WorldWideScience

Sample records for reie nelipealihase funktsionaalses

 1. Nominaliseeritud protsessi agent meediauudistes / Reet Kasik

  Index Scriptorium Estoniae

  Kasik, Reet, 1946-

  2006-01-01

  Ajalehe "Postimees" 2005. aasta materjalile toetudes vaadeldakse, mis tüüpi on nominalisatsioonides representeeritavad protsessid ja mis kujul on esitatud protsessi agent ehk tegija. Aluseks on võetud funktsionaalse grammatika põhimõtted.

 2. Deontiline modaalsus poliitikute arvamusartiklites / Karin Mandra

  Index Scriptorium Estoniae

  Mandra, Karin

  2008-01-01

  Lähtudes funktsionaalse grammatika põhimõtetest analüüsitakse, missuguste tegevuste ja protsesside vajalikkust poliitikud oma arvamusartiklites rõhutavad ning kuivõrd on esindatud deontiline aspekt (ehk kellele on direktiivsus suunatud)

 3. Arhitektuur kui tervikprotsess: ümber hinnates ehitusinseneride panust 20. sajandi ehituskultuuri / Carl-Dag Lige

  Index Scriptorium Estoniae

  Lige, Carl-Dag, 1982-

  2010-01-01

  Taani päritolu ehitusinsenerist Ove Arupist ja terviklikult läbimõeldud projekteerimise protsessist, kus ühtivad esteetilised, ehitustehnoloogilised ning funktsionaalsed kvaliteedid. Taani ehitusinsenerist Herluf Trolle Forchhammerist, kes juhtis Tallinna vesilennukite angaaride projekteerimist. Eesti ehitusinseneridest August Komendandist ja Heinrich Laulust

 4. Eesti vahekeele korpusest korrelatsioonigrammatikani / Pille Eslon

  Index Scriptorium Estoniae

  Eslon, Pille, 1950-

  2006-01-01

  Eesti vahekeele korpusest ehk kindla uurimistöö eesmärgil koostatud ja elektrooniliselt töödeldud õppurite kirjalike tööde kogust teatud kindlate keelevigade määramiseks, mille abil saaks välja tuua kõrvutavate keelte vahelised erisused ja funktsionaalsed sarnasused (korrelatsioonigrammatika)

 5. Radioactivity in the Romanian Black Sea sector one decade after Chernobyl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bologa, A.S.; Patrascu, V.

  1997-01-01

  Radioactivity monitoring in the marine environment was imposed by the increasing development of nuclear energetics and its world-wide use in many different activities. Spatial and temporal monitoring of marine radioactivity along the Romanian Black Sea shore has been systematically performed by the Romanian Marine Research Institute (RMRI), in close co-operation with the Research Laboratory of Environmental Radioactivity (RLER) belonging to the Institute of Meteorology and Hydrology (until 1990) and to the Research Institute for Environmental Engineering (REIE) afterwards, since 1991

 6. Eesti vahekeele korpusest korrelatsioonigrammatikani

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pille Eslon

  2006-05-01

  Full Text Available Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduskeeleteaduse õppetoolis on loomisel eesti vahekeele korpus (EVKK – õppurite kirjalike tööde kogu, mis on koostatud ning elektrooniliselt töödeldud kindlal uurimistöö eesmärgil. Et luua EVKK-i konkordantsiprogramm, tuli eelnevalt määrata keelevea mõiste, keelevigade liigitamise alus ning sellest lähtuvalt jõuda keelevigade mitmemõõtelise klassifikatsioonini, mis oleks üles ehitatud kui teatud seoste või sõltuvuste puu, mida saaks algoritmiliselt lahti harutada ning milles kajastuksid põhjuslikud seosed emakeele (K1 ja teise või võõrkeele (K2 süsteemide vahel. EVKK-s on viga määratud kui grammatikareeglile mittevastav keelekasutus. Tavakohaselt on vigu identifitseeritud ja analüüsitud kontrastiivlingvistika seisukohalt. Põhiargument vigade seletamisel on K1 ja K2 vaheline interferents. Edasised arengud lingvistika rakenduste vallas (kõrvutav keeleanalüüs, vahekeele- ja veaanalüüs sõltuvad otseselt kõrvutava keeleteaduse teooriast ning konkreetsetest uurimustest funktsionaalse keelemudeli loomisel. Oma olemuselt on see seoste kirjeldus, mis kahe erineva keelesüsteemi elementide funktsioneerimises ilmnevad. Niisugust mudelit nimetab artikli autor korrelatsioonigrammatikaks, mille eesmärgiks on välja tuua (erinevalt kontrastiivgrammatikast kõrvutatavate keelte vahelised erisused ja funktsionaalsed samasused. Sedalaadi seosed on jälgitavad keelendite funktsioneerimise analoogia alusel.

 7. TURISMUL – PRIVIT PRIN PRISMA DEFINIȚIILOR SALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oxana COSTEŢCHI-JUŞCA

  2018-03-01

  Full Text Available Spre sfârșitul secolului al XIX-lea turismul se ancorează profund în mediul înconjurător, transformându-se astfel într-un fenomen social-economic complex. Pentru a-l descoperi și a-i valorifica imensul potențial pe care îl prezintă, sunt inițiate diverse studii în căutarea celor mai eficiente soluții, forme și metode de cercetare. Reieșind din rolul şi importanţa turismului în perioada contemporană, au sporit și preocupările pentru definirea cât mai exactă şi completă a acestui fenomen.THE TOURISM – LOOKED THROUGH THE PRISM OF ITS DEFINITIONTowards the end of the nineteenth century tourism is anchored deeply into the environment, thereby transforming a complex social and economic phenomenon. To discover and to capitalize on the immense potential that presents, initiate various studies looking for the most effective solutions, forms and methods of research. Proceeding from the role and importance of tourism in the contemporary period, and increased concerns for accurate and complete definition of this phenomenon.

 8. APPROCHES COMPARATIVES SUR LA CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS L'ECONOMIE: ROUMANIE – MOLDAVIE ET AUTRES PAYS EMERGENTS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia BĂNCILĂ

  2016-12-01

  ştere economică necesită şi finanţare. Finanţarea investiţiilor constituie o etapă semnificativă în procesul investiţional, în cadrul căreia resursele financiare se înglobează în bugetul investiţiei şi pot fi utilizate pentru plăţi în vederea realizării unui proiect.Astfel, reieşind din ideile introductive ale articolului, autorii îşi propun să elaboreze o abordare comparativă a impactului investiţiilor directe în economia României, Republicii Moldova şi a altor ţări emergente din Europa. Cert este faptul că măsurarea şi compararea la scară internaţională a impactului pe care îl exercită investiţiile străine directe (ISD asupra dezvoltării economice este un exerciţiu complicat, având în vedere volumul datelor statistice foarte limitat. Totuşi, autorii formulează câteva concluzii cu privire la procesul de realizare a investiţiilor directe străine.