WorldWideScience

Sample records for rehabilitering efter meget

 1. Tidlig intensiv rehabilitering efter meget svaer traumatisk hjerneskade. Opfølgning seks måneder efter udskrivelsen

  Liebach, Annette; Nordenbo, Annette Mosbaek; Engberg, Aase Worsaae

  2007-01-01

  In September 2000 the Brain Injury Unit at Hvidovre Hospital was established, offering subacute intensive rehabilitation to patients with severe traumatic brain injury. Uptake area: Eastern part of Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Outcome 6 months after discharge is presented for patient...

 2. Hel igen efter amputation

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2007-01-01

  aldersgrupper (Dansk Sygeplejeråd 2006) med amputation som mulig konsekvens. Formål Opnå indsigt i • hvad der kan medvirke til, at mennesker kan føle sig hele igen efter en benamputation, føle sig reintegreret i samfundet og opnå et tilfreds-stillende hverdagsliv • kropsforandringers indflydelse på identiteten...... frigives plads til at kunne rette opmærksomheden andre steder hen; meget tidligt at oplyse om muligheden for og helst opfordre til at få besøg af en person, der selv har oplevet amputation på egen krop; tilrettelægge tilbud til grupper, så der skabes mulighed for at møde andre i ’samme’ situation; tage...

 3. Efter- og videreuddannelsesaktiviteter på FSKK på CBS

  Henrik Køhler Simonsen

  2006-06-01

  ISSN 1603-5518. Den moderne vidensmedarbejder har behov for bedre og mere fleksibel efter- og videreuddannelse. Meget tyder på, at dette behov vil blive endnu mere udtalt, når efter- og videreuddannelse måske kommer på dagsordenen i forbindelse med næste års overenskomstforhandlinger. Artiklen diskuterer en række strategiske og praktiske overvejelser i forbindelse med udvikling af Efter- og videreuddannelsesområdet på Fakultetet for Sprog, Kultur og Kommunikation på CBS. Den giver bl.a. nogle konkrete forslag til modeller til udvikling og udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

 4. Efter Solingen

  Peters, Rikke Alberg

  2013-01-01

  Den 29. maj 1993 blev Tyskland rystet af en brutal mordbrand, der i den grad kom til at præge den offentlige debat om demokratiets vilkår efter murens fald. Stedet hvor attentatet foregik, var Solingen, en by med godt 160.000 indbyggere i den vestlige del af Tyskland. I brandattentatet omkom fem ...

 5. Efter- og videreuddannelsesaktiviteter på FSKK på CBS

  Henrik Køhler Simonsen

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang.
  ISSN 1603-5518.

  Den moderne vidensmedarbejder har behov for bedre og mere fleksibel efter- og videreuddannelse. Meget tyder på, at dette behov vil blive endnu mere udtalt, når efter- og videreuddannelse måske kommer på dagsordenen i forbindelse med næste års overenskomstforhandlinger. Artiklen diskuterer en række strategiske og praktiske overvejelser i forbindelse med udvikling af Efter- og videreuddannelsesområdet på Fakultetet for Sprog, Kultur og Kommunikation på CBS. Den giver bl.a. nogle konkrete forslag til modeller til udvikling og udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

 6. Hel igen efter amputation - og vejen dertil

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2009-01-01

  Hel igen efter amputation – og vejen dertil Elisabeth Bomholt Østergaard, PT, Master i sundhedsantropologi, Dip.pæd. Baggrund Sundhedsprofessionelle bør udvikle større opmærksomhed på og forståelse for, hvilke måder mennesker oplever ’inkorporation’ af diverse proteser, som fx pacemaker, benprotese.......000 og 300.000 mennesker type 2- diabetes og forekomsten er kraftigt stigende og forekommer i stadig yngre aldersgrupper (Dansk Sygeplejeråd 2006) med amputation som mulig konsekvens. Formål Opnå indsigt i hvad der kan medvirke til, at mennesker kan føle sig hele igen efter en benamputation, føle sig...... kropsbevidsthed/at mærke kroppen – at få fokus væk fra kroppen igen, så kroppen atter kan blive fraværende, så der frigives plads til at kunne rette opmærksomheden andre steder hen: meget tidligt at oplyse om muligheden for og helst opfordre til at få besøg af en person, der selv har oplevet amputation på egen...

 7. Noget om meget em>i danske dialekter

  Jensen, Anette

  2009-01-01

  Som et eksempel på fagområdet dialektgeografi/ordgeografi foretages der i denne artikel en kortlægning af udtalevariationen af ordet meget i traditionelle danske dialekter, set i et diakront perspektiv. Med udgangspunkt i de gammeldanske adjektivformer mikil, mikin og mikit, og med inddragelse af...

 8. Regnvandsbassiner virker efter hensigten

  Bentzen, Thomas Ruby

  2009-01-01

  Forskere fra Aalborg Universitet har efter en længere periode undersøgt effekten af de regnvandsbassiner, Vejdirektoratet anlægger langs motorvejene, og nogle af undersøgelserne har fundet sted ved Årslev. Undersøgelserne viser, at størstedelen af de forurenende stoffer fra vejen bliver i bassine...

 9. Regnvandsbassiner virker efter hensigten

  Bentzen, Thomas Ruby

  2009-01-01

  Forskere fra Aalborg Universitet har efter en længere periode undersøgt effekten af de regnvandsbassiner, Vejdirektoratet anlægger langs motorvejene, og nogle af undersøgelserne har fundet sted ved Årslev. Undersøgelserne viser, at størstedelen af de forurenende stoffer fra vejen bliver i bassine...

 10. Soldater efter udsendelse

  Lyk-Jensen, Stéphanie; Glad, Ane; Heidemann, Julie

  Dette er den fjerde rapport i forbindelse med projektet ”Danske hjemvendte soldater”, som undersøger konsekvenserne af udsendelse for de danske soldater, der deltager i internationale militære missioner. Rapporten belyser en række aspekter af tidligere udsendte soldaters nuværende situation, bl.......a. socioøkonomiske forhold, egen vurdering af missionserfaringer og -oplevelser, sociale relationer, sygelighed, rygning og forbrug af rusmidler. Resultaterne bidrager til en nærmere forståelse af, hvordan livet former sig for soldater, efter at de har været udsendt på internationale missioner. Undersøgelsen viser...

 11. Patientdeltagelse under rehabilitering efter en rygmarvsskade

  Angel, Sanne

  2010-01-01

  -making. Concurrently, the existential meaning of patient participation was uncovered. The conclusion was that the professional's hard work of stimulating the patient to participate and then permit the patient to take part was decisive in relation to the patient's existence and recovery....... insight into patient participation. The ability and need for participation changed through the six-phased process of regaining meaning after a spinal cord injury; no will to participate, developing/generating strength to participate, need for participation and will to participate in decision...

 12. Hypofyseinsufficiens efter hovedtraumer

  Klose, Marianne C; Juul, Anders; Poulsgaard, Lars

  2007-01-01

  Brain injury following head trauma is a potential cause of acquired hypopituitarism, although regarded as uncommon. Consequently, such patients do not routinely undergo neuroendocrine evaluation. Recent data suggest hypopituitarism to be more common than previously stated, with a prevalence of at...... of at least 25% in long-term survivors. As untreated hypopituitarism is likely to delay recovery and rehabilitation, this calls for a change in the current management of patients suffering traumatic brain injury. In this article, we will review current knowledge in this field....

 13. Rehabilitation

  ... doing things you did before. This process is rehabilitation. Rehabilitation often focuses on Physical therapy to help your ... who has had a stroke may simply want rehabilitation to be able to dress or bathe without ...

 14. Efter leoparden kommer hyænerne

  Toft-Nielsen, Claus

  2005-01-01

  Luchino Visconti var, som både Bresson, Dreyer og Kubrick, en stædig, nøjeregnende og detaljefikseret instruktør, der sigtede efter intet mindre end perfektion. Med en karriere der omfatter kunstarter som filmen, teateret og operaen, samt et indgående kendskab til litteratur og malerkunst er...

 15. Efter strejkerne

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Christensen, Ellen Susanne

  2009-01-01

  Kan strejker betale sig? Dette klassiske spørgsmål blev rejst fra flere sider efter arbejdskonflikterne i forbindelse med overenskomstfornyelserne i den offentlige sektor foråret 2008. Spørgsmålet blev i pressen overvejende besvaret i generelle vendinger, med et bastant nej, og uden en nærmere vu...

 16. På vej mod job efter en arbejdsskade:

  Gensby, Ulrik; Thuesen, Frederik

  ”Med udbredelsen af Fastholdelsescentret er kendskabet til arbejdsskadeområdet blevet meget mere bredt. Vi kan bruge hinanden på en helt anden måde. Det er jo også helt nyt for dem at rykke ud og tale med den borger, der er kommet til skade,” fortæller en sagsbehandler om centrets rejsehold, som ....... Undersøgelsen er baseret på 24 kvalitative interviews og er finansieret af Arbejdsskadestyrelsen....

 17. Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1

  Jensen, Bjarne Christian

  Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregning af betonkonstruktioner efter betonnormen Eurocode 2. Bogen behandler emner som bøjning, bøjning med normalkraft og forskydning, vridning, søjler, støbeskel, gennemlokning, snitkraftbestemmelse i kontinuerte bjælker og plader, gitteranal......Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregning af betonkonstruktioner efter betonnormen Eurocode 2. Bogen behandler emner som bøjning, bøjning med normalkraft og forskydning, vridning, søjler, støbeskel, gennemlokning, snitkraftbestemmelse i kontinuerte bjælker og plader...

 18. Nato efter Trump: Posen skal rystes

  Rynning, Sten; Ringsmose, Jens

  2017-01-01

  Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse.......Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse....

 19. Nato efter Trump: Posen skal rystes

  Rynning, Sten; Ringsmose, Jens

  2017-01-01

  Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse.......Efter valget af Donald Trump bør Danmark komme ind i kampen og involvere sig i Det Europæiske Forsvarsagentur EDA og søge dybere bilateral kontakt til Tyskland og Frankrig, som kommer til at være bannerførere på forsvarsområdet. Det skriver Sten Rynning og Jens Ringsmose i denne analyse....

 20. Poesien efter mælet

  Kjerkegaard, Stefan

  2009-01-01

  Artiklen forsøger at vise, hvordan den danske forfatter Per Højholt i sine sene digte arbejder videre med flere af den franske digter Stéphane Mallarmés tanker. Efter at have skrevet prosafortællinger det meste af 1980’erne vender Højholt i 1989 tilbage til digtningen, men han vender både tilbage...

 1. Russisk Politik i Arktis efter Ukrainekrisen

  Kristensen, Kristian Søby; Sakstrup, Casper

  Arktis. Udviklingen af Ruslands politik i Arktis er således af afgørende betydning for rigsfællesskabet og betingelserne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rapporten undersøger derfor udviklingen i russisk politik i Arktis på to dimensioner – diplomati og militær – før og efter Ukrainekrisen...... diplomati fortsat kan medvirke til at fastholde Arktis som et stabilt geopolitisk område præget af relativt lav spænding....

 2. Rehabilitering

  Stokholm, Gitte; Jensen, Liselotte; Petersen, Charlotte

  Fokus på forståelse af rehabilitering som tværfaglig tilgang indrettet på borgerens præmisser. Der diskuteres faldgrupper og fortolkningsspørgsmål, der opstår, når man gerne vil handle politisk korrekt og lade de personer, det drejer sig om, komme til orde og få indflydelse. Emner er handicappoli...

 3. Rehabilitering

  Caswell, Dorte; Høybye-Mortensen, Matilde; Dall, Tanja

  2013-01-01

  Rehabilitering som både begreb og indsats har været genstand for stigende fokus i de seneste år, på både politisk, organisatorisk og praksis-niveau. Fra januar 2013 træder en større reform af førtidspension og fleksjob i kraft, og med reformen etableres ’rehabilitering’ som både mål og middel i...... beskæftigelsesindsatsen. Med dette temanummer af Social Politik ønsker vi at sætte fokus på rehabiliteringsbegrebets udbredelse og udfyldelse, og de konsekvenser de aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske tendenser kan have for den konkrete rehabiliteringsindsats i praksis....

 4. Neuromuskulær elektrostimulation forbedrer funktionsniveauet ved meget svær kronisk obstruktiv lungesygdom

  Al-Gibouri, Salam; Ringbæk, Thomas; Lange, Peter

  2013-01-01

  Muscle atrophy and exertional dyspnoea are common in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is a new type of training for these patients. A number of randomized trials show that NMES has a positive physiological and clinical...... effect of muscle strength and endurance in patients with advanced COPD and in patients with acute COPD exacerbations. However, this positive effect is not seen in patients with moderate COPD. We suggest that NMES should be integrated in rehabilitation programmes for patients with severe COPD....

 5. Stroke patient's experiences with Wii sports during inpatients rehabilitation

  Celinder, Dora Maria; Peoples, Hanne

  2012-01-01

  Introduktion: Virtual reality spil har været benyttet sammen med terapi i forbindelse med apopleksi rehabilitering, oftes efter udskrivelse fra hospital. Formålet med dette studie er at udforske apopleksiramtes oplevelse af Wii Sports som et supplement til almindelig ergoterapeutisk genoptræning ...

 6. Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993

  Jensen, Bjarne Christian; Bonnerup, Bent; Plum, Carsten Munk

  eksempler kan bruges som inspiration i det daglige arbejde. Bogen giver en grundig indføring i beregning af stålkonstruktioner efter DS/EN 1993, inkl. de danske annekser. Desuden er der flere steder anført almindeligt accepterede tilnærmede beregningsmetoder, som forfatterne har vurderet nyttige for de...

 7. Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1

  Jensen, Bjarne Christian

  Bogen behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye europæiske betonnorm Eurocode 2 med det tilhørende nationale danske anneks. Generelt er teori og beregninger knyttet til metoderne i DS/EN 1992-1-1, men mere generelle metoder og flere alternative og veldokumenterede metoder er...

 8. Plastkirurgi efter stort vægttab

  Winge, Rikke; Henriksen, Trine Foged; Printzlau, Andreas;

  2014-01-01

  describe how to optimise the preoperative evaluation of the patient and give a brief description of potential surgical adverse effects and their prevalence. Further research can provide this field with invaluable data regarding the post-operative effects on patient rehabilitation and quality of life....

 9. Soldater - før og efter udsendelse

  Lyk-Jensen, Stéphanie; Heidemann, Julie; Glad, Ane

  Denne rapport er femte del af projektet ”Danske hjemvendte soldater”. Hovedprojektets overordnede formål er at undersøge, hvilke konsekvenser udsendelse har for de danske soldater, der sendes ud til internationale militære missioner. I denne rapport undersøger vi før og efter udsendelse soldaternes...... motivationer for udsendelse samt deres økonomiske situation og kriminalitetsrate. 447 soldater, der har været udsendt til Afghanistan eller Libanon i foråret 2011 har besvaret en spørgeskemaundersøgelse før og efter deres udsendelse. Resultaterne viser, at der er forskelle i motivationer, der knytter an til....... Derudover undersøger vi i rapporten en større gruppe af soldaters kriminalitet og økonomiske situation før og efter deres første udsendelse på baggrund af registerdata fra forsvaret og Danmarks Statistik. Vi tager her udgangspunkt i de ca. 26.000 soldater, som har været udsendt i perioden 1992-2009, og...

 10. Der er alt for lidt at komme efter

  Pries-Heje, Jan

  2007-01-01

  For fem år siden blev digital signatur lanceret. Alle danskere skulle med den kunne hente information og service fra det offentlige, samt underskrive ting digitalt. I dag bruger få den digitale signatur jævnligt i relation til det offentlige. Mange har hentet en digital signatur, men kun brugt den...... én eneste gang. Borgere med hyppig rutinemæssig brug af digital signatur er der kun ganske få af. Årsagen er simpel; der er alt for lidt at komme efter!...

 11. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik

  SEGES Videncenter for Svineproduktion har undersøgt, om det er muligt at opnå den samme udvikling i antistoffer i grise, der var dobbelt-vaccineret med MLV-vaccine mod både PRRSV Type 1 og Type 2 samtidig, sammenlignet med grise, der kun havde fået den ene af vaccinerne. Ud fra forsøget kan vi...... konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-35 dage og PRRSV Type 2 6-14 dage efter vaccination. I IPT-testen testede grisene positive 6-14 dage efter vaccination. Den østeuropæiske PRRSV Type 1 subtype 2 (PRRSV Type Øst), som 1/3 af grisene blev podet med, gav ligeledes anledning til antistofudvikling, der kunne måles i både ELISA-EU og ELISA...

 12. Øget overgang til eud efter avu

  Pless, Mette; Louw, Arnt Vestergaard

  Projektet er en del af undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram og er konkret en del af rammeforsøget: "Øget fokus på overgang til eud efter avu". Formålet med forsøget har været at: 1) Øge avu-kursisters overgang til gennemførelse af erhvervsuddannelse. 2) Opnå viden om effekten a...... fra avu til eud. På den baggrund har CeFU foretager en forskningsbaseret evaluering, der vurderer projektets samlede erfaringer og resultater og dets fremadrettede potentiale i relation til avu-områdets udvikling. Rapporten konkluderer, at der er gode potentialer i at arbejde med tonede...

 13. Genoptræning efter brystkræftkirurgi

  Kronborg Poulsen, Lise; Høgdal, Nina; Sørensen, Lisbeth Villemoes

  2011-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after breast cancer surgery are debatable. A national survey in Denmark performed at hospitals and municipal rehabilitation clinics showed considerable variability in post-breast surgery rehabilitation regimens. As hospital...... stay duration has decreased substantially, the need for post-discharge physiotherapy may also have changed. Thus, the indication for and type of rehabilitation programmes need to be evaluated....

 14. Genoptræning efter brystkræft operation

  Kronborg Poulsen, Lise; Høgdal, Nina; Sørensen, Lisbeth Villemoes

  2011-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after breast cancer surgery are debatable. A national survey in Denmark performed at hospitals and municipal rehabilitation clinics showed considerable variability in post-breast surgery rehabilitation regimens. As hospital...... stay duration has decreased substantially, the need for post-discharge physiotherapy may also have changed. Thus, the indication for and type of rehabilitation programmes need to be evaluated...

 15. Strukturudvikling i den danske agro- og fødevareindustri efter 2. verdenskrig

  Hansen, Henning Otte

  2014-01-01

  Agro- og fødevareindustriens strukturudvikling - det vil sige udviklingen i størrelse, antal, specialisering, koncentration, ejerform, globalisering med mere - har været meget markant siden 2. verdenskrig. Store driftsøkonomiske og markedsmæssige kræfter har skubbet branchen i retning af færre, m...

 16. Tænk ikke, men se efter! - Wittgensteins brug af eksemplet

  Krause-Jensen, Niels Henrik

  2016-01-01

  I dette kapitel er ærindet at præsentere en filosofisk metode, som på en langt mere gennemgribende måde end vanligt orienterer sig efter eksempler. Udgangspunktet er sprogfilosoffen Ludwig Wittgensteins tænkning, hvor det vises, at der er noget ganske særligt på spil: Eksempler bruges ikke til...

 17. Den, der vasker gulv efter Teologisk Forenings julefest, kommer i munkekloster i Nordcalifornien

  Tillisch, Rose Marie

  2009-01-01

  beskriver mødet med klosterlivet i et cisterciensisk-trappist kloster. Sammen med sin kollega, Aage Rydstrøm-Poulsen, drager forfatteren efter konferencen i 2009 til Nordcalifornien, hvor de er blevet indbudt af et munkekloster, Vina, til at komme og holde foredrag. Udgivelsesdato: september 2009...

 18. Paralysis: Rehabilitation

  ... Forum About Us Donate Living with Paralysis > Rehabilitation Rehabilitation Rehabilitation and exercise are key to enhancing your health and quality of life. Find a rehabilitation center near you and become familiar with different ...

 19. Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999

  Berthelsen, J. P.

  I nærværende rapport beskrives de første resultater efter reintroduktion af bævere i Danmark i oktober 1999, efter at arten har været forsvundet fra landet i flere tusinde år. Rapporten beskriver status over dyrenes adfærd, biologiske og hydrologiske forhold i udsætningsområderne samt påvirkninge...

 20. Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999

  Berthelsen, J. P.

  I nærværende rapport beskrives de første resultater efter reintroduktion af bævere i Danmark i oktober 1999, efter at arten har været forsvundet fra landet i flere tusinde år. Rapporten beskriver status over dyrenes adfærd, biologiske og hydrologiske forhold i udsætningsområderne samt påvirkninge...

 1. Vurdering af materialers bestandighed i efter- og højisolerede huse

  Lohse, U.

  Ud fra fire eksempler på efterisolerede bygninger er undersøgt om efterisoleringen har medført fugtskader og usædvanlig hurtig nedbrydning af byggematerialerne. De samme forhold er undersøgt på en bygning, der er opført som et lavenergihus. En inspektion 3-12 år efter foranstaltningernes gennemfø...

 2. Yummy Mummy – et forskningsprojekt om konstruktioner af kropsidentitet efter en fødsel

  Prinds, Christina Lange; Folmann, Birgitte; Nikolajsen, Helene

  2015-01-01

  “... those extra pounds make you sexyyou don't have to look like Beyonce, test me”. Sådan lød en tekstbid fra Phlake i P3’s “ugens uundgåelige” i uge 39 denne sensommer. Phlake hylder, med et solidt R&B beat, i hittet “Pregnant” hans kærestes gravide krop OG den særprægede længsel efter Oreos og ...

 3. Forestillingen om mødet efter døden

  Moestrup, Lene

  2016-01-01

  Forskning viser, at relationer med andre mennesker konstituerer en signifikant kilde til mening for palliative patienter og deres pårørende. Gennem narrativ analyse af empiri, genereret gennem interviews og deltagerobservation på danske hospicer, demonstreres det i artiklen, hvordan patienter på...... hospice og deres pårørende uanset religiøst tilhørsforhold fokuserer på at konstruere meningsskabende fortællinger om en fortsat forbindelse efter døden....

 4. Rehabilitation Engineering: What is Rehabilitation Engineering?

  ... Parents/Teachers Resource Links for Students Glossary Rehabilitation Engineering What is rehabilitation engineering? How can future rehabilitation ... the area of rehabilitation engineering? What is rehabilitation engineering? Powered prosthetic leg. Source : M. Goldfarb, Vanderbilt U. ...

 5. Rehabilitation Research.

  Wright, George N.; Trotter, Ann Beck

  A total of 97 studies are reported in this review of research in vocational rehabilitation. Projects were selected on the following criteria: (1) pertinence to rehabilitation counseling practice, (2) research approach, (3) broad generalizability, and (4) supported by the Vocational Rehabilitation Administration for a one-to-five-year period and…

 6. Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion

  Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

  2014-01-01

  Et meget omdiskuteret pointsystem, der fordeler basismidler til forskning efter universiteternes produktivitet, har en mærkbar positiv effekt på dansk forskningsproduktion.......Et meget omdiskuteret pointsystem, der fordeler basismidler til forskning efter universiteternes produktivitet, har en mærkbar positiv effekt på dansk forskningsproduktion....

 7. Psychiatric rehabilitation

  2010-01-01

  Psychiatric rehabilitation is an important component in the management of the mentally ill. This article presents a selective review of the publications in this journal. Questions addressed in this review range from assessment of rehabilitation needs to different rehabilitative approaches. Although the number of publications providing the answers is meager, there are innovative initiatives. There is a need for mental health professionals to publish the models they follow across the country.

 8. Arbejdsrettet Rehabilitering

  Labriola, Merete; Thielen, Karsten; Eplov, Lene Falgaard

  2014-01-01

  Work is known to be one of the main sources of human identity. It might be threatened when ill-health impairs individual labour market participation. Vocational rehabilitation, which is based on the bio-psycho-social model of health and function, is the systematic approach to improve employability...... for those who suffer from health-related disabilities. This article gives a short historical overview about vocational rehabilitation in Denmark, describes the current structural and political framework and gives practice examples of local multidisciplinary and intersectoral rehabilitation efforts....

 9. Vocational rehabilitation

  Labriola, Merete; Thielen, Karsten; Eplov, Lene Falgaard

  2014-01-01

  Work is known to be one of the main sources of human identity. It might be threatened when ill-health impairs individual labour market participation. Vocational rehabilitation, which is based on the bio-psycho-social model of health and function, is the systematic approach to improve employability...... for those who suffer from health-related disabilities. This article gives a short historical overview about vocational rehabilitation in Denmark, describes the current structural and political framework and gives practice examples of local multidisciplinary and intersectoral rehabilitation efforts....

 10. Arbejdsrettet Rehabilitering

  Labriola, Merete; Thielen, Karsten; Eplov, Lene Falgaard

  2014-01-01

  Work is known to be one of the main sources of human identity. It might be threatened when ill-health impairs individual labour market participation. Vocational rehabilitation, which is based on the bio-psycho-social model of health and function, is the systematic approach to improve employability...... for those who suffer from health-related disabilities. This article gives a short historical overview about vocational rehabilitation in Denmark, describes the current structural and political framework and gives practice examples of local multidisciplinary and intersectoral rehabilitation efforts....

 11. Vocational rehabilitation

  Labriola, Merete; Thielen, Karsten; Eplov, Lene Falgaard

  2014-01-01

  Work is known to be one of the main sources of human identity. It might be threatened when ill-health impairs individual labour market participation. Vocational rehabilitation, which is based on the bio-psycho-social model of health and function, is the systematic approach to improve employability...... for those who suffer from health-related disabilities. This article gives a short historical overview about vocational rehabilitation in Denmark, describes the current structural and political framework and gives practice examples of local multidisciplinary and intersectoral rehabilitation efforts....

 12. Efter mindfulness

  Stjernholm, Ole; Ehrensvärd, Martin Gustaf

  Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden.......Tematiserer nogle af de udfordringer, der møder dig, som regelmæssigt praktiserer mindfulness og kommer med bud på, hvad bevidsthedens vaner og mønstre betyder for dybden af stilhed - og hvordan man kan arbejde med den viden....

 13. Efter strejkerne -

  Stamhus, Jørgen; Scheuer, Steen; Christensen, Susanne

  opnåede, og hvad konflikterne kostede. Konklusionen er, at nogle strejker betaler sig, andre ikke. Det lykkedes for FOA, der også havde en stærk indirekte politisk opbakning i opspillet til de egentlige overenskomstforhandlinger, at skabe et positivt resultat, der inden for en tre års periode overgår...

 14. Efter selskabsreformen

  Werlauff, Erik

  2009-01-01

  Artiklen behandler de skatteretlige konsekvenser af den del af den store danske selskabsreform 2009/10, som fremtidigt tillader aktionær-, anpartshaver- og ledelseslån, når nogle grundlæggende betingelser er opfyldt. Nogle skatteretlige konsekvensændringer (en ny bestemmelse i ligningslovens § 16...

 15. Forældres oplevelse af genindlæggelse af deres nyfødte barn efter ambulant fødsel

  Feenstra, Maria Monberg; Nilsson, Ingrid; Danbjørg, Dorthe Boe

  Baggrund og formål: Indlæggelsestiden efter en ukompliceret fødsel er i dag reduceret til 24 timer. Blandt andet foregår etablering af amning nu i ambulant regi fremfor under indlæggelse. Ved behov for råd og vejledning kan familien kontakte afdelingen via chatfunktionen ”Mit Forløb” samt pr....... telefon i døgnets 24 timer. Derudover kommer familien til ambulant opfølgning på sygehuset 48-72 timer efter fødslen. Til trods for den tætte kontakt til sundhedspersonalet, oplever stadig flere familier at blive genindlagt kort tid efter udskrivelsen grundet komplikationer vedrørende deres nyfødte barns...... trivsel. Der savnes viden om forældres oplevelse af at blive genindlagt efter ambulant fødsel. Metode og materiale: Data indsamles via semistrukturerede kvalitative forskningsinterviews, som analyseres ved hjælp af systematisk tekstkondensering. Forældre, som blev udskrevet inden for 24 timer efter...

 16. VESTIBULAR REHABILITATION

  Maksim Valer'evich Zamergrad

  2009-01-01

  Full Text Available Vestibular disorders are a frequent abnormality that physicians of various specialties have to encounter. Vestibular and equilibrium disorders are particularly common in elderly patients. In this case they are frequently a cause of falls and various injuries. Vestibular rehabilitation is the most important component of treatment for vestibular and equilibrium disorders. The paper considers the basic mechanisms of vestibular compensation, discusses vestibular rehabilitation procedures by doing routine exercises and by using various biofeedback crunches. In particular, it describes the principle of operation of a posturography platform, a SwayStar system for the diagnosis and therapy of vestibular disorders, and a Brainport device for vestibular rehabilitation. The current methods for drug stimulation of vestibular compensation are discussed. Vestibular rehabilitation used in the complex therapy of equilibrium disorders is stressed to considerably enhance therapeutic effectiveness, to cause a reduction in the risk of falls, and to increase quality of life in patients with vestibular disorders

 17. Pulmonary Rehabilitation

  ... shortness of breath and increase your ability to exercise. You may have heard that pulmonary rehabilitation is only for people with COPD (chronic obstructive pulmonary disease). We now know that ...

 18. Rehabilitation robotics.

  Krebs, H I; Volpe, B T

  2013-01-01

  This chapter focuses on rehabilitation robotics which can be used to augment the clinician's toolbox in order to deliver meaningful restorative therapy for an aging population, as well as on advances in orthotics to augment an individual's functional abilities beyond neurorestoration potential. The interest in rehabilitation robotics and orthotics is increasing steadily with marked growth in the last 10 years. This growth is understandable in view of the increased demand for caregivers and rehabilitation services escalating apace with the graying of the population. We provide an overview on improving function in people with a weak limb due to a neurological disorder who cannot properly control it to interact with the environment (orthotics); we then focus on tools to assist the clinician in promoting rehabilitation of an individual so that s/he can interact with the environment unassisted (rehabilitation robotics). We present a few clinical results occurring immediately poststroke as well as during the chronic phase that demonstrate superior gains for the upper extremity when employing rehabilitation robotics instead of usual care. These include the landmark VA-ROBOTICS multisite, randomized clinical study which demonstrates clinical gains for chronic stroke that go beyond usual care at no additional cost.

 19. Rehabilitation robotics

  KREBS, H.I.; VOLPE, B.T.

  2015-01-01

  This chapter focuses on rehabilitation robotics which can be used to augment the clinician’s toolbox in order to deliver meaningful restorative therapy for an aging population, as well as on advances in orthotics to augment an individual’s functional abilities beyond neurorestoration potential. The interest in rehabilitation robotics and orthotics is increasing steadily with marked growth in the last 10 years. This growth is understandable in view of the increased demand for caregivers and rehabilitation services escalating apace with the graying of the population. We will provide an overview on improving function in people with a weak limb due to a neurological disorder who cannot properly control it to interact with the environment (orthotics); we will then focus on tools to assist the clinician in promoting rehabilitation of an individual so that s/he can interact with the environment unassisted (rehabilitation robotics). We will present a few clinical results occurring immediately poststroke as well as during the chronic phase that demonstrate superior gains for the upper extremity when employing rehabilitation robotics instead of usual care. These include the landmark VA-ROBOTICS multisite, randomized clinical study which demonstrates clinical gains for chronic stroke that go beyond usual care at no additional cost. PMID:23312648

 20. Interdisciplinary rehabilitation

  2002-01-01

  @@ IntroductionInterdisciplinary rehabilitation, or care by a team of rehabilitation professionals, has been a core strategy of rehabilitation medicine since its beginning. As a result, quality assessments of these programs universally include evaluating the effectiveness of their interdisciplinary teams. Rehabilitation programs for individuals with physical and cognitive disabilities originally were institutionally based, an environment that facilitated the communication needed for interdisciplinary care. These programs addressed a full spectrum of problems, including health, physical functioning, psychological adjustment, social integration, and vocational or other significant role participation. The implementation of truly interdisciplinary programs has always been difficult because of this complexity, but recent restrictions in the resources available to provide rehabilitation have increased this difficulty. With less professional time available because of limited funds, the interdisciplinary process is being challenged to show its value, and to be as efficient as possible.This paper discusses the benefits to be gained through the interdisciplinary process, factors that reduce its cost effectiveness and strategies to maintain its advantages at the least possible cost.

 1. Danske hjemvendte soldater. Soldaternes psykiske sundhedsprofil før og efter udsendelse

  Lyk-Jensen, Stéphanie; Heidemann, Julie; Glad, Ane

  Formålet med denne rapport er at undersøge den psykiske sundhedsprofil blandt danske soldater, der har været sendt ud til internationale missioner. Rapporten belyser soldaternes psykiske mén i form af psykiatriske diagnoser og kontakter til det psykiatriske sundhedssystem, køb af medicin mod...... psykiske sygdomme, misbrugsbehandling og anmeldte arbejdsskader. Desuden undersøges dødelighed efter udsendelse. Analyserne er baseret på registerdata fra forsvaret og Danmarks Statistik og omhandler de ca. 26.000 soldater, som har været udsendt i perioden 1992-2009. Rapporten analyserer desuden frafaldet...... af en opfølgningsundersøgelse foretaget af forsvarets psykologer via spørgeskemaer. Analysen er baseret på registerdata om de soldater, der modtager spørgeskemaet, og sammenligner den psykiske sundhedsprofil hos dem, der svarer på skemaet, med dem som vælger ikke at svare på skemaet. Denne rapport er...

 2. Anafylaksi efter bi- eller hvepsestik i Region Syddanmark i perioden 2008-2011

  Oropeza, Athamaica Ruiz; Mikkelsen, Søren; Bindslev-Jensen, Carsten;

  intramuskulær adrenalin (64 % ifølge Sampson’s skala og 76 % ifølge Muraro’s). Af de 38 patienter der blev set i Odense fik 66 % intravenøs (IV) binyrebarkhormon, 63 % IV antihistamin og 5 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 77 % IV binyrebarkhormon og op til 82 % IV...... antihistamin). Blandt de 55 patienter i resten af Region Syddanmark fik 80 % IV binyrebarkhormon, 78 % IV antihistamin og 7 % IV adrenalin (blandt dem med moderat til svær anafylaksi fik op til 94 % IV binyrebarkhormon og op til 90 %, IV antihistamin). Af dem der fik IV adrenalin havde 2 ud af 2 tidligere fået...... intramuskulær adrenalin i Odense-området og 1 ud af 4 i resten af Region Syddanmark. Konklusion: Over 50 % af de reporterede tilfælde af allergi efter bi- og hvepsestik kunne gradueres som moderat til svær anafylaksi. Lang de fleste fik behandling med IV binyrebarkhormon og antihistamin, men kun omkring 50 % af...

 3. Burn Rehabilitation

  Koray Aydemir

  2011-07-01

  Full Text Available Burn injuries are important in terms of causing serious disability and threatening life. With the establishment of modern burn treatment units and advances in acute care management contributed to a reduced mortality rate over the last decades. As a result of improved outcome, more attention has to be given to a comprehensive burn rehabilitation program. Burn rehabilitation is a process that starts from day of admission and continues for months or sometimes years after the initial event. The term ‘burn rehabilitation’ incorporates the physical, physiological and social aspects of care. Burns can leave a patient with severely debilitating and deforming contractures, which can lead to significant disability when left untreated. Burn rehabilitation aims to prevent the possible complications, minimalize joint contractures and deformities, increase range of motion, control hypertrophic scarring, achieve the best possible functional capacity and to regain the patients vocational and recreational activities. (Journal of the Turkish Society Intensive Care 2011; 9 Suppl: 70-7

 4. Meget mere end bomber og raketter

  Barfoed, Jacob

  2008-01-01

  Kampfly besidder en unik kombination af hastighed, rækkevidde og fleksibel anvendelse, der gør dem i stand til at dække et større operationsområde med fleksibel støtte. Dette er en fordel, da behovet for luftstøtte kan opstå på et øjeblik og på et uventet sted. I øvrigt har Flyvevåbnet fødselsdag...

 5. Distribution af video – lige meget hvordan?

  Diba Markus

  2009-04-01

  Full Text Available Artiklen omhandler løsninger til distribution af video og de faktorer, der kan være udslagsgivende, når man som underviser eller universitet skal vælge, hvilken man vil gøre brug af. De kommercielle løsninger såsom YouTube m.fl. er kendt af de fleste. Hvad færre måske ved er, at der eksisterer alternativer. På europæisk plan har en række institutioner og forskningsnet, herunder det danske, således valgt at lave deres egne løsninger. Der er afgørende forskelle i disse hhv. kommercielle og ikke-kommercielle videodistributionstjenesters tilgange til problemstillinger vedrørende adgangsbegrænsning, ophavsret, metadatering og bevaring samt kvalitetssikring af indhold - forskelle, der for en stor del udspringer af deres respektive opdrag og muligheder for brugerautentificering. Kun de færreste af alternativerne kan bruges af danske studerende og universitetsansatte. Som der argumenteres for i artiklen, er disse problemstillinger imidlertid vigtig baggrundsinformation, når der skal tages stilling til, hvordan man bedst distribuerer videoressourcer. I artiklen beskrives overordnede fællestræk ved hhv. de kommercielle og de ikke-kommercielle distributionsløsninger, og de helt grundliggende forskelle mellem dem diskuteres.

 6. Meget svingende økonomisk frihed

  Bjørnskov, Christian

  2012-01-01

  Hvert år udgiver den amerikanske tænketank Heritage Foundation i samarbejde med Wall Street Journal en rapport om økonomisk frihed. ... James Roberts understregede, at det ikke behøver at være sådan. Sveriges gode eksempel Sverige, der år tilbage var endnu hårdere beskattet end Danmark, og hvis...

 7. Hvor meget kan man fjerne af leveren?

  Ott, Peter; Mortensen, Frank V

  2008-01-01

  Because the liver has a remarkable ability to regenerate, extensive resections are possible. Most liver centres recommend that the remnant liver after resection in a non-cirrhotic liver constitutes at least 30% of the normal liver mass. Too extensive resection carries a risk of the small-for-size...

 8. Meget svingende økonomisk frihed

  Bjørnskov, Christian

  2012-01-01

  Hvert år udgiver den amerikanske tænketank Heritage Foundation i samarbejde med Wall Street Journal en rapport om økonomisk frihed. ... James Roberts understregede, at det ikke behøver at være sådan. Sveriges gode eksempel Sverige, der år tilbage var endnu hårdere beskattet end Danmark, og hvis...

 9. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2014-01-01

  Penile rehabilitation programmes aim to improve long-term sexual function after nerve-sparing radical prostatectomy. Programmes aim to improve cavernous oxygenation to avoid structural damage in penile tissue. Especially, daily use of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors has been studied. T......, urethral suppositories and penile implants....

 10. Mænd med rejsningsbesvær efter radikal prostatektomi bør behandles efter sædvanlige retningslinjer

  Fode, Mikkel; Hansen, Rikke Bølling; Maigaard, Thomas

  2015-01-01

  Penile rehabilitation programmes aim to improve long-term sexual function after nerve-sparing radical prostatectomy. Programmes aim to improve cavernous oxygenation to avoid structural damage in penile tissue. Especially, daily use of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors has been studied. T......, urethral suppositories and penile implants....

 11. Støtte til mestring i udredningstiden efter indførelse af kræftpakken

  Adellund, Kamila; Frandsen, Helle Nørtved; Juhl, Inger Rudbeck

  2009-01-01

  I Danmark er de seneste år startet flere kræftskoler, som giver tilbud om uddannelse og støtte efter behandlingen. Der findes imidlertid ingen tilbud, der retter sig mod patienter og pårørende i udredningstiden. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital, har fra Kræftens Bek...... kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og der skal evalueres på støtteprogrammets effekt. Projektet starter medio maj 2009 og afsluttes ultimo 2010....

 12. Sprogtilegnelsesperspektivet i faget "Dansk, kultur og kommunikation" efter et år med den nye pædagoguddannelse

  Krogh, Trine; Månsson, Hans; Bleses, Dorthe

  2008-01-01

  En undersøgelse af sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation et år efter uddannelsens indførelse peger på, at der kan være grund til øget opmærksomhed på fagets udvikling, hvis forventningerne om et mere ensartet indhold i uddannelsen, der samtidig klæder pædagoger på til...... at varetage de nye praksiskrav om øget opmærksomhed på børns sproglige udvikling og indsats overfor børn med forsinket sprogtilegnelse eller sproglige vanskeligheder, skal indfries....

 13. Stroke Rehabilitation

  ... or other long-term facility 15% die shortly after the stroke Approximately 14% of stroke survivors experience a second stroke in the first year following a stroke. Successful rehabilitation depends on: Amount of damage to the brain Skill on the part of ...

 14. Cardiac Rehabilitation

  ... your risk of future heart problems, and to improve your health and quality of life. Cardiac rehabilitation programs increase ... exercise routine at home or at a local gym. You may also continue to ... health concerns. Education about nutrition, lifestyle and weight loss ...

 15. Educational Rehabilitation.

  Jorgensen, I. Skov, Ed.

  1986-01-01

  Fourteen author contributed chapters provide an overview of rehabilitation and special education for the disabled from a Danish perspective. Chapters have the following titles and authors: "Handicapped persons right to education, training and employment" (B. Haarder); "Mutual acceptance and empathy between handicapped and…

 16. Rehabilitation Aids.

  National Center on Educational Media and Materials for the Handicapped, Columbus, OH.

  Selected from the National Instructional Materials Information System (NIMIS)--a computer based on-line interactive retrieval system on special education materials--the bibliography covers 40 equipment items for rehabilitation and physical therapy programs for all levels of handicapped children. Described are such items as a handygym, a suspension…

 17. Rehabilitation News.

  International Journal of Rehabilitation Research, 1987

  1987-01-01

  Rehabilitation news items include, among others: a midpoint review of the implementation of the World Programme of Action Concerning Disabled Persons, an international study on the impact of new technologies on employment of disabled people, and a U.S. project to investigate disability service provision and innovations in other countries. (JDD)

 18. Om beviskravene i immaterialretlige forbudssager efter forbudsreformen 2013 og Højesterets kendelse i U 2014.196 H, Lundbeck/Actavis

  Werlauff, Erik

  2014-01-01

  Artiklen analyserer, om beviskravene i immaterialretlige forbudssager, særligt om patenter, er uændrede efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2013 af ændrede regler i retsplejeloven om midlertidige forbud og påbud, ligesom artiklen analyserer konsekvenserne af Højesterets kendelse i UfR 2014.196 H, L...

 19. Overlevelse efter massiv verapamiloverdosis hos en 48-årig kvinde

  Johansen, Karina K; Belhage, Bo

  2007-01-01

  , was hypotensive, and ECG showed bradycardia with nodal rhythm. The patient was treated with activated charcoal, colloids, crystalloids, norepinephrine, isoprenalin and epinephrine infusion, high dose glucose-insulin infusion and calcium. The patient was discharged for rehabilitation after two weeks...

 20. Basics of SCI Rehabilitation

  ... Donate Experts \\ The Basics of Spinal Cord Injury Rehabilitation Topics Adult Injuries Spinal Cord Injury 101 Spinal ... Injury 101 The Basics of Spinal Cord Injury Rehabilitation The Basics of Spinal Cord Injury Rehabilitation Preventing ...

 1. What Is Cardiac Rehabilitation?

  ANSWERS by heart Treatments + Tests What Is Cardiac Rehabilitation? A cardiac rehabilitation (rehab) program takes place in a hospital or ... special help in making lifestyle changes. During your rehabilitation program you’ll… • Have a medical evaluation to ...

 2. Balance (or Vestibular) Rehabilitation

  ... the Public / Hearing and Balance Balance (or Vestibular) Rehabilitation Audiologic (hearing), balance, and medical diagnostic tests help ... whether you are a candidate for vestibular (balance) rehabilitation. Vestibular rehabilitation is an individualized balance retraining exercise ...

 3. Rehabilitation and Prosthetic Services

  ... Service » Prosthetic & Sensory Aids Service (PSAS) Rehabilitation and Prosthetic Services Menu Menu Rehabilitation and Prosthetics Rehabilitation and ... Enter ZIP code here Enter ZIP code here Prosthetic & Sensory Aids Service (PSAS) Our Mission The mission ...

 4. [Dysphagia rehabilitation].

  Saitoh, Eiichi

  2008-11-01

  Recently, many medical professionals become to realize eating problem affect deeply patient's quality of life (QOL), and they are very interested in dysphagia rehabilitation. I overviewed dysphagia rehabilitation along with the followings; (1) impact of dysphagia, (2) assessment of dysphagia, and (3) management of dysphagia. Eating is the most enjoyable activity. Dysphagia changes this enjoyable activity to the most fearful one. Dysphagia makes three major problems: risk of aspiration pneumonia and suffocation, risk of dehydration and malnutrition, and depriving enjoyable activity. As a recent conceptualization of eating, the Process model is the most important, that reveals eating (chew-swallow) is very different from just chewing plus swallowing in physiologically. In assessment, standardized functional tests such as the Repetitive saliva swallowing test, the Modified water swallowing test, and the Graded food test are used. The most important point in clinical assessment is identifying indication of direct therapy using food or starting period of oral feeding. Videofluorographic and videoendoscopic examinations are used as precise diagnostic and management-oriented assessment tools. In management, exercise, posture adjustment, and modification of food promote eating possibility. Oral care is essential in dysphagic patients. Surgical intervention is effective method if a patient has severe dysphagia.

 5. Patientaktivitet og indlaeggelsestid efter hoftealloplastik med balanceret smertebehandling og tidlig mobilisation

  Møiniche, S; Hansen, B L; Christensen, S E

  1992-01-01

  hours and supplemented by 600 mg ibuprofen every eight hour orally. The analgesic treatment was combined with intensive mobilization regime and altered postoperative care as regards early normalization of daily activities and reduced duration of hospitalization. The patients were found to be effectively...... of slight surgical complications. All of the patients were discharged to their homes and to outpatient rehabilitation for three weeks. Compared with the usual duration of hospitalization of approximately 13 days in corresponding patients, this pilot investigation appears to show that the analgesic regime...

 6. Overlevelse og dødsårsager efter traumatisk rygmarvsskade. Et epidemiologisk langtidsstudie

  Hartkopp, P A; Brønnum-Hansen, Henrik; Seidenschnur, A M;

  1998-01-01

  follow-up over four decades. The survey included a total of 888 individuals who had survived the injury and were rehabilitated at the Centre for the Spinal Cord Injured, East-Denmark between 1.1.1953-31.12.1990. At the end of the follow-up, 31st of December 1992, 236 had died. The most common causes......Life expectancy among individuals with spinal cord injuries (SCI) has remained lower than normal, even with optimal medical management. But improvement has been achieved, as shown by this study of an unselected population of survivors of traumatic SCI, dead or still living. There has been complete...

 7. Advances in rehabilitation medicine.

  Ng, Yee Sien; Chew, Effie; Samuel, Geoffrey S; Tan, Yeow Leng; Kong, Keng He

  2013-10-01

  Rehabilitation medicine is the medical specialty that integrates rehabilitation as its core therapeutic modality in disability management. More than a billion people worldwide are disabled, and the World Health Organization has developed the International Classification of Functioning, Disability and Health as a framework through which disability is addressed. Herein, we explore paradigm shifts in neurorehabilitation, with a focus on restoration, and provide overviews on developments in neuropharmacology, rehabilitation robotics, virtual reality, constraint-induced therapy and brain stimulation. We also discuss important issues in rehabilitation systems of care, including integrated care pathways, very early rehabilitation, early supported discharge and telerehabilitation. Finally, we highlight major new fields of rehabilitation such as spasticity management, frailty and geriatric rehabilitation, intensive care and cancer rehabilitation.

 8. National Rehabilitation Information Center

  ... including News and Notes) Welcome to the National Rehabilitation Information Center! We are conducting improvements to the ... experience. We apologize for any inconvenience The National Rehabilitation Information Center ( NARIC ) is the library of the ...

 9. Overview of Rehabilitation

  ... Organ Systems Additional Content Medical News Overview of Rehabilitation By Alex Moroz, MD, FACP, New York University School of Medicine;Rusk Rehabilitation NOTE: This is the Consumer Version. DOCTORS: Click ...

 10. Armenia - Rural Road Rehabilitation

  Millennium Challenge Corporation — The key research questions guiding our design of the RRRP evaluation are: • Did rehabilitating roads affect the quality of roads? • Did rehabilitating roads improve...

 11. Pipeline rehabilitation planning

  Palmer-Jones, Roland; Hopkins, Phil; Eyre, David [PENSPEN (United Kingdom)

  2005-07-01

  An operator faced with an onshore pipeline that has extensive damage must consider the need for rehabilitation, the sort of rehabilitation to be used, and the rehabilitation schedule. This paper will consider pipeline rehabilitation based on the authors' experiences from recent projects, and recommend a simple strategy for planning pipeline rehabilitation. It will also consider rehabilitation options: external re-coating; internal lining; internal painting; programmed repairs. The main focus will be external re-coating. Consideration will be given to rehabilitation coating types, including tape wraps, epoxy, and polyurethane. Finally it will discuss different options for scheduling the rehabilitation of corrosion damage including: the statistical comparison of signals from inspection pigs; statistical comparison of selected measurements from inspection pigs and other inspections; the use of corrosion rates estimated for the mechanisms and conditions; expert judgement. (author)

 12. Det skal ikke være dyrt at have et handicap

  Jydebjerg, Camilla Sabroe

  2007-01-01

  Det skal ikke koste den enkelte ekstra at have et handicap. Det følger meget klart af de handicappolitiske grundprincipper. Derfor er det bekymrende, at Ankestyrelsen i nogle afgørelser har lavet en meget snæver fortolkning af, hvem der har ret til at få dækket merudgifter efter serviceloven....

 13. Rheumatologic rehabilitation: towards recommendations

  S. Maddali Bongi

  2014-11-01

  Full Text Available Rheumatic patients are highly complex and often affected by chronic diseases. Rehabilitation is generally needed for proper management of the underlying disease. This article describes the characteristics of an effective rheumatologic rehabilitation, takes into account data published in international literature, suggests recommendations based on scientific evidence to develop a correct rehabilitation plan for rheumatic patients and proposes the basis to draw up guidelines in the field of rheumatologic rehabilitation.

 14. Post-Stroke Rehabilitation

  ... PDF (704 kb) » Spanish Version » Order Materials » Post-Stroke Rehabilitation In the United States more than 700,000 ... best possible long-term outcome. What is post-stroke rehabilitation? Rehabilitation helps stroke survivors relearn skills that are ...

 15. Cancer rehabilitation in Denmark

  Hansen, Helle Ploug; Tjørnhøj-Thomsen, Tine

  2008-01-01

  A fundamental assumption behind cancer rehabilitation in many Western societies is that cancer survivors can return to normal life by learning to deal with the consequences of their illness and their treatment. This assumption is supported by increasing political attention to cancer rehabilitation...... and a growth in residential cancer-rehabilitation initiatives in Denmark (Danish Cancer Society 1999; Government of Denmark 2003). On the basis of their ethnographic fieldwork in residential-cancer rehabilitation courses, the authors examine the new rehabilitation discourse. They argue that this discourse has...

 16. Rehabilitation of cancer patients.

  Pandey M

  2001-01-01

  Full Text Available With the developments in cancer treatment, more and more patients are surviving their disease. However, very little emphasis is being placed to rehabilitate these cancer survivors. Ignorance, social structure, stigma attached in seeking psychological help, and poor communication skills of oncology staff all contribute to poor rehabilitative efforts. The priority of governmental agencies and health efforts to fight rampant communicable diseases, malnutrition, maternal health, and the frequent natural calamities, puts rehabilitation movements in the back seat. Treatment and prevention of disability and its rehabilitation requires comprehensive and multidisciplinary approach. There is an urgent need to promote physical and psychological rehabilitation.

 17. Organization of rehabilitation services.

  Graham, Laura A

  2013-01-01

  In the past 20 years there have been many changes in the way that neurological rehabilitation is delivered worldwide. This is in part a reflection of improved acute medical therapies and intensive care and also related to the development of a more holistic approach to recovery, embracing the principles of the WHO International Classification of Functioning as a model for rehabilitation. Traditionally, rehabilitation services have tended to develop piecemeal according to local resources and need. By definition such services should be driven by a patient-centered approach and thus there is wide variety in service provision nationally and internationally. This chapter describes the background to current service set-ups and provision, exploring models of rehabilitation delivery and common presentations in neurological rehabilitation. Relevant legislation and guidance documents are reviewed. The text provides an overview of different aspects of rehabilitation services including acute and inpatient provision, outpatient services, community-based rehabilitation, residential facilities, and vocational services.

 18. Rehabilitating torture survivors

  Sjölund, Bengt H; Kastrup, Marianne; Montgomery, Edith;

  2009-01-01

  , "Rehabilitating Torture Survivors", was organized by the Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims (a rehabilitation clinic and global knowledge and research centre with government support) in collaboration with the Centre for Transcultural Psychiatry at Rigshospitalet in Copenhagen, Denmark...... to rehabilitation, but scientifically rigorous studies of comprehensive rehabilitation programmes for torture survivors are lacking. Therefore, effect studies are urgently warranted. Nevertheless, by combining expertise from different scientific and professional areas, important elements in the problems of torture...... survivors can be addressed from an evidence base generated both from traumatized and non-traumatized patient populations. Thus, trauma-focused cognitive behavioural therapy and/or eye movement desensitization and reprocessing, as well as interdisciplinary pain rehabilitation, should be components...

 19. Georgia - Energy Rehabilitation

  Millennium Challenge Corporation — Gustavson Associates was retained by Millennium Challenge Georgia (MCG) to prepare a model to calculate the economic rate of return (ERR) for rehabilitation work...

 20. Psychiatrists and psychiatric rehabilitation.

  Torrey, William C; Green, Ronald L; Drake, Robert E

  2005-05-01

  Interventions that focus directly on functional impairments related to mental illnesses are termed psychiatric rehabilitation. Research demonstrates that rehabilitation services are increasingly able to help adults with psychiatric disabilities achieve the functional outcomes they desire, particularly in the areas of housing and employment. To support the community lives of adults with severe mental illnesses, psychiatrists must stay current with advances in this field and know how to integrate psychiatric rehabilitation with other interventions. This article reviews the concept of psychiatric rehabilitation, current approaches in the field, the psychiatrist's role in these services, and implications for psychiatric training and continuing education.

 1. Exercise-Based Oncology Rehabilitation: Leveraging the Cardiac Rehabilitation Model

  Dittus, Kim L.; Lakoski, Susan G.; Savage, Patrick D.; Kokinda, Nathan; Toth, Michael; Stevens, Diane; Woods, Kimberly; O’Brien, Patricia; Ades, Philip A.

  2014-01-01

  PURPOSE The value of exercise and rehabilitative interventions for cancer survivors is increasingly clear and oncology rehabilitation programs could provide these important interventions. However, a pathway to create oncology rehabilitation has not been delineated. Community-based cardiac rehabilitation (CR) programs staffed by health care professionals with experience in providing rehabilitation and secondary prevention services to individuals with coronary heart disease are widely available and provide a potential model and location for oncology rehabilitation programs. Our purpose is to outline the rehabilitative needs of cancer survivors and demonstrate how oncology rehabilitation can be created using a cardiac rehabilitation model. METHODS We identify the impairments associated with cancer and its therapy that respond to rehabilitative interventions. Components of the CR model that would benefit cancer survivors are described. An example of an oncology rehabilitation program using a CR model is presented. RESULTS Cancer survivors have impairments associated with cancer and its therapy that improve with rehabilitation. Our experience demonstrates that effective rehabilitation services can be provided utilizing an existing CR infrastructure. Few adjustments to current cardiac rehabilitation models would be needed to provide oncology rehabilitation. Preliminary evidence suggests that cancer survivors participating in an oncology rehabilitation program experience improvements in psychological and physiologic parameters. CONCLUSIONS Utilizing the CR model of rehabilitative services and disease management provides a much needed mechanism to bring oncology rehabilitation to larger numbers of cancer survivors. PMID:25407596

 2. Rehabilitation of Female Prisoners

  1996-01-01

  CHINESE women imprisoned for various crimes undergo a reeducation and rehabilitation program which often results in repentance for past wrongdoings, and providing an avenue for them to make a fresh start. Female prisoners study general education courses, learn basic legal concepts and working skills as part of a rehabilitation program that helps reintigrate them into society upon release.

 3. [Guideline "Cancer rehabilitation"].

  van den Berg, Jan-Paul; Velthuis, Miranda J; Gijsen, Brigitte C M; Lindeman, Eline; van der Pol, Marjolein A; Hillen, Harry F P

  2011-01-01

  Initiated by IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), a multidisciplinary guideline for cancer rehabilitation for adult oncology patients has been developed. The guideline describes the rehabilitation care of adult patients with cancer, during and after treatment. The guideline focuses on (a) prevalence of complaints either resulting from cancer or the treatment, (b) detection of these complaints and indicated referral, (c) the intake procedure before cancer rehabilitation, (d) intervention and evaluation within cancer rehabilitation and (e) the importance of patient empowerment. The guideline is directed at all professionals giving care to patients with cancer. It concerns those (such as medical specialists, general practitioners and nurses) who are responsible for detecting cancer-related complaints and for referral to cancer rehabilitation, as well as health care professionals involved in cancer rehabilitation care (such as consultants in rehabilitation medicine, physiotherapists and psychologists). The main goal of the guideline is that every cancer patient or ex-cancer patient with (residual) complaints resulting from cancer or its treatment receives timely and appropriate cancer rehabilitation.

 4. Socially differentiated cardiac rehabilitation

  Meillier, Lucette Kirsten; Nielsen, Kirsten Melgaard; Larsen, Finn Breinholt;

  2012-01-01

  to a standard rehabilitation programme (SRP). If patients were identified as socially vulnerable, they were offered an extended version of the rehabilitation programme (ERP). Excluded patients were offered home visits by a cardiac nurse. Concordance principles were used in the individualised programme elements......%. Patients were equally distributed to the SRP and the ERP. No inequality was found in attendance and adherence among referred patients. Conclusions: It seems possible to overcome unequal referral, attendance, and adherence in cardiac rehabilitation by organisation of systematic screening and social......Aim: The comprehensive cardiac rehabilitation (CR) programme after myocardial infarction (MI) improves quality of life and results in reduced cardiac mortality and recurrence of MI. Hospitals worldwide face problems with low participation rates in rehabilitation programmes. Inequality...

 5. Rehabilitation and multiple sclerosis

  Dalgas, Ulrik

  2011-01-01

  In a chronic and disabling disease like multiple sclerosis, rehabilitation becomes of major importance in the preservation of physical, psychological and social functioning. Approximately 80% of patients have multiple sclerosis for more than 35 years and most will develop disability at some point...... of their lives, emphasising the importance of rehabilitation in order to maintain quality of life. An important aspect of multiple sclerosis rehabilitation is the preservation of physical functioning. Hot topics in the rehabilitation of physical function include (1) exercise therapy, (2) robot-assisted training...... and (3) pharmacological interventions. Exercise therapy has for many years been a controversial issue in multiple sclerosis rehabilitation and the advice generally given to patients was not to participate in physical exercise, since it was thought to lead to a worsening of symptoms or fatigue. However...

 6. Ambivalence in rehabilitation

  Christensen, Jan; Langberg, Henning; Doherty, Patrick

  2017-01-01

  BACKGROUND: Knowledge about the organization and factors of importance to rehabilitation of veterans with lower limb amputation is sparse. The aim of this study was, therefore, to improve understanding of the influences of "military identity" on the organization of rehabilitation services...... and to investigate those factors influential in achieving successful rehabilitation, including interprofessional collaboration between different sectors involved in the rehabilitation of veterans with lower limb amputations. METHODS: We used a qualitative exploratory design, triangulating interviews and participant...... observation. Data were generated using in-depth semi-structured interviews (n = 6) exploring in-hospital and post-hospital rehabilitation in Danish veterans after unilateral lower limb amputation due to trauma. We conducted four sessions of participant observation, during weekly post...

 7. [Pediatric neurology in rehabilitation].

  Kurihara, Mana

  2007-07-01

  There are some criteria for administering pediatric rehabilitation, such as (1) plasticity of the child's brain sometimes plays an enormous roles in recovery, (2) on the other hand, break-down of the child's brain is sometimes worse than expected, (3) rehabilitation should be continued with the prospect that child grows and develops everyday, (4) family members should join their child's rehabilitation. The team approach is very effective for pediatric rehabilitation. The pediatric neurologist will be one of the best members of the team because he/she can manage a disabled child and his/her family members well, and is familiar with a normal child's development. Rehabilitation should be performed appropriates, which means that the child is evaluated first, a rehabilitation program is developed and rehabilitation is implemented. The World Health Organization published the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), which moves away from being a "consequence of disease" classification to "components of health". The concept of disability is changing.

 8. Motivational Rehabilitation using Serious Games

  Antoni Jaume i Capó; Javier Varona Gómez; Gabriel Moyà; Francisco Perales

  2013-01-01

  Research studies show that serious games help to motivate users in rehabilitation processes, and rehabilitation results are better when users are motivated. In long term rehabilitation for maintaining capacities, the demotivation of chronic patients is common. In this work, we have implemented balance rehabilitation video game for cerebral palsy patients. The video game was developed using the prototype development paradigm and following desirable features for rehabilitation serious games pre...

 9. Consumer Involvement in Rehabilitation

  Daniels, Susan

  1976-01-01

  With the emphasis on consumer involvement in the Rehabilitation Act of 1973, changes in the counseling relationship must occur. This article discusses new interaction patterns for consumer and counselor. (Author)

 10. [Dermato-oncological rehabilitation].

  Buhles, N; Sander, C

  2005-07-01

  National insurance companies in Germany support health cures for patients with malignant tumors (malignant melanoma, squamous cell carcinoma, Merkel cell tumor, malignant cutaneous lymphoma). The clinical requirements are an invasively growing tumor, problems of self-assurance, and dis-integration of the patient regarding his social and/or professional environment. The decision for a health cure is made by the treating dermatologist in the hospital. In this context, the following sociomedical criteria should be applied: impairment, disability, and handicap. Usually, rehabilitation starts after the patient is discharged from the hospital. The inpatient rehabilitation program should be performed at an institution capable of providing dermatological and psychological treatment. The dermatologist acts as a manager for the members of the rehabilitation team (psychologists, physiotherapists, social workers, and ergo-therapists). In conclusion, dermato-oncologic rehabilitation plays an important role in re-integrating the patient into his professional life to avoid retirement.

 11. Rehabilitation im Alter

  Meinck, Matthias

  2003-01-01

  Internationale kontrollierte Studien haben die Wirksamkeit geriatrischer Rehabilitation grundsätzlich bestätigt. Die Ergebnisse sind jedoch nur eingeschränkt auf Deutschland übertragbar. Geriatrische Rehabilitation gewinnt in Deutschland aufgrund der demographischen Veränderungen an Bedeutung. Der Vorrang ambulanter vor stationärer Leistungserbringung wurde schon vor einigen Jahren gesetzlich verankert. Der Anteil ambulanter Reha-Maßnahmen an den geriatrischen Reha-Leistungen ist jedoch gerin...

 12. Efter sexskandale og satanistisk hærværk: Er kirken et helligt rum, der kræver særlig beskyttelse?

  Holtermann, Jakob v. H.

  2016-01-01

  Kommentar i forbindelse med landsrettens dom i nylig sag om sex og satanistisk hærværk i flere kirker. Dommen aktualiserer de seneste ti års debat i forbindelse med blasfemiparagraffen: om vi er et sekulært samfund, om der gælder en særlig beskyttelse for religioner, og i givet fald hvorfor...... de sidste ti år, på spidsen: Om vi er et sekulært samfund, om der gælder en særlig beskyttelse for religioner, og i givet fald hvorfor” siger Jakob Holtermann. ”Da man sidste år endelig besluttede sig for at beholde blasfemiparagraffen, gjorde man det efter at have spurgt Straffelovrådet til råds. De...

 13. Final priority; Rehabilitation Training: Rehabilitation Long-Term Training program--rehabilitation specialty areas. Final priority.

  2014-07-23

  The Assistant Secretary for Special Education and Rehabilitative Services announces a priority under the Rehabilitation Training: Rehabilitation Long-Term Training program. The Assistant Secretary may use this priority for competitions in fiscal year (FY) 2014 and later years in order to fund any of the rehabilitation specialty areas listed in this notice. The specific rehabilitation specialty areas to be funded in a given year will be listed in a notice inviting applications. This priority is designed to ensure that the Department funds high-quality rehabilitation programs in the following nine rehabilitation specialty areas of national need: Rehabilitation Administration (84.129C); Rehabilitation Technology (84.129E); Vocational Evaluation and Work Adjustment (84.129F); Rehabilitation of Individuals Who Are Mentally Ill (84.129H); Rehabilitation Psychology (84.129J); Rehabilitation of Individuals Who are Blind or Have Vision Impairments (84.129P); Rehabilitation of Individuals Who are Deaf or Hard of Hearing (84.129Q); Job Development and Job Placement Services (84.129R); and Comprehensive System of Personnel Development (84.129W). These programs must meet rigorous standards in order to provide rehabilitation professionals the training and qualifications necessary to meet the current challenges facing State vocational rehabilitation (VR) agencies and related agencies and assist individuals with disabilities in achieving high-quality employment outcomes.

 14. 78 FR 38840 - Final Priority-National Institute on Disability and Rehabilitation Research-Rehabilitation...

  2013-06-28

  ... CFR Chapter III Final Priority--National Institute on Disability and Rehabilitation Research--Rehabilitation Research and Training Centers AGENCY: Office of Special Education and Rehabilitative Services... Rehabilitative Services announces a priority for the Disability and Rehabilitation Research Projects and...

 15. 78 FR 35758 - Final Priority; National Institute on Disability and Rehabilitation Research-Rehabilitation...

  2013-06-14

  ... CFR Chapter III Final Priority; National Institute on Disability and Rehabilitation Research--Rehabilitation Research and Training Centers AGENCY: Office of Special Education and Rehabilitative Services... Rehabilitative Services announces a priority for the Disability and Rehabilitation Research Projects and...

 16. 78 FR 28543 - Proposed Priority-National Institute on Disability and Rehabilitation Research-Rehabilitation...

  2013-05-15

  ... CFR Chapter III Proposed Priority--National Institute on Disability and Rehabilitation Research--Rehabilitation Research and Training Centers AGENCY: Office of Special Education and Rehabilitative Services... and Rehabilitative Services proposes a priority under the Rehabilitation Research and Training...

 17. 78 FR 34261 - Final Priority-National Institute on Disability and Rehabilitation Research-Rehabilitation...

  2013-06-07

  ... CFR Chapter III Final Priority--National Institute on Disability and Rehabilitation Research--Rehabilitation Research and Training Centers AGENCY: Office of Special Education and Rehabilitative Services... Rehabilitative Services announces a priority for the Disability and Rehabilitation Research Projects and...

 18. 78 FR 12002 - Proposed Priority-National Institute on Disability and Rehabilitation Research-Rehabilitation...

  2013-02-21

  ... CFR Chapter III Proposed Priority--National Institute on Disability and Rehabilitation Research--Rehabilitation Research and Training Centers AGENCY: Office of Special Education and Rehabilitative Services... and Rehabilitative Services proposes a priority for the Rehabilitation Research and Training...

 19. 77 FR 8234 - National Institute on Disability and Rehabilitation Research-Disability and Rehabilitation...

  2012-02-14

  ... National Institute on Disability and Rehabilitation Research-- Disability and Rehabilitation Research... Disability and Rehabilitation Research-- Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program-- Disability and Rehabilitation Research Project--Center on Knowledge Translation for Disability...

 20. Rehabilitering af patienter med Cerebral Parese

  Smærup, Michael; Grode, Jesper Nicolai Riis; Væggemose, Poul Erik;

  2015-01-01

  . Studier har dog vist at exergames (øvelser + spil) kan virke motiverende på patienter og har vist sig at kunne forbedre outcome efter en given træningsperiode. I nærværende projekt var målet derfor at afdække, udvikle og afprøve en mulig sundhedsteknologisk løsning for at træne meningsfulde dagligdags...

 1. Innovation: Det går da meget godt eller...?

  Harmsen, Hanne

  2002-01-01

  betingelserne for at overleve. Jeg har da heller ikke mødt en virksomhed, der ikke mente at udvikling, nye produkter og fornyelse var fundamental for virksomhedens overlevelse. Så egentlig behøver vi ikke diskutere om innovation er vigtig eller ej. Det vi skal diskutere, er hvor vigtigt det er, og om vi som...

 2. Comprehensive cardiac rehabilitation

  Kruse, Marie; Hochstrasser, Stefan; Zwisler, Ann-Dorthe O;

  2006-01-01

  OBJECTIVES: The costs of comprehensive cardiac rehabilitation are established and compared to the corresponding costs of usual care. The effect on health-related quality of life is analyzed. METHODS: An unprecedented and very detailed cost assessment was carried out, as no guidelines existed...... for the situation at hand. Due to challenging circumstances, the cost assessment turned out to be ex-post and top-down. RESULTS: Cost per treatment sequence is estimated to be approximately euro 976, whereas the incremental cost (compared with usual care) is approximately euro 682. The cost estimate is uncertain...... and may be as high as euro 1.877. CONCLUSIONS: Comprehensive cardiac rehabilitation is more costly than usual care, and the higher costs are not outweighed by a quality of life gain. Comprehensive cardiac rehabilitation is, therefore, not cost-effective....

 3. Ragged Chute rehabilitation project

  Kemp, Paul; Slopek, Richard [Canadian Projects Ltd., Calgary, (Canada); Guzwell, Robert [TransAlta, Calgary, (Canada)

  2010-07-01

  The Ragged Chute development, located in northern Ontario, was originally constructed to provide compressed air to a local silver mining company. It was composed of a free overflow spillway, the air plant intake, a concrete gravity retaining wall and an earthfill dyke abutment. The advantage of the river flow and the head developed by the dam for the air plant was recently put to use by the addition of a hydro plant. This paper provided an overview of the use of the river flow over the years and described the recent rehabilitation work being done to upgrade the installations to current dam safety standards. Site inspections were carried out in 2006 as part of the dam safety review to assess the overall condition of the structures. The major operation of the rehabilitation work involved the upgrading of the original fixed crest spillway with a new labyrinth spillway structure. Canadian Hydro completed the dam safety safety rehabilitation work by October 2009.

 4. Rehabilitation courses for road users.

  2010-01-01

  Rehabilitation courses are educational measures directed at deviant driving behaviour of car drivers. The Netherlands has four rehabilitation courses: EMA (Educational Measure Alcohol and traffic), LEMA (Lighter version of EMA), EMG (Educational Measure Behaviour and traffic) and ASP (Alcohol Interl

 5. Skilled nursing or rehabilitation facilities

  ... page: //medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000435.htm Skilled nursing or rehabilitation facilities To use the sharing features ... facility. Who Needs to go to a Skilled Nursing or Rehabilitation Facility? Your health care provider may ...

 6. Robotics in Neuro-Rehabilitation

  Pignolo, Loris

  2009-01-01

  Objective: The aims of this study were to review robot-assisted motor and functional rehabilitation of the upper limb in patients with stroke and to outline possible clinical applications of robotics in neuro-rehabilitation. Methods...

 7. Games for Rehabilitation

  Petersson, Eva; Brown, David

  This anthology on games for rehabilitation contains a serious chapters on game methods and apps or research that compares game systems or modified games or interface devices (Wii, Eyetoy, Kinect, DDR) applied across all areas of clinical care and clinically focused research.......This anthology on games for rehabilitation contains a serious chapters on game methods and apps or research that compares game systems or modified games or interface devices (Wii, Eyetoy, Kinect, DDR) applied across all areas of clinical care and clinically focused research....

 8. [Dysphagia and swallowing rehabilitation].

  Shigematsu, Takashi; Fujishima, Ichiro

  2015-02-01

  Dysphagia is a life-threatening disorder caused by many medical conditions such as stroke, neurological disorders, tumors, etc. The symptoms of dysphagia are quite variable and diagnosed by observation or through screening involving instrumental swallowing examinations such as video-fluoroscopy and video-endoscopy, to determine functional severity and treatment-prognosis. Direct- and indirect-therapy is used with and without food, respectively. Swallowing rehabilitation is very effective, and could be used in conjunction with compensatory techniques. Here we present an overview of dysphagia and swallowing rehabilitation.

 9. Rehabilitation in vestibular system diseases

  Maksim Valeryevich Zamergrad

  2013-01-01

  Full Text Available Vestibular rehabilitation is an important component of combination treatment in a patient with vertigo. Vestibular rehabilitation is indicated for different diseases of the central or peripheral vestibular system. The goal of vestibular rehabilitation is to ensure gaze stabilization, to train postural stability, and to reduce subjective vertigo. Vestibular rehabilitation is based on the stimulation of vestibular adaptation, sensory substitution, and habituation. Vestibular suppressants, inadequate mobility, anxiety, and depression decelerate vestibular compensation whereas early activation, mobility, and betaserc use accelerate it.

 10. Smerter efter apopleksi

  Jensen, Troels Staehelin; Klit, Henriette; Marcussen, Ninna Schultz

  2007-01-01

  Pain following stroke is a common but often neglected problem. Headache is present in about one fourth of patients in the acute phase. Later, chronic musculoskeletal pain including shoulder pain may be present, partly due to muscle weakness, posture and stiffness. Central neuropathic pain...... is a chronic pain, often described as burning or shooting and in some cases associated with pain evoked by light touch or cold. Central pain usually develops within months after the stroke and is located within the area of sensory abnormality corresponding to the CNS region damaged by the stroke....

 11. Genoptraening efter total knaealloplastik

  Holm, Bente; Kehlet, Henrik

  2009-01-01

  The short- and long-term benefits of post-discharge physiotherapy regimens after total knee arthroplasty are debatable. A national survey including hospitals in Denmark that perform total knee arthroplasty showed a large variability in indication and regimen for post-knee arthroplasty rehabilitat...

 12. Efter cochlear implant

  Højen, Anders

  Dit barn har netop fået et cochlear implant. Hvad nu? Skal barnet fokusere udelukkende på at lære talt sprog, eller skal det også lære/fortsætte med tegnsprog eller støttetegn? Det er et vanskeligt spørgsmål, og før valget foretages, er det vigtigt at vurdere hvilke konsekvenser valget har, dels...... for den sproglige udvikling isoleret set, og dels for barnets udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Dette indlæg fokuserer på, hvilke forventninger man kan have til cochlear implant-brugeres sproglige udvikling med talt sprog alene, hhv. med to sprog (tale og tegn). Disse forventninger er baseret på...

 13. Efter cochlear implant

  Højen, Anders

  2007-01-01

    Dit barn har netop fået et cochlear implant. Hvad nu? Skal barnet fokusere udelukkende på at lære talt sprog, eller skal det også lære/fortsætte med tegnsprog eller støttetegn? Det er et vanskeligt spørgsmål, og før valget foretages, er det vigtigt at vurdere hvilke konsekvenser valget har, dels...... for den sproglige udvikling isoleret set, og dels for barnets udvikling ud fra en helhedsbetragtning. Dette indlæg fokuserer på, hvilke forventninger man kan have til cochlear implant-brugeres sproglige udvikling med talt sprog alene, hhv. med to sprog (tale og tegn). Disse forventninger er baseret på...

 14. Rekonvalescens efter kejsersnit

  Sharif, Heidi; Glavind, Julie; Uldbjerg, Niels

  2009-01-01

  Recommendations for reconvalescence and restriction of physical activity after elective caesarean section are not consistent and there is a lack of evidence on the subject. Although physiological changes are rapidly normalized after the operation, the women experience an extended period...... characterized by fatigue caused by lack of sleep due to nursing and breastfeeding of the baby. This paper accounts for the effects of post-operative pain, breastfeeding, fatigue, sexuality and physical recovery in the period of reconvalecence following elective caesarean section. Udgivelsesdato: 2009-Sep-28...

 15. Smerter efter apopleksi

  Jensen, Troels Staehelin; Klit, Henriette; Marcussen, Ninna Schultz;

  2007-01-01

  Pain following stroke is a common but often neglected problem. Headache is present in about one fourth of patients in the acute phase. Later, chronic musculoskeletal pain including shoulder pain may be present, partly due to muscle weakness, posture and stiffness. Central neuropathic pain...... is a chronic pain, often described as burning or shooting and in some cases associated with pain evoked by light touch or cold. Central pain usually develops within months after the stroke and is located within the area of sensory abnormality corresponding to the CNS region damaged by the stroke....

 16. Forenklinger efter selskabsreformen

  Werlauff, Erik; Berg, Mads

  2012-01-01

  Artiklen definerer og analyserer de selskabsretlige forenklinger og lettelser, som selskabsreformen på baggrund af betænkning nr. 1498/2008 har medført. For overblikkets skyld præsenteres lettelserne ud fra rækkefølgen i kapitlerne i selskabsloven. De har i særlig grad indvirkning på små og melle...

 17. Graviditet efter bariatrisk kirurgi

  Renault, Kristina Martha; Andersen, Lise Lotte Torvin; Kjær, Mette Karie Mandrup

  2012-01-01

  In the latest years the number of pregnant women having undergone bariatric surgery before pregnancy has increased rapidly. In pregnancy, they seem to have a reduced risk of obesity-related complications but an increased risk of mechanical complications causing small bowel obstruction...... and complications due to malabsorption. This article reviews the effect of bariatric surgery before pregnancy on obstetric and neonatal outcomes and provides, based on the limited available evidence, recommendations for the management of pregnancy in these women....

 18. Akut hjernesyndrom efter meflokinbehandling

  Rønn, A M; Bygbjerg, Ib Christian

  1994-01-01

  It is known that the antimalarial drug mefloquine may cause neurological side-effects. Only few cases of encephalitis ascribed to mefloquine treatment have been reported. We here describe a 34 year-old female patient with symptoms of acute brain syndrome. The patient was initially treated with me...

 19. Lungeemboli efter hugormebid

  Jørgensen, Martin Ruben Skou; Husted, Steen Elkjær; Pedersen, Gitte

  2014-01-01

  The clinical course after adder bites (Vipera berus) is unpredictable. Antivenom can reduce morbidity markedly. Preventive use of low-molecular-weight heparin is not routinely recommended. We present a case report, where indication for antivenom was not found, and the patient developed pulmonary...

 20. Kompartmentsyndrom efter hugormebid

  Roed, Casper; Bayer, Lasse; Lebech, Anne-Mette Kjaer

  2009-01-01

  Bites from the adder, Vipera Berus, can have serious clinical consequences due to systemic effects. Meanwhile, the local swelling calls for attention as well. Two cases of seven- and eleven-year-old boys are reported. The first patient was bitten in the 5th toe, the second in the thumb. Both...... developed fasciotomy-requiring compartment syndrome of the lower and upper limb, respectively. Recognition of this most seldom complication of an adder bite is vital to save the limb. We recommend that the classical signs and symptoms of compartment syndrome serve as indication for surgery. However...

 1. Posttraumatisk stress efter arbejdsulykker

  Rasmussen, K; Lauritsen, Jens; Hansen, O N

  1999-01-01

  This study focuses on post-traumatic stress disorder in a follow up one to two years after the occupational accident. The aim was to estimate the prevalence of PTSD, changes in general health status and issues of compensation. The material was all serious accidents registered in the Danish National...... Register of Work Accidents during 1991. Seriousness was defined by type of injury, including all cases of amputations, bone fractures and extensive body lesions. Of 4745 possible, 3663 persons (77%) participated in a questionnaire study. The prevalence fulfilling the complete set of criteria...... of posttraumatic stress disorder as a chronic state was 2.8% (102 persons), of whom half had been given compensation. Among the most severe accidents the prevalence was 7.6%. In conclusion, in a large cohort of persons with moderate and severe occupational injuries this study demonstrated that post...

 2. Intrauterin graviditet efter Cavatermbehandling

  Shokouh-Amiri, Ali; Kjaergaard, Niels

  2009-01-01

  A case of intrauterine pregnancy occurring after successful balloon thermal endometrial ablation is described. Although rare, pregnancy after endometrial ablation is possible, and use of a supplemental contraceptive method should be planned. In case of pregnancy after endometrial ablation...

 3. Rekonvalescens efter kejsersnit

  Sharif, Heidi; Glavind, Julie; Uldbjerg, Niels

  2009-01-01

  characterized by fatigue caused by lack of sleep due to nursing and breastfeeding of the baby. This paper accounts for the effects of post-operative pain, breastfeeding, fatigue, sexuality and physical recovery in the period of reconvalecence following elective caesarean section. Udgivelsesdato: 2009-Sep-28......Recommendations for reconvalescence and restriction of physical activity after elective caesarean section are not consistent and there is a lack of evidence on the subject. Although physiological changes are rapidly normalized after the operation, the women experience an extended period...

 4. Marginalskatterne efter pinsepakken

  Nielsen, Helena Skyt; Dubey, Amaresh

  2001-01-01

  , nemlig fra ca. 98% til 68%. Det er således navnlig de tyndt befolkede og fattigere kommuner, der ligger over skatteloftet. De 78 kommuner, der i 2002 er under skatteloftet, fordeler sig ret skævt geografisk. Forskellen mellem billigste og dyreste kommune har været faldende over tiden. Andelen af kommuner...... og topskatteydere under skatteloftet må forventes at falde i de kommende år, da pinsepakken nu er fuldt indfaset, og der fortsat må forventes en vis opdrift i de kommunale og amtskommunale udskrivningsprocenter....

 5. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One...... for the termed baby following vacuum-assisted delivery....... explanation is that training is no longer given the needed focus. Recent introduction of new requirements on Danish specialist training and the fact that vacuum-assisted delivery is an important procedure in obstetrics provides the basis for this article which systematically reviews the neonate consequences...

 6. Ogilvies syndrom efter sectio

  Schjoldager, B T; Sørensen, Jette Led; Svaerke, T

  2001-01-01

  Ogilvie's syndrome, acute pseudo-obstruction of the colon, can lead to perforation of the caecum and death. The syndrome is not well known and diagnosis can be difficult to make in time.......Ogilvie's syndrome, acute pseudo-obstruction of the colon, can lead to perforation of the caecum and death. The syndrome is not well known and diagnosis can be difficult to make in time....

 7. Hel igen efter benamputation

  Østergaard, Elisabeth Bomholt

  2006-01-01

  - forskellige steder. Jeg var hjemme hos tre, med én på café, mødtes med én på vedkommendes arbejdsplads, mødte syv på et fysioterapeutisk GenoptræningsSted (GS) for mennesker med benamputation og havde opfølgende telefonisk møde med seks. På GS deltog jeg bl.a. i individuel fysioterapi tre gange, holdtræning...

 8. Betonkonstruktioner efter DS411

  Jensen, Bjarne Christian

  Bogen behandler centrale emner indenfor beregning af betonkonstruktioner. Den er skrevet som en grundbog for ingeniøruddannelserne, men vil uden tvivl også kunne anvendes bland virkende ingeniører i de rådgivende firmaer, samt hvor man i øvrigt beskæftiger sig med beregning af betonkonstruktioner...

 9. På jagt efter klasse

  Faber, Stine Thidemann

  , som de alle, eller måske især nogle, udviser i forhold til de betingelser, de er underlagt. Teoretisk tager afhandlingen afsæt i den franske sociolog Pierre Bourdieus forståelse af klasse som noget, der produceres i relationer mellem mennesker og som noget der eksisterer både som materielle...... andre, og at kvindernes habitus i høj grad spiller ind på deres selvforståelse og på deres personlige oplevelser, erfaringer, dispositioner og handlingsvalg. Det fremgår imidlertid også, at betydningen af klasse i dag er langt mere flydende og tvetydig end tidligere; fx manifesterer klasse sig i højere...

 10. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane;

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One...

 11. Marxismen efter Marx

  Karl Marx har fået momentum oven på finanskrisen som kritiker af kapitalismen. Men i Marx og i den marxistiske tradition findes en en teoretisk dybde og analysekraft, der rækker langt ud over den nuværende krise. Karl Marx har både som medspiller og modspiller været inspirationskilde for en lang ...

 12. Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion

  Nielsen, Mathilde Maagaard; Sørensen, Jette Led; Lando, Ane

  2010-01-01

  About 5000 babies annually, or 1/12 of all births, are the result of vacuum-assisted delivery in Denmark. Towards the end of the 1990'ies, the US FDA published a national warning concerning increasing complications and mortality after vacuum-assisted delivery, and other countries followed. One ex...

 13. Klavikelduplikation efter traumatisk klavikelepifysiolyse

  Pedersen, Lasse; Frich, Lars Henrik

  2009-01-01

  A case of a 15-year-old boy with an injury to the distal clavicle resulting in a "banana peel lesion" and subsequent formation of a "neoclavicle" in the empty periostal sleeve is presented and discussed. Udgivelsesdato: Aug-17......A case of a 15-year-old boy with an injury to the distal clavicle resulting in a "banana peel lesion" and subsequent formation of a "neoclavicle" in the empty periostal sleeve is presented and discussed. Udgivelsesdato: Aug-17...

 14. Akut kulilteforgiftning efter vandpiberygning

  Paulsen, Jakob Felbo; Villads, Kasper von Rosen; Sonne, Morten

  2016-01-01

  Carbon monoxide poisoning is potentially lethal, and early recognition and treatment is essential. An 18-year-old man was admitted due to syncope and a carboxyhaemoglobin level of 17% after water pipe tobacco smoking. He received normo- and hyperbaric oxygen as treatment and was discharged after ...... two days without neurological sequelae. This case is the first in Denmark, but recently seven similar cases have been reported. The number of young people smoking water pipe tobacco is increasing, and we fear that more cases like this will occur in the future.......Carbon monoxide poisoning is potentially lethal, and early recognition and treatment is essential. An 18-year-old man was admitted due to syncope and a carboxyhaemoglobin level of 17% after water pipe tobacco smoking. He received normo- and hyperbaric oxygen as treatment and was discharged after...

 15. Posttraumatisk stress efter arbejdsulykker

  Rasmussen, K; Lauritsen, Jens; Hansen, O N

  1999-01-01

  This study focuses on post-traumatic stress disorder in a follow up one to two years after the occupational accident. The aim was to estimate the prevalence of PTSD, changes in general health status and issues of compensation. The material was all serious accidents registered in the Danish National...... of posttraumatic stress disorder as a chronic state was 2.8% (102 persons), of whom half had been given compensation. Among the most severe accidents the prevalence was 7.6%. In conclusion, in a large cohort of persons with moderate and severe occupational injuries this study demonstrated that post......-traumatic stress disorder and lasting psychological distress should be a matter for concern in addition to the physical injury....

 16. Acupuncture and Equine Rehabilitation.

  le Jeune, Sarah; Henneman, Kimberly; May, Kevin

  2016-04-01

  Acupuncture is one of the most common veterinary integrative medicine modalities. Acupuncture can greatly contribute to a rehabilitation protocol by promoting analgesia, tissue healing, and muscle strength. Acupuncture is safe, has minimal detrimental side effects, and is well tolerated by most horses.

 17. The ritualization of rehabilitation

  Tjørnhøj-Thomsen, Tine; Hansen, Helle Ploug

  2013-01-01

  There is widespread and increasing political interest in devising plans to support people who have or have had cancer to recover and recommence 'normal' lives. Educating cancer patients for this purpose is a central element in cancer rehabilitation in both Europe and the United States. One of the...

 18. Crossroads in aphasia rehabilitation

  W.M.E. van de Sandt-Koenderman (Mieke)

  2007-01-01

  textabstractThis thesis focusses on two types of aphasia rehabilitation, cognitive linguistic treatment (CLT) and AAC (Augmentative and Alternative Communication) training. In a study of the effect of nonlinguistic variables on the outcome of CLT, it was shown, that neuropsychological data con

 19. The Juvenile Rehabilitation Reader.

  Greenwood, Peter W., Ed.; And Others

  This document contains several essays on topics of interest to researchers of rehabilitative efforts. The subjects covered include an historical look at chronic delinquents and their treatment programs; a review of West European programs; legal constraints on intervention; a review of evidence concerning biological contributions to criminality and…

 20. Games for Rehabilitation

  Petersson, Eva; Brown, David

  This anthology on games for rehabilitation contains a serious chapters on game methods and apps or research that compares game systems or modified games or interface devices (Wii, Eyetoy, Kinect, DDR) applied across all areas of clinical care and clinically focused research....

 1. Penile Rehabilitation and Neuromodulation

  Fernando Facio

  2009-01-01

  Full Text Available Erectile dysfunction (ED following treatment for clinically localized prostate cancer, particularly radical prostatectomy (RP, is a major quality of life issue that remains unsatisfactorily addressed. With the introduction and use of cavernous nerve–sparing procedures over the past 25 years, many men recover erections postoperatively that enable sexual intercourse unlike in the prior surgical era, when permanent ED postoperatively was certain. Despite this advance, 26–100% of these patients may never recover normal erectile function (EF. Recent advances in the understanding of ED after RP have stimulated great attention to develop penile rehabilitation programs and neuromodulation. The purpose of penile rehabilitation is to prevent adverse corpus cavernosal tissue structural alterations and thereby maximize the chances of recovering functional erections. Rehabilitation programs are common in clinical practice, but there is no definitive evidence to support their efficacy. Neuromodulation represents another strategy for promoting erection recovery postoperatively. This therapy involves the application of neuroprotective interventions, conceivably targeting biological elements involved in the erection response that are affected by neuropathic injury. Well-conducted, controlled trials with adequate follow-up are required in order to determine the erection preservative benefits of these therapeutic strategies. The purpose of this essay is to describe the mechanisms related to post-RP ED, assess the need for penile rehabilitation and neuromodulation following surgery, and analyze the basic science and clinical trial evidence associated with these applications for preserving EF following prostate cancer treatment.

 2. Providing rehabilitation online

  Bødker, Malene; Juul, Annegrete

  2015-01-01

  Purpose – Telecare promises to deliver healthcare services more efficiently while, at the same time, improving the quality of care. The purpose of this paper is to challenge these promises by analysing the implications of introducing telecare in the rehabilitation of patients suffering from chronic...

 3. [Quality in rehabilitation].

  Jäckel, W H

  2010-12-01

  Particularly in the context of introduction of quality assurance programmes 15 years ago, "quality" became a central issue for rehabilitation, and its importance is bound to grow in the years to come. After giving a general definition of quality, this article deals more closely with 3 aspects of quality: quality development, quality assurance, and data on quality. Quality development in rehabilitation centres demands an atmosphere that supports change, encourages creativity, courage, transparency and involvement, and reduces fear. The creation of such an atmosphere is, in particular, the responsibility of a centre's management. Routine interviews regarding patient as well as employee satisfaction, and the use of strategic planning and management systems have proven successful instruments in the practice of quality development. Compared with other sectors of the health system, quality assurance in rehabilitation is marked by its comprehensive approach, intense patient orientation, scientific underpinning, and nationwide implementation. Regarding the benefits of these programmes for the health system at large, however, no clear scientific proof is available yet. Data gained from quality assurance programmes on the whole show a high amount of patient satisfaction, good quality of structures and processes as well as an improvement of the patients' health status. Between centres, however, there are marked differences of quality in a number of cases, and long-term effectiveness could be improved in some indications. Finally, suggestions are offered concerning further development of quality in rehabilitation as well as of the quality assurance programmes.

 4. Smart portable rehabilitation devices

  Leahey Matt

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The majority of current portable orthotic devices and rehabilitative braces provide stability, apply precise pressure, or help maintain alignment of the joints with out the capability for real time monitoring of the patient's motions and forces and without the ability for real time adjustments of the applied forces and motions. Improved technology has allowed for advancements where these devices can be designed to apply a form of tension to resist motion of the joint. These devices induce quicker recovery and are more effective at restoring proper biomechanics and improving muscle function. However, their shortcoming is in their inability to be adjusted in real-time, which is the most ideal form of a device for rehabilitation. This introduces a second class of devices beyond passive orthotics. It is comprised of "active" or powered devices, and although more complicated in design, they are definitely the most versatile. An active or powered orthotic, usually employs some type of actuator(s. Methods In this paper we present several new advancements in the area of smart rehabilitation devices that have been developed by the Northeastern University Robotics and Mechatronics Laboratory. They are all compact, wearable and portable devices and boast re-programmable, real time computer controlled functions as the central theme behind their operation. The sensory information and computer control of the three described devices make for highly efficient and versatile systems that represent a whole new breed in wearable rehabilitation devices. Their applications range from active-assistive rehabilitation to resistance exercise and even have applications in gait training. The three devices described are: a transportable continuous passive motion elbow device, a wearable electro-rheological fluid based knee resistance device, and a wearable electrical stimulation and biofeedback knee device. Results Laboratory tests of the devices

 5. Smart portable rehabilitation devices.

  Mavroidis, Constantinos; Nikitczuk, Jason; Weinberg, Brian; Danaher, Gil; Jensen, Katherine; Pelletier, Philip; Prugnarola, Jennifer; Stuart, Ryan; Arango, Roberto; Leahey, Matt; Pavone, Robert; Provo, Andrew; Yasevac, Dan

  2005-07-12

  The majority of current portable orthotic devices and rehabilitative braces provide stability, apply precise pressure, or help maintain alignment of the joints with out the capability for real time monitoring of the patient's motions and forces and without the ability for real time adjustments of the applied forces and motions. Improved technology has allowed for advancements where these devices can be designed to apply a form of tension to resist motion of the joint. These devices induce quicker recovery and are more effective at restoring proper biomechanics and improving muscle function. However, their shortcoming is in their inability to be adjusted in real-time, which is the most ideal form of a device for rehabilitation. This introduces a second class of devices beyond passive orthotics. It is comprised of "active" or powered devices, and although more complicated in design, they are definitely the most versatile. An active or powered orthotic, usually employs some type of actuator(s). In this paper we present several new advancements in the area of smart rehabilitation devices that have been developed by the Northeastern University Robotics and Mechatronics Laboratory. They are all compact, wearable and portable devices and boast re-programmable, real time computer controlled functions as the central theme behind their operation. The sensory information and computer control of the three described devices make for highly efficient and versatile systems that represent a whole new breed in wearable rehabilitation devices. Their applications range from active-assistive rehabilitation to resistance exercise and even have applications in gait training. The three devices described are: a transportable continuous passive motion elbow device, a wearable electro-rheological fluid based knee resistance device, and a wearable electrical stimulation and biofeedback knee device. Laboratory tests of the devices demonstrated that they were able to meet their design

 6. Rehabilitation time before disability pension

  Støver Morten

  2012-10-01

  Full Text Available Abstract Background The decision to grant a disability pension is usually the end of a long process of medical examinations, treatment and rehabilitation attempts. This study investigates to what extent the time spent on rehabilitation time prior to disability pension is associated with characteristics of the individual or the local employment and welfare office, measured as municipality variance. Methods A study of 2,533 40 to 42 year olds who received disability pension over a period of 18 years. The logarithm of the rehabilitation time before granting a disability pension was analysed with multilevel regression. Results The rehabilitation time before a disability pension was granted ranged from 30 to 5,508 days. Baseline health characteristics were only moderately associated with rehabilitation time. Younger people and people with unemployment periods had longer rehabilitation time before a disability pension was granted. There were only minor differences in rehabilitation time between men and women and between different levels of education. Approximately 2% of the total variance in rehabilitation time could be attributed to the municipality of residence. Conclusions There is a higher threshold for granting a disability pension to younger persons and those who are expecting periods of unemployment, which is reflected in the extended rehabilitation requirements for these groups. The longer rehabilitation period for persons with psychiatric disorders might reflect a lack of common knowledge on the working capacity of and the fitted rehabilitation programs for people with psychiatric disorders.

 7. Rehabilitation of pure alexia

  Starrfelt, Randi; Ólafsdóttir, Rannveig Rós; Arendt, Ida-Marie

  2013-01-01

  Acquired reading problems caused by brain injury (alexia) are common, either as a part of an aphasic syndrome, or as an isolated symptom. In pure alexia, reading is impaired while other language functions, including writing, are spared. Being in many ways a simple syndrome, one would think...... that pure alexia was an easy target for rehabilitation efforts. We review the literature on rehabilitation of pure alexia from 1990 to the present, and find that patients differ widely on several dimensions like alexia severity, and associated deficits. Many patients reported to have pure alexia...... in the reviewed studies, have associated deficits like agraphia or aphasia and thus do not strictly conform to the diagnosis. Few studies report clear and generalisable effects of training, none report control data, and in many cases the reported findings are not supported by statistics. We can, however...

 8. [Rehabilitation and algodystrophies].

  Simon, L; Blotman, F; Leroux, J L; Claustre, J; Azema, M J; Brun-Meyer, M

  1982-12-01

  Based on 20 years experience, and a personal series of 272 cases of reflex dystrophy (84 cases involving upper limbs, 188 cases involving lower limbs) admitted under a rheumatology unit equipped with all the available techniques of rehabilitative medicine, the authors stress the value of well conducted functional rehabilitation which, even alone, can obtain excellent results in the treatment of this disease, whatever the stage. The authors detail the modalities of this treatment. A local intra-articular or intra-canal injection of corticosteroids permits pain-free physiotherapy. The mobilisation of the lower limb is an urgent priority. Non-aggressive physiotherapeutic techniques should be adapted to the stage and the site of reflex dystrophy. Hydrokinesitherapy and the adaptation of craft techniques to occupational therapy also play an important part.

 9. Rehabilitation of pure alexia

  Starrfelt, Randi; Ólafsdóttir, Rannveig Rós; Arendt, Ida-Marie

  2013-01-01

  that pure alexia was an easy target for rehabilitation efforts. We review the literature on rehabilitation of pure alexia from 1990 to the present, and find that patients differ widely on several dimensions like alexia severity, and associated deficits. Many patients reported to have pure alexia......Acquired reading problems caused by brain injury (alexia) are common, either as a part of an aphasic syndrome, or as an isolated symptom. In pure alexia, reading is impaired while other language functions, including writing, are spared. Being in many ways a simple syndrome, one would think...... in the reviewed studies, have associated deficits like agraphia or aphasia and thus do not strictly conform to the diagnosis. Few studies report clear and generalisable effects of training, none report control data, and in many cases the reported findings are not supported by statistics. We can, however...

 10. 75 FR 21606 - Office of Special Education and Rehabilitative Services; Overview Information; Rehabilitation...

  2010-04-26

  ... Office of Special Education and Rehabilitative Services; Overview Information; Rehabilitation Training... single budget period of 12 months. The Assistant Secretary for Special Education and Rehabilitative.... Alexa Posny, Assistant Secretary for Special Education and Rehabilitative Services. BILLING CODE 4000-01...

 11. 75 FR 21614 - Office of Special Education and Rehabilitative Services; Overview Information; Rehabilitation...

  2010-04-26

  ... Office of Special Education and Rehabilitative Services; Overview Information; Rehabilitation Short-Term... single budget period of 12 months. The Assistant Secretary for Special Education and Rehabilitative... 21, 2010. Alexa Posny, Assistant Secretary for Special Education and Rehabilitative Services. BILLING...

 12. Pediatric facial nerve rehabilitation.

  Banks, Caroline A; Hadlock, Tessa A

  2014-11-01

  Facial paralysis is a rare but severe condition in the pediatric population. Impaired facial movement has multiple causes and varied presentations, therefore individualized treatment plans are essential for optimal results. Advances in facial reanimation over the past 4 decades have given rise to new treatments designed to restore balance and function in pediatric patients with facial paralysis. This article provides a comprehensive review of pediatric facial rehabilitation and describes a zone-based approach to assessment and treatment of impaired facial movement.

 13. Smart portable rehabilitation devices

  Leahey Matt; Arango Roberto; Stuart Ryan; Prugnarola Jennifer; Pelletier Philip; Jensen Katherine; Danaher Gil; Weinberg Brian; Nikitczuk Jason; Mavroidis Constantinos; Pavone Robert; Provo Andrew; Yasevac Dan

  2005-01-01

  Abstract Background The majority of current portable orthotic devices and rehabilitative braces provide stability, apply precise pressure, or help maintain alignment of the joints with out the capability for real time monitoring of the patient's motions and forces and without the ability for real time adjustments of the applied forces and motions. Improved technology has allowed for advancements where these devices can be designed to apply a form of tension to resist motion of the joint. Thes...

 14. Integral Rehabilitation in Dentistry

  Lamas Lara, César; Cirujano Dentista, Docente del Área de Operatoria Dental y Endodoncia de la Facultad de OdontoIogía de la UNMSM.; Paz Fernández, Juan José; Paredes Coz, Gerson; Cirujano Dentista, Especialista en Rehabilitación Oral, Docente del Área de Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de la UNMSM.; Angulo de la Vega, Giselle; Cirujano Dentista, Estudios de Especialidad de Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología de la UNMSM.; Cardoso Hernández, Sully; Estudiante de internado de la Facultad de Odontología de la UNMSM.

  2014-01-01

  Nowadays is fundamental the interrelationship of the diverse specialities of dentistry for the resolution of the treatments realized in the patients who come to the odontologic consultation, since the vision slanted of some area can deprive to offer a better possibility of treatment. Working with specialists in different areas carries to orientating adequately the treatments and to optimizing results. In the present article the integral rehabilitation of a patient is detailed by the participa...

 15. Access to postacute rehabilitation.

  Buntin, Melinda Beeuwkes

  2007-11-01

  Each year, more than 10 million Medicare beneficiaries are discharged from acute care hospitals into postacute care (PAC) settings, including inpatient rehabilitation facilities, skilled nursing facilities, and homes with services from home health agencies. These beneficiaries include very frail and vulnerable elders, many of whom have suffered from an acute event such as a stroke or a fall resulting in hip fracture, all of whom are judged unable to return to their homes without further care. Whether beneficiaries receive PAC and the type and intensity of care they receive is influenced not only by clinical factors, but by nonclinical factors including provider supply and financing, especially Medicare's methods of payment. This article provides a definition of PAC and discusses the wide cross-sectional variation in the use of postacute rehabilitation. It then discusses recent changes to PAC provider payment that have raised concerns about access to postacute rehabilitation, trends in the use of PAC, and what these trends imply about the appropriateness of PAC as it is now delivered. It concludes by identifying issues about the policy and research implications of recent developments and the PAC literature reviewed.

 16. REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME

  Suzana KRANJC JOLDIKJ

  Full Text Available Centre for Education and Rehabilitation of Physi­cally Handicapped Children and Adolescents Kamnik (Zavod za usposabljanje invalidne mlad­ine Kamnik; hereinafter: ZUIM perform verified or state-ap­proved programme the Rehabilitation practical pro­gramme. The programme is intended for all those young people, who have completed primary school education, but cannot continue regular schooling in secondary school pro­grammes. The programme con­sists of several equivalent parts: education, practical work, train­ing work, health, therapeutic, psychologi­cal, and other activities. For every beginner in the first month of education members of the operative team create an individualized programme, which in­cludes individualized school work, individualized training programme, and other expert activities. The programme can last for 6 years maximum, it can however be completed earlier, when the op­erative team feels the training is no longer neces­sary. Pro­gress of a young person is what matters the most, and if there is no progress, the training is brought to an end. Training of young people in the Rehabilitation practical programme is only the be­ginning. The country will have to start considering social enter­prises, which are found elsewhere in the world, for example in Scandinavian countries and in the USA.

 17. 38 CFR 21.70 - Vocational rehabilitation.

  2010-07-01

  ... 38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 2 2010-07-01 2010-07-01 false Vocational rehabilitation...) VOCATIONAL REHABILITATION AND EDUCATION Vocational Rehabilitation and Employment Under 38 U.S.C. Chapter 31 Duration of Rehabilitation Programs § 21.70 Vocational rehabilitation. (a) General. The goal of...

 18. 48 CFR 871.208 - Rehabilitation facilities.

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Rehabilitation facilities... Vocational Rehabilitation and Employment Service 871.208 Rehabilitation facilities. Charges by rehabilitation facilities for the rehabilitation services provided under 38 U.S.C. Chapter 31 are paid in the same manner as...

 19. GPS baseret kortlægning af zoo gæsters brug af Aalborg Zoologiske Have, efteråret 2008

  Glud, Louise Nørgaard; Harder, Henrik; Horst, Nicolas Rendtlew

  Følgende er en opsummering af hovedresultaterne fra attraktivitetsundersøgelsen i Aalborg Zoo foretaget i oktober 2008. Undersøgelsen blev gennemført over fire dage i efterårsferien: søndag d. 12/10, mandag d. 13/10, torsdag d. 16/10 og fredag d. 17/10 2008. Søndag og fredag var vejret godt med sol...... der deltager i undersøgelsen og som minimum har udfyldt spørgeskemaet. Det totale antal gæster i Aalborg Zoo i undersøgelsesdagene var 8.992 for alle fire dage. Dette tal lå over det forventede antal gæster på 8.000. I alt gik 203 respondenter med GPS. I gennemsnit brugte de 2 timer og 58 minutter i...... Aalborg Zoo på undersøgelsesdagene. 6 (3 %) svarede ikke på spørgsmålet om hvorvidt de var mænd eller kvinder, og 197 (97 %) svarede på spørgsmålet. Den kønsmæssige fordeling blandt de resterende 197 (97 %) respondenter var følgende: 79 (40 %) var mænd og 118 (60 %) var kvinder (bilag O). Ud af de 203...

 20. Recent Development of Rehabilitation Robots

  Zhiqin Qian

  2015-02-01

  Full Text Available We have conducted a critical review on the development of rehabilitation robots to identify the limitations of existing studies and clarify some promising research directions in this field. This paper is presented to summarize our findings and understanding. The demands for assistive technologies for elderly and disabled population have been discussed, the advantages and disadvantages of rehabilitation robots as assistive technologies have been explored, the issues involved in the development of rehabilitation robots are investigated, some representative robots in this field by leading research institutes have been introduced, and a few of critical challenges in developing advanced rehabilitation robots have been identified. Finally to meet the challenges of developing practical rehabilitation robots, reconfigurable and modular systems have been proposed to meet the identified challenges, and a few of critical areas leading to the potential success of rehabilitation robots have been discussed.

 1. Vocational rehabilitation: a multidisciplinary intervention.

  Gobelet, C; Luthi, F; Al-Khodairy, A T; Chamberlain, M A

  2007-09-15

  Vocational rehabilitation is by definition a multidisciplinary intervention in a process linked to the facilitation of return to work or to the prevention of loss of the work. Clinical staff in contact with a person who has lost his job (general practitioner, specialized physician) must promote vocational rehabilitation. Medical rehabilitation for those with disabilities, whether new or old, has to be followed without delay by vocational rehabilitation. It is even better if these two intertwined processes are overlapping. They involve many professionals including physiotherapists, occupational therapists, psychologists, vocational trainers, job counsellors, teachers, case-managers, job placement agencies. Vocational rehabilitation has a financial cost, borne by many state organizations (security, social system, social affairs) as well as by employers and private insurances, which are in case of accident, concerned by this process. However, the evidence suggests that this is recouped 2- to 10-fold as suggested by the British Society of Rehabilitation Medicine.

 2. Voluntary organized sport in Denmark and Norway

  Ibsen, Bjarne; Seippel, Ørnulf

  2010-01-01

  Idræt organiseret i frivillige foreninger er meget udbredt i de skandinaviske lande. I denne artikel sammenlignes idræt i foreninger i Norge og Danmark. De to lande sammenlignes på en række dimensioner: den frivillige sektor generelt og frivillig organiseret sport specifikt. Efter denne sammenlig......Idræt organiseret i frivillige foreninger er meget udbredt i de skandinaviske lande. I denne artikel sammenlignes idræt i foreninger i Norge og Danmark. De to lande sammenlignes på en række dimensioner: den frivillige sektor generelt og frivillig organiseret sport specifikt. Efter denne...

 3. Biofeedback in rehabilitation.

  Giggins, Oonagh M; Persson, Ulrik McCarthy; Caulfield, Brian

  2013-06-18

  This paper reviews the literature relating to the biofeedback used in physical rehabilitation. The biofeedback methods used in rehabilitation are based on biomechanical measurements and measurements of the physiological systems of the body. The physiological systems of the body which can be measured to provide biofeedback are the neuromuscular system, the respiratory system and the cardiovascular system. Neuromuscular biofeedback methods include electromyography (EMG) biofeedback and real-time ultrasound imaging (RTUS) biofeedback. EMG biofeedback is the most widely investigated method of biofeedback and appears to be effective in the treatment of many musculoskeletal conditions and in post cardiovascular accident (CVA) rehabilitation. RTUS biofeedback has been demonstrated effective in the treatment of low back pain (LBP) and pelvic floor muscle dysfunction. Cardiovascular biofeedback methods have been shown to be effective in the treatment of a number of health conditions such as hypertension, heart failure, asthma, fibromyalgia and even psychological disorders however a systematic review in this field has yet to be conducted. Similarly, the number of large scale studies examining the use of respiratory biofeedback in rehabilitation is limited. Measurements of movement, postural control and force output can be made using a number of different devices and used to deliver biomechanical biofeedback. Inertial based sensing biofeedback is the most widely researched biomechanical biofeedback method, with a number of studies showing it to be effective in improving measures of balance in a number of populations. Other types of biomechanical biofeedback include force plate systems, electrogoniometry, pressure biofeedback and camera based systems however the evidence for these is limited. Biofeedback is generally delivered using visual displays, acoustic or haptic signals, however more recently virtual reality (VR) or exergaming technology have been used as biofeedback

 4. Cleveland Clinic Rehabilitation Research Program

  2014-10-01

  functional impairments of the arm and hand , effects are weak and invariable. Limited succcess of rehabilitation is speculated to be associated with...Award Number: W81XWH-11-1-0707 TITLE: Cleveland Clinic Rehabilitation Research Program PRINCIPAL INVESTIGATOR: Vernon Lin, MD PhD CONTRACTING...CONTRACT NUMBER Cleveland Clinic Rehabilitation Research Program 5b. GRANT NUMBER W81XWH-11-1-0707 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) 5d

 5. Multidisciplinary team care in rehabilitation

  Momsen, Anne-Mette; Rasmussen, Jens Ole; Nielsen, Claus Vinther

  2012-01-01

  Objectives: To systematically investigate current scientific evidence about the effectiveness of multidisciplinary team rehabilitation for different health problems. Data sources: A comprehensive literature search was conducted in Cochrane, Medline, DARE, Embase, and Cinahl databases, and research...... from existing systematic reviews was critically appraised and summarized. Study selection: Using the search terms "rehabilitation", "multidisciplinary teams" or "team care", references were identified for existing studies published after 2000 that examined multidisciplinary rehabilitation team care...... for adults, without restrictions in terms of study population or outcomes. The most recent reviews examining a study population were selected. Data extraction: Two reviewers independently extracted information about study populations, sample sizes, study designs, rehabilitation settings, the team...

 6. Center for Rehabilitation Sciences Research

  Federal Laboratory Consortium — The Center for Rehabilitation Sciences Research (CRSR) was established as a research organization to promote successful return to duty and community reintegration of...

 7. Cardiac rehabilitation in the Navy.

  Bruzek-Kohler, C M; Love, V; Hendrickson, R; Branford, M; Gates, A; Telvick, C

  1994-10-01

  Cardiac rehabilitation has been effective in the management and recovery of the post-myocardial infarction population for almost 40 years. During that time, the fundamental components of rehabilitation have changed to reflect a growing complexity and number of cardiac patients. Great Lakes Naval Hospital has instituted a structured outpatient cardiac rehabilitation program. It is based on the needs of a large cardiac population with modifiable risk factors identified through quality improvement studies. Future implications and research in the area of cardiac rehabilitation include measurements of self-efficacy, long-term risk factor modification, cost effectiveness, gender-related differences, or morbidity and mortality.

 8. New methodologies for patients rehabilitation.

  Fardoun, H M; Mashat, A S; Lange, B

  2015-01-01

  The present editorial is part of the focus theme of Methods of Information in Medicine titled "New Methodologies for Patients Rehabilitation", with a specific focus on technologies and human factors related to the use of Information and Communication Technologies (ICT) for improving patient rehabilitation. The focus theme explores different dimensions of empowerment methodologies for disabled people in terms of rehabilitation and health care, and to explores the extent to which ICT is a useful tool in this process. The focus theme lists a set of research papers that present different ways of using ICT to develop advanced systems that help disabled people in their rehabilitation process.

 9. Relearning the Basics: Rehabilitation after a Stroke

  ... of this page please turn Javascript on. Feature: Stroke Rehabilitation Relearning the Basics: Rehabilitation After a Stroke Past ... to help them recover successfully. What is post-stroke rehabilitation? Rehab helps stroke survivors relearn skills lost to ...

 10. SERIES "NOVELTIES IN PULMONARY REHABILITATION" New tools in pulmonary rehabilitation

  Wijkstra, P. J.; Wempe, J. B.

  2011-01-01

  In patients with more severe chronic obstructive pulmonary disease ( COPD), the benefits of rehabilitation might not be clear and, therefore, new treatment options have been developed to increase the benefits of rehabilitation. This review provides an overview of new approaches being developed as an

 11. [Rehabilitation of facial paralysis].

  Martin, F

  2015-10-01

  Rehabilitation takes an important part in the treatment of facial paralysis, especially when these are severe. It aims to lead the recovery of motor activity and prevent or reduce sequelae like synkinesis or spasms. It is preferable that it be proposed early in order to set up a treatment plan based on the results of the assessment, sometimes coupled with an electromyography. In case of surgery, preoperative work is recommended, especially in case of hypoglossofacial anastomosis or lengthening temporalis myoplasty (LTM). Our proposal is to present an original technique to enhance the sensorimotor loop and the cortical control of movement, especially when using botulinum toxin and after surgery.

 12. Rehabilitation of basketball injuries.

  Malanga, Gerard A; Chimes, Gary P

  2006-08-01

  Basketball is one of the most popular sports in the United States and throughout the world, and therefore represents one of the most common sources of sports-related injuries. Basketball injuries should be managed by the same general rehabilitation principles as other sports injuries. Additionally, the clinician should be aware not only of general sports injuries but of those injuries most commonly seen in basketball players. By maintaining knowledge of the most common basketball injuries as well as their diagnosis and treatment, the clinician can help to optimize the athlete's return to play and enjoyment of the sport.

 13. Qualitative Research in Rehabilitation Counseling

  Hanley-Maxwell, Cheryl; Al Hano, Ibrahim; Skivington, Michael

  2007-01-01

  Qualitative research approaches offer rehabilitation scholars and practitioners avenues into understanding the lives and experiences of people with disabilities and those people and systems with whom they interact. The methods used often parallel those used in counseling and appear to be well matched with the field of rehabilitation counseling.…

 14. The Danish Cardiac Rehabilitation Database

  Zwisler, Ann-Dorthe; Rossau, Henriette Knold; Nakano, Anne

  2016-01-01

  AIM OF DATABASE: The Danish Cardiac Rehabilitation Database (DHRD) aims to improve the quality of cardiac rehabilitation (CR) to the benefit of patients with coronary heart disease (CHD). STUDY POPULATION: Hospitalized patients with CHD with stenosis on coronary angiography treated with percutane...

 15. Penile rehabilitation after radical prostatectomy

  Fode, Mikkel; Ohl, Dana A; Ralph, David

  2013-01-01

  The pathophysiology of erectile dysfunction after radical prostatectomy (RP) is believed to include neuropraxia, which leads to temporarily reduced oxygenation and subsequent structural changes in penile tissue. This results in veno-occlusive dysfunction, therefore, penile rehabilitation programmes...... rehabilitation improves erectile function after RP so many times that it becomes a truth even without the proper scientific backing....

 16. Community Psychiatric Rehabilitation in Israel.

  Levy, Amihay; Neumann, Micha

  1988-01-01

  This paper describes the development of community-based rehabilitation services for persons with mental illness in Israel. It focuses on occupational, social, and residential community psychiatric rehabilitation services. The paper argues that service development has been slow and out of step with the philosophy and objectives of community…

 17. Rehabilitation interventions for cancer survivors

  Hansen, Helle Ploug; Tjørnhøj-Thomsen, Tine; Johansen, Christoffer

  2011-01-01

  The present study examines the influence of three contextual parameteres in rehabilitation courses for cancer survivors in Denmark. It is based on ethonographic fieldwork.......The present study examines the influence of three contextual parameteres in rehabilitation courses for cancer survivors in Denmark. It is based on ethonographic fieldwork....

 18. Cancer rehabilitation indicators for Europe

  Baili, Paolo; Hoekstra-Weebers, Josette; Van Hoof, Elke

  2013-01-01

  Little is known of cancer rehabilitation needs in Europe. EUROCHIP-3 organised a group of experts to propose a list of population-based indicators used for describing cancer rehabilitation across Europe. The aim of this study is to present and discuss these indicators. A EUROCHIP-3 expert panel...... reached agreement on two types of indicators. (a) Cancer prevalence indicators. These were proposed as a means of characterising the burden of cancer rehabilitation needs by time from diagnosis and patient health status. These indicators can be estimated from cancer registry data or by collecting data...... on follow-up and treatments for samples of cases archived in cancer registries. (b) Indicators of rehabilitation success. These include: return to work, quality of life, and satisfaction of specific rehabilitation needs. Studies can be performed to estimate these indicators in individual countries...

 19. Motivational Rehabilitation using Serious Games

  Antoni Jaume i Capó

  2013-11-01

  Full Text Available Research studies show that serious games help to motivate users in rehabilitation processes, and rehabilitation results are better when users are motivated. In long term rehabilitation for maintaining capacities, the demotivation of chronic patients is common. In this work, we have implemented balance rehabilitation video game for cerebral palsy patients. The video game was developed using the prototype development paradigm and following desirable features for rehabilitation serious games presented in the literature. We have tested the video game with a set of users who abandoned therapy due to demotivation in the previous year. Results show that the set of users improved their balance and motivation.

 20. Cellular rehabilitation of photobiomodulation

  Liu, Timon Cheng-Yi; Yuan, Jian-Qin; Wang, Yan-Fang; Xu, Xiao-Yang; Liu, Song-Hao

  2007-05-01

  Homeostasis is a term that refers to constancy in a system. A cell in homeostasis normally functions. There are two kinds of processes in the internal environment and external environment of a cell, the pathogenic processes (PP) which disrupts the old homeostasis (OH), and the sanogenetic processes (SP) which restores OH or establishes a new homeostasis (NH). Photobiomodualtion (PBM), the cell-specific effects of low intensity monochromatic light or low intensity laser irradiation (LIL) on biological systems, is a kind of modulation on PP or SP so that there is no PBM on a cell in homeostasis. There are two kinds of pathways mediating PBM, the membrane endogenetic chromophores mediating pathways which often act through reactive oxygen species, and membrane proteins mediating pathways which often enhance cellular SP so that it might be called cellular rehabilitation. The cellular rehabilitation of PBM will be discussed in this paper. It is concluded that PBM might modulate the disruption of cellular homeostasis induced by pathogenic factors such as toxin until OH has been restored or NH has been established, but can not change homeostatic processes from one to another one.

 1. Adaptive rehabilitation games.

  Barzilay, Ouriel; Wolf, Alon

  2013-02-01

  In conventional neuromuscular rehabilitation, patients are required to perform biomechanical exercises to recover their neuromotor abilities. These physiotherapeutic tasks are defined by the physiotherapist, according to his estimate of the patient's pathologic neuromotor function. The definition of the task is mainly qualitative and it is often merely demonstrated to the patient as a gesture to reproduce. Success of the treatment relies then on the accuracy and repetition of the motor training. We propose a novel approach to neuromotor training by combining the advantages of a virtual reality platform with biofeedback information on the training subject from biometric equipment and with the computational power of artificial neural networks. In a calibration stage, the subject performs motor training on a known task to train the network. Once trained, the tuned network generates a new patient-specific task, based on the definition of the subject's expected performance dictated by the therapist. The system was tested for upper limb rehabilitation on healthy subjects. We measured a 33% improvement in the triceps performance (p = 0.027). The novelty of the proposed approach lies in its use of learning systems to the estimation of biological models.

 2. Comprehensive Outpatient Rehabilitation Program: Hospital-Based Stroke Outpatient Rehabilitation.

  Rice, Danielle; Janzen, Shannon; McIntyre, Amanda; Vermeer, Julianne; Britt, Eileen; Teasell, Robert

  2016-05-01

  Few studies have considered the effectiveness of outpatient rehabilitation programs for stroke patients. The objective of this study was to assess the effectiveness of a hospital-based interdisciplinary outpatient stroke rehabilitation program with respect to physical functioning, mobility, and balance. The Comprehensive Outpatient Rehabilitation Program provides a hospital-based interdisciplinary approach to stroke rehabilitation in Southwestern Ontario. Outcome measures from physiotherapy and occupational therapy sessions were available at intake and discharge from the program. A series of paired sample t-tests were performed to assess patient changes between time points for each outcome measure. A total of 271 patients met the inclusion criteria for analysis (56.1% male; mean age = 62.9 ± 13.9 years). Significant improvements were found between admission and discharge for the Functional Independence Measure, grip strength, Chedoke-McMaster Stroke Assessment, two-minute walk test, maximum walk test, Timed Up and Go, Berg Balance Scale, and one-legged stance (P rehabilitation program was effective at improving the physical functioning, mobility, and balance of individuals after a stroke. A hospital-based, stroke-specific rehabilitation program should be considered when patients continue to experience deficits after inpatient rehabilitation. Copyright © 2016 National Stroke Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 3. Stroke rehabilitation: an international perspective.

  Teasell, Robert; Meyer, Matthew J; McClure, Andrew; Pan, Cheng; Murie-Fernandez, Manuel; Foley, Norine; Salter, Katherine

  2009-01-01

  There is a revolution underway in stroke rehabilitation. International comparative studies coupled with an impressive evidence base have provided a platform from which an ideal system for stroke rehabilitation can be envisioned. Using the concepts of structure and process of care, different systems of stroke rehabilitation can be compared and evaluated against best evidence. Two structures of care are examined: specialized interdisciplinary stroke rehabilitation units and outpatient programs. Although specialized interdisciplinary stroke rehabilitation units remain the "gold standard" of care, access to them is often limited. Outpatient programs are essential to stroke rehabilitation systems of care; however, while some countries are investing in outpatient programs, others are scaling back. Even though structures of care have been shown to affect processes of care, it is the processes of care that have proven to be more influential in altering patient outcomes. Four key processes of care are examined: time to admission, intensity of therapy, task-specific therapy, and discharge planning. Within international stroke rehabilitation systems, differences in these processes have resulted in significant differences in outcomes. This allows for "real-world" comparisons of how differing processes affect patient outcomes. Those systems whose structures and processes of care best reflect current best evidence appear to achieve better outcomes.

 4. Rehabilitation of patients with glioma.

  Vargo, Mary; Henriksson, Roger; Salander, Pär

  2016-01-01

  Disabling sequelae occur in a majority of patients diagnosed with brain tumor, including glioma, such as cognitive deficits, weakness, and visual perceptual changes. Often, multiple impairments are present concurrently. Healthcare staff must be aware of the "biographic disruption" the patient with glioma has experienced. While prognostic considerations factor into rehabilitation goals and expectations, regardless of prognosis the treatment team must offer cohesive support, facilitating hope, function, and quality of life. Awareness of family and caregiver concerns plays an important role in the overall care. Inpatient rehabilitation, especially after surgical resection, has been shown to result in functional improvement and homegoing rates on a par with individuals with other neurologic conditions, such as stroke or traumatic brain injury. Community integration comprises a significant element of life satisfaction, as has been shown in childhood glioma survivors. Employment is often affected by the glioma diagnosis, but may be ameliorated, when appropriate, by addressing modifiable factors such as depression, fatigue, or sleep disturbance, or by workplace accommodations. Further research is needed into many facets of rehabilitation in the setting of glioma, including establishing better care models for consistently identifying and addressing functional limitations in this population, measuring outcomes of various levels of rehabilitation care, identifying optimal physical activity strategies, delineating the long-term effects of rehabilitation interventions, and exploring impact of rehabilitation interventions on caregiver burden. The effective elements of cognitive rehabilitation, including transition of cognitive strategies to everyday living, need to be better defined.

 5. [Challenges and trends in rehabilitation].

  Bautz-Holter, Erik; Sveen, Unni; Søberg, Helene; Røe, Cecilie

  2007-02-01

  The definition of rehabilitation is debated, but the true sense of the word is "reinstatement in dignity." There is often a need for rehabilitation after diseases and injuries. Rehabilitation is founded on the individual's right to participate in society and to have equal opportunities in general, and can be considered both in a medical and a sociological perspective. WHO has developed "International Classification of Functioning, disability and health"-ICF. ICF reflects an understanding of function and disability in a bio-psychosocial model. The issues discussed in this article will be limited to rehabilitation within the Norwegian healthcare system. Rehabilitation is based on the individual's loss of function, irrespective of the injury or disease, and should focus on resources. Its main issue is the subject's own goals and wishes with respect to quality of life and total life situation. Many groups that have, or are in danger of acquiring reduced function are in need of rehabilitation, if this can prevent or reduce loss of function or participation. The measures taken can be directed over a wide spectrum, directed towards function and activity, and often with participation in a variety of life aspects as the main goal. Rehabilitation is presented with many challenges caused by the general development in society, including implementation of the medical and technological development and demand of scientific documentation.

 6. Inequality in rehabilitation

  Guldager, Rikke; Poulsen, Ingrid

  argues for examinations using the biomedical concepts, classifications and logic and the examinations are accepted. Consequently, it seems like an active resource to act pro-active. As well as it seems like the patient and relative have the ability to use and convert capitals. That means that the couple’s...... from time of accident to twelve month follow-up. The case study aims to explore the process of rehabilitation in a high status patient, related to professions in healthcare. The focus is on how a high status patient is perceived and handled in organizations and among professions, and strategies applied....... The case study shows how one high status couple with many resources uses capitals. Especially cultural health capital, cultural capital (including health literacy and ability to use language) and social capital (including family and networks) when interacting with the health and welfare professions...

 7. Rehabilitation with immediate denture

  Mayelin de la Caridad Suárez González

  2015-06-01

  Full Text Available This is the case of a 42-year-old male patient, with past history of good health, active worker, who referred refusal to the period of tooth loss both for his own personality and work responsibility. On intra-buccal examination, his central superior and inferior incisors showed plenty of tooth decay that got most of his teeth structures; besides, on X-ray examination, horizontal bone loss is observed at third apical level of the present teeth and mobility grade III and IV, for what their extraction is indicated. From the prosthetic point of view, he was diagnosed as a superior and inferior partial edentulous patient, Kennedy class I. It was decided to rehabilitate by immediate superior and inferior total denture, performing previous multiple extractions with corrective alveoloplasty and alveolectomy. With the surgical and appliances treatment, excellent results were achieved, showing the effectiveness of this treatment.

 8. Cortical plasticity and rehabilitation.

  Moucha, Raluca; Kilgard, Michael P

  2006-01-01

  The brain is constantly adapting to environmental and endogenous changes (including injury) that occur at every stage of life. The mechanisms that regulate neural plasticity have been refined over millions of years. Motivation and sensory experience directly shape the rewiring that makes learning and neurological recovery possible. Guiding neural reorganization in a manner that facilitates recovery of function is a primary goal of neurological rehabilitation. As the rules that govern neural plasticity become better understood, it will be possible to manipulate the sensory and motor experience of patients to induce specific forms of plasticity. This review summarizes our current knowledge regarding factors that regulate cortical plasticity, illustrates specific forms of reorganization induced by control of each factor, and suggests how to exploit these factors for clinical benefit.

 9. Rehabilitative Games for Stroke Patients

  A. Pyae

  2015-07-01

  Full Text Available Stroke is one of the major problems in medical and healthcare that can cause severe disability and death of patients especially for older population. Rehabilitation plays an important role in stroke therapy. However, most of the rehabilitative exercises are monotonous and tiring for the patients. For a particular time, they can easily get bored in doing these exercises. The role of patient’s motivation in rehabilitation is vital. Motivation and rehabilitative outcomes are strongly related. Digital games promise to help stroke patients to feel motivated and more engaged in rehabilitative training through motivational gameplay. Most of the commercial games available in the market are not well-designed for stroke patients and their motivational needs in rehabilitation. This study aims at understanding the motivational requirements of stroke patients in doing rehabilitative exercises and living in a post-stroke life. Based on the findings from the literature review, we report factors that can influence the stroke patients’ level of motivation such as social functioning, patient-therapist relationship, goal-setting, and music. These findings are insightful and useful for ideating and designing interactive motivation-driven games for stroke patients. The motivational factors of stroke patients in rehabilitation may help the game designers to design motivation-driven game contexts, contents, and gameplay. Moreover, these findings may also help healthcare professionals who concern stroke patient’s motivation in rehabilitative context. In this paper, we reported our Virtual Nursing Home (VNH concept and the games that we are currently developing and re-designing. Based on this literature review, we will present and test out the ideas how we can integrate these motivational factors in our future game design, development, and enhancement.

 10. REHABILITATION IN CARDIOLOGY AND CARDIOSURGERY

  N. V. Galtseva

  2015-01-01

  Full Text Available At the present time effectiveness of rehabilitation programs after heart surgery, myocardial infarction, and in some cases for coronary artery disease (CAD is undeniable. According to the researches, physical exercises, which underlie cardio rehabilitation of patients with CAD, reduce cardiac mortality. In the review accumulated scientific data about modern approaches to cardio rehabilitation is discussed: goals, indications, contraindications, its organization, advantages. Controlled training in patients with CAD, making a complex program of cardio rehabilitation, kinds of control during cardio training are described in details. In this review the second phase of physical rehabilitation after cardiac surgery – a stationary phase, protocols of which are subjective and often contested, is considered. More frequently physical rehabilitation after coronary artery bypass surgery is doing breathing exercises, as there is data that physical exercises, in which tangential force vector in or around the sternum appears, should be avoided for at least 3 months after surgery. On the other hand, avoiding of heaving during the first weeks after surgery leads to more pronounced atrophy of the chest muscles. But there is data, according to which, early beginning of an adapted program of cardio rehabilitation (1–2 weeks after surgery is safely, it accelerates recovery and does not increase problems with the sternum. In this review the following idea is suggested: in order to follow the stages of rehabilitation after cardiac surgery it is necessary to start it on the stationary stage, and control of load rehabilitation programs must be carried out using hemodynamic changes during exercises, energy, SF-36 questionnaire. 

 11. 38 CFR 21.283 - Rehabilitated.

  2010-07-01

  .... (Authority: 38 U.S.C. 3100) (c) Rehabilitation to the point of employability has been achieved. The veteran who has been found rehabilitated to the point of employability shall be declared rehabilitated if he... professional knowledge and skills obtained under the rehabilitation plan; or (3) Pursues additional education...

 12. Successfully improving physical activity behavior after rehabilitation

  van der Ploeg, Hidde P; Streppel, Kitty R M; van der Beek, Allard J; van der Woude, Luc H V; Vollenbroek-Hutten, Miriam M R; van Harten, Wim H; van Mechelen, Willem; van der Woude, Lucas

  2007-01-01

  PURPOSE: To determine the effects of the physical activity promotion programs Rehabilitation & Sports (R&S) and Active after Rehabilitation (AaR) on sport and daily physical activity 1 year after in- or outpatient rehabilitation. DESIGN: Subjects in intervention rehabilitation centers were randomize

 13. Multidisciplinary team care in rehabilitation

  Momsen, A.-M.; Nielsen, C.V.; Rasmussen, J.O.

  2012-01-01

  Objectives: To systematically investigate current scientific evidence about the effectiveness of multidisciplinary team rehabilitation for different health problems. Data sources: A comprehensive literature search was conducted in Cochrane, Medline, DARE, Embase, and Cinahl databases, and research...... people with hip fracture, homeless people with mental illness, adults with multiple sclerosis, stroke, aquired brain injury, chronic arthropathy, chronic pain, low back pain, and fibromyalgia. Whereas evidence was not found for adults with amyetrophic lateral schlerosis, and neck and shoulder pain....... Conclusion: Although these studies included heterogeneous patient groups the overall conclusion was that multidisciplinary rehabilitation team care effectively improves rehabilitation intervention. However, further research in this area is needed. © 2012 The Authors....

 14. VOICE REHABILITATION FOLLOWING TOTAL LARYNGECTOMY

  Balasubramanian Thiagarajan

  2015-03-01

  Full Text Available Despite continuing advances in surgical management of laryngeal malignancy, total laryngectomy is still the treatment of choice in advanced laryngeal malignancies. Considering the longevity of the patient following total laryngectomy, various measures have been adopted in order to provide voice function to the patient. Significant advancements have taken place in voice rehabilitation of post laryngectomy patients. Advancements in oncological surgical techniques and irradiation techniques have literally cured laryngeal malignancies. Among the various voice rehabilitation techniques available TEP (Tracheo oesophageal puncture is considered to be the gold standard. This article attempts to explore the various voice rehabilitation technique available with primary focus on TEP.

 15. Telecommunications technology in cognitive rehabilitation.

  Caltagirone, Carlo; Zannino, Gian Daniele

  2008-01-01

  Cognitive disorders are a common long-term consequence of many forms of acquired neurological damage of different aetiology. The already high prevalence of diseases causing cognitive deficits (in particular stroke) is expected to increase in the near future, leading to a greater need for cognitive rehabilitation. The impact of cognitive impairment on daily functioning may be even greater than that of physical limitations in affected patients, contributing to the high cost of brain disorders. New technologies, including telerehabilitation, may provide an effective response to this challenge, allowing increased access to rehabilitation services as well as reduced care costs for individuals needing cognitive rehabilitation.

 16. Industrial rehabilitation medicine. 1. Why is industrial rehabilitation medicine unique?

  Robinson, J P; Rondinelli, R D; Scheer, S J; Weinstein, S M

  1997-03-01

  This self-directed learning module is part of the chapter on industrial rehabilitation medicine in the Self-Directed Physiatric Education Program for practitioners and trainees in physical medicine and rehabilitation. Industrial rehabilitation medicine encompasses injuries and illnesses that occur in the workplace and are covered under workers' compensation. The central thesis of this article is that industrial rehabilitation medicine is a unique area because the workers' compensation system influences the behavior of injured workers. The article is divided into three sections. The first briefly reviews the history of workers' compensation in the United States, and describes eight key features of compensation systems. The second explores several hypotheses to explain why injured workers frequently have less favorable outcomes than noncompensation patients with similar medical conditions. Some explanations focus on dysfunctional psychologic reactions such as "compensation neurosis" and "disability syndrome." Others focus on contextual factors, including return to work policies by employers and financial incentives or disincentives for return to work. The third section outlines reasons why the physiatrist is often the "preferred provider" in industrial rehabilitation medicine. One crucial consideration is that many of the most important disabling work injuries are those with which physiatrists are familiar. Also, physiatric training and philosophy prepare the physician to focus on function, to work with a rehabilitation team, and to be sensitive to psychologic factors that might impede an injured worker's recovery. All of these skills are important in the treatment of injured workers.

 17. 009 Rehabilitation of memory disorders

  Wilson, B

  2010-01-01

    Abstract: In the past memory rehabilitation focused on teaching lists of words, giving people memory exercises or teaching mnemonics that brain injured people were expected to take on board and use spontaneously...

 18. Rehabilitation Counselor Certification: Moving Forward

  Saunders, Jodi L.; Barros-Bailey, Mary; Chapman, Cindy; Nunez, Patricia

  2009-01-01

  This article provides a brief history of the Commission on Rehabilitation Counselor Certification and presents recent changes and strategic goals for moving forward. Challenges and opportunities for the profession in relation to certification are also discussed. (Contains 3 tables.)

 19. 75 FR 21273 - Office of Special Education and Rehabilitative Services; Overview Information; Rehabilitation...

  2010-04-23

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF EDUCATION Office of Special Education and Rehabilitative Services; Overview Information; Rehabilitation Training...: April 20, 2010. Alexa Posny, Assistant Secretary for Special Education and Rehabilitative Services...

 20. Psychosocial rehabilitation in developing countries.

  Rangaswamy, Thara; Sujit, John

  2012-10-01

  Psychosocial rehabilitation (PSR) is an essential component in the management of schizophrenia. It is especially relevant in the improvement of functioning and the quality of life of these individuals. The scarcity of mental health personnel and lack of training in many low and middle income countries (LAMIC) has led to low priority being accorded to PSR. This paper describes some of the PSR initiatives in LAMIC, especially those undertaken after disasters, home-based interventions and community-based rehabilitation programmes.

 1. Hamstring injuries: Prevention and rehabilitation

  KALLIS KALLI; STASINOPOULOS DIMITRIOS

  2016-01-01

  A review was conducted to present current views and effectiveness of prevention and rehabilitation methods of hamstring injuries. Methods: a review searching on the electronic data bases, including Proquest, Medline, Sport Discus, Cinahl plus, Health source Nursing / Academic edition, Academic search complete, Pub med and Scholar Google. Only randomized control studies (RCT'S were included) which contained the intervention and control groups concerning either the prevention or rehabilitation ...

 2. Hamstring injuries: Prevention and rehabilitation

  KALLIS KALLI; STASINOPOULOS DIMITRIOS

  2016-01-01

  A review was conducted to present current views and effectiveness of prevention and rehabilitation methods of hamstring injuries. Methods: a review searching on the electronic data bases, including Proquest, Medline, Sport Discus, Cinahl plus, Health source Nursing / Academic edition, Academic search complete, Pub med and Scholar Google. Only randomized control studies (RCT'S were included) which contained the intervention and control groups concerning either the prevention or rehabilitation ...

 3. Rehabilitation of lower limb amputees

  Kovač, Ida; KAUZLARIĆ, NEVEN; Živković, Ognjen; Mužić, Vedrana; ABRAMOVIĆ, Marina; VULETIĆ, Zoran; Vukić, Tamara; IŠTVANOVIĆ, Neven; LIVAKOVIĆ, BRANKO

  2015-01-01

  Rehabilitation of amputees represents a complex process during the course of which an amputee receives professional aid and support, so as to adapt to the use of prosthesis, i.e. an artificial supplement for the lost body part. The process aims at achieving an independent performance of the amputee in all areas of everyday life and as high quality of life as possible. The rehabilitation encompasses not only the pre-amputation, postoperative, pre-prosthetic and prosthetic stage, within which a...

 4. Rehabilitation after Rotator Cuff Repair.

  Nikolaidou, Ourania; Migkou, Stefania; Karampalis, Christos

  2017-01-01

  Rotator cuff tears are a very common condition that is often incapacitating. Whether non-surgical or surgical, successful management of rotator cuff disease is dependent on appropriate rehabilitation. If conservative management is insufficient, surgical repair is often indicated. Postsurgical outcomes for patients having had rotator cuff repair can be quite good. A successful outcome is much dependent on surgical technique as it is on rehabilitation. Numerous rehabilitation protocols for the management of rotator cuff disease are based primarily on clinical experience and expert opinion. This article describes the different rehabilitation protocols that aim to protect the repair in the immediate postoperative period, minimize postoperative stiffness and muscle atrophy. A review of currently available literature on rehabilitation after arthroscopic rotator cuff tear repair was performed to illustrate the available evidence behind various postoperative treatment modalities. There were no statistically significant differences between a conservative and an accelerated rehabilitation protocol . Early passive range of motion (ROM) following arthroscopic cuff repair is thought to decrease postoperative stiffness and improve functionality. However, early aggressive rehabilitation may compromise repair integrity. The currently available literature did not identify any significant differences in functional outcomes and relative risks of re-tears between delayed and early motion in patients undergoing arthroscopic rotator cuff repairs. A gentle rehabilitation protocol with limits in range of motion and exercise times after arthroscopic rotator cuff repair would be better for tendon healing without taking any substantial risks. A close communication between the surgeon, the patient and the physical therapy team is important and should continue throughout the whole recovery process.

 5. Cardiac Rehabilitation Program at Rehabilitation Hospital of the Pacific

  Spanuchart, Ittikorn; Mausolf, Chris; Gabriel, Susie; Tsubota, Shawn; Baker, Justina; Fukuyama, Osamu

  2014-01-01

  Introduction: For the past 20 years, multiple studies have demonstrated that cardiac rehabilitation and secondary prevention programs reduce cardiovascular risk and event rates significantly (up to 20%–25%) in patients with acute coronary syndrome (ACS), stable ischemic heart disease (IHD), and patients who have undergone percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary artery bypass graft (CABG). Consequently, the American Heart Association (AHA) and American College of Cardiology (ACC) designated cardiac rehabilitation as a Class I indication for these patients. Status: On the island of O‘ahu, comprehensive cardiac rehabilitation programs have not been available at any of the major hospitals for at least the past several years. Because of the desperate need for these services, Rehabilitation Hospital of the Pacific (REHAB) officially instituted a comprehensive cardiac rehabilitation program that is the only cardiac rehab program on the island of Oahu that contributes to the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR) data registry and has been going through the process of national certification effective as of December 1, 2012. It is well-known that the major problem of cardiac rehabilitation programs in this country is suboptimal participation, ie, only 25%–30% of eligible patients are actually referred to these programs. Our data suggests that underutilization of cardiac rehab programs is extremely severe here in Honolulu where probably less than 5% of eligible patients are actually referred to this program. We will discuss the importance of improving utilization at the patient level, physician level, third-party payer level, in the general medical community as well as in the general public to positively impact overall mortality and morbidity in the state of Hawai‘i.

 6. Developing a Rehabilitation Model of Breast Cancer Patients Through Literature Review and Hospital Rehabilitation Programs

  Bok-Yae Chung, PhD, RN, APN

  2008-03-01

  Conclusion: Rehabilitation of breast cancer patients deserves special attention to achieve optimal quality of life. Health care professionals need to be educated about rehabilitation as an effective intervention.

 7. Facial Reconstruction and Rehabilitation.

  Guntinas-Lichius, Orlando; Genther, Dane J; Byrne, Patrick J

  2016-01-01

  Extracranial infiltration of the facial nerve by salivary gland tumors is the most frequent cause of facial palsy secondary to malignancy. Nevertheless, facial palsy related to salivary gland cancer is uncommon. Therefore, reconstructive facial reanimation surgery is not a routine undertaking for most head and neck surgeons. The primary aims of facial reanimation are to restore tone, symmetry, and movement to the paralyzed face. Such restoration should improve the patient's objective motor function and subjective quality of life. The surgical procedures for facial reanimation rely heavily on long-established techniques, but many advances and improvements have been made in recent years. In the past, published experiences on strategies for optimizing functional outcomes in facial paralysis patients were primarily based on small case series and described a wide variety of surgical techniques. However, in the recent years, larger series have been published from high-volume centers with significant and specialized experience in surgical and nonsurgical reanimation of the paralyzed face that have informed modern treatment. This chapter reviews the most important diagnostic methods used for the evaluation of facial paralysis to optimize the planning of each individual's treatment and discusses surgical and nonsurgical techniques for facial rehabilitation based on the contemporary literature.

 8. Dysphagia Rehabilitation in Japan.

  Inoue, Makoto

  2015-01-01

  In Japan, one of the most common causes of death in elderly people is aspiration pneumonia. Maintenance of oral hygiene and feeding functions are important elements, especially in patients with dysphagia caused by stroke, neurological diseases, and after operations on the head and neck cancer, as well as in the elderly to prevent aspiration pneumonia. It should also be noted that not only oral health care and physical therapy related to feeding functions but also dental treatment is included in the clinical management during interventions whenever needed. On the other hand, for the patients and/or elderly in need of assistance in maintaining a safe diet, it is recommended that a specialized team comprising physicians, dentists, and speech therapists in functional rehabilitation observes meal conditions of the subjects and evaluates such factors as meal contents, posture during meals, usage of dishes and cutlery, meal times, status of consciousness, perception, and motivation. First, I will present the clinical interventions to those patients, which include oral health care, dental treatment, physical therapy and meal assistance, as well as team approaches in those circumstances. In addition, clinical and basic research results will be introduced, which are expected to foster the understanding of physiology in chewing and swallowing. These results are also expected to develop the clinical technology to maintain or recover the feeding functions.

 9. Voluntary organized sport in Denmark and Norway

  Ibsen, Bjarne; Seippel, Ørnulf

  2010-01-01

  Idræt organiseret i frivillige foreninger er meget udbredt i de skandinaviske lande. I denne artikel sammenlignes idræt i foreninger i Norge og Danmark. De to lande sammenlignes på en række dimensioner: den frivillige sektor generelt og frivillig organiseret sport specifikt. Efter denne sammenlig...

 10. Hvordan ender det?

  Malmvig, Helle; Rasmussen, Mikkel Vedby

  Danmark vil efter al sandsynlighed være engageret i krigene i Irak og Syrien i mange år fremover, og i den periode kan USA meget vel skrue op for den militære indsats. Hvis ikke den danske regering præsenterer en langsigtet strategi for engagementet i de to lande, kan det ende med en situation so...

 11. Firmaets Største Bedrift

  Hansen, Peer Henrik

  fortæller, hvordan de tidligere modstandsfolk Arne Sejr og Niels Frommelt få år efter befrielsen etablerede deres såkaldte Firma for med støtte fra ledende danske politikere, Forsvarets Efterretningstjeneste og CIA at organisere en hemmelig krig mod Sovjetunionens danske støtter. Meget tyder på, at både...

 12. Mediebegivenheden Fukushima

  Sejrup, Jens

  2016-01-01

  Da Fukushima-ulykken udspillede sig i dagene efter den 11. marts 2011, forbløffede det medier i resten af verden, hvordan de japanske massemedier valgte at dække den meget alvorlige og eskalerende begivenhed. Mens vestlige nyhedsmedier efterspurgte større åbenhed og mere substans i de sparsomme...

 13. Sprogspil om følelser i supervision

  Nordentoft, Helle Merete

  2008-01-01

  Evalueringen er slut efter 5 måneders supervision af det tværfaglige team i en palliativ afdeling. En af deltagerne, Sara  kommer hen til de to supervisorer og siger, at hun ønsker at sige dem personligt tak for hele forløbet, at det har betydet meget for hende fordi - som hun udtrykker det: "Jeg...

 14. Når vi går i drift

  Svejvig, Per

  2012-01-01

  Implementering af store forretningssystemer til CRM og ERP optager mange danske virksomheder. Denne artikel fokuserer på forandringsledelse som en meget vigtig og integreret del af den samlede implementering. Artiklen berører især tiden efter at man er gået i drift med forretningssystemet....

 15. Som i et spejl - Hans Egede-receptionen gennem tre hundrede år

  Kjærgaard, Kathrine

  2008-01-01

  fyldigt omtalt i Ove Mallings meget læste: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere fra 1777, og der kom flere kobberstik med hans portræt. Hans Egede plejer de kobbesyge - en scene fra koppeepidemien i Godthåb 1733 af den bekendte kobberstikker Johann Friedrich Clemens efter tegning af...

 16. Stroke rehabilitation and discharge planning.

  Kerr, Peter

  Nurses play a pivotal role in the rehabilitation and discharge planning process of patients who have had a stroke. The nurse's role in the wider stroke multidisciplinary team is complex and diverse and, as such, stroke nurses may find it hard to describe their role and how it fits into the rehabilitation and discharge planning process. A definition of the stroke nurse role in prominent publications such as those of the Scottish Intercollegiate Guidelines Network and the Royal College of Physicians is lacking. This article emphasises the role of the stroke nurse in the rehabilitation and discharge planning process in the stroke unit, while highlighting the complexity, diversity and importance of this role in providing holistic care and support for patients who have survived a stroke. The author draws on his clinical experience of stroke nursing practice in primary, secondary and tertiary care in west central Scotland.

 17. What To Expect During Pulmonary Rehabilitation

  ... NHLBI on Twitter. What To Expect During Pulmonary Rehabilitation Pulmonary rehabilitation (PR) can have many parts, and not all ... back over and over with his or her hands cupped. This loosens the mucus from your lungs ...

 18. Stroke Rehabilitation: What Research is Being Done?

  ... of this page please turn Javascript on. Feature: Stroke Rehabilitation What Research is Being Done? Past Issues / Spring ... Table of Contents To Find Out More MedlinePlus: Stroke Rehabilitation medlineplus.gov/strokerehabilitation.html National Institute of Neurological ...

 19. Guide to Choosing Stroke Rehabilitation Services

  National Stroke Association’s Guide to Choosing Stroke Rehabilitation Services Rehabilitation, often referred to as rehab, is an important part of stroke recovery. Through rehab, you:  Re-learn basic skills such ...

 20. A Tough-Love Pedagogy in Rehabilitation: Integration of Rehabilitation Ideology with Local Cultures

  Chang, Ling-Hui; Wang, Jye

  2009-01-01

  This study problematizes a unique therapeutic relationship in rehabilitation and how the interaction reflects the integration of rehabilitation ideology with local cultures. The data drew from a larger ethnographic study of a rehabilitation unit in Taiwan. Participants included 21 patient-caregiver pairs and their rehabilitation professionals.…

 1. Interdisciplinary rehabilitation after whiplash injury

  Haiduk, Philipp; Benz, Thomas; Lehmann, Susanne; Gysi-Klaus, Francoise; Aeschlimann, André; Michel, Beat A.; Angst, Felix

  2017-01-01

  Abstract Whiplash injury associated disorders (WAD) cause high costs for public health care. Neck pain is number 16 on the global prevalence lists for the 50 most common sequelae. It is of importance to obtain long-term data on disability and working capacity outcomes after rehabilitation. Long-term prospective data of the outcome course of whiplash are sparse. The aim of this study was to quantify improvements of pain, function/role performance, vitality, and working capacity 5 years after whiplash injury and to compare the state of health to normative values at 5 years after rehabilitation. In this naturalistic, observational, prospective cohort study, 115 patients were assessed 5 years (60 months) after a multidisciplinary rehabilitation program. The assessment set consisted of the Short Form 36 (SF-36), parts of the North American Spine Society's cervical spine assessment questionnaire (NASS) and the coping strategies questionnaire (CSQ). The effects were quantified by effect size (ES) and standardized response mean (SRM). Score differences over the course were tested by the Wilcoxon–Mann–Whitney U test for significance. Comparing data between entry and 60 months after rehabilitation 8 of 15 parameters improved with large ES/SRM. Outcome between 6 and 60 months showed small to moderate ES/SRM. Working capacity increased from 0 at entry to rehabilitation to 21 h/wk at 6 months and to 30 h/wk at 60 months follow-up. After large improvements in health and working capacity in the mid-term, further important improvements were observed in the long-term course. It can be hypothesized that part of those can be attributed to the interventions during inpatient rehabilitation, for example, due to better coping strategies. PMID:28248865

 2. THE REHABILITATION MANAGEMENT OF LYMPHEDEMA

  OJOGA Florina

  2015-05-01

  Full Text Available Lymphedema is an important pathology for rehabilitation medecine, especially for the patients who underwent a mastectomy for breast cancer. His frequency is higher when mastectomy is combined with lymph node disection and irradiation of the lymph nodes. Symptoms include heaviness, numbness, pain, stiffness and weakness in the affected limb. Complications of lymphedema include infections such as cellulitis, erysipelas and lymphangitis. Treatment must be instituted as soon as possible and preventive measures are essential. The rehabilitation treatment consists of skin care measures, manual lymphatic massage, elastic compression of the affected limb and kinetotherapy.

 3. Need for rehabilitation teamwork training in Europe.

  Eldar, Reuben; Marincek, Crt; Kullmann, Lajos

  2008-06-01

  Teamwork is the cornerstone of rehabilitation medicine. Rehabilitation workers in European countries are well educated in their own disciplines and attain appropriate professional knowledge; however, they lack educational opportunities for acquiring skills and attitudes necessary for effective teamwork, mainly communication, cooperation, and leadership. Consequently, teamwork is compromised and rehabilitation effectiveness reduced. Therefore, training in these components of professional competence needs scaling up in order to increase their impact on rehabilitation care.

 4. Robot-assisted Therapy in Stroke Rehabilitation

  Chang, Won Hyuk; Kim, Yun-Hee

  2013-01-01

  Research into rehabilitation robotics has grown rapidly and the number of therapeutic rehabilitation robots has expanded dramatically during the last two decades. Robotic rehabilitation therapy can deliver high-dosage and high-intensity training, making it useful for patients with motor disorders caused by stroke or spinal cord disease. Robotic devices used for motor rehabilitation include end-effector and exoskeleton types; herein, we review the clinical use of both types. One application of...

 5. Pain rehabilitation – outcome of an 8-week rehabilitation program

  Norrefalk J.R.

  2012-10-01

  Full Text Available The prevalence of persistent pain has been estimated to be around 20-50% in a normal population. Musculoskeletal related pain is the most common form of persistent pain. In patients with persistent pain there are alterations in the peripheral as well as the central nervous system and patients develop a dysfunctional behaviour which, in many cases, leads to severe suffering for the patient. In the European countries an increasing problem has emerged consisting of more people on long-term sick-leave, increased number of early retirements and high social costs. After an 8-week structured multiprofessional rehabilitation programme at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden 63% of patients with long-standing non-malignant pain returned to work and half of the patients were still at work at a 6-year follow-up. Half of the patients reported pain reduction and almost half of the patients had reduced their consumption of analgesics. The rehabilitation program was estimated as economically beneficial on a society level. It is concluded that pain rehabilitation should have a multiprofessional approach. Pain rehabilitation programs are beneficial for the possibility for the patient to return to work pain and leads to pain reduction in the long run. Furthermore, they are beneficial from a socio-economical aspect.

 6. Cardiac Rehabilitation. A Handbook for Vocational Rehabilitation Counselors.

  Brammell, H. L.; And Others

  Basic information about heart disease and functional capacity assessment and its application to activity/job counseling are presented in this handbook for vocational rehabilitation counselors. Sections include the following: impact of heart disease; basic anatomy and physiology (e.g., the heart, pulmonary circulation, causes of cardiac pain, and…

 7. Incorporating Feminism into Rehabilitation Counselor Education

  Jeon, Mookyong

  2015-01-01

  Purpose: The author describes how rehabilitation counselor educators can incorporate the feminist perspective in teaching rehabilitation counselors-in-training by exploring history, core values, and training methods of feminism. Method: Based on a literature review, the author compares philosophy and concepts of rehabilitation counseling and…

 8. Incorporating Feminism into Rehabilitation Counselor Education

  Jeon, Mookyong

  2015-01-01

  Purpose: The author describes how rehabilitation counselor educators can incorporate the feminist perspective in teaching rehabilitation counselors-in-training by exploring history, core values, and training methods of feminism. Method: Based on a literature review, the author compares philosophy and concepts of rehabilitation counseling and…

 9. Need for Rehabilitation Teamwork Training in Europe

  ELDAR, Reuben; Marincek, Crt; Kullmann, Lajos

  2008-01-01

  Teamwork is the cornerstone of rehabilitation medicine. Rehabilitation workers in European countries are well educated in their own disciplines and attain appropriate professional knowledge; however, they lack educational opportunities for acquiring skills and attitudes necessary for effective teamwork, mainly communication, cooperation, and leadership. Consequently, teamwork is compromised and rehabilitation effectiveness reduced. Therefore, training in these components of ...

 10. Manual for Training Leprosy Rehabilitation Workers.

  Itoh, Masayoshi; Eason, Alice L.

  The purpose of this manual is to introduce the general concepts and techniques in leprosy rehabilitation to physical therapy aides. Because of the lack of well-trained, qualified, physical therapists, the committee on leprosy rehabilitation considers it necessary to publish a teaching manual outlining leprosy rehabilitation for those who work with…

 11. 40 CFR 35.927-3 - Rehabilitation.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 1 2010-07-01 2010-07-01 false Rehabilitation. 35.927-3 Section 35.927... Rehabilitation. (a) Subject to State concurrence, the Regional Administrator may authorize the grantee to perform minor rehabilitation concurrently with the sewer system evaluation survey in any step under a grant...

 12. 29 CFR 1614.203 - Rehabilitation Act.

  2010-07-01

  ... 29 Labor 4 2010-07-01 2010-07-01 false Rehabilitation Act. 1614.203 Section 1614.203 Labor... EMPLOYMENT OPPORTUNITY Provisions Applicable to Particular Complaints § 1614.203 Rehabilitation Act. (a... Rehabilitation Act of 1973, as amended (29 U.S.C. 791), has been violated in a complaint alleging...

 13. 24 CFR 886.332 - Rehabilitation period.

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 4 2010-04-01 2010-04-01 false Rehabilitation period. 886.332... Assistance Program for the Disposition of HUD-Owned Projects § 886.332 Rehabilitation period. (a) Immediate start of rehabilitation after sales closing. After the execution of the Agreement and the sales...

 14. 12 CFR 268.203 - Rehabilitation Act.

  2010-01-01

  ... 12 Banks and Banking 3 2010-01-01 2010-01-01 false Rehabilitation Act. 268.203 Section 268.203... Rehabilitation Act. (a) Model employer. The Board shall be a model employer of individuals with disabilities. The... Rehabilitation Act of 1973, as amended (29 U.S.C. 791), has been violated in a complaint alleging...

 15. 44 CFR 208.43 - Rehabilitation.

  2010-10-01

  ... 44 Emergency Management and Assistance 1 2010-10-01 2010-10-01 false Rehabilitation. 208.43... Agreements § 208.43 Rehabilitation. DHS will reimburse costs incurred to return System equipment and... Activation. (3) Personnel costs associated with equipment cache rehabilitation. DHS will reimburse...

 16. 36 CFR 910.63 - Rehabilitation.

  2010-07-01

  ... 36 Parks, Forests, and Public Property 3 2010-07-01 2010-07-01 false Rehabilitation. 910.63 Section 910.63 Parks, Forests, and Public Property PENNSYLVANIA AVENUE DEVELOPMENT CORPORATION GENERAL... DEVELOPMENT AREA Glossary of Terms § 910.63 Rehabilitation. Rehabilitation means the process of...

 17. Putting a Vocational Focus Back into Rehabilitation

  Murphy, Gregory C.

  2009-01-01

  Traditionally, rehabilitation has been closely associated with vocational potential and return to work post-injury, or the maintenance of work attendance following the onset of chronic disease. Indeed, so close was the association that the terms "rehabilitation" and "vocational rehabilitation" were virtually synonymous. Over…

 18. Introduction to Positive Psychology in Rehabilitation

  Chou, Chih-Chin; Chan, Fong; Phillips, Brian; Chan, Jacob Yui Chung

  2013-01-01

  Positive psychology has received increasing attention in rehabilitation counseling research and practice. The rehabilitation counseling philosophy shares a similar emphasis of personal assets and strengths, which provides a solid foundation for the integration of positive psychology into the professional practice of rehabilitation counseling. In…

 19. Introduction to Positive Psychology in Rehabilitation

  Chou, Chih-Chin; Chan, Fong; Phillips, Brian; Chan, Jacob Yui Chung

  2013-01-01

  Positive psychology has received increasing attention in rehabilitation counseling research and practice. The rehabilitation counseling philosophy shares a similar emphasis of personal assets and strengths, which provides a solid foundation for the integration of positive psychology into the professional practice of rehabilitation counseling. In…

 20. Rehabilitation nutrition for sarcopenia with disability: a combination of both rehabilitation and nutrition care management

  Wakabayashi, Hidetaka; Sakuma, Kunihiro

  2014-01-01

  Malnutrition and sarcopenia often occur in rehabilitation settings. The prevalence of malnutrition and sarcopenia in older patients undergoing rehabilitation is 49–67 % and 40–46.5 %, respectively. Malnutrition and sarcopenia are associated with poorer rehabilitation outcome and physical function. Therefore, a combination of both rehabilitation and nutrition care management may improve outcome in disabled elderly with malnutrition and sarcopenia. The concept of rehabilitation nutrition as a c...

 1. Rehabilitation Robots: Concepts and Applications in Stroke Rehabilitation

  Mohammad Ali Ahmadi-Pajouh

  2017-02-01

  Full Text Available Robotics is a tool to assist human in different applications from industry to medicine. There are many reasons that human tends to use these machines. They are very reliable in repetitive, high precision, preprogrammed and high risk jobs in which human is not too good enough. In medicine, robotic applications are evolving so fast that in near future nobody can imagine a surgery without a robot involved. In Rehabilitation we have the same scenario; there are commercialized robots to assist disable people to eat and perform daily activities. There are also clinical rehabilitation robots which can train handicaps. They can help subjects as a passive tool that improves low level impairments such as rigidity. On the other hand robots can train brain as an active tool to have a better movement again. We will see how robots can help therapist to apply repetitive passive movements in quadriplegic subject (i.e. in Brunnstrom stages 1 to 3. On the other hand they can teach subjects how to complete a task in an active manner (i.e. in stages 5 and 6 which can facilitate neuroplasticity. There are different robots designed for different organs; for example rehabilitation of upper extremities (e.g. Gloreha or lower extremities (e.g. Lokomat. There are also exoskeleton robots to help subjects to grip objects and perform ADLs easily (e.g. Bioservo or help paraplegic patient to walk again (e.g. Rewalk. In this talk, we will also discuss about how robots are helping rehab specialist to improve standard protocols. For example we will show how action observation therapy, bimanual therapy, assistive active therapy, proprioceptive facilitation and passive mobilization therapy are realized using an upper extremity rehabilitation robot. Robotics is the future of technology and rehabilitation needs this technology. Be part of this technology!

 2. Hamstring injuries: Prevention and rehabilitation

  KALLIS KALLI

  2016-10-01

  Full Text Available A review was conducted to present current views and effectiveness of prevention and rehabilitation methods of hamstring injuries. Methods: a review searching on the electronic data bases, including Proquest, Medline, Sport Discus, Cinahl plus, Health source Nursing / Academic edition, Academic search complete, Pub med and Scholar Google. Only randomized control studies (RCT'S were included which contained the intervention and control groups concerning either the prevention or rehabilitation of hamstrings. Results: fourteen randomized control studies were included. Twelve concerned the prevention and two the rehabilitation of hamstring injuries. From the analysis of the articles concerning prevention we concluded that stretching, especially static and warm up program named "The 11" did not show any benefits in preventing hamstring injuries whilst strength training exercises with eccentric contraction (Nordic exercises and warm-up program "The 11+" containing eccentric exercises of hamstring showed significant differences regarding the prevention. It is postulated that the effectiveness of this may be due to the fact that the researchers had targeted the progressive increase in the intensity and frequency of eccentric exercises. Conclusions: eccentric exercises seem (based on the findings included in this study to have an important role in the prevention and strengthening immediately after hamstring injury and also significantly role on reducing the risk of reinjury. A rehabilitation program that includes mainly stretching exercises with eccentric loading of hamstrings muscles and secondly an exercise program which includes core stability and progressive agility exercises were found to be the most effective for recovery after hamstrings injury.

 3. AEROBIC EXERCISE IN PULMONARY REHABILITATION

  Thiago Brasileiro de Vasconcelos

  2013-05-01

  Full Text Available The aim of this study was to conduct a literature review on the usefulness of aerobic exercise in pulmonary rehabilitation. This is an exploratory study of literature through the electronic databases Medline, Lilacs, Scielo, Pubmed and Google Scholar, published between 1996 and 2012, conducted during the period February to May 2012 with the following keywords: COPD, pulmonary rehabilitation, aerobic exercises, physical training, quality of life. The change in pulmonary function and dysfunction of skeletal muscles that result in exercise intolerance and reduced fitness and may cause social isolation, depression, anxiety and addiction. The training exercise is the most important component of the program of pulmonary rehabilitation where the aerobic training provides consistent results in clinical improvement in levels of exercise tolerance and decreased dyspnea generating more benefits to the body, reducing the chance of cardiovascular disease and improves quality and expectation of life. We demonstrated that the use of aerobic exercise in pulmonary rehabilitation program, allows an improvement of motor skills, decreased muscle fatigue and deconditioning, reducing sedentary lifestyle; however, has little or no effect on the reduction of strength and atrophy muscle.

 4. Aerobic exercise in pulmonary rehabilitation

  Thiago Brasileiro de Vasconcelos

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this study was to conduct a literature review on the usefulness of aerobic exercise in pulmonary rehabilitation. This is an exploratory study of literature through the electronic databases Medline, Lilacs, Scielo, Pubmed and Google Scholar, published between 1996 and 2012, conducted during the period February to May 2012 with the following keywords: COPD, pulmonary rehabilitation, aerobic exercises, physical training, quality of life. The change in pulmonary function and dysfunction of skeletal muscles that result in exercise intolerance and reduced fitness and may cause social isolation, depression, anxiety and addiction. The training exercise is the most important component of the program of pulmonary rehabilitation where the aerobic training provides consistent results in clinical improvement in levels of exercise tolerance and decreased dyspnea generating more benefits to the body, reducing the chance of cardiovascular disease and improves quality and expectation of life. We demonstrated that the use of aerobic exercise in pulmonary rehabilitation program, allows an improvement of motor skills, decreased muscle fatigue and deconditioning, reducing sedentary lifestyle; however, has little or no effect on the reduction of strength and atrophy muscle.

 5. Exercise rehabilitation for smartphone addiction.

  Kim, Hyunna

  2013-12-31

  Internet addiction after launching smartphone is becoming serious. Therefore this paper has attempted to sketch out the diverse addiction treatment and then check the feasibility of exercise rehabilitation. The reason to addict the internet or smartphone is personalized individual characters related personal psychological and emotional factors and social environmental factors around them. We have shown that 2 discernible approaches due to 2 different addiction causes: that is behavioral treatment and complementary treatment. In the behavioral treatment, cognitive behavioral approach (CBT) is representative methods for changing additive thoughts and behaviors. Motivational interviewing (MI) is also the brief approach for persons not ready to change their behavior. Mindfulness behavioral cognitive treatment (MBCT) also the adapted treatment based on CBT. There are different types following the emphatic point, mindfulness-based relapse prevention (MBRP) or mindfulness oriented recovery enhancement (MORE). It is apparent that therapeutic recreation, music therapy using drumming activity, and art therapy are useful complementary treatment. Exercise rehabilitation contained the systematic procedures and comprehensive activities compared to previous addiction treatments by contents and techniques. Exercise rehabilitation can treat both physical symptoms at first and mental problems in the next step. So more evidence-based exercise rehabilitation researches need to do, but it is highly probable that exercise rehab can apply for smartphone addiction.

 6. Prosthodontic rehabilitation of dentinogenesis imperfecta

  2011-01-01

  Dentinogenesis imperfecta and its prosthodontic management is a challenging task. Treatment protocol varies according to clinical case. Although various reports in the literature suggest general guidelines for treatment planning, the present case report describes a full mouth rehabilitation of a young patient with dentinogenesis imperfecta treated by maxillary fixed partial dentures and mandibular fiber reinforced overdenture with metal occlusal surfaces.

 7. Prosthodontic rehabilitation of dentinogenesis imperfecta

  Anil Goud

  2011-01-01

  Full Text Available Dentinogenesis imperfecta and its prosthodontic management is a challenging task. Treatment protocol varies according to clinical case. Although various reports in the literature suggest general guidelines for treatment planning, the present case report describes a full mouth rehabilitation of a young patient with dentinogenesis imperfecta treated by maxillary fixed partial dentures and mandibular fiber reinforced overdenture with metal occlusal surfaces.

 8. Prosthodontic rehabilitation of dentinogenesis imperfecta.

  Goud, Anil; Deshpande, Saee

  2011-04-01

  Dentinogenesis imperfecta and its prosthodontic management is a challenging task. Treatment protocol varies according to clinical case. Although various reports in the literature suggest general guidelines for treatment planning, the present case report describes a full mouth rehabilitation of a young patient with dentinogenesis imperfecta treated by maxillary fixed partial dentures and mandibular fiber reinforced overdenture with metal occlusal surfaces.

 9. Rehabilitation challenges in multiple sclerosis.

  Burks, Jack S; Bigley, George Kim; Hill, Harry Haydon

  2009-10-01

  While current immunomodulating drugs aim to reduce multiple sclerosis (MS) exacerbations and slow disease progression, rehabilitation aims to improve and maintain the functional abilities of patients in the face of disease progression. An increasing number of journal articles are describing the value of the many rehabilitation interventions that can be used throughout the course of the disease, from the initial symptoms to the advanced stages. An integrated team of healthcare professionals is necessary to address a myriad of problems to reduce impairments, disabilities, and handicaps. The problems may be related to fatigue, weakness, spasticity, mobility, balance, pain, cognition, mood, relationships, bowel, bladder, sexual function, swallowing, speech, transportation, employment, recreation, and activities of daily living (ADL) such as dressing, eating, bathing, and household chores. The team can help prevent complications and secondary disabilities, while increasing patient safety. Improving neurologically related function, maintaining good relationships, and feeling productive and creative adds enormously to the quality of life of people with MS and their families. Rehabilitation is more than an 'extra' service that is given after medical therapies; it is an integral part of the management of the diverse set of problems encountered throughout the course of the disease. An interdisciplinary team may have many members, including physicians, nurses, physical therapists, occupational therapists, speech and language pathologists, psychotherapists, social workers, recreational therapists, vocational rehabilitation therapists, patients, families, and other caregivers.

 10. Rehabilitation challenges in multiple sclerosis

  Burks Jack

  2009-01-01

  Full Text Available While current immunomodulating drugs aim to reduce multiple sclerosis (MS exacerbations and slow disease progression, rehabilitation aims to improve and maintain the functional abilities of patients in the face of disease progression. An increasing number of journal articles are describing the value of the many rehabilitation interventions that can be used throughout the course of the disease, from the initial symptoms to the advanced stages. An integrated team of healthcare professionals is necessary to address a myriad of problems to reduce impairments, disabilities, and handicaps. The problems may be related to fatigue, weakness, spasticity, mobility, balance, pain, cognition, mood, relationships, bowel, bladder, sexual function, swallowing, speech, transportation, employment, recreation, and activities of daily living (ADL such as dressing, eating, bathing, and household chores. The team can help prevent complications and secondary disabilities, while increasing patient safety. Improving neurologically related function, maintaining good relationships, and feeling productive and creative adds enormously to the quality of life of people with MS and their families. Rehabilitation is more than an ′extra′ service that is given after medical therapies; it is an integral part of the management of the diverse set of problems encountered throughout the course of the disease. An interdisciplinary team may have many members, including physicians, nurses, physical therapists, occupational therapists, speech and language pathologists, psychotherapists, social workers, recreational therapists, vocational rehabilitation therapists, patients, families, and other caregivers.

 11. Knowledge Translation in Rehabilitation Counseling

  Johnson, Kurt; Brown, Pat; Harniss, Mark; Schomer, Katherine

  2010-01-01

  The process and importance of Knowledge Translation (KT) for the field of rehabilitation counseling is described. One element of the KT process, systematic reviews of the literature, is described along with several strategies for grading evidence. Practicing clinicians, as do consumers, encounter a number of barriers to using primary source…

 12. Qualitative research strategies in rehabilitation.

  McReynolds, Connie J.; Koch, Lynn C.; Rumrill Jr, Phillip D.

  2001-01-01

  This article presents an overview of the qualitative research methods that social scientists use to explore human phenomena. The authors describe the philosophical and historical foundations of qualitative research, coupled with illustrations of specific qualitative designs. Applications of qualitative methods in the contemporary rehabilitation literature are also presented.

 13. Knowledge Translation in Rehabilitation Counseling

  Johnson, Kurt; Brown, Pat; Harniss, Mark; Schomer, Katherine

  2010-01-01

  The process and importance of Knowledge Translation (KT) for the field of rehabilitation counseling is described. One element of the KT process, systematic reviews of the literature, is described along with several strategies for grading evidence. Practicing clinicians, as do consumers, encounter a number of barriers to using primary source…

 14. Juvenile Diabetes and Rehabilitation Counseling.

  Stone, J. Blair; Gregg, Charles H.

  1981-01-01

  Severe complications of diabetes are more likely to occur with the juvenile diabetic and problems of psychosocial adjustment are recurring and difficult. Implications for the rehabilitation counselor are discussed in terms of employment considerations, the effects of complications, genetic counseling, and cooperation with other professionals.…

 15. Vocational Indecision and Rehabilitation Clients.

  Strohmer, Douglas C.; And Others

  1984-01-01

  Assessed the vocational decision-making problems of rehabilitation clients (N=60). Revealed that decision-making problems of clients can be grouped into three areas: employment readiness, self-appraisal, and decision-making readiness. Suggested that vocationally decided and undecided subjects differ significantly in the extent to which they have…

 16. Modeling Rehabilitation Counselor Clinical Judgment.

  Strohmer, Douglas C.; Leierer, Stephen J.

  2000-01-01

  Evaluate three proposed models of the rehabilitation counselor judgment process. Counselors made multiple judgments about clients whose information systematically varied across three dimensions. These data were then analyzed using path analytic techniques to determine which of the models was the best description of the process rehabilitation…

 17. Ethics in Rehabilitation Counselor Supervision.

  Blackwell, Terry L.; Strohmer, Douglas C.; Belcas, Eva M.; Burton, Kathryn A.

  2002-01-01

  Article is an exploration of some of the ethical issues facing rehabilitation counselors who provide clinical supervision. Ethical issues related to competence, evaluation and due process, dual relationships, confidentiality, and informed consent are discussed. (Contains 28references, 2 tables, and 1 appendix.) (Author)

 18. Compliant actuation of rehabilitation robots

  Vallery, Heike; Veneman, Jan; Asseldonk, van Edwin; Ekkelenkamp, Ralf; Buss, Martin; Kooij, van der Herman

  2008-01-01

  This article discusses the pros and cons of compliant actuation for rehabilitation robots on the example of LOPES, focusing on the cons. After illustrating the bandwidth limitations, a new result has been derived: if stability in terms of passivity of the haptic device is desired, the renderable sti

 19. Biomedical engineering and rehabilitation techniques

  Gaussens, G.; Jouve, B.; Laizier, J. (Office des Rayonnements Ionisants, CEN Saclay (France))

  The authors outline the programmes set up by the ORIS for the development of biomaterials and rehabilitation products using the radiochemical techniques. They then discuss the development of instruments designed to make the handling and use of radioactive isotopes easier for users.

 20. Exercise Rehabilitation in Pediatric Cardiomyopathy

  Somarriba, Gabriel; Extein, Jason; Miller, Tracie L.

  2008-01-01

  Children with cardiomyopathy carry significant risk of morbidity and mortality. New research and technology have brought about significant advancements to the diagnosis and clinical management of children with cardiomyopathy. However, currently heart transplantation remains the standard of care for children with symptomatic and progressive cardiomyopathy. Cardiovascular rehabilitation programs have yielded success in improving cardiac function, overall physical activity, and quality of life i...

 1. Low vision rehabilitation: current perspectives

  Vingolo EM

  2015-08-01

  Full Text Available Enzo Maria Vingolo, Vittoria De Rosa, Daniela Domanico, Federico Anselmucci  Department of Ophthalmology, University La Sapienza of Rome, Terracina, Italy Abstract: Quality of life in low vision patients is deeply conditioned by their visual ability, and increased rates of depression, domestic injury, and need for caregiver assistance can be expected as a result of low performance. Much effort have been made recently in order to develop new tools and aids for rehabilitation of low vision, and this research has led to better knowledge of visual function and increased the likelihood of new therapies in the future. Modern low vision rehabilitation is the result of recent advances in science and technology, and will soon have an important role in people with vision impairment, numbers of whom are likely to increase, give the increasing age of the population. This review outlines scientific developments in low vision rehabilitation based on a search of the literature, covers the role of digital technology and advances in neurofunctional rehabilitation, and the possibility of restoring vision by use of retinal prostheses and cellular therapy. Keywords: AMD, retinal dystrophy, biofeedback training, retinal prosthesis, stem cells

 2. Sequelae and rehabilitation of stroke.

  Ueda, S

  1991-10-01

  During rehabilitation after stroke, evaluation and treatment are carried out for sensorimotor impairments such as hemiplegia or dysphagia, perceptual-cognitive impairments such as unilateral spatial neglect, disabilities such as dependence in activities of daily living, as well as various types of handicaps. Research into these problems is reviewed.

 3. Rehabilitative and Assistive Technology: Overview

  ... easier for a caregiver to care for a disabled person. The term “rehabilitative technology” is sometimes used to refer to aids used ... technology Adaptive devices or equipment Assistive devices and technology Communication aids Independent ... NICHD Research Advances of 2016 Getting to Know the New NICHD Director NIH to host scientific workshop on ...

 4. Pediatric burn rehabilitation: Philosophy and strategies

  Shohei Ohgi

  2013-09-01

  Full Text Available Burn injuries are a huge public health issue for children throughout the world, with the majority occurring in developing countries. Burn injuries can leave a pediatric patient with severely debilitating and deforming contractures, which can lead to significant disability when left untreated. Rehabilitation is an essential and integral part of pediatric burn treatment. The aim of this article was to review the literature on pediatric burn rehabilitation from the Medline, CINAHL, and Web of Science databases. An attempt has been made to present the basic aspects of burn rehabilitation, provide practical information, and discuss the goals and conceptualization of rehabilitation as well as the development of rehabilitation philosophy and strategies.

 5. A Game System for Cognitive Rehabilitation

  Azrulhizam Shapi’i

  2015-01-01

  Full Text Available Brain injury such as traumatic brain injury (TBI and stroke is the major cause of long-term disabilities in many countries. The increasing rate of brain damaged victims and the heterogeneity of impairments decrease rehabilitation effectiveness and competence resulting in higher cost of rehabilitation treatment. On the other hand, traditional rehabilitation exercises are boring, thus leading patients to neglect the prescribed exercises required for recovery. Therefore, we propose game-based approach to address these problems. This paper presents a rehabilitation gaming system (RGS for cognitive rehabilitation. The RGS is developed based on a proposed conceptual framework which has also been presented in this paper.

 6. Rehabilitation of erectile function following radical prostatectomy

  Andrew R. McCullough

  2008-01-01

  The concept of muscle rehabilitation after nerve injury is not a novel idea and is practiced in many branches of medicine, including urology. Bladder rehabilitation after spinal cord injury is universally practiced. The erectile dysfunction (ED) experienced after radical prostatectomy (RP) is increasingly recognized as being primarily neurogenic followed by secondary penile smooth muscle (SM) changes. There is unfortunately no standard approach to penile rehabilitation after RP because controlled prospective human studies are not available. This article reviews the epidemiology, experimental pathophysiological models, rationale for penile rehabilitation, and currently published rehabilitation strategies.

 7. The future of cancer rehabilitation: emerging subspecialty.

  Gamble, Gail L; Gerber, Lynn H; Spill, Gayle R; Paul, Kelly L

  2011-05-01

  In this article, the subject of the future for the field of cancer rehabilitation is embarked upon. Future practice innovation models must involve the appropriate and comprehensive evaluation of cancer patients' rehabilitation needs using better functional measurement tools, as well as the forging of new partnerships through the presence and initiation of physiatric coordinated rehabilitation teams, particularly during the acute phases of treatment. Partnering rehabilitation teams closely with oncology colleagues during surveillance years, through the development of outpatient survivorship clinics for diagnosis and treatment of many of cancer patients' ongoing symptoms and functional limitations, will allow for more comprehensive and coordinated follow-up cancer care. Integration of rehabilitation into palliative care and continued efforts to increase oncology's awareness and acceptance of rehabilitation benefits and expertise are needed. Future education models for medical school, residency, and postresidency training are discussed, as are future research goals to help in placing cancer rehabilitation at the forefront of acute cancer care and survivorship care.

 8. Participation in cancer rehabilitation and unmet needs

  Holm, Lise Vilstrup; Hansen, Dorte Gilså; Johansen, Christoffer

  2012-01-01

  PURPOSE: To investigate associations between cancer survivors' sex, age, and diagnosis in relation to their (1) need for rehabilitation, (2) participation in rehabilitation activities, and (3) unmet needs for rehabilitation in a 14-month period following date of diagnosis. METHODS: A population...... sex, age, and diagnosis, and the outcome variables for rehabilitation. RESULTS: A total of 3,439 patients participated, yielding an overall response rate of 70%. One third of the cancer patients reported a need for physical rehabilitation and one third for psychological rehabilitation. Half...... of the patients participated in at least one activity. Unmet needs were most often reported in psychological, sexual, and financial areas. Women expressed more needs, participated more often in rehabilitation activities, and had, to a higher extent, their emotional needs fulfilled. Breast cancer patients...

 9. 34 CFR 386.1 - What is the Rehabilitation Long-Term Training program?

  2010-07-01

  ... rehabilitation counseling; (2) Rehabilitation technology; (3) Rehabilitation medicine; (4) Rehabilitation nursing...) The use, applications, and benefits of assistive technology devices and assistive technology...

 10. Socialisme i Chile efter Pinochet

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2008-01-01

  Chile bliver ofte præsenteret som et paradigme for resten af det latinamerikanske kontinent: Et land med høj økonomisk vækst og politisk stabilitet. Landet har endda haft to socialistiske præsidenter siden 2000, den sidste den første kvindelige præsident. Succeshistorien har en bagside: De...... socialistiske regeringer har accepteret et begrænset demokrati og videreført en nyliberal økonomisk politik, der har bragt dem på konfrontationskurs med massebevægelserne og isoleret Chile fra de andre lande i regionen, der søger integration og gensidig støøte. Udgivelsesdato: Februar...

 11. Behandling af gener efter whiplash

  Rittig-Rasmussen, Bjarne; Kongsted, Alice; Carstensen, Tina

  2010-01-01

  Treatment of whiplash-associated disorders starts with a thorough clinical examination, which may be repeated after 1-3 weeks. For optimal results it is essential that the patient receives clear information about the condition and that any pain is treated effectively with analgesics. Risk factors...... for persistent symptoms can often be identified early and should be addressed adequately. If symptoms persist and conservative treatments are chosen, these should be active and they should focus on sustaining or regaining usual activities. Udgivelsesdato: 2010-Jun-14...

 12. Behandling af gener efter whiplash

  Rittig-Rasmussen, Bjarne; Kongsted, Alice; Carstensen, Tina Birgitte

  2010-01-01

  Treatment of whiplash-associated disorders starts with a thorough clinical examination, which may be repeated after 1-3 weeks. For optimal results it is essential that the patient receives clear information about the condition and that any pain is treated effectively with analgesics. Risk factors...... for persistent symptoms can often be identified early and should be addressed adequately. If symptoms persist and conservative treatments are chosen, these should be active and they should focus on sustaining or regaining usual activities....

 13. Tejnefiskeri efter jomfruhummer. Et litteraturstudie

  Frandsen, Rikke; Krag, Ludvig Ahm; Andersen, Bo Sølgaard

  The Danish quota for Norway lobster is fished by use of trawl. In the past 5 years, between 10 and 70 % of the quota has not been exploited. This is partly on account of restricted quotas on some of the other species that are targeted in this mixed species fishery. Furthermore, in order to protect...... a premium price reflecting the high quality of the landings. The fleet consists of vessels up to 12 m with a crew of one to two man. Working with creels requires a spacious deck and an advantageous arrangement in order to set and haul a large number of creels. Creeling for Norway lobster is seasonal and off...... for Norway lobster is considered to have potential as a commercial fishery in Danish waters if the catch rates are optimized and a market for the high quality live Norway lobsters is ensured...

 14. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  Catatonia is seen in various psychiatric disorders, but also rarely occurs in medical conditions with organic cerebral affection. We present a case of a previously mentally healthy male, who developed catatonia years after a stroke in the right hemisphere. Catatonic symptoms included stupor, mutism......, stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug...

 15. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  Catatonia is seen in various psychiatric disorders, but also rarely occurs in medical conditions with organic cerebral affection. We present a case of a previously mentally healthy male, who developed catatonia years after a stroke in the right hemisphere. Catatonic symptoms included stupor, mutism...

 16. Stressfraktur efter epifysiodese i femur

  Al-Aubaidi, Zaid; Engell, Vilhelm; Lundgaard, Bjarne

  2010-01-01

  Growth guiding is currently widely practiced for deformity correction in the growing child. Different methods have been developed. In 2007 Stevens described a tension band device (8-plates) as a simple growth control method. Since then it has been widely used, e.g. in hemiepiphysiodesis to correc...... described. We present a case with a fracture in the distal femur through 8-plates screw holes....

 17. Abdominalfistel syv ar efter kolecystektomi

  Hougard, K.; Bergenfeldt, M.

  2008-01-01

  A 64-year old female presented with fistulas on the abdomen 7 years after laparoscopic cholecystectomy. During fistula excision, several gallstones were found. Scrutiny of the medical records revealed that spillage of gallstones had occurred during the cholecystectomy. We conclude that spilled...... gallstones may cause fistulas or abscesses even several years after cholecystectomy. Preventive measures such as gentle handling of the gallbladder and vigorous efforts to retrieve all lost gallstones seem important Udgivelsesdato: 2008/9/1...

 18. Rekonvalescens og sygemelding efter influenza

  Pedersen, Court

  2009-01-01

  Seasonal influenza has a significant impact on individuals and society alike. In otherwise healthy adults, a typical case of seasonal influenza is associated with six to eight days of clinical symptoms, and about four to five days of sick leave. Transmission mainly takes place during the initial...

 19. Socialisme i Chile efter Pinochet

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2008-01-01

  Chile bliver ofte præsenteret som et paradigme for resten af det latinamerikanske kontinent: Et land med høj økonomisk vækst og politisk stabilitet. Landet har endda haft to socialistiske præsidenter siden 2000, den sidste den første kvindelige præsident. Succeshistorien har en bagside: De...... socialistiske regeringer har accepteret et begrænset demokrati og videreført en nyliberal økonomisk politik, der har bragt dem på konfrontationskurs med massebevægelserne og isoleret Chile fra de andre lande i regionen, der søger integration og gensidig støøte. Udgivelsesdato: Februar...

 20. Stressfraktur efter epifysiodese i femur

  Al-Aubaidi, Zaid; Engell, Vilhelm; Lundgaard, Bjarne

  2010-01-01

  Growth guiding is currently widely practiced for deformity correction in the growing child. Different methods have been developed. In 2007 Stevens described a tension band device (8-plates) as a simple growth control method. Since then it has been widely used, e.g. in hemiepiphysiodesis to correct...

 1. Organisk kataton tilstand efter apopleksi

  Jørgensen, Anders; Jørgensen, Martin Balslev

  2009-01-01

  , stereotyped movements and repetition of meaningless sounds. The condition responded to benzodiazepine and electroconvulsive therapy. Catatonia should be considered as a differential diagnosis when the described symptoms occur in patients with a known organic cerebral disorder. Udgivelsesdato: 2009-Aug...

 2. Indikation for adrenalinautoinjektor efter anafylaksi

  Malling, Hans-Jørgen; Hansen, Kirsten Skamstrup; Mosbech, Holger

  2012-01-01

  Anaphylaxis is a potentially fatal hypersensitivity reaction, which should be treated with adrenaline. Patients at risk of recurrent anaphylaxis after the initial episode should be prescribed an adrenalin autoinjector. The patients include persons, who are allergic to insect venom, before...... they reach the maintenance dose of allergen-specific immunotherapy, persons with food allergy who are at risk of accidental intakes, persons with anaphylaxis induced by low-intensity physical activity, and idiopathic anaphylaxis. The recommended dose of adrenaline is 0.15 mg for children up to 20 kg and 0...

 3. Rekonvalescens og sygemelding efter influenza

  Pedersen, Court

  2009-01-01

  Seasonal influenza has a significant impact on individuals and society alike. In otherwise healthy adults, a typical case of seasonal influenza is associated with six to eight days of clinical symptoms, and about four to five days of sick leave. Transmission mainly takes place during the initial...

 4. Risiko efter alder og promille

  Framke, Elisabeth; Kærup, Simon; Sørensen, Poul Lyk

  2012-01-01

  Den internationale forskningslitteratur har de sidste 50 år peget på, at alder og alkohol er store risikofaktorer for trafikuheld. Litteraturen har i den forbindelse peget på, at unges alder, manglede erfaring og alkoholforbrug, udgør væsentlige risikofaktorer for trafikuheld....

 5. Angina pectoris efter sumatriptan (Imigran)

  Abrahamsen, Bo; Christiansen, B D

  1992-01-01

  Developed for the treatment of migraine, sumatriptan is an agonist of 5-hydroxytryptamine-1-receptors. Though a pressure sensation is a common complaint, significant ECG changes have not been reported after subcutaneous administration of sumatriptan. A case history is given where angina pectoris...... after sumatriptan self-administration was experienced on two occasions by a 61-year old man with a history of minor myocardial infarction--without post-infarction angina--two years previously. The angina after sumatriptan was accompanied on both occasions by significant ST-segment depression on ECG...

 6. HRM i Danmark efter krisen

  Bévort, Frans; Holt Larsen, Henrik; Hjalager, Anne-Mette

  Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte.......Kortlægning af praksis for Human Resource Management (HRM) i alle organisationer i Danmark med mere end 100 ansatte....

 7. Laegers kliniske faerdigheder efter turnusuddannelsen

  Ringsted, Charlotte V; Pallisgaard, Jane; Falck, Geir

  2002-01-01

  INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate Danish interns' clinical skills after their internship in order to identify areas where systematic training is needed. This study was a follow-up of a previous study on a group of interns at the beginning of their internship. MATERIAL AND METHODS...... concern that skills particularly in emergency procedures do not improve. There is a need to define clear objectives, implement structured training programmes, and assess skills in order to accomplish a reliable and sufficient level of competency. Udgivelsesdato: 2002-Jun-10...

 8. Guidelines for postdoctoral training in rehabilitation psychology.

  Stiers, William; Hanson, Stephanie; Turner, Aaron P; Stucky, Kirk; Barisa, Mark; Brownsberger, Mary; Van Tubbergen, Marie; Ashman, Teresa; Kuemmel, Angela

  2012-11-01

  This article describes the methods and results of a national conference that was held to (1) develop consensus guidelines about the structure and process of rehabilitation psychology postdoctoral training programs and (2) create a Council of Rehabilitation Psychology Postdoctoral Training Programs to promote training programs' abilities to implement the guidelines and to formally recognize programs in compliance with the guidelines. Forty-six conference participants were chosen to include important stakeholders in rehabilitation psychology, representatives of rehabilitation psychology training and practice communities, representatives of psychology accreditation and certification bodies, and persons involved in medical education practice and research. Consensus guidelines were developed for rehabilitation psychology postdoctoral training program structure and process and for establishing the Council of Rehabilitation Psychology Postdoctoral Training Programs. The Conference developed aspirational guidelines for postdoctoral education and training programs in applied rehabilitation psychology and established a Council of Rehabilitation Psychology Postdoctoral Training Programs as a means of promoting their adoption by training programs. These efforts are designed to promote quality, consistency, and excellence in the education and training of rehabilitation psychology practitioners and to promote competence in their practice. It is hoped that these efforts will stimulate discussion, assist in the development of improved teaching and evaluation methods, lead to interesting research questions, and generally facilitate the continued systematic development of the profession of rehabilitation psychology. PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved

 9. Rehabilitering af svaer traumatisk hjerneskade

  Nordenbo, Annette M; Jakobsen, Johannes K

  2007-01-01

  INTRODUCTION: In September 2000 the Brain Injury Unit at Hvidovre Hospital was established, offering subacute intensive rehabilitation to patients with severe traumatic brain injury. Uptake area: Eastern part of Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Outcome 6 months after discharge is presented...... for patients from the first 2 years, focusing on disability and social factors. MATERIALS AND METHODS: Patients were selected on the basis of the Glasgow Coma Scale after end of sedation to ensure that the most severely-injured were included in the study. Rehabilitation was initiated immediately regardless...... of the level of consciousness. Patients were assessed using established rating-scales. Local social authorities were involved at discharge. RESULTS: Of 77 consecutive patients, 5 died before follow-up and 6 patients were not seen at follow up. 79% of the remaining group had post-traumatic amnesia lasting more...

 10. Multisensory stimulation in stroke rehabilitation

  Barbro Birgitta Johansson

  2012-04-01

  Full Text Available The brain has a large capacity for automatic simultaneous processing and integration of sensory information. Combining information from different sensory modalities facilitates our ability to detect, discriminate, and recognize sensory stimuli, and learning is often optimal in a multisensory environment. Currently used multisensory stimulation methods in stroke rehabilitation include motor imagery, action observation, training with a mirror or in a virtual environment, or various kinds of music therapy. Several studies have shown positive effects been reported but to give general recommendation more studies are needed. Patient heterogeneity and the interactions of age, gender, genes and environment are discussed. Randomized controlled longitudinal trials starting earlier post stroke are needed. The advance in brain network science and neuroimaging enabling longitudinal studies of structural and functional networks are likely to have an important impact on patient selection for specific interventions in future stroke rehabilitation.

 11. Multifamily Housing Rehabilitation Process Improvements

  Sweet, Marshall L. [Partnership for Home Innovation, Upper Marlboro, MD (United States); Francisco, Abby [Partnership for Home Innovation, Upper Marlboro, MD (United States); Roberts, Sydney G. [Partnership for Home Innovation, Upper Marlboro, MD (United States)

  2016-03-01

  Rea Ventures Group, LLC (Rea Ventures) partnered with Southface Energy Institute (Southface)—a member of the U.S. Department of Energy’s Partnership for Home Innovation Building America research team—to rehabilitate 418 low-income multifamily rental apartments located at 14 properties in Georgia (International Energy Conservation Code Climate Zones 2–4). These 22-year-old units with individual utility meters were arranged in row house or townhouse style. Rehabilitation plans were developed using a process prescribed by the U.S. Department of Agriculture (USDA) Rural Development program, which partially funded the building upgrades. The USDA is responsible for building, upgrading, and subsidizing housing in rural areas nationwide; this housing includes more than 14,000 existing multifamily housing developments. In 2012, more than $100 million in grants and loans were allocated for that purpose.

 12. Stroke survivors' experiences of rehabilitation

  Peoples, Hanne; Satink, Ton; Steultjens, Esther

  2011-01-01

  INTRODUCTION: The aim was to obtain the best available knowledge on stroke survivors' experiences of rehabilitation. The increase in demands for accountability in health care and acknowledgement of the importance of client participation in health decisions calls for systematic ways of integrating...... this perspective. METHODS AND MATERIALS: A systematic review of qualitative studies was performed. A literature search in MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, and EMBASE was conducted. Suitability for inclusion was based on selected criteria: published qualitative studies written in English from 1990 to 2008 on stroke...... needs, 3) Physical and non-physical needs, 4) Being personally valued and treated with respect, 5) Collaboration with health care professionals and 6) Assuming responsibility and seizing control. DISCUSSION: The synthesis showed that stroke survivors' experiences of rehabilitation reflected individual...

 13. Research in Danish cancer rehabilitation

  Høybye, Mette Terp; Dalton, Susanne Oksbjerg; Christensen, Jane

  2008-01-01

  Worldwide, the number of cancer survivors is increasing, owing to improvements in cancer therapy, resulting in an increased need to address the physical and mental sequelae of cancer. This paper introduces a Danish psychosocial cancer intervention and presents the baseline characteristics...... of the cancer survivors with respect to cancer site, sociodemographic variables, social network, lifestyle, self-rated health and the prevalence of cancer-related late effects. The study is part of the FOCARE research project, in which the long-term effects of the rehabilitation programme are evaluated...... systematically. The study is based on data from a self-administered baseline questionnaire filled in by 2 174 cancer survivors who registered for a 1-week, publicly paid rehabilitation retreat and were invited to participate in the FOCARE study in the period 25 November 2002 to 31 December 2005. The response...

 14. Rehabilitation aspects of human sexuality.

  Madorsky, J G; Dixon, T P

  1983-08-01

  The PLISSIT model is a comprehensive program that combines educational strategies with behavioral intervention to integrate human sexuality into the initial rehabilitation of spinal cord-injured persons. Sexuality is treated as a health care issue as important as bowel and bladder care, skin care, psychosocial issues, mobility, self-care and vocational concerns. Patients admitted to the Spinal Cord Injury Program are surrounded by a supportive milieu and an interdisciplinary staff who comfortably incorporate sexuality into discussions about catheter care, positioning, communication styles, assistive devices and so forth. Patients are exposed to a behavioral training program that makes available didactic lectures, group and individual sessions, bibliotherapy, films and opportunities for directed overnight sexual exploration within the hospital. We advocate that sex therapy be integrated into comprehensive rehabilitation programs along with physical therapy occupational therapy, recreation therapy and psychotherapy as an integral and effective form of functional restoration for patients with major physical disabilities.

 15. [Data protection in rehabilitation research].

  Exner, A K; Gerold, H; Breckenkamp, J; Bahmer, J; Klemke, R; Berg-Beckhoff, G; Horschke, A; Razum, O

  2014-08-01

  Data protection is regulated by legislation and has to be adhered to by scientists, too. This overview shows where aspects of data protection have to be considered in rehabilitation research. Important legal sources are the code of social law X, the German Federal Data Protection Act and the data protection acts of the German states. Specific recommendations about patient information sheet and written informed consent are given for research based on interviews with study participants. Furthermore, operations such as collecting, processing, using, storing, publishing and archiving of personal data are explained, taking into account the requirements of data protection. A practical example (URL: www.thieme-connect.de/ejournals/toc/rehabilitation) shows how to separate personal data and research data using the services of an external data custodian. © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 16. Rehabilitering af svaer traumatisk hjerneskade

  Nordenbo, Annette M; Jakobsen, Johannes K

  2007-01-01

  INTRODUCTION: In September 2000 the Brain Injury Unit at Hvidovre Hospital was established, offering subacute intensive rehabilitation to patients with severe traumatic brain injury. Uptake area: Eastern part of Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Outcome 6 months after discharge is presented...... for patients from the first 2 years, focusing on disability and social factors. MATERIALS AND METHODS: Patients were selected on the basis of the Glasgow Coma Scale after end of sedation to ensure that the most severely-injured were included in the study. Rehabilitation was initiated immediately regardless...... than 4 weeks. Nonetheless, 4 out of 5 were able to walk independently, 79% were living at home under normal conditions and 76% were independent on a personal level. A majority suffered from cognitive dysfunctions, which was often the major remaining disability. 20% had resumed normal work or education...

 17. Clinical Holistic Medicine: Holistic Rehabilitation

  Søren Ventegodt

  2005-01-01

  Full Text Available Quality of life, health, and ability are often lost at the same time and most often in one decaying existential movement over 5 or 10 years. This “lost life” is mostly too slow to be felt as life threatening, but once awakened to reality, it provokes the deepest of fears in patients: the fear of death itself and destruction of our mere existence. The horrible experience of having “lost life””, often without even noticing how it happened, can be turned into a strong motivation for improvement. Personal development is about finding the life deeply hidden within in order to induce revitalization and rehabilitation. Rehabilitation is about philosophy of life with the integration of the repressed painful feelings and emotions from the past and the letting go of the associated negative beliefs and decisions. The holistic medical toolbox builds on existential theories (the quality of life theories, the life mission theory, the theory of character, the theory of talent, and the holistic process theory and seems to have the power to rehabilitate the purpose of life, the character of the person, and fundamental existential dimensions of man: (1 love; (2 strength of mind, feelings, and body; and 3 joy, gender, and sexuality; allowing the person once again to express and realize his talents and full potential. The principles of rehabilitation are not very different from other healing, but the task is often more demanding for the holistic physician as the motivation and resources often are very low and the treatment can take many years.

 18. Interdisciplinary rehabilitation in Parkinson's disease.

  Iansek, R

  1999-01-01

  The use of a multidisciplinary team in managing end-stage PD was described, emphasizing the use of a specifically designed rehabilitation program based on current concepts of basal ganglia function and malfunction in PD as a means of unifying the team members, providing them with a common knowledge base and enabling the team members to speak to the patients with a common language. This approach has enabled the multidisciplinary team to function in an interdisciplinary and intradisciplinary manner.

 19. Rehabilitation Aspects of Human Sexuality

  Madorsky, Julie G. Botvin; Dixon, Thomas P.

  1983-01-01

  The PLISSIT model is a comprehensive program that combines educational strategies with behavioral intervention to integrate human sexuality into the initial rehabilitation of spinal cord-injured persons. Sexuality is treated as a health care issue as important as bowel and bladder care, skin care, psychosocial issues, mobility, self-care and vocational concerns. Patients admitted to the Spinal Cord Injury Program are surrounded by a supportive milieu and an interdisciplinary staff who comfort...

 20. Rehabilitation for total joint arthroplasty.

  Ritterman, Scott; Rubin, Lee E

  2013-05-01

  Total hip and knee replacement are two of the most common and successful elective surgeries preformed in the United States each year. Preoperative medical preparation and postoperative rehabilitation are equally important to a successful outcome. Physical deconditioning, tobacco use, obesity and medical co-morbidities can adversely affect outcomes and should be addressed before any elective procedure. Formal postoperative therapy is geared towards the specific surgery and is aimed at returning the patient to independent activity.

 1. Low vision rehabilitation: current perspectives

  Vingolo EM; De Rosa V; Domanico D; Anselmucci F

  2015-01-01

  Enzo Maria Vingolo, Vittoria De Rosa, Daniela Domanico, Federico Anselmucci  Department of Ophthalmology, University La Sapienza of Rome, Terracina, Italy Abstract: Quality of life in low vision patients is deeply conditioned by their visual ability, and increased rates of depression, domestic injury, and need for caregiver assistance can be expected as a result of low performance. Much effort have been made recently in order to develop new tools and aids for rehabilitation of low v...

 2. Soft Pneumatic Actuators for Rehabilitation

  Guido Belforte; Gabriella Eula; Alexandre Ivanov; Silvia Sirolli

  2014-01-01

  Pneumatic artificial muscles are pneumatic devices with practical and various applications as common actuators. They, as human muscles, work in agonistic-antagonistic way, giving a traction force only when supplied by compressed air. The state of the art of soft pneumatic actuators is here analyzed: different models of pneumatic muscles are considered and evolution lines are presented. Then, the use of Pneumatic Muscles (PAM) in rehabilitation apparatus is described and the general characteri...

 3. Military sports and rehabilitation medicine.

  Dharm-Datta, S; Nicol, E

  2007-06-01

  This article summarises the presentations at the Sports Medicine and Rehabilitation Study Day held by the Haywood Club at The Medical Society of London on 21 September 2006. The event was attended by over 100 serving and retired DMS personnel and included talks on a diverse range of subjects from the newly established speciality of Sports and Exercise medicine, the role of physiotherapy, exercise therapy and podiatry, core stability, tendon disorders, anterior knee pain, and the management of chronic pain.

 4. Rehabilitation of the burn patient

  Procter Fiona

  2010-10-01

  Full Text Available Rehabilitation is an essential and integral part of burn treatment. It is not something which takes place following healing of skin grafts or discharge from hospital; instead it is a process that starts from day one of admission and continues for months and sometimes years after the initial event. Burns rehabilitation is not something which is completed by one or two individuals but should be a team approach, incorporating the patient and when appropriate, their family. The term ′Burns Rehabilitation′ incorporates the physical, psychological and social aspects of care and it is common for burn patients to experience difficulties in one or all of these areas following a burn injury. Burns can leave a patient with severely debilitating and deforming contractures, which can lead to significant disability when left untreated. The aims of burn rehabilitation are to minimise the adverse effects caused by the injury in terms of maintaining range of movement, minimising contracture development and impact of scarring, maximising functional ability, maximising psychological wellbeing, maximising social integration

 5. Rehabilitation of Delavan Lake, Wisconsin

  Robertson, Dale M.; Goddard, Gerald L.; Helsel, D.R.; MacKinnon, Kevin L.

  2009-01-01

  A comprehensive rehabilitation plan was developed and implemented to shift Delavan Lake, Wisconsin, from a hypereutrophic to a mesotrophic condition. The plan was threefold: (1) reduce external phosphorus (P) loading by applying Best Management Practices in the watershed, enhance an existing wetland, and short-circuit the inflows through the lake, (2) reduce internal P loading by treating the sediments with alum and removing carp, and (3) rehabilitate the fishery by removing carp and bigmouth buffalo and adding piscivores (biomanipulation). The first and second parts of the plan met with only limited success. With only minor reductions in internal and external P loading, P concentrations in the lake returned to near pre-treatment concentrations. The intensive biomanipulation and resulting trophic cascade (increased piscivores, decreased planktivores, increased large zooplankton populations, and reduced phytoplankton populations) eliminated most of the original problems in the lake (blue-green algal blooms and limited water clarity). However, now there is extensive macrophyte growth and abundant filamentous algae. Without significantly reducing the sources of the problems (high P loading) in Delavan Lake, the increased water clarity may not last. With an improved understanding of the individual components of this rehabilitation program, better future management plans can be developed for Delavan Lake and other lakes and reservoirs with similar eutrophication problems.

 6. Rehabilitacija ljudi po amputaciji: Rehabilitation of people after amputation: Rehabilitation of people after amputation:

  Burger, Helena

  2010-01-01

  The article presents the level of the evidence that exists in the literature on rehabilitation of people after lower and upper limb amputation. We found that there is not much high-quality evidence available in this field of rehabilitation.

 7. 77 FR 41391 - Final Priority; Rehabilitation Research and Training Center on Vocational Rehabilitation and...

  2012-07-13

  ... Network, including Regional Technical Assistance and Continuing Education (TACE) Centers to disseminate... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF EDUCATION Final Priority; Rehabilitation Research and Training Center on Vocational Rehabilitation and...

 8. Psychosocial rehabilitation and democratic development in Nepal

  Triantafillou, Peter; Sassene, Michel

  2011-01-01

  interventions have made critics proclaim that Western psychosocial expertise subjects the bereaved of the Third World to repressive administrative power by objectifying and colonizing their minds. Meanwhile, advocates of psychosocial rehabilitation maintain that such criticisms fail to appreciate the ability...... of local healing strategies to actually empower torture victims through rehabilitation programmes. Inspired by Michel Foucault's concept of government, this article argues that both these assessments of torture rehabilitation overlook forms of power that work through the constitution of subjectivities...

 9. Rehabilitation to people with mental disorders

  Eplov, Lene; Petersen, Kirsten Schultz; Jespersen, Ejgil

  2014-01-01

  The Danish Government Committee on Psychiatry states that recovery-oriented rehabilitation is an important framework and direction in psychiatry. Recovery-oriented rehabilitation means that the intervention is based on best practice. It is also based on four values: self-determination, person...... involvement, self-determination/choice and growth potential. A comprehensive national plan of action on how to develop a recovery-oriented rehabilitation to Danish citizens with mental disorders is recommended....

 10. 2D-Tasks for Cognitive Rehabilitation

  Caballero Hernandez, Ruth; Martinez Moreno, Jose Maria; García Molina, A.; Ferrer Celma, S.; Solana Sánchez, Javier; Sanchez Carrion, R.; Fernandez Casado, E.; Pérez Rodríguez, Rodrigo; Gomez Pulido, A.; Anglès Tafalla, C.; Cáceres Taladriz, César; Ferre Vergada, M.; Roig Rovira, Teresa; Garcia Lopez, P.; Tormos Muñoz, Josep M.

  2011-01-01

  Neuropsychological Rehabilitation is a complex clinic process which tries to restore or compensate cognitive and behavioral disorders in people suffering from a central nervous system injury. Information and Communication Technologies (ICTs) in Biomedical Engineering play an essential role in this field, allowing improvement and expansion of present rehabilitation programs. This paper presents a set of cognitive rehabilitation 2D-Tasks for patients with Acquired Brain Injury (ABI). These t...

 11. Mobile, Virtual Enhancements for Rehabilitation (MOVER)

  2015-08-28

  affairs medical centers (VAMCs), not all patients have the time or ability to receive prolonged inpatient rehabilitation interventions. Furthermore...accompany home-based TBI motor impairment rehabilitation therapy . Given our design for a reminder-based system, which is already available on most...Virtual Coaches Development Our goal for Task 3 is to develop virtual coaches to assist home-based TBI motor impairment rehabilitation therapy

 12. 34 CFR 385.43 - What requirements apply to the training of rehabilitation counselors and other rehabilitation...

  2010-07-01

  ... rehabilitation counselors and other rehabilitation personnel? 385.43 Section 385.43 Education Regulations of the..., DEPARTMENT OF EDUCATION REHABILITATION TRAINING What Conditions Must Be Met by a Grantee? § 385.43 What requirements apply to the training of rehabilitation counselors and other rehabilitation personnel? Any...

 13. The rehabilitative approach in rheumatoid arthritis

  N. Pappone

  2011-09-01

  Full Text Available The rehabilitative approach for the patient with rheumatoid arthritis should be early, global and complementary to an early pharmacological therapy, in the context of a multidisciplinary approach, that should include physicians with different specialties and other health professionals. Evaluation scales assessing disability and quality of life are necessary for the rehabilitative approach. These can be classified in 2 groups: specific tools and generic tools, each evaluating different components of the health status. After the evaluation and the definition of the aims of the rehabilitation, a rehabilitative project, potentially including physical therapies, therapeutic exercises, occupational therapy and orthosis should be defined.

 14. Spinal Cord Injury Rehabilitation in Nepal

  Nabina Shah

  2013-06-01

  Full Text Available Spinal cord injury is a major trauma, with its short and long term effects and consequences to the patient, his friends and family. Spinal cord injury is addressed in the developed countries with standard trauma care system commencing immediately after injury and continuing to the specialized rehabilitation units. Rehabilitation is important to those with spinal injury for both functional and psychosocial reintegration. It has been an emerging concept in Nepal, which has been evident with the establishment of the various hospitals with rehabilitation units, rehabilitation centres and physical therapy units in different institutions. However, the spinal cord injury rehabilitation setting and scenario is different in Nepal from those in the developed countries since spinal cord injury rehabilitation care has not been adequately incorporated into the health care delivery system nor its importance has been realized within the medical community of Nepal. To name few, lack of human resource for the rehabilitation care, awareness among the medical personnel and general population, adequate scientific research evidence regarding situation of spinal injury and exorbitant health care policy are the important hurdles that has led to the current situation. Hence, it is our responsibility to address these apparent barriers to successful implementation and functioning of rehabilitation so that those with spinal injury would benefit from enhanced quality of life. Keywords: rehabilitation; spinal injury.

 15. Neuropsychological rehabilitation for traumatic brain injury patients

  Marzena Chantsoulis

  2015-05-01

  Full Text Available The aim of this review is to discuss the basic forms of neuropsychological rehabilitation for patients with traumatic brain injury (TBI. More broadly, we discussed cognitive rehabilitation therapy (CRT which constitutes a fundamental component in therapeutic interaction at many centres worldwide. Equally presented is a comprehensive model of rehabilitation, the fundamental component of which is CRT. It should be noted that the principles of this approach first arose in Poland in the 1970s, in other words, several decades before their appearance in other programmemes. Taken into consideration are four factors conditioning the effectiveness of such a process: comprehensiveness, earlier interaction, universality and its individualized character. A comprehensive programmeme of rehabilitation covers: cognitive rehabilitation, individual and group rehabilitation with the application of a therapeutic environment, specialist vocational rehabilitation, as well as family psychotherapy. These training programmemes are conducted within the scope of the ‘Academy of Life,’ which provides support for the patients in their efforts and shows them the means by which they can overcome existing difficulties. Equally emphasized is the close cooperation of the whole team of specialists, as well as the active participation of the family as an essential condition for the effectiveness of rehabilitation and, in effect, a return of the patient to a relatively normal life. Also presented are newly developing neurothechnologies and the neuromarkers of brain injuries. This enables a correct diagnosis to be made and, as a result, the selection of appropriate methods for neuropsychological rehabilitation, including neurotherapy.

 16. Stroke rehabilitation: recent advances and future therapies.

  Brewer, L; Horgan, F; Hickey, A; Williams, D

  2013-01-01

  Despite advances in the acute management of stroke, a large proportion of stroke patients are left with significant impairments. Over the coming decades the prevalence of stroke-related disability is expected to increase worldwide and this will impact greatly on families, healthcare systems and economies. Effective neuro-rehabilitation is a key factor in reducing disability after stroke. In this review, we discuss the effects of stroke, principles of stroke rehabilitative care and predictors of recovery. We also discuss novel therapies in stroke rehabilitation, including non-invasive brain stimulation, robotics and pharmacological augmentation. Many trials are currently underway, which, in time, may impact on future rehabilitative practice.

 17. Pulmonary rehabilitation: definition, concept, and history.

  Nici, Linda; ZuWallack, Richard L

  2014-06-01

  Pulmonary rehabilitation is a complex intervention for which it is difficult to craft a succinct yet inclusive definition. Pulmonary rehabilitation should be considered for all patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who remain symptomatic or have decreased functional status despite otherwise optimal medical management. The essential components of pulmonary rehabilitation are exercise training and self-management education, tailored to the needs of the individual patient and integrated into the course of the disease trajectory. Emerging data support a role for pulmonary rehabilitation in nontraditional contexts, such as during exacerbation in the non-COPD patient and in the home setting.

 18. Readiness for cancer rehabilitation in Denmark

  Kristiansen, Maria; Adamsen, Lis; Hendriksen, Carsten

  2013-01-01

  Rehabilitation is a key element in most cancer care policies in recognition of the often unmet physical, psychological and social needs among the rising numbers of patients with cancer. A systematic assessment of patients' needs and available rehabilitation services constitute the foundation...... for timely, comprehensive and coordinated cancer rehabilitation. This study aims to provide insight into the current organisation and practice of cancer rehabilitation in Denmark with special emphasis placed on the assessment of patients' needs and availability of services across the cancer treatment...

 19. Rehabilitation of a patient with stroke

  Apurba Barman

  2013-01-01

  Full Text Available Stroke is a significant cause of long-term disability world-wide. The post-stroke disabilities are due to loss of locomotion, activity of daily living, cognition and communication skills. Rehabilitation is an integral part of medical management and continues longitudinally through acute care, post-acute care and community reintegration. The objectives of stroke rehabilitation are to maximize the functional independence, minimize the disabilities, reintegrate back into the home and community and improve the self-esteem of patient. A comprehensive stroke rehabilitation service should provide early assessment of impairments and disabilities, management and prevention of complications and well-organized rehabilitation program in both in-patient and out-patient settings. A multidisciplinary or interdisciplinary team approach is necessary to reduce the post-stroke disabilities. It has many members, including physicians, physical therapists, occupational therapists, speech and language pathologists, orthotist, psychotherapists, social workers, vocational rehabilitation therapists, rehabilitation nurse, patients, families and other caregivers. Physicians caring for patients with stroke during rehabilitation must be aware of potential medical complications, as well as a number of special problems that may complicate recovery, including cognitive deficits, aphasia, dysphagia, urinary incontinence, shoulder pain, spasticity, falls and depression. Involvement of patient and caregivers in the rehabilitation process is essential. This article outlines the salient features of the early comprehensive rehabilitation after stroke.

 20. Stroke rehabilitation: recent advances and future therapies.

  Brewer, L

  2012-09-27

  Despite advances in the acute management of stroke, a large proportion of stroke patients are left with significant impairments. Over the coming decades the prevalence of stroke-related disability is expected to increase worldwide and this will impact greatly on families, healthcare systems and economies. Effective neuro-rehabilitation is a key factor in reducing disability after stroke. In this review, we discuss the effects of stroke, principles of stroke rehabilitative care and predictors of recovery. We also discuss novel therapies in stroke rehabilitation, including non-invasive brain stimulation, robotics and pharmacological augmentation. Many trials are currently underway, which, in time, may impact on future rehabilitative practice.

 1. Corneal blindness: prevention, treatment and rehabilitation

  Matthew J Burton

  2009-12-01

  Full Text Available Blindness from corneal disease is a major ophthalmic public health problem. There are three important elements to addressing corneal blindness: prevention, treatment, and rehabilitation.

 2. Psychosocial aspects of rehabilitation in sports.

  Covassin, Tracey; Beidler, Erica; Ostrowski, Jennifer; Wallace, Jessica

  2015-04-01

  When an athlete is injured, the primary focus of the sports medicine team is to treat the physical effects of the injury. However, many injured athletes experience negative psychological responses that should also be addressed throughout the rehabilitation process. Sports medicine professions should use psychosocial skills to help decrease the negative consequences of the injury, such as fear of reinjury, anxiety, depression, and adherence to rehabilitation. These psychosocial skills include goal setting, imagery, relaxation techniques, motivation, and self-talk. This article addresses the negative consequences of injury, psychosocial skills used to aid in the rehabilitation process, and clinical implications of the psychological aspects of rehabilitation in sport.

 3. Effect of Rehabilitation Technology Services on Vocational Rehabilitation Outcomes of Individuals with Multiple Sclerosis

  Chiu, Chung-Yi; Tansey, Timothy N.; Chan, Fong; Strauser, David; Frain, Michael P.; Arora, Simran

  2015-01-01

  Objectives: To examine the effect of rehabilitation technology interventions on the employment or job retention outcomes of individuals with multiple sclerosis (MS) served by the state-federal vocational rehabilitation program using a case-control study design. Participants: Data for this study were extracted from the Rehabilitation Services…

 4. [Is rehabilitation worth it? : Review of economic evaluations of rehabilitation in Germany].

  Krauth, Christian; Bartling, Tim

  2017-04-01

  Because of demographic change, the rehabilitation sector in Germany is going to face increasing demands in the future. Limited budgets make the optimal allocation of resources a top priority. To support decisions about the optimal scope and design of rehabilitation, studies on health economics are of utmost importance. The aim of this article is to provide an overview of the evaluation of rehabilitation with regard to health economics in Germany.Based on a comprehensive literature research, 17 studies on the cost-effectiveness of rehabilitation in Germany were identified. The health economics evaluation focuses on four main topics: patient education (5 studies), the comparison of outpatient and inpatient rehabilitation (7 studies), medico-occupational rehabilitation programs (2 studies) and aftercare programs (3 studies). All four topics show that innovative rehabilitation technologies can be cost-effective. Significant potential savings in program costs of 25-35% are demonstrated in outpatient rehabilitation (with comparable effectiveness with inpatient care). Designated patient education programs often lead to significant savings with indirect costs, by reducing periods of unfitness to work and extending the long-term ability to work. This review article also points out that some relevant areas of rehabilitation, such as the flexibilization of rehabilitation programs or the efficient organization of access to rehabilitation, have not been evaluated sufficiently on the basis of health economics. This article ends with the requirement to carry out more economics-based rehabilitation studies.

 5. Rehabilitation Counseling in the Year 2011: Perceptions of Certified Rehabilitation Counselors

  Barros-Bailey, Mary; Benshoff, John J.; Fischer, Jerome

  2009-01-01

  In the 2006 Job Analysis of Certified Rehabilitation Counselors, the Commission on Rehabilitation Counselor Certification asked counselors where they thought the profession would be in 5 years. A total of 529 counselors gave their opinions about the future of rehabilitation counseling within the context of the sociopolitical environment in which…

 6. Geriatric Rehabilitation ('Alters-Rehabilitation'): The New Challenge for Social Medicine and Science.

  Barolin, G. S.

  1996-01-01

  This discussion of geriatric rehabilitation stresses the importance of holistic and permanent rehabilitation with a fluent transition from the acute phase to the rehabilitation phase under one specialist's care and in one institution. Recommendations include mixed age groups in one ward; systematic education of relatives; follow-up rehabilitation…

 7. Consumer Involvement in Rehabilitation Research & Practice: Institute on Rehabilitation Issues (19th).

  Arkansas Univ., Fayetteville. Research and Training Center in Vocational Rehabilitation.

  This document was prepared in response to the 1992 Rehabilitation Act Amendments (P.L. 102-569), which provide a legal basis for greater consumer involvement in rehabilitation services. The focus of this document is to: (1) show how persons with disabilities can better participate in their rehabilitation programs; (2) lay the foundation for…

 8. Development status and prospect of rehabilitation clinical nurse specialist

  Xiao-ping WANG

  2014-04-01

  Full Text Available Through access to a lot of relevant information on the role of the rehabilitation nurse specialist functions, explore how rehabilitation specialist nurse qualifications provides a basis for our rehabilitation specialist nurse cultivating and development.

 9. Psychological Disorders of Blind Persons and Success in Residential Rehabilitation.

  Needham, W. E.; And Others

  1992-01-01

  Comparison of residential rehabilitation outcomes of blind clients with (n=45) or without (n=67) previous psychiatric diagnosis found no intergroup differences after rehabilitation in skill, attitude, and overall adjustment. All clients improved significantly during rehabilitation. (DB)

 10. Rehabilitation interventions in multiple sclerosis: an overview.

  Beer, Serafin; Khan, Fary; Kesselring, Jürg

  2012-09-01

  Multiple sclerosis is a complex, heterogeneous disease associated with long-term disability. Despite the availability of advanced disease-modifying and symptomatic therapies that may decrease activity and progression of disease and alleviate complaints to a certain extent, there is still a need for comprehensive rehabilitation interventions in order to reduce sequels and symptoms of the disease on personal activities and social participation to achieve the highest possible independence and the best quality of life. Timing and setting of rehabilitation interventions should be selected individually depending on disease phase, functional deficits, personal requirements, as well as specific goals. In addition, limitations and disease-specific characteristics that may influence rehabilitation outcome should be noted. Rehabilitation interventions should be considered early for maintaining functional capacity and reducing risk for losing important abilities or independence. Due to gradual failure of adaptive compensatory mechanisms along the course of disease, benefits of rehabilitation interventions are generally higher in earlier phases of MS. Inpatient and outpatient multidisciplinary rehabilitation has been shown to be beneficial in improving disability, participation and quality of life despite progression of the disease. Good evidence exists for different specific interventions improving physical and cognitive performance. Other important issues responsible for beneficial effects of comprehensive rehabilitation in MS include education, instruction, and information of patients and caregivers. Comprehensive assessment of health domains in MS patients using standardized framework and common language for describing the impact of disease at different levels, using International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core sets may increase the knowledge of needs of these patients for more efficient and adapted rehabilitation interventions meeting these

 11. Biofeedback for robotic gait rehabilitation

  Colombo Gery

  2007-01-01

  Full Text Available Abstract Background Development and increasing acceptance of rehabilitation robots as well as advances in technology allow new forms of therapy for patients with neurological disorders. Robot-assisted gait therapy can increase the training duration and the intensity for the patients while reducing the physical strain for the therapist. Optimal training effects during gait therapy generally depend on appropriate feedback about performance. Compared to manual treadmill therapy, there is a loss of physical interaction between therapist and patient with robotic gait retraining. Thus, it is difficult for the therapist to assess the necessary feedback and instructions. The aim of this study was to define a biofeedback system for a gait training robot and test its usability in subjects without neurological disorders. Methods To provide an overview of biofeedback and motivation methods applied in gait rehabilitation, previous publications and results from our own research are reviewed. A biofeedback method is presented showing how a rehabilitation robot can assess the patients' performance and deliver augmented feedback. For validation, three subjects without neurological disorders walked in a rehabilitation robot for treadmill training. Several training parameters, such as body weight support and treadmill speed, were varied to assess the robustness of the biofeedback calculation to confounding factors. Results The biofeedback values correlated well with the different activity levels of the subjects. Changes in body weight support and treadmill velocity had a minor effect on the biofeedback values. The synchronization of the robot and the treadmill affected the biofeedback values describing the stance phase. Conclusion Robot-aided assessment and feedback can extend and improve robot-aided training devices. The presented method estimates the patients' gait performance with the use of the robot's existing sensors, and displays the resulting biofeedback

 12. Rehabilitation in the nursing home.

  Joseph, C L; Wanlass, W

  1993-11-01

  Despite the considerable challenges to providing high-quality rehabilitation in a long-term care facility, growing demographic and fiscal pressures are likely to push the nursing home into the forefront of rehabilitation for the frail elderly. Model programs have been implemented in recent years that present alternative ways to increase access to skilled services and improve quality of care in nursing homes without a drastic increase in costs. The teaching nursing home program has supported projects to make longterm care facilities centers for education, innovative clinical care, and research, thus bringing nursing homes into the mainstream of the medical establishment. A majority of US medical schools have recognized the need for training in long-term care and have formed affiliations with nursing homes. The Department of Veterans Affairs has a large national system of nursing homes, which has made a significant contribution to the training of health professionals in many fields. Demonstration projects such as the Social Health Maintenance Organization and On Lok have sought to decrease the fragmentation of health care services for the elderly and bring nursing homes into a continuum of care. The adoption of the OBRA regulations is building a base for comprehensive assessment and improved provision of care in nursing homes nationwide. Nursing home rehabilitation has the potential to decrease institutionalization in the short-term resident, whereas maintenance therapy can improve quality of life and decrease the cost of caring for patients who must be institutionalized. But to achieve this potential, significant barriers must be overcome. Negative attitudes about aging and nursing homes percolate through all levels of health care from lack of reimbursement at the federal and state levels to the professional priorities that continue to favor "high-tech" medicine and stigmatize nursing homes and those who work in them, to low expectations of caregivers and the

 13. Program organization in pulmonary rehabilitation.

  Garvey, Chris; Carlin, Brian; Raskin, Jonathan

  2014-06-01

  Variable aspects of pulmonary rehabilitation (PR) programs include staff composition, setting, structure, and duration. Longer PR programs generally translate into greater improvements in outcomes and (perhaps) prolonged maintenance of benefits. Barriers to PR include transportation issues, inconvenience for the patient, cost and insurance coverage problems, lack of perceived benefit, concurrent illness, and influence of the provider. PR settings include inpatient and outpatient environments. PR has been shown to improve health care utilization during or immediately following chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. Challenges to providing PR may be partially addressed by technological developments.

 14. Adapting Playware to Rehabilitation Practices

  Nielsen, Camilla Balslev; Lund, Henrik Hautop

  2011-01-01

  We describe how playware and games may become adaptive to the interaction of the individual user and how therapists use this adaptation property to apply modular interactive tiles in rehabilitation practices that demand highly individualized training. Therapists may use the interactive modular......’s lung (COLD) patients and stroke patients in hospitals and in the private homes of patients and elderly. Through a qualitative research methodology of the new practice with the tiles, we find that therapists are using the modular aspect of the tiles for personalized training of a vast variety of elderly...

 15. Adapting Playware to Rehabilitation Practices

  Nielsen, Camilla Balslev; Lund, Henrik Hautop

  2012-01-01

  We describe how playware and games may become adaptive to the interaction of the individual user and how therapists use this adaptation property to apply modular interactive tiles in rehabilitation practices that demand highly individualized training. Therapists may use the interactive modular......’s lung (COLD) patients and stroke patients in hospitals and in the private homes of patients and elderly. Through a qualitative research methodology of the new practice with the tiles, we find that therapists are using the modular aspect of the tiles for personalized training of a vast variety of elderly...

 16. Terrorism In Indonesia: A Review On Rehabilitation And Deradicalization

  Zora A. Sukabdi

  2015-01-01

  ...’ behavior, key elements in rehabilitation, criterions for successful rehabilitation, and parameters of effective deradicalization according to those who have disengaged from violence and criminal activities...

 17. 78 FR 29344 - Applications for New Awards; National Institute on Disability and Rehabilitation Research...

  2013-05-20

  ... Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Rehabilitation Research Training Centers AGENCY: Office of... Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Rehabilitation Research Training Centers (RRTCs... the Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program is to plan and...

 18. 78 FR 76131 - Applications for New Awards; National Institute on Disability and Rehabilitation Research...

  2013-12-16

  ... Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Rehabilitation Engineering Research Centers AGENCY: Office... Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Rehabilitation Engineering Research Centers (RERCs... Purpose of Program: The purpose of the Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers...

 19. 77 FR 40590 - Applications for New Awards: Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program...

  2012-07-10

  ... Applications for New Awards: Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program; Disability... Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Disability and Rehabilitation Research Projects--Burn Model... Rehabilitation Research Projects and Centers Program-- Disability and Rehabilitation Research...

 20. Follow-Up Treatment and Rehabilitation

  ... Learn › Stages › In Treatment Follow-Up Treatment and Rehabilitation Originally published on November 10, 2009 Most recently ... will need to be monitored when treatment stops. Rehabilitation Therapist Either the tumor itself or the effects ...

 1. Vocational Rehabilitation for Women with Disabilities.

  Stace, Sheila

  1987-01-01

  Women with disabilities have limited access to the labor market owing to the double disadvantage of being both disabled and female. The current rehabilitation system is inadequate to meet this population's needs. Further research, broader action programs, changes in vocational rehabilitation, and active measures against discrimination are needed.…

 2. Native grasses for rehabilitating Hunter Valley minesites

  Huxtable, C. [NSW Department of Land and Water Conservation, NSW (Australia)

  1998-04-01

  Introduced plant species, particularly grasses, have long been used to rehabilitate mined land in Australia. Interest in using native species spawned a research project in the Hunter Valley which has demonstrated the suitability of certain native species for rehabilitation and put forward guidelines to enhance the chance of their successful establishment. 4 photos., 1 tab.

 3. Psychiatric Rehabilitation: A Dialogue with Bill Anthony.

  Livneh, Hanoch

  1984-01-01

  Presents an interview with Dr. Bill Anthony, Director of the Boston University Center for Rehabilitation Research and Training in Mental Health. Outlines the historical forerunners of Anthony's Psychiatric Rehabilitation Model, describes its major components, discusses its applicability to different client populations, and demonstrates the model's…

 4. Specializations in Rehabilitation Counseling: One Program's Vision

  Bernacchio, Charles; Burker, Eileen J.; Falvo, Donna; Porter, Patricia; Carone, Stacia

  2008-01-01

  The option for specialization is explored to address expanding roles for rehabilitation counselors. Several important considerations are identified for Rehabilitation Counselor Education (RCE) program faculty opting for a specialization. Development of specialty tracks in psychiatric and developmental disabilities are offered as viable options for…

 5. [Early neurological-neurosurgical rehabilitation. Current state].

  Bertram, M; Brandt, T

  2007-10-01

  In German neurorehabilitation, the ambiguous term "early rehabilitation" reflects the multidisciplinary, rehabilitative treatment of severely impaired patients in continuing need of acute and intensive care (including weaning from the respirator in selected cases). The actual definition of this treatment is discussed, which hitherto corresponded to Phase B according to recommendations of the German Federal Study Group for Rehabilitation (BAR) and now has started to be integrated into the diagnosis-related group system. The tasks and aims of early rehabilitation are to support and enhance neuroplastic remission of nervous system functional loss and continued medical care, improve vigilance, establish cooperativity, and evaluate the rehabilitation potential including compensatory and adaptive strategies organizing posthospital care, reducing the need of nursing support, and improving quality of life. Some special aspects of early rehabilitative care are presented here in more detail. To fulfill these tasks, a multidisciplinary team is required including various therapists qualified for neurorehabilition, physicians (including a neurologist), nurses, and social workers. Outcome data were assessed using our 5-year prospective early rehabilitation registry. Fifty-five percent of patients improved to reach the next step of neurorehabilitation (Phase C), with significant gain in function even in the subgroup of aged and most severely disabled patients. The trend to transfer patients very early in the postacute Phase to early rehabilitation facilities, with open medical problems and increased risk of complications, makes close cooperation and interaction with acute medical centers necessary.

 6. Multilingual Rehabilitation Terminology. A Preliminary Study.

  Wagner. , Elizabeth M.

  In rehabilitation, the team approach demands harmonious communication among practitioners of many professions and occupations at many different levels. Technical terminology needs to be concurrently understood or able to be explained easily. Although rehabilitation terminology is still somewhat in a state of flux, enough terms have been identified…

 7. Processes of care in paediatric rehabilitation

  Siebes, R.C.

  2006-01-01

  In this thesis the paediatric rehabilitation treatment process in the Netherlands is described with a focus on the parents' perspective. To what extent are parents involved in the different stages of the paediatric rehabilitation treatment process? What is being done in treatment? Is there a clear r

 8. Scholarship of Teaching in Rehabilitation Counseling Practicum

  Kiener, Michael

  2007-01-01

  Understanding how students learn is a common goal for most educators; however pedagogical research in rehabilitation counselor education is limited. This study employed action research to investigate how six students learned beginning counseling skills in a rehabilitation counseling practicum class. Approximately 150 data points were analyzed by…

 9. On autonomy and participation in rehabilitation.

  Cardol, M.; Jong, B.A. de; Ward, C.D.

  2002-01-01

  To explore the concept of autonomy as a basis for social participation, with particular reference to rehabilitation. Method: A study of relevant literature from the field of rehabilitation, building on theory developed in other fields (ethics, social sciences), and deriving important concepts and st

 10. The Delphi Method in Rehabilitation Counseling Research

  Vazquez-Ramos, Robinson; Leahy, Michael; Estrada Hernandez, Noel

  2007-01-01

  Rehabilitation researchers have found in the application of the Delphi method a more sophisticated way of obtaining consensus from experts in the field on certain matters. The application of this research methodology has affected and certainly advanced the body of knowledge of the rehabilitation counseling practice. However, the rehabilitation…

 11. Rehabilitation of coastal wetlands of India

  Untawale, A.G.

  stream_size 16 stream_content_type text/plain stream_name Ecosyst_Rehabilitation_1992_2_333.pdf.txt stream_source_info Ecosyst_Rehabilitation_1992_2_333.pdf.txt Content-Encoding ISO-8859-1 Content-Type text/plain; charset=ISO-8859-1 ...

 12. Structural Equation Modeling in Rehabilitation Counseling Research

  Chan, Fong; Lee, Gloria K.; Lee, Eun-Jeong; Kubota, Coleen; Allen, Chase A.

  2007-01-01

  Structural equation modeling (SEM) has become increasingly popular in counseling, psychology, and rehabilitation research. The purpose of this article is to provide an overview of the basic concepts and applications of SEM in rehabilitation counseling research using the AMOS statistical software program.

 13. Neurological Vision Rehabilitation: Description and Case Study

  Kingston, John; Katsaros, Jennifer; Vu, Yurika; Goodrich, Gregory L.

  2010-01-01

  The wars in Afghanistan and Iraq have been notable for the high rates of traumatic brain injury (TBI) that have been incurred by the troops. Visual impairments often occur following TBI and present new challenges for rehabilitation. We describe a neurological vision rehabilitation therapy that addresses the unique needs of patients with vision…

 14. Measuring participation outcomes in rehabilitation medicine

  van der Zee, C.H.

  2013-01-01

  We developed the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation (USER-Participation) to fulfill the need for a generic measurement instrument to assess outcomes of outpatient rehabilitation programmes. The USER-Participation assesses three aspects of participation, thereby measuring bo

 15. Perceptions of cardiac rehabilitation patients, specialists and rehabilitation programs regarding cardiac rehabilitation wait times

  Grace Sherry L

  2012-08-01

  Full Text Available Abstract Background In 2006, the Canadian Cardiovascular Society (CCS Access to Care Working Group recommended a 30-day wait time benchmark for cardiac rehabilitation (CR. The objectives of the current study were to: (1 describe cardiac patient perceptions of actual and ideal CR wait times, (2 describe and compare cardiac specialist and CR program perceptions of wait times, as well as whether the recommendations are appropriate and feasible, and (3 investigate actual wait times and factors that CR programs perceive to affect these wait times. Methods Postal and online surveys to assess perceptions of CR wait times were administered to CR enrollees at intake into 1 of 8 programs, all CCS member cardiac specialists treating patients indicated for CR, and all CR programs listed in Canadian directories. Actual wait times were ascertained from the Canadian Cardiac Rehabilitation Registry. The design was cross-sectional. Responses were described and compared. Results Responses were received from 163 CR enrollees, 71 cardiac specialists (9.3% response rate, and 92 CR programs (61.7% response rate. Patients reported that their wait time from hospital discharge to CR initiation was 65.6 ± 88.4 days (median, 42 days, while their ideal median wait time was 28 days. Most patients (91.5% considered their wait to be acceptable, but ideal wait times varied significantly by the type of cardiac indication for CR. There were significant differences between specialist and program perceptions of the appropriate number of days to wait by most indications, with CR programs perceiving shorter waits as appropriate (p  Conclusions Wait times following access to cardiac rehabilitation are prolonged compared with consensus recommendations, and yet are generally acceptable to most patients. Wait times following percutaneous coronary intervention in particular may need to be shortened. Future research is required to provide an evidence base for wait time

 16. Rethinking the continuum of stroke rehabilitation.

  Teasell, Robert W; Murie Fernandez, Manuel; McIntyre, Amanda; Mehta, Swati

  2014-04-01

  Suffering a stroke can be a devastating and life-changing event. Although there is a large evidence base for stroke rehabilitation in the acute and subacute stages, it has been long accepted that patients with stroke reach a plateau in their rehabilitation recovery relatively early. We have recently published the results of a systematic review designed to identify all randomized controlled trials (RCTs) where a rehabilitation intervention was initiated more than 6 months after the onset of the stroke. Of the trials identified, 339 RCTs met inclusion criteria, demonstrating an evidence base for stroke rehabilitation in the chronic phase as well. This seems at odds with the assumption that further recovery is unlikely and the subsequent lack of resources devoted to chronic stroke rehabilitation and management.

 17. Lower-Limb Rehabilitation Robot Design

  Bouhabba, E. M.; Shafie, A. A.; Khan, M. R.; Ariffin, K.

  2013-12-01

  It is a general assumption that robotics will play an important role in therapy activities within rehabilitation treatment. In the last decade, the interest in the field has grown exponentially mainly due to the initial success of the early systems and the growing demand caused by increasing numbers of stroke patients and their associate rehabilitation costs. As a result, robot therapy systems have been developed worldwide for training of both the upper and lower extremities. This paper investigates and proposes a lower-limb rehabilitation robot that is used to help patients with lower-limb paralysis to improve and resume physical functions. The proposed rehabilitation robot features three rotary joints forced by electric motors providing linear motions. The paper covers mechanism design and optimization, kinematics analysis, trajectory planning, wearable sensors, and the control system design. The design and control system demonstrate that the proposed rehabilitation robot is safe and reliable with the effective design and better kinematic performance.

 18. Pneumatic robotic systems for upper limb rehabilitation.

  Morales, Ricardo; Badesa, Francisco Javier; García-Aracil, Nicolás; Sabater, José María; Pérez-Vidal, Carlos

  2011-10-01

  The aim of rehabilitation robotic area is to research on the application of robotic devices to therapeutic procedures. The goal is to achieve the best possible motor, cognitive and functional recovery for people with impairments following various diseases. Pneumatic actuators are attractive for robotic rehabilitation applications because they are lightweight, powerful, and compliant, but their control has historically been difficult, limiting their use. This article first reviews the current state-of-art in rehabilitation robotic devices with pneumatic actuation systems reporting main features and control issues of each therapeutic device. Then, a new pneumatic rehabilitation robot for proprioceptive neuromuscular facilitation therapies and for relearning daily living skills: like taking a glass, drinking, and placing object on shelves is described as a case study and compared with the current pneumatic rehabilitation devices.

 19. Achieving a holistic perspective in stroke rehabilitation

  Kristensen, Hanne Kaae; Lund, Hans; Jones, Dorrie

  2015-01-01

  Background/Aims: Holistic, multidisciplinary rehabilitation is often the most appropriate for stroke patients. The World Health Organization’s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) provides a comprehensive conceptual framework and systematic terminology used...... by health professionals worldwide. The purpose of this study was to explore how the components of the ICF were addressed by physiotherapists and occupational therapists in stroke rehabilitation. Methods: A prospective cohort study, including all service levels within Danish stroke rehabilitation...... to a holistic approach in stroke rehabilitation, including an understanding of functioning and the ability to participate in everyday life. Using this approach to rehabilitation, disability is not only perceived as a consequence of stroke but also in the context of the individual person, where interactions...

 20. Emotional disorders in neurological rehabilitation.

  House, Allan; Hosker, Christian

  2013-01-01

  Depression, anxiety, emotionalism, irritability, and apathy are common findings in the neurological rehabilitation setting and are associated with poorer outcomes. This chapter outlines the importance of detecting and attending to these disorders. The authors recommend the systematic use of self-report measures, tailored for those with cognitive or motor difficulties, in combination with interview-based assessments where suspicion of the presence of a disorder is aroused. A stepped care scheme for coordinating rehabilitation services is presented which highlights the importance of training all staff to be aware of the possibility of patients presenting with emotional disorders and the need to equip all staff with the skills to make emotional enquiries and to carry out brief interventions where indicated. Interventions should be based upon a combination of watchful waiting and optimization of clinical care followed by evidence-based brief therapies such as problem solving, motivational interviewing, and behavioral activation. Antidepressant prescribing should be reserved for the more severe cases and protocols should involve a system for reviewing and time-limiting prescriptions. This chapter aims to aid those designing services to produce simple and widely understood programs that meet the needs of this inherently heterogeneous client base.

 1. Multifamily Housing Rehabilitation Process Improvements

  Sweet, Marshall L. [Partnership for Home Innovation, Upper Marlboro, MD (United States); Francisco, Abby [Partnership for Home Innovation, Upper Marlboro, MD (United States); Roberts, Sydney G. [Partnership for Home Innovation, Upper Marlboro, MD (United States)

  2016-03-01

  Rea Ventures Group, LLC, (Rea Ventures) partnered with Southface Energy Institute (Southface) on the rehabilitation of 418 low-income rental multifamily apartments located at 14 different properties in Georgia (Climate Zones 2-4). These 22-year old, individually-metered units were arranged in rowhouse or townhouse style units. Rehabilitation plans were developed using a process prescribed by the US Department of Agriculture (USDA) Rural Development program, who partially funded the building upgrades. The USDA is responsible for building, upgrading, and subsidizing housing in rural areas nationwide. In 2012, over $100 million was allocated in grants and loans. Due to the unique financing mechanism as well as long-term ownership requirements, property owners are especially motivated to invest in upgrades that will increase durability and tenant retention. These buildings represent a large stock of rural affordable housing that have the potential for significant energy and cost savings for property owners and tenants. Southface analyzed the energy upgrade potential of one stereotypical property in the Rea Ventures portfolio. This study will provide insight into the most cost-effective, implementable energy efficiency and durability upgrades for this age multifamily housing, having an enormous impact not only on the portfolio of Rea Ventures but on the vast USDA and larger Federal portfolio. Additionally, Southface will identify gaps in the current capital needs assessment process, examine available audit and simulation tools and protocols, and evaluate additional auditor training or certification needs.

 2. Psychiatric rehabilitation education for physicians.

  Rudnick, Abraham; Eastwood, Diane

  2013-06-01

  As part of a rapidly spreading reform toward recovery-oriented services, mental health care systems are adopting Psychiatric/Psychosocial Rehabilitation (PSR). Accordingly, PSR education and training programs are now available and accessible. Although psychiatrists and sometimes other physicians (such as family physicians) provide important services to people with serious mental illnesses and may, therefore, need knowledge and skill in PSR, it seems that the medical profession has been slow to participate in PSR education. Based on our experience working in Canada as academic psychiatrists who are also Certified Psychiatric Rehabilitation Practitioners (CPRPs), we offer descriptions of several Canadian initiatives that involve physicians in PSR education. Multiple frameworks guide PSR education for physicians. First, guidance is provided by published PSR principles, such as the importance of self-determination (www.psrrpscanada.ca). Second, guidance is provided by adult education (andragogy) principles, emphasizing the importance of addressing attitudes in addition to knowledge and skills (Knowles, Holton, & Swanson, 2011). Third, guidance in Canada is provided by Canadian Medical Education Directives for Specialists (CanMEDS) principles, which delineate the multiple roles of physicians beyond that of medical expert (Frank, 2005) and have recently been adopted in Australia (Boyce, Spratt, Davies, & McEvoy, 2011).

 3. Team assessment in stroke rehabilitation.

  Duff, Jane

  2009-01-01

  Goal planning is one of the most universal approaches in rehabilitation, yet its application is much more than just setting specific behavior-focused goals. This article aims to emphasize the fundamental aspects of the process and reference the key literature in the area. At its heart, goal planning is about producing lasting behavior change, and the central role of the patient in the assessment and rehabilitation process is highlighted throughout. The team-based nature of assessment is promoted and the benefit of measuring verbal (a patient's knowledge of his or her condition and ability to instruct others in its management) as well as physical capability, as incorporated by one of the measures, is discussed. A hierarchical approach to the setting of goals is suggested so that individual patient need can be reflected in the process rather than setting goals which centre on specific professional skills. The article provides information about the long-term benefits for the patient and service that arise from this change of emphasis and maps the goal-planning process onto an adjustment model. Practical case examples of patient involvement in the assessment and goal-setting process are given.

 4. Cardiac Rehabilitation in Older Adults.

  Schopfer, David W; Forman, Daniel E

  2016-09-01

  The biology of aging and the pathophysiology of cardiovascular disease (CVD) overlap, with the effect that CVD is endemic in the growing population of older adults. Moreover, CVD in older adults is usually complicated by age-related complexities, including multimorbidity, polypharmacy, frailty, and other intricacies that add to the risks of ambiguous symptoms, deconditioning, iatrogenesis, falls, disability, and other challenges. Cardiac rehabilitation (CR) is a comprehensive lifestyle program that can have particular benefit for older patients with cardiovascular conditions. Although CR was originally designed primarily as an exercise training program for younger adults after a myocardial infarction or coronary artery bypass surgery, it has evolved as a comprehensive lifestyle program (promoting physical activity as well as education, diet, risk reduction, and adherence) for a broader range of CVD (coronary heart disease, heart failure, and valvular heart disease). It provides a valuable opportunity to address and moderate many of the challenges pertinent for the large and growing population of older adults with CVD. Cardiac rehabilitation promotes physical function (cardiorespiratory fitness as well as strength and balance) that helps overcome disease and deconditioning as well as related vulnerabilities such as disability, frailty, and falls. Similarly, CR facilitates education, monitoring, and guidance to reduce iatrogenesis and promote adherence. Furthermore, CR fosters cognition, socialization, and independence in older patients. Yet despite all its conceptual benefits, CR is significantly underused in older populations. This review discusses benefits and the paradoxical underuse of CR, as well as evolving models of care that may achieve greater application and efficacy.

 5. Predatory Open Access in Rehabilitation.

  Manca, Andrea; Martinez, Gianluca; Cugusi, Lucia; Dragone, Daniele; Mercuro, Giuseppe; Deriu, Franca

  2017-01-20

  Increasingly scholars and researchers are being solicited by predatory open access journals seeking manuscript submissions and abusing the author-pays model by charging authors with publishing fees without any or proper peer review. Such questionable editorial practices are threatening the reputation and credibility of scholarly publishing. To date, no investigation has been conducted on this phenomenon in the field of rehabilitation. This study attempts to identify specific predatory journals operating in this field to quantify the phenomenon and its geographic distribution. Beall's List has been used to this end which, although not perfect, is a comprehensive and up-to-date report of predatory publishers. Of the 1113 publishers on the list, 59 journals were identified, for a total of 5610 published articles. The median number of articles published by each journal was 21, and the median amount of article processing charges was $499. Only 1 out of 59 journals was included in the Directory of Open Access Journals, whereas 7 (12%) were indexed by PubMed. Most of the publishers were based in India (36%) followed by the United States (25%) and Pakistan (5%), and 25% were without a verifiable address. The data indicate that the threat of predatory publishing in rehabilitation is real. Physiatrists, physiotherapists, researchers, and academics operating in this field are advised to use the tools available to recognize predatory practices before considering publishing in open access journals.

 6. Yoga for rehabilitation: an overview.

  Telles, S; Naveen, K V

  1997-04-01

  The use of yoga for rehabilitation has diverse applications. Yoga practice benefited mentally handicapped subjects by improving their mental ability, also the motor co-ordination and social skills. Physically handicapped subjects had a restoration of some degree of functional ability after practicing yoga. Visually impaired children children showed a significant decrease in their abnormal anxiety levels when they practiced yoga for three weeks, while a program of physical activity had no such effect. Socially disadvantaged adults (prisoners in a jail) and children in a remand home showed significant improvement in sleep, appetite and general well being, as well as a decrease in physiological arousal. The practice of meditation was reported to decrease the degree of substance (marijuana) abuse, by strengthening the mental resolve and decreasing the anxiety. Another important area is the application of yoga (and indeed, lifestyle change), in the rehabilitation of patients with coronary artery disease. Finally, the possible role of yoga in improving the mental state and general well being of HIV positive persons and patients with AIDS, is being explored.

 7. The Danish Cardiac Rehabilitation Database

  Zwisler AD

  2016-10-01

  Full Text Available Ann-Dorthe Zwisler,1 Henriette Knold Rossau,1 Anne Nakano,2,3 Sussie Foghmar,4 Regina Eichhorst,5 Eva Prescott,6 Charlotte Cerqueira,7 Anne Merete Boas Soja,4 Gunnar H Gislason,8–10 Mogens Lytken Larsen,5 Ulla Overgaard Andersen,11 Ida Gustafsson,4 Kristian K Thomsen,12 Lene Boye Hansen,13 Signe Hammer,14 Lone Viggers,15 Bo Christensen,16 Birgitte Kvist,17 Cecilie Lindström Egholm,18 Ole May19 On behalf of the Working Group of Preventive Cardiology and Rehabilitation, Danish Society of Cardiology, and the Working Group of Cardiac Clinical Registries, Danish Society of Cardiology 1Danish Centre for Rehabilitation and Palliative Care, Odense University Hospital and University of Southern Denmark, Odense, 2Department of Clinical Epidemiology, Aarhus University Hospital, 3Registry Support Centre (West – Clinical Quality Improvement & Health Informatics, Aarhus, 4Department of Cardiology, Copenhagen University Hospital, Hvidovre, 5Department of Cardiology, Aalborg University Hospital, Aalborg, 6Department of Cardiology, Bispebjerg Hospital, University of Copenhagen, Copenhagen, 7Registry Support Centre (East – Epidemiology and Biostatistics, Research Centre for Prevention and Health, the Capital Region of Denmark, Glostrup, 8Department of Cardiology, Copenhagen University Hospital Gentofte, Hellerup, 9The Danish Heart Foundation, Copenhagen, 10The National Institute of Public Health, University of Southern Denmark, 11Department of Cardiology, Holbaek Hospital, University of Copenhagen, Copenhagen, 12Department of Cardiology, Hospital of Southwest Jutland, Esbjerg, 13Department of Cardiology, Gentofte Hospital, Gentofte, 14Department of Occupational Therapy and Physiotherapy, Herlev Hospital, Herlev, 15Department of Nutrition, Regional Hospital West Jutland, Holstebro, 16Department of General Medicine, School of Public Health, Aarhus University, Aarhus, 17Department of Health Care and Prevention, Municipality of Frederikshavn, Frederikshavn, 18

 8. Characteristics of effective and efficient rehabilitation programs.

  Johnston, Mark V; Wood, Kenneth D; Fiedler, Roger

  2003-03-01

  To investigate the characteristics of rehabilitation hospitals and units correlated with gains in motor and cognitive function, after adjusting for case severity of the patients admitted and for length of stay (LOS). The Uniform Data System for Medical Rehabilitation (UDSMR) database was first analyzed to develop a method of adjusting for patient case severity on admission. Rehabilitation programs were surveyed to assess characteristics commonly thought to be associated with efficiency and effectiveness. Data on these characteristics were linked to UDSMR data on patient characteristics and functional gain. Seventy-seven rehabilitation hospitals across the United States. A total of 37,692 inpatients from the participating rehabilitation hospitals. Comprehensive rehabilitation programs not altered by researcher. Program effectiveness was estimated by gains in motor and cognitive subscale scores of the FIM trade mark instrument between admission and discharge, adjusted for indicators of caseload severity at admission. Efficiency was estimated by adjusting gains for LOS as well. Primary factors affecting both motor and cognitive gains included admission function (treated curvilinearly), age, certain diagnostic distinctions, onset-admission interval, admission class, and LOS. Correlations between staffing intensity and numerous other program characteristics with functional gain were meager, each accounting for less than 2% of variance. LOS was predicted by a number of factors, notably by the percentage of managed care cases (r=-.20), but not by staffing intensity. Relationships between rehabilitation practices and functional gains by patients do not appear to be simple or overt. Continued research is needed to identify reliable connections between rehabilitative processes and patient outcomes in practice. Copyright 2003 by the American Congress of Rehabilitation Medicine and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation

 9. Current concepts in sports injury rehabilitation

  Himmat Dhillon

  2017-01-01

  Full Text Available In the modern era, rehabilitation after sports injury has become a domain for specialists, and its evolution has necessarily brought together the sports physiotherapist, the sports physician, and the orthopedic surgeon. The changing profile of sports related injury, as well as limited availability of facilities for rehabilitation in many areas of India, is a matter of concern. Elite sportspersons have some protection, but the average athlete is often left to fend for himself. Key factors in successful sports injury rehabilitation protocols are the application of modern rehabilitation protocols under appropriate supervision, appropriate and well timed surgical interventions, and judicious and need based use of pharmaceutical agents. Modern rehabilitation protocols emphasize teamwork and proper rehabilitation planning, and the rehabilitation team has to be lead by a trained sports physiotherapist, with an understanding of the protocols and interventions required at various stages. Injury specific rehabilitation protocols are being practiced worldwide but need to be introduced according to the nature of the sport as well as available facilities. Even in India, sports physicians are increasingly joining specialist rehabilitation teams, and they can help with medication, nutritional supplements, and specialized tests that could improve injury understanding. Inputs from surgeons are mandatory if surgical interventions have been performed. What is often missing in the underdeveloped world is psychological support and a clear understanding by the athlete of his/her rehabilitation protocols. World over, the primary aims are safe return to sports and minimizing reinjury on return to sport; this involves rehabilitation in stages, and current methodology clearly demarcates acute and chronic phases of injury. Close coordination with trainers and coaches is mandatory, and all need to understand that the reconditioning phase is crucial; skill assessment before

 10. Motivational factors of adherence to cardiac rehabilitation.

  Shahsavari, Hooman; Shahriari, Mohsen; Alimohammadi, Nasrollah

  2012-05-01

  Main suggested theories about patients' adherence to treatment regimens recognize the importance of motivation in positive changes in behaviors. Since cardiac diseases are chronic and common, cardiac rehabilitation as an effective prevention program is crucial in management of these diseases. There is always concern about the patients' adherence to cardiac rehabilitation. The aim of this study was to describe the motivational factors affecting the patients' participation and compliance to cardiac rehabilitation by recognizing and understanding the nature of patients' experiences. The participants were selected among the patients with cardiac diseases who were referred to cardiac rehabilitation in Isfahan Cardiovascular Research Center, Iran. The purposive sampling method was used and data saturation achieved after 8 semi-structured interviews. The three main concepts obtained from this study are "beliefs", "supporters" and "group cohesion". In cardiac rehabilitation programs, emphasis on motivational factors affects the patient's adherence. It is suggested that in cardiac rehabilitation programs more attention should be paid to patients' beliefs, the role of patients' supporters and the role of group-based rehabilitation.

 11. Landmine injuries and rehabilitation for landmine survivors.

  Meier, Robert H; Smith, William K

  2002-02-01

  There is a tremendous international need for the development of rehabilitation educational programs, especially in low-income countries. These programs are most urgently needed in those countries where there is active conflict, where there has been recent civil war, and where significant casualties have been created because of landmines and weapons-fire. Most of these countries are developing nations where rehabilitation is a lower priority than the provision of basic health needs. These countries generally have few financial, personnel, and system resources to provide much rehabilitation for their disabled citizens. Also, they generally have few, if any, physicians trained in the principles and practice of rehabilitation medicine. These countries can benefit from the use of psychiatric consultants to help assess their rehabilitation needs in designing relevant educational curricula for health professionals and in developing rehabilitation teams. These teams can then develop systems of care for the most common disabling conditions in that area of the world. Western technology, however, cannot be imposed on these countries. Any rehabilitation systems of care must be established within the context of the particular culture and governmental health system organization, if it is to be useful and succeed in a particular nation.

 12. Harbour seals (Phoca vitulina and rehabilitation

  Nynke Osinga

  2010-09-01

  Full Text Available Throughout the past few decades, rehabilitation of seals has become an activity that is anchored in the present day society of many countries. Seals are primarily rehabilitated to help individual animals in distress. At the same time, the release of seals which would have otherwise died can be considered as a contribution to the population. Most rehabilitated seals are animals under one year of age. They are mainly orphans, weaned seals with complications and seals with a parasiticbronchopneumonia. For the optimal handling of seals and their diseases, centralised operations with quality standards are essential. Rehabilitation provides an instrument to monitor the health of the seal population and its ecosystem. Changes in stranding trends or the appearance of new diseases can be monitored. Moreover, rehabilitation is important to show the general public thestate of the marine environment. In the Netherlands there is significant social support for the rehabilitation of seals. Experience obtained with seal care is of importance in countries where urgent help of threatened seal species is required. Here individual seals are also ambassadors to raise support for the protection of this species in general. Given that the anthropogenic impact on the seals and their environment is extensive in the Wadden Sea, rehabilitation centres can compensate the consequences of this impact on individual seals as well as the population as a whole.

 13. Prevention and rehabilitation of osteoporosis.

  Kerschan-Schindl, Katharina

  2016-02-01

  Osteoporosis is a frequent disease in postmenopausal women. Despite the fact that fragility fractures cause many problems, osteoporosis is still underdiagnosed and undertreated. This manuscript outlines the topics diagnosis of osteoporosis, fracture risk prevention, and therapy after fracture. Regular physical activities, a sufficient intake of calcium, and a normal vitamin D level are important for bone health. Depending on the personal fracture risk, the patient may also be prescribed bone-specific medication to prevent fragility fractures. In case of a prevalent osteoporotic fracture, the initiation or adaptation of bone-specific therapy is indispensable. Since most osteoporotic fractures occur during a fall, fall risk reduction is an important measure to inhibit a new fracture. Rehabilitation of patients with fragility fractures varies with different localizations of the fracture and should be performed by a multidisciplinary team.

 14. Rehabilitative Soft Exoskeleton for Rodents.

  Florez, Juan Manuel; Shah, Manan; Moraud, Eduardo Martin; Wurth, Sophie; Baud, Laetitia; Von Zitzewitz, Joachim; van den Brand, Rubia; Micera, Silvestro; Courtine, Gregoire; Paik, Jamie

  2017-02-01

  Robotic exoskeletons provide programmable, consistent and controllable active therapeutic assistance to patients with neurological disorders. Here we introduce a prototype and preliminary experimental evaluation of a rehabilitative gait exoskeleton that enables compliant yet effective manipulation of the fragile limbs of rats. To assist the displacements of the lower limbs without impeding natural gait movements, we designed and fabricated soft pneumatic actuators (SPAs). The exoskeleton integrates two customizable SPAs that are attached to a limb. This configuration enables a 1 N force load, a range of motion exceeding 80 mm in the major axis, and speed of actuation reaching two gait cycles/s. Preliminary experiments in rats with spinal cord injury validated the basic features of the exoskeleton. We propose strategies to improve the performance of the robot and discuss the potential of SPAs for the design of other wearable interfaces.

 15. Fall prevention walker during rehabilitation

  Tee, Kian Sek; E, Chun Zhi; Saim, Hashim; Zakaria, Wan Nurshazwani Wan; Khialdin, Safinaz Binti Mohd; Isa, Hazlita; Awad, M. I.; Soon, Chin Fhong

  2017-09-01

  This paper proposes on the design of a walker for the prevention of falling among elderlies or patients during rehabilitation whenever they use a walker to assist them. Fall happens due to impaired balance or gait problem. The assistive device is designed by applying stability concept and an accelerometric fall detection system is included. The accelerometric fall detection system acts as an alerting device that acquires body accelerometric data and detect fall. Recorded accelerometric data could be useful for further assessment. Structural strength of the walker was verified via iterations of simulation using finite element analysis, before being fabricated. Experiments were conducted to identify the fall patterns using accelerometric data. The design process and detection of fall pattern demonstrates the design of a walker that could support the user without fail and alerts the helper, thus salvaging the users from injuries due to fall and unattended situation.

 16. Rehabilitation following hip arthroscopy - A systematic review

  Jeffrey S Grzybowski

  2015-05-01

  Full Text Available CONTEXT: Rehabilitation following hip arthroscopy is an integral component of the clinical outcome of the procedure. Given the increase in quantity, complexity, and diversity of procedures performed, a need exists to define the role of rehabilitation following hip arthroscopy.OBJECTIVES: 1 To determine the current rehabilitation protocols utilized following hip arthroscopy in the current literature, 2 to determine if clinical outcomes are significantly different based on different post-operative rehabilitation protocols; and 3 to propose the best-available evidence-based rehabilitation program following hip arthroscopy.DATA SOURCES: Per PRISMA guidelines and checklist, Medline, SciVerse Scopus, SportDiscus, and Cochrane Central Register of Controlled Trials were searched.STUDY SELECTION: Level I-IV evidence clinical studies with minimum two-year follow-up reporting outcomes of hip arthroscopy with post-operative rehabilitation protocols described were included. DATA EXTRACTION: All study, subject, and surgery parameters were collected. All elements of rehabilitation were extracted and analyzed. Descriptive statistics were calculated. Study methodological quality was analyzed using the Modified Coleman Methodology Score (MCMS.RESULTS: 18 studies were included (2,092 subjects; 52% male, mean age 35.1 +/- 10.6 years, mean follow-up 3.2 +/- 1.0 years. Labral tear and femoroacetabular impingement were the most common diagnoses treated and labral debridement and femoral/acetabular osteochondroplasty the most common surgical techniques performed. Rehabilitation protocol parameters (weight-bearing, motion, strengthening, and return-to-sport were poorly reported. Differences in clinical outcomes were unable to be assessed given heterogeneity in study reporting. Time-, phase-, goal-, and precaution-based guidelines were extracted and reported.CONCLUSIONS: The current literature of hip arthroscopy rehabilitation lacks high-quality evidence to support a

 17. Evolution of vocational rehabilitation competencies in Australia.

  Matthews, Lynda R; Buys, Nicholas; Randall, Christine; Biggs, Herbert; Hazelwood, Zoe

  2010-06-01

  Over the past decade, there has been growth in the delivery of vocational rehabilitation services globally, as countries seek to control disability-related expenditure, yet there has been minimal research outside the United States on competencies required to work in this area. This study reports on research conducted in Australia to determine current job function and knowledge areas in terms of their importance and frequency of use in the provision of vocational rehabilitation. A survey comprising items from the Rehabilitation Skills Inventory-Amended and International Survey of Disability Management was completed by 149 rehabilitation counselors and items submitted to factor analysis. T-tests and analyses of variance were used to determine differences between scores of importance and frequency and differences in scores based on work setting and professional training. Six factors were identified as important and frequently used: (i) vocational counseling, (ii) professional practice, (iii) personal counseling, (iv) rehabilitation case management, (v) workplace disability case management, and (vi) workplace intervention and program management. Vocational counseling, professional practice and personal counseling were significantly more important and performed more frequently by respondents in vocational rehabilitation settings than those in compensation settings. These same three factors were rated significantly higher in importance and frequency by those with rehabilitation counselor training when compared with those with other training. In conclusion, although 'traditional' knowledge and skill areas such as vocational counseling, professional practice, and personal counseling were identified as central to vocational rehabilitation practice in Australian rehabilitation agencies, mean ratings suggest a growing emphasis on knowledge and skills associated with disability management practice.

 18. 36 CFR 67.6 - Certifications of rehabilitation.

  2010-07-01

  ... rehabilitation. 67.6 Section 67.6 Parks, Forests, and Public Property NATIONAL PARK SERVICE, DEPARTMENT OF THE... REVENUE CODE OF 1986 § 67.6 Certifications of rehabilitation. (a) Owners who want rehabilitation projects..., thus qualifying as a certified rehabilitation, shall comply with the procedures listed below. A fee,...

 19. Rehabilitation: Reflecting on the Past, Living It in the Present

  Chapin, Martha H.

  2009-01-01

  Positive and negative rehabilitation experiences as a child and as an adult are examined to assess their effect as a consumer of rehabilitation services and as a rehabilitation counselor educator. The importance of case management, social supports, and use of an individualized treatment approach to rehabilitation are highlighted. This article…

 20. 24 CFR 882.507 - Completion of rehabilitation.

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 4 2010-04-01 2010-04-01 false Completion of rehabilitation. 882... PERSONS WITH DISABILITIES PROGRAM) SECTION 8 MODERATE REHABILITATION PROGRAMS Special Procedures for Moderate Rehabilitation-Program Development and Operation § 882.507 Completion of rehabilitation....

 1. 38 CFR 21.400 - Veterans' Advisory Committee on Rehabilitation.

  2010-07-01

  ... Committee on Rehabilitation. 21.400 Section 21.400 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (CONTINUED) VOCATIONAL REHABILITATION AND EDUCATION Vocational Rehabilitation and Employment Under 38 U.S.C. Chapter 31 Veterans' Advisory Committee on Rehabilitation § 21.400...

 2. 20 CFR 725.710 - Objective of vocational rehabilitation.

  2010-04-01

  ... 20 Employees' Benefits 3 2010-04-01 2010-04-01 false Objective of vocational rehabilitation. 725... OF THE FEDERAL MINE SAFETY AND HEALTH ACT, AS AMENDED Medical Benefits and Vocational Rehabilitation § 725.710 Objective of vocational rehabilitation. The objective of vocational rehabilitation is...

 3. 38 CFR 21.284 - Reentrance into a rehabilitation program.

  2010-07-01

  ... rehabilitation program. 21.284 Section 21.284 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief DEPARTMENT OF VETERANS... 38 U.S.C. Chapter 31 Induction into A Rehabilitation Program § 21.284 Reentrance into a rehabilitation program. (a) Reentrance into rehabilitation to the point of employability following...

 4. 24 CFR 570.202 - Eligible rehabilitation and preservation activities.

  2010-04-01

  ... improvements eligible for rehabilitation assistance. CDBG funds may be used to finance the rehabilitation of... operate the business, need not be considered to be rehabilitation of a commercial or industrial building...) Publicly or privately owned commercial or industrial buildings, except that the rehabilitation of such...

 5. Employment and Rehabilitation Counselors Characterize One Another Using Stereotypes.

  Parker, Harry J.; Reisch, Joan S.

  1981-01-01

  Employment counselors appraised personal and job-related attributes of rehabilitation counselors. Rehabilitation counselors rated themselves and how they believed employment counselors would rate rehabilitation counselors on the same scale. Results show rehabilitation counselors' self-ratings which, when compared to how they believed employment…

 6. Soft Pneumatic Actuators for Rehabilitation

  Guido Belforte

  2014-05-01

  Full Text Available Pneumatic artificial muscles are pneumatic devices with practical and various applications as common actuators. They, as human muscles, work in agonistic-antagonistic way, giving a traction force only when supplied by compressed air. The state of the art of soft pneumatic actuators is here analyzed: different models of pneumatic muscles are considered and evolution lines are presented. Then, the use of Pneumatic Muscles (PAM in rehabilitation apparatus is described and the general characteristics required in different applications are considered, analyzing the use of proper soft actuators with various technical properties. Therefore, research activity carried out in the Department of Mechanical and Aerospace Engineering in the field of soft and textile actuators is presented here. In particular, pneumatic textile muscles useful for active suits design are described. These components are made of a tubular structure, with an inner layer of latex coated with a deformable outer fabric sewn along the edge. In order to increase pneumatic muscles forces and contractions Braided Pneumatic Muscles are studied. In this paper, new prototypes are presented, based on a fabric construction and various kinds of geometry. Pressure-force-deformation tests results are carried out and analyzed. These actuators are useful for rehabilitation applications. In order to reproduce the whole upper limb movements, new kind of soft actuators are studied, based on the same principle of planar membranes deformation. As an example, the bellows muscle model and worm muscle model are developed and described. In both cases, wide deformations are expected. Another issue for soft actuators is the pressure therapy. Some textile sleeve prototypes developed for massage therapy on patients suffering of lymph edema are analyzed. Different types of fabric and assembly techniques have been tested. In general, these Pressure Soft Actuators are useful for upper/lower limbs treatments

 7. Concrete structures protection, repair and rehabilitation

  Woodson, R Dodge

  2009-01-01

  The success of a repair or rehabilitation project depends on the specific plans designed for it. Concrete Structures: Protection, Repair and Rehabilitation provides guidance on evaluating the condition of the concrete in a structure, relating the condition of the concrete to the underlying cause or causes of that condition, selecting an appropriate repair material and method for any deficiency found, and using the selected materials and methods to repair or rehabilitate the structure. Guidance is also provided for engineers focused on maintaining concrete and preparing concrete investigation r

 8. History of rehabilitation in Latin America.

  Sotelano, Fernando

  2012-04-01

  Rehabilitation in Latin America was pioneered in the 1940s by orthopedists who envisioned the need for the integration of people with disabilities into society. The objective of this review is to discuss the evolution of rehabilitation in Latin America during the last few decades. This review is divided into the following sections: (1) prehistory, (2) the beginning, (3) common features in different countries, (4) the beginning and consolidation of the specialty, (5) the Latin American Medical Association of Rehabilitation, and (6) journals published by different countries.

 9. General patterns of managerial approaches to work motivation: Implications for rehabilitation professionals involved in occupational rehabilitation.

  Murphy, G C; Foreman, P

  1993-03-01

  Calls for rehabilitation counselors to learn more about the world of work have been recently repeated. The validity of these calls is suggested by a group of studies which indicate that the rehabilitation counseling literature has an established emphasis on matters of counseling and adjustment rather than on matters related to behavior in organizations. A survey of rehabilitation counsellors' beliefs about key topics in organizational behavior indicates that their beliefs are often discrepant with those of practicing managers and supervisors. A summary of dominant models of work motivation adopted by managerial workers is presented and some implications for occupational rehabilitation practice identified. Finally, some contemporary literature relevant to managerial approaches to employee motivation are identified and it is suggested that familiarity with this literature could assist rehabilitation practitioners move from a more narrow occupational rehabilitation role to a broader involvement in organizational life via the expansion of the disability management approach in work organizations.

 10. Is a rehabilitation treatment taxonomy the right answer to the rehabilitation black box?

  Cieza, Alarcos; Bickenbach, Jerome

  2014-01-01

  In this commentary on the development of an interventions taxonomy for medical rehabilitation, a rehabilitation treatment taxonomy (RTT), we acknowledge the authors' valuable contribution to rehabilitation science, and at the same time interrogate the assumption that a taxonomy has essential added value to address the challenge of rehabilitation's black box. The tripartite analytical structure of action of treatment, active ingredient, and mechanism of action, and not an RTT, is the key to addressing the rehabilitation black box. There is a need for clearly defined operationalized requirements of how the 3 components have to be expressed. We also recommend that this concerted effort be linked to all relevant stakeholders and all international endeavors that are pursuing a common goal of enhancing rehabilitation research.

 11. Principles of contemporary amputation rehabilitation in the United States, 2013.

  Meier, Robert H; Heckman, Jeffrey T

  2014-02-01

  Providing rehabilitation services for the person with an amputation has become more difficult in today's health care environment. Amputation rehabilitation calls for specialized, multidisciplinary rehabilitation training. In examining the principles of amputation rehabilitation, one must understand the lessons learned from the Veterans Affairs Amputation System of Care and return to the founding principles of rehabilitation medicine. Persons with amputations must be reevaluated in a tight program of follow-up care.

 12. Forging Alliances in Interdisciplinary Rehabilitation Research (FAIRR): A Logic Model.

  Gill, Simone V; Khetani, Mary A; Yinusa-Nyahkoon, Leanne; McManus, Beth; Gardiner, Paula M; Tickle-Degnen, Linda

  2017-07-01

  In a patient-centered care era, rehabilitation can benefit from researcher-clinician collaboration to effectively and efficiently produce the interdisciplinary science that is needed to improve patient-centered outcomes. The authors propose the use of the Forging Alliances in Interdisciplinary Rehabilitation Research (FAIRR) logic model to provide guidance to rehabilitation scientists and clinicians who are committed to growing their involvement in interdisciplinary rehabilitation research. We describe the importance and key characteristics of the FAIRR model for conducting interdisciplinary rehabilitation research.

 13. Paraneoplastic stiff person syndrome: Inpatient rehabilitation outcomes of a rare disease from two cancer rehabilitation programmes.

  Smith, Sean Robinson; Fu, Jack B

  2016-07-18

  Paraneoplastic stiff person syndrome is a rare, but debilitating, manifestation of cancer, characterized by painful extremities, truncal and facial spasms. The resultant functional impairment may necessitate comprehensive rehabilitation and symptom management. This case series describes the acute inpatient rehabilitation courses of 2 patients at different tertiary care referral cancer rehabilitation programmes, including work-up and diagnosis, medical management of symptoms, and functional outcomes. Both patients had a reduction in symptom burden and an improvement in motor function as a result of multidisciplinary acute inpatient rehabilitation.

 14. National Institute on Disability and Rehabilitation Research

  ... and Rehabilitation Research (NIDILRR). NIDILRR Legislation & Policy The Creation of NIDILRR and Its Legislative Mandate The National ... These entities are then supposed to use this money to plan and conduct research, demonstration projects, training ...

 15. [Interdisciplinary rehabilitation in patients with ankylosing spondylitis].

  Hegedűs, Béla; Varga, János; Somfay, Attila

  2016-07-01

  Complex pulmonary assessment related to respiratory manifestation in patients with ankylosing spondylitis may contribute to adaptation of an appropriate rehabilitation program. To examine the relationship between lung function, exercise physiological variables and change in quality of life after rehabilitation in patients with ankylosing spondylitis. 5 patients in Seyfried's Stage 2 and 11 patients in Stage 3 underwent spinal physiotherapy, ultrasound, massage and paraffin Pack, 15 times each, followed by a high-intensity cycling 3 times a week for 8 weeks. The Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity and Bath Ankylosing Spondylitis Functional Indexes were recorded before and after rehabilitation. Lung function with exercise physiological variables were examined after rehabilitation. Both indexes showed a post-treatment significant improvement compared to the initial scores (pankylosing spondylitis. Orv. Hetil., 2016, 157(28), 1126-1132.

 16. Comprehensive physical rehabilitation after injury brush

  Kovalenko M.I.

  2012-08-01

  Full Text Available The influence of physical rehabilitation for patients after recovery efficiency injured hand. The study enrolled 36 patients after a hand injury, which was carried out surgery. Among patients were dominated women 66% and men 34% aged 25 to 50 years. To evaluate the effectiveness of rehabilitation programs used protractor Richter, centimeter tape, hand dynamometer, MHQ questionnaire and system of integral evaluation function brush. Survey of patients conducted at the clinical stage of rehabilitation for two weeks and before surgery. The efficiency effects of passive therapeutic exercises, massage and lymph drainage design for a hand operated device ARTROMOT-F. It is noted that physical rehabilitation for two weeks has greatly improved hand functions. Established to improve results core group of control by 21.8%, poor performance of the control group higher by 10.1% of the principal of, indicating the efficacy of the program.

 17. Motivational Interviewing and Rehabilitation Counseling Practice

  Wagner, C. C.; McMahon, B. T.

  2004-01-01

  This article explores commonalities between rehabilitation counseling and the counseling approach known as motivational interviewing. Motivational interviewing is an empirically supported, clientcentered, directive counseling approach designed to promote client motivation and reduce motivational conflicts and barriers to change. The underpinnings…

 18. Rehabilitation in the intensive care unit.

  Rochester, Carolyn L

  2009-12-01

  Critical illness has many devastating sequelae, including profound neuromuscular weakness and psychological and cognitive disturbances that frequently result in long-term functional impairments. Early rehabilitation begun in the intensive care unit (ICU) is emerging as an important strategy both to prevent and to treat ICU-acquired weakness, in an effort to facilitate and improve long-term recovery. Rehabilitation may begin with range of motion and bed mobility exercise, then may progress when the patient is fully alert and able to participate actively to include sitting and posture-based exercise, bed to chair transfers, strength and endurance exercises, and ambulation. Electrical muscle stimulation and inspiratory muscle training are additional techniques that may be employed. Studies conducted to date suggest that such ICU-based rehabilitation is feasible, safe, and effective for carefully selected patients. Further research is needed to identify the optimal patient candidates and procedures and for providing rehabilitation in the ICU.

 19. African Journal of Physiotherapy and Rehabilitation Sciences

  ... Orthotics and Prosthetics, Occupational therapy, Rehabilitation medicine, Exercise ... Interrelationship among physical activity, quality of life, clinical and ... Profile of children with cerebral palsy attending outpatient physiotherapy clinics in ...

 20. Fort Richardson moose range rehabilitation program

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — Areas to be rehabilitated have been selected for traditional winter moose range along the Glen Highway on Fort Richardson. We use a field reconnaissance to...

 1. 34 CFR 674.39 - Loan rehabilitation.

  2010-07-01

  ... crime involving fraud in obtaining title IV, HEA program assistance. The institution's loan... credit history. (c) Collection costs on a rehabilitated loan— (1) If charged to the borrower, may...

 2. Physical Therapy and Rehabilitation for Ataxic Patients

  Ojoga Florina

  2013-05-01

  Full Text Available The goal of the study was to review the definition of ataxia, a movement disorder in which there is in coordination of movements and postural control, its subtypes, causes, to analyze the assessment methods in rehabilitation ant the treatment modalities from the point of view of the rehabilitation team.We observed that after a long term rehabilitation treatment, the patients with ataxia improved their balance and postural reactions, increased postural stabilization, developed new upper extremity functions and independent, functional gait.Physical therapy applications play a crucial part in the rehabilitation treatment of ataxia. Of major importance are the evaluation of the patient and the establishment of the treatment methods keeping in mind that every patient has a particular form of evolution of the disease.

 3. Orthopaedic Rehabilitation Device Actuated with Pneumatic Muscles

  Ioana Petre

  2014-07-01

  This paper presents an innovative constructive solution for such orthopaedic rehabilitation equipment, designed to ensure a swift reintegration of patients at as low a cost as possible. The absolute novelty consists in the utilization of the linear pneumatic muscle as actuator of the orthopaedic rehabilitation equipment, thus achieving a light and highly compliant construction that satisfies safety requirements related to man-machine interaction. Pneumatic muscles are bio-inspired actuation systems characterized by a passive variable compliant behaviour. This property, deployed in rehabilitation systems, enables the development of human friendly devices, which are comfortable for the patients, and capable of safe interaction. This paper presents the constructive schematic of the orthopaedic rehabilitation equipment, the structure of the actuation and positioning system, and several of its functional characteristics.

 4. Vestibular rehabilitation therapy for the dizzy patient.

  Tee, L H; Chee, N W C

  2005-05-01

  A customised vestibular rehabilitation therapy (VRT) programme is an important treatment modality in patients with vestibular dysfunction resulting in motion-provoked vertigo, oscillopsia (gaze instability), disequilibrium and gait disturbances. We discuss in this paper the patient selection criteria for VRT, rehabilitation strategies for unilateral and bilateral vestibular deficits, and some of the compelling evidence to support the use of VRT in treating such patients.

 5. Customizable Rehabilitation Lower Limb Exoskeleton System

  Riaan Stopforth

  2012-01-01

  Disabled people require assistance with the motion of their lower limbs to improve rehabilitation. Exoskeletons used for lower limb rehabilitation are highly priced and are not affordable to the lowerincome sector of the population. This paper describes an exoskeleton lower limb system that was designed keeping in mind that the cost must be as low as possible. The forward kinematic system that is used must be a simplified model to decrease computational time, yet allow the exoskeleton to be a...

 6. Penile Rehabilitation after Pelvic Cancer Surgery

  Fouad Aoun

  2015-01-01

  Full Text Available Erectile dysfunction is the most common complication after pelvic radical surgery. Rehabilitation programs are increasingly being used in clinical practice but there is no high level of evidence supporting its efficacy. The principle of early penile rehabilitation stems from animal studies showing early histological and molecular changes associated with penile corporal hypoxia after cavernous nerve injury. The concept of early penile rehabilitation was developed in late nineties with a subsequent number of clinical studies supporting early pharmacologic penile rehabilitation. These studies included all available phosphodiesterase type 5 inhibitors, intracavernosal injection and intraurethral use of prostaglandin E1 and to lesser extent vacuum erectile devices. However, these studies are of small number, difficult to interpret, and often with no control group. Furthermore, no studies have proven an in vivo derangement of endothelial or smooth muscle cell metabolism secondary to a prolonged flaccid state. The purpose of the present report is a synthetic overview of the literature in order to analyze the concept and the rationale of rehabilitation program of erectile dysfunction following radical pelvic surgery and the evidence of such programs in clinical practice. Emphasis will be placed on penile rehabilitation programs after radical cystoprostatectomy, radical prostatectomy, and rectal cancer treatment. Future perspectives are also analyzed.

 7. A rehabilitation training partnership in Madagascar.

  Andrianabela, Sonia; Hariharan, Ram; Ford, Helen L; Chamberlain, M Anne

  2015-09-01

  We describe here the development of a mid-level training programme for doctors in Madagascar to direct regional and national rehabilitation services. Eight doctors enrolled and all gained their diplomas and have gone on to form the Association of Physical and Rehabilitation Medicine of Madagascar, which is leading further training and service developments. The course was specific to Madagascar's needs, and was devised according to the vision of the senior rehabilitation specialist in the Ministry of Health in Madagascar with support from the University of Antananarivo. The syllabus was developed with a senior Rehabilitation Medicine consultant responsible for setting up a comprehensive range of services and teaching in a University teaching hospital in the UK. Major barriers to success include the economic and political situation in Madagascar, which worsened steadily over the period of the training, the lack of resources for health, rehabilitation and rehabilitation workshops, and the withdrawal of aid. The sustainability of the training and the improved services that have been initiated will be evaluated, but these will be influenced by the situation of the country. It is hoped that this description of a highly practical training using modern teaching methods will be of use in other low-resource countries. Much of the teaching input was given by clinicians from a UK teaching hospital, and this resource will continue to be needed.

 8. Rehabilitering og 'motion på recept'

  Larsen, Niels Sandholm; Larsen, Kristian

  2008-01-01

  I denne artikel vil vi søge at analysere fænomenerne 'rehabilitering' og 'motion på recept' med særlig fokus på relationerne til det, som vi efterfølgende betegner som medicinsk felt. Vi vil via en sociologisk optik beskrive og forklare opkomsten af rehabilitering som del af en række andre...... stridigheder og bevægelser i medicinsk felt. Vi vil i den forbindelse samtidig vise, at rehabilitering, og også det nye fænomen 'motion på recept', hverken kan forstås som en selvstændig substans eller som et isoleret fænomen. Rehabilitering og 'motion på recept' konstrueres som fænomener, der udgør et slags...... sociologisk analyse af nogle relativt upåagtede områder indenfor sundhedsområdet, og hensigten er at vise, at denne type praksisområder med fordel kan beskrives og forklares sociologisk.  I Danmark ser vi aktuelt en genkomst eller opblomstring af fænomenet 'rehabilitering'. Rehabilitering beskrives i...

 9. Visual field restorative rehabilitation after brain injury.

  Matteo, Barbara Maria; Viganò, Barbara; Cerri, Cesare Giuseppe; Perin, Cecilia

  2016-07-01

  About 20%-30% of patients undergoing neurological rehabilitation report visual field defects, one of the most frequent of which is homonymous hemianopsia (loss of the same half of the visual field in both eyes). There is still no consensus as to whether homonymous hemianopsia is best treated in a restorative or compensatory manner. The aim of this review is to describe the effects of restorative rehabilitation, whose long-term efficacy is still being debated. We analyzed 56 articles describing the use of various techniques used to promote visual field recovery but concentrating on two approaches: "border training," which involves exercising vision at the edge of the damaged visual field, and "blindsight training," which is based on exercising unconscious perceptual functions in the mild of the blind hemifield where the scotoma is deep. Both techniques have been supported by functional imaging studies showing evidence of cortical rearrangement (plasticity) after rehabilitation. Although no formal meta-analysis was possible, the results of a semiquantitative evaluation suggested that the improvement in visual skills obtained is related to the type of training used: Border rehabilitation seems to improve the detection of visual stimuli, whereas blindsight rehabilitation seems to improve their processing. Finally, the addition of transcranial direct current stimulation seems to enhance the effects of visual field rehabilitation.

 10. Advances in wearable technology for rehabilitation.

  Bonato, Paolo

  2009-01-01

  Assessing the impact of rehabilitation interventions on the real life of individuals is a key element of the decision-making process required to choose a rehabilitation strategy. In the past, therapists and physicians inferred the effectiveness of a given rehabilitation approach from observations performed in a clinical setting and self-reports by patients. Recent developments in wearable technology have provided tools to complement the information gathered by rehabilitation personnel via patient's direct observation and via interviews and questionnaires. A new generation of wearable sensors and systems has emerged that allows clinicians to gather measures in the home and community settings that capture patients' activity level and exercise compliance, the effectiveness of pharmacological interventions, and the ability of patients to perform efficiently specific motor tasks. Available unobtrusive sensors allow clinical personnel to monitor patients' movement and physiological data such as heart rate, respiratory rate, and oxygen saturation. Cell phone technology and the widespread access to the Internet provide means to implement systems designed to remotely monitor patients' status and optimize interventions based on individual responses to different rehabilitation approaches. This chapter summarizes recent advances in the field of wearable technology and presents examples of application of this technology in rehabilitation.

 11. Benefits of occupational therapy in stroke rehabilitation.

  Govender, Paran; Kalra, Lalit

  2007-08-01

  Stroke is the largest single cause of severe physical disability and rehabilitation to reduce functional deficits is the most effective treatment. Occupational therapists play a central role in rehabilitation as members of a multidisciplinary team. Occupational therapy is a client-centered profession that uses meaningful activities across the spectrum of physical and mental domains to reduce limitations after stroke. Where remediation is not possible, occupational therapists implement compensatory strategies to promote independence. Rehabilitation is based on the concept of brain plasticity, which implies that it is possible to modulate or facilitate cerebral reorganization by external inputs. Occupational therapy activities are specifically geared to promote this re-education process and encourage the development of lost skills while accommodating for specific physical, cognitive or affective impairments. Principles of motor, sensory, cognitive and affective rehabilitation are incorporated into effective task-specific activities and environments are adapted to create the optimum conditions for successful rehabilitation. Several promising new rehabilitation approaches, based on neuropsychology and technological advances, have been developed to complement therapy inputs and exploit the brain's capacity to recover from stroke.

 12. Wearable feedback systems for rehabilitation

  Marci Carl

  2005-06-01

  Full Text Available Abstract In this paper we describe LiveNet, a flexible wearable platform intended for long-term ambulatory health monitoring with real-time data streaming and context classification. Based on the MIT Wearable Computing Group's distributed mobile system architecture, LiveNet is a stable, accessible system that combines inexpensive, commodity hardware; a flexible sensor/peripheral interconnection bus; and a powerful, light-weight distributed sensing, classification, and inter-process communications software architecture to facilitate the development of distributed real-time multi-modal and context-aware applications. LiveNet is able to continuously monitor a wide range of physiological signals together with the user's activity and context, to develop a personalized, data-rich health profile of a user over time. We demonstrate the power and functionality of this platform by describing a number of health monitoring applications using the LiveNet system in a variety of clinical studies that are underway. Initial evaluations of these pilot experiments demonstrate the potential of using the LiveNet system for real-world applications in rehabilitation medicine.

 13. Wearable feedback systems for rehabilitation.

  Sung, Michael; Marci, Carl; Pentland, Alex

  2005-06-29

  In this paper we describe LiveNet, a flexible wearable platform intended for long-term ambulatory health monitoring with real-time data streaming and context classification. Based on the MIT Wearable Computing Group's distributed mobile system architecture, LiveNet is a stable, accessible system that combines inexpensive, commodity hardware; a flexible sensor/peripheral interconnection bus; and a powerful, light-weight distributed sensing, classification, and inter-process communications software architecture to facilitate the development of distributed real-time multi-modal and context-aware applications. LiveNet is able to continuously monitor a wide range of physiological signals together with the user's activity and context, to develop a personalized, data-rich health profile of a user over time. We demonstrate the power and functionality of this platform by describing a number of health monitoring applications using the LiveNet system in a variety of clinical studies that are underway. Initial evaluations of these pilot experiments demonstrate the potential of using the LiveNet system for real-world applications in rehabilitation medicine.

 14. Technology improves upper extremity rehabilitation.

  Kowalczewski, Jan; Prochazka, Arthur

  2011-01-01

  Stroke survivors with hemiparesis and spinal cord injury (SCI) survivors with tetraplegia find it difficult or impossible to perform many activities of daily life. There is growing evidence that intensive exercise therapy, especially when supplemented with functional electrical stimulation (FES), can improve upper extremity function, but delivering the treatment can be costly, particularly after recipients leave rehabilitation facilities. Recently, there has been a growing level of interest among researchers and healthcare policymakers to deliver upper extremity treatments to people in their homes using in-home teletherapy (IHT). The few studies that have been carried out so far have encountered a variety of logistical and technical problems, not least the difficulty of conducting properly controlled and blinded protocols that satisfy the requirements of high-level evidence-based research. In most cases, the equipment and communications technology were not designed for individuals with upper extremity disability. It is clear that exercise therapy combined with interventions such as FES, supervised over the Internet, will soon be adopted worldwide in one form or another. Therefore it is timely that researchers, clinicians, and healthcare planners interested in assessing IHT be aware of the pros and cons of the new technology and the factors involved in designing appropriate studies of it. It is crucial to understand the technical barriers, the role of telesupervisors, the motor improvements that participants can reasonably expect and the process of optimizing IHT-exercise therapy protocols to maximize the benefits of the emerging technology.

 15. 75 FR 27318 - Office of Special Education and Rehabilitative Services; Overview Information; Rehabilitation...

  2010-05-14

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF EDUCATION Office of Special Education and Rehabilitative Services; Overview Information; Rehabilitation Capacity....gpoaccess.gov/nara/index.html . Dated: May 11, 2010. Alexa Posny, Assistant Secretary for Special Education...

 16. 77 FR 37022 - Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program; Rehabilitation Engineering...

  2012-06-20

  ... under the Rehabilitation Act by conducting advanced engineering research on and development of... private sector, and provide training opportunities for early-career rehabilitation engineers. RERCs seek... children. This commenter also suggested that the priority should focus more clearly on preventing...

 17. 42 CFR 410.49 - Cardiac rehabilitation program and intensive cardiac rehabilitation program: Conditions of coverage.

  2010-10-01

  ... section. Intensive cardiac rehabilitation site means a hospital outpatient setting or physician's office... combined with other types of exercise (that is, strengthening, stretching) as determined to be appropriate... cardiac rehabilitation in one of the following settings: (A) A physician's office. (B) A...

 18. Community-Based Rehabilitation to Improve Stroke Survivors' Rehabilitation Participation and Functional Recovery.

  Ru, Xiaojuan; Dai, Hong; Jiang, Bin; Li, Ninghua; Zhao, Xingquan; Hong, Zhen; He, Li; Wang, Wenzhi

  2017-07-01

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of a community-based rehabilitation appropriate technique (CRAT) intervention program in increasing rehabilitation participation and improving functional recovery of stroke survivors. This study followed a quasi-experimental design. In each of 5 centers servicing approximately 50,000 individuals, 2 communities were designated as either the intervention or control community. A CRAT intervention program, including 2-year rehabilitation education and 3-month CRAT treatment, was regularly implemented in the intervention communities, whereas there was no special intervention in the control community. Two sampling surveys, at baseline and after intervention, were administered to evaluate the rehabilitation activity undertaken. In intervention communities, stroke survivor's motor function, daily activity, and social activity were evaluated pretreatment and posttreatment, using the Fugl-Meyer Motor Function Assessment, Barthel index, and Social Functional Activities Questionnaire. The proportion of individuals participating in rehabilitation-related activity was increased significantly (P rehabilitation (P 0.05). Community-based rehabilitation appropriate technique increases rehabilitation participation rates and enhances motor function, daily activity, and social activity of stroke survivors.

 19. The Future Roles and Functions of Rehabilitation Counselors: Projections of Leaders in Rehabilitation. Traditional Professionalism in Rehabilitation Counseling: Successes and Failures.

  Salomone, Paul R.

  The paper on traditional professionalism in rehabilitation counseling discusses why attempts to make it a profession have failed. Rehabilitation counselors are criticized for their failure to reach disadvantaged clients, become leaders of public opinion, struggle for role definition, and work for certification of rehabilitation agencies. It is…

 20. Meget svaer spinal muskelatrofi--type 0. En årsag til arthrogryposis multiplex congenita

  Balslev, Thomas; Hertz, Jens Michael; Rackauskaite, Gija;

  2001-01-01

  A female infant born at term, with reduced fetal movements in utero, congenital multiple contractures, severe weakness at birth, and a short time of survival is described. The diagnosis was confirmed by identification of homozygous deletion of exons 7 and 8 of the SMNt gene. Severe spinal muscular...... atrophy should be considered in the differential diagnosis of reduced fetal movements....

 1. Meget svaer spinal muskelatrofi--type 0. En årsag til arthrogryposis multiplex congenita

  Balslev, T; Hertz, J M; Rackauskaite, G

  2001-01-01

  A female infant born at term, with reduced fetal movements in utero, congenital multiple contractures, severe weakness at birth, and a short time of survival is described. The diagnosis was confirmed by identification of homozygous deletion of exons 7 and 8 of the SMNt gene. Severe spinal muscular...

 2. B-vitamin – tilsættes for meget til foderet, tisser minkene det ud

  Hedemann, Mette Skou; Larsen, Peter Foged; Clausen, Tove N

  2016-01-01

  -vitamin. Der blev undersøgt urin- og blodprøver fra dyrene, og i urin var det muligt at genfinde både intakte vitaminer og nedbrydningsprodukter af vitaminer, som viste, at dyr fra alle hold havde haft tilstrækkelig B-vitamin i foderet. Undersøgelsen viser dog, at vitamin B9, folinsyre, som primært findes i...

 3. Indflydelse i vidensarbejdet - kan man få for meget af det gode?

  Sørensen, Ole Henning; Buch, Anders; Christensen, Peter Holdt

  2007-01-01

  Increasingly, it is reported that well-educated knowledge workers suffer from seious work-related stress. This appears to be a paradox, because the group of knowledge workers should not be at serious risk of developing stress according to the often used job-strain model (demand-control model......). Knowledge work is typically characterized by high decision latitude. The article illustrates how the concept of stress has been historically associated with heterogeneous networks of interests, and that it is being reconstructed continuously. The strength of the stress concept can be attributed partly...... with an 'acceptable' level of stress. The article argues that the model primarily operates with control within rather than control over work. Knowledge workers typically have control within their jobs. However, they might not have high control over job demards. Because of the high demands and the high control within...

 4. Tidlig eller sen afnavling af det mature, det praemature og det meget praemature barn

  Moller, N.K.; Weber, T.

  2008-01-01

  Randomized studies from 2006 and two meta-analyses published in 2007 agree that clamping of the umbilical cord can be delayed. For the preterm and very preterm infant benefits include less need for blood transfusion and less morbidity, especially for the very preterm male infant. For the term...

 5. Influence of comorbidity on cancer patients’ rehabilitation needs, participation in rehabilitation activities and unmet needs

  Holm, L.V.; Hansen, D.G.; Kragstrup, Jakob;

  2014-01-01

  PURPOSE: This study aims to investigate possible associations between cancer survivors' comorbidity status and their (1) need for rehabilitation, (2) participation in rehabilitation activities and (3) unmet needs for rehabilitation in a 14-month period following date of diagnosis. METHODS: We...... performed a population-based cohort study including incident cancer patients diagnosed from 1 October 2007 to 30 September 2008 in two regions in Denmark. Fourteen months after diagnosis, participants completed a questionnaire measuring different aspects and dimensions of rehabilitation. Individual...... information on comorbidity was based on hospital contacts from 1994 and until diagnosis, subsequently classified according to the Charlson comorbidity index. Logistic regression analyses were used to explore the association between comorbidity and outcomes for rehabilitation. Analyses were conducted overall...

 6. Hvad får de andre

  Nielsen, Thomas

  2007-01-01

  Det har været omtalt meget i de senere år, at den økonomiske lighed i den danske befolkning tilsyneladende er på retur - efter at have været tiltagende i det meste af 1900-tallet. Det er dog fra flere sider blevet betegnet som ganske uden betydning, hvis alle bliver rigere. En ny undersøgelse tyd...... dog på at lighed for mange mennesker er vigtigere end rigdom. Udgivelsesdato: 26. januar......Det har været omtalt meget i de senere år, at den økonomiske lighed i den danske befolkning tilsyneladende er på retur - efter at have været tiltagende i det meste af 1900-tallet. Det er dog fra flere sider blevet betegnet som ganske uden betydning, hvis alle bliver rigere. En ny undersøgelse tyder...

 7. Effektmålinger på Wave Star i Nissum Bredning

  Frigaard, Peter; Andersen, Thomas Lykke

  Wave Star test-maskinen i Nissum Bredning blev sat i kontinuerlig drift den 24. juli 2006. Igennem de seneste 2½ år er den producerede effekt blevet målt kontinuert og kun med mindre afbrydelser. Målingerne dækker over drift på alle årstiderne (forår, sommer, efterår, vinter) i et meget omskiftel......Wave Star test-maskinen i Nissum Bredning blev sat i kontinuerlig drift den 24. juli 2006. Igennem de seneste 2½ år er den producerede effekt blevet målt kontinuert og kun med mindre afbrydelser. Målingerne dækker over drift på alle årstiderne (forår, sommer, efterår, vinter) i et meget...

 8. Status of marine turtle rehabilitation in Queensland

  Flint, Mark; Limpus, Colin James; Mills, Paul

  2017-01-01

  Rehabilitation of marine turtles in Queensland has multifaceted objectives. It treats individual animals, serves to educate the public, and contributes to conservation. We examined the outcome from rehabilitation, time in rehabilitation, and subsequent recapture and restranding rates of stranded marine turtles between 1996 and 2013 to determine if the benefits associated with this practice are cost-effective as a conservation tool. Of 13,854 marine turtles reported as stranded during this 18-year period, 5,022 of these turtles were stranded alive with the remainder verified as dead or of unknown condition. A total of 2,970 (59%) of these live strandings were transported to a rehabilitation facility. Overall, 1,173/2,970 (39%) turtles were released over 18 years, 101 of which were recaptured: 77 reported as restrandings (20 dead, 13 alive subsequently died, 11 alive subsequently euthanized, 33 alive) and 24 recaptured during normal marine turtle population monitoring or fishing activities. Of the turtles admitted to rehabilitation exhibiting signs of disease, 88% of them died, either unassisted or by euthanasia and 66% of turtles admitted for unknown causes of stranding died either unassisted or by euthanasia. All turtles recorded as having a buoyancy disorder with no other presenting problem or disorder recorded, were released alive. In Queensland, rehabilitation costs approximately $1,000 per animal per year admitted to a center, $2,583 per animal per year released, and $123,750 per animal per year for marine turtles which are presumably successfully returned to the functional population. This practice may not be economically viable in its present configuration, but may be more cost effective as a mobile response unit. Further there is certainly benefit giving individual turtles a chance at survival and educating the public in the perils facing marine turtles. As well, rehabilitation can provide insight into the diseases and environmental stressors causing

 9. Postoperative Rehabilitation After Rotator Cuff Repair

  Mollison, Scott; Shin, Jason J.; Glogau, Alexander; Beavis, R. Cole

  2017-01-01

  Background: Postoperative rehabilitation after arthroscopic rotator cuff repair (ARCR) remains controversial and suffers from limited high-quality evidence. Therefore, appropriate use criteria must partially depend on expert opinion. Hypothesis/Purpose: The purpose of the study was to determine and report on the standard and modified rehabilitation protocols after ARCR used by member orthopaedic surgeons of the American Orthopaedic Society for Sports Medicine (AOSSM) and the Arthroscopy Association of North America (AANA). We hypothesized that there will exist a high degree of variability among rehabilitation protocols. We also predict that surgeons will be prescribing accelerated rehabilitation. Study Design: Cross-sectional study; Level of evidence, 4. Methods: A 29-question survey in English language was sent to all 3106 associate and active members of the AOSSM and the AANA. The questionnaire consisted of 4 categories: standard postoperative protocol, modification to postoperative rehabilitation, operative technique, and surgeon demographic data. Via email, the survey was sent on September 4, 2013. Results: The average response rate per question was 22.7%, representing an average of 704 total responses per question. The most common immobilization device was an abduction pillow sling with the arm in neutral or slight internal rotation (70%). Surgeons tended toward later unrestricted passive shoulder range of motion at 6 to 7 weeks (35%). Strengthening exercises were most commonly prescribed between 6 weeks and 3 months (56%). Unrestricted return to activities was most commonly allowed at 5 to 6 months. The majority of the respondents agreed that they would change their protocol based on differences expressed in this survey. Conclusion: There is tremendous variability in postoperative rehabilitation protocols after ARCR. Five of 10 questions regarding standard rehabilitation reached a consensus statement. Contrary to our hypothesis, there was a trend toward later

 10. Approaches to economic evaluations of stroke rehabilitation.

  Craig, Louise E; Wu, Olivia; Bernhardt, Julie; Langhorne, Peter

  2014-01-01

  Many stroke rehabilitation services and interventions are complex in that they involve a number of components, interactions, and outcomes. Much of the onus of stroke care lies with rehabilitation services and because stroke rehabilitation is highly resource intensive, it is important for policy makers to consider the potential trade-offs between all relevant costs and benefits. The primary aim of this systematic review was to assess the methods used to conduct economic evaluations of stroke rehabilitation. Studies that compared two or more alternative stroke rehabilitation interventions or services with the costs and outcomes being examined for each alternative were included. EMBASE, MEDLINE In-Process, and National Health Service's Economic Evaluation Database were searched using search strategies. The methodological quality of the included studies was appraised using a checklist for the conduct and reporting of economic evaluations. Twenty-one studies met the selection criteria. The economic evaluations in the majority of these studies were inadequate based on their ability to identify, measure, and value all resources and benefits pertinent to the complexity of stroke rehabilitation. This study highlights that complex interventions such as stroke rehabilitation have widespread effects, which may not be represented by the changes on a single outcome. This study recommends the adoption of a wider cost and benefit perspective in the economic evaluations of complex interventions. It supports a move away from conventional economic evaluation and decision making, based purely on cost-effectiveness, toward multicriteria decision analysis frameworks for complex interventions, where a broader range of criteria may be assessed by policy makers.

 11. Status of marine turtle rehabilitation in Queensland

  Jaylene Flint

  2017-03-01

  Full Text Available Rehabilitation of marine turtles in Queensland has multifaceted objectives. It treats individual animals, serves to educate the public, and contributes to conservation. We examined the outcome from rehabilitation, time in rehabilitation, and subsequent recapture and restranding rates of stranded marine turtles between 1996 and 2013 to determine if the benefits associated with this practice are cost-effective as a conservation tool. Of 13,854 marine turtles reported as stranded during this 18-year period, 5,022 of these turtles were stranded alive with the remainder verified as dead or of unknown condition. A total of 2,970 (59% of these live strandings were transported to a rehabilitation facility. Overall, 1,173/2,970 (39% turtles were released over 18 years, 101 of which were recaptured: 77 reported as restrandings (20 dead, 13 alive subsequently died, 11 alive subsequently euthanized, 33 alive and 24 recaptured during normal marine turtle population monitoring or fishing activities. Of the turtles admitted to rehabilitation exhibiting signs of disease, 88% of them died, either unassisted or by euthanasia and 66% of turtles admitted for unknown causes of stranding died either unassisted or by euthanasia. All turtles recorded as having a buoyancy disorder with no other presenting problem or disorder recorded, were released alive. In Queensland, rehabilitation costs approximately $1,000 per animal per year admitted to a center, $2,583 per animal per year released, and $123,750 per animal per year for marine turtles which are presumably successfully returned to the functional population. This practice may not be economically viable in its present configuration, but may be more cost effective as a mobile response unit. Further there is certainly benefit giving individual turtles a chance at survival and educating the public in the perils facing marine turtles. As well, rehabilitation can provide insight into the diseases and environmental

 12. Occupational rehabilitation in Singapore and Malaysia.

  Chan, Kay-Fei; Tan, Charlie W C; Yeo, Doreen S C; Tan, Heidi S K; Tan, F L; Tan, E W; Szeto, Grace P Y; Cheng, Andy S K

  2011-03-01

  Asia is the new and favored magnet of economic attention and foreign investments after it made an almost uneventful rebound from the depths of financial crisis of 2008/2009. Not many Western observers fully understand the diversity that is Asia other than perhaps its 2 growing economic giants of China and India. Indeed many smaller countries like Singapore and Malaysia in South East Asia along with Australia and Hong Kong (a Special Administrative Region within China) look to symbiotic relationships with these two economic giants. The purpose of this discussion paper is to examine the current issues related to the development and provision of occupational rehabilitation services in Singapore and Malaysia with a forward-looking view of how Asia's different developing societies could potentially benefit from better alignment of occupational rehabilitation practices and sharing of expertise through international collaboration and dialogue platforms. Seven therapists and one physician who are frequently involved in occupational rehabilitation services in their home countries critically reviewed the current issues in Singapore and Malaysia which included analysis of the prevalence and cost of occupational injury; overview of workers' compensation system; current practices, obstacles, and challenges in providing occupational rehabilitation and return to work practices. They also offered opinions about how to improve the occupational rehabilitation programs of their two home countries. Even though Malaysia and Singapore are two different countries, in many ways their current provision of occupational rehabilitation services and the problems they face with are very similar. There is a lot of room for systemic improvements that require government support and action. Most prominently, the training of more healthcare professionals in the assessment and rehabilitation of the injured worker should be encouraged. There could be better liaison between the many stakeholders and

 13. Scope, background and definition of pulmonary rehabilitation.

  Nici, L; Zuwallack, R

  2011-09-01

  The optimal therapy of an individual with chronic respiratory disease usually requires a combination of pharmacologic and non-pharmacologic therapies. A case of a 68-year-old man with advanced chronic obstructive pulmonary disease is given to illustrate this point. He is a recent ex-smoker with severe chronic obstructive pulmonary disease by spirometric criteria, frequent exacerbations of this disease, considerable recent health care utilization, dyspnea with minimal activities, severe functional status limitation, prominent systemic effects of the disease (e.g., weight loss) and substantial comorbidities. The primary respiratory disease cannot be isolated from and treated independently of these important factors. Pulmonary rehabilitation is an important therapeutic option in situations like this, providing a mode of integrating care, complementing otherwise standard medical therapy, and producing significant gains across multiple outcome areas of importance to the patient. Pulmonary rehabilitation has been defined by the American Thoracic Society and European Respiratory Society as: "an evidence-based, multidisciplinary, and comprehensive intervention for patients with chronic respiratory diseases who are symptomatic and often have decreased daily life activities. Integrated into the individualized treatment of the patient, pulmonary rehabilitation is designed to reduce symptoms, optimize functional status, increase participation, and reduce health care costs through stabilizing or reversing systemic manifestations of the disease". Its components include comprehensive assessment, education, exercise training, and psychosocial intervention. Outcomes assessment is usually performed for quality assessment. Pulmonary rehabilitation produces the greatest improvements of any available therapy in dyspnea, exercise capacity, and health-related quality of life. These gains are realized despite the fact that pulmonary rehabilitation has no direct effect on lung function. It

 14. Rammer og vilkår for rehabilitering

  Bangshaab, Jette; Bonfils, Inge Storgaard

  2012-01-01

  Kapitlet skaber et overblik over de rammer og vilkår som rehabilitering i Danmark aktuelt er indlejret i. Der fremstilles i kapitlet velfærdsstatslige teorier, lovgivningsmæssige rammer for rehabilitering, strukturreformens betydning for rehabilitering, NPM optik, dokumentation og kvalitetsudvikl......Kapitlet skaber et overblik over de rammer og vilkår som rehabilitering i Danmark aktuelt er indlejret i. Der fremstilles i kapitlet velfærdsstatslige teorier, lovgivningsmæssige rammer for rehabilitering, strukturreformens betydning for rehabilitering, NPM optik, dokumentation og...

 15. Electrostimulation in sports and rehabilitation

  Helmut Kern

  2011-10-01

  Full Text Available The known effects of Neuromuscular Electrical Stimulation (NMES in Sports and Physical Medicine and Rehabilitation are presented in a review of literature. Influences of NMES on strength, endurance, neural adaptations, therapy of edema and pain as well as functional improvements will be focused on. Basics of physiology and histology in human muscle tissues are discussed in depth as well as elementary knowledge of NMES derived from animal studies. The central topic of this review is the influence of NMES on human skeletal muscle regarding histological changes, fiber transformation as well as strength and endurance of muscles involved. We optimized NMES characteristics and then conducted a series of investigations with 9 volunteers that had 30 minutes of NMES applied twice daily for 7 weeks. Muscle biopsies were taken from the vastus lateralis portion of quadriceps femoris muscle on both the stimulated and no stimulated leg before and after the 7 week NMES period. Additionally participants performed isometric strength measurements of quadriceps femoris muscle at different knee joint angles before and after the 7 week stimulation period. Biopsies from the no stimulated side showed no significant changes and may therefore serve as proof for the quality of the biopsies and as a standard for comparison. The increment of type IIa fiber volume was 12.3% and of type IIa fiber number 16%, respectively. Volume density of intermyofibrillar mitochondria increased by 22%. Subsarcolemmal mitochondria remained unchanged which contrasts the effects seen in voluntary non-NMES muscle training. Capillary density was augmented by 14.58%. NMES is an appropriate means of adjusting longstanding muscle dysbalance regarding strength, endurance and improving oxidative metabolism in human skeletal muscle. Daily muscle fiber workload (i.e. number of stimuli per day was found to be the main determinant of fiber transformation.

 16. 78 FR 40458 - American Indian Vocational Rehabilitation Services Program; Notice of Tribal Consultation and...

  2013-07-05

  ... American Indian Vocational Rehabilitation Services Program; Notice of Tribal Consultation and Request for Comments AGENCY: Rehabilitation Services Administration, Office of Special Education and Rehabilitative... Rehabilitation Services (AIVRS) program. Assistance to Individuals with Disabilities in Reviewing the Record:...

 17. 75 FR 27544 - National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR)-Disability and...

  2010-05-17

  ...- Based Practice. Psychiatric Rehabilitation Journal, 27(4), 345-359. Canadian Institutes of Health... National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR)--Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Disability Rehabilitation Research Project (DRRP)--Center...

 18. 75 FR 22767 - National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR)-Disability and...

  2010-04-30

  ... National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR)--Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Disability Rehabilitation Research Project (DRRP)--Transition to... Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program administered by NIDRR. Specifically, this...

 19. 78 FR 34897 - Final Priorities; National Institute on Disability and Rehabilitation Research-Disability and...

  2013-06-11

  ... CFR Chapter III Final Priorities; National Institute on Disability and Rehabilitation Research--Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Rehabilitation Engineering Research... announces priorities under the Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program...

 20. 77 FR 24934 - Proposed Priority-National Institute on Disability and Rehabilitation Research-Disability and...

  2012-04-26

  ... Proposed Priority--National Institute on Disability and Rehabilitation Research--Disability and Rehabilitation Research Projects and Centers Program--Disability and Rehabilitation Research Project (DRRP)--Employment of Individuals With Disabilities AGENCY: Office of Special Education and Rehabilitative Services...

 1. 75 FR 21278 - National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR)-Disability and...

  2010-04-23

  ... National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR)--Disability and Rehabilitation...-Level Characteristics Related to Employment Among Individuals With Disabilities Catalog of Federal... Special Education and Rehabilitative Services announces a priority for the Disability and Rehabilitation...

 2. Rehabilitation robotics ontology on the cloud.

  Dogmus, Zeynep; Papantoniou, Agis; Kilinc, Muhammed; Yildirim, Sibel A; Erdem, Esra; Patoglu, Volkan

  2013-06-01

  We introduce the first formal rehabilitation robotics ontology, called RehabRobo-Onto, to represent information about rehabilitation robots and their properties; and a software system RehabRobo-Query to facilitate access to this ontology. RehabRobo-Query is made available on the cloud, utilizing Amazon Web services, so that 1) rehabilitation robot designers around the world can add/modify information about their robots in RehabRobo-Onto, and 2) rehabilitation robot designers and physical medicine experts around the world can access the knowledge in RehabRobo-Onto by means of questions about robots, in natural language, with the guide of the intelligent userinterface of RehabRobo-Query. The ontology system consisting of RehabRobo-Onto and RehabRobo-Query is of great value to robot designers as well as physical therapists and medical doctors. On the one hand, robot designers can access various properties of the existing robots and to the related publications to further improve the state-of-the-art. On the other hand, physical therapists and medical doctors can utilize the ontology to compare rehabilitation robots and to identify the ones that serve best to cover their needs, or to evaluate the effects of various devices for targeted joint exercises on patients with specific disorders.

 3. Undergraduate instruction in physical medicine and rehabilitation.

  Sorell, D A; Hinterbuchner, C; Sakuma, J

  1981-05-01

  The New York Medical College core curriculum includes a 1-week compulsory course in rehabilitation medicine in the student's senior year. The most common disabilities seen in rehabilitation medicine are discussed. The presentations consist of didactic lectures and patient demonstrations. The program which has evolved over the past 10 years has proved to be successful and has gained recognition from the school and students alike. Instructors teach topics of special interest to them and in which they have particular expertise. A written examination is given at the end of the course. Students also complete an extensive questionnaire which attempts to evaluate the course, compare it with the other rotations, and point out any changes in their attitudes. Of the 103 students who responded to the questionnaire, 75 indicated they achieved a better understanding of physical disability after the coarse, and 32 reported an improved attitude toward disability and improved perception of the field of rehabilitation medicine. Earlier exposure could have influenced the student's choice of a specialty. We believe that we have been allocated adequate time for effective presentation of the basic principles in rehabilitation medicine. However, crucial to attracting young students into the field is rotation through rehabilitation medicine early in their medical training.

 4. Motor Rehabilitation Using Kinect: A Systematic Review.

  Da Gama, Alana; Fallavollita, Pascal; Teichrieb, Veronica; Navab, Nassir

  2015-04-01

  Interactive systems are being developed with the intention to help in the engagement of patients on various therapies. Amid the recent technological advances, Kinect™ from Microsoft (Redmond, WA) has helped pave the way on how user interaction technology facilitates and complements many clinical applications. In order to examine the actual status of Kinect developments for rehabilitation, this article presents a systematic review of articles that involve interactive, evaluative, and technical advances related to motor rehabilitation. Systematic research was performed in the IEEE Xplore and PubMed databases using the key word combination "Kinect AND rehabilitation" with the following inclusion criteria: (1) English language, (2) page number >4, (3) Kinect system for assistive interaction or clinical evaluation, or (4) Kinect system for improvement or evaluation of the sensor tracking or movement recognition. Quality assessment was performed by QualSyst standards. In total, 109 articles were found in the database research, from which 31 were included in the review: 13 were focused on the development of assistive systems for rehabilitation, 3 in evaluation, 3 in the applicability category, 7 on validation of Kinect anatomic and clinical evaluation, and 5 on improvement techniques. Quality analysis of all included articles is also presented with their respective QualSyst checklist scores. Research and development possibilities and future works with the Kinect for rehabilitation application are extensive. Methodological improvements when performing studies on this area need to be further investigated.

 5. Large Scale Integration of Carbon Nanotubes in Microsystems

  Gjerde, Kjetil

  2007-01-01

  nøjere. Det blir vist at nanorør skove kan bruges som non-stick overflader hvilket gør manipulering av mikro og nanostrukturer meget lettere. Objekter som latex microkugler og organiske nanofibre kan manipuleres, efter først at have været spredt ud på nanorør skoven. I tredje del beskrives konstruktion...

 6. Træn hårdt når du træner - det betaler sig!

  Kiens, Bente; Aagaard, Peter Gjerndrup

  2006-01-01

  Det har længe været kendt, at man opnår det største træningsudbytte ved at træne med en høj træningsintensitet. Dette gælder især, hvis man ønsker en forbedring af den maksimale iltoptagelseshastighed og dermed konditallet. Men meget tyder på, at der i restitutionsperioden efter et hårdt fysisk a...

 7. Den kreative fabrik

  Nielsen, Jakob Isak

  2012-01-01

  Nadia Kløvedal Reich blev ansat i DR’s fiktionsafdeling i december 2007 få uger efter, at de første tyve afsnit af Forbrydelsen var løbet over skærmen. I dag er hun fiktionschef i afdelingen med dramachef Piv Bernth som en tæt samarbejdspartner. Meget betegnende for Kløvedal Reichs spaltede rolle...

 8. Sociale konsekvenser af byfornyelsen

  Andersen, Hans Skifter; Ærø, Thorkild

  byfornyede boliger. Kun meget få flytter dog som følge af byfornyelsen, men af andre grunde. I perioden efter byfornyelsen er der imidlertid en del beboere som vælger at flytte på grund af stigende huslejer. Byfornyelsen betyder, at beboersammensætningen ændres i retning af flere i beskæftigelse med høj...

 9. Hjem og arbejde for hjemløse og arbejdsløse EU medborgere

  Ravnbøl, Camilla Ida

  2015-01-01

  belyses hvor meget arbejde og hjem betyder for denne gruppe af formelt hjemløse og arbejdsløse EU medborgere. Udgangspunktet er etnografisk materiale, som viser roma kvinder og mænds erfaringer med at opretholde hjemmet i Rumænien, skabe sig et trygt hjem på gaden samt at søge efter arbejde og arbejde med...

 10. Integrated planning of rehabilitation strategies for sewers.

  Kleidorfer, Manfred; Möderl, Michael; Tscheikner-Gratl, Franz; Hammerer, Max; Kinzel, Heiko; Rauch, Wolfgang

  2013-01-01

  Building measures in sewer systems are increasingly driven by rehabilitation/retrofitting and adaptation needs. Aging infrastructure together with changing boundary conditions (due to climate change, land-use change, demographic change) and also changing design standards and legislation require a prospective design to preserve the functionality of urban drainage systems not only today, but also in a long-term perspective. To improve a prospective design of urban water infrastructure, the Austrian Research Promotion Agency funded the research project 'REHAB - Integrated planning of rehabilitation strategies of urban infrastructure systems'. Therein a novel strategic planning tool which considers these external drivers of rehabilitation strategies is developed. In this study the scope of the project is described and, as well as first results regarding sewer pipe conditions, future development and vulnerability assessment are also discussed.

 11. Detecting affective states in virtual rehabilitation

  Jesús Rivas

  2015-10-01

  Full Text Available Virtual rehabilitation supports motor training following stroke by means of tailored virtual environments. To optimize therapy outcome, virtual rehabilitation systems automatically adapt to the different patients’ changing needs. Adaptation decisions should ideally be guided by both the observable performance and the hidden mind state of the user. We hypothesize that some affective aspects can be inferred from observable metrics. Here we present preliminary results of a classification exercise to decide on 4 states; tiredness, tension, pain and satisfaction. Descriptors of 3D hand movement and finger pressure were collected from 2 post-stroke participants while they practice on a virtual rehabilitation platform. Linear Support Vector Machine models were learnt to unfold a predictive relation between observation and the affective states considered. Initial results are promising (ROC Area under the curve (mean+/-std: 0.713 +/- 0.137. Confirmation of these opens the door to incorporate surrogates of mind state into the algorithm deciding on therapy adaptation.

 12. Involvement of Relatives in Cancer Rehabilitation

  Ledderer, Loni; Madsen, Biddy; Mogensen, Ole;

  2010-01-01

  quality of life and that patients and their relatives in the intervention group will show a better capacity for handling the everyday life together. Methods: A randomized, controlled study is designed to assess the effect of the rehabilitation intervention. Patients admitted to the hospital and diagnosed......Purpose: The purpose of this study is to analyze the effect of a rehabilitation intervention (supportive conversations and a residential rehabilitation course) offered to cancer patients and their relatives in pairs. The hypothesis is that the intervention can improve the pairs’ health related...... with lung cancer or gynecological cancer are included in the study together with a relative by patient’s choice both giving informed consent (N=120 pairs). The intervention group (60 pairs) receives three supportive conversations with a trained nurse initiated from the admission date and completed within...

 13. A portable rehabilitation device for the Hand.

  Iqbal, Jamshed; Tsagarakis, Nikos G; Fiorilla, Angelo E; Caldwell, Darwin G

  2010-01-01

  This paper presents the design of a direct driven under-actuated portable hand exoskeleton for rehabilitation. The design of the proposed Hand EXOskeleton SYStem (HEXOSYS) was driven by multi-objective optimisation strategy and inspiration from the human hand. The optimisation algorithm resulted in the choice of optimum link lengths of the device. The optimisation criteria are based on dexterity, isotropy and exertion of perpendicular forces on the finger digits. Furthermore, a series of experiments on the human hand using appropriate sensory instrumentation guided the selection of actuators thereby resulting in a rehabilitation device which is compatible with the human hand force capabilities. The provision of force as well as position feedback gives quantitative feedback to the therapist and would imply a more efficient rehabilitation process. The first prototype of the device has been designed and realized.

 14. [Rehabilitation and nursing-care robots].

  Hachisuka, Kenji

  2016-04-01

  In the extremely aged society, rehabilitation staff will be required to provide ample rehabilitation training for more stroke patients and more aged people with disabilities despite limitations in human resources. A nursing-care robot is one potential solution from the standpoint of rehabilitation. The nursing-care robot is defined as a robot which assists aged people and persons with disabilities in daily life and social life activities. The nursing-care robot consists of an independent support robot, caregiver support robot, and life support robot. Although many nursing-care robots have been developed, the most appropriate robot must be selected according to its features and the needs of patients and caregivers in the field of nursing-care.

 15. [Speech rehabilitation following a total laryngectomy].

  Timmermans, A J; Krap, M; Hilgers, F J M; van den Brekel, M W M

  2012-01-01

  In patients with advanced laryngeal or hypopharyngeal cancer, or in cases when the disease recurs after treatment with (chemo)radiation, a total laryngectomy (TLE) is performed. For them to be able to function properly, speech rehabilitation is of the utmost importancefor these patients. For voice rehabilitation, voice prostheses or an electrolarynx can be used. Esophogus-speech can also be applied. In recent decades, voice prostheses in particular have undergone significant development. They can be considered the standard technique for rehabilitation. For dentists, it is important to realise that the anatomy of these patients has changed. In addition, many have a prior history of radiotherapy and thus an increased risk of xerostomia and osteoradionecrosis. In cases where maxillofacial surgery is indicated, the chance of osteoradionecrosis is higher. If extraction is considered, consultation with a head and neck oncology centre is necessary.

 16. Psychiatric rehabilitation: an emerging academic discipline.

  Gill, Kenneth J; Barrett, Nora M

  2009-01-01

  Psychiatric rehabilitation is an emerging profession and academic discipline. This paper provides an overview of the need for psychiatric rehabilitation education, the workforce challenges this field faces and an introduction to the various efforts that institutions of higher education are making to meet this need. This paper also introduces some empirical findings in this area, reviewing three previously published evaluations of academic programs, and providing preliminary results of an unpublished evaluation from an American university with a career ladder in this field. The results of these evaluations suggest positive impact on the careers of the students, who appear to be knowledgeable and competent in psychiatric rehabilitation. More detailed evaluations of this education on the service outcomes of persons with serious mental illness are warranted as are studies of the methods of instruction used to develop the needed skills and attitudes. Replication of these existing academic programs should be considered.

 17. A medical social work perspective on rehabilitation.

  Fugl-Meyer, Kerstin Sjögren

  2016-10-12

  This paper introduces a biopsychosocial model for use as a tool by medical social workers and other rehabilitation professionals for the descriptive analysis of the case history and follow-up of patients needing rehabilitative support. The model is based on action theory and emphasizes the demands on evidence-based clarification of the interplay between a subject's contextual life situation, their ability to act in order to realize their goals, and their emotional adaptation. Using clinical experience and literature searches, a standard operations procedure to adequately document the case history in clinical practice is suggested, thus providing strategies through which the work of medical social workers can be based on evidence. Some specific areas of concern for the medical social worker within the rehabilitation of disabled people are highlighted.

 18. Ethical perspectives on knowledge translation in rehabilitation.

  Banja, John D; Eisen, Arri

  2013-01-01

  Although the literature on the ethical dimensions of knowledge creation, use, and dissemination is voluminous, it has not particularly examined the ethical dimensions of knowledge translation in rehabilitation. Yet, whether research is done in a wet lab or treatments are provided to patients in therapeutic settings, rehabilitation professionals commonly use (as well as create) knowledge and disseminate it to peers, patients, and various others. This article will refer to knowledge creation, use, and transfer as knowledge translation and examine some of its numerous ethical challenges. Three ethical dimensions of knowledge translation will particularly attract our attention: (1) the quality of knowledge disseminated to rehabilitationists; (2) ethical challenges in being too easily persuaded by or unreasonably resistant to putative knowledge; and (3) organizational barriers to knowledge translation. We will conclude with some recommendations on facilitating the ethical soundness of knowledge translation in rehabilitation.

 19. Rehabilitation: disability ethics versus Peter Singer.

  McPherson, Gary W; Sobsey, Dick

  2003-08-01

  This commentary discusses utilitarian bioethics currently articulated by Peter Singer, one of the most widely known bioethicists of the 21st century. His controversial concepts of personhood and replaceability have important implications for people with disabilities, caregivers, and rehabilitation in general. Singer suggests that people with severe disabilities should not be considered persons and therefore have no rights or status in ethical issues. In addition, he argues that, although some people with less severe disabilities qualify as persons, their potential quality of life is significantly compromised by disability and therefore it may be ethically desirable to eliminate them so that their resources can be used for someone with superior potential. We reject these ideas, and suggest that those involved in rehabilitation carefully consider these ideas because they imply that rehabilitation is an immoral act unless it results in full and typical function.

 20. Reservoir rehabilitations: Seeking the Fountain of Youth

  Pegg, Mark A.; Pope, Kevin L.; Powell, L.A.; Turek, Kelly C.; Spurgeon, Jonathan J.; Stewart, Nathaniel T.; Hogberg, Nick P.; Porath, Mark T.

  2017-01-01

  Aging of reservoirs alters the functions, and associated services, of these systems through time. The goal of habitat rehabilitation is often to alter the trajectory of the aging process such that the duration of the desired state is prolonged. There are two important characteristics in alteration of the trajectory—the amplitude relative to current state and the subsequent rate of change, or aging—that ultimately determine the duration of extension for the desired state. Rehabilitation processes largely fall into three main categories: fish community manipulation, water quality manipulation, and physical habitat manipulation. We can slow aging of reservoirs through carefully implemented management actions, perhaps even turning back the hands of time, but we cannot stop aging. We call for new, innovative perspectives that incorporate an understanding of aging processes in all steps of rehabilitation of reservoirs, especially in planning and assessing.

 1. Standards in Neurological Rehabilitation, June 1997

  Michael P. Barnes

  1997-01-01

  Full Text Available The European Federation of Neurological Societies (EFNS Scientific Panel on Neurorehabilitation established a Task Force on standards in neurological rehabilitation in June 1996. The remit for the Task Force was to: (1 produce a report on the state of neurological rehabilitation across Europe; and (2 recommend standards for the provision of neurological services for disabled people. The main conclusions of the Task Force were as follows: (1 A questionnaire circulated to each European member country has indicated a significant lack of adequate neurological rehabilitation facilities across Europe. Very few countries have any established network of neurological rehabilitation centres. Few countries have adequately trained neurological rehabilitation physicians, therapists or nurses. Such poor facilities should be seen in the context of the large numbers and increasing prevalence of people with neurological disabilities. (2 The Task Force has summarized the significant benefits that can follow from the establishment of a dedicated and cost effective neurological rehabilitation service including functional improvement, reduction of unnecessary complications, better coordination and use of limited resources, improved opportunities for education, training and research and a clear point of contact for the disabled person. (3 The Task Force recommends minimum standards for the prevention of neurological disability including access to health education, genetic counselling and emergency resources. The Task Force also encourages governments to invest in improved legislation for accident prevention. (4 The Task Force has outlined some minimum standards for the staffing of a neurological rehabilitation service including improved training both for neurologists and rehabilitation physicians. Such training could include a cross-national training programme both for physicians and other health care staff. (5 The Task Force supports a two-tier system of

 2. Cultural competence education in university rehabilitation programs.

  Matteliano, Mary A; Stone, John H

  2014-01-01

  The Center of International Rehabilitation Research, Information, and Exchange (CIRRIE) has prepared curriculum guides for rehabilitation professionals in occupational therapy, physical therapy, speech language pathology, and rehabilitation counseling. The objective is to provide a resource to faculty who wish to include or strengthen cultural competency education in their program and courses. CIRRIE assessed students'cultural needs, and solicited assistance from experts in the field to assist with the development of the guides. After the guides were published CIRRIE conducted surveys to assess their usefulness. Survey responses were highest among occupational therapy faculty. Among faculty who responded, most intended to use the cultural competence activities, case studies, and resources that the guides offer throughout their curriculum.

 3. Rehabilitation assessments for patients with stroke in Australian hospitals do not always reflect the patients' rehabilitation requirements.

  Lynch, Elizabeth A; Luker, Julie A; Cadilhac, Dominique A; Hillier, Susan L

  2015-05-01

  To examine the frequency and factors associated with patients with stroke in Australian hospitals receiving documented rehabilitation assessments; to examine the criteria used when rehabilitation was not recommended; and to examine whether being assessed for rehabilitation affected access to rehabilitation. Retrospective medical record audit of patients with a diagnosis of stroke who were discharged consecutively between 2013 and 2014. Acute care public hospitals. Adults with stroke (N=333) receiving care in participating hospitals. Not applicable. Documented assessment regarding patient suitability for rehabilitation during acute hospitalization. Data from 292 patients were included for analysis (60% men; mean age, 72y). Of the patients, 42% were assessed for rehabilitation by a health professional providing care in the hospital, 43% were assessed for rehabilitation by a representative from a rehabilitation service, and 37% did not receive any documented rehabilitation assessment. In multivariable analysis, patients were significantly more likely to be assessed for rehabilitation if they lived in the community before their stroke, had moderate severity strokes, or received occupational therapy during hospital admission. Rehabilitation was not recommended in 9% of assessments despite the presence of stroke-related symptoms. Patients not assessed for rehabilitation were significantly less likely to access rehabilitation than patients who were assessed. More than one third of patients were not assessed for rehabilitation. When assessed, rehabilitation was not consistently recommended for patients with stroke-related symptoms. This study highlights factors that increase the likelihood of being assessed for rehabilitation. Copyright © 2015 American Congress of Rehabilitation Medicine. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Developing concepts in the pulmonary rehabilitation of COPD

  Ambrosino, N.; Casaburi, R.; Ford, G.; Goldstein, R.; Morgan, M. D. L.; Rudolf, M.; Singh, S.; Wijkstra, P. J.

  2008-01-01

  Randomised trials have demonstrated that pulmonary rehabilitation (PR) can improve dyspnoea, exercise tolerance and health related quality of life. Rehabilitation has traditionally been provided in secondary care to patients with moderate to severe disease. Current concepts are however recommending

 5. Vocational Rehabilitation of Persons with Spinal Cord Injuries

  Poor, Charles R.

  1975-01-01

  Reviews historical development of organized vocational rehabilitation programming for the spinal cord injured in the United States. Significant factors that affect vocational rehabilitation outcomes with spinal cord injured persons are listed and discussed. (Author)

 6. Facilities of Early Rehabilitation post Stroke in Poland 2010

  Opara, Jozef; Langhorne, Peter; Larsen, Torben

  2012-01-01

  -stroke, i.e. within 3 months of stroke. Comment - Taking into account that about half of stroke survivors will need rehabilitation (30 days after stroke onset), the current facilities of early post-stroke rehabilitation in Poland cannot meet this need. We should do our best to introduce rehabilitation......? Aims - Growing costs of health care are encouraging healthcare planners to look for new organizational solutions of services which could enable rehabilitation as early as possible after disease onset. Early post-stroke rehabilitation consists of many elements that provide for early onset rehabilitation...... services such as Early Home Supported Discharge after stroke, which is currently not available in Poland. Conclusions - A relatively small number of patients in Poland were moved after stroke from neurological wards to rehabilitation departments as was the number treated in rehabilitation departments early...

 7. Unique Role of Occupational Therapy in Rehabilitation of the Hand

  ... Sheet The Unique Role of Occupational Therapy in Rehabilitation of the Hand Hand therapy, a specialty practice area of occupational ... are treated by occupational therapy practitioners specializing in hand rehabilitation. Practitioners who treat clients with conditions of the ...

 8. Fox Island Division habitat rehabilitation and enhancement project

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — The goal of this Habitat Rehabilitation and Enhancement Project (HREP) is to rehabilitate and enhance aquatic and related floodplain habitat. The purpose of this...

 9. Low Vision Rehabilitation in Older Adults

  Özen Tunay, Zuhal; İdil, Aysun; Seza Petriçli, İkbal; Özdemir, Özdemir

  2016-01-01

  Objectives: To evaluate the diagnosis distribution, low vision rehabilitation methods and utilization of low vision rehabilitation in partially sighted persons over 65 years old. Materials and Methods: One hundred thirty-nine partially sighted geriatric patients aged 65 years or older were enrolled to the study between May 2012 and September 2013. Patients’ age, gender and the distribution of diagnosis were recorded. The visual acuity of the patients both for near and distance were examined with and without low vision devices and the methods of low vision rehabilitation were evaluated. Results: The mean age of the patients was 79.7 years and the median age was 80 years. Ninety-six (69.1%) of the patients were male and 43 (30.9%) were female. According to the distribution of diagnosis, the most frequent diagnosis was senile macular degeneration for both presenile and senile age groups. The mean best corrected visual acuity for distance was 0.92±0.37 logMAR and 4.75±3.47 M for near. The most frequently used low vision rehabilitation methods were telescopic glasses (59.0%) for distance and hyperocular glasses (66.9%) for near vision. A significant improvement in visual acuity both for distance and near vision were determined with low vision aids. Conclusion: The causes of low vision in presenile and senile patients in our study were similar to those of patients from developed countries. A significant improvement in visual acuity can be achieved both for distance and near vision with low vision rehabilitation in partially sighted geriatric patients. It is important to guide them to low vision rehabilitation. PMID:27800274

 10. Low Vision Rehabilitation in Older Adults

  Zuhal Özen Tunay

  2016-06-01

  Full Text Available Objectives: To evaluate the diagnosis distribution, low vision rehabilitation methods and utilization of low vision rehabilitation in partially sighted persons over 65 years old. Materials and Methods: One hundred thirty-nine partially sighted geriatric patients aged 65 years or older were enrolled to the study between May 2012 and September 2013. Patients’ age, gender and the distribution of diagnosis were recorded. The visual acuity of the patients both for near and distance were examined with and without low vision devices and the methods of low vision rehabilitation were evaluated. Results: The mean age of the patients was 79.7 years and the median age was 80 years. Ninety-six (69.1% of the patients were male and 43 (30.9% were female. According to the distribution of diagnosis, the most frequent diagnosis was senile macular degeneration for both presenile and senile age groups. The mean best corrected visual acuity for distance was 0.92±0.37 logMAR and 4.75±3.47 M for near. The most frequently used low vision rehabilitation methods were telescopic glasses (59.0% for distance and hyperocular glasses (66.9% for near vision. A significant improvement in visual acuity both for distance and near vision were determined with low vision aids. Conclusion: The causes of low vision in presenile and senile patients in our study were similar to those of patients from developed countries. A significant improvement in visual acuity can be achieved both for distance and near vision with low vision rehabilitation in partially sighted geriatric patients. It is important to guide them to low vision rehabilitation.

 11. Robot-assisted Therapy in Stroke Rehabilitation.

  Chang, Won Hyuk; Kim, Yun-Hee

  2013-09-01

  Research into rehabilitation robotics has grown rapidly and the number of therapeutic rehabilitation robots has expanded dramatically during the last two decades. Robotic rehabilitation therapy can deliver high-dosage and high-intensity training, making it useful for patients with motor disorders caused by stroke or spinal cord disease. Robotic devices used for motor rehabilitation include end-effector and exoskeleton types; herein, we review the clinical use of both types. One application of robot-assisted therapy is improvement of gait function in patients with stroke. Both end-effector and the exoskeleton devices have proven to be effective complements to conventional physiotherapy in patients with subacute stroke, but there is no clear evidence that robotic gait training is superior to conventional physiotherapy in patients with chronic stroke or when delivered alone. In another application, upper limb motor function training in patients recovering from stroke, robot-assisted therapy was comparable or superior to conventional therapy in patients with subacute stroke. With end-effector devices, the intensity of therapy was the most important determinant of upper limb motor recovery. However, there is insufficient evidence for the use of exoskeleton devices for upper limb motor function in patients with stroke. For rehabilitation of hand motor function, either end-effector and exoskeleton devices showed similar or additive effects relative to conventional therapy in patients with chronic stroke. The present evidence supports the use of robot-assisted therapy for improving motor function in stroke patients as an additional therapeutic intervention in combination with the conventional rehabilitation therapies. Nevertheless, there will be substantial opportunities for technical development in near future.

 12. Gait analysis methods in rehabilitation

  Baker Richard

  2006-03-01

  Full Text Available Abstract Introduction Brand's four reasons for clinical tests and his analysis of the characteristics of valid biomechanical tests for use in orthopaedics are taken as a basis for determining what methodologies are required for gait analysis in a clinical rehabilitation context. Measurement methods in clinical gait analysis The state of the art of optical systems capable of measuring the positions of retro-reflective markers placed on the skin is sufficiently advanced that they are probably no longer a significant source of error in clinical gait analysis. Determining the anthropometry of the subject and compensating for soft tissue movement in relation to the under-lying bones are now the principal problems. Techniques for using functional tests to determine joint centres and axes of rotation are starting to be used successfully. Probably the last great challenge for optical systems is in using computational techniques to compensate for soft tissue measurements. In the long term future it is possible that direct imaging of bones and joints in three dimensions (using MRI or fluoroscopy may replace marker based systems. Methods for interpreting gait analysis data There is still not an accepted general theory of why we walk the way we do. In the absence of this, many explanations of walking address the mechanisms by which specific movements are achieved by particular muscles. A whole new methodology is developing to determine the functions of individual muscles. This needs further development and validation. A particular requirement is for subject specific models incorporating 3-dimensional imaging data of the musculo-skeletal anatomy with kinematic and kinetic data. Methods for understanding the effects of intervention Clinical gait analysis is extremely limited if it does not allow clinicians to choose between alternative possible interventions or to predict outcomes. This can be achieved either by rigorously planned clinical trials or using

 13. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM):strengthening Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) worldwide

  Gerold Stucki; Jan D.Reinhardt; Marta Imamura; Jianan Li; Joel A.De Lisa

  2011-01-01

  @@ Physiral and Rehabilitation Medicine (PRM) is the Medicine of Functioning in light of health conditions, under consideration of the person and in interaction with the environment[1-2].PRM focuses on the application of rehabilitation, the third health strategy which complements the preventive and curative health strategies.Thanks to the increasing survival of people after injury and formerly conditions as well as aging populations and an associated increase in chronic conditions, PRM as the leader of the rehabilitation will, over the next decades, assume an ever more important role in the health care systems worldwide.

 14. Multiple vasculogenic disabilities : a challenge in rehabilitation.

  Handa G

  2001-01-01

  Full Text Available A 37 year old male presented with left hemiplegia, left below knee amputation, right partial foot amputation and claudication pain. The limitations in the rehabilitation management in such a high-risk patient are multiplied. The appreciable benefits from supervised rehabilitation and judicious goal setting can help in improving the functional status and retard the disease progression in such patients. This study highlights that coexisting cerebrovascular, coronary and peripheral vascular diseases can pose a real challenge and can result in multiple disabilities.

 15. Shoulder-elbow exoskeleton as rehabilitation exerciser

  Ianoşi, A.; Dimitrova, A.; Noveanu, S.; Tătar, O. M.; Mândru, D. S.

  2016-08-01

  This paper presents a 2 degree of freedom exoskeleton designed for the rehabilitation of the shoulder and elbow movement in the sagittal plane; a semi-portable design strategy was chosen, which enables an easy attachment to a standard medical chair as well as the patient upper limb. A dedicated driver enables the control from a graphical user interface, which also provides the option of customized rehabilitation exercises. The potential of future improvements is assessed, and recommendations of research direction are made in order to broaden the usability of the proposed device.

 16. Quality function deployment: application to rehabilitation services.

  Einspruch, E M; Omachonu, V K; Einspruch, N G

  1996-01-01

  Describes how the challenge of providing rehabilitative services at reasonable costs is beginning to mount. The management of quality in rehabilitative services is therefore gaining increasing attention in the health care arena. States that if a link is implied between the above stated goal and customer satisfaction, it is imperative to evaluate quality or customer satisfaction in the context of the patient's experience. Describes the quality function deployment (QFD) system and how it leads to a better understanding of the customer's needs and wants. Explores the process of applying the concept of QFD to physical therapy.

 17. In a Rehabilitation Center for Drug Addicts

  1998-01-01

  WHEN China opens its doors to the outside world, fresh air comes in. So do flies. While drug addicts were unknown in China for 30 years, there are now reports of drug users and their related crimes. In an effort to abolish drug abuse in China, rehabilitation centers are being set up throughout the country to give medical aid to drug users trying to kick the habit. These photos were taken in a rehabilitation center in a small town in Gansu Province in the northwestern part of China.

 18. Customizable Rehabilitation Lower Limb Exoskeleton System

  Riaan Stopforth

  2012-10-01

  Full Text Available Disabled people require assistance with the motion of their lower limbs to improve rehabilitation. Exoskeletons used for lower limb rehabilitation are highly priced and are not affordable to the lowerincome sector of the population. This paper describes an exoskeleton lower limb system that was designed keeping in mind that the cost must be as low as possible. The forward kinematic system that is used must be a simplified model to decrease computational time, yet allow the exoskeleton to be adjustable according to the patient's leg dimensions.

 19. Implant rehabilitation of partial maxillectomy edentulous patien

  Mahesh E Gowda

  2013-01-01

  Full Text Available Edentulous patients with maxillectomy defects present a significant challenge for prosthetic rehabilitation and the adaptive capabilities of the patient as retention is highly compromised. Hence, the option of using endosseous implants to increase obturator retention has been used. A patient of mucormycosis of the left maxilla was treated with surgical excision. After satisfactory healing, definitive implant supported magnet retained prosthesis was fabricated for the patient. Implants with magnetic units offer a practical method of improving the retention of obturators provided acceptable prosthetic protocols are followed for the rehabilitation.

 20. Rehabilitation of swallowing and communication following glossectomy.

  LaBlance, G R; Kraus, K; Steckol, K F

  1991-01-01

  Patients who have had surgical removal of part or all of the tongue are left with varying degrees of swallowing and speech deficiencies. The extent of resection, mobility of the residual tongue segment, and adequacy of the remaining structures determine the amount and type of deficiency. While communicative impairment and dysphagia commonly are seen in a rehabilitation setting, the problems of the glossectomy patient often are unique. This article reviews the anatomy and physiology of the oral and pharyngeal musculature, discusses the speech and swallowing of the glossectomy patient, and presents nursing considerations for successful rehabilitation.