WorldWideScience

Sample records for religion som fremmedhed

 1. Fantasy som religion

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Artiklen redegør for George Lucas' religionspædagogiske projekt med Star Wars og jediismens brug af Star Wars som religiøs tekst i en fantasybaseret religion. Afslutningsvist gives en række forslag til hvordan man kan anvende Star Wars og jediismen i folkeskolens religionsundervisning....

 2. Religion

  Riis, Ole

  2004-01-01

  En sociologisk indgang til religion, som individuel religiøsitet, som organisation af et trossamfund og som samfundsinstitution. Religion betragtes både im- og eksplicit, og som både samlende og splittende for sociale fællesskaber.......En sociologisk indgang til religion, som individuel religiøsitet, som organisation af et trossamfund og som samfundsinstitution. Religion betragtes både im- og eksplicit, og som både samlende og splittende for sociale fællesskaber....

 3. Religion

  Riis, Ole

  2004-01-01

  En sociologisk indgang til religion, som individuel religiøsitet, som organisation af et trossamfund og som samfundsinstitution. Religion betragtes både im- og eksplicit, og som både samlende og splittende for sociale fællesskaber.......En sociologisk indgang til religion, som individuel religiøsitet, som organisation af et trossamfund og som samfundsinstitution. Religion betragtes både im- og eksplicit, og som både samlende og splittende for sociale fællesskaber....

 4. Elevers komplekse identitetskrav som utfordring i religions- og livssynsundervisning

  Tove Nicolaisen

  2015-05-01

  Full Text Available In Religious Education (RE, religious identity is usually considered to be important. When the common mandatory Norwegian RE subject was implemented in 1997, an aim was to support the identities of the children, based on their background in a religious or secular tradition. In this article, I question this simplification concerning identity and explore whether intersectionality can be a more nuanced and empowering approach. Findings from a project about Hindu children’s experiences with RE in Norway indicate that the intersection of religion, culture, language, ethnicity, nationality and family is the focal point of children’s identity claims. I give examples of the children’s self-understandings and challenges. They rooted their self-understandings in the values of the transnational family, diasporic experiences and ethnicity. Religion was important as part of the family’s cultural luggage, which included strong ties to their countries of origin. In spite of this, in RE they were often labeled in accordance with their specific religious tradition. The article discusses how RE approaches to identity can avoid restricting identity to externally imposed categories, and instead being sensitive to the lived experiences of the children and their own identity claims. How can RE teaching meet children’s diverse and fluid identity claims and deal with religion as part of a complex cultural context?

 5. Religion

  Lech, Marcel Lysgaard

  2017-01-01

  In the world of Greek Comedy, the traditionally austere gods of Tragedy are lowered to fit the streets of Athens. Religion is omnipresent in comedy on many levels, and we find gods on stage, prayers and oaths performed, sacrifices narrated, festivals performed. Religion in comedy is generally...

 6. Religion

  Lægaard, Sune

  2017-01-01

  Article on the different ways on which religion is relevant to discussions of discrimination and the normative issues this gives rise to.......Article on the different ways on which religion is relevant to discussions of discrimination and the normative issues this gives rise to....

 7. Religions

  Eliade, Mircea

  1977-01-01

  A historical review of the scientific study of religion since the late nineteenth century. Concludes that religious researchers today must use approaches of many disciplines, including history, sociology, psychology, and phenomenology. For journal availability, see SO 506 201. (Author/DB)

 8. Religion

  This is a thematic issue of the journal Religion 47 (3) entitled Exploring Aniconism. It contains elleven research articles on the use of aniconism in different religious traditions. Table of Content 1. Aniconism: definitions, examples and comparative perspectives (Milette Gaifman, concluding...

 9. Fiktionsbaseret religion

  Davidsen, Markus

  2010-01-01

  Jediismen er en ny religion, der bygger på George Lucas' Star Wars-film. Kernen i jediismen er medlemmernes identifikation med jedi-ridderne fra Star Wars, troen på, at Kraften eksisterer uden for det fiktive univers, samt rituel interaktion med Kraften. På baggrund af en analyse af syv jediistiske...... gruppers hjemmesider skitserer artiklen jediismens selvforståelse med fokus på selv-identifikation, læren om Kraften, praksis og etik samt forhandlingen af forholdet til Star Wars. Endvidere argumenteres for, hvorfor jediismen må fortolkes som en religion og ikke blot som et fanfænomen. Endelig foreslås...... kategorien 'fiktionsbaseret religion' introduceret i religionsvidenskaben som betegnelse for en række nye religioner baseret på 'fiktive religioner' indlejret i fiktionstekster....

 10. "Tryllefløjten" som musik-historisk allegori

  Jensen, Jørgen I.

  1991-01-01

  Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion......Musikhistorie, Mozarts "Tryllefløjten", Mozart som historisk fænomen, oplysningstid, frimureri, musik og religion...

 11. Religion 2.0

  Pedersen, René Dybdal

  17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag......17 artikler som hver især fremviser og diskuterer aktuelle temaer i forhold til religion i Danmark i dag...

 12. Whence Religion?

  2013-01-01

  Bidraget undersøger hvordan, hvornår og hvorfor religion er opstået. Med udgangspunkt i nyere neurologi, arkæologi og kognitiv religionsvidenskab kapitlet begrunder sin hypotese om at vi er intelligente aber som er meget følelsesladet, nemt forskrækket, meget overtroisk og ekstremt sensitiv til...

 13. Om religion og evolution

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  , hvad man kan kalde en 'proto-religion'. Den art, som sandsynligvis har besiddet disse træk, er Homo erectus; men der kan have været ansatser til denne proto-religion endnu tidligere. Artiklen afsluttes med en diskussion af de mest kendte teorier og hypoteser, der har forsøgt at forklare, hvorfor...

 14. Markedet, etik og religion

  Kærgård, Niels

  2013-01-01

  Markedsmekanismen bliver med god grund prist af økonomer og politikere, men moral og religion giver nogle spilleregler, som markedet ikke uden videre kan erstatte. Også markedsmekanismen har sine begrænsninger, og det bør vi erkende.......Markedsmekanismen bliver med god grund prist af økonomer og politikere, men moral og religion giver nogle spilleregler, som markedet ikke uden videre kan erstatte. Også markedsmekanismen har sine begrænsninger, og det bør vi erkende....

 15. Religion og kognition

  Geertz, Armin W.

  2008-01-01

  Artiklen indleder et temanummer som er resultat af et udviklingskursus om kognition for religionslærerne arrangeret af Afdeling for Religionsvidenskab i samarbejde med Religionslærerforeningen. Artiklen indtroducerer emnet religion og kognition således at lærerne får indsigt i emnets væsentligste...

 16. Storby og religion

  Christiansen, Connie Carøe

  2014-01-01

  Det kan diskuteres, hvor bogstavelig man skal tage forudsigelsen om sekularisering eller religionens forsvindende betydning, men i dag kan en nærmere undersøgelse af livet og infrastrukturen i storbyerne bekræfte, at religion som sådan ikke er forsvundet fra byernes offentlige rum. Kan København på...

 17. Storby og religion

  Christiansen, Connie Carøe

  2014-01-01

  Det kan diskuteres, hvor bogstavelig man skal tage forudsigelsen om sekularisering eller religionens forsvindende betydning, men i dag kan en nærmere undersøgelse af livet og infrastrukturen i storbyerne bekræfte, at religion som sådan ikke er forsvundet fra byernes offentlige rum. Kan København på...

 18. Sekularisering og religion

  Andersen, Kirsten Marianne

  Sammendrag: Sekularisering og religion: En studie i fortællingens nøglerolle i folkeskolens religionsundervisning Kirsten M. Andersen Ph.d. afhandling, indleveret ved institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, d. 23. oktober 2014 Indledning Afhandlingens sigte er at bidrage til en...... fortsat udvikling af religionsundervisningen i skolen ud fra en almen pædagogisk interesse. Skolen har sit eget formål og derfor må religion ombrydes, så den gøres pædagogisk. Religionshistorisk, religionssociologisk og antropologisk opfattes religion og kultur i et kontinuum. Det betyder, at religion...... fænomenologiske overvejelser over, hvorfor filosofien har behov for at formulere en religionshermeneutik med henblik på en almen pædagogisk begrundelse for skolens religionsundervisning. I Del: Kap. 2: Afhandlingen indledes med at indkredse og definere både religion og sekularisering som kulturelle og kollektive...

 19. Relationen som udviklingsrum

  Eriksen, Jette Susanne

  2011-01-01

  betydninger, som ligger i relationen til Den betydningsfulde Anden. Teoretikere som Daniel Stern og Susan Hart inddrages som teoretisk inspiration for at redegøre for begreber som intersubjektivitet, regulering, afstemning, RIG og mentalisering. Temaer som anderledeshed, resiliens og betydningen af narrativer...

 20. Religion, migration og integration

  Borup, Jørn

  2010-01-01

  Sammenhængen mellem religion og integration har de sidste år været genstand for debat. Artiklen kommer ind på begreber og sammenhænge relateret til området (migration, diaspora, assimilation, etnicitet, kultur) og ser på religionens mulige rolle som negativ eller positiv ressource i integrationss......Sammenhængen mellem religion og integration har de sidste år været genstand for debat. Artiklen kommer ind på begreber og sammenhænge relateret til området (migration, diaspora, assimilation, etnicitet, kultur) og ser på religionens mulige rolle som negativ eller positiv ressource i...

 1. Insects in Hopi Indian mythology and religion

  Geertz, Armin W.

  2017-01-01

  Insekter spiller en vigtig rolle i hopi-indianernes myter og religion. De optræder på helleristninger, vægmalerier og ceremonielle genstande. De spiller en rolle i myter og fortællinger på godt og ondt. Insekter opfattes som gavnlige, livsbærende væsener i ritualernes oprindelsesmyter eller som o...

 2. Palmeolie som funktional food

  Miquel Becker, Eleonor-Carmen; Schrøder, Marie T.; Skibsted, Leif Horsfelt

  2006-01-01

  Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare.......Palmeolie er en god næringskilde samt god kilde til antioxidanter, som kan bruges som tilsætningsstoffer i mange fødevare....

 3. Danmark. Religion

  Lausten, Martin Schwarz

  1991-01-01

  Danmarks kirkehistorie fra begyndelsen til nyere tid. Kirkehistorie, historie, folkekirke, religion......Danmarks kirkehistorie fra begyndelsen til nyere tid. Kirkehistorie, historie, folkekirke, religion...

 4. Corporate religion og Paulus' breve

  Nielsen, Jesper Tang

  2007-01-01

  , analyseres grundigt. Af undersøgelsen fremgår det, at Kundes opfattelse af religion svarer til Clifford Geertz’ klassiske kulturantropologiske religionsdefinition. Ydermere fremdrages en række paralleller til Paulus’ breve, der godtgør, at Kundes forståelse og brug af religiøse forestillinger kan ses som en...

 5. Nye religioner

  Rothstein, Mikael; Hammer, Olav

  2011-01-01

  Religionshistorisk fremstilling af fænomenet "nye religioner", især euroamerikanske religioner fra de sidste 100 år.......Religionshistorisk fremstilling af fænomenet "nye religioner", især euroamerikanske religioner fra de sidste 100 år....

 6. Barnehagen som skrivende organisasjon

  Helene Berntsen Brennås

  2016-11-01

  Full Text Available  Denne artikkelen vil, gjennom posthumane innganger, gi et bilde på hvordan skriving som metode kan synliggjøre og dekonstruere dominerende diskurser, og betydningen overskridelser kan ha for pedagogisk praksis. Jeg har vært opptatt av å gå inn i skriving som overskridende metode, som kunnskaping i, om og med egne praksiser. Gjennom utforskning av teoretiske innganger i møte med datamaterialet er det tre sentrale trekk som utpeker seg når barnehagen som skrivende organisasjon tematiseres, det er betydningen av dekonstruksjon, affektive kaosorienterte forståelser og ontologiske mellomrom for bevegelse av handlingsmønstre i pedagogisk praksis. Er det slik at ved å dekonstruere dominerende diskurser, gjennom affektive kaosorienterte forståelser, skapes det rom for mulige ontologiske mellomrom - som videre kan føre til overskridelser i pedagogisk praksis? Det handler i så måte om hvordan vi gjennom skriftliggjøring av de små og nære hendelser i det levende livet i barnehagen kan dekonstruere dominerende diskurser og bryte etablerte handlingsmønstre, gjennom skrivehistorier som diffraksjonsapparat. Gjennom affektive kaosorienterte forståelser befinner vi oss i et mellomrom mellom det som er og det som kan bli, og i dette mellomrommet forstyrrer og utfordrer vi pedagogiske praksiser som "tas for gitt". På bakgrunn av det kan man gjennom denne studien tenke barnehagen som lærende organisasjon med skriving som overskridende metode som kompetansestrategi.Mine funn kan tye på at skriving som metode gjennom ovennevnte prosesser kan bidra til overskridelser, som deretter skaper mulighetsbilder for å styrke barnehagen som pedagogisk institusjon, samtidig som det åpner for innganger til å nytenke kunnskapsstrukturer - og innganger til barnehagefaglig arbeid.  

 7. Ironi som effektiv kommunikation

  Togeby, Ole

  2013-01-01

  Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen.......Ironi defineres som et brud på Grice's maksimer der som et modificeret ekko af adressatens tanke er en underforstået kritik af denne tankes værdigrundlag uden ansvar for afsenderen....

 8. Mobning som socialt begreb

  Schott, Robin May

  2009-01-01

  Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end som en relation mellem individuelle mobbere og deres ofre. Denne tilgang afspejler nyere forskning, der har fokuseret på mobningens sociale dynamik, og står derved i modsætning til den individualistisk tilgang, der ellers har...... domineret feltet. Jeg undersøger tre definition af mobning: 1) mobning som en form for individuel aggression, 2) mobning som en slags samfundsmæssig vold og 3) mobning som en form for dysfunktionel gruppedynamik og kommer med et forslag til en ny definition....

 9. Verdensteatrets forhandling af fremmedhed

  Christoffersen, Erik Exe

  2009-01-01

  Om Odin Teatret forestilling Ur-Hamlet, Kronborg, 200. Iscenesættelse, dramaturgi og global kontekst......Om Odin Teatret forestilling Ur-Hamlet, Kronborg, 200. Iscenesættelse, dramaturgi og global kontekst...

 10. Verdensteatrets forhandling af fremmedhed

  Christoffersen, Erik Exe

  2009-01-01

  Om Odin Teatret forestilling Ur-Hamlet, Kronborg, 200. Iscenesættelse, dramaturgi og global kontekst......Om Odin Teatret forestilling Ur-Hamlet, Kronborg, 200. Iscenesættelse, dramaturgi og global kontekst...

 11. Kinesisk Religion

  Andreasen, Esben; Nielsen, Klaus Bo

  Bogen Kinesisk Religion omhandler kongfuzianisme, daoisme, buddhisme, maoisme, folkereligion og nye religioner i ind- og udland. Den indeholder klassiske myter og magiske ritualer, historiske milepæle og moderne udfordringer, politisk religion og levende folkereligiøsitet. Bogen henvender sig...

 12. New atheistic approaches in the cognitive science of religion

  Geertz, Armin W.

  2009-01-01

  Bidraget diskuterer, hvorledes Dennetts og Dawkins bøger om religion kan opfattes som bidrag til nyere religionsteorier. Bidraget kritisk analyserer henholdsvis Breaking the spell (Dennett) og The God delusion (Dawkins).......Bidraget diskuterer, hvorledes Dennetts og Dawkins bøger om religion kan opfattes som bidrag til nyere religionsteorier. Bidraget kritisk analyserer henholdsvis Breaking the spell (Dennett) og The God delusion (Dawkins)....

 13. New atheistic approaches in the cognitive science of religion

  Geertz, Armin W.

  2009-01-01

  Bidraget diskuterer, hvorledes Dennetts og Dawkins bøger om religion kan opfattes som bidrag til nyere religionsteorier. Bidraget kritisk analyserer henholdsvis Breaking the spell (Dennett) og The God delusion (Dawkins).......Bidraget diskuterer, hvorledes Dennetts og Dawkins bøger om religion kan opfattes som bidrag til nyere religionsteorier. Bidraget kritisk analyserer henholdsvis Breaking the spell (Dennett) og The God delusion (Dawkins)....

 14. Lederen som teamcoach

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases.......I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får...

 15. Global perspectives on methodology in the study of religion

  Geertz, Armin W.

  2013-01-01

  Dette kapitel er en genudgivelse af en artikel som blev publiceret i 2000 med samme titel i Method and Theory in the Study of Religion. Kapitlet er genudgivet i anledning af tidsskriftets 25 års jubilæum og blev valgt som et eksempel blandt mange til en "best of"-publikation. Men de valgte artikler...

 16. Podcast som eksamensform

  Lindelof, Anja Mølle

  2011-01-01

  Artiklen undersøger inddragelsen af digital teknologi i forbindelse med undervisning og eksamen ud fra et enkeltstående forsøg med podcast som eksamensform. Artiklen argumenterer for, at inddragelsen af digitale medier i undervisning og evaluering skal forstås som en naturlig konsekvens af det...

 17. Artikelskrivning som eksamensform

  Østergaard, Lars Domino; Stentoft, Diana

  2013-01-01

  I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka...

 18. Tidssans som dannelsesform

  Harste, Gorm

  2007-01-01

  Ud fra Niklas Luhmanns systemteori kan man dannelse for det første forstås som et begreb, hvis iagttagelsesform skal reducere saglig/faglig kompleksitet f.eks i form af almen viden. Dannelse kan for det andet forstås som en iagttagelsesform der skal reducere social kompleksitet, f.eks. i form af...

 19. Musik som identitet

  Bonde, Lars Ole; Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler.......Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler....

 20. Gipskroppe som performance

  Holm, Henrik

  2010-01-01

  Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode.......Analyse af den Kgl. Afstøbningssamlings nøgne gipsfigurer og samlingens nedtur igennem historien, med Judith Butler og andres performativitetsteorietiske begrebsapparat som metode....

 1. Yoga som terapeutisk aktivitet

  Broge, Julie Wolf

  2014-01-01

  Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes.......Artiklen præsenterer yoga som terapeutisk aktivitet til børn og unge med særlige behov. Den gavnlige virkning af yoga uddybes....

 2. Intelligent design som videnskab?

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises.......Diskuterer hvorvidt intelligent design kan betegnes som videnskab; argumenterer for at dette grundet fraværet af klare demarkationskriterier næppe kan afvises....

 3. Forretningslivet som etnografisk felt

  Salamon, Karen Lisa

  2015-01-01

  Artiklen introducerer virksomhedsetnografien som antropologisk disciplin, i kontekst af antropologien som rådgivende grundvidenskab. Artiklen indgår i tidsskriftet Jordens Folks jubilæumsnummer, hvor en række nyere antropologiske underdiscipliner diskuteres i forbindelse med tidsskriftets 50-års ...

 4. Performancedesign som internationalt felt

  Svabo, Connie

  2017-01-01

  Performancedesign er et fremvoksende internationalt forsknings- og uddannelsesfelt, som i dansk sammenhæng har eksisteret siden 2004 som faget Performancedesign på Roskilde Universitet. Artiklen giver et systematisk overblik over det internationale forsknings- og uddannelsesområde performancedesi...

 5. Design som kreativ proces

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver. Næst-bagest i kompendiet er der instruktioner til øvelser, der er tænkt som en hjælp til at komme i gang...

 6. American Religion

  田甜

  2008-01-01

  It is said that American religion,as a great part of American culture,plays an important role in American culture. It is hoped that some ideas can be obtained from this research paper,which focuses on analyzing the great impact is produced to American culture by American religion. Finally, this essay gives two useful standpoints to English learners:Understunding American religion will help understand the American history, culture and American people,and help you to communic.ate with them better. Understanding American religion will help you understand English better.

 7. Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen

  Kristensen, René

  2000-01-01

  Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne.......Supervision som undervisningsform i voksenspecialundervisningen. Procesarbejde i undervisning af voksne....

 8. Religion Light

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer religiøs antirealisme, dvs. det synspunkt at religiøse overbevisninger ikke skal tages bogstaveligt, men forstås som udtryk for visse almenmenneskelige indstillinger og holdninger....

 9. Religion Light

  Klausen, Søren Harnow

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer religiøs antirealisme, dvs. det synspunkt at religiøse overbevisninger ikke skal tages bogstaveligt, men forstås som udtryk for visse almenmenneskelige indstillinger og holdninger....

 10. Skjern Enge som rollemodel

  Herbst, Mathias; Ringgaard, Rasmus; Schelde, Kirsten

  2011-01-01

  Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som er en meget stærk drivhusgas. I en unik måleserie er balancen mellem de to processer i Skjern Enge blevet målt kontinuerligt siden september 2008.......Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som er en meget stærk drivhusgas. I en unik måleserie er balancen mellem de to processer i Skjern Enge blevet målt kontinuerligt siden september 2008....

 11. Design som Gesamtkunstwerk

  Munch, Anders V.

  Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie.......Historisk gennemgang af Gesamtkunstwerk-tankens betydning for udviklingen af brugskunst og design fra William Morris over jugendstil, Werkbund, De Stijl og Bauhaus og til Verner Pantons totalindretninger som stadig reference for denne historie....

 12. Komponist som kirkefader?

  Petersen, Nils Holger

  2016-01-01

  En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet.......En diskussion primært af Karl Barths anvendelse Mozart in sin Kirchliche Dogmatik under læren om "das Nichtige", som en slags løsning på theodicé-problemet....

 13. Musik som analogi og metafor

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 14. Musik som analogi og metafor

  2014-01-01

  Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser......Indeholder underkapitlerne: 2.5.1 Musik som analogi 2.5.2 Musik som metafor 2.5.3 Musikkens psykologiske funktioner - en taxonomi og metaforisk lytning til fire baroksatser...

 15. Computing Religion

  Nielbo, Kristoffer Laigaard; Braxton, Donald M.; Upal, Afzal

  2012-01-01

  The computational approach has become an invaluable tool in many fields that are directly relevant to research in religious phenomena. Yet the use of computational tools is almost absent in the study of religion. Given that religion is a cluster of interrelated phenomena and that research...... concerning these phenomena should strive for multilevel analysis, this article argues that the computational approach offers new methodological and theoretical opportunities to the study of religion. We argue that the computational approach offers 1.) an intermediary step between any theoretical construct...... and its targeted empirical space and 2.) a new kind of data which allows the researcher to observe abstract constructs, estimate likely outcomes, and optimize empirical designs. Because sophisticated mulitilevel research is a collaborative project we also seek to introduce to scholars of religion some...

 16. Podcast som eksamenform

  Anja Mølle Lindelof

  2011-12-01

  Full Text Available I efteråret 2010 indgik podcast-produktion som en del af eksamen i kurset “Analyse og dokumentation” på Performance-design, RUC. Forsøget udsprang af en grundlæggende interesse for at inddrage digital teknologi i undervisningen og et ønske om at udforske mulighederne i eksamensformen ’aktiv deltagelse’. Nærværende artikel diskuteres baggrunden for og evalueringen af forsøget for dels at bidrage med konkrete erfaringer og dels at illustrere de mange fordele ved at lave sådanne forsøg, som tager udgangspunkt i et ønske om at inddrage digital teknologi i undervisningen på en måde, som kan kombinere faglige og pædagogiske ambitioner med pragmatiske hensyn.

 17. Portfolio som undervisningsmedie

  Keiding, Tina Bering

  2009-01-01

  .   Portfolios baserer sig altovervejende på skrift-sproglig medieret kommunikation. Dette fokus på sprogligt medierede iagttagelser har uddannelsesmæssige og læringsmæssige implikationer, uanset om de tager form som mundtligt refleksivitet (fx i vejledningssituationer) eller skriftlig refleksivitet (fx i...... logbøger og portfolios). Viden er, hvad angår mennesker, ikke sproglig. I det øjeblik viden gives sproglig form - uanset om det er viden som forholdsvis let udtrykkes i sproglig form eller om det er viden som kun vanskeligt lader sig forme til sproglige udtryk - reduceres denne viden i forhold til dens......-intenderede konsekvenser, og at uddannelse og undervisning - modsat den etablerede portfolio-litteratur - må have blik for begge....

 18. Arkitekturtegning som efleksion

  2014-01-01

  . Gennem erfaringer med undervisning og kunstnerisk forskning/produktion møder vi her et studie, som søger mod indsigt og læring gennem fordybelse i tegningen; i relation til tilblivelse, arkitektonisk orden, transformation, udfoldelse af relationer og betydninger, mv., som en del af den æstetiske...... arkitektur, og i denne proces tegnes en poetik, der udfoldes parrallet til en italesættelse; et rum for tegningen og et andet for sproget. På afdeling 6. Arkitektur, rum og form, Kunstakademiets Arkitektskole er der igennem årene i undervisningen udviklet et omfattende materiale i relation til den...

 19. Kollektivet som korrektiv

  Krøjer, Jo; Hutters, Camilla

  2008-01-01

  I Danmark har de unge individuel valgfrihed, når det kommer til valget af videregående uddannelse. Der er ikke nogen uddannelsespligt - valget er op til den unge. Den etablerede uddannelsesvejledning initierer et selvarbejde, hvorunder de unge anspores til at arbejde individuelt med at træffe det...... rette uddannelsesvalg. De unge oplever uddannelsesvalget som et ensomt og belastende arbejde. Så hvad sker der, når unge kollektivt reflekterer over at skulle vælge uddannelse? Artiklen præsenterer fortælleværksteder som metode til kollektive korrektioner af neoliberal regulering....

 20. Fiktion som metode

  Dalsgård, Anne Line

  2015-01-01

  Denne artikel tager udgangspunkt i en fiktiv historie om en ung kvindes liv i millionbyen Recife i Nordøstbrasilien. Den beskriver, hvordan antropologens fiktion blev oplevet af en ung kvinde i felten. Artiklen handler på den baggrund om, hvordan fiktion kan bruges som antropologisk metode. I det...

 1. Krisen som udfordring

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

  Om Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han Herred Puljefiskeri og Han Herred Havbådes innovative bidrag til en samlet indsats for at sikre kystfiskeriet i Skagerrak fra åben strand som en levende og håndværksbåret kystkultur i Danmark. Den venturekapitalistiske højkonjunktur, regeringens privatiseringsp...

 2. Forfatteren som eksperimentator

  Hedin, Gry

  2011-01-01

  imidlertid belyse nogle af de problemstillinger, som er blevet rejst de seneste ti år omkring dekadence, religiøsitet og genre i Sult. I det kun halvandet år Ny Jord eksisterede sattes dagsordenen for en fornyelse af litteraturen med fokus på dens forhold til naturvidenskaben. Dette skete sideløbende med...

 3. Lannister som statsminister

  Konzack, Lars

  2014-01-01

  Der er fuld skrue på intriger, sex og død i Game of Thrones. Det er stærkt underholdende og kan også ses som et billede på de moderne politiske spil. Hvem er seriens Putin? Og hvilken politisk leder ligner Prins Joffrey?...

 4. DUT som didaktisk felt

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  (In Danish and English) Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidskriftet har været optaget af og at diskutere mulige implikati...

 5. Digitalisering som kulturpolitik

  Lund, Niels Dichov

  2009-01-01

  Begreberne kulturarv, digitalisering og formidling drøftes generelt som væsentlige nutidsagendaer i lyset af en treeninghed af teknologi, demokrati og kultur. Digital formidling af kulturarv belyses i forhold til en længere dobbbeltsporet forskningskontekst mellem IKT og humaniora og ses primært ...

 6. Som at noget lettede

  Berliner, Peter; Glendøs, Mia

  2010-01-01

  Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektive handlinger. I denne artikel vises det gennem en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, at den episodiske vold må forstås som symptomer på strukturel vold. Den strukturelle vold er en kontekst, der ...

 7. Design som kommunikation

  Galle, Per

  2010-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset [...] kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (ikke pensu...

 8. Design som kommunikation

  2009-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teori- og metodekurset Design som Kommunikation. Ud over almen orientering om kurset (her nedenfor) kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet to korte appendiks. Det ene handler om hvad teori og designteori er (i...

 9. Forandringsledelse som responsiv praksis

  Molly, Asbjørn; Christensen, Tanja

  2014-01-01

  en forandringsproces. Lidt skarpt stillet op tilbyder det ene perspektiv en struktur, som kan tilvejebringe det rette fundament for iværksættelsen af en forandringsproces, mens det andet perspektiv leverer det fornødne refleksions-skyts til at gå ind i forandringsprocessens udvikling og turde bryde...

 10. Insulin som trickster

  Lassen, Aske Juul

  2011-01-01

  grænser nedbrydes i en konstant penetrering af huden, når blodsukkeret måles eller insulinen indsprøjtes. Insulin analyseres som en tricksterfigur, der udøver et grænsearbejde på kroppen, leger med dens kategorier og vender forholdet mellem gift og medicin, frihed og ufrihed, kunstighed og naturlighed...

 11. Inklusion som begreb og styringsredskab

  Kornerup, Ida

  2009-01-01

  Kapitlet giver en indføring i, hvornår inklusion sættes på dagsordenen og antager forskellige betydninger. Det beskriver og dykker ned i inklusion som politisk betydning, som pædagogisk tiltag og praksis samt inklusion som en individuelt oplevet erfaring. der sluttes af med at runde sammenstødet ...

 12. Indigenous religions

  Geertz, Armin W.

  2009-01-01

  Dette essay diskuterer en publikation af James L. Cox med titlen From Primitive to Indigenous (2007). Bogen analyserer forskellige forfatteres holdninger til studiet af indfødte kulturers religioner. Cox's analyser tages op i dette essay og de problematiseres i forhold til mit eget arbejde....

 13. Predicting Religion

  Revell, Lynn

  2015-01-01

  This article reviews the influence of liberal ideas on the capacity for Religious Education (RE) to consider religions critically in a climate of increasing government intervention in education. It finds that criticality in some areas of RE is absent or limited but that in key areas criticality is evident if not always deeply embedded. It…

 14. Predicting Religion

  Revell, Lynn

  2015-01-01

  This article reviews the influence of liberal ideas on the capacity for Religious Education (RE) to consider religions critically in a climate of increasing government intervention in education. It finds that criticality in some areas of RE is absent or limited but that in key areas criticality is evident if not always deeply embedded. It…

 15. Informatikken som utopi

  Jørgen Poulsen

  1986-08-01

  Full Text Available Medieforskerne mødte den nye informationsteknologi med be- tydelig skepsis i begyndelsen af 1980érne. Nu synes pendu- let at være i et andet yderpunkt og utopierne omkring in- formatikkens muligheder blomstrer. Denne artikel forsøger at se informationsteknologien i et socialt perspektiv, i forhold til brugen af andre medier, især TV og radio, og ikke som en kraft "i sig selv". Vores behov for at udføre nye kommunikative handlinger vil være afgørende for infor- matikkens succes. Og her véd vi faktisk moget: I analysen af behovene og deres sociale kontekst (som visse informa- tikutopister synes at glemme synes indsigterne fra de sid- ste 20 års positivestiske og kritiske medieforskning at være brugbare.

 16. Valgdagen som socialt ritual

  Hansen, Jonas Hedegaard; Hansen, Kasper Møller; Levinsen, Klaus

  2017-01-01

  , at borgerne samles og gentager en række mere eller mindre fastlagte og samtidige handlinger, som både finder sted i det offentlige og i det private rum. I kapilet undersøges en række forskellige elementer af den sociale praksis i forbindelse med valg. Vi viser, at de fleste danske borgere føler en stærk...

 17. Artikelskrivning som eksamensform

  Lars Domino Østergaard

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.     In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark

 18. Artikelskrivning som eksamensform

  Lars Domino Østergaard

  2013-09-01

  Full Text Available I denne artikel vil vi diskutere, hvordan studerendes arbejde med udformning af en videnskabelig artikel som afsæt for summativ evaluering af undervisningsmoduler, kan bidrage såvel til de studerendes oplevelse af motivation som til oplevelse af, at de gives muligheder for at udvikle konkrete aka­demiske kompetencer. Vi tager udgangspunkt i en række teoretiske over­vejelser, der knytter den summative evaluering til begreber som autentiske rammer, kompetenceudvikling og motivation. Disse overvejelser supplerer vi med resultaterne af en konkret undersøgelse af et pilotforsøg gen­nem­ført ved 2. semester på kandidatuddannelsen i Idræt på Aalborg Uni­versitet. I relation til to kursusmoduler har de studerende udarbejdet en videnskabelig artikel med afsæt i indsamlet empiri. Undersøgelsen viser, at de studerende i altovervejende grad er positive over for artikelskrivning som udgangspunkt for deres evaluering. Undersøgelsen viser videre, at de studerende oplever en følelse af motivation ved bl.a. at arbejde med selv­valgte problemstillinger. Hvorvidt de studerende faktisk udviklede kom­­petencer i forløbet, som de ikke kunne udvikle ved andre evalueringsformer, er fortsat ikke afdækket men vil være et naturligt næste genstandsfelt for undersøgelse.   In this paper we discuss how setting students a scientific paper to write as part of their course module summative assessment may help motivate students and contribute to their academic competencies. We depart from theoretical considerations that connect summative evaluation to concepts of authentic frameworks, competence development and motivation, and instead argue that writing a scientific paper as part of evaluation may be both motivational to students and provide a framework for developing competencies. We supplement these observations by presenting the results from a study conducted in a 2nd semester master programme in sport science at Aalborg University, Denmark. Based

 19. Elevers komplekse identitetskrav som utfordring i religions- og livssynsundervisning

  Tove Nicolaisen

  2015-01-01

  In Religious Education (RE), religious identity is usually considered to be important. When the common mandatory Norwegian RE subject was implemented in 1997, an aim was to support the identities of the children, based on their background in a religious or secular tradition. In this article, I question this simplification concerning identity and explore whether intersectionality can be a more nuanced and empowering approach. Findings from a project about Hindu children’s experiences with RE i...

 20. Fazendo sentido do som

  Eleonora Albano

  2008-04-01

  Full Text Available É um lugar comum na Linguistica deste século dizer-se que são fonológicas apenas aquelas diferenças de som que ervem para distinguir significações (Jakobson 1976:12[1932], Troubetzkoy1957119391: 1-15, Chomsky & Halle 1968:3-14. 0 que poucos linguistas reconhecem é que essa afirmação pode ser virada pelo avesso se interpretada à luz da Semántica e da Pragmática contemporâneas. Para simplificar, tomemos como ponto-de-partida a distinção feita por Lyons entre significado descritivo e não descritivo (1977, vol. 1:50-56. Se esse último contribui para diferenciar entre os enunciados possíveis, então há mais trilhas entre o som e a "coisa" do que sonha a nossa vã Fonologia. Pois um signatum elástico, variável, que vai além de um estado de coisas determinado num mundo objetivo, para incluir o social e até subjetivo, como querem, por exemplo, Austin (1962, Searle(1969 ou Ducrot (1973, supõe também um signans elástico, variável, que possa, ao menos, apontar para os contornos - vagos - de um tal real. Em outras palavras, assumir a existência de uma lista aberta de diferenças de sentido implica abrir mão de uma lista fechada de diferenças pertinentes de som.

 1. Kroppen som monitor

  Filges, Tine

  2005-01-01

  Tine Filges tager fat i de unges brug og forhold til porno, og har som en central pointe, at unge langt fra er en homogen gruppe. Der er væsentlige forskelle i unges forhold til deres krop. Dette lyder måske banalt og indlysende, men det er en pointe, der ofte glemmes i den offentlige debat om unge...... og deres kroppe. Abstract: Unges kroppe forbindes ofte med risici og farer. Vi lurer farer alle steder, og medierne er fulde af overskrifter: Fedmeepidemier. Unge med åreforkalkning. Druk. Porno. Spiseforstyrrelser. Selvskadende adfærd. I takt med at kroppen monitoreres, er den i stigende grad blevet...... koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 2. Feedback som tredjeordensiagttagelse

  Ane Qvortrup

  2013-09-01

  Full Text Available Feedback tilskrives stor betydning for læring, men trods intensiv forskning på området synes det svært at fange, hvori feedbacks særlige potentiale består. I forsøgene på at gøre dette knyttes an til en række faktorer eller parametre, der fremhæves som centrale. En af disse faktorer er tid, hvor der kredses om forskellen mellem umiddelbar og forsinket feedback samt om fordele og ulemper ved hver af de to. I denne artikel knyttes der an til en forståelse af feedback som tredjeordensiagttagelse, og der sættes herfra fokus på, hvordan man i en praktisk undervisningssituation kan imødekomme tidsfaktoren knyttet til feedback. Med udgangspunkt i et undervisningsforløb på bachelorniveau, hvor der er arbejdet systematisk med feedback understøttet af Wikis, belyses det, hvordan et sådant arbejde synes at have potentiale for understøttelse af såvel læring som undervisning. En sådan teoretisk reflekteret belysning kan udgøre et refleksionsprogram for fremtidig planlægning af og løbende refleksion over undervisning.     The article investigates the effect of feedback on learning. Feedback has been shown to be one of the most powerful influences on achievement in education. But, in spite of much research on the matter, there is no agreement on how the special potential of feedback can be described, and consequently no agreement on what is good and bad feedback. This article sets out to rectify this omission by seeking a new theoretical framework that is sensitive to the complexity of the impact of feedback. The author propose a system theoretical frame and through its use identifies significant didactical issues. Although feedback is described as an internal, system-relative construction, when seen through a system theoretical lens different teaching environments create diverse conditions for feedback constructions. The final section of the paper explores this idea in relation to wikis.

 3. Feedback som tredjeordensiagttagelse

  Ane Qvortrup

  2013-09-01

  Full Text Available Feedback tilskrives stor betydning for læring, men trods intensiv forskning på området synes det svært at fange, hvori feedbacks særlige potentiale består. I forsøgene på at gøre dette knyttes an til en række faktorer eller parametre, der fremhæves som centrale. En af disse faktorer er tid, hvor der kredses om forskellen mellem umiddelbar og forsinket feedback samt om fordele og ulemper ved hver af de to. I denne artikel knyttes der an til en forståelse af feedback som tredjeordensiagttagelse, og der sættes herfra fokus på, hvordan man i en praktisk undervisningssituation kan imødekomme tidsfaktoren knyttet til feedback. Med udgangspunkt i et undervisningsforløb på bachelorniveau, hvor der er arbejdet systematisk med feedback understøttet af Wikis, belyses det, hvordan et sådant arbejde synes at have potentiale for understøttelse af såvel læring som undervisning. En sådan teoretisk reflekteret belysning kan udgøre et refleksionsprogram for fremtidig planlægning af og løbende refleksion over undervisning.  The article investigates the effect of feedback on learning. Feedback has been shown to be one of the most powerful influences on achievement in education. But, in spite of much research on the matter, there is no agreement on how the special potential of feedback can be described, and consequently no agreement on what is good and bad feedback. This article sets out to rectify this omission by seeking a new theoretical framework that is sensitive to the complexity of the impact of feedback. The author propose a system theoretical frame and through its use identifies significant didactical issues. Although feedback is described as an internal, system-relative construction, when seen through a system theoretical lens different teaching environments create diverse conditions for feedback constructions. The final section of the paper explores this idea in relation to wikis.

 4. Snehvides Billede som virkelighedsteater

  Krøgholt, Ida

  2015-01-01

  Det var ikke så almindeligt at tale om virkelighedsteater i 1994, hvor Hotel pro Forma præsenterede forestillingen Snehvides Billede. I dag gør teatret brug af virkelighedsfragmenter og eksperimenterer med at iscenesætte sit materiale i stadigt mere komplekse former, og artiklen undersøger, hvordan......-produktion og materiale-feedback, undersøge, hvordan blikke på virkelighed og identitet kan genereres i et teatralt møde, hvor tilskuere udsættes for sensoriske ’vrid’. Disse blikke på virkelighed som et materiale er Hotel Pro Formas særlige greb og optik, og de gør det muligt at indfange det kompleks, der...

 5. Industrirobotten som servomekanisme

  Sørensen, Torben

  2001-01-01

  på Fuzzy Logic, neurale netværk, samt styringer baseret på en nøjagtig, eller tilnærmet, analytisk, dynamisk model af robotten. Tilsvarende har der været foreslået og afprøvet mange styretekniske principper for kraft og positionsstyring. Disse principper har enten har deres udspring i multivariable......). Bevægeleddene er typisk enten roterende drejeled, eller lineære forskydningsled. Rotationen eller forskydningen mellem to bevægeled varetages af en servostyret motor. Selve robotarmen er forbundet til robottens base gennem et bevægeled (servoakse) som bærer hele armen - det vil sige alle armens elementer og...... tilstandsstyringer eller i "Independent Joint Control". Af principper kan her f.eks. nævnes: Adaptiv styring, impedans styring, hybrid styring, Computed Torque, Resolved Motion Control, osv....

 6. DUT som didaktisk felt

  Keiding, Tina Bering; Qvortrup, Ane

  2015-01-01

  undervisningsformer. [Abstract in English] The paper presents a systematic categorization of 115 papers published in the Danish Journal for Teaching and Learning in Higher Education. (DUT) from 2006 to 2013. The aim is to explore which didactic topics the journal deals with and how it contributes to the Danish...... the scholarship of teaching and learning. The categorization shows that most of the contributions deal with teaching methods. A subsequent analysis shows that the contributions almost exclusively deal with active and social teaching methods (teaching as experience and teaching as interaction)......(In Danish and English) Artiklen foretager en systematisk kategorisering og analyse af de bidrag, som har været bragt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) fra 2006-2013. Formålet er at undersøge, hvilke didaktiske temaer tidskriftet har været optaget af og at diskutere mulige...

 7. Forskere som nano-arkitekter

  Nielsen, Morten Muhlig; Andersen, Ebbe Sloth

  2009-01-01

  Dna er et fantastisk byggemateriale, som ud fra enkle principper kan samle sig selv til umådeligt komplicerede strukturer. Forskerne udnytter nu disse egenskaber til at lave deres egne, hjemmedesignede dna-strukturer, som kan tænkes anvendt i mange forskellige sammenhænge. Udgivelsesdato: juli...

 8. Køn som infrastruktur

  Sløk-Andersen, Beate

  2011-01-01

  I artiklen 'Køn som infrastruktur' af Beate Sløk-Andersen er det en politisk og administrativ struktur, som tages under behandling. Sløk-Andersen diskuterer CPR-nummerets betydning for transkønnedes hverdag, og viser hvordan CPR-nummeret ligger til grund for velfærdssamfundet, men samtidig er...

 9. Auto-fotografi som metode

  Mogensen, Mette

  2014-01-01

  Artiklen sætter fokus på auto-fotografi som metode i arbejdsmiljøforskningen. Den organisationsæstetiske tilgang, som metoden ofte forbindes med, udfordres med afsæt i en performativ og aktørnetværks-teoretisk position. Gennem en analyse af et enkelt auto-fotografi vises hvordan en artikulation af...

 10. Som en Draabe i Havet

  Lindegaard, Hanne

  2004-01-01

  Teknologi og materialitet er temaer etnologer traditionelt har forsket i, men som i mange år har været lavt prioriteret. Gennem en præsentation af et forskningsprojekt omkring etableringen af det københavnske kloaksystem, vise artiklen, hvordan man konkret kan studere de materielle elementer som...

 11. Fællesskaber som udgangspunkt?

  Freudendal-Pedersen, Malene; Hartmann-Petersen, Katrine

  2006-01-01

  bivirkninger kan forstås ved at inddrage begreberne refleksiv mobilitet og human security som analyseredskaber med udgangspunkt i et fællesskabsniveau med respekt og forståelse for hverdagslivets kompleksitet. Fællesskabers betydning for individets ontologiske sikkerhed og et fællesskabsniveau som udgangspunkt...

 12. Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

  Goldschmidt, Lars; Elkjær-Larsen, Jens Kr.

  aktionsforskningen er ikke konsolideret som én fælles forskningstradition. Der er derimod udviklet en række forskningsmetodiske tilgange såsom: Aktionsforskning, Action science,Sociologisk fantasi, Bruger/borger involvering i udviklingsprojekter, Dialogforskning, Reflectivepractice, Action learning, Appreciative...... inquiry, Communities of Inquiry in Communities ofpractice, Clinical inquiry (Baskerville 1996). Metoderne er udviklet i relation til det felt eller problemstilling, som forskergrupperne var engagerede i, og kun enkelte er tænkt ind i enerhvervsforskningskontekst. Denne mangfoldighed har ført til, at det...

 13. Religion, hukommelse og viden

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2008-01-01

  til en understregning af hukommelsen som et essentielt tema i en generel religionsteori. Artiklen diskuterer Assmanns brug af Maurice Halbwachs og foreslår at se Assmanns teori som en reformulering af indsigter, der går tilbage til Emile Durkheim og som genfindes i fx Roy A. Rappaports ritualteori...

 14. Marte Meo Metode som magtteknologi

  Sørensen, Nelli Øvre

  2015-01-01

  italesat som foreskrivende som for kommunikation- og samvær med ægtefællen på ægtefællen med demens præmisser. For deltagerne betød det, at de måtte tilsidesætte et liv på egne præmisser. Teoretisk er artiklen inspireret af Foucaults magttænkning om viden, ledelse og selvledelse. Artiklen argumenterer for...

 15. Religion, morality, evolution.

  Bloom, Paul

  2012-01-01

  How did religion evolve? What effect does religion have on our moral beliefs and moral actions? These questions are related, as some scholars propose that religion has evolved to enhance altruistic behavior toward members of one's group. I review here data from survey studies (both within and across countries), priming experiments, and correlational studies of the effects of religion on racial prejudice. I conclude that religion has powerfully good moral effects and powerfully bad moral effects, but these are due to aspects of religion that are shared by other human practices. There is surprisingly little evidence for a moral effect of specifically religious beliefs.

 16. New Religions and Globalization

  Bogen er en antologi af bidrag fra en konference under Research Network on New Religions (RENNER). Med bidrag fra specialister i nye religioner og globalisering fra hele verden introduceres empiriske resultater samt teoretiske og metodiske reflektioner over emnet....

 17. Religion as Belief versus Religion as Fact.

  Dutch, Steven I.

  2002-01-01

  Makes the case that religions perceive their doctrines not as opinions or subjective personal preferences, but as demonstrable facts, supported by historical documentation, experience, observation, and logical inference. Asserts that when scientists deal with issues like creationism, the widespread failure to understand how religions regard their…

 18. Teaching World Religions without Teaching "World Religions"

  Locklin, Reid B.; Tiemeier, Tracy; Vento, Johann M.

  2012-01-01

  Tomoko Masuzawa and a number of other contemporary scholars have recently problematized the categories of "religion" and "world religions" and, in some cases, called for its abandonment altogether as a discipline of scholarly study. In this collaborative essay, we respond to this critique by highlighting three attempts to teach world religions…

 19. Teaching World Religions without Teaching "World Religions"

  Locklin, Reid B.; Tiemeier, Tracy; Vento, Johann M.

  2012-01-01

  Tomoko Masuzawa and a number of other contemporary scholars have recently problematized the categories of "religion" and "world religions" and, in some cases, called for its abandonment altogether as a discipline of scholarly study. In this collaborative essay, we respond to this critique by highlighting three attempts to teach…

 20. Teaching World Religions without Teaching "World Religions"

  Locklin, Reid B.; Tiemeier, Tracy; Vento, Johann M.

  2012-01-01

  Tomoko Masuzawa and a number of other contemporary scholars have recently problematized the categories of "religion" and "world religions" and, in some cases, called for its abandonment altogether as a discipline of scholarly study. In this collaborative essay, we respond to this critique by highlighting three attempts to teach…

 1. Psychology of Religion

  Ulu, Mustafa

  2014-01-01

  In this chapter of book that entitled Science, Religion and Society: An Encyclopedia of History, Culture, and Controversy has been given important informations about psychology of religion’s historical development as well as pioneer figures’ contributions. In this text some evaluations has been made by categorizing studies in field of psychology of religion. Finally some informations are provided about current status of the psychology of religion and position of the psychology of religion ...

 2. Religion and cognition

  Geertz, Armin W.

  2008-01-01

  This is an introductory article in a special issue of a bulletin for researchers and teachers in religion in the USA. The article sketches the main positions and recent trends in the cognitive science of religion, and it attempts to attract scholars of religion to this field. It also profiles...

 3. Danish Regulation of Religion

  Christoffersen, Lisbet; Vinding, Niels-Valdemar

  Presentation and analysis of current and upcoming conflicts in relations between religion and family; labour market; religion in the public sphere and state support to religion. Part of a comparative European analysis in the context of www.religareproject.eu. based on 18 Danish elite interviews...

 4. Værk som handling

  Jalving, Camilla

  Hvordan kan et kunstværk være en handling? Hvad er performativ billedkunst, og hvad menes der egentlig med ordet ´performativitet´? Det er nogle af de spørgsmål, bogen Værk som handling griber fat i. Mens performativitet i løbet af de sidste ti år er blevet et bredt anvendt begreb i kulturteorien...... mellem værket som objekt og som handling. Bogens værkanalyser orienterer sig derfor både mod, hvad kunstværket er, og hvordan det er: Hvordan virker det, hvordan stiller det sig frem, hvordan producerer det betydning, hvordan skaber det en situation, og ikke mindst hvordan interagerer det med betragteren?...

 5. Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode

  Nordentoft, Helle Merete

  2011-01-01

  Kapitlet gennemgår og diskuterer sundhedsfaglig supervision (SFS) som metode. Formålet med kapitlet er at give læseren indsigt i og et kritisk blik på metodens muligheder og begrænsninger. Indledningsvis uddyber kapitlet den historiske baggrund for SFS og hvordan metoden udfolder sig i praksis me...... metodens fremtidige perspektiver - set i lyset af de mange nye metoder, der 'kæmper' om de samme målgrupper i vejledningslandskabet så som f.eks. coaching, debriefing og mentoring....

 6. What is Religion?

  Jensen, Jeppe Sinding

  which can be analysed and compared across time and cultures, What is Religion? brings the most up-to-date scholarship to bear on humankind’s most enduring creation. The book opens with a brief history of the idea of religion, then divides the study of religion into four essential topics - types......Religious belief is one of the most pervasive and ubiquitous characteristics of human society. Religion has shadowed and illuminated human lives since primitive times, shaping the world views of cultures from isolated tribes to vast empires. Starting from the premise that religion is a concept...

 7. Religion and Politics

  Bandak, Andreas

  2018-01-01

  Religion and politics provide an interesting juxtaposition. On the one hand, both may initially come across as rather self-evident categories, with religion dealing with human perceptions and what people hold as sacred, and politics addressing the control and governance of fellow human beings....... Nonetheless, such a simple opposition should only work as a starting point for an interrogation of both terms and how they have come to look and function as empirical and analytical categories. Focusing on the ways that religion is played out in relation to politics reveals different historical and cultural...... constellations and positions, which can be highlighted as variations of religion as politics, religion in politics, religion out of politics, and religion not politics....

 8. Konfliktperspektiver i religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion?

  Bengt Ove Andreassen

  2008-12-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter ulike sider ved eksplisitt å åpne for konfliktperspektiver i religionsundervisningen. En slik tilnærming er faglig utfordrende, men gir innblikk i en side ved religion som i norsk religionsdidaktisk sammenheng har vært lite utforsket. Norske religionsdidaktikere er i all hovedsak rekruttert fra teologiske fagmiljøer og har hentet perspektiver fra økumenikk og religionsdidalog i stedet for å kunne utforske konflikter der religion inngår, for å lære noe om religioner. Artikkelen trekker inn bidrag fra religionsvitenskapen og legger til grunn en forståelse av religion som i noen grad skiller seg fra etablerte perspektiver i norsk religionsdidaktikk.

 9. Medborgerskab som skolefag i Malaysia

  Tiemensma, Britt Due; Hald, Anne Mette

  2009-01-01

  Globalisering og internationalisering indgår med selvfølgelighed i uddannelsessektorens begrebsverden. Men hvad mener vi egentlig, når vi bruger begreberne? Benyttes de som abstrakte talemåder, for at vi skal kunne forholde os til uoverskueligheden i den aktuelle udvikling, eller kan begreberne k...

 10. Portfolioen som undervisning og evalueringsmedium

  Ane Qvortrup

  2017-05-01

  Full Text Available De seneste år har portfolioen som lærings- og undervisnings-/evalueringsmedium været et omdrejningspunkt både på mange forskellige niveauer i uddannelsessystemet og i uddannelsesforskningen. Portfolioen er for de lærende et medium til at reflektere over deres læring, og for underviseren beskrives den som et medium, der giver indsigt i de lærendes læringsproces og –udbytte. Denne artikel genbeskriver portfolioen som undervisnings- og evalueringsmedium fra et systemteoretisk perspektiv samt reflekterer og eksemplificerer, hvad denne genbeskrivelse tilbyder eksisterende beskrivelser af portfolioens funktion. Genbeskrivelsen giver mulighed for at beskrive portfolioen som et medium, der understøtter observation af læring, af progression og af progression i progression, hvilket giver nye muligheder for refleksion og refleksivitet. Dermed tilbyder den nye perspektiver på spørgsmålet om portfolioens didaktiske muligheder og begrænsninger ift. at iagttage og reflektere over læring, og den understøtter iagttagelse og kommunikation om samme.

 11. Økonomistyring som ledelsesinformationssystem

  Nielsen, Steen

  Økonomistyring og økonomistyringssystemer fungerer i dag som et moderne ledelsesinformationssystem via edb, hvor alle typer af informationer ligger. Via de Moderne Cost Management metoder (ABC, ABM, TQM etc.) er der derfor mulighed for at anvende specifikke metoder til løsning af virksomhedens...

 12. Torah som kult- og kommentarobjekt

  Schleicher, Marianne

  2008-01-01

  Artiklen korrigerer Assmanns evolutionære og basale skelnen mellem mundtlige og skriftlige kulturer ved at illustrere, hvordan jødedommen - en skriftreligion - i dens mest centrale religiøse handlinger udviser træk, som Assmann normalt ville forbinde med kultreligioner. Hvis man i stedet anerkend...

 13. Sproget som ændringsagent

  Søndergaard, Dorte Marie

  Artiklen peger på forskellige muligheder for aktivt at bruge sproget som ændringsagent gennem at gribe ind i de tænketeknologier eller de diskursive praksisser, vi lever vores liv så selvfølgeligt igennem. Ideen er at skubbe og tviste betydninger 'indefra' og derigennem gribe ændrende ind i tekno...

 14. Interaktiv forskning som samarbejdsdrevet innovation

  Martinez, Laia

  2012-01-01

  Hovedformålet med denne artikel er at formidle nogle af de metodiske overvejelser, som jeg har gjort mig om samspillet mellem forskere og praktikere i forbindelse med gennemførelsen af mit Ph.d.-projekt om innovationsledelse i danske kommuner....

 15. Med det sociale som designmateriale

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 16. Operationssygeplejersken som assistent til robotkirurgi

  Petersson, Jane; Laursen, Birgitte Schantz

  Baggrund: Problemstillingen for mange hæmodialysepatienter er træthed og bundetheden til dialyseapparaturet. Det betyder, at patienterne ofte ikke har overskud til at motionere og oplever sig som passive. Forskningsprojektet giver indsigt i, hvordan ældre mennesker med kronisk nyresygdom oplever ...

 17. Fokusgruppeinterview som led i en evalueringsproces

  Andersen-Mølgaard, Hanna; Harrit, Ole

  2006-01-01

  Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering......Teoretiske begrundelser og perspektiver, responsiv-konstruktivistisk evaluering, fokusgruppeinterview som led i BIKVAmodellen, eksempler, vurdering og perspektivering...

 18. Dyrebilleder som gudsbilleder i Det Gamle Testamente

  Nielsen, Kirsten

  2014-01-01

  dyrkelse af dyrebilleder, billedforbuddet og Bibelens mange forskellige sproglige gudsbilleder. Det understreges, at Gud transcenderer kønsforskellene, både når Gud skildres som person og som et dyr. Herpå gennemgås billedet af Gud som en ørn og som en løve. Om Gud bruges både person- og dyrebilleder, og i...

 19. Jaina Religion and Psychiatry

  Manilal Gada

  2015-01-01

  Full Text Available Jaina religion has existed for thousands of years. Lord Mahavir was the last of the 24 Tirthankaras, 23 having preceded him. The principals of Jaina religion teach us: (1 Self-control, which includes: (a Control over physiological instinct of hunger and sex; (b control over desires; (c control over emotions; (2 meditation; (3 introspection; (4 concentration; and (5 healthy interpersonal relationship. The principles of Jaina Religion can contribute to Positive Mental Health.

 20. Jaina religion and psychiatry.

  Gada, Manilal

  2015-01-01

  Jaina religion has existed for thousands of years. Lord Mahavir was the last of the 24 Tirthankaras, 23 having preceded him. The principals of Jaina religion teach us: (1) Self-control, which includes: (a) Control over physiological instinct of hunger and sex; (b) control over desires; (c) control over emotions; (2) meditation; (3) introspection; (4) concentration; and (5) healthy interpersonal relationship. The principles of Jaina Religion can contribute to Positive Mental Health.

 1. Et godt liv som gammel

  Nielsen, Marie Konge

  Ey godt liv som gammel handler om danskernes holdninger til at være og til at blive gammel. Hvilke ønsker og forventninger har danskerne til det gode liv som gammel? De færreste synes, at livet skal ændre sig, fordi de ældes. Det gode i det hidtidige liv skal fortsætte ind i fremtiden. På baggrund...... liv i livet. Bogen sætter på denne baggrund dagens aldersgrænser til debat. Aldersgrænser og kronologisk alder gør det måske til et problem, at man ældes og forstærker forventningen om, at livet nødvendigvis skal ændre sig med alderen. Måske er afstanden mellem borgernes og samfundets opfattelse...

 2. Basisindkomst som et transkulturelt perspektiv

  Ydesen, Christian; Christensen, Erik

  2013-01-01

  Tanken om en ubetinget basisindkomst til alle, der hidtil især har været præget af en vestlig økonomisk tænkning, er i sammenhæng med globalisering og den verdensøkonomiske krise i stigende grad blevet set som et element i en kriseløsning; ikke kun i den vestlige verden. Faktisk er forskellige pr...... transkulturelt perspektiv er spørgsmålet, hvilken forståelsesramme eller hvilket begrebsapparat der vil være egnet til at lade en sådan rekonstituerings- og rekonfigureringsproces ske. Her byder Johan Galtungs teori om ’basic human needs’ sig til som en frugtbar mulighed....

 3. Brug computeren som kreativt musikinstrument

  Vognæs, Stig Peter; Just, Morten

  2008-01-01

  et andet forhold til musik end udelukkende at være forbruger. Projektet viste også, at musikken samlede børnene. Pigerne var også med ved computeren. Og nogle børn, som ofte havde det svært med de andre, blev pludselig centrale personer. Pædagoguddannelsen i Odense står bag projektet, der kørte fra...

 4. Religion til Hverdag

  Christensen, Dorthe Refslund

  2006-01-01

  Live rollespil er ikke religion men rollespillet bruges ofte hvor man ellers ville bruge religionens univers fx til mytologisering og ritualisering Udgivelsesdato: september......Live rollespil er ikke religion men rollespillet bruges ofte hvor man ellers ville bruge religionens univers fx til mytologisering og ritualisering Udgivelsesdato: september...

 5. Art and Religion

  Shusterman, Richard

  2008-01-01

  Since the nineteenth century's interest in "art for art's sake," many thinkers have argued that art would supplant traditional religion as the spiritual locus of the increasingly secular society of Western modernity. If art can capture the sort of spirituality, idealism, and expressive community of traditional religions but without being ensnared…

 6. Suicide and religion.

  Cook, Christopher C H

  2014-01-01

  Much of the evidence that religion provides a protective factor against completed suicide comes from cross-sectional studies. This issue of the Journal includes a report of a new prospective study. An understanding of the relationship between spirituality, religion and suicide is important in assessing and caring for those at risk.

 7. Ancient Greek Religion

  Albinus, Lars

  2013-01-01

  Oversigtskapitel til indføring i græsk religion, opdatering af forskningen inden for området.......Oversigtskapitel til indføring i græsk religion, opdatering af forskningen inden for området....

 8. Religion and cultural integration

  Borup, Jørn; Ahlin, Lars

  2011-01-01

  The relations and possible causality between religion, ethnicity, and cultural integration is discussed using empirical data from survey on a group people with Vietnamese origin in Denmark......The relations and possible causality between religion, ethnicity, and cultural integration is discussed using empirical data from survey on a group people with Vietnamese origin in Denmark...

 9. Art and Religion

  Shusterman, Richard

  2008-01-01

  Since the nineteenth century's interest in "art for art's sake," many thinkers have argued that art would supplant traditional religion as the spiritual locus of the increasingly secular society of Western modernity. If art can capture the sort of spirituality, idealism, and expressive community of traditional religions but without being ensnared…

 10. Overview of religions.

  Brooks, Nicky

  2004-01-01

  This article provides a brief overview of 9 religions: Christianity, Judaism, Jehovah's Witnesses, The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, Christian Science, Islam, Hinduism, Sikhism, and Buddhism. Basic information on the origins, language, naming practices, diet, personal hygiene, and dress requirements is provided. For additional information, Web sites for each of these religions are also provided.

 11. Explaining moral religions.

  Baumard, Nicolas; Boyer, Pascal

  2013-06-01

  Moralizing religions, unlike religions with morally indifferent gods or spirits, appeared only recently in some (but not all) large-scale human societies. A crucial feature of these new religions is their emphasis on proportionality (between deeds and supernatural rewards, between sins and penance, and in the formulation of the Golden Rule, according to which one should treat others as one would like others to treat oneself). Cognitive science models that account for many properties of religion can be extended to these religions. Recent models of evolved dispositions for fairness in cooperation suggest that proportionality-based morality is highly intuitive to human beings. The cultural success of moralizing movements, secular or religious, could be explained based on proportionality.

 12. Ethics, religion and humanity: Rethinking religion in 21 st century ...

  Ethics, religion and humanity: Rethinking religion in 21 st century Africa. ... AFRICAN JOURNALS ONLINE (AJOL) · Journals · Advanced Search · USING AJOL · RESOURCES ... First and foremost, religion is a human activity. ... results of inhuman and unethical practices in religion and that these problems can be minimized ...

 13. Religion in der Padagogik? = Religion in Pedagogics?

  Nipkow, Karl Ernst

  1992-01-01

  Discusses the scant attention that education has paid to religion historically. Suggests perceiving Christianity in its historical development as ecclesiastical, social, and personal. Observes that religious education is independent of both theology and pedagogics. Demonstrates that the discourse between pedagogics and theology must be based on…

 14. Religion, theology and cosmology

  John T. Fitzgerald

  2013-10-01

  Full Text Available Cosmology is one of the predominant research areas of the contemporary world. Advances in modern cosmology have prompted renewed interest in the intersections between religion, theology and cosmology. This article, which is intended as a brief introduction to the series of studies on theological cosmology in this journal, identifies three general areas of theological interest stemming from the modern scientific study of cosmology: contemporary theology and ethics; cosmology and world religions; and ancient cosmologies. These intersections raise important questions about the relationship of religion and cosmology, which has recently been addressed by William Scott Green and is the focus of the final portion of the article.

 15. E-tiviteter som eksamensform

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 16. E-tiviteter som eksamensform

  Anette Grønning

  2011-12-01

  Full Text Available Med udgangspunkt i faget "Digital kommunikation på arbejde" præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale eksamensformer (e-tiviteter. E-tiviteterne er udarbejdet på baggrund af Gilly Salmons 5-fase-model og e-tivitetskoncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle mellem offline- og online-aktiviteter (blended learning bliver behandlet. Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges ved at koble e-tiviteter sammen med eksamensformen "80% tilstedeværelse og aktiv deltagelse". Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem lektionerne og forberedelsesomfaget øges, ligesom de studerende motiveres til higher order thinking ved fx at tage ansvar for egen læring, udføre analyse og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-forløbet, at hele processen dokumenteres i faget til gavn for både underviser og studerende.

 17. Material Religion - Hinduism

  Aktor, Mikael

  2017-01-01

  Comprehensive bibliography on material religion in Hinduism. Monographs, anthologies, anthology chapters, journal articles, web articles, documentation on cultic elements of the landscape (mountains, rivers, trees, stones), three- and two-dimensional cultic artefacts, textiles, ritual accessories...

 18. Evaluering som kvalitetsstøtte og mål som guide

  2017-01-01

  Dette kapitel omhandler sammenhængen mellem det didaktiske design og evalueringspraksisser som aktivite der understøtter elevernes læring både som proces og produkt. Først gøres der rede for de anvendte begreber, og der argumenteres for, at formative og summative evalueringer kan forstås som...

 19. Bob Dylan and religion

  Andreas Häger

  2009-01-01

  Full Text Available This article, which is located within the field of research on religion and popular culture, is a discussion of the relations of one particular rock artist, Bob Dylan, to religion. Religion can be seen as a recurring topic in Dylan’s work—particularly during a period at the end of the 1970s and beginning of the 1980s, often referred to as his ‘Christian era’—and also in the discourses around him. This article explores how the topic of religion appears in discourses around Bob Dylan. In this article one particular aspect of the connection between religion and popular culture is looked at: the construction of certain artists or stars as religious figures, and more specifically Bob Dylan as a case. The author does not try to discover whether Dylan is religious or not; or which religion he possibly adheres to. Rather, the author looks at how rock artists and in this case Bob Dylan are ‘constructed’ as religious figures.

 20. First Handbooks on History of Religion and Comparative Religion Abroad

  Barashkov Viktor

  2016-01-01

  Full Text Available One of the important aspects of institutionalization of the religious studies in 1870– 1910s was the publishing of the fi rst handbooks on history of religion and comparative religion. The aim of the paper is to analyze methods and approaches of religious studies, as they described in these handbooks. The main characteristic of religion for the historians of religion was its universality. The most important methods, according to them, were historical approach, comparative approach, using of the notion «development». It is important, that we deal foremost with the «history of religion» in these handbooks, not with the «history of religions». Primitive religions were usually excluded from these handbooks, because they «have not history». First handbooks on history of religion often were edited in the series of theological handbooks, that’s why Christianity was described in them quite often as «higher» religion. Researches on comparative religion were based upon the history of religion. One of the main principles of comparative religion was that it should not deal with religious values, but only with a comparison of facts. The author concludes that scholars of religion nowadays should not only collect the facts, but also realize projects on the general history (theory of religion.

 1. Fonetisk variation som social praksis

  Maegaard, Marie

  2010-01-01

  VARIATION I KØBENHAVNSK Sproglig variation kan betragtes på mange måder og ud fra mange forskellige perspektiver alt afhængig af erkendelsesinteresse og fagligt ståsted. I denne artikel vil jeg redegøre for et praksisperspektiv på sproglig variation, og jeg vil give eksempler på analyser af...... fonetisk variation blandt københavnske unge set som social praksis. Fonetisk variation i københavnsk er i de fleste kvantitative sociolingvistiske undersøgelser studeret med udgangspunkt i makrosociale kategorier baseret på alder, køn eller socialklasse (eks. Brink & Lund 1975, Jørgensen 1980, Gregersen...

 2. An Improved MULTI-SOM Algorithm

  Imen Khanchouch

  2013-07-01

  Full Text Available This paper proposes a clustering algorithm based on the Self Organizing Map (SOM method. To find theoptimal number of clusters, our algorithm uses the Davies Bouldin index which has not been usedpreviously in the multi-SOM. The proposed algorithm is compared to three clustering methods based onfive databases. Results show that our algorithm is as performing as concurrent methods.

 3. Videokameraet som etnografisk redskab online og offline

  Rehder, Mads Middelboe

  2013-01-01

  “Med udgangspunkt i et visuelt feltarbejde såvel online som offline, på YouTube og i New York City, beskæftiger dette kapitel sig med kameraet som medieringsteknologi, med fokus på levende billeder. Det diskuteres, hvordan kameraets multiple anvendelsesmuligheder empirisk og metodisk kan skabe...

 4. Sociale medier som læringsredskaber

  Lill Ingstad

  2011-03-01

  Full Text Available Kan sociale medier anvendes som læringsredskaber til støtte for sociale, kollaborative processer, der er udfordrende og motiverende, og som samtidig understøtter (fremmedsprogstilegnelsen?Artiklen diskuterer eksempler på fagdidaktiske udfordringer i sprogundervisningen på CBS med fokus på engelsk.

 5. Tavs viden som led i vidensdiskursen

  Christensen, Jens

  2004-01-01

  Bidraget giver en  erkendelsesteoretisk tilgang til tavs viden som ressource i en teknologisk forandringsproces. Der tages udgangspunkt i, at tavs viden ikke kan betragtes uden at forholde sig til den mere generelle og historiske vidensdiskurs, som igen indgår i en kontekst af relationer mellem e...

 6. Tekster til Designteori: Design som kreativ proces

  2008-01-01

  Dette kompendium indeholder materiale til teorikurset Design som kreativ proces (tidligere kendt under navnet ”Refleksiv praksis”). Ud over almen orientering om kurset kan I finde pensumtekster med en lille introduktion til hver, og bagest i kompendiet instruktioner til øvelser, der er tænkt som en...

 7. Religion and morality.

  McKay, Ryan; Whitehouse, Harvey

  2015-03-01

  The relationship between religion and morality has long been hotly debated. Does religion make us more moral? Is it necessary for morality? Do moral inclinations emerge independently of religious intuitions? These debates, which nowadays rumble on in scientific journals as well as in public life, have frequently been marred by a series of conceptual confusions and limitations. Many scientific investigations have failed to decompose "religion" and "morality" into theoretically grounded elements; have adopted parochial conceptions of key concepts-in particular, sanitized conceptions of "prosocial" behavior; and have neglected to consider the complex interplay between cognition and culture. We argue that to make progress, the categories "religion" and "morality" must be fractionated into a set of biologically and psychologically cogent traits, revealing the cognitive foundations that shape and constrain relevant cultural variants. We adopt this fractionating strategy, setting out an encompassing evolutionary framework within which to situate and evaluate relevant evidence. Our goals are twofold: to produce a detailed picture of the current state of the field, and to provide a road map for future research on the relationship between religion and morality.

 8. Om religion og evolution

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 9. Obadia L., La religion

  Olivier Servais

  2011-03-01

  Full Text Available Comment casser quelques idées reçues sur la religion et, ce faisant, initier le com­mun des lecteurs à diverses problématiques relevant de la sociologie des religions, c’est ce double objectif que s’assigne implicitement l’ouvrage.Le livre est, dans cette perspective, élaboré autour de 21 questions que l’auteur se propose de discuter sur la base d’éléments des sciences humaines et sociales. Sont ain­si abordés pêle-mêle : l’origine, l’unité et la diversité des religions, les fonctions, for­me...

 10. Religion and Culture

  Sabih, Joshua

  group breaks totally with the existing Arabic Bible translations that they were in the habit of using. In this translation, the previously strenuous relationship between culture and religion is flattened in a binary sets of oppositions between an unaltered Devine message preserved in ancient Bible...... of this paper to shed some light on Jehovah’s Witnesses theological perception of religion and culture within the context of modern Arab Christianity; a subject that has not received the scholarly attention it deserves. This paper shall also look into Jehovah’s Witnesses’ Arabic Bible Translation New World...... translation of the Holy Scriptures, and address how an originally-American Christian group re-constructs the relationship of religion –universality of one truth and its embodiment in one community of faith – and culture; and specifically, Arabic culture. Culture, in its manifold forms -Jehovah’s witnesses...

 11. Religion and family planning.

  Pinter, Bojana; Hakim, Marwan; Seidman, Daniel S; Kubba, Ali; Kishen, Meera; Di Carlo, Costantino

  2016-12-01

  Religion is embedded in the culture of all societies. It influences matters of morality, ideology and decision making, which concern every human being at some point in their life. Although the different religions often lack a united view on matters such contraception and abortion, there is sometimes some dogmatic overlap when general religious principles are subject to the influence of local customs. Immigration and population flow add further complexities to societal views on reproductive issues. For example, present day Europe has recently faced a dramatic increase in refugee influx, which raises questions about the health care of immigrants and the effects of cultural and religious differences on reproductive health. Religious beliefs on family planning in, for example, Christianity, Judaism, Islam and Hinduism have grown from different backgrounds and perspectives. Understanding these differences may result in more culturally competent delivery of care by health care providers. This paper presents the teachings of the most widespread religions in Europe with regard to contraception and reproduction.

 12. Religion als soziale Deutungspraxis

  Ulrike Lingen-Ali

  2016-12-01

  Full Text Available ENGLISH: During the last decades, the topos religion transformed into a powerful category of difference, which is also relevant for educationsystems and settings. Religion as a tool to differentiate between subjects is linked with power and dominance and, thus,with ideas about the constructed identities of “the other”. With this respects, religion functions as a code to define in- andexclusions and mark “the other”, e.g. “the Muslim” in predominantly Christian societies in Europe. Critical theories on racismenable to recognize, describe and define these practices and their effects. They can provide a useful tool to question and challengeintercultural and interreligious educational approaches which potentially reproduce and, thus, strengthen cultural/religiousdifferentiations. DEUTSCH: Die Differenz- und Heterogenitätskategorie Religion hat sich in den letzten Jahren im europäischen und auch deutschsprachigenDiskursraum zu einer medial, wissenschaftlich und politisch wirkmächtigen Kategorie entwickelt. Dabei zeigt sich Religion sowohlals soziale Unterscheidungspraxis (auch in pädagogischen Arrangements, als auch als Mittel zur Identifikation und Charakterisierungbestimmter Gruppen und Individuen als religiöse Subjekte. Religion stellt in diesem Zusammenhang einen Zugehörigkeitscodedar, mit dem Personen als natio-ethno-kulturell Andere markiert werden, wie die Markierung von MuslimInnen durchAngehörige der mehrheitlich christlichen Dominanzgesellschaft zeigt. Rassismuskritische Ansätze ermöglichen es zumeist eherimplizit an Rassekonstruktionen anschließende Unterscheidungen zu erkennen und zu beschreiben, den Bedingungen ihres Wirksamwerdensnachzugehen sowie ihre Konsequenzen zu bestimmen. Eine rassismuskritische und migrationspädagogisch informierteReligionspädagogik ermöglicht AkteurInnen, weniger auf gewaltvolle Unterscheidungspraxen angewiesen zu sein undalternative Veränderungs- und Handlungsmöglichkeiten zu

 13. Religion: more money, more morals.

  Banerjee, Konika; Bloom, Paul

  2015-01-05

  Between 500 BCE and 300 BCE, religions worldwide underwent a dramatic shift, emphasizing morality and asceticism for the first time. A new study suggests that the emergence of this new type of religion can be explained by increases in prosperity.

 14. Truth, body and religion

  Jarl-Thure Eriksson

  2011-01-01

  Full Text Available This paper is based on the words of welcome to the symposium on Religion and the Body on 16 June 2010. In a religious context ‘truth’ is like a mantra, a certain imperative to believe in sacred things. The concept of truth and falseness arises, when we as humans compare reality, as we experience it through our senses, with the representation we have in our memory, a comparison of new information with stored information. If we look for the truth, we have to search in the human mind. There we will also find religion.

 15. Religion og film

  Hvithamar, Annika; Eskjær, Mikkel Fugl

  2007-01-01

  Artiklen søger at stipulere en ramme for analyse af religion og film. Dels ved at række ud over den blotte konstatering af tilstedeværelse af religiøse elementer i film, dels ved at anslå en række temaer, der kan anvendes til analyse af sådanne film (individualisering, (de-)sekularisering, banal...... religion og populæreeligion) og dels ved at foreslå en model, der kan danne ramme for en kategorisering af sammenhængen mellem tekst og produktionsmæssig kontekst....

 16. The mediatisation of religion

  Hjarvard, Stig

  2011-01-01

  and experiences become moulded according to the demands of popular media genres. As a cultural and social environment, the media have taken over many of the cultural and social functions of the institutionalised religions and provide spiritual guidance, moral orientation, ritual passages and a sense of community......Drawing on recent advances in mediatisation theory, the article presents a theoretical framework for understanding the increased interplay between religion and media. The media have become an important, if not primary, source of information about religious issues, and religious information...

 17. The mediatisation of religion

  Hjarvard, Stig

  2011-01-01

  Drawing on recent advances in mediatisation theory, the article presents a theoretical framework for understanding the increased interplay between religion and media. The media have become an important, if not primary, source of information about religious issues, and religious information and ex...... encourage secular practices and beliefs and invite religious imaginations typically of a more subjectivised nature.......Drawing on recent advances in mediatisation theory, the article presents a theoretical framework for understanding the increased interplay between religion and media. The media have become an important, if not primary, source of information about religious issues, and religious information...

 18. RELIGION AND FOLK BELIEFS

  Mustafa SEVER

  2011-01-01

  Folk beliefs, transmitted from generation to generation since the transfer from pre-writing and not included in any divine religion, but his side continued vitality of beliefs. Folk beliefs that have traditional as well as the local folk beliefs, include beliefs and practices, and personal features, divide two main types as a magic and experiential people’s beliefs. In this study we’ll focus on the qualities, differences and functions in everyday life of divine religion and folk beliefs and f...

 19. Disaggregating Corporate Freedom of Religion

  Lægaard, Sune

  2015-01-01

  to religion as a separate and independent jurisdiction with its own system of law over which religious groups are sovereign. I discuss the relationship between, on the one hand, ordinary rights of freedom of association and freedom of religion and, on the other hand, this idea of corporate freedom of religion...

 20. Internettet som personaliseret og socialt medie

  Christian Dalsgaard

  2010-10-01

  Spørgsmålet, som artiklen vil stille er, hvordan internettet kan fungere som vidensmedie. Hvad er potentialerne i internettet til at formidle og konstruere viden, og hvilke karakteristiske egenskaber har internettet som vidensmedie? Artiklen argumenterer for, at nye former for vidensdeling og vidensformidling kan opstå gennem personaliserede og sociale medier. Målet at identificere en række centrale egenskaber ved internettet i egenskab af personaliseret og socialt vidensmedie. Samtidig vil artiklen diskutere, hvordan internettet som vidensmedie muliggør, at uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner kan udvide deres virke ud over deres fysiske rammer og deres hjemmesider. Artiklen afsluttes med en diskussion, der har til hensigt at pege i retning af, hvordan institutioner kan anvende digitale vidensmedier.

 1. CEMSKUM - Anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2002-01-01

  Resume af rapport om mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner, udarbejdet af Cemsystems I/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 2. Equality. Losing their religion.

  Hunt, Louise

  2009-07-23

  Some occasions of health employees' religious beliefs influencing their actions in the workplace have raised controversy in recent years. Despite religion and belief guidance published in January many areas remain hazy. Dress code rules to help combat infection control are raising concerns among some healthcare staff.

 3. African Journals Online: Religion

  Items 1 - 6 of 6 ... AFRICAN JOURNALS ONLINE (AJOL) · Journals · Advanced Search · USING AJOL · RESOURCES ... View Journal | Current Issue | Register This Journal is Open Access ... Ilorin Journal of Religious Studies is a peer-reviewed academic ... of Religion in Southern Africa as a forum for scholarly contributions of ...

 4. Religion in SETI Communications

  Pay, R.

  The prospect of millions of civilizations in the Galaxy raises the probability of receiving communications in the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI). However, much depends on the average lifetime of planetary civilizations. For a lifetime of 500 years, an optimistic forecast would predict about 65 civilizations in the Galaxy at any one time, separated by 5,000 light years. No prospect of communication. For a lifetime of 10 million years, over a million civilizations would be spaced 180 light years apart. Communication among them is feasible. This indicates that extraterrestrial communications depend on civilizations achieving long term stability, probably by evolving a global religion that removes sources of religious strife. Stability also requires an ethic supporting universal rights, nonviolence, empathy and cooperation. As this ethic will be expressed in the planet-wide religion, it will lead to offers of support to other civilizations struggling to gain stability. As stable civilizations will be much advanced scientifically, understanding the religious concepts that appear in their communications will depend on how quantum mechanics, biological evolution, and the creation of the universe at a point in time are incorporated into their religion. Such a religion will view creation as intentional rather than accidental (the atheistic alternative) and will find the basis for its natural theology in the intention revealed by the physical laws of the universe.

 5. Students' Attitudes toward Religion

  Lebedev, S. D.

  2008-01-01

  The problem of the study of religion in the system of secular education hinges on the "reproduction of religiousness" in the secular school and, more broadly, in Russian society space, via the process of mass education. It is the prospect of expanded reproduction of religious consciousness, of religious psychology and practices as a…

 6. Indexing spoken audio by LSA and SOMs

  2000-01-01

  This paper presents an indexing system for spoken audio documents. The framework is indexing and retrieval of broadcast news. The proposed indexing system applies latent semantic analysis (LSA) and self-organizing maps (SOM) to map the documents into a semantic vector space and to display the semantic structures of the document collection. The SOM is also used to enhance the indexing of the documents that are difficult to decode. Relevant index terms and suitable index weights are computed by...

 7. Byen som bevægelsesgrund?

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 8. Byen som bevægelsesgrund?

  Højbjerre Larsen, Signe

  2013-01-01

  Parkour er en bevægelseskultur der ikke udfolder sig i afgrænsede rum eller på bestemte tidspunkter. Den er i stedet betinget af at byens rum anvendes som bevægelsesgrund. Parkourudøvernes særegne brug af byrummet kalder på opmærksomhed og analytisk undren: Hvordan kan vi forstå et fænomen som pa...

 9. The religion of thinness

  Michelle Lelwica

  2011-01-01

  Full Text Available This paper examines the almost religious-like devotion of especially women in pursuing the goal of a thinner body. The quest for a slender body is analysed as a ‘cultural religion’, which the author calls the ‘Religion of Thinness’. The analysis revolves around four observations. The first is that for many women in the US today, the quest for a slender body serves what has historically been a ‘religious’ function: providing a sense of purpose that orients and gives meaning to their lives, especially in times of suffering and uncertainty. Second, this quest has many features in common with traditional religions, including beliefs, myths, rituals, moral codes, and sacred images—all of which encourage women to find ‘salvation’ (i.e., happiness and well-being through the pursuit of a ‘better’ (i.e., thinner body.Third, this secular faith draws so many adherents in large part because it appeals to and addresses what might be referred to as spiritual needs—including the need for a sense of purpose, inspiration, security, virtue, love, and well-being—even though it shortchanges these needs, and, in the long run, fails to deliver the salvation it promises. Fourth, a number of traditional religious ideas, paradigms and motifs tacit­ly inform and support the Religion of Thinness. More specifically, its soteri­ology resurrects and recycles the misogynist, anti-body, other-worldly, and exclusivist aspects of patriarchal religion. Ultimately, the analysis is not only critical of the Religion of Thinness; it also raises suspicions about any clear-cut divisions between ‘religion’, ‘culture’, and ‘the body’. In fact, examining the functions, features, and ideologies embedded in this secular devotion gives us insight into the constitutive role of the body in the production and apprehension of religious and cultural meanings.

 10. Robert Bellah, religion og menneskelig evolution

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2013-01-01

  ENGLISH ABSTRACT: Introduction to and discussion of Robert Bellah's major book, Religion in Human Evolution (2011). which defines and describes tribal religion (religion in pre-state societies), archaic religion (religion in early states) and religious currents in the axial age, the period...... to engage in historical and comparative studies. DANSK RESUMÉ: Introduktion til og diskussion af Robert Bellahs hovedværk fra 2011, Religion in Human Evolution, der definerer og beskriver tribal religion, dvs. religion i før-statslige samfund, arkaisk religion, dvs. religion i tidlig-statslige kulturer samt...

 11. Robert Bellah, religion og menneskelig evolution

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2013-01-01

  ENGLISH ABSTRACT: Introduction to and discussion of Robert Bellah's major book, Religion in Human Evolution (2011). which defines and describes tribal religion (religion in pre-state societies), archaic religion (religion in early states) and religious currents in the axial age, the period...... to engage in historical and comparative studies. DANSK RESUMÉ: Introduktion til og diskussion af Robert Bellahs hovedværk fra 2011, Religion in Human Evolution, der definerer og beskriver tribal religion, dvs. religion i før-statslige samfund, arkaisk religion, dvs. religion i tidlig-statslige kulturer samt...

 12. Appropriating religion: understanding religion as an object of science

  Donald Wiebe

  1999-01-01

  Full Text Available In this paper, the author focuses on the study of religion as a scientific project, for it is the scientific interest in religion which has constituted the grounds for admitting the study of religion into the curriculum of the modern Western university. Despite that academic legitimation, however, the study of religion in the setting of the modern research university is not held in high esteem relative to the other sciences. It if the scientific study of religion is to be legitimately ensconced in the modern research university, the notion of religion will have to be wholly appropriated by science; only then will we be able to establish a conceptual foundation from which to make valid knowledge claims about religion on a level commensurate with the pronouncements of the natural and social sciences. Indeed, to go one step further, given the hold on the concept of religion by those committed to the humanistic study of religion, we might need to talk here not of the appropriation but of expropriation of religion by science—that is, of wresting ownership of the concept from the humanists by using it solely as a taxonomic device to differentiate and explain a peculiar range of human behaviour demonstrated in religious practices.

 13. RTSE DRUGDGON MONASTERY ATYPICAL BON RELIGION MONASTERY

  2007-01-01

  My First Visit to Rtse Drugdgon Monastery I first heard about Bon religion through a friend ten years ago.Having heard from him how people refer to Bon religion as an"evil religion"and sometimes a"black religion",I became quite terrified.In fact,Bon religion was actually the original Tibetan religion. Piously I prayed:"If one day I visit Tibet,please do not let me encounter Bon religion!"

 14. State, religion and toleration

  Huggler, Jørgen

  2009-01-01

  Contribution to Religion and State - From separation to cooperation? Legal-philosophical reflections for a de-secularized world. (IVR Cracow Special Workshop). Eds. Bart. C. Labuschagne & Ari M. Solon. Abstract: Toleration is indeed a complex phenomenon. A discussion of the concept will have...... to underline not only the broadmindedness and liberty of individuals or of groups, but also the relevant distinctions and arguments in political philosophy, epistemology, philosophy of religion and philosophical anthropology and their connection with educational issues. Through a discussion of these relations......, the essay argues three theses: (1) Toleration is not reducible to an ethics of spiritual freedom. (2) Toleration is not neutral to fanatism. (3) Toleration involves esteem for the person....

 15. Spirituality, religion, and pain.

  Unruh, Anita M

  2007-06-01

  Understanding the relationships between spirituality and health has become increasingly important in health research, including nursing research. Very little of the research thus far has focused on spirituality, religion, and pain even though spiritual views have been intertwined with beliefs about pain and suffering throughout history. Spiritual views can have a substantial impact on patients' understanding of pain and decisions about pain management. The author reviews the research literature on spirituality and pain from a historical perspective. The analysis is concerned with how spirituality and religion have been used to construct a meaning of pain that shapes appraisal, coping, and pain management. The clinical implications include respectful communication with patients about spirituality and pain, inclusion of spirituality in education and support programs, integration of spiritual preferences in pain management where feasible and appropriate, consultation with pastoral care teams, and reflection by nurses about spirituality in their own lives. A discussion of research implications is included.

 16. Religion and Social Entrepreneurship

  Spear, Roger

  2010-01-01

  /organisations) and local religious leaders to catalyse entrepreneurial activity. Thus these three dimensions of religious institutions (ideological discourse, networks, and leadership) will be examined in relation to social entrepreneurship. For the sake of simplifying the empirical base of this study, the field of social...... entrepreneurship will be limited to social enterprise which are co-operatives, mutuals and trading voluntary organisations (or non-profits), since there is a good evidence base of religious involvement in entrepreneurship in this sector, from which a number of cases will be drawn using secondary sources. However......This chapter is concerned with the role of religion in social entrepreneurship. It takes an institutional perspective and examines the way religious institutions and actors have supported social entrepreneurship. Weber has argued for the role of (protestant) religion in motivating people to take...

 17. Diffused Religion and Prayer

  Roberto Cipriani

  2011-06-01

  Full Text Available It is quite likely that the origins of prayer are to be found in ancient mourning and bereavement rites. Primeval ritual prayer was codified and handed down socially to become a deep-rooted feature of people’s cultural behavior, so much so, that it may surface again several years later, in the face of death, danger, need, even in the case of relapse from faith and religious practice. Modes of prayer depend on religious experience, on relations between personal prayer and political action, between prayer and forgiveness, and between prayer and approaches to religions. Various forms of prayer exist, from the covert-hidden to the overt-manifest kind. How can they be investigated? How can one, for instance, explore mental prayer? These issues regard the canon of diffused religion and, therefore, of diffused prayer.

 18. Religion and Social Entrepreneurship

  Spear, Roger

  2010-01-01

  as well as philanthropists. This has operated through religious leadership discourse, for example papal encyclicals orienting priests to support economic solutions to poverty and social problems in their communities, and the direct action of individual priests, institutional development (networks...... the theoretical framework developed will be based on the broader field of literature linking religion and entrepreneurship, thus this theoretical framework should have applicability to broader definitions of the social entrepreneurship field. The chapter covers three religious institutional dimensions underlying...

 19. Common-Sense Religion

  Dennett, Daniel C.

  2006-01-01

  According to surveys, most of the people in the world say that religion is very important in their lives. Many would say that without it, their lives would be meaningless. It is tempting just to take them at their word, to declare that nothing more is to be said-- and to tiptoe away. Who would want to interfere with whatever it is that gives their…

 20. Religion and Lunar Exploration

  Pop, V.

  1969: The Eagle lands on the Moon. A moment that would not only mark the highest scientific achievement of all times, but would also have significant religious impli- cations. While the island of Bali lodges a protest at the United Nations against the US for desecrating a sacred place, Hopi Indians celebrate the fulfilment of an ancient prophecy that would reveal the "truth of the Sacred Ways". The plaque fastened to the Eagle - "We Came in Peace for All Mankind" would have contained the words "under God" as directed by the US president, if not for an assistant administrator at NASA that did not want to offend any religion. In the same time, Buzz Aldrin takes the Holy Communion on the Moon, and a Bible is left there by another Apollo mission - not long after the crew of Apollo 8 reads a passage from Genesis while circling the Moon. 1998: Navajo Indians lodge a protest with NASA for placing human ashes aboard the Lunar Prospector, as the Moon is a sacred place in their religion. Past, present and fu- ture exploration of the Moon has significant religious and spiritual implications that, while not widely known, are nonetheless important. Is lunar exploration a divine duty, or a sacrilege? This article will feature and thoroughly analyse the examples quoted above, as well as other facts, as for instance the plans of establishing lunar cemeteries - welcomed by some religions, and opposed by others.

 1. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 2. Musiklytning og indre billeder som klinisk vurderingsredskab

  Bonde, Lars Ole

  2011-01-01

  Kan en patients indre forestillingsbilleder under lytning til et kort stykke musik give information om patientens indre verden og om hendes muligheder for at få positivt udbytte af et receptivt gruppemusikteraiforløb? Hvis svaret på dette spørgsmål er ja, betyder det så, at en enkelt session, hvor...... patienten lytter til et kort stykke musik og fortæller musikrerapeuten om sin oplevelse, kan fungere som assessment? I artiklen her, som indgår i rapporteringen fra projektet "Musiklytning og indre billeder som gruppeterapi for ambulange psykiatriske patienter", præsenteress først den teoretiske begrundelse...... for denne form for assessment, hvorefter materiale fra 17 patienter analyses og diskuteres....

 3. Om filmteori og filmhistorie: Stumfilmen som eksempel

  Casper Tybjerg

  1995-09-01

  Full Text Available Tilbage til filmene og filmmagerne siger Casper Tybjerg i denne artikel. Han plæderer dog ikke nødvendigvis for en tilbagevending til "gammel- dags filmhistorieskrivning" og til en fokusering kun på film som æstetik og kunst. Med udgangspunkt i konkrete overvejelser over den danske stumfilm og gennemgang af væsentlige nyere filmhistoriske værker og teorier polemiserer han mod det han opfatter som upræcise og meget abstrakte kulturalistiske positioner, som enten glemmer de konkrete film eller overbetoner det blot formelle i filmhistorien. Samtidig tegner han også et levende billede af den kultur og de betingelser den tidlige film blev til i.

 4. Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab

  Stelter, Reinhard

  2013-01-01

  I erkendelse af, at lederen meget vanskeligt kan fungere som coach i rendyrket form, vil forfatteren diskutere de særlige udfordringer, der ligger i at være leder og coach på én gang. Som fundament til forståelse af coaching og lederskab tages udgangspunkt i en beskrivelse af coachingens tre gene...... den stigende nødvendighed i, at lederen kan fungere dialogorienteret og mod udvikling af den relationsskabte organisation (jf. Helth i denne bog)....

 5. Det principielle nederlag som hermeneutisk udfordring

  Liisberg, Sune

  2004-01-01

  Artiklen udvinder to former for principielt nederlag af henholdsvis Kants og Hegels tænkning, hvilket giver mulighed for at oprette en kritisk dialog imellem Sartres og Gadamers hermeneutikker, der begge funderes i et begreb om nederlag som forudsætning for forståelse. Igennem en omfattende...... udlægning af et begreb om transcendental frihed hos Sartre, fremhæves den interne negation som et væsensmoment i forståelsesprocessen, hvilket leder til en diskussion med Gadamer om, hvorvidt hans hermeneutik betænker frihedens og viljens rolle for forståelsen. Udgivelsesdato: Sommer...

 6. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det demonstre......I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 7. Computeren som medie. Humanioras indtog i computerforskningen

  Lars Qvortrup

  2000-09-01

  Full Text Available Hvad er en computer, og hvilke begreber kan vi forstå den med? Tidlige modeller for forståelse opererer med redskabsmetaforen eller indsætter med »kunstig intelligens« en analogi til den menneskelige bevidsthed. Efter- hånden udkrystalliserer der sig en forståelse, der betragter computeren som et medie af multisemantisk karakter. Indledningsvis indkredser Lars Qvortrup det institutionelle landskab, som diskussionerne har udspillet sig i. I sin redegørelse for begreberne fokuserer han på humanistiske og især medievidenskabelige bidrag til udviklingen.

 8. Det principielle nederlag som hermeneutisk udfordring

  Liisberg, Sune

  2004-01-01

  Artiklen udvinder to former for principielt nederlag af henholdsvis Kants og Hegels tænkning, hvilket giver mulighed for at oprette en kritisk dialog imellem Sartres og Gadamers hermeneutikker, der begge funderes i et begreb om nederlag som forudsætning for forståelse. Igennem en omfattende...... udlægning af et begreb om transcendental frihed hos Sartre, fremhæves den interne negation som et væsensmoment i forståelsesprocessen, hvilket leder til en diskussion med Gadamer om, hvorvidt hans hermeneutik betænker frihedens og viljens rolle for forståelsen. Udgivelsesdato: Sommer...

 9. Tältprojektet : Musikteater som manifestation

  Fornäs, Johan

  1985-01-01

  Fran maj till september 1977 turnerade en märklig ensemble runt i Sverige. Bortemot hundra personer från några av 70-talets mest kända progressiva musik- oeh teatergrupper presenterade i ett stort cirkustält en fyra timmar lång förestallning om den svenska arbetarklassens historia sedan 1879. Omkring 100 000 människor sag förestallningen Vi äro tusenden. Ytterligare andra hörde musik diirifran pa den LP som gavs ut, eller sag den långfilm som utnyttjade vissa scener fran förestallningen, oeh ...

 10. Nietzsche – Psychologist of Religion

  Remedios Ávila Crespo

  2013-11-01

  Full Text Available The aim of the following article is to fight some common misconceptions with respect to Nietzsche’s views on religion, and to show that these views are considerbly complex. Starting from the close relation between the human experience of suffering and the need for religion, as pointed out by Eliade, Freud and Schopenhauer, this essay focuses on the continuity between psychology and genealogy in Nietzsche’s analyses of religion and morality, it then responds to the questions about the essence, kinds and limits of the fact of religion, and ends by pointing out the different ontological status of Nietzsche’s principal philosophical positions.

 11. Læringssamtalen som grep og begrep

  Johnsen- Høines, Marit; Alrø, Helle

  2013-01-01

  Forskningsprosjektet Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (LIMP) studerer kvaliteter ved samtaler i relasjon til kvaliteter ved matematikklæring. Analyser skal gi grunnlag for å kvalifisere samtaler som læringssamtaler. Dette kapitlet diskuterer relasjoner mellom kommunikasjon og læring. He...

 12. Skønlitteraturen som opposition

  Larsen, Pelle Oliver

  2011-01-01

  Troels Troels-Lund er kendt som foregangsmanden i den første kulturhistoriske bølge i Danmark fra omkring 1880. Hans form for kulturhistorie vandt imidlertid aldrig for alvor faghistorikernes anerkendelse, og Troels-Lund blev udgrænset. Denne artikel går tilbage til 1870’erne og indeholder en ana...

 13. Amatørfilmen som ideal

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  I 1960ernes overskridelse af de traditionelle grænser mellem populærkulturen og kunsten og mellem de forskellige genrer og kunstarter blev filmen et vigtigt medie. Artiklen kortlægger Bjørn Nørgaards tilgang til eksperimentalfilmen ud fra hans valg af amatørfilmen som bevidst kunstnerisk strategi...

 14. Perception som forståelsens grundlag

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  sprogpsykologisk som sense-making procedurer. Perception har ifølge William James at gøre med personers forståelser. Monets katedralmalerier fra Rouen og Cézannes billeder fra Aix-en Provence samt hans Selvportræt med Bowlerhat (Ny Carlsberg Glyptotek) sammenholdes med Merleau-Pontys Perceptionens Primat og...

 15. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 16. "Hvem er som jeg blandt Guder?"

  Holst, Søren

  2004-01-01

  En hymne fra Dødehavsrullerne beskriver en persons opstigning til himlen, hvor den pågældende får tildelt overmenneskelig indsigt, som giver ham autoritet til at belære sine tilhængere på jorden. Hymnen analyseres, og der foretages en kritisk gennemgang af Israel Knohls bog "The Messiah Before Je...

 17. Selvrefleksion som uddannelsesgreb – en kritisk diskussion

  Feilberg, Casper

  2015-01-01

  Hvordan kan ureflekteret motivation gribe forstyrrende ind i de studerendes videnskabelige arbejde, og hvordan kan man som vejleder forholde sig til disse private forhold på en både faglig og etisk forsvarlig måde? I artiklen vises eksempler på, at studerende nemt kan komme til at agere ud fra ur...

 18. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 19. Menneskerettigheter som brekkstang i internasjonal narkotikapolitikk

  Stambøl, Eva Magdalena

  2014-01-01

  Menneskerettigheter og narkotikakontroll har lenge fungert som to separate og isolerte spor i FN-systemet. De siste årene har imidlertid dette skillet blitt krafig kritisert av en stadig mer profesjonell, innflytelsesrik og verdensomspennende narkotikapolitisk reformbevegelse. Bevegelsen hevder...

 20. Brorfelde Observatorium åbner som oplevelsescenter

  Bouchet, Julie K. L.; Olsen, Mia Bjørg Stolberg

  2014-01-01

  bygningerne, som er tegnet af den anerkendte arkitekt Kaj Gottlob, og landskabet i Brorfelde fredet, ligesom det enestående mørke også er mørkefredet. En totalfredning, der ikke er set andre steder i Danmark. I disse fantastiske rammer er der fuld gang i udviklingen af et oplevelsescenter, der skal sætte...

 1. Askese som social/politisk mobilisering

  Aktor, Mikael

  2016-01-01

  Der flere historiske eksempler på askese som middel til social og politisk mobilisering. Gandhis brug af faste og seksuel afholdenhed i sin kamp for national selvstændighed er et kendt eksempel fra nyere tid. Joseph Alters bog Gandhi’s Body: Sex, Diet, and the Politics of Nationalism fra 2000 er en...

 2. Værdibasering som kommunal praksis

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 3. Schelling og Nietzsche som kritikere af Descartes

  Liisberg, Sune

  2008-01-01

  Idéhistorisk kan Descartes' indvirkning på tiden, der fulgte, næppe forestilles vid nok i sin udbredelse, fastslår Hegel, der af samme grund opfatter Descartes som en historisk 'Hero, der endnu engang startede sagen helt forfra og konstituerede filosofien på ny'. Schelling er for så vidt enig, men...... også mere kritisk: 'Jeg tvivler, jeg tænker, altså er jeg! / [...] Descartes' berømte Cogito ergo sum [...] har virket som en magisk formular', noterer han i sine forelæsninger "Om den nyere filosofis historie". Mens Thales af Milet havde spurgt efter det første i naturen, spurgte Descartes nu kun...... på, at 'eftersom Descartes formulerer cogito-argumentet sprogligt, kan det ikke være nogen umiddelbar, første erkendelse'. Nietzsche antager nemlig, at Descartes selv fejlagtigt betragtede cogito-argumentet som en umiddelbar vished - altså strengt taget ikke som et argument. Men Descartes blev...

 4. Massemedier som forum for politisk debat

  Laursen, Bo; Trapp, Leila

  2015-01-01

  Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger. Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter...

 5. PROGRAMLEDELSE SOM REDSKAB TIL KONCEPTDREVET ORGANISATIONSUDVIKLING

  Matthiesen, Rikke Vestergaard

  2015-01-01

  Forandringsprogrammer har vundet indpas som en organisatorisk teknologi, der skal hjælpe organisationer med at operere på sig selv på en bred front på en effektiv måde. Programorganiseringen anvendes eksempelvis i forbindelse med konceptdrevet organisationsudvikling mod lean eller lignende...

 6. Teaching Religion and Material Culture

  Carp, Richard M.

  2007-01-01

  Because religions discipline and interpret bodies; create and define sacred spaces; generate, adore and study images in all media; regulate the intake of food; structure temporal experience; and in general interpenetrate and are permeated by the cultural landscapes in which they exist, religious studies must engage material religion and religious…

 7. Hegel and the Egyptian Religion

  Stewart, Jon Bartley

  2015-01-01

  H.s Behandlung der Religion des alten Ägypten gehört zu den faszinierendsten Analysen in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Dieses Thema wird aber nicht nur in diesem Werk, sondern auch in den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in den Vorlesungen über die Philosop...

 8. Immigration and Religion in Denmark

  Christoffersen, Lisbet

  2009-01-01

  An overview over legal framework for immigration into Denmark, special clauses on religion as a parameter for residence permit and asylum in churches......An overview over legal framework for immigration into Denmark, special clauses on religion as a parameter for residence permit and asylum in churches...

 9. Religion in Scandinavian Crime Fiction

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  Firstly, I develop a theoretical framework for the discussion of religion i Scandinavian crime fiction where I consider theories of transgression and religion. Secondly, I run through five relatively popular examples of Scandinavian crime fiction to show how this genre trend works. Lastly, I...

 10. Teaching Religion and Material Culture

  Carp, Richard M.

  2007-01-01

  Because religions discipline and interpret bodies; create and define sacred spaces; generate, adore and study images in all media; regulate the intake of food; structure temporal experience; and in general interpenetrate and are permeated by the cultural landscapes in which they exist, religious studies must engage material religion and religious…

 11. Spirituality, Religion, and Peace Education

  Brantmeier, Edward J., Ed.; Lin, Jing, Ed.; Miller, John P., Ed.

  2010-01-01

  "Spirituality, Religion, and Peace Education" attempts to deeply explore the universal and particular dimensions of education for inner and communal peace. This co-edited book contains fifteen chapters on world spiritual traditions, religions, and their connections and relevance to peacebuilding and peacemaking. This book examines the…

 12. The Study of Religion Today

  Molendijk, Arie; Meyer, Birgit

  2017-01-01

  Religion is one of the most challenging subjects of study. Long expected to vanish with modernization and development, religion is there to stay, in various shapes and forms. The variety of what is captured under the term ‘religion’ is enormous and the perennial attempts to define the concept seem d

 13. Religion and violence

  P. Juan Bottasso

  2011-06-01

  Full Text Available ¿Las religiones son necesariamente violentas?Resulta evidente que en la actualidad, muchos de los conflictos, que ensangrientan el planeta, tienen un trasfondo religioso. El que aparece casi a diario en los noticieros es el que contrapone israelíes y palestinos (judíos contra musulmanes, pero con enorme frecuencia se habla también de actos terroristas llevados a cabo por fanáticos religiosos que no dudan en masacrar a civiles inocentes, en nombre de la divinidad. Debe ser bajo el efecto de estas informaciones que, cuando a fines de 2010 el Times de Londres preguntó a los lectores si consideraban la religión útil para la sociedad, éstos contestaron mayoritariamente de manera negativa. En la mira de los críticos se encuentran especialmente las religiones monoteístas, porque, al considerarse exclusivas poseedoras de la única verdad, están particularmente expuestas a la intransigencia, basadas en la premisa que el error no puede tener derechos.

 14. Varehusbesøget som fornøjeligt hverdagsdrama

  2014-01-01

  Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign.......Artiklen analyserer de koreografiske, scenografiske og dramaturgiske virkemidler, som IKEA har anvendt til at skabe et succesfuldt oplevelsesdesign....

 15. Media, Religion and Public Space

  Gheorghe FALCĂ

  2011-01-01

  Full Text Available Relations between religion and politics are complex and paradoxical. Both strive to achieve and maintain power. Both politics and religion involve control over social relations and emphasiye social integration (politics in its concern for order in society, and religion in its concern for observance of order and obligations within the congregation. But they differ in respect of specific goals, the values ​​that ascribe to power and differences in their conceptions of the nature and source of power. In the modern world, power, embodied in political institutions, is secular; in the past, its association with religion created a transcendental relationship, causing the possession of power to be of different quality, to come from another world. But, while politics is focused on interpersonal relationships, religion is more oriented towards relations between humans and gods or other spiritual forces.

 16. Poster som et pædagogisk redskab i sygeplejerskeuddannelsen

  Bagger, Bettan; Kelly, Hélène

  2008-01-01

  Som undervisere har vi gode erfaringer med, at de studerende anvender posters som redskab for formidling af viden. Posterne bruges som udgangspunkt for en mundtlig formidling af faglige perspektiver til de øvrige studerende. Formålet med at anvende formidling ved hjælp af en poster i...

 17. Computeren som medskaber af form – og praksis

  Elkær, Tim Nøhr

  2015-01-01

  projekter realiseret i Danmark som "Den Blå Planet" af 3XN (2013) og i projekter udarbejdet af danske arkitektvirksomheder i udlandet som: "Assar Children's Discovery Centre" af Henning Larsen Architects (2013) og "West 57'th Street" af BIG (2014). Denne afhandling undersøger mulighederne, som designere får...

 18. Religion and unforgivable offenses.

  Cohen, Adam B; Malka, Ariel; Rozin, Paul; Cherfas, Lina

  2006-02-01

  The value of forgiveness is emphasized in many religions, but little is known about how members of distinct religious cultures differ in their views of forgiveness. We hypothesized and found that Jews would agree more than Protestants that certain offenses are unforgivable and that religious commitment would be more negatively correlated with belief in unforgivable offenses among Protestants than among Jews (Studies 1 and 2). Dispositional forgiveness tendencies did not explain these effects (Studies 1 and 2). In Study 3, Jews were more inclined than Protestants to endorse theologically derived reasons for unforgivable offenses (i.e., some offenses are too severe to forgive, only victims have the right to forgive, and forgiveness requires repentance by the perpetrator). Differential endorsement of these reasons for nonforgiveness fully mediated Jew-Protestant differences in forgiveness of a plagiarism offense and a Holocaust offense.

 19. Religion, body satisfaction and dieting.

  Kim, Karen Hye-Cheon

  2006-05-01

  Western societal pressures of thinness have assigned worth to the ideal body, contributing to body dissatisfaction and increased dieting. A social factor that may serve as an alternative avenue of worth than the body is religion. Survey data from a community sample (n=546) was collected to examine religion's relationships with body satisfaction and dieting. Religion was significantly related to greater body satisfaction and less dieting, and specifically negative aspects of religion were related to lower body satisfaction and greater dieting. Those utilizing more negative religious coping had lower body satisfaction (women: r=-0.47; men: r=-0.58). Self-esteem was a mediator in these relationships. In women, those reporting higher negative congregational social support were more likely to diet than those reporting lower levels (CI: 2.0; 1.2, 3.5). Overall, religion was related to body satisfaction and dieting, with specifically negative aspects of religion having more consistent and stronger relationships than other components of religion.

 20. Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen

  Johansen, Lene Østergaard

  2007-01-01

  At lære matematik i folkeskolen kan betragtes som læring af et "fremmedsprog". Måden, der tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver anvendt på, adskiller sig fra den måde, de samme ord bliver brugt på i danskundervisningen. At eleverne skal udvikle deres kommunikative kompetencer igenn...

 1. Bæredygtighed som demokratisk forandringshorisont

  Egmose, Jonas

  2015-01-01

  Den etablerede miljøindsats oplever i disse år et stadig større civilsamfundsmæssigt akkompagnement: Økologiske initiativer, transition towns og urbane haver spirer frem som hverdagslivsbaserede modsvar på stadig mere omfattende økologiske og sociale udfordringer. Men hvordan skabes synergi melle...... for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling, etableret på tværs af ENSPAC og PAES ved Roskilde Universitet...

 2. Sæbeopera som forestillingsgenererende teknologi

  Waltorp, Karen

  2013-01-01

  Gennem en række empiriske eksempler fra Mauretanien, Danmark og Sydafrika analyserer artiklen dramaserier på tv som en art social teknologi, der tillader infor- manterne at generere forestillinger om andre liv og andre verdener, der på én gang er langt væk og tæt på. 'Soap operas' produceret i USA...

 3. Læring som tegnskabende aktivitet

  Ringskou, Lea Thomsen; Ahm, Jacob Noer

  2016-01-01

  En central del i pædagogens arbejde i skole og SFO er at understøtte elevernes læring. En af de nicher, hvor pædagogen i dag arbejder med læring i skoledelen, er som klasseleder i understøttende undervisning. Understøttende undervisning er en kategori, der generelt er kendetegnet ved at være vagt...

 4. Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen

  Johansen, Lene Østergaard

  2007-01-01

  At lære matematik i folkeskolen kan betragtes som læring af et "fremmedsprog". Måden, der tales og skrives på, og måden ord og begreber bliver anvendt på, adskiller sig fra den måde, de samme ord bliver brugt på i danskundervisningen. At eleverne skal udvikle deres kommunikative kompetencer igenn...

 5. Understanding the anatomy of religion as basis for religion in ...

  2011-07-04

  Jul 4, 2011 ... Claassen is not alone in denouncing confessional religion education in public schools. Roux and ... Firstly, evidence will be presented to support the contention ..... creation behaves unrestrictedly chaotic in a lawless universe.

 6. Connections between Marxism and religion

  Fábio Régio Bento

  2016-10-01

  Full Text Available In this research we shall verify the influence of Nicaraguan experience on breaking the paradigm under which religion and religious actors would be more associated to status quo preservation rather than its rupture. According to our work hypothesis, in Nicaragua religion was not the opium of the people, used for its social anesthesia, but the promoter of social changes, and through international diffusion of this experience, mainly in the context of socialist countries, the alliance between laic and Christian socialists in Nicaragua promoted also a shift in the traditional hermeneutic paradigm which reduced religion to the permanent condition of opium of the people.

 7. Religion in Scandinavian Crime Fiction

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  Firstly, I develop a theoretical framework for the discussion of religion i Scandinavian crime fiction where I consider theories of transgression and religion. Secondly, I run through five relatively popular examples of Scandinavian crime fiction to show how this genre trend works. Lastly, I...... connect this with what has been dubbed mediatized religion and a more general, philosophical explanation of why we see this development: The project of modernity is, as a result of cultural changes, at the moment transgressing its own epistemological boundaries opening up into what has been called...

 8. Religion as a Natural Phenomenon

  Dennett, Daniel (Tufts University)

  2006-02-15

  Religion is a costly human activity that has evolved over the millennia. Why does it exist and how does it foster such powerful allegiances? To undertake a serious scientific study of religious practices and attitudes we must set aside a traditional exemption from scrutiny which religions have enjoyed. Religious adherents may not welcome this attention, but we should press ahead with it, since if we don't come to understand religion as a natural phenomenon, our attempts to deal with the problems that loom in the twenty-first century will likely be counterproductive.

 9. Rethinking the Space for Religion

  What happens to people’s sense of belonging when globalization meets with proclaimed regional identities resting heavily on conceptions of religion and ethnicity? Who are the actors stressing cultural heritage and authenticity as tools for self-understanding? In Rethinking the Space for Religion....... The case studies exemplify how public intellectuals and academics have taken active part in the construction of recent and traditional pasts. Instead of repeating the simplistic explanation as a “return of religion”, the authors of this volume focus on public platforms and agents, and their use of religion...

 10. Islam and the History of Religions.

  Shippee, Arthur W.

  1990-01-01

  Considers the difficulties presented when studying the Islamic religion through the current approach to history of religions and offers reasons for this phenomena. Examines the academic methodology in studying the history of religion, and traces its evolution. Examines major scholarly figures in the study of religion field. (RW)

 11. De religione: How Christianity Became a Religion

  Denisa Červenková

  2014-10-01

  Full Text Available Following the findings of contemporary theological and religious studies research, the present interdisciplinary study attempts to trace the process of adopting the originally Roman category of “religion” for referring to Christianity. The text notes, in particular, the socio-political role of religio in classical culture and the transformations that the relationship of the society of classical antiquity and the Christian community went through in the first centuries AD, especially the first Christian attempts at communication with the late classical Latin culture and the administrative structures of the Roman Empire. The adaptation of the category is traced back to Tertullian, whose conception appears to have fundamentally influenced later generations of Christians; the second part of the study therefore devotes considerable attention to his works. It is here that justified use of the category of “religion” in connection with the Christian tradition is first encountered, as an expression encompassing the doctrinal and philosophical, as well as ethical and liturgical aspects of Christianity. Analysis of the text of Tertullian’s Apologeticum shows how the apologetic literature of the second century AD conveys the Christian message in an exemplary and highly elaborate form, which serves the dual purpose of providing an adequate definition of the Christian religious identity and preserving it, as well as making it available to recipients of diverse contemporary cultural environments. De religione: Jak se křesťanství stalo náboženstvím Předkládaná interdisciplinární studie se v návaznosti na poznatky současného teologického a religionistického bádání snaží vystopovat proces převzetí původně římské kategorie „náboženství“ pro označení křesťanství. V textu se připomíná zejm. sociopolitická role religio v antické kultuře a proměny, jimiž procházel vztah antické společnosti a k

 12. Det nordiske som brandværdi

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 13. Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog

  Kierkegaard som eksistentiel fænomenolog er en antologi, som fremhæver de fænomenologiske aspekter i Kierkegaards beskrivelser af de grundlæggende fænomener i den menneskelige tilværelse. Den fokuserer på Kierkegaards anskuelse af mennesket som en konkret eksisterende person, et tænkende, følende...... og handlende subjekt, der altid har til opgave at forholde sig til sig selv, sin omverden og de andre. Bogen behandler for det første Kierkegaards eget fænomenologiske projekt og hans analyser af angst, fortvivlelse, blufærdighed, samvittighed, selvbedrag og autenticitet. For det andet hans forhold...... til samtidens eksistentielle tænkning (bl.a. Schelling og Poul Martin Møller) og ikke mindst hans forhold til eftertidens eksistentielle tænkning (bl.a. Jaspers, Wittgenstein, Agampen og Zisek). Og for det tredje Kierkegaards betydning for den senere eksistentielle psykologi og psykiatri....

 14. Television: The New State Religion?

  Gerbner, George

  1977-01-01

  Outlines the special characteristics of television that make it a formula-bound, ritualistic, repetitive, and nonselectively used system; concludes that television's social symbolic functions resemble preindustrial religions more than they do the media that preceded it. (GT)

 15. JOURNAL OF RELIGION 2014 CURVEEE

  IK

  religion and other cultural worldviews to explain natural occurrences of past and ... that everything in the physical world has a spiritual counterpart. This view .... efforts and resources have been put in place and involved especially with the.

 16. La religione una risorsa formativa?

  Carlo Nanni

  2012-06-01

  Full Text Available The text aims to show how religion can contribute to the achievement of the human person. Religion, connected to the social and cultural framework, joins the individual world in its complexity. Is godlinesses a possible teaching resource? Yes, when read according to a pedagogical perspective, which support human advancement, historical and cultural being. The dialogue, good practice for any learning, it poses as a means to fight the life fragmentation in the discovery of common traces to all humanity.

 17. RETHINKING RELIGION THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACH TO INTERDISCIPLINARY STUDY OF UNDERSTANDING RELIGION IN THE NAGA SOCIETY

  Lemwang Chuhwanglim; Yahya Wijaya; Mark Woodward

  2016-01-01

  Religion in society has been a complex study for both academic and non-academic disciplines. Defining religion had become an issue since the beginning of world religions. This issue will continue to remain in society, unless world religions avoid imposed definition of religion from the world religions’ perspective. This research aims to study about how religion had been defined by many scholars theologically, politically, culturally, contextually, and how such different approaches...

 18. Farvel til globaliseringen som vi kendte den

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Vi er endt med en krise, som rækker langt ud over det globale monetære system, fordi den ideologiske ortodoksi, der skabte den, har ført til udflytning af millioner af arbejdspladser, tæring af nationalstaternes sammenhængskraft og overgreb på naturen. Kronikken refererer bl.a. til John Maynard K...... Keynes og en artikel af økonomen Robert Skidelsky i The American Prospect. Udgivelsesdato: 12. januar 2009...

 19. Kampene, som styrer journalister og nyhedsmedier

  Svith, Flemming

  2015-01-01

  anvendt i antropologiske redaktionsstudier af journalisters positioneringer. Denne artikel fremhæver feltteoriens styrke på mesoniveau til at begrebsliggøre strukturer, der eksisterer i historisk afgrænsede perioder. Der hersker specifikke konkurrence-dynamikker mellem polariserede nyhedsmedier og mellem...... polariserede journalister, som disponerer nyhedsmedier og journalister til at handle på bestemte måder. Jeg undersøger feltteoriens følsomhed over for historisk afgrænsede konkurrenceforhold i en dansk case gennem konstruktion af fire felter, der demonstrerer forskellige konkurrencelogikker mellem henholdsvis...... aviser og journalister....

 20. Designtænkning som didaktisk metode

  Nørgård, Rikke Toft; Paaskesen, Rikke Berggreen

  2017-01-01

  Det er et problem, at undervisere, lærerstuderende og elever ikke bliver mødt med tilstrækkeligedidaktiskemetoder og processer til, hvorledes de kan anvende teknologier i undervisningen på måder, derunderstøtter elevens teknologiske forestillingskraft og handlekraft. Dette forsøger denne artikel...... atadressere gennem at tilbyde en generel forståelsesramme, struktur, model samt et konkret case-eksempelfor, hvorledes mankan arbejde med designtænkning som didaktisk metode til anvendelse af teknologieri undervisningen. Artiklen kobler designtænkning og læringsdesign sammen til designtænkendelæringsdesign...

 1. SIMPLE LIFE AND RELIGION

  Ahmet YILDIRIM

  2014-07-01

  Full Text Available Individuals in terms of the economy in which we live is one of the most important phenomenon of the century. This phenomenon present itself as the only determinant of people's lives by entering almost makes itself felt. The mo st obvious objective needs of the economy by triggering motive is to induce people to consume . Consumer culture pervades all aspects of the situation are people . Therefore, these people have the blessing of culture , beauty and value all in the name of w hatever is consumed. This is way out of the siege of moral and religious values we have is to go back again . Referred by local cultural and religious values, based on today increasingly come to the fore and the Muslim way of life appears to be close to th e plain / lean preferred by many people life has been a way of life. Even the simple life , a way of life in the Western world , a conception of life , a philosophy, a movement as it has become widely accepted. Here in determining the Muslim way of life Pr ophet. Prophet (sa lived the kind of life a very important model, sample, and determining which direction is known. Religious values, which is the carrier of the prophets, sent to the society they have always been examples and models. Because every aspect of human life, his life style and the surrounding area has a feature. We also value his life that he has unknowingly and without learning and skills and to understand it is not possible to live our religion . We also our presentation, we mainly of Islam o utlook on life and predicted life - style, including the Prophet of Islam 's (sa simple life to scrutinize and lifestyle issues related to reveal , in short Islam's how life has embraced and the Prophet. Prophet's will try to find answers to questions reg arding how to live.

 2. Religions and Human Salvation

  Azam Khodashenas pelko

  2010-07-01

  Full Text Available Private relationship between man and his Creator is essentially founded on the idea of salvation. In plain English, we will define salvation as what it takes to get into Heaven or Paradise. The Qur’an clearly teaches that salvation is achieved on the basis of good works. The Buddhist, Christian and Hindu doctrines of salvation have agreat deal in common. In each, the emphasis is upon liberation from sin; upon rescue from evil. This paper is deals with berief ideas of Islam, Christianity, Jainism, Hinduism, Buddhism and Sikhism on salvation. Keyword: Heaven; Faith; God; Liberation; Save; Truth. Private relationship between man and his Creator is essentially founded on the idea of salvation. The salvation is a religious concept, and every religion includes a doctrine of salvation, a oteriology, even to Buddhism, which does not acknowledge the existence of God [1-2]. In plain English, we will define salvation as what it takes to get into Heaven or Paradise [3-4]. The Qur’an clearly teaches that salvation is achieved on the basis of good works.Considering the following statements: Every soul shall be paid in full what it has earned. God loves those who cleanse themselves. Gardens of Eden, underneath which rivers flow, there indwelling forever; that is the recompense of the self-purified [5]. The Buddhist, Christian and Hindu doctrines of salvation have a great deal in common. In each, the emphasis is upon liberation from sin, upon rescue from evil. In each, the objective is a return to the previous state of innocence and bliss [6].

 3. IKT som empowerment af lærer og elever!

  Christiansen, René B.; Binggeli, Andreas

  2011-01-01

  I denne korte artikel ønsker vi at pege på at ikt kan fungere som empowerment for både lærere og elever i skolen. It optræder i forvejen i alt for mange menneskers bevidsthed som en barriere eller som en sten i den pædagogiske sundhedssandal. Vi har begge på egen krop oplevet at arbejdet med ny t...

 4. Religion and Globalization in Laos Religion und Globalisierung in Laos

  Boike Rehbein

  2009-04-01

  Full Text Available According to Eurocentric sociology, modernization is supposed to make religion secular, a functional system, or a private matter. A closer analysis of the impact of contemporary globalization on religion in Laos shows that these tendencies can only be observed in certain social groups and in certain realms of religion. Some social groups preserve or reinvent religious traditions, others construct a new identity, and some do tend towards secularism or differentiation. The paper investigates these tendencies, referring to an empirical case study. It proposes to explain them within a conceptual framework adapted to societies of the global South which focuses on the concepts of social structure, division of work, socioculture, and institution. On the basis of these concepts, the paper proposes to distinguish between different religious realms, namely, belief, performance, and knowledge. In each of these three realms, different tendencies and social distributions can be observed. Der eurozentrischen Soziologie zufolge wird Religion im Zuge der Modernisierung entweder säkularisiert oder privatisiert oder in ein funktionales System verwandelt. Eine genauere Analyse des Einflusses, den die gegenwärtige Globalisierung auf die Religion in Laos ausübt, zeigt jedoch, dass diese Tendenzen auf bestimmte soziale Gruppen und Aspekte der Religion beschränkt sind. Einige soziale Gruppen bewahren oder rekonstruieren religiöse Traditionen, andere konstruieren eine neue Identität und wieder andere tendieren zu Säkularisierung oder funktionaler Differenzierung. Der Aufsatz analysiert diese Phänomene am Beispiel einer Fallstudie auf der Basis eines an den globalen Süden angepassten Begriffsapparats, der um die Begriffe Sozialstruktur, Tätigkeitsteilung, Soziokultur und Institution kreist. Der Aufsatz schlägt vor, zwischen den religiösen Sphären des Glaubens, der Performanz und des Wissens zu unterscheiden. In jeder Sphäre lassen sich unterschiedliche

 5. Embodiment of Religion and Spirituality

  Nielsen, Bent Flemming

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i to billeder fra reformationstiden anskueliggøres tesen om reformationen som "a ritual Process"(E. Muir). Eksempler fra moderne praksisorienteret ritualteori inddreges dernæst i en argumentation for kroppens rolle også i luthersk teologisk og kirkelig kontekst. Artiklen slutter ...

 6. Religion and the Literary Critic

  A. M. Potter

  1989-05-01

  Full Text Available In a recent article Jonathan Culler, condemned out of hand any use of religious terminology to define literature, seeing this as part of the destructive processes so-called “religion” has brought to American life. The article is an attempt to refute Culler by indicating, through an analysis of William Faulkner’s As I Lay Dying, that an attempt to reject all religion as being destructive or quaintly anachronistic (as Culler ultimately does seriously limits the capacity of the literary critic to explore works of literature. Evidence is brought forward to suggest that while Faulkner rejects the hypocritically pious type of religion as does Culler, he, unlike Culler, seems to be aware that religion is a much broader and deeper concept than this, exploring in an extremely positive way a type of experience universally accepted as religious, which has about it none of the qualities which Culler rejects.

 7. Grænser for religion

  Lüchau, Peter

  2013-01-01

  Paper om hvor og under hvilke betingelser danskerne finder religion acceptabel og/eller passende......Paper om hvor og under hvilke betingelser danskerne finder religion acceptabel og/eller passende...

 8. Science and Religion: Controverse or Complementarity

  Zeps, Dainis

  2009-01-01

  Science and Religion: controverse or complementarity Relations between science and religion since times of Galileo, Newton and Leibniz discussed . Omega point approach considered and interpreted: using Omega point and Tipler's Singularities model, time versus creative order discussed.

 9. Grænser for religion

  Lüchau, Peter

  2013-01-01

  Paper om hvor og under hvilke betingelser danskerne finder religion acceptabel og/eller passende......Paper om hvor og under hvilke betingelser danskerne finder religion acceptabel og/eller passende...

 10. Five Major Religions in China

  1995-01-01

  CHINA is a nation of many religions, the main five ones being Buddhism, Taoism, Islam, Roman Catholicism and Christianity (Protestantism). There are also some special religions of some minority nationalities or regional beliefs. Buddhism was introduced into China from India around the First Century, and gradually developed into several sects including the Han-language-family Buddhism, the Tibetan-language-family Buddhism (or Lamaism) and Pali-language-family Buddhism. For all of these sects, recent data reveals there are more than 9,500 Buddhist temples and 170,000 monks

 11. Should ESL Classes Never Mention Religion?

  顾炜俊

  2014-01-01

  As religion is an integrated part of human history and culture, an L2 cannot be learnt without some mentioning of it in the language classes. Teaching about religion cannot only help L2 learners learn the L2 itself but other general knowledge such as history, music and arts. However, differences should be made between teaching religion and teaching about religion and some guidelines should be followed if teachers are to teach it in the language classes.

 12. Prosociality and religion: History and experimentation.

  Beit-Hallahmi, Benjamin

  2016-01-01

  Norenzayan et al. are praised for choosing to deal with significant questions in the understanding of religion. They are then criticized for refusing to define religion and for relying on problematic theoretical concepts. The authors discuss Abrahamic religions as the best-known prosocial religions, but the evidence shows that the case does not fit their conceptual framework. Finally, an extension of the authors' ideas about the meaning of priming effects is proposed.

 13. Life Interpretation and Religion among Icelandic Teenagers

  Gunnarsson, Gunnar J.

  2009-01-01

  Does religion play any specific part in Icelandic teenagers' life interpretation? This paper examines Icelandic teenagers' talk about religion and presents some of the findings in interviews with teenagers in a qualitative research project. The focus is especially on how three individuals express themselves about the influence of religion on their…

 14. The "Make Your Own Religion" Project

  Bauman, Chad M.; Hege, Brent A. R.; Kleckley, Russell; Willsky-Ciollo, Lydia; Lopez, Davina C.

  2016-01-01

  The "Make Your Own Religion" class project was designed to address a perceived need to introduce more theoretical thinking about religion into a typical religion survey course, and to do so in such a way that students would experience the wonder of theoretical discovery, and through or because of that discovery hopefully both better…

 15. The "Make Your Own Religion" Project

  Bauman, Chad M.; Hege, Brent A. R.; Kleckley, Russell; Willsky-Ciollo, Lydia; Lopez, Davina C.

  2016-01-01

  The "Make Your Own Religion" class project was designed to address a perceived need to introduce more theoretical thinking about religion into a typical religion survey course, and to do so in such a way that students would experience the wonder of theoretical discovery, and through or because of that discovery hopefully both better…

 16. Life Interpretation and Religion among Icelandic Teenagers

  Gunnarsson, Gunnar J.

  2009-01-01

  Does religion play any specific part in Icelandic teenagers' life interpretation? This paper examines Icelandic teenagers' talk about religion and presents some of the findings in interviews with teenagers in a qualitative research project. The focus is especially on how three individuals express themselves about the influence of religion on their…

 17. Med øjeblikket som udgangspunkt

  Bo, Inger Glavind

  Artiklen er motiveret af, at Meads temporale analyser tilsyneladende ikke har fået den plads og opmærksomhed, de fortjener, og formålet er at argumentere for, at disse er afgørende for forståelsen af helt centrale aspekter i hans tænkning. Meads udgangspunkt for sin analyse af temporalitet er en...... perspektiv på identitet og social interaktion i hans socialpsykologi. Denne artikels formål er således dobbelt og er for det første at præsentere og diskutere Meads temporale perspektiv som en relevant indgang og nøgle til hans socialpsykologi og sideløbende hermed for det andet at argumentere for, at de...... temporale analyser er centrale for at få greb om Meads genialitet....

 18. Empowerment som frigørelse?

  Andersen, Pernille Tanggaard

  2010-01-01

  Empowerment er et at tidens modeord, og sættes i forbindelse med vidt forskellige termer eksempelvis personlighedsudvikling, borgerinddragelse og styringsideologi. Begrebet empowerment rummer efterhånden så mange betydninger, at man kan diskuterer selve essensen – i dette kapitel gøres dog et...... forsøg og forskellige dele af begrebet udfoldes. Direkte oversat betyder empowermemt at bemyndige eller sætter i stand til. Empowerment er et ofte anvendt begreb indenfor sundhedsvidenskab og i tilrettelæggelse af sundhedsfremmende initiativer. Begrebet bliver ofte defineret og benyttet forskelligt alt...... efter det bagvedliggende ideologiske perspektiv, og derfor er udgangspunktet i dette kapitel også at illustrerer forskellige ”blikke på empowerment”. Derudover inddrages to eksempler; studier af lokalsamfund og borgerinddragelse og ’den motiverende samtale’ som illustration på, hvilke udfordringer, der...

 19. Bloqueios nervosos guiados por ultra-som

  Pablo Escovedo Helayel; Diogo Brüggemann da Conceição; Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho

  2007-01-01

  JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: As técnicas de bloqueios nervosos guiados por ultra-som são baseadas na visualização direta das estruturas nervosas, da agulha de bloqueio e das estruturas anatômicas adjacentes. Desta maneira, é possível depositar a solução de anestésico local precisamente em torno dos nervos e acompanhar a sua dispersão em tempo real, obtendo-se, assim, um bloqueio mais eficaz, de menor latência, menor dependência de referências anatômicas, menor volume de solução anestésica e mai...

 20. Tema 1: Robotdidaktik. Læringsrobotter som indhold i undervisningen.

  Jens Jørgen Hansen

  2016-01-01

  Full Text Available Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans man kan arbejde med robotter i skolen? Hvorfor skal eleverne beskæftige sig med robotter? Dette spørgsmål er en opgave for didaktikken at svare på, hvilket sætter robotdidaktik på didaktikkens landkort. I artiklen undersøges en række didaktiske designs fra projektet Fremtek,hvor lærere bl.a. har eksperimenteret med at udvikle undervisningsforløb med humanidrobotter – en slags læringsrobotter -­‐ som omdrejningspunkt (Majgaard 2014. Robotters funktion som indhold i disse didaktiske design analyseres ud fra Frede V. Nielsens fire indholdskategorier: indhold som fænomen, som realia og kontekst, som aktivitet og metode og som personligog social erfaringsfelt. Målet er at udvikle en kritisk og kreativ refleksion over og diskussion af robotteknologi som mål og middel i skolen og andre uddannelsesinstitutioner og bidrage til udvikling af en robotdidaktik, der kan støtte og vejlede undervisere i at foretage didaktiske valg og kvalificere eksperimenter med robotter i undervisningen.

 1. Fænomenologisk dekonstruktion som udspørgning

  Keller, Kurt Dauer

  Merleau-Ponty skelner udspørgning (interrogation) fra de dominerende opfattelser af refleksion, dialektik og intuition. Udspørgning må betragtes som hans bud på den begrebs- og traditionskritik, Heidegger kaldte ”destruktion”, og som Derrida førte videre under den mere adækvate betegnelse...

 2. Topologisk og kombinatorisk syntaks som alvorligt ment skelnen

  Heltoft, Lars

  2016-01-01

  Den generative grammatik læser Paul Diderichsens sætningsskema som en konstituentstrukturgrammatik med lineær binding (konkatenation) og opnår derved at sætningsskemaet kan pakkes ind i den generative teori og således ikke har noget at sige som ikke allerede er sagt der. Man forholder sig ikke ti...

 3. Elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere

  2017-01-01

  Kapitlet introducerer til elevernes digitale produktion og eleverne som didaktiske designere, som er bogens omdrejningspunkter. Først introduceres til det 21. århundredes kompetencer, der sammen med sociologen Manuel Castells’ forståelse af transformationen til netværkssamfundet står centralt i den...

 4. Music playlist generation by assimilating GMMs into SOMs

  Balkema, Wietse; van der Heijden, Ferdinand

  2010-01-01

  A method for music playlist generation, using assimilated Gaussian mixture models (GMMs) in self organizing maps (SOMs) is presented. Traditionally, the neurons in a SOM are represented by vectors, but in this paper we propose to use GMMs instead. To this end, we introduce a method to adapt a GMM su

 5. JOURNAL OF RELIGION 2014 CURVEEE

  IK

  It is against this background that religion emerged when ... have evolved only within the context of the Christian world view, with its teaching about ... such as arts and crafts, aside music, it lays emphasis on memorization of chapters of their Koran .... organizational goals is greatly dependent on the quality of leadership that.

 6. Has Political Science Ignored Religion?

  Kettell, Steven

  2012-01-01

  A common complaint from political scientists involved in the study of religion is that religious issues have been largely overlooked by political science. Through a content analysis of leading political science and sociology journals from 2000 to 2010, this article considers the extent of this claim. The results show that political science…

 7. Disaggregating Corporate Freedom of Religion

  Lægaard, Sune

  2015-01-01

  The paper investigates arguments for the idea in recent American Supreme Court jurisprudence that freedom of religion should not simply be understood as an ordinary legal right within the framework of liberal constitutionalism but as an expression of deference by the state and its legal system...

 8. The cultural evolution of religion

  Bulbulia, Joseph; Geertz, Armin W.; Atkinson, Quentin D.

  2013-01-01

  I dette bidrag til en bog om kulturel evolution beskriver forfatterne religionens kulturel evolution. Kapitlet forsøger ved anvendelsen af en bred vifte af metoder og data at forklare kompleksiteten og variationen i religion inden for og på tværs of grupper gennem historien....

 9. Wicca : beskrivning av en religion

  Lagerstedt, Rebecca

  2008-01-01

  My essay is a description about the religion Wicca; laws, ethics, history, rites, inauguration and how they relate to the gods and the different seasons.It’s also about the wiccan history and how wicca have created their own history by taking old mythic stories and making them their legacy.

 10. Has Political Science Ignored Religion?

  Kettell, Steven

  2012-01-01

  A common complaint from political scientists involved in the study of religion is that religious issues have been largely overlooked by political science. Through a content analysis of leading political science and sociology journals from 2000 to 2010, this article considers the extent of this claim. The results show that political science…

 11. World Religions for the Classroom.

  Dixon, Dorothy Arnett

  This teaching and resource guide contains ideas appropriate for teaching junior and senior high school students about the following religions: Hinduism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Judaism, Christianity, and Islam. Individual sections discuss general approaches to teaching the religious philosophies and rituals, and exemplary…

 12. Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell

  Kristine Jørgensen

  2008-06-01

  Full Text Available Lyd i dataspill har en større rolle enn å være en atmosfæreskaper. Den har også en viktig funksjonell rolle ved å gi informasjon som er relevant for såvel proaktive som reaktive spillerhandlinger. Denne artikkelen har til hensikt å diskutere lydens funksjonelle rolle i spill. Som analyseeksempler blir stealthspillet Hitman Contracts og real-time strategispillet Warcraft III brukt, og disse vil bli belyst av begreper fra to teoretiske retninger. Filmteoretiske ideer som forholdet mellom diegetisk og ekstradiegetisk lyd, samt Chions forståelse av forskjellige lyttemåter er sentrale for en videre forståelse av lydens rolle, mens HCI-studier kan si noe om lydens rolle i datamaskinbaserte miljøer og hvilke teknikker som benyttes når lyd brukes til informative formål.

 13. Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell

  Kristine Jørgensen

  2006-06-01

  Full Text Available Lyd i dataspill har en større rolle enn å være en atmosfæreskaper. Den har også en viktig funksjonell rolle ved å gi informasjon som er relevant for såvel proaktive som reaktive spillerhandlinger. Denne artikkelen har til hensikt å diskutere lydens funksjonelle rolle i spill. Som analyseeksempler blir stealthspillet Hitman Contracts og real-time strategispillet Warcraft III brukt, og disse vil bli belyst av begreper fra to teoretiske retninger. Filmteoretiske ideer som forholdet mellom diegetisk og ekstradiegetisk lyd, samt Chions forståelse av forskjellige lyttemåter er sentrale for en videre forståelse av lydens rolle, mens HCI-studier kan si noe om lydens rolle i datamaskinbaserte miljøer og hvilke teknikker som benyttes når lyd brukes til informative formål.

 14. Religion and cancer: examining the possible connections.

  Crane, Jacquelyn N

  2009-01-01

  Numerous sound scientific studies (cross-sectional and longitudinal) have found a positive correlation between religion and physical and mental health. In particular, there is evidence that demonstrates that religion helps cancer patients better adjust to and cope with their disease, at least psychologically. However, some research suggests that mediating factors associated with religion may explain the positive effects of religion on health. This article argues that even if this is the case, there is still intrinsic value to religion in that the mediators themselves are strongly connected to religion, and therefore religion is important to the patient in terms of coping, support, hope, and meaning. This has possible important implications for clinical practice.

 15. POST-RELIGION: TRADITIONALISTS’ ANALYSIS

  Kirill M. Tovbin

  2013-12-01

  Full Text Available Aim of the study is to describe the phenomenon of post-religion as a specific spiritual sphere of the Post-modernity. Methodology. In the introduction analyzed a variety of methodological approaches, opening his inadequacy applied to the spiritual sphere of Post-modernity: «classic» religious studies, religious studies of traditional spiritual movements and the post-modern religious studies, partly produced Traditionalist school, could - according to the author's hypothesis - become a methodological basis for the most complete analysis of post-religion. Scientific novelty. In the main part of the article crystallized the authorized concept of post-religion, its relation with traditional and religious spiritual realms. Post-religion is positioned as the top of secularism enshrined in the departure from the straight and aggressive secularism of the Modernity, but without recourse to Tradition. Post-religion a simulation spirituality, skillfully imitating the outer areas of traditional spirituality and creates a planar religiosity, radically preventing attached to the vertical line of Traditions. In this regard, are the main artificially selected parameters of post-religion: deconstruction, splitting, virtualization, and collage. Deconstruction is a transformation of spirituality in semiotic set for egocentric selectivity of modern believer. Post-religion’s splitting is deprivation of spirituality center, destruction of sacral Center and the transformation of spirituality in the plane on which the intellectual and sensual wandering post-believer from one semiotic island to another. Virtualization is a displacement field of spiritual tension in a completely virtual area, isolated from the natural conditions of existence and created as his replacement, network discussion sites and galleries. Collage is an arbitrary combination of different semiotic pieces of Tradition with the aim of creating a believable picture of tradition; it is collage leads

 16. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS).

  Rigali, Mark J.; Stewart, Thomas Austin

  2016-01-01

  Sandia National Laboratories has collaborated with Pleasanton Ridge Research Company (PRRC) to determine whether Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) and modified SOMs materials can be synthesized in large batches and produced in granular form. Sandia National Laboratories tested these SOMS and its variants based in aqueous chemical environments for an application-based evaluation of material performance as a sorbent. Testing focused primarily on determining the distribution coefficients (K d ) and chemical selectivity SOMs for alkali earth (Sr) ions in aqueous and dilute seawater solutions. In general the well-crystallized SOMS materials tested exhibited very high K d values (>10 6 ) in distilled water but K d values dropped substantially (%7E10 2 -10 3 ) in the dilute seawater (3%). However, one set of SOMS samples (1.4.2 and 1.4.6) provided by PRRC yielded relatively high K d (approaching 10 4 ) in dilute seawater. Further examination of these samples by scanning electron microscopy (SEM) revealed the presence of at least two phases at least one of which may be accounting for the improved K d values in dilute seawater. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS) January 20, 2016

 17. Rousseau som modsvar til forceret talentudvikling

  Holm, Claus; Nielsen, Jens Christian

  2015-01-01

  pædagogisk syn på børn og unges udvikling. Men dette syn er nu under pres. Det kommer for eksempel til udtryk, når en international idrætsaktør som FC Barcelona vil oprette elitært orienterede fodboldakademier for børn ned til 6-årsalderen i Danmark. Men inspireret af filosoffen Jean-Jacques Rousseau og...... nyere dansk udviklingspsykologisk forskning kritiserer artiklen idéen om en effektiv udnyttelse af børns læringskapacitet. Ikke til fordel for blot at beskytte børn mod at udnytte deres læringskapacitet, men for at udvikle og udnytte den på klog vis. Her kommer Rousseaus indsigter ind i billedet....... Rousseau fortæller os i romanen Emile, eller Om opdragelsen fra 1762, at den vigtigste og den nyttigste regel for børneopdragelse går ud på følgende: ikke at vinde tid, men at spilde tid. Og at følge denne regel – hævder forfatterne til denne artikel – er formentlig stadig den bedste måde at udvikle og...

 18. Tv-serien som vor tids roman?

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Artiklen gør rede for de forbindelseslinjer, der er mellem den nyere amerikanske tv-serie og en række andre udtryksformer (fx radiospillet og spillefilmen) for dernæst at fokusere på tv-seriens slægtskab med romanen. Alene i Danmark har såvel kulturjournalister som forskere påpeget ligheder de...... to udtryksformer imellem, og artiklen vil forsøge at skabe et overblik over berøringsfladerne og parallellerne. Artiklens tese er, at sammenligningen er gangbar i forhold til en række parametre – særligt hvis man indsnævrer de i udgangspunktet temmelig heterogene og vidtfavnende udtryksformer ”romanen” og ”tv......-serien” og fokuserer på bestemte eksempler og strømninger samt på bestemte distributions-, brugs- og oplevelsesformer (særligt DVD-udgivelsen ifm. tv-serier fx). Eksemplerne er primært fra en række nyere amerikanske tv-serier fra The Sopranos (HBO, 1999-2007) og frem, og artiklen vil afslutningsvist påpege...

 19. Crime fiction and mediatized religion

  Hansen, Kim Toft

  In recent Scandinavian crime fiction an ongoing discussion on religion and religiosity is taking place. This undercurrent goes historically a long way back, but the past few decades seem to have left room for an altered view on religion in modern crime fiction. Crime fiction has usually been...... connected with modernity, modern society and ensuing secularity, but the question is, then, what happens to crime fiction if modern societies no longer uphold its trust in secular ideals. The thesis is that this leaves modern Scandinavian media open for a religious discussion which then also seeps...... into popular crime fiction. In novels by Arne Dahl, Henning Mortensen, Gunnar Staalesen, A.J. Kazinski, Gretelise Holm and several other Scandinavian writers of crime fiction it is possible to locate an interest in theology and topics of religious philosophy which reflects this current trend in modern...

 20. Religion in Scandinavian Crime Fiction

  Hansen, Kim Toft

  In recent Scandinavian crime fiction an ongoing discussion on religion and religiosity is taking place. This undercurrent goes historically a long way back, but the past few decades seem to have left room for an altered view on religion in modern crime fiction. Crime fiction has usually been...... connected with modernity, modern society and ensuing secularity, but the question is, then, what happens to crime fiction if modern societies no longer uphold its trust in secular ideals. The thesis is that this leaves modern Scandinavian media open for a religious discussion which then also seeps...... into popular crime fiction. In novels by Arne Dahl, Henning Mortensen, Gunnar Staalesen, A.J. Kazinski, Gretelise Holm and several other Scandinavian writers of crime fiction it is possible to locate an interest in theology and topics of religious philosophy which reflects this current trend in modern...

 1. En ny religion i Borneos regnskov

  Rothstein, Mikael

  2011-01-01

  En feltarbejdsbaseret undersøgelse af religiøse forandringer blandt Borneos jægere og samlere, som påvirkes voldsomt og ødelæggende af hhv. tømmerdrift og kristen mission. Som reaktion på disse påvirkninger, udvikles nye religiøse forestillinger og ritualer....

 2. Teorien som mulighed for at tænke anderledes

  Krejsler, John B.

  2014-01-01

  Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en værkstøj......Artiklen skriver sig ind i opgøret med konventionen om og længslen efter entydige sammenhænge mellem teori og praksis. Med udgangspunkt i Deleuze og Guattaris bestemmelse af filosofiens opgave som den at skabe begreber, der gør det muligt at tænke anderledes, tænkes teori i stedet som en...

 3. The sociologically acceptable definition of religion

  Blagojević Mirko

  2004-01-01

  Full Text Available In this article the author has presented several important issues regarding the sociology of religion, but primarily the issue of the sociologically acceptable definition of religion both in theoretical and empirical research. Bearing in mind the sociology of religion in former Yugoslavia the author has first discussed the possibility of a general definition of the sociology of religion, but has stated the opposite view as well. Then he has dealt with the two basic approaches towards religion and two general definitions of sociology, namely substantial and functional ones. Finally the author has tried to define the religiousness in terms of sociological empirical research of human attachment to religion and church in post-socialism.

 4. Lived religion: implications for nursing ethics.

  Reimer-Kirkham, Sheryl

  2009-07-01

  This article explores how ethics and religion interface in everyday life by drawing on a study examining the negotiation of religious and spiritual plurality in health care. Employing methods of critical ethnography, namely, interviews and participant observation, data were collected from patients, health care providers, administrators and spiritual care providers. The findings revealed the degree to which 'lived religion' was intertwined with 'lived ethics' for many participants; particularly for people from the Sikh faith. For these participants, religion was woven into everyday life, making distinctions between public and private, secular and sacred spaces improbable. Individual interactions, institutional resource allocation, and social discourses are all embedded in social relationships of power that prevent religion from being a solely personal or private matter. Strategies for the reintegration of religion into nursing ethics are: adjusting professional codes and theories of ethics to reflect the influence of religion; and the contribution of critical perspectives, such as postcolonial feminism, to the understanding of lived ethics.

 5. "Har andre plejebørn det som mig?"

  Warming, H.

  Bogen handler om livet som plejebarn, som det opleves af børnene selv. Den formidler resultaterne fra forskningsprojektet: "Projekt Børnetinget - et talerør for plejebørn", hvor 15 børn i familiepleje er blevet interviewet og hvor 107 nuværende og tidligere plejebørn har skrevet på hjemmesiden ww...

 6. Brands som ideologiske parasitter

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og k...

 7. Brands som ideologiske parasitter

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  De store, stærke brands, som rager op over alle andre som repræsentanter for nogle værdier, der bliver lagt vægt på i samfundet, kalder Douglas Holt for ikoniske. Vi snakker Coca Cola, Nike, Apple ligaen. For at opnå en sådan status er brandingen nødt til at holde et vågent øje med tendenser og...

 8. Dynamic Object Identification with SOM-based neural networks

  Aleksey Averkin

  2014-03-01

  Full Text Available In this article a number of neural networks based on self-organizing maps, that can be successfully used for dynamic object identification, is described. Unique SOM-based modular neural networks with vector quantized associative memory and recurrent self-organizing maps as modules are presented. The structured algorithms of learning and operation of such SOM-based neural networks are described in details, also some experimental results and comparison with some other neural networks are given.

 9. Teaching Religion, Teaching Truth: Theoretical and Empirical Perspectives. Religion, Education and Values. Volume 1

  Astley, Jeff, Ed.; Francis, Leslie J., Ed.; Robbins, Mandy, Ed.; Selcuk, Mualla, Ed.

  2012-01-01

  Religious educators today are called upon to enable young people to develop as fully-rounded human beings in a multicultural and multi-faith world. It is no longer sufficient to teach about the history of religions: religion is not relegated to the past. It is no longer sufficient to teach about the observable outward phenomena of religions:…

 10. Teaching Religion, Teaching Truth: Theoretical and Empirical Perspectives. Religion, Education and Values. Volume 1

  Astley, Jeff, Ed.; Francis, Leslie J., Ed.; Robbins, Mandy, Ed.; Selcuk, Mualla, Ed.

  2012-01-01

  Religious educators today are called upon to enable young people to develop as fully-rounded human beings in a multicultural and multi-faith world. It is no longer sufficient to teach about the history of religions: religion is not relegated to the past. It is no longer sufficient to teach about the observable outward phenomena of religions:…

 11. Beyond Freud in psychoanalytic psychology of religion? On the discussion of religion as projection

  Belzen, J.A.

  2010-01-01

  In 1907, Sigmund Freud initiated the psychoanalytic psychology of religion, until the present day the most important contributor to the psychology of religion literature in general, and the branch of psychological critique of religion best known outside of psychology circles (having drawn attention

 12. [Religion and brain functioning (part 1): are our mental structures designed for religion?].

  Kornreich, C; Neu, D

  2010-01-01

  Religions are seen everywhere in the world. Two main theories are competing to explain this phenomenon. The first one is based on the assumption that our cognitive structures are predisposing us to nurture religious beliefs. Religion would then be a by-product of mental functions useful for survival. Examples of these mental functions are children credulity, anthropomorphism and teleology. The second one hypothesizes that religion is maintained trough direct adaptation benefits occurring in cooperation exchanges. In particular, religion could function as an insurance mechanism given by the religious group. It is likely that both theories are complementary and useful to explain why religion is a universal phenomenon in the human species.

 13. Fagkunnskap og pedagogisk tilnærming i samspill – En klasseromsstudie av undervisning i faget Religion, livssyn og etikk

  Dag Husebø

  2012-06-01

  Full Text Available Artikkelen analyserer tros- og livssynsundervisning gjennomført i lærerutdanningens obligatoriske praksisopplæring ved Universitetet i Stavanger (UiS 2008-2009. Undervisningen inngikk i det ordinære valgemnet Religion, livssyn og etikk (RLE, og var samtidig integrert i FoU-prosjektet Religionsundervisning og mangfold (ROM. Målsetningen i ROM var å prøve ut en bestemt religionspedagogikk med tanke på håndtering av religiøst mangfold i skole og lærerutdanning. I lærerutdanningsdelen av prosjektet etablerte fem lærerstudenter, to praksislærere og to faglærere et praksisfellesskap som arbeidet individuelt og kollektivt i lys av aksjonsforskningsprisipper. Hver deltaker utviklet sitt didaktiske utprøvingsprosjekt med forankring i den valgte teorien, støttet av praksisfellesskapet. Praksisfellesskapets samhandling ble bl.a. dokumentert gjennom bruk av audio- og videoopptak. Spørsmålet som stilles er på hvilken måte den pedagogiske teorien som ble prøvd ut avdekket behov for bestemt fagkunnskap i undervisningen, og hvordan elevene responderte på denne RLE-undervisningen. Funn i videomaterialet som indikerer at valg av religionspedagogisk teori påvirket behovet for bestemt fagkunnskap i undervisningen, analyseres nærmere.

 14. Programproduktion som Kritisk Teori – eller tv-teksten som industriel iscenesættelse

  John Caldwell

  2003-09-01

  Full Text Available Denne artikel peger på nødvendigheden af en revurdering af den tre-delte model, som Fiske og Gripsrud har fremført, ved at vise, hvorledes ‘sekundære’ og ‘tertiære’ tv-tekster uafladeligt bevæger sig eller rejser hen imod en ‘primær’ tekstuel status i det amerikan- ske multikanals-»flow«. En detaljeret gennemgang af industriens tekstuelle praksis – programbegivenheder, network-branding, ka- nallogoer, filmene bag filmen, pressemateriale på video, salgsma- teriale og tilgrænsende digitale medier – viser hvorledes industrien teoretiserer sine egne vilkår direkte på skærmen, og dermed også hvordan publikum vejledes igennem en sådan offentlig cirkulation af »inside«-viden om tv-systemet. Artiklen er oversat af Henrik Bødker.

 15. Criminalising defamation of religion and belief

  van Noorloos, L.A.

  2014-01-01

  This article deals with the role of criminal law in dealing with defamatory expressions about religion or belief. Defamation of religion and belief is a form of indirect defamation ‘via identification’ which, as the discussion about the Dutch group defamation law shows, stretches up the notion of

 16. Psychology of religion: perspectives from cultural psychology

  Belzen, J.A.

  2010-01-01

  After a brief introduction, this paper tries to establish what type of psychology the psychology of religion is. Having introduced cultural psychology in general, some theories applicable in research on religion are presented, and some examples of cultural psychological research of religious

 17. Markus Davidsen on Fiction-Based Religions

  Davidsen, Markus Altena

  2012-01-01

  Interview with Christ Cotter from the Religious Studies Project. The podcast can be foudn here: http://www.religiousstudiesproject.com/2012/04/02/podcast-markus-davidsen-on-fiction-based-religions/......Interview with Christ Cotter from the Religious Studies Project. The podcast can be foudn here: http://www.religiousstudiesproject.com/2012/04/02/podcast-markus-davidsen-on-fiction-based-religions/...

 18. "World Religions" in Introductory Sociology Textbooks

  Carroll, Michael P.

  2017-01-01

  A section on "world religions" (WRs) is now routinely included in the religion chapters of introductory sociology textbooks. Looking carefully at these WR sections, however, two things seem puzzling. The first is that the criteria for defining a WR varies considerably from textbook to textbook; the second is that these WRs sections…

 19. Towards a critique of indigenous African religion

  Johan Strijdom

  2011-06-01

  Full Text Available In this article, it is argued that a postcolonial critique of the colonial study of religion should not preclude a critique of indigenous African religion itself. The latter may be developed from a human rights perspective and a critique of exclusionary views of indigeneity. The argument is illustrated by means of specific case studies.

 20. Votives, Places and Rituals in Etruscan Religion

  Etruscans were deemed “the most religious of men” by their Roman successors and it is hardly surprising that the topic of Etruscan religion has been explored for some time now. This volume offers a contribution to the continued study of Etruscan religion and daily life, by focusing on the less ex...... aspects, based on archaeological and epigraphic sources....

 1. Getting Religion Right in Public Schools

  Haynes, Charles C.

  2011-01-01

  Contrary to culture-war rhetoric from the Right, there is more student religious expression and more study about religion in public schools today than at any time in the last 100 years. And contrary to dire warnings from the Left, much of the religion that goes to school these days arrives through the First Amendment door. Of course, this isn't to…

 2. European Religious Education and European Civil Religion

  Gearon, Liam

  2012-01-01

  This paper challenges a foundational conjecture of the Religion in Education Dialogue or Conflict (REDCo) project, that increased interest in religion in public and political life as manifested particularly in education is evidence of counter-secularisation. The paper argues that rather than representing counter-secularisation, such developments…

 3. European Religious Education and European Civil Religion

  Gearon, Liam

  2012-01-01

  This paper challenges a foundational conjecture of the Religion in Education Dialogue or Conflict (REDCo) project, that increased interest in religion in public and political life as manifested particularly in education is evidence of counter-secularisation. The paper argues that rather than representing counter-secularisation, such developments…

 4. "World Religions" in Introductory Sociology Textbooks

  Carroll, Michael P.

  2017-01-01

  A section on "world religions" (WRs) is now routinely included in the religion chapters of introductory sociology textbooks. Looking carefully at these WR sections, however, two things seem puzzling. The first is that the criteria for defining a WR varies considerably from textbook to textbook; the second is that these WRs sections…

 5. Criminalising defamation of religion and belief

  van Noorloos, L.A.

  2014-01-01

  This article deals with the role of criminal law in dealing with defamatory expressions about religion or belief. Defamation of religion and belief is a form of indirect defamation ‘via identification’ which, as the discussion about the Dutch group defamation law shows, stretches up the notion of ‘g

 6. Religion as a Source of Evil

  Jonkers, Peter

  2017-01-01

  The starting point is that there is a structural, although not necessary link between religion and two important expressions of religious evil, religious intolerance and violence. The origin of this link lies in the radicalism that is inherent in all religions. Although this radicalism often has

 7. Comparison in religion: a methodological contribution

  Hermans, C.A.M.; Sterkens, C.J.A.

  2014-01-01

  How do we build theory on religion in cross-religious research? This article deals with four methodological issues in answering this question. What are the goals of cross-religious comparison? What is the object of cross-religious research? What kind of definition of religion is used in cross-religi

 8. The Origins of Religion: Cosmology and Cultivation.

  Tucker, Mary Evelyn

  1998-01-01

  Brings religion and natural science into a new whole, as the basis of religious trust and faith. Characterizes religion as mediating between nature and the individual, and provides examples from the major religious traditions. Explains the challenge of knowing the universe by linking the inner self with the natural world. (Author/SD)

 9. Construction of Gender in Serbian Folk Religion

  Marija Ristivojević

  2016-01-01

  Review of the book by Lidija Radulović. Pol/rod i religija. Konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba. [Sex/Gender and Religion. The Construction of Gender in Serbian Folk Religion]. 2009. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta

 10. Religion is natural, atheism is not

  Geertz, Armin W.; Markússon, Gudmundur Ingi

  2010-01-01

  accounts of atheism offered by cognitive scientists of religion as being based on unfounded assumptions about the psychology of atheists, and object to the notion that the natural aspects of religion by corollary make atheism unnatural. By considering human cognition in a semiotic framework and emphasizing...

 11. Skal religion ud af det offentlige rum?

  Lægaard, Sune

  2009-01-01

  I debatter om religion og politik fremsættes ofte generelle krav om "mindre religion i det offentlige rum", der tit begrundes med en henvisning til idealer om sekularisme, neutralitet eller upartiskhed. Artiklen skelner først mellem tre forskellige betydninger af, hvad der overordnet kan forstås ...

 12. Religion and violence in a globalised world

  Wolfgang Huber

  2011-06-01

  Full Text Available Violent religious extremism is seen as one of the mega-problems of the 21st century. This article � based on a key lecture at the conference on �Violence in a democratic South Africa� at the University of Pretoria and the David de Villiers memorial lecture at the University of Stellenbosch, both held during August 2010 � critically discussed the interaction between religion and violence in our present-day, globalised world. Three different propositions on the relationship between religion and violence were scrutinised. In countering the proposition that religion, or more specifically monotheism, necessarily leads to violence, it was argued that violence is not an inherent, but rather an acquired or even an ascribed quality of religion. The second proposition that religion leads to non-violence was affirmed to the extent that religions do provide a strong impulse to overcome violence. However, they also tend to accept violence as an inevitable part of reality and even justify the use of violence on religious grounds. The third proposition was regarded as the most convincing, for it argues that the link between religion and violence is contingent. Some situations do seem to make the use of violence inevitable; however, religions should refrain from justifying the use of violence and maintain a preferential option for nonviolence.

 13. Limits to expression on religion in France

  Janssen, E.

  2009-01-01

  During the last decade conflicts about expression on religion have increased globally. Generally, these conflicts are regarded as a conflict between freedom of speech and freedom of thought, conscience and religion. In France there are many active religious interest groups that aim to protect a cert

 14. Religion and the Rwandan genocide

  Gerard van’t Spijker

  2006-01-01

  Full Text Available This article discusses the problems concerning the relation of religion and the genocide in Rwanda in 1990. One of the most urgent questions – formulated as an accusation by the present political regime in Rwanda – is whether religion and the influence of the churches and church leaders have, in fact, fuelled the genocide, or even was Christian missionary activity the ultimate cause of the genocide? In the broader circles of the present regime that articulate public opinion, it is argued that the presence of Christianity, more precisely the activities of the Roman Catholic Church, has not only contrib­uted to the possibility of the genocide, but has been at the root of the political constellation that led to the genocide, and that during the genocide, Church leaders were actively involved in it. In many documents, it is argued that the Rwandan genocide would never have taken place, if Christian mis­sions, particularly those of the Roman Catholic Church, had not been estab­lished in Rwanda. Related to this is the question of how the religious change after the genocide is to be interpreted, since in fact, after 1994, many new Christian communities have been founded, and a striking growth of Islam may be noticed.

 15. Religion and bioethics: toward an expanded understanding.

  Brody, Howard; Macdonald, Arlene

  2013-04-01

  Before asking what U.S. bioethics might learn from a more comprehensive and more nuanced understanding of Islamic religion, history, and culture, a prior question is, how should bioethics think about religion? Two sets of commonly held assumptions impede further progress and insight. The first involves what "religion" means and how one should study it. The second is a prominent philosophical view of the role of religion in a diverse, democratic society. To move beyond these assumptions, it helps to view religion as lived experience as well as a body of doctrine and to see that religious differences and controversies should be welcomed in the public square of a diverse democratic society rather than merely tolerated.

 16. Religion and Suicide Risk: A Systematic Review.

  Lawrence, Ryan E; Oquendo, Maria A; Stanley, Barbara

  2016-01-01

  Although religion is reported to be protective against suicide, the empirical evidence is inconsistent. Research is complicated by the fact that there are many dimensions to religion (affiliation, participation, doctrine) and suicide (ideation, attempt, completion). We systematically reviewed the literature on religion and suicide over the last 10 years (89 articles) with a goal of identifying what specific dimensions of religion are associated with specific aspects of suicide. We found that religious affiliation does not necessarily protect against suicidal ideation, but does protect against suicide attempts. Whether religious affiliation protects against suicide attempts may depend on the culture-specific implications of affiliating with a particular religion, since minority religious groups can feel socially isolated. After adjusting for social support measures, religious service attendance is not especially protective against suicidal ideation, but does protect against suicide attempts, and possibly protects against suicide. Future qualitative studies might further clarify these associations.

 17. The Relationship between Religion and Modernity

  Yazdani, A

  2011-01-01

  Full Text Available Modernity is the process of the thought, philosophical, scientific, industrialized, political, and social development, which occurred in the West after renascence. This phenomenon possesses special characteristics. The chief question is 'what the relationship between this western phenomenon and religion is'. Is Islam necessarily contradictory with modernity or consistent with it? Whether the challenges between religion and modernity are resolvable? In this paper, the various doctrines will be examined. Some religious studies scholars hold that they are consistent. They believe that in order to develop our country, we need to follow the enlightenment. In contrast, some maintain that religion and modernity are necessarily contradictory. Some other thinkers believe that they are inconsistent, but their inconsistency is resolvable. To resolve the inconsistency, these thinkers are divided into some groups. In this paper, the doctrine will be defended that not only modernity and religion are not necessarily antagonistic, but also today religion is alive, dynamic, and thriving in many modern metropolises.

 18. RELIGION IN FREUD’S APPROACH

  Mukrimin Mukrimin

  2012-12-01

  Full Text Available This article aimed to examine the essence of religion by using Sigmund Freud’ psychoanalysis. It looks at the Freud’s theories: “the ontogenic” and “the phylogenenic”. The origins of religious and belief traditions, as Freud had mapped, are neurosis, precarious future, and religion’s masculine roots. Freud’s realist approach on religion brought a controversy on the study of religion, i.e., by associating his patients and order cultural phenomena (art, literature, and philosophy. His falsification over religion mad Freud as the most controversial man in his time. For Freud, the truth-value of religious doctrines does not lie within the scope of the present enquiry. It is enough for us, as Freud asserts that we have recognized them as being, in their psychological nature, illusions. Key Words: religion, Freud, philosophy, psycho-analysis.

 19. Information-Theoretic Active SOM for Improving Generalization Performance

  Ryotaro Kamimura

  2016-10-01

  Full Text Available In this paper, we introduce a new type of information-theoretic method called “information-theoretic active SOM”, based on the self-organizing maps (SOM for training multi-layered neural networks. The SOM is one of the most important techniques in unsupervised learning. However, SOM knowledge is sometimes ambiguous and cannot be easily interpreted. Thus, we introduce the information-theoretic method to produce clearer and interpretable representations. The present method extends this information-theoretic approach into supervised learning. The main contribution can be summarized by three points. First, it is shown that clear representations by the information-theoretic method can be effective in training supervised learning. Second, the method is sufficiently simple where there are two separated components, namely, information maximization and error minimization component. Usually, two components are mixed in one framework, and it is difficult to compromise between them. In addition, the knowledge obtained by this information-theoretic SOM can be used to solve the shortage of unlabeled data, because the information maximization component is unsupervised and can process all input data with and without labels. The method was applied to the well-known image segmentation datasets. Experimental results showed that clear weights were produced and generalization performance was improved by using the information-theoretic SOM. In addition, the final results were stable, almost independent of the parameter values.

 20. Peter Sloterdijk, Skum og religion

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2017-01-01

  Religionsvidenskabelig orienteret indføring i Peter Sloterdijks værk, med særlig opmærksomhed på hans religionsteori. Artiklen giver først et overblik over hovedværker: Kritik af den kyniske fornuft, trebindsværket om Sfærer: ‘Bobler’, ‘Glober’ og ‘Skumdannelser’ samt ‘I den kapitalistiske verdens...... indre rum’. Derefter følger en redegørelse for de vigtigste emner i værket: post-oplysning, immunsystemer, antropologi og teorier om menneskers liv sammen. Til sidst diskuteres Sloterdijks religionsteori som den er fremlagt i bøgerne Vrede og tid og Guds iver....

 1. Religion and the secularisation of health care.

  Paley, John

  2009-07-01

  To assess the claim that conceptualisations of religion and spirituality should be grounded in theology, and acknowledge the global resurgence of religion. Although there is widespread agreement in the nursing literature that 'spirituality' is a broader concept than 'religion,' and should be understood generically, this approximate consensus has occasionally been challenged. A recent paper by Barbara Pesut and colleagues argues that the generic view not only empties spirituality of powerful religious symbols and narratives, but underestimates the continuing social influence of religion, and its resurgence on a global scale. Accordingly, these authors suggest three principles for conceptualising spirituality and religion in health care, one of which is that conceptualisations should be grounded in philosophical and theological thinking, and should not ignore the global resurgence of religion. Critical review. The Pesut principle privileges theology, disregarding other disciplines which theorize religion. Arguably, it privileges specifically Christian theology, the history of which suggests a politics of orthodoxy and an epistemology of authority and obedience. The global resurgence of religion is not, in fact, global, as the industrialised countries have experienced a marked shift towards secular-rational values; and the postindustrial phase of development is associated with self-expression values, which represent a challenge not merely to religious institutions (arguably an affirmation of 'spirituality') but to traditional elites and structures of all kinds. Finally, religion 'resurgent' is not an attractive model for health care, since many of its most obvious manifestations are incompatible with the ideology of health professionals. In the secular societies of Europe, if not North America, there should be no expectation that nurses provide spiritual care. It is a requirement of the great separation between civil order and religion that the health services, as a

 2. Application of Improved SOM Neural Network in Anomaly Detection

  Jiang, Xueying; Liu, Kean; Yan, Jiegou; Chen, Wenhui

  For the false alarm rate, false negative rate, training time and other issues of SOM neural network algorithm, the author Gives an improved anomaly detection SOM algorithm---FPSOM through the introduction of the learning rate, which can adaptively learn the original sample space, better reflects the status of the original data. At the same time, combined with the artificial neural network, The author also gives the intelligent detection model and the model of the training module, designed the main realization of FPSOM neural network algorithm, and finally simulation experiments were carried out in KDDCUP data sets. The experiments show that the new algorithm is better than SOM which can greatly shorten the training time, and effectively improve the detection rate and reduce the false positive rate.

 3. Color Image Segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM

  I Komang Ariana

  2014-05-01

  Full Text Available Color image segmentation using Kohonen Self-Organizing Map (SOM, is proposed in this study. RGB color space is used as input in the process of clustering by SOM. Measurement of the distance between weight vector and input vector in learning and recognition stages in SOM method, uses Normalized Euclidean Distance. Then, the validity of clustering result is tested by Davies-Bouldin Index (DBI and Validity Measure (VM to determine the most optimal number of cluster. The clustering result, according to the most optimal number of cluster, then is processed with spatial operations. Spatial operations are used to eliminate noise and small regions which are formed from the clustering result. This system allows segmentation process become automatic and unsupervised. The segmentation results are close to human perception.

 4. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 5. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 6. Application of SOM in a health evaluation system

  2007-01-01

  A health evaluation system was constructed which visualizes the living habits and health state from a person's checkup list by using the feature of SOM that multi-dimensional data can be mapped onto a two-dimensional surface. Here, three examples cases are reported. A change to the health region of the map by taking medication was visualized by the SOM from the conventional numerical expression. Also, the specific sick record converges towards the sick region of the map when the disease progr...

 7. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Full Text Available Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA and Self Organizing Map (SOM for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy modeling for technology marketing. Also PCA and SOM are used to analyze patent data in STP modeling. To verify improved performance of our study, we make experiments using patent data from USPTO.

 8. Reign and Religion in Palestine

  Lykke, Anne

  and the political messages they wished to communicate. As religion was a highly complex aspect of the Jewish interrelations with other cultures, the utilization of sacred iconography is not only a precise indicator of cultural-religious affiliation, but also of cultural-religious changes occurring in the Jewish......Ancient Jewish coinage is one of the few material sources offering detailed insight into the political developments taking place throughout a specific period of ancient Jewish history. Jewish coinage was minted and issued in Palestine, along-side a number of other local coinages, almost consistently...... between the fifth century BCE and the early second century CE by a number of different Jewish authorities. The nature of these authorities varied greatly throughout time, and they increasingly and quite differently used this medium, which was gaining importance as a public propaganda tool, to communicate...

 9. RELIGION AND PURIFICATION OF SOUL

  Azam Khodashenas Pelko

  2010-11-01

  Full Text Available The Jainism emphasizes three major teachings about the purification of the soul (jiva, Ahimsa, Aparigrapha and anekantwad. Jainism, The focus of this religion has been purification of the soul by means of right conduct, right faith and right knowledge. The ultimate goal of Hinduism is Moksha or liberation (total freedom. In Hinduism, purification of the soul is a goal that one must work to attain. The Buddhism is the science of pursuing the aim of making the human mind perfect, and of purifying the human soul. The knowledge of purifying of the soul and softening of the hearts is as essential for human. They having the correct motivations means purifying our souls from hypocrisy, caprice, and heedlessness. The primary goal of Taoism may be described as the mystical intuition of the Tao, which is the way, the undivided unity, and the ultimate Reality. According to the Christianity access to truth cannot be conceived without purity of the soul

 10. Methodological remarks on studying prehistoric Greek religion

  Petra Pakkanen

  1999-01-01

  Full Text Available This paper presents a methodological approach to the study of Greek religion of the period which lacks written documents, i.e. prehistory. The assumptions and interpretations of religion of that time have to be based on archaeological material. How do we define religion and cultic activity on the basis of primary archaeological material from this period, and which are the methodological tools for this difficult task? By asking questions on the nature and definition of religion and culture scholars of religion have provided us with some methodological apparatus to approach religion of the past in general, but there are models developed by archaeologists as well. Critical combination of these methodological tools leads to the best possible result. Archaeology studies the material culture of the past. History of religion studies the spiritual culture of the past. In the background the two have important theoretical and even philosophical speculations since they both deal with meanings (of things or practices and with interpretation.

 11. Tagore and the academic study of religion

  Abrahim H. KHAN

  2016-06-01

  Full Text Available Rabindranath Tagore (1861–1941, at about the start of the nineteenth century, was advocating that the study about religion has to be included in university‑level education in the East. The university he envisioned and founded (Visva‑Bharati included in its curriculum such a study. Shortly after India’s regaining independence in 1947 and becoming a secular state, that institution was inaugurated as a central university with an advanced institute for philosophy and the study of religion. This essay answers whether his understanding of studying religion would accommodate the approach to the academic study of religion associated with the modern Western research university. It also inquires the extent that the curriculum for the study of religion at Visva‑Bharati evidences such an approach. The answers it advances draw primarily on his two essays, Eastern University and Hindu University, which offer his vision of univer‑ sity level education; on commissioned reports for higher level education in the new India as a secular state; on developments in the academic study of religion in the West, especially the United States; on the relatively recent revised curriculum for such a study at Visva‑Bharati University; and on ideas of social imaginary and the comparative study of religion articulated by Western scholars.

 12. Religion and Communication: A Selected, Annotated Basic Bibliography.

  Tate, Eugene D.; McConnell, Kathleen

  This annotated bibliography provides a broad perspective on the way religion and communication relate to one another. Forty-two references are listed in the areas of (1) "Religion and Communication Theory"; (2) "Religion and Language"; (3) "Televangelism and Televangelists"; (4) "Historical Roots of Religion and…

 13. A Comparative Study on Religion between Britainand China

  徐彩霞

  2012-01-01

  1. INTRODUCTION Religion in Britain In the UK, Christians constitute about 71% of the population, but Britain is a multi-faith society and all other religions, including; Buddhism, Hinduism, Judaism, Islam and Sikhism are freely practiced. About 23% of Britons have no particular religion. Religion in China China is a

 14. Teaching about the World Religions in History Class.

  Abrahamson, Brant W.

  1990-01-01

  Suggests ways of teaching about religion in a historically honest way on the precollege level. Urges making students objectively aware of religion to reduce susceptibility to cults. Encourages in-depth study of religions unfamiliar to students. Suggests role playing to help students understand other religions and religious conflicts. (DK)

 15. Where Is the Sociology of Religion Heading? Some Comments to 'Three European Sociologies of Religion'

  2008-01-01

  Comments on Zdenek R. Nespor's article, 'Three European Sociologies of Religion: Beyond the Usual Agenda of the Discipline,' which reviews three new European overviews of the discipline that go beyond its traditional agenda. There is agreement with Nespor that there has been a merging of European & Anglo-American sociologies of religion; however, differences between European & American applications of the sociological study of religion are said to be an artificially created problem. Attention...

 16. Feedback i professionsuddannelsen som pædagog

  Rold, Mette; Bjørnshave, Inge Andrea

  2015-01-01

  Feedback som begreb er her og nu kommet i søgelyset på de videregående uddannelser, fordi mange studerende, blandt andet i medierne, tilkendegiver at de ikke modtager nok feedback i forhold til den undervisning, de modtager. Dette paper er udgangspunkt for en fælles diskussion om netop dette....

 17. Praksisnær undervisning som kritisk matematikkundervisning

  Alrø, Helle; Johnsen- Høines, Marit

  2013-01-01

  En gruppe lærerstudenter planlegger undervisning som skal involvere samarbeid med en offshore-bedrift. De vil legge til rette for et kritisk læringperspektiv der elevene lærer matematikk og reflekterer kritisk over hvordan matematikk brukes i arbeidslivet. De vil at elevene skal utføre oppdrag fo...

 18. Globalisering som spørgsmål

  Sarauw, Laura Louise; Nielsen, Gritt

  2012-01-01

  Kapitlet belyser, hvordan konkurrerende forestillinger om ’globaliseringen’ aktuelt bruges til at promovere en række divergente uddannelsespolitiske tiltag. Med eksempel i Bologna-processen viser kapitlets forfattere, hvordan man fra national og international side bruger ’globaliseringen’ som...

 19. Varmeanlæg med vand som medium

  Ovesen, K.(red.).

  Denne SBI-anvisning handler om varmeanlæg i relation til Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469, 1. udgave 1991. Anvisningen omfatter introduktion til varmeanlæg, administrative forhold, projekteringsgrundlag, planlægning og systemvalg samt delsystemer og komponenter. Der er...

 20. Naturbeskyttelse som vækstpotentiale i Verdensarv Vadehavet

  Liburd, Janne J.

  bæredygtig udvikling. Med reference til beskyttelsesklassifikationer af the International Union for Conservation of Nature [IUCN] præsenteres menneskers forskellige værdigrundlag for naturbeskyttelse. I IUCN-klassifikationssystemet er nationalparker hjemmehørende i kategori 2, som indikerer høj beskyttelse...

 1. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...

 2. Digital portfolio som metode og pædagogik

  Toft, Hanne; Luplau Schnefeld, Mette

  2004-01-01

  Artiklen præsenterer erfaringer med digital portfolio som didaktik og metode. Fokus er på kobling mellem didaktiske læreprocesser på en grunduddannelse og så understøttelse af disse via brug af en digital portfolio. Portfolioen adskiller en række forskellige dokumentsamlinger i privat og offentlig...

 3. Læring som improviseret udvikling af praksis

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 4. Studiemiljøundersøgelse som empowerment

  Keller, Hanne Dauer; Jensen, Annie Aarup

  2012-01-01

  Artiklen fokuserer på det metodemæssige i at arbejde med studiemiljø og studiemiljøundersøgelser i en kvalitativ, procesorienteret form, der står i kontrast til de traditionelle kvantitative metoder. En alternativ organisering med de studerende som ansvarlige aktører gav andre, mere nuancerede da...

 5. Museer og Kulturinstitutioner som rum for kulturelt medborgerskab

  Sattrup, Lise; Bernhardt, Nana

  2014-01-01

  Hvordan kan museer og kulturinstitutioner spille en stærkere rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner, hvor viden ikke blot er noget, der deles og stilles til rådighed, men skabes mellem museer og brugere? Hvordan kan aktiv deltagelse, selvrefleksion og flerstemmighed integreres i museernes ...

 6. Content Management som platform og pædagogisk strategi

  Petersen, Kim Bach; Rasmussen, Steen Cnops

  2005-01-01

  Med afsæt i konkrete erfaringer på pædagoguddannelsen argumenteres der for, at implementeringen af it-systemer og udviklingen af de ansattes it-kompetencer bør tage afsæt i en pædagogisk tænkning, som prioriterer enkelthed og brugervenlighed højt....

 7. CAS-potentialer realiseret som fleksibilitet i matematiske begreber

  Andresen, Mette

  2006-01-01

  En række af de læringsmæssige gevinster som brugen af laptops i højniveau undervisningen i gymnasiet kan give, kan sammenfattes under betegnelsen fleksibilitet i de matematiske begreber der arbejdes med. Denne fleksibilitet omfattet både beherskelse af skift mellem forskellige repræsentationer og...

 8. Entrepreneurship og innovation tilrettelagt som strategisk refleksiv undervisning

  Kristiansson, Michael

  2008-01-01

  Artiklen handler om, hvordan entrepreneurshipundervisning kan tilrettelægges og gennemføres som strategisk refleksiv konversation. Der argumenteres for, at strategisk refleksiv konversation er i stand til at fremme "enterprising behaviour" blandt de studerende. Det handler konkret om at udvikle d...

 9. Religion, civil society and conflict: What is it that religion does for and to society?

  Jaco Beyers

  2011-03-01

  Full Text Available Human consciousness instinctively tries to make sense of reality. Different human interpretations of reality lead to a world consisting of multiple realities. Conflict occurs when differing realities (worldviews encounter one another. Worldviews are socially created and determine human behaviour and, as such, most often find expression in religion. The discussion of conflict and the role of religion in civil society take place within the discourse of the sociology of religion. Religion is socially determined. Peter Berger’s insight into the sociology of religion therefore plays an important role in establishing the relationship between religion and civil society as one that takes on different forms. Thus, a clear definition of both civil society and religion was needed to understand the nature of these relationships. The role of religion in civil society with regard to the presence of conflict in society was further investigated in this article. The conditions under which conflict in society occurs were discussed, as were the conditions for tolerance in society, for religion ultimately becomes the provider of moral discernment when conflict occurs in civil society.

 10. WHAT IS RELIGION ? AN AFRICAN UNDERSTANDING

  2009-10-24

  Oct 24, 2009 ... Original Research. A rtic le #. 3 .... that different cultural-religious groups understand religion differently. ... the divine. This interpretation of reality is already an indication ...... Animism creates the idea of a second, virtual, plane.

 11. Digital Religion, Social Media and Culture

  Contributions on religion and computer-mediated communication cohere around the question: how will core religious understandings of identity, community and authority shape and be (re)shaped by the communicative possibilities of Web 2.0?...

 12. The religion under the rule of aesthetics

  Alberto da Silva Moreira

  2015-04-01

  Full Text Available This article examines the modern process of aestheticization of culture and religion as consequent unfolding of the expansion of market rationality to the subjective life and the libidinal sphere of subjects. Its main objective is to inquire about the future of religion under the impact of sensation seeking culture and the inflation of aesthetics. Firstly, with the help of Türcke, Welsch, Foucault and Schultze´s investigate the aestheticization process of of social life, its causes and characteristics; Secondly, following Dufour, Türcke Leiss, Kline, Jhally e Welsch, it asks how the dynamics of aesthetical impacts the daily life and the bio-psychic economy of people; thirdly, it applies the results obtained to the analysis of what is happening with religion under the regime of aesthetics and sensational culture. Finally, it asks about the possible emancipatory potential of aestheticized own religious experience and tries to draw some further consequences for religion in the aesthetic field.

 13. Kan mobiltelefonen skabe refleksion i undervisningen? Medialisering som refleksivt redskab

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Til sammenligning viser en opgørelse fra markedsanalyse instituttet Experian at der i 2007 var 850 millioner personlige computere, 1,3 milliarder fastnet telefoner og 1,5 milliarder tv‐modtagere, samt 800 millioner biler og 1,4 milliarder kreditkort. Denne enorme udbredelse af mobiltelefonen er i sig selv interessant, eftersom mobiltelefonen er et medie, som brugere medbringer overalt og har adgang til på et hvilket som helst tidspunkt. Derfor er der et umiddelbart potentiale i at udnytte mobiltelefonen i læringssammenhænge. Samtidig er mobiltelefonen interessant, fordi den har udviklet sig til et multifunktionelt personligt værktøj med funktioner som bl.a. kamera, lyd- og videooptager og internetopkobling, I dag bliver mobiltelefonen ofte bandlyst i skolen, hvor den primært betragtes som et forstyrrende element. Imidlertid er der flere ting, der taler for, at man med fordel kan forsøge at finde en plads til den i undervisningen. Som Bachmair et al. (i denne antologi skriver, er mobiltelefonen først og fremmest en teknologi, der spiller en væsentlig rolle i de unges kultur, ikke mindst kommunikationskultur. Derudover har mobiltelefonen en række egenskaber, der er relevante i en læringssammenhæng. Den kan anvendes til kommunikation, samarbejde, informationssøgning, dokumentation, vidensdeling, etc. I denne artikel vil vi sætte fokus på mobiltelefonens potentiale for at styrke elevernes refleksion over eget arbejde. Artiklen tager afsæt i et casestudie fra Moesgård Museum i Århus, hvor folkeskoleelever anvendte mobiltelefoner til at opsamle deres oplevelser og erfaringer fra besøget på udstillingen RØR VERDEN.

 14. Digital Religion, Social Media and Culture

  Contributions on religion and computer-mediated communication cohere around the question: how will core religious understandings of identity, community and authority shape and be (re)shaped by the communicative possibilities of Web 2.0?......Contributions on religion and computer-mediated communication cohere around the question: how will core religious understandings of identity, community and authority shape and be (re)shaped by the communicative possibilities of Web 2.0?...

 15. Grænser for religion

  Lüchau, Peter

  2015-01-01

  Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse.......Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse....

 16. Corporate film som værktøj til employer branding

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 17. Rational/Natural Religion and Spinoza

  Abdullatif Tüzer

  2013-06-01

  Full Text Available Tension and enmity between religion and philosophy, as observed through the history of thought, had burst with the Enlightment and contemporary philosophy. On the part of each side, the tension has been intensified and severe due to that they did not recognize each other and also counted each other as incommensurate and refused each other as injurious. The conflict between them has been enormously incited by materialists, positivists and atheists who reduced religion into natural causes or denied it on the grounds of scientific and philosophical reasons. Indeed, what is in question is a quarrel about which camp is to have authority on politics, society, economy, law, aesthetics and epistemology and give shape to individual and society. In this quarrel, some thinkers who are devout and religious but assert that science and reason alone has authority and final judgement on politics, society, etc. and also on religion. These thinkers have been accused of creating their own religions by theologians and clergy. According to these thinkers, authentic religion is not other than one based on wisdom and virtue. This article deals with rational/natural religion represented by the thinkers in question, especially in context of Spinoza's views.

 18. Kosovar Society through Secularism and Religion

  MSc. Dritero Arifi

  2013-12-01

  Full Text Available This paper will analyze the importance and the effects of religion, in Kosovar society. A great part of the paper, will analyze the social and the political relations in Post-War Kosovo. Initially it will elaborate religion and secularism, especially in theoreticall aspect, what impact have these definitions in modern societies. In order to explain what the importance of the religion in Kosovo is, we will focus on analyzing ethnical, social and political relations within Kosovo society. A considerable component of the paper is also, the elaboration of secularism in Kosovo conditions. This implies that the formulation of the problem and the objective of this research, are the substance of the paper’s theme, which is, religion in Kosovo; its definition and the outlook of the Kosovar society on religion. Is Kosovo post-war society more or less religious? That means the elements of Religions and Secularism will be part of the analysis of developments in post-war Kosovo.

 19. Corporate film som værktøj til employer branding

  Hansen, Heidi

  2016-01-01

  En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side.......En corporate film kan ses som organisationens autoritative tekst kommunikeret i en enkelt digital fortælling. I denne artikel belyses corporate film som genre fra henholdsvis kommunikationsdirektørens, forskerens, det kreative bureau og filmskaberens side....

 20. Television vampire fandom and religion

  Minja Blom

  2013-01-01

  Full Text Available Popular culture and fandom provide a setting where people can reflect on the questions of life. A television show defines for many of its fans what it means to be human. It also discusses the way things are, and the way they should, or could, be in our reality. In this article the author shows that tele­vision shows Buffy the Vampire Slayer, True Blood and the Vampire Diaries have made the same kind of impact on their fans. The fan writings of Buffy the Vampire Slayer, True Blood and the Vampire Diaries show that these popular texts, and the communities they have formed, have greatly affected the lives of fans. People have found on their TV screens stories they can get strength and hope from. The vampire shows deal with the supernatural – vampires, werewolves, and witches – and place them in our contemporary world as if they are a natural part of it. Television vampire stories revolve around topics of death, good and evil, and humanity. These stories have created massive fan communities and even life changing fan experiences. The reflections upon existential questions, and the way the shows have empowered fans, make this phenomenon important to study in the context of today’s religions reality.

 1. Is Shari'a Law, Religion or a Combination?

  2010-01-01

  . Artiklen analyserer Shari'a som et (inter)nationalt retssytem, dets historiske rødder i Millet-systemet og diskuterer, i hvilket omfang religionsfrihed som retlig norm måtte give plads for Shari'a som retligt system i Europa. Artiklen lægger i sin konklusion op til at finde en middelvej, hvor the Rule...

 2. Parameterless-Growing-SOM and Its Application to a Voice Instruction Learning System

  Takashi Kuremoto

  2010-01-01

  Full Text Available An improved self-organizing map (SOM, parameterless-growing-SOM (PL-G-SOM, is proposed in this paper. To overcome problems existed in traditional SOM (Kohonen, 1982, kinds of structure-growing-SOMs or parameter-adjusting-SOMs have been invented and usually separately. Here, we combine the idea of growing SOMs (Bauer and Villmann, 1997; Dittenbach et al. 2000 and a parameterless SOM (Berglund and Sitte, 2006 together to be a novel SOM named PL-G-SOM to realize additional learning, optimal neighborhood preservation, and automatic tuning of parameters. The improved SOM is applied to construct a voice instruction learning system for partner robots adopting a simple reinforcement learning algorithm. User's instructions of voices are classified by the PL-G-SOM at first, then robots choose an expected action according to a stochastic policy. The policy is adjusted by the reward/punishment given by the user of the robot. A feeling map is also designed to express learning degrees of voice instructions. Learning and additional learning experiments used instructions in multiple languages including Japanese, English, Chinese, and Malaysian confirmed the effectiveness of our proposed system.

 3. Religious Education and Freedom of Religion and Belief. Religion Education and Values. Volume 2

  Parker, Stephen, Ed.; Freathy, Rob, Ed.; Francis, Leslie J., Ed.

  2012-01-01

  What opportunities and challenges are presented to religious education across the globe by the basic human right of freedom of religion and belief? To what extent does religious education facilitate or inhibit "freedom of religion" in schools? What contribution can religious education make to freedom in the modern world? This volume provides…

 4. Religious Education and Freedom of Religion and Belief. Religion Education and Values. Volume 2

  Parker, Stephen, Ed.; Freathy, Rob, Ed.; Francis, Leslie J., Ed.

  2012-01-01

  What opportunities and challenges are presented to religious education across the globe by the basic human right of freedom of religion and belief? To what extent does religious education facilitate or inhibit "freedom of religion" in schools? What contribution can religious education make to freedom in the modern world? This volume…

 5. Teaching Religion: Disrupting Students' Notions of Authoritative Texts and Placing Religion into an Interdisciplinary Context

  Donnelly, Colleen

  2011-01-01

  This article argues the importance of including religion in the curriculum of undergraduate studies. Religion is, at its nexus, an ideology, a belief system that reverberates through literature and history. Such knowledge in itself is invaluable for students, introducing them to the difference between ideology and fact and to how ideology becomes…

 6. No Religion Is an Island: Teaching World Religions to Adolescents in a Jewish Educational Context

  Reimer, Joseph

  2013-01-01

  What is the place of teaching about other world religions in a Jewish educational curriculum for adolescents? This article explores a course in world religions that has been taught at the Genesis Program at Brandeis University since 2001. Based on a participant observational study during 2002 and 2012, the author traces how the teachers construct…

 7. No Religion Is an Island: Teaching World Religions to Adolescents in a Jewish Educational Context

  Reimer, Joseph

  2013-01-01

  What is the place of teaching about other world religions in a Jewish educational curriculum for adolescents? This article explores a course in world religions that has been taught at the Genesis Program at Brandeis University since 2001. Based on a participant observational study during 2002 and 2012, the author traces how the teachers construct…

 8. [Euthanasia through history and religion].

  Gajić, Vladimir

  2012-01-01

  INTRODUCTION Euthanasia represents an ethical, social, legal and medical issue, which is being disputed more and more frequently worldwide. In Serbia, it is illegal and punishable by law and subject to a prison sentence. Euthanasia verbatim, meaning "good death", refers to the practice of ending a life in order to relieve pain and suffering. It can be voluntary, when a person knowingly declares the wish to end life, and involuntary, when relatives and family make decisions on behalf of patients in coma. It can be active, when a person applies a medical procedure to end life and passive, when medical procedures which can extend a patient's life are not applied. EUTHANASIA THROUGH HISTORY: The term was known in old Greece, and Hippocrates mentioned it in his oath, which is now taken by all doctors in the world, by which they pledge not to apply a medicine which can lead to death of the patients, nor to give such counsel. Euthanasia had its most vigorous impetus in the mid-20th century when it was being carried out deliberately in Nazi Germany. All leading religions from Christianity, over Buddhism, to Islam, are directly or indirectly against any kind of euthanasia. EUTHANASIA TODAY: At the beginning of the 21st century, euthanasia was legalized in several most developed countries in the world, among them the Netherlands, Belgium, Germany, Switzerland, Japan, India and some American and Mexican federal states. The World Medical Association from 82 countries has condemned euthanasia, and called all medical workers who practice euthanasia to reconsider their attitudes and to stop this practice.

 9. Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation

  2004-01-01

  Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenø......Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som...

 10. Videoreportern : uppstickaren som dras med sina begränsningar

  Sahlin, Josefina

  2013-01-01

  Ny teknik har både möjliggjort att videoreportrar som yrkesgrupp finns, men också för nya typer av innehåll och berättande (Nygren 2013, Jönsson & Strömbäck 2007). Videoreportern nämns ofta i studier som tar upp ny journalistik i den digitala världen, men har inte varit i fokus i någon större undersökning. Syftet i denna studie är att ta fram och klargöra vad för slags nyhetsinslag en videoreporter producerar, samt hur formen av videoreporters inslag skiljer sig från andra teams inslag (e...

 11. Proactive Review som læringsrum for online ledere

  Kolbæk, Ditte

  2017-01-01

  . Kapitlet undersøger, hvordan online lederen kan lære af erfaringer skabt i hans/hendes online team. Kapitlet tager udgangspunkt i Engeströms virksomhedsteori og Proactive Review som praksisser for, hvordan ledere konkret kan lære sammen med deres team (Kolbæk 2011). Kapitlet udvikler en model for lederens...... læring på basis af ovenstående teorier. Da læring og kommunikation i teamet foregår online, er det nærliggende at benytte netnografi som metodisk tilgang. Kapitlet undersøger online lederens læringsrum i en global IT virksomhed, hvor Proactive Reviews er implementeret i flere end 40 lande...

 12. Sansning som redskab og metode for faget Modedesign

  Ræbild, Ulla

  2009-01-01

  . Afhandlingens fokus er på faget modedesign og modedesigneres gestaltning af tredimensionel form på en krop, via et todimensionelt materiale. Opgavens analyse er bygget op om to komponenter. Den ene er empirisk materiale i form af to kvalitative interviews med to modedesignere, den anden er teoretiske begreber...... åbne og neuropsykologen og pædagogen Howard Garners Multiples Intelligences. Herudover er Kvale/Brinkmanns fænomenologisk baserede bog InterView, om kvalitativ interviewpraksis i forskningsøjemed blevet anvendt i forbindelse med forberedelsen, udførelsen og bearbejdningen af det empiriske materiale....... Som narrativ struktur igennem teksten anvendes en tredeling af design-processen, som herigennem opererer med delfaserne før, under og efter, eller hvad man også kan kalde for tilblivelse, udvikling og realisering....

 13. Religion and suicide risk in lesbian, gay and bisexual Austrians.

  Kralovec, Karl; Fartacek, Clemens; Fartacek, Reinhold; Plöderl, Martin

  2014-04-01

  Religion is known to be a protective factor against suicide. However, religiously affiliated sexual minority individuals often report a conflict between religion and sexual identity. Therefore, the protective role of religion against suicide in sexual minority people is unclear. We investigated the effect of religion on suicide risk in a sample of 358 lesbian, gay and bisexual Austrians. Religion was associated with higher scores of internalized homophobia, but with fewer suicide attempts. Our data indicate that religion might be both a risk and a protective factor against suicidality in religiously affiliated sexual minority individuals.

 14. [Obsessive-compulsive disorders and religion in contemporary perspective].

  Baumann, K

  2007-10-01

  After a retrospect on former viewpoints about the relationship between psychiatry and religion, especially concerning obsessive-compulsive disorders (S. Freud; "Ekklesiogenic Neurosis") a contemporary perspective shows: religion is hardly mentioned in German-speaking psychiatry textbooks. Pathogenic interaction between religion and psychological disorders is discussed in plurifactorial perspective. Religious views can be distorted by psychic disorders and adapted to the disorders. Starting from an anthropological definition of religion (C. Geertz), the paper presents three functions of religion and explains the relationship of Christian faith and obsessions/compulsions. Teaching programs for students and psychiatrists seem indicated for a better understanding of religion (and its absence) in the context of psychological disorders.

 15. Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

  Andreassen, Pernille

  Fyns Amt iværksatte i 2005 projektet Motion som Medicin med tilbuddene Motion på Recept og Motion i Håndkøb. Deltagerne i Motion på Recept gennemfører i alt fire måneder med superviseret træning, rådgivning og vejledning i forhold til motionsvaner. Deltagerne i Motion i Håndkøb modtager udelukken...

 16. Den som dræber spændingen

  Agger, Gunhild

  2011-01-01

  TV 2's stort lancerede krimithriller ’Den som dræber’ er klicheernes holdeplads. Det gør det til en kedelig oplevelse at tænde for TV 2 søndag aften kl. 20. TV 2 har udfordret DR på sendetidspunktet, men har for lidt at byde på. Der er tale om ren rutine. Ingen af genrens centrale elementer glimrer...

 17. La Societat Catalana de Medicina Psico-somàtica

  Bernardo Arroyo, Miquel; García Sánchez, Salvador, 1955-

  1985-01-01

  L'editorial del primer número de la revista Psychosomatic Medicine deia, l'any 1939:'... l'objecte de la Medicina Psicosomática és estudiar en la seva interacció els aspectes psicològics i fisiològics de totes les funcions corporals normals i anormals, per aixi integrar la teràpia somàtica i la psicoteràpia. ...

 18. Musik som værk og handling

  Vandsø, Anette

  Denne bog handler om den nye musik som både har værkkarakter men også en udpræget handlingskarakter. Her sys på symaskiner og smadres violiner, men hvad gør det ved værkkarakteren? ved værkanalysen ? og ved 'musikken'? På baggrund af disse spørgsmål tilbyder bogen en grundlagsteoretisk gentænknin...

 19. Technology Marketing using PCA , SOM, and STP Strategy Modeling

  Sunghae Jun

  2011-01-01

  Technology marketing is a total processing about identifying and meeting the technological needs of human society. Most technology results exist in intellectual properties like patents. In our research, we consider patent document as a technology. So patent data are analyzed by Principal Component Analysis (PCA) and Self Organizing Map (SOM) for STP(Segmentation, Targeting, and Positioning) strategy modeling. STP is a popular approach for developing marketing strategies. We use STP strategy m...

 20. Kødet som forståelses- og kommunikationsmiddel

  Hansen, Kim Toft; Christensen, Jørgen Riber

  2010-01-01

  “And your very flesh shall be a great poem,” skrev digteren Walt Whitman i indledningen til Leaves of Grass fra 1855. Fra før Whitman, over Kafkas straffekoloni, kødet som ernæringsmiddel og David Cronenbergs new flesh, til moderne udsmykning af kroppen og æstetisk kirurgi har kødet været et fors...

 1. Tro som støtte under livstruende sygdom

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2014-01-01

  Når vi nærmer os døden, vil de fleste af os blive tvunget til at overveje, hvad der er meningsfuldt i vores liv. Det gælder, hvad enten det er vores egen eller en nærtståendes død, som vi bliver konfronteret med. For manges vedkommende vil de svare, at det er kærlighedsrelationerne, der er betydn...

 2. The Politics of Religion in instant epoche

  Jarosław Marzec

  2011-11-01

  Full Text Available In presented text I focused on category of religion in instant culture, in which, as we know everything is fast. This phenomenon dominated also in the sphere of religion by the idiom of obligation of realisation here and now. We all need that right now! How Zbyszko Melosik has written, this phrase express this tendency: “fast food, fast car and fast sex”. But how all that relate to the title politics of religion in instant epoche and what does it include in that optical review? Thus, we can enumerate several characteristic phenomena in wide field of spirituality, but it does not mean simply New Age. I present the politics of religion in the very wide context: from review of J. Mariański’s conception of religion in the postmodern society, to “invisible religion” by Thomas Luckmann, to the implantation of meditation practices in the stream of therapeutic practices in the West by Jon Kabat-Zinn, and in the end to the view of Ken Wilber of “boomeritis buddism”, as the corossion of spirit of buddism in the conemporary american awangarda.

 3. Science and religion: implications for science educators

  Reiss, Michael J.

  2010-03-01

  A religious perspective on life shapes how and what those with such a perspective learn in science; for some students a religious perspective can hinder learning in science. For such reasons Staver's article is to be welcomed as it proposes a new way of resolving the widely perceived discord between science and religion. Staver notes that Western thinking has traditionally postulated the existence and comprehensibility of a world that is external to and independent of human consciousness. This has led to a conception of truth, truth as correspondence, in which our knowledge corresponds to the facts in this external world. Staver rejects such a conception, preferring the conception of truth as coherence in which the links are between and among independent knowledge claims themselves rather than between a knowledge claim and reality. Staver then proposes constructivism as a vehicle potentially capable of resolving the tension between religion and science. My contention is that the resolution between science and religion that Staver proposes comes at too great a cost—both to science and to religion. Instead I defend a different version of constructivism where humans are seen as capable of generating models of reality that do provide richer and more meaningful understandings of reality, over time and with respect both to science and to religion. I argue that scientific knowledge is a subset of religious knowledge and explore the implications of this for science education in general and when teaching about evolution in particular.

 4. Forsker og blogger: webbloggen som forsknings- og fællesskabsværktøj

  Lisbeth Klastrup

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde på nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518.

  Med udgangspunkt i forfatterens personlige erfaring med weblog-mediet beskriver artiklen forskellige måder at bruge weblogs på som forsker. Der gives en kort introduktion til webloggen som genre, og der gives eksempler på fire måder at bruge bloggen på: som åben notesbog, som netværksskaber og -vedligeholder, som værktøj til kollaborativt samarbejde og vidensdeling og som ”blæksprutteindsamler” af viden. I en efterfølgende diskussion understreges det, at bloggen både er et stykke socialt software og en måde at udtrykke og profilere sig på som individuel forsker.

 5. Religion is the Opium of the People

  Pedersen, Esther Oluffa

  2015-01-01

  Marx is notorious for his claim that religion is the opium of the people and thus become famous as one of modern thought's most uncompromising critics of religion. In this article I look deeper into the philosophical connotations of Marx's opium metaphor by presenting and discussing other prominent...... thinkers' employment of similar metaphors. Thus, the article follows the trail of opium imagery in connection with different approaches to the criticism of religion. This leads to a discussion of the influence on Marx by G.W.F. Hegel, Bruno Bauer, Moses Hess, Ludwig Feuerbach and emphasizes the influence...... of Heinrich Heine and Immanuel Kant. The ensuing analysis of Marx's opium metaphor establishes thatMarx's thinking in A Contribution to a Critique of Hegel's Philosophy of Right: Introduction is at a cross road. His dependence on German philosophy in 1843 is highlighted as the contextual background for...

 6. Later Wittgenstein and the Philosophy of Religion

  Hansen, Stig Børsen

  2010-01-01

  This article sets out by distinguishing Wittgenstein’s own views in the philosophy of religion from a school of thought in the philosophy of religion that relies on later Wittgenstein’s philosophy of language. After a survey of distinguishing features of Wittgenstein’s later philosophy, the third...... section explores Wittgenstein’s treatment of Frazer’s account of magic among primitive peoples. The following section offers an account of Wittgensteinian philosophy of religion, including the use of the notions of a language game and superstition. I conclude by criticizing a very influential argument...... of Wittgenstein’s to the effect that the meaning of words like ‘belief’ and ‘object’ varies from context to context without having any one thing in common....

 7. Understanding Relationality: A Challenge for Religion Communicators

  Douglas F. Cannon

  2011-01-01

  Full Text Available Religion communicators in the United States face a conceptual challenge. Is their mission to sell a product, shape public opinion, package and distribute information, or manage interactions with social groups? These missions assume fundamentally different understandings of relationality. How do faith groups understand relationships? Are they based on community or some other set of attributes? If relationships relate to community, is that community based on shared belief or creation? Which view of community best fosters relationships that encourage cooperation and discourage polarization? The answers guide how faith groups value dialogue, respond to disagreements and understand public relations. This paper uses a hermeneutical approach and results from surveys of U.S. religion communicators and faith group leaders to suggest answers to those questions. The goal is to consider how religion communicators and faith group leaders understand public relations, how communicators approach their work and how they rate their skills for dealing with conflicts.

 8. Social representations about religion and spirituality.

  Borges, Moema da Silva; Santos, Marília Borges Couto; Pinheiro, Tiago Gomes

  2015-01-01

  to identify the social representations about the concepts of spirituality and religion of of health teachers. exploratory and descriptive study, based on a qualitative approach. 25 subjects participated in it. The following instruments were used to collect data: questionnaire to identify the profile; questionnaire of free association, whose inducing words were religion and spirituality, and an interview based on the scale FICA (Puchalski, 2006). the representations about religion and spirituality, for professors, are forged around the faith in God and it gives them meaning and purpose to deal with the challenges of personal and professional living. there are still barriers that need to be overcome with a view to a comprehensive care. For this, it is essential to incorporate spirituality in the process in the curricula of health courses.

 9. Religion is the Opium of the People

  Pedersen, Esther Oluffa

  2015-01-01

  Marx is notorious for his claim that religion is the opium of the people and thus become famous as one of modern thought's most uncompromising critics of religion. In this article I look deeper into the philosophical connotations of Marx's opium metaphor by presenting and discussing other prominent...... thinkers' employment of similar metaphors. Thus, the article follows the trail of opium imagery in connection with different approaches to the criticism of religion. This leads to a discussion of the influence on Marx by G.W.F. Hegel, Bruno Bauer, Moses Hess, Ludwig Feuerbach and emphasizes the influence...... of Heinrich Heine and Immanuel Kant. The ensuing analysis of Marx's opium metaphor establishes thatMarx's thinking in A Contribution to a Critique of Hegel's Philosophy of Right: Introduction is at a cross road. His dependence on German philosophy in 1843 is highlighted as the contextual background for...

 10. Science and Religion in Liberal Democracy

  Jønch-Clausen, Karin

  public reason is the idea that coercive state power must be justifiable to those subject to it. The public reason idea and ideal has a long tradition in political philosophy and legal scholarship, but it is also found in our actual political and judicial practices. When addressing the science...... and religion question within the framework of public reason, questions like the following arise: Can binding laws and policies be justified with the use of religious reasons? Must public officials who propose and decide on binding laws deliberate in accordance with established science? Does the question...... concerning the role science and religion in political deliberation challenge the public reason framework as viable vehicle for pursuing democratic legitimacy? The dissertation discusses these and other questions related to the special role of science and religion in liberal democracy....

 11. Religion is the Opium of the People

  Pedersen, Esther Oluffa

  2015-01-01

  of Heinrich Heine and Immanuel Kant. The ensuing analysis of Marx's opium metaphor establishes thatMarx's thinking in A Contribution to a Critique of Hegel's Philosophy of Right: Introduction is at a cross road. His dependence on German philosophy in 1843 is highlighted as the contextual background for......Marx is notorious for his claim that religion is the opium of the people and thus become famous as one of modern thought's most uncompromising critics of religion. In this article I look deeper into the philosophical connotations of Marx's opium metaphor by presenting and discussing other prominent...... thinkers' employment of similar metaphors. Thus, the article follows the trail of opium imagery in connection with different approaches to the criticism of religion. This leads to a discussion of the influence on Marx by G.W.F. Hegel, Bruno Bauer, Moses Hess, Ludwig Feuerbach and emphasizes the influence...

 12. Local Politics and Religion in Papua

  Idrus Al Hamid

  2013-08-01

  Full Text Available Local political conflicts become an integral part of Indonesia. Various cause roots are assumed come from a religious dimension, in addition to ethnicity. In cases of Jayapura, Papua, local political dimensions of the conflict was obviously display as factors that religion should be integrating factor, but in fact religion become disintegrating factor. The various power of groups interconnect with a religious impulse that local political tensions grew louder and spread. The aim of this study is to describe analytically about the emergence of a strain on the local level in Jayapura Papua in the field of religion. To elaborate the analysis in this article, the excavation data through in-depth interviews, focus group discussion, and literature studies or documents on issues that occur on local level.

 13. Religion And Conflict: Religiously Driven Violence

  Iulian Chifu

  2011-10-01

  Full Text Available We are witnessing several trends in the post-modern world: Immigration and alienation in big cities, inadaptability at the second and third generation immigrants and some new forms of radicalization in Germany, France, the US. The second would be the phenomenon of convertion to either radical forms of religions, Jihadist ones – or so called “new religions” – Apocalyptic, Hedonistic or Satanist ones. The problem still stands in the hands of the big religions of the world. They became more and more commercial institutions – selling faith and moral comfort, and less – and less moral references models. That leads our citizens to move to find other alternatives, and falling in the hands of radical Islam, Jihadist sects and crocs in other types of cults and newly born religions.

 14. Varieties of religion-family linkages.

  Snarey, J R; Dollahite, D C

  2001-12-01

  The 4 articles in this special issue make important contributions to both family and religious studies as well as to their interface. This commentary begins by considering 4 unifying themes present across all of the articles, including meaningful religion-family linkages, the importance of gender differences in the faith-family interface, the significance of intergenerational relationships, and the need for better theory. The authors then discuss the unique major strength and secondary limitations of each study. Finally, the commentary focuses on two challenges inhibiting the contemporary study of religion and the family--a relative lack of racial and religious diversity in samples and the lack of a unifying theory of religion-family linkages--and suggests how to adjust the trajectory of future theory and research to address these issues.

 15. Is Asia a 'Post-Religional' Society? The Post-Religional Paradigm and its Others

  Daniel Franklin Estepa Pilario

  2015-04-01

  Full Text Available This article discusses the relevance and applicability of the 'post-religional paradigm' as proposed by EATWOT (Ecumenical Association of Third World Theologians in the Asian contexts. It also inquires on how the Asian phenomenon and its interpretations relate to the crisis of religions in Western societies. It attempts to answer this problematic through four steps: a summary of the theological proposal and its relationship with the Western sociologies of religion; a search for a viable framework with which to understand religions in post-secular societies; discussion on the "discourses of Asia" and the corresponding view on religion; an elaboration of my preferred framework with some examples from the Asian situation. I argue that a viable theological proposal on post-religional paradigm should start from the analysis of how religious discourses and practices navigate with concrete socio-historical forces on the ground. Consequent to this view is the assertion that there is no universal sociology/theology of religion's development but multiple and complex religious discourses in specific contexts.

 16. Forskningen og Forsynet. Religion og videnskab i det efterreformatoriske Danmark

  Fink-Jensen, Morten

  2003-01-01

  Historie, Reformationen, Danmarks historie 1536-1660, Kirkehistorie, Videnskabshistorie, Tycho Brahe, Caspar Bartholin, Jens Skjelderup, Magi, Religion......Historie, Reformationen, Danmarks historie 1536-1660, Kirkehistorie, Videnskabshistorie, Tycho Brahe, Caspar Bartholin, Jens Skjelderup, Magi, Religion...

 17. Studying Religion Scientifically: Motive and Method (Pp. 104-118)

  FIRST LADY

  Nmah, Patrick Enoch - Department of Religion and Human Relations,. Nnamdi Azikiwe ... (1973) has defined the scientific study of religion as “an enterprise which is ..... could only be enlisted on the side of this type of quest for understanding,.

 18. The Need to Re-Conceptualize African 'Traditional' Religion

  First Lady

  Religion, like any other philosophical concept does not have a universally accepted definition. ..... us…our concepts of time, space, and religion are all tinted by our ecological glasses‖ ..... A History of Philosophy: Medieval. Philosophy.

 19. Religion in human evolution: on some generative and selective mechanisms

  Jensen, Jeppe Sinding

  2012-01-01

  On the use of moral psychology in reconstructing the evolutionary role of religion in human social development......On the use of moral psychology in reconstructing the evolutionary role of religion in human social development...

 20. Finding brands and losing your religion?

  Cutright, Keisha M; Erdem, Tülin; Fitzsimons, Gavan J; Shachar, Ron

  2014-12-01

  Religion is a powerful force in many people's lives, impacting decisions about life, death, and everything in between. It may be difficult, then, to imagine that something as seemingly innocuous as the usage of brand name products might influence individuals' commitment to religion. However, we demonstrate across 6 studies that when brands are a highly salient tool for self-expression, individuals are less likely to report and demonstrate strong religious commitment. We suggest that a desire to maintain consistency among self-identities is one important driver of this relationship and find that the effect is mitigated when the perceived distance between brands and religious values is minimized.

 1. Religious coping methods of Taiwanese folk religion.

  Liu, Yi-Jung

  2014-08-01

  The purpose of this study was to explore religious coping methods employed by Taiwanese folk religious believers. This study applied qualitative research methods in data collection and data analysis by conducting semi-structured interviews with participants and analyzing the interview contents. We have identified fourteen coping methods that can be categorized into five different religious dimensions: belief, ritual, ethical, emotional and material. The findings not only expanded our knowledge about how believers of Taiwanese folk religion employ the religion to cope with difficulties but also discovered that some coping methods employed by them are also reported in Western countries, only in different forms.

 2. Religion et entertainment sont-ils compatibles?

  Guy Marchessault

  2011-01-01

  Est-ce possible de réconcilier l’approche spectaculaire des médias avec la nature intérieure du spirituel? Peut-on imaginer la présence des religions dans une ambiance de divertissement? Il y a toujours eu tensions entre les religions et le jeu: elles craignaient le théâtre, les jeux, la musique, les arts, la danse, les jeux de cartes… et les médias, naturellement. Pourquoi l’entertainment fut-il considéré si dangereux? N’y aurait-il pas une approche plus positive qui permettrait de discerner...

 3. Religion And Conflict: Religiously Driven Violence

  2011-01-01

  We are witnessing several trends in the post-modern world: Immigration and alienation in big cities, inadaptability at the second and third generation immigrants and some new forms of radicalization in Germany, France, the US. The second would be the phenomenon of convertion to either radical forms of religions, Jihadist ones – or so called “new religions” – Apocalyptic, Hedonistic or Satanist ones. The problem still stands in the hands of the big religions of the world. They became more and ...

 4. Religion, Ethics, and the Meaning of Life

  ROLANDO M. GRIPALDO

  2008-01-01

  Full Text Available Religion as a concept has generated some nuances that retain the sense of religiosity or spirituality while negating the idea of a personal anthropomorphic deity. One should therefore be clear as to the usage of this concept in a given context. While religion, ethics, and the meaning of life are intertwined, there are now variants wherein nonbelievers can themselves be ethical and lead meaningful lives. The author believes that the discarded theistic deity can be redeemed and given a reinterpretation that is suitable to our contemporary postmodern setting.

 5. The Counter Terrorist Classroom: Religion, Education, and Security

  Gearon, Liam

  2013-01-01

  The article identifies international cases--from the United States, Europe, and the United Nations--of an emergent interface of religion, education, and security. This is manifest in the uses of religion in education to counter religious extremism, the notional "counter terrorist classroom." To avoid an over-association of extremism with religion,…

 6. Regulating the Relationship between State and Religion: An Economic Approach

  A.M.I.B. Vandenberghe (Ann-Sophie)

  2012-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In defining its relationship towards religion, the Dutch government is committed to the values of freedom of religion and neutrality. This article uses the economic approach to freedom of religion and state neutrality as a tool for looking at the existing Dutch policy

 7. Science, Religion, and Constructivism: Constructing and Understanding Reality

  Upadhyay, Bhaskar

  2010-01-01

  There have been debates about the place of religion in science and in what ways knowledge that is produced through religion can aid in the learning and teaching of science. The discord between science and religion is mainly focused on whose knowledge is better in describing and explaining the reality. Constructivist epistemology seems to give some…

 8. Religion as a Basis for Dialogue in Peace Education Programs

  Yablon, Yaacov Boaz

  2010-01-01

  Religion could play a positive role in intergroup relations. However, this potential is usually overlooked and religion is often perceived as divisive and polarizing, perhaps even a source of intergroup conflict. This study examined religion as a possible tool for achieving positive intergroup encounters. A randomized control trial research design…

 9. Religion as a Basis for Dialogue in Peace Education Programs

  Yablon, Yaacov Boaz

  2010-01-01

  Religion could play a positive role in intergroup relations. However, this potential is usually overlooked and religion is often perceived as divisive and polarizing, perhaps even a source of intergroup conflict. This study examined religion as a possible tool for achieving positive intergroup encounters. A randomized control trial research design…

 10. Religion in Chinese Education: From Denial to Cooperation

  Nanbu, Hirotaka

  2008-01-01

  In China, from the founding of the People's Republic of China to the beginning of the Cultural Revolution, it was thought that religion would disappear with the development of society and the freedom not to believe in religion was stressed. During the Cultural Revolution religion became the object of oppression. However, from the end of the…

 11. The World Religions Paradigm Time for a Change

  Owen, Suzanne

  2011-01-01

  The teaching of religions has long relied on the World Religions paradigm to guide curricula throughout education, which has led to a widening gap, on the one hand, between what is taught in schools and in universities and, on the other, between research and teaching. While the World Religions paradigm has allowed the inclusion of non-Christian…

 12. Religion, Spirituality, and Health Status in Geriatric Outpatients

  Daaleman, Timothy P.; Perera, Subashan; Studenski, Stephanie A.

  2004-01-01

  BACKGROUND Religion and spirituality remain important social and psychological factors in the lives of older adults, and there is continued interest in examining the effects of religion and spirituality on health status. The purpose of this study was to examine the interaction of religion and spirituality with self-reported health status in a community-dwelling geriatric population.

 13. Beyond Dualism: Expanded Understandings of Religion and Global Justice

  Wilson, Erin

  2010-01-01

  The world’s religions have strong traditions of contributing to theories and practices around justice. Recent debates on global justice within International Relations (IR), however, have largely overlooked possible contributions from religion. This article explores why religion is neglected, despite

 14. Beyond Dualism: Expanded Understandings of Religion and Global Justice

  Wilson, Erin

  2010-01-01

  The world’s religions have strong traditions of contributing to theories and practices around justice. Recent debates on global justice within International Relations (IR), however, have largely overlooked possible contributions from religion. This article explores why religion is neglected, despite

 15. Religion in Chinese Education: From Denial to Cooperation

  Nanbu, Hirotaka

  2008-01-01

  In China, from the founding of the People's Republic of China to the beginning of the Cultural Revolution, it was thought that religion would disappear with the development of society and the freedom not to believe in religion was stressed. During the Cultural Revolution religion became the object of oppression. However, from the end of the…

 16. Religion and Psychological Distress in Japan

  Roemer, Michael K.

  2010-01-01

  This study introduces data from a new random sample of Japanese adults. Findings show that reporting of distress symptoms are: (1. positively associated with a religious coping index (i.e., beliefs that religion or supernatural beings provide comfort, support or protection), (2. associated in different directions with ownership of different…

 17. Darwin and Religion: Correcting the Caricatures

  Brooke, John Hedley

  2010-01-01

  Much has been written on the subject of Darwinism and religion, but rather less on the development of Darwin's own thinking on religious matters and how it changed over time. What were his religious, or anti-religious, beliefs? Did he believe that his theory of evolution by natural selection was incompatible with belief in a Creator? Was it his…

 18. Objects of Worship in South Asian Religions

  Objects of worship are an aspect of the material dimension of lived religion in South Asia. The omnipresence of these objects and their use is a theme which cuts across the religious traditions in the pluralistic religious culture of the region. Divine power becomes manifest in the objects and fo...

 19. COMPARATIVE ANALYSIS OF RELIGION REPORTING IN NIGERIA ...

  user

  2017-07-01

  Jul 1, 2017 ... covering religion in Malaysia is the multi-ethnic and multi-religious nature of the country and ... or other authorities to impose Islamic culture or norms on the ..... been a spate of clashes, particularly in the North of the country ...

 20. Science and Religion: Implications for Science Educators

  Reiss, Michael J.

  2010-01-01

  A religious perspective on life shapes how and what those with such a perspective learn in science; for some students a religious perspective can hinder learning in science. For such reasons Staver's article is to be welcomed as it proposes a new way of resolving the widely perceived discord between science and religion. Staver notes that Western…

 1. Teaching the Dance of World Religions

  Sautter, Cia

  2005-01-01

  In the past decade, critical scholars such as Ronald Grimes and Talal Asad stated that there is a need to recognize the cultural and spiritual dimensions of religion, especially in an age of pluralism. While they call for an increased knowledge and application of techniques from anthropology, ethnology, and performance studies, what actually…

 2. Faithful Strategies : How Religion Shapes Nonprofit Management

  Filistrucchi, L.; Prüfer, J.

  2013-01-01

  Abstract: This paper studies the strategies employed by Catholic and Protestant nonprofit hospitals in Germany and traces them back to the theological foundations of those religions, which shape managers' values. We find that Catholic nonprofit hospitals follow a strategy of horizontal diversificati

 3. Religion and Ethics According to Thomas Aquinas

  Povilas Aleksandravičius

  2011-04-01

  Full Text Available The aim of this paper is to show a common origin of religion and ethics in the philosophy of Thomas Aquinas. The concept of religion is closely related to metaphysics of being because it expresses the experience of a person facing the Source of being (God as Creator, actus essendi. By applying the aristotelian concept of justice and, at the same time, by pointing out its insufficiency to express the essence of religion, saint Thomas reveals the phenomenon of simultaneously metaphysical and religious desire. God is known as the Unknown, as absolutely Different, to which human being aspires. The structure of that phenomenon coincides with the structure of the origin of ethics: aspiration to the Source of being, imperceptible by the mind, forms the roots of natural good in the being of a person. With the help of synderese, which is one of the fundamental notions of ethics, saint Thomas clarifies the link that human being constantly maintains with his own ontological roots. The phenomenon of moral conscience, which links the deep heart of human being with the psychological level, is used as a basis to establish morals. Thus, common origin of religion and ethics occurs in the simultaneous real experience of the Source of being and of Good, experience which grants human being a particular purity called holiness. 

 4. Teaching about Teaching Sexuality and Religion

  Stephens, Darryl W.

  2017-01-01

  Classroom instructors implementing pedagogical strategies for embodied learning about sexuality and religion need institutional support and assistance from colleagues and mentors to be successful. One means of providing institutional and peer support for classroom instructors is to host and lead a pedagogy workshop. Building on the work of Ott and…

 5. Religion and party choice in Europe

  van der Brug, W.; Hobolt, S.B.; de Vreese, C.H.

  2009-01-01

  This paper investigates religiosity in relation to party choice in European Parliament elections. Conventional wisdom tells us that as Europe has secularised, the effect of religion on party choice should also have diminished. Yet, this cross-national and cross-temporal study of religious voting in

 6. Religion and political identification in Communist Romania

  Rada Cristina IRIMIE

  2014-05-01

  Full Text Available The Orthodox Church has played, from the beginning of the twentieth century, a vital role in building the political architecture of the Romanian state. The establishment of a communist regime in Romania after World War I created a new modus vivendi between Church and State, and placed the Romanian Church’s activities under strict government supervision. This article will look at the role of the religion in the ethnic identity of Romanians, during the communist times. A historical outlook is necessary in understanding the foundation of religion in the Romanian state, thus the article provides a brief background on the role of the Church in the modern Romanian history. Then, the article will examine the unique norms of cooperation between religion and national communism built in Romania, during that period. Subsequently, this will help us observe the interplay between religion and ethnicity evidenced in communist Romania. The cases of the Serbian and the Lipovan Russian communities feature the complexity of this interaction. The goal of this paper is to offer an understanding of the relationship between religious and ethnic identities in Romania, during this particular period.

 7. Darwin and Religion: Correcting the Caricatures

  Brooke, John Hedley

  2010-01-01

  Much has been written on the subject of Darwinism and religion, but rather less on the development of Darwin's own thinking on religious matters and how it changed over time. What were his religious, or anti-religious, beliefs? Did he believe that his theory of evolution by natural selection was incompatible with belief in a Creator? Was it his…

 8. Mother Tongues, English, and Religion in Singapore

  Vaish, Viniti

  2008-01-01

  This paper reports on an investigation of the effect of religion on language use in Singapore. Data come from the Sociolinguistic Survey of Singapore, 2006, a large-scale language survey linked to follow-up studies. The conceptual framework was based upon Castells' idea of a new social order in the network society; the main research questions were…

 9. COMPARATIVE ANALYSIS OF RELIGION REPORTING IN NIGERIA ...

  user

  2017-07-01

  Jul 1, 2017 ... The issue of religion is a very important one in the development of .... mainstream media –radio, television and print - in the country are controlled by Christians .... The number of readers in rural India (110 million) is ... problems in the state, and the local people wanted a law to ban “forcible” conversions.

 10. Provide History of Religion and God

  Ginex, Nicholas P.

  2013-01-01

  There is a need for high school, college, and university educators to introduce their students to a history of mankind's development of religions and beliefs in God. Regarded as too sensitive a subject, students are deprived of learning how mankind has evolved ways to establish moral and righteous behavior to maintain harmony among competing…

 11. Statistical Dynamics of Religions and Adherents

  Ausloos, M; Ausloos, Marcel; Petroni, Filippo

  2006-01-01

  Religiosity is one of the most important sociological aspects of populations. All religions may evolve in their beliefs and adapt to the society developments. A religion is a social variable, like a language or wealth, to be studied like any other organizational parameter. Several questions can be raised, as considered in this study: e.g. (i) from a ``macroscopic'' point of view : How many religions exist at a given time? (ii) from a ``microscopic'' view point: How many adherents belong to one religion? Does the number of adherents increase or not, and how? No need to say that if quantitative answers and mathematical laws are found, agent based models can be imagined to describe such non-equilibrium processes. It is found that empirical laws can be deduced and related to preferential attachment processes, like on evolving network; we propose two different algorithmic models reproducing as well the data. Moreover, a population growth-death equation is shown to be a plausible modeling of evolution dynamics in a...

 12. Religion in the 21st Century

  Warburg, Margit; Larsen, Signe Alma Engelbreth

  2010-01-01

  Hovedresultaterne fra satsningsområdet Religion i det 21. Århundrede er samlet i denne antologi med centrale bidrag fra teologisk, religionsvidenskabelig, juridisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig side. Bogen påviser, hvordan religionens synlighed udfordrer intellektuelt, herunder i f...

 13. MORALITY AND RELIGION IN AFRICAN THOUGHT

  mode of African knowledge construction within indigenous communities. ... regarding the exact meaning of the concepts “morality”, “ethics”, and “religion”, there is also a more ... plorative space for the construction of new religious meaning, as may clearly .... Depending on one's definition of religion, one may require,.

 14. Discursive Study of Religion : Approaches, Definitions, Implications

  von Stuckrad, Kocku

  2013-01-01

  The article explores recent approaches to historical analysis of discourse that have been developed in disciplines such as the sociology of knowledge and historical epistemology. These approaches have only sporadically been taken seriously in the academic study of religion, although they have a

 15. Religion, Psychology and Globalisation Process: Attitudinal ...

  The study reveals that religious tenets largely shape attitudinal appraisal and redefine the ... between psychology and religion has revolutionised the field of psychology of .... emerging system of social interactions affects the organisation of the society in so ..... while 65.4 per cent represented the female gender. Concerning ...

 16. Teaching the Dance of World Religions

  Sautter, Cia

  2005-01-01

  In the past decade, critical scholars such as Ronald Grimes and Talal Asad stated that there is a need to recognize the cultural and spiritual dimensions of religion, especially in an age of pluralism. While they call for an increased knowledge and application of techniques from anthropology, ethnology, and performance studies, what actually…

 17. Discursive Study of Religion : Approaches, Definitions, Implications

  von Stuckrad, Kocku

  2013-01-01

  The article explores recent approaches to historical analysis of discourse that have been developed in disciplines such as the sociology of knowledge and historical epistemology. These approaches have only sporadically been taken seriously in the academic study of religion, although they have a grea

 18. Human survival: evolution, religion and the irrational

  Milton H. Saier, jr

  2010-06-01

  Full Text Available Is there a possible biological explanation for religion? That is, is there a genetic basis for believing in mystical, supernatural beings when there is no scientifi c evidence for their existence? Can we explain why some people prefer to accept myth over science? Why do so many people still accept creation and refuse to embrace evolution? Is there an evolutionary basis for religious beliefs? It is certainly true that religions have been part of human civilization throughout most of its recent history, at least for the last 5,000 years, and probably for much longer. Even great nonmystical philosophers such as Confucius, Buddha, and Lao Tzu have had their teachings evolve into mystical religions with spiritual ancestors, gods and reincarnation. On the other hand, religion is largely absent in modern Chinese culture, and of diminishing importance in Japanese and European cultures. In all cultures, the degrees of education gained by individuals correlate inversely with attachments to mystical deities. Atheists abound although they may be reluctant to come out of the closet and affi rm their rational convictions. In this article, we seek explanations for human irrationality.

 19. Law & Religion in the 21st Century

  En nordisk bog om forholdet mellem stat, kirker og trossamfund; mellem religion og ret; mellem flertal og mindretalsreligioner i det post-sekulære og post-lutherske Norden. Bogen påviser, hvor og hvordan de nordiske modeller har behov for at blive justeret. Men det fremgår også klart, at nordiske...

 20. Statistical dynamics of religions and adherents

  Ausloos, M.; Petroni, F.

  2007-02-01

  Religiosity is one of the most important sociological aspects of populations. All religions may evolve in their beliefs and adapt to the society developments. A religion is a social variable, like a language or wealth, to be studied like any other organizational parameter. Several questions can be raised, as considered in this study; e.g.: i) From a "macroscopic" point of view: How many religions exist at a given time? ii) From a "microscopic" viewpoint: How many adherents belong to one religion? Does the number of adherents increase or not, and how? No need to say that if quantitative answers and mathematical laws are found, agent-based models can be imagined to describe such non-equilibrium processes. It is found that empirical laws can be deduced and related to preferential attachment processes, like on an evolving network; we propose two different algorithmic models reproducing as well the data. Moreover, a population growth-death equation is shown to be a plausible modeling of evolution dynamics in a continuous-time framework. Differences with language dynamic competition are emphasized.

 1. Objects of Worship in South Asian Religions

  Objects of worship are an aspect of the material dimension of lived religion in South Asia. The omnipresence of these objects and their use is a theme which cuts across the religious traditions in the pluralistic religious culture of the region. Divine power becomes manifest in the objects and fo...

 2. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 3. Religion and Resistance: Examining the Role of Religion in Irregular Warfare

  2009-03-01

  peasantry. 6 maintaining the status quo through the defending of “ hearth , home, monarchies, and traditional religion,” whereas the post World War... artificial ) separation between religion and politics is not only a relatively recent development (in the last four centuries), but is limited to...Revolution is another example of a conflict in which theology fused with politics to generate violent conflict. 10 Therefore, artificial boundaries

 4. Freedom of religion in the 21st century : A human rights perspective on the relation between politics and religion

  Ziebertz, Hans-Georg; Hirsch Ballin, Ernst

  2015-01-01

  Freedom of religion consists of the right to practice, to manifest and to change one’s religion. The modern democratic state is neutral towards the variety of religions, but protects the right of citizens to practice their different religious beliefs. Recent history shows that a number of religious

 5. Didaktik som iagttagelse af undervisning og læring

  Qvortrup, Ane; Keiding, Tina Bering

  frem for didaktiske teorier til at beskrive og analysere, hvad der foregår i undervisningen. Også uddannelsespolitisk ser vi en stærk orientering mod læring. Her kommer det ikke til udtryk som en interesse for processer, men i form af en interesse for undervisningens resultater italesat gennem begreber...... siderne ikke smelter sammen til en form for mellemting, men hvor forskellen netop opretholder sin spændstighed. Vores udgangspunkt er også, at der er brug for at rehabilitere undervisningsbegrebet og at formulere en didaktik, der begrebsliggør den dobbelthed, vi netop har beskrevet. En didaktik, hvis tema...

 6. Back analysis based on SOM-RST system

  Owladeghaffari, H

  2009-01-01

  This paper describes application of information granulation theory, on the back analysis of Jeffrey mine southeast wall Quebec. In this manner, using a combining of Self Organizing Map (SOM) and rough set theory (RST), crisp and rough granules are obtained. Balancing of crisp granules and sub rough granules is rendered in close-open iteration. Combining of hard and soft computing, namely finite difference method (FDM) and computational intelligence and taking in to account missing information are two main benefits of the proposed method. As a practical example, reverse analysis on the failure of the southeast wall Jeffrey mine is accomplished.

 7. Dårlige økonomiske forhold som risikofaktor:

  Bonke, Jens

  Økonomisk fattigdom blandt børn opfattes som et problem i alle samfund, også selvom fattigdom ikke nødvendigvis defineres på samme måde. I Danmark er der således ikke tale om, at børn sulter og ikke har tag over hovedet. Men i og med nogle børn har væsentligt dårligere levevilkår end andre kan ma...

 8. Betyder modellering det samme i naturfag som i matematik?

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Med de nye målformuleringer og læseplaner bruges udtrykket modellering nu både indenfor naturfag og matematik. Matematiklærere, som er vant til at arbejde med modellering tror måske, at det betyder det samme begge steder, men det behøver slet ikke at være tilfældet. Måske vi trænger til en define...... definering eller afklaring af, hvad der forstås ved modellering indenfor henholdsvis matematik og naturfag....

 9. Forskerskoler som modeller for forskerutdanning: Progresjon og utvikling av ekspertise

  Sten Ludvigsen

  2013-12-01

  Full Text Available I de senere årene har forskerskoler blitt fremhevet som en mulig løsning på ulike utfordringer innenfor forskerutdanningen. På bakgrunn av erfaringer med to forskerskoler innenfor utdanningsvitenskap, vil vi i denne artikkelen belyse to problemstillinger: Hvordan kan man organisere læringsforløpet til ph.d.-kandidatene slik at det støtter deres progresjon? Og hva må forskerutdanningen inneholde for at ph.d.-kandidatene skal utvikle tilstrekkelig ekspertise innenfor et avgrenset kunnskapsområde?For å skape progresjon, bør utdanningsprogrammet bidra til å gi struktur og angi faglig retning. Videre må utdanningselementene være relevante for avhandlingsarbeidet. I tillegg kan progresjon fremmes gjennom seminarer, der utviklingen av tekster og artikler følges opp. Argumentet om at forskerskoler bør bygge på gode forskningsmiljøer har stått sentralt i utredningen av ulike modeller for forskerutdanning i Norge. Ett aspekt som har fått økende oppmerksomhet er betydningen av å oppnå en tilstrekkelig grad av spesialisering. Uten utvikling av en slik ekspertise, vil ph.d.-kandidatene ikke kunne publisere internasjonalt og delta i forskningsfellesskap.Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har man de siste 10 årene utviklet flere typer forskerskoler. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i den UiO-finansierte, tematisk avgrensede forskerskolen «Læring, kommunikasjon og IKT» (2004–2008 og den NFR-finansierte nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED (2008–2016, hvor ph.d.-kandidatene deltar i faglige aktiviteter organisert i fire spor.Metodene som brukes for å besvare problemstillingene omfatter intervjuer, spørreskjema og refleksjoner vedrørende de to ulike forskerskolene.Resultatene viser at man kan oppnå nødvendig spesialisering, høy kvalitet, høy tilfredshet og høy relevans ved bruk av forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen. Begge forskerskolene har tilrettelagt for internasjonal

 10. John Deweys pædagogik som filosofisk livskunst

  Dræby, Anders

  De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Oplægget stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske...... livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?...

 11. The religion paradox: if religion makes people happy, why are so many dropping out?

  Diener, Ed; Tay, Louis; Myers, David G

  2011-12-01

  As we estimate here, 68% of human beings--4.6 billion people--would say that religion is important in their daily lives. Past studies have found that the religious, on average, have higher subjective well-being (SWB). Yet, people are rapidly leaving organized religion in economically developed nations where religious freedom is high. Why would people leave religion if it enhances their happiness? After controlling for circumstances in both the United States and world samples, we found that religiosity is associated with slightly higher SWB, and similarly so across four major world religions. The associations of religiosity and SWB were mediated by social support, feeling respected, and purpose or meaning in life. However, there was an interaction underlying the general trend such that the association of religion and well-being is conditional on societal circumstances. Nations and states with more difficult life conditions (e.g., widespread hunger and low life expectancy) were much more likely to be highly religious. In these nations, religiosity was associated with greater social support, respect, purpose or meaning, and all three types of SWB. In societies with more favorable circumstances, religiosity is less prevalent and religious and nonreligious individuals experience similar levels of SWB. There was also a person-culture fit effect such that religious people had higher SWB in religious nations but not in nonreligious nations. Thus, it appears that the benefits of religion for social relationships and SWB depend on the characteristics of the society.

 12. On World Religion Adherence Distribution Evolution

  Ausloos, Marcel; Petroni, Filippo

  Religious adherence can be considered as a degree of freedom, in a statistical physics sense, for a human agent belonging to a population. The distribution, performance and life time of religions can thus be studied having in mind heterogeneous interacting agent modeling. We present a comprehensive analysis of 58 so-called religions (to be better defined in the main text) as measured through their number of adherents evolutions, between 1900 and 2000, - data taken from the World Christian Trends (Barrett and Johnson, "World Christian Trends AD 30 - AD 2200: Interpreting the Annual Christian Megacensus", William Carey Library, 2001): 40 are considered to be "presently growing" cases, including 11 turn overs in the twentieth century; 18 are "presently decaying", among which 12 are found to have had a recent maximum, in the nineteenth or the twentieth century. The Avrami-Kolmogorov differential equation which usually describes solid state transformations, like crystal growth, is used in each case in order to obtain the preferential attachment parameter introduced previously (Europhys Lett 77:38002, 2007). It is not often found close to unity, though often corresponding to a smooth evolution. However large values suggest the occurrence of extreme cases which we conjecture are controlled by so-called external fields. A few cases indicate the likeliness of a detachment process. We discuss a few growing and decaying religions, and illustrate various fits. Some cases seem to indicate the lack of reliability of the data, but others some marked departure from Avrami law. Whence the Avrami evolution equation might be surely improved, in particular, and somewhat obviously, for the decaying religion cases. We point out two major difficulties in such an analysis: (1) the "precise" original time of apparition of a religion, (2) the time at which there is a maximum number of adherents, both information being necessary for integrating reliably any evolution equation.

 13. Methodologic issues in research on religion and health.

  Flannelly, Kevin J; Ellison, Christopher G; Strock, Adrienne L

  2004-12-01

  This study examines several methodologic issues in research on religion and health, including the measurement of the concept of religion, research designs, sampling, and statistical controls for assessing the "net" effects of religion on health outcomes. It briefly discusses differences in analytical perspectives that have contributed to the debate about the effects of religion on health. The authors review some of the methodologic problems of past research in this area of study and address what needs to be done to enhance the quality of the research. The authors conclude that the research methodology used in studies of religion and health has improved over time and that it continues to do so.

 14. Religion and health-promoting behaviors among emerging adults.

  Horton, Shalonda E B

  2015-02-01

  Studies suggest we capitalize upon religion's health benefits to prevent obesity. The purpose of this qualitative descriptive study was to determine how emerging adults used religion to manage their health. Two focus groups were conducted among White and African American participants. Content analysis of the data revealed categories about their attitudes regarding parental and religious influences, religion's influence on behavior, negative health effects of religion, barriers, obesity prevention, and health promotion programs. Society sends out "easy" solutions for unhealthy behaviors, but we should focus on healthy behavior benefits, remove barriers, and consider religion's part in health promotion (obesity prevention).

 15. IT-implementering som læreproces

  Wentzer, Helle; Bygholm, Ann

  Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med resultat......Rapporten er en evaluering af læreplanen for IT-implementering af en elektronisk journal i plejesektoren. Den indeholder en introduktion til Århus Kommunes Hjemmepleje, et teoriafsnit til organisation og læring, et afsnit til metode, et afsnit med selve analysen og endelige et afsnit med...... resultaterne af evalueringen. Undersøgelsen har spurgt til, hvilke viden 6 repræsentative brugere har om den elektroniske OmsorgsJournal, og hvilke af den viden, der er resultat af uformelle og formelle læreprocesser. Brugernes viden om OmsorgsJournalen lader sig sammenfatte til 3 videnstyper af mere eller...... mindre konkret art. Der var viden om den elektroniske journal som 1) en med bestemte funktioner for hardware og software, som 2) et til at udføre mere eller mindre specifikke arbejdsopgaver og -mål - om dokumentation, informationsudveksling og på længere sigt kvalitetssikring og styring af kerneydelser...

 16. Reell kompetens som resurs i högre utbildning?

  Per Andersson

  2011-03-01

  Full Text Available Studenters reella kompetens kan ligga till grund för tillgodoräknanden i högre utbildning, men har även betydelse för den pedagogiska processen i en utbildning. Här diskuteras hur den reella kompetensen kan ses som en resurs i dessa båda avseenden. Begreppen reell kompetens och lärande behandlas, liksom relationen mellan erfarenheter, lärande och erkännande av den reella kompetens som tidigare lärande lett till. Erkännandet kan ske genom validering och formella tillgodoräknanden, men också genom att den reella kompetensen tas tillvara och underlättar studentens lärprocess under utbildningens gång.Students' "real" or actual competence can be the basis for credits and exemptions in higher education, but is also important in relation to the educational process. Here, real/actual competence as a resource is discussed in both these aspects. The concepts real/actual competence and learning are discussed, as well as the relation between experiences, learning and recognition of competence based on prior learning. Recognition could take place through formal "validation" where credits are assigned, but also when it is taken account of and makes the learning process in a course/programme easier.

 17. Faktorer som påvirker trivsel i kroppsøving

  Guidon, Karoline Moen

  2014-01-01

  Denne oppgaven vil belyse hvordan faktorer som inngår i selvbestemmelsesteorien og motivasjonsklima kan påvirke elever. Problemstillingen er: «Hvilke faktorer i et motivasjonsklima påvirker trivselen til elevene i kroppsøving?» Metoden som er benyttet i denne oppgaven er litteraturstudie. Resultatene i oppgaven bygger på de artiklene som er valgt ut, og viser at faktorene som inngår i selvbestemmelsesteorien (autonomi, relasjon og kompetanse) og i et oppgaveorientert motivasjonsklima har p...

 18. Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT-baserat skolutvecklingsprojekt

  Ann-Louise Petersen

  2016-09-01

  Full Text Available The principal of a Swedish school is among other duties the responsibility for the pedagogical development of the school. This article analyses how the principals act as pedagogical leaders in a collaborative ICT project (Information and Communication Technology. The analysis is based on a case study of an EU funded Nordic school development project where the goal was to develop cross-boarder educational models between the national education systems in the three participating countries Sweden, Denmark and Norway. The project was based on virtual communication between the schools using digital technology. The study investigated how the teachers from two schools involved in the project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. The teachers were interviewed to find out how they perceived the support they had received from the principals on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The interviews were analysed using Dexter’s three basic features, “setting direction”, “developing people” and “making the organisation work”.  Two kinds of leadership were found. The first resembled a team-based leadership, or what is known as distributed leadership, in which the principal worked closely with teachers and ICT managers. The second resembled more a formal leadership approach in which principals had a positive attitude towards ICT development but conventional organisational roles were retained. In development projects where ICT will be integrated into teaching requires different types of skills and experience, and hence also between different professional competencies. The project as a working method can in the study be seen as a model for developing distributed leadership.Keywords: computing, distributed leadership, ICT leadership, team-based school leadership, school development project.SammandragI artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i

 19. Grief, consolation, and religions: a conceptual framework.

  Klass, Dennis

  2014-01-01

  Consolation is grief's traditional amelioration, but contemporary bereavement theory lacks a conceptual framework to include it. The article begins to develop that framework. The article argues that grief is inter-subjective, even at the biological level. Consolation and grief happen in the same inter-subjective space. Material from the histories of several religions sets the article in a cross-cultural and historical environment. The article examines consolation in interpersonal relationships, and then moves to consolation in cultural/religious resources that range from the literal image of God as an idealized parent to the abstract architecture of Brahm's Requiem. The most common consolation in the histories of religions comes within continuing bonds that are accessed in a wide variety of beliefs, rituals, and devotional objects. The article closes by briefly drawing the connection between consolation and faith.

 20. Flaubert et l’histoire des religions

  Philippe Dufour

  2010-12-01

  Full Text Available Qui est-ce qui a généralisé les religions ? Geoffroy Saint-Hilaire a dit : le crâne est une vertèbre aplatie. Qui est-ce qui a prouvé, par exemple, que la religion est une philosophie devenue art, et que la cervelle qui bat dedans, à savoir la superstition, le sentiment religieux en soi, est de la même matière partout, malgré ses différences extérieures, correspond aux mêmes besoins, répond aux mêmes fibres, meurt par les mêmes accidents, etc. ?Flaubert, à Louise Colet, 7 juillet 1853Le numér...

 1. Editorial: RADICALISM AND POLITICS OF RELIGION

  Editorial Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies

  2008-02-01

  Full Text Available Radical Islamism has become the “sexiest” issue in the international scholarship of religion since the September 11 tragedy in 2001. It has been associated with a number of terrorist attacks not only in the West but also in Muslim countries. Every single of radical Islamism has caught the interest of not only scholars and policy makers but also general public. Interestingly, the general assumption that religion is the source of peace has been seriously challenged, not by non-religious communities, but by the violent practices of particular religious groups, however small they are. Indeed, there are certain groups striving for Islam but by using acts which could give awful image on Islam itself and against humanity.

 2. Kosmische Katastrophen und der Ursprung der Religion.

  Hoyle, F.

  This book is a German translation, by V. Delavre, from the English original "The origin of the Universe and the origin of religion", published in 1993. Contents: E. Sens: Die unterbrochene Musikstunde. Einleitung zur deutschen Ausgabe. C. Ryskamp: Einführung. R. N. Anshen: Vorwort. F. Hoyle: Kosmische Katastrophen und der Ursprung der Religion - Die Folgen der Respektabilität; Eiszeiten und Kometen; Die allgemeine Situation in den Nacheiszeiten; Kometen und der Ursprung der Religionen; Der Übergang zu Mittelalter und Neuzeit. Diskussionsbeiträge: Ruth Nanda Anshen, Freeman Dyson, Paul Oscar Kristeller, John Archibald Wheeler, James Schwartz, Roger Shinn, Milton Gatch, Philip Solomon, Norman Newell. F. Hoyle: Schlußwort. A. Tollmann: Nachwort zur deutschen Ausgabe.

 3. Late Feyerabend on materialism, mysticism, and religion.

  Martin, Eric C

  2016-06-01

  Feyerabend's interests in religion and mysticism grew through his career. In his later writings, Feyerabend's numerous critiques of scientific materialism are often accompanied by purported advantages of religious orientations and temperaments. These recommendations do not simply follow from his tolerant theoretical pluralism; they are more positive attempts to articulate distinctive aspects of human life satisfied by religion, but not by scientific materialism. Elevating the human need for mystery, reverence, and love, he contrasts these goods with the deliverances of monistic conceptions of science and reason. I bring attention to some of the common themes in these remarks to argue that they were integral with other parts of his philosophical project and that they could serve as helpful rejoinders to contemporary exhortations to science-based secularism from philosophers of science.

 4. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 5. Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger

  Daniel Dayan

  1988-08-01

  Full Text Available Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder. Det er Dayan & Katz´ projekt at udfylde dette tomrum i medie- og kul- turforskningen: Hvad er det, der fascinerer millioner ved disse TV- ceremonier, der ofte ikke blot henvender sig til et enkelt lands seere, men transmitteres til og ses af store dele af verden? Hvordan fungere disse begivenheder - hvad enten det drejer sig om Præsident Kennedys begravelse, Sadats besøg i Jerusalem, Månelandingen eller Watergate- høringerne - ideologisk, og hvilke interesser tjener de dermed i den politiske offentlighed? I denne artikel, der er et bearbejdet uddrag af den bog, projektet skal munde ud i, beskæftiger Dayan & Katz sig især med det de kalder "transformative" mediebegivenheder, dvs. TV-ceremonier der markerer, at et samfund står ved en tærskel mellem den herskende orden og en ny mulig orden, og som selv er et aktivt og aktiverende bidrag til forvand- lingen af kulturelle opfattelser og værdier. Artiklens perpektiv er udpræget tværvidenskabeligt, idet der trækkes på såvel kulturantropologiske (Levi-Strauss, Geertz, Turner som filosofiske (Bakhtin, Baudrillard, sprogteoretiske (Austin og traditionelt samfunds- videnskabelige/mediesociologiske (Boorstin arbejder. I artiklens første halvdel foretages der en afgrænsning af transformative over for andre ceremonielle begivenheder. I anden halvdel gennemgås de fem faser, som udgør transformative begivenheders typiske struktur. Artiklen er bearbejdet af Jørgen Bang og Kim Schrøder. Den er oversat af Kim Schrøder.

 6. Does the 'old' media's coverage of religion matter in times of 'digital' religion?

  Teemu Taira

  2013-01-01

  Full Text Available The study of digital religion and religion in the ‘new’ media, especially in tracing the transformation of communities, ideas, practices and forms of interaction which people tend to classify as religious, has already proved fruitful. What is not well-justified is the assumption that the ‘old’ media does not really matter anymore. This is something to be examined, although the structures and business models of the mainstream media are changing because of the ‘new’, digital media. Furthermore, we need to explore the interactions between ‘old’ and ‘new’ media, what emerges from their convergence, and start theorising about its implications in the context of religion. Some of the things that will be dealt with apply to the media in general. Only some are religion-specific. However, the intention is not to repeat what media scholars have already said about intermediality, media convergence and the relationship between ‘old’ and ‘new’ media. The reflections shared here are rather based on empirical research of religion in the media, especially in the ‘old’ mainstream mass media in Britain and Finland.

 7. Presentation: Twentieth-century Dictatorships and Religion

  Jan Nelis

  2009-12-01

  Full Text Available Este dossier agrupa trabajos que cubren una amplia zona geográfica, ofreciendo diferentes puntos de vista sobre aspectos concernientes a la relación entre políticas dictatoriales y religión. El resultado final es ocho artículos que abordan la cuestión en cuatro continentes: Asia, África, América y Europa. Por la diversidad de enfoques, los artículos tratan, desde perspectivas diferentes, las actitudes “pragmáticas” coloniales y postcoloniales hacia la religión en África (Grandhomme y Kroubo Dagnini, la identidad religiosa africana (Chande, el uso de la religión como una fuente de moral y ética en Argentina (Cousins y Francia (Stevens, el punto de tensión entre la religión y política tradicionales y el mito en China (Lee e Italia (Nelis, y las actitudes de la dictadura hacia la identidad religiosa en España (Beck.____________________ABSTRACT:This dossier contains essays that cover a broad geographic area, offering different points of view on various aspects concerning the relation between dictatorship policies and religion. The final result are eight articles, which deal with the situation on four continents: Asia, Africa, America and Europe. Presenting a great variety of approaches, the articles show different views on the “pragmatic” colonial and post-colonial attitudes towards religion in Africa (Grandhomme and Kroubo Dagnini, African religious identity (Chande, the use of religion as a source of morals and ethics in Argentina (Cousins and France (Stevens, the point of tension between traditional religion and politics and the myth in China (Lee and Italy (Nelis and the dictatorship’s attitude towards the religious identity in Spain (Beck.

 8. Projecting WEIRD features on ancient religions.

  Boyer, Pascal; Baumard, Nicolas

  2016-01-01

  The proposed narrative relies on an anachronistic projection of current religions onto prehistorical and historical cultures that were not concerned with prosocial morality or with public statement of belief. Prosocial morality appeared in wealthier post-Axial environments. Public demonstrations of belief are possible and advantageous when religious diversity starts interacting with coalitional recruitment dynamics in large-scale societies, a typical feature of modern, so-called WEIRD societies.

 9. The cultural evolution of prosocial religions.

  Norenzayan, Ara; Shariff, Azim F; Gervais, Will M; Willard, Aiyana K; McNamara, Rita A; Slingerland, Edward; Henrich, Joseph

  2016-01-01

  We develop a cultural evolutionary theory of the origins of prosocial religions and apply it to resolve two puzzles in human psychology and cultural history: (1) the rise of large-scale cooperation among strangers and, simultaneously, (2) the spread of prosocial religions in the last 10-12 millennia. We argue that these two developments were importantly linked and mutually energizing. We explain how a package of culturally evolved religious beliefs and practices characterized by increasingly potent, moralizing, supernatural agents, credible displays of faith, and other psychologically active elements conducive to social solidarity promoted high fertility rates and large-scale cooperation with co-religionists, often contributing to success in intergroup competition and conflict. In turn, prosocial religious beliefs and practices spread and aggregated as these successful groups expanded, or were copied by less successful groups. This synthesis is grounded in the idea that although religious beliefs and practices originally arose as nonadaptive by-products of innate cognitive functions, particular cultural variants were then selected for their prosocial effects in a long-term, cultural evolutionary process. This framework (1) reconciles key aspects of the adaptationist and by-product approaches to the origins of religion, (2) explains a variety of empirical observations that have not received adequate attention, and (3) generates novel predictions. Converging lines of evidence drawn from diverse disciplines provide empirical support while at the same time encouraging new research directions and opening up new questions for exploration and debate.

 10. SCIENCE- RELIGION DIALOGUE. THE CASE OF ECONOMICS

  SANDA DRAGOŞ CONSTANTIN

  2016-10-01

  Full Text Available Many of the present day scientists think that religion can never come to terms with science. In sharp contrast with this widespread opinion, this paper argues that, historically, scientific reasoning and religious belief joined hands in their effort to investigate and understand reality. In fact, the present-day divorce between science and religion is nothing else than the final outcome of a gradual, long-term, and deliberately assumed process of science secularization. However, especially during the latest two decades, we are all the same confronted with the advance of a new concern that some of the nowadays scientists have, the one of reviewing the sphere of problems specific to the domains of investigation they are involved in, with the face to the themes that are usually addressed by the theological thought. The paper describes this recent development as being captured by an emerging new field of investigation within the modern scientific epistemology: the dialogue between Science and Religion. It is also shown that the dialogue follows two divergent directions of analysis, namely the scholastic approach and the personalist one, respectively.

 11. Religion and Science: What Can Anthropology Offer?

  Skalník Peter

  2016-12-01

  Full Text Available This short tribute to Ján Podolák comments on the space between two extremes: pure science and blind belief. If religion is not susceptible to scientific proof because it is a belief in an invisible world inhabited by spirits who influence human existence on earth then science in its strictest sense is the opposite of religion because it is not based on any beliefs but solely on provable facts. However, the anthropology of science should be based on the pluralism of knowledge and the seeking of truth in different cultural settings around the world. Everything human, also science, is a social and cultural phenomenon. This means that rationality is not a preserve of the Western mind only and that without falling into the trap of postmodernist excessive relativism, we should admit that rationality is not only universal but also not hierarchized evolutionistically or qualitatively by giving preference to its Western brand. Science thus ceases to be the only realm of rational knowledge. Religion in its turn is a kind of non-scientific knowledge.

 12. Science and religion: what is at stake?

  Roth, Wolff-Michael

  2010-03-01

  There are some who experience irreconcilable differences between their religious beliefs concerning a world created as is, on the one hand, and a scientific view of the world that has developed by means of natural evolution over billions of years, on the other hand. In this special issue, scholars from very different religions, backgrounds, and academic fields contribute to the debate with contributions to (a) a forum based on philosophical argumentation, (b) a collection of original studies and approaches from different parts of the globe concerning the relation between the two domains, and (c) a forum concerning the conversations and writings of a high school student concerning his way of reconciling science and religion. Together, these three parts of this special issue on the topic of science and religion constitute within themselves and across the collection a highly variegated, multicolored tapestry of beliefs, voices, cultures, and countries that explode any narrowly defined opposition between the two domains particularly concerning the theory of evolution and belief in creation (intelligent design). In this introduction, I articulate the questions (always) to come, the power/knowledge dimension underlying the current struggle observable between the two forms of human experience in the public domain, sketch the contents of the issue as a whole, and provide some outline for possible future directions in our work.

 13. Religions and Psychotherapies—Special Issue

  Klaus Baumann

  2014-08-01

  Full Text Available The birth of modern psychotherapies—along with the birth of psychology as a science on one side and with psychoanalysis, other depth-psychological treatments and behavioral therapies in addition to medical treatments of psychological disorders on the other side—in the 19th and 20th centuries was accompanied by positivistic and mechanistic paradigms underlying empirical research and claims of scientific dignity [1]. Affirmations which could not be tested or observed empirically had to be excluded from science—including any kind of metaphysics and religious belief, notwithstanding pioneering studies by William James [2], Granville Stanley Hall, James Henry Leuba and Edwin Diller Starbuck [3] for psychology in general and for psychology of religion(s in particular. In particular, the critique of religions by Sigmund Freud has continuously exerted a strong impact in the fields of psychiatry and psychotherapies; in addition, regarding psychodynamics and symptoms of psychic disorders, religious phenomena in the lives of patients may be just as affected as other cognitive and emotional aspects and behaviors [4]. Consequently, religious experience and religious behavior of patients in psychiatry and psychotherapies have rarely been object of research and teaching apart from predominantly symptomatic and pathogenic perspectives [5].

 14. Matchmaking i mobilen : En studie om Tinder som dejtingapplikation

  Richiello, Isabella; Zwahlen, Stina

  2015-01-01

  Smarttelefoner med applikationer har öppnat upp för nya kommunikationsmöjligheter. Denna studie undersöker den kontaktskapande applikationen Tinder, utifrån användarnas upplevelse av applikationen. Tinder är en positionsbaserad kontaktskapande realtidsapplikation som har flera miljoner användare världen över. Varje användare måste koppla upp sin profil mot Facebook, varifrån profilbilder, namn, ålder och gemensamma vänner hämtas. I studien undersöktes hur unga vuxna i åldern 18-30år, bosatta ...

 15. Introduktion til diskussionsforum som læringsplatform

  Rasmus Bysted Møller

  2016-10-01

  Full Text Available Denne artikel argumenterer for brugen af diskussionsforum på den elektroniske platform Blackboard som en effektiv studenteraktiverende undervisningsform. Argumentationen er baseret på relevant læringsteori og konkrete erfaringer med denne form for ’Educational IT’ i tilknytning til et kursus i Sport og Etik’ ved Sektion for Idræt. This article introduces the idea of using a discussion board on the electronic platform Blackboard as an educational tool to activate student learning between classroom hours. The article references relevant learning theory and includes concrete experiences with this form of Educational IT when used with student cohorts on a Sport and Ethics course within a Sport Science programme.

 16. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 17. Religion, Sexuality, and Internalized Homonegativity: Confronting Cognitive Dissonance in the Abrahamic Religions.

  Meladze, Pikria; Brown, Jac

  2015-10-01

  This research was aimed at investigating how religious beliefs and internalized shame predicted homonegativity. An online survey, which consisted of a self-report questionnaire assessing religious orientation, internalized shame, and internalized homonegativity, was completed by 133 Caucasian and Asian gay men. The respondents also were asked to write a short answer in which they had to explain how they integrated their religion and sexual practices. The quantitative analyses of data demonstrated no significant difference in internalized homonegativity among the two cultural groups. Internalized homonegativity was predicted by the main Abrahamic faiths (i.e. Christianity, Islam, and Judaism) and internalized shame. Qualitative analysis showed that gay men who adhere to a monotheistic religious faith follow a different path to reconciling their religion and homosexuality compared to gay men who adhere to Philosophical/New Age religions or to gay men who have no religious faith. The implications of these findings as well as directions for future research studies were discussed.

 18. Løgnene er ikke så nemme at huske som sandheden

  Bertelsen, Bettina

  2005-01-01

  Formålet med denne artikel er at belyse og diskutere, hvordan og hvorvidt prostituion kan forstås som et socialt problem. Dette vil jeg gøre gennem en teoretisk diskussion og analyse af prostitution som et socialt problem belyst ud fra konkrete projekterfaringer. Erfaringerne stammer dels fra...

 19. Filosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og klassisk livskunst

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 20. Sproglige og studiemæssige udfordringer hos studerende med dansk som andetsprog - pilotprojekt

  Møller, Pia Hildebrand

  2015-01-01

  Denne rapport beskriver et pilotprojekt ved Rådgivnings- og støtteenheden på Aarhus Universitet. Projekt har undersøgt, hvilke sproglige og studiemæssige udfordringer, som studerende med dansk som andetsprog tilknyttet enheden, har....

 1. Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

  Ringer, Agnes

  2014-01-01

  distriktspsykiatrien for at undersøge de implikationer som Fortællingen Om Skizofreni Som En Hjernesygdom får for psykiatrisk praksis og psykiatriske patienter. Jeg argumenterer for at der ud fra både videnskabelige og terapeutiske hensyn er behov for et nyt paradigme for at forstå psykotiske oplevelser - og jeg giver...

 2. Rusland som stormagt: Hvad kan vi lære af Syrien og Ukraine?

  Wivel, Anders

  2016-01-01

  Kapitlet diskuterer Rusland som stormagt og hvad konflikterne i Syrien og Ukraine fortæller os om Ruslands varetagelse af stormagtsrollen. På den baggrund udledes tre læresætninger om Rusland som stormagt: 1) Rusland er en regional stormagt; 2) Rusland og Vesten har brug for hinanden; 3) Vesten...

 3. Velvære i wellness-industrien - immaterielt arbejde som materiel praksis

  Strandvad, Sara Malou; Juul Nielsen, Annegrete

  2012-01-01

  udformes som et oplevelsesprodukt. Igennem gen-analyser af en række af etnologen Tom O’Dells observationer fra svenske spa-hoteller diskuterer artiklen produktionen af velværeoplevelser. Sædvanligvis beskrives servicearbejde som immaterielt arbejde eller følelsesarbejde. Med afsæt i et ANT...

 4. No Future på norsk : en analyse av norsk punk som negativ dialektikk

  Tischendorf, Joakim Stegen

  2008-01-01

  Punk er en eksplisitt negativ subkultur. Theodor W. Adorno er en eksplisitt negativ kulturkritiker. I denne oppgaven kobles punkkulturens praksis med Adornos tanker om den negative dialektikk. Med utgagnspunkt i norske punktekster og internasjonale punk-koder argumenterer jeg for at punk kan leses som et uttrykk for den samme paradoksale tilstanden som Adorno uttrykker i Negative Dialektik.

 5. Gruppen som container og potentielt læringsrum gennem refleksion

  Søbirk, Helle Henni

  2012-01-01

  Al psykomotorisk intervention foregår i en relation mellem den psykomotoriske terapeut og individ eller gruppe. Derfor anses relations- og refleksionskompetencer som fagpersonlige kernekompetencer i den psykomotoriske praksis og er et centralt formål med "anvendte grupper" som hhv. udviklings-, t...

 6. Uptake of breast screening is influenced by current religion and religion of upbringing.

  O'Reilly, Dermot; Kinnear, Heather; Rosato, Michael; Mairs, Adrian; Hall, Clare

  2013-12-01

  Research has shown that individuals with a current religious affiliation are more likely to use preventive health services. The aim of this study was to determine whether breast screening uptake in Northern Ireland is higher amongst women with a current affiliation to an organised religion and, for those with no current affiliation, to examine whether their religion of upbringing is associated with uptake of breast screening. The Northern Ireland Longitudinal Study (NILS) was used to link Census and national breast screening data for 37,211 women invited for routine breast screening between 2001 and 2004. Current religious affiliation, religion of upbringing and other demographic and socio-economic characteristics were as defined on the Census form. Multivariate logistic regression was used to determine the relationship between religion affiliation and attendance. Uptake of breast screening is about 25% lower for those without a current religious affiliation. There are modest differences between Catholics and Protestants, with the latter about 11% more likely to attend for screening. For those with no current religion, the religion of upbringing appears to positively influence attendance rates. These differences remain after adjustment for all of the socio-demographic and socio-economic factors that have been shown to influence uptake rates of breast screening in the UK to date. Record linkage is an efficient way to examine equity across demographic characteristics that are not routinely available. The lower uptake amongst those with no religious affiliation may mean that screening services may find it difficult to maintain or improve uptake rate in an increasingly secularised society.

 7. MAIN PROBLEMS OF THE PHILOSOPHICAL CRITIQUE OF RELIGION

  Jowita Guja

  2009-01-01

  Full Text Available The paper is a synthetic overview of main problems of the philosophical critique of religion. In the beginning I identify and characterize three general threads of the critique: the enlightenment, the alienational and the thread which focuses on the problem of theodicy. The greater part of my article is devoted to the alienational critique of religion n its two types: atheistic (Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, Sartre and theistic (Barth. The subjects of my analysis are the sources and foundations of the alienational critique of religion and the most important problems implied by it: the essence of religion, the ideal of the irreligious man, the prospect to remove religion. The analysis presents troubles and confusions connected to these subjects: they emerge in atheistic type of alienational critique of religion.

 8. Does the 'old' media's coverage of religion matter in times of 'digital' religion?

  Teemu Taira

  2013-01-01

  The study of digital religion and religion in the ‘new’ media, especially in tracing the transformation of communities, ideas, practices and forms of interaction which people tend to classify as religious, has already proved fruitful. What is not well-justified is the assumption that the ‘old’ media does not really matter anymore. This is something to be examined, although the structures and business models of the mainstream media are changing because of the ‘new’, digital media. Furthermore,...

 9. Unbelievable?! Theistic/Epistemological Viewpoint Affects Religion-Health Relationship.

  Speed, David

  2017-02-01

  Research suggests that Religion/Spirituality promotes a variety of positive health outcomes. However, despite reporting lower levels of Religion/Spirituality, non-believers report comparable levels of health to believers. The current study tested the hypothesis that Religion/Spirituality does not have a uniform effect on health for all persons, and tested theological/epistemological categories as moderators. Using the 2012 and 2014 General Social Survey (N = 2670), the relationship between Religion/Spirituality and happiness and self-rated health was investigated. Results indicated that Gnostic Theists experienced Religion/Spirituality more positively than their peers did; Agnostic Theists experienced Religion/Spirituality less positively than their peers did; and Negative Atheists experienced Religion/Spirituality less positively than their peers did. These findings suggested that Religion/Spirituality is not associated with salutary effects for all persons, and that whether a person believes in god(s) and how confident he/she was in god(s)' existence, influenced his/her experience with Religion/Spirituality.

 10. RECONCILE THE RELIGION AND SCIENCE EDUCATION MANAGEMENT IN ISLAM

  Syamsul Kurniawan

  2015-06-01

  Full Text Available This research is aimed to reconcile science and religion, and to seek its relevance in the management of non-dichotomous Islamic education.In addition, this research departs from the researcher’s anxiety in response to the dichotomous thought between religion and science which in turn manifests in the separation of science and religion in the history of Islamic education management. This results in the current Islamic education that suffers a setback in the development of science. Therefore, in the management of Islamic education, reintegration needs to be done without any dichotomy between religion and science.

 11. Method and Theory in the Study of Religion

  Geertz, Armin W

  2007-01-01

  An introduction to debates on method and theory in the study of religion as a prelude to papers read at a panel on the subject during the XIXth World Congress of the International Association for the History of Religions, March 24-30, 2005 in Tokyo.......An introduction to debates on method and theory in the study of religion as a prelude to papers read at a panel on the subject during the XIXth World Congress of the International Association for the History of Religions, March 24-30, 2005 in Tokyo....

 12. The Concept of Sin and Salvation Paths in Religions

  Albayrak, Kadir

  2015-01-01

  The subject of the nature of the human being is one that has received extensive coverage in the religions of the world. One hand, all world's religions have the idea of a fall from grace and the conce pt of sin. On the other hand, according to the all religions, mankind can or must get rid of from this sin. But how can they reach to the salvation? We can see common methods or technics in each religion. For instance, repentance, purity, good deeds, prayer, fasting, respect to the sacred b...

 13. The Justifications for War and Peace in World Religions. Part III: Comparison of Scriptures from Seven World Religions

  2010-03-01

  religions of Indic origin (Part II: Buddhism, Hinduism , Jainism and Sikhism). The important scriptures from each religion were briefly introduced and the...Judaism), and four Indic-origin religions (Part II covers Buddhism, Hinduism , Jainism, and Sikhism). Each set of scriptures was introduced and the...the previous report (Part II): Raj Balkaran, Raoul Bedi, Seth Feldman, and Stephen Gucciardi who worked on the scriptures of Hinduism , Jainism

 14. Jesus Heard the Word of God, but Mohammed had Convulsions: How Religion Clause Principles Should Be Applied to Religion in the Public School Social Studies Curriculum.

  Kaiser, Elizabeth D.

  2003-01-01

  Discusses why public schools are making religion an important part of social-studies curriculum and why teaching of religion may create unintended constitutional violations. Explores the efficacy of current legal tests of constitutionality of religion in schools. Proposes new test for evaluating the constitutionality of religion in public-school…

 15. Taboo Religion? A contextual analysis of the marginalization of German psychology of religion

  van Belzen, J.A.

  2009-01-01

  Taking the history of the psychology of religion as a case, two theses are presented: (1) Psychology has always been determined by a multitude of contextual factors, among them seemingly trivial ones such as "market" and "fashion," and (2) research on its history readily turns into critical reflecti

 16. Embodied Religion. Proceedings of the 2012 Conference of the European Society for Philosophy of Religion

  Jonkers, Peter; Sarot, Marcel

  2013-01-01

  This collection of papers is derived from the nineteenth biannual conference of the European Society for Philosophy of Religion, held in the ‘Kontakt der Kontinenten’ in Soesterberg, the Netherlands, from 30 August to 2 September 2012, which was sponsored by the School of Catholic Theology

 17. Queer(y)ing Religion and Spirituality: Reflections from Difficult Dialogues Exploring Religion, Spirituality, and Homosexuality

  LePeau, Lucy

  2007-01-01

  This article describes a student affairs practitioner's experience with co-instructing a course entitled, "Queer(y)ing Religion and Spirituality". The ways practitioners can facilitate difficult dialogues with students about the intersection of spirituality and GLBT issues are explored.

 18. A Fucking Tragedy - Krimien som vor tids tragedie? Arne Dahls Europa Blues og Jan Arnalds Övervåld

  Kirkegaard, Peter

  2010-01-01

  Europa Blues (2001) - kvalificerer til en sådan bestemmelse. Også krimien kan nærme sig en form for katharsis, ikke blot i narrativ forstand, som opklaringens vellykkethed, men snarere i en krydret stemning af heling og bevidshed om helingens sårbarhed. Som musik, som en sofistikeret, melankolsk blues-fornemmelse....

 19. Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus and Religion

  Hansen, Stig Børsen

  2011-01-01

  This paper explores the relevance of Wittgenstein’s early work for treatments of religion. The first section briefly outlines some different interpretive possibilities with respect to early Wittgenstein’s thinking. The following section explores the idea that what is important about early...... Wittgenstein’s work resides not in the meaning of the text as such, but in elements of his Jewish heritage. The third section outlines the immediate task that is undertaken in the body of the TLP. Central notions are those of mysticism and logical form and the two concluding sections explore how these notions...

 20. THEORY IN RELIGION AND AGING: AN OVERVIEW

  Levin, Jeff; Chatters, Linda M.; Taylor, Robert Joseph

  2011-01-01

  This paper provides an overview of theory in religion, aging, and health. It offers both a primer on theory and a roadmap for researchers. Four “tenses” of theory are described—distinct ways that theory comes into play in this field: grand theory, mid-range theory, use of theoretical models, and positing of constructs which mediate or moderate putative religious effects. Examples are given of both explicit and implicit uses of theory. Sources of theory for this field are then identified, emphasizing perspectives of sociologists and psychologists, and discussion is given to limitations of theory. Finally, reflections are offered as to why theory matters. PMID:20087662