WorldWideScience

Sample records for review zastosowanie tomografii

 1. MRI evaluation of the aortic disease; Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu chorob aorty

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kapuscinski, O.; Polkowski, J. [Zaklad Radiologii, Inst. Kardiologii, Warsaw-Anin (Poland); Zaleska, T. [Oddzial Kardiologii, CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland); Walecki, J.; Biesiadko, M. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, CMKP and CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland)

  1994-12-31

  The goal of our study was to establish the value of MRI in diagnosing aortic disease. During 3 years period 46 patients were examined (12 women aged from 6 to 62 years and 34 men aged from 8 to 72 years). In 28 cases the thoracic aorta was examined, in 6 cases the abdominal aorta and in 12 - both the thoracic and the abdominal aorta. MR images were performed on MRT 50 A Toshiba unit 0.5 T. MR images demonstrated aortic aneurysm (caused by atherosclerosis or trauma), aortic dissections, aortic anomalies (i.e. in Turner syndrome) and non-specific aortitis and vasculitis. We regard MRI as preferable noninvasive imaging technique in diagnosing aortic disease. (author) 13 refs, 3 figs

 2. Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Olszewska

  2010-09-01

  Full Text Available Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo jest nowoczesną, nieinwazyjnąmetodą diagnostyczną umożliwiającą obrazowanie naskórka orazgórnych warstw skóry właściwej z prawie histologiczną rozdzielczościąi dobrym kontrastem w czasie rzeczywistym. Obecnie metoda ta znajdujenajszersze zastosowanie w diagnostyce różnicowej łagodnychi złośliwych nowotworów skóry, szczególnie nietypowych i bardzowczesnych czerniaków, oraz innych nowotworów. W piśmiennictwiepodkreśla się możliwość rozszerzenia zakresu wskazań do diagnostycznegowykorzystania refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo,w tym do choroby Dariera, łuszczycy, kontaktowego zapalenia skóry,pęcherzycy, skórnego tocznia rumieniowatego i niektórych genodermatozprzebiegających z łysieniem. Dotychczas nie ma jednak jeszczebadań oceniających czułość i swoistość refleksyjnej mikroskopii konfokalnejin vivo w nienowotworowych chorobach skóry.

 3. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Science.gov (United States)

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 4. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 5. Industrial applications of ionizing radiation in France; Zastosowanie przemyslowe promieniowania jonizujacego we Francji promieniowania jonizujacego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Icre, P. [CORFAR S.A., (France)

  1997-10-01

  The review of industrial applications of ionizing radiations in France has been done. The special attention has been paid on irradiation of minerals, polymers and biological materials.The perspectives of radiosterilization have been also discussed.The review of radiation sources commonly used in irradiation plants has been performed as well.

 6. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Plaskiewicz Anna, Kałużny Krystian, Kochański Bartosz, Płoszaj Ola, Lulińska-Kuklik Ewelina, Weber-Rajek Magdalena, Zukow Walery. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa = The use of physical therapy in the treatment of pain lumbar spine. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):11-20. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17290 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A11-20   htt...

 7. Use of irradiation technique for obtaining and modification of biopolymers; Zastosowanie techniki radiacyjnej do otrzymywania i modyfikacji biopolimerow. Praca pogladowa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lewandowska-Szumiel, M. [Akademia Medyczna, Warsaw (Poland); Kaluska, I. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  A review of papers concerning application of radiation techniques to the biopolymers production is presented. The nature of electron and gamma irradiation influence on polymers is outlined. Advantages of the method from the point of view of biocompatibility and biofunctionality of biopolymers are underlined. Among them the most important are the following: chemical purity of products, high efficiency of the method, expanded influence on polymers` structure, usefulness in the graft copolymerization, ability of avoiding enhanced temperature during polymerization and sterility of products. Examples of biopolymers obtained or modified by means of irradiation techniques are gathered. (author). 35 refs.

 8. Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej = The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation

  OpenAIRE

  Główczewska-Siedlecka, Emilia; Mądra-Gackowska, Katarzyna; Nowacka, Krystyna; Simińska, Joanna; Siedlecki, Zygmunt; Szostak, Mateusz; Kędziora-Kornatowska, Kornelia

  2016-01-01

  Główczewska-Siedlecka Emilia, Mądra-Gackowska Katarzyna, Nowacka Krystyna, Simińska Joanna, Siedlecki Zygmunt, Szostak Mateusz, Kędziora-Kornatowska Kornelia. Zastosowanie plastrowania dynamicznego u chorych wieku podeszłym po leczeniu operacyjnym stenozy zwyrodnieniowej kanału kręgowego i dyskopatii lędźwiowej = The application of Kinesio Taping in eldery patients after surgical treatment of lumbar spinal stenosis and disc herniation. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):222-22...

 9. Total skin electron beam irradiation in the treatment of mycosis fungoides - a review; Zastosowanie metody napromieniania calej skory wiazka elektronow (total skin electron beam irradiation - TSEBI) w leczeniu ziarniniaka grzybiastego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jarzabski, A.; Meder, J.; Kawecki, A.; Lampka, E.; Kania, M.; Kawczynska, M.; Rostkowska, J. [Centrum Onkologii, Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Mycosis fungoides is a rare neoplasm classified to lymphomas. Current therapeutic approaches are discussed with special reference to the role of radiotherapy as a separate method or as a part of the combined modality treatment. The method of total skin irradiation with 6 MeV electron beam is presented. Technical problems and potential toxicity of this method is discussed. (author). 22 refs, 2 figs.

 10. Reviews

  Science.gov (United States)

  2004-03-01

  WEB WATCH (204) Try unearthing some interesting information about archaeology BOOK REVIEWS (206) Teaching and assessing practical skills Book Review: Learn to drive with Sir Isaac Newton DVD REVIEW (207) Bring some sunshine into the classroom EQUIPMENT REVIEWS (208) Robust air puck takes a kicking Flowlog offers sensing options plus multimode datalogging Mastering Chladni figures takes practice but it offers surprises

 11. Reviews.

  Science.gov (United States)

  Greenleaf, Floyd; And Others

  1986-01-01

  Reviews eight textbooks, readers, and books. Topics include Latin America, colonial America, the Carolinians, women in French textbooks, the Vikings, the Soviet Union, nineteenth-century Black America, and Ernest Rutherford. (TRS)

 12. Reviews.

  Science.gov (United States)

  Science Teacher, 1987

  1987-01-01

  Provides reviews of four computer software packages designed for use in science education. Describes courseware dealing with a variety of tips for teaching physics concepts, chemical reactions in an aqueous solution, mitosis and meiosis, and photosynthesis. (TW)

 13. Review

  African Journals Online (AJOL)

  2016-01-01

  Jan 1, 2016 ... medicine and biology here an attempt has been made to review the synthesis and biological ... insight into the recent applications of Mannich reaction and its ...... Various thermodynamic parameters were also determined to ...

 14. Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  1990-06-01

  Full Text Available Michael Issacharoff. Discourse as Performance . Stanford: Stanford University Press, 1989. vii + 161 pp. Reviewed by Gerald Prince, University of Pennsylvania Thomas M. Kavanagh, ed. The Limits of Theory . Stanford: Stanford University Press, 1989. 254 pp. Reviewed by André J.M. Prévos, Pennsylvania State University, Worthington Scranton Campus Wendy B. Faris. Labyrinths of Language: Symbolic Landscape and Narrative Design in Modern Fiction . Baltimore and London: The Johns Hopkins Press, 1988. 242 pp. Reviewed by Carol Rigolot, Princeton University Eve Tavor Bannet. Structuralism and the Logic of Dissent: Barthes, Derrida, Foucault, Lacan . Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1989. 299 pp. Reviewed by Andrew J. McKenna, Loyoyla University of Chicago Gary Saul Morson and Caryl Emerson, eds. Rethinking Bakhtin: Extensions and Challenges . Evanston: Northwestern University Press, 1989. Reviewed by Lewis Bagby, University of Wyoming Fernando Moreno. Carlos Fuentes. La mort d'Artemio Cruz: entre le mythe et l'histoire . Paris: Editions Caribeennes, 1989. Reviewed by Susan Levine, Lawrence, Kansas

 15. Reviews

  OpenAIRE

  Revista alicantina de estudios ingleses

  1995-01-01

  Contiene: M. Carmen África Vidal Claramonte. Traducción, manipulación, desconstrucción. Colección Biblioteca Filológica de Salamanca. Salamanca: Ediciones Colegio de España, 1995 / reviewed by Enrique Alcaraz Varó; Diccionario de uso inglés-español/Spanish-English. Directed by Aquilino Sánchez. Madrid: SGEL, 1993, 450 pp. Diccionario de uso pocket inglés-español/Spanish- English. Directed by Aquilino Sánchez. Madrid: SGEL, 1993, 274 pages / reviewed by Miguel Ángel Campos Pardillo...

 16. Reviews.

  Science.gov (United States)

  Journal of Chemical Education, 1988

  1988-01-01

  Reviews three computer software packages for chemistry education including "Osmosis and Diffusion" and "E.M.E. Titration Lab" for Apple II and "Simplex-V: An Interactive Computer Program for Experimental Optimization" for IBM PC. Summary ratings include ease of use, content, pedagogic value, student reaction, and…

 17. Reviews

  NARCIS (Netherlands)

  Sleumer, H.; Steenis, van C.G.G.J.

  1966-01-01

  An exhaustive Flora of Delhi, compiled by J. K. Maheshwari, was published by C.S.I.R. in 1963 (for a review see Blumea 13, 1965, p. 174). During the compilation of that flora, 278 line-drawings, illustrating the habits and chief features of the plants found in Delhi, were prepared; they form a welco

 18. Reviews

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1998-01-01

  BALGOOY, M.M.J, VAN. 1998. Malesian Seed Plants. Volume 2. Portraits of tree families. 307 pp., numerous text figures. Published by Rijksherbarium/Hortus Botanicus, Leiden. ISBN 90-71236-36-6. Paperback. Price: NLG 100.00. This is the second volume of a trilogy [see the review of ‘Spot-characters’ b

 19. Reviews.

  Science.gov (United States)

  Repak, Arthur J.; And Others

  1988-01-01

  Computer software, audiovisuals, and books are reviewed. Includes topics on interfacing, ionic equilibrium, space, the classification system, Acquired Immune Disease Syndrome, evolution, human body processes, energy, pesticides, teaching school, cells, and geological aspects. Availability, price, and a description of each are provided. (RT)

 20. Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Van Den Hazel, H B; Kielland-Brandt, Morten; Winther, Jakob R.

  1996-01-01

  The yeast vacuole, which is equivalent to the lysosome of higher eukaryotes, is one of the best characterized degradative organelles. This review describes the biosynthesis and function of yeast vacuolar proteases. Most of these enzymes are delivered to the vacuole via the early compartments...

 1. Review

  NARCIS (Netherlands)

  Wilde, de W.J.J.O.

  1994-01-01

  This review marks the appearance of Volume II, after the publication of Volume I, Pteridophytes and Gymnosperms, in 1990; several more volumes are expected in the future before completion of the Vascular plants as a whole. The present volume contains 73 families out of some 250-500 families which ca

 2. Reviews

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, Frits

  1995-01-01

  This is the second volume of a revision of Tabernaemontana (Apocynaceae). The volume covers the New World species (44) and the genus Stemmadenia (10 species). This part of the revision of Tabernaemontana comes up to the high standards set in the first volume [see the review by Leenhouts, Blumea 38 (

 3. Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilma D'Ambrosio

  2013-12-01

  Full Text Available In the wake of the great interest raised by Maurizio Gabrieli’s review of the book Musical Networks. Parallel Distributed Perception and Performance (various authors; edited by Niall Griffith and Peter M. Todd, MA: MIT Press, Cambridge, 1999 which appeared in our last issue of Analitica, the present review section no longer follows the format used up to now but offers a survey of texts dedicated to the relationship between music analysis and technology. This decision was also made as a result of the request for more information on the subject by many of our readers. In coming issues we plan to extend this bibliography and comment on at least some of the most interesting texts published in recent years, among which we would immediately like to draw attention to the important work by Baroni, Dalmonte and Jacoboni published in 1999 (Le regole della musica. Indagine sui meccanismi della comunicazione, Torino, I Manuali EDT/SIdM, 1999.

 4. Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philip Barker

  1998-12-01

  Full Text Available There were two copy-editing blunders in Clive Betts's review, in ALT-J 5 (3, of Shirley Fletcher's Designing Competence-Based Training, one in paragraph 2 line 1, the other in paragraph 3 line 8. The errors (the result of the Editor, Gabriel Jacobs, trying to perform a final proof of the journal at lightning speed in order to meet the printing deadline, and not of any mistake on the part of either Philip Barker or the University of Wales Press hardly affected meaning, but the fact that they appeared in a review of a book on competence makes the embarrassment all the more telling. The Editor apologizes, and thanks eagle-eyed readers. He has decided to read the book in the hope that such errors will not recur.

 5. Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philip Barker

  1997-12-01

  Full Text Available For a variety of different reasons, increasing use is now being made of the Internet for the delivery of course materials and/or for the support of teaching and learning activities. The details of the mechanisms used will obviously vary from one situation to another, depending upon the types of problem to be addressed. These may involve mentoring, teaching, monitoring, recording, tutoring, assessing, and so on. In this book, the author attempts to review the educational and administrative considerations of offering courses, course materials or course delivery via the Internet.

 6. REVIEW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. F. Bugay

  2016-01-01

  Full Text Available Review of Study Guide: «KUBAN STUDIES. KUBAN IN THE XX CENTURY – THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY. HISTORY. PEOPLE SOCIETY.» Study Guide (electronic version to grade 11 of educational institutions. A.A. Zaitsev, E.V. Morozova, N.V. Plotichkina and O.A. Borisko, M.A. Egupova, A.B. Sazantovich, I.S. Bashkakov, T.I. Belyaeva. Krasnodar: Perspectives on Education, 2015.In a review of a thorough analysis of all the component parts of the book that will surely attract the attention first of all history teachers and students in 11 classes of educational institutions of the region. A comprehensive presentation of the material significantly adds to the course of modern history of Russia and enrich its specific material about the life of the Russian Cossacks and as part of the – of the Kuban Cossacks. Along with the reference materials of pure nature that is needed for this kind of research are presented and informative sections on the socio-economic condition of the region, the interests of different strata of the population, the multinational factor and the religious beliefs of the population. Cossacks in its warlike mentality, and this trait is passed from generation to generation. But the aspirations of the Cossacks in this respect are transparent – protecting the integrity of the Fatherland, faithful service to him, boundless devotion to the Orthodox faith. The important story is linked with the identity of the Russian Cossacks, its mentality, "Kuban" specificity, especially for the rule on different sections of history, to various of its exponents, both military and civilians. As is known from the Cossacks received a development institute of judging for each Ataman smoking, working village judge. Cossacks series comply with the law as applied his own family, and chic plan – in the state, fought against offenders, it is considered in relation to the Cossacks and representatives of different ethnic communities living with the Cossacks, and

 7. CHARAKTERYSTYKA HELIOSTATÓW I ICH ZASTOSOWANIE W HELIOELEKTROWNIACH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł WAJSS

  Full Text Available Rozwój energetyki słonecznej związany jest z powstawaniem coraz to nowych konstrukcji maksymalizującej wykorzystanie promieniowania słonecznego. Jednym z kierunków jest wysokotemperaturowa konwersja promieniowania na ciepło. Wtedy, z termodynamicznego punktu widzenia otwierają się nam możliwości np. na generację energii elektrycznej. Konwersja wysokotemperaturowa wymaga jednak koncentracji promieniowania słonecznego. Sposobów koncentracji jest wiele, jednak w artykule skupiono się na koncentracji w układzie pole heliostatów- wieża słoneczna. System taki ma szereg zalet w porównaniu do pojedynczych układów koncentrujących, m.in. możliwe jest budowanie pojedynczej elektrowni. Zasadniczym elementem jest tutaj heliostat. Artykuł definiuje pojęcie heliostatu, przedstawia zasadę jego działania oraz przeznaczenie w helioelektrowniach typu wieżowego. Dokonany został podział urządzeń na podgrupy w zależności od technologii w nich zastosowanych. Zaprezentowane zostały poszczególne elementy budowy heliostatów oraz czynniki, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na ich typ, wielkość oraz cenę. Przedstawiono problematykę rentowności przed jaką stoi dziś rynek helioelektrowni oraz stopień istotności jaki stanowi pole heliostatów dla budżetu całej inwestycji. Wymieniono szczegółowe parametry jakie winny spełniać tego typu urządzenia, z wyodrębnieniem trzech grup: wymagania operacyjne, optyczne oraz wytrzymałościowe. Zaprezentowano szczegółowo trzy przykładowe, znacząco różniące co do zasady działania oraz skali, rozwiązania i sparametryzowano je w formie tabelarycznej.

 8. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH TYPU HOPFIELDA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin STANIEK

  2016-07-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w procesie dopasowania pikseli stereo-obrazów. Zwiększyło to tym samym precyzję odwzorowania nawierzchni drogowej, tym samym oceny jest stanu.

 9. Drusen of the optic nerve head in CT imaging; Druzy tarczy nerwu wzrokowego w obrazie tomografii komputerowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kabula, S.; Stefaniak, E.; Burzynska-Makuch, M.; Boron, Z. [Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1994-12-31

  The optic nerve head drusen are non-cell formations, which are almost always calcified. They have a characteristic feature in CT examination, what can be helpful in differentiation from calcifications of the other origin, located in the posterior globe. Authors present cases of the optic nerve head drusen with typical feature in CT examination. (author). 4 refs, 1 fig.

 10. Zastosowanie gliceryny jako substratu w biologicznym generowaniu wodoru w procesie fermentacji

  OpenAIRE

  Wicher, Ewelina

  2011-01-01

  Wydział Chemii:Zakład Kinetyki i Katalizy Przykładem nośnika energii, który ze względu na swe wyjątkowe zalety, zyskał miano paliwa przyszłości, jest wodór. Wysoka energia spalania i powstawanie jedynie wody w wyniku tego procesu stanowią o niebywałym potencjale tego pierwiastka. Jedną z biologicznych metod produkcji wodoru jest fermentacja w wyniku której, bakterie z rodzaju Clostridium, Enterobacter czy Bacillus przeprowadzają konwersję prostych związków organicznych w wodór, tlenek węgl...

 11. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich

  OpenAIRE

  Krzewińska, Aneta

  2006-01-01

  The questionnaire interview with which we deal in this book is a data collection technique characterized by a high degree of standardization. This characteristic is seen as an advantage by some and as a fault by others, often provoking cautious, if not condemnatory judgements, since the questionnaire interview is associated with an „unnatural”, artificial, or even hypocritical situation, where interviewers ask for opinions on matters often unfamiliar or not understood by respondents and they ...

 12. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych podczas rozmieszczania towar?w w magazynie sztukowym

  OpenAIRE

  Kudelska, ?.

  2016-01-01

  Efektywno?? procesu magazynowania wp?ywa na przep?yw materia?owy w przedsi?biorstwie jak r?wnie? na funkcjonowanie ca?ego ?a?cucha dostaw. Jednym z czynnik?w utrudniaj?cych podejmowanie decyzji w sferze magazynowania jest alokacja towar?w w strefie sk?adowania. Dlatego te? celem niniejszego badania jest opisanie zastosowania sztucznej sieci neuronowej w podejmowaniu decyzji rozmieszczenia towar?w w magazynie. Przedmiotem niniejszego badania jest rozmieszczenie towaru w magazynie. Zastosowano ...

 13. Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie

  OpenAIRE

  Kopińska, Violetta

  2017-01-01

  Numerous examples of research in the field of pedagogics which are using critical approach to discourse analysis show the diversity in theoretical background and methodology. An example of a group of critical approaches is Critical Discourse Analysis. The general framework of Critical Discourse Analysis is important both for maintaining the identity of CDA, thereby highlighting the reasonableness of this group of approaches, and for dissemination of knowledge concerning it, especially among l...

 14. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 15. Application of iodic contrast media in roentgen examinations; Zastosowanie jodowych srodkow cieniujacych w badaniach rentgenowskich

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mielecki, T.; Januszkiewicz-Mielecka, K.; Kukula, A.; Szechinski, J. [Wojewodzki Szpital Specjalistyczny, Okregowy Szpital Kolejowy, Wroclaw (Poland)

  1993-12-31

  An analysis of adverse reactions after administration of iodic contrast media in 1780 patients in 1952 various X-ray examinations is presented. Various preparations by different producers were used. As a rule, domestic contrast media were administered in non high-risk patients, whereas imported contrast media were applied in patients with documented high-risk factors (20%) and nonionic compounds were intended for patients of severe clinical condition (10%). Adverse reactions occurred in 6.9% of non high-risk patients and in 10.9% of high-risk patients. Nonionic preparations caused adverse reactions in 5.6%. Considering the significant differences in prices of domestic, imported and nonionic contrast media, authors advice to use safer but clearly more expensive preparations in patients with documented factors of increased risk. (author). 17 refs, 6 tabs.

 16. Kwas acetylosalicylowy i jego zastosowanie w profilaktyce chorób u kobiet po menopauzie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ireneusz Połać

  2011-02-01

  Full Text Available Acetylsalicylic acid (ASA is a simple chemical compound belonging to a group of nonsteroidal antiinflammatorydrugs (NSAIDs. The mechanism of acetylsalicylic acid is based on the inhibition of cyclooxygenase(COX. That enzyme is responsible for the biosynthesis of cyclic prostanoids, i.e. prostaglandins (D2, E2, F2, I2,thromboxane A2 (TXA2 and prostacyclin. For this reason ASA is one of the most popular anti-inflammatorydrugs present on the pharmaceutical market. Due to its ability to inhibit the synthesis of TXA2 (moleculescapable of platelet activation ASA is effective in the prevention of cardiovascular diseases such as ischemicheart disease. Clinical trials confirm the efficacy of aspirin in the prevention of cardiovascular diseases inpostmenopausal women. In some cases ASA is unable to inhibit platelet activation. This phenomenon iscalled aspirin resistance. Acetylsalicylic acid can also inhibit aromatase activity, therefore it may be used inthe prevention of breast cancer. Many clinical trials confirm that acetylsalicylic acid reduces the risk of breastcancer in postmenopausal women. Use of ASA may also increase bone mineral density (BMD. This articledescribes the mechanism of action and pharmacokinetics of the acetylsalicylic acid as well as clinical trialsconducted on postmenopausal women.

 17. High-resolution computed tomography of the temporal bone. Part 1.: normal anatomy; Kosc skroniowa w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczosci. Czesc 1.: anatomia prawidlowa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grzegorzewski, M.; Boron, Z.; Burzynska-Makuch, M. [Katedra i Zaklad Radiologii i Diagnostyki Narzadowej, Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1995-12-31

  Normal anatomy of the temporal bone in transverse and coronal sections was presented. CT studies were performed using high-resolution program. The images of an asymptomatic ear of 2 patients were selected from 68 cases examined on account of various otological diseases. All the sections showed as many as 68 anatomic structures. (author) 5 refs, 2 figs

 18. High-resolution computed tomography of the temporal bone. Part 2.: pathology; Kosc skroniowa w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczosci. Czesc 2.: patologia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grzegorzewski, M.; Boron, Z.; Burzynska-Makuch, M. [Katedra i Zaklad Radiologii i Diagnostyki Narzadowej, Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1995-12-31

  Selected cases of the temporal bone pathology on high resolution CT were demonstrated. Transverse and coronal sections of the cases were selected from 68 patients with various otological diseases. (author) 14 refs, 5 figs

 19. Radiologic anatomy of the paranasal sinuses in computed tomography for the need of the endoscopic surgery; Anatomia radiologiczna zatok przynosowych w obrazach tomografii komputerowej dla potrzeb chirurgii endoskopowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boguslawska-Staniaszczyk, R.; Krzeski, A.; Mastalerski, J. [Centralny Szpital MSW, Warsaw (Poland)]|[Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)

  1994-12-31

  Computed tomography is the most useful method in the endoscopic surgery of the nose and paranasal sinuses. CT examination is necessary for planing and the extent of the surgery. In this publication the method of CT examination and radiological anatomy of the nose and paranasal sinuses is described. (author). 15 refs, 10 figs.

 20. Re-Viewing Peer Review

  Science.gov (United States)

  Flynn, Elizabeth A.

  2011-01-01

  In this article, the author revisits her essay, "Students as Readers of Their Classmates' Writing," by providing a review of the literature on peer review over the past three decades and comments on patterns she sees in waves of peer review research and theorizing. She describes her subsequent experience with peer review in her own classes, and…

 1. Book Review: Book review

  Science.gov (United States)

  Manohar, C. S.

  2015-02-01

  The subject of the theory of vibrations has carried an aesthetic appeal to generations of engineering students for its richness of ideas, and for the intellectual challenges it offers. Also, the diverse range of its applications (covering civil, mechanical, automotive, and aerospace structures) has provided obvious motivations for its study. For most students, the subject provides, perhaps, the first encounter in substantial application of mathematical tools (differential equations, calculus of variations, Fourier/Laplace transforms, and matrix algebra) to engineering problems. The intimate relationship that the subject of mechanics has with mathematics strikes home probably for the first time. While teaching this subject, the instructor is spoilt for choice in selecting a text book and so are the students who wish to pursue a self-study of the subject. Many luminaries in the field have offered their own exposition of the subject: starting from the classics of Rayleigh, Timoshenko, Den Hartog, Bishop and Johnson, and the works of more recent vintage (e.g., the books by Meirovich, Clough, and Penzien, and works with computational flavour, such as, those by Bathe and Petyt), several works easily come to one's mind. Given this milieu, it requires a distinctive conviction to write a new book on this subject. And, here we have a book, written by a practitioner, which aims to deal with fundamental aspects of vibrations of engineering systems. The scepticism that this reviewer had on the need for having one more such book vanished as he browsed through the book and read selectively a few sections. The author's gift for elegant explanations is immediately noticeable even in such a preliminary reading. After a more careful reading, the reviewer has found this book to be insightful and he considers the book to be a welcome addition to the family of books on vibration engineering. The author has struck a fine balance between physical explanations, mathematical niceties

 2. Curriculum Reviews.

  Science.gov (United States)

  Riley, Joseph P.

  1983-01-01

  Reviews "Earthquakes and Volcanoes" (grades 3-6), "Metric Football" (a game), and "Happy Metrics I and II" (grades 4-6). Includes format, nature of activities, source, price, and reviewer's comments. (JN)

 3. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Smith, Richard L., Ed.

  1985-01-01

  Reviews software packages by providing extensive descriptions and discussions of their strengths and weaknesses. Software reviewed include (1) "VISIFROG: Vertebrate Anatomy" (grade seven-adult); (2) "Fraction Bars Computer Program" (grades three to six) and (3) four telecommunications utilities. (JN)

 4. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous,

  1983-01-01

  Research Reviewed: "The Adjustment of Nominal Interest Rates to Inflation: A Review of Recent Literature"; "Role of Government in a Market Economy"; "Economic Analysis and Agricultural Policy"; "Agricultural Research Policy"

 5. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Campion, Martin C.

  1985-01-01

  Reviews TIGERS IN THE SNOW: THE BATTLE OF THE BULGE (Strategic Simulations),and the BATTLE OF GETTYSBURG (Softwride). Each narrative review describes the hardware required and provides complete ordering information. (JDH)

 6. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2011-12-01

  Full Text Available Create Dangerously: The Immigrant Artist at Work, by Edwidge Danticat (reviewed by Colin Dayan Gordon K. Lewis on Race, Class and Ideology in the Caribbean, edited by Anthony P. Maingot (reviewed by Bridget Brereton Freedom and Constraint in Caribbean Migration and Diaspora, edited by Elizabeth Thomas-Hope (reviewed by Mary Chamberlain Black Europe and the African Diaspora, edited by Darlene Clark Hine, Trica Danielle Keaton & Stephen Small (reviewed by Gert Oostindie Caribbean Middlebrow: Leisure Culture and the Middle Class, by Belinda E dmondson (reviewed by Karla Slocum Global Change and Caribbean Vulnerability: Environment, Economy and Society at Risk, edited by Duncan McGregor, David Dodman & David Barker (reviewed by Bonham C. Richardson Encountering Revolution: Haiti and the Making of the Early Republic, by Ashli White (reviewed by Matt Clavin Red and Black in Haiti: Radicalism, Conflict, and Political Change, 1934-1957, by Matthew J. Smith (reviewed by Robert Fatton Jr. Cuba in the American Imagination: Metaphor and the Imperial Ethos, by Louis A. Pérez Jr. (reviewed by Camillia Cowling Seeds of Insurrection: Domination and Resistance on Western Cuban Plantations, 1808-1848, by Manuel Barcia (reviewed by Matt D. Childs Epidemic Invasions: Yellow Fever and the Limits of Cuban Independence, 1878-1930, by Mariola Espinosa (reviewed by Cruz Maria Nazario The Cuban Connection: Drug Trafficking, Smuggling, and Gambling in Cuba from the 1920s to the Revolution, by Eduardo Sáenz Rovner (reviewed by Ivelaw Lloyd Griffith Before Fidel: The Cuba I Remember, by Francisco José Moreno, and The Boys from Dolores: Fidel Castro’s Schoolmates from Revolution to Exile, by Patrick Symmes (reviewed by Pedro Pérez Sarduy Lam, by Jacques Leenhardt & Jean-Louis Paudrat (reviewed by Sally Price Healing Dramas: Divination and Magic in Modern Puerto Rico, by Raquel Romberg (reviewed by Grant Jewell

 7. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Abdel-Motey., C. Urfels., K. Rodriguez., J. Mardikian., J.A. Drobnicki., V. Diodato.

  2000-10-01

  Full Text Available Title:(1 The Library and Information Professional’s Guide to the Internet. (2 Reinvention of the Public Library for the 21st Century. (3 Public Library Collection Development in the Information Age. (4 Making Sense of Journals in the Life Science: From Specialty Origins to Contemporary Assortment. (5 The Holocaust: Memories, Research, Reference. (6 How to Index Your Local Newspaper Using WordPerfect or Microsoft Word for Windows. (7 Effective Utilization and Management of Emerging Information Technologies. (8 Information Technology and Organizations: Challenges of New Technologies. (9 Facilities Planning for School Media and Technology Centers. (10 Libraries Without Walls 2: The Delivery of Library Services to Distance Users. (11 New International Directions in HIV Prevention for Gay and Bisexual Men. (12 Soaring to Excellence Videos: Tools of Our Trade III: Books, the Internet, and Beyond.Author:(1Reviewed by Teresa Abdel-Motey. (2Review by Claire Urfels. (3Reviewed by Dr. Ketty Rodriguez. (4Reviewed by Jackie Mardikian. (5Reviewed by John A. Drobnicki.(6Reviewed by Dr. Virgil Diodato. (7Reviewed by Dr. Lisa M. Covi. (8Reviewed by Tom Zillner. (9Reviewed by Dr. W. Bernard Lukenbill. (10Reviewed by Dr. Elizabeth Buchanan. (11Reviewed by Aisha White. (12Reviewed by Phyllis Tragash

 8. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2012-06-01

  Full Text Available The African Diaspora: A History Through Culture, by Patrick Manning (reviewed by Joseph C. Miller Atlas of the Transatlantic Slave Trade, by David Eltis & David Richardson (reviewed by Ted Maris-Wolf Abolition: A History of Slavery and Antislavery, by Seymour Drescher (reviewed by Gregory E. O’Malley Paths to Freedom: Manumission in the Atlantic World, edited by Rosemary Brana-Shute & Randy J. Sparks (reviewed by Matthew Mason You Are All Free: The Haitian Revolution and the Abolition of Slavery, by Jeremy D. Popkin (reviewed by Philippe R. Girard Fighting for Honor: The History of African Martial Arts in the Atlantic World, by T .J. Desch Obi (reviewed by Flávio Gomes & Antonio Liberac Cardoso Simões Pires Working the Diaspora: The Impact of African Labor on the Anglo-American World, 1650-1850, by Frederick C. Knight (reviewed by Walter Hawthorne The Akan Diaspora in the Americas, by Kwasi Konadu (reviewed by Ray Kea Tradition and the Black Atlantic: Critical Theory in the African Diaspora, by Henry Louis Gates Jr. (reviewed by Deborah A. Thomas From Africa to Jamaica: The Making of an Atlantic Slave Society, 1775-1807, by Audra A. Diptee (reviewed by D.A. Dunkley Elections, Violence and the Democratic Process in Jamaica 1944-2007, by Amanda Sives (reviewed by Douglas Midgett Caciques and Cemi Idols: The Web Spun by Taino Rulers between Hispaniola and Puerto Rico, by José R. Oliver (reviewed by Brian D. Bates The Latin American Identity and the African Diaspora: Ethnogenesis in Context, by Antonio Olliz Boyd (reviewed by Dawn F. Stinchcomb Reconstructing Racial Identity and the African Past in the Dominican Republic, by Kimberly Eison Simmons (reviewed by Ginetta E.B. Candelario Haiti and the Haitian Diaspora in the Wider Caribbean, edited by Philippe Zacaïr (reviewed by Catherine Benoît Duvalier’s Ghosts: Race, Diaspora, and U.S. Imperialism in Haitian Literatures, by Jana

 9. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2010-12-01

  Full Text Available The Atlantic World, 1450-2000, edited by Toyin Falola & Kevin D. Roberts (reviewed by Aaron Spencer Fogleman The Slave Ship: A Human History, by Marcus Rediker (reviewed by Justin Roberts Extending the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, edited by David Eltis & David Richardson (reviewed by Joseph C. Miller "New Negroes from Africa": Slave Trade Abolition and Free African Settlement in the Nineteenth-Century Caribbean, by Rosanne Marion Adderley (reviewed by Nicolette Bethel Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800, edited by Richard L. Kagan & Philip D. Morgan (reviewed by Jonathan Schorsch Brother’s Keeper: The United States, Race, and Empire in the British Caribbean, 1937-1962, by Jason C. Parker (reviewed by Charlie Whitham Labour and the Multiracial Project in the Caribbean: Its History and Promise, by Sara Abraham (reviewed by Douglas Midgett Envisioning Caribbean Futures: Jamaican Perspectives, by Brian Meeks (reviewed by Gina Athena Ulysse Archibald Monteath: Igbo, Jamaican, Moravian, by Maureen Warner-Lewis (reviewed by Jon Sensbach Left of Karl Marx: The Political Life of Black Communist Claudia Jones, by Carole Boyce Davies (reviewed by Linden Lewis Displacements and Transformations in Caribbean Cultures, edited by Lizabeth Paravisini-Gebert & Ivette Romero-Cesareo (reviewed by Bill Maurer Caribbean Migration to Western Europe and the United States: Essays on Incorporation, Identity, and Citizenship, edited by Margarita Cervantes-Rodríguez, Ramón Grosfoguel & Eric Mielants (reviewed by Gert Oostindie Home Cooking in the Global Village: Caribbean Food from Buccaneers to Ecotourists, by Richard Wilk (reviewed by William H. Fisher Dead Man in Paradise: Unraveling a Murder from a Time of Revolution, by J.B. MacKinnon (reviewed by Edward Paulino Tropical Zion: General Trujillo, FDR, and the Jews of Sos

 10. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2011-06-01

  Full Text Available Globalization and the Po st-Creole Imagination: Notes on Fleeing the Plantation,by Michaeline A. Crichlow with Patricia Northover (reviewed by Raquel Romberg Afro-Caribbean Religions: An Introduction to their Historical, Cultural, and Sacred Traditions, by Nathaniel Samuel Murrell (reviewed by James Houk Africas of the Americas: Beyond the Search for Origins in the Study of Afro-Atlantic Religions, edited by Stephan Palmié (reviewed by Aisha Khan Òrì?à Devotion as World Religion: The Globalization of Yorùbá Religious Culture, edited by Jacob K. Olupona & Terry Rey (reviewed by Brian Brazeal Sacred Spaces and Religious Traditions in Oriente Cuba, by Jualynne E. Dodson (reviewed by Kristina Wirtz The Coolie Speaks: Chinese Indentured Laborers and African Slaves of Cuba, by Lisa Yun (reviewed by W. Look Lai Cuba and Western Intellectuals since 1959, by Kepa Artaraz (reviewed by Anthony P. Maingot Inside El Barrio: A Bottom-Up View of Neighborhood Life in Castro’s Cuba, by Henry Louis Taylor, Jr. (reviewed by Mona Rosendahl On Location in Cuba: Street Filmmaking During Times of Transition, by Ann Marie Stock (reviewed by Cristina Venegas Cuba in The Special Period: Culture and Ideology in the 1990s, edited by Ariana Hernandez-Reguant (reviewed by Myrna García-Calderón The Cubans of Union City: Immigrants and Exiles in a New Jersey Community. Yolanda Prieto (reviewed by Jorge Duany Target Culebra: How 743 Islanders Took On the Entire U.S. Navy and Won, by Richard D. Copaken (reviewed by Jorge Rodríguez Beruff The World of the Haitian Revolution, edited by David Patrick Geggus & Norman Fiering (reviewed by Yvonne Fabella Bon Papa: Haiti’s Golden Years, by Bernard Diederich (reviewed by Robert Fatton, Jr. 1959: The Year that Inflamed the Caribbean, by Bernard Diederich (reviewed by Landon Yarrington Dominican Cultures: The Making of a Caribbean Society, edited by Bernardo Vega

 11. Book Reviews

  OpenAIRE

  Book Review Editor, Christien Klaufus

  2015-01-01

  Rebel Mexico: Student Unrest and Authoritarian Political Culture During the Long Sixties, by Jaime M. Pensado, 2013, and Specters of Revolution: Peasant Guerrillas in the Cold War Mexican Countryside, by Alexander Aviña, 2014; reviewed by Wil G. PanstersWe are the face of Oaxaca: Testimony and Social Movements, by Lynn Stephen, 2013; reviewed by Jaime HoogestegerMaya Exodus: Indigenous struggle for citizenship in Chiapas, by Heidi Moksnes, 2012; reviewed by Gemma van der HaarLand and Freedom:...

 12. Peer review.

  Science.gov (United States)

  Twaij, H; Oussedik, S; Hoffmeyer, P

  2014-04-01

  The maintenance of quality and integrity in clinical and basic science research depends upon peer review. This process has stood the test of time and has evolved to meet increasing work loads, and ways of detecting fraud in the scientific community. However, in the 21st century, the emphasis on evidence-based medicine and good science has placed pressure on the ways in which the peer review system is used by most journals. This paper reviews the peer review system and the problems it faces in the digital age, and proposes possible solutions.

 13. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous

  1981-01-01

  Research Reviewed: "Global Modeling After Its First Decade"; "Monthly Food Price Forecasts"; "Costs of Marketing Slaughter Cattle: Computerized versus Conventional Auction Systems"; "Survival Strategies for Agricultural Cooperatives"

 14. Proactive Reviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2014-01-01

  . Valid feedback from various stakeholders improved the original design of After Action Reviews into Proactive Reviews, which is helpful for local as well as global companies to learn from experience. The educational design started with personal experience that was shared with colleagues who cooperated...... with solving a task. They found improved ways of doing the job and identified management challenges. They shared their experience with colleagues who did not attend the Proactive Review and addressed the management challenges to the senior management. Proactive Reviews were reported 50-100 times a year...

 15. Zastosowanie wysokich dawek tokoferolu w prewencji i potencjalizacji działania dioksyn w doświadczalnym zapaleniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ireneusz Całkosiński

  2011-01-01

  Full Text Available Emisja do środowiska toksycznych i stabilnych substancji chloroorganicznych, z których jedną z ważniejszych grup są dioksyny, stanowi istotny problem ekologiczny i zdrowotny. Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD, określane potocznie jako dioksyny, stanowią grupę 75 związków aromatycznych z przyłączonymi w różnych pozycjach i ilościach atomami chloru. Podobną budową i właściwościami charakteryzują się polichlorowane dibenzofurany (PCDF oraz polichlorowane bifenyle (PCB.W ostatnich czterech latach daje się zauważyć znaczące zainteresowanie biologicznym działaniem dioksyn i ich obecnością w łańcuchach pokarmowych. Wykazano, że jedną z ważniejszych dróg ich oddziaływania na organizm jest pobudzanie kaskady cytokin zapalnych i wywoływanie stresu oksydacyjnego. Skutecznym sposobem przeciwdziałania zatruciom może być podawanie antyutleniaczy oraz czynników przeciwzapalnych. Działanie ochronne wspomnianych substancji, w tym wysokich dawek tokoferolu, potwierdza wiele badań nad zwierzętami doświadczalnymi.

 16. Polymorphic DNA sequences and their application in paternity testing; Polimorficzne sekwencje DNA i ich zastosowanie w dochodzeniu spornego ojcostwa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slomski, R. [Polska Akademia Nauk, Poznan (Poland). Zaklad Genetyki Czlowieka]|[Akademia Rolnicza, Poznan (Poland)]|[Laboratorium Genetyki Molekularnej, Poznan (Poland); Kwiatkowska, J.; Chlebowska, H. [Polska Akademia Nauk, Poznan (Poland). Zaklad Genetyki Czlowieka; Siemieniallo, B. [Akademia Rolnicza, Poznan (Poland); Slomska, M. [Laboratorium Genetyki Molekularnej, Poznan (Poland)

  1994-12-31

  Characteristics of polymorphic sequences of DNA, especially satellite, mini satellite and micro satellite sequences are presented. Own experience from the use of multi and single locus analysis of DNA in paternity testing has been compared with the results of research in other laboratories. Critical points of both types of analysis are discussed. (author). 53 refs, 4 figs, 2 tabs.

 17. Application of streptokinase and PTA in lower limb chronic ischaemia; Zastosowanie streptokinazy i przezskornej angioplastyki w przewleklym niedokrwieniu konczyn dolnych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Syberyjski, R.; Domanski, Z.; Cyrylowski, L. [Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin (Poland)

  1994-12-31

  In 14 patients with chronic ischaemia of lower limbs, local fibrynolysis with streptokinase followed by PTA was performed in occluded arteries. The procedure was successful in 10 patients. An adverse reaction was observed in 1 patient (gingivorrhea), and a complication was noticed in another one (acute ischaemia due a trombosis). These results suggest that the method may appear as a safe alternative to a surgery treatment, and encourage to evaluate an effectiveness of the procedure in a large group of patients. (author). 6 refs, 3 figs.

 18. Zastosowanie bezzałogowych systemów latających w zdarzeniach masowych i katastrofach

  OpenAIRE

  Rawiński, Konrad; Sokołowski, Grzegorz

  2015-01-01

  Zdarzenia o charakterze masowym to jedna z cięższych sytuacji, z jakimi muszą sobie poradzić służby ratownicze. Wynika to z kilku kluczowych czynników. Z reguły skupiamy się na najbardziej charakterystycznym elemencie, jakim jest liczba poszkodowanych. O ile zdarzenia, w których poszkodowanych jest kilkanaście osób a do pewnego momentu również i takie kwalifikowane są, jako zdarzania masowe dla większości ratowników są wyobrażalne to sytuacja, w której poszkodowanych jest kilkaset lub kilka t...

 19. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 20. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christien Klaufus, Book Review Editor

  2016-10-01

  Full Text Available American Crossings: Border Politics in the Western Hemisphere, edited by Maiah Jaskoski, Arturo C. Sotomayor & Harold A. Trinkunas, 2015; reviewed by Olivier Thomas Kramsch The Remittance Landscape: Spaces of Migration in Rural Mexico and Urban USA, by Sarah Lynn Lopez, 2015; reviewed by Christien Klaufus Latin America’s Emerging Middle Classes; Economic Perspectives, editado por Jeff Dayton-Johnson, 2015; reseñado por Ludolfo Paramio Cities, Business and the Politics of Urban Violence in Latin America, by Eduardo Moncada,2016; reviewed by Gerard Martin Who Counts? The Mathematics of Death and Life after Genocide, by Diane Nelson, 2015; reviewed by Finn Stepputat Owners of the Sidewalk: Security and Survival in the Informal City, by Daniel Goldstein, 2015; reviewed by Griet Steel Beyond Tradition, Beyond Invention: Cosmic Technologies and Creativity in Contemporary Afro-Cuban Religions, edited by Diana Espírito Santo and Anastasios Panagiotopoulos, 2015; reviewed by Ken Chitwood Cuba and the U.S. Empire. A Chronological History, by Jane Franklin, 2016; reviewed by Edgar Göll Haydée Santamaría, Cuban Revolutionary: She Led by Transgression, by Margaret Randall, 2015; Vilma Espín Guillois: el fuego de la libertad, by Yolanda Ferrer Gómez and Carolina Aguilar Ayerra, 2015; reviewed by Dirk Kruijt Revolutionary Ideology and Political Destiny in Mexico, 1928-1934: Lázaro Cárdenas and Adalberto Tejeda, by Eitan Ginzberg, 2015; reviewed by Heather Fowler-Salamini Political Landscapes: Forest, Conservation and Community in Mexico, by Christopher R. Boyer, 2015; reviewed by Mariel Aguilar-Støen A Sentimental Education for the Working Man. The Mexico City Penny Press, 1900-1910, por Robert M. Buffington, 2015; reseñado por Lucas Poy Pesos and Politics: Business, Elites, Foreigners and Government in Mexico, 1854-1940, by Mark Wasserman, 2015; reviewed by Benedicte Bull State Theory and Andean Politics: New Approaches to the Study

 1. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Book Review Editor, Barbara Hogenboom

  2014-03-01

  Full Text Available Rethinking Latin America: Development, Hegemony, and Social Transformation, by Ronaldo Munck (2013; reviewed by Peadar Kirby The Long, Lingering Shadow. Slavery, Race and Law in the American Hemisphere, by Robert J. Cottrol (2013; reviewed by Guno Jones Centering Animals in Latin American History, edited by Martha Few and Zeb Tortorici (2013; reviewed by Leopoldo Cavaleri Gerhardinger and Dannieli Firme Herbst River of Hope. Forging Identity and Nation in the Rio Grande Borderlands, by Omar S. Valério-Jiménez (2013; reviewed by Raymond Buve Enabling Peace in Guatemala: The Story of MINUGUA, by William Stanley (2013; reviewed by Dirk Kruijt Governing Indigenous Territories: Enacting Sovereignty in the Ecuadorian Amazon, by Juliet Erazo (2013; reviewed by Veronica Davidov Transnational Activism and National Movements in Latin America: Bridging the Divide, edited by Eduardo Silva (2013; reviewed by Roberta Rice Haiti’s New Dictatorship: The Coup, the Earthquake and the UN Occupation, by Justin Podur (2012; reviewed by Talitha Stam Cuba under Raúl Castro: Assessing the Reforms, por Carmelo Mesa-Lago y Jorge Pérez-López (2013; Cuban Economists on the Cuban Economy, editado por Al Campbell (2013; reseñado por Pablo Ospina Peralta Trumpets in the Mountains: Theater and the Politics of National Culture in Cuba, by Laurie A. Frederik (2012; reviewed by Jacqueline Loss Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint, by R. Andrew Chesnut (2012; reviewed by José Carlos G. Aguiar Foodscapes, Foodfields and Identities in Yucatán, by Steffan Igor Ayora-Diaz (2012; reviewed by Ester Katz

 2. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Journal of Chemical Education, 1983

  1983-01-01

  Reviews two textbooks: "Principles of Biochemistry" by Albert L. Lehninger and "Inorganic Chemistry, A Modern Introduction" by Therald Moeller. Also reviews text, study guide, and laboratory manual for Morris Hein's "Foundations of College Chemistry, Fifth Edition" and text/study guide for David A. Ucko's "Basics for Chemistry." (JN)

 3. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Powicke, J. C.; And Others

  1986-01-01

  Reviews of 10 recent books and one new journal ("Catalyst: A Journal of Policy Debate") are provided. Topics of the books reviewed include: economics in modern Britain, world economics, the mixed economy, Milton Friedman's thought, British industry, economic issues, and London as a financial center. (JDH)

 4. BOOK REVIEW

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2014-01-01

  <正>Review article:Alain SCHNAPP et al.(eds.).2014.World Antiquarianism.Comparative Perspectives.Los Angeles:Getty Research Institute.ISBN:978-1-60606-148-0,pp.464,23 color and 81 b/w illustrations,4 maps,$60.Reviewed by Sven Günther,Institute for the History of Ancient Civilizations,

 5. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Book Review Editor, Christien Klaufus

  2015-10-01

  Full Text Available Rebel Mexico: Student Unrest and Authoritarian Political Culture During the Long Sixties, by Jaime M. Pensado, 2013, and Specters of Revolution: Peasant Guerrillas in the Cold War Mexican Countryside, by Alexander Aviña, 2014; reviewed by Wil G. PanstersWe are the face of Oaxaca: Testimony and Social Movements, by Lynn Stephen, 2013; reviewed by Jaime HoogestegerMaya Exodus: Indigenous struggle for citizenship in Chiapas, by Heidi Moksnes, 2012; reviewed by Gemma van der HaarLand and Freedom: The MST, the Zapatistas and Peasant Alternatives to Neoliberalism, by Leandro Vergara-Camus, 2014; reviewed by Jonathan DeVoreIndigenous Movements and Building the Plurinational State in Bolivia: Organisation and Identity in the Trajectory of the CSUTCB and CONAMAQ, by Radosław Powęska, 2013; reviewed by Ton SalmanMovimientos estudiantiles en la historia de América Latina IV, coordinado por Renate Marsiske, 2015; reseñado por Andrés Donoso RomoEl corazón de los libros, Alzate y Bartolache: Lectores y escritores novohispanos (S. XVIII, by Mauricio Sánchez Menchero, 2012; reviewed by Helge WendtAurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia, por Ana María Ochoa Gautier, 2014; reseñado por Mercedes López RodríguezThe Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in Nineteenth-Century Latin America, by James E. Sanders, 2014; reviewed by Michiel BaudMexico’s Once and Future Revolution: Social Upheaval and the Challenge of Rule since the Late Nineteenth Century, by Gilbert M. Joseph and Jürgen Buchenau, 2013; reviewed by Dirk KruijtThe Great Depression in Latin America, coordinado por Paulo Drinot and Alan Knight, 2014; reseñado por Juan Carlos KorolEnhancing Democracy. Public Policies and Citizen Participation in Chile, by Gonzalo Delamaza, 2014; reviewed by Camila Jara IbarraCritical Interventions in Caribbean Politics and Theory, by Brian Meeks, 2014; reviewed by Hebe VerrestBlack Power in the

 6. Proactive Reviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2014-01-01

  This study explores how a world leading IT-company developed and implemented an innovative and simple educational design for organizational learning called Proactive Review, which was inspired by the thoughts of Senge, Nonaka, & Takeuchi and Cole & Engeström and explored as Design Based Research....... Valid feedback from various stakeholders improved the original design of After Action Reviews into Proactive Reviews, which is helpful for local as well as global companies to learn from experience. The educational design started with personal experience that was shared with colleagues who cooperated...... with solving a task. They found improved ways of doing the job and identified management challenges. They shared their experience with colleagues who did not attend the Proactive Review and addressed the management challenges to the senior management. Proactive Reviews were reported 50-100 times a year...

 7. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enggaard, Helle

  2016-01-01

  Title: Systematic review a method to promote nursing students skills in Evidence Based Practice Background: Department of nursing educate students to practice Evidence Based Practice (EBP), where clinical decisions is based on the best available evidence, patient preference, clinical experience...... with systematic review is used to develop didactic practice end evidence based teaching in different part of the education. Findings: The poster will present how teacher’s training and experiences with systematic review contribute to the nursing education in relation to didactic, research methodology and patient...... sources of evidence influence EBP. Furthermore teachers skills in systematic review will be used to develop systematic reviews on topics in the education where there aren’t any in order to promote Evidence Based Teaching....

 8. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Classroom Computer Learning, 1990

  1990-01-01

  Reviewed are three computer software packages including "Martin Luther King, Jr.: Instant Replay of History,""Weeds to Trees," and "The New Print Shop, School Edition." Discussed are hardware requirements, costs, grade levels, availability, emphasis, strengths, and weaknesses. (CW)

 9. Film Reviews.

  Science.gov (United States)

  Lance, Larry M.; Atwater, Lynn

  1987-01-01

  Reviews four Human Sexuality films and videos. These are: "Personal Decisions" (Planned Parenthood Federation of America, 1985); "The Touch Film" (Sterling Production, 1986); "Rethinking Rape" (Film Distribution Center, 1985); "Not A Love Story" (National Film Board of Canada, 1981). (AEM)

 10. Reviews: Books.

  Science.gov (United States)

  Weiss, Bretta; And Others

  1993-01-01

  Reviews three books: "The Schoolhome: Rethinking Schools for Changing Families," by Jane Martin; "Godly Play," by Jerome Berryman; and "Five Kingdoms: An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth," by Margulis and Schwartz. (TJQ)

 11. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Wulfson, Stephen, Ed.

  1987-01-01

  Reviews seven computer software programs that can be used in science education programs. Describes courseware which deals with muscles and bones, terminology, classifying animals without backbones, molecular structures, drugs, genetics, and shaping the earth's surface. (TW)

 12. Proactive Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  2015-01-01

  This chapter will explore how to learn from working experience through the use of an educational approach called Proactive Review. From 2005 to 2012, Proactive Review was developed and implemented in a world-class IT company based in more than 40 countries across Europe, the Middle East, and Africa....... This chapter will include some of the theoretical considerations as well as the final educational design for a Proactive Review, as exemplified in a case study from the IT company. The aim of this chapter is to provide a theoretically based and proven educational design for Lessons Learned, including...... recommendations for successful Proactive Reviews. The theory section will explore theories regarding the following two topics: first, how an organization may understand the term “learning”; and second, the starting point of learning and how an organization may maintain a learning environment. The research...

 13. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Dwyer, Donna; And Others

  1989-01-01

  Reviewed are seven software packages for Apple and IBM computers. Included are: "Toxicology"; "Science Corner: Space Probe"; "Alcohol and Pregnancy"; "Science Tool Kit Plus"; Computer Investigations: Plant Growth"; "Climatrolls"; and "Animal Watch: Whales." (CW)

 14. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Book Review Editor, Barbara Hogenboom

  2014-10-01

  Full Text Available The Economic History of the Caribbean since the Napoleonic Wars, by Victor Bulmer-Thomas (2012; reviewed by Gert OostindieSubjects or Citizens: British Caribbean Workers in Cuba, 1900-1960, by Robert Whitney and Graciela Chailloux Laffita (2013; reviewed by Rose Mary AllenDebating Civil-Military Relations in Latin America, editado por David Mares y Rafael Martínez (2014; reseñado por Raul Benitez-ManautComparative Public Policy in Latin America, editado por Jordi Díez y Susan Franceschet (2012; reseñado por Gonzalo DelamazaEntre el desarrollo y el buen vivir. Recursos naturales y conflictos en los territorios indígenas, editado por José Aylwin, Salvador Martí i Puig, Claire Wright y Nancy Yañez (2013; reviewed by Almut Schilling-VacaflorDignity for the Voiceless. Willem Assies’s Anthropological Work in Context, editado por Ton Salman, Salvador Martí i Puig, y Gemma van der Haar (2014; reseñado por Ricardo Calla OrtegaDemocracy in ‘Two Mexicos’; Political Institutions in Oaxaca and Nuevo León, by Guadelupe Correa-Cabrera (2013; reviewed by Jos BartmanWhere the River Ends, by Shaylih Muehlmann (2013; reviewed by Maria L. Cruz-TorresKnowing History in Mexico. An ethnography of Citizenship, by Trevor Stack (2012; reviewed by Raymond BuveFor God and Revolution. Priest, Peasant, and Agrarian Socialism in the Mexican Huasteca, por Mark Saad Saka( 2013; reseñado por Antonio Escobar OhmstedeWorking Women, Entrepreneurs, and the Mexican Revolution: the Coffee Culture of Córdoba, Veracruz, by Heather Fowler-Salamini (2013; reviewed by Robert F. AlegreWar by Other Means. Aftermath in Post-Genocide Guatemala, edited by Carlota McAlister and Diana Nelson (2013; reviewed by Dirk KruijtLucha revolucionaria. Perú, 1958-1967, por Jan Lust (2013; reseñado por Dirk KruijtWomen in War. The Micro-Processes of Mobilization in El Salvador, by Jocelyn Viterna (2013; reviewed by Ralph SprenkelsZero Hunger: Political Culture and Antipoverty Policy in

 15. Graphic Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breiting, Søren

  2002-01-01

  Introduktion til 'graphic review' som en metode til at føre forståelse fra en undervisngsgang til den næste i læreruddannelse og grundskole.......Introduktion til 'graphic review' som en metode til at føre forståelse fra en undervisngsgang til den næste i læreruddannelse og grundskole....

 16. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christopher Clapham

  2014-07-01

  Full Text Available This publication includes reviews of the following books:The Horn of Africa by Kidane Mengisteab. Cambridge: Polity, 2014. £15.99 (pbk.. Pp. 240+index. ISBN: 9780745651217. Review by Christopher Clapham. Ethiopia: the last two frontiers by John Markakis. Woodbridge: James Currey, 2011. Pp. 399. $34.95 (pbk.. ISBN: 9781847010742. Review by Christopher Clapham.Regime change and succession politics in Africa: five decades of misrule, edited by Maurice Nyamanga Amutabi and Shadrack Wanjala Nasong’o. New York and London: Routledge, 2013. Pp. 237+bibliography+index, £80.00 (hbk. ISBN13: 9780415534086. Review by Tim Kelsall.China’s resource diplomacy in Africa: powering development? by Marcus Power, Giles Mohan and May-Tan Mullins. New York and Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2012. Pp. 329 + xix, £63 (hbk.. ISBN: 9780230229129. Review by Pádraig Carmody.Dealing with government in South Sudan: histories of chiefship, community and state by Cherry Leonardi. Suffolk: James Currey (Eastern African Series, 2013. Pp. 224 + notes + bibliography + index. £45.00 (hbk. ISBN: 9781847010674. Review by Jonathan Fisher. 

 17. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christien Klaufus, Book Review Editor

  2016-04-01

  Full Text Available The Improbable Conquest: Sixteenth Century Letters from the Rio de la Plata, por Pablo García Loaeza y Victoria L. Garrett, 2015; reseñado por Judith Farberman Urban Space as Heritage in Late Colonial Cuba: Classicism and Dissonance on the Plaza de Armas of Havana: 1754-1828, by Paul Niell, 2015; reviewed by Joseph L. Scarpaci El Jefe Político. Un dominio negociando en el mundo rural del Estado de México. 1856-1911, por Romana Falcón, 2015; reseñado por Raymond Buve Miedo negro, poder blanco en la Cuba colonial, por Jorge Camacho, 2015; reseñado por Oleski Miranda Navarro Revolutionary Parks: Conservation, Social Justice, and Mexico’s National Parks, 1910-1940, by Emily Wakild, 2011; reviewed by Grant Burrier Sandino’s Nation: Ernesto Cardenal and Sergio Ramírez Writing Nicaragua, 1940-2012, by Stephen Henighan, 2014; reviewed by Grace A. Gomashie La cancha peronista. Fútbol y política (1946-1955, edited by Raanan Rein, 2015; reviewed by Alexis Sossa Rojas Chile y la Guerra Fría global, edited by Tanya Harmer and Alfredo Riquelme Segovia, 2014; reviewed by Ángela Vergara Challenging Social Inequality: The Landless Rural Workers Movement and Agrarian Reform in Brazil, edited by M. Carter, 2015; reviewed by Rebecca Tarlau Brazil: Reversal of Fortune, by Alfred P. Montero, 2014; reviewed by Edgar J. Marcolin Latin American Documentary Filmmaking – Major works, by David William Foster, 2013; reviewed by Leontien Cremers Telling and Being told: Storytelling and Cultural Control in Contemporary Yucatec Maya Literatures, por Paul Worley, 2013; reseñado por Ana Ugarte Bachata and Dominican Identity/La bachata y la identidad dominicana, by Julie Sellers, 2014; reviewed by Grant D. Moss Entrepreneurial Selves: Neoliberal Respectability and the Making of a Caribbean Middle Class, by Carla Freeman, 2014; reviewed by Emiel Martens

 18. Literature review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Nina Konstantin; Holm, Lotte

  2015-01-01

  Improved understanding of how normal weight and moderately overweight people manage their body weight and shape could be used to inform initiatives to prevent and treat obesity. This literature review offers a thorough appraisal of existing research into perceptions and management of own body size...... among normal weight and moderately overweight people. The studies reported in the 47 publications reviewed here address various themes based on different conceptualizations. The studies point out that normal weight and moderately overweight people are much concerned about their body size, but huge...

 19. Book reviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2009-01-01

  The review consists of two sections: In the first, community education is understood as an invitation to develop transversal, transdisciplinary research on a European level and dealing with adult education in order to improve a social Europe. In the second, the European question is understood...

 20. Courseware Reviews.

  Science.gov (United States)

  Mathematics Teacher, 1988

  1988-01-01

  Presents reviews of five computer packages: (1) "Algebra Attack" contains games and tests; (2) "Bootstrap Stats" requires learners to write programs while studying probability and statistics; (3) "Geometry and Microcomputers" contains 13 lessons on mathematics and graphics; (4) "Math Grapher" is an algebraic…

 1. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Lance, Larry M.; And Others

  1987-01-01

  Reviews the following Human Sexuality books: "Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Human Sexuality" (Francoeur, R.T., 1987); "Annual Editions: Human Sexuality" (Pocs, O., 1987); "Personal Issues in Human Sexuality" (Gordon, S. and Snyder, W., 1986); "Journey Into Sexuality: An Exploratory Voyage" (Reiss, I.L., 1986); and…

 2. Research Review

  Science.gov (United States)

  Serig, Dan

  2011-01-01

  In this review, the author explores an often-used process in research--the mind map. He uses this method in his own research and artwork. He also uses this extensively with students, particularly master students when they are trying to surround issues in their thesis projects. Mind maps are closely associated with brainstorming, as brainstorming…

 3. Literature Reviews

  Science.gov (United States)

  Rhoades, Ellen A.

  2011-01-01

  The primary purpose of a literature review is to assist readers in understanding the whole body of available research on a topic, informing readers on the strengths and weaknesses of studies within that body. It is defined by its guiding concept or topical focus: an account of what was previously published on a specific topic. This prevents…

 4. Book Review

  African Journals Online (AJOL)

  Nekky Umera

  African Research Review Vol. 3 (3), April, 2009. ... his social responsibility in a time of crisis. ... Gagiano's third essay “Anomy and Agony in a Nation in Crisis: Soyinka's ..... Africans, ironically, making them 'homeless' in the land of their birth.

 5. Retrenchment Review.

  Science.gov (United States)

  Bieschke, Suzanne M.

  This review of retrenchment in higher education covers background information, basic concerns, suggestions for making cuts, and lessons learned from experience. Contents concern financial pressures, enrollments, faculty relations during retrenchment, services and programs during retrenchment, administration during retrenchment, and case histories…

 6. Audiovisual Review

  Science.gov (United States)

  Physiology Teacher, 1976

  1976-01-01

  Lists and reviews recent audiovisual materials in areas of medical, dental, nursing and allied health, and veterinary medicine; undergraduate, and high school studies. Each is classified as to level, type of instruction, usefulness, and source of availability. Topics include respiration, renal physiology, muscle mechanics, anatomy, evolution,…

 7. Concise review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dawson, Jonathan I; Kanczler, Janos; Tare, Rahul;

  2014-01-01

  of diseases associated with an increasingly aged population. This review describes the state of the field and current steps to translate and apply skeletal stem cell biology in the clinic and the problems therein. Challenges are described along with key strategies including the isolation and ex vivo expansion...

 8. REVIEW ARTICLE

  African Journals Online (AJOL)

  This paper reviews the present state of exploitation of the mineral deposits and ... Mineral fiiels and other energy resources: petroleum, coal, oil shale and radioactive ...... oil shale and radioactive minerals; hydropower; geothermal; biomass fuels; ..... e) International and regional cooperation in mineral resources research, ...

 9. Peer Review

  OpenAIRE

  Ratna Winata, Lucia

  2016-01-01

  - Peer Review Microbiological analysis of Dringking Water and Soybean Milk, Proceeding International Seminar "Strategy to manage Bio- Eco- Health System for Stabilizing animal health and Productivity to support public health, ISBN: 978-602-8967-69-3, Surabaya-Indonesia 19-20 June 2012 JW Marriot Hotel Surabaya, Faculty of Veterinary medicine- Universitas Airlangga

 10. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  International Journal of Early Childhood, 1994

  1994-01-01

  Reviews "La Educacion Preescolar: Desafio y Aventura" (Lavanchy Bobsien); "Working towards Better Childcare" (Peeters and Vandenbroeck, editors); "Children's Savings: A Study in the Development of Economic Behavior" (Sonuga-Barke and Webley); "Curvas de Crecimiento Estaturo-ponderal en Escolares" (Saez Crespo and others); and "Helping Bereaved…

 11. Book review

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  2004-01-01

  Slowly but steadily the important work ‘Fungi of Australia’ is published. The first volume appeared in two parts and provided an introduction to the series, and consisted of a collection of review essays on various aspects of Australian mycology. Volume 2 is the Catalogue and bibliography of Austral

 12. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous

  1982-01-01

  Research Reviewed: "The Allocation of International Food Aid"; "Journal of a Tamed Bureaucrat: Nils A. Olsen and the BAE, 1925-1935"; "Imperfect Markets in Agricultural Trade"; "The Socioeconomic Impact of Resource Development: Methods for Assessment"; "A Conference on Modeling and Evaluating Policy and Institutional Impacts on Farm Firms: Theory, Research, Policy, and Extension Applications"

 13. REVIEW ARTICLES

  African Journals Online (AJOL)

  1997-01-26

  Jan 26, 1997 ... review article, the authors will also refer to other relevant works in .... could tear down the entire politics not just regimes, ushering in civil ... powers are interested in the maintenance of status quo, which is the precondition for.

 14. PEER REVIEWER

  OpenAIRE

  2016-01-01

  - PEER REVIEWER Understanding The Dynamics Interaction Within Indonesia Healthcare Competition (Penulis: Indrianty Sudirman). Jurnal International: European Journal of Business and Management ISSN: 2222-1905 (Paper), 2222-2839 (Online), Vol. 4, No.11. Tahun 2012. Hal. 94-100. Penerbit: IISTE www.iiste.org

 15. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Joyner, Christopher C.; And Others

  1986-01-01

  Scholarly reviews of nine books are presented. Topics include nuclear deterrence, urban planning in France, human rights in the Republic of China, the United States' support of Israel, U. S. military policy, an analysis of Rousseau's social contract, political influences on the U. S. presidency, the state and political theory, and the loss of…

 16. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Cole, Michael; And Others

  1993-01-01

  Reviews four books: (1) "On Intelligence. . .More or Less: A Bioecological Treatise on Intellectual Development" (Stephen J. Ceci); (2) "Knowing Children: Experiments in Conversation and Cognition" (Michael Siegal); (3) "Adolescents and Their Families: Paths of Ego Development" (S. T. Hauser and others); and (4) "Adolescence: An Anthropological…

 17. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  International Journal of Early Childhood, 1994

  1994-01-01

  Reviews "La Educacion Preescolar: Desafio y Aventura" (Lavanchy Bobsien); "Working towards Better Childcare" (Peeters and Vandenbroeck, editors); "Children's Savings: A Study in the Development of Economic Behavior" (Sonuga-Barke and Webley); "Curvas de Crecimiento Estaturo-ponderal en Escolares" (Saez Crespo and others); and "Helping Bereaved…

 18. !Book review

  African Journals Online (AJOL)

  In view of the fact that Soko's book was published in 1994, this is a belated review. The ... in by the further sub-title /zibongo Zesingoni (Ngoni praise poetry). ... two praise poets who are mentioned in the first chapter should have been .... attracts almost the whole population which is keen to witness the crowning of its new.

 19. Books Reviews

  OpenAIRE

  家本, 秀太郎

  1998-01-01

  Books Reviewed: "The Balance of Payments: Free Versus Fixed Exchange Rates"; "The Economics of Irrigation"; "Farmers and a Hungry World"; "French and EEC Grain Policies and Their Price Effects, 1920-1970"; "Growth and Structure in the Economy of Modern Italy"; "Production Yearbook 1966"; "The Cotton Industry: An Essay in American Economic History. Part I. The Cotton Culture and the Cotton Trade"

 20. PEER REVIEWER

  OpenAIRE

  Nur, Amin

  2015-01-01

  - PEER REVIEWER Judul: Environmental Risk Assessment of transgenic cotton in South Sulawesi, Indonesia : Impact on Soil microorganisms (Key Note Lecture) Penulis: Antonius Suwanto, Yusminah hala and Nur Amin. SPIN : Scientific Programme Indonesia Netherlands BIORIN : Biotechnology Research Indonesian Netherlands, Wageningen, The Netherlands, 25 th Februari 2003. Hal. 1-9.

 1. Book reviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2009-01-01

  The review consists of two sections: In the first, community education is understood as an invitation to develop transversal, transdisciplinary research on a European level and dealing with adult education in order to improve a social Europe. In the second, the European question is understood as ...

 2. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Coates, Elizabeth; And Others

  1993-01-01

  Reviews three books: (1) "Jeux Populaires Traditionnels pour les Enfants d'aujourd'hui" (Traditional Popular Games for Today's Children) (Jacqueline Theriault and Denise Garon); "Early Childhood Education" (B. Persky and L. Golubchick, editors); and "Playing to Learn: The Young Child, Teacher and the Classroom" (Weininger and Daniel). (AC)

 3. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous

  1986-01-01

  Research Reviewed: "A Note on Explaining Farmland Price Changes in the Seventies and Eighties"; "Rivers of Empire: Water, Aridity, and the Growth of the American West"; "Agricultural Policies and World Markets"; "The Organization and Performance of the U.S. Food System"

 4. Book reviews

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  2004-01-01

  This book is a concise and rewritten version of the author’s ‘Anatomie der Hymenomyceten’, published in 1997 by Koeltz Verlag (CH), which, unfortunately, never has been reviewed in this journal. In almost 500 pages the author leads us through the exciting world of the anatomy, cytology, and histolog

 5. Book Reviews.

  Science.gov (United States)

  Eron, Leonard D.; And Others

  1994-01-01

  Reviews six books on developmental psychology: (1) "Children and Violence" (David Reiss and others); (2) "Television and the American Child" (George Comstock); (3) "Intellectual Development" (Robert Sternberg and Cynthia Berg); (4) "Context and Development" (Robert Cohen and Alexander Siegel); (5) "Adolescent Identity Formation" (Gerald Adams and…

 6. Book Reviews

  OpenAIRE

  Tauer, Loren; Dalrymple, Dana G.; Brink, Lars

  2004-01-01

  Books Reviewed include: A Comprehensive Assessment of the Role of Risk in US Agriculture by Just Richard E., Rulon D. Pope; Providing Global Public Goods: Managing Globalization by Inge Kaul, Pedro Conceicao, Katell Le Goulven and Ronald U. Mendoza; Agricultural Policy Reform-Politics and Process in the EU and US in the 1990s by Wayne Moyer and Tim Josling

 7. Systematic review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lødrup, Anders Bergh; Reimer, Christina; Bytzer, Peter

  2013-01-01

  in getting off acid-suppressive medication and partly explain the increase in long-term use of PPI. A number of studies addressing this issue have been published recently. The authors aimed to systematically review the existing evidence of clinically relevant symptoms caused by acid rebound following PPI...

 8. Hyponatremia review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Castellanos

  2016-04-01

  Full Text Available Hyponatremia is the most common electrolyte imbalance in clinical practice; it is also the most under-diagnosed . Morbidity and mortality are significantly increased in patients with symptomatic hyponatremia in contrast to patients whose sodium concentration is normal. This article offers a review addressing epidemiology, diagnosis and therapeutic approach of hyponatremia.

 9. Courseware Review.

  Science.gov (United States)

  Risley, John S.

  1984-01-01

  Reviews courseware (Apple II) providing laboratory simulations in atomic physics. Although material is not user-friendly and requires some background, the animations are good representations of electron mass, Thompson e/m, Millikan oil-drop, and mass spectrometer. Recommended for classroom demonstration purposes at high school or introductory…

 10. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous

  1982-01-01

  Research Reviewed: "Specification of Bernoullian Utility Function in Decision Analysis: Comment"; "Linear Programming, Duality, and Cost of Production"; "Changes in the Chicago Corn Basis, 1960-75"; "A Survey of Agricultural Economics Literature"; "The Methodology of Economics (or How Economists Explain)"; "Resources and Development: Natural Resource Policies and Economic Development in an Interdependent World"

 11. Software Reviews.

  Science.gov (United States)

  Science and Children, 1990

  1990-01-01

  Reviewed are seven computer software packages for IBM and/or Apple Computers. Included are "Windows on Science: Volume 1--Physical Science"; "Science Probe--Physical Science"; "Wildlife Adventures--Grizzly Bears"; "Science Skills--Development Programs"; "The Clean Machine"; "Rock Doctor"; and "Geology Search." Cost, quality, hardware, and…

 12. Software Review.

  Science.gov (United States)

  McGrath, Diane, Ed.

  1989-01-01

  Reviewed is a computer software package entitled "Audubon Wildlife Adventures: Grizzly Bears" for Apple II and IBM microcomputers. Included are availability, hardware requirements, cost, and a description of the program. The murder-mystery flavor of the program is stressed in this program that focuses on illegal hunting and game management. (CW)

 13. Literature review :

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dwyer, Stephen F.

  2013-03-01

  Typical engineering methods utilized to calculate stresses on a roof structure involve simplifying assumptions that render a complex non-linear structure a simple and basic determinate beam. That is, instead of considering the composite action of the entire roof structure, the engineer evaluates only a single beam that is deemed conservatively to represent an affected rafter or top chord of a truss. This simplification based on assumptions of a complex problem is where significant conservatism can be introduced. Empirical data will be developed to evaluate this issue. Simple wood beams will be tested to failure. More complex and complete sections of roof structures that include composite action will also be tested to failure. The results can then be compared. An initial step in this process involves a literature review of any work that has been performed on roof structure composite action. The following section summarizes the literature review that was completed.

 14. Peer Review

  OpenAIRE

  ANIS IRAWAN ANWAR, ANIS IRAWAN ANWAR

  2013-01-01

  - Peer Review IMMUNOHISTOCHEMICHAL ANALYSIS ON THE DISTRIBUTION OF ADENOHYPOPHYSIAL CELLS IN THE PITUITARY PARS DISTALIS OF THE OSTRICH (STRUTHIO CAMELUS), Proceeding International Seminar "Strategy to manage Bio-Eco-Health system for stabilizing animal health and productivity to support public health, Surabaya- Indonesia, 19- 20 June 2012 JW Marriot Hotel Surabaya, Faculty of Veterinary Medicine- Universitas Airlangga, Centre Publishing and Printing of Airlangga University (AUP)

 15. Short Review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynnerup, Niels; Rühli, Frank

  2015-01-01

  modality in ancient mummy research. The aim of this short review is to address the advantages and pitfalls of this particular technique for such unique samples. We recommend that when results of X-ray examination of mummies are presented, the specific recording data should be listed, and any given finds......, for example, of Paleopathology, should be cross-checked against other sources, for example, CT-scanning, direct inspection (also by endoscopy), and so forth....

 16. Impetigo - review.

  Science.gov (United States)

  Pereira, Luciana Baptista

  2014-01-01

  Impetigo is a common cutaneous infection that is especially prevalent in children. Historically, impetigo is caused by either group A β-hemolytic streptococci or Staphylococcus aureus. Currently, the most frequently isolated pathogen is S. aureus. This article discusses the microbiologic and virulence factors of group A β-hemolytic streptococci and Staphylococcus aureus, clinical characteristics, complications, as well as the approach to diagnosis and management of impetigo. Topical agents for impetigo therapy are reviewed.

 17. Review Article '

  African Journals Online (AJOL)

  The Role of Pulses in Human Nutrition: A Review. OFUYA , Z M ... great deal to the energy intake of people all over the world. ... and children, About 20% of the protein presently available ... as constipation and diverticular disease. It is also ... Red kidney bean Phaseolus v__ulga_r_i§ 56.3 — 60.5 31.9 —~ 47.0 17.5 — 37.2.

 18. LLE Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keck, R.L. (ed.)

  1992-01-01

  This volume of the LLE Review, covering the period January--March 1992, contains articles on the use of diffraction gratings in laser applications, and the fabrication of gratings for use in these applications. there are two articles on the use of lasers to explore fundamental physics issues and an article on the use of a solid-state diode array for x-ray imaging. Finally, the activities of the National Laser Users Facility and the GDL and OMEGA laser systems are summarized.

 19. Review - Drokpa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ligaya Beebe

  2013-12-01

  Full Text Available Review of: Daniel Miller. 2008. Drokpa: Nomads of the Tibetan Plateau and Himalaya. Kathmandu: Vajra Publications. Daniel J. Miller is a rangeland ecologist who has studied agricultural and pastoral practices around the Himalayas and on the Tibetan Plateau since the 1970s. Drokpa: Nomads of the Tibetan Plateau and Himalaya is a collection of photographs published for a general audience. The text's stated purpose is to reach beyond the "restricted readership" of Miller's academic publications and to "[provide] the viewers with a more considerate and compassionate portrait of Tibetan nomads" (6-7. In addition to these generalized goals, Miller's photographic and textual narrative includes the following arguments: ...

 20. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Eltringham

  2016-05-01

  Full Text Available Book reviews of the following academic titles: 'Late Modernism' and The English Intelligencer: 'On the Poetics of Community' by Alex Latter, London: Bloomsbury Academic, 276 pp., 2015 'The Writing Occurs as Song: A Kelvin Corcoran Reader' by Andy Brown (ed., Bristol: Shearsman, 260 pp., 2014 'Out of Everywhere 2: Linguistically Innovative Poetry by Women in North America & the UK' by Emily Critchley (ed., Hastings: Reality Street, 362 pp., 2015  'Women’s Experimental poetry in Britain 1970–2010: Body, Time, Locale' by David Kennedy and Christine Kennedy, Liverpool: Liverpool University Press, 192 pp., 2013

 1. Fighting Prior Review.

  Science.gov (United States)

  Bowen, John

  1990-01-01

  Reviews arguments for and against prior administrative review and censorship of student expression. Suggests that prior review strips any pretense of democracy from many American educational institutions. Argues that prior review is journalistically inappropriate, educationally unsound, and practically illogical. (KEH)

 2. 2008 annual merit review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None, None

  2009-01-18

  The 2008 DOE Vehicle Technologies Program Annual Merit Review was held February 25-28, 2008 in Bethesda, Maryland. The review encompassed all of the work done by the Vehicle Technologies Program: a total of 280 individual activities were reviewed, by a total of just over 100 reviewers. A total of 1,908 individual review responses were received for the technical reviews, and an additional 29 individual review responses were received for the plenary session review.

 3. Reviewer Database

  OpenAIRE

  Chief Editor

  2016-01-01

  REVIEWER DATABASEA S PaddaAarati KrishnanAarti KapilAbdul JilaniAbhaya JoglekarAbhijit PakhareAbhisek MishraAbhishek ArunAbhishek GuptaAbhishek JadhavAbhishek SinghAditi SinghAdrija RoyAdwitiya MukhopadhyayAhmed MandilA SubramanianAjit SahaiAkanksha GautamAkela MohamedAkhila GopinathanAkshay KumarAlankrata JainAli AbediAlisha SyiemliehAmal BasuAmandeep KaurA ChauhanAmarnath GuptaAmar SinhaAmir M KhanAmit KaushikAmit PawaiyaAmit SinghAmrita KansalAmrita SougaijamA WadheraAnand DixtA Neelakanta...

 4. Review article

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karsdal, M A; Krarup, H; Sand, J M B

  2014-01-01

  BACKGROUND: Nearly 45% of all deaths are associated with chronic fibroproliferative diseases, of which the primary characteristic is altered remodelling of the extracellular matrix. A major difficulty in developing anti-fibrotic therapies is the lack of accurate and established techniques...... to estimate dynamics of fibrosis, regression or progression, in response to therapy. AIM: One of the most pressing needs in modern clinical chemistry for fibroproliferative disorders is the development of biomarkers for early diagnosis, prognosis, and early efficacy for the benefit of patients...... and to facilitate improved drug development. The aim of this article was to review the serological biomarkers that may assist in early diagnosis of patients, separate fast from slow- or nonprogressors, and possibly assist in drug development for fibroproliferative diseases, exemplified by liver fibrosis. The lack...

 5. Invited review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sangild, Per Torp; Thymann, Thomas; Schmidt, Mette

  2013-01-01

  At birth, the newborn mammal undergoes a transition from a sterile uterine environment with a constant nutrient supply, to a microbe rich environment with intermittent oral intake of complex milk nutrients via the gastrointestinal tract (GIT). These functional challenges partly explain the relati......At birth, the newborn mammal undergoes a transition from a sterile uterine environment with a constant nutrient supply, to a microbe rich environment with intermittent oral intake of complex milk nutrients via the gastrointestinal tract (GIT). These functional challenges partly explain...... with NEC may require resection of the necrotic parts of the intestine, leading to short bowel syndrome (SBS), characterised by reduced digestive capacity, fluid loss, and dependency on parenteral nutrition. This review presents the preterm pig as a translational model in pediatric gastroenterology that has...

 6. Book Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adrian Brown

  2012-01-01

  Full Text Available The second edition of Computational Physics by Rubin Landau, Manuel Paez and Cristian C. Bordeianu (published by Wiley hit bookshelves in 2007, and is steadily making its way into physics classrooms across the United States. Your reviewer first encountered the book at the Stanford Campus Book Store, where it is presumably being put to good use by students and faculty. The first edition was published in 1997 with Landau and Paez as authors [Computational Physics, 1st edn, Wiley, New York, 1997]. Rubin Landau is a very experienced computational physicist and staff member of the Oregon State University in Corvallis, where he directs the Computational Physics for Undergraduates course and teaches using this book. Landau is an incredibly active teacher to put it mildly – the code for the book is supplied in an accompanying DVD and he also posts applets and video lectures for his courses on his web page (http://www.physics.orst.edu/~rubin/.

 7. Exploration Review

  Science.gov (United States)

  Wilburn, D.R.; Stanley, K.A.

  2013-01-01

  This summary of international mineral exploration activities for 2012 draws upon information from industry sources, published literature and U.S. Geological Survey (USGS) specialists. The summary provides data on exploration budgets by region and mineral commodity, identifies significant mineral discoveries and areas of mineral exploration, discusses government programs affecting the mineral exploration industry and presents analyses of exploration activities performed by the mineral industry. Three sources of information are reported and analyzed in this annual review of international exploration for 2012: 1) budgetary statistics expressed in U.S. nominal dollars provided by SNL Metals Economics Group (MEG) of Halifax, Nova Scotia; 2) regional and site-specific exploration activities that took place in 2012 as compiled by the USGS and 3) regional events including economic, social and political conditions that affected exploration activities, which were derived from published sources and unpublished discussions with USGS and industry specialists.

 8. New sector of employment – A review of data on nanoproduction, research and development in the field of nanotechnology in Poland

  OpenAIRE

  Magdalena Popławska; Urszula Mikołajczyk; Stella Bujak-Pietrek

  2015-01-01

  Nanotechnologia to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki, dotycząca projektowania, wytwarzania i wykorzystania nanomateriałów. Przez pojęcie ‘nanomateriał’ rozumie się produkt zbudowany ze struktur o wymiarach nanometrowych (1–100 nm). Ze względu na niewielkie wymiary oraz unikatowe właściwości zastosowanie nanomateriałów budzi coraz większe zainteresowanie w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. W Polsce istnieje niewiele przedsiębiorstw zajmujących się działalnośc...

 9. Book Review

  Science.gov (United States)

  Kragh, Helge

  2015-11-01

  Ever since the days of William Blake there has been an underground resistance against the soulless yet triumphant science and its unholy alliance with money, technology and political power. With the nearly undisputed hegemony that science and technological innovation has attained in the post-World War II era, this kind of resistance has resulted in numerous books and articles that in different ways warn against the dark sides of science and the socio-economic system that nourishes a science in degeneration. Classical examples include Herbert Marcuse's One-Dimensional Man (1964), Jacques Ellul's The Technological Society (1965), Theodore Roszak's The Making of a Counter Culture (1968), and Paul Feyerabend's Science in a Free Society (1978). A fair part of the literature written by sociologists and philosophers is not only critical to trends in modern science, but tends to or is overtly anti-science. The book under review belongs in some respects to this heterogeneous literary tradition, but Twilight of the Scientific Age is primarily directed against the institutional system of science and its associated ideology and not against science itself. Indeed, the author is himself a practicing scientist, an astrophysicist, and he emphasizes several times that he firmly believes in science, even that he loves it. He is not a "stupid cultural relativist," he asserts (p. 11), but a critical freethinker independent of dogmatic beliefs.

 10. LLE review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keck, R.L. (ed.)

  1991-01-01

  This volume of the LLE Review, covering the period October-December 1991, contains articles on the analysis of argon-filled target experiments, and a theoretical analysis of the impact of nonlocal heat transport in laser filamentation in plasmas. In the Advanced Technology section there is an article on mechanisms that affect thin-film conductivity, and a report on the gain characteristics of the 20-cm SSA prototype amplifier to be used in the OMEGA Upgrade. Finally, the activities of the National Laser Users Facility and the GDL and OMEGA laser facilities are summarized. Highlights of the research reported in this issue are: argon radiation from argon-filled, polymer-shell targets is used as a core-temperature diagnostic and density diagnostic of the surrounding region in a regime where the argon line radiation is strongly absorbed. A theoretical analysis of the impact of nonlocal heat transport on laser filamentation in plasmas is developed. The resulting model is compared with experimental observations and the implications for ICF are discussed. A study of thermal conductivity in thin films seeks to identify mechanisms that result in degradation of thin-film conductivity. Identifying these mechanisms can lead to changes in the thin-film manufacture that will improve their resistance to laser damage.

 11. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2008-12-01

  Jon Fraenkel; The manipulation of custom; From uprising to intervention in the Solomon Islands (Jaap Timmer Clive Moore; Happy isles in crisis; The historical causes for a failing state in Solomon Islands, 1998-2004 (Jaap Timmer Peter Burns; The Leiden legacy; Concepts of law in Indonesia (Bryan S. Turner Terry Crowley; Bislama reference grammar (Kees Versteegh REVIEW ESSAY Matthew Isaac Cohen; Transnational and postcolonial gamelan Lisa Gold; Music in Bali Margaret J. Kartomi; The Gamelan Digul and the prison camp musician who built it; An Australian link with the Indonesian revolution Marc Perlman; Unplayed melodies; Javanese gamelan and the genesis of music theory Ted Solís (ed.; Performing ethnomusicology; Teaching and representation in world music ensembles Henry Spiller; Gamelan; The traditional sounds of Indonesia Andrew N. Weintraub; Power plays; Wayang golek theater of West Java REVIEW ESSAY Victor T. King; People and nature in Borneo Tim Bending; Penan histories; Contentious narratives in upriver Sarawak Rajindra K. Puri; Deadly dances in the Bornean rainforest; Hunting knowledge of the Penan Benalui, 2005 Reed L. Wadley (ed.; Histories of the Borneo environment; Economic, political and social dimensions of change and continuity In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde no. 162 (2006, no: 4, Leiden

 12. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2008-12-01

  , and way of life (Nicholas Tapp K.S. Nathan, Mohammad Hashim Kamali (eds; Islam in Southeast Asia; Political, social and strategic challenges for the 21st century (Bryan S. Turner Andrew Pawley, Robert Attenborough, Jack Golson, Robin Hide (eds; Papuan pasts; Cultural, linguistic and biological histories of Papuan-speaking peoples (Lourens de Vries Leo Howe, The changing world of Bali; Religion, society and tourism (Carol Warren Sarah Weiss; Listening to an earlier Java; Aesthetics, gender, and the music of wayang in Central Java (Andrew N. Weintraub REVIEW ESSAY Terry Crowley: Four grammars of Malakula languages Crowley, Terry (ed. by John Lynch; The Avava language of Central Malakula (Vanuatu Crowley, Terry (ed. by John Lynch; Tape: a declining language of Malakula (Vanuatu Crowley, Terry (ed. by John Lynch; Naman: a vanishing language of Malakula (Vanuatu Crowley, Terry (ed. by John Lynch; Nese: a diminishing speech variety of Northwest Malakula (Vanuatu (Alexandre Francois REVIEW ESSAY -- ‘The folly our descendants are least likely to forgive us’: the end of nature in Southeast Asia? Michael R. Dove, Percy E. Sajise, Amity A. Doolittle (eds; Conserving nature in culture; Case studies from Southeast Asia Jeyamalar Kathirithamby-Wells; Nature and nation; Forests and development in peninsular Malaysia Celia Lowe; Wild profusion; Biodiversity conservation in an Indonesian archipelago John F. McCarthy; The fourth circle; A political ecology of Sumatra’s rainforest frontier Budy P. Resosudarmo (ed.; The politics and economics of Indonesia’s natural resources Jeffrey R. Vincent, Rozali Mohamed Ali; Managing natural wealth; Environment and development in Malaysia (David Henley In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde no. 163 (2007, no: 2/3, Leiden

 13. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2010-09-01

  upland Southeast Asia. (Guido Sprenger Guido Sprenger, Die Männer, die den Geldbaum fällten; Konzepte von Austausch und Gesellschaft bei den Rmeet von Takheung, Laos. (Oliver Tappe Review Essay Two books on East Timor. Carolyn Hughes, Dependent communities; Aid and politics in Cambodia and East Timor. David Mearns (ed., Democratic governance in Timor-Leste; Reconciling the local and the national. (Helene van Klinken Review Essay Two books on Islamic terror Zachary Abuza, Political Islam and violence in Indonesia. Noorhaidi Hasan, Laskar jihad; Islam, militancy, and the quest for identity in post-New Order Indonesia. (Gerry van Klinken Korte Signaleringen Janneke van Dijk, Jaap de Jonge en Nico de Klerk, J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië. Griselda Molemans en Armando Ello, Zwarte huid, oranje hart; Afrikaanse KNIL-nazaten in de diaspora. Reisgids Indonesië; Oorlogsplekken 1942-1949. Hilde Janssen, Schaamte en onschuld; Het verdrongen oorlogsverleden van troostmeisjes in Indonesië. Jan Banning, Comfort women/Troostmeisjes. (Harry Poeze

 14. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Carlip, S.

  2006-10-01

  The early 1980s, when I first learned theory, were desperate times for graduate students. We searched frantically for coherent introductions, passing tattered copies of review articles around like samizdat, struggling over obscure references to ancient models of strong interactions, and flocking to lectures—not least those by Joe Polchinski—that promised to really explain what was going on. If only this book had been around, it would have saved much grief. Volume I, The Bosonic String, offers a clear and well organized introduction to bosonic string theory. Topics range from the 'classical' (spectra, vertex operators, consistency conditions, etc.) to the 'modern' (D-branes first appear in an exercise at the end of chapter 1, noncommutative geometry shows up in chapter 8). Polchinski does not hesitate to discuss sophisticated matters—path integral measures, BRST symmetries, etc.—but his approach is pedagogical, and his writing is lucid, if sometimes a bit terse. Chapters end with problems that are sometimes difficult but never impossible. A very useful annotated bibliography directs readers to resources for further study, and a nearly 30-page glossary provides short but clear definitions of key terms. There is much here that will appeal to relativists. Polchinski uses the covariant Polyakov path integral approach to quantization from early on; he clearly distinguishes Weyl invariance from conformal invariance; he is appropriately careful about using complex coordinates on topologically nontrivial manifolds; he keeps the string world sheet metric explicit at the start instead of immediately hiding it by a gauge choice. Volume II includes an elegant introduction to anticommuting coordinates and superconformal transformations. A few conventions may cause confusion—%, Polchinski's stress energy tensor, for instance, differs from the standard general relativistic definition by a factor of -2π, and while this is briefly mentioned in the text, it could easily be

 15. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. M. Clara van Groenendael

  1986-10-01

  Full Text Available - Dennis Tedlock, Dennis Tedlock, The Spoken Word - Reaction to R. de Ridder’s review of The Spoken Word and Popul Vuh (BKI 142-I, 1986, pp. 179-182. - J.G. de Casparis, Kenneth R. Hall, Maritime trade and state development in early Southeast Asia, Honolulu: University of Hawaii Press, 1985, 368 pp. - M. Hekker, J.E. Ellemers, Indische Nederlanders en gerepatrieerden, Muiderberg: Coutinho, 1985. 159 pp., foto’s., R.E.F. Vaillant (eds. - Tineke Hellwig, Els Postel-Coster, Het omheinde kweekbed; Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman, Delft: Eburon, 233 pp., 1985. - H.A.J. Klooster, Sartono Kartodirdjo, Modern Indonesia, tradition and transformation. A socio-historical perspective, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984, xii + 299 pp. - Gert J. Oostindie, W.S.M. Hoogbergen, De Boni-oorlogen 1757-1860. Marronage en guerilla [sic] in Oost-Suriname. Utrecht: Rijksuniversiteit 1985. [Bronnen voor de studie van Afro-amerikaanse samenlevingen in de Guyana’s, 528 pp. - P. Pink, V. M. Clara van Groenendael, The Dalang behind the Wayang. The role of the Surakarta and the Yogyakarta dalang in Indonesian-Javanese society, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 114, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris publications, 1985, VIII + 242 pp., 3 maps. - P. Pink, J. Kats, De Wajang Poerwa, een vorm van Javaans Toneel, ingeleid door J.J. Ras en H.A. Poeze, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Indonesische Herdrukken, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris publications, 1984, XL VIII + VIII + 446 pp. - S. Pompe, Hisako Nakamura, Divorce in Java, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1983, xxiii + 145 pp. - J.M.C. Pragt, Wim Bakker, Bali verbeeld, Volkenkundig Museum Nusantara, Delft, 1985, 96 p., 120 afb.

 16. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  1969-04-01

  Full Text Available - A. Teeuw, W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk karang-mengarang. U.P. Indonesia. Jogjakarta 1967. 168 pp. - A. Teeuw, Sutomo Tjokronegoro, Tjukuplah saudara membina bahasa kesatuan kita? P.T. Eresco, Djakarta Bandung 1968. XXIV and 313 pp. - E.C.G. Barrett, William R. Roff, The origins of Malay nationalism. Yale Southeast Asia Studies, 2. Yale University Press, New Haven and London, 1967. Pp. XX and 297. - W. Brand, Bram Peper, Grootte en groei van Java’s inheemse bevolking in de negentiende eeuw. Publicatie Nr. 11, Afdeling Zuid- en Zuidoost Azië, Anthropologisch-Sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, 1967, 151 blz. - M.A. Jaspan, H.J. Heeren, Het land aan de overkant: Transmigratie van Java naar Sumatra. J.A. Boom en Zoon, Meppel, 1967. Pp. VIII, 225, maps, tables, bibliogr. - J.B. Avé, Benedict Sandin, The sea Dayaks of Borneo before white Rajah rule. MacMillan, London-Melbourne-Toronto, 1967. XX, 13 pp. - Tocihi Mabuchi, Alois Pache, Die religiöse vorstellung in der mythen der formosanischen Bergstämme. Studia Instituti Anthropos, Vol. 19, XV + 271 Seiten. Verlag der Missionsdruckerei St. Gabriel, Wien-Mödling 1964. - S. Kooijman, Th. P. van Baaren, Korwars and korwar style. Art and ancestor worship in North-West New Guinea. Art in its context. Museum series: volume 2, Mouton & Co 1968. 104 pp., 69 plates. - R.S. Karni, M.A. Jaspan, Westerly, a quarterly review. Published by the University of Western Australia Press. (Perth, W.A. Special issue: Indonesia, no. 2, October 1966; 93 p., 4 pls. - ,

 17. PETC Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santore, R.R.; Blaustein, B.D.; Friedman, S.; Reiss, J.; Brown, J.; Price, M.M. (eds.)

  1993-01-01

  This issue of the PETC Review is devoted to explaining how the private sector can do business with DOE-and with PETC in particular-and how DOE works with academia, industry, and state and local groups to accomplish objectives of mutual interest. Over the past several years, the notion of cost-sharing'' has been receiving increased attention. Indeed, cost-shared RD D is becoming the norm, not only within DOE but also among other government agencies, including the Department of Defense. It may surprise some of our readership to learn that RD D cost-sharing is not a new government policy. In fact, it has been part of the DOE Acquisition Regulations from their inception in 1977. In lay terms, cost participation, a general kind of cost-sharing, is required for RD D efforts in which the non-Federal participant's goal is commercialization or in situations for which it is reasonable to expect that economic benefits will accrue to the participant as a result of the work. The policy is quite flexible and states that the degree of non-DOEcost participation depends on a number of factors, including the nature of the work performed and the extent of the project risk. As competition for RD D funds increases, it is to be expected that cost-sharing requirements for development, and even for basic research, will increase. Nevertheless, we think that Federal support of RD D will continue to be necessary to maintain this country's leadership in science, technology, industry, and living standards.

 18. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Webb, Steve

  2008-11-01

  life and is a condensed history of the development of nuclear physics, political changes and world affairs over the period. It is succinctly arranged and the reader is taken remarkably rapidly through the salient details of the above story in a most readable way. The author states that his intention for the book is to bring the story to a much wider audience than those who work in nuclear or medical physics. Indeed he hopes it will be read by those who might call themselves non-scientists and also young people who might be inspired to pursue a career in physics. Throughout the book salient physics is compartmentalised into bite-sized boxes and explained through analogy, simple diagrams and hardly an equation in sight. Thus one such box entitled 'How to make Nukes work!' should not alarm readers or anti-terror watchdogs. The barest of information is given at all stages; just enough to follow the Rotblat story. In essence the book will be of most use to those who have only the vaguest ideas of the above story. Readers expecting a definitive, well-referenced, chronological tome, backed by a substantial bibliography of primary peer-reviewed papers, will be disappointed. Kit Hill points though to such a definitive work published two years ago by the University of Liverpool. This reviewer felt that maybe the book is a little too thin and in places longed for rather more substance and detail. The author would surely, in his defence, say 'look elsewhere'. This said, it can easily be read cover to cover in one short evening sitting. In a world burgeoned with paperwork to read, that might be considered an advantage. A second disappointment is that there is virtually nothing on the productivity of Rotblat over 30 years as Professor of Medical Physics. This reviewer feels that is a lost opportunity. Kit Hill, personal friend of Jo Rotblat and co-worker with Pugwash, was himself in a similar role (though working mainly with non-ionizing ultrasound radiation) and could have made his

 19. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Barbour, J. B.

  2007-02-01

  These colloquium proceedings will be valuable, the blurb says, for graduate students and researchers in cosmology and theoretical astrophysics. Specifically, the book 'looks at both the strengths and weaknesses of the current big bang model in explaining certain puzzling data' and gives a 'comprehensive coverage of the expanding field of cosmology'. The reality is rather different. Conference proceedings rarely compare in value with a solid monograph or good review articles, and Current Issues in Cosmology is no exception. The colloquium was convened by the two editors, who have both long harboured doubts about the big bang, and was held in Paris in June 2004. The proceedings contain 19 presented papers and relatively brief summary comments by four panel speakers. The questions and answers at the end of each talk and a general discussion at the end were recorded and transcribed but contain little of interest. The nature of the colloquium is indicated by panellist Francesco Bertola's comment: 'While in the 1950s it was possible to speak of rival theories in cosmology, now the big-bang picture has no strong rivals. This is confirmed by the fact that out of 1500 members of the IAU Division VIII (Galaxies and the Universe) only a dozen, although bright people, devote their time to the heterodox views.' This was largely a platform for them to give their views. At least half of the dozen, all the 'usual suspects', were present: Geoffery and Margaret Burbidge, Jayant Narlikar, Halton Arp, Chandra Wickramasinghe and, in spirit only but playing a role somewhat like the ghost of Hamlet's father, the late Fred Hoyle. Doubters presented 12 of the 19 papers. Orthodoxy should certainly be challenged and the sociology of science questioned, but I found two main problems with this book. The papers putting the orthodox view are too short, even perfunctory. The most that a serious graduate student would get out of them is a reference to a far better review article or book on modern

 20. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Sanders, J. H.

  1984-01-01

  Series presents as an introductory article a characteristically clear résumé of the quantum mechanical background of spectroscopy which, although too condensed to compete with the textbooks, provides an admirable checklist of what one needs to know. Pierre Cerez does the same for the physics of masers and lasers, and follows this with an account of present-day time and frequency standards. The establishment and world-wide distribution of these standards, and the related subjects of length, wavelength and optical frequency standards are covered in detail, and more history is related in a review of past measurements of the speed of light. Now that the measurement of the speed of light has become an irrelevance as a result of its definition as an exact quantity, thus abolishing the need for a direct standard of length, the article by K M Baird is bound to rouse nostalgia. In this connection it is a delight to find reprinted at the end of the volume the text of the article, published in 1773, giving an account of Roemer's method (1676) for measuring the speed of light and the first indication that it is finite. The most significant impact on the measurement of the fundamental constants was made by the discovery of quantum effects and the development of the quantum theory. Planck's constant plays the key role here, and quantum metrology has merged the quantum and classical fields. Thus the volt can be referred to a frequency, through the Josephson effect, in a particularly (and unexpectedly) direct manner, and magnetic field strengths can be compared as a ratio of frequencies, and measured in terms of the gyromagnetic ratio of the proton. Techniques of this sort are reviewed by Brian Petley of the National Physical Laboratory, who also contributes valuable articles on the particular measurements which involve magnetic moments, and a general survey of the significance of the fundamental constants as a whole. Laser spectroscopy has in recent years played an important part in

 1. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Poisson, E.

  2006-09-01

  The motion of a charged particle interacting with its own electromagnetic field is an area of research that has a long history; this problem has never ceased to fascinate its investigators. On the one hand the theory ought to be straightforward to formulate: one has Maxwell's equations that tell the field how to behave (given the motion of the particle), and one has the Lorentz-force law that tells the particle how to move (given the field). On the other hand the theory is fundamentally ambiguous because of the field singularities that necessarily come with a point particle. While each separate sub-problem can easily be solved, to couple the field to the particle in a self-consistent treatment turns out to be tricky. I believe it is this dilemma (the theory is straightforward but tricky) that has been the main source of the endless fascination. For readers of Classical and Quantum Gravity, the fascination does not end there. For them it is also rooted in the fact that the electromagnetic self-force problem is deeply analogous to the gravitational self-force problem, which is of direct relevance to future gravitational wave observations. The motion of point particles in curved spacetime has been the topic of a recent Topical Review [1], and it was the focus of a recent Special Issue [2]. It is surprising to me that radiation reaction is a subject that continues to be poorly covered in the standard textbooks, including Jackson's bible [3]. Exceptions are Rohrlich's excellent text [4], which makes a very useful introduction to radiation reaction, and the Landau and Lifshitz classic [5], which contains what is probably the most perfect summary of the foundational ideas (presented in characteristic terseness). It is therefore with some trepidation that I received Herbert Spohn's book, which covers both the classical and quantum theories of a charged particle coupled to its own field (the presentation is limited to flat spacetime). Is this the text that graduate students

 2. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Folacci, Antoine; Jensen, Bruce

  2003-12-01

  Thanks to its impressive success in the second half of the 20th century, both in high-energy physics and in critical phenomena, quantum field theory has enjoyed an abundant literature. We therefore greet yet another book on this subject with caution: what can a monograph on quantum field theory bring now that is new, either conceptually or pedagogically? But when it is written by a physicist such as Bryce DeWitt, who has made his own contribution to the collection of field theory books with The Global Approach to Quantum Field Theory, all suspicion is naturally abandoned. One knows in advance that this book can only lead to a genuine enrichment of the literature. DeWitt has made a formidable contribution to various areas of physics: general relativity, the interpretation of quantum mechanics, and most of all the quantization of non-Abelian gauge theories and quantum gravity. In addition, his pedagogical publications, especially the Les Houches schools of 1963 and 1983 [1, 2], have had a great impact on quantum field theory. All this makes the reader keen to pick up his new work and a deeper reading confirms the reviewer's initial enthusiasm. We must begin by alerting the potential readers of this book that it cannot be compared to any other book in the field (unless of course we are talking about references [1] and [2], of which the book under review is an extension and reworking). This uniqueness applies to both the scientific content and the way the ideas are presented. A quick description of this book and a brief explanation of its title should convince the reader of the book's unique quality. For DeWitt, a central concept of field theory is that of `space of histories'. For a field varphii defined on a given spacetime M, the set of all varphii(x) for all x in all charts of M defines its history. It is the space Phi of all possible histories (dynamically allowed or not) of the fields defined on M which is called the `space of histories' by DeWitt. If only

 3. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2008-12-01

  John Bowden, Nikolaus Himmelmann (eds; Papers in Austronesian subgrouping and dialectology (Hein Steinhauer Sebastiaan Pompe; The Indonesian Supreme Court; A study of institutional collapse (Bryan S. Turner Gerd R. Zimmermann; Indonesien; Eine geographische Landeskunde (Robert Wessing REVIEW ESSAY Dick van der Meij; Latest editions of Indonesian classical texts A. Teeuw, R. Dumas, Muhammad Haji Salleh, R. Tol, M.J. van Yperen (eds; A merry senhor in the Malay world; Four texts of the Syair Sinyor Kosta Julian Millie; Bidasari; Jewel of Malay Muslim culture. A. Teeuw, S.O. Robson (eds; Bhom?ntaka; The death of Bhoma J. Noorduyn, A. Teeuw; Three Old Sundanese poems In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI, no. 162 (2006, no: 2/3, Leiden

 4. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2010-04-01

  Nio Liem, De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indië 1848-1942; Wetgevingsbeleid tussen beginsel en belang. (Mary Somers Heidhues Zhou Daguan, A record of Cambodia: the land and its people. (Un Leang REVIEW ESSAY Longitudinal studies in Javanese performing arts Benjamin Brinner, Music in Central Java; Experiencing music, expressing culture. Barbara Hatley, Javanese performances on an Indonesian stage; Contesting culture, embracing change. Felicia Hughes-Freeland, Embodied communities; Dance traditions and change in Java. (Matthew Isaac Cohen REVIEW ESSAY Development and reform in Vietnam Stéphanie Balme and Mark Stephanie (eds, Vietnam’s new order; International perspectives on the state and reform in Vietnam. Sujian Guo, The political economy of Asian transition from communism. Ian Jeffries, Vietnam: a guide to economic and political developments. Pietro Masina, Vietnam’s development strategies. (Tran Quang Anh KORTE SIGNALERINGEN Ulbe Bosma, Indiëgangers; Verhalen van Nederlanders die naar Indië trokken. Clara Brinkgreve, Met Indië verbonden; Een verhaal van vier generaties 1849-1949. Jack Botermans en Heleen Tichler, Het vergeten Indië; Stille getuigen van het dagelijks leven in het Indië van toen. Robin te Slaa en Edwin Klijn, De NSB; Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935. Mark Loderichs, Margaret Leidelmeijer, Johan van Langen en Jan Kompagnie, Verhalen in Documenten; Over het afscheid van Indië, 1940-1950. Frederik Erens en Adrienne Zuiderweg, Linggadjati, brug naar de toekomst; Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesië. Peter Schumacher, met medewerking van Gerard de Boer, De zaak Aernout; Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld. Cas Oorthuys, Een staat in wording; Fotoreportage van Cas Oorthuys over het Indonesië van 1947. René Kok, Erik Somers en Louis Zweers, Koloniale oorlog 1945-1949; Van Indië tot Indonesië. H.F. Veenendaal

 5. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Borcherds, P.

  2005-03-01

  superb quotations to include all of them in this review, but one of Bragg's Golden Rules for newcomers to his laboratory should be on the door of every experimental laboratory: 'Never be afraid to carry on an experiment which is declared stupid by the theorists [sic] of the laboratory'. This book is, as its subtitle implies, about Bragg and about his science. Hunter has skilfully and seamlessly interwoven the two strands. At one minute you are reading about the man and at the next you realize you are reading about the science. In writing about the science, Hunter writes knowledgeably and expects the reader to make an effort to understand. In this he is following the precept of Bragg who, when advised to avoid technical terms when lecturing to a lay audience, ridiculed this attitude with a telling metaphor: 'What could be more technical than a description of a football match? To picture the scientist's plight, one must imagine the sports expert being told to describe the match using as little as possible such terms as "ball'' or "goal'', and of course avoiding the very complex ideas involved in "try'' or "offside'' '. Bragg made several major contributions to crystallography and these are described, as already mentioned. One has to concentrate quite hard to follow but the effort is worthwhile and Hunter manages not only to convey the excitement felt by Bragg and his colleagues but also to let the reader feel it too. Bragg interacted strongly with other crystallographers, not least with his father, but also with Pauling. At times there was a close race between Bragg and Pauling, which is fully discussed. Bragg succeeded Rutherford at Cambridge. The appointment was controversial. Under Rutherford the Cavendish Laboratory concentrated on nuclear physics, while Bragg was a crystallographer, with little interest in nuclear physics. However the crystallographic work Bragg encouraged on haemoglobin and DNA led to several Nobel prizes. Bragg's activities in canvassing for Nobel

 6. Writing Rock Music Reviews.

  Science.gov (United States)

  Brown, Donal

  1980-01-01

  Suggests ways student reviewers of rock music groups can write better reviews. Among the suggestions made are that reviewers occasionally discuss the audience or what makes a particular group unique, support general comment with detail, and avoid ecstatic adjectives. (TJ)

 7. AQUATOX Peer Review Documents

  Science.gov (United States)

  AQUATOX Release 2 underwent an external peer review in early 2003, and Release 3 underwent an external peer review in late 2008. Reviewers stated model enhancements have made AQUATOX one of the most exciting tools in aquatic ecosystem management.

 8. Environmental Review Records

  Data.gov (United States)

  Department of Housing and Urban Development — HUD’s Environmental Review Records page houses environmental reviews made publicly available through the HUD Environmental Review Online System (HEROS). This...

 9. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratna Saptari

  1994-07-01

  , Harold Brookfield, South-East Asia’s environmental future; The search for sustainability. Tokyo: United Nations University Press, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1993, xxxii + 422 pp., maps, tables, figures, index., Yvonne Byron (eds. - Antje van der Hoek, Keebet von Benda-Beckmann, De emancipatie van Molukse vrouwen in Nederland. Utrecht: Van Arkel,1992, Francy Leatemia-Toma-tala (eds. - Michael Hitchcock, Brita L. Miklouho-Maklai, Exposing Society’s Wounds; Some aspects of Indonesian Art since 1966. Adelaide: Flinders University Asian studies Monograph No.5, illustrations, 1991, iii + 125 pp - Nico Kaptein, Fred R. von der Mehden, Two Worlds of Islam; Interaction between Southeast Asia and the Middle East.Gainesville etc: University Press of Florida 1993, xiii + 128 pp - Nico Kaptein, Karel Steenbrink, Dutch Colonialism and Indonesian Islam; Contacts and Conflicts 1596-1950. Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi, 1993. - Harry A. Poeze, Rudolf Mrázek, Sjahrir; Politics and exile in Indonesia. Ithaca, N.Y.: Cornell University, Southeast Asia Program, 1994. - W.G.J. Remmelink, Takao Fusayama, A Japanese memoir of Sumatra 1945-1946; Love and hatred in the liberation war. Ithaca: Cornell University (Cornell Modern Indonesia Project Monograph series 71, 1993, 151 pp., maps, illustrations. - Ratna Saptari, Diana Wolf, Factory Daughters; Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java. Berkeley: University of California Press, 1992. - Ignatius Supriyanto, Ward Keeler, Javanese Shadow Puppets. Singapore (etc.: Oxford University Press, 1992, vii + 72 pp.,bibl., ills. (Images of Asia. - Brian Z. Tamanaha,S.J.D., Juliana Flinn, Review of diplomas and thatch houses; Asserting tradition in a changing Micronesia. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992. - Gerard Termorshuizen, Dorothée Buur, Indische jeugdliteratuur; Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991. Leiden, KITLV Uitgeverij, 1992, 470 pp

 10. Book Review

  Science.gov (United States)

  1999-07-01

  The International Cryogenic Engineering Conferences (ICEC) are held biennially and are medium-scale events (a few hundred participants) involving a wide range of cryogenic specialists. The Proceedings of the 17th Conference reflects this range clearly, comprising four sections. The first, and shortest, presents the texts of (some of) the plenary invited papers and covers topics ranging from `The first collection of liquid hydrogen' to `The application of bulk high-temperature superconductors'. Then follow three sections of approximately equal length (250--300 pages each) covering, respectively, refrigeration, superconductivity and cryogenics. The rapid recent development of closed cycle refrigerators is reflected in the content of the first section and is a firm indicator that the topic of cryogenic engineering is spreading out from its current twin, but limited, areas of the research laboratory and the large-scale particle or energy research facility. Expansion into both industry, commerce and medicine is apparent, as is the provision of facilities for other technologies (for example, high-field magnets for NMR, extending to 1 GHz). Later in this volume some of these future applications are described. The Kleemenko cycle, as lucidly explained by Bill Little, consists of a development of the Joule--Thomson expansion technique for cooling in which the expansion and cooling of a single component gas is replaced by the expansion and cooling of a mixture of gas and liquid phase. Pulse tube coolers now come in a variety of forms and sizes, in single stage and double stage forms, providing a lowest temperature so far of around 2 K with 2 stages or 20 K with a single stage. The ability of this design is to reduce mechanical vibration levels well below those achievable with conventional Gifford--McMahon or Stirling cycle coolers and this volume includes a review of developments of these types, as well as a number of research papers setting out the leading edge of

 11. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Fallone, B. G.

  2004-01-01

  This book represents the proceedings of the five day programme on IMRT techniques presented at the 2003 American Association of Physicists in Medicine (AAPM) Summer School held in Colorado Springs, Colorado. The book is essentially an overview of IMRT techniques, discussing the history, the mathematical processes involved in the planning stages, the biological indices for evaluations, the off-line and on-line medical imaging that is required, the various IMRT delivery techniques available, positioning and motion verification, shielding and QA issues, and some clinical applications. There is some additional discussion on modulated electron and proton therapy, views on the clinical and financial impact of IMRT, as well as some speculation on the future uses of IMRT. The fact that the book is an `overview' must be emphasized. Medical physicists who are well-read in IMRT, or have implemented IMRT, even partially, may be a little disappointed with the book. Although specific details were purposely omitted, the well-read physicist would have preferred to go right to the `heart of the matter', something this book fails to do. As is typical of many proceedings-type books, there is a certain level of inconsistency of writing styles, as well as some redundancy between the different chapters. It is unfortunate that such a large volume does not have an index to allow a reader to explore a particular subject pertaining to IMRT. The reader would have to guide himself/herself by the table of contents before each chapter which could be a problem if the reader requires some information quickly. It is interesting to note that the book lends itself to a variety of professionals interested in IMRT, including administrators. It may be a source of help for medical physicists who wish to discuss IMRT issues with higher level administration, for example. Some clinical applications are also reviewed. The lack of details concerning the advantages of IMRT with respect to clinical outcome is

 12. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2005-01-01

  öder-Butterfill Andrew MacIntyre, The power of institutions; Political architecture and governance (Henk Schulte Nordholt Carol Ireson-Doolittle and Geraldine Moreno-Black, The Lao; Gender, power, and livelihood (Guido Sprenger David L. Gosling (with a foreword by Ninian Smart, Religion and ecology in India and Southeast Asia (Bryan S. Turner William C. Clarke, Remembering Papua New Guinea; An eccentric ethnography (Donald Tuzin Review essay Gerben Nooteboom: Competition, collateral damage, or ‘just accidents’? Three explanations of ethnic violence in Indonesia: - Jacques Bertrand, Nationalism and ethnic conflict in Indonesia - Cristina Eghenter, Bernard Sellato, and G. Simon Devung (eds, Social science research and conservation management in the interior of Borneo; Unravelling past and present interactions of people and forests - Nancy Lee Peluso and Michael Watts (eds, Violent environments - Günther Schlee (ed., Imagined differences; Hatred and the construction of identity

 13. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Baal

  1965-01-01

  Full Text Available - R.J. Mohr, Bernard J. Siegel, Biennial Review of Anthropology 1963. Stanford University Press. Stanford, California, 1963. 306 pp. - P.E. de Josselin de Jong, Jean Poirier, Guide d’enquête monographique appliquée aux sociétés malgaches. Faculté des lettres et sciences humaines de Madagascar, Tananarive 1962. - P.E. de Josselin de Jong, Jean Poirier, L’inventaire ethno-topographique. Departement des sciences humaines, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Madagascar, Tananarive 1963. - H.Th. Fischer, P. van Emst, Panorama der Volken, I (Volken van Amerika en Oceanië, onder redactie van P. van Emst. Romen en zonen, Roermond 1964. 515 blz., vele ills. - C. Nooteboom, W. Frölich, Völkerkundliche Forschungen, Martin Heydrich zum 70. Geburtstag überreicht von Freunden und Schülern, herausgegeben von W. Frölich (Ethnologica, Neue Folge, Band 2, Köln, 1960. 557 S., 46 Tafeln, 116 Abb. - J. van Baal, Claude Levi-Strauss, Totemism. Translated from the French by Rodney Needham. Beacon Press, Boston, 1963. 116 pp. - J.J. Fahrenfort, Luc de Heusch, Le Pouvoir et le Sacré. Annales de Centre d’ Etude des Religions I. Université de Bruxelles. Institut de Sociologie (Solvay 1962. 228 pp. - H.J.M. Claessen, Montserrat Palau Marti, Le Roi-Dieu au Bénin, Sud Togo, Dahomey, Nigeria Occidentale. Collection Mondes d’Outre-mer, Série: Nations. Berger Levrault, Paris 1964. - P.E. de Josselin de Jong, F. Sierksma, Profiel van een incarnatie. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1964. 244 blz. - B.A.L. Cranstone, Carl A. Schmitz, Wantoat: Art and religion of the Northeast New Guinea Papuans. Translated from the German by Mrs. G.E. van Baaren-Pape. Mouton (the Hague, Paris, 1963. 159 pp. 47 plates. - A.A. Gerbrands, William Fagg, Nigerian images. Lund Humphries, London, 1963. 47 pages, 144 plates by Herbert List. - A.A. Gerbrands, Marcelle Urbain-Faublée, L’art malgache. Presses Universitaires de France, Paris, 1963. 141 pag. 100

 14. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2008-12-01

  Melaka and Enyan anak Usen, Iban art; Sexual selection and severed heads: weaving, sculpture, tattooing and other arts of the Iban of Borneo (Viktor T. King John Roosa; Pretext for mass murder; The September 30th Movement and Suharto’s coup d’état in Indonesia (Gerry van Klinken Vladimir Braginsky; The heritage of traditional Malay literature; A historical survey of genres, writings and literary views (Dick van der Meij Joel Robbins, Holly Wardlow (eds; The making of global and local modernities in Melanesia; Humiliation, transformation and the nature of cultural change (Toon van Meijl Kwee Hui Kian; The political economy of Java’s northeast coast c. 1740-1800; Elite synergy (Luc Nagtegaal Charles A. Coppel (ed.; Violent conflicts in Indonesia; Analysis, representation, resolution (Gerben Nooteboom Tom Therik; Wehali: the female land; Traditions of a Timorese ritual centre (Dianne van Oosterhout Patricio N. Abinales, Donna J. Amoroso; State and society in the Philippines (Portia L. Reyes Han ten Brummelhuis; King of the waters; Homan van der Heide and the origin of modern irrigation in Siam (Jeroen Rikkerink Hotze Lont; Juggling money; Financial self-help organizations and social security in Yogyakarta (Dirk Steinwand Henk Maier; We are playing relatives; A survey of Malay writing (Maya Sutedja-Liem Hjorleifur Jonsson; Mien relations; Mountain people and state control in Thailand (Nicholas Tapp Lee Hock Guan (ed.; Civil society in Southeast Asia (Bryan S. Turner Jan Mrázek; Phenomenology of a puppet theatre; Contemplations on the art of Javanese wayang kulit (Sarah Weiss Janet Steele; Wars within; The story of Tempo, an independent magazine in Soeharto’s Indonesia (Robert Wessing REVIEW ESSAY Sean Turnell; Burma today Kyaw Yin Hlaing, Robert Taylor, Tin

 15. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2009-05-01

  and sails the boat downstream: Malay Sufi poems of the boat (Suryadi Gilles Gravelle; Meyah: An east Bird’s Head language of Papua, Indonesia (Ian Tupper Penny Edwards; Cambodge: The cultivation of a nation, 1860-1945 (Un Leang J. Stephen Lansing; Perfect order: Recognizing complexity in Bali (Carol Warren Roxana Waterson (ed.; Southeast Asian lives: Personal narratives and historical experience (C.W. Watson Jean DeBernardi; The way that lives in the heart: Chinese popular religion and spirit mediums in Penang, Malaysia (Robert Wessing REVIEW ESSAY Environmental and archaeological perspectives on Southeast Asia Peter Boomgaard; Southeast Asia: An environmental history Peter Boomgaard (ed.; A world of water: Rain, rivers and seas in Southeast Asian histories Ian Glover and Peter Bellwood (eds; Southeast Asia: From prehistory to history Avijit Gupta (ed.; The physical geography of Southeast Asia (Eric C. Thompson

 16. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Borcherds, P. H.

  2004-09-01

  There is a new tradition in England called Apple Day which is held on some day in October. The actual day varies from place to place. For instance, in 2003, 23 October was Apple Day at Woolsthorpe Manor, the house where Isaac Newton was born and where, during the Plague, he is said to have developed the theory of gravity. (For information on future Apple Days see, for example, http://www.nationaltrust.org.uk/main/thingstodo.) Last year in our garden we picked an apple which weighed one pound, thirteen and a half ounces (1 lb 13 1/2 oz or 29 1/2 oz). The following day we went to an Apple Day event where there were many exotic apples on display, varieties which are not sold in shops. One of the varieties there was called 'Twenty Ounce'. By now you may be wondering what all this has to do with the book being reviewed. We shall return to this later. This entertaining book is ostensibly about units, in particular about Imperial and metric units, but there are numerous informative digressions. The author reminds us that almost every country 'with the exception of the United States, North and South Yemen, Burma and Brunei' has gone metric. He points out that the United States (US) became officially metric in 1893. However, as early as 1866, the US legal definition of the metre was 39.370000 inches. He tells us that after World War II the (US) inch was rounded down (from 25.400051) to 25.4 mm. There is no mention that the Imperial (British) inch was simultaneously rounded up from 25.399956 mm to 25.4 mm. The author frequently digresses, covering such matters as the trisection of angles and Eratosthenes' graphic solution for duplicating the cube. There is an informative discussion on the length of the day: appropriately 25 December, which lasts for 24 h and 30 s, is the longest day. He shows how with cycles and epicycles one can construct an ellipse. Ptolemy did not realize the importance of the focus of the ellipse. The author discusses various topics in the development of

 17. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Fabris, Júlio C.

  2004-04-01

  very skilful way. We can say that he has found an efficient way to solve the usual dilemma in teaching this subject: physics first, mathematics later, but without sacrificing the full consistency of the theory. The book is divided into three parts. In the first, covering five chapters of the 24 in the whole book, Newtonian physics and special relativity are reviewed. This review is done in a manner that prepares the reader for the subsequent discussion of general relativity itself. The principle of relativity, the variational principle, the geometrical content of Newtonian theory and the main ideas behind special relativity are all presented. In general, this first part is quite standard, except for the emphasis on geometrical aspects, such as the employment of different coordinates in a physical problem, the consequences of specific geometries, such as that of a sphere, and the notion of a spacetime manifold. This allows the author to introduce the reader to the idea of non-Euclidean geometries and their intrinsic properties. The heart of the book is, in some sense, in the second part, containing 14 chapters and covering almost two thirds of the book. Here, the principle of equivalence is fully discussed as well as the idea that gravity can be represented by the geometry of spacetime. Gravity is no longer conceived as a force but instead as the curvature of spacetime. First, the author shows how Newtonian gravity can be obtained as the limit of a specific spacetime geometry, which is after all the weak field limit of a general pseudo-Riemannian spacetime. From this, he is able to introduce geometries that represent gravity outside this weak field limit. The general approach followed by the author could be summarized as follows. The equivalence principle is encoded in curved spacetime. When gravitation effects are weak and the velocity small compared with the velocity of light, we can recover Newtonian theory from this spacetime structure. Now, let us assume a specific

 18. Engineering Review Information System

  Science.gov (United States)

  Grems, III, Edward G. (Inventor); Henze, James E. (Inventor); Bixby, Jonathan A. (Inventor); Roberts, Mark (Inventor); Mann, Thomas (Inventor)

  2015-01-01

  A disciplinal engineering review computer information system and method by defining a database of disciplinal engineering review process entities for an enterprise engineering program, opening a computer supported engineering item based upon the defined disciplinal engineering review process entities, managing a review of the opened engineering item according to the defined disciplinal engineering review process entities, and closing the opened engineering item according to the opened engineering item review.

 19. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2004-10-01

  Full Text Available -Johann Angerler, Achim Sibeth, Vom Kultobjekt zur Massenware; Kulturhistorische und kunstethnologische Studie zur figürlichen Holzschnitzkunst der Batak in Nordsumatra/Indonesien. Herbolzheim: Centaurus, 2003, 416 pp. [Sozialökonomische Prozesse in Asien und Afrika 8.] -Greg Bankoff, Eva-Lotta E. Hedman ,Philippine politics and society in the twentieth century; Colonial legacies, post colonial trajectories. London: Routledge, 2000, xv + 206 pp. [Politics in Asia Series.], John T. Sidel (eds -Peter Boomgard, Andrew Dalby, Dangerous tastes; The story of spices. London: British Museum Press, 2002, 184 pp. -Max de Bruijn, G.J. Schutte, Het Indisch Sion; De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hilversum: Verloren, 2002, 254 pp. [Serta Historica 7.] -Laura M. Calkins, Jacqueline Aquino Siapno, Gender, Islam, nationalism and the state in Aceh; The paradox of power, co-optation and resistance. London: RoutledgeCurzon, 2002, xxi + 240 pp. -H.J.M. Claessen, Deryck Scarr, A history of the Pacific islands; Passages through tropical time. Richmond: Curzon, 2001, xviii + 323 pp. -Matthew Isaac Cohen, Sean Williams, The sound of the ancestral ship; Highland music of West Java. Oxford: Oxford University Press, 2001, xii + 276 pp. -Freek Colombijn, Raymond K.H. Chan ,Development in Southeast Asia; Review and prospects. Aldershot: Ashgate, 2002, xx + 265 pp., Kwan Kwok Leung, Raymond M.H. Ngan (eds -Heidi Dahles, Shinji Yamashita, Bali and beyond; Explorations in the anthropology of tourism. Translated and with an introduction by J.S. Eades, New York: Berghahn, 2003, xix + 175 pp. [Asian Anthropologies.] -Frank Dhont, Hans Antlöv ,Elections in Indonesia; The New Order and beyond. With contributions by Hans Antlöv, Syamsuddin Haris, Endang Turmudi, Sven Cederroth, Kaarlo Voionmaa. London: RoutledgeCurzon, 2004, xii + 164 pp. [Nordic Institute of Asian Studies Monograph Series 88.], Sven Cederroth (eds -Frank Dhont, Aris Ananta

 20. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Nagata

  1986-04-01

  Full Text Available - Matthias Stiefel, W.F. Wertheim, Matthias Stiefel, Rejoinder to Duller’s review in BKI 142-I, with comments by H.J. Duller., W.F. Wertheim (eds. - K.A. Adelaar, James T. Collins, The historical relationship of the languages of central Maluku, Indonesia, Pacific Linguistics Series D, No. 47, 1983. - J.G. de Casparis, Antoinette M. Barrett Jones, Early tenth-century Java from the inscriptions. A study of economic, social and administrative conditions in the first quarter of the century, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde No. 107, Dordrecht/Cinnaminson 1984. XI + 204 pp. - P.J. Drooglever, L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a, Nederlands-Indië I, eerste en tweede helft, Martinus Nijhoff, Leiden 1984, 1199 pp., kaarten, foto’s. - David T. Hill, Julie Southwood, Indonesia: Law, propaganda and terror, with foreword by W.F. Wertheim, Zed press, 1983, 272 pp., Patrick Flanagan (eds. - V.J.H. Houben, C.Ch. van den Haspel, Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930, VKI 111, Dordrecht: Foris publications, 1985. - Maarten Kuitenbrouwer, J. van Goor, Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië, Utrecht 1985. - Harry A. Poeze, Hansje Galesloot, De Nederlandse vakbondsperiodieken van het IISG; Systematisch overzicht. Amsterdam: Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1985, xiv + 241 pp., Tom van der Meer (eds. - Harry A. Poeze, Frits G.P. Jacquet, Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part II: Sources 1796-1949. München etc.: Saur, 1983, 547 pp. - Harry A. Poeze, Mies Campfens, De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis te Amsterdam. Amsterdam: Van Gennep, 1984, 294 pp. - Harry A. Poeze, Henk Hondius, Inventaris van het archief van de Sociaal-Democratische arbeiders partij (SDAP 1894-1946. Amsterdam

 1. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Kiefer, C.

  2005-10-01

  but not least, the issue of quantitative and testable predictions. Whether loop quantum gravity will become a physical theory is not clear. Nor is this clear for string theory or any other approach. However, loop quantum gravity provides a fascinating line of research and has much conceptual appeal. The present volume gives both an introduction and a review of this approach, making it suitable for advanced students as well as experts. It is certainly of interest for the readers of Classical and Quantum Gravity.

 2. Reviewer Database

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chief Editor

  2016-06-01

  Full Text Available REVIEWER DATABASEA S PaddaAarati KrishnanAarti KapilAbdul JilaniAbhaya JoglekarAbhijit PakhareAbhisek MishraAbhishek ArunAbhishek GuptaAbhishek JadhavAbhishek SinghAditi SinghAdrija RoyAdwitiya MukhopadhyayAhmed MandilA SubramanianAjit SahaiAkanksha GautamAkela MohamedAkhila GopinathanAkshay KumarAlankrata JainAli AbediAlisha SyiemliehAmal BasuAmandeep KaurA ChauhanAmarnath GuptaAmar SinhaAmir M KhanAmit KaushikAmit PawaiyaAmit SinghAmrita KansalAmrita SougaijamA WadheraAnand DixtA NeelakantanAnil PurtyAnimesh JainAnisha MohanAnjali AroraAnjan DattaAnju GahlotAnkita BajpaiAnku SaikiaAnmol GoyalAnu AgrawalAnu BhardwajAnuj JangraAnupama AryaA MohokarAnurag ChaudaryA SrivastavaAr BondArnab GhoshArpan YagnikArpit PrajapatiArshad AyubArti RauthanArun SainiArun SharmaArun ShiraliArun SugumaranArun VargheseArun WanjpeArvind NathArvind SinghAsha RAshish ChauhanAshish SinhaAshish SrivastavaAshish YadavAshok BhardwajAshok SrivastavaAshu GroverAshutosh SarwaAshwani SinhaAshwini KumarAthar AnsariAtul PuthiaAustin OkpanmaAvijit DasAvijit SinghaAvinash SunthliaB P MathurB VermaBabu DilipBadri MisraBaridalyne NongkynrihBhaswati SenguptaBhavana PandeyBhavana PantBhola NathBhupinder AnandBhupinder SinghBhuwan SharmaBiju SomanBimlesh KumarBinod KumarBinod PatroBishwas AcharyaBiswajit PaulB ChakravarthyB MannaC M S RawatC P MishraC M SinghChandra PrabhaChibi RushithaChitrangada MistryD SrivastavaDaksh SharmaDaneshwar SinghDanish ImtiazDebabrata RoyDeep ShikhaDeepa NairDeepak ChopraDeepak GuptaDeepak SharmaDeepika MittalNandanwarD SharmaDevi NairDharma BhattaD GahwaiDheeraj SharmaDhiraj SrivastavaDhrubajyotiDileepanDinesh BhatnagarDipanjan DeyDivya RajaseharanEkta GuptaEmanuel CummingsEnakshi GanguliFabrice JotterandFatma KarasuFomboh RichardGagan GargGajendra GuptaGarima MittalG BandyopadhyayGeetanjali KapoorGeetu SinghGhos AhmedGirish ChavanGirjesh YadavGita NegiGmsubba RaoGnanakshiGobezie TemesgenGokul ShindeGouri PadhyKassa GideboGunjan NathH ChopraHameeda Ali

 3. Peer-review thoughts

  Science.gov (United States)

  Barnes, Bill; Goodman, Maurice

  2016-03-01

  In reply to the news article on challenges for peer-review by Michael Banks “Peer review under the spotlight” (February pp12-13), the editorial by Matin Durrani “Handle with care” cautioning against reforming peer review too fast (February p15) and Robert P Crease's article “Peer review's value” (February p17).

 4. Reviewer acknowledgement 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belizán José M

  2013-02-01

  Full Text Available Contributing reviewers The editor of Reproductive Health would like to thank all our reviewers who have contributed to the journal in Volume 9 (2012. Peer review is essential to the reliable communication of science and we appreciate the effort and generosity of our reviewers who give their time to furthering the excellence and integrity of the journal.

 5. Annual Review of Biophysics.

  Science.gov (United States)

  Hatzis, Christos

  2013-07-01

  Annual Review of Biophysics Rees D. Dill K., Williamson J., Annual Reviews Palo Alto, CA, 2010. 581 pp. (hardcover), ISBN: 978-0-8243-1839-0, © 2013 Doody's Review Service. Doody's Review Service. © 2013 American Association of Physicists in Medicine.

 6. Writing a book review.

  Science.gov (United States)

  Bryson, David; Hudson, Robert

  2017-04-01

  Book reviews are a good way to get started with writing for a journal and this Learning and CPD activity takes you through the process of understanding the aims of book review, undertaking practice pieces through to reviewing a book and advice on the dos and don'ts of book reviewing.

 7. Book Review:

  Science.gov (United States)

  Fulling, S. A.

  2006-05-01

  classes of systems: quantum mechanics, linear (free) fields, and interacting fields. DeWitt's characteristic tools of effective actions, heat kernels, and ghost fields are developed. Chapters 26 and 31 outline new approaches developed in collaboration with DeWitt's recent students C Molina-Paris and C Y Wang, respectively. The first of these is a ghost-free formulation of gauge theory built on ideas of G A Vilkovisky. The second is a systematic attempt (following J Schwinger, L V Keldysh, and others) to replace the in-out matrix elements by expectation values in a single (initial) state. Most of parts VI and VII consist of special topics, such as anomalies, particle creation by external fields, Unruh acceleration temperature, black holes, and Euclideanization. Chapter 30, on black holes and Hawking radiation, will be very familiar to readers of DeWitt's influential review article [4]. Chapter 28, on anomalies, makes a careful distinction (missing from many treatments) between 'critical' anomalies, which render equations of motion inconsistent in the (would-be) quantum theory, and harmless anomalies that merely invalidate predictions that would classically follow from certain symmetries. The trace anomalies in the stress tensor of matter and the axial-current anomaly in quantum electrodynamics are harmless. Examples of critical anomalies are the chiral anomaly of a spinor field coupled to a non-Abelian gauge field and the anomaly in the conservation law of the stress tensor of certain pathological theories [5]. DeWitt's chapter calculates the trace and chiral anomalies in detail. The axial anomaly is mentioned only in a one-line summary (and not defined or indexed—generally speaking, I found the book's long index surprisingly unhelpful), and the Alvarez Witten anomaly is not mentioned at all. The last two chapters of part VII treat the most important particular quantum field theories. Chapter 34 develops many of the textbook predictions of quantum eletrodynamics from De

 8. Calculus super review

  CERN Document Server

  2012-01-01

  Get all you need to know with Super Reviews! Each Super Review is packed with in-depth, student-friendly topic reviews that fully explain everything about the subject. The Calculus I Super Review includes a review of functions, limits, basic derivatives, the definite integral, combinations, and permutations. Take the Super Review quizzes to see how much you've learned - and where you need more study. Makes an excellent study aid and textbook companion. Great for self-study!DETAILS- From cover to cover, each in-depth topic review is easy-to-follow and easy-to-grasp - Perfect when preparing for

 9. Book Reviews Volume 3

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Book Reviews Denis McQuail Media Performance: Mass Communication and the Public Interest, Reviewed by Farrel Corcoran. James Donald, Sentimental Education: Schooling, Popular Culture and the Regulation of Liberty London, Reviewed by Sheelagh Drudy Robert Chapman Selling The Sixties: The Pirates and Pop Music Radio, Reviewed by Pat Dunne Bob Franklin, ed. Televising Democracies with a foreword by Bernard Weatherhill , Reviewed by Brian Farrell Tim Congdon et al Paying for Broadc...

 10. Applying Active Thermography in the Non-Destructive Investigation of Historical Objects/ Zastosowanie Termowizji Aktywnej Do Badań Nieniszczących Obiektów Zabytkowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nowak Henryk

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł porusza zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych w obiektach zabytkowych. Opisane zostały potencjalne możliwości stosowania badań, takie jak: lokalizacja rodzaju zbrojenia w elementach żelbetowych, detekcja pustek powietrznych i przemurowań w przegrodach, określanie rodzaju struktury materiałowej zabytkowej przegrody lub identyfikacja ukrytych pod wartwą tynku lub farby malowideł ściennych. W pracy opisano przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym. W badanych modelach przegród, wewnętrzne wtrącenia materiałowe zostały wykonane ze styropianu XPS, stali oraz granitu. Otrzymane wyniki opisano za pomocą kontrastów temperaturowych (absolutny i standardowy oraz zinterptretowano otrzymane termogramy. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego doświadczenia. W artykule potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji przypowierzchniowych wtrąceń materiałowych.

 11. Applying Active Thermography in the Non-Destructive Investigation of Historical Objects/ Zastosowanie Termowizji Aktywnej Do Badań Nieniszczących Obiektów Zabytkowych

  Science.gov (United States)

  Nowak, Henryk; Noszczyk, Paweł

  2015-06-01

  The paper pertains to the problem of historic building envelope investigation with the use of active thermography. Mainly emphasized is its application in the detection of different material inclusions in historic walls. Examples of active thermography in the reflective mode application and a description of the experimental investigation has been shown on a wall model with the inclusion of materials with significantly different thermal conductivity and heat capacity, i.e. styrofoam, steel and granite. Thermograms received for every kind of envelope are compared and analyzed. Finally, the summary and conclusion is shown along with the prospects of development and practical application of this kind of investigation in historic construction. Artykuł porusza zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych w obiektach zabytkowych. Opisane zostały potencjalne możliwości stosowania badań, takie jak: lokalizacja rodzaju zbrojenia w elementach żelbetowych, detekcja pustek powietrznych i przemurowań w przegrodach, określanie rodzaju struktury materiałowej zabytkowej przegrody lub identyfikacja ukrytych pod wartwą tynku lub farby malowideł ściennych. W pracy opisano przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym. W badanych modelach przegród, wewnętrzne wtrącenia materiałowe zostały wykonane ze styropianu XPS, stali oraz granitu. Otrzymane wyniki opisano za pomocą kontrastów temperaturowych (absolutny i standardowy) oraz zinterptretowano otrzymane termogramy. W podsumowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonego doświadczenia. W artykule potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji przypowierzchniowych wtrąceń materiałowych.

 12. An Application of an Expert Method for M-28 Aircraft Maintenance Support / Zastosowanie Metody Ekspertowej Do Wspomagania Eksploatacji Samolotu M-28

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Golański Piotr

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania systemu ekspertowego do wspomagania obsługi i diagnostyki statku powietrznego. Na wstępie omówiono ogólne zasady budowy systemów ekspertowych. Krótko omówiono podstawowe narzędzie służące do ich implementacji. Przedstawiono sposób wykorzystania jednego z narzędzi jakim jest powłoka systemów ekspertowych CLIPS, do rozwiązania problemów obsługowych samolotu M-28.

 13. Zastosowanie frakcji pylistych pochodzących z mechanicznego przerobu zgarów aluminiowych do produkcji żużli syntetycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Czech

  2012-12-01

  Full Text Available Zgary aluminiowe należy traktować nie tylko jako odpad ekologicznie niebezpieczny, lecz również jako surowiec, który w swoimskładzie zawiera 30-70% możliwego do odzysku aluminium metalicznego oraz tlenki. Zgary, po ich wstępnej przeróbce, poddawane sąprocesom mechanicznym w celu wyodrębnienia poszczególnych frakcji. Mechaniczny przerób zgarów polega na rozdrobnieniui rozdzieleniu tego odpadu na frakcję grubo i drobno ziarnistą. Frakcja gruboziarnista zawiera znaczną ilość metalicznego aluminium.Frakcje drobnoziarniste zawierają niewielkie ilości aluminium metalicznego i stanowią problem dla firm zajmujących się przeróbkązgarów. Jedną z firm w Polsce, która zajmuje się kompleksowym przerobem zgarów aluminiowych jest firma HERMEX. Część tychdrobnoziarnistych frakcji wykorzystywana jest do produkcji granulowanego żużla syntetycznego o właściwościach silnie upłynniających i odtleniających, stosowanego w procesach rafinacji i w metalurgii wtórnej stali. Przy rosnącej produkcji aluminium wtórnego wzrasta również ilość tego rodzaju odpadów, dlatego poszukuje się nowych technologii, które umożliwią w pełni wykorzystanie i zagospodarowanie tych drobnoziarnistych odpadów.

 14. The application of Monte Carlo method to electron and photon beams transport; Zastosowanie metody Monte Carlo do analizy transportu elektronow i fotonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zychor, I. [Soltan Inst. for Nuclear Studies, Otwock-Swierk (Poland)

  1994-12-31

  The application of a Monte Carlo method to study a transport in matter of electron and photon beams is presented, especially for electrons with energies up to 18 MeV. The SHOWME Monte Carlo code, a modified version of GEANT3 code, was used on the CONVEX C3210 computer at Swierk. It was assumed that an electron beam is mono directional and monoenergetic. Arbitrary user-defined, complex geometries made of any element or material can be used in calculation. All principal phenomena occurring when electron beam penetrates the matter are taken into account. The use of calculation for a therapeutic electron beam collimation is presented. (author). 20 refs, 29 figs.

 15. Application of "correction of the smoothing effect" in investigation ofgeomorphological forms. (Polish Title: Zastosowanie "korekty efektu wygładzenia" w badaniach form geomorfologicznych)

  Science.gov (United States)

  Zarychta, A.; Zarychta, R.

  2013-12-01

  Intensive exploitation of natural environment resources, including natural aggregates - among them sand used for industrial purposes e.g. building industry, production of glass or backfilling contributes to significant physiocenotic changes. Concerning the problem, the area of Łódż voivodeship merits attention, especially Kobiele Wielkie commune (Dudki village) where progressive degradation of a parabolic dune occurs. It is caused by excessive extraction of Pleistocene fluvioglacial sand for building purposes. Overexploitation of natural resources has already caused and it is still causing decrease of the primary range and form of the discussed geomorphological form. Therefore, the authors of the paper decided to aim at reconstruction of the physiognomy (of the period prior to extraction) of the dune which had been formed in Dudki village. Geostatistical methods, including ordinary kriging, have been app lied for the purpose. The lack of archival cartographic materials of the investigated area made the authors go on numerous field trips which goal was to analyse and estimate the current state of the aeolian form and to determine its shape and range by mean s of a GPS receiver. A hypothetical three - dimensional model of the investigated dune made by application of an ordinary kriging method has not brought satisfying effects. Too many overestimated and underestimated values of altitude values caused significant generalisations resulting in smoothing of the whole model. Application of the correction of the smoothing effect proposed by J. K. Yamamoto in 2000 enabled considerable reduction of the "falsification effect". Therefore, the reconstructed shape and range of the dune is considerably different from the one obtained at the initial stage of the investigation by means of the digital model. The obtained results of the correction of the smoothing effect giving in result perfectly matching variograms prove properly performed geostatistical analysis. Hence, despite the lack of cartographic materials showing the state of the dune prior to the extraction (which could have been compared with the obtained results of desktop studies ) it has been assumed that the reconstructed model of the dune matches its previous physiognomy and therefore it is the most suitable

 16. Zastosowanie metod fizycznych w celu określenia rodzaju sztucznych włókien mineralnych długotrwale użytkowanych jako izolacja termiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Sąkol

  2016-10-01

  Full Text Available Background. Asbestos and artificial mineral (ceramic, glass and rock fibers are used as thermal insulating materials; both are agents harmful to human health. The current exposure limit values for respirable ceramic fibers are twice sharper than for glass- and rock fibers. Fibrous materials used for a long time at elevated temperatures wear out and require replacement. The aim of the study was to establish physical characteristics enabling identification of the types of thermally destroyed man-made mineral fibers. No such data are available in the literature. Materials. Bulk samples of thermal insulating fibrous material were investigated in this study. One sample was unknown. Methods. Microscopic determination of artificial mineral fibers was performed by assessment of a number of physical properties, such as crystallinity and refractive index. Crystallinity of fibrous materials was estimated using an X-ray diffractometer. Morphological and optical observations were achieved with a phase contrast and a polarized light microscope. The refractive index of fibers was assessed by observing relief and Becke line. It was evaluated by using immersion liquids controlled with an Abbe refractometer. Results. Compared to new man-made mineral fibers, those which had been used at high temperature for long time performance changed color and gloss, and their refractive indices were increased. So was their fragility. Conclusions. Optical properties alone may not be sufficient to distinguish between non-crystalline glass or ceramic man-made fibers. Identification requires significant operator training and experience.

 17. Short time demand forecasting in electric power system using ITSM software package; Zastosowanie pakietu ITSM do krotkoterminowej prognozy mocy w systemie energetycznym

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mazurek, P. [Instytut Automatyki Systemow Energetycznych, Wroclaw (Poland)

  1995-07-01

  Application of the ITSM software package is presented together with the used iterative time series modeling methodology. The results obtained for the National Power System 24 hour load forecast were calculated for 200 days with acceptable accuracy. A time required for input data analysis and single forecast calculations was approx. 20 minutes on standard IBM PC. (author). 5 refs., 4 figs., 2 tabs.

 18. The use of GPR method to examination of the soil pollution by hydrocarbons; Zastosowanie metody GPR do badania skazen gruntu weglowodorami

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karczewski, J.; Zietek, J. [Akademia Gorniczo-Hutnicza, Cracow (Poland)

  1996-05-01

  The counteracting the effects of soil pollution by oil products is one of the environmental protection aspects. The georadar methods (GPR) efficiently detects the pollution and its range. The physical foundation of the GPR method and special measurement methods elaborated by authors are presented, included examples are illustrating the use of the new interpretation procedures. (author). 6 refs., 3 figs., 1 tab.

 19. Application of biosurfactants for heavy netals leaching from immobilized activated sludge / Zastosowanie biosurfaktantów do wymywania metali ciężkich z immobilizowanego osadu czynnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuczajowska-Zadrożna Małgorzata

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy podjęto badania nad określeniem efektywności wykorzystania biosurfaktantów - saponiny, taniny oraz ramnolipidów JBR 515 i JBR 425 do wymywania kadmu, cynku i miedzi z osadu czynnego immobilizowanego w alginianie sodu 1,5% z alkoholem poliwinylowym 0,5%. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ odczynu na regenerację biosorbentu za pomocą testowanych biosurfaktantów, wyznaczyć krytyczne stężenie micelarne (CMC w roztworach zawierających biosorbent i biosurfaktant oraz w próbach właściwych z metalami ciężkimi. Saponina charakteryzowała się najwyższą efektywnością wymywania metali przy pH 1-5, a ramnolipidy przy pH 5-6. Ponadto badania wykazały istotny wpływ stosunku masy biosorbentu do objętości eluatu (m/V na skuteczność wymywania metali. Spośród analizowanych biosurfaktantów saponina wykazywała około 100% efektywność usuwania z biosorbentu cynku i miedzi. Skuteczność innych biosurfaktantów była niższa i zależała od rodzaju metalu

 20. Rate Review Data

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — As of September 1, 2011, the Affordable Care Act and rate review regulation require review of rate increases of 10 percent or more. A non-grandfathered health plan...

 1. Reviewer acknowledgement 2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreas Voss

  2016-08-01

  Full Text Available Contributing reviewers Antimicrobial Resistance and Infection Control would like to thank the following colleagues for their assistance with peer review of manuscripts for the journal in 2015.

 2. Monthly Weather Review

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Supplements to the Monthly Weather Review publication. The Weather Bureau published the Monthly weather review Supplement irregularly from 1914 to 1949. The...

 3. Review of manpower resources

  CERN Document Server

  2000-01-01

  Following the announcement by the Director-General to the Finance Committee in November 1999 that the Management was conducting a review of competencies and critical skills, this paper presents the results of that review.

 4. Marine prostanoids - a review

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Wahidullah, S.; DeSouza, L.

  The occurrence and structure of prostaglandins including clavulones, punaglandins and claviridenones in marine organisms is reviewEd. by comparison of the spectral data reported the identity of 20-acetoxy claviridenones b and c with 20 acetoxy...

 5. Topical report review status

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-08-01

  This report provides industry with procedures for submitting topical reports, guidance on how the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) processes and responds to topical report submittals, and an accounting, with review schedules, of all topical reports currently accepted for review schedules, of all topical reports currently accepted for review by the NRC. This report will be published annually. Each sponsoring organization with one or more topical reports accepted for review copies.

 6. Peer reviewing made easy

  OpenAIRE

  Halder, Neel; Ramsay, Rosalind; Tyrer, Peter; Casey, Patricia R.

  2011-01-01

  Peer review in scientific journals has existed for over 200 years. This process is currently the accepted way of assessing scientific manuscripts prior to publication for most journals. Despite this, little has been written about the process of peer reviewing, with hardly anything specific to psychiatric journals. This article answers fundamental questions related to peer reviewing and includes practical tips to writing reviews. It will be helpful for those keen on improving their knowledge a...

 7. IRIS Toxicological Review of Acrylamide (External Review ...

  Science.gov (United States)

  EPA has conducted a peer review by EPA’s Science Advisory Board (SAB) of the scientific basis supporting the human health hazard and dose-response assessment of acrylamide that once finalized will appear on the Integrated Risk Information System (IRIS) database. Peer review is meant to ensure that the science is used credibly and appropriately in derivation of the dose-response assessments and toxicological characterization. The draft Toxicological Review of Acrylamide provides scientific support and rationale for the hazard identification and dose-response assessment pertaining to a chronic exposure to acrylamide.

 8. Diversifying customer review rankings.

  Science.gov (United States)

  Krestel, Ralf; Dokoohaki, Nima

  2015-06-01

  E-commerce Web sites owe much of their popularity to consumer reviews accompanying product descriptions. On-line customers spend hours and hours going through heaps of textual reviews to decide which products to buy. At the same time, each popular product has thousands of user-generated reviews, making it impossible for a buyer to read everything. Current approaches to display reviews to users or recommend an individual review for a product are based on the recency or helpfulness of each review. In this paper, we present a framework to rank product reviews by optimizing the coverage of the ranking with respect to sentiment or aspects, or by summarizing all reviews with the top-K reviews in the ranking. To accomplish this, we make use of the assigned star rating for a product as an indicator for a review's sentiment polarity and compare bag-of-words (language model) with topic models (latent Dirichlet allocation) as a mean to represent aspects. Our evaluation on manually annotated review data from a commercial review Web site demonstrates the effectiveness of our approach, outperforming plain recency ranking by 30% and obtaining best results by combining language and topic model representations.

 9. Reviews of plasma physics

  CERN Document Server

  2008-01-01

  "Reviews of Plasma Physics Volume 24," edited by V.D. Shafranov, presents two reviews from the cutting-edge of Russian plasma physics research. The first review by V.A. Rozhansky devoted to the mechanisms of transverse conductivity and generation of self-consistent electric fields in strongly ionized magnetized plasma. The second review by O.G. Bakunin considers numerous aspects of turbulent transport in plasma and fluids. This review is focused on scaling arguments for describing anomalous diffusion in the presence of complex structures. These topics are especially important for fusion plasma research, plasma astrophysics, discharge physics, and turbulence

 10. Reviews of plasma physics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shafranov, Vitalii Dmitrievich (ed.); Bakunin, Oleg G. (comps.) [Rossijskij Nauchnyj Tsentr ' ' Kurchatovskij Inst.' ' , Moscow (Russian Federation). Nuclear Fusion Inst.; Rozhansky, V. [St. Petersburg State Polytechnical Univ. (Russian Federation)

  2008-07-01

  Reviews of Plasma Physics Volume 24, edited by V.D. Shafranov, presents two reviews from the cutting-edge of Russian plasma physics research. The first review by V.A. Rozhansky devoted to the mechanisms of transverse conductivity and generation of self-consistent electric fields in strongly ionized magnetized plasma. The second review by O.G. Bakunin considers numerous aspects of turbulent transport in plasma and fluids. This review is focused on scaling arguments for describing anomalous diffusion in the presence of complex structures. These topics are especially important for fusion plasma research, plasma astrophysics, discharge physics, and turbulence (orig.)

 11. Algebra & trigonometry super review

  CERN Document Server

  2012-01-01

  Get all you need to know with Super Reviews! Each Super Review is packed with in-depth, student-friendly topic reviews that fully explain everything about the subject. The Algebra and Trigonometry Super Review includes sets and set operations, number systems and fundamental algebraic laws and operations, exponents and radicals, polynomials and rational expressions, equations, linear equations and systems of linear equations, inequalities, relations and functions, quadratic equations, equations of higher order, ratios, proportions, and variations. Take the Super Review quizzes to see how much y

 12. Systematic review automation technologies

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Systematic reviews, a cornerstone of evidence-based medicine, are not produced quickly enough to support clinical practice. The cost of production, availability of the requisite expertise and timeliness are often quoted as major contributors for the delay. This detailed survey of the state of the art of information systems designed to support or automate individual tasks in the systematic review, and in particular systematic reviews of randomized controlled clinical trials, reveals trends that see the convergence of several parallel research projects. We surveyed literature describing informatics systems that support or automate the processes of systematic review or each of the tasks of the systematic review. Several projects focus on automating, simplifying and/or streamlining specific tasks of the systematic review. Some tasks are already fully automated while others are still largely manual. In this review, we describe each task and the effect that its automation would have on the entire systematic review process, summarize the existing information system support for each task, and highlight where further research is needed for realizing automation for the task. Integration of the systems that automate systematic review tasks may lead to a revised systematic review workflow. We envisage the optimized workflow will lead to system in which each systematic review is described as a computer program that automatically retrieves relevant trials, appraises them, extracts and synthesizes data, evaluates the risk of bias, performs meta-analysis calculations, and produces a report in real time. PMID:25005128

 13. Recent Reviews. 67.

  Science.gov (United States)

  Cornel, Veronica M

  2003-01-10

  Reviews are listed in order of appearance in the sources indicated. In multidisciplinary review journals, only those reviews which fall within the scope of this Journal are included. Sources are listed alphabetically in three categories: regularly issued review journals and series volumes, contributed volumes, and other monographs. Titles are numbered serially, and these numbers are used for reference in the index. Major English-language sources of critical reviews are covered. Encyclopedic treatises, annual surveys such as Specialist Periodical Reports, and compilations of symposia proceedings are omitted. This installment of Recent Reviews covers principally the middle part of the 2002 literature. Previous installment: J. Org. Chem. 2002, 67(20), 7169-74. SUPPORTING INFORMATION AVAILABLE: A file containing this Recent Review compilation in Microsoft Word and the data in rtf format. This material is available free of charge via the Internet at http://pubs.acs.org.

 14. Recent reviews. 57.

  Science.gov (United States)

  Cornel, V M

  2000-07-14

  Reviews are listed in order of appearance in the sources indicated. In multidisciplinary review journals, only those reviews which fall within the scope of this Journal are included. Sources are listed alphabetically in three categories: regularly issued review journals and series volumes, contributed volumes, and other monographs. Titles are numbered serially, and these numbers are used for reference in the index. Major English-language sources of critical reviews are covered. Encyclopedic treatises, annual surveys such as Specialist Periodical Reports, and compilations of symposia proceedings are omitted. This installment of Recent Reviews covers principally the early part of the 2000 literature. Previous installment: J. Org. Chem. 2000, 65(7), 2267-76. Supporting Information Available: A file containing this Recent Review compilation in Microsoft Word and the data in rtf format. This material is available free of charge via the Internet at http://pubs. acs.org.

 15. Writing a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Ng, K H; Peh, W C

  2010-05-01

  Evidence-based medicine (EBM) aims to combine the best available scientific evidence with clinical experience and individual judgment of patient needs. In the hierarchy of scientific evidence, systematic reviews (along with meta-analyses) occupy the highest levels in terms of the quality of evidence. A systematic review is the process of searching, selecting, appraising, synthesising and reporting clinical evidence on a particular question or topic. It is currently considered the best, least biased and most rational way to organise, gather, evaluate and integrate scientific evidence from the rapidly-changing medical and healthcare literature. Systematic reviews could be used to present current concepts or serve as review articles and replace the traditional expert opinion or narrative review. This article explains the structure and content of a systematic review.

 16. Review of the Proposed Quarterly Coal Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1981-04-01

  This Review of the Proposed Quarterly Coal Review is the second of two reports and contains the results of our analysis of issues regarding the publication of a new summary publication, the Quarterly Coal Review. The first report on the QCR was submitted to the Office of Energy Data Operations (OEDO) in January 1981 and included results of our analysis and recommendations concerning data availability and content organization. This report concentrates on data presentation and publication format for the proposed QCR. Comprised of two sections, the report addresses chapter and table formats and presents a detailed analysis of chapter content. The first section of this report, Chapter, Table and Graph Formats, consists of findings and recommendations on the ordering, titling, end notes and cosmetics of the tables proposed for the QCR. The next section, Detailed Analysis of Chapter Content, is the result of a more in-depth analysis of chapters in the QCR.

 17. NASA Product Peer Review Process

  Science.gov (United States)

  Jenks, Ken

  2009-01-01

  This viewgraph presentation describes NASA's product peer review process. The contents include: 1) Inspection/Peer Review at NASA; 2) Reasons for product peer reviews; 3) Different types of peer reviews; and 4) NASA requirements for peer reviews. This presentation also includes a demonstration of an actual product peer review.

 18. 2012 Development Effectiveness Review

  OpenAIRE

  Asian Development Bank (ADB)

  2013-01-01

  The Development Effectiveness Review 2012 Report is the sixth annual corporate performance review of the Asian Development Bank (ADB). It assesses progress in implementing Strategy 2020, ADB’s long-term strategic framework, using the performance indicators, baselines, and targets in the ADB results framework. It analyzes performance trends, identifies strengths and weaknesses, and defines corrective actions. The review takes stock of progress since 2008 and shows whether ADB met its 2012 targ...

 19. Design Review Improvement Recommendations

  Science.gov (United States)

  2015-06-18

  address the Software Development Review Process given the uniqueness of the CMMI Process. The Software Development Process is extensively covered in...reality places increased burdens upon the reviewers to speed things up, a direct contrast to what they should be doing which is methodically ...interfaces between prime and subcontractors 15 • Analytical methods used for predicted margins During the design review the above data / information

 20. Sscience & technology review; Science Technology Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-07-01

  This review is published ten times a year to communicate, to a broad audience, Lawrence Livermore National Laboratory`s scientific and technological accomplishments, particularly in the Laboratory`s core mission areas - global security, energy and the environment, and bioscience and biotechnology. This review for the month of July 1996 discusses: Frontiers of research in advanced computations, The multibeam Fabry-Perot velocimeter: Efficient measurement of high velocities, High-tech tools for the American textile industry, and Rock mechanics: can the Tuff take the stress.

 1. Guttmacher policy review

  National Research Council Canada - National Science Library

  .... This quarterly review relates state to national and international developments and highlights all aspects of reproductive health policy, drawing the connections between abortion, contraception...

 2. A Review of Integrity™ : Software Review

  NARCIS (Netherlands)

  Veldkamp, Bernard P.

  2008-01-01

  Integrity™, an online application for testing both the statistical integrity of the test and the academic integrity of the examinees, was evaluated for this review. Program features and the program output are described. An overview of the statistics in Integrity™ is provided, and the application is

 3. Acknowledgment to reviewers

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2012-01-01

  <正>The Editors of the Journal of Sport and Health Science(JSHS) wish to thank the following people and any other reviewer whose name has been inadvertently omitted,for giving your time and expertise to review papers and facilitate the smooth running of JSHS in 2012.

 4. Learning by Reviewing

  Science.gov (United States)

  Cho, Kwangsu; MacArthur, Charles

  2011-01-01

  Peer review of writing provides an alternative to the traditional approach of practicing writing with feedback from an instructor. Most of the limited research on peer review has examined the general effects or focused on the effects of receiving feedback from peers. The current study focused on the effects of giving feedback, that is, on whether…

 5. Haramaya Law Review: Submissions

  African Journals Online (AJOL)

  The Haramaya Law Review (HLR) is seeking original submissions in English ... including analysis of domestic or international laws and cases, the African Union ... In general, three consecutive words or more copied from a source should be treated .... If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in ...

 6. Energy and technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1984-03-01

  The Lawrence Livermore National Laboratory publishes the Energy and Technology Review Monthly. This periodical reviews progress mode is selected programs at the laboratory. This issue includes articles on in-situ coal gasification, on chromosomal aberrations in human sperm, on high speed cell sorting and on supercomputers.

 7. Bibliographic Coupling: A Review

  Science.gov (United States)

  Weinberg, Bella Hass

  1974-01-01

  The theory and practical applications of bibliographic coupling are reviewed. The reviewer takes issue with the use of bibliographic coupling for information retrieval and automatic classification on logical grounds, and for reasons relating to uncontrolled citation practices. The usefulness of the procedure for the study of the science of science…

 8. Why Write Book Reviews?

  Science.gov (United States)

  Obeng-Odoom, Franklin

  2014-01-01

  The pressure to publish or perish or, more recently, to be visible or vanish, marginalises a culture of critical reading and reflection that has historically been the province of book reviews. Today, book reviews are roundly rejected by academic bureaucrats as unimportant, easy to write and hence, easy to get published, mere summaries, uncritical…

 9. Review of Assessment Feedback

  Science.gov (United States)

  Li, Jinrui; De Luca, Rosemary

  2014-01-01

  This article reviews 37 empirical studies, selected from 363 articles and 20 journals, on assessment feedback published between 2000 and 2011. The reviewed articles, many of which came out of studies in the UK and Australia, reflect the most current issues and developments in the area of assessing disciplinary writing. The article aims to outline…

 10. Peer review statement

  Science.gov (United States)

  2016-08-01

  All papers published in this volume of Journal of Physics: Conference Series have been peer reviewed through processes administered by the proceedings Editors. Reviews were conducted by expert referees to the professional and scientific standards expected of a proceedings journal published by IOP Publishing.

 11. MELCOR Peer Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boyack, B.E. [Los Alamos National Lab., NM (United States); Dhir, V.K. [Santa Monica, CA. (United States); Gieseke, J.A. [Battelle, Columbus, OH (United States); Haste, T.J. [AEA Technology, Winfrith (United Kingdom); Kenton, M.A. [Gabor, Kenton and Associates, Inc., Westmont, IL (United States); Khatib-Rahbar, M. [Energy Research, Inc., Rockville, MD (United States); Leonard, M.T. [Science Applications International Corp., Wolfheze (Netherlands); Viskanta, R. [Purdue Univ., Lafayette, IN (United States). Heat Transfer Lab.

  1992-03-01

  MELCOR is a fully integrated, engineering-level computer code that models the progression of severe accidents in light water reactor nuclear power plants. The newest version of MELCOR is Version 1.8.1, July 1991. MELCOR development has reached the point that the United States Nuclear Regulatory Commission sponsored a broad technical review by recognized experts to determine or confirm the technical adequacy of the code for the serious and complex analyses it is expected to perform. For this purpose, an eight-member MELCOR Peer Review Committee was organized. The Committee has completed its review of the MELCOR code: the review process and findings of the MELCOR Peer Review Committee are documented in this report. The Committee has determined that recommendations in five areas are appropriate: (1) MELCOR numerics, (2) models missing from MELCOR Version 1.8.1, (3) existing MELCOR models needing revision, (4) the need for expanded MELCOR assessment, and (5) documentation.

 12. Context-Aware Reviewer Assignment for Trust Enhanced Peer Review.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lei Li

  Full Text Available Reviewer assignment is critical to peer review systems, such as peer-reviewed research conferences or peer-reviewed funding applications, and its effectiveness is a deep concern of all academics. However, there are some problems in existing peer review systems during reviewer assignment. For example, some of the reviewers are much more stringent than others, leading to an unfair final decision, i.e., some submissions (i.e., papers or applications with better quality are rejected. In this paper, we propose a context-aware reviewer assignment for trust enhanced peer review. More specifically, in our approach, we first consider the research area specific expertise of reviewers, and the institution relevance and co-authorship between reviewers and authors, so that reviewers with the right expertise are assigned to the corresponding submissions without potential conflict of interest. In addition, we propose a novel cross-assignment paradigm, and reviewers are cross-assigned in order to avoid assigning a group of stringent reviewers or a group of lenient reviewers to the same submission. More importantly, on top of them, we propose an academic CONtext-aware expertise relevanCe oriEnted Reviewer cross-assignmenT approach (CONCERT, which aims to effectively estimate the "true" ratings of submissions based on the ratings from all reviewers, even though no prior knowledge exists about the distribution of stringent reviewers and lenient reviewers. The experiments illustrate that compared with existing approaches, our proposed CONCERT approach can less likely assign more than one stringent reviewers or lenient reviewers to a submission simultaneously and significantly reduce the influence of ratings from stringent reviewers and lenient reviewers, leading to trust enhanced peer review and selection, no matter what kind of distributions of stringent reviewers and lenient reviewers are.

 13. Context-Aware Reviewer Assignment for Trust Enhanced Peer Review.

  Science.gov (United States)

  Li, Lei; Wang, Yan; Liu, Guanfeng; Wang, Meng; Wu, Xindong

  2015-01-01

  Reviewer assignment is critical to peer review systems, such as peer-reviewed research conferences or peer-reviewed funding applications, and its effectiveness is a deep concern of all academics. However, there are some problems in existing peer review systems during reviewer assignment. For example, some of the reviewers are much more stringent than others, leading to an unfair final decision, i.e., some submissions (i.e., papers or applications) with better quality are rejected. In this paper, we propose a context-aware reviewer assignment for trust enhanced peer review. More specifically, in our approach, we first consider the research area specific expertise of reviewers, and the institution relevance and co-authorship between reviewers and authors, so that reviewers with the right expertise are assigned to the corresponding submissions without potential conflict of interest. In addition, we propose a novel cross-assignment paradigm, and reviewers are cross-assigned in order to avoid assigning a group of stringent reviewers or a group of lenient reviewers to the same submission. More importantly, on top of them, we propose an academic CONtext-aware expertise relevanCe oriEnted Reviewer cross-assignmenT approach (CONCERT), which aims to effectively estimate the "true" ratings of submissions based on the ratings from all reviewers, even though no prior knowledge exists about the distribution of stringent reviewers and lenient reviewers. The experiments illustrate that compared with existing approaches, our proposed CONCERT approach can less likely assign more than one stringent reviewers or lenient reviewers to a submission simultaneously and significantly reduce the influence of ratings from stringent reviewers and lenient reviewers, leading to trust enhanced peer review and selection, no matter what kind of distributions of stringent reviewers and lenient reviewers are.

 14. Book reviews in medical journals.

  Science.gov (United States)

  Kroenke, K

  1986-01-01

  In a study of book reviews published in four general medical journals over a six-month period, 480 reviews were analyzed. Twenty-five features that reviewers address when evaluating a text were identified, and the frequency of commentary for each feature was determined. The mean number of features addressed per review was 9.0. Reviews averaged 389 words, but review length did not correlate with the length or scope of the book, with the number of features addressed, nor with the reviewer's assessment of the text. Extraneous commentary by the reviewer occurred in 16% of the reviews. This editorializing appeared in lengthier reviews that addressed fewer features. Favorable reviews were far more common than unfavorable ones (88.5% vs. 11.5%). Consequently, for the fifty-five books reviewed in more than one journal, agreement regarding rating of the text was high (86%). Results of this study may provide useful guidelines for reviewers of medical texts.

 15. Human Factors Review Plan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paramore, B.; Peterson, L.R. (eds.)

  1985-12-01

  ''Human Factors'' is concerned with the incorporation of human user considerations into a system in order to maximize human reliability and reduce errors. This Review Plan is intended to assist in the assessment of human factors conditions in existing DOE facilities. In addition to specifying assessment methodologies, the plan describes techniques for improving conditions which are found to not adequately support reliable human performance. The following topics are addressed: (1) selection of areas for review describes techniques for needs assessment to assist in selecting and prioritizing areas for review; (2) human factors engineering review is concerned with optimizing the interfaces between people and equipment and people and their work environment; (3) procedures review evaluates completeness and accuracy of procedures, as well as their usability and management; (4) organizational interface review is concerned with communication and coordination between all levels of an organization; and (5) training review evaluates training program criteria such as those involving: trainee selection, qualification of training staff, content and conduct of training, requalification training, and program management.

 16. Book Reviewers: An Empirical Portrait.

  Science.gov (United States)

  Craver, Kathleen W.

  1984-01-01

  Reports results of survey questioning "School Library Journal's" reviewers of children's literature in four main areas: review aspects (relating plot, commenting on literary quality); reviewer roles (reviewer, critic); review practices; and personal and professional background (demographic questions). The survey questionnaire and 38…

 17. Reviews in fluorescence 2010

  CERN Document Server

  Geddes, Chris D

  2011-01-01

  ""Reviews in Fluorescence 2010"", the seventh volume of the book serial from Springer, serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of fluorescence and closely related disciplines. It summarizes the year's progress in fluorescence and its applications, with authoritative analytical reviews specialized enough to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of fluorescence. ""Reviews in Fluorescence"" offers an essential reference material for any lab working in the fluoresc

 18. [Iridology: a systematic review].

  Science.gov (United States)

  Salles, Léia Fortes; Silva, Maria Júlia Paes

  2008-09-01

  This study is a literature review about Iridology/Irisdiagnose in the period from 1970 to 2005. The objective was to identify the worldwide scientific publications (articles) in this field and the opinions about the method. Twenty-five articles were found, four of them from Brazilian authors. About the category, 1 was literature review, 12 research studies and 12 updates, historical reviews or editorials. The countries that have contributed more with the studies were Brazil and Russia. Fifteen of those are in favor of the method and 10 are against it. In conclusion, it is necessary to develop more studies inside the methodological rigor, once Iridology brings hope to preventive medicine.

 19. Reviews in plasmonics 2010

  CERN Document Server

  Geddes, Chris D

  2011-01-01

  Reviews in Plasmonics 2010, the first volume of the new book serial from Springer, serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of Plasmonics and closely related disciplines. It summarizes the year's progress in surface plasmon phenomena and its applications, with authoritative analytical reviews specialized enough to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of Plasmonics. Reviews in Plasmonics offers an essential reference material for any lab working in the Plasmonic

 20. E-commerce Review System to Detect False Reviews.

  Science.gov (United States)

  Kolhar, Manjur

  2017-08-15

  E-commerce sites have been doing profitable business since their induction in high-speed and secured networks. Moreover, they continue to influence consumers through various methods. One of the most effective methods is the e-commerce review rating system, in which consumers provide review ratings for the products used. However, almost all e-commerce review rating systems are unable to provide cumulative review ratings. Furthermore, review ratings are influenced by positive and negative malicious feedback ratings, collectively called false reviews. In this paper, we proposed an e-commerce review system framework developed using the cumulative sum method to detect and remove malicious review ratings.

 1. A Wikipedia Literature Review

  CERN Document Server

  Martin, Owen S

  2011-01-01

  This paper was originally designed as a literature review for a doctoral dissertation focusing on Wikipedia. This exposition gives the structure of Wikipedia and the latest trends in Wikipedia research.

 2. Southern African Business Review

  African Journals Online (AJOL)

  The Southern African Business Review is a refereed and accredited scientific journal of the College of Economic and Management Sciences of the University of ... The application of analytical procedures in the audit process: A South African ...

 3. Silent screen: book review.

  OpenAIRE

  Ó Drisceoil, Donal

  2007-01-01

  Book Review. Kevin Rockett, Irish film censorship: a cultural journey from silent cinema to internet pornography (Dublin, 2004) and Mary Corcoran and Mark O'Brien (eds), Political censorship and the democratic state: the Irish broadcasting ban (Dublin, 2005)

 4. State Program Integrity Reviews

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — State program integrity reviews play a critical role in how CMS provides effective support and assistance to states in their efforts to combat provider fraud and...

 5. Quarks and partons. [Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paschos, E A

  1976-01-01

  This contribution reviews the evidence accumulated over the past year in favor of quarks and partons. Then it applies the quark ideas in order to interpret the neutrino-induced production of charm and the structure of neutral currents.

 6. Computer Center: Software Review.

  Science.gov (United States)

  Duhrkopf, Richard, Ed.; Belshe, John F., Ed.

  1988-01-01

  Reviews a software package, "Mitosis-Meiosis," available for Apple II or IBM computers with colorgraphics capabilities. Describes the documentation, presentation and flexibility of the program. Rates the program based on graphics and usability in a biology classroom. (CW)

 7. Encyclopedia Reviews 1978

  Science.gov (United States)

  Minemier, Betty

  1978-01-01

  Reviews thirteen 1978 edition encyclopedias: Book of Art, Britannica Jr., Britannica 3, Childcraft, Collier's, Compton's. Encyclopedia Americana, Funk & Wagnalls, Merit Students, New Caton, Random House, New Standard, and World Book. (SB)

 8. EERE Peer Review Guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2009-01-18

  The primary purpose of this guide is to provide managers and staff guidance in establishing formal in-progress peer review that provides intellectually fair expert evaluation of EERE RD3 and supporting business administration programs, both retrospective and prospective.

 9. Recensione / Recension / Book review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bravo Fabio

  2010-03-01

  Full Text Available Book review of:Sette R., Cases on Technologies for Teaching Criminology and Victimology: Methodologies and practices, IGI Global – Information Science Reference, Hershey PA, 2010

 10. Review of idiopathic pancreatitis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  Recent advances in understanding of pancreatitis and advances in technology have uncovered the veils of idiopathic pancreatitis to a point where a thorough history and judicious use of diagnostic techniques elucidate the cause in over 80% of cases. This review examines the multitude of etiologies of what were once labeled idiopathic pancreatitis and provides the current evidence on each. This review begins with a background review of the current epidemiology of idiopathic pancreatitis prior to discussion of various etiologies. Etiologies of medications, infections, toxins,autoimmune disorders, vascular causes, and anatomic and functional causes are explored in detail. We conclude with management of true idiopathic pancreatitis and a summary of the various etiologic agents. Throughout this review, areas of controversies are highlighted.

 11. FEATURES AND REVIEWS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2011-01-01

  Waterproof and breathable fabric: A ,Review By Xuanting LIAO , Xiaoqiang MA, Wuhan Vocational Technology College and College of Textile Garment, Wuhan, Hubei Abstract: Waterproof and breathable (W&B) fabric is one of new type of functional textiles gradu

 12. Why We Review Pesticides

  Science.gov (United States)

  As required by the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), EPA periodically reviews existing registered pesticides to ensure they can be used safely, without unreasonable risks to human health and the environment.

 13. 282 REVIEW ARTICLE

  African Journals Online (AJOL)

  boaz

  A REVIEW OF LASSA FEVER, AN EMERGING OLD WORLD HAEMORRHAGIC VIRAL .... countries where the disease is endemic (including ... low incidence of Lassa fever in advanced countries of ..... in mobilizing logistics and necessary.

 14. Risk — A Review

  African Journals Online (AJOL)

  induced carcinogenesis in several animal and human models following exposure t0 these estrogen metabolites. This review ... 14 Afîifdfl journal af Reproductive Healïb ... animals and humans. .... studies in a nude mouse model developed by.

 15. Chemical thermodynamics: plenary review.

  Science.gov (United States)

  Fegley, B., Jr.

  1990-05-01

  The invited and contributed papers dealing with the applications of chemical thermodynamics to planetary atmospheres research are briefly reviewed. The key areas for future applications of chemical thermodynamics research to planetary atmospheres are also described.

 16. Model Validation Status Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  E.L. Hardin

  2001-11-28

  The primary objective for the Model Validation Status Review was to perform a one-time evaluation of model validation associated with the analysis/model reports (AMRs) containing model input to total-system performance assessment (TSPA) for the Yucca Mountain site recommendation (SR). This review was performed in response to Corrective Action Request BSC-01-C-01 (Clark 2001, Krisha 2001) pursuant to Quality Assurance review findings of an adverse trend in model validation deficiency. The review findings in this report provide the following information which defines the extent of model validation deficiency and the corrective action needed: (1) AMRs that contain or support models are identified, and conversely, for each model the supporting documentation is identified. (2) The use for each model is determined based on whether the output is used directly for TSPA-SR, or for screening (exclusion) of features, events, and processes (FEPs), and the nature of the model output. (3) Two approaches are used to evaluate the extent to which the validation for each model is compliant with AP-3.10Q (Analyses and Models). The approaches differ in regard to whether model validation is achieved within individual AMRs as originally intended, or whether model validation could be readily achieved by incorporating information from other sources. (4) Recommendations are presented for changes to the AMRs, and additional model development activities or data collection, that will remedy model validation review findings, in support of licensing activities. The Model Validation Status Review emphasized those AMRs that support TSPA-SR (CRWMS M&O 2000bl and 2000bm). A series of workshops and teleconferences was held to discuss and integrate the review findings. The review encompassed 125 AMRs (Table 1) plus certain other supporting documents and data needed to assess model validity. The AMRs were grouped in 21 model areas representing the modeling of processes affecting the natural and

 17. 2015 Reviewer Acknowledgment

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2015-01-01

  With the effort of all Editorial Board members and reviewers of the Virologica Sinica(VS),the journal got great progress in the year 2015.VS has been newly indexed by SCIE and the yearly download times on Springerlink have reached the highest record in its history.The Editors of the Virologica Sinica would like to thank all the following reviewers for their excellent work for Virologica

 18. Third molars: A review

  OpenAIRE

  E Siva Prasad Reddy; Y Narendranath Reddy

  2009-01-01

  Background: Third molars are teeth that have little functional value and a relatively high rate of associated pain and disease. Their value, as part of the dentition of modern people, is dubious. Types of Studies Reviewed: The authors review the evolution, development. moribidity and treatment of third molars. They access the value of third molars in the 21st century and describe the risks these teeth pose when they develop in the dentition. Conclusions: There is a mandate for the dental prof...

 19. Aircrew Screening Instruments Review

  Science.gov (United States)

  2007-09-01

  available tools . Several vendors indicated that they will have new selection instruments available within a few months. These are not listed. As noted...AFCAPS-FR-2011-0012 AIRCREW SCREENING INSTRUMENTS REVIEW Diane L. Damos Damos Aviation Services, Inc...June 2007 – August 2007 4. TITLE AND SUBTITLE Aircrew Screening Instruments Review 5a. CONTRACT NUMBER FA3089-06-F-0385 5b. GRANT NUMBER 5c

 20. Regulatory Review Committee update

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steele, T. [Polishuk, Camman and Steele, London ON (Canada)

  2001-07-01

  The Committee's objectives, current membership and current issues are reviewed. Each current issue, notably the consultation process with the Ministry of Natural Resources, appeal of Ministry actions, orphan wells/security deposits, oilfield fluid disposal and labour code practices review are discussed in some detail. Dissatisfaction with the current appeals process to the Ministry is highlighted, along with a search for an all encompassing solution. The orphan well problem also received considerable attention, with similar demands for a comprehensive solution.

 1. Review of Hydroelasticity Theories

  DEFF Research Database (Denmark)

  Chen, Xu-jun; Wu, You-sheng; Cui, Wei-cheng

  2006-01-01

  Existing hydroelastic theories are reviewed. The theories are classified into different types: two-dimensional linear theory, two-dimensional nonlinear theory, three-dimensional linear theory and three-dimensional nonlinear theory. Applications to analysis of very large floating structures (VLFS)......) are reviewed and discussed in details. Special emphasis is placed on papers from China and Japan (in native languages) as these papers are not generally publicly known in the rest of the world....

 2. Ethics in systematic reviews.

  Science.gov (United States)

  Vergnes, Jean-Noel; Marchal-Sixou, Christine; Nabet, Cathy; Maret, Delphine; Hamel, Olivier

  2010-12-01

  Since its introduction by the Nuremberg Code and the Declaration of Helsinki, the place held by ethics in biomedical research has been continuously increasing in importance. The past 30 years have also seen exponential growth in the number of biomedical articles published. A systematic review of the literature is the scientific way of synthesising a plethora of information, by exhaustively searching out and objectively analysing the studies dealing with a given issue. However, the question of ethics in systematic reviews is rarely touched upon. This could lead to some drawbacks, as systematic reviews may contain studies with ethical insufficiencies, may be a possible way to publish unethical research and may also be prone to conflict of interest. Finally, informed consent given for an original study is not necessarily still valid at the systematic review level. There is no doubt that routine ethical assessment in systematic reviews would help to improve the ethical and methodological quality of studies in general. However, ethical issues change so much with time and location, and are so broad in scope and in context that it appears illusory to search for a universal, internationally accepted standard for ethical assessment in systematic reviews. Some simple suggestions could nevertheless be drawn from the present reflection and are discussed in the paper.

 3. Online Paper Review Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Doaa Mohey El-Din

  2015-09-01

  Full Text Available Sentiment analysis or opinion mining is used to automate the detection of subjective information such as opinions, attitudes, emotions, and feelings. Hundreds of thousands care about scientific research and take a long time to select suitable papers for their research. Online reviews on papers are the essential source to help them. The reviews save reading time and save papers cost. This paper proposes a new technique to analyze online reviews. It is called sentiment analysis of online papers (SAOOP. SAOOP is a new technique used for enhancing bag-of-words model, improving the accuracy and performance. SAOOP is useful in increasing the understanding rate of review's sentences through higher language coverage cases. SAOOP introduces solutions for some sentiment analysis challenges and uses them to achieve higher accuracy. This paper also presents a measure of topic domain attributes, which provides a ranking of total judging on each text review for assessing and comparing results across different sentiment techniques for a given text review. Finally, showing the efficiency of the proposed approach by comparing the proposed technique with two sentiment analysis techniques. The comparison terms are based on measuring accuracy, performance and understanding rate of sentences.

 4. Cogmed WM training: reviewing the reviews.

  Science.gov (United States)

  Shinaver, Charles S; Entwistle, Peter C; Söderqvist, Stina

  2014-01-01

  Does Cogmed working-memory training (CWMT) work? Independent groups of reviewers have come to what appears to be starkly different conclusions to this question, causing somewhat of a debate within scientific and popular media. Here, various studies, meta-analyses, and reviews of the Cogmed research literature will be considered to provide an overview of our present understanding regarding the effects of CWMT. These will particularly be considered in light of two recent critical reviews published by Melby-Lervåg and Hulme ( 2013 ) and Shipstead, Hicks, and Engle ( 2012 ) and their arguments and conclusions assessed against current available evidence. Importantly we describe how the conclusions drawn by Melby-Lervåg and Hulme appear to contradict their own findings. In fact, the results from their meta-analysis show highly significant effects of working-memory (WM) training on improving visuospatial WM and verbal WM (both ps CWMT (compared with other training programs). We also conclude that there is current evidence from several studies using different types of outcome measures that shows attention can be improved following CWMT. In a little more than a decade, there is evidence that suggests that Cogmed has a significant impact upon visual-spatial and verbal WM, and these effects generalize to improved sustained attention up to 6 months. We discuss the evidence for improvements in academic abilities and conclude that although some promising studies are pointing to benefits gained from CWMT, more controlled studies are needed before we can make strong and specific claims on this topic. In conclusion, we find that there is a consensus in showing that WM capacity and attention is improved following CWMT. Due to the importance of WM and attention in everyday functioning, this is, on its own, of great potential value.

 5. Exploring Linkablility of Community Reviewing

  CERN Document Server

  Almishari, Mishari

  2011-01-01

  Large numbers of people all over the world read and contribute to various review sites. Many contributors are understandably concerned about privacy; specifically, about linkability of reviews (and accounts) across review sites. In this paper, we study linkability of community reviewing and try to answer the question: to what extent are "anonymous" reviews linkable, i.e., likely authored by the same contributor? Based on a very large set of reviews from a popular site (Yelp), we show that a high percentage of ostensibly anonymous reviews can be linked with very high confidence. This is despite the fact that we use very simple models and equally simple features set. Our study suggests that contributors reliably expose their identities in reviews. This has important implications for cross-referencing accounts between different review sites. Also, techniques used in our study could be adopted by review sites to give contributors feedback about privacy of their reviews.

 6. Reviewer Stances and Writer Perceptions in EFL Peer Review Training

  Science.gov (United States)

  Min, Hui-Tzu

  2008-01-01

  Research has shown that reviewers' stances can impact the efficacy of peer response/review and subsequent revision. The purpose of this classroom-based study was to compare reviewer stances and writer perceptions of/and attitudes toward these stances prior to and after peer review training in an EFL writing class. Eighteen intermediate EFL writers…

 7. Meta-Review: Systematic Assessment of Program Review

  Science.gov (United States)

  Harlan, Brian

  2012-01-01

  Over 20 years ago, Robert J. Barak and Barbara E. Breier suggested incorporating a regular assessment of the entire program review system into the review schedule in order to ensure that the system itself is as efficient and effective as the programs under review. Barak and Breier's seminal book on the goals and processes of program review has…

 8. 78 FR 47016 - Submission for Review: Request for External Review

  Science.gov (United States)

  2013-08-02

  ... MANAGEMENT Submission for Review: Request for External Review AGENCY: U.S. Office of Personnel Management... on a new information collection request (ICR) 3206-NEW, Request for External Review. As required by... March 11, 2013, 78 FR 15560, which outlined an external review process that would be available...

 9. Peer review guidance: how do you write a good review?

  Science.gov (United States)

  Allen, Thomas Wesley

  2013-12-01

  Peer review is essential to the quality of scientific publications. As the volume of submissions to these journals increases, the need for an expanding cadre of trained reviewers also increases. Many reviewers do not receive formal training on conducting a peer review or education on the peer review process, however. The author presents an overview of the peer review process and provides guidance for conducting high-quality reviews of manuscripts submitted to The Journal of the American Osteopathic Association and other scientific journals.

 10. 2015 Peer Review Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None, None

  2016-03-01

  In the spring and summer of 2015, the Bioenergy Technologies Office (BETO or the Office) of the U.S. Department of Energy (DOE) implemented an external peer review of the projects in its research, development and demonstration (RD&D) portfolio. The Office manages a diverse portfolio of technologies across the spectrum of applied RD&D within the dynamic context of changing budgets and Administration priorities. The Office portfolio is organized according to the biomass-to-bioenergy supply chain—from the feedstock source to the end user (see Figure 1)—with major focus on feedstock supply and biomass conversion. The 2015 Project Peer Review took place March 23-27, 2015, outside of Washington, D.C., in Alexandria, Virginia, and evaluated most of the publicly funded projects in BETO’s portfolio. The subsequent Program Management Review took place on June 25, 2015, in Washington, D.C., and provided an Office- level assessment of strategic planning and programmatic initiatives. The peer review process enables external stakeholders to provide feedback on the responsible use of taxpayer funding and develop recommendations for the most efficient and effective ways to accelerate the development of an advanced bioenergy industry. The planning and execution of these reviews was completed over the course of 10 months, and this report includes the results of both events.

 11. ATLAS Review Office

  CERN Multimedia

  Szeless, B

  The ATLAS internal reviews, be it the mandatory Production Readiness Reviews, the now newly installed Production Advancement Reviews, or the more and more requested different Design Reviews, have become a part of our ATLAS culture over the past years. The Activity Systems Status Overviews are, for the time being, a one in time event and should be held for each system as soon as possible to have some meaning. There seems to a consensus that the reviews have become a useful project tool for the ATLAS management but even more so for the sub-systems themselves making achievements as well as possible shortcomings visible. One other recognized byproduct is the increasing cross talk between the systems, a very important ingredient to make profit all the systems from the large collective knowledge we dispose of in ATLAS. In the last two months, the first two PARs were organized for the MDT End Caps and the TRT Barrel Modules, both part of the US contribution to the ATLAS Project. Furthermore several different design...

 12. Peer Reviewer Recognition 2016.

  Science.gov (United States)

  2017-03-01

  Dear CPCJ Peer Reviewers, As we start 2017, it is again time to say thank you to all the 2016 peer reviewers. Published bimonthly with a global readership, CPCJ is the official organ of the American Cleft Palate-Craniofacial Association. For the six issues of Volume 53, 2016, 114 articles were published in 963 pages with 756 print pages and 207 online-only pages. Three hundred and forty-six manuscripts were received and 321 were processed by 23 Section Editors and reviewed by 355 peer reviewers. Through your collective efforts and expertise, the quality of CPCJ continues to grow. The journal website had a 0.5% increase in the number of total site visits, with 142,916 visits (as compared to 142,156 in 2015), and the AllenTrack submission site also experienced an increase in usage-new users increased 3.4% during 2016, from 1203 to 1244. Together with the entire editorial team, Dr. Stephen Conley, the Associate Editor of CPCJ, and I would like to thank all the peer reviewers for your tremendous work for the journal over the past twelve months. Because of you our journal is growing and poised to undergo a critical metamorphosis. CPCJ is our journal and it will serve the global readership even better on all matters related to craniofacial conditions by increasing in both quantity and quality in the years to come. Sincerely, Jack C. Yu, Editor, CPCJ Stephen F. Conley, Associate Editor, CPCJ.

 13. Dendrobium micropropagation: a review.

  Science.gov (United States)

  da Silva, Jaime A Teixeira; Cardoso, Jean Carlos; Dobránszki, Judit; Zeng, Songjun

  2015-05-01

  Dendrobium is one of the largest and most important (ornamentally and medicinally) orchid genera. Tissue culture is now an established method for the effective propagation of members of this genus. This review provides a detailed overview of the Dendrobium micropropagation literature. Through a chronological analysis, aspects such as explant, basal medium, plant growth regulators, culture conditions and final organogenic outcome are chronicled in detail. This review will allow Dendrobium specialists to use the information that has been documented to establish, more efficiently, protocols for their own germplasm and to improve in vitro culture conditions based on the optimized parameters detailed in this review. Not only will this expand the use for mass propagation, but will also allow for the conservation of important germplasm. Information on the in vitro responses of Dendrobium for developing efficient protocols for breeding techniques based on tissue culture, such as polyploidization, somatic hybridization, isolation of mutants and somaclonal variants and for synthetic seed and bioreactor technology, or for genetic transformation, is discussed in this review. This is the first such review on this genus and represents half a decade of literature dedicated to Dendrobium micropropagation.

 14. Expediting systematic reviews: methods and implications of rapid reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciliska Donna

  2010-07-01

  Full Text Available Abstract Background Policy makers and others often require synthesis of knowledge in an area within six months or less. Traditional systematic reviews typically take at least 12 months to conduct. Rapid reviews streamline traditional systematic review methods in order to synthesize evidence within a shortened timeframe. There is great variation in the process of conducting rapid reviews. This review sought to examine methods used for rapid reviews, as well as implications of methodological streamlining in terms of rigour, bias, and results. Methods A comprehensive search strategy--including five electronic databases, grey literature, hand searching of relevant journals, and contacting key informants--was undertaken. All titles and abstracts (n = 1,989 were reviewed independently by two reviewers. Relevance criteria included articles published between 1995 and 2009 about conducting rapid reviews or addressing comparisons of rapid reviews versus traditional reviews. Full articles were retrieved for any titles deemed relevant by either reviewer (n = 70. Data were extracted from all relevant methodological articles (n = 45 and from exemplars of rapid review methods (n = 25. Results Rapid reviews varied from three weeks to six months; various methods for speeding up the process were employed. Some limited searching by years, databases, language, and sources beyond electronic searches. Several employed one reviewer for title and abstract reviewing, full text review, methodological quality assessment, and/or data extraction phases. Within rapid review studies, accelerating the data extraction process may lead to missing some relevant information. Biases may be introduced due to shortened timeframes for literature searching, article retrieval, and appraisal. Conclusions This review examined the continuum between diverse rapid review methods and traditional systematic reviews. It also examines potential implications of streamlined review methods. More of

 15. Book reviews 2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilling Axel

  2016-11-01

  Full Text Available This section contains reviews of two Swedish books on international taxation. First, the book Skatteavtal och generalklausuler, Ett komparativt perspektiv (Tax Agreements and General Anti-Avoidance Regulations, A Comparative Perspective is recommended for those who study and work with international tax law. The book analyses how tax treaties’ function to limit contracting states’ taxing powers relates to national GAARs. A comparative analysis is made between Sweden and Canada. In the second review, the doctoral dissertation EU-domstolens restirktionsprövning i mal om de grundläggande frihterna och direkta skatter (The EU Court of Justice’s examination of the restriction requirement in its direct tax case law is reviewed. The dissertation systemizes relevant CJEU’s case law and analyzes the Courts reasoning in deciding whether or not certain tax regulation is in conflict with EU fundamental freedoms.

 16. Independent technical review, handbook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1994-02-01

  Purpose Provide an independent engineering review of the major projects being funded by the Department of Energy, Office of Environmental Restoration and Waste Management. The independent engineering review will address questions of whether the engineering practice is sufficiently developed to a point where a major project can be executed without significant technical problems. The independent review will focus on questions related to: (1) Adequacy of development of the technical base of understanding; (2) Status of development and availability of technology among the various alternatives; (3) Status and availability of the industrial infrastructure to support project design, equipment fabrication, facility construction, and process and program/project operation; (4) Adequacy of the design effort to provide a sound foundation to support execution of project; (5) Ability of the organization to fully integrate the system, and direct, manage, and control the execution of a complex major project.

 17. Book Reviews 2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilling Axel

  2015-12-01

  Full Text Available This section contains three book reviews. First the book Swedish Taxation, Development since 1862 is reviewed. This volume comprises six studies that examine the development of Swedish taxation from 1862 to 2013, and will likely be of great value in future Nordic tax research because of its comprehensiveness. The second review is about a book written in Swedish:Momsfri sjukvård (The VAT exemption for health care. This volume discusses a topical issue and presents convincing recommendations for changes in the Swedish VAT legislation. Finally, the Danish book International Skatteret, i et dansk perspektiv (International Tax Law, in a Danish perspective is presented as highly recommended literature for students and practitioners in the field of international tax law. This volume discusses and illustrates general matters in international tax law, as well as specific matters relevant for Danish international tax law.

 18. Reviews in plasmonics 2016

  CERN Document Server

  2017-01-01

  Reviews in Plasmonics 2016, the third volume of the new book series from Springer, serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of Plasmonics and closely related disciplines. It summarizes the year’s progress in surface plasmon phenomena and its applications, with authoritative analytical reviews in sufficient detail to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of Plasmonics. Reviews in Plasmonics offers an essential source of reference material for any lab working in the Plasmonics field and related areas. All academics, bench scientists, and industry professionals wishing to take advantage of the latest and greatest in the continuously emerging field of Plasmonics will find it an invaluable resource.

 19. Reviews in plasmonics 2015

  CERN Document Server

  2016-01-01

  Reviews in Plasmonics 2015, the second volume of the new book series from Springer, serves as a comprehensive collection of current trends and emerging hot topics in the field of Plasmonics and closely related disciplines. It summarizes the year’s progress in surface plasmon phenomena and its applications, with authoritative analytical reviews in sufficient detail to be attractive to professional researchers, yet also appealing to the wider audience of scientists in related disciplines of Plasmonics. Reviews in Plasmonics offers an essential source of reference material for any lab working in the Plasmonics field and related areas. All academics, bench scientists, and industry professionals wishing to take advantage of the latest and greatest in the continuously emerging field of Plasmonics will find it an invaluable resource.

 20. Integrative reviews of nursing research.

  Science.gov (United States)

  Ganong, L H

  1987-02-01

  Integrative reviews of research are a valuable part of the process of creating and organizing a body of literature. It has been argued that integrative reviews should be held to the same standards of clarity, rigor, and replication as primary research. In this paper methods for conducting an integrative review are discussed. Seventeen reviews from nursing journals were examined and compared with a proposed set of criteria for reviews. The results indicated that the majority of integrative reviews in nursing fell short of primary research standards. Guidelines for conducting more rigorous reviews are presented.

 1. POPOVER Review Panel report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davito, A.; Baker, C.J.; King, C.J.; Costerus, B.; Nelson, T.; Prokosch, D.; Pastrnak, J.; Grace, P.

  1996-04-10

  The POPOVER series of high explosive (HE) certification tests was conducted at the Big Explosives Experimental Facility (BEEF) in Area 4 of the Nevada Test Site (NTS). The two primary objectives of POPOVER were to certify that: (1) BEEF meets DOE requirements for explosives facilities and is safe for personnel-occupied operations during testing of large charges of conventional HE. (2) Facility structures and equipment will function as intended when subjected to the effects of these charges. After careful analysis of test results, the POPOVER Review Panel concludes that the POPOVER series met both objectives. Further details on the Review Panel`s conclusions are included in Section 7--Findings and Recommendations.

 2. Time Crystals: a review.

  Science.gov (United States)

  Sacha, Krzysztof; Zakrzewski, Jakub

  2017-09-08

  Time crystals are time-periodic self-organized structures postulated by Frank Wilczek in 2012. While the original concept was strongly criticized, it stimulated at the same time an intensive research leading to propositions and experimental verifications of discrete (or Floquet) time crystals -- the structures that appear in the time domain due to spontaneous breaking of discrete time translation symmetry. The struggle to observe discrete time crystals is reviewed here together with propositions that generalize this concept introducing condensed matter like physics in the time domain. We shall also revisit the original Wilczek's idea and review strategies aimed at spontaneous breaking of continuous time translation symmetry. . © 2017 IOP Publishing Ltd.

 3. REVIEWER LIST – 2014

  OpenAIRE

  Chief Editor

  2014-01-01

  REVIEWER LIST – 2014 The Editorial Team would like to thank all those who gave generously of their time and expertise in reviewing the papers for the Indian Journal of Community Health in 2014.AAarti Kapil, New Delhi, IndiaAbhishek SinghAmandeep Kaur, Haldwani, IndiaAmit Kaushik, Safai, IndiaAnu Bhardwaj, Ambala, IndiaAnurag Chaudary, Ludhiana, IndiaA R BondArpan YagnikArvind Kumar Singh, Gorakhpur, IndiaAshish Yadav, Meerut, IndiaAthar Ansari, Aligarh, India BBaridalyne Nongkynrih, New Delhi...

 4. Yoga clinical research review.

  Science.gov (United States)

  Field, Tiffany

  2011-02-01

  In this paper recent research is reviewed on the effects of yoga poses on psychological conditions including anxiety and depression, on pain syndromes, cardiovascular, autoimmune and immune conditions and on pregnancy. Further, the physiological effects of yoga including decreased heartrate and blood pressure and the physical effects including weight loss and increased muscle strength are reviewed. Finally, potential underlying mechanisms are proposed including the stimulation of pressure receptors leading to enhanced vagal activity and reduced cortisol. The reduction in cortisol, in turn, may contribute to positive effects such as enhanced immune function and a lower prematurity rate. Copyright © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 5. Developmental Prosopagnosia: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Kress

  2003-01-01

  Full Text Available This article reviews the published literature on developmental prosopagnosia, a condition in which the ability to recognize other persons by facial information alone has never been acquired. Due to the very low incidence of this syndrome, case reports are sparse. We review the available data and suggest assessment strategies for patients suffering from developmental prosopagnosia. It is suggested that developmental prosopagnosia is not a unitary condition but rather consists of different subforms that can be dissociated on the grounds of functional impairments. On the basis of the available evidence, hypotheses about the aetiology of developmental prosopagnosia as well as about the selectivity of deficits related to face recognition are discussed.

 6. 2013 Development Effectiveness Review

  OpenAIRE

  Asian Development Bank (ADB)

  2014-01-01

  The 2013 Development Effectiveness Review (DEfR) is the seventh annual performance review of the Asian Development Bank (ADB) and the first to apply the revised corporate results framework. The DEfR uses the 89 performance indicators of the revised framework to assess progress in implementing Strategy 2020, ADB’s long-term strategic framework. It evaluates ADB’s strengths and identifies areas where performance needs to be improved. The findings of the 2013 DEfR will inform actions to improve ...

 7. Bolaamphiphiles: A Pharmaceutical Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayur Fariya

  2014-12-01

  Full Text Available The field of drug discovery is ever growing and excipients play a major role in it. A novel class of amphiphiles has been discussed in the review. The review focuses on natural as well as synthetic bolaamphiphiles, their chemical structures and importantly, their ability to self assemble rendering them of great use to pharmaceutical industry. Recent reports on their ability to be used in fabrication of suitable nanosized carriers for drug as well as genes to target site, has been discussed substantially to understand the potential of bolaamphiphiles in field of drug delivery.

 8. Aeromicrobiology--a review.

  Science.gov (United States)

  al-Dagal, M; Fung, D Y

  1990-01-01

  This article reviews the presence of microorganisms in air and their sources, the relation of airborne dust and endotoxin, the sources of atmospheric microbial contamination in food-processing plants, the mechanisms of airborne particle deposition, the importance of airborne microbes, the survival of microorganisms in air, methods of air sampling, airborne microbial populations in food-processing plants, control of airborne microorganisms in food-processing plants, and the general issue of microorganisms in air and their impact on food safety. The purpose was to bring together scattered information about airborne microorganisms and review their importance in food protection and sanitation.

 9. Finance Law Reviews

  Science.gov (United States)

  Journal of Education Finance, 1975

  1975-01-01

  Reviews recent state and federal court decisions dealing with issues relevant to educational finance. Within the broad area of elementary-secondary education, specific cases involve allocation of federal school aid, fees charged by public schools for textbooks and instructional materials, property acquisition and school construction, and…

 10. Online Proactive Reviews

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolbæk, Ditte

  The aim of this study is to explore online, collaborative learning when it takes place in the context of work. The study is based on an educational design of collaborative learning called Proactive Reviews (PR). A PR is the point of departure for an organisational learning process involving...

 11. Local anesthesia: a review.

  Science.gov (United States)

  Malamed, S F; Sykes, P; Kubota, Y; Matsuura, H; Lipp, M

  1992-01-01

  Local anesthetics are the most widely administered drugs in dentistry. Significant advances have been made in past decades that have greatly increased both the safety and the efficacy of these important drugs. This paper reviews the history of local anesthesia, pharmacokinetics and clinical implications, techniques, complications, and future directions in the quest for more effective pain control in dentistry.

 12. Annual Energy Review, 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2009-06-01

  The Annual Energy Review (AER) is the Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are statistics on total energy production, consumption, trade, and energy prices; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, and international energy; financial and environment indicators; and data unit conversions.

 13. A Review of Measles

  Science.gov (United States)

  Dardis, Melissa R.

  2012-01-01

  Measles, once a common childhood illness that many older school nurses could recognize without difficulty, needs review again after reemerging from Europe and other continents. A highly contagious disease, which has been referenced since the seventh century, the virus can cause serious illness and death, despite the fact that it is vaccine…

 14. Swaddling : A systematic review

  NARCIS (Netherlands)

  van Sleuwen, Bregje E.; Engelberts, Adele C.; Boere-Boonekamp, Magda M.; Kuis, Wietse; Schulpen, Tom W. J.; L'Hoir, Monique P.

  2007-01-01

  Swaddling was an almost universal child-care practice before the 18th century. It is still tradition in certain parts of the Middle East and is gaining popularity in the United Kingdom, the United States, and the Netherlands to curb excessive crying. We have systematically reviewed all articles on s

 15. CONTAIN independent peer review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boyack, B.E. [Los Alamos National Lab., NM (United States); Corradini, M.L. [Univ. of Wisconsin, Madison, WI (United States). Nuclear Engineering Dept.; Denning, R.S. [Battelle Memorial Inst., Columbus, OH (United States); Khatib-Rahbar, M. [Energy Research Inc., Rockville, MD (United States); Loyalka, S.K. [Univ. of Missouri, Columbia, MO (United States); Smith, P.N. [AEA Technology, Dorchester (United Kingdom). Winfrith Technology Center

  1995-01-01

  The CONTAIN code was developed by Sandia National Laboratories under the sponsorship of the US Nuclear Regulatory Commission (NRC) to provide integrated analyses of containment phenomena. It is used to predict nuclear reactor containment loads, radiological source terms, and associated physical phenomena for a range of accident conditions encompassing both design-basis and severe accidents. The code`s targeted applications include support for containment-related experimental programs, light water and advanced light water reactor plant analysis, and analytical support for resolution of specific technical issues such as direct containment heating. The NRC decided that a broad technical review of the code should be performed by technical experts to determine its overall technical adequacy. For this purpose, a six-member CONTAIN Peer Review Committee was organized and a peer review as conducted. While the review was in progress, the NRC issued a draft ``Revised Severe Accident Code Strategy`` that incorporated revised design objectives and targeted applications for the CONTAIN code. The committee continued its effort to develop findings relative to the original NRC statement of design objectives and targeted applications. However, the revised CONTAIN design objectives and targeted applications. However, the revised CONTAIN design objectives and targeted applications were considered by the Committee in assigning priorities to the Committee`s recommendations. The Committee determined some improvements are warranted and provided recommendations in five code-related areas: (1) documentation, (2) user guidance, (3) modeling capability, (4) code assessment, and (5) technical assessment.

 16. Energy and Technology Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1982-09-01

  This is the first of two issues commemorating the 30th anniversary of the Lawrence Livermore National Laboratory. The early history of the laboratory is reviewed, including: the LLNL-Nevada organization; project Plowshare; the chemistry and materials science department; and development of computer systems. (GHT)

 17. Pancreatic Cancer: A Review.

  Science.gov (United States)

  Yabar, Cinthya S; Winter, Jordan M

  2016-09-01

  Pancreatic cancer is now the third leading cause of cancer related deaths in the United States, yet advances in treatment options have been minimal over the past decade. In this review, we summarize the evaluation and treatments for this disease. We highlight molecular advances that hopefully will soon translate into improved outcomes.

 18. Contact dermatitis. A review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Klaus Ejner; Benezra, C; Burrows, D;

  1987-01-01

  In recent years, there has been a dramatic rise in our understanding of contact dermatitis. This paper is a review of our knowledge of the mechanisms involved in contact dermatitis and related phenomena, the investigation of these events and the emergence of significant new allergens during...

 19. [Prostatic abscesses. A review].

  Science.gov (United States)

  Rabii, R; Rais, H; Joual, A; el Mrini, M; Benjelloun, S

  1999-01-01

  We review the literature to the diagnosis and therapeutic aspect of prostatic abscess. The prostatic abscess having become an uncommon disease. The diagnosis of prostatic abscess has been nearly made by transrectal ultrasound and computed tomography scan. The best diagnostic method is considered to be the transrectal ultrasound. The choice therapy was intravenous antibiotic, and drainage by ultrasound guided transperineal percutaneous puncture.

 20. Review of equine piroplasmosis

  Science.gov (United States)

  Equine piroplasmosis is caused by one of two erythrocytic parasites Babesia caballi or Theileria equi. Although the genus of the latter remains controversial the most recent designation, Theileria is utilized in this review. Shared pathogenesis includes tick-borne transmission and erythrolysis leadi...

 1. Malawi Urbanization Review

  OpenAIRE

  World Bank

  2016-01-01

  The Malawi Urbanization Review aims to provide fresh perspectives on urbanization in Malawi, by analyzing the current and potential contribution of urbanization to long-term national development and the current institutional and financial capacity of local governments to manage the process. Analyses presented in this report are particularly timely as Malawi is planning for the coming half ...

 2. NRL 2003 Review

  Science.gov (United States)

  2003-06-01

  Wauchope, “ Eucalyptus : Integrating Natural Language Input with a Graphical User Interface,” NRL/FR/5510-94-9711, Naval Research Laboratory, Washington...acoustic models, viz., RAM. In essence , both the ocean acoustics R&D 214 2003 NRL Review simulation, computing, and modeling community and the Navy

 3. Swaddling: A Systematic Review

  NARCIS (Netherlands)

  Sleuwen, van Bregje E.; Engelberts, Adèle C.; Boere-Boonekamp, Magda M.; Kuis, Wietse; Schulpen, Tom W.J.

  2007-01-01

  Swaddling was an almost universal child-care practice before the 18th century. It is still tradition in certain parts of the Middle East and is gaining popularity in the United Kingdom, the United States, and the Netherlands to curb excessive crying. We have systematically reviewed all articles on s

 4. Review on Superconducting Materials

  OpenAIRE

  Hott, Roland; Kleiner, Reinhold; Wolf, Thomas; Zwicknagl, Gertrud

  2013-01-01

  Short review of the topical comprehension of the superconductor materials classes Cuprate High-Temperature Superconductors, other oxide superconductors, Iron-based Superconductors, Heavy-Fermion Superconductors, Nitride Superconductors, Organic and other Carbon-based Superconductors and Boride and Borocarbide Superconductors, featuring their present theoretical understanding and their aspects with respect to technical applications.

 5. Reviewing Student Papers Electronically

  Science.gov (United States)

  Dunford, Spencer

  2011-01-01

  In order to consistently give quality feedback to students, the author introduces the revision and automation tools in Microsoft Word 2007. These features, Comments, Tracking, and Changes, are part of the Review group in MS Word 2007. Additionally, the AutoCorrect feature can be used to enhance and support editing endeavors. This article offers a…

 6. Monthly Energy Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-05-28

  This publication presents an overview of the Energy information Administration`s recent monthly energy statistics. The statistics cover the major activities of US production, consumption, trade, stocks, and prices for petroleum, natural gas, coal, electricity, and nuclear energy. Also included are international energy and thermal and metric conversion factors. Two brief ``energy plugs`` (reviews of EIA publications) are included, as well.

 7. Swaddling : A systematic review

  NARCIS (Netherlands)

  van Sleuwen, Bregje E.; Engelberts, Adele C.; Boere-Boonekamp, Magda M.; Kuis, Wietse; Schulpen, Tom W. J.; L'Hoir, Monique P.

  2007-01-01

  Swaddling was an almost universal child-care practice before the 18th century. It is still tradition in certain parts of the Middle East and is gaining popularity in the United Kingdom, the United States, and the Netherlands to curb excessive crying. We have systematically reviewed all articles on

 8. Swaddling: A Systematic Review

  NARCIS (Netherlands)

  van Sleuwen, Bregje E.; Engelberts, Adèle C.; Boere-Boonekamp, Magdalena M.; Kuis, Wietse; Schulpen, Tom W.J.

  2007-01-01

  Swaddling was an almost universal child-care practice before the 18th century. It is still tradition in certain parts of the Middle East and is gaining popularity in the United Kingdom, the United States, and the Netherlands to curb excessive crying. We have systematically reviewed all articles on

 9. Test Reviewing in Spain

  Science.gov (United States)

  Muniz, Jose; Fernandez-Hermida, Jose R.; Fonseca-Pedrero, Eduardo; Campillo-Alvarez, Angela; Pena-Suarez, Elsa

  2012-01-01

  The proper use of psychological tests requires that the measurement instruments have adequate psychometric properties, such as reliability and validity, and that the professionals who use the instruments have the necessary expertise. In this article, we present the first review of tests published in Spain, carried out with an assessment model…

 10. Aquaculture Sector Review

  OpenAIRE

  International Finance Corporation

  2015-01-01

  This aquaculture sector review (with supply chain mapping) has been implemented within the framework of the International Finance Corporation (IFC) Armenia investment climate reform project implemented by the World Bank Group trade and competitiveness global practice, in partnership with Austria’s federal ministry of finance and Hungarian partnership funding and Hungary Export Import (EXIM...

 11. Medusivorous fishes, a review

  NARCIS (Netherlands)

  Ates, R.M.L.

  1988-01-01

  A preliminary review is presented of fish species having consumed pelagic Cnidaria (Scyphozoa and Hydrozoa) as well as Ctenophora. Quantitative data are scarce. Knowledge of morphological and physiological adaptations of fishes foraging on gelatinous plankton is almost non-existent. Many fish specie

 12. Medusivorous fishes, a review

  OpenAIRE

  Ates, R.M.L.

  1988-01-01

  A preliminary review is presented of fish species having consumed pelagic Cnidaria (Scyphozoa and Hydrozoa) as well as Ctenophora. Quantitative data are scarce. Knowledge of morphological and physiological adaptations of fishes foraging on gelatinous plankton is almost non-existent. Many fish species consume medusae and some reasons to suspect that there are even more that do so, are discussed.

 13. Visual Complexity: A Review

  Science.gov (United States)

  Donderi, Don C.

  2006-01-01

  The idea of visual complexity, the history of its measurement, and its implications for behavior are reviewed, starting with structuralism and Gestalt psychology at the beginning of the 20th century and ending with visual complexity theory, perceptual learning theory, and neural circuit theory at the beginning of the 21st. Evidence is drawn from…

 14. Reviewing and Viewing.

  Science.gov (United States)

  Clements, Douglas H., Ed.; And Others

  1988-01-01

  Presents reviews of three software packages. These are "Ant Farm," a game of problem solving using guess and check or trial and error; "Learning Place Value"; and a set of three utility programs--"Mastering Math: Diagnostic System,""Mastering Math: Worksheet Generator," and "Mastering Math: Management System." (PK)

 15. 2010 Campus Sustainability Review

  Science.gov (United States)

  Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, 2011

  2011-01-01

  With this review of campus sustainability efforts in 2010, the editors aim to give readers--those who are often immersed in the day-to-day particulars of sustainability efforts--the same chance to take a step back and take a broader look at where they stand with sustainability in higher education. This inaugural 2010 Campus Sustainability Review…

 16. Swaddling: A Systematic Review

  NARCIS (Netherlands)

  van Sleuwen, Bregje E.; Engelberts, Adèle C.; Boere-Boonekamp, Magdalena M.; Kuis, Wietse; Schulpen, Tom W.J.

  2007-01-01

  Swaddling was an almost universal child-care practice before the 18th century. It is still tradition in certain parts of the Middle East and is gaining popularity in the United Kingdom, the United States, and the Netherlands to curb excessive crying. We have systematically reviewed all articles on s

 17. Review of LEP results

  CERN Document Server

  Parodi, F

  2001-01-01

  I present a review of the results obtained during 10 years of activity in b-physics at LEP. Special emphasis is put on measurements that attained precisions not even envisaged at the beginning of the LEP programme (V/sub ub/ and Delta m/sub s/). Finally the impact of these measurements on the CKM parameters determination is presented. (16 refs).

 18. 2010 Campus Sustainability Review

  Science.gov (United States)

  Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education, 2011

  2011-01-01

  With this review of campus sustainability efforts in 2010, the editors aim to give readers--those who are often immersed in the day-to-day particulars of sustainability efforts--the same chance to take a step back and take a broader look at where they stand with sustainability in higher education. This inaugural 2010 Campus Sustainability Review…

 19. A Review of Measles

  Science.gov (United States)

  Dardis, Melissa R.

  2012-01-01

  Measles, once a common childhood illness that many older school nurses could recognize without difficulty, needs review again after reemerging from Europe and other continents. A highly contagious disease, which has been referenced since the seventh century, the virus can cause serious illness and death, despite the fact that it is vaccine…

 20. 120 Hz Gun Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Colby, E.

  2005-01-31

  The review was held at SLAC on September 11 and 12, 2001. Presentations concerning the thermal analysis, mechanical design, integration with the laser and accelerator, general beam dynamics considerations, a load lock mechanism, and symmetric power feed options comprised the review. Slides from these presentations are available elsewhere. The review committee was charged with evaluating the 120 Hz gun design including proposed load lock and power feed options and recommending improvements. Broader evaluation of the injector as a whole (including focusing and diagnostic systems that do no impact the envelope of the gun itself) is expected to be covered in a future review and will not be commented on here. In general, the long operational experience with four generations of s-band RF guns at numerous labs worldwide has led to considerable experience in design, fabrication, and operation aspects, and provides an excellent base on which to design the higher duty factor LCLS injector. While open questions remain on obtaining the design performance from these injectors, the microwave design of the gun has reached a state of relative maturity.

 1. Lightning injury: a review.

  Science.gov (United States)

  Ritenour, Amber E; Morton, Melinda J; McManus, John G; Barillo, David J; Cancio, Leopoldo C

  2008-08-01

  Lightning is an uncommon but potentially devastating cause of injury in patients presenting to burn centers. These injuries feature unusual symptoms, high mortality, and significant long-term morbidity. This paper will review the epidemiology, physics, clinical presentation, management principles, and prevention of lightning injuries.

 2. Freire Re-Viewed

  Science.gov (United States)

  Jackson, Sue

  2007-01-01

  The work of Paulo Freire is associated with themes of oppression and liberation, and his critical pedagogy is visionary in its attempts to bring about social transformation. Freire has created a theory of education that embeds these issues within social relations that center around both ideological and material domination. In this review essay,…

 3. Data Crosscutting Requirements Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kleese van Dam, Kerstin [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Shoshani, Arie [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Plata, Charity [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2013-04-01

  In April 2013, a diverse group of researchers from the U.S. Department of Energy (DOE) scientific community assembled to assess data requirements associated with DOE-sponsored scientific facilities and large-scale experiments. Participants in the review included facilities staff, program managers, and scientific experts from the offices of Basic Energy Sciences, Biological and Environmental Research, High Energy Physics, and Advanced Scientific Computing Research. As part of the meeting, review participants discussed key issues associated with three distinct aspects of the data challenge: 1) processing, 2) management, and 3) analysis. These discussions identified commonalities and differences among the needs of varied scientific communities. They also helped to articulate gaps between current approaches and future needs, as well as the research advances that will be required to close these gaps. Moreover, the review provided a rare opportunity for experts from across the Office of Science to learn about their collective expertise, challenges, and opportunities. The "Data Crosscutting Requirements Review" generated specific findings and recommendations for addressing large-scale data crosscutting requirements.

 4. Medication Errors - A Review

  OpenAIRE

  Vinay BC; Nikhitha MK; Patel Sunil B

  2015-01-01

  In this present review article, regarding medication errors its definition, medication error problem, types of medication errors, common causes of medication errors, monitoring medication errors, consequences of medication errors, prevention of medication error and managing medication errors have been explained neatly and legibly with proper tables which is easy to understand.

 5. Science & technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-08-01

  This document is the August, 1995 issue of the Science and Technology review, a Lawrence Berkeley Laboratory publication. It contains two major articles, one on Scanning Tunneling Microscopy - as applied to materials engineering studies, and one on risk assessment, in this case looking primarily at a health care problem. Separate articles will be indexed from this journal to the energy database.

 6. Medusivorous fishes, a review

  NARCIS (Netherlands)

  Ates, R.M.L.

  1988-01-01

  A preliminary review is presented of fish species having consumed pelagic Cnidaria (Scyphozoa and Hydrozoa) as well as Ctenophora. Quantitative data are scarce. Knowledge of morphological and physiological adaptations of fishes foraging on gelatinous plankton is almost non-existent. Many fish

 7. Medication Errors - A Review

  OpenAIRE

  Vinay BC; Nikhitha MK; Patel Sunil B

  2015-01-01

  In this present review article, regarding medication errors its definition, medication error problem, types of medication errors, common causes of medication errors, monitoring medication errors, consequences of medication errors, prevention of medication error and managing medication errors have been explained neatly and legibly with proper tables which is easy to understand.

 8. Review of Particle Physics

  Science.gov (United States)

  Patrignani, C.; Particle Data Group; et al.

  2016-10-01

  The Review summarizes much of particle physics and cosmology. Using data from previous editions, plus 3,062 new measurements from 721 papers, we list, evaluate, and average measured properties of gauge bosons and the recently discovered Higgs boson, leptons, quarks, mesons, and baryons. We summarize searches for hypothetical particles such as supersymmetric particles, heavy bosons, axions, dark photons, etc. All the particle properties and search limits are listed in Summary Tables. We also give numerous tables, figures, formulae, and reviews of topics such as Higgs Boson Physics, Supersymmetry, Grand Unified Theories, Neutrino Mixing, Dark Energy, Dark Matter, Cosmology, Particle Detectors, Colliders, Probability and Statistics. Among the 117 reviews are many that are new or heavily revised, including those on Pentaquarks and Inflation. The complete Review is published online in a journal and on the website of the Particle Data Group (http://pdg.lbl.gov). The printed PDG Book contains the Summary Tables and all review articles but no longer includes the detailed tables from the Particle Listings. A Booklet with the Summary Tables and abbreviated versions of some of the review articles is also available. Contents Abstract, Contributors, Highlights and Table of ContentsAcrobat PDF (150 KB) IntroductionAcrobat PDF (456 KB) Particle Physics Summary Tables Gauge and Higgs bosonsAcrobat PDF (155 KB) LeptonsAcrobat PDF (134 KB) QuarksAcrobat PDF (84 KB) MesonsAcrobat PDF (871 KB) BaryonsAcrobat PDF (300 KB) Searches (Supersymmetry, Compositeness, etc.)Acrobat PDF (91 KB) Tests of conservation lawsAcrobat PDF (330 KB) Reviews, Tables, and Plots Detailed contents for this sectionAcrobat PDF (37 KB) Constants, Units, Atomic and Nuclear PropertiesAcrobat PDF (278 KB) Standard Model and Related TopicsAcrobat PDF (7.3 MB) Astrophysics and CosmologyAcrobat PDF (2.7 MB) Experimental Methods and CollidersAcrobat PDF (3.8 MB) Mathematical Tools or Statistics, Monte Carlo, Group

 9. Yoga research review.

  Science.gov (United States)

  Field, Tiffany

  2016-08-01

  This paper is a review of empirical studies, review and meta-analysis publications on yoga from the last few years. The review includes demographics/prevalence of yoga as a practice, bibliometric analyses of the yoga publications and the use of yoga for physical fitness and cognitive function. Most of the studies reviewed here involve yoga effects on psychiatric and medical conditions. These include pregnancy, prenatal and postpartum depression; stress, PTSD, anxiety, and obesity; cardiovascular conditions including hypertension; pain syndromes including arthritis, headaches and low back pain; autoimmune conditions including asthma, type II diabetes and multiple sclerosis; immune conditions including HIV and breast cancer; and aging problems including balance, osteoporosis and Parkinson's. The methods and results of those studies are briefly summarized along with their limitations and suggestions for future research. Basically yoga has been more effective than control and waitlist control conditions, although not always more effective than treatment comparison groups such as other forms of exercise. More randomized controlled studies are needed in which yoga is compared to active exercise groups. Having established the physical and mental health benefits of yoga makes it ethically questionable to assign participants to inactive control groups. Shorter sessions should be investigated for cost-effectiveness and for daily practice. Multiple physical and physiological measures need to be added to the self-report research protocols and potential underlying mechanisms need to be further explored. In the interim, the studies reviewed here highlight the therapeutic effects of yoga, a practice that could come to be called yoga therapy. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Reviewing manuscripts for biomedical journals.

  Science.gov (United States)

  Garmel, Gus M

  2010-01-01

  Writing for publication is a complex task. For many professionals, producing a well-executed manuscript conveying one's research, ideas, or educational wisdom is challenging. Authors have varying emotions related to the process of writing for scientific publication. Although not studied, a relationship between an author's enjoyment of the writing process and the product's outcome is highly likely. As with any skill, practice generally results in improvements. Literature focused on preparing manuscripts for publication and the art of reviewing submissions exists. Most journals guard their reviewers' anonymity with respect to the manuscript review process. This is meant to protect them from direct or indirect author demands, which may occur during the review process or in the future. It is generally accepted that author identities are masked in the peer-review process. However, the concept of anonymity for reviewers has been debated recently; many editors consider it problematic that reviewers are not held accountable to the public for their decisions. The review process is often arduous and underappreciated, one reason why biomedical journals acknowledge editors and frequently recognize reviewers who donate their time and expertise in the name of science. This article describes essential elements of a submitted manuscript, with the hopes of improving scientific writing. It also discusses the review process within the biomedical literature, the importance of reviewers to the scientific process, responsibilities of reviewers, and qualities of a good review and reviewer. In addition, it includes useful insights to individuals who read and interpret the medical literature.

 11. Lymphangiosarcoma of dogs : a review : review article

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. Williams

  2005-06-01

  Full Text Available Lymphangiosarcoma in dogs, an extremely rare tumour with only 16 cases reported in the literature, is reviewed. Lymphangiosarcoma in humans, also very rare, and known in post-mastectomy, chronically-lymphoedematous patients as 'Stewart-Treves' syndrome, is briefly outlined, as well as the various other causes of lymphoedema, both primary and secondary, which usually precede malignancy. Comparisons between human and canine lymphoedema are made when such references were found. The genetic links to primary lymphoedema and the manifestation thereof in humans are mentioned. Lymphangiosarcoma in the majority of human and canine patients is an aggressively malignant tumour with few patients surviving despite various attempted treatments. The tumour most commonly arises in the subcutaneous tissues and rapidly invades underlying tissues and may spread widely internally via haematogenous and lymphatic routes, with frequent pleural and chest involvement. The tumour has been reported mostly in medium- to large-breed dogs, in slightly more males than females, and in an age-range of 8 weeks to 13 years, with more cases aged 5 years and older. Methods of diagnosis, with the variations encountered, including routine histopathology, immunohistochemistry, electron microscopy, tissue culture characteristics and endothelial expression of glycocongugates, are discussed.

 12. Kaon Physics Review

  CERN Document Server

  Lellouch, L

  2009-01-01

  I critically review recent lattice QCD results relevant for kaon phenomenology, as well as the methods that are used to obtain them. The focus is on calculations with N_f=2 and N_f=2+1 flavors of sea quarks. Concerning methodology, the subjects covered include a discussion of how best to extrapolate and/or interpolate results to the physical quark-mass point, a scheme for assessing the extent to which a lattice QCD calculation includes the various effects required to compute a given quantity reliably and a procedure for averaging lattice results. The phenomenological topics that I review comprise leptonic and semileptonic kaon decays, as well as neutral kaon mixing and CP violation in K->\\pi\\pi decays.

 13. Anticorrosive coatings: a review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Per Aggerholm; Kiil, Søren; Dam-Johansen, Kim

  2009-01-01

  The main objective of this review is to describe some of the important topics related to the use of marine and protective coatings for anticorrosive purposes. In this context, "protective" refers to coatings for containers, offshore constructions, wind turbines, storage tanks, bridges, rail cars......, and petrochemical plants while "marine" refers to coatings for ballast tanks, cargo holds and cargo tanks, decks, and engine rooms on ships. The review aims at providing a thorough picture of state-of-the-art in anticorrosive coatings systems. International and national legislation aiming at reducing the emission...... of volatile organic compounds (VOCs) have caused significant changes in the anticorrosive coating industry. The requirement for new VOC-compliant coating technologies means that coating manufacturers can no longer rely on the extensive track record of their time-served products to convince consumers...

 14. NUCLEAR DATA REVIEW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  HOLDEN,N.E.

  2004-12-01

  Non-neutron nuclear data are periodically reviewed and evaluated. The recommended values are published in the Table of the Isotopes of the Chemical Rubber Company's Handbook of Chemistry and Physics. A 2004 review has begun to re-examine some data of interest to the International Union of Geological Sciences (IUGS) sub-commission on Geochronology dealing with radioactive decay constants and isotopic abundance ratios. Among the decay constants that are being evaluated are those of the following nuclides: {sup 40}K, {sup 87}Rb, {sup 138}La, {sup 147}Sm, {sup 176}Lu, {sup 174}Hf, {sup 187}Re, {sup 190}Pt, {sup 232}Th, {sup 235}U, {sup 238}U.

 15. Third molars: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E Siva Prasad Reddy

  2009-01-01

  Full Text Available Background: Third molars are teeth that have little functional value and a relatively high rate of associated pain and disease. Their value, as part of the dentition of modern people, is dubious. Types of Studies Reviewed: The authors review the evolution, development. moribidity and treatment of third molars. They access the value of third molars in the 21st century and describe the risks these teeth pose when they develop in the dentition. Conclusions: There is a mandate for the dental profession to improve health outcomes and quality of life. The prevention of third molar-related morbidity should be included in dental research efforts. The authors suggest that novel preventive methodologies be developed to alleviate the problems third molars pose. One potential methodology suggested is intentional therapeutic agenesis of this tooth. Clinical Implications: Prevention of third molar development early in life, even before tooth bud initiation, could dramatically improve healthcare outcomes for millions of peoples.

 16. A distribution network review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fairbairn, R.J.; Maunder, D.; Kenyon, P.

  1999-07-01

  This report summarises the findings of a study reviewing the distribution network in England, Scotland and Wales to evaluate its ability to accommodate more embedded generation from both fossil fuel and renewable energy sources. The background to the study is traced, and descriptions of the existing electricity supply system, the licence conditions relating to embedded generation, and the effects of the Review of Electricity Trading Arrangements are given. The ability of the UK distribution networks to accept embedded generation is examined, and technical benefits/drawbacks arising from embedded generation, and the potential for uptake of embedded generation technologies are considered. The distribution network capacity and the potential uptake of embedded generation are compared, and possible solutions to overcome obstacles are suggested. (UK)

 17. Placental transfusion: a review

  Science.gov (United States)

  Katheria, A C; Lakshminrusimha, S; Rabe, H; McAdams, R; Mercer, J S

  2017-01-01

  Recently there have been a number of studies and presentations on the importance of providing a placental transfusion to the newborn. Early cord clamping is an avoidable, unphysiologic intervention that prevents the natural process of placental transfusion. However, placental transfusion, although simple in concept, is affected by multiple factors, is not always straightforward to implement, and can be performed using different methods, making this basic procedure important to discuss. Here, we review three placental transfusion techniques: delayed cord clamping, intact umbilical cord milking and cut-umbilical cord milking, and the evidence in term and preterm newborns supporting this practice. We will also review several factors that influence placental transfusion, and discuss perceived risks versus benefits of this procedure. Finally, we will provide key straightforward concepts and implementation strategies to ensure that placental-to-newborn transfusion can become routine practice at any institution. PMID:27654493

 18. Periimplantitis treatment: literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo FRANCIO

  2008-08-01

  Full Text Available Introduction and objective: The aim of this study was to review in theliterature the aim modalities of periimplantitis treatment. They were study the use of buccal antiseptics, antimicrobial treatment, open debridment,close debridment, osseous grafts, the use of membranes, combination with osseous grafts and membrane technique and laserteraphy.Literature review: The most of studies showed cases about these treatment types but only one related a specific protocol of peri-implantar disease. All of other demonstrated treatment associations had success on the most absolute cases, independent of treatment. Conclusion: The techniques association of treatment is valid and necessary, but to have a more specific conclusion should be done more studies in humans.

 19. Pectin modifications: a review.

  Science.gov (United States)

  Chen, Jun; Liu, Wei; Liu, Cheng-Mei; Li, Ti; Liang, Rui-Hong; Luo, Shun-Jing

  2015-01-01

  In recent years, the interest in studying modification of pectin has increased. A number of hydroxyl and carboxyl groups distributed along the backbone as well as a certain amount of neutral sugars presented as side chains make pectin capable of preparing a broad spectrum of derivatives. By forming pectin derivatives, their properties may be modified and some other new functional properties may be created. This article attempts to review the information about various methods used for pectin modification, including substitution (alkylation, amidation, quaternization, thiolation, sulfation, oxidation, etc.), chain elongation (cross-linking and grafting) and depolymerization (chemical, physical, and enzymatic degradation). Characteristics and applications of some pectin derivatives are also presented. In addition, the safety and regulatory status of pectin and its derivatives were reviewed.

 20. Security effectiveness review (SER)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kouprianova, I. [Inst. of Physics and Power Engineering, Obninsk (Russian Federation); Ek, D.; Showalter, R. [Sandia National Labs., Albuquerque, NM (United States); Bergman, M. [Lawrence Livermore National Lab., CA (United States)

  1998-08-01

  As part of the on-going DOE/Russian MPC and A activities at the Institute of Physics and Power Engineering (IPPE) and in order to provide a basis for planning MPC and A enhancements, an expedient method to review the effectiveness of the MPC and A system has been adopted. These reviews involve the identification of appropriate and cost-effective enhancements of facilities at IPPE. This effort requires a process that is thorough but far less intensive than a traditional vulnerability assessment. The SER results in a quick assessment of current and needed enhancements. The process requires preparation and coordination between US and Russian analysts before, during, and after information gathering at the facilities in order that the analysis is accurate, effective, and mutually agreeable. The goal of this paper is to discuss the SER process, including the objectives, time scale, and lessons learned at IPPE.

 1. Aggressive periodontitis: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaibhavi Joshipura

  2015-01-01

  Full Text Available The purpose of this review is to highlight the current etiological and therapeutic concepts of aggressive periodontitis which is rapidly progressing and aggressive in nature. It leads to destruction of periodontal tissues and loss of teeth. We need advanced diagnostic techniques to learn about current disease activity and rate of progression. We also require strategies to keep the disease under control with proper maintenance regime and prevent tooth loss, because it can result into complicated prosthetic rehabilitation in a very young patient. The evidence suggests that aggressive periodontitis is influenced by microbiological, genetic, and host factors. This paper reviews clinical, microbiological, immunological, and genetic aspects of pathogenesis of aggressive periodontitis, as well as diagnostic criteria of the disease and appropriate nonsurgical and surgical treatment options.

 2. Environmental performance reviews: Yugoslavia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The environmental performance review mission took place in April 2002, at a time when the Government was preparing new constitutions for the federation and the republics that would, interalia, change their respective responsibilities. The review covers Serbia and Montenegro but not Kosovo and Metohija. Part I covers environmental policy and management, Part II management of pollution and of natural resources (air, water, waste and mineral resources management, biodiversity conservation and nature protection), and Part III economic and sectoral integration. Recommendations are made to remedy environmental damage caused by coal mining in Serbia and Montenegro. Yugoslavia has not ratified the Kyoto Protocol. It has begun work on preparing its first national communication to the UN Framework Convention on Climate Change.

 3. Moyamoya disease : a review.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gosalakkal J

  2002-01-01

  Full Text Available Moyamoya is probably an inherited vasocclusive disease first described in Japan and now reported from all over the world. Genetic linkage studies and study of the factors possibly involved in its pathogenesis have shed new light on this disease. There is some suggestion that the pathogenesis may vary between races. A number of revascularization procedures have been devised. There is still controversy regarding the timing and the type of surgery. Functional MRI and PET scanning may provide more objective criterion on the outcome of these procedures. Neuropsychological studies may also be of use in judging the benefits of surgery. In this review, some of the recent advances in the study of the genetics and pathogenesis of the disease are reviewed and the clinical manifestation and the role of surgery are discussed. Relative lack of literature from outside Japan and the Korean peninsula has hampered the understanding of the disease in other countries.

 4. Recommendations for pathology peer review.

  Science.gov (United States)

  Morton, Daniel; Sellers, Rani S; Barale-Thomas, Erio; Bolon, Brad; George, Catherine; Hardisty, Jerry F; Irizarry, Armando; McKay, Jennifer S; Odin, Marielle; Teranishi, Munehiro

  2010-12-01

  Pathology peer review verifies and improves the accuracy and quality of pathology diagnoses and interpretations. Pathology peer review is recommended when important risk assessment or business decisions are based on nonclinical studies. For pathology peer review conducted before study completion, the peer-review pathologist reviews sufficient slides and pathology data to assist the study pathologist in refining pathology diagnoses and interpretations. Materials to be reviewed are selected by the peer-review pathologist. Consultations with additional experts or a formal (documented) pathology working group may be used to resolve discrepancies. The study pathologist is solely responsible for the content of the final pathology data and report, makes changes resulting from peer-review discussions, initiates the audit trail for microscopic observations after all changes resulting from peer-review have been made, and signs the final pathologist's report. The peer-review pathologist creates a signed peer-review memo describing the peer-review process and confirming that the study pathologist's report accurately and appropriately reflects the pathology data. The study pathologist also may sign a statement of consensus. It is not necessary to archive working notes created during the peer-review process.

 5. Reviewing Reviews of Research in Educational Leadership: An Empirical Assessment

  Science.gov (United States)

  Hallinger, Philip

  2014-01-01

  Purpose: Reviews of research play a critical but underappreciated role in knowledge production and accumulation. Yet, until relatively recently, limited attention has been given to the "methodology" of conducting reviews of research. This observation also applies in educational leadership and management where reviews of research have…

 6. Reviewing Reviews of Research in Educational Leadership: An Empirical Assessment

  Science.gov (United States)

  Hallinger, Philip

  2014-01-01

  Purpose: Reviews of research play a critical but underappreciated role in knowledge production and accumulation. Yet, until relatively recently, limited attention has been given to the "methodology" of conducting reviews of research. This observation also applies in educational leadership and management where reviews of research have…

 7. Reviewer index: A new proposal of rewarding the reviewer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sushil Ghanshyam Kachewar

  2013-01-01

  Full Text Available Science is strengthened not by research alone, but by publication of original research articles in international scientific journals that gets read by a global scientific community. Research publication is the ′heart′ of a journal and the ′soul′ of science - the outcome of collective efforts of authors, editors and reviewers. The publication process involves author-editor interaction for which both of them get credit once the article gets published - the author directly, the editor indirectly. However, the remote reviewer who also plays a key role in the process remains anonymous and largely unrecognised. Many potential reviewers therefore, stay away from this ′highly honorary′ task. Appropriate peer review controls quality of an article and thereby ensures quality and integrity of the journal. Recognising and rewarding the role of the reviewer is therefore vital. In this article, we propose a novel idea of Reviewer Index (RI, Reviewer Index Directory (RID and Global Reviewer Index Directory (GRID, which will strengthen science by focussing on the reviewer, as well as the author. By adopting this innovative Reviewer Centric Approach, a new breed of well-trained reviewers of high quality and sufficient quantity will be available for eternity. Moreover, RI, RID and GRID would also enable grading and ethical rewarding of reviewers.

 8. Quality of systematic reviews in pediatric oncology - A systematic review

  NARCIS (Netherlands)

  A. Lundh; S.L. Knijnenburg; A.W. Jørgensen; E.C. van Dalen; L.C.M. Kremer

  2009-01-01

  Background: To ensure evidence-based decision making in pediatric oncology systematic reviews are necessary. The objective of our study was to evaluate the methodological quality of all currently existing systematic reviews in pediatric oncology. Methods: We identified eligible systematic reviews th

 9. Wheelchairs propulsion analysis: review

  OpenAIRE

  Sagawa Júnior,Yoshimasa; Haupenthal,Alessandro; Borges Junior,Noé Gomes; Santos,Daniela Pacheco dos; Watelain, Eric

  2012-01-01

  OBJECTIVES: To analyze aspects related with wheelchair propulsion. MATERIALS AND METHODS: In order to delineate this review the search for information was carried out within electronics databases, using the following descriptors: "wheelchair propulsion", "wheelchair biomechanics" e "wheelchair users". Full papers published in English and French were included in the study. RESULTS: The wheelchair propulsion is a complex movement that requires the execution of repeated bi manual forces applicat...

 10. Quantum copying: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Hillery

  2000-07-01

  Full Text Available Quantum information is stored in two-level quantum systems known as qubits. The no-cloning theorem states that the state of an unknown qubit cannot be copied. This is in contrast to classical information which can be copied. If one drops the requirement that the copies be perfect it is possible to design quantum copiers. This paper presents a short review of the theory of quantum copying.

 11. Dermographism: a review.

  Science.gov (United States)

  Wong, R C; Fairley, J A; Ellis, C N

  1984-10-01

  Urticaria is one of the more common skin conditions seen by physicians. Physical agents are an important cause of urticaria, with pressure or shearing forces being the most common. Dermographism is due to a combination of pressure and shearing forces and is present in a large number of healthy individuals. The purpose of this article is to provide a review of dermographism and its clinical variants.

 12. Freire re-viewed

  OpenAIRE

  Jackson, Sue

  2007-01-01

  The work of Paulo Freire is associated with themes of oppression and liberation, and his critical pedagogy is visionary in its attempts to bring about social transformation. Freire has created a theory of education that embeds these issues within social relations that center around both ideological and material domination. In this review essay, Sue Jackson explores three books: Freire’s final work Pedagogy of Indignation; Cesar Augusto Rossatto’s Engaging Paulo Freire’s Pedagogy of Possibilit...

 13. Topological superconductors: a review.

  Science.gov (United States)

  Sato, Masatoshi; Ando, Yoichi

  2017-04-03

  This review elaborates pedagogically on the fundamental concept, basic theory, expected properties, and materials realizations of topological superconductors. The relation between topological superconductivity and Majorana fermions are explained, and the difference between dispersive Majorana fermions and a localized Majorana zero mode is emphasized. A variety of routes to topological superconductivity are explained with an emphasis on the roles of spin-orbit coupling. Present experimental situations and possible signatures of topological superconductivity are summarized with an emphasis on intrinsic topological superconductors.

 14. Review of HRP Positions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Center for Reliability Studies

  2007-01-01

  The Department of Energy (DOE) Human Reliability Program (HRP), published as 10 CFR Part 712, is currently being reviewed and revised to address concerns identified during its implementation. Although these ''page changes'' primarily incorporate clarification of terms and language, the following discussion relates to broadening the definition of positions that require HRP certification that is found in {section}712.10.

 15. Scopus database: a review.

  Science.gov (United States)

  Burnham, Judy F

  2006-03-08

  The Scopus database provides access to STM journal articles and the references included in those articles, allowing the searcher to search both forward and backward in time. The database can be used for collection development as well as for research. This review provides information on the key points of the database and compares it to Web of Science. Neither database is inclusive, but complements each other. If a library can only afford one, choice must be based in institutional needs.

 16. Autoimmune pancreatitis: A review

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  Autoimmune pancreatitis has emerged over the last 40 years from a proposed concept to a well established and recognized entity. As an efficient mimicker of pancreatic carcinoma, its early and appropriate recognition are crucial. With mounting understanding of its pathogenesis and natural history, significant advances have been made in the diagnosis of autoimmune pancreatitis. The characteristic laboratory features and imaging seen in autoimmune pancreatitis are reviewed along with some of the proposed diagnostic criteria and treatment algorithms.

 17. 2011 NRL REVIEW

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  J.W. Baldwin , and B.H. Houston 158 Software Reprogrammable Payload (SRP) Development C.M. Huffine Polaris ( 1955 ) — NRL participated extensively in the...CONTRACT NUMBER 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) 5d. PROJECT NUMBER 5e. TASK NUMBER 5f. WORK UNIT NUMBER 7. PERFORMING...Peachey photographic production Jamie Hartman James Marshall NRL REVIEW Staff to conduct a broadly based multidisciplinary program of scientific

 18. Orofacial syndromes: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N Shyam Sunder

  2011-01-01

  Full Text Available A syndrome is a set of signs and symptoms that tend to occur together and reflect the presence of a particular disease or an increased chance of developing to a particular disease. There are numerous orofacial syndromes and a thorough knowledge of their manifestations and implications is pertinent in good oral health care delivery. The aim of this review is to describe collective esoteric knowledge, about various malformations and syndromes associated with orofacial region.

 19. Energy and technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brown, P.S. (ed.)

  1983-06-01

  Research activities at Lawrence Livermore National Laboratory are described in the Energy and Technology Review. This issue includes articles on measuring chromosome changes in people exposed to cigarette smoke, sloshing-ion experiments in the tandem mirror experiment, aluminum-air battery development, and a speech by Edward Teller on national defense. Abstracts of the first three have been prepared separately for the data base. (GHT)

 20. Microcephaly: a radiological review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tarrant, Ailbhe; Garel, Catherine; Germanaud, David; Lenoir, Marion; Pointe, Hubert Ducou le [Universite Paris VI Pierre et Marie Curie, Radiology Department, Hopital d' Enfants Armand-Trousseau, Paris (France); Villemeur, Thierry Billette de; Mignot, Cyril [Universite Paris V Rene Descartes, CNRS (UMR 8104), Inserm, U567, Institut Cochin, Paris (France); Universite Paris VI Pierre et Marie Curie, Paediatric Neurology Department, Hopital d' Enfants Armand-Trousseau, Paris (France)

  2009-08-15

  Microcephaly results from inadequate brain growth during development. It may develop in utero, and therefore be present at birth, or may develop later as a result of perinatal events or postnatal conditions. The aetiology of microcephaly may be congenital (secondary to cerebral malformations or metabolic abnormalities) or acquired, most frequently following an ischaemic insult. This distinct radiological and pathological entity is reviewed with a specific focus on aetiology. (orig.)

 1. Literature Review of Nanosprings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peterson, Reuben James [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-08-22

  Nanosprings are helical structures grown on the nanoscale. Numerous choices exist for composition and coating which give them a wide range of possible uses. They compare favorably in some aspects to other nanostructures and unfavorably in other aspects. This paper reviews the available literature, discusses techniques for formation and coating, and explores a variety of potential applications that may be developed in the near future.

 2. PAR Loop Schedule Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schaffer, Jr.; W.F.

  1958-04-30

  The schedule for the installation of the PAR slurry loop experiment in the South Facility of the ORR has been reviewed and revised. The design, fabrications and Installation is approximately two weeks behind schedule at this time due to many factors; however, indications are that this time can be made up. Design is estimated to be 75% complete, fabrication 32% complete and installation 12% complete.

 3. Laryngocele A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balasubramanian Thiagarajan

  2015-03-01

  Full Text Available Laryngocele is a rare condition characterized by benign dilatation of laryngeal saccule. It may be asymptomatic in a majority of patients, but could present with neck swelling, hoarseness, cough and stridor. Clinically three types of Laryngocele have been documented i.e. Internal, External and Combined. Old published literature suggests that this condition is common in glass blowers. This article attempts to re-view published literature in the scenario of author’s experience with 3 cases.

 4. Nuclear Physics Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker-Loud, Andre

  2014-11-01

  Anchoring low-energy nuclear physics to the fundamental theory of strong interactions remains an outstanding challenge. I review the current progress and challenges of the endeavor to use lattice QCD to bridge this connection. This is a particularly exciting time for this line of research as demonstrated by the spike in the number of different collaborative efforts focussed on this problem and presented at this conference. I first digress and discuss the 2013 Ken Wilson Award.

 5. Tianeptine - A Clinical Review.

  OpenAIRE

  More Patil Vidita; More Patil Vrunda; Yadav KS; Gomes M

  2016-01-01

  Depression is a wide spread disorder. The development of effective pharmacotherapy for major depression is important because it is such a widespread and debilitating mental disorder. The following review is based on the preclinical and clinical studies carried out on Tianeptine, an atypical antidepressant that lowers the adverse effects of stress on brain and memory. It is one of the many drugs being tested these days in the market as nootropics; it is presented as a “Smart Drug”. These are b...

 6. Uterine fibroid: a review.

  Science.gov (United States)

  Akinyemi, B O; Adewoye, B R; Fakoya, T A

  2004-01-01

  Uterine fibroid is a benign tumour of uterine smooth muscle. The purpose of this review is to bring to light the current spectra of presentation and management status of this benign and very important cause of menstrual and fertility disturbance in African women and the Black race in general. This is especially so with the trivialization of its aetological factors and treatment by claims from alternative medical practitioners. This review, therefore sought to document what is currently known about the condition and what could possibly be done to achieve better results in its management. Literature on the subject above was reviewed using manual library search, electronic books such as CD-ROMS and journals articles published by various local and international authors on the subject; it also included internet search on relevant aspects of the topic. Fibroid is the commonest benign tumour of the female genital tract, it contributes about 70 to 80% of new growths in the female genital tracts, it is a cause of significant morbidity in women of reproductive age group and when complicated could be a significant cause of mortality. Spectrum of presentation mainly involves disturbance of menstruation, reduction in fertility, pressure and obstructive symptoms and rarely malignant presentations. When recognized early effective conservative and definitive therapies are available to offer relief for women and to make their menstrual and reproductive life more meaningful. From the literature reviewed, it was obvious that the subject of uterine fibroid is still not fully exhausted and there were a lot of research questions waiting to be answered on the aetiopathogenesis of the disease. There is also the need to fashion out better treatment alternatives that will reduce morbidity in the process of managing the patient as well as those that will further enhance reproductive potentials after treatment.

 7. ORGANIC CATATONIA: A REVIEW

  OpenAIRE

  Ahuja, Niraj

  2000-01-01

  Catatonia is a clinical syndrome associated with a wide variety of psychiatric, medical and neurological disorders. Despite several reports in the literature of a wide range of medical and neurological diseases causing catatonia, there has been a tendency to consider catatonia as purely psychiatric disorder. The review attempts to look at the concept of organic catatonia from a historical viewpoint, including its place in the psychiatric classification, discusses the various etiological cause...

 8. Brain cancer immunotherapy (review)

  OpenAIRE

  Yashin К.S.; Medyanik I.А.

  2014-01-01

  The review analyzes Russian and foreign reports concerned with a rapidly developing brain cancer treatment technique — immunotherapy. There has been presented a current view on the basic concept of antitumor immunity, on the problem of immune system interaction with a tumor in general and under the conditions of an immunologically privileged nervous system, shown the theoretical background of efficiency of immunotherapy used against brain cancer (the capability of tumor antigens and activated...

 9. Lipoplatin Formulation Review Article

  OpenAIRE

  Stathopoulos, G. P.; Boulikas, T.

  2012-01-01

  Patented platform technologies have been used for the liposomal encapsulation of cisplatin (Lipoplatin) into tumor-targeted 110 nm (in diameter) nanoparticles. The molecular mechanisms, preclinical and clinical data concerning lipoplatin, are reviewed here. Lipoplatin has been successfully administered in three randomized Phase II and III clinical trials. The clinical data mainly include non-small-cell lung cancer but also pancreatic, breast, and head and neck cancers. It is anticipated that ...

 10. Underwater Gliders: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javaid Muhammad Yasar

  2014-07-01

  Full Text Available Underwater gliders are a type of underwater vehicle that transverse the oceans by shifting its buoyancy, during which its wings develop a component of the downward motion in the horizontal plane, thus producing a forward force. They are primarily used in oceanography sensing and data collection and play an important role in ocean research and development. Although there have been considerable developments in these gliders since the development of the first glider concept in 1989, to date, no review of these gliders have been done. This paper reviews existing underwater gliders, with emphasis on their respective working principles, range and payload capacity. All information on gliders available in the public domain or published in literature from the year 2000-2013 was reviewed. The majority of these gliders have an operational depth of 1000 m and a payload of less than 25 kg. The exception is a blend-body shape glider, which has a payload of approximately 800 kg and an operational depth around about 300 m. However, the commercialization of these gliders has been limited with only three know examples that have been successfully commercialized.

 11. Microscopic colitis: a review.

  Science.gov (United States)

  Farrukh, A; Mayberry, J F

  2014-12-01

  In recent years, microscopic colitis has been increasingly diagnosed. This review was carried out to evaluate demographic factors for microscopic colitis and to perform a systematic assessment of available treatment options. Relevant publications up to December 2013 were identified following searches of PubMed and Google Scholar using the key words 'microscopic colitis', 'collagenous colitis' and 'lymphocytic colitis'. Two-hundred and forty-eight articles were identified. The term microscopic colitis includes lymphocytic colitis and collagenous colitis. Both have common clinical symptoms but are well defined histopathologically. The clinical course is usually benign, but serious complications, including death, may occur. A peak incidence from 60 to 70 years of age with a female preponderance is observed. Although most cases are idiopathic, associations with autoimmune disorders, such as coeliac disease and hypothyroidism, as well as with exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and proton-pump inhibitors, have been observed. The incidence and prevalence of microscopic colitis is rising and good-quality epidemiological research is needed. Treatment is currently largely based on anecdotal evidence and on results from limited clinical trials of budesonide. Long-term follow-up of these patients is not well established. The review synthesizes work on the definition of microscopic colitis and the relationship between collagenous and lymphocytic colitis. It reviews the international epidemiology and work on aetiology. In addition, it critically considers the efficacy of a range of treatments. Colorectal Disease © 2014 The Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland.

 12. INDEFINITE CONTRACT REVIEW 2000

  CERN Multimedia

  Division des ressources humaines

  2000-01-01

  The Director-General has decided to review staff members in professional categories 2 to 5 satisfying the criteria for consideration for the award of an indefinite contract, in accordance with Article R II 1.20 of the Staff Regulations. Staff members holding a fixed-term contract which it has been decided not to renew will not be considered. The following stages are foreseen:1.\tCandidates qualifying for review in accordance with Article R II 1.20 of the Staff Regulations and the Administrative Circular N° 9 will be contacted by Human Resources Division. 2.\tThe criteria as to when staff members qualify for review are described in Administrative Circular N° 9. These include the following:staff members who are in their fourth year of service on a fixed-term contract;in addition, for staff members having three years or more of previous relevant service in the Organization on a contract of limited duration (or term-contract) and upon proposal by the division leader concerned, consid...

 13. INDEFINITE CONTRACT REVIEW 2001

  CERN Multimedia

  Human Resources Division

  2001-01-01

  The Director-General has decided to review staff members in professional categories 2 to 5 satisfying the criteria for consideration for the award of an indefinite contract, in accordance with Article R II 1.20 of the Staff Regulations. Staff members holding a fixed-term contract which it has been decided not to renew will not be considered. The following stages are foreseen: 1. Candidates qualifying for review in accordance with Article R II 1.20 of the Staff Regulations and the Administrative Circular N° 9 will be contacted by Human Resources Division. 2. The criteria as to when staff members qualify for review are described in Administrative Circular N° 9. These include the following: staff members who are in their fourth year of service on a fixed-term contract; in addition, for staff members having three years or more of previous relevant service in the Organization on a contract of limited duration (or term-contract) and upon proposal by the division leader concerned, consideration fo...

 14. DIASTOLIC DYSFUNCTION: A REVIEW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rajat

  2016-01-01

  Full Text Available INTRODUCTION Diastolic heart failure is an underestimated pathology. Epidemiological and clinical studies suggest that HF with a preserved ejection fraction will become the more common form of HF which clinicians will encounter. Symptomatic treatment focuses on the reduction in pulmonary congestion and the improvement in LV filling. Specific treatment is actually lacking, but encouraging data are emerging concerning the use of renin–angiotensin–aldosterone axis blockers, nitric oxide donors, or, very recently, new agents specifically targeting actin–myosin cross-bridges. It is generally considered to have a somewhat better prognosis than systolic HF, but frequency of hospitalizations is comparable in systolic and diastolic HF. 1 Despite the recognition of its importance, definition and diagnostic criteria of diastolic dysfunction and diastolic HF remain controversial. AIMS AND OBJECTIVES This review focus of definition, diagnosis and management of diastolic heart failure with it prognosis. MATERIAL AND METHODS We have studied various guidelines, articles, reviews using given keywords, along with our experience in management of diastolic heart failure in 2015. The articles and the references were reviewed keeping in mind about the simplified management offered to the patient.

 15. Perchlorate Peer Review Frequent Questions

  Science.gov (United States)

  EPA believes that peer review is an important component of the scientific process. EPA will ask peer reviewers to comment on products that the agency will use to derive a Maximum Contaminant Level Goal (MCLG) for perchlorate.

 16. Book Reviews 2000-2001.

  Science.gov (United States)

  Grauer, Barbara Ellman, Ed.

  2001-01-01

  Contains reviews of 41 books on career management, job search strategies, entrepreneurship, the Internet job search, self-improvement; specific careers, women and careers, and career development e-business. Eight guides and workbooks are also reviewed. (JOW)

 17. Reviewing printed and electronic dictionaries

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dictionary reviewing is an integral part of the lexicographic universe. However, lexicographers have called for generally applicable principles embracing both printed and electronic dictionaries. I propose that scholarly reviews contain information that is useful to their intended audiences and a...

 18. Reviewing printed and electronic dictionaries

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dictionary reviewing is an integral part of the lexicographic universe. However, lexicographers have called for generally applicable principles embracing both printed and electronic dictionaries. I propose that scholarly reviews contain information that is useful to their intended audiences...

 19. Reviewing the review process: Identifying sources of delay

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelius J. Lotriet

  2012-01-01

  Full Text Available BackgroundThe process of manuscript review is a central part of scientific publishing, but has increasingly become the subject of criticism, particularly for being difficult to manage, slow, and time consuming – all of which contribute to delaying publication.AimsTo identify potential sources of delays during manuscript review by examining the review process, and to identify and propose constructive strategies to reduce time spent on the review process without sacrificing journal quality.MethodSixty-seven manuscripts published in the Australasian Medical Journal (AMJ were evaluated in terms of duration of peer review, number of times manuscripts were returned to authors, time authors spent on revision per review round, manuscripts containing grammatical errors reviewers deemed as major, papers where instructions to authors were not adhered to, and the number of reviews not submitted on time.ResultsThe median duration of the review process was found to be 74 days, and papers were on average returned to authors 1.73 times for revision. In 35.8% of papers, instructions to authors were not adhered to, whilst 29.8% of papers contained major grammatical errors. In 70.1% of papers reviewers did not submit their reviews on time, whilst the median time spent on revision by authors per review round was found to be 22 days.ConclusionThis study highlights the importance of communication before and during review. Reviewers should be thoroughly briefed on their role and what is expected of them, whilst the review process as well as the author’s role in preventing delays should be explained to contributors upon submission.

 20. Periodic review and continuous ordering

  OpenAIRE

  Prak, Dennis R.J.; Teunter, Ruud; Riezebos, Jan

  2014-01-01

  There exist many inventory control studies that consider either continuous review & continuous ordering, or periodic review & periodic ordering. Mixtures of the two are hardly ever studied. However, the model with periodic review and continuous ordering is highly relevant in practice, as information on the actual inventory level is not always up to date while making ordering decisions. This paper will therefore consider this case of periodic review and continuous ordering. Assuming zero fixed...

 1. FDH radiological design review guidelines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Millsap, W.J.

  1998-09-29

  These guidelines discuss in more detail the radiological design review process used by the Project Hanford Management Contractors as described in HNF-PRO-1622, Radiological Design Review Process. They are intended to supplement the procedure by providing background information on the design review process and providing a ready source of information to design reviewers. The guidelines are not intended to contain all the information in the procedure, but at points, in order to maintain continuity, they contain some of the same information.

 2. The "Peer" in "Peer Review"

  Science.gov (United States)

  Perry, Gad; Bertoluci, Jaime; Bury, Bruce; Hansen, Robert W.; Jehle, Robert; Measey, John; Moon, Brad R.; Muths, Erin; Zuffi, Marco A.L.

  2011-01-01

  Peer review is the best available mechanism for assessing and improving the quality of scientific work. As herpetology broadens its disciplinary and geographic boundaries, high-quality external review is ever more essential. We are writing this editorial jointly because the review process has become increasingly difficult. The resulting delays slow publication times, negatively affect performance reviews, tenure, promotions, and grant proposal success. It harms authors, agencies, and institutions (Ware 2011).

 3. 5-Yearly Review 2005 - Proposal 11 - Modifications to Review Methods

  CERN Document Server

  2006-01-01

  In accordance with the Council's request in October 2006, this document sets out proposed modifications to Review Methods for the future, which are part of the current 5-Yearly Review (Proposal 11). This concerns the 5-Yearly Review and Annual remuneration review methods and procedures (Annex A 1 of the Staff Rules). In the light of recent experience, the Management's proposals aim to set methods and procedures for future reviews, ensuring that they are tailored to the Organization's requirements, and to introduce simplifications, increase efficiency and reduce the cost of these processes.

 4. The tragedy of the common reviewers: the peer review process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulysses Paulino de Albuquerque

  2011-02-01

  Full Text Available The peer review process is the dominant system adopted in science to evaluate the quality of articles submitted for publication. Various social players are involved in this process, including authors, editors and reviewers. Much has been discussed about the need to improve the scientific quality of what is published. The main focus of these discussions has been the work of the authors. However, the editors and reviewers also fulfill an important role. In this opinion article, we discuss some proposals to improve the peer review system, emphasizing the role of reviewers and editors.

 5. Reviews in innovative software development

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aaen, Ivan; Boelsmand, Jeppe Vestergaard; Jensen, Rasmus

  2009-01-01

  This paper proposes a new review approach for innovative software development. Innovative software development implies that requirements are rarely available as a basis for reviewing and that the purpose of a review is as much to forward additional ideas, as to validate what has been accomplished...

 6. Further thoughts on peer review

  Science.gov (United States)

  Cottey, Alan; noamsoker

  2016-04-01

  In reply to the news article “Peer review under the spotlight” (February pp12-13), the editorial “Handle with care” cautioning against reforming peer review too quickly (February p15) and Robert P Crease's article “Peer review's value” (February p17, http://ow.ly/Ya9gg).

 7. Reviewing for the Mass Media.

  Science.gov (United States)

  Hunt, Todd

  Covered in this handbook is the craft of reviewing from multiple points of view: the established critic on a metropolitan newspaper, a national magazine, or a television station; the newcomer who is trying to review all forms of entertainment for a small-town daily paper; the New York drama critic; and the freelance reviewer whose work appears in…

 8. The Reviewing of Management Literature.

  Science.gov (United States)

  Murphy, Marcy; Rehman, Sajjad ur

  1987-01-01

  This study identified the most productive reviewing journals for newly published business management titles. Two assumptions were shown to be supported by the data: a small core of journals carry the greatest number of reviews and a few monographs are reviewed repeatedly but the majority rarely or not at all. (Author/EM)

 9. Dismissive Reviews: Academe's Memory Hole

  Science.gov (United States)

  Phelps, Richard P.

  2012-01-01

  In scholarly terms, a "review of the literature" or "literature review" is a summation of the previous research that has been done on a particular topic. With a "dismissive literature review," a researcher assures the public that no one has yet studied a topic or that very little has been done on it. A "firstness claim" is a particular type of…

 10. Periodic review and continuous ordering

  NARCIS (Netherlands)

  Prak, Dennis; Teunter, Ruud; Riezebos, Jan

  2015-01-01

  Many inventory control studies consider either continuous review and continuous ordering, or periodic review and periodic ordering. Mixtures of the two are hardly ever studied. However, the model with periodic review and continuous ordering is highly relevant in practice, as information on the actua

 11. Periodic review and continuous ordering

  NARCIS (Netherlands)

  Prak, Dennis R.J.; Teunter, Ruud; Riezebos, Jan

  2014-01-01

  There exist many inventory control studies that consider either continuous review & continuous ordering, or periodic review & periodic ordering. Mixtures of the two are hardly ever studied. However, the model with periodic review and continuous ordering is highly relevant in practice, as information

 12. Periodic review and continuous ordering

  NARCIS (Netherlands)

  Prak, Dennis R.J.; Teunter, Ruud; Riezebos, Jan

  2014-01-01

  There exist many inventory control studies that consider either continuous review & continuous ordering, or periodic review & periodic ordering. Mixtures of the two are hardly ever studied. However, the model with periodic review and continuous ordering is highly relevant in practice, as information

 13. Periodic review and continuous ordering

  NARCIS (Netherlands)

  Prak, Dennis; Teunter, Ruud; Riezebos, Jan

  2015-01-01

  Many inventory control studies consider either continuous review and continuous ordering, or periodic review and periodic ordering. Mixtures of the two are hardly ever studied. However, the model with periodic review and continuous ordering is highly relevant in practice, as information on the

 14. Writing Reviews for Readers' Advisory

  Science.gov (United States)

  Hooper, Brad

  2010-01-01

  Reviews are an important resource for readers' advisory and collection development. They are also a helpful promotional tool, introducing patrons to what is new on the shelf. This resource includes: (1) Tips for writing strong, relevant reviews; (2) Different ways reviews can be used to promote your library; and (3) A chapter by Joyce Saricks…

 15. Peer review online, wat werkt?

  NARCIS (Netherlands)

  van der Hulst, J.; van den Berg, I.

  2008-01-01

  Bij peer review geven studenten elkaar feedback op elkaars werkstukken. Er bestaan verschillende systemen om dit online te organiseren. In deze workshop gaan we in op selectiecriteria voor peer review systemen. In het PROOF-project (Peer Review Online Opschalen en Faciliteren) is gewerkt met twee so

 16. Promoting Children's Health with Digital Games: A Review of Reviews.

  Science.gov (United States)

  Parisod, Heidi; Pakarinen, Anni; Kauhanen, Lotta; Aromaa, Minna; Leppänen, Ville; Liukkonen, Tapani N; Smed, Jouni; Salanterä, Sanna

  2014-06-01

  Effective, evidence-based, and interesting methods are needed for children's health promotion. Digital games can be such a method, but there is need for a summary of the evidence on the effectiveness of digital games in promoting children's health. The aim of this review of reviews was to evaluate the quality of systematic reviews, to summarize the evidence in systematic reviews and reviews related to the effectiveness of digital games in children's health promotion, and to identify gaps in knowledge. A systematic literature search was conducted in May-August 2013 from relevant databases, and 1178 references were found. In total, 15 systematic reviews and reviews met the inclusion criteria. Most of the systematic reviews were found to be medium quality on the AMSTAR checklist. Most commonly, systematic reviews and reviews evaluated active videogames. According to the results, evidence of the highest level and quality seems to support an increase in physical activity to light to moderate levels and energy expenditure, especially when playing active videogames that require both upper and lower body movements. In addition, sedentary games were shown to have potential in children's health education, especially in supporting changes in asthma- and diabetes-related behavior and in dietary habits. However, there are still several gaps in the knowledge. There is a need for further high-quality systematic reviews and research in the field of health games.

 17. Evaluation of the Possibility of Applying Spatial 3D Imaging Using X-Ray Computed Tomography Reconstruction Methods for Quantitative Analysis of Multiphase Materials / Rentgenowska Analiza Ilościowa Materiałów Wielofazowych Z Wykorzystaniem Przestrzennego Obrazowania (3D Przy Użyciu Metod Rekonstrukcji Tomografii Komputerowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matysik P.

  2015-12-01

  Full Text Available In this paper the possibility of using X-ray computed tomography (CT in quantitative metallographic studies of homogeneous and composite materials is presented. Samples of spheroidal cast iron, Fe-Ti powder mixture compact and epoxy composite reinforced with glass fibers, were subjected to comparative structural tests. Volume fractions of each of the phase structure components were determined by conventional methods with the use of a scanning electron microscopy (SEM and X-ray diffraction (XRD quantitative analysis methods. These results were compared with those obtained by the method of spatial analysis of the reconstructed CT image. Based on the comparative analysis, taking into account the selectivity of data verification methods and the accuracy of the obtained results, the authors conclude that the method of computed tomography is suitable for quantitative analysis of several types of structural materials.

 18. Review on Hadron Spectroscopy

  CERN Document Server

  Liu, Chuan

  2016-01-01

  I review some of the lattice results on spectroscopy and resonances in the past years. For the conventional hadron spectrum computations, focus has been put on the isospin breaking effects, QED effects, and simulations near the physical pion mass point. I then go through several single-channel scattering studies within L\\"uscher formalism, a method that has matured over the past few years. The topics cover light mesons and also the charmed mesons, with the latter case intimately related to the recently discovered exotic $XYZ$ particles. Other possible related formalisms that are available on the market are also discussed.

 19. Bruxism: A Literature Review

  Science.gov (United States)

  Reddy, S Varalakshmi; Kumar, M Praveen; Sravanthi, D; Mohsin, Abdul Habeeb Bin; Anuhya, V

  2014-01-01

  Parafunctional activities associated with the stomatognathic system include lip and cheek chewing, nail biting, and teeth clenching. Bruxism can be classified as awake or sleep bruxism. Patients with sleep bruxism are more likely to experience jaw pain and limitation of movement, than people who do not experience sleep bruxism. Faulty occlusion is one of the most common causes of bruxism that further leads to temporomandibular joint pain. Bruxism has been described in various ways by different authors. This article gives a review of the literature on bruxism since its first description. PMID:25628497

 20. Annual Energy Review 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  None

  2011-10-01

  This twenty-ninth edition of the Annual Energy Review (AER) presents the U.S. Energy Information Administration’s (EIA) most comprehensive look at integrated energy statistics. The summary statistics on the Nation’s energy production, consumption, trade, stocks, and prices cover all major energy commodities and all energy-consuming sectors of the U.S. economy from 1949 through 2010. The AER is EIA’s historical record of energy statistics and, because the coverage spans six decades, the statistics in this report are well-suited to long-term trend analysis.

 1. TOPICAL REVIEW: Superconducting bearings

  Science.gov (United States)

  Hull, John R.

  2000-02-01

  The physics and technology of superconducting bearings is reviewed. Particular attention is given to the use of high-temperature superconductors (HTSs) in rotating bearings. The basic phenomenology of levitational forces is presented, followed by a brief discussion of the theoretical models that can be used for conceptual understanding and calculations. The merits of various HTS bearing designs are presented, and the behaviour of HTS bearings in typical situations is discussed. The article concludes with a brief survey of various proposed applications for HTS bearings.

 2. Annual Energy Review 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2002-11-01

  The Annual Energy Review (AER) is a statistical history of energy activities in the United States. It documents trends and milestones in U.S. energy production, trade, storage, pricing, and consumption. Each new year of data that is added to the time series—which now reach into 7 decades—extends the story of how Americans have acquired and used energy. It is a story of continual change as the Nation's economy grew, energy requirements expanded, resource availability shifted, and interdependencies developed among nations.

 3. Experimental Axion Review

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2016-01-01

  Axions are a natural consequence of the Peccei-Quinn mechanism, the most compelling solution to the strong-CP problem. Similar axion-like particles (ALPs) also appear in a number of possible extensions of the Standard Model, notably in string theories. Both axions and ALPs are very well motivated candidates for the Dark Matter, and in addition would be copiously produced at the stellar cores. Some anomalous astrophysical observations could be hinting the existence of these particles. They are object of increasing interest by experimentalists. I will briefly review the motivation to search for axions and ALPs, as well as the current status and future prospects of the experimental landscape.

 4. Graphene aerogels: a review

  Science.gov (United States)

  Gorgolis, George; Galiotis, Costas

  2017-09-01

  Graphene based aerogels (GAs) are 3D scaffold materials that can be lighter than air. Due to their fascinating properties, such as, high mechanical strength and electrical conductivity, thermal resistance and adsorption capacity, they have attracted a lot of interest currently. This review, covers the main routes for obtaining GAs namely, hydrothermal reduction/self-assembly, chemical reduction, template-directed reduction, cross-linking and sol-gel processes. Potential application fields for example in energy storage and environmental protection are also discussed. Finally, the future prospects of this exciting field based on the results published so far are examined.

 5. Book Review: Human Radiosensitivity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morgan, William F.

  2013-11-01

  This well written report reviews the evidence for variation in human sensitivity to ionizing radiation from epidemiological, clinical, animal, and experimental studies. The report also considers the mechanism(s) of radiation sensitivity and the ethical implications of current and potential knowledge that might be gained in the future. The report is concisely written, considers a large number of historical as well as recent studies, and features a ‘ bullet like ’ summary at the end of each chapter that captures the salient points.

 6. Bruxism: a literature review.

  Science.gov (United States)

  Reddy, S Varalakshmi; Kumar, M Praveen; Sravanthi, D; Mohsin, Abdul Habeeb Bin; Anuhya, V

  2014-01-01

  Parafunctional activities associated with the stomatognathic system include lip and cheek chewing, nail biting, and teeth clenching. Bruxism can be classified as awake or sleep bruxism. Patients with sleep bruxism are more likely to experience jaw pain and limitation of movement, than people who do not experience sleep bruxism. Faulty occlusion is one of the most common causes of bruxism that further leads to temporomandibular joint pain. Bruxism has been described in various ways by different authors. This article gives a review of the literature on bruxism since its first description.

 7. Energy and technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1983-10-01

  Three review articles are presented. The first describes the Lawrence Livermore Laboratory role in the research and development of oil-shale retorting technology through its studies of the relevant chemical and physical processes, mathematical models, and new retorting concepts. Second is a discussion of investigation of properties of dense molecular fluids at high pressures and temperatures to improve understanding of high-explosive behavior, giant-planet structure, and hydrodynamic shock interactions. Third, by totally computerizing the triple-quadrupole mass spectrometer system, the laboratory has produced a general-purpose instrument of unrivaled speed, selectivity, and adaptability for the analysis and identification of trace organic constituents in complex chemical mixtures. (GHT)

 8. Sscience & technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-05-01

  This monthly science and technology review features a report about Lawrence Livermore National Laboratory work on an awesome, inevitable, unpredictable, and potentially dangerous natural phenomenon, lightning. This feature article tells of the development of guidance by Laboratory engineers on how to deal with the effects of lightning on Department of Energy facilities, especially those where nuclear and high explosive materials are handled and stored. Other topics are Groundwater Modeling: More Cost Effective Cleanup by Design, Dual- Band Infrared Computed Tomography: Searching for Hidden Defects, and Plating Shop Moves to Finish Off Waste.

 9. CROSSFLOW FILTRATON: LITERATURE REVIEW

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duignan, M.

  2011-01-01

  As part of the Filtration task EM-31, WP-2.3.6, which is a joint effort between Savannah River National Laboratory (SRNL) and the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), tests were planned to evaluate crossflow filtration in order to the improve the use of existing hardware in the waste treatment plants at both the Department of Energy (DOE) Savannah River Site (SRS) and Hanford Site. These tests included experiments to try different operating conditions and additives, such as filter aids, in order to create a more permeable filter cake and improve the permeate flux. To plan the SRNL tests a literature review was performed to provide information on previous experiments performed by DOE laboratories, and by academia. This report compliments PNNL report (Daniel, et al 2010), and is an attempt to try and capture crossflow filtration work performed in the past that provide a basis for future testing. However, not all sources on crossflow filtration could be reviewed due to the shear volume of information available. In this report various references were examined and a representative group was chosen to present the major factors that affect crossflow filtration. The information summarized in this review contains previous operating conditions studied and their influence on the rate of filtration. Besides operating conditions, other attempted improvements include the use of filter aids, a pre-filtration leaching process, the backpulse system, and various types of filter tubes and filter coatings. The results from past research can be used as a starting point for further experimentation that can result in the improvement in the performance of the crossflow filtration. The literature reviewed in this report indicates how complex the crossflow issues are with the results of some studies appearing to conflict results from other studies. This complexity implies that filtration of mobilized stored waste cannot be explained in a simple generic sense; meaning an empirical

 10. DESQUAMATIVE GINGIVITIS: A REVIEW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gizem KARAGÖZ

  2016-04-01

  Full Text Available Desquamative gingivitis (DG is characterized by the erythematous gingiva, desquamation and erosion of the gingival epithelium, and blister formation. It is a common clinical manifestation in several diseases. Contact allergic reactions to various oral hygiene products and chemical agents have also been reported to represent as DG. The management of DG has been a major problem, largely because the etiology of the disease has been elusive. In this paper, we aimed to review the current literature on the pathogenesis, diagnosis management and prognosis of DG.

 11. Cultural Modelling: Literature review

  Science.gov (United States)

  2006-09-01

  Document Review and Library Committee © Her Majesty the Queen as represented by the Minister of National Defence, 2006 © Sa majesté la reine...communication prevails Trespassing leads to shame and loss of face for self and group Trespassing leads to guilt and loss of self- respect Brides should be...girls shouldn’t fight at all Boys and girls play for the same reasons Boys play to compete, girls to be together Bridegrooms and brides are held to the

 12. Experimental semiotics: a review.

  Science.gov (United States)

  Galantucci, Bruno; Garrod, Simon

  2011-01-01

  In the last few years a new line of research has appeared in the literature. This line of research, which may be referred to as experimental semiotics (ES; Galantucci, 2009; Galantucci and Garrod, 2010), focuses on the experimental investigation of novel forms of human communication. In this review we will (a) situate ES in its conceptual context, (b) illustrate the main varieties of studies thus far conducted by experimental semioticians, (c) illustrate three main themes of investigation which have emerged within this line of research, and (d) consider implications of this work for cognitive neuroscience.

 13. Salivary Pacemakers: A review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shriprasad Sarapur

  2012-01-01

  Full Text Available Xerostomia is the medical term for the subjective complaint of dry mouth due to a lack of saliva. Xerostomia is sometimes colloquially called pasties, cottonmouth, drooth, doughmouth or des (like a desert. Several diseases, treatments and medications can cause xerostomia. It is also common in smokers. Treatment of xerostomia is a common clinical challenge in the oral medicine practice. Although some treatments have been used to improve the symptoms of xerostomia, none is completely satisfactory for the patients who suffer of this alteration. This review is aimed at presenting new developments for the treatment of xerostomia.

 14. Lottery gambling: a review.

  Science.gov (United States)

  Ariyabuddhiphongs, V

  2011-03-01

  This paper presents an exhaustive review of the literature on lottery gambling involving numbers games, lotto, and scratch cards. Results provide tentative answers to the question why people buy lotteries, and support the theory of judgment under uncertainty, cognitive theory of gambling, and theory of demand for gambles. Results also indicate some potential addictiveness of this form of gambling. Youths buy different forms of lotteries and the best predictor of their lottery purchases is their parents' lottery participation. Contrary to the myth that a big lottery win will ruin the winners' lives, lottery winners tend to be well-adjusted and their life quality seems to improve. Suggestions for future research are discussed.

 15. SSC Safety Review Document

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Toohig, T.E. [ed.

  1988-11-01

  The safety strategy of the Superconducting Super Collider (SSC) Central Design Group (CDG) is to mitigate potential hazards to personnel, as far as possible, through appropriate measures in the design and engineering of the facility. The Safety Review Document identifies, on the basis of the Conceptual Design Report (CDR) and related studies, potential hazards inherent in the SSC project independent of its site. Mitigative measures in the design of facilities and in the structuring of laboratory operations are described for each of the hazards identified.

 16. Review of Astragali Radix

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LIU Jing; ZHAO Zhong-zhen; CHEN Hu-biao

  2011-01-01

  Astragali Radix (AR), known as Huangqi in China, is one of the most popular herbal medicines learnt worldwide to reinforce Qi (the vital energy). AR is traditionally prepared from the dried roots of Astragalus membranaceus or A. membranaceus var. mongholicus. It has been reported to have cardiotonic, hepatoprotective, hypotensive, immunostimulant, anti-aging, anti-oxidative, antidiabetic, and anti-inflammatory activities. The bioactive compounds were found to be flavonoids, saponins, polysaccharides, amino acids, and some trace elements. The present paper reviews the studies on AR including history, phytochemistry studies, pharmacological functions, and clinical application in recent years.

 17. Biliary ascariasis: a review.

  Science.gov (United States)

  Shah, Omar Javed; Zargar, Showkat Ali; Robbani, Irfan

  2006-08-01

  Ascariasis, a helminthic infection of humans, is the most common parasitic infestation of the gastrointestinal tract. It infects about 25% of the world's population; around 20 thousand deaths occur per year from an adverse clinical course of the disease. This review is focused on biliary ascariasis, examining in some detail the pathogenesis of the disease with special reference to postcholecystectomy ascariasis and related issues. Although an endemic disease of tropical and subtropical countries, increasing population migration facilitated by fast improving communication facilities demands that clinicians everywhere be familiar with the clinical profile and management of biliary ascariasis.

 18. PETC review: Issue 9

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Santore, R.R.; Friedman, S.; Reiss, J.; Waehner, M.J. [eds.

  1993-12-31

  Since its beginning, Pittsburgh Energy Technology Center`s (PETC) primary function has been to study and conduct research on coal and its uses and applications. PETC has also been investigating ways in which natural gas can be employed to enhance the use of coal and to convert natural gas into liquid products that can be more readily transported and stored. This review contains five articles which reflect PETC`s mission: State-of-the-Art High Performance Power Systems [HIPPS]; Unconventional Fuel Uses of Natural Gas; Micronized Magnetite -- Beneficiation and Benefits; Reburning for NO{sub x} Reduction; and An Update of PETC`s Process Research Facility.

 19. Review of Magnetron Developments

  Science.gov (United States)

  Vyas, Sandeep Kumar; Verma, Rajendra Kumar; Maurya, Shivendra; Singh, V. V. P.

  2016-09-01

  Magnetrons have been the most efficient high power microwave sources for decades. In the twenty-first century, many of the development works are headed towards the performance improvement of CW industrial magnetrons. In this review article, the development works and techniques, used on different types of magnetrons, for the performance enhancement in the past two decades have been discussed. The article focuses on the state of the art of CW magnetron and the direction it will take in foreseeable future. In addition it also glimpses some of the major variants of magnetron which have further opened up scope in mm-THz spectrum of electromagnetism.

 20. Review Essay: Narrative Contestations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matti Hyvärinen

  2007-09-01

  Full Text Available The study of counter-narratives is a promising, yet largely neglected approach to narrative studies. This review draws on the idea that counter-narrativity might theoretically and methodologically connect the cultural, political and personal contents of narratives with the forms of narration in new ways. The anthology is discussed from the perspective of how each article contributes to identifying and theorizing both master and counter-narratives. At the same time, the book is introduced as an interesting forum for many current debates in qualitative research. The ongoing debate between contributors and discussants displays alternative strategies in reading narrative materials. URN: urn:nbn:de:0114-fqs0703346

 1. Review of Exotic Hadrons

  CERN Document Server

  ,

  2011-01-01

  I review here the most recent results about the observation and the study of hadronic bound states that do not fit well in the standard quarkonium picture. Several new states have been observed in the last few years, at B-, tau-Factories and hadron colliders. For most of them, quantum number determinations are available and allow to develop the basis of a new spectroscopy based on exotic compounds like tetraquarks or meson molecules. Nonetheless, there is still a lot of work to do to complete the picture.

 2. Haemophilia imaging: a review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maclachlan, Jody; Gough-Palmer, Antony; Hargunani, Rikin; Farrant, Joanna; Holloway, Brian [Royal Free Hospital, London (United Kingdom)

  2009-10-15

  Haemophilia disorders are characterised by a blood coagulation anomaly leading to prolonged and excessive bleeding. Imaging provides an essential role in the investigation of both the musculoskeletal and the non-musculoskeletal complications of haemophilia. Our institution is home to a large tertiary referral centre for haemophilia treatment. Using our broad experience, we present a multi-modality pictorial review of the musculoskeletal manifestations of haemophilia, including haemophilic arthropathy, intra-muscular haemorrhage and haemophilic pseudotumour. The main imaging features of haemophilic arthropathy are described, including synovial hypertrophy, haemosiderin deposition, sub-chondral cyst formation and loss of joint space. (orig.)

 3. [Refeeding syndrome. A review].

  Science.gov (United States)

  Temprano Ferreras, J L; Bretón Lesmes, I; de la Cuerda Compés, C; Camblor Alvarez, M; Zugasti Murillo, A; García Peris, P

  2005-02-01

  Refeeding syndrome is a complex clinical picture that encompass all those alterations that can occur as a consequence of the nutritional support (oral, enteral or parenteral) in malnourished patients. Refeeding syndrome is classically characterized by neurological alterations, respiratory symptoms, cardiac arrhythmias and heart failure few days after beginning of refeeding, with life-threatening outcome. Its pathogenesis includes alterations in the corporal fluids, and in some electrolytes, minerals and vitamins. In this article a review of refeeding syndrome pathogenesis and clinical manifestations is carried out, with a final series of recommendations for lowering the risk of this syndrome and for facilitate the early diagnosis and the treatment.

 4. Review of experiments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lueth, V.

  1993-08-01

  While progress in particle physics may not be as swift as most scientists would like it to be, the data sample presently available has brought us a wealth of new information, all of which appears to cement the Standard Model. This report summarizes the most important results extracted from the many excellent review talks presented at this Symposium. Subject areas addressed here are: properties of neutral and charged leptons; search for rare decays; hadron structure and rare decays; standard model parameters; CP and CPT violation; heavy flavor physics; charm physics; beauty physics; B{sup 0}-{anti B}{sup 0} mixing; and unitarity triangle.

 5. Ekpyrotic Nongaussianity: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Luc Lehners

  2010-01-01

  Full Text Available Ekpyrotic models and their cyclic extensions solve the standard cosmological flatness, horizon, and homogeneity puzzles by postulating a slowly contracting phase of the universe prior to the big bang. This ekpyrotic phase also manages to produce a nearly scale-invariant spectrum of scalar density fluctuations but, crucially, with significant nongaussian corrections. In fact, some versions of ekpyrosis are on the borderline of being ruled out by observations, while, interestingly, the best-motivated models predict levels of nongaussianity that will be measurable by near-future experiments. Here, we review these predictions in detail, and comment on their implications.

 6. Suor Angelica Review

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Review of the Royal Irish Academy of Music's production of Suor Angelica. The Royal Irish Academy of Music in collaboration with The Lir National Academy of Dramatic Art at Trinity College Dublin presents Suor Angelica, an opera by Giacomo Puccini (1858-1924). Original libretto by Giovacchino Forzano (1884-1970). Suor Angelica is the second opera of the trio of operas known as Il Trittico (Triptych). March 3rd (Preview), 5th, 6th and 7th 2015 at 6.30 pm at The Abbey Theatre on the Peacock ...

 7. Rosacea: a clinical review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carsten Sauer Mikkelsen

  2016-06-01

  Full Text Available Rosacea is a field within dermatology with new insight within immunological research and new treatment-algorithm. Patient education on rosacea and appropriate treatments is an important aspect in helping patients succeed with therapy. Treatment should be tailored to each individual patient, taking into account: symptoms, trigger factors, patients’ wishes, most bothersome symptoms, psychological aspect, individual needs. A combination of clinical therapies to treat different symptoms concomitantly may offer the best possible outcomes for the patient. In this review article we describe these aspects.

 8. Lift truck safety review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cadwallader, L.C.

  1997-03-01

  This report presents safety information about powered industrial trucks. The basic lift truck, the counterbalanced sit down rider truck, is the primary focus of the report. Lift truck engineering is briefly described, then a hazard analysis is performed on the lift truck. Case histories and accident statistics are also given. Rules and regulations about lift trucks, such as the US Occupational Safety an Health Administration laws and the Underwriter`s Laboratories standards, are discussed. Safety issues with lift trucks are reviewed, and lift truck safety and reliability are discussed. Some quantitative reliability values are given.

 9. Tianeptine - A Clinical Review.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  More Patil Vidita

  2016-06-01

  Full Text Available Depression is a wide spread disorder. The development of effective pharmacotherapy for major depression is important because it is such a widespread and debilitating mental disorder. The following review is based on the preclinical and clinical studies carried out on Tianeptine, an atypical antidepressant that lowers the adverse effects of stress on brain and memory. It is one of the many drugs being tested these days in the market as nootropics; it is presented as a “Smart Drug”. These are believed to be of low-risk and work to improve, enhance, or repair damage done to the brain via injury or disease.

 10. Combining Review Text Content and Reviewer-Item Rating Matrix to Predict Review Rating.

  Science.gov (United States)

  Wang, Bingkun; Huang, Yongfeng; Li, Xing

  2016-01-01

  E-commerce develops rapidly. Learning and taking good advantage of the myriad reviews from online customers has become crucial to the success in this game, which calls for increasingly more accuracy in sentiment classification of these reviews. Therefore the finer-grained review rating prediction is preferred over the rough binary sentiment classification. There are mainly two types of method in current review rating prediction. One includes methods based on review text content which focus almost exclusively on textual content and seldom relate to those reviewers and items remarked in other relevant reviews. The other one contains methods based on collaborative filtering which extract information from previous records in the reviewer-item rating matrix, however, ignoring review textual content. Here we proposed a framework for review rating prediction which shows the effective combination of the two. Then we further proposed three specific methods under this framework. Experiments on two movie review datasets demonstrate that our review rating prediction framework has better performance than those previous methods.

 11. (Re)Viewing a Review: A Case History of the "Review of Educational Research."

  Science.gov (United States)

  Grant, Carl A.; Graue, Elizabeth

  1999-01-01

  Examined work that appeared in the "Review of Educational Research" (RER) since its first volume to explore the ways that educational issues and educational research found their ways into the journal and to consider what a review really is. Identifies three periods in the history of RER and shows changes in the review genre over time.…

 12. Combining Review Text Content and Reviewer-Item Rating Matrix to Predict Review Rating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bingkun Wang

  2016-01-01

  Full Text Available E-commerce develops rapidly. Learning and taking good advantage of the myriad reviews from online customers has become crucial to the success in this game, which calls for increasingly more accuracy in sentiment classification of these reviews. Therefore the finer-grained review rating prediction is preferred over the rough binary sentiment classification. There are mainly two types of method in current review rating prediction. One includes methods based on review text content which focus almost exclusively on textual content and seldom relate to those reviewers and items remarked in other relevant reviews. The other one contains methods based on collaborative filtering which extract information from previous records in the reviewer-item rating matrix, however, ignoring review textual content. Here we proposed a framework for review rating prediction which shows the effective combination of the two. Then we further proposed three specific methods under this framework. Experiments on two movie review datasets demonstrate that our review rating prediction framework has better performance than those previous methods.

 13. Combining Review Text Content and Reviewer-Item Rating Matrix to Predict Review Rating

  Science.gov (United States)

  Wang, Bingkun; Huang, Yongfeng; Li, Xing

  2016-01-01

  E-commerce develops rapidly. Learning and taking good advantage of the myriad reviews from online customers has become crucial to the success in this game, which calls for increasingly more accuracy in sentiment classification of these reviews. Therefore the finer-grained review rating prediction is preferred over the rough binary sentiment classification. There are mainly two types of method in current review rating prediction. One includes methods based on review text content which focus almost exclusively on textual content and seldom relate to those reviewers and items remarked in other relevant reviews. The other one contains methods based on collaborative filtering which extract information from previous records in the reviewer-item rating matrix, however, ignoring review textual content. Here we proposed a framework for review rating prediction which shows the effective combination of the two. Then we further proposed three specific methods under this framework. Experiments on two movie review datasets demonstrate that our review rating prediction framework has better performance than those previous methods. PMID:26880879

 14. Engineering Technical Review Planning Briefing

  Science.gov (United States)

  Gardner, Terrie

  2012-01-01

  The general topics covered in the engineering technical planning briefing are 1) overviews of NASA, Marshall Space Flight Center (MSFC), and Engineering, 2) the NASA Systems Engineering(SE) Engine and its implementation , 3) the NASA Project Life Cycle, 4) MSFC Technical Management Branch Services in relation to the SE Engine and the Project Life Cycle , 5) Technical Reviews, 6) NASA Human Factor Design Guidance , and 7) the MSFC Human Factors Team. The engineering technical review portion of the presentation is the primary focus of the overall presentation and will address the definition of a design review, execution guidance, the essential stages of a technical review, and the overall review planning life cycle. Examples of a technical review plan content, review approaches, review schedules, and the review process will be provided and discussed. The human factors portion of the presentation will focus on the NASA guidance for human factors. Human factors definition, categories, design guidance, and human factor specialist roles will be addressed. In addition, the NASA Systems Engineering Engine description, definition, and application will be reviewed as background leading into the NASA Project Life Cycle Overview and technical review planning discussion.

 15. Peer review in cardiothoracic radiology.

  Science.gov (United States)

  Kanne, Jeffrey P

  2014-09-01

  A variety of peer review methods can be used as part of quality assurance and quality improvement in cardiothoracic radiology. Traditionally, peer review in radiology is a retrospective process relying primarily on review of previously interpreted studies at the time of follow-up or additional imaging. However, peer review can be enhanced with other methods such as double reads, focused practice review, practice audit, and correlation with operative and pathologic findings. Furthermore, feedback from referring physicians can be extremely useful in improving the quality of a radiology practice. This article discusses peer review in radiology with a focus on cardiothoracic imaging. Types of peer review, advantages and shortcomings, and future challenges are addressed.

 16. Design review report for multiport riser final design review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McWethy, L.M.; Sheen, E.M.

  1994-05-01

  This design review examined the design documents contained in a notebook prepared for the final design review of the multiport riser assembly. This assembly will support the Hydrogen Mitigation Test program for mitigation of safety issues for Hanford Waste Tank 241-SY-101. The purpose of the Multiport Riser is to provide multiple access ports of several diameters in a single 42 inch riser for simultaneous access of test and support equipment. The notebook was titled: {open_quotes}Multiport Riser Final Design Review.{close_quotes} The review was conducted using a database comment registration system whereby the reviewer comments were entered into the database and each comment was given a unique identifier. During the review, each comment was referred to by its identifier. Changes to comments, responses, and actions needed were made with the agreement of the committee and the reviewers at the formal design review meeting held March 1, 1994. When the structural analyses were available, they were distributed for review which allowed closure of all design review comments. Approval of the design was achieved and supporting documents are included in this report.

 17. Annual Energy Review 2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2003-10-01

  The Annual Energy Review (AER) presents the Energy Information Administration’s historical energy statistics. For many series, statistics are given for every year from 1949 through 2002. The statistics, expressed in either physical units or British thermal units, cover all major energy activities, including consumption, production, trade, stocks, and prices, for all major energy commodities, including fossil fuels, electricity, and renewable energy sources. Publication of this report is required under Public Law 95–91 (Department of Energy Organization Act), Section 205(c), and is in keeping with responsibilities given to the Energy Information Administration (EIA) under Section 205(a)(2), which states: “The Administrator shall be responsible for carrying out a central, comprehensive, and unified energy data and information program which will collect, evaluate, assemble, analyze, and disseminate data and information....” The AER is intended for use by Members of Congress, Federal and State agencies, energy analysts, and the general public. EIA welcomes suggestions from readers regarding data series in the AER and in other EIA publications. Related Publication: Readers of the AER may also be interested in EIA’s Monthly Energy Review, which presents monthly updates of many of the data in the AER. Contact our National Energy Information Center for more information.

 18. The 2001 Comprehensive Review

  CERN Document Server

  Åkesson, T

  A new approach for CERN to monitor the LHC-experiments' technical and scientific progress was introduced last year: The Comprehensive Reviews. A significant fraction of the full LHCC committee is mobilized during two days to review the complete project status. This event took place for ATLAS during 2-3 of July this year. With a rather exhaustive program we presented our status in 39 talks. It was a demanding and close to impossible task for the referees to comprehend the ATLAS status by listening to this massive amount of information, but from the ATLAS point-of-view we judged it important that the referees were exposed to both the progress and the remaining problem areas. The referees were satisfied with our status; probably more so this year than last year. They judged the main critical issues to be: The schedules of the barrel toroid, the end-cap TRT, the LAr barrel and end-cap A, and the MDTs. The procurement of radiation hard electronics was also thought to be a critical issue. They were informed of ...

 19. Review of fesoterodine.

  Science.gov (United States)

  Vella, Maria; Cardozo, Linda

  2011-09-01

  Overactive bladder syndrome is a common condition that adversely affects the quality of life. It is mainly treated with a combination of bladder retraining and antimuscarinics. In a quest to reduce the side effect profile of these drugs, whilst improving their efficacy, more bladder-selective antimuscarinics were developed. One of the more recent of these antimuscarinics which has come to the market is fesoterodine. This review examines the evidence of the safety and efficacy of this drug. A literature search performed identified two main multi-center trials which highlight the safety, efficacy and tolerability of fesoterodine. These together with the pharmacologic properties of the drug are discussed at length throughout the review. An expert opinion is then formulated based on the current evidence available and on comparison with other antimuscarinics. It is concluded that fesoterodine has the added advantage of flexible dosing over some other antimuscarinics. It does, however, have a similar tolerability and side effect profile to other antimuscarinics and is, therefore, unlikely to revolutionize the treatment of the overactive bladder.

 20. Annual Energy Review 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1994-07-14

  This twelfth edition of the Annual Energy Review (AER) presents the Energy Information Administration`s historical energy statistics. For most series, statistics are given for every year from 1949 through 1993. Because coverage spans four and a half decades, the statistics in this report are well-suited to long-term trend analyses. The AER is comprehensive. It covers all major energy activities, including consumption, production, trade, stocks, and prices, for all major energy commodities, including fossil fuels and electricity. The AER also presents Energy Information Administration (EIA) statistics on some renewable energy sources. EIA estimates that its consumption series include about half of the renewable energy used in the United States. For a more complete discussion of EIA`s renewables data, see p. xix, ``Introducing Expanded Coverage of Renewable Energy Data Into the Historical Consumption Series.`` Copies of the 1993 edition of the Annual Energy Review may be obtained by using the order form in the back of this publication. Most of the data in the 1993 edition also are available on personal computer diskette. For more information about the diskettes, see the back of this publication. In addition, the data are available as part of the National Economic, Social, and Environmental Data Bank on a CD-ROM. For more information about the data bank, contact the US Department of Commerce Economics and Statistics Administration, on 202-482-1986.

 1. Environmental performance reviews: Spain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-10-01

  The second OECD Review of Spain's environmental performance reviews Spain's progress in the context of OECD environmental strategy for the first decade of the 21st century in relation to its own policy objectives. It praises a number of achievements such as in commitments to climate change policies and developments of cogeneration and renewable energy sources. Although emissions of sulphur dioxide from the energy sector have fallen since 1990 they are still high when measured per capita and per unit of GDP. The OECD recommends further control of emissions of SOx, NOx, VOCs and NH{sub 3}. Subsidies such as compulsory purchase of domestic coal by electricity producers are set to increase. The report recommends the phasing out of environmental subsidies (which has begun) and making use of economic instruments to encourage efficient resource management and reduction of pollutants. Greenhouse gas emissions increased by 38% between 1990 and 2002 and the outlook for the next few years is pessimistic. 39 figs., 31 tabs.

 2. Acknowledgement to Reviewers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  2014-12-01

  Full Text Available Acknowledgement to ReviewersThe editorial board of International Journal of Cancer Therapy and Oncology (IJCTO wishes to acknowledge the help of reviewers who have generously contributed their valuable time and efforts during the period September 2013–October 2014 in the appraisal of manuscripts submitted to the IJCTO. Abdulhamid Chaikh (FranceAlok Singh (USAAnamika Basu (USAAnish Banerjee (IndiaAntonella Fogliata (SwitzerlandArun Oinam (IndiaBirendra Kumar Rout (IndiaBrindha Subramanian (AustraliaCharles Bloch (USACharles Shang (USAChee-Wai Cheng (USAChih-Yao Cheng (USADaniel Bailey (USADanijela Scepanovic (SlovakiaErsalan Hernandez (USAEsmaeel Ghasroddashti (CanadaH Sudahar (IndiaHe Wang (USAKanan Jassal (IndiaLanchun Lu (USALei Guo (USALeonardo da Silva Boia (USALuiz Antonio Ribeiro da Rosa (BrasilMaria Chan (USAMing Yan (USAMohamed Fawzy (EgyptMohammad Rafiqul Islam (USANilseia Aparecida Barbosa (BrasilNita Nair (IndiaPanayiotis Mavroidis (USAPaul Sijens (NetherlandsPaulo Roberto Fonseca (BrasilPei-Hsin Cheng (USAPrabhakar Ramachandran (AustraliaPradip Maiti (IndiaPratik Kumar (IndiaQinghui Zhang (USAQiyong Fan (USARadu Alin Vasilache (RomaniaRajesh Thiyagarajan (IndiaRanjita Shegokar (GermanyRick Sims (New ZelandSara Bresciani (ItalySaurabh Varshney (IndiaShyam Pokhrel (USASunder Goyal (IndiaSupriya Chopra (IndiaSuresh Rana (USAToks Yerokun (USATulika Seth (USAV. Kannan (IndiaWaldemar Ulmer (GermanyWaqas Shuaib (USAXiang-Ming Ding (USAYida Hu (USAYong Chen (USAYu Wang (USAYuanming Feng (USAYulin Song (USA

 3. Catatonia: a narrative review.

  Science.gov (United States)

  Fornaro, Michele

  2011-03-01

  Catatonic syndromes involve a complex mixture of motor, behavioral, and systemic manifestations that are derived from unclear mechanisms. What is clear is that neurotransmitters, such as dopamine (DA), gamma-aminobutyric acid (GABA), and glutamate (GLU), are of major importance in the pathogenesis of catatonia and Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) and that serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT]) is crucial to the development of Serotonin Syndrome (SS). As medications with potent effects on modulation of monoamines proliferate, the diagnosis and management of these complex disorders become even more important. Without question, these syndromes have signs, symptoms and treatments that overlap, thus, considering the symptomatological load and the associated clinical burden (including potentially life-threatening conditions), the need for a better knowledge of the hypothesized biological mechanisms and pharmacological management is imperative. Although the search for a unique, conclusive approach to the management of catatonia is futile, stating the heterogeneity of the clinical pictures and the wide range of effective treatment choices (including non-pharmacological interventions), clinicians should not disregard an accurate, critical therapeutic approach to such a relevant, yet often disregarded, topic. The aim of this narrative review is to provide both clinicians and pharmacologists with a narrative, panoramic review on catatonia and associated clinical pictures, focusing on its general pharmacological management.

 4. Corneal biomechanics: a review.

  Science.gov (United States)

  Piñero, David P; Alcón, Natividad

  2015-03-01

  Biomechanics is often defined as 'mechanics applied to biology'. Due to the variety and complexity of the behaviour of biological structures and materials, biomechanics is better defined as the development, extension and application of mechanics for a better understanding of physiology and physiopathology and consequently for a better diagnosis and treatment of disease and injury. Different methods for the characterisation of corneal biomechanics are reviewed in detail, including those that are currently commercially available (Ocular Response Analyzer and CorVis ST). The clinical applicability of the parameters provided by these devices are discussed, especially in the fields of glaucoma, detection of ectatic disorders and orthokeratology. Likewise, other methods are also reviewed, such as Brillouin microscopy or dynamic optical coherence tomography and others with potential application to clinical practice but not validated for in vivo measurements, such as ultrasonic elastography. Advantages and disadvantages of all these techniques are described. Finally, the concept of biomechanical modelling is revised as well as the requirements for developing biomechanical models, with special emphasis on finite element modelling.

 5. Editorial behaviors in peer review.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Kong, Xiangjie; Zhang, Jun; Chen, Zhen; Xia, Feng; Wang, Xianwen

  2016-01-01

  Editors play a critical role in the peer review system. How do editorial behaviors affect the performance of peer review? No quantitative model to date allows us to measure the influence of editorial behaviors on different peer review stages such as, manuscript distribution and final decision making. Here, we propose an agent-based model in which the process of peer review is guided mainly by the social interactions among three kinds of agents representing authors, editors and reviewers respectively. We apply this model to analyze a number of editorial behaviors such as decision strategy, number of reviewers and editorial bias on peer review. We find out that peer review outcomes are significantly sensitive to different editorial behaviors. With a small fraction (10 %) of biased editors, the quality of accepted papers declines 11 %, which indicates that effects of editorial biased behavior is worse than that of biased reviewers (7 %). While several peer review models exist, this is the first account for the study of editorial behaviors that is validated on the basis of simulation analysis.

 6. Peer review in forensic science.

  Science.gov (United States)

  Ballantyne, Kaye N; Edmond, Gary; Found, Bryan

  2017-08-01

  Peer review features prominently in the forensic sciences. Drawing on recent research and studies, this article examines different types of peer review, specifically: editorial peer review; peer review by the scientific community; technical and administrative review; and verification (and replication). The article reviews the different meanings of these quite disparate activities and their utility in relation to enhancing performance and reducing error. It explains how forensic practitioners should approach and use peer review, as well as how it should be described in expert reports and oral testimony. While peer review has considerable potential, and is a key component of modern quality management systems, its actual value in most forensic science settings has yet to be determined. In consequence, forensic practitioners should reflect on why they use specific review procedures and endeavour to make their actual practices and their potential value transparent to consumers; whether investigators, lawyers, jurors or judges. Claims that review increases the validity of a scientific technique or accuracy of opinions within a particular case should be avoided until empirical evidence is available to support such assertions. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Quadrennial Defense Review and Ballistic Missile Defense Review

  Science.gov (United States)

  2010-03-11

  global defense posture 3 BMDR Highlights • Outlines a strategy and policy framework to – Defend the homeland against limited ballistic missile attack...abroad – Collaborate closely with allies and partners – Pursue a cooperative and tailored global defense posture – Strengthen US civilian capacity...reviews in 2010 – QDR and BMDR released February 1, 2010 – Nuclear Posture Review to be released this spring – Space Posture Review, with Director of

 8. Annual Energy Review 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2000-07-01

  A generation ago the Ford Foundation convened a group of experts to explore and assess the Nation’s energy future, and published their conclusions in A Time To Choose: America’s Energy Future (Cambridge, MA: Ballinger, 1974). The Energy Policy Project developed scenarios of U.S. potential energy use in 1985 and 2000. Now, with 1985 well behind us and 2000 nearly on the record books, it may be of interest to take a look back to see what actually happened and consider what it means for our future. The study group sketched three primary scenarios with differing assumptions about the growth of energy use. The Historical Growth scenario assumed that U.S. energy consumption would continue to expand by 3.4 percent per year, the average rate from 1950 to 1970. This scenario assumed no intentional efforts to change the pattern of consumption, only efforts to encourage development of our energy supply. The Technical Fix scenario anticipated a “conscious national effort to use energy more efficiently through engineering know-how." The Zero Energy Growth scenario, while not clamping down on the economy or calling for austerity, incorporated the Technical Fix efficiencies plus additional efficiencies. This third path anticipated that economic growth would depend less on energy-intensive industries and more on those that require less energy, i.e., the service sector. In 2000, total energy consumption was projected to be 187 quadrillion British thermal units (Btu) in the Historical Growth case, 124 quadrillion Btu in the Technical Fix case, and 100 quadrillion Btu in the Zero Energy Growth case. The Annual Energy Review 1999 reports a preliminary total consumption for 1999 of 97 quadrillion Btu (see Table 1.1), and the Energy Information Administration’s Short-Term Energy Outlook (April 2000) forecasts total energy consumption of 98 quadrillion Btu in 2000. What energy consumption path did the United States actually travel to get from 1974, when the scenarios were drawn

 9. Capecitabine: a review.

  Science.gov (United States)

  Walko, Christine M; Lindley, Celeste

  2005-01-01

  Fluorouracil (FU) is an antimetabolite with activity against numerous types of neoplasms, including those of the breast, esophagus, larynx, and gastrointestinal and genitourinary tracts. Systemic toxicity, including neutropenia, stomatitis, and diarrhea, often occur due to cytotoxic nonselectivity. Capecitabine was developed as a prodrug of FU, with the goal of improving tolerability and intratumor drug concentrations through tumor-specific conversion to the active drug. The purpose of this article is to review the available information on capecitabine with respect to clinical pharmacology, mechanism of action, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, clinical efficacy for breast and colorectal cancer adverse-effect profile, documented drug interactions, dosage and administration, and future directions of ongoing research. Relevant English-language literature was identified through searches of PubMed (1966 to August 2004), International Pharmaceutical Abstracts (1977 to August 2004), and the Proceedings of the American Society of Clinical Oncology (January 1995 to August 2004). Search terms included capecitabine, Xeloda, breast cancer, and colorectal cancer. The references of the identified articles were reviewed for additional sources. In addition, product information was obtained from Roche Pharmaceuticals. Studies from the identified literature that addressed this article's objectives were selected for review, with preference given to Phase II/III trials. Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its only active metabolite, FU, by thymidine phosphorylase. Higher levels of this enzyme are found in several tumors and the liver, compared with normal healthy tissue. In adults, capecitabine has a bioavailability of approximately 100% with a Cmax of 3.9 mg/L, Tmax of 1.5 to 2 hr, and AUC of 5.96 mg.h/L. The predominant route of elimination is renal, and dosage reduction of 75% is recommended in patients with creatinine clearance (CrCl) of 30 to 50 m

 10. Glaucoma and cigarette smoking: a review of narrative reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Di Murro

  2016-12-01

  Full Text Available Background: Glaucoma is an optic neuropathy associated with visual field changes for which high intra-ocular pressure is a major risk factor. Emerging research indicates that modifiable factors, among which the cigarette smoke, besides IOP may be associated with the presence of glaucoma. Objective: The objective of the study was to perform a review of narrative reviews to examine on the relationship between cigarette smoking and glaucoma. Methods: The results of all narrative reviews in the scientific literature about glaucoma and tobacco smoking were analyzed. A quality assessment was performed according to an easy and convenient tool for the quality assessment of narrative reviews for systematic reviews (International Narrative Systematic assessment the INSA tool. Literature searches were performed using PubMed. Results: 20 studies about relation between glaucoma and smoke were collected, no restriction language was applied. 15 of these studies have been excluded. We selected among them 5 reviews. With the INSA tool we measured the quality of the 5 selected narrative reviews. Studies that had a highest score with the INSA tool were two: A. Coleman et al. “Risk Factors for Glaucoma Needing More Attention” and R. Salowe et al. “Primary Open-Angle Glaucoma in Individuals of African Descent: A Review of Risk Factors”. Conclusion: The narrative reviews analyzed underline that there is no definitive association between cigarette smoking.

 11. Exploiting Product Related Review Features for Fake Review Detection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chengai Sun

  2016-01-01

  Full Text Available Product reviews are now widely used by individuals for making their decisions. However, due to the purpose of profit, reviewers game the system by posting fake reviews for promoting or demoting the target products. In the past few years, fake review detection has attracted significant attention from both the industrial organizations and academic communities. However, the issue remains to be a challenging problem due to lacking of labelling materials for supervised learning and evaluation. Current works made many attempts to address this problem from the angles of reviewer and review. However, there has been little discussion about the product related review features which is the main focus of our method. This paper proposes a novel convolutional neural network model to integrate the product related review features through a product word composition model. To reduce overfitting and high variance, a bagging model is introduced to bag the neural network model with two efficient classifiers. Experiments on the real-life Amazon review dataset demonstrate the effectiveness of the proposed approach.

 12. Year in review 2011

  DEFF Research Database (Denmark)

  Afshari, Arash; Pagani, Leonardo; Harbarth, Stephan

  2012-01-01

  ABSTRACT: There is an ever-growing importance for critical assessment of benefits and harms of various strategies with regards to antibiotic stewardship, infection control, molecular detection of pathogens and adequate treatment of multidrug-resistant organisms in ICUs. Ongoing financial...... constraints globally, changing demographics with an increasing and aging population and the slow introduction of new antibiotics make the utilisation of the best available evidence and goal-directed strategies essential in the ICU setting. This review will summarise findings from some of the recent major...... publications in the area of infectious diseases with emphasis on the role of behaviour change strategies for infection control purposes, the role of biomarkers such as C-reactive protein and procalcitonin, and the impact of molecular diagnostics in clinical decision-making. Furthermore, we will update readers...

 13. Denmark: Health system review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olejaz, Maria; Juul, Annegrete; Rudkjøbing, Andreas;

  The Health Systems in Transition (HiT) series provide detailed descriptions of health systems in the countries of the WHO European Region as well as some additional OECD countries. An individual health system review (HiT) examines the specific approach to the organization, financing and delivery...... of health services in a particular country and the role of the main actors in the health system. It describes the institutional framework, process, content, and implementation of health and health care policies. HiTs also look at reforms in progress or under development and make an assessment of the health...... system based on stated objectives and outcomes with respect to various dimensions (health status, equity, quality, efficiency, accountability)....

 14. Little Higgs Review

  CERN Document Server

  Schmaltz, M; Schmaltz, Martin; Tucker-Smith, David

  2005-01-01

  Recently there has been renewed interest in the possibility that the Higgs particle of the Standard Model is a pseudo-Nambu-Goldstone boson. This development was spurred by the observation that if certain global symmetries are broken only by the interplay between two or more coupling constants, then the Higgs mass-squared is free from quadratic divergences at one loop. This "collective symmetry" breaking is the essential ingredient in little Higgs theories, which are weakly coupled extensions of the Standard Model with little or no fine tuning, describing physics up to an energy scale ~10 TeV. Here we give a pedagogical introduction to little Higgs theories. We review their structure and phenomenology, focusing mainly on the SU(3) theory, the Minimal Moose, and the Littlest Higgs as concrete examples.

 15. Reflex epilepsy: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karim Nikkhah

  2017-01-01

  Full Text Available Interesting phenomena of reflex epileptic syndromes are characterized by epileptic seizures each one induced by specific stimulus with a variety of types. Simple triggers, which lead to seizures within seconds, are of sensory type (most commonly visual, most rarely tactile or proprioceptive stimuli. Complex triggers, which are mostly of cognitive type such as praxis, reading, talking, and music, usually induce the epileptic event within minutes. It should differ from what most epileptic patients report as provocative precipitants for seizures (such as emotional stress, fatigue, fever, sleep deprivation, alcohol, and menstrual cycle. The identification of a specific trigger is not only important for patients or their parents to avoid seizures, but also it might help neurologists to choose the most effective antiepileptic drug for each case. In addition, research in this area may possibly reveal some underlying pathophysiology of epileptic phenomena in the brain.In this review, we briefly introduce reported reflex epileptic seizures, their clinical features and management.

 16. MP3 Steganography: Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammed Salem Atoum

  2012-11-01

  Full Text Available Steganography has existed as the science and art for hiding information in a way that the secret message cannot be deciphered by others, except the sender and receiver. All digital files such as audio, image and text files can be utilized for hiding secret information. Audio file can provide a good hiding medium because of its high data transmission rate and high degree of redundancy. Many formats such as MP3 have been utilized in audio information hiding, however to date there are limited review on the use of MP3 file as an audio file information hiding format. In this paper, we present a thorough analysis on the techniques used in audio files technologies, with more emphasis on MP3 steganography technique. This is to make available comprehensive information on the strengths and weaknesses of the MP3 file steganography techniques and detail comparison information for the research community on information protection.

 17. Occupational fluoride exposure. [Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hodge, H.C. (Univ. of California, San Francisco); Smith, F.A.

  1977-01-01

  Effects of airborne fluoride on industrial health are discussed with regard to acute and chronic effects. Injuries to lungs and skin from acute exposures are described. Chronic effects are discussed with regard to industrial sources of fluoride and air concentrations vs. urinary concentrations of fluoride. An extensive literature review is presented in the form of a table showing responses in man exposed to industrial airborne fluorides. Osteosclerosis is discussed with regard to the fluoride air standard, bone fluoride, and air fluoride concentrations. Occupational exposures to fluoride are also discussed with regard to arthritis, shortness of breath, asthma, upper respiratory infections, chronic respiratory disease, effects on kidneys, effects on pregnancy, and indices of fluoride intoxication. A table is presented showing references to studies on responses in neighborhood residents exposed to fluoride emissions. (HLW)

 18. Dental implants: A review.

  Science.gov (United States)

  Guillaume, B

  2016-12-01

  A high number of patients have one or more missing tooth and it is estimated that one in four American subjects over the age of 74 have lost all their natural teeth. Many options exist to replace missing teeth but dental implants have become one of the most used biomaterial to replace one (or more) missing tooth over the last decades. Contemporary dental implants made with titanium have been proven safe and effective in large series of patients. This review considers the main historical facts concerned with dental implants and present the different critical factors that will ensure a good osseo-integration that will ensure a stable prosthesis anchorage. Copyright © 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 19. Annual Energy Review 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2008-06-01

  The Annual Energy Review (AER) is the Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are data on total energy production, consumption, and trade; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, international energy, as well as financial and environment indicators; and data unit conversion tables. Publication of this report is required under Public Law 95–91 (Department of Energy Organization Act), Section 205(c), and is in keeping with responsibilities given to the EIA under Section 205(a)(2), which states: “The Administrator shall be responsible for carrying out a central, comprehensive, and unified energy data and information program which will collect, evaluate, assemble, analyze, and disseminate data and information....”

 20. Micromachined Resonators: A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reza Abdolvand

  2016-09-01

  Full Text Available This paper is a review of the remarkable progress that has been made during the past few decades in design, modeling, and fabrication of micromachined resonators. Although micro-resonators have come a long way since their early days of development, they are yet to fulfill the rightful vision of their pervasive use across a wide variety of applications. This is partially due to the complexities associated with the physics that limit their performance, the intricacies involved in the processes that are used in their manufacturing, and the trade-offs in using different transduction mechanisms for their implementation. This work is intended to offer a brief introduction to all such details with references to the most influential contributions in the field for those interested in a deeper understanding of the material.

 1. Disabilities: A literature review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamarudin H.

  2014-01-01

  Full Text Available Physical barriers may hamper persons with disabilities (PWDs movement in built environment. The needs of physical barrier- free environment are internationally acknowledged. This study explores the Malaysian scenario on access and facilities for PWDs by reviewing relevant legislation and guidelines, and literatures that examined the access and facilities provided in public buildings. This study identifies that Malaysia has plays its roles by establishing the relevant acts and legislation on PWDs needs and requirements. Nevertheless, previous studies on PWDs in Malaysia, demonstrated that there are still lacking on the implementation of the practice towards the acts and legislations. This study suggests that the application of the acts and legislation should be comprehensive covering all types of public buildings in Malaysia. In addition, enforcement by the local authorities and government agencies is crucial in order to successfully creating a barrier-free environment for all.

 2. IUPHAR Review 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmar, Anthony J; Fahrenkrug, Jan; Gozes, Illana;

  2012-01-01

  (GHRH). VIP and PACAP exert their actions through three G protein-coupled receptors (GPCRs) - PAC(1) , VPAC(1) and VPAC(2) - belonging to class B (also referred to as class II, or secretin receptor-like GPCRs). This family comprises receptors for all peptides structurally related to VIP and PACAP...... in the control of circadian rhythms, learning and memory, anxiety and responses to stress and brain injury. Recent genetic studies also implicate the VPAC(2) receptor in susceptibility to schizophrenia and the PAC(1) receptor in post-traumatic stress disorder. In the periphery, VIP and PACAP play important roles...... the existing nomenclature for these receptors and reviews our current understanding of their structure, pharmacology and functions and their likely physiological roles in health and disease. More detailed information has been incorporated into newly revised pages in the IUPHAR database (http://iuphar-db.org/DATABASE/FamilyMenuForward?family...

 3. Triazole antifungals: a review.

  Science.gov (United States)

  Peyton, L R; Gallagher, S; Hashemzadeh, M

  2015-12-01

  Invasive fungal infections and systemic mycosis, whether from nosocomial infection or immunodeficiency, have been on an upward trend for numerous years. Despite advancements in antifungal medication, treatment in certain patients can still be difficult for reasons such as impaired organ function, limited administration routes or poor safety profiles of the available antifungal medications. The growing number of invasive fungal species becoming resistant to current antifungal medications is of appreciable concern. Triazole compounds containing one or more 1,2,4-triazole rings have been shown to contain some of the most potent antifungal properties. Itracon-azole and fluconazole were some of the first triazoles synthesized, but had limitations associated with their use. Second-generation triazoles such as voriconazole, posa-conazole, albaconazole, efinaconazole, ravuconazole and isavuconazole are all derivatives of either itraconazole or fluconazole, and designed to overcome the deficiencies of their parent drugs. The goal of this manuscript is to review antifungal agents derived from triazole.

 4. Crizotinib: A comprehensive review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arvind Sahu

  2013-01-01

  Full Text Available Anaplastic lymphoma kinase (ALK gene rearrangements are present in a small subset of non-small-cell lung cancers. ALK-positivity confers sensitivity to small-molecule ALK kinase inhibitors, such as crizotinib. The integration of crizotinib into standard treatment practice in NSCLC will rest on the widespread implementation of an effective screening system for newly diagnosed patients with NSCLC which is flexible enough to incorporate new targets as treatments are developed for them. Phase I and II studies of crizotinib in ALK-positive lung cancer have demonstrated significant activity and impressive clinical benefit, which led to its early approval by USFDA in 2011. Although crizotinib induces remissions and extends the lives of patients, there have been reports of emerging resistance to Crizotinib therapy. In this review, we discuss the history, mechanism of action, uses, adverse effects, dose modifications and future challenges and opportunities for patients with ALK-positive lung cancers.

 5. Energy and technology review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poggio, A.J. (ed.)

  1988-10-01

  This issue of Energy and Technology Review contains: Neutron Penumbral Imaging of Laser-Fusion Targets--using our new penumbral-imaging diagnostic, we have obtained the first images that can be used to measure directly the deuterium-tritium burn region in laser-driven fusion targets; Computed Tomography for Nondestructive Evaluation--various computed tomography systems and computational techniques are used in nondestructive evaluation; Three-Dimensional Image Analysis for Studying Nuclear Chromatin Structure--we have developed an optic-electronic system for acquiring cross-sectional views of cell nuclei, and computer codes to analyze these images and reconstruct the three-dimensional structures they represent; Imaging in the Nuclear Test Program--advanced techniques produce images of unprecedented detail and resolution from Nevada Test Site data; and Computational X-Ray Holography--visible-light experiments and numerically simulated holograms test our ideas about an x-ray microscope for biological research.

 6. Mechanical Enterogenesis - A Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rebecca Stark

  2012-01-01

  Full Text Available Mechanical enterogenesis is a novel method of lengthening pre-existing intestine with distractive force. The application of mechanical force on small intestine aims to induce cellular proliferation and ultimately increase bowel length. This has been investigated primarily for the treatment of short bowel syndrome (SBS. Research has been ongoing for well over a decade in this arena and a multitude of advances have been made, both in the understanding of the biology behind force induced cellular proliferation and in the basic mechanics of force delivery systems. Important experimental models have been developed for studying this phenomenon and the collaboration of engineers and medical researchers has lead to the design of several devices that successfully lengthen small intestine. This has catapulted the field forward and there may soon be a device suitable for medical use in humans. This review analyses the past, present and future of mechanical enterogenesis.

 7. Gallstone ileus: a review.

  Science.gov (United States)

  Masannat, Yazan; Masannat, Yanal; Shatnawei, Abdullah

  2006-12-01

  This article aims to review gallstone ileus in the literature addressing the pathophysiology, clinical presentation, radiological findings and treatment options of the condition. A literature search was done on gallstone ileus, for the period 1966-2005. Gallstone ileus is a disease of the elderly, causing up to one fourth of non-strangulation intestinal obstructions in patients older than 65 years of age. It is often missed or diagnosed late. The presentation is that of intestinal obstruction preceded by biliary complaints. Radiological features on plain X-rays include features of intestinal obstruction and pneumobilia, and an aberrant gallstone. Treatment depends on the site of the impacted stone, but surgery is needed in many cases. Gallstone ileus is a rare complication of a common condition. Because it primarily affects the elderly, mortality and morbidity are high, although they have improved over the years. Early diagnosis and treatment improve the outcome.

 8. Dehumanization: an integrative review.

  Science.gov (United States)

  Haslam, Nick

  2006-01-01

  The concept of dehumanization lacks a systematic theoretical basis, and research that addresses it has yet to be integrated. Manifestations and theories of dehumanization are reviewed, and a new model is developed. Two forms of dehumanization are proposed, involving the denial to others of 2 distinct senses of humanness: characteristics that are uniquely human and those that constitute human nature. Denying uniquely human attributes to others represents them as animal-like, and denying human nature to others represents them as objects or automata. Cognitive underpinnings of the "animalistic" and "mechanistic" forms of dehumanization are proposed. An expanded sense of dehumanization emerges, in which the phenomenon is not unitary, is not restricted to the intergroup context, and does not occur only under conditions of conflict or extreme negative evaluation. Instead, dehumanization becomes an everyday social phenomenon, rooted in ordinary social-cognitive processes.

 9. PIRIFORMIS SYNDROME: A REVIEW

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Subhasis Ranjan

  2014-04-01

  Full Text Available Piriformis syndrome is a painful musculoskeletal condition resembling sciatica, secondary to sciatic nerve entrapment in piriformis muscle at the greater sciatic notch and responsible for 6%cases of low back pain, also called back pocket sciatica or wallet sciatica, first described in 1928 by Yeoman. It usually occurs due to abnormalities in piriformis muscle such as hypertrophy, inflammation and anatomic variations resulting in irritation and entrapment of sciatic nerve. The diagnosis of piriformis syndrome is made by clinical features, electromyography and nerve conduction velocity, computed tomography, magnetic resonance imaging and bone scan. Management of piriformis syndrome includes nonsurgical and surgical interventions. Non-surgical management includes- nonsteroidal anti-inflammatory drugs, physical therapy, ultrasound, correction of biomechanical abnormality, lifestyle modifications, local anesthetic and/or steroid injection into the piriformis muscle. Surgical management includes-surgical release of piriformis muscle and decompression of the sciatic nerve. Piriformis Syndrome- a review.

 10. Oxytocin: a short review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. F. Levay

  1993-07-01

  Full Text Available Oxytocin is traditionally associated with parturition and lactation. The similarity in oxytocin plasma levels in males and females implies a wider physiological role for the hormone. Oxytocin would now appear to be involved not only in milk ejection, but also in the production of milk. The hormone has further been shown to play a paracrine role in menstruation and to be of importance for normal fertilisation. Several endocrine modulatory as well as neurotransmitter effects have also been reported for oxytocin. The discovery of the role of oxytocin in central nervous system processes such as pain, anxiety, memory and learning has stimuluted a search for possible therapeutic applications of oxytocin in cases such as chronic pain and Alzheimer’s disease. A short review is presented of some of the biochemical and physiological aspects underlying the functions and possible therapeutic applications of oxytocin.

 11. Natural gas shortage. [Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boorstin, D.

  1975-11-07

  Curtailments of gas supplies in the winter of 1975-76 were estimated to be 2.9 trillion cubic feet or 15 percent of demand, which represented a 45 percent increase over curtailments in 1974-75. The scarcities are discussed under the following topics: probable dimensions of natural gas curtailment; effects of winter shortages, possibility of relief; debate over attempt to remove price ceilings; and charges of gas withholding and underreporting. The history of gas use and regulation is reviewed under the following: from unwanted oil by-product to useful fuel; development of regulation and extent of control; and policy change at the Federal Power Commission. The outlook for overcoming the shortage is discussed under the following: revised estimates of undiscovered resources; rival proposals to make Alaskan gas available; and continuing search for substitute energy sources. 37 references. (MCW)

 12. Agaricus subrufescens: A review

  Science.gov (United States)

  Wisitrassameewong, Komsit; Karunarathna, Samantha C.; Thongklang, Naritsada; Zhao, Ruilin; Callac, Philippe; Moukha, Serge; Férandon, Cyril; Chukeatirote, Ekachai; Hyde, Kevin D.

  2012-01-01

  Medicinal mushrooms have currently become a hot issue due to their various therapeutic properties. Of these, Agaricus subrufescens, also known as the “almond mushroom”, has long been valued by many societies (i.e., Brazil, China, France, and USA). Since its discovery in 1893, this mushroom has been cultivated throughout the world, especially in Brazil where several strains of A. subrufescens have been developed and used as health food and alternative medicine. This article presents up-to-date information on this mushroom including its taxonomy and health promoting benefits. Medicinal properties of A. subrufescens are emphasized in several studies which are reviewed here. In addition, safety issues concerning the use of this fungus will be discussed. PMID:23961172

 13. Glycosignaling: a general review.

  Science.gov (United States)

  Dawson, Glyn

  2014-01-01

  The concept of glycosignaling, in which neural cell-surface glycoconjugates form microdomains (Lipid Rafts) to facilitate the recruitment of signaling molecule components to form a transient signaling unit, is helping us understand the reason for glycoheterogeneity in the brain and is leadings to important translational efforts in medicine. In this review we first describe the origins of the concept of glycomicrodomains, how lipid heterogeneity might have relevance for the brain development, pathology and how the glycocalyx acts as a barrier in glia. After a discussion of how such microdomains are isolated and studied using modern technology such as nanoparticle labeling and molecular microscopy, we will present examples of how glycosignaling can function in such brain-specific situations as axonal growth and protein phosphorylation-mediated signaling.

 14. Neutron stars - General review

  Science.gov (United States)

  Cameron, A. G. W.; Canuto, V.

  1974-01-01

  A review is presented of those properties of neutron stars upon which there is general agreement and of those areas which currently remain in doubt. Developments in theoretical physics of neutron star interiors are summarized with particular attention devoted to hyperon interactions and the structure of interior layers. Determination of energy states and the composition of matter is described for successive layers, beginning with the surface and proceeding through the central region into the core. Problems encountered in determining the behavior of matter in the ultra-high density regime are discussed, and the effects of the magnetic field of a neutron star are evaluated along with the behavior of atomic structures in the field. The evolution of a neutron star is outlined with discussion centering on carbon detonation, cooling, vibrational damping, rotation, and pulsar glitches. The role of neutron stars in cosmic-ray propagation is considered.

 15. Orbital fractures: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey M Joseph

  2011-01-01

  Full Text Available Jeffrey M Joseph, Ioannis P GlavasDivision of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Department of Ophthalmology, School of Medicine, New York University, New York, NY, USA; Manhattan Eye, Ear, and Throat Hospital, New York, NY, USAAbstract: This review of orbital fractures has three goals: 1 to understand the clinically relevant orbital anatomy with regard to periorbital trauma and orbital fractures, 2 to explain how to assess and examine a patient after periorbital trauma, and 3 to understand the medical and surgical management of orbital fractures. The article aims to summarize the evaluation and management of commonly encountered orbital fractures from the ophthalmologic perspective and to provide an overview for all practicing ophthalmologists and ophthalmologists in training.Keywords: orbit, trauma, fracture, orbital floor, medial wall, zygomatic, zygomatic complex, zmc fracture, zygomaticomaxillary complex fractures 

 16. Ocular rosacea: a review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Carolina Cabreira Vieira

  2012-10-01

  Full Text Available Rosacea is a prevalent chronic cutaneous disorder with variable presentation and severity. Although considered a skin disease, rosacea may evolve the eyes in 58-72% of the patients, causing eyelid and ocular surface inflammation. About one third of the patients develop potentially sight-threatening corneal involvement. Untreated rosacea may cause varying degrees of ocular morbidity. The importance of early diagnosis and adequate treatment cannot be overemphasized. There is not yet a diagnostic test for rosacea. The diagnosis of ocular rosacea relies on observation of clinical features, which can be challenging in up to 90% of patients in whom accompanying roseatic skin changes may be subtle or inexistent. In this review, we describe the pathophysiologic mechanisms proposed in the literature, clinical features, diagnosis and management of ocular rosacea, as well as discuss the need for a diagnostic test for the disease.

 17. Solar radiation models - review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Jamil Ahmad, G.N. Tiwari

  2010-05-01

  Full Text Available In the design and study of solar energy, information on solar radiation and its components at a given location is very essential. Solar radiation data are required by solar engineers, architects, agriculturists and hydrologists for many applications such as solar heating, cooking, drying and interior illumination of buildings. For this purpose, in the past, several empirical correlations have been developed in order to estimate the solar radiation around the world. The main objective of this study is to review the global solar radiation models available in the literature. There are several formulae which relate global radiation to other climatic parameters such as sunshine hours, relative humidity and maximum temperature. The most commonly used parameter for estimating global solar radiation is sunshine duration. Sunshine duration can be easily and reliably measured and data are widely available.

 18. Onion dehydration: a review.

  Science.gov (United States)

  Mitra, Jayeeta; Shrivastava, S L; Rao, P S

  2012-06-01

  Onion (Allium cepa), a very commonly used vegetable, ranks third in the world production of major vegetables. Apart from imparting a delicious taste and flavour due to its pungency in many culinary preparations, it serves several medicinal purposes also. Processing and preservation of onion by suitable means is a major thrust area since a long time. The various kinds of treatments followed for dehydration of onion such as convective air drying, solar drying, fluidized bed drying, vacuum microwave drying, infrared drying and osmotic drying are reviewed here. These techniques are mainly used for preservation and value addition of onion. Several researchers have tried for decades to model the drying kinetics and quality parameters, which are also compiled here briefly.

 19. Water Science Reviews 5

  Science.gov (United States)

  Franks, Felix

  1991-02-01

  This volume is devoted to the solution behavior of the molecules of life: lipids, nucleotide bases, amino acids, and sugars. Theory is confronted by experiment and comparisons are made between the properties of molecules in crystals and in solution. Four excellent reviews are included. John and Lois Crowe consider the profound lyotropic effects of water on membrane phospholipids. E. Westhof and D.L. Beveridge discuss hydration of nucleic acids, concluding that the development of an adequate description of the solvation and electrostatic properties of the nucleic acids is essential for modeling and simulation of nucleic acid structures. T.H. Lilley examines the solvation of amino acids and small peptides, with the emphasis on those amino acids present in the proteins of higher organisms. The final contribution, from Felix Franks and J. Raul Grigera, summarizes and analyzes the influence of solvation interactions on the structural, equilibrium and dynamic properties of monomeric and oligomeric polyhydroxy compounds.

 20. Nutrigenomics research: a review.

  Science.gov (United States)

  Neeha, V S; Kinth, Priyamvadah

  2013-06-01

  The excitement about nutrigenomics comes from a growing awareness of the potential for modifications of food or diet to support health and reduce the risk of diet-related diseases. It is an emerging field that tends to unfold the role of nutrition on gene expression which brings together the science of bioinformatics, nutrition, molecular biology, genomics, epidemiology, and molecular medicine. The present review focuses on nutrigenomics research and to find out India's status with respect to other countries. It covers the general overview of nutrigenomics, its associated diseases, and the role of SNP in gene alteration, diet supplementation and public awareness. It is understood that with the increasing changes in the food habits and life styles, people are becoming more prone to diet related disorders. Therefore there is an urgent need to boost more research in this field to help people in understanding the relationship between diet and health, and to ensure that everyone benefits from the genomic revolution.

 1. Botanical nematicides: a review.

  Science.gov (United States)

  Ntalli, Nikoletta G; Caboni, Pierluigi

  2012-10-10

  Despite the uselfuness of nematicidal compounds in agricultural practices, some serious concerns are raised today about their excessive use leading to enhancement of biodegradation mechanisms in soil expressed as lack of efficacy under field conditions and resistance development. Moreover, the phase-out of methyl bromide has led to the need for a valid alternative to organophosporous and carbamate compounds, such us fosthiazate, fenamiphos, oxamyl, and aldicarb. In the past years, intregated pest management strategies have been practised worldwide to maximize crop production while maintaining and contributing to agriculture sustainability. Biopesticides and specifically bionematicides constitute a desirable component of pest management technology and practices. Particularly, in the frame of our ongoing research on natural nematicides of botanical origin, we have reviewed the international bibliography for candidate nematicidal compounds. We report herein the nematicidal activity of plant metabolites on the basis of their chemical characteristics and structure.

 2. Vismodegib: a review.

  Science.gov (United States)

  Ruiz-Salas, V; Alegre, M; López-Ferrer, A; Garcés, J R

  2014-10-01

  In January 2012, vismodegib (Erivedge, manufactured by Genentech) became the first selective inhibitor of the Hedgehog signaling pathway to be approved by the US Food and Drug Administration for the treatment of locally advanced and metastatic basal cell carcinoma. The drug selectively binds to Smoothened, a 7-helix transmembrane receptor, thereby inhibiting activation of transcription factors of the glioma-associated oncogene family and suppressing tumor proliferation and growth. Studies published to date have assessed the efficacy of vismodegib according to clinical and radiologic outcomes but little information is available on the molecular mechanisms underpinning the proven clinical efficacy of the drug. This review will cover recent data on the Hedgehog signaling pathway and data from clinical trials with vismodegib in the treatment of basal cell carcinoma, and will consider its use in other types of tumor.

 3. Recurrent Novae - A Review

  CERN Document Server

  Mukai, Koji

  2014-01-01

  In recent years, recurrent nova eruptions are often observed very intensely in wide range of wavelengths from radio to optical to X-rays. Here I present selected highlights from recent multi-wavelength observations. The enigma of T Pyx is at the heart of this paper. While our current understanding of CV and symbiotic star evolution can explain why certain subset of recurrent novae have high accretion rate, that of T Pyx must be greatly elevated compared to the evolutionary mean. At the same time, we have extensive data to be able to estimate how the nova envelope was ejected in T Pyx, and it turns to be a rather complex tale. One suspects that envelope ejection in recurrent and classical novae in general is more complicated than the textbook descriptions. At the end of the review, I will speculate that these two may be connected.

 4. Lipoplatin Formulation Review Article

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. P. Stathopoulos

  2012-01-01

  Full Text Available Patented platform technologies have been used for the liposomal encapsulation of cisplatin (Lipoplatin into tumor-targeted 110 nm (in diameter nanoparticles. The molecular mechanisms, preclinical and clinical data concerning lipoplatin, are reviewed here. Lipoplatin has been successfully administered in three randomized Phase II and III clinical trials. The clinical data mainly include non-small-cell lung cancer but also pancreatic, breast, and head and neck cancers. It is anticipated that lipoplatin will replace cisplatin as well as increase its potential applications. For the first time, a platinum drug has shown superiority to cisplatin, at least in non-squamous non-small-cell lung cancer as reported in a Phase III study which documented a simultaneous lowering of all of the side effects of cisplatin.

 5. Lipoplatin formulation review article.

  Science.gov (United States)

  Stathopoulos, G P; Boulikas, T

  2012-01-01

  Patented platform technologies have been used for the liposomal encapsulation of cisplatin (Lipoplatin) into tumor-targeted 110 nm (in diameter) nanoparticles. The molecular mechanisms, preclinical and clinical data concerning lipoplatin, are reviewed here. Lipoplatin has been successfully administered in three randomized Phase II and III clinical trials. The clinical data mainly include non-small-cell lung cancer but also pancreatic, breast, and head and neck cancers. It is anticipated that lipoplatin will replace cisplatin as well as increase its potential applications. For the first time, a platinum drug has shown superiority to cisplatin, at least in non-squamous non-small-cell lung cancer as reported in a Phase III study which documented a simultaneous lowering of all of the side effects of cisplatin.

 6. Solvent abuse: a review.

  Science.gov (United States)

  Barnes, G E

  1979-01-01

  The literature on solvent abuse is reviewed. Methods of use, symptoms of use, and effects of long-term solvent abuse are discussed. Several surveys on solvent use are summarized. The highest prevalence of solvent abuse seems to occur in native peoples undergoing periods of cultural change. Environmental conditions which are postulated as leading to psychological vulnerability and solvent abuse include: low social assets, parental drug use, peer and sibling influence, and acculturative stress. Solvent abuse seems to provide a pharmacological way out of a stressful environment for people who feel helpless to improve their situation in other ways. Methods of intervention that have been proposed for dealing with solvent abuse are discussed. Methods of intervention thus far employed generally have not been evaluated in any systematic fashion. Suggestions for future research are provided.

 7. ASEAN projects reviewed.

  Science.gov (United States)

  1980-01-01

  The ASEAN Population Expert Group met in Manila and was followed by a meeting of the ASEAN heads of population programs, during the period November 5-10, 1979. Heads of population programs from Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines attended. The meetings were held to review progress-to-date on phase 1 projects and to consider the development of an expanded population program. 5 projects funded by UNFPA are reviewed in tabular form with the project, the sponsoring country, date of implementation, data analysis, and date of completion. Suggestions were made for improving and extending these projects and it was also suggested that all projects being developed and proposed should include a section on use of research. 7 new projects were proposed as phase 2 projects. The 1st, sponsored by Malaysia, deals with women in development; project 2, lead by Thailand, will investigate population movement and its effect on development; project 3, led by the Philippines, will develop and strengthen national population information systems and networks in ASEAN countries; project 4, led by Indonesia, is directed towards institutional development and exchanges of personnel; project 5, led by the Philippines, will examine population and development dynamics and the man/resources balance; project 6, led by Thailand, will develop ASEAN social indicators; and project 7, led by Indonesia and Malaysia, will make a comprehensive analysis of existing medical/health care and family planning systems. It was recommended that an executive director of the proposed ASEAN population coordination unit should be appointed to expedite the recommendations of the meeting related to preparation and submission of phase 2 project proposals.

 8. Lumbar spondylolysis: a review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leone, Antonio; Magarelli, Nicola; Bonomo, Lorenzo [Dept. of Bioimaging and Radiological Sciences, Catholic Univ., Rome (Italy); Cianfoni, Alessandro [Dept. of Radiology and Radiological Sciences, Medical Univ. of South Carolina, Charleston (United States); Cerase, Alfonso [General Hospital, Unit Neuroimaging and Neurointervention (NINT), Department of Neurosciences, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena (Italy)

  2011-06-15

  Spondylolysis is an osseous defect of the pars interarticularis, thought to be a developmental or acquired stress fracture secondary to chronic low-grade trauma. It is encountered most frequently in adolescents, most commonly involving the lower lumbar spine, with particularly high prevalence among athletes involved in certain sports or activities. Spondylolysis can be asymptomatic or can be a cause of spine instability, back pain, and radiculopathy. The biomechanics and pathophysiology of spondylolysis are complex and debated. Imaging is utilized to detect spondylolysis, distinguish acute and active lesions from chronic inactive non-union, help establish prognosis, guide treatment, and to assess bony healing. Radiography with satisfactory technical quality can often demonstrate a pars defect. Multislice CT with multiplanar reformats is the most accurate modality for detecting the bony defect and may also be used for assessment of osseous healing; however, as with radiographs, it is not sensitive for detection of the early edematous stress response without a fracture line and exposes the patient to ionizing radiation. Magnetic resonance (MR) imaging should be used as the primary investigation for adolescents with back pain and suspected stress reactions of the lumbar pars interarticularis. Several imaging pitfalls render MR imaging less sensitive than CT for directly visualizing the pars defects (regional degenerative changes and sclerosis). Nevertheless, the presence of bone marrow edema on fluid-sensitive images is an important early finding that may suggest stress response without a visible fracture line. Moreover, MR is the imaging modality of choice for identifying associated nerve root compression. Single-photon emission computed tomography (SPECT) use is limited by a high rate of false-positive and false-negative results and by considerable ionizing radiation exposure. In this article, we provide a review of the current concepts regarding spondylolysis, its

 9. Dark stars: a review.

  Science.gov (United States)

  Freese, Katherine; Rindler-Daller, Tanja; Spolyar, Douglas; Valluri, Monica

  2016-06-01

  Dark stars are stellar objects made (almost entirely) of hydrogen and helium, but powered by the heat from dark matter annihilation, rather than by fusion. They are in hydrostatic and thermal equilibrium, but with an unusual power source. Weakly interacting massive particles (WIMPs), among the best candidates for dark matter, can be their own antimatter and can annihilate inside the star, thereby providing a heat source. Although dark matter constitutes only [Formula: see text]0.1% of the stellar mass, this amount is sufficient to power the star for millions to billions of years. Thus, the first phase of stellar evolution in the history of the Universe may have been dark stars. We review how dark stars come into existence, how they grow as long as dark matter fuel persists, and their stellar structure and evolution. The studies were done in two different ways, first assuming polytropic interiors and more recently using the MESA stellar evolution code; the basic results are the same. Dark stars are giant, puffy (∼10 AU) and cool (surface temperatures  ∼10 000 K) objects. We follow the evolution of dark stars from their inception at  ∼[Formula: see text] as they accrete mass from their surroundings to become supermassive stars, some even reaching masses  >[Formula: see text] and luminosities  >[Formula: see text], making them detectable with the upcoming James Webb Space Telescope. Once the dark matter runs out and the dark star dies, it may collapse to a black hole; thus dark stars may provide seeds for the supermassive black holes observed throughout the Universe and at early times. Other sites for dark star formation may exist in the Universe today in regions of high dark matter density such as the centers of galaxies. The current review briefly discusses dark stars existing today, but focuses on the early generation of dark stars.

 10. Dark stars: a review

  Science.gov (United States)

  Freese, Katherine; Rindler-Daller, Tanja; Spolyar, Douglas; Valluri, Monica

  2016-06-01

  Dark stars are stellar objects made (almost entirely) of hydrogen and helium, but powered by the heat from dark matter annihilation, rather than by fusion. They are in hydrostatic and thermal equilibrium, but with an unusual power source. Weakly interacting massive particles (WIMPs), among the best candidates for dark matter, can be their own antimatter and can annihilate inside the star, thereby providing a heat source. Although dark matter constitutes only ≲ 0.1% of the stellar mass, this amount is sufficient to power the star for millions to billions of years. Thus, the first phase of stellar evolution in the history of the Universe may have been dark stars. We review how dark stars come into existence, how they grow as long as dark matter fuel persists, and their stellar structure and evolution. The studies were done in two different ways, first assuming polytropic interiors and more recently using the MESA stellar evolution code; the basic results are the same. Dark stars are giant, puffy (˜10 AU) and cool (surface temperatures  ˜10 000 K) objects. We follow the evolution of dark stars from their inception at  ˜1{{M}⊙} as they accrete mass from their surroundings to become supermassive stars, some even reaching masses  >{{10}6}{{M}⊙} and luminosities  >{{10}10}{{L}⊙} , making them detectable with the upcoming James Webb Space Telescope. Once the dark matter runs out and the dark star dies, it may collapse to a black hole; thus dark stars may provide seeds for the supermassive black holes observed throughout the Universe and at early times. Other sites for dark star formation may exist in the Universe today in regions of high dark matter density such as the centers of galaxies. The current review briefly discusses dark stars existing today, but focuses on the early generation of dark stars.

 11. Agent review phase one report.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zubelewicz, Alex Tadeusz; Davis, Christopher Edward; Bauer, Travis LaDell

  2009-12-01

  This report summarizes the findings for phase one of the agent review and discusses the review methods and results. The phase one review identified a short list of agent systems that would prove most useful in the service architecture of an information management, analysis, and retrieval system. Reviewers evaluated open-source and commercial multi-agent systems and scored them based upon viability, uniqueness, ease of development, ease of deployment, and ease of integration with other products. Based on these criteria, reviewers identified the ten most appropriate systems. The report also mentions several systems that reviewers deemed noteworthy for the ideas they implement, even if those systems are not the best choices for information management purposes.

 12. 7 CFR 3400.14 - Proposal review.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... employees of the Department, the respective peer review group, and ad hoc reviewers, as required. Written...-depth discussions will be provided by peer review group members prior to recommending applications for... part unless the application has been reviewed by a peer review group and/or ad hoc reviewers...

 13. The Complexity of Health Service Integration: A review of reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marion Heyeres

  2016-10-01

  Full Text Available Background: The aim of health service integration is to provide a sustainable and integrated health system that better meets the needs of the end user. Yet definitions of health service integration, methods for integrating health services and expected outcomes are varied. This review was commissioned by Queensland Health, the government department responsible for health service delivery in Queensland, Australia, to inform efforts to integrate their mental health services. This review reports on the characteristics, reported outcomes, and design quality of studies included in systematic reviews of health service integration research. Method: The review was developed by systematically searching nine electronic databases to find peer-reviewed Australian and international systematic reviews with a focus on health service integration. Reviews were included if they were in the English language and published between 2000 and 2015. A standardised assessment tool was used to analyse the study design quality of included reviews. Data relating to the integration types, methods and reported outcomes of integration were synthesised. Results: Seventeen publications met the inclusion criteria. Eleven (65% reviews were published during the past five years, which may indicate a trend for increased awareness of the need for service integration. The majority of reviews were published by researchers in the UK (8/47%, USA (3/18%, and Australia (3/18%. Included reviews focused on a variety of integration types, including integrated care pathways, governance models, integration of interventions, collaborative/ integrated care models, and integration of different types of healthcare. Most (53% of reviews reported on the cost-effectiveness of service integration, e.g. positive results, no effect, or inconclusive. Only one of the reviews reported on the importance of consumer involvement. The overall design of 70% of the reviews was high, 18% medium, and 12% low

 14. Design Review Improvements Product Overview

  Science.gov (United States)

  2015-05-07

  Boeing Anne Ramsey, Harris Corporation Ronald H. Mandel, Lockheed Martin Mark King, Micropac Industries Melanie Berg , NASA Cindy Kohlmiller...Improvements Topic • Design escapes continue to impact program cost, schedule and mission performance • Our design review and development test programs...for and conduct design reviews – Surveyed team member companies – 49 test cases – Reviewed Aerospace on-orbit anomaly data (Classified) – 121 test cases

 15. Software Engineering Reviews and Audits

  CERN Document Server

  Summers, Boyd L

  2011-01-01

  Accurate software engineering reviews and audits have become essential to the success of software companies and military and aerospace programs. These reviews and audits define the framework and specific requirements for verifying software development efforts. Authored by an industry professional with three decades of experience, Software Engineering Reviews and Audits offers authoritative guidance for conducting and performing software first article inspections, and functional and physical configuration software audits. It prepares readers to answer common questions for conducting and perform

 16. Systematic Reviews in Sports Medicine.

  Science.gov (United States)

  DiSilvestro, Kevin J; Tjoumakaris, Fotios P; Maltenfort, Mitchell G; Spindler, Kurt P; Freedman, Kevin B

  2016-02-01

  The number of systematic reviews published in the orthopaedic literature has increased, and these reviews can help guide clinical decision making. However, the quality of these reviews can affect the reader's ability to use the data to arrive at accurate conclusions and make clinical decisions. To evaluate the methodological and reporting quality of systematic reviews and meta-analyses in the sports medicine literature to determine whether such reviews should be used to guide treatment decisions. The hypothesis was that many systematic reviews in the orthopaedic sports medicine literature may not follow the appropriate reporting guidelines or methodological criteria recommended for systematic reviews. Systematic review. All clinical sports medicine systematic reviews and meta-analyses from 2009 to 2013 published in The American Journal of Sports Medicine (AJSM), The Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS), Arthroscopy, Sports Health, and Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA) were reviewed and evaluated for level of evidence according to the guidelines from the Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, for reporting quality according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) statement, and for methodological quality according to the Assessment of Multiple Systematic Reviews (AMSTAR) tool. Analysis was performed by year and journal of publication, and the levels of evidence included in the systematic reviews were also analyzed. A total of 200 systematic reviews and meta-analyses were identified over the study period. Of these, 53% included evidence levels 4 and 5 in their analyses, with just 32% including evidence levels 1 and 2 only. There were significant differences in the proportion of articles with high levels of evidence (P Sports Health and KSSTA on the PRISMA and AMSTAR. The average PRISMA score by year varied from 85% to 89%, and the average AMSTAR score varied from 70% to 76%. Systematic reviews

 17. Review of Recent Developments. Metalworking,

  Science.gov (United States)

  MATERIAL FORMING, REVIEWS), HIGH ENERGY RATE FORMING, EXTRUSION, FORGING, MECHANICAL WORKING, TITANIUM ALLOYS, ALUMINUM ALLOYS, VANADIUM ALLOYS, BERYLLIUM, CONICAL BODIES, CUTTING TOOLS , BERYLLIUM ALLOYS.

 18. NIH Peer Review: Scored Review Criteria and Overall Impact

  Science.gov (United States)

  Lindner, Mark D.; Vancea, Adrian; Chen, Mei-Ching; Chacko, George

  2016-01-01

  The National Institutes of Health (NIH) is the largest source of funding for biomedical research in the world. Funding decisions are made largely based on the outcome of a peer review process that is intended to provide a fair, equitable, timely, and unbiased review of the quality, scientific merit, and potential impact of the research. There have…

 19. IRIS Toxicological Review of Acrylamide (External Review Draft)

  Science.gov (United States)

  EPA has conducted a peer review by EPA’s Science Advisory Board (SAB) of the scientific basis supporting the human health hazard and dose-response assessment of acrylamide that once finalized will appear on the Integrated Risk Information System (IRIS) database. Peer review is m...

 20. IRIS Toxicological Review of Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) (External Review Draft)

  Science.gov (United States)

  EPA conducted a peer review of the scientific basis supporting the human health hazard and dose-response assessment of tetrachloroethylene that will appear on the Integrated Risk Information System (IRIS) database. Peer review is meant to ensure that science is used credibly and ...

 1. Public dialogues on flood risk communication: Literature review : Literature review

  NARCIS (Netherlands)

  Orr, Paula; Forrest, Steven; Brooks, Katya; Twigger-Ross, Clare

  2015-01-01

  This literature review summarises the state of knowledge on communicating the risk of flooding to the public as of January 2014. The review considers how different audiences respond to risk communication and the factors which influence that response. The current systems and techniques for flood risk

 2. IRIS Toxicological Review of Acrylamide (External Review Draft)

  Science.gov (United States)

  EPA has conducted a peer review by EPA’s Science Advisory Board (SAB) of the scientific basis supporting the human health hazard and dose-response assessment of acrylamide that once finalized will appear on the Integrated Risk Information System (IRIS) database. Peer review is m...

 3. Review of "Education Olympics 2008: The Games in Review"

  Science.gov (United States)

  Fierros, Edward G.; Kornhaber, Mindy

  2008-01-01

  This review examines the recently released Thomas P. Fordham Institute report, "Education Olympics: The Games in Review." Published just after the completion of the 2008 Beijing Summer Olympics, Education Olympics strategically parallels the international competition by awarding gold, silver and bronze medals to top performing countries based on…

 4. Systematic review of reviews of risk factors for intracranial aneurysms

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clarke, Mike [National Institute for Health Research, UK Cochrane Centre, Oxford (United Kingdom)

  2008-08-15

  Systematic reviews of systematic reviews identify good quality reviews of earlier studies of medical conditions. This article describes a systematic review of systematic reviews performed to investigate factors that might influence the risk of rupture of an intracranial aneurysm. It exemplifies the technique of this type of research and reports the finding of a specific study. The annual incidence of subarachnoid haemorrhage resulting from the rupture of intracranial aneurysms is estimated to be nine per 100,000. A large proportion of people who have this bleed, will die or remain dependent on the care of others for some time. Reliable knowledge about the risks of subarachnoid haemorrhage in different populations will help in planning, screening and prevention strategies and in predicting the prognosis of individual patients. If the necessary data were available in the identified reviews, an estimate for the numerical relationship between a particular characteristic and the risk of subarachnoid haemorrhage was included in this report. The identification of eligible systematic reviews relied mainly on the two major bibliographic databases of the biomedical literature: PubMed and EMBASE. These were searched in 2006, using specially designed search strategies. Approximately 2,000 records were retrieved and each of these was checked carefully against the eligibility criteria for this systematic review. These criteria required that the report be a systematic review of studies assessing the risk of subarachnoid haemorrhage in patients known to have an unruptured intracranial aneurysm or of studies that had investigated the characteristics of people who experienced a subarachnoid haemorrhage without previously being known to have an unruptured aneurysm. Reports which included more than one systematic review were eligible and each of these reviews was potentially eligible. The quality of each systematic review was assessed. In this review, 16 separate reports were

 5. BOOK REVIEW: Quantum Squeezing

  Science.gov (United States)

  Zubairy, Suhail

  2005-05-01

  Quantum squeezed states are a consequence of uncertainty relations; a state is squeezed when the noise in one variable is reduced below the symmetric limit at the expense of the increased noise in the conjugate variable such that the Heisenberg uncertainty relation is not violated. Such states have been known since the earliest days of quantum mechanics. The realization in the early 80's that quantum squeezed states of the radiation field can have important applications in high precision Michelson interferometry for detecting gravitational waves led to a tremendous amount of activity, both in theoretical and experimental quantum optics. The present volume, edited by two eminent scientists, is a collection of papers by leading experts in the field of squeezed states on different aspects of the field as it stands today. The book is divided into three parts. In the first part, there are three articles that review the fundamentals. The first paper by Knight and Buzek presents an introductory account of squeezed states and their properties. The chapter, which opens with the quantization of the radiation field, goes on to discuss the quantum optical properties of single mode and multimode squeezed states. The second article by Hillery provides a detailed description of field quantization in the presence of a nonlinear dielectric medium, thus providing a rigorous treatment of squeezing in nonlinear media. The third article by Yurke presents a comprehensive discussion of the input-output theory of the squeezed radiation at the dielectric boundaries. The second part of the book, comprising of three articles, deals with the generation of squeezed states. In the first article, Drummond reviews the squeezing properties of light in nonlinear systems such as parametric oscillators. He also discusses squeezed light propagation through waveguides and optical fibers. In the second article, Ralph concentrates on active laser sources of squeezing and presents an analysis based on the

 6. Review - China's Environmental Challenges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bill Bleisch

  2013-12-01

  Full Text Available Review of: Judith Shapiro. 2012. China's Environmental Challenges. Cambridge: UK and Malden, MA: Polity Press. Judith Shapiro's latest ambitious work picks up the story of modern China's checkered relationship with the environment at approximately the point where her previous study, Mao's War Against Nature (2001, left off. This latest book sets out to address questions of grave importance to China and to the world. The litany of challenges – poisonous water and toxic air, scarcity of water and other resources, deforestation, soil erosion, loss of biodiversity – seem nearly insurmountable, despite evidence of considerable attention from the Chinese government and from China's public, and despite the rocket-like rise of China's economic power and political influence in the world. Shapiro adds to this list the growing problems with lapses in environmental justice, both within China and passed on to its neighbours and to the countries with which it trades. Not only do growing environmental problems affect China's ability to achieve the government's stated goals of a 'harmonious society' with 'moderate prosperity for all,' but these problems, and the ways that ...

 7. [Toxicity of monkshood. Review.].

  Science.gov (United States)

  Ingolfsdottir, K; Olafsson, K

  1997-03-01

  Monkshood, Aconitum napellus L. (Ranunculaceae), is considered one of the most poisonous plants growing in Europe. Monkshood and other Aconitum species are still used in Oriental and homeopathic medicine as analgesics, febrifuges and hypotensives. The neurotoxin aconitine is the principal alkaloid in most subspecies of monkshood. A review is presented, which includes historical aspects of monkshood as a poisonous and medicinal plant, the mode of action of aconitine, symptoms of toxicity, treatment and reports of recent poisoning incidents. In addition, results of quantitative HPLC examination of hypogeous and epigeous organs from a population of A. napellus ssp. vulgare cultivated in Iceland are discussed. The fact that children in Iceland have commonly been known to eat the sweet tasting nectaries in monkshood prompted an investigation of the alkaloidal content of these organs specifically. The low aconitine content found in the nectaries as well as in whole flowers accords with the absence of reported toxicity arising from the handling of flowers and consumption of nectaries from A. napellus in this country.

 8. Technology reviews: Glazing systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuman, J.; Rubinstein, F.; Papamichael, K.; Beltran, L.; Lee, E.S.; Selkowitz, S.

  1992-09-01

  We present a representative review of existing, emerging, and future technology options in each of five hardware and systems areas in envelope and lighting technologies: lighting systems, glazing systems, shading systems, daylighting optical systems, and dynamic curtain wall systems. The term technology is used here to describe any design choice for energy efficiency, ranging from individual components to more complex systems to general design strategies. The purpose of this task is to characterize the state of the art in envelope and lighting technologies in order to identify those with promise for advanced integrated systems, with an emphasis on California commercial buildings. For each technology category, the following activities have been attempted to the extent possible: Identify key performance characteristics and criteria for each technology; determine the performance range of available technologies; identify the most promising technologies and promising trends in technology advances; examine market forces and market trends; and develop a continuously growing in-house database to be used throughout the project. A variety of information sources have been used in these technology characterizations, including miscellaneous periodicals, manufacturer catalogs and cut sheets, other research documents, and data from previous computer simulations. We include these different sources in order to best show the type and variety of data available, however publication here does not imply our guarantee of these data. Within each category, several broad classes are identified, and within each class we examine the generic individual technologies that fag into that class.

 9. Sclerosing Encapsulating Peritonitis; Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norman O. Machado

  2016-05-01

  Full Text Available Sclerosing encapsulating peritonitis (SEP is a rare chronic inflammatory condition of the peritoneum with an unknown aetiology. Also known as abdominal cocoon, the condition occurs when loops of the bowel are encased within the peritoneal cavity by a membrane, leading to intestinal obstruction. Due to its rarity and nonspecific clinical features, it is often misdiagnosed. The condition presents with recurrent episodes of small bowel obstruction and can be idiopathic or secondary; the latter is associated with predisposing factors such as peritoneal dialysis or abdominal tuberculosis. In the early stages, patients can be managed conservatively; however, surgical intervention is necessary for those with advanced stage intestinal obstruction. A literature review revealed 118 cases of SEP; the mean age of these patients was 39 years and 68.0% were male. The predominant presentation was abdominal pain (72.0%, distension (44.9% or a mass (30.5%. Almost all of the patients underwent surgical excision (99.2% without postoperative complications (88.1%.

 10. Genitofemoral neuralgia: a review.

  Science.gov (United States)

  Cesmebasi, Alper; Yadav, Abhishek; Gielecki, Jerzy; Tubbs, R Shane; Loukas, Marios

  2015-01-01

  Genitofemoral neuralgia is a cause of neuropathic pain that is often debilitating in nature. It is characterized by chronic neuropathic groin pain that is localized along the distribution of the genitofemoral nerve. The symptoms include groin pain, paresthesias, and burning sensation spreading from the lower abdomen to the medial aspect of the thigh. It may present with scrotal pain in male, while females experience symptoms radiating to the labia majora and mons pubis. Genitofemoral neuropathy has been attributed to iatrogenic nerve injury occurring during inguinal and femoral herniorrhaphy, with cases developing after both open and laparoscopic techniques. Diagnosis of genitofemoral neuralgia can be challenging, due to the overlap in sensory distribution the nerve shares with the ilioinguinal and iliohypogastric nerve. Differential nerve blocks are recommended in effort to differentiate the nerves when patients present with lower abdominal and groin pain. Once a diagnosis has been made, there exist several treatment options for genitofemoral neuralgia ranging from medical management, non-invasive injections, and surgery. Literature has also brought light to radiofrequency ablation and cryoablation performed under ultrasound guidance as emerging treatments. The aim of the current article is to review the anatomy, diagnostic techniques, and treatment options for patients with genitofemoral neuralgia.

 11. Annual Energy Review 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2005-08-01

  The Annual Energy Review (AER) is the Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are data on total energy production, consumption, and trade; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, international energy, as well as financial and environment indicators; and data unit conversion tables. Publication of this report is required under Public Law 95–91 (Department of Energy Organization Act), Section 205(c), and is in keeping with responsibilities given to the EIA under Section 205(a)(2), which states: “The Administrator shall be responsible for carrying out a central, comprehensive, and unified energy data and information program which will collect, evaluate, assemble, analyze, and disseminate data and information....” The AER is intended for use by Members of Congress, Federal and State agencies energy analysts, and the general public. EIA welcomes suggestions from readers regarding data series in the AER and in other EIA publications.

 12. Annual Energy Review 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiferlein, Katherine E. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2006-07-01

  The Annual Energy Review (AER) is the Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are data on total energy production, consumption, and trade; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, renewable energy, international energy, as well as financial and environment indicators; and data unit conversion tables. Publication of this report is required under Public Law 95–91 (Department of Energy Organization Act), Section 205(c), and is in keeping with responsibilities given to the EIA under Section 205(a)(2), which states: “The Administrator shall be responsible for carrying out a central, comprehensive, and unified energy data and information program which will collect, evaluate, assemble, analyze, and disseminate data and information....” The AER is intended for use by Members of Congress, Federal and State agencies, energy analysts, and the general public. EIA welcomes suggestions from readers regarding data series in the AER and in other EIA publications.

 13. Microgravity and Osteoporosis - Review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yeşim Kirazlı

  2006-09-01

  Full Text Available As human beings venture into space to travel to distant planets and to colonize, they will be confronted with osteoporosis that could put them at risk for fracture when they return to Earth. This paper reviews the possible mechanisms by which unloading of the skeleton -such as during space flight and scuba diving- results in rapid mobilization of calcium stores from the skeleton and also the interventions to stabilize bone loss in astronauts. Weightlessness increases urinary calcium excretion, decreases intestinal calcium absorption, and increases serum calcium level, with decreased levels of serum parathyroid hormone and calcitriol. Bone resorption is increased, whereas bone formation is decreased. The loss of bone mineral density (BMD in some regions of the skeleton is 1.0-2.0 % per month.. Countermeasure programs have depended solely upon exercise. However, osteogenic stimulus from exercise has been shown to be inadequate to maintain bone mass. There are also no data to show the efficacy of pharmaceutical agents for prevention of osteoporosis in astronauts. Trails using pharmaceutical agents in space are being planned. (Osteoporoz Dünyasından 2006;12:64-9

 14. Fish allergy: in review.

  Science.gov (United States)

  Sharp, Michael F; Lopata, Andreas L

  2014-06-01

  Globally, the rising consumption of fish and its derivatives, due to its nutritional value and divergence of international cuisines, has led to an increase in reports of adverse reactions to fish. Reactions to fish are not only mediated by the immune system causing allergies, but are often caused by various toxins and parasites including ciguatera and Anisakis. Allergic reactions to fish can be serious and life threatening and children usually do not outgrow this type of food allergy. The route of exposure is not only restricted to ingestion but include manual handling and inhalation of cooking vapors in the domestic and occupational environment. Prevalence rates of self-reported fish allergy range from 0.2 to 2.29 % in the general population, but can reach up to 8 % among fish processing workers. Fish allergy seems to vary with geographical eating habits, type of fish processing, and fish species exposure. The major fish allergen characterized is parvalbumin in addition to several less well-known allergens. This contemporary review discusses interesting and new findings in the area of fish allergy including demographics, novel allergens identified, immunological mechanisms of sensitization, and innovative approaches in diagnosing and managing this life-long disease.

 15. EMSL Outlook Review 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Campbell, Allison A.

  2005-04-01

  The William R. Wiley Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL) is a national user facility that contains state-of-the-art instrumentation and expert resources available for use by researchers from academia, industry, and the national laboratory system. The facility is supported by the U.S. Department of Energy’s (DOE) Biological and Environmental Research Program, but the research conducted within the facility benefits many funding agencies, including other branches of DOE, the National Institutes of Health, the National Science Foundation, and the Department of Defense. EMSL requires the continued funding and support of its stakeholders and clients to continue to grow its mission, build its reputation as a sought-after national user facility with cutting-edge capabilities, and attract high-profile users who will work to solve the most critical scientific challenges that affect DOE and the nation. In this vein, this document has been compiled to provide these stakeholders and clients with a review document that provides an abundance of information on EMSL’s history, current research activities, and proposed future direction.

 16. Review - China's 'Tibetan' Frontiers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benno Ryan Weiner

  2015-03-01

  Full Text Available Review of: Beth Meriam. 2012. China's 'Tibetan' Frontiers: Sharing the Contested Ground. Leiden and Boston: Global Oriental. In recent years, the study of China's minorities has become something of an ethnographic subgenre. Given the political sensitivities involved, however, it is unsurprising that relatively little of this fieldwork has been conducted among populations the Chinese state defines as 'Tibetan'. Beth Merriam's important new addition to the literature, China's 'Tibetan' Frontiers, begins to fill this gap. However, as the author is quick to point out, hers is not an ethnography of Tibet or Tibetans, nor the ethno-cultural region of Khams, or even Yushu Prefecture. It is, instead, an intensely local, "school-based study" (10 of Trinde (Khri 'du, Chenduo Township, a remote, eponymously named county seat in the far south of Qinghai Province. Meriam spent fourteen months (2002-2003 as the first foreign teacher at Trinde County Nationalities Middle School. Her inquiry is focused on the region's cultural elite, "a small educated class of the local population" (10 primarily consisting of the school's directors and teachers, but also students, work unit functionaries, cadres, and NGO administrators. "Rather than analysing a specific 'ethnic group,' or political structure," Meriam writes, her study "proceeds from a critical vantage point of practices and concepts associated with a number of broadly-defined political themes and...

 17. Children's rights: a review.

  Science.gov (United States)

  Peens, B J; Louw, D A

  2000-01-01

  The issue of children's rights has become very prominent over the past few decades during which attempts were being made to formulate an international agreement about the person status of children world-wide. These attempts have brought together and formalised a trend that has evolved over at least 400 years to broaden and develop society's understanding and acceptance of children as unique, necessary valuable societal assets. The ensuing social evolution in the realm of children's rights has led most countries to the understanding that by investing in and protecting children's best interests, a solid foundation is laid for healthy nation-building. This review article focuses on a variety of documented aspects pertaining to the topic of children's rights. Definitions and descriptions of various types of children's rights are given as well as the arguments posed for and against. Finally the various proposals and motivations for the inclusion of certain types of children's rights as they presently occur in the 1989 UN Convention on the Rights of the Child are noted and discussed.

 18. Annual Energy Review 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fichman, Barbara T. [USDOE Energy Information Administration (EIA), Washington, DC (United States)

  2012-09-01

  The Annual Energy Review (AER) is the U.S. Energy Information Administration's (EIA) primary report of annual historical energy statistics. For many series, data begin with the year 1949. Included are statistics on total energy production, consumption, trade, and energy prices; overviews of petroleum, natural gas, coal, electricity, nuclear energy, and renewable energy; financial and environment indicators; and data unit conversions. Publication of this report is required under Public Law 95–91 (Department of Energy Organization Act), Section 205(c), and is in keeping with responsibilities given to the EIA under Section 205(a)(2), which states: “The Administrator shall be responsible for carrying out a central, comprehensive, and unified energy data and information program which will collect, evaluate, assemble, analyze, and disseminate data and information....” The AER is intended for use by Members of Congress, Federal and State agencies, energy analysts, and the general public. EIA welcomes suggestions from readers regarding the content of the AER and other EIA publications.

 19. Collagenous gastritis: Review

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Kenya Kamimura; Masaaki Kobayashi; Yuichi Sato; Yutaka Aoyagi; Shuji Terai

  2015-01-01

  Collagenous gastritis is a rare disease characterizedby the subepithelial deposition of collagen bandsthicker than 10 μm and the infiltration of inflammatorymononuclear cells in the lamina propria. Collagenouscolitis and collagenous sprue have similar histologicalcharacteristics to collagenous gastritis and are thoughtto be part of the same disease entity. However, whilecollagenous colitis has become more common inthe field of gastroenterology, presenting with clinicalsymptoms of chronic diarrhea in older patients,collagenous gastritis is rare. Since the disease was firstreported in 1989, only 60 cases have been documentedin the English literature. No safe and effective treatmentshave been identified from randomized, controlled trials.Therefore, better understanding of the disease and thereporting of more cases will help to establish diagnosticcriteria and to develop therapeutic strategies. Therefore,here we review the clinical characteristics, endoscopicand histological findings, treatment, and clinical outcomesfrom case reports and case series published to date,and provide a summary of the latest information on thedisease. This information will contribute to improvedknowledge of collagenous gastritis so physicians canrecognize and correctly diagnose the disease, and willhelp to develop a standard therapeutic strategy forfuture clinical trials.

 20. Canadian petroleum industry review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feick, R. M. [Midland Walwyn Capital Inc., Toronto, ON (Canada)

  1997-06-01

  A wide ranging discussion about the factors that have influenced oil and natural gas prices, the differences of the Canadian market from international markets, the differences between eastern and western Canadian markets, and shareholders` perspectives on recent commodity price developments was presented. Developments in the OPEC countries were reviewed, noting that current OPEC production of 25 mmbbls is about 60 per cent higher than it was in 1985. It is expected that OPEC countries will continue to expand capacity to meet expected demand growth and the continuing need created by the UN embargo on Iraqi oil sales. Demand for natural gas is also likely to continue to rise especially in view of the deregulation of the electricity industry where natural gas may well become the favored fuel for incremental thermal generation capacity. Prices of both crude oil and natural gas are expected to hold owing to unusually low storage levels of both fuels. The inadequacy of infrastructure, particularly pipeline capacity as a key factor in the Canadian market was noted, along with the dynamic that will emerge in the next several years that may have potential consequences for Canadian production - namely the reversal of the Sarnia to Montreal pipeline. With regard to shareholders` expectations the main issues are (1) whether international markets reach back to the wellhead, hence the producer`s positioning with respect to transportation capacity and contract portfolios, and (2) whether the proceeds from increased prices are invested in projects that are yielding more than the cost of capital. 28 figs.