WorldWideScience

Sample records for rikkumise teemadel dopingust

 1. Autoriõiguse rikkumised said kohtus lahenduse / Mari Rebane

  Rebane, Mari

  2005-01-01

  Autorikaitse rikkumise juhtumite lahendusi. Fotograaf Annika Haasi tsiviilhagi OÜ Büroodisaini vastu päädis fotograafi võiduga. OÜ Yoyota tunnistas süüd veebist foto.kala.ee ilma loata fotode võtmises ja hagi esitanud fotograafid said hüvitise

 2. Autoriõiguse rikkumised said kohtus lahenduse / Mari Rebane

  Rebane, Mari

  2005-01-01

  Autorikaitse rikkumise juhtumite lahendusi. Fotograaf Annika Haasi tsiviilhagi OÜ Büroodisaini vastu päädis fotograafi võiduga. OÜ Yoyota tunnistas süüd veebist foto.kala.ee ilma loata fotode võtmises ja hagi esitanud fotograafid said hüvitise

 3. Nõudeõigus ja hüvitatav kahju konkurentsieeskirjade rikkumise tagajärjel tekkivates kahjuhüvitamisnõuetes : [magistritöö] / Tiiu Iverson ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Katri Paas

  Iverson, Tiiu

  2010-01-01

  Konkurentsieeskirjade rikkumise majanduslikest tagajärgedest potentsiaalselt kahju kannatanud isikute määratlejana, nõudeõigusest ja selle piiritlemisest, hüvitatava kahju määratlemisest ja piiritlemisest

 4. Nõudeõigus ja hüvitatav kahju konkurentsieeskirjade rikkumise tagajärjel tekkivates kahjuhüvitamisnõuetes : [magistritöö] / Tiiu Iverson ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Katri Paas

  Iverson, Tiiu

  2010-01-01

  Konkurentsieeskirjade rikkumise majanduslikest tagajärgedest potentsiaalselt kahju kannatanud isikute määratlejana, nõudeõigusest ja selle piiritlemisest, hüvitatava kahju määratlemisest ja piiritlemisest

 5. Intelit kahtlustatakse konkurentsiseaduse rikkumises / Lauri Matsulevitsh

  Matsulevitsh, Lauri

  2005-01-01

  Juunis esitas Inteli konkurent Advanced Micro Devices (AMD) USAs kohtule kaebuse, mille kohaselt on Intel ebakohaste meetoditega veennud arvutifirmasid mitte kasutama AMD toodangut. Inteli kontrolli all on 90% Windowsi tarkvaral töötavate personaalarvutite mikroprotsessorite turust

 6. Intelit kahtlustatakse konkurentsiseaduse rikkumises / Lauri Matsulevitsh

  Matsulevitsh, Lauri

  2005-01-01

  Juunis esitas Inteli konkurent Advanced Micro Devices (AMD) USAs kohtule kaebuse, mille kohaselt on Intel ebakohaste meetoditega veennud arvutifirmasid mitte kasutama AMD toodangut. Inteli kontrolli all on 90% Windowsi tarkvaral töötavate personaalarvutite mikroprotsessorite turust

 7. Neljapaadis pole rikkumised lubatud / Ann Hiiemaa

  Hiiemaa, Ann

  2008-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 27. juuni, lk. 13. Eesti paarisaerulise neljapaadi koosseisus on kaks politseinikku, üks logistik ja veebidisainer - Allar Raja, Vladimir Latin, Igor Kuzmin ja Kaspar Taimsoo

 8. Neljapaadis pole rikkumised lubatud / Ann Hiiemaa

  Hiiemaa, Ann

  2008-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 27. juuni, lk. 13. Eesti paarisaerulise neljapaadi koosseisus on kaks politseinikku, üks logistik ja veebidisainer - Allar Raja, Vladimir Latin, Igor Kuzmin ja Kaspar Taimsoo

 9. Baltimaade fotokunstnike sovetiaja ühised mälestused : üheksa autori tööd sarnastel teemadel / Ragne Nukk

  Nukk, Ragne, 1984-

  2011-01-01

  Näitus "Sündinud samas kohas: kujutis, mälu ja fiktsioon Baltimaades" Tallinna Kunstihoones 20. novembrini 2011, kuraator Vytautas Michelkevičius. Eksponeeritakse eesti, läti ja leedu kunstnike loomingut. Marge Monko, Arnis Balčuse, Rimas Sakalauskase, Tadas Šarūnase töödest

 10. Salapärased tarkusetabletid pole võõrad ka Eesti kooliõpilastele / Siiri Erala ; kommenteerinud Vince Cakic

  Erala, Siiri

  2009-01-01

  Akadeemilist võimekust parandavate ravimite kasutamisest USA kõrgkoolide õppurite seas. Meditsiiniajakiri British Medical Journal avaldas austraalia teadlase Vince Cakici artikli akadeemilisest dopingust. Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi direktori Kristjan Pordi teemakohased kommentaarid

 11. Salapärased tarkusetabletid pole võõrad ka Eesti kooliõpilastele / Siiri Erala ; kommenteerinud Vince Cakic

  Erala, Siiri

  2009-01-01

  Akadeemilist võimekust parandavate ravimite kasutamisest USA kõrgkoolide õppurite seas. Meditsiiniajakiri British Medical Journal avaldas austraalia teadlase Vince Cakici artikli akadeemilisest dopingust. Tallinna Ülikooli terviseteaduste ja spordi instituudi direktori Kristjan Pordi teemakohased kommentaarid

 12. Tõhus, proportsionaalne ja tõrjuv kahjuhüvitis soolise diskrimineerimise keelu rikkumise korral töösuhtes : [magistritöö] / Hille Naaber ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tallinnas ; juhendaja: Urmas Volens

  Naaber, Hille, 1989-

  2014-01-01

  Soolisest diskrimineerimisest ja kahjunõude esitamisest, direktiivi 2006/54/EÜ artiklist 18 tulenevatest õiguskaitse kriteeriumidest, diskrimineerimisega tekitatud varalise kahju ja mittevaralise kahju hüvitamisest

 13. Tõhus, proportsionaalne ja tõrjuv kahjuhüvitis soolise diskrimineerimise keelu rikkumise korral töösuhtes : [magistritöö] / Hille Naaber ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond Tallinnas ; juhendaja: Urmas Volens

  Naaber, Hille, 1989-

  2014-01-01

  Soolisest diskrimineerimisest ja kahjunõude esitamisest, direktiivi 2006/54/EÜ artiklist 18 tulenevatest õiguskaitse kriteeriumidest, diskrimineerimisega tekitatud varalise kahju ja mittevaralise kahju hüvitamisest

 14. Oluline lepingurikkumine taganemisõiguse eeldusena : [magistritöö] / Monika Palu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Palu, Monika

  2009-01-01

  Olulise lepingurikkumise mõistest ja selle rakendusalast, objektiivsetest elementidest, tahtlusest või raskest hooletusest kohustuse rikkumisel olulise lepingurikkumise subjektiivsete elementidena, rikkumise liikidest

 15. I tweet, therefore I am / Andrei Korobeinik, Henrik Roonemaa, Mati Hint ; intervjueerinud Ivo Visak

  Korobeinik, Andrei, 1980-

  2014-01-01

  Tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa, suhtlusvõrgustiku rate.ee looja Andrei Korobeinik ning keele- ja ühiskonnateadlane Mati Hint vestlesid y-generatsiooni digitaliseerumise teemadel Paide arvamusfestivalil

 16. I tweet, therefore I am / Andrei Korobeinik, Henrik Roonemaa, Mati Hint ; intervjueerinud Ivo Visak

  Korobeinik, Andrei, 1980-

  2014-01-01

  Tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa, suhtlusvõrgustiku rate.ee looja Andrei Korobeinik ning keele- ja ühiskonnateadlane Mati Hint vestlesid y-generatsiooni digitaliseerumise teemadel Paide arvamusfestivalil

 17. Teavitamiskohustus ja tarbija kaitse elektrooniliste sidevahendite kaudu sõlmitavates lepingutes (direktiivi ettepanek) : [bakalaureusetöö] / Erik Salur ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Salur, Erik

  2009-01-01

  Tarbijakaitselistest eesmärkidest teavitamiskohustuse kehtestamisel, elektrooniliste sidevahenditega sõlmitud lepingutest kui reguleerimisobjektidest, nõuetest edastatava teabe sisule ja vormile, teavitamiskohustuste rikkumise tagajärgedest

 18. Euroliidu ja Microsofti kemplus mõjutab kõiki / Marti Aavik

  Aavik, Marti

  2008-01-01

  Euroopa Komisjon süüdistab USA tarkvaratootjat Microsofti turuliidri käitumisreeglite rikkumises. Tartu Ülikooli IT-juhi Andres Salu ja Microsofti Eesti avalike suhete juhi Jaan Vare arvamusi. Lisa: Pikk vastasseis

 19. Riigi rahvusvaheline vastutus erga omnes kohustuste rikkumisest Tðetðeenia relvakonflikti näitel : [bakalaureusetöö] / Martin Roger ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kristi Land

  Roger, Martin

  2001-01-01

  Riigi vastutuse üldisest iseloomust rahvusvahelises õiguses, teo omistatavus riigile, rahvusvahelise kohustuse rikkumine, Tshetsheenia konflikt kui siseriiklik relvastatud konflikt, Vene Föderatsiooni rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised Tshetsheenia konfliktis, vastutuse rakendamine

 20. Euroliidu ja Microsofti kemplus mõjutab kõiki / Marti Aavik

  Aavik, Marti

  2008-01-01

  Euroopa Komisjon süüdistab USA tarkvaratootjat Microsofti turuliidri käitumisreeglite rikkumises. Tartu Ülikooli IT-juhi Andres Salu ja Microsofti Eesti avalike suhete juhi Jaan Vare arvamusi. Lisa: Pikk vastasseis

 1. Riigi rahvusvaheline vastutus erga omnes kohustuste rikkumisest Tðetðeenia relvakonflikti näitel : [bakalaureusetöö] / Martin Roger ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kristi Land

  Roger, Martin

  2001-01-01

  Riigi vastutuse üldisest iseloomust rahvusvahelises õiguses, teo omistatavus riigile, rahvusvahelise kohustuse rikkumine, Tshetsheenia konflikt kui siseriiklik relvastatud konflikt, Vene Föderatsiooni rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised Tshetsheenia konfliktis, vastutuse rakendamine

 2. Pankrotimenetluses võlgniku teabe andmise kohustuse kooskõla põhiõigusega keelduda tunnistamast iseenda või oma lähedaste vastu : [magistritöö] / Kedli Anvelt ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul

  Anvelt, Kedli

  2011-01-01

  Võlgniku teabe andmise kohustusest pankrotimenetluses, vastutusest teabe andmise kohustuse rikkumise eest, õigusest keelduda tunnistamast iseenda või lähedaste vastu kriminaalmenetluses - selle mõjust pankrotimenetluses

 3. Negligent omissions as a basis for holding internet intermediaries liable for infringements of trade mark rights: approaches under the English common law / Alpana Roy, Althaf Marsoof

  Roy, Alpana

  2017-01-01

  Internetiteenuste vahendaja vastutusest kolmanda isiku poolt põhjustatud kaubamärgi omaja õiguste rikkumise eest. Hooletusest tekitatud õigusrikkumistest Inglismaa common-law süsteemi põhimõtete alusel

 4. Pankrotimenetluses võlgniku teabe andmise kohustuse kooskõla põhiõigusega keelduda tunnistamast iseenda või oma lähedaste vastu : [magistritöö] / Kedli Anvelt ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul

  Anvelt, Kedli

  2011-01-01

  Võlgniku teabe andmise kohustusest pankrotimenetluses, vastutusest teabe andmise kohustuse rikkumise eest, õigusest keelduda tunnistamast iseenda või lähedaste vastu kriminaalmenetluses - selle mõjust pankrotimenetluses

 5. Mille vastu aitab reisikindlustus? / Epp Ulfsak

  Ulfsak, Epp

  2013-01-01

  Reisikindlustus koosneb peaasjalikult tervisekindlustusest ja tagab rohkemate kulude hüvitamise kui Euroopa Liidu ravikindlustuskaart, samas võib kindlustada ka reisitõrke, pagasi rikkumise või selle kaotsimineku vastu

 6. Kõiki reegleid rikkudes-vendade Sõnajalgade juhtum / Antti Oolo

  Oolo, Antti, 1967-

  2004-01-01

  Vendade Sõnajalgade tegevusest Saaremaal, kus nad tegelevad tuuleenergia ja kinnisvaraäriga ning konfliktidest Saare maavalitsuse kui ka konkurentidega firmast Beta-Est Holding. Vt. samas: Seadusemuudatus välistab tulevikus ärikeelu rikkumise

 7. BRS esitas riigile miljardinõude / Hindrek Riikoja

  Riikoja, Hindrek

  2006-01-01

  AS-i Eesti Raudtee enamusaktsionäri Baltic Rail Services (BRS) omanikud nõuavad riigilt arbitraažikohtus kahjutasu investeerimislepingute rikkumise pärast, nõudesumma võib ulatuda miljardi kroonini

 8. Narushitel avtorskih prav

  2003-01-01

  Kanada kunstnik Jonathan Earl Bowser kaebab Saddam Husseini kohtusse autoriõiguse rikkumise pärast - 2001. a. Bagdadis ilmunud Saddam Husseini ühe romaani ümbrisel on kasutatud ilma loata Bowseri maali "Ärkamine"

 9. Töötaja konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus : [bakalaureusetöö] / Ülle Kaldmäe ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Gaabriel Tavits

  Kaldmäe, Ülle

  1999-01-01

  Konkurentsikeelu ja konfidentsiaalsuskohustusega seotud üldküsimused, töötaja konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus töölepingu kehtivuse ajal, töölepingu lõppemisel, vastutus rikkumise eest

 10. Merkel kujundab uut poliitikat / Jüri Piirisild

  Piirisild, Jüri

  2006-01-01

  Saksamaa kantsleri Angela Merkeli visiidist Venemaale, kus ta võttis jutuks inimõiguste rikkumised Tšetšeenias, gaasitarnete kohta sõlmitud lepingute usaldusväärsuse ning Venemaa Iraani-poliitika

 11. Teavitamiskohustus ja tarbija kaitse elektrooniliste sidevahendite kaudu sõlmitavates lepingutes (direktiivi ettepanek) : [bakalaureusetöö] / Erik Salur ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Salur, Erik

  2009-01-01

  Tarbijakaitselistest eesmärkidest teavitamiskohustuse kehtestamisel, elektrooniliste sidevahenditega sõlmitud lepingutest kui reguleerimisobjektidest, nõuetest edastatava teabe sisule ja vormile, teavitamiskohustuste rikkumise tagajärgedest

 12. Majandus ei ole suletud universum / Jean-Paul Fitoussi

  Fitoussi, Jean-Paul

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 10. nov. lk. 9. Investeerides haridusse ja teadusuuringutesse, mille eesmärk on suurendada taastuvenergia kasutamise osakaalu, vähendame meie eluviisi energiakasutusintensiivsust ja aeglustame looduse rikkumise kiirust, ütleb autor

 13. Hiinlased peidavad oma inimõigusrikkumisi kalevi alla / Karin Volmer

  Volmer, Karin

  2008-01-01

  Amnesty Internationali raporti järgi on Hiinas inimõiguste rikkumised suurenenud enne Pekingi olümpiamänge, kuid Hiina võimud pole nõus aruande tulemustega. Lisa: Amnesty aruande peamised etteheited

 14. Esinemislepingute õiguslikust olemusest ja rikkumistega seotud probleemidest : [bakalaureusetöö] / Peter Pedak ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Pedak, Peter, 1981-

  2003-01-01

  Esinemislepingu mõiste ja olemus, liigid ja nende piiritlemine, esinemislepingute rikkumise mõiste ja vastutuse eeldused, esineja kohustuste rikkumine ja tööandja või käsundiandja õiguskaitsevahendid, kohustuste rikkumine, õiguste kaitse

 15. Töötaja konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus : [bakalaureusetöö] / Ülle Kaldmäe ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Gaabriel Tavits

  Kaldmäe, Ülle

  1999-01-01

  Konkurentsikeelu ja konfidentsiaalsuskohustusega seotud üldküsimused, töötaja konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus töölepingu kehtivuse ajal, töölepingu lõppemisel, vastutus rikkumise eest

 16. Esinemislepingute õiguslikust olemusest ja rikkumistega seotud probleemidest : [bakalaureusetöö] / Peter Pedak ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Pedak, Peter, 1981-

  2003-01-01

  Esinemislepingu mõiste ja olemus, liigid ja nende piiritlemine, esinemislepingute rikkumise mõiste ja vastutuse eeldused, esineja kohustuste rikkumine ja tööandja või käsundiandja õiguskaitsevahendid, kohustuste rikkumine, õiguste kaitse

 17. Kõiki reegleid rikkudes-vendade Sõnajalgade juhtum / Antti Oolo

  Oolo, Antti, 1967-

  2004-01-01

  Vendade Sõnajalgade tegevusest Saaremaal, kus nad tegelevad tuuleenergia ja kinnisvaraäriga ning konfliktidest Saare maavalitsuse kui ka konkurentidega firmast Beta-Est Holding. Vt. samas: Seadusemuudatus välistab tulevikus ärikeelu rikkumise

 18. Das Strafrecht im Fokus der Commission nationale consultative des droits de l’homme / Hervé Henrion-Stoffel

  Henrion-Stoffel, Hervé

  2015-01-01

  Riikliku inimõiguste nõuandekomisjonist (CNCDH) kui institutsioonist ja selle seisukohtadest karistusõiguslikel teemadel (terrorismivastane võitlus, vihakuritegevus Internetis, karistuse individualiseerimine ja korduvkuritegude vältimine)

 19. Kultuur ja geopoliitika / Immanuel Wallestein ; interv. Rein Raud, tõlk. Kaarel Tarand

  Wallestein, Immanuel

  2008-01-01

  Intervjuu Yale'i ülikooli professoriga, kes peatub teemadel, mis puudutavad Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, võimalikku Kirde-Aasia alianssi, Venemaa edasist arengut, etnilisuse probleeme, Euroopa kultuurilist hoiakut ja poliitilist integratsiooni

 20. Nekrassov ne tshustvujet sebja zashtshishtshennõm / Andrei Nekrassov ; interv. Tiit Tuumalu

  Nekrassov, Andrei

  2007-01-01

  Režissöör Pärnu 21. dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivalil. Vestlus filmi "Minu sõber Sasha. Ühe mõrva lugu" (Aleksander Litvinenkost) teemadel, Venemaa poliitikast, poliitikutest, meediast ja muust

 1. Sooline solidaarsus sotsiaalsetele darvinistidele / Marion Pajumets

  Pajumets, Marion

  2004-01-01

  Soolise võrdõiguslikkuse seaduse teemadel arutlesid Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) sotsioloog Marion Pajumets, Tartu Ülikooli lektor Raili Põldsaar ja sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna jurist Mari-Liis Sepper

 2. Ot rokoko do romantizma / Jevgeni Ashihmin

  Ashihmin, Jevgeni

  2006-01-01

  Suveekskursioonide tsüklist "Eesti kunsti ajaloost" Kumus. Ekskursioonid teemadel "Rokokoost romantismini","Modernism. II Maailmasõja eelne eesti kunst" ja "Eesti kunst nõukogude perioodil". Ekskursioone juhivad kunstiteadlased Helena Risthein ja Karin Taidre

 3. Kunstikriitika diagnoosid ja p(rogn)oosid / Maria-Kristiina Soomre

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2011-01-01

  Eesti AICA sektsiooni ja võrguplatvormi Artishok 21. okt. Märzi projektiruumis korraldatud esimesest kunstikriitika päevast "Diagnostika". Eesti Kultuuri Koja töögrupis Haapsalus 12. nov. toimunud arutelust meedia ja kultuurikriitika teemadel

 4. Obama rahustab murelikku Ida-Euroopat / Jürgen Tamme

  Tamme, Jürgen

  2014-01-01

  USA president Barack Obama puudutas kohtumistel Brüsselis, lisaks olukorrale Krimmis, Euroopa energiajulgeoleku ja Euroopa riikide kaitsekulutuste teemadele, ka NATO kohaloleku suurendamist Ida- ja Kesk-Euroopas

 5. Meediaekspert: vene inimesed väsivad infosõjast / Valeri Solovei ; intervjueerinud Taavi Minnik

  Solovei, Valeri

  2015-01-01

  Intervjuu Venemaa Välisministeeriumi Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi avalike suhete kateedri juhataja professor Valeri Soloveiga, kellelt ilmus raamat "Fake - absoluutne relv", mis keskendub meediamanipulatsioonidele ja propagandale. Nendel teemadel räägib ta ka intervjuus

 6. Большинство людей не имеет мнения / Валерий Соловей ; интервьюировал Таави Минник

  Соловей, Валерий

  2015-01-01

  Intervjuu Venemaa Välisministeeriumi Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi avalike suhete kateedri juhataja professor Valeri Soloveiga, kellelt ilmus raamat "Fake - absoluutne relv", mis keskendub meediamanipulatsioonidele ja propagandale. Nendel teemadel räägib ta ka intervjuus

 7. Tallinna tulevik - iseorganiseeruv metropol = Future of Tallinn - the self-organising metropolis / Panu Lehtovuori

  Lehtovuori, Panu, 1968-

  2009-01-01

  Väljavõtteid Eesti Kunstiakadeemia 6. urbanistika ja linnamaastiku päevadel "Timewide" konverentsil peetud aruteludest Tallinna linnaehitusliku tuleviku teemadel. Arvamust avaldasid Masayo Ave (Jaapan), Tomas Jonsson (Kanada) ja Kalle Komissarov, vestlusringi juhtis Andres Kurg

 8. Mõ za zonu stabilnosti na Baltike / Aleksandr Avdejev

  Avdejev, Aleksandr

  2000-01-01

  Venemaa asevälisminister: Venemaa on huvitatud koostööst Baltimaadega ja stabiilsusest selles regioonis. Arvamused teemadel: Vene-Eesti suhted, integratsioonipoliitika, Läti sõjaveteranide marss, kaasmaalaste kaitse Venemaa valitsuse poolt

 9. Mõ za zonu stabilnosti na Baltike / Aleksandr Avdejev

  Avdejev, Aleksandr

  2000-01-01

  Venemaa asevälisminister: Venemaa on huvitatud koostööst Baltimaadega ja stabiilsusest selles regioonis. Arvamused teemadel: Vene-Eesti suhted, integratsioonipoliitika, Läti sõjaveteranide marss, kaasmaalaste kaitse Venemaa valitsuse poolt

 10. Lozhnõje obeshtshanija / Bradford J. DeLong

  DeLong, Bradford J.

  2006-01-01

  Maailma rikkamates riikides peetakse debatte sotsiaalkindlustuse teemadel. Väitest, et riigi poolt finantseeritavad pensioniprogrammid, mis rajanevad kindlaks määratud väljamaksetele, on vananenud

 11. Tallinna tulevik - iseorganiseeruv metropol = Future of Tallinn - the self-organising metropolis / Panu Lehtovuori

  Lehtovuori, Panu, 1968-

  2009-01-01

  Väljavõtteid Eesti Kunstiakadeemia 6. urbanistika ja linnamaastiku päevadel "Timewide" konverentsil peetud aruteludest Tallinna linnaehitusliku tuleviku teemadel. Arvamust avaldasid Masayo Ave (Jaapan), Tomas Jonsson (Kanada) ja Kalle Komissarov, vestlusringi juhtis Andres Kurg

 12. Ettekäändeks "Romeo ja Julia" / Mai Murdmaa, Lloyd Sobel, Charles Cusick Smith ; interv. Kristiina Garancis

  Murdmaa, Mai, 1938-

  1998-01-01

  13. veebr. 1998 "Estonia" teatris esietendunud balleti "Romeo ja Julia" lavastusmeeskonna liikmed esietendunud tantsuetenduse teemadel. C. C. Smith oma vabaloomingust. L. Sobel oma tööprotsessist jm

 13. Looking for alternative energy supplies / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Vilniuses toimunud Balti Arengufoorumil räägiti energeetika teemadel. Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barroso ja Leedu presidendi Dalia Grybauskaite kohtumisel räägiti Leedu-Poola gaasijuhtme rajamisest ja Euroopa integreeritud elektrienergiaturu loomisest

 14. Oleme kui Emmause jüngrid / Oliver Orro

  Orro, Oliver

  2003-01-01

  Kadriorus Mikkeli muuseumis asuva Utrechti koolkonna meistri maali "Kristus Emmauses" süzheest. Emmause teemadel kunstiteoseid erinevatelt kunstnikelt, Caravaggio, Lilia Sink "Emmause jüngrid" (Vatikani saatkonnas Tallinnas) jt.

 15. Marju Lauristin : Naidite drug druga! / Marju Lauristin ; interv. Jevgenija Garanzha

  Lauristin, Marju, 1940-

  2007-01-01

  Intervjuu sotsioloogiga pronkssõduriga seotud Venemaa propagandasõja, rahvussuhete, integratsiooni ja dialoogi võimalikkuse teemadel, rahvastikuministri tellimusel valminud uurimustööst, mis käsitleb eestlaste ja venelaste suhteid peale aprillisündmusi

 16. President Ilves : ajalugu pole abstraktne nähtus, vaid mõjutab tänaseid poliitikaid / Kristel Peterson

  Peterson, Kristel

  2008-01-01

  Tartu Ülikooli aulas 8. oktoobril 2008 "Presidendi Kärajate" raames toimunud president Toomas Hendrik Ilvese ja Oxfordi ülikooli ajalooprofessori Norman Daviese avalikust deabtist ajaloo mõtestamise teemadel

 17. Tugevad naised on tagasi / Naomi Wolf ; tõlk. Liisa Past

  Wolf, Naomi

  2008-01-01

  Autor arutleb, miks valis Barack Obama riigisekretäriks Hillary Clintoni. Autor nimetab H. Clintoni üheks vaieldamatuks saavutuseks tema maailmas tehtud rännakuid, kus ta on keskendunud naistele olulistele teemadele

 18. Lozhnõje obeshtshanija / Bradford J. DeLong

  DeLong, Bradford J.

  2006-01-01

  Maailma rikkamates riikides peetakse debatte sotsiaalkindlustuse teemadel. Väitest, et riigi poolt finantseeritavad pensioniprogrammid, mis rajanevad kindlaks määratud väljamaksetele, on vananenud

 19. Mitmekeelsuse uurimise perspektiive Eestis / Anna Verschik

  Verschik, Anna, 1968-

  2004-01-01

  Mitmekeelsuse uurimise kehva seisu põhjuste analüüs, mikrosotsiolingvistilise lähenemise vajaduse põhjendamine ning arutelu keelelise loovuse ja identiteetide konstrueerimise võimaluste teemadel.

 20. President Ilves kõneles Dublinis e-Eestist / Kristel Peterson

  Peterson, Kristel

  2008-01-01

  Iirimaal riigivisiidil viibiv president Toomas Hendrik Ilves esines Dublinis Euroopa Instituudis (Institute of European Affairs) ettekandega e-valitsuse ja innovatsiooni teemadel. Vabariigi President riigivisiidil Iirimaal 13.-16.04.2008

 1. Capacity building activities for Lake Peipsi basin / Erkki Vedder

  Vedder, Erkki

  2004-01-01

  2003. a. korraldas Peipsi Koostöö Keskus uuringu ja mitu ümarlauda, selgitamaks erinevate sihtrühmade koolitusvajadusi. Järgnesid konkreetsed koolitused keskkonna-, kuid ka üldisematel organisatsiooni suutlikkust tõstvatel teemadel

 2. Capacity building activities for Lake Peipsi basin / Erkki Vedder

  Vedder, Erkki

  2004-01-01

  2003. a. korraldas Peipsi Koostöö Keskus uuringu ja mitu ümarlauda, selgitamaks erinevate sihtrühmade koolitusvajadusi. Järgnesid konkreetsed koolitused keskkonna-, kuid ka üldisematel organisatsiooni suutlikkust tõstvatel teemadel

 3. Kunstikriitika diagnoosid ja p(rogn)oosid / Maria-Kristiina Soomre

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2011-01-01

  Eesti AICA sektsiooni ja võrguplatvormi Artishok 21. okt. Märzi projektiruumis korraldatud esimesest kunstikriitika päevast "Diagnostika". Eesti Kultuuri Koja töögrupis Haapsalus 12. nov. toimunud arutelust meedia ja kultuurikriitika teemadel

 4. Russian influence in near abroad

  2010-01-01

  Väidetavalt tahab Venemaa oma võimu taastada. Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi ja Ukraina presidendi kohtumisel räägiti maagaasi teemadel. Ameerika Ühendriikide president Barack Obama tahab parandada suhteid Venemaaga

 5. Peenrad Tornide väljakul Victoria Parmas

  Parmas, Victoria

  2009-01-01

  Juunist oktoobrini toimub Tallinnas Tornide väljakul esimest korda rahvusvaheline aiandusfestival, mille raames rajatakse linnamüüri äärde parki pea 30 tarbeaeda teemadel "Keskaja aed" ja "21. sajandi tarbeaed"

 6. Ettekäändeks "Romeo ja Julia" / Mai Murdmaa, Lloyd Sobel, Charles Cusick Smith ; interv. Kristiina Garancis

  Murdmaa, Mai, 1938-

  1998-01-01

  13. veebr. 1998 "Estonia" teatris esietendunud balleti "Romeo ja Julia" lavastusmeeskonna liikmed esietendunud tantsuetenduse teemadel. C. C. Smith oma vabaloomingust. L. Sobel oma tööprotsessist jm

 7. Film põhineb koomiksil / Märt Milter

  Milter, Märt

  2002-01-01

  Mängufilm "Road To Perdition" Max Allan Collinsi koomiksi teemadel : režissöör Sam Mendes :Tom Hanks, Jude Law, Paul Newman : Ameerika Ühendriigid 2002. Ka teistest koomiksite põhjal loodud filmidest

 8. Peenrad Tornide väljakul Victoria Parmas

  Parmas, Victoria

  2009-01-01

  Juunist oktoobrini toimub Tallinnas Tornide väljakul esimest korda rahvusvaheline aiandusfestival, mille raames rajatakse linnamüüri äärde parki pea 30 tarbeaeda teemadel "Keskaja aed" ja "21. sajandi tarbeaed"

 9. Kes kardab Park Chan-Wooki? / Karlo Funk

  Funk, Karlo, 1971-

  2007-01-01

  Vägivalla ajendite teemadel. USA meedia süüdistas peale Virginia koolitulistamist filmikunsti. Seoseid ja/või põhjusi otsiti korealase Park Chan-Wooki filmist "Vana poiss" ("Old Boy") ja John Woo filmidest

 10. Tugevad naised on tagasi / Naomi Wolf ; tõlk. Liisa Past

  Wolf, Naomi

  2008-01-01

  Autor arutleb, miks valis Barack Obama riigisekretäriks Hillary Clintoni. Autor nimetab H. Clintoni üheks vaieldamatuks saavutuseks tema maailmas tehtud rännakuid, kus ta on keskendunud naistele olulistele teemadele

 11. Kes kardab Park Chan-Wooki? / Karlo Funk

  Funk, Karlo, 1971-

  2007-01-01

  Vägivalla ajendite teemadel. USA meedia süüdistas peale Virginia koolitulistamist filmikunsti. Seoseid ja/või põhjusi otsiti korealase Park Chan-Wooki filmist "Vana poiss" ("Old Boy") ja John Woo filmidest

 12. Looking for alternative energy supplies / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Vilniuses toimunud Balti Arengufoorumil räägiti energeetika teemadel. Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barroso ja Leedu presidendi Dalia Grybauskaite kohtumisel räägiti Leedu-Poola gaasijuhtme rajamisest ja Euroopa integreeritud elektrienergiaturu loomisest

 13. Eluruumi kvaliteedi mittevastavus lepingutingimustele müüja ja kinnisvaramaakleri vastutuse alusena : [magistritöö] / Monika Pihlak ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Pihlak, Monika, 1990-

  2015-01-01

  Kinnisasjadele eluruumidena esitatavatest nõuetest, ostja teadmisest või teadma pidamisest asja mittevastavusest, müüja teavitamiskohustusest, VÕS § 218 lg 1 kui vastutusstandardist ja rikkumisele tuginemisest, maakleri teavitamiskohustusest ja selle rikkumise tagajärgedest

 14. Maailmapanga juht vangub kriitikatulva all / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2007-01-01

  Maailmapanga nõukogu hakkas arutama organisatsiooni presidendi Paul Wolfowitzi küsimust, kellel on sisejuurdlus leidnud süü panga reeglite rikkumises, oma huvide ettepoole seadmises Maailmapanga omadest, elukaaslase Shaha Riza soosimises. USA toetusest ja Euroopa riikide vastuseisust. Lisa: Juhi langus

 15. Mootorsõiduki juhtimisega seonduvad kuriteokoosseisud karistusseadustikus : [bakalaureusetöö] / Varmo Rein ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Jaan Sootak

  Rein, Varmo

  2003-01-01

  Mootorsõiduki juhtimise nõuete rikkumise ajaloost, joobes juhtimise kriminaliseerimine (1968-1990) ja dekriminaliseerimine (13. 12. 1990 ENSV ÜNP seadlusega) ning taaskriminaliseerimine (16. 12. 1998 vastu võetud seadusega) Eestis, karistusseadustiku § 422-424 kuriteokoosseisude iseloomustused

 16. Romano Prodi annab Brüsseli finantsskandaalist aru / Sirje Rank

  Rank, Sirje, 1966-

  2003-01-01

  Euroopa Komisjoni president Romano Prodi annab Europarlamendis seletusi fiktiivsete arvete ja paisutatud hinnaga lepingute kohta, mis EL-i statistikaamet Eurostat sõlmis valdavalt 90ndatel aastatel alltöövõtjatega. Prodi väitel toimusid rikkumised komisjoni eelmise koosseisu ajal.

 17. Abielupaar süüdistas Maximat depressiooni ja peavalu tekitamises / Kristina Traks

  Traks, Kristina, 1976-

  2008-01-01

  Viktor ja Galina Petkevitsh vaidlesid Maxima Eestiga kuni riigikohtuni välja, süüdistades kauplust oma akende all kolistamises ning inimväärse elu rikkumises. Riigikohus poelt kahjutasu välja ei nõudnud

 18. Maksukorralduse seadus

  1991-01-01

  Üldsätted, ettevõtte tulumaks, käibemaks, aktsiisimaks, sotsiaalmaks, loodusvarade maks, maamaks, tollimaks, sõidukimkas, investeeringute maks, kapitalimaks, üksikisiku tulumaks, tegevusloa maks, saastemaks, etendusmaks, riigilõiv, maksukontroll, vastutus maksukorralduse rikkumise eest

 19. Effective implementation of the Trade Mark Directive in Estonia / Carri Ginter

  Ginter, Carri, 1978-

  2007-01-01

  Riigikohtu lahendist 3-2-1-4-06 (G Ltd kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20. 09. 2005. a otsusele G Ltd hagis G AS-i vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumise lõpetamiseks. RT III 2006, 12, 118) ja Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkusest

 20. Õigusrikkumised [2002] = Violation of jurisdiction

  2003-01-01

  Registreeritud kuriteod, 2002, kuritegevuse tase 10 000 elaniku kohta, 1993-2002, registreeritud ja avastatud narkootikumidega seotud süüteod Tallinnas, Tallinna avaliku korra rikkumised, 1992-2002, väljasõidud, 2002, hukkunud, vigastatud ja päästetud tulekahjudes, 2002, isiku- ja varavastane kuritegevus Tallinna linnaosades, 2002

 1. Venemaad süüdistas inimeste vabaduste piiramises ka Bush / Erkki Bahovski

  Bahovski, Erkki, 1970-

  2006-01-01

  USA presidendi George Bushi sõnul on üks USA põhimuresid Venemaa majanduslik natsionalism. Senaator John McCain süüdistas Venemaad naabrite hirmutamises ja oma kodanike õiguste rikkumises. Lisa: USA etteheited. Vt. samas: Vene energiaminister tõrjus USA süüdistusi

 2. Romano Prodi annab Brüsseli finantsskandaalist aru / Sirje Rank

  Rank, Sirje, 1966-

  2003-01-01

  Euroopa Komisjoni president Romano Prodi annab Europarlamendis seletusi fiktiivsete arvete ja paisutatud hinnaga lepingute kohta, mis EL-i statistikaamet Eurostat sõlmis valdavalt 90ndatel aastatel alltöövõtjatega. Prodi väitel toimusid rikkumised komisjoni eelmise koosseisu ajal.

 3. Eesti Euroopas ja Euroopa Eestis / Ramon Loik

  Loik, Ramon

  2005-01-01

  Autor annab ülevaate, milliseid uudiseid on välisajakirjandus Eesti kohta avaldanud, millised on lähiaastatel EL-i ees seisvad probleemid, kuhu läheb lõviosa EL-i maksumaksja rahast. Autori sõnul on Eesti sattunud nn. musta nimekirja Euroopa sotsiaalharta rikkumise pärast

 4. Uus isikuandmete kaitse seadus / Heli Naeris

  Naeris, Heli

  2008-01-01

  1. jaan. 2008 jõustunud isikuandmete kaitse seadusest, mis sätestab isikuandmete töötlemise tingimused ja korra, riikliku järelevalve teostamise korra isikuandmete töötlemisel ja vastutuse isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest

 5. Maailmapanga juht vangub kriitikatulva all / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2007-01-01

  Maailmapanga nõukogu hakkas arutama organisatsiooni presidendi Paul Wolfowitzi küsimust, kellel on sisejuurdlus leidnud süü panga reeglite rikkumises, oma huvide ettepoole seadmises Maailmapanga omadest, elukaaslase Shaha Riza soosimises. USA toetusest ja Euroopa riikide vastuseisust. Lisa: Juhi langus

 6. Õigusrikkumised [2002] = Violation of jurisdiction

  2003-01-01

  Registreeritud kuriteod, 2002, kuritegevuse tase 10 000 elaniku kohta, 1993-2002, registreeritud ja avastatud narkootikumidega seotud süüteod Tallinnas, Tallinna avaliku korra rikkumised, 1992-2002, väljasõidud, 2002, hukkunud, vigastatud ja päästetud tulekahjudes, 2002, isiku- ja varavastane kuritegevus Tallinna linnaosades, 2002

 7. Za kogo bolet budjem?

  2005-01-01

  Ajalehe Den za Dnjom toimetuses toimunud noorte poliitikute vestlusringis arutleti küsimuste üle, mis on ajendatud Eesti kultuuritegelaste pöördumisest seoses Eesti süüdistamisega Venemaa poolt inimõiguste pidevas rikkumises

 8. Eesti Euroopas ja Euroopa Eestis / Ramon Loik

  Loik, Ramon

  2005-01-01

  Autor annab ülevaate, milliseid uudiseid on välisajakirjandus Eesti kohta avaldanud, millised on lähiaastatel EL-i ees seisvad probleemid, kuhu läheb lõviosa EL-i maksumaksja rahast. Autori sõnul on Eesti sattunud nn. musta nimekirja Euroopa sotsiaalharta rikkumise pärast

 9. Detention of Star I Airline's only plane causes havoc / Linas Jegelevicius

  Jegelevicius, Linas

  2010-01-01

  Leedu lennukompanii Star1 Airlines teatas 24. septembril, et peatab kõik oma lennud kuni 2. oktoobrini. Leedu lennuaamet uurib Star1 Airlinesi finantsseisu. Paljud reisijad on jäänud lennujaamadesse. Transpordiminister Eligijus Masiulise sõnul võidakse firmalt Euroopa Liidu reeglite rikkumise tõttu lennulitsents ära võtta

 10. Effective implementation of the Trade Mark Directive in Estonia / Carri Ginter

  Ginter, Carri, 1978-

  2007-01-01

  Riigikohtu lahendist 3-2-1-4-06 (G Ltd kassatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtu 20. 09. 2005. a otsusele G Ltd hagis G AS-i vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumise lõpetamiseks. RT III 2006, 12, 118) ja Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkusest

 11. Miks ei taha Vene sõjalennukid tunnistada Eesti piiri? / Tiina Ansip

  Ansip, Tiina

  2005-01-01

  Viimasel ajal on sagenenud Eesti õhupiiri rikkumised Vene sõjalennukite poolt. AS-i Lennujuhtimiskeskuse juhatuse esimehe Jaan Tamme sõnul on piiririkkumised tingitud pilootide vähesest navigeerimistäpsusest. Lennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhtide tööst. Lisa: Surmaga lõppenud õnnetus sundis aparatuuri täiustama

 12. Uuringu järgi toetavad linlased karmi kätt

  2007-01-01

  Uuringufirma Faktum & Ariko küsitluse järgi toetab 69% tallinlastest müügieeskirjade korduva rikkumise korral ettevõttelt alkoholi müügiloa äravõtmist. Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli arvamus. Ilmunud ka: Linnaleht : na russkom jazõke, 24. okt. 2007, lk. 3. Linnaleht : na russkom jazõke art. autor Roman Starapopov

 13. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias : autori varalised õigused / Mario Rosentau

  Rosentau, Mario, 1962-

  2010-01-01

  Arvutitarkvara loojate õigusest teost kasutada, reprodutseerida, töödelda, tõlkida, levitada, koostada tarkvarasüsteeme ning õigusest ühisele loometööle. Varaliste autoriõiguste piirangutest ja autorite täiendavatest õigustest. Riskidest ja vastutusest autoriõiguse rikkumise eest

 14. Äriühingu juhtorgani liikme hoolsuskohustus / Tuuve Tiivel

  Tiivel, Tuuve, 1977-

  2005-01-01

  Juhtorgani liikmete hoolsuskohustusest selgitamaks välja selle rikkumise tunnused, mille alusel võib nõuda juhtorgani liikme isikliku tsiviilvastutuse kohaldamist, ning anda hinnang Eesti selle valdkonna kehtivale õiguslikule regulatsioonile võrdleva analüüsi teel teiste riikide õigusega

 15. Kim Dotcomi kättemaks / Andy Greenberg

  Greenberg, Andy

  2013-01-01

  Skandaalne Internetimagnaat Kim Schmitz, rohkem tuntud kui Kim Dotcom, on veendunud, et tema loodud failivahetusprogrammi Megauploadi mahavõtmisega ja autoriõiguste rikkumise süüdistusega tehti talle liiga ning ta on asunud raevukalt vastulöögile USA valitsuse vastu

 16. Aktsionäri kahju hüvitamise nõue aktsiaseltsi ja selle juhtorgani liikmete vastu / Margit Vutt

  Vutt, Margit, 1968-

  2012-01-01

  Aktsionäri kahju hüvitamise nõudest rahalise jm kohustuse rikkumise korral. Aktsiaseltsi ja juhtorgani liikmete deliktiõiguslikust vastutusest. Juhtorgani liikmete vastutusest ühinemisel ja jagunemisel. Eesti ja Saksa õiguse ja kohtupraktika võrdlev analüüs

 17. Eluruumi kvaliteedi mittevastavus lepingutingimustele müüja ja kinnisvaramaakleri vastutuse alusena : [magistritöö] / Monika Pihlak ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Pihlak, Monika, 1990-

  2015-01-01

  Kinnisasjadele eluruumidena esitatavatest nõuetest, ostja teadmisest või teadma pidamisest asja mittevastavusest, müüja teavitamiskohustusest, VÕS § 218 lg 1 kui vastutusstandardist ja rikkumisele tuginemisest, maakleri teavitamiskohustusest ja selle rikkumise tagajärgedest

 18. Muuga söeterminal töötab lubadeta / Urmas Tooming

  Tooming, Urmas

  2005-01-01

  Kuigi keskkonnainspektsioon karistas Muuga söeterminalis tegutsevat AS-i Coal Terminal Operator välisõhu kaitse ja veeseaduse rikkumise eest kokku 33 000 krooni suuruse trahviga ja kohustas firmat lõpetama saasteainete keskkonda paiskamise, töötab kasutus- ja keskkonnalubadeta ettevõte edasi

 19. Nemot kummitab plagiaadisüüdistus

  2003-01-01

  Animafilm "Kalapoeg Nemo" ("Finding Nemo") : režissöör Andrew Stanton : Ameerika Ühendriigid 2003. Prantsuse lastekirjanik Franck Le Calvez käib kohut filmi tegijate ja levitajatega autoriõiguste rikkumise pärast

 20. Hääleõiguse piirang kapitaliühingu huvide kaitse abinõuna / Kalev Saare

  Saare, Kalev, 1974-

  2016-01-01

  Seadusjärgse hääleõiguse piirangu vastavusest selle instituudi eesmärkidele. Seostest ühingu ja vähemusliikmete kaitse süsteemis, selle instituudi subjektilisest ulatusest, sisulisest ulatusest liikmega tehingu tegemise näitel ning hääleõiguse piirangu rikkumise õiguslikest tagajärgedest. Sisaldab asjakohast kohtupraktikat

 1. Detention of Star I Airline's only plane causes havoc / Linas Jegelevicius

  Jegelevicius, Linas

  2010-01-01

  Leedu lennukompanii Star1 Airlines teatas 24. septembril, et peatab kõik oma lennud kuni 2. oktoobrini. Leedu lennuaamet uurib Star1 Airlinesi finantsseisu. Paljud reisijad on jäänud lennujaamadesse. Transpordiminister Eligijus Masiulise sõnul võidakse firmalt Euroopa Liidu reeglite rikkumise tõttu lennulitsents ära võtta

 2. Muuga söeterminal töötab lubadeta / Urmas Tooming

  Tooming, Urmas

  2005-01-01

  Kuigi keskkonnainspektsioon karistas Muuga söeterminalis tegutsevat AS-i Coal Terminal Operator välisõhu kaitse ja veeseaduse rikkumise eest kokku 33 000 krooni suuruse trahviga ja kohustas firmat lõpetama saasteainete keskkonda paiskamise, töötab kasutus- ja keskkonnalubadeta ettevõte edasi

 3. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias : autori varalised õigused / Mario Rosentau

  Rosentau, Mario, 1962-

  2010-01-01

  Arvutitarkvara loojate õigusest teost kasutada, reprodutseerida, töödelda, tõlkida, levitada, koostada tarkvarasüsteeme ning õigusest ühisele loometööle. Varaliste autoriõiguste piirangutest ja autorite täiendavatest õigustest. Riskidest ja vastutusest autoriõiguse rikkumise eest

 4. Nemot kummitab plagiaadisüüdistus

  2003-01-01

  Animafilm "Kalapoeg Nemo" ("Finding Nemo") : režissöör Andrew Stanton : Ameerika Ühendriigid 2003. Prantsuse lastekirjanik Franck Le Calvez käib kohut filmi tegijate ja levitajatega autoriõiguste rikkumise pärast

 5. Kim Dotcomi kättemaks / Andy Greenberg

  Greenberg, Andy

  2013-01-01

  Skandaalne Internetimagnaat Kim Schmitz, rohkem tuntud kui Kim Dotcom, on veendunud, et tema loodud failivahetusprogrammi Megauploadi mahavõtmisega ja autoriõiguste rikkumise süüdistusega tehti talle liiga ning ta on asunud raevukalt vastulöögile USA valitsuse vastu

 6. Uus isikuandmete kaitse seadus / Heli Naeris

  Naeris, Heli

  2008-01-01

  1. jaan. 2008 jõustunud isikuandmete kaitse seadusest, mis sätestab isikuandmete töötlemise tingimused ja korra, riikliku järelevalve teostamise korra isikuandmete töötlemisel ja vastutuse isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest

 7. Litvinenko-filmide autor tajub ohtu / Andrei Nekrassov ; interv. Tiit Tuumalu

  Nekrassov, Andrei

  2007-01-01

  Režissöör Pärnu 21. dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivalil. Vestlus filmi "Minu sõber Sasha. Ühe mõrva lugu" teemadel, Venemaa poliitikast, poliitikutest, meediast ja muust. Lisatud "Kas teate?" : "Kes on Andrei Nekrassov?" ja "Filme"

 8. Ugala juurutab fantasy't / Andreas W ; interv. Margus Kasterpalu

  Andreas W, pseud., 1969-

  1999-01-01

  "Meremaa võlur. Päeva kaldad", näidend Ursula K Le Guini "Meremaa võluri" teemadel,kirjutanud Andreas W ja lavastanud Andres Noormets, kunstnik Silver Vahtre, valguskunstnik Airi Eras, helikujundaja ja videograafik Andreas W. Esietendus Ugalas 29. apr.

 9. Lammutada? Unustada? Uinutada? Rekonstrueerida? = Demolish? Forget? Hibernate? Reconstruct? / Tüüne-Kristin Vaikla

  Vaikla, Tüüne-Kristin, 1961-

  2012-01-01

  13. Venezia arhitektuuribiennaalist "Ühisosa / Common ground" (kuraator David Chipperfield), mis annab võimaluse Eestil kaasa rääkida tänast arhitektuurimaailma puudutavatel olulistel teemadel. Eesti ekspositsioonist, mis käsitleb väärika modernismipärandi hääbumist Tallinna Linnahalli näitel

 10. XII Avatud Ühiskonna Foorumi arutlusring "Euroopa hiilgus ja viletsus - Euroopa Liit 50. Kuidas edasi?" / Toomas Hendrik Ilves, Mark Leonard, Ivan Krastev ; intervjueerinud Andres Kasekamp

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2008-01-01

  Pärnus diskuteerisid 10. oktoobril 2007 Euroopa tuleviku teemadel president Toomas Hendrik Ilves, Euroopa Välissuhete Nõukogu tegevjuht Mark Leonard ja Sofias paikneva Liberaalstrateegiate Keskuse juht Ivan Krastev. Vestluse moderaator oli Eesti Välispoliitika Instituudi direktor, Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees Andres Kasekamp

 11. Vene saadik Rootsis - gaasitorust ja Birmast / Evelyn Höglund

  Höglund, Evelyn

  2007-01-01

  Venemaa Rootsi suursaadiku Aleksandr Kadakini esinemisest Rootsi televisiooni populaarses telesaates, kus ta avaldas oma seisukohti Birma sündmuste, Vene-Saksa rajatava gaasijuhtme teemadel, samuti Rootsi meedia kohta. Vt. samas: Valitsust ei kritiseeri, küll aga meediat; Demokraatia on Venemaal olemas

 12. Testitud kristlus / Andres Põder

  Põder, Andres, 1949-

  2006-01-01

  Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Andres Põder'i essee Juuda evangeeliumi tõlke ja Dan Browni menupõneviku "Da Vinci kood" teemadel. Ilmunud ka: Põder, Andres. Pärimuste pöördepunkt : kõned ja kirjutised. - Tallinn : Kunst, 2007, lk 302-308

 13. Sotsiaalse ja kultuurilise reaalsuse esitamisest antropoloogias / Toomas Gross

  Gross, Toomas

  2007-01-01

  1980. aastatel eelkõige Ameerika Ühendriikides toimunud atropoloogiaalastest aruteludest, mis keskendusid mõistmise, representatsiooni ja kirjutamise teemadele. James Cliffordi ja Georg Marcuse toimetatud artiklikogumikust "Writing culture" kui üldtunnustatud "postmodernse antropoloogia" nurgakivist, mis analüüsis kirjutamist kui protsessi ja antropoloogi kui autorit

 14. Paneeldiskussioon (fonogrammilt lühendatult) / Ain Heinaru, Rein Vaikmäe, Rein Raud, Hardi Tullus, Urve Lippus, Andres Tali, Martin Zobel

  2006-01-01

  Projekti "Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem" (2005-2008) II konverentsi "Doktorid Eesti tuleviku arengumootoriks" paneeldiskussioonist, millel arutleti doktoriõppe rahastamise ning doktoriõppe korralduse ja doktorandi juhendamise teemadel

 15. Zatlers discusses energy issues in Lithuania / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  10. veebruaril alanud Läti presidendi Valdis Zatlersi Leedu riigivisiidist, mille käigus ta kohtus ka Leedu presidendi Dalia Grybauskaitega. Kohtumisel räägiti energeetika teemadel ja rõhutati, et riikidevahelised suhted on jätkuvalt head

 16. Integrating Arts and the National Epic "Kalevala" in Early Childhood Education / Inkeri Ruokonen, Seija Karppinen

  Ruokonen, Inkeri

  2008-01-01

  Lasteaiaõpetajaks õppivate üliõpilaste seas läbiviidud projektist, kus integreeriti erinevaid kunstiliike, muusikat, kujutavat kunsti, draamat, käsitööd ja kehalist kasvatust, Soome rahvuseepose "Kalevala" teemadel ja mille eesmärgiks oli arendada üliõpilastes loovust, mida rakendada edaspidises töös lastega

 17. Summer school and handbook on cross-border cooperation / Margit Säre

  Säre, Margit

  2005-01-01

  Peipsi Koostöö Keskus ja Eesti Euroopa Liikumine korraldasid 8.-14. augustini Värskas suvekooli piiriülese koostöö teemadel, millest võttis osa 35 Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Moldova mittetulundusühingute, ministeeriumide, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste esindajat

 18. Summer school and handbook on cross-border cooperation / Margit Säre

  Säre, Margit

  2005-01-01

  Peipsi Koostöö Keskus ja Eesti Euroopa Liikumine korraldasid 8.-14. augustini Värskas suvekooli piiriülese koostöö teemadel, millest võttis osa 35 Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Moldova mittetulundusühingute, ministeeriumide, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste esindajat

 19. Tudengite panus ettevõtete juhtimis- ja arendustegevusse / Liina Viiret

  Viiret, Liina

  2008-01-01

  Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži haldus- ja ärikorralduse eriala tudengite lõputööde hulgas on olulisel kohal organisatsioonisisesed uurimused, mis on keskendunud turunduse ning organisatsiooni kultuuri, struktuuri, strateegilise juhtimise ja personali töömotivatsiooni valdkonna teemadele

 20. Ugala juurutab fantasy't / Andreas W ; interv. Margus Kasterpalu

  Andreas W, pseud.

  1999-01-01

  "Meremaa võlur. Päeva kaldad", näidend Ursula K Le Guini "Meremaa võluri" teemadel,kirjutanud Andreas W ja lavastanud Andres Noormets, kunstnik Silver Vahtre, valguskunstnik Airi Eras, helikujundaja ja videograafik Andreas W. Esietendus Ugalas 29. apr.

 1. SISU sümpoosioni mõttekoda: sisearhitekti identiteet ja ruumiline keskkond

  2015-01-01

  Tüüne-Kristin Vaikla, Eero Jürgenson, Peeter Päll, Kalle Vellevoog, Urmo Vaikla, Hannes Praks, Yoko Alender, Urmas Pastarus, Triin Ojari, Taevo Gans, Indrek Allmann, Martin Samm ja Terje Kivist arutlevad ümarlauas sisearhitekti identiteedi, ehitatava keskkonna ning erialaliitude võimaliku ühinemise teemadel

 2. Tänavune Nobeli meditsiinipreemia puudutab Tartu Ülikooli

  2005-01-01

  Tänavune Nobeli füsioloogia ja meditsiinipreemia määrati Austraalia teadlastele, kes 1982. a. avastasid maos uue bakteri Helicobacter pylori. Tartu Ülikoolis on Helicobacter pylori infektsiooniga seotud teemadel kaitstud 15 meditsiinidoktori väitekirja

 3. Sotsiaalse ja kultuurilise reaalsuse esitamisest antropoloogias / Toomas Gross

  Gross, Toomas

  2007-01-01

  1980. aastatel eelkõige Ameerika Ühendriikides toimunud atropoloogiaalastest aruteludest, mis keskendusid mõistmise, representatsiooni ja kirjutamise teemadele. James Cliffordi ja Georg Marcuse toimetatud artiklikogumikust "Writing culture" kui üldtunnustatud "postmodernse antropoloogia" nurgakivist, mis analüüsis kirjutamist kui protsessi ja antropoloogi kui autorit

 4. Kutsume kaasa mõtlema ka neid, keda liikluskultuur külmaks jätab! / Aire Tammik, Veronika Ruut, Lii Erm

  Tammik, Aire

  2011-01-01

  TLÜ Haapsalu kolledži liiklusohutuse üliõpilaste artikkel kutsub üles kaasa mõtlema liikluskultuuri teemadel ning vaatama TV3-s esilinastuvat Märt Treieri dokumentaalfilmi "Georg", mis vaatleb ühe õnnetuse eel- ja järellugu, kuritegu ja karistust

 5. Eesti toob meid kokku / Katrin Maiste

  Maiste, Katrin

  2013-01-01

  Aprillis toimunud sümpoosionist „Eesti toob meid kokku” Tšehhi Brno Masaryki ülikoolis kuhu kogunesid välismaal eesti keelt ja kultuuri õppivad üliõpilased, et arutleda Eesti ühiskonna, ajaloo ja kultuuri teemadel

 6. XII Avatud Ühiskonna Foorumi arutlusring "Euroopa hiilgus ja viletsus - Euroopa Liit 50. Kuidas edasi?" / Toomas Hendrik Ilves, Mark Leonard, Ivan Krastev ; intervjueerinud Andres Kasekamp

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2008-01-01

  Pärnus diskuteerisid 10. oktoobril 2007 Euroopa tuleviku teemadel president Toomas Hendrik Ilves, Euroopa Välissuhete Nõukogu tegevjuht Mark Leonard ja Sofias paikneva Liberaalstrateegiate Keskuse juht Ivan Krastev. Vestluse moderaator oli Eesti Välispoliitika Instituudi direktor, Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees Andres Kasekamp

 7. Konverents laste ja noorte turvalisusest Internetis / Kerli Kuusk

  Kuusk, Kerli

  2008-01-01

  Teisel rahvusvahelisel konverentsil Interneti turvalisuse teemadel rõhutati: tähtis on rääkida Interneti headest külgedest ja harida avalikkust ka võimalikest ohtudest ja viisidest, kuidas neid ära hoida

 8. Tuuli Koch : SL Esileedi / Tuuli Koch

  Koch, Tuuli

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese väitel häirib teda kollase ajakirjanduse kasvav mõju. Proua Evelin Ilvese tegevust kajastatakse pidevalt kollases ajakirjanduses. Kui Postimees on püüdnud proua E. Ilveselt saada kommentaare tõsisematel teemadel, on põrkutud presidendi kantselei vastuseisule. Presidendi kantselei avalike suhete nõuniku Toomas Sildami kommentaaridest

 9. Eesti arhitektuur Eesti kultuurifestivalil Pariisis / Margit Mutso

  Mutso, Margit, 1966-

  2011-01-01

  25. ja 26. novembril Pariisi Belleville'i arhitektuurikõrgkoolis (Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Belleville) toimunud seminaridest teemadel "Ehitada kaitsealusesse piirkonda", "Tööstussadamate muutumine", "Noored arhitektid. Võistlus kui meetod". Avati Eesti eramajade näitus "50 maja"

 10. Merkel manitses Putinit selgitama valulisi samme lähinaabritele / Kaarel Kaas

  Kaas, Kaarel, 1978-

  2006-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 18. jaan. lk. 9. Saksa kantsler Angela Merkel kõneles kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga majandus- ja energiaküsimuste, sh. Vene-Saksa gaasijuhtme ning Iraani tuumaprobleemi teemadel. Vt. samas: Iraani tuumaküsimus jõuab ÜRO Julgeolekunõukogusse. Lisa: Kantsleri reisid

 11. One more high ranking meeting with Putin / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Leedu peaministri Andrius Kubiliuse ja Venemaa peaministri Vladimir Putini kohtumisel Novo-Ogariovos räägiti majandussuhetest ning energeetikast. Nendel teemadel räägiti ka Leedu presidendi Dalia Grybauskaite ja Vladimir Putini 10. veebruaril Helsingis toimunud kohtumisel. Andrius Kubilius edastas Vladimir Putinile kutse osaleda 1.-2. juunil toimuval Balti assambleel

 12. One more high ranking meeting with Putin / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Leedu peaministri Andrius Kubiliuse ja Venemaa peaministri Vladimir Putini kohtumisel Novo-Ogariovos räägiti majandussuhetest ning energeetikast. Nendel teemadel räägiti ka Leedu presidendi Dalia Grybauskaite ja Vladimir Putini 10. veebruaril Helsingis toimunud kohtumisel. Andrius Kubilius edastas Vladimir Putinile kutse osaleda 1.-2. juunil toimuval Balti assambleel

 13. 30. IX kuni 31. XII 2000 toimus Makedoonia Vabariigis...

  2001-01-01

  III rahvusvaheline graafikatriennaal "Bitola 2000" teemadel "2000 aastat kristlust" ja "Metamorfoos". Eestist osalesid Peeter Allik, Sirje Eelma, Kelli Kagovere, Avo Keerend, Ilmar Kruusamäe, Raul Meel, Benjamin Vasserman. Peapreemia - poola graafiku Mira Boczniowiczi töö "Empire Sign".

 14. Lithuania is cautious regarding sanctions against Minsk / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  23. mail toimus Valgevenes devalvatsioon. Poola välisminister Radoslaw Sikorski üritab veenda Euroopa Liitu Valgevene suhtes majandussanktsioone rakendama. Läti ja Leedu ei ole sellega nõus. 23. mail toimunud president Dalia Grybauskaite ja peaminister Andrius Kubiliuse kohtumisel räägiti Valgevene teemadel

 15. Teejuht nutikale tarbijale / Epp Adler

  Adler, Epp

  2006-01-01

  Käimas on 2006/2007 õa "Euroopa päevik: teejuht nutikale tarbijale" tellimine, mis lõpeb 24. veebruaril. Päevik on 25 Euroopa Liidu liikmesriigis välja antav koolipäevik, millesse on lisatud 88 lehekülge infot tarbimise, Euroopa ja tervise teemadel

 16. Euroopa päevik aitab tunde läbi viia / Epp Adler, Indrek Riigor

  Adler, Epp

  2008-01-01

  Jaanuari lõpuni saavad kõik Eesti koolid tellida tasuta Euroopa päevikut, kus lisaks kalendrile on 96 lehekülge tekste tarbimise, ühiskonna ja Euroopa teemadel. Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja filosoofia õpetaja Indrek Riigor on päevikut kolm aastat tundides kasutanud

 17. Tudengite panus ettevõtete juhtimis- ja arendustegevusse / Liina Viiret

  Viiret, Liina

  2008-01-01

  Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži haldus- ja ärikorralduse eriala tudengite lõputööde hulgas on olulisel kohal organisatsioonisisesed uurimused, mis on keskendunud turunduse ning organisatsiooni kultuuri, struktuuri, strateegilise juhtimise ja personali töömotivatsiooni valdkonna teemadele

 18. Presidendipaar võõrustas Ärma talus Poola presidenti abikaasaga

  2008-01-01

  Poola presidendi Lech Kaczynski ja tema abikaasa Maria Kaczynska ühepäevasest töövisiidist Eestisse. President Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves tutvustasid külalistele Ärma talukompleksi. Presidentidel oli ka tööjutuajamine mõlemat riiki huvitavatel teemadel

 19. Vnuk Brezhneva podajot v sud na rezhissjora / Jevgeni Tshazov

  Tshazov, Jevgeni

  2005-01-01

  Vene televisiooni jaoks valminud 4-seerialise ajaloolise filmi Leonid Brezhnevist "Brezhnev" : stsenarist Valentin Tshernõhh : režissöör Sergei Snezhkin, teemadel. Brezhnevi sugulased ei ole rahul filmiga. Ära on toodud nimekiri faktidest, mis ei vastavat tegelikkusele

 20. Baltic States get security reaffirmation from their key ally, the US / Linas Jegelevicius

  Jegelevicius, Linas

  2016-01-01

  Riias toimunud Balti riikide presidentide ja Ameerika Ühendriikide asepresidendi Joe Bideni kohtumisel arutleti Balti riikide julgeoleku ja julgeolekualase koostöö teemadel. Joe Biden kinnitas Ameerika Ühendriikide valmisolekut tulla võimaliku rünnaku korral Balti riike kaitsma

 1. Tshtobõ nashi nivõ zakolossiliss / Julia Rodina

  Rodina, Julia

  2008-01-01

  Põllumajandusministeerium korraldas ajakirjanikele väljasõidu Jõgevamaa põllumajandusettevõttesse Pajusi ABF, kus toodetakse piima, teravilja ja heina. Põllumajandusettevõtte osanik Lembit Paal räägib tootmisest ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor Mati Koppel biokütuste ja GMO teemadel

 2. Konverents laste ja noorte turvalisusest Internetis / Kerli Kuusk

  Kuusk, Kerli

  2008-01-01

  Teisel rahvusvahelisel konverentsil Interneti turvalisuse teemadel rõhutati: tähtis on rääkida Interneti headest külgedest ja harida avalikkust ka võimalikest ohtudest ja viisidest, kuidas neid ära hoida

 3. Kutsume kaasa mõtlema ka neid, keda liikluskultuur külmaks jätab! / Aire Tammik, Veronika Ruut, Lii Erm

  Tammik, Aire

  2011-01-01

  TLÜ Haapsalu kolledži liiklusohutuse üliõpilaste artikkel kutsub üles kaasa mõtlema liikluskultuuri teemadel ning vaatama TV3-s esilinastuvat Märt Treieri dokumentaalfilmi "Georg", mis vaatleb ühe õnnetuse eel- ja järellugu, kuritegu ja karistust

 4. Vostok - delo tonkoje

  2007-01-01

  Jaapani haiku-poeedi Basho Matsuo (1664-1694) luuletsükli "Talvepäev" ("Fuyu no hi") teemadel valmis 36 animafilmi eri maade animafilmirežissööride käe all. Venemaal tegi oma nägemusest filmi Juri Norstein. Sügisel 2007 saab vaadata eriversiooni tema filmist Moskva Idamaade Muuseumis

 5. Kogu Jaapan vajub / Jaan Ruus

  Ruus, Jaan, 1938-2017

  2011-01-01

  Enne Jaapanit 2011 aasta märtsis tabanud looduskatastroofe olid sarnastel teemadel valminud katastroofifilmid "Jaapan vajub" (rež. Shiro Moritani, Jaapan 1973), "Hiidlaine" (rež. Roger Cormani poolt Moritani filmist tehtud montaaž, USA 1975), "Jaapan vajub" (rež. Shinji Higuchi, Jaapan 2006). Lisaks mõned faktid Jaapani kõige kuulsama koletise, Godzilla kohta

 6. Kirsteins kicked out of People's Party / Aaron Eglitis

  Eglitis, Aaron

  2005-01-01

  Läti parlamendiliige Aleksandrs Kirsteins visati erakonnast välja, kuna parteikaaslaste arvates olid tema kommentaarid juutide kohta antisemiitlikud ja riigi mainele halvasti mõjuvad. Vt. ka samas lk. 18 intervjuud Margers Vestermanisega Herberts Cukurs'i teemadel

 7. Baltic States get security reaffirmation from their key ally, the US / Linas Jegelevicius

  Jegelevicius, Linas

  2016-01-01

  Riias toimunud Balti riikide presidentide ja Ameerika Ühendriikide asepresidendi Joe Bideni kohtumisel arutleti Balti riikide julgeoleku ja julgeolekualase koostöö teemadel. Joe Biden kinnitas Ameerika Ühendriikide valmisolekut tulla võimaliku rünnaku korral Balti riike kaitsma

 8. John Smith vastab / Kaido Ole, Marko Mäetamm ; interv. Harry Liivrand

  Ole, Kaido

  2003-01-01

  Marko Mäetamm ja Kaido Ole, kelle kosmoseteemaline näitus "Marko and Kaido. By John Smith" on avatud Veneetsia biennaalil räägivad teemadel "koosmaalimine", "kosmoseodüsseia", "maalikunst", "kunstnikuidentiteet", "Veneetsia biennaal", "kuraatori võim", "pseudonüüm", "Eesti kunstiruum", "video" jm.

 9. Lammutada? Unustada? Uinutada? Rekonstrueerida? = Demolish? Forget? Hibernate? Reconstruct? / Tüüne-Kristin Vaikla

  Vaikla, Tüüne-Kristin, 1961-

  2012-01-01

  13. Venezia arhitektuuribiennaalist "Ühisosa / Common ground" (kuraator David Chipperfield), mis annab võimaluse Eestil kaasa rääkida tänast arhitektuurimaailma puudutavatel olulistel teemadel. Eesti ekspositsioonist, mis käsitleb väärika modernismipärandi hääbumist Tallinna Linnahalli näitel

 10. Ants Käärma: Ohakaväljad pole Jäneda poiste töö / Ants Käärma ; intervjueerinud Silja Lättemäe

  Käärma, Ants, 1942-

  2003-01-01

  Intervjuu Eesti Rukkiseltsi asepresident Ants Käärmaga Jäneda põllutöökooli teemadel. Foto: Kooli 80. aastapäeval 1998. aastal kohtusid ka Jäneda kooli kauaaegne eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kirjanik Veera Saar ja tema õpilane Arnold Rüütel

 11. John Smith vastab / Kaido Ole, Marko Mäetamm ; interv. Harry Liivrand

  Ole, Kaido

  2003-01-01

  Marko Mäetamm ja Kaido Ole, kelle kosmoseteemaline näitus "Marko and Kaido. By John Smith" on avatud Veneetsia biennaalil räägivad teemadel "koosmaalimine", "kosmoseodüsseia", "maalikunst", "kunstnikuidentiteet", "Veneetsia biennaal", "kuraatori võim", "pseudonüüm", "Eesti kunstiruum", "video" jm.

 12. Tänavune Nobeli meditsiinipreemia puudutab Tartu Ülikooli

  2005-01-01

  Tänavune Nobeli füsioloogia ja meditsiinipreemia määrati Austraalia teadlastele, kes 1982. a. avastasid maos uue bakteri Helicobacter pylori. Tartu Ülikoolis on Helicobacter pylori infektsiooniga seotud teemadel kaitstud 15 meditsiinidoktori väitekirja

 13. SISU sümpoosioni mõttekoda: sisearhitekti identiteet ja ruumiline keskkond

  2015-01-01

  Tüüne-Kristin Vaikla, Eero Jürgenson, Peeter Päll, Kalle Vellevoog, Urmo Vaikla, Hannes Praks, Yoko Alender, Urmas Pastarus, Triin Ojari, Taevo Gans, Indrek Allmann, Martin Samm ja Terje Kivist arutlevad ümarlauas sisearhitekti identiteedi, ehitatava keskkonna ning erialaliitude võimaliku ühinemise teemadel

 14. Paneeldiskussioon (fonogrammilt lühendatult) / Ain Heinaru, Rein Vaikmäe, Rein Raud, Hardi Tullus, Urve Lippus, Andres Tali, Martin Zobel

  2006-01-01

  Projekti "Eesti doktoriõppe kvaliteedi, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse tagamise süsteem" (2005-2008) II konverentsi "Doktorid Eesti tuleviku arengumootoriks" paneeldiskussioonist, millel arutleti doktoriõppe rahastamise ning doktoriõppe korralduse ja doktorandi juhendamise teemadel

 15. Tõde kui kujutlusvõime küsimus. Immanentne teater / Enn Siimer

  Siimer, Enn

  1999-01-01

  "Meremaa võlur. Päeva kaldad", näidend Ursula K Le Guini "Meremaa võluri" teemadel kirjutanud Andreas W alias Andrus Laansalu ja lavastanud Andres Noormets, kunstnik Silver Vahtre, valguskunstnik Airi Eras, helikujundaja ja videograafik Andreas W. Esietendus Ugalas 29. apr.

 16. Andres Noormets : filmilik fantaasiateater lohe ja armastusega / Dea Martinjonis

  Martinjonis, Dea

  1999-01-01

  "Meremaa võlur. Päeva kaldad", näidend Ursula K Le Guini "Meremaa võluri" teemadel, kirjutanud Andreas W ja lavastanud Andres Noormets, kunstnik Silver Vahtre, valguskunstnik Airi Eras, helikujundaja ja videograafik Andreas W. Esietendus Ugalas 29. aprillil

 17. Tõde sõltub inimese kujutlusvõimest / Margus Kasterpalu

  Kasterpalu, Margus, 1961-

  1999-01-01

  "Meremaa võlur. Päeva kaldad", näidend Ursula K Le Guini "Meremaa võluri" teemadel,kirjutanud Andreas W ja lavastanud Andres Noormets, kunstnik Silver Vahtre, valguskunstnik Airi Eras, helikujundaja ja videograafik Andreas W. Esietendus Ugalas 29. apr.

 18. Maailma süda on tühi. Vägi nõrgeneb / Jaanika Kressa

  Kressa, Jaanika

  1999-01-01

  "Meremaa võlur. Päeva kaldad", näidend Ursula K Le Guini "Meremaa võluri" teemadel kirjutanud Andreas W alias Andrus Laansalu ja lavastanud Andres Noormets, kunstnik Silver Vahtre, valguskunstnik Airi Eras, helikujundaja ja videograafik Andreas W. Esietendus Ugalas 29. apr.

 19. Integrating Arts and the National Epic "Kalevala" in Early Childhood Education / Inkeri Ruokonen, Seija Karppinen

  Ruokonen, Inkeri

  2008-01-01

  Lasteaiaõpetajaks õppivate üliõpilaste seas läbiviidud projektist, kus integreeriti erinevaid kunstiliike, muusikat, kujutavat kunsti, draamat, käsitööd ja kehalist kasvatust, Soome rahvuseepose "Kalevala" teemadel ja mille eesmärgiks oli arendada üliõpilastes loovust, mida rakendada edaspidises töös lastega

 20. Vene saadik Rootsis - gaasitorust ja Birmast / Evelyn Höglund

  Höglund, Evelyn

  2007-01-01

  Venemaa Rootsi suursaadiku Aleksandr Kadakini esinemisest Rootsi televisiooni populaarses telesaates, kus ta avaldas oma seisukohti Birma sündmuste, Vene-Saksa rajatava gaasijuhtme teemadel, samuti Rootsi meedia kohta. Vt. samas: Valitsust ei kritiseeri, küll aga meediat; Demokraatia on Venemaal olemas

 1. Vnuk Brezhneva podajot v sud na rezhissjora / Jevgeni Tshazov

  Tshazov, Jevgeni

  2005-01-01

  Vene televisiooni jaoks valminud 4-seerialise ajaloolise filmi Leonid Brezhnevist "Brezhnev" : stsenarist Valentin Tshernõhh : režissöör Sergei Snezhkin, teemadel. Brezhnevi sugulased ei ole rahul filmiga. Ära on toodud nimekiri faktidest, mis ei vastavat tegelikkusele

 2. Hollandi valitsus tõstatas Tallinna vangla teema, kohtudes Paetiga / Raimo Poom

  Poom, Raimo

  2010-01-01

  Tallinnas visiidil käinud Hollandi välisminister Maxime Verhagen võttis kohtumisel Eesti välisministri Urmas Paetiga lisaks teistele teemadele sõna ka Hollandi kapitalil põhineva Vopak E.O.S-i mure seoses justiitsministeeriumi plaaniga rajada ettevõttele kuuluva naftaterminali vahetusse lähedusse Maardus uus Tallinna vangla

 3. Tshtobõ nashi nivõ zakolossiliss / Julia Rodina

  Rodina, Julia

  2008-01-01

  Põllumajandusministeerium korraldas ajakirjanikele väljasõidu Jõgevamaa põllumajandusettevõttesse Pajusi ABF, kus toodetakse piima, teravilja ja heina. Põllumajandusettevõtte osanik Lembit Paal räägib tootmisest ja Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor Mati Koppel biokütuste ja GMO teemadel

 4. Kogu Jaapan vajub / Jaan Ruus

  Ruus, Jaan, 1938-2017

  2011-01-01

  Enne Jaapanit 2011 aasta märtsis tabanud looduskatastroofe olid sarnastel teemadel valminud katastroofifilmid "Jaapan vajub" (rež. Shiro Moritani, Jaapan 1973), "Hiidlaine" (rež. Roger Cormani poolt Moritani filmist tehtud montaaž, USA 1975), "Jaapan vajub" (rež. Shinji Higuchi, Jaapan 2006). Lisaks mõned faktid Jaapani kõige kuulsama koletise, Godzilla kohta

 5. Sherlock Holmes - esteedist härrasmees või kokaiinisõltlasest rusikakangelane? / Martin Saar

  Saar, Martin

  2010-01-01

  Autor poleemiseerib Margit Adorfi kriitilise artikli "Härrast rusikakangelaseks" (Eesti Ekspress: TV Ekspress, 2010, 15.-21. jaan., lk. 3 ) teemadel. Võrdluses on Arthur Conan Doyle' poolt loodud tegelaskuju ja tema tõepärane kujutamine Guy Ritchie filmis "Sherlock Holmes" (Inglise-Austraalia-USA 2009)

 6. ELTA passes into limbo / Milda Seputyte

  Seputyte, Milda

  2005-01-01

  Leedu kirjastaja ja päevalehe Respublica omanik Vitas Tomkus ostis Elta uudistegrupi, protestiks sellele lahkusid mitmed Elta ajakirjanikud töölt. Töötajate arvates võivad omanikud hakata määrama, millistel teemadel kirjutada

 7. Kirjad Viljale Bakuus / Andres Herkel

  Herkel, Andres, 1962-

  2008-01-01

  Kirjavahetus Bakuus elava ja töötava Vilja Peetsi ning Tallinnas elava Vidadi Mamedoviga Aserbaidžaani kultuuriloo, poliitika, ajaloo ja ühiskonnaelu teemadel. Puudutatakse ka Montesquieu Pärsia kirju, Voltaire'i Filosoofilisi jutustusi ja Ahhundovi Kämalüddövlä kirju

 8. Sherlock Holmes - esteedist härrasmees või kokaiinisõltlasest rusikakangelane? / Martin Saar

  Saar, Martin

  2010-01-01

  Autor poleemiseerib Margit Adorfi kriitilise artikli "Härrast rusikakangelaseks" (Eesti Ekspress: TV Ekspress, 2010, 15.-21. jaan., lk. 3 ) teemadel. Võrdluses on Arthur Conan Doyle' poolt loodud tegelaskuju ja tema tõepärane kujutamine Guy Ritchie filmis "Sherlock Holmes" (Inglise-Austraalia-USA 2009)

 9. Manuel Antonio Noriega. Panama kindral liigub vanglast vanglasse / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 7. sept. lk. 13. Narkootikumide salakaubaveo, väljapressimise ja rahapesu eest USA vanglas viibiva Panama endise sõjaväejuhi Manuel Antonio Noriega vabanemisest, uuest kohtuteest Prantsusmaal, Panamas tagaselja tehtud kohtuotsusest mõrvade, inimõiguste rikkumise ja korruptsiooni eest. Panama sõjalise diktaatori eluteest, võimulepääsemisest ning USA sõjalisest invasioonist 1989. aastal, mis lõpetas kindrali võimu

 10. "Kes tööd ei tee, ei pea ka sööma!": ühe lootusetu võitluse lugu : Nõukogude töökohustuse ja parasiitide vaenamine Eesti NSV-s / Indrek Paavle

  Paavle, Indrek, 1970-

  2015-01-01

  NSV Liidus kehtinud töökohustusest, töödistsipliini rikkumisest, distsipliinirikkumistega võitlemisest. Nõukogude võimu esimesest 20 aastast. Töötajate sunnismaisusest ja töödistsipliini rikkumise kriminaliseerimisest. Töödistsipliini seaduste rakendamise algusest Eestis. 1948. ja 1951. aasta parasiitide seadustest. Hruštšovi kampaaniast. Eesti NSV 1961. aasta parasiitidevastasest seadusest. Kampaania tulemustest. 1966. aasta seadusest. 1975. aasta seadusest. 1980. aastate kampaaniatest

 11. Riski üleminek müügilepingus ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooni ja Eesti võlaõigusseaduse eelnõu alusel : [bakalaureusetöö] / Diana Rammul ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andres Vutt

  Rammul, Diana

  1999-01-01

  Riskist ja riski üleminekust müügilepingus üldiselt, riski ülemineku põhimõtted, ostja kohustused kauba juhusliku kaotsimineku korral, riski üleminek kauba veo korral, riski üleminek vedamisel oleva kauba müügi korral, riski üleminek kauba veota, riski üleminek müüjapoolse lepingu olulise rikkumise korral

 12. Puutumatu Riigiprokuratuur / Manuela Pihlap

  Pihlap, Manuela

  2009-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese visiidi ajal Aserbaidžaani 2009. a. jaanuaris toimus Bakuus meeleavaldus. Meeleavaldajad nõudsid Eestis vahi all olevate Aserbaidžaani päritolu ettevõtjate vabastamist. Lisaks süüdistatakse Aserbaidžaanis Eesti riigiprokuröri Margus Kurmi rahanõudmises ja Eesti riiki seaduste rikkumises. Meeleavaldajad lubasid pöörduda Euroopa Nõukogu poole

 13. Õigusrikkumised [2001] = Violation of jurisdiction

  2002-01-01

  Tabelid. Registreeritud kuriteod, 2001, kuritegevuse tase 10 000 elaniku kohta, 1993-2001, kuriteod liikide lõikes, 2001, narkokuriteod, 2000-2001, tapmisi 10 000 elaniku kohta, 1996-2001, Tallinna avaliku korra rikkumised, 1992-2001, väljasõidud, 2001, hukkunud, vigastatud ja päästetud tulekahjudes, 2001, kuritegevus ja selle avastamine Tallinnas, 2001. - Rööptekst ing. keeles

 14. Õigusrikkumised [2001] = Violation of jurisdiction

  2002-01-01

  Tabelid. Registreeritud kuriteod, 2001, kuritegevuse tase 10 000 elaniku kohta, 1993-2001, kuriteod liikide lõikes, 2001, narkokuriteod, 2000-2001, tapmisi 10 000 elaniku kohta, 1996-2001, Tallinna avaliku korra rikkumised, 1992-2001, väljasõidud, 2001, hukkunud, vigastatud ja päästetud tulekahjudes, 2001, kuritegevus ja selle avastamine Tallinnas, 2001. - Rööptekst ing. keeles

 15. Riski üleminek müügilepingus ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooni ja Eesti võlaõigusseaduse eelnõu alusel : [bakalaureusetöö] / Diana Rammul ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andres Vutt

  Rammul, Diana

  1999-01-01

  Riskist ja riski üleminekust müügilepingus üldiselt, riski ülemineku põhimõtted, ostja kohustused kauba juhusliku kaotsimineku korral, riski üleminek kauba veo korral, riski üleminek vedamisel oleva kauba müügi korral, riski üleminek kauba veota, riski üleminek müüjapoolse lepingu olulise rikkumise korral

 16. Manuel Antonio Noriega. Panama kindral liigub vanglast vanglasse / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 7. sept. lk. 13. Narkootikumide salakaubaveo, väljapressimise ja rahapesu eest USA vanglas viibiva Panama endise sõjaväejuhi Manuel Antonio Noriega vabanemisest, uuest kohtuteest Prantsusmaal, Panamas tagaselja tehtud kohtuotsusest mõrvade, inimõiguste rikkumise ja korruptsiooni eest. Panama sõjalise diktaatori eluteest, võimulepääsemisest ning USA sõjalisest invasioonist 1989. aastal, mis lõpetas kindrali võimu

 17. Clown prince Lembergs lashes out at Zatlers

  2011-01-01

  Läti kaubandus-tööstuskoja endine esimees Zaneta Jaunzeme-Grende liitus poliitilise ühendusega „Kõik Läti heaks”, et saaks Lätis valitseva oligarhiaga võidelda. Läti president Valdis Zatlers osales Viinis toimunud ülemaailmsel majandusfoorumil, kus räägiti ka korruptsiooni teemadel. 8. juunil Riias toimunud oligarhidevastasest meeleavaldusest

 18. Sotsia : rahvale

  2007-01-01

  "Sotsiaga" koostööd tegev Valgevene galerii Podzemka esitleb Tallinna Kunstihoone galeriis näitust "The Belarusian Identity cArt". 10. IV festivali avamisel Kunstihoone galeriis esitleb Artur Klinau kultuurialmanahhi pARTisan, toimuvad valgevene kunstnike Igor Savtshenko ja Ruslan Vaskevitshi performance'id. 11. IV Eesti Rahvusraamatukogus vestlusring valgevene kaasaegse kunsti teemadel, räägivad Volha Hapejeva ja A. Klinau

 19. Clown prince Lembergs lashes out at Zatlers

  2011-01-01

  Läti kaubandus-tööstuskoja endine esimees Zaneta Jaunzeme-Grende liitus poliitilise ühendusega „Kõik Läti heaks”, et saaks Lätis valitseva oligarhiaga võidelda. Läti president Valdis Zatlers osales Viinis toimunud ülemaailmsel majandusfoorumil, kus räägiti ka korruptsiooni teemadel. 8. juunil Riias toimunud oligarhidevastasest meeleavaldusest

 20. Eetikakompassi vajadus / Ivar Tallo

  Tallo, Ivar, 1964-

  2007-01-01

  Autori arvates vähendavad meedias levitatavad süüdistused president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu ümber toimuva suhtes presidendi väga olulist võimet eetika teemadel sõna võtta. Riigile oleks vajalik eetikakoja loomine, kuhu saaksid pöörduda need, kelle tegevusele hinnangu andmine on põhjustanud kriisi avalikus arvamuses

 1. Olen tänulik / Tiiu Lember

  Lember, Tiiu

  2003-01-01

  Artikli autor läbis Tartu Ülikooli avatud ülikooli täienduskoolituses programmi "Koolifüüsika ja loodusteaduslik mõtteviis". Loenguid pidasid Tartu Ülikooli õppejõud H. Voolaid - mehaanika ja optika, K. Tarkpea - elekter ja magnetism, aine ehitus, arutles füüsika ja looduse teemadel, ning J. Susi - molekulaarfüüsika teemad

 2. Kai Kaljo : Autsaiderist staar = Star Outsider / Mari Laaniste

  Laaniste, Mari, 1977-

  2007-01-01

  Vitraaži õppinud Kai Kaljost kui tänapäevasest installatsioonikunstnikust, kelle loomingut iseloomustab irooniline lähenemine eksistentsiaalsetele teemadele ja kes kodumaal on pikka aega "mittesoovitud" olnud. Maailmavaatlemise ja hetketabamise kõrval on tal hinge peal ka kunsti positsioon ühiskonnas ja ühiskonna suhtumine kunstnikku, ta on varmas osutama ümbritseva maailma vildakatele väärtushinnangutele ja eetilisele ambivalentsusele

 3. President Ilves at CSIS Statesmen's Forum in Washington / Toomas Hendrik Ilves

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2007-01-01

  Järg 9. aug. 2007, lk. 12; 16. aug. 2007, lk. 12; 23. aug. 2007, lk. 12. President Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt mõttekoja Center for Strategic & International Studies (CSIS) korraldatud foorumil Washingtonis 27. juunil 2007. Eesti riigipea kõneles "uue Euroopa" definitsioonist ning vastas küsimustele energia- ja küberjulgeoleku teemadel. Presidendi sõnavõtu juhatas sisse CSIS nõunik Zbigniew Brzezinski

 4. Sotsia : rahvale

  2007-01-01

  "Sotsiaga" koostööd tegev Valgevene galerii Podzemka esitleb Tallinna Kunstihoone galeriis näitust "The Belarusian Identity cArt". 10. IV festivali avamisel Kunstihoone galeriis esitleb Artur Klinau kultuurialmanahhi pARTisan, toimuvad valgevene kunstnike Igor Savtshenko ja Ruslan Vaskevitshi performance'id. 11. IV Eesti Rahvusraamatukogus vestlusring valgevene kaasaegse kunsti teemadel, räägivad Volha Hapejeva ja A. Klinau

 5. CWEesti / Inga Raukas

  Raukas, Inga, 1967-

  1998-01-01

  Coast Wise Europe (CWE) konteinernäitus 1.-19. aprillini Eesti Arhitektuurimuuseumis. Konteiner sisaldas tuhandete arhitektuuriüliõpilaste töid rannikute teemadel. Eesti projektis osales üle 30 Eesti Kunstiakadeemia üliõpilase ja magistrandi. Rahvusvahelisest arhitektuurikoolide koostööprojektist CWE, mille üks peateema on arhitektuuri seisukohalt turismi fenomeni uurimine ja rannikute kaardistamine. CWE Eesti näitusest, konverentsist, Eesti atlasest, tagasivaade nelja aasta jooksul toimunule.

 6. Kommunist mittekommunisti ei usalda / David Satter ; interv. Viktor Niitsoo

  Satter, David

  2005-01-01

  Tallinnas esitles oma raamatut "Meeletuste ajastu. Nõukogude Liidu allakäik ja langus" Finacial Times'i endine Moskva korrespondent David Satter, tegemist on NL-i viimase viieteistkümne aasta koondkroonikaga. Intervjuus meenutab David Satter oma tööaastaid Moskvas 1976-1982. a., kus ta keskendus põhiliselt ühiskondlik-poliitilistele teemadele, kaasa arvatud dissidentlik liikumine. Suhted võimudega, KGB provokatsioonid

 7. President Ilves at CSIS Statesmen's Forum in Washington / Toomas Hendrik Ilves

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2007-01-01

  Järg 9. aug. 2007, lk. 12; 16. aug. 2007, lk. 12; 23. aug. 2007, lk. 12. President Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt mõttekoja Center for Strategic & International Studies (CSIS) korraldatud foorumil Washingtonis 27. juunil 2007. Eesti riigipea kõneles "uue Euroopa" definitsioonist ning vastas küsimustele energia- ja küberjulgeoleku teemadel. Presidendi sõnavõtu juhatas sisse CSIS nõunik Zbigniew Brzezinski

 8. Ärma talu hämarad asjad ehk Kas presidendi ärisuhe oma abikaasa firmaga saab olla üksnes tema eraasi / Eve Heinla

  Heinla, Eve, 1966-

  2007-01-01

  Presidendi kantselei ei avalikusta president Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu ametiajaks üürilevõtmise üksikasju, väites, et tegu on perekond Ilvese isikliku asjaga. Arvamust avaldavad Riigikogu liikmed Ain Seppik, Jaanus Marrandi ja Igor Gräzin, ärimees Rein Kilk ja Maksumaksjate Liidu esimees Lasse Lehis. Vt. samas: President kulutab töötasu, nagu soovib. Selgitab presidendi kantselei avalike suhete juht Kristel Peterson. Vt. ka lk. 10: Soonvald, Urmo. Jutumees Ärmalt. Tsitaate president T.H. Ilvese sõnavõttudest eetika ja moraali teemadel

 9. Kokkupuude loomadega aitab olla tasakaalus / Silvi Lukjanov

  Lukjanov, Silvi

  2014-01-01

  Roosna-Alliku valda Koordi külla rajatud Hobukooli Pargist, kus Hele ja Sven Aluste viivad läbi keskkonnahariduse ja loodusehituse koolitusi, nende loodud mittetulundusühing Equilibre pakub ratsutamisteraapia teenust koos Järvamaa haiglaga. Helen Aluste peab Tallinna Ülikoolis eripedagoogika magistrantidele valikkursusena loenguid sissejuhatusest loomateraapiasse ning kirjutab ülikooli kasvatusteaduste doktorikoolis doktoritööd ratsutamisteraapia võimalustest emotsionaal-käitumuslike raskustega laste toetamisel. Sven Aluste korraldab koos Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudiga täiendkoolitusi säästva arengu teemadel

 10. EU funds-related Baltic controversies in Brussels / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  10.–13. okt. toimus Brüsselis Euroopa Liidu regionaalpoliitika iga-aastane foorum – Avatud Uste Päevad, kus räägiti ühtekuuluvuspoliitika teemadel. 6. oktoobril saatsid Baltimaade ja Ungari peaministrid EL-i juhtidele kirja, milles ütlevad, et nad ei ole EL-i ühtekuuluvuspoliitika rahastamisega seotud ettepanekutega nõus. Baltimaade põllumehed avaldasid Brüsselis meelt ja nõudsid võrdseid konkurentsitingimusi ning toetusi kõikidele EL-i riikidele

 11. President Ilvese visiit Iirimaale

  2008-01-01

  Vabariigi President riigivisiidil Iirimaal 13.-16.04.2008. President kohtus Iiri peaministri Bertie Aherniga, keskendudes Lissaboni leppe, Euroopa Liidu üldise konkurentsivõime ja naabrussuhete ning energiajulgeoleku ja kliimamuutuste küsimustele. Kohtumisel Iirimaa presidendi Mary McAleese'i ja dr. Martin McAleese'iga arutati kahepoolsete suhete ja Euroopa Liidu küsimusi. President M. McAleese korraldas Eesti presidendipaari auks ka õhtusöögi. 15. aprillil 2008 esines president T. H. Ilves Dublinis Euroopa Instituudis ettekandega e-valitsuse ja innovatsiooni teemadel. Dublinist suundus president edasi töövisiidile Ameerika Ühendriikidesse

 12. EU funds-related Baltic controversies in Brussels / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  10.–13. okt. toimus Brüsselis Euroopa Liidu regionaalpoliitika iga-aastane foorum – Avatud Uste Päevad, kus räägiti ühtekuuluvuspoliitika teemadel. 6. oktoobril saatsid Baltimaade ja Ungari peaministrid EL-i juhtidele kirja, milles ütlevad, et nad ei ole EL-i ühtekuuluvuspoliitika rahastamisega seotud ettepanekutega nõus. Baltimaade põllumehed avaldasid Brüsselis meelt ja nõudsid võrdseid konkurentsitingimusi ning toetusi kõikidele EL-i riikidele