WorldWideScience

Sample records for rend sem mat

 1. Det lærende seminarium

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Liselotte Paaske

  1999-01-01

  I diplom modul om organisationsudvikling skrev jeg en opgave om "Det lærende seminarium", med afsæt i Peter Senges "Den 5. disciplin". Mit forslag om det lærende seminarium med teamstruktur og flad organisationsstruktur blev implementeret - og jeg sad med i en implementeringsgruppe....

 2. Den lærende skole

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ove

  2015-01-01

  I Ontario så jeg et skolesystemet præget af et ‘growth mindset’, hvor konstant forbedringer er en del af skolens kultur. Konkret udmønter det sig i et arbejde med data, der giver mening ud fra skolens formål, kollektivt udviklede forbedringsplaner og organisering i lærende teams, der har fokus på...

 3. Et tekstanalytisk mellemværende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albertsen, Anita Nell

  danske forskningstradition inden for den fænomenologisk orienterede litteraturteori hidtil har været forbundet med en række metodiske omsætningsproblemer, der viser sig i såvel forskningen som i studerendes tekstanalyser via symptomer som: 1) en udpræget teorifokusering, 2) dissonans mellem teori og...... mellem tekst og læser med sit begrebsapparat. Det gør den særligt velegnet til at arbejde med nyere litteraturs læserinddragende formsprog - og dertil på en mere fyldestgørende måde, end fx formalismen tillader, og uden, som den læserorienterede gymnasiepædagogik i folke- og gymnasieskolen har gjort......)biografiske markører i fiktionen samt de litterære former, der indskriver ekstratekstuelle kunstprojekter som fx performances og konceptkunst-projekter i fiktionen. Kendetegnende for de virkelighedshungrende former er, at de synes at tvinge læseren til at overveje kontekstuelle forhold - herunder ekstratekstuelle...

 4. Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Erik, Buchwald,; Wind, Peter; Bruun, Hans Henrik;

  2013-01-01

  Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at der...

 5. Talking Mats

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Talking Mats are visualizations in the handy size of a set of cards used to support interviews with people with mental disabilities.......Talking Mats are visualizations in the handy size of a set of cards used to support interviews with people with mental disabilities....

 6. Semeadura do milho em sistema de plantio direto sem e com manejo mecânico da matéria seca No till corn seeding with and without mechanichal management of dry matter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro H. Weirich Neto

  2012-08-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi verificar se a cultura do milho é influenciada pelo manejo mecânico da aveia-preta dessecada antes de sua semeadura, pela utilização de rolo destorroador. Os tratamentos consistiram na semeadura do milho sob a matéria seca de aveia-preta dessecada sem manejo mecânico e rolada. O experimento foi realizado em quatro propriedades, duas na safra de 2007/2008 e as outras duas na safra de 2008/2009. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com 11 repetições, cujas parcelas possuíam 80 m² cada. Avaliaram-se a qualidade da semeadura e os componentes de rendimento. Conclui-se que o manejo mecânico da palha de aveia-preta antes da semeadura do milho pode elevar significativamente os espaçamentos falhos e reduzir significativamente os espaçamentos aceitáveis. Nas áreas experimentais, os tratamentos não afetaram os componentes de rendimento da cultura do milho, havendo apenas acréscimo no custo da produção.The aim of this study was to determine whether the corn is influenced by the management of dry oat before sowing, by the use of roller-Loosening. The treatments consisted of sowing the corn in the oat dry matter without mechanical handling and rolled. The experiment was conducted in four properties, two in the 2007/2008 harvest, and two others in the 2008/2009 season. The experimental design was randomized blocks with 11 repetitions, which plots had 80 m² each. It was evaluated the quality of sowing and yield components. It was concluded that in the four agricultural properties and two years mechanical handling of the oat straw before sowing the corn significantly increased the spacing flawed, significantly reduced the acceptable spacing and did not affect the corn yield, and only increased the cost of production.

 7. PH.D.-PROJEKT GIVER PÅRØRENDE EN STEMME

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jeppe Oute

  2013-01-01

  Hvilke muligheder og begrænsninger oplever pårørende i forbindelse med at leve med et menneske med depression, og hvilken rolle spiller pårørende for, at patienter med moderat til svær depression kan komme sig?......Hvilke muligheder og begrænsninger oplever pårørende i forbindelse med at leve med et menneske med depression, og hvilken rolle spiller pårørende for, at patienter med moderat til svær depression kan komme sig?...

 8. Hiphopkulturen – et fællesskabende og frigørende mulighedsrum?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elkjær, Lea; Tybjerg, Gry; Stenberg Andersen, Mira

  2015-01-01

  Artiklen undersøger, hvorvidt og hvordan hiphopkulturen kan anvendes som et fællesskabende og frigørende mulighedsrum for unge i såkaldt ghettostemplede områder. Artiklen udspringer af et treårigt igangværende praksisforskningsprojekt i kultur – og fritidstilbuddet Livsbanen i Tingbjerg - Husum o...

 9. Beaded Fiber Mats of PVA Containing Unsaturated Heteropoly Salt

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Guo Cheng YANG; Yan PAN; Jian GONG; Chang Lu SHAO; Shang Bin WEN; Chen SHAO; Lun Yu QU

  2004-01-01

  Poly(vinyl alcohol) (PVA) fiber mats containing unsaturated heteropoly salt was prepared for the first time. IR, X-ray diffraction and SEM photographs characterized the beaded fiber mats.The viscoelasticity and the conductivity of the solution were the key factors that influence the formation of the beaded fiber mats.

 10. Tilstedeværende fravær

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Rosenlund, Lea Tilde

  2016-01-01

  Relationer, roller og positioner bliver til på nye måder, når undervisere og studerende skal fungere i MOOCs. Dette kapitel sætter fokus på de rolle- og relationsudfordringer, som opstår for undervisere og studerende i MOOCs. I kapitlet diskuterer vi på baggrund af litteraturstudier og empiri fra...... studerende og undervisere involveret i MOOCs, på hvilke måder MOOC-undervisning kan siges at være en særlig form for undervisning, der på samme tid muliggør og besværliggør nye positioner og relationer. I kapitlet anvendes begrebet “tilstedeværende fravær” som en måde at gribe og beskrive den særlige...... udfordring, det er, når undervisere på den ene side skal etablere et undervisningsrum i MOOC’en, mens de på den anden side ikke er til stede i dette....

 11. Det tidlige sprog hos børn med autisme - en afgørende udviklingsfaktor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia; Eigsti, Inge-Marie

  2010-01-01

  bidrage til teorier om normaludviklingen. Denne artikel fokuserer på en afgørende faktor for prognosen ved autisme: den tidlige sprogudvikling. De tidlige sprogfærdigheder er en afgørende prædiktor for senere fungeren, såvel på kort som på langt sigt. Højtfungerende autisme (HFA) og Aspergers syndrom (AS...

 12. At være pårørende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Honore, Kirsten Rue

  2010-01-01

  Kapitlet giver på baggrund af national og international sygeplejeforskning indsigt i menneskers erfaringer med at være pårørende til en nærtstående person, der lever med langvarig eller kronisk sygdom. Det bliver belyst, hvordan pårørende både former og formes af sygdomsforløbets faser....

 13. Det tidlige sprog hos børn med autisme - en afgørende udviklingsfaktor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Cecilia; Eigsti, Inge-Marie

  2010-01-01

  bidrage til teorier om normaludviklingen. Denne artikel fokuserer på en afgørende faktor for prognosen ved autisme: den tidlige sprogudvikling. De tidlige sprogfærdigheder er en afgørende prædiktor for senere fungeren, såvel på kort som på langt sigt. Højtfungerende autisme (HFA) og Aspergers syndrom (AS...

 14. Influência de diferentes aglutinantes na digestibilidade aparente da matéria seca e da proteína, no pacu (Piaractus mesopotamicus arraçoado com rações elaboradas com ou sem vapor Influence of different binders in the apparent digestibility of dry matter and protein in pacu (Piaractus mesopotamicus fed with ration processed with or without steam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Angélica Rosa Ribeiro

  1999-07-01

  Full Text Available O trabalho foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Peixes Tropicais - Cepta, com o objetivo de determinar a influência de vários aglutinantes: carboximetilcelulose, polimetilcarbamida, amido de mandioca, alginato de sódio, polivinilpirrolidona e goma guar, bem como a técnica de processamento, com ou sem vapor, na digestibilidade aparente das frações matéria seca e proteína bruta. Os resultados obtidos demonstraram que a técnica de processamento a que se submete a mistura, durante a confecção de ração para peixes, influencia o coeficiente de digestibilidade aparente das frações matéria seca e proteína bruta, em pacus. Quando da confecção de rações para peixes, houver a necessidade de utilizar-se de aglutinantes, a fim de obter pelletes mais estáveis, recomenda-se, para os equipamentos dotados de câmara de acondicionamento com adição de vapor, a polivinilpirrolidona, e para os sem a adição de vapor, a goma guar.This work was carried out at National Research of Tropical Fishes - Cepta, with the objective to determine the influence of different dietary binders with their respective concentrations: sodium alginate, guar gum, polymethylolcarbamide, polyvinylpyrrolidone, carboxymethylcellulose, cassava starch, and the manufacturing process with or without steam, in the apparent digestibility of protein and dry matter. The results obtained showed that the manufacturing technique during the fish ration process, influences the apparent digestibility coefficient of dry matter and protein in pacu. When binders are required to obtain more stable diet pellets, polyvinylpyrrolidone for equipments with steam addition chambers and guar gum for equipment without steam are recommended.

 15. Sygepleje til pårørende hvis ægtefælle har en kronisk lungelidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Axelsen, Hanne Clement; Storgaard, L H; Flou, N;

  patienter. Sygeplejen fokuserer primært på patienten, og der forefindes kun begrænset tilbud om støtte til pårørende. Derfor synes det relevant også at rette opmærksomheden mod pårørende. Hovedparten af kronisk lungesyge patienter lider af KOL. Projektet afgrænser sig derfor til pårørende til KOL patienter...

 16. Sygepleje til pårørende hvis ægtefølle har en kronisk lungelidelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Axelsen, Hanne Clement

  patienter. Sygeplejen fokuserer primært på patienten, og der forefindes kun begrænset tilbud om støtte til pårørende. Derfor synes det relevant også at rette opmærksomheden mod pårørende. Hovedparten af kronisk lungesyge patienter lider af KOL. Projektet afgrænser sig derfor til pårørende til KOL patienter...

 17. Sprogtilegnelse hos normalthørende og hørehæmmede børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders

  2011-01-01

  ”Whisper-projekt” ved Center for Børnesprog, Syddansk Universitet, har fokuseret på den tidlige perception af sproglyde hos normalthørende og hørehæmmede danske børn. Her præsenteres resultater indenfor diskrimination (både normalthørende og hørehæmmede), identifikation af sproglyde (normalthørende...

 18. Forsøg med 4 centralt belastede betonelementer samt 4 tilhørende betoncylindre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ellegaard, Peter; Hansen, Lars Pilegaard

  Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 1, består af 4 betonelementer med en længde på 2600 mm og et tværsnitsareal på 400x120 mm. Element......Nærværende rapport indeholder beskrivelser og resultater for en række forsøg udført i Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet. Prøvelegemerne, som er nærmere beskrevet i kapitel 1, består af 4 betonelementer med en længde på 2600 mm og et tværsnitsareal på 400x120 mm....... Elementerne er belastet centralt med tryk, og de er forsynet med transportarmering. Til bestemmelse af betonens brudstyrke og arbejdskurve op til 75% af brudstyrken er der udført forsøg på 4betoncylindre med diameter 100 mm og højde 200 mm. Elementerne og cylinderne er fremstillet af Fårup Betonindustri A...

 19. Sammenfatning af tidligere undersøgelser vedrørende deltagelse i voksen- og efteruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larson, Anne

  2005-01-01

  Skriftet indgår i en undersøgelse af ansattes deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse, der gennemføres af AKF med deltagelse af DPU. På baggrund af eksisterende danske og internationale rapporter vedrørende deltagelse i voksen- og efteruddannelse beskrives omfanget af deltagelse, samt hv...

 20. Affaldssektoren er et afgørende kort i fremtidens energi-kabale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wenzel, Henrik

  2012-01-01

  I fremtiden vil affaldssektoren komme til at få en helt afgørende betydning, skriver professor i miljøanalyser Henrik Wenzel og opfordrer beslutningstagerne til at spille kortet rigtigt for at få kabalen til at gå op....

 1. Preparation of PVA/ H3PW12O40 Fiber Mats

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jian GONG; Chang Lu SHAO; Guo Cheng YANG; Yan PAN; Lun Yu QU

  2004-01-01

  Poly(vinyl alcohol) (PVA) fiber mats containing 20 and 80 wt% H3PW12O40 were prepared by using electrospinning technique. The fiber mats were characterized by IR, XRD spectra and scanning electron microscope (SEM). The diameter of the fiber mats is ca. 400 nm.

 2. Degradabilidade in situ da silagem de quatro genótipos de sorgo com e sem tanino: I - Matéria seca e proteína bruta In situ degradability of four sorgum silages with or without tannin: I - Dry mater and crude protein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.E. Campos

  2003-04-01

  Full Text Available Avaliaram-se a degradabilidade in situ da matéria seca (MS e da proteína bruta (PB da silagem de quatro genótipos de sorgo, dois com tanino (CMS XS 210 e BR 701 e dois sem tanino (CMS XS 214 e BR007 em um delineamento de blocos inteiramente ao acaso, com três repetições (animais, em arranjo de parcelas subdivididas. Os genótipos constituíram as parcelas e os tempos de digestão as subparcelas. O genótipo CMS XS 210 apresentou menor degradabilidade da MS em relação aos demais e os genótipos que continham tanino (CMS XS 210 e BR 701 apresentaram menores degradabilidades da PB em relação aos que não o continham.The in situ procedure was used to evaluate the disappearance of dry matter (DM and crude protein (CP of four sorghum genotypes with (CMS XS 210 and BR 701 or without (CMS XS 214 and BR 007 tannin in a completely randomized block design experiment with three replicates (animals, in a split plot arrangement. The four genotypes were allotted to the plots and the time of disappearance to the split plot. The DM of CMS XS210 was less degraded when compared to the others and sorghums with tannin showed lower CP degradability when compared to the sorghums without tannin.

 3. Cyanobacterial mats and stromatolites

  NARCIS (Netherlands)

  Stal, L.J.; Whitton, Brian A.

  2012-01-01

  Cyanobacteria are often the key organisms comprising microbial mats. They form dense micrometer-scale communities in which the full plethora of microbial metabolism can be present. Such mats are therefore excellent model systems and because of their analogy with Precambrian stromatolites they are al

 4. Mindfulness og nærværende opmærksomhed i skole og daginstitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj; Herskind, Mia

  Mindfulness og nærværende opmærksomhed i skole og daginstitution Vi præsenterer resultater fra undersøgelser af, hvordan lærere og pædagoger lærer mindfulness og hvordan det får betydning for deres praksis og forholdemåder i pædagogik og undervisning. Undersøgelserne er kvalitative og i...

 5. Pårørendes oplevelse af pleje og behandling af intensivpatienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Irene

  fald gentages processen, evt. med færre testdeltagere. Derefter afprøves skemaet i en række europæiske lande. Status: Interviewundersøgelsen er i gang (indtil videre med inklusion af 6 pårørende). Sideløbende er udviklingsarbejdet med spørgeskemaet i gang. Der er pilottestet, og 2. udkast er udarbejdet...

 6. Mindfulness og nærværende opmærksomhed i skole og daginstitution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj; Herskind, Mia

  Mindfulness og nærværende opmærksomhed i skole og daginstitution Vi præsenterer resultater fra undersøgelser af, hvordan lærere og pædagoger lærer mindfulness og hvordan det får betydning for deres praksis og forholdemåder i pædagogik og undervisning. Undersøgelserne er kvalitative og i...

 7. Degradação da matéria seca e da proteína bruta de silagens de milho sem espigas com cana -de-açúcar e bagaço de mandioca = Dry mater and crude protein ruminal degradation of corn silage without spikes with sugar cane and manioc pulp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcos Elias Traad da Silva

  2006-10-01

  Full Text Available A degradação ruminal da matéria seca (MS e da proteína bruta (PB de silagen s de milho sem espigas (SMSE com cana -de-açúcar (CA e bagaço seco de mandioca (BSM, comparadas com a silagem de milho com espigas (SMCE, foi avaliada. A ensilagem foi feita com (CI e sem inoculante (SI - Lactobacillus plantarum e L paracasei ssp. paracasei. Estudaram-se: as frações solúvel (A, potencialmente degradável (B e não degradável (C; a taxa de degradação da fração B (c; a degradabilidade efetiva (DE e potencial (DP, para ostratamentos: T1 (SMSE+20% CA -SI; T2 (SMSE+20% CA -CI; T3 (SMSE+35% CASI; T4 (SMSE+35% CA-CI; T5 (SMSE+20% BSM-SI; T6 (SMSE+20% BSM-CI; T7 (SMSE+35% BSM-SI; T8 (SMSE+35% BSM-CI; T9 (SMCE-SI e T10 (SMCE-CI. As médias foram comparadas num delineamento inteiramente casualisado. Houve diferença (P0,05. A adição de BSM (20 e 35% às SMSE aumentou (PThe goal of this work was to evaluate the ruminal degradation of corn silages without spikes (CSWS, added with sugar cane (SC and dry manioc pulp (DMP, as compared as corn silage (CS. The foods were ensiled with (WI and without (IF inoculant’s, composed by Lactobacillus plantarum and L. paracasei ssp. paracasei. The following fractions have been studied: water soluble (A, potentiallydegradable (B, non degradable (C, fraction B degradable ratio (c; effective (ED and potential (PD degradability. The treatments evaluated were: T1 (CSWS + 20% SC -IF; T2 (CSWS + 20% SC-WI; T3 (CSWS + 35% SC -IF; T4 (CSWS + 35% SC -WI; T5 (CSWS + 20% DMP-IF; T6 (CSWS + 20% DMP -WI; T7 (CSWS + 35% DMP -IF; T8 (CSWS + 35% DMP-WI; T9 (CS-WI and T10 (CS-IF. The average differences havebeen compared on a completely randomized model. Difference (P 0.05 for all treatments. Dry manioc pulp added to the non spikes cornsilage (20 and 35% - DM basis, has allowed the rise of the DM fraction B, indicating the possibility to add up to 35% of dry manioc pulp on corn silage, inst ead of green spikes.

 8. MAT FOR LEPTOSPIROSIS DIAGNOSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esti Rahardianingtyas.

  2014-06-01

  Full Text Available Leptospirosis is a disease caused by bacterial infection leptospira interrogans.Leptospira bacteria is a spiral bacterium with solid strands with two flagella periplasmik.Septicaemic phase patient samples taken from the blood and cerebrospinal fluid, whereassamples taken at phase immune extracted from urine. The diagnosis of leptospirosis occurdirectly or indirectly. Diagnosis is done by directly isolate and identify the causative agents ofthe agent. Diagnosis is done indirectly by detecting specific antibodies from the patient's body.Gold Standard of the diagnosis of leptospirosis is MAT. Mat made by reacting antibodies toleptospira antigen. Positive results seen with clump formed.Key words: Leptospirosis, Leptospirosis Diagnostic, MAT (Microscopic Agglutination Test Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri leptospirainterrogans. Bakteri leptospira merupakan bakteri spiral dengan untaian yang padat dengan duaflagella periplasmik. Sampel pasien pada fase septicaemic diambil dari darah dan cairanserebrospinal, sedangkan sampel yang diambil pada fase immune diambil dari urine. Diagnosisleptospirosis dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Diagnosis secara langsungdilakukan dengan cara mengisolasi agen penyebab dan mengidentifikasi agen tersebut. Diagnosissecara tidak langsung dilakukan dengan cara mendeteksi antibodi spesiflk dari dalam tubuhpasien. Gold Standart dari diagnosis leptospirosis adalah MAT. Mat dilakukan dengan caramereaksikan antibodi dengan antigen leptospira. Hasil positif dilihat dengan terbentuk gumpalanagglutinasiKata kunci: Leptospirosis, Leptospira, Leptospirosis Diagnosis.

 9. Når livet leves som pårørende til en kronisk syg person med Parkinsons Sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hounsgaard, Lise

  Baggrund: Parkinsons Sygdom er en langsom fremadskridende kronisk sygdom der med sygdomsudviklingen påvirker personens evne til at klare sig selv, hvorfor pårørende i stor udstrækning involveres i den uformelle pleje og omsorg i hverdagen. Formål: Ønsket er at skærpe opmærksomheden på de pårørendes...... sygdomme end Parkinson inde på livet i hverdagen. Materiale og metode: En fænomenologisk-hermeneutisk tekstfortolkning blev gennemført. Heri indgår individuelle og fokusgruppeinterview med pårørende til parkinsonpatienter som er bosiddende i Nuuk. Resultater: De foreløbige resultater giver indsigt i...

 10. MAT 126 ASH Course Tutorial / Tutorialoutlet

  OpenAIRE

  stylia

  2015-01-01

  For more course tutorials visit www.tutorialoutlet.com   MAT 126 Week 1 DQ 1 (Ash) MAT 126 Week 1 Quiz (Ash) MAT 126 Week 1 Written Assignment (Arithmetic and geometric sequence) (Ash) MAT 126 Week 2 DQ 1 (Ash) MAT 126 Week 2 DQ 2 (Ash) MAT 126 Week 2 Assignment Is It Fat Free (Ash) MAT 126 Week 2 Quiz (Ash) MAT 126 Week 3 DQ 1 (Ash) MAT 126 Week 3 DQ 2 (Ash) MAT 126 Week 3 Assignment Quadratic Equations (Ash) MAT 126 Week 3 Quiz (Ash) MAT 126...

 11. Diazotrophic microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Severin, I.; Stal, L.J.; Seckbach, J.; Oren, A.

  2010-01-01

  Microbial mats have been the focus of scientific research for a few decades. These small-scale ecosystems are examples of versatile benthic communities of microorganisms, usually dominated by phototrophic bacteria (e.g., Krumbein et al., 1977; Jørgensen et al., 1983). They develop as vertically stra

 12. Juhtlaused / Mats Nõges

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõges, Mats, 1879-1973

  2011-01-01

  19. sajandi ja 20. sajandi alguse demograafilisi seisukohti väljendavad teesid Tartu ülikooli arstiteaduskonnale arstiteaduse doktori astme omandamiseks esitatud väitekirjast: Mats Nõges. Rahwamuutused Wiljandi Maakonnas 1801.- 1923. a. = Bevölkerungsbewegung im Kreise Fellin in Jahren 1801-1923. Demograafiline töö. Tartu, 1925

 13. Antimicrobial activity of electrospun poly(butylenes succinate) fiber mats containing PVP-capped silver nanoparticles.

  Science.gov (United States)

  Tian, Ligang; Wang, Pingli; Zhao, Zhiguo; Ji, Junhui

  2013-12-01

  In this study, biodegradable poly(butylenes succinate) (PBS) fiber mats containing silver nanoparticles (AgNPs) were prepared by the electrospinning process. Small AgNPs (fiber mats and the distribution of the AgNPs were well characterized by TEM and SEM. The release of Ag from the PBS fiber mats was quantitively determined by ICP. The PBS fiber mats with 0.29 % AgNPs content showed strong antimicrobial activity against both gram-positive Staphylococcus aureus and gram-negative Escherichia coli with the efficacy as high as 99 %. The effective bactericidal activity on E. coli was demonstrated for a short contacting time with the PBS-AgNPs fiber mats. In addition, the long-term release performance of Ag from the fiber mats can keep inhibiting the bacterial growth in the mats over a long period of time.

 14. Ao leitor sem medo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Eisenberg

  2000-05-01

  Full Text Available O texto resenha Ao leitor sem medo, de Renato Janine Ribeiro (Belo Horizonte, UFMG, 1999.This text is a review of Ao leitor sem medo by Renato Janine Ribeiro (Belo Horizonte, UFMG, 1999

 15. Fabrication of nanofiber mats from electrospinning of functionalized polymers

  Science.gov (United States)

  Oktay, Burcu; Kayaman-Apohan, Nilhan; Erdem-Kuruca, Serap

  2014-08-01

  Electrospinning technique enabled us to prepare nanofibers from synthetic and natural polymers. In this study, it was aimed to fabricate electrospun poly(vinyl alcohol) (PVA) based nanofibers by reactive electrospinning process. To improve endurance of fiber toward to many solvents, PVA was functionalized with photo-crosslinkable groups before spinning. Afterward PVA was crosslinked by UV radiation during electrospinning process. The nanofiber mats were characterized by scanning electron microscopy (SEM). The results showed that homogenous, uniform and crosslinked PVA nanofibers in diameters of about 200 nm were obtained. Thermal stability of the nanofiber mat was investigated with thermal gravimetric analysis (TGA). Also the potential use of this nanofiber mats for tissue engineering was examined. Osteosarcoma (Saos) cells were cultured on the nanofiber mats.

 16. On Matlis dualizing modules

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edgar E. Enochs

  2002-01-01

  Full Text Available We consider rings admitting a Matlis dualizing module E. We argue that if R admits two such dualizing modules, then a module is reflexive with respect to one if and only if it is reflexive with respect to the other. Using this fact we argue that the number (whether finite or infinite of distinct dualizing modules equals the number of distinct invertible (R,R-bimodules. We show by example that this number can be greater than one.

 17. Molecular ecology of microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  H. Bolhuis; M.S. Cretoiu; L.J. Stal

  2014-01-01

  Phototrophic microbial mats are ideal model systems for ecological and evolutionary analysis of highly diverse microbial communities. Microbial mats are small-scale, nearly closed, and self-sustaining benthic ecosystems that comprise the major element cycles, trophic levels, and food webs. The steep

 18. Auspicious tatami mat arrangements

  CERN Document Server

  Erickson, Alejandro; Schurch, Mark; Woodcock, Jennifer

  2011-01-01

  An \\emph{auspicious tatami mat arrangement} is a tiling of a rectilinear region with two types of tiles, $1 \\times 2$ tiles (dimers) and $1 \\times 1$ tiles (monomers). The tiles must cover the region and satisfy the constraint that no four corners of the tiles meet; such tilings are called \\emph{tatami tilings}. The main focus of this paper is when the rectilinear region is a rectangle. We provide a structural characterization of rectangular tatami tilings and use it to prove that the tiling is completely determined by the tiles that are on its border. We prove that the number of tatami tilings of an $n \\times n$ square with $n$ monomers is $n2^{n-1}$. We also show that, for fixed-height, the generating function for the number of tatami tilings of a rectangle is a rational function, and outline an algorithm that produces the generating function.

 19. Degradação da matéria seca e da proteína bruta de silagens de milho sem espigas com cana-de-açúcar e bagaço de mandioca - DOI: 10.4025/actascianimsci.v28i4.605 Dry mater and crude protein ruminal degradation of corn silage without spikes with sugar cane and manioc pulp - DOI: 10.4025/actascianimsci.v28i4.605

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo Rossi Junior

  2006-02-01

  Full Text Available A degradação ruminal da matéria seca (MS e da proteína bruta (PB de silagen s de milho sem espigas (SMSE com cana -de-açúcar (CA e bagaço seco de mandioca (BSM, comparadas com a silagem de milho com espigas (SMCE, foi avaliada. A ensilagem foi feita com (CI e sem inoculante (SI - Lactobacillus plantarum e L paracasei ssp. paracasei. Estudaram-se: as frações solúvel (A, potencialmente degradável (B e não degradável (C; a taxa de degradação da fração B (c; a degradabilidade efetiva (DE e potencial (DP, para os tratamentos: T1 (SMSE+20% CA -SI; T2 (SMSE+20% CA -CI; T3 (SMSE+35% CASI; T4 (SMSE+35% CA-CI; T5 (SMSE+20% BSM-SI; T6 (SMSE+20% BSM-CI; T7 (SMSE+35% BSM-SI; T8 (SMSE+35% BSM-CI; T9 (SMCE-SI e T10 (SMCE-CI. As médias foram comparadas num delineamento inteiramente casualisado. Houve diferença (P0,05. A adição de BSM (20 e 35% às SMSE aumentou (PThe goal of this work was to evaluate the ruminal degradation of corn silages without spikes (CSWS, added with sugar cane (SC and dry manioc pulp (DMP, as compared as corn silage (CS. The foods were ensiled with (WI and without (IF inoculant’s, composed by Lactobacillus plantarum and L. paracasei ssp. paracasei. The following fractions have been studied: water soluble (A, potentially degradable (B, non degradable (C, fraction B degradable ratio (c; effective (ED and potential (PD degradability. The treatments evaluated were: T1 (CSWS + 20% SC -IF; T2 (CSWS + 20% SC-WI; T3 (CSWS + 35% SC -IF; T4 (CSWS + 35% SC -WI; T5 (CSWS + 20% DMP-IF; T6 (CSWS + 20% DMP -WI; T7 (CSWS + 35% DMP -IF; T8 (CSWS + 35% DMP-WI; T9 (CS-WI and T10 (CS-IF. The average differences have been compared on a completely randomized model. Difference (P 0.05 for all treatments. Dry manioc pulp added to the non spikes corn silage (20 and 35% - DM basis, has allowed the rise of the DM fraction B, indicating the possibility to add up to 35% of dry manioc pulp on corn silage, inst ead of green spikes.

 20. Aligned Electrospun Polyvinyl Pyrrolidone/Poly ɛ-Caprolactone Blend Nanofiber Mats for Tissue Engineering

  Science.gov (United States)

  Charernsriwilaiwat, Natthan; Rojanarata, Theerasak; Ngawhirunpat, Tanasait; Opanasopit, Praneet

  2016-02-01

  Electrospun nanofibrous materials are widely used in medical applications such as tissue engineering scaffolds, wound dressing material and drug delivery carriers. For tissue engineering scaffolds, the structure of the nanofiber is similar to extracellular matrix (ECM) which promotes the cell growth and proliferation. In the present study, the aligned nanofiber mats of polyvinyl pyrrolidone (PVP) blended poly ɛ-caprolactone (PCL) was successfully generated using electrospinning technique. The morphology of PVP/PCL nanofiber mats were characterized by scanning electron microspore (SEM). The chemical and crystalline structure of PVP/PCL nanofiber mats were analyzed using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and powder X-ray diffactometer (PXRD). The water contact angle of mats was investigated. Cell culture studies using normal human fibroblasts (NHF) were performed to assess cell morphology, cell alignment and cell proliferation. The results indicated that the fiber were in nanometer range. The PVP/PCL was well dispersed in nanofiber mats and was in amorphous form. The water contact angle of PVP/PCL nanofiber mats was lower than PCL nanofiber mats. The PVP/PCL nanofiber mats exhibited good biocompatibility with NHF cells. In summary, the PVP/PCL nanofiber mats had potential to be used in tissue engineering and regenerative medicine.

 1. MICROBIAL MATS - A JOINT VENTURE

  NARCIS (Netherlands)

  VANGEMERDEN, H

  1993-01-01

  Microbial mats characteristically are dominated by a few functional groups of microbes: cyanobacteria, colorless sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, and sulfate-reducing bacteria. Their combined metabolic activities result in steep environmental microgradients, particularly of oxygen and sulfid

 2. SEM microcharacterization of semiconductors

  CERN Document Server

  Holt, D B

  1989-01-01

  Applications of SEM techniques of microcharacterization have proliferated to cover every type of material and virtually every branch of science and technology. This book emphasizes the fundamental physical principles. The first section deals with the foundation of microcharacterization in electron beam instruments and the second deals with the interpretation of the information obtained in the main operating modes of a scanning electron microscope.

 3. Space Experiment Module (SEM)

  Science.gov (United States)

  Brodell, Charles L.

  1999-01-01

  The Space Experiment Module (SEM) Program is an education initiative sponsored by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) Shuttle Small Payloads Project. The program provides nationwide educational access to space for Kindergarten through University level students. The SEM program focuses on the science of zero-gravity and microgravity. Within the program, NASA provides small containers or "modules" for students to fly experiments on the Space Shuttle. The experiments are created, designed, built, and implemented by students with teacher and/or mentor guidance. Student experiment modules are flown in a "carrier" which resides in the cargo bay of the Space Shuttle. The carrier supplies power to, and the means to control and collect data from each experiment.

 4. Molecular ecology of microbial mats.

  Science.gov (United States)

  Bolhuis, Henk; Cretoiu, Mariana Silvia; Stal, Lucas J

  2014-11-01

  Phototrophic microbial mats are ideal model systems for ecological and evolutionary analysis of highly diverse microbial communities. Microbial mats are small-scale, nearly closed, and self-sustaining benthic ecosystems that comprise the major element cycles, trophic levels, and food webs. The steep and fluctuating physicochemical microgradients, that are the result of the ever changing environmental conditions and of the microorganisms' own activities, give rise to a plethora of potential niches resulting in the formation of one of the most diverse microbial ecosystems known to date. For several decades, microbial mats have been studied extensively and more recently molecular biological techniques have been introduced that allowed assessing and investigating the diversity and functioning of these systems. These investigations also involved metagenomics analyses using high-throughput DNA and RNA sequencing. Here, we summarize some of the latest developments in metagenomic analysis of three representative phototrophic microbial mat types (coastal, hot spring, and hypersaline). We also present a comparison of the available metagenomic data sets from mats emphasizing the major differences between them as well as elucidating the overlap in overall community composition.

 5. Sparse Coding for Alpha Matting.

  Science.gov (United States)

  Johnson, Jubin; Varnousfaderani, Ehsan; Cholakkal, Hisham; Rajan, Deepu

  2016-04-21

  Existing color sampling based alpha matting methods use the compositing equation to estimate alpha at a pixel from pairs of foreground (F) and background (B) samples. The quality of the matte depends on the selected (F,B) pairs. In this paper, the matting problem is reinterpreted as a sparse coding of pixel features, wherein the sum of the codes gives the estimate of the alpha matte from a set of unpaired F and B samples. A non-parametric probabilistic segmentation provides a certainty measure on the pixel belonging to foreground or background, based on which a dictionary is formed for use in sparse coding. By removing the restriction to conform to (F,B) pairs, this method allows for better alpha estimation from multiple F and B samples. The same framework is extended to videos, where the requirement of temporal coherence is handled effectively. Here, the dictionary is formed by samples from multiple frames. A multi-frame graph model, as opposed to a single image as for image matting, is proposed that can be solved efficiently in closed form. Quantitative and qualitative evaluations on a benchmark dataset are provided to show that the proposed method outperforms current state-of-the-art in image and video matting.

 6. Conversion of an electrospun nanofibrous cellulose acetate mat from a super-hydrophilic to super-hydrophobic surface

  Science.gov (United States)

  Ding, Bin; Li, Chunrong; Hotta, Yoshio; Kim, Jinho; Kuwaki, Oriha; Shiratori, Seimei

  2006-09-01

  We report a new approach to convert an electrospun nanofibrous cellulose acetate mat surface from super-hydrophilic to super-hydrophobic. Super-hydrophilic cellulose acetate nanofibrous mats can be obtained by electrospinning hydrophilic cellulose acetate. The surface properties of the fibrous mats were modified from super-hydrophilic to super-hydrophobic with a simple sol-gel coating of decyltrimethoxysilane (DTMS) and tetraethyl orthosilicate (TEOS). The resultant samples were characterized by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), water contact angle, Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, atomic force microscopy (AFM), and UV-visible measurements. The results of FE-SEM and XPS showed that the sol-gel (I) films were formed on the rough fibrous mats only after immersion in sol-gel. After the sol-gel (I) coating, the cellulose acetate fibrous mats formed in both 8 and 10 wt% cellulose acetate solutions showed the super-hydrophobic surface property. Additionally, the average sol-gel film thickness coated on 10 wt% cellulose acetate fibrous mats was calculated to be 80 nm. The super-hydrophobicity of fibrous mats was attributed to the combined effects of the high surface roughness of the electrospun nanofibrous mats and the hydrophobic DTMS sol-gel coating. Additionally, hydrophobic sol-gel nanofilms were found to be transparent according to UV-visible measurements.

 7. Permeability of Electrospun Superhydrophobic Nanofiber Mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarfaraz U. Patel

  2012-01-01

  Full Text Available This paper discusses the fabrication and characterization of electrospun nanofiber mats made up of poly(4-methyl-1-pentene polymer. The polymer was electrospun in different weight concentrations. The mats were characterized by their basis weight, fiber diameter distribution, contact angles, contact angle hysteresis, and air permeability. All of the electrospun nonwoven fiber mats had water contact angles greater than 150 degrees making them superhydrophobic. The permeabilities of the mats were empirically fitted to the mat basis weight by a linear relation. The experimentally measured air permeabilities were significantly larger than the permeabilities predicted by the Kuwabara model for fibrous media.

 8. Validation of FRP Matting Requirements

  Science.gov (United States)

  2016-08-01

  conducted at the U.S. Air Force (USAF) Plant 42 Facility in Palmdale, California, revealed that FFM matting was not strong enough to withstand traffic...MTX-60 jumping jack compactors. The final lift was compacted with a self-propelled vibratory steel wheeled roller. The timing data for installing...to operate in the smaller craters. It was suggested to add a small steel wheel roller rather than use the jumping jack compactor. A steel wheel

 9. SECONDARY CATARACT MATERIAL COLLECTED WITH A GLASS CANNULA - A SEM STUDY

  NARCIS (Netherlands)

  JONGEBLOED, WL; VANDERVEEN, G; DIJK, F; WORST, JGF

  1990-01-01

  Secondary cataract material from three patients, collected with a glass cannula approx. 18, 24 and 30 months respectively after operation, was prepared for SEM examination. For the soft samples this was done by filtration through a millipore filter followed by fixation and drying. The more solid mat

 10. Fabrication and Evaluation of Nanostructured Herbal Oil/Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin/Polyvinylpyrrolidone Mats for Denture Stomatitis Prevention and Treatment.

  Science.gov (United States)

  Tonglairoum, Prasopchai; Ngawhirunpat, Tanasait; Rojanarata, Theerasak; Kaomongkolgit, Ruchadaporn; Opanasopit, Praneet

  2016-12-01

  This work aims to develop the herbal oil-incorporated nanostructure mats with antifungal activity for the prevention and treatment of Candida-associated denture stomatitis. The nanofiber mats loaded with betel oil or clove oil were fabricated via electrospinning process. The morphologies and physicochemical properties of the herbal oil loaded nanofiber mats were examined using scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), differential scanning calorimetry (DSC), and mechanical testing. The release characteristic, antifungal activity, and cytotoxicity were also investigated. The SEM images confirmed the homogeneous and smooth nanoscale fibers. The addition of the herbal oil into the nanofiber mats reduced the fiber diameters. The DSC and FT-IR results confirmed the presence of the oil in the nanofiber mats. The herbal oils can be released from the mats in a very fast manner and inhibit the growth of candida cells within only few minutes after contact. These nanofiber mats may be beneficial for the prevention and treatment of denture stomatitis.

 11. Jet Shaping Nanofibers and the Collection of Nanofiber Mats in Electrospinning

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xinwei WANG; Jin CAO; Zuming HU; Wanlian PAN; Zhaofeng LIU

  2006-01-01

  Electrospinning is an effective way to produce nanofibers. Theconcentration or the corresponding viscosity of the spin solution is one of the most important variables to control the fiber morphology in electrospinning. Jet shaping nanofibers might be divided in two operating modes for different solution viscosity: split thinning and single thinning. From the analysis of jet single thinning, an equation to calculate the velocity of nanofibers depositing on the collector was educed and it was found that the velocity range was very different from the reported result. For the electrospun mats obtained from low solution concentration, the split is observed by scanning electron microscopy (SEM) images. On the other hand, the beads formation in the nanofiber mats can be explained well by jet splitting. The arrangement of nanofibers in the mats is related to the methods of collection, and the cylinder collector gets more ordered mats. This result is proved by so-called break strengths testing and SEM images of the mats obtained from different methods of collection.

 12. ”Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Helen Midtbust

  2011-06-01

  Full Text Available I dag og i årene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til økningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har pårørende hos seg i tiden rundt dødsfallet. Hensikten med studien var å øke forståelsen for hvordan det erfares å være pårørende ved livets slutt i sykehjem, og å få kunnskap om hvordan helsepersonell kan bistå familien i prosessen. Data ble samlet ved hjelp av semistrukturerte, individuelle intervju av seks pårørende som nylig erfarte å miste en av sine nære i sykehjem. De pårørende ble rekruttert fra to forskjellige sykehjem. Resultatet viser at pårørende opplever at døden i sykehjem kan være uforutsigbar og fremmed. Svingninger i sykdomsforløp og usikkerhet i forhold til tidsaspektet i forventet levetid, førte til at pårørende alltid måtte være tilgjenglig. Når møte med døden for mange er fremmed, beskriver pårørende behovet for trygghet i en ukjent situasjon.

 13. SEM in applied marketing research

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bjarne Taulo; Tudoran, Ana Alina

  In this paper we discuss two SEM approaches: an exploratory structural equation modelling based on a more liberalised and inductive philosophy versus the classical SEM based on the traditional hypothetical-deductive approach. We apply these two modelling techniques to data from a consumer survey ...

 14. Antibacterial electrospun chitosan-polyethylene oxide nanocomposite mats containing bioactive silver nanoparticles.

  Science.gov (United States)

  Kohsari, Iraj; Shariatinia, Zahra; Pourmortazavi, Seied Mahdi

  2016-04-20

  The antimicrobial chitosan-polyethylene oxide (CS-PEO) nanofibrous mats were developed by electrospinning technique for wound dressing applications. Indeed, a green route was introduced for fabrication of antibacterial mats loaded with 0.25% and 0.50% (w/w) of bioactive silver nanoparticles (Ag NPs, ∼70nm diameter) reduced by Falcaria vulgaris herbal extract. The mats were characterized by FE-SEM, EDAX, elemental mapping, FT-IR, contact angle, TGA/DSC as well as tensile strength analysis. All of the nanofibers had an average ∼200nm diameter. Interestingly, both of the CS-PEO mats containing 0.25% and 0.50% bioactive F. vulgaris-Ag NPs revealed 100% bactericidal activities against both Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria. The silver release from nanofiber mats was sharply increased within first eight hours for both CS-PEO mats including 0.25% and 0.50% F. vulgaris-Ag NPs but after that the Ag nanoparticles were released very slowly (almost constant). The improved hydrophilicity, higher tensile strength and much greater silver release for CS-PEO-0.50% F. vulgaris-Ag NPs relative to those of the CS-PEO 0.25% F. vulgaris-Ag NPs suggested that the former was superior for biomedical applications. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 15. Mechanical Properties of Natural Jute Fabric/Jute Mat Fiber Reinforced Polymer Matrix Hybrid Composites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsayed A. Elbadry

  2012-01-01

  Full Text Available Recycled needle punched jute fiber mats as a first natural fiber reinforcement system and these jute mats used as a core needle punched with recycled jute fabric cloths as skin layers as a second natural fiber reinforcement system were used for unsaturated polyester matrix composites via modifying the hand lay-up technique with resin preimpregnation into the jute fiber in vacuum. The effect of skin jute fabric on the tensile and bending properties of jute mat composites was investigated for different fiber weight contents. Moreover, the notch sensitivity of these composites was also compared by using the characteristic distance do calculated by Finite Element Method (FEM. The results showed that the tensile and flexural properties of jute mat composites increased by increasing the fiber weight content and by adding the jute fabric as skin layers. On the other hand, by adding the skins, the characteristic distance decreased and, therefore, the notch sensitivity of the composites increased. The fracture behavior investigated by SEM showed that extensive fiber pull-out mechanism was revealed at the tension side of jute mat composites under the bending load and by adding the jute cloth, the failure mode of jute mat was changed to fiber bridge mechanism.

 16. Modèle de comportement dynamique d'un matériau en présence de l'endommagement par cisaillement adiabatique

  Science.gov (United States)

  Longère, P.; Dragon, A.; Trumel, H.; de Resseguier, T.; Deprince, X.; Petitpas, E.

  2002-12-01

  L'objectif industriel du travail dans lequel s'inscrit ce papier est la simulation numérique de la réponse de structures à l'impact. Or, pour un grand nombre de matériaux métalliques à haute résistance soumis à des sollicitations à grande vitesse, le cisaillement adiabatique constitue un processus endommageant conduisant souvent à la ruine par macrofissuration. Nous présentons ici un modèle continu qui, construit sur des bases thermodynamiques, rend compte du comportement thermo-élasto/viscoplastique du matériau sain et de l'anisotropie mécanique (dégradation directionnelle des modules élastiques et viscoplastiques induite par la présence des bandes de cisaillement adiabatique dans le matériau endommagé. Dans notre démarche de modélisation qui tend à refléter les constats expérimentaux, la population de bandes est représentée par une variable tensorielle d'endommagement au sein d'un matériau homogène équivalent. Le modèle est formulé dans le cadre des transformations finies élasto-plastiques avec prise en compte de l'anisotropie induite. Sa particularisation au cas des petites perturbations est illustrée pour certains processus homogènes.

 17. MatLab Script and Functional Programming

  Science.gov (United States)

  Shaykhian, Gholam Ali

  2007-01-01

  MatLab Script and Functional Programming: MatLab is one of the most widely used very high level programming languages for scientific and engineering computations. It is very user-friendly and needs practically no formal programming knowledge. Presented here are MatLab programming aspects and not just the MatLab commands for scientists and engineers who do not have formal programming training and also have no significant time to spare for learning programming to solve their real world problems. Specifically provided are programs for visualization. The MatLab seminar covers the functional and script programming aspect of MatLab language. Specific expectations are: a) Recognize MatLab commands, script and function. b) Create, and run a MatLab function. c) Read, recognize, and describe MatLab syntax. d) Recognize decisions, loops and matrix operators. e) Evaluate scope among multiple files, and multiple functions within a file. f) Declare, define and use scalar variables, vectors and matrices.

 18. Bentonite mat demonstration. Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Serrato, M.G.

  1994-12-30

  The Bentonite Mat Demonstration was developed to provide the Environmental Restoration Department with field performance characteristics and engineering data for an alternative closure cover system configuration. The demonstration was initiated in response to regulatory concerns regarding the use of an alternative cover system for future design configurations. These design considerations are in lieu of the US Environmental Protection Agency (EPA) Recommended Design for Closure Cover Systems and specifically a single compacted kaolin clay layer with a hydraulic conductivity of 1 {times} 10{sup {minus}7} cm/sec. This alternative configuration is a composite geosynthetic material hydraulic barrier consisting from bottom to top: 2 ft compacted sandy clay layer (typical local Savannah River Site soil type) that is covered by a bentonite mat--geosynthetic clay liner (GCL) and is overlaid by a 40 mil High Density Polyethylene (HDPE) geomembrane--flexible membrane liner. This effort was undertaken to obtain and document the necessary field performance/engineering data for future designs and meet regulatory technical requirements for an alternative cover system configuration. The composite geosynthetic materials hydraulic barrier is the recommended alternative cover system configuration for containment of hazardous and low level radiological waste layers that have a high potential of subsidence to be used at the Savannah River Site (SRS). This alternative configuration mitigates subsidence effects in providing a flexible, lightweight cover system to maintain the integrity of the closure. The composite geosynthetic materials hydraulic barrier is recommended for the Sanitary Landfill and Low Level Radiological Waste Disposal Facility (LLRWDF) Closures.

 19. SemMat: Federated Semantic Services Platform for Open materials Science and Engineering

  Science.gov (United States)

  2017-01-01

  interested organization to use our software package to develop their vocabulary, or build upon the current system. Annotation tools: We have developed ...PERFORMING ORGANIZATION NAME(S) AND ADDRESS(ES) Wright State University 3640 Colonel Glenn Hwy Dayton OH 45435-0001 8. PERFORMING ORGANIZATION REPORT...ABSTRACT An open source framework was developed to enable crowd-sourcing and curation of controlled vocabularies. The framework was then applied to

 20. Effects of mat characteristics on plantar pressure patterns and perceived mat properties during landing in gymnastics.

  Science.gov (United States)

  Pérez-Soriano, Pedro; Llana-Belloch, Salvador; Morey-Klapsing, Gaspar; Perez-Turpin, Jose Antonio; Cortell-Tormo, Juan Manuel; van den Tillaar, Roland

  2010-11-01

  Shock absorption and stability during landings is provided by both, gymnast ability and mat properties. The aims of this study were to determine the influence of different mat constructions on their energy absorption and stability capabilities, and to analyse how these properties affect gymnast's plantar pressures as well as subjective mat perception during landing. Six mats were tested using a standard mechanical drop test. In addition, plantar pressures and subjective perception during landing were obtained from 15 expert gymnasts. The different mats influenced plantar pressures and gymnasts' subjective perception during landing of gymnasts. Significant correlations between plantar pressures at the medial metatarsal and lateral metatarsal zones of the gymnasts' feet with the different shock absorption characteristics of the mats were found. However, subjective perception tests were not able to discriminate mat functionality between the six mats as no significant correlations between the mechanical mat properties with the subjective perception of these properties were found. This study demonstrated that plantar pressures are a useful tool for discriminating different landing mats. Using similar approaches, ideally including kinematics as well, could help us in our understanding about the influences of different mats upon gymnast-mat interaction.

 1. Flat laminated microbial mat communities

  Science.gov (United States)

  Franks, Jonathan; Stolz, John F.

  2009-10-01

  Flat laminated microbial mats are complex microbial ecosystems that inhabit a wide range of environments (e.g., caves, iron springs, thermal springs and pools, salt marshes, hypersaline ponds and lagoons, methane and petroleum seeps, sea mounts, deep sea vents, arctic dry valleys). Their community structure is defined by physical (e.g., light quantity and quality, temperature, density and pressure) and chemical (e.g., oxygen, oxidation/reduction potential, salinity, pH, available electron acceptors and donors, chemical species) parameters as well as species interactions. The main primary producers may be photoautotrophs (e.g., cyanobacteria, purple phototrophs, green phototrophs) or chemolithoautophs (e.g., colorless sulfur oxidizing bacteria). Anaerobic phototrophy may predominate in organic rich environments that support high rates of respiration. These communities are dynamic systems exhibiting both spatial and temporal heterogeneity. They are characterized by steep gradients with microenvironments on the submillimeter scale. Diel oscillations in the physical-chemical profile (e.g., oxygen, hydrogen sulfide, pH) and species distribution are typical for phototroph-dominated communities. Flat laminated microbial mats are often sites of robust biogeochemical cycling. In addition to well-established modes of metabolism for phototrophy (oxygenic and non-oxygenic), respiration (both aerobic and anaerobic), and fermentation, novel energetic pathways have been discovered (e.g., nitrate reduction couple to the oxidation of ammonia, sulfur, or arsenite). The application of culture-independent techniques (e.g., 16S rRNA clonal libraries, metagenomics), continue to expand our understanding of species composition and metabolic functions of these complex ecosystems.

 2. Superhydrophobic PVDF and PVDF-HFP nanofibrous mats with antibacterial and anti-biofouling properties

  Science.gov (United States)

  Spasova, M.; Manolova, N.; Markova, N.; Rashkov, I.

  2016-02-01

  Superhydrophobic nanofibrous materials of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) and poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVDF-HFP) were prepared by one-pot electrospinning technique. The mats were decorated with ZnO nanoparticles with silanized surface and a model drug - 5-chloro-8-hydroxyquinolinol (5Cl8HQ). The obtained hybrid nanofibrous materials were characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), contact angle measurements, mechanical and microbiological tests. The results showed that the incorporation of ZnO nanoparticles into PVDF and PVDF-HFP nanofibers increased the hydrophobicity (contact angle 152°), improved the thermal stability and imparted to the nanofibrous materials anti-adhesive and antimicrobial properties. The mats containing the model drug possessed antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The results suggested that the obtained hybrid mats could find potential biomedical applications requiring antibacterial and anti-biofouling properties.

 3. A novel method for preparing the antibacterial glass fibre mat using laser treatment

  Science.gov (United States)

  Wiener, Jakub; Shahidi, Sheila; Mkhululi Goba, Makabongwe; Šašková, Jana

  2014-02-01

  In this study, CO2 laser treatment was used as a novel method for creating antibacterial properties on glass mat. Different metallic salts such as CuO, ZnO and AgNO3 were even applied on surface of glass fiber mat, then irradiated with the laser light beam (100 μs). Metal particles were deposited on the surface of samples, and the antibacterial has been developed, through incorporation of metal particles on glass mats. The antibacterial properties of the fabrics were connected with the presence of metal particles on their surface. The amounts of metal particles on the surface were compared using X-ray fluorescence (XRF) and energy dispersive X-ray spectrometer (EDS). Also the morphological properties of the fabrics were observed using a scanning electron microscope (SEM). The experimental work suggests that the change in properties induced by laser can effect an improvement in certain textile products.

 4. The MAT1-1:MAT1-2 ratio of Sporothrix globosa isolates in Japan.

  Science.gov (United States)

  Kano, Rui; Tsui, Clement K-M; Hamelin, Richard C; Anzawa, Kazushi; Mochizuki, Takashi; Nishimoto, Katsutaro; Hiruma, Masataro; Kamata, Hiroshi; Hasegawa, Atsuhiko

  2015-02-01

  In order to understand the reproductive biology of pathogenic species in the Sporothrix schenckii complex, we characterized the partial mating type (MAT1-1) loci of Sporothrix schenckii, as well as the S. globosa MAT1-1-1 gene, which encoded 262 amino acid sequences. The data confirmed that the MAT1-1 locus of S. globosa was divergent from the MAT1-2 locus of the opposite mating type, suggesting that the fungus is heterothallic. To determine the mating type ratio of 20 isolates from Japanese patients, we analyzed the MAT loci by specific PCR amplification of MAT1-1-1 and MAT1-2-1 genes. The MAT1-1-1 was detected in 5 isolates but not in the other 15 isolates with the presence of MAT1-2-1. The MAT1-1:1-2 ratio of S. globosa isolates in Japan was estimated to be 1:3. Phylogenetic analysis indicated that the sequences of the MAT1-1-1 were identical among S. globosa isolates but different from S. schenckii and Ophiostoma montium.

 5. Fabrication of Pamidronic Acid-Immobilized TiO2/Hydroxyapatite Composite Nanofiber Mats for Biomedical Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yong-Suk Shin

  2013-01-01

  Full Text Available TiO2/hydroxyapatite (TiO2/HA composite nanofiber mats were fabricated using an electrospinning technique. Subsequently, pamidronic acid (PDA was immobilized on the surface of the TiO2/HA nanofiber mat to improve osseointegration. X-ray photoelectron microscopy and scanning electron microscopy (SEM were used to characterize the structure and morphology of the PDA-immobilized TiO2/HA composite nanofiber mat (TiO2/HA-P. The potential of TiO2/HA-P as a bone scaffold was assessed by examining the cell adhesion and proliferation of osteoblasts and osteoclasts. The adhesion and proliferation of osteoblasts on the TiO2/HA-P composite nanofiber mat were slightly higher than those on the TiO2/HA composite nanofiber mat, whereas the viability of osteoclasts on the TiO2/HA-P nanofiber mat was significantly suppressed. These results suggest that the TiO2/HA-P nanofiber mat has the potential for use as a therapeutic bone implant.

 6. Microstructuring of electrospun mats employing femtosecond laser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erika Adomavičiūtė

  2015-03-01

  Full Text Available Electrospun mats from nano/micro-fibers with control porosity and pore shape may be ideal candidate for tissue engineering scaffolds. In this study three type of poly(vinyl alcohol (PVA mats of 48-65 µm thickness with different nano/micro-fibers diameters mostly of 100-200 nm were deposited by electrospinning process. Controlled density porosity in the electrospun mats was introduced by Yb:KGW femtosecond laser micromachining system. The influence of electrospun mat micro structure, the distance between the adjacent laser ablation points, the number of femtosecond laser pulses on quality and structure of laser irradiated holes were investigated. It was demonstrated that the quality of irradiated holes depend on structure of electrospun mats (diameter of nano/micro-fibers, thickness of mats and femtosecond laser processing parameters. Varying the distance between points and number of applied femtosecond laser pulses it is possible to fabricate electrospun mats with pores of 22-36 μm diameter.DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.21.1.10249

 7. Reinforced Flax Mat/Modified Polylactide (PLA) Composites: Impact, Thermal, and Mechanical Properties

  Science.gov (United States)

  Siengchin, S.

  2014-05-01

  Polylactide (PLA)/flax mat and modified PLA/flax mat composites were produced by the hot pressing technique. The dispersion of the flax mat in the composites was studied by the scanning electron microscopy (SEM). The PLA composites were subjected to an instrumented falling-weight impact test. The mechanical and thermal properties of the composites were determined by using tensile tests, a thermogravimetric analysis (TGA), and a dynamic-mechanical thermal analysis (DMTA). It was found that the flat mat increased the impact resistance of PLA, but the tensile strength of the modified PLA/flax mat composite decreased slightly compared with that of PLA. Data on the elongation at break pointed to a higher ductility of the modified PLA and its composites. Moreover, the addition of a thermal modifier enhanced the thermal resistance below the processing temperature of PLA and had a marginal effect on its glass-transition temperature. The master curves of the storage modulus were constructed by employing the time-temperature superposition (TTS) principle. The principle of a linear viscoelastic material was fairly applicable to transition from the modulus to the creep compliance for all the systems studied.

 8. Secondary emission monitor (SEM) grids.

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2002-01-01

  A great variety of Secondary Emission Monitors (SEM) are used all over the PS Complex. At other accelerators they are also called wire-grids, harps, etc. They are used to measure beam density profiles (from which beam size and emittance can be derived) in single-pass locations (not on circulating beams). Top left: two individual wire-planes. Top right: a combination of a horizontal and a vertical wire plane. Bottom left: a ribbon grid in its frame, with connecting wires. Bottom right: a SEM-grid with its insertion/retraction mechanism.

 9. Fuzzy Control and Connected Region Marking Algorithm-Based SEM Nanomanipulation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dongjie Li

  2012-01-01

  Full Text Available The interactive nanomanipulation platform is established based on fuzzy control and connected region marking (CRM algorithm in SEM. The 3D virtual nanomanipulation model is developed to make up the insufficiency of the 2D SEM image information, which provides the operator with depth and real-time visual feedback information to guide the manipulation. The haptic device Omega3 is used as the master to control the 3D motion of the nanopositioner in master-slave mode and offer the force sensing to the operator controlled with fuzzy control algorithm. Aiming at sensing of force feedback during the nanomanipulation, the collision detection method of the virtual nanomanipulation model and the force rending model are studied to realize the force feedback of nanomanipulation. The CRM algorithm is introduced to process the SEM image which provides effective position data of the objects for updating the virtual environment (VE, and relevant issues such as calibration and update rate of VE are also discussed. Finally, the performance of the platform is validated by the ZnO nanowire manipulation experiments.

 10. Electrospun PVDF graphene oxide composite fibre mats with tunable physical properties.

  OpenAIRE

  Issa, A. A. [احمد عبد السلام عيسى; Al-Maadeed, M.A.A.S.; Mrlik, M.; Luyt,A.S.

  2016-01-01

  This article is aimed at a basic physical characterization of electrospun PVDF/graphene oxide (GO) composite non-woven fibre mats. The morphological characterization of the prepared fabrics was performed via SEM investigations. Introduction of the GO during the electrospinning process caused significant changes in the crystalline structure of PVDF, and a transformation from α- to β-crystalline phases was achieved. Addition of the GO particles into PVDF did not only improve the thermal stabili...

 11. SEM: A Cultural Change Agent

  Science.gov (United States)

  Barnes, Bradley; Bourke, Brian

  2015-01-01

  The authors advance the concept that institutional culture is a purposeful framework by which to view SEM's utility, particularly as a cultural change agent. Through the connection of seemingly independent functions of performance and behavior, implications emerge that deepen the understanding of the influence of culture on performance outcomes…

 12. Electrospun nylon-6 spider-net like nanofiber mat containing TiO(2) nanoparticles: a multifunctional nanocomposite textile material.

  Science.gov (United States)

  Pant, Hem Raj; Bajgai, Madhab Prasad; Nam, Ki Taek; Seo, Yun A; Pandeya, Dipendra Raj; Hong, Seong Tshool; Kim, Hak Yong

  2011-01-15

  In this study, electrospun nylon-6 spider-net like nanofiber mats containing TiO(2) nanoparticles (TiO(2) NPs) were successfully prepared. The nanofiber mats containing TiO(2) NPs were characterized by SEM, FE-SEM, TEM, XRD, TGA and EDX analyses. The results revealed that fibers in two distinct sizes (nano and subnano scale) were obtained with the addition of a small amount of TiO(2) NPs. In low TiO(2) content nanocomposite mats, these nanofiber weaves were found uniformly loaded with TiO(2) NPs on their wall. The presence of a small amount of TiO(2) NPs in nylon-6 solution was found to improve the hydrophilicity (antifouling effect), mechanical strength, antimicrobial and UV protecting ability of electrospun mats. The resultant nylon-6/TiO(2) antimicrobial spider-net like composite mat with antifouling effect may be a potential candidate for future water filter applications, and its improved mechanical strength and UV blocking ability will also make it a potential candidate for protective clothing.

 13. Electrospun non-woven nanofibrous hybrid mats based on chitosan and PLA for wound-dressing applications.

  Science.gov (United States)

  Ignatova, Milena; Manolova, Nevena; Markova, Nadya; Rashkov, Iliya

  2009-01-09

  Continuous defect-free nanofibers containing chitosan (Ch) or quaternized chitosan (QCh) were successfully prepared by one-step electrospinning of Ch or QCh solutions mixed with poly[(L-lactide)-co-(D,L-lactide)] in common solvent. XPS revealed the surface chemical composition of the bicomponent electrospun mats. Crosslinked Ch- and QCh-containing nanofibers exhibited higher kill rates against bacteria S. aureus and E. coli than the corresponding solvent-cast films. SEM observations showed that hybrid mats were very effective in suppressing the adhesion of pathogenic bacteria S. aureus. The hybrid nanofibers are promising for wound-healing applications.

 14. Influence of layer-by-layer assembled electrospun poly (L-lactic acid) nanofiber mats on the bioactivity of endothelial cells

  Science.gov (United States)

  Wu, Keke; Zhang, Xiazhi; Yang, Wufeng; Liu, Xiaoyan; Jiao, Yanpeng; Zhou, Changren

  2016-12-01

  Electrospun poly(L-lactic acid) (PLLA) nanofiber mats were successfully modified by deposition of multilayers with chitosan (CS), heparin (Hep) and graphene oxide (GO) through electrostatic layer-by-layer (LBL) self-assembly method. In this study, the surface properties of PLLA nanofiber mats before and after modification were investigated via scanning electron microscope (SEM), atomic force microscopy (AFM), attenuated total reflectance fourier transformation infrared spectroscopy (ATR-FTIR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and water contact angle measurement. In addition, the cytocompatibility of the modified PLLA nanofiber mats were investigated by testing endothelial cells compatibility, including cell attachment, cell proliferation and cell cycle. The results revealed that the surfaces of modified PLLA nanofiber mats become much rougher, stifiness and the hydrophilicity of the LBL modified PLLA nanofiber mats were improved compared to original PLLA one. Moreover, the modified PLLA nanofiber mats had promoted the endothelial cells viability attachment significantly. Besides, we studied the PLLA nanofiber mats on the expression of necrosis factor (TNF-α), interleukine-1β (IL-1β), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) in endothelial cells. The results showed that modified PLLA nanofiber mats had inhibited the inflammatory response to some extent.

 15. International Conference on SEMS 2012

  CERN Document Server

  Liu, Chuang; Scientific explanation and methodology of science; SEMS 2012

  2014-01-01

  This volume contains the contributed papers of invitees to SEMS 2012 who have also given talks at the conference. The invitees are experts in philosophy of science and technology from Asia (besides China), Australia, Europe, Latin America, North America, as well as from within China. The papers in this volume represent the latest work of each researcher in his or her expertise; and as a result, they give a good representation of the cutting-edge researches in diverse areas in different parts of the world.

 16. Incorporation of Vanadium Oxide in Silica Nanofiber Mats via Electrospinning and Sol-Gel Synthesis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeanne E. Panels

  2006-01-01

  Full Text Available Submicron scale vanadia/silica hybrid nanofiber mats have been produced by electrospinning silica sol-gel precursor containing vanadium oxytriisopropoxide (VOTIP, followed by calcinations at high temperature. The properties of the resulting inorganic hybrid nanofiber mats are compared to those of electrospun pure silica nanofibers. SEM images show fibers are submicron in diameter and their morphology is maintained after calcination. Physisorption experiments reveal that silica nanofiber mats have a high specific surface area of 63 m2/g. FT-IR spectra exhibit Si—O vibrations and indicate the presence of V2O5 in the fibers. XPS studies reveal that the ratio of Si to O is close to 0.5 on the surface of fibers and the amount of vanadium on the surface of fibers increases with calcination. XRD diffraction patterns show that silica nanofibers are amorphous and orthorhombic V2O5 crystals have formed after calcination. EFTEM images demonstrate the growth of crystals on the surface of fibers containing vanadium after calcination. SEM images of fibers with high-vanadium content (50 mol% V: Si show that vanadia crystals are mostly aligned along the fiber axis. XPS shows an increase in vanadium contents at the surface, and XRD patterns exhibit an increase in the degree of crystallinity. A coaxial electrospinning scheme has successfully been employed to selectively place V2O5 in the skin layer.

 17. Nitrogen cycle in microbial mats: completely unknown?

  Science.gov (United States)

  Coban, O.; Bebout, B.

  2015-12-01

  Microbial mats are thought to have originated around 3.7 billion years ago, most likely in the areas around submarine hydrothermal vents, which supplied a source of energy in the form of reduced chemical species from the Earth's interior. Active hydrothermal vents are also believed to exist on Jupiter's moon Europa, Saturn's moon Enceladus, and on Mars, earlier in that planet's history. Microbial mats have been an important force in the maintenance of Earth's ecosystems and the first photosynthesis was also originated there. Microbial mats are believed to exhibit most, if not all, biogeochemical processes that exist in aquatic ecosystems, due to the presence of different physiological groups of microorganisms therein. While most microbially mediated biogeochemical transformations have been shown to occur within microbial mats, the nitrogen cycle in the microbial mats has received very little study in spite of the fact that nitrogen usually limits growth in marine environments. We will present the first results in the determination of a complete nitrogen budget for a photosynthetic microbial mat. Both in situ sources and sinks of nitrogen in photosynthetic microbial mats are being measured using stable isotope techniques. Our work has a particular focus on recently described, but poorly understood, processes, e.g., anammox and dissimilatory nitrate reduction, and an emphasis on understanding the role that nitrogen cycling may play in generating biogenic nitrogen isotopic signatures and biomarker molecules. Measurements of environmental controls on nitrogen cycling should offer insight into the nature of co-evolution of these microbial communities and their planets of origin. Identifying the spatial (microscale) as well as temporal (diel and seasonal) distribution of nitrogen transformations, e.g., rates of nitrification and denitrification, within mats, particularly with respect to the distribution of photosynthetically-produced oxygen, is anticipated. The results

 18. Nanostructured Polylactic Acid/Candeia Essential Oil Mats Obtained by Electrospinning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cláudia L. S. de Oliveira Mori

  2015-01-01

  Full Text Available This work aims to evaluate the effect of inclusion of different contents of candeia (Eremanthus erythropappus essential oil (whose alpha-bisabolol is the main terpene on the properties of polylactic acid (PLA nanostructured mats and their relationship with fiber morphology and structure. The interaction occurring between the PLA and the candeia essential oil was confirmed by thermal and microscopy analysis. Addition of candeia essential oil increased nanofiber diameter and decreased the glass transition and melting temperatures of the nanofibers, suggesting lower energy input for processing. Scanning electron microscopy (SEM images provided evidence of a homogeneous structure for the nanostructured mats. X-ray diffraction did not show differences in the crystallization of the nanofibers. This ongoing research confirms the possibility of incorporation of candeia essential oil in the production of nanofibers that will be studied for multipurpose applications.

 19. Bacillamides from a hypersaline microbial mat bacterium.

  Science.gov (United States)

  Socha, Aaron M; Long, Richard A; Rowley, David C

  2007-11-01

  Chemical studies of a Bacillus endophyticus isolated from a Bahamian hypersaline microbial mat led to the isolation of bacillamides B and C, new tryptamide thiazole metabolites. Bioassay-guided fractionation using a HPLC-UV-MS bioassay technique enabled the detection of these trace fermentation products, and their total structures were elucidated by combined spectroscopic techniques.

 20. HiRadMat: materials under scrutiny

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2011-01-01

  CERN's new facility, HiRadMat (High Radiation to Materials), which is designed to test materials for the world's future particle accelerators, should be operational and welcoming its first experiments by the end of the year.   The HiRadMat facility, located in the TNC tunnel. The materials used in the LHC and its experiments are exposed to very high-energy particles. The LHC machine experts obviously didn't wait for the first collisions in the world's most powerful accelerator to put the materials through their paces - the equipment was validated following a series of stringent tests. And these tests will get even tougher now, with the arrival of HiRadMat. The tunnel that formerly housed the West Area Neutrino Facility (WANF) has been completely revamped to make way for CERN's latest facility, HiRadMat. Supported by the Radioprotection service, a team from the Engineering (EN) Department handled the dismantling operations from October 2009 to December 2010. "We could only work on disman...

 1. When to Go to the Mat

  Science.gov (United States)

  Smith, Carol A.

  2017-01-01

  School leaders rightly tend toward collaboration and consensus-building when it comes to important decisions affecting students. But there are moments when, perhaps to their own surprise, they may find themselves willing to "go to the mat" on an important decision, whether consensus has been reached or not. Smith, a professor and chair…

 2. Electromagnetic shielding mats: facts and fiction.

  Science.gov (United States)

  Leitgeb, N; Cech, R

  2007-01-01

  The use of electricity is accompanied by electric and magnetic fields which, intended or not, became a part of our environment. However, fear from environmental electromagnetic fields (EMFs) is widespread and so is business with fear. A number of more or less serious products including miracle products are placed on the market partly at excessive costs. By numerical simulation the efficiency of electromagnetic shielding mats was investigated and claims of manufacturers and their cited expert opinions checked. It could be shown that such products do not fulfil the justified expectations of customers, neither in the extremely low frequency (ELF) nor in the radiofrequency (RF) range. On the contrary, these mats usually make things even worse. The connection to ground, if available, might increase the belief on shielding efficiency, but in fact it even enhances fields instead of improving shielding. The electric conductivity of the mat material plays a minor role in the ELF range and enhances field increase in the RF range. It can not explain the enormous price differences. It could be shown that positive reports can be explained by result picking and exceptional arrangements of selected field sources. Overall, the investigation showed that manufacturer's claims about the shielding effectiveness are misleading and fool the customers about the real situation. Therefore, acquisition and use of electromagnetic shielding mats must be strongly discouraged.

 3. A Translation of the T. Levi-Civita paper: Interpretazione Gruppale degli Integrali di un Sistema Canonico Rend. Acc. Lincei, s. 3^a, vol. VII, 2^o sem. 1899, pp. 235--238

  CERN Document Server

  Saccomandi, Giuseppe

  2012-01-01

  In this paper we provide a translation of a paper by T. Levi-Civita, published in 1899, about the correspondence between symmetries and conservation laws for Hamilton's equations. We discuss the results of this paper and their relationship with the more general classical results by E. Noether.

 4. Thermodynamics and phase transformations the selected works of Mats Hillert

  CERN Document Server

  Lilensten, Jean

  2006-01-01

  This book is a compendium of Mat Hillert's publications. Mat Hillert is a world specialist in metal alloy at the origin of a universal computing code used to calculate the diagrams of phase. This work is in English.

 5. Method for production of carbon nanofiber mat or carbon paper

  Science.gov (United States)

  Naskar, Amit K.

  2015-08-04

  Method for the preparation of a non-woven mat or paper made of carbon fibers, the method comprising carbonizing a non-woven mat or paper preform (precursor) comprised of a plurality of bonded sulfonated polyolefin fibers to produce said non-woven mat or paper made of carbon fibers. The preforms and resulting non-woven mat or paper made of carbon fiber, as well as articles and devices containing them, and methods for their use, are also described.

 6. Method for production of carbon nanofiber mat or carbon paper

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Naskar, Amit K.

  2015-08-04

  Method for the preparation of a non-woven mat or paper made of carbon fibers, the method comprising carbonizing a non-woven mat or paper preform (precursor) comprised of a plurality of bonded sulfonated polyolefin fibers to produce said non-woven mat or paper made of carbon fibers. The preforms and resulting non-woven mat or paper made of carbon fiber, as well as articles and devices containing them, and methods for their use, are also described.

 7. Biocompatibility of plasma-treated poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanofiber mats modified by silk fibroin for bone tissue regeneration.

  Science.gov (United States)

  Unalan, Irem; Colpankan, Oylum; Albayrak, Aylin Ziylan; Gorgun, Cansu; Urkmez, Aylin Sendemir

  2016-11-01

  The objective of this study was to produce biocompatible plasma-treated and silk-fibroin (SF) modified poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV) nanofiber mats. The mats were plasma-treated using O2 or N2 gas to increase their hydrophilicity followed by SF immobilization for the improvement of biocompatibility. Contact angle measurements and SEM showed increased hydrophilicity and no disturbed morphology, respectively. Cell proliferation assay revealed that SF modification together with N2 plasma (PS/N2) promoted higher osteoblastic (SaOs-2) cell viability. Although, O2 plasma triggered more mineral formation on the mats, it showed poor cell viability. Consequently, the PS/N2 nanofiber mats would be a potential candidate for bone tissue engineering applications.

 8. Disruption of photoautotrophic intertidal mats by filamentous fungi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carreira, Cátia; Staal, Marc Jaap; Falkoski, Daniel

  2015-01-01

  Summary: Ring-like structures, 2.0-4.8cm in diameter, observed in photosynthetic microbial mats on the Wadden Sea island Schiermonnikoog (the Netherlands) showed to be the result of the fungus Emericellopsis sp. degrading the photoautotrophic top layer of the mat. The mats were predominantly comp...

 9. Disruption of photoautotrophic intertidal mats by filamentous fungi

  NARCIS (Netherlands)

  Carreira, C.; Staal, M.; Falkoski, D; de Vries, R.P.; Middelboe, M.; Brussaard, C.P.D.

  2015-01-01

  Ring-like structures, 2.0-4.8 cm in diameter, observed in photosynthetic microbial mats on the Wadden Sea island Schiermonnikoog (the Netherlands) showed to be the result of the fungus Emericellopsis sp. degrading the photoautotrophic top layer of the mat. The mats were predominantly composed of cya

 10. Disruption of photoautotrophic intertidal mats by filamentous fungi

  NARCIS (Netherlands)

  Carreira, Cátia; Staal, Marc; Falkoski, Daniel; De Vries, Ronald P.; Middelboe, Mathias; Brussaard, Corina P D

  2015-01-01

  Ring-like structures, 2.0-4.8cm in diameter, observed in photosynthetic microbial mats on the Wadden Sea island Schiermonnikoog (the Netherlands) showed to be the result of the fungus Emericellopsis sp. degrading the photoautotrophic top layer of the mat. The mats were predominantly composed of cyan

 11. Disruption of photoautotrophic intertidal mats by filamentous fungi

  NARCIS (Netherlands)

  Carreira, C; Staal, M.; Falkoski, D.; de Vries, R.P.; Middelboe, M.; Brussaard, C.P.D.

  2015-01-01

  Ring-like structures, 2.0–4.8?cm in diameter, observed in photosynthetic microbial mats on the Wadden Sea island Schiermonnikoog (the Netherlands) showed to be the result of the fungus Emericellopsis sp. degrading the photoautotrophic top layer of the mat. The mats were predominantly composed of cya

 12. Pårørendes erfaringer, oplevelser og reaktioner i forbindelse med akut kritisk sygdom og indlæggelse af en nær ven eller et familiemedlem i intensivafdelingen – en kvalitativ metasyntese

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Eva Marie Høgh

  2009-01-01

  Formålet med undersøgelsen er, gennem en kvalitativ metasyntese inspireret af Sandelowski og Barroso at udarbejde en syntese af publicerede kvalitativ forskning, der udforsker pårørendes erfaringer, oplevelser og reaktioner i forbindelse med akut kritisk sygdom og indlæggelse af en nær ven eller et...

 13. Kosningadagar 2007. Minningar - greining - mat - uppgjör

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jón Sigurðsson

  2010-06-01

  Full Text Available Þessi ritsmíð er tilraun til að draga saman nokkra meginþætti í stöðu og málstað Framsóknarmanna í Alþingiskosningunum 2007. Um leið er greinin persónulegar minningar, mat og uppgjör höfundar sem var um stutt skeið formaður Framsóknarflokksins, ráðherra og frambjóðandi í Reykjavíkurkjördæmi norður, en náði ekki kjöri og hvarf frá stjórnmálastörfum. Höfundur leitast við að draga fram nokkur mikilvæg atriði til að fylla út í almenna mynd af íslenskum stjórnmálum á þessum tíma, með sérstakri áherslu á stöðu Framsóknarmanna og sjónarmið þeirra. Lýst er viðhorfum og stöðu mála innan flokksins og nefndar nokkrar hugsanlegar meginástæður fyrir stöðunni sem upp var komin. Raktir eru nokkrir málefnaflokkar sem hátt bar í kosningunum og lýst afstöðu til þeirra. Í síðara hluta greinarinnar er vikið að eftirleik kosninganna, viðræðum um nýja ríkisstjórn og straumum sem léku um forystu Framsóknarflokksins eftir versta afhroð í sögu hans. Höfundur leitast í sjálfu sér ekki við að taka hlutlausa afstöðu, en þó er það von hans að ritsmíðin nýtist öðrum, meðal annars við fræðilega úrvinnslu.

 14. Effect of polymer concentration on the morphology and mechanical characteristics of electrospun cellulose acetate and poly (vinyl chloride nanofiber mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bethwel Tarus

  2016-09-01

  Full Text Available Cellulose Acetate (CA and Poly (Vinyl Chloride (PVC nanofiber mats were electrospun into nanofibers. The morphology and mechanical properties of nanofiber mats were evaluated versus different solution concentrations. Solutions were prepared in mixed solvent systems of 2:1 (w/w Acetone/N,N-Dimethylacetamide (DMAc and 3:2 (w/w Acetone/N,N-Dimethylformamide (DMF for CA and 1:1 (w/w Tetrahydrofuran/DMF for PVC. Scanning electron microscopy (SEM images revealed that a beaded fibrous structure could be electrospun beginning at 10% CA in both Acetone/DMAc and Acetone/DMF solvent systems. The experimental results showed that smooth fibers were achievable at 14% CA in Acetone/DMAc and at 16% CA in Acetone/DMF solvent systems. For PVC, beaded fibers were formed at 12% PVC and smooth fibers were formed beginning at 14% PVC. Tensile strength tests showed that mechanical properties of the nonaligned nanofiber mats were influenced by solution concentration. With increasing solution concentration, the tensile strengths, break strains and initial moduli of the CA nanofiber mats increased. The effect of solution concentration on the tensile strengths of nanofiber mats was quite significant while it did not have any considerable effect on the tensile properties of the cast films.

 15. Contributions of ectomycorrhizal fungal mats to forest soil respiration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. L. Phillips

  2012-02-01

  Full Text Available Distinct aggregations of fungal hyphae and rhizomorphs, or "mats" formed by some genera of ectomycorrhizal (EcM fungi are common features of soils in coniferous forests of the Pacific Northwest. We measured in situ respiration rates of Piloderma mats and neighboring non-mat soils in an old-growth Douglas-fir forest in Western Oregon to investigate whether there was an incremental increase in respiration from mat soils, and to estimate mat contributions to total soil respiration. We found that areas where Piloderma mats colonized the organic horizon often had higher soil surface flux than non-mats, with the incremental increase in respiration averaging 16 % across two growing seasons. Both soil physical factors and biochemistry were related to the higher surface flux of mat soils. When air-filled pore space was low (high soil moisture, soil CO2 production was concentrated into near-surface soil horizons where mats tend to colonize, resulting in greater apparent differences in respiration between mat and non-mat soils. Respiration rates were also correlated with the activity of chitin-degrading soil enzymes. This suggests that the elevated activity of fungal mats may be related to consumption or turnover of chitinous fungal cell-wall materials. We found Piloderma mats present across 57 % of the soil surface in the study area, and use this value to estimate a respiratory contribution from mats at the stand-scale of about 9 % of total soil respiration. The activity of EcM mats, which includes both EcM fungi and microbial associates, was estimated to constitute a substantial portion of total soil respiration in this old-growth Douglas-fir forest.

 16. Mudd's disease (MAT I/III deficiency) : a survey of data for MAT1A homozygotes and compound heterozygotes

  NARCIS (Netherlands)

  Chien, Yin-Hsiu; Abdenur, Jose E.; Baronio, Federico; Bannick, Allison Anne; Corrales, Fernando; Couce, Maria; Donner, Markus G.; Ficicioglu, Can; Freehauf, Cynthia; Frithiof, Deborah; Gotway, Garrett; Hirabayashi, Koichi; Hofstede, FC; Hoganson, George; Hwu, Wuh-Liang; James, Philip; Kim, Sook; Korman, Stanley H.; Lachmann, Robin; Levy, Harvey; Lindner, Martin; Lykopoulou, Lilia; Mayatepek, Ertan; Muntau, Ania; Okano, Yoshiyuki; Raymond, Kimiyo; Rubio-Gozalbo, Estela; Scholl-Buergi, Sabine; Schulze, Andreas; Singh, Rani; Stabler, Sally; Stuy, Mary; Thomas, Janet; Wagner, Conrad; Wilson, William G.; Wortmann, Saskia; Yamamoto, Shigenori; Pao, Maryland; Blom, Henk J.; Hofstede, FC

  2015-01-01

  Background: This paper summarizes the results of a group effort to bring together the worldwide available data on patients who are either homozygotes or compound heterozygotes for mutations in MAT1A. MAT1A encodes the subunit that forms two methionine adenosyltransferase isoenzymes, tetrameric MAT I

 17. Campos de Gauge e matéria na rede - generalizando o Toric Code

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Fases topológicas da matéria são caracterizadas por terem uma degenerescên- cia do estado fundamental que depende da topologia da variedade em que o sistema físico é definido, além disso apresentam estados excitados no interior do sistema que são interpretados como sendo quase-partículas com estatística de tipo anyonica. Estes sistemas apresentam também excitações sem gap de energia em sua borda. Fases topologicamente ordenadas distintas não podem ser distinguidas pelo esquema usual de quebra...

 18. Two-step activation of meiosis by the mat1 locus in Schizosaccharomyces pombe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Willer, M; Hoffmann, Ulla-Lisbeth; Styrkársdóttir, U

  1995-01-01

  The mat1 locus is a key regulator of both conjugation and meiosis in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Two alternative DNA segments of this locus, mat1-P and mat1-M, specify the haploid cell types (Plus and Minus). Each segment includes two genes: mat1-P includes mat1-Pc and mat1-Pm, w...

 19. Microbial mats: an ecological niche for fungi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sharon A Cantrell

  2013-04-01

  Full Text Available Fungi were documented in tropical hypersaline microbial mats and their role in the degradation of complex carbohydrates (exopolimeric substance – EPS was explored. Fungal diversity is higher during the wet season with Acremonium, Aspergillus, Cladosporium and Penicillium among the more common genera. Diversity is also higher in the oxic layer and in young and transient mats. Enrichments with xanthan (a model EPS show that without antibiotics (full community, degradation is faster than enrichments with antibacterial (fungal community and antifungal (bacterial community agents, suggesting that degradation is performed by a consortium of organisms (bacteria and fungi. The combined evidence from all experiments indicates that bacteria carried out approximately 2/3 of the xanthan degradation. The pattern of degradation is similar between seasons and layers but degradation is faster in enrichments from the wet season. The research suggests that fungi thrive in these hypersaline consortia and may participate in the carbon cycle through the degradation of complex carbohydrates.

 20. Impregnation of thermoplastic resin in jute fiber mat

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  Impregnation rate of thermoplastic resin (polypropylene) in jute fiber mat and influence of relative factors on impregnation were studied,aiming to develop the continuous melt impregnation technique and to investigate the effect of impregnation rate and temperature on processing conditions and mechanical properties of natural fiber mat-reinforced thermoplastics.Influence of pressure on porosity of fiber mat and effect of melt viscosity on impregnation rate were also investigated.The modified capillary rheometer was used as apparatus and experimental data were analyzed based on the one-dimension Darcy's law.Results showed that at a given pressure,the impregnation rate is inversely proportional to melt viscosity and jute fiber mat has higher porosity than glass fiber mat.The architecture,compressibility,permeability and fiber diameter of jute fiber mat were compared with those of glass fiber mat and their effects on impregnation were discussed further.It could be seen that the average diameter of jute fiber is much bigger;the porosity of jute fiber mat is significantly higher and inner bundle impregnation does not exist in jute fiber mat.Therefore,it is not difficult to understand why the impregnation rate in jute fiber mat is 3.5 times higher and permeability is 14 times greater.Kozeny constants of jute and glass fiber mats calculated based on the capillary model are 2950 and 442,respectively.

 1. Functional fiber mats with tunable diffuse reflectance composed of electrospun VO2/PVP composite fibers.

  Science.gov (United States)

  Li, Shaotang; Li, Yamei; Qian, Kun; Ji, Shidong; Luo, Hongjie; Gao, Yanfeng; Jin, Ping

  2014-01-01

  Thermochromic VO2 nanoparticles have been dispersed into polyvinyl pyrrolidone (PVP) fibers by electrospinning of a VO2-PVP blend solution. The structure and optical properties of the obtained composite fiber mat were studied by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), ultraviolet-visible (UV-Vis) spectrophotometry, and Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy. The fiber mat revealed two diffuse reflectance states in infrared spectral region at temperatures under and above the phase transition temperature of VO2 and its IR reflectance is smaller in high temperature. The difference of diffuse reflectance between the two states (ΔRdif) was obvious to be more than 25% in the wavelengths from 1.5 μm to 6 μm. The diffuse reflectance of the fiber mat could be controlled by adjusting the diameter of the fiber or the content of VO2 in the fibers and this particular optical property was explained by a multiple scattering-absorbing process.

 2. Superhydrophobic PVDF and PVDF-HFP nanofibrous mats with antibacterial and anti-biofouling properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spasova, M.; Manolova, N. [Laboratory of Bioactive Polymers, Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St, bl. 103A, BG-1113 Sofia (Bulgaria); Markova, N. [Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St, bl. 26, BG-1113 Sofia (Bulgaria); Rashkov, I., E-mail: rashkov@polymer.bas.bg [Laboratory of Bioactive Polymers, Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St, bl. 103A, BG-1113 Sofia (Bulgaria)

  2016-02-15

  Graphical abstract: - Highlights: • New PVDF and PVDF-HFP nanofibers decorated with ZnO nanoparticles and a model drug. • The nanofibrous materials were fabricated by one-pot electrospinning. • The obtained materials are superhybrophobic and possess antibacterial properties. - Abstract: Superhydrophobic nanofibrous materials of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) and poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) (PVDF-HFP) were prepared by one-pot electrospinning technique. The mats were decorated with ZnO nanoparticles with silanized surface and a model drug – 5-chloro-8-hydroxyquinolinol (5Cl8HQ). The obtained hybrid nanofibrous materials were characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA), contact angle measurements, mechanical and microbiological tests. The results showed that the incorporation of ZnO nanoparticles into PVDF and PVDF-HFP nanofibers increased the hydrophobicity (contact angle 152°), improved the thermal stability and imparted to the nanofibrous materials anti-adhesive and antimicrobial properties. The mats containing the model drug possessed antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The results suggested that the obtained hybrid mats could find potential biomedical applications requiring antibacterial and anti-biofouling properties.

 3. Ecophysiology of stromatolitic microbial mats, Stocking Island, exuma cays, Bahamas.

  Science.gov (United States)

  Pinckney, J; Paerl, H W; Reid, R P; Bebout, B

  1995-01-01

  Intertidal stromatolites, covered by cyanobacterial mats, were recently discovered at Stocking Island, Exuma Cays, Bahamas. Ecophysiological responses (CO2 fixation, N2 fixation, and photoacclimation) of these cyanobacterial mats to experimental manipulations were examined to identify potential environmental variables controlling community structure and function. The mats exhibit horizontal zonation that shifts from soft to crusty to hard in a seaward direction. Cluster analysis of chemotaxonomic photopigments (chlorophylls and carotenoids) revealed that visually distinct mat types are composed of distinct phototrophic assemblages. Under reduced irradiance, diatoms within the mats photoacclimated by increasing accessory photopigments (diadinoxanthin, fucoxanthin, and chlorophyll c 1 c 2) and cyanobacteria reduced the photoprotective carotenoid echinenone. In a 4-day nutrient addition bioassay experiment, nitrate, phosphate, dissolved organic carbon, and trace metal enrichments did not enhance CO2 fixation, but phosphate enrichments tripled N2 fixation rates. The addition of DCMU increased N2 fixation rates relative to nonamended light and dark rates, indicating light (photosystem I) enhanced nitrogenase activity. Soft mats appear to represent the early stages of colonization and stabilization of mat communities. Active growth following stabilization results in the formation of partially-lithified crusty mats, which eventually become highly-lithified and form hard mats. Collectively, our results suggest that Stocking Island stromatolitic mats have low growth rates and consequently exhibit slow responses to increased nutrient availability and changes in ambient irradiance. In general, intertidal stromatolitic mats at Stocking Island appear to exhibit low rates of CO2 and N2 fixation relative to nonlithifying temperate cyanobacteral mats. Although production is low, respiration is likewise low, leading to the suggestion that high production to respiration ratios (P

 4. Segmented Foil SEM Grids at Fermilab

  CERN Document Server

  Kopp, Sacha E; Childress, Sam; Ford, R; Harris, Debbie; Indurthy, Dharmaraj; Kendziora, Cary; Moore, Craig D; Pavlovich, Zarko; Proga, Marek; Tassotto, Gianni; Zwaska, Robert M

  2005-01-01

  We present recent beam data from a new design of a profile monitor for proton beams at Fermilab. The monitors, consisting of grids of segmented Ti foils 5micrometers thick, are secondary-electron emission monitors (SEM's). We review data on the device's precision on beam centroid position, beam width, and on beam loss associated with the SEM material placed in the beam.

 5. The Reverend Billy Graham: The Preacher in American Politics Le Révérend Billy Graham: Le prêcheur de la politique américaine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen Whitfield

  2011-03-01

  Full Text Available Au cours du dernier demi-siècle, aucune personnalité n’a été admirée avec autant de constance par ses concitoyens Américains que le Révérend Billy Graham. Démocrate, on l’associe pourtant plus volontiers à deux présidents républicains : Richard M. Nixon et George W. Bush. La présidence de Nixon fut sanctifiée par les conseils spirituels que Graham prodiguait ouvertement (mais aussi par ses conseils politiques plus confidentiels. Quant à George W. Bush, il incarne le fils prodigue : c’est l’ivrogne, le vaurien que Graham a réussi à rediriger vers le Christ, rendant ainsi possible son étonnante ascension politique. Le fort impact de cet évangéliste sur la politique des Etats-Unis et le fait que Graham soit si intimement associé aux deux présidents les plus controversés des cinquante dernières années seront au centre de notre réflexion.

 6. Under Ground Cable Sizing Using MAT LAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. V. R. Uday Kiran

  2014-06-01

  Full Text Available The main theme of this paper is to explain the procedure to calculate the cross sectional area of a conductor of an underground cable for a specified power & voltage ratings. This paper will also explain one of the simplest ways to calculate the cross section. In this paper we analyzed various factors that effect in deciding the ampacity of the conductor. We developed a Mat lab code to find the cross sectional area by including some of the parameters and also the voltage drop , maximum permissible voltage drop for that size of the conductor and also the number of runs of the cable that are to be laid.

 7. Contributions of ectomycorrhizal fungal mats to forest soil respiration

  Science.gov (United States)

  C. Phillips; L.A. Kluber; J.P. Martin; B.A. Caldwell; B.J. Bond

  2012-01-01

  Distinct aggregations of fungal hyphae and rhizomorphs, or “mats”, formed by some genera of ectomycorrhizal (EcM) fungi are common features of soils in coniferous forests of the Pacific Northwest. We measured in situ respiration rates of Piloderma mats and neighboring non-mat soils in an old-growth Douglas-fir forest in western Oregon to investigate whether there was...

 8. Mats Reidius : Rootsi taluliit tahab üle minna eurole / Mats Reidius ; interv. Annika Poldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Reidius, Mats

  2003-01-01

  Rootsi majandusteadlane Mats Reidius Rootsi põllumajanduse olukorrast enne Rootsi liitumist EL-iga, Rootsi talunike võitudest-kaotustest El-iga ühinemisel, muutustest Rootsi toiduaineturul pärast EL-iga liitumist, Rootsi talunike arvamusest euro kohta

 9. Mats Reidius : Rootsi taluliit tahab üle minna eurole / Mats Reidius ; interv. Annika Poldre

  Index Scriptorium Estoniae

  Reidius, Mats

  2003-01-01

  Rootsi majandusteadlane Mats Reidius Rootsi põllumajanduse olukorrast enne Rootsi liitumist EL-iga, Rootsi talunike võitudest-kaotustest El-iga ühinemisel, muutustest Rootsi toiduaineturul pärast EL-iga liitumist, Rootsi talunike arvamusest euro kohta

 10. An improved Bayesian matting method based on image statistic characteristics

  Science.gov (United States)

  Sun, Wei; Luo, Siwei; Wu, Lina

  2015-03-01

  Image matting is an important task in image and video editing and has been studied for more than 30 years. In this paper we propose an improved interactive matting method. Starting from a coarse user-guided trimap, we first perform a color estimation based on texture and color information and use the result to refine the original trimap. Then with the new trimap, we apply soft matting process which is improved Bayesian matting with smoothness constraints. Experimental results on natural image show that this method is useful, especially for the images have similar texture feature in the background or the images which is hard to give a precise trimap.

 11. Pigment profiles and bacterial communities from Thailand thermal mats.

  Science.gov (United States)

  Portillo, M C; Sririn, V; Kanoksilapatham, W; Gonzalez, J M

  2009-11-01

  Differently colored layers of freshwater hot spring mats at Boekleung (Western Thailand) were studied. Temperatures ranged from over 50 up to 57 degrees C. Two mats were characterized: a laminated mat with a green and a red layers, and a monolayer, greenish-yellow mat. Bacterial communities in green, red, and yellow layers were investigated using molecular, culturing and pigment analysis methods. Pigment profiles covered a wide spectrum from chlorophylls to carotenoids. A green mat layer showed higher relative content of chlorophyll than yellow and red layers which presented higher proportion of carotenoids. Cyanobacterial isolates grow up to 55-56 degrees C and their pigment profiles showed a relatively high content of chlorophylls suggesting the importance of other bacterial groups in the mat pigment profiles. Bacterial communities were analyzed by 16S rDNA surveys showing Cyanobacteria and Chloroflexi as the mayor components of the community. Other significant members were Candidate Division OP10, Bacteroidetes, Planctomycetes and Actinobacteria. These results highlight a major participation of Cyanobacteria and Chloroflexi in thermal mat communities, and the preferential presence of Candidate Division OP10 in green mat layers. Differently colored mat layers showed characteristic bacterial communities which could be discriminated from pigment profiles and molecular surveys.

 12. Use of palm-mat geotextiles for rainsplash erosion control

  Science.gov (United States)

  Bhattacharyya, R.; Fullen, M. A.; Davies, K.; Booth, C. A.

  2010-07-01

  Soil detachment by raindrop action (rainsplash erosion) is a very important subprocess of erosion by water. It is a particular problem in the UK as most soils are sandy or loamy sand in texture and lands have gentle to medium slope. However, few studies report potential rainsplash erosion control options under field conditions. Hence, the utilization of palm-mat geotextiles as a rainsplash erosion control technique was investigated at Hilton, east Shropshire, U.K. (52°33'5.7″ N, 2°19'18.3″ W). Geotextile-mats constructed from Borassus aethiopum (Borassus palm of West Africa) and Mauritia flexuosa (Buriti palm of South America) leaves are termed Borassus mats and Buriti mats, respectively. Two-year field experiments were conducted at Hilton to study the effects of emplacing Borassus and Buriti mats on rainsplash erosion of a loamy sand soil. Two sets (12 plots each) of experiments were established to study the effects of these mats on splash height and splash erosion. Splash height needs to be known to assess the transport mechanism of major soil fraction and its constituents on sloping land by rainsplash. In both sets, six randomly-selected plots were covered with mats, and the rest were bare. Results (during 22/01/2007‒23/01/2009; total precipitation = 1731.5 mm) show that Borassus mat-covered plots had ˜ 89% ( P 0.05) effect in rainsplash erosion control during that period, although plots with Buriti mats significantly ( P 0.05) improve selected soil properties (i.e., soil organic matter, particle size distribution, aggregate stability and total soil carbon) as soil organic matter (SOM) input from mat-decomposition was much less than total SOM content. However, the changes in fine and medium sand contents (after 2 years) in the Borassus covered plots were significantly ( P < 0.05; n = 6) related to the total rainsplash erosion during 2007‒2009. Emplacement of Borassus and Buriti mats on bare soils did not decrease SOM contents after 2 years, indicating

 13. New universal matK primers for DNA barcoding angiosperms

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Jing YU; Jian-Hua XUE; Shi-Liang ZHOU

  2011-01-01

  The chloroplast maturase K gene (matK) is one of the most variable coding genes of angiosperms and has been suggested to be a "barcode" for land plants. However, matK exhibits low amplification and sequencing rates due to low universality of currently available primers and mononucleotide repeats. To resolve these technical problems, we evaluated the entire matK region to find a region of 600-800 bp that is highly variable, represents the best of all matK regions with priming sites conservative enough to design universal primers, and avoids the mononucleotide repeats. After careful evaluation, a region in the middle was chosen and a pair of primers named natK472F and matK1248R was designed to amplify and sequence the matK fragment of approximately 776 bp. This region encompasses the most variable sites, represents the entire matK region best, and also exhibits high amplification rates and quality of sequences. The universality of this primer pair was tested using 58 species from 47 families of angiosperm plants. The primers showed a strong amplification (93.1%) and sequencing (92.6%)successes in the species tested. We propose that the new primers will solve, in part, the problems encountered when using matK and promote the adoption of matK as a DNA barcode for angiosperms.

 14. Allelopathy-mediated competition in microbial mats from Antarctic lakes.

  Science.gov (United States)

  Slattery, Marc; Lesser, Michael P

  2017-05-01

  Microbial mats are vertically stratified communities that host a complex consortium of microorganisms, dominated by cyanobacteria, which compete for available nutrients and environmental niches, within these extreme habitats. The Antarctic Dry Valleys near McMurdo Sound include a series of lakes within the drainage basin that are bisected by glacial traverses. These lakes are traditionally independent, but recent increases in glacial melting have allowed two lakes (Chad and Hoare) to become connected by a meltwater stream. Microbial mats were collected from these lakes, and cultured under identical conditions at the McMurdo Station laboratory. Replicate pairings of the microbial mats exhibited consistent patterns of growth inhibition indicative of competitive dominance. Natural products were extracted from the microbial mats, and a disk diffusion assay was utilized to show that allelochemical compounds mediate competitive interactions. Both microscopy and 16S rRNA sequencing show that these mats contain significant populations of cyanobacteria known to produce allelochemicals. Two compounds were isolated from these microbial mats that might be important in the chemical ecology of these psychrophiles. In other disk:mat pairings, including extract versus mat of origin, the allelochemicals exhibited no effect. Taken together, these results indicate that Antarctic lake microbial mats can compete via allelopathy. © FEMS 2017. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 15. Electrospun nanofibrous mats containing quaternized chitosan and polylactide with in vitro antitumor activity against HeLa cells.

  Science.gov (United States)

  Ignatova, Milena G; Manolova, Nevena E; Toshkova, Reneta A; Rashkov, Iliya B; Gardeva, Elena G; Yossifova, Lilia S; Alexandrov, Marin T

  2010-06-14

  Nanofibrous materials containing the antitumor drug doxorubicin hydrochloride (DOX) were easily prepared using a one-step method by electrospinning of DOX/poly(L-lactide-co-D,L-lactide) (coPLA) and DOX/quaternized chitosan (QCh)/coPLA solutions. The pristine and DOX-containing mats were characterized by ATR-FTIR and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The release rate of DOX from the prepared fibers increased with the increase in DOX content. The DOX release process was diffusion-controlled. MTT cell viability studies revealed that incorporation of DOX and QCh in the nanofibrous mats led to a significant reduction in the HeLa cells viability. It was found, that the antitumor efficacy of the DOX-containing mats at 6 h was higher than that of the free DOX. SEM, TEM, and fluorescence microscopic observations confirmed that the antitumor effect of QCh-based and DOX-containing fibrous mats was mainly due to induction of apoptosis in the HeLa cells.

 16. Lava cave microbial communities within mats and secondary mineral deposits: implications for life detection on other planets.

  Science.gov (United States)

  Northup, D E; Melim, L A; Spilde, M N; Hathaway, J J M; Garcia, M G; Moya, M; Stone, F D; Boston, P J; Dapkevicius, M L N E; Riquelme, C

  2011-09-01

  Lava caves contain a wealth of yellow, white, pink, tan, and gold-colored microbial mats; but in addition to these clearly biological mats, there are many secondary mineral deposits that are nonbiological in appearance. Secondary mineral deposits examined include an amorphous copper-silicate deposit (Hawai'i) that is blue-green in color and contains reticulated and fuzzy filament morphologies. In the Azores, lava tubes contain iron-oxide formations, a soft ooze-like coating, and pink hexagons on basaltic glass, while gold-colored deposits are found in lava caves in New Mexico and Hawai'i. A combination of scanning electron microscopy (SEM) and molecular techniques was used to analyze these communities. Molecular analyses of the microbial mats and secondary mineral deposits revealed a community that contains 14 phyla of bacteria across three locations: the Azores, New Mexico, and Hawai'i. Similarities exist between bacterial phyla found in microbial mats and secondary minerals, but marked differences also occur, such as the lack of Actinobacteria in two-thirds of the secondary mineral deposits. The discovery that such deposits contain abundant life can help guide our detection of life on extraterrestrial bodies.

 17. SEM probe of IC radiation sensitivity

  Science.gov (United States)

  Gauthier, M. K.; Stanley, A. G.

  1979-01-01

  Scanning Electron Microscope (SEM) used to irradiate single integrated circuit (IC) subcomponent to test for radiation sensitivity can localize area of IC less than .03 by .03 mm for determination of exact location of radiation sensitive section.

 18. Does Sexually Explicit Media (SEM) Affect Me?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hald, Gert Martin; Træen, Bente; Noor, Syed W

  2015-01-01

  and understanding of one’s sexual orientation.First-person effects refer to self-perceived and self-reported effects of SEM consumptionas experienced by the consumer. In addition, the study examined and provided athorough validation of the psychometric properties of the seven-item PornographyConsumption Effect...... Scale (PCES). The study found that 93% of MSM reported smallto-largepositive effects from their SEM consumption on their sexual knowledge,enjoyment of and interest in sex, attitudes towards sex and understanding of theirsexual orientation. Only 7% reported any negative effects from their SEM......Using a self-selected online sample of 448 Norwegian men who have sex with men(MSM) and a cross-sectional design, the present study investigated first-person effectsof sexually explicit media (SEM) consumption on sexual knowledge, enjoyment of andinterest in sex, attitudes towards sex...

 19. Detection of Coaxial Backscattered Electrons in SEM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2000-01-01

  We present a coaxial detection of the backscattered electrons in SEM. The lens-aperture has been used to filter in energy and focus the backscattered electrons. This particular geometry allows us to eliminate the iow energy backscattered electrons and collect the backscattered electrons, which are backscattered close to the incident beam orientation. The main advantage of this geometry is adapted to topographic contrast attenuation and atomic number contrast enhancement. Thus this new SEM is very suitable to analyze the material composition.

 20. Late Archean mineralised cyanobacterial mats and their modern analogs

  Science.gov (United States)

  Kazmierczak, J.; Altermann, W.; Kremer, B.; Kempe, S.; Eriksson, P. G.

  2008-09-01

  ,c) reminiscent of common sheaths (glycocalix), typical for coccoidal colonial (pseudoparenchymatous) entophysalidacean or pleurocapsalean cyanobacteria (Fig. 2d-f). The remains of the coccoid sheaths and capsules are visible as a system of rimmed subglobular or irregularly polygonal pits separated from adjacent pits by 2-3 μm thick walls. Microprobe analyses show that the interiors of the pits are composed of almost pure calcium carbonate whereas the rims and walls of calcium carbonate with high admixture of silicates (mostly Al-Fe clay-like silicates) and dolomite. High magnification images of rims and walls confirm the microprobe data indicating authigenic character of the minerals forming both the carbonate infilling the pits interiors (CaCO3) and their rims and walls (CaCO3 + Al-Fe silicates + dolomite). EPSC Abstracts, Vol. 3, EPSC2008-A-00493, 2008 European Planetary Science Congress, Author(s) 2008 It seems that carbonates were the first mineral phase filling the spaces remained after the plasmolysis of the cyanobacterial cell contents, whereas the formation of silicates within the exopolysaccharides forming the bulk of the sheaths and capsules was a later diagenetic process. Microprobe analyses of mineralised modern coccoid cyanobacterial mats forming tower-like structures in the highly alkaline Lake Van, Turkey [3,4] display a set of elements indicative for the presence of authigenic carbonate and silicate minerals which are almost identical with that occurring in the studied Neoarchean samples. Also the optical and SEM images of polished and etched platelets of permineralised Lake Van microbialites are strikingly similar (Fig. 2d-f). Similarly as in modern cyanobacterial and other microbial mats, the process of early post mortem mineralisation, in the case of the Nauga Formation, was most probably associated with the action of heterotrophic bacteria upon the dead cyanobacterial biomass. Heterotrophic bacteria occupying EPS layers of living and dead cyanobacterial

 1. The Ububele Baby Mat Service – A primary preventative mental ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... by the Baby Mat practitioners in relation to culturally diverse understandings of ... The therapeutic couple engages with culturally-informed frames of reference in ... it was found to help those accessing the mat to find symbolic meaning in the ...

 2. Matting Of Hair Due To ′Sunsilk′ Shampoo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadeem Mohd

  1995-01-01

  Full Text Available Matting of hair been reported from time to time due to treatment of hair with detergent, shampoos, waving lotions, setting lotions and bleaches. A case of matting of hairs in a young girl due to a change in the brand of shampoo is reported.

 3. Matting of hair: what is the role of conditioners?

  Science.gov (United States)

  Rigopoulos, D; Kontochristopoulos, G; Kalogirou, O; Gregoriou, S; Katsambas, A

  2006-03-01

  Matting of the hair is a very rare and multifactorial condition affecting usually women. We present three female patients with matting of the hair as a result of the shampoo used. In all three cases, cutting of the affected hair was unavoidable.

 4. Chimie des matériaux hybrides

  OpenAIRE

  Sanchez, Clément

  2014-01-01

  Cours : chimie des matériaux hybrides Depuis plus d’une vingtaine d’années, les méthodes d’élaboration de nanomatériaux inorganiques ou hybrides reposant sur la « chimie douce » suscitent un très fort intérêt, aussi bien dans le monde universitaire qu’industriel. Ces méthodes de synthèse mettent en jeu des réactions de « polymérisation » au sens large s’effectuant à température ambiante, en solvant aqueux ou organique, à partir de précurseurs moléculaires ou nanoparticulaires. Ces conditions ...

 5. Formation of Microbial Mats and Salt in Radioactive Paddy Soils in Fukushima, Japan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kazue Tazaki

  2015-12-01

  Full Text Available Coastal areas in Minami-soma City, Fukushima, Japan, were seriously damaged by radioactive contamination from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (FDNPP accident that caused multiple pollution by tsunami and radionuclide exposure, after the Great East Japan Earthquake, on 11 March 2011. Some areas will remain no-go zones because radiation levels remain high. In Minami-soma, only 26 percent of decontamination work had been finished by the end of July in 2015. Here, we report the characterization of microbial mats and salt found on flooded paddy fields at Karasuzaki, Minami-soma City, Fukushima Prefecture, Japan which have been heavily contaminated by radionuclides, especially by Cs (134Cs, 137Cs, 40K, Sr (89Sr, 90Sr, and 91 or 95Zr even though it is more than 30 km north of the FDNPP. We document the mineralogy, the chemistry, and the micro-morphology, using a combination of micro techniques. The microbial mats were found to consist of diatoms with mineralized halite and gypsum by using X-ray diffraction (XRD. Particular elements concentrated in microbial mats were detected using scanning electron microscopy equipped with energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS and X-ray fluorescence (XRF. The objective of this contribution is to illustrate the ability of various diatoms associated with minerals and microorganisms which are capable of absorbing both radionuclides and stable isotopes from polluted paddy soils in extreme conditions. Ge semiconductor analysis of the microbial mats detected 134Cs, 137Cs, and 40K without 131I in 2012 and in 2013. Quantitative analysis associated with the elemental content maps by SEM-EDS indicated the possibility of absorption of radionuclide and stable isotope elements from polluted paddy soils in Fukushima Prefecture. In addition, radionuclides were detected in solar salts made of contaminated sea water collected from the Karasuzaki ocean bath, Minami-soma, Fukushima in 2015, showing high Zr content associated

 6. MAT2A mutations predispose individuals to thoracic aortic aneurysms.

  Science.gov (United States)

  Guo, Dong-chuan; Gong, Limin; Regalado, Ellen S; Santos-Cortez, Regie L; Zhao, Ren; Cai, Bo; Veeraraghavan, Sudha; Prakash, Siddharth K; Johnson, Ralph J; Muilenburg, Ann; Willing, Marcia; Jondeau, Guillaume; Boileau, Catherine; Pannu, Hariyadarshi; Moran, Rocio; Debacker, Julie; Bamshad, Michael J; Shendure, Jay; Nickerson, Deborah A; Leal, Suzanne M; Raman, C S; Swindell, Eric C; Milewicz, Dianna M

  2015-01-08

  Up to 20% of individuals who have thoracic aortic aneurysms or acute aortic dissections but who do not have syndromic features have a family history of thoracic aortic disease. Significant genetic heterogeneity is established for this familial condition. Whole-genome linkage analysis and exome sequencing of distant relatives from a large family with autosomal-dominant inheritance of thoracic aortic aneurysms variably associated with the bicuspid aortic valve was used for identification of additional genes predisposing individuals to this condition. A rare variant, c.1031A>C (p.Glu344Ala), was identified in MAT2A, which encodes methionine adenosyltransferase II alpha (MAT IIα). This variant segregated with disease in the family, and Sanger sequencing of DNA from affected probands from unrelated families with thoracic aortic disease identified another MAT2A rare variant, c.1067G>A (p.Arg356His). Evidence that these variants predispose individuals to thoracic aortic aneurysms and dissections includes the following: there is a paucity of rare variants in MAT2A in the population; amino acids Glu344 and Arg356 are conserved from humans to zebrafish; and substitutions of these amino acids in MAT Iα are found in individuals with hypermethioninemia. Structural analysis suggested that p.Glu344Ala and p.Arg356His disrupt MAT IIα enzyme function. Knockdown of mat2aa in zebrafish via morpholino oligomers disrupted cardiovascular development. Co-transfected wild-type human MAT2A mRNA rescued defects of zebrafish cardiovascular development at significantly higher levels than mRNA edited to express either the Glu344 or Arg356 mutants, providing further evidence that the p.Glu344Ala and p.Arg356His substitutions impair MAT IIα function. The data presented here support the conclusion that rare genetic variants in MAT2A predispose individuals to thoracic aortic disease.

 7. Benthic Marine Cyanobacterial Mat Ecosystems: Biogeochemistry and Biomarkers

  Science.gov (United States)

  DesMarais, David J.; DeVincenzi, Donald (Technical Monitor)

  2001-01-01

  Cyanobacterial mats are complete ecosystems that can include processes of primary production, diagenesis and lithification. Light sustains oxygenic photosynthesis, which in turn provides energy, organic matter and oxygen to the community. Due to both absorption and scattering phenomena, incident light is transformed with depth in the mat, both in intensity and spectral composition. Mobile photo synthesizers optimize their position with respect to this light gradient. When photosynthesis ceases at night, the upper layers of the mat become reduced and sulfidic. Counteracting gradients of oxygen and sulfide combine to provide daily-contrasting environments separated on a scale of a few mm. The functional complexity of mats, coupled with the highly proximal and ordered spatial arrangement of biota, offers the potential for a staggering number of interactions. At a minimum, the products of each functional group of microorganisms affect the other groups both positively and negatively. For example, cyanobacteria generate organic matter (potential substrates) but also oxygen (a toxin for many anaerobes). Anaerobic activity recycles nutrients to the photosynthesizers but also generates potentially toxic sulfide. The combination of benefits and hazards of light, oxygen and sulfide promotes the allocation of the various essential mat processes between light and dark periods, and to various depths in the mat. Observations of mats have produced numerous surprises. For example, obligately anaerobic processes can occur in the presence of abundant oxygen, highly reduced gases are produced in the presence of abundant sulfate, meiofauna thrive at high sulfide concentrations, and the mats' constituent populations respond to environmental changes in complex ways. While photosynthetic bacteria dominate the biomass and productivity of the mat, nonphotosynthetic, anaerobic processes constitute the ultimate biological filter on the ecosystem's emergent biosignatures, including those

 8. Inhibition of hepatocelluar carcinoma MAT2A and MAT2beta gene expressions by single and dual small interfering RNA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sun Quan

  2008-11-01

  Full Text Available Abstract RNA interference (RNAi has been successfully applied in suppression of hepatic cancer genes. In hepatocelluar carcinoma cell, one methionine adenosyltransferase (MAT isozyme, MATII was found to have two catalytic subunits which were encoded by MAT2A and MAT2β respectively. During tumorigeness of hepatocelluar carcinoma, expressions of the two genes were discovered to be increased combining with a switch of MAT (form MATI to MATII, To figure out the role played by MATII in hepatic cancer, In this study, for the first time we established a dual small interfering RNA (siRNA expression system, which could simultaneously express two different siRNA molecules specifically targeting two genes. To test the effectiveness of this system, we applied this approach to express simultaneously two different siRNA duplexes that specifically target MAT2A and MAT2β genes of hepatocelluar carcinoma respectively in HepG2 cell. Results indicated that dual siRNA could simultaneously inhibit the expression of MAT2A and MAT2β gene by 89.5% and 97.8% respectively, In addition, dual siRNA molecules were able to significantly suppress growth of hepatocelluar carcinoma cell in vitro as well as induce apoptosis which was involved in arrest cell cycle at the G1/S checkpoint and the expressions of p21, p27 and Bax.

 9. Partial Least Squares Strukturgleichungsmodellierung (PLS-SEM)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hair, Joe F.; Hult, G. Thomas M.; Ringle, Christian M.

  (PLS-SEM) hat sich in der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung als geeignetes Verfahren zur Schätzung von Kausalmodellen behauptet. Dank der Anwenderfreundlichkeit des Verfahrens und der vorhandenen Software ist es inzwischen auch in der Praxis etabliert. Dieses Buch liefert eine...... anwendungsorientierte Einführung in die PLS-SEM. Der Fokus liegt auf den Grundlagen des Verfahrens und deren praktischer Umsetzung mit Hilfe der SmartPLS-Software. Das Konzept des Buches setzt dabei auf einfache Erläuterungen statistischer Ansätze und die anschauliche Darstellung zahlreicher Anwendungsbeispiele anhand...... einer einheitlichen Fallstudie. Viele Grafiken, Tabellen und Illustrationen erleichtern das Verständnis der PLS-SEM. Zudem werden dem Leser herunterladbare Datensätze, Aufgaben und weitere Fachartikel zur Vertiefung angeboten. Damit eignet sich das Buch hervorragend für Studierende, Forscher und...

 10. FIB-SEM tomography in biology.

  Science.gov (United States)

  Kizilyaprak, Caroline; Bittermann, Anne Greet; Daraspe, Jean; Humbel, Bruno M

  2014-01-01

  Three-dimensional information is much easier to understand than a set of two-dimensional images. Therefore a layman is thrilled by the pseudo-3D image taken in a scanning electron microscope (SEM) while, when seeing a transmission electron micrograph, his imagination is challenged. First approaches to gain insight in the third dimension were to make serial microtome sections of a region of interest (ROI) and then building a model of the object. Serial microtome sectioning is a tedious and skill-demanding work and therefore seldom done. In the last two decades with the increase of computer power, sophisticated display options, and the development of new instruments, an SEM with a built-in microtome as well as a focused ion beam scanning electron microscope (FIB-SEM), serial sectioning, and 3D analysis has become far easier and faster.Due to the relief like topology of the microtome trimmed block face of resin-embedded tissue, the ROI can be searched in the secondary electron mode, and at the selected spot, the ROI is prepared with the ion beam for 3D analysis. For FIB-SEM tomography, a thin slice is removed with the ion beam and the newly exposed face is imaged with the electron beam, usually by recording the backscattered electrons. The process, also called "slice and view," is repeated until the desired volume is imaged.As FIB-SEM allows 3D imaging of biological fine structure at high resolution of only small volumes, it is crucial to perform slice and view at carefully selected spots. Finding the region of interest is therefore a prerequisite for meaningful imaging. Thin layer plastification of biofilms offers direct access to the original sample surface and allows the selection of an ROI for site-specific FIB-SEM tomography just by its pronounced topographic features.

 11. Nanofibrous Mats for Effective Water Treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parmiss Mojir Shaibani

  2013-01-01

  Full Text Available One-dimensional BiFeO3 (BFO nanofibers fabricated by electrospinning of a solution of Nylon6/BFO followed by calcination were used for photocatalytic degradation of contaminants in water. The BFO fibers were characterized using scanning electron microscopy (SEM, X-ray diffraction (XRD, and UV-Vis spectroscopy. The SEM images of the as-spun samples demonstrated the successful production of nanofibers and the SEM images of the samples after calcination confirmed the integrity of the continuous BFO nanofibers. XRD analysis indicated the dominant presence of BFO phase throughout the calcinated nanofibers. Photocatalytic activity of the nanofibers and their application in water purification were investigated against 4-chlorophenol (4CP as a model water contaminant. The results of the UV-Vis spectroscopy show the degradation of the 4CP by means of the photocatalytic activity of the BFO nanofibers. The kinetics of the photodegradation of 4CP is believed to be governed by a pseudo-first-order kinetics model.

 12. First insights into fern matK phylogeny.

  Science.gov (United States)

  Kuo, Li-Yaung; Li, Fay-Wei; Chiou, Wen-Liang; Wang, Chun-Neng

  2011-06-01

  MatK, the only maturase gene in the land plant plastid genome, is a very popular phylogenetic marker that has been extensively applied in reconstructing angiosperm phylogeny. However, the use of matK in fern phylogeny is largely unknown, due to difficulties with amplification: ferns have lost the flanking trnK exons, typically the region used for designing stable priming sites. We developed primers that are either universal or lineage-specific that successfully amplify matK across all fern families. To evaluate whether matK is as powerful a phylogenetic marker in ferns as in angiosperms, we compared its sequence characteristics and phylogenetic performance to those of rbcL and atpA. Among these three genes, matK has the highest variability and substitution evenness, yet shows the least homoplasy. Most importantly, applying matK in fern phylogenetics better resolved relationships among families, especially within eupolypods I and II. Here we demonstrate the power of matK for fern phylogenetic reconstruction, as well as provide primers and extensive sequence data that will greatly facilitate future evolutionary studies of ferns.

 13. Geosynthetic Reinforcement of Sand-Mat Layer above Soft Ground

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jong-Beom Park

  2013-11-01

  Full Text Available In order to improve the bearing capacity of soft ground for the purpose of getting trafficability of construction vehicles, the reinforcement of geosynthetics for sand-mat layers on soft ground has often been used. As the strength of the geosynthetics increases, and the sand-mat system becomes stronger, the bearing capacity of sand-mat systems will be increased. The depths of geosynthetics, reinforced in sand-mat layers, were varied with respect to the width of footing. The tensile strengths of geosynthetics were also varied to evaluate the effect of reinforcement on the bearing capacity of soft ground. The dispersion angles, with varying sand-mat thicknesses, were also determined in consideration of the tensile strength of geosynthetics and the depths of reinforcement installations. The bearing capacity ratios, with the variation of footing width and reinforced embedment depth, were determined for the geosynthetics-only, reinforced soft ground, 1-layer sand-mat system and 2-layer sand-mat system against the non-reinforced soft ground. From the test results of various models, a principle that better explains the concept of geosynthetic reinforcement has been found. On the basis of this principle, a new bearing capacity equation for practical use in the design of geosynthetically reinforced soft ground has been proposed by modifying Yamanouchi’s equation.

 14. Geosynthetic Reinforcement of Sand-Mat Layer above Soft Ground.

  Science.gov (United States)

  Park, Jong-Beom; Park, Hyun-Soo; Kim, Daehyeon

  2013-11-19

  In order to improve the bearing capacity of soft ground for the purpose of getting trafficability of construction vehicles, the reinforcement of geosynthetics for sand-mat layers on soft ground has often been used. As the strength of the geosynthetics increases, and the sand-mat system becomes stronger, the bearing capacity of sand-mat systems will be increased. The depths of geosynthetics, reinforced in sand-mat layers, were varied with respect to the width of footing. The tensile strengths of geosynthetics were also varied to evaluate the effect of reinforcement on the bearing capacity of soft ground. The dispersion angles, with varying sand-mat thicknesses, were also determined in consideration of the tensile strength of geosynthetics and the depths of reinforcement installations. The bearing capacity ratios, with the variation of footing width and reinforced embedment depth, were determined for the geosynthetics-only, reinforced soft ground, 1-layer sand-mat system and 2-layer sand-mat system against the non-reinforced soft ground. From the test results of various models, a principle that better explains the concept of geosynthetic reinforcement has been found. On the basis of this principle, a new bearing capacity equation for practical use in the design of geosynthetically reinforced soft ground has been proposed by modifying Yamanouchi's equation.

 15. Comment Hobbes tente de rendre son matérialisme acceptable dans les appendices du Léviathan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Staquet

  2011-11-01

  Full Text Available Le Léviathan de Hobbes [1651] a subi de nombreuses attaques, au point qu’il est jugé responsable de la grande peste de 1665 et de l’incendie de Londres l’année suivante et que le parlement ouvre une procédure contre l’ouvrage. Aussi, lorsqu’en 1666, Thomas Hobbes veut publier la traduction latine de ce livre, il y adjoint trois appendices. La version latine de l’œuvre est généralement jugée plus acceptable que le texte originaire anglais. En étudiant la manière dont Hobbes traite de son matérialisme dans ces appendices, je tente de montrer que les addenda latins ne constituent en aucune manière un retour en arrière du texte, mais que le philosophe enrobe simplement davantage des propos que, par ailleurs, il rend plus radicaux.Hobbes’s Leviathan [1651] has been critiqued so much that it was held responsible for the Great Plague of 1665 and the Fire of London during the following year, resulting in the Parliament instituting proceedings against the book. Therefore, when in 1666 Thomas Hobbes wanted to publish a Latin translation of this book, he added three appendices. Generally, the Latin version of the work is considered more acceptable than the English original text. By studying how Hobbes deals with his materialism in these appendices, I try to show that the Latin additions are in no way a reversal of the text, but that the philosopher simply veiled more propositions, while at the same time making them more radical.

 16. Using Intact Iron Microbial Mats to Gain Insights Into Mat Ecology and Geochemical Niche at the Microbial Scale

  Science.gov (United States)

  Glazer, B. T.; Chan, C. S. Y.; Mcallister, S.; Leavitt, A.; Emerson, D.

  2015-12-01

  Microbial mats are formed by microorganisms working in coordinated symbiosis, often benefitting the community by controlling the local geochemical or physical environment. Thus, the ecology of the mat depends on the individual roles of microbes organized into niches within a larger architecture. Chemolithotrophic Fe-oxidizing bacteria (FeOB) form distinctive Fe oxyhydroxide biominerals which constitute the building blocks of the mat. However, the majority of our progress has been in understanding the overall community structure. Understanding the physical mat structure on the microbial scale is important to unraveling FeOB evolution, the biogeochemistry and ecology of Fe-rich habitats, and ultimately interpreting FeOB biosignatures in the rock record. Mats in freshwater and marine environments contain strikingly similar biomineral morphologies, yet they are formed by phylogenetically distinct microorganisms. This suggests that the overall architecture and underlying genetics of freshwater and marine mats has evolved to serve particular roles specific to Fe oxidation. Thus, we conducted a comparative study of Fe seep freshwater mats and marine hydrothermal mats. We have developed a new approach to sampling Fe mats in order to preserve the delicate structure for analysis by confocal and scanning electron microscopy. Our analyses of these intact mats show that freshwater and marine mats are similarly initiated by a single type of structure-former. These ecosystem engineers form either a hollow sheath or a twisted stalk biomineral during mat formation, with a highly directional structure. These microbes appear to be the vanguard organisms that anchor the community within oxygen/Fe(II) gradients, further allowing for community succession in the mat interior as evidenced by other mineralized morphologies. Patterns in biomineral thickness and directionality were indicative of redox gradients and temporal changes in the geochemical environment. These observations show that

 17. Water flow and solute transport in floating fen root mats

  Science.gov (United States)

  Stofberg, Sija F.; EATM van der Zee, Sjoerd

  2015-04-01

  Floating fens are valuable wetlands, found in North-Western Europe, that are formed by floating root mats when old turf ponds are colonized by plants. These terrestrialization ecosystems are known for their biodiversity and the presence of rare plant species, and the root mats reveal different vegetation zones at a small scale. The vegetation zones are a result of strong gradients in abiotic conditions, including groundwater dynamics, nutrients and pH. To prevent irreversible drought effects such as land subsidence and mineralization of peat, water management involves import of water from elsewhere to maintain constant surface water levels. Imported water may have elevated levels of salinity during dry summers, and salt exposure may threaten the vegetation. To assess the risk of exposure of the rare plant species to salinity, the hydrology of such root mats must be understood. Physical properties of root mats have scarcely been investigated. We have measured soil characteristics, hydraulic conductivity, vertical root mat movement and groundwater dynamics in a floating root mat in the nature reserve Nieuwkoopse Plassen, in the Netherlands. The root mat mostly consists of roots and organic material, in which the soil has a high saturated water content, and strongly varies in its stage of decomposition. We have found a distinct negative correlation between degree of decomposition and hydraulic conductivity, similar to observations for bogs in the literature. Our results show that the relatively young, thin edge of the root mat that colonizes the surface water has a high hydraulic conductivity and floats in the surface water, resulting in very small groundwater fluctuations within the root mat. The older part of the root mat, that is connected to the deeper peat layers is hydrologically more isolated and the material has a lower conductivity. Here, the groundwater fluctuates strongly with atmospheric forcing. The zones of hydraulic properties and vegetation, appear to

 18. Electrospun graphene-ZnO nanofiber mats for photocatalysis applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  An, Seongpil; Joshi, Bhavana N.; Lee, Min Wook; Kim, Na Young; Yoon, Sam S., E-mail: skyoon@korea.ac.kr

  2014-03-01

  Graphene-decorated zinc oxide (G-ZnO) nanofibers were fabricated, for the first time, by electrospinning. The effect of graphene concentration on the properties of G-ZnO mats were investigated by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, and thermo gravimetric analysis. The G-ZnO mats decorated with 0.5 wt.% of graphene showed excellent photocatalytic activity through degradation of methylene blue under UV irradiation. The highest photocatalytic activity (80% degradation) was observed for 0.5 wt.% G-ZnO mats annealed at 400 °C after 4 h of UV irradiation.

 19. Search Engine Marketing (SEM: Financial & Competitive Advantages of an Effective Hotel SEM Strategy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leora Halpern Lanz

  2015-05-01

  Full Text Available Search Engine Marketing and Optimization (SEO, SEM are keystones of a hotels marketing strategy, in fact research shows that 90% of travelers start their vacation planning with a Google search. Learn five strategies that can enhance a hotels SEO and SEM strategies to boost bookings.

 20. METROLOGICAL PERFORMANCE OF SEM 3D TECHNIQUES

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marinello, Francesco; Carmignato, Simone; Savio, Enrico;

  2008-01-01

  This paper addresses the metrological performance of three-dimensional measurements performed with Scanning Electron Microscopes (SEMs) using reconstruction of surface topography through stereo-photogrammetry. Reconstruction is based on the model function introduced by Piazzesi adapted for eucent...... condition are studied, in order to define a strategy to optimise the measurements taking account of the critical factors in SEM 3D reconstruction. Investigations were performed on a novel sample, specifically developed and implemented for the tests.......This paper addresses the metrological performance of three-dimensional measurements performed with Scanning Electron Microscopes (SEMs) using reconstruction of surface topography through stereo-photogrammetry. Reconstruction is based on the model function introduced by Piazzesi adapted...... and the instrument set-up; the second concerns the quality of scanned images and represents the major criticality in the application of SEMs for 3D characterizations. In particular the critical role played by the tilting angle and its relative uncertainty, the magnification and the deviations from the eucentricity...

 1. Building a SEM Analytics Reporting Portfolio

  Science.gov (United States)

  Goff, Jay W.; Williams, Brian G.; Kilgore, Wendy

  2016-01-01

  Effective strategic enrollment management (SEM) efforts require vast amounts of internal and external data to ensure that meaningful reporting and analysis systems can assist managers in decision making. A wide range of information is integral for leading effective and efficient student recruitment and retention programs. This article is designed…

 2. Building a SEM Analytics Reporting Portfolio

  Science.gov (United States)

  Goff, Jay W.; Williams, Brian G.; Kilgore, Wendy

  2016-01-01

  Effective strategic enrollment management (SEM) efforts require vast amounts of internal and external data to ensure that meaningful reporting and analysis systems can assist managers in decision making. A wide range of information is integral for leading effective and efficient student recruitment and retention programs. This article is designed…

 3. Comparing SVARs and SEMs : more shocking stories

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, Jan; Wallis, Kenneth F.

  2002-01-01

  The structural vector autoregression (SVAR) and simultaneous equation macroeconometric model (SEM) styles of empirical macroeconomic modelling are compared and contrasted, with reference to two models of the UK economy, namely the Cambridge long-run structural VAR model and the COMPACT model.

 4. Development and characterization of cefazolin loaded zinc oxide nanoparticles composite gelatin nanofiber mats for postoperative surgical wounds

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rath, Goutam, E-mail: goutamrath123@gamil.com [Department of Pharmaceutics, ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab (India); PhD Research Scholar at Punjab Technical University, Jalandhar, Punjab (India); Hussain, Taqadus, E-mail: taqadus.hussain@gmail.com [Department of Pharmaceutics, ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab (India); Chauhan, Gaurav, E-mail: gauravpharmaorg@gmail.com [Department of Pharmaceutics, ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab (India); Garg, Tarun, E-mail: tarun.garg9@gmail.com [Department of Pharmaceutics, ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab (India); Goyal, Amit Kumar, E-mail: amitkumargoyal1979@gmail.com [Department of Pharmaceutics, ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab (India)

  2016-01-01

  Systemic antibiotic therapy in post-operative wound care remain controversial leading to escalation in levels of multi-resistant bacteria with unwanted morbidity and mortality. Recently zinc (Zn) because of multiple biophysiological functions, gain considerable interest for wound care. Based on our current understanding, the present study was designed with an intent to produce improve therapeutic approaches for post-operative wound management using composite multi-functional antibiotic carrier. The study involved the fabrication, characterization and pre-clinical evaluation of cefazolin nanofiber mats loaded with zinc oxide (ZnO) and comparing co-formulated mats with individual component, enable a side by side comparison of the benefits of our intervention. Minimum inhibitory concentration (MIC) of the drug, ZnO nanoparticles (ZnONPs) and drug-ZnONP mixture against Staphylococcus aureus was determined using micro dilution assay. The fabricated nanofibers were then evaluated for in-vitro antimicrobial activity and the mechanism of inhibition was predicted by scanning electron microscopy (SEM). Further these nanofiber mats were evaluated in-vivo for wound healing efficacy in Wistar rats. Study revealed that the average diameter of the nanofibers is around 200–900 nm with high entrapment efficiency and display sustained drug release behavior. The combination of ZnO and cefazolin in 1:1 weight ratio showed higher anti-bacterial activity of 1.9 ± 0.2 μg/ml. Transmission electron microscopy of bacterial cells taken from the zone of inhibition revealed the phenomenon of cell lysis in tested combination related to cell wall disruption. Further composite medicated nanofiber mats showed an accelerated wound healing as compared to plain cefazolin and ZnONP loaded mats. Macroscopical and histological evaluations demonstrated that ZnONP hybrid cefazolin nanofiber showed enhanced cell adhesion, epithelial migration, leading to faster and more efficient collagen synthesis

 5. Substrate integrated Lead-Carbon hybrid ultracapacitor with flooded, absorbent glass mat and silica-gel electrolyte configurations

  OpenAIRE

  Banerjee, A.; Ravikumar, MK; Jalajakshi, A; Kumar, Suresh P; Gaffoor, SA; Shukla, AK

  2012-01-01

  Lead-Carbon hybrid ultracapacitors (Pb-C HUCs) with flooded, absorbent-glass-mat (AGM) and silica-gel sulphuric acid electrolyte configurations are developed and performance tested. Pb-C HUCs comprise substrate-integrated PbO2 (SI-PbO2) as positive electrodes and high surface-area carbon with graphite-sheet substrate as negative electrodes. The electrode and silica-gel electrolyte materials are characterized by XRD, XPS, SEM, TEM, Rheometry, BET surface area, and FTIR spectroscopy in conjunct...

 6. Nanofibre Electrospinning Poly(vinyl alcohol and Cellulose Composite Mats Obtained by Use of a Cylindrical Electrode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Sutka

  2013-01-01

  Full Text Available A study of nanofibre composites obtained by electrospinning from poly(vinyl alcohol (PVA solutions of steam exploded hemp fibres and shives is reported. A combined treatment of steam explosion (SE, ball milling, and high-intensity ultrasound (HIUS is applied to prepare cellulose nanofibres (CNF from hemp fibres (CNF-F and shives (CNF-S. The reflectance Fourier transform infrared (FTIR ATR spectroscopy is used to analyze the obtained PVA/CNF composite mats. Morphology of the PVA/CNF composites was studied by scanning electron microscopy (SEM.

 7. Fabrication of polyaniline/carboxymethyl cellulose/cellulose nanofibrous mats and their biosensing application

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fu, Jiapeng, E-mail: firgexiao@sina.cn; Pang, Zengyuan, E-mail: pangzengyuan1212@163.com; Yang, Jie, E-mail: young1993@126.com; Huang, Fenglin, E-mail: flhuang@jiangnan.edu.cn; Cai, Yibing, E-mail: yibingcai@jiangnan.edu.cn; Wei, Qufu, E-mail: qfwei@jiangnan.edu.cn

  2015-09-15

  Graphical abstract: - Highlights: • PANI nanorods have been grown onto the surface of CMC/cellulose nanofibers for the fabrication of biosensor substrate material. • The proposed laccase biosensor exhibited a low detection limit and high sensitivity in the detection of catechol. • Hierarchical PANI/CMC/cellulose nanofibers are the promising material in the design of high-efficient biosensors. - Abstract: We report a facile approach to synthesizing and immobilizing polyaniline nanorods onto carboxymethyl cellulose (CMC)-modified cellulose nanofibers for their biosensing application. Firstly, the hierarchical PANI/CMC/cellulose nanofibers were fabricated by in situ polymerization of aniline on the CMC-modified cellulose nanofiber. Subsequently, the PANI/CMC/cellulose nanofibrous mat modified with laccase (Lac) was used as biosensor substrate material for the detection of catechol. PANI/CMC/cellulose nanofibers with highly conductive and three dimensional nanostructure were characterized by scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscope (TEM), Fourier transform infrared spectra (FT-IR), cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Under optimum conditions, the Lac/PANI/CMC/cellulose/glassy carbon electrode (GCE) exhibited a fast response time (within 8 s), a linear response range from 0.497 μM to 2.27 mM with a high sensitivity and low detection limit of 0.374 μM (3σ). The developed biosensor also displayed good repeatability, reproducibility as well as selectivity. The results indicated that the composite mat has potential application in enzyme biosensors.

 8. Electrospun antimicrobial hybrid mats: Innovative packaging material for meat and meat-products.

  Science.gov (United States)

  Amna, Touseef; Yang, Jieun; Ryu, Kyeong-Seon; Hwang, I H

  2015-07-01

  To prevent the development and spread of spoilage/pathogenic microorganisms via meat foodstuffs, antimicrobial nanocomposite packaging can serve as a potential alternative. The objective of this study was to develop a new class of antimicrobial hybrid packaging mat composed of biodegradable polyurethane supplemented with virgin olive oil and zinc oxide via electrospinning. Instead of mixing antimicrobial compounds directly with food, incorporation in packaging materials allows the functional effect at food surfaces where microbial activity is localized. The nanofibers were characterized by SEM, EDX, XRD and TEM. The antibacterial activity was tested against two common foodborne pathogens viz., Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium. The present results indicated that incorporation of olive oil in the polymer affected morphology of PU nanofibers and nanocomposite packaging were able to inhibit growth of pathogens. Thus; as-spun mat can be used as prospective antimicrobial packaging, which potentially reduces contamination of meat/meat-products. Moreover, introduced biodegradable packaging for meat products could serve to replace PVC films and simultaneously help to protect natural environment.

 9. Atrazine adsorption removal with nylon6/polypyrrole core-shell nanofibers mat: possible mechanism and characteristics

  Science.gov (United States)

  Yang, Bi-Yi; Cao, Yang; Qi, Fei-Fei; Li, Xiao-Qing; Xu, Qian

  2015-05-01

  A functionalized nylon6/polypyrrole core-shell nanofibers mat (PA6/PPy NFM) was prepared via situ polymerization on nylon6 electrospun nanofibers mat (PA6 NFM) template and used as an adsorbent to remove atrazine from aqueous solutions. The core-shell structure of PA6/PPy NFM can be clearly proved under scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscopy (TEM), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The effects of initial solution pH and ionic strength, as well as the comparison of the adsorption capacity of functionalized (PA6/PPy NFM) and non-functionalized (PA6 NFM) adsorbent, were examined to reveal the possible adsorption mechanism. The results indicated that π-π interaction and electrostatic interaction should play a key role in the adsorption process. The kinetics and thermodynamics studies also further elucidated the detailed adsorption characteristics of atrazine removal by PA6/PPy NFM. The adsorption of atrazine could be well described by the pseudo-second-order equation. The adsorption equilibrium data was well fitted with the Freundlich isotherm model with a maximum adsorption capacity value of 14.8 mg/g. In addition, the increase of adsorption rate caused by a temperature increase could be felicitously explained by the endothermic reaction. The desorption results showed that the adsorption capacity remained almost unchanged after six adsorption/desorption cycles. These results suggest that PA6/PPy NFM could be employed as an efficient adsorbent for removing atrazine from contaminated water sources.

 10. Characterization and application of zeolitic imidazolate framework-8@polyvinyl alcohol nanofibers mats prepared by electrospinning

  Science.gov (United States)

  Fan, Xiaoxiao; Yu, Linling; Li, Lianghao; Yang, Cao; Wen, Junjie; Ye, Xiaokun; Cheng, Jianhua; Hu, Yongyou

  2017-02-01

  In this study, Zeolitic imidazolate framework-8@polyvinyl alcohol (ZIF-8@PVA) nanofibers were creatively fabricated by electrospinning technique, and the nanofibers membranes were characterized by SEM, TEM, XRD, FTIR, TG, DSC, DTA, BET. Its thermal stability, mechanical property, water stability and adsorption nature were also performed. The optimized fabrication parameter of the ZIF-8@PVA was 10 wt% and the uniform diameters of the nanofibers has been obtained. In addition, the ZIF-8@PVA nanofibers displayed unique properties such as a water stable and flexible structure. The adsorption test for Congo red treatment revealed that the nanofibers had a great adsorption performance. The results indicated that the nonwoven fiber mats had a great potential as a new type of membrane adsorbents in wastewater purification. The possible mechanism of CR adsorption onto ZIF-8@PVA was researched.

 11. Counting viruses and bacteria in photosynthetic microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Carreira, C; Staal, M.; Middelboe, M.; Brussaard, C.P.D.

  2015-01-01

  Viral abundances in benthic environments are the highest found in aquatic systems. Photosynthetic microbial mats represent benthic environments with high microbial activity and possibly high viral densities, yet viral abundances have not been examined in such systems. Existing extraction procedures

 12. Thermal Protection System Materials (TPSM): 3D MAT Project

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The 3D MAT Project seeks to design and develop a game changing Woven Thermal Protection System (TPS) technology tailored to meet the needs of the Orion Multi-Purpose...

 13. Genipin cross-linked electrospun chitosan-based nanofibrous mat as tissue engineering scaffold

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esmaeil Mirzaei

  2014-04-01

  Full Text Available   Objective(s: To improve water stability of electrospun chitosan/ Polyethylene oxide (PEO nanofibers, genipin, a biocompatible and nontoxic agent, was used to crosslink chitosan based nanofibers.   Materials and Methods: Different amounts of genipin were added to the chitosan/PEO solutions, chitosan/PEO weight ratio 90/10 in 80 % acetic acid, and the solutions were then electrospun to form nanofibers. The spun nanofibers were exposed to water vapor to complete crosslinking. The nanofibrous membranes were subjected to detailed analysis by scanning electron microscopy (SEM, Fourier transform infrared-attenuated total reflection (FTIR-ATR spectroscopy, swelling test, MTT cytotoxicity, and cell attachment. Results: SEM images of electrospun mats showed that genipin-crosslinked nanofibers retained their fibrous structure after immerging in PBS (pH=7.4 for 24 hours, while the uncrosslinked samples lost their fibrous structure, indicating the water stability of genipin-crosslinked nanofibers. The genipin-crosslinked mats also showed no significant change in swelling ratio in comparison with uncrosslinked ones. FTIR-ATR spectrum of uncrosslinked and genipin-crosslinked chitosan nanofibers revealed the reaction between genipin and amino groups of chitosan. Cytotoxicity of genipin-crosslinked nanofibers was examined by MTT assay on human fibroblast cells in the presence of nanofibers extraction media. The genipin-crosslinked nanofibers did not show any toxic effects on fibroblast cells at the lowest and moderate amount of genipin. The fibroblast cells also showed a good adhesion on genipin-crosslinked nanofibers. Conclusion: This electrospun matrix would be used for biomedical applications such as wound dressing and scaffold for tissue engineering without the concern of toxicity.

 14. Bases de Datos Semánticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irving Caro Fierros

  2016-12-01

  Full Text Available En 1992, cuando Tim Berners-Lee dio a conocer la primera  versión  de  la  Web,  su  visión  a  futuro  era  incorporar metadatos  con  información  semántica  en  las  páginas  Web.  Es precisamente   a   principios   de   este   siglo   que   inicia   el   auge repentino  de  la  Web  semántica  en  el  ambiente  académico  e Internet. El modelo de datos semántico se define como un modelo conceptual que permite definir el significado de los datos a través de  sus  relaciones  con  otros.  En  este  sentido,  el  formato  de representación  de  los  datos  es  fundamental  para  proporcionar información de carácter semántico. La tecnología enfocada en las bases de datos semánticas se encuentra actualmente en un punto de  inflexión,  al  pasar  del  ámbito  académico  y  de  investigación  a ser una opción comercial completa. En este artículo se realiza un análisis  del  concepto  de  base  de  datos  semántica.  También  se presenta  un  caso  de  estudio  donde  se  ejemplifican  operaciones básicas  que  involucran  la  gestión  de  la  información  almacenada en este tipo de base de datos.

 15. Counting Viruses and Bacteria in Photosynthetic Microbial Mats

  OpenAIRE

  Carreira, C.; Staal, M.; Middelboe, M.; Brussaard, C.P.D.

  2015-01-01

  Viral abundances in benthic environments are the highest found in aquatic systems. Photosynthetic microbial mats represent benthic environments with high microbial activity and possibly high viral densities, yet viral abundances have not been examined in such systems. Existing extraction procedures typically used in benthic viral ecology were applied to the complex matrix of microbial mats but were found to inefficiently extract viruses. Here, we present a method for extraction and quantifica...

 16. AM2 Mat End Connector Modeling and Performance Validation

  Science.gov (United States)

  2015-08-01

  operational conditions. After completion of the program, a thorough investigation of both the subgrade and the mat revealed that the manufacturer’s drawing...28 2 After completion of the test program, a thorough investigation of both the subgrade and the mat revealed that the manufacturer’s drawing used...less than 20. The existing ML material was leveled with a bulldozer and compacted with a pneumatic roller and a vibratory steel -wheel compactor to

 17. Characterization of Carbon Mat Thermoplastic Composites: Flow and Mechanical Properties

  OpenAIRE

  Caba, Aaron C.

  2005-01-01

  Carbon mat thermoplastics (CMT) consisting of 12.7 mm or 25.4 mm long, 7.2 micrometer diameter, chopped carbon fibers in a polypropylene (PP) or poly(ethylene terephthalate) (PET) thermoplastic matrix were manufactured using the wetlay technique. This produces a porous mat with the carbon fibers well dispersed and randomly oriented in a plane. CMT composites offer substantial cost and weight savings over typical steel construction in new automotive applications. In production vehicles, aut...

 18. Antifouling Electrospun Nanofiber Mats Functionalized with Polymer Zwitterions.

  Science.gov (United States)

  Kolewe, Kristopher W; Dobosz, Kerianne M; Rieger, Katrina A; Chang, Chia-Chih; Emrick, Todd; Schiffman, Jessica D

  2016-10-06

  In this study, we exploit the excellent fouling resistance of polymer zwitterions and present electrospun nanofiber mats surface functionalized with poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine) (polyMPC). This zwitterionic polymer coating maximizes the accessibility of the zwitterion to effectively limit biofouling on nanofiber membranes. Two facile, scalable methods yielded a coating on cellulose nanofibers: (i) a two-step sequential deposition featuring dopamine polymerization followed by the physioadsorption of polyMPC, and (ii) a one-step codeposition of polydopamine (PDA) with polyMPC. While the sequential and codeposited nanofiber mat assemblies have an equivalent average fiber diameter, hydrophilic contact angle, surface chemistry, and stability, the topography of nanofibers prepared by codeposition were smoother. Protein and microbial antifouling performance of the zwitterion modified nanofiber mats along with two controls, cellulose (unmodified) and PDA coated nanofiber mats were evaluated by dynamic protein fouling and prolonged bacterial exposure. Following 21 days of exposure to bovine serum albumin, the sequential nanofiber mats significantly resisted protein fouling, as indicated by their 95% flux recovery ratio in a water flux experiment, a 300% improvement over the cellulose nanofiber mats. When challenged with two model microbes Escherichia coli and Staphylococcus aureus for 24 h, both zwitterion modifications demonstrated superior fouling resistance by statistically reducing microbial attachment over the two controls. This study demonstrates that, by decorating the surfaces of chemically and mechanically robust cellulose nanofiber mats with polyMPC, we can generate high performance, free-standing nanofiber mats that hold potential in applications where antifouling materials are imperative, such as tissue engineering scaffolds and water purification technologies.

 19. Diversity of nitrogen-fixing bacteria in cyanobacterial mats

  OpenAIRE

  2010-01-01

  The structure of the microbial community and the diversity of the functional gene for dinitrogenase reductase and its transcripts were investigated by analyzing >1400 16S rRNA gene and nifH sequences from two microbial mats situated in the intertidal zone of the Dutch barrier island Schiermonnikoog. Although both microbial mat communities were dominated by Cyanobacteria, they differed with respect to the composition of the total bacterial community. Proteobacteria-related sequences were retri...

 20. High universality of matK primers for barcoding gymnosperms

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Yan LI; Lian-Ming GAO; RAM C.POUDEL; De-Zhu Li; Alan FORREST

  2011-01-01

  DNA barcoding is a tool to provide rapid and accurate taxonomic identification using a standard DNA region. A two-marker combination of rnatK+rbcL was formally proposed as the core barcode for land plants by the Consortium for the Barcode of Life Plant Working Group. However, there are currently no barcoding primers for matK showing high universality in gymnosperms. We used 57 gymnosperm species representing 40 genera, 11families and four subclasses to evaluate the universality of nine candidate matK primers and one rbcL primer in this study. Primer (1F/724R) of rbcL is proposed here as a universal primer for gymnosperms due to high universality. One of the nine candidate matK primers (Gym_F1A/Gym_R1A) is proposed as the best "universal" matK primer for gynnosperms because of high polymerase chain reaction success and routine generation of high quality bidirectional sequences. A specific matK primer for Ephedra was newly designed in this study, which performed well on the sampled species. The primers proposed here for rbcL and matK can be easily and successfully amplified for most gymnosperms.

 1. Disruption of photoautotrophic intertidal mats by filamentous fungi.

  Science.gov (United States)

  Carreira, Cátia; Staal, Marc; Falkoski, Daniel; de Vries, Ronald P; Middelboe, Mathias; Brussaard, Corina P D

  2015-08-01

  Ring-like structures, 2.0-4.8 cm in diameter, observed in photosynthetic microbial mats on the Wadden Sea island Schiermonnikoog (the Netherlands) showed to be the result of the fungus Emericellopsis sp. degrading the photoautotrophic top layer of the mat. The mats were predominantly composed of cyanobacteria and diatoms, with large densities of bacteria and viruses both in the top photosynthetic layer and in the underlying sediment. The fungal attack cleared the photosynthetic layer; however, no significant effect of the fungal lysis on the bacterial and viral abundances could be detected. Fungal-mediated degradation of the major photoautotrophs could be reproduced by inoculation of non-infected mat with isolated Emericellopsis sp., and with an infected ring sector. Diatoms were the first re-colonizers followed closely by cyanobacteria that after about 5 days dominated the space. The study demonstrated that the fungus Emericellopsis sp. efficiently degraded a photoautotrophic microbial mat, with potential implications for mat community composition, spatial structure and productivity.

 2. Mechanical behavior of ultralong multiwalled carbon nanotube mats

  Science.gov (United States)

  Deck, Christian P.; Flowers, Jason; McKee, Gregg S. B.; Vecchio, Kenneth

  2007-01-01

  Carbon nanotubes (CNTs) have been a subject of great interest partially due to their potential for exceptional material properties. Improvements in synthesis methods have facilitated the production of ultralong CNT mats, with lengths in the millimeter range. The increased length of these ultralong mats has, in return, opened the way to greater flexibility to probe their mechanical response. In this work, mats of dense, well-aligned, multiwalled carbon nanotubes were grown with a vapor-phase chemical vapor deposition technique using ferrocene and benzene as reactants, and subsequently tested in both tension and compression using two methods, in a thermomechanical analyzer and in situ inside a scanning electron microscope. In compression, measured stiffness was very low, due to buckling of the nanotubes. In tension, the nanotube mats behaved considerably stiffer; however, they were still more compliant than expected for nanotubes (˜1TPa). Analysis of both the growth method used and the nanotube mat fracture surface suggests that the mats grown in this method are not composed of continuous nanotubes and their strengths actually closely match those of woven nanotube yarns and ropes.

 3. Le matérialisme scientifique

  Science.gov (United States)

  Meunier, Jean-François

  2004-03-01

  De nos jours, il arrive quotidiennement aux grands hommes d'avoir à fréquenter d'ignorants mortels épris d'une conviction maladive que la science est la grande responsable de tous les maux du monde. Évidemment sans physique atomique, il n'y aurait pas eu d'Hiroshima et sans révolution industrielle, pas de pollution et etc. Cependant, ces accusations envers le progrès technique sont tout à fait injustes, irréfléchies et, j'irai même jusqu'à dire, irresponsables, puisque le calcul, i.e. la planification, même la plus élémentaire, est ce qui caractérise le mieux, pragmatiquement, la société humaine. À mon avis, les problèmes sociaux tireraient plutôt leur origine de sciences sociales irréalistes, qui, concrètment, inspireraient ou serviraient d'alibis à ceux qui détiennent véritablement le pouvoir. Dans cet article, je tenterai donc de démontrer la meilleure véracité et efficacité du matérialisme scientifique. Cette doctrine, dont Mario Bunge est le plus illustre représentant, s'appuy sur les résultats théoriques et expérimentaux des sciences factuelles ainsi que sur l'exactitude logique des mathématiques, utilisées ici comme langage universel de l'expression des idées. Cette conception philosophique qui s'inspire principalement du modèle des théories physiques, stipule que les réalités sociales sont, comme tout autre réalité, matérielles, mathématisables et représentables comme des systèmes en interaction. En fait, le modèle des physiciens ayant historiquement fait ses preuves en matière de testabilité et de cohérence interne est proposé d'être appliquer aux sciences sociales, aujourd'hui scindées des sciences dites pures sous l'inspiration des pseudo penseurs néo-kantiens, phénoménologiques et post-moderne. Cette nouvelle approche permettrait ainsi d'évoluer plus exactement vers une compréhension des bases sociales et biologiques du comportement humain afin de développer une éthique sans cesse plus r

 4. Regulation of electron transfer processes affects phototrophic mat structure and activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haluk eBeyenal

  2015-09-01

  Full Text Available Phototrophic microbial mats are among the most diverse ecosystems in nature. These systems undergo daily cycles in redox potential caused by variations in light energy input and metabolic interactions among the microbial species. In this work, solid electrodes with controlled potentials were placed under mats to study the electron transfer processes between the electrode and the microbial mat. The phototrophic microbial mat was harvested from Hot Lake, a hypersaline, epsomitic lake located near Oroville (Washington, USA. We operated two reactors: graphite electrodes were polarized at potentials of -700 mVAg/AgCl (cathodic mat system and +300 mVAg/AgCl (anodic mat system and the electron transfer rates between the electrode and mat were monitored. We observed a diel cycle of electron transfer rates for both anodic and cathodic mat systems. Interestingly, the cathodic mats generated the highest reducing current at the same time points that the anodic mats showed the highest oxidizing current. To characterize the physicochemical factors influencing electron transfer processes, we measured depth profiles of dissolved oxygen and sulfide in the mats using microelectrodes. We further demonstrated that the mat-to-electrode and electrode-to-mat electron transfer rates were light- and temperature-dependent. Using nuclear magnetic resonance (NMR imaging, we determined that the electrode potential regulated the diffusivity and porosity of the microbial mats. Both porosity and diffusivity were higher in the cathodic mats than in the anodic mats. We also used NMR spectroscopy for high-resolution quantitative metabolite analysis and found that the cathodic mats had significantly higher concentrations of osmoprotectants such as betaine and trehalose. Subsequently, we performed amplicon sequencing across the V4 region of the 16S rRNA gene of incubated mats to understand the impact of electrode potential on microbial community structure. These data suggested that

 5. Seafloor earthquake measurement system, SEMS IV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Platzbecker, M.R.; Ehasz, J.P.; Franco, R.J.

  1997-07-01

  Staff of the Telemetry Technology Development Department (2664) have, in support of the U.S. Interior Department Mineral Management Services (MMS), developed and deployed the Seafloor Earthquake Measurement System IV (SEMS IV). The result of this development project is a series of three fully operational seafloor seismic monitor systems located at offshore platforms: Eureka, Grace, and Irene. The instrument probes are embedded from three to seven feet into the seafloor and hardwired to seismic data recorders installed top side at the offshore platforms. The probes and underwater cables were designed to survive the seafloor environment with an operation life of five years. The units have been operational for two years and have produced recordings of several minor earthquakes in that time. Sandia Labs will transfer operation of SEMS IV to MMS contractors in the coming months. 29 figs., 25 tabs.

 6. SEM investigation of heart tissue samples

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saunders, R; Amoroso, M [Physics Department, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago, West Indies (Trinidad and Tobago)

  2010-07-01

  We used the scanning electron microscope to examine the cardiac tissue of a cow (Bos taurus), a pig (Sus scrofa), and a human (Homo sapiens). 1mm{sup 3} blocks of left ventricular tissue were prepared for SEM scanning by fixing in 96% ethanol followed by critical point drying (cryofixation), then sputter-coating with gold. The typical ridged structure of the myofibrils was observed for all the species. In addition crystal like structures were found in one of the samples of the heart tissue of the pig. These structures were investigated further using an EDVAC x-ray analysis attachment to the SEM. Elemental x-ray analysis showed highest peaks occurred for gold, followed by carbon, oxygen, magnesium and potassium. As the samples were coated with gold for conductivity, this highest peak is expected. Much lower peaks at carbon, oxygen, magnesium and potassium suggest that a cystallized salt such as a carbonate was present in the tissue before sacrifice.

 7. Viewing Integrated-Circuit Interconnections By SEM

  Science.gov (United States)

  Lawton, Russel A.; Gauldin, Robert E.; Ruiz, Ronald P.

  1990-01-01

  Back-scattering of energetic electrons reveals hidden metal layers. Experiment shows that with suitable operating adjustments, scanning electron microscopy (SEM) used to look for defects in aluminum interconnections in integrated circuits. Enables monitoring, in situ, of changes in defects caused by changes in temperature. Gives truer picture of defects, as etching can change stress field of metal-and-passivation pattern, causing changes in defects.

 8. Mats Traat : eesti kirjanik on trumbid juba käest andnud / Mats Traat ; küsitles Urve Eslas

  Index Scriptorium Estoniae

  Traat, Mats, 1936-

  2007-01-01

  Selgusid Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate saajad. Intervjuu romaaniga "Naised ja pojad" proosapreemia võitnud Mats Traadiga. Esseistikapreemia pälvis Hasso Krulli "Loomise mõnu ja kiri"

 9. Photosynthetic Microbial Mats are Exemplary Sources of Diverse Biosignatures (Invited)

  Science.gov (United States)

  Des Marais, D. J.; Jahnke, L. L.

  2013-12-01

  Marine cyanobacterial microbial mats are widespread, compact, self-contained ecosystems that create diverse biosignatures and have an ancient fossil record. Within the mats, oxygenic photosynthesis provides organic substrates and O2 to the community. Both the absorption and scattering of light change the intensity and spectral composition of incident radiation as it penetrates a mat. Some phototrophs utilize infrared light near the base of the photic zone. A mat's upper layers can become highly reduced and sulfidic at night. Counteracting gradients of O2 and sulfide shape the chemical environment and provide daily-contrasting microenvironments separated on a scale of a few mm. Radiation hazards (UV, etc.), O2 and sulfide toxicity elicit motility and other physiological responses. This combination of benefits and hazards of light, O2 and sulfide promotes the allocation of various essential mat processes between light and dark periods and to various depths in the mat. Associated nonphotosynthetic communities, including anaerobes, strongly influence many of the ecosystem's overall characteristics, and their processes affect any biosignatures that enter the fossil record. A biosignature is an object, substance and/or pattern whose origin specifically requires a biological agent. The value of a biosignature depends not only on the probability of life creating it, but also on the improbability of nonbiological processes producing it. Microbial mats create biosignatures that identify particular groups of organisms and also reveal attributes of the mat ecosystem. For example, branched hydrocarbons and pigments can be diagnostic of cyanobacteria and other phototrophic bacteria, and isoprenoids can indicate particular groups of archea. Assemblages of lipid biosignatures change with depth due to changes in microbial populations and diagenetic transformations of organic matter. The 13C/12C values of organic matter and carbonates reflect isotopic discrimination by particular

 10. Semântica expressivista = Expressivist semantics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mendonça, Wilson John Pessoa

  2016-01-01

  Full Text Available O programa semântico do expressivismo surgiu como uma tentativa de fundamentar a visão não-cognitivista do discurso ético, mas logo foi generalizado de forma a cobrir a linguagem normativa em geral. Ele promete desenvolver uma alternativa global à abordagem clássica da semântica das condições de verdade: uma teoria não-factualista, baseada na pragmática, do significado linguístico. Os expressivistas veem o conteúdo das sentenças normativas como determinado por seu uso primário, que é não-descritivo. As versões tradicionais da semântica expressivista procedem associando sistematicamente às sentenças normativas as atitudes mentais que elas convencionalmente expressam. Elas assumem que, se as sentenças simples expressam atitudes, a aplicação a essas sentenças dos conectivos da lógica proposicional ou da ligação de variáveis resulta em sentenças complexas que também expressam atitudes. O núcleo do presente trabalho avalia algumas tentativas influentes de desenvolvimento do programa expressivista, focando em um problema discutido com veemência na literatura: o “problema da negação para o expressivismo”. Algumas abordagens propostas nos últimos anos, baseadas na rejeição da assunção central do expressivismo tradicional, são consideradas em detalhes. Embora uma avaliação definitiva dessas abordagens inovadoras como explicações satisfatórias do funcionamento da linguagem normativa não possa ainda ser alcançada, o trabalho afirma que há razões para otimismo

 11. Physiological and metagenomic analyses of microbial mats involved in self-purification of mine waters contaminated with heavy metals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukasz Drewniak

  2016-08-01

  Full Text Available Two microbial mats found inside two old (gold and uranium mines in Zloty Stok and Kowary located in SW Poland seem to form a natural barrier that traps heavy metals leaking from dewatering systems. We performed complex physiological and metagenomic analyses to determine which microorganisms are the main driving agents responsible for self-purification of the mine waters and identify metabolic processes responsible for the observed features. SEM and energy dispersive X-ray microanalysis showed accumulation of heavy metals on the mat surface, whereas, sorption experiments showed that neither microbial mats were completely saturated with heavy metals present in the mine waters, indicating that they have a large potential to absorb significant quantities of metal. The metagenomic analysis revealed that Methylococcaceae and Methylophilaceae families were the most abundant in both communities, moreover, it strongly suggest that backbones of both mats were formed by filamentous bacteria, such as Leptothrix, Thiothrix, and Beggiatoa. The Kowary bacterial community was enriched with the Helicobacteraceae family, whereas the Zloty Stok community consist mainly of Sphingomonadaceae, Rhodobacteraceae, and Caulobacteraceae families. Functional (culture-based and metagenome (sequence-based analyses showed that bacteria involved in immobilization of heavy metals, rather than those engaged in mobilization, were the main driving force within the analyzed communities. In turn, a comparison of functional genes revealed that the biofilm formation and heavy metal resistance functions are more desirable in microorganisms engaged in water purification than the ability to utilize heavy metals in the respiratory process (oxidation-reduction. These findings provide insight on the activity of bacteria leading, from biofilm formation to self-purification, of mine waters contaminated with heavy metals

 12. Principios sobre semáforos

  OpenAIRE

  Valencia Alaix, Víctor Gabriel

  2000-01-01

  Debido a la ausencia de una publicación que reuniese los aspectos más relevantes sobre semáforos y en el marco académico sobre ingeniería de tránsito de los cursos de pregrado y posgrado en Vías y Transporte de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, se ha preparado este documento como guía introductoria a dicho tema. En su preparación se han recogido los tópicos principales de varias publicaciones internacionales y nacionales, además, su desarrollo ha considerado la experi...

 13. O ciberativismo sem bússola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Rüdiger

  2014-07-01

  Full Text Available Questiona-se no texto se uma abordagem que, no essencial, relata a trajetória do chamado ciberativismo de acordo com seus próprios termos se justifica academicamente ou, em vez disso, se mantém prisioneira de uma mitologia que o fenômeno, em si mesmo, já construiu e, por isso, autoriza seus sujeitos a dispensarem sem prejuízo eventual contribuição de origem universitária.

 14. Glycolysis of carbon fiber-epoxy unidirectional mat catalysed by sodium hydroxide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zaini, Mariana Binti Mohd [School of Chemical Sciences and Food Technology, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor (Malaysia); Badri, Khairiah Haji [School of Chemical Sciences and Food Technology, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia and Polymer Research Center, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43 (Malaysia)

  2014-09-03

  This study was conducted to recycle carbon fibre-epoxy (CFRP) composite in woven sheet/ mat form. The CFRP was recycled through glycolysis with polyethlyene glycol (PEG 200) as the solvent. The CFRP was loaded into the solvent at a ratio of 4:1 (w/w). PEG200 was diluted with water to a ratio of 80:20 (v/v). This reaction was catalysed by sodium hydroxide (NaOH) solution with varying concentrations at 1.5, 1.7 and 1.9% (w/v). The glycolysis was conducted at 180-190 °C. The recovered CF (rCF) was analysed using Fourier Transform Infrared (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive X-Ray (EDX) while the degraded solution was analysed using FTIR and the epoxy content was determined. The FTIR spectrum of the rCF exhibited the disappearance of the COC peak belonged to epoxy and supported by the SEM micrographs that showed clear rCF. On the other hand, the analysed filtrate detected the disappearance of oxygen peak element in the EDX spectrum for all rCF samples. This gave an indication that the epoxy resin has been removed from the surface of the carbon fiber.

 15. Counting viruses and bacteria in photosynthetic microbial mats.

  Science.gov (United States)

  Carreira, Cátia; Staal, Marc; Middelboe, Mathias; Brussaard, Corina P D

  2015-03-01

  Viral abundances in benthic environments are the highest found in aquatic systems. Photosynthetic microbial mats represent benthic environments with high microbial activity and possibly high viral densities, yet viral abundances have not been examined in such systems. Existing extraction procedures typically used in benthic viral ecology were applied to the complex matrix of microbial mats but were found to inefficiently extract viruses. Here, we present a method for extraction and quantification of viruses from photosynthetic microbial mats using epifluorescence microscopy (EFM) and flow cytometry (FCM). A combination of EDTA addition, probe sonication, and enzyme treatment applied to a glutaraldehyde-fixed sample resulted in a substantially higher viral (5- to 33-fold) extraction efficiency and reduced background noise compared to previously published methods. Using this method, it was found that in general, intertidal photosynthetic microbial mats harbor very high viral abundances (2.8 × 10(10) ± 0.3 × 10(10) g(-1)) compared with benthic habitats (10(7) to 10(9) g(-1)). This procedure also showed 4.5- and 4-fold-increased efficacies of extraction of viruses and bacteria, respectively, from intertidal sediments, allowing a single method to be used for the microbial mat and underlying sediment.

 16. Electrospun chitosan/polyvinyl alcohol nanofibre mats for wound healing.

  Science.gov (United States)

  Charernsriwilaiwat, Natthan; Rojanarata, Theerasak; Ngawhirunpat, Tanasait; Opanasopit, Praneet

  2014-04-01

  Chitosan (CS) aqueous salt blended with polyvinyl alcohol (PVA) nanofibre mats was prepared by electrospinning. CS was dissolved with hydroxybenzotriazole (HOBt), thiamine pyrophosphate (TPP) and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in distilled water without the use of toxic or hazardous solvents. The CS aqueous salts were blended with PVA at different weight ratios, and the effect of the solution ratios was investigated. The morphologies and mechanical and swelling properties of the generated fibres were analysed. Indirect cytotoxicity studies indicated that the CS/PVA nanofibre mats were non-toxic to normal human fibroblast cells. The CS-HOBt/PVA and CS-EDTA/PVA nanofibre mats demonstrated satisfactory antibacterial activity against both gram-positive and gram-negative bacteria, and an in vivo wound healing test showed that the CS-EDTA/PVA nanofibre mats performed better than gauze in decreasing acute wound size during the first week after tissue damage. In conclusion, the biodegradable, biocompatible and antibacterial CS-EDTA/PVA nanofibre mats have potential for use as wound dressing materials.

 17. NANOFIBROUS MATS WITH BIRD'S NEST PATTERNS BY ELECTROSPINNING

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xiang-yu Ye; Xiao-jun Huang; Zhi-kang Xu

  2012-01-01

  Electrospun material with bio-inspired ordered architectures and patterns is very interesting,yet remains a challenge.We report here that nanofibrous mats with bird's nest patterned structures can be directly electrospun from chlorinated polypropylene solutions doped with an ionic liquid.The solution viscosity and the ionic liquid content are two dominant factors to influence the lopological morphology of the nanofibrous mats.The patterned structures can be further modulated by the collection time of electrospinning,the humidity of environment and the design of collector.We suggest the electrostatic repulsion between the residual charges of the mat surface and the upcoming nanofibers plays a key role in the formation of the bird's nest patterns.

 18. Microsensor measurements of hydrogen gas dynamics in cyanobacterial microbial mats.

  Science.gov (United States)

  Nielsen, Michael; Revsbech, Niels P; Kühl, Michael

  2015-01-01

  We used a novel amperometric microsensor for measuring hydrogen gas production and consumption at high spatio-temporal resolution in cyanobacterial biofilms and mats dominated by non-heterocystous filamentous cyanobacteria (Microcoleus chtonoplastes and Oscillatoria sp.). The new microsensor is based on the use of an organic electrolyte and a stable internal reference system and can be equipped with a chemical sulfide trap in the measuring tip; it exhibits very stable and sulfide-insensitive measuring signals and a high sensitivity (1.5-5 pA per μmol L(-1) H2). Hydrogen gas measurements were done in combination with microsensor measurements of scalar irradiance, O2, pH, and H2S and showed a pronounced H2 accumulation (of up to 8-10% H2 saturation) within the upper mm of cyanobacterial mats after onset of darkness and O2 depletion. The peak concentration of H2 increased with the irradiance level prior to darkening. After an initial build-up over the first 1-2 h in darkness, H2 was depleted over several hours due to efflux to the overlaying water, and due to biogeochemical processes in the uppermost oxic layers and the anoxic layers of the mats. Depletion could be prevented by addition of molybdate pointing to sulfate reduction as a major sink for H2. Immediately after onset of illumination, a short burst of presumably photo-produced H2 due to direct biophotolysis was observed in the illuminated but anoxic mat layers. As soon as O2 from photosynthesis started to accumulate, the H2 was consumed rapidly and production ceased. Our data give detailed insights into the microscale distribution and dynamics of H2 in cyanobacterial biofilms and mats, and further support that cyanobacterial H2 production can play a significant role in fueling anaerobic processes like e.g., sulfate reduction or anoxygenic photosynthesis in microbial mats.

 19. Microsensor Measurements of Hydrogen Gas Dynamics in Cyanobacterial Microbial Mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael eNielsen

  2015-07-01

  Full Text Available We used a novel amperometric microsensor for measuring hydrogen gas production and consumption at high spatio-temporal resolution in cyanobacterial biofilms and mats dominated by non-heterocystous filamentous cyanobacteria (Microcoleus chtonoplastes and Oscillatoria spp.. The new microsensor is based on the use of an organic electrolyte and a stable internal reference system and can be equipped with a chemical sulfide trap in the measuring tip; it exhibits very stable and sulfide-insensitive measuring signals and a high sensitivity (1.5-5 pA per µmol L-1 H2. Hydrogen gas measurements were done in combination with microsensor measurements of scalar irradiance, O2, pH, and H2S and showed a pronounced H2 accumulation (of up to 8-10% H2 saturation within the upper mm of cyanobacterial mats after onset of darkness and O2 depletion. The peak concentration of H2 increased with the irradiance level prior to darkening. After an initial build-up over the first 1-2 hours in darkness, H2 was depleted over several hours due to efflux to the overlaying water, and due to biogeochemical processes in the uppermost oxic layers and the anoxic layers of the mats. Depletion could be prevented by addition of molybdate pointing to sulfate reduction as a major sink for H2. Immediately after onset of illumination, a short burst of presumably photo-produced H2 due to direct photobiolysis was observed in the illuminated but anoxic mat layers. As soon as O2 from photosynthesis started to accumulate, the H2 was consumed rapidly and production ceased. Our data give detailed insights into the microscale distribution and dynamics of H2 in cyanobacterial biofilms and mats, and further support that cyanobacterial H2 production can play a significant role in fueling anaerobic processes like e.g. sulfate reduction or anoxygenic photosynthesis in microbial mats.

 20. Storage of yerba maté in controlled atmosphere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarah Lemos Cogo Prestes

  2014-04-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the effect of controlled atmosphere in the change of color, chlorophyll degradation and phenolic compounds concentration in yerba maté thickly ground (“cancheada” and thinly milled (“socada”. Yerba maté samples from the towns of Arvorezinha (RS - Brazil and São Mateus do Sul (PR - Brazil were stored in four levels of oxygen (1, 3, 6 and 20.9kPa of O2 and four levels of carbon dioxide (0, 3, 6 and 18kPa of CO2 and then were analyzed, after nine months of storage. According to the results, the O2 partial pressure reduction decreased the loss of green coloration, kept a higher content of chlorophylls and of total phenolic compounds. In relation to the different levels of CO2, a response as remarkable as O2 was not observed. The yerba maté that was thickly ground (“cancheada” presented a better storage potential than the one thinly milled (“socada” in the storage with O2 and with CO2. The 1kPa of O2 condition kept the yerba maté greener and with a higher content of chlorophylls and of total phenolic compounds after nine months of storage. The CO2 partial pressure kept the yerba maté coloration greener and with a higher content of chlorophylls and of total phenolic compounds, regardless of the level used, in the maté from both cultivation areas.

 1. The Extracellular Matrix in Photosynthetic Mats: A Cyanobacterial Gingerbread House

  Science.gov (United States)

  Stuart, R.; Stannard, W.; Bebout, B.; Pett-Ridge, J.; Mayali, X.; Weber, P. K.; Lipton, M. S.; Lee, J.; Everroad, R. C.; Thelen, M.

  2014-12-01

  Hypersaline laminated cyanobacterial mats are excellent model systems for investigating photoautotrophic contributions to biogeochemical cycling on a millimeter scale. These self-sustaining ecosystems are characterized by steep physiochemical gradients that fluctuate dramatically on hour timescales, providing a dynamic environment to study microbial response. However, elucidating the distribution of energy from light absorption into biomass requires a complete understanding of the various constituents of the mat. Extracellular polymeric substances (EPS), which can be composed of proteins, polysaccharides, lipids and DNA are a major component of these mats and may function in the redistribution of nutrients and metabolites within the community. To test this notion, we established a model mat-building culture for comparison with the phylogenetically diverse natural mat communities. In these two systems we determined how proteins and glycans in the matrix changed as a function of light and tracked nutrient flow from the matrix. Using mass spectrometry metaproteomics analysis, we found homologous proteins in both field and culture extracellular matrix that point to cyanobacterial turnover of amino acids, inorganic nutrients, carbohydrates and nucleic acids from the EPS. Other abundant functions identified included oxidative stress response from both the cyanobacteria and heterotrophs and cyanobacterial structural proteins that may play a role in mat cohesion. Several degradative enzymes also varied in abundance in the EPS in response to light availability, suggesting active secretion. To further test cyanobacterial EPS turnover, we generated isotopically-labeled EPS and used NanoSIMS to trace uptake of this labeled EPS. Our findings suggest Cyanobacteria may facilitate nutrient transfer to other groups, as well as uptake of their own products through degradation of EPS components. This work provides evidence for the essential roles of EPS for storage, structural

 2. Scanning Electron Microscopy (SEM) Procedure for HE Powders on a Zeiss Sigma HD VP SEM

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zaka, F. [Lawrence Livermore National Lab. (LLNL), Livermore, CA (United States)

  2016-11-15

  This method describes the characterization of inert and HE materials by the Zeiss Sigma HD VP field emission Scanning Electron Microscope (SEM). The SEM uses an accelerated electron beam to generate high-magnification images of explosives and other materials. It is fitted with five detectors (SE, Inlens, STEM, VPSE, HDBSD) to enable imaging of the sample via different secondary electron signatures, angles, and energies. In addition to imaging through electron detection, the microscope is also fitted with two Oxford Instrument Energy Dispersive Spectrometer (EDS) 80 mm detectors to generate elemental constituent spectra and two-dimensional maps of the material being scanned.

 3. Flow of light energy in benthic photosynthetic microbial mats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Al-Najjar, Mohammad Ahmad A.

  2010-12-15

  The work in this thesis demonstrates the assessment of the energy budget inside microbial mat ecosystems, and the factors affecting light utilization efficiency. It presents the first balanced light energy budget for benthic microbial mat ecosystems, and shows how the budget and the spatial distribution of the local photosynthetic efficiencies within the euphotic zone depend on the absorbed irradiance (Jabs). The energy budget was dominated by heat dissipation on the expense of photosynthesis. The maximum efficiency of photosynthesis was at light limiting conditions When comparing three different marine benthic photosynthetic ecosystems (originated from Abu-Dhabi, Arctic, and Exmouth Gulf in Western Australia), differences in the efficiencies were calculated. The results demonstrated that the maximum efficiency depended on mat characteristics affecting light absorption and scattering; such as, photopigments ratio and distribution, and the structural organization of the photosynthetic organisms relative to other absorbing components of the ecosystem (i.e., EPS, mineral particles, detritus, etc.). The maximum efficiency decreased with increasing light penetration depth, and increased with increasing the accessory pigments (phycocyanin and fucoxanthin)/chlorophyll ratio. Spatial heterogeneity in photosynthetic efficiency, pigment distribution, as well as light acclimation in microbial mats originating from different geographical locations was investigated. We used a combined pigment imaging approach (variable chlorophyll fluorescence and hyperspectral imaging), and fingerprinting approach. For each mat, the photosynthetic activity was proportional to the local pigment concentration in the photic zone, but not for the deeper layers and between different mats. In each mat, yield of PSII and E1/2 (light acclimation) generally decreased in parallel with depth, but the gradients in both parameters varied greatly between samples. This mismatch between pigments concentration

 4. MAT 300  Assignment 1: Bottling Company Case Study

  OpenAIRE

  Laynebaril

  2017-01-01

   MAT 300  Assignment 1: Bottling Company Case Study Click Link Below To Buy: http://hwcampus.com/shop/mat-300-assignment-1-bottling-company-case-study/   Due Week 10 and worth 140 points Imagine you are a manager at a major bottling company. Customers have begun to complain that the bottles of the brand of soda produced in your company contain less than the advertised sixteen (16) ounces of product. Your boss wants to solve the problem at hand and has asked you to investig...

 5. Evaluation of Parameters Affecting Horizontal Stability of Landing Mats

  Science.gov (United States)

  1976-09-01

  1974. A rmathematical 11aodel tio silluatet the buckling response oif thte tria’i to th;: hora /ttntal ltAds way, atso elp. 1 h reuls o th...NO. 19R-20-0 MAT XU19, 4-FT X 4*PT ZERO ECCENTRICITY WIT420T EJGH48F NOTE NUMBERS SL LINES .RE HORIZONTAL FORC~E (LEFT) AND HORIZONTAL MOVEMENT ,RIGH...connector bars 14- TEST NO. 19-20-0 MAT XM19, 4-FT X 4-FT WIDTH 20-FT, LENGTH 48-FT ZERO ECCENTRICITY S-NG NUMBERS BYLINES ARE HORIZONTAL FORCE (LEFT) AND

 6. Polymer solution, fiber mat, and nanofiber membrane-electrode-assembly therewith, and method of fabricating same

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  In one aspect of the present invention, a fiber mat is provided. The fiber mat includes at least one type of fibers, which includes one or more polymers. The fiber mat may be a single fiber mat which includes one type of fibers, or may be a dual or multi fiber mat which includes multiple types...... of fibers. The fibers may further include particles of a catalyst. The fiber mat may be used to form an electrode or a membrane. In a further aspect, a fuel cell membrane-electrode-assembly has an anode electrode, a cathode electrode, and a membrane disposed between the anode electrode and the cathode...

 7. In-situ SEM electrochemistry and radiolysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Nilsen, Rolf Erling Robberstad; Norby, Poul

  Electron microscopy is a ubiquitous technique to see effects which are too small to see with traditional optical microscopes. Recently it has become possible to also image liquid samples by encapsulating them from the vacuum of the microscope and a natural evolution from that has been to include...... microelectrodes on the windows to enable studies of electrohcemical processes. In this way it is possible to perform in-situ electrochemical experiments such as electroplating and charge and discharge analysis of battery electrodes. In a typical liquid cell, electrons are accelerated to sufficiently high energies...... to traverse a thin window made by a silicon nitride membrane, and interact with the sample immersed in liquid. In transmission electron microscopy (TEM) the majority of the electrons continue through the sample to form an image. In scanning electron microscopy (SEM) a fraction of the electrons...

 8. SEMS: System for Environmental Monitoring and Sustainability

  Science.gov (United States)

  Arvidson, Raymond E.

  1998-01-01

  The goal of this project was to establish a computational and data management system, SEMS, building on our existing system and MTPE-related research. We proposed that the new system would help support Washington University's efforts in environmental sustainability through use in: (a) Problem-based environmental curriculum for freshmen and sophomores funded by the Hewlett Foundation that integrates scientific, cultural, and policy perspectives to understand the dynamics of wetland degradation, deforestation, and desertification and that will develop policies for sustainable environments and economies; (b) Higher-level undergraduate and graduate courses focused on monitoring the environment and developing policies that will lead to sustainable environmental and economic conditions; and (c) Interdisciplinary research focused on the dynamics of the Missouri River system and development of policies that lead to sustainable environmental and economic floodplain conditions.

 9. Estoques de carbono e qualidade da matéria orgânica do solo em áreas cultivadas com cana-de-açúcar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Signor

  2014-10-01

  Full Text Available A cana-de-açúcar é a principal cultura utilizada na produção de etanol biocombustível no Brasil e sua colheita pode ser feita com ou sem queima das folhas, aumentando ou diminuindo a emissão de gases do efeito estufa e a deposição de C no solo. Por meio deste trabalho, avaliou-se o efeito de sistemas de colheita de cana-de-açúcar (com e sem queima da palha, com um, três e seis anos após a última reforma do canavial sobre os teores e estoques de C no solo, a qualidade física da matéria orgânica e a imobilização de C na biomassa microbiana do solo. As áreas de colheita sem queima apresentaram maior teor de C na camada superficial e maiores estoques de C, independentemente do tempo após a última reforma. Diferenças na qualidade física da matéria orgânica ocorreram principalmente na fração com tamanho entre 53 e 75 µm, na qual a proporção de C foi maior nas áreas sem queima. Na camada de 0-10 cm, o sistema sem queima apresentou maior teor de C microbiano. A colheita sem queima da palha é eficiente em acumular C em formas que possuem alto tempo de residência no solo.

 10. Nondestructive SEM for surface and subsurface wafer imaging

  Science.gov (United States)

  Propst, Roy H.; Bagnell, C. Robert; Cole, Edward I., Jr.; Davies, Brian G.; Dibianca, Frank A.; Johnson, Darryl G.; Oxford, William V.; Smith, Craig A.

  1987-01-01

  The scanning electron microscope (SEM) is considered as a tool for both failure analysis as well as device characterization. A survey is made of various operational SEM modes and their applicability to image processing methods on semiconductor devices.

 11. The luminal surface of thyroid cysts in SEM

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zelander, T; Kirkeby, S

  1978-01-01

  Four of the five kinds of cells constituting the walls of thyroid cysts can be identified in the SEM. These are cuboidal cells, mucous cells, cells with large granules and ciliated cells. A correlation between SEM and TEM observations is attempted.......Four of the five kinds of cells constituting the walls of thyroid cysts can be identified in the SEM. These are cuboidal cells, mucous cells, cells with large granules and ciliated cells. A correlation between SEM and TEM observations is attempted....

 12. Denitrification and the denitrifier community in a coastal microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Fan, H.; Bolhuis, H.; Stal, L.J.

  2015-01-01

  Denitrification was measured in three structurally different coastal microbial mats by using the stable isotope technique. The composition of the denitrifying community was determined by analyzing the nitrite reductase (nirS and nirK) genes using clone libraries and the GeoChip. The highest

 13. The ecology of nitrogen fixation in cynobacterial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Stal, L.J.; Severin, I.; Bolhuis, H.; Hallenbeck, P.C.

  2010-01-01

  All cyanobacterial mats that have been investigated have been proven to be diazotrophic, i.e., use atmospheric dinitrogen (N2) as the source of nitrogen. Many cyanobacteria possess the capacity to fix N2 and different species have evolved various ways to cope with the sensitivity of nitrogenase towa

 14. The ecology of nitrogen fixation in cyanobacterial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Stal, L.J.; Severin, I.; Bolhuis, H.; Hallenbeck, P.C.

  2010-01-01

  All cyanobacterial mats that have been investigated have been proven to be diazotrophic, i.e., use atmospheric dinitrogen (N2) as the source of nitrogen. Many cyanobacteria possess the capacity to fix N2 and different species have evolved various ways to cope with the sensitivity of nitrogenase towa

 15. Electrospinning of caseinates to create protective fibrous mats

  Science.gov (United States)

  Electrospinning is a nonthermal process that produces fibers on the micron- or nano-scale from a polymer solution. If produced by electrospinning of biopolymer solutions, fibrous mats may be created for protecting foods and allowing for the preservation and controlled release of bioactives for healt...

 16. MultiMatTest, Version 1.0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2017-02-01

  MultiMatTest is a demonstration code to support a talk and paper titled A Comparative Study of Multi-material Data Structures for Computational Physics Applications. The application times basic operations for different representations of multi-material data structures.

 17. Myocardial Cell Pattern on Piezoelectric Nanofiber Mats for Energy Harvesting

  Science.gov (United States)

  Liu, X.; Wang, X.; Zhao, H.; Du, Y.

  2014-11-01

  The paper presents in vitro contractile myocardial cell pattern on piezoelectric nanofiber mats with applications in energy harvesting. The cell-based energy harvester consists of myocardial cell sheet and a PDMS substrate with a PVDF nanofiber mat on. Experimentally, cultured on specifically distributed nanofiber mats, neonatal rat ventricular cardiomyocytes are characterized with the related morphology and contraction. Previously, we have come up with the concept of energy harvesting from heart beating using piezoelectric material. A bio-hybrid energy harvester combined living cardiomyocytes, PDMS polymer substrate and piezoelectric PVDF film with the electrical output of peak current 87.5nA and peak voltage 92.3mV. However, the thickness of the cardiomyocyte cultured on a two-dimensional substrate is much less than that of the piezoelectric film. The Micro Contact Printing (μCP) method used in cell pattern on the PDMS thin film has tough requirement for the film surface. As such, in this paper we fabricated nanofiber-constructed PDMS thin film to realize cell pattern due to PVDF nanofibers with better piezoelectricity and microstructures of nanofiber mats guiding cell distribution. Living cardiomyocytes patterned on those distributed piezoelectric nanofibers with the result of the same distribution as the nanofiber pattern.

 18. Angiosperm phylogeny based on matK sequence information

  NARCIS (Netherlands)

  Hilu, K.W.; Borsch, T.; Müller, K.; Soltis, D.E.; Savolainen, V.; Chase, M.W.; Powell, M.; Alice, L.A.; Evans, R.; Sauquet, H.; Neinhuis, C.; Slotta, T.A.B.; Rohwer, J.G.; Campbell, C.; Chatrou, L.W.

  2003-01-01

  Plastid matK gene sequences for 374 genera representing all angiosperm orders and 12 genera of gymnosperms were analyzed using parsimony (MP) and Bayesian inference (BI) approaches. Traditionally, slowly evolving genomic regions have been preferred for deep-level phylogenetic inference in angiosperm

 19. Denitrification and the denitrifier community in coastal microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Fan, H.; Bolhuis, H.; Stal, L.J.

  2015-01-01

  Denitrification was measured in three structurally different coastal microbial mats by using the stable isotope technique. The composition of the denitrifying community was determined by analyzing the nitrite reductase (nirS and nirK) genes using clone libraries and the GeoChip. The highest potentia

 20. Nitrification and Nitrifying Bacteria in a Coastal Microbial Mat

  NARCIS (Netherlands)

  Fan, H.; Bolhuis, H.; Stal, L.J.

  2015-01-01

  The first step of nitrification, the oxidation of ammonia to nitrite, can be performed by ammonia-oxidizing archaea (AOA) or ammonium-oxidizing bacteria (AOB). We investigated the presence of these two groups in three structurally different types of coastal microbial mats that develop along the tida

 1. Social yoga mats: reinforcing synergy between physical and social activity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagargoje, Arun; Sokoler, Tomas; Maybach, Karl

  2011-01-01

  This paper discusses our early research into the design space for digital technologies that extend the existing synergistic relationship between physical and social activity from fitness centers to the home. We focus on yoga activity for senior citizens and explore the concept of social yoga mats...

 2. Coastal Microbial Mat Diversity along a Natural Salinity Gradient

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, H.; Fillinger, L.; Stal, L.J.

  2013-01-01

  The North Sea coast of the Dutch barrier island of Schiermonnikoog is covered by microbial mats that initiate a succession of plant communities that eventually results in the development of a densely vegetated salt marsh. The North Sea beach has a natural elevation running from the low water mark to

 3. Diversity of nitrogen-fixing bacteria in cyanobacterial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Severin, I.; Acinas, S.G.; Stal, L.J.

  2010-01-01

  The structure of the microbial community and the diversity of the functional gene for dinitrogenase reductase and its transcripts were investigated by analyzing >1400 16S rRNA gene and nifH sequences from two microbial mats situated in the intertidal zone of the Dutch barrier island Schiermonnikoog.

 4. In-situ tensile testing of propellant samples within SEM

  NARCIS (Netherlands)

  Benedetto, G.L. di; Ramshorst, M.C.J. van; Duvalois, W.; Hooijmeijer, P.A.; Heijden, A.E.D.M. van der; Klerk, W.P.C. de

  2015-01-01

  A tensile module system placed within a FEI NovaNanoSEM 650 Scanning Electron Microscope (SEM) was utilized in this work to conduct in-situ tensile testing of propellant material samples. This tensile module system allows for real-time in-situ SEM analysis of the samples to determine the failure mec

 5. Semântica e lexicografia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Casares

  2001-01-01

  Full Text Available

  A Semântica e a Lexicografia se interpenetram mutuamente porque a Lexicografia não se limita a recolher as palavras do léxico, mas procura descrever a significação dos vocábulos e seus usos. O lexicógrafo também se ocupa de evolução dos sentidos das palavras para estabelecer a escala das acepções de um signo lexical. Casares conceitua acepção e discute o problema da discriminação das acepções e da sua ordenação no caso de palavras polissêmicas. Outra Questão delicada para o lexicógrafo é o reconhecimento e a identificação correta dos valores metafóricos. O autor usa como exemplo ilustrativo o verbete lat. ordo > esp. orden (port. ordem, signo polissêmico. Traça gráficos da ma-, lha de significações na semântica evolutiva dessa palavra, do étimo original latino ao espanhol moderno. Casares também trata do problema da lematização, ou seja, a decisão técnica de escolher como entrada de um dicionário, uma ou outra forma vocabular, o que envolve controvérsias permanentes em meio aos lexicólogos sobre as lexias (palavras complexas e como e quando se dá a categorização lexical de um polinómio vocabular. Esse problema é ampliado por causa da tradição caótica de muitas grafias, particularmente no caso de "locuções vocabulares". Advoga as vantagens e as virtudes de um dicionário que tivesse um índice de freqüência do uso de cada palavra, ou de cada acepção de um vocábulo.

 6. production and cost of cold patch road mats with bitumen extracted ...

  African Journals Online (AJOL)

  Jamiu

  1, 2 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, UNIVERSITY OF ILORIN, ILORIN, NIGERIA ... maintenance repairs is road mat products patented as. BRP mat in South Africa .... maintenance work involving patching of pothole on busy or peak.

 7. EPA Region 2 SEMS_CERCLIS Sites All [R2] and SEMS_CERCLIS Sites NPL [R2] GIS Layers

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The Region 2 SEMS_CERCLIS Sites All [R2] GIS layer contains unique Superfund Enterprise Management System (SEMS) site records. These records have the following...

 8. Analysis list: sem-4 [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available sem-4 Larvae + ce10 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/sem-4.1....tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/sem-4.5.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/target/sem...-4.10.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/sem-4.Larvae.tsv http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/ce10/colo/Larvae.gml ...

 9. The Varian MAT-250 mass spectrometer. Steady isotopes laboratory; Espectrometro de masas Varian MAT-250. Laboratorio de isotopos estables

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hernandez M, V.; Tavera D, M.L. [Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, A.P. 18-1027, 11801 Mexico D.F. (Mexico)

  1997-07-01

  This work treats over the performance and applications of the Varian Mat-250 mass spectrometer which is in the environmental isotope laboratory. It can be applied over topics such as: ions formation, acceleration and collimation, ions separation, ions detection, data transformation, sampling, {delta} notation. (Author)

 10. Procedure and assessment of cumulative environmental effects Sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margrét Vala Kristjánsdóttir

  2011-12-01

  Full Text Available This paper deals with a provision in Article 5.2 of the Icelandic Act on Environmental Impact Assessment (EIA, No. 106/2000 that allows for a special procedure of joint EIA of two or more associated projects. Its main aim is to ensure that the overall assessment of environmental effects is taken into account before decisions are made. This provision has raised questions in relation to its scope and applicability. The provision´s origin, substance and application are analysed as well as its conformity to Directive 85/337/EEC as it has been introduced into the EEA Agreement. The paper concludes that administrative implementation has clarified certain aspects, including the legal conditions for its application. However, the application of the provision raises questions as to whether its aim may be achieved by a less onerous procedure; in line with Directive 85/337/EEC as interpreted by the European Commission.Í greininni er fjallað um ákvæði um sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum í 2. mgr. 5. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Meginmarkmið ákvæðisins er að upplýsa um heildaráhrif framkvæmda á umhverfið áður en ákvarðanir um þær eru teknar. Vegna álitaefna sem upp hafa komið í tengslum við framkvæmd ákvæðisins er í greininni leitast við að skýra tilurð þess og efni með hliðsjón af lögskýringargögnum, framkvæmd þess og reglum tilskipunar 85/337/EBE eins og hún hefur verið tekin upp í EES-samninginn. Í greininni er komist að þeirri niðurstöðu að skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins hafi skýrst í framkvæmd. Framkvæmdin veki jafnframt spurningar um hvort ná megi markmiðum ákvæðisins jafn vel, með einfaldari leiðum sem samræmast tilskipun 85/337/EBE eins og hún hefur verið skýrð af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.

 11. The Effects of Low Sulfate Concentrations on Modern Microbial Mat Communities: A Long Term Manipulation

  Science.gov (United States)

  Bebout, Brad; Carpenter, Steve; DesMarais, David J.; Discipulo, Mykell; Hogan, Mary; Turk, Kendra

  2002-01-01

  Microbial mats were widespread during the first ca. 2 Ga. of our biosphere's history. To better understand microbial ecosystems and their biomarkers under the low sulfate levels present in early oceans, we attempted a long-term (ca. 1 year) manipulation of sulfate in modem mats. Mats collected from salt ponds at Guerrero Negro, Baja Calif. Sur were incubated in a Greenhouse "Collaboratory" at Ames. Mats were maintained in artificial seawater brine containing either: 1) sulfate levels normal for these mats (70 mM), or 2) brine in which sulfate was replaced by chloride. Sulfate concentrations in the "low sulfate" brine gradually approached their lowest (to date) value of 0. 1 mM as sulfate was consumed and/or diffused out of the mat over a period of ca. 4 months. During that period of time, a number of differences between the treatments emerged. Relative to the "low sulfate" mats, "normal sulfate" mats had: 1) lower consumption of oxygen in the lower levels of the mat, 2) higher efficiencies of oxygenic photosynthesis, and 3) higher rates of nitrogen fixation. Rates of methane production by the mats increased greatly as sulfate concentrations fell below ca. 0.2 mM. In contrast, "low" and "normal" sulfate mats had similar net rates of exchange of O2 and dissolved inorganic C between the mats and overlying water. Reduced sulfate levels have diverse impacts upon these ecosystems.

 12. Aspects of the ecology of mat-forming lichens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. D. Crittenden

  2000-03-01

  Full Text Available Lichen species in the genera Cladonia (subgenus Cladina, Cetraria, Stereocaulon and Alectoria are important vegetation components on well-drained terrain and on elevated micro-sites in peatlands in boreal-Arctic regions. These lichens often form closed mats, the component thalli in which grow vertically upwards at the apices and die off in the older basal regions; they are therefore only loosely attached to the underlying soil. This growth habit is relatively unusual in lichens being found in <0.5% of known species. It might facilitate internal nutrienr recycling and higher growth rates and, together with the production of allelochemicals, it might underlie the considerable ecological success of mat-forming lichens; experiments to critically assess the importance of these processes are required. Mat-forming lichens can constitute in excess of 60% of the winter food intake of caribou and reindeer. Accordingly there is a pressing need for data on lichen growth rates, measured as mass increment, in order to help determine the carrying capacity of winter ranges for rhese herbivores and to better predict recovery rates following grazing. Trampling during the snow-free season fragments lichen thalli; mat-forming lichens regenerate very successfully from thallus fragments provided trampling does nor re-occur. Frequent recurrence of trampling creates disturbed habitats from which lichens will rapidly become eliminated consistent with J.P. Grime's CSR strategy theory. Such damage to lichen ground cover has occurred where reindeer or caribou are unable to migrate away from their winter range such as on small islands or where political boundaries have been fenced; it can also occur on summer range that contains a significant lichen component and on winter range where numbers of migrarory animals become excessive. Species of Stereocaulon, and other genera that contain cyanobacteria (most notably Peltigera and Nephroma, are among the principal agents of

 13. Ecosystem Dynamics of the Microbial Mats in Lake Fryxell, Antarctica

  Science.gov (United States)

  Krusor, M.; Mackey, T. J.; Hawes, I.; Jungblut, A. D.; Eisen, J.; Sumner, D. Y.

  2016-12-01

  Microbial communities drive biogeochemical cycles on Earth at micron scales, at which microbial ecosystem networks are highly interconnected to each other and their local environment through trophic interactions and the availability of electron acceptors. Feedbacks among microorganisms and environmental conditions structure microbial communities and micron-scale geochemical gradients. We are exploring interactions among microbial community structure and local geochemistry in Lake Fryxell, a perennially ice-covered, meromictic lake in the McMurdo Dry Valleys, Antarctica. In Lake Fryxell, O2 concentration and photosynthetically active radiation (PAR) decline with depth and influence layered benthic mats, which consist of microorganisms from all three domains. These layered mats change pigmentation and morphology with depth in the lake. In 2012, samples were collected for 16S rRNA and metagenomic sequencing in collaboration with the McMurdo Dry Valleys Long Term Ecological Research program. Samples were collected at 9.0, 9.35, and 9.8 m depth with temperature, pressure, O2 concentration, conductivity, PAR, irradiance, and morphology. O2 microelectrode profiles were also collected. At 9.0 and 9.35 m depths, PAR was relatively high, and the water was supersaturated with O2. At 9.8 m depth, PAR was low and lake water was anoxic, but 50 µmol L-1 of O2 was produced by cyanobacteria, creating a mm-thick zone with free O2 in the mat under anoxic water. As in many microbial mats, community-O2 correlations are present in Lake Fryxell: diversity increases with increasing depth into the mat at all lake depths, and diversity decreases with increasing depth in the lake. Microbial communities are less diverse and the dominant phototrophs change at lower PAR and O2 concentrations. Further, O2 generated by cyanobacteria creates a habitat for aerobic and microaerophilic heterotrophs under an anoxic water column. Some lineages, particularly alpha- and gammaproteobacteria and the

 14. Micro-scale in situ characterisation of the organic and mineral composition of modern, hypersaline, photosynthetic microbial mats

  Science.gov (United States)

  Gautret, P.; Ramboz, C.; de Wit, R.; Delarue, F.; Orange, F.; Sorieul, S.; Westall, F.

  2012-04-01

  Physico-chemical and biological micro-scale environmental parameters within microbial mats formed in hypersaline conditions favour the precipitation of minerals, such as carbonates. We used optical microscopy and the technique "Fluorescence Induction Relaxation » (FIRe) to differentiate the photosynthetic activity of oxygenic photosynthesisers (cyanobacteria) from anoxygenic photosynthesisers (Chloroflexus-like bacteria, CFB) in samples obtained in 2011. After this preliminary investigation, we characterised the elemental composition of the different species of microorganisms, their extracellular substances (EPS), and the minerals precipitated on their surface. This study was made in-situ by µ-PIXE using the nuclear microprobe of the AIFIRA platform (CEN Bordeaux-Gradignan ; protons of 1.5 or 3MeV). With this microprobe it is possible to map the distribution of elements occurring in quantities down to several ppm, a resolution that is particularly favourable for studying microorganisms. SEM observation of the same zones allowed us to localise exactly the microbial structures (cells, EPS) and minerals analysed by nuclear probe. We were thus able to document the differential S and P concentrations in the different microbial species, the CLB being richer in P. Note that the CLB filaments are EPS. Thus we have shown the utility of these in situ, nano-scale methods in studying microbial structures consisting of different species with different metabolic activitie, and different functional groups on their cell walls and EPS implicated in the bioprecipitation of different kinds of minerals. Such features in ancient microbial mats could aid their interpretation and possibly the distinction between ancient oxygenic and anoxygenic mats.

 15. Electrospun mats from styrene/maleic anhydride copolymers: modification with amines and assessment of antimicrobial activity.

  Science.gov (United States)

  Ignatova, Milena; Stoilova, Olya; Manolova, Nevena; Markova, Nadya; Rashkov, Iliya

  2010-08-11

  New antimicrobial microfibrous electrospun mats from styrene/maleic anhydride copolymers were prepared. Two approaches were applied: (i) grafting of poly(propylene glycol) monoamine (Jeffamine® M-600) on the mats followed by formation of complex with iodine; (ii) modification of the mats with amines of 8-hydroxyquinoline or biguanide type with antimicrobial activity. Microbiological screening against S. aureus, E. coli and C. albicans revealed that both the formation of complex with iodine and the covalent attachment of 5-amino-8-hydroxyquinoline or of chlorhexidine impart high antimicrobial activity to the mats. In addition, S. aureus bacteria did not adhere to modified mats.

 16. Electrospun Thermoplastic Polyurethane Mats Containing Naproxen– Cyclodextrin Inclusion Complex

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akduman Çiğdem

  2014-12-01

  Full Text Available Incorporation of cyclodextrins (CDs into electrospun nanofibrous materials can be considered as potential candidates for functional medical textile applications. Naproxen (NAP is a type of non-steroidal anti-inflammatory drug commonly administered for the treatment of pain, inflammation and fever. Drug-inclusion complex formation with CDs is an approach to improve the aqueous solubility via molecular encapsulation of the drug within the cavity of the more soluble CD molecule. In this study, NAP or different NAP-CD inclusion complexes loaded nanofibres were successfully produced through electrospinning and characterised. The inclusion complex loaded mats exhibited significantly faster release profiles than NAP-loaded thermoplastic polyurethane (TPU mats. Overall, NAP-inclusion complex loaded TPU electrospun nanofibres could be used as drug delivery systems for acute pain treatments since they possess a highly porous structure that can release the drug immediately.

 17. Projet ATI : Halle des matériaux

  OpenAIRE

  Babin, Matthieu; Busom Descarrega, Josep; Frisk, Nikolina; Haye, Pierre; Raymond Llorens, Santiago; Thaller, Maxime

  2014-01-01

  Le Projet halle des matériaux est un projet qui a été créé cette année spécialement pour mettre en place une procédure qualité au sein de celle-ci dans le but in fine de mettre aux normes la machine de Traction MTS 10/M ainsi que la machine de Dureté REICHERTER 250 UV. La mise aux normes attendue par les encadrants est, en fait, la création d'un dossier qualité regroupement les documents nécessaires à l'obtention de l'accréditation. Dans le cas de la Halle des Matériaux, nous pouvions vise...

 18. Ecosystem function decays by fungal outbreaks in Antarctic microbial mats.

  Science.gov (United States)

  Velázquez, David; López-Bueno, Alberto; Aguirre de Cárcer, Daniel; de los Ríos, Asunción; Alcamí, Antonio; Quesada, Antonio

  2016-03-14

  Antarctica harbours a remarkably diverse range of freshwater bodies and terrestrial ecosystems, where microbial mats are considered the most important systems in terms of biomass and metabolic capabilities. We describe the presence of lysis plaque-like macroscopic blighted patches within the predominant microbial mats on Livingston Island (Antarctic Peninsula). Those blighting circles are associated with decay in physiological traits as well as nitrogen depletion and changes in the spatial microstructure; these alterations were likely related to disruption of the biogeochemical gradients within the microbial ecosystem caused by an unusually high fungal abundance and consequent physical alterations. This phenomenon has been evidenced at a time of unprecedented rates of local warming in the Antarctic Peninsula area, and decay of these ecosystems is potentially stimulated by warmer temperatures.

 19. Radon and thoron anomalies along Mat fault in Mizoram, India

  Indian Academy of Sciences (India)

  Hari Prasad Jaishi; Sanjay Singh; Raghavendra Prasad Tiwari; Ramesh Chandra Tiwari

  2013-12-01

  In this study, radon and thoron concentrations in soil gas has been monitored using LR-115(II) solid state nuclear track detectors since 15th July 2011 to February 2012. The study was carried out along Mat fault in Serchip district, Mizoram, India at two different sites – Mat Bridge (23°18′N, 92° 48′E) and Tuichang (23° 13′N, 92° 56′E). The results obtained have been correlated to the seismic events that occurred within 800km from the measuring sites over the mentioned period of time. Anomalous behaviour in radon concentrations have been observed prior to some earthquakes. Interestingly, some thoron anomalies were also recorded.

 20. Trimap generation for digital matting using camera exposure

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Lu; OUYANG Binlin; LI Chengrong

  2007-01-01

  This paper proposed a method to automatically generate the trimap for digital matting. Camera parameters of aperture and shutter speed are used to control its exposure, and accordingly to take pictures of stationary foreground with blurred background. Our method was inspired by color difference matting, both of which require a pre-record background image. In our method, only one image was required. Upon this input image, the process of blurring-deblurring, subtraction, thresholding and dilation were applied to finally generate the trimap. No user's direct interface with the image was needed, and the user only needed to adjust the threshold or width of dilation for some input images. It reduces users' conservative interaction, and results are reliable for most of the pictures.

 1. Canticum Novum: música sem palavras e palavras sem som no pensamento de Santo Agostinho

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Mammì

  2000-04-01

  Full Text Available NO De Magistro, Santo Agostinho coloca a reza e o canto numa posição similar, à margem das funções imediatamente comunicativas da linguagem. A reflexão agostiniana sobre a reza se baseia nos hábitos cristãos da leitura, da oração e da meditação silenciosas. Há sobre o canto, na prática igualmente inovadora do jubilus, melodia sem palavra destinada aos momentos mais intensos e gaudiosos da liturgia. A oração silenciosa e o jubilus são temas recorrentes da literatura patrística, mas Agostinho os aborda de maneira original, desenhando, a partir das palavras sem som da oração e do som sem palavra do jubilus, o perfil de um discurso interior, que não se destina aos homens, mas a Deus.IN HIS De Magistro Saint Augustine places prayer and song on a similar level, alongside the language immediately communicative functions. His considerations on prayer are grounded on the Christian habits of silent reading, prayer and meditation; those on song, on the equally innovating practice called jubilus, which is melody without words designed for the intensest and most joyous liturgical moments. Silent prayer and jubilus are recurring topics in patristic literature, but Augustine deals with them in an original way, drawing from the soundless words of prayer and the wordless sound of jubilus an inner discourse, addressed not to men but to God.

 2. Biogeochemical cycles of carbon, sulfur, and free oxygen in a microbial mat

  Science.gov (United States)

  Canfield, Donald E.; Des Marais, David J.

  1993-01-01

  Complete budgets for carbon and oxygen have been constructed for cyanobacterial mats dominated by Microcoleus chthonoplastes from the evaporating ponds of a salt works. We infer from the data the various sinks for O2 as well as the sources of carbon for primary production. Although seasonal variability exists, a major percentage of the O2 produced during the day did not diffuse out of the mat but was used within the mat to oxidize both organic carbon and the sulfide produced by sulfate reduction. At night, most of the O2 that diffused into the mat was used to oxidize sulfide, with O2 respiration of minor importance. During the day, the internal mat processes of sulfate reduction and O2 respiration generated as much or more inorganic carbon (DIC) for primary production as diffusion into the mat. Oxygenic photosynthesis was the most important process of carbon fixation. At night, the DIC lost from the mat was mostly from sulfate reduction. Elemental fluxes across the mat/brine interface indicated that carbon with an oxidation state of greater than zero was taken up by the mat during the day and liberated from the mat at night. Overall, carbon with an average oxidation state of near zero accumulated in the mat. Both carbon fixation and carbon oxidation rates varied with temperature by a similar amount.

 3. Biogeochemical cycles of carbon, sulfur, and free oxygen in a microbial mat

  Science.gov (United States)

  Canfield, Donald E.; Des Marais, David J.

  1993-01-01

  Complete budgets for carbon and oxygen have been constructed for cyanobacterial mats dominated by Microcoleus chthonoplastes from the evaporating ponds of a salt works. We infer from the data the various sinks for O2 as well as the sources of carbon for primary production. Although seasonal variability exists, a major percentage of the O2 produced during the day did not diffuse out of the mat but was used within the mat to oxidize both organic carbon and the sulfide produced by sulfate reduction. At night, most of the O2 that diffused into the mat was used to oxidize sulfide, with O2 respiration of minor importance. During the day, the internal mat processes of sulfate reduction and O2 respiration generated as much or more inorganic carbon (DIC) for primary production as diffusion into the mat. Oxygenic photosynthesis was the most important process of carbon fixation. At night, the DIC lost from the mat was mostly from sulfate reduction. Elemental fluxes across the mat/brine interface indicated that carbon with an oxidation state of greater than zero was taken up by the mat during the day and liberated from the mat at night. Overall, carbon with an average oxidation state of near zero accumulated in the mat. Both carbon fixation and carbon oxidation rates varied with temperature by a similar amount.

 4. Mineralogy of iron microbial mats from Loihi Seamount

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brandy Marie Toner

  2012-04-01

  Full Text Available Extensive mats of Fe oxyhydroxides and associated Fe-oxidizing microbial organisms form in diverse geochemical settings – freshwater seeps to deep-sea vents – where ever opposing Fe(II-oxygen gradients prevail. The mineralogy, reactivity, and structural transformations of Fe oxyhydroxides precipitated from submarine hydrothermal fluids within microbial mats remains elusive in active and fossil systems. In response, a study of Fe microbial mat formation at the Loihi Seamount was conducted to describe the physical and chemical characteristics of Fe-phases using extended X-ray absorption fine structure spectroscopy, powder X-ray diffraction, synchrotron radiation X-ray total scattering, low-temperature magnetic measurements, and Mössbauer spectroscopy. Particle sizes of 3.5-4.6 nm were estimated from magnetism data, and coherent scattering domain sizes as small as 1.6 nm are indicated by pair distribution function (PDF analysis. Disorder in the nanostructured Fe-bearing phases results in limited intermediate-range structural order: less than that of standard 2-line ferrihydrite (Fh, except for the Pohaku site. The short-range ordered natural Fh (FhSRO phases were stable at 4 °C in the presence of oxygen for at least 1 year and during 400 oC treatment. The observed stability of the FhSRO is consistent with magnetic observations that point to non-interacting nanoparticles. PDF analyses of total scattering data provide further evidence for FhSRO particles with a poorly ordered silica coating. The presence of coated particles explains the small coherent scattering domain for the mat minerals, as well as the stability of the minerals over time and against heating. The mineral properties observed here provide a starting point from which progressively older and more extensively altered iron deposits may be examined, with the ultimate goal of improved interpretation of past biogeochemical conditions and diagenetic processes.

 5. Rapid evaluation of particle properties using inverse SEM simulations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bekar, Kursat B [ORNL; Miller, Thomas Martin [ORNL; Patton, Bruce W [ORNL; Weber, Charles F [ORNL

  2017-01-01

  The characteristic X-rays produced by the interactions of the electron beam with the sample in a scanning electron microscope (SEM) are usually captured with a variable-energy detector, a process termed energy dispersive spectrometry (EDS). The purpose of this work is to exploit inverse simulations of SEM-EDS spectra to enable rapid determination of sample properties, particularly elemental composition. This is accomplished using penORNL, a modified version of PENELOPE, and a modified version of the traditional Levenberg Marquardt nonlinear optimization algorithm, which together is referred to as MOZAIK-SEM. The overall conclusion of this work is that MOZAIK-SEM is a promising method for performing inverse analysis of X-ray spectra generated within a SEM. As this methodology exists now, MOZAIK-SEM has been shown to calculate the elemental composition of an unknown sample within a few percent of the actual composition.

 6. Hydroponic root mats for wastewater treatment-a review.

  Science.gov (United States)

  Chen, Zhongbing; Cuervo, Diego Paredes; Müller, Jochen A; Wiessner, Arndt; Köser, Heinz; Vymazal, Jan; Kästner, Matthias; Kuschk, Peter

  2016-08-01

  Hydroponic root mats (HRMs) are ecotechnological wastewater treatment systems where aquatic vegetation forms buoyant filters by their dense interwoven roots and rhizomes, sometimes supported by rafts or other floating materials. A preferential hydraulic flow is created in the water zone between the plant root mat and the bottom of the treatment system. When the mat touches the bottom of the water body, such systems can also function as HRM filter; i.e. the hydraulic flow passes directly through the root zone. HRMs have been used for the treatment of various types of polluted water, including domestic wastewater; agricultural effluents; and polluted river, lake, stormwater and groundwater and even acid mine drainage. This article provides an overview on the concept of applying floating HRM and non-floating HRM filters for wastewater treatment. Exemplary performance data are presented, and the advantages and disadvantages of this technology are discussed in comparison to those of ponds, free-floating plant and soil-based constructed wetlands. Finally, suggestions are provided on the preferred scope of application of HRMs.

 7. Simulated Carbon Cycling in a Model Microbial Mat.

  Science.gov (United States)

  Decker, K. L.; Potter, C. S.

  2006-12-01

  We present here the novel addition of detailed organic carbon cycling to our model of a hypersaline microbial mat ecosystem. This ecosystem model, MBGC (Microbial BioGeoChemistry), simulates carbon fixation through oxygenic and anoxygenic photosynthesis, and the release of C and electrons for microbial heterotrophs via cyanobacterial exudates and also via a pool of dead cells. Previously in MBGC, the organic portion of the carbon cycle was simplified into a black-box rate of accumulation of simple and complex organic compounds based on photosynthesis and mortality rates. We will discuss the novel inclusion of fermentation as a source of carbon and electrons for use in methanogenesis and sulfate reduction, and the influence of photorespiration on labile carbon exudation rates in cyanobacteria. We will also discuss the modeling of decomposition of dead cells and the ultimate release of inorganic carbon. The detailed modeling of organic carbon cycling is important to the accurate representation of inorganic carbon flux through the mat, as well as to accurate representation of growth models of the heterotrophs under different environmental conditions. Because the model ecosystem is an analog of ancient microbial mats that had huge impacts on the atmosphere of early earth, this MBGC can be useful as a biological component to either early earth models or models of other planets that potentially harbor life.

 8. Studying Microbial Mat Functioning Amidst "Unexpected Diversity": Methodological Approaches and Initial Results from Metatranscriptomes of Mats Over Diel cycles, iTags from Long Term Manipulations, and Biogeochemical Cycling in Simplified Microbial Mats Constructed from Cultures

  Science.gov (United States)

  Bebout, B.; Bebout, L. E.; Detweiler, A. M.; Everroad, R. C.; Lee, J.; Pett-Ridge, J.; Weber, P. K.

  2014-12-01

  Microbial mats are famously amongst the most diverse microbial ecosystems on Earth, inhabiting some of the most inclement environments known, including hypersaline, dry, hot, cold, nutrient poor, and high UV environments. The high microbial diversity of microbial mats makes studies of microbial ecology notably difficult. To address this challenge, we have been using a combination of metagenomics, metatranscriptomics, iTags and culture-based simplified microbial mats to study biogeochemical cycling (H2 production, N2 fixation, and fermentation) in microbial mats collected from Elkhorn Slough, Monterey Bay, California. Metatranscriptomes of microbial mats incubated over a diel cycle have revealed that a number of gene systems activate only during the day in Cyanobacteria, while the remaining appear to be constitutive. The dominant cyanobacterium in the mat (Microcoleus chthonoplastes) expresses several pathways for nitrogen scavenging undocumented in cultured strains, as well as the expression of two starch storage and utilization cycles. Community composition shifts in response to long term manipulations of mats were assessed using iTags. Changes in community diversity were observed as hydrogen fluxes increased in response to a lowering of sulfate concentrations. To produce simplified microbial mats, we have isolated members of 13 of the 15 top taxa from our iTag libraries into culture. Simplified microbial mats and simple co-cultures and consortia constructed from these isolates reproduce many of the natural patterns of biogeochemical cycling in the parent natural microbial mats, but against a background of far lower overall diversity, simplifying studies of changes in gene expression (over the short term), interactions between community members, and community composition changes (over the longer term), in response to environmental forcing.

 9. Mats of psychrophilic thiotrophic bacteria associated with cold seeps of the Barents Sea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Grünke

  2012-08-01

  Full Text Available This study investigated the bacterial diversity associated with microbial mats of polar deep-sea cold seeps. The mats were associated with high upward fluxes of sulfide produced by anaerobic oxidation of methane, and grew at temperatures close to the freezing point of seawater. They ranged from small patches of 0.2–5 m in diameter (gray mats to extensive fields covering up to 850 m2 of seafloor (white mats and were formed by diverse sulfide-oxidizing bacteria differing in color and size. Overall, both the dominant mat-forming thiotrophs as well as the associated bacterial communities inhabiting the mats differed in composition for each mat type as determined by microscopy, 16S rRNA gene sequencing and automated ribosomal intergenic spacer analysis. While the smaller gray mats were associated with a highly diverse composition of sulfide oxidizers, the larger white mats were composed of only 1–2 types of gliding Beggiatoa filaments. Molecular analyses showed that most of the dominant mat-forming sulfide oxidizers were phylogenetically different from, but still closely related to, thiotrophs known from warmer ocean realms. The psychrophilic nature of the polar mat-forming thiotrophs was tested by visual observation of active mats at in situ temperature compared to their warming to >4 °C. The temperature range of mat habitats and the variation of sulfide and oxygen fluxes appear to be the main factors supporting the diversity of mat-forming thiotrophs in cold seeps at continental margins.

 10. Transitividade dos verbos alternantes: uma proposta semântica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larissa CIRÍACO

  2009-12-01

  Full Text Available Este artigo traz uma proposta semântica para se classificar os verbos alternantes quanto a sua transitividade. Parte-se de uma análise das propriedades semântico-lexicais acarretadas pelos verbos causativos do Português Brasileiro, assumindo-se ser a transitivi­dade um fenômeno de interface entre a sintaxe e a semântica lexical. A proposta mostra não só a propriedade semântica relevante para a transitividade, mas também os processos gerais responsáveis pelas alternâncias verbais.

 11. BOTH MAT1-1 AND MAT1-2 MATING TYPES OF MYCOSPHAERELLA GRAMINICOLA OCCUR AT EQUAL FREQUENCIES IN ALGERIA.

  Science.gov (United States)

  Allioui, N; Siah, A; Brinis, L; Reignault, Ph; Halama, P

  2014-01-01

  Septoria tritici blotch caused by Mycosphaerella graminicola is currently the most devastating disease on wheat crops worldwide. Mycosphaerella graminicola sexual reproduction involves two mating type idiomorphs that were previously studied in several areas around the world, but not in Algeria so far. The objective of this study was thus to determine the frequencies and distribution of M. graminicola mating types in this country. One hundred and twenty monoconidial isolates of this fungus (60 from bread wheat and 60 from durum wheat) were collected during the 2012 growing season from five distinct geographical locations in Algeria. The mating type of each isolate was identified using a multiplex PCR that amplifies either MAT1-1 or MAT1-2 fragment from mating type loci. Both idiomorphs were found at equal frequencies according to the chi-square test at the whole country level (46% MAT1-1 and 54% MAT1-2) and in each of the sampled locations. The two mating types were also detected at equal frequencies on both host species (47% MAT1-1 vs 53% MAT1-2 on bread wheat and 45% MAT1-1 vs 55% MAT1-2 on durum wheat). Our study showed that the two mating types of M. graminicola occur at equal proportions in Algeria and suggests a strong potential for sexual reproduction of the pathogen in this country that may eventually lead to either adaptation to local conditions, plant resistance overcoming or the emergence of resistance to fungicides.

 12. Dynamics of archaea at fine spatial scales in Shark Bay mat microbiomes

  Science.gov (United States)

  Wong, Hon Lun; Visscher, Pieter T.; White, Richard Allen, III; Smith, Daniela-Lee; Patterson, Molly M.; Burns, Brendan P.

  2017-04-01

  The role of archaea in microbial mats is poorly understood. Delineating the spatial distribution of archaea with mat depth will enable resolution of putative niches in these systems. In the present study, high throughput amplicon sequencing was undertaken in conjunction with analysis of key biogeochemical properties of two mats (smooth and pustular) from Shark Bay, Australia. One-way analysis of similarity tests indicated the archaeal community structures of smooth and pustular mats were significantly different (global R = 1, p = 0.1%). Smooth mats possessed higher archaeal diversity, dominated by Parvarchaeota. The methanogenic community in smooth mats was dominated by hydrogenotrophic Methanomicrobiales, as well as methylotrophic Methanosarcinales, Methanococcales, Methanobacteriales and Methanomassiliicoccaceae. Pustular mats were enriched with Halobacteria and Parvarchaeota. Key metabolisms (bacterial and archaeal) were measured, and the rates of oxygen production/consumption and sulfate reduction were up to four times higher in smooth than in pustular mats. Methane production peaked in the oxic layers and was up to seven-fold higher in smooth than pustular mats. The finding of an abundance of anaerobic methanogens enriched at the surface where oxygen levels were highest, coupled with peak methane production in the oxic zone, suggests putative surface anoxic niches in these microbial mats.

 13. Phototrophic phylotypes dominate mesothermal microbial mats associated with hot springs in Yellowstone National Park.

  Science.gov (United States)

  Ross, Kimberly A; Feazel, Leah M; Robertson, Charles E; Fathepure, Babu Z; Wright, Katherine E; Turk-Macleod, Rebecca M; Chan, Mallory M; Held, Nicole L; Spear, John R; Pace, Norman R

  2012-07-01

  The mesothermal outflow zones (50-65°C) of geothermal springs often support an extensive zone of green and orange laminated microbial mats. In order to identify and compare the microbial inhabitants of morphologically similar green-orange mats from chemically and geographically distinct springs, we generated and analyzed small-subunit ribosomal RNA (rRNA) gene amplicons from six mesothermal mats (four previously unexamined) in Yellowstone National Park. Between three and six bacterial phyla dominated each mat. While many sequences bear the highest identity to previously isolated phototrophic genera belonging to the Cyanobacteria, Chloroflexi, and Chlorobi phyla, there is also frequent representation of uncultured, unclassified members of these groups. Some genus-level representatives of these dominant phyla were found in all mats, while others were unique to a single mat. Other groups detected at high frequencies include candidate divisions (such as the OP candidate clades) with no cultured representatives or complete genomes available. In addition, rRNA genes related to the recently isolated and characterized photosynthetic acidobacterium "Candidatus Chloracidobacterium thermophilum" were detected in most mats. In contrast to microbial mats from well-studied hypersaline environments, the mesothermal mats in this study accrue less biomass and are substantially less diverse, but have a higher proportion of known phototrophic organisms. This study provides sequences appropriate for accurate phylogenetic classification and expands the molecular phylogenetic survey of Yellowstone microbial mats.

 14. Connecting SEM Analysis and Profile Analysis via MDS.

  Science.gov (United States)

  Kim, Se-Kang; Davison, Mark L.

  This study was designed to explain how Profile Analysis via Multidimensional Scaling (PAMS) could be viewed as a structural equations model (SEM). The study replicated the major profiles extracted from PAMS in the context of the latent variables in SEM. Data involved the Basic Theme Scales of the Strong Campbell Interest Inventory (Campbell and…

 15. Structural Equations and Causal Explanations: Some Challenges for Causal SEM

  Science.gov (United States)

  Markus, Keith A.

  2010-01-01

  One common application of structural equation modeling (SEM) involves expressing and empirically investigating causal explanations. Nonetheless, several aspects of causal explanation that have an impact on behavioral science methodology remain poorly understood. It remains unclear whether applications of SEM should attempt to provide complete…

 16. Web semántica y servicios web semanticos

  OpenAIRE

  Marquez Solis, Santiago

  2007-01-01

  Des d'aquest TFC volem estudiar l'evolució de la Web actual cap a la Web Semàntica. Desde este TFC queremos estudiar la evolución de la Web actual hacia la Web Semántica. From this Final Degree Project we want to study the evolution of the current Web to the Semantic Web.

 17. On the Nature of SEM Estimates of ARMA Parameters.

  Science.gov (United States)

  Hamaker, Ellen L.; Dolan, Conor V.; Molenaar, Peter C. M.

  2002-01-01

  Reexamined the nature of structural equation modeling (SEM) estimates of autoregressive moving average (ARMA) models, replicated the simulation experiments of P. Molenaar, and examined the behavior of the log-likelihood ratio test. Simulation studies indicate that estimates of ARMA parameters observed with SEM software are identical to those…

 18. Biogeochemical cycles of carbon, sulfur, and free oxygen in a microbial mat

  Science.gov (United States)

  Canfield, Donald E.; Des Marais, David J.

  1993-08-01

  Complete budgets for carbon and oxygen have been constructed for cyanobacterial mats dominated by Microcoleus chthonoplastes from the evaporating ponds of a salt works located in Guerrero Negro, Baja California Sur, Mexico. Included in the budget are measured rates of O 2 production, sulfate reduction, and elemental exchange across the mat/brine interface, day and night, at various temperatures and times of the year. We infer from this data the various sinks for O 2, as well as the sources of carbon for primary production. To summarize, although seasonal variability exists, a major percentage of the O 2 produced during the day did not diffuse out of the mat but was used within the mat to oxidize both organic carbon and the sulfide produced by sulfate reduction. At night, most of the O 2 that diffused into the mat was used to oxidize sulfide, with O 2 respiration of minor importance. During the day, the internal mat processes of sulfate reduction and O 2 respiration generated as much or more inorganic carbon (DIC) for primary production as diffusion into the mat. Also, oxygenic photosynthesis was the most important process of carbon fixation, although anoxygenic photosynthesis may have been important at low light levels during some times of the year. At night, the DIC lost from the mat was mostly from sulfate reduction. Elemental fluxes across the mat/brine interface indicated that carbon with an oxidation state of greater than zero was taken up by the mat during the day and liberated from the mat at night. Overall, carbon with an average oxidation state of near zero accumulated in the mat. Both carbon fixation and carbon oxidation rates varied with temperature by a similar amount. These mats are thus closely coupled systems where rapid rates of photosynthesis both require and fuel rapid rates of heterotrophic carbon oxidation.

 19. Scanning electron microscopy: preparation and imaging for SEM.

  Science.gov (United States)

  Jones, Chris G

  2012-01-01

  Scanning electron microscopy (SEM) has been almost universally applied for the surface examination and characterization of both natural and man-made objects. Although an invasive technique, developments in electron microscopy over the years has given the microscopist a much clearer choice in how invasive the technique will be. With the advent of low vacuum SEM in the 1970s (The environmental cold stage, 1970) and environmental SEM in the late 1980s (J Microsc 160(pt. 1):9-19, 1989), it is now possible in some circumstances to examine samples without preparation. However, for the examination of biological tissue and cells it is still advisable to chemically fix, dehydrate, and coat samples for SEM imaging and analysis. This chapter aims to provide an overview of SEM as an imaging tool, and a general introduction to some of the methods applied for the preparation of samples.

 20. Are floating algal mats a refuge from hypoxia for estuarine invertebrates?

  Science.gov (United States)

  Knysh, Kyle M.; Theriault, Emma F.; Pater, Christina C.; Courtenay, Simon C.; van den Heuvel, Michael R.

  2017-01-01

  Eutrophic aquatic habitats are characterized by the proliferation of vegetation leading to a large standing biomass that upon decomposition may create hypoxic (low-oxygen) conditions. This is indeed the case in nutrient impacted estuaries of Prince Edward Island, Canada, where macroalgae, from the genus Ulva, form submerged ephemeral mats. Hydrological forces and gases released from photosynthesis and decomposition lead to these mats occasionally floating to the water’s surface, henceforth termed floating mats. Here, we explore the hypothesis that floating mats are refugia during periods of sustained hypoxia/anoxia and examine how the invertebrate community responds to it. Floating mats were not always present, so in the first year (2013) sampling was attempted monthly and limited to when both floating and submerged mats occurred. In the subsequent year sampling was weekly, but at only one estuary due to logistical constraints from increased sampling frequency, and was not limited to when both mat types occurred. Water temperature, salinity, and pH were monitored bi-weekly with dissolved oxygen concentration measured hourly. The floating and submerged assemblages shared many of the same taxa but were statistically distinct communities; submerged mats tended to have a greater proportion of benthic animals and floating mats had more mobile invertebrates and insects. In 2014, sampling happened to occur in the weeks before the onset of anoxia, during 113 consecutive hours of sustained anoxia, and for four weeks after normoxic conditions returned. The invertebrate community on floating mats appeared to be unaffected by anoxia, indicating that these mats may be refugia during times of oxygen stress. Conversely, there was a dramatic decrease in animal abundances that remained depressed on submerged mats for two weeks. Cluster analysis revealed that the submerged mat communities from before the onset of anoxia and four weeks after anoxia were highly similar to each other

 1. Are floating algal mats a refuge from hypoxia for estuarine invertebrates?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael R.S. Coffin

  2017-03-01

  Full Text Available Eutrophic aquatic habitats are characterized by the proliferation of vegetation leading to a large standing biomass that upon decomposition may create hypoxic (low-oxygen conditions. This is indeed the case in nutrient impacted estuaries of Prince Edward Island, Canada, where macroalgae, from the genus Ulva, form submerged ephemeral mats. Hydrological forces and gases released from photosynthesis and decomposition lead to these mats occasionally floating to the water’s surface, henceforth termed floating mats. Here, we explore the hypothesis that floating mats are refugia during periods of sustained hypoxia/anoxia and examine how the invertebrate community responds to it. Floating mats were not always present, so in the first year (2013 sampling was attempted monthly and limited to when both floating and submerged mats occurred. In the subsequent year sampling was weekly, but at only one estuary due to logistical constraints from increased sampling frequency, and was not limited to when both mat types occurred. Water temperature, salinity, and pH were monitored bi-weekly with dissolved oxygen concentration measured hourly. The floating and submerged assemblages shared many of the same taxa but were statistically distinct communities; submerged mats tended to have a greater proportion of benthic animals and floating mats had more mobile invertebrates and insects. In 2014, sampling happened to occur in the weeks before the onset of anoxia, during 113 consecutive hours of sustained anoxia, and for four weeks after normoxic conditions returned. The invertebrate community on floating mats appeared to be unaffected by anoxia, indicating that these mats may be refugia during times of oxygen stress. Conversely, there was a dramatic decrease in animal abundances that remained depressed on submerged mats for two weeks. Cluster analysis revealed that the submerged mat communities from before the onset of anoxia and four weeks after anoxia were highly

 2. Diel Metagenomics and Metatranscriptomics of Elkhorn Slough Hypersaline Microbial Mat

  Science.gov (United States)

  Lee, J.; Detweiler, A. M.; Everroad, R. C.; Bebout, L. E.; Weber, P. K.; Pett-Ridge, J.; Bebout, B.

  2014-12-01

  To understand the variation in gene expression associated with the daytime oxygenic phototrophic and nighttime fermentation regimes seen in hypersaline microbial mats, a contiguous mat piece was subjected to sampling at regular intervals over a 24-hour diel period. Additionally, to understand the impact of sulfate reduction on biohydrogen consumption, molybdate was added to a parallel experiment in the same run. 4 metagenome and 12 metatranscriptome Illumina HiSeq lanes were completed over day / night, and control / molybdate experiments. Preliminary comparative examination of noon and midnight metatranscriptomic samples mapped using bowtie2 to reference genomes has revealed several notable results about the dominant mat-building cyanobacterium Microcoleus chthonoplastes PCC 7420. Dominant cyanobacterium M. chthonoplastes PCC 7420 shows expression in several pathways for nitrogen scavenging, including nitrogen fixation. Reads mapped to M. chthonoplastes PCC 7420 shows expression of two starch storage and utilization pathways, one as a starch-trehalose-maltose-glucose pathway, another through UDP-glucose-cellulose-β-1,4 glucan-glucose pathway. The overall trend of gene expression was primarily light driven up-regulation followed by down-regulation in dark, while much of the remaining expression profile appears to be constitutive. Co-assembly of quality-controlled reads from 4 metagenomes was performed using Ray Meta with progressively smaller K-mer sizes, with bins identified and filtered using principal component analysis of coverages from all libraries and a %GC filter, followed by reassembly of the remaining co-assembly reads and binned reads. Despite having relatively similar abundance profiles in each metagenome, this binning approach was able to distinctly resolve bins from dominant taxa, but also sulfate reducing bacteria that are desired for understanding molybdate inhibition. Bins generated from this iterative assembly process will be used for downstream

 3. Rigid Polyurethane Foam Thermal Insulation Protected with Mineral Intumescent Mat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirpluks Mikelis

  2014-12-01

  Full Text Available One of the biggest disadvantages of rigid polyurethane (PU foams is its low thermal resistance, high flammability and high smoke production. Greatest advantage of this thermal insulation material is its low thermal conductivity (λ, which at 18-28 mW/(m•K is superior to other materials. To lower the flammability of PU foams, different flame retardants (FR are used. Usually, industrially viable are halogenated liquid FRs but recent trends in EU regulations show that they are not desirable any more. Main concern is toxicity of smoke and health hazard form volatiles in PU foam materials. Development of intumescent passive fire protection for foam materials would answer problems with flammability without using halogenated FRs. It is possible to add expandable graphite (EG into PU foam structure but this increases the thermal conductivity greatly. Thus, the main advantage of PU foam is lost. To decrease the flammability of PU foams, three different contents 3%; 9% and 15% of EG were added to PU foam formulation. Sample with 15% of EG increased λ of PU foam from 24.0 to 30.0 mW/(m•K. This paper describes the study where PU foam developed from renewable resources is protected with thermally expandable intumescent mat from Technical Fibre Products Ltd. (TFP as an alternative to EG added into PU material. TFP produces range of mineral fibre mats with EG that produce passive fire barrier. Two type mats were used to develop sandwich-type PU foams. Also, synergy effect of non-halogenated FR, dimethyl propyl phosphate and EG was studied. Flammability of developed materials was assessed using Cone Calorimeter equipment. Density, thermal conductivity, compression strength and modulus of elasticity were tested for developed PU foams. PU foam morphology was assessed from scanning electron microscopy images.

 4. Electrospun magnetic nanofibre mats – A new bondable biomaterial using remotely activated magnetic heating

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhong, Yi [Department of Materials Engineering, University of British Columbia, Vancouver (Canada); Key Laboratory of Science & Technology of Eco-Textile, Ministry of Education, College of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology, Donghua University, Shanghai (China); Leung, Victor; Yuqin Wan, Lynn [Department of Materials Engineering, University of British Columbia, Vancouver (Canada); Dutz, Silvio [Institut für Biomedizinische Technik und Informatik, Technische Universität Ilmenau (Germany); Department of Nano Biophotonics, Leibniz Institute of Photonic Technology, Jena (Germany); Ko, Frank K., E-mail: frank.ko@ubc.ca [Department of Materials Engineering, University of British Columbia, Vancouver (Canada); Häfeli, Urs O., E-mail: urs.hafeli@ubc.ca [Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of British Columbia, Vancouver (Canada)

  2015-04-15

  A solvothermal process was adopted to produce hydrophilic magnetite (Fe{sub 3}O{sub 4}) nanoparticles which were subsequently emulsified with a chloroform/methanol (70/30 v/v) solution of poly(caprolactone) (PCL) and then electrospun into a 0.2 mm thick PCL mat. The magnetic heating of the mats at a field amplitude of 25 kA/m and frequency of 400 kHz exhibited promising efficiency for magnetic hyperthermia, with a specific absorption rate of about 40 W/g for the magnetic mat. The produced heat was used to melt the magnetic mat onto the surrounding non-magnetic polymer mat from within, without destroying the nanostructure of the non-magnetic polymer more than 0.5 mm away. Magnetic nanofibre mats might thus be useful for internal heat sealing applications, and potentially also for thermotherapy.

 5. Hydroxypropyl chitosan/organic rectorite-based nanofibrous mats with intercalated structure for bacterial inhibition.

  Science.gov (United States)

  Deng, Hongbing; Lin, Penghua; Li, Wei; Xin, Shangjing; Zhou, Xue; Yang, Jianhong

  2013-01-01

  This paper reported antibacterial hydroxypropyl chitosan (HPCS)/organic rectorite (OREC)-based nanofibrous mats with intercalated structure fabricated via solution intercalation method and electrospinning. Field emission scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectra, Energy-dispersive X-ray spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, and inhibition zone surrounding circular mats disks measurement were performed to characterize the morphology, intercalation structure, elements analysis, and the antibacterial properties of the as-spun nanofibrous mats. The results showed that the nanofibrous mats were with better fiber shape with the addition of OREC, the polymer chains were successfully intercalated into the interlayer of OREC, and nanofibrous mats containing HPCS exhibited good antibacterial activities against Gram-negative bacteria Escherichia coli and Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus. In addition, the bacterial inhibition ability of the nanofibrous mats was enhanced when OREC was added.

 6. Glutaraldehyde vapor cross-linked nanofibrous PVA mat with in situ formed silver nanoparticles.

  Science.gov (United States)

  Destaye, Addisu Getachew; Lin, Cheng-Keng; Lee, Cheng-Kang

  2013-06-12

  Polyvinyl alcohol (PVA) nanofibrous mat can be easily prepared via electrospinning its aqueous solution. However, the obtained nanofibrous mat is instantaneously dissolved in water. Therefore, rendering the environmentally friendly nanofibrous mat water insoluble by cross-linking mechanism is of great interest. The electrospun PVA nanofibrous mat with an average fiber diameter of ca. 400 nm could be effectively cross-linked by glutaraldehyde vapor at room temperature. The cross-linking not only resulted in a water-insoluble nanofibrous mat but also generated an excess amount of unreacted aldehyde functional groups that could reduce silver salts into silver nanoparticles. The in situ formed silver nanoparticles along the fibrous surface showed excellent antimicrobial activity against Escherichia coli. The vapor cross-linked nanofibrous mat shows a high potential to be used for efficiently capturing and killing pathogenic bacteria.

 7. Effects of algae-mat thickness on survival and growth of eelgrass (Zostera marina) seedlings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jonas; Olesen, Birgit

  further impairing growth and survival. Our objectives were to assess the impact of algal mat thickness on seedling performance. A laboratory experiment was set up early in summers 2009 and 2010 using a 2-factorial design. Eelgrass seedlings were grown under three levels of algae and with two types of mats...... for the mortality we here focus on the potential negative impact of macroalgal mats on seedling growth and survival. The high productivity of these fast-growing algae results in large diurnal variations in the oxygen concentrations within the mats and the lower parts may experience prolonged periods of anoxia......: Chaetomorpha linum and artificial macroalgae. The two types of mats were used to separate physical and metabolic effects of algal presence. During the growth period concentrations of oxygen and sulphide and their diurnal variations in the mats were measured using microelectrodes....

 8. Reliability of the TekScan MatScan® system for the measurement of postural stability in older people with rheumatoid arthritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brenton-Rule Angela

  2012-08-01

  Full Text Available Abstract Background Postural stability can be measured in clinical and research settings using portable plantar pressure systems. People with rheumatoid arthritis (RA have decreased postural stability compared to non-RA populations and impaired postural stability is associated with falls in people with RA. The purpose of this study was therefore to investigate the reliability of the TekScan MatScan® system in assessing postural stability in people with RA. Methods Twenty three participants with RA, mean (SD age 69.74 (10.1 years, were assessed in barefoot double-limb quiet standing, with eyes open and eyes closed, for antero-posterior and medio-lateral postural sway values. Three repetitions, at a sampling frequency of 40 Hz, were recorded for each test condition to obtain a mean value. Measurements were repeated one hour later. Intraclass correlation coefficients (ICC with 95% confidence intervals (CI were calculated to determine between-session reliability. Measurement error was assessed through the calculation of the standard error of the measurement (SEM and the smallest real difference (SRD. Results The system displayed good to excellent reliability for antero-posterior and medio-lateral sway, with eyes open and closed, as indicated by ICC values ranging from 0.84 to 0.92. Measurement error, as evidenced by the SEM, ranged from 1.27 to 2.35 mm. The degree of change required to exceed the expected trial to trial variability was relatively high, compared to mean values, with SRD ranging from 3.08 to 5.71 mm. Conclusions The portability and ease of use of the TekScan MatScan® makes it a useful tool for the measurement of postural stability in clinical and research settings. The TekScan MatScan® system can reliably measure double-limb quiet standing in older people, aged 60 to 80 years, with RA.

 9. Smart flexible microrobots for scanning electron microscope (SEM) applications

  Science.gov (United States)

  Schmoeckel, Ferdinand; Fatikow, Sergej

  2000-06-01

  In the scanning electron microscope (SEM), specially designed microrobots can act as a flexible assembly facility for hybrid microsystems, as probing devices for in-situ tests on IC structures or just as a helpful teleoperated tool for the SEM operator when examining samples. Several flexible microrobots of this kind have been developed and tested. Driven by piezoactuators, these few cubic centimeters small mobile robots perform manipulations with a precision of up to 10 nm and transport the gripped objects at speeds of up to 3 cm/s. In accuracy, flexibility and price they are superior to conventional precision robots. A new SEM-suited microrobot prototype is described in this paper. The SEM's vacuum chamber has been equipped with various elements like flanges and CCD cameras to enable the robot to operate. In order to use the SEM image for the automatic real-time control of the robots, the SEM's electron beam is actively controlled by a PC. The latter submits the images to the robots' control computer system. For obtaining three-dimensional information in real time, especially for the closed-loop control of a robot endeffector, e.g. microgripper, a triangulation method with the luminescent spot of the SEM's electron beam is being investigated.

 10. Automated CD-SEM metrology for efficient TD and HVM

  Science.gov (United States)

  Starikov, Alexander; Mulapudi, Satya P.

  2008-03-01

  CD-SEM is the metrology tool of choice for patterning process development and production process control. We can make these applications more efficient by extracting more information from each CD-SEM image. This enables direct monitors of key process parameters, such as lithography dose and focus, or predicting the outcome of processing, such as etched dimensions or electrical parameters. Automating CD-SEM recipes at the early stages of process development can accelerate technology characterization, segmentation of variance and process improvements. This leverages the engineering effort, reduces development costs and helps to manage the risks inherent in new technology. Automating CD-SEM for manufacturing enables efficient operations. Novel SEM Alarm Time Indicator (SATI) makes this task manageable. SATI pulls together data mining, trend charting of the key recipe and Operations (OPS) indicators, Pareto of OPS losses and inputs for root cause analysis. This approach proved natural to our FAB personnel. After minimal initial training, we applied new methods in 65nm FLASH manufacture. This resulted in significant lasting improvements of CD-SEM recipe robustness, portability and automation, increased CD-SEM capacity and MT productivity.

 11. MILLIMETER-SCALE GENETIC GRADIENTS AND COMMUNITY-LEVEL MOLECULAR CONVERGENCE IN A HYPERSALINE MICROBIAL MAT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fenner, Marsha W; Kunin, Victor; Raes, Jeroen; Harris, J. Kirk; Spear, John R.; Walker, Jeffrey J.; Ivanova, Natalia; Mering, Christian von; Bebout, Brad M.; Pace, Norman R.; Bork, Peer; Hugenholtz, Philip

  2008-04-30

  To investigate the extent of genetic stratification in structured microbial communities, we compared the metagenomes of 10 successive layers of a phylogenetically complex hypersaline mat from Guerrero Negro, Mexico. We found pronounced millimeter-scale genetic gradients that are consistent with the physicochemical profile of the mat. Despite these gradients, all layers displayed near identical and acid-shifted isoelectric point profiles due to a molecular convergence of amino acid usage indicating that hypersalinity enforces an overriding selective pressure on the mat community.

 12. New crosslinkers for electrospun chitosan fibre mats. Part II: mechanical properties

  OpenAIRE

  Donius, Amalie E.; Kiechel, Marjorie A.; Schauer, Caroline L.; Wegst, Ulrike G.K.

  2013-01-01

  Few studies exist on the mechanical performance of crosslinked electrospun chitosan (CS) fibre mats. In this study, we show that the mat structure and mechanical performance depend on the different crosslinking agents genipin, epichlorohydrin (ECH), and hexamethylene-1,6-diaminocarboxysulphonate (HDACS), as well as the post-electrospinning heat and base activation treatments. The mat structure was imaged by field emission scanning electron microscopy and the mechanical performance was tested ...

 13. Improvement of geometrical measurements from 3D-SEM reconstructions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carli, Lorenzo; De Chiffre, Leonardo; Horsewell, Andy

  2009-01-01

  The quantification of 3D geometry at the nanometric scale is a major metrological challenge. In this work geometrical measurements on cylindrical items obtained with a 3D-SEM were investigated. Two items were measured: a wire gauge having a 0.25 mm nominal diameter and a hypodermic needle having...... that the diameter estimation performed using the 3D-SEM leads to an overestimation of approx. 7% compared to the reference values obtained using a 1-D length measuring machine. Standard deviation of SEM measurements performed on the wire gauge is approx. 1.5 times lower than the one performed on the hypodermic...

 14. SEM-EBSP能知道些什么

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张唯敏

  2003-01-01

  @@ 1 SEM-EBSP是什么 所谓SEM-EBSP是指采用在扫描电子显微镜(SEM)镜体中的反射电子菊池线衍射的结晶方位分析.被称为菊池图形的衍射图形可因结晶的稍许倾斜而大大地改变其位置,因此,通过解析菊池图形就能正确地知道结晶方位.

 15. Improvement of CD-SEM mark position measurement accuracy

  Science.gov (United States)

  Kasa, Kentaro; Fukuhara, Kazuya

  2014-04-01

  CD-SEM is now attracting attention as a tool that can accurately measure positional error of device patterns. However, the measurement accuracy can get worse due to pattern asymmetry as in the case of image based overlay (IBO) and diffraction based overlay (DBO). For IBO and DBO, a way of correcting the inaccuracy arising from measurement patterns was suggested. For CD-SEM, although a way of correcting CD bias was proposed, it has not been argued how to correct the inaccuracy arising from pattern asymmetry using CD-SEM. In this study we will propose how to quantify and correct the measurement inaccuracy affected by pattern asymmetry.

 16. Alternative SEM techniques for observing pyritised fossil material.

  Science.gov (United States)

  Poole; Lloyd

  2000-11-01

  Two scanning electron microscopy (SEM) electron-specimen interactions that provide images based on sample crystal structure, electron channelling and electron backscattered diffraction, are described. The SEM operating conditions and sample preparation are presented, followed by an example application of these techniques to the study of pyritised plant material. The two approaches provide an opportunity to examine simultaneously, at higher magnifications normally available optically, detailed specimen anatomy and preservation state. Our investigation suggests that whereas both techniques have their advantages, the electron channelling approach is generally more readily available to most SEM users. However, electron backscattered diffraction does afford the opportunity of automated examination and characterisation of pyritised fossil material.

 17. Degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-d) by a hypersaline microbial mat and related functional changes in the mat community.

  Science.gov (United States)

  Grötzschel, S; Köster, J; de Beer, D

  2004-08-01

  Microbial mats possibly possess degradation capacities for haloorganic pollutants because of their wide range of different functional groups of microorganisms combined with extreme diurnal changes in pH, oxygen, and sulfide gradients. In this study, 20 mg/l of the chlorinated herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) was applied to a pristine hypersaline cyanobacterial mat from Guerrero Negro, Mexico, under a light regime of 12 h dark/12 h light (600 mumol photons/m(2)s). The loss of 2,4-D was followed by chemical GC analysis; functional changes within the mat were determined with microelectrodes for oxygen, photosynthesis, pH, and sulfide. The depletion of 2,4-D due to photooxidation or sorption processes was checked in control experiments. Within 13 days, the light/dark incubated mats degraded 97% of the herbicide, while in permanent darkness only 35% were degraded. Adsorption of 2,4-D to the mat material, agar, or glass walls was negligible (4.6%), whereas 21% of the herbicide was degraded photochemically. The 2,4-D removal rate in the light/dark incubations was comparable to values reported for soils. The phototrophic community of the mat was permanently inhibited by the 2,4-D addition by 17% on average. The sulfate reduction in the entire mat and the respiration in the photic zone were inhibited more strongly but returned to original levels. Since at the end of the experiment the photosynthetic and respiratory activity of the mats were almost as high as in the beginning and 2,4-D almost completely disappeared, we conclude that the examined mats represent a robust and effective system for the degradation of the herbicide where probably the aerobic heterotrophic population is a major player in the degradation process.

 18. Perfect simulation and moment properties for the Matérn type III process

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jesper; Huber, Mark L.; Wolpert, Robert L.

  2010-01-01

  In a seminal work, Bertil Matérn introduced several types of processes for modeling repulsive point processes. In this paper an algorithm is presented for the perfect simulation of the Matérn III process within a bounded window in , fully accounting for edge effects. A simple upper bound on the m......In a seminal work, Bertil Matérn introduced several types of processes for modeling repulsive point processes. In this paper an algorithm is presented for the perfect simulation of the Matérn III process within a bounded window in , fully accounting for edge effects. A simple upper bound...

 19. New crosslinkers for electrospun chitosan fibre mats. Part II: mechanical properties.

  Science.gov (United States)

  Donius, Amalie E; Kiechel, Marjorie A; Schauer, Caroline L; Wegst, Ulrike G K

  2013-04-06

  Few studies exist on the mechanical performance of crosslinked electrospun chitosan (CS) fibre mats. In this study, we show that the mat structure and mechanical performance depend on the different crosslinking agents genipin, epichlorohydrin (ECH), and hexamethylene-1,6-diaminocarboxysulphonate (HDACS), as well as the post-electrospinning heat and base activation treatments. The mat structure was imaged by field emission scanning electron microscopy and the mechanical performance was tested in tension. The elastic modulus, tensile strength, strain at failure and work to failure were found to range from 52 to 592 MPa, 2 to 30 MPa, 2 to 31 per cent and 0.041 to 3.26 MJ m(-3), respectively. In general, neat CS mats were found to be the stiffest and the strongest, though least ductile, while CS-ECH mats were the least stiff, weakest, but the most ductile, and CS-HDACS fibre mats exhibited intermediary mechanical properties. The mechanical performance of the mats is shown to reflect differences in the fibre diameter, number of fibre-fibre contacts formed within the mat, as well as varying intermolecular bonding and moisture content. The findings reported here complement the chemical properties of the mats, described in part I of this study.

 20. Un matérialisme « stupéfiant »

  OpenAIRE

  Berdet, Marc

  2014-01-01

  Ce texte se veut programmatique. Il dresse le portrait politique d’un Walter Benjamin en « matérialiste anthropologique », portrait sous le signe duquel se place la présente revue. En suivant certaines indications du philosophe, il dégage cinq grandes familles du matérialisme anthropologique, en démontre le dénominateur commun, pour en proposer finalement une première définition minimale. Il montre comment le matérialisme anthropologique déplace le cadre conceptuel du matérialisme dialectique...

 1. Mechanisms of mindfulness training: Monitor and Acceptance Theory (MAT).

  Science.gov (United States)

  Lindsay, Emily K; Creswell, J David

  2017-02-01

  Despite evidence linking trait mindfulness and mindfulness training with a broad range of effects, still little is known about its underlying active mechanisms. Mindfulness is commonly defined as (1) the ongoing monitoring of present-moment experience (2) with an orientation of acceptance. Building on conceptual, clinical, and empirical work, we describe a testable theoretical account to help explain mindfulness effects on cognition, affect, stress, and health outcomes. Specifically, Monitor and Acceptance Theory (MAT) posits that (1), by enhancing awareness of one's experiences, the skill of attention monitoring explains how mindfulness improves cognitive functioning outcomes, yet this same skill can increase affective reactivity. Second (2), by modifying one's relation to monitored experience, acceptance is necessary for reducing affective reactivity, such that attention monitoring and acceptance skills together explain how mindfulness improves negative affectivity, stress, and stress-related health outcomes. We discuss how MAT contributes to mindfulness science, suggest plausible alternatives to the account, and offer specific predictions for future research. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 2. Coastal microbial mat diversity along a natural salinity gradient.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henk Bolhuis

  Full Text Available The North Sea coast of the Dutch barrier island of Schiermonnikoog is covered by microbial mats that initiate a succession of plant communities that eventually results in the development of a densely vegetated salt marsh. The North Sea beach has a natural elevation running from the low water mark to the dunes resulting in gradients of environmental factors perpendicular to the beach. These gradients are due to the input of seawater at the low water mark and of freshwater from upwelling groundwater at the dunes and rainfall. The result is a natural and dynamic salinity gradient depending on the tide, rainfall and wind. We studied the microbial community composition in thirty three samples taken every ten meters along this natural salinity gradient by using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE of rRNA gene fragments. We looked at representatives from each Domain of life (Bacteria, Archaea and Eukarya and with a particular emphasis on Cyanobacteria. Analysis of the DGGE fingerprints together with pigment composition revealed three distinct microbial mat communities, a marine community dominated by diatoms as primary producers, an intermediate brackish community dominated by Cyanobacteria as primary producers and a freshwater community with Cyanobacteria and freshwater green algae.

 3. Electrospun nanofibrous mats: from vascular repair to osteointegration.

  Science.gov (United States)

  Ribba, L; Parisi, M; D'Accorso, N B; Goyanes, S

  2014-12-01

  Electrospinning is a versatile technique for generating a mat of continuous fibers with diameters from a few nanometers to several micrometers. The diversity of electrospinnable materials, and the unique features associated with electrospun fibers make this technique and its resultant structures attractive for applications in the biomedical field. This article presents an overview of this technique focusing on its application for tissue engineering. In particular, the advantages and disadvantages of using an electrospinning mat for biomedical applications are discussed. It reviews the different available electrospinning configurations, detailing how the different process variables and material types determine the obtained fibers characteristics. Then a description of how nanofiber based scaffolds offer great promise in the regeneration or function restoration of damaged or diseased bones, muscles or nervous tissue is reported. Different methods for incorporating active agents on nanofibers and controlling their release mechanisms are also reviewed. The review concludes with some personal perspectives on the future work to be done in order to include electrospinning technique in the industrial development of biomedical materials.

 4. Quantitative approach on SEM images of microstructure of clay soils

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  施斌; 李生林; M.Tolkachev

  1995-01-01

  The working principles of Videolab Image Processing System (VIPS), the examining methods of orientation of microstructural units of clay soils and analysing results on SEM images of some typical microstructures of clay soils using the VIPS are introduced.

 5. semPLS: Structural Equation Modeling Using Partial Least Squares

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armin Monecke

  2012-05-01

  Full Text Available Structural equation models (SEM are very popular in many disciplines. The partial least squares (PLS approach to SEM offers an alternative to covariance-based SEM, which is especially suited for situations when data is not normally distributed. PLS path modelling is referred to as soft-modeling-technique with minimum demands regarding mea- surement scales, sample sizes and residual distributions. The semPLS package provides the capability to estimate PLS path models within the R programming environment. Different setups for the estimation of factor scores can be used. Furthermore it contains modular methods for computation of bootstrap confidence intervals, model parameters and several quality indices. Various plot functions help to evaluate the model. The well known mobile phone dataset from marketing research is used to demonstrate the features of the package.

 6. DETECTION OF DELAMINATION IN A COMPOSITE PLATE BY SEM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  A numerical method of integration of Green's functi ons of strip element method (SEM) is proposed. The response of ultrasonic sourc e generated by a transducer on the surface of a multi-ply composite plate conta ining a delamination is analyzed by the use of SEM. The numerical results show that the scanning features of the ultrasonic waves may be used to identify the d elamination inside the composite plate .

 7. Perméabilité des matériaux élastomériques aux hydrocarbures Permeability of Elastomer Materials to Hydrocarbons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bergault A. M.

  2006-11-01

  Full Text Available L'utilisation de matériaux organiques dans l'industrie pétrolière impose de bien connaître la résistance de ces matériaux lorsqu'ils se trouvent placés au contact d'hydrocarbures. L'étude présente rend compte de la perméabilité des matériaux souples, les élastomères, vis-à-vis d'hydrocarbures se trouvant à l'état liquide à température ambiante. Un grand nombre d'hydrocarbures purs appartenant à des familles de structure chimique différente ont été examinés ainsi que quelques pétroles bruts et fractions pétrolières, essences et gasoils. En règle générale la perméabilité dépend avant tout du caractère « aromatique » de l'hydrocarbure ou du produit pétrolier. En ce qui concerne les élastomères, plus de quinze d'entre eux parmi les plus courants ont été étudiés. Leur perméabilité est essentiellement liée à leur structure, à leur affinité chimique avec les hydrocarbures et, à un degré moindre, à leur formulation, c'est-à-dire à la nature et à la quantité des additifs qui leur sont associés. La température exerce aussi une influence importante sur la perméabilité des élastomères. Le plus souvent, la vitesse de passage des hydrocarbures à travers les élastomères augmente avec la température selon une loi de forme exponentielle type Arrhénius. The strength of organic materials used in the petroleum industry must be well known, especially when they are in contact with hydrocarbons. This article describes the permeability of flexible materials, i. e. elastomers, with regard ta hydrocarbons in the liquid state at ambient temperature. A great many pure hydrocarbons belonging to familles with different chemical structures are examined along with several crude oils and ail fractions, gasolines and gas ails. As a general rule, permeability depends above all on the « aromatic » nature of the hydrocarbon or petroleum product. With regard to elastomers, more than fifteen of the most widely used

 8. Metagenomic and metabolic profiling of nonlithifying and lithifying stromatolitic mats of Highborne Cay, The Bahamas.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christina L M Khodadad

  Full Text Available BACKGROUND: Stromatolites are laminated carbonate build-ups formed by the metabolic activity of microbial mats and represent one of the oldest known ecosystems on Earth. In this study, we examined a living stromatolite located within the Exuma Sound, The Bahamas and profiled the metagenome and metabolic potential underlying these complex microbial communities. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: The metagenomes of the two dominant stromatolitic mat types, a nonlithifying (Type 1 and lithifying (Type 3 microbial mat, were partially sequenced and compared. This deep-sequencing approach was complemented by profiling the substrate utilization patterns of the mats using metabolic microarrays. Taxonomic assessment of the protein-encoding genes confirmed previous SSU rRNA analyses that bacteria dominate the metagenome of both mat types. Eukaryotes comprised less than 13% of the metagenomes and were rich in sequences associated with nematodes and heterotrophic protists. Comparative genomic analyses of the functional genes revealed extensive similarities in most of the subsystems between the nonlithifying and lithifying mat types. The one exception was an increase in the relative abundance of certain genes associated with carbohydrate metabolism in the lithifying Type 3 mats. Specifically, genes associated with the degradation of carbohydrates commonly found in exopolymeric substances, such as hexoses, deoxy- and acidic sugars were found. The genetic differences in carbohydrate metabolisms between the two mat types were confirmed using metabolic microarrays. Lithifying mats had a significant increase in diversity and utilization of carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur substrates. CONCLUSION/SIGNIFICANCE: The two stromatolitic mat types retained similar microbial communities, functional diversity and many genetic components within their metagenomes. However, there were major differences detected in the activity and genetic pathways of organic carbon

 9. Metagenomic and metabolic profiling of nonlithifying and lithifying stromatolitic mats of Highborne Cay, The Bahamas.

  Science.gov (United States)

  Khodadad, Christina L M; Foster, Jamie S

  2012-01-01

  Stromatolites are laminated carbonate build-ups formed by the metabolic activity of microbial mats and represent one of the oldest known ecosystems on Earth. In this study, we examined a living stromatolite located within the Exuma Sound, The Bahamas and profiled the metagenome and metabolic potential underlying these complex microbial communities. The metagenomes of the two dominant stromatolitic mat types, a nonlithifying (Type 1) and lithifying (Type 3) microbial mat, were partially sequenced and compared. This deep-sequencing approach was complemented by profiling the substrate utilization patterns of the mats using metabolic microarrays. Taxonomic assessment of the protein-encoding genes confirmed previous SSU rRNA analyses that bacteria dominate the metagenome of both mat types. Eukaryotes comprised less than 13% of the metagenomes and were rich in sequences associated with nematodes and heterotrophic protists. Comparative genomic analyses of the functional genes revealed extensive similarities in most of the subsystems between the nonlithifying and lithifying mat types. The one exception was an increase in the relative abundance of certain genes associated with carbohydrate metabolism in the lithifying Type 3 mats. Specifically, genes associated with the degradation of carbohydrates commonly found in exopolymeric substances, such as hexoses, deoxy- and acidic sugars were found. The genetic differences in carbohydrate metabolisms between the two mat types were confirmed using metabolic microarrays. Lithifying mats had a significant increase in diversity and utilization of carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur substrates. The two stromatolitic mat types retained similar microbial communities, functional diversity and many genetic components within their metagenomes. However, there were major differences detected in the activity and genetic pathways of organic carbon utilization. These differences provide a strong link between the metagenome and the

 10. Oriënterende emissiemetingen aan de Comfort Slat Mats voor melkvee = Explorative emission measurements on Comfort Slat Mats for dairy cattle

  NARCIS (Netherlands)

  Dooren, van H.J.C.; Blanken, K.; Gunnink, H.

  2009-01-01

  Emissions of ammonia and methane from the comfort slat mats (a new floor type for dairy cattle) were measured with a dynamic box method. Emissions were reduced up to 50% for ammonia and for 75% for methane.

 11. FIB-SEM cathodoluminescence tomography: practical and theoretical considerations.

  Science.gov (United States)

  De Winter, D A M; Lebbink, M N; Wiggers De Vries, D F; Post, J A; Drury, M R

  2011-09-01

  Focused ion beam-scanning electron microscope (FIB-SEM) tomography is a powerful application in obtaining three-dimensional (3D) information. The FIB creates a cross section and subsequently removes thin slices. The SEM takes images using secondary or backscattered electrons, or maps every slice using X-rays and/or electron backscatter diffraction patterns. The objective of this study is to assess the possibilities of combining FIB-SEM tomography with cathodoluminescence (CL) imaging. The intensity of CL emission is related to variations in defect or impurity concentrations. A potential problem with FIB-SEM CL tomography is that ion milling may change the defect state of the material and the CL emission. In addition the conventional tilted sample geometry used in FIB-SEM tomography is not compatible with conventional CL detectors. Here we examine the influence of the FIB on CL emission in natural diamond and the feasibility of FIB-SEM CL tomography. A systematic investigation establishes that the ion beam influences CL emission of diamond, with a dependency on both the ion beam and electron beam acceleration voltage. CL emission in natural diamond is enhanced particularly at low ion beam and electron beam voltages. This enhancement of the CL emission can be partly explained by an increase in surface defects induced by ion milling. CL emission enhancement could be used to improve the CL image quality. To conduct FIB-SEM CL tomography, a recently developed novel specimen geometry is adopted to enable sequential ion milling and CL imaging on an untilted sample. We show that CL imaging can be manually combined with FIB-SEM tomography with a modified protocol for 3D microstructure reconstruction. In principle, automated FIB-SEM CL tomography should be feasible, provided that dedicated CL detectors are developed that allow subsequent milling and CL imaging without manual intervention, as the current CL detector needs to be manually retracted before a slice can be milled

 12. Organo-mineral imprints in fossil cyanobacterial mats of an Antarctic lake

  Science.gov (United States)

  Javaux, E.; Lepot, K.; Deremiens, L.; Namsaraev, Z.; Compere, P.; Gerard, E.; Verleyen, E.; Tavernier, I.; Hodgson, D.; Vyverman, W.; Wilmotte, A.

  2010-12-01

  Lacustrine microbial mats in Antarctic ice-free oases are considered to be modern analogues of early microbial ecosystems because they are dominated by cyanobacteria that need to cope with elevated UV radiation during summer by producing protective compounds such as UV-screening pigments. These microbial consortia offer a unique opportunity to (i) identify biogeochemical signatures to study the fossil record of microorganisms, and (ii) better understand their imprint mineral record. We studied sediment cores from a meromictic brackish-water lake, Kobachi Ike, Skarvsnes Peninsula, Lützow Holm Bay, East Antarctica, where primary production is dominated by photosynthetic benthic communities. The faintly to finely laminated (stromatolitic) sediments include variable amounts of organic-rich laminae, micritic carbonate, clays and silicate sand. We studied the microstructure and chemistry of organo-mineral associations in a suite of sediments ranging in age from several tens to ca. 3500 years. We examined Os- and U- stained polished resin-embedded sediments in a scanning electron microscope (SEM). We imaged photosynthetic pigments of microorganisms in fluorescence by confocal laser scanning microscopy (CLSM). We analyzed organic matter chemistry in demineralized sediments and cultured cyanobacteria using Fourier-Transform Infrared (FTIR) spectromicroscopy. Molecular analyses of fossil cyanobacterial DNA were performed using Denaturating Gradient Gel Electrophoresis of partial 16S rRNA genes and sequencing. SEM revealed an intimate association between nanostructured Ca-carbonate peloids, fossil cell clusters resembling colonies of unicellular coccoid cyanobacteria, and cell-like imprints preserved in nanocarbonates. Diffuse organic matter (kerogen or EPS) is associated with nanoclays to form a laminae-building network around the carbonates. These organo-mineral microstructures strongly resemble those of the 2.7 Gyrs old Tumbiana stromatolites. CLSM imaging and fossil DNA

 13. Methylmercury enters an aquatic food web through acidophilic microbial mats in Yellowstone National Park, Wyoming

  Science.gov (United States)

  Boyd, E.S.; King, S.; Tomberlin, J.K.; Nordstrom, D.K.; Krabbenhoft, D.P.; Barkay, T.; Geesey, G.G.

  2009-01-01

  Summary Microbial mats are a visible and abundant life form inhabiting the extreme environments in Yellowstone National Park (YNP), WY, USA. Little is known of their role in food webs that exist in the Park's geothermal habitats. Eukaryotic green algae associated with a phototrophic green/purple Zygogonium microbial mat community that inhabits low-temperature regions of acidic (pH ??? 3.0) thermal springs were found to serve as a food source for stratiomyid (Diptera: Stratiomyidae) larvae. Mercury in spring source water was taken up and concentrated by the mat biomass. Monomethylmercury compounds (MeHg +), while undetectable or near the detection limit (0.025 ng l -1) in the source water of the springs, was present at concentrations of 4-7 ng g-1 dry weight of mat biomass. Detection of MeHg + in tracheal tissue of larvae grazing the mat suggests that MeHg+ enters this geothermal food web through the phototrophic microbial mat community. The concentration of MeHg+ was two to five times higher in larval tissue than mat biomass indicating MeHg+ biomagnification occurred between primary producer and primary consumer trophic levels. The Zygogonium mat community and stratiomyid larvae may also play a role in the transfer of MeHg+ to species in the food web whose range extends beyond a particular geothermal feature of YNP. ?? 2008 The Authors. Journal compilation ?? 2008 Society for Applied Microbiology and Blackwell Publishing Ltd.

 14. In Situ Hydrogen Dynamics in a Hot Spring Microbial Mat during a Diel Cycle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Revsbech, Niels Peter; Trampe, Erik Christian Løvbjerg; Lichtenberg, Mads

  2016-01-01

  in a hot spring microbial mat, where various ecotypes of unicellular cyanobacteria (Synechococcus sp.) are the only oxygenic phototrophs. In the evening, H2 accumulated rapidly after the onset of darkness, reaching peak values of up to 30 mol H2 liter1 at about 1-mm depth below the mat surface, slowly...

 15. Polyelectrolyte-Functionalized Nanofiber Mats Control the Collection and Inactivation of Escherichia coli

  Science.gov (United States)

  Rieger, Katrina A.; Porter, Michael; Schiffman, Jessica D.

  2016-01-01

  Quantifying the effect that nanofiber mat chemistry and hydrophilicity have on microorganism collection and inactivation is critical in biomedical applications. In this study, the collection and inactivation of Escherichia coli K12 was examined using cellulose nanofiber mats that were surface-functionalized using three polyelectrolytes: poly (acrylic acid) (PAA), chitosan (CS), and polydiallyldimethylammonium chloride (pDADMAC). The polyelectrolyte functionalized nanofiber mats retained the cylindrical morphology and average fiber diameter (~0.84 µm) of the underlying cellulose nanofibers. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and contact angle measurements confirmed the presence of polycations or polyanions on the surface of the nanofiber mats. Both the control cellulose and pDADMAC-functionalized nanofiber mats exhibited a high collection of E. coli K12, which suggests that mat hydrophilicity may play a larger role than surface charge on cell collection. While the minimum concentration of polycations needed to inhibit E. coli K12 was 800 µg/mL for both CS and pDADMAC, once immobilized, pDADMAC-functionalized nanofiber mats exhibited a higher inactivation of E. coli K12, (~97%). Here, we demonstrate that the collection and inactivation of microorganisms by electrospun cellulose nanofiber mats can be tailored through a facile polyelectrolyte functionalization process. PMID:28773422

 16. Perfect simulation and moment properties for the Matérn type III process

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Jesper; Huber, Mark L.; Wolpert, Robert L.

  In a seminal work, Bertil Matérn introduced several types of processes for modeling repulsive point processes. In this paper an algorithm is presented for the perfect simulation of the Mat´ern III process within a bounded window in Rd fully accounting for edge effects. A simple upper bound...

 17. Electrospun chitosan-based nanocomposite mats reinforced with chitin nanocrystals for wound dressing

  CSIR Research Space (South Africa)

  Naseria, N

  2014-08-01

  Full Text Available .2 GPawere considered the best candidate for wound dressing application. The high surface area of the mats (35 m(sup2)(supg-1) was also considered beneficial for wound healing. The water vapor transmission rate of theprepared mats was between 1290 and 1548 g...

 18. Physicochemical evolution and positive selection of the gymnosperm matK proteins

  Indian Academy of Sciences (India)

  Da Cheng Hao; Jun Mu; Shi Lin Chen; Pei Gen Xiao

  2010-04-01

  It is not clear whether matK evolves under Darwinian selection. In this study, the gymnosperm Taxaceae, Cephalotaxaceae and Pinaceae were used to illustrate the physicochemical evolution, molecular adaptation and evolutionary dynamics of gene divergence in matKs. matK sequences were amplified from 27 Taxaceae and 12 Cephalotaxaceae species. matK sequences of 19 Pinaceae species were retrieved from GenBank. The phylogenetic tree was generated using conceptual-translated amino acid sequences. Selective influences were investigated using standard $d_{\\text{N}}/d_{\\text{S}}$ ratio methods and more sensitive techniques investigating the amino acid property changes resulting from nonsynonymous replacements in a phylogenetic context. Analyses revealed the presence of positive selection in matKs (N-terminal region, RT domain and domain X) of Taxaceae and Pinaceae, and found positive destabilizing selection in N-terminal region and RT domain of Cephalotaxaceae matK. Moreover, various amino acid properties were found to be influenced by destabilizing positive selection. Amino acid sites relating to these properties and to different secondary structures were found and have the potential to affect group II intron maturase function. Despite the evolutionary constraint on the rapidly evolving matK, this protein evolves under positive selection in gymnosperm. Several regions of matK have experienced molecular adaptation which fine-tunes maturase performance.

 19. Methylmercury enters an aquatic food web through acidophilic microbial mats in Yellowstone National Park, Wyoming.

  Science.gov (United States)

  Boyd, Eric S; King, Susan; Tomberlin, Jeffery K; Nordstrom, D Kirk; Krabbenhoft, David P; Barkay, Tamar; Geesey, Gill G

  2009-04-01

  Microbial mats are a visible and abundant life form inhabiting the extreme environments in Yellowstone National Park (YNP), WY, USA. Little is known of their role in food webs that exist in the Park's geothermal habitats. Eukaryotic green algae associated with a phototrophic green/purple Zygogonium microbial mat community that inhabits low-temperature regions of acidic (pH approximately 3.0) thermal springs were found to serve as a food source for stratiomyid (Diptera: Stratiomyidae) larvae. Mercury in spring source water was taken up and concentrated by the mat biomass. Monomethylmercury compounds (MeHg(+)), while undetectable or near the detection limit (0.025 ng l(-1)) in the source water of the springs, was present at concentrations of 4-7 ng g(-1) dry weight of mat biomass. Detection of MeHg(+) in tracheal tissue of larvae grazing the mat suggests that MeHg(+) enters this geothermal food web through the phototrophic microbial mat community. The concentration of MeHg(+) was two to five times higher in larval tissue than mat biomass indicating MeHg(+) biomagnification occurred between primary producer and primary consumer trophic levels. The Zygogonium mat community and stratiomyid larvae may also play a role in the transfer of MeHg(+) to species in the food web whose range extends beyond a particular geothermal feature of YNP.

 20. Polyelectrolyte-Functionalized Nanofiber Mats Control the Collection and Inactivation of Escherichia coli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrina A. Rieger

  2016-04-01

  Full Text Available Quantifying the effect that nanofiber mat chemistry and hydrophilicity have on microorganism collection and inactivation is critical in biomedical applications. In this study, the collection and inactivation of Escherichia coli K12 was examined using cellulose nanofiber mats that were surface-functionalized using three polyelectrolytes: poly (acrylic acid (PAA, chitosan (CS, and polydiallyldimethylammonium chloride (pDADMAC. The polyelectrolyte functionalized nanofiber mats retained the cylindrical morphology and average fiber diameter (~0.84 µm of the underlying cellulose nanofibers. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS and contact angle measurements confirmed the presence of polycations or polyanions on the surface of the nanofiber mats. Both the control cellulose and pDADMAC-functionalized nanofiber mats exhibited a high collection of E. coli K12, which suggests that mat hydrophilicity may play a larger role than surface charge on cell collection. While the minimum concentration of polycations needed to inhibit E. coli K12 was 800 µg/mL for both CS and pDADMAC, once immobilized, pDADMAC-functionalized nanofiber mats exhibited a higher inactivation of E. coli K12, (~97%. Here, we demonstrate that the collection and inactivation of microorganisms by electrospun cellulose nanofiber mats can be tailored through a facile polyelectrolyte functionalization process.

 1. COMPETITION BETWEEN ANOXYGENIC PHOTOTROPHIC BACTERIA AND COLORLESS SULFUR BACTERIA IN A MICROBIAL MAT

  NARCIS (Netherlands)

  VISSCHER, PT; VANDENENDE, FP; SCHAUB, BEM; VANGEMERDEN, H

  1992-01-01

  The populations of chemolithoautotrophic (colorless) sulfur bacteria and anoxygenic phototrophic bacteria were enumerated in a marine microbial mat. The highest population densities were found in the 0-5 mm layer of the mat: 2.0 X 10(9) cells CM-3 sediment, and 4.0 X 10(7) cells cm-3 sediment for th

 2. Interaction of gelatin with polyenes modulates antifungal activity and biocompatibility of electrospun fiber mats.

  Science.gov (United States)

  Lakshminarayanan, Rajamani; Sridhar, Radhakrishnan; Loh, Xian Jun; Nandhakumar, Muruganantham; Barathi, Veluchamy Amutha; Kalaipriya, Madhaiyan; Kwan, Jia Lin; Liu, Shou Ping; Beuerman, Roger Wilmer; Ramakrishna, Seeram

  2014-01-01

  Topical application of antifungals does not have predictable or well-controlled release characteristics and requires reapplication to achieve therapeutic local concentration in a reasonable time period. In this article, the efficacy of five different US Food and Drug Administration-approved antifungal-loaded (amphotericin B, natamycin, terbinafine, fluconazole, and itraconazole) electrospun gelatin fiber mats were compared. Morphological studies show that incorporation of polyenes resulted in a two-fold increase in fiber diameter and the mats inhibit the growth of yeasts and filamentous fungal pathogens. Terbinafine-loaded mats were effective against three filamentous fungal species. Among the two azole antifungals compared, the itraconazole-loaded mat was potent against Aspergillus strains. However, activity loss was observed for fluconazole-loaded mats against all of the test organisms. The polyene-loaded mats displayed rapid candidacidal activities as well. Biophysical and rheological measurements indicate strong interactions between polyene antifungals and gelatin matrix. As a result, the polyenes stabilized the triple helical conformation of gelatin and the presence of gelatin decreased the hemolytic activity of polyenes. The polyene-loaded fiber mats were noncytotoxic to primary human corneal and sclera fibroblasts. The reduction of toxicity with complete retention of activity of the polyene antifungal-loaded gelatin fiber mats can provide new opportunities in the management of superficial skin infections.

 3. Understanding Molecular Recognition of Promiscuity of Thermophilic Methionine Adenosyltransferase, sMAT from Sulfolobus solfataricus

  Science.gov (United States)

  Wang, Fengbin; Singh, Shanteri; Zhang, Jianjun; Huber, Tyler D.; Helmich, Kate E.; Sunkara, Manjula; Hurley, Katherine A.; Goff, Randal D.; Bingman, Craig A.; Morris, Andrew J.; Thorson, Jon S.; Phillips, George N.

  2014-01-01

  Methionine adenosyltransferase (MAT) is a family of enzymes that utilizes ATP and methionine to produce S-adenosylmethionine (AdoMet), the most crucial methyl donor in the biological methylation of biomolecules and bioactive natural products. Here, we report that the MAT from Sulfolobus solfataricus (sMAT), an enzyme from a poorly explored class of the MAT family, has the ability to produce a range of differentially alkylated AdoMet analogs in the presence of non-native methionine analogs and ATP. To investigate the molecular basis for AdoMet analog production, we have crystallized the sMAT in the AdoMet bound, S-adenosylethionine (AdoMet) bound, and unbound forms. Notably, among these structures, the AdoEth-bound form offers the first MAT structure containing a non-native product and cumulatively, these structures add new structural insight into the MAT family and allow for detailed active site comparison with its homologs in E. coli and human. As a thermostable MAT structure from archaea, the structures herein also provide as a basis for future engineering to potentially broaden AdoMet analog production as reagents for methyltransferase-catalyzed ‘alkylrandomization’ and/or the study of methylation in the context of biological processes. PMID:24649856

 4. Using Talking Mats to Support Communication in Persons with Huntington's Disease

  Science.gov (United States)

  Ferm, Ulrika; Sahlin, Anna; Sundin, Linda; Hartelius, Lena

  2010-01-01

  Background: Many individuals with Huntington's disease experience reduced functioning in cognition, language and communication. Talking Mats is a visually based low technological augmentative communication framework that supports communication in people with different cognitive and communicative disabilities. Aims: To evaluate Talking Mats as a…

 5. RATES OF SULFATE REDUCTION AND THIOSULFATE CONSUMPTION IN A MARINE MICROBIAL MAT

  NARCIS (Netherlands)

  VISSCHER, PT; PRINS, RA; VANGEMERDEN, H

  1992-01-01

  The sulfur cycle in a microbial mat was studied by determining viable counts of sulfate-reducing bacteria, chemolithoautotrophic sulfur bacteria and anoxygenic phototrophic bacteria. All three functional groups of sulfur bacteria revealed a maximum population density in the uppermost 5 mm of the mat

 6. COMPETITION BETWEEN ANOXYGENIC PHOTOTROPHIC BACTERIA AND COLORLESS SULFUR BACTERIA IN A MICROBIAL MAT

  NARCIS (Netherlands)

  VISSCHER, PT; VANDENENDE, FP; SCHAUB, BEM; VANGEMERDEN, H

  The populations of chemolithoautotrophic (colorless) sulfur bacteria and anoxygenic phototrophic bacteria were enumerated in a marine microbial mat. The highest population densities were found in the 0-5 mm layer of the mat: 2.0 X 10(9) cells CM-3 sediment, and 4.0 X 10(7) cells cm-3 sediment for

 7. Floating mats: their occurrence and influence on shoreline distribution of emergent vegetation

  NARCIS (Netherlands)

  Azza, N.; Denny, P.; Van de Koppel, J.; Kansiime, F.

  2006-01-01

  1. A study was conducted on the northern shore of Lake Victoria (Uganda) to determine the factors controlling the occurrence of floating root mats and the influence of the floating mats on the distribution of emergent vegetation. 2. Environmental conditions within 78 bays in the study area were char

 8. Nærværende romantisk orkestermusik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, Tore

  2010-01-01

  Musorgskij, Tjajkovskij, Brahms Aalborg Symfoniorkester dir.: Alexander Polianichko sol.: Mikkel Futtrup......Musorgskij, Tjajkovskij, Brahms Aalborg Symfoniorkester dir.: Alexander Polianichko sol.: Mikkel Futtrup...

 9. Et tekstanalytisk mellemværende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albertsen, Anita Nell

  litterære hybrider, der ikke alene trækker på andre kunst- og medieformer såsom foto, film, montage, happenings, performances osv., men også virkelighedshungrende indgår i netværk som hybridiseringer af liv, virkelighed og værk. Sådanne former udfordrer det klassiske værkbegreb og i nogen grad også det...... deiksisteori, Jurij Lotmans teori om semantiske rum samt kognitionsteoretiske perspektiver. Det gøres med henblik på at elaborere og udbygge Vosmars mondiale analyse i forhold til Text World Theory (TWT). Tekstverdensteorien udgør en tosidet undersøgelse af, hvorledes: 1) tekstverdener konstitueres via sproget...

 10. Det lærende innovative menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helms, Niels Henrik

  2009-01-01

  Innovation er en læreproces, hvor vi indskriver forskelle og skaber mening i disse forskelle. Læreprocesser er derimod ikke nødvendigvis innovative. Her er der ofte tale om, at vi tilegner os viden for at kunne indgå i en eksisterende praksis og opretholde den. Radikale læreprocesser og innovation...

 11. Rend Lake, Illinois (Operation and Maintenance).

  Science.gov (United States)

  1976-12-01

  Britannica Dock, Swamp- Rumex verticillatus Dock, Yellow Rumex crispus Dogbane, Siberian Agocynum sibiricum Duckweed Lemna sDD. r; Evening-Primrose Qenothera...Commelina virginica Deergrass, Virginian ReiAvirqinica Ditch-Stonecrop iie~thru sdides Di ttany, Common Cunila oricianoides Dock, Great Water- Rumex ...chamaecrista Passion-flower Passiflora Tutea Patience Rumex Patientia Pellitory Parietaria pensylvanica Pennyroyal of America Heeopuleid -’Phlox, Fall- Pho aaiu

 12. MatArray: a Matlab toolbox for microarray data.

  Science.gov (United States)

  Venet, David

  2003-03-22

  The microarray technology allows the high-throughput quantification of the mRNA level of thousands of genes under dozens of conditions, generating a wealth of data which must be analyzed using some form of computational means. A popular framework for such analysis is Matlab, a powerful computing language for which many functions have been written. However, although complex topics like neural networks or principal component analysis are freely available in Matlab, functions to perform more basic tasks like data normalization or hierarchical clustering in an efficient manner are not. The MatArray toolbox aims at filling this gap by offering efficient implementations of the most needed functions for microarray analysis. The functions in the toolbox are command-line only, since it is geared toward seasoned Matlab users.

 13. Freezing of water saturated in aluminum wool mats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugawara, M.; Onodera, T.; Komatsu, Y.; Tago, M. [Akita University, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Resource Science, Akita (Japan); Beer, H. [Technische Universitat Darmstadt, Institut fur Technische Thermodynamik, Darmstadt (Germany)

  2008-05-15

  This paper is concerned with the freezing of water saturated in aluminum wool mats (AWM) around a cooling pipe. Two arrangements of AWM around the pipe are considered, i.e. a disk-type and a roll-type. Freezing mass M(kg/m{sup 2}) in the disk type for a porosity {epsilon} = 0.95, indicates to be two times larger compared with that without AWM (i.e. {epsilon} = 1) at the freezing time t = 180 min. Even a small AWM volume fraction enhances considerably freezing of water in the disk type. However, freezing enhancement in the roll type is small compared with that of the disk type. Numerical calculation predicts well freezing at the disk type arrangement by using an anisotropy model for the effective thermal conductivity of ice/water saturated AWM, however, poor predictions for the roll type arrangement. (orig.)

 14. Freezing of water saturated in aluminum wool mats

  Science.gov (United States)

  Sugawara, M.; Onodera, T.; Komatsu, Y.; Tago, M.; Beer, H.

  2008-05-01

  This paper is concerned with the freezing of water saturated in aluminum wool mats (AWM) around a cooling pipe. Two arrangements of AWM around the pipe are considered, i.e. a disk-type and a roll-type. Freezing mass M(kg/m2) in the disk type for a porosity ɛ = 0.95, indicates to be two times larger compared with that without AWM (i.e. ɛ = 1) at the freezing time t = 180 min. Even a small AWM volume fraction enhances considerably freezing of water in the disk type. However, freezing enhancement in the roll type is small compared with that of the disk type. Numerical calculation predicts well freezing at the disk type arrangement by using an anisotropy model for the effective thermal conductivity of ice/water saturated AWM, however, poor predictions for the roll type arrangement.

 15. The architecture of iron microbial mats reflects the adaptation of chemolithotrophic iron oxidation in freshwater and marine environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Clara S Chan

  2016-06-01

  Full Text Available Microbes form mats with architectures that promote efficient metabolism within a particular physicochemical environment, thus studying mat structure helps us understand ecophysiology. Despite much research on chemolithotrophic Fe-oxidizing bacteria, Fe mat architecture has not been visualized because these delicate structures are easily disrupted. There are striking similarities between the biominerals that comprise freshwater and marine Fe mats, made by Beta- and Zetaproteobacteria, respectively. If these biominerals are assembled into mat structures with similar functional morphology, this would suggest that mat architecture is adapted to serve roles specific to Fe oxidation. To evaluate this, we combined light, confocal, and scanning electron microscopy of intact Fe microbial mats with experiments on sheath formation in culture, in order to understand mat developmental history and subsequently evaluate the connection between Fe oxidation and mat morphology. We sampled a freshwater sheath mat from Maine and marine stalk and sheath mats from Loihi Seamount hydrothermal vents, Hawaii. Mat morphology correlated to niche: stalks formed in steeper O2 gradients while sheaths were associated with low to undetectable O2 gradients. Fe-biomineralized filaments, twisted stalks or hollow sheaths, formed the highly porous framework of each mat. The mat-formers are keystone species, with nascent marine stalk-rich mats comprised of novel and uncommon Zetaproteobacteria. For all mats, filaments were locally highly parallel with similar morphologies, indicating that cells were synchronously tracking a chemical or physical cue. In the freshwater mat, cells inhabited sheath ends at the growing edge of the mat. Correspondingly, time lapse culture imaging showed that sheaths are made like stalks, with cells rapidly leaving behind an Fe oxide filament. The distinctive architecture common to all observed Fe mats appears to serve specific functions related to

 16. Selection of bioindicators to detect lead pollution in Ebro delta microbial mats, using high-resolution microscopic techniques.

  Science.gov (United States)

  Maldonado, J; Solé, A; Puyen, Z M; Esteve, I

  2011-07-01

  Lead (Pb) is a metal that is non-essential to any metabolic process and, moreover, highly deleterious to life. In microbial mats - benthic stratified ecosystems - located in coastal areas, phototrophic microorganisms (algae and oxygenic phototrophic bacteria) are the primary producers and they are exposed to pollution by metals. In this paper we describe the search for bioindicators among phototrophic populations of Ebro delta microbial mats, using high-resolution microscopic techniques that we have optimized in previous studies. Confocal laser scanning microscopy coupled to a spectrofluorometric detector (CLSM-λscan) to determine in vivo sensitivity of different cyanobacteria to lead, and scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM), both coupled to energy dispersive X-ray microanalysis (EDX), to determine the extra- and intracellular sequestration of this metal in cells, were the techniques used for this purpose. Oscillatoria sp. PCC 7515, Chroococcus sp. PCC 9106 and Spirulina sp. PCC 6313 tested in this paper could be considered bioindicators for lead pollution, because all of these microorganisms are indigenous, have high tolerance to high concentrations of lead and are able to accumulate this metal externally in extracellular polymeric substances (EPS) and intracellularly in polyphosphate (PP) inclusions. Experiments made with microcosms demonstrated that Phormidium-like and Lyngbya-like organisms selected themselves at the highest concentrations of lead assayed. In the present study it is shown that all cyanobacteria studied (both in culture and in microcosms) present PP inclusions in their cytoplasm and that these increase in number in lead polluted cultures and microcosms. We believe that the application of these microscopic techniques open up broad prospects for future studies of metal ecotoxicity. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 17. Selection of bioindicators to detect lead pollution in Ebro delta microbial mats, using high-resolution microscopic techniques

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maldonado, J.; Sole, A.; Puyen, Z.M. [Departament de Genetica i Microbiologia, Facultat de Biociencies, Universitat Autonoma de Barcelona, Edifici C, Campus de la UAB, Cerdanyola del Valles, Bellaterra (Spain); Esteve, I., E-mail: isabel.esteve@uab.cat [Departament de Genetica i Microbiologia, Facultat de Biociencies, Universitat Autonoma de Barcelona, Edifici C, Campus de la UAB, Cerdanyola del Valles, Bellaterra (Spain)

  2011-07-15

  Lead (Pb) is a metal that is non-essential to any metabolic process and, moreover, highly deleterious to life. In microbial mats - benthic stratified ecosystems - located in coastal areas, phototrophic microorganisms (algae and oxygenic phototrophic bacteria) are the primary producers and they are exposed to pollution by metals. In this paper we describe the search for bioindicators among phototrophic populations of Ebro delta microbial mats, using high-resolution microscopic techniques that we have optimized in previous studies. Confocal laser scanning microscopy coupled to a spectrofluorometric detector (CLSM-{lambda}scan) to determine in vivo sensitivity of different cyanobacteria to lead, and scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM), both coupled to energy dispersive X-ray microanalysis (EDX), to determine the extra- and intracellular sequestration of this metal in cells, were the techniques used for this purpose. Oscillatoria sp. PCC 7515, Chroococcus sp. PCC 9106 and Spirulina sp. PCC 6313 tested in this paper could be considered bioindicators for lead pollution, because all of these microorganisms are indigenous, have high tolerance to high concentrations of lead and are able to accumulate this metal externally in extracellular polymeric substances (EPS) and intracellularly in polyphosphate (PP) inclusions. Experiments made with microcosms demonstrated that Phormidium-like and Lyngbya-like organisms selected themselves at the highest concentrations of lead assayed. In the present study it is shown that all cyanobacteria studied (both in culture and in microcosms) present PP inclusions in their cytoplasm and that these increase in number in lead polluted cultures and microcosms. We believe that the application of these microscopic techniques open up broad prospects for future studies of metal ecotoxicity.

 18. Osteogenesis of human adipose-derived stem cells on poly(dopamine)-coated electrospun poly(lactic acid) fiber mats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lin, Chi-Chang, E-mail: chichang31@thu.edu.tw; Fu, Shu-Juan

  2016-01-01

  Electrospinning is a versatile technique to generate large quantities of micro- or nano-fibers from a wide variety of shapes and sizes of polymer. The aim of this study is to develop functionalized electrospun nano-fibers and use a mussel-inspired surface coating to regulate adhesion, proliferation and differentiation of human adipose-derived stem cells (hADSCs). We prepared poly(lactic acid) (PLA) fibers coated with polydopamine (PDA). The morphology, chemical composition, and surface properties of PDA/PLA were characterized by SEM and XPS. PDA/PLA modulated hADSCs' responses in several ways. Firstly, adhesion and proliferation of hADSCs cultured on PDA/PLA were significantly enhanced relative to those on PLA. Increased focal adhesion kinase (FAK) and collagen I levels and enhanced cell attachment and cell cycle progression were observed upon an increase in PDA content. In addition, the ALP activity and osteocalcin of hADSCs cultured on PDA/PLA were significantly higher than seen in those cultured on a pure PLA mat. Moreover, hADSCs cultured on PDA/PLA showed up-regulation of the ang-1 and vWF proteins associated with angiogenesis differentiation. Our results demonstrate that the bio-inspired coating synthetic degradable PLA polymer can be used as a simple technique to render the surfaces of synthetic biodegradable fibers, thus enabling them to direct the specific responses of hADSCs. - Highlights: • A simple method of preparing electrospun poly(lactic acid) nanofibers coated with polydopamine • Enhanced adhesion and proliferation of hADSCs on a PDA/PLA mat • Increased focal adhesion kinase (FAK), collagen I levels, cell attachment and cell cycle progression with a high PDA content • Up-regulation of the Ang-1 and vWF proteins associated with angiogenesis differentiation of hADSCs is observed. • A promising method for bio-inspired surface modification on organic fiber substrates using PDA.

 19. Spatially-resolved stable isotope analysis of a hypersaline microbial mat

  Science.gov (United States)

  Moran, J.; Cory, A. B.; Lindemann, S. R.; Fredrickson, J. K.

  2012-12-01

  Hot Lake is a hypersaline, meromictic lake located in north-central Washington. High rates of evapotranspiration coupled with its location in an endorrheic basin contribute to the lake's high salinity. The predominant dissolved salt is magnesium sulfate; hypolimnion waters may seasonally exceed 2 M magnesium sulfate concentrations. In addition to extreme salinity, horizons within the lake seasonally exceed 50 °C, in part due to the enhanced light absorption by magnesium sulfate-saturated water. Despite extreme and highly variable seasonal conditions (salinity, temperature, photon flux), dense benthic microbial mats composed of cyanobacteria and bacterial heterotroph populations develop annually at the lake. These mats may exceed 5 mm in thickness and display stratification observable by eye associated with dominant bacterial phototrophic pigments. Typical mat stratification includes an orange surface layer followed by green and purple layers at increasing depth into the mat. Carbonates including aragonite and magnesite are observed within the mat and their formation is likely induced or influenced by microbial activities. While not exclusively limited to the green stratum in the mat, maximum carbonate content is within this layer. We are exploring the role Hot Lake's microbial mats play in carbon cycling within the system. Namely, we seek to understand the rates of carbon accumulation in the mat and associated sediments and the various forms this carbon takes (organic or inorganic species). We are assessing mat development, community composition, and carbon accumulation in pre-cleaned devices installed at the lake as they are colonized by native mat. We are using laser ablation isotope ratio mass spectrometry (LA-IRMS) to provide spatially-resolved stable isotope analysis of mat cross-sections. Currently, this technique permits isotope analysis at the 50 μm scale, and can provide multiple isotope analyses within the thickness of each major layer of the mat. We

 20. Biomedical Applications of Antibacterial Nanofiber Mats Made of Electrospinning with Wire Electrodes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yi-Jun Pan

  2016-02-01

  Full Text Available Twisted stainless steel wires are used as wire electrodes for electrospinning the polyvinyl alcohol (PVA/zinc citrate nanofiber mats. The morphology and diameter of the nanofibers in PVA/zinc citrate nanofiber mats are evaluated. We measured the antibacterial efficacy against Staphylococcus aureus (S. aureus and Escherichia coli (E. coli of the nanofiber mats. We also examined the cell adhesion affinity of mammalian tissue culture cells on these nanofiber mats. Our results indicate that an increase in zinc citrate increases the viscosity and electrical conductivity of PVA solution. In addition, increasing zinc citrate results in a smaller diameter of nanofibers that reaches below 100 nm. According to the antibacterial test results, increasing zinc citrate enlarges the inhibition zone of S. aureus but only has a bacteriostatic effect against E. coli. Finally, cell adhesion test results indicate that all nanofiber mats have satisfactory cell attachment regardless of the content of zinc citrate.

 1. A Markov Random Field Model-Based Approach to Natural Image Matting

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Sheng-You Lin; Jiao-Ying Shi

  2007-01-01

  This paper proposes a Markov Random Field (MRF) model-based approach to natural image matting with complex scenes.After the trimap for matting is given manually, the unknown region is roughly segmented into several joint sub-regions.In each sub-region, we partition the colors of neighboring background or foreground pixels into several clusters in RGB color space and assign matting label to each unknown pixel.All the labels are modelled as an MRF and the matting problem is then formulated as a maximum a posteriori (MAP) estimation problem.Simulated annealing is used to find the optimal MAP estimation.The better results can be obtained under the same user-interactions when images are complex.Results of natural image matting experiments performed on complex images using this approach are shown and compared in this paper.

 2. Role of cyanobacteria in the biodegradation of crude oil by a tropical cyanobacterial mat.

  Science.gov (United States)

  Chaillan, F; Gugger, M; Saliot, A; Couté, A; Oudot, J

  2006-03-01

  Cyanobacterial mats are ubiquitous in tropical petroleum-polluted environments. They form a high biodiversity microbial consortium that contains efficient hydrocarbons degraders. A cyanobacterial mat collected from a petroleum-contaminated environment located in Indonesia was studied for its biodegradation potential. In the field, the natural mat was shown to degrade efficiently the crude oil present in the environment. This natural mat demonstrated also a strong activity of degradation on model crude oil under laboratory conditions. In axenic cultures, the monospecific cyanobacterium Phormidium animale that constitute the bulk of the biomass did not exhibit any degradative capacity on hydrocarbons in the range of C13-C35 carbon atom number either in autotrophic or heterotrophic conditions. It was concluded that this cyanobacterial strain living on a heavily contaminated site had no direct effect on biodegradation of crude oil, the degradation activity being exclusively achieved by the other microorganisms present in the microbial consortium of the mat.

 3. MatLab Programming for Engineers Having No Formal Programming Knowledge

  Science.gov (United States)

  Shaykhian, Linda H.; Shaykhian, Gholam Ali

  2007-01-01

  MatLab is one of the most widely used very high level programming languages for Scientific and engineering computations. It is very user-friendly and needs practically no formal programming knowledge. Presented here are MatLab programming aspects and not just the MatLab commands for scientists and engineers who do not have formal programming training and also have no significant time to spare for learning programming to solve their real world problems. Specifically provided are programs for visualization. Also, stated are the current limitations of the MatLab, which possibly can be taken care of by Mathworks Inc. in a future version to make MatLab more versatile.

 4. 3DSEM++: Adaptive and intelligent 3D SEM surface reconstruction.

  Science.gov (United States)

  Tafti, Ahmad P; Holz, Jessica D; Baghaie, Ahmadreza; Owen, Heather A; He, Max M; Yu, Zeyun

  2016-08-01

  Structural analysis of microscopic objects is a longstanding topic in several scientific disciplines, such as biological, mechanical, and materials sciences. The scanning electron microscope (SEM), as a promising imaging equipment has been around for decades to determine the surface properties (e.g., compositions or geometries) of specimens by achieving increased magnification, contrast, and resolution greater than one nanometer. Whereas SEM micrographs still remain two-dimensional (2D), many research and educational questions truly require knowledge and facts about their three-dimensional (3D) structures. 3D surface reconstruction from SEM images leads to remarkable understanding of microscopic surfaces, allowing informative and qualitative visualization of the samples being investigated. In this contribution, we integrate several computational technologies including machine learning, contrario methodology, and epipolar geometry to design and develop a novel and efficient method called 3DSEM++ for multi-view 3D SEM surface reconstruction in an adaptive and intelligent fashion. The experiments which have been performed on real and synthetic data assert the approach is able to reach a significant precision to both SEM extrinsic calibration and its 3D surface modeling.

 5. Recent advances in 3D SEM surface reconstruction.

  Science.gov (United States)

  Tafti, Ahmad P; Kirkpatrick, Andrew B; Alavi, Zahrasadat; Owen, Heather A; Yu, Zeyun

  2015-11-01

  The scanning electron microscope (SEM), as one of the most commonly used instruments in biology and material sciences, employs electrons instead of light to determine the surface properties of specimens. However, the SEM micrographs still remain 2D images. To effectively measure and visualize the surface attributes, we need to restore the 3D shape model from the SEM images. 3D surface reconstruction is a longstanding topic in microscopy vision as it offers quantitative and visual information for a variety of applications consisting medicine, pharmacology, chemistry, and mechanics. In this paper, we attempt to explain the expanding body of the work in this area, including a discussion of recent techniques and algorithms. With the present work, we also enhance the reliability, accuracy, and speed of 3D SEM surface reconstruction by designing and developing an optimized multi-view framework. We then consider several real-world experiments as well as synthetic data to examine the qualitative and quantitative attributes of our proposed framework. Furthermore, we present a taxonomy of 3D SEM surface reconstruction approaches and address several challenging issues as part of our future work.

 6. An electron moiré method for a common SEM

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Y.M.Xing; S.Kishimoto; Y.R.Zhao

  2006-01-01

  In the electron moiré method,a high-frequency grating is used to measure microscopic deformation,which promises significant potential applications for the method in the microscopic analysis of materials.However,a special beam scanning control device is required to produce a grating and generate a moiré fringe pattern for the scanning electron microscope (SEM).Because only a few SEMs used in the material science studies are equipped with this device,the use of the electron moiré method is limited.In this study,an electron moiré method for a common SEM without the beam control device is presented.A grating based on a multi-scanning concept is fabricated in any observing mode.A real-time moiré pattern can also be generated in the SEM or an optical filtering system.Without the beam control device being a prerequisite,the electron moiré method can be more widely used.The experimental results from three different types of SEMS show that high quality gratings with uniform lines and less pitch error can be fabricated by this method,and moiré patterns can also be correctly generated.

 7. Changing Microspatial Patterns of Sulfate-Reducing Microorganisms (SRM during Cycling of Marine Stromatolite Mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru I. Petrisor

  2014-01-01

  Full Text Available Microspatial arrangements of sulfate-reducing microorganisms (SRM in surface microbial mats (~1.5 mm forming open marine stromatolites were investigated. Previous research revealed three different mat types associated with these stromatolites, each with a unique petrographic signature. Here we focused on comparing “non-lithifying” (Type-1 and “lithifying” (Type-2 mats. Our results revealed three major trends: (1 Molecular typing using the dsrA probe revealed a shift in the SRM community composition between Type-1 and Type-2 mats. Fluorescence in-situ hybridization (FISH coupled to confocal scanning-laser microscopy (CSLM-based image analyses, and 35SO42−-silver foil patterns showed that SRM were present in surfaces of both mat types, but in significantly (p < 0.05 higher abundances in Type-2 mats. Over 85% of SRM cells in the top 0.5 mm of Type-2 mats were contained in a dense 130 µm thick horizontal layer comprised of clusters of varying sizes; (2 Microspatial mapping revealed that locations of SRM and CaCO3 precipitation were significantly correlated (p < 0.05; (3 Extracts from Type-2 mats contained acylhomoserine-lactones (C4- ,C6- ,oxo-C6,C7- ,C8- ,C10- ,C12- , C14-AHLs involved in cell-cell communication. Similar AHLs were produced by SRM mat-isolates. These trends suggest that development of a microspatially-organized SRM community is closely-associated with the hallmark transition of stromatolite surface mats from a non-lithifying to a lithifying state.

 8. DSS1/Sem1, a multifunctional and intrinsically disordered protein

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragelund, Birthe Brandt; Schenstrøm, Signe Marie; Rebula, Caio A.

  2016-01-01

  DSS1/Sem1 is a versatile intrinsically disordered protein. Besides being a bona fide subunit of the 26S proteasome, DSS1 associates with other protein complexes, including BRCA2-RPA, involved in homologous recombination; the Csn12-Thp3 complex, involved in RNA splicing; the integrator, involved...... in transcription; and the TREX-2 complex, involved in nuclear export of mRNA and transcription elongation. As a subunit of the proteasome, DSS1 functions both in complex assembly and possibly as a ubiquitin receptor. Here, we summarise structural and functional aspects of DSS1/Sem1 with particular emphasis on its...... multifunctional and disordered properties. We suggest that DSS1/Sem1 can act as a polyanionic adhesive to prevent nonproductive interactions during construction of protein assemblies, uniquely employing different structures when associating with the diverse multisubunit complexes....

 9. Improvement of geometrical measurements from 3D-SEM reconstructions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carli, Lorenzo; De Chiffre, Leonardo; Horsewell, Andy;

  2009-01-01

  an external diameter of 0.26mm. A series of measurements were performed to determine the accuracy of 3D reconstructions obtained using stereo-photogrammetry methods, finding a procedure to determine the optimum number of rotations of the object for an acceptable measuring uncertainty. It was determined......The quantification of 3D geometry at the nanometric scale is a major metrological challenge. In this work geometrical measurements on cylindrical items obtained with a 3D-SEM were investigated. Two items were measured: a wire gauge having a 0.25 mm nominal diameter and a hypodermic needle having...... that the diameter estimation performed using the 3D-SEM leads to an overestimation of approx. 7% compared to the reference values obtained using a 1-D length measuring machine. Standard deviation of SEM measurements performed on the wire gauge is approx. 1.5 times lower than the one performed on the hypodermic...

 10. Annual International DIC Society Conference and SEM Fall Conference

  CERN Document Server

  Reu, Phillip

  2017-01-01

  This collection represents a single volume of technical papers presented at the Annual International DIC Society Conference and SEM Fall Conference organized by the Society for Experimental Mechanics and Sandia National Laboratories and held in Philadelphia, PA, November 7-10, 2016. The volume presents early findings from experimental, standards development and various other investigations concerning digital image correlation - an important area within Experimental Mechanics. The area of Digital Image Correlation has been an integral track within the SEM Annual Conference spearheaded by Professor Michael Sutton from the University of South Carolina. In 2016, the SEM and Sandia joined their collaborative strengths to launch a standing fall meeting focusing specifically on developments in the area of Digital Image Correlation. The contributed papers within this volume span numerous technical aspects of DIC including standards development for the industry. .

 11. SEM based overlay measurement between resist and buried patterns

  Science.gov (United States)

  Inoue, Osamu; Okagawa, Yutaka; Hasumi, Kazuhisa; Shao, Chuanyu; Leray, Philippe; Lorusso, Gian; Baudemprez, Bart

  2016-03-01

  With the continuous shrink in pattern size and increased density, overlay control has become one of the most critical issues in semiconductor manufacturing. Recently, SEM based overlay of AEI (After Etch Inspection) wafer has been used for reference and optimization of optical overlay (both Image Based Overlay (IBO) and Diffraction Based Overlay (DBO)). Overlay measurement at AEI stage contributes monitor and forecast the yield after formation by etch and calibrate optical measurement tools. however those overlay value seems difficult directly for feedback to a scanner. Therefore, there is a clear need to have SEM based overlay measurements of ADI (After Develop Inspection) wafers in order to serve as reference for optical overlay and make necessary corrections before wafers go to etch. Furthermore, to make the corrections as accurate as possible, actual device like feature dimensions need to be measured post ADI. This device size measurement is very unique feature of CDSEM , which can be measured with smaller area. This is currently possible only with the CD-SEM. This device size measurement is very unique feature of CD-SEM , which can be measured with smaller area. In this study, we assess SEM based overlay measurement of ADI and AEI wafer by using a sample from an N10 process flow. First, we demonstrate SEM based overlay performance at AEI by using dual damascene process for Via 0 (V0) and metal 1 (M1) layer. We also discuss the overlay measurements between litho-etch-litho stages of a triple patterned M1 layer and double pattern V0. Second, to illustrate the complexities in image acquisition and measurement we will measure overlay between M1B resist and buried M1A-Hard mask trench. Finally, we will show how high accelerating voltage can detect buried pattern information by BSE (Back Scattering Electron). In this paper we discuss the merits of this method versus standard optical metrology based corrections.

 12. Conductivity of composite membrane-based poly(ether-ether-ketone) sulfonated (SPEEK) nanofiber mats of varying thickness

  OpenAIRE

  Reyes, J L; Solorza-Feria, Omar; Garcia Bernabe, Abel; Giménez Torres, Enrique; Sahuquillo, Oscar; Compañ Moreno, Vicente

  2016-01-01

  Nanofiber mats of SPEEK70wt%-PVB30 wt% (polyvinyl butyral)-based composite membranes were prepared by varying the electrospinning time in order to obtain mats with different thicknesses. These mats were embedded in SPEEK65wt%-PVA(35wt%) (polyvinyl alcohol) polymer solution to fill the pores in the fibers. The obtained membranes with different mat thicknesses have been characterized by water uptake, ionic exchange capacity, scanning electron microscopy, mechanical properties and proton conduct...

 13. Procesamiento semántico en la arquitectura ARIES

  OpenAIRE

  Iglesias Fernandez, Carlos Angel; González Cristóbal, José Carlos; Nieto Serrano, Amalio Francisco; Goñi Menoyo, José Miguel; López López, Jesús

  1993-01-01

  Este artículo afronta el problema de la conversión de estructuras morfosintácticas a una representación semántica basada en marcos y viceversa. Los algoritmos de interpretación presentados emplean el mismo conjunto de reglas para realizar dicha conversión en ambos sentidos (para análisis y generación) y se centran en recorrer el árbol morfosintáctico/semántico de forma descendente aplicando las reglas de interpretación recursivamente a sus constituyentes.

 14. SEM imaging of acoustically stimulated charge transport in solids

  Science.gov (United States)

  Emelin, Evgeny; Cho, H. D.; Insepov, Zeke; Lee, J. C.; Kang, Tae Won; Panin, Gennady; Roshchupkin, Dmitry; Tynyshtykbayev, Kurbangali

  2017-06-01

  Acoustically stimulated charge transport in solids was studied using the scanning electron microscopy method (SEM). The surface acoustic wave on the surface of the YZ-cut of a LiNbO3 crystal was visualized by registration of low-energy secondary electrons in SEM, and the charge distribution on the crystal surface was visualized using the electron beam induced current method. To register the induced current, an interdigital transducer structure was formed from graphene on the crystal surface. It was shown that the charge distribution on the crystal surface corresponds to the distribution of the acoustic wave field on the crystal surface.

 15. A Data-Driven Approach to SEM Development at a Two-Year College

  Science.gov (United States)

  Pirius, Landon K.

  2014-01-01

  This article explores implementation of strategic enrollment management (SEM) at a two-year college and why SEM is critical to the long-term viability of an institution. This article also outlines the five initial steps needed to implement SEM, including identifying SEM leadership, building a SEM committee, developing a common understanding of…

 16. Spatially-resolved carbon flow through a hypersaline phototrophic microbial mat

  Science.gov (United States)

  Moran, J.; Lindemann, S. R.; Cory, A. B.; Courtney, S.; Cole, J. K.; Fredrickson, J.

  2013-12-01

  Hot Lake is a hypersaline, meromictic lake located in an endorheic basin in north-central Washington. Low annual rainfall and high evaporation rates contribute to the lake's high salinity. The predominant dissolved salt is magnesium sulfate, of which monimolimnion waters may seasonally exceed 2 M concentrations. Induced by its high salinity and meromictic nature, Hot Lake displays an inverse thermal gradient with deep horizons seasonally exceeding 50 °C. Despite extreme conditions, dense benthic microbial mats composed of cyanobacteria, anoxygenic photoheterotrophs, and bacterial heterotroph populations develop in the lake. These mats can exceed 1 cm in thickness and display vertical stratification in color due to bacterial pigmentation. Typical mat stratification includes an orange surface layer underlain by green and purple layers at increasing depth. Carbonates, including aragonite and magnesite, are observed within the mat and their formation is likely induced or influenced by microbial metabolic activities and associated pH excursions. We are exploring the role Hot Lake's microbial mats play in carbon cycling. Cyanobacteria are the dominant CO2-fixing organisms in the mat and we seek to understand the spatial and metabolic controls on how the carbon initially fixed by mat cyanobacteria is transferred to associated heterotrophic populations spread throughout the mat strata. Secondly, we seek to understand the overall net carbon balance of the mat through a growing season. We are using a stable isotope probing approach for assessing carbon uptake and migration through representative mat samples. We performed a series of ex situ incubations of freshly harvested mat samples in lake water amended with 13C-labeled bicarbonate or substrates commonly consumed by heterotrophs (including acetate and glucose) and using multiple stable isotope techniques to track label uptake, residence time, remineralization, and location within the mat. In addition to bulk isotope

 17. Fabrication and Characterization of Thermoresponsive Polystyrene Nanofibrous Mats for Cultured Cell Recovery

  Science.gov (United States)

  Oh, Hwan Hee; Uyama, Hiroshi; Park, Won Ho; Cho, Donghwan; Kwon, Oh Hyeong

  2014-01-01

  Rapid cell growth and rapid recovery of intact cultured cells are an invaluable technique to maintain the biological functions and viability of cells. To achieve this goal, thermoresponsive polystyrene (PS) nanofibrous mat was fabricated by electrospinning of PS solution, followed by the graft polymerization of thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide)(PIPAAm) on PS nanofibrous mats. Image analysis of the PS nanofiber revealed a unimodal distribution pattern with 400 nm average fiber diameter. Graft polymerization of PIPAAm on PS nanofibrous mats was confirmed by spectroscopic methods such as ATR-FTIR, ESCA, and AFM. Human fibroblasts were cultured on four different surfaces, PIPAAm-grafted and ungrafted PS dishes and PIPAAm-grafted and ungrafted PS nanofibrous mats, respectively. Cells on PIPAAm-grafted PS nanofibrous mats were well attached, spread, and proliferated significantly much more than those on other surfaces. Cultured cells were easily detached from the PIPAAm-grafted surfaces by decreasing culture temperature to 20°C, while negligible cells were detached from ungrafted surfaces. Moreover, cells on PIPAAm-grafted PS nanofibrous mats were detached more rapidly than those on PIPAAm-grafted PS dishes. These results suggest that thermoresponsive nanofibrous mats are attractive cell culture substrates which enable rapid cell growth and recovery from the culture surface for application to tissue engineering and regenerative medicine. PMID:24696851

 18. Organismal and spatial partitioning of energy and macronutrient transformations within a hypersaline mat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mobberley, Jennifer M.; Lindemann, Stephen R.; Bernstein, Hans C.; Moran, James J.; Renslow, Ryan S.; Babauta, Jerome; Hu, Dehong; Beyenal, Haluk; Nelson, William C.

  2017-03-21

  Phototrophic mat communities are model ecosystems for studying energy cycling and elemental transformations because complete biogeochemical cycles occur over millimeter-to-centimeter scales. Characterization of energy and nutrient capture within hypersaline phototrophic mats has focused on specific processes and organisms, however little is known about community-wide distribution of and linkages between these processes. To investigate energy and macronutrient capture and flow through a structured community, the spatial and organismal distribution of metabolic functions within a compact hypersaline mat community from Hot Lake have been broadly elucidated through species-resolved metagenomics and geochemical, microbial diversity, and metabolic gradient measurements. Draft reconstructed genomes of abundant organisms revealed three dominant cyanobacterial populations differentially distributed across the top layers of the mat suggesting niche separation along light and oxygen gradients. Many organisms contained diverse functional profiles, allowing for metabolic response to changing conditions within the mat. Organisms with partial nitrogen and sulfur metabolisms were widespread indicating dependence upon metabolite exchange. In addition, changes in community spatial structure were observed over the diel. These results indicate that organisms within the mat community have adapted to the temporally dynamic environmental gradients in this hypersaline mat through metabolic flexibility and fluid syntrophic interactions, including shifts in spatial arrangements.

 19. Antimicrobial Activity of Silver Ions Released from Zeolites Immobilized on Cellulose Nanofiber Mats.

  Science.gov (United States)

  Rieger, Katrina A; Cho, Hong Je; Yeung, Hiu Fai; Fan, Wei; Schiffman, Jessica D

  2016-02-10

  In this study, we exploit the high silver ion exchange capability of Linde Type A (LTA) zeolites and present, for the first time, electrospun nanofiber mats decorated with in-house synthesized silver (Ag(+)) ion exchanged zeolites that function as molecular delivery vehicles. LTA-Large zeolites with a particle size of 6.0 μm were grown on the surface of the cellulose nanofiber mats, whereas LTA-Small zeolites (0.2 μm) and three-dimensionally ordered mesoporous-imprinted (LTA-Meso) zeolites (0.5 μm) were attached to the surface of the cellulose nanofiber mats postsynthesis. After the three zeolite/nanofiber mat assemblies were ion-exchanged with Ag(+) ions, their ion release profiles and ability to inactivate Escherichia coli (E. coli) K12 were evaluated as a function of time. LTA-Large zeolites immobilized on the nanofiber mats displayed more than an 11 times greater E. coli K12 inactivation than the Ag-LTA-Large zeolites that were not immobilized on the nanofiber mats. This study demonstrates that by decorating nanometer to micrometer scale Ag(+) ion-exchanged zeolites on the surface of high porosity, hydrophilic cellulose nanofiber mats, we can achieve a tunable release of Ag(+) ions that inactivate bacteria faster and are more practical to use in applications over powder zeolites.

 20. The Positive Effects of Yerba Maté (Ilex paraguariensis in Obesity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Gambero

  2015-01-01

  Full Text Available The prevalence of obesity has increased worldwide over the past three decades. Global anti-obesity strategies focus on dietary and lifestyle modifications to slow the development of obesity. Research in the nutrition field has recently aroused considerable interest based on the potential of natural products to counteract obesity. Several studies have identified yerba maté (Ilex paraguariensis as an excellent candidate. In this review, we evaluated the impact of yerba maté on obesity and obesity-related inflammation. Cellular studies demonstrate that yerba maté suppresses adipocyte differentiation and triglyceride accumulation and reduces inflammation. Animal studies show that yerba maté modulates signaling pathways that regulate adipogenesis, antioxidant, anti-inflammatory and insulin signaling responses. In summary, the data presented here showed that the use of yerba maté might be useful against obesity, improving the lipid parameters in humans and animal models. In addition, yerba maté modulates the expression of genes that are changed in the obese state and restores them to more normal levels of expression. In doing so, it addresses several of the abnormal and disease-causing factors associated with obesity. Protective and ameliorative effects on insulin resistance were also observed. Thus, as a general conclusion, it seems that yerba maté beverages and supplements might be helpful in the battle against obesity.

 1. Geochemical Characteristics and Origin of Tar Mats from the Yaha Field in Tarim Basin,China

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张敏; 张俊; 等

  1999-01-01

  Tar mats were firstly discovered and determined accurately in terrestrial oil and gas reservoirs associated with Lower Tertiary sandstone reservoirs in the Yaha field of the Tarim Basin,China,by thin-layer chromatography-flame ionization detector(TLC-FID)and Rock-Eval analysis.The relative content of asphaltene in gross composition of tar mat extracts accounts for more than 30%,that in the corresponding oil leg less than 20%.In the geochemical description profile of oil gas reservoirs,drastic changes in asphaltene contents between tar mats and oil legs could be discovered.This in an important marker to determine tar mats.Distribution characteristics of saturated and aromaic hydrocarbons from reservoir core extracts and crude oils in the Yaha oil and gas reservoirs in the Tarim Basin are described systematically in this paper,and the results show there are similarities among n-alkane distribution characteristics,biomarker distribution characteristics and their combined characteristics of saturated hydrocarbons,and the geochemical characteristics of aromatic hydrocarbons for tar mats.oil leg,asphaltic sand and crude oil.These characteristics suggest the hydrocarbons in these samples were originated from the common source rocks.However,the geochemical characteristics of tar mats reveales that the mechanism of formation of tar mats is the precipitation of asphaltene from crude oils in petroleum reservoirs caused by increased dissolved gas in oil legs(gas injection).

 2. The Ububele Baby Mat intervention: facilitating meaning in a multi-cultural context.

  Science.gov (United States)

  Nortje, Michelle

  2016-07-01

  This paper expands on the continuing understanding of the Ububele Baby Mat Project - a community-based parent-infant mental health intervention now offered at six primary healthcare clinics in Alexandra, Johannesburg. This paper describes the influence of cultural diversity and the complex layers of meaning-making involved in the Baby Mat intervention. Meaning-making is a collaborative process between the caregiver-infant dyad's cultural beliefs and experiences, the Baby Mat couple's relationship, knowledge and skills, and the additional minds of the multicultural supervision group. This paper aims to clarify these three layers of co-constructed meaning-making involved in the Baby Mat intervention. Three central themes are thus presented to discuss the impact of multi-cultural, multi-racial and multi-lingual therapeutic dyads on the process of the Baby Mat intervention. These core themes are the verbal and non-verbal meanings of presenting problems brought by caregiver-infant dyads; the value and obstacles involved within a cross-cultural baby mat couple; and the significance of a reflective group supervision space. Case extracts are used to illustrate these processes of multiple minds at play during a Baby Mat session.

 3. Fabrication and Characterization of Thermoresponsive Polystyrene Nanofibrous Mats for Cultured Cell Recovery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hwan Hee Oh

  2014-01-01

  Full Text Available Rapid cell growth and rapid recovery of intact cultured cells are an invaluable technique to maintain the biological functions and viability of cells. To achieve this goal, thermoresponsive polystyrene (PS nanofibrous mat was fabricated by electrospinning of PS solution, followed by the graft polymerization of thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide(PIPAAm on PS nanofibrous mats. Image analysis of the PS nanofiber revealed a unimodal distribution pattern with 400 nm average fiber diameter. Graft polymerization of PIPAAm on PS nanofibrous mats was confirmed by spectroscopic methods such as ATR-FTIR, ESCA, and AFM. Human fibroblasts were cultured on four different surfaces, PIPAAm-grafted and ungrafted PS dishes and PIPAAm-grafted and ungrafted PS nanofibrous mats, respectively. Cells on PIPAAm-grafted PS nanofibrous mats were well attached, spread, and proliferated significantly much more than those on other surfaces. Cultured cells were easily detached from the PIPAAm-grafted surfaces by decreasing culture temperature to 20°C, while negligible cells were detached from ungrafted surfaces. Moreover, cells on PIPAAm-grafted PS nanofibrous mats were detached more rapidly than those on PIPAAm-grafted PS dishes. These results suggest that thermoresponsive nanofibrous mats are attractive cell culture substrates which enable rapid cell growth and recovery from the culture surface for application to tissue engineering and regenerative medicine.

 4. Modification of PLGA Nanofibrous Mats by Electron Beam Irradiation for Soft Tissue Regeneration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jae Baek Lee

  2015-01-01

  Full Text Available Biodegradable poly(lactide-co-glycolide (PLGA has found widespread use in modern medical practice. However, the degradation rate of PLGA should be adjusted for specific biomedical applications such as tissue engineering, drug delivery, and surgical implantation. This study focused on the effect of electron beam radiation on nanofibrous PLGA mats in terms of physical properties and degradation behavior with cell proliferation. PLGA nanofiber mats were prepared by electrospinning, and electron beam was irradiated at doses of 50, 100, 150, 200, 250, and 300 kGy. PLGA mats showed dimensional integrity after electron beam irradiation without change of fiber diameter. The degradation behavior of a control PLGA nanofiber (0 kGy and electron beam-irradiated PLGA nanofibers was analyzed by measuring the molecular weight, weight loss, change of chemical structure, and fibrous morphology. The molecular weight of the PLGA nanofibers decreased with increasing electron beam radiation dose. The mechanical properties of the PLGA nanofibrous mats were decreased with increasing electron beam irradiation dose. Cell proliferation behavior on all electron beam irradiated PLGA mats was similar to the control PLGA mats. Electron beam irradiation of PLGA nanofibrous mats is a potentially useful approach for modulating the biodegradation rate of tissue-specific nonwoven nanofibrous scaffolds, specifically for soft tissue engineering applications.

 5. Cantera Integration with the Toolbox for Modeling and Analysis of Thermodynamic Systems (T-MATS)

  Science.gov (United States)

  Lavelle, Thomas M.; Chapman, Jeffryes W.; May, Ryan D.; Litt, Jonathan S.; Guo, Ten-Huei

  2014-01-01

  NASA Glenn Research Center (GRC) has recently developed a software package for modeling generic thermodynamic systems called the Toolbox for the Modeling and Analysis of Thermodynamic Systems (T-MATS). T-MATS is a library of building blocks that can be assembled to represent any thermodynamic system in the Simulink (The MathWorks, Inc.) environment. These elements, along with a Newton Raphson solver (also provided as part of the T-MATS package), enable users to create models of a wide variety of systems. The current version of T-MATS (v1.0.1) uses tabular data for providing information about a specific mixture of air, water (humidity), and hydrocarbon fuel in calculations of thermodynamic properties. The capabilities of T-MATS can be expanded by integrating it with the Cantera thermodynamic package. Cantera is an object-oriented analysis package that calculates thermodynamic solutions for any mixture defined by the user. Integration of Cantera with T-MATS extends the range of systems that may be modeled using the toolbox. In addition, the library of elements released with Cantera were developed using MATLAB native M-files, allowing for quicker prototyping of elements. This paper discusses how the new Cantera-based elements are created and provides examples for using T-MATS integrated with Cantera.

 6. The micromorphology of Younger Dryas-aged black mats from Nevada, Arizona, Texas and New Mexico

  Science.gov (United States)

  Harris-Parks, Erin

  2016-01-01

  Black mats are organic-rich sediments and soils that form in wet environments associated with spring discharge. Micromorphological and geochemical analyses of 25 black mats dating to the Younger Dryas Chronozone (12.9-11.7 ka) and early Holocene were conducted to determine their composition and depositional environment. Samples were collected from Arizona, New Mexico, Texas and Nevada. Micromorphological analyses were conducted on thin sections using polarized and blue fluorescent light. These analyses determined that black mats contain humic acids, fine (5-20 μm) plant fragments, diatoms, phytoliths, and gastropods. The dominant type of organic matter in black mats is derived from herbaceous plants, contradicting previous studies that supported algal or charcoal sources. Differences in the micromorphological characteristics of the samples revealed that black mats formed as three different types, organic horizons, moist soils and, ponded sediments, depending on their topographic position in relation to the water table. The microscopic evidence found in black mats supports the presence of widespread wet environments in Nevada and Arizona during the Younger Dryas Chronozone, clearly indicating a sustained period of greater effective moisture, optimal for spring discharge and black mat formation.

 7. SEM Investigation of Superheater Deposits from Biomass-Fired Boilers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Peter Arendt; Frandsen, Flemming; Hansen, Jørn

  2004-01-01

  , mature superheater deposit samples were extracted from two straw-fired boilers, Masnedø and Ensted, with fuel inputs of 33 MWth and 100 MWth, respectively. SEM (scanning electron microscopy) images and EDX (energy dispersive X-ray) analyses were performed on the deposit samples. Different strategies...

 8. SemEval 2014 Task 5 - L2 Writing Assistant

  NARCIS (Netherlands)

  Gompel, M. van; Hendrickx, I.H.E.; Bosch, A.P.J. van den; Lefever, E.; Hoste, V.

  2014-01-01

  We present a new cross-lingual task for SemEval concerning the translation of L1 fragments in an L2 context. The task is at the boundary of Cross-Lingual Word Sense Disambiguation and Machine Translation. It finds its application in the field of computer-assisted translation, particularly in the con

 9. Applications of CryoSEM in medical research

  NARCIS (Netherlands)

  Stokroos, [No Value; Kalicharan, D; Jongebloed, WL; Robins, A

  1999-01-01

  The field emission scanning electron microscope (FE-SEM) allows imaging resolution clown to 0.5-1.5 nm, With this improved resolution, the cryo-preparation technique (Cryo-FE-SEWI) can now compete with freeze-fracture replication techniques for the transmission electron microscope (TEM) and with sta

 10. Comparing SVARs and SEMs : Two models of the UK economy

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J.P.A.M.; Wallis, K.F.

  2005-01-01

  The structural vector autoregression (SVAR) and simultaneous equation macroeconometric model (SEM) styles of empirical macroeconomic modelling are compared and contrasted, with reference to two models of the UK economy, namely the long-run structural VAR model of Garratt, Lee, Pesaran and Shin and t

 11. Assembly and Succession of Iron Oxide Microbial Mat Communities in Acidic Geothermal Springs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beam, Jake; Bernstein, Hans C.; Jay, Z.; Kozubal, Mark; Jennings, Ryan; Tringe, Susannah G.; Inskeep, William P.

  2016-02-15

  Iron oxide microbial mats are ubiquitous geobiological features on Earth and occur in extant acidic hot springs of Yellowstone National Park (YNP), WY, USA, and form as a result of microbial processes. The relative contribution of different organisms to the development of these mat ecosystems is of specific interest. We hypothesized that chemolithoautotrophic organisms contribute to the early development and production of Fe(III)-oxide mats, which could support later-colonizing heterotrophic microorganisms. Sterile glass slides were incubated in the outflow channels of two acidic geothermal springs in YNP, and spatiotemporal changes in Fe(III)-oxide accretion and abundance of relevant community members were measured. Lithoautotrophic Hydrogenobaculum spp. were first colonizers and the most abundant taxa identified during early successional stages (7 – 40 days). Populations of M. yellowstonensis colonized after ~ 7 days, corresponding to visible Fe(III)-oxide accretion. Heterotrophic archaea colonized after 30 days, and emerge as the dominant functional guild in mature iron oxide mats (1 – 2 cm thick) that form after 70 – 120 days. First-order rate constants of iron oxide accretion ranged from 0.05 – 0.046 day-1, and reflected the absolute amount of iron accreted. Micro- and macroscale microterracettes were identified during iron oxide mat development, and suggest that the mass transfer of oxygen limits microbial growth. This was also demonstrated using microelectrode measurements of oxygen as a function of mat depth, which showed steep gradients in oxygen from the aqueous mat interface to ~ 1 mm. The formation and succession of amorphous Fe(III)-oxide mat communities follows a predictable pattern of distinct stages and growth. The successional stages and microbial signatures observed in these extant Fe(III)-oxide mat communities may be relevant to other past or present Fe(III)-oxide mineralizing systems.

 12. Evolution of Mat Strength from the Paleoarchean to the Modern: A Record of Evolving Microbial Communities?

  Science.gov (United States)

  Tice, M.; Pope, M.; Thornton, D.

  2011-12-01

  Fossil microbial mats, i.e. surface-attached communities of benthic microorganisms, form the most extensive record of life on Earth. Qualitatively changing mat morphologies from 3.43-0.56-billion-years-ago may reflect the evolution of microorganism communities or changing environmental conditions. However, mat morphogenesis is not well understood or easily quantifiable, making interpretation of the mat record difficult. We show that microbial mat cohesion increased from ~1 Pa to ~13 Pa at 2.7-billion-years-ago (Ga), and has remained high for most of the rest of Earth history. This initial increase may represent an early increase in the productivity of mat communities, a change in the composition of extracellular polymeric substances (EPS) produced by mat-formers, or a change in the composition of seawater affecting EPS strength. The appearance of early high-strength communities was coincident with the appearance of voids representing gas bubbles in the apices of conical stromatolites; together, these changes may record the emergence of productive mat communities dominated by oxygenic cyanobacteria. The earliest high-strength communities, like early bubble-forming conical stromatolites, grew in low-energy environments. The appearance of high-strength communities in shallow-water environments starting 2.63-2.52 Ga coincided with the appearance of the first barrier reef complexes. We hypothesize that the first oxygenic cyanobacteria were most competitive with anoxygenic phototrophs in diffusion-limited environments. As the cyanobacteria became more proficient at oxygenic photosynthesis, they eventually outcompeted anoxygenic phototrophs in higher-energy environments. Competition with higher strength seaweed and grazing by metazoans has displaced mat communities from essentially all modern high-energy niches.

 13. Microbial Mats on the Orkney Islands Revisited: Microenvironment and Microbial Community Composition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wieland, A.; Kühl, M.; McGowan, L.;

  2003-01-01

  and microalgae in mats from Waulkmill and Swanbister beach, including diatoms, Haptophyceae, cyanobacteria, and sulfate-reducing bacteria. These analyses also indicated the presence of methanogens, especially in Swanbister beach mats, and therefore a possible role of methanogenesis for the carbon cycle...... fragment length polymorphism) analysis in Swanbister beach mats, the depth distribution of different populations of purple and sulfate-reducing bacteria could be related to the microenvironmental conditions. Oxygen, but also sulfide and other (inorganic and organic) sulfur compounds, seems to play...

 14. Electrospun nano-fibre mats with antibacterial properties from quaternised chitosan and poly(vinyl alcohol).

  Science.gov (United States)

  Ignatova, Milena; Starbova, Kirilka; Markova, Nadya; Manolova, Nevena; Rashkov, Iliya

  2006-09-04

  Nano-fibres containing quaternised chitosan (QCh) have been successfully prepared by electrospinning of QCh solutions mixed with poly(vinyl alcohol) (PVA). The average fibre diameter is in the range of 60-200 nm. UV irradiation of the composite electrospun nano-fibrous mats containing triethylene glycol diacrylate as cross-linking agent has resulted in stabilising of the nano-fibres against disintegration in water or water vapours. Microbiological screening has demonstrated the antibacterial activity of the photo-cross-linked electrospun mats against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The obtained nano-fibrous electrospun mats are promising for wound-healing applications.

 15. Tracing biosignatures from the Recent to the Jurassic in sabkha-associated microbial mats

  Science.gov (United States)

  van der Land, Cees; Dutton, Kirsten; Andrade, Luiza; Paul, Andreas; Sherry, Angela; Fender, Tom; Hewett, Guy; Jones, Martin; Lokier, Stephen W.; Head, Ian M.

  2017-04-01

  Microbial mat ecosystems have been operating at the sediment-fluid interface for over 3400 million years, influencing the flux, transformation and preservation of carbon from the biosphere to the physical environment. These ecosystems are excellent recorders of rapid and profound changes in earth surface environments and biota as they often survive crisis-induced extreme paleoenvironmental conditions. Their biosignatures, captured in the preserved organic matter and the biominerals that form the microbialite rock, constitute a significant tool in understanding geobiological processes and the interactions of the microbial communities with sediments and with the prevailing physical chemical parameters, as well as the environmental conditions at a local and global scale. Nevertheless, the exact pathways of diagenetic organic matter transformation and early-lithification, essential for the accretion and preservation in the geological record as microbialites, are not well understood. The Abu Dhabi coastal sabkha system contains a vast microbial mat belt that is dominated by continuous polygonal and internally-laminated microbial mats across the upper and middle intertidal zones. This modern system is believed to be the best analogue for the Upper Jurassic Arab Formation, which is both a prolific hydrocarbon reservoir and source rock facies in the United Arab Emirates and in neighbouring countries. In order to characterise the processes that lead to the formation of microbialites we investigated the modern and Jurassic system using a multidisciplinary approach, including growth of field-sampled microbial mats under controlled conditions in the laboratory and field-based analysis of microbial communities, mat mineralogy and organic biomarker analysis. In this study, we focus on hydrocarbon biomarker data obtained from the surface of microbial mats actively growing in the intertidal zone of the modern system. By comparing these findings to data obtained from recently

 16. Contribution à la conductivité thermique d'un matériau composite

  OpenAIRE

  2011-01-01

  International audience; L'adjonction des fonctions dans les matériaux composites est un atout majeur pour élargir leurs applications dans le monde industriel. En effet, l'industrie navale s'intéresse aux matériaux composites pour réduire notamment la masse mais cette solution n'offre pas de protection électromagnétique suffisante. Il est alors nécessaire d'ajouter la fonction de blindage à ces matériaux composites pendant la phase de fabrication. De même, l'industrie aéronautique est égalemen...

 17. Preparation and properties of novel fluorescent fiber mats%新型荧光纤维毡的制备及性能

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  钱坤; 徐圣泉

  2011-01-01

  先以丙烯腈和丙烯酸为单体合成聚合物(Polymer-1),用荧光染料对聚合物进行接枝改性后得到聚合物(Polymer-2);然后将这两种聚合物通过静电纺丝法制备出纳米纤维毡。研究了单体配比对Polymer-1共聚物粘均分子质量的影响;用DSC和IR测试手段对聚合物结构进行表征,用SEM和荧光光谱分析(FS)测试手段对纳米纤维毡的微观形状和荧光性能进行测试。结果表明,成功制备出荧光改性聚合物Polymer-2,获得了具有荧光性能的纳米纤维毡。%In this paper,Polymer-1 was synthesized by acrylonitrile monomer and acrylic monomer,and polymer-2 was the modified product when polymer-1 was grafted with fluorescent dyes.Then two polymers' nano-fiber mats were prepared through electrospinning process(ESP).The influence of the monomer ratio on Polymer-1's viscosity average molecular weight was studied.DSC and IR were used to characterize the polymer firstly,SEM and Single-photon fluorescence spectra(FS) were used to test the nano-fiber mats.The results demonstrate that the fluorescent copolymer(Polymer-2 ) was prepared successfully and nano-fiber mats with fluorescent properties could be obtained using ESP technology.

 18. Laser cleaning of 19th century Congo rattan mats

  Science.gov (United States)

  Carmona, N.; Oujja, M.; Roemich, H.; Castillejo, M.

  2011-09-01

  There is a growing interest by art conservators for laser cleaning of organic materials, such as wooden artworks, paper and textiles, since traditional cleaning with solvents can be a source of further decay and mechanical cleaning may be too abrasive for sensitive fibers. In this work we present a successful laser cleaning approach for 19th century rattan mats from the Brooklyn Museum collection of African Art, now part of the study collection at the Conservation Center in New York. Tests were carried out using the fundamental (1064 nm) and second harmonic (532 nm) wavelength of a Q-switched Nd:YAG laser to measure threshold values both for surface damage and color changes for different types of rattan samples. The irradiated substrates were investigated by optical microscopy, scanning electron microscopy and by UV-vis spectroscopy in order to determine the efficiency of laser cleaning and to assess possible deterioration effects that may have occurred as a result of laser irradiation. The study showed that by using the laser emission at 532 nm, a wavelength for which photon energy is below the bond dissociation level of the main cellulosic compounds and the water absorption is negligible, it is possible to select a range of laser fluences to remove the black dust layer without damaging the rattan material.

 19. Laser cleaning of 19th century Congo rattan mats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carmona, N., E-mail: carmona@fis.ucm.es [Materials Physics Department, Complutense University at Madrid, Avda. Complutense sn, 28040 Madrid (Spain); Oujja, M. [Instituto de Quimica Fisica ' Rocasolano' , C/Serrano 119, 28006 Madrid (Spain); Roemich, H. [Conservation Center, Institute of Fine Arts, New York University, 14 East 78th Street, 10075 New York (United States); Castillejo, M. [Instituto de Quimica Fisica ' Rocasolano' , C/Serrano 119, 28006 Madrid (Spain)

  2011-09-15

  There is a growing interest by art conservators for laser cleaning of organic materials, such as wooden artworks, paper and textiles, since traditional cleaning with solvents can be a source of further decay and mechanical cleaning may be too abrasive for sensitive fibers. In this work we present a successful laser cleaning approach for 19th century rattan mats from the Brooklyn Museum collection of African Art, now part of the study collection at the Conservation Center in New York. Tests were carried out using the fundamental (1064 nm) and second harmonic (532 nm) wavelength of a Q-switched Nd:YAG laser to measure threshold values both for surface damage and color changes for different types of rattan samples. The irradiated substrates were investigated by optical microscopy, scanning electron microscopy and by UV-vis spectroscopy in order to determine the efficiency of laser cleaning and to assess possible deterioration effects that may have occurred as a result of laser irradiation. The study showed that by using the laser emission at 532 nm, a wavelength for which photon energy is below the bond dissociation level of the main cellulosic compounds and the water absorption is negligible, it is possible to select a range of laser fluences to remove the black dust layer without damaging the rattan material.

 20. Collimation and material science studies (ColMat) at GSI.

  CERN Document Server

  Stadlmann, J; Kollmus, H; Krause, M; Mustafin, E; Petzenhauser, I; Spiller, P; Strasik, I; Tahir, N; Tomut, M; Trautmann, C

  2010-01-01

  Within the frame of the EuCARD program, the GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt is performing accelerator R&D in workpackage 8: ColMat. The coordinated effort is focussed on materials aspects important for building the FAIR accelerator facility at GSI and the LHC upgrade at CERN. Accelerator components and especially protection devices have to be operated in high dose environments. The radiation hazard occurs either by the primary proton and ion beams or the secondary radiation after initial beam loss. Detailed numerical simulations have been carried out to study the damage caused to solid targets by the full impact of the LHC beam as well as the SPS beam. Tungsten, copper and graphite as possible collimator materials have been studied. Experimental an theoretical studies on radiation damage on materials used for the LHC upgrade and the FAIR accelerators are performed at the present GSI experimental facilities. Technical decisions based on these results will have an impact on the F...

 1. Drying Spirulina with Foam Mat Drying at Medium Temperature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aji Prasetyaningrum

  2012-10-01

  Full Text Available Spirulina is a single cell blue green microalgae (Cyanobacteria containing many Phytonutrients (Beta-carotene, Chlorophyl, Xanthophyl, Phyocianin using as anti-carcinogen in food. Producing dry spirulina by quick drying process at medium temperature is very important to retain the Phytonutrient quality. Currently, the work is still challenging due to the gel formation that block the water diffusion from inside to the surface.  This research studies the performance of foam-mat drying on production of dry spirulina. In this method the spirulina was mixed with foaming agent (glair/egg albumen, popular as white egg at 2.5% by weight at air velocity 2.2 m/sec. Here, the effect of spirulina thickness and operational temperature on drying time and quality (Beta-carotene and color were observed. The drying time was estimated based on the measurement of water content in spirulina versus time. Result showed that the thicker spirulina, the longer drying time. Conversely, the higher operational temperature, faster drying time. At thickness ranging 1-3 mm and operational temperature below 70oC, the quality of spirulina can fit the market requirement

 2. Efficient quality enhancement of disparity maps based on alpha matting

  Science.gov (United States)

  Brosch, Nicole; Nezveda, Matej; Gelautz, Margrit; Seitner, Florian

  2014-03-01

  We propose an efficient disparity map enhancement method that improves the alignment of disparity edges and color edges even in the presence of mixed pixels and provides alpha values for pixels at disparity edges as a byproduct. In contrast to previous publications, the proposed method addresses mixed pixels at disparity edges and does not introduce mixed disparities that can lead to object deformations in synthesized views. The proposed algorithm computes transparencies by performing alpha matting per disparity-layer. These alpha values indicate the degree of affiliation to a disparity-layer and can hence be used as an indicator for a disparity reassignment that aligns disparity edges with color edges and accounts for mixed pixels. We demonstrate the capabilities of the proposed method on various images and corresponding disparity maps, including images that contain fuzzy object borders (e.g., fur). Furthermore, the proposed method is qualitatively and quantitatively evaluated using disparity ground truth and compared to previously published disparity post-processing methods.

 3. Towards in-trap-spectroscopy at MATS/FAIR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weber, Christine; Moazzami-Fallah, Jasmin; Mueller, Peter; Szerypo, Jurek; Thirolf, Peter [Fakultaet fuer Physik, LMU - Muenchen, 85748 Garching (Germany)

  2012-07-01

  A novel in-trap spectroscopy setup is developed at MLLTRAP/Garching to be implemented in the future MATS facility at FAIR/GSI. It combines the high-resolution purification capabilities of a Penning trap with a customized detector trap setup, providing both, storage and detection. In this way, decay-spectroscopy experiments of purified nuclides, free from any background or scattering effects, will become feasible. Here, the main trapping electrodes are replaced by position-sensitive Si-strip detectors and emitted electrons are efficiently guided by the strong field of the trap magnet towards distant electron detectors. Possible experiments are conversion-electron spectroscopy and intrap {alpha}-decay experiments of heavy actinides. Moreover, a coincident detection of an {alpha} decay with an electron detection allows to reconstruct the original positions of electron clouds initiated by shake-off as well as from subsequent conversion decay. Via this decay length, the half-lives of excited (2{sup +}) states populated by {alpha} decay can be derived in a unique type of recoil-distance method. In this presentation, possible physics experiments and the design of the setup are presented.

 4. Optimization of DNA Extractions from Iron-rich Microbial Mats

  Science.gov (United States)

  Fullerton, H.; Hilton, T. S.; Moyer, C. L.

  2013-12-01

  Iron is the fourth most abundant element in the Earth's crust and is potentially one of the most abundant energy sources on the earth as an electron donor for chemolithoautotrophicgrowth coupled to Fe(II) oxidation. Many microbes have adapted to this energy source. One such bacterial class are the Zetaproteobacteria, which dominate Iron-rich microbial mats at Loihi seamount. Although cell counts are very high (up to 5.3x108 cells/ml), efficient DNA yields are low in comparison. In this study we compared extraction efficiency across different methods and with the addition of various buffers. Regardless of protocol (i.e., kit), the addition of sodium citrate drastically increased the DNA yield. The addition of sodium citrate did not alter community structure as determined by T-RFLP and qPCR. Citrate is a well-known ferric iron chelator and will bind ferrous as well. The chelated iron is then unable to participate in the Fenton reaction and this stops the generation of hydroxyl radicals which in turn can react and degrade the extracted DNA. We have utilized this relationship to allow us to obtain nearly an order of magnitude more microbial community DNA per sample, which should also have implications when processing low biomass samples, e.g., from the deep subsurface.

 5. Possible evolution of mobile animals in association with microbial mats

  Science.gov (United States)

  Gingras, Murray; Hagadorn, James W.; Seilacher, Adolf; Lalonde, Stefan V.; Pecoits, Ernesto; Petrash, Daniel; Konhauser, Kurt O.

  2011-06-01

  Complex animals first evolved during the Ediacaran period, between 635 and 542 million years ago, when the oceans were just becoming fully oxygenated. In situ fossils of the mobile forms of these animals are associated with microbial sedimentary structures, and the animal's trace fossils generally were formed parallel to the surface of the seabed, at or below the sediment-water interface. This evidence suggests the earliest mobile animals inhabited settings with high microbial populations, and may have mined microbially bound sediments for food resources. Here we report the association of mobile animals--insect larvae, oligochaetes and burrowing shore crabs--with microbial mats in a modern hypersaline lagoon in Venezuela. The lagoon is characterized by low concentrations of dissolved O2 and pervasive biomats dominated by oxygen-producing cyanobacteria, both analogous to conditions during the Ediacaran. We find that, during the day, O2 levels in the biomats are four times higher than in the overlying water column. We therefore conclude that the animals harvest both food and O2 from the biomats. In doing so, the animals produce horizontal burrows similar to those found in Ediacaran-aged rocks. We suggest that early mobile animals may have evolved in similar environments during the Ediacaran, effectively exploiting oases rich in O2 that formed within low oxygen settings.

 6. Hydrogel-Electrospun Fiber Mat Composite Coatings for Neural Prostheses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ning eHan

  2011-03-01

  Full Text Available Achieving stable, long-term performance of implanted neural prosthetic devices has been challenging because of implantation related neuron loss and a foreign body response that results in encapsulating glial scar formation. To improve neuron-prosthesis integration and form chronic, stable interfaces, we investigated the potential of neurotrophin-eluting hydrogel-electrospun fiber mat (EFM composite coatings. In particular, poly(ethylene glycol-poly(ε-caprolactone (PEGPCL hydrogel- poly(ε-caprolactone (PCL EFM composites were applied as coatings for multielectrode arrays (MEAs. Coatings were stable and persisted on electrode surfaces for over 1 month under an agarose gel tissue phantom and over 9 months in a PBS immersion bath. To demonstrate drug release, a neurotrophin, nerve growth factor (NGF, was loaded in the PEGPCL hydrogel layer, and coating cytotoxicity and sustained NGF release were evaluated using a PC12 cell culture model. Quantitative MTT assays showed that these coatings had no significant toxicity toward PC12 cells, and neurite extension at day 7 and 14 confirmed sustained release of NGF at biologically significant concentrations for at least 2 weeks. Our results demonstrate that hydrogel-EFM composite materials can be applied to neural prostheses as a means to improve neuron-electrode proximity and enhance long-term device performance and function.

 7. [Obtainment of pineapple juice powder by foam-mat drying].

  Science.gov (United States)

  Beristain, C I; Cortés, R; Casillas, M A; Díaz, R

  1991-06-01

  The foam-mat production and stability using pineapple juice concentrate (25, 30 and 40 degrees Brix), adding a surfactants mixture and maltodextrin (DE 10) as co-adjuvant, stirred in a commercial mixer, was studied. Adequate foam formation conditions were as follows: concentrate of 25 degrees Brix using surface active agents (Sorbac 60-Polisorbac 80) 0.285% surface active agent/total solids, HLB = 6, and stirring time, 7 min. The foam was dehydrated in an oven dried with a horizontal air flow circulation set at 60, 70 and 80 degrees C using 3, 5 and 10 mm bed depths. The best conditions were obtained at 60 degrees C and 5 mm bed depth. The product had a particle size of sieve 40-80, and a moisture content of 3%. It was then packaged in multilayer plastic film and stored at environmental conditions. No brown color formation or mold growth was detected during storage. Pineapple juice and a refreshing drink were prepared. The general acceptability in a community indicated that 95% of the population involved accepted the product.

 8. Expanding the Conversation about SEM: Advancing SEM Efforts to Improve Student Learning and Persistence--Part I

  Science.gov (United States)

  Yale, Amanda

  2010-01-01

  It's now nearly ten years since the author started participating in and presenting at national conferences related to strategic enrollment management (SEM). Having entered this profession with nearly 20 years of experience in transitional initiatives related to the first-year experience and academic advisement services, she has perceived an…

 9. Expanding the Conversation about SEM: Advancing SEM Efforts to Improve Student Learning and Persistence--Part II

  Science.gov (United States)

  Yale, Amanda

  2010-01-01

  The first article in this two-part series focused on the need for enrollment management conceptual and organizational models to focus more intentionally and purposefully on efforts related to improving student learning, success, and persistence. Time and again, SEM is viewed from a conventional lens comprising marketing, recruitment and …

 10. FIB/SEM and SEM/EDS microstructural analysis of metal-ceramic and zirconia-ceramic interfaces.

  Science.gov (United States)

  Massimi, F; Merlati, G; Sebastiani, M; Battaini, P; Menghini, P; Bemporad, E

  2012-01-10

  Recently introduced FIB/SEM analysis in microscopy seems to provide a high-resolution characterization of the samples by 3D (FIB) cross-sectioning and (SEM) high resolution imaging. The aim of this study was to apply the FIB/SEM and SEM/EDS analysis to the interfaces of a metal-ceramic vs. two zirconia-ceramic systems. Plate samples of three different prosthetic systems were prepared in the dental lab following the manufacturers' instructions, where metal-ceramic was the result of a ceramic veneering (porcelain-fused-to-metal) and the two zirconia-ceramic systems were produced by the dedicated CAD-CAM procedures of the zirconia cores (both with final sintering) and then veneered by layered or heat pressed ceramics. In a FIB/SEM equipment (also called DualBeam), a thin layer of platinum (1 μm) was deposited on samples surface crossing the interfaces, in order to protect them during milling. Then, increasingly deeper trenches were milled by a focused ion beam, first using a relatively higher and later using a lower ion current (from 9 nA to 0.28 nA, 30KV). Finally, FEG-SEM (5KV) micrographs (1000-50,000X) were acquired. In a SEM the analysis of the morphology and internal microstructure was performed by 13KV secondary and backscattered electrons signals (in all the samples). The compositional maps were then performed by EDS probe only in the metal-ceramic system (20kV). Despite the presence of many voids in all the ceramic layers, it was possible to identify: (1) the grain structures of the metallic and zirconia substrates, (2) the thin oxide layer at the metal-ceramic interface and its interactions with the first ceramic layer (wash technique), (3) the roughness of the two different zirconia cores and their interactions with the ceramic interface, where the presence of zirconia grains in the ceramic layer was reported in two system possibly due to sandblasting before ceramic firing.

 11. MatLab Application to the Matrix Deduction of Finite Element Stiffness%MatLab在有限元刚度矩阵推导中的应用

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周水兴; 陈山林

  2007-01-01

  MatLab具有强大的符号运算功能.以平面梁单元刚度矩阵为例,详细介绍MatLab在单元刚度矩阵推导中的具体应用,编写了平面梁单元刚度符号运算程序,运算结果与手工推导完全一致,该方法可进一步推广到其它单元甚至到更复杂非线性单元刚度矩阵推导中.

 12. Sulfate Reduction and Thiosulfate Transformations in a Cyanobacterial Mat during a Diel Oxygen Cycle

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØRGENSEN, BB

  1994-01-01

  Bacterial sulfate reduction and transformations of thiosulfate were studied with radiotracers in a Microcoleus chthono-plastes-dominated microbial mat growing in a hypersaline pond at the Red Sea. The study showed how a diel cycle of oxygen evolution affected respiration by sulfate......-reducing bacteria and the metabolism of thiosulfate through oxidative and reductive pathways. Sulfate reduction occurred in both oxic and anoxic layers of the mat and varied diurnally, apparently according to temperature rather than to oxygen. Time course experiments showed that the radiotracer method...... of the mat, there was a shift from predominant oxidation in the oxic zone to predominant reduction below. Concurrent disproportionation of thiosulfate to sulfate and sulfide occurred in all zones and was an important pathway of the sulfur cycle in the mat....

 13. Robust superhydrophobic mats based on electrospun crystalline nanofibers combined with a silane precursor.

  Science.gov (United States)

  Park, Song Hee; Lee, Song Min; Lim, Ho Sun; Han, Joong Tark; Lee, Dong Ryeol; Shin, Hwa Sung; Jeong, Youngjin; Kim, Jooyong; Cho, Jeong Ho

  2010-03-01

  We demonstrate the fabrication of solvent-resistant, mechanically robust, superhydrophobic nanofibrous mats by electrospinning of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) in the presence of inorganic silane materials. The solvent resistance and mechanical strength of nanofibrous mats were dramatically increased through the crystallization of as-spun PVDF fibers or incorporation of a tetraethyl orthosilicate (TEOS) sol into the nanofibrous matrix. The electrospun nanofibrous mats yielded a water contact angle of 156 degrees that did not vary with TEOS content. The solvent resistance and mechanical robustness of the electrospun mats were significantly enhanced through extensive cross-linking of TEOS, even after short PVDF annealing times. The interpenetrating polymer network, which embeds polymer chains in a TEOS network, allows the fabrication of robust functional nanofibers by combining semicrystalline polymers with electrospinning techniques.

 14. Alternating magnetic field heat behaviors of PVDF fibrous mats filled with iron oxide nanoparticles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jinu Kim

  2016-05-01

  Full Text Available To study the magnetic heat behaviors, iron oxide nanoparticles (IONPs and the polyvinylidene fluoride (PVDF fibrous mats filled with IONPs were prepared by using coprecipitaion method and the electrospinning technique. The synthesized IONPs exhibited a magnetization of about 72 emu/g with average diameter of about 10 nm. The magnetizations of PVDF fibrous mats filled with IONPs showed 2.6 emu/g, 5.5 emu/g and 9.9 emu/g for 5 wt.%, 10 wt.% and 20 wt.% IONPs concentration, respectively. The heat of the magnetic fibrous mats were measured under various alternating magnetic fields (90, 128, and 167 Oe, frequencies (190, 250 and 355 kHz. The maximum saturated temperature showed up to 62 °C for 20 wt.% IONPs filled in PVDF fibrous mat under 167 Oe and 355 kHz.

 15. Alternating magnetic field heat behaviors of PVDF fibrous mats filled with iron oxide nanoparticles

  Science.gov (United States)

  Kim, Jinu; Choi, Jung-Su; Yang, Heejae; Ko, Frank K.; Kim, Ki Hyeon

  2016-05-01

  To study the magnetic heat behaviors, iron oxide nanoparticles (IONPs) and the polyvinylidene fluoride (PVDF) fibrous mats filled with IONPs were prepared by using coprecipitaion method and the electrospinning technique. The synthesized IONPs exhibited a magnetization of about 72 emu/g with average diameter of about 10 nm. The magnetizations of PVDF fibrous mats filled with IONPs showed 2.6 emu/g, 5.5 emu/g and 9.9 emu/g for 5 wt.%, 10 wt.% and 20 wt.% IONPs concentration, respectively. The heat of the magnetic fibrous mats were measured under various alternating magnetic fields (90, 128, and 167 Oe), frequencies (190, 250 and 355 kHz). The maximum saturated temperature showed up to 62 °C for 20 wt.% IONPs filled in PVDF fibrous mat under 167 Oe and 355 kHz.

 16. ELECTRO-THERMAL EFFECTS AND DEFORMATION RESPONSE OF CARBON FIBER MAT CEMENT BEAMS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZhuSirong; LiZhuoqiu; SongXianhui

  2003-01-01

  A carbon fiber mat is a sheet composed of intercrossing short carbon fibers, which has more stable and lower electrical resistivity compared with dispersed short carbon fiber mixed in cement. Thereby carbon fiber mat cement could exhibit obvious electro-thermal effect. When electrified, the temperature of composite structures made up of cement mortar and carbon fiber mat will rise rapidly. If the temperature field is not uniform, temperature difference will cause structures to deform, which can be used to adjust the deformation of structures. The temperature field and deformation response driven by the electro-thermal effects of a type of carbon fiber mat cement beams are studied. Firstly, the temperature and deformation responses are studied using theories of thermal conduction and elasticity. Secondly, experimental results are given to verify the theoretical solution. These two parts lay the foundation for temperature and deformation adjustment.

 17. Microscale spatial distributions of microbes and viruses in intertidal photosynthetic microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Carreira, C; Piel, T; Staal, M.; Stuut, J.-B; Middelboe, M.; Brussaard, C.P.D.

  2015-01-01

  Intertidal photosynthetic microbial mats from the Wadden Sea island Schiermonnikoog were examined for microscale (millimetre) spatial distributions of viruses, prokaryotes and oxygenic photoautotrophs (filamentous cyanobacteria and benthic diatoms) at different times of the year. Abundances of virus

 18. Fabrication and characterization of superhydrophobic and superlipophilic silica nanofibers mats with excellent heat resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gao S.

  2016-01-01

  Full Text Available A kind of silica nanofibers (SNF mats with superhydrophobicity and superlipophilicity as well as excellent heat resistance, had been prepared by modifying of 1, 1, 1, 3, 3, 3-hexamethyldisilazane on electrospun SNF mats. The effects of heat treatment time on properties of modified SNF mats were investigated by scanning electron microscopy, nitrogen absorption analysis, X-ray photoelectron spectroscopy, and contact angle measurement. With high specific surface area 240.1 m2/g, the optimal modified SNF mat approached water contact angle (WCA 153.2° and fuel contact angle (FCA 0°, furthermore, even after annealing by 450°C in air for 1h , WCA remained at 135.5° and FCA kept at 3.8°, which opened a new way to improve heat resistance of fuel-water filter paper.

 19. Halloysite nanotube-based electrospun ceramic nanofibre mat: a novel support for zeolite membranes

  Science.gov (United States)

  Chen, Zhuwen; Zeng, Jiaying; Lv, Dong; Gao, Jinqiang; Zhang, Jian; Bai, Shan; Li, Ruili; Hong, Mei; Wu, Jingshen

  2016-12-01

  Some key parameters of supports such as porosity, pore shape and size are of great importance for fabrication and performance of zeolite membranes. In this study, we fabricated millimetre-thick, self-standing electrospun ceramic nanofibre mats and employed them as a novel support for zeolite membranes. The nanofibre mats were prepared by electrospinning a halloysite nanotubes/polyvinyl pyrrolidone composite followed by a programmed sintering process. The interwoven nanofibre mats possess up to 80% porosity, narrow pore size distribution, low pore tortuosity and highly interconnected pore structure. Compared with the commercial α-Al2O3 supports prepared by powder compaction and sintering, the halloysite nanotube-based mats (HNMs) show higher flux, better adsorption of zeolite seeds, adhesion of zeolite membranes and lower Al leaching. Four types of zeolite membranes supported on HNMs have been successfully synthesized with either in situ crystallization or a secondary growth method, demonstrating good universality of HNMs for supporting zeolite membranes.

 20. Halloysite nanotube-based electrospun ceramic nanofibre mat: a novel support for zeolite membranes

  Science.gov (United States)

  Chen, Zhuwen; Zeng, Jiaying; Lv, Dong; Gao, Jinqiang; Zhang, Jian; Bai, Shan; Li, Ruili; Wu, Jingshen

  2016-01-01

  Some key parameters of supports such as porosity, pore shape and size are of great importance for fabrication and performance of zeolite membranes. In this study, we fabricated millimetre-thick, self-standing electrospun ceramic nanofibre mats and employed them as a novel support for zeolite membranes. The nanofibre mats were prepared by electrospinning a halloysite nanotubes/polyvinyl pyrrolidone composite followed by a programmed sintering process. The interwoven nanofibre mats possess up to 80% porosity, narrow pore size distribution, low pore tortuosity and highly interconnected pore structure. Compared with the commercial α-Al2O3 supports prepared by powder compaction and sintering, the halloysite nanotube-based mats (HNMs) show higher flux, better adsorption of zeolite seeds, adhesion of zeolite membranes and lower Al leaching. Four types of zeolite membranes supported on HNMs have been successfully synthesized with either in situ crystallization or a secondary growth method, demonstrating good universality of HNMs for supporting zeolite membranes. PMID:28083098

 1. VocMat projekt - uudsed e-õppe võimalused turismiasjalistele / Heli Tooman

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooman, Heli, 1949-

  2008-01-01

  Turismivaldkonna spetsialistidele mõeldud koolitusprojektist VocMat (Vocational Management Training for the Tourism Industry). Projekti partneriteks Eestis on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledzh. Lisa: Kokkuvõte

 2. The Diffusive Boundary-Layer of Sediments - Oxygen Microgradients Over a Microbial Mat

  DEFF Research Database (Denmark)

  JØRGENSEN, BB; MARAIS, DJD

  1990-01-01

  Oxygen microelectrodes were used to analyze the distribution of the diffusive boundary layer (DBL) at the sedimen-water interface in relation to surface topography and flow velocity. The sediment, collected from saline ponds, was covered by a microbial mat that had high oxygen consumption rate...... the mat). The oxygen uptake rate concurrently increased from 3.9 to 9.4 nmol cm-2 min-1. The effects of surface roughness and topography on the thickness and distribution of the DBL were studied by three-dimensional mapping of the sediment-water interface and the upper DBL boundary at 0.1-mm spatial...... resolution. The DBL boundary followed mat structures that had characteristic dimensions > 1/2 DBL thickness but the DBL had a dampened relief relative to the mat. The effective surface area of the sediment-water interface and of the upper DBL boundary were 31 and 14% larger, respectively, than a flat plane...

 3. Microscale spatial distributions of microbes and viruses in intertidal photosynthetic microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Carreira, C; Piel, T; Staal, M.; Stuut, J.-B; Middelboe, M.; Brussaard, C.P.D.

  2015-01-01

  Intertidal photosynthetic microbial mats from the Wadden Sea island Schiermonnikoog were examined for microscale (millimetre) spatial distributions of viruses, prokaryotes and oxygenic photoautotrophs (filamentous cyanobacteria and benthic diatoms) at different times of the year. Abundances of

 4. Electrically conductive polyaniline-coated electrospun poly(vinylidene fluoride mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia eMerlini

  2015-02-01

  Full Text Available Electrically conductive polyaniline (PANI-coated electrospun poly(vinylidene fluoride (PVDF mats were fabricated through aniline (ANI oxidative polymerization on electrospun PVDF mats. The effect of polymerization condition on structure and property of PVDF/PANI mats was investigated. The electrical conductivity and PANI content enhanced significantly with increasing ANI concentration due to the formation of a conducting polymer layer that completely coated the PVDF fibers surface. The PANI deposition on the PVDF fibers surface increased the Young Modulus and the elongation at break reduced significantly. Attenuated Total Reflectance-Fourier Transform Infrared spectroscopy (ATR-FTIR revealed that the electrospun PVDF and PVDF/PANI mats display a polymorph crystalline structure, with absorption bands associated to the β, α and γ phases.

 5. VocMat projekt - uudsed e-õppe võimalused turismiasjalistele / Heli Tooman

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooman, Heli, 1949-

  2008-01-01

  Turismivaldkonna spetsialistidele mõeldud koolitusprojektist VocMat (Vocational Management Training for the Tourism Industry). Projekti partneriteks Eestis on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledzh. Lisa: Kokkuvõte

 6. Marine Microbial Mats and the Search for Evidence of Life in Deep Time and Space

  Science.gov (United States)

  Des Marais, David J.

  2011-01-01

  Cyanobacterial mats in extensive seawater evaporation ponds at Guerrero Negro, Baja California, Mexico, have been excellent subjects for microbial ecology research. The studies reviewed here have documented the steep and rapidly changing environmental gradients experienced by mat microorganisms and the very high rates of biogeochemical processes that they maintained. Recent genetic studies have revealed an enormous diversity of bacteria as well as the spatial distribution of Bacteria, Archaea and Eukarya. These findings, together with emerging insights into the intimate interactions between these diverse populations, have contributed substantially to our understanding of the origins, environmental impacts, and biosignatures of photosynthetic microbial mats. The biosignatures (preservable cells, sedimentary fabrics, organic compounds, minerals, stable isotope patterns, etc.) potentially can serve as indicators of past life on early Earth. They also can inform our search for evidence of any life on Mars. Mars exploration has revealed evidence of evaporite deposits and thermal spring deposits; similar deposits on Earth once hosted ancient microbial mat ecosystems.

 7. Regulatory Actions - Final Mercury and Air Toxics Standards (MATS) for Power Plants

  Science.gov (United States)

  The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has proposed Mercury and Air Toxics Standards (MATS) for power plants to limit mercury, acid gases and other toxic pollution from power plants. This page describes Federal regulatory actions.

 8. Regulatory Actions - Proposed Mercury and Air Toxics Standards (MATS) for Power Plants

  Science.gov (United States)

  The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has proposed Mercury and Air Toxics Standards (MATS) for power plants to limit mercury, acid gases and other toxic pollution from power plants. This page includes supporting documentation and

 9. Toolbox for the Modeling and Analysis of Thermodynamic Systems (T-MATS) User's Guide

  Science.gov (United States)

  Chapman, Jeffryes W.; Lavelle, Thomas M.; May, Ryan D.; Litt, Jonathan S.; Guo, Ten-Huei

  2014-01-01

  The Toolbox for the Modeling and Analysis of Thermodynamic Systems (T-MATS) software package is an open source, MATLABSimulink toolbox (plug in) that can be used by industry professionals and academics for the development of thermodynamic and controls simulations.

 10. [Experimental study of MAT1 gene silencing mediated by siRNA in pancreatic cancer].

  Science.gov (United States)

  Liu, Jian-ping; Yuan, Shi-zhen; Zhang, Shi-neng

  2007-10-16

  To investigate the inhibitory effect of gene silencing mediated by MAT1-siRNA constructed in vitro transcription for pancreatic cancer in vivo and in vitro. 21-nt double strand siRNA targeting MAT1 gene was constructed and labeled with Cy3 fluorescent labeling reagent. Human pancreatic cancer cells of the line BxPC3 were cultured and divided into 4 groups: MAT1-siRNA transfected group, negative siRNA control group, lipid control group, and blank control group. The rate of cell duplication was determined by counting the cells for three consecutive days. Cell cycle profiles were determined by flow cytometry. Semi-quantitative analysis of the level of MAT1-mRNA expression was performed using the RT-PCR technique. The level of MAT1 protein expression was analyzed by Western-blotting. 18 nude mice were injected subcutaneously with BxPC3 cells to establish mouse tumor models, and then divided randomly into 3 equal groups: MAT1-siRNA group undergoing injection of MAT1-siRNA directly into the tumors 2 times a week for 4 weeks, blank control group, and negative MAT1-siRNA group. 4 weeks later the mice were killed to observe the weight and size of tumor and to calculate the tumor inhibition rate. Two of the 4 designed MAT1-siRNAs significantly suppressed the growth of the BxPC3 cells. 72 h after transfection the cell duplication was inhibited by 34.9% in the MAT1-siRNA transfection group. The cell cycle profile showed 83.9% of the MAT1-siRNA transfected cells were in the G0/G1 phase, a rate significantly higher than that in the blank control group (59.86%, P < 0.01). 48 h later the content of MAT1-mRNA of the MAT1-siRNA transfected cells was significantly reduced by 80.12%, and 72 h after the transfection the content of MAT1 protein was reduced by 50.12%, a rate significantly higher than those of the 2 control groups (both P < 0.01). The weight and volume of the transplant tumors in the MAT1-siRNA injected nude mice were significantly reduced compare with the negative si

 11. Using polymer mats to biodegrade atrazine in groundwater: laboratory column experiments

  Science.gov (United States)

  Patterson, B. M.; Franzmann, P. D.; Davis, G. B.; Elbers, J.; Zappia, L. R.

  2002-02-01

  Large-scale column experiments were undertaken to evaluate the potential of in situ polymer mats to deliver oxygen into groundwater to induce biodegradation of the pesticides atrazine, terbutryn and fenamiphos contaminating groundwater in Perth, Western Australia. The polymer mats, composed of woven silicone (dimethylsiloxane) tubes and purged with air, were installed in 2-m-long flow-through soil columns. The polymer mats proved efficient in delivering dissolved oxygen to anaerobic groundwater. Dissolved oxygen concentrations increased from biodegradation rates, suggesting that organic carbon was not limiting biodegradation. Atrazine degradation rates estimated in the column experiments were similar to rates determined in laboratory culture experiments, using pure cultures of atrazine-mineralising bacteria. No significant degradation of terbutryn or fenamiphos was observed under the experimental conditions within the time frames of the study. Results from these experiments indicate that remediation of atrazine in a contaminated aquifer may be achievable by delivery of oxygen using an in situ polymer mat system.

 12. Life in Oligotropic Desert Environments: Contrasting Taxonomic and Functional Diversity of Two Microbial Mats with Metagenomics

  Science.gov (United States)

  Bonilla-Rosso, G.; Peimbert, M.; Olmedo, G.; Alcaraz, L. D.; Eguiarte, L. E.; Souza, V.

  2010-04-01

  The metagenomic analysis of two microbial mats from the oligotrophic waters in the Cuatrociéngas basin reveals large differences both at taxonomic and functional level. These are explained in terms of environmental stability and nutrient availability.

 13. Substrate integrated Lead-Carbon hybrid ultracapacitor with flooded, absorbent glass mat and silica-gel electrolyte configurations

  Indian Academy of Sciences (India)

  A Banerjee; M K Ravikumar; A Jalajakshi; P Suresh Kumar; S A Gaffoor; A K Shukla

  2012-07-01

  Lead-Carbon hybrid ultracapacitors (Pb-C HUCs) with flooded, absorbent-glass-mat (AGM) and silica-gel sulphuric acid electrolyte configurations are developed and performance tested. Pb-C HUCs comprise substrate-integrated PbO2 (SI-PbO2) as positive electrodes and high surface-area carbon with graphite-sheet substrate as negative electrodes. The electrode and silica-gel electrolyte materials are characterized by XRD, XPS, SEM, TEM, Rheometry, BET surface area, and FTIR spectroscopy in conjunction with electrochemistry. Electrochemical performance of SI-PbO2 and carbon electrodes is studied using cyclic voltammetry with constant-current charge and discharge techniques by assembling symmetric electrical-double-layer capacitors and hybrid Pb-C HUCs with a dynamic Pb(porous)/PbSO4 reference electrode. The specific capacitance values for 2 V Pb-C HUCs are found to be 166 F/g, 102 F/g and 152 F/g with a faradaic efficiency of 98%, 92% and 88% for flooded, AGM and gel configurations, respectively.

 14. The effect of poly (lactic-co-glycolic) acid composition on the mechanical properties of electrospun fibrous mats.

  Science.gov (United States)

  Liu, X; Aho, J; Baldursdottir, S; Bohr, A; Qu, H; Christensen, L P; Rantanen, J; Yang, M

  2017-08-30

  The aim of this study was to investigate the influence of polymer molecular structure on the electrospinnability and mechanical properties of electrospun fibrous mats (EFMs). Polymers with similar molecular weight but different composition ratios (lactic acid (LA) and glycolic acid (GA)) were dissolved in binary mixtures of N,N-dimethylformamide (DMF) and tetrahydrofuran (THF). The intrinsic viscosity and rheological properties of polymer solutions were investigated prior to electrospinning. The morphology and mechanical properties of the resulting EFMs were characterized by scanning electron microscope (SEM) and dynamic mechanical analysis (DMA). Sufficiently high inter-molecular interactions were found to be a prerequisite to ensure the formation of fibers in the electrospinning process, regardless the polymer composition. The higher the amount of GA in the polymer composition, the more ordered and entangled molecules were formed after electrospinning from the solution in THF-DMF, which resulted in higher Young's modulus and tensile strength of the EFMs. In conclusion, this study shows that the mechanical properties of EFMs, which depend on the polymer molecule-solvent affinity, can be predicted by the inter-molecular interactions in the starting polymer solutions and over the drying process of electrospinning. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. Osteogenesis of human adipose-derived stem cells on poly(dopamine)-coated electrospun poly(lactic acid) fiber mats.

  Science.gov (United States)

  Lin, Chi-Chang; Fu, Shu-Juan

  2016-01-01

  Electrospinning is a versatile technique to generate large quantities of micro- or nano-fibers from a wide variety of shapes and sizes of polymer. The aim of this study is to develop functionalized electrospun nano-fibers and use a mussel-inspired surface coating to regulate adhesion, proliferation and differentiation of human adipose-derived stem cells (hADSCs). We prepared poly(lactic acid) (PLA) fibers coated with polydopamine (PDA). The morphology, chemical composition, and surface properties of PDA/PLA were characterized by SEM and XPS. PDA/PLA modulated hADSCs' responses in several ways. Firstly, adhesion and proliferation of hADSCs cultured on PDA/PLA were significantly enhanced relative to those on PLA. Increased focal adhesion kinase (FAK) and collagen I levels and enhanced cell attachment and cell cycle progression were observed upon an increase in PDA content. In addition, the ALP activity and osteocalcin of hADSCs cultured on PDA/PLA were significantly higher than seen in those cultured on a pure PLA mat. Moreover, hADSCs cultured on PDA/PLA showed up-regulation of the ang-1 and vWF proteins associated with angiogenesis differentiation. Our results demonstrate that the bio-inspired coating synthetic degradable PLA polymer can be used as a simple technique to render the surfaces of synthetic biodegradable fibers, thus enabling them to direct the specific responses of hADSCs. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 16. Mitochondrial matR sequences help to resolve deep phylogenetic relationships in rosids

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dilcher David L

  2007-11-01

  Full Text Available Abstract Background Rosids are a major clade in the angiosperms containing 13 orders and about one-third of angiosperm species. Recent molecular analyses recognized two major groups (i.e., fabids with seven orders and malvids with three orders. However, phylogenetic relationships within the two groups and among fabids, malvids, and potentially basal rosids including Geraniales, Myrtales, and Crossosomatales remain to be resolved with more data and a broader taxon sampling. In this study, we obtained DNA sequences of the mitochondrial matR gene from 174 species representing 72 families of putative rosids and examined phylogenetic relationships and phylogenetic utility of matR in rosids. We also inferred phylogenetic relationships within the "rosid clade" based on a combined data set of 91 taxa and four genes including matR, two plastid genes (rbcL, atpB, and one nuclear gene (18S rDNA. Results Comparison of mitochondrial matR and two plastid genes (rbcL and atpB showed that the synonymous substitution rate in matR was approximately four times slower than those of rbcL and atpB; however, the nonsynonymous substitution rate in matR was relatively high, close to its synonymous substitution rate, indicating that the matR has experienced a relaxed evolutionary history. Analyses of our matR sequences supported the monophyly of malvids and most orders of the rosids. However, fabids did not form a clade; instead, the COM clade of fabids (Celastrales, Oxalidales, Malpighiales, and Huaceae was sister to malvids. Analyses of the four-gene data set suggested that Geraniales and Myrtales were successively sister to other rosids, and that Crossosomatales were sister to malvids. Conclusion Compared to plastid genes such as rbcL and atpB, slowly evolving matR produced less homoplasious but not less informative substitutions. Thus, matR appears useful in higher-level angiosperm phylogenetics. Analysis of matR alone identified a novel deep relationship within

 17. Critical factors in SEM 3D stereo microscopy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marinello, F.; Bariano, P.; Savio, E.;

  2008-01-01

  This work addresses dimensional measurements performed with the scanning electron microscope (SEM) using 3D reconstruction of surface topography through stereo-photogrammetry. The paper presents both theoretical and experimental investigations, on the effects of instrumental variables...... factors are recognized: the first one is related to the measurement operation and the instrument set-up; the second concerns the quality of scanned images and represents the major criticality in the application of SEMs for 3D characterizations....... and measurement parameters on reconstruction accuracy. Investigations were performed on a novel sample, specifically developed and implemented for the tests. The description is based on the model function introduced by Piazzesi and adapted for eucentrically tilted stereopairs. Two main classes of influencing...

 18. Payload isolation and stabilization by a Suspended Experiment Mount (SEM)

  Science.gov (United States)

  Bailey, Wayne L.; Desanctis, Carmine E.; Nicaise, Placide D.; Schultz, David N.

  1992-01-01

  Many Space Shuttle and Space Station payloads can benefit from isolation from crew or attitude control system disturbances. Preliminary studies have been performed for a Suspended Experiment Mount (SEM) system that will provide isolation from accelerations and stabilize the viewing direction of a payload. The concept consists of a flexible suspension system and payload-mounted control moment gyros. The suspension system, which is rigidly locked for ascent and descent, isolates the payload from high frequency disturbances. The control moment gyros stabilize the payload orientation. The SEM will be useful for payloads that require a lower-g environment than a manned vehicle can provide, such as materials processing, and for payloads that require stabilization of pointing direction, but not large angle slewing, such as nadir-viewing earth observation or solar viewing payloads.

 19. Segurança em redes locais sem fio

  OpenAIRE

  Silva, Gilson Marques da

  2005-01-01

  Esta dissertação apresenta os principais conceitos e tipos de redes locais sem fio. Os padrões IEEE 802.11, 802.1X e WPA são expostos, e suas fraquezas são apontadas e discutidas. Um estudo com base nos algoritmos criptográficos RC4 e WEP também é apresentado. Com a indicação das principais vulnerabilidades das redes locais sem fio, um teste de invasão em um ambiente de testes é conduzido com sucesso. Finalmente, uma proposta para melhoria do nível de segurança deste ambiente é exibida e aval...

 20. Rapid Evaluation of Particle Properties using Inverse SEM Simulations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bekar, Kursat B. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Miller, Thomas Martin [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Patton, Bruce W. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Weber, Charles F. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States)

  2016-01-01

  This report is the final deliverable of a 3 year project whose purpose was to investigate the possibility of using simulations of X-ray spectra generated inside a scanning electron microscope (SEM) as a means to perform quantitative analysis of the sample imaged in the SEM via an inverse analysis methodology. Using the nine point Technology Readiness Levels (TRL) typically used by the US Department of Defense (DOD) and the National Aeronautics and Space Administration (NASA), this concept is now at a TRL of 3. In other words, this work has proven the feasibility of this concept and is ready to be further investigated to address some of the issues highlighted by this initial proof of concept.

 1. Community structure and function of high-temperature chlorophototrophic microbial mats inhabiting diverse geothermal environments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klatt, Christian G.; Inskeep, William P.; Herrgard, Markus;

  2013-01-01

  Six phototrophic microbial mat communities from different geothermal springs (YNP) were studied using metagenome sequencing and geochemical analyses. The primary goals of this work were to determine differences in community composition of high-temperature phototrophic mats distributed across...... the Yellowstone geothermal ecosystem, and to identify metabolic attributes of predominant organisms present in these communities that may correlate with environmental attributes important in niche differentiation. Random shotgun metagenome sequences from six phototrophic communities (average 53Mbp/site) were...

 2. Fermentation couples Chloroflexi and sulfate-reducing bacteria to Cyanobacteria in hypersaline microbial mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jackson Z Lee

  2014-02-01

  Full Text Available Past studies of hydrogen cycling in hypersaline microbial mats have shown an active nighttime cycle, with production largely from Cyanobacteria and consumption from sulfate-reducing bacteria (SRB. However, the mechanisms and magnitude of hydrogen cycling have not been extensively studied. Two mats types near Guerrero Negro, Mexico -- permanently submerged Microcoleus microbial mats (GN-S, and intertidal Lyngbya microbial mats (GN-I -- were used in microcosm diel manipulation experiments with 3-(3,4-dichlorophenyl-1,1-dimethylurea (DCMU, molybdate, ammonium addition, and physical disruption to understand the processes responsible for hydrogen cycling between mat microbes. Across microcosms, H2 production occurred under dark anoxic conditions with simultaneous production of a suite of organic acids. H2 production was not significantly affected by inhibition of nitrogen fixation, but rather appears to result from constitutive fermentation of photosynthetic storage products by oxygenic phototrophs. Comparison to accumulated glycogen and to CO2 flux indicated that, in the GN-I mat, fermentation released almost all of the carbon fixed via photosynthesis during the preceding day, primarily as organic acids. Across mats, although oxygenic and anoxygenic phototrophs were detected, cyanobacterial [NiFe]-hydrogenase transcripts predominated. Molybdate inhibition experiments indicated that SRBs from a wide distribution of dsrA phylotypes were responsible for H2 consumption. Incubation with 13C-acetate and nanoSIMS (secondary ion mass-spectrometry indicated higher uptake in both Chloroflexi and SRBs relative to other filamentous bacteria. These manipulations and diel incubations confirm that Cyanobacteria were the main fermenters in Guerrero Negro mats and that the net flux of nighttime fermentation byproducts (not only hydrogen was largely regulated by the interplay between Cyanobacteria, SRBs, and Chloroflexi.

 3. Loss of matK RNA editing in seed plant chloroplasts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maier Uwe G

  2009-08-01

  Full Text Available Abstract Background RNA editing in chloroplasts of angiosperms proceeds by C-to-U conversions at specific sites. Nuclear-encoded factors are required for the recognition of cis-elements located immediately upstream of editing sites. The ensemble of editing sites in a chloroplast genome differs widely between species, and editing sites are thought to evolve rapidly. However, large-scale analyses of the evolution of individual editing sites have not yet been undertaken. Results Here, we analyzed the evolution of two chloroplast editing sites, matK-2 and matK-3, for which DNA sequences from thousands of angiosperm species are available. Both sites are found in most major taxa, including deep-branching families such as the nymphaeaceae. However, 36 isolated taxa scattered across the entire tree lack a C at one of the two matK editing sites. Tests of several exemplary species from this in silico analysis of matK processing unexpectedly revealed that one of the two sites remain unedited in almost half of all species examined. A comparison of sequences between editors and non-editors showed that specific nucleotides co-evolve with the C at the matK editing sites, suggesting that these nucleotides are critical for editing-site recognition. Conclusion (i Both matK editing sites were present in the common ancestor of all angiosperms and have been independently lost multiple times during angiosperm evolution. (ii The editing activities corresponding to matK-2 and matK-3 are unstable. (iii A small number of third-codon positions in the vicinity of editing sites are selectively constrained independent of the presence of the editing site, most likely because of interacting RNA-binding proteins.

 4. Engineering and Scientific Applications: Using MatLab(Registered Trademark) for Data Processing and Visualization

  Science.gov (United States)

  Sen, Syamal K.; Shaykhian, Gholam Ali

  2011-01-01

  MatLab(TradeMark)(MATrix LABoratory) is a numerical computation and simulation tool that is used by thousands Scientists and Engineers in many countries. MatLab does purely numerical calculations, which can be used as a glorified calculator or interpreter programming language; its real strength is in matrix manipulations. Computer algebra functionalities are achieved within the MatLab environment using "symbolic" toolbox. This feature is similar to computer algebra programs, provided by Maple or Mathematica to calculate with mathematical equations using symbolic operations. MatLab in its interpreter programming language form (command interface) is similar with well known programming languages such as C/C++, support data structures and cell arrays to define classes in object oriented programming. As such, MatLab is equipped with most of the essential constructs of a higher programming language. MatLab is packaged with an editor and debugging functionality useful to perform analysis of large MatLab programs and find errors. We believe there are many ways to approach real-world problems; prescribed methods to ensure foregoing solutions are incorporated in design and analysis of data processing and visualization can benefit engineers and scientist in gaining wider insight in actual implementation of their perspective experiments. This presentation will focus on data processing and visualizations aspects of engineering and scientific applications. Specifically, it will discuss methods and techniques to perform intermediate-level data processing covering engineering and scientific problems. MatLab programming techniques including reading various data files formats to produce customized publication-quality graphics, importing engineering and/or scientific data, organizing data in tabular format, exporting data to be used by other software programs such as Microsoft Excel, data presentation and visualization will be discussed.

 5. SEM Analysis Techniques for LSI Microcircuits. Volume 1

  Science.gov (United States)

  1980-08-01

  THROUGHOUT THIS STUDY. SIGNIFICANT CONTRIBUTIONS WERE MADE BY MS. MICHELE GOLDBERG, MR. RICHARD GIBB, MS. AUDRE" - COGGINS AND MR. ROY HALL OF THE MARTIN...ELECTRICAL TESTING .... ......... 2 2.3 FUNCTIONAL TEST CIRCUIT DESIGN ... ...... 3 2.4 DEVICE FUNCTIONAL TESTING ............ 8 2.5 DEVICE/SEM INTERFACE...SUMMARY .... .................. 485 iii Section PAGE 7.0 FAILURE ISOLATION PROCEDURE .. ........... ... 485 7.1 FUNCTIONAL TEST /FAILURE VERIFICATION

 6. SemioSem: A Semiotic-Based Similarity Measure

  Science.gov (United States)

  Aimé, Xavier; Furst, Frédéric; Kuntz, Pascale; Trichet, Francky

  This paper introduces a new similarity measure called SemioSem. The first originality of this measure, which is defined in the context of a semiotic-based approach, is to consider the three dimensions of the conceptualization underlying a domain ontology: the intension (i.e. the properties used to define the concepts), the extension (i.e. the instances of the concepts) and the expression (i.e. the terms used to denote both the concepts and the instances). Thus, SemioSem aims at aggregating and improving existing extensional-based and intensional-based measures, with an original expressional one. The second originality of this measure is to be context-sensitive, and in particular user-sensitive. Indeed, SemioSem is based on multiple informations sources: (1) a textual corpus, validated by the end-user, which must reflect the domain underlying the ontology which is considered, (2) a set of instances known by the end-user, (3) an ontology enriched with the perception of the end-user on how each property associated to a concept c is important for defining c and (4) the emotional state of the end-user. The importance of each source can be modulated according to the context of use and SemioSem remains valid even if one of the source is missing. This makes our measure more flexible, more robust and more close to the end-user's judgment than the other similarity measures which are usually only based on one aspect of a conceptualization and never take the end-user's perceptions and purposes into account.

 7. Developing 3D SEM in a broad biological context.

  Science.gov (United States)

  Kremer, A; Lippens, S; Bartunkova, S; Asselbergh, B; Blanpain, C; Fendrych, M; Goossens, A; Holt, M; Janssens, S; Krols, M; Larsimont, J-C; Mc Guire, C; Nowack, M K; Saelens, X; Schertel, A; Schepens, B; Slezak, M; Timmerman, V; Theunis, C; VAN Brempt, R; Visser, Y; Guérin, C J

  2015-08-01

  When electron microscopy (EM) was introduced in the 1930s it gave scientists their first look into the nanoworld of cells. Over the last 80 years EM has vastly increased our understanding of the complex cellular structures that underlie the diverse functions that cells need to maintain life. One drawback that has been difficult to overcome was the inherent lack of volume information, mainly due to the limit on the thickness of sections that could be viewed in a transmission electron microscope (TEM). For many years scientists struggled to achieve three-dimensional (3D) EM using serial section reconstructions, TEM tomography, and scanning EM (SEM) techniques such as freeze-fracture. Although each technique yielded some special information, they required a significant amount of time and specialist expertise to obtain even a very small 3D EM dataset. Almost 20 years ago scientists began to exploit SEMs to image blocks of embedded tissues and perform serial sectioning of these tissues inside the SEM chamber. Using first focused ion beams (FIB) and subsequently robotic ultramicrotomes (serial block-face, SBF-SEM) microscopists were able to collect large volumes of 3D EM information at resolutions that could address many important biological questions, and do so in an efficient manner. We present here some examples of 3D EM taken from the many diverse specimens that have been imaged in our core facility. We propose that the next major step forward will be to efficiently correlate functional information obtained using light microscopy (LM) with 3D EM datasets to more completely investigate the important links between cell structures and their functions.

 8. Characterization of some biological specimens using TEM and SEM

  Science.gov (United States)

  Ghosh, Nabarun; Smith, Don W.

  2009-05-01

  The advent of novel techniques using the Transmission and Scanning Electron Microscopes improved observation on various biological specimens to characterize them. We studied some biological specimens using Transmission and Scanning Electron Microscopes. We followed negative staining technique with Phosphotungstic acid using bacterial culture of Bacillus subtilis. Negative staining is very convenient technique to view the structural morphology of different samples including bacteria, phage viruses and filaments in a cell. We could observe the bacterial cell wall and flagellum very well when trapped the negative stained biofilm from bacterial culture on a TEM grid. We cut ultra thin sections from the fixed root tips of Pisum sativum (Garden pea). Root tips were pre fixed with osmium tetroxide and post fixed with uranium acetate and placed in the BEEM capsule for block making. The ultrathin sections on the grid under TEM showed the granular chromatin in the nucleus. The protein bodies and large vacuoles with the storage materials were conspicuous. We followed fixation, critical point drying and sputter coating with gold to view the tissues with SEM after placing on stubs. SEM view of the leaf surface of a dangerous weed Tragia hispida showed the surface trichomes. These trichomes when break on touching releases poisonous content causing skin irritation. The cultured tissue from in vitro culture of Albizia lebbeck, a tree revealed the regenerative structures including leaf buds and stomata on the tissue surface. SEM and TEM allow investigating the minute details characteristic morphological features that can be used for classroom teaching.

 9. Enhanced dechlorination of trichloroethylene using electrospun polymer nanofibrous mats immobilized with iron/palladium bimetallic nanoparticles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ma, Hui [State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer Materials, Donghua University, Shanghai 201620 (China); College of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology, Donghua University, Shanghai 201620 (China); Huang, Yunpeng; Shen, Mingwu; Guo, Rui; Cao, Xueyan [College of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology, Donghua University, Shanghai 201620 (China); Shi, Xiangyang, E-mail: xshi@dhu.edu.cn [State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer Materials, Donghua University, Shanghai 201620 (China); College of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology, Donghua University, Shanghai 201620 (China); CQM - Centro de Quimica da Madeira, Universidade da Madeira, Campus da Penteada, 9000-390 Funchal (Portugal)

  2012-04-15

  Fe/Pd bimetallic nanoparticles (NPs) have held great promise for treating trichloroethylene (TCE)-contaminated groundwater, without the accumulation of chlorinated intermediates. However, the conventionally used colloidal Fe/Pd NPs usually aggregate rapidly, resulting in a reduced reactivity. To reduce the particle aggregation, we employed electrospun polyacrylic acid (PAA)/polyvinyl alcohol (PVA) polymer nanofibers as a nanoreactor to immobilize Fe/Pd bimetallic NPs. In the study, the water-stable PAA/PVA nanofibrous mats were complexed with Fe (III) ions via the binding with the free carboxyl groups of PAA for subsequent formation and immobilization of zero-valent iron (ZVI) NPs. Fe/Pd bimetallic NPs were then formed by the partial reduction of Pd(II) ions with ZVI NPs. The formed electrospun nanofibrous mats containing Fe/Pd bimetallic NPs with a diameter of 2.8 nm were characterized by scanning electron microscopy, energy-dispersive spectroscopy, transmission electron microscopy, thermogravimetric analysis, and inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy. The Fe/Pd NP-containing electrospun PAA/PVA nanofibrous mats exhibited higher reactivity than that of the ZVI NP-containing mats or colloidal Fe/Pd NPs in the dechlorination of trichloroethylene (TCE), which was used as a model contaminant. With the high surface area to volume ratio, high porosity, and great reusability of the fibrous mats immobilized with the bimetallic NPs, the composite nanofibrous mats should be amenable for applications in remediation of various environmental contaminants.

 10. Regulation of mat responses by a differentiation MAPK pathway in Saccharomyces cerevisiae.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sheelarani Karunanithi

  Full Text Available Fungal species exhibit diverse behaviors when presented with extracellular challenges. Pathogenic fungi can undergo cell differentiation and biofilm formation in response to fluctuating nutrient levels, and these responses are required for virulence. In the model fungal eukaryote Saccharomyces cerevisiae, nutrient limitation induces filamentous growth and biofilm/mat formation. Both responses require the same signal transduction (MAPK pathway and the same cell adhesion molecule (Flo11 but have been studied under different conditions. We found that filamentous growth and mat formation are aspects of a related response that is regulated by the MAPK pathway. Cells in yeast-form mats differentiated into pseudohyphae in response to nutrient limitation. The MAPK pathway regulated mat expansion (in the plane of the XY-axis and substrate invasion (downward in the plane of the Z-axis, which optimized the mat's response to extracellular nutrient levels. The MAPK pathway also regulated an upward growth pattern (in the plane of the Z-axis in response to nutrient limitation and changes in surface rigidity. Upward growth allowed for another level of mat responsiveness and resembled a type of colonial chemorepulsion. Together our results show that signaling pathways play critical roles in regulating social behaviors in which fungal cells participate. Signaling pathways may regulate similar processes in pathogens, whose highly nuanced responses are required for virulence.

 11. Fabrication and Characterization of Electrospun Polycaprolactone Blended with Chitosan-Gelatin Complex Nanofibrous Mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yongfang Qian

  2014-01-01

  Full Text Available Design and fabrication of nanofibrous scaffolds should mimic the native extracellular matrix. This study is aimed at investigating electrospinning of polycaprolactone (PCL blended with chitosan-gelatin complex. The morphologies were observed from scanning electron microscope. As-spun blended mats had thinner fibers than pure PCL. X-ray diffraction was used to analyze the degree of crystallinity. The intensity at two peaks at 2θ of 21° and 23.5° gradually decreased with the percentage of chitosan-gelatin complex increasing. Moreover, incorporation of the complex could obviously improve the hydrophilicity of as-spun blended mats. Mechanical properties of as-spun nanofibrous mats were also tested. The elongation at break of fibrous mats increased with the PCL content increasing and the ultimate tensile strength varied with different weight ratios. The as-spun mats had higher tensile strength when the weight ratio of PCL to CS-Gel was 75/25 compared to pure PCL. Both as-spun PCL scaffolds and PCL/CS-Gel scaffolds supported the proliferation of porcine iliac endothelial cells, and PCL/CS-Gel had better cell viability than pure PCL. Therefore, electrospun PCL/Chitosan-gelatin nanofibrous mats with weight ratio of 75/25 have better hydrophilicity mechanical properties, and cell proliferation and thus would be a promising candidate for tissue engineering scaffolds.

 12. The role of cellulose nanocrystals incorporation route in waterborne polyurethane for preparation of electrospun nanocomposites mats.

  Science.gov (United States)

  Santamaria-Echart, Arantzazu; Ugarte, Lorena; Gonzalez, Kizkitza; Martin, Loli; Irusta, Lourdes; Gonzalez, Alba; Corcuera, Maria Angeles; Eceiza, Arantxa

  2017-06-15

  Electrospinning offers the possibility of obtaining fibers mats from polymer solutions. The use of environmentally-friendly waterborne polyurethane (WBPU) allows obtaining electrospun polyurethane mats in water medium. Furthermore, the incorporation of water dispersible nanoentities, like renewable cellulose nanocrystals (CNC), is facilitated. Therefore, in this work, a WBPU was synthesized and CNC were isolated for preparing WBPU-CNC dispersions nanocomposites with 1 and 3wt% of CNC following both the classical mixing by sonication, and the innovative in-situ route. The dispersions were used for obtaining electrospun mats assisted by poly(ethylene oxide) (PEO) as polymer template. Moreover, the extraction of PEO with water resulted in continuous WBPU-CNC mats, showing different properties respect to WBPU-CNC mats containing PEO. The effective addition of CNC led to more defined cylindrical morphologies and the two alternative incorporation routes induced to different CNC dispositions in the matrix, which modified fibers diameters, and thus, mats final properties. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Enhancing the mechanical properties of electrospun polyester mats by heat treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Kancheva

  2015-01-01

  Full Text Available Microfibrous materials with a targeted design based on poly(L-lactic acid (PLA and poly(ε-caprolactone (PCL were prepared by electrospinning and by combining electrospinning and electrospraying. Several approaches were used: (i electrospinning of a common solution of the two polymers, (ii simultaneous electrospinning of two separate solutions of PLA and PCL, (iii electrospinning of PLA solution in conjunction with electrospraying of PCL solution, and (iv alternating layer-by-layer deposition by electrospinning of separate PLA and PCL solutions. The mats were heated at the melting temperature of PCL (60°", thus achieving melting of PCL fibers/particles and thermal sealing of the fibers. The mats subjected to thermal treatment were characterized by greater mean fiber diameters and reduced values of the water contact angle compared to the pristine mats. Heat treatment of the mats affected their thermal stability and led to an increase in the crystallinity degree of PLA incorporated in the mats, whereas that of PCL was reduced. All mats were characterized by enhanced mechanical properties after thermal treatment as compared to the non-treated fibrous materials.

 14. Using MatContM in the study of a nonlinear map in economics

  Science.gov (United States)

  Neirynck, Niels; Al-Hdaibat, Bashir; Govaerts, Willy; Kuznetsov, Yuri A.; Meijer, Hil G. E.

  2016-02-01

  MatContM is a MATLAB interactive toolbox for the numerical study of iterated smooth maps, their Lyapunov exponents, fixed points, and periodic, homoclinic and heteroclinic orbits as well as their stable and unstable invariant manifolds. The bifurcation analysis is based on continuation methods, tracing out solution manifolds of various types of objects while some of the parameters of the map vary. In particular, MatContM computes codimension 1 bifurcation curves of cycles and supports the computation of the normal form coefficients of their codimension two bifurcations, and allows branch switching from codimension 2 points to secondary curves. MatContM builds on an earlier command-line MATLAB package CL MatContM but provides new computational routines and functionalities, as well as a graphical user interface, enabling interactive control of all computations, data handling and archiving. We apply MatContM in our study of the monopoly model of T. Puu with cubic price and quadratic marginal cost functions. Using MatContM, we analyze the fixed points and their stability and we compute branches of solutions of period 5, 10, 13 17. The chaotic and periodic behavior of the monopoly model is further analyzed by computing the largest Lyapunov exponents.

 15. Microbial Mat Compositional and Functional Sensitivity to Environmental Disturbance

  Science.gov (United States)

  Preisner, Eva C.; Fichot, Erin B.; Norman, Robert S.

  2016-01-01

  The ability of ecosystems to adapt to environmental perturbations depends on the duration and intensity of change and the overall biological diversity of the system. While studies have indicated that rare microbial taxa may provide a biological reservoir that supports long-term ecosystem stability, how this dynamic population is influenced by environmental parameters remains unclear. In this study, a microbial mat ecosystem located on San Salvador Island, The Bahamas was used as a model to examine how environmental disturbance affects the protein synthesis potential (PSP) of rare and abundant archaeal and bacterial communities and how these changes impact potential biogeochemical processes. This ecosystem experienced a large shift in salinity (230 to 65 g kg-1) during 2011–2012 following the landfall of Hurricane Irene on San Salvador Island. High throughput sequencing and analysis of 16S rRNA and rRNA genes from samples before and after the pulse disturbance showed significant changes in the diversity and PSP of abundant and rare taxa, suggesting overall compositional and functional sensitivity to environmental change. In both archaeal and bacterial communities, while the majority of taxa showed low PSP across conditions, the overall community PSP increased post-disturbance, with significant shifts occurring among abundant and rare taxa across and within phyla. Broadly, following the post-disturbance reduction in salinity, taxa within Halobacteria decreased while those within Crenarchaeota, Thaumarchaeota, Thermoplasmata, Cyanobacteria, and Proteobacteria, increased in abundance and PSP. Quantitative PCR of genes and transcripts involved in nitrogen and sulfur cycling showed concomitant shifts in biogeochemical cycling potential. Post-disturbance conditions increased the expression of genes involved in N-fixation, nitrification, denitrification, and sulfate reduction. Together, our findings show complex community adaptation to environmental change and help

 16. Microbial Mat Compositional and Functional Sensitivity to Environmental Disturbance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Christine Preisner

  2016-10-01

  Full Text Available The ability of ecosystems to adapt to environmental perturbations depends on the duration and intensity of change and the overall biological diversity of the system. While studies have indicated that rare microbial taxa may provide a biological reservoir that supports long-term ecosystem stability, how this dynamic population is influenced by environmental parameters remains unclear. In this study, a microbial mat ecosystem located on San Salvador Island, The Bahamas was used as a model to examine how environmental disturbance affects the protein synthesis potential (PSP of rare and abundant archaeal and bacterial communities and how these changes impact potential biogeochemical processes. This ecosystem experienced a large shift in salinity (230 to 65 g kg-1 during 2011-2012 following the landfall of Hurricane Irene on San Salvador Island. High throughput sequencing and analysis of 16S rRNA and rRNA genes from samples before and after the pulse disturbance showed significant changes in the diversity and PSP of abundant and rare taxa, suggesting overall compositional and functional sensitivity to environmental change. In both archaeal and bacterial communities, while the majority of taxa showed low PSP across conditions, the overall community PSP increased post-disturbance, with significant shifts occurring among abundant and rare taxa across and within phyla. Broadly, following the post-disturbance reduction in salinity, taxa within Halobacteria decreased while those within Crenarchaeota, Thaumarchaeota, Thermoplasmata, Cyanobacteria, and Proteobacteria, increased in abundance and PSP. Quantitative PCR of genes and transcripts involved in nitrogen and sulfur cycling showed concomitant shifts in biogeochemical cycling potential. Post-disturbance conditions increased the expression of genes involved in N-fixation, nitrification, denitrification, and sulfate reduction. Together, our findings show complex community adaptation to environmental

 17. Realization of Structural Optimization and Reliability Analysisby Mixing Programming of MatLab and Fortran%MatLab与Fortran混合编程实现结构优化和可靠性分析

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵秀丽; 易平

  2012-01-01

  The mixing programming of MatLab and Fortran is used for the effective use of MatLab and existing Fortran finite element programs.Through the MatLab programming interface,the MatLab and Fortran finite element programs are successfully connected to implement the static analysis of plane truss structures.Then the optimal toolbox and statistics toolbox of MatLab are used for programming to realize the structural optimization and reliability analysis of plane truss structures.%为有效利用MatLab和现有Fortran有限元程序,采用MatLab与Fortran混合编程。通过MatLab程序接口,将MatLab与Fortran有限元程序成功连接实现平面桁架结构的静力分析;然后在MatLab环境下运用优化工具箱和统计工具箱编程实现了平面桁架的结构优化设计和可靠指标的计算。

 18. MatLab program for precision calibration of optical tweezers

  Science.gov (United States)

  Tolić-Nørrelykke, Iva Marija; Berg-Sørensen, Kirstine; Flyvbjerg, Henrik

  2004-06-01

  Optical tweezers are used as force transducers in many types of experiments. The force they exert in a given experiment is known only after a calibration. Computer codes that calibrate optical tweezers with high precision and reliability in the ( x, y)-plane orthogonal to the laser beam axis were written in MatLab (MathWorks Inc.) and are presented here. The calibration is based on the power spectrum of the Brownian motion of a dielectric bead trapped in the tweezers. Precision is achieved by accounting for a number of factors that affect this power spectrum. First, cross-talk between channels in 2D position measurements is tested for, and eliminated if detected. Then, the Lorentzian power spectrum that results from the Einstein-Ornstein-Uhlenbeck theory, is fitted to the low-frequency part of the experimental spectrum in order to obtain an initial guess for parameters to be fitted. Finally, a more complete theory is fitted, a theory that optionally accounts for the frequency dependence of the hydrodynamic drag force and hydrodynamic interaction with a nearby cover slip, for effects of finite sampling frequency (aliasing), for effects of anti-aliasing filters in the data acquisition electronics, and for unintended "virtual" filtering caused by the position detection system. Each of these effects can be left out or included as the user prefers, with user-defined parameters. Several tests are applied to the experimental data during calibration to ensure that the data comply with the theory used for their interpretation: Independence of x- and y-coordinates, Hooke's law, exponential distribution of power spectral values, uncorrelated Gaussian scatter of residual values. Results are given with statistical errors and covariance matrix. Program summaryTitle of program: tweezercalib Catalogue identifier: ADTV Program obtainable from: CPC Program Library, Queen's University of Belfast, N. Ireland. Program Summary URL:http://cpc.cs.qub.ac.uk/summaries/ADTV Computer for

 19. Marginal integrity of class V restorations: SEM versus dye penetration.

  Science.gov (United States)

  Ernst, Claus-Peter; Galler, Pia; Willershausen, Brita; Haller, Bernd

  2008-03-01

  To perform an in vitro investigation on the marginal integrity of different adhesives (Optibond FL, Scotchbond 1XT, Clearfil SE Bond, Adper Prompt L-Pop, S(3) Bond, iBond exp., Adper Prompt L-Pop) in combination with Tetric Ceram as well as an experimental silorane-restorative (Hermes, Hermes Bond; 3M ESPE) using SEM and dye penetration (2% methylene blue) in a comparative manner. Standardized class V-cavities (3 mm x 1.5 mm) were prepared in 70 extracted human teeth (n=10). The adhesives were applied according to manufacturers' instructions. The cavities were restored with three increments. After finishing and polishing (Sof-Lex discs) and thermocycling (5000x, 5/55 degrees C), replicas were taken and the teeth immersed in the dye for 10s (D10) and evaluated. After another penetration of 30 min (D30) a final evaluation of the percentage of dye-penetrated margins was conducted. The median percentages in marginal gaps (%) at the enamel margins for the three methods investigated (D10/D30/SEM) were--Optibond FL: 0/0/4, Scotchbond 1 XT: 5/16/11, Clearfil SE Bond: 0/0/0, S(3) Bond: 0/0/1, iBond exp.: 20/42/12, Adper Prompt L-Pop: 5/23/8, Hermes/Hermes Bond: 5/45/24. Cementum margins--Optibond FL: 0/1/0, Scotchbond 1 XT: 0/21/23, Clearfil SE Bond: 0/0/4, S(3) Bond: 0/0/0, iBond exp.: 0/0/0, Adper Prompt L-Pop: 10/32/23, Hermes/Hermes Bond: 0/0/13. After pooling the data of all groups, a Spearmann's rho test showed a good correlation between the methods D10 and D30 at the enamel margins and at the entire cavity margins (correlation coefficient 0.8 and 0.7). SEM did not correlate with the results obtained from D10 (correlation coefficient <0.5). A fair correlation was found between SEM and D30 for the entire cavity margin but a good correlation for the enamel margins. No correlation between investigation methods was determined at the cementum margins. D30 showed a better correlation to SEM than D10 did. Therefore, 30 min of dye penetration time seems to be more suitable

 20. Avaliação de frações da matéria orgânica do solo para caracterização de áreas degradadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. P. Duda

  1999-09-01

  Full Text Available A quantificação e o fracionamento da matéria orgânica do solo em carbono solúvel, carbono solúvel em solução salina e matéria orgânica leve podem ser usados como ferramentas para caracterizar a recuperação de áreas degradadas. Para este fim, coletaram-se amostras de solos em talude, submetidos à recuperação em novembro de 1994 com vários tipos de cobertura vegetal, no município de Viçosa. Os tratamentos corresponderam a: solo sem vegetação, solo em recuperação com predomínio de leguminosas, solo revegetado com maior presença de gramíneas, solo sob pastagem natural e solo sob floresta. Os resultados mostraram que o fracionamento do carbono orgânico do solo em carbono solúvel em solução salina, matéria orgânica leve e carbono solúvel em água auxilia na caracterização de áreas degradadas. O carbono solúvel em solução salina foi o procedimento mais sensível para caracterizar áreas degradadas a partir de diferentes coberturas vegetais.

 1. Active ingredient-containing chitosan/polycaprolactone nonwoven mats: Characterizations and their functional assays

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bai, Meng-Yi, E-mail: mybai@mail.ntust.edu.tw [Graduate Institute of Biomedical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei 10607, Taiwan, ROC (China); Adjunct appointment to the Department of Biomedical Engineering, National Defense Medical Center, Taipei 114, Taiwan, ROC (China); Chou, Tz-Chong, E-mail: tcchou@ms5.hinet.net [Department of Biomedical Engineering, National Defense Medical Center, Taipei 114, Taiwan, ROC (China); Tsai, Jie-Chang; Yang, Hui-Ching [Graduate Institute of Biomedical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei 10607, Taiwan, ROC (China)

  2013-01-01

  This study demonstrates a facile method developed to generate a chitosan/polycaprolactone (CS/PCL) nonwoven mat. All nonwoven mats are composed of microfibers with an average diameter of 2.51 {+-} 0.69 {mu}m. The X-ray photoelectron spectroscopy data indicate that positively charged nitrogen was generated on the surface of the mats after undergoing CS coating. By using a non-contacting electrostatic voltmeter, we determined that the nonwoven mats exhibited a positive potential and the charge density of the CS/PCL nonwoven mat was in proportion to the thickness of the CS overlayer. Moreover, platelet aggregation and anti-bacterial ability were enhanced by the CS/PCL nonwoven mat as compared to that of PCL nonwoven mat alone. The enhancements of the CS/PCL nonwoven mat on platelet aggregation are further promoted by incorporating a 1 mM calcium ion in its CS overlayer. We also find that the addition of tea tree oil in the CS overlayer significantly inhibited LPS-induced nitrite formation in Raw 264.7 macrophages. In conclusion, our CS/PCL nonwoven mat possesses pharmacological effects including an increase of platelet aggregation, anti-bacterial, anti-adhesive, and anti-inflammatory activities. The performance of this CS/PCL nonwoven mat can be further promoted by incorporating active compounds to exert therapeutic effects in wound healing. Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer We develop a facile method to generate active ingredient-containing CS/PCLNM. Black-Right-Pointing-Pointer Our CS/PCLNM possesses superior mechanical strength, compared to CS-blended PCL nanofibers. Black-Right-Pointing-Pointer We prove that our prepared CS/PCLNM possesses several pharmacological properties Black-Right-Pointing-Pointer The functional performances of CS/PCLNM are enhanced by incorporation of active compounds. Black-Right-Pointing-Pointer Incorporation of 1 mM of calcium ions or 100 {mu}L of TTO into the CS overlayer of CS/PCLNM is the optimum dose.

 2. The calcium carbonate saturation state in cyanobacterial mats throughout Earth’s history

  Science.gov (United States)

  Aloisi, Giovanni

  2008-12-01

  Through early lithification, cyanobacterial mats produced vast amounts of CaCO 3 on Precambrian carbonate platforms (before 540 Myr ago). The superposition of lithified cyanobacterial mats forms internally laminated, macroscopic structures known as stromatolites. Similar structures can be important constituents of Phanerozoic carbonate platforms (540 Myr to present). Early lithification in modern marine cyanobacterial mats is thought to be driven by a metabolically-induced increase of the CaCO 3 saturation state ( Ω) in the mat. However, it is uncertain which microbial processes produce the Ω increase and to which extent similar Ω shifts were possible in Precambrian oceans whose chemistry differed from that of the modern ocean. I developed a numerical model that calculates Ω in cyanobacterial mats and used it to tackle these questions. The model is first applied to simulate Ω in modern calcifying cyanobacterial mats forming at Highborne Cay (Bahamas); it shows that while cyanobacterial photosynthesis increases Ω considerably, sulphate reduction has a small and opposite effect on mat Ω because it is coupled to H 2S oxidation with O 2 which produces acidity. Numerical experiments show that the magnitude of the Ω increase is proportional to DIC in DIC-limited waters (DIC concentration of Ca 2+ in ambient waters. With oceanic Ca 2+ concentrations greater than a few millimolar, an appreciable increase in Ω occurs in mats under a wide range of environmental conditions, including those supposed to exist in the oceans of the past 2.8 Gyr. The likely lithological expression is the formation of the microsparitic stromatolite microtexture—indicative of CaCO 3 precipitation within the mats under the control of microbial activity—which is found in carbonate rocks spanning from the Precambrian to recent. The model highlights the potential for an increase in the magnitude of the Ω shift in cyanobacterial mats throughout Earth's history produced by a decrease in

 3. Light-driven wettability changes on a photoresponsive electrospun mat.

  Science.gov (United States)

  Chen, Menglin; Besenbacher, Flemming

  2011-02-22

  Novel nanofibers of biodegradable polycaprolactone (PCL) modified with light-responsive azobenzene were prepared by electrospinning upon a facile one-pot reaction. The surface chemistry of the nanofibers was probed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS). Both XPS and ToF-SIMS spectra proved the successful conjugation of azobenzene with PCL. ToF-SIMS not only enabled chemical mapping but also provided morphology information, supplementary to scanning electron microscopy (SEM). The large, reversible, and light-responsive wettability changes of the functional fibrous surfaces were further demonstrated using UV-vis spectroscopy and contact angle (CA) measurements.

 4. Using SEM-EDX and ICP-OES to investigate the elemental composition of green macroalga Vaucheria sessilis.

  Science.gov (United States)

  Michalak, Izabela; Marycz, Krzysztof; Basińska, Katarzyna; Chojnacka, Katarzyna

  2014-01-01

  The biomass of Vaucheria sessilis forms algal mats in many freshwaters. There is a need to find the method of algal biomass utilization. Vaucheria sessilis is a rich source of micro- and macronutrients and can be used as a soil amendment. In the paper, the elemental composition of enriched, via bioaccumulation process, macroalga was investigated. For this purpose, two independent techniques were used: scanning electron microscopy with an energy dispersive X-ray analytical system (SEMEDX) and inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). The biomass was exposed to two microelemental solutions, with Cu(II) and Zn(II) ions. After two weeks of the experiment, macroalga accumulated 98.5 mg of Zn(II) ions in 1 g of dry biomass and 68.9 mg g(-1) of Cu(II) ions. Micrographs performed by SEM proved that bioaccumulation occurred. Metal ions were bound on the surface and in the interior of cells. Mappings of all cations showed that in the case of the surface of biomass (biosorption), the elements constituted aggregations and in the case of the cross section (bioaccumulation) they were evenly distributed. The algal biomass with permanently bound microelements can find an application in many branches of the industry (feed, natural fertilizers, etc.).

 5. Using SEM-EDX and ICP-OES to Investigate the Elemental Composition of Green Macroalga Vaucheria sessilis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Michalak

  2014-01-01

  Full Text Available The biomass of Vaucheria sessilis forms algal mats in many freshwaters. There is a need to find the method of algal biomass utilization. Vaucheria sessilis is a rich source of micro- and macronutrients and can be used as a soil amendment. In the paper, the elemental composition of enriched, via bioaccumulation process, macroalga was investigated. For this purpose, two independent techniques were used: scanning electron microscopy with an energy dispersive X-ray analytical system (SEMEDX and inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES. The biomass was exposed to two microelemental solutions, with Cu(II and Zn(II ions. After two weeks of the experiment, macroalga accumulated 98.5 mg of Zn(II ions in 1 g of dry biomass and 68.9 mg g−1 of Cu(II ions. Micrographs performed by SEM proved that bioaccumulation occurred. Metal ions were bound on the surface and in the interior of cells. Mappings of all cations showed that in the case of the surface of biomass (biosorption, the elements constituted aggregations and in the case of the cross section (bioaccumulation they were evenly distributed. The algal biomass with permanently bound microelements can find an application in many branches of the industry (feed, natural fertilizers, etc..

 6. Robust surface reconstruction by design-guided SEM photometric stereo

  Science.gov (United States)

  Miyamoto, Atsushi; Matsuse, Hiroki; Koutaki, Gou

  2017-04-01

  We present a novel approach that addresses the blind reconstruction problem in scanning electron microscope (SEM) photometric stereo for complicated semiconductor patterns to be measured. In our previous work, we developed a bootstrapping de-shadowing and self-calibration (BDS) method, which automatically calibrates the parameter of the gradient measurement formulas and resolves shadowing errors for estimating an accurate three-dimensional (3D) shape and underlying shadowless images. Experimental results on 3D surface reconstruction demonstrated the significance of the BDS method for simple shapes, such as an isolated line pattern. However, we found that complicated shapes, such as line-and-space (L&S) and multilayered patterns, produce deformed and inaccurate measurement results. This problem is due to brightness fluctuations in the SEM images, which are mainly caused by the energy fluctuations of the primary electron beam, variations in the electronic expanse inside a specimen, and electrical charging of specimens. Despite these being essential difficulties encountered in SEM photometric stereo, it is difficult to model accurately all the complicated physical phenomena of electronic behavior. We improved the robustness of the surface reconstruction in order to deal with these practical difficulties with complicated shapes. Here, design data are useful clues as to the pattern layout and layer information of integrated semiconductors. We used the design data as a guide of the measured shape and incorporated a geometrical constraint term to evaluate the difference between the measured and designed shapes into the objective function of the BDS method. Because the true shape does not necessarily correspond to the designed one, we use an iterative scheme to develop proper guide patterns and a 3D surface that provides both a less distorted and more accurate 3D shape after convergence. Extensive experiments on real image data demonstrate the robustness and effectiveness

 7. UV B-Induced Vertical Migrations of Cyanobacteria in a Microbial Mat.

  Science.gov (United States)

  Bebout, B M; Garcia-Pichel, F

  1995-12-01

  Exposure to moderate doses of UV B (0.35 to 0.79 W m(sup-2) s(sup-1) or 0.98 to 2.2 (mu)mol of photons m(sup-2) s(sup-1) at 310 nm) caused the surface layers of microbial mats from Solar Lake, Sinai, Egypt, to become visibly lighter green. Concurrent with the color change were rapid and dramatic reductions in gross photosynthesis and in the resultant high porewater oxygen concentrations in the surface layers of the mats. The depths at which both maximum gross photosynthesis and maximum oxygen concentrations occurred were displaced downward. In contrast, gross photosynthesis in the deeper layers of the mats increased in response to UV B incident upon the surface. The cessation of exposure to UV B partially reversed all of these changes. Taken together, these responses suggest that photoautotrophic members of the mat community, most likely the dominant cyanobacterium Microcoleus chthonoplastes, were migrating in response to the added UV B. The migration phenomenon was also observed in response to increases in visible radiation and UV A, but UV B was ca. 100-fold more effective than visible radiation and ca. 20-fold more effective than UV A in provoking the response. Migrating microorganisms within this mat are apparently able to sense UV B directly and respond behaviorally to limit their exposure to UV. Because of strong vertical gradients of light and dissolved substances in microbial mats, the migration and the resultant vertical redistribution of photosynthetic activity have important consequences for both the photobiology of the cyanobacteria and the net primary productivity of the mat ecosystem.

 8. The Epsomitic Phototrophic Microbial Mat of Hot Lake, Washington. Community Structural Responses to Seasonal Cycling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindemann, Stephen R. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Moran, James J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Stegen, James C. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Renslow, Ryan S. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Hutchison, Janine R. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Cole, Jessica K. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Dohnalkova, Alice [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Tremblay, Julien [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Singh, Kanwar [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Malfatti, Stephanie [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Chen, Feng [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Tringe, Susannah [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States); Beyenal, Haluk [Washington State Univ., Pullman, WA (United States); Fredrickson, Jim K. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2013-11-13

  Phototrophic microbial mats are compact ecosystems composed of highly interactive organisms in which energy and element cycling take place over millimeter-to-centimeter-scale distances. Although microbial mats are common in hypersaline environments, they have not been extensively characterized in systems dominated by divalent ions. Hot Lake is a meromictic, epsomitic lake that occupies a small, endorheic basin in north-central Washington. The lake harbors a benthic, phototrophic mat that assembles each spring, disassembles each fall, and is subject to greater than tenfold variation in salinity (primarily Mg2+ and SO2-4) and irradiation over the annual cycle. We examined spatiotemporal variation in the mat community at five time points throughout the annual cycle with respect to prevailing physicochemical parameters by amplicon sequencing of the V4 region of the 16S rRNA gene coupled to near-full-length 16S RNA clone sequences. The composition of these microbial communities was relatively stable over the seasonal cycle and included dominant populations of Cyanobacteria, primarily a group IV cyanobacterium (Leptolyngbya), and Alphaproteobacteria (specifically, members of Rhodobacteraceae and Geminicoccus). Members of Gammaproteobacteria (e.g., Thioalkalivibrio and Halochromatium) and Deltaproteobacteria (e.g., Desulfofustis) that are likely to be involved in sulfur cycling peaked in summer and declined significantly by mid-fall, mirroring larger trends in mat community richness and evenness. Phylogenetic turnover analysis of abundant phylotypes employing environmental metadata suggests that seasonal shifts in light variability exert a dominant influence on the composition of Hot Lake microbial mat communities. The seasonal development and organization of these structured microbial mats provide opportunities for analysis of the temporal and physical dynamics that feed back to community function.

 9. The Epsomitic Phototrophic Microbial Mat of Hot Lake, Washington: Community Structural Responses to Seasonal Cycling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen R Lindemann

  2013-11-01

  Full Text Available Phototrophic microbial mats are compact ecosystems composed of highly interactive organisms in which energy and element cycling take place over millimeter-to-centimeter-scale distances. Although microbial mats are common in hypersaline environments, they have not been extensively characterized in systems dominated by divalent ions. Hot Lake is a meromictic, epsomitic lake that occupies a small, endorheic basin in north-central Washington. The lake harbors a benthic, phototrophic mat that assembles each spring and disassembles each fall and is subject to greater than tenfold variation in salinity (primarily Mg2+ and SO42- and irradiation over the annual cycle. We examined spatiotemporal variation in the mat community at five time points throughout the annual cycle with respect to prevailing physicochemical parameters by sequencing the V4 region of the 16S rRNA gene coupled to near-full-length 16S RNA clone sequences. The composition of these microbial communities was relatively stable over the seasonal cycle and included dominant populations of Cyanobacteria, primarily a group IV cyanobacterium (Leptolyngbya, and Alphaproteobacteria (specifically, members of Rhodobacteraceae and Geminicoccus. Members of Gammaproteobacteria (e.g., Thioalkalivibrio and Halochromatium and Deltaproteobacteria (e.g., Desulfofustis that are likely to be involved in sulfur cycling peaked in summer and declined significantly by mid-fall, mirroring larger trends in mat community richness and evenness. Phylogenetic turnover analysis of abundant phylotypes employing environmental metadata suggests that seasonal shifts in light variability exert a dominant influence on the composition of Hot Lake microbial mat communities. The seasonal development and organization of these structured microbial mats provide opportunities for analysis of the temporal and physical dynamics that feed back to community function.

 10. Novel naturally crosslinked electrospun nanofibrous chitosan mats for guided bone regeneration membranes: material characterization and cytocompatibility.

  Science.gov (United States)

  Norowski, Peter A; Fujiwara, Tomoko; Clem, William C; Adatrow, Pradeep C; Eckstein, Eugene C; Haggard, Warren O; Bumgardner, Joel D

  2015-05-01

  Guided bone regeneration (GBR) barrier membranes are used to prevent soft tissue infiltration into the graft space during dental procedures that involve bone grafting. Chitosan materials have shown promise as GBR barrier membranes, due to their biocompatibility and predictable biodegradability, but degradation rates may still be too high for clinical applications. In this study, chitosan GBR membranes were electrospun using chitosan (70% deacetylated, 312 kDa, 5.5 w/v%), with or without the addition of 5 or 10 mm genipin, a natural crosslinking agent, in order to extend the degradation to meet the clinical target time frame of 4-6 months. Membranes were evaluated for fibre diameter, tensile strength, biodegradation rate, bond structure and cytocompatibility. Genipin addition, at 5 or 10 mm, resulted in median fibre diameters 184, 144 and 154 nm for uncrosslinked, 5 mm and 10 mm crosslinked, respectively. Crosslinking, examined by Fourier transform infrared spectroscopy, showed a decrease in N-H stretch as genipin levels were increased. Genipin-crosslinked mats exhibited only 22% degradation based on mass loss, as compared to 34% for uncrosslinked mats at 16 weeks in vitro. The ultimate tensile strength of the mats was increased by 165% to 32 MPa with 10 mm crosslinking as compared to the uncrosslinked mats. Finally, genipin-crosslinked mats supported the proliferation of SAOS-2 cells in a 5 day growth study, similar to uncrosslinked mats. These results suggest that electrospun chitosan mats may benefit from genipin crosslinking and have the potential to meet clinical degradation time frames for GBR applications.

 11. Assembly and Succession of Iron Oxide Microbial Mat Communities in Acidic Geothermal Springs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob P. Beam

  2016-02-01

  Full Text Available Biomineralized ferric oxide microbial mats are ubiquitous features on Earth, are common in hot springs of Yellowstone National Park (YNP, WY, USA, and form due to direct interaction between microbial and physicochemical processes. The overall goal of this study was to determine the contribution of different community members to the assembly and succession of acidic high-temperature Fe(III-oxide mat ecosystems. Spatial and temporal changes in Fe(III-oxide accretion and the abundance of relevant community members were monitored over 70 days using sterile glass microscope slides incubated in the outflow channels of two acidic geothermal springs (pH = 3 - 3.5; temperature = 68 - 75 °C in YNP. Hydrogenobaculum spp. were the most abundant taxon identified during early successional stages (4 - 40 d, and have been shown to oxidize arsenite, sulfide, and hydrogen coupled to oxygen reduction. Iron-oxidizing populations of Metallosphaera yellowstonensis were detected within 4 d, and reached steady-state levels within 14 - 30 d, corresponding to visible Fe(III-oxide accretion. Heterotrophic archaea colonized near 30 d, and emerged as the dominant functional guild after 70 d and in mature Fe(III-oxide mats (1 - 2 cm thick. First-order rate constants of Fe(III-oxide accretion ranged from 0.046 - 0.05 d-1, and in situ microelectrode measurements showed that the oxidation of Fe(II is limited by the diffusion of O2 into the Fe(III-oxide mat. The formation of microterracettes also implicated O2 as a major variable controlling microbial growth and subsequent mat morphology. The assembly and succession of Fe(III-oxide mat communities follows a repeatable pattern of colonization by lithoautotrophic organisms, and the subsequent growth of diverse organoheterotrophs. The unique geochemical signatures and micromorphology of extant biomineralized Fe(III-oxide mats are useful for understanding other Fe(II-oxidizing systems.

 12. Biomass fly ash in concrete: SEM, EDX and ESEM analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shuangzhen Wang; Larry Baxter; Fernando Fonseca [Brigham Young University, Provo, UT (USA). Department of Chemical Engineering

  2008-03-15

  This document summarizes microscopy study of concrete prepared from cement and fly ash (25% fly ash and 75% cement by weight), which covers coal fly ash and biomass fly ash. All the fly ash concrete has the statistical equal strength from one day to one year after mix. Scanning electron microscopy (SEM), Energy dispersive X-ray (EDX) and environmental scanning electron microscopy (ESEM) analysis show that both coal and biomass fly ash particles undergo significant changes of morphology and chemical compositions in concrete due to pozzolanic reaction, although biomass fly ash differs substantially from coal fly ash in its fuel resources. 8 refs., 17 figs., 1 tab.

 13. Sobre a semântica do "mesmo'

  OpenAIRE

  D'Ávila, Andressa

  2014-01-01

  Orientador : Prof. Dr.Luiz Arthur Pagani Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Letras. Defesa: Curitiba,04/09/2014 Inclui referências Área de concentração: Estudos linguísticos Resumo: O objetivo desse trabalho é apresentar uma descrição alternativa à semântica do "mesmo" em portuguÊs brasileiro (PB) - especialmente, aquele com escopo sobre sintagmas nominais -, levantando questões que possam esclarec...

 14. La semántica en la Web

  OpenAIRE

  Roger, Sandra

  2004-01-01

  El propósito de este trabajo es presentar la motivación de nuestra línea de investigación, metas y desarrollos futuros. Fundamentalmente, nuestro interés se centrará en poder capturar el potencial de las técnicas y paradigmas basadas en conocimiento semántico para la representación de conocimiento, la localización, compartición e integración de recursos a mediante la WWW.

 15. Microcircuit failure analysis using the SEM. [Scanning Electron Microscopes

  Science.gov (United States)

  Nicolas, D. P.

  1974-01-01

  The scanning electron microscope adds a new dimension to the knowledge that can be obtained from a failed microcircuit. When used with conventional techniques, SEM assists and clarifies the analysis, but it does not replace light microscopy. The most advantageous features for microcircuit analysis are long working distances and great depth of field. Manufacturer related failure modes of microcircuits are metallization defects, poor bonding, surface and particle contamination, and design and fabrication faults. User related failure modes are caused by abuse, such as overstress. The Physics of Failure Procedure followed by the Astrionics Laboratory in failure analysis is described, which is designed to obtain maximum information available from each step.

 16. Tilgængelig, nærværende og potentiel fraværende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Ida Wentzel

  2007-01-01

  At have en mobiltelefon er blevet hver mands eje. Der kommunikeres som aldrig før, alle steder og hele tiden. Vi er tilgængelige døgnet rundt. Denne artikel tager udgangspunkt i et interaktionistisk baseret observationsstudie i en ungdomsklub i Danmark og fokuserer på, hvordan unge i alderen 12-1...

 17. Sistemas de manejo de solo e perdas de nutrientes e matéria orgânica por erosão

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. C. Hernani

  1999-03-01

  Full Text Available Perdas de nutrientes e matéria orgânica por erosão hídrica são fortemente influenciadas pelo manejo do solo. O uso de sistema de manejo inadequado pode causar poluição e eutroficação de mananciais, aumentar os custos com adubação e provocar a degradação de agroecossistemas. As perdas de cálcio, magnésio e potássio trocáveis e solúveis, fósforo disponível e matéria orgânica por erosão foram avaliadas, entre 1988 e 1994, em Latossolo Roxo álico epieutrófico muito argiloso, com 0,03 m m-1 de declividade, em Dourados (MS, sob condições de chuva natural, em diferentes sistemas de manejo do solo. Os tratamentos, aplicados na sucessão trigo-soja, foram: (a escarificação + gradagem niveladora, (b gradagem pesada + niveladora; (c plantio direto, e (d aração com arado de discos + duas gradagens niveladoras, sem cobertura vegetal. A enxurrada foi coletada diariamente e, em laboratório, separou-se o sobrenadante (solução do sedimento. O Ca2+, o Mg2+, o K+ e o P disponível foram determinados tanto na solução quanto no sedimento, e a matéria orgânica apenas no sedimento. Concentrações de Ca2+ e Mg2+ foram mais elevadas na solução, enquanto as de P e K+ foram maiores no sedimento. O plantio direto proporcionou a maior concentração média de P no sedimento entre os sistemas estudados; além disso, também resultou em maiores concentrações de Ca2+ em solução e taxa de enriquecimento em P no sedimento, em relação aos sistemas que envolveram preparo e cultivo de trigo-soja. Entretanto, o plantio direto foi o sistema mais eficaz no controle da erosão, perdendo as menores quantidades totais de nutrientes e de matéria orgânica. Dos sistemas que envolveram o cultivo da sucessão trigo-soja, o de gradagens (pesada + niveladora foi o menos eficaz, ficando o sistema de escarificação + gradagem niveladora em posição intermediária. Comparado ao plantio direto, o tratamento com gradagens perdeu cerca de 6,5 vezes

 18. Prophylometric and SEM analyses of four different finishing methods

  Science.gov (United States)

  CHIODERA, G.; CERUTTI, F.; CERUTTI, A.; PUTIGNANO, A.; MANGANI, F.

  2013-01-01

  Summary Adhesion is the pivot of the modern restorative dentistry. Inlays, onlays and veneers have become a valid alternative to the traditional prosthetic treatments even in the rehabilitation of extremely damaged teeth, allowing a consistent saving of sound tooth tissues. Composite resins and dental adhesive are continously investigated and improved, nevertheless the optimization of the tooth-adhesive interface has to be considered: in fact, the long-term stability of adhesion between tooth and composite material depends on the treatment of the amelo-dentinal surfaces. This study investigated the quality of the occlusal walls of a cavity prepared to receive an inlay and finished with four different systems: thin and extra-thin diamond coated burs, a 12-blades carbide burs and a diamond-coated tip driven by sonic instrument. Consequently, prophylometric and SEM analyses were performed on the samples. The average roughness values recorded by the prophylometer were expressed by the parameters Ra and RZ: there is a correspondence between the numeric values and the pictures of the SEM. The results show a better quality (low roughness values) of the surface treated with multi-blade burs, followed by the this and extra-thin diamond coated burs. The 25 micron diamond-coated tip of the sonic instrument obtains the roughest surface and a sensibly higher amount of smear layer than the other tested systems. PMID:23741601

 19. Dentin desensitizing agents: SEM and X-ray microanalysis assessment.

  Science.gov (United States)

  Jain, P; Vargas, M A; Denehy, G E; Boyer, D B

  1997-02-01

  To evaluate the effect of four proprietary dentin desensitizing agents on dentin tubular occlusion, chemical composition changes on the dentin surface, and the effect of saliva and toothbrushing on these agents. Fifty dentin discs, obtained from 50 freshly extracted human premolar and molar teeth were used in this study. These were divided into five groups of 10 discs each. Five discs from each group were treated with the desensitizing agents, viewed under the SEM and subjected to energy dispersive X-ray analysis. The other five discs were treated with the desensitizing agents, immersed in artificial saliva, subjected to simulated toothbrushing equivalent to 3 weeks of normal brushing and viewed under the SEM. The agents studied were Sensodyne Dentin Desensitizer, Therma-Trol Desensitizer Gel, Gluma Desensitizer and All-Bond DS. The Kruskal-Wallis test followed by the Wilcoxon signed-rank test showed that Sensodyne Dentin Desensitizer exhibited the greatest amount of tubular occlusion among the unbrushed samples, followed by Therma-Trol Desensitizer Gel, Gluma Desensitizer and All-Bond DS (P Sensodyne Dentin Desensitizer treated samples.

 20. Comparison of particle sizes determined with impactor, AFM and SEM

  Science.gov (United States)

  Gwaze, Patience; Annegarn, Harold J.; Huth, Joachim; Helas, Günter

  2007-11-01

  Particles size comparisons were made between conventional aerodynamic and mobility sizing techniques and physical geometric sizes measured by high resolution microscopes. Atmospheric particles were collected during the wet and dry seasons in the Amazonian ecosystems. Individual particles deposited on four stages of the MOUDI (Micro-Orifice Uniform Deposition Impactor) were characterised for particle volumes, projected surface diameters and morphologies with an Atomic Force Microscope (AFM) and a Scanning Electron Microscope (SEM). AFM and SEM size distributions were verified against distributions derived from response functions of individual MOUDI stages as specified by Winklmayr et al. [Winklmayr, W., Wang, H.-C., John, W., 1990. Adaptation of the Twomey algorithm to the inversion of cascade impactor data. Aerosol Science and Technology 13, 322-331.]. Particles indicated inherent discrepancies in sizing techniques. Particle volumes were systematically lower than expected by factors of up to 3.6. Differences were attributed to loss of mass, presumably water adsorbed on particles. Losses were high and could not be accounted for by measured humidity growth factors suggesting significant losses of other volatile compounds as well, particularly on particles that were collected during the wet season. Microscopy results showed that for hygroscopic particles, microscopy sizes depend on the relative humidity history of particles before and after sampling. Changes in relative humidity significantly altered particle morphologies. Depending on when changes occur, such losses will bias not only microscopy particle sizes but also impactor mass distributions and number concentrations derived from collected particles.

 1. Quantifying Thin Mat Floating Marsh Strength and Interaction with Hydrodynamic Conditions

  Science.gov (United States)

  Collins, J. H., III; Sasser, C.; Willson, C. S.

  2016-12-01

  Louisiana possesses over 350,000 acres of unique floating vegetated systems known as floating marshes or flotants. Floating marshes make up 70% of the Terrebonne and Barataria basin wetlands and exist in several forms, mainly thick mat or thin mat. Salt-water intrusion, nutria grazing, and high-energy wave events are believed to be some contributing factors to the degradation of floating marshes; however, there has been little investigation into the hydrodynamic effects on their structural integrity. Due to their unique nature, floating marshes could be susceptible to changes in the hydrodynamic environment that may result from proposed river freshwater and sediment diversion projects introducing flow to areas that are typically somewhat isolated. This study aims to improve the understanding of how thin mat floating marshes respond to increased hydrodynamic stresses and, more specifically, how higher water velocities might increase the washout probability of this vegetation type. There are two major components of this research: 1) A thorough measurement of the material properties of the vegetative mats as a root-soil matrix composite material; and 2) An accurate numerical simulation of the hydrodynamics and forces imposed on the floating marsh mats by the flow. To achieve these goals, laboratory and field experiments were conducted using a customized device to measure the bulk properties of typical floating marshes. Additionally, Delft-3D FLOW and ANSYS FLUENT were used to simulate the flow around a series of simplified mat structures in order to estimate the hydrodynamic forcings on the mats. The hydrodynamic forcings are coupled with a material analysis, allowing for a thorough analysis of their interaction under various conditions. The 2-way Fluid Structure Interaction (F.S.I.) between the flow and the mat is achieved by coupling a Finite Element Analysis (F.E.A.) solver in ANSYS with FLUENT. The flow conditions necessary for the structural failure of the

 2. Spatiotemporal patterns in community structure of macroinvertebrates inhabiting calcareous periphyton mats

  Science.gov (United States)

  Liston, S.E.; Trexler, J.C.

  2005-01-01

  Calcareous floating periphyton mats in the southern Everglades provide habitat for a diverse macroinvertebrate community that has not been well characterized. Our study described this community in an oligotrophic marsh, compared it with the macroinvertebrate community associated with adjacent epiphytic algae attached to macrophytes in the water column, and detected spatial patterns in density and community structure. The floating periphyton mat (floating mat) and epiphytic algae in the water column (submerged epiphyton) were sampled at 4 sites (???1 km apart) in northern Shark River Slough, Everglades National Park (ENP), in the early (July) and late (November) wet season. Two perpendicular 90-m transects were established at each site and ???100 samples were taken in a nested design. Sites were located in wet-prairie spikerush-dominated sloughs with similar water depths and emergent macrophyte communities. Floating mats were sampled by taking cores (6-cm diameter) that were sorted under magnification to enumerate infauna retained on a 250-??m-mesh sieve and with a maximum dimension >1 mm. Our results showed that floating mats provide habitat for a macroinvertebrate community with higher densities (no. animals/g ash-free dry mass) of Hyalella azteca, Dasyhelea spp., and Cladocera, and lower densities of Chironomidae and Planorbella spp. than communities associated with submerged epiphyton. Densities of the most common taxa increased 3x to 15x from early to late wet season, and community differences between the 2 habitat types became more pronounced. Floating-mat coverage and estimated floating-mat biomass increased 20 to 30%, and 30 to 110%, respectively, at most sites in the late wet season. Some intersite variation was observed in individual taxa, but no consistent spatial pattern in any taxon was detected at any scale (from 0.2 m to 3 km). Floating mats and their resident macroinvertebrate communities are important components in the Everglades food web. This

 3. Photosynthetic microbial mats today, on early Earth, (and on early Mars?)

  Science.gov (United States)

  Des Marais, D. J.

  2008-05-01

  Marine hypersaline cyanobacterial mats offer insights about their ancient ancestors, whose fossil record is 3.43 billion years old. Studies of mat microbiota have greatly expanded the known diversity of ancient microbial lineages. Their evolution was shaped by mat microenvironments, which can differ substantially from their surroundings. Oxygenic photosynthesis perhaps developed in microbial mats and probably triggered a major evolutionary transformation and diversification of the early biosphere. Gross primary production rates in cyanobacterial mats can rival the most productive ecosystems known. Sunlight changes in intensity and spectral composition as it penetrates mats, and counteracting gradients of O2 and sulfide shape the chemical microenvironment. A combination of benefits and hazards of light, O2 and sulfide promotes the allocation of the various essential mat processes between light and dark periods and to various depths in the mat. Close inspection has revealed surprises, for example: anoxygenic phototrophs inside cyanobacterial sheaths, record- high sulfate reduction rates in O2-saturated conditions, and high H2 fluxes into overlying waters. Diverse organic biomarker compounds have been documented that are amenable to long-term preservation. Such coordinated observations of populations, processes and products are making fundamental questions in ecology accessible. Cyanobacterial mats have robust fossil records in part because they populated stable continental platforms and margins, contributing to sediments having high preservation potential. Proterozoic cyanobacterial fossils and organic biomarkers are well documented. The 3.43 Ga Strelley Pool cherts, W. Australia, reveal diverse stromatolites that populated a partially restricted, low-energy shallow hypersaline basin. Molecular studies of extant bacteria hint that early chlorophyll-utilizing photosynthesizers required geochemical sources of reductants. Did these anoxygenic phototrophs once sustain an

 4. The evolutionary trajectory of the mating-type (mat genes in Neurospora relates to reproductive behavior of taxa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannesson Hanna

  2008-04-01

  Full Text Available Abstract Background Comparative sequencing studies among a wide range of taxonomic groups, including fungi, have led to the discovery that reproductive genes evolve more rapidly than other genes. However, for fungal reproductive genes the question has remained whether the rapid evolution is a result of stochastic or deterministic processes. The mating-type (mat genes constitute the master regulators of sexual reproduction in filamentous ascomycetes and here we present a study of the molecular evolution of the four mat-genes (mat a-1, mat A-1, mat A-2 and mat A-3 of 20 Neurospora taxa. Results We estimated nonsynonymous and synonymous substitution rates of genes to infer their evolutionary rate, and confirmed that the mat-genes evolve rapidly. Furthermore, the evolutionary trajectories are related to the reproductive modes of the taxa; likelihood methods revealed that positive selection acting on specific codons drives the diversity in heterothallic taxa, while among homothallic taxa the rapid evolution is due to a lack of selective constraint. The latter finding is supported by presence of stop codons and frame shift mutations disrupting the open reading frames of mat a-1, mat A-2 and mat A-3 in homothallic taxa. Lower selective constraints of mat-genes was found among homothallic than heterothallic taxa, and comparisons with non-reproductive genes argue that this disparity is not a nonspecific, genome-wide phenomenon. Conclusion Our data show that the mat-genes evolve rapidly in Neurospora. The rapid divergence is due to either adaptive evolution or lack of selective constraints, depending on the reproductive mode of the taxa. This is the first instance of positive selection acting on reproductive genes in the fungal kingdom, and illustrates how the evolutionary trajectory of reproductive genes can change after a switch in reproductive behaviour of an organism.

 5. Effect of salinity on nitrogenase activity and composition of the active diazotrophic community in intertidal microbial mats

  OpenAIRE

  Severin, I.; Confurius-Guns, V.; Stal, L.J.

  2012-01-01

  Microbial mats are often found in intertidal areas experiencing a large range of salinities. This study investigated the effect of changing salinities on nitrogenase activity and on the composition of the active diazotrophic community (nifH transcript libraries) of three types of microbial mats situated along a littoral gradient. All three mat types exhibited highest nitrogenase activity at salinities close to ambient seawater or lower. The response to lower or higher salinity was strongest i...

 6. Effect of salinity on nitrogenase activity and composition of the active diazotrophic community in intertidal microbial mats

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Microbial mats are often found in intertidal areas experiencing a large range of salinities. This study investigated the effect of changing salinities on nitrogenase activity and on the composition of the active diazotrophic community (nifH transcript libraries) of three types of microbial mats situated along a littoral gradient. All three mat types exhibited highest nitrogenase activity at salinities close to ambient seawater or lower. The response to lower or higher salinity was strongest i...

 7. Mats made from fibronectin support oriented growth of axons in the damaged spinal cord of the adult rat.

  Science.gov (United States)

  King, Von R; Henseler, Manuel; Brown, Robert A; Priestley, John V

  2003-08-01

  A variety of biological as well as synthetic implants have been used to attempt to promote regeneration into the damaged spinal cord. We have implanted mats made from fibronectin (FN) into the damaged spinal cord to determine their effectiveness as a substrate for regeneration of axons. These mats contain oriented pores and can take up and release growth factors. Lesion cavities 1 mm in width and depth and 2 mm in length were created on one side of the spinal cord of adult rats. FN mats containing neurotrophins or saline were placed into the lesion. Mats were well integrated into surrounding tissue and showed robust well-oriented growth of calcitonin gene-related peptide, substance P, GABAergic, cholinergic, glutamatergic, and noradrenergic axons into FN mats. Transganglionic tracing using cholera toxin B indicated large-diameter primary afferents had grown into FN implants. Schwann cells had also infiltrated FN mats. Electron microscopy confirmed the presence of axons within implants sites, with most axons either ensheathed or myelinated by Schwann cells. Mats incubated in brain-derived neurotrophic factor and neurotrophin-3 showed significantly more neurofilament-positive and glutamatergic fibers compared to saline- and nerve growth factor-incubated mats, while mats incubated with nerve growth factor showed more calcitonin gene-related peptide-positive axons. In contrast, neurotrophin treatment had no effect on PGP 9.5-positive axons. In addition, in some animals with neurotrophin-3-incubated mats, cholera toxin B-labelled fibers had grown from the mat into adjoining intact areas of spinal cord. The results indicate that FN mats provide a substrate that is permissive for robust oriented axonal growth in the damaged spinal cord, and that this growth is supported by Schwann cells.

 8. Effects of Elevated Carbon Dioxide and Salinity on the Microbial Diversity in Lithifying Microbial Mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Steven R. Ahrendt

  2014-03-01

  Full Text Available Atmospheric levels of carbon dioxide (CO2 are rising at an accelerated rate resulting in changes in the pH and carbonate chemistry of the world’s oceans. However, there is uncertainty regarding the impact these changing environmental conditions have on carbonate-depositing microbial communities. Here, we examine the effects of elevated CO2, three times that of current atmospheric levels, on the microbial diversity associated with lithifying microbial mats. Lithifying microbial mats are complex ecosystems that facilitate the trapping and binding of sediments, and/or the precipitation of calcium carbonate into organosedimentary structures known as microbialites. To examine the impact of rising CO2 and resulting shifts in pH on lithifying microbial mats, we constructed growth chambers that could continually manipulate and monitor the mat environment. The microbial diversity of the various treatments was compared using 16S rRNA gene pyrosequencing. The results indicated that elevated CO2 levels during the six month exposure did not profoundly alter the microbial diversity, community structure, or carbonate precipitation in the microbial mats; however some key taxa, such as the sulfate-reducing bacteria Deltasulfobacterales, were enriched. These results suggest that some carbonate depositing ecosystems, such as the microbialites, may be more resilient to anthropogenic-induced environmental change than previously thought.

 9. Methane-Oxidizing Bacteria Shunt Carbon to Microbial Mats at a Marine Hydrocarbon Seep

  Science.gov (United States)

  Paul, Blair G.; Ding, Haibing; Bagby, Sarah C.; Kellermann, Matthias Y.; Redmond, Molly C.; Andersen, Gary L.; Valentine, David L.

  2017-01-01

  The marine subsurface is a reservoir of the greenhouse gas methane. While microorganisms living in water column and seafloor ecosystems are known to be a major sink limiting net methane transport from the marine subsurface to the atmosphere, few studies have assessed the flow of methane-derived carbon through the benthic mat communities that line the seafloor on the continental shelf where methane is emitted. We analyzed the abundance and isotope composition of fatty acids in microbial mats grown in the shallow Coal Oil Point seep field off Santa Barbara, CA, USA, where seep gas is a mixture of methane and CO2. We further used stable isotope probing (SIP) to track methane incorporation into mat biomass. We found evidence that multiple allochthonous substrates supported the rich growth of these mats, with notable contributions from bacterial methanotrophs and sulfur-oxidizers as well as eukaryotic phototrophs. Fatty acids characteristic of methanotrophs were shown to be abundant and 13C-enriched in SIP samples, and DNA-SIP identified members of the methanotrophic family Methylococcaceae as major 13CH4 consumers. Members of Sulfuricurvaceae, Sulfurospirillaceae, and Sulfurovumaceae are implicated in fixation of seep CO2. The mats’ autotrophs support a diverse assemblage of co-occurring bacteria and protozoa, with Methylophaga as key consumers of methane-derived organic matter. This study identifies the taxa contributing to the flow of seep-derived carbon through microbial mat biomass, revealing the bacterial and eukaryotic diversity of these remarkable ecosystems.

 10. Lipids of recently-deposited algal mats at Laguna Mormona, Baja California

  Science.gov (United States)

  Cardoso, J.; Brooks, P. W.; Eglinton, G.; Goodfellow, R.; Maxwell, J. R.; Philp, R. P.

  1976-01-01

  A preliminary survey of the lipid composition of the core of a recently deposited algal mat of a subtropical, hypersaline coastal pond is described. Two layers of the core were examined: the upper, 2-cm-thick layer, comprising the fresh algal mat of predominantly the blue-green species Microcoleus chthonoplastes, and the black anaerobic algal ooze at a depth of 10 cm. About 75% of the n-alkanes in the mat were accounted for by n-C17, with smaller amounts of higher homologues maximizing at n-C27. The ooze was characterized by a bimodal distribution with maxima at n-C17 and n-C27. The n-alkanoic acids distributions were similar to the corresponding n-alkane distributions. A marked decrease in the ratio of monounsaturated to saturated acids in the ooze relative to the mat was observed, which indicates a preferential removal of unsaturated components. Certain triterpenes of the hopane skeletal type were present in the mat and ooze. The presence of stanols and sterenes in the ooze with similar carbon number distributions suggests a relationship between them.

 11. Russian Army Mat as a Code System Controlling Behaviour in the Russian army

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vadim Mikhailin

  2004-09-01

  Full Text Available This text is to be a shortened, restructured and based on somewhat another factological foundation version of my article “Russkii mat kak muzhskoi obstsennyi kod: problema proiskhozhdeniia i evoliutsiia statusa”, published in # 43 of Novoe Literaturnoe Obozrenie. Tracing the genesis of mat to the specific modes of behaviour, peculiar to the archaic male warrior bands, I’m going to show that the military milieu (and some other, structurally close to it social strata, has always been – and remain – absolutely adequate for the mat speaking. Moreover, mat has always carried on within these strata rather specific function connected with creating of one’s identity as a military, and its use offers various and sometimes the only possible means of impact at one’s equal or subordinate (or even superior. As a matter of fact, mat is a basis for a whole code system, controlling different military behaviour practices. The problems of the freshers’ adaptation and of the national specificities in the late Soviet and modern Russian army are to be considered with special respect.

 12. Rapid reactivation of cyanobacterial photosynthesis and migration upon rehydration of desiccated marine microbial mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjun eChennu

  2015-12-01

  Full Text Available Desiccated cyanobacterial mats are the dominant biological feature in the Earth's arid zones. While the response of desiccated cyanobacteria to rehydration is well documented for terrestrial systems, information about the response in marine systems is lacking. We used high temporal resolution hyperspectral imaging, liquid chromatography, pulse-amplitude fluorometry, oxygen microsensors and confocal laser microscopy to study this response in a desiccated microbial mat from Exmouth Gulf, Australia. During the initial 15 minutes after rehydration chlorophyll a concentrations increased 2-5 fold and cyanobacterial photosynthesis was re-established. Although the mechanism behind this rapid increase of chlorophyll a remains unknown, we hypothesize that it involves resynthesis from a precursor stored in desiccated cyanobacteria. The subsequent phase (15 min – 48 h involved migration of the reactivated cyanobacteria towards the mat surface, which led, together with a gradual increase in chlorophyll a, to a further increase in photosynthesis. We conclude that the response involving an increase in chlorophyll a and recovery of photosynthetic activity within minutes after rehydration is common for cyanobacteria from desiccated mats of both terrestrial and aquatic origin. However the response of upward migration and its triggering factor appears to be mat-specific and likely linked to other factors.

 13. Rapid Reactivation of Cyanobacterial Photosynthesis and Migration upon Rehydration of Desiccated Marine Microbial Mats

  KAUST Repository

  Chennu, Arjun

  2015-12-24

  Desiccated cyanobacterial mats are the dominant biological feature in the Earth’s arid zones. While the response of desiccated cyanobacteria to rehydration is well-documented for terrestrial systems, information about the response in marine systems is lacking. We used high temporal resolution hyperspectral imaging, liquid chromatography, pulse-amplitude fluorometry, oxygen microsensors, and confocal laser microscopy to study this response in a desiccated microbial mat from Exmouth Gulf, Australia. During the initial 15 min after rehydration chlorophyll a concentrations increased 2–5 fold and cyanobacterial photosynthesis was re-established. Although the mechanism behind this rapid increase of chlorophyll a remains unknown, we hypothesize that it involves resynthesis from a precursor stored in desiccated cyanobacteria. The subsequent phase (15 min–48 h) involved migration of the reactivated cyanobacteria toward the mat surface, which led, together with a gradual increase in chlorophyll a, to a further increase in photosynthesis. We conclude that the response involving an increase in chlorophyll a and recovery of photosynthetic activity within minutes after rehydration is common for cyanobacteria from desiccated mats of both terrestrial and marine origin. However, the response of upward migration and its triggering factor appear to be mat-specific and likely linked to other factors.

 14. Lipids of recently-deposited algal mats at Laguna Mormona, Baja California

  Science.gov (United States)

  Cardoso, J.; Brooks, P. W.; Eglinton, G.; Goodfellow, R.; Maxwell, J. R.; Philp, R. P.

  1976-01-01

  A preliminary survey of the lipid composition of the core of a recently deposited algal mat of a subtropical, hypersaline coastal pond is described. Two layers of the core were examined: the upper, 2-cm-thick layer, comprising the fresh algal mat of predominantly the blue-green species Microcoleus chthonoplastes, and the black anaerobic algal ooze at a depth of 10 cm. About 75% of the n-alkanes in the mat were accounted for by n-C17, with smaller amounts of higher homologues maximizing at n-C27. The ooze was characterized by a bimodal distribution with maxima at n-C17 and n-C27. The n-alkanoic acids distributions were similar to the corresponding n-alkane distributions. A marked decrease in the ratio of monounsaturated to saturated acids in the ooze relative to the mat was observed, which indicates a preferential removal of unsaturated components. Certain triterpenes of the hopane skeletal type were present in the mat and ooze. The presence of stanols and sterenes in the ooze with similar carbon number distributions suggests a relationship between them.

 15. Diferenciador semántico: bipolaridad del espacio semántico, un problema de medida del significado

  OpenAIRE

  Álvarez C., Ramiro

  2012-01-01

  En relación con el supuesto de bipolaridad y su aspecto recíprocamente antagónico, Osgood y otros (1957) han ligado su modelo de espacio semántico a la teoría del aprendizaje. Plantean la hipótesis de que cierto estimulo externo, o signo, desencadena un proceso mediacional interno (nn) el cual se constituye en emisor de estímulos (rm 15m). Este es el rm mediacional que contendría el significado del signo. La teoría de mediación la relacionan con el supuesto de bipolaridad en los siguientes té...

 16. Comparing the detection of iron-based pottery pigment on a carbon-coated sherd by SEM-EDS and by Micro-XRF-SEM.

  Science.gov (United States)

  Pendleton, Michael W; Washburn, Dorothy K; Ellis, E Ann; Pendleton, Bonnie B

  2014-03-01

  The same sherd was analyzed using a scanning electron microscope with energy dispersive spectroscopy (SEM-EDS) and a micro X-ray fluorescence tube attached to a scanning electron microscope (Micro-XRF-SEM) to compare the effectiveness of elemental detection of iron-based pigment. To enhance SEM-EDS mapping, the sherd was carbon coated. The carbon coating was not required to produce Micro-XRF-SEM maps but was applied to maintain an unbiased comparison between the systems. The Micro-XRF-SEM analysis was capable of lower limits of detection than that of the SEM-EDS system, and therefore the Micro-XRF-SEM system could produce elemental maps of elements not easily detected by SEM-EDS mapping systems. Because SEM-EDS and Micro-XRF-SEM have been used for imaging and chemical analysis of biological samples, this comparison of the detection systems should be useful to biologists, especially those involved in bone or tooth (hard tissue) analysis.

 17. Growth, composition and metal removal potential of a Phormidium bigranulatum-dominated mat at elevated levels of cadmium.

  Science.gov (United States)

  Kumar, Dhananjay; Yadav, Arpana; Gaur, J P

  2012-07-15

  Prompted by the fact that interaction of metals with cyanobacterial mats has been little studied, the present study evaluates the response of a cyanobacterial mat, dominated by Phormidium bigranulatum, to elevated concentrations of Cd²⁺ in the medium. The mat failed to grow at 7 μM of Cd²⁺ when the metal as also the mat inoculum were simultaneously added to the medium right in the beginning of the experiment due to marked sensitivity of P. bigranulatum, the main constituent of the mat, to high concentrations of Cd²⁺. However, the mat previously grown in Cd²⁺-free medium for a time period of 1-4 weeks grew successfully when exposed to media containing very high concentrations of Cd²⁺. Four-week-old mat could grow at 250 μM of Cd²⁺, which has been found toxic to many cyanobacteria and algae by previous researchers. Greater tolerance of older mats to Cd²⁺ may be due to greater proportion of exopolysaccharides, which are well known to sequester metal ions extracellularly, in them. Whereas the relative proportion of P. bigranulatum declined at high concentrations of the test metal that of green algae increased due most likely to their tolerance to Cd²⁺. Air bubbles were seen entrapped in the mat due obviously to photosynthetic activity. Elevated concentrations of Cd²⁺ reduced the number of air bubbles in the mat. Decline in number of air bubbles at high concentrations of metal ions was more prominent in the case of younger mat than in the older one. The present study also evaluated changes in species composition of mats of different age that were subsequently grown in Cd²⁺ enriched culture medium. Younger mats showed change in species composition at very low concentrations of Cd²⁺, but older mats showed little changes even at very high concentrations of the test metal. Hence older mats more strongly resisted to changes in its species composition than the younger ones upon exposure to high concentrations of Cd²⁺. The growing mat

 18. Community structure of free-floating filamentous cyanobacterial mats from the Wonder Lake geothermal springs in the Philippines.

  Science.gov (United States)

  Lacap, Donnabella C; Smith, Gavin J D; Warren-Rhodes, Kimberley; Pointing, Stephen B

  2005-07-01

  Cyanobacterial mats were characterized from pools of 45-60 degrees C in near-neutral pH, low-sulphide geothermal springs in the Philippines. Mat structure did not vary with temperature. All mats possessed highly ordered layers of airspaces at both the macroscopic and microscopic level, and these appear to be an adaptation to a free-floating growth habit. Upper mat layers supported biomass with elevated carotenoid:chlorophyll a ratios and an as yet uncharacterized waxy layer on the dorsal surface. Microscopic examination revealed mats comprised a single Fischerella morphotype, with abundant heterocysts throughout mats at all temperatures. Molecular analysis of mat community structure only partly matched morphological identification. All samples supported greater 16S rDNA-defined diversity than morphology suggested, with a progressive loss in the number of genotypes with increasing temperature. Fischerella-like sequences were recovered from mats occurring at all temperatures, but some mats also yielded Oscillatoria-like sequences, although corresponding phenotypes were not observed. Phylogenetic analysis revealed that Fischerella-like sequences were most closely affiliated with Fischerella major and the Oscillatoria-like sequences with Oscillatoria amphigranulata.

 19. SEM analysis of ion implanted SiC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malherbe, Johan B., E-mail: johan.malherbe@up.ac.za [Department of Physics, University of Pretoria, Pretoria 0002 (South Africa); Berg, N.G. van der; Botha, A.J.; Friedland, E.; Hlatshwayo, T.T.; Kuhudzai, R.J. [Department of Physics, University of Pretoria, Pretoria 0002 (South Africa); Wendler, E.; Wesch, W. [Institut für Festkörperphysik, Friedrich-Schiller-Universität, 07743 Jena (Germany); Chakraborty, P. [Saha Institute of Nuclear Physics, 1/AF Bidhannagar, Kolkata 700 064 (India); Silveira, E.F. da [Physics Department, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (Brazil)

  2013-11-15

  SiC is a material used in two future energy production technologies, firstly as a photovoltaic layer to harness the UV spectrum in high efficient power solar cells, and secondly as a diffusion barrier material for radioactive fission products in the fuel elements of the next generation of nuclear power plants. For both applications, there is an interest in the implantation of reactive and non-reactive ions into SiC and their effects on the properties of the SiC. In this study 360 keV Ag{sup +}, I{sup +} and Xe{sup +} ions were separately implanted into 6H–SiC and in polycrystalline SiC at various substrate temperatures. The implanted samples were also annealed in vacuum at temperatures ranging from 900 °C to 1600 °C for various times. In recent years, there had been significant advances in scanning electron microscopy (SEM) with the introduction of an in-lens detector combined with field emission electron guns. This allows defects in solids, such as radiation damage created by the implanted ions, to be detected with SEM. Cross-sectional SEM images of 6H–SiC wafers implanted with 360 keV Ag{sup +} ions at room temperature and at 600 °C and then vacuum annealed at different temperatures revealed the implanted layers and their thicknesses. A similar result is shown of 360 keV I{sup +} ions implanted at 600 °C into 6H–SiC and annealed at 1600 °C. The 6H–SiC is not amorphized but remained crystalline when implanting at 600 °C. There are differences in the microstructure of 6H–SiC implanted with silver at the two temperatures as well as with reactive iodine ions. Voids (bubbles) are created in the implanted layers into which the precipitation of silver and iodine can occur after annealing of the samples. The crystallinity of the substrate via implantation temperature caused differences in the distribution and size of the voids. Implantation of xenon ions in polycrystalline SiC at 350 °C does not amorphize the substrate as is the case with room

 20. SEM-EDS analysis and discrimination of forensic soil.

  Science.gov (United States)

  Cengiz, Salih; Cengiz Karaca, Ali; Cakir, Ismail; Bülent Uner, H; Sevindik, Aytekin

  2004-04-20

  Soils vary among different areas, and have some characteristics because of the natural effects and transfers made by human and other living beings in time. So that forensic examination of soil is not only concerned with the analysis of naturally occurring rocks, minerals, vegetation, and animal matter. It also includes the detection of such manufactured materials such as ions from synthetic fertilizers and from different environments (e.g., nitrate, phosphate, and sulfate) as environmental artifacts (e.g., lead or objects as glass, paint chips, asphalt, brick fragments, and cinders) whose presence may impart soil with characteristics that will make it unique to a particular location. Many screening and analytical methods have been applied for determining the characteristics which differentiate and discriminate the forensic soil samples but none of them easily standardized. Some of the methods that applied in forensic laboratories in forensic soil discrimination are the color comparison of the normal air-dried (dehumidified) and overheated soil samples, macroscopic observation, and low-power stereo-microscopic observation, determination of anionic composition by capillary electrophoresis (CE), and the elemental composition by scanning electron microscope (SEM)-energy dispersive X-ray spectrometer (EDS) and other high sensitivity techniques. The objective of this study was to show the effect of the application of 9 tonnes/cm2 pressure on the elemental compositions obtained by SEM-EDS technique and comparing the discrimination power of the pressed-homogenized and not homogenized forensic soil samples. For this purpose soil samples from 17 different locations of Istanbul were collected. Aliquots of the well mixed samples were dried in an oven at 110-120 degrees C and sieved by using 0.5 mm sieve and then the undersieve fraction(JEO-JSM-5600 equipped with an energy dispersive X-ray spectrometer OXFORD Link-ISIS-300. The samples from top of the sieves were examined with

 1. Propuesta para una clasificación de las relaciones en semántica

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Partiendo de una serie de distinciones básicas en el análisis semántico, tanto de carácter teórico (como la inadecuada contraposición entre forma/significado) como metodológico (la diferenciación entre una semántica de formas materiales o desde el significante y una semántica de formas de contenido o desde el significado) y terminológico‐conceptual (relaciones en semántica vs. relaciones semánticas o relaciones “significativas” vs. relaciones semánticas), el pres...

 2. Focused Ion Beam (FIB) combined with SEM (FIB/SEM) and TEM: Advanced tools for nano-analysis in Geosciences

  Science.gov (United States)

  Wirth, R.; Morales, L. G.

  2011-12-01

  Focused ion beam (FIB) techniques have been successfully applied to the preparation of site-specific electron transparent membranes for transmission electron microscopy (TEM) investigations in Geosciences since several years. For example, systematic TEM studies of nano-inclusions in diamond foils prepared with FIB have improved our knowledge on diamond formation. However, FIB is not exclusively used for sample preparation for TEM application because it has been proved that one and the same TEM foil can also be used for Synchrotron IR, Synchrotron X-Ray fluorescence (XRF), scanning transmission X-Ray microscopy (STXM) and NanoSIMS analysis. In addition, FIB milling turned out to be very useful for sample preparation of Brillouin scattering experiments and has a strong potential for preparation of highly-polished, micrometer-scale samples. However, a real break through in FIB application was achieved combining a Ga-ion source of the FIB with an electron source of a scanning electron microscope (SEM) in one single instrument. The combination of FIB/SEM renders access to the third dimension of the sample possible. A cavity normal to the sample surface is sputtered with Ga-ions and this newly created inner surface is imaged with the electron beam. Alternating slicing and viewing along these cavities allow the acquisition of a sequence of images that allows the observation in 3 dimensions. Recently, this technique has been successfully applied to image the structure of grain or phase boundaries in metamorphic rocks as well as micro- and nanoporosity in shales, but its applicability goes far beyond these few examples. Combining slicing and viewing with X-Ray and electron backscatter diffraction (EBSD) analysis can provide 3D elemental mapping and 3D crystallographic orientation mapping of crystalline materials. Combined FIB/SEM devices also facilitate the preparation of substantially thinner and cleaner TEM foils (approximately 30 nm) because electron beam imaging

 3. Analysis of lipophilic pigments from a phototrophic microbial mat community by high performance liquid chromatography

  Science.gov (United States)

  Palmisano, A. C.; Cronin, S. E.; Des Marais, D. J.

  1988-01-01

  As assay for lipophilic pigments in phototrophic microbial mat communities using reverse phase-high performance liquid chromatography was developed which allows the separation of 15 carotenoids and chloropigments in a single 30 min program. Lipophilic pigments in a laminated mat from a commercial salina near Laguna Guerrero Negro, Baja California Sur, Mexico reflected their source organisms. Myxoxanthophyll, echinenone, canthaxanthin, and zeaxanthin were derived from cyanobacteria; chlorophyll c, and fucoxanthin from diatoms; chlorophyll a from cyanobacteria and diatoms; bacteriochlorophylls a and c, bacteriophaeophytin a, and gamma-carotene from Chloroflexus spp.; and beta-carotene from a variety of phototrophs. Sensitivity of detection was 0.6-6.1 ng for carotenoids and 1.7-12 ng for most chloropigments. This assay represents a significant improvement over previous analyses of lipophilic pigments in microbial mats and promises to have a wider application to other types of phototrophic communities.

 4. Effects of algae-mat thickness on survival and growth of eelgrass (Zostera marina) seedlings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jonas; Olesen, Birgit

  . For eelgrass even short periods of water column anoxia may have severe implications for growth and survival. In addition, excessive covering by macroalgal mats decrease the available light at leaf surface and may hamper the diffusive movement of oxygen, inorganic carbon and nutrients to and from the shoot thus......: Chaetomorpha linum and artificial macroalgae. The two types of mats were used to separate physical and metabolic effects of algal presence. During the growth period concentrations of oxygen and sulphide and their diurnal variations in the mats were measured using microelectrodes.......A major bottle-neck for eelgrass (Zostera marina) re-colonization is seedling survival and patch establishment as mortality rates among the young seedlings are high even in areas where light conditions and physical exposure should support survival. Since little is known about the reasons...

 5. Deposition of Biogenic Iron Minerals in a Methane Oxidizing Microbial Mat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christoph Wrede

  2013-01-01

  Full Text Available The syntrophic community between anaerobic methanotrophic archaea and sulfate reducing bacteria forms thick, black layers within multi-layered microbial mats in chimney-like carbonate concretions of methane seeps located in the Black Sea Crimean shelf. The microbial consortium conducts anaerobic oxidation of methane, which leads to the formation of mainly two biomineral by-products, calcium carbonates and iron sulfides, building up these chimneys. Iron sulfides are generated by the microbial reduction of oxidized sulfur compounds in the microbial mats. Here we show that sulfate reducing bacteria deposit biogenic iron sulfides extra- and intracellularly, the latter in magnetosome-like chains. These chains appear to be stable after cell lysis and tend to attach to cell debris within the microbial mat. The particles may be important nuclei for larger iron sulfide mineral aggregates.

 6. Contribution of Chloroflexus respiration to oxygen cycling in a hypersaline microbial mat from Lake Chiprana, Spain

  DEFF Research Database (Denmark)

  Polerecky, Lubos; Bachar, Ami; Schoon, Raphaela

  2007-01-01

  in the visible (VIS) and near infrared (NIR) regions to study this coupling in more detail. Using this novel approach, we separately quantified the activity of the major players in the oxygen cycle in a hypersaline microbial mat: gross photosynthesis of cyanobacteria, NIR light-dependent respiration......In dense stratified systems such as microbial mats, photosynthesis and respiration are coupled due to a tight spatial overlap between oxygen-producing and -consuming microorganisms. We combined microsensors and a membrane inlet mass spectrometer with two independent light sources emitting...... of Chloroflexus-like bacteria (CLB) and respiration of aerobic heterotrophs. Illumination by VIS light induced oxygen production in the top 1 mm of the mat. In this zone CLB were found responsible for all respiration, while the contribution of the aerobic heterotrophs was negligible. Additional illumination...

 7. DNA Barcoding of Sangihe Nutmeg (Myristica fragrans using matK Gene

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TRINA EKAWATI TALLEI

  2015-01-01

  Full Text Available Nutmeg (family: Myristicaceae is a plant that originated from Banda islands and is widely cultivated in several places in the world. Secondary metabolites of this plant have a high value because of their benefits for the health, food, and beauty industries. This study aims at developing DNA barcode for nutmeg (Myristica fragrans using standard recommended fragment of matK (maturase K gene. Universal matK primer pairs were used to amplify 889 bp DNA fragment. BLAST search from NCBI site showed that Sangihe nutmeg has 100% identity with Myristica fatua, M. maingayi, and M. globosa. It also has 3 nucleotides difference with Rivola sebifera (identity 99.58% and 4 nucleotides difference with Knema laurina (identity 99.43%. It can be inferred from this study that single locus of matK gene cannot be used to differentiate species in Myristica; it can only be used to differentiate the genus level within family Myristicaceae.

 8. Is the microagglutination test (MAT) good for predicting the infecting serogroup for leptospirosis in Brazil?

  Science.gov (United States)

  Blanco, Roberta Morozetti; dos Santos, Luis Fernando; Galloway, Renee Lynn; Romero, Eliete Caló

  2016-02-01

  Leptospirosis is a zoonotic infection caused by pathogenic members of the genus Leptospira spp. Knowledge of the prevalent serovars and their maintenance hosts is essential to understand the disease. The aim of this study was to evaluate the ability of serology by the microscopic agglutination test (MAT) to predict the serogroups compared with results of identification of leptospires in São Paulo, Brazil. MAT correctly assigned the serogroup of the infecting isolate in 49/52 cases (94.23%). The serogroup Icterohaemorrhagiae was the predominant serogroup (88.46%). This study showed the usefulness of the MAT to correctly identify the infecting serogroup with a good overall agreement between the serologically-identified infecting serogroup and by identification of the isolate and can be used in epidemiological surveys in São Paulo. However, it should be complemented by the identification of Leptospira isolates.

 9. A Matérn model of the spatial covariance structure of point rain rates

  KAUST Repository

  Sun, Ying

  2014-07-15

  It is challenging to model a precipitation field due to its intermittent and highly scale-dependent nature. Many models of point rain rates or areal rainfall observations have been proposed and studied for different time scales. Among them, the spectral model based on a stochastic dynamical equation for the instantaneous point rain rate field is attractive, since it naturally leads to a consistent space–time model. In this paper, we note that the spatial covariance structure of the spectral model is equivalent to the well-known Matérn covariance model. Using high-quality rain gauge data, we estimate the parameters of the Matérn model for different time scales and demonstrate that the Matérn model is superior to an exponential model, particularly at short time scales.

 10. Thermally Altered Silurian Cyanobacterial Mats: A Key to Earth's Oldest Fossils

  Science.gov (United States)

  Kazmierczak, Józef; Kremer, Barbara

  2009-10-01

  Diagenetic changes in thermally altered cyanobacterial mats from early Silurian black radiolarian cherts of southwestern Poland (Bardzkie Montains, Sudetes) have been studied. These early diagenetically silicified mats are composed of variously degraded remains of benthic microbes that resemble some modern chroococcalean and pleurocapsalean cyanobacteria. Two modes of degradational processes have been recognized in the studied mats: (i) early postmortem biodegradation and (ii) late diagenetic thermal or thermobaric degradation. The latter led to partial transformation of the fossilized organic remnants of cyanobacterial sheaths and capsules, which resulted in the formation of objects morphologically distant from the original microbiota but preserved features that allow for their identification as bona fide biogenic structures. Some of these thermally generated Silurian fossils are highly similar to the controversial microfossil-like carbonaceous structures described from the Early Archean Apex Chert of Australia. This similarity opens a promising way for credible recognition of remnants of cyanobacteria and similar microbiota in other thermally metamorphosed Archean sedimentary rocks

 11. Deposition of biogenic iron minerals in a methane oxidizing microbial mat.

  Science.gov (United States)

  Wrede, Christoph; Kokoschka, Sebastian; Dreier, Anne; Heller, Christina; Reitner, Joachim; Hoppert, Michael

  2013-01-01

  The syntrophic community between anaerobic methanotrophic archaea and sulfate reducing bacteria forms thick, black layers within multi-layered microbial mats in chimney-like carbonate concretions of methane seeps located in the Black Sea Crimean shelf. The microbial consortium conducts anaerobic oxidation of methane, which leads to the formation of mainly two biomineral by-products, calcium carbonates and iron sulfides, building up these chimneys. Iron sulfides are generated by the microbial reduction of oxidized sulfur compounds in the microbial mats. Here we show that sulfate reducing bacteria deposit biogenic iron sulfides extra- and intracellularly, the latter in magnetosome-like chains. These chains appear to be stable after cell lysis and tend to attach to cell debris within the microbial mat. The particles may be important nuclei for larger iron sulfide mineral aggregates.

 12. Sulfate-reducing bacteria and their activities in cyanobacterial mats of Solar Lake (Sinai, Egypt)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teske, A.; Ramsing, NB; Habicht, K.

  1998-01-01

  The sulfate-reducing bacteria within the surface layer of the hypersaline cyanobacterial mat of Solar Lake (Sinai, Egypt) were investigated with combined microbiological, molecular, and biogeochemical approaches. The diurnally oxic surface layer contained between 10(6) and 10(7) cultivable sulfate......-reducing bacteria ml(-1) and showed sulfate reduction rates between 1,000 and 2,200 nmol ml-l day(-1), both in the same range as and sometimes higher than those in anaerobic deeper mat layers. In the oxic surface layer and in the mat layers below, filamentous sulfate-reducing Desulfonema bacteria were found...... in variable densities of 10(4) to 106 cells ml(-1). A Desulfonema-related, diurnally migrating bacterium was detected with PCR and denaturing gradient gel electrophoresis within and below the oxic surface layer. Facultative aerobic respiration, filamentous morphology, motility, diurnal migration...

 13. Antimicrobial wound dressing nanofiber mats from multicomponent (chitosan/silver-NPs/polyvinyl alcohol) systems.

  Science.gov (United States)

  Abdelgawad, Abdelrahman M; Hudson, Samuel M; Rojas, Orlando J

  2014-01-16

  Novel hybrid nanomaterials have been developed for antimicrobial applications. Here we introduce a green route to produce antibacterial nanofiber mats loaded with silver nanoparticles (Ag-NPs, 25 nm diameter) enveloped in chitosan after reduction with glucose. The nanofiber mats were obtained from colloidal dispersions of chitosan-based Ag-NPs blended with polyvinyl alcohol. Nanofibers (150 nm average diameter and narrow size distribution) were obtained by electrospinning and cross-linked with glutaraldhyde. The effect of crosslinking on the release of silver was studied by atomic absorption spectroscopy. Antimicrobial activity was studied by the viable cell-counting; mats loaded with silver and control samples (chitosan/PVA) with different degrees of cross-linking were compared for their effectiveness in reducing or halting the growth of aerobic bacteria. The results showed superior properties and synergistic antibacterial effects by combining chitosan with Ag-NPs.

 14. Estimation of axial stiffness of plant fibres from compaction of non-woven mats

  Science.gov (United States)

  Gamstedt, E. K.; Bommier, E.; Madsen, B.

  2014-03-01

  Plant fibres are known to show a large variability in stiffness, which makes it time-consuming to experimentally characterize this property by conventional tensile testing. In this work, an alternative method is used, where the average fibre stiffness is back-calculated from compaction tests of in-plane randomly oriented fibre mats. The model by Toll is used to relate the load-displacement curve from the test to the Young modulus of the fibre, taking into account the natural variability in fibre cross section. Several tests have been performed on hemp fibre mats and compared with results from single-fibre tensile testing. The average back-calculated Young's modulus of the fibres was 45 GPa, whereas the average value from tensile testing ranged from 30 to 60 GPa. The straightforward compaction test can be useful in ranking of fibre stiffness, provided that the mat is composed of well-separated fibres and not of twisted yarns.

 15. Gro2mat: a package to efficiently read gromacs output in MATLAB.

  Science.gov (United States)

  Dien, Hung; Deane, Charlotte M; Knapp, Bernhard

  2014-07-30

  Molecular dynamics (MD) simulations are a state-of-the-art computational method used to investigate molecular interactions at atomic scale. Interaction processes out of experimental reach can be monitored using MD software, such as Gromacs. Here, we present the gro2mat package that allows fast and easy access to Gromacs output files from Matlab. Gro2mat enables direct parsing of the most common Gromacs output formats including the binary xtc-format. No openly available Matlab parser currently exists for this format. The xtc reader is orders of magnitudes faster than other available pdb/ascii workarounds. Gro2mat is especially useful for scientists with an interest in quick prototyping of new mathematical and statistical approaches for Gromacs trajectory analyses. © 2014 Wiley Periodicals, Inc.

 16. Thermal fatigue of composites: Ultrasonic and SEM evaluations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forsyth, D.S.; Kasap, S.O. (Univ. of Saskatchewan, Saskatoon (Canada). Dept. of Electrical Engineering); Wacker, I.; Yannacopoulos, S. (Univ. of Saskatchewan, Saskatoon (Canada). Dept. of Mechanical Engineering)

  1994-01-01

  Results are presented on the evaluation of thermal fatigue in three fiber reinforced polymer composites, using ultrasonic techniques and scanning electron microscopy. The composites examined were (a) continuous carbon fibers in a vinylester matrix (b) continuous aramid fibers in a vinylester matrix and (c) randomly oriented aramid fibers in a polyphenylene matrix. Specimens of these composites were subjected to thermal fatigue by thermal cycling from [minus]25 C to 75 C. Changes in ultrasonic attenuation and velocity were monitored during thermal cycling, and scanning electron microscopy was used to qualitatively evaluate any damage. It was observed that ultrasonic attenuation is sensitive to thermal fatigue, increasing with increasing number of thermal cycles. SEM evaluations showed that the primary damage due to thermal fatigue is due to fiber-matrix debonding.

 17. Espacialização semântica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hugo Mari

  2014-03-01

  Full Text Available O objetivo desse texto é discutir a questão da espacialização nalinguagem, destacando, de modo especial, sua dimensão semântica.Com base nesse objetivo, o texto discute algumas dimensõeshistóricas sobre a análise do significado, mostrando como elaspodem ser integradas na perspectiva da corporificação. De modoespecífico, o texto apresenta uma análise preliminar da estruturaçãoda espacialização nos verbos SAIR e ENTRAR, bem como dasconsequências geradas sobre esses verbos na ressignificação de outrositens lexicais.

 18. Mechanical and SEM analysis of artificial comet nucleus samples

  Science.gov (United States)

  Thiel, K.; Kochan, H.; Roessler, K.; Gruen, E.; Schwehm, G.; Hellmann, H.; Hsiung, P.; Koelzer, G.

  1989-01-01

  Since 1987 experiments dealing with comet nucleus phenomena have been carried out in the DFVLR space simulation chambers. The main objective of these experiments is a better understanding of thermal behavior, surface phenomena and especially the gas dust interaction. As a function of different sample compositions and exposure to solar irradiation (xenon-bulbs) crusts of different hardness and thickness were measured. The measuring device consists of a motor driven pressure foot (5 mm diameter), which is pressed into the sample. The applied compressive force is electronically monitored. The microstructure of the crust and dust residuals is investigated by scanning electron microscopy (SEM) techniques. Stress-depth profiles of an unirradiated and an irradiated model comet are given.

 19. Filler segmentation of SEM paper images based on mathematical morphology.

  Science.gov (United States)

  Ait Kbir, M; Benslimane, Rachid; Princi, Elisabetta; Vicini, Silvia; Pedemonte, Enrico

  2007-07-01

  Recent developments in microscopy and image processing have made digital measurements on high-resolution images of fibrous materials possible. This helps to gain a better understanding of the structure and other properties of the material at micro level. In this paper SEM image segmentation based on mathematical morphology is proposed. In fact, paper models images (Whatman, Murillo, Watercolor, Newsprint paper) selected in the context of the Euro Mediterranean PaperTech Project have different distributions of fibers and fillers, caused by the presence of SiAl and CaCO3 particles. It is a microscopy challenge to make filler particles in the sheet distinguishable from the other components of the paper surface. This objectif is reached here by using switable strutural elements and mathematical morphology operators.

 20. Automatic evaluation of nickel alloy secondary phases from SEM images.

  Science.gov (United States)

  de Albuquerque, Victor Hugo C; Silva, Cleiton Carvalho; Menezes, Thiago Ivo de S; Farias, Jesualdo Pereira; Tavares, João Manuel R S

  2011-01-01

  Quantitative metallography is a technique to determine and correlate the microstructures of materials with their properties and behavior. Generic commercial image processing and analysis software packages have been used to quantify material phases from metallographic images. However, these all-purpose solutions also have some drawbacks, particularly when applied to segmentation of material phases. To overcome such limitations, this work presents a new solution to automatically segment and quantify material phases from SEM metallographic images. The solution is based on a neuronal network and in this work was used to identify the secondary phase precipitated in the gamma matrix of a Nickel base alloy. The results obtained by the new solution were validated by visual inspection and compared with the ones obtained by a commonly used commercial software. The conclusion is that the new solution is precise, reliable and more accurate and faster than the commercial software.

 1. Metrics of resolution and performance for CD-SEMs

  Science.gov (United States)

  Joy, David C.; Ko, Yeong-Uk; Hwu, Justin J.

  2000-06-01

  The performance of scanning electron beam instruments such as CD-SEMs can be defined in terms of parameters such as the beam probe size, the spatial resolution, and the signal to noise ratio of the image. A knowledge of these quantities is important in verifying the fact that an instrument meets its specification, and subsequently for tracking and optimizing its performance during use. Analytical methods based on the power spectrum (2-D Fourier transform analysis) of images are now beginning to be used for these purposes but care must be exercised to ensure reliable and meaningful results. Two new methods are suggested which can offer more detailed information about the microscope performance while avoiding the pitfalls of the simpler technique. Code implementing these tests, written as a plug-in macro for the well known NIH Image program, is available on-line.

 2. Cultivo sem solo do morangueiro Strawberry soilless cultivation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Giménez

  2008-02-01

  Full Text Available O morangueiro é uma cultura importante em vários países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, por suas características sensoriais, propriedades nutritivas e por sua rentabilidade. O cultivo comercial sem solo de morangueiro está bem desenvolvido na Europa, onde tem permitido um aumento da produtividade e qualidade da produção assim como a ampliação da oferta do produto ao longo do ano. Predomina o sistema aberto, em sacolas ou vasos com diferentes tipos de substratos, utilizando-se densidades de 8 a 12plantas m-2. As produtividades obtidas estão entre 5 e 10kg m-2. Para isolar as plantas do solo e facilitar o manejo da cultura, os vasos ou sacolas são suspensos a uma altura entre 0,8 e 1m da superfície do solo. A composição da solução nutritiva é variável, refletindo as diferentes condições produtivas. As mudas são produzidas principalmente em bandejas com substrato, a partir de pontas de estolões obtidas da multiplicação de plantas matrizes provenientes da propagação in vitro. No Brasil, o cultivo sem solo de morangueiro é ainda incipiente e os resultados produtivos e econômicos têm sido insatisfatórios, principalmente por falta de informações de pesquisas capazes de indicar sistemas apropriados de cultivo para as condições locais. É necessário desenvolver sistemas sustentáveis, preferencialmente fechados, combinando alta produtividade e elevada eficiência de utilização da água e dos nutrientes. No presente trabalho, são revisados os principais aspectos da produção em sistemas de cultivo sem solo de mudas e fruta de morangueiro. São descritos a produção de mudas, os sistemas e as soluções nutritivas empregadas em diferentes países. Ao final, são feitas inferências sobre a possibilidade de adoção e geração do sistema de cultivo sem solo apropriado para as condições brasileiras.Strawberry is a very important crop in Europe and USA due to its nutritional and sensorial

 3. AFM, SEM and TEM Studies on Porous Anodic Alumina

  Science.gov (United States)

  Zhu, Yuan Yuan; Ding, Gu Qiao; Ding, Jian Ning; Yuan, Ning Yi

  2010-04-01

  Porous anodic alumina (PAA) has been intensively studied in past decade due to its applications for fabricating nanostructured materials. Since PAA’s pore diameter, thickness and shape vary too much, a systematical study on the methods of morphology characterization is meaningful and essential for its proper development and utilization. In this paper, we present detailed AFM, SEM and TEM studies on PAA and its evolvements with abundant microstructures, and discuss the advantages and disadvantages of each method. The sample preparation, testing skills and morphology analysis are discussed, especially on the differentiation during characterizing complex cross-sections and ultrasmall nanopores. The versatility of PAAs is also demonstrated by the diversity of PAAs’ microstructure.

 4. AFM, SEM and TEM Studies on Porous Anodic Alumina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhu YuanYuan

  2010-01-01

  Full Text Available Abstract Porous anodic alumina (PAA has been intensively studied in past decade due to its applications for fabricating nanostructured materials. Since PAA’s pore diameter, thickness and shape vary too much, a systematical study on the methods of morphology characterization is meaningful and essential for its proper development and utilization. In this paper, we present detailed AFM, SEM and TEM studies on PAA and its evolvements with abundant microstructures, and discuss the advantages and disadvantages of each method. The sample preparation, testing skills and morphology analysis are discussed, especially on the differentiation during characterizing complex cross-sections and ultrasmall nanopores. The versatility of PAAs is also demonstrated by the diversity of PAAs’ microstructure.

 5. Spatial patterns and links between microbial community composition and function in cyanobacterial mats

  KAUST Repository

  Alnajjar, Mohammad Ahmad

  2014-08-06

  We imaged reflectance and variable fluorescence in 25 cyanobacterial mats from four distant sites around the globe to assess, at different scales of resolution, spatial variabilities in the physiological parameters characterizing their photosynthetic capacity, including the absorptivity by chlorophyll a (Achl), maximum quantum yield of photosynthesis (Ymax), and light acclimation irradiance (Ik). Generally, these parameters significantly varied within individual mats on a sub-millimeter scale, with about 2-fold higher variability in the vertical than in the horizontal direction. The average vertical profiles of Ymax and Ik decreased with depth in the mat, while Achl exhibited a sub-surface maximum. The within-mat variability was comparable to, but often larger than, the between-sites variability, whereas the within-site variabilities (i.e., between samples from the same site) were generally lowest. When compared based on averaged values of their photosynthetic parameters, mats clustered according to their site of origin. Similar clustering was found when the community composition of the mats\\' cyanobacterial layers were compared by automated ribosomal intergenic spacer analysis (ARISA), indicating a significant link between the microbial community composition and function. Although this link is likely the result of community adaptation to the prevailing site-specific environmental conditions, our present data is insufficient to identify the main factors determining these patterns. Nevertheless, this study demonstrates that the spatial variability in the photosynthetic capacity and light acclimation of benthic phototrophic microbial communities is at least as large on a sub-millimeter scale as it is on a global scale, and suggests that this pattern of variability scaling is similar for the microbial community composition. © 2014 Al-Najjar, Ramette, Kühl, Hamza, Klatt and Polerecky.

 6. Microbial communities inhabiting hypersaline microbial mats from the Abu Dhabi sabkha

  Science.gov (United States)

  Andrade, Luiza; Dutton, Kirsten; Paul, Andreas; van der Land, Cees; Sherry, Angela; Lokier, Stephen; Head, Ian

  2017-04-01

  Microbial mats are organo-sedimentary structures that are typically found in areas with extreme environmental conditions. Since these ecosystems are considered to be representative of the oldest forms of life on Earth, the study of microbial mats can inform our understanding of the development of life early in the history of our planet. In this study, we used hypersaline microbial mats from the Abu Dhabi sabkha (coastal salt flats). Cores of microbial mats (ca. 90 mm depth) were collected within an intertidal region. The cores were sliced into layers 2-3 mm thick and genomic DNA was extracted from each layer. A fragment of the 16S rRNA encoding gene was amplified in all DNA extracts, using barcoded primers, and the amplicons sequenced with the Ion Torrent platform to investigate the composition of the microbial communities down the depth of the cores. Preliminary results revealed a high proportion of Archaea (15.5-40.8% abundance) in all layers, with Halobacteria appearing to be more significant in the first 40 mm (0.4-10.3% of the total microbial community). Members of the Deltaproteobacteria were dominant in almost all layers of the microbial mat (≤ 48.6% relative abundance); however this dominance was not reflected in the first 8 mm, where the abundance was less than 2%. Chloroflexi and Anaerolinea, representing 93% of bacterial abundance, dominated the first 8 mm depth and decreased at greater depth (≤ 3% relative abundance). Cyanobacteria were found only in the top 10 mm, with unexpected low abundance (≤ 3% of the total number of reads). These results show a vertical zonation of microbial communities and processes in the microbial mats. Further analyses are underway to investigate if these patterns are repeated at other sites along a transect of the sabkha, and to relate the microbial composition to the physical-chemical conditions of the sites.

 7. Caryophyllales: Evaluating phylogenetic signal in trnK intron versus matK

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Sunny S. CRAWLEY; Khidir W. HILU

  2012-01-01

  We assess the phylogenetic information in trnK intron at the ordinal level using the Caryophyllales and compare it with that derived from matK.The trnK gene is split into two exons by an intron that includes the matK gene.The plastid trnK is a tRNA gene encoding Lysine(UUU),whereas the matK gene is a putative group Ⅱ intron maturase.The two regions are usually coamplified,and trnK intron is partially sequenced but its sequences are often excluded from phylogenetic reconstruction at deep historic levels.This study shows that the two regions are comparable in proportion of variable sites,possess a comparable pattern of substitution rates per site,and display similar phylogenetic informativeness profiles and per-site informativeness.Phylogenetic analyses show strong congruence between phylogenetic trees based on matK and trnK intron partitioned datasets from 45 genera representing 30 of the 34 recognized Caryophyllales families.The trnK intron alone provides a relatively well-resolved topology for the order.Combining the trnK intron with matK sequence data resulted in six most parsimonious trees,differing only in the placement of Claytonia (Portulacaceae) within the noncore group.A well-supported major basal split in the order into core and noncore Caryophyllales with Rhabdodendraceae,Simmondsiaceae,and Asteropeiaceae as sister to remaining core lineages is evident in partitioned and combined analyses.The placement of these three families has been disputable,impacting the overall backbone topology of the Caryophyllales.This study demonstrates the cost effectiveness of using the trnK intron along with matK (both substitutions and insertions/deletions) at deeper phylogenetic level.

 8. Enhanced dechlorination of trichloroethylene using electrospun polymer nanofibrous mats immobilized with iron/palladium bimetallic nanoparticles.

  Science.gov (United States)

  Ma, Hui; Huang, Yunpeng; Shen, Mingwu; Guo, Rui; Cao, Xueyan; Shi, Xiangyang

  2012-04-15

  Fe/Pd bimetallic nanoparticles (NPs) have held great promise for treating trichloroethylene (TCE)-contaminated groundwater, without the accumulation of chlorinated intermediates. However, the conventionally used colloidal Fe/Pd NPs usually aggregate rapidly, resulting in a reduced reactivity. To reduce the particle aggregation, we employed electrospun polyacrylic acid (PAA)/polyvinyl alcohol (PVA) polymer nanofibers as a nanoreactor to immobilize Fe/Pd bimetallic NPs. In the study, the water-stable PAA/PVA nanofibrous mats were complexed with Fe (III) ions via the binding with the free carboxyl groups of PAA for subsequent formation and immobilization of zero-valent iron (ZVI) NPs. Fe/Pd bimetallic NPs were then formed by the partial reduction of Pd(II) ions with ZVI NPs. The formed electrospun nanofibrous mats containing Fe/Pd bimetallic NPs with a diameter of 2.8 nm were characterized by scanning electron microscopy, energy-dispersive spectroscopy, transmission electron microscopy, thermogravimetric analysis, and inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy. The Fe/Pd NP-containing electrospun PAA/PVA nanofibrous mats exhibited higher reactivity than that of the ZVI NP-containing mats or colloidal Fe/Pd NPs in the dechlorination of trichloroethylene (TCE), which was used as a model contaminant. With the high surface area to volume ratio, high porosity, and great reusability of the fibrous mats immobilized with the bimetallic NPs, the composite nanofibrous mats should be amenable for applications in remediation of various environmental contaminants. Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Anti-fatigue mats, low back pain, and electromyography: An interventional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javad Aghazadeh

  2015-04-01

  Full Text Available Objectives: Increasing bilateral gluteus medius co-activation has been identified as one of the most important factors in developing low back pain due to prolonged standing in healthy people. This study aims to investigate the impact of an anti-fatigue mat on the bilateral gluteus medius co-activation pattern and to report the low back pain subjectively in 2 different standing positions on the normal rigid surface and on the anti-fatigue mat. Material and Methods: While carrying out an easy simulated profession, 16 participants who had no low back pain background were requested to stand for 2 h in each position, with and without using the anti-fatigue floor mat, respectively. At the beginning of standing process and at every 15 min until the time of 120 min lapses, electric activities for the bilateral gluteus medius co-activation and subjective pain level in low back area were collected by the surface electromyogeraphy (EMG and the visual analogue scale (VAS, respectively in each position. Results: The obtained findings revealed that the anti-fatigue mat significantly decreased subjective pain level in low back area among 15 participants (p 0.05. The findings obtained under this study related to the impact of the anti-fatigue mat upon the low back pain based on the increase of > 10 mm on the VAS threshold, which showed that this intervention had no significant impact upon decreasing the number of patients suffering from the low back pain and also minimizing the bilateral gluteus medius co-activation in both pain developer groups (p > 0.05. However, 73% of the participants preferred to apply it. Conclusions: It seems that the anti-fatigue mat may be useful in reducing the low back pain although it objectively didn’t significantly change the gluteus medius co-activation pattern related to the low back pain.

 10. Electrospun Cellulose Acetate Fiber Mats as Carriers for Crude Extracts From Phyllanthus Emblica Linn. Fruits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thitiwongsawet Patcharaporn

  2016-01-01

  Full Text Available Fruit of Phyllanthus emblica Linn (PE was extracted with methanol and then partitioned into diethyl ether, ethyl acetate, butanol, and water fractions. The diethyl ether fraction showed the highest antibacterial activity against two pathogenic bacteria including Escherichia coli (ATCC 25922 and Staphylococcus aureus (ATCC 25923. The PE extract from diethyl ether fraction was then loaded into 17%w/v cellulose acetate (CA solution prepared in 2:1 v/v acetone/N, N-dimethylacetamide at concentrations of 1, 3, and 5% w/w (based on the weight of CA. The PE extract-loaded electrospun CA fiber mats were fabricated by electrospinning. The morphological appearance of both the neat and the PE extract-loaded electrospun CA fibers were smooth with the average diameters in a range of 335-694 nm. The amounts of water retention and release characteristics of PE extract from fiber mats in an acetate buffer (pH 5.5 were studied and compared with the corresponding cast-films fabricated by the solvent casting method. The amount of water retention of the PE extract-loaded fiber mats was about 112-205% which was higher than that of the cast films (i.e. 25-35%. The study of release characteristics of PE extract from fiber mats and films was carried out by total immersion method in an acetate buffer at 32°C for 72 h. The PE extract-loaded fiber mats exhibited greater amount of extract released than those of the cast films. The maximum amounts of PE extract released from fiber mats and films were about 40-80% and 18-23%, respectively.

 11. Photomask Dimensional Metrology in the SEM: Has Anything Really Changed?

  Science.gov (United States)

  Postek, Michael T., Jr.; Vladar, Andras E.; Bennett, Marylyn H.

  2002-12-01

  Photomask dimensional metrology in the scanning electron microscope (SEM) has not evolved as rapidly as the metrology of resists and integrated circuit features on wafers. This has been due partly to the 4x (or 5x) reduction in the optical steppers and scanners used in the lithography process, and partly for the lesser need to account for the real three-dimensionality of the mask structures. So, where photomasks are concerned, many of the issues challenging wafer dimensional metrology at 1x are reduced by a factor of 4 or 5 and thus could be temporarily swept aside. This is rapidly changing with the introduction of advanced masks with optical proximity correction and phase shifting features used in 100 nm and smaller circuit generations. Fortunately, photomask metrology generally benefits from the advances made for wafer metrology, but there are still unique issues to be solved in this form of dimensional metrology. It is likely that no single metrology method or tool will ever provide all necessary answers. As with other types of metrology, resolution, sensitivity and linearity in the three-dimensional measurements of the shape of the lines and phase shifting features in general (width, height and wall angles) and the departures from the desired shape (surface and edge roughness, etc.) are the key parameters. Different methods and tools differ in their ability to collect averaged and localized signals with an acceptable speed, but in any case, application of this thorough knowledge of the physics of the given metrology is essential to extract the needed information. This paper will discuss the topics of precision, accuracy and traceability in the SEM metrology of photomasks. Current and possible new techniques utilized in the measurements of photomasks including charge suppression and highly accurate modeling for electron beam metrology will also be explored to answer the question "Has anything really changed?"

 12. Monitoring method for automated CD-SEM recipes

  Science.gov (United States)

  Maeda, Tatsuya; Iwama, Satoru; Nishihara, Makoto; Berger, Daniel; Berger, Andrew; Ueda, Kazuhiro; Kenichi, Takenouchi; Iizumi, Takashi

  2005-05-01

  A prototype of a digital video storage system (CD-watcher) has been developed and attached to a Hitachi S-9380 CD-SEM. The storage system has several modes that are selectable depending on the phenomenon of interest. The system can store video images of duration from a few seconds to a few weeks depending on resolution, sampling rate, and hard disc drive capacity. The system was used to analyze apparent focusing problems that occurred during the execution of automated recipes. Intermittent focusing problems had been an issue on a particular tool for a period of approximately three months. By reviewing saved images, the original diagnosis of the problem appeared to be auto focus. Two days after installation, the CD-watcher system was able to record the errors making it possible to determine the root cause by checking the stored video files. After analysis of the stored video files, it was apparent that the problem consisted of three types of errors. The ability to record and store video files reduced the time to isolate the problem and prevented incorrect diagnosis. The system was also used to explain a complex phenomenon that occurred during the observation a particular layer. Because it is sometimes difficult to accurately describe, and to have others easily understand, certain phenomena in a written report, the video storage system can be used in place of manual annotation. In this report, we describe the CD-watcher system, test results after installing the system on a Hitachi S9380 CD-SEM, and potential applications of the system.

 13. Different sensing mechanisms in single wire and mat carbon nanotubes chemical sensors

  CERN Document Server

  Neumann, P L; Dobrik, G; Kertész, K; Horváth, E; Lukács, I E; Biró, L P; Horváth, Z E

  2014-01-01

  Chemical sensing properties of single wire and mat form sensor structures fabricated from the same carbon nanotube (CNT) materials have been compared. Sensing properties of CNT sensors were evaluated upon electrical response in the presence of five vapours as acetone, acetic acid, ethanol, toluene, and water. Diverse behaviour of single wire CNT sensors was found, while the mat structures showed similar response for all the applied vapours. This indicates that the sensing mechanism of random CNT networks cannot be interpreted as a simple summation of the constituting individual CNT effects, but is associated to another robust phenomenon, localized presumably at CNT-CNT junctions, must be supposed.

 14. Filamentous anoxygenic phototrophic bacteria from cyanobacterial mats of Alla hot springs (Barguzin Valley, Russia).

  Science.gov (United States)

  Gaisin, Vasil A; Kalashnikov, Alexander M; Sukhacheva, Marina V; Namsaraev, Zorigto B; Barhutova, Darima D; Gorlenko, Vladimir M; Kuznetsov, Boris B

  2015-11-01

  Alkaline hydrotherms of the Baikal rift zone are unique systems to study the diversity of thermophilic bacteria. In this study, we present data on the phototrophic bacterial community of cyanobacterial mats from the alkaline Alla hot spring. Using a clonal analysis approach, this study evaluated the species diversity, the proportion of oxygenic and anoxygenic phototrophs and their distribution between various areas of the spring. Novel group-specific PCR primers were designed and applied to detect representatives of the Chloroflexus and Roseiflexus genera in mat samples. For the first time, the presence of Roseiflexus-like bacteria was detected in the Baikal rift zone.

 15. Effects of filamentous macroalgae mats on growth and survival of eelgrass, Zostera marina, seedlings

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Jonas; Olesen, Birgit; Krause-Jensen, Dorte

  2012-01-01

  A laboratory experiment was conducted to assess the effect of filamentous algae mats on the performance of seedlings of the eelgrass, Zostera marina. The seedlings were covered by three levels (3, 6 and 9 cm) of natural (Chaetomorpha linum) and imitation algae mats and it was hypothesized...... that the effects of the natural algae on seedling growth may be more severe because of the metabolic demands of the algae. Results show that coverage by both C. linum and imitation algae significantly reduced seedling growth and increased allocation of resources to above ground tissues. No clear effects of algae...

 16. NanoSIP: Developing Community Imaging for Phylogenetic and Functional Characterization Using Cyanobacterial Mats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woebken, D., L.C. Burow, L. Prufert-Bebout, B.M. Bebout, T. M. Hoehler, J. Pett-Ridge, A.M. Spormann; Singer, S W; McMurdie, P J; Weber, P K

  2011-10-01

  This project was to develop and optimize the following technologies: stable isotope probing + NanoSIMS analysis (nanoSIP), FISH, functional gene analysis, H2 production measurements, culturing, and metatranscriptomics for specific use in microbial mat systems. The larger goal was to further develop these methodologies in a way that facilitates their linkage, high fidelity 3-D correlation to location specific environmental change integrating geochemical characterization, such that ability to see and characterize microbial community responses to normal daily fluctuations and further ecological manipulations, in different locations of the mat communities is optimized.

 17. Excludentes de responsabilidade em matéria de responsabilidade civil ambiental

  OpenAIRE

  Oliveira, Vinícius Calério de

  2013-01-01

  A responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente possui seu principal amparo legislativo na Lei 6938/81 e no art. 225 da Constituição Federal. Segundo esses dispositivos, a responsabilidade por danos causados ao meio ambiente é objetiva, o que impede da comprovação de culpa do agente poluidor para que este seja obrigado a reparar e/ou indenizar o dano. As excludentes de responsabilidade que poderiam, pela natureza da matéria, serem alegadas em matéria de responsabilidad...

 18. The effect Mat Pilates practice on muscle mass in elderly women

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leliz Cristina Sampaio Queiroz

  2016-01-01

  Full Text Available Objective: to verify that the Mat Pilates practice increases muscle mass in elderly women. Methods: quasi-experimental study with primary data collection and with a convenience sample. The muscle mass of 43 elderly was evaluated for 11 weeks, by calculating the arm muscle area, before and after the intervention. Results:statistically significant difference was observed (p<0.002 between the average value of the arm muscle area, before (35.56cm2 and after the exercises (42.72cm2. Conclusion: mat Pilates program generates positive effect on increasing the muscle mass of elderly.

 19. Bagging system, soil stabilization mat, and tent frame for a lunar base

  Science.gov (United States)

  1990-01-01

  Georgia Tech's School of Textile and Fiber Engineering and School of Mechanical Engineering participated in four cooperative design efforts this year. Each of two interdisciplinary teams designed a system consisting of a lunar regolith bag and an apparatus for filling this bag. The third group designed a mat for stabilization of lunar soil during takeoff and landing, and a method for packaging and deploying this mat. Finally, the fourth group designed a sunlight diffusing tent to be used as a lunar worksite. Summaries of these projects are given.

 20. Preparation of Sulfonated Poly(aryl ether sulfone) Electrospun Mat/Phosphosilicate Composite Proton Exchange Membrane

  Science.gov (United States)

  Wang, Limei; Dou, Liyan; Guan, Guoying

  2017-03-01

  Side-chain-type sulfonated poly(aryl ether sulfone) (SPES) was synthesized and then electrospun into mats. Phosphosilicate glass (PS) via in situ sol-gel synthesis was enclosed in the mats to form a new reinforced composite membrane. The SPES/PS composite membranes showed satisfactory dimensional change behavior with varying humidity. Especially, the composite membrane exhibits excellent proton conductivity at harsh measurement conditions of low humidity at 80°C. The composite membrane with outstanding combined properties has potential applications for high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells.

 1. Engineering and Scientific Applications: Using MatLab(Registered Trademark) for Data Processing and Visualization

  Science.gov (United States)

  Sen, Syamal K.; Shaykhian, Gholam Ali

  2011-01-01

  MatLab(R) (MATrix LABoratory) is a numerical computation and simulation tool that is used by thousands Scientists and Engineers in many cou ntries. MatLab does purely numerical calculations, which can be used as a glorified calculator or interpreter programming language; its re al strength is in matrix manipulations. Computer algebra functionalities are achieved within the MatLab environment using "symbolic" toolbo x. This feature is similar to computer algebra programs, provided by Maple or Mathematica to calculate with mathematical equations using s ymbolic operations. MatLab in its interpreter programming language fo rm (command interface) is similar with well known programming languag es such as C/C++, support data structures and cell arrays to define c lasses in object oriented programming. As such, MatLab is equipped with most ofthe essential constructs of a higher programming language. M atLab is packaged with an editor and debugging functionality useful t o perform analysis of large MatLab programs and find errors. We belie ve there are many ways to approach real-world problems; prescribed methods to ensure foregoing solutions are incorporated in design and ana lysis of data processing and visualization can benefit engineers and scientist in gaining wider insight in actual implementation of their perspective experiments. This presentation will focus on data processing and visualizations aspects of engineering and scientific applicati ons. Specifically, it will discuss methods and techniques to perform intermediate-level data processing covering engineering and scientifi c problems. MatLab programming techniques including reading various data files formats to produce customized publication-quality graphics, importing engineering and/or scientific data, organizing data in tabu lar format, exporting data to be used by other software programs such as Microsoft Excel, data presentation and visualization will be discussed. The presentation will emphasize creating

 2. MatMCNP: A Code for Producing Material Cards for MCNP

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  DePriest, Kendall Russell [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Saavedra, Karen C. [American Structurepoint, Inc., Indianapolis, IN (United States)

  2014-09-01

  A code for generating MCNP material cards (MatMCNP) has been written and verified for naturally occurring, stable isotopes. The program allows for material specification as either atomic or weight percent (fractions). MatMCNP also permits the specification of enriched lithium, boron, and/or uranium. In addition to producing the material cards for MCNP, the code calculates the atomic (or number) density in atoms/barn-cm as well as the multiplier that should be used to convert neutron and gamma fluences into dose in the material specified.

 3. Interaction of gelatin with polyenes modulates antifungal activity and biocompatibility of electrospun fiber mats

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lakshminarayanan R

  2014-05-01

  Full Text Available Rajamani Lakshminarayanan,1,2 Radhakrishnan Sridhar,3,4 Xian Jun Loh,5 Muruganantham Nandhakumar,1 Veluchamy Amutha Barathi,1,6 Madhaiyan Kalaipriya,3,4 Jia Lin Kwan,1 Shou Ping Liu,1,2 Roger Wilmer Beuerman,1,2 Seeram Ramakrishna3,4,7 1Singapore Eye Research Institute, 2Signature Research Program in Neuroscience and Behavioral Disorders, Duke-NUS Graduate Medical School, 3Department of Mechanical Engineering, National University of Singapore, 4Center for Nanofibers and Nanotechnology, National University of Singapore, 5Institute of Materials Research and Engineering, A*STAR (Agency for Science, Technology and Research, 3 Research Link, Singapore, 6Department of Ophthalmology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore, 7NUS Nanoscience and Nanotechnology Initiative, Singapore Abstract: Topical application of antifungals does not have predictable or well-controlled release characteristics and requires reapplication to achieve therapeutic local concentration in a reasonable time period. In this article, the efficacy of five different US Food and Drug Administration-approved antifungal-loaded (amphotericin B, natamycin, terbinafine, fluconazole, and itraconazole electrospun gelatin fiber mats were compared. Morphological studies show that incorporation of polyenes resulted in a two-fold increase in fiber diameter and the mats inhibit the growth of yeasts and filamentous fungal pathogens. Terbinafine-loaded mats were effective against three filamentous fungal species. Among the two azole antifungals compared, the itraconazole-loaded mat was potent against Aspergillus strains. However, activity loss was observed for fluconazole-loaded mats against all of the test organisms. The polyene-loaded mats displayed rapid candidacidal activities as well. Biophysical and rheological measurements indicate strong interactions between polyene antifungals and gelatin matrix. As a result, the polyenes stabilized the triple helical

 4. Contradicción, coherencia y compromiso: Matías Usero Torrente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tezanos Gandarillas, Marisa

  2001-06-01

  Full Text Available The current article studies the figure of Matías Usero Torrente. His thought is considered by the author as a preceding of the principals ideas that emphasized about the relations between State and Society during the sixties in Spain.

  En el presente artículo se analiza la figura de Matías Usero Torrente. Su pensamiento es considerado por la autora del estudio como antecesor de las principales ideas que sobre las relaciones de la Iglesia con el Estado y la Sociedad cristalizaron en la década de los 60 en España.

 5. Preparation of Sulfonated Poly(aryl ether sulfone) Electrospun Mat/Phosphosilicate Composite Proton Exchange Membrane

  Science.gov (United States)

  Wang, Limei; Dou, Liyan; Guan, Guoying

  2017-01-01

  Side-chain-type sulfonated poly(aryl ether sulfone) (SPES) was synthesized and then electrospun into mats. Phosphosilicate glass (PS) via in situ sol-gel synthesis was enclosed in the mats to form a new reinforced composite membrane. The SPES/PS composite membranes showed satisfactory dimensional change behavior with varying humidity. Especially, the composite membrane exhibits excellent proton conductivity at harsh measurement conditions of low humidity at 80°C. The composite membrane with outstanding combined properties has potential applications for high temperature polymer electrolyte membrane fuel cells.

 6. Treatment of shoulder ulcers in sows – rubber mats and zinc ointment compared to chlortetracycline spray

  Science.gov (United States)

  2013-01-01

  Background Shoulder ulcers can have a significant impact on the welfare of sows. In Denmark, rubber mats are used for treatment of shoulder ulcers. The objective of the study was to compare a treatment consisting of a combination of rubber mats and zinc ointment with the effect of local antibiotic spray (chlortetracycline) on shoulder ulcers. Methods A total of 304 sows with shoulder ulcers were observed shortly after farrowing (day 1) and on days 14 and 21 after the first observation. The sows were paired according to the grade of the shoulder ulcer using the official Danish scoring system. From each pair of sows, one sow was allocated to mat group (M) and the other to an antibiotic group (A) in a random way. In the M group, rubber mats were placed on the floor, and the ulcers were treated with zinc ointment once a day. In the A group, sows were treated with antibiotic spray daily. The size of the shoulder ulcer was measured manually on a continuous scale on days 1, 14 and 21. The data were analysed by use of two multivariable models where the response was the area of the shoulder ulcer on day 14 and day 21, respectively. Explanatory variables were treatment, herd, parity, body condition and size of ulcer on day 1. If a sow had an ulcer on both shoulders, the shoulder with the largest ulcer was selected. Results The treatment consisting of mats and zinc ointment had a statistical significant effect on the size of the shoulder ulcer on day 14 and day 21 compared to daily treatment with antibiotic spray. For lean sows that were kept on rubber mats and zinc ointment, the average shoulder ulcer was significantly smaller on day 14 (3.8 cm2 versus 9.5 cm2 when antibiotic spray was used) and day 21 (3.4 cm2 versus 6.6 cm2) compared to lean sows that were only treated with antibiotic spray. For fat sows this was also the case when using the lesion on day 21 as the response (2.0 cm2 versus 5.7 cm2) but not on day 14. Moreover, the size of the lesion on day 1 was

 7. Diversity, distribution and hydrocarbon biodegradation capabilities of microbial communities in oil-contaminated cyanobacterial mats from a constructed wetland.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raeid M M Abed

  Full Text Available Various types of cyanobacterial mats were predominant in a wetland, constructed for the remediation of oil-polluted residual waters from an oil field in the desert of the south-eastern Arabian Peninsula, although such mats were rarely found in other wetland systems. There is scarce information on the bacterial diversity, spatial distribution and oil-biodegradation capabilities of freshwater wetland oil-polluted mats. Microbial community analysis by Automated Ribosomal Spacer Analysis (ARISA showed that the different mats hosted distinct microbial communities. Average numbers of operational taxonomic units (OTUsARISA were relatively lower in the mats with higher oil levels and the number of shared OTUsARISA between the mats was 90% of the sequences affiliated to Proteobacteria (41% of total sequences, Cyanobacteria (31%, Bacteriodetes (11.5%, Planctomycetes (7% and Chloroflexi (3%. Known autotrophic (e.g. Rivularia and heterotrophic (e.g. Azospira nitrogen-fixing bacteria as well as purple sulfur and non-sulfur bacteria were frequently encountered in all mats. On the other hand, sequences of known sulfate-reducing bacteria (SRBs were rarely found, indicating that SRBs in the wetland mats probably belong to yet-undescribed novel species. The wetland mats were able to degrade 53-100% of C12-C30 alkanes after 6 weeks of incubation under aerobic conditions. We conclude that oil and ammonia concentrations are the major key players in determining the spatial distribution of the wetland mats' microbial communities and that these mats contribute directly to the removal of hydrocarbons from oil field wastewaters.

 8. Microbial Diversity and Lipid Abundance in Microbial Mats from a Sulfidic, Saline, Warm Spring in Utah, USA

  Science.gov (United States)

  Gong, J.; Edwardson, C.; Mackey, T. J.; Dzaugis, M.; Ibarra, Y.; Course 2012, G.; Frantz, C. M.; Osburn, M. R.; Hirst, M.; Williamson, C.; Hanselmann, K.; Caporaso, J.; Sessions, A. L.; Spear, J. R.

  2012-12-01

  The microbial diversity of Stinking Springs, a sulfidic, saline, warm spring northeast of the Great Salt Lake was investigated. The measured pH, temperature, salinity, and sulfide concentration along the flow path ranged from 6.64-7.77, 40-28° C, 2.9-2.2%, and 250 μM to negligible, respectively. Five sites were selected along the flow path and within each site microbial mats were dissected into depth profiles based on the color and texture of the mat layers. Genomic DNA was extracted from each layer, and the 16S rRNA gene was amplified and sequenced on the Roche 454 Titanium platform. Fatty acids were also extracted from the mat layers and analyzed by liquid chromatography and mass spectrometry. The mats at Stinking Springs were classified into roughly two morphologies with respect to their spatial distribution: loose, sometimes floating mats proximal to the spring source; and thicker, well-laminated mats distal to the spring source. Loosely-laminated mats were found in turbulent stream flow environments, whereas well-laminated mats were common in less turbulent sheet flows. Phototrophs, sulfur oxidizers, sulfate reducers, methanogens, other bacteria and archaea were identified by 16S rRNA gene sequences. Diatoms, identified by microscopy and lipid analysis were found to increase in abundance with distance from the source. Methanogens were generally more abundant in deeper mat laminae. Photoheterotrophs were found in all mat layers. Microbial diversity increased significantly with depth at most sites. In addition, two distinct microbial streamers were identified and characterized at the two fast flowing sites. These two streamer varieties were dominated by either cyanobacteria or flavobacteria. Overall, our genomic and lipid analysis suggest that the physical and chemical environment is more predictive of the community composition than mat morphology. Site Map

 9. Linking the modern to the ancient with a comprehensive geobiological understanding of biosignature preservation in microbial mats

  Science.gov (United States)

  Gomes, M. L.; Lingappa, U.; Metcalfe, K.; O'Reilly, S. S.; Riedman, L. A.; Cantine, M.; Ireland, B.; Phillips, R.; Stein, N.; Orzechowski, E. A.; Strauss, J. V.; Grotzinger, H. M.; Quinn, D. P.; Trower, L.; Fischer, W. W.; Grotzinger, J. P.; Knoll, A. H.; Fike, D. A.

  2016-12-01

  Our understanding of early life on Earth relies, in part, on morphological and geochemical signatures preserved in microbialites. Nuanced evaluation of such records requires that physical and chemical patterns in Archean and Proterozoic rocks be interpreted in terms of biological processes in play at the time of formation. Expansive microbial mats from a vast tidal marsh in the interior of Little Ambergris Cay, Turks and Caicos Islands, BWI, provide a model system for examining how local topography, tidal water flow, water chemistry, microbiology, and sediment supply interact to influence the preservation of geochemical and morphological mat signatures. Little Ambergris mats range from 20 cm-thick growths with numerous variegated microbial strata to desiccated, cm-scale mats with simple architecture, distributed in a broadly zoned pattern across the island. Mats vary among three basic surface textures: EPS-covered flat mats, tufted polygonal mats, and knobbly pustular mats. Mats consist primarily of EPS and evacuated sheaths of cyanobacteria, with upper parts of the mats displaying three principal cyanobacterial morphotypes. Below and admixed with the cyanobacteria are abundant mm-scale pink consortia comprising aerobic and phototrophic Proteobacteria. Additional diversity was recovered by iTAG metagenomic sequencing, with further taxonomic insights provided by fluorescence in-situ hybridization (FISH) imaging, microbial membrane lipids, and electron microscopy imaging of viruses. To evaluate the preservation potential of geobiological signatures we coupled these observations with analyses of extractable, sulfur-bound and kerogen-bound biomarkers, fine-scale and bulk carbon and sulfur isotopes, and microfossil distributions. Taken together, biological and geochemical analyses of Little Ambergris mats underscore the geobiological richness preservable in ancient microbialites, while highlighting aspects of microbial diversity that do not preserve readily.

 10. Response to "Comment on `Performance of a spin-based insulated gate field effect transistor' [Appl. Phys. Lett. 88, 162503 (2006), cond-mat/0603260]" [cond-mat/0604532

  OpenAIRE

  Flatté, Michael E.; Hall, Kimberley C.

  2006-01-01

  A recent e-print (cond-mat/0604532) presented a proposed Comment to Applied Physics Letters on our publication Appl. Phys. Lett. 88, 162503 (2006), cond-mat/0603260. Here is our Response. As the proposed Comment has now been rejected by Applied Physics Letters, neither the Comment nor the Response will be published in Applied Physics Letters in this form.

 11. Willis PM 10-2.5 Precision Results, pdf has summary table and SEM images

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — Precision data from the SEM and SEM images from the samples. This dataset is associated with the following publication: Peters, T., E. Sawvel, R. Willis, R. West,...

 12. Characterization and Modification of Electrospun Fiber Mats for Use in Composite Proton Exchange Membranes

  Science.gov (United States)

  Mannarino, Matthew Marchand

  Electrostatic fiber formation, or electrospinning, offers a particularly simple and robust method to create polymeric nanofibers of various sizes and morphologies. In electrospinning, a viscoelastic fluid is charged so that a liquid jet is ejected from the surface of the fluid (typically in the form of a drop supplied by a needle or spinneret) and collected on a grounded plate, creating a nonwoven fiber mat. Modification of the diameter of the fibers as well as the porosity, specific surface area, and mechanical properties of the mat allows one to tailor electrospun mats for specific applications. Despite the widespread and rapidly growing use of electrospinning in the fabrication of novel nanomaterials, there are no simple, universal methods of predicting, a priori, the properties of electrospun fibers from knowledge of the polymer solution properties and electrospinning operating conditions alone. Changing a single fluid or processing parameter can affect the jet and fiber formation through several mechanisms. For example, using a different solvent can change several properties of the electrospinning fluid, such as the dielectric constant, conductivity, surface tension, and solute-solvent interaction. The work in this thesis seeks to develop a simple relation for predicting terminal jet diameter during electrospinning, which accounts for solution viscoelasticity as well as solution conductivity and operating parameters that can be easily measured and controlled. The mechanical and tribological properties of electrospun fiber mats are of paramount importance to their utility as components in a variety of applications. Although some mechanical properties of these mats have been investigated previously, reports of their tribological properties are essentially nonexistent. In this thesis, electrospun nanofiber mats of poly(trimethyl hexamethylene terephthalamide) (PA 6(3)T) and poly(hexamethylene adipamide) (PA 6,6) are characterized mechanically and tribologically

 13. Multifunctional ZnO/Nylon 6 nanofiber mats by an electrospinning– electrospraying hybrid process for use in protective applications

  Science.gov (United States)

  ZnO/Nylon 6 nanofiber mats were prepared by an electrospinning–electrospraying hybrid process in which ZnO nanoparticles were dispersed on the surface of Nylon 6 nanofibers without becoming completely embedded. The prepared ZnO/Nylon 6 nanofiber mats were evaluated for their abilities to kill bacter...

 14. The ichthyofauna of drifting macrophyte mats in the Ivinhema River, upper Paraná River basin, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cíntia Karen Bulla

  Full Text Available We describe the fish assemblages associated with drifting macrophyte mats and consider their possible role as dispersal vectors in the Ivinhema River, a major tributary of the upper Paraná River, Brazil. Fish associated with drifting mats were sampled in the main river channel during January and March 2005, when the wind and/or the increased water level were sufficient to transport macrophyte stands. Fish in the drifting mats were sampled with a floating sieve (4 m long x 2 m wide x 0.6 m high, and 2 mm mesh size. In the laboratory, larvae, juvenile, and adult fish were counted and identified to the lowest possible taxonomic level. In four drifting macrophyte mats we captured 218 individuals belonging to at least 28 species, 17 families, and 6 orders. Aphyocharax dentatus, Serrasalmus spp., and Trachelyopterus galeatus were the most abundant taxa associated with the mats, but species richness ranged from 6 to 24 species per mat. In addition, 85% of the total number of individuals caught was larvae and juveniles. Although preliminary and based on limited samples, this study of drifting macrophyte mats was the first one in the last unregulated stretch of the Paraná River remaining inside Brazilian territory, and alerts us to the potential role of macrophytes mats as dispersers of fish species in the region.

 15. The ichthyofauna of drifting macrophyte mats in the Ivinhema River, upper Paraná River basin, Brazil

  Science.gov (United States)

  Bulla, C. K.; Gomes, Luiz Carlos; Miranda, Leandro E.; Agostinho, A. A.

  2011-01-01

  We describe the fish assemblages associated with drifting macrophyte mats and consider their possible role as dispersal vectors in the Ivinhema River, a major tributary of the upper Paraná River, Brazil. Fish associated with drifting mats were sampled in the main river channel during January and March 2005, when the wind and/or the increased water level were sufficient to transport macrophyte stands. Fish in the drifting mats were sampled with a floating sieve (4 m long x 2 m wide x 0.6 m high, and 2 mm mesh size). In the laboratory, larvae, juvenile, and adult fish were counted and identified to the lowest possible taxonomic level. In four drifting macrophyte mats we captured 218 individuals belonging to at least 28 species, 17 families, and 6 orders. Aphyocharax dentatus, Serrasalmus spp., and Trachelyopterus galeatus were the most abundant taxa associated with the mats, but species richness ranged from 6 to 24 species per mat. In addition, 85% of the total number of individuals caught was larvae and juveniles. Although preliminary and based on limited samples, this study of drifting macrophyte mats was the first one in the last unregulated stretch of the Paraná River remaining inside Brazilian territory, and alerts us to the potential role of macrophytes mats as dispersers of fish species in the region.

 16. Production and consumption of hydrogen in hot spring microbial mats dominated by a filamentous anoxygenic photosynthetic bacterium.

  Science.gov (United States)

  Otaki, Hiroyo; Everroad, R Craig; Matsuura, Katsumi; Haruta, Shin

  2012-01-01

  Microbial mats containing the filamentous anoxygenic photosynthetic bacterium Chloroflexus aggregans develop at Nakabusa hot spring in Japan. Under anaerobic conditions in these mats, interspecies interaction between sulfate-reducing bacteria as sulfide producers and C. aggregans as a sulfide consumer has been proposed to constitute a sulfur cycle; however, the electron donor utilized for microbial sulfide production at Nakabusa remains to be identified. In order to determine this electron donor and its source, ex situ experimental incubation of mats was explored. In the presence of molybdate, which inhibits biological sulfate reduction, hydrogen gas was released from mat samples, indicating that this hydrogen is normally consumed as an electron donor by sulfate-reducing bacteria. Hydrogen production decreased under illumination, indicating that C. aggregans also functions as a hydrogen consumer. Small amounts of hydrogen may have also been consumed for sulfur reduction. Clone library analysis of 16S rRNA genes amplified from the mats indicated the existence of several species of hydrogen-producing fermentative bacteria. Among them, the most dominant fermenter, Fervidobacterium sp., was successfully isolated. This isolate produced hydrogen through the fermentation of organic carbon. Dispersion of microbial cells in the mats resulted in hydrogen production without the addition of molybdate, suggesting that simultaneous production and consumption of hydrogen in the mats requires dense packing of cells. We propose a cyclic electron flow within the microbial mats, i.e., electron flow occurs through three elements: S (elemental sulfur, sulfide, sulfate), C (carbon dioxide, organic carbon) and H (di-hydrogen, protons).

 17. Effect of salinity on nitrogenase activity and composition of the active diazotrophic community in intertidal microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Severin, I.; Confurius-Guns, V.; Stal, L.J.

  2012-01-01

  Microbial mats are often found in intertidal areas experiencing a large range of salinities. This study investigated the effect of changing salinities on nitrogenase activity and on the composition of the active diazotrophic community (nifH transcript libraries) of three types of microbial mats situ

 18. Aplicación cliente-servidor MatLab®-WinCC® empleando comunicación OPC

  National Research Council Canada - National Science Library

  Ana Isabel González Santos; Daniel Sabín

  2011-01-01

  ... de la comunicación OPC con otras aplicaciones específicas de mayor potencial en materia de cálculo numérico como las desarrolladas en el Simulink de MatLab ® . Palabras claves: Comunicación OPC, control, detección de fallos, identificación, MatLab ® , WinCC®

 19. Temporal and spatial variability of nifH expression in three filamentous Cyanobacteria in coastal microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Severin, I.; Stal, L.J.

  2010-01-01

  Cyanobacteria are often the most conspicuous structural part of microbial mats. They are also the only oxygenic phototrophs capable of N2 fixation (diazotrophy). This represents an important advantage for persistence in the often N-depleted marine intertidal microbial mats. In this study the daily p

 20. Effect of salinity on nitrogenase activity and composition of the active diazotrophic community in intertidal microbial mats

  NARCIS (Netherlands)

  Severin, I.; Confurius-Guns, V.; Stal, L.J.

  2012-01-01

  Microbial mats are often found in intertidal areas experiencing a large range of salinities. This study investigated the effect of changing salinities on nitrogenase activity and on the composition of the active diazotrophic community ( transcript libraries) of three types of microbial mats situated