WorldWideScience

Sample records for relationerne mellem produktionen

 1. NIR optimerer produktionen af gammeldags modnede sild

  Svensson, Vibeke Tølbøl; Bro, Rasmus; Nielsen, Henrik Hauch;

  2005-01-01

  Måling med nærinfrarødt (NIR) lys er et godt supplement til de nuværende metoder til at følge modningen af sild saltede i tønder. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem Lykkeberg A/S, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Den Kgl Veterinær- og Landbohøjskole. Ved hjælp...... af avanceret matematik er det nemt og hurtigt at bestemme modningsgraden af sild direkte fra en NIR måling....

 2. Mellem komik og livslede

  Eigtved, Michael

  Bogen undersøger forfatteren Gustav Wieds efterladte samling af ca 600 fotografier, der befinder sig i Roskilde Museums samling, især med fokus på relationen mellem situationer og figurer fra forfatterskabet, der kan genfindes i billederne.......Bogen undersøger forfatteren Gustav Wieds efterladte samling af ca 600 fotografier, der befinder sig i Roskilde Museums samling, især med fokus på relationen mellem situationer og figurer fra forfatterskabet, der kan genfindes i billederne....

 3. Mellem teori og praksis

  Oettingen, Alexander von; Wiedemann, Finn

  Den moderne uddannelsespolitik, der på én gang kræver øgede kvalifikationer, en stærkere kompetenceudvikling og på det seneste også udvikling af kreative eller innovative evner, har aktualiseret det klassiske spørgsmål om forholdet mellem teori og praksis...

 4. Barnet mellem to familier

  Wegler, Bibi; Warming, H.

  Boget omhandler samarbejdet mellem forældre og plejforældre. Der sættes fokus på betydningen af det gode og det dårlige samarbejde for især barnet, og på de faktorer, der fremmer henholdsvis hæmmer det gode samarbejde. Bogen er baseret på en kvalitativ interviewundersøgelse...

 5. Fanget mellem lov og liv

  Madsen, Diana Højlund; Moni Eapen Paul, Rachel; Schlytter, Astrid;

  Fanget mellem lov og liv beskriver det dilemma, som voldsramte minoritetskvinder havner i, når de forlader deres ægtemænd i Danmark, Norge eller Sverige. de har valget mellem enten at blive i det voldelige forhold til de kan få permanent opholdstilladelse. Eller de kan bryde ud og risikere at bli...

 6. Mellem lovregulering og frivillighed

  Mailand, Mikkel

  lande har valgt at gå enten frivillighedens eller lovgivningens vej i regulering af arbejdsmarkedsforhold og CSR. I alle landene ses begge elementer. Forskellen ligger i vægtningen mellem dem. I Storbritannien lægges vægten i højere grad end i de to andre lande på frivillighed. Et godt eksempel er......Dette notat analyserer Corporate Social Responsibility (CSR) og Virksomhedernes Sociale Engagement i tre lande. Herunder diskuteres rammebetingelsernes betydning herfor.  Diskussionen om frivillighed eller tvang er central i CSR-debatten. Analysen i notatet viser, at aktørerne i ingen af de tre......, at der kun i Tyskland og Polen findes kvoter for hvor mange personer med alvorlige handicap en virksomhed skal have ansat. E ndvidere viser notatet, at virksomhederne i Storbritannien hyppigere anvender CSR som begreb, oftere har formuleret en CSR-politik og i højere grad ser CSR som en...

 7. Wittgenstein mellem tro og tvivl

  Rigtrup, Diana

  På baggrund af filosoffen Ludwig Wittgensteins (1889-1951) dagbogsoptagelser fra 1930-erne beskriver forfatteren hans tilgang til religionen, der synes at have befundet sig på et knivsæg mellem tro og tvivl......På baggrund af filosoffen Ludwig Wittgensteins (1889-1951) dagbogsoptagelser fra 1930-erne beskriver forfatteren hans tilgang til religionen, der synes at have befundet sig på et knivsæg mellem tro og tvivl...

 8. Samarbejde mellem profession og uddannelse

  Nielsen, Birgitte Lund

  2011-01-01

  Review af resultater fra 10 års publikationer i Teaching and Teacher Education i relation til samarbejde mellem profession og uddannelse i partnerskaber og forsøgsskoleregi viser, at der er bred konsensus om, at det centrale formål er alle aktørers læring gennem bedre praktik i den primære...

 9. Seksualitet mellem risiko og chance

  Heinskou, Marie Bruvik

  2007-01-01

  Artiklen beskæftiger sig med unge voksnes seksuelle adfærd, risikohåndtering og selvfortællinger. Især fokuseres på krydsfeltet mellem risiko og chance som to modsatrettede værdiorienteringer....

 10. Dataudveksling mellem CAD og CAE programmer

  Sørensen, Torben; Conrad, Finn

  2001-01-01

  Når mange forskelligartede programmer benyttes til beregninger og anden databehandling på samme modeller er det nødvendig at udveksle modellerne mellem disse forskellige programmer. Biler og skibe bliver f.eks. typisk designet i 3D CAD systemer, mens CAD modellerne herefter anvendes i andre...... dedikerede IT-systemer i forbindelse montageplanlægningen, svejseplanlægningen, robotprogrammeringen mm. der således her et behov for at udveksle CAD modellen mellem de forskellige programmer. Udveksling af information mellem forskellige programmer og systemer kræver såvel en fælles specifikation af det...

 11. Kulturarvens grundspænding mellem nationale og globale strømme

  Mads Daugbjerg

  2011-06-01

  og ubrydelig specificitet. Artiklens analytiske strategi er at adressere relationerne og spændingerne mellem de nationale og globale forståelser og niveauer, og at undersøge de lag af fortolkning og forhandling, som er med til at fylde kulturarven med mening og værdi. Overordnet er ambitionen at sætte spørgsmålstegn ved relevansen af kategoriske opdelinger af kulturarv i geografiske trin eller koncentriske cirkler, opdelt i fx lokale, nationale og globale niveauer, og i stedet slå til lyd for en kulturanalyse, der interesserer sig for, hvordan sådanne kategorier fremelskes, forhandles og får effekt.  

 12. Kulturarvens grundspænding mellem nationale og globale strømme

  Mads Daugbjerg

  2011-06-01

  og ubrydelig specificitet. Artiklens analytiske strategi er at adressere relationerne og spændingerne mellem de nationale og globale forståelser og niveauer, og at undersøge de lag af fortolkning og forhandling, som er med til at fylde kulturarven med mening og værdi. Overordnet er ambitionen at sætte spørgsmålstegn ved relevansen af kategoriske opdelinger af kulturarv i geografiske trin eller koncentriske cirkler, opdelt i fx lokale, nationale og globale niveauer, og i stedet slå til lyd for en kulturanalyse, der interesserer sig for, hvordan sådanne kategorier fremelskes, forhandles og får effekt.

 13. Mellem mission og markedsføring

  Andreasen, Mette Søgaard

  2009-01-01

  Kandidatspeciale om forholdet mellem mission og markedsføring i Den Danske Folkekirke i slutningen af 2010'erne. Specialets hypotese er, at mission i Den Danske Folkekirke på mange områder bevæger sig ind i en markedsføringsdiskurs....

 14. Mellem det personlige og det faglige

  Dalsgaard, Christian

  2011-01-01

  formidlingsformer. Samtidig viser analysen, at forskerne blogger på forskellige måder; fra korte, link-baserede indlæg over nærmest journalistiske indlæg til længere, faglige fremstillinger. De analyserede forskerblogs har en form, der kan supplere den allerede eksisterende kommunikation og udveksling mellem...

 15. Dataudveksling mellem CAD og CAE programmer

  Sørensen, Torben; Conrad, Finn

  2001-01-01

  Når mange forskelligartede programmer benyttes til beregninger og anden databehandling på samme modeller er det nødvendig at udveksle modellerne mellem disse forskellige programmer. Biler og skibe bliver f.eks. typisk designet i 3D CAD systemer, mens CAD modellerne herefter anvendes i andre...... dedikerede IT-systemer i forbindelse montageplanlægningen, svejseplanlægningen, robotprogrammeringen mm. der således her et behov for at udveksle CAD modellen mellem de forskellige programmer. Udveksling af information mellem forskellige programmer og systemer kræver såvel en fælles specifikation af det...... modellen knyttede data vokser når denne benyttes i flere forskellige systemer. Ideelt set må sådanne digitale modeldata derfor indeholde nok information til at dække hele modellens "livs cyklus", afhængig af anvendelsen kan dette omfatte alle data fra design til analyse, evt. produktion, kvalitetskontrol...

 16. Teamarbejde og samspillet mellem medarbejdere og organisation

  Jeppesen, Hans Jeppe; Jønsson, Thomas

  2008-01-01

  Gennem det seneste årti har brug af teams som en måde at organisere arbejdet på været i hastig fremmarch. Det er baggrunden for forskningsprojektet ”Team-organiseringens betydning for participation og organisatoriske relationer”, der er et multiple case-studie af seks organisationers brug af...... teamwork. Bag projektet står professor Hans Jeppe Jeppesen, cand.psych. og ph.d. Thomas Rasmussen samt adjunkt Thomas Jønsson. I denne klumme gives en forskningsbaseret introduktion til teamarbejdet og dets betydning for samspillet mellem medarbejdere og organisation. Med udgangspunkt i egen forskning...

 17. Uligevægt mellem familie og arbejdsliv

  Boje, Thomas P.; Ejrnæs, Anders

  2015-01-01

  Kapitlet beskriver og diskuterer de strategier, som bliver anvendt i familiepolitikken i Danmark såvel som i udvalgte europæiske lande med det formål at sikre en bedre ligevægt mellem de krav, som stilles til forældrene i arbejdslivet og i familien i form af omsorg for børn. Kapitlet afsluttes me...... beskrivelse af en familiepolitisk typologi, og hvordan relationen mellem familie og arbejde kommer til udtryk i de forskellige europæiske velfærdsregimer....

 18. Små kvalitetsforskelle mellem offentlige og private plejecentre

  Hjelmar, Ulf; Bhatti, Yosef; Vrangbæk, Karsten

  2016-01-01

  I en ny forskningsrapport sammenlignes kvaliteten på tværs af offentlige og private plejehjem i Danmark. Rapporten finder interessante forskelle mellem offentlige og private udbydere men konkluderer overordnet, at lighederne generelt er større end forskellene.......I en ny forskningsrapport sammenlignes kvaliteten på tværs af offentlige og private plejehjem i Danmark. Rapporten finder interessante forskelle mellem offentlige og private udbydere men konkluderer overordnet, at lighederne generelt er større end forskellene....

 19. Samarbejdsmodeller mellem universitet og erhvervsliv set i et forretningsmodelperspektiv

  Nielsen, Christian; Høgh, Casper; Kristiansen, Jimmi Normann

  2011-01-01

  samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv, med særligt fokus på udvikling af metoder og redskaber til at fremme samarbejdet med SMV’ere i Nordjylland?” Interessenterne i denne forbindelse blev identificeret til at være forskere, studerende samt små og mellemstore virksomheder. Der blev foretaget en række...

 20. Det gode samarbejde mellem almen praksis og jobcenter

  Luth, Edda Merete; Agersnap, Lene

  2014-01-01

  Samarbejdet mellem kommunen og almen praksis varetages vidt forskelligt i landets 98 kommuner. Visse steder er der stadig ikke nogen praksiskonsulent tilknyttet. Den indlysende fordel ved at opruste samarbejdet vil fremgå af denne artikel fra en ”dydsmønsterkommune”. Selv om dydsmønstre pr. defin...

 1. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 2. Slægtskabet mellem Schopenhauers Filosofi og Kristi Religion

  Nord, Johan Christian

  2013-01-01

  I sommeren 1892 opdagede den danske forfatter, lyriker og kritikker Johannes Jørgensen den tyske filosof Arthur Schopenhauer. I Schopenhauer fandt Jørgensen hurtigt en allieret i den kamp for metafysikkens genrejsning, han allerede mente at befinde sig i. Mellem efteråret 1893 og afslutningen af...... 1894 udgav Jørgensen en mængde artikler, hvori Schopenhauers filosofi spiller en stor rolle. Det drejede sig særligt om tidsskriftet Taarnet, som Jørgensen selv redigerede, men også om et par andre af tidens litterære tidsskrifter. I denne artikel undersøger jeg forholdet mellem Johannes Jørgensens...... læsning af Schopenhauer og hans samtidige interesse for metafysik i almindelighed samt kristendom i særdeleshed....

 3. Kan opgaveark bygge bro mellem museum og skole?

  Mortensen, Marianne Foss

  2008-01-01

  Skoleelever er en vigtig del af museers målgruppe, men der er en kløft mellem skolelærere som har behov for et dokumenterbart læringsudbytte for deres elever, og museer for hvem den frie opdagelse og udforskning er kerneværdier. Kan opgaveark bygge bro over denne kløft? Her undersøges tre udvalgte...

 4. Forholdet mellem public relations og marketing som ledelsesfunktioner

  James E. Grunig

  1993-09-01

  Full Text Available I forsommeren 1993 tildelte Dansk Public Relations Forening årets PR- pris til mesterkommunikatøren Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager/Larsen Rejser. I motiveringen hedder det, at Lars Larsen hædres for "en prisvær- dig Public Relations indsats, der kan motivere til en øget anvendelse af Public Relations i den danske forretningsverden". Blandt PR-foreningens medlemmer vakte pristildelingen en vis furore; et indlæg i foreningens blad PRspektiv invendte, at Lars Larsen driver "publicity" (dvs. et reklame- værktøj - "Præcis den slags PR, som vi i mange år har arbejdet på at distancere Public Relation-begrebet fra". Lars Larsen selv sagde, at han slet ikke skelner mellem Public Relations, PR og markedsføring. Et andet indlæg i bladet argumenterede for, at det ikke længere giver mening at adskille begreberne Public Relations og markedsføring, fordi grænsen mellem det offentlige og det private ude i virkeligheden er mere og mere flydende. James Grunigs artikel, der søger at afklare forholdet mellem PR og marketing teoretisk og praktisk, er derfor brændende aktuelt, ikke mindst for PR-fagets bestræbelser på at blive anerkendt som en respek- tabel profession. Den blev præsenteret som foredrag under Grunigs Dan- marksbesøg i marts 1993, er redigeret af Kim Schrøder og oversat fra engelsk af Kenja Henriksen.

 5. Sammenhæng mellem luftvejssygdomme i den tidlige barndom og astma hos unge. International forskning, udvalgt og kommenteret

  Pedersen, P.A.

  1994-01-01

  Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994......Referat af udenlandsk arbejde vedr. sammenhæng mellem luftvejssygdomme i tidlig barndom og senere astma. Udgivelsesdato: 1994...

 6. Link mellem autisme og MFR-vaccine er dårlig videnskab

  Ramsøy, Thomas Z.

  2010-01-01

  En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden......En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden...

 7. Link mellem autisme og MFR-vaccine er dårlig videnskab

  Ramsøy, Thomas Z.

  2010-01-01

  En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden......En meget omdiskuteret frygt for en sammenhæng mellem MFR-vaccinen og autisme er for nylig manet til jorden...

 8. Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser

  Nilsson, Bertel; Ejrnæs, Rasmus; Vinther, Erik;

  2015-01-01

  Koblingen mellem de tre fagdiscipliner grundvand, natur og overfladevand (kaldet GNOI) er blevet en ny faglig udfordring, som skal håndteres samlet i det nationale overvågningsprogram for vand og natur (kaldet NOVANA). Overvågningen af samspillet mellem grundvand og natur skal skabe grundlag for ...

 9. Vederlagskrav mellem helsøskende ved misbrug af uskiftet bo

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Hartmann Stæger, Johan

  2013-01-01

  Artiklen handler om arvelovens regler om vederlagskrav og mulighederne for at anvende dem, når misbrug af et uskiftet bo har forrykket arveforholdet mellem to helsøskende. Forfatterne konkluderer at den hidtidige retsopfattelse af vederlagskrav som en beregningsteknisk overførsel af midler mellem...

 10. Gentagelse vs. Genbeskrivelse. Om forholdet mellem instrumentelle og artistiske praksisser

  Jacob Storch

  2012-10-01

  Full Text Available Coachingfeltet flyder over med metoder og teknikker til udvikling i og af samtaler. Men sjældent stilles derkritisk lys på metodernes grænser og begrænsninger, og diskuteres en metodes begrænsninger gøres det stortset altid for at pege på et alternativ. Heroverfor peger vi i artiklen på, med afsæt i Rorty’s neopragmiatisme,at der er noget principielt uforeneligt mellem på den ene side idealet om coaching som en frisættende praksisog på den anden side tanken om, at frisættelsen kan ske ved at samtalen følger en bestemt struktur. Artiklenslutter af med, stadig med Rorty, at pege på metaforen, improvisationen og ironien som alternative frihedsunderstøttendesamtalepraksisser.

 11. Mellem illusion og virkelighed - Metal Gear Solid 2 som særegen æstetisk form

  Andersen, Christian Ulrik

  2005-01-01

  Med udgangspunkt i computerspillet Metal Gear Solid undersøges det specielle forhold mellem interface og fiktionsverden i computerspillet.......Med udgangspunkt i computerspillet Metal Gear Solid undersøges det specielle forhold mellem interface og fiktionsverden i computerspillet....

 12. Kommentarer til udvalgte skatteafgørelser - Rangfølgen mellem selskabsret, skatteret og EU-ret

  Werlauff, Erik

  2016-01-01

  for filialsammenlægningens skatteretlige virkningstidspunkt i Danmark. (6) Det gør ingen forskel for dette facit, om fusionsregnskabet følger årsregnskabsloven, IAS eller IFRS. Mellem årsregnskabsloven og selskabslovgivningen har sidstnævnte forrang. Mellem IAS/IFRS og selskabslovgivningen har førstnævnte forrang, men kun...

 13. Samspil mellem profession og uddannelse. Tendenser, muligheder og udfordringer i læreruddannelsen

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  Rapporten er et kondenseret reviewarbejde af indsamlede erfaringer fra forsknings- og udviklings-projekter i VIAUC´s læreruddannelser de sidste seks år. Et review af tendenser, muligheder og udfor-dringer inden for samarbejdsrelationer mellem profession og uddannelse, som har bidraget til professi...... metode og systematik i FoU arbejder udvikles. Endelig anbefales det, at professionshøjskolen i langt højere grad generelt i uddannelsen systematisk bruger de indhøstede erfaringer vedrørende samspil mellem uddannelse og profession, og at man ud-vikler og videreudvikler strategier med hensyn til...

 14. Frihed og fællesskab. Mellem fortid og fremtid. Grundbog for 9. klasse

  Larsen, Henrik Smedegaard

  Frihed og fællesskab er udviklet til 9. klasse i historiesystemet Mellem fortid og fremtid. Bøgerne kan også bruges uafhængigt af andre historiesystemer. Grundbogen indeholder fire temaer: • Afkolonisering i Afrika, Grønland, Indien og Mellemøsten • Den kolde krigs historie med eksempler fra DDR....... klasses prøven i historie og til at gøre det muligt at nå de mange mål - herunder kanonpunkterne - som er opstillet for faget i Fælles Mål 2009....

 15. Konflikter mellem forældre og personale i daginstitutioner og dagpleje

  Ertmann, Bo; Rasmussen, Keld; Andersen, John;

  I aviserne trækkes fronterne skarpt op. Forholdet mellem forældre og personale i dagpleje og daginstitutioner er konfliktfyldt. Men hvilke konflikter er der reelt imellem forældrene og personalet i daginstitutionerne og dagplejen? Og hvor store er konflikterne? Pædagogisk sektor i FOA har fået...

 16. Mellem behovsorientering og regulering - diskurser om det omsorg for det lille barn

  Pedersen, Oline

  2013-01-01

  En artikel der på baggrund af feltarbejde i den danske sundhedsplejen søger at indfange, hvor diskursen om omsorg for det lille barn befinder sig i spændingsfeltet mellem at regulere barnet eller at følge dets signaler og behov....

 17. Pædagogisk praksis mellem kvalitetsløft og faglig erosion

  Husted, Mia

  2016-01-01

  Kapitlet tager afsæt i hverdagen for ansatte i daginstitutioner og stiller skarpt på forholdet mellem overgribende styring og mulighederne for lokalt i den enkelte institution at overskride eller substantielt indholdsudfylde styringens intentioner. Gennem cases fra et omfattende aktionsforsknings...

 18. Sammenhænge mellem Produktivitet og Psykosocialt Arbejdsmiljø, SaPPA

  Edwards, Kasper; Møller, Niels; Kristensen, Tage Søndergård;

  Nykredit har i perioden 2008 til 2012 deltaget i et forskningsprojekt i samarbejde med DTU, CBS og NFA. Projektets formål har været at undersøge sammenhænge mellem produktivitet og psykisk arbejdsmiljø i Nykredits privatkundecentre (i daglig tale SaPPA-projektet). Projektet har benyttet et...

 19. Situationsbaseret Ledelse - En analyse af lederes evne til at vekselvirke mellem fire ledelsesstile

  Fahnøe, Mads; Rasmussen, Nicolai Herring; Weber, Søren Lauszus

  2014-01-01

  Dette projekt har til formål at analysere hvordan opfattelsen af lederes evne til at vekselvirke mellem de fire ledelsesstile i Situationsbaseret Ledelse, kan nuanceres ved hjælp af eksisterende ledelsesteori. Gennem en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang og en hypotetisk-deduktiv metode, analyseres det hvorledes de følgende teorier; Trait-, Skill- og Style-approach, Contingency- og Path-Goal- Theory, Transactional analysis, Transformational Leadership og GLOBE, kan udvide forståelsen fo...

 20. GeoArk, et tværvidenskabeligt samarbejde mellem museer og universiteter

  Sørensen, Mikkel

  2010-01-01

  GeoArk handler om mennesker, kyst og klima i Norøstgrønland og udspringer af et samarbejde mellem SILA-Arksitisk Center på Etnografisk Samling, Nationalmuseet, Det Kongelige Geogfrafiske Selskab og afd. for Geografi på KU. Med eksempler på de nyeste forskningsresultater spørger artiklen forfatter...... tiol museernes gevisnty ved denne type samarbejde...

 1. Fænomenologi og bevægelse

  Dupont, Søren

  Dette paper forsøger at trække nogle linjer til relationerne mellem fænomenologi og bevægelse, men også tid, rum og sted. Teoretikerne er Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt og Daniel Stern. Til sidst diskuteres forholdet mellem fænomenologi og metode.......Dette paper forsøger at trække nogle linjer til relationerne mellem fænomenologi og bevægelse, men også tid, rum og sted. Teoretikerne er Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt og Daniel Stern. Til sidst diskuteres forholdet mellem fænomenologi og metode....

 2. Waffen-SS

  Christensen, Claus Bundgård

  Bogen analyserer SS-organisationens væbnede gren, Waffen-SS ud fra en række vinkler. De vigtigste er: 1) koblingen mellem Waffen-SS og resten af SS, 2) Waffen-SS som militær faktor i Det Tredje Rige, 3) Waffen-SS soldaternes politiske indoktrinering, 4) relationerne mellem de mange nationaliteter...

 3. Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs [Between personal and professional - on research blogs] Mellem det personlige og det faglige - om forskerblogs

  Christian Dalsgaard

  2011-12-01

  Full Text Available

  På baggrund af en empirisk undersøgelse af 31 danske forskerblogs foretager artiklen en analyse af personlig publicering på nettet. I artiklen forstås bloggen som en medieform, der er karakteriseret ved personlig publicering gennem daterede indlæg, løbende opdatering, omvendt kronologisk rækkefølge og mulighed for at abonnere. Undersøgelsen viser, at de danske forskerblogs er karakteriseret ved en seriøs, faglig og personlig publiceringsform. Især indlæg, der kombinerer det personlige og det faglige, er karakteristiske for forskerbloggen og skiller den ud fra andre publicerings- og formidlingsformer. Samtidig viser analysen, at forskerne blogger på forskellige måder; fra korte, link-baserede indlæg over nærmest journalistiske indlæg til længere, faglige fremstillinger. De analyserede forskerblogs har en form, der kan supplere den allerede eksisterende kommunikation og udveksling mellem forskere.

  Based on an empirical study of 31 Danish research blogs, the article provides an analysis of personal publication on the Web. The blog is conceptualised as a media form characterised by personal publication through dated entries, continuous updates, reverse chronological order and the possibility of subscription. The study shows that Danish research blogs are characterised by serious, professional and personal publications. In particular, entries combining personal and professional content characterise the research blog and set it apart from other forms of publication. Further, the study shows that the researchers blog in different ways ranging from short, link-based entries to journalistic entries and to long, academic presentations. The article concludes that communication in research blogs can supplement traditional forms of communication and exchange between researchers.

 4. Balance mellem arbejdsliv og familieliv - også et spørgsmål om køn

  Grumløse, Sine Penthin

  2008-01-01

  højaktuel. Talen om forholdet mellem de to sider af livet har dog ændret sig over årene. Væsentligt er det, at køn og tid er stort set udraderet i løbet af de seneste årtier, hvilket er paradoksalt, da mange kvinder og mænd stadigvæk handler særdeles kønnet både i arbejdslivet og i familielivet....

 5. Den engelske stats regulering af forholdet mellem staten og henholdsvis anglikanisme og islam

  Vinding, Niels Valdemar

  følgende ekspliciterde islamiske identitet, bliver det tydeligt, at religion som sådan er blevet forsømt i lovgivningen. Dette bliver yderligere tydeligt med selvmordsbomberne i London den 7. juli 2005. For at undersøge denne overordnede problemstilling tager det første kapitel udgangspunkt i det....... Dette teoretiske udgangspunkt anvendes på forholdet mellem stat og religion, som det kommer til udtryk i multikulturalismen. Dette forhold viser sig forståelig som et differentieret medborgerskab, som forpligter både de kristne og muslimerne, ligesom det fordrer en vedvarende evaluering af normer og...... værdier, der er fremmede for både den engelske stat og samfund. Som det klart største trossamfund i England, betragter den engelske kirke det som sit ansvar, at benytte sig af sine tætte relationer til staten og sin betragtelige autonomi til at påvirke statens tilgang til religion generelt og islam...

 6. Pædagogikken som hybrid mellem universitær dannelse og samfundsmæssig innovation

  Helene Hagel

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel zoomer ind på debatten om innovation ved kritisk at diskutere og undersøge, hvilke innovationsbegreber der optræder i den politologiske undervisning i dag, og hvordan disse begreber om innovation på hver sin måde definerer forholdet mellem universitet og samfund. Med udgangspunkt i den forskningspolitiske debat om innovation og innovative kompetencer blandt universitetskandidater, diskuterer artiklen pædagogikkens rolle som ’fortolker’ af forholdet mellem universitet og samfund. Vi argumenterer for, at der på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opereres med to begreber om innovation: ét som betoner politikkens uforudsigelighed og ét, som i højere grad forholder sig til politik som en rumlig afgrænset sfære. Disse begreber beskriver, på hver sin måde, forholdet mellem universitetet og samfundet. Sidst diskuterer artiklen, hvordan forskellige læringsstrategier støtter disse forskelige begreber om innovation.     This article discusses the various ways in which the societal demand for innovation edifies the role of university pedagogies. By zooming in on the discipline of political science and the learning outcomes defined at the Department of Political Science, University of Copenhagen, the article argues that there are two contemporary conceptions of innovation in current university teaching practice: one that emphasizes innovation as the management of the unpredictable future and one that relates to politics as a spatially delimited sphere. While the former puts premium on the creative ability to seize the future, the latter stresses the importance of past experiences for the accumulation of knowledge. These concepts, the article argues, evoke two different understandings of the relationship between university education and social innovation. The article concludes with a discussion of how different learning strategies support these two views of innovation.

 7. Læring i videnssamfundet

  Bang, Jørgen; Dalsgaard, Christian

  2010-01-01

  Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier.......Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier....

 8. Læring i videnssamfundet

  Bang, Jørgen; Dalsgaard, Christian

  2010-01-01

  Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier.......Artiklen gør rede for en forståelse af begrebet ’viden’, og det diskuteres om begrebet ’vidensmedier’ kan anvendes som en samlende optik for udforskningen af relationerne mellem viden og medier i videnssamfundet. Derefter følger en kort oversigt over karakteristika ved digitale medier....

 9. Lærerarbejdet mellem konceptstyring og professionsetos - om liv og modstandsformer i skolestrukturerne

  Bent Olsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artiklen følger tre lærere, der alle har set sig nødsaget til at revidere den lærergerning, de havde forberedt sig til. Deres møde med lokale og centrale styringsformer af skolen har begrænset anvendelsen af deres erhvervede kundskaber i et sådant omfang, at de enten har måttet revidere deres væren i erhvervet eller helt forlade det. De tre cases bearbejdes med udgangspunkt i de spændinger mellem individ og institution som E. Goffman og P. Bourdieu har undersøgt som tilpasnings- og modstandsformer. Artiklen behandler disse to spørgsmål: Under hvilke sociale betingelser bliver den hengivne identifikation med lærererhvervet til, hvad betinger ’ildsjælens’ investeringer i sit arbejde? Og hvad sker der med lærerens selvforståelse, når rummet for mulige mod standsformer svinder ind?Nøgleord: Lærer; modstand; afprofessionalisering; Goffman; BourdieuAbstractThe article follows three teachers, who have all felt pressured to revise the professional life they all had prepared for. Their encounters with local and central legal authorities responsible for school administration seem to have limited the exercise of their acquired skills to such an extent that they either have had to consider whether they are to remain in the profession or simply leave it. The three cases are analysed with focus on the tension involved in being an individual in an institutional setting. Contradictions of assimilation and resistance in the teachers’ lives are handled using the theoretical frameworks of E. Goffman and P. Bourdieu. The article deals with two questions: What kind of social conditions promote the devoted and highly enthusiastic professional teacher? And what happens to the teachers’ self-recognition when the scope of possible forms of resistance becomes restricted?  Keywords: Teacher; resistance; deprofessionalization; Goffman; Bourdieu

 10. Det elektroniske kvarter. Erfaringer med informationsteknologi i samarbejdet mellem fagfolk og beboere i Nørrebro Park Kvarterløft i København

  Holmgren, Sten; Bjarne, Rüdiger; Storgaard, Kresten

  Projektets fokus har været, hvordan forskellige digitale redskaber, især internettet, kan anvendes til og forbedre borgerinddragelsen i byfornyelses- og byudviklingsprojekter. En af projektets konklusioner er, at brugen af ny teknologi kan skabe nye muligheder i samarbejdet mellem fagfolk og bebo...

 11. Verden går under mellem et glas mælk og en forsamling af frøer

  Andersen, Astrid Oberborbeck

  2015-01-01

  I Arequipa, Perus næststørste by, placeret på grænsen til Atacamaørkenen, mellem aktive vulkaner med afsmeltede gletsjere, er forudsigelser om vejr og om fremtid en central del af vejrdagen. Denne artikel udforsker forskellige måder hvorpå mennesker i Arequipa tyder tegn i deres omgivelser...

 12. Sammenhæng mellem fysisk aktivitet i barndom hhv. voksenliv samt holdning til fysisk aktivitet i pædagogisk arbejde

  Lybæk-Hansen, Esper

  Der er en tæt sammenhæng mellem den pædagogstuderendes fysiske aktivitet i barndommen og fysiske aktivitet i det voksne liv. Den sociale vane (habitus) spiller i denne sammenhæng en afgørende rolle for praksis i det voksne liv! Pædagogstuderende har generelt et positivt forhold til fysisk aktivitet...

 13. Health, Food and Sustainability

  Pedersen, Kirsten Bransholm; Land, Birgit

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres relationerne mellem bæredygtighed og sundhed. Der opstilles paradoks om at der på trods af stort fokus og investering af ressourcer indenfor sundhed og bæredygtighed synes problemernes omfang at vokse. Artiklen peger på, at der må skabes en samlet forståelse af de to felters...

 14. Health, Food and Sustainability

  Pedersen, Kirsten Bransholm; Land, Birgit

  2010-01-01

  I artiklen diskuteres relationerne mellem bæredygtighed og sundhed. Der opstilles paradoks om at der på trods af stort fokus og investering af ressourcer indenfor sundhed og bæredygtighed synes problemernes omfang at vokse. Artiklen peger på, at der må skabes en samlet forståelse af de to felters...

 15. Moral og Videnproduktion

  Munch, Birgitte

  En analyse af relationerne mellem viden og moral i de tekniske rådgivningskulturer. Publikationen beskriver de moralske og etiske overvejelser der præger rådgivernes professionelle univers i den praktiske udførelse af konsulentprojekter, og eftersporer den gensidige konstruktion af viden, moral og...

 16. A relational fairness perspective on individuality and individualization in contemporary approaches to compensations in organizations

  Petersen, Martin Lund

  Det primære fokus i nærværende afhandling er at belyse relationerne mellem moderne kompensationssystemer baseret på individualisering og individualitet, konstitutionen af den retfærdige ret, skylds kausalitet og belønnings kausalitet, og behovet for sociale relationer og dets relation til motivat...

 17. Videnssociologien

  Petersen, Lars Axel

  2005-01-01

  Artiklen påviser de afgørende metodologiske greb i videnssociologien som udformet af hhv. Karl Mannheim, Robert K. Merton og Peter Berger/Thomas Luckmann. Trods en fælles orientering mod udforskning af relationer mellem viden og samfund er både viden, samfund og relationerne herimellem teoretisk...

 18. A relational fairness perspective on individuality and individualization in contemporary approaches to compensations in organizations

  Petersen, Martin Lund

  Det primære fokus i nærværende afhandling er at belyse relationerne mellem moderne kompensationssystemer baseret på individualisering og individualitet, konstitutionen af den retfærdige ret, skylds kausalitet og belønnings kausalitet, og behovet for sociale relationer og dets relation til motivat...

 19. Undervisning i klynger – en artikel om erfaringer med at organisere en form for undervisning, der skaber forbindelse mellem projektarbejde og bredere faglige temaer

  Thomas Gitz-Johansen

  2007-11-01

  Full Text Available Forfatterne har på RUC arbejdet med at udvikle og beskrive den form for undervisning, som til dagligt går under betegnelsen klynge, hvis hovedformål er at skabe sammenhæng mellem de studerendes projektarbejde og et bredere fagligt og socialt miljø. Artiklen behandler forfatternes erfaringer med at gennemføre et klyngeforløb samt de pædagogiske principper, der er lagt til grund for klyngeundervisningen.

 20. Adelskultur og herregårdsjagt i tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen

  Jesper Laursen

  2011-06-01

  ære inkluderet i et sådant netværk af godsbesiddere, som byttede jagt med hinanden. De tætte relationer godserne imellem var i nogen grad familiebetingede, men de afspejler også jagtens betydning som standsmæssig manifestation af adelig eksklusivitet og sammenhold.En gennemgang af udvalgte jagtentusiasters personlige jagtjournaler viser med al ønskelig tydelighed, at jagterne lagde beslag på en stor del af deres tid. De mest ihærdige kunne på årsbasis være af sted hver tredje eller hver fjerde dag, og foruden jagterne på egne revirer gjaldt det i efterårssæsonen deltagelse i talrige klapjagter på andre herregårde.Herskabsjagternes uovertrufne eksponeringsmuligheder bevirkede, at de blev tillagt stor betydning også blandt godsbesiddere, som normalt ikke selv gik på jagt. Selv i disse tilfælde fik jagten ofte en fremtrædende rolle i det herskabelige liv og blev anset for at være en absolut nødvendighed i samspillet med standsfæller og kongehus.Med spektakulære landskabelige iscenesættelser af masseskyderi af fasaner bliver det meget tydeligt, at jagterne ikke alene er udtryk for, hvad Veblen karakteriserer som iøjnefaldende fritid og forbrug, men at de også er et klart vidnesbyrd om det element af ødselhed, der ifølge Veblen som regel vil være forbundet med demonstrativ fritids- og forbrugsudfoldelse.Mange historieladede tiltag på jagtens område vidner sammenholdt med landadelens øvrige tilbøjeligheder til at tage historien til indtægt for sin gøren og laden – herunder opførelse af hovedbygninger i historicistiske stilarter – om standens behov for at påkalde sig fordums tider, da konge og adel regerede i fællesskab og dermed måske også legitimere den symbiose, der var mellem godsejerregeringer og kongehus i sidste halvdel af 1800-tallet. Som Veblen påpeger, er fritidsklassen nemlig bl.a. kendetegnet derved, at den er skærmet mod presset fra de stadige forandringer i det moderne samfund, og den er derfor i stand til at fastholde et

 1. Mellem ting. Foucaults filosofi

  Jensen, Anders Fogh

  filosofi, Foucault, styring, ledelse, ord, ting, orden, diskurs, sindsygdom, seksualitet, sygdom, fængsel, liberalisme, neoliberalisme, Kant, Bourdieu, selvledelse, epistemologi, Koyré, Canguilhem, Bachelard, litteratur......filosofi, Foucault, styring, ledelse, ord, ting, orden, diskurs, sindsygdom, seksualitet, sygdom, fængsel, liberalisme, neoliberalisme, Kant, Bourdieu, selvledelse, epistemologi, Koyré, Canguilhem, Bachelard, litteratur...

 2. Mellem kontrol og afmagt

  Kjeldsen, Lena

  2016-01-01

  Sociale netværkssider som Facebook og Twitter er blevet en fast del af politikernes kommunikationsrepertoire, og således er journalister begyndt at monitorere platformene for nyhedsscoops, hvilket har skabt en ny kilde til den politiske journalistik: politikernes opdateringer. Formålet med...

 3. Mellem medicin og moral

  Eriksen, Sidsel

  2002-01-01

  Den dødsdømte Peder Worms sidste tid før skafottet i 1830'ernes København set ud en medicinsk synsvinkel repræsteret ved fængselslægen og frenologen (kraniesamleren) Carl Otto og en teologisk synsvinkel set ud fra fængselslægen og rationalisten C.F. Visbye og dennes samtaler med fangen....

 4. Mellem engagement og afmagt

  Ahrenkiel, Annegrethe; Nielsen, Birger Steen; Schmidt, Camilla;

  Bogen præsenterer resultaterne fra udviklings- og forskningsprojektet "BUPL-tillidsrepræsentanten. Nye udfordringer - nye svar". Den giver et fyldigt indblik i tillidsrepræsentanternes arbejde, deres engagement, vanskeligheder og forhåbninger. På baggrund af et større værkstedsarbejde fremlægges...

 5. Mellem hermeneutik og kommunikation

  Hansen, Thomas Illum

  2013-01-01

  Artiklens udgangspunkt er, at danskfaget alt for ofte lader sig fange i en formalistisk blindgyde, fordi det er nemmest at operationalisere fagets mål, indhold og metoder, hvis man arbejder med fx ordklasser, syntaks og genretræk som formelle størrelser. Formalismen viser sig både på et mikrostru...

 6. Kollegial coaching mellem sygeplejersker

  Molly, Asbjørn; Høeg, Bettina

  2007-01-01

  Artiklen henvender sig til afdelingssygeplejersker med interesse for coaching. Hovedbudskabet er, at kollegial coaching tilbyder en ramme, hvor det er muligt at få udviklet et sprog for ledelse. I artiklen defineres coaching ind i en sygeplejekontekst, og to afdelingssygeplejersker fra Vejle...... Sygehus fortæller om deres erfaringer med kollegial coaching....

 7. Mellem skolen og junglen

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2007-01-01

  Artiklen redegør for, hvorledes den væbnede konflikt i Nepal har grebet ind i børn og unge tilværelse og ædnret deres samfundsmæssige position - med udgangspunkt i etnografiske studieri skolen. Analysen koncentrerer sig om maoisternes skolepolitiske alternativ og jeg diskuterer, hvordan det...

 8. Kollegial coaching mellem sygeplejersker

  Molly, Asbjørn; Høeg, Bettina

  2007-01-01

  Artiklen henvender sig til afdelingssygeplejersker med interesse for coaching. Hovedbudskabet er, at kollegial coaching tilbyder en ramme, hvor det er muligt at få udviklet et sprog for ledelse. I artiklen defineres coaching ind i en sygeplejekontekst, og to afdelingssygeplejersker fra Vejle...... Sygehus fortæller om deres erfaringer med kollegial coaching....

 9. Mellem lidelse og livsduelighed

  Dræby, Anders

  Den psykiske lidelse i det moderne samfund er i det væsentlige et udtryk for vanskeligheder med de sociale og kulturelle krav om funktionel livstilpasning. Der præsenteres en anderledes og mere konstruktiv indgang til forståelse af liv og lidelse i vores samtid, der er funderet i et begreb om liv...

 10. Retskrivningsordbog mellem to stole

  Tarp, Sven

  2013-01-01

  of lexicographic theory and practice, based upon a similar analysis of the previous edition (cf. Tarp 2002). It registers a number of improvements but also some stagnation and new problems in other aspects. The general conclusion is that the Danish Language Board could benefit from lexicographic knowhow as well......In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language Board which, according to national law, is authorised to establish the official Danish orthography and publish its decisions in the form of a dictionary......, now available in both a printed and an electronic version. In order to be high quality, a work of this sort requires knowledge of language policy and linguistics, on the one hand, and lexicography, on the other hand. The article analyses the Retskrivningsordbogen exclusively from the point of view...

 11. Retskrivningsordbog mellem to stole

  Tarp, Sven

  2013-01-01

  of lexicographic theory and practice, based upon a similar analysis of the previous edition (cf. Tarp 2002). It registers a number of improvements but also some stagnation and new problems in other aspects. The general conclusion is that the Danish Language Board could benefit from lexicographic knowhow as well...

 12. "Udsatte elevers" livsstil - Indbyrdes afhængigheder mellem mønstre for mediebrug og læring i "udsatte" ungdomskulturer

  Klaus Rummler

  2010-10-01

  Full Text Available Debatten om læring med nye digitale medier såsom computeren har længe inkluderet mobiltelefoner i sin diskussion. Betegnelsen mobil læring eller m-læing er et udtryk for denne nye trend. Men i modsæning til computeren kombinerer mobiltelefonen systematisk størstedelen af den nuværende medieteknologi i sig selv og forbinder derfor forskellige brugeres livsverdener. Denne artikel vil fremlægge visse gensidige afhængigheder mellem forskellige livsstile, mønstre i brugen af mobilteknologi og læring via et eksempel med "udsatte elever". Undersøgelser af social segmentering i forbindelse med mediebrug, læring og uddannelse bidrager til en tilvejebringelse af konklusioner om mobil læring uden for skolen. De "udsatte elevers" livsstile og mediebrug antyder derfor, at selvstændigt dannede læsegrupper med individer, som er udstyret med digitale bærbare agringsmedier, måske kan forbedre deres læringsmuligheder.

 13. Mellem feminisme og ond optimisme

  Lund, Rebecca

  2016-01-01

  positive følelser og muligheder vi knytter til det begærede, indebærer som regel en forventning om det gode liv som indfrielsen vil medføre. Ond optimisme opstår, når begærets indfrielse er umulig, ren fantasi, for mulig eller direkte skadelig. Personen, der lider af ond optimisme, skraber stumper og...

 14. Relationen mellem endometriose og ovariecancer

  Nyhøj, Lene; Mathiesen, Rikke; Jochumsen, Kirsten Marie

  2010-01-01

  The objective of this study was to review the literature concerning the possible link between endometriosis and ovarian cancer, and to highlight common aetiological factors. The aetiology for both diseases seems to be multifactorial. Hormonal, genetic and immunologic factors seem to play a role....... With a twofold increased risk of developing ovarian cancer in patients with endometriosis in general and a further fourfold increased risk for high risk endometriosis patients with infertility, the findings seem relevant and should be kept in mind when encountering and treating patients with endometriosis....

 15. Krydsfeltet mellem design og ledelse

  Christensen, Poul Rind

  2011-01-01

  There are several different perceptions of the meaning of the term design thinking. In this article, Poul Rind Christensen, who was the head of research at the Kolding School of Design until August 2011, discusses the concept and its importance to companies.......There are several different perceptions of the meaning of the term design thinking. In this article, Poul Rind Christensen, who was the head of research at the Kolding School of Design until August 2011, discusses the concept and its importance to companies....

 16. Mellem tiderne - Fem dialektiske teologer

  I denne bog præsenteres Karl Barth, Friedrich Gogarten, Edu­ard Thurneysen, Emil Brunner og Rudolf Bultmann. Fem bidrag belyser deres teologiske anliggender, opgør og afgørelser, samt virkningshistorie og perspektiver for en nutidig teologi.......I denne bog præsenteres Karl Barth, Friedrich Gogarten, Edu­ard Thurneysen, Emil Brunner og Rudolf Bultmann. Fem bidrag belyser deres teologiske anliggender, opgør og afgørelser, samt virkningshistorie og perspektiver for en nutidig teologi....

 17. Sygepleje mellem pakker og personer

  Larsen, Niels Sandholm

  og af problemer med at rekruttere og fastholde sundhedsfaglig arbejdskraft. Som følge af demografiske ændringer antages særligt behandling og rehabilitering af kronisk syge ældre at udgøre et voksende indsatsområde. Sygeplejerskernes faglige organisation har været aktiv i etablering af kommunale...

 18. Ledelse mellem magt og moral

  Sørensen, Peter

  2003-01-01

  Afhandlingen er en undersøgelse af de grundlæggende komponenter i fænomenet ledelse. Afhandlingen er et forsvar for den tese, at nutids-moderne ledelse må forstås som en moralsk forvaltning af magt. Hvis denne tese holder, må en udbredt sociologisk definition revideres. Afhandlingen indeholder tr...

 19. Balancen mellem bricolage og innovation

  Fuglsang, Lars

  2008-01-01

  hoc innovation” (Gallouj and Weinstein 1997), ” a posteriori recognition of innovation” (Toivonen et al. 2007) og ”bricolage” (se fx Styhre 2008) er meget relevante i analysen af udviklingsprocesser i offentlige institutioner. Disse begreber peger samtidig på en mere praksisbaseret forståelse af...

 20. Resiliens mellem individ og livsform

  Munk, Martin David

  2016-01-01

  In this paper it is demonstrated how the understanding of resilience is enhanced and shaped when using the concepts of oikos (the Greek word for household) and life-modes. Instead of applying a rather problematic welfare capitalism model, which partially provides a negative social reproduction...... and production, it is suggested to apply a household/family model. The household/family model outlines that positive social reproduction and production, including real and productive values, potentially creates an essential bond between viable household, family, work, socialisation, and network based communities......, resulting in socially, economically, mentally, and ecologically sustainable survival of families and livelihoods over generations. Furthermore, it is stressed that serious fallacies will occur if resilience is solely understood and explained in terms of individual resources and characteristics. Nonetheless...

 1. Relationer mellem familievirksomheder betaler sig

  Hollensen, Svend; Boyd, Britta

  2011-01-01

  -depth qualitative interviews reveal the driving forces on both sides and show how the psychic distance can be reduced between the different parent firms including the Joint Venture (JV) child. The purpose of this study is to compare equal split or equity joint ventures of non-family and family firms regarding...

 2. Samspillet mellem korrosion og udmattelse

  Maahn, Ernst Emanuel

  1999-01-01

  Reactions between metal and environment can influence crack initiation as well as crack growth under fatigue by several mechanisms. Active corrosion allways accel-lerate the crack initiation while the creation of stable passi-ve film under same circumstances can delay fatigue crack initiation....... Crack growth can be accellerated by anodic dissolution, but very often the accellerated effect is connected to hydrogen embrittlement due to hydrogen uptake from a cathodic proces.Compared to crack growth rate in air it is assumed that the increased rate seen for steel in sea water under cathodic...... protection is due to hydrogen embrittlement, while the increased rate found for steel in district heating water can be explained by the combined action from anodic dissolution and hydrogen uptake in the steel....

 3. Borgen mellem spin og sandhed

  Agger, Gunhild

  2010-01-01

  Medier og politik er blandet uhjælpeligt sammen. Det slår ’Borgen’ fast, og seriens modtagelse styrker budskabet, for fiktionen tages af mange dybt alvorligt. Det er tankevækkende, når serien faktisk er så skematisk....

 4. Relationer mellem familievirksomheder betaler sig

  Hollensen, Svend; Boyd, Britta

  2011-01-01

  This paper focuses on the international joint venture formation process of family businesses. The reason behind Danfoss’ decision to cooperate with two competing family businesses in Japan and China as well as two nonfamily businesses in Canada and Great Britain will be analysed. In......-depth qualitative interviews reveal the driving forces on both sides and show how the psychic distance can be reduced between the different parent firms including the Joint Venture (JV) child. The purpose of this study is to compare equal split or equity joint ventures of non-family and family firms regarding...... the formation process, including competences and cultures. The study indicates which core competences of a family business matter when cooperating in equal split joint ventures. Implications for family business owners and ideas for future research are discussed....

 5. Læring mellem elever

  Davidsen, Jacob; Georgsen, Marianne

  I denne rapport tilbyder vi et indblik i det gennemførte projekt, og forfatterne har valgt nogle forhold ud, som belyses og diskuteres, mens andre ikke berøres eller diskuteres nævneværdigt i denne rapport. Det skyldes blandt andet projektets mange facetter, som dækker både læring, teknologi, pæd...

 6. Krydsfeltet mellem design og ledelse

  Christensen, Poul Rind

  2011-01-01

  There are several different perceptions of the meaning of the term design thinking. In this article, Poul Rind Christensen, who was the head of research at the Kolding School of Design until August 2011, discusses the concept and its importance to companies.......There are several different perceptions of the meaning of the term design thinking. In this article, Poul Rind Christensen, who was the head of research at the Kolding School of Design until August 2011, discusses the concept and its importance to companies....

 7. Installationskunsten mellem billede og scene

  Petersen, Anne Ring

  Bogen giver et bud på en genredefinition af installationskunsten og på, hvordan den tager del i og rummer en kunstnerisk refleksion over nogle af de dominerende kulturelle mønstre og forandringer i senmoderniteten....

 8. Transfer mellem uddannelse og arbejde

  Wahlgren, Bjarne

  Rapporten sammenfatter eksisterende forskning om faktorer, der bidrager til transfer, altså faktorer som bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i en arbejdssituation. Forskningsoversigten præsenterer emririsk funderede resultater om, hvad vi ved om transfer. Den t...

 9. Industriarbejdere mellem tradition og forandring

  Caraker, Emmett

  Eksisterer det klassiske arbejderkollektiv, på hvilke betingelser og hvorfor? Det er denne afhand-lings problemstilling. Undersøgelsen foregår i 2 industrivirksomheder, og i alt 80 industriarbejdere er interviewet. I den ene case møder industriarbejderne efter en virksomhedsoverdragelse ledelsens...... Lysgaard, Mancur Olson, E. P. Thompson, Michael Vester, E.O. Wright, Claus Offe, Thomas Leithäuser, Regina Becker-Schmidt, Oscar Negt....

 10. Marx, Mensch und die übrige Natur

  Tjaden, Karl Hermann; Czeskleba-Dupont, Rolf

  2009-01-01

  Grundet den kapitalistiske økonomis katastrofiske effekter såvel som forandringer i de materielle og energetiske ressourcestrømme må de globale økologiske relationer mellem menneskene og deres naturmæssige (medleve-)omverden revurderes. Marx' arbejdsbegreb gør den konstitutive relation mellem...... profitorienteret vareproduktion og deraf følgende forstyrrelser i materie- og energistrømme begribelig. Det relaterer sig imidlertid kun delvist til effekterne af en økonomi der er produktionsfikseret og til interaktionerne mellem menneskene og deres (medleve-)omverdener. Udover Marx skulle reproduktion begribes...... ud fra konceptet af et 'humant-naturalt substrat for produktionen' med dets kategori af naturpotentialer. Tilgange til den teknisk-organisatoriske omstrukturering af den samfundsmæssige reproduktionsmåde bliver udviklet ud fra Marx-Engels' kriterium af en afvejning mellem hhv. arbejdsudgifter og...

 11. De uhørte stemmer: En undersøgelse af skolehjemsamarbejdet mellem forældre af somalisk afstamning og lærere i den danske folkeskole. Ph.d. forsvarsforelæsning d. 12.12.14

  Matthiesen, Noomi Christine Linde

  2017-01-01

  Denne artikel er en revideret udgave af ph.d. forsvaret af afhandlingen ”Voices of the Unheard. Home-school collaboration between Somali diaspora parents and teachers in Danish public schools.” (Matthiesen, 2014). Afhandlingen udforsker skole-hjem-samarbejdet mellem lærere i folkeskolen og forældre...

 12. Turismepolitik i teori og praksis

  Kvistgaard, Peter

  2007-01-01

  Turismepolicy handler om, hvem der øver indflydelse på hvad, hvornår og hvordan i forhold til turisme. Formålet med kapitlet er overordnet at give et indblik i nogle af de processer, der gør turismepolicy til et meget interessant og studierelevant og meget kompliceret policyområde. Her vil der især...... blive fokuseret på tre central forhold: Beslutningsprocesser, indholdet i policyen og relationerne mellem aktører....

 13. Lean versus Quick Response Manufacturing og andre koncepter - er Lean den eneste ene?

  Michelsen, Aage U

  2005-01-01

  Begrebet Lean har gennem de senere år vundet en enorm udbredelse. Antallet af publikationer om Lean har været eksplosivt stigende, og mange virksomheder har gennemført eller gennemfører Lean-projekter. Er Lean et nyt koncept? Er Lean den eneste løsning? Kan Lean kombineres med tankegange og princ...... løsning af en anden produktionsopgave. I fjerde afsnit skitseres kort relationerne mellem Lean og to andre begreber, Six Sigma og TPM, der begge har samme mål som Lean, men forskellige udgangspunkter og forskellige indfaldsvinkler....

 14. Turismepolitik i teori og praksis

  Kvistgaard, Peter

  2007-01-01

  Turismepolicy handler om, hvem der øver indflydelse på hvad, hvornår og hvordan i forhold til turisme. Formålet med kapitlet er overordnet at give et indblik i nogle af de processer, der gør turismepolicy til et meget interessant og studierelevant og meget kompliceret policyområde. Her vil der især...... blive fokuseret på tre central forhold: Beslutningsprocesser, indholdet i policyen og relationerne mellem aktører....

 15. Deltagerinddragende klasseledelse i idræt udfordrer fagets traditionelle brug af mesterlærerprincippet

  Rose, Mette

  2011-01-01

  organisationsformer, og disse tilgange påvirker relationerne mellem eleverne og mellem lærer og elever, Antologien stiller skarpt på, hvordan klasseledelse kan forstås inden for de forskellige fag og hvordan inklusion skal ses i denne sammenhæng. Mette Rose Eriksens kapitel omhandler klasseledelse i faget idræt, om...... hvordan deltagerinddragende klasseledelse i idræt udfordrer fagets traditionelle brug af mesterlæreprincippet.......Bogen sætter fokus på hvordan lærerens fagdidaktiske valg er medskaber af klassekulturen i klasseværelset. Klasseledelse handler bl.a. om lærerens evne til at skabe en positiv, dialogisk og inkluderende klassekultur. Og hvert fag i grundskolen har sine særlige tilgange til udvælgelse af indhold og...

 16. Mellem følelser og fornuft

  Svendsen, Gunnar Lind Haase

  . Alligevel lider kommunen af en vedvarende befolkningstilbagegang, der især skyldes en stor fraflytning af unge. Et bosætningsprojekt, der har til hensigt at fremme vilkårene for tilflytterne kan endnu ikke aflæses i befolkningsstatistikken. Samme udvikling kan vi se i andre tyndt befolkede kommuner som...

 17. TV-Hybridgenrer mellem fakta og fiktion

  Jørgen Stigel

  1986-08-01

  Full Text Available I denne artikel behandler Jørgen Stigel de seneste års ud- vikling i nogle af fjernsynets genrer. Hans synsvinkel er den, at TV-mediet først nu er ved at etablere sine "egne" genrer, f.eks. faktion og docu-drama - der ved første øje- kast tager sig ud som blandinger af de genrer, vi kender fra andre medier. Efter en indledende diskussion af de vil- kår, der gælder for faktaformidling i et stadig mere under- holdningspræget TV-univers, analyserer Jørgen Stigel nogle nyere danske eksempler på dybdeborende research-journali- stik, med hovedvægten på Sten Baadsgaard og Jørgen Peder- sens udsendelse om Tvind.

 18. Det senmoderne menneske mellem magt og afmagt

  Krogsdal, Iben Egekvist

  Afhandlingen bygger på intensivt feltarbejde i et dansk NLP-miljø. Den beskriver de grundlæggende menneske-og verdenssyn, der ligger bag ved både NLP-metoden og store dele af senmoderne terapiformer. Derefter beskriver og diskuterer den, hvordan religion (kristendom) i en senmoderne og...

 19. Mødet mellem skole og virksomhed

  Rasmussen, Palle Damkjær

  2006-01-01

  A discussion of the logic of schools and workplaces respective approaches to education, and the interplay of these logics in adult education......A discussion of the logic of schools and workplaces respective approaches to education, and the interplay of these logics in adult education...

 20. Japan mellem øst og vest

  Hansen, Annette Skovsted; Ipsen, Lene

  Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938.......Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938....

 1. Berlins Alexanderplatz mellem opbrud og erindring

  Post, Hans Christian

  Denne bog undersøger den byarkitektoniske idékonkurrence i 1993 for Berlins Alexanderplatz. I hidtidige arkitekturfaglige og videnskabelige artikler og værker er konkurrencen blevet udlagt som en bestræbelse på at annullere DDR-tiden og vende tilbage til den byrumlige situation, der herskede i fø...

 2. Japan mellem øst og vest

  Hansen, Annette Skovsted; Ipsen, Lene

  Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938.......Skildrer Japans historie gennem de sidste 200 år inklusiv et kapitel om historiebrug ift. Nanjingmassakren i 1937-1938....

 3. OK 13 - mellem NPM og NPG?

  Raae, Peter Henrik; Jørgensen, Karl-Henrik

  2013-01-01

  Med de reformerede gymnasieuddannelser som case argumenterer artiklen for, at overenskomst 2013 udgør en overenskomstreform, der – i det styringsperspektiv, der har været den politiske dagsordens siden årtusindskiftet – kan ses som både forventelig og forståelig. Artiklen begrunder det med, at de...

 4. Elektronisk kommunikation mellem sygehuse og kommuner

  Dahl, Mads Ronald; Kusk, Kate; Mielczarek, Kirstine

  2006-01-01

  focuses on this issue. The evaluation of the Aalborg-project named "exchange of information in the health care sector" from 2004 is analyzed using the ALT-model. In combination with communication theory (as formulated by CE Shannon) the analysis is used as foundation for three qualitative interviews...... and inspiration to further research....

 5. Mellem bureaukrati, klient og professionelle idealer

  Sandholm, Niels; Johnsen, Helle; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  interviews with Danish midwives. Interviews revolve around midwives experiences using two technologies to listen to fetal heartbeat, the classical Pinard and the electronic Sonic Aid. These technologies are presently questioned by the Danish health authorities as well as obstetric research, due...

 6. Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer

  Larsen, Jesper Eckhardt; Larsen, Christian

  2009-01-01

  Et overblik over de væsentligste positioner og bidrag til dansk uddannelseshistorie fra begyndelsen af 1900-tallet til i dag. De fire kategorier i titlen: nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer - dækker udviklingen fra mellemkrigstidens nyhumanistiske lærde skolers historiog...

 7. Brudflader mellem folkekirke, forvaltning og skattebetaling

  Olsen, Henrik Palmer

  2008-01-01

  Højesteretsdom har fastslået at det ikke er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) eller Den Internationale Konvention om Civile og Politiske Rettigheder (IKCPR), at fødselsregistrering i Danmark foretages i regi af den danske folkekirke og at dele af de skattebeløb der op...

 8. DKDM i Radiohuset - en samtale mellem generationer

  Sattrup, Peter Andreas

  2008-01-01

  Sagsarkitekt Peter Andreas Sattrup fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter beretter om arbejdet med at transformere Radiohuset på Rosenørns Allé til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - DKDM Udgivelsesdato: marts......Sagsarkitekt Peter Andreas Sattrup fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter beretter om arbejdet med at transformere Radiohuset på Rosenørns Allé til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - DKDM Udgivelsesdato: marts...

 9. Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Faglærte har en betydningsfuld plads på det danske arbejdsmarked, men hvad er egentlig fag - og hvilken fremtid har de? Artiklen giver bud på afklaringen af det mangetydige begreb fag for at præcisere, hvad der kendetegner erhvervsfag. Det diskuteres desuden, hvad der adskiller erhvervsfag fra pr...

 10. Mellem bureaukrati, klient og professionelle idealer

  Sandholm Larsen, Niels; Johnsen, Helle; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  Between Bureaucracy, Clients and Professional Ideals – a Sociological Approach to Midwifes Experiences Monitoring Fetal Heartbeat Using Different Technologies. This article examines professionals’ perspectives on shifts in status of technologies. The article builds on data from focus group interv...

 11. Når systematiske reviews (mis)informerer pædagogisk praksis

  Engsig, Thomas Thyrring

  2015-01-01

  I løbet af de sidste ti år har vi, nationalt såvel som internationalt, været vidne til en betydelig vækst i produktionen af systematiske reviews inden for pædagogik og uddannelse. I forbindelse med omfattende reformer af dele af den pædagogiske praksis og professionsuddannelserne til pædagog og...... lærer synes det tydeligt, at diskursen omkring forskningsviden og evidensbegrebet er blevet tiltagende fremtrædende. I dette kapitel diskuteres forholdet mellem systematiseret forskningsviden og den pædagogiske praksis, og der stilles spørgsmål til, hvorvidt systematiske reviews reelt bidrager til den...

 12. Undervisning mellem fortælling og feedback

  Andersen, Kirsten Margrethe

  2016-01-01

  Feedback gør det muligt for den enkelte at forstå, hvordan jeg kan blive bedre til det, jeg er ved at lære. Fortællinger gør det muligt for den enkelte at udvide horisonten og derved komme til en forståelse af, hvilke mulige perspektiver der er for at forholde sig til den verden, som fortællingen...

 13. Retspsykiatrisk sygepleje: - I interaktion mellem personale og indlagte, skizofrene patienter

  Alkier Gildberg, Frederik; Bradley, S. K.; Fristed, P. B.;

  2010-01-01

  Baggrund Antallet af retspsykiatriske patienter i Danmark stiger med 11 % om året og patienterne optager i dag 20 % af alle psykiatriske sengepladser. Af det samlede antal retspsykiatriske patienter lider 75 % af skizofreni og for dem er den daglige pleje på hospitalets sengeafdelinger en del af...... plejepraksis. Formål Formålet er at undersøge den daglige pleje, som den udspilles i dagligdagen på afdelingen. Hensigten er at beskrive og analysere det der kendetegner personalets pleje af de retspsykiatriske patienter der lider af skizofreni. Samtidig er formålet at undersøge de erfaringer, som patienter og...

 14. Matematikken i Krydsfeltet mellem Undervisning, Forskning, og Innovation

  Markvorsen, Steen

  2005-01-01

  Dette oplæg handler om moderniseringen af den indledende matematikundervisning ved de videregående uddannelser. Med henblik på diskussionen fremhæves tre teser og tilhørende konkrete eksempler fra et kursus som bud på, hvad ’modernisering’ omfatter og hvordan den kan realiseres. Fokus her er prim...... udfordringer ved den videre udvikling af kurset. Det er især det sidstnævnte aspekt, der har relation til tesen om, at undervisning også indeholder elementer af både forskning og innovation....

 15. Integration of liberalised energy market; Samspillet mellem de liberaliserede energimarkeder

  Klinge Jacobsen, H.; Fristrup, P.; Munksgaard, J.; Pade, L.L.; Henriksen, T.C.

  2004-03-01

  The markets for electricity, natural gas and district heating are inter-linked both with respect to the energy flows and with respect to ownership of supply sources and infrastructure. The extent and the possible consequences of these linkages are examined in this report. The options for public interventions in these markets are analysed to compare instruments with respect to their ability to provide the necessary incentives for an efficient functioning of the liberalised markets. Aspects of retail markets with households facing multi-product distribution companies and aspects of the production of combined heat and power based on natural gas has been covered. This project identifies some important aspects related to final consumers and the interaction of markets with different types of regulation and scope for liberalisation. From a Danish perspective the district heat market and the dependence on market conditions for natural gas is a specific concern. Consumer concerns also relate to the creation of multi-product energy distribution companies that are privately owned and possibly controlled by foreign interests. Such companies might use bundled sales of energy products to extent their dominant position in one market e.g. a regulated heat market to a market with considerable competition (electricity). Bundled sales would not necessarily result in a loss for the consumer due to economies of scope in supplying energy products. However, the regulatory authorities responsible for district heat prices will have a more complicated job in surveying the bundled price setting. Integration of activities within natural gas distribution and CHP production has been analysed with respect to incentives and welfare implications. Results of the project point to critical market conditions and identify areas of concern for regulatory policies. The analysis shows that there is a large welfare loss associated with having monopolies in both natural gas supplies and the CHP production. If liberalisation allows integration of these two energy markets welfare would be improved relative to the first case. Furthermore the analysis shows that the existence of differentiated electricity production technology (fuels) reduces the welfare loss from the monopoly in the natural gas supply even though the natural gas keeps a high market share. (au)

 16. Arbejderen mellem praksis og ideologisering 1850-2000

  Niels Jul Nielsen

  2013-05-01

  Full Text Available The worker between practice and ideology: 1850–2000   Labour culture and the labour movement have previously been prominent fields of research. On the one hand, this had to do with the profound societal influence of the labour movement; on the other hand, it had to do with the fact that many scholars regarded a self-conscious labour class as a means to balance capitalism’s negative aspects, if not simply to overcome them. Based upon this background, the author argues that the common worker has hitherto not been satisfactorily understood as a subject of cultural history. Using detailed investigations amongst workers on the workshop floor at Denmark’s largest enterprise in the period from 1850 to 2000, the author emphasises how complex and diverse the everyday working life of industrialism actually was – and hence, also the relations between workers as well as employers and society as a whole. This bottom-up analysis is linked to a top-down perspective; here, the author argues that, as seen from the overall perspective of the state, the labour population – with varying intensity – played a very strong strategic role from around 1870 to 1990. Simply stated, consideration for the well-being of the labour population was understood as a precondition for societal cohesion. In theoretical terms, the author draws upon the structural state-form and life-mode analysis, where the idea of a ‘wage-earner’ life-mode is understood in its reciprocal relationship to the capitalist mode of production and, hence, not as a potential means to overcome capitalism. With this background, the labour movement’s alleged objective to overcome capitalism – whether through revolution or long-term reforms – is instead analysed as an effectual means in the movement’s struggles. The argument is as follows: the threat of societal transformation, which occurred over a number of decades – not least of all during the Cold War’s polarisation of capitalism and communism – led to significant attention being paid to workers’ claims of improving life conditions. Accordingly, the changed world order that followed the end of the Cold War is seen as a main reason for why concepts such as ‘worker’ or ‘labourer’ are infrequently used today, and for why the labour movement has experienced a severe debilitation in recent years.

 17. Pædagogikken mellem det bureaukratiske og det postmoderne praksisfelt

  Saugstad, Tone

  2015-01-01

  This paper is a theoretical discussion of the on going transformation of the field of practice from a ritualized, bureaucratic to a flexible, variable field. It is important to discuss how the changes in the field of practice confront education. With references to Max Weber it is argued...

 18. Uoverensstemmelse mellem uddannelse og kliniske retningslinjer for ingvinalherniekirurgi

  Andresen, Kristoffer; Achiam, Michael; Rosenberg, Jacob

  2013-01-01

  Laparoscopic technique for groin hernia surgery has been used increasingly in Denmark during the latest ten years. This tendency is in accordance with both national and international guidelines, which recommend either laparoscopic repair or open repair ad modum Lichtenstein. The surgical training...... in Denmark has not kept up with this development, and in the surgical curriculum there is a lack of organized training in laparoscopic inguinal hernia surgery. This article discusses this discrepancy and suggests solutions to help solving the problems....

 19. Om afstanden mellem EU-systemet og dets borgere

  Nielsen, Peter Heyn

  2016-01-01

  Artiklen diskuterer EU's demokratiske opbygning i forlængelse af debatten om EU-skepsis, der senest opstod som følge af Brexit-afstemningen.......Artiklen diskuterer EU's demokratiske opbygning i forlængelse af debatten om EU-skepsis, der senest opstod som følge af Brexit-afstemningen....

 20. Valget står mellem empati og foragt

  Harrebye, Silas Fehmerling

  2016-01-01

  Lad os sige, at din stemme lyder bedst helt ude på venstrefløjen. Du hader Dansk Folkeparti og griner hånligt af Donald Trump. Men for at sikre sammenhængskraften i Danmark og undgå yderligere radikalisering er det vigtigt, at du alligevel prøver at forstå......Lad os sige, at din stemme lyder bedst helt ude på venstrefløjen. Du hader Dansk Folkeparti og griner hånligt af Donald Trump. Men for at sikre sammenhængskraften i Danmark og undgå yderligere radikalisering er det vigtigt, at du alligevel prøver at forstå...

 1. Grænsefeltet mellem psykoterapi og coachingpsykologi

  Spaten, Ole Michael

  2015-01-01

  This article marks boundaries between psychotherapy and coaching-psychology by discussing the prevailing arguments and definitions in the scientific community, which in different - but also comprehensive way - shows commonalities in relation to daily coaching-psychology practice. The article adds...... a short excursion to related concepts such as counseling, consultation, mentoring and supervision; finally the concepts are offered in four-sided boxes for a bid of distinctions and interfaces...

 2. Kliniske retningslinjer - brobygning mellem forskning og klinisk praksis

  Braad, Mette; Voldbjerg, Siri

  2013-01-01

  med det formål at give indblik i og respekt for kliniske retningslinjers relevans for klinisk praksis. Valgfaget er bygget op som et forløb, der afspejler de trin, der er i udviklingen af en klinisk retningslinje. Valgfagets tilrettelæggelse skærper de studerendes evne til kritisk refleksion og...

 3. Klinisk differentiering mellem intestinal tuberkulose og morbus Crohn

  Ørting, Michael; Wejse, Christian; Jensen, Thomas Møller

  2015-01-01

  We describe a case of intestinal tuberculosis in a 34-year-old Indonesian woman. She presented with diarrhoea, weight loss, fever and night sweat over a period of weeks. She underwent colonoscopy which showed a major cobblestone pattern like necrosis in part of the colon. An MR scan showed oedema...

 4. Konflikt og samarbejde mellem ressourcepersoner og lærere

  Mardahl-Hansen, Tilde

  2015-01-01

  The article presents analyses from an empirical study on the work of a ‘Team for Inclusion’ in a Danish primary school. The aim is to illustrate how the daily work of ‘resource teachers’ can be characterized by dilemmas. The article highlights that these dilemmas are connected to the ways....... With ‘consensus’ and ‘togetherness’ as ideals for collaboration, differences of perspective are understood as ‘resistance’ and related to specific teachers as problematic. Drawing on Erik Axel, among others, the article builds on an understanding of collaboration as conflictual cooperation. In this understanding...... conflicts between ‘resource teachers’ and ‘general teachers’ are not necessarily mistakes but related to differences in tasks, responsibilities, knowledge, possibilities....

 5. Arbejderen mellem praksis og ideologisering 1850-2000

  Nielsen, Niels Jul

  2013-01-01

  amongst workers on the workshop floor at Denmark’s largest enterprise in the period from 1850 to 2000, the author emphasises how complex and diverse the everyday working life of industrialism actually was – and hence, also the relations between workers as well as employers and society as a whole......, not as a potential means to overcome capitalism. With this background, the labour movement’s alleged objective to overcome capitalism – whether through revolution or long-term reforms – is instead analysed as an effectual means in the movement’s struggles. The argument is as follows: the threat of societal...

 6. Adam Smith om forholdet mellem moralske fornemmelser og naturen

  Huggler, Lise Oxenbøll

  2008-01-01

  I The Theory of Moral Sentiments giver Adam Smith en fremstilling af, hvordan mennesket i sam­fundslivet udvikler moralske fornemmelser og af den betydning, disse har for menneskers følelses- og handlingsliv. Her er synssansen afgørende, idet den sætter mennesket i stand til rumligt lokaliser......­bart at betragte andre menneskers opførsel såvel som andre menneskers reaktioner på ens egen opførsel. Den sætter derved på en entydig måde mennesket i stand til at forholde sig til sig selv og til andre mennesker. På dette grundlag opstiller Smith en række psykologiske reaktionsmønstre. Ikke desto mindre påkalder...... han jævnligt bl.a. naturen som en metafysisk entitet. Der skal her argumenteres for, at de metafysiske begreber har til opgave at skabe den sammenhæng i menneskelivet, som kausale reaktioner i sig selv ikke giver. I forlængelse af dette peges der på, at Smith synes at hævde, at mennesket i samfundet...

 7. Mødet mellem etniske minoriteter og sygeplejersker

  Jansen, Mette Marie

  2005-01-01

  and religion were used as explanation and how the notion of racism was constructed. The project is based on a discourse analysis inspired by Potter & Wetherell, the founders of discourse psychology. The conclusion: In the articles as well as in the media discourse with ethnic minorities was considered......This article is based on a research project that took place in the spring of 2003. The interaction between ethnic minorities and nurses was described based on articles from 2001 and 2002 in the Danish Nurses Organization journal ´Sygeplejersken`. Focus was to investigate, if and how culture...... problematic for the Danish community. The culture of ethnic minorities is often understood as a Muslim culture. A culture which is very different from the culture of the majority of Danes. Therefore the interaction becomes quite difficult, especially when nurses try to inform and guide concerning health...

 8. Videnskabsjournalistik på nettet - journalistik mellem to stole?

  Seerup, Thomas Jørgen; Hansen, Malene Breusch

  2013-01-01

  The approach of this master thesis is the assumption that science journalism does play an important role in the society as a link between science and society, as an educating and informative factor. The aim of this master thesis is to investigate what is happening when science meets with the online journalism: what characterizes the science journalism of the Danish online newspapers, how do the media themselves understand their online science journalism and how does this make them able to ...

 9. Facebook - åben kommunikation mellem brands og brugere

  Mortensen, Thomas Bøtker

  2009-01-01

  Facebook har oplevet en rivende succes fra oprettelsen i 2004, til den i januar måned rundede 160 millioner profiler på verdens plan, og det er ikke kun i udlandet, Facebook er blevet en succes. Danskerne har i lige så høj grad taget det sociale netværk til sig - i skrivende stund har 34 procent af...

 10. Sammenhænge mellem arkitektur og kriminalitet

  Grønlund, Bo

  2008-01-01

  Kan man forandre de sociale problemer i ghettoområder som Vollsmose og Gellerupparken ved at bygge om på husene? Eksempler fra udlandet tyder på, at man kan. I lande som Holland, Frankrig, Spanien, USA og Storbritannien sættes ind over for de sociale problemer i ghettoerne ved at gøre radikalt op...

 11. Klinisk differentiering mellem intestinal tuberkulose og morbus Crohn

  Ørting, Michael; Wejse, Christian; Jensen, Thomas Møller

  2015-01-01

  involving the small intestine near the ileocoecal area and abdominal lymphadenopathy. Because of the patient history of recent TB exposure, ethnicity and positive T-SPOT-TB, she was given a course of four-drug tuberculosis treatment and responded quickly. Later on Mycobacterium tuberculosis was found......We describe a case of intestinal tuberculosis in a 34-year-old Indonesian woman. She presented with diarrhoea, weight loss, fever and night sweat over a period of weeks. She underwent colonoscopy which showed a major cobblestone pattern like necrosis in part of the colon. An MR scan showed oedema...

 12. Arbejderen mellem praksis og ideologisering 1850-2000

  Nielsen, Niels Jul

  2013-01-01

  -being of the labour population was understood as a precondition for societal cohesion. In theoretical terms, the author draws upon the structural state-form and life-mode analysis, where the idea of a ‘wage-earner’ life-mode is understood in its reciprocal relationship to the capitalist mode of production and, hence...

 13. Mellem brosten, knyst, skolæst og mode

  Andersen, Vivi Lena

  , håndværk og handel samt mode og iscenesættelse. Inden for den tværfaglige ramme for historisk arkæologi (med inddragelse af skriftlige kilder, billedkunsten og det bevarede, ikke-arkæologiske fodtøj) belyses de fundne sko og de mennesker, der bar dem. Den tværfaglige tilgang inkluderer også...

 14. Samarbejde mellem matematiklærere og psykologer om matematikvanskeligheder

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Matematikvanskeligheder har i en periode været prioriteret lavt. Lena Lindenskov redegør for, at matematiklæring hos elever, det ikke vil lykkes for, har haft ringe opmærksomhed og diskuterer nogle årsager til, at området har været dømt ude: Har det noget at gøre med opfattelser af, hvor væsentli...

 15. Læring i overgang mellem dagtilbud og skole

  Broström, Stig

  2013-01-01

  this problem the author suggests implementation of so-called transition strategies and activities. Besides a number of transition activities, the author argues for the need of a shared learning concept for preschool teachers and teachers from school, - a play-oriented learning concept. In the second part...... the author crystallises a numbers of play characteristics which also are seen in a socio-cultural understanding of learning. Such a shared learning concept might pave the way for a successful transition from preschool to school. Overgang fra børnehave til skole Denne artikel falder i to dele. Den første del...

 16. Grænsefeltet mellem psykoterapi og coachingpsykologi

  Ole Michael Spaten

  2015-12-01

  Full Text Available This article marks boundaries between psychotherapy and coaching-psychology by discussing the prevailingarguments and definitions in the scientific community, which in different - but also comprehensive way -shows commonalities in relation to daily coaching-psychology practice. The article adds a short excursion torelated concepts such as counseling, consultation, mentoring and supervision; finally the concepts are offeredin four-sided boxes for a bid of distinctions and interfaces

 17. Uro mellem Ukraine og Rusland påvirker kornpriserne

  Hansen, Henning Otte

  2015-01-01

  De stigende kornpriser i foråret skyldes i høj grad frygt for, at Ukraines korneksport og forsyning af verdensmarkedet kunne blive forhindret.......De stigende kornpriser i foråret skyldes i høj grad frygt for, at Ukraines korneksport og forsyning af verdensmarkedet kunne blive forhindret....

 18. Diagnose eller typeeksemplar? - Botaniske artsnavne mellem essentialisme og empiri

  Friis, Ib

  2008-01-01

  Plantenavne har siden 1753 været betegnet med toledede videnskabelige navne, Linnés nomina trivialia. Men for Linné var diagnoserne de rette artsnavne der angiver artens essens. Konserveret materiale var blot eksempler på artens fremtrædelsesform. Men siden 1930 er de toledede plantenavne formelt...

 19. Forskelle mellem hospitaler i prognose efter hjertestop uden for hospital

  Kjaergaard, Jesper; Bro-Jeppesen, John; Rasmussen, Lars Simon

  2009-01-01

  /pVT) as their initial rhythm, and they had more frequently received bystander cardiopulmonary resuscitation. Survival at 4.6 years was 41% in patients admitted to the tertiary hospital and 10% in patients admitted to other hospitals, p

 20. Sammenhæng mellem hastighed og uheld

  Lyckegaard, Allan

  2010-01-01

  De seneste års hastighedskampagner, senest med ”Mit hjem – din fart?”, har ikke været lanceret uden grund. For høj hastighed er stadig medvirkende til en stor del af trafikdrabene. En hollandsk gennemgang af litteraturen dokumenterer igen, at jo højere hastigheden er, jo højere risiko er der...

 1. Vejledning mellem tvang og frigørelse

  Larsen, Jørgen Kloster

  2006-01-01

  psychoanalysis in her early writings over human-existentialism to recently a critical perspective, and her research in guidance- and supervisions-theory, -method and -practice. To move even closer to concrete guidance and supervision I analyse and discuss an integrated model for a guidance or supervision, where...

 2. Stor forskel i behandling af depression mellem psykiatriske afdelinger

  2010-01-01

  A large proportion of patients admitted to psychological departments and wards suffer from depression. Knowledge is limited about the clinical aspects and treatment of depression at admission and discharge, as well as about the differences between psychiatric hospitals. The purpose of this study...

 3. Arbejderen mellem praksis og ideologisering 1850-2000

  Niels Jul Nielsen

  2013-05-01

  Full Text Available The worker between practice and ideology: 1850–2000   Labour culture and the labour movement have previously been prominent fields of research. On the one hand, this had to do with the profound societal influence of the labour movement; on the other hand, it had to do with the fact that many scholars regarded a self-conscious labour class as a means to balance capitalism’s negative aspects, if not simply to overcome them. Based upon this background, the author argues that the common worker has hitherto not been satisfactorily understood as a subject of cultural history. Using detailed investigations amongst workers on the workshop floor at Denmark’s largest enterprise in the period from 1850 to 2000, the author emphasises how complex and diverse the everyday working life of industrialism actually was – and hence, also the relations between workers as well as employers and society as a whole. This bottom-up analysis is linked to a top-down perspective; here, the author argues that, as seen from the overall perspective of the state, the labour population – with varying intensity – played a very strong strategic role from around 1870 to 1990. Simply stated, consideration for the well-being of the labour population was understood as a precondition for societal cohesion. In theoretical terms, the author draws upon the structural state-form and life-mode analysis, where the idea of a ‘wage-earner’ life-mode is understood in its reciprocal relationship to the capitalist mode of production and, hence, not as a potential means to overcome capitalism. With this background, the labour movement’s alleged objective to overcome capitalism – whether through revolution or long-term reforms – is instead analysed as an effectual means in the movement’s struggles. The argument is as follows: the threat of societal transformation, which occurred over a number of decades – not least of all during the Cold War’s polarisation of capitalism and communism – led to significant attention being paid to workers’ claims of improving life conditions. Accordingly, the changed world order that followed the end of the Cold War is seen as a main reason for why concepts such as ‘worker’ or ‘labourer’ are infrequently used today, and for why the labour movement has experienced a severe debilitation in recent years.

 4. Mellem lyst og pligt: Filmkultur og filmkritik i Danmark

  Peter Schepelern

  1995-09-01

  Full Text Available Filmen står måske i dag for de fleste, som det af de audiovisuelle medier der er tættest på at repræsentere kunsten. Men sådan har det ikke altid været. Som alle nye medier måtte filmen først igennem en lang historisk fase, hvor den nærmest blev betragtet som en trussel mod kulturen, indtil den i dag er blevet en statsbeskyttet filmkultur. I denne artikel skriver Peter Schepelern oplagt og underholdende om den danske filmkulturs udvikling fra skadelig kultur til kunst, og samtidig fortæller han historien om kritikken og teorierne om filmen fra starten til i dag i lyset af de store ideologiske og kulturelle bevægelser og i relation til de andre kunstarter. Hans konklusion er, at filmen i dag har erhvervet respektabilitet i det etablerede kulturlivs øjne, men stadigvæk ikke har fået ligestilling.

 5. Selvet mellem kærlighed og strid

  Pedersen, Signe Holm

  og strid er således både en kulturkritisk analyse af nutidens "menneskeopfattelse" og introducerer samtidig læseren til væsentlige psykoanalytiske teoretikere som Winnicott, Kohut, Kernberg, Klein, Lacan og Schafter samt til nyere sociologisk teoridannelse. Bogen henvender sig til studerende og...

 6. Børn & kultur - mellem gamle begreber og nye forestillinger

  Juncker, Beth

  2009-01-01

  Artiklen er en introduktion til de kulturbegreber, der har været i spil på det børnekulturelle felt. Den tager udgangspunkt i den samfundsmæssige udvikling fra et moderne industrisamfund til et senmoderne videns- og oplevelsessamfund, der både har ændret barndommens struktur og sat de kulturbegre...

 7. Interaktion mellem warfarin og oral miconazol-gel

  Ogard, C G; Vestergaard, Henrik

  2000-01-01

  We report a case of a 76 year-old woman who had been taking warfarin for seven years because of relapsing deep venous thrombosis. Her daily maintenance dose was 5 mg. Monthly measurements of international normalised ratio (INR) were stable between 2-3. She developed oral candidiasis and miconazole...

 8. Mellem ånd og tryksværte

  Rix, Robert

  Söderlund, ”Romantiken i praktiken. V.F. Palmblads förlag och den svenska skönlitterära romantiken” Del II: Den engelsksprogede romantik Simon Frost, ”Nærlæsningens romantik: Coleridge, Crusoe og mysteriet om et komma” Robert W. Rix, ”William Blakes The French Revolution: Den typografiske tekst der...

 9. Integration mellem forestillede og glemte fællesskaber

  Olwig, Karen Fog

  2008-01-01

  as a category of people lacking the cultural skills required to be part of Danish society. This has led to the development of an unequal national community of culturally competent Danes engaged in integrating outsiders on a professional or private basis and culturally handicapped welfare clients in need...

 10. Ømålsordbogen mellem synkroni og diakroni

  Hovmark, Henrik

  2006-01-01

  Ømålsordbogen (the Dictionary of the Insular Dialects) describes the Danish dialects on Sealand, Funen and surrounding islands. It covers a period from 1750 to 1945, 1850-1920 being its core period (the majority of the informants were born between 1840 and 1910). As such it can clearly be labelled...... sound changes and changes in vocabulary before 1850 was difficult already then - due to the fact that sources of early spoken Danish, especially before 1800, were (and are) scarce and unevenly distributed. Furthermore, constant delays of the editing process (vol. 1 appeared only in 1992), and very rapid...... into the dictionary. Thus, traits of diachrony and historical perspective, especially within vocabulary and ethnological descriptions, but at times also within indications of pronunciation, have been introduced into a dictionary that in principle is still trying to fulfil its original synchronic ideal. The case...

 11. Bygninger – i krydsfeltet mellem æstetik og kulturhistorie

  Kristiansen, Mette Svart

  2011-01-01

  Den arkæologiske selvforståelse er i nogen udstrækning tæt knyttet til udgravningen af skjulte fortidsminder. Imidlertid skal arkæologiens arbejdsfelt forstås bredere, nemlig som studiet af fortiden gennem materielle levn. I Danmark er udpeget 300.000 bygninger af høj bevaringsværdi og 9.000 fred......Den arkæologiske selvforståelse er i nogen udstrækning tæt knyttet til udgravningen af skjulte fortidsminder. Imidlertid skal arkæologiens arbejdsfelt forstås bredere, nemlig som studiet af fortiden gennem materielle levn. I Danmark er udpeget 300.000 bygninger af høj bevaringsværdi og 9...

 12. Mellem lyst og pligt: Filmkultur og filmkritik i Danmark

  Peter Schepelern

  1995-09-01

  Full Text Available Filmen står måske i dag for de fleste, som det af de audiovisuelle medier der er tættest på at repræsentere kunsten. Men sådan har det ikke altid været. Som alle nye medier måtte filmen først igennem en lang historisk fase, hvor den nærmest blev betragtet som en trussel mod kulturen, indtil den i dag er blevet en statsbeskyttet filmkultur. I denne artikel skriver Peter Schepelern oplagt og underholdende om den danske filmkulturs udvikling fra skadelig kultur til kunst, og samtidig fortæller han historien om kritikken og teorierne om filmen fra starten til i dag i lyset af de store ideologiske og kulturelle bevægelser og i relation til de andre kunstarter. Hans konklusion er, at filmen i dag har erhvervet respektabilitet i det etablerede kulturlivs øjne, men stadigvæk ikke har fået ligestilling.

 13. Tv-reklamens musik i et tekstanalytisk perspektiv

  Nicolai Jørgensgaard Graakjær

  2010-05-01

  Full Text Available Denne artikel omhandler musik i tv-reklamer i et tekstanalytisk perspektiv. Der tilbydes en analytisk ramme, som involverer tre sammenhængende niveauer: tekst, ko-tekst og kontekst. Niveauet for kontekst præsenteres som et spørgsmål om transtekstualitet omhandlende relationen mellem musikken i tv-reklamen og musik udenfor tv-reklamen. Niveauet for ko-tekst præsenteres som et spørgsmål om relationerne mellem tv-reklamens tekstuelle elementer, og der identificeres et primært niveau for audiovisuel betydningsdannelse. Tekst niveauet præsenteres som et spørgsmål om struktureringen af selve musikken i tv-reklamer, og der identificeres en række forskellige musikformater. Hvert af de tre niveauer er diskuteret og differentieret i forhold til yderligere en række analytiske kategorier, og gennemgående er disse analytiske kategorier eksemplificeret med reference til tv-reklamer vist på dansk tv.

 14. Socio-economic well-to-wheel analysis of biofuels. The analytical method illustrated with the production and use of rapeseed diesel (RME); Samfundsoekonomisk well-to-wheel-analyse af biobraendstoffer. Analysemetoden eksemplificeret ved produktionen og brugen af rapsdiesel (RME)

  Moeller, F.; Slentoe, E.

  2010-10-15

  The report presents the methodological basis for a so-called economically well-to-wheel analysis (WtW). This can be characterized as a combined life cycle analysis (LCA) and an economic welfare cost-benefit analysis (CBA). The LCA-inspired part of the analysis includes both an energy balance and an emissions inventory. However, consistent with welfare economic reasoning, importance is put on quantifying the energy consumption and emissions by a new allocation of society's scarce resources. The pure CBA part of the WtW includes a calculation of the welfare economic benefit of these changes. The presented economic WtW method is illustrated by calculating the welfare economic implications, energy balance, and emission impacts of producing and consuming 100,000 tons of rapeseed diesel (RME) per year in Denmark. (ln)

 15. The effects of first-year shoot cut back on willow biomass production during the first and second cutting cycle; Effekter av skottnedklippning efter etableringsaaret paa produktionen under foersta och andra omdrevet i salixodlingar

  Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik

  2010-05-15

  During the early phase of commercialisation of willow short rotation forestry in Sweden it was considered to be important to cut down the shoots after the establishment year, and this practice still is maintained today. Several reasons then were put forward for cutting down. The primary goal was to stimulate sprouting of more shoots, thereby obtaining a rapidly closing stand which could compete with weeds. Another reason was that it would enable weed control during the second year. In some of the older clones, which exhibited bow-shaped shoots, cutting down was supposed to lead to more straight growing shoots which rendered less biomass loss at harvest. In the meantime, the practice of cutting down has been abandoned in Denmark, and there are reasons to scrutinise the effects of cutting down on available biomass production figures from Swedish field trials. The main goal with this project was to try to quantify the effects of cutting down on the biomass productivity of willow during the first and later cutting cycles. Thus far, efforts in this research topic have not led to a scientifically documented quantification on the effects, and therefore a scientific basis for hands-on recommendations to willow growers is lacking. The purpose of our work consequently was to generate practical recommendations with regard to the management measure of cutting down, and the audience targeted consisted of willow growers (farmers, land-owners and entrepreneurs) who are deciding about and perform the actual management of willow stands to obtain higher yields. This information also is of large relevance for all extension workers in willow growing. Data have been collected from a field trial which was planted in Flosta, Enkoeping, in 2005. As this was the only experiment on cutting down which ran during the project period, we searched the archives which contained material from another experiment which ran from 1992 to 1996 in Ultuna, Uppsala, and from which some date were collected as late as in 2000. Furthermore, the archives contained data from an experiment at the Brunnby experimental farm in Vaesteraas, which ran from 1991 to 1994. Very few papers on cutting down as a management measure were found in peer-reviewed articles, while foreign manuals for willow growers usually referred to the recommendations as described in the Swedish manuals. Results from the three field trials in Sweden, which were established with the aim to quantify the effects of cutting down of willow shoots after one year on subsequent biomass production, show that no positive effects of cutting down on yield have occurred at all. In contrary, the results altogether show that cutting down has an adverse effect on subsequent biomass production in willow during the first cutting cycle, and that cutting down also may cause a lower productivity during later cutting cycles. We conclude that cutting down, apart from being a costly management measure, leads to production losses in willow cultivation. We recommend that cutting down should not be used as a routine measure after the establishment season. This recommendation contradicts the current recommendation which currently is advocated in Sweden. By means of extension work, current practice should be changed to obtain higher biomass yields and better profit in willow short rotation forests

 16. De Forsømte

  Larsen, Troels

  omkring den franske sociolog Pierre Bourdieu. Konkret tager afhandlingen således afsæt i et konstruktionen af et problemfelt og tre historisk konkrete nedslag der afsluttes med en sammenfatning. Konkret er afhandlingen således inddelt i tre dele.   Del I. Konstruktionen af et videnskabeligt...... Bourdieus diskussioner om ’steds effekter’ argumenteres der for at der til de to rum Bourdieu konstruer i Distinction kan der tilføjes et tredje rum – det fysiske rum. Dette fysiske rum er homologt i forhold til hhv. det symbolske rum og det sociale rum på samme måde som disse to rum er homologe i forhold...... til hinanden. Er en konkret analyse af relationerne mellem det symbolske rum, det sociale rum og det fysiske rum med udgangspunkt i 35 forsømte boligområder.   Andet nedslag: Beboernes sociale differentieringer i de forsømte boligområder  Med udgangspunkt i Bourdieus model om de væsentligste...

 17. Mediebrud mellem organisationer og netværk Mediebrud mellem organisationer og netværk [Media disruptions between organisations and networks

  Lars Clausen

  2010-11-01

  Full Text Available Den foreliggende artikel undersøger eliters afhængighed af udbredelsesmedie og kommunikationsmedie inden for den Luhmannske systemteori. Gennem anvendelse af et mediebegreb fra medium-theory og koncepter fra elite-forskningen udfoldes eliters medieafhængighed på tre niveauer; udbredelsesmediet, system-mediet og føring (lederskab. Eliters specifikke kommunikationsform er afhængig af de tre mediers aktuelle beskaffenhed. Hypotesen er, at eliters form er medieafhængig, og at det bliver tydeligt i den aktuelle præsens af netværk i samtiden og i den socialvidenskabelige forskning.The present article examines the elites’ dependence on diffusion media and communication media within the Luhmannian system theory. Through the use of a media concept from medium-theory and concepts from research on elites, three levels of dependency emerge: the diffusion media, the media of the system and leadership as the specific communication medium of elites, which is dependent on the state of the three media. The hypothesis is that the specific form of elites has specific, epochal media dependencies, and this becomes evident in the present in social scientific research.

 18. Wikis og blogs i undervisningen – Teoretiske perspektiver og praktiske erfaringer

  Nina Bonderup Dohn

  2010-10-01

  Full Text Available I denne artikel diskuteres muligheder og problemstillinger forbundet med at inddrage wikis og blogs i undervisning inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige fagfelt på universitetsniveau. Fokus er på de former for brug, hvor de studerende er aktive i produktionen af indhold, og hvor der lægges vægt på stadig brug og genbrug af indholdet på tværs af kontekster. Der redegøres først for, hvad 'web 2.0' er, og hvad der forstås ved 'web 2.0-medieret læring'. På den baggrund opstilles en række læringsteoretisk og didaktisk begrundede potentialer ved at inddrage wiki- og blog-aktiviteter i undervisningen. Herefter præsenteres to eksempler fra egen undervisning, og det diskuteres, i hvilken grad de teoretiske potentialer blev realiseret, og hvilke problemstillinger der viste sig i de to cases. Dette danner afsæt for en mere generel påpegning af spændinger involveret i at bruge web 2.0 i undervisningen. For det første er der teoretiske spændinger mellem 'uddannelses-logik' og 'web 2.0-logik'. For det andet er der en spænding mellem på den ene side den mangfoldighed af kontekster, som web 2.0-medieret læring lægger op til at inddrage, og på den anden side behovet for mere faste forankringspunkter for læringsaktiviteter.

 19. Folkeskolelæreres formulering af professionsidentitet – mellem refleksion og tavs viden

  Wiedemann, Finn

  Artiklen vil gennem analyse af folkeskolelærernes erfaringer med implementeringen af ”Fælles Mål” (fælles nationale mål for undervisningen) belyse, hvordan lærere aktuelt befinder sig i et spændings- eller modsætningsfyldt felt. På den ene side oplever de en ny-professionalisering gennem f.eks. a...

 20. Håndteringen af musikfiler i krydsfeltet mellem downloading og streaming

  Ægidius, Andreas Lenander

  2017-01-01

  Den digitale online musikbrug har spredt sig over mange platforme, software og leveres i et væld af formater. Musiklytning beror på teknologier, som indgår i hverdagens generelle mediebrug. Det samme gælder musikskabelsen og distributionen, som tilsvarende præges af både digitaliseringens og...... internettets rammer for musikbrugen, som derfor i dag ofte er digital og online. Senest er musikstreaming blevet mainstream i de nordiske lande. Musikfiler håndteres nu både som en stream og som et download. Denne undersøgelse spørger hvordan unge lyttere, musikskabere og musikdistributører håndterer...... remedieringen af musikfilen som stream ud fra den konceptuelle model for et kulturkredsløb, hvori et kulturelt artefakts betydning dannes (Gay mfl., 2013). Kommodificeringer og rekommodificering af musikfiler og håndteringer bliver herved sammenkædet med remediering og konvergens (Bolter & Grusin, 2000; Jenkins...

 1. Byudviklingsplanlægning mellem urban design og netværksstyring

  Bille, Pia

  2008-01-01

  Med udgangspunkt i en beskrivelse af det nye byområde Trekroner ved Roskilde skitseres en model af aktuel byudviklingsplanlægning. Casen er udgangspunkt for en diskussion af urban design, der rejser to spørgsmål. Det ene drejer sig om hvordan urban design kan være et redskab til at skabe bedre by...... byområder i hverdagslandskabet; det andet drejer sig om, hvordan urban design udføres i et politisk system baseret på netværksstyring. Udgivelsesdato: 08-2008......Med udgangspunkt i en beskrivelse af det nye byområde Trekroner ved Roskilde skitseres en model af aktuel byudviklingsplanlægning. Casen er udgangspunkt for en diskussion af urban design, der rejser to spørgsmål. Det ene drejer sig om hvordan urban design kan være et redskab til at skabe bedre...

 2. udkast til en kognitivt orienteret socialretslære mellem retsfilosofi, videnskabsteori og retssociologi Del 3

  Vangsgaard, Peter Brix

  frem- sendt til studerende som elektronisk kopi. I de fire år, der er gået siden manuskriptet i det store og hele lå færdigt, har jeg overvejet forskellige muligheder for udgivelse, ligesom andre har overvejet om og i bekræftende fald hvordan, det bedst kunne eller burde ske. Andre projekter er kommet...... sammen med Bente Adolphsen om at starte et projekt op. Vi kalder det ”Socialretlig lærings- og udviklingskonsultation”. Projektet trækker bl.a. på tråde fra det oprindelige udviklings- arbejde. 5 Mange af de pointer, jeg forsøgte at få frem med dette arbejde, ville jeg nok formulere lidt anderledes i dag...

 3. En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

  Niels Grønbæk

  2013-09-01

  Full Text Available Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddan­­nelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som eksempel på en uddannel­­­se baseret på både et videnskabeligt og et kunstnerisk grundlag. Det dis­kuteres om den også konkret rumlige adskillelse af de to grundlags respektive pædagogiske platforme i henholdsvis kursusundervisning og projektundervisning er tilsigtet og hensigtsmæssig med særligt henblik på at opspore tiltag, der kan styrke uddannelsens forskningsbasering. I et bredere perspektiv plæderer artiklen for etableringen af fagstudiemiljøer til befordring af erfaringsdannelsen i samspilssituationer på tværs af grundlag - i dette tilfælde det kunstneriske og videnskabelige.    John Dewey’s pedagogy of experience, inspired by the concepts of experience, situation and interaction forms the frame for contemplating the apparent conflict between curriculum and project based pedagogical methods encompassing both the sciences and the arts. Investigating a particular case, the article considers whether the spatial separation of practiced pedagogical methods relative to the scientific and the artistic, has been intentional and appropriate. The inquiry aims at identifying new ways of strengthening the scientific basis of the education framework under discussion. Considering Dewey’s understanding of a learning context as ‘total social set-up’ the article in a broader perspective, argues in favour of an understanding of ‘learning context’ potentially as ‘context which learns’: Accordingly, given that the total social set-up of learning is considered dynamic rather than static the article suggests to affect such dynamic processes deliberately. In conclusion such deliberations, as motivated by pedagogical intentions of integrating scientific and artistic disciplines in the total social set-up, are considered.

 4. Arbejdsdeling mellem storkøkkener og industri - storkøkkener stiller krav

  Mikkelsen, Bent Egberg; Jørgensen, M

  1997-01-01

  The article give a status for the use of prepared food products in the catering sector and discusses the experiences with product development based on co-operation and negotiations between catering kitchens, whole-salers and manufacturers, mediated by researchers.......The article give a status for the use of prepared food products in the catering sector and discusses the experiences with product development based on co-operation and negotiations between catering kitchens, whole-salers and manufacturers, mediated by researchers....

 5. Arbejdsdeling mellem storkøkkener og industri: Storkøkkener stiller krav

  Mikkelsen, Bent Egberg; Jørgensen, Michael Søgaard

  1997-01-01

  The article give a status for the use of prepared food products in the catering sector and discusses the experiences with product development based on co-operation and negotiations between catering kitchens, whole-salers and manufacturers, mediated by researchers.......The article give a status for the use of prepared food products in the catering sector and discusses the experiences with product development based on co-operation and negotiations between catering kitchens, whole-salers and manufacturers, mediated by researchers....

 6. Børneliv mellem hjem og skole i København V

  Clemensen, Nana

  2018-01-01

  En undersøgelse af 6-10årige børns indbyrdes fortolkning, forvaltning og forhandling af sproglige og sociale konventioner på tværs af hjem og skole, baseret på 12 måneders sprogligt-etnografisk feltarbejde blandt børn, familier og pædagogisk personale i og omkring en andelsboligforening i Københa...

 7. Subakut carotisendarterektomi. Erfaringer med afkortning af tidsrummet mellem symptom og operation

  Rathenborg, L.K.; Baekgaard, N.; Jensen, L.P.

  2008-01-01

  and in the neurological departments. The stroke and death rate was unchanged, 4% and 3% before and after fast track respectively. CONCLUSION: The time between symptom and CEA can be shortened by means of a fast track after thorough information and reorganization of the work involving these patients. In order to bring......INTRODUCTION: Carotid endarterectomy (CEA) prevents transient ischemic attack and stroke in patients with symptomatic high-grade carotid stenosis. In 2004 Rothwell et al showed that maximal benefit is gained if CEA is performed less than three weeks after the onset of the symptom. With the aim...

 8. Tilsynsdiamanten i spændingsfeltet mellem soft law og hard law

  Rasmussen, Niels Skovmand

  2013-01-01

  Artiklen behandler de retskildemæssige spørgsmål, som Tilsynsdiamanten udstedt af Finanstilsynet giver anledning til. Dette sker på baggrund af forskellige teorier omkring soft law og hard law.......Artiklen behandler de retskildemæssige spørgsmål, som Tilsynsdiamanten udstedt af Finanstilsynet giver anledning til. Dette sker på baggrund af forskellige teorier omkring soft law og hard law....

 9. Kontraktaftale mellem VIA UC og Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring

  Maibom, Kirsten

  2009-01-01

  Centerets formål er at indsamle, skabe og formidle ny viden om ældrepleje og omsorg, ældres livskvalitet, sundhed og velfærd samt sociokulturelle, filosofiske og pædagogiske tematikker relateret til aldring. Ældresektorens organisering og udvikling undersøges og der sættes fokus på ældres ønsker ...

 10. Filosofisk terapi som social atilpasning. Mellem eksistentiel fænomenologi og klassisk livskunst

  Sørensen, Anders Dræby

  Den dominerende psykopatologi forstår psykiske lidelser som udtryk for en patologisk utilpassethed, og psykoterapiens mål bliver normalisering gennem social og psykisk gentilpasning. Eksistentiel fænomenologi forstår lidelsen som etisk vildfarelse i det normale, og terapiens knytter an begreber o...

 11. Når e-portfolio bygger bro mellem teori og praksis

  Nielsen, Kirsten; Kjeldsen, Lars Peter

  2009-01-01

  Gennem det seneste par år har CELM forvaltet statslige støttemidler på ca. 3 mio. kroner. Indsatsen har fokuseret på projekter omkring kvalificering af pratikforløb, omlægning til fjernundervisnig, digitale læringsresurser, undervisningsdifferentiering, digitale eksamensformer og fastholdelse af ...

 12. Byg bro - mellem specialpædagogikken og de almene ungdomsuddannelser

  Smith, Marlene

  2016-01-01

  Unges deltagelsesmuligheder på tværs al almen- og specialpædagogiske praksis, har fokus på en række af de dilemmaer, eleverne oplever, når de skal videre fra en specialpædagogisk efterskole til en almen ungdomsuddannelse....

 13. Mellem konformitet og frisættelse: overskridelser af det offentlige rum og dets ide

  Nielsen, Tom

  2002-01-01

  ‘det postmoderne urbane rum’ og den nye urbane offentlighed støtter sig til forskellige konkrete eksempler på kollektive rum i Los Angeles og Danmark. Artiklen argumenterer på baggrund heraf for et nutidigt offentlighedsbegreb, der baseres på en praksis-forståelse, som overskrider ’rene’ idéer om...

 14. Digital service i mødet mellem borger og kommune

  Pors, Anja Svejgaard

  2014-01-01

  Casen beskriver, hvordan borgerservicemedarbejder og borger interagerer, når borgeren skal lære at anvende digitale løsninger. Casen lægger op til en diskussion af borger- og embedsmandsroller samt begreber om faglighed, kompetencer og service....

 15. Urbane Projekter:mellem sted, diskurs og planlægning

  Andersen, Anne Juel

  2013-01-01

  This PhD thesis is about urban projects as part of strategic urban transformation. It is the result of a collaboration between Aalborg Municipality, Technical and Environmental Department, and Aalborg University, Department of Architecture, Design and Media Technology.The starting point has been a deep interest in the constant change and development of the city and a similar won- der towards the changing rationales and discourses present in the urban projects undertaken. The thesis focuses on...

 16. Strategisk orientering som moderator for relationen mellem virksomhedsvækst og profitabilitet

  Senderovitz, Martin; Klyver, Kim

  2009-01-01

  Vækst og profitabilitet ses ofte som centrale ledelsesmæssige målsætninger for virksomheder. Høj vækst kan ses som en indikator for succes og som et middel til at opnå konkurrencemæssige fordele og højere profitabilitet. Men høj vækst kan også medføre en række ledelsesmæssige og organisatoriske u...

 17. Ipad - lige midt i mellem lean-forward og lean-back

  Ivang, Reimer

  2011-01-01

  Jeg har siden indkøbet af min Ipad været involveret i flere projekter, hvor potentialet i Ipad'en er blevet testet. Disse projekter har klart dokumenteret, at der er et marked og et behov, som tablet pc'en kan dække. Disse oplevelser har igangsat en refleksion med hensyn til, hvordan Ipad...

 18. Handicap og beskæftigelse: Udviklingen mellem 2005 og 2006

  Høgelund, Jan; Larsen, Brian

  Denne rapport præsenterer de seneste udviklingstræk i beskæftigelsen for personer med et handicap eller længerevarende sygdom og følger op på tidligere analyser af udviklingen siden 2002. Rapporten viser, at andelen af personer med et handicap eller længerevarende sygdom, som arbejder mere end 15...... timer om ugen, er vokset fra 50,6 pct. til 54,8 pct. i perioden 2005-2006. Andelen af personer uden handicap, som arbejder mere end 15 timer om ugen, har derimod ikke ændret sig i samme periode....

 19. Handicap og beskæftigelse: Udviklingen mellem 2002 og 2005

  Høgelund, Jan; Mølgaard Miiller, Max; Pico Geerdsen, Peter

  Personer med handicap har en markant svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end personer uden handicap. Den lave beskæftigelsesgrad blandt handicappede har flere negative konsekvenser både på det personlige og det samfundsmæssige plan. Denne rapport belyser udviklingen i beskæftigelsen af person...

 20. Danmark læser - en kulturkampagne mellem flere tider og mange dagsordner

  Dalsgård, Anne Line; Lund, Niels D.

  2016-01-01

  of the campaign and analyses its position at the interface between established educational thinking and contemporary event culture, as well as considering its relations to other current agendas in the politics of culture and literature: the book market, literacy, public libraries, the concept of dissemination...... into perspective sections of contemporary Scandinavian research about books, literature, reading and the dissemination of literature. The campaign was characterised by its broad social and geographical scope, which both retained Danish public libraries as central players and involved a great number of innovative...... and events. Finally, the article calls into question whether a general educational campaign makes sense in Denmark today....

 1. Strategier for demensdiagnostik. Erfaringer fra samarbejdet mellem praktiserende læger og hjemmesygeplejersker

  Waldorff, Frans Boch; Bülow, Lars Bo; Malterud, Kirsti

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim was to explore the context and experiences of collaboration between the general practitioner (GP) and the district nurse (DN) on diagnosing dementia, in order to identify possible procedures to improve care. MATERIAL AND METHODS: Two group interviews respectively with four DNs...

 2. Trivsel i teams - mellem organisation, relationer og faglighed. Et tværfagligt forskningsprojekt

  Andersen, Vibeke

  I forskningsprojektet Trivsel i Teams (TiT) har vi taget udgangspunkt i de mange forestillinger, der er omkring teamarbejde: Teamarbejde skaber innovation og synergi, teamarbejde skaber læring, mening og trivsel og teamarbejde er den bedste organiseringsform, når det drejer sig om at løse komplekse...

 3. En skånsk familie mellem dansk og svensk: Ramel til Bækkeskov

  Johansen, Jens Chr.

  2012-01-01

  En personalhistorisk diskussion af familien og dens relationer til de to krigsførende lande i tiden omkring Karl Gustav-krigene og senere......En personalhistorisk diskussion af familien og dens relationer til de to krigsførende lande i tiden omkring Karl Gustav-krigene og senere...

 4. Danmark læser - en kulturkampagne mellem flere tider og mange dagsordner

  Dalsgård, Anne Line; Lund, Niels D.

  2016-01-01

  The national campaign Denmark is reading (Danmark læser) was carried out in the years 2013-15 and was a significant cultural policy initiative – the biggest of its kind ever in Denmark – with the object of getting more Danes to read fiction. This article describes the aim and contents of the camp...

 5. Mellem Globale Projekter og Lokale Virkeligheder - Uddannelse i Nepal og Eritrea

  Madsen, Ulla Ambrosius; Valentin, Karen

  2007-01-01

  der er og har været omfattet af dansk uddannelsesbistand. Med udgangspunkt i etnografiske klasserumsstudier i Kathmandu og Asmara illustrerer artiklen, hvorledes historiske og samfundsmæssige processer griber ind i og bliver bestemmende for børn og unges liv i konkrete lokale kontekster....

 6. Øget nærhed mellem borger og forvaltning

  Adrian, Lin; Vindeløv, Vibeke

  2015-01-01

  This article discusses whether the increased awareness of relationship between the individual Citizens and the public administration will increase cooperation with the impact of a decrease in the use of sanctions.......This article discusses whether the increased awareness of relationship between the individual Citizens and the public administration will increase cooperation with the impact of a decrease in the use of sanctions....

 7. Pædagogisk praksis og samspillet mellem individ, gruppe og samfund

  Jakobsen, Benedicte Schønemann Bernstorff

  2014-01-01

  såvel grupper som med det omgivende samfund som helhed. Kapitlet er delt i tre ud fra de forskellige perspektiver, hvor første del har fokus på det mikrosociologiske perspektiv og individets muligheder for samspil. Samspillet bliver primært belyst ud fra Erving Goffmans teori om samhandlingsorden og...... stigma. I kapitlet præsenteres blandt andet Goffmans begreber om at ’passere’ og sløre samt betydningen i en pædagogisk kontekst. Anden del har et makrosociologisk perspektiv som fokus. Her bliver samspillet primært belyst ud fra Pierre Bourdieus teori om habitus og doxa som strukturerende betingelser...

 8. Om at skabe tankevækkende viden - vidensformer mellem arkitekturens praksis og forskning

  Kirkeby, Inge Mette

  2010-01-01

  for the architectural profession, he says, that architects work with loosely structured problems. The knowledge used in design and decision making is often impossible to define before a task but may be defined in retrospective. Archimedean points, chosen by the architects, guide their problem solving. 'Good examples...

 9. Lydisolation mellem boliger i etagebyggeri – Kortlægning og forbedringsmuligheder

  Rasmussen, Birgit; Hoffmeyer, Dan

  I Danmark er der 1 mio. etageboliger, hvoraf ca. 0,6 mio. er bygget før, der blev indført lydkrav i bygningsreglementet fra 1961, og ca. 0,4 mio. i de følgende knapt 50 år frem til implementeringen af skærpede lydkrav Bygningsreglement 2008 (BR08). Der er således behov for en opgradering af...

 10. Der er sammenhæng mellem posttraumatisk belastningsreaktion og irritabel tyktarm

  Wernersson, Rebecca; Carlsson, Jessica

  2014-01-01

  and posttraumatic stress disorder (PTSD). There are several hypotheses of how this association can be explained, e.g. oxytocin dysregulation, hypothalamic-pituitary-adrenal axis dysfunction, the vulnerability of the patient group, post-infectious irritable bowel and side effects of the medical treatment of PTSD....

 11. Videnstyring som tværorganisatorisk samarbejde mellem bibliotek og uddannelse

  Harbo, Karen

  2002-01-01

  Based on the constructivist perception of learning, development trends are outlined and discussed in relation to study and learning environments at higher education institutions. This is viewed in connection with the Library's role in supporting and facilitating the studies, teaching and research...

 12. Pædagogik og fænomenologi mellem demokrati og dannelse

  Dupont, Søren

  afsnit. Der argumenteres i bogen for udviklingen af en nærheds- og omsorgsetik, hvor den danske filosof K.E. Løgstrup og den amerikanske professor i pædagogik Nel Noddings inddrages. Flere af overvejelserne i forhold til demokrati udvikles gennem studier i John Deweys forfatterskab, men også Jürgen...

 13. Uddannelse mellem demokrati og nationalstat i lyset at et "bredere socialt mål"

  Winther-Jensen, Thyge

  2008-01-01

  En diskussion af nationalstat og demokrati i lyset af John Dewey vendingen 'a wider social aim' fra bogen Democracy and Education......En diskussion af nationalstat og demokrati i lyset af John Dewey vendingen 'a wider social aim' fra bogen Democracy and Education...

 14. En problematisering af samspillet mellem centrale pædagogiske principper på arkitektuddannelsen

  Grønbæk, Niels; Hedegaard Møller, Camilla

  2013-01-01

  Ud fra John Deweys erfaringspædagogik, bygget op om begreberne erfaring, situation og samspil, undersøges aspekter af en strukturel adskillelse af målstyrede og projektbaserede undervisningspraksisser med arkitektuddannelsen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur Design og Konservering som...

 15. Situeret læring - mellem mesterlære og socialkonstruktionisme

  Christensen, Gerd

  2013-01-01

  Formålet med artiklen er at diskutere den videnskabsteoretiske placering af Jean Lave & Etienne Wengers ’situeret læring’, der er blevet kategoriseret under så forskelligartede betegnelser som ’en mesterlære-teori’ samt som ’socialkonstruktionisme’. Dette kan synes som en teoretisk diskussion uden...

 16. Sammenhaenge mellem patientens genotype og sygdommens forløb ved arvelige kraeftsygdomme

  Bisgaard, Marie Luise

  2006-01-01

  The majority of hereditary cancers demonstrate extended variation of phenotype, not only between families, but also within a particular family, who supposedly have inherited the same pathogenic mutation. The present paper reviews genotype-phenotype correlations with examples mainly from the two...

 17. Referencehåndtering med Mendeley: mellem organisering, skrivning og samarbejde

  Mikkel Hvidtfeldt Andersen

  2017-05-01

  EN AbstractReference management software have existed for some time, but have regained relevance in the wake for web 2.0. From being digital tools for automating the tiresome work of citing sources, they are today multifaceted applications with reading, production and sharing functionalities. In spite a vast amount of material introducing and comparing reference management software on a technical basis, there is a surprising lack of studies interested in learning aspects. With the software Mendeley as case, this article discuss’ how reference management software can be applied as learning and research tools, not solely to increase workflows efficiency. It’s debated Mendeley can support; 1. Organizing and rearticulating of research questions and frameworks; 2. How co-creation is facilitated via joint collections; and 3. How thinking about textual relations can be strengthened by diminishing the distance between own and others’ texts. It is concluded that Mendeley has potential to support regular scientific activities such as knowledge construction, production and sharing, with literature as its fulcrum.

 18. Seks positioner i forhold til evidens og det forhandlede forhold mellem dem

  Peter Dahler-Larsen

  2016-03-01

  Full Text Available Seks positioner skitseres, som tager stilling til kausalitet og evidens på helt forskellig måde. De betragtes i artiklen ikke som rent videnskabsteoretiske positioner, men mentale modeller, der afhænger af institutioner, værdier og personlige erfaringer. I en given situation med flere mentale modeller på spil må en evaluator overveje, hvordan der skabes tilstrækkelig opbakning til en evaluering. Der inkluderer forhandling, alliancedannelse og eventuel refleksion over evaluators egen foretrukne mentale model.

 19. Manglende sammenhaeng mellem praestationer i et virtuelt og i et virkeligt miljø

  Konge, Lars; Bitsch, Mikael

  2010-01-01

  INTRODUCTION: Simulation-based training provides obvious benefits for patients and doctors in education. Frequently, virtual reality simulators are expensive and evidence for their efficacy is poor, particularly as a result of studies with poor methodology and few test participants. In medical......-five test subjects played two rounds of bowling on a Nintendo Wii and 25 days later on a real bowling alley. Correlations of the scores in the first and second round (test-retest-reliability) and of the scores on the simulator and in reality (criterion validation) were studied and there was tested for any...

 20. Manglende sammenhaeng mellem praestationer i et virtuelt og i et virkeligt miljø

  Konge, Lars; Bitsch, Mikael

  2010-01-01

  INTRODUCTION: Simulation-based training provides obvious benefits for patients and doctors in education. Frequently, virtual reality simulators are expensive and evidence for their efficacy is poor, particularly as a result of studies with poor methodology and few test participants. In medical......-five test subjects played two rounds of bowling on a Nintendo Wii and 25 days later on a real bowling alley. Correlations of the scores in the first and second round (test-retest-reliability) and of the scores on the simulator and in reality (criterion validation) were studied and there was tested for any...

 1. Mulig sammenhæng mellem marginal parodontitis og iskæmisk hjertesygdom

  Hansen, Gorm Mørk; Holmstrup, Palle; Tolker-Nielsen, Tim

  2014-01-01

  Periodontitis is a prevalent chronic inflammatory disease induced by bacterial biofilm in the dental pocket resulting in destruction of the periodontal tissues. Periodontitis is associated with ischaemic heart disease and we here provide a summary of the current evidence linking these two disorders....

 2. Europæisering af kommunerne - I spændingsfeltet mellem kultur og konkurrence

  Hansen, Mia Pough; Schoop, Maria Richardt; Gjelstrup, Mia Nexø

  2014-01-01

  In the report we investigate how the process of Europeanization influences the scope of the Danish municipalities by promoting the principles and regulations of the common market with its the ban of state subsidies that might threaten to distort the competition on the free market. The theoretical framework is J.P. Olsen’s model of the parliamentary chain of governance, Habermas’ theory of deliberative democracy and three branches of institutional theory. The research is designed as a case stu...

 3. Arbejdsdeling mellem storkøkkener og industri - storkøkkener stiller krav

  Mikkelsen, Bent Egberg; Jørgensen, M

  1997-01-01

  The article give a status for the use of prepared food products in the catering sector and discusses the experiences with product development based on co-operation and negotiations between catering kitchens, whole-salers and manufacturers, mediated by researchers.......The article give a status for the use of prepared food products in the catering sector and discusses the experiences with product development based on co-operation and negotiations between catering kitchens, whole-salers and manufacturers, mediated by researchers....

 4. Arbejdsdeling mellem storkøkkener og industri: Storkøkkener stiller krav

  Mikkelsen, Bent Egberg; Jørgensen, Michael Søgaard

  1997-01-01

  The article give a status for the use of prepared food products in the catering sector and discusses the experiences with product development based on co-operation and negotiations between catering kitchens, whole-salers and manufacturers, mediated by researchers.......The article give a status for the use of prepared food products in the catering sector and discusses the experiences with product development based on co-operation and negotiations between catering kitchens, whole-salers and manufacturers, mediated by researchers....

 5. Behov for træning af dokumentation i sygepleje giver synergi mellem grunduddannelser i et University College

  Kollerup, Mette Geil; Nielsen, Tina

  2014-01-01

  Sygeplejerskeuddannelsen og Datamatikeruddannelsen på University College Nordjylland har samarbejdet om udvikling af en elektronisk patientjournal, som sygeplejestuderende kan anvende til at træne elektronisk dokumentation af sygeplejen i færdighedslaboratoriet. Baggrunden for projektet er...

 6. Ny uddannelse til senioridrætskonsulent styrker samarbejdet mellem DGI og University College Lillebælt

  Bendsen, Aksel

  2008-01-01

  I samarbejde med Danske Gymnastik og Idrætsforeninger har University College Lillebælt udviklet en ny uddannelse til senioridrætskonsulent. Uddannelsen startede i Odense i efteråret 2008. At udvikle uddannelsen involverede flere parter. Det krævede et stort samarbejde at få alle disse forskellige...... menneskers ønsker og behov til at resultere i en uddannelse med et klart sigte og et kvalificeret indhold. Det er imidlertid et krav til de nye professionshøjskoler, at de kan løse den slags opgaver. I dag er den nye uddannelse et bevis på, at University College Lillebælt har disse kompetencer....

 7. Indberetning af provokerede aborter i 1994. En sammenligning mellem data i Registeret over Legalt Provokerede Aborter og Landspatientregistere

  Krebs, L; Johansen, A M; Helweg-Larsen, K

  1997-01-01

  Up to 31st December 1994 all cases of legally induced abortions were notified by the physician responsible for the operation to the National Board of Health and recorded in the Register of Induced Abortions. Following this data, abortion statistics will rely on data concerning induced abortions...... in the Danish National Patient Register, which includes information based upon the unique personal number of all patients admitted to hospitals. The completeness of the Register of Induced Abortions and the National Patient Register as to induced abortions in 1994 was assessed to evaluate the impact...... of the change in method of monitoring on trends in the national and regional abortion rate. The complete number of induced abortions was estimated to be the sum of the number recorded in both registers, cases recorded only in the Register of Induced Abortions, cases recorded only in the National Patient...

 8. Review of K.E. Løgstrup: Den erkendelsesteoretiske konflikt mellem den transcendentalfilosofiske idealisme og teologien

  Rabjerg, Bjørn

  2012-01-01

  Løgstrup’s first main (his doctoral dissertation) work is now available again, this time in an expanded version with Løgstrup’s own planned revision included as an additional text and with a valuable postscript by Kees van Kooten Niekerk.......Løgstrup’s first main (his doctoral dissertation) work is now available again, this time in an expanded version with Løgstrup’s own planned revision included as an additional text and with a valuable postscript by Kees van Kooten Niekerk....

 9. Anvender vi det optimale dosisregime for phenoxymethylpenicillin til børn mellem 0-10 år ?

  Glerup, Mia; Rittig, Søren; Veirum, Jens Erik;

  2011-01-01

  fået anlagt i.v. adgang. 20 børn skal indtage phenoxymethylpenicillin mikstur 25 mg/kg og 20 børn skal indtage 50 mg/kg. Blodprøver udtages 0-7 timer efter indtagelsen. Metode 2: Koncentrationen af penicillinet i blodprøverne bestemmes ved at måle hæmningszonen for Streptococcus Pyogenes på en...... agarplade påsat patientserum. Herefter sammenlignes med hæmningszonerne for Streptococcus Pyogenes på en anden agarplade påsat kendte penicillinkoncentrationer i intervallet 0,5-32 μg/ml (Standard disk diffusion bioassay). Resultater. To børn er færdigundersøgt. Begge havde maksimal koncentration 1 time...

 10. Konstruktion af læreretniciteter i en multikulturel dansk folkeskole - mellem kulturel rummelighed og andetgørelse

  Tholund Strande, Marie

  2010-01-01

  This thesis wishes to challenge the predominant Danish understanding of the concept integration within the context of the Danish primary school (‘folkeskole’). By focusing on how teacher-ethnicities are constructed in relation to their daily work with children, parents and each other as colleagues, the thesis aims to contribute to a culturally more inclusive primary school and thereby a more socially equal society. The research question is: How are teacher-ethnicities constructed within a...

 11. Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967

  Mikael Frausing

  2010-11-01

  Full Text Available Artiklen baserer sig på undersøgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedvægt på perioden 1923-1945. Nedsættelsen af „Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet" i 1934 betød en gennemgribende forandring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisationog arbejde. Turisme blev herved i højere grad opfattet som et eksporterhverv og indrettet efter sit økonomiske indtjeningspotentiale. Hermed lagdes grunden til den organisation og den turismeopfattelse, som kom til at dominere efterkrigstidens danske turisme, mens tidligere, konkurrerende syn på turismen på sigt marginaliseredes. En gennemgang af Turistforeningens brochurer og udgivelservil i øvrigt demonstrere, at „Danmark som turistland" repræsenteredes i meget forskellige og konkurrerende diskurser, lige fra en hjemstavnsorientering med vægt på oldtid, landskaber og landbokultur til det „moderne Danmark" med levende byliv, uhøjtidelig harmoni, ungdommelighed og social ansvarlighed. Overordnet betød mellemkrigstiden både i organisation og repræsentation en forskydning af turistarbejdet fra provinsens lokale, folkelige forankring til byernes, primært københavnske, erhvervsinteresser.Abstract: A Happy Marriage of Convenience?The Danish National Tourist Organization c.1888-1967Turistforeningen for Danmark was the Danish National Tourist Organization from 1923-1967. It replaced Den danske Turistforening which dissolved in the turmoil following World War I, and was itself replaced in 1967 by Danmarks Turistråd. This article offers an outline of the development of Turistforeningen for Danmark with a main focus on the interwar-period 1923-1939. Through an analysis of the organization's activities to attract foreign visitors as well as to„enhance"the travel of Danes within their own country it is shown, how two distinct understandings of „tourism" co-existed, and was balanced against each other, within the organization. Commercial interests, primarily based in Copenhagen and the larger tourist destinations, saw tourism as an economic activity and an „exporting trade" to be exploited in an ever-increasing international tourismmarket. On the other hand were the more than 100 local tourist associations, to a large degree non-commercial, which saw tourism as an educational or „ideal" activity, meaning cultural and educational where visiting scenery, prehistoric sites, historic town centres and seeing local customs should teach locals and visitors alike about the region and the nation at large. The basic partnershipbetween commercial interests and local tourism was maintained throughout the period, but government involvement in 1935 made Turistforeningen for Danmark a state-sponsored organization, dramatically increasing the available funding, but also shifting the balance within the organization in favour of commercial interests.It also meant noticeable changes in the representations of Denmark through brochures and guidebooks and the beginnings of a modern tourism discourse of 'fairy-tale Denmark', stressing tranquillity, laid-back city-life, social welfare and design. This development was halted by World War II, but though co-operation (as well as organizational debate persisted throughout the 1950's and 1960's, the commercial and professional understanding of tourism became increasingly dominant, thereby pushing different ways of managing and thinking about tourism to the margins.

 12. Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967

  Mikael Frausing

  2010-11-01

  It also meant noticeable changes in the representations of Denmark through brochures and guidebooks and the beginnings of a modern tourism discourse of 'fairy-tale Denmark', stressing tranquillity, laid-back city-life, social welfare and design. This development was halted by World War II, but though co-operation (as well as organizational debate persisted throughout the 1950's and 1960's, the commercial and professional understanding of tourism became increasingly dominant, thereby pushing different ways of managing and thinking about tourism to the margins.

 13. Grænser for professionel autoritet i mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter/klienter

  Højbjerg, Karin; Sandholm Larsen, Niels; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  is that the health professionals by their very nature possess authority in the meaning credibility and impact in the relation with the patient/client. However, managing own work and consequently the professional autonomy is put under pressure. Seven focus group interviews attending to social workers’, midwives...

 14. »Med et fingerknips« – overførsler af indsatte mellem danske fængsler

  Kjær Minke, Linda; Gottrup, Rikke

  2014-01-01

  for administrative and disciplinary reasons such as prison capacity and maintaining order and security in the prison. Transfers may therefore be seen as a strategy for managing prisoners whose behavior is difficult or disruptive. In Denmark the official record shows in average 669 incidences of involuntary inter...

 15. Kroppen politiske økonomi. Om grænsedragningen mellem person, krop og vare i medicinske udvekslingssystemet

  Klaus Høyer

  2011-12-01

  Full Text Available Today, the medico industry is considered the largest export sector of Denmark, and the medical knowledge, on which it is based, requires access to bodies and human biological material. This material and these bodies are thus in a certain sense economic resources. At the same time, they are typically regarded as parts of individuals – of subjects. In certain situations, this duality becomes problematic. You cannot buy and sell “body parts”; individuals may own, but cannot be owned. It is, however, no easy task to keep the-body-as-subject separate from the-body-as-object, and the medical routine work is full of hybrids. In the present article, we discuss historically specific ways in which to create distinctions in the tension between being a patient who is the target for intervention, and supplying material for the treatment of others. We focus on the hip as a bone and as a metal prosthesis, where it becomes the subject of exchange. With the article, we specifically wish to underline the necessity of recognizing the basic ambiguity sourrounding the body, and the meaning of this ambiguity for how we organize the exchange of everything which is neither subject nor an unambiguous object.

 16. Keratitis som følge af diagnoseforveksling mellem udtørringskeratopati og allergisk øjensygdom

  Ahmed, Shakil; Javed Ahmed, Hassan

  2014-01-01

  A case report of involutional ectropion associated with exposure keratopathy - which complicated to exposure keratitis due to incorrect management is presented. Upon consulting the local pharmacy the patient was wrongly given anti-allergic eye drops. Patients with involutional ectropion have high...

 17. Mellem overskridelse og konformitet - når dømmekraft skal bedømmes

  Pedersen, Lars Wahlun

  2009-01-01

  Hvordan håndterer pædagogstuderende bachelorprojektets krav om udviklingsorientering og nytænkning, samtidig med at en eksamen skal bestås? Dette spørgsmål besvares ud fra en analyse af udvalgte bachelorprojekter, og der henvises til bl.a. Kant, Gadamer og Bourdieu.......Hvordan håndterer pædagogstuderende bachelorprojektets krav om udviklingsorientering og nytænkning, samtidig med at en eksamen skal bestås? Dette spørgsmål besvares ud fra en analyse af udvalgte bachelorprojekter, og der henvises til bl.a. Kant, Gadamer og Bourdieu....

 18. Sammendrag af anbefalingerne fra "Skelnen mellem pesticidpunktkilder og fladekilder", herunder hvad forventer vi at finde fra de to kildetyper

  Binning, Philip John; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki

  2013-01-01

  , primarily resulting from the use of pesticides in agriculture; and point sources such as those resulting from spills, farm machinery washing, or landfill deposition of pesticide wastes. This project aimed to develop methods that can be used to determine whether pesticides de-tected in monitoring...

 19. Klemt mellem sygdom og job - om kræftpatienters møde med jobcenters krav om jobaktivering

  Glasdam, Stinne

  2011-01-01

  cases are constructed. The analyses only take a user perspective. They show how, depending on a person’s position in society, he or she will have varying capacity and opportunities for meeting job center requirements. At present the Danish society seems to be moving towards workfare rather than welfare....

 20. Robottens Anatomi

  Antabi, Mimo

  Rapport der beskriver de samlede erfaringer fra arbejdet med produktionen af teaterforestillingen Robottens Anatomi. Indehoder bl.a. interviews med medvirkende, bidrag fra instruktør, synopsis, beskrivelse af scenografi mv.......Rapport der beskriver de samlede erfaringer fra arbejdet med produktionen af teaterforestillingen Robottens Anatomi. Indehoder bl.a. interviews med medvirkende, bidrag fra instruktør, synopsis, beskrivelse af scenografi mv....

 1. Erfolgskriterien in Projekten

  Rudolph, Simone;Pracht, Beate;Taranovych, Yuriy;Walter, Sven Markus;Krcmar, Helmut

  2014-01-01

  Was macht Projekte im Umfeld digitaler Produktionen erfolgreich? Welchen Stellenwert besitzen grundlegende Erfolgskriterien bei den Produzenten digitaler Produktionen? Wo existieren Probleme im Projektmanagement? Diese Fragen werden nur zu einem geringen Teil von der wissenschaftlichen Literatur behandelt. Daher wurde im Rahmen des Forschungsprojekts WebCo@ch eine Interviewserie mit Unternehmen des betrachteten Umfelds durchgef?hrt. Neben der Schaffung eines ?berblicks ?ber die gegenw?rtige L...

 2. Robottens Anatomi

  Antabi, Mimo

  Rapport der beskriver de samlede erfaringer fra arbejdet med produktionen af teaterforestillingen Robottens Anatomi. Indehoder bl.a. interviews med medvirkende, bidrag fra instruktør, synopsis, beskrivelse af scenografi mv.......Rapport der beskriver de samlede erfaringer fra arbejdet med produktionen af teaterforestillingen Robottens Anatomi. Indehoder bl.a. interviews med medvirkende, bidrag fra instruktør, synopsis, beskrivelse af scenografi mv....

 3. Kommunikation i den primære sundhedstjeneste-l en kvalitiv undersøgelse af relation og interaktion mellem hjemmesygeplejersken og den "vanskelige" patient

  Michaelsen, Jette Joost

  Hjemmesygepljerske, kommunikstion, kvalitativ undersøgelse, "vanskelige" patienter, sundheds-sygdomsopfattelse, primær sundhedstjeneste......Hjemmesygepljerske, kommunikstion, kvalitativ undersøgelse, "vanskelige" patienter, sundheds-sygdomsopfattelse, primær sundhedstjeneste...

 4. Optimization of cooling and heat pump systems through interaction between PackCalc and BSim; Optimering af koele- og varmepumpeanlaeg gennem samspil mellem PackCalc og BSim

  Johnsen, K. [Aalborg Univ., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Hoersholm (Denmark); Olsen, Lars [Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark); Barky, T. [Ramboell, Copenhagen (Denmark); Juel Skovrup, M. [IPU, Kgs. Lyngby (Denmark)

  2012-08-15

  The purpose of the project was: To develop a PC-tool, which can help show the economic consequences of different design of systems and choices of components and control strategy in relations to heat pump and air-conditioning systems in buildings. The tool should also assist in relating the economic consequences to the achieved indoor climate in the building. The resulting tool is a combination (and extension) of two previous existing tools: 1) Pack Calculation II for simulating refrigeration and heat pump systems. 2) BSim for detailed simulation of buildings. By combining the two tools it has been possible to: 3) Enable BSim users to get an insight in the economic and indoor climate consequences of their choice of technical system (heat pump and air-conditioning). 4) Enable PackCalc users to get a much more detailed overview - through BSim simulations - of the load situation when dimensioning refrigeration systems and heat pumps. (Author)

 5. Sammenhængen mellem det kemiske svind og den hydradiserede cementmængde for høje prøver

  Nielsen, Kim

  1987-01-01

  aktiverinsfaktor, a, og en tidsforskydning T, hvor a beskriver den del af prøven der er 100% aktiv efter den oprindelige mekanisme. T.K.'s dispetionsmodel, for lineær kinetik, får da formen: (1): 1/P = 1/(aPu) + t50((aPu(t+T)) , hvor a = (1- DP/Pu) hvor DP = svind korrektion. a = 1 og DP = 0 ml/100g cement...

 6. Hvordan påvirker den samtale, der foregår mellem lærere og elever, elevernes udvikling af fagsprog?

  Meidell Sigsgaard, Anna-Vera

  2016-01-01

  forløbet. I oplægget problematiserer jeg, lærernes forsøg på at skabe bro til elevernes viden, og jeg fremlægger mine overvejelser over, hvordan dette kan gøres mere målrettet. Mine overvejelser perspektiverer jeg ift., hvilken forberedelse det kræver af lærerne, og hvordan talesproget kan bruges som...

 7. Sammenhængen mellem fysisk arbejdsbelastning og lænderygsmerter sløres af "healthy worker"-effekten

  Hartvigsen, Jan; Bakketeig, Leiv S.; Leboeuf-Yde, Charlotte

  2002-01-01

  a protective or neutral effect in relation to LBP, whereas having a heavy physical job constitutes a significant risk factor. Because og migration between exposure groups (the "healthy worker" effect), longitudinal studies are necessary for investigating the associations between physical workload and LBP...

 8. En rigtigt god snak? - om reproduktion og overskridelse i dialogmøder mellem minoritetsdanske forældre og majoritetsdanske socialarbejdere

  Larsen, Nanna Brink

  2010-01-01

  -normative, any critical analysis produces results that – if not explicitly then through its silences – makes visible some categories of agents and problems rather than others. When refusing to deal with problems other than those client identities that could be deconstructed as arbitrary discursive products......, Said‟s discourse analysis of colonial and postcolonial Orientalism, and of Laclau and Mouffe‟s discourse theory, the thesis is based on an interest in power in its hegemonic form of socially produced closure. Power, in a rough synthesis of these perspectives, is what reduces the indefinite flow...... to participate in schools, social services etc. It also contributes to the insecurity of Danish social workers – not least those who want to work from the recognition of multiplicity. Secondly, this connects to a methodological concern with developing a sociological perspective that could relate to fields...

 9. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  INTRODUCTION: To improve the early identification of eating disorders the study tested whether women with risk behaviour for eating disorders have lower health-related life quality and more perceived stress than women without risk behaviour. MATERIAL AND METHODS: The study was a representative...... disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...... health. They also have a higher mean score on PSS than women without risk behaviour. CONCLUSION: Women with risk behaviour for eating disorders have lower mental health-related life quality than women without risk behaviour. They also experience daily life as more unpredictable, stressful and difficult...

 10. Sammenhaenge mellem risikoadfaerd for spiseforstyrrelser og Short Form-36 samt selvoplevet stress blandt 16-29-årige danske kvinder

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  disorders and also to SF-36 and Perceived Stress Scale (PSS). RESULTS: Women with risk behaviour for eating disorders have a lower score on all subscales of SF-36 than women without risk behaviour. The differences are significant for the subscales for mental health, vitality, social function and general...

 11. Christian Bohr og De syv små Djaevle: Et laerestykke i 4 akter om iltdiffusionsstriden mellem Christian Bohr og August Krogh

  Gjedde, Albert

  2004-01-01

  and the Kroghs reveals that Bohr's concept of active cellular participation in diffusion is entirely compatible with the mechanism of capillary recruitment, for the discovery of which Krogh was later awarded Nobel's Prize, years after Bohr's untimely and unexpected death in 1911. Udgivelsesdato: 2004-null...

 12. Rum for kvalifikation, plads til inklusion? - om mødet mellem børn, rum og pædagogik i den danske folkeskole

  David Thore Gravesen

  2016-12-01

  Full Text Available The research question in this article is: What spaces and roles do pedagogues create in the tension between qualification and inclusion after the school reform in Denmark in 2014? Based on ethnographic studies carried out in two Danish Primary Schools, the article focuses on the work of pedagogues in the Danish Primary school after a school reform in 2014. The analysis unfolds through a study of the relationship between space and pedagogy. In the empirical data on which the analysis is based, space appears as a significant marker in the various types of pedagogy that is constituted. With the school reform pedagogues are invited into new spaces. These spaces are dominated by a political and societal agenda focusing on efficiency and qualification in school. In the daily practice this agenda collides with the ambition of inclusive learning environments. The encounter between qualification and inclusion represents a paradox that affects the daily work of the pedagogues.

 13. Dybe biopores arealmæssige forekomst og betydning for pesticidudvaskning mellem jordoverfladen og kemisk reduceret grundvandszone i moræneler

  Jørgensen, Peter; Hansen, Søren; Petersen, Carsten T.;

  2011-01-01

  foretaget ca. 500 m mod vest for den nuværende undersøgelseslokalitet. Dermed er sprækkerne på forsøgslokaliteten genetisk knyttes til sprækkerne i de tidligere undersøgelser (Jørgensen 1996; Klint og Gravesen 1999). Det er registeret, at ormegange i udgravningen følger sprækker og endvidere virker...

 14. Hvordan påvirker brugen af trådløse telefoner kommunikationen og relationen mellem patient og sygeplejerske?

  Paasch, Bettina Sletten

  2013-01-01

  bevidst om, hvad kollegaen er i færd med, og hvorvidt man afbryder denne i en væsentlig samtale med en patient. Når telefonen ringer, skal besvarelse af opkaldet vejes op imod den konkrete situation sygeplejersken befinder sig i. Denne balance mestres generelt ikke, og opkaldet prioriteres. Når opkaldet...

 15. Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Den danske arbejder - før, under og efter Den kolde krig

  Nielsen, Niels Jul

  2004-01-01

   Arbejderbevægelsen har sat et markant præg på udviklingen af såvel velfærdssamfund som velfærdsstat gennem 1900-tallet. Et almindeligt synspunkt er, at en stærk fagbevægelse og et toneangivende Socialdemokrati 'nedefra' - udfra en ideologi om en forbedring af forholdene for den jævne befolkning ...

 16. Sammenhængen mellem fysisk arbejdsbelastning og lænderygsmerter sløres af "healthy worker"-effekten

  Hartvigsen, Jan; Bakketeig, Leiv S.; Leboeuf-Yde, Charlotte

  2002-01-01

  INTRODUCTION: Both physical and psychosocial workplace factors are considered risk factors for low back pain (LBP). However, today, no consensus has been reached regarding the exact role of these factors in the genesis of LBP. MATERIAL AND METHODS: Questionnaire data were collected at baseline...

 17. Psykosocial sygepleje i intensivafdeling - Et studie af den psykosociale sygepleje i mødet mellem den vågne intuberede patient og intensivsygeplejersken

  Schultz, Lotte Abildgren; Hounsgaard, Lise

  2011-01-01

  Psychosocial Nursing Care in a High Tech Critical Care Unit – A Study of Psychosocial Nursing in Encounters -between the Awake Intubated Patient and the Critical Care Nurse Modern technology and new ways of treating and caring for the ventilated patient have implied a change in the need for nursing....... The aim of this study was to gain deeper understanding of the psychosocial care in the encounter between the awake intubated patient and the critical care nurse. In a Danish high tech critical care unit, 44 hours of participant observation were conducted. Three critically ill, intubated patients and eight...... critical care nurses were included in the study. Data were analysed and interpreted using a Ricoeur inspired interpretation strategy. Three themes emerged: contact, information and interaction. The findings suggest that there is a divergence between the nurse's intentions and actions in the encounter...

 18. "Unser Denken ist schlecterdings nur eine Galvanisation..." Om mødet mellem naturvidenskab, digtningsteori og musikæstetik hos Novalis

  Sørensen, Søren Møller

  2003-01-01

  elektrokemi, mindedrift, musikæstetik, litteraturteori, Novalis, Johann Wilhelm Ritter, Carl Dahlhaus......elektrokemi, mindedrift, musikæstetik, litteraturteori, Novalis, Johann Wilhelm Ritter, Carl Dahlhaus...

 19. Depressive menneskers oplevelser af transitionen mellem at være indlagt og at være hjemme: Et interview studie

  Rossen, Camilla Blach; Tingleff, Ellen Boldrup; Buus, Niels

  2009-01-01

  of this transition is needed in order to design better nursing care. Aim: To gain a deeper understanding of depressive people’s experience of the transition from hospital in-patient care to home based care. Methods: This interpretative study utilised Meleis’ theory about health care transitions and used Ricoeur’s...

 20. Sammenhænge mellem risikoadfærd for spiseforstyrrelser og SF-36 samt selvoplevet stress for yngre danske kvinder, 16-29 år

  Waaddegaard, Mette; Davidsen, Michael; Kjøller, Mette

  2009-01-01

  cross sectional survey of 16-29-year old women and was part of the Danish Health Interview Survey 2005. After the personal interviews, 487 returned the questionnaires, with a response rate of 53.3%. Participants responded to RiBED-8, a screening instrument for identification of risk behaviour for eating...

 1. Den beneventanske sang, en før-gregoriansk sangtradition fra grænseområdet mellem Byzans og Vesteuropa

  Troelsgård, Christian

  1993-01-01

  Musikhistorie, byzantinsk musik, Langobarder-riget, gregoriansk sang, Beneventanske håndskrifter......Musikhistorie, byzantinsk musik, Langobarder-riget, gregoriansk sang, Beneventanske håndskrifter...

 2. Connection between wind turbine noise and health effects. Prepared for the National Board of Health, Denmark; Sammenhaeng mellem vindmoellestoej og helbredseffekter. Udfoert for Sundhedsstyrelsen

  Holm Pedersen, T.

  2011-03-15

  The purpose of this report is, through a limited literature study, to elucidate the direct and probable indirect health effects due to wind turbine noise / vibrations / shadow effect. It is shown that the wind turbine noise's character is not substantially different from many other sources of noise in our daily lives. The sound levels are rather low, seen in relation to the sound impacts that we normally are exposed to, and that also includes low-frequency noise. Audible infrasound does not occur. Noise annoyance is the most significant effect of noise from wind turbines. The noise annoyance from wind turbines is greater than from road traffic at the same level of noise. At the noise limit of 39 dB for noise-sensitive land use one must expect that for wind turbines about 10% is highly annoying. Sleep disorders can occur. There is a sharp increase in the percentage of sleep disorders just above the noise limits. There was not found a direct correlation between stress and noise. By contrast, significant correlations between stress symptoms and noise nuisance are found. Existing studies show no significant correlations to chronic diseases, diabetes, high blood pressure and cardiovascular diseases. The literature reports on phenomenon called vibro-acoustic diseases and wind turbine syndrome, without, however, a proven causal dose-response relationship or without conducted studies where it is compared to control groups. These phenomena are not considered real for wind turbines. On the present basis, there are no demonstrated direct health effects due to wind turbine noise, though there are observed correlation between noise and stress symptoms Shadows from the rotating blades are annoying, but cannot induce epileptic attacks. (LN)

 3. Prostitutionen i København før og nu. Mellem meninger, myndigheder og medborgere. [sammen med Lise A. Frandsen

  Nielsen, Niels Jul

  2009-01-01

  Lektørudtalelse: http://bibliotek.dk/pop_vis.php?target=lektor&format=pop_up&ccl=ld%3d(28553153) Prostitution indebærer som fænomen fundamentale kulturspørgsmål. Den offentlige debat kører aktuelt i højeste gear og rejser bl.a. spørgsmål såsom, hvorvidt det er indskrænkning af frihed at kriminali......Lektørudtalelse: http://bibliotek.dk/pop_vis.php?target=lektor&format=pop_up&ccl=ld%3d(28553153) Prostitution indebærer som fænomen fundamentale kulturspørgsmål. Den offentlige debat kører aktuelt i højeste gear og rejser bl.a. spørgsmål såsom, hvorvidt det er indskrænkning af frihed...

 4. Et kulturhistorisk blik på motivation, identitet og læring

  Bunzendahl, Volker

  2009-01-01

  Kapitlet er en indføring i Lev S. Vygotsky og hans kulturhistoriske teori, hvor læseren præsenteres for nogle centrale pointer, metoder og begreber, samt Vygotskys vision for faget psykologi. Samspil (leg, undervisning, arbejde) mellem mennesker, mellem mor og barn, mellem lærer og elev, mellem...

 5. Forståelse af matematik

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Hvad vil det sige at forstå matematik? Er det procedurerne, altså hvordan man gennemfører beregninger, der skal forstås, er det relationerne indenfor matematik, og hvordan man kan konkludere eller er det matematisk modellering, som starter i en virkelig kontekst, benytter matematik til at finde en...

 6. Barndomskonstruktioner i skole-hjem-relationen i Danmark

  Kryger, Niels

  2015-01-01

  Artiklen fokuserer på de – ofte implicitte – barndomsforestillinger, der produceres i skole-hjem-relationen i retorikker og dominerende forestillinger om, hvad skole-hjem-relationerne skal handle om i en dansk kontekst. Artiklen kaster et kritisk blik på de senere års ændringer ved at anskue skole......-hjem-samarbejde i et barndoms- og generationsperspektiv....

 7. Organic acid production by Aspergillus niger

  Jongh, Wian de

  2006-01-01

  . Specielt Aspergillus niger er interessant i forbindelse med produktion af organiske syrer, idet denne organisme tolerer lavt pH, kan give høje produktudbytter, og kan give høje produktiviteter som allerede illustreret i anvendelsen af denne organisme i produktionen af citronsyre. Disse faktorer gør A...

 8. Udviklingen af TPM (Total Productive Maintenance) - og relationer til andre koncepter

  Michelsen, Aage U.

  2003-01-01

  Koncepterne TPS, TQC og TPM har gennem årtier undergået en løbende udvikling, og for alle tre koncepter gælder, at deres indhold herved gradvist er blevet udvidet - fra at omfatte specifikke problemstillinger i produktionen til at omfatte næsten hele virksomheden. I artiklen skitseres træk af den...

 9. Just-in-time og økonomistyringen - når økonomistyringen skal støtte et udvalg af parametre i produktionsforløbet

  Nielsen, Steen

  2004-01-01

  ønsker at sætte fokus på flaske-halsproblematikken i produktionen, kan throughput accounting eller OPT (Optimized Production Technology) anvendes, i det disse sætter fokus på maksimering af den totale lønsomhed for output. I JIT er ikke-finansielle nøgletal også vigtige styringsinstrumenter....

 10. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 11. Ukraine-balancen

  Sandøe, Peter

  2014-01-01

  Det afgørende er ikke, om dyrevelfærden inden for svineproduktion her og nu er i top, men at den gradvis bliver bedre, og at den hele tiden er bedre, end den ville være, hvis vi lod produktionen flytte ud af landet....

 12. Brands som brikker i konstruktionen af identitet

  Hermansen, Judy

  2008-01-01

  Forbrug spiller en vigtig rolle i produktionen af mening og værdier, som kan skabe og vedligeholde både forbrugerens personlige og sociale verden - og derfor er reklame også en vigtig kilde til disse symbolske betydninger. Udgivelsesdato: juni...

 13. Velvære i wellness-industrien - immaterielt arbejde som materiel praksis

  Strandvad, Sara Malou; Juul Nielsen, Annegrete

  2012-01-01

  udformes som et oplevelsesprodukt. Igennem gen-analyser af en række af etnologen Tom O’Dells observationer fra svenske spa-hoteller diskuterer artiklen produktionen af velværeoplevelser. Sædvanligvis beskrives servicearbejde som immaterielt arbejde eller følelsesarbejde. Med afsæt i et ANT...

 14. Global opvarmning neutraliserer effekten af parasitisme på strandsnegles konsumption af makroalger

  Larsen, Martin H.; Mouritsen, Kim Nørgaard

  strukturen af makroalgesamfund ved at reducere konsumptionsraten hos den herbivore strandsnegl Littorina littorea. Det er endvidere vist, at produktionen af trematode-larver (cercarier) i sneglens fordøjelseskanal og gonade kompleks øges kraftigt når vandtemperaturen stiger. Man kan derfor forvente...

 15. Billeder af verdens svovl

  Samson, Kristine

  2014-01-01

  Film- og billedmediet har en særlig plads i skildringen af vores samfund og økonomi. Produktionen i de vestlige samfund består i dag primært af tegn, symboler, billeder og begær, mens de forgangne tiders maskinelle og, ikke mindst, manuelle bearbejdning af materialer – det vi stadigvæk umiddelbar...

 16. Social entrepreneurship and the mobilization of social capital in European social enterprises

  Hulgård, Lars

  2006-01-01

  Artiklen diskuterer på baggrund af en stor komparativ europæisk undersøgelse anvendelsen og produktionen af social kapital i europæiske eksempler på socialt entreprenørskab (European social enterprises)...

 17. Vergessen als der grösste Affekt

  Bruun, Lars K.

  2008-01-01

  En undersøgelse af forholdet mellem affekt og historieopfattelse i F. Nietzsches skrift om historiens nytte......En undersøgelse af forholdet mellem affekt og historieopfattelse i F. Nietzsches skrift om historiens nytte...

 18. Der er håb for handicappede

  Davidsen-Nielsen, Niels

  2015-01-01

  Eftertanken. Nyligt besøg i London satte tankerne i gang om forholdet mellem kunst og handicap.......Eftertanken. Nyligt besøg i London satte tankerne i gang om forholdet mellem kunst og handicap....

 19. Gilles Deleuze

  Busk, Malene

  2006-01-01

  Filosoffen Gilles Deleuze om arkitektoniske temaer og om det principielle forhold mellem kunstnerisk og filosofisk kreativitet......Filosoffen Gilles Deleuze om arkitektoniske temaer og om det principielle forhold mellem kunstnerisk og filosofisk kreativitet...

 20. Anmeldelse af Stephan Michael Schröder: Ideale Kommunikation, reale Filmproduktion. Zur Interaktion von Kino und dänischer Literatur 1909-1918

  Lauridsen, Palle Schantz

  2012-01-01

  Forskningsanmeldelse til videnskabelig årbog af tysk afhandling om interaktionen mellem film og dansk litteratur 1909-1918......Forskningsanmeldelse til videnskabelig årbog af tysk afhandling om interaktionen mellem film og dansk litteratur 1909-1918...

 1. Tuning in on the Cosmos

  Pedersen, Peter Ole; Laurberg, Martin

  2017-01-01

  Tidsskriftsartikel om samarbejdet mellem det kosmisk/psykedeliske band Popol Vuh og den anerkendte tyske filmskaber Werner Herzog......Tidsskriftsartikel om samarbejdet mellem det kosmisk/psykedeliske band Popol Vuh og den anerkendte tyske filmskaber Werner Herzog...

 2. Robottens Anatomi

  Antabi, Mimo

  Artiklen "Robottens Anatomi - mellem kunst og videnskab". Handler om brugen af robotter i kunstens og videnskabens verden.......Artiklen "Robottens Anatomi - mellem kunst og videnskab". Handler om brugen af robotter i kunstens og videnskabens verden....

 3. Kosmopolitisk regionalisme

  Thomsen, Mads Rosendahl

  2005-01-01

  Overvejelser over afbalancering mellem det lokale og globale i bl.a. Jorge Luis Borges' forfatterskab. Udgivelsesdato: December 2005......Overvejelser over afbalancering mellem det lokale og globale i bl.a. Jorge Luis Borges' forfatterskab. Udgivelsesdato: December 2005...

 4. Er islam en trussel?

  Simonsen, Jørgen Bæk

  2007-01-01

  Et bidrag til belysning af forholdet mellem islam, muslimer og politisk/religiøs terror i samtiden......Et bidrag til belysning af forholdet mellem islam, muslimer og politisk/religiøs terror i samtiden...

 5. Materiale til RefWorks kursus

  Christensen, Grith Romedahl; Westerkam, Hanne; Mortensen, Karen Rask

  2011-01-01

  Gennemgang af: 1. Navigation i Refworks og 2. Kommunikationen mellem Word og RefWorks. Inkl. øvelser.......Gennemgang af: 1. Navigation i Refworks og 2. Kommunikationen mellem Word og RefWorks. Inkl. øvelser....

 6. Jane Addams (1860-1935)

  Jensen, Niels Rosendal

  2011-01-01

  Anmeldelsen fremhæver især forbindelseslinjen mellem protestantisk aktivisme, voksenuddannelse og progressivisme i USA......Anmeldelsen fremhæver især forbindelseslinjen mellem protestantisk aktivisme, voksenuddannelse og progressivisme i USA...

 7. En pause fra den hårde kamp

  Ekman, Susanne

  2011-01-01

  Virksomheder bruger stadig flere psykologer og coaches, som i praksis yder parterapi mellem medarbejdere og virksomhed. Intimsfæren sniger sig ind i arbejdslivet. Arbejdet svinger mellem hektisk selvrealisering og akutte pauser pga. stress og sammenbrud...

 8. Robottens Anatomi

  Antabi, Mimo

  Artiklen "Robottens Anatomi - mellem kunst og videnskab". Handler om brugen af robotter i kunstens og videnskabens verden.......Artiklen "Robottens Anatomi - mellem kunst og videnskab". Handler om brugen af robotter i kunstens og videnskabens verden....

 9. Vitalisering og lærerarbejde

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  Melanie Kleins objektrelationsteori. De empiriske analyser i afhandlingen omfatter undervisningspraksis, vitaliseringsmåder ud fra et selvpsykologisk og et objektrelationsteoretisk perspektiv, forholdet mellem vitaliseringsmåder og mulighederne for anerkendelse i det konkrete arbejde samt forholdet mellem...

 10. Videnskabens ø

  Brier, Søren

  træk af moderne videnskabsteoris diskussion om forholdet mellem induktion, objektivitet og sandhed i naturvidenskaberne med særlig vægt på forholdet mellem Karl Poppers og Thomas Kuhns teorier......træk af moderne videnskabsteoris diskussion om forholdet mellem induktion, objektivitet og sandhed i naturvidenskaberne med særlig vægt på forholdet mellem Karl Poppers og Thomas Kuhns teorier...

 11. Videnskabens ø

  Brier, Søren

  træk af moderne videnskabsteoris diskussion af forholdet mellem induktion, objektivitet og sandhed i naturvidenskaberne med særlig vægt på forholdet mellem Karl Poppers og Thomas Kuhns teorier......træk af moderne videnskabsteoris diskussion af forholdet mellem induktion, objektivitet og sandhed i naturvidenskaberne med særlig vægt på forholdet mellem Karl Poppers og Thomas Kuhns teorier...

 12. Sverige i H.C. Andersens optik

  svendsen, erik

  2008-01-01

  Analyse af H.C. Andersens rejsebog I Sverrig (1851), læst som et krydsfelt mellem biedermeier, romantik og modernitet, som et krydsfelt mellem Ingemans natursværmeri og Østeds mere positivistiske approach til naturen.......Analyse af H.C. Andersens rejsebog I Sverrig (1851), læst som et krydsfelt mellem biedermeier, romantik og modernitet, som et krydsfelt mellem Ingemans natursværmeri og Østeds mere positivistiske approach til naturen....

 13. The Constraints on Strategy of an Organizational Structure

  Eriksen, Bo

  2007-01-01

   Artiklen diskuterer relationen mellem organisationens struktur og dens evne til at formulere og realisere sine strategier. Hovedargumentet er skelner mellem exploration og exploitation strategier og det anføres at der er en indbygget konflikt mellem disse. Fleksible (ambidextrous) organisationer...

 14. Det mentale cockpit

  Borchmann, Simon

  2013-01-01

  at det omfatter såvel styrevariabler som systemvariabler, og ved at der er sammenhænge mellem variabler. Derfor bruges metaforen cockpit for systemet. Pointen er så følgende: På samme måde som der ikke er isomorfi mellem et cockpits layout og det piloten kan se ud af vinduet, er der ikke isomorfi mellem...

 15. At bygge bro i vejledning

  Skovhus, Randi Boelskifte; Buhl, Rita; Haase, Morten

  Bogens kapitler bidrager til såvel teoretiske som praktiske perspektiver på relation, metode og samarbejdes betydning i vejledningssammenhæng. Gruppevejledning Brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelse At bygge bro mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem familie og...

 16. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen int...

 17. Les lectures de ne...pas : éléments d'une explication modulaire

  Nølke, Henning

  1994-01-01

  Nægtelsen har i naturligt sprog mange forskellige anvendelser. Siden Aristoteles har forskere skelnet mellem sætnings- og prædikatsnægtelse, mellem ekstern og intern nægtelse, mellem nægtelse som handling og nægtelse som beskrivelse, osv. Artiklen forsøger inden for en modulær lingvistisk tilgang...

 18. Law & Religion in the 21st Century

  En nordisk bog om forholdet mellem stat, kirker og trossamfund; mellem religion og ret; mellem flertal og mindretalsreligioner i det post-sekulære og post-lutherske Norden. Bogen påviser, hvor og hvordan de nordiske modeller har behov for at blive justeret. Men det fremgår også klart, at nordiske...

 19. Nye horisonter for det politiske panorama i Latinamerika

  Agustin, Lise Rolandsen; Agustin, Oscar Garcia

  2004-01-01

  Det latinamerikanske kontinent befinder sig mellem de nyliberale politikkers pres og de nye sociale bevægelsers opståen, mellem ønsket om statslig suverænitet og markedets styrke, mellem en søgen efter egen identitet og vægten fra USA's udenrigspolitik. Denne række tvedelinger gør situationen...

 20. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

 1. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

 2. Uddannelsesrekruttering og dominansforholdet mellem lærere og pædagoger - et komparativt studium af rekruttering til og motiver bag valget af uddannelsen som pædagog og lærer

  Ringskou, Lea Thomsen; Brinkkjær, Ulf

  2011-01-01

  The article is about the relation between schoolteachers and after school teachers. This co-operation is not without obstacles or for that matter equal. Studies from both Denmark and Sweden show that the schoolteacher is the dominant and the after schoolteacher the dominated part in the co...

 3. FoU-rapport 2016 UC SYD Kulturelle udtryksformer og æstetiske læreprocesser kan i et samarbejde mellem pædagoger og lærere kvalificere og udvikle den understøttende undervisning!

  Rasmussen, Bo Morthorst; Okkels, Else Marie; Kvist, Bolette

  engagerede pædagoger og lærere er positivt optagede af deres fælles resultater og tænker, at det kunne ”Folkeskolen”, og dermed alle skoler lære noget af, naturligvis til gavn for eleverne. Baggrunden for FoU-projektet er den nye Folkeskolereform og UC SYD, Aabenraa, Haderslev og Kolding kommuners ønsker om...... at udvikle pædagog og lærersamarbejdet omkring de kulturelle og æstetiske læreprocesser i indskolingens understøttende undervisning. Udviklingsprojektet er gennemført i 2015 og involverede fire folkeskoler fra 3 kommuner, Aabenraa, Haderslev og Kolding og fire lektorer fra UC Syddanmark...

 4. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 5. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

 6. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

 7. Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune

  Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

  2012-07-01

  The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

 8. Udtømning af colon før koloskopi. En sammeligning mellem peroral udt|mning med polyaetylenglykol-elektrolytopl|sning og konventionel udt|mning med diaetrestriktion, laksantia og vandlavement

  Rasmussen, L; Qvist, N; Kronborg, O

  1997-01-01

  The purpose of the study was to compare the degree of bowel emptying at colonoscopy after preparation with either traditional water enema, dietary restrictions and laxatives or after oral lavage solution (Klean-Prep). Colonoscopy was performed in 104 patients over a two month period, 56 patients...... being allocated to the conventional preparation and 48 to Klean-Prep. The quality of bowel emptying was evaluated visually during endoscopy and by the proportion of incomplete colonoscopies. Bowel emptying was less satisfactory after Klean-Prep (p = 0.018) and seven incomplete colonoscopies resulted...... in contrast to two after conventional preparation. The results were obtained from a surgical department with a permanent small staff of motivated nurses preparing a huge number of patients for colonoscopy. No economic advantages could be demonstrated by the use of Klean-Prep....

 9. Man skal være artig! Hvis samarbejdet mellem SME og forskning skal føre til både forretnings – og forskningsmæssig innovation

  Helms, Niels Henrik

  2009-01-01

  Vi skal altså være gensidigt artige, og forstå, at de videnprocesser, som udspiller sig i samarbejder må forstås som horisontale processer, hvor flere forskellige aktører samarbejder med deres særlige kompetencer. Det vil sige, at den enkelte aktør i et sådant fællesskab vil have nogle særlige ke...

 10. Det almene i det anderledes. Belysning af problemer i mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark set fra en klinisk synsvinkel

  Dyhr, Lise

  for dialogen - særligt for de som ikke anvendte professionel tolk. Lægernes holdning til og anvendelse af professionel tolk varierede. Endelig fandt de fleste læger mødet tidskrævende udover normen. Til at beskrive de fundne forskelle blandt lægerne blev der opstillet to lægetyper (karikaturer) (den hhv...

 11. Inklusion i interaktiv deltagelse i folkeskolen

  Jensen, Tine; Krøjer, Jo; Hansen, Kirsten Grønbæk

  Anvendelsen af interaktive, digitale tavler i folkeskolen analyseres gennem tre forskellige perspektiver; køn, teknologi og læring. Fokus er gennemgående på de måder hvorpå den nye teknologi giver elever og lærere mulighed for at deltage i klassen, og hvordan det får betydning for relationerne im...

 12. En fornemmelse for migration

  Schütze, Laura Maria

  Afhandlingen undersøger, hvordan sted, museets rolle som aktør og religion er relevante for produktionen af migration på Immigrantmuseet (2012) og i Københavns Museums udstilling At blive københavner (2010). Afhandlingen er baseret på udstillingsanalyse samt interview med relevant museumsfagligt......, anvendes som virkemidler til at nuancere migration og distancere udstillingen fra den offentlige debat om indvandring. Afhandlingen peger på, at produktionen af den nyere danske historie på museum er præget af et fravær af religion. Det skyldes, at de museumsfaglige praksisser og traditioner afspejler en...... identiteter, som vi tager for givet: nationer, byer, kvinder - såvel som migration og religion. Afhandlingen argumenterer følgelig for, at museernes produktion af (materiel) religion er et særdeles relevant, men kun ringe udforsket, genstandsfelt for religionssociologien....

 13. Har dansk handyrsproduktion en fremtid?

  Andersen, Johnny Michael

  2013-01-01

  på længere sigt bør produktionen indstilles, i takt med at produktionsapparatet nedslides. Der er imidlertid betydelig spredning på resultatet – også inden for størrelsesgrupperne. Lønningsevnen blandt handyrproducenterne varierende således fra ÷1.500 til +1.500 kr. pr. time. Det indikerer, at der...

 14. Bærme (DDGS) som proteinfoder til malkekøer

  Sehested, Jakob; Sørensen, Martin Tang; Weisbjerg, Martin Riis

  2015-01-01

  DDGS er et proteinrigt fodermiddel fra produktionen af bio-etanol baseret på korn og majs, og det forventes på markedet i stigende mængder. Kornbaseret DDGS kan være et godt proteinfoder som uden negativ effekt på mælkeproduktion eller -kvalitet kan indgå med 15 % af rationens tørstof og kan...

 15. Har dansk handyrsproduktion en fremtid?

  Andersen, Johnny Michael

  2013-01-01

  Lønsomheden i den danske handyrproduktion var lav i 2011. Nettooverskuddet pr. produceret handyr var således negativt for samtlige størrelsesgrupper. Der var dog et positivt dækningsbidrag for de fleste grupper, som indikerer, at det er hensigtsmæssigt at opretholde produktionen på kort sigt, men....... producerede handyr forbliver dog negativt for samtlige størrelsesgrupper....

 16. Reformerne i den offentlige sektor

  Pedersen, John Storm

  Der er gennemført mere end 15 reformer i den offentlige sektor på få år. Disse analyseres i bogen med udgangspunkt i følgende tre spørgsmål. Reformernes konsekvenser for produktionen og leveringen af velfærdsydelserne til borgerne? Årsagen til og drivkraften bag reformerne? Reformernes krav til d...

 17. New Struggles, Old Ideals

  Thomsen, Line Hassall

  ITV. En unik adgang til redaktioner, redaktionsmøder og journalisters daglige arbejdsgang giver et nyt indblik i journalistisk praksis i dag. Afhandlingen udfolder et spændingsfelt mellem journalisternes professionsidealer og de produktionsvilkår, de er underlagt. Denne forskel mellem ideal og...... realitet udforskes og analyseres som en konstant spænding mellem nye udfordringer og gamle, journalistiske idealer....

 18. New Struggles, Old Ideals

  Thomsen, Line Hassall

  ITV. En unik adgang til redaktioner, redaktionsmøder og journalisters daglige arbejdsgang giver et nyt indblik i journalistisk praksis i dag. Afhandlingen udfolder et spændingsfelt mellem journalisternes professionsidealer og de produktionsvilkår, de er underlagt. Denne forskel mellem ideal og...... realitet udforskes og analyseres som en konstant spænding mellem nye udfordringer og gamle, journalistiske idealer....

 19. Dogmedidaktik - Tak! - underviserrefleksioner

  Lund, Birthe

  2007-01-01

  Tematiserer begreberne innovation og entreprenørskab i en didaktisk kontekst og diskuterer betydningen af at skelne mellem innovativ didaktik og innovationsskabende didaktik. Udgivelsesdato: september...

 20. Acrylamid i fødevarer

  Granby, Kit; Frandsen, H.; Kaack, K.

  2004-01-01

  Foreløbige resultater af et forskningssamarbejde mellem blandt andre DFVF, Fødevareindustrien og Levnedsmiddelcentret viser muligheder for at reducere acrylamidindholdet i fremstillingsprocesser og under forbrugertilberedning....

 1. Fjerne billeder

  2009-01-01

  Artiklen omhander lidelsesbilleders ikonografi i pressefoto og maleri med fokus på fattigdom. Artiklen drøfter såvel receptionsæstetiske som produktionsæstetiske aspekter af de valgte billeder. Forskellen mellem krigsbillede og fattigdomsbillede, virkningeforskelle mellem dramatisk og diskret rep......Artiklen omhander lidelsesbilleders ikonografi i pressefoto og maleri med fokus på fattigdom. Artiklen drøfter såvel receptionsæstetiske som produktionsæstetiske aspekter af de valgte billeder. Forskellen mellem krigsbillede og fattigdomsbillede, virkningeforskelle mellem dramatisk og...

 2. At sælge eller beholde arvesølvet?

  Karmark, Esben; Beckmann, Suzanne C.

  2009-01-01

  mellem 2003 og 2008 gennemgik det traditionsrige georg Jensen en omfattende og udfordrende corporate re-branding proces. Et case-studie af processen viser, hvordan georg Jensen mødte denne udfordring, som for luksusbrands især består i at balancere mellem historie og fornyelse......mellem 2003 og 2008 gennemgik det traditionsrige georg Jensen en omfattende og udfordrende corporate re-branding proces. Et case-studie af processen viser, hvordan georg Jensen mødte denne udfordring, som for luksusbrands især består i at balancere mellem historie og fornyelse...

 3. Jean Picard og Ole Rømer på Hven

  Pedersen, Kurt Møller

  2011-01-01

  Jean Picards rejse til Hven og København i 1671/72 for at bestemme længdeforskellen mellem Tycho Brahes observatorier og observatoriet i Paris.......Jean Picards rejse til Hven og København i 1671/72 for at bestemme længdeforskellen mellem Tycho Brahes observatorier og observatoriet i Paris....

 4. Natursyner

  Andersen, Kirsten Margrethe

  2004-01-01

  H.C. Andersens syn på natur og fantais. Opdagelsen af barndommen og forskellen mellem Rousseaus kritik af fantasien og Andersens forståelse af fantasien som en sans.......H.C. Andersens syn på natur og fantais. Opdagelsen af barndommen og forskellen mellem Rousseaus kritik af fantasien og Andersens forståelse af fantasien som en sans....

 5. Arkitektonisk teknologi

  Gammel, Peder

  2000-01-01

  Sammenligning mellem 4 hovedværker i Europæisk arkitktur, hvor Rem Koolhaas prioriterer konstruktionens symbolik, Frank Gehry den ydre form fremfor konstruktionen, Peter Zumthor materialet fremfor konstruktionen og Norman Foster symbiosen mellem form og konstruktion. Forfatteren sidestiller de fire...

 6. Bandlysningens Arkitektur

  Östman, Lars

  2008-01-01

  Artiklen vil introducere Giorgio Agamben og Paul Virilio via en tematisering af begrebet om en undtagelse som paradigme for forståelsen af det biopolitiske. Undersøgelsen drejer sig om forholdet mellem byen og dens udenfor, mellem retten og undtagelsestilstanden og hvordan dette forhold har...

 7. Globalizando os Direitos Humanos

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer den sammenhæng, der er mellem opkomsten af menneskerettigheder og erobringen af Latinamerika. Der er særligt fokus på forholdet mellem ret og litteratur og de ofte dramatiske genreblandinger som diskurser om den nye verden formuleres i....

 8. Kunstig belysning i væksthuse

  Traberg-Borup, Steen

  Planteproduktion i væksthusgartnerier er i dele af året betinget af kunstig belysning. I publikationen beskrives lysmåleudstyr, terminologier og enheder, omregningsfaktorer mellem enheder, lysfordeling, ophængningshøjde og afstand mellem armaturer, isoluxdiagrammer samt iso-PAR diagrammer med dat...

 9. Oplysning på trods

  Petersen, Lars Axel

  Første bog på dansk om sociologen Karl Mannheim (1893-1947). Let revideret udgave af Ph.d.-afhandling udarbejdet ved Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet. I bogen undersøges aktualiteten af Mannheims videnssociologi. Der skelnes mellem på den ene side aktualitet som en relation mellem ...

 10. Den intime computer

  Hansen, Lone Koefoed

  2008-01-01

  Artiklen undersøger, hvordan parløbet mellem virtualitet og materialitet italesættes i kunstartefakter, der tematiserer og problematiserer computerens og kroppens samspil. I takt med at de digitale teknologier smelter sammen med vores 'virkelige' verden, opløses modstillingen mellem det virtuelle...

 11. National identitet og kultursyn

  Lindhardt, Eva

  2013-01-01

  I kapitel bliver forholdet mellem nation, national identitet og nationalisme undersøgt med inddragelse af G. F. Herder og N.F.S. Grundtvigs syn på forholdet mellem kultur og nation samt en modstilling af det kulturelle og politiske medborgerskab. Herefter problematiseres begrebet nation med...

 12. Der Orient auf der Bühne

  Svane, Marie-Louise

  2015-01-01

  Om forholdet mellem pligt og lyst, køn og magt, den høje og den populære teatergenre i Byrons tragedie fra 1821......Om forholdet mellem pligt og lyst, køn og magt, den høje og den populære teatergenre i Byrons tragedie fra 1821...

 13. Bølgekræfter på Wave Star's flydere

  Kramer, Morten

  Denne rapport beskriver bølgekræfter på Wave Stars flydere under hensyntagen til hydrodynamiske interaktioner mellem systemets 40 flydere.......Denne rapport beskriver bølgekræfter på Wave Stars flydere under hensyntagen til hydrodynamiske interaktioner mellem systemets 40 flydere....

 14. Development of a survey instrument to investigate the primary care factors related to differences in cancer diagnosis between international jurisdictions

  Rose, Peter W; Hamilton, Willie; Aldersey, Kate

  2014-01-01

  Overlevelsen efter kræft varierer betydeligt mellem lande. Derfor blev the International Cancer Benchmarking Partnership (ICBP) etableret i 2009. ICBP er et internationalt samarbejde mellem Australien, Canada, Norge, Sverige, Storbritannien og Danmark, der særligt fokuserer på, hvordan og hvorfor...

 15. Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen

  Keiding, Tina Bering

  2008-01-01

  . Enten hvad angår uddannelse/fremtidigt job eller mellem uddannelsers skoledel og praktikdel. God sammenhæng antyder, at iagttageren oplever en 'passende' afstand, mens manglende sammenhæng antyder, at der iagttages større afstand mellem to systemer end der 'burde' være. Endvidere kendes teori...

 16. Amatørfilmen som ideal

  Ørum, Tania

  2010-01-01

  I 1960ernes overskridelse af de traditionelle grænser mellem populærkulturen og kunsten og mellem de forskellige genrer og kunstarter blev filmen et vigtigt medie. Artiklen kortlægger Bjørn Nørgaards tilgang til eksperimentalfilmen ud fra hans valg af amatørfilmen som bevidst kunstnerisk strategi...

 17. Culpa og god revisorskik

  Langsted, Lars Bo

  1995-01-01

  Artiklen fremhæver, at der ikke er automatisk sammenfald mellem responsumudvalgets vurdering af god revisorskik og domstolenes anvendelse af culpa-begrebet i teorien men nok i praksis.......Artiklen fremhæver, at der ikke er automatisk sammenfald mellem responsumudvalgets vurdering af god revisorskik og domstolenes anvendelse af culpa-begrebet i teorien men nok i praksis....

 18. Dokumentation og Evaluering

  Hjort, Katrin; Andersen, Peter Ø.; Skytthe Kaarsberg Schmidt, Lene

  Rapporten præsenterer resultaterne fra forskningsprojektet "Dokumentation og Evaluering mellem forvaltning og pædagogik". Projektet er gennemført i samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitsskole, Århus Universitet og kortlægger, hvordan de nye lovkrav om dokument...

 19. Ein abtrünniger Jünger und seine deutschen Helden

  Nord, Johan Christian

  Fremmedsproglig forskningsformidling af hovedpunkterne i artiklerne Metafysisk reaktion - reaktionær metafysik. En ud- og afviklingsskitse over Johannes Jørgensens forhold til Brandesianismen. og ”Slægtskabet mellem Schopenhauers Filosofi og Kristi Religion” -Forholdet mellem Johannes Jørgensens...... Schopenhauer-reception, alment metafysiske- og kristelige inklinationer i Taarnet-perioden....

 20. Flercellede organismer

  Funch, Peter

  2016-01-01

  samme evolutionære trin. Først udviklede de adhæsion mellem cellerne, dernæst en mere effektiv kommunikation mellem cellerne – efterfulgt af kompleks genregulation – og til sidst massetransportsystemer. Overgangene fra encellestadie til flercellethed må betragtes som skelsættende evolutionære...

 1. Does the long-term interest rate predict future inflation?

  Engsted, Tom

  1995-01-01

  Fisher hypotesen indebærer, at spændet mellem den lange rente og inflationstakten er den optimale prediktor af fremtidige ændringer i inflationstakten. Denne hypotese undersøges med data fra 13 OECD lande. Resultaterne viser, at der er store forskelle mellem landene m.h.t. den lange rentes evne t...

 2. Variable hastighedsgrænser

  Lahrmann, Harry; Henriksen, Anton

  2009-01-01

  Et sådant system vil betyde hastigheder, der er tilpasset de aktuelle trafikforhold, men også langt mindre hastighedsforskelle mellem trafikanterne. Det vil i forhold til al viden om sammenhæng mellem hastighed og trafiksikkerhed betyde markant færre dræbte og kvæstede på motorvejene. Men derudov...

 3. Teori og praksis

  Larsen, Kristian; Schmidt, Maria Christina Secher

  2014-01-01

  Den pædagogiske diskussion om relationen mellem teori og praksis med fokus på anvendelse af teori eller brobygning mellem skoleviden og praksisviden udfordres aktuelt via transformationer af en række felter fx indenfor forskning dvs. at praksiskrav på en ny radikal måde er blevet styrende for teo...

 4. Church and State - in Byzantium and Beyond

  Fledelius, Karsten

  2006-01-01

  En kritisk vurdering af Samuel B. Huntingtons syn på forholdet mellem kirke og stat i ortodokse lande, med et nordisk perspektiv......En kritisk vurdering af Samuel B. Huntingtons syn på forholdet mellem kirke og stat i ortodokse lande, med et nordisk perspektiv...

 5. Arkitektur i "det offentlige billede"

  Jakobsen, Annette Svaneklink

  2008-01-01

  materialitet. Begreberne rum, bevægelse, tid og materialitet kan relateres til en distinktion mellem udstrækning og intensitet (Gilles Deleuze/Felix Guattari samt Henri Bergson) og til en arkitekturteoretisk betragtning af spaltninger mellem bevægelse og syn (Sigfried Giedion, Colin Rowe & Robert Slutzky...

 6. Globalizando os Direitos Humanos

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer den sammenhæng, der er mellem opkomsten af menneskerettigheder og erobringen af Latinamerika. Der er særligt fokus på forholdet mellem ret og litteratur og de ofte dramatiske genreblandinger som diskurser om den nye verden formuleres i....

 7. Levende læring i kunstneriske organisationer

  Danneskiold-Samsøe, Ida

  arbejdsledere i form af instruktører og scenografer kommer som eksterne projektansatte (næsten) hver gang en ny proces går i gang. Kombinationen mellem faste medarbejdere og freelanceansatte eksterne kunstneriske ledere skaber en spænding mellem det unikke (flygtige) projekt og den blivende organisation. Det...

 8. Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud

  Ertmann, Bo; Madsen, Lisbeth; Andersen, John

  Rapporten indeholder den første forskning i samarbejdet mellem forældre og ansatte i dagtilbud, hvor ikke kun de ansatte er blevet spurgt, men også forældrene. Og rapporten gennemhuller en række myter omkring samarbejdet mellem forældre og ansatte i dagtilbud. Hvor forældresamarbejdet i faglitter...

 9. Myter og realiteter om forældresamarbejde i dagtilbud

  Ertmann, Bo; Gundelach, Søren; Andersen, John;

  Rapporten indeholder den første forskning i samarbejdet mellem forældre og ansatte i dagtilbud, hvor ikke kun de ansatte er blevet spurgt. Og rapporten gennemhuller en række myter omkring samarbejdet mellem forældre og ansatte i dagtilbud. Hvor forældresamarbejdet i faglitteraturen beskrives som ...

 10. Ytringsfrihed og blasfemi

  Schaumburg-Müller, Sten

  2009-01-01

  En redegørelse for forholdet mellem blasfemi, ytringsfrihed og religionsforhånelse. Der argumenteres endvidere for at blasfemibestemmelsen i den danske straffelov ikke udtrykker gældende ret, at det stedse er vanskeligt at finde en balance mellem den vigtige ytringsfrihed og de nødvendige indskræ...

 11. Julefreden på Vestfronten 1914

  Bryld, Claus

  2014-01-01

  Den store julefred med forbrødringen mellem fjender i ingenmandsland var enestående, men fik aldrig lov at gentage sig......Den store julefred med forbrødringen mellem fjender i ingenmandsland var enestående, men fik aldrig lov at gentage sig...

 12. Parallelprocesser

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet belyser et særligt aspekt ved supervisionsforholdet – nemlig de såkaldte parallelprocesser. Parallelprocesser kan overordnet betegnes som det fænomen, at ”en relation eller tematik i det psykoterapeutiske forhold mellem patient og terapeut gentages i det supervisoriske forhold mellem...

 13. Havkatten i opera-hyttefadet

  Eigtved, Michael

  2014-01-01

  Programatikel til Den Kongelige Operas opsætning af George Gershwins Porgy & Bess, med særligt fokus på dens placering i krydsfeltet mellem opera og musical.......Programatikel til Den Kongelige Operas opsætning af George Gershwins Porgy & Bess, med særligt fokus på dens placering i krydsfeltet mellem opera og musical....

 14. Sociale indkomstforskelle på eliteuddannelser

  Klausen, Trond Beldo

  2009-01-01

  I denne artikel undersøges sammenhængen mellem social oprindelse og indkomst blandt kandidater fra fire attraktive universitetsuddannelser: Jura, erhvervsøkonomi, ingeniørvidenskab og medicin. Resultaterne viser, at sammenhængen mellem social oprindelse og indkomst er stærkest blandt jurister. Ma...

 15. On the Narrative Structures in some Texts by Thomas Kingo

  Jørgensen, Henrik

  2009-01-01

  Teksten diskuterer forholdet mellem udsigelsesrummet og udsagnsstrukturen i nogle digte af Thomas Kingo og kommer frem til at der består en diskrepans mellem udsigelsesns statiske rum og udsagnsrummet, som i høj grad besidder narrativ retning...

 16. Coming to terms with the past: post-1989 strategies in German film culture

  Bondebjerg, Ib

  2010-01-01

  Gennemgang af genrer og hovedtendenser i tysk film efter 1989 med relation til forholdet mellem DDR og Vesttyskland før og efter murens fald......Gennemgang af genrer og hovedtendenser i tysk film efter 1989 med relation til forholdet mellem DDR og Vesttyskland før og efter murens fald...

 17. Raman af hvide pigmenter

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.;

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 18. En pause fra den hårde kamp

  Ekman, Susanne

  2011-01-01

  Virksomheder bruger stadig flere psykologer og coaches, som i praksis yder parterapi mellem medarbejdere og virksomhed. Intimsfæren sniger sig ind i arbejdslivet......Virksomheder bruger stadig flere psykologer og coaches, som i praksis yder parterapi mellem medarbejdere og virksomhed. Intimsfæren sniger sig ind i arbejdslivet...

 19. Politiske dueller og Tv-mediets indbyggede retorik

  Juel, Henrik

  2017-01-01

  Analyse af politiske Tv-dueller mellem præsidentkandidater i USA, Nixon-Kennedy, Bush-Clinton mm.......Analyse af politiske Tv-dueller mellem præsidentkandidater i USA, Nixon-Kennedy, Bush-Clinton mm....

 20. New Public Management - Are we talking same languages?

  Voxted, Søren; Andersen, Torben; Rasmussen, Erling

  2016-01-01

  Paperet er et longitudinalt studie der beskriver forskelle og ligheder mellem New Zealand og Danmark ved anvendelse og udlægning af NPM teorier......Paperet er et longitudinalt studie der beskriver forskelle og ligheder mellem New Zealand og Danmark ved anvendelse og udlægning af NPM teorier...

 1. US Presidential Elections and Iran-US Relations

  Elling, Rasmus Christian

  2008-01-01

  Om hvordan valget af Obama til USAs præsident kan påvirke forholdet mellem USA og Iran. Udgivelsesdato: 11/11......Om hvordan valget af Obama til USAs præsident kan påvirke forholdet mellem USA og Iran. Udgivelsesdato: 11/11...

 2. Hyekyung Cho: Chinas langer Marsch in den Kapitalismus

  Czeskleba-Dupont, Rolf

  2006-01-01

  Chos afhandling fra Berlin refereres i hovedtræk. Tre modsætninger tages op i den: 1) mellem 'transitionen' ind i kapitalismen og herredømmet af et kommunistisk parti, hvor det bl.a.viser sig at particentralen fremmer liberaliseringen i kampen mod statsvirksomhederne; 2) mellem integrationen i ve...

 3. Når vi taler om 68

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 4. Musik som identitet

  Bonde, Lars Ole; Koudal, Jens Henrik

  2015-01-01

  Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler.......Kort introducerende artikel til temanummeret MUSIK SOM IDENTITET (Kulturstudier, 2015). Artiklen præsenterer temaet, dets forskningsmæssige baggrund samt forskelle og ligheder mellem temanummerets artikler....

 5. Etnicitet og udsathed

  Tireli, Üzeyir

  2015-01-01

  Kapitlet beskæftiger sig med relationen mellem udsathed og etnicitet og bearbejder spørgsmålet om, hvorfor nogle grupper defineres som udsatte, uden et egentligt empirisk belæg for kausalitetsforhold mellem etnicitet og udsathed. Desuden gives en forklaring på forskellighed i udsathed grupperne i...

 6. Nazimova  

  Norup, Lis

  2005-01-01

  Om udvekslingen mellem litteratur og film. Alla Nazimovas filmatisering af Oscar Wildes "Salome" og gestaltning af dekadent-komplicerede kvindeskikkelser som Salome og Hedda Gabler Udgivelsesdato: dec.......Om udvekslingen mellem litteratur og film. Alla Nazimovas filmatisering af Oscar Wildes "Salome" og gestaltning af dekadent-komplicerede kvindeskikkelser som Salome og Hedda Gabler Udgivelsesdato: dec....

 7. May the force be with you

  Thormann, Esben; Simonsen, Adam Cohen; Mouritsen, Ole G.

  2008-01-01

  Den nyeste instrumentelle udvikling har gjort det muligt direkte at måle de fysiske kræfter, som virker mellem ganske små partikler (kolloider) samt mellem enkelte makromolekyler. Hermed er der åbnet et nyt vindue til en forståelse af de forhold, som bestemmer stabiliteten af alt fra biologiske s...

 8. Måling af ketonstoffer i urin giver et bedre udtryk for koens ketogene status end måling i mælk

  Larsen, Mogens; Engbæk, Marie; Kristensen, Niels Bastian

  2009-01-01

  I et forsøg med nykælvere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, var der en bedre sammenhæng mellem indholdet af ketonstoffer i blod og urin end mellem indholdet af ketonstoffer i blod og mælk. Udgivelsesdato: 22. dec 2009...

 9. Vurdering af roebiomassefraktioner som husdyrfoder belyst gennem analyser og forsøg

  Nørgaard, Jan Værum; Hvelplund, Torben

  2011-01-01

  Der var ikke væsentlige forskelle på pulpen mellem de to roesorter Angus (sukkerroe) og Colosse (foderroe). Derimod var der store forskelle mellem pulp fra rod og top fraktionerne. Rod fraktionerne var karakteriseret af et stort sukkerindhold og høje in vitro og in vivo fordøjeligheder for både...

 10. Musik og folkesundhed

  Bonde, Lars Ole; Ekholm, Ola

  2015-01-01

  Præsentation af undersøgelsen "Musik og folkesundhed", som er blevet til i et samarbejde mellem Musikterapi AAU og Statens Institut for Folkesundhed......Præsentation af undersøgelsen "Musik og folkesundhed", som er blevet til i et samarbejde mellem Musikterapi AAU og Statens Institut for Folkesundhed...

 11. Fra Snapshot til Snap Share

  Mathiesen, Frants

  2015-01-01

  Beskriver et samarbekde mellem Usserød Skole, Læreruddannelsen UCC og ARKEN med særlig fokus på brug af iPads......Beskriver et samarbekde mellem Usserød Skole, Læreruddannelsen UCC og ARKEN med særlig fokus på brug af iPads...

 12. 1864

  Ole Bornedals tv-serie 1864 blev vist på tv i efteråret 2014. Serien vakte både historisk og politisk opsigt. Bogen 1864: tv-serien, historien, kritikken giver en række svar på, hvorfor dette skete. Bogen er et samarbejde mellem tre danske universiteter (AAU, AU, KU) og mellem forskere og studere...

 13. Den intime computer

  Hansen, Lone Koefoed

  2008-01-01

  Artiklen undersøger, hvordan parløbet mellem virtualitet og materialitet italesættes i kunstartefakter, der tematiserer og problematiserer computerens og kroppens samspil. I takt med at de digitale teknologier smelter sammen med vores 'virkelige' verden, opløses modstillingen mellem det virtuelle...

 14. Uddannelse, Forskning, Udvikling

  Madsen, Ulla Ambrosius

  2007-01-01

  Artiklen diskuterer de erfaringer, der er gjort med ambitionen om at skabe sammenhæng mellem forskning, uddannelse og udvikling i forbindelse med BPEP-programmet i Nepal.......Artiklen diskuterer de erfaringer, der er gjort med ambitionen om at skabe sammenhæng mellem forskning, uddannelse og udvikling i forbindelse med BPEP-programmet i Nepal....

 15. Religionsfrihed er til forhandling i ny betænkning

  Lægaard, Sune

  2017-01-01

  Uenighed i regeringens trossamfundsudvalg viser en konflikt mellem centrale værdier: Ligestilling og demokrati på den ene side og tolerance og frihed på den anden.......Uenighed i regeringens trossamfundsudvalg viser en konflikt mellem centrale værdier: Ligestilling og demokrati på den ene side og tolerance og frihed på den anden....

 16. EU

  Abrahamson, Peter; Borchorst, Anette

  2002-01-01

  Der er et komplekst forhold mellem EU og den danske velfærdsstat. Den sociale dimension i det europæiske samarbejde er splittet mellem et pres mod harmonisering og pres for at fastholde national suverænitet. Negativ integration har været den foretrukne interventionsform. Drivkræfterne har især...

 17. Putins russere eller russernes Putin?

  Frederichsen, Kim

  2014-01-01

  Om forholdet mellem staten og borgeren i dagens Rusland, og hvilke forandringer der kan spores i tiden med Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev som skiftevise præsidenter og premierministre.......Om forholdet mellem staten og borgeren i dagens Rusland, og hvilke forandringer der kan spores i tiden med Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev som skiftevise præsidenter og premierministre....

 18. Skrift som illustration, illustration som skrift

  Birkvig, Henrik

  2014-01-01

  Artiklen handler om samspillet mellem ordbilleder, der er suppleret med små illustrationer eller bearbejdet til såkaldte ‘typographics’.......Artiklen handler om samspillet mellem ordbilleder, der er suppleret med små illustrationer eller bearbejdet til såkaldte ‘typographics’....

 19. Den internationale forskning

  Nielsen, Trine Kløveager

  2013-01-01

  objektiv evidens, der guider og regulerer praksis. Reviewet peger på en lang række af konkrete strategier og tiltag, som kan tages i anvendelse for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis: anvendelse af teknologi, kollaborativ læring, portfolio og dagbog, vejledning, samarbejde mellem uddannelsessted...

 20. Does the long-term interest rate predict future inflation?

  Engsted, Tom

  1995-01-01

  Fisher hypotesen indebærer, at spændet mellem den lange rente og inflationstakten er den optimale prediktor af fremtidige ændringer i inflationstakten. Denne hypotese undersøges med data fra 13 OECD lande. Resultaterne viser, at der er store forskelle mellem landene m.h.t. den lange rentes evne t...... at forudsige den fremtidige inflation....

 1. American Television

  Bondebjerg, Ib

  2008-01-01

  En analyse af forholdet mellem amerikansk og europæisk tv med inddragelse af eksempler fra både Vest- og Østeuropa.......En analyse af forholdet mellem amerikansk og europæisk tv med inddragelse af eksempler fra både Vest- og Østeuropa....

 2. Stationsbyens samfund

  Eriksen, Sidsel

  Studiet af stationsbyen Grindsted viser, hvordan sammenstødet mellem by og land foregik i tiden mellem 1840 og 1940 i de nye byer, der opstod på landet langs de nyanlagte jernbanelinier. Fokus for studiet er byens utallige frivillige sammenslutninger, som var grundstammen i organiseringen af byli...

 3. Normalsystemets rummeliggørelse

  Beck, Anne-Marie Tyroll; Rasmussen, Bo Morthorst; Mortensen, Birgit

  1999-01-01

  Artiklen diskuterer den konkrete forståelse af og indholdet i begrebet om normalsystemets rummeliggørelse på grundlag af en empirisk undersøgelse af 3-16 årige i en mellemstor kommune. Begrebet belyses i forhold til det komplekse samspil mellem på den ene side den glidende overgang mellem normal-...

 4. Transfer and Cohesion in Interdisciplinary Education

  Klausen, Søren Harnow

  2014-01-01

  Der argumenteres for at sammenhæng mellem fag og discipliner i tværfaglig undervisning skabes gennem overførsel (transfer) af elementer mellem de forskellig fag. De grundlæggende typer af sådanne elementer identificeres og analyseres, og der argumenteres for at relevant sammenhæng kan skabes på m...

 5. Byer og Bygninger - Betydninger, rum og sted

  Juel-Christiansen, Carsten

  2013-01-01

  En analyse af relationer mellem privat og offentligt i udviklingen af det offentlige rums arkitektur. Eksemplerne indeholder elementer af kunstnerisk udviklingsvirksomhed......En analyse af relationer mellem privat og offentligt i udviklingen af det offentlige rums arkitektur. Eksemplerne indeholder elementer af kunstnerisk udviklingsvirksomhed...

 6. Ejeraftaler

  Kruhl, Martin Christian

  Denne bog er den første samlede og dybdegående afhandling om ejeraftaler på dansk. Ejeraftaler (tidligere 'aktionær- eller anpartsoverenskomster') spiller i praksis en væsentlig rolle som det aftalemæssige grundlag for de indbyrdes rettigheder og forpligtelser mellem kapitalejere i små og mellems...

 7. Examples and Reflections on the Interplay between Mathematics and Physics in the 19th and 20th century

  Lützen, Jesper

  2011-01-01

  Der argumenteres for at vekselvirkningen mellem matematik og fysik ikke er velbeskrevet ved sprogbrugen "anvendelse af matematik i fysik". Når matematik møder fysik ændres begge områder. Der gives en række eksempler på hvordan vekselvirkningen mellem de to fag har udviklet matematikken. Eksempler...

 8. Slaget ved Kadesh

  Langkjær, Michael Alexander

  1994-01-01

  Kildekritisk diskussion af slaget c. 1300 f. Kr. mellem Ramses 2. og hettitterne med et forsøg på at visualisere Kadesh-slagets topografi vha. computergrafik.......Kildekritisk diskussion af slaget c. 1300 f. Kr. mellem Ramses 2. og hettitterne med et forsøg på at visualisere Kadesh-slagets topografi vha. computergrafik....

 9. Ramme- og lokalaftaler om organisering af virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde

  Sørensen, Ole Henning; Hasle, Peter

  En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne.......En undersøgelse af ramme aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om alternative organisering af sikkerhedsorganisationen, samt en række virksomheders lokale aftaler om samme emne....

 10. Politikeres mavefornemmelser og deres konsekvenser I, II og III

  Sodemann, Morten

  2011-01-01

  3 Blogindlæg om modsætningen mellem følelser og facts i den offentlige sundhedsdebat med fokus på lighed, sociale determinanter og etniske minoriteter......3 Blogindlæg om modsætningen mellem følelser og facts i den offentlige sundhedsdebat med fokus på lighed, sociale determinanter og etniske minoriteter...

 11. Styrkelsen af Center for Innovation i Produktudvikling (CIPU) gennem mærkesag og partnerskab

  McAloone, Timothy Charles; Andreasen, Mogens Myrup; Hein, Lars

  Baggrunden for denne hvidbog er en kæde af bestræbelser på at styrke produktudviklingsområdet i Danmark, gennem styrket samspil mellem in-dustri og universiteter. Senest har disse bestræbelser ført til dannelsen af et initiativ til samarbejde mellem universitetsinstitutter indenfor produkt-udvikl...

 12. E-postsamtale i fellesnordisk perspektiv

  Zangenberg, Mikkel Bruun

  2007-01-01

  En epostsamtale mellem Thomas Espedahl, Oscar Rossi, Susanne Christensen, Mikael Nydahl og Mikkel Bruun Zangenberg, om det litterære tidsskrift som genre i et nutidigt, skandinavisk perspektiv.......En epostsamtale mellem Thomas Espedahl, Oscar Rossi, Susanne Christensen, Mikael Nydahl og Mikkel Bruun Zangenberg, om det litterære tidsskrift som genre i et nutidigt, skandinavisk perspektiv....

 13. Hitler og Stalin arm i arm

  Bryld, Claus

  2015-01-01

  Levende fortalt bog om pagten mellem Hitler og Stalin, som udløste krigen og kastede lange skygger over Europas historie.......Levende fortalt bog om pagten mellem Hitler og Stalin, som udløste krigen og kastede lange skygger over Europas historie....

 14. "...dass man einen festen Glauben daran hat, dass das jetzige System die Rettung sei"

  Lammers, Karl Christian

  2011-01-01

  Undersøgelse af den danske gesandt i Berlin Herluf Zahles beretning om og vurdering af forholdet mellem Hitler og tyskerne.......Undersøgelse af den danske gesandt i Berlin Herluf Zahles beretning om og vurdering af forholdet mellem Hitler og tyskerne....

 15. Watching the Detectives

  Knakkergård, Martin

  2010-01-01

  Musik i audiovisuelle medier er i flere henseender med til at etablere og institutionalisere associative koblinger mellem det farlige og det forførende, mellem frygt og lyst, kriminalitet og seksualitet, osv. Dele af navnlig populærmusikkens sammensatte udtrykskatalog fungerer som ladede markører...

 16. Information er sølv ..

  Brier, Søren

  del 2: Træk af moderne naturvidenskabsteori med særlig vægt på forholdet mellem Popper og Kuhn......del 2: Træk af moderne naturvidenskabsteori med særlig vægt på forholdet mellem Popper og Kuhn...

 17. Udvikling af informationskompetence i problemorienterede læreprocesser

  Andreasen, Lars Birch; Jørgensen, Lars; Lerche Nielsen, Jørgen

  2007-01-01

  begreberne om problemorienteret projektarbejde og informationskompetence i forhold til forståelsen af læring og af sammenhængen mellem information og viden. Og artiklen peger på betydningen af relationer og oplevelsen af relevans for at skabe sammenhæng mellem bibliotekers og uddannelsers praksis. Artiklen...

 18. Illuminated Manuscript Cuttings at The Royal Library

  Mattia, Eleonora

  2016-01-01

  veldokumenteret. Det udførtes af nogle af tidens berømteste illuminatorer mellem 1441 og 1448 og vidner om en vigtig fase i Ferraras maleri, på overgangen mellem sengotikken og den tidlige renæssance. Det Kongelige Biblioteks blade kan tilskrives Giorgio d’Alemagna og Breviarets historie viser, at i visse dele af...

 19. Drømmebilleder

  Fausing, Bent

  2014-01-01

  Bogen beskriver i en række intense analyser forbindelsen mellem ydre og indre billeder: altså mellem de moderne mediers billedverden og drømmens og erindringens indre billeder. I fokus for undersøgelsen er desuden kønnet, altså hvordan billeder viser, omformer eller skjuler kønnet, 'det andet', s...

 20. Råhus + Teknik

  Marsh, Rob

  Sigtet med denne bog er at anskueliggøre samspillet mellem bygninger og deres tekniske installationer. Bogens tre dele analyserer udviklingen i forholdet mellem råhus og teknik. Den giver et bud på fremtidens kontorbygning, hvor decentrale facadeintegrerede føringsveje anvendes til at skabe innov...

 1. Landskabelige begivenheder

  Petersen, Rikke Munck

  2008-01-01

  I artiklen introduceres usamtidighed mellem det gængse landskabssyn og fysiske realiter, politik som udtryk for et syn, relation mellem syn og begivenhed, opmærksomhed på rumlige begivenheder - hvordan rum "agerer" og påvirker menneskers kropslige oplevelse og hvordan en sådan rumlig kompetence k...

 2. IKT i kvalitetsudviklingen af højere uddannelser – et dansk eksempel

  Andersen, Hanne Leth; Heilesen, Simon

  2013-01-01

  Målet med kapitlet er at undersøge og beskrive konkrete sammenhænge mellem forskellige niveauer for kvalitetsudvikling i undervisning og uddannelse med fokus på forholdet mellem det institutionelle og det fagnære...

 3. Blade Runner forever

  Dickson, Thomas

  2003-01-01

  Om de påfaldende ligheder mellem scenografien til Ridley Scotts 'Blade Runner'og de faktuelle bymiljøer i nutidens Tokyo.......Om de påfaldende ligheder mellem scenografien til Ridley Scotts 'Blade Runner'og de faktuelle bymiljøer i nutidens Tokyo....

 4. Ytringsfrihed og blasfemi

  Schaumburg-Müller, Sten

  2009-01-01

  En redegørelse for forholdet mellem blasfemi, ytringsfrihed og religionsforhånelse. Der argumenteres endvidere for at blasfemibestemmelsen i den danske straffelov ikke udtrykker gældende ret, at det stedse er vanskeligt at finde en balance mellem den vigtige ytringsfrihed og de nødvendige indskræ...

 5. Identitetsdannelse via selvfortælling i det sociale rum

  Bo, Inger Glavind; Warming, Hanne

  Formålet med dette paper er at etablere en sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Via inddragelse af Goffman og Bourdieu etableres en kontekstualiseret og relationel sociologisk forståelse af sammenhængen mellem identitetsskabelse og selvfortælling. Det...

 6. Maths at Work

  Andersen, Niels John

  2010-01-01

  Sammenhængen mellem den abstrakte matematik i mange lærebøger og matematik i anvendelse er ikke altid lige let at få øje på. Artiklen drøfter nogle af de problemstillinger, der kan være med til skabe dette skel mellem undervisningsmatematik og matematik i arbejde....

 7. Mobile horisonter

  Thomsen, Mads Rosendahl

  2008-01-01

  Forholdet mellem verdenslitteratur og litteraturkritik diskuteres med inddragelse af blandt andre Hans-Georg Gadamer, David Damrosch og Richard Rorty.......Forholdet mellem verdenslitteratur og litteraturkritik diskuteres med inddragelse af blandt andre Hans-Georg Gadamer, David Damrosch og Richard Rorty....

 8. Til kilderne!

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  En kort, moderne, hermeneutisk inspireret introduktion til kildekritikken forstået som den kritiske refleksion over forholdet mellem fortidens levn og historikerens rekonstruktioner.......En kort, moderne, hermeneutisk inspireret introduktion til kildekritikken forstået som den kritiske refleksion over forholdet mellem fortidens levn og historikerens rekonstruktioner....

 9. Videnarbejde og stress

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke; Sørensen, Ole Henning

  . Videnarbejde kan for den enkelte være vejen til selvrealisering og begejstring, men rummer også i sig kimen til stress og udbrændthed. Og det er netop i spændingsfeltet - i kampen - mellem begejstring og belastning, at bogen ser stress i det moderne arbejdsliv, som en uoverensstemmelse mellem ydre krav og...

 10. Raman af hvide pigmenter

  Reeler, Nini Elisabeth Abildgaard; Nielsen, Ole Faurskov; Sauer, Stephan P. A.

  2013-01-01

  Et samspil mellem kunst og kemi. I et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Kemisk Institut på KU er Ramanspek-troskopi brugt til at definere sammensætningen af blandinger af blyhvidt og calcit i maleriers hvide pigmenter....

 11. Faglig vs. informationsrelateret læring

  Engerer, Volkmar Paul

  2013-01-01

  I foreliggende artikel tages der udgangspunkt i teoretiske forsøg på at karakterisere forholdet mellem disciplinær-universitetsbaseret og informationsrelateret læring (informationskompetence). Der skelnes mellem (1) generisk-disciplinuafhængige, (2) disciplinrelaterede og (3) integrative tilgange...

 12. Wave Star

  Kramer, Morten; Brorsen, Michael; Frigaard, Peter

  Nærværende rapport beskriver numeriske beregninger af den hydrodynamiske interaktion mellem 5 flydere i bølgeenergianlægget Wave Star.......Nærværende rapport beskriver numeriske beregninger af den hydrodynamiske interaktion mellem 5 flydere i bølgeenergianlægget Wave Star....

 13. Hvad nu hvis sommerfuglen er ekshibitionist?

  Rösing, Lilian Munk

  2008-01-01

  Groft sagt vil denne artikel, ved at aflæse hvad hhv. Inger Christensen, Sigmund Freud og Jacques Lacan har at sige om sommerfugle, argumentere for at der er et afgørende skel mellem naturvidenskab og litteraturvidenskab; mellem naturen, dyret, sommerfuglen på den ene side og bevidstheden...

 14. Cykel og bølge

  Fink, Jørgen

  2008-01-01

  Med udgangspunkt i nogle betragtninger over forholdet mellem historie og økonomi skitseres en materiel teori om de økonomiske konjunkturer, der har karakteriseret den økonomiske udvikling siden markedsøkonomiens gennembrud. Der fremsættes en hypotese om sammenhængen mellem konjunkturbølger af...

 15. Breve til Charlotte

  Sørensen, Anne Scott; Petersen, Annelise Ballegaard

  En kommenteret udgivelse med indledning, noter og registre mv. af brevveksling mellem Charlotte Schimmelmann (Sølyst) og Charlotte Schiller (Weimar) 1797-1916......En kommenteret udgivelse med indledning, noter og registre mv. af brevveksling mellem Charlotte Schimmelmann (Sølyst) og Charlotte Schiller (Weimar) 1797-1916...

 16. Drømmebilleder

  Fausing, Bent

  2014-01-01

  Bogen beskriver i en række intense analyser forbindelsen mellem ydre og indre billeder: altså mellem de moderne mediers billedverden og drømmens og erindringens indre billeder. I fokus for undersøgelsen er desuden kønnet, altså hvordan billeder viser, omformer eller skjuler kønnet, 'det andet', s...

 17. Arkitektur og energi

  Marsh, Rob; Grupe Larsen, Vibeke; Lauring, Michael;

  Sigtet med denne bog er at belyse samspillet mellem arkitektur og energi i et helhedsperspektiv med afsæt i de nye energibestemmelser for nybyggeri. Samspillet belyses gennem fire samordnede temaer: Dagslys. Samspillet mellem dagslys og arkitektur. Solvarme. Samspillet mellem solvarme og energi....... Råhus. Samspillet mellem materialer og energi. Teknik. Samspillet mellem teknologi og energi. Temaerne præsenteres på en let tilgængelig og grafisk inspirerende måde, så fremtidens lavenergiarkitektur kan udformes på kvalificeret, afvejet og effektiv vis. Bogen henvender sig primært til arkitekter, men...... kan også læses af ingeniører, bygherrer, myndigheder, studerende og andre der interesserer sig for byggeriets energiforhold. Bogens udgivelse er blevet støttet af Dansk Energi-Net's PSO-midler for 2005. Bogen udgives af Statens Byggeforskningsinstitut i samarbejde med Akademisk Arkitektforening....

 18. Afregningsproblematikken mellem såkaldte »ægte« hjælpe- og supportafdelinger og »ægte« fællesafdelinger og videre til virksomhedens hovedafdelinger- når det analytiske ligger til grund for kontrollen og styringen

  Nielsen, Steen

  2006-01-01

  markedsvilkår og indgå både i out- og insourcing beslutninger. Samtidig med det forøgede antal hjælpeafdelinger er der også kommet nye it-hjælpeværktøjer til, som man bliver nødt til at anvende for at kunne løse disse problemer. Løsninger er dermed også blevet langt mere tilgængelige. SPSS, SYSTAT, Chystal...

 19. Soil - a scarce resource. The Ministry of Food, Agriculture and Fisheries' report on the interaction between food, feed and bioenergy. Danish potential in an international perspective; Jorden - en knap ressource. Foedevareministeriets rapport om samspillet mellem foedevarer, foder og bioenergi. Dansk potentiale i et internationalt perspektiv

  2008-01-15

  The competition concerning utilization of agricultural soil has multiple causes. Prospects of climate change, growing energy consumption, environmental related controls on agricultural production, increase in population and wealth in e.g. China and India are some of the challenges that will influence future acreage use in agriculture. The present debate on biofuels based on agricultural crops puts focus on utilization of agricultural soil. Knowledge synthesis on biomass has documented that production and use of biomass is a complex area which is highly influenced by global conditions. The complexity is underlined by the numerous significant aspects within economy, trade, technology, environment and ethics which influence biomass. Therefore the political interest and regulation of biomass are subject to many considerations, especially as regards international regulation. In May 2007 the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries appointed a project group in order to clarify the relationship between the various uses of biomass, including the risk of not being able to maintain the present balance between growing food and crops for other purposes. The group has taken stock of the overall situation. The group's results are presented in this report. (BA)

 20. Report on the relationship between regulation and organization of distribution utilities with regard to their protection of consumer interests - Increased protection of consumer interests: From deregulated supply monopoly to regulated competition?; Rapport om sammenhaengen mellem regulering og organisation af distributionsselskaber i forhold til deres varetagelse af forbrugsinteresser - Oeget varetagelse af forbrugerinteresserne: Fra ureguleret forsyningsmonopol til reguleret konkurrence?

  Danielsen, B.; Christensen, M.; Moesgaard Andersen, M.

  1997-05-01

  The Danish electric and heating sectors are categorized according to the consumer interests and distribution utilities. Ownership relationships, trade methods and staff situation are elucidated with regard to consumer interests and their protection. Competitiveness of various energy sources, pricing mechanisms, supply assurance etc in Denmark, Norway and Sweden are compared. Liberalization of the energy market is discussed. (EG)

 1. Combined variable speed/variable pitch controlled 3-bladed wind turbine: Comparison of pitch controlled wind turbine and combined variable speed/variable pitch controlled wind turbine; Dobbelt styrbar 3-bladet vindmoelle: Sammenligning mellem pitchrguleret vindmoelle og pitchreguleret vindmoelle med variabelt omloebstal

  Bindner, H.; Hansen, A.

  1998-12-01

  The current report is part of the reporting of the project `Combined variable speed/variable pitch controlled 3-bladed wind turbine. The objective of the project is to investigate a 3-bladed wind turbine with variable speed and variable pitch. Included in the investigation are assessments of the power production, the power quality and structural loads on the wind turbine. The project includes both theoretical and practical investigations. The current report (R-1072) is one of two reports. The other report, R-1071 `Control strategies`, includes development of the control strategies as well as model development. The control strategies presented in R-1071 have been tested on the test facility that consists of a Vestas V29-225 kW wind turbine, a ABB SAMI STAR 400 kVA four-quadrant frequency converter and a data acquisition system. Measurement results from the test facility are presented in the current report. Comparisons are made between pitch controlled and combined variable speed/variable pitch controlled operation. The project partners were Vestas Wind Systems A/S, ABB Energy og Industry A/S and Risoe National Laboratory. The project was partly funded by the Danish Energy Agency, jour.no. 1363/96-0002. (au) EFP-96. 1 tab., 49 ills.

 2. Afregningsproblematikken mellem såkaldte »ægte« hjælpe- og supportafdelinger og »ægte« fællesafdelinger og videre til virksomhedens hovedafdelinger- når det analytiske ligger til grund for kontrollen og styringen

  Nielsen, Steen

  2006-01-01

  markedsvilkår og indgå både i out- og insourcing beslutninger. Samtidig med det forøgede antal hjælpeafdelinger er der også kommet nye it-hjælpeværktøjer til, som man bliver nødt til at anvende for at kunne løse disse problemer. Løsninger er dermed også blevet langt mere tilgængelige. SPSS, SYSTAT, Chystal...

 3. Environmental impacts and improvement prospects for environmental hotspots in the production of palm oil derived biodiesel in Malaysia

  Hansen, Sune Balle; Olsen, Stig Irving; Hauschild, Michael Zwicky; Wangel, Arne

  2012-01-01

  Palmeolie er den største og hurtigst voksende vegetabilske olie på verdensmarkedet, og udsigterne til produktion af biodiesel vil yderligere anspore væksten. For at bidrage til vidensgrundlaget for aktuelle miljøpåvirkninger og potentielle forbedringer i palmeolieindustrien har denne undersøgelse til formål at generere LCI data til centrale, men underudforskede elementer i produktionen af biodiesel fra palmeolie med fokus på drivhusgasser (GHG). Forskningen følger attributional modelleringsra...

 4. Bio-hydrogen production by dark fermentation from organic wastes and residues

  Liu, Dawei; Angelidaki, Irini; Zeng, Raymond Jianxiong; Min, Booki

  2008-01-01

  Der er stigende opmærksomhed omkring biohydrogen. Ved hydrogen fermentering kan kun en lille del af det organiske materiale eller COD i affald omdannes til hydrogen. Der findes endnu ingen full-skala bio-hydrogen anlæg, eftersom effektive rentable teknologier ikke er udviklet endnu. En to-trins proces der kombinerer bio-hydrogen og bio-metan produktionen er en attraktiv mulighed til at øge det totale energi-udbytte af fermentering af organisk materiale. I en to-trins proces, med bio-hydrogen ...

 5. Fra shoppingcenter til by : en undersøgelse af det integrerede shoppingcenter

  2008-01-01

  RESUMÉ Afhandlingen er en undersøgelse af integrerede shoppingcentre. Den er et studie af, hvorledes tre nyere danske centre i tætte bysituationer, udform-ningsmæssigt og programmatisk, indgår i eksisterende kontekster og skaber nye offentlige rum og fodgængerforbindelser. Gennem analyser af centrene og deres kontekster diskuterer afhandlingen, hvorledes de afspejler væsentlige teoretiske positioner i forhold til forståelsen og produktionen af byen og det offentlige rum. De konkrete analys...

 6. Grundlaget for journalisters viden

  Svith, Flemming

  2014-01-01

  ikke har udtømmende kategorier, og hvori rationalernes indhold består: Hvad fremstår fx som praktisk nyttig viden for journalister? Hvilken vidensform er eksplicit, og hvilken viden er implicit i praksis? I hvilket omfang er praksis baseret på et refleksivt vidensniveau, og hvordan bidrager det til...... produktionen af viden i en journalister eksperimentelle praksis? Den fremlagte hypotese om dimensioner i journalistikkens videngrundlag er et første forslag til at skabe et videnskabeligt researchbaseret vidensgrundlag for journalistik....

 7. Modelling, analysis and optimisation of energy systems on offshore platforms

  2014-01-01

  Produktionen af olie og gas på offshore platforme involverer processer såsom separation, behandling og kompression. Indvindingen udviser markante variationer fra år til år, hvilket resulterer i højere energiintensitet, lavere effektivitet og muligvis større energiforbrug. Formålet med dette projekt er at bidrage til en bedre forståelse af hvordan offshoreanlæg skal modelleres, analyseres og optimeres fra et energiperspektiv. Forskningsmæssige udfordringer knytter sig til (i) simulering og eva...

 8. Erik Rasmussen, Niels Bohr og Værdirelativismen - i anledning af Kasper Lippert-Rasmussens bog om Erik Rasmussen

  Ougaard, Morten

  2015-01-01

  , ikke mindst med hensyn til værdirelativismen. Rasmussen viser, at komplementaritetsbegrebet i Bohrs vigtige men oversete filosofi kan bidrage væsentligt til at afklare teoretisk-metodiske problemer i statskundskab, herunder forholdet mellem struktur og handling og mellem mikro- og makroanalyse, samt...... ikke mindst forholdet mellem normative og kognitive udsagn. Efter mødet med Niels Bohrs filosofi står Rasmussens værdirelativisme både skarpere og stærkere end før, og Kasper Lippert-Rasmussens karakteristik af denne position som et ubegrundet dogme i dansk politologi er ikke overbevisende....

 9. Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen

  Bering Keiding, Tina

  2008-01-01

   Artiklen diskuterer med afsæt i Erling Lars Dale og Niklas Luhmann samspillet mellem skole- og klinisk undervisning, og tilbyder gennem Luhmann et alternativ til Dales begreb om didaktisk rationalitet. Mens Dale tiilbyder en blik der orienterer sig mod enshed, tilbyder Luhmann en...... differensteoretisk optik, som nok virker kompleks, emn som også tilbyder en betydelige kompleksitetsfølsomhed. Den kompleksitetsfølsomhed som Luhmann tilbyder, peger for det første på, at der må forventes forskelle mellem såvel intention og interaktion, som mellem forskellige interaktionssystemer. Og at denne...

 10. Kampene, som styrer journalister og nyhedsmedier

  Svith, Flemming

  2015-01-01

  anvendt i antropologiske redaktionsstudier af journalisters positioneringer. Denne artikel fremhæver feltteoriens styrke på mesoniveau til at begrebsliggøre strukturer, der eksisterer i historisk afgrænsede perioder. Der hersker specifikke konkurrence-dynamikker mellem polariserede nyhedsmedier og mellem...... polariserede journalister, som disponerer nyhedsmedier og journalister til at handle på bestemte måder. Jeg undersøger feltteoriens følsomhed over for historisk afgrænsede konkurrenceforhold i en dansk case gennem konstruktion af fire felter, der demonstrerer forskellige konkurrencelogikker mellem henholdsvis...... aviser og journalister....

 11. 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

  Brok, Lene Storgaard; Kamstrup, Anne Katrine; Laursen, Per Fibæk;

  2013-01-01

  I denne publikation præsenteres fire delrapporter i den såkaldte interventionsdel af projektet Brobygning mellem teori og praksis. Rapporten præsenterer et fokus på professionshøjskolernes egne interventioner....

 12. Sygeplejerskens relation til patienten

  Hansson, Birgitte

  2014-01-01

  kapitlet handler om kommunikationen og interaktionen mellem sygeplejersken og patienten. Målet er, at den sundhedsprofessionelle får et godt grundlag for at yde sygepleje med forståelse for patienten og dennes perspektiv....

 13. Hugh Blairs Lectures on Rhetoric and Belles Lettres

  Schatz-Jakobsen, Claus

  1989-01-01

  Artiklen nærlæser dekonstruktivt dele af den skotske retorikprofessor Hugh Blairs Lecures on Rhetoric and Belles Lettres (1783) og påviser splittelsen mellem to vidt forskellige retorik- og liltteraturhistoriske interesser, neoklassicistiske vs. romantiske....

 14. Un contexte danois caricatural

  Bojsen, Heidi; Malki Jepsen, Johan

  2006-01-01

  Artikel om baggrunden for reaktionerne på Islam i Danmark og på publiceringen af karikaturtegningerne af Muhammed i Jyllandsposten i 2005. Om forholdet mellem social status, magt og ytringsfrihed...

 15. Cultural minorities in Danish museums

  Kjørup, Søren

  2009-01-01

  Artikel om den forbløffende mangel på bevidsthed om minoriteter i danske museer, samt en diskussion af Dansk Jødisk Museum, specielt spillet mellem arkitekten Daniel Libeskinds koncept og museets egen meddelelse...

 16. Myopi, retinale karændringer og choroideatykkelse i relation til fysisk aktivitet hos børn og unge

  Lundberg, Kristian

  Foredrag med præsentation af forskningsprojekt med fokus på foreløbige resultater om prævalensen af myopi blandt danske skolebørn og associationen mellem fysisk aktivitet, myopi og choroidal tykkelse....

 17. Københavns nye ikon-bibliotek i Nordvestkvarteret

  Dahlkild, Nan

  2011-01-01

  Anmeldelse af biblioteket og kulturhuset på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter, tegnet i samarbejde mellem tegnestuerne Cobe+Transform. Ligesom kvartershuset i Holmbladsgade er der tale om eksperimenterende arkitektur i et socialt robust kvarter....

 18. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 19. Frågan om musik och psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv

  Uddholm, Mats

  2007-01-01

  Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og intellig......Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og...

 20. Migranter i prostitution klemmes af lovgivning

  Spanger, Marlene

  2008-01-01

  Kvindelige migranter, der prostituerer sig, er en potentielt udsat gruppe, der ofte kommer i klemme mellem to politikområder - myndighedernes menneskehandelsindsats og ægteskabssammenføringslovgivningen....

 1. Asian Art on Display

  Borggreen, Gunhild Ravn

  2010-01-01

  Med udgangspunkt i seminaret Visualising Asian Modernity diskuteres forholdet mellem antropologi og samtidskunst i lyset af hvorledes asiatisk kunst fremvises og formidles i vestlig og dansk sammenhæng....

 2. Forhandlingerne om fremtidens udviklingsfinansiering er skudt i gang

  Fejerskov, Adam Moe

  2015-01-01

  Til juli, skal verdens ledere vedtage hvordan vi finansierer fremtidens udviklingssamarbejde. Forhandlingerne er skudt i gang, og et stort skel mellem udviklede og udviklingslande, med vækstøkonomierne inde imellem, tegnes allerede op....

 3. Transport cycling behavior: Associations between the built environment and transport cycling in Denmark

  Madsen, Thomas

  ugens dage. Sammenhængen mellem det bebyggede miljø og fysisk aktivitet er blevet studeret mere intensivt de senere år, specielt i forhold til gang og flere studier viser en positiv sammenhæng mellem de fysiske omgivelsers karakteristika (walkability) og gang. Sammenhængen i forhold til cykling er...... mindre klar men nogle studier viser en sammenhæng mellem walkability og cykling. Formålet med denne afhandling er at generere viden om den mulige sammenhæng mellem omgivelserne og cykling som transport i Danmark. Afhandlingen består af tre dele. Del 1 er en gennemgang af den tilgængelige viden om cykling...

 4. Kvalitetsledelse i BDI-sektoren : Total Quality Management

  Johannsen, Carl Gustav

  1994-01-01

  Artiklen præsenterer hovedforskelle mellem TQM og ISO 9000. Det konkluderes, at der er forskelle, men at de to koncepter kan kombineres, og at ISO 9000 ikke behøver at medføre en bureaukratisering....

 5. Fra STU-praktik til job

  Rasmussen, Kim

  Rapporten består af 4 dele: 1.del - Metode, tilgang og baggrundsviden 2.del - Samarbejde mellem Glad Fagskole og virksomheder 3.del - Erfaringer og oplevelser med praktik 4.del - De unge - elevernes / praktikanternes oplevelser...

 6. Moderne Økonomistyring og Kalkulation

  Nielsen, Steen

  1998-01-01

  Artiklen behandler sammenhængen mellem virksomhedens økonomistyring og virksomhedens produktionsforhold, specielt i relation til virksomhedens kalkulationsforhold. Sammentidig opstilles mulige sammenhænge til antal cost pools, cost drivers, kalkulationsfilosofi mv....

 7. Involvering af medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling i relation til elforbrug og bæredygtig udvikling på hotel- og restaurantområdet

  Læssøe, J.; Carlsson, Monica; Jensen, B. B.

  2005-01-01

  Modellen præsenterer resultaterne af det forskningsbaserede udviklingsprojekt "Elforbrug, medarbejderinvolvering og kompetenceudvikling" Oversigtsmodellen giver dels en mulighed for at differentiere mellem forskellige kulturer og involveringsstrategier, dels en mulighed for at differentiere melle...

 8. Cultural minorities in Danish museums

  Kjørup, Søren

  2009-01-01

  Artikel om den forbløffende mangel på bevidsthed om minoriteter i danske museer, samt en diskussion af Dansk Jødisk Museum, specielt spillet mellem arkitekten Daniel Libeskinds koncept og museets egen meddelelse...

 9. Internettets DNA

  Hansted, Alfred Birkegaard

  2014-01-01

  Strengt logisk kunne man argumentere for, at overskriften er ren nonsens. Sammenstillingen mellem biologien og teknologien er derfor mest af alt et filosofisk tankeeksperiment, som giver adgang til en analogisk forståelse af internettets kerne....

 10. Regarding the Popular

  bogen er andet bind i serien af europæiske avantgarde- og modernismestudier redigeret af EAMs publikationskomite. Temaet er denne gang forholdet mellem modernisme, avantgarde og såkaldt lavkultur eller trivialkultur....

 11. Diskursetik som demokratisk deltagelse

  Harste, Gorm

  2006-01-01

  På baggrund af Niklas Luhmanns systemteoretiske beskrivelse af differentieringen og magtfordelingen mellem det moderne samfunds funktionelle kommunikationssystemer analyseres, hvorledes politiske diskurser kan gribe ind i kommunikationssystemernes selvregulering, idet artiklen her trækker på Jügen...

 12. Integrated vs. Federated Search:Hvad er hvad?

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

 13. Fair skoleledelse

  Larsen, Peter; Vestergaard, Bo

  2014-01-01

  relationelle strategiske ledelsesprocesser (RSL-processer) mellem ledelse og medarbejdere i organisationers strategiarbejde. I artiklens anden del oversættes den teoretiske del til et praksisorienteret ottefaset strategisk procesdesign: FAIR SKOLELEDELSE. FAIR SKOLELEDELSE er et strategisk tanke- og...

 14. Medialiseret legepraksis i børns hverdagsliv

  Johansen, Stine Liv

  2011-01-01

  Nutidens børn har aldrig kendt til et liv uden digitale medier, teknologisk legetøj, medieformidlede fortællinger og adgang til internettet. Derfor færdes de i dagens medialiserede samfund helt uden at trække grænser mellem digitalt og analogt, mellem offline og online venskaber og mellem...... i netop grænser mellem det digitale og ’det virkelige liv’. Gennem to empiriske, praksisnære eksempler er det denne artikels formål at redegøre for betydningen af medier og teknologi i børns hverdagsliv, set fra børnenes synsvinkel og med et legekulturelt udgangspunkt. Teoretisk tages afsæt i...

 15. Beslutningens anatomi

  Dinesen, Anne Marie

  2008-01-01

  Luhmanns begreb "beslutning" som fundamentalt i definitionen af et organisationssystem. Herunder relationen mellem beslutning og: kompleksitet, meningsbegreb, kontingens, strukturel stabilitet og forventning, handling som tegn; og risiko/fare....

 16. Virksomhedens potentiale ligger i kundetilfredshed og -loyalitet

  Eskildsen, Jacob Kjær; Kristensen, Kai

  2008-01-01

  Denne artikel analyserer forholdet mellem kundetilfredshed, kundeloyalitet og forretningspotentialet set i forhold til nuværende kunder. Dataene stammer fra Dansk Kundetilfredshedsindeks 2006. Her vurderede i alt cirka 2000 privetkunder dres foretrukne skadesforsikringsselskab. Med baggrund i teo...

 17. Denmark

  Christoffersen, Lisbet

  2015-01-01

  Oversigtsartikel der viser state of the art vedr forholdet mellem stat, kirke og trossamfund, Ret og Religion i Danmark i følgende punkter: Sociale forhold, historisk baggrund, retskilder, individuel religionsfrihed, trossamfundenes retlige status, trossamfundenes autonomi, religion og uddannelse...

 18. Dynamic generation of form

  Pedersen, Claus Peder; Carbone, Claudia

  2005-01-01

  Præsentation af et arkitektonisk forskningsprojekt om dynamiske formdannelser i arkitekturen. Artiklen præsenterer en forskningsmetode baseret på en udveksling mellem formelle arkitektoniske analyser (af bl.a. barok arkitektur) og kunstnerisk udviklingsarbejde...

 19. Veje og udveje i et felt under forandring

  Steensen, Jette Johanne Elisabeth

  , hvor skolen og uddannelsessystemet er under af/eller udvikling. Det teoretiske begrebsapprarat hentes hos den franske sociolog Pierre Bourdieu og den engelsk sociolog Margaret Archer. Afhandlingen foretager en konsekvent gennemarbejdning af forholdet mellem teori, videnskabsteori og metode, som munder...

 20. Beslutningens anatomi

  Dinesen, Anne Marie

  2008-01-01

  Luhmanns begreb "beslutning" som fundamentalt i definitionen af et organisationssystem. Herunder relationen mellem beslutning og: kompleksitet, meningsbegreb, kontingens, strukturel stabilitet og forventning, handling som tegn; og risiko/fare....

 1. Universalisme kontra Suverænitet - Et indblik i konflikten i Rwanda 1994

  Ege, Alexander B.P.; Pociot, Peter; Fischer, Jeanet; Pedersen, Laura

  2005-01-01

  # Handler om forholdet mellem staters suverænitet og humanitær intervention/menneskerettigheder. Der er en analyse af det internationale samfund, med udgangspunkt i svage stater, og Wævers definition af det internationale samfunds opbygning.

 2. DFFU - Nu med fokus på ledelse

  Cranfield, Andrew

  2016-01-01

  DFFU – nu med fokus på ledelse Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker har etableret et nyt forum der med fokus på mellem-ledergruppen skal stille skarpt på ledelse i DFFU-bibliotekerne....

 3. Realismen i dansk film

  Langkjær, Birger

  Realisme som begreb og filmpraksis (Hvad er realisme? Forestillinger om realisme og realismen i praksis; Realismens niveauer og elementer; Realismen som filmpraksis: mellem genrefilm og artfilm); Skæbne og tilfældighed...

 4. Change we can believe in?

  Lund, Jens Friis; Balooni, Kulbhushan; Casse, Thorkil

  2009-01-01

  Diskussion af sammenhængen mellem lokal forvaltning af skov og bevarelse af skoven. Studiet viser stor variation in data (60 artikler) og behovet for en mere systematisk tilgang i fremtidige analyser...

 5. Ny app kan være guld værd for psykisk syge

  Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

  2012-01-01

  Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.......Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse....

 6. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 7. LYSnET

  Bønløkke Andersen, Kätte; Hansen, Ellen Katrine; Krogsbæk Mathiasen, Nanet

  2006-01-01

  LYSnET.com skal bidrage til at udbrede og udvikle viden om liv, lys og luft i vores bygninger mellem byggeindustrien, byggeriets uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark samt andre med interesse for liv, lys og luft.......LYSnET.com skal bidrage til at udbrede og udvikle viden om liv, lys og luft i vores bygninger mellem byggeindustrien, byggeriets uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark samt andre med interesse for liv, lys og luft....

 8. LED-lys til ældre

  Sander, Birgit; Kessel, Line; Ahmad, Hajer

  2015-01-01

  I krydsfeltet mellem lys og sundhed er interessen for sammenhængen mellem lysintensitet, farvesammensætning og døgnrytme stigende. Undersøgelser peger på, at specielt blåt nødvendigt for at synkronisere døgnrytmen, og at tidspunktet for belysning også er af sto betydning. Dette er af særlig vigti...

 9. Arbejdsmiljø ved udbud af busdrift

  Wiegmann, Inger-Marie; Mathiesen, Karin; Hasle, Peter

  En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og udbud af busdrift i tre trafikselskabet. Resultaterne peger på at arbejdsmiljøet går fra udelukkende til at være et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager til et trepartsforhold hvor også udbyder (trafikselskabet) får et ansvar og har...

 10. Grænser for religion

  Lüchau, Peter

  2015-01-01

  Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse.......Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse....

 11. Tillid, socialitet og moral

  Pedersen, Esther Oluffa

  2011-01-01

  Artiklen diskuterer tillids og mistillids dobbeltkarakter som umiddelbar indstilling og villet handling. Det argumenteres, at tillid er et væsenligt fænomen til forståelse af menneskelig socialitet, idet tillid i sin grund er et forhold, der udspænder sig mellem mennesker. Desuden undersøges forh...... forholdet til moral, hvor det hævdes, at tillid mellem mennesker ikke nødvendigvis er moralsk legitimeret....

 12. formationer

  Carbone, Claudia

  2009-01-01

  baggrund: Projektets tidslinje: 1. Observerede formationer / fastholdt i fotografier 2. Formuleret projektramme: Beskrivelse til projektet med arbejdstitlen Mellem scape og serialitet. Projektet bliver udført i forlængelse af en langvarig interesse for forholdet mellem kontekst, kortlægning og de...... oprettet et team, der bestod af arkitektstuderende Berith Skinhøj Pedersen, Louise Haugaard Nielsen Torben Lauritsen og Claudia Carbone....

 13. Reduktionen af satsen for selskabsskat gør en ændring af creditreglerne aktuel

  Rønfeldt, Thomas; Werlauff, Erik

  2013-01-01

  Artiklen analyserer sammenhængen mellem satsen for selskabsskatten og maksimeringen af creditlempelsen ved aktivitet i udlandet. Der argumenteres for, at en nedsættelse af selskabsskatten aktualoiserer behovet for en gfennemgribende reform af reglerne om maksimeret credit.......Artiklen analyserer sammenhængen mellem satsen for selskabsskatten og maksimeringen af creditlempelsen ved aktivitet i udlandet. Der argumenteres for, at en nedsættelse af selskabsskatten aktualoiserer behovet for en gfennemgribende reform af reglerne om maksimeret credit....

 14. Integrated vs. Federated Search

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.......Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009....

 15. Let’s Have a COG Concept That Helps Win More Than Just Battles

  Barfoed, Jacob

  2016-01-01

  Artiklen præsenterer et bud på et revideret center of gravity (COG) koncept, som både fokuserer på det strategiske og det operative niveau, og ikke mindst forbindelsen mellem de to niveauer.......Artiklen præsenterer et bud på et revideret center of gravity (COG) koncept, som både fokuserer på det strategiske og det operative niveau, og ikke mindst forbindelsen mellem de to niveauer....

 16. Unge og gambling

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 17. Kuhn, kunsten og de æstetiske videnskaber

  Kjørup, Søren

  2006-01-01

  En diskussion af anvendeligheden af Thomas Kuhns paradigmebegreb til forståelse af de æstetiske videnskaber (med sideblik til Kuhns syn på forskelle og ligheder mellem videnskab og kunst).......En diskussion af anvendeligheden af Thomas Kuhns paradigmebegreb til forståelse af de æstetiske videnskaber (med sideblik til Kuhns syn på forskelle og ligheder mellem videnskab og kunst)....

 18. Empowerment

  Andersen, Maja Lundemark

  2015-01-01

  et inspirationspapir om empowerment som tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde - især til regioner og kommuner og med henblik på samarbejde mellem professionelle og borgere......et inspirationspapir om empowerment som tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde - især til regioner og kommuner og med henblik på samarbejde mellem professionelle og borgere...

 19. Faglig vs. informationsrelateret læring

  Engerer, Volkmar Paul

  2013-01-01

  I foreliggende artikel tages der udgangspunkt i teoretiske forsøg på at karakterisere forholdet mellem disciplinær-universitetsbaseret og informationsrelateret læring (informationskompetence). Der skelnes mellem (1) generisk-disciplinuafhængige, (2) disciplinrelaterede og (3) integrative tilgange...... stærk fokus på situationelle elementer bibeholdes. Artiklen slutter med nogle praktiske konsekvenser af et "integrativt informationskompetencebegreb" for bibliotekernes undervisningstiltag i informationskompetence....

 20. Idealismen og dens kritikere

  Huggler, Jørgen

  2006-01-01

  En idéhistorisk redegørelse for filosofien i tiden mellem 1789 og 1857 - med hovedvægt på kritikken af den franske revolution, den tyske idealisme (Fichte, Schelling, Hegel) samt positivismen i Frankrig.......En idéhistorisk redegørelse for filosofien i tiden mellem 1789 og 1857 - med hovedvægt på kritikken af den franske revolution, den tyske idealisme (Fichte, Schelling, Hegel) samt positivismen i Frankrig....

 1. Dilemmaet arbejdsliv - familieliv i Norden

  Bonke, Jens

  Forholdet mellem arbejdsliv og familieliv er et spørgsmål, der har stor betydning for moderne familier. Den offentlige interesse for dette forhold har da også været stigende, og spørgsmålet står i dag på den politiske dagsorden. I denne antologi belyser en række nordiske forskere dilemmaet mellem...

 2. Det børnelitterære digitale univers

  Lie, Pia Maria

  2012-01-01

  Artiklen kigger på et udsnit af den mangfoldighed af genrer, der findes i det børnelitterære digitale univers.Der skelnes i artiklen mellem digital og digitaliseret børnelitteratur og graden af interaktion med læseren. Ved at foretage denne skelnen er det muligt at se nærmere på forskelle og...... ligheder mellem den trykte børnelitteratur og genrerne i den digitale børnelitteratur....

 3. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 4. Om forundringsparathed

  Christensen, Poul Rind

  2009-01-01

  Overfor begrebet forandringsparathed kan man sætte begrebet forundringsparathed. Denne artikel handler om det paradoksale samspil mellem disse to begreber som grundlag for de standende ideer om de videregående uddannelser.......Overfor begrebet forandringsparathed kan man sætte begrebet forundringsparathed. Denne artikel handler om det paradoksale samspil mellem disse to begreber som grundlag for de standende ideer om de videregående uddannelser....

 5. Road freight transport across a fixed Fehmarn Belt link

  Jespersen, Per Homann

  2007-01-01

  Indlæggets baggrund og formål En kommende Femern Bælt bro vil være en vigtig rute for lastbiltrafikken mellem Sverige/det østlige Danmark og Tyskland. Eller vil den? På Øresund har færgerne mellem Helsingør og Helsingborg langt den største markedsandel for den ikke-lokale lastbiltrafik. The Chann...

 6. Road freight transport across a fixed Fehmarn Belt link

  Jespersen, Per Homann

  2007-01-01

  Indlæggets baggrund og formål En kommende Femern Bælt bro vil være en vigtig rute for lastbiltrafikken mellem Sverige/det østlige Danmark og Tyskland. Eller vil den? På Øresund har færgerne mellem Helsingør og Helsingborg langt den største markedsandel for den ikke-lokale lastbiltrafik. The Chann...

 7. Energioptimering VAV eller CAV?

  Kærn, Martin Ryhl; Barky, Tarek; Andersen, Dan Bomholt

  2008-01-01

  Når et HVAC-anlæg projekteres, vælges der oftest mellem fortrængnings- og opblandingsventilation. Herefter vælges hvorvidt luftfl owet skal være variabelt eller konstant – det vil sige, om der skal vælges. VAV eller CAV. Dette valg mellem VAV eller CAV bør foretages på baggrund af en vurdering af...

 8. Lovens performativitet

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2011-01-01

  Artiklen giver en læsning af retlige perspektiver i Sofokles' tragedie "Antigone". Der er fokus på, hvordan forskellige lovsystemer brydes med hinanden og hvordan forholdet er mellem konstativ og performativ lov.......Artiklen giver en læsning af retlige perspektiver i Sofokles' tragedie "Antigone". Der er fokus på, hvordan forskellige lovsystemer brydes med hinanden og hvordan forholdet er mellem konstativ og performativ lov....

 9. Vilje til form

  Thomsen, Eddy Preben

  2012-01-01

  Det legende eksponeres i avantgardekunst og relationel æstetik sammen med en stærk kunstnerisk formvilje, der gerne overskrider hverdagens forforståelser mellem fiktion og virkelighed etc. Det eksemplificeres i flash mob.......Det legende eksponeres i avantgardekunst og relationel æstetik sammen med en stærk kunstnerisk formvilje, der gerne overskrider hverdagens forforståelser mellem fiktion og virkelighed etc. Det eksemplificeres i flash mob....

 10. Fiktionens sandhed

  Rösing, Lilian Munk

  2009-01-01

  Om forholdet mellem sandhed og skønlitterær fiktion med Imre Kertész, Dorrit Cohn, Felman & Laub, Adriana Cavarero, Jacques Rancières og Hans Otto Jørgensen som referencer  ......Om forholdet mellem sandhed og skønlitterær fiktion med Imre Kertész, Dorrit Cohn, Felman & Laub, Adriana Cavarero, Jacques Rancières og Hans Otto Jørgensen som referencer  ...

 11. Velvalgt hovedform

  Nygaard, Erik

  2001-01-01

  Nyt center med varmtvandsbassiner, cafe og mødelokaler beliggende mellem Marselisborg Hospitals gamle bygninger fra 1913. Nygbygningen står i mørkbrun tegl med store glaspartier.......Nyt center med varmtvandsbassiner, cafe og mødelokaler beliggende mellem Marselisborg Hospitals gamle bygninger fra 1913. Nygbygningen står i mørkbrun tegl med store glaspartier....

 12. Prostitutionskritikere fremstilles som nypuritanske snerper

  Pedersen, Bodil Maria

  2015-01-01

  Kritiske stemmer i prostitutionsdebatten marginaliseres og spørgsmålet om vi ønsker en yderligere neoliberal og almen varegørelse af seksualitet og forholdene mellem mennesker rejses ikke.......Kritiske stemmer i prostitutionsdebatten marginaliseres og spørgsmålet om vi ønsker en yderligere neoliberal og almen varegørelse af seksualitet og forholdene mellem mennesker rejses ikke....

 13. Ny app kan være guld værd for psykisk syge

  Frost, Mads; Bardram, Jakob Eyvind

  2012-01-01

  Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse.......Et forskningssamarbejde mellem IT-Universitetet i København og Region Hovedstadens Psykiatri har resulteret i en app til Smartphones, som kan blive et effektivt værktøj i behandlingen af patienter med bipolar lidelse....

 14. En Idealist som 1920´ernes Herodes-drama

  Andersen, Lise Præstgaard

  2011-01-01

  Kaj Munks Herodes-drama (1928) sammenlignes med Hebbels (1849) og Lagerkvists roman Mariamne (1967) om kærlighedsforholdet mellem erodes og hans hustru. Overmennesketemaet hos Munk og de sproglige og stilistiske eksperimenter er karakteristiske for 1920´erne.......Kaj Munks Herodes-drama (1928) sammenlignes med Hebbels (1849) og Lagerkvists roman Mariamne (1967) om kærlighedsforholdet mellem erodes og hans hustru. Overmennesketemaet hos Munk og de sproglige og stilistiske eksperimenter er karakteristiske for 1920´erne....

 15. Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme

  Lübker, Henrik

  2011-01-01

  Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier.......Om forholdet mellem "det groteske" og "den groteske modernisme" eksemplificeret i en læsning af E.A. Poes "The Fall of the House of Usher" og flere af Francis Bacons malerier....

 16. Frivillig og under eget ansvar

  2002-01-01

  Ifølge Lou Andreas-Salomé drejer flere af Henrik Ibsens dramaer sig om problemet med at skabe balance mellem selvbefrielse og selvbegrænsning, og nøgleordene er: Frivillig og under eget ansvar.......Ifølge Lou Andreas-Salomé drejer flere af Henrik Ibsens dramaer sig om problemet med at skabe balance mellem selvbefrielse og selvbegrænsning, og nøgleordene er: Frivillig og under eget ansvar....

 17. Det naive og sentimentale museum

  Goldbæk, Henning

  2012-01-01

  Uskyldens museum er et eksempel på en realisering af diskursen mellem ordene og tingene som Michel Foucault skrev om i Ordene og Tingene og som Orhan Pamuk omsatte i praksis i Istanbuls nye museum.......Uskyldens museum er et eksempel på en realisering af diskursen mellem ordene og tingene som Michel Foucault skrev om i Ordene og Tingene og som Orhan Pamuk omsatte i praksis i Istanbuls nye museum....

 18. Det naive og sentimentale museum

  Goldbæk, Henning

  2012-01-01

  Uskyldens museum er et eksempel på en realisering af diskursen mellem ordene og tingene som Michel Foucault skrev om i Ordene og Tingene og som Orhan Pamuk omsatte i praksis i Istanbuls nye museum.......Uskyldens museum er et eksempel på en realisering af diskursen mellem ordene og tingene som Michel Foucault skrev om i Ordene og Tingene og som Orhan Pamuk omsatte i praksis i Istanbuls nye museum....

 19. Rapport fra 2nd Supply Chain Leaders Forum 2013

  Knak, Henrik; Hald, Kim Sundtoft

  2013-01-01

  Dette års udgave af Supply Chain Leaders Forum diskede op med innovation, inspiration og ny indsigt i outsourcing. Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Tata Consultancy Services. (Artiklen er på engelsk).......Dette års udgave af Supply Chain Leaders Forum diskede op med innovation, inspiration og ny indsigt i outsourcing. Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og Tata Consultancy Services. (Artiklen er på engelsk)....

 20. Nationale Test

  2009-01-01

  Hvad er egentlig formålet med de nationale test? Bliver eleverne klogere af at blive testet? Og er der en sammenhæng mellem bandekrig og nationale test? Fysisk medie: dpu.dk/tv......Hvad er egentlig formålet med de nationale test? Bliver eleverne klogere af at blive testet? Og er der en sammenhæng mellem bandekrig og nationale test? Fysisk medie: dpu.dk/tv...

 1. Gamle og nye Holmes-fans

  Lauridsen, Palle Schantz

  2016-01-01

  På baggrund af et internetbaseret spørgeskema undersøger artiklen forskelle og ligheder mellem medlemmer af Sherlock Holmes Klubben i Danmark og følgere af facebook-siden Sherlocked.dk......På baggrund af et internetbaseret spørgeskema undersøger artiklen forskelle og ligheder mellem medlemmer af Sherlock Holmes Klubben i Danmark og følgere af facebook-siden Sherlocked.dk...

 2. Wikis og blogs i undervisningen

  Dohn, Nina Bonderup

  2010-01-01

  I denne artikel diskuteres muligheder og problemstillinger forbundet med at inddrage wikis og blogs i undervisning inden for det humanistiske og sam-fundsvidenskabelige fagfelt på universitetsniveau. Fokus er på de former for brug, hvor de studerende er aktive i produktionen af indhold, og hvor der...... lægges vægt på stadig brug og genbrug af indholdet på tværs af kontekster. Der redegøres først for, hvad ’web 2.0’ er, og hvad der forstås ved ’web 2.0-medieret læring’. På den baggrund opstilles en række læringsteoretisk og didaktisk begrundede potentialer ved at inddrage wiki- og blog-aktiviteter i...

 3. Bekæmpelse af svampesygdomme i spinat

  Paaske, Klaus; Olesen, Merete Halkjær; Deleuran, Lise Christina;

  2012-01-01

  Svampesygdomme kan være et stort problem i spinatfrøavlen. De mest alvorlige sygdomme er Cladosporium-bladplet, Stemphylium-bladplet og spinatskimmel. I spinat til frø kan sygdommene betyde både tab af frøudbytte og kvalitetsforringelser i det høstede frø. Et inficeret frøparti resulterer......-2008. Resultaterne af forsøgene viser pæne merudbytter for bekæmpelse af svampesygdomme i spinatfrøproduktionen. I forsøgene fra AU ses endvidere, at svampebekæmpelsen giver en reduktion af forekomsten af Stemphyllium botryosum og Cladosporium spp. på det høstede spinatfrø....

 4. Bio-hydrogen production by dark fermentation from organic wastes and residues

  Liu, Dawei

  Der er stigende opmærksomhed omkring biohydrogen. Ved hydrogen fermentering kan kun en lille del af det organiske materiale eller COD i affald omdannes til hydrogen. Der findes endnu ingen full-skala bio-hydrogen anlæg, eftersom effektive rentable teknologier ikke er udviklet endnu. En to......-trins proces der kombinerer bio-hydrogen og bio-metan produktionen er en attraktiv mulighed til at øge det totale energi-udbytte af fermentering af organisk materiale. I en to-trins proces, med bio-hydrogen som første trin og bio-methan som andet trin, kunne der opnås 43mL-H2/gVSadded ved 37°C fra...

 5. Alternative Fuels in Cement Production

  2007-01-01

  Substitutionen af fossilt med alternativt brændsel i cement produktionen er steget betydeligt i den sidste dekade. Af disse nye alternative brændsler, udgør de faste brændsler p.t. den største andel, hvor kød- og benmel, plastic og dæk i særdeleshed har været de alternative brændsler der har bidraget med mest alternativ brændsels energi til den tyske cement industri. De nye alternative brændsler er typisk karakteriseret ved et højt indhold af flygtige bestanddele og adskiller sig typisk fra t...

 6. Wikis og blogs i undervisningen

  Dohn, Nina Bonderup

  2010-01-01

  I denne artikel diskuteres muligheder og problemstillinger forbundet med at inddrage wikis og blogs i undervisning inden for det humanistiske og sam-fundsvidenskabelige fagfelt på universitetsniveau. Fokus er på de former for brug, hvor de studerende er aktive i produktionen af indhold, og hvor der...... lægges vægt på stadig brug og genbrug af indholdet på tværs af kontekster. Der redegøres først for, hvad ’web 2.0’ er, og hvad der forstås ved ’web 2.0-medieret læring’. På den baggrund opstilles en række læringsteoretisk og didaktisk begrundede potentialer ved at inddrage wiki- og blog-aktiviteter i...

 7. Sport og etik

  Møller, Rasmus Bysted

  Sportsidealismens grundsyn på forholdet mellem sport og moral har længe domineret sportsetikken. Opfattelsen, der går ud på, at sporten udgør frugtbar jord for dyrkelse af et moralsk sindelag, fordi sporten indeholder en moralsk dimension i kraft af sin egen-natur, understøttes ikke af den...... forholdet mellem sport og moral kom således til at bekræfte og delvist forklare empirien på området. Endeligt kunne sportsidealismens hovedtese tilbagevises, for så vidt at den omhandler forholdet mellem sport og moral i dette sidste ords moderne betydning. Dette skete i artiklens afsluttende fjerde afsnit......, hvor forskellen mellem antik og moderne etik blev tydeliggjort. På baggrund af den præsenterede undersøgelse af forholdet mellem sport og moral kan vi konkludere, at sporten isoleret set ikke egner sig som arnested for udviklingen af et moralsk sindelag, idet sporten ikke indeholder den af...

 8. Sport og etik

  Møller, Rasmus Bysted

  Sportsidealismens grundsyn på forholdet mellem sport og moral har længe domineret sportsetikken. Opfattelsen, der går ud på, at sporten udgør frugtbar jord for dyrkelse af et moralsk sindelag, fordi sporten indeholder en moralsk dimension i kraft af sin egen-natur, understøttes ikke af den...... forholdet mellem sport og moral kom således til at bekræfte og delvist forklare empirien på området. Endeligt kunne sportsidealismens hovedtese tilbagevises, for så vidt at den omhandler forholdet mellem sport og moral i dette sidste ords moderne betydning. Dette skete i artiklens afsluttende fjerde afsnit......, hvor forskellen mellem antik og moderne etik blev tydeliggjort. På baggrund af den præsenterede undersøgelse af forholdet mellem sport og moral kan vi konkludere, at sporten isoleret set ikke egner sig som arnested for udviklingen af et moralsk sindelag, idet sporten ikke indeholder den af...

 9. I metaforens lys

  Hansbøl, Gorm

  overser man den sproglige habitus?, dvs. ISSM?s indflydelse på det anvendte sprog i teksten, og man overser derved den studerendes praktiske mesterskabs indflydelse på teksten. Det praktiske mesterskab består både af de livshistoriske erfaringer samt erfaringer indhøstet gennem undervisning og...... for at evaluere, hvilken faglig standard på K1, K2 og K3 niveau den studerende udtrykker implicit. Rigtigheden af denne betragtning understreges af Tone Kvernbekk, der skriver: ?vore erfaringsbaserede forestillinger er grundlæggende afhængige af vor forforståelse og teoretiske netværk og derfor er...... facts er en dikotomi, der oversat til semiotikkens sprog er en skelnen mellem tegnet og det betegnede. Og i metaforikkens sprog er det forskellen mellem figur og grund eller forgrund og baggrund. Vi er med andre ord, siden Platons skelnen mellem den synlige og den intelligible verden, fanget ind af...

 10. Obamas krige har danske konsekvenser

  Breitenbauch, Henrik Ø.; Larsen, Esben Salling

  2010-01-01

  Demokratisk kontrol med militæret og det civile embedsværk fordrer, at politikerne efterspørger, tilbydes og vælger mellem reelle valgmuligheder. Stjernejournalisten Bob Woodwards ny bog Obamas krige handler om den amerikanske strategiproces for krigen i Afghanistan. Bogens centrale strid er mellem...... en præsident, der ønskede flere modeller at vælge imellem for indsatsen i Afghanistan, og et militær, der kun gav præsidenten én reel valgmulighed. Obamas krige er dermed relevant for strategiprocessen i dansk forsvarspolitik, og for forholdet mellem politikere og embedsmænd i dansk politik som sådan...

 11. Hvorfra min verden går

  Keiding, Tina Bering

  uddannelsessystemet med re-ference til dette systems optik konstitueret gennem forskellen bedre/værre og ikke i den form, de antager i den teoretiske didaktik. Denne forståelse af forholdet mellem didaktik og uddannelse/undervisning bidra-ger til udvikling af didaktikken på flere måder: For det første ved...... bliver kausalitetsrelationer altså no-get, der formes og tilskrives i systemet, det vil sige mellem systemets elementer, frem for en beskrivelse af relationer mellem systemer. Når undervisningen iagtta-ger, at de studerende løser de stillede opgaver rigtigt og tilskriver dette egne ydel-ser, siger denne...

 12. 4 hovedproblemer med STU

  Jensen, Niels Rosendal

  2012-01-01

  Kommentaren oplister fire hovedproblemer ved den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, nemlig (1) beskrivelsen af målgruppen, (2) de unges forsørgelsesgrundlag, (3) hvad der følger efter én afsluttet STU, og (4) "lovjunglen" - manglende samspil mellem mange lovgivninger.......Kommentaren oplister fire hovedproblemer ved den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, nemlig (1) beskrivelsen af målgruppen, (2) de unges forsørgelsesgrundlag, (3) hvad der følger efter én afsluttet STU, og (4) "lovjunglen" - manglende samspil mellem mange lovgivninger....

 13. Darwin på arabisk

  Riexinger, Martin Thomas

  2014-01-01

  Det var to revolutionære spor, som i begyndelsen af 1800-talet gødede jorden for introduktionen af Darwins evolutionsteori i Mellemøsten, og muslimer spillede stort set ingen rolle for den udviklingen. Ny bog om islam og evolutionsteorien.......Det var to revolutionære spor, som i begyndelsen af 1800-talet gødede jorden for introduktionen af Darwins evolutionsteori i Mellemøsten, og muslimer spillede stort set ingen rolle for den udviklingen. Ny bog om islam og evolutionsteorien....

 14. Informationskompetence

  Schmidt, Maria Bøtker

  2014-01-01

  Det beskrives hvordan informationsøgningundervisning på læreruddannelsen på Fyn er tilrettelagt, for at sikre en sammenhæng mellem undervisning i bibliotekets ressourcer og den øvrige faglige undervisning. Teoretisk inddrages Illeris læringstrekant samt Kolb læringscirkel.......Det beskrives hvordan informationsøgningundervisning på læreruddannelsen på Fyn er tilrettelagt, for at sikre en sammenhæng mellem undervisning i bibliotekets ressourcer og den øvrige faglige undervisning. Teoretisk inddrages Illeris læringstrekant samt Kolb læringscirkel....

 15. Venuspassage - en astronomisk meterstok

  Linden-Vørnle, Michael

  2012-01-01

  Onsdag den 6. juni er der en meget sjælden astronomisk begivenhed i vente. Planeten Venus passerer denne dag ind mellem Solen og Jorden og skaber en såkaldt venuspassage. Historisk set har sådanne passager spillet en stor rolle for måling af afstande i Solsystemet.......Onsdag den 6. juni er der en meget sjælden astronomisk begivenhed i vente. Planeten Venus passerer denne dag ind mellem Solen og Jorden og skaber en såkaldt venuspassage. Historisk set har sådanne passager spillet en stor rolle for måling af afstande i Solsystemet....

 16. Videndeling, læringskultur og digitale læringsressourcer på Absalons Skole “Projekt VILD” Af Mette Hannibal & Britta Vejen, Professionshøjskolen UCC

  Hannibal, Mette; Vejen, Britta

  2016-01-01

  Denne rapport er resultat af et udviklingsprojekt gennemført på Absalons Skole i et samarbejde mellem skolen og de eksterne konsulenter Mette Hannibal og Britta Vejen fra Professionshøjskolen UCC i København. Projektet er støttet af folke- og skolebibliotekspuljen ved Kulturstyrelsen, nu Udviklin......Denne rapport er resultat af et udviklingsprojekt gennemført på Absalons Skole i et samarbejde mellem skolen og de eksterne konsulenter Mette Hannibal og Britta Vejen fra Professionshøjskolen UCC i København. Projektet er støttet af folke- og skolebibliotekspuljen ved Kulturstyrelsen, nu...

 17. The Heritage of German Idealism in Kierkegaard

  Lundsgaard-Leth, Kresten

  En redegørelse for og diskussion af motiver fra den tyske idealisme (især fra Kant, Fichte og Hegel) i Etikerens brev om "Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i personlighedens udarbejdelse" i Enten-Eller.......En redegørelse for og diskussion af motiver fra den tyske idealisme (især fra Kant, Fichte og Hegel) i Etikerens brev om "Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i personlighedens udarbejdelse" i Enten-Eller....

 18. Creative Commons

  Jensen, Lone

  2006-01-01

  En Creative Commons licens giver en forfatter mulighed for at udbyde sit værk i en alternativ licensløsning, som befinder sig på forskellige trin på en skala mellem yderpunkterne "All rights reserved" og "No rights reserved". Derved opnås licensen "Some rights reserved"......En Creative Commons licens giver en forfatter mulighed for at udbyde sit værk i en alternativ licensløsning, som befinder sig på forskellige trin på en skala mellem yderpunkterne "All rights reserved" og "No rights reserved". Derved opnås licensen "Some rights reserved"...

 19. Religiøsitet i livsformen

  Brock, Steen

  2006-01-01

  Artiklen argumenterer for at mange opfattelser af religiøsitet reducerer fænomenet til en slags moralitet. Med Wittgensteins filosofi som modeksempel, og i lyset af en modstilling mellem Hegel og Kierkegaards opfattelse af religiøsitet, betones religiøsitetens radikale karakter.......Artiklen argumenterer for at mange opfattelser af religiøsitet reducerer fænomenet til en slags moralitet. Med Wittgensteins filosofi som modeksempel, og i lyset af en modstilling mellem Hegel og Kierkegaards opfattelse af religiøsitet, betones religiøsitetens radikale karakter....

 20. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det demonstre......I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...