in response to others’ distress. In turn, this interpersonal guilt increases risk for internalizing problems, especially anhedonia/misery symptoms. Interindividual moderators, such as maladaptive parenting or chronic exposure to parents’ negative affect, further interact with these genetic liabilities to amplify risk for personal distress and interpersonal guilt, as well as for consequent

 4. Risky sexual behavior, knowledge of sexually transmitted infections and treatment utilization among a vulnerable population in Rawalpindi, Pakistan.

  Saleem, Naeem Hassan; Adrien, Alix; Razaque, Ali

  2008-07-01

  As a part of a second generation surveillance, we investigated the sociodemographics, risky sexual behavior, knowledge of HIV and sexually transmitted infections (STIs) and treatment seeking behavior among a vulnerable population. A cross-sectional study preceded by mapping, was conducted in Rawalpindi, Pakistan during 2005. Subjects were recruited through snowball, time location cluster and cluster sampling techniques. Behavioral interviews were conducted with 203 female sex workers (FSWs), 101 male sex workers (MSWs), 101 Hijras (transgender men) and 200 injecting drug users (IDUs), who were deemed a vulnerable population for STIs. Among this population 136 (67%) FSWs were illiterate, 145 (71.4%) were married and entertained on average 23 clients per month. Consistent condom use during one month was reported by 34 (17%) FSWs. One hundred thirty-three (66%) FSWs had a knowledge of STIs, 69 (34%) suffered from STIs. MSWs and Hijras had the youngest average ages at 24.4 (+/- 6.8), 25.8 (+/- 5.9) and started sexual activity even at age 14.7, and 13.9 years, respectively. Consistent condom usage was as low as 3 (3.1%) and 4 (4%) among MSWs and Hijras. IDUs had lowest monthly income of US$ 69 (+/- 41) and had a predominant migratory pattern. Fifty (25.2%) IDUs shared a needle with the last injection. Though knowledge of STIs was lowest among IDUs, 61 (30.7%), however, all utilized the public health facility for their treatment. Difference between knowledge of STIs and educational levels among IDUs and Hijras were found to be statistically significant (p=0.015 and p=0.04, respectively). The present study indicates the knowledge of HIV/STIs is high among the vulnerable population but condom usage is very low.

 5. Sexual self-schemas of female child sexual abuse survivors: relationships with risky sexual behavior and sexual assault in adolescence.

  Niehaus, Ashley F; Jackson, Joan; Davies, Stephanie

  2010-12-01

  Childhood sexual trauma has been demonstrated to increase survivors' risk for engaging in unrestricted sexual behaviors and experiencing adolescent sexual assault. The current study used the sexual self-schema construct to examine cognitive representations of sexuality that might drive these behavioral patterns. In Study 1 (N = 774), we attempted to improve the content validity of the Sexual Self Schema Scale for child sexual abuse (CSA) survivors, introducing a fourth sexual self-schema factor titled the "immoral/irresponsible" factor. In Study 2 (N = 1150), the potential differences in sexual self-views, as assessed by the four sexual self-schema factors, between CSA survivors and non-victims were explored. In addition, Study 2 evaluated how these sexual self-schema differences may contribute to participation in unrestricted sexual behaviors and risk for sexual assault in adolescence. Results indicated that a history of CSA impacted the way women viewed themselves as a sexual person on each of the four factors. CSA survivors were found to view themselves as more open and possessing more immoral/irresponsible cognitions about sexuality as compared to women who did not have a CSA history. In addition, the CSA survivors endorsed less embarrassment and passionate/romantic views of their sexual selves. The interaction of CSA severity and the sexual self-schemas explained variance in adolescent sexual assault experiences above and beyond the severity of CSA history and participation in risky sexual behaviors. The findings suggest that sexual self-views may serve to moderate the relationship between CSA and adolescent sexual assault. Implications of these findings and directions for future research are discussed.

 6. Beyond Basic Feedback in Mobile Brief Interventions: Designing SMS Message Content for Delivery to Young Adults During Risky Drinking Events.

  Wright, Cassandra J C; Dietze, Paul M; Lim, Megan S C

  2017-06-20

  Brief interventions can reduce alcohol consumption in young people through screening and delivery of personally relevant feedback. Recently, Web and mobile platforms have been harnessed to increase the reach of brief interventions. Existing literature on mobile-based alcohol brief interventions indicates mixed use of theory in developing interventions. There is no research available to guide the development of SMS text messaging (short message service, SMS) interventions delivered during risky drinking events. The aim of this study was to develop and pilot an alcohol-related risk-reduction brief intervention delivered by SMS to Australian young adults during drinking events. This paper describes the development of intervention message content, with specific focus on the context of delivery during drinking events. A sample of 42 young adults attended 4 workshops; these comprised focus-group style discussion on drinking habits and motivations, discussion of intervention design, analysis of existing alcohol media campaigns, and participant development of message content. Data were analyzed thematically. Participants described a focus on having fun and blocking out any incongruent negative influences during drinking episodes. For content to be acceptable, nonjudgmental and non-authoritative language was deemed essential. A preference for short, actionable messages was observed, including suggestions for reminders around drinking water, organizing transport home, checking on friends, and plans the next day. Participants were excited about the potential for messages to be tailored to individuals, as previous alcohol-related campaigns were deemed too generic and often irrelevant. Normative-based messages were also perceived as largely irrelevant as participants felt that they understood the drinking-related norms of their immediate peers already. Findings from this study offer insights into young adults' drinking events and practical advice for designing alcohol

 7. Online sex-seeking, substance use, and risky behaviors in Taiwan: results from the 2010 Asia Internet MSM Sex Survey.

  Ko, Nai-Ying; Koe, Stuart; Lee, Hsin-Chun; Yen, Cheng-Fang; Ko, Wen-Chien; Hsu, Su-Ting

  2012-10-01

  We conducted an online behavioral survey to estimate the prevalence of online sex-seeking and substance use behaviors and to compare risky behaviors among men using different venues to seek sex with men. A cross-sectional online survey, the Asia Internet MSM Sex Survey, was conducted online from January 1 to February 28, 2010. Of the 1,645 participants enrolled from Taiwan, 72.4% reported the Internet as the main way of seeking sexual partners, 73.9% had had sex with partners found online, and 16% had used recreational drugs in the previous 6 months. There was no evidence to suggest that men who looked for sex through the Internet were more likely to engage in unprotected anal intercourse with their casual partners than those using other gay venues. Having had online sex partners in the previous 6 months was significantly associated with being young [adjusted odd ratio (AOR) = 0.97, 95% CI: 0.95-0.99], having had no steady partners in the previous year (AOR = 0.24, 95% CI: 0.15-0.39), having had more than five partners in the previous 6 months (AOR = 4.57, 95% CI: 2.95-7.11), having used recreational drugs in the previous 6 months (AOR = 2.24, 95% CI: 1.30-3.87), and having had an STI in the previous 6 months (AOR = 4.24, 95% CI: 1.59-11.30). In conclusion, because the Internet is a popular meeting place for MSM in Taiwan, effective and targeted prevention programs should be developed to minimize the HIV transmission risk in the Internet era.

 8. [Study of the Sociodemographic Factors and Risky Behaviours Associated with the Acquisition of Sexual Transmitted Infections by Foreign Exchange Students in Portugal].

  Gravata, Andreia; Castro, Rita; Borges-Costa, João

  2016-06-01

  Sexual transmitted infections are a main cause of morbidity, being a public health problem due to its reproductive complications, mostly observed in teenagers and young adults. The purpose of this study was to evaluate sociodemographic factors and risky behaviours associated with sexual transmitted infections acquisition and to assess personal awareness of risky behaviour and the knowledge about Chlamydia trachomatis infection between foreign exchange students in Portugal. The main instrument for data collection was a questionnaire, applied to foreign students in university exchange in Portugal, during the years 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 Results: Three hundred and thirty eight (338) questionnaires were evaluated, being 58.3% female students, aged between 17 and 30 years old. Mean age for the beginning of the sexual activity was 17.5 years old and the mean number of lifetime sexual partners was 6.9. Concerning the answers given: 11.8% mentioned a sexual relationship with the same gender, 9.5% mentioned that they have never done oral sex and 29% assumed they had practiced anal sex; 82.1% mentioned alcohol/drugs consumption; 21% did not know that Sexual transmitted infections can be transmitted through oral sex and 42.3% did not recognize Chlamydia trachomatis as an Sexual transmitted infections agent. Although sexual transmitted infections can affect individuals of all ages, races and sexual orientation, various demographic, social and behavioral factors have revealed influence in their prevalence rates. Despite knowing about sexual transmitted infections, these students maintain sexual risky behaviours, mainly early age for starting sexual activity, multiple sexual partners and the absence of protection during sexual activities.

 9. Determinants of personality and risky road behaviors at work in drivers of medical transport vehicles in the Wielkopolska (Greater Poland Voivodeship

  Marcin Cybulski

  2014-08-01

  Full Text Available Background: Personality determinants are an important predicator of road behaviors in drivers. The main objective of the study was to determine the relationship between personality determinants (neuroticism, extraversion, level of anxiety – features and distinguishable risky behaviors of drivers of medical transport vehicles. Material and Methods: The study covered 106 male drivers from the Wielkopolskie Voivodeship, working in health care, having a license to drive emergency vehicles. To achieve the research objectives a questionnaire was developed and applied. It concerned risky road behaviors among drivers of medical transport. The personality suitability was determined using the questionnaire methods on self-assessment: Polish versions of Eysenck Personality Questionnaire – Revised (EPQ-R and the State-Trait Anxiety Inventory (STAI questionnaire. Results: It was shown that drivers with introverted characteristics declare driving vehicles of reduced technical efficiency more often than extroverts. The level of the anxiety as a trait A-characteristic affects the display of distracting behaviors, making decisions about driving a vehicle that is inefficient, driving in a bad psychophysical condition, as well as maintaining too small distance from the preceding vehicle. The higher the intensity of anxiety characteristics, the higher the intensity of given behaviors. Conclusions: Based on the study results, it can be assumed that there is a relationship between determinants of personality and the display of risky behaviors of drivers of medical transport vehicles. Thus it can be concluded that the level of extraversion and anxiety as a trait are the differentiating characteristics of respondents. Med Pr 2014;65(4:485–496

 10. Risky sexual behaviors and associated factors among male and female students in Jimma Zone preparatory schools, South West Ethiopia: comparative study.

  Fentahun, Netsanet; Mamo, Abebe

  2014-01-01

  Youth engage in risk sexual behavior due to insufficient knowledge of reproductive health and family planning. Youth sexual behavior is important not only because of the possible reproductive outcomes, but also because of sexually transmitted infections. The level of risks and sexual behaviors are different between male and female youth due to sexual exposure and socio-cultural factors. The aim of this study was to compare risky sexual behaviors and associated factors among male and female preparatory school (grades 11 and 12) students in Jimma Zone. A comparative cross-sectional study was conducted in 5 randomly selected preparatory schools of Jimma Zone. A total of 520 students were selected using simple random sampling technique. A structured, pretested and self-administered questionnaire was used to collect data. Both descriptive analysis and binary logistic regressions were performed on the data to understand risky sexual behaviors among students. Twenty-two (25.9%) of male and 25(21.6%) of female students had two or more sexual partners in the last six months. Eighty-three (32.3%), 113(43.5%) male and female students were sexually at risk in the last six months. Only 8(9.4%) of the male and 10(8.6%) of the female students used condom consistently in the last six months. Female students living away from their parents were 3 times more likely to be at risk than students living with their parents (OR 95%CI 3.0(1.48-6.34)). Female students who consumed alcohol were 7 times more likely to be at risk than those who did not consume alcohol (OR 95%CI 7.27(3.36-15.7)). Male students who consumed alcohol were 2.8 times more likely to be at risk than those who did not consumed alcohol (OR 95%CI, 2.81(1.3-6.06)). Male students who chewed khat were 4.6 times more likely to be at risk than students who did not chew khat (OR 95%CI, 4.58(1.95-10.76). Living arrangement, educational status of parents, family connectedness, alcohol consumption and khat-chewing were the major

 11. A Risky Business?

  Blasco, Maribel

  2003-01-01

  The paper looks at initiatives taken by the Mexican Employers' Confederation (COPARMEX)aimed at promoting collaboration among civil society associations around the issue of publicsafety. Insecurity in the form of robbery, assault and kidnapping causes huge losses to business inMexico. It is argued...... that business leaders are seeking to create consensus and form alliancesamong civil society around the topic of insecurity, both to combat crime but also as a strategy tostrengthen links with civil society and improve the image of business, which has suffered due to theincreasing resonance of anti...

 12. Risky Bu$ine$$

  Galuszka, Peter

  2006-01-01

  Hedge funds are the rock stars of today's financial world. These slightly regulated pools of equity, which are open only to rich players, are managed through secretive and sophisticated investment strategies. Although the risks are high, so are the potential benefits. Despite the risks, many colleges and universities have chosen to invest heavily…

 13. Is ICSI Risky?

  May Y. W. Wong

  2013-01-01

  Full Text Available As assisted reproductive technology (ART methods become the mainstream of infertility treatment, it has become even more critical to reassess its safety. Following the results of a study published by the Robinson Institute in the New England Journal of Medicine, the risk of ART, especially intracytoplasmic sperm injection (ICSI, has never been so closely scrutinized. This paper traces the origins and development of ICSI, assesses the risks documented in the literature, and finally interprets the implications of the study for couples contemplating therapy. We support the need for continued vigilance towards ICSI and the importance in investigating male-factor infertility as a prequel to its use.

 14. Politics, policy & risky business

  Brockdorff, Noellie; Bajada, Claude

  2016-01-01

  As a child, Prof. Noellie Brockdorff was fascinated by the robots that inhabited the world of Isaac Asimov’s novels. She wanted to know why humans are different to robots. So why are human beings not perfectly rational creatures like robots? Dr Claude Bajada finds out more.

 15. Social enterprise. Risky business.

  2007-02-15

  The skills needed to run a social enterprise are similar to those needed for conventional business. Accounts for social enterprises will have a 'double bottom line', showing social benefit as well as profit. Finding a good mentor is vital, as is setting out a clear vision and values in your business plan.

 16. A Risky Business?

  Blasco, Maribel

  2003-01-01

  The paper looks at initiatives taken by the Mexican Employers’ Confederation (COPARMEX) aimed at promoting collaboration among civil society associations around the issue of public safety. Insecurity in the form of robbery, assault and kidnapping causes huge losses to business in Mexico. It is argued that business leaders are seeking to create consensus and form alliances among civil society around the topic of insecurity, both to combat crime but also as a strategy to strength...

 17. Assessment of water quality and identification of polluted risky regions based on field observations & GIS in the Honghe River watershed, China.

  Yan, Chang-An; Zhang, Wanchang; Zhang, Zhijie; Liu, Yuanmin; Deng, Cai; Nie, Ning

  2015-01-01

  Water quality assessment at the watershed scale requires not only an investigation of water pollution and the recognition of main pollution factors, but also the identification of polluted risky regions resulted in polluted surrounding river sections. To realize this objective, we collected water samplings from 67 sampling sites in the Honghe River watershed of China with Grid GIS method to analyze six parameters including dissolved oxygen (DO), ammonia nitrogen (NH3-N), nitrate nitrogen (NO3-N), nitrite nitrogen (NO2-N), total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP). Single factor pollution index and comprehensive pollution index were adopted to explore main water pollutants and evaluate water quality pollution level. Based on two evaluate methods, Geo-statistical analysis and Geographical Information System (GIS) were used to visualize the spatial pollution characteristics and identifying potential polluted risky regions. The results indicated that the general water quality in the watershed has been exposed to various pollutants, in which TP, NO2-N and TN were the main pollutants and seriously exceeded the standard of Category III. The zones of TP, TN, DO, NO2-N and NH3-N pollution covered 99.07%, 62.22%, 59.72%, 37.34% and 13.82% of the watershed respectively, and they were from medium to serious polluted. 83.27% of the watershed in total was polluted by comprehensive pollutants. These conclusions may provide useful and effective information for watershed water pollution control and management.

 18. Genetic factor common to schizophrenia and HIV infection is associated with risky sexual behavior: antagonistic vs. synergistic pleiotropic SNPs enriched for distinctly different biological functions.

  Wang, Qian; Polimanti, Renato; Kranzler, Henry R; Farrer, Lindsay A; Zhao, Hongyu; Gelernter, Joel

  2017-01-01

  Schizophrenia (SZ) and HIV infection are serious disorders with a complex phenotypic relationship. Observational studies have described their comorbidity; their genetic correlation is not well studied. We performed extensive analysis in search of common genetic factors for SZ and HIV, and their relationship with risky sexual behavior (RSB). Summary statistics from genome-wide association studies of HIV infection and schizophrenia were obtained and 2379 European Americans were genotyped and assessed for RSB score. Genetic relationships between traits were analyzed in three ways: linkage disequilibrium (LD) score regression to estimate genetic correlation; GPA (Genetic analysis incorporating Pleiotropy and Annotation) to test pleiotropy and identify pleiotropic loci; polygenic risk scores (PRS) of SZ and HIV to predict RSB using linear regression. We found significant pleiotropy (p = 5.31E - 28) and a positive genetic correlation (cor = 0.17, p = 0.002) for SZ and HIV infection. Pleiotropic SNPs with opposite effect directions (antagonistic) and SNPs with the same effect direction (synergistic) were enriched for distinctly different biological functions. SZ PRS computed with antagonistically pleiotropic SNPs consistently predicted RSB score with nominal significance, but SZ PRS based on either synergistically pleiotropic SNPs or all SNPs did not predict RSB. The epidemiologic correlation between schizophrenia and HIV can partly be explained by overlapping genetic risk factors, which are related to risky sexual behavior.

 19. Can We Build an Open-Science Model to Fund Young, Risky, Blue-Sky Research? First Insights into Funding Geoscientists Via Thinkable.Org

  McNeil, B.

  2014-12-01

  Some of the biggest discoveries and advances in geoscience research have come from purely curiosity-driven, blue-sky research. Marine biologist Osamu Shimomura's discovery of Green-Fluorecent Protein (GFP) in the 1960s during his postdoc is just one example, which came about through his interest and pursuit of how certain jellyfish bioluminescence. His discovery would eventually revolutionise medicine, culminating in a Nobel Prize in Chemistry in 2008. Despite the known importance of "blue-sky" research that doesn't have immediate commercial or social applications, it continues to struggle for funding from both government and industry. Success rates for young scientists also continue to decline within the government competitive granting models due to the importance of track records, yet history tells us that young scientists tend to come up with science's greatest discoveries. The digital age however, gives us a new opportunity to create an alternative and sustainable funding model for young, risky, blue-sky science that tends not to be supported by governments and industry anymore. Here I will discuss how new digital platforms empower researchers and organisations to showcase their research using video, allowing wider community engagment and funding that can be used to directly support young, risky, blue-sky research that is so important to the future of science. I will then talk about recent experience with this model from some ocean researchers who used a new platform called thinkable.org to showcase and raise funding via the public.

 20. School-based HIV/AIDS education is associated with reduced risky sexual behaviors and better grades with gender and race/ethnicity differences.

  Ma, Zhen-qiang; Fisher, Monica A; Kuller, Lewis H

  2014-04-01

  Although studies indicate school-based HIV/AIDS education programs effectively reduce risky behaviors, only 33 states and the District of Columbia in US mandate HIV/AIDS education. Ideally, school-based HIV/AIDS education should begin before puberty, or at the latest before first sexual intercourse. In 2011, 20% US states had fewer schools teaching HIV/AIDS prevention than during 2008; this is worrisome, especially for more vulnerable minorities. A nationally representative sample of 16 410 US high-school students participating in 2009 Youth Risk Behavior Survey was analyzed. Multiple regression models assessed the association between HIV/AIDS education and risky sexual behaviors, and academic grades. HIV/AIDS education was associated with delayed age at first sexual intercourse, reduced number of sex partners, reduced likelihood to have forced sexual intercourse and better academic grades, for sexually active male students, but not for female students. Both male and female students who had HIV/AIDS education were less likely to inject drugs, drink alcohol or use drugs before last sexual intercourse, and more likely to use condoms. Minority ethnic female students were more likely to have HIV testing. The positive effect of HIV/AIDS education and different gender and race/ethnicity effects support scaling up HIV/AIDS education and further research on the effectiveness of gender-race/ethnicity-specific HIV/AIDS curriculum.

 1. Risky sexual behavior related to human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome among seasonal labor migrants: A cross-sectional study from far Western Region of Nepal

  Dillee Prasad Paudel

  2013-01-01

  Full Text Available Background: Human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome is a global public health problem; enormously affecting the national economy, social development and human rights with posing a challenge to human civilization. Seasonal labor migrants are the most at risk population for HIV/AIDS and their risky sexual behaviors exacerbate its transmission. The aim of the study was to explore the HIV/AIDS related sexual behavior of migrant workers. Materials and Methods: A cross-sectional study was carried out among 372 migrant workers backing to Nepal from Banbasa border of India-Nepal during August-October 2010. Migrants having permanent residents of far western region, Nepal were individually contacted at the entry point of Nepal and interviewed in a confidential environment after obtaining informed consent. Data were analysed using the SPSS (16.0 version. Descriptive and inferencial statistics were applied considering P 3 sex partners. Most (82.25% had vaginal sex and 43.54% reported the consistent use of condom. About 64.76% had sex after drinking alcohol. Age, education, monthly income and nature of works were significant with risky behaviors. Conclusion: Inconsistent condom use, multiple sexual partners and sex after drinking alcohol have a cumulative effect on the risk of HIV transmission.

 2. Risky sexual behavior of foreign and native-born women in emerging adulthood: The long reach of mother-daughter relationships in adolescence.

  Samari, Goleen; Seltzer, Judith A

  2016-11-01

  Parents' influence on young adult sexual behavior receives little attention compared to influence on adolescent behavior. Yet effective parenting should have lasting effects. Even fewer studies examine parents' influence on sexual behavior of both foreign and native-born young adults. Using the National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health (Add Health) Waves I (1994-95) and III (2001-02), we examine longitudinal associations among mother-daughter relationship quality and nativity during adolescence and young adults' risky sexual behaviors of condom use at last intercourse, number of sexual partners, and STI diagnoses (N = 4460). Women, 18-26 years old, who had good mother-adolescent daughter relationships have fewer partners and STIs in the past year. Second generation women have worse mother-adolescent daughter relationships, compared to third generation. Relationship quality does not explain associations between nativity and risky behavior. Lasting associations between relationship quality and risk behaviors suggest that reproductive health interventions should enhance mother-adolescent relationships.

 3. Assessment of risky sexual behaviors and risk perception among youths in western Ethiopia: the influences of family and peers: a comparative cross-sectional study.

  Negeri, Elias Legesse

  2014-04-01

  Ethiopia is a developing country with a demographic profile dominated by young population with in the ages of 15-24, constituting one third of the total population. Only little has been explored about the role of parenting process and peers in protecting youths from risky sexual behaviors. Thus, this study tried to assess risky sexual behaviors, risk perception and the influences of family and peers for possible interventions among youths in western Ethiopia. The study applied a comparative cross-sectional design triangulated with qualitative study. A pre-tested, structured, interviewer administered questionnaire was used to gather data. SPSS software version 20 was used to perform descriptive statistics, univariate, bivariate and multivariable logistic regression analyses. Over one third of in-school and 41.4% out-of-school youths reported unprotected sex during the 12 months period prior to interview. More than one third of in-school youths (37.1%) reported to have two and more than two lifetime sexual partners compared to 32.6% of out-of-school youths. Out-of-school youths feel that they are at higher risk of getting HIV than in-school youths (AOR = 2.93; 95% CI: 1.45, 4.35). Youths who had high family connectedness were less likely to commence sexual activity and have multiple sexual partners than their counterparts (AOR = 1.98; 95% CI: 0.63, 0.94) and (AOR = 2.79; 95% CI: 1.24, 4.43) respectively. Having pressure from peer to have sex was significantly associated with having multiple sexual partners (AOR = 2.82; 95% CI: 1.62, 2.49). A substantial proportion of out-of-school youths engaged in risky sexual behaviors than in-school youths. Parents and peers play a role in shaping the behavior of youths. Consequently, the dimension of good parental process and positive peer factors has to be strengthened.

 4. Affinity for risky behaviors following prenatal and early childhood exposure to tetrachloroethylene (PCE-contaminated drinking water: a retrospective cohort study

  Aschengrau Ann

  2011-12-01

  Full Text Available Abstract Background Many studies of adults with acute and chronic solvent exposure have shown adverse effects on cognition, behavior and mood. No prior study has investigated the long-term impact of prenatal and early childhood exposure to the solvent tetrachloroethylene (PCE on the affinity for risky behaviors, defined as smoking, drinking or drug use as a teen or adult. Objectives This retrospective cohort study examined whether early life exposure to PCE-contaminated drinking water influenced the occurrence of cigarette smoking, alcohol consumption, and drug use among adults from Cape Cod, Massachusetts. Methods Eight hundred and thirty-one subjects with prenatal and early childhood PCE exposure and 547 unexposed subjects were studied. Participants completed questionnaires to gather information on risky behaviors as a teenager and young adult, demographic characteristics, other sources of solvent exposure, and residences from birth through 1990. PCE exposure was estimated using the U.S. EPA's water distribution system modeling software (EPANET that was modified to incorporate a leaching and transport model to estimate PCE exposures from pipe linings. Results Individuals who were highly exposed to PCE-contaminated drinking water during gestation and early childhood experienced 50-60% increases in the risk of using two or more major illicit drugs as a teenager or as an adult (Relative Risk (RR for teen use = 1.6, 95% CI: 1.2-2.2; and RR for adult use = 1.5, 95% CI: 1.2-1.9. Specific drugs for which increased risks were observed included crack/cocaine, psychedelics/hallucinogens, club/designer drugs, Ritalin without a prescription, and heroin (RRs:1.4-2.1. Thirty to 60% increases in the risk of certain smoking and drinking behaviors were also seen among highly exposed subjects. Conclusions The results of this study suggest that risky behaviors, particularly drug use, are more frequent among adults with high PCE exposure levels during gestation

 5. Dopamine D3 Receptors Modulate the Ability of Win-Paired Cues to Increase Risky Choice in a Rat Gambling Task.

  Barrus, Michael M; Winstanley, Catharine A

  2016-01-20

  Similar to other addiction disorders, the cues inherent in many gambling procedures are thought to play an important role in mediating their addictive nature. Animal models of gambling-related behavior, while capturing dimensions of economic decision making, have yet to address the impact that these salient cues may have in promoting maladaptive choice. Here, we determined whether adding win-associated audiovisual cues to a rat gambling task (rGT) would influence decision making. Thirty-two male Long-Evans rats were tested on either the cued or uncued rGT. In these tasks, animals chose between four options associated with different magnitudes and frequencies of reward and punishing time-out periods. As in the Iowa Gambling Task, favoring options associated with smaller per-trial rewards but smaller losses and avoiding the tempting "high-risk, high-reward" decks maximized profits. Although the reinforcement contingencies were identical in both task versions, rats' choice of the disadvantageous risky options was significantly greater on the cued task. Furthermore, a D3 receptor agonist increased choice of the disadvantageous options, whereas a D3 antagonist had the opposite effects, only on the cued task. These findings are consistent with the reported role of D3 receptors in mediating the facilitatory effects of cues in addiction. Collectively, these results indicate that the cued rGT is a valuable model with which to study the mechanism by which salient cues can invigorate maladaptive decision making, an important and understudied component of both gambling and substance use disorders. Significance statement: We used a rodent analog of the Iowa Gambling Task to determine whether the addition of audiovisual cues would affect choice preferences. Adding reward-concurrent cues significantly increased risky choice. This is the first clear demonstration that reward-paired cues can bias cost/benefit decision making against a subject's best interests in a manner concordant

 6. Growth in Adolescent Delinquency and Alcohol Use in Relation to Young Adult Crime, Alcohol Use Disorders, and Risky Sex: A Comparison of Youth from Low- versus Middle-Income Backgrounds

  Mason, W. Alex; Hitch, Julia E.; Kosterman, Rick; McCarty, Carolyn A.; Herrenkohl, Todd I.; Hawkins, J. David

  2010-01-01

  Background: This study examined adolescent delinquency and alcohol use in relation to young adult crime, alcohol use disorders (AUDs), and risky sex. Analyses further examined the influences of late childhood involvement in these problem behavior outcomes, with mediation through teen delinquency and alcohol use, and examined differences in the…

 7. Growth in Adolescent Delinquency and Alcohol Use in Relation to Young Adult Crime, Alcohol Use Disorders, and Risky Sex: A Comparison of Youth from Low- versus Middle-Income Backgrounds

  Mason, W. Alex; Hitch, Julia E.; Kosterman, Rick; McCarty, Carolyn A.; Herrenkohl, Todd I.; Hawkins, J. David

  2010-01-01

  Background: This study examined adolescent delinquency and alcohol use in relation to young adult crime, alcohol use disorders (AUDs), and risky sex. Analyses further examined the influences of late childhood involvement in these problem behavior outcomes, with mediation through teen delinquency and alcohol use, and examined differences in the…

 8. Influence Research of Decision-making in Investment Mode for Construction Project in Account of Risky Factors%风险因素对工程项目投资模式决策的影响研究

  唐冰松; 郭树锋

  2015-01-01

  It is more sensible for the topic that the management mode determination for a construction project in account of risky factors. The influence of risky factors to the project can be illustrated using risky coefficient. The selection criteria of the risky coefficient is discussed according to characteristic of cash flow in different stages. In case of BT and BOT , the formulations of net present value ( NPV) , internal rate of return ( IRR) and investment efficient( IE) are deduced in account of risky factors. In this manuscript, several parameters used for evaluating the annual risky level and risky level for the whole project are defined, respectively. In the end, the quotas mentioned above for the Laohutan reservoir are calculated in consideration of risky factors. The results of the NPV, IRR and IE are a little bit lower than the ones without risky factors. The calculation for this case reveals that the BOT mode affected by risky factors is much more sensible compared to BT mode. The conclusions achieved in this paper have certain theoretical value in evaluation and development for the project.%对于同一工程项目投资模式的比选问题在引入风险因素后更符合实际。文中引入了风险系数用于评价风险因素对项目的影响,根据各个阶段现金流量的不同特征,讨论了风险系数的选取准则。以BT和BOT模式为例,推导了考虑风险因素后,净现值、内部收益率和投资效率等主要评价指标的主要表达式。为了评价项目年度风险状况与整个项目的风险等级,文中定义了若干参数并给出了相应的表达式。最后,结合老虎潭水库项目,计算了考虑风险因素后几个重要指标的值,与未考虑风险因素相比,净现值、内部收益率与投资效率等指标均出现不同程度的下降;BOT投资模式比BT模式更易受风险因素的影响。所得结论对于投资项目评价与开发具有一定的参考价值。

 9. 单指数模型的最优风险投资组合研究%Study on Optimal Risky Portfolio of Single Index Model

  卢善奎

  2012-01-01

  An optimal risky portfolio is developed according to William Sharpe' s single index model ( Diagonal Model). Thirteen stock funds and nine bond funds over the period from June 2005 to May 2010 are collected for empirical tests. It is found that the rates of yield generated by the optimal risky portfolio of the twenty two funds and the Shanghai Stock Exchange Composite Index ( SSE Composite Index for short) are higher than the return rates of the SSE Composite Index. At the same time, this paper studies the funds with positive ct of the sample data. The results show that the return rates of the portfolio based on the twenty two funds outnumber that of the optimal risky portfolio of positive a funds, indicating that positive portfolio management based on positive of fails to make substantial returns, although its rates exceed those of SSE Composite Index over the same period. Therefore, the conclusion is that optimal risky porffoliQ of a single index model can achieve more returns than those of the Market Index. However, the investment strategy based on positive cannot be used to improve a single index model.%根据威廉·夏普的单指数模型(Diagonal Model)构建最优风险投资组合,选取2005年6月至2010年5月间上市交易的股票型基金13只和债券型基金9只进行实证检验.发现选取的22只基金与上证综合指数构建的最优风险投资组合的收益率比上证综合指数的收益率要高.同时,使用样本数据中具有正a值的基金进行对比分析,发现正a值的基金构建的最优风险投资组合的收益率无法战胜基于22只基金构建的组合的收益率.这说明基于a值的积极组合管理无法获得超额收益,虽然它的收益超过同期的上证综指的收益.因此,得出结论,单指数模型构建的最优风险投资组合能够获得超过大盘指数的收益,但是基于正O/值的投资策略无法对单指数模型进行改进.

 10. Heterogeneity in the Relationship of Substance Use to Risky Sexual Behavior Among Justice-Involved Youth: A Regression Mixture Modeling Approach.

  Schmiege, Sarah J; Bryan, Angela D

  2016-04-01

  Justice-involved adolescents engage in high levels of risky sexual behavior and substance use, and understanding potential relationships among these constructs is important for effective HIV/STI prevention. A regression mixture modeling approach was used to determine whether subgroups could be identified based on the regression of two indicators of sexual risk (condom use and frequency of intercourse) on three measures of substance use (alcohol, marijuana and hard drugs). Three classes were observed among n = 596 adolescents on probation: none of the substances predicted outcomes for approximately 18 % of the sample; alcohol and marijuana use were predictive for approximately 59 % of the sample, and marijuana use and hard drug use were predictive in approximately 23 % of the sample. Demographic, individual difference, and additional sexual and substance use risk variables were examined in relation to class membership. Findings are discussed in terms of understanding profiles of risk behavior among at-risk youth.

 11. External Costs of Risky Health Behaviors Associated with Leading Actual Causes of Death in the U.S.: A Review of the Evidence and Implications for Future Research

  Armineh Zohrabian

  2010-06-01

  Full Text Available This paper reviews the evidence on external costs of risky behaviors in the U.S. and provides a framework for estimating them. External costs arise when a person does not bear all the costs of his or her behavior. They provide one of the strongest rationales for government interventions. Although the earlier estimates of external costs no longer have policy relevance, they demonstrated that the existence of external costs was an empirical question. We recommend that the estimates of external costs be updated as insurance structures, environments, and knowledge about these behaviors change. The general aspects of external costs may apply to countries other than the U.S. after taking into account differences in institutional, policy and epidemiological characteristics.

 12. Project QUIT (Quit Using Drugs Intervention Trial): A randomized controlled trial of a primary care-based multi-component brief intervention to reduce risky drug use

  Gelberg, Lillian; Andersen, Ronald M.; Afifi, Abdelmonem A.; Leake, Barbara D.; Arangua, Lisa; Vahidi, Mani; Singleton, Kyle; Yacenda-Murphy, Julia; Shoptaw, Steve; Fleming, Michael F.; Baumeister, Sebastian E.

  2015-01-01

  Aims To assess the effect of a multi-component primary care (PC)-delivered BI for reducing risky drug use (RDU) among patients identified by screening. Design Multicenter single-blind two-arm randomized controlled trial of patients enrolled from February 2011 to November 2012 with 3-month follow-up. Randomization and allocation to trial group were computer-generated. Setting Primary care waiting rooms of 5 federally qualified health centers (FQHCs) in Los Angeles County (LAC), USA. Participants 334 adult primary care patients (171 intervention; 163 control) with RDU scores (4–26) on the WHO Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) self-administered on tablet PCs; 261 (78%) completed follow-up. Mean age was 41.7 years; 63% were male; 38% were Caucasian. Intervention(s) and Measurement Intervention patients received brief (typically 3–4 minutes) clinician advice to quit/reduce their drug use reinforced by a video doctor message, health education booklet, and up to two 20–30 minute follow-up telephone drug use coaching sessions. Controls received usual care and cancer screening information. Primary outcome was patient self-reported use of highest scoring drug (HSD) at follow-up. Findings Intervention and control patients reported equivalent baseline HSD use; at follow-up, after adjustment for covariates in a linear regression model, intervention patients reported using their HSD an average of 2.21 fewer days in the previous month than controls (p0.10). Conclusions A clinician-delivered brief intervention with follow-up counseling calls may decrease drug use among risky users compared with usual care in low-income community health centers of Los Angeles County, USA. PMID:26471159

 13. Geographic variation and socio-demographic determinants of the co-occurrence of risky health behaviours in 27 European Union member states.

  Filippidis, F T; Agaku, I T; Vardavas, C I

  2016-06-01

  Risky health behaviours such as tobacco and alcohol abuse, physical inactivity and poor diet may play an important role in disease development. The aim of the present study was to assess the geographical distribution and socio-demographic determinants of risky health-related behaviours in 27 member states (MSs) of the European Union (EU). Data from the 2009 Eurobarometer survey (wave 72.3; n = 26 788) were analysed. Tobacco use, alcohol consumption, physical activity and fruit consumption were assessed through a self-reported questionnaire provided to participants from 27 EU MSs. Within the analyses, participants with three or more lifestyle risk factors were classified as individuals with co-occurrence of risk factors. Among respondents aged 15 or older, 28.2% had none of the aforementioned behavioural risk factors, whereas 9.9% had three or more lifestyle risk factors. Males [adjusted odds ratio (aOR) = 2.50; 95% confidence interval (95% CI): 2.17-2.88] and respondents of middle (aOR = 1.60; 95% CI: 1.36-1.89) or lower income (aOR = 2.63; 95% CI: 2.12-3.26) were more likely to report co-occurrence of behavioural risk factors, as well as respondents in Northern (aOR = 1.43; 95% CI: 1.14-1.78), Western (aOR = 1.28; 95% CI: 1.06-1.56) and Eastern Europe (aOR = 1.28; 95% CI: 1.06-1.55), when compared with Southern European respondents. The above analyses indicate significant geographical and social variation in the distribution of the co-occurrence of behavioural risk factors for disease development. © The Author 2015. Published by Oxford University Press on behalf of Faculty of Public Health. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 14. Experiences with food insecurity and risky sex among low-income people living with HIV/AIDS in a resource-rich setting

  Henry J Whittle

  2015-11-01

  Full Text Available Background: Forty-nine million individuals are food insecure in the United States, where food insecurity and HIV/AIDS are prevalent among the urban poor. Food insecurity is associated with risky sexual behaviours among people living with HIV/AIDS (PLHIV. No qualitative studies, however, have investigated the mechanisms underlying this relationship either in a resource-rich setting or among populations that include men who have sex with men (MSM. Methods: Semi-structured in-depth interviews were conducted with 34 low-income PLHIV receiving food assistance in the San Francisco Bay Area. The interviews explored experiences with food insecurity and perceived associations with sexual risk behaviours. Interviews were conducted in English, audio-recorded and transcribed verbatim. Transcripts were coded and analyzed according to content analysis methods using an inductive-deductive approach. Results: Food insecurity was reported to be a strong contributor to risky sexual practices among MSM and female participants. Individuals described engaging in transactional sex for food or money to buy food, often during times of destitution. Participants also explained how food insecurity could lead to condomless sex despite knowledge of and desire to use safe sexual practices, largely because the need to obtain food in the short term was prioritized over the desire to use barrier protection. Conclusions: Our data extend previous research by demonstrating that food insecurity contributes to transactional and unprotected sex among urban poor individuals in a resource-rich setting, including among MSM. These findings underscore the importance of public health and social intervention efforts focused on structural inequalities.

 15. An assessment of knowledge of HIV/AIDS and associated risky behavior among inmates of Kaduna convict prison: the implications for Prevention Programmes in Nigerian Prisons.

  Sabitu, K; Iliyasu, Z; Joshua, I A

  2009-01-01

  Prisoners worldwide have a significantly higher prevalence of human immunodeficiency virus (HIV). Despite this, little is known of inmates' knowledge, behaviour and access to services, especially in developing countries. This study assessed the characteristics, HIV/AIDS knowledge, attitude and associated risky behavior among inmates of a prison in northern Nigeria. A structured interviewer-administered questionnaire was administered on a cross-section of 374 inmates of Kaduna convict prison in northern Nigeria. Information was elicited on their sociodemographic characteristics, knowledge of HIV/AIDS, attitude and indulgence in risky behaviour. About 96.1% of the inmates had heard about AIDS. Majority of them (70%) were ignorant of the causative agent; however, knowledge of route of disease transmission was high, with 91%, 67% and 46.7% of inmates mentioning sexual activity, unscreened blood transfusion and sharing unsterilized blades, respectively. They listed abstinence, faithfulness, use of condoms, new needles, syringes and blades as protective measures. Overall, 39.5%, 48.7% and 11.8% of the respondents had good, fair and poor knowledge of HIV/AIDS, respectively. Only 64 (14.9%) inmates reported having sexual intercourse in prison. These sexual encounters were homosexual in 56.2% of cases and heterosexual in 43.8% of cases. Only 28 (43.8%) of the sexually active inmates claimed to have used condoms regularly. Respectively, 72.3% and 70.8% of inmates shared barbing clippers and razor blades. There was a strong association between educational attainment and knowledge of HIV/AIDS (2 = 28.3 df = 6 P < 0.0001). Although more than two thirds of the inmates had adequate knowledge of HIV/AIDS, there were gaps, misconceptions and high-risk behaviour. Well-designed information, education an communication (IEC) programmes on AIDS should be developed for inmates of prisons nationwide.

 16. Patterns and predictors of clustered risky health behaviors among adult survivors of childhood cancer: A report from the Childhood Cancer Survivor Study.

  Lown, E Anne; Hijiya, Nobuko; Zhang, Nan; Srivastava, Deo Kumar; Leisenring, Wendy M; Nathan, Paul C; Castellino, Sharon M; Devine, Katie A; Dilley, Kimberley; Krull, Kevin R; Oeffinger, Kevin C; Hudson, Melissa M; Armstrong, Gregory T; Robison, Leslie L; Ness, Kirsten K

  2016-09-01

  Health complications related to childhood cancer may be influenced by risky health behaviors (RHBs), particularly when RHBs co-occur. To the authors' knowledge, only limited information is available describing how RHBs cluster among survivors of childhood cancer and their siblings and the risk factors for co-occurring RHBs. Latent class analysis was used to identify RHB clusters using longitudinal survey data regarding smoking, alcohol use, and physical activity from adult survivors (4184 survivors) and siblings (1598 siblings) in the Childhood Cancer Survivor Study. Generalized logistic regression was used to evaluate associations between demographic characteristics, treatment exposures, psychological distress, health conditions, and cluster membership. Three RHB clusters were identified: a low-risk cluster, an insufficiently active cluster, and a high-risk cluster (tobacco and risky alcohol use and insufficient activity). Compared with siblings, survivors were more likely to be in the insufficiently active cluster (adjusted odds ratio [ORadj ], 1.17; 95% confidence interval [95% CI], 1.06-1.27) and were less likely to be in the high-risk cluster (ORadj , 0.79; 95% CI, 0.69-0.88). Risk factors for membership in the high-risk cluster included psychological distress (ORadj , 2.76; 95% CI, 1.98-3.86), low educational attainment (ORadj , 7.49; 95% CI, 5.15-10.88), income cancer and their siblings. Economic and educational disadvantages and psychological distress should be considered in screening and interventions to reduce RHBs. Cancer 2016. © 2016 American Cancer Society. Cancer 2016;122:2747-2756. © 2016 American Cancer Society. © 2016 American Cancer Society.

 17. What Do You Say Before You Relapse? How Language Use in a Peer-to-peer Online Discussion Forum Predicts Risky Drinking among Those in Recovery.

  Kornfield, Rachel; Toma, Catalina L; Shah, Dhavan V; Moon, Tae Joon; Gustafson, David H

  2017-08-09

  Increasingly, individuals with alcohol use disorder (AUD) seek and provide support for relapse prevention in text-based online environments such as discussion forums. This paper investigates whether language use within a peer-to-peer discussion forum can predict future relapse among individuals treated for AUD. A total of 104 AUD sufferers who had completed residential treatment participated in a mobile phone-based relapse-prevention program, where they communicated via an online forum over the course of a year. We extracted patterns of language use on the forum within the first four months on study using Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), a dictionary-based text analysis program. Participants reported their incidence of risky drinking via a survey at 4, 8, and 12 months. A logistic regression model was built to predict the likelihood that individuals would engage in risky drinking within a year based on their language use, while controlling for baseline characteristics and rates of utilizing the mobile system. Results show that all baseline characteristics and system use factors explained just 13% of the variance in relapse, whereas a small number of linguistic cues, including swearing and cognitive mechanism words, accounted for an additional 32% of the total 45% of variance in relapse explained by the model. Effective models for predicting relapse are needed. Messages exchanged on AUD forums could provide an unobtrusive and cost-effective window into the future health outcomes of AUD sufferers, and their psychological underpinnings. As online communication expands, models that leverage user-submitted text toward predicting relapse will be increasingly scalable and actionable.

 18. 中国城镇居民家庭异质性与风险金融资产投资%China Urban Households Heterogeneity and Risky Financial Asset Holdings

  刘进军

  2015-01-01

  运用2011年中国家庭金融调查( CHFS)数据,研究了中国城镇居民家庭风险金融资产投资情况,实证中系统考虑了家庭异质性影响因素。主要的发现有:风险性金融资产比例在家庭资产净值达到约170万后开始下降,样本家庭的平均资产净值远离下降点;信贷约束的存在降低了风险资产的投资比例;家庭房产和风险金融资产之间是互补关系而非替代关系;健康状况、家庭医疗支出对医疗保险计划的影响至关重要;风险性金融资产比例在户主年龄达到约58岁后开始下降,样本家庭户主的平均年龄接近下降点。这些实证结论为政府提供了更具针对性的政策含义。%Using the data of China Household Finance Survey( CHFS) , this paper studies the risky financial as-set allocation of China urban households.The factors of households heterogeneity are considered systematically in empirical research.The empirical results show that risky financial asset ratio began to decline when household net worth reaches about 1.7 million,and the average net worth of sample households is still far away from this turning point;credit constraints reduces the risky asset ratio.There exits complementary rather than substitutional relation-ship between home ownership and risky financial asset holding.Health status,family medical expenses and health insurance play important roles in risky asset allocation.Risky asset ratio began to decline when the age of household head touch about 58 years old,and the average age of sample households heads is already near this turning point. Above findings provide some policy implications.

 19. 艾滋病危险性性行为干预面临的伦理难题%Ethical Dilemma Facing AIDS-Risky Sexual Behavior Intervention

  朱海林

  2014-01-01

  Owing to the fact that sexual intercourse has become a major path of sexual transmitted diseases in our country,the AIDS-risky sexual behavior intervention naturally turns out to be the main means taken to prevent and control AIDS.Presently,the intervention of high risky sexual behaviors of AIDS patients still faces a series of ethic problems.For example,there exists an obvious conflict between sex moral education and sexual health education;commercial sexual behavior intervention is still faced with an ethical,legal and political plight;homosexuals generally living in the “underground”condition face the social environment of“Moral Ma-jority”;multi-sexual partners have very complicated behavior motives;condom promotion still facing ethical and legal disputes is hard to put into practice;and a significant number of HIV infected people and patients have not been identified or detected.In face of all these challenges and many other,China should adjust the AIDS prevention and control work pattern,implement the“Prevention First”policy,put the sexual behavior in-tervention as a major means of the current HIV/AIDS prevention and control,and adopt intervention strategies targeting the specific AIDS-risky sexual behaviors.%在性传播成为我国艾滋病传播主要途径的情况下,客观上要求把危险性性行为干预作为我国艾滋病防控的重点。目前我国艾滋病危险性性行为干预仍然面临一系列伦理难题,如性道德教育与性健康教育存在明显冲突,商业性性行为干预面临伦理、法律或政策困境,同性恋者面临“道德多数”的社会环境且基本处于“地下状态”,多性伴行为动机复杂,安全套推广仍然面临伦理、法律争议和实际困难,相当数量的艾滋病病毒感染者和病人未被发现等。面对这些难题,国家应在调整艾滋病防治工作格局、落实“预防为主”方针的基础上,明确把危险

 20. Young men’s shame about their desire for other men predicts risky sex and moderates the knowledge - self-efficacy link.

  Mina ePark

  2014-10-01

  Full Text Available Background: Recent findings suggest that a strong negative social emotion (i.e., shame increases YMSM’s sexual risk-taking. Unchangeable shame (e.g., desire for other men might undermine (moderate the link between knowledge and self-efficacy or between self-efficacy and unprotected anal intercourse (UAI: This may be less likely for changeable shame (e.g., shame about risky sexual behavior.Aim: To test the hypotheses that shame (i.e., sexual desire shame, but not shame about behavior (i.e., sexual behavior shame, will be positively related to UAI and will moderate the relationship between knowledge and self-efficacy and/or self-efficacy and UAI among YMSM.Method: In an online national study, 1177 young adult (18-24 year old MSM reported one or more acts of UAI in the past 90 days with a casual partner. Eligible MSM filled out a survey in which they provided information about their knowledge of safer sex, self-efficacy for safer sex, reported levels of shame, and reported past 90-day UAI. Results: Sexual desire shame was negatively correlated with knowledge and self-efficacy and positively correlated with UAI: The pattern reversed for sexual behavior shame. Sexual desire shame significantly lowered the knowledge to self-efficacy and the self-efficacy to UAI links. Sexual behavior shame also reduced the link from knowledge to self-efficacy, but not the self-efficacy to UAI link. Conclusion: The present study shows that there are different types of shame that may produce different effects with different implications for health behavior. Sexual desire shame may better reflect an emotion that is activated prior to risky behavior (e.g., when men reflect upon or feel desire for another man. Sexual behavior shame, on the other hand, better reflects what has already happened: Thus, those higher in knowledge, efficacy, and therefore safer sex are least likely to experience shame behavior.