WorldWideScience

Sample records for retseptori antagonisti ifenprodiili

 1. Kritik terhadap Relasi Antagonistis Timur-Barat

  Mukhammad Zamzami

  2016-03-01

  Full Text Available The seeds of the clash of thought between the East and the West have become a pin point on the valuable literature of the classical west to take a part on such issues. In short, Hegel’s claim on the philosophical history, Darwinism on the evolutional theory and Marxism on the capitalism join in this complex debate. Those three figures play a role in formulating the existence of west civilization with its hegemonic characteristic. The prosperous study on looking another civilization in black-white discourse takes part in growing animosity among civilization. Civilization is a total number of material achievements and thoughts from many generations. Civilization cannot appear from few people for it is a spontaneous design of human being. This article attempts to explore two leading civilizations in the world, Islam and the West. When Islam, which is identical with the East, has tried to observe the West by using Occidentalism as its epistemological approach, polemic and debate become apparent. The tension between the West and the East takes another new volume. This article attempts to elucidate the antagonistic-relationship between the East and the West, the Occidentalism, and epistemological efforts to build the dialogue of civilization.

 2. Samaistuminen antagonistiin

  Kondelin, Nella

  2014-01-01

  Kysymys kuuluu, voiko tarinan pahaan hahmoon samaistua? Tässä opinnäytetyössä tutkimuskohteeni on samaistuminen antagonistiin. Tutkimustehtäväni on selvittää, onko olemassa samaistuttavia antagonisteja. Tutkin myös sitä, millaiseen pahaan hahmoon katsojan on mahdollista samaistua ja miksi. Tarkastelen sitä, miten samaistuttava antagonisti on mahdollista kirjoittaa. Tarkastelin samaistumista käsikirjoitusoppaiden ja elokuvatutkimuksen näkökulmasta. Tutkimusaineistona käytin käsikirjoittaja San...

 3. Okluzija i temporomandibularni poremećaji

  Profozić, Anja

  2017-01-01

  Stomatognatni sustav sloţena je cjelina ĉije se funkcije mastikacije, gutanja i govora isprepliću u svakodnevnom ţivotu. Sastoji se od gornje i donje ĉeljusti, temporomandibularnih zglobova, ţvaĉnih mišića, zuba koji su u okluzijskim odnosima i pripadajućih potpornih struktura. Okluzija je pojam koji se odnosi na meĊusobne kontakte antagonistiĉkih zubi u svim kretnjama mandibule. Podrazumijeva statiĉke i dinamiĉke okluzijske odnose. Temporomandibularni poremećaji su široko rasprostranjena...

 4. Poliklorirani bifenili – toksičnost i rizici

  Ivana Kmetič

  2012-01-01

  Full Text Available Poliklorirani bifenili (PCB-i pripadaju velikoj skupini sintetskih organokloriranih spojeva koji se međusobno razlikuju u fizikalno–kemijskim i toksikološkim svojstvima te imaju tendenciju bioakumulacije i biomagnifikacije u okolišu i unutar hranidbenih lanaca. Uslijed toga, ljudi mogu biti izloženi PCB-ima preko kontaminirane vode i hrane (riba, meso i mliječni proizvodi. Proizvodnja i uporaba PCB-a je određenim zakonskim propisima ograničena u većini zemalja Europske unije, dok je u nekima u potpunosti zabranjena. Međutim, u Republici Hrvatskoj rizik je još uvijek prisutan zbog vojnih razaranja tijekom Domovinskog rata (1991.-1995. u kojem su oštećeni ili uništeni mnogi elektroenergetski, industrijski i drugi objekti iz kojih je došlo do istjecanja PCB-a. Postoji potreba provedbe daljnjih aktivnosti na sanaciji kontaminiranih lokacija i zbrinjavanju transformatora i kondenzatora u kojima su korišteni PCB-i te je nužno uspostaviti monitoring i ostalih postojanih organskih onečišćujućih tvari (POP-s u okolišu sukladno provedbi Stockholmske konvencije čija je supotpisnica i Republika Hrvatska. Dosadašnja znanstvena istraživanja ukazuju na razne negativne učinke PCB-a na ljudsko zdravlje. Dokazano je da PCB-i mogu poremetiti endokrinu homeostazu organizma i izazvati reprodukcijsku toksičnost te da djeluju imunotoksično, neurotoksično, genotoksično. Stupanj toksičnosti pojedinog PCB kongenera uvelike ovisi o poziciji i broju supstituiranih atoma klora, pri čemu se planarni PCB-i koji u orto položaju ne sadrže atome klora ( ili sadrže svega jedan atom klora smatraju toksičnijima. Strukturna sličnost između planarnih kongenera i dioksina objašnjava njihov mehanizam djelovanja posredovan aril ugljikovodičnim receptorom (AhR, dok su neplanarni PCB-i slabi antagonisti AhR-a. Treba napomenuti da svi toksični efekti ne ovise o Ah-receptoru te PCB-i koji nemaju planarnu strukturu i koji su orto supstituirani mogu