WorldWideScience

Sample records for research nederlandse organisatie

 1. Management, organisatie en ons brein

  NARCIS (Netherlands)

  Commandeur, H.R.; Man, de H.; Meché, van der F.

  2012-01-01

  Recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen zijn van belang voor management en organisatie. Vooronderstellingen over menselijk gedrag op dit gebied moeten mogelijk worden bijgesteld in het licht van de snelle ontwikkeling van neurowetenschappelijk onderzoek. Dat is een reden voor M&O om met een

 2. Tijdelijk leiderschap : Dienstbaarheid aan mens en organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2008-01-01

  Wanneer je tijdelijk wordt ingehuurd als leidinggevende of adviseur, heb je een aparte relatie met de organisatie. Word het 'klus klaren en wegwezen', of kun je meer betekenen? Tijdelijk Leiderschap is een boek voor betrokken leiders die hun bijzondere positie van 'buitenstaander, willen gebruiken

 3. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 4. Geen grapjes! : arbo en omgangsvormen binnen de organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, S. de

  2005-01-01

  Optreden tegen omgewenste omgangsvormen is een bedrijfsbelang. Helaas is hier geen eenduidige aanpak voor. Elke organisatie is anders, dus elke organisatie zal een eigen beleid moeten formuleren dat past bij haar specifieke kenmerken. Enkele manieren om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan zijn:

 5. Hoe de Nederlandse wetenschap beter te maken. [Improving the health of scientific research in The netherlands.

  NARCIS (Netherlands)

  Clevers, J.C.

  2005-01-01

  Biomedical science in the Netherlands and other continental European countries is lagging behind scientific research in English-speaking countries. A comparison between the two systems reveals several crucial differences. Although levels of government funding of scientific research are approximately

 6. Effecten van eWom en webcare op imago en overtuigingskracht van een organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, J.N.; van Alphen, L.

  2016-01-01

  Organisaties maken in toenemende mate gebruik van Facebook. Ze zetten berichten op hun Facebookpagina en stellen bezoekers in de gelegenheid om dat ook te doen. Voor elke bezoeker is te zien wat andere bezoekers over de organisatie zeggen en hoe de organisatie daarop reageert. Met deze vorm van

 7. Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriël Anthonio

  2010-03-01

  Dit artikel beschrijft de kenmerken van Reflectief Longitudinaal Onderzoek (R.L.O., een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek die gedurende een langere periode wordt toegepast en waarin onderzoekers en de onderzochten samen discussiëren over het onderzoek en de resultaten ervan. De auteur presenteert twee cases om de waarde van R.L.O. voor organisaties en organisationele leerprocessen te bediscussiëren.

 8. Roofvogels in de Nederlandse wetlands

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Cornelis; Beemster, Nicolaas; Zijlstra, Menno; van Eerden, M; Daan, Serge

  1995-01-01

  Roofvogels in de Nederlandse wetlands (1995). C. Dijkstra, N. Beemster, M. Zijlstra, M. van Eerden, S. Daan RWS, RDIJ, Flevobericht nr. 381. ISBN 90-369-1147-8. Dit Flevobericht vormt de eindrapportage van het onderzoeksproject " De betekenis van grootschalige wetlands voor roofvogels". De verwerkte

 9. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 10. Nederlandse agrarische handel opnieuw gestegen

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.

  2008-01-01

  De waarde van de Nederlandse agrarische in- en uitvoer is in 2007 opnieuw gestegen. De stijging van de importwaarde is vooral veroorzaakt door hogere invoerprijzen. Ook de wereldmarkt voor agrarische producten is in 2007 in waarde gestegen. Nederland blijft de grootste netto-exporteur van de EU.

 11. NORFACE Research Programme on Migration. Migration in Europe: Social, Economic, Cultural, and Policy Dynamics, 2009-2014. Summary Report

  NARCIS (Netherlands)

  Caarls, K.

  2016-01-01

  Naar aanleiding van een verzoek van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om de uitkomsten van het NORFACE programma samen te vatten is een rapport geschreven. T.b.v. onder meer een bijeenkomst van de Europese Unie over wat te doen in de toekomst n.a.v. de resultaten.

 12. Cliëntgebonden samenwerking over de grenzen van organisaties: tabellen.

  NARCIS (Netherlands)

  Dieteren, C.M.; Veer, A.J.E. de; Groot, K. de

  2017-01-01

  Begin 2017 ontvingen 1756 deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging via de mail een vragenlijst over cliëntgebonden samenwerking met zorgverleners of vrijwilligers uit andere organisaties. Hoe verloopt de afstemming en samenwerking met deze andere organisaties? Welke knelpunten ervaart

 13. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te

 14. Beschrijving Nederlandse visserij in de Noordzee, EEZ en het Nederlandse kustgebied ten behoeve van Natuurbalans 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Verver, S.W.; Grift, R.E.; Quirijns, F.J.

  2003-01-01

  De Nederlandse demersale visserij richt zich met name op schol, tong, kabeljauw en wijting en heeft als belangrijke bijvangstsoorten tarbot en griet. Het aandeel van de Nederlandse visserij in de totale aanlandingen van de Noordzee bedraagt voor schol gemiddeld 52% op jaarbasis. Nederland heeft een

 15. Cliëntgebonden samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers verbonden aan een andere organisatie: tabellen.

  NARCIS (Netherlands)

  Dieteren, C.M.; Veer, A.J.E. de; Groot, K. de

  2017-01-01

  Begin 2017 ontvingen 1756 deelnemers van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging via de mail een vragenlijst over cliëntgebonden samenwerking met zorgverleners of vrijwilligers uit andere organisaties. Is de mantelzorger een samenwerkingspartner? En hoe verloopt de afstemming en samenwerking met

 16. Innovatiescan Nederlandse zorg: Een inventarisatie van innovatiemanagement in de Nederlandse zorgsector

  OpenAIRE

  Nauta, Frans; Crombach, Marica

  2011-01-01

  Het moet slimmer en beter in de zorg. Alleen op die manier blijft hoogwaardige zorg betaalbaar in een vergrijzend Nederland. In dit onderzoek is gekeken hoe professioneel Nederlandse zorgorganisaties innoveren. Er zijn 100 interviews in 37 zorgorganisaties gehouden, variërend van jeugdzorg tot thuiszorg en van verslavingszorg tot eerstelijnszorg. Al deze interviews zijn op locatie uitgevoerd.

 17. Innovatiescan Nederlandse zorg : Een inventarisatie van innovatiemanagement in de Nederlandse zorgsector

  NARCIS (Netherlands)

  Frans Nauta; Marica Crombach

  2011-01-01

  Het moet slimmer en beter in de zorg. Alleen op die manier blijft hoogwaardige zorg betaalbaar in een vergrijzend Nederland. In dit onderzoek is gekeken hoe professioneel Nederlandse zorgorganisaties innoveren. Er zijn 100 interviews in 37 zorgorganisaties gehouden, variërend van jeugdzorg tot

 18. Hulpacceptatie bij jongeren tussen 18 en 24 jaar in organisatie X

  NARCIS (Netherlands)

  Tessa in 't Veld

  2017-01-01

  Jongeren tussen 18 en 24 jaar worden gezien als volwassenen volgens de Nederlandse wetgeving. Omdat ze 18 jaar of ouder zijn vallen zij onder de volwassenenzorg, deze groep jongeren ziet zichzelf echter niet zo. Jongeren tussen 18 en 24 jaar voelen zich zowel volwassen als jeugd. Ze geven aan dat ze

 19. In perspectief; Over de toekomst van de Nederlandse agrosector

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhout, P.; Bakker, T.; Baltussen, W.H.M.; Blokland, P.W.; Bondt, N.; Bont, de C.J.A.M.; Helming, J.F.M.; Hietbrink, O.; Horne, van P.L.M.; Janssens, S.R.M.; Knijff, van der A.; Leeuwen, van M.G.A.; Linderhof, V.G.M.; Smit, A.B.; Solano, G.; Tabeau, A.A.

  2011-01-01

  Dit rapport geeft inzicht in de economische perspectieven van het Nederlandse agrocomplex, door het schetsen van een palet aan ontwikkelingsmogelijkheden. De focus ligt op de voedsel- en sierteeltproductie. De tijdshorizon is 2025.

 20. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Siljee J; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit

 1. Schelpdierkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in september 2005 (fecale coliformen)

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.; Gool, van A.C.M.

  2005-01-01

  In september van 2005 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier) waterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij werd gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te kunnen beoordelen. Er werd gekeken naar de aanwezigheid van

 2. Een analyse van de handelsbelemmeringen voor geselecteerde Nederlandse exportprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.; Kuiper, M.H.; Tongeren, van F.W.

  2005-01-01

  Dit rapport analyseert handelsbelemmeringen die Nederlandse agri-food exporteurs tegenkomen op hun buitenlandse afzetmarkten, en vergelijkt deze met handelsinstrumenten die de EU hanteert. Centraal staat het identificeren van offensieve belangen in de lopende WTO-onderhandelingen in de

 3. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 4. Problemen bij de Nederlandse bosviooltjes

  NARCIS (Netherlands)

  Mennema, J.

  1978-01-01

  On the advice of the reviser of the Violaceae for the Flora Neerlandica the Floristic Council 1975 decided to consider Viola reichenbachiana and V. riviniana conspecific. However field research in April 1978 proves that living specimen are clearly distinct, especially in the colour of the spur: V.

 5. Media & verantwoording over incidenten: gevolgen voor publieke organisaties

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, S.H.J.

  2014-01-01

  The consequences of media attention for politics have been heavily debated, but little was known about its effects on actors close to, but outside the direct political domain: public organizations. Previous research in the field of media & politics as well as in public accountability studies

 6. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Full Text Available The Best of Both Worlds: Success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs In recent years, a number of countries, among them the Netherlands, attach great importance to stimulating the economic development in the country, by promoting entrepreneurship in general and within the ethnic and cultural entrepreneurial groups in particular. Innovation is generally the result of an interactive process involving synergy between the diverse backgrounds and characteristics. Based on a qualitative research, this article provides an overview of insights in the critical success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs in the Netherlands. The success factors of ethnic entrepreneurs are approached in this study from three different dimensions: individual factors, social factors, and environmental factors. The individual factors are presented as personality traits and personal motivations. The social factors are discussed from the perspective of social networks, socio-cultural and socio-economic characteristics. As for environmental factors, they are divided into regional characteristics as well as the availability of resources and the presence of opportunities. Turkish-Dutch entrepreneurs, also called “ethnic entrepreneurs”, appear proficient in linking different innovation opportunities to their own strengths. They are operating better in both worlds, and are successfully navigating between the two cultures. This article also formulates several suggestions for the Dutch government, business world and educational institutions to stimulate innovation. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers De laatste jaren hechten vele landen, onder andere Nederland, er groot belang aan om de economische ontwikkelingen op een hoger niveau te tillen door ondernemerschap in het algemeen, en binnen de etnische en culturele groepen in het bijzonder, te stimuleren. Innovatie is een gevolg van een interactief

 7. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot

 8. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.

  1984-01-01

  De prijsvorming van hout op stam en hout geveld uit het Nederlandse bos op het niveau van het bosbedrijf staat centraal in deze publikatie. Na een schets van een aantal facetten die invloed hebben op de prijsvorming wordt nader ingegaan op de prijsvorming zelf. Onderzocht wordt of er verschil in

 9. Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden III (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.

  2009-01-01

  De fauna van de Nederlandse waddeneilanden telde volgens het laatste overzicht 336 soorten. Een opsomming wordt gegeven van 158 nieuwe eilandrecords, waaronder 26 soorten, die voor het eerst voor de waddeneilanden worden vermeld. De miride Capsus pilifer wordt van de lijst afgevoerd. In totaal zijn

 10. Wantsen van de Nederlandse Waddeneilanden IV (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.; Chen, P-p.; Nieser, N.

  2012-01-01

  Het laatste overzicht van de wantsen van de Nederlandse waddeneilanden dateert van 2004 met aanvullingen in 2009. Een opsomming wordt gegeven van 144 nieuwe eilandrecords, waaronder 12 soorten die voor het eerst op de waddeneilanden zijn waargenomen. Pachycoleus pusillimus (Dipsocoridae) is nieuw

 11. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml

 12. De Nederlandse Agrarische Groepsvestigingen in Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnen, C.J.M.

  2001-01-01

  Op grond van een overeenkomst voor emigratie en kolonisatie zijn op verschillende plaatsen in Brazilië enkele koloniën en groepsvestigingen van Nederlandse boeren en tuinders ontstaan. De emigranten en hun kinderen leggen zich toe op de teelt van akkerbouwgewassen, op de veehouderij en op de teelt

 13. Start me up in Silicon Valley : Over passie en ambitie van Nederlandse ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. P. Ester; dr. A. Maas

  2014-01-01

  Dit boek beschrijft hoe Nederlandse ondernemers in Silicon Valley een bedrijf zijn begonnen. Waarom daar? Wat is er zo geweldig en anders aan ondernemen in dit walhalla van innovatie? Peter Ester en Arne Maas interviewden meer dan 20 Nederlandse ondernemers. Dit boek gaat over die ondernemers. Over

 14. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht op voorkomen en gehalte aan sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine en sulfaquinoxaline werden 102 nieren van Nederlandse slachtvarkens. Bemonsteringsperiode: oktober tot half november 1986. Alle monsters die bij dunnelaagchromatografisch onderzoek (HPTLC) positief

 15. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 16. Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 1

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bremmer, J.; Gaag, van der D.J.; Linden, van der T.; Meer, van der R.W.; Netjes, A.; Spruijt, J.; Wal, van der E.

  2006-01-01

  In het deelproject economie wordt de economische doelstelling van de nota Duurzame Gewasbescherming geëvalueerd. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond dat Nederlandse telers concurrentienadeel ondervinden van nationaal gewasbeschermingsbeleid. Telers staan redelijk positief

 17. Het veranderende gezin. Relaties tussen trends in het gezin in Nederland en de afbeelding in dramaprogramma’s op de Nederlandse televisie, 1980-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Emons, P.A.A.; Scheepers, P.L.H.; Wester, F.P.J.

  2007-01-01

  Deze systematische inhoudsanalyse richt zich op veranderingen in de portrettering van het gezin in dramaprogramma’s op de Nederlandse televisie en gaat de relatie na met sociaal-culturele veranderingen in het gezin in de Nederlandse maatschappij.

 18. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-09-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos. Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 19. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 20. Bruchus brachialis, een zaadkever nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Chrysomelidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, O.

  2014-01-01

  Onlangs werd op een braakliggend terrein in Roermond de zaadkever Bruchus brachialis verzameld. Dit is de eerste Nederlandse vondst van deze zuidelijke soort. Een reeks recente waarnemingen uit de ons omringende landen laat zien dat deze soort al enige jaren in een noordwaartse areaaluitbreiding

 1. Over lichtemissie: Albert Einstein en de vroege geschiedenis van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging

  NARCIS (Netherlands)

  Tauschinsky, A.; van Dongen, J.A.E.F.

  2008-01-01

  Op 29 april 1922 gaf Albert Einstein een lezing voor de Nederlandse Natuurkundige Vereniging op het Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam. Hij deed er verslag van een experiment dat hij zo’n zes maanden eerder had voorgesteld en dat zou hebben moeten uitmaken of licht

 2. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015

  NARCIS (Netherlands)

  Carbo E; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoerden voldeden in 2014 en 2015 in het algemeen aan de kwaliteitseisen . Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM om de

 3. Verontreiniging rode aal Nederlandse binnenwateren : monitoring voor sportvisserij 2004-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der M.K.; Traag, W.A.; Hoek, van der M.; Kotterman, M.J.J.; Hoogenboom, L.A.P.

  2009-01-01

  Rode aal, ook bekend als Europese paling (Anguilla anguilla) werd gebruikt als bioindicator binnen het monitoringsprogramma 'verontreiniging in vis uit de Nederlandse binnenwateren'. In de afgelopen 5 jaar zijn 65 mengmonsters rode aal met een lengte van 30-40 cm onderzocht op de aanwezigheid van

 4. MBA-monitor 2004 : kwaliteitsvergelijking van parttime opleidingen van Nederlandse Business Schools

  NARCIS (Netherlands)

  Fred Verbeek; SCO-Kohnstamminstituut UVA

  2004-01-01

  In september 2002 publiceerde het weekblad Intermediair het derde onderzoek naar de kwaliteit van parttime Nederlandse opleidingen die voorbereiden op het diploma (Executive) Master of Business Administration. Het was de bedoeling dit onderzoek, dat als doel heeft aankomende studenten die overwegen

 5. Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Dierikx

  2016-11-01

  Full Text Available Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2013; Amsterdam: Boom, 2013, 515 pp., isbn 978 94 6105 926 0.

 6. Landbouw en ruimtelijke organisatie in Nederland : analyse en toekomstverkenning van een regionaal gedifferentieerde betrekking

  NARCIS (Netherlands)

  Hetsen, H.; Hidding, M.

  1991-01-01

  PART ONE: RESEARCH FRAMEWORK

  The rapid changes in Dutch agriculture since 1950 have had important spatial implications. Because agriculture makes such extensive claims on the space available in the Netherlands, these implications are evident in nearly all rural areas. Changes in the spatial

 7. Organisatie basisonderwijs en verkeersveiligheid : gevolgen van organisatorische veranderingen in het basisonderwijs voor het aantal ongevallen.

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A.

  1985-01-01

  The introduction of a continue timetable on primary schools in combination with a later time of beginning of these schools in the morning can make a difference of 130 severely injured children less per year. While there are hardly recent data on the mobility of those children research should be done

 8. Landbouw en ruimtelijke organisatie in Nederland : analyse en toekomstverkenning van een regionaal gedifferentieerde betrekking

  OpenAIRE

  Hetsen, H.; Hidding, M.

  1991-01-01

  PART ONE: RESEARCH FRAMEWORKThe rapid changes in Dutch agriculture since 1950 have had important spatial implications. Because agriculture makes such extensive claims on the space available in the Netherlands, these implications are evident in nearly all rural areas. Changes in the spatial requirements for agriculture, as much as its spatial effects, come readily to mind. In the past decades both have been of more or less intensive government concern in areas such as physical planning, land d...

 9. Vrouw en opvoeding sinds de late negentiende eeuw. Het bijzondere van de Nederlandse casus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeroen J.H. Dekker

  2015-06-01

  Full Text Available Women and Child Rearing since the Late Nineteenth Century: The Speciality of the Dutch CaseIn the last two centuries only a few people would contest that Dutch mothers should raise their children. Until the end of the nineteenth century this task often went together with women’s labour. From that point until the 1960s there was a special period in Dutch history, with the great majority of mothers devoting themselves full-time to motherhood and only a very small minority working outside the home. This deviation from a European pattern – almost a Dutch Sonderweg in the first half of the twentieth century – changed into another deviation from the 1970s. Then more and more Dutch mothers started to work outside the home, eventually even in greater numbers than in other European countries, but with the majority of mothers preferring part-time work. As a result, it became a matter of course for Dutch mothers to combine working outside the home with raising their own children. Dat Nederlandse vrouwen hun eigen kinderen behoren op te voeden is eenopvatting die in de laatste tweehonderd jaar weinig is aangevochten. Tot het einde van de negentiende eeuw ging dat vaak samen met vrouwenarbeid. Toen ontstond een bijzondere Nederlandse situatie waarbij tot in de jaren zestig bijna alle moeders zich volledig aan het moederschap wijdden en nauwelijks buitenshuis werkten. Deze afwijking van het Europese patroon – een Nederlandse Sonderweg – veranderde vanaf de jaren zeventig in haar omkering toen gehuwde vrouwen steeds vaker gingen werken, zelfs vaker dan moeders in andere Europese landen. Ook in een ander opzicht pakten Nederlandse moeders het anders aan dan inandere Europese landen: ze werkten in meerderheid in deeltijd. Tegelijk werken en opvoeden van de eigen kinderen werden vanaf toen een vanzelfsprekendheid.

 10. TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.

  2011-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te

 11. De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten : ingedeeld naar herkomst en bestemming 1984 t.o.v. 1983

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.

  1985-01-01

  Overzicht van de Nederlandse agrarische in- en uitvoer in 1983 en 1984. Per produktgroep wordt de ontwikkeling in volume en waarde van de handel met een aantal belangrijke landen en landengroepen weergegeven. De tabellen zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

 12. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 13. Duurzame Landbouw in Beeld 2010 : resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouw op het gebied van People, Planet en Profit

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.; Dolman, M.A.

  2010-01-01

  Duurzame Landbouw in Beeld 2010 geeft de resultaten weer van de Nederlandse land- en tuinbouw op alle relevante duurzaamheidsaspecten. Zowel de meest recente cijfers als de langetermijnontwikkelingen worden gepresenteerd. Naast de resultaten voor de sector als geheel worden de sectoren akkerbouw,

 14. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2009-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES het voorkomen van intersex bij Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met TBT vast te stellen.

 15. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoline van der Sijs

  2014-12-01

  Full Text Available Systematic research into contact varieties of Dutch The purpose of this article is to show that the compilation of a corpus of Dutch contact varieties, CoVaCo, will offer new and interesting possibilities for research. Paragraph 2 gives an overview of Dutch contact varieties and the texts available in these varieties, digitally or in printed form. This proves that building CoVaCo is feasible. Paragraph 3 presents a number of limited case studies to show the research potential of CoVaCo. Finally, in paragraph 4, I ask researchers for practical support in building CoVaCo.

 16. Stimulation of ICT/domotics in houses. The organization of 2 workshops. Final report; De bevordering van ICT/domotica in woningen. De organisatie van 2 workshops. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Romer, J.C. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2003-07-01

  The title project concerns the organization of two workshops on two concrete projects: (1) a building project for 43 dwellings for elderly people in Anna Paulowna, Netherlands, and (2) the building of a home for the elderly people (called Parkzicht) in Hippolytushoef, Netherlands. Preparatory activities for and the organization of the two workshops are described. The first workshop was held October 4th, 2002. The second workshop was planned for December 13th, 2002, but was cancelled. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de activiteiten die hebben plaatsgevonden rond 2 concreet te realiseren projecten in Noord-Holland. De activiteiten bestaan uit de voorbereidende activiteiten en de organisatie van twee workshops. Een van de projecten betreft de bouw van 43 woningen voor senioren in Anna Paulowna en het andere project betreft de bouw van het verzorgingstehuis Parkzicht in Hippolytushoef. De 'Anna Paulowna' workshop werd 4 oktober 2002 gehouden. De Hippolytushoef workshop was gepland op 13 december 2002 maar is niet doorgegaan.

 17. Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte van Emstede

  2015-09-01

  Full Text Available The purpose of this research is to discover the needs a value assessment and the preceding research should fulfill, so that they may serve as a useful framework for the development and reviewing of a conservation plan for a monument. This objective has been prompted by recent developments in Dutch conservation practice and the demand resulting from this for a new understanding and process of valuation for built heritage. In the Netherlands, but also elsewhere, the development of the valuation of monuments kept pace with the emergence, development and institutionalization of built heritage conservation. Various social, political, economic and scientific developments, inside and outside the field of conservation, led up to the emergence of value assessment, in the sense of explicitly naming the values of a monument and methodically founding a value-based judgment as the basis for the monument’s conservation. Social, political and economic developments still influence the discussion about the how and why of value assessment. In addition, new insights and ideas from the art historical and architectural disciplines, and from other professional and academic fields related to the conservation of cultural heritage, are reflected in the way value assessment is approached and such an assessment is used in heritage conservation. To arrive at a contemporary approach to value assessment, it is important to look back at the past of values, valuation and value assessment, on the results it yielded us so far and the direction where it can or should go. Therefore, this thesis focuses on why and how value assessment emergence, how it developed, how it was used in the practice of built heritage conservation and which demands are currently made on the content and the procedural embedding of a value assessment and its preceding research. To that purpose, the following research questions are formulated: • What was the reason for the emergence of the instrument

 18. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Glorius, S.T.; Meijboom, A.; Wal, van der J.T.; Cremer, J.S.M.

  2017-01-01

  Wageningen Marine Research is studying the long-term development of a number of individual mussel beds in the Dutch part of the Wadden Sea to identify the characteristics that determine the survival of such beds. The study is being carried out as part of the WOT theme ‘Nature Information

 19. Intelligente snelheidsadaptatie ISA : een vergelijking van Nederlandse en Zweedse systemen.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1998-01-01

  An important part within developments in the field of telematics is Intelligent Speed Adaptation (ISA). Especially in Sweden, where the policy objective is to have zero fatalities or seriously injured victims on the road in 2020, research has been conducted on ISA during the last 10 years. In the

 20. 'Ons populairste vervoermiddel'. De Nederlandse fietshistoriografie in internationaal perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harry Oosterhuis

  2009-01-01

  Full Text Available R. Filarski, G. Mom, Van transport naar mobiliteit, [I], De transportrevolutie, 1800-1900, [II], De mobiliteitsexplosie, 1895-2005 ‘Our Most Popular Means of Transportation’. Dutch Bicycle Historiography from an International PerspectiveThe Netherlands has a long-standing and well-deserved reputation as a bicycling nation. However, until now cycling history has received little attention by Dutch academic historians. In contrast, we observe an efflorescence of cycling history abroad which can serve as a source of inspiration for future research on the history of the bicycle in Dutch society. This article, while highlighting the significance of cycling history in general, provides an overview of the publications on the history of cycling in the Netherlands in the light of recent international research. It does so by focussing on four main themes: technology and transportation history, economic and business history, sports history and social-cultural history.

 1. De problematische internationalisering van de Nederlandse jaren zestig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niek Pas

  2009-01-01

  Full Text Available The Problematic Internationalization of 1960s NetherlandsThe grand narrative of the 1960s is of a worldwide, socio-cultural movement with a reform agenda. The year ‘1968’ plays a central role in the discourse about the ‘Sixties worldwide’. This doubles up as a reference to a socio-cultural reality on the one hand and a metaphor for change on the other. The Netherlands also had to face an expanding, selfaware youth culture, rowdy student movements, alternative lifestyles and calls for emancipation. These developments, both historically and historiographically, do not necessarily run parallel with the concept of the Global Sixties. This paper traces the progress of the study of the Netherlands in the 1960s, which was carried out from a national perspective, and examines how the research associated with it relates to the international context mentioned earlier.

 2. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende

 3. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 4. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2012-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met

 5. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2013-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met

 6. De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW: een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel

  NARCIS (Netherlands)

  Oderkerk, A.E.

  2013-01-01

  Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt

 7. Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in e Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Osselaer

  2015-12-01

  Full Text Available Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2013; Hilversum: Verloren, 2015, 399 pp., isbn 978 90 8704 434 3.

 8. De niet-scrotale testis: huidige standpunten van de Werkgroep Kinderurologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie [Undescended testis: Current views and advice for treatment

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, W.W.M.; Sijstermans, K.; Voort-Doedens, L.M. van der; Meijer, R.W.; Heij, H.A.; Delemarre-van de Waal, H.A.; Pierik, F.H.

  2008-01-01

  Eerder dit jaar verschenen in dit tijdschrift drie artikelen gewijd aan de niet-scrotale testis (NST).1-3 Ze hebben tot veel discussie geleid binnen de Werkgroep Kinderurologie (WGKU) van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), hetgeen resulteerde in dit commentaar. Vooral de artikelen van

 9. Juridisch afgedwongen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Luttikhuis

  2014-12-01

  Full Text Available Legally Sanctioned Apologies: Rawagedeh, South Sulawesi, and Dutch ReticenceIn the summer of 2013, for the first time in history, the Netherlands decided to officially apologise for crimes committed by its troops during the Indonesian war of independence (1945-1949. Indonesian victims had forced the Dutch government to take this step by suing it in two consecutive civil lawsuits. Taking legal steps had offered these victims a chance to demand justice and have their voices heard in the land of the perpetrators. However the legal approach to bringing historical injustice to public attention can also have adverse effects. It confines public debate to very specific types of incidents that fall within the parameters of legal responsibility and legal evidence. Moreover, the fact that apologies have to be legally enforced diminishes the chance of successful reconciliation – the apparent goal of apologies. The juridification of speaking about historical apologies is therefore a double-edged sword. In de zomer van 2013 bood Nederland voor het eerst in de geschiedenis officieel excuses aan voor misdaden begaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949. Indonesische slachtoffers hadden de Nederlandse regering hiertoe gedwongen door middel van twee civiele rechtszaken. Het bewandelen van de juridische weg verschafte aan hen een stem in het land van de daders en gaf ze een kans hun rechten op te eisen. Maar de juridische benadering van het spreken over historisch onrecht kan ook keerzijden hebben. Het beperkt namelijk het publieke debat tot nauw omlijnde gevallen die binnen de parameters van de juridische bewijsvoering vallen. Bovendien zorgt het feit dat excuses juridisch afgedwongen moeten worden ervoor dat de kans op verzoening – het doel van de excuses – aanmerkelijk vermindert. De juridisering van het spreken over historische excuses is daarmee een tweesnijdend zwaard.

 10. Energie Efficiency Directive. Article 7. Dutch implementation; Energie Efficiency Directive. Artikel 7. Nederlandse invulling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daniels, B.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.; Kroon, P.; Stutvoet-Mulder, K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  Article 7 of the recently adopted Energy Efficiency Directive (EED) obliges the EU member states to achieve 1.5% yearly efficiency improvements during the period 2014-2020, culminating in a cumulative savings target. This report describes the way the Netherlands intends to meet the article 7 obligations, as requested by the European Commission. The EED offers the member states various degrees of freedom with regard to the definition of the target and the way it is met. Hence, this report addresses the choices of the Netherlands and their consequences for the Dutch target and the realised energy savings. A broad-lined description of the choices and overall results is complemented by extensive annexes that offer technical descriptions and detailed numbers [Dutch] Dit rapport beschrijft de manier waarop Nederland aan haar doelstelling voor artikel 7 van de Energy Efficiency Directive (EED) denkt te voldoen. Het is gebaseerd op de interpretaties en keuzes die de Nederlandse overheid heeft gemaakt. Artikel 7 van de Energy Efficiency Directive verplicht Nederland tot het realiseren van een efficiencyverbetering van 1,5% per jaar in de periode 2014-2020, als cumulatieve doelstelling. Voor Nederland betekent dit - rekening houdend met de vrijheidsgraden van de EED - een doelstelling van minimaal 482 PJ besparing op het finaal energiegebruik. Nederland verwacht een cumulatieve besparing te bereiken tussen de 387 en 562 PJ in finale termen, waarvan 87 tot 186 PJ door nieuw beleid. Dit nieuwe beleid bestaat uit de overeengekomen beleidsmaatregelen uit het recente Energieakkoord dat onder regie van de Sociaal Economische Raad (SER) is gesloten. Het kabinet heeft dit akkoord mede ondertekend.

 11. Data Base on Peer Evaluation of Research in the Netherlands - PER-Base - 1993-2013

  NARCIS (Netherlands)

  van Drooge, L.; de Jong, S.; Faber, M.; Westerheijden, D.

  2013-01-01

  PER-Base contains information on institutional research evaluation in the Netherlands. It covers results from evaluations with the 'Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten' - VSNU 1993, VSNU 1994 and VSNU 1998 protocols as well as the 'Standard Evaluation Protocol' - SEP 2003-2009

 12. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 13. Dutch climate and energy policy. Analysis of policy reviews 1989-2012; Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid. Analyse van beleidsevaluaties 1989-2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faber, J.; Blom, M.J.; De Bruyn, S.M.; Nelissen, D.; Aarnink, S.J.; De Buck, A.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Oosterhuis, F.H.; Kuik, O.J. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands)

  2012-11-15

  The Dutch government has had climate policy in place since 1989. Since 1999 that policy has been intensified with a view to meeting Kyoto commitments for the period 2008-2012. The Dutch Parliament requested a review of the costs and effects of the measures implemented in the context of Dutch climate and energy policy, based on the available review studies, with led to the commissioning of the present report [Dutch] De Nederlandse overheid voert sinds 1989 klimaatbeleid. Vanaf 1999 is het beleid geïntensiveerd met het oog op het halen van de Kyoto-doelstelling in de periode 2008-2012. De Tweede Kamer wil een overzicht hebben van de kosten en effecten van beleidsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies en heeft daarom deze studie laten uitvoeren.

 14. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 15. Risk Evaluation of the Use of Green Gas in Dutch greenhouses; Risico-evaluatie toepassing Groen Gas in de Nederlandse Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, C.J. [Plant Research International PRI, Wageningen (Netherlands); Dueck, Th.A. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Burgers, W. [Infomil, Den Haag (Netherlands)

  2009-01-15

  information is available to estimate the possible risks of the remaining components in biogas. The approach in this study represents a worst case scenario because in common practice biogas will be mixed in the existing natural gas network before distributing it to greenhouses. It should be noted that even now, the use of flue gas emitted from combined heat power engines burning natural gas can result in nitrogen oxide concentrations that exceed the effective risk concentration under certain conditions. These effective risk concentrations have in some cases already resulted in negative effects on the growth and production of some greenhouse crops. These risks are independent of the use of biogas as fuel for combined heat power engines. If Dutch horticulturists are to use biogas on a large scale, it is essential that the maximum permissible concentrations be reduced for hydrogen fluoride (by a factor 20), sulphur dioxide (factor 2) and possibly benzene as well (factor 1.7). This is necessary in order to prevent these components becoming a potential risk to greenhouse crops. In addition, more research is advocated on the phytotoxicity of components for which insufficient information is presently available for the estimation of possible risks. [Dutch] Groen Gas (biogas) afkomstig uit vergistings- en vergassingsinstallaties kan een bijdrage leveren aan de energievoorziening als vervanger van fossiel aardgas. Het ambitieniveau ligt op 50% aardgasvervanging in 2050. In de Nederlandse glastuinbouw worden momenteel hoofdzakelijk aardgasgestookte WKK-installaties gebruikt. De installaties leveren elektriciteit voor belichting en levering aan het net, warmte voor de kas en rookgassen voor kooldioxide (CO2) productie t.b.v. gewasgroei en -productie. De glastuinbouwsector wordt als een belangrijke speler gezien voor de afzet van biogas. Indien op grote schaal geproduceerd biogas direct of na toevoeging aan het bestaande aardgasnet als brandstof wordt gebruikt voor installaties in de

 16. Landschapsecologie en ruimtelijke organisatie in riviersystemen : een onderzoek naar de landschapsecologie van riviersystemen en de overheidszorg daarvoor in planning en beleid

  NARCIS (Netherlands)

  Jongman, R.H.G.

  1993-01-01

  Landscape ecological research in the Netherlands has been fruitful because of the mutual exchange of ideas and results of fundamental and applied research. This research project has been focused on methodologies for application of fundamental landscape ecological research in planning for land use

 17. The Dutch footprint on the world. How big and how deep?; De Nederlandse voetafdruk op de wereld. Hoe groot en hoe diep?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oorschot, M.; Rood, T.; Vixseboxse, E.; Wilting, H.; Van der Esch, S.

  2012-08-15

  The footprint of the Dutch consumption and related ecological consequences are described. In addition, the authors present options to reduce the footprint. A set of indicators is proposed with which various aspects of the footprint can be visualized. Using the indicators policy choices can be made [Dutch] Een beschrijving wordt gegeven van de voetafdruk van de Nederlandse consumptie en de ecologische gevolgen daarvan. Daarnaast geven de auteurs opties om de voetafdruk te verkleinen. Een set indicatoren wordt voorgesteld waarmee verschillende aspecten van de voetafdruk in beeld kunnen worden gebracht. Met behulp van de indicatoren kunnen vervolgens beleidskeuzes worden gemaakt.

 18. Procedure voor virusdetectie in water ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Rutjes SA; Roda Husman AM de; MGB

  2004-01-01

  This report describes the various methods available for detection of viruses in water in the Netherlands. Research data on viruses in water sources used for the production of drinking water and the removal of viruses through applied treatment processes are important to be able to assess the 10-4

 19. En wat doen we online? : Crossmediale dilemma's op de Nederlandse nieuwsredactie

  NARCIS (Netherlands)

  Tameling, Klaske

  2015-01-01

  What about online? Cross-media dilemmas at Dutch newsrooms Established news media have embraced media convergence - the cooperation between (formerly separated) media platforms - in response to technological, economical and cultural changes in the current media landscape. The main research question

 20. Panathenaeum. Een Gronings studentenblad in de begintijd van de Nederlandse studentenpers (1842-1843)

  NARCIS (Netherlands)

  Noordhof-Hoorn, J.E.

  2010-01-01

  In the historiography of the university the development of the student journals has rarely been the subject of research. These journals written by and for students, which first appeared in 1825, nevertheless did have an important role for student life. In this article, one of the early student

 1. De vette jaren: de Commissie-Casimir en het Nederlandse wetenschapsbeleid 1957-1970

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Baneke

  2012-11-01

  Full Text Available The Years of Abundance: the Casimir Committee and Dutch Science Policy 1957–1970 In October 1958, a committee of six prominent Dutch scientists and industrial managers presented a brief report in which they requested a major increase of the science budget. This report has been described as a turning point in the history of science in the Netherlands, signaling the beginning of a decade of rapid growth of funding for ‘pure’ research. Surprisingly little is known about the backgrounds of this report, however. In this paper, I analyze its origin, its relation to contemporary higher education policy, and its consequences. As it turns out, the report was less revolutionary than is usually assumed: it mostly reinforced developments that had already begun earlier. Furthermore, Sputnik and the Cold War were not as important as is often claimed. This paper also suggests a reinterpretation of the justification of the government spending on academic research after the Second World War. Producing skilled researchers for industry was at least as important as produc- ing new knowledge.

 2. Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: stand van zaken en blik op de toekomst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alice van Kalsbeek

  2014-10-01

  Full Text Available This article discusses aspects of academic literacy. It first focuses on academic language in general, highlighting its characteristics and the process of academic language acquisition by university students. A review is given of the problems with academic language proficiency of students at Dutch universities and initiatives to improve this proficiency. In the second part, the relation between language and culture in the academic context is the point of focus. Some of the problems with the social and cultural integration of students into the academic world are identified and suggestions for further research are given.

 3. Krimp van organisaties en psychische disbalans

  NARCIS (Netherlands)

  Montizaan, R.M.; van Vuuren, T.

  2014-01-01

  In this article, we explore whether and why shrinking employment in the work organization leads to an experience of imbalance between efforts and rewards at work. We use data-sets from employers and from employees in the Dutch public and education sectors. Results show that shrinking employment

 4. De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst

  NARCIS (Netherlands)

  Zuurbier, J.P.

  1984-01-01

  This study examines the organization and management of the Dutch agricultural extension service. The purpose is to gain insights into the functions and utility of extension, as well as to analyse the management policies and processes of the agricultural extension service.

  These objectives

 5. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 2. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 2. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In part 1, published in this magazine in July-August, attention was paid to the first two comparisons. In this article the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In het eerste artikel, dat is gepubliceerd in het juli-augustus-nurnmer van dit tijdschrift, zijn de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken), . In dit tweede en afsluitende artikel worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 6. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 1. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 1. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-07-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In this part 1 attention is paid to the first two comparisons. In part 2, which will be published in this magazine in October the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In dit artikel worden de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken). In het tweede en afsluitende artikel, dat wordt gepubliceerd in het oktober-nurnmer van dit tijdschrift, worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 7. De Nederlandse economie tijdens de Tweede Wereldoorlog bekeken vanuit een Vlaams/Belgisch perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Buyst

  2004-01-01

  Full Text Available H.A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezettingThe Netherlands economy during World War II viewed from a Flemish/Belgian perspectiveHein Klemann’s book provides a general overview of the performance of the Dutch economy during World War II. It also deals with exploitation by the German war machine, production for the black market, price controls, and monetary and fiscal policies. The reconstructed macro-economic data, such as the evolution of real wages, is sometimes prone to serious methodological flaws. For other variables, such as agricultural production in 1945 and international trade, it is clear that more research is necessary to produce reliable indicators. Despite these critical remarks, Klemann’s book offers a valuable synthesis, and other countries, such as Belgium, can use it as a source of inspiration.

 8. (Distributed) Denial-of-Service : deel 1

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2013-01-01

  De afgelopen maanden zijn denial-of-service aanvallen op de Nederlandse bancaire sector, de KLM, dagblad de Telegraaf, de overheid (belastindienst, DigiD) en andere organisaties prominent in het nieuws. Wat is denial-of-service? Wie doet dat en waarom? Hoe sterk zijn de aanvallen? Wat kunnen of

 9. De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Alsem, Karel Jan; van Leer, Frits

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de marketinggerichtheid van ondernemingen in Noord-Nederland. Door middel van een vragenlijst die eind 2012 is ingevuld door 337 bedrijven en organisaties is inzicht verkregen in de mate van aandacht die Noord-Nederlandse ondernemingen

 10. Het Saramacca project : een plan van joodse kolonisatie in Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Heldring, Alexander

  2010-01-01

  Van 1946 tot 1948 onderhandelde een Amerikaans-Joodse organisatie, de Freeland League, met de Nederlandse en Surinaamse regeringen over de vestiging in Suriname van 30.000 joodse ontheemden uit Europa. Na een aanvankelijk positieve opstelling zetten beide regeringen de onderhandelingen stop: de

 11. Radioactiviteit in Nederlandse gebruiksartikelen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; LSO

  2002-01-01

  This study took place within the framework of a general update of the average radiation dose for the Dutch population. It focuses on consumer products in which radionuclides have been intentionally incorporated and on radiation-emitting devices that can be supplied to members of the public without

 12. Nederlandse kustduinen : geohydrologie

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.W.M.

  1981-01-01


  In about half of the Dutch coastal dunes, the former wet slacks have dried during the last 100 years. The purpose of this study was to find the causes of drying. A fall in watertable was the major cause. it was sometimes due to coastal erosion, sometimes to increase of evapotranspiration

 13. Historia forestis : Nederlandse bosgeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Buis, J.

  1985-01-01

  General study on the history of Dutch forests. Various aspects of the history of woodlands, forests and forestry. Analysis of various types of use and misuse of forests and woodlands by communities, local populations, landowners and local managers. Local forest management and forest legislation

 14. Uitdagings vir die Afrikaanse leksi-kograaf ten opsigte van Nederland-se lemmata in 'n vertalende Neder-lands-Afrikaanse woordeboek*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corlietha Swart

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Voor Pampus liggen het 'n oordragtelike betekenis en idiomatiese status in Ne-derlands verwerf, maar is gewoonlik onbekend aan die Afrikaanse leksikograaf buite die Neder-landse konteks. Vir 'n Afrikaanse leksikograaf met sy unieke verwysingsraamwerk en kulturele en sosiale waardeoordele word dit slegs in 'n Nederlandse milieu duidelik waarom die leksikografiese redigering van Nederlandse lemmata in 'n vertalende Nederlands-Afrikaanse woordeboek so 'n groot uitdaging inhou, ten spyte van die feit dat die twee tale so nou verwant is. Taalversteuring en -beïnvloeding vind makliker plaas tussen nou verwante tale. Taalrelatiwisme impliseer dat elkeen van die betrokke tale 'n unieke soort perspektief op die taaleie werklikheid bied vanweë 'n unieke lewens- en wêreldbeskouing wat 'n inherente deel uitmaak van 'n betrokke moedertaal. Belangrike metaleksikografiese riglyne sluit die oordeelkundige aanwending van pragmatiese leiding (bv. etikette, goedgekose, verhelderende sitate en poëme en relevante gebruiksleiding in. Dit kan die teikengebruiker van 'n vertalende woordeboek 'n insig gee in die unieke en kultuurspesifieke woordeskatelemente wat die tale van mekaar onderskei.

  Sleutelwoorde: NOU VERWANTE TALE, VERTALENDE NEDERLANDS–AFRIKAANSE WOORDEBOEK, BRONTAAL, DOELTAAL, SKUIFFUNKSIE, OMKERING, KOMBINASIELEM-MA, UNIEKE VERWYSINGSRAAMWERK, SOSIO-KULTURELE WAARDEOORDELE, TAAL-VERSTEURING EN -BEÏNVLOEDING, TAALRELATIWISME, SAPIR–WHORF-HIPOTESE, LIN-GUISTIESE RELATIWITEIT EN DETERMINISME, METALEKSIKOGRAFIESE RIGLYNE, KOL-LOKASIES, ETIKETTE, PRAGMATIESE LEIDING, SITATE, POËME, GEBRUIKSLEIDING, RAME, METATAAL, TWEETALIGE LEKSIKOGRAFIE

  Abstract: Challenges for the Afrikaans Lexicographer with regard to Dutch Lemmata in a Dutch-Afrikaans Translation Dictionary. Voor Pampus liggen has acquired a metaphorical meaning and idiomatic status in Dutch, but is generally unknown to the Afrikaans lexicographer outside the Dutch

 15. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 16. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 17. Ontwikkeling in agrarische organisaties : organisatie-ontwikkeling in standorganisaties en cooperatieve verenigingen

  NARCIS (Netherlands)

  Raemaekers, H.M.

  1983-01-01

  Farmers organizations, co-operatives and farmers unions, face changes in their organizational environment. Organization development is an effort to adapt and change the organization in order to meet environmental requirements in a purposeful way.

  For the study under review attention is paid to the

 18. Ontwikkeling in agrarische organisaties : organisatie-ontwikkeling in standorganisaties en cooperatieve verenigingen

  OpenAIRE

  Raemaekers, H.M.

  1983-01-01

  Farmers organizations, co-operatives and farmers unions, face changes in their organizational environment. Organization development is an effort to adapt and change the organization in order to meet environmental requirements in a purposeful way.For the study under review attention is paid to the decision-making processes on individual and organizational level.In chapter 1 a brief description is given of co-operatives and farmers unions in the Netherlands.The rationale to start a study on thi...

 19. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 20. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  The formation of a new government in the Netherlands in 2010 caused a change of wind. The government opted for topsectors to boost the competitiveness of the Dutch economy, by designing a comprehensive policy agenda for the top nine sectors, which were identified as Water, Food, Horticulture, High Tech, Life Sciences, Chemistry, Energy, Logistics and the Creative Industry. The two main questions in this request for advice are: (1) What are the visible trends and developments in European research and innovation policy and what impact will they have on the Netherlands?; (2) How can the Netherlands best respond to changing policy context at European level to ensure that European research priorities and Dutch priorities keep matching? The advice of the Council starts with an overview of key developments and trends that are relevant to Dutch and European research and innovation policy. It does so against the background of a number of important challenges such as the economic crisis, globalisation and a paucity of private investment. The new European 'Innovation Union' policy aims to tackle these challenges and to enhance the competitiveness of Europe in relation to emerging economies as those of the BRIC countries. In this context, the EU believes that research and innovation can be used not only as a means of tackling major social challenges but also as a way out of the downward spiral of the economic crisis. New to this European policy is the added emphasis on knowledge utilisation and innovation. This shift may alter the desirable approach of the Netherlands to European policy. The Council then analyses the basic principles for the Dutch position in Europe and sets out the opportunities and threats of various policies under the Innovation Union for the top (and other) sectors. From this analysis, the Council draws conclusions about the relationship between the use of Dutch and European policy to strengthen Dutch and European sectors. Recommendations are (1

 1. Clean and green in the Dutch economy. Economic scope and growth potential; Clean en green in de Nederlandse economie. Economische omvang en groeikansen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Koopman, M.J.; Nelissen, D.; Korteland, M.H.

  2013-07-15

  In the Netherlands the clean tech-sector creates around 5 billion euro added value, almost 1% of Dutch GNP, and provides some 61,000 jobs (full-time equivalents). This is one of the main results of the present study, conducted by CE Delft for the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for use in the latter's 'signal report' on clean tech and competitiveness scheduled for publication in October 2013. The study shows that while clean tech is a rapidly growing sector of the Dutch economy, we are not yet among the leading players internationally. Over the period 1996-2010 aggregate production value grew by 6% a year on average. Since 2009 the crisis has led to a slump that can be observed globally. If the Netherlands is to become a top player, there needs to be significant improvement in the sector's innovation. This can be achieved through innovation incentives and a consistent market incentive policy. Water treatment technology and waste processing are examples of successful Dutch technologies that can inspire future choices [Dutch] De cleantech-sector in Nederland levert zo'n 5 miljard euro aan toegevoegde waarde, bijna 1% van Nederlandse economie en genereert 61.000 arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten). Dat blijkt uit het titel onderzoek. De studie is verricht voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ten behoeve van het signalenrapport over vergroening en concurrentiekracht, dat in oktober 2013 uitkomt. Het onderzoek laat zien dat cleantech in Nederland een snelgroeiende sector is, maar dat we internationaal niet tot de top behoren. De groei van de productiewaarde in de periode 1996-2010 is gemiddeld 6% per jaar. De crisis heeft vanaf 2009 tot een terugval geleid, die ook wereldwijd zichtbaar is. Om aansluiting bij de wereldtop te krijgen moet de innovatieprestatie van de sector aanzienlijk verbeteren. Dat kan door innovatie-ondersteuning en een consistent markt-stimuleringsbeleid. Het succes van de

 2. De relaties tussen Nederlandse astronomen en hun Sovjetcollega’s tijdens de Koude Oorlog: tussen pragmatisme en idealisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astrid Elbers

  2012-06-01

  Full Text Available Between pragmatism and idealism: relations between Dutch astronomers and their Soviet colleagues during the Cold WarDuring the Cold War, outstanding astronomical research was conducted in the Netherlands, as well as in the Soviet Union. As there was a considerable overlap in research themes, astronomers in both countries stood to benefit from an exchange of ideas. During the Cold War, however, Soviet scientists were forced to withdraw from several international scientific organisations; foreign visits were minimised, and publication in foreign languages was forbidden. Moreover, several Soviet astronomers made highly derogatory statements about Western science. Nevertheless, communication and co-operation between Dutch and Soviet astronomers did not come to a halt in this period. Dutch astronomers even undertook considerable efforts to enable some of their Soviet colleagues to come to the West. Their reasons to do so varied, but ‘pragmatic internationalism’ seems to have been the mainspring motive. The Leiden astronomer Jan Hendrik Oort was the most prominent example of this movement. In some cases however, idealism was also a motive to involve the Soviets. For the Utrecht astronomer Marcel Minnaert, for example, co-operation with Soviet astronomers was in accordance with his ideal of international science. Contrary to what might have been expected in the Cold War period, the Dutch government was remarkably absent in this matter and did not interfere in the relations between Dutch and Soviet astronomers. This was most probably due the fact that the government considered astronomy a rather harmless field in science.

 3. An outline of the Dutch Waste sector and its market structure; Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reezigt, M.J.A.

  2009-03-15

  The research question of this study is: is the current situation in the waste industry in the Netherlands reason to implement new regulations to improve the market in this sector? After the introduction and a view on the governmental policy follows a survey of the market and an overview of recent developments in the industry. Then follows an elaboration of the specific sub-sectors. These are separately analyzed on the basis of the SCP-model (Structure-Conduct-Performance framework) of Bain (1951), which provides information about the structural elements of the sector specific markets [Dutch] De onderzoeksvraag van deze studie luidt: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche? Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid volgt een verkenning van de markt en een overzicht van recente ontwikkelingen binnen de branche. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model (Structuur-Gedrag-Resultaatschema) van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke markten.

 4. Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten 1945-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeeke, E.

  2012-01-01

  Symphony orchestras play a crucial role in Dutch musical life. They not only give composers the opportunity to present their music and give musicians and listeners the chance to get acquainted with new music, they also have own ideas about presenting which music in which setting. This dissertation

 5. Research

  African Journals Online (AJOL)

  ebutamanya

  2015-03-02

  Mar 2, 2015 ... Joseph Daniels1,&, Ruth Nduati1,2, James Kiarie1,3, Carey Farquhar1,4,5 .... or basic science research career (Socio-Behavioral Research, .... a research environment that supports knowledge sharing to develop research ...

 6. Concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector

  NARCIS (Netherlands)

  Horne, van P.L.M.

  2013-01-01

  The Dutch poultry meat sector is competitive within Europe thanks to lower production costs at farm level and the efficient chain organisation. The production of poultry meat from broilers in the Netherlands has been increasing steadily over recent years. The majority of the supply from Dutch

 7. Over Vlaams-Nederlandse woordenboeken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prędota Stanisław

  2014-07-01

  Full Text Available The contemporary Dutch language belongs to European multi-centered languages and has three variations: Dutch of the Kingdom of the Netherlands, Dutch in Northern Belgium, and Dutch in Surinam. There are differences among the above variations which mainly regard the pronunciation and lexicon. The Flemish and Surinam variations pose a great challenge, especially for the translators of the Flemish and Surinam literature. Similarly, they pose also a significant theoretical and practical problem for the authors of one and two-language dictionaries of the Dutch language. The contemporary lexicography attempts to register the differences which one can find between the standard of the Dutch language and: its Northern Belgium variation, as well as its Surinam variation. It needs to be noted that lexicographers so far have been paying much attention to lexical differences between Dutch of the Kingdom of the Netherlands and Dutch of the Northern Belgium. In this very paper there are described four printed Flemish-Dutch dictionaries and one online dictionary, we also characterize the Prisma Handwoordenboek Nederlands met onderscheid tussen het Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands met medewerking van W. Martin en W. Smedts.

 8. Dynamiek in de Nederlandse natuurbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, J.N.M.

  2002-01-01

  In this thesis I have studied the strategy dynamics of the Dutch private nature con-servation movement in relation to the agricultural landscape and agriculture. These dynamics maybe best described as a spiral-like development, which is the result of both continuity and development as oscillations

 9. Nederlandse quinoa in de winkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wolkers, J.; Timmer, R.D.

  2015-01-01

  Dit jaar ligt er voor het eerst quinoa van vaderlandse bodem in de winkel. Wageningen leverde de geschikte rassen, en helpt boeren met de teelt. Interview met onder andere Ruud Timmer van PPO-agv te Lelystad

 10. Research

  African Journals Online (AJOL)

  A descriptive qualitative research design was used to determine whether participants ... simulation as a teaching method; a manikin offering effective learning; confidence ..... Tesch R. Qualitative Research: Analysis Types and Software Tools.

 11. Research

  African Journals Online (AJOL)

  research process, as part of which students must find and appraise evidence from research.[5] This highlights that teaching research methodology is inclined towards equipping students ... Students believed that evidence-based practice was vital, yet their understanding of the concept was restricted when compared with the.

 12. Research

  African Journals Online (AJOL)

  2014-05-06

  May 6, 2014 ... facilitate and support articulation between the ECT mid-level worker qualification and the professional B EMC degree. Methods. The researchers used an exploratory, sequential mixed-method design, which is characterised by a qualitative phase of research followed by a quantitative phase. This design is ...

 13. Research

  African Journals Online (AJOL)

  supports medical education and research at institutions in 12 ... (CBE). CapacityPlus, led by IntraHealth International, is the USAID-funded ... acquire public health, clinical, and/or research skills, usually through applied learning in a .... If students were evaluated, indicate the type of student (i.e. medical, dental, nursing, etc.) ...

 14. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2017-01-24

  Jan 24, 2017 ... and the specific rotavirus VP4 (P-types) and VP7 (G-types) determined. Results: The .... Centre for Virus Research (CVR) of the Kenya Medical Research. Institute (KEMRI) ... rotavirus dsRNA was run on 10% polyacrylamide resolving gels using a large format .... What is known about this topic. •. Rotavirus is ...

 15. Evaluatie van de RIVM/LSO-organisatie voor kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; Tax RB; Uijt de Haag PAM; de Vries LJ

  1993-01-01

  The accident at the Chernobyl nuclear power station in April 1986 and its consequences were reason for the Dutch government to evaluate and improve the facilities and the preparedness for nuclear emergency management in the Netherlands. The results of the evaluation have been elaborated in

 16. Recreatief/toeristisch onderzoek in Wageningen: organisatie en perspectief.

  NARCIS (Netherlands)

  Dietvorst, A.G.J.

  1989-01-01

  Themagedeelte waarin o.a. aandacht voor: toeristisch-recreatief onderwijs in Wageningen; het belang van een analyse van de samenhang in de recreatief-toeristische infrastructuur voor het beleid t.a.v. recreatie in het landelijk gebied; methoden voor herwegen van gestratificeerde steekproeven t.b.v.

 17. De kwaliteit van SERVQUAL: een toepassing bij zeven dienstverlenende organisaties

  NARCIS (Netherlands)

  A. Smidts (Ale)

  1993-01-01

  textabstractHet SERVQUAL-model met bijbehorende standaardvragenhijst is een hulpmiddel bij de diagnose van kwaliteitsproblemen in dienstverlening. De methode mag zich in een groeiende belangstelling verheugen bij dienstverleners in de praktijk. In dit artikel worden de resultaten vergeleken van een

 18. Dagelijks innoveren : Praktische adviezen voor een kansgerichte organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Gaspersz, J.B.R.

  2009-01-01

  Dit nieuwe boek van Jeff Gaspersz bundelt op inspirerende wijze adviezen en tips met betrekking tot het versterken van innovatiekracht. Ze betreffen onder meer managementstijl, bedrijfscultuur, management van kennis en ideeën, HR-beleid en open innovatie.In tegenstelling tot vele andere boeken over

 19. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2017-10-25

  Oct 25, 2017 ... stigma and superstition are known to lead to frequent presentation .... The limited documented research on challenges to help-seeking behaviour for cancer ..... to touch your breast [16] that breast self-examination may cause.

 20. Research

  African Journals Online (AJOL)

  ebutamanya

  2015-10-02

  Oct 2, 2015 ... thought to prevent infection, but recent research has proven otherwise. In addition ... One patient had ophthalmalgia and was exposed to. Kaiy for one year and ... migraine, ear infections, tuberculosis, bone fractures, epilepsy,.

 1. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2016-07-12

  Jul 12, 2016 ... multiple risk factors provides support for multiple-behavior interventions as ... consumption) with smoking therefore needs further research. As such this study .... restaurants, in bars, and on a statewide basis. They preferred to.

 2. Research

  African Journals Online (AJOL)

  The mini-clinical-evaluation exercise (mini-CEX) is a way of assessing the clinical ... Ethical approval for this study was obtained from the Medical Health. Research ..... mini-CEX assessment and feedback session, the greater the likelihood of.

 3. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2016-04-14

  Apr 14, 2016 ... Qualitative data, content analysis approach was used. Results: Overall 422 .... Study design: A mixed method cross-sectional design using both quantitative and qualitative research methods as described by. Hanson et al [33] ...

 4. Research

  International Nuclear Information System (INIS)

  1999-01-01

  Subjects covered in this section are: (1) PCAST panel promotes energy research cooperation; (2) Letter issued by ANS urges funding balance in FFTF restart consideration and (3) FESAC panel releases report on priorities and balance

 5. Research

  African Journals Online (AJOL)

  Research. December 2017, Vol. 9, No. 4 AJHPE 171. During curriculum development, teachers ... Ideally, examiners need an educational method to determine ..... A major focus of this study was addressing the human resource gap when.

 6. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2017-05-18

  May 18, 2017 ... available to populations of developing countries [2-5]. In 2013, in. Western and Central Europe and ..... initiation among the infected persons in the community. Addressing stigma and educating ... Lifespan/Tufts/Brown Center for AIDS Research (P30AI042853). Tables. Table 1: Baseline characteristics of ...

 7. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  15 févr. 2016 ... présentent un Indice de Masse Corporel (IMC) normal, les autres femmes sont soit ..... In The health belief model and personal health behavior, edited by MH ... Evaluation of the Osteoporosis Health Belief Scale. Research in.

 8. Research

  African Journals Online (AJOL)

  2017-03-14

  Mar 14, 2017 ... R Ebrahim,1 MSc (Dent); H Julie,2 MPH, MCur, PhD. 1 Extended ... and research is applied to develop and sustain society.[5]. Methods .... service they want, not the service we want to give whether they want it or. Co math. G.

 9. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2017-11-24

  Nov 24, 2017 ... Page number not for citation purposes. 1. Prevalence and determinants of common mental ..... illnesses were smoke cigarette in the last 3 months that make prevalence of tobacco use 38.2%. ..... Okasha A, Karam E.Mental health services and research in the. Arab world. Acta Psychiatrica Scandinavica.

 10. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2014-04-21

  Apr 21, 2014 ... Prospective assessment of the risk of obstructive sleep apnea in ... Faculty of Clinical Sciences, College of Medicine, University of .... University Teaching Hospital Health Research Ethics Committee ... BANG, Berlin questionnaire and the American Society of .... The epidemiology of adult obstructive sleep.

 11. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2016-02-01

  Feb 1, 2016 ... University Hospital, DK-5000 Odense, Denmark, 3Center for Global Health, Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark, DK-5000. Odense .... BHP is a Danish-Guinean Demographic Surveillance Site with a study-area .... variables such as age groups, previous military duty, history of.

 12. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2015-06-24

  Jun 24, 2015 ... related immunosuppression, previous history of TB, and pause in treatment [6]. In Brazil, researchers .... treatment, use of traditional medicines or herbs, history of TB drug side effects and treatment delay). ..... therapy for pulmonary tuberculosis in Lima Ciudad, Peru. International journal of tuberculosis and ...

 13. Research

  African Journals Online (AJOL)

  Research. May 2016, Vol. 8, No. 1 AJHPE 37. Students who enrol in occupational therapy (OT) at the. University of Kwa Zulu-Natal (UKZN), Durban, South Africa ... The latter may include becoming familiar with the disintegrating social systems in primary .... They also lacked the skills needed to adapt sessions and failed to ...

 14. Research

  African Journals Online (AJOL)

  ebutamanya

  2015-06-22

  Jun 22, 2015 ... collaboration with Makerere University, School of Public Health. We acknowledge The Family Health Research and Development Centre. (FHRDC) Uganda. Supported by Bill & Melinda Gates Institute for. Population & Reproductive Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, ...

 15. Research

  African Journals Online (AJOL)

  However, a focus on competence alone is inadequate to produce graduates who are capable of adapting to the changing needs of health systems. While knowledge and technical ... shared their responses to guided questions. There were three sessions; after each session the researcher aggregated participant responses ...

 16. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2014-01-31

  Jan 31, 2014 ... by Hazarika in a population-based study in India. The researcher noted that patients' preference to the private health facilities was due mainly to their dissatisfaction with the services in the public health facilities [11]. Furthermore, the quality of the services in the private health facilities could also be a major ...

 17. Research

  African Journals Online (AJOL)

  2018-03-20

  Mar 20, 2018 ... student health professionals in various institutions, both in South Africa. (SA) and internationally. ... field include dentists, dental therapists and oral hygienists in training, .... The College of Health Sciences at UKZN has four schools: clinical ..... Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy ...

 18. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2017-09-14

  Sep 14, 2017 ... Abstract. Introduction: Medical and dental students are a high-risk group for hepatitis B virus (HBV) infection which is an ... The Pan African Medical Journal - ISSN 1937-8688. ... Research ... in the College of Health Sciences and clinical students (years four to .... Hepatology International.2017 Jan; 11(1):.

 19. Research

  African Journals Online (AJOL)

  abp

  2015-01-19

  Jan 19, 2015 ... One research assistant was available to assist the learners and to answer questions while they completed the questionnaires during a classroom period. ..... PubMed | Google Scholar. 4. Hall PA, Holmqvist M, Sherry SB. Risky adolescent sexual behaviour: A psychological perspective for primary care.

 20. Grensoverschrijdende fusies in de twintigste eeuw : De zoektocht van vijf Nederlandse ondernemingen naar de ideale buitenlandse partner en het beste integratiemodel

  NARCIS (Netherlands)

  van Os, M.J.J.

  2008-01-01

  Previous research has shown that the vast majority of cross-border mergers fail to produce surplus value, and therefore must be labeled as unsuccessful. Paradoxically, this form of internationalization is more popular than ever. In order to find out why certain mergers fail and others become

 1. God en de geschiedenis: een christologisch dilemma – De herijking van het Godsbeeld en de christologie in het werk van zeven Nederlandse theologen in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  van Wilgenburg, A.W.

  2008-01-01

  God and history: a Christological dilemma – The reconfiguration of the image of God and Jesus Christ by seven twentieth century Dutch theologians This dissertation will make a contribution to the research on the history of theological ideas in the Netherlands in the twentieth century. The works of

 2. Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen: Ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van patiënten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Helene Herweijer-van Gelder

  2016-06-01

  Full Text Available Subject Evidence-Based Design in hospitals.   Problem What role can Evidence-Based Design have in the design of better hospitals?   Purpose To determine spatial (or: concrete qualities, scientifically proven to have a positive influence on the health and well being of patients and staff, in order to offer the architect a helping hand for designing better hospitals. These measures are drawn from research that has been done in the framework of Evidence-Based Design (EBD, which can be perceived as the scientific variant of the healing environment.   Relevance In the Dutch media the term healing environment is often used by architects, representatives of hospitals and researchers. Everyone provides their own content (colour, nature, treatment, hospitality, etc. to this collective concept. The determination of concrete design elements, with a proven positive effect for patients, can contribute to the design of better care environments.   Method and approach Literature research and case studies. EBD → elements → checklist → case studies in field research ↑ ---------- analysis ---------- ↑ Spatial measures were selected from scientific articles from Evidence-Based Design research that are applicable for an architect. Only those measures were selected for which the effect has been proven sufficiently. The selection was based on scientific articles that have been validated by EBD expert teams. The measures in this study cover waiting rooms, consultation rooms, nursing departments, patient rooms and day treatment areas. The measures have an effect on: • A positive contribution to the health of patients (chapter 3; • A positive contribution to the well being (less anxiety, stress of patients (chapter 4; • A positive contribution to the efficiency and effectiveness of staff (chapter 5.  The literature research gives information on how physical environmental interventions can contribute to the problems of the patient (such as lack of

 3. Nuclear fission and diplomacy. Kernsplijting en diplomatie; De Nederlandse politiek ten aanzien van de vreedzame toepassing van kernenergie, 1939-1957

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Splunter, J.M. (Vakgroep Internationale Betrekkingen en Volkenrecht, Faculteit PSCW, Univ. van Amsterdam (Netherlands))

  1993-01-01

  The title study, based on archive investigations in the Netherlands, the United States and Great Britain, deals with early phase of Dutch involvement in nuclear energy, that is up to the signing of the Euratom treaty in 1957. It concentrates upon the international aspects of Dutch activities in nuclear energy, especially upon relations with other countries active in the field. In chapter two the Dutch government policy regarding the strategic materials uranium and thorium is discussed. Attention is paid to the interest of the United States for such materials. It is explained why the Dutch government kept it a secret that they possessed a certain amount of uranium and why they negotiated the thorium reserves which were mined in the Netherlands East Indies (now Indonesia). In chapter three the Dutch policy in the United Nations regarding the so-called Baruch plan, being the USA-proposal for international control and management of the use of nuclear energy, and the counter proposal of the USSR, the Gromyko plan, in the period 1946-152 is outlined. In chapter four an overview is given of how the Dutch nuclear energy research in the first ten years after the Second World War was set up and organized. As a result of US president Eisenhower's 'Atoms for Peace' speech, held in December 1953, the Americans offered to cooperate with Western European countries, already involved in research on peaceful applications of nuclear energy. This change in the US-policy of secrecy is described in chapter five. The consequences of that speech are dealt with in chapter six. It resulted, amongst other things in the foundation of the Reactor Centre Netherlands (RCN), now Netherlands Energy Research Foundation (ECN). It is concluded that only in the last years of the period, studied in this thesis, the Netherlands reconciled itself to American supremacy, partly explained by the weakly developed political structure in the Netherlands regarding the nuclear energy policy. 17

 4. Researching research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pais, Alexandre; Valero, Paola

  2012-01-01

  We discuss contemporary theories in mathematics education in order to do research on research. Our strategy consists of analysing discursively and ideologically recent key publications addressing the role of theory in mathematics education research. We examine how the field fabricates its object...... of research by deploying Foucault’s notion of bio-politics - mainly to address the object “learning” - and Žižek’s ideology critique - to address the object “mathematics”. These theories, which have already been used in the field to research teaching and learning, have a great potential to contribute...... to a reflexivity of research on its discourses and effects. Furthermore, they enable us to present a clear distinction between what has been called the sociopolitical turn in mathematics education research and what we call a positioning of mathematics education (research) practices in the Political....

 5. Economic feasibility of gasification of sewage sludge for the Dutch situation; Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reitsma, B.; Van den Bulk, J. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van der Giessen, M.; Elizen, M. [HoSt, Enschede (Netherlands)

  2013-05-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 1: economic feasibility [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 1, vaststellen van de economische haalbaarheid omschreven.

 6. De maatschappelijke impact van de Nederlandse Hartstichting

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, K.; Booijink, P.; Commandeur, H.R.; Burger, F.

  2009-01-01

  China may be the world’s largest growth market, but it has not always been hospitable to foreign companies. This appears from a survey of 381 managers of foreign companies active in China done by the Center for International Business of Universiteit Nyenrode, Breukelen, the Netherlands. The survey

 7. Twee Nederlandse reizigers uit Thailand met cholera

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A. A.; Kuijper, E. J.; Schultz, M. J.; Wieling, W.; Speelman, P.

  1994-01-01

  Cholera is a disease rarely imported in the Netherlands. Recently a 34-year-old woman who had returned from a trip through Thailand was admitted to our hospital with complaints of vomiting, watery stools and moderate dehydration. Vibrio cholerae OI serotype Ogawa biotype El Tor was isolated from the

 8. Milieubalans 99. Het Nederlandse milieu verklaard

  NARCIS (Netherlands)

  MNV

  1999-01-01

  Emissions of many environmentally damaging substances have, even the last few years, dropped and this, despite a more than average growth of the economy. Carbon dioxide constitutes a major exception here. Emissions of CO2 have indeed only shown increases, although the growth in the last few years is

 9. Europese en mondiale verspreiding van Nederlandse vaatplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Schaminée, J.H.J.; Duuren, van L.; Bakker, de A.J.

  1992-01-01

  Quantitative information about the distribution of plant species can play an important role in flora and vegetation analyses, for instance in relating distribution figures with floristic and phytosociological data. Therefore, all species of the Dutch flora were classified according to their

 10. Achtergrondgehalten van dioxinen in de Nederlandse bodem

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg R; Hoogerbrugge R; Groenemeijer GS; Gast LFL; Liem AKD; LBG; LOC

  1994-01-01

  Thirty-two grassland sites, distributed over the Netherlands, were sampled to determine 'background" concentrations of dioxins. The sites were chosen on the basis of calculations using a model for a large-scale distribution and deposition of dioxins from especially waste incinerators. Sampling

 11. Vitamine A voorziening van de Nederlandse bevolking

  NARCIS (Netherlands)

  Waijers PMCM; Feskens EJM; CVG

  2004-01-01

  In this report vitamin A intake is assessed. From these analyses, 17 to 30 per cent of the adults in our study were found to have an inadequate vitamin A intake to maintain sufficient vitamin A stores. A substantial proportion of these individuals had a level of intake greatly less than required.

 12. De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, W.J.

  2000-01-01

  The molluscs of the brackish waters in the Netherlands (Mollusca) The Netherlands is a river delta rich in brackish waters. The organisms in these waters need to be adapted to extreme conditions, especially large fluctuations in chlorinity. However, several species occur optimally in this habitat.

 13. Het raadsel van de Nederlandse Romantiek

  NARCIS (Netherlands)

  Krul, Wessel

  2014-01-01

  In the Netherlands, the use of Romanticism as a general designation for the first half of the nineteenth century presents a specific problem. The Dutch Romantics had explicit ideas about internationalism, and they rejected it in unambiguous terms. The painter Cornelis Kruseman (1797-1857) and the

 14. Organochloorbestrijdingsmiddelen in vetweefsel van Nederlandse ingezetenen

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; van der Hoff R

  1987-01-01

  45 Monsters humaan vetweefsel, afkomstig van autopsieen in 1985 uitgevoerd bij het AZU, werden onderzocht op de organochloorbestrijdingsmiddelen hexachloorbenzeen (HCB), alfa-, beta- en gamma-hexachloorcyclohexaan (HCH), heptachloor en beta-heptachloorepoxide (HEPO), aldrin, dieldrin, p,p'-DDE,

 15. Recyclebaarheid van verpakkingen op de Nederlandse markt

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, M.T.; Thoden van Velzen, E.U.

  2017-01-01

  describes the recyclability of Dutch post-consumer plastic packages. It focusses on the recyclability of the packages at the Dutch households and those present in the sorting products (mainly Mix and Sorting Residue). The objective of this study was to comprehend which packages are currently not

 16. Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Addens, N.H.H.

  1952-01-01

  The annual input for seed was about 7.5 % of the total cost of the crop; selection and testing of new varieties costed only 0. 1 %; plant breeding increased the return from field crops by at least + % annually. After an introduction to the theme of which these are some of the main results there are

 17. Hoge afvoeren van enige Nederlandse stroomgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, de A.W.

  1965-01-01

  The relation between precipitation and runoff hydrographs during winter periods with heavy rainfall showed an almost constant base flow and high peaks of runoff.

  Hydrographs of various basins were analysed by runoff characteristics, in which the following parameters occurred: the percentage of the

 18. Nederlandse richtlijn Chronische urticaria - Behandeling met omalizumab

  NARCIS (Netherlands)

  Van Den Elzen, M. T.; Urgert, M. C.; Van Doorn, M. B A; Tupker, R. A.; Knulst, A. C.; Van Zuuren, E. J.

  2015-01-01

  The Dutch guideline Chronic Urticaria aims to present a stepped-care model for the treatment of chronic spontaneous urticaria (CSU). In this manuscript omalizumab is discussed as a treatment option. Omalizumab is a humanized monoclonal antibody that selectively binds to immunoglobulin E (IgE). We

 19. Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  2003-01-01

  Zwembad gerelateerde explosies van cryptosporidiose zijn regelmatig gerapporteerd in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. De bron van de explosie kon soms achterhaald worden doordat Cryptosporidium oocysten in het zwembadwater of in het terugspoelwater van de zwembadfilters konden worden

 20. Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  L.T. Visscher (Louis)

  2005-01-01

  textabstractThe three main goals of tort law that are distinguished in contemporary Dutch legal literature (compensation, prevention and loss spreading) all recur in the Law and Economics goal (minimization of the total costs of damaging events), although compensation is regarded as the means

 1. De Nederlandse missile defence capaciteit: Strategisch onmisbaar

  NARCIS (Netherlands)

  Weimar, P.W.L.

  2013-01-01

  Surface based air & missile defence behelst enerzijds de verdediging tegen conventionele luchtdreigingen, zoals vliegtuigen, helikopters en onbemande vliegtuigen (luchtverdediging). Aan de andere kant houdt het de verdediging tegen ballistische raketten en kruisraketten in (raketverdediging). De

 2. Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017

  NARCIS (Netherlands)

  Troost, K.; Perdon, K.J.; Zwol, van J.; Jol, J.; Asch, van M.

  2017-01-01

  The exploitation of wild shellfish has developed from free fisheries to a strongly regulated commercial activity, in which economic and ecological objectives are both aimed for. Within the framework of this policy an annual stock estimate is made for the economic important species: razor shell

 3. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  It is important to be able to determine the actual supply of vitamins and minerals in the population, a procedure that can be carried out by using parameters applied to blood or urine. This is also called nutritional status assessment. At the moment, the intake of vitamins and minerals is determined

 4. De techniek van de Nederlandse samenleving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Vanpaemel

  2005-01-01

  Full Text Available Technology in Dutch societyTIN-20 takes the traditional history of technology one step further and transforms it into a contextual history of technical artefacts. In this way, technology (and the technical genius behind it is reduced to little more than a plaything between social actors. The author argues that more attention should be given to the particular features of technological (and scientific genius and to an archaeology of this genius in the material, and particularly spiritual, evolution of Dutch society.

 5. De Nederlandse veehouderij sector & internationale netwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Andeweg, K.; Leenstra, F.R.

  2015-01-01

  The Dutch government aims to link her support to international multi-stakeholder platforms, like the Global Agenda for Sustainable Livestock, to the needs of Dutch companies that are active in animal production in developing countries. This should contribute to the policy goals for realising food

 6. Purperslak op Nederlandse kust opnieuw bedreigd

  NARCIS (Netherlands)

  Gmelig Meyling, A.W.; Bruyne, de R.H.; Bragt, van P.H.

  2010-01-01

  De Purperslak (Nucella lapillus) is een tot vijf centimeter grote roofslak die leeft op rotskusten in de getijdenzone tussen de vloed- en eblijn. De dieren voeden zich daar onder meer met mossels en zeepokken. Eind vorige eeuw stierf de Purperslak bijna uit door gebruik van TBT-houdende verf op

 7. Participatie en empowerment in de gezondheidsbevordering: Professionals in de knel tussen ideaal en praktijk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaby Jacobs

  2005-12-01

  Full Text Available Deze bijdrage is gebaseerd op een onderzoek in opdracht van ZonMw (de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en ontwikkeling naar de state of the art van empowerment in de Nederlandse gezondheidsbevorderings- en preventiepraktijken. Daartoe is een literatuurstudie verricht en zijn acht van de in totaal 54 projecten binnen het programma ‘Gezond Leven’ van ZonMw geselecteerd vanwege hun gerichtheid op empowerment van de deelnemers, tot uitdrukking komend in zinsneden in de projectvoorstellen als ‘meer grip krijgen op het eigen leven’, 'bewust keuzen leren maken en daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen’, ‘helpen hun kracht en kwaliteiten om met de bestaande situatie om te gaan te ontdekken of te versterken’ en ‘erkenning van de eigen ideeën en expertise van mensen’.

 8. On transparency and trust. Market monitor, development of the Dutch small-scale consumer market for electricity and natural gas. July 2006 - June 2007; Over transparantie en vertrouwen. Marktmonitor, ontwikkeling van de Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor Elektriciteit en Gas. Juli 2006 - juni 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Liere, M.; Postema, B.; Te Velthuis, M.

  2007-10-15

  The energy market is liberalized since 1 July 2004. The Dutch government has liberalized the energy market to stimulate competition between suppliers and to offer the consumer freedom of choice of their own energy supplier. As energy suppliers must put continuous effort in acquiring and preserving customers, the customers may expect better quality and service at relatively lower prices. In a well-functioning energy market the customer will benefit from the liberalisation. DTe (Dutch Office of Energy Regulation) is the regulator of the energy sector and supervises the energy companies adhering to the rules of the energy markets, protecting customers where needed. Moreover, DTe also monitors the developments in the energy markets. In the market monitor private consumers market DTe reports on the operating of the consumer market, also called the private consumers market. [mk]. [Dutch] Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. De Nederlandse overheid heeft de energiemarkt vrijgegeven om de concurrentie tussen leveranciers te bevorderen en de consument keuzevrijheid te geven om zelf een eigen energieleverancier te kiezen. Omdat energieleveranciers zich hierdoor telkens weer moeten inspannen om klanten te werven en te behouden, kunnen consumenten betere kwaliteit en service verwachten tegen verhoudingsgewijs lagere prijzen. In een goed werkende energiemarkt plukt de consument dus de vruchten van de liberalisering. DTe is de toezichthouder op de energiesector en ziet erop toe dat energiebedrijven zich houden aan de spelregels van de energiemarkten en beschermt consumenten waar nodig. Daarnaast heeft DTe de taak om de ontwikkelingen op de energiemarkten in de gaten te houden. In de marktmonitor kleinverbruikersmarkt rapporteert DTe over de werking van de consumentenmarkt, ook wel de kleinverbruikersmarkt genoemd.

 9. Researcher / Researched: Repositioning Research Paradigms

  Science.gov (United States)

  Meerwald, Agnes May Lin

  2013-01-01

  "Researcher / Researched" calls for a complementary research methodology by proposing autoethnography as both a method and text that crosses the boundaries of conventional and alternative methodologies in higher education. Autoethnography rearticulates the researcher / researched positions by blurring the boundary between them. This…

 10. Voorbij het gezinsbedrijf? : organisatie van het agrarisch bedrijf, nu en in de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.B.C.; Baltussen, W.H.M.; Galen, van M.A.; Meulen, van der H.A.B.; Poppe, K.J.

  2009-01-01

  Uitgezonderd de glastuinbouw, zal de productie anno 2020 vooral plaats) vinden op gezinsbedrijven. Het gezinsbedrijf zal wel meer worden gecombineerd met andere bedrijfsvormen, zoals gebruik maken van franchising en keurmer) ken, het inhuren van zzp'ers, en deelnemen in samenwerkingsverbanden

 11. Het stadsfabrieksambt : de organisatie van de publieke werken in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  van Essen, G.

  2011-01-01

  The cities and towns of the Dutch Republic were established fairly late in comparison to many other urban centres in Europe: starting around the mid-twelfth century with Dordrecht and followed in the thirteenth and fourteenth century by most other cities and towns. One or two officials were assigned

 12. Gewenst beleid tegen ongewenst gedrag : onveiligheid binnen de organisatie kan leiden tot ziekteverzuim

  NARCIS (Netherlands)

  Dalen, E.J. van; Nuyens, M.

  2005-01-01

  Indimidatie en agressie en geweld op het werk kunnen leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect op beleidsvorming ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Goede praktijkvoorbeelden van beleid tegen ongewenst gedrag kunnen

 13. Organisatie basisonderwijs en verkeersveiligheid : gevolgen van organisatorische veranderingen in het basisonderwijs voor de aantallen verkeersslachtoffers.

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A.

  1985-01-01

  The introduction of a continuous timetable in primary schools in combination with a later time of opening of these schools in the morning can result in a reduction of 130 severely injured children per year in the Netherlands. There is little recent quantitative information on the traffic mobility of

 14. De opmars van flexibele arbeid: gevolgen voor mens, organisatie en maatschappij

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, Wendy

  2018-01-01

  Het aandeel flexwerkers in Nederland is de afgelopen decennia flink gestegen. De groep flexwerkers is bijzonder heterogeen en bestaat uit werknemers met een kort of lang tijdelijk contract, uitzendkrachten, werkenden via een payroll-constructie en zzp'ers. Deze flexwerkers verschillen in het soort

 15. Computerbeveiliging kijkt naar buiten, maar het gevaar komt van binnen de organisatie!

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Ieder bedrijf wil tegenwoordig op het Internet. De voordelen zijn bekend. Wereldwijde, goedkope en snelle communicatie met tientallen miljoenen computers en toegang tot een overvloed aan gratis beschikbare informatie. De nadelen zijn minder duidelijk. Aansluiting van de computers op het voor het

 16. 2punt0 : is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers?

  NARCIS (Netherlands)

  Akkerman, S.P.; Roest, B. van der; Marshall, S.

  2008-01-01

  De werknemer 2.0, geboren tussen 1978 en 1994 bestormt de arbeidsmarkt. Met een levens- en werkstijl van virtueel samenwerken, communiceren, netwerken en kennis delen. Gewend aan verschillende culturele invloeden, snel schakelen, multitasken en een wereld vol mogelijkheden. Uitmuntend in het

 17. Eiland op drift : de sociale organisatie van een kleine Caribische samenleving : St. Eustatius

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, van den W.

  1979-01-01

  The island of St. Eustatius is one of the least known and forgotten places within the Kingdom of the Netherlands. Yet the island does have an illustrious history and it played an important part in trade within the Caribbean area, particularly in the eighteenth century. St. Eustatius was an important

 18. Hoe kunnen end-to-end processen worden geborgd in de organisatie?

  NARCIS (Netherlands)

  Strikwerda, H.

  2017-01-01

  Processen waarin kennis, informatie en materiaal worden getransformeerd in goederen en diensten, vormen de kern van organiseren. Dat is een van de oudste uitgangspunten in de bedrijfskunde. Processen zijn in het scientific management en daarmee in lean six sigma het object van analyse en verbetering

 19. Strikt Functioneel : Over de militaire ervaring met de organisatie van de terugtocht

  NARCIS (Netherlands)

  Kleistra, Yvonne; Klep, Christ|info:eu-repo/dai/nl/102585229

  2014-01-01

  The military is generally considered to act as a professional when it comes to retreating forces from military battleground or international conflict areas. At the same time recent national experiences with the withdrawal of national troops from international peacekeeping operations are filled with

 20. Beïnvloeding van onveilige automatismen en gewoonten in het verkeer : een literatuurstudie met tien voorbeelden en twintig succes- en faalfactoren. In opdracht van Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu NOVEM, Sittard.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1998-01-01

  The Netherlands Agency for Energy and the Environment (NOVEM) is seeking new ways to encourage efficient energy use by focusing on applying technological measures to affect habitual behaviour. As part of these endeavours, the SWOV Institute for Road Safety Research conducted a study into the factors

 1. Original Research Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  RAGHAVENDRA

  To this effect, two basic research with these research ... In this area, Ho conducted a research on a topic “Effectiveness o .... questioning, making a list, clustering, preparing a scratch .... three data collection instruments by using quantitative and.

 2. The economic footprint of the Dutch Research and Technology Organization TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Poliakov, E.; Hu, J.

  2016-01-01

  De rol van onderzoeksinstituten in de maatschappij is om innovatieve producten, diensten en productieprocessen te ontwikkelen en daarmee dus de productiviteit en concurrentiekracht van de economie te verhogen. In deze studie hebben wij het effect geschat van een subsidie aan het Nederlandse

 3. Collaboration of the Dutch research program for radioactive waste disposal (OPERA) and TU Delft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bykov, D.M.; Kloosterman, J.L. [TU Delft (Netherlands). Reactor Inst. Delft; Neeft, E.A.C.; Verhoef, E.V. [COVRA N.V., Nieuwdorp (Netherlands)

  2015-07-01

  Radioactive waste in the Netherlands is collected, treated and stored by COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) in the interim storage facility for at least 100 a. After this period of long-term storage, geological disposal is foreseen. The policy is based on a step-wise decision process in which all decisions are taken to ensure safe disposal in a repository, but without excluding unforeseen alternative solutions that might develop in the future. OPERA is the Dutch acronym for research program into geological disposal of radioactive waste. It started in 2011 and is running for five years. The OPERA Research plan is developed by NRG in close collaboration with COVRA. Radioactive waste disposal in the Netherlands is at an early, conceptual phase. The aim of Opera is to develop a first preliminary safety case to structure the research necessary for the eventual deployment of a repository in the Netherlands. The OPERA research program aims at a close cooperation with the Belgian research program on radioactive waste disposal. The result of OPERA will be to detail a first roadmap for the long-term research on geological disposal of radioactive waste in the Netherlands, based initially on a re-evaluation of existing safety and feasibility studies conducted more than ten years ago, making use of present international and, wherever possible, national knowledge. This will be done by developing initial and conditional safety cases for generic GDFs in Zechstein rock salt and Boom Clay formations in the Netherlands. The goal in OPERA is to develop initial safety cases that are intended to mark the start of the research development process and to iterate these as knowledge grows to new developed insights. The safety case is conditional since plausible assumptions must later be confirmed in a safety case e.g. for site selection. Dutch, Belgian, German, English and French organizations participate in OPERA. These organizations can be found in the two documents with

 4. Collaboration of the Dutch research program for radioactive waste disposal (OPERA) and TU Delft

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bykov, D.M.; Kloosterman, J.L.

  2015-01-01

  Radioactive waste in the Netherlands is collected, treated and stored by COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) in the interim storage facility for at least 100 a. After this period of long-term storage, geological disposal is foreseen. The policy is based on a step-wise decision process in which all decisions are taken to ensure safe disposal in a repository, but without excluding unforeseen alternative solutions that might develop in the future. OPERA is the Dutch acronym for research program into geological disposal of radioactive waste. It started in 2011 and is running for five years. The OPERA Research plan is developed by NRG in close collaboration with COVRA. Radioactive waste disposal in the Netherlands is at an early, conceptual phase. The aim of Opera is to develop a first preliminary safety case to structure the research necessary for the eventual deployment of a repository in the Netherlands. The OPERA research program aims at a close cooperation with the Belgian research program on radioactive waste disposal. The result of OPERA will be to detail a first roadmap for the long-term research on geological disposal of radioactive waste in the Netherlands, based initially on a re-evaluation of existing safety and feasibility studies conducted more than ten years ago, making use of present international and, wherever possible, national knowledge. This will be done by developing initial and conditional safety cases for generic GDFs in Zechstein rock salt and Boom Clay formations in the Netherlands. The goal in OPERA is to develop initial safety cases that are intended to mark the start of the research development process and to iterate these as knowledge grows to new developed insights. The safety case is conditional since plausible assumptions must later be confirmed in a safety case e.g. for site selection. Dutch, Belgian, German, English and French organizations participate in OPERA. These organizations can be found in the two documents with

 5. Ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee : Situatie 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Jong, de M.L.; Dijkman, E.M.; Cremer, J.S.M.

  2005-01-01

  In het voorjaar zijn door RIVO weer de standaard inventarisaties gedaan (Steenbergen et al. 2004). Daarbij worden de litorale mosselbanken in kaart gebracht en wordt globaal aangegeven welke dichtheden mosselen zich op de bank(delen) bevinden. Van de 2250 ha was 666 ha zaadbank uit de broedval van

 6. De larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) : Inleiding, Tanypodinae & Chironomini

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.

  1984-01-01

  This first part of 'The larvae of the Dutch Chironomidae' deals with the larvae of Tanypodinae and Chironomini. In chapter I an introduction is given to sampling and handling of chironomid larvae. In chapter II their general morphology and development are described, followed by a key to the

 7. De Larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) : Orthocladiinae sensu lato

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.

  1984-01-01

  Systematiek De indeling van de Orthocladiinae levert zo mogelijk nog meer problemen op dan die van de andere subfamilies van de Chironomidae. Momenteel is het algemeen gebruikelijk de groep in vier subfamilies te splitsen: Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae en Telmatogetoninae (zie bijv.

 8. Enige diatomeeënsoorten, nieuw voor de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van Herman

  1974-01-01

  During an investigation of the epiphyton, growing on the culms of Phragmites australis, Typha latifolia, and Glyceria maxima, in the nature-reserve “Het Naardermeer”, ten species of diatoms were discovered which are new for the Dutch flora. These are enumerated together with some notes on their

 9. Natura 2000 beheerplannen: binnen Nederlandse kaders samenwerken aan Europese natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Pelk, M.L.H.; Lammers, M.T.; Schipper, P.C.

  2007-01-01

  De Natura 2000-beheerplannen zijn een belangrijk middel om in goede samenwerking met alle betrokkenen afspraken te maken over de verdere uitwerking van de Natura 2000-doelen in omvang, ruimte en tijd en over beheer én gebruik van de gebieden. Belangrijke opgave daarbij is om maatregelen zodanig te

 10. De stand van de geschiedschrijving van de Nederlandse politieke partijen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Voerman

  2005-01-01

  Full Text Available The position of the historiography of the Dutch political partiesFor a long time time, the historiography of the Dutch political parties was used by different groups in their struggle for political and social emancipation; groups such as labourers, Protestant ‘small folk’ and Catholics. This approach, in which society is vertically segregated in pillars, was deeply hagiographic and one-sided in nature. In order to inspire their supporters, any achievements gained were set against the background of the higher ideals that these liberating movements strove to realise. The need for, and with it the right to exist of, this pillarised approach towards historiography diminished as these groups gradually became fully emancipated after World War II. During the 1970s and 1980s, this was largely replaced by a modern, more objective and scientific approach of the political party. A historiographical survey is presented in this article showing the results of this scientific historiography during the last fifteen to twenty years (taking as its starting point the inventory in P. Luykx and N. Bootsma, (eds., De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw, Utrecht, 1987.

 11. Paddenstoelen, prikkeldraadversperringen en sleepnetten. Metaforen in de Nederlandse inlichtingengeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Hijzen,; C.W.,

  2018-01-01

  Since intelligence and espionage are so secret by nature, discussing itproves to be rather difficult. Debates about intelligence therefore tend to be fought with metaphors. Using Johnson’s and Lakoff’s idea that metaphors provide conceptual frameworks and thus have real-world effects, as well as

 12. US GAAP en de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, R.; Vergoossen, R.G.A.

  2004-01-01

  De laatste jaren heeft een groot aantal geruchtmakende zaken gespeeld waarin frauduleuze jaarrekeningen zijn opgemaakt. Een van de gevolgen daarvan is een sterke vermindering van het vertrouwen dat het publiek heeft in het optreden van de controlerend accountant. Het is dan ook niet verwonderlijk

 13. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 14. Mexico 1975 : 15e Internationale wegencongres, de Nederlandse bijdragen.

  NARCIS (Netherlands)

  1975-01-01

  The papers of the Dutch delegation at the PIARC conference are given as preprints in Dutch. The main headings are: Planning and construction of highways; flexible pavements; rigid pavements; roads and motorways; urban roads; the road within the environment; economic questions; and low cost roads,

 15. Risico-evaluatie toepassing groen gas in de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Dueck, T.A.; Burgers, W.

  2009-01-01

  In deze studie worden de mogelijke risico’s die het gebruik van biogas in de glastuinbouw met zich mee kunnen brengen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Aan de hand van de samenstellingseisen in de aansluit' en Transport' voorwaarden Gas RNB en de resultaten van biogasanalyses bij vijf

 16. Moroccorp: tien miljoen woorden uit twee Marokkaans- Nederlandse ...

  African Journals Online (AJOL)

  beperkt tot Genk en ook straattaal (Appel 1999) is regiogebonden. Maar een goed begrip van deze variëteiten kan .... werd het eerste chatkanaal gelogd, en van juli tot en met september werd het tweede chatkanaal gelogd. Onze logactiviteiten .... is marked by certain contact phenomena". Die definities zien er op het eerste.

 17. Afleiding maximumtemperatuurnorm goede ecologische toestand (GET) voor Nederlandse grote rivieren

  NARCIS (Netherlands)

  Grinten E van der; Herpen F van; Wijnen H van; Evers N; Wuijts S; Verweij W; Royal Haskoning; LER; IMD

  2007-01-01

  RIVM recommends a standard maximum temperature for the Good Ecological Status for Dutch rivers of 25 degrees C. For springtime a lower maximum temperature is recommended, viz. 20 degrees C, to ensure reproduction and growth of plants and animals. The European Water Framework Directive (WFD) requires

 18. Energy from Dutch biomass. Energie uit Nederlandse biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Doorn, J

  1993-12-01

  Attention is paid to the options and potential of using biomass wastes in the Netherlands for the production of energy. An overview of the flows of biomass residues is given, next to the biomass properties, and biomass conversion techniques. Data on the contribution of renewable energy sources (1990) and targets for the year 2010 are presented and briefly discussed. It is expected that the contribution of biomass will increase considerably in the next years in the form of cheap biomass residues. 1 fig., 4 tabs.

 19. Ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness: varkensvlees, zuivel, groente en fruit

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.B.C.; Boone, J.A.; Pierick, ten E.; Bunte, F.H.J.; Calker, van K.J.

  2007-01-01

  De afgelopen jaren is de vraag naar de positie van de agrarische producent in de voedselketen aan de orde gesteld wegens de concentratie in de detailhandel en in de voedingsmiddelenindustrie. Doel van dit onderzoek is het berekenen en analyseren van rendementen in de verschillende schakels van vier

 20. Literatuur en taal in de Nederlandse Antillen en Aruba

  African Journals Online (AJOL)

  Four languages are used daily on the six islands that encompass the Netherlands Antilles and Aruba and form part of the Kingdom of the Netherlands: the national languages English and Papiamento (an interlanguage based upon Dutch, English, Portuguese and Spanish), the Dutch of the Kingdom and the regional ...

 1. Infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen; resultaten zeggen meer dan procesindicatoren

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, Marc J M; Friedrich, Alexander; Kluytmans, Jan A J W; Vandenbroucke-Grauls, Christina M J E; Voss, Andreas; Vos, Margreet C

  2014-01-01

  The Dutch Health Care Inspectorate investigated the preparedness of Dutch hospitals for the emergence of antibiotic resistance, and concluded that hospitals are not well prepared and are insufficiently aware that infection prevention is a prerequisite for patient safety. These conclusions are based

 2. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.

  1987-01-01

  The aim of this study is to elucidate the price formation of home- grown Dutch timber. First, Dutch forestry is typified. Then, the functions and structure of the roundwood trade are discussed. An econometric model is specified in order to analyse the factors that determine the 'passing on', the

 3. Richtlijn 'Liesbreuk' van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M. P.; de Lange, D.; Beets, G. L.; van Geldere, D.; Heij, H. A.; Go, P. M.

  2003-01-01

  The 'Inguinal hernia' guideline was written over a period of two years by nine surgeons (including one epidemiologist) from all regions of the Netherlands with demonstrable clinical and scientific expertise in the area of inguinal surgery after a training course on 'The development of evidence-based

 4. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these

 5. Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in december 2004 (fecale coliformen)

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.; Gool, van A.C.M.

  2005-01-01

  In december van 2004 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier)waterkwaliteit in de kustwatergebieden. Er wordt gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen. Er wordt gekeken naar de aanwezigheid in gebieden waar schelpdieren worden gekweekt, waar schelpdieren in het wild

 6. De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1996-01-01


  This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth and

 7. Oral history en het vreemde sterven van het Nederlandse christendom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. van Rooden

  2004-01-01

  Full Text Available Oral history and the strange demise of Dutch ChristianityDuring the last forty years, Dutch society has gone through a sudden and far-reaching dechristianisation process. Sociologists specialising in religion have monitored this development and explained it using the secularist theory. However, an exploratory oral history approach, based on 43 interviews, and using the modern social history of West European religion, propels us in another direction. The vibrant Dutch Christianity of the 1950s was based on collective rituals and discursive practices that were taken for granted. Although it was possible for individuals to become well-versed in this religion, they did not use the religious rites and rituals in order to think about their own situation. This peculiar nature of Dutch Christianity made it very vulnerable to the cultural revolution of the 1960s, interpreted here as the rise within mass-culture of the practices and ideals of the expressive and reflexive self. People did not choose to leave the churches, but instead drifted away, almost without realising it, as the religious practices from their youth gradually became less important within their lives. The churches were unable to create a form of Christianity that could adapt itself to the new ideal and practices of the self and effectively compete in the cultural marketplace.

 8. Kleine plattelandskernen in de Nederlandse samenleving : schaalvergroting en dorpsbinding

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, J.P.

  1972-01-01

  The 'increase of scale' as a process of social change has a detrimental effect on many small communities in the country. The number of inhabitants in some hamlets, villages, country-towns and other small rural communities is decreasing; small communities have lost to some extent their function as

 9. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Fey-Hofstede, F.E.; Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Leeuwen, van P.W.; Verdaat, J.P.; Jong, de M.L.; Heusinkveld, J.H.T.

  2008-01-01

  In het kader van naar de lange termijn ontwikkeling van mosselbanken en de factoren die het al dan niet het overleven van mosselbanken bepalen, worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. De inventarisaties worden ingebracht in het trilaterale monitoring programma (TMAP)

 10. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve

 11. Joodse ondernemers in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf tot 1940

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, F.E.

  2013-01-01

  Jewish entrepreneurs have been remarkably present in all branches of the international film industry since the early 1910s, in the US as well as in Europe. This study contributes to our understanding of the relationship between the Jewish community and the film industry by focussing on the

 12. Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting

  NARCIS (Netherlands)

  De Bruïne, Johannes Cornelis

  1973-01-01

  The life of Herman Venema (1697 - 1787) is almost conterminous with the period in European civilisation which is usually called ,,Enlightenment": it seems as if new light is shed upon the world and its phenomena. Reason, in bygone times a medium to arrange the fundamental and incontestable truth

 13. Additieven in Nederlandse tabaksproducten : analyse van de gegevens over 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Schenk E; Kienhuis AS; Talhout R; VTS; PRS; V&Z

  2013-01-01

  Tabaksfabrikanten voegen additieven aan tabaksproducten toe om het product te verbeteren. Additieven worden meestal toegevoegd als smaakstof, ze kunnen de eigenschappen van een product optimaliseren (zoals de houdbaarheid) en het product een eigen karakter geven. Daarmee maken ze het tabaksproduct

 14. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 5

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1963-01-01

  1. Navarretia squarrosa (Eschsch.) Hook. & Arn. is mentioned here in addition to our last paper on the Netherlands adventitious flora, published in Gorteria 1, no. 10, 1963, p. 113—117. The species was found in 1962 near Joure, prov. Friesland, and was most probably introduced with bird-seed. 2. All

 15. Fok de macht: Nederlandse popcultuur als karaoke-amerikanisme

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, J.

  2008-01-01

  Since 9/11 and the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, the political debate in the Netherlands seems predominantly focused on how Dutch national identity is endangered by Muslim extremism and the issue of ethnic integration. The fear that the national identity could be undermined by the

 16. Research News

  Science.gov (United States)

  ... Research News Share this page Facebook Twitter Email Research News Research News Quarterly Updates Research Call Archive ... Clinical Trials in MS Learn More Become a Research Champion An MS Research Revolution Support MS Research ...

 17. Naar nieuwe verdienmodellen : vanwege het provisieverbod: voor intermediairs in de financiële dienstverlening - Research verslag

  NARCIS (Netherlands)

  André Kloosterman

  2013-01-01

  Het intermediair in de financiële dienstverlening speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. De verkoop van financiële producten zoals verzekeringen, hypotheken, pensioenen, financiële planningen, etc. vindt grofweg op twee verschillende manieren plaats: hetzij rechtstreeks via de

 18. Hypertensie in Nederlandse en Engelse etnische minderheidsgroepen. Bloeddruk in Engelse groepen beter onder controle dan in Nederlandse

  NARCIS (Netherlands)

  Agyemang, Charles; Kunst, Anton E.; Bhopal, Raj; Zaninotto, Paola; Unwin, Nigel; Nazroo, James; Nicolaou, Mary; Redekop, William K.; Stronks, Karien

  2011-01-01

  To compare blood pressure and the prevalence of hypertension in white Dutch and Dutch of Suriname-hindustani and Suriname-creole ethnic derivation with corresponding ethnic minority groups in England and to assess the quality of hypertension treatment in these groups. Retrospective; comparison of

 19. Original Research Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  RAGHAVENDRA

  Twelve gra using simple random sampling technique and an En ... Science, Technology and Arts Research Journ. Sci. Technol. ... he quantitative data disclosed lower student scores, .... work on relating the title to students' lives, motivating,.

 20. Original Research Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  RAGHAVENDRA

  genetic improvement and lack of organized market system are the ... Science, Technology and Arts Research Journ. Sci. ... located in Oromia Regional States in the western. Ethiopia ..... district in the western Ethiopia that reported the price of.

 1. Original Research Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  RAGHAVENDRA

  mountage types (ply wood, cartoon made, Banana leaf, pl leaf montages) and ... at Melkassa Agricultural Research Center in the sericulture ry during 2011-2013 ..... (2009) also study qualitative improvement in terms of economic gained by.

 2. Artistic research, context research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Benjamín Toledo Castellanos

  2012-06-01

  Full Text Available Some concepts in contemporary art works, dealing with some life aspects and passed through the sensitive and expressive test, are formulated in this paper and shed light on the foundation of researches about singular phenomenons of the existence. For this, it is argued that there are researches belonging to arts, fundamental researches that compromise the certainty of the assumptions where the sense system of a context has its bases (epoch, culture, nation, region. These researches come ahead of the researches of the rational-discursive enunciation fields, given that the last ones haven’t passed any protocol accepted yet by any community. To bring into play the certainty is done by a cognitive movement named by Martin Heidegger unconcealment [Unverborgenheit], and it consist on the interruption of the habituality of the beings who form the (trustworthy family setting to put into perspective the fundamental structures that allow to produce its sense. The unconcealment, typical in art and in creative actions, sets up an event that stops the solidity of the established (social, ethical, technical, scientific, philosophical order, and unleashes conditions for changing the lifestyles hold until then.

 3. Original Research Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  RAGHAVENDRA

  research is to determine the level of interference ... perceived in the foreign language production (Aber. 2013). ... Accordingly, it is important to help learners reduce th ... Official International Journal of Wollega University, Ethiopia .... e learning process, learners .... them to self-evaluate errors and improve their English writing ...

 4. Original Research Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  User

  This research pape of mobile advertising in the mind of customers espec. Delhi, India. Further it also tries to find out the go product / services due to mobile advertising. INTRODUCTION. Mobile advertising is a brand new phenomenon. Yunos et al. (2003) defined mobile advertising as marketing and advertising activities.

 5. Original Research Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  User

  2013-06-19

  Jun 19, 2013 ... After collecting knowledge, attitude and behavior inventory questionnaire, the researcher conducted. FGDs that contain 1 male and 1 female student from grade 9, 10, 11 and 12 for 2 hours in two sessions (1 hour for each session) which are selected with the support of room teachers. Due to limited time to ...

 6. Cancer Research

  Science.gov (United States)

  NCI is the nation's leader in cancer research. Learn more about NCI's cancer research areas, key initiatives, progress made in cancer research, and resources for researchers like research tools, specimens and data.

 7. Oog om oog en baas boven baas : interactiepatronen bij interpersoonlijk conflict op bureaucratische en organische organisatie-afdelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Nauta, A.

  1996-01-01

  This dissertation is focused on interaction patterns in interpersonal conflict within organizations. Starting point is the interpersonal theory (IPT; Kiesler, 1983; Leary, 1957) that distinghuishes two dimensions to describe interpersonal (conflict) behavior, namely dominance-submissiveness and

 8. Oude wijn in nieuwe zakken? : De psychologie van mensen in organisaties heeft meer te bieden dan Matthijs Bal denkt

  NARCIS (Netherlands)

  Ellemers, N.; de Gilder, Dick

  2016-01-01

  In dit artikel reageren wij op de bewering dat de hedendaagse arbeids- en organisatiepsychologie de mens benadert als 'homo economicus' (Bal, 2015). Wij betogen dat er binnen dit vakgebied wel degelijk stelselmatig aandacht wordt besteed aan de interpersoonlijke relaties en emotionele reacties in

 9. De Laboratoria Van Klinische Biologie in Belgie: Evolutie En Situatie Na Organisatie Van De Verpl1Chte Externe KWaliteitscontrole.

  Science.gov (United States)

  Libeer, J C; Gilleten, R; Lafontaine, A

  1982-01-01

  The evolution and the situation of the laboratories of clinical biology in Belgium is described. This paper gives a point of view of the locality, the activity and the employment in these laboratories.

 10. Oog om oog en baas boven baas: interactiepatronen bij interpersoonlijk conflict op bureaucratische en organische organisatie-afdelingen

  OpenAIRE

  Nauta, A.

  1996-01-01

  This dissertation is focused on interaction patterns in interpersonal conflict within organizations. Starting point is the interpersonal theory (IPT; Kiesler, 1983; Leary, 1957) that distinghuishes two dimensions to describe interpersonal (conflict) behavior, namely dominance-submissiveness and friendliness-hostility. Furthermore, with respect to interaction patterns, which exist when two people influence each other’s consecutive behaviors, IPT poses that dominance pulls submissiveness and vi...

 11. De wisselwerking tussen organisatie en markt : ontwerp van een instrument voor ondernemers die hun besturing willen balanceren

  NARCIS (Netherlands)

  Rogier, J.J.H.

  1998-01-01

  The relationship between an organization and its market is of crucial importance to the entrepreneur as the organization derives its rights to exist from its market as sales are generated there. It is therefore important for an entrepreneur to pay sufficient attention to both the internal and

 12. Beschouwing van bestuurlijke taakgebieden in organisaties : een bestuurstechnisch onderzoek aan de hand van een stadsuitbreidingsproject en daarop aansluitende literatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Mantz, E.A.

  1984-01-01

  VIEW ON MANAGERIAL TASK FIELDS IN ORGANISATIONS

  A management- technical analysis on basis of an urbanisation project and literature connected to it.

  The purpose of this study is to get a better idea of managerial aspects of complex managerial situations as an urbanisation

 13. Raising awareness for research on earth walls, and earth scientific aspects

  Science.gov (United States)

  van den Ancker, Hanneke; Jungerius, Pieter Dirk; Baas, Henk; Groenewoudt, Bert; Peen, Charlotte

  2013-04-01

  A conference to raise awareness In the Netherlands, little research on earth walls has been done. To improve attention for earth walls, a number of organisations, including Geoheritage NL, organized a conference at the RCE, the Cultural Heritage Agency of the Netherlands. The conference* presented a state-of-the-art of research done. The book with the presentations, and extra case studies added, was published in December 2012. The book concludes with a research action list, including earth science research, and can be downloaded freely from the internet. It has English summaries. The earth science aspects Historical earth walls do not only add cultural value to a landscape, but also geodiversity value. Apart from geomorphological aspects, the walls contain information about past land- and climate conditions: - They cover up a former topography, a past landscape. A relevant source of scientific information where lands are levelled, as is the case in many parts of The Netherlands; - The soil formation under the earth wall is a reference soil. The soil formation in the top of the wall gives insight in the rate of soil formation in relationship with the age and parent material of the wall; - The soil profiles of different age have ecological significance. Older walls with a more pronounced soil formation often hold forest flora that has disappeared from the surrounding environment, such as historical bush or tree species, autogenetic DNA material or a specific soil fauna; - The materials in the earth walls tell about the process of wall-building. Paleosols and sedimentary structures in the earth walls, in the gullies and colluvial fans along the walls contain information about past land management and climate. - The eroded appearance of the earth walls is part of their history, and contain information about past management and land conditions, has ecological relevance, for example for insects, and is often visually more interesting. Insight in the rates of erosion are

 14. Research Library

  Science.gov (United States)

  Los Alamos National Laboratory Research Library Search Site submit Contact Us | Remote Access Standards Theses/Dissertations Research Help Subject Guides Library Training Video Tutorials Alerts Research Library: delivering essential knowledge services for national security sciences since 1947 Los

 15. Research vessels

  Digital Repository Service at National Institute of Oceanography (India)

  Rao, P.S.

  The role of the research vessels as a tool for marine research and exploration is very important. Technical requirements of a suitable vessel and the laboratories needed on board are discussed. The history and the research work carried out...

 16. Research organizations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bøje; Aagaard, Peter

  in Copenhagen - we argue that a post-rational form of research activity is emerging which revert these features. We term this new type of research "enchanted research", "sciencetainment" and "Mode2-b research". The factors that facilitate this development include the boring style of conventional research......, growing competition for research funds, more project funding compared to institutional funding and a demand for accountability. Countervailing forces also exist, however....

 17. Action Research and Interactive Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svensson, lennart; Nielsen, Kurt Aagaard

  2006-01-01

  The authors present trends in Nordic action research. They ask critical questions in the development towards mode 2 and points out alternative roads for a scientific consolidation of action research and interactive research.......The authors present trends in Nordic action research. They ask critical questions in the development towards mode 2 and points out alternative roads for a scientific consolidation of action research and interactive research....

 18. Researcher Positioning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram; Mørck, Line Lerche

  2009-01-01

  involvement by the researcher, which challenges traditional perspectives onresearch and researcher positioning. A key point in this regard is the importance ofconstant awareness of and reflection on the multiple ways in which one's positioningas a researcher influences the research process. Studying the other...

 19. GLCF: Research

  Science.gov (United States)

  Global Land Cover Facility About GLCF Research Publications Data & Products Gallery Library Services Contact Site Map Go Research The Global Land Cover Facility is a research center focusing on the GLCF in developing forest change products. Past research efforts were directed at boreal forests in

 20. Qualitative research.

  Science.gov (United States)

  Gelling, Leslie

  2015-03-25

  Qualitative research has an important role in helping nurses and other healthcare professionals understand patient experiences of health and illness. Qualitative researchers have a large number of methodological options and therefore should take care in planning and conducting their research. This article offers a brief overview of some of the key issues qualitative researchers should consider.

 1. Researcher positioning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Khawaja, Iram

  2009-01-01

  abstract  This article focuses on the complex and multi-layered process of researcher positioning, specifically in relation to the politically sensitive study of marginalised and ‘othered' groups such as Muslims living in Denmark. We discuss the impact of different ethnic, religious and racial...... political and personal involvement by the researcher, which challenges traditional perspectives on research and researcher positioning. A key point in this regard is the importance of constant awareness of and reflection on the multiple ways in which one's positioning as a researcher influences the research...

 2. Research Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  2019-01-01

  Gunnar Scott Reinbacher (editor) Antology.  Research Design : Validation in Social Sciences. Gunnar Scott Reinbacher: Introduction. Research design and validity. 15p Ole Riis: Creative Research design. 16 p Lennart Nørreklit: Validity in Research Design. 24p Gitte Sommer Harrits: Praxeological...... Scott Reinbacher: Multidisciplinary Research Designs in Problem Based Research. The case of an european project on chronical diseases, the Tandem project (Training Alternmative Networking Skills in Diabetes Management). 15p Niels Nørgaard Kristensen: A qualitative bottom up approach to post modern...... knowledge: An integrated strategy for combining "explaining" and "understanding". 22p Heidi Houlberg Salomonsen & Viola Burau: Comparative research designs. 40p Rasmus Antoft & Heidi Houlberg Salomonsen: Studying organizations by a Pragmatic Research Design: the case of qualitative case study  designs. 31p...

 3. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous

  1983-01-01

  Research Reviewed: "The Adjustment of Nominal Interest Rates to Inflation: A Review of Recent Literature"; "Role of Government in a Market Economy"; "Economic Analysis and Agricultural Policy"; "Agricultural Research Policy"

 4. Research design

  NARCIS (Netherlands)

  Tobi, Hilde; Kampen, Jarl K.

  2018-01-01

  Many of today’s global scientific challenges require the joint involvement of researchers from different disciplinary backgrounds (social sciences, environmental sciences, climatology, medicine, etc.). Such interdisciplinary research teams face many challenges resulting from differences in training

 5. Ethnographic research

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, J.; Koster, M.; Hulst, M. van; Bearfield, D.A.; Dubnick, M.J.

  2015-01-01

  This entry outlines three aspects of ethnographic research. First, we describe in what way ethnographic research implies a distinct way of knowing. Second, we discuss the use of qualitative methods in ethnographic research. Third, we take up the role of writing, which is both a way of documenting

 6. Descriptive Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wigram, Anthony Lewis

  2003-01-01

  Descriptive research is described by Lathom-Radocy and Radocy (1995) to include Survey research, ex post facto research, case studies and developmental studies. Descriptive research also includes a review of the literature in order to provide both quantitative and qualitative evidence of the effect...... starts will allow effect size calculations to be made in order to evaluate effect over time. Given the difficulties in undertaking controlled experimental studies in the creative arts therapies, descriptive research methods offer a way of quantifying effect through descriptive statistical analysis...

 7. Research misconduct

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gilbert, F.J.; Denison, A.R.

  2003-01-01

  Good research practice is important to the scientific community. An awareness of what constitutes poor practice is important. Various types of research misconduct are defined in this article. The extent of research misconduct in the field of radiology has been assessed by contacting five English language radiology journals. Redundant or duplicate publication has been reported infrequently, Radiology (1), American Journal of Roentgenology (3), Clinical Radiology (3), British Journal of Radiology (2) and European Radiology (1). The issue of how the radiology community might tackle research misconduct is discussed with reference to guidance from the Medical Research Council, the Wellcome Trust and the Committee of Publication Ethics

 8. Research circles

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Helle Merete; Thomsen, Rie; Möller, Jonas

  lifelong guidance policies. This paper presents `research circles´ as a way to develop guidance practices through long-term research relationships between practice and research. Research circles support a bottom up approach to policy development just like ELGPN considers to be necessary and required...... of their habitual pedagogical role and enables them to observe and analyze their own practice. In conclusion, this methodological approach to the development of guidance practices introduces a combination between theory and practice that meets current needs of practice, policy and research....

 9. Editorial -Research! Research! Research! What are Thou?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ashok Shyam

  2013-04-01

  Full Text Available Being in field of Orthopaedic research since last 6 years, I have personally been witness to the rapid change in landscape of Othopaedic Research and also medical research in general. The sheer volumes of publications is overwhelming to the extent of being mostly ineffective in providing significant positive addition to the current literature. “There are too many variables” is one of my favorite phrase when I start to explain something to myself. Looking at as many variables as we can think of, makes us understand concepts within the limitations of given variables. Something similar to Ashby’s law that we spoke about in last Editorial [1]. However when we try to apply this to word ‘Research’ the amount of subjective stereotype that is associated with the word defeats all attempt to decipher and communicate clearly. Originally word Research derived from French ‘Researche’ simply means ‘Pursuit of Knowledge’. We as medical practitioners in search of better treatment for our patients are always in pursuit of knowledge. This knowledge is mostly build individually and is learned from individual experience and learning. This is a subjective body of knowledge and this is what makes one surgeon better than another. But is this ‘Research’? Yes it is Research and it serves the main purpose of medical research that is to improve the treatment given to patients. However this is a limited form of research, limited by individual’s ability and capacity. It also does not subject itself to rigorous ‘scientific methods’ and may not be acceptable to a community of ‘Modern Researchers’. Another form of Research of pursuit of knowledge is again from the clinics and from reading journals and books. A collaboration of clinical experience and written word adds a more thoughtful way of pursuing knowledge. This I think is the way majority of medical practitioners acquire knowledge. This keeps them updated and also helps them provide good

 10. Research ethics for clinical researchers.

  Science.gov (United States)

  Harnett, John D; Neuman, Richard

  2015-01-01

  This chapter describes the history of the development of modern research ethics. The governance of research ethics is discussed and varies according to geographical location. However, the guidelines used for research ethics review are very similar across a wide variety of jurisdictions. The paramount importance of protecting the privacy and confidentiality of research participants is discussed at length. Particular emphasis is placed on the process of informed consent, and step-by-step practical guidelines are described. The issue of research in vulnerable populations is touched upon and guidelines are provided. Practical advice is provided for researchers to guide their interactions with research ethics boards. Issues related to scientific misconduct and research fraud are not dealt with in this paper.

 11. Research Review: Doing Artistic Research

  Science.gov (United States)

  Serig, Dan

  2012-01-01

  In this review, the author focuses on the pragmatic consideration: How do artists do artistic research? Artistic research in the context of this review is about the connections and relationships among three primary domains: (1) the arts; (2) higher education; and (3) arts education. Broadly stated, all artists do research when they do art--whether…

 12. Centering research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katan, Lina Hauge; Baarts, Charlotte

  Research-based teaching has long been a distinguishing trait of higher education. Engaging students in research-like processes has been employed to great effect in learning and continues to be encouraged by educational studies. The literature on this subject reflects how ‘technical’ or ‘field......’ exercises tend to dominate the common understandings of research-based learning. Here we address a specific area of inquiry overlooked by previous studies: whether and how reading, thinking and writing indeed share the same learning potentials as the practical foundation for research-based teaching....... In the humanities and social sciences, integrated acts of reading, writing and thinking account for an obvious and substantial overlap in student and researcher practices, creating a clear opportunity for research-based teaching. Moreover, our empirical data point to reading, thinking and writing as quintessential...

 13. Animal research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, I.A.S.; Sandøe, Peter

  2012-01-01

  This article presents the ethical issues in animal research using a combined approach of ethical theory and analysis of scientific findings with bearing on the ethical analysis. The article opens with a general discussion of the moral acceptability of animal use in research. The use of animals...... in research is analyzed from the viewpoint of three distinct ethical approaches: contractarianism, utilitarianism, and animal rights view. On a contractarian view, research on animals is only an ethical issue to the extent that other humans as parties to the social contract care about how research animals...... are faring. From the utilitarian perspective, the use of sentient animals in research that may harm them is an ethical issue, but harm done to animals can be balanced by benefit generated for humans and other animals. The animal rights view, when thoroughgoing, is abolitionist as regards the use of animals...

 14. Research methodology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kuada, John

  This book deals with how students should use of research methods in their university projects. It aims at helping students in developing comprehensive research strategies for their projects. It also provides introduction to issues of philosophy of science as applied in the social sciences....... That is it provides them with a fair understanding of the root assumptions that guide researchers in their investigations and how these assumptions inform their theoretical thinking and choice of methods....

 15. Clinical Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Irene

  2016-01-01

  This paper is about the logic of problem solving and the production of scientific knowledge through the utilisation of clinical research perspective. Ramp-up effectiveness, productivity, efficiency and organizational excellence are topics that continue to engage research and will continue doing so...... for years to come. This paper seeks to provide insights into ramp-up management studies through providing an agenda for conducting collaborative clinical research and extend this area by proposing how clinical research could be designed and executed in the Ramp- up management setting....

 16. Letterform research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beier, Sofie

  2016-01-01

  This paper looks into the history of letterform research and discusses why the discipline has yet to make the big break within design research. By highlighting two of the most popular focus areas (letter distinctiveness and the role of serifs) and by discussing various forms of methodological...... shortcomings, the paper suggests that future research into letterforms should (1) draw on results from the field of reading research (2) be based on test material informed by design knowledge and (3) move away from the former tendency of looking for universal answers....

 17. Plant Research

  Science.gov (United States)

  1990-01-01

  The Land's agricultural research team is testing new ways to sustain life in space as a research participant with Kennedy Space Center's Controlled Ecological Life Support System (CELSS). The Land, sponsored by Kraft General Foods, is an entertainment, research, and education facility at EPCOT Center, part of Walt Disney World. The cooperative effort is simultaneously a research and development program, a technology demonstration that provides the public to see high technology at work and an area of potential spinoff: the CELSS work may generate Earth use technology beneficial to the hydroponic (soilless growing) vegetable production industries of the world.

 18. Research Review

  OpenAIRE

  Anonymous

  1981-01-01

  Research Reviewed: "Global Modeling After Its First Decade"; "Monthly Food Price Forecasts"; "Costs of Marketing Slaughter Cattle: Computerized versus Conventional Auction Systems"; "Survival Strategies for Agricultural Cooperatives"

 19. Research, Research Gap and the Research Problem

  OpenAIRE

  Dissanayake, D.M.N.S.W.

  2013-01-01

  Mainly, due to new scientific inquiries and technological advancements Knowledge becomes obsolete. So it creates a dilemma where the applicability of so called theories and models which we learnt in class can still be applied to solve problems? Thus, the scholars bring the notion of RESEARCH as a definite solution which enriches the existing understanding of a phenomenon. This can be either a theory testing or a theory extension (theory building) approach. In fact, gap identification and form...

 20. Research Ethics

  Science.gov (United States)

  Dooly, Melinda; Moore, Emilee; Vallejo, Claudia

  2017-01-01

  Qualitative research, especially studies in educational contexts, often brings up questions of ethics because the study design involves human subjects, some of whom are under age (e.g. data collected in primary education classrooms). It is not always easy for young researchers to anticipate where ethical issues might emerge while designing their…

 1. Research Review

  Science.gov (United States)

  Serig, Dan, Ed.

  2010-01-01

  This research review is dedicated to the memory of William Safire (1929-2009). A visionary leader, Safire brought other visionaries, researchers, educators, artists, and policymakers together to explore the confluence of arts education and neuroscience. He fostered the new field of neuroeducation in his work as chair of The Dana Foundation in…

 2. Research Review

  Science.gov (United States)

  Serig, Dan

  2011-01-01

  In this review, the author explores an often-used process in research--the mind map. He uses this method in his own research and artwork. He also uses this extensively with students, particularly master students when they are trying to surround issues in their thesis projects. Mind maps are closely associated with brainstorming, as brainstorming…

 3. Remote Research

  CERN Document Server

  Tulathimutte, Tony

  2011-01-01

  Remote studies allow you to recruit subjects quickly, cheaply, and immediately, and give you the opportunity to observe users as they behave naturally in their own environment. In Remote Research, Nate Bolt and Tony Tulathimutte teach you how to design and conduct remote research studies, top to bottom, with little more than a phone and a laptop.

 4. Preeclampsia Research

  Science.gov (United States)

  ... one of these studies, DESPR researchers examined tumor necrosis factor (TNF)-alpha in the blood of women ... researchers examined blood concentrations of sENG, PlGF, soluble vascular endothelial growth factor receptor-1 (sVEGFR‑1), and ...

 5. Research supervision

  African Journals Online (AJOL)

  This gap in the training of nurse educators may result in low in- and output in the research ... Which factors influence the manner in which PG nursing students perceive the .... sample consisted of females (83.9%; n=47), with males representing only. 16.1% (n=9). ..... Winsett and Cashion[20] assert that a research method.

 6. Design Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Design Research is a new interdisciplinary research area with a social science orientation at its heart, and this book explores how scientific knowledge can be put into practice in ways that are at once ethical, creative, helpful, and extraordinary in their results. In order to clarify the common...... aspects – in terms of features and approaches – that characterize all strands of research disciplines addressing design, Design Research undertakes an in depth exploration of the social processes involved in doing design, as well as analyses of the contexts for design use. The book further elicits...... ‘synergies from interdisciplinary perspectives’ by discussing and elaborating on differing academic perspectives, theoretical backgrounds, and design concept definitions, and evaluating their unique contribution to a general core of design research. This book is an exciting contribution to this little...

 7. Research report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whitley, J.E.

  1990-07-01

  The SURRC (Scottish Universities Research and Reactor Centre) is a multidisciplinary research centre shared by a consortium of Scottish Universities. Funding is jointly by the University Funding Committee and commercially from Research Councils, government departments and industry. The focus of research lies in earth, environmental and biomedical sciences. The research activities are discussed under the following headings: environmental radioactivity and nuclear geochemistry, neutron activation analysis, inductively coupled plasma-mass spectrometry, body composition studies, stable isotopes in biological sciences, nuclear physics, luminescence dating and dosimetry radiation effects in electrical insulation, gamma-ray irradiation processing, radiogenic isotopes in geology, stable isotope geology, laser microprobe mass spectrometry for geology and NERC Radiocarbon Laboratory work. There are also reports on the reactor itself; reactor operation, production of radioactive isotopes and application of radioactive tracers. The educational aspects of the Centre, safety aspects, staffing, funding and all publications are reported. (UK)

 8. Survey research.

  Science.gov (United States)

  Alderman, Amy K; Salem, Barbara

  2010-10-01

  Survey research is a unique methodology that can provide insight into individuals' perspectives and experiences and can be collected on a large population-based sample. Specifically, in plastic surgery, survey research can provide patients and providers with accurate and reproducible information to assist with medical decision-making. When using survey methods in research, researchers should develop a conceptual model that explains the relationships of the independent and dependent variables. The items of the survey are of primary importance. Collected data are only useful if they accurately measure the concepts of interest. In addition, administration of the survey must follow basic principles to ensure an adequate response rate and representation of the intended target sample. In this article, the authors review some general concepts important for successful survey research and discuss the many advantages this methodology has for obtaining limitless amounts of valuable information.

 9. Research reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Merchie, Francois

  2015-10-01

  This article proposes an overview of research reactors, i.e. nuclear reactors of less than 100 MW. Generally, these reactors are used as neutron generators for basic research in matter sciences and for technological research as a support to power reactors. The author proposes an overview of the general design of research reactors in terms of core size, of number of fissions, of neutron flow, of neutron space distribution. He outlines that this design is a compromise between a compact enough core, a sufficient experiment volume, and high enough power densities without affecting neutron performance or its experimental use. The author evokes the safety framework (same regulations as for power reactors, more constraining measures after Fukushima, international bodies). He presents the main characteristics and operation of the two families which represent almost all research reactors; firstly, heavy water reactors (photos, drawings and figures illustrate different examples); and secondly light water moderated and cooled reactors with a distinction between open core pool reactors like Melusine and Triton, pool reactors with containment, experimental fast breeder reactors (Rapsodie, the Russian BOR 60, the Chinese CEFR). The author describes the main uses of research reactors: basic research, applied and technological research, safety tests, production of radio-isotopes for medicine and industry, analysis of elements present under the form of traces at very low concentrations, non destructive testing, doping of silicon mono-crystalline ingots. The author then discusses the relationship between research reactors and non proliferation, and finally evokes perspectives (decrease of the number of research reactors in the world, the Jules Horowitz project)

 10. Research reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kowarski, L.

  1955-01-01

  It brings together the techniques data which are involved in the discussion about the utility for a research institute to acquire an atomic reactor for research purposes. This type of decision are often taken by non-specialist people who can need a brief presentation of a research reactor and its possibilities in term of research before asking advises to experts. In a first part, it draws up a list of the different research programs which can be studied by getting a research reactor. First of all is the reactor behaviour and kinetics studies (reproducibility factor, exploration of neutron density, effect of reactor structure, effect of material irradiation...). Physical studies includes study of the behaviour of the control system, studies of neutron resonance phenomena and study of the fission process for example. Chemical studies involves the study of manipulation and control of hot material, characterisation of nuclear species produced in the reactor and chemical effects of irradiation on chemical properties and reactions. Biology and medicine research involves studies of irradiation on man and animals, genetics research, food or medical tools sterilization and neutron beams effect on tumour for example. A large number of other subjects can be studied in a reactor research as reactor construction material research, fabrication of radioactive sources for radiographic techniques or applied research as in agriculture or electronic. The second part discussed the technological considerations when choosing the reactor type. The technological factors, which are considered for its choice, are the power of the reactor, the nature of the fuel which is used, the type of moderator (water, heavy water, graphite or BeO) and the reflector, the type of coolants, the protection shield and the control systems. In the third part, it described the characteristics (place of installation, type of combustible and comments) and performance (power, neutron flux ) of already existing

 11. Researching Undergraduate Social Science Research

  Science.gov (United States)

  Rand, Jane

  2016-01-01

  The experience(s) of undergraduate research students in the social sciences is under-represented in the literature in comparison to the natural sciences or science, technology, engineering and maths (STEM). The strength of STEM undergraduate research learning environments is understood to be related to an apprenticeship-mode of learning supported…

 12. Action Research and Interactive Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  First part of the book is written by senior researchers on specific issues like validity, gender, new forms of organisations, methodologies and methods, earlier and new trends. - The second part of the book is written by doctoral students reporting experiences doing action research in their PhD-projects....

 13. Research Staff | Photovoltaic Research | NREL

  Science.gov (United States)

  Research Staff Research Staff desc Greg Wilson Center Director Dr. Greg Wilson is the Director of @nrel.gov 303-384-6649 Bosco, Nicholas Staff Scientist Nick.Bosco@nrel.gov 303-384-6337 Braunecker, Wade IV-Physics Michael.Deceglie@nrel.gov 303-384-6104 Deline, Chris Staff Engineer Chris.Deline@nrel.gov

 14. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2016-06-13

  Jun 13, 2016 ... Journal of Fundamental and Applied Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0. International License. Libraries .... research on thinking styles, increases understanding and awareness of ...

 15. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2016-06-15

  Jun 15, 2016 ... ve of this research is to identify, analyze, and prioritize factors effec .... In Iran, Fallahnejad identified 43 factors of delay for gas pipeline ... contractor include, financial problems, material management issues, planning and time.

 16. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2016-06-13

  Jun 13, 2016 ... emerging drug-resistant pathogens in research programme around the world. This article reviews the history of antibiotics, different types of antibiotics, .... of the plasma membrane; these changes result in the loss of important ...

 17. Disaster Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Given the tendency of books on disasters to predominantly focus on strong geophysical or descriptive perspectives and in-depth accounts of particular catastrophes, Disaster Research provides a much-needed multidisciplinary perspective of the area. This book is is structured thematically around key...... approaches to disaster research from a range of different, but often complementary academic disciplines. Each chapter presents distinct approaches to disaster research that is anchored in a particular discipline; ranging from the law of disasters and disaster historiography to disaster politics...... and anthropology of disaster. The methodological and theoretical contributions underlining a specific approach to disasters are discussed and illustrative empirical cases are examined that support and further inform the proposed approach to disaster research. The book thus provides unique insights into fourteen...

 18. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2016-05-15

  May 15, 2016 ... We are listed under Research Associations category. .... important squares, Hidalgo Square in Mexico City, Plaza Santa Anna in Spain and Antarvasna ... source material efficiency; understand the power of God and a spirit of ...

 19. Air Research

  Science.gov (United States)

  EPA's air research provides the critical science to develop and implement outdoor air regulations under the Clean Air Act and puts new tools and information in the hands of air quality managers and regulators to protect the air we breathe.

 20. RESEARCH NOTE

  Indian Academy of Sciences (India)

  Navya

  RESEARCH NOTE. CDKN2A and MC1R ... Department of Pharmacy and Department of Nursing, School of Health Sciences, Frederick. University, Nicosia ..... Appears with highest frequency in African, Asian-Indian, and Papua. New Guinean ...

 1. RESEARCH ARTICLE

  Indian Academy of Sciences (India)

  2017-01-11

  Jan 11, 2017 ... ... in a Techne thermocycler, amplified products were multiplexed ..... attempt and the basis for future research and conservation planning in A. altamirani. ..... Zambrano L., Valiente E. and Vander Zanden M.J. 2010 Food web ...

 2. Researcher Biographies

  Science.gov (United States)

  Operations Technology Exchange Initiating Partnerships University Partners Government Partners Industry ., Mechanical Engineering, Unversity of California, Davis (1986); M.M. San Francisco Conservatory of Music (1989 Aerospace Engineering Department, as well as Program Manager of the automotive industry research consortium

 3. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2016-05-15

  May 15, 2016 ... Architecture, energy, technology and architecture research, a member of ... Keywords: Building Automation, Intelligent Management, ..... Ability to set activate lighting and ventilation systems in smart entry and exit car parking.

 4. Research needs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1993-01-01

  Research needs were identified during working sessions for several potential separation options. These options include sequestering agents, solvent extraction, membranes, solid sorbents, novel approaches, organic separation and destruction methods, and radiation and chemical stability of separation materials

 5. Research materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  Development of techniques required for the preparation and characterization of ultrahigh-purity and controlled-impurity research specimens of interest to ORNL and other ERDA installations is described

 6. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  pc

  2018-05-01

  May 1, 2018 ... athology, school of medicine, Clinical Research Development Unit Be ospital .... other devices (such as toys in the pediatric ward) in the transmission of hospital .... Did not show any significant correlation between gender and.

 7. Malaria Research

  Science.gov (United States)

  ... with facebook share with twitter share with linkedin Malaria Go to Information for Researchers ► Credit: NIAID Colorized ... for the disease. Why Is the Study of Malaria a Priority for NIAID? Roughly 3.2 billion ...

 8. Research Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) research efforts span many topics, methods, and interests. Some projects address the Agencys immediate...

 9. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2016-06-13

  Jun 13, 2016 ... Agricultural Research and Education Organization. 2 ... ornamental flowers, are important factors that shows necessity of extension of safflower ... neutral for seed yield and oil production, but when safflower is grown for the ...

 10. Aging research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ross, D.F. Jr.

  1988-01-01

  The USNRC Office of Nuclear Regulatory Research has developed a program for nuclear plant aging research (NPAR) to achieve an understanding of nuclear plant aging, its potential effects on safety, and methods for its detection and mitigation, sufficient for addressing safety and regulatory issues and supporting regulatory decisions on issues. Specifically, the NRC has aggressive research and regulatory programs associated with aging effects on piping, steam generators, containments, structures, and electrical and mechanical systems and components. In addition to safety assessment for the original license period for nuclear power plants, this aging information will be extremely useful in providing technical bases for efficient and effective regulation associated with possible license extension. This paper discusses the major activities of USNRC sponsored aging research program and recommends an approach to manage and handle aging at nuclear power plants

 11. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  2013-09-24

  Sep 24, 2013 ... the observers' lacks of visual research skills, they pay an equal attention to physical and social ... fewer comments' of observers on visual irregularities and diffusions in managing signboards, urban graffiti ..... narrative. Visual ...

 12. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  2012-12-15

  Dec 15, 2012 ... Science, Technology and Arts Research Journal. Oct-Dec 2012 ... Teachers' Perceptions and Practices of Active Learning in Haramaya ..... Third, data gathering tools ... from the numerical values assigned to the degree.

 13. Latvian research

  International Nuclear Information System (INIS)

  1992-12-01

  The Latvian Council of Science asked the Danish Research Councils and the Danish Academy for Technical Sciences for help in evaluating Latvian scientific research. The background for this request was the Latvian desire to stimulate an approach towards full integration in the European society. Based on reports, site visits and interviews, 19 panels of experts covering all subject areas prepared evaluation reports. These detailed evaluations of actual research projects are included in the publication in addition to general recommendations. The panels recommend that Latvian authorities take into consideration when planning scientific research, especially with regard to those branches which contribute to the industrial development and social and economic sciences, that a balance should be made between long range basic, and short range applied, science activities. Despite the very serious economic conditions in Latvia, it was also advised that immediate measures should be taken to ensure a stable funding of the research system as the future development of Latvian society is dependent on the stability and high quality of its research activities. Other recommendations are given in detail. (AB)

 14. Is operations research really research?

  African Journals Online (AJOL)

  Other concepts that are associated with academic research include rigour, .... When a practitioner applies a standard tool, such as linear programming, to solve a ... solving the problem, but he is not adding anything new to the body of OR ...

 15. Outraged, yet moderate and impartial. The rise of Amnesty International in the Netherlands in the 1960s and 1970s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bastiaan Bouwman

  2017-12-01

  Full Text Available This article contributes to the recent historiography on human rights by analysing the rise of Amnesty International in the Netherlands. It uses the Dutch section’s archives extensively for the first time and explores how, despite the first section’s failure to gain traction, upon its second founding it quickly grew into one of the largest national sections of Amnesty. Apart from highlighting differences in approach between the first and the second group of organisers, this article explains the remarkable success of the latter. It focuses on the interaction between Amnesty’s ‘model’ and the Dutch cultural and political context, discussing how the national section’s leadership mediated this. The organisation capitalised on the idealism of the 1970s while steering clear of radicalisation and political polarisation in both the national and international spheres. In addition, the Dutch section’s approach and message spoke directly to memories of World War ii, while organisational innovation allowed it to tap into growing reserves of volunteers and members, contributing to a more general shift in Amnesty’s work.Dit artikel draagt door middel van een analyse van de opkomst van Amnesty International in Nederland bij aan de recente historiografie over mensenrechten. Het maakt voor het eerst uitgebreid gebruik van de archieven van de Nederlandse afdeling en gaat na hoe de Nederlandse afdeling in eerste instantie geen voet aan de grond kreeg, maar bij de tweede poging alsnog uitgroeide tot een van degrootste nationale afdelingen van Amnesty. Naast verschillen in de aanpak tussen de twee pogingen verklaart dit artikel dit plotselinge succes uit de interactie tussen Amnesty’s ‘model’ en de Nederlandse culturele en politieke context, zoals vormgegeven door de leiding van de nationale afdeling. Amnesty’s activisme sloot aan op het idealisme van de jaren zeventig, maar de organisatie vermeed radicalisering en politieke polarisering op

 16. Quantitative research.

  Science.gov (United States)

  Watson, Roger

  2015-04-01

  This article describes the basic tenets of quantitative research. The concepts of dependent and independent variables are addressed and the concept of measurement and its associated issues, such as error, reliability and validity, are explored. Experiments and surveys – the principal research designs in quantitative research – are described and key features explained. The importance of the double-blind randomised controlled trial is emphasised, alongside the importance of longitudinal surveys, as opposed to cross-sectional surveys. Essential features of data storage are covered, with an emphasis on safe, anonymous storage. Finally, the article explores the analysis of quantitative data, considering what may be analysed and the main uses of statistics in analysis.

 17. Management research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Berry, M.

  1988-01-01

  The 1988 progress report of the Management Research center (Polytechnic School, France), is presented. The Center research programs include the management of different organizations, such as industry, administrative systems, hospitals and cultural systems. The investigations performed concern the improvement and better knowledge of the new methods of analysis: the role of the speech, the logic conflicts; the crisis development, symptoms and effects; the relationship between the management practices and the prevailing ideas or theories. The approach adopted by the scientists involves the accurate analysis of the essential management activities. The investigations carried out in 1988 are summarized. The published papers, the congress communications and the thesis are listed [fr

 18. Whey research

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Evans, E W

  1980-01-01

  A brief discussion of the composition of whey and its nutritional potential is followed by consideration of the less well- known areas of research in whey technology. These include the utilization of whole whey and problems of whey taint; use of lactose, by modification to lactitol, in breadmaking or as a binder for powders such as iron oxide fines in the steel industry; food uses of whey proteins e.g. in cheese, breadmaking and 'prudent diet' foods; pharmaceutical uses of whey protein concentrates as a source of lactoperoxidase; and technological research on membrane processes and ion-exchange fractionation of whey proteins.

 19. Research evaluation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, David Budtz

  2014-01-01

  decisions that have marked the period since the first edition was researched and published. In addition, to help make ESTE more global and interdisciplinary in scope and reach, the second edition will engage consultants from ethics centers around the world, and will feature the revised title Ethics, Science...

 20. Research Note:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Behuria, Pritish; Buur, Lars; Gray, Hazel

  2017-01-01

  its core conceptual and methodological features. This Research Note starts by setting out our understanding of political settlements and provides an overview of existing political settlements literature on African countries. The note then explores how the key concept of ‘holding power’ has been...

 1. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2016-06-18

  Jun 18, 2016 ... Available online at http://www.jfas.inf nd Applied Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 e. Libraries Resource Directory. We are listed under Research Associations category. L INFORMATION BASED SCHOLARY PAPER RECOMMEN. SYSTEM USING BIG DATA ...

 2. Research Blog

  NARCIS (Netherlands)

  Jautze, K.J.

  2014-01-01

  Welcome to my personal research blog. I'm a PhD candidate from the Netherlands who has an interest in language and literature. In the project The Riddle of Literary Quality my colleagues and I explore the assumption that formal characteristics play a role in the aesthetic appreciation of novels. In

 3. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  2013-09-20

  Sep 20, 2013 ... Science, Technology and Arts Research Journal ... water quality parameters were analyzed using the membrane filtration method. Water ... is the first line of defense against water borne .... MATERIALS AND METHODS .... acid and distilled water. ... supply and sanitation laboratory for microbiological water ...

 4. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  2012-12-29

  Dec 29, 2012 ... and Anna C. Treydte1. 1 Agroecology in the Tropics ... Post Box No: 05, Ethiopia. 3 Adami Tulu Agricultural Research Centre, Ziway, Post Box No: 35, Ethiopia .... meat as food resource, oxen for draught power and equines for ...

 5. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  2013-12-27

  Dec 27, 2013 ... performance of the synthesizer was evaluated using accuracy as ... further research in the area, especially with the aim of developing a full- ... information and knowledge on a long term-basis and ... morphological processing systems such as morphological .... can combine to form variants of words.

 6. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  home

  2014-08-21

  Aug 21, 2014 ... Science, Technology and Arts Research Journal. Sci. Technol. ..... from poor to wealthier, in which 7(5.8%) farmers were poor ... type/cultivar of mango grown by small holder farmers was ... mango farm land witnessed, for first time this insect pest ..... Ethiopia to East Wollega, Guto Gida district, Loko village.

 7. Research medicine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1979-01-01

  Highlights of the research effort during 1978 and 1979 include the development and use of a 280-crystal position tomograph; use of 11 C-labeled methionine in studies of heart metabolism and brain metabolism in humans; and studies of the megakaryocytic cell system

 8. Space research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tempelmayer, A.

  2000-01-01

  Space research in Austria began since 1969 and has its roots in Graz. An overview of the projects performed by Austrian organizations such as local network interconnection via satellites systems, MIGMAS (Microanalysis station), ALP-SAT (Autonomous Libration Point-Satellite), MIDAS (Micro-imaging dust analysis system), among others are described. (nevyjel)

 9. Research Article

  Indian Academy of Sciences (India)

  a

  research has found hundreds of genes encoding miRNAs in animals. .... By means of RNA-seq of sheep embryo pituitary gland (PG_E) and adult pituitary gland (PG_A), ... including Gap junction, Amoebiasis, Inflammatory bowel disease (IBD), ...

 10. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  Science, Technology and Arts Research Journal. July-Sep 2012, 1(3): 08-16 ... Revised :25-09-2012. Accepted :28-09- ..... vegetables, leaves, nuts, seeds, barks, roots and in other parts. ... antioxidant capacities of human plasma and natural compounds ... membrane lipid peroxidation and as peroxyl radical scavengers.

 11. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2018-01-01

  Jan 1, 2018 ... ferrocene derivatives and potentially all analogous organometallic compounds. The results confirm the utility of use of square wave voltammetry techniques for measuring octanol-water partition coefficients of ferrocene derivatives. 5. ACKNOWLEDGEMENT. This research was financed by the laboratory of ...

 12. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  1 janv. 2016 ... Keywords: thermal energy; solar collector plane; air; simulation; outlet temperature. Author Correspondence, e-mail: ghodbanemokhtar39@yahoo.com doi: http://dx.doi.org/10.4314/jfas.v8i1.3. Journal of Fundamental and Applied Sciences. ISSN 1112-9867. Available online at http://www.jfas.info. Research ...

 13. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  2012-02-18

  Feb 18, 2012 ... Science, Technology and Arts Research Journal. Jan-March 2012, 1(1): ... simultaneously, this paper presents a novel iris recognition method based on the natural-open eyes. ... information, length information, width information of texture, the neighbouring ... Non-contacting biometrics is the inevitable trend.

 14. Research Summaries

  Science.gov (United States)

  Brock, Stephen E., Ed.

  2010-01-01

  This column features summaries of research articles from 3 recent crisis management publications. The first, "School Shootings and Counselor Leadership: Four Lessons from the Field" summarized by Kristi Fenning, was conducted as the result of the increased demand for trained crisis personnel on school campuses. Survey participants were…

 15. Population Research.

  Science.gov (United States)

  National Inst. of Child Health and Human Development (NIH), Bethesda, MD.

  The scope of population research as carried on by the National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) is set forth in this booklet. Population problems of the world, United States, and the individual are considered along with international population policies based on voluntary family planning programs. NICHD goals for biological…

 16. Quantitative research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wigram, Anthony Lewis

  2003-01-01

  possible and desirable. It is not just a type of research done in a laboratory, or by PhD students. Some for of reliable measurement can be applied to many clinical situationsto evaluate the effects of therapy over time, or the difference between clients who receive therapy and those who don't. Evaluating...

 17. Energy research

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-03-01

  Status reports are given for the Danish Trade Ministry's energy research projects on uranium prospecting and extraction, oil and gas recovery, underground storage of district heating, electrochemical energy storage systems, wind mills, coal deposits, coal cambustion, energy consumption in buildings, solar heat, biogas, compost heat. (B.P.)

 18. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  home

  2014-12-19

  Dec 19, 2014 ... Science, Technology and Arts Research Journal ... The Relationship between Students' Perceived EFL Classroom Climate and ... classroom climate and their achievement in English language. .... learning. Furthermore, the finding may give teacher ..... effects on mathematics achievement of fourth-grade.

 19. Original Research

  African Journals Online (AJOL)

  2013-09-24

  Sep 24, 2013 ... the observers' lacks of visual research skills, they pay an equal attention to physical and social environment even in the absence of social activity facts in the photos. I argued that students used their mental image and memories of the urban space in commentaries about each photos. Besides, they used ...

 20. Multiskill Research.

  Science.gov (United States)

  Porter, Alan L.; Rossini, Frederick A.

  1986-01-01

  Crossdisciplinary research plays a major role in addressing any problems of intellectual and societal importance. A framework to characterize such projects that replices "discipline" by "intellectual skills" is described. This framework is then applied to the study of 40 National Science Foundation-sponsored projects. (JN)

 1. Research supervision

  African Journals Online (AJOL)

  Bachelor of Nursing: Advanced Practice (BNAP) degree, and 44.6% (n=25) had an Honours degree in nursing. The sociodemographic characteristics of the sample are given in Table 1. Research supervisor skills. One of the areas explored in this study is the students' perception of their supervisors' skills and knowledge of ...

 2. Research Article

  African Journals Online (AJOL)

  2016-06-18

  Jun 18, 2016 ... ficulties for researchers for finding proper information and ... hese systems present a personalized proposal to users who seek to .... In a survey of recommender services regarding digital library by [17], they mentioned some ... extracted topics based on the relationship between the paper's title, frequent ...

 3. Research Paper:

  African Journals Online (AJOL)

  Shanu

  2014-01-08

  Jan 8, 2014 ... Forty years in capsaicin research for sensory pharmacology and physiology. Neuropeptides 38:377-384. Thomas E (2002). Tissue culture studies in Arachis hypogea L. and. Vignaunguiculata (L.) Walp. for micropropagation and cell line selection for amino acid overproduction, Ph.D. Thesis, University of.

 4. Dialogue Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duelund, Peter

  1991-01-01

  Departing from Anthony Giddens´s theory of structuration and the concept double hermeneutics and Jürgen Habermas´s Theory of Communicative Actions the article specifies theories and methods af dialogue as method in the humanities and social sciences. The article concludes by pointing at dialogues...... as a new theoretical, methodological and empirical research concept i an society where the traditional planning instruments have failed....

 5. RESEARCH COMMUNITIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HUGO ESCOBAR-MELO

  2006-05-01

  Full Text Available This article constitutes an anthology of the research in the Department of Psychology of the UniversidadJaveriana and it takes as point of consultations the book Saber, sujeto y sociedad: Una década de investigación enPsicología published in the year 2006 by the Editorial Pontificia Universidad Javeriana as a collective work;it shows the research itinerary of the groups and authors which have worked in multiple problematicnucleus like the affective bonds in terms of emotional security and care, the psychological welfare as axleof the psychology of the health, the meanings and bonds to build cultures of peace, the public opinionthat mobilizes different senses in the world, the culture of the transport, the subjetivation and the speechthat mean to the work, the experimented body in the woman, the kidnapping and their ghost of thedeath, the family as a person networks linked by the language, person, relationships and psychic operation,quality of life, numeric thought, experimental psychology and cognitive neuropsycology.Without a doubt all these problematic nucleus seemingly diverse but crossed by the significance andsignificant implication, they have conformed a true disciplinary intersection, to the style of the geometric,convergent and strong cobwebs of the spiders. It also includes the present anthology, the basic principlesof a research culture and their most visible production in the Universitas Psychologica magazine.

 6. Federal research

  International Nuclear Information System (INIS)

  1991-04-01

  This book reviews the status of the Department of Energy's (DOE) Superconducting Super Collider (SSC), which will be located 30 miles south of Dallas, Texas. The SSC will be the world's largest high energy particle accelerator a research tool used by physicists to seek fundamental knowledge about energy and matter. DOE recently estimated that the SSC will cost $8.2 billion (in current-year dollars). This report provides information on the instability in tenure of DOE and SSC Laboratory project management, uncertainties related to the SSC site geology, uncertainties and risks with magnet development and production, and Texas' proposed contribution to the project's costs

 7. Researcher Women

  OpenAIRE

  Katalin Lipták

  2016-01-01

  I think that the equal opportunity and the underprivileged marginal labour-market layers’ significance play an important role in the economics of our days, so the women’s labour-market participation. Analysing the Hungarian data lines, we can see that the women’s labour-market participation significantly lags behind the men’s. I wish to prove with a questionnaire survey that in the North-Hungarian region the women’s labour-market situation and the career opportunities of the researcher women ...

 8. Researching experiences

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjedde, Lisa; Ingemann, Bruno

  In the beginning was - not the word - but the experience. This phenomenological approach provides the basis for this book, which focuses on how a person-in-situation experiences and constructs meaning from a variety of cultural visual events. This book presents video-based processual methods......, dialogue, moods, values and narratives have been investigated qualitatively with more than sixty informants in a range of projects. The processual methodological insights are put into a theoretical perspective and also presented as pragmatic dilemmas. Researching Experiences is relevant not only...

 9. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is

 10. Researcher Women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katalin Lipták

  2016-12-01

  Full Text Available I think that the equal opportunity and the underprivileged marginal labour-market layers’ significance play an important role in the economics of our days, so the women’s labour-market participation. Analysing the Hungarian data lines, we can see that the women’s labour-market participation significantly lags behind the men’s. I wish to prove with a questionnaire survey that in the North-Hungarian region the women’s labour-market situation and the career opportunities of the researcher women lags behind the men’s slightly. Based on my research, beyond the women’s traditional home tasks have appeared the claims for work derives from the employment, so the double burden is put into practice, too. we can explain with the difficulties of the compatibility of childbearing and the work, the undertaking extra limited tasks of the workplace, providing extra performance which is sensible for the women, that in the North-Hungarian region the female career path move more slowly than the men’s.

 11. Speech Research

  Science.gov (United States)

  Several articles addressing topics in speech research are presented. The topics include: exploring the functional significance of physiological tremor: A biospectroscopic approach; differences between experienced and inexperienced listeners to deaf speech; a language-oriented view of reading and its disabilities; Phonetic factors in letter detection; categorical perception; Short-term recall by deaf signers of American sign language; a common basis for auditory sensory storage in perception and immediate memory; phonological awareness and verbal short-term memory; initiation versus execution time during manual and oral counting by stutterers; trading relations in the perception of speech by five-year-old children; the role of the strap muscles in pitch lowering; phonetic validation of distinctive features; consonants and syllable boundaires; and vowel information in postvocalic frictions.

 12. Types of Cancer Research

  Science.gov (United States)

  An infographic from the National Cancer Institute (NCI) describing the four broad categories of cancer research: basic research, clinical research, population-based research, and translational research.

 13. Final disposal of high-level radioactive waste and/or long-living nuclear waste in a clay formation in the Belgian-Dutch border region; Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weyns, W.

  2010-10-15

  Recently, the Belgian organization NIRAS presented its 'Draft Waste Plan'. In this plan NIRAS chooses clay as the reference option for final geological disposal of high-level radioactive and/or long-living nuclear waste (b and C waste). The author presents an overview of the current state of affairs in scientific research on underground storage of radioactive waste in Belgian clay layers. [Dutch] Recent presenteerde het Belgische NIRAS het 'Ontwerp Afvalplan'. In dit plan kiest NIRAS als referentieoptie voor definitieve geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval) in klei. De auteur geeft een overzicht van de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar ondergrondse opslag van radioactief afval in Belgische kleilagen.

 14. Novel research

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  2010-01-01

  Author Robert Harris and film director Paul Greengrass visited CERN on 26 April, passing by SM18 as well as the CCC and the ATLAS control room.   Film director Paul Greengrass (left) and author Robert Harris (right). Author Robert Harris and film director Paul Greengrass visited CERN on 26 April as part of their preliminary research on an idea that Harris has for a book, which Greengrass might turn into a film. One of the characters would be a theoretical physicist from CERN – but to say more than that might give away the story! There is definite irony in the fact that their visit was delayed for a week by the ash from the Icelandic volcanic eruption. Harris is well known for several historical novels, including ‘Pompeii’, which tells the story of a fictional hydraulic engineer at the time of the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD. His latest book, ‘The Ghost’, became a film directed by Roman Polanski, while the latest film from Greengrass is &a...

 15. Research Results

  Science.gov (United States)

  2012-01-01

  In situ Oxidation Study of Pt (110) and Its Interaction with CO Chinese Scientists Published a Paper on Prevention of Drug Craving and Relapse by Memory Retrieval-extinction Procedure in Science Series Papers Published in Energy Policy: Modeling Energy Use of China's Road Transport and Policy Evaluation Breakthrough in the Ambient Catalytic Destruction of Formaldehyde Novel Findings for High Altitude Adaptation from the Yak Genome Binary Colloidal Structures Assembled through Ising Interactions Reemergence of superconductivity at 48K in Compressed Iron Selenide Based Superconductors Nucleosomes Suppress Spontaneous Mutations Base-Specifically in Eukaryotes Single-Chain Fragmented Antibodies Guided SiRNA Delivery in Breast Cancer Does Yeast Suicide? China Scientists Developed Important Methodologies for Spatiotemporal Detecting and Manipulating of Cellular Activities Scorpions Inspire Chinese Scientists in Making Bionic Non-eroding Surfaces for Machinery Research on Phylogenetic Placement of Borthwickia and Description of a New Family of Angiosperms, Borthwickiaceae Plasmoid Ejection and Secondary Current Sheet Generation from Magnetic Reconnection in Laser-plasma Interaction Cotton Bollworm Adapts to Bt Cotton via Diverse Mutations A Histone Acetyltransferase Regulates Active DNA Demethylation in Arabidopsis

 16. Research Report

  Science.gov (United States)

  Dawes, Lyn

  2004-06-01

  This paper examines what is important about talk between learners during school science and, having identified this, suggests how we can ensure that what we consider important happens. By looking at the interaction between teachers and learners talking about science, it is possible to indicate ways in which learners can be helped to continue this learning conversation with one another when teacher support is withdrawn. Strategies for teaching and learning are examined. The paper reports on the findings of a research project designed to teach children how to negotiate their ideas about science concepts through rational dialogue. Children's development of scientific concepts in classrooms is undertaken through structured activity and mediated through oral language. Children must move forward simultaneously in their use of specialized vocabulary and in their understanding of current scientific explanations, models and ideas. New language and new ways of using language are learned by doing, which means for children, primarily speaking and listening. Children's understanding of science can benefit from teaching them to understand that spoken language is a powerful tool for thinking together.

 17. Research medicine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1984-01-01

  In Section I of this annual report, a brief summary of work is presented by the Research Medicine Group. The major emphasis has been the study of the blood system in man with a special emphasis on the examination of platelet abnormalities in human disease. New programs of major importance include the study of aging or dementia of the Alzheimer's type. A differential diagnosis technique has been perfected using positron emission tomography. Studies on the biochemical basis of schizophrenia have proceeded using radioisotope studies which image physiological and biochemical processes. In the investigation of atherosclerosis, techniques have been developed to measure blood perfusion of the heart muscle by labelling platelets and lipoproteins. Progress is reported in a new program which uses NMR for both imaging and spectroscopic studies in humans. The group has determined through an epidemiological study that bubble chamber and cyclotron workers who have been exposed to high electromagnetic fields for two decades have no significant increases in the prevalence of 21 diseases as compared with controls

 18. Research medicine

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  A major effort of this program is in the field of quantitative radionuclide imaging. Four approaches to noninvasive evaluation of human biochemical and physiological states are used: positron tomography for three-dimensional quantitative imaging; computerized whole-body scanning of isotope distribution; expired air analysis of 14 CO 2 from the metabolism of injected pharmaceuticals; and whole-body counting. This program is closely associated with the development of instrumentation and radiopharmaceuticals for radionuclide studies, and the investigative studies using them. Its major emphasis is to apply the efforts of new instrumentation and radiopharmaceuticals to medical problems such as brain and heart blood flow and metabolism resulting from various disease and environmental conditions. Kinetic analyses are made based on the conservation-of-mass equation and precise information of the sequential tissue concentrations by three-dimensional imaging. The technology being developed embodies the concept of in vivo biochemistry of amino acids, fatty acids, and glucose. This group continues its research effort in the hematology area. Currently studies of the megakaryocytic cell system are being carried out in an effort to understand platelet turnover and how the blood platelet count is regulated. This is important not only in a broad spectrum of blood disorders, but also in the evaluation of toxic environmental pollutants

 19. Future Research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Beebe, G.W.; Hamilton, H.B.

  1975-01-01

  Much remains to be learned from continued monitoring of the medical experience of the Hiroshima and Nagasaki A-bomb survivors. Many effects are so small, or have such long latent periods, that there is not even now a complete catalogue of effects visible in this large population. There is as yet no evidence of a mutagenic effect, but biochemical and cytogenetic approaches now offer powerful tools for a final effort to derive information that may set limits on the size of the doubling dose for mutations in man. The list of specific neoplasms induced by the whole-body exposure to the A-bomb radiation remains incomplete, and the quantitative dose-response aspects of established carcinogenic effects remains to be worked out in relation to time, host factors, linear energy transfer (LET) characteristics of radiation, and risk factors other than radiation. The dose-response estimates must be made, where possible, in terms of tissue dose. If there is to be any definitive test of the hypothesis of radiation accelerated aging in man, it will doubtless come from observations on the A-bomb survivors. The experience of the A-bomb survivors can make no direct contribution to knowledge of dose rate, and is much too small to provide direct information in the region of low dose. Nevertheless, as better knowledge of mechanisms of radiation damage and repair accumulates from laboratory experimental programs, this unique human experience will be of increasing value to radiation biology. Continued monitoring of the health and medical experience of the A-bomb survivors will depend on the voluntary cooperation of the subjects and their families, and on the interest of the physicians in the community. Present indications are that the research would gain from a closer association with medical care and health maintenance programs. (auth.)

 20. Progress Report Sustainable Energy 2006; Voortgangsrapportage Duurzame Daadkracht 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-02-15

  In the title program it is described how the Netherlands will fulfil the agreements that were made at the Johannesburg summit on sustainable development. The program consists of an international and a national strategy. In this document an overview is given of the results so far. The focus is on administration, energy and biological diversity. [Dutch] Het Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling, getiteld 'Duurzame Daadkracht' (2003), is de Nederlandse uitwerking van de afspraken die in 2002 op de World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg zijn gemaakt. In de voorliggende voortgangsrapportage over 2006 worden de vorderingen in het bereiken van de ambities van het rijk, zowel voor het nationale als het internationale deel, verder uitgediept. Daarbij is dit jaar gekozen voor een meer thematische benadering dan in voorgaande rapportages, mede naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 4 oktober 2006 over de rapportage 2005. De thema's zijn bestuur, energie en biodiversiteit. In hoofdstuk 2 wordt een beschouwing gegeven over de aansturing van duurzame ontwikkeling, een thema dat in 2006 vooral in internationale bijeenkomsten veel aandacht kreeg. Hoofdstuk 3 belicht het thema duurzame energiehuishouding. In hoofdstuk 4 wordt het thema natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit nader bezien. Hoofdstuk 5 geeft informatie over een aantal relevante instrumenten, waaronder de internationale partnerschappen, innovatieprojecten en de peer review van het Nederlandse duurzaamheidsbeleid. Hoofdstuk 6 presenteert de voortgang in duurzaam inkopen bij de Rijksoverheid en illustreert aan de hand van een aantal voorbeelden de wijze waarop vijf ministeries concreet invulling geven aan duurzame ontwikkeling binnen de eigen organisatie. De bijlage bevat een afkortingenregister.

 1. Full-Span Tiltrotor Aeroacoustic Model (TRAM) Overview and 40- by 80-Foot Wind Tunnel Test. [conducted in the 40- by 80-Foot Wind Tunnel at Ames Research Center

  Science.gov (United States)

  McCluer, Megan S.; Johnson, Jeffrey L.; Rutkowski, Michael (Technical Monitor)

  2001-01-01

  a variety of tunnel speeds. Wake geometry images were acquired using LLS photographs and suggest dual tip vortex formation at low thrust conditions. The full paper will include comparisons to isolated-rotor TRAM data acquired at the Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW) in 1998. The FS TRAM has been established as a valuable national asset for tiltrotor research. Data reduction and analysis of the 40- by 80-Foot Wind Tunnel test results are underway. Follow-on testing of the FS TRAM is currently being planned for the NASA Ames 80- by 120-Foot Wind Tunnel in late 2001.

 2. Diplomatie voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Een AWTI-achtergrondstudie naar de organisatie en resultaten van WTIdiplomatie in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

  NARCIS (Netherlands)

  Goetheer, J.D.; Bakker, B.J.; Bijnsdorp, S.D.

  2017-01-01

  Op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken werkt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) aan een advies over hoe wetenschap, technologie en innovatie (WTI) en diplomatie elkaar beter kunnen ondersteunen en

 3. Research Productivity and Academics' Conceptions of Research

  Science.gov (United States)

  Brew, Angela; Boud, David; Namgung, Sang Un; Lucas, Lisa; Crawford, Karin

  2016-01-01

  This paper asks the question: do people with different levels of research productivity and identification as a researcher think of research differently? It discusses a study that differentiated levels of research productivity among English and Australian academics working in research-intensive environments in three broad discipline areas: science,…

 4. Using action research for complex research initiatives

  CSIR Research Space (South Africa)

  Greeff, M

  2009-12-01

  Full Text Available the research process of such a complex research initiative. Action research is one research method that lends itself to these complex projects. The paper uses the Ability Based Technology Interventions (AbTi) research project as a case study to analyse...

 5. Cancer Research UK | IDRC - International Development Research ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Cancer Research UK. Cancer Research UK. https://www.cancerresearchuk.org/. The Economics of Tobacco Control Research Initiative. The Economics of Tobacco Control Research Initiative funds innovative fiscal policy research supporting tobacco control in low and middle-income countries. View more. The Economics ...

 6. Research Staff | Chemistry and Nanoscience Research | NREL

  Science.gov (United States)

  Research Staff Research Staff Research staff members in NREL's Chemistry and Nanoscience Center are Electrochemical Engineering and Materials Chemistry. For lead researcher contacts, see our research areas. For our : Chemistry and Nanoscience In addition to his position at NREL, Dr. van de Lagemaat is also a fellow of the

 7. Wood Protection Research Council: Research Priorities 2013

  Science.gov (United States)

  Carol A Clausen; Frederick Green III; Grant T. Kirker; Stan T. Lebow

  2014-01-01

  This report summarizes presentations and comments from the inaugural Wood Protection Research Council meeting. Research needs for the wood protection industry were identified and prioritized. Methods for successfully addressing research needs were discussed by industry, academia, and association representatives.

 8. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Research & Training Medical Research Initiatives Science Highlights Science Education Research in NIH Labs & Clinics Training Opportunities Library Resources Research Resources Clinical Research Resources Safety, Regulation and Guidance More » Quick Links PubMed Stem ...

 9. Research Program Overview

  Science.gov (United States)

  PEER logo Pacific Earthquake Engineering Research Center home about peer news events research products laboratories publications nisee b.i.p. members education FAQs links research Research Program Overview Tall Buildings Initiative Transportation Research Program Lifelines Program Concrete Grand

 10. Current Research Studies

  Science.gov (United States)

  ... Success Home > Explore Research > Current Research Studies Current Research Studies Email Print + Share The Crohn’s & Colitis Foundation ... conducted online. Learn more about IBD Partners. Clinical Research Alliance The Clinical Research Alliance is a network ...

 11. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Record Research & Training Medical Research Initiatives Science Highlights Science Education Research in NIH Labs & Clinics Training Opportunities Library Resources Research Resources Clinical Research Resources Safety, Regulation ...

 12. FNS Research Corner: Summary of Research

  Science.gov (United States)

  Gola, Alice Ann H.; Burdg, Jinee

  2018-01-01

  The FNS Research Corner provides a continuing series to summarize recently completed and current research conducted by the U.S. Department of Agriculture's Food and Nutrition Service (FNS) in the area of child nutrition. Summaries of recently completed research projects and in-progress research are provided in this article.

 13. Research tools | IDRC - International Development Research Centre

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Through training materials and guides, we aim to build skills and knowledge to enhance the quality of development research. We also offer free access to our database of funded research projects, known as IDRIS+, and our digital library. Our research tools include. Guide to research databases at IDRC: How to access and ...

 14. Changing Research Practices and Research Infrastructure Development

  Science.gov (United States)

  Houghton, John W.

  2005-01-01

  This paper examines changing research practices in the digital environment and draws out implications for the development of research infrastructure. Reviews of the literature, quantitative indicators of research activities and our own field research in Australia suggest that there is a new mode of knowledge production emerging, changing research…

 15. Researching Research: Mathematics Education in the Political

  Science.gov (United States)

  Pais, Alexandre; Valero, Paola

  2012-01-01

  We discuss contemporary theories in mathematics education in order to do research on research. Our strategy consists of analysing discursively and ideologically recent key publications addressing the role of theory in mathematics education research. We examine how the field fabricates its object of research by deploying Foucault's notion of…

 16. Fabricage van verschillen : Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, G.J.

  2001-01-01

  In 1960 the industrial psychologist Johannes Heskes carried out a survey among 87 senior managers at the Philips Light Bulb Company to ascertain why certain work was carried out by men, while other work was performed by women. Heskes constructed the following typology, based on this survey: men’s

 17. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 18. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 19. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 20. Kindersekstoeristen : Een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van (Nederlandse) daders

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, A.; Rijksen-van, Dijke L.

  2016-01-01

  Child sex tourism is a growing problem and a relatively new challenge for the Dutch national police, which is faced with the task of combatting child sexual abuse by Dutch citizens abroad. Little is known about travelling child sex offenders. In this literature review, information from

 1. Nieuwe algen in Zuidwest-Nederlandse stagnante zoute en brakke wateren

  NARCIS (Netherlands)

  Stegenga, Herre

  2000-01-01

  Morphological descriptions and distributional data are presented on three species recently introduced into the SW. Netherlands and predominantly occurring in the non-tidal Lake Grevelingen and Lake Veere. Both Asperococcus scaber and Acrochaetium balticum are European species which have rarely been

 2. De ontwikkelingsgeschiedenis van Rein van Bemmelens (1904-1983 undatietheorie: veertig jaar Nederlandse geologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willemjan Barzilay

  2009-03-01

  Full Text Available The development of Rein van Bemmelens (1904-1983 undation theory: Forty years of Dutch geology The Dutch geologist Rein van Bemmelen was the greatest opponent of plate tectonics in the Netherlands. He lived and worked during an important period in the history of earth sciences. He had studied geology when Wegeners theory was introduced and enthusiastically received in the Netherlands and he worked as a geologists during the period in which, after Wegeners theory was rejected in the Netherlands, several Dutch geologists came with their own theories to explain the origin of continents and oceans and in which plate tectonics was introduced in the Netherlands. He had proposed his own theory, the undation theory, at the beginning of the 1930s and kept on developing it during the following years. He continued to do so until his death in 1983. The history of the undation theory thus sheds light on the history of geology in the Netherlands. I will trace the history of geology in the Netherlands using Rein van Bemmelen and his undation theory as a lense.

 3. Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  van den Broek, Nina; Deutz, M.H.F.; Franken, A.; Cillessen, Antonius H. N.

  Even though both theoretical and empirical evidence show that American and Australian adolescents engage in risk behavior to gain social status, evidence is lacking on the link between risk behavior and social status in European adolescents. The current study therefore examined this association

 4. Sustainability in the Dutch Electricity Sector; Duurzaamheid in de Nederlandse Elektriciteitssector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilde-Ramsing, J.; Steinweg, T.; Ten Kate, A.; Racz, K.

  2012-02-15

  The aim of this project is to create public awareness of the sustainability of electricity companies that are active in the Netherlands. The report acts as background study for the ranking of electricity suppliers that will be published in March 2012 by the Consumentenbond (Consumer Association)and Greenpeace. The project builds on the 2010 report on 'Sustainability in the Dutch Power Sector', but is extended with suppliers which do not own generation capacity themselves. Each company has been examined for the following items: Fuel mix of current generation capacity or purchased electricity in Europe; Fuel mix of supplied electricity in the Netherlands; Overview of ongoing investments in new generation capacity; Overview of the announced investment plans in new generation capacity [Dutch] Het doel van het project is om publieke bewustwording te creeren van de duurzaamheid van elektriciteitsbedrijven die in Nederland actief zijn. Het rapport dient als achtergrondonderzoek voor de ranking van elektriciteitsleveranciers die in maart 2012 gepubliceerd zal worden door de Consumentenbond en Greenpeace. Het project bouwt voort op het in 2010 gepubliceerde rapport 'Sustainability in the Dutch Power Sector', maar is uitgebreid met leveranciers die zelf geen opwekkingscapaciteit bezitten. Voor elk bedrijf zijn de volgende punten onderzocht: Brandstofmix van huidige opwekkingscapaciteit of ingekochte stroom in Europa; Brandstofmix van geleverde elektriciteit in Nederland; Overzicht van de lopende investeringen in nieuwe opwekkingscapaciteit; Overzicht van de aangekondigde investeringsplannen in nieuwe opwekkingscapaciteit.

 5. Alexander Numan (1780-1852 en de veredeling van de Nederlandse schapenrassen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Oldenburger

  2015-10-01

  Full Text Available Alexander Numan and the improvement of the Dutch sheep breedsAlexander Numan’s life and work provide a splendid illustration of the early nineteenth-century Dutch scientist’s view of the role of science and scientists in society. As a professor at the Utrecht veterinary school he spent a substantial part of his time on a practical endeavour: the improvement of the wool quality of the Dutch sheep breeds. He did not confine his activities to the scientific aspects only, but aimed to obtain the active involvement of all relevant stakeholders in his project: the government, the sheep farmers and the wool industry.In the literature, Numan’s project is seen as a failure: the stakeholders were skeptical about his project from the beginning, as wool improvement was seen as a misguided aim. The Dutch wool industry was perfectly satisfied with the quality of the Dutch wool, and the trend among sheep breeders was to improve their sheeps’ meat meat quality rather than their wool. Eventually, the government withdrew its indispensable support.Nevertheless, Numan clung doggedly to the aim he had set himself, and the question we want to answer is this paper is why. We argue that the answer is to be found in Numan’s view of the role of science in society. His motives were not merely economic, but, first and foremost, of a moral nature. Wool quality, for him, was a measure of the level of civilization a country had reached. Social and cultural progress went hand in hand with the availability of higher quality clothing, the raw materials for which the Dutch sheep were as yet unable to provide. By providing these materials Numan was convinced to contribute directly to the well-being and cultural enhancement of the Dutch population, an objective that was characteristic of the self-fashioned private and public persona of the early nineteenth-century Dutch scientist.

 6. Doorvoer via entrepot : Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie

  NARCIS (Netherlands)

  Louw, E.

  1990-01-01

  In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de

 7. Aan roken toe te schrijven productiviteitskosten voor Nederlandse werkgevers in 1999

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs-van der Bruggen MAM; Welte RA; Koopmanschap MA; Jager JC; Erasmus Universiteit Rotterdam,; CZO

  2002-01-01

  The productivity costs to Dutch employers attributable to smoking are estimated here for 1999. Included are productivity costs (value of lost production) due to absenteeism, and disability and death of employees due to smoking. Costs associated with smoking breaks during working hours or early

 8. Die klempatrone van Afrikaanse en Nederlandse simplekse - ’n vergelyking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Wissing

  1989-05-01

  Full Text Available The stress patterns of Afrikaans and Dutch simplex words correspond to a large extent. However, a small percentage of words differ with regard to the placing of the main stress. The theoretical descriptions of this phenomenon in Afrikaans and Dutch are compared and the conclusion is reached that the Afrikaans description has a higher degree of descriptive and explanatory adequacy than its Dutch counterpart. This can be ascribed to a number of factors, some of which are dealt with in the article. It is furthermore demonstrated that the majority of shifts in stress patterns from Dutch to Afrikaans take place according to the main stress rule. This article indicates how these shifts provide strong support for the main stress rule for simplex words which forms the basis of the argument.

 9. (Koop)starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Dol, C.P.; Boumeester, H.J.F.M.

  2016-01-01

  In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere

 10. De larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) Deel C: Autoekologie en verspreiding

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.; Buskens, R.F.M.

  1990-01-01

  Chironomid larvae occur in nearly all kinds of fresh and brackish waters as well as in semiterrestrial environments. The authors treat the autecology and the distribution of more than 200 taxa in the Netherlands. Except for the tribe Tanytarsini (Chironominae) all the subfamilies occurring in the

 11. Republiek van adel : eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702)

  NARCIS (Netherlands)

  Gietman, C.A.M.

  2010-01-01

  society of merchants and regents. This thesis is largely based on studies that follow solely on the province of Holland. In contrast to Holland however, the landward provinces in the eastern half of the country (Guelders, Overijssel and Drenthe) were still feudal in character. As members of regional

 12. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel

 13. Individualisme en collectivisme in de adolescentie studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren

  OpenAIRE

  Huiberts, A.M.P.

  2002-01-01

  This dissertation aimed to investigate cultural values connected with the individualism-collectivism dimension in several samples of adolescents from diverse ethnic populations (minimum N = 51). We included autochtonous Dutch adolescents and allochtonous adolescents with Turkish and Moroccan background. Both Morocco and Turkey can be considered collectivistic countries, while the Netherlands is located at the individualistic side of the dimension (Hofstede, 1980, 1995). We focused on the psyc...

 14. Nederlandse consumptie en energiegebruik in 2030, een verkennende basis van twee lange termijn scenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Vringer K; Aalbers TG; Drissen E; Hoevenagel R; Bertens CAW; Rood GA; Ros JPM; Annema JA; LAE

  2001-01-01

  Major issues in the Dutch fourth National Environmental Policy Plan are sustainability and quality of life. The energy requirement for consumption tripled between 1948 and 1996. In this period no significant trends towards a lower energy intensity were found and there is no indication of

 15. Individualisme en collectivisme in de adolescentie studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Huiberts, A.M.P.

  2002-01-01

  This dissertation aimed to investigate cultural values connected with the individualism-collectivism dimension in several samples of adolescents from diverse ethnic populations (minimum N = 51). We included autochtonous Dutch adolescents and allochtonous adolescents with Turkish and Moroccan

 16. In opdracht van de tijd? (De Nederlandse cultuur in Europese context 1650-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Davids

  2002-01-01

  Full Text Available D. Fokkema, F. Grijzenhout, Rekenschap 1650-2000RekenschapKarel DavidsWhat value does the 'benchmarking' concept (IJkpunten bring to Dutch history? Can the selection of the first 'benchmark' and the subsequent benchmark-years convincingly be defended and if so, on what grounds? What do the results of these inquiries on benchmark-years tell us about the specific features of Dutch culture? These three key questions form the basis of the review of the IJkpunten-project as a whole. The author argues that the implementation of the project has in part been more satisfactory than its defective theoretical base would have led us to expect, but that the series as a whole also shows a number of glaring shortcomings, such as an inadequate justification of the choice of the benchmark-years and insufficient communication between the various authors concerning the use of crucial terms and concepts. Although 'specific' features of Dutch culture are hinted at, a systematic, comparative analysis of these matters has not been pursued. Finally, it is suggested that the volumes of IJkpunten-project, considering their manifest focus on the importance of harmony, consensus, consultation and candid debate in Dutch history and their relative disregard for the role of coercion, violence, conflicts and tensions between different groups in Dutch society, can be taken as a quintessential product of the prevailing beliefs and opinions in the Netherlands in the 1990s.

 17. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  The prospects for applying urease inhibitors in Dutch dairy cow housing were studied. NBPT and a new German urease inhibitor are identified as most promising. The effects on ammonia emissions should be quantified in real farm conditions. A reduction of ammonia emission in a range between 20 and 40%

 18. Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten

  NARCIS (Netherlands)

  Vrieler, J.A.

  2007-01-01

  'The poetic accent. Three literary genres in seventeenth-century Dutch pamphlets' focuses on the way the conviction works, by studying pamphlets containing sonnets, songs and echo-poetry. I distinguish between structural and affective functions of poetry. Within the composition of a pamphlet, poetry

 19. Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten

  OpenAIRE

  Vrieler, J.A.

  2007-01-01

  'The poetic accent. Three literary genres in seventeenth-century Dutch pamphlets' focuses on the way the conviction works, by studying pamphlets containing sonnets, songs and echo-poetry. I distinguish between structural and affective functions of poetry. Within the composition of a pamphlet, poetry was often given an exordial or perorational function. Poetry before the main text was well suited to portray the author in a good way, to deliver the message of the pamphlet as a kind of device an...

 20. Sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens, bemonsterd in het najaar 1988

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1989-01-01

  Onderzocht op sulfonamiden en Dapson zijn 102 varkensnieren bemonsterd in november 1988 in slachthuizen in drie Veterinaire Inspectiegebieden. Alle monsters zijn dunnelaagchromatografisch gescreend op sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine en sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. Alleen

 1. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  OpenAIRE

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op voorkomen kwamen 8 monsters die kwantitatief werden onderzocht m.b.v. HPLC. Drie monsters bleken < 0,02 mg/kg sulfadimidine te bevatten, het sulfadimidinegehalte van de vijf andere monsters varieerde van ...

 2. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op

 3. ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 4. Stenen in het mozaïek: de vroegmoderne Nederlandse roman als internationaal fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  van Gemert, L.

  2008-01-01

  This article discusses the position of Dutch seventeenth-century prose fiction in European perspective. Internationally knowns novels like Amadis de Gaule, Argenis, Don Quijote and Lazarillo de Tormes were translated and adapted in the Dutch Republic too. But there were many more prose stories and

 5. Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vegt, Q.J.|info:eu-repo/dai/nl/327931558

  2013-01-01

  There has been little academic focus on the build-up of the Dutch Air Force after the Second World War. The aim of this study is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors

 6. Drugs in rurale gebieden : GHB-gebruik en -handel op het Nederlandse platteland

  NARCIS (Netherlands)

  Nabben, T.; Korf, D.J.

  2016-01-01

  GHB is an anaesthetic that in Netherlands since the 1990s is used as a drug by various groups. Although GHB is often defined as a ‘party drug’, particularly in rural areas it is also used in street cultures. GHB is mainly used recreationally, but a minority uses the drug frequently and/or becomes

 7. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2008; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2009-09-15

  1450 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2008. The response rate was 56%. A comparison with the energy use of 2007 or 2006 proved to be of little use due to the differences between the various databases. The calculated energy use data per crop in 2008 are suitable as reference values for the monitoring up to 2011. The Energy Efficiency Index of 2008 was set at 100. 25 energy saving measures have been examined in the monitoring to see to what extent they are used. Strikingly, only 11% of the businesses used the ethylene analyzer. Insulation of the cold store, frequency-controlled ventilators and rounded outlets in the system wall were used relatively often (by respectively 70%, 50% and 38% of the businesses). In forcing, energy shields, façade insulation and pre-growing/multi-layer cultivation score relatively high (respectively 55%, 53% and 24%). Deployment of the climate computer in growing and forcing also scores relatively high at 65%. The most frequently used measure is deployment of a high efficiency condensing boiler (77%). Sustainable energy is used in nearly 20% of the businesses, deployment of hot greenhouse air for drying being the most frequently used measure (76 businesses). Green electricity is the second sustainable energy source (purchased by nearly 5% of businesses). The share of sustainable energy is thus 2.3%. The CO2 emission resulting from direct use of fossil fuels at 495 of the monitored businesses was calculated to amount to 30,541 tons in cultivation (drying and storage) and 25.002 in forcing (greenhouse heating). The total amount is thus 55.544 tons. [Dutch] Voor de Energiemonitor 2008 zijn 1450 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 56%. Een vergelijking met het energieverbruik in 2007 of in 2006 is door de afwijkende samenstellingen van de verschillende databases weinig zinvol gebleken. De berekende energieverbruikscijfers per gewas van 2008 zijn wel goed bruikbaar als referentiewaarden voor de verdere monitoring t/m 2011. De Energie Efficientie Index van 2008 wordt dan op 100 gesteld. Voor 25 energiebesparende maatregelen is in de monitoring nagegaan in hoeverre deze werden toegepast, Opvallend hierbij is dat slechts op 11% van de bedrijven de ethyleen analyser wordt toegepast. Isolatie van de bewaarcel, frequentie-geregelde ventilatoren en de afgeronde uitblaasopening in de systeemwand worden relatief veel toegepast (door respectievelijk 70%, 50% en 38% van de bedrijven). In de broeierij scoren energieschermen, gevel-isolatie en voortrekken/meerlagenteelt relatief hoog (respectievelijk 55%, 53% en 24 %). Ook het toepassen van de klimaatcomputer in teelt en broei scoort met ruim 65% hoog. Meest toegepaste maatregel is het gebruik van HR:ketels (77%). Duurzame energie wordt op bijna 20% van de bedrijven toegepast, waarbij het gebruik van warme kaslucht voor drogen het meest toegepast wordt (door 76 bedrijven). Groene stroom is de tweede duurzame energiebron (aangekocht door bijna 5% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt hiermee op 2,3%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen van de 495 gemonitorde bedrijven is berekend op 30.541 ton bij de teelt (drogen en bewaren) en 25.003 bij de broei (kasverwarming). In totaal 55.544 ton.

 8. Energy Monitor of the Dutch Flower Bulb industry 2008; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.

  2009-09-15

  To meet environmental targets, Long term agreements (LTA-e) were made between the flower bulb industry and the government from 1995 onwards. In the first LTA-e 1995-2006 about 600 businesses and the government agreed on improving energy efficiency. In that period the energy consciousness grew strongly and the monitoring results show that in 2006 the participating businesses had realized an energy saving of 23% compared to 1995. On top of the clear financial benefits for these companies, the cultivation itself has become more environment-friendly. The monitoring of energy use has clearly improved in 2008 compared to 2007. The monitoring examined to what extent 25 energy saving measures have been deployed. [Dutch] Om aan milieudoelstellingen te voldoen zijn vanaf 1995 over het energieverbruik tussen de bloembollensector en de overheid Meerjarenafspraken (MJA-e) gemaakt. In de eerste MJA-e 1995-2006 kwamen ongeveer 600 bedrijven en de overheid overeen de energie-efficientie te verbeteren. In die periode is het energiebewustzijn sterk toegenomen en monitoringsresultaten laten zien dat deelnemende bedrijven in 2006 een energiebesparing hebben gerealiseerd van 23% t.o.v. 1995. Naast het directe financiele voordeel dat dit de bedrijven oplevert, is de teelt milieuvriendelijker geworden. De monitoring van het energieverbruik in 2008 is duidelijk verbeterd t.o.v. 2007. Voor een 25-tal energiebesparende maatregelen is in de monitoring nagegaan in hoeverre deze werden toegepast.

 9. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2010 92 businesses were approached. 61 businesses sent back filled in questionnaires. Compared to 2009, all types of businesses show a decrease in their energy use per kilogram. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of the businesses). More than half of the (51%) uses a high efficiency boiler. In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (41%). The share of sustainable energy (including green electricity) is 7.8%. The avoided CO2 emission in 2010 is 4.970 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms in 2010 amounted to 171g CO2/kg, which is a decrease of 15% compared to 2005 and 3% lower than in 2009 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2010 zijn 92 bedrijven aangeschreven. Van 61 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen. In vergelijking met 2009 is er voor alle bedrijfstypen een afname van het energieverbruik per kilogram. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Meer dan de helft (51%) van de bedrijven maakt gebruik van een HR-ketel. Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (41%). Het aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) is 7.8%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2010 berekend op 3.970 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2010 uitgekomen op 171g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van 15%, en 3% lager dan in 2009.

 10. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2009; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2010-10-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector, 118 businesses were approached in 2009. The percentage of filled in questionnaires was 78%. The energy saving was 5.9% compared to 2005. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of all businesses). In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (30%). Cooling exclusively with groundwater or ground tubes is used very little (only 5% of the businesses), but 16% of the businesses combines it with mechanical cooling. The share of businesses that implemented one or more sustainable energy measures was 30% in 2009. As a result, the realized share of sustainable energy (including green electricity) amounted to 3.7% in 2009. The avoided CO2 emission in 2009 amounted to 3.255 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms was 175g CO2/kg in 2009, which is s decrease of 16% compared to 2005 and 1% lower than in 2008 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2009 zijn 118 bedrijven aangeschreven. Het percentage bruikbare vragenlijsten is 78%. De energiebesparing was 5,9 % t.o.v. 2005. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (30%). Koeling uitsluitend met grondwater of met grondbuizen wordt weinig toegepast (slechts op 5% van de bedrijven), maar gecombineerd met mechanische koeling wel op 16% van de bedrijven. Het aandeel bedrijven dat één of meer Duurzame energiemaatregelen heeft getroffen ligt in 2009 op 30%. Het hierdoor gerealiseerde aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) komt in 2009 uit op 3,7%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2009 berekend op 3.255 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2009 uitgekomen op 175g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van16%, en 1% lager dan in 2008.

 11. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2009; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2010-12-15

  1375 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2009. The response rate was 57%. Compared to 2008, the energy use per hectare decreased with 1.5% in 2009. The energy use per 1000 forced bulbs decreased with 9.1%. Energy saving measures were implemented at a slightly larger scale than in 2008. What is striking here is that 78% of the businesses assessed the ethylene-controlled ventilation as non-applicable. The purchase of green electricity is the most frequently used deployment of sustainable energy for electricity (9.8% of all businesses). However, the deployment of wind energy (6 businesses) yields 26% more energy. Deployment of hot greenhouse air for drying purposes is the most frequently used deployment of sustainable thermal energy (17.3% of businesses). The share of sustainable energy amounts to 2.4%. The CO2 emission from direct use of fossil fuels has decreased with 8.1% compared to 2008. [Dutch] Voor de Energiemonitor 2009 zijn 1375 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 57%. T.o.v. 2008 is het energieverbruik per hectare in 2009 met 1,5% afgenomen. Het energieverbruik per 1000 stuks broeibollen is met 9,1% afgenomen. Energiebesparende maatregelen werden iets meer toegepast dan in 2008. Opvallend hierbij is dat 78% van de bedrijven de ethyleengestuurde ventilatie als niet van toepassing beoordelen. Aankoop van groene stroom is de meest toegepaste benutting van duurzame energie voor elektra (9,8% van de bedrijven). Het toepassen van windenergie (6 bedrijven) brengt echter 26% meer energie op. Het toepassen van warme kaslucht voor het drogen is de meest toegepaste benutting van duurzame thermische energie (17,3% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt op 2,4%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen is t.o.v. 2008 met 8,1% afgenomen.

 12. Vermoeidheid in het verkeer : prevalentie en statusonderkenning bij automobilisten en vrachtautochauffeurs : een vragenlijststudie onder Nederlandse rijbewijsbezitters.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Davidse, R.J. Mesken, J. & Hoekstra, A.T.G.

  2011-01-01

  Driver fatigue: prevalence and state awareness of drivers of passenger cars and trucks; A questionnaire study among driving licence holders in the Netherlands. A questionnaire study of driver fatigue among driving licence holders in the Netherlands was carried out to accomplish a more detailed

 13. De antirachitische werking van Nederlandse ruwvoeders in verband met het antagonisme tussen caroteen en vitamine D

  NARCIS (Netherlands)

  Weits, J.

  1956-01-01

  A method was devised for estimating vitamin D in roughages. After boiling with 10 % alcoholic KOH the material was extracted with petroleum ether, and purified by chromatography through an activated alumina column with petroleum ether. Chromatography removed an unsaponifiable factor antagonistic to

 14. Een kijkje in de vroegmoderne Nederlandse keuken vanuit archeobotanisch, historisch en experimenteel perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Hondelink, Merit

  2017-01-01

  Past food consumption is traditionally independently studied by two disciplines, namely Archaeology and History. To study the early modern food preparation and consumption by middle class Delft and Antwerp citizens (1500-1850), archaeobotanical material and historical texts are studied as part of

 15. Intentie tot exploratie, sociale binding en delinquent gedrag van Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Luijpers, E.T.H.

  2000-01-01

  The scientific literature indicates that the majority of adolescents have committed one or two offences in the past. However, most of the offences committed involve petty crime. The main questions that this study addresses are: why is there an increase from early to middle adolescence in the

 16. Biomassa voor energie uit de Nederlandse natuur : een inventarisatie van hoeveelheden, potenties en knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Elbersen, H.W.; Jong, de J.J.; Berg, van den C.A.; Niemeijer, C.M.

  2007-01-01

  In dit onderzoek is de potentiële hoeveelheid biomassa uit de natuur berekend op basis van de voor 2020 geplande arealen natuur per begroeiingstype. Voor de verschillende soorten biomassa is aangegeven welke huidige toepassingen er voor zijn en welk deel op basis daarvan met name in aanmerking komt

 17. Wetenschap van gene zijde : geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Kloosterman, I.E.

  2016-01-01

  The attempts from the end of the 19th century onwards to scientifically investigate ‘paranormal phenomena’ have intrigued both cultural historians and historians of science. Internationally, the history of parapsychology has received ample scholarly attention in the last decades. Surprisingly, this

 18. Nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw : functie en betekenis van het kerkgebouw in een veranderende samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Melchers, Marisa Johanna

  2011-01-01

  This doctoral thesis describes the cultural history of Dutch church architecture in the twentieth century, a period in which more than 5,000 churches were built in the Netherlands. The majority of these houses of worship are not listed buildings and suffer from a lack of maintenance. Because of the

 19. De verkeersonveiligheid van hulpverleningsvoertuigen. Consult ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1986-01-01

  Drivers on emergency vehicles (ambulances, fire engines, police cars) which have to fulfil an urgent task and which make use of particular competencies, show often a driving behaviour with an increased risk. Each year more than hundred victims are killed or injured in accidents in which emergency

 20. Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, N. van den; Deutz, M.H.F.; Franken, A.; Cillessen, A.H.N.

  2017-01-01

  Ondanks dat theoretisch en empirisch bewijs aantoont dat Amerikaanse en Australische adolescenten risicogedrag vertonen om sociale status te verwerven, is er weinig bekend over de relatie tussen risicogedrag en sociale status bij Europese adolescenten. De huidige studie onderzocht deze relatie

 1. ‘Konstige tanden’. Gebitsprothesen van bot en ivoor in Nederlandse collecties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marloes Rijkelijkhuizen

  2016-05-01

  Full Text Available ‘Konstige tanden’ – False teeth made of bone and ivory from Dutch collectionsDental healthcare in the past was not as advanced as nowadays. Most people who suffered from caries (or worse had no other option than to have the ‘bad’ tooth extracted. A set of false teeth was only an option the rich could afford. Finding a suitable material for these prostheses was a struggle for the manufacturers. For a long period ivory, and sometimes bone, was the only option.The aim of this study was to examine more than one hundred false teeth made of bone and ivory from archaeological and museum collections, with the purpose to identify the used materials and to investigate the development of these dentures. Archaeological examples were the oldest false teeth recovered, the oldest dating to the 17th century.A persistent misinterpretation is the use of walrus ivory for the manufacture of false teeth in the time under investigation. Both walrus and hippopotamus ivory have been misidentified for a long time mainly because both species have been named ‘seahorse’. Of all the examined dentures 71% was made of hippopotamus ivory, 18% of walrus ivory, 8% of elephant ivory and only 3% of bone. Before the discovery of vulcanised rubber in the mid-19th century hippopotamus ivory was the best material to manufacture false teeth, because of the hard enamel layer which retained its white colour much longer than other materials. Archaeological finds show that hippopotamus ivory was imported for only one purpose: the manufacture of false teeth.These false teeth were probably made more often by ivory workers rather than by ‘tooth masters’. Although ivory false teeth were a good solution for esthetical reasons and to regain speech and chewing abilities, the lack of hygiene must have caused a lot of pain and trouble to their rich wearers.

 2. Het Nederlandse beleid voor de creatieve economie: te veel vliegen in één klap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Floor Basten

  2009-02-01

  Full Text Available Dutch policy for the creative economy: aiming for too many birds with one stone? Creative economy is a subject that enjoys a lot of attention from Dutch governments, from local to state. It is assumed that creative economy results in a positive image, safety and money. In the Netherlands, the writings of Richard Florida have become prominent in policy making. Florida characterises the creative class as value driven. Values are individuality, tolerance, and meritocracy. Cities that score high on Technology, Talent and Tolerance attract the creative class. The Dutch policy for this economy often coincides with urban renewal. Moreover, the Dutch government has a desire to define what successful creativity is. This has some side-effects that might harm the tolerant atmosphere that is essential to the creative class, as it excludes groups of people from the public domain. In this contribution, I present a project that wants to resist the homogenization and zero tolerance policies in the public domain. In the project Maximum Tolerance Zone all parties concerned negotiate the quality of ‘their’ public sphere and the rules needed to advance this quality. The MTZ-project does not assume a social intervention in which the government imposes norms one has to learn to adapt to, but a social-administrative intervention in which a joint learning process takes place. This is not an easy, but still a necessary assignment for all parties concerned, the government included.

 3. Welke Slag aan de Somme? Oorlog en neutraliteit in Nederlandse bioscopen, 1914-1918

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, W.; Dibbets, K.

  2009-01-01

  While the Dutch government tried to maintain neutrality during World War I, the belligerent nations closely watched the Netherlands and its public opinion. At the same time, the French, English, and German authorities used propaganda to influence Dutch public opinion. The famous documentary film The

 4. De meest efficiënte kip ter wereld : De Nederlandse legkippenfokkerij in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  van der Waaij, E.H.; Theunissen, L.T.G.

  2017-01-01

  This paper analyses the development of chicken breeding for eggs in the Netherlands in the twentieth century. The Dutch poultry sector was of only marginal significance early in the century, yet after the Second World War it developed into the most industrialised segment of animal husbandry. The

 5. Het beeld van Midden- en Oost-Europa in Nederlandse literaire non-fictie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sterckx Jo

  2014-07-01

  Full Text Available Over the last 20 years, literary nonfiction has become increasingly popular among the Dutch reading public. Thanks to increasing sales, translations and literary awards the genre achieved a strong position in Dutch literature. This article analyzes the image of Central and Eastern European countries in Dutch literary nonfiction of the last ten years (2004-14. It searches for characteristics of an orientalist and balkanist discourse and the presence of the imagological centre-periphery model in the works of Geert Mak, Jelle Brandt Corstius, Olaf Koens, Joop Verstraten and Jan Brokken. Contemporary Dutch literary nonfiction contains a euro-orientalist discourse. Characteristics such as underdevelopment, hedonism, obscurity and authenticity are projected on Central and Eastern Europe, which is put in the periphery of Western Europe.

 6. Wetenschappelijk onderzoek facility management in Nederland : Nederlandse facility mangagers hebben behoefte aan verdere automatisering

  NARCIS (Netherlands)

  Vogel, W.M.; Wagenberg, van A.F.G.M.

  1991-01-01

  Een nieuw vakgebied dat serieus genomen wil worden, heeft behoefte aan gedegen, marktgericht onderzoek. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie, kansen en knelpunten, en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen vraagt het werkveld ondersteuning aan de wetenschap. De wetenschap kan

 7. Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Glas, G.H.

  1986-01-01

  The present distribution of bats (Chiroptera) in The Netherlands is documented and discussed. For each species a map is given illustrating the distribution before and after 1970. Where available, data are presented on migration, population trends, nursing colonies, roosts and hibernation sites,

 8. Market for domotics in the Netherlands. Major or minor?; Nederlandse domoticamarkt. In majeur of mineur?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uythof, B. [Invenit, Domotica Platform Nederland, Amsterdam (Netherlands)

  2003-10-01

  A brief overview is given of new developments in the market for automation systems for houses (domotics), in particular the option to make use of broadband technology. [Dutch] De klassieke domoticasystemen, waarbij via bussystemen zaken als verwarming, verlichting en veiligheid worden geregeld, staan onder druk door wensen van consumenten. Zij willen af van het grote aantal netwerkjes met bijbehorende bedrading in huis. Ook zoekt deze groep naar een verdergaande integratie van diensten en producten in zijn woning. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat deze consumenten al een bepaald voorzieningsniveau op internetgebied, zoals breedband, in huis hebben. De huidige breedbandtechniek maakt het mogelijk via een bussysteem, of zelfs draadloos, apparaten te bedienen en mee te communiceren. Toepassingen waar veel van wordt verwacht. Het is daarom zaak voor de 'klassieke' domotica om allianties aan te gaan met de moderne vormen van domotica- en breedbandontwikkelingen.

 9. Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemanse, C.W.

  2008-01-01

  In the early modern period pamphlets constituted the most important medium to influence public opinion in the Netherlands. The thesis Rap van tong, scherp van pen (Glib tongues, sharp pens) focuses on the literary and rhetorical aspects of a remarkable type of pamphlet called praatje (small-talk),

 10. Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) : interviewstudie onder vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  2004-01-01

  Many road safety experts regard Intelligent Speed Adaptation (ISA) as a powerful instrument for regulating safe driving speeds and achieving more safety. In short, ISA ensures that, while it is in motion, the vehicle `receives' information about the speed limit that applies where it is. When driving

 11. 'Hollandsche vecht-suffragettes'? Een kwestie uit de geschiedenis van het Nederlandse feminisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Aerts

  2009-01-01

  Full Text Available ‘Holland’s Militant Suffragettes’? A Theme from the History of Dutch FeminismThe historiography of feminism is bristling with international comparative surveys. It is precisely because of this that the use of national frameworks has been acknowledged, albeit unintentionally and indirectly. Nevertheless, this paper adopts the opposite stance, and argues that both national and internal affairs, as well as international and foreign affairs, can be viewed as categories which serve certain political agendas, thereby making it possible to distinguish between friends and foes in the political struggle. Historians should not reproduce such a differentiation but analyze it instead. To give an example of such an analysis, this paper outlines how the customary distinction between a moderate Dutch and a radical English electoral feminism gained an important impetus at a key moment: when in 1907 the discordant entanglement of political and personal contacts between feminists on both sides of the Channel eventually led to a schism in the Dutch Society for Women’s Right to Vote.

 12. George Sand en de Nederlandse negentiende-eeuwse pers. Het belang van computerondersteund tijdschriftonderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzan van Dijk

  2010-09-01

  Full Text Available  Twentieth-century book and literary historians have tended to seriously underestimate women‟s participation in the nineteenth-century literary field. Thanks to different digital and online tools it becomes now possible to get a better understanding of their presence as authors. This is demonstrated in the present article, where the case „George Sand as received in nineteenth-century Netherlands‟ is used as an example. In particular it is shown that there has been, up to recently, too much reliance on critical articles published in the nineteenth-century literary press. Dutch critics publishing negative comments on George Sand‟s works will most often have had the intention to combat her actual success with Dutch readers and her possible influence on them. And those literary reviews refraining from publishing articles on her work show, by the frequency of their mentioning Sand‟s name, that she was in fact very present in the cultural repertoire of the nineteenth-century Netherlands.

 13. Warm bloed : De representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden)

  NARCIS (Netherlands)

  Boudewijn, Petra Rosalind

  2016-01-01

  Wie een oosterse voorouder heeft, wordt in de literatuur over voormalig Nederlands-Indië verondersteld warm bloed te hebben. In deze vergelijkende studie van Indische romans en verhalen wordt de representatie van Indo-Europeanen, nazaten uit gemengde relaties tussen oosterlingen en westerlingen,

 14. Op weg naar een accreditatiesysteem van Nederlandse ziekenhuizen [Towards an accreditation system of Dutch hospitals

  NARCIS (Netherlands)

  Gennip, E.M.S.J. van; Linnebank, F.; Sillevis Smitt, P.A.E.; Geldof, C.A.

  1999-01-01

  The development of the Netherlands system for accreditation of hospitals started in 1989 in the Pilotproject Accreditation (PACE). This resulted in the establishment of the Netherlands Institute for Accreditation of Hospitals (NIAH) early 1999, by the Dutch Association of Hospitals, the Dutch

 15. De Centauriebremraap (Orobanche elatior Sutton) in Zuid-Limburg: een nieuwe soort voor de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Kreutz, C.A.J.

  1989-01-01

  From 1973 onwards an Orobanche species was found repeatedly (though at intervals of several years) on a chalk slope in the South of Limburg. At first the plant was identified as O. lutea, but the author argues that in fact it is O. elatior. Presumably its host is Centaurea scabiosa.

 16. "Heel Euroop zal zich terstond vereenen" : Europa in de Nederlandse Waterlooliteratuur

  NARCIS (Netherlands)

  Weijermars, Johanna

  2016-01-01

  Throughout the centuries, the self-image of Europe and Europeans has been subject to change, and different opinions on this matter have existed simultaneously. Nevertheless, the Battle of Waterloo has offered a communal point of referencein European consciousness for both his supporters and

 17. Al sietmen de lui…: Perspektiewe op boere en boerejolyt in enkele Nederlandse en Afrikaanse gedigte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. van Zyl

  2001-08-01

  Full Text Available Though one sees the people… (one does not therefore know them: Perspectives on farmers and boorish festivity in a number of Dutch and Afrikaans poems A selection of a few Dutch and Afrikaans poems from, inter alia, the seventeenth, nineteenth and early twentieth century, share so many characteristics in their combination of the subjects “farmer” (“boer” and “feast”, that in this article the question is raised whether these stereotypes form part of a relatively fixed traditional topic or “storehouse” of conventions. Each poem utilizes colloquial language, diminutives and nicknames in the depiction of a dance party in a rural setting – an event characterized by immoderate behaviour, particularly regarding love-making and the use of liquor. More recent Afrikaans poems (written within a context where the initially negative term “Boer” has been transfigured positively due to the expansion of Afrikaner-Nationalist power satirize other aspects, like status and wealth instead of backwardness, but it seems as if excess and transgression are still associated with “boer” in combination with festivity. The concept of farmer often functions as the Other in these poems, in binary opposition to the narrator.

 18. Verbeelding en ontbeelding : een onderzoek naar de functie van kunst in Nederlandse kartuizerkloosters 1450-1550

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidema, Liesbeth

  2010-01-01

  How did contemporaries bring the presence of art in late medieval Netherlandish charterhouses in harmony with the austere way of living and the inward spirituality of the carthusians? That is the central question of this thesis. In the twelfth century this matter was already raised by Bernard of

 19. Het effect van het gebruik van Engels op websites voor Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dasselaar, L.; Meurs, W.F.J. van; Pair, R.G. le; Korzilius, H.P.L.M.

  2005-01-01

  The use of English in advertising aimed at non-native speakers of English is claimed to enhance image and text evaluation and to have no negative impact on comprehension. We tested these claims using promotional websites aimed at Dutch youngsters. Dutch secondary school pupils evaluated a completely

 20. Die Nederlandse skoolidentiteitshandhawing en die betekenis daarvan vir Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.A. Rens

  1995-03-01

  Full Text Available The maintaining of identity in the Netherlands and the relevance for South AfricaThis article focuses on two questions: The way in which the issue of identity has been handled in the Netherlands since the 16th century and which perspectives the history of Dutch education provides for the issue of identity in South African education in a post-apartheid dispensation. It is indicated that the process/history of maintaining the identity of the Christian school in the Netherlands was one of continuous conflict between the Christian and the neutral (secular school. In 1920 the first phase of the conflict was resolved fairly satisfactorily with the "De Visserwet" (act, which granted parents the right to organise own schools. Since then all schools have been funded on an equal base by the state. As South Africa is currently trying to find solutions to certain educational problems, solutions resulting from the Dutch situation could possibly be applied partially to the South African situation. The main advantage would be that a variety of groups with different life views would be able to exist in harmony and to organise and support own schools receiving equal state support.

 1. Industrie en diensten in beeld: kwantitatieve fase van een SWOT analyse van de Nederlandse industrie

  NARCIS (Netherlands)

  de Nooij, M.; Felsö, F.; Baarsma, B.

  2004-01-01

  In de media wordt gesteld dat de industrie in een aantal jaren grotendeels uit Nederland zou verdwijnen. Het zou dan met name gaan om de verplaatsing van de industrie (en R&D activiteiten) naar Midden- en Oost-Europa respectievelijk Azië. Deze uitspraken lijken niet altijd even genuanceerd en zijn

 2. Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Kooij

  2002-01-01

  Full Text Available R. Kunst, Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland; A. van der Schoor, N. Schadee, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813; P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw; R.E. de Bruin, 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht.The shape of the city. An evaluation of recent historical studies on Dutch townsUrban history in the Netherlands started roundabout 1970. It was initially promoted by mainly economic and social historians who used concepts derived from geography which centred on town and country relations, urban networks, and migration. The spatial factor was considered to be a core feature, also inside the towns and cities. An alternative view, however, argued that a completely introspective urban history, focussing on one city, would result in more integration. This hypothesis has been proved in a number of recent, more or less integral urban histories, commissioned by several independent municipal authorities in individual cities. They show that a combination of internal and external elements offers the best results with regard to integration.

 3. Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, Maria Wilhelmina Anna

  1998-01-01

  This study focuses on the rules for sexual behaviour in conduct books, published in the Netherlands between 1780 and 1870. The analysis is based on two types of conduct books: the marriage manual and the conduct book for young adults. At the end of the eighteenth century, both types of books are

 4. Nederlandse muziek in de 20-ste eeuw : Voorspel tot een nieuwe dag

  NARCIS (Netherlands)

  Samama, Leo

  2006-01-01

  Dutch Music in the 20th Century was first published in 1986. Now, in 2005, it is still the single exhaustive survey of its kind on Dutch music. This new expanded edition covers the complete 20th century. The book deals with two areas: musical life in the Netherlands (institutions, orchestras, the

 5. Het huis van ik : ideologie en theorie in het Nederlandse vormgevingsonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Eijnde, Jeroen Nicolaas Maria van den

  2015-01-01

  The House of I. Ideology and Theory in the Netherlands' Design Education is based on the hypothesis that Dutch Art Academies, which since the emergence of (applied) art education have focused expressly on training the professional artist type - in stead of a focus on the dependent artist type (the

 6. Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten : Deel 1: Pronomina, Congruentie en Vooropplaatsing

  NARCIS (Netherlands)

  Barbiers, Sjef; Bennis, Hans; Vogelaer, De Gunther; Devos, Magda; Ham, van der Margreet

  2005-01-01

  Available in a Dutch and English Edition, the Syntactic Atlas of the Dutch Dialects provides a detailed overview of the surprisingly rich syntactic variation found in 267 dialects of Dutch at the beginning of the 21th century. 200 full color maps show the geographic distribution of more than 100

 7. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  1313 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2010. The response rate was 60%. Compared to 2008, the energy use per hectare decreased with 6.6% in 2010. The energy use per 1000 forced bulbs has decreased with 18.0%. Energy saving measures were implemented at a larger scale compared to 2009. What is most striking is the strong increase in deployment of a lower circulation standard and multi-layer cultivation. The purchase of green electricity is the most frequently used deployment of sustainable energy for electricity (9.2% of the businesses). Deployment of hot air from the greenhouse for drying purposes is the most frequently used deployment of sustainable thermal energy (18.1% of the businesses). The share of sustainable energy amounts to 2.2%. The CO2 emission from direct use of fossil fuels has decreased with 11.8% compared to 2008 [Dutch] Voor de Energiemonitor 2010 zijn 1313 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 60%. T.o.v. 2008 is het energieverbruik per hectare in 2010 met 6,6% afgenomen. Het energieverbruik per 1000 stuks broeibollen is met 18,0% afgenomen. Energiebesparende maatregelen werden iets meer toegepast dan in 2009. Opvallend is de sterke toename van het toepassen van een lagere circulatienorm en van meerlagenteelt. Aankoop van groene stroom is de meest toegepaste benutting van duurzame energie voor elektra (9,2% van de bedrijven). Het toepassen van warme kaslucht voor het drogen is de meest toegepaste benutting van duurzame thermische energie (18,1% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt op 2,2%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen is t.o.v. 2008 met 11,8% afgenomen.

 8. Het zelfbeeld van reclamemakers in de Nederlandse reclamevakpers, 1967-1972

  NARCIS (Netherlands)

  Schreurs, Wilbert

  2014-01-01

  abstractThis article discusses the self-image of Dutch advertisers in the 1960s and 1970s, with the views of Dutch advertisers on what was then a new phenomenon, television advertisements, as the starting point. Articles from the Dutch specialist publications for advertising show that tv

 9. In de ban van een beter verleden : Het Nederlandse fascisme 1923-1945

  NARCIS (Netherlands)

  Huberts, Willy Sjoerd

  2017-01-01

  'Under the spell of a better past' offers a complete survey of the rise, the flourishing and fall of almost all (over 60) fascist political parties in the Netherlands during the period 1923-1945. It discusses the entire spectrum: from the foundation in 1923 of the Union of Actualists to the fall of

 10. Betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse vertaling van de Work Design Questionnaire

  NARCIS (Netherlands)

  Gorgievski, Marjan J.; Peeters, Patty; Rietzschel, Eric; Bipp, Tanja

  2016-01-01

  This validation study among 291 Dutch employees confirms the usefulness of the Dutch translation of the Work Design Questionnaire (WDQ-NL) in the work(re)design context. According to results of confirmatory factor-analyses, the predicted factorial structure of 21 subscales and four second-order

 11. Brouwen, branden en bedienen. Werkende vrouwen in de Nederlandse dranknijverheid, 1500-1800

  NARCIS (Netherlands)

  van Dekken, M.

  2009-01-01

  Brewing was always one of the household activities women performed. Some of them brewed more than needed for their own family and sold the surplus to others. During the Middle Ages commercial brewing in Dutch towns evolved and in a short period brewing industry became to be dominated by men.

 12. K arl B arth , De Zondag, Nederlandse vertaling deur W. M. van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  en geniet van die helderheid en milde humor wat orals op hierdie bladsye gevind word. In die tweede plek omdat studie van hierdie boekie die leser kan bevry van die wettiesheid wat hom so dikwels van die geeste meester maak as die sondagsviering in diskussie is. Die hele betoog is 'n getuienis van erns en vreugde.

 13. Schatting van milieustress in vegetatie meetnetten: koppeling van Nederlandse aan internationale meetnetten

  NARCIS (Netherlands)

  Dobben, van H.F.; Dueck, T.A.; Vries, de W.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de vegetatie meetnetten op nationale en Europese schaal. Voor alle meetnetten geldt dat het niet eenvoudig is eenduidig een effect van atmosferische depositie aan te tonen op grond van de thans beschikbare data. Echter vrijwel alle beschouwde

 14. Een kwantitatieve analyse van Nederlandse bijdragen aan internationaal arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  de Dreu, C.K.W.

  2010-01-01

  The author reports a quantitative analysis of the absolute and relative numbers of publications in six high-ranking journals on work and organisational psychology, (co-)authored by scientists with a Dutch, German, or British affiliation. In contrast to Germany and Great Britain, analyses reveal a

 15. Roadmap Dutch paper and cardboard industry; Routekaart Nederlandse papier- en kartonindustrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  In 2004, the VNP launched an energy program with the aim to halve energy consumption in 2020 throughout the paper and cardboard chain in the Netherlands. From 2011 to 2030 the VNP aims at two developing themes: (1) Sustainability: the efficient use of energy and materials for cost reduction and sustainability, and (2) Innovative products and services with high added value [Dutch] In 2004 is de VNP gestart met een energietransitieprogramma met als doel het energieverbruik in de gehele papier- en kartonketen te halveren in 2020. Vanaf 2011 tot 2030 zet de VNP in op twee ontwikkelthema's: (1) Duurzaamheid: het efficient omgaan met energie en materialen ten behoeve van kostenreductie en verduurzaming; en (2) Innovatieve producten en diensten met hoge toegevoegde waarde.

 16. De Franse aardkastanje [Conopodium majus (Gouan) Loret] nadert de Nederlandse grenzen

  OpenAIRE

  Weeda, E.J.

  1993-01-01

  Op 14 mei 1988 toonde Onno de Bruijn me bij Bentheim in Nedersaksen een aantal planten van een Schermbloemige, die daar door enkele Twentse floristen waren opgemerkt en die niet met zekerheid op naam konden worden gebracht. Aanvankelijk dachten we aan Meum athamanticum (wat in vergelijkbare gevallen wel vaker schijnt te gebeuren). Pogingen om één plant in haar geheel te verzamelen, mislukten door de hardheid van de kalkgrond ter plaatse: een bloeistengel zonder ook maar een aanduiding van een...

 17. De Franse aardkastanje [Conopodium majus (Gouan) Loret] nadert de Nederlandse grenzen

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  1993-01-01

  Op 14 mei 1988 toonde Onno de Bruijn me bij Bentheim in Nedersaksen een aantal planten van een Schermbloemige, die daar door enkele Twentse floristen waren opgemerkt en die niet met zekerheid op naam konden worden gebracht. Aanvankelijk dachten we aan Meum athamanticum (wat in vergelijkbare gevallen

 18. Rupsje Nooitgenoeg : Over de ontwikkeling van het Nederlandse stille pandrecht op vorderingen

  NARCIS (Netherlands)

  Reehuis, Willem; Schlemmer, E.C.; O'Brien, Patrick Harry

  2017-01-01

  This contribution focuses on the development of the Dutch silent pledge on claims, which was introduced by legislation after the fiducia became prohibited. Financial institutions were of the opinion that the prohibition on the fiducia would limit the provision of credit and have negative economic

 19. De wondere wereld van Alex van Warmerdam: absurdisme in de eigentijdse Nederlandse film

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Nas

  1999-04-01

  After situating both Abel and De noorderlingen within the context of contemporary Dutch cinema and television, as well as within the filmmaker’s cinematic oeuvre, the article will introduce Alex van Warmerdam's background and closely analyse both films. Finally it will be argued that Van Warmerdam's films force Dutch audiences to take an ironic, critical look at themselves, a new take in Dutch cinema that has also found approval abroad.

 20. Simposium tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse Nuwe-Testamentici: verslag en kritiese evaluering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. B. du Toit

  1993-08-01

  Full Text Available Symposium between Dutch and South African New Testament scholars: report and critical evaluation A short historical survey of theological relations between Netherland and South Africa and especially of the consequences of the cultural boycott, highlights the importance of this meeting. The papers read at the meeting and some of the prominent issues, as well as deliberations on the possibility of future academic cooperation, are presented and evaluated.

 1. Hylis foveicollis (Coleoptera: Eucnemidae), een dood-houtkever nieuw voor de Nederlandse fauna

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.; Burgers, J.; Vorst, O.

  2003-01-01

  Hylis foveicollis is recorded for the first time from The Netherlands. This beetle is very rare throughout Europe, but it can lokally be found in large numbers under favourable conditions. The larvae develop in soft dead wood and probably feed on fungi

 2. Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk afval. RESULTATEN 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Beker D; LAE

  1998-01-01

  The (residual) household waste collected from 1000 households in the Netherlands, was investigated for physical composition. Waste from these selected households was found to give a fairly accurate picture of the waste collected nationwide.This report gives detailed information on 15 main

 3. Fysisch onderzoek naar de samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk afval ; Resultaten 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Otte PF; LAE

  1996-01-01

  The (residual) household waste collected from 1000 households in the Netherlands, was investigated for physical composition. Waste from these selected households was found to give a fairly accurate picture of the waste collected nationwide.This report gives detailed information on 15 main

 4. De kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Raemakers, I.

  2004-01-01

  Sphecodes majalis, a new bee species for the Netherlands (Hymenoptera: Apidae) A population of Sphecodes majalis was found on a limestone grassland near Maastricht (Limburg). On several occasions more than 10 female and several male specimen were observed. Sphecodes majalis is a parasite of

 5. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of

 6. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the

 7. Mixed methods research.

  Science.gov (United States)

  Halcomb, Elizabeth; Hickman, Louise

  2015-04-08

  Mixed methods research involves the use of qualitative and quantitative data in a single research project. It represents an alternative methodological approach, combining qualitative and quantitative research approaches, which enables nurse researchers to explore complex phenomena in detail. This article provides a practical overview of mixed methods research and its application in nursing, to guide the novice researcher considering a mixed methods research project.

 8. African Primary Care Research: Participatory action research

  OpenAIRE

  Mash, Bob

  2014-01-01

  This article is part of the series on African primary care research and focuses on participatory action research. The article gives an overview of the emancipatory-critical research paradigm, the key characteristics and different types of participatory action research. Following this it describes in detail the methodological issues involved in professional participatory action research and running a cooperative inquiry group. The article is intended to help students with writing their researc...

 9. Scheduling under uncertainty : Attaining flexibility, robustness and stability

  NARCIS (Netherlands)

  Mountakis, Kiriakos Simon

  2018-01-01

  The research presented in this thesis is part of the Rolling Stock Life Cycle Logistics applied research and development program, conducted by NedTrain. As a company, NedTrain belongs to Nederlandse Spoorwegen (NS; the principal railway company in the Netherlands) and provides maintenance services

 10. Researching collaboratively: implications for qualitative research and researchers.

  Science.gov (United States)

  Cheek, Julianne

  2008-11-01

  Often discussions about collaborative research, and collaboration generally, begin at the point of how to collaborate, who to collaborate with, and what to collaborate about. Rarely do they include equally important questions of why we are having discussions about collaboration, where such an impetus and emphasis is coming from, and how it connects to the contemporary political research context. In a recent editorial in Qualitative Health Research, Janice Morse highlighted the need for reflection about collaboration. This article responds to that call, providing reflections on collaboration, the imperative to collaborate, and what this all might mean for both qualitative research and qualitative researchers. I hope to stimulate new points of departure for thinking and action shaping collaborative research endeavors without-and just as crucially, within-qualitative research.

 11. Design Research between Design and Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steinø, Nicolai; Markussen, Thomas

  2011-01-01

  The discourse on architecture and design research in Denmark in the past thirty years has been stuck in a unproductive dichotomy between research through design on the one hand and a phantom image of academic and theoretical, word-based research on the other. Advocates of the research through...... design strand have argued, that architecture and design research must follow an architecture and design methodology – designing – and be communicated by means of architecture and design media – images and artefacts. Essentially, this view sees no difference between architecture and design research...... and practice, as expressed in the notion of research as ‘artistic innovation work’. On the other hand, the pressure to expand research in architecture and design has seen a movement towards adopting traditional research paradigms from the technical and social sciences and humanities. For many architects...

 12. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Lines Health Services Locator HealthCare.gov NIH Clinical Research Trials and You Talking to Your Doctor Science ... More » Quick Links NIH News in Health NIH Research Matters NIH Record Research & Training Medical Research Initiatives ...

 13. Research Staff | Buildings | NREL

  Science.gov (United States)

  Research Staff Research Staff Photo of Roderick Jackson Roderick Jackson Laboratory Program Manager -related research at NREL. He works closely with senior laboratory management to set the strategic agenda for NREL's buildings portfolio, including all research, development, and market implementation

 14. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Health NIH Research Matters NIH Record Research & Training Medical Research Initiatives Science Highlights Science Education Research in ... can. The genetic methods for all sorts of medical genetic disorders have been refined over the past ...

 15. 1991 research and technology

  Science.gov (United States)

  1992-01-01

  Selected research and technology activities at Ames Research Center, including the Moffett Field site and the Dryden Flight Research Facility, are summarized. These activities exemplify the Center's varied and productive research efforts for 1991.

 16. Agricultural Research Service

  Science.gov (United States)

  ... Menu United States Department of Agriculture Agricultural Research Service Research Research Home National Programs Research Projects Scientific Manuscripts International Programs Scientific Software/Models Databases and Datasets Office of Scientific Quality ...

 17. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Research Trials and You Talking to Your Doctor Science Education Resources Community Resources Clear Health A–Z ... Matters NIH Record Research & Training Medical Research Initiatives Science Highlights Science Education Research in NIH Labs & Clinics ...

 18. The modern research environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Topsøe, Flemming

  1993-01-01

  Information Technology, research environment, structured documents, networked information retrieval......Information Technology, research environment, structured documents, networked information retrieval...

 19. From Action Research to Practice Research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Goldkuhl

  2012-04-01

  Full Text Available Action research (AR has gained more acceptance as an approach to qualitative research in information systems (IS. The complexities of organisational and technical change makes this approach a suitable one in IS research. There are, however, still some controversies and confusions about the relation between “action” and “research”. The many types of AR and similar approaches (not labelled as AR that have emerged demands further conceptual clarification of AR. A conceptual inquiry of AR, presented in the paper, has led to the identification of several unresolved issues concerning intervention research like AR. An alternative research approach is presented: practice research. This research approach is well founded in pragmatism and it builds on the two premises: 1 to contribute to general practice through abstract and useful knowledge and 2 to study the empirical field as interconnected practices. Several important concepts of practice research are described as: local practice contribution vs. general practice contribution; theorizing vs. situational inquiry. Practice research is seen as a broader notion encompassing AR and other research approaches as e.g. design research and evaluation research. Two case examples of practice research are briefly presented and compared: one AR-based study in the social welfare sector and one evaluation study of a taxation e-service.

 20. Research Fellows | NREL

  Science.gov (United States)

  Research Fellows Research Fellows Our research fellows advise on the strategic direction of science and technology research at NREL and ensure our work meets the highest standards for quality and objectivity. Find all research staff by visiting our various research program areas. Photo of Mowafak Al

 1. What is Research

  Science.gov (United States)

  2016-10-27

  Service Nursing Research Program (TSNRP): Defense Medical Research & Development Program (DMROP): NIH: Congressionally Directed Medical Research Program...measuring outcomes. · setting/environment that aenerated It. Techniques Quantitative Research PICOT, ARCC, PARIHS, POCA, OMAIC, Six Sigma, and...SGVU SUBJECT: Professional Presentation Approval 3 NOV 2016 1. Your paper, entitled What is Research ? presented at/published to Resident Research

 2. Research and technology, 1993

  Science.gov (United States)

  1994-01-01

  Selected research and technology activities at Ames Research Center, including the Moffett Field site and the Dryden Flight Research Facility, are summarized. These activities exemplify the center's varied and productive research efforts for 1993. This year's report presents some of the challenging work recently accomplished in the areas of aerospace systems, flight operations and research, aerophysics, and space research.

 3. The School Research Lead

  Science.gov (United States)

  Bennett, Tom

  2015-01-01

  The researchED movement has generated a new debate about the role of research in schools. Of course there have always been teachers interested in undertaking research and applying the research findings of others. However, involvement in research has tended to be the personal enthusiasm of the individual teacher rather than a coordinated whole…

 4. Cross-mediascapes

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet, Harry

  2014-01-01

  De manieren waarop organisaties met hun klanten kunnen communiceren is de laatste vijftien jaar aanzienlijk toegenomen. De vraag is hoe organisaties zoals media- bedrijven, musea, festivals en winkels de nieuwe mogelijkheden van allerlei media- (kanalen) kunnen benutten voor een betere

 5. Toezicht, juridische kwaliteit en compliance

  NARCIS (Netherlands)

  Brack, Antoni

  2013-01-01

  In kleine organisaties waarin geen juristen werkzaam zijn, is juridisch management vaak niet of nauwelijks ontwikkeld. Juridische kwesties worden door de directie afgehandeld en van regelmatige juridische doorlichting is geen sprake. Hoe kunnen deze organisaties de juridische aspecten van de

 6. Kies voor eenvoud! ; PSO Matrix is hulpmiddel bij keuzes in veranderingsprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  Dick Markvoort

  2009-01-01

  In elke organisatie zijn er krachten en invloeden werkzaam, waardoor de organisatie neigt naar aannemen van grote en complexe projecten. Door bewust te kiezen voor eenvoud is veel geld te besparen. Do as much nothing as possible, stelt Dick Markvoort.

 7. Management and evolution of business process variants

  NARCIS (Netherlands)

  Bulanov, Pavel

  2012-01-01

  Bedrijfsprocesmanagementsystemen (BPMS) maken het mogelijk om processen binnen bedrijven en organisaties te automatiseren, en vertegenwoordigen voor deze entiteiten doorgaans de centrale doelstelling en toegevoegde waarde. Wanneer een organisatie groot genoeg is om uit afdelingen en gelieerde

 8. Case Study Research Methodology in Nursing Research.

  Science.gov (United States)

  Cope, Diane G

  2015-11-01

  Through data collection methods using a holistic approach that focuses on variables in a natural setting, qualitative research methods seek to understand participants' perceptions and interpretations. Common qualitative research methods include ethnography, phenomenology, grounded theory, and historic research. Another type of methodology that has a similar qualitative approach is case study research, which seeks to understand a phenomenon or case from multiple perspectives within a given real-world context.

 9. Environmental research - ecological research. Annual report 1996

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-01-01

  In the annual report 1996 of the Federal Ministry of Research and Technology, the points of emphasis of the ecological research programme and their financing are discussed. The individual projects in the following subject areas are described in detail: urban-industrial landscapes, forests, agricultural landscapes, river and lake landscapes, other ecosystems and landscapes, terrestrial ecosystem research, environmental pollution and human health and cross-sectional activities in ecological research. (vhe) [de

 10. Research Through Design & Research Through Education

  NARCIS (Netherlands)

  Eggink, Wouter; Mulder-Nijkamp, Maaike; Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Tollestrup, Christian; Eriksen, Kaare; Ovesen, Nis

  2016-01-01

  The very definition of a university is a place where research and education are intertwined. When there is no research, a university will look like a place for vocational training, and when there are no students to teach, the university is no more than a research institution. This convention of

 11. NIH Research: Advances in Parkinson's Disease Research

  Science.gov (United States)

  ... of this page please turn JavaScript on. NIH Research: Advances in Parkinson's Disease Research Past Issues / Winter 2014 Table of Contents Story ... Photo courtesy of NIH Advances in Parkinson's Disease Research Story Landis, Ph.D., has been Director of ...

 12. Research award: Collaborative Adaptation Research Initiative in ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  2017-09-06

  Sep 6, 2017 ... The Collaborative Adaptation Research Initiative in Africa and Asia (CARIAA) builds resilience in these hot spots by supporting collaborative research on climate change adaptation to inform adaptation policy and practice. Specifically, CARIAA supports four consortia that research geographic and social ...

 13. Research partnerships between business researchers and industry

  NARCIS (Netherlands)

  Zalewska-Kurek, Katarzyna; Janßen, Björn; Harms, Rainer

  2016-01-01

  We study the strategic behaviour of management researchers when establishing research partnerships with industry. To this end we developed a framework distinguishing ‘strategic planned’ and ‘opportunity-driven’ behaviour in the process of establishing and managing research partnerships. We also

 14. Rocky Mountain Research Station: 2010 Research Accomplishments

  Science.gov (United States)

  Rick Fletcher

  2010-01-01

  The Rocky Mountain Research Station is one of seven regional units that make up the USDA Forest Service Research and Development organization ­ the most extensive natural resources research organization in the world. We maintain 12 field laboratories throughout a 12-state territory encompassing the Great Basin, Southwest, Rocky Mountains, and parts of the Great Plains...

 15. Research Supervision: The Research Management Matrix

  Science.gov (United States)

  Maxwell, T. W.; Smyth, Robyn

  2010-01-01

  We briefly make a case for re-conceptualising research project supervision/advising as the consideration of three inter-related areas: the learning and teaching process; developing the student; and producing the research project/outcome as a social practice. We use this as our theoretical base for an heuristic tool, "the research management…

 16. Research Award: Advisory Committee on Research Ethics

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  IDRC CRDI

  ACRE seeks a Research Awardee to study research ethics in an ... The following topics are examples of issues that could be ... advance their career goals, and recognize the dual nature of the position—applied research activity and general ...

 17. Mixed methods research in music therapy research.

  Science.gov (United States)

  Bradt, Joke; Burns, Debra S; Creswell, John W

  2013-01-01

  Music therapists have an ethical and professional responsibility to provide the highest quality care possible to their patients. Much of the time, high quality care is guided by evidence-based practice standards that integrate the most current, available research in making decisions. Accordingly, music therapists need research that integrates multiple ways of knowing and forms of evidence. Mixed methods research holds great promise for facilitating such integration. At this time, there have not been any methodological articles published on mixed methods research in music therapy. The purpose of this article is to introduce mixed methods research as an approach to address research questions relevant to music therapy practice. This article describes the core characteristics of mixed methods research, considers paradigmatic issues related to this research approach, articulates major challenges in conducting mixed methods research, illustrates four basic designs, and provides criteria for evaluating the quality of mixed methods articles using examples of mixed methods research from the music therapy literature. Mixed methods research offers unique opportunities for strengthening the evidence base in music therapy. Recommendations are provided to ensure rigorous implementation of this research approach.

 18. Fuel Chemistry Research | Transportation Research | NREL

  Science.gov (United States)

  Fuel Chemistry Research Fuel Chemistry Research Photo of a hand holding a beaker containing a clear oils. Photo by Dennis Schroeder, NREL NREL's fuel chemistry research explores how biofuels, advanced , emissions control catalysts, and infrastructure materials. Results from NREL's fuel chemistry studies feed

 19. Researcher-researched relationship in qualitative research: Shifts in positions and researcher vulnerability.

  Science.gov (United States)

  Råheim, Målfrid; Magnussen, Liv Heide; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Lunde, Åshild; Jacobsen, Torild; Blystad, Astrid

  2016-01-01

  The researcher role is highly debated in qualitative research. This article concerns the researcher-researched relationship. A group of health science researchers anchored in various qualitative research traditions gathered in reflective group discussions over a period of two years. Efforts to establish an anti-authoritarian relationship between researcher and researched, negotiation of who actually "rules" the research agenda, and experiences of shifts in "inferior" and "superior" knowledge positions emerged as central and intertwined themes throughout the discussions. The dual role as both insider and outsider, characteristic of qualitative approaches, seemed to lead to power relations and researcher vulnerability which manifested in tangible ways. Shifting positions and vulnerability surfaced in various ways in the projects. They nonetheless indicated a number of similar experiences which can shed light on the researcher-researched relationship. These issues could benefit from further discussion in the qualitative health research literature.

 20. Research Facilities | Wind | NREL

  Science.gov (United States)

  Research Facilities Research Facilities NREL's state-of-the-art wind research facilities at the Research Facilities Photo of five men in hard hards observing the end of a turbine blade while it's being tested. Structural Research Facilities A photo of two people silhouetted against a computer simulation of

 1. Nuclear research reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  1985-01-01

  It's presented data about nuclear research reactors in the world, retrieved from the Sien (Nuclear and Energetic Information System) data bank. The information are organized in table forms as follows: research reactors by countries; research reactors by type; research reactors by fuel and research reactors by purpose. (E.G.) [pt

 2. Action and Interactiv research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Aagaard; Svensson, Lennart

  The text is written as a first version of editors introduction to a book about action research/interactive research in Nordic countries. You can read abouttrends and contradictions in the history of action research.The authors question the trends and demands a more explicit critical approach...... to actual action research/interactive research....

 3. Nuclear energy related research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mattila, L.; Vanttola, T.

  1991-10-01

  The annual Research Programme Plan describes the publicly funded nuclear energy related research to be carried out mainly at the Technical Research Centre of Finland (VTT) in 1991. The research is financed primarily by the Ministry of Trade and Industry (KTM), the Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety (STUK) and VTT itself. Other research institutes, utilities and industry also contribute to many projects

 4. Nuclear energy related research

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rintamaa, R.

  1992-05-01

  The annual Research Programme Plan describes publicly funded nuclear energy related research to be carried out mainly at the Technical Research Centre of Finland (VTT) in 1992. The research is financed primarily by the Ministry of Trade and Industry (KTM), the Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety (STUK) and VTT itself. Other research institutes, utilities and industry also contribute to many projects

 5. Sign Language Planning in the Netherlands between 1980 and 2010

  Science.gov (United States)

  Schermer, Trude

  2012-01-01

  This article discusses several aspects of language planning with respect to Sign Language of the Netherlands, or Nederlandse Gebarentaal (NGT). For nearly thirty years members of the Deaf community, the Dutch Deaf Council (Dovenschap) have been working together with researchers, several organizations in deaf education, and the organization of…

 6. The potential of in-train crowdsourcing

  NARCIS (Netherlands)

  van der Wees, Bernard; Moonen, Hans

  2011-01-01

  Nowadays railway operators are improving their services by offering IT-services within their trains. This paper reports on a design study we performed at Dutch Railways (Nederlandse Spoorwegen, NS) in order to research whether or not NS can crowdsource activities utilizing the novel in-train IT

 7. From Research Assistant to Professional Research Assistance: Research Consulting as a Form of Research Practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dawn E. Pollon

  2013-01-01

  Full Text Available Research assistantships have long been viewed as an extension of the formal education process, a form of apprenticeship, and a pathway into the professional practice of research in institutional settings. However, there are other contexts in which researchers practice research. This self-study documents the formative role research assistantships played in the authors’ development as professional research consultants. Four professional research consultants who held research assistant positions during their master’s and doctoral studies describe the contributions of their research assistantship experiences to the advancement of their knowledge, skills, and passion for research and subsequently to their career decisions. Professional research consulting is identified as a natural extension of research assistant roles and a potential career path. The article enhances current understandings about the ways research assistantships contribute to the development of researchers, and specifically to the development of professional research consultants. The analysis will be of interest to students contemplating entering into research assistantships, current research assistants, current research assistant supervisors, academic staff looking to improve their research productivity, and department chairs.

 8. Research Methodology in Global Strategy Research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cuervo-Cazurra, Alvaro; Mudambi, Ram; Pedersen, Torben

  2017-01-01

  We review advances in research methodology used in global strategy research and provide suggestions on how researchers can improve their analyses and arguments. Methodological advances in the extraction of information, such as computer-aided text analysis, and in the analysis of datasets......, such as differences-in-differences and propensity score matching, have helped deal with challenges (e.g., endogeneity and causality) that bedeviled earlier studies and resulted in conflicting findings. These methodological advances need to be considered as tools that complement theoretical arguments and well......-explained logics and mechanisms so that researchers can provide better and more relevant recommendations to managers designing the global strategies of their organizations....

 9. Research Article Special Issue

  African Journals Online (AJOL)

  2017-08-08

  Aug 8, 2017 ... development of research and innovative activities at Russian ... curriculum integration of scientific knowledge in project research .... settle research tasks, use of heuristic approaches, idea generation methods; development of.

 10. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Research & Training Medical Research Initiatives Science Highlights Science ... Drayna, Ph.D., an intramural researcher at the National Institute on Deafness and Other Communication Disorders at the NIH, ...

 11. Research Article Special Issue

  African Journals Online (AJOL)

  pc

  2018-02-24

  Feb 24, 2018 ... 1Research Coordinator, Research Management Office, Office of the Vice President for. Research, Extension .... Wet Average Budget. Cash costs ... 10. Table 2. Inventory of Non - Cash Costs Incurred in Rice Production. Dry.

 12. Researcher Story: Stuttering

  Science.gov (United States)

  ... Have a Question In the News Researcher Story: Stuttering In a 2010 movie, The King’s Speech, many ... effects of the disorder. How Do Researchers Study Stuttering? Video of How Do Researchers Study Stuttering? A ...

 13. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Have a Question In the News Researcher Story: Stuttering In a 2010 movie, The King’s Speech, many ... effects of the disorder. How Do Researchers Study Stuttering? Video of How Do Researchers Study Stuttering? A ...

 14. ERC Vision & Research

  Science.gov (United States)

  SRC Engineering Research Center for Environmentally Benign Semiconductor Manufacturing (ERC ) ** Bringing Sustainability to Semiconductor Manufacturing ** A multi-university research center leading the way to environmentally friendly semiconductor manufacturing, sponsored by the Semiconductor Research

 15. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... NIH…Turning Discovery Into Health ® Impact of NIH Research Science, Health, and Public Trust You are here Home » Health Information » NIH Clinical Research Trials and You NIH Clinical Research Trials and ...

 16. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Trials and You Talking to Your Doctor Science Education Resources Community Resources Clear Health A–Z Publications ... Research & Training Medical Research Initiatives Science Highlights Science Education Research in NIH Labs & Clinics Training Opportunities Library ...

 17. National Privacy Research Strategy

  Data.gov (United States)

  Networking and Information Technology Research and Development, Executive Office of the President — On July 1, NITRD released the National Privacy Research Strategy. Research agencies across government participated in the development of the strategy, reviewing...

 18. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... Toolkits Grants & Funding Grants Home Page Funding Forms Library Due Dates How to Apply About Grants Policy & ... Education Research in NIH Labs & Clinics Training Opportunities Library Resources Research Resources Clinical Research Resources Safety, Regulation ...

 19. Prevention Research Matters

  Centers for Disease Control (CDC) Podcasts

  Prevention Research Matters is a series of one-on-one interviews with researchers from 26 university prevention research centers across the country. Their work focuses on preventing and controlling chronic diseases like obesity, cancer, and heart disease.

 20. Researcher Story: Stuttering

  Medline Plus

  Full Text Available ... If You Have a Question In the News Researcher Story: Stuttering In a 2010 movie, The King’s ... mitigate the effects of the disorder. How Do Researchers Study Stuttering? Video of How Do Researchers Study ...