WorldWideScience

Sample records for religion som fremmedhed

 1. Fantasy som religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning.......Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 2. Religion som verdenshåndtering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engberg-Pedersen, Troels

  2014-01-01

  The article discusses two questions: whether (and in what sense) Christianity can be ‘naturalized’; and whether ancient Stoicism may contribute to a modern reformulation of ‘Christianity naturalized’. To answer these questions, the article focuses on articulating an understanding of ‘religion...... position ‘in an age of science’ (cf. Putnam, Philosophy in an Age of Science). ‘Religion’ is here seen as one particular way of ‘coping with the world’. The article concludes by sketching some ways in which ancient Stoicism (as a specimen of a ‘natural philosophy and theology’) may help in reformulating...

 3. Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Ole

  2004-01-01

  En sociologisk indgang til religion, som individuel religiøsitet, som organisation af et trossamfund og som samfundsinstitution. Religion betragtes både im- og eksplicit, og som både samlende og splittende for sociale fællesskaber.......En sociologisk indgang til religion, som individuel religiøsitet, som organisation af et trossamfund og som samfundsinstitution. Religion betragtes både im- og eksplicit, og som både samlende og splittende for sociale fællesskaber....

 4. Elevers komplekse identitetskrav som utfordring i religions- og livssynsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tove Nicolaisen

  2015-05-01

  Full Text Available In Religious Education (RE, religious identity is usually considered to be important. When the common mandatory Norwegian RE subject was implemented in 1997, an aim was to support the identities of the children, based on their background in a religious or secular tradition. In this article, I question this simplification concerning identity and explore whether intersectionality can be a more nuanced and empowering approach. Findings from a project about Hindu children’s experiences with RE in Norway indicate that the intersection of religion, culture, language, ethnicity, nationality and family is the focal point of children’s identity claims. I give examples of the children’s self-understandings and challenges. They rooted their self-understandings in the values of the transnational family, diasporic experiences and ethnicity. Religion was important as part of the family’s cultural luggage, which included strong ties to their countries of origin. In spite of this, in RE they were often labeled in accordance with their specific religious tradition. The article discusses how RE approaches to identity can avoid restricting identity to externally imposed categories, and instead being sensitive to the lived experiences of the children and their own identity claims. How can RE teaching meet children’s diverse and fluid identity claims and deal with religion as part of a complex cultural context?

 5. Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2017-01-01

  Anmeldelse af Niels Reehs "Secularization Revisited. Teaching of Religion and the State of Denmark" med afsæt i de nutidige kampe om kristendom og islam og med fremhævelse af Reehs forståelse af staten/religionen som en 'survival unit'.......Anmeldelse af Niels Reehs "Secularization Revisited. Teaching of Religion and the State of Denmark" med afsæt i de nutidige kampe om kristendom og islam og med fremhævelse af Reehs forståelse af staten/religionen som en 'survival unit'....

 6. Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2018-01-01

  Article on the different ways on which religion is relevant to discussions of discrimination and the normative issues this gives rise to.......Article on the different ways on which religion is relevant to discussions of discrimination and the normative issues this gives rise to....

 7. Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Welz, Claudia

  2017-01-01

  In the world of Greek Comedy, the traditionally austere gods of Tragedy are lowered to fit the streets of Athens. Religion is omnipresent in comedy on many levels, and we find gods on stage, prayers and oaths performed, sacrifices narrated, festivals performed. Religion in comedy is generally...

 8. Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  This is a thematic issue of the journal Religion 47 (3) entitled Exploring Aniconism. It contains elleven research articles on the use of aniconism in different religious traditions. Table of Content 1. Aniconism: definitions, examples and comparative perspectives (Milette Gaifman, concluding...

 9. Fiktionsbaseret religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Jediismen er en ny religion, der bygger på George Lucas' Star Wars-film. Kernen i jediismen er medlemmernes identifikation med jedi-ridderne fra Star Wars, troen på, at Kraften eksisterer uden for det fiktive univers, samt rituel interaktion med Kraften. På baggrund af en analyse af syv jediistiske...... gruppers hjemmesider skitserer artiklen jediismens selvforståelse med fokus på selv-identifikation, læren om Kraften, praksis og etik samt forhandlingen af forholdet til Star Wars. Endvidere argumenteres for, hvorfor jediismen må fortolkes som en religion og ikke blot som et fanfænomen. Endelig foreslås...... kategorien 'fiktionsbaseret religion' introduceret i religionsvidenskaben som betegnelse for en række nye religioner baseret på 'fiktive religioner' indlejret i fiktionstekster....

 10. Etnografisk ekklesiologi – om forstyrrelse og fremmedhed i studier af Folkekirken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorensen, Marlene Ringgaard

  2017-01-01

  anden frugt afdette samarbejde er det Nordisk Homiletiske Netværk. Deltagerne idette netværk har gennem mange år primært mødtes på konferencer i USA på det,der er blevet kaldt akademikernes svar på Roskilde Festival – nærmere betegnetAmerican Academy of Religion og Academy of Homiletics. Gennem de...... betydning i Folkekirken,folks oplevelser af gudstjenester og ritualer mm. Flygtningesmøde med Folkekirken Som led i seminaretvar undertegnede blevet bedt om at præsentere et forskningsprojekt omflygtninges møde med Folkekirken, som Gitte Buch-Hansen og jeg påbegyndte i2014. Præsentationen bar titlen „De nye...... for at lære attænke i dialog med denne. Med den empiriske metode arbejder vi, på den eneside, på at forstyrre den form for tænkning, som tror, den kan tale på allesvegne. På den anden side skal vi vare os for ikke at ‘go native’ – ibetydningen af, at blive ét med det felt, vi undersøger. I stedet er...

 11. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 12. Religion 2.0

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, René Dybdal

  17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag......17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag...

 13. Storby og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2014-01-01

  Det kan diskuteres, hvor bogstavelig man skal tage forudsigelsen om sekularisering eller religionens forsvindende betydning, men i dag kan en nærmere undersøgelse af livet og infrastrukturen i storbyerne bekræfte, at religion som sådan ikke er forsvundet fra byernes offentlige rum. Kan København på...

 14. Religion og kognition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2008-01-01

  Artiklen indleder et temanummer som er resultat af et udviklingskursus om kognition for religionslærerne arrangeret af Afdeling for Religionsvidenskab i samarbejde med Religionslærerforeningen. Artiklen indtroducerer emnet religion og kognition således at lærerne får indsigt i emnets væsentligste...

 15. Sekularisering og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Margrethe

  2015-01-01

  Sammendrag: Sekularisering og religion: En studie i fortællingens nøglerolle i folkeskolens religionsundervisning Kirsten M. Andersen Ph.d. afhandling, indleveret ved institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, d. 23. oktober 2014 Indledning Afhandlingens sigte er at bidrage til en...... fortsat udvikling af religionsundervisningen i skolen ud fra en almen pædagogisk interesse. Skolen har sit eget formål og derfor må religion ombrydes, så den gøres pædagogisk. Religionshistorisk, religionssociologisk og antropologisk opfattes religion og kultur i et kontinuum. Det betyder, at religion...... fænomenologiske overvejelser over, hvorfor filosofien har behov for at formulere en religionshermeneutik med henblik på en almen pædagogisk begrundelse for skolens religionsundervisning. I Del: Kap. 2: Afhandlingen indledes med at indkredse og definere både religion og sekularisering som kulturelle og kollektive...

 16. Religion, migration og integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borup, Jørn

  2010-01-01

  Sammenhængen mellem religion og integration har de sidste år været genstand for debat. Artiklen kommer ind på begreber og sammenhænge relateret til området (migration, diaspora, assimilation, etnicitet, kultur) og ser på religionens mulige rolle som negativ eller positiv ressource i integrationss......Sammenhængen mellem religion og integration har de sidste år været genstand for debat. Artiklen kommer ind på begreber og sammenhænge relateret til området (migration, diaspora, assimilation, etnicitet, kultur) og ser på religionens mulige rolle som negativ eller positiv ressource i...

 17. Special issue on evolutionary theories of religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  McKay, Ryan

  Redaktionen af et temanummer i Journal for the Cognitive Science of Religion 4 (1) 2016: 1-90 med en række bidrag som respons til en targetartikel skrevet af Jonathan H. Turner med titlen "Using Neurosociology and Evolutionary Sociology to Explain the Origin and Evolution of Religions". Der er ko...

 18. Corporate religion og Paulus' breve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jesper Tang

  2007-01-01

  , analyseres grundigt. Af undersøgelsen fremgår det, at Kundes opfattelse af religion svarer til Clifford Geertz’ klassiske kulturantropologiske religionsdefinition. Ydermere fremdrages en række paralleller til Paulus’ breve, der godtgør, at Kundes forståelse og brug af religiøse forestillinger kan ses som en...

 19. Danmark. Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lausten, Martin Schwarz

  1991-01-01

  Danmarks kirkehistorie fra begyndelsen til nyere tid. Kirkehistorie, historie, folkekirke, religion......Danmarks kirkehistorie fra begyndelsen til nyere tid. Kirkehistorie, historie, folkekirke, religion...

 20. Verdensteatrets forhandling af fremmedhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Erik Exe

  2009-01-01

  Om Odin Teatret forestilling Ur-Hamlet, Kronborg, 200. Iscenesættelse, dramaturgi og global kontekst......Om Odin Teatret forestilling Ur-Hamlet, Kronborg, 200. Iscenesættelse, dramaturgi og global kontekst...

 1. Mobning som socialt begreb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 2. New atheistic approaches in the cognitive science of religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2009-01-01

  Bidraget diskuterer, hvorledes Dennetts og Dawkins bøger om religion kan opfattes som bidrag til nyere religionsteorier. Bidraget kritisk analyserer henholdsvis Breaking the spell (Dennett) og The God delusion (Dawkins)....

 3. Kinesisk Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Esben; Nielsen, Klaus Bo

  Bogen Kinesisk Religion omhandler kongfuzianisme, daoisme, buddhisme, maoisme, folkereligion og nye religioner i ind- og udland. Den indeholder klassiske myter og magiske ritualer, historiske milepæle og moderne udfordringer, politisk religion og levende folkereligiøsitet. Bogen henvender sig...

 4. Intelligent design som videnskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 5. Gipskroppe som performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 6. Yoga som terapeutisk aktivitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 7. Leg som ustyrlig deltagelseskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Herdis

  2017-01-01

  - og spilteoretikere Johan Huizinga og Roger Caillois. Deres teorier og begrebsdannelser har været brugt til at påpege leg dels som et æstetisk baseret betydningssystem, dels som et affektivt og stemningsbaseret oplevelsessystem samt endelig som et socialt baseret relationssystem. I artiklen vælger vi...... at fokusere på leg som et socialt baseret relationssystem og yderligere zoome ind på et af legens systemiske væsenstræk, nemlig brugen af regulerbare regelsæt, som legerne uden ’politi’ forhandler sig frem til før, under og efter legen. Fælles for Huizinga og Caillois er, at de knytter leg uløseligt sammen...

 8. Global perspectives on methodology in the study of religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2013-01-01

  Dette kapitel er en genudgivelse af en artikel som blev publiceret i 2000 med samme titel i Method and Theory in the Study of Religion. Kapitlet er genudgivet i anledning af tidsskriftets 25 års jubilæum og blev valgt som et eksempel blandt mange til en "best of"-publikation. Men de valgte artikl...

 9. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 10. Komponist som kirkefader?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Nils Holger

  2016-01-01

  En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet.......En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet....

 11. Straf som penibel ledelsesform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Hanne; Bjerg, Helle

  2014-01-01

  Kan klasseledelse fungere uden muligheden for at straffe? Kan man have en skole uden straf? Hvis man ser tilbage på skolens historie, ser svaret ud til at være nej. Skolen som institution ser ud til at være uløseligt forbundet med disciplinering af eleverne til at gøre noget, som de ikke nødvendi...

 12. Religion Light

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer religiøs antirealisme, dvs. det synspunkt at religiøse overbevisninger ikke skal tages bogstaveligt, men forstås som udtryk for visse almenmenneskelige indstillinger og holdninger....

 13. Musik som analogi og metafor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 14. Boken som medium

  OpenAIRE

  Pelle, Snickars

  2012-01-01

  I slutet av september 2011 presenterade Amazon ett ny slags surfplatta, Kindle Fire. Till skillnad från företagets tidigare läsplattor, som (nästan) enbart handlat om läsning på skärm, var detta en Kindle som behärskade hela det samtidsmediala spektrat. Under ledning av Amazons VD Jeff Bezos var själva lanseringen av Kindle Fire visserligen en ganska platt historia. Bezos är ingen estradör och en föga karismatisk företagsledare med än mindre publikreaktioner gör inte någon succé – eller som e...

 15. Gruppeeksamen som strategisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank; Bang, Janne

  2014-01-01

  Artiklen har fokus på at skabe et grundlag for en teoretisk diskussion af gruppeeksamen som den bedste og mest egnede form for eksamen, når problembaseret læring er mål og middel i regi af Aalborg Universitet.......Artiklen har fokus på at skabe et grundlag for en teoretisk diskussion af gruppeeksamen som den bedste og mest egnede form for eksamen, når problembaseret læring er mål og middel i regi af Aalborg Universitet....

 16. Diagnoser som styringshybrider

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bossen, Claus; Danholt, Peter; Ubbesen, Morten Bonde

  2016-01-01

  - Relaterede Grupper (DRG). DRG er et internationalt udbredt system til at knytte patienter og deres behandlingsomkostninger sammen i faste kategorier med henblik på at måle hospitalers produktivitet. Med afsæt i Science-Technology-Studies (STS)-feltet analyserer artiklen, hvorledes diagnoser overskrider deres......, hvordan DRG-systemet alternativt kan anskues som en samfundsudviklende infrastruktur, idet det forsamler og skaber gensidigt involverende interaktioner imellem politiske, administrative og sundhedsprofessionelle domæner. En sådan indsigt bidrager til en udvidet forståelse af infrastrukturers roller som...

 17. Lannister som statsminister

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?......Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 18. Kollektivet som korrektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 19. Computing Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielbo, Kristoffer Laigaard; Braxton, Donald M.; Upal, Afzal

  2012-01-01

  The computational approach has become an invaluable tool in many fields that are directly relevant to research in religious phenomena. Yet the use of computational tools is almost absent in the study of religion. Given that religion is a cluster of interrelated phenomena and that research...... concerning these phenomena should strive for multilevel analysis, this article argues that the computational approach offers new methodological and theoretical opportunities to the study of religion. We argue that the computational approach offers 1.) an intermediary step between any theoretical construct...... and its targeted empirical space and 2.) a new kind of data which allows the researcher to observe abstract constructs, estimate likely outcomes, and optimize empirical designs. Because sophisticated mulitilevel research is a collaborative project we also seek to introduce to scholars of religion some...

 20. Insulin som trickster

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 1. Digitalisering som kulturpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært...

 2. Industrirobotten som servomekanisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Torben

  2001-01-01

  ). Bevægeleddene er typisk enten roterende drejeled, eller lineære forskydningsled. Rotationen eller forskydningen mellem to bevægeled varetages af en servostyret motor. Selve robotarmen er forbundet til robottens base gennem et bevægeled (servoakse) som bærer hele armen - det vil sige alle armens elementer og...

 3. Krisen som udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 4. Turistkort som geografisk kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2009-01-01

    Kort har længe spillet en central rolle i turisters ferieplanlægning og aktiviteter på feriestedet, og forventes at gøre det i fremtiden, suppleret med andre kilder til geografisk information. Men først i forbindelse med introduktionen af GIS og mobile applikationer som telefon og GPS er den...

 5. Sprog som musikalsk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Artiklen behandler sprogbrug som supplement til noderne fra barokken og frem; Fluxus og Scratch Orchestra; den engelske Verbal Anthology; Stockhausens brug af verbal notation før tekst-samlingerne; detaljerede analyser af de to samlinger. Der konkluderes bla. om forskellige grader af fastlæggelse...

 6. Selvskade som selvteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Anna Lanken; Rasmussen, Svend Aage

  2016-01-01

  livshandlinger” – selvskade som social lidelse. Herefter argumenterer forfatterne med udgangspunkt i et feltstudie af Helen Gremillion for vigtigheden af at kaste et kritisk blik på behandlingskultur. Denne kritik videreføres i et afsnit om den postmoderne udfordring i forhold til selvskade. Afslutningsvis...

 7. Som at noget lettede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 8. Studerende som co-creators

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Line Palle

  En kogebog blev udviklet med studerende som co-creators på 3 moduler om innovation, skriftlig kommunikation og praktik med redigering. Healeys model om student-partnerships blev anvendt som fundament......En kogebog blev udviklet med studerende som co-creators på 3 moduler om innovation, skriftlig kommunikation og praktik med redigering. Healeys model om student-partnerships blev anvendt som fundament...

 9. Kakkelovnen som arkiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duedahl, Poul

  2005-01-01

  "Folk gjorde såmænd klogt i at gøre som jeg - jeg bruger kakkelovnen som arkiv" gentog tidligere konseilspræsident J.C. Christensen (1856-1930) ofte over for venner og bekendte. Selv destruerede han de fleste af sine breve, mens han var i live, og i mange år troede man, at hans dagbøger blev bræn...... anledning til nogle refleksioner over, hvad man skal stille op med dem; hvad det er, der får folk til at skrive dagbøger og hvad det er, der får folk til at skille sig af med dem igen....

 10. Informatikken som utopi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Poulsen

  1986-08-01

  Full Text Available Medieforskerne mødte den nye informationsteknologi med be- tydelig skepsis i begyndelsen af 1980érne. Nu synes pendu- let at være i et andet yderpunkt og utopierne omkring in- formatikkens muligheder blomstrer. Denne artikel forsøger at se informationsteknologien i et socialt perspektiv, i forhold til brugen af andre medier, især TV og radio, og ikke som en kraft "i sig selv". Vores behov for at udføre nye kommunikative handlinger vil være afgørende for infor- matikkens succes. Og her véd vi faktisk moget: I analysen af behovene og deres sociale kontekst (som visse informa- tikutopister synes at glemme synes indsigterne fra de sid- ste 20 års positivestiske og kritiske medieforskning at være brugbare.

 11. Artikelskrivning som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Domino Østergaard

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.     In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark

 12. Predicting Religion

  Science.gov (United States)

  Revell, Lynn

  2015-01-01

  This article reviews the influence of liberal ideas on the capacity for Religious Education (RE) to consider religions critically in a climate of increasing government intervention in education. It finds that criticality in some areas of RE is absent or limited but that in key areas criticality is evident if not always deeply embedded. It…

 13. Indigenous religions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2009-01-01

  Dette essay diskuterer en publikation af James L. Cox med titlen From Primitive to Indigenous (2007). Bogen analyserer forskellige forfatteres holdninger til studiet af indfødte kulturers religioner. Cox's analyser tages op i dette essay og de problematiseres i forhold til mit eget arbejde....

 14. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  nyere affektforskning, der er rettet mod kunstens henvendelsesformer og virkninger (bl.a. Massumi og Deleuze), markeres der en interesseforskydning fra følelse til affekt. Det får den konsekvens, at forklaringer på hvordan kunst fungerer og virker ikke søges i tilskuerens følelsesregistreringer men...... affektive henvendelsesform, henter jeg inspiration i aktør-netværks teorien (Latour) og denne teoris materialitets- og tingsbegreb. Den kølige form for virkelighedsteater, som Snehvides Billede repræsenterer, vil ikke vække tilskuerens trang til at gribe ind i virkeligheden. Den vil snarere, via affekt...

 15. Machinima som kreativ praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth

  2014-01-01

  Video: Machinima som Kreativ Praksis. Videoen fortæller om de overordnede temaer i et forskningsprojekt der undersøgte nye former for online multimedie- og filmproduktion og fællesskaber med fokus på 'machinima' animation. Studiet af machinima var en del af et større dansk projekt og et nordisk f...... forskningprojekt om virtuelle verdener og teknologiudvikling, 2010-13. Videoen er præsenteret på Audiovisual Thinking nr. 7 under temaet: Den kreative økonomi....

 16. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 17. Is Shari'a Law, Religion or a Combination?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer fra et europaretligt perspektiv, i hvilket omfang Shari'a kan forstås som ret og i hvilket omfang som religion. Der tages afsæt i en berømt tale af ærkebiskop Rowan Williams, Cantebury (forslag om intertwinement af religiøse og sekulære normer) og i EMD's Refah Partisi dom. Ar...... of Law fastholdes men med reflektion af religøse dimensioner af Shari'a.......Artiklen diskuterer fra et europaretligt perspektiv, i hvilket omfang Shari'a kan forstås som ret og i hvilket omfang som religion. Der tages afsæt i en berømt tale af ærkebiskop Rowan Williams, Cantebury (forslag om intertwinement af religiøse og sekulære normer) og i EMD's Refah Partisi dom....... Artiklen analyserer Shari'a som et (inter)nationalt retssytem, dets historiske rødder i Millet-systemet og diskuterer, i hvilket omfang religionsfrihed som retlig norm måtte give plads for Shari'a som retligt system i Europa. Artiklen lægger i sin konklusion op til at finde en middelvej, hvor the Rule...

 18. [Civic religion, civil religion, secular religion. a historiographical investigation].

  Science.gov (United States)

  Boucheron, Patrick

  2013-01-01

  Because of its conceptual plasiticity, the term civic religion is now widely used by historians, particularly historians of the Middle Ages. Yet, as this article suggests, historians would do well to interrogate the relationships (which can be hidden) that this term bears to similar concepts such as Greek Roman civic religion, Enlightenment civil religion or even the secular religion that emerged in the work of 20(th) century thinkers.

 19. DUT som didaktisk felt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Ane; Keiding, Tina B.

  2015-01-01

  undervisningsformer. [Abstract in English] The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education. (DUT) from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to the Danish...... the scholarship of teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively deal with active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction)......(In Danish and English) Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidskriftet har været optaget af og at diskutere mulige...

 20. Auto-fotografi som metode

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 1. Værk som handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jalving, Camilla

  , er det stadig kun ved at blive en del af kunsthistoriens metode. Bogen afdækker derfor først begrebets skiftende betydninger fra J.L. Austins sprogfilosofi til Judith Butlers kønsteori og afprøver derefter, hvordan det kan bruges som metode i kunsthistorien og spores som tema i billedkunsten. Det...

 2. Forskere som nano-arkitekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 3. Filosofisk terapi som social atilpasning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 4. Kulturen som krænkelsens virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brock, Steen

  2006-01-01

  En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth.......En analyse af forholdet mellem natur og kultur i relation til en opfattelse af kultur, som har sin oprindelse i Cicero, og som har sin genklang i moderne tænkere som Goethe, Wittgenstein, Cavell og E. Wolfgang Orth....

 5. Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goldschmidt, Lars; Elkjær-Larsen, Jens Kr.

  aktionsforskningen er ikke konsolideret som én fælles forskningstradition. Der er derimod udviklet en række forskningsmetodiske tilgange såsom: Aktionsforskning, Action science,Sociologisk fantasi, Bruger/borger involvering i udviklingsprojekter, Dialogforskning, Reflectivepractice, Action learning, Appreciative...... inquiry, Communities of Inquiry in Communities ofpractice, Clinical inquiry (Baskerville 1996). Metoderne er udviklet i relation til det felt eller problemstilling, som forskergrupperne var engagerede i, og kun enkelte er tænkt ind i enerhvervsforskningskontekst. Denne mangfoldighed har ført til, at det...

 6. Religion, hukommelse og viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2008-01-01

  til en understregning af hukommelsen som et essentielt tema i en generel religionsteori. Artiklen diskuterer Assmanns brug af Maurice Halbwachs og foreslår at se Assmanns teori som en reformulering af indsigter, der går tilbage til Emile Durkheim og som genfindes i fx Roy A. Rappaports ritualteori...

 7. Rwanda - eller hvor som helst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Charlotte Kærgaard; Weis, Rikke Lise

  2010-01-01

  Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda.......Sundhedspersonalets rolle under konflikter er ofte et springende punkt, ikke mindst fordi intellektuelle og hermed også uddannet sundhedspersonale ikke sjældent er blandt ofrene i konflikten, som vi har set det med eksemplet i Rwanda....

 8. Religion, morality, evolution.

  Science.gov (United States)

  Bloom, Paul

  2012-01-01

  How did religion evolve? What effect does religion have on our moral beliefs and moral actions? These questions are related, as some scholars propose that religion has evolved to enhance altruistic behavior toward members of one's group. I review here data from survey studies (both within and across countries), priming experiments, and correlational studies of the effects of religion on racial prejudice. I conclude that religion has powerfully good moral effects and powerfully bad moral effects, but these are due to aspects of religion that are shared by other human practices. There is surprisingly little evidence for a moral effect of specifically religious beliefs.

 9. Queer eller manden som ideal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjørup, Karen

  2016-01-01

  Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver.......Forestillingen om barnet som den i kønslig forstand renvaskede tavle er fejlagtig og selvmodsigende. I stedet bør forældre og samfund give børn ballast til at begive sig ud i livet uden for mange normative direktiver....

 10. Teaching World Religions without Teaching "World Religions"

  Science.gov (United States)

  Locklin, Reid B.; Tiemeier, Tracy; Vento, Johann M.

  2012-01-01

  Tomoko Masuzawa and a number of other contemporary scholars have recently problematized the categories of "religion" and "world religions" and, in some cases, called for its abandonment altogether as a discipline of scholarly study. In this collaborative essay, we respond to this critique by highlighting three attempts to teach…

 11. New Religions and Globalization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogen er en antologi af bidrag fra en konference under Research Network on New Religions (RENNER). Med bidrag fra specialister i nye religioner og globalisering fra hele verden introduceres empiriske resultater samt teoretiske og metodiske reflektioner over emnet....

 12. What is Religion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jeppe Sinding

  which can be analysed and compared across time and cultures, What is Religion? brings the most up-to-date scholarship to bear on humankind’s most enduring creation. The book opens with a brief history of the idea of religion, then divides the study of religion into four essential topics - types......Religious belief is one of the most pervasive and ubiquitous characteristics of human society. Religion has shadowed and illuminated human lives since primitive times, shaping the world views of cultures from isolated tribes to vast empires. Starting from the premise that religion is a concept......, representations, practices, and institutions – and concludes with a final, eye-opening chapter on religion today. Packed with case studies from a wide range of religions, past and present, What is Religion? offers a very current, comprehensive, yet intellectually challenging overview of the history, theories...

 13. Krisekommunikation som model for virksomhedsretorik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Rasmus Kjærgaard

  2017-01-01

  kommunikativt konstitueret fænomener. Her argumenterer jeg for en analytisk syntese mellem framingteorier og det såkaldte CCO-paradigme, til sammen kan hjælpe krisekommunikationsteorierne med at slippe den aprioriske tilgang til kriser ved at forstå såvel kriser og organisationer som resultatet af kommunikative...

 14. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 15. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 16. Kina som stormagt i Arktis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørup Sørensen, Camilla Tenna

  I slutningen af januar 2018 offentliggjorde Kina sin længe ventede Arktisstrategi. Den står som en foreløbig kulmination på de senere års udvikling af et mere selvsikkert, proaktivt og sofistikeret kinesisk diplomati i Arktis. Beijing har intensiveret bestræbelserne på at etablere stærke og...

 17. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 18. Religion and cognition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2008-01-01

  This is an introductory article in a special issue of a bulletin for researchers and teachers in religion in the USA. The article sketches the main positions and recent trends in the cognitive science of religion, and it attempts to attract scholars of religion to this field. It also profiles...

 19. Danish Regulation of Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet; Vinding, Niels-Valdemar

  Presentation and analysis of current and upcoming conflicts in relations between religion and family; labour market; religion in the public sphere and state support to religion. Part of a comparative European analysis in the context of www.religareproject.eu. based on 18 Danish elite interviews...

 20. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 1. Religion and Politics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bandak, Andreas

  2018-01-01

  Religion and politics provide an interesting juxtaposition. On the one hand, both may initially come across as rather self-evident categories, with religion dealing with human perceptions and what people hold as sacred, and politics addressing the control and governance of fellow human beings....... Nonetheless, such a simple opposition should only work as a starting point for an interrogation of both terms and how they have come to look and function as empirical and analytical categories. Focusing on the ways that religion is played out in relation to politics reveals different historical and cultural...... constellations and positions, which can be highlighted as variations of religion as politics, religion in politics, religion out of politics, and religion not politics....

 2. Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bengt Ove Andreassen

  2008-12-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter ulike sider ved eksplisitt å åpne for konfliktperspektiver i religionsundervisningen. En slik tilnærming er faglig utfordrende, men gir innblikk i en side ved religion som i norsk religionsdidaktisk sammenheng har vært lite utforsket. Norske religionsdidaktikere er i all hovedsak rekruttert fra teologiske fagmiljøer og har hentet perspektiver fra økumenikk og religionsdidalog i stedet for å kunne utforske konflikter der religion inngår, for å lære noe om religioner. Artikkelen trekker inn bidrag fra religionsvitenskapen og legger til grunn en forståelse av religion som i noen grad skiller seg fra etablerte perspektiver i norsk religionsdidaktikk.

 3. Jaina Religion and Psychiatry*

  OpenAIRE

  Gada, Manilal

  2015-01-01

  Jaina religion has existed for thousands of years. Lord Mahavir was the last of the 24 Tirthankaras, 23 having preceded him. The principals of Jaina religion teach us: (1) Self-control, which includes: (a) Control over physiological instinct of hunger and sex; (b) control over desires; (c) control over emotions; (2) meditation; (3) introspection; (4) concentration; and (5) healthy interpersonal relationship. The principles of Jaina Religion can contribute to Positive Mental Health.

 4. The return of religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Griffioen

  2011-06-01

  Full Text Available Religion is back in Philosophy as a respectable subject. Part 1 first charts what MacIntyre, Taylor and Derrida have meant in this regard. Subsequently, it turns to the Enlightenment to determine what constituted the breakthrough. It is found that even where the Enlightenment gave maximum room to religion i.e. as a civic religion and as “religion of the heart” it still excluded a constitutive relation to a transcendent revelation. Part 2 centres on the religion-faith distinction in reformational philosophy. Similar to the Enlightenment, religion is understood as part of human nature. However, human nature itself is conceived as intrinsically religious and depending for its light on revelation. Secondly, “religion” in this context also encompasses idols and religious substitutes. Thus, it directs attention to shopping malls, football stadiums, health policy, et cetera, as possible contexts of a return of religion. Examples show that this has become a popular approach. However, most of the publications surveyed fail to distinguish between an “analogical” and a “pistically qualified” use of religion, and are open to exaggerations (the shopping mall and football stadiums as temples, etc.. At this junction, the relevance is shown of the religion-faith distinction as well as of Elaine Botha’s theory of metaphors. The epilogue offers an integration of parts one and two.

 5. JOURNAL OF RELIGION 2014 CURVEEE

  African Journals Online (AJOL)

  IK

  religion specifically x-rays the role religion play in nation-building. Since ... been found to be positively neglected to such organizational characteristics, as ... However, the power of religion to perform its function in any society depends on.

 6. Suicide and religion.

  Science.gov (United States)

  Cook, Christopher C H

  2014-01-01

  Much of the evidence that religion provides a protective factor against completed suicide comes from cross-sectional studies. This issue of the Journal includes a report of a new prospective study. An understanding of the relationship between spirituality, religion and suicide is important in assessing and caring for those at risk.

 7. Overview of religions.

  Science.gov (United States)

  Brooks, Nicky

  2004-01-01

  This article provides a brief overview of 9 religions: Christianity, Judaism, Jehovah's Witnesses, The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Christian Science, Islam, Hinduism, Sikhism, and Buddhism. Basic information on the origins, language, naming practices, diet, personal hygiene, and dress requirements is provided. For additional information, Web sites for each of these religions are also provided.

 8. Religion til Hverdag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Refslund

  2006-01-01

  Live rollespil er ikke religion men rollespillet bruges ofte hvor man ellers ville bruge religionens univers fx til mytologisering og ritualisering Udgivelsesdato: september......Live rollespil er ikke religion men rollespillet bruges ofte hvor man ellers ville bruge religionens univers fx til mytologisering og ritualisering Udgivelsesdato: september...

 9. Religion and finance

  NARCIS (Netherlands)

  Renneboog, L.D.R.; Spaenjers, C.; Baker, H.K.; Nofsinger, J.R.

  2012-01-01

  Individuals' economic attitudes are frequently observed to vary in a systematic manner with religious affiliation or religiosity. As a consequence, religion is also correlated with a range of financial-economic outcomes. Research has established the importance of religion at the macro-economic

 10. E-tiviteter som eksamensform

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 11. Laborde’s religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2018-01-01

  Cécile Laborde’s Liberalism’s Religion proposes liberal principles to address political controversies over religion. One is the public reason requirement that reasons for state policies should be accessible. Another is the civic inclusiveness requirement according to which symbolic religious...... establishment is wrong when it communicates that religious identity is a component of civic identity. A third is the claim that liberal states have meta-jurisdictional authority to settle the boundary between what counts as religion and what counts as non-religion. The article considers whether Laborde has...... managed to articulate these three principles in a way that is operationalisable and can serve to provide solutions to practical controversies over religion. It is argued that Laborde’s formulations leave important issues open, and some ways of settling these issues are considered....

 12. Evaluering som kvalitetsstøtte og mål som guide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin Tweddell; Sørensen, Birgitte Holm

  2017-01-01

  Dette kapitel omhandler sammenhængen mellem det didaktiske design og evalueringspraksisser som aktivite der understøtter elevernes læring både som proces og produkt. Først gøres der rede for de anvendte begreber, og der argumenteres for, at formative og summative evalueringer kan forstås som...

 13. Introduktionslæger som vejledere - hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaarup, Anne Marie; Ringsted, Charlotte Vibeke

  2004-01-01

  Statusartiklen har til hensigt at beskrive det pædagogiske rationale for at anvende introduktionslæger som vejledere, holdningen blandt introduktionslæger og speciallæger til at bruge introduktionslæger som vejledere, og hvilke ulemper der kan identificeres, og hvordan de eventuelt kan overvindes...

 14. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 15. Sociale medier som læringsredskaber

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 16. Religion, theology and cosmology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John T. Fitzgerald

  2013-10-01

  Full Text Available Cosmology is one of the predominant research areas of the contemporary world. Advances in modern cosmology have prompted renewed interest in the intersections between religion, theology and cosmology. This article, which is intended as a brief introduction to the series of studies on theological cosmology in this journal, identifies three general areas of theological interest stemming from the modern scientific study of cosmology: contemporary theology and ethics; cosmology and world religions; and ancient cosmologies. These intersections raise important questions about the relationship of religion and cosmology, which has recently been addressed by William Scott Green and is the focus of the final portion of the article.

 17. Appropriating religion: understanding religion as an object of science

  OpenAIRE

  Donald Wiebe

  1999-01-01

  In this paper, the author focuses on the study of religion as a scientific project, for it is the scientific interest in religion which has constituted the grounds for admitting the study of religion into the curriculum of the modern Western university. Despite that academic legitimation, however, the study of religion in the setting of the modern research university is not held in high esteem relative to the other sciences. It if the scientific study of religion is to be legitimately ensconc...

 18. Material Religion - Hinduism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aktor, Mikael

  2017-01-01

  Comprehensive bibliography on material religion in Hinduism. Monographs, anthologies, anthology chapters, journal articles, web articles, documentation on cultic elements of the landscape (mountains, rivers, trees, stones), three- and two-dimensional cultic artefacts, textiles, ritual accessories...

 19. Hvorfor, hvorfra (og hvornår) kom religion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2018-01-01

  dyr færdiggjort inden for en specifik kultur. Når man ser på de seneste landvindinger inden for neuropsykologien, er der fire kendetegn, som jeg mener, er konstituerende for mennesket. Disse er: en finudviklet social kognition, en kommunikations- og samarbejdsdrift, en bedragerisk hjerne samt en...... overtroisk hjerne med tendens til ualmindelige mentale og/eller emotionelle oplevelser. Disse egenskaber er en nødvendig forudsætning for religiøst adfærd. Når man ser på de arkæologiske vidnesbyrd i jagten på det religiøse menneske, skal man gå betydeligt længere tilbage end Homo sapiens, ja, man skal langt...... tilbage i homininlinjen. De første proto-religiøse træk synes at komme til syne med Homo heidelbergensis (mellem 600.000 og 400.000 år siden). KEYWORDS: religion; evolution; cognitive science of religion; definition of religion; neurobiology of religion; method and theory in the study of religion....

 20. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-09-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 1. Livsstil som tv-underholdning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christa Lykke Christensen

  2008-12-01

  Full Text Available Livsstilsprogrammer har siden slutningen af 1990’erne domineret programfladen i den tidlige prime time på de danske public service-kanaler DR og TV 2. Dermed er emner, som figurerer i bl.a. magasiner og ugeblade, massivt rykket ind på tv’s sendeflade. Bolig, have, mad, ferie, krop og sundhed er indholdet i programmer, der både vil informere, give gode råd og underholde seerne. Artiklen fokuserer på underholdningsdimensionen i tre kategorier af livsstilsprogrammer og undersøger elementer, der kan tænkes at fremme motivationen for at se dem. Her lægges vægten på hhv. vidensperspektivets kompetenceaspekt og livsstilsbegrebets imaginative muligheder i relation til drømmen om ’det gode liv’ og ønsket om den forjættende forandring. Artiklen diskuterer endvidere, hvorledes public service-fjernsynet med disse livsstilsprogrammer har suppleret dets oplysende funktion med en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i kraft af disse programmers karakter af manual kan opfattes som en slags livsstilsguide i forhold til markedets forbrugsmuligheder. Lifestyle as TV entertainment Since the late 1990s lifestyle programmes have dominated early prime time on the Danish public service channels, DR and TV 2. For this reason topics that have traditionally figured in magazines extensively have entered television programming. House, garden, vacation, body, and health form the content of programmes which aim to both inform, advise and entertain viewers. The article primarily focuses on the aspects of entertainment in three main lifestyle categories and is concerned with elements that might promote viewers’ motivation for watching such programmes. Importance is attached to the competence aspect of knowledge and to the imaginative possibilities connected to the idea of lifestyle, related to daydreams, ideas of ‘the good life’, and a desire for promising change. Furthermore, the article discusses how public

 2. First Handbooks on History of Religion and Comparative Religion Abroad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barashkov Viktor

  2016-01-01

  Full Text Available One of the important aspects of institutionalization of the religious studies in 1870– 1910s was the publishing of the fi rst handbooks on history of religion and comparative religion. The aim of the paper is to analyze methods and approaches of religious studies, as they described in these handbooks. The main characteristic of religion for the historians of religion was its universality. The most important methods, according to them, were historical approach, comparative approach, using of the notion «development». It is important, that we deal foremost with the «history of religion» in these handbooks, not with the «history of religions». Primitive religions were usually excluded from these handbooks, because they «have not history». First handbooks on history of religion often were edited in the series of theological handbooks, that’s why Christianity was described in them quite often as «higher» religion. Researches on comparative religion were based upon the history of religion. One of the main principles of comparative religion was that it should not deal with religious values, but only with a comparison of facts. The author concludes that scholars of religion nowadays should not only collect the facts, but also realize projects on the general history (theory of religion.

 3. Some Learning Properties of Modular Network SOMs

  Science.gov (United States)

  Takeda, Manabu; Ikeda, Kazushi; Furukawa, Tetsuo

  The Modular Network Self-Organizing Map (mnSOM) is a generalization of the SOM, where each node represents a parametric function such as a multi-layer perceptron or another SOM. Since given datasets are, in general, fewer than nodes, some nodes never win in competition and have to update their parameters from the winners in the neighborhood. This is a process that can be regarded as interpolation. This study derives the interpolation curve between winners in simple cases and discusses the distribution of winners based on the neighborhood function.

 4. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...... Jesus", som hævder at teksten skulle handle om et medlem af Qumran-menigheden, som blev dræbt i Jerusalem og senere hævdedes at være opstået fra de døde....

 5. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...... forskellige muligheder og begrænsninger i et feltarbejde, samt hvordan det visuelle materiale kan variere som resultat af disse forskellige anvendelser. Den indledende del af kapitlet består af en beskrivelse af det empiriske felt online på YouTube, og det diskuteres, hvordan et online felt relaterer sig til...

 6. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 7. Religion and morality.

  Science.gov (United States)

  McKay, Ryan; Whitehouse, Harvey

  2015-03-01

  The relationship between religion and morality has long been hotly debated. Does religion make us more moral? Is it necessary for morality? Do moral inclinations emerge independently of religious intuitions? These debates, which nowadays rumble on in scientific journals as well as in public life, have frequently been marred by a series of conceptual confusions and limitations. Many scientific investigations have failed to decompose "religion" and "morality" into theoretically grounded elements; have adopted parochial conceptions of key concepts-in particular, sanitized conceptions of "prosocial" behavior; and have neglected to consider the complex interplay between cognition and culture. We argue that to make progress, the categories "religion" and "morality" must be fractionated into a set of biologically and psychologically cogent traits, revealing the cognitive foundations that shape and constrain relevant cultural variants. We adopt this fractionating strategy, setting out an encompassing evolutionary framework within which to situate and evaluate relevant evidence. Our goals are twofold: to produce a detailed picture of the current state of the field, and to provide a road map for future research on the relationship between religion and morality. PsycINFO Database Record (c) 2015 APA, all rights reserved.

 8. CEMSKUM - Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner, udarbejdet af Cemsystems I/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 9. Byen som bevægelsesgrund?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 10. Idrætten som social generator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kural, René

  2002-01-01

  Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit.......Med henvisning til to svømmehaller i hhv. Manchester og Berlin illustrerers det, hvorledes idrætten, store sportslige begivenheder og sportsfaciliteterne kan fungere som social generator for hele byafsnit....

 11. Religion and family planning.

  Science.gov (United States)

  Pinter, Bojana; Hakim, Marwan; Seidman, Daniel S; Kubba, Ali; Kishen, Meera; Di Carlo, Costantino

  2016-12-01

  Religion is embedded in the culture of all societies. It influences matters of morality, ideology and decision making, which concern every human being at some point in their life. Although the different religions often lack a united view on matters such contraception and abortion, there is sometimes some dogmatic overlap when general religious principles are subject to the influence of local customs. Immigration and population flow add further complexities to societal views on reproductive issues. For example, present day Europe has recently faced a dramatic increase in refugee influx, which raises questions about the health care of immigrants and the effects of cultural and religious differences on reproductive health. Religious beliefs on family planning in, for example, Christianity, Judaism, Islam and Hinduism have grown from different backgrounds and perspectives. Understanding these differences may result in more culturally competent delivery of care by health care providers. This paper presents the teachings of the most widespread religions in Europe with regard to contraception and reproduction.

 12. RELIGION AND HUMANITIES: PRACTICING RELIGION WHILE CELEBRATING DIFFERENCES

  OpenAIRE

  Nur Syam

  2007-01-01

  Religion is a human phenomenon which often determines human behaviour. Apart from the divinity, religion is related to man and humanity. But man often differentiate between themselves on religious grounds and come into conflict in the name of religion although the root cause of such conflicts is social misunderstanding, crime or politics. This article examines the religious conflicts in Indonesia during the last two decades as had erupted in Poso, Ambon and Sambas and argues how religion had ...

 13. Truth, body and religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarl-Thure Eriksson

  2011-01-01

  Full Text Available This paper is based on the words of welcome to the symposium on Religion and the Body on 16 June 2010. In a religious context ‘truth’ is like a mantra, a certain imperative to believe in sacred things. The concept of truth and falseness arises, when we as humans compare reality, as we experience it through our senses, with the representation we have in our memory, a comparison of new information with stored information. If we look for the truth, we have to search in the human mind. There we will also find religion.

 14. Religion and Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sabih, Joshua

  group breaks totally with the existing Arabic Bible translations that they were in the habit of using. In this translation, the previously strenuous relationship between culture and religion is flattened in a binary sets of oppositions between an unaltered Devine message preserved in ancient Bible...... translation of the Holy Scriptures, and address how an originally-American Christian group re-constructs the relationship of religion –universality of one truth and its embodiment in one community of faith – and culture; and specifically, Arabic culture. Culture, in its manifold forms -Jehovah’s witnesses...

 15. Understanding the anatomy of religion as basis for religion in ...

  African Journals Online (AJOL)

  This article sprung from previous structural analyses of religion as onticity, but went somewhat further by placing more emphasis on encounters with the numinous as the core of religion, as well as on the dynamic character of religion. In doing so, this analysis methodologically transcended the limitations of a structuralist ...

 16. Ethnic vs. Evangelical Religions: Beyond Teaching the World Religion Approach.

  Science.gov (United States)

  Tishken, Joel E.

  2000-01-01

  Offers background information on the formation of comparative religion. Demonstrates that the world religion approach is inadequate by examining case studies of Mithraism, Santeria, Mormonism, and Baha'i to illustrate the shortcomings of this approach. Advocates the use of an ethnic versus evangelical religion approach to teaching global…

 17. Naturalisms and religion

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, Willem

  1997-01-01

  Such terms as materialism, naturalism, and near synonyms evoke strong negative reactions among many believers. However, the notion of naturalism has various meanings; implications for religion differ for the several varieties of naturalism. In this paper I analyze epistemological and ontological

 18. The mediatisation of religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjarvard, Stig

  2011-01-01

  Drawing on recent advances in mediatisation theory, the article presents a theoretical framework for understanding the increased interplay between religion and media. The media have become an important, if not primary, source of information about religious issues, and religious information and ex...... encourage secular practices and beliefs and invite religious imaginations typically of a more subjectivised nature....

 19. The religion of thinness

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Lelwica

  2011-01-01

  Full Text Available This paper examines the almost religious-like devotion of especially women in pursuing the goal of a thinner body. The quest for a slender body is analysed as a ‘cultural religion’, which the author calls the ‘Religion of Thinness’. The analysis revolves around four observations. The first is that for many women in the US today, the quest for a slender body serves what has historically been a ‘religious’ function: providing a sense of purpose that orients and gives meaning to their lives, especially in times of suffering and uncertainty. Second, this quest has many features in common with traditional religions, including beliefs, myths, rituals, moral codes, and sacred images—all of which encourage women to find ‘salvation’ (i.e., happiness and well-being through the pursuit of a ‘better’ (i.e., thinner body.Third, this secular faith draws so many adherents in large part because it appeals to and addresses what might be referred to as spiritual needs—including the need for a sense of purpose, inspiration, security, virtue, love, and well-being—even though it shortchanges these needs, and, in the long run, fails to deliver the salvation it promises. Fourth, a number of traditional religious ideas, paradigms and motifs tacit­ly inform and support the Religion of Thinness. More specifically, its soteri­ology resurrects and recycles the misogynist, anti-body, other-worldly, and exclusivist aspects of patriarchal religion. Ultimately, the analysis is not only critical of the Religion of Thinness; it also raises suspicions about any clear-cut divisions between ‘religion’, ‘culture’, and ‘the body’. In fact, examining the functions, features, and ideologies embedded in this secular devotion gives us insight into the constitutive role of the body in the production and apprehension of religious and cultural meanings.

 20. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 1. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 2. Kunst som metode i interaktiv forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Julie Borup

  for at påvirke feltet og skabe ny viden i interaktionsprocesser, bygger dette på en antagelse om, at interaktion mellem mennesker betjener sig af såkaldte medier for kommunikation og læring (Säljö 2003:196, Bruner 1996:76). I denne forståelse kan et medium eksempelvis være sproget, skriften, praksisrutiner, men...... et medium kan også være kunst og kunstværker. Kunstværker kan ses som et udtryk for en given kulturs antagelser om virkeligheden (Bruner 1996:), men også som en provokation eller udfordring til denne virkelighedsopfattelse (Darsø 2004). I forlængelse heraf kan kunst og kunstværker ses som...

 3. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 4. Appropriating religion: understanding religion as an object of science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donald Wiebe

  1999-01-01

  Full Text Available In this paper, the author focuses on the study of religion as a scientific project, for it is the scientific interest in religion which has constituted the grounds for admitting the study of religion into the curriculum of the modern Western university. Despite that academic legitimation, however, the study of religion in the setting of the modern research university is not held in high esteem relative to the other sciences. It if the scientific study of religion is to be legitimately ensconced in the modern research university, the notion of religion will have to be wholly appropriated by science; only then will we be able to establish a conceptual foundation from which to make valid knowledge claims about religion on a level commensurate with the pronouncements of the natural and social sciences. Indeed, to go one step further, given the hold on the concept of religion by those committed to the humanistic study of religion, we might need to talk here not of the appropriation but of expropriation of religion by science—that is, of wresting ownership of the concept from the humanists by using it solely as a taxonomic device to differentiate and explain a peculiar range of human behaviour demonstrated in religious practices.

 5. Musikterapi som samværsform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2005-01-01

  Det kan være svært for mennesker med omfattende demenssymptomer at deltage i aktiviteter eller samvær med andre – og uden interaktion med andre kan det være svært at få dækket psykosociale behov. Der er derfor brug for samvær og aktiviteter som er specielt tilrettelagt for at opfylde psykosociale...... erfaringer indenfor demensområdet. Der vil i foredraget blive taget udgangspunkt i praksiserfaring som musikterapeut på Plejehjemmet Caritas samt i et forskningsprojekt om individuel musikterapi, hvorfra der bliver vist videoeksempler....

 6. State, religion and toleration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huggler, Jørgen

  2009-01-01

  Contribution to Religion and State - From separation to cooperation? Legal-philosophical reflections for a de-secularized world. (IVR Cracow Special Workshop). Eds. Bart. C. Labuschagne & Ari M. Solon. Abstract: Toleration is indeed a complex phenomenon. A discussion of the concept will have...... to underline not only the broadmindedness and liberty of individuals or of groups, but also the relevant distinctions and arguments in political philosophy, epistemology, philosophy of religion and philosophical anthropology and their connection with educational issues. Through a discussion of these relations......, the essay argues three theses: (1) Toleration is not reducible to an ethics of spiritual freedom. (2) Toleration is not neutral to fanatism. (3) Toleration involves esteem for the person....

 7. Religion and Social Entrepreneurship

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spear, Roger

  2010-01-01

  This chapter is concerned with the role of religion in social entrepreneurship. It takes an institutional perspective and examines the way religious institutions and actors have supported social entrepreneurship. Weber has argued for the role of (protestant) religion in motivating people to take....../organisations) and local religious leaders to catalyse entrepreneurial activity. Thus these three dimensions of religious institutions (ideological discourse, networks, and leadership) will be examined in relation to social entrepreneurship. For the sake of simplifying the empirical base of this study, the field of social...... entrepreneurship will be limited to social enterprise which are co-operatives, mutuals and trading voluntary organisations (or non-profits), since there is a good evidence base of religious involvement in entrepreneurship in this sector, from which a number of cases will be drawn using secondary sources. However...

 8. Diffused Religion and Prayer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Cipriani

  2011-06-01

  Full Text Available It is quite likely that the origins of prayer are to be found in ancient mourning and bereavement rites. Primeval ritual prayer was codified and handed down socially to become a deep-rooted feature of people’s cultural behavior, so much so, that it may surface again several years later, in the face of death, danger, need, even in the case of relapse from faith and religious practice. Modes of prayer depend on religious experience, on relations between personal prayer and political action, between prayer and forgiveness, and between prayer and approaches to religions. Various forms of prayer exist, from the covert-hidden to the overt-manifest kind. How can they be investigated? How can one, for instance, explore mental prayer? These issues regard the canon of diffused religion and, therefore, of diffused prayer.

 9. Religion og film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvithamar, Annika; Eskjær, Mikkel Fugl

  2007-01-01

  Artiklen søger at stipulere en ramme for analyse af religion og film. Dels ved at række ud over den blotte konstatering af tilstedeværelse af religiøse elementer i film, dels ved at anslå en række temaer, der kan anvendes til analyse af sådanne film (individualisering, (de-)sekularisering, banal...

 10. Segregation in Religion Networks

  OpenAIRE

  Hu, Jiantao; Zhang, Qian-Ming; Zhou, Tao

  2018-01-01

  Religious beliefs could facilitate human cooperation [1-6], promote civic engagement [7-10], improve life satisfaction [11-13] and even boom economic development [14-16]. On the other side, some aspects of religion may lead to regional violence, intergroup conflict and moral prejudice against atheists [17-23]. Analogous to the separation of races [24], the religious segregation is a major ingredient resulting in increasing alienation, misunderstanding, cultural conflict and even violence amon...

 11. Religion and Lunar Exploration

  Science.gov (United States)

  Pop, V.

  1969: The Eagle lands on the Moon. A moment that would not only mark the highest scientific achievement of all times, but would also have significant religious impli- cations. While the island of Bali lodges a protest at the United Nations against the US for desecrating a sacred place, Hopi Indians celebrate the fulfilment of an ancient prophecy that would reveal the "truth of the Sacred Ways". The plaque fastened to the Eagle - "We Came in Peace for All Mankind" would have contained the words "under God" as directed by the US president, if not for an assistant administrator at NASA that did not want to offend any religion. In the same time, Buzz Aldrin takes the Holy Communion on the Moon, and a Bible is left there by another Apollo mission - not long after the crew of Apollo 8 reads a passage from Genesis while circling the Moon. 1998: Navajo Indians lodge a protest with NASA for placing human ashes aboard the Lunar Prospector, as the Moon is a sacred place in their religion. Past, present and fu- ture exploration of the Moon has significant religious and spiritual implications that, while not widely known, are nonetheless important. Is lunar exploration a divine duty, or a sacrilege? This article will feature and thoroughly analyse the examples quoted above, as well as other facts, as for instance the plans of establishing lunar cemeteries - welcomed by some religions, and opposed by others.

 12. Skønlitteraturen som opposition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Pelle Oliver

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en ana...

 13. Massemedier som forum for politisk debat

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 14. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 15. Perception som forståelsens grundlag

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 16. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 17. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 18. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 19. Livsvalg konceptualiseret som dynamisk realisering af livsbaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schnieber, Anette

  2009-01-01

  De valgsituationer, man i daglig tale kender som ”tilværelsens store valg”, mangler definition i den psykologiske litteratur, og det er således ikke klart, hvorvidt og evt. hvorledes disse valg adskiller sig fra andre typer. I artiklen gives en definition af ”de store valg”, og de adskilles fra...

 20. Feltarbejde som læringsrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lisbeth Revsbæk

  2010-01-01

  artiklen beskrives, hvordan refleksionsrum og metakommunikative processer opleves af studerende, og hvilken betydning disse rum får for deres forståelse af såvel egne som uddannelsens læreprocesser. Artiklen er en del af en antologi, der tager sit udgangspunkt i de mange rum mellem uddannelse og profession......, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab....

 1. Varehusbesøget som fornøjeligt hverdagsdrama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bouchet, Julie Kirstine Linderoth; Jantzen, Christian

  2014-01-01

  Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign.......Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign....

 2. Statistikeren skiftede spor som 49-årig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sølund, Sune; Rootzén, Helle

  2010-01-01

  En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør.......En uddannelse til coach har ændret Helle Rototzens liv. Som 49-årig forlod hun et forskerliv på deltid til fordel for en karriere som DTU's eneste kvindelige institutdirektør....

 3. Disaggregating Corporate Freedom of Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2015-01-01

  The paper investigates arguments for the idea in recent American Supreme Court jurisprudence that freedom of religion should not simply be understood as an ordinary legal right within the framework of liberal constitutionalism but as an expression of deference by the state and its legal system...... to religion as a separate and independent jurisdiction with its own system of law over which religious groups are sovereign. I discuss the relationship between, on the one hand, ordinary rights of freedom of association and freedom of religion and, on the other hand, this idea of corporate freedom of religion...

 4. Nietzsche – Psychologist of Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Remedios Ávila Crespo

  2013-11-01

  Full Text Available The aim of the following article is to fight some common misconceptions with respect to Nietzsche’s views on religion, and to show that these views are considerbly complex. Starting from the close relation between the human experience of suffering and the need for religion, as pointed out by Eliade, Freud and Schopenhauer, this essay focuses on the continuity between psychology and genealogy in Nietzsche’s analyses of religion and morality, it then responds to the questions about the essence, kinds and limits of the fact of religion, and ends by pointing out the different ontological status of Nietzsche’s principal philosophical positions.

 5. Poster som et pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender posters som redskab for formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med at anvende formidling ved hjælp af en poster i...

 6. Lesbians, gays and religion.

  Science.gov (United States)

  Newmanxy, Bernie Sue

  2002-10-01

  SUMMARY This study measured the effects of religious affiliation and gender on attitudes about lesbians and gay men among 2,846 college graduates who were beginning graduate study in social work or counseling. Males were more negative than females in their attitudes toward both lesbians and gay men. Conservative Protestants were the most negative in their attitudes toward lesbians and gay men, while those who were Atheist, Agnostic, Jewish or claimed no religion were most positive. Beliefs that the Bible forbids homosexuality are discussed and readings and arguments challenging this belief that can be used as class content are presented.

 7. Understanding the anatomy of religion as basis for religion in ...

  African Journals Online (AJOL)

  2011-07-04

  Jul 4, 2011 ... My aim is to approach the problem of religion in and/or education from a different viewpoint. I contend that the ... religion that I proffer to the test by applying it to the South .... Modern humanism is the faith that through science humankind can know the ..... This will be detrimental to their mastering of their.

 8. Ethics, religion and humanity: Rethinking religion in 21 st century ...

  African Journals Online (AJOL)

  Thus, there is a relationship between religion, ethics and humanity. However, more often than not, religion is alleged for being a root cause of all human predicaments; that it provides viable and abundant fuel for conflict such that in every continent of the world, there are troubled spots rooted in religious conflicts. Although ...

 9. Subsurface oxidation for micropatterning silicon (SOMS).

  Science.gov (United States)

  Zhang, Feng; Sautter, Ken; Davis, Robert C; Linford, Matthew R

  2009-02-03

  Here we present a straightforward patterning technique for silicon: subsurface oxidation for micropatterning silicon (SOMS). In this method, a stencil mask is placed above a silicon surface. Radio-frequency plasma oxidation of the substrate creates a pattern of thicker oxide in the exposed regions. Etching with HF or KOH produces very shallow or much higher aspect ratio features on silicon, respectively, where patterning is confirmed by atomic force microscopy, scanning electron microscopy, and optical microscopy. The oxidation process itself is studied under a variety of reaction conditions, including higher and lower oxygen pressures (2 and 0.5 Torr), a variety of powers (50-400 W), different times and as a function of reagent purity (99.5 or 99.994% oxygen). SOMS can be easily executed in any normal chemistry laboratory with a plasma generator. Because of its simplicity, it may have industrial viability.

 10. Immigration and Religion in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2009-01-01

  An overview over legal framework for immigration into Denmark, special clauses on religion as a parameter for residence permit and asylum in churches......An overview over legal framework for immigration into Denmark, special clauses on religion as a parameter for residence permit and asylum in churches...

 11. Spirituality, Religion, and Peace Education

  Science.gov (United States)

  Brantmeier, Edward J., Ed.; Lin, Jing, Ed.; Miller, John P., Ed.

  2010-01-01

  "Spirituality, Religion, and Peace Education" attempts to deeply explore the universal and particular dimensions of education for inner and communal peace. This co-edited book contains fifteen chapters on world spiritual traditions, religions, and their connections and relevance to peacebuilding and peacemaking. This book examines the…

 12. Religion in the Labour Market

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  overview over case law in Denmark regarding religion on the labour market. From pragmatism to ideological secularisation and confessionalisation as result of politisation......overview over case law in Denmark regarding religion on the labour market. From pragmatism to ideological secularisation and confessionalisation as result of politisation...

 13. Teaching Religion and Material Culture

  Science.gov (United States)

  Carp, Richard M.

  2007-01-01

  Because religions discipline and interpret bodies; create and define sacred spaces; generate, adore and study images in all media; regulate the intake of food; structure temporal experience; and in general interpenetrate and are permeated by the cultural landscapes in which they exist, religious studies must engage material religion and religious…

 14. Iconic Religion in Urban Space

  NARCIS (Netherlands)

  Meyer, B.; Knott, Kim; Krech, Volkhard

  2016-01-01

  In order to understand current dynamics of religious diversity, a focus on the tangible presence of religion and the co-existence of new and longstanding religious buildings, sites and artifacts in urban spaces is a fruitful starting point. Launching the notion of iconic religion, this introduction

 15. Crime fiction and mediatized religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  Scandinavian media where religion has become mediatized. Consumers of popular culture no longer endorse confidence in institutionalized religion, but that does not mean that people are losing faith: Faith only seems to adjust itself and tiptoe into popular media and popular fiction. Hence, this paper seeks...

 16. Religion in Scandinavian Crime Fiction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  Scandinavian media where religion has become mediatized. Consumers of popular culture no longer endorse confidence in institutionalized religion, but that does not mean that people are losing faith: Faith only seem to adjust itself and tiptoe into popular media and popular fiction. Hence, this paper seeks...

 17. Sæbeopera som Forestillingsgenererende Teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 18. Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Claus; Nielsen, Jens Christian

  2015-01-01

  pædagogisk syn på børn og unges udvikling. Men dette syn er nu under pres. Det kommer for eksempel til udtryk, når en international idrætsaktør som FC Barcelona vil oprette elitært orienterede fodboldakademier for børn ned til 6-årsalderen i Danmark. Men inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseau og...

 19. What is religion? an African understanding

  OpenAIRE

  Beyers, Jaco

  2010-01-01

  Western thought has influenced the way that religion is understood. Western philosophy supported the separation between the sacred and the profane. Modernism, focusing on human rationality, reduced religion to a set of correctly formulated dogmas and doctrines. Western thought, dominated by Christianity, created a hierarchical structure of world religions through a theology of religions. Can an African understanding of religion make a contribution to the understanding of what religion is? Suc...

 20. Schelling og Nietzsche som kritikere af Descartes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2008-01-01

  : 'Hvad er det første for mig' - og svaret var: 'Det er jeg selv'. Cogito-argumentet, der implicerer en forudgående beslutning om at drage alt i tvivl, manifesterer således en historisk enestående 'frigørelse fra al autoritet' (Schelling). Ifølge Schelling - der ligesom Schopenhauer og Nietzsche havde...... blik for, at cogito-argumentet og dets problemer har med dets sprogbundethed at gøre - er ytringsdimensionen nu helt afgørende for cogito-argumentets meningsfuldhed, da allerede 'den blotte tanke 'Jeg er' kan forstås som en indre ytring og forudsætter et talende jeg'. Nietzsche henleder opmærksomheden...... på, at 'eftersom Descartes formulerer cogito-argumentet sprogligt, kan det ikke være nogen umiddelbar, første erkendelse'. Nietzsche antager nemlig, at Descartes selv fejlagtigt betragtede cogito-argumentet som en umiddelbar vished - altså strengt taget ikke som et argument. Men Descartes blev...

 1. Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog er en antologi, som fremhæver de fænomenologiske aspekter i Kierkegaards beskrivelser af de grundlæggende fænomener i den menneskelige tilværelse. Den fokuserer på Kierkegaards anskuelse af mennesket som en konkret eksisterende person, et tænkende, følende...... og handlende subjekt, der altid har til opgave at forholde sig til sig selv, sin omverden og de andre. Bogen behandler for det første Kierkegaards eget fænomenologiske projekt og hans analyser af angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. For det andet hans forhold...... til samtidens eksistentielle tænkning (bl.a. Schelling og Poul Martin Møller) og ikke mindst hans forhold til eftertidens eksistentielle tænkning (bl.a. Jaspers, Wittgenstein, Agampen og Zisek). Og for det tredje Kierkegaards betydning for den senere eksistentielle psykologi og psykiatri....

 2. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 3. Media, Religion and Public Space

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe FALCĂ

  2011-01-01

  Full Text Available Relations between religion and politics are complex and paradoxical. Both strive to achieve and maintain power. Both politics and religion involve control over social relations and emphasiye social integration (politics in its concern for order in society, and religion in its concern for observance of order and obligations within the congregation. But they differ in respect of specific goals, the values ​​that ascribe to power and differences in their conceptions of the nature and source of power. In the modern world, power, embodied in political institutions, is secular; in the past, its association with religion created a transcendental relationship, causing the possession of power to be of different quality, to come from another world. But, while politics is focused on interpersonal relationships, religion is more oriented towards relations between humans and gods or other spiritual forces.

 4. Religion in a global vortex

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Telebaković Boško

  2014-01-01

  Full Text Available Religions have been separated from a state, but they could have never been kept apart from the sphere of politics. They cannot be hidden from globalisation too, and are present in different forms. Only some world's religions actively participate in globalisation and try to make their believers part of their globalisation projects. The Roman Catholic Chuch and Islam are strong enough to make an attempt to shape themselves as global religions and political forces, but obstacles are so big that they cannot reach their goal in the near future. Does the USA take multireligious approach and disturb all monoreligious globalisation? Can globalisation developing a multireligious approach be the most penetrating? What can be achieved by fuzzy religion being formed in the Western Europe? Localisation in the Balkans, serving globalisation, is taking place with religious communities participating in the process. The use of religion in globalisation easily causes political concussions.

 5. Hamlet’s Religions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Iver Kaufman

  2011-09-01

  Full Text Available Pastoral challenges prompted pietists among Elizabethan Catholics and Calvinists to commend what historians now call an inward turn whereby the faithful, in a sense, become their own confessors. This article suggests that spiritual exercises or soliloquies Shakespeare scripted for his Hamlet (and, less so, for Angelo in Measure for Measure compare favorably with the devotional literature that underscored the importance of self-analysis, intra-psychic conflict, and contrition. The argument here is not that the playwright’s piety resembled his Hamlet’s but that the latter reflected efforts to structure desire in the religions of the time struggling for survival and recognition. References to passages in Shakespeare plays (act, scene appear parenthetically in the text. Unless otherwise indicated in the bibliography appended to this article, all early printed material is accessible at the Early English Books database, http://eebo.chadwyck.com/home, verified June 1, 2011.

 6. De religione: How Christianity Became a Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denisa Červenková

  2014-10-01

  Full Text Available Following the findings of contemporary theological and religious studies research, the present interdisciplinary study attempts to trace the process of adopting the originally Roman category of “religion” for referring to Christianity. The text notes, in particular, the socio-political role of religio in classical culture and the transformations that the relationship of the society of classical antiquity and the Christian community went through in the first centuries AD, especially the first Christian attempts at communication with the late classical Latin culture and the administrative structures of the Roman Empire. The adaptation of the category is traced back to Tertullian, whose conception appears to have fundamentally influenced later generations of Christians; the second part of the study therefore devotes considerable attention to his works. It is here that justified use of the category of “religion” in connection with the Christian tradition is first encountered, as an expression encompassing the doctrinal and philosophical, as well as ethical and liturgical aspects of Christianity. Analysis of the text of Tertullian’s Apologeticum shows how the apologetic literature of the second century AD conveys the Christian message in an exemplary and highly elaborate form, which serves the dual purpose of providing an adequate definition of the Christian religious identity and preserving it, as well as making it available to recipients of diverse contemporary cultural environments. De religione: Jak se křesťanství stalo náboženstvím Předkládaná interdisciplinární studie se v návaznosti na poznatky současného teologického a religionistického bádání snaží vystopovat proces převzetí původně římské kategorie „náboženství“ pro označení křesťanství. V textu se připomíná zejm. sociopolitická role religio v antické kultuře a proměny, jimiž procházel vztah antické společnosti a k

 7. Arbejdspladsen som læringsmiljø

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Vibeke; Hoyrup Pedersen, Steen

  Læring på arbejdspladsen er kommet i fokus både nationalt og internationalt som et stadigt vigtigere svar på videnssamfundets hurtigt eskalerende behov for kompetenceudvikling. Selvfølgelig kan arbejdspladslæring ikke erstatte de formaliserede erhvervs- og efteruddannelser, men arbejdspladsen er...... Workplace Learning. Konsortiet gennemfører i perioden 2001-2004 et større forskningsprogram, der udforsker læreprocesser i arbejdslivet og i samspillet mellem arbejdspladser og det formelle uddannelsessystem. Forskningsprogrammet er finansieret af Undervisningsministeriet og fokuserer primært på de...

 8. Minihusfellesskap som verkemiddel i stadsutvikling av Undredal

  OpenAIRE

  Underdal, Brita

  2017-01-01

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undredal om ikkje noko vert gjort. På 20 år har folketalet gått ned frå 130 innbyggjarar til 70. Dersom utviklinga ikkje stagnerer, vil bygda snart vere tom for fastbuande. Oppgåva stiller difor spørsmålet: Korleis kan ein auk...

 9. When did religion, cognition and culture emerge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2015-01-01

  Et bidrag om religion, kognition og kultur i evolutionistisk perspektiv ved en Engelsberg konference om "Religion" afholdt i Avesta, Sverige i 2014.......Et bidrag om religion, kognition og kultur i evolutionistisk perspektiv ved en Engelsberg konference om "Religion" afholdt i Avesta, Sverige i 2014....

 10. Television: The New State Religion?

  Science.gov (United States)

  Gerbner, George

  1977-01-01

  Outlines the special characteristics of television that make it a formula-bound, ritualistic, repetitive, and nonselectively used system; concludes that television's social symbolic functions resemble preindustrial religions more than they do the media that preceded it. (GT)

 11. Religion, civil society and conflict: What is it that religion does for ...

  African Journals Online (AJOL)

  Worldviews are socially created and determine human behaviour and, as such, most often find expression in religion. The discussion of conflict and the role of religion in civil society take place within the discourse of the sociology of religion. Religion is socially determined. Peter Berger's insight into the sociology of religion ...

 12. Rethinking the Space for Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  What happens to people’s sense of belonging when globalization meets with proclaimed regional identities resting heavily on conceptions of religion and ethnicity? Who are the actors stressing cultural heritage and authenticity as tools for self-understanding? In Rethinking the Space for Religion...... as a political and cultural argument. The approach makes a nuanced and fresh survey for researchers and other initiated readers to engage in....

 13. La religione una risorsa formativa?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlo Nanni

  2012-06-01

  Full Text Available The text aims to show how religion can contribute to the achievement of the human person. Religion, connected to the social and cultural framework, joins the individual world in its complexity. Is godlinesses a possible teaching resource? Yes, when read according to a pedagogical perspective, which support human advancement, historical and cultural being. The dialogue, good practice for any learning, it poses as a means to fight the life fragmentation in the discovery of common traces to all humanity.

 14. IKT som empowerment af lærer og elever!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny t...

 15. SIMPLE LIFE AND RELIGION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet YILDIRIM

  2014-07-01

  Full Text Available Individuals in terms of the economy in which we live is one of the most important phenomenon of the century. This phenomenon present itself as the only determinant of people's lives by entering almost makes itself felt. The mo st obvious objective needs of the economy by triggering motive is to induce people to consume . Consumer culture pervades all aspects of the situation are people . Therefore, these people have the blessing of culture , beauty and value all in the name of w hatever is consumed. This is way out of the siege of moral and religious values we have is to go back again . Referred by local cultural and religious values, based on today increasingly come to the fore and the Muslim way of life appears to be close to th e plain / lean preferred by many people life has been a way of life. Even the simple life , a way of life in the Western world , a conception of life , a philosophy, a movement as it has become widely accepted. Here in determining the Muslim way of life Pr ophet. Prophet (sa lived the kind of life a very important model, sample, and determining which direction is known. Religious values, which is the carrier of the prophets, sent to the society they have always been examples and models. Because every aspect of human life, his life style and the surrounding area has a feature. We also value his life that he has unknowingly and without learning and skills and to understand it is not possible to live our religion . We also our presentation, we mainly of Islam o utlook on life and predicted life - style, including the Prophet of Islam 's (sa simple life to scrutinize and lifestyle issues related to reveal , in short Islam's how life has embraced and the Prophet. Prophet's will try to find answers to questions reg arding how to live.

 16. Embodiment of Religion and Spirituality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Bent Flemming

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i to billeder fra reformationstiden anskueliggøres tesen om reformationen som "a ritual Process"(E. Muir). Eksempler fra moderne praksisorienteret ritualteori inddreges dernæst i en argumentation for kroppens rolle også i luthersk teologisk og kirkelig kontekst. Artiklen slutter ...

 17. Religion and Globalization in Laos Religion und Globalisierung in Laos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boike Rehbein

  2009-04-01

  Full Text Available According to Eurocentric sociology, modernization is supposed to make religion secular, a functional system, or a private matter. A closer analysis of the impact of contemporary globalization on religion in Laos shows that these tendencies can only be observed in certain social groups and in certain realms of religion. Some social groups preserve or reinvent religious traditions, others construct a new identity, and some do tend towards secularism or differentiation. The paper investigates these tendencies, referring to an empirical case study. It proposes to explain them within a conceptual framework adapted to societies of the global South which focuses on the concepts of social structure, division of work, socioculture, and institution. On the basis of these concepts, the paper proposes to distinguish between different religious realms, namely, belief, performance, and knowledge. In each of these three realms, different tendencies and social distributions can be observed. Der eurozentrischen Soziologie zufolge wird Religion im Zuge der Modernisierung entweder säkularisiert oder privatisiert oder in ein funktionales System verwandelt. Eine genauere Analyse des Einflusses, den die gegenwärtige Globalisierung auf die Religion in Laos ausübt, zeigt jedoch, dass diese Tendenzen auf bestimmte soziale Gruppen und Aspekte der Religion beschränkt sind. Einige soziale Gruppen bewahren oder rekonstruieren religiöse Traditionen, andere konstruieren eine neue Identität und wieder andere tendieren zu Säkularisierung oder funktionaler Differenzierung. Der Aufsatz analysiert diese Phänomene am Beispiel einer Fallstudie auf der Basis eines an den globalen Süden angepassten Begriffsapparats, der um die Begriffe Sozialstruktur, Tätigkeitsteilung, Soziokultur und Institution kreist. Der Aufsatz schlägt vor, zwischen den religiösen Sphären des Glaubens, der Performanz und des Wissens zu unterscheiden. In jeder Sphäre lassen sich unterschiedliche

 18. Med øjeblikket som udgangspunkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 19. Empowerment som frigørelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 20. Børnetegninger som orienteringsspor og forskningsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  2012-01-01

  orientation and to discuss how children’s art and drawings can be approached as research data. The construct of children’s art and drawings are comprised of a double approach: Children’s drawings are conceptualized as articulations of not yet thematized emotions, experiences and meaningfulness...... hvordan de er blevet anvendt i forskning samt diskuterer forskellige perspektiver på tegninger som forskningsmateriale og anvendelse af tegninger i forskning. The article aims to illustrate how children’s art and drawings can produce knowledge of children’s personal, experience-based and gendered...... and the articulations include use and learning of visual socio-cultural codes and symbols. The construct comprise an existential-phenomenological and a socio-cultural learning oriented approach. A variation of examples is presented to illustrate the use of children’s drawings in research and to discuss the introduced...

 1. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 2. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, Wietse; van der Heijden, Ferdinand

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM

 3. Tv-fiktion som tværmedial oplevelsesdesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2010-01-01

  konstrueres og et bestemt handlingsforløb simuleres, fra de mere kulørte og parapsykologisk funderede fremgangmetoder i serier som The Profiler og Medium, til mere realistiske praksiser som i Rejseholdet og CSI. Og jeg vil endvidere lave en sammenlignende analyse med virkelighedens gerningsstedsefterforskning...

 4. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-01-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 5. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2015-12-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 6. ethics, religion and humanity: rethinking religion in 21 century africa.

  African Journals Online (AJOL)

  Admin

  cause of all human predicaments; that it provides viable and abundant fuel for ... have its older roots in Marx and Lenin, however, the condemnation it has received in recent times is ... beings, it is not out of place to say that his .... religion functions in the culture of a people; ..... zombies and robots having no freedom and.

 7. Grænser for religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  2013-01-01

  Paper om hvor og under hvilke betingelser danskerne finder religion acceptabel og/eller passende......Paper om hvor og under hvilke betingelser danskerne finder religion acceptabel og/eller passende...

 8. Religion, Psychology and Globalisation Process: Attitudinal ...

  African Journals Online (AJOL)

  A key consequence of globalisation is the integrative approach to reality whereby emphasis is ... between psychology and religion has revolutionised the field of psychology of religion ..... paranormal or abnormal. In this wise, one is able to ...

 9. Prosociality and religion: History and experimentation.

  Science.gov (United States)

  Beit-Hallahmi, Benjamin

  2016-01-01

  Norenzayan et al. are praised for choosing to deal with significant questions in the understanding of religion. They are then criticized for refusing to define religion and for relying on problematic theoretical concepts. The authors discuss Abrahamic religions as the best-known prosocial religions, but the evidence shows that the case does not fit their conceptual framework. Finally, an extension of the authors' ideas about the meaning of priming effects is proposed.

 10. Limits to expression on religion in France

  OpenAIRE

  Janssen, E.

  2009-01-01

  During the last decade conflicts about expression on religion have increased globally. Generally, these conflicts are regarded as a conflict between freedom of speech and freedom of thought, conscience and religion. In France there are many active religious interest groups that aim to protect a certain religion in society. They often initiate judicial proceedings seeking to prohibit certain kinds of speech on their religion. This practice has resulted in a rich case law on the limits of expre...

 11. Research Approaches in the Study of Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szocik Konrad

  2015-02-01

  Full Text Available Despite development of secular ideas and concepts in the Western world, we can observe increasing interest in the study of religion. However, this popularity of the study of religion and different research approaches has caused that in some sense scholars that were studying religion came to a dead point. Here I show that the most optimal research approach in the study of religion is pluralistic, integral paradigm which connects old traditional methods with naturalistic, cognitive and sometimes experimental approach.

 12. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 13. Has Political Science Ignored Religion?

  Science.gov (United States)

  Kettell, Steven

  2012-01-01

  A common complaint from political scientists involved in the study of religion is that religious issues have been largely overlooked by political science. Through a content analysis of leading political science and sociology journals from 2000 to 2010, this article considers the extent of this claim. The results show that political science…

 14. Rethinking Religion in Music Education

  Science.gov (United States)

  Hoffman, Adria R.

  2011-01-01

  A great deal of discussion of religious music in schools has been generated in our field. As we become increasingly sensitive to the diverse interests of the multiple stakeholders in public schools, issues of political correctness and pedagogical goals are raised. The author poses questions about religion and music education. To generate a…

 15. Religion, Convention, and Paternal Involvement.

  Science.gov (United States)

  Wilcox, W. Bradford

  2002-01-01

  Examines the influence of religious affiliation and attendance on the involvement of residential fathers in one-on-one activities, dinner with their families, and youth activities and found religious effects for each of these three measures. The study indicates that religion is related to paternal involvement in all three areas that were examined.…

 16. How to Talk about Religion

  Science.gov (United States)

  Kunzman, Robert

  2012-01-01

  Given the prevalence of religion talk in today's world, another form of fluency is needed. Civic multilingualism is the ability to converse across different religious and ethical perspectives in search of understanding, compromise, and common ground. According to the author, this may represent the greatest social challenge of the 21st century.…

 17. World Religions for the Classroom.

  Science.gov (United States)

  Dixon, Dorothy Arnett

  This teaching and resource guide contains ideas appropriate for teaching junior and senior high school students about the following religions: Hinduism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Judaism, Christianity, and Islam. Individual sections discuss general approaches to teaching the religious philosophies and rituals, and exemplary…

 18. Religion in Scandinavian Crime Fiction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  connect this with what has been dubbed mediatized religion and a more general, philosophical explanation of why we see this development: The project of modernity is, as a result of cultural changes, at the moment transgressing its own epistemological boundaries opening up into what has been called...

 19. How Teachers Can Still Teach about Religion

  Science.gov (United States)

  Marshall, Joanne M.

  2004-01-01

  The line between public and private expression of religion requires balancing the constitutional guarantee of the free exercise of religion and the constitutional prohibition against the establishment of religion. Public schools, as government entities, and the teachers in them are allowed neither to inhibit the free exercise of religious…

 20. The "Make Your Own Religion" Project

  Science.gov (United States)

  Bauman, Chad M.; Hege, Brent A. R.; Kleckley, Russell; Willsky-Ciollo, Lydia; Lopez, Davina C.

  2016-01-01

  The "Make Your Own Religion" class project was designed to address a perceived need to introduce more theoretical thinking about religion into a typical religion survey course, and to do so in such a way that students would experience the wonder of theoretical discovery, and through or because of that discovery hopefully both better…

 1. The origin and mission of material religion

  NARCIS (Netherlands)

  Meyer, B.; Morgan, D.; Paine, C.; Plate, S.B.

  2010-01-01

  Beginning its sixth year of publication, Material Religion is an interdisciplinary journal that seeks to gather the best work from around the world engaged in materializing the study of religions. The editors welcome original scholarship on any religion and from any period in human history that

 2. Clinical psychology of religion. A training model

  NARCIS (Netherlands)

  Uden, M.H.F. van; Pieper, J.Z.T.

  2003-01-01

  In this paper we will show you a part of a course "Clinical Psychology of Religion" that has been developed in the Netherlands for introducing mental health professionals in the field of clinical psychology of religion. Clinical psychology of religion applies insights from general psychology of

 3. Journal for the Study of Religion

  African Journals Online (AJOL)

  Journal for the Study of Religion is published twice a year in March and September by the Association for the Study of Religion in Southern Africa as a forum for scholarly contributions of up to 6000 words on topics of contemporary significance in the academic study of religion, in the form of articles, responses to articles, ...

 4. Life Interpretation and Religion among Icelandic Teenagers

  Science.gov (United States)

  Gunnarsson, Gunnar J.

  2009-01-01

  Does religion play any specific part in Icelandic teenagers' life interpretation? This paper examines Icelandic teenagers' talk about religion and presents some of the findings in interviews with teenagers in a qualitative research project. The focus is especially on how three individuals express themselves about the influence of religion on their…

 5. Udvidelsen af relationsfeltets didaktik – med religionsundervisningen som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovmand, Keld

  beskrive denne dobbeltbevægelse som en almen fagdidaktik (Nielsen 1998 [1994]) eller – med inspiration fra Klafki – en relationsfeltets didaktik (Nielsen 2012). Dobbeltblikket på didaktikken som et relationsfelt kan kvalificeres ved hjælp af de fire kriterier for indholdsvalg, som er udformet af Frede V...... specificere indhold (DuFour & Marzano 2011). Referencer DuFour, Richard & Marzano, Robert J. 2011: Leaders of learning. How district, school, and classroom leaders improve student achievement. Bloomington, IN: Solution Tree Press. Hattie, John 2009: Visible learning. A synthesis of over 800 meta...

 6. Geology and religion in Portugal

  Science.gov (United States)

  Carneiro, Ana; Simoes, Ana; Diogo, Maria Paula; Mota, Teresa Salomé

  2013-01-01

  This paper addresses the relationship between geology and religion in Portugal by focusing on three case studies of naturalists who produced original research and lived in different historical periods, from the eighteenth to the twentieth century. Whereas in non-peripheral European countries religious themes and even controversies between science and religion were dealt with by scientists and discussed in scientific communities, in Portugal the absence of a debate between science and religion within scientific and intellectual circles is particularly striking. From the historiographic point of view, in a country such as Portugal, where Roman Catholicism is part of the religious and cultural tradition, the influence of religion in all aspects of life has been either taken for granted by those less familiar with the national context or dismissed by local intellectuals, who do not see it as relevant to science. The situation is more complex than these dichotomies, rendering the study of this question particularly appealing from the historiographic point of view, geology being by its very nature a well-suited point from which to approach the theme. We argue that there is a long tradition of independence between science and religion, agnosticism and even atheism among local elites. Especially from the eighteenth century onwards, they are usually portrayed as enlightened minds who struggled against religious and political obscurantism. Religion—or, to be more precise, the Roman Catholic Church and its institutions—was usually identified with backwardness, whereas science was seen as the path to progress; consequently men of science usually dissociated their scientific production from religious belief.

 7. Tv-serien som vor tids roman?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...... to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv......-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege...

 8. Time travel in the homogeneous Som-Raychaudhuri Universe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paiva, F.M.; Reboucas, M.J.; Teixeira, A.F.F.

  1987-01-01

  Properties of the rotating Som-Raychaudhuri homogeneous space-time are investigated: time-like and null geodesics, causality features, horizons and invariant characterization. An integral representation of its five isometries is also discussed. (author) [pt

 9. POST-RELIGION: TRADITIONALISTS’ ANALYSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirill M. Tovbin

  2013-12-01

  Full Text Available Aim of the study is to describe the phenomenon of post-religion as a specific spiritual sphere of the Post-modernity. Methodology. In the introduction analyzed a variety of methodological approaches, opening his inadequacy applied to the spiritual sphere of Post-modernity: «classic» religious studies, religious studies of traditional spiritual movements and the post-modern religious studies, partly produced Traditionalist school, could - according to the author's hypothesis - become a methodological basis for the most complete analysis of post-religion. Scientific novelty. In the main part of the article crystallized the authorized concept of post-religion, its relation with traditional and religious spiritual realms. Post-religion is positioned as the top of secularism enshrined in the departure from the straight and aggressive secularism of the Modernity, but without recourse to Tradition. Post-religion a simulation spirituality, skillfully imitating the outer areas of traditional spirituality and creates a planar religiosity, radically preventing attached to the vertical line of Traditions. In this regard, are the main artificially selected parameters of post-religion: deconstruction, splitting, virtualization, and collage. Deconstruction is a transformation of spirituality in semiotic set for egocentric selectivity of modern believer. Post-religion’s splitting is deprivation of spirituality center, destruction of sacral Center and the transformation of spirituality in the plane on which the intellectual and sensual wandering post-believer from one semiotic island to another. Virtualization is a displacement field of spiritual tension in a completely virtual area, isolated from the natural conditions of existence and created as his replacement, network discussion sites and galleries. Collage is an arbitrary combination of different semiotic pieces of Tradition with the aim of creating a believable picture of tradition; it is collage leads

 10. Religion and Societal Integration in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  Ph.d.-afhandling som benytter diverse spørgeskemaundersøgelser til at analysere civilreligion på individniveau i Danmark. Konklusionen er at der er en civilreligion på individniveau, men at tilslutningen er for begrænset til at man kan påstå at den medvirker til at holde Danmark sammen som nation....

 11. Portræt af litteraturkritikeren som ungt menneske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schatz-Jakobsen, Claus

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab.......Artiklen præsenterer den amerikanske litteraturkritiker Geoffrey Hartmans tidlige forfatterskab og fremdrager dets selvbiografiske undertekst som nødvendig effekt af den unge Hartmans fascination af den engelske romantiker William Wordsworths forfatterskab....

 12. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2002-01-01

  En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil.......En gennemgang af Ole Rømers liv med vægt på hans rolle som embedsmand og hans deltagelse eller mangel på samme i det politiske spil....

 13. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liang Meiyan; Shen Jingling; Wang Guangqin [Beijing Key Lab for Terahertz Spectroscopy and Imaging, Key Laboratory of Terahertz Optoelectronics, Ministry of Education, Department of Physics, Capital Normal University, Beijing 100037 (China)], E-mail: liangyan661982@163.com, E-mail: jinglingshen@gmail.com, E-mail: pywgq2004@163.com

  2008-07-07

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with.

 14. Brands som ideologiske parasitter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 15. Identification of illicit drugs by using SOM neural networks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liang Meiyan; Shen Jingling; Wang Guangqin

  2008-01-01

  Absorption spectra of six illicit drugs were measured by using the terahertz time-domain spectroscopy technique in the range 0.2-2.6 THz and then clustered with self-organization feature map (SOM) artificial neural network. After the network training process, the spectra collected at another time were identified successfully by the well-trained SOM network. An effective distance was introduced as a quantitative criterion to decide which cluster the new spectra were affiliated with

 16. Statistical dynamics of religion evolutions

  Science.gov (United States)

  Ausloos, M.; Petroni, F.

  2009-10-01

  A religion affiliation can be considered as a “degree of freedom” of an agent on the human genre network. A brief review is given on the state of the art in data analysis and modelization of religious “questions” in order to suggest and if possible initiate further research, after using a “statistical physics filter”. We present a discussion of the evolution of 18 so-called religions, as measured through their number of adherents between 1900 and 2000. Some emphasis is made on a few cases presenting a minimum or a maximum in the investigated time range-thereby suggesting a competitive ingredient to be considered, besides the well accepted “at birth” attachment effect. The importance of the “external field” is still stressed through an Avrami late stage crystal growth-like parameter. The observed features and some intuitive interpretations point to opinion based models with vector, rather than scalar, like agents.

 17. Evolution, religions and global Bioethics

  OpenAIRE

  Perbal, Laurence

  2007-01-01

  Creationist theories are still present in the United States and in Europe. The Darwinian theory of evolution is often considered as the starting point of important debates between religions and evolutionists. In this paper, we are principally interested in evolutionary creationism (or theistic evolutionism). The existence of a divine design in nature, the spiritual status of human beings and the emergence of human species as the purpose of evolution are some of those debates. The post-Darwini...

 18. Does Science Rule out Religion?

  Science.gov (United States)

  Blythe, Kim

  2013-01-01

  In the author's opinion, if teachers do not bridge the boundaries between science and religion in the primary school, then many children are going to find it difficult to think about questions on topics such as "how Earth came to be" once they are in secondary schools, where they appear to be required to think in subject boxes for most of the day.…

 19. Fællesskab som fællesgørende bevægelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram

  2014-01-01

  man kan tale om, og som noget, der konstant forhandles. 3. Fællesskab som situeret og forbundet med subjektivering 4. Fællesskab som hverken overindividuel eller subjektiv bevægelse og 5. Fællesskab som forbundet med belonging. Artiklen bevæger sig imellem teoretisk og empirisk analyse og inddrager et...... fokus på belonging som en central dimension i forståelsen af konstruktionen af fællesskaber....

 20. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 1. Religion is natural, atheism is not

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.; Markússon, Gudmundur Ingi

  2010-01-01

  After discussing evidence of irreligion and the rise of the so called "New Atheism", the authors refute the claim that this poses a problem for the cognitive science of religion and its hypothesis that religion is natural. The "naturalness hypothesis" is not deterministic but probabilistic and thus...... leaves room for atheism. This, the authors maintain, is true of both the by-product and adaptationist stances within the cognitive science of religion. In this context the authors also discuss the memetic or "unnaturalness" hypothesis, i.e. that religion is a "virus of the mind". The authors criticize...... accounts of atheism offered by cognitive scientists of religion as being based on unfounded assumptions about the psychology of atheists, and object to the notion that the natural aspects of religion by corollary make atheism unnatural. By considering human cognition in a semiotic framework and emphasizing...

 2. Religion and stock price crash risk: Evidence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenfei Li

  2016-09-01

  Full Text Available This paper investigates whether religious traditions influence firm-specific crash risk in China. Using a sample of A-share listed firms from 2003 to 2013, we provide evidence that the more intense the religious environment, the lower the stock price crash risk, implying that religion plays an important role in Chinese corporate governance. Further, we find that (1 religion affects stock price crash risk by reducing earnings management and the management perk problem; (2 different religions have different effects, and Taoism, in particular, is unrelated to crash risk; and (3 the effects of religion are more pronounced with higher quality corporate governance and a stronger legal environment. Religion constrains the management agency problem, thus reducing stock price crash risk in China. Our paper enriches the literature on stock price crash risk and religion, and on new economic geography.

 3. Kosovar Society through Secularism and Religion

  OpenAIRE

  MSc. Dritero Arifi; Dr.Sc. Ylber Sela

  2013-01-01

  This paper will analyze the importance and the effects of religion, in Kosovar society. A great part of the paper, will analyze the social and the political relations in Post-War Kosovo. Initially it will elaborate religion and secularism, especially in theoreticall aspect, what impact have these definitions in modern societies. In order to explain what the importance of the religion in Kosovo is, we will focus on analyzing ethnical, social and political relations within Kosovo society. A...

 4. Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus and Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stig Børsen

  2011-01-01

  This paper explores the relevance of Wittgenstein’s early work for treatments of religion. The first section briefly outlines some different interpretive possibilities with respect to early Wittgenstein’s thinking. The following section explores the idea that what is important about early...... play a role in treatments of religion. This they do either by exhibiting parallels between themes in theology and themes in logic, or they do so by playing a role in assessing cosmological arguments in the philosophy of religion....

 5. Science and Religion in Liberal Democracy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønch-Clausen, Karin

  The dissertation explores the role of scientific rationality and religious reasoning in democratic law and policymaking. How does legitimate law and policymaking proceed in light of disagreements on science and religion? This question is addressed within the framework of public reason. Roughly pu...... concerning the role science and religion in political deliberation challenge the public reason framework as viable vehicle for pursuing democratic legitimacy? The dissertation discusses these and other questions related to the special role of science and religion in liberal democracy....

 6. Religion as a solvent: a lecture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antônio Flávio Pierucci

  Full Text Available Contrary to Durkheim, for whom the role of religion is to reconnect the individual with the society to which he belongs, this essay argues that nowadays religion's social power lies in its capacity to dissolve old religious bonds and lineages. Taking Max Weber's work as its base, the text maintains that the universal religion of individual salvation, the religious form that tends to predominate above all others, works as a device that disconnects people from their mother-culture.

 7. Religion, civil society and conflict: What is it that religion does for and to society?

  OpenAIRE

  Jaco Beyers

  2011-01-01

  Human consciousness instinctively tries to make sense of reality. Different human interpretations of reality lead to a world consisting of multiple realities. Conflict occurs when differing realities (worldviews) encounter one another. Worldviews are socially created and determine human behaviour and, as such, most often find expression in religion. The discussion of conflict and the role of religion in civil society take place within the discourse of the sociology of religion. Religion is so...

 8. Reign and Religion in Palestine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lykke, Anne

  and the political messages they wished to communicate. As religion was a highly complex aspect of the Jewish interrelations with other cultures, the utilization of sacred iconography is not only a precise indicator of cultural-religious affiliation, but also of cultural-religious changes occurring in the Jewish...... political messages. Accordingly, the visual appearance of the coinage was subject to continuous alterations. In this book, the iconography of the Jewish coinage as a whole and especially its sacred content is examined in order to shed light on the identities of the issuing authorities, their motivation...

 9. Beyond Freud in psychoanalytic psychology of religion? On the discussion of religion as projection

  NARCIS (Netherlands)

  Belzen, J.A.

  2010-01-01

  In 1907, Sigmund Freud initiated the psychoanalytic psychology of religion, until the present day the most important contributor to the psychology of religion literature in general, and the branch of psychological critique of religion best known outside of psychology circles (having drawn attention

 10. Teaching Religion, Teaching Truth: Theoretical and Empirical Perspectives. Religion, Education and Values. Volume 1

  Science.gov (United States)

  Astley, Jeff, Ed.; Francis, Leslie J., Ed.; Robbins, Mandy, Ed.; Selcuk, Mualla, Ed.

  2012-01-01

  Religious educators today are called upon to enable young people to develop as fully-rounded human beings in a multicultural and multi-faith world. It is no longer sufficient to teach about the history of religions: religion is not relegated to the past. It is no longer sufficient to teach about the observable outward phenomena of religions:…

 11. From the History of Religions to the Study of Religion in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tim; Geertz, Armin W.

  2014-01-01

  The history of the academic study of religion in Denmark resembles developments in other Nordic and European countries as it has moved from a primarily historical-philological and comparative ‘history of religions’ towards a broader ‘study of religion(s)’ that includes history of religions together...

 12. Kant and Demystification of Ethics and Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qodratullah Qorbani

  2017-12-01

  Full Text Available Kant's demystification is meant to put away any metaphysical and revealed elements from ethics and religion. Kant, fulfilling this, first argues that metaphysical questions of reason, from theoretical aspect, have no certain answers. In practical reason, he establishes his moral foundations, based on own human being without any referring to metaphysical bases. In fact, Kant places human being as the base, legislator and finally the end of ethics, so that the totality of morality is depended on itself him/her and there is no moral reality out of our humanly understanding. Kant, then, by confirming the necessity of rational religion, believes that the age of revealed religions have been expired, since they were belonged to the childhood age of human being’s reason, while in Kant’s rational religion, this is human being’s subjective intellect that defines the nature and function of God. Therefore, for Kant’s moral and rational religion, there is no credibility for affairs like miracles, blessings and prayers, since they indicate religious misguidance. In Kant’s rational pure religion, the religion is relied on human being’s pure reason in which his/her reason is the only criterion of religious beliefs. Therefore, for Kant, religion means recognizing our duties as divine judgments, and that such religion pertains to our mundane life not for worshiping God in order to get his satisfaction or benefitting his grace. In short, Kant’s religion and morality are totally depended on our humanly and earthy rationality and understanding, and that there is no mystery out of our humanly willing. So the mysteries that are claimed by revealed religions are meaningless, since our reason, itself, determines the nature, function and virtues of God, moral axioms and religious beliefs.

 13. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 14. Ole Rømer som enevældens administrator

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2004-01-01

  En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur.......En biografisk skitse af Ole Rømers virke med vægt på hans rolle som embedsmand og rådgiver for Christian V. Hans virke analyseres på baggrund af en ny forståelse for den tidlige enevældes politiske kultur....

 15. Kongehuset som varemærke og nationalt symbol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn Sørensen, Anders

  2016-01-01

  Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi.......Kongehuset er ikke bare et nationalt symbol. Det er også et varemærke, som der er al mulig grund til at beskytte og vogte nidkært over. Kronen har nemlig god brandmæssig værdi....

 16. [Religion and brain functioning (part 1): are our mental structures designed for religion?].

  Science.gov (United States)

  Kornreich, C; Neu, D

  2010-01-01

  Religions are seen everywhere in the world. Two main theories are competing to explain this phenomenon. The first one is based on the assumption that our cognitive structures are predisposing us to nurture religious beliefs. Religion would then be a by-product of mental functions useful for survival. Examples of these mental functions are children credulity, anthropomorphism and teleology. The second one hypothesizes that religion is maintained trough direct adaptation benefits occurring in cooperation exchanges. In particular, religion could function as an insurance mechanism given by the religious group. It is likely that both theories are complementary and useful to explain why religion is a universal phenomenon in the human species.

 17. Votives, Places and Rituals in Etruscan Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Etruscans were deemed “the most religious of men” by their Roman successors and it is hardly surprising that the topic of Etruscan religion has been explored for some time now. This volume offers a contribution to the continued study of Etruscan religion and daily life, by focusing on the less...

 18. Freedom of Religion and the Public Schools.

  Science.gov (United States)

  Williams, Mary Louise

  1991-01-01

  Presents activities for teaching high school students about the freedom of religion. Includes student handouts that explain basic constitutional principles and summarize leading U.S. Supreme Court cases concerning religious liberty. Encourages teachers to invite students to speculate on the future relationship of religion and public education. (SG)

 19. Journal for the Study of Religion: Submissions

  African Journals Online (AJOL)

  Foucault, Michel 1977. Discipline and Punish. Trans. by A. Sheridan. New York: Pantheon. Chapter in an edited book. Smart, N. 1985. “The history of religions and its conversation partners.” In The History of Religions, Retrospect and Prospect, pp. 73-85. Edited by J. M. Kitagawa. New York: Macmillan. Encyclopaedia article

 20. Critical Exchange: Religion and Schooling in Conversation

  Science.gov (United States)

  Stern, Julian

  2017-01-01

  Given the complex and messy contexts of schooling, conversations between religion and schooling can be "admitted" as examples of the sort of situated conversation that goes beyond the "false necessity" of universal state-controlled school-based education. There are distinct claims to be made about religion and schooling in…

 1. European Religious Education and European Civil Religion

  Science.gov (United States)

  Gearon, Liam

  2012-01-01

  This paper challenges a foundational conjecture of the Religion in Education Dialogue or Conflict (REDCo) project, that increased interest in religion in public and political life as manifested particularly in education is evidence of counter-secularisation. The paper argues that rather than representing counter-secularisation, such developments…

 2. Criminalising defamation of religion and belief

  NARCIS (Netherlands)

  van Noorloos, L.A.

  2014-01-01

  This article deals with the role of criminal law in dealing with defamatory expressions about religion or belief. Defamation of religion and belief is a form of indirect defamation ‘via identification’ which, as the discussion about the Dutch group defamation law shows, stretches up the notion of

 3. Psychology of religion: perspectives from cultural psychology

  NARCIS (Netherlands)

  Belzen, J.A.

  2010-01-01

  After a brief introduction, this paper tries to establish what type of psychology the psychology of religion is. Having introduced cultural psychology in general, some theories applicable in research on religion are presented, and some examples of cultural psychological research of religious

 4. Religion, Democratic Community, and Education: Two Questions

  Science.gov (United States)

  D'Souza, Mario Osbert

  2012-01-01

  This paper examines the mediating role that education plays between religion and democratic community. The paper is situated in the Canadian context and examines this mediation through two questions: First, what is the relationship between religion and education and what is the contribution of this relationship to and within a pluralist society?…

 5. Religion as a Source of Evil

  NARCIS (Netherlands)

  Jonkers, Peter

  2017-01-01

  The starting point is that there is a structural, although not necessary link between religion and two important expressions of religious evil, religious intolerance and violence. The origin of this link lies in the radicalism that is inherent in all religions. Although this radicalism often has

 6. Limits to expression on religion in France

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, E.

  2009-01-01

  During the last decade conflicts about expression on religion have increased globally. Generally, these conflicts are regarded as a conflict between freedom of speech and freedom of thought, conscience and religion. In France there are many active religious interest groups that aim to protect a

 7. Robert Bellah, religion og menneskelig evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2013-01-01

  in the middle of 1st mill. BC, where new radical and intellectual ideas and practices, sceptial or world renouncing, appeared in China, India and Greece. Hopefully, Bellah's book will be a standard reference work in the academic study of religion and an inspiration for the history of religion in the future...

 8. Religion and violence in a globalised world

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfgang Huber

  2011-06-01

  Full Text Available Violent religious extremism is seen as one of the mega-problems of the 21st century. This article � based on a key lecture at the conference on �Violence in a democratic South Africa� at the University of Pretoria and the David de Villiers memorial lecture at the University of Stellenbosch, both held during August 2010 � critically discussed the interaction between religion and violence in our present-day, globalised world. Three different propositions on the relationship between religion and violence were scrutinised. In countering the proposition that religion, or more specifically monotheism, necessarily leads to violence, it was argued that violence is not an inherent, but rather an acquired or even an ascribed quality of religion. The second proposition that religion leads to non-violence was affirmed to the extent that religions do provide a strong impulse to overcome violence. However, they also tend to accept violence as an inevitable part of reality and even justify the use of violence on religious grounds. The third proposition was regarded as the most convincing, for it argues that the link between religion and violence is contingent. Some situations do seem to make the use of violence inevitable; however, religions should refrain from justifying the use of violence and maintain a preferential option for nonviolence.

 9. Religion, Heuristics, and Intergenerational Risk Management

  OpenAIRE

  Rupert Read; Nassim Nicholas Taleb

  2014-01-01

  Religions come with risk-​managing interdicts and heuristics, and they carry such interdicts and heuristics across generations. We remark on such facets of religion in relation to a propensity among some decision scientists and others to regard practices that they cannot understand as being irrational, biased, and so on.

 10. "World Religions" in Introductory Sociology Textbooks

  Science.gov (United States)

  Carroll, Michael P.

  2017-01-01

  A section on "world religions" (WRs) is now routinely included in the religion chapters of introductory sociology textbooks. Looking carefully at these WR sections, however, two things seem puzzling. The first is that the criteria for defining a WR varies considerably from textbook to textbook; the second is that these WRs sections…

 11. International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favoritism, and Social Regulation of Religion*

  Science.gov (United States)

  Grim, Brian J.; Finke, Roger

  2014-01-01

  The study of religion is severely handicapped by a lack of adequate cross-national data. Despite the prominence of religion in international events and recent theoretical models pointing to the consequences of regulating religion, cross-national research on religion has been lacking. We strive to fill this void by developing measurement models and indexes for government regulation, government favoritism, and social regulation of religion. The indexes rely on data from an extensive coding of the 2003 International Religious Freedom Report for 196 countries and territories. Using a series of tests to evaluate the new data and indexes, we find that the measures developed are highly reliable and valid. The three indexes will allow researchers and others to measure the government’s subsidy and regulation of religion as well as the restrictions placed on religion by social and cultural forces beyond the state. PMID:25484633

 12. Religion and Suicide Risk: A Systematic Review.

  Science.gov (United States)

  Lawrence, Ryan E; Oquendo, Maria A; Stanley, Barbara

  2016-01-01

  Although religion is reported to be protective against suicide, the empirical evidence is inconsistent. Research is complicated by the fact that there are many dimensions to religion (affiliation, participation, doctrine) and suicide (ideation, attempt, completion). We systematically reviewed the literature on religion and suicide over the last 10 years (89 articles) with a goal of identifying what specific dimensions of religion are associated with specific aspects of suicide. We found that religious affiliation does not necessarily protect against suicidal ideation, but does protect against suicide attempts. Whether religious affiliation protects against suicide attempts may depend on the culture-specific implications of affiliating with a particular religion, since minority religious groups can feel socially isolated. After adjusting for social support measures, religious service attendance is not especially protective against suicidal ideation, but does protect against suicide attempts, and possibly protects against suicide. Future qualitative studies might further clarify these associations.

 13. Religion and bioethics: toward an expanded understanding.

  Science.gov (United States)

  Brody, Howard; Macdonald, Arlene

  2013-04-01

  Before asking what U.S. bioethics might learn from a more comprehensive and more nuanced understanding of Islamic religion, history, and culture, a prior question is, how should bioethics think about religion? Two sets of commonly held assumptions impede further progress and insight. The first involves what "religion" means and how one should study it. The second is a prominent philosophical view of the role of religion in a diverse, democratic society. To move beyond these assumptions, it helps to view religion as lived experience as well as a body of doctrine and to see that religious differences and controversies should be welcomed in the public square of a diverse democratic society rather than merely tolerated.

 14. RELIGION IN FREUD’S APPROACH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mukrimin Mukrimin

  2012-12-01

  Full Text Available This article aimed to examine the essence of religion by using Sigmund Freud’ psychoanalysis. It looks at the Freud’s theories: “the ontogenic” and “the phylogenenic”. The origins of religious and belief traditions, as Freud had mapped, are neurosis, precarious future, and religion’s masculine roots. Freud’s realist approach on religion brought a controversy on the study of religion, i.e., by associating his patients and order cultural phenomena (art, literature, and philosophy. His falsification over religion mad Freud as the most controversial man in his time. For Freud, the truth-value of religious doctrines does not lie within the scope of the present enquiry. It is enough for us, as Freud asserts that we have recognized them as being, in their psychological nature, illusions. Key Words: religion, Freud, philosophy, psycho-analysis.

 15. Religion and the secularisation of health care.

  Science.gov (United States)

  Paley, John

  2009-07-01

  To assess the claim that conceptualisations of religion and spirituality should be grounded in theology, and acknowledge the global resurgence of religion. Although there is widespread agreement in the nursing literature that 'spirituality' is a broader concept than 'religion,' and should be understood generically, this approximate consensus has occasionally been challenged. A recent paper by Barbara Pesut and colleagues argues that the generic view not only empties spirituality of powerful religious symbols and narratives, but underestimates the continuing social influence of religion, and its resurgence on a global scale. Accordingly, these authors suggest three principles for conceptualising spirituality and religion in health care, one of which is that conceptualisations should be grounded in philosophical and theological thinking, and should not ignore the global resurgence of religion. Critical review. The Pesut principle privileges theology, disregarding other disciplines which theorize religion. Arguably, it privileges specifically Christian theology, the history of which suggests a politics of orthodoxy and an epistemology of authority and obedience. The global resurgence of religion is not, in fact, global, as the industrialised countries have experienced a marked shift towards secular-rational values; and the postindustrial phase of development is associated with self-expression values, which represent a challenge not merely to religious institutions (arguably an affirmation of 'spirituality') but to traditional elites and structures of all kinds. Finally, religion 'resurgent' is not an attractive model for health care, since many of its most obvious manifestations are incompatible with the ideology of health professionals. In the secular societies of Europe, if not North America, there should be no expectation that nurses provide spiritual care. It is a requirement of the great separation between civil order and religion that the health services, as a

 16. Digital portfolio som metode og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 17. Rushdie som symbol på blasfemi mod islam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian Arly

  2012-01-01

  Vil man forstå dødsdommen over Rushdie, skal man forstå billederne om Iran, der er konstrueret af Rushdie i De Sataniske Vers. Det handler om Rushdies brug af forskellige narrativer, eksempelvis brugen af begrebet 'Jahilia', som er velkendt af alle muslimer, der anvendes til at karakterisere Mekk...

 18. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

    Abstract / dansk Intentionen i denne afhandling er at undersøge, hvornår og hvordan designere anvender sansemæssig viden og kompetence i deres arbejdsproces, for igennem denne afdækning at kunne foretage en eksplicitering og artikulation af sansning som redskab og metode i designprocessen. Afha...

 19. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 20. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 1. Content Management som platform og pædagogisk strategi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Kim Bach; Rasmussen, Steen Cnops

  2005-01-01

  Med afsæt i konkrete erfaringer på pædagoguddannelsen argumenteres der for, at implementeringen af it-systemer og udviklingen af de ansattes it-kompetencer bør tage afsæt i en pædagogisk tænkning, som prioriterer enkelthed og brugervenlighed højt....

 2. Socialpædagogik iagttaget som et socialt praksisfelt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Janne Hedegaard

  2013-01-01

  Ved at iagttage socialpædagogers situerede handlinger i praksis er det muligt at opnå viden om de forståelser, socialpædagoger handler på grundlag af, og som sætter betingelser for brugernes handle- og livsmuligheder. Men brugerne er ikke blot underlagt socialpædagogers betydningskonstruktioner...

 3. Pave Benedikt XVI som social kritiker og moderniseringsteoretiker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2013-01-01

  former for kritik af det moderne projekt, en kritik som deler mange lighedspunkter med Frankfurterskolen. Disse ligheder kom blandt andet til syne i Kardinal Ratzingers berømte debat med Habermas, men ligeledes i nogle af hans seneste skrifter, især hans meget omtalte tredje encyklik, Caritas in Veritate...

 4. RELIGION AND PURIFICATION OF SOUL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Azam Khodashenas Pelko

  2010-11-01

  Full Text Available The Jainism emphasizes three major teachings about the purification of the soul (jiva, Ahimsa, Aparigrapha and anekantwad. Jainism, The focus of this religion has been purification of the soul by means of right conduct, right faith and right knowledge. The ultimate goal of Hinduism is Moksha or liberation (total freedom. In Hinduism, purification of the soul is a goal that one must work to attain. The Buddhism is the science of pursuing the aim of making the human mind perfect, and of purifying the human soul. The knowledge of purifying of the soul and softening of the hearts is as essential for human. They having the correct motivations means purifying our souls from hypocrisy, caprice, and heedlessness. The primary goal of Taoism may be described as the mystical intuition of the Tao, which is the way, the undivided unity, and the ultimate Reality. According to the Christianity access to truth cannot be conceived without purity of the soul

 5. Corporate film som værktøj til employer branding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side.......En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 6. Methodological remarks on studying prehistoric Greek religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petra Pakkanen

  1999-01-01

  Full Text Available This paper presents a methodological approach to the study of Greek religion of the period which lacks written documents, i.e. prehistory. The assumptions and interpretations of religion of that time have to be based on archaeological material. How do we define religion and cultic activity on the basis of primary archaeological material from this period, and which are the methodological tools for this difficult task? By asking questions on the nature and definition of religion and culture scholars of religion have provided us with some methodological apparatus to approach religion of the past in general, but there are models developed by archaeologists as well. Critical combination of these methodological tools leads to the best possible result. Archaeology studies the material culture of the past. History of religion studies the spiritual culture of the past. In the background the two have important theoretical and even philosophical speculations since they both deal with meanings (of things or practices and with interpretation.

 7. Health as the religion of our time

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenbak Larsen, Christian

  This paper sees health as religion through the lens of social theory, starting with classical sociology. The common point being that religion is about the social bond ('relgio' in Latin), to be a society we keep something sacred. Since classical sociology the breaking down of religion has continued...... uses the vocabulary of discourse analysis and calls health a hegemon. Pointing out that it is not a consensus but a sedimentation that prevent us from being against health. But this cannot only be seen as a limitation of personal freedom, but also - through the lens of social theory - as a historical...

 8. Later Wittgenstein and the Philosophy of Religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Stig Børsen

  2010-01-01

  This article sets out by distinguishing Wittgenstein’s own views in the philosophy of religion from a school of thought in the philosophy of religion that relies on later Wittgenstein’s philosophy of language. After a survey of distinguishing features of Wittgenstein’s later philosophy, the third...... section explores Wittgenstein’s treatment of Frazer’s account of magic among primitive peoples. The following section offers an account of Wittgensteinian philosophy of religion, including the use of the notions of a language game and superstition. I conclude by criticizing a very influential argument...

 9. Religion in Education in South Africa: Was Social Justice Served?

  Science.gov (United States)

  van der Walt, Johannes L.

  2011-01-01

  The promulgation of South African policy regarding the place of religion in public education was delayed until 2003, after a lively debate. The National Policy on Religion in Education effectively banned confessional, sectarian religion from public schools, but allowed for the teaching of Religion Studies as an academic subject and for religious…

 10. Mapping the Curriculum-Making Landscape of Religion Education ...

  African Journals Online (AJOL)

  Together with other scholars, Roux, a scholar-activist, has played a seminal role in conceptualising religion in the curriculum as religion in education (RiE) and more recently, religion and education (RaE). In disrupting the boundaries of religion, she has also made human rights the departure point for engagement with RaE.

 11. Religions in Fiction for Junior and Senior High Students.

  Science.gov (United States)

  Knafle, June D.

  2001-01-01

  Examines current adolescent fiction of award-winning and widely read authors according to religious themes concerning Judaism, Christianity, Islam, Native American religions, African spirit religions, and the occult, supernatural, and New Age. Finds that the portrayal of religions and its adherents is very mixed, depending upon the religion.…

 12. The School and Religion: Do They Need One Another?

  Science.gov (United States)

  Anisimova, R. A.

  1993-01-01

  Asserts that certain issues that are connected in some way to religion continue to endure. Reports on a study of 227 Russian teachers regarding their views toward religion, atheism, and religion's role in society. Concludes that Russian educators should define their attitudes toward churches and use religion to help improve society. (CFR)

 13. Journal of Religion and Human Relations

  African Journals Online (AJOL)

  The Journal of Religion and Human Relations (JORAHR) is an academic journal with focus ... The impact of philosophy in the interpretation of African values with particular ... Judeo - Igbo traditional religious conception of sin: socio – religious ...

 14. Religion's relationship with social boundaries surrounding gender ...

  African Journals Online (AJOL)

  Religion's relationship with social boundaries surrounding gender. ... is associated with segregation, marginalization and differentiation between men and women. ... are necessary in the society it should not be mistaken for gender inequality.

 15. WHAT IS RELIGION ? AN AFRICAN UNDERSTANDING

  African Journals Online (AJOL)

  2009-10-24

  Oct 24, 2009 ... To characterise African Traditional Religion as a separate ... come from various perspectives, ranging from the psychological, sociological and anthropological to the ...... Christian mission and ministry, PhD thesis, University of.

 16. Digital Religion, Social Media and Culture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Contributions on religion and computer-mediated communication cohere around the question: how will core religious understandings of identity, community and authority shape and be (re)shaped by the communicative possibilities of Web 2.0?...

 17. The religion under the rule of aesthetics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto da Silva Moreira

  2015-04-01

  Full Text Available This article examines the modern process of aestheticization of culture and religion as consequent unfolding of the expansion of market rationality to the subjective life and the libidinal sphere of subjects. Its main objective is to inquire about the future of religion under the impact of sensation seeking culture and the inflation of aesthetics. Firstly, with the help of Türcke, Welsch, Foucault and Schultze´s investigate the aestheticization process of of social life, its causes and characteristics; Secondly, following Dufour, Türcke Leiss, Kline, Jhally e Welsch, it asks how the dynamics of aesthetical impacts the daily life and the bio-psychic economy of people; thirdly, it applies the results obtained to the analysis of what is happening with religion under the regime of aesthetics and sensational culture. Finally, it asks about the possible emancipatory potential of aestheticized own religious experience and tries to draw some further consequences for religion in the aesthetic field.

 18. Religion, civil society and conflict: What is it that religion does for and to society?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaco Beyers

  2011-08-01

  Full Text Available Human consciousness instinctively tries to make sense of reality. Different human interpretations of reality lead to a world consisting of multiple realities. Conflict occurs when differing realities (worldviews encounter one another. Worldviews are socially created and determine human behaviour and, as such, most often find expression in religion. The discussion of conflict and the role of religion in civil society take place within the discourse of the sociology of religion. Religion is socially determined. Peter Berger’s insight into the sociology of religion therefore plays an important role in establishing the relationship between religion and civil society as one that takes on different forms. Thus, a clear definition of both civil society and religion was needed to understand the nature of these relationships. The role of religion in civil society with regard to the presence of conflict in society was further investigated in this article. The conditions under which conflict in society occurs were discussed, as were the conditions for tolerance in society, for religion ultimately becomes the provider of moral discernment when conflict occurs in civil society.

 19. «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  OpenAIRE

  Schaanning, Espen

  2013-01-01

  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra gamle dager, som ble stående på sin post da Pompeii ble begravd av lava og aske fra vulkanen Vesuv, viste lojalitet mot sin plikt. De har funnet liket hans og kan se hvordan han holdt hånden foran munn og nese for ikke å bli kval...

 20. Grænser for religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  2015-01-01

  Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse.......Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse....

 1. Conceptualising spirituality and religion for healthcare.

  Science.gov (United States)

  Pesut, Barbara; Fowler, Marsha; Taylor, Elizabeth J; Reimer-Kirkham, Sheryl; Sawatzky, Richard

  2008-11-01

  To discuss some of the challenges of conceptualising spirituality and religion for healthcare practice. With the growing interest in spirituality in healthcare, has come the inevitable task of trying to conceptualise spirituality, a daunting task given the amorphous nature of spirituality, the changing understandings of spirituality among individuals and the diverse globalised society within which this task is taking place. Spirituality's relationship to religion is a particularly challenging point of debate. Critical review. Three social and historical conditions - located in the context of Western thought - have contributed to current conceptualisations of spirituality and religion: the diminishment of the social authority of religion as a result of the Enlightenment focus on reason, the rise of a postmodern spirituality emphasising spiritual experience and current tensions over the ideological and political roles of religion in society. The trend to minimise the social influence of religion is a particular Western bias that seems to ignore the global megatrend of the resurgence of religion. Current conceptualisations are critiqued on the following grounds: that they tend to be ungrounded from a rich history of theological and philosophical thought, that a particular form of elitist spirituality is emerging and that the individualistic emphasis in recent conceptualisations of spirituality diminishes the potential for societal critique and transformation while opening the door for economic and political self interest. Constructing adequate conceptualisations of spirituality and religion for clinical practice entails grounding them in the wealth of centuries of philosophical and theological thinking, ensuring that they represent the diverse society that nursing serves and anchoring them within a moral view of practice.

 2. DSM-III-R and religion.

  Science.gov (United States)

  Post, S G

  1992-07-01

  The interpretation of religion in DSM-III-R contains considerable negative bias and contributes to unfair stereotypes of religious persons. Particularly new religious movements and religious conversion are unfairly interpreted under the DSM-III-R heading, 'Dissociative Disorder Not Otherwise Specified'. It is suggested that a more balanced and respectful interpretation of religion is needed in DSM-III-R, since psychiatry through its official nomenclature should not contribute to social intolerance of religious nonconformity.

 3. Soil organic matter (SOM) dynamics determined by stable isotope techniques

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gerzabek, M. H.

  1998-09-01

  Being aware of limitations and possible bias the 13 C natural abundance technique using the different 13 C enrichments in plants with differing photosynthetic pathways in a powerful tool to quantify turnover processes, both in long-term field studies and short-term laboratory experiments. Special care is needed in choosing reference plots and the proper number of replicate samples. The combination of 13 C and 14 C measurements has a high potential for a further improvement of isotope techniques in SOM studies. Natural abundance of 15 N is less powerful with respect to quantification of SOM processes than the isotope dilution technique. However its usefulness could be distinctly improved by introducing other stable isotopes into the studies.(author)

 4. Plurality of religion, plurality of justice : exploring the role of religion in disputing processes in Gorongosa, Central Mozambique

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, C.

  2010-01-01

  Religion is alive, especially - and increasingly - in the global South. What impact does religion have in everyday life as provider of normative orientations? This research investigates the role of religion in disputing processes in Gorongosa, Mozambique, where both traditional religion and

 5. Kosovar Society through Secularism and Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. Dritero Arifi

  2013-12-01

  Full Text Available This paper will analyze the importance and the effects of religion, in Kosovar society. A great part of the paper, will analyze the social and the political relations in Post-War Kosovo. Initially it will elaborate religion and secularism, especially in theoreticall aspect, what impact have these definitions in modern societies. In order to explain what the importance of the religion in Kosovo is, we will focus on analyzing ethnical, social and political relations within Kosovo society. A considerable component of the paper is also, the elaboration of secularism in Kosovo conditions. This implies that the formulation of the problem and the objective of this research, are the substance of the paper’s theme, which is, religion in Kosovo; its definition and the outlook of the Kosovar society on religion. Is Kosovo post-war society more or less religious? That means the elements of Religions and Secularism will be part of the analysis of developments in post-war Kosovo.

 6. Musik som værk og handling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænkning...

 7. Den Pædagogiske Refleksionsmodel som sammenhængskraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Voergaard Poulsen, Bettina; Lucht, Camill; Vibholm Persson, Stine

  Den Pædagogiske Refleksions Model (PRM) illustrerer de vidensdimensioner, der indgår i en kvalificeret klinisk beslutning. I projektet 'Sammenhæng på TVÆRS i fremtidens sygeplejeuddannelse (PÅ TVÆRS)" indgår PRM som pædagogisk greb. Der undersøges om PRM skaber sammenhæng for studerendes læring i...

 8. Som Energia: sostenibilitat energètica i cooperativisme

  OpenAIRE

  Duran i Grant, Alexandre; Huijink, Gijsbert; Roselló, Marc

  2013-01-01

  La cooperativa Som Energia és una organització innovadora en el sector energètic a casa nostra. Proposa una forma de fer diferent de la de les empreses tradicionals del sector: ven energia renovable certificada, no té ànim de lucre i busca el bé comú. La proposta treballa per la sostenibilitat energètica.

 9. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...... datatyper og aktiverede de studerende i forhold til at påvirke eget studiemiljø....

 10. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...... og endelig de kulturpolitiske konsekvenser af bibliotekernes inddragelse af sociale teknologier....

 11. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø; Juul Jensen, Christina

  2015-01-01

  teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfordringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne....

 12. Feedback som indgang til læringsprocessen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2017-01-01

  Feedback har til formål at forbedre dine studerendes færdigheder i et fag. Feedback skal tage udgangspunkt i den studerendes nuværende færdigheder og inkludere anvisninger på, hvordan den studerende fremadrettet kan arbejde for at opfylde et ønsket læringsmål. Måden hvorpå du som underviser...

 13. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en...

 14. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  OpenAIRE

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 15. [Euthanasia through history and religion].

  Science.gov (United States)

  Gajić, Vladimir

  2012-01-01

  INTRODUCTION Euthanasia represents an ethical, social, legal and medical issue, which is being disputed more and more frequently worldwide. In Serbia, it is illegal and punishable by law and subject to a prison sentence. Euthanasia verbatim, meaning "good death", refers to the practice of ending a life in order to relieve pain and suffering. It can be voluntary, when a person knowingly declares the wish to end life, and involuntary, when relatives and family make decisions on behalf of patients in coma. It can be active, when a person applies a medical procedure to end life and passive, when medical procedures which can extend a patient's life are not applied. EUTHANASIA THROUGH HISTORY: The term was known in old Greece, and Hippocrates mentioned it in his oath, which is now taken by all doctors in the world, by which they pledge not to apply a medicine which can lead to death of the patients, nor to give such counsel. Euthanasia had its most vigorous impetus in the mid-20th century when it was being carried out deliberately in Nazi Germany. All leading religions from Christianity, over Buddhism, to Islam, are directly or indirectly against any kind of euthanasia. EUTHANASIA TODAY: At the beginning of the 21st century, euthanasia was legalized in several most developed countries in the world, among them the Netherlands, Belgium, Germany, Switzerland, Japan, India and some American and Mexican federal states. The World Medical Association from 82 countries has condemned euthanasia, and called all medical workers who practice euthanasia to reconsider their attitudes and to stop this practice.

 16. Riflessioni antropologiche sulla religione - Some anthropological reflections on religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonino Colajanni

  2015-11-01

  criticize and put on discussion the same religious system existing within the culture of the student of religious ideas and actions. A sort of “religious relativism” appears then to be necessary. In the case of Christianity in particular, it appears necessary to reconstruct carefully the ancient and recent history of Christian religion, with all its transformations, in order to get a sufficient distance from the implicit influences of that very complex cultural-religious system, which could produce a sort of deformation in the process of understanding and interpretation of the religious ideas of the others. The last part of the essay is dedicated to a presentation of an extended text on religious ideas and shamanism, collected among the Shuar Indians of Ecuadorian Amazon, to which the general and methodological suggestions and the reflections presented above have been applied.

 17. Religious Education and Freedom of Religion and Belief. Religion Education and Values. Volume 2

  Science.gov (United States)

  Parker, Stephen, Ed.; Freathy, Rob, Ed.; Francis, Leslie J., Ed.

  2012-01-01

  What opportunities and challenges are presented to religious education across the globe by the basic human right of freedom of religion and belief? To what extent does religious education facilitate or inhibit "freedom of religion" in schools? What contribution can religious education make to freedom in the modern world? This volume…

 18. No Religion Is an Island: Teaching World Religions to Adolescents in a Jewish Educational Context

  Science.gov (United States)

  Reimer, Joseph

  2013-01-01

  What is the place of teaching about other world religions in a Jewish educational curriculum for adolescents? This article explores a course in world religions that has been taught at the Genesis Program at Brandeis University since 2001. Based on a participant observational study during 2002 and 2012, the author traces how the teachers construct…

 19. When Religion Becomes Deviance: Introducing Religion in Deviance and Social Problems Courses.

  Science.gov (United States)

  Perrin, Robin D.

  2001-01-01

  Focuses on teaching new religious movements (NRMs), or cults, within deviance or social problems courses. Provides information about the conceptions and theories of deviance. Includes three illustrations of how to use deviant religions in a deviance course and offers insights into teaching religion as deviance. Includes references. (CMK)

 20. Fiction-based Religion : Conceptualising a New Category against History-based Religion and Fandom

  NARCIS (Netherlands)

  Davidsen, M.A.

  2013-01-01

  During the last decade, scholars of religion have researched Star Wars-based Jediism, the Tolkien-inspired Elven community, and other religious movements inspired by popular fiction. This article raises two related questions about this new kind of religion: what should we call it?, and what

 1. The liquidation of the church : From Parochial Religion to Religion on Stage

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, Kees

  2017-01-01

  Is religion dying out in Western societies? Is personal spirituality taking its place? Both stories are inadequate. Institutional religion is not simply coming to an end in Western societies. Rather, its assets and properties are redistributed: large parts of the church have gone into liquidation.

 2. Religion and atheism from a gender perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiina Mahlamäki

  2012-06-01

  Full Text Available In August 2010 the Finnish Broadcasting Company YLE, summarising the results of the World Values 2005 survey, released them under the headline ‘Religion is a women’s issue’. Is atheism and secularity then, by contrast, an issue for men? It is tempting to answer the question positively when one looks at the names of the new atheist bestselling authors, or the names in the index lists in the back pages of books with reference to atheism, as well as the names of the researchers into atheism and secularity: they tend to be male much more often than female. In this paper I will examine the ways in which both religiosity and non-religiosity and atheism are gendered phenomena. I also look at feminists’ views on religion by pointing out in which ways they intersect with the opinions of the new atheist texts. Because both (second wave feminists and atheists consider religion from a relatively narrow point of view, I’ll bring out the ways in which the contemporary study of religion defines, sees and studies religion and religiousness, while it takes the concept of gender seriously. I also discuss the seemingly indisputable fact which the stat­istics point to; namely that women tend to be more religious than men and men tend to be more often atheist than women (my examples are mostly from the Finnish context. I also present some models of explanation which scholars have applied to these problems.

 3. Science and religion: implications for science educators

  Science.gov (United States)

  Reiss, Michael J.

  2010-03-01

  A religious perspective on life shapes how and what those with such a perspective learn in science; for some students a religious perspective can hinder learning in science. For such reasons Staver's article is to be welcomed as it proposes a new way of resolving the widely perceived discord between science and religion. Staver notes that Western thinking has traditionally postulated the existence and comprehensibility of a world that is external to and independent of human consciousness. This has led to a conception of truth, truth as correspondence, in which our knowledge corresponds to the facts in this external world. Staver rejects such a conception, preferring the conception of truth as coherence in which the links are between and among independent knowledge claims themselves rather than between a knowledge claim and reality. Staver then proposes constructivism as a vehicle potentially capable of resolving the tension between religion and science. My contention is that the resolution between science and religion that Staver proposes comes at too great a cost—both to science and to religion. Instead I defend a different version of constructivism where humans are seen as capable of generating models of reality that do provide richer and more meaningful understandings of reality, over time and with respect both to science and to religion. I argue that scientific knowledge is a subset of religious knowledge and explore the implications of this for science education in general and when teaching about evolution in particular.

 4. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 5. Local Politics and Religion in Papua

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Idrus Al Hamid

  2013-08-01

  Full Text Available Local political conflicts become an integral part of Indonesia. Various cause roots are assumed come from a religious dimension, in addition to ethnicity. In cases of Jayapura, Papua, local political dimensions of the conflict was obviously display as factors that religion should be integrating factor, but in fact religion become disintegrating factor. The various power of groups interconnect with a religious impulse that local political tensions grew louder and spread. The aim of this study is to describe analytically about the emergence of a strain on the local level in Jayapura Papua in the field of religion. To elaborate the analysis in this article, the excavation data through in-depth interviews, focus group discussion, and literature studies or documents on issues that occur on local level.

 6. Social representations about religion and spirituality.

  Science.gov (United States)

  Borges, Moema da Silva; Santos, Marília Borges Couto; Pinheiro, Tiago Gomes

  2015-01-01

  to identify the social representations about the concepts of spirituality and religion of of health teachers. exploratory and descriptive study, based on a qualitative approach. 25 subjects participated in it. The following instruments were used to collect data: questionnaire to identify the profile; questionnaire of free association, whose inducing words were religion and spirituality, and an interview based on the scale FICA (Puchalski, 2006). the representations about religion and spirituality, for professors, are forged around the faith in God and it gives them meaning and purpose to deal with the challenges of personal and professional living. there are still barriers that need to be overcome with a view to a comprehensive care. For this, it is essential to incorporate spirituality in the process in the curricula of health courses.

 7. Spirituality: the new religion of our time?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. van der Walt

  2009-07-01

  Full Text Available Mainstream religions and their institutions have since the 1960s been gradually bleeding to death because of their members leaving them in search of rather more inspirational experiences elsewhere. Christian educationists are concerned about this development, because it means that these churches have been losing their capacity for entering into meaningful tripartite pedagogical partnerships with family and school. A description of the problem of churches losing members is followed by a brief depiction of spirituality, something that can be experienced both within Christianity and elsewhere. The inability of main- stream churches to let their members experience true Christian spirituality compels the latter to go elsewhere in search of it. It is concluded that spirituality is no “new” religion after all as far as Christianity is concerned. It is in fact the quintessence of Christianity, but has through the ages become deeply buried in the mainstream religions and churches under thick layers of dogmatic and other superficialities.

 8. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 9. Is Asia a 'Post-Religional' Society? The Post-Religional Paradigm and its Others

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Franklin Estepa Pilario

  2015-04-01

  Full Text Available This article discusses the relevance and applicability of the 'post-religional paradigm' as proposed by EATWOT (Ecumenical Association of Third World Theologians in the Asian contexts. It also inquires on how the Asian phenomenon and its interpretations relate to the crisis of religions in Western societies. It attempts to answer this problematic through four steps: a summary of the theological proposal and its relationship with the Western sociologies of religion; a search for a viable framework with which to understand religions in post-secular societies; discussion on the "discourses of Asia" and the corresponding view on religion; an elaboration of my preferred framework with some examples from the Asian situation. I argue that a viable theological proposal on post-religional paradigm should start from the analysis of how religious discourses and practices navigate with concrete socio-historical forces on the ground. Consequent to this view is the assertion that there is no universal sociology/theology of religion's development but multiple and complex religious discourses in specific contexts.

 10. Religion, culture and political corruption in Nigeria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhikru A. Yagboyaju

  2017-10-01

  Full Text Available For so long, development theories and practices have either deliberately neglected or simply overlooked the possible interconnections between religion, culture and the attainment of development goals. Against this background, this article reviews the literature on corruption, as a major factor of underdevelopment in Nigeria, particularly as it relates to religion and culture in the country. In its analysis, this article argues that corruption in Nigeria, especially in view of the country’s multi-ethnic and multi-religious status, must be conceived as a phenomenon transcending legal, political and economic boundaries. The study adopts an interpretative and descriptive methodology for its analysis.

 11. Objects of Worship in South Asian Religions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Objects of worship are an aspect of the material dimension of lived religion in South Asia. The omnipresence of these objects and their use is a theme which cuts across the religious traditions in the pluralistic religious culture of the region. Divine power becomes manifest in the objects and fo...... objects of worship, the book contributes to an understanding of the central significance of these objects in the religious and social life of South Asia. It will be of interest to students and scholars of Religious Studies and South Asian Religion, Culture and Society....

 12. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 13. Religion and covenantal praxis in first century Judeanism

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  This article indicates how the two cultural features of religion and covenantal praxis .... and the home, introduced Judeans into a world where religion and covenantal ... states that Judeans from Mesopotamia made “dedicatory offerings” to the.

 14. Spiritual Politics, Political Religion, and Religious Freedom in Burma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gravers, Mikael

  2013-01-01

  A state of the art artcle on academic work on religion, politics, and religious freedom in Burma......A state of the art artcle on academic work on religion, politics, and religious freedom in Burma...

 15. Comment on "Rachel Oliver's article on religion and environment"

  NARCIS (Netherlands)

  Wardekker, J.A.|info:eu-repo/dai/nl/306644398

  2008-01-01

  I enjoyed reading Rachel Oliver's article on religion and environment. These differences (both between and within religions) in how people see the relation between mankind, nature and God are quite interesting indeed.

 16. Religion in human evolution: on some generative and selective mechanisms

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jeppe Sinding

  2012-01-01

  On the use of moral psychology in reconstructing the evolutionary role of religion in human social development......On the use of moral psychology in reconstructing the evolutionary role of religion in human social development...

 17. Arts, Religion and the New Social Order: Emerging Trends in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Arts, Religion and the New Social Order: Emerging Trends in Mediation in an Age ... and religion as culturally interactive phenomena may not be strange, but the ... things upon the mastery of applied elements of visual, performing and media ...

 18. Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism

  OpenAIRE

  Bernling, Marit; Munck af Rosenschöld, Lisa

  2009-01-01

  Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och upplevd relationstillfredsställelse saknas. Studiens syfte var att utforma en parbehandling där kommunikationsinterventionen validering lärs ut som färdighet, utforska om det fanns ett intresse för deltagande, samt utvärdera om behandling...

 19. Studerendes caseundersøgelser som omdrejningspunkt for forskningsbaseret holdundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Bonderup Dohn

  2013-03-01

  Full Text Available Artiklen indledes med en diskussion af, hvori forskningsbaseret undervisning (FU består. Vi bestemmer FU som undervisning, hvor studerende involveres som aktive deltagere i processen med at producere ny viden ved brug af forskningsmetode. Vores overordnede forskningsspørgsmål lyder: Hvilke muligheder giver et didaktisk design baseret på, at de studerende inddrages som bidragydere til forskningsprocessen, for at realisere de forskellige begrundelser for forskningsbaseret undervisning? Hvilke problemstillinger viser der sig i forsøget herpå? Spørgsmålet undersøges med fokus på læringsteoretiske begrundelser og filosofiske begrundelser for FU. Vi rapporterer resultater fra et følgeforskningsprojekt i et undervisningsforløb, designet ud fra vores bestemmelse af FU. I diskussionen argumenterer vi for, at de læringsteoretiske begrundelser har rimelige muligheder for at realiseres med det didaktiske design, mens de filosofiske begrundelser kræver mere understøttelse. Resultaterne peger på en række problemstillinger og barrierer for realiseringen af FU (i en bestemmelse som vores og af begrundelserne for FU. Blandt disse er, at det didaktiske design indebærer en uvant arbejds- og studieform for de studerende, at der kan være en spænding mellem studieordningens faglige mål og FU (i en bestemmelse som vores, og at studerendes instrumentalistiske, erhvervsrettede mål kan være en barriere for realisering af de filosofiske begrundelser for FU. The article starts with a short discussion of different views on research-based teaching (RT. We characterize RT as teaching where students are involved as active participants in the process of producing new knowledge through the use of research methods. Our overall research question is: What possibilities does a pedagogical design based on involving students as contributors to the research process offer for realizing the different reasons for RT? What problems can arise? The research question

 20. The troubled relationship of state and religion in Eritrea

  OpenAIRE

  Mekonnen, Daniel R; Kidane, Selam

  2014-01-01

  Eritrea is a multi-ethnic, multi-lingual and multi-religion country. The country does not have an official state religion. However, since the country's independence in 1991, the relationship between state and religion has been a troubled one. At least four religions are officially recognised by the state: Islam, of the Sunni rite; the Eritrean Orthodox Tewahdo Church, part of the worldwide Coptic Orthodox Church of the eastern rite; the Eritrean Catholic Church, part of the worldwide Roman Ca...

 1. Law & Religion in the 21st Century

  DEFF Research Database (Denmark)

  En nordisk bog om forholdet mellem stat, kirker og trossamfund; mellem religion og ret; mellem flertal og mindretalsreligioner i det post-sekulære og post-lutherske Norden. Bogen påviser, hvor og hvordan de nordiske modeller har behov for at blive justeret. Men det fremgår også klart, at nordiske...

 2. COMPARATIVE ANALYSIS OF RELIGION REPORTING IN NIGERIA ...

  African Journals Online (AJOL)

  user

  2017-07-01

  Jul 1, 2017 ... The issue of religion is a very important one in the development of .... Supreme Council of Islamic Affairs (NSCIA) has none. .... among Christian workers that it is as a result of the anti-Christian campaign in the Local media ... Islam are sponsored by government if they are public servants or private sector if ...

 3. Traditional African Religion: A Resource Unit.

  Science.gov (United States)

  Garland, William E.

  This resource unit is based on research conducted by Lynn Mitchell and Ernest Valenzuela, experienced classroom teachers of African history and culture. The unit consists of an introduction by Mr. Garland and two major parts. Part I is an annotated bibliography of selected sources on various aspects of traditional African Religion useful in…

 4. Religion as a means to assure paternity.

  Science.gov (United States)

  Strassmann, Beverly I; Kurapati, Nikhil T; Hug, Brendan F; Burke, Erin E; Gillespie, Brenda W; Karafet, Tatiana M; Hammer, Michael F

  2012-06-19

  The sacred texts of five world religions (Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, and Judaism) use similar belief systems to set limits on sexual behavior. We propose that this similarity is a shared cultural solution to a biological problem: namely male uncertainty over the paternity of offspring. Furthermore, we propose the hypothesis that religious practices that more strongly regulate female sexuality should be more successful at promoting paternity certainty. Using genetic data on 1,706 father-son pairs, we tested this hypothesis in a traditional African population in which multiple religions (Islam, Christianity, and indigenous) coexist in the same families and villages. We show that the indigenous religion enables males to achieve a significantly (P = 0.019) lower probability of cuckoldry (1.3% versus 2.9%) by enforcing the honest signaling of menstruation, but that all three religions share tenets aimed at the avoidance of extrapair copulation. Our findings provide evidence for high paternity certainty in a traditional African population, and they shed light on the reproductive agendas that underlie religious patriarchy.

 5. Teaching about Teaching Sexuality and Religion

  Science.gov (United States)

  Stephens, Darryl W.

  2017-01-01

  Classroom instructors implementing pedagogical strategies for embodied learning about sexuality and religion need institutional support and assistance from colleagues and mentors to be successful. One means of providing institutional and peer support for classroom instructors is to host and lead a pedagogy workshop. Building on the work of Ott and…

 6. Toward a Global Sociology of Religion

  Science.gov (United States)

  Parvez, Z. Fareen

  2017-01-01

  This article offers an example of a global approach to teaching the sociology of religion, a course that typically focuses on American religious phenomena. It builds on three interventions in the movement for a global sociology: connecting the local and global, moving beyond methodological nationalism, and developing an ethical orientation toward…

 7. Sociology of religion in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, Kees; Sengers, Erik; Blasi, Anthony J.; Giordan, Giuseppe

  In 1960, the Dutch journal of the Catholic Social-Ecclesial Institute (Kaski) Sociaal Kompas became Social Compass. This shift rounded off a period now considered as the heyday of Dutch sociology of religion. Ironically, in those years, Catholic sociologists in particular contested the legitimacy of

 8. Friedrich Heiler and the Psychology of Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana Samarina

  2014-08-01

  Full Text Available The author examines the work of the celebrated German religious researcher Friedrich Heiler in relation to the problematic surrounding the psychology of religion. Heiler himself subtitled his first classic work, Prayer , with the words a study of religious-history and of religious-psychology . This presumably meant that he considered himself a student of the psychology of religion. The author contrasts Heiler’s ideas on this subject with those put forward by his contemporaries, all of whom studied the psychology of religion: William James, Evelyn Underhill, and Sigmund Freud. The author’s analysis reveals that Heiler was very familiar with the studies produced by several early students of the psychology of religion: Leub, Starbuck, and Sabbate. He often employs them to glean examples for his own research but does not take any of them seriously. James’ division of religious believers into the twice-born and the once-born has similarities with Heiler’s own types of mystic and prophetic religiosity. There are also many similarities between the theory of mystical ascension proposed by Evelyn Underhill and the examples of religious mysticism proposed by Heiler. While analyzing the phenomenon of matrimonial mysticism, Heiler often refers to elements of Freud’s psychoanalysis, thinking it adequate to explain certain erotic elements inherent in religious reflection, but at the same time, unable to explain the religious phenomenon on the whole.

 9. Indigenous communication, religion and education as determinants ...

  African Journals Online (AJOL)

  The study examined indigenous communication, religion and education as determinants of attitudes towards STIs/HIV/AIDS education in Igando Community Lagos State, Nigeria. A sample of 195 people was randomly selected from the population. The study used four hypotheses to test the respondents' attitude to the use of ...

 10. Towards a critique of indigenous African religion

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  2010-10-09

  Oct 9, 2010 ... postcolonial theory may open for the future study of religion. He notes that: in more ... are those who view culture from a postmodern position of hybridity. ..... relativistic exercise, but a moral duty as explained earlier, to which (I ...

 11. An assessment of the Theology of Religions

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  sure, or how. That would be going beyond the Bible. But they hope. (p. 45). There are a .... therefore we cannot base exclusivism on texts such as John 14:6 and Acts 4:12 ...... practices, '[w]e do not need a theology of religions, but multiple theologies in engagement ..... the execution of Jesus, Harper Collins, New York.

 12. Theology of religions in Martin Luther

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Luther earnestly translated the Bible so that all people could hear the gospel in their own language ... completed on the grounds of the understanding of Psalm 117 and John 10 (Van der .... With regard to the theology of religions as explained by Paul F. Knitter (2012), ... the execution of Jesus, Harper Collins, New York.

 13. Provide History of Religion and God

  Science.gov (United States)

  Ginex, Nicholas P.

  2013-01-01

  There is a need for high school, college, and university educators to introduce their students to a history of mankind's development of religions and beliefs in God. Regarded as too sensitive a subject, students are deprived of learning how mankind has evolved ways to establish moral and righteous behavior to maintain harmony among competing…

 14. Religion and Psychological Distress in Japan

  Science.gov (United States)

  Roemer, Michael K.

  2010-01-01

  This study introduces data from a new random sample of Japanese adults. Findings show that reporting of distress symptoms are: (1. positively associated with a religious coping index (i.e., beliefs that religion or supernatural beings provide comfort, support or protection), (2. associated in different directions with ownership of different…

 15. Religion is the Opium of the People

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Esther Oluffa

  2015-01-01

  Marx's shift from 1845 onwards to a focus on economic theory. The interpretation also underscores that even though Marx thought the criticism of religion was in the main complete within German philosophy he continued to make use of religiously coloured language in order to further the revolutionary agenda...

 16. African Religion, Climate Change and Knowledge Systems

  NARCIS (Netherlands)

  Tarusarira, Joram

  2017-01-01

  This article argues that as humanity is now changing the composition of the atmosphere at a rate that is very exceptional on the geological time scale, resulting in global warming, humans must deal with climate change holistically, including the often overlooked religion factor. Human-caused climate

 17. Religion in Nigerian President Olusegun Obasanjo's Political ...

  African Journals Online (AJOL)

  Language on the other hand provides the conduit for performance and expression of religion and religiousness; as well as political ideologies. The data consists of Obasanjo's speeches delivered on 29th May 1999 and 2003. Working within the tenets of Critical Discourse Analysis, the paper interrogates the trajectory in ...

 18. Brain Matters: Practicing Religion, Forming the Faithful

  Science.gov (United States)

  Hogue, David A.

  2012-01-01

  Religious practices have long drawn on the social sciences to broaden our understanding of how human beings develop, learn, relate, and are formed. While the religion and science conversations have not always been friendly, a growing number of theologians and scientists are engaged in promising dialogues where the interests of both parties…

 19. Darwin and Religion: Correcting the Caricatures

  Science.gov (United States)

  Brooke, John Hedley

  2010-01-01

  Much has been written on the subject of Darwinism and religion, but rather less on the development of Darwin's own thinking on religious matters and how it changed over time. What were his religious, or anti-religious, beliefs? Did he believe that his theory of evolution by natural selection was incompatible with belief in a Creator? Was it his…

 20. Medicine, ethics and religion: rational or irrational?

  Science.gov (United States)

  Orr, R D; Genesen, L B

  1998-12-01

  Savulescu maintains that our paper, which encourages clinicians to honour requests for "inappropriate treatment" is prejudicial to his atheistic beliefs, and therefore wrong. In this paper we clarify and expand on our ideas, and respond to his assertion that medicine, ethics and atheism are objective, rational and true, while religion is irrational and false.

 1. Religion, civil society and conflict: What is it that religion does for ...

  African Journals Online (AJOL)

  2011-08-01

  Aug 1, 2011 ... Religion is something essentially social (Dürkheim, cited in Robertson 1969:53). The one cannot ... city-states never reached the level of autonomy that Aristotle ..... social assistance, through which society takes responsibility.

 2. Galileo's Religion Versus the Church's Science? Rethinking the History of Science and Religion

  Science.gov (United States)

  Wilson, D. B.

  Galileo's conflict with the Catholic Church is well recognized as a key episode in the history of physics and in the history of science and religion. This paper applies a new, historiographical approach to that specific episode. It advocates eliminating the science and religion. The Church concluded that the plainest facts of human experience agreed perfectly with an omniscient God's revealed word to proclaim the earth at rest. Supported by the Bible, Galileo, God-like, linked the elegance of mathematics to truths about nature. The Church, in effect, resisted Galileo's claim to be able to think like God, instead listening to God himself - and paying close attention to what man himself observed. We can thus see that the phrase ``Galileo's religion versus the Church's science'' is as meaningful (or meaningless) as the usual designation ``Galileo's science versus the Church's religion.''

 3. The Need to Re-Conceptualize African 'Traditional' Religion

  African Journals Online (AJOL)

  First Lady

  definitions of religion, point out the areas of misconception about African religion ... concrete deity or not‖ by William James (1902) opens up the idea of religion .... a belief which is also very central in the Judeo-Christian faith, especially in.

 4. Beyond Dualism: Expanded Understandings of Religion and Global Justice

  NARCIS (Netherlands)

  Wilson, Erin

  2010-01-01

  The world’s religions have strong traditions of contributing to theories and practices around justice. Recent debates on global justice within International Relations (IR), however, have largely overlooked possible contributions from religion. This article explores why religion is neglected, despite

 5. Religion in Chinese Education: From Denial to Cooperation

  Science.gov (United States)

  Nanbu, Hirotaka

  2008-01-01

  In China, from the founding of the People's Republic of China to the beginning of the Cultural Revolution, it was thought that religion would disappear with the development of society and the freedom not to believe in religion was stressed. During the Cultural Revolution religion became the object of oppression. However, from the end of the…

 6. Religion and Family in the 1980s: Discovery and Development.

  Science.gov (United States)

  Thomas, Darwin L.; Cornwall, Marie

  1990-01-01

  Reviewed articles from journals in fields of family, religion, sociology, psychology, and therapy that examined both religion and the family. Review reveals pressing need for more serious theoretical and conceptual work that incorporates multidimensional approaches and is specifically designed to illuminate interrelationships between religion and…

 7. The World Religions Paradigm Time for a Change

  Science.gov (United States)

  Owen, Suzanne

  2011-01-01

  The teaching of religions has long relied on the World Religions paradigm to guide curricula throughout education, which has led to a widening gap, on the one hand, between what is taught in schools and in universities and, on the other, between research and teaching. While the World Religions paradigm has allowed the inclusion of non-Christian…

 8. Critiquing Borders: Teaching about Religions in a Postcolonial World

  Science.gov (United States)

  Ramey, Steven W.

  2006-01-01

  In a postcolonial environment, our students will encounter multiple representations and diverse followers of various religions outside the classroom. Students need to think critically about the representations of all religions and recognize the humanity of all people. Too often, students leave courses discussing one or more world religions with an…

 9. The study of African traditional religion and its challenges in ...

  African Journals Online (AJOL)

  African Traditional Religion is the traditional religion of the African people before the coming of Islam and Christianity. However, the ... The paper has been able to highlight the problems of African religion in the contemporary time, while some suggestions are given, so as to make it meet the challenges of the modern times.

 10. Apologising for the study of religion - no way!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Tim

  2017-01-01

  the role of the scholar of religion,–and yet another example of the necessity of approaching Islam as any other religion, i.e. from a comparative, historical and critical-analytical point of view. Though the book (rightly) suggests that the academic study of religions is more novelty than norm...

 11. Religion in School: Experience of a Study of the Problem.

  Science.gov (United States)

  Metlik, I. V.

  1992-01-01

  Presents observations concerning religion study in 150 Moscow schools. Reports that, although there are still some extracurricular activities promoting traditional former Soviet atheistic ideology, religion is now taught openly. Indicates that religion and atheism also are being studied on a scientific-philosophical basis. Examines how various…

 12. Regulating the Relationship between State and Religion: An Economic Approach

  NARCIS (Netherlands)

  A.M.I.B. Vandenberghe (Ann-Sophie)

  2012-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In defining its relationship towards religion, the Dutch government is committed to the values of freedom of religion and neutrality. This article uses the economic approach to freedom of religion and state neutrality as a tool for looking at the existing Dutch policy

 13. Religion zwischen Zugehörigkeit und Differenz Religion between Belonging and Difference

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronika Springmann

  2007-03-01

  Full Text Available Der vorliegende zweisprachige Sammelband präsentiert elf Beiträge einer Tagung, die 2003 an der Humboldt Universität zu Berlin stattfand. Vorgestellt werden unterschiedliche Zugriffe auf den Themenkomplex Geschlecht, Gewalt und Religion.The dual-language collected volume at hand presents eleven contributions based on a conference that took place at Humboldt University in 2003. The volume introduces different manners of accessing the network of themes of gender, violence, and religion.

 14. On World Religion Adherence Distribution Evolution

  Science.gov (United States)

  Ausloos, Marcel; Petroni, Filippo

  Religious adherence can be considered as a degree of freedom, in a statistical physics sense, for a human agent belonging to a population. The distribution, performance and life time of religions can thus be studied having in mind heterogeneous interacting agent modeling. We present a comprehensive analysis of 58 so-called religions (to be better defined in the main text) as measured through their number of adherents evolutions, between 1900 and 2000, - data taken from the World Christian Trends (Barrett and Johnson, "World Christian Trends AD 30 - AD 2200: Interpreting the Annual Christian Megacensus", William Carey Library, 2001): 40 are considered to be "presently growing" cases, including 11 turn overs in the twentieth century; 18 are "presently decaying", among which 12 are found to have had a recent maximum, in the nineteenth or the twentieth century. The Avrami-Kolmogorov differential equation which usually describes solid state transformations, like crystal growth, is used in each case in order to obtain the preferential attachment parameter introduced previously (Europhys Lett 77:38002, 2007). It is not often found close to unity, though often corresponding to a smooth evolution. However large values suggest the occurrence of extreme cases which we conjecture are controlled by so-called external fields. A few cases indicate the likeliness of a detachment process. We discuss a few growing and decaying religions, and illustrate various fits. Some cases seem to indicate the lack of reliability of the data, but others some marked departure from Avrami law. Whence the Avrami evolution equation might be surely improved, in particular, and somewhat obviously, for the decaying religion cases. We point out two major difficulties in such an analysis: (1) the "precise" original time of apparition of a religion, (2) the time at which there is a maximum number of adherents, both information being necessary for integrating reliably any evolution equation.

 15. The religion paradox: if religion makes people happy, why are so many dropping out?

  Science.gov (United States)

  Diener, Ed; Tay, Louis; Myers, David G

  2011-12-01

  As we estimate here, 68% of human beings--4.6 billion people--would say that religion is important in their daily lives. Past studies have found that the religious, on average, have higher subjective well-being (SWB). Yet, people are rapidly leaving organized religion in economically developed nations where religious freedom is high. Why would people leave religion if it enhances their happiness? After controlling for circumstances in both the United States and world samples, we found that religiosity is associated with slightly higher SWB, and similarly so across four major world religions. The associations of religiosity and SWB were mediated by social support, feeling respected, and purpose or meaning in life. However, there was an interaction underlying the general trend such that the association of religion and well-being is conditional on societal circumstances. Nations and states with more difficult life conditions (e.g., widespread hunger and low life expectancy) were much more likely to be highly religious. In these nations, religiosity was associated with greater social support, respect, purpose or meaning, and all three types of SWB. In societies with more favorable circumstances, religiosity is less prevalent and religious and nonreligious individuals experience similar levels of SWB. There was also a person-culture fit effect such that religious people had higher SWB in religious nations but not in nonreligious nations. Thus, it appears that the benefits of religion for social relationships and SWB depend on the characteristics of the society.

 16. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 17. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 18. Freedom of religion in the 21st century : A human rights perspective on the relation between politics and religion

  NARCIS (Netherlands)

  Ziebertz, Hans-Georg; Hirsch Ballin, Ernst

  2015-01-01

  Freedom of religion consists of the right to practice, to manifest and to change one’s religion. The modern democratic state is neutral towards the variety of religions, but protects the right of citizens to practice their different religious beliefs. Recent history shows that a number of religious

 19. La religion à l’école en Allemagne

  OpenAIRE

  Schreiner, Peter

  2012-01-01

  L’Allemagne est un État séculier, philosophiquement neutre. La liberté de religion, garantie par la Constitution, comprend aussi bien la liberté d’avoir ou non une religion (liberté de religion négative) que la libre expression de cette religion (liberté de religion positive). La population appartient en majorité à l’une des deux grandes confessions chrétiennes : l’Église catholique ou l’Église protestante. Le nombre de musulmans est en augmentation ; les autres confessions représentent une p...

 20. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 1. Claus Beck-Nielsen som spøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2012-01-01

  Med Brian Grahams artikel “Sympathy for the Spectres: The Double Nature of Blake’s Spectral Figures in Jerusalem” forbliver vi inden for den litterære tradition, men bevæger os en smule længere frem i tiden. Graham retter blikket mod William Blakes forfatterskab og påpeger, at Blakes univers er...... feministisk synsvinkel – er spøgelserne dobbelte: de spiller en rolle i kristendommens historie, samtidig med at de spiller en kontrasterende sympatisk rolle i den universelle strid mellem Blakes ”male and female powers”, denne evige strid mellem disse to poler ses af Blake som grundlaget for al skabelse og...

 2. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 3. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 4. Spirituality, Religion, and Suicidality Among Veterans: A Qualitative Study.

  Science.gov (United States)

  Lusk, Jaimie; Dobscha, Steven K; Kopacz, Marek; Ritchie, Mary Frances; Ono, Sarah

  2018-01-01

  This qualitative study explores the relationship between veterans' spirituality/religion and suicide ideation and attempts. Qualitative semi-structured interviews were conducted with 30 veterans who either endorsed chronic suicidal ideation or had made suicide attempt(s). Interviews explored the bi-directional relationship between spirituality/religion (e.g., beliefs, practices, and experiences), and suicide ideation and behaviors. Interviews were analyzed using thematic analysis. Veterans' responses indicate that spirituality/religion can discourage or permit suicidal ideation, help in coping with ideation, and facilitate meaning making and coping in the presence of self-perceived suffering. Veterans who survived a suicide attempt explored the impact of their spirituality/religion on their recovery. Findings highlight a complex and diverse relationship between spirituality/religion and suicidality. These findings may inform further research on treatment strategies that assess the function of spirituality/religion, and incorporate protective aspects of spirituality/religion into mental health treatment.

 5. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 6. Late Feyerabend on materialism, mysticism, and religion.

  Science.gov (United States)

  Martin, Eric C

  2016-06-01

  Feyerabend's interests in religion and mysticism grew through his career. In his later writings, Feyerabend's numerous critiques of scientific materialism are often accompanied by purported advantages of religious orientations and temperaments. These recommendations do not simply follow from his tolerant theoretical pluralism; they are more positive attempts to articulate distinctive aspects of human life satisfied by religion, but not by scientific materialism. Elevating the human need for mystery, reverence, and love, he contrasts these goods with the deliverances of monistic conceptions of science and reason. I bring attention to some of the common themes in these remarks to argue that they were integral with other parts of his philosophical project and that they could serve as helpful rejoinders to contemporary exhortations to science-based secularism from philosophers of science. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 7. Editorial: RADICALISM AND POLITICS OF RELIGION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies

  2008-02-01

  Full Text Available Radical Islamism has become the “sexiest” issue in the international scholarship of religion since the September 11 tragedy in 2001. It has been associated with a number of terrorist attacks not only in the West but also in Muslim countries. Every single of radical Islamism has caught the interest of not only scholars and policy makers but also general public. Interestingly, the general assumption that religion is the source of peace has been seriously challenged, not by non-religious communities, but by the violent practices of particular religious groups, however small they are. Indeed, there are certain groups striving for Islam but by using acts which could give awful image on Islam itself and against humanity.

 8. Flaubert et l’histoire des religions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Philippe Dufour

  2010-12-01

  Full Text Available Qui est-ce qui a généralisé les religions ? Geoffroy Saint-Hilaire a dit : le crâne est une vertèbre aplatie. Qui est-ce qui a prouvé, par exemple, que la religion est une philosophie devenue art, et que la cervelle qui bat dedans, à savoir la superstition, le sentiment religieux en soi, est de la même matière partout, malgré ses différences extérieures, correspond aux mêmes besoins, répond aux mêmes fibres, meurt par les mêmes accidents, etc. ?Flaubert, à Louise Colet, 7 juillet 1853Le numér...

 9. The change of religion and the names

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Kousgård Sørensen

  1990-01-01

  Full Text Available What actually happened at the time when Denmark was christianized? An important viewpoint to the topic is the nomenclature, both personal names and place-names. What happened to these in the missionary period? Can they be exploited as evidence about the change of religion? What happened to these and to the naming practices in connection with the introduction of Christianity? These questions are relevant, because several pre-Christian cultic words entered into the personal nomenclature which the Christian mission found in use on its arrival. The fate of the nomenclature in the period does suggest that the change in religion took place reasonably peacefully and gradually. There are, however, certain features about the place-names suggesting that there were local differences in the conduct of the mission.

 10. Keep Religion Out of National Space Policy

  Science.gov (United States)

  Carter, William E.

  2006-02-01

  In an Eos forum last spring, Robert Frodeman (University of Texas, Denton) suggested that ``it is time that we draw more consciously upon the expertise of scholars trained in the areas of art, philosophy, and religion in the design of our space policy'' [2005]. I would agree that artists and philosophers may help the public to appreciate the true grandeur of the universe and thus increase popular support for the exploration of space, but I cannot think of a potentially more disastrous step than to bring ``scholars trained in. . .religion'' into the development of our national space policy, as Frodeman advocates. My concerns have nothing to do with the First Amendment of the U.S. Constitution-I simply think that the potential negatives far outweigh the potential benefits.

 11. Naturalism, Normativity, and the Study of Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anil Mundra

  2017-10-01

  Full Text Available This article repudiates the common view that the study of religion, in order to qualify as academic, must be descriptively neutral and naturalistic rather than normative or prescriptive. Following philosophers like John McDowell, John Cottingham, and Tyler Roberts, I claim that such a methodological stance amounts to viewing humans as determined rather than free agents. On the basis of W.V.O. Quine and Donald Davidson’s analysis of translation, I argue that normativity is ineliminable from humanistic scholarship, which is itself inextricable from religious studies. Robert Pippin and Thomas A. Lewis’s readings of Hegel then provide resources to reconcile human freedom and constraint in religion.

 12. Nation, Religion, and Globalization in Denmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lüchau, Peter

  2007-01-01

  Artiklen undersøger forholdet mellem kristendom og nationalisme i Danmark. Kildematerialet er den europæiske værdiundersøgelse fra 1999. Metoden er kvantitativ statistik. Artiklen påviser, at det nationale ikke har megen betydning for, om man kobler det at være kristen med at være fremmedfjendsk........ Kun de, som er orienterede mod det lokale (i modsætning til det nationale og det globale), udviser en sammenhæng, således at jo mere kristne de er, jo mere fremmedfjendtlige er de. Artiklen er religionssociologisk....

 13. UFO Religions – Beginnings and Main Forms

  OpenAIRE

  Danijel Sinani

  2016-01-01

  This paper looks at UFO religions, and considers the major factors that have played a role in the emergence and development of these alternative religious movements - from reports of close encounters of the third and fourth kinds and science fiction production, to alternative ideological elaborations of contacts with extraterrestrial worlds. It looks at the basic theological premises, iconography, activities, and, more generally, cultural precepts of several UFO religious movements (the Aethe...

 14. Global Halal: Meat, Money, and Religion

  OpenAIRE

  Mukherjee, S.

  2014-01-01

  The following article deconstructs (and demystifies) Halal with a view to unraveling how the religious, racial, economic, and ethico-political are articulated in and around material technologies of meat production and bodily techniques of religious consumption/the consumption of religion. It, thus, attempts to rethink the nexus of food, politics, and contesting visions of the sacred and the profane, from within the folds of the global and global Islam. Halal emerges as a terrain replete with ...

 15. Presentation: Twentieth-century Dictatorships and Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Nelis

  2009-12-01

  Full Text Available Este dossier agrupa trabajos que cubren una amplia zona geográfica, ofreciendo diferentes puntos de vista sobre aspectos concernientes a la relación entre políticas dictatoriales y religión. El resultado final es ocho artículos que abordan la cuestión en cuatro continentes: Asia, África, América y Europa. Por la diversidad de enfoques, los artículos tratan, desde perspectivas diferentes, las actitudes “pragmáticas” coloniales y postcoloniales hacia la religión en África (Grandhomme y Kroubo Dagnini, la identidad religiosa africana (Chande, el uso de la religión como una fuente de moral y ética en Argentina (Cousins y Francia (Stevens, el punto de tensión entre la religión y política tradicionales y el mito en China (Lee e Italia (Nelis, y las actitudes de la dictadura hacia la identidad religiosa en España (Beck.____________________ABSTRACT:This dossier contains essays that cover a broad geographic area, offering different points of view on various aspects concerning the relation between dictatorship policies and religion. The final result are eight articles, which deal with the situation on four continents: Asia, Africa, America and Europe. Presenting a great variety of approaches, the articles show different views on the “pragmatic” colonial and post-colonial attitudes towards religion in Africa (Grandhomme and Kroubo Dagnini, African religious identity (Chande, the use of religion as a source of morals and ethics in Argentina (Cousins and France (Stevens, the point of tension between traditional religion and politics and the myth in China (Lee and Italy (Nelis and the dictatorship’s attitude towards the religious identity in Spain (Beck.

 16. Psychoanalytic Theories of Religion in Protestant Contexts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatima Tofighi

  2013-12-01

  Full Text Available Psychoanalysts since Sigmund Freud have tried to discuss the role of religion in modern societies. Freud himself saw religion as an illusion which had struck neurotics, while Slavoj Žižek viewed it as some sort of “perversion” which functioned in the cycle of law-transgression. In this essay, I dig into these theories to uncover traces of Lutheran interpretations of Paul’s words on the Jewish law. I argue that Luther’s emphasis on Christian faith as a remedy for “Jewish” guilt reached Friedrich Nietzsche via the exegesis of the nineteenth-century Tübingen School. In his Pauline act, Nietzsche tried to cure modern humanity from its guilt-inducing “decadent” morality. He, in turn, influenced Freud, who sought to remedy modern humanity from its guilt, by reminding it of its “religious illusion.” Žižek has not been able to go beyond this paradigm of faith-guilt, as he also tried to free Christianity from its “perverse” core. In sum, in its conceptualization of religion, psychoanalysis has probably referred to a Protestant faith-guilt framework.

 17. Bulletproof Love : Luke Cage (2016 and Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Derry, Ken

  2017-05-01

  Full Text Available There are many ways to think about religion and popular culture. One method is to ask where and when we see what might be commonly understood as “religious tradition(s” explicitly on display. Another is to think about superhero narratives themselves as “religious”, using this term as a conceptual tool for categorizing and thereby better understanding particular dimensions of human experience. This article takes a variety of approaches to understanding religion in relation to the recent television series LUKE CAGE (Netflix, US 2016. These approaches take their hermeneutical cues from a range of disciplines, including studies of the Bible; Hip Hop; gender; Black Theology; African American religion; and philosophy. The results of this analysis highlight the polysemic nature of popular culture in general, and of superhero stories in particular. Like religious traditions themselves, the show is complex and contradictory: it is both progressive and reactionary; emphasizes community and valorizes an individual; critiques and endorses Christianity; subverts and promotes violence. Depending on the questions asked, LUKE CAGE (2016 provides a range of very different answers.

 18. Religion, social mobility and education in Scotland.

  Science.gov (United States)

  Paterson, Lindsay; Iannelli, Cristina

  2006-09-01

  The relationship among religion, education and social mobility in Scotland is analysed statistically using the Scottish Household Survey of 2001. The large sample size allows much greater statistical power for this purpose than any previous source, and thus allows a more reliable assessment of claims that the stratifying effect of religion in Scotland may have declined. The questions investigated are as follows. What are the religious differences in the distributions of class origins and class destinations, in the movement between these (absolute mobility), and in the association of these (relative mobility, or social fluidity)? Do changes in social fluidity across cohorts vary among people with different religious affiliation? Are there religious differences in the association of origins and education, in the association of education and destinations, or in the role of education in social fluidity, and do any of these vary over cohorts? The conclusions are that, in younger cohorts, there is no religious difference in social status, and that in older cohorts Catholics are generally of lower status than Protestants and the non-religious. Social fluidity does not, however, vary among religious groups, even for older cohorts, and does not change over time. The reason for convergence in social status of religious groups over time is probably the equalizing of educational attainment among the groups: there is no evidence for any of the cohorts that the labour-market rewards to education differ by religion.

 19. Religions and Psychotherapies—Special Issue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Baumann

  2014-08-01

  Full Text Available The birth of modern psychotherapies—along with the birth of psychology as a science on one side and with psychoanalysis, other depth-psychological treatments and behavioral therapies in addition to medical treatments of psychological disorders on the other side—in the 19th and 20th centuries was accompanied by positivistic and mechanistic paradigms underlying empirical research and claims of scientific dignity [1]. Affirmations which could not be tested or observed empirically had to be excluded from science—including any kind of metaphysics and religious belief, notwithstanding pioneering studies by William James [2], Granville Stanley Hall, James Henry Leuba and Edwin Diller Starbuck [3] for psychology in general and for psychology of religion(s in particular. In particular, the critique of religions by Sigmund Freud has continuously exerted a strong impact in the fields of psychiatry and psychotherapies; in addition, regarding psychodynamics and symptoms of psychic disorders, religious phenomena in the lives of patients may be just as affected as other cognitive and emotional aspects and behaviors [4]. Consequently, religious experience and religious behavior of patients in psychiatry and psychotherapies have rarely been object of research and teaching apart from predominantly symptomatic and pathogenic perspectives [5].

 20. Religion and Science: What Can Anthropology Offer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Skalník Peter

  2016-12-01

  Full Text Available This short tribute to Ján Podolák comments on the space between two extremes: pure science and blind belief. If religion is not susceptible to scientific proof because it is a belief in an invisible world inhabited by spirits who influence human existence on earth then science in its strictest sense is the opposite of religion because it is not based on any beliefs but solely on provable facts. However, the anthropology of science should be based on the pluralism of knowledge and the seeking of truth in different cultural settings around the world. Everything human, also science, is a social and cultural phenomenon. This means that rationality is not a preserve of the Western mind only and that without falling into the trap of postmodernist excessive relativism, we should admit that rationality is not only universal but also not hierarchized evolutionistically or qualitatively by giving preference to its Western brand. Science thus ceases to be the only realm of rational knowledge. Religion in its turn is a kind of non-scientific knowledge.

 1. The cultural evolution of prosocial religions.

  Science.gov (United States)

  Norenzayan, Ara; Shariff, Azim F; Gervais, Will M; Willard, Aiyana K; McNamara, Rita A; Slingerland, Edward; Henrich, Joseph

  2016-01-01

  We develop a cultural evolutionary theory of the origins of prosocial religions and apply it to resolve two puzzles in human psychology and cultural history: (1) the rise of large-scale cooperation among strangers and, simultaneously, (2) the spread of prosocial religions in the last 10-12 millennia. We argue that these two developments were importantly linked and mutually energizing. We explain how a package of culturally evolved religious beliefs and practices characterized by increasingly potent, moralizing, supernatural agents, credible displays of faith, and other psychologically active elements conducive to social solidarity promoted high fertility rates and large-scale cooperation with co-religionists, often contributing to success in intergroup competition and conflict. In turn, prosocial religious beliefs and practices spread and aggregated as these successful groups expanded, or were copied by less successful groups. This synthesis is grounded in the idea that although religious beliefs and practices originally arose as nonadaptive by-products of innate cognitive functions, particular cultural variants were then selected for their prosocial effects in a long-term, cultural evolutionary process. This framework (1) reconciles key aspects of the adaptationist and by-product approaches to the origins of religion, (2) explains a variety of empirical observations that have not received adequate attention, and (3) generates novel predictions. Converging lines of evidence drawn from diverse disciplines provide empirical support while at the same time encouraging new research directions and opening up new questions for exploration and debate.

 2. Does the 'old' media's coverage of religion matter in times of 'digital' religion?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teemu Taira

  2013-01-01

  Full Text Available The study of digital religion and religion in the ‘new’ media, especially in tracing the transformation of communities, ideas, practices and forms of interaction which people tend to classify as religious, has already proved fruitful. What is not well-justified is the assumption that the ‘old’ media does not really matter anymore. This is something to be examined, although the structures and business models of the mainstream media are changing because of the ‘new’, digital media. Furthermore, we need to explore the interactions between ‘old’ and ‘new’ media, what emerges from their convergence, and start theorising about its implications in the context of religion. Some of the things that will be dealt with apply to the media in general. Only some are religion-specific. However, the intention is not to repeat what media scholars have already said about intermediality, media convergence and the relationship between ‘old’ and ‘new’ media. The reflections shared here are rather based on empirical research of religion in the media, especially in the ‘old’ mainstream mass media in Britain and Finland.

 3. Religion, Sexuality, and Internalized Homonegativity: Confronting Cognitive Dissonance in the Abrahamic Religions.

  Science.gov (United States)

  Meladze, Pikria; Brown, Jac

  2015-10-01

  This research was aimed at investigating how religious beliefs and internalized shame predicted homonegativity. An online survey, which consisted of a self-report questionnaire assessing religious orientation, internalized shame, and internalized homonegativity, was completed by 133 Caucasian and Asian gay men. The respondents also were asked to write a short answer in which they had to explain how they integrated their religion and sexual practices. The quantitative analyses of data demonstrated no significant difference in internalized homonegativity among the two cultural groups. Internalized homonegativity was predicted by the main Abrahamic faiths (i.e. Christianity, Islam, and Judaism) and internalized shame. Qualitative analysis showed that gay men who adhere to a monotheistic religious faith follow a different path to reconciling their religion and homosexuality compared to gay men who adhere to Philosophical/New Age religions or to gay men who have no religious faith. The implications of these findings as well as directions for future research studies were discussed.

 4. Religion and suicide: Buddhism, Native American and African religions, Atheism, and Agnosticism.

  Science.gov (United States)

  Lizardi, D; Gearing, R E

  2010-09-01

  Research has repeatedly demonstrated that religiosity can potentially serve as a protective factor against suicidal behavior. A clear understanding of the influence of religion on suicidality is required to more fully assess for the risk of suicide. The databases PsycINFO and MEDLINE were used to search peer-reviewed journals prior to 2008 focusing on religion and suicide. Articles focusing on suicidality across Buddhism, Native American and African religions, as well as on the relationship among Atheism, Agnosticism, and suicide were utilized for this review. Practice recommendations are offered for conducting accurate assessment of religiosity as it relates to suicidality in these populations. Given the influence of religious beliefs on suicide, it is important to examine each major religious group for its unique conceptualization and position on suicide to accurately identify a client's suicide risk.

 5. Deep SOMs for automated feature extraction and classification from big data streaming

  Science.gov (United States)

  Sakkari, Mohamed; Ejbali, Ridha; Zaied, Mourad

  2017-03-01

  In this paper, we proposed a deep self-organizing map model (Deep-SOMs) for automated features extracting and learning from big data streaming which we benefit from the framework Spark for real time streams and highly parallel data processing. The SOMs deep architecture is based on the notion of abstraction (patterns automatically extract from the raw data, from the less to more abstract). The proposed model consists of three hidden self-organizing layers, an input and an output layer. Each layer is made up of a multitude of SOMs, each map only focusing at local headmistress sub-region from the input image. Then, each layer trains the local information to generate more overall information in the higher layer. The proposed Deep-SOMs model is unique in terms of the layers architecture, the SOMs sampling method and learning. During the learning stage we use a set of unsupervised SOMs for feature extraction. We validate the effectiveness of our approach on large data sets such as Leukemia dataset and SRBCT. Results of comparison have shown that the Deep-SOMs model performs better than many existing algorithms for images classification.

 6. Multi-SOM: an Algorithm for High-Dimensional, Small Size Datasets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shen Lu

  2013-04-01

  Full Text Available Since it takes time to do experiments in bioinformatics, biological datasets are sometimes small but with high dimensionality. From probability theory, in order to discover knowledge from a set of data, we have to have a sufficient number of samples. Otherwise, the error bounds can become too large to be useful. For the SOM (Self- Organizing Map algorithm, the initial map is based on the training data. In order to avoid the bias caused by the insufficient training data, in this paper we present an algorithm, called Multi-SOM. Multi-SOM builds a number of small self-organizing maps, instead of just one big map. Bayesian decision theory is used to make the final decision among similar neurons on different maps. In this way, we can better ensure that we can get a real random initial weight vector set, the map size is less of consideration and errors tend to average out. In our experiments as applied to microarray datasets which are highly intense data composed of genetic related information, the precision of Multi-SOMs is 10.58% greater than SOMs, and its recall is 11.07% greater than SOMs. Thus, the Multi-SOMs algorithm is practical.

 7. Distribution of peptidergic populations in the human dentate gyrus (somatostatin [SOM-28, SOM-12] and neuropeptide Y [NPY]) during postnatal development.

  Science.gov (United States)

  Cebada-Sánchez, S; Insausti, R; González-Fuentes, J; Arroyo-Jiménez, M M; Rivas-Infante, E; Lagartos, M J; Martínez-Ruiz, J; Lozano, G; Marcos, P

  2014-10-01

  The postnatal development of the human hippocampal formation establishes the time and place at which we start autobiographical memories. However, data concerning the maturation of the neurochemical phenotypes characteristic of interneurons in the human hippocampus are scarce. We have studied the perinatal and postnatal changes of the dentate gyrus (DG) interneuron populations at three rostrocaudal levels. Immunohistochemically identified neurons and fibers for somatostatin (SOM-12 and SOM-28) and neuropeptide Y (NPY) and the co-localization of SOM-28 and NPY were analyzed. In total, 13 cases were investigated from late pregnancy (1 case), perinatal period (6 cases), first year (1 case), early infancy (3 cases), and late infancy (2 cases). Overall, the pattern of distribution of these peptides in the DG was similar to that of the adult. The distribution of cells was charted, and the cell density (number of positive cells/mm(2)) was calculated. The highest density corresponded to the polymorphic cell layer and was higher at pre- and perinatal periods. At increasing ages, neuron density modifications revealed a decrease from 5 postnatal months onward. In contrast, by late infancy, two immunoreactive bands for SOM-28 and NPY in the molecular layer were much better defined. Double-immunohistochemistry showed that NPY-positive neurons co-localized with SOM-28, whereas some fibers contained only one or other of the neuropeptides. Thus, this peptidergic population, presumably inhibitory, probably has a role in DG maturation and its subsequent functional activity in memory processing.

 8. Religion, Education and Citizenship Education: The Challenge of Turning Religion Upside Down

  OpenAIRE

  Bakker, Cok

  2013-01-01

  Reflecting on the link between religion and religious tradition(s) on the one hand and school and education on the other, and reflecting on the reasoning strategy to make sense of this link, people seem to tend strongly to think, argue and reflect in a deductive mode (this point is elaborated in par. 3). This part of the argument is followed by considering the religious claims people make concerning the impact of religion on the day-to-day educational practice, it is, empirically speaking. It...

 9. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 10. Børn med diagnoser som pædagogisk-psykologisk udfordring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøttcher, Louise

  2013-01-01

  hovedsageligt vanskelighederne ud fra en social vinkel. Den artikels dialektiske balancegang mellem de to positioner vil udfolde en forståelse af diagnoser som ADHD eller autismespektrumforstyrrelser, som tager udgangspunkt i at en eller flere biologiske afvigelser meget vel kan være den oprindelige årsag til...... hvordan uoverensstemmelsen mellem barnet og omgivelserne skaber problemer og udfordringer, kan diagnosen blive nyttig. Nemlig som dialektisk redskab til at analysere de psykologiske og pædagogiske udviklingsmæssige konsekvenser af at have en psykisk udviklingsforstyrrelse af typen ASD eller ADHD – frem...

 11. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 12. MAIN PROBLEMS OF THE PHILOSOPHICAL CRITIQUE OF RELIGION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jowita Guja

  2009-01-01

  Full Text Available The paper is a synthetic overview of main problems of the philosophical critique of religion. In the beginning I identify and characterize three general threads of the critique: the enlightenment, the alienational and the thread which focuses on the problem of theodicy. The greater part of my article is devoted to the alienational critique of religion n its two types: atheistic (Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, Sartre and theistic (Barth. The subjects of my analysis are the sources and foundations of the alienational critique of religion and the most important problems implied by it: the essence of religion, the ideal of the irreligious man, the prospect to remove religion. The analysis presents troubles and confusions connected to these subjects: they emerge in atheistic type of alienational critique of religion.

 13. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne. MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 14. Overskridende læring - ADHD problematikken som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Karen-Lis; Mørck, Line Lerche

  2011-01-01

  ADHD er en problematik, der i tiltagende grad fylder i medierne, i forældres bevidsthed, i klasseværelserne, i PPR-praksis og i den specialpædagogiske indsats. ADHD-problematikken er omstridt, og der er således mange forskellige perspektiver på, hvordan vi skal forstå ADHD. Er det udtryk for en...... patologisering af uro? Eller er der tale om genetisk betingede kognitive vanskeligheder med opmærksomhed og impulskontrol? Skyldes ADHD en forkert produktion og koncentration af sporstoffer i hjernen? Eller skyldes det, at kreativitet ikke i samme grad som tidligere kan rummes i skolernes klasseværelser? Er der...... handlesammenhæng, hvor de deltager” (Højholt, 1996: 62), søger vores tilgang på engang bedre både at forstå og fremme børns udvikling. Efter introduktion af teori om overskridende læring eksemplificerer vi tilgangen med to empiriske cases om 5. klasse-drengen, Anton, der ikke ønsker at tage sin medicin mod ADHD og...

 15. Specialestuderendes læringsudfordringer i vejledningen - nudging som handlemulighed

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanne Nexø Jensen

  2015-03-01

  Full Text Available Specialeskrivere møder læringsudfordringer i skriveprocessen. Hvilke læringsudfordringer, det er, og hvordan studerende og vejledere hånd-terer dem, er artiklens fokus. Empirien er videooptagede vejlednings-møder, hvor der er minimum to optagelser for hver vejleder og stude-rendes forløb. Det teoretiske afsæt er generiske læringsudfordringer i vejledningsprocesser, hvor læring opstår, når de studerende passerer en læringsudfordring. Vejledere kan bruge forståelsen af læringsudfor-dringer til at ”nudge”- plante en idé – som en måde at få studerende til at passere læringsudfordringerne.  MA students writing up their final theses encounter a variety of conceptual thresholds during the process. The focus of this article is the identification of different kinds of conceptual threshold, and how the students overcome these obstacles. Video recordings of student supervision meetings provide the data for the analysis. For each supervisor – supervisee at least two recordings are considered. We go on to discuss how supervisors can make use of a conceptual thresholds approach, and nudge students in ways that will help them move on more easily.

 16. Religion in Public Spaces in Contemporary Southeast Asia

  OpenAIRE

  Afrianty, Dina

  2012-01-01

  Religion is among the most overlooked factors in the development of nation-states in Southeast Asia. Some reasons for this include a bias emphasizing religious ideology in the study of anti-colonial organizations that dates to the origins of the politics of state formation; the influence of many ideas on the patterns of modern elite formations that stress the need for religion to shape national constitutions, and the fact that religion is difficult to neglect in shaping the behavior of...

 17. The Role of Religion in Colombia’s Reconciliation

  Science.gov (United States)

  2016-12-15

  APPROVED FOR PUBLIC RELEASE DISTRIBUTION UNLIMITED The Role of Religion in Colombia’s Reconciliation By CH (MAJ) John M. Sedwick Operations...populations of urban and rural Colombia. This paper addresses the role that organized religion can play in this daunting process that includes...about the ministry of reconciliation from the First Century imply that religion has a role to play in bringing an end to the Colombian civil war and

 18. Unbelievable?! Theistic/Epistemological Viewpoint Affects Religion-Health Relationship.

  Science.gov (United States)

  Speed, David

  2017-02-01

  Research suggests that Religion/Spirituality promotes a variety of positive health outcomes. However, despite reporting lower levels of Religion/Spirituality, non-believers report comparable levels of health to believers. The current study tested the hypothesis that Religion/Spirituality does not have a uniform effect on health for all persons, and tested theological/epistemological categories as moderators. Using the 2012 and 2014 General Social Survey (N = 2670), the relationship between Religion/Spirituality and happiness and self-rated health was investigated. Results indicated that Gnostic Theists experienced Religion/Spirituality more positively than their peers did; Agnostic Theists experienced Religion/Spirituality less positively than their peers did; and Negative Atheists experienced Religion/Spirituality less positively than their peers did. These findings suggested that Religion/Spirituality is not associated with salutary effects for all persons, and that whether a person believes in god(s) and how confident he/she was in god(s)' existence, influenced his/her experience with Religion/Spirituality.

 19. Religion and Politics by Other Means

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Fernando Serrano Amaya

  2018-01-01

  Full Text Available The article discusses the 2016 debate over egalitarian adoption in Colombia in order to suggest that in the fields of gender and sexuality, religion and politics constitute the same flow of signifiers. That flow is dislocated, temporary, and unstable, since it depends on the dynamics of social conflicts and political transitions. Thus, the Colombian case can be interpreted as the emergence of a religious project in political terms, which secularizes its discourse in order to spiritualize society.  In turn, both the legal debate, with its appeal to State authority, and populism, with its longing to return to founding principles, are means for that emergence.

 20. THEORY IN RELIGION AND AGING: AN OVERVIEW

  Science.gov (United States)

  Levin, Jeff; Chatters, Linda M.; Taylor, Robert Joseph

  2011-01-01

  This paper provides an overview of theory in religion, aging, and health. It offers both a primer on theory and a roadmap for researchers. Four “tenses” of theory are described—distinct ways that theory comes into play in this field: grand theory, mid-range theory, use of theoretical models, and positing of constructs which mediate or moderate putative religious effects. Examples are given of both explicit and implicit uses of theory. Sources of theory for this field are then identified, emphasizing perspectives of sociologists and psychologists, and discussion is given to limitations of theory. Finally, reflections are offered as to why theory matters. PMID:20087662

 1. Religion, Psychology and Globalisation Process: Attitudinal Appraisal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuel Orok Duke

  2016-10-01

  Full Text Available A key consequence of globalisation is the integrative approach to reality whereby emphasis is placed on interdependence. Religion being an expression of human culture is equally affected by this cultural revolution. The main objective of this paper is to examine how religious affiliation, among Christians, influences attitudes towards the application of psychological sciences to the assuagement of human suffering. The sociological theory of structural functionalism was deployed to explain attitudinal appraisal. Ethnographic methodology, through quantitative analysis of administered questionnaire, was also used. The study reveals that religious tenets largely shape attitudinal appraisal and redefine the borders of globalisation’s metanarratives.

 2. Religion and psychosis: a common evolutionary trajectory?

  Science.gov (United States)

  Dein, Simon; Littlewood, Roland

  2011-07-01

  In this article we propose that schizophrenia and religious cognition engage cognate mental modules in the over-attribution of agency and the overextension of theory of mind. We argue similarities and differences between assumptions of ultrahuman agents with omniscient minds and certain ''pathological'' forms of thinking in schizophrenia: thought insertion, withdrawal and broadcasting, and delusions of reference. In everyday religious cognition agency detection and theory of mind modules function ''normally,'' whereas in schizophrenia both modules are impaired. It is suggested that religion and schizophrenia have perhaps had a related evolutionary trajectory.

 3. Theory of Transcendent unity of Religion

  OpenAIRE

  Reza Karimi; MohammadReza Freidooni; Hossein Ali Torkamany

  2015-01-01

  This descriptive-analytic study by method in the form of a library in the field of Sciences of Quran and Hadith and suggests a new theory on difference of views about the religious judgments. The main problem is in one hand, the Quran's recognition of the plurality of religions in some verses and in other hand,the other verses those can be seen on the negation of religious plurality. In light of certain verses in this issue, some of thinkers have raised under different titles such as Trad...

 4. Reclaiming Religion: New Historiographic Challenges in the Relationship of Religion and American Higher Education.

  Science.gov (United States)

  Eisenmann, Linda

  1999-01-01

  Extends F. Michael Perko's literature review "Religious Higher Education in America: An Historiographic Survey" by discussing recent developments in the history of religion and U.S. higher education. Explores issues in secularization, the influence of Richard Hofstadter, the work of Julie Reuben, Douglas Sloan, George Marsden, and…

 5. Religion, Education and Citizenship Education: The Challenge of Turning Religion Upside Down

  NARCIS (Netherlands)

  Cok Bakker

  2013-01-01

  Reflecting on the link between religion and religious tradition(s) on the one hand and school and education on the other, and reflecting on the reasoning strategy to make sense of this link, people seem to tend strongly to think, argue and reflect in a deductive mode (this point is elaborated in

 6. Emma Bentz: I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Mette Svart

  2009-01-01

  Anmeldelse af doktordisputats, Lunds Universitet. Afhandlingen omhandler etableringen af den middelalderlige landbebyggelse som arkæologisk forskningsfelt fra 1930érne til i dag samt etableringen og vedligeholdelsen af et forskningsfelt indenfor den humanistiske videnskab....

 7. Ambivalent Sexism and Religion: Connected Through Values.

  Science.gov (United States)

  Mikołajczak, Małgorzata; Pietrzak, Janina

  2014-01-01

  Sexist attitudes do not exist in a limbo; they are embedded in larger belief systems associated with specific hierarchies of values. In particular, manifestations of benevolent sexism (Glick and Fiske 1996, 1997, 2001) can be perceived as a social boon, not a social ill, both because they are experienced as positive, and because they reward behaviors that maintain social stability. One of the strongest social institutions that create and justify specific hierarchies of values is religion. In this paper, we examine how the values inherent in religious beliefs (perhaps inadvertently) propagate an unequal status quo between men and women through endorsement of ideologies linked to benevolent sexism. In a survey with a convenience sample of train passengers in Southern and Eastern Poland ( N  = 180), we investigated the relationship between Catholic religiosity and sexist attitudes. In line with previous findings (Gaunt 2012; Glick et al. 2002a; Taşdemir and Sakallı-Uğurlu 2010), results suggest that religiosity can be linked to endorsement of benevolent sexism. This relationship was mediated in our study by the values of conservatism and openness to change (Schwartz 1992): religious individuals appear to value the societal status quo, tradition, and conformity, which leads them to perceive women through the lens of traditional social roles. Adhering to the teachings of a religion that promotes family values in general seems to have as its byproduct an espousal of prejudicial attitudes toward specific members of the family.

 8. Sociology of religion and the occult revival

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lennart Ejerfeldt

  1975-01-01

  Full Text Available The "new" that makes the cults of the occult revival to "new religions" of the Western world, is their recently increased social significance. Historically most of modern occultism is anything but new. From the research and theorizing about the occult revival we have picked up some main themes. The first is the social diffusion of the new occultism. In this field, we find some studies of superstition, especially astrology. These illuminate the differences in social connotation between the consumers of superstition and the followers of institutional religion. Secondly the study of the occult revival has made valuable contributions to the conceptualizing of "cult" and the cultic phenomenon. Thirdly, we will look upon the connection between the occult revival and the counter-culture. The problem of the rise of cults as a symptom of socio-cultural change will be briefly discussed with reference to Bell's thesis of "the disjuntion of culture and social structure". Lastly, we proffer some reflections on the occult revival and the new spiritual trends in the churches, which so sharply contrast with the theology and churchmanship of the sixties.

 9. Gender, religion and democratic politics in India.

  Science.gov (United States)

  Hasan, Zoya

  2010-01-01

  This article examines the impact of identity politics on gender equality. More specifically it explores the paradoxical and complex relationship of religion and politics in a multi-religious society and the complicated ways in which women's activism has both reinforced and challenged their gender identities. Contrary to the argument that religious politics does not always negate gender equality, the article argues that the Hindu religious politics and women's activism associated with it provides a compelling example of the instrumentalisation of women to accomplish the political goals of the Hindu right. It also examines the approach and strategies of influential political parties, women's organisations and Muslim women's groups towards legal reform and the contested issue of a uniform civil code. Against those who argue that, in the current communal conjuncture, reform within Muslim personal laws or Islamic feminism is the best strategy for enhancing the scope of Muslim women's rights, the article argues that such an approach tends to freeze identities within religious boundaries. It shows how women's and minority rights are used within the politics of religion to sideline the agenda of women's rights.

 10. Jesus Heard the Word of God, but Mohammed had Convulsions: How Religion Clause Principles Should Be Applied to Religion in the Public School Social Studies Curriculum.

  Science.gov (United States)

  Kaiser, Elizabeth D.

  2003-01-01

  Discusses why public schools are making religion an important part of social-studies curriculum and why teaching of religion may create unintended constitutional violations. Explores the efficacy of current legal tests of constitutionality of religion in schools. Proposes new test for evaluating the constitutionality of religion in public-school…

 11. Recent Observations on Religion Education in South Africa

  Science.gov (United States)

  Nogueira-Godsey, Elaine

  2016-01-01

  Thirteen years have passed since the Minister of Education, Kader Asmal, implemented the National Policy on Religion and Education in 2003 (South African Government 2003). The policy provided a new framework to promote diversity by educating young people about the religions of others as well as respect towards freedom of religious expression, a…

 12. 389 The Role of Religion in Human Development Uchenna M ...

  African Journals Online (AJOL)

  Europe, Arab and numerous countries of the world. It also contributed to ... Religion laid the foundation for the sanctity of human life, ... favourable attitude to work. .... no other, this is because organized religion, on the balance sheet of history ...

 13. What is religion? An African understanding | Beyers | HTS ...

  African Journals Online (AJOL)

  Western thought has influenced the way that religion is understood. Western philosophy supported the separation between the sacred and the profane. Modernism, focusing on human rationality, reduced religion to a set of correctly formulated dogmas and doctrines. Western thought, dominated by Christianity, created a ...

 14. Ideologies of Religion and Diversity in Australian Public Schools

  Science.gov (United States)

  Byrne, Catherine

  2012-01-01

  In many multicultural democracies, education has a Christian history. However, teaching religion has ideological variation. Progressives teach about many religions, while conservatives favor (often exclusive) instruction into one tradition. Australian secular education controversially prioritizes faith-forming instruction (mostly Christian). In…

 15. An Ethnographic Eye on Religion in Everyday Life

  Science.gov (United States)

  Berglund, Jenny

  2014-01-01

  There are many pitfalls associated with teaching about religions. One such pitfall entails the risk of presenting religions as stereotypical monolithic systems; that is, all who belong to a particular religious tradition think and act in the same way. I like to call this sort of stereotyping the "robotic tendency" because it has a habit…

 16. Religion, Education, and Religious Education in Irish Schools

  Science.gov (United States)

  Hyland, Áine; Bocking, Brian

  2015-01-01

  This essay is part of a collection of short essays solicited from authors around the globe who teach religion courses at the college level (not for professional religious training). They are published together with an introduction in "Teaching Theology and Religion" 18:3 (July 2015). The authors were asked to provide a brief overview of…

 17. Teaching Religion in Brazil, in Public Schools and Confessional Colleges

  Science.gov (United States)

  Cruz, Eduardo R.; Soares, Afonso L.

  2015-01-01

  This essay is part of a collection of short essays solicited from authors around the globe who teach religion courses at the college level (not for professional religious training). They are published together with an introduction in "Teaching Theology and Religion" 18:3 (July 2015). The authors were asked to provide a brief overview of…

 18. The Counter Terrorist Classroom: Religion, Education, and Security

  Science.gov (United States)

  Gearon, Liam

  2013-01-01

  The article identifies international cases--from the United States, Europe, and the United Nations--of an emergent interface of religion, education, and security. This is manifest in the uses of religion in education to counter religious extremism, the notional "counter terrorist classroom." To avoid an over-association of extremism with…

 19. From Classroom to Controversy: Conflict in the Teaching of Religion

  Science.gov (United States)

  Neal, Lynn S.

  2013-01-01

  What happens when a class assignment becomes a source of controversy? How do we respond? What do we learn? By describing the controversy surrounding an assignment on religion and representation, this article examines conflict's productive role in teaching about New Religious Movements (NRMs) and religion. It suggests that we consider how our…

 20. Access to health care and religion among young American men.

  Science.gov (United States)

  Gillum, R Frank; Jarrett, Nicole; Obisesan, Thomas O

  2009-12-01

  In order to elucidate cultural correlates of utilization of primary health services by young adult men, we investigated religion in which one was raised and service utilization. Using data from a national survey we tested the hypothesis that religion raised predicts access to and utilization of a regular medical care provider, examinations, HIV and other STD testing and counseling at ages 18-44 years in men born between 1958 and 1984. We also hypothesized that religion raised would be more predictive of utilization for Hispanic Americans and non-Hispanic Black Americans than for non-Hispanic White Americans. The study included a national sample of 4276 men aged 18-44 years. Descriptive and multivariate statistics were used to assess the hypotheses using data on religion raised and responses to 14 items assessing health care access and utilization. Compared to those raised in no religion, those raised mainline Protestant were more likely (p Religion raised was not associated with testicular exams, STD counseling or HIV testing. In multivariate analyses controlling for confounders, significant associations of religion raised with insurance coverage, a physician as usual source of care and physical examination remained which varied by race/ethnicity. In conclusion, although religion is a core aspect of culture that deserves further study as a possible determinant of health care utilization, we were not able to document any consistent pattern of significant association even in a population with high rates of religious participation.

 1. The Role of Religion in Human Development | Ugorie | UJAH: Unizik ...

  African Journals Online (AJOL)

  Religion has been destructively criticized and is still passing through criticisms. This is due largely to the sufferings and devastated situations humanity has passed through over the centuries as a result of many wars caused or justified by religion. The Islamic Jihads, the Crusades, the European Religious Wars, are some of ...

 2. The challenges of religion and ethnic identity in Nigeria | Ibezim ...

  African Journals Online (AJOL)

  The study investigated the challenges of religion and ethnic identity in Nigeria. Albeit religion and ethnic identity give people a sense of belonging, but there are factors that impede their progress in Nigeria. These factors were identified through secondary source of data collections and simple observation. The findings show ...

 3. Theology of religions: Models for interreligious dialogue in South ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  be segregated in terms of their traditions, places of worship and cultures, they .... Theology of Religions that by its very nature the concept of interreligious dialogue is .... religions lead to salvation, one is faced with the issue of relativism, meaning that if all .... 'Towards a Global Ethic articulated several of the moral and ethical ...

 4. Should God Get Tenure? Essays on Religion and Higher Education.

  Science.gov (United States)

  Gill, David W., Ed.

  Essays on the role of religion in higher education include: "Should God Get Tenure?" (David W. Gill); "On Being a Professor: The Case of Socrates" (Bruce R. Reichenbach); "Academic Excellence: Cliche or Humanizing Vision?" (Merold Westphal); "Religion, Science, and the Humanities in the Liberal Arts Curriculum" (H. Newton Maloney); "Tolstoy and…

 5. Religion, spirituality, health and medicine: Why should Indian physicians care?

  NARCIS (Netherlands)

  Chattopadhyay, S.

  2007-01-01

  Religion, spirituality, health and medicine have common roots in the conceptual framework of relationship amongst human beings, nature and God. Of late, there has been a surge in interest in understanding the interplay of religion, spirituality, health and medicine, both in popular and scientific

 6. Intersections of Spirituality, Religion and Gender in Children's Literature

  Science.gov (United States)

  Trousdale, Ann M.

  2005-01-01

  This paper explores the intersections of spirituality, religion and gender in contemporary children's books published in the United States. Background for the discussion includes a history of religion in children's literature and the history of women's roles in the Christian tradition. Representative works of realistic fiction--historical and…

 7. "Religion" in Educational Spaces: Knowing, Knowing Well, and Knowing Differently

  Science.gov (United States)

  I'Anson, John; Jasper, Alison

  2011-01-01

  The focus of this article is how "religion", as a materially heterogeneous concept, becomes mobilized in different educational spaces, and the "kinds of knowing" to which this gives rise. Three "case studyish" illustrations are deployed in order to consider how religion and education produce kinds of knowing which…

 8. The enlightenment and religion, knowledge and pedagogies in Europe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther-Jensen, Thyge

  2009-01-01

  Artiklen behandler indflydelse strømninger inden for pædagogik, religion og vidensopfattelse i tiden under og op til Oplysningstiden.......Artiklen behandler indflydelse strømninger inden for pædagogik, religion og vidensopfattelse i tiden under og op til Oplysningstiden....

 9. Intercultural Education: Religion, Knowledge and the Limits of Postmodernism

  Science.gov (United States)

  Coulby, David

  2008-01-01

  This paper commences with an examination of some of the destructive aspects of religion, past and present. Against this it sets the knowledge and tolerance advocated in the Enlightenment. It goes on to consider the current role of religion in some school systems. It concludes by considering the challenge that the institutionalization of religion…

 10. Three Monotheistic Religions: Judaism, Christianity, Islam. Slide Exercise.

  Science.gov (United States)

  Michalak, Laurence

  This slide exercise is intended to communicate information about the three major monotheistic religions of the Middle East: Judaism, Christianity, and Islam. The exercise focuses on beliefs, events, symbols, institutions, and practices important to the three religions, but the main purpose is to impress upon students the many things that these…

 11. "Convivencia," Abrahamic Religions and Study Abroad in Spain

  Science.gov (United States)

  McCoy, Mitchell A.; Holt, Sally

  2018-01-01

  As a point of departure for understanding the complexities of Spanish national and individual identities, it is incumbent that a student begin by investigating Spanish iterations of the three Abrahamic religions. This presupposition of religion's centrality in the pursuit of better informed understandings of the Spanish nation, people, history and…

 12. Philosophy and Religion in service of the Philosophia Christi

  NARCIS (Netherlands)

  N. Linkels (Nicole)

  2013-01-01

  textabstractDesiderius Erasmus proposed a philosophia Christi, in which – at least to the Renaissance humanist – both religion and philosophy dictate the Christian way of living. The very term implies that philosophy and religion share a common ground. It fails, however, to acknowledge the

 13. Shortcomings of the Human Brain and Remedial Action by Religion

  Science.gov (United States)

  Reich, K. Helmut

  2010-01-01

  There is no consensus as to whether, and if so, in which regard and to what extent science and religion is needed for human survival. Here a circumscribed domain is taken up: the sovereignty and sufficiency of the human brain in this context. Several of its shortcomings are pointed out. Religion and other aspects of culture are needed for remedial…

 14. The Word Has Become Game : Researching Religion in Digital Games

  NARCIS (Netherlands)

  Bosman, Frank

  2016-01-01

  In this article, the author proposes a multi-layered methodology for researching religion in video games. The author differentiates between five levels at which religion can be encountered in video games and/or video game research: material, referential, reflexive, ritual and meta level. These

 15. Integrating Religion and Spirituality into Counselor Education: Barriers and Strategies

  Science.gov (United States)

  Adams, Christopher M.; Puig, Ana; Baggs, Adrienne; Wolf, Cheryl Pence

  2015-01-01

  Despite a professionally recognized need for training in religion/spirituality, literature indicates that religious and spirituality issues continue to be inconsistently addressed in counselor education. Ten experts were asked to identify potential barriers to integrating religion and spirituality into counselor education and indicate strategies…

 16. Are Religion or "Faith" Necessary for a Moral Sexual Ethos?

  Science.gov (United States)

  Klein, Marty

  2011-01-01

  Credit the editor of the American Journal of Sexuality Education for inviting an article on whether religion or faith is necessary for a moral sexual ethos. Credit organized religion for creating a global cultural narrative in which this question would even be asked. Most articles answer a central question. This article challenges the central…

 17. Religion: Source of Conflict or Basis for Reconciliation?

  Science.gov (United States)

  Saint-Laurent, George E.

  1994-01-01

  Discusses five causes of unjust conflict that may originate in religious commitment including arrogant intolerance; hostile remembrance; ethnocentrism; fundamentalism; and religious myths. Causes of conflict other than religion are suggested, and religion as a force for peace and unity is discussed. (KRN)

 18. The Challenges of Teaching and Learning Sociology of Religion in ...

  African Journals Online (AJOL)

  The teaching and learning of Sociology of Religion in Nigeria face some grave challenges. As an academic discipline in religious studies, many who teach this specialized discipline are not experts. This makes Sociology of. Religion anybody's game which does not promote sound scholarship, creativity and intellectual ...

 19. The role of religion in al-Qaeda’s violence

  NARCIS (Netherlands)

  Nanninga, Pieter; Lewis, James R.

  2017-01-01

  This chapter explores the role of religion in jihadist violence by applying recent insights from the field of religious studies to the case of al-Qaeda. Whereas religion is often perceived as an explanatory factor in al-Qaeda’s attacks, the chapter demonstrates that the meanings attributed to

 20. Teaching Introductory Upper-Level Religion and Theology Classes

  Science.gov (United States)

  Clingerman, Forrest; O'Brien, Kevin J.

  2015-01-01

  The undergraduate study of religion is predominantly undertaken by non-majors who are meeting a general education requirement. This means that, while curricular discussions make important distinctions between the work of lower- and upper-division courses, many religion and theology faculty are teaching hybrid courses that we call…

 1. Family, Religion, and Work among Arab American Women

  Science.gov (United States)

  Ghazal Read, Jen'nan

  2004-01-01

  Using data from a national survey of 501 Arab American women, this study examines the extent to which family behavior mediates the influence of religion on women's labor force activity. Prior research on families has largely overlooked the role of religion in influencing women's labor force decisions, particularly at different stages of the life…

 2. Molecular characterization of charcoal to identify adsorbed SOM and assess the effectiveness of common SOM-removing pretreatments prior to radiocarbon dating

  NARCIS (Netherlands)

  Wagner, T.V.; Mouter, A.K.; Parsons, J.R.; Sevink, J.; van der Plicht, J.; Jansen, B.

  A significant part of our knowledge on Holocene landscape development and associated human history in northwestern Europe is based on radiocarbon dating of charcoal originating from podzols. However, these soils are characterized by leaching of soil organic matter (SOM) that may adsorb to older

 3. Teaching religions in Indonesia Islamic Higher education: from comparative religion to Religious Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Media Zainul Bahri

  2014-12-01

  Full Text Available This article focuses on how the study of Comparative Religion conducted in Indonesian Islamic higher institutions, i.e. on both UIN Yogyakarta and Jakartasince the beginning of the New Order (1960s to Reform era (2014. The focus of the study was on models/approaches and main issues. In general, for more than half a century, the comparative study of religion is not been done for academic purposes an sich. Just within the new last decade that theoretical studies of Comparative Religion began developed. Another important thing that the study of Comparative Religion in Indonesia, although mostly referring to the methodological sources of the West and the Middle East, but ithas always been associated with religious and cultural context of Indonesia.Therefore, the study on both UIN Yogyakarta and Jakarta always deliver courseson religions that live in Indonesia alongside with Indonesian contemporary issues. In the reform era, though still using Comparative Religion’s term, butit looks religious studies such as used in the West. Thus, its “form” or “clothes”is Comparative Religion but it is religious studies. Artikel ini fokus pada bagaimana studi Perbandingan Agama yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam Indonesia, yaitu pada UIN Yogyakarta dan Jakarta sejak awal Orde Baru (1960 Reformasi era (2014. Fokus penelitian adalah pada model/pendekatan dan isu-isu utama. Secara umum, selama lebih dari setengah abad, studi perbandingan agama tidak dilakukan untuk tujuan akademik an sich. Hanya dalam dekade terakhir studi teoritis Perbandingan Agama mulai dikembangkan. Hal lain yang penting bahwa studi Perbandingan Agama di Indonesia, meskipun sebagian besar mengacu padasumber-sumber metodologi Barat dan Timur Tengah, tetapi selalu dikaitkan dengan konteks agama dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, penelitian pada kedua UIN Yogyakarta dan Jakarta selalu memberikan kursus tentang agamayang hidup di Indonesia bersama dengan isu

 4. The influence of religion on sexual HIV risk.

  Science.gov (United States)

  Shaw, Stacey A; El-Bassel, Nabila

  2014-08-01

  This systematic review examines the relationship between religion and sexual HIV risk behavior. It focuses primarily on how studies have conceptualized and defined religion, methodologies, and sexual risk outcomes. We also describe regions where studies were conducted and mechanisms by which religion may be associated with sexual risk. We included 137 studies in this review, classifying them as measuring: (1) only religious affiliation (n = 57), (2) only religiosity (n = 48), and (3) both religious affiliation and religiosity (n = 32). A number of studies identified lower levels of sexual HIV risk among Muslims, although many of these examined HIV prevalence rather than specific behavioral risk outcomes. Most studies identified increased religiosity to be associated with lower levels of sexual HIV risk. This finding persists but is weaker when the outcome considered is condom use. The paper reviews ways in which religion may contribute to increase and reduction in sexual HIV risk, gaps in research, and implications for future research on religion and HIV.

 5. The role of religion and spirituality in mental health.

  Science.gov (United States)

  Weber, Samuel R; Pargament, Kenneth I

  2014-09-01

  There has been increased interest in the relationship between religion and spirituality and mental health in recent years. This article reviews recent research into the capacity of religion and spirituality to benefit or harm the mental health of believers. We also examine the implications this may have for assessment and treatment in psychiatric settings. Studies indicate that religion and spirituality can promote mental health through positive religious coping, community and support, and positive beliefs. Research also shows that religion and spirituality can be damaging to mental health by means of negative religious coping, misunderstanding and miscommunication, and negative beliefs. Tools for the assessment of patients' spiritual needs have been studied, and incorporation of spiritual themes into treatment has shown some promise. Religion and spirituality have the ability to promote or damage mental health. This potential demands an increased awareness of religious matters by practitioners in the mental health field as well as ongoing attention in psychiatric research.

 6. Religion, Culture, and Tax Evasion: Evidence from the Czech Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wadim Strielkowski

  2015-06-01

  Full Text Available Our paper analyzes the impact of culture and religion on tax evasions in the Czech Republic, which represents one of the most atheistic countries in Europe, and a very interesting example of attitudes to the church and religion, as well as the influence of religion on the social and economic aspects of everyday life. Our results suggest that, in the Czech Republic, religion plays the role of tax compliance, but only through a positive effect of visiting the church. National pride supports tax morality while trust in government institutions and attitudes towards government are not associated with tax compliance. These results suggest that the Czech Republic is no different from other countries regarding the relationship between religion and tax compliance. Moreover, the role of government as the authority for improving tax compliance is different from what is observed in other countries.

 7. Historical intersections of psychology, religion, and politics in national contexts.

  Science.gov (United States)

  Kugelmann, Robert; Belzen, Jacob A

  2009-08-01

  Various types of psychology have come into existence in and have been interacting with a plurality of contexts, contexts that have been radically varying in different states or nations. One important factor in the development of psychology has been the multiple relationships to the Christian religion, whether understood as an institution, a worldview, or a form of personal spirituality. The articles in this issue focus on the intertwinements between institutional religion and national political structures and on their influence on developing forms of psychology in four different national contexts: Spain, the Netherlands, the United Kingdom, and the United States. Within these four settings, aspects of the ways in which varying forms of Christian religion coconstituted, facilitated, and shaped psychology, theoretically, practically, and institutionally, are examined. The formative power of the religions was not independent of the relationships between religion and political power, but rather mediated by these.

 8. Religion as Bridging or Bonding Social Capital: Race, Religion, and Cross-Racial Interaction for College Students

  Science.gov (United States)

  Park, Julie J.; Bowman, Nicholas A.

  2015-01-01

  Religion is the most segregated arena of American life, but its effect on collegiate diversity outcomes has been overlooked, despite the significance of both race and religion in many students' lives. This study examines whether religious observance, religious worldview identification, and participation in a religious student organization are…

 9. Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members

  Science.gov (United States)

  Vestøl, Jon Magne

  2016-01-01

  Drawing on perspectives from sociocultural theory, this article investigates how Christian denominations are represented in Norwegian textbooks of religious education and by young believers. The main finding is that textbooks and young adherents present religion in substantially different ways. While textbooks relate religion to global and…

 10. The Religion Teacher's Handbook: A Primer on the Vocation of Teaching Catholic High School Religion

  Science.gov (United States)

  Mueting, Timothy R.

  2017-01-01

  All Catholic school teachers are called to be evangelists and catechists. Religion teachers have a special duty to teach religion systematically in a classroom. This book is meant to be a handbook or guidebook with practical elements of teaching and sample lesson plans and projects.

 11. Christianity and the African traditional religion(s: The postcolonial round of engagement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David T. Adamo

  2011-03-01

  Full Text Available This article concerned itself with the modern encounter between Christianity and African Indigenous Religion (AIR in Africa. It is essentially a postcolonial approach to what AIR and its essential characteristics is: God and humanity, sacrifices, afterlife and ancestors. The rapid growth of many religions in Africa and the revival of AIR in postcolonial Africa have made inter-religious dialogue an urgent necessity. Unlike the colonial encounter with AIR, which was characterised by hostility and the condemnation of AIR, the postcolonial encounter should be characterised by mutual respect, understanding, tolerance, and some level of freedom, liberation and genuineness. In this way, suspicion will be reduced, because despite the adherents� confession of Christianity, AIR is not about to be extinct.

 12. [Study on mechanism of SOM stabilization of paddy soils under long-term fertilizations].

  Science.gov (United States)

  Luo, Lu; Zhou, Ping; Tong, Cheng-Li; Shi, Hui; Wu, Jin-Shui; Huang, Tie-Ping

  2013-02-01

  Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was applied to study the structure of soil organic matter (SOM) of paddy soils under long-term different fertilization treatments. The aim was to clarify the different distribution of SOM between different fertilization methods and between topsoil and subsoil, and to explore the stability mechanism of SOM under different fertilization treatments. The results showed that the content of topsoil organic carbon (SOC) was the highest under organic-inorganic fertilizations, with the increment of SOC by 18.5%, 12.9% and 18.4% under high organic manure (HOM), low organic manure (LOM) and straw returning (STW) respectively compared with no fertilization treatment (CK). The long-term fertilizations also changed the chemical structure of SOM. As compared with CK, different fertilization treatments increased the functional group absorbing intensity of chemical resistance compounds (aliphatic, aromaticity), carbohydrate and organo-silicon compounds, which was the most distinctive under treatments of HOM, LOM and STW. For example, the absorbing intensity of alkyl was 0.30, 0.25 and 0.29 under HOM, LOM and STW, respectively. These values were increased by 87% , 56% and 81% as compared with that under CK treatment. The functional group absorbing intensity of SOM in the topsoil was stronger than that in the subsoil, with the most distinctive difference under HOM, LOM and STW treatments. The present research indicated that the enhanced chemical resistance of functional group of SOM may contribute to the high contents of SOC in the paddy soils under long-term organic-inorganic fertilizations, which also suggested a chemical stabilization mechanism of SOM in the paddy soils.

 13. Psychiatry, religion, positive emotions and spirituality.

  Science.gov (United States)

  Vaillant, George E

  2013-12-01

  This paper proposes that eight positive emotions: awe, love/attachment, trust/faith, compassion, gratitude, forgiveness, joy and hope constitute what we mean by spirituality. These emotions have been grossly ignored by psychiatry. The two sciences that I shall employ to demonstrate this definition of spirituality will be ethology and neuroscience. They are both very new. I will argue that spirituality is not about ideas, sacred texts and theology. Rather, spirituality is all about emotion and social connection that are more dependent on the limbic system than the cortex. Specific religions, for all their limitations, are often the portal through which positive emotions are brought into conscious attention. Neither Freud nor psychiatric textbooks ever mention emotions like joy and gratitude. Hymns and psalms give these emotions pride of place. Our whole concept of psychotherapy might change, if clinicians set about enhancing positive emotions, rather than focusing only on the negative ones. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 14. UFO Religions – Beginnings and Main Forms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijel Sinani

  2016-02-01

  Full Text Available This paper looks at UFO religions, and considers the major factors that have played a role in the emergence and development of these alternative religious movements - from reports of close encounters of the third and fourth kinds and science fiction production, to alternative ideological elaborations of contacts with extraterrestrial worlds. It looks at the basic theological premises, iconography, activities, and, more generally, cultural precepts of several UFO religious movements (the Aetherius Society, Heaven's Gate, Unarius, the Raelian movement. Attention is drawn to the religious connotations of UFO discourse, and its motifs of "otherness" and "supernaturalness". In addition, the relation between the roles and themes promoted within the contactee movement and the accounts of persons claiming to have been abducted by aliens is explored. Finally, the paper highlights the key existential questions and identifies the themes and motifs with which UFO religionists present themselves to the public.

 15. From Religion to Dialectics and Mathematics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Achtner Wolfgang

  2016-03-01

  Full Text Available Hermann Grassmann is known to be the founder of modern vector and tensor calculus. Having as a theologian no formal education in mathematics at a university he got his basic ideas for this mathematical innovation at least to some extent from listening to Schleiermacher’s lectures on Dialectics and, together with his brother Robert, reading its publication in 1839. The paper shows how the idea of unity and various levels of reality first formulated in Schleiermacher’s talks about religion in 1799 were transformed by him into a philosophical system in his dialectics and then were picked up by Grassmann and operationalized in his philosophical-mathematical treatise on the extension theory (German: Ausdehnungslehre in 1844.

 16. Spirituality, religion, and healing in palliative care.

  Science.gov (United States)

  Puchalski, Christina M; Dorff, Rabbi Elliot; Hendi, Imam Yahya

  2004-11-01

  In end-of-life care, attending to spiritual needs ensures that a dying patient has the opportunity to find meaning in the midst of suffering and to have the opportunity for love, compassion, and partnership in their final journey. This article summarizes some of the beliefs and traditions from Judaism, Islam, and Christianity that affect people as they face their own dying and mortality. People who do not participate in any formal religion also have a drive to find meaning in the midst of suffering and dying. They may find this in personal ways. This article presents some practical tools to help clinicians address and respect spiritual and religious issues of patients. It is crucial that our culture and our systems of care for the dying include a spiritual approach so that dying can be meaningful and even filled with hope.

 17. Functions of Narrative Genres for Lived Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuija Hovi

  2014-05-01

  Full Text Available The article presents the object and results of a study which combines the psychology of religion and folkloristics in the form of a qualitative analysis of empirical ethnographic material compiled from sources in a local neo-charismatic congregation called the ‘Word of Life’. Personal narrative is discussed as a genre which represents the collective tradition of a religious community. It is a socially-learned speech act and a means of interpreting and sharing religious experience, thus constructing and confirming the faith of the community, both individually and collectively. In the neo-charismatic tradition, everyday speech draws on a literal (biblical tradition as well as on socially-shared narrative genres such as ritual testimonies, prophecies, sermons and casual, personal narratives of co-believers. The faith-creative power of these stories can be found in their performative utterances and evaluative structures as well as in non-communication.

 18. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...

 19. Religion and body weight: a review of quantitative studies.

  Science.gov (United States)

  Yeary, Karen Hye-Cheon Kim; Sobal, Jeffery; Wethington, Elaine

  2017-10-01

  Increasing interest in relationships between religion and health has encouraged research about religion and body weight, which has produced mixed findings. We systematically searched 11 bibliographic databases for quantitative studies of religion and weight, locating and coding 85 studies. We conducted a systematic review, analysing descriptive characteristics of the studies as well as relevant religion-body weight associations related to study characteristics. We summarized findings for two categories of religion variables: religious affiliation and religiosity. For religious affiliation, we found evidence for significant associations with body weight in both cross-sectional and longitudinal studies. In particular, Seventh-Day Adventists had lower body weight than other denominations in cross-sectional analyses. For religiosity, significant associations occurred between greater religiosity and higher body weight in both cross-sectional and longitudinal studies. In particular, greater religiosity was significantly associated with higher body weight in bivariate analyses but less so in multivariate analyses. A greater proportion of studies that used a representative sample, longitudinal analyses, and samples with only men reported significant associations between religiosity and weight. Evidence in seven studies suggested that health behaviours and psychosocial factors mediate religion-weight relationships. More longitudinal studies and analyses of mediators are needed to provide stronger evidence and further elucidate religion-weight relationships. © 2017 World Obesity Federation.

 20. Predicting civil religion at a cross-cultural level

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lavrič Miran

  2009-01-01

  Full Text Available The concept of civil religion has caught major attention among scholars studying the junction of religion and politics (J.-J. Rousseau, E. Durkheim, R. Bellah. The notion focuses on the phenomenon of cultural contents sacralizing and ritualizing the ruling political institutions of a society, extending support to the integration of the political and social system at a cultural level. The notion of civil religion has recently been operationalized crossculturally, but light has not been shed upon its predictors. In this paper authoritarianism is tested as a predictor of civil religion cross-culturally. Four student samples of Bosnian, Serbian, Slovenian and US students were analyzed. Very strong, significant associations between authoritarianism, as operationalized by a modified Lane scale, and civil religion were found in all cases. Moreover, upon introducing femininity, anxiety and gender into the analysis, a strong, dominant and significant impact on the part of authoritarianism was still found when civil religion was observed crossculturally. When the same predictors were applied to explaining general religiosity, authoritarianism fell short of being a significant predictor in most of the environments observed. Such results suggest an especially close link between civil religion and authoritarianism.

 1. La religione come tecnica difensiva dell'identità soggettiva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Fabio Berardini

  2016-12-01

  Full Text Available Religion as a Defensive Technique for Subjective Identity - From a naturalistic perspective, the study of religion immediately leads to a problematic point: if religion is so widespread, to the extent that it seems to be a trait inscribed in human nature, then it should have adaptive advantages or, at the very least, it should not have disadvantages that would stand in the way of the survival of those who practice religion. In the former case, we need to understand the function of religion, viz. a utility it confers that may justify its persistence across human history. Against the backdrop of an anthropological model that considers subjectivity identity to be characterized by ontological fragility, this article will offer a special version of the claim that religion, viewed as a byproduct, has a positive function: we will make the hypothesis that it contributes to the defense of the unity of self-consciousness. Thus our focus will be on religion construed as a repertoire of strategies designed to protect the self.

 2. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sutanate Saelao

  2016-08-01

  Full Text Available This study evaluates the safety of kung-som which was distributed in local markets and using PCR-DGGE technique to identify microflora in kung-som. Lactic acid bacteria (LAB were found at counts of more than 7 log CFU g-1 in all samples and the total viable counts were about 5-8 log CFU g-1 . Bacillus cereus and yeasts were detected at around 2 log CFU g-1 and 5-6log CFU g-1, respectively. For DGGE analysis, LAB and coagulase negative staphylococci (CNS bacteria dominated over other microorganisms. The sequencing of the DNA bands from DGGE gels corresponding to kung-som samples showed the presence of LAB as the major microflora in the products, namely: Lactobacillus farciminis, Lactobacillus plantarum, Lactococcus garvieae, Tetragenococcus halophilus and Weissella thailandensis. In addition, Staphylococcus carnosus was detected in kung-som as minor microflora. These dominant strains would allow the development of defined starter cultures for improving the quality of kung-som.

 3. Om dass-sætninger som afficeret eller efficeret objekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holsting, Alexandra

  2013-01-01

  Temaet for nærværende artikel er en diskussion af muligheden for at fastlægge en tysk dass-sætnings semantiske funktion som afficeret eller efficeret objekt , når den optræder i rollen som komplement for verber, der har såvel en afficerende som en efficerende betydningsvariant, hvorved dass......-sætningen i det første tilfælde betegner et forhold, matrixsætningens subjektsreferent reagerer på, og i det andet indholdet af en ytring, der fremsættes af matrixsætningens subjektsreferent. Jeg går i artiklen særligt ind i diskussionen om, hvorvidt dass-sætningens modus kan tjene som formel indikation på...... den semantiske funktion, dvs. om en dass-sætning i konjunktiv utvetydigt kan tilskrives en funktion som efficeret objekt for matrixsætningsverbet....

 4. On the Relationship between Variational Level Set-Based and SOM-Based Active Contours

  Science.gov (United States)

  Abdelsamea, Mohammed M.; Gnecco, Giorgio; Gaber, Mohamed Medhat; Elyan, Eyad

  2015-01-01

  Most Active Contour Models (ACMs) deal with the image segmentation problem as a functional optimization problem, as they work on dividing an image into several regions by optimizing a suitable functional. Among ACMs, variational level set methods have been used to build an active contour with the aim of modeling arbitrarily complex shapes. Moreover, they can handle also topological changes of the contours. Self-Organizing Maps (SOMs) have attracted the attention of many computer vision scientists, particularly in modeling an active contour based on the idea of utilizing the prototypes (weights) of a SOM to control the evolution of the contour. SOM-based models have been proposed in general with the aim of exploiting the specific ability of SOMs to learn the edge-map information via their topology preservation property and overcoming some drawbacks of other ACMs, such as trapping into local minima of the image energy functional to be minimized in such models. In this survey, we illustrate the main concepts of variational level set-based ACMs, SOM-based ACMs, and their relationship and review in a comprehensive fashion the development of their state-of-the-art models from a machine learning perspective, with a focus on their strengths and weaknesses. PMID:25960736

 5. Doctors discussing religion and spirituality: A systematic literature review.

  Science.gov (United States)

  Best, Megan; Butow, Phyllis; Olver, Ian

  2016-04-01

  Discussion of religion and/or spirituality in the medical consultation is desired by patients and known to be beneficial. However, it is infrequent. We aimed to identify why this is so. We set out to answer the following research questions: Do doctors report that they ask their patients about religion and/or spirituality and how do they do it? According to doctors, how often do patients raise the issue of religion and/or spirituality in consultation and how do doctors respond when they do? What are the known facilitators and barriers to doctors asking their patients about religion and/or spirituality? A mixed qualitative/quantitative review was conducted to identify studies exploring the physician's perspective on discussion of religion and/or spirituality in the medical consultation. We searched nine databases from inception to January 2015 for original research papers reporting doctors' views on discussion of religion and/or spirituality in medical consultations. Papers were assessed for quality using QualSyst and results were reported using a measurement tool to assess systematic review guidelines. Overall, 61 eligible papers were identified, comprising over 20,044 physician reports. Religion and spirituality are discussed infrequently by physicians although frequency increases with terminal illness. Many physicians prefer chaplain referral to discussing religion and/or spirituality with patients themselves. Such discussions are facilitated by prior training and increased physician religiosity and spirituality. Insufficient time and training were the most frequently reported barriers. This review found that physician enquiry into the religion and/or spirituality of patients is inconsistent in frequency and nature and that in order to meet patient needs, barriers to discussion need to be overcome. © The Author(s) 2015.

 6. Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

  OpenAIRE

  Kyllingstad, Elisabeth

  2016-01-01

  Dette prosjektet er en metodisk tilnærming til Camille Paglias filosofiske historietekst ”The Birth of the Western Eye”. Sexual Personae – Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1991) er en revidert versjon av doktorgradsavhendlingen hennes, som hun forsvarte i 1974. Den forteller om det Paglia identifiserer som grunnleggende drivkrefter i det vestlige mennesket, og dets kunstneriske produksjon. På denne måten kan verket leses som en guide gjennom vestlig tenkning så vel som kun...

 7. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 8. Applications of Self-Organising Map (SOM) for prioritisation of endemic zones of filariasis in Andhra Pradesh, India.

  Science.gov (United States)

  Murty, Upadhayula Suryanaryana; Rao, Mutheneni Srinivasa; Sriram, K; Rao, K Madhusudhan

  2011-01-01

  Entomological and epidemiological data of Lymphatic Filariasis (LF) was collected from 120 villages of four districts of Andhra Pradesh, India. Self-Organising Maps (SOMs), data-mining techniques, was used to classify and prioritise the endemic zones of filariasis. The results show that, SOMs classified all the villages into three major clusters by considering the data of Microfilaria (MF) rate, infection, infectivity rate and Per Man Hour (PMH). By considering the patterns of cluster, appropriate decision can be drawn for each parameter that is responsible for disease transmission of filariasis. Hence, SOM will certainly be a suitable tool for management of filariasis. The detailed application of SOM is discussed in this paper.

 9. The use of religion in death penalty sentencing trials.

  Science.gov (United States)

  Miller, Monica K; Bornstein, Brian H

  2006-12-01

  Both prosecutors and defense attorneys have presented religious appeals and testimony about a defendant's religious activities in order to influence capital jurors' sentencing. Courts that have objected to this use of religion fear that religion will improperly influence jurors' decisions and interfere with their ability to weigh aggravators and mitigators. This study investigated the effects of both prosecution and defense appeals. Prosecution appeals did not affect verdict decisions; however, use of religion by the defense affected both verdicts and the weighing of aggravators and mitigators. These results could be due to differences in perceived sincerity and remorse that are conveyed in the various appeals.

 10. Reflections on the differences between religion and culture.

  Science.gov (United States)

  Bonney, Richard

  2004-01-01

  Culture may be thought of as a causal agent that affects the evolutionary process by uniquely human means. Religion, on the other hand, is considered a process of revelation and contains the concept of the "faithful" who receive the message of revelation. Culture permits the "self-conscious evaluation of human possibilities" and therefore presents a device for increasing human control over species change. There are dangers, however, in accepting cultural relativism without any constraint, such as respect for human life and dignity. In this article, the author attempts to clarify the boundaries between religion and culture and acknowledges that further research is needed on the religion/culture dichotomy.

 11. Gandhi on Religion, Faith and Conversion: Secular Blueprint Relevant Today*

  Science.gov (United States)

  Singh, Ajai R.; Singh, Shakuntala A.

  2004-01-01

  Gandhi believed in judging people of other faiths from their stand point rather than his own. He welcomed contact of Hinduism with other religions, especially the Christian doctrines, for he did not want to be debarred from assimilating good anywhere else. He believed a respectful study of other's religion was a sacred duty and it did not reduce reverence for one's own. He was looking out for those universal principles which transcended religion as a dogma. He expected religion to take account of practical life, he wanted it to appeal to reason and not be in conflict with morality. He believed it was his right and duty to point out the defects of his own religion, but to desist from doing so with other's faith. He refused to abuse a man for his fanatical deeds for he tried to see them from the other person's point of view. He believed Jesus expressed the will and spirit of God but could not accept Jesus as the only incarnate son of God. If Jesus was like God or God himself, then all men were like God or God Himself. But neither could he accept the Vedas as the inspired word of God, for if they were inspired why not also the Bible and the Koran? He believed all great religions were fundamentally equal and that there should be innate respect for them, not just mutual tolerance. He felt a person wanting to convert should try to be a good follower of his own faith rather than seek goodness in change of faith. His early impressions of Christianity were unfortunate which underwent a change when he discovered the New Testament and the Sermon on the Mount, whose ideal of renunciation appealed to him greatly. He thought Parliament of Religions or International Fellowship of Religions could be based only on equality of status, a common platform. An attitude of patronising tolerance was false to the spirit of international fellowship. He believed that all religions were more or less true, but had errors because they came to us though imperfect human instrumentality. Religious

 12. Feminisms and Challenges to Institutionalized Philosophy of Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathan Eric Dickman

  2018-04-01

  Full Text Available For my invited contribution to this special issue of Religions on “Feminisms and the Study of ‘Religions,’” I focus on philosophy of religion and contestations over its relevance to the academic field of Religious Studies. I amplify some feminist philosophers’ voices—especially Pamela Sue Anderson—in corroboration with recent calls from Religious Studies scholars to diversify philosophy of religions in the direction of locating it properly within the current state of Religious Studies. I want to do this by thinking through two proposals in productive tension: first, any philosophy of religions worthy of the name is intrinsically feminist; second, any philosophy of religions worthy of the name is intrinsically traditional. I want to use the productive tension between these two to illuminate ways calls for broadening the field can be enhanced when such calls are seen as both feminist and traditional. I proceed as follows. First, I note three instances of explicitly feminist work in philosophy of religions that do not suffer from the same narrowness as so-called “traditional” philosophy of religion. Religious Studies critics of philosophy of religion overstate the case in claiming feminist philosophy of religion is too narrow. Second, I develop a useful distinction between the concepts of “tradition” and “institution” to locate forces of oppression more precisely in dynamics of institutionalization so that we might rehabilitate tradition as a resource for combating institutionalized oppressiveness. I do this in response to the hegemony of current philosophers of religion who claim to speak about “the traditional god.” And third, I briefly coordinate four topics in religions from diverse feminist perspectives to help refine paths of inquiry for future philosophy of religions that is both feminist and traditional. My hope is that these clarify a philosophy of religions renewed through feminisms—moving from fringe to

 13. Fermi field and Dirac oscillator in a Som-Raychaudhuri space-time

  Science.gov (United States)

  de Montigny, Marc; Zare, Soroush; Hassanabadi, Hassan

  2018-05-01

  We investigate the relativistic dynamics of a Dirac field in the Som-Raychaudhuri space-time, which is described by a Gödel-type metric and a stationary cylindrical symmetric solution of Einstein field equations for a charged dust distribution in rigid rotation. In order to analyze the effect of various physical parameters of this space-time, we solve the Dirac equation in the Som-Raychaudhuri space-time and obtain the energy levels and eigenfunctions of the Dirac operator by using the Nikiforov-Uvarov method. We also examine the behaviour of the Dirac oscillator in the Som-Raychaudhuri space-time, in particular, the effect of its frequency and the vorticity parameter.

 14. The Distinction Between the Essence and Reality of Religion: Resolving an Ambiguity in the Method of Phenomenology of Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojtaba Zarvani

  2013-12-01

  Full Text Available During recent centuries, under the influence of modern and postmodern ideas, religious studies have been exposed to new approaches and views. On the one hand, these approaches are not an extension of theology in the traditional sense and on the other hand, they give a remarkable role to method in religious studies. The importance of phenomenology and the eyes it has caught as a "method" in study of religion, as well as in such disciplines as philosophy of religion, sociology of religion, psychology of religion, history of religion  and so on,‌ have been due to the compatibility of this method or approach with different religions and as a result due to preparing the ground for comparative studies of religions, on the one hand, and because of being descriptive and non-judicative about beliefs and thoughts, on the other. Historically speaking, this method or approach is a product of the mixture of two intellectual currents in the nineteenth century west. These two currents comprise scientific research of religion and the philosophical phenomenology of the German philosopher, "Edmund Husserl". As compared to philosophical phenomenology, phenomenology of religion has undergone through dramatic changes in all its aspects. But we can't understand phenomenology of religion, particularly in the twentieth century, apart from philosophical phenomenology, specifically Husserl's phenomenology and its important concepts. However, there are two challenging problems in phenomenology of religion both historically and regarding its essential complexity as such: first, the existing variety of phenomenologies of religion in Rudolf Otto, Mircea Eliade, Max scheler, C. Jouco bleeker, Ninian Smart, Gerardus van der Leeuw and many others works has hardened the process of understanding of this method and thus it seems necessary to outline the underlying characteristics of this method. The second and more significant point is that the works of early phenomenologists

 15. The Distinction Between the Essence and Reality of Religion: Resolving an Ambiguity in the Method of Phenomenology of Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammadreza Ghaeminik

  2014-01-01

  Full Text Available During recent centuries, under the influence of modern and postmodern ideas, religious studies have been exposed to new approaches and views. On the one hand, these approaches are not an extension of theology in the traditional sense and on the other hand, they give a remarkable role to method in religious studies. The importance of phenomenology and the eyes it has caught as a "method" in study of religion, as well as in such disciplines as philosophy of religion, sociology of religion, psychology of religion, history of religion  and so on,‌ have been due to the compatibility of this method or approach with different religions and as a result due to preparing the ground for comparative studies of religions, on the one hand, and because of being descriptive and non-judicative about beliefs and thoughts, on the other. Historically speaking, this method or approach is a product of the mixture of two intellectual currents in the nineteenth century west. These two currents comprise scientific research of religion and the philosophical phenomenology of the German philosopher, "Edmund Husserl". As compared to philosophical phenomenology, phenomenology of religion has undergone through dramatic changes in all its aspects. But we can't understand phenomenology of religion, particularly in the twentieth century, apart from philosophical phenomenology, specifically Husserl's phenomenology and its important concepts. However, there are two challenging problems in phenomenology of religion both historically and regarding its essential complexity as such: first, the existing variety of phenomenologies of religion in Rudolf Otto, Mircea Eliade, Max scheler, C. Jouco bleeker, Ninian Smart, Gerardus van der Leeuw and many others works has hardened the process of understanding of this method and thus it seems necessary to outline the underlying characteristics of this method. The second and more significant point is that the works of early phenomenologists

 16. Theory of Transcendent unity of Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hossein Ali Torkamany

  2015-09-01

  Full Text Available This descriptive-analytic study by method in the form of a library in the field of Sciences of Quran and Hadith and suggests a new theory on difference of views about the religious judgments. The main problem is in one hand, the Quran's recognition of the plurality of religions in some verses and in other hand,the other verses those can be seen on the negation of religious plurality. In light of certain verses in this issue, some of thinkers have raised under different titles such as Traditionalism or religious pluralism and the unity of religions and religious pluralism and so on. mentioned religions in Quran, are essentially same in the Islam and monotheism. Thus there are the consensus on essential unity of religions and disagreement onhistoric unity of religions that is a source of more disagreements and different issues. Quran has determined the "bestdispute" asa method of dealing with religious laws that requires faith to common elements that is the "Islam" , although the "bestdispute" in light of the transcendental unity. This means that "best dispute" is a line between practical and theoretical pluralism. Instead of denying the "people of the Book", you shouldtake "Astbqa on charity" or overtaking on virtues. The rule stated in the Qur'an can be call"penetration in religion" and through this we can have better understand of the Qur'an's emphasis on reinforcement the Torah and the Gospel. However It should not be as pluralists, we have means Islam as only a religion in other religions.according to the Qur'an, the Prophet is the witness of the Muslims and people of Islam are witnesses of other peoples. total of true and mystical interpretation of the verses with these verses that explain Muslim religious superiorityindicate that the teachings of Islam has started fromthe holy scriptures, but under the prestige and the testimony of the teachings of the Prophet can be searched. In the Quran, the Muslim community have been called "moderate

 17. Modelling bare fallow SOM dynamics on a Chernozem soil in Central Germany

  Science.gov (United States)

  Franko, Uwe; Merbach, Ines

  2017-04-01

  The level of our process understanding about carbon and nitrogen fluxes in soils becomes visible at extreme situations like bare fallow soils. The observed dynamics of soil organic carbon (SOC) and total nitrogen (TN) in the top soil on a 28 years old fallow experiment on Haplic Chernozem in Bad Lauchstädt (Germany) was modelled using the Candy Carbon Balance (CCB) model that in its standard version was previously validated with LTFE data from Central Europe and a tillage experiment in Austria. For this study we selected two treatments of the fallow experiment in Bad Lauchstädt where the soil was kept bare with mechanical or chemical treatments. For this extreme land use (no input of fresh organic matter) the CCB model was improved to include the SOC related change of soil physical parameters and a dynamic handling of the physically stabilized soil organic matter (SOM) pool. The results from observation and modelling reflected the increased SOM turnover due to soil tillage for carbon as well as nitrogen and thus confirmed the modelling approach for non-tillage in CCB. The added sub model for the dynamics of physically stabilized SOM was also verified. The long term stabilized SOM is very important on this site. The modelled size of the physically stabilized SOC pool was about 55% of total SOC and reduced only slowly during the nearly three decades but the implementation of this effect resulted in improved simulation results. Thus we conclude that scenarios that lead to bigger changes of SOM stocks require a modelling approach that acknowledges the interaction between SOM and soil physical properties.

 18. Filosofisk terapi som træning til døden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til livsduelig......Den eksistentielfænomenologiske terapi deler den opfattelse med stoicismen, at filosofiens hovedopgave er at hjælpe mennesket med at finde vej i en problematisk verden. Oplægget udforsker desuden et overlap, som består i den indsigt, at terapeutisk udfrielse fra menneskelig lidelse til...

 19. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 20. Djur som en del i omvårdnad : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Jirback, Fia; Olsson, Malin

  2011-01-01

  Bakgrund: Äldre på boende idag kan känna att de saknar sociala interaktioner med vårdpersonal, familj eller vänner. För att uppleva god livskvalitet krävs bland annat trygghet, sociala interaktioner och aktiviteter. Djur kan användas som behandlingsmetod i vården i form av Animal-Assisted Activity (AAA) och Animal-Assisted Therapy (AAT). Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sällskapsdjurs betydelse för äldres livskvalitet på äldreboende. Metod: Studien har genomförts som en allm...

 1. From poverty to power? Brasiliansk sosialpolitikk som soft power-ressurs

  OpenAIRE

  Flatjord, Inger-Marie

  2015-01-01

  Grunnet markant fattigdomsreduksjon det siste tiåret, har Brasil gått fra å være det klassiske eksemplet på et land med stor fattigdom og enorme sosiale forskjeller, til å innta en posisjon som foregangsland i den globale utviklingsdiskursen. Landets sosialpolitikk har høstet annerkjennelse fra både FN og Verdensbanken, og Brasil opplever en stor etterspørsel fra utviklingsland som vil lære av landets sosialpolitiske erfaringer. I lys av dette har jeg i denne oppgaven analysert hvordan landet...

 2. Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Lehmann Nielsen

  2012-03-01

  Full Text Available Selvom de mandlige universitetsstuderende ikke klarer sig bedre end kvinderne frem til specialet, får de gennemsnitligt bedre specialekarakterer. Artiklens analyser viser, at det hverken handler om specialevejlederens køn eller om typen af universitetsstudium. Mulige forklaringer, som det er værd for kommende forskning at forfølge, er dels generel diskrimination af kvindelige specialestuderende og dels de studerendes møde med specialet, hvor kønnenes livssituation og/eller deres reaktioner på rollen som specialestuderende kan være forskellige.

 3. A new design for SLAM front-end based on recursive SOM

  Science.gov (United States)

  Yang, Xuesi; Xia, Shengping

  2015-12-01

  Aiming at the graph optimization-based monocular SLAM, a novel design for the front-end in single camera SLAM is proposed, based on the recursive SOM. Pixel intensities are directly used to achieve image registration and motion estimation, which can save time compared with the current appearance-based frameworks, usually including feature extraction and matching. Once a key-frame is identified, a recursive SOM is used to actualize loop-closure detecting, resulting a more precise location. The experiment on a public dataset validates our method on a computer with a quicker and effective result.

 4. Religion and nurses' attitudes to euthanasia and physician assisted suicide.

  Science.gov (United States)

  Gielen, Joris; van den Branden, Stef; Broeckaert, Bert

  2009-05-01

  In this review of empirical studies we aimed to assess the influence of religion and world view on nurses' attitudes towards euthanasia and physician assisted suicide. We searched PubMed for articles published before August 2008 using combinations of search terms. Most identified studies showed a clear relationship between religion or world view and nurses' attitudes towards euthanasia or physician assisted suicide. Differences in attitude were found to be influenced by religious or ideological affiliation, observance of religious practices, religious doctrines, and personal importance attributed to religion or world view. Nevertheless, a coherent comparative interpretation of the results of the identified studies was difficult. We concluded that no study has so far exhaustively investigated the relationship between religion or world view and nurses' attitudes towards euthanasia or physician assisted suicide and that further research is required.

 5. Race, Religion, and Spirituality for Asian American Students

  Science.gov (United States)

  Park, Julie J.; Dizon, Jude Paul Matias

  2017-01-01

  This chapter describes how race, ethnicity, religion, and spirituality uniquely interact for Asian American college students, including a discussion of the diverse religious and spiritual backgrounds of this population.

 6. Religion: A Factor for Peace and Stability in Iraq

  National Research Council Canada - National Science Library

  Logid, Mark J

  2006-01-01

  .... The framework of religion's control of resources, interpersonal relationships, communications, and expertise in a given cultural milieu can be assets in the post-conflict and stability operations planning...

 7. The Hebrew Bible in contemporary philosophy of religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacobus W. Gericke

  2010-03-01

  Full Text Available Some dialogue among these specialists, especially between biblical scholars and philosophers of religion, is unquestionably long overdue.(Stump 1985:1�Over the last few decades, there has been an increased concern for the establishment of more sustained interdisciplinary dialogue between biblical scholars and philosophers of religion. In this article, aimed at biblical scholars, the author as biblical scholar offers a descriptive and historical overview of some samples of recourse to the Hebrew Bible in philosophical approaches in the study of religion. The aim is to provide a brief glimpse of how some representative philosophers from both the analytic and continental sides of the methodological divide have related to the biblical traditions in the quest for a contemporary relevant Christian philosophy of religion.

 8. [The power of religion in the public sphere] / Alar Kilp

  Index Scriptorium Estoniae

  Kilp, Alar, 1969-

  2012-01-01

  Arvustus: Buthler, Judith, Habermas, Jürgen, Taylor, Charles, West, Cornel. The power of religion in the public sphere. (Eduardo Mendieta, Jonathan VanAntwerpen (eds.) Afterword by Craig Calhoun.) New York ; Chichester : Columbia University Press, 2011

 9. RELIGION, PEACE AND SECURITY IN NIGERIA Osaji, Jacob ...

  African Journals Online (AJOL)

  HP

  2005-02-07

  Feb 7, 2005 ... (modern) state faces justify an assessment of the role of religion in sustaining .... fortress and refuge, thus, God becomes his Chief security officer, a .... Houses and other places of financial mismanagement, corruption, money.

 10. Beyond Cinematic Stereotypes. Using Religion to Imagine Gender Differently

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Sjö

  2016-11-01

  Full Text Available In films, religious characters are often gendered in quite traditional ways, but there are some notable exceptions. This article discusses two Scandinavian films that partly break the mold. The analysis illustrates how in films varied forms of religion are gen¬dered quite differently, and explores the ways in which religious themes can open up for alternative male and female characters. Different ways of understanding the representations are discussed and related to views on the place and role of religion in the contemporary Scandinavian context. The article draws on the mediatization of religion theory as a theoretical framework, but also highlights the challenges that complex images of gender and religion pose to this theory.

 11. Influence of culture and religion on HIV and sexuality education ...

  African Journals Online (AJOL)

  Influence of culture and religion on HIV and sexuality education among South African ... the prevailing religious and cultural tolerance sexuality education is receiving. ... was mainly driven by their own cultural and religious values and beliefs.

 12. Religion, gender and globalization | Nsa | Lwati: A Journal of ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH ... The theme of this write –up caption 'Religion, Gender and Globalization'. ... However, this work shall give the researcher the opportunity to do a critical study through the use of a resource ...

 13. Moslem Women, Religion And The Hijab: A Human Rights Perspective

  African Journals Online (AJOL)

  veil (niqab) and the head-to-toe all enveloping garment (jilbab) has raised complex human rights issues particularly in the context of women's rights to freedom of religion and its manifestation, equality and nondiscrimination, education and work ...

 14. Journal of Religion and Human Relations: Editorial Policies

  African Journals Online (AJOL)

  The Journal of Religion and Human Relations (JORAHR) is an academic journal with focus on religious and ... Peer Review Process ... that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 15. Dignity, religion and freedom of expression in South Africa

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  2011-02-05

  Feb 5, 2011 ... to the advocacy of hatred based on race, ethnicity, religion or gender ... would include broadcasts) and scientific research (and one of its products, the film documentary) ..... I have enjoyed reading what he has written during.

 16. Review Article: Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11

  OpenAIRE

  Campo, Juan E.

  2003-01-01

  The following is a review article by Juan E. Campo, Religious Studies Department at the University of California, Santa Barbara, on Bruce Lincoln's Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11. Chicago: University of Chicago Press, 2003, Pp. 142.

 17. 132 Studying Religion for Sustainable Development in Nigeria ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ike Odimegwu

  human society is rigorous study of religion especially in institutions of learning. The aim .... Communication, International Relations and Peace and. Conflict Studies. One thing ...... New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004. Madu, Jude Emeka.

 18. Cultural Consonance, Religion and Psychological Distress in an Urban Community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Dressler

  2013-08-01

  Full Text Available Cultural consonance is the degree to which individuals approximate prototypes encoded in cultural models. Low cultural consonance is associated with higher psychological distress. Religion may moderate the association between cultural consonance and psychological distress. Brazil, with substantial variation in religion, is an important society for the examination of this hypothesis. Research was conducted in Ribeirão Preto, Brazil, using a mixed-methods design. Measures of cultural consonance were derived using ethnographic methods and then applied in a survey of 271 individuals drawn from four distinct social strata. Low cultural consonance was associated with higher psychological distress in multiple regression analysis ( B = -.430, p < .001. Members of Pentecostal Protestant churches reported lower psychological distress independently of the effect of cultural consonance ( B = -.409, p < .05. There was no buffering effect of religion. Implications of these results for the study of religion and health are discussed.

 19. the relevance of continental philosophy of religion for theology

  African Journals Online (AJOL)

  (and how) they succeed in opening a space for theology and religion in ... fundamental challenge for ontology – the exposition of prephilosophical facts that determine .... knowledge” of God's order to the subjective world of human cognition.

 20. VOLTAIRE’S PHILOSOPHY: HUMAN NATURE AND INTERPRETATION OF RELIGION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yu. Zimaryova

  2013-12-01

  Full Text Available The purpose of the article is to determine and reconsider Voltaire’s ideas concerning religion and human nature. In order to achieve this purpose it is necessary to complete the following tasks: to analyse academic literature on Voltaire’s interpretation of the phenomenon of religion; to expose Voltaire’s basic ideas about human nature; to substantiate the importance of anthropological approach to the phenomenon of religion with the ideas of Voltaire’s philosophical works. Methodology. The achievements of anthropocentric philosophical thought of the XIX century possess great potential in the process of constructive comprehension and theoretical reconstruction of the anthropological intention that accompanies the process of philosophising. The research extensively applies hermeneutical method for interpreting Voltaire’s philosophy. Scientific novelty. In academic literature on Voltaire’s works we have ascertained the basic anthropological component of his philosophy and reconsider Voltaire’s ideas about religion as something that is rooted in human nature. Conclusions. In academic literature the interpretation of the phenomenon of religion in Voltaire’s heritage is a rather controversial one. At the one hand, Voltaire criticizes religion for its superstitions and fanaticism. On the other hand, he recognises the existence of God. In our opinion, the phenomenon of religion should be examined in the context of human nature and basic problems related to it such as the problem of soul and the problem of free will. The anthropological approach to the phenomenon of religion allows to avoid the extremity of atheistic and metaphysical approaches and to enable its anthropological interpretation.