WorldWideScience

Sample records for regulyarno-poristoj sistemy na

 1. Dinamica classica dei sistemi fisici

  CERN Document Server

  Turchetti, Giorgio

  1998-01-01

  Principi generali ; problemi unidimensionali ; campo centrale ; sistemi di punti ; punto vincolato ; sistemi di punti vincolati ; simmetrie ; rotazioni e moto relativo ; corpo rigido ; sistemi lineari ; stabilità ; teoria qualitativa ; piccole oscillazioni ; principi variazionali ; trasformazioni canoniche ; serie di Lie ; proprietà dell'azione ; sistemi integrabili ; teoria perturbativa ; sistemi quasi integrabili ; sistemi caotici ; integrazione numerica ; modelli hamiltoniani ; equazioni stocastiche ; meccanica statistica ; corda elastica ; equazione delle onde ; meccanica dei continui.

 2. Sistemi termodinamici complessi

  CERN Document Server

  Sycev, V V

  1985-01-01

  Introduzione ; equilibrio di sistemi termodinamici che compiono, oltre al lavoro di espansione, altre forme di lavoro ; sostanze magnetiche ; dielettrici ; superconduttività ; fenomeni superficiali ; fluidi in campo gravitazionale ; liquido in recipiente in stato di imponderabilità ; radiazione ; solidi elastici ; elementi galvanici.

 3. Utrinki s konference "Sistemi in trendi v izobraževanju odraslih"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2000-12-01

  Full Text Available Izobraževanje odraslih ne poteka v praznem prostoru. Tako kot druge prakse in vede drži zrcalo družbenemu, ekonomskemu ter političnemu položaju in razvoju družbe. V njem se zrcalijo družbena razmerja in odsevajo duhovne predstave, pa tudi kulturni dosežki in vrednote posameznega družbenega okolja. Še več, sistem je temelj, ki spodbuja in omejuje razvoj izobraževanja odraslih. Vprašanja sistema in razvoja izobraževanja odraslih v različnih državah smo obravnavali na konferenci Sistemi in trendi v izobraževanju odraslih. Konferenca je potekala v Balatonalmadi na Madžarskem v organizaciji madžarskega inštituta za kulturo in Lazsla Harangija, človeka z razvitim smislom za animacijo ljudi.

 4. I sistemi locali del credito in regioni a diverso stadio di sviluppo

  OpenAIRE

  Pietro Alessandrini

  1996-01-01

  Il lavoro si inserisce nella problematica dell'articolazione territoriale del sistema finanziario italiano, prendendo in esame i problemi di integrazione dei sistemi locali del credito operanti in regioni decentrate e diversamente sviluppate. A fronte di un quadro operativo in forte evoluzione, i sistemi locali del credito debbono divenire terreno di interscambio secondo un approccio che abbiamo definito "possibilista" , alla ricerca d'ogni possibilita' di raccordo interattivo tra reale e fin...

 5. Idraulica dei sistemi fognari dalla teoria alla pratica

  CERN Document Server

  Gisonni, Corrado

  2012-01-01

  La progettazione dei sistemi fognari e dei manufatti in essi presenti richiede un’attenta conoscenza delle leggi che regolano i fenomeni idraulici, con particolare riferimento alle correnti idriche a superficie libera. Partendo dalle nozioni fondamentali dell’Idraulica, il testo intende colmare alcune importanti lacune che ancora caratterizzano la letteratura italiana nel settore e che spesso sono alla base di errori progettuali, con ovvie conseguenze sulla sicurezza dei centri abitati (come testimoniato dai frequenti fenomeni di allagamento che sono stati registrati negli ultimi anni). Il libro è rivolto agli allievi dei corsi di studio nel settore dell’ingegneria Civile ed Ambientale. Particolare interesse è rivolto ai professionisti operanti nel settore della ingegneria idraulica e della pianificazione urbana, per i quali è forte l’esigenza di testi che contengano indicazioni di carattere sia teorico sia pratico, finalizzate alla progettazione di sistemi di drenaggio nei centri abitati.

 6. An introduction to bicomplex variables and functions; Introduzione ai sistemi ipercomplessi commutativi a quattro unita

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Catoni, Francesco; Cannata, Roberto [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Servizio Centralizzato Informatica e Reti; Catoni, Vincenzo; Zampetti, Paolo [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Unita tecnico scientifica Fonti Rinnovabili e Cicli Energetici Innovativi

  2005-08-15

  The commutative quaternions introduced by C. Segre are similar to the Hamilton quaternions but, thanks to their commutativity, allow to introduce the functions. This property opens new ways far applications. [Italian] E noto da un teorema di Scheffers che per i sistemi ipercomplessi com-mutativi esiste il calcolo integrodifferenziale che permette di definire le loro funzioni in modo perfettamente analogo alle funzioni di variabili complesse. Questa proprieta rende questi sistemi, potenzialmente utilizzabili in nuovi campi, rispetto ai quaternioni noncommutativi di Hamilton. In questo lavoro introduciamo due di questi sistemi con le loro proprieta algebriche, le condizioni differenziali (condizioni di Cauchy-Riemann generalizzate) a cui devono soddisfare le loro funzioni e, infine, sono date le espressioni delle funzioni elementari.

 7. 2003: Censimento dei sistemi di Istituto

  OpenAIRE

  Carlesi, Carlo

  2003-01-01

  La procedura di 'Censimento' si propone di raccogliere informazioni relative a tutte le 'macchine' o 'sistemi' (Personal Computer, Workstation e Server) disponibili in Istituto per una migliore ed efficace utilizzazione delle risorse ai fini della sicurezza informatica. La procedura e' rivolta agli utenti che a qualunque titolo utilizzano e/o sono responsabili di una o piu' macchine. La procedura prevede la compilazione guidata (via browse) di due moduli: il primo modulo riguarda essenzialmen...

 8. Türkiye’de Meslek Liselerinde Öğrenci Takip Sistemi ve Nesne Tabanlı Analizi

  OpenAIRE

  Özkaya, Mert; Korkmaz, Özgür

  2017-01-01

  Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 130’dan fazla mesleki alanda eğitim vermektedir. Öğrenciler, okul idaresi kılavuzluğunda öğretmenler tarafından kontrol edilir ve her işyeri ziyaretinde öğretmenler tarafından, öğrenciler hakkında raporlar tutulur. Bu kayıtların, bir veri tabanı yönetim sistemi kullanılarak dijital olarak saklanması kâğıt üzerinde saklanmasından daha faydalıdır. Bu yazı ile Türkiye’deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde yürütülen staj sistemi takip edilerek; var olan sis...

 9. VPLIV POSTAVE TELESA IN VELIKOSTNE ŠTEVILKE NA IZBOR OBLAČILA

  OpenAIRE

  Selko, Urška

  2011-01-01

  Postave teles se med seboj razlikujejo ne le od države do države, temveč tudi znotraj držav. Zato obstajajo glede na ciljne populacije številni velikostni sistemi in različna označevanja velikosti oblačil. V diplomskem delu je bil raziskan vpliv postave telesa in velikostne številke na odločitev o nakupu oblačila. V ta namen je bila izvedena anketa preko spletnega računa. Anketirana je bila ženska populacija dveh starostnih skupin, med 19. in 30. letom ter med 31. in 40. letom. Rezultati razi...

 10. Malezya Sağlık Sistemi

  OpenAIRE

  Che Musa, Muhd Firdaus

  2017-01-01

  Malezya siyasi ve ekonomik istikrarın yaşandığı bir üst ortagelirli ülkedir. Malezyalı nüfus genelde genç, erişkin ve yaşlı olarakayrılabilir. Son yıllarda doğumda beklenen ömür yaşı 73 yıldır.Malezya, DSÖ, Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu (ASEAN) vediğerleri gibi uluslararası kuruluşlarla genel sağlık düzeyini geliştirmeçabasıyla çeşitli işbirliği ve ortaklıklar geliştirmiştir. Sonuç olarak, ülkeiyi gelişmiş bir sağlık sistemi, temiz su ve sanitasyona kolay erişim, aynızamanda güçlü sosyal v...

 11. Beni comuni, sistemi comunitari e usi civici: riflessioni a partire da un caso regionale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Parascandolo

  2016-07-01

  In tempi di crisi dei modelli di sviluppo locale, questi sistemi di utilizzo delle risorse mostrano rilevanti aspetti di adeguatezza sociale ed ecologica. Vale la pena di riconsiderare il recupero di questi schemi organizzativi, ed è inoltre importante intraprendere un approccio approfondito ai loro caratteri civici, per mettere in evidenza le relazioni tra pratiche di comunanza e problematiche relative allo sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili.

 12. Vpliv inovativnega izobraževanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije na spremembe pedagoške paradigme

  OpenAIRE

  Flogie, Andrej

  2017-01-01

  Za temelj naloge smo postavili neposredno korelacijo med izobraževalno teorijo in prakso. Predstavljen je izvirni znanstveni prispevk na področju razvoja edukacijske znanosti, s katerim se ukvarjajo vse države članice Evropske unije. Temelj izobraževalni teoriji v nalogi tako predstavljajo pomembni filozofski koncepti izobraževalnih sistemov kot tudi učne paradigme zadnjega obdobja. Na teh dveh izhodiščih je opredeljena didaktika, njen razvoj skozi čas in posledično izobraževalni sistemi posa...

 13. VPLIV RAZKRITIJ O INTELEKTUALNEM KAPITALU NA CENO DOLGOV, PRIMER SLOVENIJE

  OpenAIRE

  Stropnik, Neca

  2016-01-01

  Gospodarske razmere, tako v Sloveniji, kot drugod po Evropi in svetu, so zadnja leta zelo zahtevne. V slovenskem gospodarstvu smo priča propadu številnih organizacij, ogrožen je tako finančni (oziroma bančni) kot nepremičninski trg. Tradicionalnemu finančnemu kapitalu zmanjkuje moči, preživele pa so (oziroma bodo) predvsem inovativne ter na dobrih temeljih osnovane organizacije. Uveljavljajo se novi, demokratični sistemi upravljanja organizacij, ki vključujejo predvsem zaposlene ter njihove s...

 14. Hayvan Islahında Güncel Bir Yaklaşım: CRISPR/Cas9 Genom Modifikasyon Sistemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fatih Bilgi

  2016-12-01

  Full Text Available Genom modifikasyonları, verimin arttırılmasında ve hastalıklara karşı direncin kazandırılması konusunda önemli avantajlar sağlama potansiyeli içermektedir. Bireyin zaten sahip olduğu bir genin susturulmasını ya da ifade edilmesini sağlayan gen düzenlenmesi yöntemleri (gene editing çevreyi en az etkileyerek genetik yapının geliştirilmesi konusunda önemli olanaklar sağlamaktadır. Son zamanlarda yeni genetik düzenleme yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar ZFN (Zinc Finger Nuclease’ler, TALEN (Transcription Activator-like Effector Nuclease’ler ve CRISPR/Cas nükleaz sistemleridir. CRISPR/Cas sistemi yabancı genetik materyalleri yok etmek için RNA güdümlü nükleazları kullanan bir mikrobiyal immün sistem olup, bu sistemin günümüzde hayvanlarda basit ve etkili bir gen düzenleme mekanizması olarak kullanılabilme potansiyeli değerlendirilmektedir. Bu derlemede CRISPR/Cas9 sistemi ve hayvan ıslahında kullanılabilirliği özetlenmiştir.

 15. Introduzione all'analisi qualitativa dei sistemi dinamici discreti e continui

  CERN Document Server

  Squassina, Marco

  2016-01-01

  Il testo è stato concepito per la struttura degli attuali corsi di laurea in Biologia, Matematica, Matematica Applicata, Ingegneria, Scienze Naturali e Mediche. Esso si concentra sugli aspetti qualitativi delle equazioni differenziali come limitatezza o illimitatezza delle soluzioni, esistenza o non esistenza di orbite periodiche, stabilità o instabilità dei punti di equilibrio, biforcazione del sistema al variare di un parametro, robustezza del sistema in presenza di perturbazioni. L'analisi qualitativa di sistemi dinamici discreti e continui è un argomento tecnicamente accessibile anche agli studenti di primo livello e consente di collegare, combinare ed esercitare nozioni che provengono dall'algebra, dal calcolo differenziale di base e dalla geometria elementare, stimolando l'intuizione matematica. Il volume si caratterizza per due aspetti: quello induttivo e quello figurativo. L'approccio induttivo si basa su un'ampia gamma di problemi risolti e pensati per introdurre, gradualmente, sia le conoscenze ...

 16. Sistemi za neposredno komunikacijo

  OpenAIRE

  KRAJAČIĆ, IVAN

  2016-01-01

  V sodobnem času imamo na voljo več načinov neposredne komunikacije, ki jih tehnično poimenujemo s pojmom poenotene komunikacije. Poslovnega sveta si v prihodnosti skoraj ni mogoče zamisliti brez ene izmed rešitev poenotenih komunikacij, saj s funkcionalnostmi, ki so del le teh, podjetja izboljšujejo svojo produktivnost, obenem pa zmanjšujejo stroške. Cilj poenotenih komunikacij je zagotoviti dosledno uporabniško izkušnjo s katerekoli lokacije in na katerikoli napravi. Ena izmed rešitev poenot...

 17. Sistemi tecnologici innovativi di involucro per il recupero del patrimonio edilizio recente. L'edilizia scolastica nel Comune di Bologna

  OpenAIRE

  Mazzoli, Cecilia

  2015-01-01

  La ricerca è volta a presentare un nuovo approccio integrato, a supporto di operatori e progettisti, per la gestione dell’intero processo progettuale di interventi di riqualificazione energetica e architettonica del patrimonio edilizio recente, mediante l’impiego di soluzioni tecnologiche innovative di involucro edilizio. Lo studio richiede necessariamente l’acquisizione di un repertorio selezionato di sistemi costruttivi di involucro, come base di partenza per l’elaborazione di soluzioni ...

 18. Decision making information systems and data base management; Applicazioni dei sistemi di supporto alle decisioni manageriali in un ente fortemente decentrato. Sviluppo di un prototipo per la valutazione di nuovi progetti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minelle, F [Rome, Univ. ` La Sapienza` (Italy). Fac. di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Di Marco, R A [ENEA, Rome (Italy). Funzione Centrale Informatica; Belli, A

  1997-01-01

  In these years Information Technology has been used in activities that require an intelligent intervention. In this context take placing Decision Support Systems, since they use Information Technology to support users in decision processes, that is problems of logical level greater then problems normally treated by traditional information systems. The purpose of this work is to describe Decision Support Systems specifying what they are, their functionally and structure, identifying, furthermore, user types referred to and interaction modality between them; and to present a prototype of these systems. From a preliminary analyses phase of ENEA being and its Information Systems to understand which topics can be supported by systems of this type, it deals with one of these topics: weighing of new project, finding parameters, or key quantity, that affect and determine decisions. It describes, then, models, conceived form parameters, that permit to the user, through a simple representation of results, to evaluates advantages and disadvantages of a new project. From models, analyses of data necessary to models and from requisites of simplicity and use fullness of user interface, it has been carried out a prototype. For this purpose it has been followed the Sprague and Carlson model that provides a data base, a Model Base and a Software System. [Italiano] In questi anni si sta assistendo ad un utilizzo dell`informatica in attivita` che richiedono un intervento `intelligente`. In tale contesto si collocano i Sistemi di Supporto alle Decisioni, poiche` utilizzano le tecnologie informatiche per supportare l`utente in processi decisionali, quindi problemi di livello logico piu` elevato di quelli trattati dai tradizionali sistemi informativi. Il presente lavoro ha lo scopo di descrivere i Sistemi di Supporto alle Decisioni specificando cosa sono, le loro funzionalita` e la loro struttura, individuando, inoltre, i tipi di utenti a cui sono rivolti e le modalita` di interazione

 19. Grafični uporabniški vmesnik za vgrajene sisteme

  OpenAIRE

  MAJERLE, TILEN

  2017-01-01

  Grafični uporabniški vmesnik je način interakcije med uporabnikom in napravo, največkrat osebnim računalnikom. V današnjem času postajajo vgrajeni sistemi vse bolj zmogljivi, s tem pa tudi vse večje zahteve po delovanju. Pri najbolj zmogljivih napravah lahko priključimo zaslon na sistem in tako omogočimo uporabniku grafičen prikaz. Ker imajo vgrajeni sistemi precej manj spominskih kapacitet, moramo razmisliti o grafičnih knjižnicah, ki so namenjene prav takšnim sistemom. ...

 20. Analisi sperimentale dell’efficacia di sistemi frangisole per ridurre la pressione sonora in facciata - Experimental analysis on the sound protection given by the external shading systems attached to the building façade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolò Zuccherini Martello

  2016-10-01

  Full Text Available L’utilizzo di sistemi frangisole è largamente diffuso nei nuovi edifici, ma le verifiche sul loro effetto sul campo sonoro in facciata sono ancora piuttosto limitate. Questo lavoro illustra i risultati di uno studio condotto in una camera semi-anecoica su un modello in scala reale di una porzione di facciata dotata di sistemi frangisole. Lo scopo era quello di verificare l’influenza sul livello sonoro in facciata di sistemi frangisole in differenti configurazioni (lamelle diversamente inclinate, con o senza rivestimento fonoassorbente. Le misure evidenziano che i frangisole con lamelle fonoassorbenti possono ridurre significativamente il livello sonoro sul piano della facciata. ------ The use of shading systems is quite widespread in new buildings, but their acoustic effect on the sound pressure level on building façades has generally not been considered. This work presents the results of an investigation on a 1:1 scale model of a louvers system, carried out in a semi-anechoic chamber. The aim was to analyze the changes in SPL on the façade given by the presence of the louvers in different configurations (three tilt angles of the louvers, with or without sound absorptive material. The measurements highlighted a slight increase in SPL on the façade when the standard louvers were installed, while the sound absorptive material gave an evident SPL reduction on the façade.

 1. Gifted Education Database (GED: Information Management and Online Teacher Recommendation System / Üstün Yetenekliler Eğitimi Veri Bankası: Bilgi Yönetimi ve Online Öğretmen Değerlendirme Sistemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yewon Suh

  2016-12-01

  Full Text Available The purpose of the study is to explore the content and significance of the Gifted Education Database (GED, a Korean information service system for gifted education. The GED functions as: 1 an information management system and 2 a teacher recommendation system. The information management system collects and provides data in terms of statistics on institutions, teachers, and students, teaching and learning materials, and notifications. The teacher recommendation system helps teachers to recommend students through an on-line system. It also assists in the student selection process by providing users a step-by-step interface specifically designed for each stage. Overall, as a comprehensive collective information system in gifted education, the GED supports policy making on providing appropriate educational experiences for the outstanding individuals, particularly those with disadvantaged socio-cultural background by providing reliable data at the national level. At the user level, it increases data accessibility and provides customized services for people concerned with gifted education. As a result, the GED connects information and people and is a driving force for national growth. Key Words: gifted education, database for gifted, Korean Information System Öz Bu çalışmanın amacı Kore’de üstün yetenekliler eğitimi bilgi servisi olan Üstün Yetenekliler Veri Tabanını (GED açıklayarak önemini ortaya koymaktır. GED’in iki işlevi vardır; 1 bilgi yönetim sistemi ve 2 öğretmen öneri sistemi. Bilgi yönetim sistemi olarak kurumlar, öğretmenler, öğrenciler, öğrenme ve öğretme materyalleri hakkında bilgiler ve duyurular toplanarak istatistikler halinde sunulur. Öğ- retmen öneri sistemi, online bir sistemle öğ- retmenlerin öğrencileri aday göstermelerine yardımcı olur. Ayrıca sistem, öğrenci seçme sürecinde kullanıcılara her aşama için özel olarak tasarlanmış bir ara-yüz ile adım adım yard

 2. Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sistemi uygulamasının öğretmen, öğrenci ve idareci görüşlerine göre değerlendirilmesi

  OpenAIRE

  Sayar, Pınar

  2016-01-01

  Araştırmanın amacı, Sosyal bilgiler dersinde branş derslik sistemi uygulamasını öğretmen, öğrenci ve idareci görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmada nicel ve nitel metotların birlikte kullanıldığı karma yöntemin yakınsayan paralel deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, tarama modeli; nitel boyutunda ise durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bartın ilinde branş derslik sistemi uygulayan 27 ortaokul ve bu okullardaki...

 3. Türkçe Öğrenimi İçin Web Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi (Türkzös Ve Değerlendirmesi Web Based Intelligent Tutoring System For Turkish Learning (Türkzös And Evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nursal ARICI

  2013-09-01

  ştirilmiş olup; web, ses sentezleme-tanıma sistemleri, animasyon, resim, şekil gibi zenginleştirilmiş öğelerin kullanılmasına imkân sağlar. Zenginleştirilmiş öğelerle desteklenen sistemin, Türkçe dil eğitiminde okuma, konuşma, yazma, dinleme temel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir. TÜRKZÖS’ün bir diğer özelliği de; yapay zekâ teknikleri ile geliştirilen bir zeki öğretim sistemi (ZÖS olmasıdır. Sistemi zeki kılan özellikler şu şekilde sıralanabilir; (i.sisteme yüklenen alan bilgisi içeriğini öğrencinin bilgi seviyesine ve bireysel yeterliliklerine göre uyarlanabilir biçimde sunabilmesi, (ii.öğrencinin ihtiyacına uygun zeki yardım, rehberlik ve yönlendirmeler yapabilmesidir. TÜRKZÖS sekiz bileşenden meydana gelmektedir; Bunlardan üçü Zeki Öğretim Sistemleri içinde yer alan standart bileşenlerdir. Diğer bileşenlerden ses sentezleme ve sesli ifade tanıma bileşenleri okuma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve bunların öğrenciler tarafından uygulanabilmesini sağlar. Bilgisayar uyarlamalı test ve öğrenci izleme bileşenleri Yapay Zekâ teknikleri ile geliştirilen özgün modellerdir. Bu bileşenler, öğrencinin bilgi seviyesi ve yeterliliklerini belirleyip, ona uygun içerik, yardım ve yönlendirmeler sunar. İçerik yönetim sistemi bileşeni ise öğrenciye sunulacak ders içeriklerinin hazırlanması ve yönetilmesini sağlar. Bu bileşenin esnek ve kullanışlı bir yapısı vardır. Bu sayede, hem anadil, hem de ikinci dil olarak Türkçe eğitimine yönelik ders içeriklerinin oluşturulabilmesi veyönetilebilmesi mümkündür. Sistemi bu yönüyle test edebilmek üzereöncelikle Türkçe anadil eğitimine yönelik bazı ders içeriklerioluşturulmuştur. Bu içerikler, İlkokul 5 ve 6. Sınıf Türkçe dersmüfredatına uygun ünite ve konulardan seçilmiştir. Türkçe dersi verenöğretmen ve öğretmen adaylarına sistemi

 4. PRIMERJAVA ERP REŠITEV MICROSOFT DYNAMICS NAV IN SAP

  OpenAIRE

  Kuronja, Aleš

  2015-01-01

  Celovite informacijske rešitve (ERP) so integrirani sistemi za podporo in upravljanje poslovanja. Podpirajo različne jezike, valute in različna področja oz. panoge, v katerih poslujejo podjetja. ERP rešitve so lahko namenjene vsem velikostim podjetja, od malih do srednje velikih podjetij in vse do velikih korporacij, saj le-ti celoviti sistemi nudijo podporo večini ali vsem poslovnim procesom, ki jih izvaja vsako podjetje. V delu diplomskega projekta smo predstavili podjetji Microsoft in S...

 5. Il ripensamento e la ridistribuzione suggeriti ai sistemi giuridici liberaldemocratici dalla naturale metamorfosi della domanda di libertà in materia religiosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sara Domianello

  2011-04-01

  Full Text Available Testo, corredato delle note, dell’intervento al secondo Convegno nazionale di studio dell’A.D.E.C. “Libertà religiosa tra declino o superamento dello Stato nazionale” (Macerata, 28-30 ottobre 2010, destinato alla pubblicazione degli Atti. SOMMARIO: 1. La retromarcia da ingranare (ovvero: il ripensamento circa l’opportunità di trasferire interamente la tutela dei diritti di libertà fondamentali dall’attività parlamentare a quella giurisprudenziale in senso lato – 2. La ristrutturazione da avviare (ovvero: la ridistribuzione delle competenze in materia di pubblico intervento a garanzia dei diritti di libertà in materia religiosa – 3. Il dato da cui muovere (ovvero: la metamorfosi della domanda di libertà in materia religiosa nei sistemi liberaldemocratici.

 6. The study of urban systems by indicators. State of the art and implementation problems; Lo studio dei sistemi urbani attraverso indicatori. Stato dell'arte e problematiche operative

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Del Ciello, R; Napoleoni, S [ENEA, Divisione Caratterizzazione dell' Ambiente e del Territorio, Centro Ricerche Casaccia, S. Maria di Galeria, RM (Italy)

  2001-07-01

  The purpose of this work is to define the state of the art about the problem of the indicators and their capability in reading and foreseeing the urban complexity. Therefore, the theoretical elaborations and the suggestions developed in the report try to convert the different contributions in the Italian and international literature in a frame-work, focusing on those arguments which assume a key role in the study of the urban areas: (a) the problematic definition of the administrative, physics and functional boarders of the cities; (b) the selection of the indicators that describe the urban areas; (c) the description and quality of life and of environment quality in the cities; (d) the sustainability in urban areas. [Italian] Il lavoro si propone di delineare lo stato dell'arte sul problema degli indicatori e sulla loro capacita' di leggere e prevedere la complessita' urbana. Le elaborazioni teoriche e i suggerimenti metodologici sviluppati nel rapporto tentano dunque di tradurre in protocolli di lavoro i diversi contributi prodotti negli ultimi anni nella letteratura italiana e internazionale concentrando in particolare l'attenzione su quei temi che all'interno dello studio dei sistemi urbani assumono un ruolo chiave: (a) la problematica definizione dei confini amministrativi, fisici e funzionali delle citta'; (b) la selezione degli indicatori che descrivono con piu' efficacia il sistema urbano; (c) le dimensioni e la misura della qualita' della vita e dell'ambiente nelle citta'; (d) la sostenibilita' all'interno dei sistemi urbani.

 7. Sistemi upravljanja sadržajem - pojam i karakteristike / Content management systems: Concept and features

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan S. Milenković

  2010-01-01

  Full Text Available Rad predstavlja kratak prikaz osnova programskog rešenja koje je u poslednjih desetak godina okupiralo sve veće i ozbiljne poslovne organizacije koje svoje poslovanje, celokupno ili delimično, zasnivaju na principima Internet tehnologija i elektronskog poslovanja. Sistemi upravljanja sadržajima nametnuli su se kao potreba da se izvrši potpuna automatizacija poslovanja jedne organizacije. U perspektivi, upravljanje dokumentima komandno-informacionih sistemima Vojske Srbije biće zasnovano na sistemima upravljanja sadržajima. / Introduction The paper explains the importance and the role of content management systems, gives an overview of the functionality required by such systems and makes a categorization of existing content management systems, thus performing, to some extent, a systematization of this area. Internet technologies and e-business Electronic business is a set of business activities that occur by ICT, especially Internet. CMS existence is conditioned by the development of Internet technology. Basic terminology, problem and solution The basic terms of which problems are considered in this paper are Content, Content Management and Content Management System. Content management systems demand Content management systems demand is reflected in the following: (1 complex structure and a hierarchy of target groups are major challenges for the selection and implementation of an adequate system of content management in decision-making processes; (2 timely adoption of key decisions and their implementation is currently a considerable advantage over competitors; (3 by applying modern information and communication technologies and service-oriented architecture, content, especially documents, management provides security and protection of information in the process of content managing. Content management systems types This article describes the following types of content management systems: Document Management System, Digital Asset Management

 8. Radio frequency and electromagnetic fields exposure, health risk; Esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici prodotti dai sistemi di telefonia cellulare

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bernardi, P.; Cavagnaro, P.; Pisa, S.; Piuzzi, E. [Rome Unvi. (Italy). Dipt. di Ingegneria Elettronica

  1999-08-01

  Health risk for humane exposure at electromagnetic field generate from mobile telephones is very particular. In this work are presented the most important results of research. [Italian] La protezione dell'uomo dall'esposizione di campi elettromagnetici prodotti dai sistemi di telefonia mobile presenta caratteristiche del tutto particolari. Bisogna infatti considerare un duplice apetto: da un lato l'esposizione della popolazione ai campi prodotti dalle antenne trasmittenti delle stazioni radio base e, dall'altro, l'esposizione del singolo utente all'apparato portatile. Insieme all'esame di tali problemi, in questo lavoro vengono presentati i risultati piu' significativi delle ricerche fino ad oggi sviluppate per fornire una base razionale alle normative di protezione e si accenna all'attuale evoluzione della ricerca nel campo.

 9. CP Violation and K0 decays revelation: study and simulation of neutral Trigger in NA48 experiment -- Violazione di CP e rivelazione dei decadimenti del K0: studio e simulazione del Trigger neutro nell'esperimento NA48

  CERN Document Server

  Calzolari, Federico

  2007-01-01

  At the INFN laboratory in Pisa I have prepared my dissertation, which essentially concerned Montecarlo simulation of subnuclear particles decays and investigation of low-noise electronic devices for analyzing high-frequency signals. The team-work was part of NA48/EPSI experiment jointly carried out with European Organization for Nuclear Research CERN, Geneva. ----- Nell'ambito dell'esperimento NA48 in corso al CERN Super Proton Syncrothon (SPS) finalizzato a misurare la violazione diretta di CP in sistemi di particelle K0 attraverso il doppio rapporto R = [N(K_L->Pi0Pi0)]/[N(K_S->Pi0Pi0)] / [N(K_L->Pi+Pi-)]/[N(K_S->Pi+Pi-)] = 1 - 6 Re(e1/e) con una precisione di Re(e1/e) superiore a 2 * 10^-4, il lavoro di tesi si propone di effettuare una simulazione per la rivelazione dei decadimenti neutri dei K0 ed una successiva analisi dei dati raffrontando l'evento fisico generato con metodo Montecarlo e quello ricostruito. Per la misura di e1/e occorre isolare tra i vari modi di decadimento dei K quelli K_S->Pi0Pi0, K...

 10. Kobi niteliğindeki sağlık kuruluşlarında iç kontrol sistemi ve önemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Güler GÜNEY

  2014-06-01

  Full Text Available Büyük küçük tüm sağlık kuruluşlarının, sürekliliklerini sağlayabilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri bakımından en önemli kriter etkili bir iç kontrol sistemine sahip olmalarıdır. Özellikle Türkiye gibi ekonomisi gelişmekte olan, ticari aktörlerinin çok büyük bir kısmı KOBİ statüsünde olan ülkelerde, ekonomik hayatı hareketlendirmek, sermaye piyasalarının gelişmesi ve işlerliğinin kuvvetlenmesinin sağlanmasında da yine en temel kriter etkin ve etkili bir iç kontrol siteminin varlığıdır. Çünkü etkili bir iç kontrol sistemi; hata, hile ve yolsuzlukların önlenmesinde ve işletme içinde uygulanan politika ve prosedürlerin uygulanma düzeyi ve verimliliğinin sağlanmasında da önemli bir etkendir. İster büyük, ister küçük olsun her işletmede etkin olan ya da olmayan bir iç kontrol mevcuttur. Ancak bu kontrollerin işletmede belirlenmiş bulunan belli politika ve prosedürlere göre yapılıp yapılmadığı ya da etkin olup olmadıkları tartışılabilmektedir. Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarından, özellikle sermaye piyasalarında işlem gören kuruluşlarda mevzuatlar gereği iç kontrol sistemi kurulmuş olmasma rağmen, bu iç kontrol sisteminin tamamıyla örgütsel amaçlar doğrultusunda etkili ve verimli şekilde çalıştığını söylemek mümkün değildir. Ülkemizdeki KOBİ niteliğindeki sağlık kuruluşlarının hatırı bir kısmında ise iç kontrol sisteminin oldukça yetersiz ve zayıf olarak nitelenebilecek şekilde uygulandığı ifade edilebilir. Bu da diğer tüm KOBÎ'lerde olduğu gibi sağlık alanındaki kuruluşların büyüme, gelişme ve kurumsallaşması üzerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Daha da önemlisi de kurumların örgütsel amaçlarını gerçekleştirmesinde zorluklarla karşılaşmasına sebep olmaktadır. Başka bir deyişle, etkin iç kontrol sisteminin işletmelerin ilgililerine fayda sağlaması gereklidir. Böylece i

 11. The study of urban systems by indicators. State of the art and implementation problems; Lo studio dei sistemi urbani attraverso indicatori. Stato dell'arte e problematiche operative

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Del Ciello, R.; Napoleoni, S. [ENEA, Divisione Caratterizzazione dell' Ambiente e del Territorio, Centro Ricerche Casaccia, S. Maria di Galeria, RM (Italy)

  2001-07-01

  The purpose of this work is to define the state of the art about the problem of the indicators and their capability in reading and foreseeing the urban complexity. Therefore, the theoretical elaborations and the suggestions developed in the report try to convert the different contributions in the Italian and international literature in a frame-work, focusing on those arguments which assume a key role in the study of the urban areas: (a) the problematic definition of the administrative, physics and functional boarders of the cities; (b) the selection of the indicators that describe the urban areas; (c) the description and quality of life and of environment quality in the cities; (d) the sustainability in urban areas. [Italian] Il lavoro si propone di delineare lo stato dell'arte sul problema degli indicatori e sulla loro capacita' di leggere e prevedere la complessita' urbana. Le elaborazioni teoriche e i suggerimenti metodologici sviluppati nel rapporto tentano dunque di tradurre in protocolli di lavoro i diversi contributi prodotti negli ultimi anni nella letteratura italiana e internazionale concentrando in particolare l'attenzione su quei temi che all'interno dello studio dei sistemi urbani assumono un ruolo chiave: (a) la problematica definizione dei confini amministrativi, fisici e funzionali delle citta'; (b) la selezione degli indicatori che descrivono con piu' efficacia il sistema urbano; (c) le dimensioni e la misura della qualita' della vita e dell'ambiente nelle citta'; (d) la sostenibilita' all'interno dei sistemi urbani.

 12. SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  OpenAIRE

  Džidić, Adnan

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja sončnih modulov. Nanopremazi zagotavljajo, da se umazanija in dežne kapljice ne zadržujejo na aktivni površini sončnih modulov in s tem zagotavljajo čistost površine. Na eksperimentalnem primeru je ovrednoten izplen proizvedene e...

 13. Nuclear Reactor RA Safety Report, Vol. 8, Auxiliary system; Izvestaj o sigurnosti nuklearnog reaktora RA, Knjiga 8, Pomocni sistemi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1986-11-01

  This volume describes RA reactor auxiliary systems, as follows: special ventilation system, special drainage system, hot cells, systems for internal transport. Ventilation system is considered as part of the reactor safety and protection system. Its role is eliminate possible radioactive particles dispersion in the environment. Special drainage system includes pipes and reservoirs with the safety role, meaning absorption or storage of possible radioactive waste water from the reactor building. Hot cells existing in the RA reactor building are designed for production of sealed radioactive sources, including packaging and transport. [Serbo-Croat] Ova knjiga obuhvata opis pomocnih sistem reaktora RA: sistem specijalne ventilacije, sistem specijalne kanalizacije, vruce komore, sistemi za unutrasnji transport. Ventilacioni sistem je znacajan deo sistema zastite i sigurnosti reaktora. Njegova je uloga da onemoguci disperziju radioaktivnih cestica u okolinu. Sistem specijalne kanalizacije sastoji se od agregata, cevovoda i rezervoara sa sigurnosnom armaturom i ima zadatak da prihvata i u sebe deponuje radioaktivne otpadne vode iz objekarta reaktora RA. U zgradi reaktora RA postoje vruce komore koje su namenjene za proizvodnju zatvorenih izvora zracenje, ukljucujuci i mehanicku obradu, prepakivanje i transport.

 14. Valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri in un Policlinico Universitario: analisi mediante l'uso comparativo dei sistemi di classificazione isogravitá APR-DRG e Disease Staging e del PRUO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Volpe

  2003-05-01

  Full Text Available

  Obiettivi: valutare l’appropriatezza organizzativa dei ricoveri effettuati in un Policlinico Universitario attraverso la comparazione di due metodi, dei quali uno basato sui dati della scheda di dimissione ospedaliera ed utilizza, rispettivamente, i sistemi di classificazione iso-gravità APR-DRG e Disease Staging e l’altro sulla revisione delle cartelle cliniche mediante il PRUO.

  Metodi: oggetto di analisi sono i ricoveri ordinari effettuati nell’anno 2001 ed afferenti ai DRG inclusi nella delibera della Giunta Regionale del Lazio 864/2002 che recepisce il D.P.C.M. 29/11/2001 sui livelli essenziali di assistenza.

  Risultati: i risultati evidenziano che le due varianti del
  metodo basato sulla SDO (metodo APPRO mostrano quote di ricoveri inappropriati sovrapponibili rispetto al complesso dei ricoveri oggetto di analisi, ma con differenze anche rilevanti tra APR-DRG e Disease Staging in relazione ai singoli DRG considerati, riconducibili ai diversi algoritmi di attribuzione del livello di severità utilizzati dai due sistemi. L’analisi campionaria effettuata con il metodo PRUO su casi afferenti ai DRG della DGR 864/2002 caratterizzati da livelli di severità minimi evidenzia una proporzione di ricoveri inappropriati superiore a quella determinata tramite i metodi basati sulla SDO. Tale differenza è verosimilmente dovuta al ruolo del valore delle soglie percentuali di accettabilità individuate dalla Regione Lazio per ciascun DRG: le quote di ricoveri che eccedono tali soglie sono considerate inappropriate.

  Conclusioni: sulla base dei risultati ottenuti gli autori
  descrivono gli interventi organizzativi adottati per ottimizzare il contesto di erogazione delle prestazioni
  oggetto di analisi, discutono vantaggi e limiti dei metodi SDO-based e del metodo analitico PRUObased e ne propongono l

 15. Računarsko modelovanje samonavođene rakete sa pokretnim pratećim koordinatorom / Computer modeling of homing systems with a mobile accompanying coordinator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojadin Manojlović

  2003-03-01

  Full Text Available Sistemi vođenja i upravljanja raketama uopšte, uključujući i sisteme samovođenja kao njihov poseban oblik, složeni su sistemi koji zahtevaju primenu znanja iz vise oblasti, kako bi na precizan način mogli da se formiraju što realniji matematički modeli svih strukturnih elemenata. Na osnovu matematičkog modela moguće je stvoriti računarski model pomoću kojeg se vrši analiza dinamičkog ponašanja sistema. U ovom radu predstavljeno je programsko rešenje za modelovanje sistema samovođenja zasnovano na programskom jeziku MATLAB. Rešenje je implementirano na modularnom principu, što omogućava lakšu kontrolu eventualnih grešaka i olakšava nadogradnju novim komponentama, npr. drugi tip zakona vođenja. / Guidance and control systems, including homing systems, are complex systems requiring the application of knowledge from different areas in order to form precise mathematical models of all system elements. The computer model is based on the mathematical model of a homing system and it enables the system dynamical performance analysis. In this paper a computer model of the homing system is presented. The described software is open for upgrade, i.e. for another type of the guidance law.

 16. I sistemi biometrici lo sviluppo dei mercati negli Usa, UE e nel mondo. La normativa frena quello italiano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Franco Zucchetti

  2007-04-01

  Full Text Available Negli ultimi anni il settore biometrico sta compiendo, a livello mondiale, importanti passi in avanti soprattutto in termini di sviluppo e di diffusione. Questo trend positivo riguarda il mondo anglosassone e, in particolare, la realtà statunitense dove i sistemi biometrici vengono utilizzati, nelle più svariate situazioni, sia come controllo della sicurezza fisica delle persone, sia come terminali per l’autorizzazione all’accesso. La stessa diffusione non è riscontrabile nella maggior parte dei Paesi europei e in Italia dove raffrontiamo una realtà assai atipica nella quale la biometria fa un gran parlare di sé ma, in concreto, viene utilizzata con molta difficoltà. Tuttavia, un punto di contatto tra tutti gli attori europei ed extraeuropei può essere individuato nello sviluppo del settore relativo al riconoscimento biometrico applicato ai passaporti ed alle carte di identità. Il processo di globalizzazione ha generato, infatti, grandi masse di individui in continuo e costante movimento da un Paese all’altro e, contestualmente, ha prodotto una crescente domanda di sicurezza soprattutto nei confronti della minaccia terroristica. Appare chiaro, quindi, come l’identificazione certa delle persone diventi una necessità e debba presentare tecnologie simili per essere utilizzate ovunque.

 17. Uvajanje sistema poslovne inteligence v koncernu

  OpenAIRE

  Menard, Nejc

  2016-01-01

  Skupaj z rastjo poslovnih sistemov raste tudi potreba po ustreznih informacijah o stanju znotraj sistema. V te namene so bili razviti sistemi poslovne inteligence. Ta širok pojem omogoča podjetjem ali organizacijam vpogled v delovanje njihovih kritičnih funkcij skozi orodja za poročila, analizo in vizualizacije. Na podlagi privzetega modela uvajanja informacijskih rešitev smo zapisali usklajene prilagoditve in jih preverili na primeru implementacije rešitve v koncernu Kolektor. S tem spec...

 18. BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Emir DİRİK

  2004-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada düşük maliyetli bir çevrim içi takip sistemi geliştirilmiştir. Takip sistemi, konum belirleme, kablosuz haberleşme ve sayısal harita modülleri olmak üzere üç ana modülden oluşmaktadır. Takip sistemlerinde konum belirleme modülü, hareketli araçların pozisyonlarının tespitinde kullanılmaktadır. Bu modül ile elde edilen pozisyon bilgisi, kablosuz haberleşme sistemi aracılığı ile takip merkezine iletilmekte, takip merkezine ulaşan pozisyon bilgisi merkezde işlenerek araç konumları sayısal harita üzerinde görüntülenmektedir. Geliştirilen sistem ile kampüs içerisinde hareket eden araçların konumları 10m civarında bir hata ile tespit edilebilmekte ve araç hareketleri takip merkezinden on-line izlenebilmektedir. Sistemde kablosuz veri haberleşmesi için analog araç telsizleri kullanılmıştır. Böylece haberleşme için uydu ya da GSM şebekelerinin kullanılmasına gerek kalmamış ve düşük maliyetli-yüksek performanslı bir çevrim içi araç takip sistemi gerçekleştirilmiştir.

 19. Avtomatsko vodenje pri avtonomnih jadrnicah

  OpenAIRE

  ROJE, MARIN

  2016-01-01

  Avtonomne jadrnice so robotska plovila, ki brez potrebe po človekovih posegih uporabljajo veter za pogon in upravljajo z jadri in krmilom. Namen razvoja teh plovil je izdelava jadrnice brez posadke, ki omogoča popolno samostojno jadranje, varno plovbo in izvajanje dolgoročnih nalog na morju. Najpomembnejši sistemi avtonomnih jadrnic so: sistem za dolgoročno načrtovanje plovne poti v odvisnosti od vremenskih razmer, sistem za kratkoročno preusmerjanje jadrnice v odvisnosti od trenutnih pod...

 20. Differentiated mono and multimaterial waste collection methods; Sistemi di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani: metodologie tecnico-economiche applicate ad un ambito territoriale calabrese

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reitano, A [Calabria Univ., Arcavata di Rende, CS (Italy). Dipt. di Organizzazione Aziendale e Amministrazione Pubblica; Giacchino, P P

  1999-12-01

  The technical, economical and financial estimate of differentiated mono and multimaterial waste collection methods is the subject of this research. This is referred to a Calabrian (Italy) territorial ambit and it is divided in two stages: the first one is based on the evaluation of the possible technical achievement of the two alternatives; the second one lies in the formulation of foreseeing economic and capital accounts to which operative and financial methods are applied for the evaluation of investments. [Italian] La ricerca ha come oggetto la valutazione tecnica ed economico-finanziaria dei sistemi per la raccolta differenziata mono e multi-materiale dei rifiuti solidi urbani. Specificatamente riferita ad un ambito territoriale calabrese, si articola in due fasi: la prima e' focalizzata sulla realizzabilita' tecnica delle due alternative; la seconda consiste nella formulazione dei conti previsionali economico e di capitale, cui vengono, quindi, applicati i metodi operativi e finanziari per la valutazione degli investimenti.

 1. Information systems planning in public administration; Definizione di una metodologia per la pianificazione dei sistemi informativi in un ente pubblico di ricerca con elevato livello di decentramento

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minelle, F [Rome, Univ. ` La Sapienza` (Italy). Fac. di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Di Marco, R A [ENEA, Rome (Italy). Funzione Centrale Informatica; Bottini, M

  1997-02-01

  servizi prestati e degli investimenti effettuati, fossero inadeguati. E che, quindi, in questo ambito si operasse prestando scarsa attenzione a una valutazione costi/benefici degli investimenti sostenuti, che pure si andavano facendo di dimensioni rilevanti. Un ruolo importante e crescente viene oggi affidato alla pianificazione dei sistemi informativi che annualmente la P.A. deve effettuare. Quando si parla di piano per i sistemi informativi ci si riferisce a un piano di medio-lungo termine, in riferimento e in coerenza al quale possano essere orientate, effettuate e controllate, nel corso del tempo, le scelte delle singole Amministrazioni o Enti Pubblici. Nel lavoro che segue si e` partiti dall`analisi della situazione italiana, che prevede l`utilizzo di una specifica metodologia prodotta dall`AIPA per la pianificazione dei sistemi informativi nella Pubblica Amministrazione. la parte innovativa e sperimentale della tesi e` volta all`adeguamento di tale metodologia ad una realta` quale e` l`ENEA, diversa ad esempio da quella di un Ministero (per la quale la proposta AIPA e` ottimale), sia perche` cambiano i fini istituzionali e le conseguenti modalita` di gestione, sia perche` l`Ente e` caratterizzato da un forte decentramento e sia soprattutto perche e` mancata un`indagine conoscitiva dei vari processi di servizio, preliminare all`applicazione della proposta AIPA.

 2. Beleženje delovnega časa z uporabo tehnologije RFID

  OpenAIRE

  MAŠIĆ, TADEJ

  2018-01-01

  Za beleženje delovnega časa zaposlenih se v podjetjih in ustanovah uporabljajo različne metode. Kljub razpoložljivim sodobnih tehnologijam še vedno ponekod najdemo beleženje delovnega časa z vpisovanjem prihodov in odhodov na list papirja ali v računalniške tabele. Takšni načini niso avtomatizirani in prinašajo več slabosti kot prednosti. Na trgu obstajajo računalniško avtomatizirani sistemi za beleženje časa, a ker so ti lahko zelo dragi, se zanje manjša podjetja in ustanove odločajo le redk...

 3. Poenostavljen sistem za samodejno bočno parkiranje

  OpenAIRE

  ŠTROS, MATIC

  2014-01-01

  Diplomsko delo prikazuje poenostavljen sistem bočnega parkiranja na modelu vozila. Sistemi za bočno parkiranje se že pojavljajo v avtomobilski industriji in so zmožni detekcije praznega parkirnega mesta ter vožnje v parkirni prostor. Prednost takega sistema, vgrajenega v vozilo, je v tem, da lajša bočno parkiranje, ki ga mnogi neizkušeni vozniki ne obvladajo.

 4. Načini podpore prevajanju v državah Evropske unije

  OpenAIRE

  Šimenc, Agata

  2017-01-01

  Države Evropske unije poznajo različne oblike podpore, ki pomagajo pri spodbujanju in financiranju prevajanja literature v tuje jezike in s tem skrbijo za promocijo države, njene kulture, zlasti pa njene literature in njenih literarnih ustvarjalcev v tujini. Ti sistemi podpore so pomembni predvsem za literature, ki nastajajo v manj razširjenih jezikih in zato težje pridejo do tujih bralcev. Naloga primerja različne podpore prevajanju nacionalnih leposlovij v tuje jezike, ki obstajajo v različ...

 5. Köyyollarının Takibi, Bakım Ve Onarımı İçin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Esaslı Yönetim Modeli: Denizli Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yetiş Şazi Murat

  2013-06-01

  Full Text Available Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS özellikle gelişmiş ülkelerde her alanda sıklıkla kullanılan bir araç haline gelmişken Türkiye' de, merkezi ve yerel yönetimlerce benimsenmiş olmakla birlikte kamu hizmetlerinde kullanımı ise henüz emekleme aşamasındadır. Denizli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde il sınırları içindeki sorumluluk ve hizmet alanında bulunan köyyolları envanterinin güncellenmesi, farklı analiz sonuçları üzerinden Müdürlüğün kırsal altyapı hizmetlerine modern ve teknik yöntemlerle yön verilmesi amaçlı CBS destekli bir çalışma ortaya konulmuştur. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu çalışmada farklı amaçlar için geliştirilmiş olan katmanlar, topoğrafik haritalar, uydu fotoğrafları vb. araçlardan istifade edilerek köyyolları ile ilgili yürütülen hizmetin doğru ve güncel verilere dayalı olmasına çalışılmıştır. Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayabilecek hassas ve hızlı analiz sonuçlarına göre köyyolları ulaşımının yeniden planlanması, eksik ve hatalı durumların tespiti ile tam ve bütünleşik bir yönetim sistemi kurulması amaçlı pilot bir proje ortaya konulmaya ve ürün olarak kullanılması yoluna gidilmiştir.

 6. Nuclear Reactor RA Safety Report, Vol. 5, Reactor cooling systems; Izvestaj o sigurnosti nuklearnog reaktora RA, Knjiga 5, Hladjenje reaktora i pripadajuci sistemi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1986-11-01

  RA reactor cooling system enable cooling during normal operation and under possible accidental conditions and include: technical water system, heavy water system, helium gas system, system for heavy water purification and emergency cooling system. Primary cooling system is a closed heavy water circulation system. Heavy water system is designed to enable permanent circulation and twofold function of heavy water. In the upward direction of cooling it has a coolant role and in the downward direction it is the moderator. Separate part of the primary coolant loop is the system for heavy water purification. This system uses distillation and ion exchange processes. [Serbo-Croat] Sistemi za hladjenje reaktora RA obezbedjuju hladjenje u svim rezimima eksploatacije i potenijalno udesnim satnjim i obuhvataju: sistem tehnicke vode, sistem teske vode, gasni sistem helijuma, sistem za preciscavanje teske vode i sistem za akcidentalno hladjenje. Primarni sistem za hladjenje je zatvoreni cirkulacioni sistem teske vode. Specificnost sistema teske vode vezana je za neprekidnost cirkulacije i razlicite funkcije teske vode. U uzlaznom strujanju, teske vode ima ulogu hladioca a u silaznom ulogu moderatora. Poseban deo primarnog sistema predstavlja sistem za preciscavanje teske vode. Ovaj sistem koristi destilacioni i jonoizmenjivacki postupak.

 7. Lezioni di meccanica razionale con elementi di statica grafica

  CERN Document Server

  Sbrana, Francesco

  1950-01-01

  Elementi di calcolo vettoriale ; riduzione di un sistema qualunque di vettori applicati ; trattazione analitica dei sistemi di vettori applicati ; uso dei poligni funicolari per la composizione di più vettori applicati complanari ; vettori variabili ; cinematica del punto ; studio del moto di un punto in un piano in coordinate polari ; cinematica de sistemi rigidi ; moto di un sistema rigido con un punto fisso (moto rigido sferico) ; moto relativo ; sistemi di punti in general, vincoli ; concetti e postulati fondamentali della meccanica ; unità mecchaniche, omogeneità, modelli ; equilibrio di un punto e di un sistema di punti materiali ; statica dei solidi indeformabili (sistemi rigidi) ; sistemi deformabili, travature reticolari ; equilibrio dei poligoni funicolari e delle curve funicolari ; nozioni sull'attrito ; integrazione grafica ; baricentri ; momenti d'inerzia ; calcolo grafico dei momenti statici e dei momenti d'inerzia dei sistemi piani ; dinamica del punto libero ; dinamica del punto vincolato ;...

 8. Esercizi e complementi di meccanica razionale

  CERN Document Server

  Bisconcini, Giulio

  1947-01-01

  Vettori ; cinematica del punto ; cinematica dei sistemi rigidi ; loti relativi ; unità, dimensioni, modelii ; l'attrito e la statica del punto ; baricentri ; momenti d'inerzia ; attrazione newtoniana ; statica dei solidi ; statica dei sistemi articolati e dei fili ; equazione simbolica della statica ; equilibrio relativo ; dinamica del punto in una dimensione ; dinamica dei sistemi.

 9. Recommendation for environmental management and safety systems in high risk industrial accidents; Linee guida per l'integrazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza nelle aziende a rischio di incidente rilevante

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luciani, R; Andriola, L; Caropresso, G; Paci, S; Vignati, S; Vignoni, P C [ENEA Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Ambiente

  2000-07-01

  This document presents the IMPREMAS Project from Italian ENEA (National Agency for New Technology, Energy and the Environment) for the eco-management of small and medium enterprises at risk for se and manipulation of hazardous substances. [Italian] Il presente documento e' stato elaborato nell'ambito del progetto IMPREMAS condotto dall'ENEA, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, Regione Lombardia, Federchimica e Finlombarda, per la realizzazione di un progetto pilota per l'eco-gestione delle piccole e medie imprese classificate a rischio per l'uso e lo stoccaggio di sostanze pericolose previste dal DPR. n. 175 del 17-5-1988. L'azione ha riguardato l'applicazione del regolamento EMAS 1836/93 congiuntamente alla implementazione di un sistema di sicurezza per piccole e medie imprese a rischio di incidente rilevante del settore chimico-farmaceutico con l'obiettivo di mettere a punto le linee guida di riferimento per l'integrazione dei sistemi ambiente e sicurezza.

 10. Recommendation for environmental management and safety systems in high risk industrial accidents; Linee guida per l'integrazione dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza nelle aziende a rischio di incidente rilevante

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luciani, R.; Andriola, L.; Caropresso, G.; Paci, S.; Vignati, S.; Vignoni, P.C. [ENEA Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Ambiente

  2000-07-01

  This document presents the IMPREMAS Project from Italian ENEA (National Agency for New Technology, Energy and the Environment) for the eco-management of small and medium enterprises at risk for se and manipulation of hazardous substances. [Italian] Il presente documento e' stato elaborato nell'ambito del progetto IMPREMAS condotto dall'ENEA, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, Regione Lombardia, Federchimica e Finlombarda, per la realizzazione di un progetto pilota per l'eco-gestione delle piccole e medie imprese classificate a rischio per l'uso e lo stoccaggio di sostanze pericolose previste dal DPR. n. 175 del 17-5-1988. L'azione ha riguardato l'applicazione del regolamento EMAS 1836/93 congiuntamente alla implementazione di un sistema di sicurezza per piccole e medie imprese a rischio di incidente rilevante del settore chimico-farmaceutico con l'obiettivo di mettere a punto le linee guida di riferimento per l'integrazione dei sistemi ambiente e sicurezza.

 11. 100-Mc counting system; Ensemble de comptage a 100 megacycles; Schetnaya sistema na 100 megatsiklov; Sistema contador de 100 megaciclos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugarman, R; Higinbotham, W A; Yonda, A H [Brookhaven National Laboratory, Upton, Long Island, NY (United States)

  1962-04-15

  accionado por este. A fin de lograr un funcionamiento seguro y rapido, asi como una buena estabilidad respecto del tiempo y de la temperatura, se hicieron funcionar a los transistores con una ganancia de carga unidad, ya sea en conmutacion de corriente o en forma lineal como amplificador distribuido. Cada diodo ''tunel'' proporcionaba una ganancia adicional de conmutacion de carga comprendida entre 2 y 5 con la misma estabilidad y paso de banda que los transistores. Cada modulo esta construido para funcionar con una velocidad de contaje de 100 mega-impulsos por segundo. Los elevados ciclos de trabajo del sistema fueron posibles gracias a interconexiones de corriente continua formando los impulsos mediante doble linea de retardo para obtener una rapida recuperacion. Para velocidades de contaje de hasta 50 MHz no se preve ninguna perdida en el rendimiento del sistema. El discriminador basico tiene una sensibilidad graduable comprendida entre 2 y 10 mA con una salida acoplada en continua de 10 mA a potential de tierra. Los tiempos de elevacion y caida de la salida son de un ns; la anchura del impulso se regula mediante cables de retardo; el ciclo de trabajo maximo de salida es de 50% para una recuperacion de entrada del 95%. La inestabilidad en tiempo desde el umbral de activacion hasta tres veces dicho umbral es de 2 ns como maximo. Una version mas perfeccionada tiene una sensibilidad diez veces mayor. Esta dotada de un amplificador distribuido y de una cadena de conmutacion de 2 diodos tunel. Las caracteristicas de salida son identicas. Se examinaran igualmente otros sistemas logicos para discriminadores. La escala de 8 tiene circuitos binarios de diodos tunel. La primera de estas se dispara a traves de diodos ordinarios, lo que constituye una innovacion. (author) [Russian] Daetsya opisanie polnoj schetnoj sistemy na 100 megatsiklov dlya ispol'zovaniya v ehksperimentakh na uskoritelyakh. Dlya vsej vysokoskorostnoj logicheskoj sistemy ispol'zuetsya logicheskaya operatsiya

 12. Calore e termodinamica

  CERN Document Server

  Zemansky, Mark W

  1970-01-01

  Temperatura ; sistemi termodinamici semplici ; lavoro ; il calore e il primo principio ; gas ideali ; teoria cinetica dei gas ideali ; il secondo principio della termodinamica ; reversibilità e temperatura Kelvin ; entropia ; meccanica statistica sostanze pure ; transizioni di fase, elio liquido ed elio solido ; sistemi particolari ; paramagnetismo, fisica delle basse temperature, temperature negative e terzo principio ; superfluidità e superconduttività ; equilibrio chimico ; reazioni con gas ideali ; sistemi eterogenei.

 13. Expo e sistemi innovativi per la mobilità Mega Events and innovative mobility system: the Expo transport lessons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrica Papa

  2008-08-01

  Full Text Available Il grande evento è stato definito come una forma di “accelerazione” per la trasformazione dei sistemi urbani (Boeri, 2008 e per la costruzione di importanti opere nelle città ospitanti. Questo termine risulta ancora più appropriato se si fa riferimento ad una particolare categoria di infrastrutture: le attrezzature per la mobilità. Il lavoro proposto, partendo da una analisi di casi di studio internazionali, dimostra come la costruzione di sistemi di trasporto in occasione dei grandi eventi risulti occasione di sperimentazione e di costruzione di opere innovative e decisamente orientate ad una mobilità del futuro (Richards, 2001. L’analisi comparativa evidenzia come la costruzione di nuove opere e nuovi servizi di trasporto costituiscano icone mediatiche del grande evento e simboli della città ospitante, contribuendo alla diffusione di soluzioni innovative per la mobilità urbana. Il grande evento in sintesi diventa opportunità per la messa in pratica di prototipi di nuove forma di mobilità, la diffusione e la sperimentazione di nuove tecnologie. Mega events have been defined as a form of “speeding up” for urban system transformation (Boeri 2008 and for the implementation of ground-breaking policies in host cities. This term is even more appropriate if is referred to the construction of pioneering mobility systems. Big events and in particular Expo constitute opportunities for the building up of innovative solution for urban mobility, the diffusion and the testing of new technology and prototypes. This article, starting from a review of international study cases, shows how the construction of mobility systems for International Expo is an occasion of testing and constructing innovative transport infrastructures oriented to the mobility of the future (Richards 2001. The article illustrate this phenomena trough the study of the evolution during the last fifty years of transport planning and design in ten different Expo, describing

 14. Informacioni sistemi u upravljanju rizicima u životnoj sredini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan Inđić

  2013-02-01

  Full Text Available Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 Sažetak: Zemljotresi, poplave, nuklearni i hemijski akcidenti, zagađivanje vazduha, zemljišta i voda, ukazuju na sve veće prisustvo nesreća nastalih intenzivnim razvojem i često nekontrolisanom primenom tehnološkog razvoja. Pred društvo se postavlja problem kako se što bolje pripremiti, kako obezbediti veću usklađenost i funkcionisanje aktivnosti i mera za sprečavanje nastanka akcidentnih situacija i kako uneti promene u društveni i tehnološki razvoj koje će ići u korist prirode, ali i za dobrobit budućih generacija. U radu je prikazano korišćenje različitih informacionih sistema (IS u upravljanju rizicima u životnoj sredini i predlog za izradu jedinstvenog IS u Republici Srbiji.

 15. Citotossicity in immune system's cells exposed in vitro to a microwave electromagnetic field in two different exposure systems operating at mobile telephones frequencies; Citotossicita' in cellule del sistema immunitario esposte in vitro al campo elettromagnetico a microonde in due diversi sistemi espositivi operanti alle frequenze della telefonia mobile

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scarcella, E.; Ardoino, L.; Galloni, P.; Mancini, S.; Marino, C. [ENEA, Divisione Protezione dell' Uomo e degli Ecosistemi, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy)

  2001-07-01

  The large growth in the use of cellular telephones has led to an increasing effort, by national and international Research Institutes, in the studies dealing with EM fields' toxicological effects and interaction mechanisms in relation to various biological systems. In order to that, in the labs of ENEA Casaccia - Human and ecosystems protection division, Toxicology and biomedical sciences section - within the research program on biological effects of electromagnetic fields, a new experimental project has been performed; its main subject has been the evaluation of possible in vitro functionality alterations in a stabilized murine macrophages cell line (RAW 264.7), after exposure to 900 MHz EM radiation. Furthermore, the standardization of two different exposure systems, working at 900 MHz in a large power density range (1 to 100 W/m{sup 2}), has bee carried out, in order to ensure homogeneity of electromagnetic field exposure, correct incubation conditions and reproducibility of experiments. Both the standardization procedures and the experimental results, which showed significant differences on cell growth and functionality only with the higher level exposure (100 W/m{sup 2}), with recovery 48 hours after exposure, will be useful to experimental procedures in progress about deepening on in vitro toxicological evaluations. [Italian] Il forte impulso dell'utilizzo di telefoni cellulari ha richiesto, da parte dei principali organi di ricerca nazionali ed internazionali, l'approfondimento degli studi per la valutazione di implicazioni tossicologiche e per lo studio dei meccanismi d'interazione del campo EM con diversi sistemi biologici. A tal proposito e' stata intrapresa nei laboratori ENEA Casaccia, Divisione Protezione dell'Uomo e degli Ecosistemi - Sezione Tossicologia e Scienze Biomediche (PRO-TOSS), nell'ambito dell'attivita' di ricerca sugli effetti biologici dei campi elettromagnetici, una nuova linea di

 16. Analiza energijske učinkovitosti električnih pogonov v procesu hlajenja tehnološke vode

  OpenAIRE

  KOPRIVC, LUKA

  2018-01-01

  Električni pogonski sistemi (EPS) so že vrsto let nepogrešljiv člen v industriji. Sposobnost vodenja in prilagajanja bremenu nam omogoča večjo fleksibilnost in zanesljivost v sistemu in nenazadnje tudi bolj varčno porabo električne energije. S tega vidika je zelo pomemben izkoristek EPS, če lahko določamo delovne točke in iščemo optimalen izkoristek glede na trenutno konfiguracijo. Magistrsko delo obravnava metodo določanja dejanskega izkoristka EPS v industrijskem obratu. Cilj je bil, da ...

 17. „X“ banko darbuotojų socializacijos organizacijoje tyrimas

  OpenAIRE

  Guzevičienė, Julija

  2013-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas naujų darbuotojų socializacijos procesas, įvertinti konkrečios stambios finansinės institucijos naujų darbuotojų socializacijos trūkumai bei privalumai, pateikiamos išvados bei siūlymai organizacijai. Darbe iškelta problema – dažna darbuotojų kaita Lietuvos organizacijose, kuriai turi įtakos prasta naujų darbuotojų socializacija bei nepakankamas dėmesys šiam procesui, kuris privalo būti sistemiškai nukreiptas į visapusišką darbuotojų įsiliejimą į gamy...

 18. Meccanica razionale

  CERN Document Server

  Finzi, Bruno

  1955-01-01

  Introduzione ; teorie introduttive ; calcolo vettoriale ; calcolo tensoriale ; cinematica : punti e sistemi mobili, spostamento, movimento, velocità, accelerazione, cinematica relativistica ; statica : nozioni preliminari e statica del punto, statica dei corpi rigidi, statica dei sistemi deformabili, principio dei lavori virtuali dinamica fisica : concetti e leggi fondamentali, azioni e caratteristiche meccaniche, meccanica relativa, meccanica relativistica, dimensioni e unità di misura delle quantità meccaniche ; calcolo del movimento : dinamica del punto materiale, dinamica del corpo rigido, dinamica dei sistemi, dinamica dei continui deformabili, dinamica impulsiva, meccanica statistica.

 19. Parametri za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liljana Ugrinova

  2002-03-01

  Full Text Available Napraven e pregled na parametrite za procena na kvalitetot na polietilenska i na polipropilenska ambalaza i na gumeni zatvoraci nameneti za farmacevtski preparati. Za procena na kvalitetot na ispituvaniot materijal bea izvrseni fizicki, hemiski i bioloski ispituvanja spored postapkite dadeni vo Ph. Eur., DIN i spored DIN ISO standardite. Baranjata za kvalitet na ovoj vid ambalaza propisani spored Ph. Eur., DIN i DIN ISO standardite se razlikuvaat vo odnos na predvidenite parametri za fizicki, za hemiski i za bioloski ispituvanja. Isto taka, propisani se i razlicni granici na dozvoleno otstapuvanje na oddelni parametri.

 20. Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi ile Kestirimi / Consumer Price Index Forecast with Adaptive Neuro Fuzzy Inference System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serenay VAROL

  2016-04-01

  Full Text Available Son yıllarda zaman serisi tahmini için birçok alternatif yöntem önerilmiştir. Uyarlamalı ağa dayalı bulanık çıkarım sistemi (ANFIS öngörü problemi için literatürde en çok uygulanan bulanık çıkarım sistemidir. Bu çalışmada tüketici fiyat endeksinin kestiriminde ANFIS’in performansı incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ANFIS yöntemi ile ilgilenilen zaman aralığındaki tüketici fiyat endeksinin kestiriminde ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır. / Alternative methods have been proposed for time series prediction in last years. Adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS is the most used fuzzy inference system in literature for prediction problem. In this study, the performance of ANFIS in forecasting consumer price index is examined, and the results of the consumer price index estimation in time period, on which ANFIS method is applied, are interpreted.

 1. [National epidemiological surveillance systems of mesothelioma cases].

  Science.gov (United States)

  Ferrante, Pierpaolo; Binazzi, Alessandra; Branchi, Claudia; Marinaccio, Alessandro

  2016-01-01

  INTRODUZIONE: sebbene la relazione causale tra esposizione ad amianto e malattie neoplastiche sia ben nota, in molti Paesi il consumo del materiale è ancora rilevante e crescente. A causa della lunga latenza, nei Paesi dove è stato bandito (come in Italia) è oggi in corso un'epidemia di malattie correlate ad amianto. OBIETTIVI: descrivere i sistemi di sorveglianza dei mesoteliomi attivi nel mondo mediante un'analisi comparativa. è stata condotta una revisione bibliografica della letteratura disponibile sui sistemi di sorveglianza epidemiologica dei mesoteliomi attivi nel mondo, comparando metodi e risultati disponibili. RISULTATI: sistemi di ricerca dei casi incidenti e di analisi anamnestica dei soggetti ammalati sono attivi solo in Italia, Francia e Corea del Sud. I Paesi presso i quali sono attivi sistemi di rilevazione e controllo dei casi incidenti di mesotelioma sono quelli in cui vige il bando dell'amianto e che hanno sperimentato consumi rilevanti in passato. Non sono stati istituiti sistemi epidemiologici di sorveglianza in molti Paesi dove il consumo di amianto è ancora importante (inclusi Russia, Cina, India e Brasile). CONCLUSIONI: si conferma l'importanza dei sistemi di sorveglianza epidemiologica dei mesoteliomi per la sanità pubblica, il sostegno alle politiche di welfare e la prevenzione dei rischi. Lo sviluppo di progetti per tendere a una maggiore uniformità nei metodi di ricerca dei casi, di classificazione delle diagnosi e dell'esposizione e nelle tecniche di analisi dei dati potrebbe consentire una maggiore fruibilità dei dati aggregati. La disponibilità di dati internazionali confrontabili può essere di stimolo all'adozione di provvedimenti di bando internazionale.

 2. IMPREMAS Project, Pilo project for the integration between Environmental Management System and safety Management System; Il Progetto IMPREMAS, Progetto pilota per l'eco-gestion delle Piccole e Medie Imprese classificate a rischio per l'uso e lo stoccaggio di sostanze pericolose previste dal DPR 17.5.1988 n. 175

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luciani, R.; Andriola, L.; Brunetti, N.; Caropreso, G. [ENEA, Centro Ricerche Casaccia, Rome (Italy). Dipt. Ambiente

  1999-07-01

  The topic discussed in this report can be inserted within the context of case studies carried out by ENEA in the promotion of Environmental Management Systems (EMAS-ISO14000). During the IMPREMAS project ENEA has therefore set up a method of integration between Environmental Management System and Safety Management System. [Italian] L'argomento trattato nel presente lavoro si inserisce nel contesto degli studi effettuati dall'ENEA nella promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS-ISO14000). ENEA durante il progetto IMPREMAS ha sviluppato un metodo per l'integrazione dei Sistemi di Gestione Ambientale con i Sistemi di Gestione della Sicurezza.

 3. Načrtovan porod na domu

  OpenAIRE

  Todorović, Tamara; Takač, Iztok

  2017-01-01

  Izhodišča: Porod na domu je sicer star toliko kot človeštvo, pa vendar v veliki večini srednje in visoko razvitih držav prevladuje mnenje, da so zaradi nepredvidljivosti zapletov porodnišnice najbolj varno okolje za rojevanje. Kljub temu obstaja peščica držav, v katerih je porod na domu integriran v sistem zdravstvenega varstva (npr. Nizozemska, Velika Britanija, Kanada). Pri porodih na domu ločimo nenačrtovane in načrtovane porode na domu, slednje pa lahko nadalje razdelimo še na porode s sp...

 4. Design and build of fieldbus-based control systems for ENEL thermoelectric plants; Sistemi di controllo con bus di campo. Applicazioni in impianti termoelettrici

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mazzola, G [Automazione e Robotica, Cesi (Italy); Prandoni, W [Business Unit Processi per la Generazione, Milan (Italy)

  2000-06-01

  The intention to start first plant-wide control applications based on fieldbus in ENEL (Electric Power Production Company) combined cycle plants demands to define appropriate requirements for design, planning, implementation, technical management and maintenance of control systems. One of the first needs is to express, in the bid specifications for Dc san other plant components, those requirements necessary on one side to guarantee the same levels of performance and reliability of traditional systems, and on the other side to ensure the improvement of the operations of installation and commissioning and of management of normal and abnormal plant behaviour, which are among the main benefits expected from this new technology. The definition of such requirements appears to be complex due to the variety and lack of a homogenous approach of the different market solutions, and also because a real experience of systems of considerable size is still missing. The memory introduces the results and problems met in the requirement specification phase, and the activity of definition of a pilot control system for demineralized water production of Fusina power plant. [Italian] In vista delle prime applicazioni negli impianti ENEL a ciclo combinato della tecnologia a bus di campo si presenta la necessita' di esprimere, nelle specifiche di acquisizione del Dcs e dei componenti, i requisiti necessari da un lato a garantire i medesimi livelli di prestazione e sicurezza dei sistemi tradizionali, dall'altro ad assicurare il miglioramento delle operazioni di installazione e delle strategie di conduzione e manutenzione dell'impianto, che sono come i ritorni piu' promettenti di questa nuova tecnologia. L'articolo presenta le principali problematiche emerse e l'attivita' di definizione di un'esperienza pilota su un impianto in esercizio nella centrale termoelettrica di Fusina.

 5. Design and build of fieldbus-based control systems for ENEL thermoelectric plants; Sistemi di controllo con bus di campo. Applicazioni in impianti termoelettrici

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mazzola, G. [Automazione e Robotica, Cesi (Italy); Prandoni, W. [Business Unit Processi per la Generazione, Milan (Italy)

  2000-06-01

  The intention to start first plant-wide control applications based on fieldbus in ENEL (Electric Power Production Company) combined cycle plants demands to define appropriate requirements for design, planning, implementation, technical management and maintenance of control systems. One of the first needs is to express, in the bid specifications for Dc san other plant components, those requirements necessary on one side to guarantee the same levels of performance and reliability of traditional systems, and on the other side to ensure the improvement of the operations of installation and commissioning and of management of normal and abnormal plant behaviour, which are among the main benefits expected from this new technology. The definition of such requirements appears to be complex due to the variety and lack of a homogenous approach of the different market solutions, and also because a real experience of systems of considerable size is still missing. The memory introduces the results and problems met in the requirement specification phase, and the activity of definition of a pilot control system for demineralized water production of Fusina power plant. [Italian] In vista delle prime applicazioni negli impianti ENEL a ciclo combinato della tecnologia a bus di campo si presenta la necessita' di esprimere, nelle specifiche di acquisizione del Dcs e dei componenti, i requisiti necessari da un lato a garantire i medesimi livelli di prestazione e sicurezza dei sistemi tradizionali, dall'altro ad assicurare il miglioramento delle operazioni di installazione e delle strategie di conduzione e manutenzione dell'impianto, che sono come i ritorni piu' promettenti di questa nuova tecnologia. L'articolo presenta le principali problematiche emerse e l'attivita' di definizione di un'esperienza pilota su un impianto in esercizio nella centrale termoelettrica di Fusina.

 6. GENEL İMALAT MALİYETLERİNİN DAĞITIMINDA FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME SİSTEMİ VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  OpenAIRE

  Otlu, Fikret; Çukacı, Yusuf Cahit

  2010-01-01

  Özet: Bu çalışmada faaliyet esaslı maliyetleme sistemi ile gelenekselsistemlerin karşılaştırılması yapılmış olup, işletmelerin son yıllardakarşılaştıkları çevresel maliyetler hakkında bilgi verilerek, çevresel maliyetlerinbir genel imalat maliyeti olarak geleneksel ve faaliyet esasına dayalımaliyetleme sistemine göre dağıtımı bir örnek yardımıyla gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler: Genel İmalat Maliyetleri, Geleneksel MaliyetlemeSistemleri, Faaliyet Esas...

 7. Regular and chaotic motions in many-body quantum systems; Moti regolari e caotici in sistemi quantici a molti corpi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Canetta, G.; Maino, G.; Magnani, M.; Visparelli, D. [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Innovazione

  1999-07-01

  The interacting boson model (IBM) is a realistic model of nuclear structure, since it allows to cut off in a suitable way the complete space of the shell model states. In such a way, it offers a great simplicity of the numerical computation of the eigenvalue problem for a many-body non-relativistic quantum system, like a nucleus. In particular, the analytical solutions obtained in the case of dynamical symmetries correspond, in the classical limit, to completely integrable systems showing a regular dynamic behaviour. In this report, a detailed analysis is performed of the IBM version 2 (IBM-2), which explicitly introduces the isospin degree of freedom. The different forms of the IBM-2 Hamiltonian usually considered in the literature, are discussed, and the explicit relations existing between them are deduced. Moreover, the semiclassical limit of the most general IBM-2 Hamiltonian is studied in the details. Finally, the expectation of chaotic dynamic behaviour near to regular dynamics, in the IBM, and, in particular, the fact that the latter ones persist more than expected a priori, is shown. Maybe, this behaviour is to adduce to the existence of partial dynamic symmetries. [Italian] Il modello a bosoni interagenti (IBM) rappresenta un modello realistico della struttura nucleare, premettendo di troncare opportunamente lo spazio completo degli stati di modello a shell, e percio' offre una notevole semplicita' computazionale nella risoluzione numerica del problema degli autovalori per un sistema quantico non relativistico a molti corpi, quale e' un nucleo. In particolare, le soluzioni analitiche ottenute nel caso di simmetrie dinamiche corrispondono, nel limite classico, a sistemi completamente integrabili che mostrano un comportamento dinamico regolare. In questo rapporto viene condotta un'analisi dettagliata del modello IBM nella versione (IBM-2), il quale introduce esplicitamente il grado di liberta' di isospin. In particolare, sono

 8. Sistemi ortofrutticoli sostenibili

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albino Maggio

  2011-09-01

  Full Text Available The sustainability of agricultural production systems is a recurrent topic in the public debate, tightly linked to resource use efficiency and energy saving principles. "Higher yield with lower input" is the paradigm that will guide us in the years to come. This will unavoidably call for a joint effort of different players from research, production and policy sectors. In this scenario, research has a key role since it is the only instrument that may generate a continuous flux of information that in the short-, medium- and long-term could effectively contribute to defining innovative production systems, more efficient and with a reduced environmental impact. In this short review, some aspects of sustainability in horticultural systems will be presented with a particular focus on the implementation of proven technology, production in saline environments and breeding strategies to improve crops resource use efficiency.

 9. Na+-stimulated ATPase of alkaliphilic halotolerant cyanobacterium Aphanothece halophytica translocates Na+ into proteoliposomes via Na+ uniport mechanism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soontharapirakkul Kanteera

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Background When cells are exposed to high salinity conditions, they develop a mechanism to extrude excess Na+ from cells to maintain the cytoplasmic Na+ concentration. Until now, the ATPase involved in Na+ transport in cyanobacteria has not been characterized. Here, the characterization of ATPase and its role in Na+ transport of alkaliphilic halotolerant Aphanothece halophytica were investigated to understand the survival mechanism of A. halophytica under high salinity conditions. Results The purified enzyme catalyzed the hydrolysis of ATP in the presence of Na+ but not K+, Li+ and Ca2+. The apparent Km values for Na+ and ATP were 2.0 and 1.2 mM, respectively. The enzyme is likely the F1F0-ATPase based on the usual subunit pattern and the protection against N,N'-dicyclohexylcarbodiimide inhibition of ATPase activity by Na+ in a pH-dependent manner. Proteoliposomes reconstituted with the purified enzyme could take up Na+ upon the addition of ATP. The apparent Km values for this uptake were 3.3 and 0.5 mM for Na+ and ATP, respectively. The mechanism of Na+ transport mediated by Na+-stimulated ATPase in A. halophytica was revealed. Using acridine orange as a probe, alkalization of the lumen of proteoliposomes reconstituted with Na+-stimulated ATPase was observed upon the addition of ATP with Na+ but not with K+, Li+ and Ca2+. The Na+- and ATP-dependent alkalization of the proteoliposome lumen was stimulated by carbonyl cyanide m - chlorophenylhydrazone (CCCP but was inhibited by a permeant anion nitrate. The proteoliposomes showed both ATPase activity and ATP-dependent Na+ uptake activity. The uptake of Na+ was enhanced by CCCP and nitrate. On the other hand, both CCCP and nitrate were shown to dissipate the preformed electric potential generated by Na+-stimulated ATPase of the proteoliposomes. Conclusion The data demonstrate that Na+-stimulated ATPase from A. halophytica, a likely member of F-type ATPase, functions as an electrogenic Na

 10. Polarization dependence of Na* + Na* associative ionization revisited

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.A.J.; Meulen, H.P. v.d.; Morgenstern, R.; Hertel, I.V.; Meyer, E.; Witte, R.

  1986-01-01

  The dependence of the associative ionization process Na 3 2P3/2 + Na 3 2P3/2 → Na2+ + e- on the polarization of the laser light used for Na excitation was independently investigated in Utrecht and Berlin. The purpose of this paper is to clarify discrepancies between two other earlier experimental

 11. Lancaster Summer School in Corpus Linguistics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaka Čibej

  2016-11-01

  Full Text Available Med 12. in 15. julijem je na Univerzi v Lancastru potekala poletna šola korpusnega jezikoslovja Lancaster Summer Schools in Corpus Linguistics and Other Digital Methods. Poletno šolo so organizirali UCREL (University Centre for Computer Corpus Research on Language, ERC (Evropski svet za raziskave – European Research Council, CASS (ESRC Centre for Corpus Approaches to Social Science in ESRC (Economic and Social Research Council, razdeljena pa je bila na šest programov, prilagojenih različnim področjem: Korpusno jezikoslovje za proučevanje jezikov (Corpus Linguistics for Language Studies, Korpusno jezikoslovje za družbene vede (Corpus Linguistics for Social Science, Korpusno jezikoslovje za humanistiko (Corpus Linguistics for Humanities, Statistika za korpusno jezikoslovje (Statistics for Corpus Linguistics, Geografski informacijski sistemi za digitalno humanistiko (Geographical Information Systems for the Digital Humanities in Korpusno podprta obdelava naravnih jezikov (Corpus-based Natural Language Processing.

 12. Savant Sendromu: Klinik ve Nöropsikolojik Özellikleri

  OpenAIRE

  Durukan, İbrahim; Türkbay, Tümer

  2010-01-01

  Savant sendromu, ağır düzeyde gelişimsel ya da zihinsel yetersizliklerin yanında çoğu insanda bulunmayan sıra dışı zihinsel becerileri olan kişileri tanımlamaktadır. Kişinin genel zeka düzeyi ortalamanın altında olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi sahibidir. Savant sendromu olgularının yaklaşık yarısının otistik bozukluğa bağlı, kalan yarısının da diğer tip gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği veya merkezi sinir sistemi hastalıkları ya da yaralanmalarına bağlı o...

 13. Pseudo-ternary phase diagram in the Na2O-Na2O2-NaOH system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Saito, Jun-ichi; Tendo, Masayuki; Aoto, Kazumi

  1997-10-01

  Generally, the phase diagrams are always used to understand the present state of compounds at certain temperature. In order to understand the corrosion behavior of structural material for FBR by main sodium compounds (Na 2 O, Na 2 O 2 and NaOH), it is very important to comprehend the phase diagrams of their compounds. However, only Na 2 O-NaOH pseudo-binary phase diagram had been investigated previously in this system. There is no study of other pseudo-binary or ternary phase diagrams in the Na 2 O-Na 2 O 2 -NaOH system. In this study, in order to clarify the present states of their compounds at certain temperatures, the pseudo-binary and ternary phase diagrams in the Na 2 O-Na 2 O 2 -NaOH system were prepared. A series of thermal analyses with binary and ternary component system has been carried out using the differential scanning calorimetry (DSC). The liquidus temperature and ternary eutectic temperatures were confirmed by these measurements. The beneficial indications for constructing phase diagrams were obtained from these experiments. On the basis of these results, the interaction parameters between compounds which were utilized for the Thermo-Calc calculation were optimized. Thermo-Calc is one of thermodynamic calculation software. Consequently the accurate pseudo-binary and ternary phase diagrams were indicated using the optimized parameters. (author)

 14. Extracellular Na+ levels regulate formation and activity of the NaX/alpha1-Na+/K+-ATPase complex in neuronal cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuelle eBerret

  2014-12-01

  Full Text Available MnPO neurons play a critical role in hydromineral homeostasis regulation by acting as sensors of extracellular sodium concentration ([Na+]out. The mechanism underlying Na+-sensing involves Na+-flow through the NaX channel, directly regulated by the Na+/K+-ATPase α1-isoform which controls Na+-influx by modulating channel permeability. Together, these two partners form a complex involved in the regulation of intracellular sodium ([Na+]in. Here we aim to determine whether environmental changes in Na+ could actively modulate the NaX/Na+/K+-ATPase complex activity.We investigated the complex activity using patch-clamp recordings from rat MnPO neurons and Neuro2a cells. When the rats were fed with a high-salt-diet, or the [Na+] in the culture medium was increased, the activity of the complex was up-regulated. In contrast, drop in environmental [Na+] decreased the activity of the complex. Interestingly under hypernatremic condition, the colocalization rate and protein level of both partners were up-regulated. Under hyponatremic condition, only NaX protein expression was increased and the level of NaX/Na+/K+-ATPase remained unaltered. This unbalance between NaX and Na+/K+-ATPase pump proportion would induce a bigger portion of Na+/K+-ATPase-control-free NaX channel. Thus we suggest that hypernatremic environment increases NaX/Na+/K+-ATPase α1-isoform activity by increasing the number of both partners and their colocalization rate, whereas hyponatremic environment down-regulates complex activity via a decrease in the relative number of NaX channels controlled by the pump.

 15. A Study of the Distribution of Sodium Cations in the Zeolites NaX, NaY and ZnNaY Using Carbon Monoxide Adsorption and 23Na NMR Techniques

  Science.gov (United States)

  Seidel, A.; Boddenberg, B.

  1995-03-01

  The zeolites NaX, NaY, Zn(55)NaY, and Zn(74)NaY were investigated by means of carbon monoxide adsorption and with static and magic angle spinning (MAS) 23Na NMR spectroscopy. The Na+ distribution between the sodalite (ß)- and supercages of the fully hydrated zeolites NaX and NaY were found to agree with XRD results. In the hydrated zinc-exchanged zeolites the Na+ ions almost exclusively populate the ß-cages. The adsorption isotherms of CO in the dehydrated zeolites were analyzed quantitatively to yield the concentrations of Na+ residing in the supercages. The measured static and MAS 23Na NMR spectra were analyzed by comparing their widths and shapes with simulated central transition patterns and yield, inter alia, the concentrations of Na+ associated with the spectrum components. Arguments are put forward that 23Na NMR of dehydrated zeolites is well suited to distinguish Na+ cations in highly symmetric environments and mobile Na+ species from others located on general positions, but further resolution is hardly feasible.

 16. HCO3(-)-coupled Na+ influx is a major determinant of Na+ turnover and Na+/K+ pump activity in rat hepatocytes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fitz, J.G.; Lidofsky, S.D.; Weisiger, R.A.; Xie, M.H.; Cochran, M.; Grotmol, T.; Scharschmidt, B.F.

  1991-01-01

  Recent studies in hepatocytes indicate that Na(+)-coupled HCO3- transport contributes importantly to regulation of intracellular pH and membrane HCO3- transport. However, the direction of net coupled Na+ and HCO3- movement and the effect of HCO3- on Na+ turnover and Na+/K+ pump activity are not known. In these studies, the effect of HCO3- on Na+ influx and turnover were measured in primary rat hepatocyte cultures with 22Na+, and [Na+]i was measured in single hepatocytes using the Na(+)-sensitive fluorochrome SBFI. Na+/K+ pump activity was measured in intact perfused rat liver and hepatocyte monolayers as Na(+)-dependent or ouabain-suppressible 86Rb uptake, and was measured in single hepatocytes as the effect of transient pump inhibition by removal of extracellular K+ on membrane potential difference (PD) and [Na+]i. In hepatocyte monolayers, HCO3- increased 22Na+ entry and turnover rates by 50-65%, without measurably altering 22Na+ pool size or cell volume, and HCO3- also increased Na+/K+ pump activity by 70%. In single cells, exposure to HCO3- produced an abrupt and sustained rise in [Na+]i from approximately 8 to 12 mM. Na+/K+ pump activity assessed in single cells by PD excursions during transient K+ removal increased congruent to 2.5-fold in the presence of HCO3-, and the rise in [Na+]i produced by inhibition of the Na+/K+ pump was similarly increased congruent to 2.5-fold in the presence of HCO3-. In intact perfused rat liver, HCO3- increased both Na+/K+ pump activity and O2 consumption. These findings indicate that, in hepatocytes, net coupled Na+ and HCO3- movement is inward and represents a major determinant of Na+ influx and Na+/K+ pump activity. About half of hepatic Na+/K+ pump activity appears dedicated to recycling Na+ entering in conjunction with HCO3- to maintain [Na+]i within the physiologic range

 17. The effect of Na vapor on the Na content of chondrules

  Science.gov (United States)

  Lewis, R. Dean; Lofgren, Gary E.; Franzen, Hugo F.; Windom, Kenneth E.

  1993-01-01

  Chondrules contain higher concentrations of volatiles (Na) than expected for melt droplets in the solar nebula. Recent studies have proposed that chondrules may have formed under non-canonical nebular conditions such as in particle/gas-rich clumps. Such chondrule formation areas may have contained significant Na vapor. To test the hypothesis of whether a Na-rich vapor would minimize Na volatilization reaction rates in a chondrule analog and maintain the Na value of the melt, experiments were designed where a Na-rich vapor could be maintained around the sample. A starting material with a melting point lower that typical chondrules was required to keep the logistics of working with Na volatilization from NaCl within the realm of feasibility. The Knippa basalt, a MgO-rich alkali olivine basalt with a melting temperature of 1325 +/- 5 C and a Na2O content of 3.05 wt%, was used as the chondrule analog. Experiments were conducted in a 1 atm, gas-mixing furnace with the fO2 controlled by a CO/CO2 gas mixture and fixed at the I-W buffer curve. To determine the extent of Na loss from the sample, initial experiments were conducted at high temperatures (1300 C - 1350 C) for duration of up to 72 h without a Na-rich vapor present. Almost all (up to 98%) Na was volatilized in runs of 72 h. Subsequent trials were conducted at 1330 C for 16 h in the presence of a Na-rich vapor, supplied by a NaCl-filled crucible placed in the bottom of the furnace. Succeeding Knudsen cell weight-loss mass-spectrometry analysis of NaCl determined the P(sub Na) for these experimental conditions to be in the 10(exp -6) atm range. This value is considered high for nebula conditions but is still plausible for non-canonical environments. In these trials the Na2O content of the glass was maintained or in some cases increased; Na2O values ranged from 2.62% wt to 4.37% wt. The Na content of chondrules may be controlled by the Na vapor pressure in the chondrule formation region. Most heating events capable

 18. Na/K pump inactivation, subsarcolemmal Na measurements, and cytoplasmic ion turnover kinetics contradict restricted Na spaces in murine cardiac myocytes.

  Science.gov (United States)

  Lu, Fang-Min; Hilgemann, Donald W

  2017-07-03

  Decades ago, it was proposed that Na transport in cardiac myocytes is modulated by large changes in cytoplasmic Na concentration within restricted subsarcolemmal spaces. Here, we probe this hypothesis for Na/K pumps by generating constitutive transsarcolemmal Na flux with the Na channel opener veratridine in whole-cell patch-clamp recordings. Using 25 mM Na in the patch pipette, pump currents decay strongly during continuous activation by extracellular K (τ, ∼2 s). In contradiction to depletion hypotheses, the decay becomes stronger when pump currents are decreased by hyperpolarization. Na channel currents are nearly unchanged by pump activity in these conditions, and conversely, continuous Na currents up to 0.5 nA in magnitude have negligible effects on pump currents. These outcomes are even more pronounced using 50 mM Li as a cytoplasmic Na congener. Thus, the Na/K pump current decay reflects mostly an inactivation mechanism that immobilizes Na/K pump charge movements, not cytoplasmic Na depletion. When channel currents are increased beyond 1 nA, models with unrestricted subsarcolemmal diffusion accurately predict current decay (τ ∼15 s) and reversal potential shifts observed for Na, Li, and K currents through Na channels opened by veratridine, as well as for Na, K, Cs, Li, and Cl currents recorded in nystatin-permeabilized myocytes. Ion concentrations in the pipette tip (i.e., access conductance) track without appreciable delay the current changes caused by sarcolemmal ion flux. Importantly, cytoplasmic mixing volumes, calculated from current decay kinetics, increase and decrease as expected with osmolarity changes (τ >30 s). Na/K pump current run-down over 20 min reflects a failure of pumps to recover from inactivation. Simulations reveal that pump inactivation coupled with Na-activated recovery enhances the rapidity and effectivity of Na homeostasis in cardiac myocytes. In conclusion, an autoregulatory mechanism enhances cardiac Na/K pump activity when

 19. Na+/Ca2+ exchange and Na+/K+-ATPase in the heart

  Science.gov (United States)

  Shattock, Michael J; Ottolia, Michela; Bers, Donald M; Blaustein, Mordecai P; Boguslavskyi, Andrii; Bossuyt, Julie; Bridge, John H B; Chen-Izu, Ye; Clancy, Colleen E; Edwards, Andrew; Goldhaber, Joshua; Kaplan, Jack; Lingrel, Jerry B; Pavlovic, Davor; Philipson, Kenneth; Sipido, Karin R; Xie, Zi-Jian

  2015-01-01

  This paper is the third in a series of reviews published in this issue resulting from the University of California Davis Cardiovascular Symposium 2014: Systems approach to understanding cardiac excitation–contraction coupling and arrhythmias: Na+ channel and Na+ transport. The goal of the symposium was to bring together experts in the field to discuss points of consensus and controversy on the topic of sodium in the heart. The present review focuses on cardiac Na+/Ca2+ exchange (NCX) and Na+/K+-ATPase (NKA). While the relevance of Ca2+ homeostasis in cardiac function has been extensively investigated, the role of Na+ regulation in shaping heart function is often overlooked. Small changes in the cytoplasmic Na+ content have multiple effects on the heart by influencing intracellular Ca2+ and pH levels thereby modulating heart contractility. Therefore it is essential for heart cells to maintain Na+ homeostasis. Among the proteins that accomplish this task are the Na+/Ca2+ exchanger (NCX) and the Na+/K+ pump (NKA). By transporting three Na+ ions into the cytoplasm in exchange for one Ca2+ moved out, NCX is one of the main Na+ influx mechanisms in cardiomyocytes. Acting in the opposite direction, NKA moves Na+ ions from the cytoplasm to the extracellular space against their gradient by utilizing the energy released from ATP hydrolysis. A fine balance between these two processes controls the net amount of intracellular Na+ and aberrations in either of these two systems can have a large impact on cardiac contractility. Due to the relevant role of these two proteins in Na+ homeostasis, the emphasis of this review is on recent developments regarding the cardiac Na+/Ca2+ exchanger (NCX1) and Na+/K+ pump and the controversies that still persist in the field. PMID:25772291

 20. Geothermal energy in Italy and abroad; La geotermia in Italia e all'estero

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Caputo di Calvisi, C. [Rome Univ. La Sapienza, Rome (Italy). Dipt. di Meccanica

  2001-04-01

  Geothermal systems and fields are analysed giving particular evidence to the value of the geothermal source as an important natural source of energy. The paper analyses hydrothermal systems and describes the international experimental studies on the use of geothermal reservoirs in hot rocks with geopressured and magmatic systems. Experts are optimistic as far as the use of this innovative source of energy is possible in the medium-short term. [Italian] Si analizzano i sistemi e i campi geotermici, sottolineando il valore della fonte geotermica come risorsa naturale ragguardevole d'energia. Vengono descritti i sistemi idrotermali e gli esperimenti condotti a livello internazionale sull'utilizzo di serbatoi geotermici in rocce calde con sistemi geopressurizzati e magmatici. L'ottimismo degli esperti sull'utilizzo di questa innovativa sorgente d'energia in tempi medio-brevi.

 1. Altered Na+ transport after an intracellular alpha-subunit deletion reveals strict external sequential release of Na+ from the Na/K pump.

  Science.gov (United States)

  Yaragatupalli, Siddhartha; Olivera, J Fernando; Gatto, Craig; Artigas, Pablo

  2009-09-08

  The Na/K pump actively exports 3 Na(+) in exchange for 2 K(+) across the plasmalemma of animal cells. As in other P-type ATPases, pump function is more effective when the relative affinity for transported ions is altered as the ion binding sites alternate between opposite sides of the membrane. Deletion of the five C-terminal residues from the alpha-subunit diminishes internal Na(+) (Na(i)(+)) affinity approximately 25-fold [Morth et al. (2007) Nature 450:1043-1049]. Because external Na(+) (Na(o)(+)) binding is voltage-dependent, we studied the reactions involving this process by using two-electrode and inside-out patch voltage clamp in normal and truncated (DeltaKESYY) Xenopus-alpha1 pumps expressed in oocytes. We observed that DeltaKESYY (i) decreased both Na(o)(+) and Na(i)(+) apparent affinities in the absence of K(o)(+), and (ii) did not affect apparent Na(o)(+) affinity at high K(o)(+). These results support a model of strict sequential external release of Na(+) ions, where the Na(+)-exclusive site releases Na(+) before the sites shared with K(+) and the DeltaKESYY deletion only reduces Na(o)(+) affinity at the shared sites. Moreover, at nonsaturating K(o)(+), DeltaKESYY induced an inward flow of Na(+) through Na/K pumps at negative potentials. Guanidinium(+) can also permeate truncated pumps, whereas N-methyl-D-glucamine cannot. Because guanidinium(o)(+) can also traverse normal Na/K pumps in the absence of both Na(o)(+) and K(o)(+) and can also inhibit Na/K pump currents in a Na(+)-like voltage-dependent manner, we conclude that the normal pathway transited by the first externally released Na(+) is large enough to accommodate guanidinium(+).

 2. Diabetik Ayak Sağaltımında Vakum Destekli Kapama (VAC) Metodu ve Debridmanın Birlikte Etkinliği

  OpenAIRE

  Fırat, Cemal; Aytekin, Ahmet Hamdi; Fırat, Serkan ErbaturCemal; Aytekin, Ahmet Hamdi; Erbatur, Serkan

  2015-01-01

  Amaç: Diabetik ayak ülserleri periferik nöropati, vasküler yetmezlik ve immün sistem bozukluklarından oluşan kısır döngünün sonucu olup enfeksiyon ve doku kayıplarına neden olmaktadır. Bu yıkıcı süreç cerrahi onarım seçeneklerini oldukça kısıtlamakta ve greftle onarım seçeneğini öne çıkarmaktadır. Greftlerin başarısı enfeksiyondan arındırılmış yeterli granülasyon dokusunun varlığına bağlıdır. Vakum yardımlı yara kapama sistemi (VAC) tedavisi bu iki etkiyi aynı anda sağlamada oldukça etkili ve...

 3. Active transport of Na+ by reconstituted Na,K-ATPase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boldyrev, A.A.; Svinukhova, I.A.

  1987-01-01

  The ability of ATP, CTP, ITP, GTP, and UTP to support ouabain-sensitive accumulation of Na + by proteoliposomes with a reconstituted Na/K-pump was investigated. At a low [Na + ]/[K + ] ratio in the medium (20 mM/50 mM), a correlation is observed between the proton-accepting capacity of the nucleotide and its effectiveness as a substrate of active transport. To test the hypothesis of the importance of the presence of a negative charge in the 1-position of the purine (3-pyrimidine) base of the nucleotide for mutual transitions between the Na- and K-conformations of Na,K-ATPase they used two analogs of ATP: N 1 -hydroxy-ATP, possessing proton acceptor capacity, and N 1 -methoxy-ATP, in the molecule of which the negative charge is quenched by a methyl group. The first substrate supports active accumulation of Na + in proteoliposomes at the same rate as ATP, whereas the second substrate is relatively ineffective

 4. Investigation on U - O - Na, Pu - O - Na and U,Pu - O - Na phase diagrams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pillon, S.

  1989-03-01

  The thermochemical interaction between the nuclear fuel (uranium and plutonium mixed oxides) and the sodium has been investigated and particularly the three phase diagrams: U - O - Na; Pu - O - Na; U,Pu - O - Na. High temperature neutron diffraction, microcalorimetry and powder X-ray diffraction were used for the characterization of the compounds synthetized. This study allowed to complete the knowledge about each of these diagrams and to measure some physical and thermal properties on the compounds. The limits on the modelization of the fuel-sodium interaction are discussed from the results of the UO 2 - Na reaction [fr

 5. Measurement of exchangeable sodium: 22Na or 24Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, T.; Edmonds, C.J.

  1987-01-01

  A case is made for the use of 22 Na in low activities in preference to 24 Na for routine diagnostic estimation of exchangeable sodium, and is based chiefly on considerations of availability, cost and radiation dosimetry. A method in which only 37 kBq (1 μCi) 22 Na is administered orally is shown to be sufficiently accurate and to possess distinct advantages in terms of cost and convenience with a committed radiation dose no greater than that for a measurement using 24 Na. (author)

 6. Suppression of Na interstitials in Na-F codoped ZnO

  Science.gov (United States)

  Huo, Wenxing; Mei, Zengxia; Tang, Aihua; Liang, Huili; Du, Xiaolong

  2018-04-01

  Controlling the formation of interstitial Na (Nai) self-compensating defects has been a long-term physics problem for effective Na doping in ZnO. Herein, we present an experimental approach to the suppression of Nai defects in ZnO via Na and F codoping under an oxygen-rich condition during the molecular beam epitaxy growth process. It is found that the incorporation of such large numbers of Na and F dopants (˜1020 cm-3) does not cause an obvious influence on the lattice parameters. Hall-effect measurements demonstrate that F doping efficiently raises the Fermi level (EF) of ZnO films, which is expected to make the formation energy of Nai and NaZn increase and decrease, respectively. Most of the Na atoms occupy the substitutional Zn sites, and the formation of Nai is suppressed consequently. Secondary ion mass spectrometry measurements reveal that F and Na atoms are tightly bonded together due to their strong Coulomb interaction. The enhanced deep level emission (DLE) in ZnO:Na-F is ascribed to the considerable amount of isolated Zn vacancy (VZn) defects induced by the elevated EF and the formation of neutral (" separators="| FO + - Na Zn - ) 0 complexes. On the other hand, formation of (" separators="| FO + - VZn 2 - ) - complexes in ZnO:F exhausts most of the isolated Zn vacancies, leading to the disappearance of the DLE band.

 7. OGLAŠEVANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH NA PRIMERU FACEBOOKA

  OpenAIRE

  Novak, Martina

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo družbene medije kot novo priložnost za promocijo in oglaševanje podjetij. Spoznali smo družbena omrežja na splošno in nekaj teh, ki jih uporabljamo tudi v Sloveniji na kratko predstavili. Podrobneje smo se osredotočili na družbeno omrežje Facebook, predvsem na samo spletno stran, njen izgled in storitve, ki jih ponuja uporabnikom. V nalogi je podrobneje opisan Facebook kot orodje za uporabo oglaševanja. Spoznali smo brezplačne in plačljive načine promocije in ogl...

 8. Na+,K+-ATPase Na+ affinity in rat skeletal muscle fiber types

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Michael; Juel, Carsten

  2010-01-01

  Previous studies in expression systems have found different ion activation of the Na(+)/K(+)-ATPase isozymes, which suggest that different muscles have different ion affinities. The rate of ATP hydrolysis was used to quantify Na(+),K(+)-ATPase activity, and the Na(+) affinity of Na(+),K(+)-ATPase...

 9. Crystal structure of Na+, K(+)-ATPase in the Na(+)-bound state.

  Science.gov (United States)

  Nyblom, Maria; Poulsen, Hanne; Gourdon, Pontus; Reinhard, Linda; Andersson, Magnus; Lindahl, Erik; Fedosova, Natalya; Nissen, Poul

  2013-10-04

  The Na(+), K(+)-adenosine triphosphatase (ATPase) maintains the electrochemical gradients of Na(+) and K(+) across the plasma membrane--a prerequisite for electrical excitability and secondary transport. Hitherto, structural information has been limited to K(+)-bound or ouabain-blocked forms. We present the crystal structure of a Na(+)-bound Na(+), K(+)-ATPase as determined at 4.3 Å resolution. Compared with the K(+)-bound form, large conformational changes are observed in the α subunit whereas the β and γ subunit structures are maintained. The locations of the three Na(+) sites are indicated with the unique site III at the recently suggested IIIb, as further supported by electrophysiological studies on leak currents. Extracellular release of the third Na(+) from IIIb through IIIa, followed by exchange of Na(+) for K(+) at sites I and II, is suggested.

 10. Remote control systems evolution in the new open energy market; Evoluzione del telecontrollo nel nuovo mercato dell'energia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castiglioni, L. [Soluzioni hardware/software per l' automazione e il controllo degli impianti industriali, Taizzano sul Naviglio, Milan (Italy)

  2001-12-01

  Considering new energy market in Italy, the new role of remote control applications is discussed. In the open market the whole electric process is managed by several different actors; common protocol scheme and additional sharing data policies are necessaries facing the increased communications requirements due to deregulation. Remote control systems evolution then will lead from process oriented to data management oriented systems; related methodologies and solutions are described. [Italian] Il telecontrollo, nell'ambito del nuovo mercato dell'energia, diviene di importanza fondamentale per la necessita' di condivisione dei dati verso il livello di pianificazione e di analisi prestazionale. Viene individuata una linea evolutiva per i sistemi di telecontrollo, dove da un'attenzione rivolta al processo si passa a sistemi orientati all'apertura verso l'esterno e al data management. Vengono descritte alcune metodologie orientate allo scambio dati tra centri e verso sistemi esterni.

 11. Meltability in system of K2TaF7-NaF-NaCl-KCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kartsev, V.E.; Kovalev, F.V.; Korshunov, B.G.

  1975-01-01

  Thermographic and visual-polythermal techniques were used to study the meltability in K 2 TaF 7 -NaF-NaCl-KCl system. The tetrahedron-forming sections NaF-NaCl-K 2 TaF 7 xKCl and NaF-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xNaCl divide the concentration tetrahedron into three particular tetrahedra: NaF-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xNaCl-K 2 TaF 7 , NaF-NaCl-K 2 TaF 7 xKCl-2K 2 TaF 7 xaCl, and NaF-NaCl-KCl-K 2 TaF 7 xKCl. Non-variant equilibrium points in all of the particular four-component systems have been determined

 12. Active transport of Na/sup +/ by reconstituted Na,K-ATPase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boldyrev, A.A.; Svinukhova, I.A.

  1987-02-20

  The ability of ATP, CTP, ITP, GTP, and UTP to support ouabain-sensitive accumulation of Na/sup +/ by proteoliposomes with a reconstituted Na/K-pump was investigated. At a low (Na/sup +/)/(K/sup +/) ratio in the medium (20 mM/50 mM), a correlation is observed between the proton-accepting capacity of the nucleotide and its effectiveness as a substrate of active transport. To test the hypothesis of the importance of the presence of a negative charge in the 1-position of the purine (3-pyrimidine) base of the nucleotide for mutual transitions between the Na- and K-conformations of Na,K-ATPase they used two analogs of ATP: N/sub 1/-hydroxy-ATP, possessing proton acceptor capacity, and N/sub 1/-methoxy-ATP, in the molecule of which the negative charge is quenched by a methyl group. The first substrate supports active accumulation of Na/sup +/ in proteoliposomes at the same rate as ATP, whereas the second substrate is relatively ineffective.

 13. Relationship between intracellular Na+ concentration and reduced Na+ affinity in Na+,K+-ATPase mutants causing neurological disease

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toustrup-Jensen, Mads Schak; Einholm, Anja P.; Schack, Vivien

  The neurological disorders familial hemiplegic migraine type 2 (FHM2), alternating hemiplegia of childhood (AHC), and rapid-onset dystonia parkinsonism (RDP) are caused by mutations of Na+,K+-ATPase α2 and α3 isoforms, expressed in glial and neuronal cells, respectively. Although these disorders......, addressing the question to what extent they cause a change of the intracellular Na+ and K+ concentrations ([Na+]i and [K+]i) in COS cells. C-terminal extension mutants generally showed dramatically reduced Na+ affinity without disturbance of K+ binding, as did other RDP mutants. No phosphorylation from ATP...

 14. Evoluzione dei sistemi GNSS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gianluca Pititto

  2010-03-01

  Full Text Available Evolution of GNSS systems With this article GEOmedia is starting a review on the latest updates concerning GNSS technology. Since the first GPS satellites, the evolution of GNSS sector witnessed the grow of other constellations: GLONASS, Beidou (Compass and Galileo. The development of positioning techniques even brought to the creation of specific Augmentation Systems, capable of the enhancement of the localization signals (GBAS and SBAS. The aim of this review is to provide a general-to-particular knowledge of all the positiong and augmentation systems, from a historical point of view to real applications.

 15. Gazi Haber Sistemi (GHS)

  OpenAIRE

  Şahin, Muzaffer

  2015-01-01

  Extended Abstract in EnglishNews production and broadcasting processes need to be taken under consideration in order to produce journalism and news writing software tools. When forming such news production software systems, complementary elements such as photographs, graphics and videos should also be included in the system that is used for news writing, editing, auditing and publishing. The function of the main structure in journalism constitutes of writing of the news, news editing, restruc...

 16. La qualità del servizio sportivo come strumento di miglioramento del benessere psico-fisico dell'utente

  OpenAIRE

  Nicolai, Renato

  2009-01-01

  La ricerca approfondisce le modalità  di applicazione degli standard di qualità  nell'ambito del servizio sportivo, qualità  certificata attraverso sistemi convenzionali o auto verificata attraverso strumenti quali carte di servizio. L'applicazione e verifica dei sistemi di qualità  ad un servizio, seppur non considerato pubblico ma comunque di interesse generale, deve essere messa in relazione con i risultati che il servizio stesso si prefigge sia dal punto di vista del privato (o pubbli...

 17. MOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE NA PRIMERU PODJETJA AWOODTURE

  OpenAIRE

  Orličnik, Urša

  2014-01-01

  Danes pojavljanje podjetja samo na domačem trgu ni več dovolj. Spremembe okolja, naraščanje konkurence ter hiter tehnološki napredek, silijo podjetja k nenehnemu prilagajanju in iskanju novih priložnosti tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Internacionalizacija podjetja tako postaja vedno bolj pomemembna za preživetje podjetja. Internacionalizacija se v najširšem smislu nanaša na vse oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja. Je dinamičen proces, kateremu nujno sledi sprememba stanja...

 18. Na/K pump inactivation, subsarcolemmal Na measurements, and cytoplasmic ion turnover kinetics contradict restricted Na spaces in murine cardiac myocytes

  OpenAIRE

  Lu, Fang-Min; Hilgemann, Donald W.

  2017-01-01

  The Na/K pump exports cytoplasmic Na ions while importing K ions, and its activity is thought to be affected by restricted intracellular Na diffusion in cardiac myocytes. Lu and Hilgemann find instead that the pump can enter an inactivated state and that inactivation can be relieved by cytoplasmic Na.

 19. Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje na primeru osnovne šole

  OpenAIRE

  Megušar, Primož

  2015-01-01

  Na primeru Osnovne šole Dobrova sem preveril, kakšen vpliv imajo dejanski toplotni mostovi na porabo energije za ogrevanje. Iz načrtov stavbe sem evidentiral vse toplotne mostove, kateri vplivajo na porabo energije. Tem toplotnim mostovom sem nato v standardu SIST EN ISO 14683 poiskal ustrezne približke. Nato sem s programom TOST izvedel tri simulacije. V prvem primeru toplotnih mostov nisem upošteval. V drugem primeru sem toplotne mostove upošteval na poenostavljen način, v zadnjem primeru p...

 20. Na and K dependence of the Na/K pump in cystic fibrosis fibroblasts.

  OpenAIRE

  Reznik, V M; Schneider, J A; Mendoza, S A

  1981-01-01

  The Na and K dependence of the Na/K pump was measured in skin fibroblasts from patients with cystic fibrosis and age/sex-matched controls. Under basal conditions, there was no difference between control and cystic fibrosis cells in protein per cell, intracellular Na and K content, or Na/K pump activity (measured as ouabain-sensitive 86Rb uptake). There was no difference in the Na dependence of the Na/K pump between cystic fibrosis cells and control cells. In cells from patients with cystic fi...

 1. Some physics aspects of cermet and ceramic fast systems; Quelques aspects de la physique des reacteurs a neutrons rapides utilisant des cermets et des ceramiques comme combustibles; Nekotorye fizicheskie aspekty kermetnykh i keramicheskikh sistem na bystrykh nejtronakh; Algunos aspectos fisicos de los sistemas rapidos a base de combustibles cermet y ceramicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Codd, J; James, M F; Mann, J E [United Kingdom Atomic Energy Authority, Reactor Group (United Kingdom)

  1962-03-15

  The characteristics of a system using an iron-based oxide cermet as fuel material are discussed. A transport theory investigation to develop methods of predicting the effect of core heterogeneity on reactivity and flux distribution is described. Some preliminary calculations are also given of resonance self-shielding and Doppler temperature effects in a cermet system. (author) [French] Les auteurs etudient les caracteristique s d'un reacteur utilisant comme combustible un cermet d'oxydes a armature de fer. Ils exposent une application de la theorie du transport a la mise au point des methodes permettant de prevoir l'effet de l'heterogeneite du coeur sur la reactivite et sur la distribution du flux. Ils donnent egalement quelques calculs preliminaires d'effets d'autoprotection due a la resonance et d'effet Doppler du a la chaleur dans un reacteur utilisant un cermet. (author) [Spanish] La memoria discute las caracteristicas de un sistema que emplea como combustible un oxido tipo cermet a base de hierro. Describe una investigacion de la teoria de transporte con miras a desarrollar metodos para evaluar el efecto de la heterogeneidad del cuerpo sobre la reactividad y la distribucion de flujo. Tambien da algunos calculos preliminares de los efectos del autoblindaje por resonancia y de la temperatura de Doppler en un sistema de tipo cermet. (author) [Russian] Obsuzhdayutsya kharakteristiki sistemy, ispol'zuyushchej v kachestve toplivnogo materiala oksidnye kermety, razrabotannye na osnove zheleza. Opisyvaetsya issledovanie teorii perenosa, chtoby razvit' metody predskazaniya vliyaniya geterogennosti aktivnoj zony na reaktivnost' i raspredelenie potoka. Dayutsya takzhe nekotorye predvaritel'nye raschety ehffektov rezonansnoj samozashchity i temperaturnogo ehffekta Dopplera v kermetnoj sisteme. (author)

 2. Vliv mikroflóry na senzorické vlastnosti vína

  OpenAIRE

  Petrášová, Ludmila

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikroflóry na senzorické vlastnosti vína. Teoretická část informuje o botanickém popisu hroznů vína Veltlínské zelené, dále o jeho složení, o technologii zpracování bílého vína a o vlivu kvasinek na aromatický profil vína. V další části popisuje metodu stanovení aromaticky aktivních látek pomocí plynové chromatografie v kombinaci s mikroextrakcí tuhou fází (SPME-GC). Cílem experimentální části bylo proměřit vzorky 4 různých moštů odrůdy Veltlínské zelené...

 3. Study of the Na-C-O and Na-H-O ternary systems in the sodium rich corner

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maupre, J.-P.

  1978-02-01

  The purpose of this study is to provide a contribution to the understanding of the sodium - carbon - oxygen and sodium - hydrogen - oxygen ternary systems in the sodium rich corner. In order to do this the Na-NaH-Na 2 O-NaOH phase diagram was completed and the Na-Na 2 O-Na 2 CO 3 -C phase diagram was outlined. This work is made up of two parts. The first is devoted to a critical literature survey essential to establish correct phase diagrams. The second is an experimental study followed by a discussion collating our finding to the literary data. The basic experimental technique used is differential thermal analysis (DTA) but it has been completed by quenching, X-ray and chemical analysis methods. The proposed phase diagrams imply that Na-NaH-Na 2 O-NaOH and Na-Na 2 O-Na 2 CO 3 -C systems are reciprocal ternary systems. Temperatures of stable pairs reversal are respectively 410 and 690 0 C. The stable pairs are Na-NaOH and Na-Na 2 CO 3 at elevated temperature, Na 2 O-NaH and Na 2 O-C at low temperature [fr

 4. Ekspertni sistem za avtomatsko analizo lastnosti taktičnega radijskega omrežja

  OpenAIRE

  Klampfer, Saša

  2009-01-01

  V širokem razcvetu računalniške industrije in pridobitve velike procesorske moči, so se v različnih industrijskih panogah močno uveljavili izpopolnjeni računalniški sistemi. Le ti so dandanes človeku v veliko pomoč, v nekaterih primerih pa z implementirano umetno inteligenco nadomeščajo človeško bitje. Med sisteme, ki so v pomoč uporabniku, operaterju, delavcu ipd. spadajo ekspertni sistemi z omejenim naborom znanja, in so namenjeni razreševanju problemov iz dobro poznane domene. Znanje za ra...

 5. Lezioni di fisica teorica

  CERN Document Server

  Caldirola, Piero

  Richiami di meccanica analitica ; richiami di termodinamica ; richiami di elettromagnetismo ; appunti sulla teoria della relatività ; la non validità delle teorie classiche nel mondo microscopico ; la meccanica atomica di Bohr e Sommerfeld ; I fondamenti della meccanica quantistica ; applicazioni nell'equazione di Schroedinger ; meccanica quantistica dei sistemi l'atomo di idrogeno ; particella in un campo elettrico e magnetico ; il calcolo delle perturbazioni nella teoria quantistica ; teoria dell'emissione e dell'assorbimento della luce ; sistemi di particelle identiche ; il legame chimico omopolare nella molecola di idrogeno ; la teoria di Dirac.

 6. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions.

  Science.gov (United States)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, J Thomas; Verstegen, Martin Wa; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H

  2017-06-01

  Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the subsequent rate of repletion. The rate of Na depletion and subsequent rate of Na repletion with two levels of dietary Na to lactating dairy cows housed under tropical conditions were investigated using the salivary Na/K. The 12 lactating cows (salivary Na/K ratio 14.6) rapidly developed clinical signs of Na deficiency, including pica, polyuria and polydipsia, reduced body weight and reduced milk yield when fed a low-Na ration (0.33 g kg -1 dry matter (DM)) for 3 weeks. Deficiency symptoms were associated with a rapid decrease in salivary Na/K ratio to cows with NaCl to a ration concentration of 1.1 or 1.6 g Na kg -1 DM for 5 weeks did not restore salivary Na/K ratio to values of >6. A daily Na intake of heat-stressed lactating cows to a ration intake of 1.6 g Na kg -1 DM was insufficient to restore Na deficiency. One week was sufficient to deplete heat-stressed lactating cows of Na, allowing for rapid dose-response studies utilizing the salivary Na/K ratio as a parameter for Na status of cows under tropical conditions. © 2016 Society of Chemical Industry. © 2016 Society of Chemical Industry.

 7. Development and Implementation of the Clinical Decision Support System for Patients With Cancer and Nurses' Experiences Regarding the System.

  Science.gov (United States)

  Yılmaz, Arzu Akman; Ozdemir, Leyla

  2017-01-01

  The purpose of this study was to develop and implement the clinical decision support system (CDSS) for oncology nurses in the care of patients with cancer and to explore the nurses' experiences about the system. The study was conducted using a mixed-methods research design with 14 nurses working at a gynecological oncology clinic at a university hospital in Turkey. The nurses stated that they did not experience any problems during the implementation of the CDSS, and its usage facilitated the assessment of patients' needs and care management. The results indicated that the CDSS supported the nurses' decision-making process about patients' needs and preparation of individual care plans. The CDSS should be developed and implemented by the nurses working with patients with cancer. AMAÇ: Amaç kanser hastalarının bakımına yönelik klinik karar destek sistemi oluşturmak, uygulamak (KKDS) ve sistemi kullanan hemşirelerin deneyimlerini incelemektir. YÖNTEM: Çalışma kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri kullanılarak Türkiyede'ki bir üniversite hastanesinin jinekolojik onkoloji servisinde çalışan 14 hemşire ile yürütülmüştür. Hemşireler KKDS'ni kullanırken herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve sistemin hasta gereksinimlerini değerlendirmeyi ve bakım yönetimini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. SONUÇ: Bulgular hastanın gereksinimlerine karar verme sürecinde ve bireysel bakım planları hazırlamada KKDS'nin hemşireleri desteklediğini göstermektedir. HEMŞIRELIK UYGULAMALARI IÇIN ÖNERILER: Kanserli hastaların bakımına yönelik KKDS geliştirilebilir ve hemşireler tarafından klinikte kullanılabilir. © 2015 NANDA International, Inc.

 8. Glutathionylation-Dependence of Na+-K+-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na+ Diffusion

  Science.gov (United States)

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald J.; Rasmussen, Helge H.

  2016-01-01

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na+ in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na+-K+ pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K+ after a period of exposure to K+-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na+ that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K+-free extracellular solution. However, there are no known physical barriers that account for such restricted Na+ diffusion, and we examined if changes of activity of the Na+-K+ pump itself cause the transient peak current. Reexposure to K+ reproduced a transient current beyond steady state in voltage-clamped ventricular myocytes as reported by others. Persistence of it when the Na+ concentration in patch pipette solutions perfusing the intracellular compartment was high and elimination of it with K+-free pipette solution could not be reconciled with restricted subsarcolemmal Na+ diffusion. The pattern of the transient current early after pump activation was dependent on transmembrane Na+- and K+ concentration gradients suggesting the currents were related to the conformational poise imposed on the pump. We examined if the currents might be accounted for by changes in glutathionylation of the β1 Na+-K+ pump subunit, a reversible oxidative modification that inhibits the pump. Susceptibility of the β1 subunit to glutathionylation depends on the conformational poise of the Na+-K+ pump, and glutathionylation with the pump stabilized in conformations equivalent to those expected to be imposed on voltage-clamped myocytes supported this hypothesis. So did elimination of the transient K+-induced peak Na+-K+ pump current when we included glutaredoxin 1 in patch pipette solutions to reverse glutathionylation. We conclude that transient K+-induced peak Na+-K+ pump current reflects the effect of conformation-dependent β1 pump subunit

 9. Glutathionylation-Dependence of Na(+)-K(+)-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na(+) Diffusion.

  Science.gov (United States)

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald J; Rasmussen, Helge H

  2016-03-08

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na(+) in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na(+)-K(+) pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K(+) after a period of exposure to K(+)-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na(+) that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K(+)-free extracellular solution. However, there are no known physical barriers that account for such restricted Na(+) diffusion, and we examined if changes of activity of the Na(+)-K(+) pump itself cause the transient peak current. Reexposure to K(+) reproduced a transient current beyond steady state in voltage-clamped ventricular myocytes as reported by others. Persistence of it when the Na(+) concentration in patch pipette solutions perfusing the intracellular compartment was high and elimination of it with K(+)-free pipette solution could not be reconciled with restricted subsarcolemmal Na(+) diffusion. The pattern of the transient current early after pump activation was dependent on transmembrane Na(+)- and K(+) concentration gradients suggesting the currents were related to the conformational poise imposed on the pump. We examined if the currents might be accounted for by changes in glutathionylation of the β1 Na(+)-K(+) pump subunit, a reversible oxidative modification that inhibits the pump. Susceptibility of the β1 subunit to glutathionylation depends on the conformational poise of the Na(+)-K(+) pump, and glutathionylation with the pump stabilized in conformations equivalent to those expected to be imposed on voltage-clamped myocytes supported this hypothesis. So did elimination of the transient K(+)-induced peak Na(+)-K(+) pump current when we included glutaredoxin 1 in patch pipette solutions to reverse glutathionylation. We conclude that transient K(+)-induced peak Na(+)-K(+) pump current reflects the effect

 10. DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adem BALTACI

  2014-03-01

  Full Text Available ÖzetGünümüzün en popüler değerlendirme sistemi olarak kabul edilen 360 derece değerlendirme sistemi gücünü, farklı kaynaklardan elde edilecek olan sonuçların daha objektif ve kapsayıcı olacağı görüşünden almaktadır. Ancak burada hangi değerlendiricinin daha geçerli ve güvenilir bilgi sağladığı halen belirsizliğini koruyan bir konudur. Bu belirsizliğe rağmen 360 derece değerlendirme sistemi çalışana kendini ve diğerlerini değerlendirme şansı tanıyor olması nedeniyle sistemden duyulan tatmini arttırmaktadır. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, değerlendirme sisteminden duyulan tatmin ve değerlendiriciler arası güvenilirlik özelinde 360 derece değerlendirme sistemi ele alınmıştır. Bu amaçla bu sistemi uygulayan bir işletmenin çalışanlarının değerlendirme sonuçları incelenmiş ve ayrıca çalışanlara sistemden duydukları tatmini ölçen bir anket uygulanmıştır. Analizler sonucunda demografik değişkenlerin performans puanları üzerinde olmasa da farklı kaynaklardan gelen değerlendirmeler üzerinde etkili olabildiği görülmüştür. Ayrıca üstlerin çalışanların gerçek performans puanlarına en yakın değerlendirmeleri yaptığı incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra sisteme karşı duyulan tatmin ile çalışanların performansları arasında kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir.AbstractThe 360-degree appraisal system, viewed as today’s most popular appraisal system, gets its strength from the view that results from different sources would be much more objective and inclusive. Yet, the question of exactly which rating source provides relatively more valid and reliable information remains to be answered. This uncertainty notwithstanding, the 360-degree performance appraisal system leads to higher satisfaction with the system as it allows employees to assess both themselves and others. Against this background, this study addresses the

 11. ROMANYA’NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN ÇEKİLİŞİ VE BÜKREŞ BARIŞ ANTLAŞMASI / ROMANIA’S WITHDRAWAL FROM THE WORLD WAR I AND THE PEACE TREATY OF BUCHAREST

  OpenAIRE

  ÖNCÜ, Yrd. Doç. Dr. Erkan CEVİZLİLER-Yrd. Doç.

  2015-01-01

  Romanya 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ile bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Bundan sonraki süreçte özellikle Almanya İmparatorluğu Romanya’yı Avrupa’da inşa etmeye çalıştığı ittifak sistemi içerisine almaya çalışmış ve Romanya bu sisteme dahil olmuştur. Ancak Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile olan anlaşmazlıklar ve İtilaf Devletlerinin vaatleri neticesinde taraf değiştirmiş ve I. Dünya Savaşına İtilaf Devletleri yanında katılmıştır. İttifak Devle...

 12. Crystal structure of a Na+-bound Na+,K+-ATPase preceding the E1P state.

  Science.gov (United States)

  Kanai, Ryuta; Ogawa, Haruo; Vilsen, Bente; Cornelius, Flemming; Toyoshima, Chikashi

  2013-10-10

  Na(+),K(+)-ATPase pumps three Na(+) ions out of cells in exchange for two K(+) taken up from the extracellular medium per ATP molecule hydrolysed, thereby establishing Na(+) and K(+) gradients across the membrane in all animal cells. These ion gradients are used in many fundamental processes, notably excitation of nerve cells. Here we describe 2.8 Å-resolution crystal structures of this ATPase from pig kidney with bound Na(+), ADP and aluminium fluoride, a stable phosphate analogue, with and without oligomycin that promotes Na(+) occlusion. These crystal structures represent a transition state preceding the phosphorylated intermediate (E1P) in which three Na(+) ions are occluded. Details of the Na(+)-binding sites show how this ATPase functions as a Na(+)-specific pump, rejecting K(+) and Ca(2+), even though its affinity for Na(+) is low (millimolar dissociation constant). A mechanism for sequential, cooperative Na(+) binding can now be formulated in atomic detail.

 13. Na+-H+ exchange and Na+-dependent transport systems in streptozotocin diabetic rat kidneys

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Seifi, S.; Freiberg, J.M.; Kinsella, F.J.; Cheng, L.; Sacktor, B.

  1987-01-01

  The streptozotocin-induced diabetic rat was used to test the hypothesis that Na + -H + exchange activity in the proximal tubule luminal membrane would be increased in association with renal hypertrophy, altered glomerular hemodynamics, enhanced filtered load and tubular reabsorption of 22 Na + , and stimulated 22 Na= pump activity in the basolateral membrane, previously reported characteristics of this experimental animal model. Amiloride-sensitive H + gradient-dependent Na + uptake and Na + gradient-dependent H + flux were increased in brush-border membrane vesicles from the streptozotocin-treated animals. Na + gradient-dependent uptakes of phosphate, D-glucose, L-proline, and myoinositol were decreased in the drug-induced diabetic animals. These membrane transport alterations were not found when the streptozotocin-diabetic animals were treated with insulin

 14. The two C-terminal tyrosines stabilize occluded Na/K pump conformations containing Na or K ions.

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia; Gadsby, David C

  2010-07-01

  Interactions of the three transported Na ions with the Na/K pump remain incompletely understood. Na/K pump crystal structures show that the extended C terminus of the Na,K-adenosine triphosphatase (ATPase) alpha subunit directly contacts transmembrane helices. Deletion of the last five residues (KETYY in almost all Na/K pumps) markedly lowered the apparent affinity for Na activation of pump phosphorylation from ATP, a reflection of cytoplasmic Na affinity for forming the occluded E1P(Na3) conformation. ATPase assays further suggested that C-terminal truncations also interfere with low affinity Na interactions, which are attributable to extracellular effects. Because extracellular Na ions traverse part of the membrane's electric field to reach their binding sites in the Na/K pump, their movements generate currents that can be monitored with high resolution. We report here electrical measurements to examine how Na/K pump interactions with extracellular Na ions are influenced by C-terminal truncations. We deleted the last two (YY) or five (KESYY) residues in Xenopus laevis alpha1 Na/K pumps made ouabain resistant by either of two kinds of point mutations and measured their currents as 10-mM ouabain-sensitive currents in Xenopus oocytes after silencing endogenous Xenopus Na/K pumps with 1 microM ouabain. We found the low affinity inhibitory influence of extracellular Na on outward Na/K pump current at negative voltages to be impaired in all of the C-terminally truncated pumps. Correspondingly, voltage jump-induced transient charge movements that reflect pump interactions with extracellular Na ions were strongly shifted to more negative potentials; this signals a several-fold reduction of the apparent affinity for extracellular Na in the truncated pumps. Parallel lowering of Na affinity on both sides of the membrane argues that the C-terminal contacts provide important stabilization of the occluded E1P(Na3) conformation, regardless of the route of Na ion entry into the

 15. Anion-coupled Na efflux mediated by the human red blood cell Na/K pump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dissing, S.; Hoffman, J.F.

  1990-01-01

  The red cell Na/K pump is known to continue to extrude Na when both Na and K are removed from the external medium. Because this ouabain-sensitive flux occurs in the absence of an exchangeable cation, it is referred to as uncoupled Na efflux. This flux is also known to be inhibited by 5 mM Nao but to a lesser extent than that inhibitable by ouabain. Uncoupled Na efflux via the Na/K pump therefore can be divided into a Nao-sensitive and Nao-insensitive component. We used DIDS-treated, SO4-equilibrated human red blood cells suspended in HEPES-buffered (pHo 7.4) MgSO4 or (Tris)2SO4, in which we measured 22Na efflux, 35SO4 efflux, and changes in the membrane potential with the fluorescent dye, diS-C3 (5). A principal finding is that uncoupled Na efflux occurs electroneurally, in contrast to the pump's normal electrogenic operation when exchanging Nai for Ko. This electroneutral uncoupled efflux of Na was found to be balanced by an efflux of cellular anions. (We were unable to detect any ouabain-sensitive uptake of protons, measured in an unbuffered medium at pH 7.4 with a Radiometer pH-STAT.) The Nao-sensitive efflux of Nai was found to be 1.95 +/- 0.10 times the Nao-sensitive efflux of (SO4)i, indicating that the stoichiometry of this cotransport is two Na+ per SO4=, accounting for 60-80% of the electroneutral Na efflux. The remainder portion, that is, the ouabain-sensitive Nao-insensitive component, has been identified as PO4-coupled Na transport and is the subject of a separate paper. That uncoupled Na efflux occurs as a cotransport with anions is supported by the result, obtained with resealed ghosts, that when internal and external SO4 was substituted by the impermeant anion, tartrate i,o, the efflux of Na was inhibited 60-80%. This inhibition could be relieved by the inclusion, before DIDS treatment, of 5 mM Cli,o

 16. Na5NbO5 and Na5TaO5 phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Darriet, J.; Maazaz, A.; Bouloux, J.C.; Delmas, C.

  1982-01-01

  New ternary oxides of formulas Na 5 NbO 5 and Na 5 TaO 5 have been prepared. They crystallize in the monoclinic system (space group C2/c). The crystal structure of Na 5 NbO 5 has been determined. It derives from a NaCl-type structure by ordering of the cations and of the oxygen vacancies in the anionic sublattice, the corresponding formula being Nasub(5/6)Nbsub(1/6)Osub(5/6)vacant sub(1/6). Sodium and niobium have a distorted square-pyramidal surrounding. (author)

 17. Synthesis of Na-A and/or Na-X zeolite/porous carbon composites from carbonized rice husk

  International Nuclear Information System (INIS)

  Katsuki, Hiroaki; Komarneni, Sridhar

  2009-01-01

  Na-A and/or Na-X zeolite/porous carbon composites were prepared under hydrothermal conditions by NaOH dissolution of silica first from carbonized rice husk followed by addition of NaAlO 2 and in situ crystallization of zeolites i.e., using a two-step process. When a one-step process was used, both Na-A and Na-X zeolites crystallized on the surface of carbon. Na-A or Na-X zeolite crystals were prepared on the porous carbonized rice husk at 90 deg. C for 2-6 h by changing the SiO 2 /Al 2 O 3 , H 2 O/Na 2 O and Na 2 O/SiO 2 molar ratios of precursors in the two-step process. The surface area and NH 4 + -cation exchange capacity (CEC) of Na-A zeolite/porous carbon were found to be 171 m 2 /g and 506 meq/100 g, respectively, while those of Na-X zeolite/porous carbon composites were 676 m 2 /g and 317 meq/100 g, respectively. Na-A and Na-X zeolites are well-known microporous and hydrophilic materials while carbonized rice husk was found to be mesoporous (pores of ∼3.9 nm) and hydrophobic. These hybrid microporous-mesoporous and hydrophilic-hydrophobic composites are expected to be useful for decontamination of metal cations as well as organic contaminants simultaneously. - Graphical Abstract: Novel Na-X zeolite/porous carbon composite.

 18. Equilibrium chemical transformations in NaPO3 + NaCl melts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Rodionov, Yu.I.

  1988-01-01

  Because of the problems of the burial of solidified radioactive wastes into different geological rock formations, in particular into massives of rock-salt, the state of molten polyphosphate-chloride mixtures (taking into account the chemical character of the interaction of their components) for a prolonged period of time. The equilibrium products of the reaction in the NaPO 3 -NaCl system were studied in melts in air in the composition range of 30-70 mole % NaCl. It was shown that with increase in the NaCl content in the mixtures, the polyphosphate gradually depolymerizes to sodium tri-, di-, and monophosphates, and the composition of the equilibrium melts is dependent only on the ratio between the components in the initial molten mixtures. The time until the equilibrium is attained is shorter, the higher is the experimental temperature

 19. Long-Range Effects of Na(+) Binding in Na,K-ATPase Reported by ATP.

  Science.gov (United States)

  Middleton, David A; Fedosova, Natalya U; Esmann, Mikael

  2015-12-01

  This paper addresses the question of long-range interactions between the intramembranous cation binding sites and the cytoplasmic nucleotide binding site of the ubiquitous ion-transporting Na,K-ATPase using (13)C cross-polarization magic-angle spinning (CP-MAS) solid-state nuclear magnetic resonance. High-affinity ATP binding is induced by the presence of Na(+) as well as of Na-like substances such as Tris(+), and these ions are equally efficient promoters of nucleotide binding. CP-MAS analysis of bound ATP with Na,K-ATPase purified from pig kidney membranes reveals subtle differences in the nucleotide interactions within the nucleotide site depending on whether Na(+) or Tris(+) is used to induce binding. Differences in chemical shifts for ATP atoms C1' and C5' observed in the presence of Na(+) or Tris(+) suggest alterations in the residues surrounding the bound nucleotide, hydrogen bonding, and/or conformation of the ribose ring. This is taken as evidence of a long-distance communication between the Na(+)-filled ion sites in the membrane interior and the nucleotide binding site in the cytoplasmic domain and reflects the first conformational change ultimately leading to phosphorylation of the enzyme. Stopped-flow fluorescence measurements with the nucleotide analogue eosin show that the dissociation rate constant for eosin is larger in Tris(+) than in Na(+), giving kinetic evidence of the difference in structural effects of Na(+) and Tris(+). According to the recent crystal structure of the E1·AlF4(-)·ADP·3Na(+) form, the coupling between the ion binding sites and the nucleotide side is mediated by, among others, the M5 helix.

 20. Interaction between Na+/K+-pump and Na+/Ca2+-exchanger modulates intercellular communication.

  Science.gov (United States)

  Matchkov, Vladimir V; Gustafsson, Helena; Rahman, Awahan; Briggs Boedtkjer, Donna M; Gorintin, Sarah; Hansen, Anne Kirstine; Bouzinova, Elena V; Praetorius, Helle A; Aalkjaer, Christian; Nilsson, Holger

  2007-04-13

  Ouabain, a specific inhibitor of the Na(+)/K(+)-pump, has previously been shown to interfere with intercellular communication. Here we test the hypothesis that the communication between vascular smooth muscle cells is regulated through an interaction between the Na(+)/K(+)-pump and the Na(+)/Ca(2+)-exchanger leading to an increase in the intracellular calcium concentration ([Ca(2+)](i)) in discrete areas near the plasma membrane. [Ca(2+)](i) in smooth muscle cells was imaged in cultured rat aortic smooth muscle cell pairs (A7r5) and in rat mesenteric small artery segments simultaneously with force. In A7r5 coupling between cells was estimated by measuring membrane capacitance. Smooth muscle cells were uncoupled when the Na(+)/K(+)-pump was inhibited either by a low concentration of ouabain, which also caused a localized increase of [Ca(2+)](i) near the membrane, or by ATP depletion. Reduction of Na(+)/K(+)-pump activity by removal of extracellular potassium ([K(+)](o)) also uncoupled cells, but only after inhibition of K(ATP) channels. Inhibition of the Na(+)/Ca(2+)-exchange activity by SEA0400 or by a reduction of the equilibrium potential (making it more negative) also uncoupled the cells. Depletion of intracellular Na(+) and clamping of [Ca(2+)](i) at low concentrations prevented the uncoupling. The experiments suggest that the Na(+)/K(+)-pump may affect gap junction conductivity via localized changes in [Ca(2+)](i) through modulation of Na(+)/Ca(2+)-exchanger activity.

 1. Intracellular Na(+) and metabolic modulation of Na/K pump and excitability in the rat suprachiasmatic nucleus neurons.

  Science.gov (United States)

  Wang, Yi-Chi; Yang, Jyh-Jeen; Huang, Rong-Chi

  2012-10-01

  Na/K pump activity and metabolic rate are both higher during the day in the suprachiasmatic nucleus (SCN) that houses the circadian clock. Here we investigated the role of intracellular Na(+) and energy metabolism in regulating Na/K pump activity and neuronal excitability. Removal of extracellular K(+) to block the Na/K pump excited SCN neurons to fire at higher rates and return to normal K(+) to reactivate the pump produced rebound hyperpolarization to inhibit firing. In the presence of tetrodotoxin to block the action potentials, both zero K(+)-induced depolarization and rebound hyperpolarization were blocked by the cardiac glycoside strophanthidin. Ratiometric Na(+) imaging with a Na(+)-sensitive fluorescent dye indicated saturating accumulation of intracellular Na(+) in response to pump blockade with zero K(+). The Na(+) ionophore monensin also induced Na(+) loading and hyperpolarized the membrane potential, with the hyperpolarizing effect of monensin abolished in zero Na(+) or by pump blockade. Conversely, Na(+) depletion with Na(+)-free pipette solution depolarized membrane potential but retained residual Na/K pump activity. Cyanide inhibition of oxidative phosphorylation blocked the Na/K pump to depolarize resting potential and increase spontaneous firing in most cells, and to raise intracellular Na(+) levels in all cells. Nonetheless, the Na/K pump was incompletely blocked by cyanide but completely blocked by iodoacetate to inhibit glycolysis, indicating the involvement of both oxidative phosphorylation and glycolysis in fueling the Na/K pump. Together, the results indicate the importance of intracellular Na(+) and energy metabolism in regulating Na/K pump activity as well as neuronal excitability in the SCN neurons.

 2. Synthesis of zeolites Na-A and Na-X from tablet compressed and calcinated coal fly ash

  Science.gov (United States)

  Hu, Tao; Gao, Wenyan; Liu, Xin; Zhang, Yifu; Meng, Changgong

  2017-10-01

  Zeolites Na-A and Na-X are important synthetic zeolites widely used for separation and adsorption in industry. It is of great significance to develop energy-efficient routines that can synthesize zeolites Na-A and Na-X from low-cost raw materials. Coal fly ash (CFA) is the major residue from the combustion of coal and biomass containing more than 85% SiO2 and Al2O3, which can readily replace the conventionally used sodium silicate and aluminate for zeolite synthesis. We used Na2CO3 to replace the expensive NaOH used for the calcination of CFA and showed that tablet compression can enhance the contact with Na2CO3 for the activation of CFA through calcination for the synthesis of zeolites Na-A and Na-X under mild conditions. We optimized the control variables for zeolite synthesis and showed that phase-pure zeolite Na-A can be synthesized with CFA at reactant molar ratio, hydrothermal reaction temperature and reaction time of 1.3Na2O: 0.6Al2O3: 1SiO2: 38H2O at 80°C for 6 h, respectively, while phase-pure zeolite Na-X can be synthesized at 2.2Na2O: 0.2Al2O3: 1SiO2: 88H2O at 100°C for 8 h, respectively. The composition, morphology, specific surface area, vibration spectrum and thermogravimetry of synthesized Na-A and Na-X were further characterized.

 3. The CERES / NA45 experiment

  CERN Multimedia

  Laurent Guiraud

  2000-01-01

  Ceres is one of the second generation heavy ion experiments at CERN's SPS. It is dedicated to the study of electron-positron pairs in relativistic nuclear collisions. NA45 is one of the seven experiments (NA44, NA45, NA49, NA50, NA52, WA97/NA57 and WA98) involved in CERN's Heavy Ion programme which provided evidence for the existence of a new state of matter, the quark-gluon plasma. In this state, quarks, instead of being bound up into more complex particles such as protons and neutrons, are liberated and roam freely. Theory predicts that this state must have existed at about 10 microseconds after the Big Bang, before the formation of matter as we know it today.

 4. The rapid-onset dystonia parkinsonism mutation D923N of the Na+, K+-ATPase alpha3 isoform disrupts Na+ interaction at the third Na+ site.

  Science.gov (United States)

  Einholm, Anja Pernille; Toustrup-Jensen, Mads S; Holm, Rikke; Andersen, Jens Peter; Vilsen, Bente

  2010-08-20

  Rapid-onset dystonia parkinsonism (RDP), a rare neurological disorder, is caused by mutation of the neuron-specific alpha3-isoform of Na(+), K(+)-ATPase. Here, we present the functional consequences of RDP mutation D923N. Relative to the wild type, the mutant exhibits a remarkable approximately 200-fold reduction of Na(+) affinity for activation of phosphorylation from ATP, reflecting a defective interaction of the E(1) form with intracellular Na(+). This is the largest effect on Na(+) affinity reported so far for any Na(+), K(+)-ATPase mutant. D923N also affects the interaction with extracellular Na(+) normally driving the E(1)P to E(2)P conformational transition backward. However, no impairment of K(+) binding was observed for D923N, leading to the conclusion that Asp(923) is specifically associated with the third Na(+) site that is selective toward Na(+). The crystal structure of the Na(+), K(+)-ATPase in E(2) form shows that Asp(923) is located in the cytoplasmic half of transmembrane helix M8 inside a putative transport channel, which is lined by residues from the transmembrane helices M5, M7, M8, and M10 and capped by the C terminus, recently found involved in recognition of the third Na(+) ion. Structural modeling of the E(1) form of Na(+), K(+)-ATPase based on the Ca(2+)-ATPase crystal structure is consistent with the hypothesis that Asp(923) contributes to a site binding the third Na(+) ion. These results in conjunction with our previous findings with other RDP mutants suggest that a selective defect in the handling of Na(+) may be a general feature of the RDP disorder.

 5. Recikliranje plastenk na kreativen način

  OpenAIRE

  Pavlin, Suzana

  2017-01-01

  Plastenke, poleg ostalih plastičnih izdelkov, v zadnjih letih predstavljajo pravo katastrofo za okolje. Domnevamo, da se le redko kdo vpraša, kaj se zgodi z njo po tem, ko je iz nje zaužil še zadnjo kapljico vode. Plastenka je lahko kot večina ostalih komunalnih odpadkov ponovno uporabljena, reciklirana, sežgana ali odložena na deponijo. V primeru nespoštovanja Zakona o varstvu okolja pa pristane v naravi, pogosto v morju, kjer prav počasi razpada in negativno vpliva na celoten ekosistem. V d...

 6. Plant Defensins NaD1 and NaD2 Induce Different Stress Response Pathways in Fungi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter M. Dracatos

  2016-09-01

  Full Text Available Nicotiana alata defensins 1 and 2 (NaD1 and NaD2 are plant defensins from the ornamental tobacco that have antifungal activity against a variety of fungal pathogens. Some plant defensins interact with fungal cell wall O-glycosylated proteins. Therefore, we investigated if this was the case for NaD1 and NaD2, by assessing the sensitivity of the three Aspergillus nidulans (An O-mannosyltransferase (pmt knockout (KO mutants (An∆pmtA, An∆pmtB, and An∆pmtC. An∆pmtA was resistant to both defensins, while An∆pmtC was resistant to NaD2 only, suggesting NaD1 and NaD2 are unlikely to have a general interaction with O-linked side chains. Further evidence of this difference in the antifungal mechanism was provided by the dissimilarity of the NaD1 and NaD2 sensitivities of the Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol signalling knockout mutants from the cell wall integrity (CWI and high osmolarity glycerol (HOG mitogen-activated protein kinase (MAPK pathways. HOG pathway mutants were sensitive to both NaD1 and NaD2, while CWI pathway mutants only displayed sensitivity to NaD2.

 7. Glutamate Water Gates in the Ion Binding Pocket of Na(+) Bound Na(+), K(+)-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Han, Minwoo; Kopec, Wojciech; Solov'yov, Ilia A

  2017-01-01

  III is always protonated. Glutamic acid residues in the three binding sites act as water gates, and their deprotonation triggers water entry to the binding sites. From DFT calculations of Na(+) binding energies, we conclude that three protons in the binding site are needed to effectively bind Na......The dynamically changing protonation states of the six acidic amino acid residues in the ion binding pocket of the Na(+), K(+) -ATPase (NKA) during the ion transport cycle are proposed to drive ion binding, release and possibly determine Na(+) or K(+) selectivity. We use molecular dynamics (MD......(+) from water and four are needed to release them in the next step. Protonation of Asp926 in site III will induce Na(+) release, and Glu327, Glu954 and Glu779 are all likely to be protonated in the Na(+) bound occluded conformation. Our data provides key insights into the role of protons in the Na...

 8. NA62 and NA48/2 results on search for Heavy Neutral Leptons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lamanna Gianluca

  2018-01-01

  Full Text Available In this paper we present new results on upper limits for the search of Heavy Neutral Leptons (HNL with data collected by NA48/2 (2003-2004, NA62-RK (2007 and NA62 (2015 CERN experiments. The data collected with different trigger configuration allow to search for both long and short living heavy neutrinos in the mass range below the kaon mass. In addition the status of the search for K+ → π+vv with the NA62 detector will be briefly presented.

 9. Transmural gradients in Na/K pump activity and [Na+]I in canine ventricle.

  Science.gov (United States)

  Gao, J; Wang, W; Cohen, I S; Mathias, R T

  2005-09-01

  There are well-documented differences in ion channel activity and action potential shape between epicardial (EPI), midmyocardial (MID), and endocardial (ENDO) ventricular myocytes. The purpose of this study was to determine if differences exist in Na/K pump activity. The whole cell patch-clamp was used to measure Na/K pump current (I(P)) and inward background Na(+)-current (I(inb)) in cells isolated from canine left ventricle. All currents were normalized to membrane capacitance. I(P) was measured as the current blocked by a saturating concentration of dihydro-ouabain. [Na(+)](i) was measured using SBFI-AM. I(P)(ENDO) (0.34 +/- 0.04 pA/pF, n = 17) was smaller than I(P)(EPI) (0.68 +/- 0.09 pA/pF, n = 38); the ratio was 0.50 with I(P)(MID) being intermediate (0.53 +/- 0.13 pA/pF, n = 19). The dependence of I(P) on [Na(+)](i) or voltage was essentially identical in EPI and ENDO (half-maximal activation at 9-10 mM [Na(+)](i) or approximately -90 mV). Increasing [K(+)](o) from 5.4 to 15 mM caused both I(P)(ENDO) and I(P)(EPI) to increase, but the ratio remained approximately 0.5. I(inb) in EPI and ENDO were nearly identical ( approximately 0.6 pA/pF). Physiological [Na(+)](i) was lower in EPI (7 +/- 2 mM, n = 31) than ENDO (12 +/- 3 mM, n = 29), with MID being intermediate (9 +/- 3 mM, n = 22). When cells were paced at 2 Hz, [Na(+)](i) increased but the differences persisted (ENDO 14 +/- 3 mM, n = 10; EPI 9 +/- 2 mM, n = 10; and MID intermediate, 11 +/- 2 mM, n = 9). Based on these results, the larger I(P) in EPI appears to reflect a higher maximum turnover rate, which implies either a larger number of active pumps or a higher turnover rate per pump protein. The transmural gradient in [Na(+)](i) means physiological I(P) is approximately uniform across the ventricular wall, whereas transporters that utilize the transmembrane electrochemical gradient for Na(+), such as Na/Ca exchange, have a larger driving force in EPI than ENDO.

 10. Strategies and methods of development of information systems; Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moretti, M; Lucchetti, M C [Rome Univ. 3, Rome (Italy). Facolta' di Economia Federico Caffe' ; Di Marco, R A [ENEA, Funzione Centrale Informatica, Sede Centrale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  Informative system is a relevant and current subject in the modern business studies. Although, in many economics books, is often marginally presented and considered by only one point of view. In this way, many students have a fragmented and incomplete knowledge of the subject, which doesn't allow using all the potentialities of this fundamental corporate resource. The thesis gives just a little contribution to find the fragment of theory dispersed in many field of business studies. The first step was exactly finding these fragments in: strategy, organization, quality, business administration, and business management. Analysed the different definitions and all the various notions to follow up with the speech, is described the impact of I.C.T. in the different business activities. The point of view adopted has been always the Informative System. Using a different approach, the thesis analysed the various business field related with the informative system. The key word of this thesis is: Change. Change is the business structures, strategy, quality, and in the qualifications required by the personal. Following this path, the thesis focuses opportunities offered by new technologies, in many companies during the definition of business strategy. In this second part is studied a business case, ENEA. ENEA is the national department for new technologies and environment. By on-site work, meetings with the personal, reading of the internal documents, and by all the studies done in the first part, are appeared some issues exploiting the Informative System. Are also considered some possible solutions to these issues, they are conform to the theory and law, and easy to realize. The research ends with tree interesting appendix, two about some ENEA's projects and one about hosting and housing. [Italian] I sistemi informativi sono un argomento sicuramente molto rilevante ed attuale. Proprio per questa caratteristica di relativa novita', molto spesso nei libri aziendali viene posto

 11. Reactions of metal oxides with molten NaPO3 + NaCl mixtures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Mityakhina, V.S.; Rodionov, Yu.I.; Silin, M.Yu.

  1988-01-01

  We consider the dissolution mechanism for iron (III), europium(III), and tin(IV) oxides in molten NaPO 3 + NaCl that are responsible for the peak solubilities. We chose Fe 2 O 3 as the basic material since this occurs in large amounts around damaged metal structures in rock salt mines in a proposed zone for storing vitrified radioactive wastes. Solubility measurement and paper chromatography show that Fe 2 O 3 dissolves in molten NaPO 3 + NaCl in air by reaction with the solvent to give double iron and sodium diphosphates and monophosphates in accordance with the initial solution-in-the-melt composition, the degree of equilibration, and the temperature. The elevated solubilities for initial NaCl contents close to 30 mole % are due to sodium triphosphates and tricyclophosphates present in these melts. Moessbauer spectroscopy confirms that double iron, europium and tin diphosphates and monophosphates containing sodium occur in these chloride-polyphosphate melts

 12. Na(+),K (+)-ATPase as a docking station: protein-protein complexes of the Na(+),K (+)-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Reinhard, Linda; Tidow, Henning; Clausen, Michael J; Nissen, Poul

  2013-01-01

  The Na(+),K(+)-ATPase, or sodium pump, is well known for its role in ion transport across the plasma membrane of animal cells. It carries out the transport of Na(+) ions out of the cell and of K(+) ions into the cell and thus maintains electrolyte and fluid balance. In addition to the fundamental ion-pumping function of the Na(+),K(+)-ATPase, recent work has suggested additional roles for Na(+),K(+)-ATPase in signal transduction and biomembrane structure. Several signaling pathways have been found to involve Na(+),K(+)-ATPase, which serves as a docking station for a fast-growing number of protein interaction partners. In this review, we focus on Na(+),K(+)-ATPase as a signal transducer, but also briefly discuss other Na(+),K(+)-ATPase protein-protein interactions, providing a comprehensive overview of the diverse signaling functions ascribed to this well-known enzyme.

 13. Characterization of Na+-linked and Na+-independent Cl-/HCO3- exchange systems in Chinese hamster lung fibroblasts

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cassel, D.; Scharf, O.; Rotman, M.; Cragoe, E.J. Jr.; Katz, M.

  1988-01-01

  The PS120 variant of Chinese hamster lung fibroblasts which lacks Na + /H + exchange activity was used to investigate bicarbonate transport systems and their role in intracellular pH (pH/sub i/) regulation. When pH/sub i/ was decreased by acid load, bicarbonate caused pH/sub i/ increase and stimulated 36 Cl - efflux from the cells, both in a Na + -dependent manner. These results together with previous findings that bicarbonate stimulates 22 Na + uptake in PS120 cells demonstrate the presence of a Na + -linked Cl - /HCO 3 - exchange system. In cells with normal initial pH/sub i/, bicarbonate caused Na + -independent pH/sub i/ increase in Cl - -free solutions and stimulated Na + -independent 36 Cl - efflux, indicating that a Na + -independent Cl - /HCO 3 - exchanger is also present in the cell. Na + -linked and Na + -independent Cl - /HCO 3- exchange is apparently mediated by two distinct systems, since a [(tetrahydrofluorene-7-yl)oxy]acetic acid derivative selectively inhibits the Na + -independent exchanger. An additional distinctive features is a 10-fold lower affinity for chloride of the Na + -linked exchanger. The Na + -linked and Na + -independent Cl - /HCO 3 - exchange systems are likely to protect the cell from acid and alkaline load, respectively

 14. Na/K Pump and Beyond: Na/K-ATPase as a Modulator of Apoptosis and Autophagy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cassiano Felippe Gonçalves-de-Albuquerque

  2017-04-01

  Full Text Available Lung cancer is a leading cause of global cancer deaths. Na/K-ATPase has been studied as a target for cancer treatment. Cardiotonic steroids (CS trigger intracellular signalling upon binding to Na/K-ATPase. Normal lung and tumour cells frequently express different pump isoforms. Thus, Na/K-ATPase is a powerful target for lung cancer treatment. Drugs targeting Na/K-ATPase may induce apoptosis and autophagy in transformed cells. We argue that Na/K-ATPase has a role as a potential target in chemotherapy in lung cancer treatment. We discuss the effects of Na/K-ATPase ligands and molecular pathways inducing deleterious effects on lung cancer cells, especially those leading to apoptosis and autophagy.

 15. Na/K Pump and Beyond: Na/K-ATPase as a Modulator of Apoptosis and Autophagy.

  Science.gov (United States)

  Felippe Gonçalves-de-Albuquerque, Cassiano; Ribeiro Silva, Adriana; Ignácio da Silva, Camila; Caire Castro-Faria-Neto, Hugo; Burth, Patrícia

  2017-04-21

  Lung cancer is a leading cause of global cancer deaths. Na/K-ATPase has been studied as a target for cancer treatment. Cardiotonic steroids (CS) trigger intracellular signalling upon binding to Na/K-ATPase. Normal lung and tumour cells frequently express different pump isoforms. Thus, Na/K-ATPase is a powerful target for lung cancer treatment. Drugs targeting Na/K-ATPase may induce apoptosis and autophagy in transformed cells. We argue that Na/K-ATPase has a role as a potential target in chemotherapy in lung cancer treatment. We discuss the effects of Na/K-ATPase ligands and molecular pathways inducing deleterious effects on lung cancer cells, especially those leading to apoptosis and autophagy.

 16. Subnitride chemistry: A first-principles study of the NaBa3N, Na5Ba3N, and Na16Ba6N phases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oliva, Josep M.

  2005-01-01

  An ab initio study on the electronic structure of the subnitrides NaBa 3 N, Na 5 Ba 3 N, and Na 16 Ba 6 N is performed for the first time. The NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N phases consist of infinite 1 ∞ [NBa 6/2 ] strands composed of face-sharing NBa 6 octahedra surrounded by a 'sea' of sodium atoms. The Na 16 Ba 6 N phase consist of discrete [NBa 6 ] octahedra arranged in a body-cubic fashion, surrounded by a 'sea' of sodium atoms. Our calculations suggest that the title subnitrides are metals. Analysis of the electronic structure shows partial interaction of N(2s) with Ba(5p) electrons in the lower energy region for NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N. However, no dispersion is observed for the N(2s) and Ba(5p) bands in the cubic phase Na 16 Ba 6 N. The metallic band below the Fermi level shows a strong mixing of N(2p), Ba(6s), Ba(5d), Ba(6p), Na(3s) and Na(3p) orbitals. The metallic character in these nitrides stems from delocalized electrons corresponding to hybridized 5d l 6s m 6p n barium orbitals which interact with hybridized 3s n 3p m sodium orbitals. Analysis of the electron density and electronic structure in these nitrides shows two different regions: a metallic matrix corresponding to the sodium atoms and the regions around them and heteropolar bonding between nitrogen and barium within the infinite 1 ∞ [NBa 6/2 ] strands of the NaBa 3 N and Na 5 Ba 3 N phases, and within the isolated [NBa 6 ] octahedra of the Na 16 Ba 6 N phase. The nitrogen atoms inside the strands and octahedra are negatively charged, the anionic character of nitrogens being larger in the isolated octahedra of the cubic phase Na 16 Ba 6 N, due to the lack of electron delocalization along one direction as opposed to the other phases. The sodium and barium atoms appear to be slightly negatively and positively charged, the latter to a larger extent. From the computed Ba-N overlap populations as well as the analysis of the contour maps of differences between total density and superposition of

 17. WPŁYW WIEKU NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE BETONU MODYFIKOWANEGO DODATKIEM METAKAOLINITU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz KONKOL

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu po 2, 3, 7, 14, 28 i 56 dniach dojrzewania. Dodatek metakaolinitu użyto jako częściowy substytut cementu, dokonując wymiany 10% masy cementu na metakaolinit. Udział ten uznawany jest za optymalny z uwagi na inne niż wytrzymałość na ściskanie właściwości betonu, w tym trwałość betonu modyfikowanego metakaolinitem. Badania przeprowadzono także dla betonu tła, betonu bez dodatku metakaolinitu. Betony wykonano przy założeniu stałego stosunku woda/spoiwo, względnie woda/cement wynoszącego 0,45 oraz przy użyciu cementu portlandzkiego CEM I 32,5R, piasku kwarcowego frakcji do 2 mm oraz grysu bazaltowego frakcji do 16 mm. W celu uzyskania pożądanej konsystencji mieszanki betonowej zastosowano upłynniacz na bazie estrów polikarboksylowych. Uzyskane rezultaty badań potwierdziły wysoką aktywność pucolanową metakaolinitu już we wczesnym okresie dojrzewania betonu. W okresie między 3 a 7 dniem dojrzewania stwierdzono wolniejszy przyrost wytrzymałości na ściskanie w betonie niemodyfikowanym metakaolinitem, podczas gdy w betonie, w którym 10% masy cementu zastąpiono metakaolinitem uwidocznił się znaczący przyrost wytrzymałości na ściskanie. Po 2 dniach dojrzewania wytrzymałość na ściskanie betonu tła była nieznacznie wyższa od wytrzymałości na ściskanie betonu modyfikowanego. Korzystny wpływ dodatku metakaolinitu wynikający z jego wysokiej aktywności pucolanowej, jak również z uszczelniającego charakteru tego dodatku obserwowano jest zwłaszcza w okresie między 3 a 14 dniem dojrzewania. W tym okresie obserwowano znaczny przyrost wytrzymałości na ściskanie betonu modyfikowanego w porównaniu z wytrzymałością na ściskanie betonu tła. Po 7 i 14 dniach dojrzewania stwierdzono odpowiednio prawie 25% i 21% wzrost wytrzymałości na ściskanie na skutek użycia metakaolinitu.

 18. Teratological studies of DTPA-CaNa3, DTPA-ZnNa3 and quinamic acid in mice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luo Meichu; Ruan Tianming; Tong Shungao

  1989-01-01

  DTPA-CaNa 3 , DTPA-ZnNa 3 and quinamic acid are effective chelating agents for removing actinide elements from the body. In this experiment, different doses of DTPA-CaNa 3 , DTPA-ZnNa 3 and quinamic acid were given to mice on gestation days 6-10. Eight groups of mice received 0.8 and 2.0 mM/kg of DTPA-CaNa 3 , 3.8, 7.6, and 11.4 mM/kg of DTPA-ZnNa 3 and 0.42, 2.1, and 4.2 mM/kg of quinamic acid. Hypetonic saline and isotonic saline were given to two control groups. DTPA-CaNa 3 and quinamidic acid were found to be much more toxic to fetus of mice than DTPA-ZnNa 3 . When the doses of DTPA-CaMa 3 and quinamidic acid were 20 times higher than the human dose, the number of resorbed fetus was increased and the number and weight of live fetus were reduced. The result of injection with 7.6 mM/kg (200 times of human dose)DTPA-ZnNa 3 and that of injection with isotonic saline are the same. Therefore, we suggest that the DTPA-CaNa 3 and quinamidic acid should not be given to pregnant woman, if chelation therapy is needed, while the much safer DTPA-ZnNa 3 could be used

 19. Na-ion dynamics in Quasi-1D compound NaV2O4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Månsson, M; Umegaki, I; Nozaki, H; Higuchi, Y; Sugiyama, J; Kawasaki, I; Watanabe, I; Sakurai, H

  2014-01-01

  We have used the pulsed muon source at ISIS to study high-temperature Na-ion dynamics in the quasi-one-dimensional (Q1D) metallic antiferromagnet NaV 2 O 4 . By performing systematic zero-field and longitudinal-field measurements as a function of temperature we clearly distinguish that the hopping rate increases exponentially above T diff ≈ 250 K. The data is well fitted to an Arrhenius type equation typical for a diffusion process, showing that the Na-ions starts to be mobile above T diff . Such results make this compound very interesting for the tuning of Q1D magnetism using atomic-scale ion-texturing through the periodic potential from ordered Na-vacancies. Further, it also opens the door to possible use of NaV 2 O 4 and related compounds in energy related applications

 20. Simulazioni geospaziali I sistemi pedestri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Bartoli

  2008-03-01

  Full Text Available Geospatial solutions: the pedestrian systems Investigating alongside Decision Support System simulation based models are centric. Even though Geographic Information Systems do not get in touch with Agent Based Models sooner, geospatial  simulations provide several enhancements in emergency evacuation scenarios. In a small scale pedestrian movement modelling which depicts crowd behaviour and gathering as well as ingress and egress situations from large venue where panic usually rises. Crowd managers can be supported in their decisions by running the same model against different conditions such as spatial constraints to take a turn for the better and avoid congestions as well crushing and trampling phenomena.

 1. O Passeio Público do Rio de Janeiro na Literatura, na Pintura e na Fotografia do Século XIX

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solange de Aragão

  2012-06-01

  Full Text Available Este artigo tem como objetivo geral e mais amplo chamar a atenção dos pesquisadores para a importância da literatura, da pintura e da fotografia como fontes documentais para a construção da História do Paisagismo no Brasil por meio de um estudo de caso muito particular: o Passeio Público do Rio de Janeiro no século XIX. São objetivos específicos apresentar e analisar o modo como esse espaço livre público aparece na literatura, na pintura e na fotografia desse período, considerando suas transformações paisagísticas.

 2. Solubility of NaNd(CO3)2.6H2O(c) in concentrated Na2CO3 and NaHCO3 solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rao, L.; Rai, D.; Felmy, A.R.; Fulton, R.W.; Novak, C.F.

  1996-01-01

  NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) was identified to be the final equilibrium solid phase in suspensions containing concentrated sodium carbonate (0.1 to 2.0 M) and sodium bicarbonate (0.1 to 1.0 M), with either NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) or Nd 2 (CO 3 ) 3 x xH 2 O(s) as initial solids. A thermodynamic model, based on Pitzer's specific into-interaction approach, was developed to interpret the solubility of NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) as functions of sodium carbonate and sodium bicarbonate concentrations. In this model, the solubility data of NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c) were explained by assuming the formation of NdCO 3 + , Nd(CO 3 ) 2 - and Nd(CO 3 ) 3 3- species and invoking the specific ion interactions between Na + and Nd(CO 3 ) 3 3- . Ion interaction parameters for Na + -Nd(CO 3 ) 3 3- were developed to fit the solubility data. Based on the model calculations, Nd(CO 3 ) 3 3- was the predominant aqueous neodymium species in 0.1 to 2 M sodium carbonate and 0.1 to 1 M sodium bicarbonate solutions. The logarithm of the NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O solubility product (NaNd(CO 3 ) 2 x 6 H 2 O(c)=Na + +Nd 3+ +2 CO 3 2- +6 H 2 O) was calculated to be -21.39. This model also provided satisfactory interpretation of the solubility data of the analogous Am(III) system in less concentrated carbonate and bicarbonate solutions. (orig.)

 3. FARKLI YAPIDAKİ RADYAL MANYETİK YATAK SİSTEMLERİNİN İKİ BOYUTLU STATİK MANYETİK ANALİZİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf ÖNER

  2005-03-01

  Full Text Available Sürtünme kayıpları, diğer dönel makinalarda olduğu gibi elektrik makinalarında da önemli bir problemdir. Ayrıca, sürtünme kayıplarının oluştuğu yataklar periyodik aralıklarla yağlanmaya ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada, elektrik motorunun sürtünme kayıplarını azaltmak için, farklı yapıya sahip radyal manyetik yatak sistemlerinin iki boyutlu statik manyetik analizi yapılmış ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır; ayrıca, dört kutba sahip manyetik yatak sistemi gerçeklenmiş ve bir asenkron motora uygulanmıştır. Simülasyonlarda, tasarlanan manyetik yatak sistemi tarafından asenkron motorun rotoruna uygulanan kuvvetler, FEMM yazılım paketi kullanan bir bilgisayar yardımıyla hesaplanmıştır. Uygulamada, manyetik yatak sistemi ile mekanik yatak sistemi 350 d/d'lık hızlara kadar karşılaştırıldığında; manyetik yataklı sistemin, asenkron motorun yüksüz çalışma kayıplarını % 15 dolaylarında azalttığı gözlenmiştir. Buna ek olarak, motorun mekanik gürültüsü de önemli derecede azalmıştır.

 4. Mechanism of μ-conotoxin PIIIA binding to the voltage-gated Na+ channel NaV1.4.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rong Chen

  Full Text Available Several subtypes of voltage-gated Na+ (NaV channels are important targets for pain management. μ-Conotoxins isolated from venoms of cone snails are potent and specific blockers of different NaV channel isoforms. The inhibitory effect of μ-conotoxins on NaV channels has been examined extensively, but the mechanism of toxin specificity has not been understood in detail. Here the known structure of μ-conotoxin PIIIA and a model of the skeletal muscle channel NaV1.4 are used to elucidate elements that contribute to the structural basis of μ-conotoxin binding and specificity. The model of NaV1.4 is constructed based on the crystal structure of the bacterial NaV channel, NaVAb. Six different binding modes, in which the side chain of each of the basic residues carried by the toxin protrudes into the selectivity filter of NaV1.4, are examined in atomic detail using molecular dynamics simulations with explicit solvent. The dissociation constants (Kd computed for two selected binding modes in which Lys9 or Arg14 from the toxin protrudes into the filter of the channel are within 2 fold; both values in close proximity to those determined from dose response data for the block of NaV currents. To explore the mechanism of PIIIA specificity, a double mutant of NaV1.4 mimicking NaV channels resistant to μ-conotoxins and tetrodotoxin is constructed and the binding of PIIIA to this mutant channel examined. The double mutation causes the affinity of PIIIA to reduce by two orders of magnitude.

 5. Muscle K+, Na+, and Cl- disturbances and Na+-K+ pump inactivation: implications for fatigue

  DEFF Research Database (Denmark)

  McKenna, Michael J; Bangsbo, Jens; Renaud, Jean-Marc

  2008-01-01

  (+)-ATPase activity during exercise stabilizes Na(+) and K(+) concentration gradients and membrane excitability and thus protects against fatigue. However, during intense contraction some Na(+)-K(+) pumps are inactivated and together with further ionic disturbances, likely precipitate muscle fatigue.......Membrane excitability is a critical regulatory step in skeletal muscle contraction and is modulated by local ionic concentrations, conductances, ion transporter activities, temperature, and humoral factors. Intense fatiguing contractions induce cellular K(+) efflux and Na(+) and Cl(-) influx......, causing pronounced perturbations in extracellular (interstitial) and intracellular K(+) and Na(+) concentrations. Muscle interstitial K(+) concentration may increase 1- to 2-fold to 11-13 mM and intracellular K(+) concentration fall by 1.3- to 1.7-fold; interstitial Na(+) concentration may decline by 10 m...

 6. Route, mechanism, and implications of proton import during Na+/K+ exchange by native Na+/K+-ATPase pumps

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia

  2014-01-01

  A single Na+/K+-ATPase pumps three Na+ outwards and two K+ inwards by alternately exposing ion-binding sites to opposite sides of the membrane in a conformational sequence coupled to pump autophosphorylation from ATP and auto-dephosphorylation. The larger flow of Na+ than K+ generates outward current across the cell membrane. Less well understood is the ability of Na+/K+ pumps to generate an inward current of protons. Originally noted in pumps deprived of external K+ and Na+ ions, as inward current at negative membrane potentials that becomes amplified when external pH is lowered, this proton current is generally viewed as an artifact of those unnatural conditions. We demonstrate here that this inward current also flows at physiological K+ and Na+ concentrations. We show that protons exploit ready reversibility of conformational changes associated with extracellular Na+ release from phosphorylated Na+/K+ pumps. Reversal of a subset of these transitions allows an extracellular proton to bind an acidic side chain and to be subsequently released to the cytoplasm. This back-step of phosphorylated Na+/K+ pumps that enables proton import is not required for completion of the 3 Na+/2 K+ transport cycle. However, the back-step occurs readily during Na+/K+ transport when external K+ ion binding and occlusion are delayed, and it occurs more frequently when lowered extracellular pH raises the probability of protonation of the externally accessible carboxylate side chain. The proton route passes through the Na+-selective binding site III and is distinct from the principal pathway traversed by the majority of transported Na+ and K+ ions that passes through binding site II. The inferred occurrence of Na+/K+ exchange and H+ import during the same conformational cycle of a single molecule identifies the Na+/K+ pump as a hybrid transporter. Whether Na+/K+ pump–mediated proton inflow may have any physiological or pathophysiological significance remains to be clarified. PMID

 7. Route, mechanism, and implications of proton import during Na+/K+ exchange by native Na+/K+-ATPase pumps.

  Science.gov (United States)

  Vedovato, Natascia; Gadsby, David C

  2014-04-01

  A single Na(+)/K(+)-ATPase pumps three Na(+) outwards and two K(+) inwards by alternately exposing ion-binding sites to opposite sides of the membrane in a conformational sequence coupled to pump autophosphorylation from ATP and auto-dephosphorylation. The larger flow of Na(+) than K(+) generates outward current across the cell membrane. Less well understood is the ability of Na(+)/K(+) pumps to generate an inward current of protons. Originally noted in pumps deprived of external K(+) and Na(+) ions, as inward current at negative membrane potentials that becomes amplified when external pH is lowered, this proton current is generally viewed as an artifact of those unnatural conditions. We demonstrate here that this inward current also flows at physiological K(+) and Na(+) concentrations. We show that protons exploit ready reversibility of conformational changes associated with extracellular Na(+) release from phosphorylated Na(+)/K(+) pumps. Reversal of a subset of these transitions allows an extracellular proton to bind an acidic side chain and to be subsequently released to the cytoplasm. This back-step of phosphorylated Na(+)/K(+) pumps that enables proton import is not required for completion of the 3 Na(+)/2 K(+) transport cycle. However, the back-step occurs readily during Na(+)/K(+) transport when external K(+) ion binding and occlusion are delayed, and it occurs more frequently when lowered extracellular pH raises the probability of protonation of the externally accessible carboxylate side chain. The proton route passes through the Na(+)-selective binding site III and is distinct from the principal pathway traversed by the majority of transported Na(+) and K(+) ions that passes through binding site II. The inferred occurrence of Na(+)/K(+) exchange and H(+) import during the same conformational cycle of a single molecule identifies the Na(+)/K(+) pump as a hybrid transporter. Whether Na(+)/K(+) pump-mediated proton inflow may have any physiological or

 8. Growth mechanism of NaClO 3 and NaBrO 3 crystals from aqueous ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  A study of growth rates of NaClO3 and NaBrO3 has been carried out using a small growth cell by in situ observation. Normal growth rates of {100} faces of NaClO3 and {111} faces of NaBrO3 along ⟨ 110 ⟩ direction are measured under relatively high supersaturation ranging from 3–8%. In the initial stages of growth, {100}, ...

 9. Rescue of Na+ affinity in aspartate 928 mutants of Na+,K+-ATPase by secondary mutation of glutamate 314.

  Science.gov (United States)

  Holm, Rikke; Einholm, Anja P; Andersen, Jens P; Vilsen, Bente

  2015-04-10

  The Na(+),K(+)-ATPase binds Na(+) at three transport sites denoted I, II, and III, of which site III is Na(+)-specific and suggested to be the first occupied in the cooperative binding process activating phosphorylation from ATP. Here we demonstrate that the asparagine substitution of the aspartate associated with site III found in patients with rapid-onset dystonia parkinsonism or alternating hemiplegia of childhood causes a dramatic reduction of Na(+) affinity in the α1-, α2-, and α3-isoforms of Na(+),K(+)-ATPase, whereas other substitutions of this aspartate are much less disruptive. This is likely due to interference by the amide function of the asparagine side chain with Na(+)-coordinating residues in site III. Remarkably, the Na(+) affinity of site III aspartate to asparagine and alanine mutants is rescued by second-site mutation of a glutamate in the extracellular part of the fourth transmembrane helix, distant to site III. This gain-of-function mutation works without recovery of the lost cooperativity and selectivity of Na(+) binding and does not affect the E1-E2 conformational equilibrium or the maximum phosphorylation rate. Hence, the rescue of Na(+) affinity is likely intrinsic to the Na(+) binding pocket, and the underlying mechanism could be a tightening of Na(+) binding at Na(+) site II, possibly via movement of transmembrane helix four. The second-site mutation also improves Na(+),K(+) pump function in intact cells. Rescue of Na(+) affinity and Na(+) and K(+) transport by second-site mutation is unique in the history of Na(+),K(+)-ATPase and points to new possibilities for treatment of neurological patients carrying Na(+),K(+)-ATPase mutations. © 2015 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 10. Lokalna agenda 21 in trajnostni razvoj: primer mesta Harran v Turčiji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reyhan Genli Yiğiter

  2011-01-01

  Full Text Available Enaindvajseto stoletje je začetek nove dobe, v kateri bo treba k urbanemu razvoju na mednarodni in nacionalni ravni, k enakosti, kontinuiteti, sposobnosti ter administraciji s številnimi akterji in sistemi naselij pristopiti z novo etiko upravljanja naselij. Koncept trajnostnega razvoja je bil prvič predstavljen na konferenci o nacionalnem razvoju in okolju leta 1992 v Riu de Janeiru (znani tudi pod imenom »Earth Summit«, kjer so sprejeli akcijski načrt Agenda 21. Ta obsežni dokument določa dolžnosti vlad, nevladnih organizacij, lokalnih oblasti, organov Organizacije združenih narodov, razvojnih organizacij ter vseh oseb in ustanov, ki vplivajo na okolje. Na tej podlagi pričujoča raziskava ocenjuje rastočo potrebo po urbani preobrazbi v Turčiji na različnih ravneh v okviru lokalne agende 21, pri kateri lahko sodelujejo različni akterji. Prispevek se teh vprašanj ne loteva le s stališča države, temveč tudi s stališča vseh akterjev, ki so jim bile dodeljene dolžnosti. Preučuje filozofijo programa lokalne agende 21 in njegovo izvajanje v občini Harran ter tudi raven doseženih ciljev lokalne agende 21 v Turčiji in politike, povezane z obravnavanim primerom. V prispevek so vključeni predlogi, ki bodo vsem lokalnim oblastem v Turčiji omogočili, da bodo lahko pregledale svoje programe v okviru akcijskega načrta lokalna agenda 21 in tako sodelovale v procesu urbane preobrazbe, razvile lokalne politike trajnostnega razvoja ter pripravile kratkoročne in dolgoročne načrte za reševanje težav.

 11. The system NaVO3-Na2WO4-Na2W2O7

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kazanbekov, V.R.; Gasanaliev, A.M.; Kazanbekov, R.G.

  1994-01-01

  Phase diagrams of sodium metavanadate-sodium ditungstate, sodium metavanadate-sodium tungstate systems and surface of primary crystallization of sodium metavabadate-sodium tungstate-sodium ditungstate system were studied. The system sodium metavanadate-sodium ditungstate is eutectic one. Compound NaVO 3 x2Na 2 WO 4 is formed in solid state in sodium metavanadate-sodium tungstate system. Liquidus surface of sodium metavanadate-sodium tungstate-sodium ditungstate is presented by three crystallization fields of initial components. Composition and melting point of ternary eutectics are determined

 12. Summer sudden Na number density enhancements measured with the ALOMAR Weber Na Lidar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Heinrich

  2008-05-01

  Full Text Available We present summer Na-densities and atmospheric temperatures measured 80 to 110 km above the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR. The Weber Na Lidar is part of ALOMAR, located at 69° N in Norway, 150 km north of the Arctic Circle. The sun does not set here during the summer months, and measurements require a narrowband Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter (FADOF.

  We discuss an observed sudden enhancement in the Na number density around 22:00 UT on 1 to 2 June 2006. We compare this observation with previous summer measurements and find a frequent appearance of Na number density enhancements near local midnight. We describe the time of appearance, the altitude distribution, the duration and the strength of these enhancements and compare them to winter observations. We investigate possible formation mechanisms and, as others before, we find a strong link between these Na number density enhancements and sporadic E layers.

 13. Summer sudden Na number density enhancements measured with the ALOMAR Weber Na Lidar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Heinrich

  2008-05-01

  Full Text Available We present summer Na-densities and atmospheric temperatures measured 80 to 110 km above the Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR. The Weber Na Lidar is part of ALOMAR, located at 69° N in Norway, 150 km north of the Arctic Circle. The sun does not set here during the summer months, and measurements require a narrowband Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter (FADOF. We discuss an observed sudden enhancement in the Na number density around 22:00 UT on 1 to 2 June 2006. We compare this observation with previous summer measurements and find a frequent appearance of Na number density enhancements near local midnight. We describe the time of appearance, the altitude distribution, the duration and the strength of these enhancements and compare them to winter observations. We investigate possible formation mechanisms and, as others before, we find a strong link between these Na number density enhancements and sporadic E layers.

 14. Muziki wa Hip Hop na Haki Za Kijamii: Dhima, Changamoto na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ni dhahiri kuwa haki za kijamii zinaweza kuwasilishwa kwa jamii pana kupitia sanaa ya hip hop. Makala haya basi, yanabainisha dhima na mchango wa muziki wa hip hop katika masuala ya haki za kijamii, yanafafanua changamoto za muziki huu katika kuwasilisha haki za kijamii na kutoa mapendekezo kwa makundi ...

 15. Sequential growth of sandwiched NaYF{sub 4}:Yb/Er@NaYF{sub 4}:Yb@NaNdF{sub 4}:Yb core–shell–shell nanoparticles for photodynamic therapy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peng, Huang-Yong; Ding, Bin-Bin; Ma, Yin-Chu [Department of Medical Materials and Rehabilitation Engineering, School of Medical Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009 (China); Sun, Shi-Qi [State Key Laboratory of Veterinary Etiological Biology and Key Laboratory of Animal Virology of Ministry of Agriculture, Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Xujiaping 1, Lanzhou, Gansu 730046 (China); Tao, Wei [Department of Medical Materials and Rehabilitation Engineering, School of Medical Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009 (China); Guo, Yan-Chuan [Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190 (China); Guo, Hui-Chen, E-mail: ghch-2004@hotmail.com [State Key Laboratory of Veterinary Etiological Biology and Key Laboratory of Animal Virology of Ministry of Agriculture, Lanzhou Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Xujiaping 1, Lanzhou, Gansu 730046 (China); Yang, Xian-Zhu, E-mail: yangxz@hftu.edu.cn [Department of Medical Materials and Rehabilitation Engineering, School of Medical Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009 (China); Qian, Hai-Sheng, E-mail: shqian@hfut.edu.cn [Department of Medical Materials and Rehabilitation Engineering, School of Medical Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009 (China)

  2015-12-01

  Graphical abstract: The monodisperse elliptical NaYF{sub 4}:Yb/Er@NaYF{sub 4}:Yb@NaNdF{sub 4}:Yb core–shell–shell nanoparticles have been synthesized successfully by a facile sequential growth process, which can be used as transducer for photodynamic therapy of cancer cells. - Highlights: • The NaYF{sub 4}:Yb/Er@NaYF{sub 4}:Yb@NaNdF{sub 4}:Yb nanoparticles have been fabricated successfully. • The as-prepared nanoparticles show strong fluorescence excited at 980 or 808 nm. • The nanoparticles were transferred into the aqueous phase via a facile process. • Photosensitizers were loaded into the composites for photodynamic therapy. - Abstract: Upconversion (UC) nanostructures have attracted much interest for their extensive biological applications. In this work, we describe a sequential synthetic route to prepare sandwiched NaYF{sub 4}:Yb/Er@NaYF{sub 4}:Yb@NaNdF{sub 4}:Yb core–shell upconversion nanoparticles. The as-prepared products were investigated by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM, JEM 2100F), respectively. The as-prepared core–shell nanoparticles of NaYF{sub 4}:Yb/Er@NaYF{sub 4}:Yb@NaNdF{sub 4}:Yb are composed of elliptical nanoparticles with a length of 80 nm and width of 42 nm, which show efficient upconversion fluorescence excited at 808 nm indicating the formation of core–shell–shell sandwiched nanostructures. In addition, the as-prepared sandwiched NaYF{sub 4}:Yb/Er@NaYF{sub 4}:Yb@NaNdF{sub 4}:Yb core–shell upconversion nanoparticles also show strong upconversion fluorescence excited at 980 nm. Amphiphilic mPEG{sub 2k}-b-PEBEP{sub 6K} copolymers (denoted as PPE) were chosen to transfer these hydrophobic UCNPs into the aqueous phase for biological application. In vitro photodynamic therapy of cancer cells show that the viability of cells incubated with the nanoparticles loaded with MC 540 was significantly lower as compared to the nanoparticles without photosensitizers exposed to NIR laser.

 16. Intracellular Na+ regulation of Na+ pump sites in cultured vascular smooth muscle cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allen, J.C.; Navran, S.S.; Seidel, C.L.; Dennison, D.K.; Amann, J.M.; Jemelka, S.K.

  1989-01-01

  Enzymatically dispersed cells from canine saphenous vein and femoral artery were grown in fetal calf serum and studied at day 0 (freshly dispersed) through confluence in primary culture. Intracellular Na levels (Nai), but not intracellular K (Ki), were increased after 24 h in culture and then decreased to a steady state by 4 days. Na+ pump site number [( 3 H] ouabain binding) increased through day 3 and remained elevated. Nai was still elevated at 2 days when the Na+ pump site number began to increase. Total pump turnover (maximum ouabain-inhibited 86 Rb uptake) reflected the increase in Na+ pump site number. These key events precede the observed increases in both protein production and cellular proliferation. If the same cells are maintained in defined medium, without fetal calf serum, Nai, Ki, and the number of [ 3 H]ouabain binding sites do not change with time. These data are consistent with the suggestion that the initial mitogenic response of vascular smooth muscle cells to fetal calf serum involves an increased Na+ influx, and a Nai accumulation, caused by low Na+ pump density. The synthesis of new pump sites effects a decrease in the accumulated Nai, which may be related to cell proliferation

 17. On the Stability of NaO2 in Na-O2 Batteries.

  Science.gov (United States)

  Liu, Chenjuan; Carboni, Marco; Brant, William R; Pan, Ruijun; Hedman, Jonas; Zhu, Jiefang; Gustafsson, Torbjörn; Younesi, Reza

  2018-04-25

  Na-O 2 batteries are regarded as promising candidates for energy storage. They have higher energy efficiency, rate capability, and chemical reversibility than Li-O 2 batteries; in addition, sodium is cheaper and more abundant compared to lithium. However, inconsistent observations and instability of discharge products have inhibited the understanding of the working mechanism of this technology. In this work, we have investigated a number of factors that influence the stability of the discharge products. By means of in operando powder X-ray diffraction study, the influence of oxygen, sodium anode, salt, solvent, and carbon cathode were investigated. The Na metal anode and an ether-based solvent are the main factors that lead to the instability and decomposition of NaO 2 in the cell environment. This fundamental insight brings new information on the working mechanism of Na-O 2 batteries.

 18. NaK handling and removal

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desreumaux, J.; Rodriguez, G.; Guigon, A.; Verdelli, J.; Thomine, G.

  1997-01-01

  Sodium-potassium alloy is used in specific application in French Fast Breeder Reactors as: cold traps, NaK bubbler for argon purification, valves and also in experimental irradiation devices. lt has been preferred to sodium because it is liquid from + 7 deg. C for the most common peritectic alloy. After its use, NaK is considered as a hazardous waste (nuclear or not) due to its high reactivity with air and water. The most important risk remains in handling NaK systems which have not been operated for some time. The NaK will be covered with a crust of the superoxide K02 which is a strong oxidising agent. Thermodynamically, K02 will react with most organic material or metallic dust or swarfs and can also react with additional NaK to give sufficient heat to boil part of the NaK, resulting in a sudden increase in pressure and small explosions. We describe the formation given to experimenters in our Sodium School and the CEA's experience in treating specific devices for transportation, decanting of tanks, tank opening and NaK removal. (author)

 19. Angiotensin II-induced hypertension increases plasma membrane Na pump activity by enhancing Na entry in rat thick ascending limbs.

  Science.gov (United States)

  Gonzalez-Vicente, Agustin; Garvin, Jeffrey L

  2013-11-01

  Thick ascending limbs (TAL) reabsorb 30% of the filtered NaCl load. Na enters the cells via apical Na-K-2Cl cotransporters and Na/H exchangers and exits via basolateral Na pumps. Chronic angiotensin II (ANG II) infusion increases net TAL Na transport and Na apical entry; however, little is known about its effects on the basolateral Na pump. We hypothesized that in rat TALs Na pump activity is enhanced by ANG II-infusion, a model of ANG II-induced hypertension. Rats were infused with 200 ng·kg(-1)·min(-1) ANG II or vehicle for 7 days, and TAL suspensions were obtained. We studied plasma membrane Na pump activity by measuring changes in 1) intracellular Na (Nai) induced by ouabain; and 2) ouabain-sensitive oxygen consumption (QO2). We found that the ouabain-sensitive rise in Nai in TALs from ANG II-infused rats was 12.8 ± 0.4 arbitrary fluorescent units (AFU)·mg(-1)·min(-1) compared with only 9.9 ± 1.1 AFU·mg(-1)·min(-1) in controls (P Na pump expression, the number of Na pumps in the plasma membrane, or the affinity for Na. When furosemide (1.1 mg·kg(-1)·day(-1)) was coinfused with ANG II, no increase in plasma membrane Na pump activity was observed. We concluded that in ANG II-induced hypertension Na pump activity is increased in the plasma membrane of TALs and that this increase is caused by the chronically enhanced Na entry occurring in this model.

 20. Silicene for Na-ion battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie

  2016-08-19

  Na-ion batteries are promising candidates to replace Li-ion batteries in large scale applications because of the advantages in natural abundance and cost of Na. Silicene has potential as the anode in Li-ion batteries but so far has not received attention with respect to Na-ion batteries. In this context, freestanding silicene, a graphene-silicene-graphene heterostructure, and a graphene-silicene superlattice are investigated for possible application in Na-ion batteries, using first-principles calculations. The calculated Na capacities of 954mAh/g for freestanding silicene and 730mAh/g for the graphenesilicene superlattice (10% biaxial tensile strain) are highly competitive and potentials of >0.3 V against the Na/Na potential exceed the corresponding value of graphite. In addition, the diffusion barriers are predicted to be <0.3 eV.

 1. Hydrolysis of Rice Straw Pretreated by Na2SO3 Over Fe-resin/NaCl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  YANG Hui

  2017-05-01

  Full Text Available To increase the conversion of rice straw(RS and the yield of products, we employed three methods, which were ultrasonic wave, steam explosion and Na2SO3 pretreatment to pretreat RS(the treated RS noted as CS-RS, ZQ-RS and Na2SO3-RS, respectively and found that Na2SO3 treatment was the best pretreatment method based on XRD, SEM, elemental analysis and content of cellulose, hemicellulose and lignin. The conversion of Na2SO3-RS and the yield of total reducing sugar(TRS and levulinic acid(LA were 97.3%, 29.6% and 13.5%, respectively by 10% Fe-resin in 3.3% NaCl solution under 200 ℃.

 2. Na+/H+ and Na+/NH4+ exchange activities of zebrafish NHE3b expressed in Xenopus oocytes

  Science.gov (United States)

  Ito, Yusuke; Kato, Akira; Hirata, Taku; Hirose, Shigehisa

  2014-01-01

  Zebrafish Na+/H+ exchanger 3b (zNHE3b) is highly expressed in the apical membrane of ionocytes where Na+ is absorbed from ion-poor fresh water against a concentration gradient. Much in vivo data indicated that zNHE3b is involved in Na+ absorption but not leakage. However, zNHE3b-mediated Na+ absorption has not been thermodynamically explained, and zNHE3b activity has not been measured. To address this issue, we overexpressed zNHE3b in Xenopus oocytes and characterized its activity by electrophysiology. Exposure of zNHE3b oocytes to Na+-free media resulted in significant decrease in intracellular pH (pHi) and intracellular Na+ activity (aNai). aNai increased significantly when the cytoplasm was acidified by media containing CO2-HCO3− or butyrate. Activity of zNHE3b was inhibited by amiloride or 5-ethylisopropyl amiloride (EIPA). Although the activity was accompanied by a large hyperpolarization of ∼50 mV, voltage-clamp experiments showed that Na+/H+ exchange activity of zNHE3b is electroneutral. Exposure of zNHE3b oocytes to medium containing NH3/NH4+ resulted in significant decreases in pHi and aNai and significant increase in intracellular NH4+ activity, indicating that zNHE3b mediates the Na+/NH4+ exchange. In low-Na+ (0.5 mM) media, zNHE3b oocytes maintained aNai of 1.3 mM, and Na+-influx was observed when pHi was decreased by media containing CO2-HCO3− or butyrate. These results provide thermodynamic evidence that zNHE3b mediates Na+ absorption from ion-poor fresh water by its Na+/H+ and Na+/NH4+ exchange activities. PMID:24401990

 3. The relation between aging, aortic NaF avidity and coronary artery NaF avidity: A NaF PET CT study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blomberg, Björn; Thomassen, Anders; Hildebrandt, Malene

  2013-01-01

  volunteers without traditional cardiovascular risk factors were prospectively assessed by Sodium 18-Fluoride (Na-18F) PET CT imaging. Global aortic uptake of Na-18F was determined by calculating the average aortic blood pool subtracted maximum standardized uptake value (cSUV) [maximum SUVaorta - mean...

 4. Rescue of Na+ and H+ binding in Na+,K+-ATPase M8 aspartate mutants by secondary mutation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Rikke; Einholm, Anja P.; Andersen, Jens Peter

  A mutation replacing the aspartate in transmembrane segment M8 in the a3-isoform of Na,K-ATPase with asparagine has been found in patients with rapid-onset dystonia parkinsonism or alternating hemiplegia of childhood. This aspartate may be a critical Na+ coordinating residue, but the crystal......-isoforms of Na,K-ATPase, and much smaller effects were seen for other mutations to the M8 aspartate, which were less disruptive of Na+ binding than mutations to other residues related to Na+ site III. The D928 (rat a1 numbering) mutations strongly diminished the cooperativity of Na+ binding. Moreover the p......H optimum of Na,K-ATPase activity was left-shifted, again with D928N being most disruptive. The reduced affinity for activating Na+ and for inhibitory protons, caused by D928N and D928A mutations, could be rescued by introduction of an additional mutation of a glutamate located far away from D928....

 5. Salinity tolerance in barley (hordeum vulgare l.): effects of varying NaCl, K/sup +/ Na/sup +/ and NaHCO/sub 3/ levels on cultivars differing in tolerance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mahmood, K.

  2011-01-01

  Although barley (Hordeum vulgare L.) is regarded as salt tolerant among crop plants, its growth and plant development is severely affected by ionic and osmotic stresses in salt-affected soils. To elucidate the tolerance mechanism, growth and ion uptake of three barley cultivars, differing in salt tolerance, were examined under different levels of NaCl, K/sup +/ Na/sup +/ and NaHCO/sub 3/ in the root medium. The cultivars differed greatly in their responses to varying root medium conditions. Plant growth was more adversely affected by NaHCO/sub 3/ than NaCl. In general, biomass yields were comparable under control and 100 mM NaCl. However, growth of all three cultivars was significantly inhibited by NaHCO/sub 3/ even at low concentration (10 mM). Improved K/sup +/ supply in saline medium increased K/sup +/ uptake and growth of less tolerant cultivars. K/sup +/ uptake was more adversely affected by NaHCO/sub 3/ than NaCl salinity. Selective K/sup +/ uptake and lower Cl/sup -/ in shoots seemed to be associated with the growth responses. K application would help better growth of these cultivars on K-deficient saline-sodic soils and under irrigation with poor quality water having high Residual Sodium Carbonate (RSC) and/or Sodium Adsorption Ratio (SAR). (author)

 6. Glutathionylation-Dependence of Na+-K+-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na+ Diffusion

  OpenAIRE

  Garcia, Alvaro; Liu, Chia-Chi; Cornelius, Flemming; Clarke, Ronald?J.; Rasmussen, Helge?H.

  2016-01-01

  The existence of a subsarcolemmal space with restricted diffusion for Na+ in cardiac myocytes has been inferred from a transient peak electrogenic Na+-K+ pump current beyond steady state on reexposure of myocytes to K+ after a period of exposure to K+-free extracellular solution. The transient peak current is attributed to enhanced electrogenic pumping of Na+ that accumulated in the diffusion-restricted space during pump inhibition in K+-free extracellular solution. However, there are no know...

 7. Myocardial Na,K-ATPase: Clinical aspects

  OpenAIRE

  Kjeldsen, Keld

  2003-01-01

  The specific binding of digitalis glycosides to Na,K-ATPase is used as a tool for Na,K-ATPase quantification with high accuracy and precision. In myocardial biopsies from patients with heart failure, total Na,K-ATPase concentration is decreased by around 40%; a correlation exists between a decrease in heart function and a decrease in Na,K-ATPase concentration. During digitalization, around 30% of remaining pumps are occupied by digoxin. Myocardial Na,K-ATPase is also influenced by other drugs...

 8. Down-Regulation of the Na+-Coupled Phosphate Transporter NaPi-IIa by AMP-Activated Protein Kinase

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miribane Dërmaku-Sopjani

  2013-11-01

  Full Text Available Background/Aims: The Na+-coupled phosphate transporter NaPi-IIa is the main carrier accomplishing renal tubular phosphate reabsorption. It is driven by the electrochemical Na+ gradient across the apical cell membrane, which is maintained by Na+ extrusion across the basolateral cell membrane through the Na+/K+ ATPase. The operation of NaPi-IIa thus requires energy in order to avoid cellular Na+ accumulation and K+ loss with eventual decrease of cell membrane potential, Cl- entry and cell swelling. Upon energy depletion, early inhibition of Na+-coupled transport processes may delay cell swelling and thus foster cell survival. Energy depletion is sensed by the AMP-activated protein kinase (AMPK, a serine/threonine kinase stimulating several cellular mechanisms increasing energy production and limiting energy utilization. The present study explored whether AMPK influences the activity of NAPi-IIa. Methods: cRNA encoding NAPi-IIa was injected into Xenopus oocytes with or without additional expression of wild-type AMPK (AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA, of inactive AMPKαK45R (AMPKα1K45R+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1-HA or of constitutively active AMPKγR70Q (AMPKα1-HA+AMPKβ1-Flag+AMPKγ1R70Q. NaPi-IIa activity was estimated from phosphate-induced current in dual electrode voltage clamp experiments. Results: In NaPi-IIa-expressing, but not in water-injected Xenopus oocytes, the addition of phosphate (1 mM to the extracellular bath solution generated a current (Ip, which was significantly decreased by coexpression of wild-type AMPK and of AMPKγR70Q but not of AMPKαK45R. The phosphate-induced current in NaPi-IIa- and AMPK-expressing Xenopus ooocytes was significantly increased by AMPK inhibitor Compound C (20 µM. Kinetic analysis revealed that AMPK significantly decreased the maximal transport rate. Conclusion: The AMP-activated protein kinase AMPK is a powerful regulator of NaPi-IIa and thus of renal tubular phosphate transport.

 9. Thermodynamic study of NaFe complex oxides. High temperature properties of Na sub 5 FeO sub 4 and Na sub 3 FeO sub 3

  CERN Document Server

  Furukawa, T

  2002-01-01

  In order to contribute the investigation into corrosion mechanism of the structural materials by leakage sodium, thermodynamic study of Na-Fe complex oxides formed by the reactions was carried out. Na sub 5 FeO sub 4 and Na sub 3 FeO sub 3 were used as the sample. Its high temperature properties (i.e. melting, solidification and transformation) were observed by Differential Scanning Calorimetry, DSC. Moreover, the original test named 'melting point confirmation test' was performed for the observation of traces of melting and solidification after the tests. Following contents have been obtained by this study. (1) Na sub 5 FeO sub 4 was stably as the solid without phase transformation and melting until 800degC. However, the compound was showing a tendency to change into Na sub 4 FeO sub 3 with temperature increasing under the low oxygen potential. (2) The stability of Na sub 3 FeO sub 3 is the same as that of Na sub 5 FeO sub 4 until 700degC. Over the temperature, the compound was changed differential compound ...

 10. Metallic Na formation in NaCl crystals with irradiation of electron or vacuum ultraviolet photon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Owaki, Shigehiro [Osaka Prefecture Univ., Sakai, Osaka (Japan). Coll. of Integrated Arts and Sciences; Koyama, Shigeko; Takahashi, Masao; Kamada, Masao; Suzuki, Ryouichi

  1997-03-01

  Metallic Na was formed in NaCl single crystals with irradiation of a variety of radiation sources and analyzed the physical states with several methods. In the case of irradiation of 21 MeV electron pulses to the crystal blocks, the optical absorption and lifetime measurement of positron annihilation indicated appearance of Na clusters inside. Radiation effects of electron beam of 30 keV to the crystals in vacuum showed the appearance of not only metallic Na but atomic one during irradiation with Auger electron spectroscopy. Intense photon fluxes in vacuum ultraviolet region of synchrotron radiation were used as another source and an analyzing method of ultraviolet photoelectron spectroscopy. The results showed the metallic Na layered so thick that bulk plasmon can exist. (author)

 11. Scintillation efficiency measurement of Na recoils in NaI(Tl) below the DAMA/LIBRA energy threshold

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xu, Jingke; Shields, Emily; Calaprice, Frank; Westerdale, Shawn; Froborg, Francis; Suerfu, Burkhant; Alexander, Thomas; Aprahamian, Ani; Back, Henning O.; Casarella, Clark; Fang, Xiao; Gupta, Yogesh K.; Ianni, Aldo; Lamere, Edward; Lippincott, W. Hugh; Liu, Qian; Lyons, Stephanie; Siegl, Kevin; Smith, Mallory; Tan, Wanpeng; Kolk, Bryant Vande

  2015-07-01

  The dark matter interpretation of the DAMA modulation signal depends on the NaI(Tl) scintillation efficiency of nuclear recoils. Previous measurements for Na recoils have large discrepancies, especially in the DAMA/LIBRA modulation energy region. We report a quenching effect measurement of Na recoils in NaI(Tl) from 3 to 52 keVnr, covering the whole DAMA/LIBRA energy region for dark matter-Na scattering interpretations. By using a low-energy, pulsed neutron beam, a double time-of-flight technique, and pulse-shape discrimination methods, we obtained the most accurate measurement of this kind for NaI(Tl) to date. The results differ significantly from the DAMA reported values at low energies but fall between the other previous measurements. We present the implications of the new quenching results for the dark matter interpretation of the DAMA modulation signal.

 12. Synthesis of Ag or Pt Nanoparticles by Hydrolysis of Either Ag2Na or PtNa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huabin Wang

  2008-01-01

  Full Text Available Ag and Pt nanoparticles have successfully been synthesized by hydrolysis of either Ag2Na or PtNa at room temperature. The oxidation of sodium in the Pt-Na pellets was much faster than that in the Ag-Na pellets since Pt is a catalyst for H2O formation reaction from hydrogen and oxygen at room temperature. The hydrolysis byproduct, NaOH, has a high solubility and easily is removed. This method offers a simple method of preparing transition metal nanoparticles. The Ag and Pt nanoparticles prepared by this method were crystalline in nature, and spherical in shape with a mean size of around 10 nm.

 13. Dynamic polarizabilities and Van der Waals coefficients for alkali atoms Li, Na and alkali dimer molecules Li2, Na2 and NaLi

  Science.gov (United States)

  Mérawa, M.; Dargelos, A.

  1998-07-01

  The present paper gives an account of investigations of the polarizability of the alkali atoms Li, Na, diatomics homonuclear and heteronuclear Li2, Na2 and NaLi at SCF (Self Consistent Field) level of approximation and at correlated level, using a time Time-Dependent Gauge Invariant method (TDGI). Our static polarizability values agree with the best experimental and theoretical determinations. The Van der Waals C6 coefficients for the atom-atom, atom-dimer and dimer-dimer interactions have been evaluated. Les polarisabilités des atomes alcalins Li, Na, et des molécules diatomiques homonucléaires et hétéronucléaire Li2, Na2 et NaLi, ont été calculées au niveau SCF (Self Consistent Field) et au niveau corrélé à partir d'une méthode invariante de jauge dépendante du temps(TDGI). Nos valeurs des polarisabilités statiques sont en accord avec les meilleurs déterminations expérimentales et théoriques. Les coefficients C6 de Van de Waals pour les interactions atome-atome, atome-dimère et dimère-dimère ont également été évalués.

 14. Structure-function relationships of Na+, K+, ATP, or Mg2+ binding and energy transduction in Na,K-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jorgensen, Peter L.; Pedersen, Per Amstrup

  2000-01-01

  Na,K-ATPase; Mutagenesis; Na+ binding; K+ binding; Tl+ binding; Mg2+ binding; ATP binding; Cation binding site; Energy transduction......Na,K-ATPase; Mutagenesis; Na+ binding; K+ binding; Tl+ binding; Mg2+ binding; ATP binding; Cation binding site; Energy transduction...

 15. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Sistemi (Moodle Memnuniyet Düzeyleri. Education Faculty Students’ Levels of Satisfaction with the Computer-Assisted Distance Education System (Moodle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat YALMAN

  2013-09-01

  Full Text Available Due to the use and spread of distance education as aneducational platform at universities, which integrates technology intoeducation, it is now necessary to investigate students’ perceptions ofthis system. Students’ views about Moodle (Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-Environment, a distance education system used toteach the courses to students which are found in their curriculaeducation programs, influence their achievements in the courses theyhave taken with this system. The research sample of this studyincluded 1050 students attending an Education Faculty in theacademic years of 2011-2012 and 2012-2013. As a result of this study,the Cronbach Alpha reliability coefficients for the students’ levels ofsatisfaction with distance education were calculated as 0,94. It wasfound out that following their education given with the distanceeducation management system, the majority of the students (76,57%would prefer face-to-face education even if they had the opportunity totake distance education. In addition, 58,29% of the students preferredto take the courses in their department both via face-to-face educationand via the distance education system (as a blended education system .With respect to the variable of gender, no significant difference wasfound between the students’ levels of satisfaction with distanceeducation, yet there was a significant difference at the significance levelof p Eğitimi teknolojiyle birleştiren uzaktan eğitimin, üniversitelerde eğitim platformu olarak kullanılmaya başlanması ve yaygınlaşması bu sistemin öğrenciler tarafından nasıl kabul gördüğünün bilinmesini zorunlu hale getirmiştir. Öğrencilerin eğitim müfredatlarında geçen derslerin verilmesi için kullanılan uzaktan eğitim sistemi Moodle (Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-Environment konusundaki düşünceleri, bu yöntemle aldıkları derslerdeki başarılarını etkilediği düşünülmektedir. Bu araştırmanın

 16. At NA2

  CERN Multimedia

  1977-01-01

  One of the NA2 calorimeter sections is moved in. The NA2 calorimeter was divided in two halves, to the left and the right of the beam, each half consisting of sheets of passive high Z material interleaved with blades of plastic scintillators. The photo shows on the right, the upstream 'electron' module with eleven lead plates for a total radiation length of 20.

 17. Strategies and methods of development of information systems; Strategie e metodi di sviluppo dei sistemi informativi aziendali

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moretti, M.; Lucchetti, M.C. [Rome Univ. 3, Rome (Italy). Facolta' di Economia Federico Caffe' ; Di Marco, R.A. [ENEA, Funzione Centrale Informatica, Sede Centrale, Rome (Italy)

  2001-07-01

  Informative system is a relevant and current subject in the modern business studies. Although, in many economics books, is often marginally presented and considered by only one point of view. In this way, many students have a fragmented and incomplete knowledge of the subject, which doesn't allow using all the potentialities of this fundamental corporate resource. The thesis gives just a little contribution to find the fragment of theory dispersed in many field of business studies. The first step was exactly finding these fragments in: strategy, organization, quality, business administration, and business management. Analysed the different definitions and all the various notions to follow up with the speech, is described the impact of I.C.T. in the different business activities. The point of view adopted has been always the Informative System. Using a different approach, the thesis analysed the various business field related with the informative system. The key word of this thesis is: Change. Change is the business structures, strategy, quality, and in the qualifications required by the personal. Following this path, the thesis focuses opportunities offered by new technologies, in many companies during the definition of business strategy. In this second part is studied a business case, ENEA. ENEA is the national department for new technologies and environment. By on-site work, meetings with the personal, reading of the internal documents, and by all the studies done in the first part, are appeared some issues exploiting the Informative System. Are also considered some possible solutions to these issues, they are conform to the theory and law, and easy to realize. The research ends with tree interesting appendix, two about some ENEA's projects and one about hosting and housing. [Italian] I sistemi informativi sono un argomento sicuramente molto rilevante ed attuale. Proprio per questa caratteristica di relativa novita', molto spesso nei libri

 18. Un modello di catasto esportabile a 360°

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iniel Spa Iniel Spa

  2006-06-01

  Full Text Available Un sistema GIS o un sistema catastale si compone di molteplici fattori come tecnologie, dati, progetti, sistemi e risorse umane. Nello stesso modo i sistemi complessi funzionano se tutto l’insieme funziona, ma le tecnologie e il fattore umano sono alla base della riuscita di ogni progetto. In questo articolo viene presentato il sistema sviluppato da Insiel Spa. Il nuovo sistema sviluppato da Insiel su piattaforma Intergraph Geomedia Web Map per la gestione integrata dei dati amministrativi, cartografici e catastali negli Enti Locali è basato sui concetti di interoperabilità web e di cooperazione applicativa.

 19. ETANOL + 1-NONANOL İKİLİ SİSTEMİ VE ETANOL + 1-NONANOL + SU ÜÇLÜ SİSTEMİNİN 293.15 K SICAKLIKTAKİ YOĞUNLUKLARININ, REFRAKTİF İNDİSLERİN ÖLÇÜLMESİ VE AŞIRI MOLAR HACİMLERİNİN VE MOLAR REFRAKSİYONLARININ HESAPLANMASI

  OpenAIRE

  MAHRAMANLIOĞLU, Mehmet; KIRBAŞLAR, Ş. İsmail

  2000-01-01

  Etanol+1-nonanol ikili sistemi ve etanol+1-nonanol+su üçlü sistemi için çeşitli karışımlarda yoğunluklar ve kırılma indisleri 293.15 K de ölçülmüştür. İkili ve üçlü sistemler için aşırı molar hacim ve molar refraksiyon sapmaları hesaplanmıştır. Aşırı molar hacim ve molar refraksiyon sapmaları için Redlich–Kister eşitliği uygulanarak eşitlik katsayıları hesaplanmıştır.

 20. Na+-K+ pump in chronic renal failure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deepak, K.; Kahn, T.

  1987-01-01

  This review summarizes the evidence for the defect in Na + -K + pump in chronic renal failure, considers the role of various factors in causing this defect, and discusses the clinical implications thereof. Intracellular Na is elevated in erythrocytes, leukocytes, and muscle cells from some patients with chronic renal failure (CRF). Recent evidence suggest that this elevation of cell Na may be, in large part, a consequence of decreased number of Na + -K + pump units per cell. Maintenance dialysis over a period of weeks ameliorates the defect in intracellular Na + , and this improvement is contemporaneous with an increase in the number of Na + -K + pump sites per cell. In erythrocytes with normal cell Na + , acute hemodialysis increases the rate of 22 Na + and 42 K + transport. Many factors such as the presence of retained toxic metabolite or circulating inhibitor in the uremic plasma, or biochemical changes produced by acute hemodialysis, may explain this finding. In cells with high cell Na + , the pump-mediated 42 K + transport is normalized at the expense of a raised cell Na + . The decreased muscle membrane potential in uremic subjects has been attributed to a decreased activity of Na + -K + pump. The authors discuss the role of hormonal abnormalities and circulating inhibitors, which may cause an acute inhibition of the pump and of other factors such as K + depletion, which may cause more chronic alterations. The implications of alteration of Na + and K + pump transport and raised cell Na + on other non-pump-mediated transport pathways are discussed. Raised cell Na + may be a marker for the adequacy of maintenance dialysis in patients with end-stage renal failure

 1. Pozitivni in negativni vplivi risank na otroke

  OpenAIRE

  Povše, Nika

  2017-01-01

  V tej diplomski nalogi smo raziskovali pozitivne in negativne vplive risank na otroke. Začeli smo z zgodovino televizije, tako svetovno zgodovino kot zgodovino televizije na Slovenskem. Na isti način smo pregledali tudi zgodovino risank. Raziskovali smo otrokov razvoj, predvsem tiste vidike, ki so izpostavljeni vplivom risank, kot so morala, jezik, domišljija in učenje. Sledilo je raziskovanje negativnih in pozitivnih vplivov, ki jih imajo risanke na otroke, kar je tudi naš glavni problem te ...

 2. Vpliv konfucija na sodobno izobraževanje na Kitajskem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katja Skitek

  2009-12-01

  Full Text Available Izobraževanje na Kitajskem je bilo vedno trdno povezano s Konfucijem in konfucianizmom, kar pa ni čudno, saj je bil Konfucij prvi, ki je poudarjal moč z nanja in izobraževanja. LR Kitajska je v zadnjih petdesetih letih počasi in postopoma začela uveljavljati določene spremembe v vzgojno-izobraževalni sistem. Kakšne so te spremembe in koliko nanje še vedno vpliva konfucianizem, bo osrednja tema pričujočega članka. Konfucianizem danes na Kitajskem ni preveč popularen, izobraženci pa so se razporedili v dve skupini: eni trdijo, da je njegov vpliv še vedno velik, drugi pa zatrjujejo, da nima več nobenega vpliva na sodobno življenje. Katera stran ima prav? Konfucij je v prvi vrsti poudarjal pomembnost moralnih vrednot vsakega človeka in prav moralne vrednote, za katere se je zavzemal, so še danes trdno zasidrane v kitajski kulturi. Ali je torej sploh mogoče popolnoma izriniti Konfucija iz sodobnega izobraževanja?

 3. Low-spin states of 23Na

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bakkum, E.L.

  1987-01-01

  A study of 23 Na via the 22 Ne(p,γ) 23 Na and 23 Na(γ,γ) 23 Na reactions is presented. Only a limited number of resonances has been studied, selected on the basis of strong excitation of the lowest levels of which the spin was unknown. As a result the spins are now known of all levels of 23 Na with excitation energies up to 7 MeV, except for a few high-spin states which are too weakly excited in the decay of the known 22 Ne(p,γ) resonances. The mean lifetimes of the 23 Na levels at 4.43 and 7.89 MeV were found to be 350±70 and 220±17 attoseconds (1 attosecond = 10 -18 seconds) respectively. 97 refs.; 22 figs.; 12 tabs

 4. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, J Thomas; Verstegen, Martin Wa; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H

  BACKGROUND: Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the

 5. Response of saliva Na/K ratio to changing Na supply of lactating cows under tropical conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Thiangtum, Wandee; Schonewille, Thomas J.; Verstegen, Martin W.A.; Arsawakulsudhi, Supot; Rukkwamsuk, Theera; Hendriks, Wouter H.

  2017-01-01

  BACKGROUND: Factorial determination of the sodium (Na) requirement of heat-stressed lactating cows is hindered by accurate estimates of the Na losses through sweat. Direct studies, therefore, may be needed requiring information on the time course of healthy animals to become Na depleted and the

 6. Clues to NaCN formation

  Science.gov (United States)

  Quintana-Lacaci, G.; Cernicharo, J.; Velilla Prieto, L.; Agúndez, M.; Castro-Carrizo, A.; Fonfría, J. P.; Massalkhi, S.; Pardo, J. R.

  2017-11-01

  Context. ALMA is providing us essential information on where certain molecules form. Observing where these molecules emission arises from, the physical conditions of the gas, and how this relates with the presence of other species allows us to understand the formation of many species, and to significantly improve our knowledge of the chemistry that occurs in the space. Aims: We studied the molecular distribution of NaCN around IRC +10216, a molecule detected previously, but whose origin is not clear. High angular resolution maps allow us to model the abundance distribution of this molecule and check suggested formation paths. Methods: We modeled the emission of NaCN assuming local thermal equilibrium (LTE) conditions. These profiles were fitted to azimuthal averaged intensity profiles to obtain an abundance distribution of NaCN. Results: We found that the presence of NaCN seems compatible with the presence of CN, probably as a result of the photodissociation of HCN, in the inner layers of the ejecta of IRC +10216. However, similar as for CH3CN, current photochemical models fail to reproduce this CN reservoir. We also found that the abundance peak of NaCN appears at a radius of 3 × 1015 cm, approximately where the abundance of NaCl, suggested to be the parent species, starts to decay. However, the abundance ratio shows that the NaCl abundance is lower than that obtained for NaCN. We expect that the LTE assumption might result in NaCN abundances higher than the real ones. Updated photochemical models, collisional rates, and reaction rates are essential to determine the possible paths of the NaCN formation. Based on observations carried out with ALMA and the IRAM 30 m Telescope. ALMA is a partnership of ESO (representing its member states), NSF (USA) and NINS (Japan), together with NRC (Canada) and NSC and ASIAA (Taiwan), in cooperation with the Republic of Chile. The Joint ALMA Observatory is operated by ESO, AUI/NRAO and NAOJ. IRAM is supported by INSU/CNRS (France

 7. I sistemi a fune come attrattori per la valorizzazione del territorio Rope Transport Systems as Elements for Urban and Regional Development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Simeone

  2010-11-01

  Full Text Available L’articolo propone un approfondimento sul tema della mobilità turistica. Partendo da recenti esperienze progettuali realizzate e da realizzare, il contributo analizza in ambiti turistici differenti tra loro il ruolo dei sistemi di trasporto a fune. Essi risultano di particolare interesse perché svolgono spesso il duplice ruolo di elementi della offerta di trasporto per la mobilità sistematica e rappresentano in sé attrattive turistiche, specie se pensate secondo criteri di qualità architettonica e di sostenibilità ambientale.Accessibility and mobility have an important role in urban and regional development strategies, in a particular way for the touristic uses of territories. Transport infrastructures constitute in fact necessary elements for the use of urban areas, but assume an extra function related to the valorization of the territory. Furthermore structures for mobility are a component of the touristic supply system especially the rope transport structures that offer dynamic and unique point of views. Cable ways in urban area have this characteristic more than other rope transport systems. Starting from this assume, the article describes four projects developed in the last years in Campania Region and a transport system carry out in Perugia. The five study cases demonstrate how an increasing attention rope transport technology is diffusing in different contest especially for tourism uses. The first case is the Giffoni Valle Piana inclined lift that should connect the city centre in the valley with the medieval Castle. This project is strictly related to a general touristic strategy of the whole municipality. The second project regards the Ravello-Minori cable way and the objective to offer a sustainable alternative to the private car for travelling around two of the most beautiful areas in the Amalfi coast. The third project is located in the centre of the city of Naples and regards a cable way for the connection between the

 8. Termodinamica

  CERN Document Server

  Fermi, Enrico

  1972-01-01

  Sistemi termodinamica ; il primo principio della termodinamica ; il secondo principio della termodinamica ; l'entropia ; i potenziali termodinamici ; reazioni gassose ; termodinamica delle soluzioni diluite ; la costante dell'entropia.

 9. The effect of Na+ and K+ on the thermal denaturation of Na+ and + K+-dependent ATPase.

  Science.gov (United States)

  Fischer, T H

  1983-01-01

  To increase our understanding of the physical nature of the Na+ and K+ forms of the Na+ + K+-dependent ATPase, thermal-denaturation studies were conducted in different types of ionic media. Thermal-denaturation measurements were performed by measuring the regeneration of ATPase activity after slow pulse exposure to elevated temperatures. Two types of experiments were performed. First, the dependence of the thermal-denaturation rate on Na+ and K+ concentrations was examined. It was found that both cations stabilized the pump protein. Also, K+ was a more effective stabilizer of the native state than was Na+. Secondly, a set of thermodynamic parameters was obtained by measuring the temperature-dependence of the thermal-denaturation rate under three ionic conditions: 60 mM-K+, 150 mM-Na+ and no Na+ or K+. It was found that ion-mediated stabilization of the pump protein was accompanied by substantial increases in activation enthalpy and entropy, the net effect being a less-pronounced increase in activation free energy. PMID:6309139

 10. Financiranje projekata na pomorskom dobru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Tasić

  2018-02-01

  Full Text Available Koncesije otvaraju vrlo osjetljiva politička, ekonomska i pravna pitanja u mnogim državama svijeta. Samo definiranje pojma koncesije često je komplicirana i ne sasvim jasna zadaća. OECD je prihvatila definiciju koncesije kao: ’’davanje prava privatnom trgovačkom društvu da može gospodarski upravljati određenom infrastrukturnim uslugama i za to zarađivati naknadu. Koncesionar dobija u posjed određene objekte (ali vlasništvo na tim objektima ostaje u rukama države te ih koristi u svrhu obavljanja određene djelatnosti ili usluge sukladno odredbama ugovora’’. Hrvatsko pravo definira koncesije načelno kao pravo stečeno temeljem ugovora o koncesiji, a sukladno uvjetima sadržanim u odluci o davanju koncesije (koju je donijelo odgovarajuće upravno tijelo, a u odnosu na pomorsko dobro, specifično, kao pravo državne vlasti da može dio pomorskog dobra, koje je inače dobro izvan pravnog prometa (res extra commercium, isključiti iz opće uporabe bilo dijelom ili u cijelosti, i dati ga fizičkoj ili pravnoj osobi na gospodarsko korištenje sukladno određenim prostornim planovima. Građevine i drugi objekti izgrađeni na pomorskom dobru čine njegov sastavni dio. Zakonom je jasno određeno da nikakva stvarna prava nisu dopuštena na pomorskom dobru, uključivo i na objektima izgrađenima na njemu. Projekti na pomorskom dobru često uključuju velike infrastrukturne projekte, razvoje luka i marina, koji iziskuju značajna financijska sredstva. Banke koje financiraju takve projekte zahtijevaju organiziran i transparentan zakonski okvir koncesija, slobodu ugovaranja, pravnu zaštitu svih strana uključenih u projekt (uključivo i mogućnost međunarodne arbitraže. (...

 11. Controlled phase stability of highly Na-active triclinic structure in nanoscale high-voltage Na2-2xCo1+xP2O7 cathode for Na-ion batteries

  Science.gov (United States)

  Song, Hee Jo; Kim, Jae-Chan; Dar, Mushtaq Ahmad; Kim, Dong-Wan

  2018-02-01

  With the increasing demand for high energy density in energy-storage systems, a high-voltage cathode is essential in rechargeable Li-ion and Na-ion batteries. The operating voltage of a triclinic-polymorph Na2CoP2O7, also known as the rose form, is above 4.0 V (vs. Na/Na+), which is relatively high compared to that of other cathode materials. Thus, it can be employed as a potential high-voltage cathode material in Na-ion batteries. However, it is difficult to synthesize a pure rose phase because of its low phase stability, thus limiting its use in high-voltage applications. Herein, compositional-engineered, rose-phase Na2-2xCo1+xP2O7/C (x = 0, 0.1 and 0.2) nanopowder are prepared using a wet-chemical method. The Na2-2xCo1+xP2O7/C cathode shows high electrochemical reactivity with Na ions at 4.0 V, delivering high capacity and high energy density.

 12. Optimization of NaOH Molarity, LUSI Mud/Alkaline Activator, and Na2SiO3/NaOH Ratio to Produce Lightweight Aggregate-Based Geopolymer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafiza Abdul Razak

  2015-05-01

  Full Text Available This paper presents the mechanical function and characterization of an artificial lightweight geopolymer aggregate (ALGA using LUSI (Sidoarjo mud and alkaline activator as source materials. LUSI stands for LU-Lumpur and SI-Sidoarjo, meaning mud from Sidoarjo which erupted near the Banjarpanji-1 exploration well in Sidoarjo, East Java, Indonesia on 27 May 2006. The effect of NaOH molarity, LUSI mud/Alkaline activator (LM/AA ratio, and Na2SiO3/NaOH ratio to the ALGA are investigated at a sintering temperature of 950 °C. The results show that the optimum NaOH molarity found in this study is 12 M due to the highest strength (lowest AIV value of 15.79% with lower water absorption and specific gravity. The optimum LUSI mud/Alkaline activator (LM/AA ratio of 1.7 and the Na2SiO3/NaOH ratio of 0.4 gives the highest strength with AIV value of 15.42% with specific gravity of 1.10 g/cm3 and water absorption of 4.7%. The major synthesized crystalline phases were identified as sodalite, quartz and albite. Scanning Electron Microscope (SEM image showed more complete geopolymer matrix which contributes to highest strength of ALGA produced.

 13. Optimization of NaOH Molarity, LUSI Mud/Alkaline Activator, and Na2SiO3/NaOH Ratio to Produce Lightweight Aggregate-Based Geopolymer

  Science.gov (United States)

  Abdul Razak, Rafiza; Abdullah, Mohd Mustafa Al Bakri; Hussin, Kamarudin; Ismail, Khairul Nizar; Hardjito, Djwantoro; Yahya, Zarina

  2015-01-01

  This paper presents the mechanical function and characterization of an artificial lightweight geopolymer aggregate (ALGA) using LUSI (Sidoarjo mud) and alkaline activator as source materials. LUSI stands for LU-Lumpur and SI-Sidoarjo, meaning mud from Sidoarjo which erupted near the Banjarpanji-1 exploration well in Sidoarjo, East Java, Indonesia on 27 May 2006. The effect of NaOH molarity, LUSI mud/Alkaline activator (LM/AA) ratio, and Na2SiO3/NaOH ratio to the ALGA are investigated at a sintering temperature of 950 °C. The results show that the optimum NaOH molarity found in this study is 12 M due to the highest strength (lowest AIV value) of 15.79% with lower water absorption and specific gravity. The optimum LUSI mud/Alkaline activator (LM/AA) ratio of 1.7 and the Na2SiO3/NaOH ratio of 0.4 gives the highest strength with AIV value of 15.42% with specific gravity of 1.10 g/cm3 and water absorption of 4.7%. The major synthesized crystalline phases were identified as sodalite, quartz and albite. Scanning Electron Microscope (SEM) image showed more complete geopolymer matrix which contributes to highest strength of ALGA produced. PMID:26006238

 14. UTJECAJ POZITIVNE DISKRIMINACIJE NA UKLJUČIVANJE ŽENA NA TRŽIŠTE RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Dovranić, Dora; Katavić, Ivica

  2016-01-01

  U početku 21. stoljeća često se koristi pojam pozitivne (afirmativne) diskriminacije. Pozitivna diskriminacija mjera je koju poduzima vlada, neka organizacija ili korporacija s ciljem da se smanje nejednakosti u društvu nastale upravo diskriminacijom, na način da se pružaju određene povlastice onima koji su pretrpjeli neku vrstu diskriminacije. Nastala je u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu predsjednika Kennedyja, Johnsona i Nixona. Diskriminacija, nažalost, ima mnogo oblika, a ne...

 15. Reaction of metal oxides with molten mixtures NaPO3+NaCl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kovarskaya, E.N.; Mityakhina, V.S.; Rodionov, Yu.I.; Silin, M.Yu.

  1988-01-01

  By methods of solubility determination and paper chromatography it is shown, that Fe 2 O 3 solution in NaPO 3 +NaCl melts in the air relizes due to its chemical interaction with solvent resulting in formation of iron and sodium binary di- and monophosphates depending on melt-solvent initial composition, its attainment of equilibrium state and experiment temperature. It is established, that oxides increased solubility in melts with NaCl initial content ∼30 mol.% is specified by sodium tri- and tricyclophosphates presence in the melts. On this basis of NGR-spectroscopy data the presence of iron, europium, tin and sodium binary di- and monophosphates in some chloride-polyphosphate melts is confirmed

 16. Crystal structure of polyphosphates NaCd(PO3)3 and NaMn(PO3)3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murashova, E.V.; Chudinova, N.N.

  1997-01-01

  Crystal structure of NaCd(PO 3 ) 3 (1) and NaMn(PO 3 ) 3 (2) isostructural polyphosphates was determined for twin samples. Rhombic lattice parameters of (1): a = 14.678, b = 14.669, c = 14.705 A, sp. gr. P2 1 2 1 2 1 , Z = 16. The structure of compounds is of frame type. Polyphosphate chain with repetition period of 24 PO 4 tetrahedrons contacts with NaO 6 and M 2 O 6 octahedrons by means of common oxygen vertices. Similarities and differences in structure of mentioned polyphosphates and earlier analyzed NaMg(PO 3 ) 3 polyphosphate are noted [ru

 17. Effect of growth in lithium on ouabain binding, Na-K-ATPase and Na and K transport in hela cells.

  Science.gov (United States)

  Boardman, L J; Hume, S P; Lamb, J F; Polson, J

  1975-01-01

  1. HeLa cells were grown for 24 hr in growth medium in which part of the Na was replaced with Li. Ion contents, cell volumes and numbers, Na-K-ATPase and specific ouabain binding were measured. In some experiments the Na efflux and net Na transport was also measured. 2. Growth in Li caused a rise in the specific ouabain binding and membrane Na-K-ATPase of these cells. The Li concentrations in the cells necessary to produce this effect ranged up to 50 mM. 3. It is suggested that Li, like Na, acts on the genetic material of the cells to cause the production of more Na pumps within the membrane. PMID:124350

 18. Effects of EDTA-Na (Na ethylenediaminetetraacetate) upon the metabolism of radiostrontium and radioyttrium in mice

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kikuchi, T; Wakisaka, G; Kono, T; Hiroaki, A; Yamamasu, T; Sugawa, I

  1954-01-01

  The toxicity of EDTA-Na, inert Sr (NO/sub 3/)/sub 2/ and Ba (NO/sub 3/)/sub 2/ has been examined. Simultaneous injection of EDTA-Na showed no significant effect upon the distribution of radio-Sr in the bones of mice. The distribution of radio-Y in the bones of mice tended to decrease following the simultaneous subcutaneous injection of /sup 91/Y and EDTA-Na.

 19. Novel aspects of Na+,K+-ATPase

  OpenAIRE

  Aizman, Oleg

  2002-01-01

  Na,K-ATPase, an integral membrane protein expressed in each eukaryotic cell, serves as the major determinant of intracellular ion composition. In the current study we investigated novel aspects of Na,K-ATPase function and regulation. It is well established that Na,K-ATPase activity is regulated by reversible phosphorylation. New findings in this study are: 1) the level of intracellular Ca 2. concentration determines the functional effects of PKA and PKC-mediated Na,K-ATP...

 20. High-Performance Na-O2 Batteries Enabled by Oriented NaO2 Nanowires as Discharge Products.

  Science.gov (United States)

  Khajehbashi, S Mohammad B; Xu, Lin; Zhang, Guobin; Tan, Shuangshuang; Zhao, Yan; Wang, Lai-Sen; Li, Jiantao; Luo, Wen; Peng, Dong-Liang; Mai, Liqiang

  2018-06-13

  Na-O 2 batteries are emerging rechargeable batteries due to their high theoretical energy density and abundant resources, but they suffer from sluggish kinetics due to the formation of large-size discharge products with cubic or irregular particle shapes. Here, we report the unique growth of discharge products of NaO 2 nanowires inside Na-O 2 batteries that significantly boosts the performance of Na-O 2 batteries. For this purpose, a high-spin Co 3 O 4 electrocatalyst was synthesized via the high-temperature oxidation of pure cobalt nanoparticles in an external magnetic field. The discharge products of NaO 2 nanowires are 10-20 nm in diameter and ∼10 μm in length, characteristics that provide facile pathways for electron and ion transfer. With these nanowires, Na-O 2 batteries have surpassed 400 cycles with a fixed capacity of 1000 mA h g -1 , an ultra-low over-potential of ∼60 mV during charging, and near-zero over-potential during discharging. This strategy not only provides a unique way to control the morphology of discharge products to achieve high-performance Na-O 2 batteries but also opens up the opportunity to explore growing nanowires in novel conditions.

 1. Insight to the Thermal Decomposition and Hydrogen Desorption Behaviors of NaNH2-NaBH4 Hydrogen Storage Composite.

  Science.gov (United States)

  Pei, Ziwei; Bai, Ying; Wang, Yue; Wu, Feng; Wu, Chuan

  2017-09-20

  The lightweight compound material NaNH 2 -NaBH 4 is regarded as a promising hydrogen storage composite due to the high hydrogen density. Mechanical ball milling was employed to synthesize the composite NaNH 2 -NaBH 4 (2/1 molar ratio), and the samples were investigated utilizing thermogravimetric-differential thermal analysis-mass spectroscopy (TG-DTA-MS), X-ray diffraction (XRD), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analyses. The full-spectrum test (range of the ratio of mass to charge: 0-200) shows that the released gaseous species contain H 2 , NH 3 , B 2 H 6 , and N 2 in the heating process from room temperature to 400 °C, and possibly the impurity gas B 6 H 12 also exists. The TG/DTA analyses show that the composite NaNH 2 -NaBH 4 (2/1 molar ratio) is conductive to generate hydrogen so that the dehydrogenation process can be finished before 400 °C. Moreover, the thermal decomposition process from 200 to 400 °C involves two-step dehydrogenation reactions: (1) Na 3 (NH 2 ) 2 BH 4 hydride decomposes into Na 3 BN 2 and H 2 (200-350 °C); (2) remaining Na 3 (NH 2 ) 2 BH 4 reacts with NaBH 4 and Na 3 BN 2 , generating Na, BN, NH 3 , N 2 , and H 2 (350-400 °C). The better mechanism understanding of the thermal decomposition pathway lays a foundation for tailoring the hydrogen storage performance of the composite complex hydrides system.

 2. Distinct pH dependencies of Na+/K+ selectivity at the two faces of Na,K-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Cornelius, Flemming; Tsunekawa, Naoki; Toyoshima, Chikashi

  2018-02-09

  The sodium pump (Na,K-ATPase) in animal cells is vital for actively maintaining ATP hydrolysis-powered Na + and K + electrochemical gradients across the cell membrane. These ion gradients drive co- and countertransport and are critical for establishing the membrane potential. It has been an enigma how Na,K-ATPase discriminates between Na + and K + , despite the pumped ion on each side being at a lower concentration than the other ion. Recent crystal structures of analogs of the intermediate conformations E2·Pi·2K + and Na + -bound E1∼P·ADP suggest that the dimensions of the respective binding sites in Na,K-ATPase are crucial in determining its selectivity. Here, we found that the selectivity at each membrane face is pH-dependent and that this dependence is unique for each face. Most notable was a strong increase in the specific affinity for K + at the extracellular face ( i.e. E2 conformation) as the pH is lowered from 7.5 to 5. We also observed a smaller increase in affinity for K + on the cytoplasmic side (E1 conformation), which reduced the selectivity for Na + Theoretical analysis of the p K a values of ion-coordinating acidic amino acid residues suggested that the face-specific pH dependences and Na + /K + selectivities may arise from the protonation or ionization of key residues. The increase in K + selectivity at low pH on the cytoplasmic face, for instance, appeared to be associated with Asp 808 protonation. We conclude that changes in the ionization state of coordinating residues in Na,K-ATPase could contribute to altering face-specific ion selectivity. © 2018 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 3. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU

  OpenAIRE

  Renko, Katica

  2013-01-01

  V magistrskem delu smo se seznanili z oglaševanjem na Facebooku. S pregledom gradiva, ki nam je ponujeno, smo preverili pogoje, načine, oblike … oglaševanja, ki pa smo jih s pregledom situacije v praksi preverili in dopolnili. Ob zaključku dela lahko rečemo, da je oglaševanje preko FB enostavnejše, cenejše, dostopnejše, omogoča nam ažurnost in samo komunikacijo z naslovniki, ki so potencialni kupci naših ponudb. Množični mediji nam omogočajo mnogotero obliko oglaševanja. Izbrana oblika ponuja...

 4. Laser-induced ionization of Na vapor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, R.C.Y.; Judge, D.L.; Roussel, F.; Carre, B.; Breger, P.; Spiess, G.

  1982-01-01

  The production of Na 2 + ions by off-resonant laser excitation in the 5800-6200A region mainly results from two-photon absorption by the Na 2 molecule to highly excited gerade states followed by (a) direct ionization by absorbing a third photon or (b) coupling to the molecular Na 2 D 1 PIμ Rydberg state which is subsequently ionized by absorbing a third photon. This mechanism, i.e., a two-photon resonance three photon ionization process, explains a recent experimental observation of Roussel et al. It is suggested that the very same mechanism is also responsible for a similar observation reported by Polak-Dingels et al in their work using two crossed Na beams. In the latter two studies the laser-induced associative ionization processes were reported to be responsible for producing the Na 2 + ion. From the ratio of molecular to atomic concentration in the crossed beam experiment of Polak-Dingels et al we estimate that the cross section for producing Na 2 + through laser-induced associative ionization is at least four orders of magnitude smaller than ionization through the two-photon resonance three photon ionization process in Na 2 molecules

 5. Characterization and antibacterial activity of silver exchanged regenerated NaY zeolite from surfactant-modified NaY zeolite

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salim, Mashitah Mad; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik, E-mail: niknizam@fbb.utm.my

  2016-02-01

  The antibacterial activity of regenerated NaY zeolite (thermal treatment from cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified NaY zeolite and pretreatment with Na ions) loaded with silver ions were examined using the broth dilution minimum inhibitory concentration (MIC) method against Escherichia coli (E. coli ATCC 11229) and Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 6538). X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance–Fourier transform infrared (ATR–FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray (EDX) and chemical elemental analyses were used to characterize the regenerated NaY and AgY zeolites. The XRD patterns indicated that the calcination and addition of silver ions on regenerated NaY zeolite did not affect the structure of the regenerated NaY zeolite as the characteristic peaks of the NaY zeolite were retained, and no new peaks were observed. The regenerated AgY zeolite showed good antibacterial activity against both bacteria strains in distilled water, and the antibacterial activity of the samples increased with increasing Ag loaded on the regenerated AgY zeolite; the regenerated AgY zeolite was more effective against E. coli than S. aureus. However, the antibacterial activity of the regenerated AgY was not effective in saline solution for both bacteria. The study showed that CTAB-modified NaY zeolite materials could be regenerated to NaY zeolite using thermal treatment (550 °C, 5 h) and this material has excellent performance as an antibacterial agent after silver ions loading. - Highlights: • Thermal treatment was used to regenerate surfactant modified zeolite. • The regenerated NaY zeolite formed was added with different silver loadings. • Regenerated AgY zeolite was tested for antibacterial activity on E. coli and S. aureus. • The antibacterial activity increased with increased of the amount of silver loadings. • The zeolite structure did not change with thermal and modification

 6. Characterization and antibacterial activity of silver exchanged regenerated NaY zeolite from surfactant-modified NaY zeolite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Salim, Mashitah Mad; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik

  2016-01-01

  The antibacterial activity of regenerated NaY zeolite (thermal treatment from cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified NaY zeolite and pretreatment with Na ions) loaded with silver ions were examined using the broth dilution minimum inhibitory concentration (MIC) method against Escherichia coli (E. coli ATCC 11229) and Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 6538). X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance–Fourier transform infrared (ATR–FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray (EDX) and chemical elemental analyses were used to characterize the regenerated NaY and AgY zeolites. The XRD patterns indicated that the calcination and addition of silver ions on regenerated NaY zeolite did not affect the structure of the regenerated NaY zeolite as the characteristic peaks of the NaY zeolite were retained, and no new peaks were observed. The regenerated AgY zeolite showed good antibacterial activity against both bacteria strains in distilled water, and the antibacterial activity of the samples increased with increasing Ag loaded on the regenerated AgY zeolite; the regenerated AgY zeolite was more effective against E. coli than S. aureus. However, the antibacterial activity of the regenerated AgY was not effective in saline solution for both bacteria. The study showed that CTAB-modified NaY zeolite materials could be regenerated to NaY zeolite using thermal treatment (550 °C, 5 h) and this material has excellent performance as an antibacterial agent after silver ions loading. - Highlights: • Thermal treatment was used to regenerate surfactant modified zeolite. • The regenerated NaY zeolite formed was added with different silver loadings. • Regenerated AgY zeolite was tested for antibacterial activity on E. coli and S. aureus. • The antibacterial activity increased with increased of the amount of silver loadings. • The zeolite structure did not change with thermal and modification

 7. Carbon dioxide sequestration using NaHSO4 and NaOH: A dissolution and carbonation optimisation study.

  Science.gov (United States)

  Sanna, Aimaro; Steel, Luc; Maroto-Valer, M Mercedes

  2017-03-15

  The use of NaHSO 4 to leach out Mg fromlizardite-rich serpentinite (in form of MgSO 4 ) and the carbonation of CO 2 (captured in form of Na 2 CO 3 using NaOH) to form MgCO 3 and Na 2 SO 4 was investigated. Unlike ammonium sulphate, sodium sulphate can be separated via precipitation during the recycling step avoiding energy intensive evaporation process required in NH 4 -based processes. To determine the effectiveness of the NaHSO 4 /NaOH process when applied to lizardite, the optimisation of the dissolution and carbonation steps were performed using a UK lizardite-rich serpentine. Temperature, solid/liquid ratio, particle size, concentration and molar ratio were evaluated. An optimal dissolution efficiency of 69.6% was achieved over 3 h at 100 °C using 1.4 M sodium bisulphate and 50 g/l serpentine with particle size 75-150 μm. An optimal carbonation efficiency of 95.4% was achieved over 30 min at 90 °C and 1:1 magnesium:sodium carbonate molar ratio using non-synthesised solution. The CO 2 sequestration capacity was 223.6 g carbon dioxide/kg serpentine (66.4% in terms of Mg bonded to hydromagnesite), which is comparable with those obtained using ammonium based processes. Therefore, lizardite-rich serpentinites represent a valuable resource for the NaHSO 4 /NaOH based pH swing mineralisation process. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Plastik Enjeksiyon Kalıpları İçin Bilgisayar Destekli Soğutma Sistemi Tasarımı

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan GÜRÜN

  2009-02-01

  Full Text Available Plastik enjeksiyon kalıplarının ve soğutma sisteminin tasarımı, hem ürünün boyut, biçim ve kalitesini, hem de çevrim zamanını ve kalıbın maliyetini doğrudan etkilemektedir. Yapılan çalışmada, plastik enjeksiyon kalıplarının ve soğutma sisteminin katı model olarak tasarımı, mümkün olduğu kadar kullanıcı etkileşiminden uzak olarak gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan program, kalıp çekirdeklerinin üç farklı tipte soğutma sistemine, farklı göz yerleşimlerine ve parça sayılarına bağlı olarak tasarımının yapılmasına izin vermektedir. Program akışında, AutoCAD 2007 paket programının yanında Visual LISP ve VBA (Visual BASIC for Application dilleri de kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yürütülen deneme uygulamaları ile plastik enjeksiyon kalıplarının tasarımında hız, esneklik ve tasarım güvenilirliğinin arttığı tespit edilmiştir.

 9. Characterization and antibacterial activity of silver exchanged regenerated NaY zeolite from surfactant-modified NaY zeolite.

  Science.gov (United States)

  Salim, Mashitah Mad; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik

  2016-02-01

  The antibacterial activity of regenerated NaY zeolite (thermal treatment from cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB)-modified NaY zeolite and pretreatment with Na ions) loaded with silver ions were examined using the broth dilution minimum inhibitory concentration (MIC) method against Escherichia coli (E. coli ATCC 11229) and Staphylococcus aureus (S. aureus ATCC 6538). X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectance-Fourier transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive X-ray (EDX) and chemical elemental analyses were used to characterize the regenerated NaY and AgY zeolites. The XRD patterns indicated that the calcination and addition of silver ions on regenerated NaY zeolite did not affect the structure of the regenerated NaY zeolite as the characteristic peaks of the NaY zeolite were retained, and no new peaks were observed. The regenerated AgY zeolite showed good antibacterial activity against both bacteria strains in distilled water, and the antibacterial activity of the samples increased with increasing Ag loaded on the regenerated AgY zeolite; the regenerated AgY zeolite was more effective against E. coli than S. aureus. However, the antibacterial activity of the regenerated AgY was not effective in saline solution for both bacteria. The study showed that CTAB-modified NaY zeolite materials could be regenerated to NaY zeolite using thermal treatment (550°C, 5h) and this material has excellent performance as an antibacterial agent after silver ions loading. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 10. Composition and thermochemistry of the equilibrium vapour of the systems NaI-FeI2 and NaI-PbI2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hilpert, K.; Gerads, H.; Koberts, D.; Miller, M.

  1987-01-01

  The vaporization of NaI/FeI 2 and NaI/PbI 2 samples of equimolar composition was investigated was investigated in the temperature ranges between 574 to 683 K and 562 to 669 K, respectively, by using the mass spectrometric Knudsen effusion method. The gaseous species I, I 2 , NaI, (NaI) 2 , FeI 2 , (FeI 2 ) 2 , FeI 3 , NaFeI 3 , and Na 2 FeI 4 (NaI-FeI 2 system) as well as NaI, (NaI) 2 , PbI 2 , (PbI 2 ) 2 , and NaPbI 3 (NaI-PbI 2 system) are present in the equilibrium vapours. The equilibrium partial pressures of these species were determined with the exception of I, I 2 , and FeI 3 . Enthalpies and entropies of dissociation resulted for the reactions NaFeI 3 (g) ↔ NaI(g)+FeI 2 (g) (1), Na 2 FeI 4 (g) ↔ 2NaI(g)+FeI 2 (g) and (2) NaPbI 3 (g) ↔ NaI(g)+PbI 2 (g) (3) as Δ d H 298 0 (Eq. (1)) = 184±5 kJ mol -1 , Δ d S 298 0 (Eq. (1)) = 143±8 J mol -1 K -1 ; Δ d H 298 0 (Eq. (2)) = 333±9 kJ mol -1 , Δ d S 298 0 (Eq. (2)) = 274±14 J mol -1 K -1 ; and Δ d H 298 0 (Eq. (3)) = 168±5 kJ mol -1 , Δ d S 298 0 (Eq. (3)) = 151±9 J mol -1 K -1 . Equilibrium constants for these reactions are additionally given. The pressures of NaFeI 3 (g) and NaPbI 3 (g) as all as their enthalpies of dissociation are discussed with respect to their significance of semi empirical rules. (orig.)

 11. Adsorption and Formation of Small Na Clusters on Pristine and Double-Vacancy Graphene for Anodes of Na-Ion Batteries.

  Science.gov (United States)

  Liang, Zhicong; Fan, Xiaofeng; Zheng, Weitao; Singh, David J

  2017-05-24

  Layered carbon is a likely anode material for Na-ion batteries (NIBs). Graphitic carbon has a low capacity of approximately 35 (mA h)/g due to the formation of NaC 64 . Using first-principles methods including van der Waals interactions, we analyze the adsorption of Na ions and clusters on graphene in the context of anodes. The interaction between Na ions and graphene is found to be weak. Small Na clusters are not stable on the surface of pristine graphene in the electrochemical environment of NIBs. However, we find that Na ions and clusters can be stored effectively on defected graphene that has double vacancies. In addition, the adsorption energy of small Na clusters near a double vacancy is found to decrease with increasing cluster size. With high concentrations of vacancies the capacity of Na on defective graphene is found to be as much as 10-30 times higher than that of graphitic carbon.

 12. Novel regulation of cardiac Na pump via phospholemman.

  Science.gov (United States)

  Pavlovic, Davor; Fuller, William; Shattock, Michael J

  2013-08-01

  As the only quantitatively significant Na efflux pathway from cardiac cells, the Na/K ATPase (Na pump) is the primary regulator of intracellular Na. The transmembrane Na gradient it establishes is essential for normal electrical excitability, numerous coupled-transport processes and, as the driving force for Na/Ca exchange, thus setting cardiac Ca load and contractility. As Na influx varies with electrical excitation, heart rate and pathology, the dynamic regulation of Na efflux is essential. It is now widely recognized that phospholemman, a 72 amino acid accessory protein which forms part of the Na pump complex, is the key nexus linking cellular signaling to pump regulation. Phospholemman is the target of a variety of post-translational modifications (including phosphorylation, palmitoylation and glutathionation) and these can dynamically alter the activity of the Na pump. This review summarizes our current understanding of the multiple regulatory mechanisms that converge on phospholemman and govern NA pump activity in the heart. The corrected Fig. 4 is reproduced below. The publisher would like to apologize for any inconvenience caused. [corrected]. Copyright © 2013. Published by Elsevier Ltd.

 13. All new for NA62

  CERN Multimedia

  Antonella Del Rosso

  2012-01-01

  This week sees the start of the first run of the new NA62 experiment. This will be a unique opportunity for the collaboration to test its new beam, new detectors and new data acquisition system before the physics run in 2014. Speaking to the Bulletin, the NA62 technical coordinator Ferdinand Hahn shares the many challenges that the various teams faced to be on time for beam. Ready, steady, start!   A Large Angle Veto detector (white) in place in the NA62 decay volume (blue). With components from almost all the detectors in place downstream of the decay point of the mother particles – the kaons – and of the KTAG detector that tags the kaons before they decay, NA62 is ready for its first technical run. This unique run will test all the equipment as well as the trigger and the data acquisition systems. “This year, we will have about five weeks of beam from the SPS before the long shutdown of all the CERN machines,” says Ferdinand Hahn, NA62 Technical Co-...

 14. Effect of chloride substitution on the order–disorder transition in NaBH4 and Na11BD4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olsen, Jørn Eirik; Karen, Pavel; Sørby, Magnus H.; Hauback, Bjørn C.

  2014-01-01

  Graphical abstract: Interactions that order the BD 4 - tetrahedra below the order–disorder transition became increasingly frustrated by the solute in the Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x solid solutions, and the order disappears at x = 0.158. Highlights: • The order–disorder transition temperature for Na(BH 4 ) 1−x Cl x and Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x is highly dependent on the Cl-content, x. • The transition is characterized by DSC for Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x for x = 0, 0.10 and 0.15. • No transition is observed for x ⩾ 0.20 on cooling to 8 K. • The crystal structures are reported for Na 11 BD 4 at room temperature and 8 K and Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x (x = 0.10, 0.15, 0.20 and 0.25) at 8 K from powder neutron diffraction. -- Abstract: Phase transition associated with anion disordering over two orientations in Na 11 BD 4 (NaBH 4 ) and its solid solutions with NaCl, Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x , is investigated with powder diffraction (neutron and synchrotron radiation), differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy. Upon heating, the transition temperature extrapolated to zero rate of heating is 192.2 K for Na 11 BD 4 , ΔS = 4.41 J/mol K, hysteresis 1.7 K and the volume increase 0.43%. Thermal parameters of the transition in Na( 11 BD 4 ) 1−x Cl x follow a colligative-property model of an ideal solution, with x = 0.158(1) as the critical concentration at which the ordering interactions and the transition itself are eliminated. On approaching this limit, the tetragonal distortion of the ordered structure decreases somewhat towards the cubic average, and this is associated with a partial disorder of the tetrahedral anions seen by diffraction methods. In fact, a 3% disorder is already present in the pure solvent of the solid solution (Na 11 BD 4 ) at 8 K

 15. Neutron diffraction studies of the Na-ion battery electrode materials NaCoCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, NaNiCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, and Na{sub 2}Ni{sub 2}Cr(PO{sub 4}){sub 3}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yahia, H. Ben [Qatar Environment and Energy Research Institute, Hamad Bin Khalifa University, Qatar Foundation, P.O. Box 5825 Doha (Qatar); Essehli, R., E-mail: ressehli@qf.org.qa [Qatar Environment and Energy Research Institute, Hamad Bin Khalifa University, Qatar Foundation, P.O. Box 5825 Doha (Qatar); Avdeev, M. [Australian Nuclear Science and Technology Organisation, New Illawarra Road, Lucas Heights NSW 2234 (Australia); Park, J-B.; Sun, Y-K. [Department of Energy Engineering Hanyang University, 17 Haengdang-dong, Seongdong-gu, Seoul 133-791 (Korea, Republic of); Al-Maadeed, M.A. [Center for Advanced Materials (CAM), Qatar University, 2713 Doha (Qatar); Belharouak, I., E-mail: ibelharouak@qf.org.qa [Qatar Environment and Energy Research Institute, Hamad Bin Khalifa University, Qatar Foundation, P.O. Box 5825 Doha (Qatar)

  2016-06-15

  The new compounds NaCoCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, NaNiCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, and Na{sub 2}Ni{sub 2}Cr(PO{sub 4}){sub 3} were synthesized by sol-gel method and their crystal structures were determined by using neutron powder diffraction data. These compounds were characterized by galvanometric cycling and cyclic voltammetry. NaCoCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, NaNiCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, and Na{sub 2}Ni{sub 2}Cr(PO{sub 4}){sub 3} crystallize with a stuffed α-CrPO{sub 4}-type structure. The structure consists of a 3D-framework made of octahedra and tetrahedra that are sharing corners and/or edges generating channels along [100] and [010], in which the sodium atoms are located. Of significance, in the structures of NaNiCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, and Na{sub 2}Ni{sub 2}Cr(PO{sub 4}){sub 3} a statistical disorder Ni{sup 2+}/Cr{sup 3+} was observed on both the 8g and 4a atomic positions, whereas in NaCoCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3} the statistical disorder Co{sup 2+}/Cr{sup 3+} was only observed on the 8g atomic position. When tested as negative electrode materials, NaCoCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, NaNiCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, and Na{sub 2}Ni{sub 2}Cr(PO{sub 4}){sub 3} delivered specific capacities of 352, 385, and 368 mA h g{sup −1}, respectively, which attests to the electrochemical activity of sodium in these compounds. - Highlights: • NaCoCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, NaNiCr{sub 2}(PO{sub 4}){sub 3}, and Na{sub 2}Ni{sub 2}Cr(PO{sub 4}){sub 3} were synthesized by sol-gel method. • The crystal structures were determined by using neutron powder diffraction data. • The three compounds crystallize with a stuffed α-CrPO{sub 4}-type structure. • The three compounds were tested as anodes in sodium-ion batteries. • Relatively high specific capacities were obtained for these compounds.

 16. Evaluation of NaX and NaY packed beds for chromium uptake from multicomponent solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Angélica Simões Dornellas de Barros

  2014-04-01

  Full Text Available In this paper the removal of chromium from Cr/Ca/Mg/K and Cr/Ca/Mg/K/Na solutions was investigated in NaX and NaY packed beds. The breakthrough curves presented some overshooting phenomena where chromium ions displaced the previous exchanged cations. Length of unused bed, overall mass transfer coefficient, operational ratio and dimensionless variance were obtained. According to such mass transfer parameters it was concluded that the chromium uptake is influenced by the competition and interaction of the entering ions. Such influences were verified through some differences in the dynamic selectivity obtained for each system. NaY seemed to have a higher affinity towards Cr3+ and its sites were more efficiently used in the ion exchange process.

 17. Water transport by the renal Na(+)-dicarboxylate cotransporter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meinild, A K; Loo, D D; Pajor, A M

  2000-01-01

  . This solute-coupled influx of water took place in the absence of, and even against, osmotic gradients. There was a strict stoichiometric relationship between Na(+), substrate, and water transport of 3 Na(+), 1 dicarboxylate, and 176 water molecules/transport cycle. These results indicate that the renal Na......This study investigated the ability of the renal Na(+)-dicarboxylate cotransporter, NaDC-1, to transport water. Rabbit NaDC-1 was expressed in Xenopus laevis oocytes, cotransporter activity was measured as the inward current generated by substrate (citrate or succinate), and water transport...... was monitored by the changes in oocyte volume. In the absence of substrates, oocytes expressing NaDC-1 showed an increase in osmotic water permeability, which was directly correlated with the expression level of NaDC-1. When NaDC-1 was transporting substrates, there was a concomitant increase in oocyte volume...

 18. Pioneering instrumentation aspects of NA60

  International Nuclear Information System (INIS)

  David, Andre

  2004-01-01

  NA60 is taking data with proton and heavy-ion beams at the CERN SPS. Although building up on previous experiments, the dimuon physics programme of NA60 places very demanding requirements on its new detectors, in terms of radiation tolerance, granularity and read-out electronics speed. We start by comparing dimuon detection strategies in NA60 with those of previous experiments. We then describe the new detectors used in NA60, placing particular emphasis on their technological pioneering aspects as well as on their contributions to the overall physics performance of the experiment

 19. Occlusion of 22Na+ and 86Rb+ in membrane-bound and soluble protomeric alpha beta-units of Na,K-ATPase

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vilsen, B.; Andersen, J.P.; Petersen, J.; Jorgensen, P.L.

  1987-01-01

  In this work, we examined occlusion of 22 Na+ and 86 Rb+ in membranous and detergent-solubilized Na,K-ATPase from outer renal medulla. Optimum conditions for occlusion of 22 Na+ were provided by formation of the phosphorylated complex from the beta,gamma-bidentate complex of chromium (III) with ATP (CrATP). Release of occluded cations occurred at equally slow rates in soluble and membrane-bound Na,K-ATPase. Values of 22 Na+ occlusion as high as 11 nmol/mg of protein were measured, corresponding to 1.8-2.7 mol of Na+/mol of phosphorylated Na,K-ATPase as determined by 32 P incorporation from [gamma- 32 P]CrATP. Maximum capacity for phosphorylation from [gamma- 32 P]CrATP was 6 nmol/mg of protein and equal to capacities for binding of [48V]vanadate and [ 3 H]ouabain. The stoichiometry for occlusion of Rb+ was close to 2 Rb+ ions/phosphorylation site. In an analytical ultracentrifuge, the soluble Na+- or Rb+-occluded complexes showed sedimentation velocities (S20,w = 6.8-7.4) consistent with monomeric alpha beta-units. The data show that soluble monomeric alpha beta-units of Na,K-ATPase can occlude Rb+ or Na+ with the same stoichiometry as the membrane-bound enzyme. The structural basis for occlusion of cations in Na,K-ATPase is suggested to be the formation of a cavity inside a monomeric alpha beta-unit constituting the minimum protein unit required for active Na,K-transport

 20. Transcriptional regulators of Na, K-ATPase subunits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhiqin eLi

  2015-10-01

  Full Text Available The Na,K-ATPase classically serves as an ion pump creating an electrochemical gradient across the plasma membrane that is essential for transepithelial transport, nutrient uptake and membrane potential. In addition, Na,K-ATPase also functions as a receptor, a signal transducer and a cell adhesion molecule. With such diverse roles, it is understandable that the Na,K-ATPase subunits, the catalytic alpha-subunit, the beta-subunit and the FXYD proteins, are controlled extensively during development and to accommodate physiological needs. The spatial and temporal expression of Na,K-ATPase is partially regulated at the transcriptional level. Numerous transcription factors, hormones, growth factors, lipids and extracellular stimuli modulate the transcription of the Na,K-ATPase subunits. Moreover, epigenetic mechanisms also contribute to the regulation of Na,K-ATPase expression. With the ever growing knowledge about diseases associated with the malfunction of Na,K-ATPase, this review aims at summarizing the best-characterized transcription regulators that modulate Na,K-ATPase subunit levels. As abnormal expression of Na,K-ATPase subunits have been observed in many carcinoma, we will also discuss transcription factors that are associated with epithelial-to-mesenchymal transition, a crucial step in the progression of many tumors to malignant disease.

 1. Sepsis does not alter red blood cell glucose metabolism or Na+ concentration: A 2H-, 23Na-NMR study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hotchkiss, R.S.; Song, S.K.; Ling, C.S.; Ackerman, J.J.; Karl, I.E.

  1990-01-01

  The effects of sepsis on intracellular Na+ concentration ([Na+]i) and glucose metabolism were examined in rat red blood cells (RBCs) by using 23Na- and 2H-nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. Sepsis was induced in 15 halothane-anesthetized female Sprague-Dawley rats by using the cecal ligation and perforation technique; 14 control rats underwent cecal manipulation without ligation. The animals were fasted for 36 h, but allowed free access to water. At 36 h postsurgery, RBCs were examined by 23Na-NMR by using dysprosium tripolyphosphate as a chemical shift reagent. Human RBCs from 17 critically ill nonseptic patients and from 7 patients who were diagnosed as septic were also examined for [Na+]i. Five rat RBC specimens had [Na+]i determined by both 23Na-NMR and inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy (ICP-AES). For glucose metabolism studies, RBCs from septic and control rats were suspended in modified Krebs-Henseleit buffer containing [6,6-2H2]glucose and examined by 2H-NMR. No significant differences in [Na+]i or glucose utilization were found in RBCs from control or septic rats. There were no differences in [Na+]i in the two groups of patients. The [Na+]i determined by NMR spectroscopy agreed closely with measurements using ICP-AES and establish that 100% of the [Na+]i of the RBC is visible by NMR. Glucose measurements determined by 2H-NMR correlated closely (correlation coefficient = 0.93) with enzymatic analysis. These studies showed no evidence that sepsis disturbed RBC membrane function or metabolism

 2. SPOLNO NADLEGOVANJE NA DELOVNEM MESTU

  OpenAIRE

  Rubič, Gašper

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo v uvodu predstavili problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu in predstavili podjetje TEKSTIL d.d. V nadaljevanju smo z anketo raziskali, ali problem spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v obravnavanem podjetju obstaja in če, kako se nanj odziva okolje. V teoretičnem delu smo nadaljevali in predstavili definicijo spolnega nadlegovanja, ki je kakršna koli oblika nezaželenega verbalnega in neverbalnega ali fizičnega ravnanja spolne narave z učinkom ali nameno...

 3. Photodesorption of Na atoms from rough Na surfaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balzer, Frank; Gerlach, R.; Manson, J.R.

  1997-01-01

  We investigate the desorption of Na atoms from large Na clusters deposited on dielectric surfaces. High-resolution translational energy distributions of the desorbing atoms are determined by three independent methods, two-photon laser-induced fluorescence, as well as single-photon and resonance......-enhanced two-photon ionization techniques. Upon variation of surface temperature and for different substrates (mica vs lithium fluoride) clear non-Maxwellian time-of-flight distributions are observed with a cos θ angular dependence and most probable kinetic energies below that expected of atoms desorbing from...... atoms are scattered by surface vibrations. Recent experiments providing time constants for the decay of the optical excitations in the clusters support this model. The excellent agreement between experiment and theory indicates the importance of both absorption of the laser photons via direct excitation...

 4. Evaluation of {sup 23}Na(n,2n){sup 22}Na reaction cross-sections

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manokhin, V N [Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk (Russian Federation)

  1997-06-01

  Using available experimental data and (n,2n) excitation function systematics {sup 23}Na(n,2n){sup 22}Na reaction cross-sections were evaluated for energies ranging from the reaction threshold to 20 MeV. (author). 21 refs, 1 fig., 2 tabs.

 5. Formation of hydroxyl groups and exchange with deuterium on NaHX and NaHY zeolites

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kubelkova, L.; Novakova, J.

  1976-01-01

  Deammoniation and dehydroxylation of Na(NH 4 )X and Na(NH 4 )Y zeolites were compared. With the X type, both processes overlapped and proceeded more easily than with the Y type. Both H forms contained structural OH groups and hydroxyls denoted as SiOH, to which the 3740 cm -1 band in the IR spectrum was assigned. In addition, the NaHX zeolite contained OH groups characterized by the 3700 and 3600 cm -1 bands. Certain differences in the behaviour of NaHX and NaHY zeolites during deammoniation and dehydroxylation might be attributed to the presence of ''non-localizable'' H atoms. The active sites for the D 2 -OH exchange were probably formed during dehydroxylation. Hydrogen in SiOH groups was replaced by deuterium in both zeolite types more slowly than H atoms in other OH groups, which influenced the kinetic variations in the gaseous phase. The presence of water in the gaseous phase affected the kinetics and could distort the determination of the number of H atoms bound in the zeolites. (author)

 6. Gemilerde Uygun Olmayan Yakıt ve Yetersiz Silindir Yağlama Yağının Ağır Devirli Gemi Dizel Motorlarına Etkileri Üzerine Bir Çalışma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat Yapıcı

  2015-12-01

  Full Text Available Amaç: Çalışmanın amacı; gemilerde kullanılan yakıtların uygunluğu açısından önemli noktaları irdelemek, ayrıca ana makine olarak kullanılan iki zamanlı ağır devirli gemi dizel motorlarında silindir yağlama yağına olan etkileri incelemektir. Yöntem: Çalışmada 2007-2015 yılları arasındaki gemi kayıtları incelenmiş ve tablo 3’de bulunan veriler elde edilmiştir. Geminin 39000 saatlik ana makine piston ve silindir bakım saatleri tablosu oluşturulmuştur. Bulgular: Uygun yakıt ve silindir yağlama yağı ile ilgili bakım sonrası uygun yağ miktarının tespiti yapılmıştır. Değişken kükürt oranlarına göre ayarlanabilen silindir yağlayıcıları (cylinder oil lubricator için kükürt oranı ve yüke göre veriler girilerek Excel tabanlı yağ miktarı hesaplama uygulaması modellenmiştir. Sonuç: Yapılan çalışma sayesinde başka tonaj ve tipteki makinelere aynı model uygulanarak makine bakım geçmişi çıkarılarak eksiklikler saptanabilir veya hazırlıklar yapılabilir. Örneğin 15000-19999 çalışma saati aralığında 16 kez piston bakımı yapıldığına göre layner değişiminden sonraki ikinci 20000 saatlik dilimde 35000-40000 saatlik dilimde piston ve layner değişimlerinin olacağı önceden tespit edilerek gerekli yedek malzeme erken tedarik edilerek zamandan kazanılmış olur. Bu sayede daha büyük arızaların önü kesilmiş olur. Şirket ve gemi arasında planlı bakım sistemi daha verimli hale getirilmiş olur. Bu kapsamda yapılan çalışma ile literatüre gerçek bir uygulamadan yola çıkılarak ilerideki çalışmalar için başlangıç olması hedeflenmiştir.

 7. High resolution laser spectroscopy of the D lines of on-line produced 21Na, 22Na, 24Na, 25Na using a new high sensitivity method of detection of optical resonances

  International Nuclear Information System (INIS)

  Huber, G.; Thibault, G.; Klapisch, R.; Duong, H.T.; Vialle, J.L.; Pinard, I.; Juncar, P.; Jacquinot, P.

  1975-01-01

  A polyisotopic sodium beam of 21 - 25 Na, produced by spallation of Al, was illuminated by a tunable dye laser. The atomic beam, analyzed by a sixpole magnet is then ionized and detected after a mass spectrometer. The results are the isotope shifts, nuclear magnetic moment and quadrupole moment of 25 Na [fr

 8. OGLAŠEVANJE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK, NA PRIMERU SPLETICNA.SI

  OpenAIRE

  Reisman, Nina

  2011-01-01

  Internet je od svojega razvoja dolgo časa obstajal kot prostor za enostransko komunikacijo. Isto se je dogajalo na televiziji, radiu in časopisih, kjer je javnost sprejemala informacije, ki jih je nekdo pripravil. Tradicionalni mediji so hitro doumeli, da takšna vrsta komunikacije ni naravna in ne predstavlja najboljšega ohranjanja gledalcev in poslušalcev. Začela se je uporabljati dvosmerna komunikacija. Trenutno v svetu najbolje poznan primer dvosmerne komunikacije je socialno omrežje F...

 9. FTIR spectra of the solid solutions (Na0.88K0.12)VO3, (Na0.5K0.5)VO3, and Na(V0.66P0.34)O3

  Science.gov (United States)

  de Waal, D.; Heyns, A. M.

  1992-03-01

  It is known that three different solid solutions, (Na0.88K0.12)VO3, (Na0.5K0.5)VO3 and Na(V0.66P0.34)O3, form in the (Na,K)(V,P)O3 system. These compounds all have monoclinic crystal structures similar to the pure alkali metal metavanadates containing small cations, e.g. Li+ and Na+ (Space group C2/c). Metavanadates with large cations like K+, Rb+, C+s and NH+4 form orthorhombic crystals, space group Pbcm. All those are structurally related to the silicate pyroxenes. Na(V0.66P0.34)O3 and (Na0.88K0.12)VO3 have the same modified diopside structure as (alpha) - NaVO3 while (Na0.5K0.5)VO3 adopts the true diopside structure. The infrared spectra of the three solid solutions are reported here in comparison with those of (alpha) -NaVO3 and KVO3. The results are also correlated with those obtained in two independent high pressure Raman studies of NH4VO3 and RbVO3 as the introduction of a larger cation like K+ should increase the pressure in the structure.

 10. Medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdu struktūra noteikšana

  OpenAIRE

  Smuļko, Irina

  2012-01-01

  Medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdu struktūras noteikšana. Smuļko I., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., asoc. prof. Actiņš A. Maģistra darbs, 52 lappuses, 37 attēli, 6 tabulas, 29 literatūras avoti. Latviešu valodā. Maģistra darbā pētītas farmaceitiski aktīvās vielas – medetomidīna un detomidīna hidrogēnhlorīdi. Veikti mēģinājumi detomidīna bezūdens formas un monohidrāta struktūras noteikšanai, kā arī medetomidīna bezūdens formu A un B struktūras noteikšanai. Struktūras noteikšanai iz...

 11. NAKUPOVANJE NA SPLETU

  OpenAIRE

  Visenjak, Monika

  2013-01-01

  Nakupovanje na spletu je prihodnost poslovanja. Za podjetja pomeni manjše stroške, lažje prilagajanje tržnim pogojem. Hitreje lahko razvijajo odnose in analizirajo uporabnike, saj jim je dan dostop o nakupnih podatkih uporabnika. Za potrošnike je nakupovanje na spletu možnost hitrega, preprostega in učinkovitega nakupovanja od doma ali pisarne. Pomembno je, da se seznanijo z vsemi informacijami in pogoji spletnih trgovin, saj se lahko le tako izognejo nezadovoljstvu ob nakupu v spletni trgovi...

 12. The Na+ transporter, TaHKT1;5-D, limits shoot Na+ accumulation in bread wheat

  KAUST Repository

  Byrt, Caitlin Siobhan

  2014-10-01

  Bread wheat (Triticum aestivum L.) has a major salt tolerance locus, Kna1, responsible for the maintenance of a high cytosolic K+/Na+ ratio in the leaves of salt stressed plants. The Kna1 locus encompasses a large DNA fragment, the distal 14% of chromosome 4DL. Limited recombination has been observed at this locus making it difficult to map genetically and identify the causal gene. Here, we decipher the function of TaHKT1;5-D, a candidate gene underlying the Kna1 locus. Transport studies using the heterologous expression systems Saccharomyces cerevisiae and Xenopus laevis oocytes indicated that TaHKT1;5-D is a Na+-selective transporter. Transient expression in Arabidopsis thaliana mesophyll protoplasts and in situ polymerase chain reaction indicated that TaHKT1;5-D is localised on the plasma membrane in the wheat root stele. RNA interference-induced silencing decreased the expression of TaHKT1;5-D in transgenic bread wheat lines which led to an increase in the Na+ concentration in the leaves. This indicates that TaHKT1;5-D retrieves Na+ from the xylem vessels in the root and has an important role in restricting the transport of Na+ from the root to the leaves in bread wheat. Thus, TaHKT1;5-D confers the essential salinity tolerance mechanism in bread wheat associated with the Kna1 locus via shoot Na+ exclusion and is critical in maintaining a high K+/Na+ ratio in the leaves. These findings show there is potential to increase the salinity tolerance of bread wheat by manipulation of HKT1;5 genes.

 13. The Na+ transporter, TaHKT1;5-D, limits shoot Na+ accumulation in bread wheat

  KAUST Repository

  Byrt, Caitlin Siobhan; Xu, Bo; Krishnan, Mahima; Lightfoot, Damien; Athman, Asmini; Jacobs, Andrew Keith; Watson-Haigh, Nathan S.; Plett, Darren; Munns, Rana; Tester, Mark A.; Gilliham, Matthew

  2014-01-01

  Bread wheat (Triticum aestivum L.) has a major salt tolerance locus, Kna1, responsible for the maintenance of a high cytosolic K+/Na+ ratio in the leaves of salt stressed plants. The Kna1 locus encompasses a large DNA fragment, the distal 14% of chromosome 4DL. Limited recombination has been observed at this locus making it difficult to map genetically and identify the causal gene. Here, we decipher the function of TaHKT1;5-D, a candidate gene underlying the Kna1 locus. Transport studies using the heterologous expression systems Saccharomyces cerevisiae and Xenopus laevis oocytes indicated that TaHKT1;5-D is a Na+-selective transporter. Transient expression in Arabidopsis thaliana mesophyll protoplasts and in situ polymerase chain reaction indicated that TaHKT1;5-D is localised on the plasma membrane in the wheat root stele. RNA interference-induced silencing decreased the expression of TaHKT1;5-D in transgenic bread wheat lines which led to an increase in the Na+ concentration in the leaves. This indicates that TaHKT1;5-D retrieves Na+ from the xylem vessels in the root and has an important role in restricting the transport of Na+ from the root to the leaves in bread wheat. Thus, TaHKT1;5-D confers the essential salinity tolerance mechanism in bread wheat associated with the Kna1 locus via shoot Na+ exclusion and is critical in maintaining a high K+/Na+ ratio in the leaves. These findings show there is potential to increase the salinity tolerance of bread wheat by manipulation of HKT1;5 genes.

 14. Osmotic and ionic effects of NaCl and Na2SO4 salinity on Phragmites australis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagter, Majken; Bragato, Claudia; Malagoli, Mario

  2009-01-01

  Osmotic and ion-specific effects of NaCl and Na2SO4 on Phragmites australis (Cav.) Trin ex. Steud. were investigated in a laboratory experiment by examining effects of iso-osmotic solutions of NaCl and Na2SO4 on growth, osmolality of cell sap, proline content, elemental composition and gas exchange....... Plants were supplied with a control standard nutrient solution (Ψ = -0.09 MPa) or solutions of NaCl or Na2SO4 at water potentials of -0.50, -1.09 or -1.74 MPa. Salt treatments increased root concentrations of Na and S or Cl, whereas P. australis had efficient mechanisms for exclusion of Na and S...... and partly Cl ions from the leaves. Incomplete exclusion of Cl from the leaves may affect aboveground biomass production, which was significantly more reduced by NaCl than Na2SO4. Stomatal conductance was negatively influenced by decreasing water potentials caused by NaCl or Na2SO4, implying that a non...

 15. Polarization and collision velocity dependence of associative ionization in cold Na (3p)-Na(3p) collisions

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, H.A.J.

  1990-01-01

  We studied the polarization dependence of the associative ionization (AI) process Na(3p) + Na(3p) → Na2+ at collision velocities between 100 and 700 m/s (5 and 200 K), using linearly and circularly polarized light for the excitation. We found that the polarization dependence varies strongly in the

 16. Erythrocyte Na+/K+ ATPase activity measured with sup 23 Na NMR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ouwerkerk, R.; van Echteld, C.J.; Staal, G.E.; Rijksen, G. (University Hospital, Utrecht (Netherland))

  1989-11-01

  A {sup 23}Na NMR assay for measurement of erythrocyte Na+/K+ ATPase activity is presented. Using the nonpermeant shift reagent dysprosium tripolyphosphate the signals of intra- and extracellular sodium are separated, enabling measurement of sodium fluxes nondestructively, without the need to physically separate the cells from their environment. By increasing membrane permeability with nystatin we have shown that the assay allows the detection of differences in membrane permeability. With low doses of nystatin the ouabain-sensitive sodium flux increased more than twofold. With high doses of nystatin the Na+/K+ pump could not prevent an almost total equilibration of intra- and extracellular sodium. All sodium that entered the cells remained NMR visible, proving that sodium influx can be measured quantitatively. {sup 31}P NMR spectra taken before and after the assay revealed a slight acidification of the cells and no significant change in ATP concentration. No evidence of Dy3+ entering the cell was observed.

 17. Molecular dynamics investigation of Na+ in Na2Ni2TeO6

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sau, Kartik; Kumar, P. Padma

  2014-01-01

  An inter-atomic potential for Na 2 Ni 2 TeO 6 in the Parrinello- Rahman-Vashishta (PRV) model is parameterized empirically. The potential reproduces variety of structural and transport properties of that material in good agreement with recent experimental results. The study provides fresh insights on the migration channels and mechanism of Na + in the system

 18. Efeito do plasma de oxigênio na dentina previamente exposta ao NaOCl

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maíra do PRADO

  Full Text Available Resumo Introdução O tratamento de plasma é uma tecnologia eficaz que pode manter as propriedades internas dos materiais inalteradas após o tratamento, modificando apenas a superfície. Objetivo Avaliar o efeito do plasma de oxigênio na dentina previamente exposta ao NaOCl 6%. Material e método Foram utilizados 60 incisivos bovinos. A coroa foi removida, a raiz foi dividida e as faces planificadas, totalizando 120 segmentos referentes ao terço cervical. As amostras foram divididas em dois grupos: controle (imersa em NaOCl 6%, lavada com água destilada, seca, imersa em EDTA 17%, lavada e seca e plasma de oxigênio (após tratamento descrito no grupo controle, plasma de oxigênio foi aplicado por 30 s. As amostras foram avaliadas qualitativamente em relação à topografia por microscopia eletrônica de varredura, utilizando-se microfotografias com ampliação de 1.000×. O goniômetro Ramé-hart foi utilizado para a mensuração do ângulo de contato entre as superfícies e as seguintes soluções foram utilizadas: água, etilenoglicol e di-iodometano. Em seguida, a energia de superfície, representada pelas componentes polar e dispersiva, foi calculada. Avaliou-se também o escoamento dos cimentos Pulp Canal Sealer EWT (PCS e Real Sal SE (RS na superfície dentinária. Os dados foram analisados estatisticamente utilizando os testes Kruskal-Wallis e Mann-Whitney U (p<0,05. Resultado O tratamento com plasma levou à formação de uma camada semelhante à smear layer na superfície dentinária. Este tratamento levou a um aumento da energia de superfície e da componente polar, favorecendo a hidrofilicidade da superfície. Entretanto, desfavoreceu o escoamento do cimento PCS e não influenciou no escoamento do cimento RS. Conclusão O plasma de oxigênio ocasionou mudanças topográficas na superfície dentinária, favorecendo a hidrofilicidade desta. Contudo, não favoreceu o escoamento dos cimentos endodônticos na dentina.

 19. Phase formation in the systems ZrO2-H2SO4-Na2SO4 (NaCl)-H2O

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sozinova, Yu.P.; Motov, D.L.; Rys'kina, M.P.

  1988-01-01

  Formation of solid phases in the systems ZrO 2 - H 2 SO 4 - Na 2 SO 4 (NaCl) - H 2 O at 25 and 75 deg C is studied. Three basic Na 2 Zr(OH) 2 (SO 4 ) 2 x (0.2 - 0.4)H 2 O, NaZrOH(SO 4 ) 2 x H 2 O, NaZrO 0.5 (OH) 2 SO 4 x 2H 2 O and three normal sodium sulfatozirconates Na 2 Zr(SO 4 ) 3 x 3H 2 O, Na 4 Zr(SO 4 ) 4 x 3H 2 O, Na 6 Zr(SO 4 ) 5 x 4H 2 O have been isolated, their solubility and crystal optical properties are determined

 20. Modification of NaK (Na and K) dissolution device at the L.E.C.I

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mansard, Bernard; Ducas, Serge; Riviere, Michel

  1969-12-01

  As three NaK dissolution devices had been operated since 1965 and as irradiation assemblies with a greater capacity (2 to 3 times) are now to be used, the modification of these dissolution devices is addressed. This requires a better control of the dissolution reaction (the NaK + alcohol reaction is highly exothermic and results in an effervescence which requires a greater volume). The objectives are therefore to delay the dissolution, to trigger it, to stop it, to control it at will, and to release heat. The new device is then described with its vessel, its cap, its ball valve, and its two tight sleeves. The operation principle is described, as well as the NaK draining process, and the NaK dissolution. Safety, time saving and raw matter saving issues are finally outlined

 1. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU V SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Dobnik, Monja

  2013-01-01

  Danes so zahvaljujoč napredni mobilni tehnologiji družbena omrežja z nami na vsakem koraku. Facebook (FB) se po priljubljenosti uvršča v sam vrh družbenih omrežij in glede na to, da ga uporablja že več kot milijarda zemljanov, ponuja tudi odlične trg za oglaševanje. To so ugotovili tudi slovenski podjetniki. V diplomski nalogi je predstavljeno, kako na FB oglašujejo nekatera slovenska podjetja, s pomočjo spletnega vprašalnika pa je ugotovljeno tudi, kaj o oglasih na FB menijo njegovi uporabni...

 2. Myocardial Na,K-ATPase: Clinical aspects

  Science.gov (United States)

  Kjeldsen, Keld

  2003-01-01

  The specific binding of digitalis glycosides to Na,K-ATPase is used as a tool for Na,K-ATPase quantification with high accuracy and precision. In myocardial biopsies from patients with heart failure, total Na,K-ATPase concentration is decreased by around 40%; a correlation exists between a decrease in heart function and a decrease in Na,K-ATPase concentration. During digitalization, around 30% of remaining pumps are occupied by digoxin. Myocardial Na,K-ATPase is also influenced by other drugs used for the treatment of heart failure. Thus, potassium loss during diuretic therapy has been found to reduce myocardial Na,K-ATPase, whereas angiotensin-converting enzyme inhibitors may stimulate Na,K pump activity. Furthermore, hyperaldosteronism induced by heart failure has been found to decrease Na,K-ATPase activity. Accordingly, treatment with the aldosterone antagonist, spironolactone, may also influence Na,K-ATPase activity. The importance of Na,K pump modulation with heart disease, inhibition in digitalization and other effects of medication should be considered in the context of sodium, potassium and calcium regulation. It is recommended that digoxin be administered to heart failure patients who, after institution of mortality-reducing therapy, still have heart failure symptoms, and that the therapy be continued if symptoms are revealed or reduced. Digitalis glycosides are the only safe inotropic drugs for oral use that improve hemodynamics in heart failure. An important aspect of myocardial Na,K pump affection in heart disease is its influence on extracellular potassium (Ke) homeostasis. Two important aspects should be considered: potassium handling among myocytes, and effects of potassium entering the extracellular space of the heart via the bloodstream. It should be noted that both of these aspects of Ke homeostasis are affected by regulatory aspects, eg, regulation of the Na,K pump by physiological and pathophysiological conditions, as well as by medical

 3. Advancement of technology towards developing Na-ion batteries

  Science.gov (United States)

  Jamesh, Mohammed Ibrahim; Prakash, A. S.

  2018-02-01

  The Na-ion-batteries are considered much attention for the next-generation power-sources due to the high abundance of Na resources that lower the cost and become the alternative for the state of the art Li-ion batteries in future. In this review, the recently reported potential cathode and anode candidates for Na-ion-batteries are identified in-light-of-their high-performance for the development of Na-ion-full-cells. Further, the recent-progress on the Na-ion full-cells including the strategies used to improve the high cycling-performance (stable even up-to 50000 cycles), operating voltage (even ≥ 3.7 V), capacity (>350 mAhg-1 even at 1000 mAg-1 (based-on-mass-of-the-anode)), and energy density (even up-to 400 Whkg-1) are reviewed. In addition, Na-ion-batteries with the electrodes containing reduced graphene oxide, and the recent developments on symmetric Na-ion-batteries are discussed. Further, this paper identifies the promising Na-ion-batteries including the strategies used to assemble full-cell using hard-carbon-anodes, Na3V2(PO4)3 cathodes, and other-electrode-materials. Then, comparison between aqueous and non-aqueous Na-ion-batteries in terms of voltage and energy density has been given. Later, various types of electrolytes used for Na-ion-batteries including aqueous, non-aqueous, ionic-liquids and solid-state electrolytes are discussed. Finally, commercial and technological-developments on Na-ion-batteries are provided. The scientific and engineering knowledge gained on Na-ion-batteries afford conceivable development for practical application in near future.

 4. Negative electrodes for Na-ion batteries.

  Science.gov (United States)

  Dahbi, Mouad; Yabuuchi, Naoaki; Kubota, Kei; Tokiwa, Kazuyasu; Komaba, Shinichi

  2014-08-07

  Research interest in Na-ion batteries has increased rapidly because of the environmental friendliness of sodium compared to lithium. Throughout this Perspective paper, we report and review recent scientific advances in the field of negative electrode materials used for Na-ion batteries. This paper sheds light on negative electrode materials for Na-ion batteries: carbonaceous materials, oxides/phosphates (as sodium insertion materials), sodium alloy/compounds and so on. These electrode materials have different reaction mechanisms for electrochemical sodiation/desodiation processes. Moreover, not only sodiation-active materials but also binders, current collectors, electrolytes and electrode/electrolyte interphase and its stabilization are essential for long cycle life Na-ion batteries. This paper also addresses the prospect of Na-ion batteries as low-cost and long-life batteries with relatively high-energy density as their potential competitive edge over the commercialized Li-ion batteries.

 5. Corpo e sexualidade na gravidez

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalúcia Matos Araújo

  2012-06-01

  Full Text Available Estudo etnográfico que teve como objetivo compreender como as gestantes vivenciam os processos fisiológicos do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade. A pesquisa envolveu sete mulheres residentes em bairro popular de São Paulo. Na coleta de dados, utilizou-se observação participante e entrevista com questões norteadoras. Os dados foram apresentados na forma de narrativa e posteriormente organizados nas categorias: Percebendo as transformações corporais; Convivendo com as mudanças no corpo; Sentimentos e sensações na vida sexual durante a gestação e imaginando o corpo e a sexualidade após a gestação. As mulheres referiram-se às transformações do corpo como desconfortos e expressaram a preocupação de que fossem definitivas. Expressaram o desejo de que, após o parto, o corpo volte a ser como era e que volte a sentir desejo sexual. O reconhecimento destes fatos constitui-se numa ferramenta primordial na adequação das práticas profissionais.

 6. Comparison of the effectiveness of seven amiloride congeners as inhibitors of Na/H and Na/Ca antiport in cultured smooth muscle cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, L.; Higgins, B.L.; Cragoe, E.J. Jr.; Smith, J.B.

  1987-01-01

  The authors cultured smooth muscle cells from rat aorta and assayed Na/Ca antiport by measuring the initial rate of 45 Ca influx in Na-loaded cells. Na/H antiport was assayed by measuring the initial rate of 22 Na influx in acid-loaded cells. The external medium was the same for both assays except Na was 10 mM for Na/H antiport and O for the Na/Ca antiport assay. The dose of each congener that caused 50% inhibition (I 50 ) was calculated using a log-log median effect plot. The linear regression coefficients ranged from 0.916 to 0.998. Of all the compounds tested only dimethylbenzamil is more potent as an inhibitor of Na/Ca compared to Na/H antiport

 7. Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

  OpenAIRE

  Majcen, Borut

  2016-01-01

  Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na p...

 8. Culturas morais e políticas de desenvolvimento na noruega e na união europeia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Macedo Barroso

  2014-06-01

  Full Text Available A partir de um diálogo entre os casos da Noruega e da União Europeia, pretendemos analisar a combinação de diferentes fatores e escalas de processos sociais (individuais, institucionais e de unidades políticas nacionais e supranacionais, estruturantes na formação dos sentidos sociais do desenvolvimento, notadamente das relações entre princípios morais e trocas interessadas, constitutivas das "culturas morais" dos universos analisados. Na perspectiva dos indivíduos, observaremos pela lente do caso da UE as motivações, vocações e histórias de vida dos "profissionais do desenvolvimento", bem como as razões da adesão da opinião pública às ações de cooperação internacional. Na escala institucional, abordaremos, nos dois casos, os modelos político-administrativos utilizados pela burocracia do desenvolvimento, e as lógicas dos diferentes grupos organizados para disputar seus recursos, no caso da Noruega. Na dimensão dos Estados, analisaremos a lógica das políticas nacionais e internacionais sob as quais são negociadas as intervenções de cooperação bilateral e/ou multilaterais tanto na Noruega quanto na UE.

 9. Surinder S. Jodhka*, Caste / Kast Sistemi

  OpenAIRE

  Altıntaş, İhsan

  2016-01-01

  Bu kitap kast sisteminin daha iyi anlaşılmasında önemli bir role sahiptir. Yazar kast sitemini anlaşılır kılmak temel sorular ile başlar. Neden kast sisteminden bahsetmeliyiz? Yirmi birinci yüzyılda kast sisteminden nasıl bahsedilir? Bu sorular detaylı cevaplar ile donatılmaktadır. Kast sisteminin günümüzdeki gerçekliğinin kabul edilmesini vurgulayarak bu gerçeklikleri şöyle sıralamaktadır; gelenek-görenek, adetler, din ve özellikle eşitsizlik.

 10. Intermittent Hypoxia Inhibits Na+-H+ Exchange-Mediated Acid Extrusion Via Intracellular Na+ Accumulation in Cardiomyocytes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huai-Ren Chang

  2018-04-01

  Full Text Available Background/Aims: Intermittent hypoxia (IH has been shown to exert preconditioning-like cardioprotective effects. It also has been reported that IH preserves intracellular pH (pHi during ischemia and protects cardiomyocytes against ischemic reperfusion injury. However, the exact mechanism is still unclear. Methods: In this study, we used proton indicator BCECF-AM to analyze the rate of pHi recovery from acidosis in the IH model of rat neonatal cardiomyocytes. Neonatal cardiomyocytes were first treated with repetitive hypoxia-normoxia cycles for 1-4 days. Cells were then acid loaded with NH4Cl, and the rate of pHi recovery from acidosis was measured. Results: We found that the pHi recovery rate from acidosis was much slower in the IH group than in the room air (RA group. When we treated cardiomyocytes with Na+-H+ exchange (NHE inhibitors (Amiloride and HOE642 or Na+-free Tyrode solution during the recovery, there was no difference between RA and IH groups. We also found intracellular Na+ concentration ([Na+]i significantly increased after IH exposure for 4 days. However, the phenomenon could be abolished by pretreatment with ROS inhibitors (SOD and phenanathroline, intracellular calcium chelator or Na+-Ca2+ exchange (NCX inhibitor. Furthermore, the pHi recovery rate from acidosis became faster in the IH group than in the RA group when inhibition of NCX activity. Conclusions: These results suggest that IH would induce the elevation of ROS production. ROS then activates Ca2+-efflux mode of NCX and results in intracellular Na+ accumulation. The rise of [Na+]i further inhibits the activity of NHE-mediated acid extrusion and retards the rate of pHi recovery from acidosis during IH.

 11. Elastic Coulomb breakup of 34Na

  Science.gov (United States)

  Singh, G.; Shubhchintak, Chatterjee, R.

  2016-08-01

  Background: 34Na is conjectured to play an important role in the production of seed nuclei in the alternate r -process paths involving light neutron rich nuclei very near the β -stability line, and as such, it is important to know its ground state properties and structure to calculate rates of the reactions it might be involved in, in the stellar plasma. Found in the region of `island of inversion', its ground state might not be in agreement with normal shell model predictions. Purpose: The aim of this paper is to study the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb to give us a core of 33Na with a neutron and in the process we try and investigate the one neutron separation energy and the ground state configuration of 34Na. Method: A fully quantum mechanical Coulomb breakup theory within the architecture of post-form finite range distorted wave Born approximation extended to include the effects of deformation is used to research the elastic Coulomb breakup of 34Na on 208Pb at 100 MeV/u. The triple differential cross section calculated for the breakup is integrated over the desired components to find the total cross-section, momentum, and angular distributions as well as the average momenta, along with the energy-angular distributions. Results: The total one neutron removal cross section is calculated to test the possible ground state configurations of 34Na. The average momentum results along with energy-angular calculations indicate 34Na to have a halo structure. The parallel momentum distributions with narrow full widths at half-maxima signify the same. Conclusion: We have attempted to analyze the possible ground state configurations of 34Na and in congruity with the patterns in the `island of inversion' conclude that even without deformation, 34Na should be a neutron halo with a predominant contribution to its ground state most probably coming from 33Na(3 /2+)⊗ 2 p3 /2ν configuration. We also surmise that it would certainly be useful and rewarding to test our

 12. Osmotic and activity coefficients of aqueous NaTcO4 and NaReO4 solutions at 250C

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boyd, G.E.

  1978-01-01

  Isopiestic vapor-pressure comparison experiments were performed with aqueous binary sodium perchlorate, pertechnetate, and perrhenate solutions to concentrations of approximately 8.5 m. Osmotic coefficients for these solutions and mean molal ionic activity coefficients for NaTcO 4 and NaReO 4 were derived from the isotonic molalities. Pitzer's treatment was applied to describe the concentration dependence of the osmotic coefficients of NaClO 4 , NaTcO 4 , and NaReO 4 , and the implications of the parameters derived from a least-squares fit are discussed in terms of solvent structure and interionic forces. 4 tables, 1 figure

 13. Energy levels of the single excited states in NaI and Na-like ions

  International Nuclear Information System (INIS)

  El-Sherbini, T.M.; Wahby, A.S.

  1987-08-01

  Energy levels of the single excited 1s 2 2s 2 2p 6 ns( 2 S), 1s 2 2s 2 2p 6 mp( 2 P), 1s 2 2s 2 2p 6 md( 2 D) and 1s 2 2s 2 2p 6 nf( 2 F); n=4-7, m=3-6 states for NaI and Na-like ions are calculated using the one configuration Hartree-Fock method. Good agreement is obtained between our results for the higher members of the NaI sequence and previous data from photo-absorption and beam foil experiments. (author). 11 refs, 3 figs, 9 tabs

 14. Fabrication of implanted $^{22}$Na targets

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  A knowledge of the $^{22}$Na(p,$\\gamma$)$^{23}$ Mg reaction rate is of significant astrophysical interest. In order to complete previous studies of this reaction, radioactive $^{22}$Na targets of high purity are required. We ask for support to fabricate these targets via the implantation technique at ISOLDE GPS (off—line mode) using $^{22}$Na nuclides in an Al matrix produced in Nov. 1990 at the PSI (Zürich). The $^{22}$Na nuclides are released and ionized in a surface ionisation source, mass-analyzed at ISOLDE GPS, and implanted in a Ni-Ta backing and a C—foil in a special implantation setup.

 15. Painful Na-channelopathies: an expanding universe.

  Science.gov (United States)

  Waxman, Stephen G

  2013-07-01

  The universe of painful Na-channelopathies--human disorders caused by mutations in voltage-gated sodium channels--has recently expanded in three dimensions. We now know that mutations of sodium channels cause not only rare genetic 'model disorders' such as inherited erythromelalgia and channelopathy-associated insensitivity to pain but also common painful neuropathies. We have learned that mutations of NaV1.8, as well as mutations of NaV1.7, can cause painful Na-channelopathies. Moreover, recent studies combining atomic level structural models and pharmacogenomics suggest that the goal of genomically guided pain therapy may not be unrealistic. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 16. Usmerjanje urbanega razvoja na mestni ravni

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mojca Šašek Divjak

  1999-01-01

  Full Text Available Kot je poudarjeno v predstavljenem načrtu Kopenhagna, mestni načrt ne more rešiti vseh planskih problemov mesta. Predstavljal naj bi predvideni red, ki pa se pogosto sproti podira glede na nepredvidena dogajanja v prostoru. Probleme je velikokrat treba reševati šele, ko se pokažejo. Zato mora biti mestni načrt zastavljen dovolj prilagodljivo in fleksibilno, da dovoljuje potrebne spremembe. Vendar mora kljub temu dati mestu trdne glavne usmeritve in s tem omogočiti, da meščani lahko izkoristijo priložnosti, ki jih nudi nova doba in uveljavljajo nove kvalitete bivanja.

 17. Velocity distribution and dimer formation in a Na/Na2 beam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bergmann, K.; Hefter, U.; Hering, P.

  1977-01-01

  Using the TOF via optical pumping method and the Doppler-shifted laser induced emission described previously, the authors have measured the parallel and perpendicular velocity distribution respectively for Na atoms and Na 2 molecules in a variety of individual quantum states. In addition they monitored the flux of molecules in specific states while changing the stagnation pressure. In all cases a significant dependence on the internal energy of the molecules was found. The goal of these experiments is to improve understanding of the beam dynamics and the dimer formation process. (Auth.)

 18. Angular distributions of photoelectrons from free Na clusters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wopperer, P.; Dinh, P. M.; Faber, B.; Reinhard, P.-G.; Suraud, E.

  2010-01-01

  We explore, from a theoretical perspective, photoelectron angular distributions (PADs) of the Na clusters Na 8 , Na 10 , Na 12 , Na 18 , Na 3 + , Na 11 + , Na 13 + , and Na 19 + . The basis of the description is the time-dependent local-density approximation (TDLDA), augmented by a self-interaction correction (SIC) to describe ionization properties correctly. The scheme is solved on a numerical grid in coordinate space with absorbing bounds. We assume for each cluster system an isotropic ensemble of free clusters and develop for the case of one-photon emission analytical formulas for computing the orientation-averaged PAD on the basis of a few TDLDA-SIC calculations for properly chosen reference orientations. It turns out that all the information in the averaged PAD is contained in one anisotropy parameter. We find that this parameter varies very little with system size, but as a whole is crucially influenced by the detailed ionic structure. We also make comparisons with direct orientation averaging and consider one example reaching outside the perturbative regime.

 19. The Na+ transport in gram-positive bacteria defect in the Mrp antiporter complex measured with 23Na nuclear magnetic resonance.

  Science.gov (United States)

  Górecki, Kamil; Hägerhäll, Cecilia; Drakenberg, Torbjörn

  2014-01-15

  (23)Na nuclear magnetic resonance (NMR) has previously been used to monitor Na(+) translocation across membranes in gram-negative bacteria and in various other organelles and liposomes using a membrane-impermeable shift reagent to resolve the signals resulting from internal and external Na(+). In this work, the (23)Na NMR method was adapted for measurements of internal Na(+) concentration in the gram-positive bacterium Bacillus subtilis, with the aim of assessing the Na(+) translocation activity of the Mrp (multiple resistance and pH) antiporter complex, a member of the cation proton antiporter-3 (CPA-3) family. The sodium-sensitive growth phenotype observed in a B. subtilis strain with the gene encoding MrpA deleted could indeed be correlated to the inability of this strain to maintain a lower internal Na(+) concentration than an external one. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Quatenary Na//F, Cl, CO3, MoO4 system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kochkarov, Zh.A.; Lok''yaeva, S.M.; Shurdumov, G.K.; Gasanaliev, A.M.; Trunin, A.S.

  1999-01-01

  Perspective in applied respect quatenary system (NaF) 2 -(NaCl)-Na 2 CO 3 -Na 2 MoO 4 being element of narrowing of more complex six-membered mutual Na//F, Cl, CO 3 , MoO 4 (WO 4 ) system is investigated by differential thermal analysis with the use of projection-thermographic method for the first time. Crystallization tree of Na//F, Cl, CO 3 , MoO 4 system is established. It is shown that this system by tetrahedrating (NaF) 2 -Na 2 CO 3 -Na 3 ClMoO 4 section is triangulated on two stable system: (NaF) 2 -Na 3 ClMoO 4 -Na 2 CO 3 -(NaCl) 2 and (NaF) 2 -Na 3 ClMoO 4 -Na 2 CO 3 -Na 2 MoO 4 . Phase single units are determined too. Coordinates of desired quatenary nonvariant points are calculated on analytical models of surfaces by mutual crystallization of two phases and are refined by differential thermal analysis [ru

 1. Savremeno naoružanje i vojna oprema za broj 2-2007 / Modern weapons and military equipment for issue 2-2007 / Современное вооружение и военное оборудование за но. 2-2007

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Krbavac

  2007-04-01

  Full Text Available Poboljšani karabin HK 417; Laki automatski lanseri granata L134A1; Bacač granata M100 GREM; Automatski minobacački sistem za upravljanje vatrom Scorpion; Laki PA raketni lanseri MST; Novi kineski prenosni PA raketni sistemi; Troslojni protivraketni odbrambeni sistem; Brodski PA raketni sistem Štilj-1; Izvozni helikopteri kompanije Kamov; Bespilotna letelica za lociranje radarskih signala; Nove varijante bespilotnih letelica Predator; Oklopni transporteri BTR-80UP za iračku armiju; Poboljšana varijanta oklopnog transportera Iguana; Novi inžinjerijski tenkovski sistem Velike Britanije; Inžinjerijsko borbeno vozilo Terrier; Kamioni i tegljači KAMAZ; Osmatračka vozila Fennek za holandsku armiju; Dansko sanitetsko vozilo DURO III P 6×6; Podvodne mine M2004; Radio-uređaj jurišne pešadije Eagle; Uređaj za noćno osmatranje Pathfinder; Sredstva za zaštitu vazduhoplova i zemaljskih borbenih sistema; Provera sintetičkih goriva na bombarderu B-52 H.

 2. Post-Endüstriyel İyimserlikten Hegemonik Despotizme: 21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Taşeron Çalışma

  OpenAIRE

  Nurol, Bahadır

  2017-01-01

  Taşeronluksistemi 1980’lerin sonlarından bu yana günümüz firmalarının maliyet düşürmestratejilerinin bir parçası olagelmiştir. Ancak sistemin teorik meşruiyeti,yirminci yüzyılın son çeyreğinde popülerlik kazanan post-endüstriyel toplumteorilerine dayanmaktadır. Bu teoriler taşeron çalışmasını bağımsız, yaratıcıve hayli yüksek vasıflı profesyonellere özgü bir iş olarak ele aldılar. Ancakson on yıl içinde taşeronluk sistemi neredeyse bütün iş alanlarına sızdı veemekçi sınıfların artan güvencesi...

 3. Experimental Study of Na based Titanium Nanofluid-Water Reaction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Gunyeop; Kim, Soo Jae; Baek, Jehyun; Kim, Hyun Soo; Oh, Sun Ryung; Park, Hyun Sun; Kim, Moo Hwan [POSTECH, Pohang (Korea, Republic of)

  2015-10-15

  In KALIMER-600, a sodium-cooled fast reactor designed by KAERI, thermal energy is transported from high-temperature liquid Na (526 .deg. C at 0.1 MPa) to low temperature water (230 .deg. C at - 19.5 MPa) through a heat exchanger. If any leakage or rupture occurs during the operation of this heat exchanger, highly pressurized liquid water can penetrate into the liquid Na channels; this contact should instantly cause SWR. As reaction continues, liquid water is soon vaporized by pressure drop and huge amount of reaction heat. This generated water vapor expands large reaction area and increases sodium-water vapor reaction process. Therefore, the rapid generation of reaction product (like H{sub 2}) and water vapor increases the system pressure that can cause the system failure in SFR. To reduce this strong chemical reaction phenomena between Na and water, some we have focused on suppressing the chemical reactivity of liquid Na by dispersing nanoparticles (NPs). For the real application of NaTiNF, the pressure change induced by NaTiNF-water reaction is compared with Na-water reaction in the present study. NaTiNF contains 100nm of Ti NPs at 0.2 vol. %. The reaction rate of NaTiNF-water reaction is also investigated as reaction temperature increases. Sodium-water vapor reaction (SVR) will occur when an SWR accident occurs in SFR. In this manner, NaTiNF-water vapor reaction is experimentally performed for ensuring the suppression of chemical reactivity of NaTiNF in contact with water vapor. In the basic step for reducing risk of an SWR in SFR, we have experimentally verified the suppressed chemical reactivity of liquid sodium using Ti NPs through SWR and SVR experiments. In SWR, Na based titanium nanofluid (NaTiNF) shows lower pressure change than Na. As T{sub R} increases, P{sub max} in Na-water reaction increases while NaTiNF does not. The reaction rate of NaTiNF shows twice slower than that of Na. In SVR, NaTiNF shows slower temperature increase than Na. The distinct

 4. Phase equilibria in the NaF-CdO-NaPO{sub 3} system at 873 K and crystal structure and physico-chemical characterizations of the new Na{sub 2}CdPO{sub 4}F fluorophosphate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aboussatar, Mohamed [Université Clermont Auvergne, Université Blaise Pascal, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, UMR 6296 CNRS, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand (France); Laboratoire de Physico-Chimie de l’État Solide, Faculté des Sciences de Sfax, Université de Sfax, BP 1171, 3000 Sfax (Tunisia); Mbarek, Aïcha [Laboratoire de Chimie Industrielle, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, Université de Sfax, BP W3038, 3000 Sfax (Tunisia); Naili, Houcine [Laboratoire de Physico-Chimie de l’État Solide, Faculté des Sciences de Sfax, Université de Sfax, BP 1171, 3000 Sfax (Tunisia); El-Ghozzi, Malika [Université Clermont Auvergne, Université Blaise Pascal, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, UMR 6296 CNRS, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand (France); Chadeyron, Geneviève [Université Clermont Auvergne, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, UMR 6296 CNRS/UBP/SIGMA, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand (France); Avignant, Daniel [Université Clermont Auvergne, Université Blaise Pascal, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, UMR 6296 CNRS, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand (France); Zambon, Daniel, E-mail: Daniel.Zambon@univ-bpclermont.fr [Université Clermont Auvergne, Université Blaise Pascal, Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, UMR 6296 CNRS, BP 10448, F-63000 Clermont-Ferrand (France)

  2017-04-15

  Isothermal sections of the diagram representing phase relationships in the NaF-CdO-NaPO{sub 3} system have been investigated by solid state reactions and powder X-ray diffraction. This phase diagram investigation confirms the polymorphism of the NaCdPO{sub 4} side component and the structure of the ß high temperature polymorph (orthorhombic, space group Pnma and unit cell parameters a=9.3118(2), b=7.0459(1), c=5.1849(1) Å has been refined. A new fluorophosphate, Na{sub 2}CdPO{sub 4}F, has been discovered and its crystal structure determined and refined from powder X-ray diffraction data. It exhibits a new 3D structure with orthorhombic symmetry, space group Pnma and unit cell parameters a=5.3731(1), b=6.8530(1), c=12.2691(2) Å. The structure is closely related to those of the high temperature polymorph of the nacaphite Na{sub 2}CaPO{sub 4}F and the fluorosilicate Ca{sub 2}NaSiO{sub 4}F but differs essentially in the cationic repartition since the structure is fully ordered with one Na site (8d) and one Cd site (4c). Relationships with other Na{sub 2}M{sup II}PO{sub 4}F (M{sup II}=Mg, Ca, Mn, Fe, Co, Ni) have been examined and the crystal-chemical and topographical analysis of these fluorophosphates is briefly reviewed. IR, Raman, optical and {sup 19}F, {sup 23}Na, {sup 31}P MAS NMR characterizations of Na{sub 2}CdPO{sub 4}F have been investigated. - Graphical abstract: The structure of the compound Na{sub 2}CdPO{sub 4}F, discovered during the study of the phase relationships in the NaF-CdO-NaPO{sub 3} system, has been determined and compared with other Na{sub 2}M{sup II}PO{sub 4}F fluorophosphates. - Highlights: • XRD analysis of the isothermal section of the NaF-CdO-NaPO{sub 3} system at 923 K. • Rietveld refinement of the high temperature polymorph β-NaCdPO{sub 4}. • Crystal structure of the new Na{sub 2}CdPO{sub 4}F fluorophosphate determined from powder XRD. • Crystal structure - composition relationships of Na{sub 2}M{sup II}PO{sub 4}F compounds

 5. Mechanochemical transformations in Li(Na)AlH4-Li(Na)NH2 systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dolotko, Oleksandr; Zhang Haiqiao; Ugurlu, Ozan; Wiench, Jerzy W.; Pruski, Marek; Scott Chumbley, L.; Pecharsky, Vitalij

  2007-01-01

  Mechanochemical transformations of tetrahydroaluminates and amides of lithium and sodium have been investigated using gas volumetric analysis, X-ray powder diffraction, solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) and transmission electron microscopy. In a transformation of LiAlH 4 and LiNH 2 taken in an 1:1 molar ratio, the amount of released hydrogen (6.6 wt.% after 30 min ball milling) was higher than in any known one pot mechanochemical process involving a hydrogen-containing solid. A total of 4.3 wt.% of hydrogen is released by the NaAlH 4 -NaNH 2 system after 60 min ball milling; and 5.2 wt.% H 2 is released when LiAlH 4 and NaNH 2 or NaAlH 4 and LiNH 2 are ball milled for 90 min and 120 min, respectively. All transformations proceed at room temperature. The mechanism of the overall transformation MAlH 4 (s) + MNH 2 (s) → 2MH(s) + AlN(s) + 2H 2 (g) was identified based on detailed spectroscopic analysis of the intermediate (M 3 AlH 6 ) and final products of the ball milling process

 6. Makosa Yanayofanywa na Wanafunzi Wanaojifunza Kiswahili kama ...

  African Journals Online (AJOL)

  Makala haya, yanashughulika na makosa ambayo hufanywa na wanafunzi wanaojifunza Kiswahili kama lugha ya pili katika shule za sekondari nchini Uganda. Mtafiti ameyaainisha makosa mbalimbali na kuyaeleza kiusahihi. Makala yanaeleza namna ambavyo makosa hayo hutokea. Yaani, kama ni makosa ...

 7. Malzeme Taşıma Odaklı Planlama için Üretim Sistemlerindeki Tezgah Yerleşim Düzenlerinin Benzetim Analizi ile Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet AKSARAYLI

  2009-02-01

  Full Text Available Günümüzde işletmeler üretim maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerinin artırmak için uygun tesis planları yapmak zorundadırlar. Çalışma, üretim sistemlerindeki tesis içi yerleşim problemlerinin çözümüne ulaşmakta kullanılan temel tezgâh yerleşim şekilleri ve ürüne göre yerleşim için önerilen yeni bir yaklaşımı birbirleriyle karşılaştıran bir çalışmadır. Çalışmada özellikle tezgâhlar arasındaki malzeme taşıma süreleri ve bu sürelerin toplam üretim süresi içerisindeki oranları ile ilgilenilmiştir. Buna ek olarak, incelenen tüm tezgâh yerleşim şekillerine göre benzetim modelleri sonucunda elde edilen tezgâhların kullanım yüzdeleri ve ürünlerin üretim miktarları da bu çalışma kapsamında aktarılmıştır. Çalışmada ilk olarak tesis planlamasında kullanılan temel yerleşim şekilleri için bir üretim sistemi tanımlanmıştır. Daha sonra tanımlanan üretim sistemi, her bir yerleşim şekli için tezgâh yerleşimi yapılmıştır. Ardından ürüne göre yerleşim şekli için önerilen yaklaşım aktarılarak üretim sistemi için tezgâh yerleşimi yapılmıştır. Daha sonra tezgâh yerleşim şekilleri "PROMODEL" benzetim yazılımı ortamına aktarılmıştır. Son olarak yapılan analizler ile farklı tezgâh yerleşim şekillerinin malzeme taşıma süreleri ve toplam üretim süresi içerisindeki oranları karşılaştırılmış ve analizlerden elde edilen sonuçlar yorumlanarak aktarılmıştır.

 8. Učinak video igre "Flappy Bird" na adolescente

  OpenAIRE

  Horvat, Marija

  2018-01-01

  Ovaj diplomski rad nastoji predstaviti uvid u učinke videoigre Flappy Bird na adolescente, fokusirajući se pritom na to potiče li ona nasilno ponašanje te nastoji odgovoriti na pitanje koliko je ta videoigra bila popularna među adolescentima u Hrvatskoj te po čemu je smatraju posebnom, tj. specifičnom. U tu svrhu provedeno je anketno istraživanje, a isti anketni upitnik proveden je na terenu i putem interneta te su uspoređeni rezultati. Anketni upitnik konstruiran je na način da se prvi dio u...

 9. Perinatal Na+ Overload Programs Raised Renal Proximal Na+ Transport and Enalapril-Sensitive Alterations of Ang II Signaling Pathways during Adulthood

  Science.gov (United States)

  Cabral, Edjair V.; Vieira-Filho, Leucio D.; Silva, Paulo A.; Nascimento, Williams S.; Aires, Regina S.; Oliveira, Fabiana S. T.; Luzardo, Ricardo; Vieyra, Adalberto; Paixão, Ana D. O.

  2012-01-01

  Background High Na+ intake is a reality in nowadays and is frequently accompanied by renal and cardiovascular alterations. In this study, renal mechanisms underlying perinatal Na+ overload-programmed alterations in Na+ transporters and the renin/angiotensin system (RAS) were investigated, together with effects of short-term treatment with enalapril in terms of reprogramming molecular alterations in kidney. Methodology/Principal Findings Male adult Wistar rats were obtained from dams maintained throughout pregnancy and lactation on a standard diet and drinking water (control) or 0.17 M NaCl (saline group). Enalapril (100 mg/l), an angiotensin converting enzyme inhibitor, was administered for three weeks after weaning. Ninety day old offspring from dams that drank saline presented with proximal tubules exhibiting increased (Na++K+)ATPase expression and activity. Ouabain-insensitive Na+-ATPase activity remained unchanged but its response to angiotensin II (Ang II) was lost. PKC, PKA, renal thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), macrophage infiltration and collagen deposition markedly increased, and AT2 receptor expression decreased while AT1 expression was unaltered. Early treatment with enalapril reduced expression and activity of (Na++K+)ATPase, partially recovered the response of Na+-ATPase to Ang II, and reduced PKC and PKA activities independently of whether offspring were exposed to high perinatal Na+ or not. In addition, treatment with enalapril per se reduced AT2 receptor expression, and increased TBARS, macrophage infiltration and collagen deposition. The perinatally Na+-overloaded offspring presented high numbers of Ang II-positive cortical cells, and significantly lower circulating Ang I, indicating that programming/reprogramming impacted systemic and local RAS. Conclusions/Significance Maternal Na+ overload programmed alterations in renal Na+ transporters and in its regulation, as well as severe structural lesions in adult offspring. Enalapril

 10. alpha-Adducin mutations increase Na/K pump activity in renal cells by affecting constitutive endocytosis: implications for tubular Na reabsorption.

  Science.gov (United States)

  Torielli, Lucia; Tivodar, Simona; Montella, Rosa Chiara; Iacone, Roberto; Padoani, Gloria; Tarsini, Paolo; Russo, Ornella; Sarnataro, Daniela; Strazzullo, Pasquale; Ferrari, Patrizia; Bianchi, Giuseppe; Zurzolo, Chiara

  2008-08-01

  Genetic variation in alpha-adducin cytoskeletal protein is implicated in the polymerization and bundling of actin and alteration of the Na/K pump, resulting in abnormal renal sodium transport and hypertension in Milan hypertensive rats and humans. To investigate the molecular involvement of alpha-adducin in controlling Na/K pump activity, wild-type or mutated rat and human alpha-adducin forms were, respectively, transfected into several renal cell lines. Through multiple experimental approaches (microscopy, enzymatic assays, coimmunoprecipitation), we showed that rat and human mutated forms increased Na/K pump activity and the number of pump units; moreover, both variants coimmunoprecipitate with Na/K pump. The increased Na/K pump activity was not due to changes in its basolateral localization, but to an alteration of Na/K pump residential time on the plasma membrane. Indeed, both rat and human mutated variants reduced constitutive Na/K pump endocytosis and similarly affected transferrin receptor trafficking and fluid-phase endocytosis. In fact, alpha-adducin was detected in clathrin-coated vesicles and coimmunoprecipitated with clathrin. These results indicate that adducin, besides its modulatory effects on actin cytoskeleton dynamics, might play a direct role in clathrin-dependent endocytosis. The constitutive reduction of the Na/K pump endocytic rate induced by mutated adducin variants may be relevant in Na-dependent hypertension.

 11. VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA

  OpenAIRE

  Vučak, Petra

  2009-01-01

  Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na način, kot je ali zakaj je nekdo dejal to, kar je. Smisel tega je, da spoznamo svoje dobre lastnosti, ki jih lahko še bolj razvijemo, slabe pa poskušamo nadzorovati in tako zmanjšati njihov vpliv. Iskanje uspešnih in učink...

 12. VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

  OpenAIRE

  Majcen, Mateja

  2016-01-01

  Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z raziskavami, zadovoljstvo nedvoumno vpliva na zvestobo uporabnika, zvestoba pa na dolgoročno uspešnost podjetja, smo v delu ugotavljali, kako sama cena storitve vpliva na zadovoljstvo in kako posredno preko zadovoljstva vpliva na zve...

 13. NaI(Tl) electron energy resolution

  CERN Document Server

  Mengesha, W

  2002-01-01

  NaI(Tl) electron energy resolution eta sub e was measured using the Modified Compton Coincidence Technique (MCCT). The MCCT allowed detection of nearly monoenergetic internal electrons resulting from the scattering of incident 662 keV gamma rays within a primary NaI(Tl) detector. Scattered gamma rays were detected using a secondary HPGe detector in a coincidence mode. Measurements were carried out for electron energies ranging from 16 to 438 keV, by varying the scattering angle. Measured HPGe coincidence spectra were deconvolved to determine the scattered energy spectra from the NaI(Tl) detector. Subsequently, the NaI(Tl) electron energy spectra were determined by subtracting the energy of scattered spectra from the incident source energy (662 keV). Using chi-squared minimization, iterative deconvolution of the internal electron energy spectra from the measured NaI(Tl) spectra was then used to determine eta sub e at the electron energy of interest. eta sub e values determined using this technique represent va...

 14. Green economy: un'occasione per le aree montane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Sapone

  2013-06-01

  Full Text Available È ormai opinione largamente condivisa che l’attuale “crisi” dell’organismo territoriale non sia soltanto economica ma anche ambientale. Quest’ultima tematica unita a quella della green economy potrebbero rappresentare l'occasione di intervenire sui sistemi territoriali non urbani, un tempo vitali per l’economia locale, ed oggi abbandonati a se stessi a favore delle aree urbanizzate, luoghi economicamente più vantaggiosi. Partendo dalle indicazioni del Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP si potrebbero definire politiche di sviluppo al fine di migliorare la competitività e l'attrattività dei sistemi territoriali rurali attraverso la valorizzazione delle risorse endogene presenti su tali territori, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo ecosostenibile delle diverse attività al fine di creare una rete integrata. La ricerca svolta presenta le diverse dinamiche legate alla creazione di una rete di Eco-Villaggi, con lo scopo di rifunzionalizzare il patrimonio edilizio e urbanistico esistente, migliorando, così, la qualità della vita dei centri montani. Questo modello può rappresentare concretamente una delle possibili soluzioni allo spopolamento, nel conservare e tutelare lo spazio naturale attraverso la promozione della green economy, basata sull’utilizzo di sistemi di produzione sostenibili, nel rispetto dei requisiti ambientali, nell’attivazione di sistemi energetici rinnovabili e nel richiamo turistico del patrimonio storico-culturale della montagna. Infatti queste risorse se gestite nel modo corretto, attraverso una attenta pianificazione territoriale, potrebbero rappresentare il volano per un modello di sviluppo sostenibile e allo stesso tempo potrebbero avviare una riqualificazione e valorizzazione dei borghi rurali, che spesso ospitano un patrimonio architettonico di notevole pregio. Risulta necessario, per i contesti rurali, porre in atto strumenti, modalità e forme innovative d’intervento capaci

 15. Quantitative (23) Na MRI of human knee cartilage using dual-tuned (1) H/(23) Na transceiver array radiofrequency coil at 7 tesla.

  Science.gov (United States)

  Moon, Chan Hong; Kim, Jung-Hwan; Zhao, Tiejun; Bae, Kyongtae Ty

  2013-11-01

  To develop quantitative dual-tuned (DT) (1) H/(23) Na MRI of human knee cartilage in vivo at 7 Tesla (T). A sensitive (23) Na transceiver array RF coil was developed at 7T. B1 fields generated by the transceiver array coil were characterized and corrected in the (23) Na images. Point spread function (PSF) of the (23) Na images was measured, and the signal decrease due to partial-volume-effect was compensated in [(23) Na] quantification of knee cartilage. SNR and [(23) Na] in anterior femoral cartilage were measured from seven healthy subjects. SNR of (23) Na image with the transceiver array coil was higher than that of birdcage coil. SNR in the cartilage at 2-mm isotropic resolution was 26.80 ± 3.69 (n = 7). B1 transmission and reception fields produced by the DT coil at 7T were similar to each other. Effective full-width-half-maximum of (23) Na image was ∼5 mm at 2-mm resolution. Mean [(23) Na] was 288.13 ± 29.50 mM (n = 7) in the anterior femoral cartilage of normal subjects. We developed a new high-sensitivity (23) Na RF coil for knee MRI at 7T. Our (1) H/(23) Na MRI allowed quantitative measurement of [(23) Na] in knee cartilage by measuring PSF and cartilage thickness from (23) Na and (1) H image, respectively. Copyright © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 16. Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijan Bradanović

  2012-12-01

  Full Text Available Na dosad slabo poznatom i sa stajališta povijesti umjetnosti još posve neobrađenom primjeru Dobrinja na otoku Krku, raspravlja se o razvitku naselja na kvarnerskim otocima. Uz isticanje štetnosti dosad prevladavajućih uopćavanja, karakteristični položaj i razvitak Dobrinja tumače se u širem, komparativnom kontekstu. Analiziraju se prostiranje i obilježja pojedinih dijelova ovog naselja, a naglasak je na vremenu kasnog srednjeg i ranijeg novog vijeka. Tada je najuži dio povijesnog središta Dobrinja poprimio čvrstu, na tlorisnoj osnovi i danas, usprkos opsežnim pregradnjama i arhitektonskim preinakama, jasno uočljivu, urbanu fizionomiju.

 17. Investigation of sodalites for conditioning halide salts (NaCl and NaI): Comparison of two synthesis routes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bardez, Isabelle; Campayo, Lionel; Rigaud, Danielle; Chartier, Myriam; Calvet, Aurelie [CEA, Laboratoire d' Etudes des Materiaux Ceramiques pour le Conditionnement, Site de Marcoule, Batiment 208, B.P. 17171, 30207 Bagnols sur Ceze cedex (France)

  2008-07-01

  Sodalites with the general formula Na{sub 8}Al{sub 6}Si{sub 6}O{sub 24}X{sub 2} (where X = Cl or I) were investigated for ceramic conditioning of halide salts (NaCl and NaI). Because of the tendency of halides to volatilize at high temperature, two synthesis routes were tested to optimize the halide content in the sodalite phase. The first is based on heating at high temperature of a [nepheline NaAlSiO{sub 4} + salt] mixture prepared by a dry process. The second, performed at low temperature, consists of the reaction in aqueous media between kaolinite (Al{sub 2}Si{sub 2}O{sub 5}(OH){sub 4}), sodium hydroxide (NaOH) and the salt. The present study compares these two syntheses and examines differences between chloro-sodalite and iodo-sodalite based on X-ray diffraction and infrared spectroscopy. The next step will consist in sintering the resulting powder samples to obtain dense ceramics. (authors)

 18. Dissolution of targets for the production of Mo-99: Part 1. Influence of NaOH concentration and the addition of NaNO3 and NaNO2 on the dissolution time

  International Nuclear Information System (INIS)

  Camilo, Ruth L.; Araujo, Izilda da C.; Mindrisz, Ana C.; Forbicini, Christina A.L.G. de O.

  2011-01-01

  Faced with global crisis in the production of radioisotope 99 Mo, which product of decay, 99 mTc, is the tracer element most often used in nuclear medicine and accounts for about 80% of all diagnostic procedures in vivo, since September 2008 Brazil is developing the project called Brazilian Multipurpose Reactor (RMB). Within the Brazilian Nuclear Program (PNB) the construction of the RMB, is seen as a long term solution to meet all domestic demand relative to the supply of radioisotopes and radiopharmaceuticals. In the process to be studied to obtain 99 Mo from irradiated UA1 x -A1 LEU targets employing alkaline dissolution, processing time should be minimized, considering the short half life of 99 Mo and 99 mTc, about 66 h and 6 h, respectively. That makes dissolution time a significant factor in the development of the process. This paper presents the results of alkaline dissolution of scraps of Al, used to simulate the dissolution process of UA1 x -A1 targets. Al corresponds to about 79% of the total weight of the UA1 x -A1 target. The effect of NaOH concentration on dissolution time for the interval of 1 to 3.5 mol.L-1 was studied, keeping the molar ratio in 1Al:2.16NaOH and the initial temperature of 88 degree C. The influence of reagent composition over dissolution time was studied using three different solutions: a) 3 mol.L -1 NaOH, b) 3 mol.L -1 NaOH/NaNO 3 and c) 3 mol.L -1 NaOH/NaNO 2 , keeping the same molar ratio and temperature. The results showed that the dissolution time decreases with increasing NaOH concentration and the addition of NaNO 3 or NaNO 2 in the NaOH solution reduces both dissolution time and volume of gases released. (author)

 19. Magnetic upconverting fluorescent NaGdF4:Ln3+ and iron-oxide@NaGdF4:Ln3+ nanoparticles

  Science.gov (United States)

  Shrivastava, Navadeep; Rocha, Uéslen; Muraca, Diego; Jacinto, Carlos; Moreno, Sergio; Vargas, J. M.; Sharma, S. K.

  2018-05-01

  Microwave assisted solvothermal method has been employed to synthesize multifunctional upconverting β-NaGdF4:Ln3+ and magnetic-upconverting Fe3O4/γ-Fe2O3@NaGdF4:Ln3+ (Ln = Yb and Er) nanoparticles. The powder x-ray diffraction data confirms the hexagonal structure of NaGdF4:Ln3+ and high resolution transmission electron microscopy shows the formation of rod shaped NaGdF4:Ln3+ (˜ 20 nm) and ovoid shaped Fe3O4/γ-Fe2O3@NaGdF4:Ln3+ (˜ 15 nm) nanoparticles. The magnetic hysteresis at 300 K for β-NaGdF4:Ln3+ demonstrates paramagnetic features, whereas iron-oxide@β-NaGdF4:Ln3+ exhibits superparamagnetic behavior along with a linear component at large applied field due to paramagnetic NaGdF4 matrix. Both nanoparticle samples provide an excellent green emitting [(2H11/2, 4S3/2)→4I15/2 (˜ 540 nm)] upconversion luminescence emission under excitation at 980 nm. The energy migration between Yb and Er in NaGdF4 matrix has been explored from 300-800 nm. Intensity variation of blue, green and red lines and the observed luminescence quenching due to the presence of Fe3O4/γ-Fe2O3 in the composite has been proposed. These kinds of materials contain magnetic and luminescence characteristics into single nanoparticle open new possibility for bioimaging applications.

 20. The plant vacuolar Na+/H+ antiport.

  Science.gov (United States)

  Barkla, B J; Apse, M P; Manolson, M F; Blumwald, E

  1994-01-01

  Salt stress imposes severe limitations on plant growth, however, the extent of growth reduction depends upon the soil salinity level and the plant species. One of the mechanisms employed by salt tolerant plants is the effective vacuolar compartmentalization of sodium. The sequestration of sodium into the vacuole occurs by the operation of a Na+/H+ antiport located at the tonoplast. Evidence for a plant vacuolar Na+/H+ antiport has been demonstrated in tissues, intact vacuoles and isolated tonoplast vesicles. In sugar beet cell suspensions, the activity of the vacuolar Na+/H+ antiport increased with increasing NaCl concentrations in the growth medium. This increased activity was correlated with the increased synthesis of a 170 kDa tonoplast polypeptide. In vivo labelling of tonoplast proteins showed the enhanced synthesis of the 170 kDa polypeptide not only upon exposure of the cells to salt, but also when the cells were grown in the presence of amiloride. Exposure of the cells to amiloride also resulted in increased vacuolar Na+/H+ antiport activity. Polyclonal antibodies raised against the 170 kDa polypeptide almost completely inhibited the antiport activity, suggesting the association of this protein with the plant vacuolar Na+/H+ antiport. Antibodies against the Na+/H+ antiport-associated polypeptide were used to screen a Beta lambda ZAP expression library. A partial clone of 1.65 kb was sequenced and found to encode a polypeptide with a putative transmembrane domain and a large hydrophilic C terminus. This clone showed no homology to any previously cloned gene at either the nucleic acid or the amino acid level.

 1. Correlation of the Na2SiO3 to NaOH Ratios and Solid to Liquid Ratios to the Kedah’s Soil Strength

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Hamzah Hazamaah

  2016-01-01

  Full Text Available Geopolymer was used for the soil stabilization of Kedah’s soil at different ratios of solid to liquid and Na2SiO3 to NaOH in order to achieve the desired compressive strength. The geopolymerization process which produces an aluminosilicate gel was occurred due to the mixing of Kedah’s soil and fly ash with Na2SiO3 and NaOH. Soil stabilization by geopolymer was synthesized by the activation of fly ash and Kedah’s soil with Na2SiO3 and NaOH at different ratios of solid to liquid (1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 and Na2SiO3 to NaOH (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 at a specific constant concentration of NaOH solution of 6M. The compressive strength up to 5.12 MPa was obtained at 3.0 of solid to liquid ratio and 2.5 of Na2SiO3 to NaOH ratio in 7 days curing at room temperature.

 2. Near resonant charge transfer in Na(4D)+K+ → Na++K*: Optical pumping of the Na(4D) state and energy dependence of rank 4 alignment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campbell, E.E.B.; Huelser, H.; Witte, R.; Hertel, I.V.

  1990-01-01

  Rank 4 alignment has been observed in a quasi one electron system. Relative charge transfer cross sections of the Na 4dσ, 4dπ and 4dδ sublevels for the K + +Na(4D)→K * +Na + system have been measured. A strong energy dependence is observed. The results at energies less than 1 keV may be attributed to rotational coupling of the Na 4dπ state to the K 4fδ state. The Na atom is excited in a two-step process, the first step being excitation to the 3 2 P 3/2 level with a two-mode laser to pump from both hyperfine levels of the ground state simultaneously. This two-mode laser is described in detail. The optical pumping problem is solved using rate equations. The general formula for describing the scattering intensity for cylindrical symmetry, in terms of multipole moments, for atoms excited by two linearly polarised lasers is derived and used to evaluate the experimental results. (orig.)

 3. Thermodynamic description of Tc(iv) solubility and carbonate complexation in alkaline NaHCO3-Na2CO3-NaCl systems.

  Science.gov (United States)

  Baumann, A; Yalçıntaş, E; Gaona, X; Polly, R; Dardenne, K; Prüßmann, T; Rothe, J; Altmaier, M; Geckeis, H

  2018-03-28

  The solubility of 99 Tc(iv) was investigated in dilute to concentrated carbonate solutions (0.01 M ≤ C tot ≤ 1.0 M, with C tot = [HCO 3 - ] + [CO 3 2- ]) under systematic variation of ionic strength (I = 0.3-5.0 M NaHCO 3 -Na 2 CO 3 -NaCl-NaOH) and pH m (-log[H + ] = 8.5-14.5). Strongly reducing conditions (pe + pH m ≈ 2) were set with Sn(ii). Carbonate enhances the solubility of Tc(iv) in alkaline conditions by up to 3.5 log 10 -units compared to carbonate-free systems. Solvent extraction and XANES confirmed that Tc was kept as +IV during the timeframe of the experiments (≤ 650 days). Solid phase characterization performed by XAFS, XRD, SEM-EDS, chemical analysis and TG-DTA confirmed that TcO 2 ·0.6H 2 O(am) controls the solubility of Tc(iv) under the conditions investigated. Slope analysis of the solubility data in combination with solid/aqueous phase characterization and DFT calculations indicate the predominance of the species Tc(OH) 3 CO 3 - at pH m ≤ 11 and C tot ≥ 0.01 M, for which thermodynamic and activity models are derived. Solubility data obtained above pH m ≈ 11 indicates the formation of previously unreported Tc(iv)-carbonate species, possibly Tc(OH) 4 CO 3 2- , although the likely formation of additional complexes prevents deriving a thermodynamic model valid for this pH m -region. This work provides the most comprehensive thermodynamic dataset available for the system Tc 4+ -Na + -Cl - -OH - -HCO 3 - -CO 3 2- -H 2 O(l) valid under a range of conditions relevant for nuclear waste disposal.

 4. Stimulation of Na+/K+ ATPase activity and Na+ coupled glucose transport by β-catenin

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sopjani, Mentor; Alesutan, Ioana; Wilmes, Jan; Dermaku-Sopjani, Miribane; Lam, Rebecca S.; Koutsouki, Evgenia; Jakupi, Muharrem; Foeller, Michael; Lang, Florian

  2010-01-01

  Research highlights: → The oncogenic transcription factor β-catenin stimulates the Na + /K + -ATPase. → β-Catenin stimulates SGLT1 dependent Na + , glucose cotransport. → The effects are independent of transcription. → β-Catenin sensitive transport may contribute to properties of proliferating cells. -- Abstract: β-Catenin is a multifunctional protein stimulating as oncogenic transcription factor several genes important for cell proliferation. β-Catenin-regulated genes include the serum- and glucocorticoid-inducible kinase SGK1, which is known to stimulate a variety of transport systems. The present study explored the possibility that β-catenin influences membrane transport. To this end, β-catenin was expressed in Xenopus oocytes with or without SGLT1 and electrogenic transport determined by dual electrode voltage clamp. As a result, expression of β-catenin significantly enhanced the ouabain-sensitive current of the endogeneous Na + /K + -ATPase. Inhibition of vesicle trafficking by brefeldin A revealed that the stimulatory effect of β-catenin on the endogenous Na + /K + -ATPase was not due to enhanced stability of the pump protein in the cell membrane. Expression of β-catenin further enhanced glucose-induced current (Ig) in SGLT1-expressing oocytes. In the absence of SGLT1 Ig was negligible irrespective of β-catenin expression. The stimulating effect of β-catenin on both Na + /K + ATPase and SGLT1 activity was observed even in the presence of actinomycin D, an inhibitor of transcription. The experiments disclose a completely novel function of β-catenin, i.e. the regulation of transport.

 5. Explosive phenomena in heavily irradiated NaCl

  NARCIS (Netherlands)

  denHartog, HW; Vainshtein, DI; Matthews, GE; Williams, RT

  1997-01-01

  In heavily irradiated NaCl crystals explosive phenomena can be initiated during irradiation or afterwards when samples are heated to temperatures between 100 and 250 degrees C. During irradiation of NaCl Na and Cl-2 precipitates and void structures are produced along with the accumulation of stored

 6. Crystallographic characterization of cement pastes hydrated with NaCl; Caracterizacao cristalografica de pastas de cimento hidratadas com NaCl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Melo, Carina Gabriela de Melo e; Martinelli, Antonio Eduardo; Melo, Dulce Maria Araujo; Melo, Marcus Antonio de Freitas; Melo, Vitor Rodrigo de Melo e [Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN (Brazil)

  2012-07-01

  One of the major current challenges faced by oil companies is the exploration of pre salt basins. Salt layers deposited upon the evaporation of ocean water and continental separation are mainly formed by NaCl and isolate immense oil reservoirs. The mechanical stability and zonal isolation of oil wells that run through salt layers must be fulfilled by cement sheaths saturated with NaCl to assure chemical compatibility between cement and salt layer. The present study aimed at evaluating the effect of NaCl addition on the hydration of oil well cement slurries as well as identifying the nature of crystalline phases present in the hardened cement. To that end, cement slurries containing NaCl were mixed, hardened and characterized by X-ray diffraction. The results revealed that the presence of NaCl affects the formation of hydration products by the presence of Friedel's salt. The intensity of the corresponding peaks increase as the contents of NaCl in the slurry increase. High concentrations of NaCl in Portland slurries increase the setting time of cement and the presence of Friedel's salt decreases the strength of the hardened cement. (author)

 7. Estereótipos na comunicação intercultural: o caso do intercâmbio cultural na PUCRS

  OpenAIRE

  Espindola, Polianne Merie

  2010-01-01

  Este é um estudo da estereotipia existente na comunicação intercultural. O objetivo é entender a natureza do estereótipo mental e seu papel na comunicação entre interlocutores de culturas distintas. Para tanto, observa os estudantes estrangeiros em programas de intercâmbio no campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O estudo define o conceito de estereótipo e explicita seu papel na comunicação intercultural; verifica sua relevância na construção das narrativas entre cu...

 8. VPLIV ULCEROZNEGA KOLITISA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA

  OpenAIRE

  Dugi, Maja

  2015-01-01

  Pri vsaki bolezni je zelo pomembna kakovost življenja pacientov. Ulcerozni kolitis je kronična bolezen, ki je znana po obdobjih mirovanja in izbruhov, kar definitivno vpliva na posameznika, ki se s tem spopada. Sooča se z raznimi omejitvami, ki vplivajo na njegov vsakdan. Rezultati raziskave so pokazali, da je kakovost življenja bolnikov z ulceroznim kolitisom izrazito okrnjena. Ne le, da se spopadajo z bolečino, ampak tudi s psihičnimi in socialnimi posledicami, ki vplivajo na fizične aktivn...

 9. Análise do efeito imunomodulador da ouabaína na inflamação e nocicepção

  OpenAIRE

  Vasconcelos, Danielle Ingrid Bezerra de

  2011-01-01

  A Ouabaína é um glicosídeo cardiotônico, inibidor da Na+/K+-ATPase, utilizada na clínica para o tratamento de insuficiência cardíaca. Atualmente, sabe-se que essa substância é endógena, e capaz de interferir em várias funções fisiológicas, inclusive em diversos aspectos do sistema imunológico. Apesar disso, pouco se sabe sobre seu envolvimento em processos inflamatórios e nociceptivos. Neste trabalho, foi avaliada a atividade da Ouabaína na inflamação aguda desencadeada pela ad...

 10. Soviet Material on Internal Wave Effects, No. 3, April 1975,

  Science.gov (United States)

  1975-04-01

  telemekhanika Acta phyfica polonica Akademiya naiik Armyanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk Aserbaydzhanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk Belorusskoy SSR... Physica status solid! Pribory i sistemy upravleniya Pribery I tekhnika eksperimenta Radietskhnika Radliotakhnika i elektronika Rafarativnyy zhurnal

 11. Erythrocyte 22Na+ influx in hypertension

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shalev, O.; Eaton, J.W.; Ben-Ishay, D.

  1984-01-01

  We assessed 22Na+ uptake by erythrocytes (RBC) from 38 individuals with essential hypertension and 37 healthy controls. All subjects were male, white, non-obese and with normal renal function, obviating sex, race, hormonal, ponderal and renal factors known to influence RBC Na+ handling. The mean +/- sem 22Na+ uptake of the patients was 284 +/- 16 mumole/liter RBC/hour while that of normal controls was 249 +/- 11 mumole/liter RBC/hour; although the difference reached borderline significance, individual values showed considerable overlap. Consequently, in our population, RBC 22Na+ uptake is not a reliable marker for essential hypertension. We believe that previous studies should be reassessed with regard to patients' characteristics and future studies employ rigorous criteria in selection of subjects

 12. O grotesco na imagem publicitária

  OpenAIRE

  Silva, Maria João Barros

  2013-01-01

  O significado da palavra grotesco teve um começo puramente artístico numa descoberta, de imagens de figuras humanas deformadas e alteradas. No entanto, este foi evoluindo e adotando novos significados mais amplos e concretos na atualidade. É possível encontrar vários exemplos do grotesco em várias plataformas, como no cinema, na televisão e na literatura. Neste sentido, para se poder proceder ao estudo desta temática é fundamental a conquista do conhecimento sobre o estatuto do grotesco na pu...

 13. Gravidez na adolescência: tendência na produção científica de enfermagem

  OpenAIRE

  Gurgel, Maria Glêdes Ibiapina; Alves, Maria Dalva Santos; Vieira, Neiva Francenely Cunha; Pinheiro, Patrícia Neyva da Costa; Barroso, Grasiela Teixeira

  2008-01-01

  A gravidez em adolescentes tem implicações biológica, psicológica, social, econômica e cultural. O estudo exploratório, descritivo e bibliográfico objetivou identificar as concepções da gravidez na adolescência, sujeito, vulnerabilidade e gênero, presentes na produção científica de Enfermagem. Foram selecionados intencionalmente quatro periódicos brasileiros e dois da América Latina indexados de 2002 a 2006 na Scientific Electronic Library. Dos 1.472 artigos identificados, 43 tinham como temá...

 14. Neutralization of Na2PO4: Reaction between Na3PO4 and CaCL2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Xia Shenglan; Wang Luning

  1990-01-01

  The results of reaction Na 3 PO 4 with CaCl 2 in water at ambient and higher temperature are described. The reaction rate of Na 3 PO 4 with CaCl 2 is slow at ambient temperature and the reaction is complete at 260 deg C after 2 h. The products are Ca(OH) 2 and Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH). The quantity of them is dependent upon the quanity of Na 3 PO 4 and CaCl 2 contained in water, all of them control pH of water

 15. Raman scattering and lattice stability of NaAlH{sub 4} and Na{sub 3}AlH{sub 6}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yukawa, H. [Department of Materials Science and Engineering, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Chikusa-Ku, Nagoya 464-8603 (Japan)], E-mail: hiroshi@numse.nagoya-u.ac.jp; Morisaku, N.; Li, Y.; Komiya, K.; Rong, R.; Shinzato, Y. [Department of Materials Science and Engineering, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Chikusa-Ku, Nagoya 464-8603 (Japan); Sekine, R. [Department of Chemistry, Faculty of Science, Shizuoka University, 836 Ohya, Shizuoka 422-8529 (Japan); Morinaga, M. [Department of Materials Science and Engineering, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Chikusa-Ku, Nagoya 464-8603 (Japan)

  2007-10-31

  In situ Raman spectroscopy measurements have been performed during the decomposition of NaAlH{sub 4} in order to investigate the transition from the four-coordinated complex anion, [AlH{sub 4}]{sup -}, in NaAlH{sub 4} to the six-coordinated complex anion, [AlH{sub 6}]{sup 3-}, in Na{sub 3}AlH{sub 6}. Also, the local geometry and the Al-H vibrations are analyzed theoretically by the first-principle calculations of the electronic structures. It is found that the Raman sift at 1765 cm{sup -1} for the Al-H stretching vibration in NaAlH{sub 4} shifts towards the higher frequency side, 1801 cm{sup -1} upon melting. This Raman spectrum for the liquid phase recovers to the original position when it is cooled down to room temperature before Na{sub 3}AlH{sub 6} start to appear. The Raman peak around 1800 cm{sup -1} is still observed after the decomposition of NaAlH{sub 4} occurs to precipitate Na{sub 3}AlH{sub 6}. However, this peak does not recover to its original position by cooling, but still persists in the sample cooled down to room temperature. From these results, the intermediate transition state during the decomposition of NaAlH{sub 4} into Na{sub 3}AlH{sub 6} is discussed. In addition, it is shown from a series of calculation that the highest frequency of the Al-H vibration correlates with the shortest Al-H bond length in the MAlH{sub 4}-type and its derivative complex hydrides.

 16. Predstave o seksu u filmovima na temu postapokalipse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Banić-Grubišić

  2016-03-01

  Full Text Available Rad se bavi načinima predstavljanja seksualnih odnosa u filmovima na temu postapokalipse. Razmatraju se različiti oblici/vrste seksualnih veza, koje se javljaju u postkataklizmičnom okruženju, u odnosu na dva tipa zajednica/društava koja nastaju nakon kraja sveta. Ti filmovi pokazuju koliko je ideja o nagonskoj, prirodnoj, biološkoj seksualnosti raširena u popularnoj imaginaciji – seks je u postapokalipsi predstavljen kao pokretačka sila, na isti način kao što je to i glad.

 17. 23Na and 35/37Cl as NMR probes of growth and shape of sodium taurodeoxycholate micellar aggregates in the presence of NaCl.

  Science.gov (United States)

  Asaro, Fioretta; Feruglio, Luigi; Galantini, Luciano; Nardelli, Alessia

  2013-02-15

  The growth of the aggregates of the dihydroxylated bile salt sodium taurodeoxycholate (NaTDC) upon NaCl addition and the involvement of the counterion were investigated by NMR spectroscopy of monoatomic ionic species. (23)Na T(1) values from 0.015, 0.100, and 0.200 mol kg(-1) NaTDC solutions in D(2)O, at variable NaCl content, proved to be sensitive to the transition from primary to secondary aggregates, which occurs in the former sample, and to intermicellar interaction. Some (79)Br NMR measurements were performed on a 0.100 mol kg(-1) NaTDC sample added by NaBr in place of NaCl for comparison purposes. The (23)Na, (35)Cl, and (37)Cl double quantum filtered (DQF) patterns, from the 0.100 mol kg(-1) NaTDC sample, and (23)Na ones also from the 0.200 mol kg(-1) NaTDC one, in the presence of 0.750 mol kg(-1) NaCl, are a clear manifestation of motional anisotropy. Moreover, the DQF spectra of (23)Na and (37)Cl, which possess close quadrupole moments, display a striking similarity. The DQF lineshapes were simulated exploiting the Scilab environment to obtain an estimate of the residual quadrupole splitting magnitude. These results support the description of NaTDC micelles as cylindrical aggregates, strongly interacting at high ionic strengths, and capable of association with added electrolytes. Copyright © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Robust high pressure stability and negative thermal expansion in sodium-rich antiperovskites Na3OBr and Na4OI2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, Yonggang; Wen, Ting; Park, Changyong; Kenney-Benson, Curtis; Pravica, Michael; Zhao, Yusheng; Yang, Wenge

  2016-01-01

  The structure stability under high pressure and thermal expansion behavior of Na 3 OBr and Na 4 OI 2 , two prototypes of alkali-metal-rich antiperovskites, were investigated by in situ synchrotron X-ray diffraction techniques under high pressure and low temperature. Both are soft materials with bulk modulus of 58.6 GPa and 52.0 GPa for Na 3 OBr and Na 4 OI 2 , respectively. The cubic Na 3 OBr structure and tetragonal Na 4 OI 2 with intergrowth K 2 NiF 4 structure are stable under high pressure up to 23 GPa. Although being a characteristic layered structure, Na 4 OI 2 exhibits nearly isotropic compressibility. Negative thermal expansion was observed at low temperature range (20–80 K) in both transition-metal-free antiperovskites for the first time. The robust high pressure structure stability was examined and confirmed by first-principles calculations among various possible polymorphisms qualitatively. The results provide in-depth understanding of the negative thermal expansion and robust crystal structure stability of these antiperovskite systems and their potential applications

 19. Thermoluminescence and F centers of manganese doped NaCl and NaCl-CKl crystals exposed to gamma radiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Somera, L.; Cruz Z, E.; Roman L, J.; Hernandez A, J. M.; Murrieta S, H.

  2015-10-01

  Alkali halides crystals doped with rare earths or transition metals have been widely studied due to the luminescence properties. In particular, NaCl and KCl single crystals present thermally stimulated luminescence (Tl) after gamma irradiation. The NaCl and the NaCl KCl mixed crystal doped with manganese (MnCl 2 ) impurity were grown by using the Czochralski method. The emission characteristic of Mn 2+ was observed at 543 nm. The crystals were exposed between 0.02 and 10 kGy gamma dose from 60 Co irradiator. Optical absorption at room temperature shows the peaked band at 452 nm corresponding to the manganese impurity. The F bands, was ascribed to the electron trapped in the anion vacancy in the lattice, were obtained at 452 nm and 455 nm belonging to NaCl:Mn and NaCl KCl:Mn, respectively. The F band increases as the doses increase and it was bleaching by the UV light at 470 nm. The glow curves of the samples show the first glow peak between 92-103 degrees C, while the second main peak was observed at 183 degrees C for the undoped NaCl and at 148 and 165 degrees C for the NaCl:Mn and NaCl-KCl:Mn, respectively. The main peak was slowly bleaching when the irradiated sample was illuminated with F (470 nm) light. Optical bleaching confirms that the F center has an important participation in the thermoluminescent response. The glow curves structure from the thermal bleaching suggests the participation of different kind of traps. Also, the kinetics parameters such as activation energy (E), frequency factor (s) and the kinetic order (b) were investigated. (Author)

 20. Thermoluminescence and F centers of manganese doped NaCl and NaCl-CKl crystals exposed to gamma radiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Somera, L.; Cruz Z, E.; Roman L, J. [UNAM, Instituto de Ciencias Nucleares, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Mexico D. F. (Mexico); Hernandez A, J. M.; Murrieta S, H., E-mail: ecruz@nucleares.unam.mx [UNAM, Instituto de Fisica, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 Mexico D. F. (Mexico)

  2015-10-15

  Alkali halides crystals doped with rare earths or transition metals have been widely studied due to the luminescence properties. In particular, NaCl and KCl single crystals present thermally stimulated luminescence (Tl) after gamma irradiation. The NaCl and the NaCl KCl mixed crystal doped with manganese (MnCl{sub 2}) impurity were grown by using the Czochralski method. The emission characteristic of Mn{sup 2+} was observed at 543 nm. The crystals were exposed between 0.02 and 10 kGy gamma dose from {sup 60}Co irradiator. Optical absorption at room temperature shows the peaked band at 452 nm corresponding to the manganese impurity. The F bands, was ascribed to the electron trapped in the anion vacancy in the lattice, were obtained at 452 nm and 455 nm belonging to NaCl:Mn and NaCl KCl:Mn, respectively. The F band increases as the doses increase and it was bleaching by the UV light at 470 nm. The glow curves of the samples show the first glow peak between 92-103 degrees C, while the second main peak was observed at 183 degrees C for the undoped NaCl and at 148 and 165 degrees C for the NaCl:Mn and NaCl-KCl:Mn, respectively. The main peak was slowly bleaching when the irradiated sample was illuminated with F (470 nm) light. Optical bleaching confirms that the F center has an important participation in the thermoluminescent response. The glow curves structure from the thermal bleaching suggests the participation of different kind of traps. Also, the kinetics parameters such as activation energy (E), frequency factor (s) and the kinetic order (b) were investigated. (Author)

 1. Occlusion of /sup 22/Na+ and /sup 86/Rb+ in membrane-bound and soluble protomeric alpha beta-units of Na,K-ATPase

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vilsen, B.; Andersen, J.P.; Petersen, J.; Jorgensen, P.L.

  1987-08-05

  In this work, we examined occlusion of /sup 22/Na+ and /sup 86/Rb+ in membranous and detergent-solubilized Na,K-ATPase from outer renal medulla. Optimum conditions for occlusion of /sup 22/Na+ were provided by formation of the phosphorylated complex from the beta,gamma-bidentate complex of chromium (III) with ATP (CrATP). Release of occluded cations occurred at equally slow rates in soluble and membrane-bound Na,K-ATPase. Values of /sup 22/Na+ occlusion as high as 11 nmol/mg of protein were measured, corresponding to 1.8-2.7 mol of Na+/mol of phosphorylated Na,K-ATPase as determined by /sup 32/P incorporation from (gamma-/sup 32/P)CrATP. Maximum capacity for phosphorylation from (gamma-/sup 32/P)CrATP was 6 nmol/mg of protein and equal to capacities for binding of (48V)vanadate and (/sup 3/H)ouabain. The stoichiometry for occlusion of Rb+ was close to 2 Rb+ ions/phosphorylation site. In an analytical ultracentrifuge, the soluble Na+- or Rb+-occluded complexes showed sedimentation velocities (S20,w = 6.8-7.4) consistent with monomeric alpha beta-units. The data show that soluble monomeric alpha beta-units of Na,K-ATPase can occlude Rb+ or Na+ with the same stoichiometry as the membrane-bound enzyme. The structural basis for occlusion of cations in Na,K-ATPase is suggested to be the formation of a cavity inside a monomeric alpha beta-unit constituting the minimum protein unit required for active Na,K-transport.

 2. Europlanet NA2 Science Networking

  Science.gov (United States)

  Harri, Ari-Matti; Szego, Karoly; Genzer, Maria; Schmidt, Walter; Krupp, Norbert; Lammer, Helmut; Kallio, Esa; Haukka, Harri

  2013-04-01

  Europlanet RI / NA2 Science Networking [1] focused on determining the major goals of current and future European planetary science, relating them to the Research Infrastructure that the Europlanet RI project [2] developed, and placing them in a more global context. NA2 also enhanced the ability of European planetary scientists to participate on the global scene with their own agenda-setting projects and ideas. The Networking Activity NA2 included five working groups, aimed at identifying key science issues and producing reference books on major science themes that will bridge the gap between the results of present and past missions and the scientific preparation of the future ones. Within the Europlanet RI project (2009-2012) the NA2 and NA2-WGs organized thematic workshops, an expert exchange program and training groups to improve the scientific impact of this Infrastructure. The principal tasks addressed by NA2 were: • Science activities in support to the optimal use of data from past and present space missions, involving the broad planetary science community beyond the "space club" • Science activities in support to the preparation of future planetary missions: Earth-based preparatory observations, laboratory studies, R&D on advanced instrumentation and exploration technologies for the future, theory and modeling etc. • Develop scientific activities, joint publications, dedicated meetings, tools and services, education activities, engaging the public and industries • Update science themes and addressing the two main scientific objectives • Prepare and support workshops of the International Space Science Institute (ISSI) in Bern and • Support Trans National Activities (TNAs), Joined Research Activities (JRAs) and the Integrated and Distributed Information Service (IDIS) of the Europlanet project These tasks were achieved by WG workshops organized by the NA2 working groups, by ISSI workshops and by an Expert Exchange Program. There were 17 official WG

 3. NA61/SHINE ion program

  CERN Document Server

  Mackowiak, Maja

  2010-01-01

  The Super Proton Synchrotron (SPS) at CERN covers one of the most interesting regions of the phase diagram (T - \\mu_{B}) of strongly interacting matter. The study of central Pb+Pb collisions by NA49 indicate that the threshold for deconfinement is reached already at the low SPS energies. Theoretical considerations predict a critical point of strongly interacting matter at energies accessible at the SPS. The NA61/SHINE experiment, a successor of the NA49 project, will study hadron production in p+p, p+A, h+A, and A+A reactions at various energies. The broad physics program includes the investigation of the properties of strongly interacting matter, as well as precision measurements of hadron spectra for the T2K neutrino experiment and for the Pierre Auger Observatory and KASCADE cosmic-ray projects. The main physics goals of the NA61/SHINE ion program are to study the properties of the onset of deconfinement at low SPS energies and to find signatures of the critical point of strongly interacting matter. To ach...

 4. Armas na escola: que fazer?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raymundo de Lima

  2010-09-01

  Full Text Available

  Um aluno portava um revólver na sala de aula de uma escola de Maringá (O Diário, 30/07/2010. Ele pegou arma do pai, sem que este soubesse, para se proteger de garotos que o intimidavam. Trata-se de um caso isolado ou é hora de a escola tomar medidas preventivas? Semanas antes, tiros foram disparados dentro de uma faculdade da mesma cidade. O autor dos disparos está preso, e a faculdade tenta apagar as marcas com publicidade positiva na Tv. Em Campo Mourão, cidade a cerca de uma hora de Maringá, duas meninas foram mortas e enterradas na escola.

 5. Isotope separation of 22Na and 24Na with using light induced drift effect

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hradecny, C.; Tethal, T.; Ermolaev, I.M.; Zemlyanoj, S.G.; Zuzaan, P.

  1993-01-01

  The LIDIS (Light Drift Isotope Separation) separator without a gas flow is discussed. It is shown, that atomization degree of the separated isotopes limited real separation coefficient. The better buffer gas purification allowed to increase the experimental separation factor of 22 Na and 24 Na isotopes up to 25. The new experimental set up allow to increase the separation efficiency up to 50%. 12 refs.; 5 figs

 6. MOBILNO POSLOVANJE NA PRIMERU UPORABE MICROSOFT DYNAMICS CRM

  OpenAIRE

  Duh, Tamara

  2016-01-01

  Hitro razvijajoči se svet nas spodbuja k hitremu reagiranju na novosti, ki se pojavljajo na trgu. Prav zaradi tega je danes zelo pomembno upravljati z mobilnimi napravami, da se lahko hitro in brez težav soočimo z morebitnimi težavami oz. zagatami. Prav iz tega razloga je mobilno poslovanje ena izmed inovativnih rešitev, ki ljudem omogoča seznanjenost z informacijami na vsakem koraku in omogoča hiter odziv na spremembe. Prav ta rešitev omogoča podjetjem, da so konkurenčna in hkrati lahko hitr...

 7. Usando a antimatéria na medicina moderna

  OpenAIRE

  Machado,A.C.B.; Pleitez,V.; Tijero,M.C.

  2006-01-01

  Neste artigo, fazemos uma breve exposição de como um dos conceitos fundamentais da física moderna, a existência de antimatéria, tem aplicação na medicina, na chamada tomografia por emissão de pósitrons (PET na sigla em inglês). Ela consiste na produção de imagens tomográficas digitais do organismo que são obtidas pela detecção da radiação produzida na aniquilação do pósitron com o elétron.

 8. 43. Calmodulin regulating calcium sensitivity of Na channels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Vegiraju

  2016-07-01

  Full Text Available By extrapolating information from existing research and observing previous assumptions regarding the structure of the Na Channel, this experiment was conducted under the hypothesis that the Na Channel is in part regulated by the calmodulin protein, as a result proving calcium sensitivity of the Na Channel. Furthermore, we assume that there is a one to one stoichiometry between the Na Channel and the Calmodulin. There has been extensive research into the functionality and structure of sodium ion channels (Na channels, as several diseases are associated with the lack of regulation of sodium ions, that is caused by the disfunction of these Na channels. However, one highly controversial matter in the field is the importance of the protein calmodulin (CaM and calcium in Na channel function. Calmodulin is a protein that is well known for its role as a calcium binding messenger protein, and that association is believed to play an indirect role in regulating the Na channel through the Na channel’s supposed calcium sensitivity. While there are proponents for both sides, there has been relatively little research that provides strong evidence for either case. In this experiment, the effect of calmodulin on NaV 1.5 is tested by preparing a set of cardiac cells (of the human specie with the NaV 1.5 C-Termini and CaM protein, which were then to be placed in solutions with varying concentrations of calcium. We took special care to test multiple concentrations of calcium, as previous studies have tested very low concentrations, with Manu Ben-Johny’s team from the John Hopkins laboratory in particular testing up to a meager 50 micromolar, despite producing a well-respected paper (By comparison, the average Na channel can naturally sustain a concentration of almost 1-2 millimolar and on some occasions, reaching even higher concentrations. After using light scattering and observing the signals given off by the calcium interacting with these Nav1.5/Ca

 9. In vivo PTH provokes apical NHE3 and NaPi2 redistribution and Na-K-ATPase inhibition

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Y; Norian, J M; Magyar, C E

  1999-01-01

  and to determine whether the same cellular signals drive the changes in apical and basolateral transporters. PTH-(1-34) (20 U), which couples to adenylate cyclase (AC), phospholipase C (PLC), and phospholipase A2 (PLA2), or [Nle8,18,Tyr34]PTH-(3-34) (10 U), which couples to PLC and PLA2 but not AC, were given....../diuresis and NHE3 and NaPi2 internalization, and that Na-K-ATPase inhibition is not secondary to depressed apical Na+ transport....

 10. Aspectos valorizados por porfissionais de enfermagem na higiene pessoal e na higiene corporal do paciente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elóide André Oliveira

  2003-10-01

  Full Text Available Survey descritivo, com o qual se objetivou identificar que aspectos da higiene corporal são valorizados pelos componentes da equipe de enfermagem, na higiene corporal pessoal e na higiene corporal do paciente. A pesquisa foi desenvolvida em oito instituições públicas de saúde e a amostra foi composta por 126 profissionais de enfermagem, correspondendo a 12,8% do total de 986 componentes das equipes de enfermagem destas instituições. Na higiene corporal pessoal, chamou a atenção o fato de que os cuidados com as unhas e com os cabelos tenham suplantado, no número de citações dos profissionais de enfermagem, aspectos básicos como o cuidado com as mãos. Na higiene corporal do paciente, o banho foi o aspecto considerado mais importante pelas três categorias profissionais; a higiene oral, pelas(os enfermeiras(os e auxiliares de enfermagem; e as unhas, pelas(os enfermeiras(os e técnicas(os de enfermagem.

 11. Modulation of contraction by intracellular Na+ via Na(+)-Ca2+ exchange in single shark (Squalus acanthias) ventricular myocytes.

  Science.gov (United States)

  Näbauer, M; Morad, M

  1992-01-01

  1. The effect of direct alteration of intracellular Na+ concentration on contractile properties of whole-cell clamped shark ventricular myocytes was studied using an array of 256 photodiodes to monitor the length of the isolated myocytes. 2. In myocytes dialysed with Na(+)-free solution, the voltage dependence of Ca2+ current (ICa) and contraction were similar and bell shaped. Contractions activated at all voltages were completely suppressed by nifedipine (5 microM), and failed to show significant tonic components, suggesting dependence of the contraction on Ca2+ influx through the L-type Ca2+ channel. 3. In myocytes dialysed with 60 mM Na+, a ICa-dependent and a ICa-independent component of contraction could be identified. The Ca2+ current-dependent component was prominent in voltages between -30 to +10 mV. The ICa-independent contractions were maintained for the duration of depolarization, increased with increasing depolarization between +10 to +100 mV, and were insensitive to nifedipine. 4. In such myocytes, repolarization produced slowly decaying inward tail currents closely related to the time course of relaxation and the degree of shortening prior to repolarization. 5. With 60 mM Na+ in the pipette solution, positive clamp potentials activated decaying outward currents which correlated to the size of contraction. These outward currents appeared to be generated by the Na(+)-Ca(2+)-exchanger since they depended on the presence of intracellular Na+, and were neither suppressed by nifedipine nor by K+ channel blockers. 6. The results suggest that in shark (Squalus acanthias) ventricular myocytes, which lack functionally relevant Ca2+ release pools, both Ca2+ channel and the Na(+)-Ca2+ exchanger deliver sufficient Ca2+ to activate contraction, though the effectiveness of the latter mechanism was highly dependent on the [Na+]i. PMID:1338467

 12. KANDUNGAN NATRIUM (Na DAN GARAM (NaCl DALAM IKAN ASIN KERING MENTAH DAN GORENG DI PASAR ANYAR BOGOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heru Yuniati

  2012-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui kandungan natrium (Na dan garam (NaCl dalam 10 jenis ikan asin kering yang beredar di Pasar Anyar Bogor. Analisis natrium dilakukan terhadap ikan asin mentah, setelah dicuci, dan setelah digoreng dengan menggunakan flamefometer. Analisis garam dilakukan dengan titrasi argentometri terhadap ikan asin mentah. Hasil analisis menunjukkan, kandungan Na dan garam dalam ikan asin sangat beragam besarnya berturut-turut berkisar antara 0,3-8,1% dan 5,7-21,2%. Ikan asin yang mempunyai kadar Na dan garam tinggi adalah ikan sepat, peda putih dan gabus. Jumlah air dalam ikan asin juga bervariasi, berkisar antara 10,3-46,8%. pencucian dan penggorengan dapat menurunkan kadar garam ataupun natrium sebesar 37,4%.

 13. Aprendizagem como/na prática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean Lave

  2015-12-01

  Full Text Available ResumoEste artigo considera como o estudo da cultura e da aprendizagem pode ser de particular relevância para o campo da antropologia sociocultural em geral. O termo mais importante na expressão “cultura & aprendizagem” talvez seja o logograma “&” – ou seja, coloca-se a questão sobre o que conecta cultura e aprendizagem, perguntando-se como esses termos estão relacionados. Como devemos compreender cultura e aprendizagem como instâncias produtoras delas próprias, e uma da outra, na prática? Recalibrando em termos relacionais, podemos dizer que não é possível abordar a “aprendizagem” ou “cultura e aprendizagem” sem o seu emaranhamento na vida político-econômica, nas lutas e disputas históricas, em suas coerências e incoerências, e na produção relacional e histórica da vida cotidiana. Através das lentes da teoria da prática social, os estudos etnográficos sobre aprendizagem na prática oferecem diferentes entendimentos sobre como certa vida e certas disputas e incoerências são produzidas.

 14. Metodologija analize stroškov in koristi za investicije v prometno infrastrukturo na osnovi Poročila vplivov na okolje

  OpenAIRE

  Podvornik, Nina

  2016-01-01

  Povečane potrebe po prometnem omrežju vodijo k dodatnim prometnim investicijam, ki so ne glede na njihov obseg, postavitev v prostor ter učinkovitost pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Investicije v prometno infrastrukturo lahko na sam razvoj vplivajo pozitivno (dvig gospodarske rasti, kakovost življenja, dostopnost idr.) in tudi negativno (različni vplivi na okolje). Ker so prometne investicije zelo obsežne, je vsestranska ocena le-teh ključnega pomena pri samem prometnem načrtovanju v...

 15. Agmag Igbo dka Ngwar n'kwalite Ezi Nchekwa na Nkwsiike haobodo

  African Journals Online (AJOL)

  Ka Najira nwerechara onwe ya n'af 1960, olileanya tt mamala ya b na ihe ga-adz mma. Mana ka oge na-aga, a chptara na ihe na-akawanye nj. Usoro chch d iche iche daptara. Nd am na nd nkt achala mana nd gara n'ihu na-akawanye nj. O bu ihe doro anya na chch ha b nke nchgbu na fnfju akpa. N'agbanyegh na ...

 16. Regulation of Epithelial Sodium Transport via Epithelial Na+ Channel

  Science.gov (United States)

  Marunaka, Yoshinori; Niisato, Naomi; Taruno, Akiyuki; Ohta, Mariko; Miyazaki, Hiroaki; Hosogi, Shigekuni; Nakajima, Ken-ichi; Kusuzaki, Katsuyuki; Ashihara, Eishi; Nishio, Kyosuke; Iwasaki, Yoshinobu; Nakahari, Takashi; Kubota, Takahiro

  2011-01-01

  Renal epithelial Na+ transport plays an important role in homeostasis of our body fluid content and blood pressure. Further, the Na+ transport in alveolar epithelial cells essentially controls the amount of alveolar fluid that should be kept at an appropriate level for normal gas exchange. The epithelial Na+ transport is generally mediated through two steps: (1) the entry step of Na+ via epithelial Na+ channel (ENaC) at the apical membrane and (2) the extrusion step of Na+ via the Na+, K+-ATPase at the basolateral membrane. In general, the Na+ entry via ENaC is the rate-limiting step. Therefore, the regulation of ENaC plays an essential role in control of blood pressure and normal gas exchange. In this paper, we discuss two major factors in ENaC regulation: (1) activity of individual ENaC and (2) number of ENaC located at the apical membrane. PMID:22028593

 17. Na+,K+ pumpen vedbliver at overraske

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vilsen, Bente

  2008-01-01

  This article provides an overview of news about the Na+,K+ pump, an indispensable enzyme whose protein structure has been described in a recent article in Nature, 50 years after its discovery. In combination with mutational analysis, the structure reveals the binding pocket for the K+ ions...... and the regulation of Na+ transport by a strategically located C-terminus of the protein. Focus is also on the pathophysiology of two neurological disorders, familial hemiplegic migraine and rapid-onset dystonia-parkinsonism, recently shown to be caused by mutations in the Na+,K+-ATPase. Udgivelsesdato: may 19...

 18. Risbjerg: Historisk stemmeskred med NA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Søren Risbjerg

  2007-01-01

  ANALYSE: NA flytter 12,3 pct. af stemmerne i majs meningsmålinger - historisk mange vælgere på en måned, skriver professor Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. juni 2007......ANALYSE: NA flytter 12,3 pct. af stemmerne i majs meningsmålinger - historisk mange vælgere på en måned, skriver professor Risbjerg. Udgivelsesdato: 3. juni 2007...

 19. Dissolution of targets for the production of Mo-99: Part 1. Influence of NaOH concentration and the addition of NaNO{sub 3} and NaNO{sub 2} on the dissolution time

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Camilo, Ruth L.; Araujo, Izilda da C.; Mindrisz, Ana C.; Forbicini, Christina A.L.G. de O., E-mail: rcamilo@ipen.br, E-mail: icaraujo@ipen.br, E-mail: acmindri@ipen.br, E-mail: cforbici@ipen.br [Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN/CNEN/SP), Sao Paulo, SP (Brazil)

  2011-07-01

  Faced with global crisis in the production of radioisotope {sup 99}Mo, which product of decay, {sup 99}mTc, is the tracer element most often used in nuclear medicine and accounts for about 80% of all diagnostic procedures in vivo, since September 2008 Brazil is developing the project called Brazilian Multipurpose Reactor (RMB). Within the Brazilian Nuclear Program (PNB) the construction of the RMB, is seen as a long term solution to meet all domestic demand relative to the supply of radioisotopes and radiopharmaceuticals. In the process to be studied to obtain {sup 99}Mo from irradiated UA1{sub x}-A1 LEU targets employing alkaline dissolution, processing time should be minimized, considering the short half life of {sup 99}Mo and {sup 99}mTc, about 66 h and 6 h, respectively. That makes dissolution time a significant factor in the development of the process. This paper presents the results of alkaline dissolution of scraps of Al, used to simulate the dissolution process of UA1{sub x}-A1 targets. Al corresponds to about 79% of the total weight of the UA1{sub x}-A1 target. The effect of NaOH concentration on dissolution time for the interval of 1 to 3.5 mol.L-1 was studied, keeping the molar ratio in 1Al:2.16NaOH and the initial temperature of 88 degree C. The influence of reagent composition over dissolution time was studied using three different solutions: a) 3 mol.L{sup -1} NaOH, b) 3 mol.L{sup -1} NaOH/NaNO{sub 3} and c) 3 mol.L{sup -1} NaOH/NaNO{sub 2}, keeping the same molar ratio and temperature. The results showed that the dissolution time decreases with increasing NaOH concentration and the addition of NaNO{sub 3} or NaNO{sub 2} in the NaOH solution reduces both dissolution time and volume of gases released. (author)

 20. Crystal Structure of Na3MoCl6

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Beran

  2011-07-01

  Full Text Available The ternary chloride Na3MoCl6 is obtained as red crystals from a disproportionation reaction of molybdenum dichloride, {Mo6}Cl12, in an acidic NaCl/AlCl3 melt at 350 °C. The crystal structure (trigonal, P-31c, a = 687.1(1, c = 1225.3(2 pm, Z = 2, V = 501,0(1 106 pm3 is that of Na3CrCl6: within a hexagonal closest-packing of chloride ions two thirds of the octahedral voids are filled between the AB double layers with Na+/Mo3+, and between the BA layers with Na+.

 1. L’interconnessione dei registri europei della proprietà immobiliare: il caso italiano e spagnolo a confronto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agostina Lodde

  2017-06-01

  Full Text Available La necessità che le informazioni detenute dai Registri Immobiliari possano liberamente circolare all’interno dello spazio dell’Unione rappresenta un obiettivo prioritario nell’ambito della strategia delineata dal Consiglio UE in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018, la quale prevede di incentrare l’azione “sulla interconnessione dei registri che presentino un interesse per i cittadini, le imprese, gli operatori della giustizia e i magistrati”. Pertanto, si afferma che “si dovrebbero assicurare i presupposti tecnici e giuridici necessari per rendere possibile tale interconnessione”. La realizzazione dei “presupposti tecnici” di cui si parla, grazie agli sviluppi straordinari delle tecnologie informatiche, rappresenta il traguardo meno difficile da raggiungere, mentre è di gran lunga più complicato risolvere le difficoltà giuridiche derivanti dalla storica diversità dei Registri, tenendo anche in considerazione il limite posto dall’art. 345 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, secondo il quale “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”. Per meglio comprendere le suddette diversità e facendo seguito alla panoramica sui diversi sistemi europei di registrazione immobiliare illustrata da Lodde (2016, si è cercato di fornire un quadro comparato dei sistemi di registrazione italiano e spagnolo, sistemi che poggiano su tradizioni giuridiche comuni (quelle di civil law ma che, per diversi percorsi evolutivi, sono pervenuti a una regolamentazione completamente differente dei rispettivi Registri.

 2. Diffusion of calcium in pure and doped NaCl; Diffusion du calcium dans NaCl pur et dope

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slifkin, L; Brebec, G [Commissariat a l' Energie Atomique, Saclay (France). Centre d' Etudes Nucleaires

  1969-07-01

  We have determined, by diffusion experiments of Ca in pure and doped NaCl, the activation energy for the calcium jumps and the binding energy between calcium ion and vacancy. (authors) [French] Nous avons determine, par des mesures de diffusion du Ca dans NaCl pur et NaCl dope avec CaCl{sub 2}, l'energie d'activation relative aux sauts du calcium et l'energie de liaison lacune-calcium. (auteurs)

 3. Disturbi mentali come complex network : Un’ introduzione e una panoramica all’ approccio network in psicopatologia

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, M.B.; Deserno, Marie K.; Cramer, A.O.J.; Costantini, Giulio; Borsboom, Denny

  2016-01-01

  I disturbi mentali sono stati tradizionalmente concepiti come variabili latenti, che hanno un impatto sulla sintomatologia osservabile. Approcci alternativi proposti più recentemente invece concepiscono i disturbi mentali come sistemi di sintomi che si rinforzano vicendevolmente. Tali approcci

 4. Wizerunek ateisty i jego miejsce na konfesyjnej mapie świata na Śląsku Cieszyńskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Greń

  2017-12-01

  Full Text Available The image of the atheist and his place on the confessional map of the world in Cieszyn Silesia The aim of this article is to create an image of the atheist based on historical and contemporary sources. The history of the concept of the atheist is described on the basis of the regional press, the contemporary picture of the concept – on the basis of the results of a questionnaire and discussions on religious topics on regional websites. The analysis showed that the concept of the atheist is treated as a term equivalent to the terms of members of different churches. The research shows not only the image of the atheist, but also its place in the system of perception of religious differences.   Wizerunek ateisty i jego miejsce na konfesyjnej mapie świata na Śląsku Cieszyńskim Celem niniejszego artykułu jest stworzenie obrazu ateisty na podstawie źródeł historycznych i współczesnych. Historia pojęcia ateisty została opisana na podstawie prasy regionalnej, współczesny obraz – na podstawie wyników ankiet i dyskusji na tematy religijne na regionalnych stronach internetowych. Analiza wykazała, że pojęcie ateisty jest traktowane jako pojęcie równorzędne z określeniami członków różnych Kościołów. W wyniku badań przedstawiono nie tylko wizerunek ateisty, lecz także jego miejsce w systemie postrzegania różnic wyznaniowych.

 5. Mabadiliko Ya Kifonolojia Na Kimofolojia Wakati Wa Utohozi Wa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mwingiliano wa lugha ya Kiswahili na Kiarabu una historia ndefu kidogo. Inasemekana Waarabu walianza muwasala na 'Waswahili' tangu karne ya kwanza (BK) (Polome 1967:9). Kutokana na muwasala huo wa muda mrefu, lugha hizi mbili (Kiarabu na Kiswahili) zimeathiriana sana. Lakini kuna maoni kwamba Kiarabu ...

 6. Aqueous partial molar heat capacities and volumes for NaReO4 and NaTcO4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lemire, R.J.; Saluja, P.P.S.; Campbell, A.B.

  1989-01-01

  As part of the Canadian Nuclear Fuel Waste Management Program, data are required to model the equilibrium thermodynamic behavior of key radionuclides at temperatures above 25 degree C. A flow microcalorimeter/densimeter system has been commissioned to measure heat capacities and densities of solutions containing radioactive species. Measurements for solutions of aqueous NaReO 4 (a common analogue for NaTcO 4 ) were made at seven temperatures (15 to 100 degree C) over the concentration range 0.05 to 0.2 mol·kg -1 . Subsequently, measurements were made for NaTcO 4 solutions under similar conditions. The heat capacity and density data are analyzed using Pitzer's ion-interaction model, and values of the NaReO 4 partial molar heat capacities are compared to literature values based on integral heats of solution. The agreement between the two sets of NaReO 4 data is good below 75 degree C, but only fair at the higher temperatures. Values of the partial molar volumes have also been derived. The uncertainties introduced by using thermodynamic data for ReO 4 - , in the absence of data for TcO 4 - , are discussed

 7. Effects of dietary Na+ deprivation on epithelial Na+ channel (ENaC, BDNF, and TrkB mRNA expression in the rat tongue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stähler Frauke

  2009-03-01

  Full Text Available Abstract Background In rodents, dietary Na+ deprivation reduces gustatory responses of primary taste fibers and central taste neurons to lingual Na+ stimulation. However, in the rat taste bud cells Na+ deprivation increases the number of amiloride sensitive epithelial Na+ channels (ENaC, which are considered as the "receptor" of the Na+ component of salt taste. To explore the mechanisms, the expression of the three ENaC subunits (α, β and γ in taste buds were observed from rats fed with diets containing either 0.03% (Na+ deprivation or 1% (control NaCl for 15 days, by using in situ hybridization and real-time quantitative RT-PCR (qRT-PCR. Since BDNF/TrkB signaling is involved in the neural innervation of taste buds, the effects of Na+ deprivation on BDNF and its receptor TrkB expression in the rat taste buds were also examined. Results In situ hybridization analysis showed that all three ENaC subunit mRNAs were found in the rat fungiform taste buds and lingual epithelia, but in the vallate and foliate taste buds, only α ENaC mRNA was easily detected, while β and γ ENaC mRNAs were much less than those in the fungiform taste buds. Between control and low Na+ fed animals, the numbers of taste bud cells expressing α, β and γ ENaC subunits were not significantly different in the fungiform, vallate and foliate taste buds, respectively. Similarly, qRT-PCR also indicated that Na+ deprivation had no effect on any ENaC subunit expression in the three types of taste buds. However, Na+ deprivation reduced BDNF mRNA expression by 50% in the fungiform taste buds, but not in the vallate and foliate taste buds. The expression of TrkB was not different between control and Na+ deprived rats, irrespective of the taste papillae type. Conclusion The findings demonstrate that dietary Na+ deprivation does not change ENaC mRNA expression in rat taste buds, but reduces BDNF mRNA expression in the fungiform taste buds. Given the roles of BDNF in survival of

 8. Hydrogen production by sodium borohydride in NaOH aqueous solution

  Science.gov (United States)

  Wang, Q.; Zhang, L. F.; Zhao, Z. G.

  2018-01-01

  The kinetics of hydrolysis reaction of NaBH4 in NaOH aqueous solution is studied. The influence of pH of the NaOH aqueous solution on the rate of hydrogen production and the hydrogen production efficiency are studied for the hydrolysis reaction of NaBH4. The results show that the activation energy of hydrolysis reaction of NaBH4 increased with the increase of the initial pH of NaOH aqueous solution.With the increasing of the initial pH of NaOH aqueous solution, the rate of hydrogen production and hydrogen production efficiency of NaBH4 hydrolysis decrease.

 9. Altered Regulation of type 3 Na+/H+ exchanger, type 1 Na+/HCO3- cotransporter, and Na+,K+-ATPase in the Kidney of Rats with Experimental Rhabdomyolysis

  Science.gov (United States)

  Ma, Seong Kwon; Bae, Eun Hui; Lee, JongUn; Kim, Sun Young; Kim, Sung Zoo; Choi, Ki Chul

  2007-01-01

  Metabolic acidosis was shown to correlate with deterioration of renal function in patients with rhabdomyolysis. The present study was aimed to investigate whether the changes of type 3 Na+/H+ exchanger (NHE3), type 1 Na+/HCO3- cotransporter (NBC1), and Na+,K+-ATPase α1 subunit may play a role in the pathogenesis of metabolic acidosis in glycerol-induced experimental rhabdomyolysis. Male Sprague-Dawley rats were deprived of fluid intake for 24 hours, and then were injected with 50% glycerol in normal saline (10 mL/kg, intramuscularly). At 24 hours after the glycerol injection, rats were sacrificed by decapitation. Control rats were injected with normal saline. The protein expression of NHE3, NBC1 and Na+,K+-ATPase α1 subunit was determined in the cortex of the kidney by immunoblotting and immunohistochemistry. Following the treatment of glycerol, creatinine clearance was significantly decreased, and high anion gap metabolic acidosis developed. In the experimental group, the expression of Na+,K+-ATPase α1 subunit was significantly decreased in the cortex of the kidney. On the contrary, the expression of NHE3 and NBC1 was significantly increased. Immunohistochemical analyses confirmed the immunoblotting data. In conclusion, the coordinate up-regulation of NHE3 and NBC1 may play an adaptive role against the metabolic acidosis in glycerol-induced rhabdomyolysis. PMID:24459502

 10. K+ congeners that do not compromise Na+ activation of the Na+,K+-ATPase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mahmmoud, Yasser A; Kopec, Wojciech; Khandelia, Himanshu

  2015-01-01

  The Na(+),K(+)-ATPase is essential for ionic homeostasis in animal cells. The dephosphoenzyme contains Na(+) selective inward facing sites, whereas the phosphoenzyme contains K(+) selective outward facing sites. Under normal physiological conditions, K(+) inhibits cytoplasmic Na(+) activation...

 11. Kupokelewa Zaidi Kwa Simu Ya Mkononi Kuliko Kompyuta Na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mtandao wa tovuti ni nyenzo ya msingi katika maendeleo ya uwanja wa mawasiliano unaounganisha watu na jamii mbalimbali katika ulimwengu wa leo unaotandawaa. Katika “ulimwengu wa kwanza na wa pili”, yaani mabara ya Amerika, Uropa na Asia, maendeleo na mapinduzi makubwa katika uwanja wa teknolojia ya ...

 12. Silicene for Na-ion battery applications

  KAUST Repository

  Zhu, Jiajie; Schwingenschlö gl, Udo

  2016-01-01

  Na-ion batteries are promising candidates to replace Li-ion batteries in large scale applications because of the advantages in natural abundance and cost of Na. Silicene has potential as the anode in Li-ion batteries but so far has not received

 13. Coulomb excitation of radioactive 20, 21Na

  Science.gov (United States)

  Schumaker, M. A.; Cline, D.; Hackman, G.; Pearson, C.; Svensson, C. E.; Wu, C. Y.; Andreyev, A.; Austin, R. A. E.; Ball, G. C.; Bandyopadhyay, D.; Becker, J. A.; Boston, A. J.; Boston, H. C.; Buchmann, L.; Churchman, R.; Cifarelli, F.; Cooper, R. J.; Cross, D. S.; Dashdorj, D.; Demand, G. A.; Dimmock, M. R.; Drake, T. E.; Finlay, P.; Gallant, A. T.; Garrett, P. E.; Green, K. L.; Grint, A. N.; Grinyer, G. F.; Harkness, L. J.; Hayes, A. B.; Kanungo, R.; Lisetskiy, A. F.; Leach, K. G.; Lee, G.; Maharaj, R.; Martin, J.-P.; Moisan, F.; Morton, A. C.; Mythili, S.; Nelson, L.; Newman, O.; Nolan, P. J.; Orce, J. N.; Padilla-Rodal, E.; Phillips, A. A.; Porter-Peden, M.; Ressler, J. J.; Roy, R.; Ruiz, C.; Sarazin, F.; Scraggs, D. P.; Waddington, J. C.; Wan, J. M.; Whitbeck, A.; Williams, S. J.; Wong, J.

  2009-12-01

  The low-energy structures of the radioactive nuclei 20, 21Na have been examined using Coulomb excitation at the TRIUMF-ISAC radioactive ion beam facility. Beams of ˜ 5×106 ions/s were accelerated to 1.7MeV/A and Coulomb excited in a 0.5mg/cm^2 natTi target. Two TIGRESS HPGe clover detectors perpendicular to the beam axis were used for γ -ray detection, while scattered nuclei were observed by the Si detector BAMBINO. For 21Na , Coulomb excitation from the 3/2+ ground state to the first excited 5/2+ state was observed, while for 20Na , Coulomb excitation was observed from the 2+ ground state to the first excited 3+ and 4+ states. For both beams, B ( λ L) values were determined using the 2+ rightarrow 0+ de-excitation in 48Ti as a reference. The resulting B( E2) ↓ value for 21Na is 137±9 e^2fm^4, while the resulting B( λ L) ↓ values for 20Na are 55±6 e^2fm^4 for the 3+ rightarrow 2+ , 35.7±5.7 e^2 fm^4 for the 4+ rightarrow 2+ , and 0.154±0.030 μ_ N^2 for the 4+ rightarrow 3+ transitions. This analysis significantly improves the measurement of the 21Na B( E2) value, and provides the first experimental determination of B( λ L) values for the proton dripline nucleus 20Na .-1

 14. Detailed investigation of Na2.24FePO4CO3 as a cathode material for Na-ion batteries

  Science.gov (United States)

  Huang, Weifeng; Zhou, Jing; Li, Biao; Ma, Jin; Tao, Shi; Xia, Dingguo; Chu, Wangsheng; Wu, Ziyu

  2014-01-01

  Na-ion batteries are gaining an increased recognition as the next generation low cost energy storage devices. Here, we present a characterization of Na3FePO4CO3 nanoplates as a novel cathode material for sodium ion batteries. First-principles calculations reveal that there are two paths for Na ion migration along b and c axis. In-situ and ex-situ Fe K-edge X-ray absorption near edge structure (XANES) point out that in Na3FePO4CO3 both Fe2+/Fe3+ and Fe3+/Fe4+ redox couples are electrochemically active, suggesting also the existence of a two-electron intercalation reaction. Ex-situ X-ray powder diffraction data demonstrates that the crystalline structure of Na3FePO4CO3 remains stable during the charging/discharging process within the range 2.0–4.55 V. PMID:24595232

 15. Artesanato na terceira idade: um estudo na cidade de Sinop no ano de 2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosane Marlene Weber

  2015-04-01

  Full Text Available Essa pesquisa tem como objetivo mostrar a importância do artesanato na Terceira Idade como atividade educacional e de autonomia para os idosos. Por existir uma preocupação com a qualidade de vida da Terceira Idade e sua autonomia, nesta fase que muitos acabam ficando dependentes dos membros da família, espera-se encontrar através da arte uma motivação e uma forma de demonstrar a autoria por meio do fazer, criar e recriar com o artesanato. Aprender e ensinar são um processo contínuo na vida do ser humano, independente da idade, para Paulo Freire precisamos ter consciência de que somos inacabados, e sendo conscientes de nossa inconclusão, devemos viver num permanente movimento de busca. Essa é uma das causas pelas quais será pesquisada a prática formativa/educacional por meio do artesanato na Terceira Idade. Os motivos que levaram a escolha desta pesquisa com o artesanato na Terceira Idade é o fato de ter vivido uma experiência de trabalho na ala geriátrica de um hospital. Já o artesanato é a arte que fascina, e acreditamos que sempre há tempo para recomeçar, para descobrir algo que possa trazer qualidade para nossa vida. Devido ao crescimento cada vez maior da expectativa de vida em nosso país, cria-se uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas da Terceira Idade. Em relação aos aspectos educacionais e culturais, esta pesquisa deseja compreender como o artesanato pode trazer motivação para as pessoas da Terceira Idade como forma de autoria e autonomia, nesta fase da vida, na cidade de Sinop, e quais os motivos que os levam a realizar esse tipo de atividade. Para investigação teórica desta pesquisa do Artesanato na Terceira Idade: um estudo na cidade de Sinop em 2011 usaremos bibliografia de vários autores, mas em especial os que dedicam seus estudos a esta faixa etária, como a coleção de Vivaidade, que tem como organizadora principal Anita Liberalesso Neri. Os autores desta coleção nos trazem a reflex

 16. Biphasic voltage-dependent inactivation of human NaV 1.3, 1.6 and 1.7 Na+ channels expressed in rodent insulin-secreting cells.

  Science.gov (United States)

  Godazgar, Mahdieh; Zhang, Quan; Chibalina, Margarita V; Rorsman, Patrik

  2018-05-01

  Na + current inactivation is biphasic in insulin-secreting cells, proceeding with two voltage dependences that are half-maximal at ∼-100 mV and -60 mV. Inactivation of voltage-gated Na + (Na V ) channels occurs at ∼30 mV more negative voltages in insulin-secreting Ins1 and primary β-cells than in HEK, CHO or glucagon-secreting αTC1-6 cells. The difference in inactivation between Ins1 and non-β-cells persists in the inside-out patch configuration, discounting an involvement of a diffusible factor. In Ins1 cells and primary β-cells, but not in HEK cells, inactivation of a single Na V subtype is biphasic and follows two voltage dependences separated by 30-40 mV. We propose that Na V channels adopt different inactivation behaviours depending on the local membrane environment. Pancreatic β-cells are equipped with voltage-gated Na + channels that undergo biphasic voltage-dependent steady-state inactivation. A small Na + current component (10-15%) inactivates over physiological membrane potentials and contributes to action potential firing. However, the major Na + channel component is completely inactivated at -90 to -80 mV and is therefore inactive in the β-cell. It has been proposed that the biphasic inactivation reflects the contribution of different Na V α-subunits. We tested this possibility by expression of TTX-resistant variants of the Na V subunits found in β-cells (Na V 1.3, Na V 1.6 and Na V 1.7) in insulin-secreting Ins1 cells and in non-β-cells (including HEK and CHO cells). We found that all Na V subunits inactivated at 20-30 mV more negative membrane potentials in Ins1 cells than in HEK or CHO cells. The more negative inactivation in Ins1 cells does not involve a diffusible intracellular factor because the difference between Ins1 and CHO persisted after excision of the membrane. Na V 1.7 inactivated at 15--20 mV more negative membrane potentials than Na V 1.3 and Na V 1.6 in Ins1 cells but this small difference is insufficient to solely

 17. A neural network potential energy surface for the NaH2 system and dynamics studies on the H(2S) + NaH(X1Σ+) → Na(2S) + H2(X1Σg+) reaction.

  Science.gov (United States)

  Wang, Shufen; Yuan, Jiuchuang; Li, Huixing; Chen, Maodu

  2017-08-02

  In order to study the dynamics of the reaction H( 2 S) + NaH(X 1 Σ + ) → Na( 2 S) + H 2 (X 1 Σ g + ), a new potential energy surface (PES) for the ground state of the NaH 2 system is constructed based on 35 730 ab initio energy points. Using basis sets of quadruple zeta quality, multireference configuration interaction calculations with Davidson correction were carried out to obtain the ab initio energy points. The neural network method is used to fit the PES, and the root mean square error is very small (0.00639 eV). The bond lengths, dissociation energies, zero-point energies and spectroscopic constants of H 2 (X 1 Σ g + ) and NaH(X 1 Σ + ) obtained on the new NaH 2 PES are in good agreement with the experiment data. On the new PES, the reactant coordinate-based time-dependent wave packet method is applied to study the reaction dynamics of H( 2 S) + NaH(X 1 Σ + ) → Na( 2 S) + H 2 (X 1 Σ g + ), and the reaction probabilities, integral cross-sections (ICSs) and differential cross-sections (DCSs) are obtained. There is no threshold in the reaction due to the absence of an energy barrier on the minimum energy path. When the collision energy increases, the ICSs decrease from a high value at low collision energy. The DCS results show that the angular distribution of the product molecules tends to the forward direction. Compared with the LiH 2 system, the NaH 2 system has a larger mass and the PES has a larger well at the H-NaH configuration, which leads to a higher ICS value in the H( 2 S) + NaH(X 1 Σ + ) → Na( 2 S) + H 2 (X 1 Σ g + ) reaction. Because the H( 2 S) + NaH(X 1 Σ + ) → Na( 2 S) + H 2 (X 1 Σ g + ) reaction releases more energy, the product molecules can be excited to a higher vibrational state.

 18. Effect of chloride substitution on the order–disorder transition in NaBH{sub 4} and Na{sup 11}BD{sub 4}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olsen, Jørn Eirik [Institute for Energy Technology, Physics Department, P.O. Box 40, NO-2027 Kjeller (Norway); Karen, Pavel [University of Oslo, Department of Chemistry, P.O. Box 1033 Blindern, NO-0315 Oslo (Norway); Sørby, Magnus H. [Institute for Energy Technology, Physics Department, P.O. Box 40, NO-2027 Kjeller (Norway); Hauback, Bjørn C., E-mail: bjorn.hauback@ife.no [Institute for Energy Technology, Physics Department, P.O. Box 40, NO-2027 Kjeller (Norway)

  2014-02-25

  Graphical abstract: Interactions that order the BD{sub 4}{sup -} tetrahedra below the order–disorder transition became increasingly frustrated by the solute in the Na({sup 11}BD{sub 4}){sub 1−x}Cl{sub x} solid solutions, and the order disappears at x = 0.158. Highlights: • The order–disorder transition temperature for Na(BH{sub 4}){sub 1−x}Cl{sub x} and Na({sup 11}BD{sub 4}){sub 1−x}Cl{sub x} is highly dependent on the Cl-content, x. • The transition is characterized by DSC for Na({sup 11}BD{sub 4}){sub 1−x}Cl{sub x} for x = 0, 0.10 and 0.15. • No transition is observed for x ⩾ 0.20 on cooling to 8 K. • The crystal structures are reported for Na{sup 11}BD{sub 4} at room temperature and 8 K and Na({sup 11}BD{sub 4}){sub 1−x}Cl{sub x} (x = 0.10, 0.15, 0.20 and 0.25) at 8 K from powder neutron diffraction. -- Abstract: Phase transition associated with anion disordering over two orientations in Na{sup 11}BD{sub 4} (NaBH{sub 4}) and its solid solutions with NaCl, Na({sup 11}BD{sub 4}){sub 1−x}Cl{sub x}, is investigated with powder diffraction (neutron and synchrotron radiation), differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy. Upon heating, the transition temperature extrapolated to zero rate of heating is 192.2 K for Na{sup 11}BD{sub 4}, ΔS = 4.41 J/mol K, hysteresis 1.7 K and the volume increase 0.43%. Thermal parameters of the transition in Na({sup 11}BD{sub 4}){sub 1−x}Cl{sub x} follow a colligative-property model of an ideal solution, with x = 0.158(1) as the critical concentration at which the ordering interactions and the transition itself are eliminated. On approaching this limit, the tetragonal distortion of the ordered structure decreases somewhat towards the cubic average, and this is associated with a partial disorder of the tetrahedral anions seen by diffraction methods. In fact, a 3% disorder is already present in the pure solvent of the solid solution (Na{sup 11}BD{sub 4}) at 8 K.

 19. TweetNaCl : a crypto library in 100 tweets

  NARCIS (Netherlands)

  Bernstein, D.J.; van Gastel, B.; Janssen, W.; Lange, T.; Schwabe, P.; Smetsers, S.; Aranha, D.F.; Menezes, A.

  2015-01-01

  This paper introduces TweetNaCl, a compact reimplementation of the NaCl library, including all 25 of the NaCl functions used by applications. TweetNaCl is published on Twitter and fits into just 100 tweets; the tweets are available from anywhere, any time, in an unsuspicious way. Distribution via

 20. Na7 [Fe2S6 ] , Na2 [FeS2 ] and Na2 [FeSe2 ] : New 'reduced' sodium chalcogenido ferrates

  Science.gov (United States)

  Stüble, Pirmin; Peschke, Simon; Johrendt, Dirk; Röhr, Caroline

  2018-02-01

  Three new 'reduced' FeII containing sodium chalcogenido ferrates were obtained applying a reductive synthetic route. The mixed-valent sulfido ferrate Na7 [Fe2S6 ] , which forms bar-shaped crystals with metallic greenish luster, was synthesized in pure phase from natural pyrite and elemental sodium at a maximum temperature of 800 °C. Its centrosymmetric triclinic structure (SG P 1 bar , a = 764.15(2), b = 1153.70(2), c = 1272.58(3) pm, α = 62.3325 (7) , β = 72.8345 (8) , γ = 84.6394 (8) ° , Z = 3, R1 = 0.0185) exhibits two crystallographically different [Fe2S6 ] 7 - dimers of edge-sharing [FeS4 ] tetrahedra, with somewhat larger Fe-S distances than in the fully oxidized FeIII dimers of e.g. Na6 [Fe2III S6 ] . In contrast to the localized AFM ordered pure di-ferrates(III), the Curie-Weiss behavior of the magnetic susceptibility proves the rarely observed valence-delocalized S = 9/2 state of the mixed-valent FeIII /FeII dimer. The nearly spin-only value of the magnetic moment combined with the chemical bonding not generally differing from that in pure ferrates(II) and (III), provides a striking argument, that the reduction of the local Fe spin moments observed in all condensed sulfido ferrate moieties is connected with the AFM spin ordering. The two isotypic ferrates(II) Na2 [FeS2 ] and Na2 [FeSe2 ] with chain-like structural units (SG Ibam, a = 643.54(8)/ 660.81(1), b = 1140.2(2)/1190.30(2) c = 562.90(6)/585.59(1) pm, Z = 4, R1 = 0.0372/0.0466) crystallize in the K2 [ZnO2 ] -type structure. Although representing merely further members of the common series of chalcogenido metallates(II) Na2 [MIIQ2 ] , these two new phases, together with Na6 [FeS4 ] and Li2 [FeS2 ] , are the only examples of pure FeII alkali chalcogenido ferrates. The new compounds allow for a general comparison of di- and chain ferrates(II) and (III) and mixed-valent analogs concerning the electronic and magnetic properties (including Heisenberg super-exchange and double-exchange interactions

 1. ZAZNAVA IN VPLIV BARV NA PRIMERU TISKANIH OGLASOV

  OpenAIRE

  Spes, Katja

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo s pomočjo literature opisali simboliko osnovnih barv, vpliv, ki ga imajo na ljudi, ter njihov pomen v oglasnih sporočilih. Omejili smo se na tiskane oglase (plakate, časopise, revije, neposredno pošto in embalažo) in opisali njihove prednosti in slabosti. Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, na katere barve smo najbolj pozorni in katerim lastnostim se posamezne barve bolj približajo. Osredotočili smo se na sedem barv

 2. Lipopolysaccharide hyperpolarizes guinea pig airway epithelium by increasing the activities of the epithelial Na(+) channel and the Na(+)-K(+) pump.

  Science.gov (United States)

  Dodrill, Michael W; Fedan, Jeffrey S

  2010-10-01

  Earlier, we found that systemic administration of lipopolysaccharide (LPS; 4 mg/kg) hyperpolarized the transepithelial potential difference (V(t)) of tracheal epithelium in the isolated, perfused trachea (IPT) of the guinea pig 18 h after injection. As well, LPS increased the hyperpolarization component of the response to basolateral methacholine, and potentiated the epithelium-derived relaxing factor-mediated relaxation responses to hyperosmolar solutions applied to the apical membrane. We hypothesized that LPS stimulates the transepithelial movement of Na(+) via the epithelial sodium channel (ENaC)/Na(+)-K(+) pump axis, leading to hyperpolarization of V(t). LPS increased the V(t)-depolarizing response to amiloride (10 μM), i.e., offset the effect of LPS, indicating that Na(+) transport activity was increased. The functional activity of ENaC was measured in the IPT after short-circuiting the Na(+)-K(+) pump with basolateral amphotericin B (7.5 μM). LPS had no effect on the hyperpolarization response to apical trypsin (100 U/ml) in the Ussing chamber, indicating that channel-activating proteases are not involved in the LPS-induced activation of ENaC. To assess Na(+)-K(+) pump activity in the IPT, ENaC was short-circuited with apical amphotericin B. The greater V(t) in the presence of amphotericin B in tracheas from LPS-treated animals compared with controls revealed that LPS increased Na(+)-K(+) pump activity. This finding was confirmed in the Ussing chamber by inhibiting the Na(+)-K(+) pump via extracellular K(+) removal, loading the epithelium with Na(+), and observing a greater hyperpolarization response to K(+) restoration. Together, the findings of this study reveal that LPS hyperpolarizes the airway epithelium by increasing the activities of ENaC and the Na(+)-K(+) pump.

 3. Redetermination of Na(3)TaF(8).

  Science.gov (United States)

  Langer, Vratislav; Smrcok, Lubomír; Boca, Miroslav

  2010-09-01

  The crystal structure of trisodium octafluoridotantalate, Na(3)TaF(8), has been redetermined using diffractometer data collected at 153 K, resulting in more accurate bond distances and angles than obtained from a previous structure determination based on film data. The structure is built from layers running along [101], which are formed by distorted [TaF(8)] antiprisms and [NaF(6)] rectangular bipyramids sharing edges and corners. The individual layers are separated by eight-coordinated Na ions. Two atoms in the asymmetric unit are in special positions: the Ta atom is on a twofold axis in Wyckoff position 4e and one of the Na ions lies on an inversion centre in Wyckoff site 4d.

 4. ser precoce na intervenção

  OpenAIRE

  Bernardo, Ana Carolina Couto

  2013-01-01

  Dissertação apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Ciências da Educação: Educação Especial, área de especialização em Domínio da Intervenção Precoce na Infância Este estudo centra-se na implementação de uma Escola de Mães, programa de educação parental realizado em seis sessões na freguesia de Calhetas, ilha de S. Miguel, e na avaliação comparativa, anterior e posterior ao programa, das três mães participantes no que...

 5. Na+/H+ exchange activity in the plasma membrane of Arabidopsis.

  Science.gov (United States)

  Qiu, Quan-Sheng; Barkla, Bronwyn J; Vera-Estrella, Rosario; Zhu, Jian-Kang; Schumaker, Karen S

  2003-06-01

  In plants, Na+/H+ exchangers in the plasma membrane are critical for growth in high levels of salt, removing toxic Na+ from the cytoplasm by transport out of the cell. The molecular identity of a plasma membrane Na+/H+ exchanger in Arabidopsis (SOS1) has recently been determined. In this study, immunological analysis provided evidence that SOS1 localizes to the plasma membrane of leaves and roots. To characterize the transport activity of this protein, purified plasma membrane vesicles were isolated from leaves of Arabidopsis. Na+/H+ exchange activity, monitored as the ability of Na to dissipate an established pH gradient, was absent in plants grown without salt. However, exchange activity was induced when plants were grown in 250 mm NaCl and increased with prolonged salt exposure up to 8 d. H+-coupled exchange was specific for Na, because chloride salts of other monovalent cations did not dissipate the pH gradient. Na+/H+ exchange activity was dependent on Na (substrate) concentration, and kinetic analysis indicated that the affinity (apparent Km) of the transporter for Na+ is 22.8 mm. Data from two experimental approaches supports electroneutral exchange (one Na+ exchanged for one proton): (a) no change in membrane potential was measured during the exchange reaction, and (b) Na+/H+ exchange was unaffected by the presence or absence of a membrane potential. Results from this research provide a framework for future studies into the regulation of the plant plasma membrane Na+/H+ exchanger and its relative contribution to the maintenance of cellular Na+ homeostasis during plant growth in salt.

 6. Thermophysical properties of Na2Th (MoO4)3 (s) and Na4Th (MoO4)4 (s)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dash, Smruti; Rakshit, S.K.; Singh, Ziley; Keskar, Meera; Dahale, N.D.

  2009-01-01

  The heat capacity of Na 2 Th (MoO 4 ) 3 (s) and Na 4 Th (MoO 4 ) 4 (s) have been measured by differential scanning calorimeter in the temperature range 318 to 845 K. The corresponding values are: C p,m (Na 2 Th (MoO 4 ) 3 ,s,T) (JK-1 mol-1) 368.710+ 1.0 10-1 (T/K) - 4950267 (K/T)2 (318 ≤ T (K) ≤ 845). C p,m (Na 4 Th (MoO 4 ) 4 ,s,T) (JK-1 mol-1) = 638.761+ 5.12 10-3 (T/K) - 12691691 (K/T)-2 (318 ≤ T (K) ≤ 845). Experimental heat capacity values for Na 2 Th (MoO 4 ) 3 (s) match reasonably well with that of additive oxide values. But C p,m (T) values of Na 4 Th (MoO 4 ) 4 (s) deviates substantially from the additive oxide values above 700 K. The uncertainty of the measurements reported in this study is calculated to be within 1 to 3 % . (author)

 7. Optimization and kinetics decomposition of monazite using NaOH

  International Nuclear Information System (INIS)

  MV Purwani; Suyanti; Deddy Husnurrofiq

  2015-01-01

  Decomposition of monazite with NaOH has been done. Decomposition performed at high temperature on furnace. The parameters studied were the comparison NaOH / monazite, temperature and time decomposition. From the research decomposition for 100 grams of monazite with NaOH, it can be concluded that the greater the ratio of NaOH / monazite, the greater the conversion. In the temperature influences decomposition 400 - 700°C, the greater the reaction rate constant with increasing temperature greater decomposition. Comparison NaOH / monazite optimum was 1.5 and the optimum time of 3 hours. Relations ratio NaOH / monazite with conversion (x) following the polynomial equation y = 0.1579x 2 – 0.2855x + 0.8301 (y = conversion and x = ratio of NaOH/monazite). Decomposition reaction of monazite with NaOH was second orde reaction, the relationship between temperature (T) with a reaction rate constant (k), k = 6.106.e - 1006.8 /T or ln k = - 1006.8/T + 6.106, frequency factor A = 448.541, activation energy E = 8.371 kJ/mol. (author)

 8. The loss of Na and Cl during the pyrolysis of a NaCl-loaded brown coal sample

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mody, D.; Li, C.Z.

  1999-07-01

  A Victorian brown coal was physically loaded with NaCl and pyrolyzed in a quartz fluidized-bed reactor. The fluidized-bed reactor was equipped with a quartz frit in the freeboard zone to enable the total devolatilization of the coal particles. The introduction of NaCl into the coal has caused only minor reductions in the weight loss. A significant amount of chlorine was volatilized during pyrolysis at temperatures as low as 200 C. At temperatures around 400--500 C where the loss of sodium was not very significant, about 70% of chlorine was volatilized from the coal particles. With the volatilization of chlorine at this temperature level, sodium must have been bonded to the char matrix. With increasing temperature, the volatilization of chlorine decreased and then increased again, whereas the volatilization of sodium increased monotonically with increasing temperature. Almost all the Na in coal could be volatilized at temperatures higher than about 800 C. These experimental results clearly indicate that chlorine and Na interacted strongly with coal/char at high temperatures. Na and Cl in the coal did not volatilize as NaCl molecules. Significant amounts of species containing a COO-group such as acetate, formate and oxalate were observed in the pyrolysis products although the exact forms of these species (i.e., as acids, salts or esters) in the pyrolysis product remain unknown. The yields of the species containing a COO-group decreased with increasing temperature, possibly due to the intensified thermal cracking reactions at high temperatures.

 9. Avaliação do tratamento térmico na composição química e na qualidade da cajuína Evaluation of the thermal treatment on the chemical composition and quality of "cajuína" beverage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ronaldo Ferreira do Nascimento

  2003-08-01

  Full Text Available Neste trabalho foi estudado o efeito do processo de tratamento térmico na qualidade e composição química da bebida cajuína quando submetida ao cozimento sob temperatura constante de 100ºC durante 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00 e 4:00 horas. Alíquotas foram coletadas em cada tempo de aquecimento e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE em relação aos ácidos (cítrico e ascórbico, aldeídos furânicos (5-hidroximetilfurfural e furfural e açúcares (frutose, glicose e frutose. Os resultados foram reprodutíveis e indicaram que as cajuínas comerciais do estado do Ceará apresentam uma grande diversidade quanto ao processo de cozimento e ao teor de vitamina C, causados principalmente por processos térmicos inadequados. O tempo mais adequado sugerido para o "cozimento" da cajuína está em torno de 2:00h. O trabalho também aponta a combinação das análises de 5-HMF, furfural, ácido ascórbico e teor de ácido ascórbico/ácido cítrico como uma metodologia alternativa para a avaliação da qualidade da cajuína.In this work the effect of the thermal process on the quality and chemical composition of the beverage cajuína was studied. Cajuína is basically clarified cashew juice. Samples of cajuína were submitted to thermal processes, of constant heating (100ºC for 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00 and 4:00 hours. The samples were subsequently analyzed by HPLC for glucose, fructose, citric acid, ascorbic acid, hydroxymethylfurfural (5-HMF and furfural. The results showed that the commercial cajuína beverage of Ceará State presented a great diversity in process standardization and vitamin C content, caused by inadequate thermal processing. The process is more efficient with a time period of 2:00hs. The work also indicates a combination of the analyses of 5-HMF, furfural and ascorbic acid and the ratio ascorbic acid/citric acid, as an alternative methodology for the evaluation of cajuína quality.

 10. Measurement and modeling of CO2 solubility in NaCl brine and CO2–saturated NaCl brine density

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yan, Wei; Huang, Shengli; Stenby, Erling Halfdan

  2011-01-01

  over climate change and energy security. This work is an experimental and modeling study of two fundamental properties in high pressure CO2–NaCl brine equilibrium, i.e., CO2 solubility in NaCl brine and CO2–saturated NaCl brine density. A literature review of the available data was presented first...

 11. Five ab initio potential energy and dipole moment surfaces for hydrated NaCl and NaF. I. Two-body interactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, Yimin; Bowman, Joel M.; Kamarchik, Eugene

  2016-01-01

  We report full-dimensional, ab initio-based potentials and dipole moment surfaces for NaCl, NaF, Na + H 2 O, F − H 2 O, and Cl − H 2 O. The NaCl and NaF potentials are diabatic ones that dissociate to ions. These are obtained using spline fits to CCSD(T)/aug-cc-pV5Z energies. In addition, non-linear least square fits using the Born-Mayer-Huggins potential are presented, providing accurate parameters based strictly on the current ab initio energies. The long-range behavior of the NaCl and NaF potentials is shown to go, as expected, accurately to the point-charge Coulomb interaction. The three ion-H 2 O potentials are permutationally invariant fits to roughly 20 000 coupled cluster CCSD(T) energies (awCVTZ basis for Na + and aVTZ basis for Cl − and F − ), over a large range of distances and H 2 O intramolecular configurations. These potentials are switched accurately in the long range to the analytical ion-dipole interactions, to improve computational efficiency. Dipole moment surfaces are fits to MP2 data; for the ion-ion cases, these are well described in the intermediate- and long-range by the simple point-charge expression. The performance of these new fits is examined by direct comparison to additional ab initio energies and dipole moments along various cuts. Equilibrium structures, harmonic frequencies, and electronic dissociation energies are also reported and compared to direct ab initio results. These indicate the high fidelity of the new PESs.

 12. Threshold oxygen levels in Na(I) for the formation of NaCrO 2(s) on 18-8 stainless steels from accurate thermodynamic measurements

  Science.gov (United States)

  Sreedharan, O. M.; Madan, B. S.; Gnanamoorthy, J. B.

  1983-12-01

  The compound NaCrO 2(s) is an important corrosion product in sodium-cooled LMFBRs. The standard Gibbs energy of formation of NaCrO 2(s) is required for the computation of threshold oxygen levels in Na(1) for the formation of NaCrO 2(s) on 18-8 stainless steels. For this purpose the emf of the galvanic cell: Pt, NaCrO 2, Cr 2O 3, Na 2CrO 4/15 YSZ/O 2 ( P O 2 = 0.21 atm, air), Pt was measured over 784-1012 K to be: (E±4.4)(mV) = 483.67-0.34155 T(K). From this, the standard Gibbs energy of formation of NaCrO 2(s) from the elements ( ΔG f,T0) and from the oxides ( ΔG f,OX,T0) was calculated to be: [ΔG f,T0(NaCrO 2, s)±1.86] (kJ/mol) =-869.98 + 0.18575 T(K) , [ΔG f,OX,T0(NaCr0 2, s)±4.8] (kJ/mol) = -104.25-0.00856 T(K) . The molar heat capacity, C P0, of NaCrO 2(s) was measured by DSC to be (350-600 K): C P0(NaCrO 2, s) (J/K mol) = 27.15 + 0.1247 T (K) , From these data, values of -99.3 kJ/mol and 91.6 J/K mol were computed for ΔH f,2980 and S 2980 of NaCrO 2(s). The internal consistency was checked with the use of enthalpy data on Na 2CrO 4(s). From the standard Gibbs energy of formation of NaCrO 2(s) the equation logC 0(wppm) = 3.9905-3147.6 T(K) was derived, where C 0 is the threshold oxygen level for the formation of NaCrO 2(s) on 18-8 stainless steels.

 13. PRIMERJAVA GEODETSKIH METOD NA ZAHTEVNEM GRADBENEM OBJEKTU

  OpenAIRE

  Reberčnik, Matic

  2017-01-01

  V projektni nalogi smo v uvodnih poglavjih predstavili različne načine izvajanja geodetskih meritev, ki jih v gradbeništvu uporabljamo pri analizi pomikov in deformacij gradbenih konstrukcij ter terena, na katerem so le-te postavljene. V nadaljevanju opisujemo terestične in GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) metode, ki smo jih uporabljali pri izvajanju meritev na izbranem premostitvenem objektu avtocestnega odseka v Sloveniji (zaradi varovanja podatkov ga imenujemo Objekt 1). Pod...

 14. Effects of High Power Lasers, No. 6 March - October 1975

  Science.gov (United States)

  1975-11-12

  FZh GiA GiK IAN Arm IAN Az 1 I Avtomatika i tclemekhanika Acta physica polonica Akadcmiya nauk Armyanskoy SSR. Doklady Akademiya nauk...matematika i mckhanika Physica status solidl Pribory i sistemy upravlcniya Pribory i tekhnika ekspcrimenta Radiotekhnika Radiotekhnika i

 15. Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesco Sorvillo

  2016-03-01

  SOMMARIO: 1. Elementi distorsivi caratterizzanti ed effetti collaterali dei modelli economico-speculativi – 2. Il ruolo delle religioni nell’ammortamento delle devianze dei sistemi di mercato – 3. Pene canoniche e sanzioni islamiche: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica.

 16. Effectiveness of the cross-compliance standard 5.2 'buffer strips' on protecting freshwater against diffuse nitrogen pollution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Gumiero

  2016-02-01

  Full Text Available Sette Fasce Tampone, realizzate secondo le indicazioni tecniche contenute nello standard di condizionalità 5.2, in diversi ambiti e contesti climatici, sono state monitorate per un periodo biennale, al fine di quantificare la loro efficienza nella rimozione di azoto inorganico disciolto. Tale azoto è costituito per lo più da molecole di azoto nitrico che vengono veicolate principalmente tramite deflussi sub-superficiali da zone soggette a diverse pratiche colturali verso i corpi idrici superficiali adiacenti. Ad eccezione di due casi: i siti di Lodi e Metaponto, in tutti i sistemi monitorati è stata confermata la presenza di deflussi trasversali ai sistemi tampone, permanenti o temporanei, in grado di veicolare inquinanti e con portate variabili fra 919 e 8.590 m3/anno per 100 m lineari di FT. Le differenze di portata sono imputabili principalmente alla diversa superficie dei bacini agricoli afferenti ai sistemi tampone, che nei casi analizzati occupano superfici variabili fra il 3,6 ed il 33,3% del bacino agricolo. Sulla base dei bilanci di massa è emerso che dai campi coltivati giungono ai sistemi tampone percentuali variabili fra l’1,6 ed il 29,4% dell’azoto inorganico applicato. Ad eccezione dei sistemi in cui i maggiori deflussi non hanno alcuna interazione con la rizosfera (deflussi profondi oppure non attraversano la Fascia Tampone, in tutti gli altri siti si registra un effetto di riduzione dell’azoto fra entrata ed uscita, con percentuali variabili fra il 33 ed il 62 %. Percentuali di abbattimento non elevate sono giustificate dallo scarso grado di maturazione dei siti monitorati, in molti casi recentemente convertiti a Fascia Tampone. Ancora una volta si conferma l’estrema eterogeneità delle risposte di questi sistemi ed il ruolo prioritario delle forzanti idrologiche nel determinarne l’efficacia.Seven buffer strips (BS adjacent to fresh water bodies, realized according to the technical data contained in the standard 5

 17. Effectiveness of the cross-compliance Standard 5.2 'buffer strips' on protecting freshwater against diffuse nitrogen pollution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruna Gumiero

  2016-02-01

  Full Text Available Sette Fasce Tampone, realizzate secondo le indicazioni tecniche contenute nello Standard di condizionalità 5.2, in diversi ambiti e contesti climatici, sono state monitorate per un periodo biennale, al fine di quantificare la loro efficienza nella rimozione di azoto inorganico disciolto. Tale azoto è costituito per lo più da molecole di azoto nitrico che vengono veicolate principalmente tramite deflussi sub-superficiali da zone soggette a diverse pratiche colturali verso i corpi idrici superficiali adiacenti. Ad eccezione di due casi: i siti di Lodi e Metaponto, in tutti i sistemi monitorati è stata confermata la presenza di deflussi trasversali ai sistemi tampone, permanenti o temporanei, in grado di veicolare inquinanti e con portate variabili fra 919 e 8.590 m3/anno per 100 m lineari di FT. Le differenze di portata sono imputabili principalmente alla diversa superficie dei bacini agricoli afferenti ai sistemi tampone, che nei casi analizzati occupano superfici variabili fra il 3,6 ed il 33,3% del bacino agricolo. Sulla base dei bilanci di massa è emerso che dai campi coltivati giungono ai sistemi tampone percentuali variabili fra l’1,6 ed il 29,4% dell’azoto inorganico applicato. Ad eccezione dei sistemi in cui i maggiori deflussi non hanno alcuna interazione con la rizosfera (deflussi profondi oppure non attraversano la Fascia Tampone, in tutti gli altri siti si registra un effetto di riduzione dell’azoto fra entrata ed uscita, con percentuali variabili fra il 33 ed il 62 %. Percentuali di abbattimento non elevate sono giustificate dallo scarso grado di maturazione dei siti monitorati, in molti casi recentemente convertiti a Fascia Tampone. Ancora una volta si conferma l’estrema eterogeneità delle risposte di questi sistemi ed il ruolo prioritario delle forzanti idrologiche nel determinarne l’efficacia. Seven buffer strips (BS adjacent to fresh water bodies, realized according to the technical data contained in the Standard 5

 18. Synthesis of Li(x)Na(2-x)Mn2S3 and LiNaMnS2 through redox-induced ion exchange reactions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Luthy, Joshua A.; Goodman, Phillip L.; Martin, Benjamin R.

  2009-01-01

  Na 2 Mn 2 S 3 was oxidatively deintercalated using iodine in acetonitrile to yield Na 1.3 Mn 2 S 3 , with lattice constants nearly identical to that of the reactant. Lithium was then reductively intercalated into the oxidized product to yield Li 0.7 Na 1.3 Mn 2 S 3 . When heated, this metastable compound decomposed to form a new crystalline compound, LiNaMnS 2 , along with MnS and residual Na 2 Mn 2 S 3 . Single crystal X-ray diffraction structural analysis of LiNaMnS 2 revealed that this compound crystallizes in P-3m1 with cell parameters a=4.0479(6) A, c=6.7759(14) A, V=96.15(3) A 3 (Z=1, wR2=0.0367) in the NaLiCdS 2 structure-type. - Graphical abstract: Structure of LiNaMnS 2 . Li and Mn are statistically distributed in edge-shared tetrahedral environments linked into infinite planes. Sodium ions occupy interlayer sites

 19. Número de amostras na análise geoestatística e na krigagem de mapas de atributos do solo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zigomar Menezes de Souza

  2014-02-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi analisar diferentes intensidades de amostragem do solo com relação à precisão na análise geoestatística e interpolação de mapas, para fins de agricultura de precisão em área de cana-de-açúcar. O solo foi coletado em duas grades regulares na profundidade de 0,00-0,20m para análise granulométrica (área 1 e da fertilidade do solo (área 2. Foram comparadas intensidades de amostragem do solo: 208, 105, 58 e 24 pontos na área 1 e 206, 102 e 53 pontos na área 2. Os dados foram submetidos à análise descritiva e geoestatística. Os variogramas construídos com 105 pontos não diferem dos variogramas com 208 pontos, fato que não ocorre para 58 e 24 pontos. O aumento do intervalo de amostragem e a redução do número de pontos promovem o maior erro na estimativa por krigagem. As amostragens com mais de 100 pontos por área não resultaram em melhorias significativas no erro da estimativa por krigagem, nem diferiram na quantidade de insumos aplicados em campo.

 20. Corpo-escrita na esquizofrenia

  OpenAIRE

  Bialer, Marina

  2014-01-01

  Este artigo aborda a importância do trabalho de escrita na esquizofrenia. Toma-se como ponto de partida a formulação lacaniana sobre o esquizofrênico como aquele que não tem as funções dos órgãos do seu corpo dadas pelos discursos estabelecidos. A hipótese de que o trabalho sobre a letra pode permitir o tratamento do gozo debordante na esquizofrenia é analisada pelo estudo da obra do escritor esquizofrênico Robert Walser, a qual evidencia a viabilidade da construção de um corpo pela escrita n...

 1. Chemisorption of Na on the Ti Nanoparticle surface and its effects on the Na-H{sub 2}O reaction reactivity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Soo Jae; Park, Gunyeop; Baek, Jehyun; Park, Hyun Sun [POSTECH, Pohang (Korea, Republic of); Kim, Moo Hwan [Korea institute of Nuclear Safety, Daejeon (Korea, Republic of)

  2015-10-15

  This accident showed that elimination of SWR risk should be one of the most significant design criteria for the development of safe SFRs. Design solutions to ensure isolation of the Na from the water have been proposed; these include double-walled structures in the steam generator and at coolant boundaries and guard vessels or guard piping lines filled with inert gas. However, those methods cannot be ultimate solutions because the system still has a possibility of failure. An alternative approach to reduce the severity of the SWR is to reduce the reactivity of Na. Recently, this goal has been achieved by suspending a small amount of Ti nanoparticles (NPs) in liquid Na. Adding 2 at% of 10-nm Ti NPs in liquid Na reduced the heat of the reaction up to 80% and H{sub 2} production rate by 10%. The number of adsorbed Na atoms onto Ti NPs with respect to the various temperature and pressure was calculated by using ab-initio and thermodynamics. Furthermore, the model which relates the Na chemisorption and SWR reactivity was proposed. The repression of SWR by Ti NPs was expected to be caused by strong chemical interaction between Ti NP surface and Na atoms; ab initio calculation using density functional theory and atomistic thermodynamic approach were conducted to test this hypothesis. Adsorption of 0.25ML Na at hcp hollow sites was the most favorable adsorption surface state and strong chemical adsorption was confirmed by the adsorption energy of -1.65 eV. A covalent-like metallic bond was confirmed between adsorbed Na and Ti atoms on the Ti(0001) surface; this bond affects the hydration energy of Na atoms and the activation barrier of the SWR. Using adsorption energy from the ab-initio calculation and atomistic thermodynamics, the thermodynamically most stable adsorption state at (T,P) was determined Na chemisorption effect on the SWR reactivity regression rate is modeled. The model predict χ variation with respect to time well especially dramatic reduction of χ; the

 2. O apelo ecológico na propaganda como fator de influência na atitude de compra do consumidor: um estudo experimental

  OpenAIRE

  Santos, João Maurício

  2010-01-01

  Este estudo examinou o apelo ecológico utilizado na propaganda como influenciador na atitude de compra do consumidor, tendo em vista que nas duas últimas décadas houve um crescimento nos anúncios que utilizam este tipo de apelo, demonstrando que, pelo surgimento de um novo nicho de mercado, empresas têm se valido do marketing verde e da influência normativa na sua estratégia de marketing. Buscou-se investigar se efetivamente o uso do apelo ecológico na propaganda influencia pos...

 3. Dejavniki psihološkega nasilja na delovnem mestu

  OpenAIRE

  Ilc, Teja

  2011-01-01

  Raziskave na področju delovnih razmer kažejo, da je danes pereč problem ravno psihološko nasilje na delovnem mestu. Posebna oblika psihološkega nasilja na delovnem mestu je mobing, s katerim se v praksi srečujemo vsak dan, vendar se ga pogosto ne zavedamo. Namen magistrske naloge je pojasniti pojem in pomen mobinga v delovnih organizacijah, poiskati možne vzroke in posledice, ki vplivajo na ta pojav, ter predlagati rešitve. Poznavanje mehanizmov, ki povzročajo mobing, njegovih vzrokov in...

 4. Anisotropy and polarization in charge changing collisions of C4+ with Na(3s) and laser aligned Na(3p)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekstra, R; Morgenstern, R; Olson, RE

  1996-01-01

  Absolute cross sections for C3+(6-->5) emission at 465.7 nm after collisions of C4+ ions with ground state Na(3s) and laser excited aligned Na(Sp) atoms are measured over the collision energy range of 3-7 keV amu(-1). For Na(3s) polarizations are observed by measuring the linear polarization of the

 5. Efeito da dexametasona e do cetoprofeno na osteogênese e na resistência óssea em ratos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Costa dos Santos da Silva

  2012-04-01

  Full Text Available O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do cetoprofeno e da dexametasona na osteogênese ao redor de implante de hidroxiapatita densa (HAD na tíbia, no osso parietal, e na resistência óssea. Utilizaram-se 15 ratos Wistar, pesando 250±30 g, com 50 dias de idade. Após a anestesia com quetamina/xilazina IM, produziuse no osso parietal e na epífise proximal da tíbia uma cavidade de 3 mm, sendo implantada a HAD. Após a cirurgia os animais foram divididos em três grupos (n=5: controle (CT, anti-inflamatório não esteroidal (AINES e anti-inflamatório esteroidal (AIES. O grupo AINES foi submetido ao tratamento com cetoprofeno na dose de 12 mg/Kg/dia, o AIES recebeu doses de 0,10 mg/kg/dia de dexametasona o grupo CT recebeu solução fisiológica 0,9% (SF por via subcutânea durante 30 dias. Todos os grupos receberam a mesma dieta sólida e água ad libitum. Após 30 dias de experimento os animais sofreram eutanásia, os fêmures coletados, para teste mecânico, e os locais do implante das tíbias e o osso parietal, para análise histomorfométrica. Os grupos AINES e AIES apresentaram menor volume de osso neoformado na falha óssea e ao redor do implante de HAD , como também, menor força máxima para a ruptura completa dos fêmures, quando comparados com o grupo CT. O uso do cetoprofeno e a dexametasona interferiram na osteogênese ao redor do implante de HAD e no osso parietal, diminuindo a resistência óssea principalmente pela inibição da COX2 e diminuição das prostaglandinas, comprometendo a estabilidade e manutenção do implante.

 6. Nalaz tombusvirusa na vrsti Erigeron canadensis L.

  OpenAIRE

  Jeknić, Zoran; Erić, Živojin; Grbelja, Julijana

  1988-01-01

  Iz listova zaraženih primjeraka korovne biljke Erigeron canadensis L. koji su rasli na nekoliko lokaliteta u Sarajevu izoliran je virus iz skupine tombusvirusi. Identifikacija virusa izvršena je na osnovi reakcije pokusnih biljaka, analize ultratankih presjeka kroz zaraženo tkivo, morfologije i veličine virusnih čestica, te na osnovi seroloških reakcija metodom dvostruke imunodifuzije u agarskom gelu i čvrsto fazne imunoelektronske mikroskopije (SPIEM). U serološkim pokusima upotrijebljen je ...

 7. Transcriptional regulators of Na, K-ATPase subunits

  OpenAIRE

  Zhiqin eLi; Sigrid A Langhans

  2015-01-01

  The Na,K-ATPase classically serves as an ion pump creating an electrochemical gradient across the plasma membrane that is essential for transepithelial transport, nutrient uptake and membrane potential. In addition, Na,K-ATPase also functions as a receptor, a signal transducer and a cell adhesion molecule. With such diverse roles, it is understandable that the Na,K-ATPase subunits, the catalytic alpha-subunit, the beta-subunit and the FXYD proteins, are controlled extensively during developme...

 8. NaIrO3-A pentavalent post-perovskite

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bremholm, M.; Dutton, S.E.; Stephens, P.W.; Cava, R.J.

  2011-01-01

  Sodium iridium (V) oxide, NaIrO 3, was synthesized by a high pressure solid state method and recovered to ambient conditions. It is found to be isostructural with CaIrO 3 , the much-studied structural analog of the high-pressure post-perovskite phase of MgSiO 3 . Among the oxide post-perovskites, NaIrO 3 is the first example with a pentavalent cation. The structure consists of layers of corner- and edge-sharing IrO 6 octahedra separated by layers of NaO 8 bicapped trigonal prisms. NaIrO 3 shows no magnetic ordering and resistivity measurements show non-metallic behavior. The crystal structure, electrical and magnetic properties are discussed and compared to known post-perovskites and pentavalent perovskite metal oxides. -- Graphical abstract: Sodium iridium(V) oxide, NaIrO 3 , synthesized by a high pressure solid state method and recovered to ambient conditions is found to crystallize as the post-perovskite structure and is the first example of a pentavalent ABO 3 post-perovskite. Research highlights: → NaIrO 3 post-perovskite stabilized by pressure. → First example of a pentavalent oxide post-perovskite. → Non-metallic and non-magnetic behavior of NaIrO 3 .

 9. LiVO/sub 3/-Li/sub 2/Mo(W)O/sub 4/ and NaVO/sub 3/-Na/sub 2/Cr(Mo)O/sub 4/ systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Belyaev, I N; Lupeiko, T G; Vyalikova, V I [Rostovskij-na-Donu Gosudarstvennyj Univ. (USSR)

  1975-09-01

  The systems LiVO/sub 3/-Li/sub 2/MoO/sub 4/, LiVO/sub 3/-Li/sub 2/WO/sub 4/, NaNO/sub 3/-Na/sub 2/CrO/sub 4/, NaNO/sub 3/-Na/sub 2/MoO/sub 4/ were studied with thermographic and partially visual polythermal methods of physical and chemical analyses. Except NaVO/sub 3/-Na/sub 2/MoO/sub 4/ all investigated systems are eutectic ones with limited solid solutions on the basis of some component; the eutectics melt at 542, 544, 550/sup 0/C and contain 25, 20 and 26% of Li/sub 2/MoO/sub 4/, Li/sub 2/WO/sub 4/ and Na/sub 2/CrO/sub 4/ respectively. The system NaNO/sub 3/-Na/sub 2/MoO/sub 4/ contains compound 18 NaVO/sub 3/.11Na/sub 2/MoO/sub 4/ congruently melting at 570/sup 0/C. Two eutectics of the system have melting points at 542 and 548/sup 0/C and contain 47 and 67% of Na/sub 2/MoO/sub 4/.

 10. DRUŽBENA OMREŽJA NA INTERNETU

  OpenAIRE

  Ploj, Alen

  2013-01-01

  Družbena omrežja na spletu so zadnje čase zelo popularen način posredne komunikacije in predstavljajo naš vsakdan. Uporaba je enostavna in hitra, učinkovitost pa neverjetna. Zaradi priljubljenosti družbenih omrežij se njihove uporabe poslužujejo tudi različne organizacije, ki z njihovo pomočjo širijo obseg svojega delovanja ter obveščanja uporabnikov o svojih izdelkih/storitvah (marketing). Kot vsako donosno tržišče je tudi internetno tržišče nasičeno z družbenimi omrežji, ki ponujajo najr...

 11. O Platonismo de Russell na metafísica e na matemática

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guido Imaguire

  2005-06-01

  Full Text Available Neste artigo, analiso o surgimento e a superação do Platonismo em B. Russell, tanto na sua filosofia da matemática como na sua metafísica. Começo por explicitar os argumentos que levaram Russell a aderir ao chamado "Platonismo Proposicional" - posição que será tecnicamente relevante na definição de números. Na seção seguinte, discutirei até que ponto a teoria das descrições definidas determina, necessariamente, uma adesão ao nominalismo, e as dificuldades que surgem para o logicismo conseqüentes do abandono do platonismo. Finalmente, mostrarei como a posição madura de Russell caracteriza-se mais como um reducionismo do que propriamente como um nominalismo, e como este é fundado no princípio do mínimo vocabulário.In this paper, I analyze the emergence and the overcoming of Platonism both in Russell's philosophy of mathematics and his metaphysics. I begin by examining the arguments which led Russell to endorse a position that I term "Propositional Platonism" - this position proves to be relevant for Russell's definition of numbers. In the following section, I address the question of the extent to which Russell's theory of descriptions implies the acceptance of nominalism. Moreover, I examine the difficulties which arise for logicism, if it no longer goes hand in hand with platonism. Finally, I argue argue that Russell's mature position is to be characterized as a form of reductionism rather than as a variant of nominalism

 12. Five ab initio potential energy and dipole moment surfaces for hydrated NaCl and NaF. I. Two-body interactions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang, Yimin, E-mail: yimin.wang@emory.edu; Bowman, Joel M., E-mail: jmbowma@emory.edu [Department of Chemistry, Cherry L. Emerson Center for Scientific Computation, Emory University, Atlanta, Georgia 30322 (United States); Kamarchik, Eugene, E-mail: eugene.kamarchik@gmail.com [Quantum Pomegranate, LLC, 2604 Kings Lake Court NE, Atlanta, Georgia 30345 (United States)

  2016-03-21

  We report full-dimensional, ab initio-based potentials and dipole moment surfaces for NaCl, NaF, Na{sup +}H{sub 2}O, F{sup −}H{sub 2}O, and Cl{sup −}H{sub 2}O. The NaCl and NaF potentials are diabatic ones that dissociate to ions. These are obtained using spline fits to CCSD(T)/aug-cc-pV5Z energies. In addition, non-linear least square fits using the Born-Mayer-Huggins potential are presented, providing accurate parameters based strictly on the current ab initio energies. The long-range behavior of the NaCl and NaF potentials is shown to go, as expected, accurately to the point-charge Coulomb interaction. The three ion-H{sub 2}O potentials are permutationally invariant fits to roughly 20 000 coupled cluster CCSD(T) energies (awCVTZ basis for Na{sup +} and aVTZ basis for Cl{sup −} and F{sup −}), over a large range of distances and H{sub 2}O intramolecular configurations. These potentials are switched accurately in the long range to the analytical ion-dipole interactions, to improve computational efficiency. Dipole moment surfaces are fits to MP2 data; for the ion-ion cases, these are well described in the intermediate- and long-range by the simple point-charge expression. The performance of these new fits is examined by direct comparison to additional ab initio energies and dipole moments along various cuts. Equilibrium structures, harmonic frequencies, and electronic dissociation energies are also reported and compared to direct ab initio results. These indicate the high fidelity of the new PESs.

 13. Recovery of the heavy elements by NaY AND NaZSM-5 sorbant materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nibou, D.; Lebail, S.

  1997-04-01

  Porous sorbants as zeolites have a several applications in differents fiels: industrial gas purification, catalysis, transformation hydrocarbures prosesses and exchange ions. The hiogh capacity to exchange their cations with those of aqueous solutions was known (1). Since the accession of synthetic zeolites, these silicates have invaded the market and the firstindustrial applications were in exchange field. Studies at Battelle Northwest in Rchland, Washington have shown that zeolites may be used in treatment of radioactive wastes (2). The used method for storing the isotopes is based on selective removal by ion exchange. Clinoptilolite, zeolite (modernite), NaA, and AW-500 have been used. In this context, the present work deals with the recovery of heavy metals like lead and uranium using some microporous materials. The obtained results show that NaY faujasite and NaZSM-5 of the FAU- and MFI-type structure respectively are very effective in removing these elements from waste water

 14. Hali ya taaluma ya ukalimani Tanzania: jana, leo na kesho ...

  African Journals Online (AJOL)

  Umuhimu wa ukalimani katika mawasiliano umeongezeka kutokana na utandawazi. Utandawazi umerahisisha kukutanika na kuwasiliana kwa watu wazungumzao lugha tofauti kupitia wakalimani. Kutokana na ongezeko hilo la umuhimu wa ukalimani, kumekuwa na jitihada mbalimbali katika nchi mbalimbali kuhakikisha ...

 15. Minimizing Load Effects on NA4 Gear Vibration Diagnostic Parameter

  Science.gov (United States)

  Dempsey, Paula J.; Zakrajsek, James J.

  2001-01-01

  NA4 is a vibration diagnostic parameter, developed by researchers at NASA Glenn Research Center, for health monitoring of gears in helicopter transmissions. The NA4 reacts to the onset of gear pitting damage and continues to react to the damage as it spreads. This research also indicates NA4 reacts similarly to load variations. The sensitivity of NA4 to load changes will substantially affect its performance on a helicopter gearbox that experiences continuously changing load throughout its flight regimes. The parameter NA4 has been used to monitor gear fatigue tests at constant load. At constant load, NA4 effectively detects the onset of pitting damage and tracks damage severity. Previous research also shows that NA4 reacts to changes in load applied to the gears in the same way it reacts to the onset of pitting damage. The method used to calculate NA4 was modified to minimize these load effects. The modified NA4 parameter was applied to four sets of experimental data. Results indicate the modified NA4 is no longer sensitive to load changes, but remains sensitive to pitting damage.

 16. Secretory NaCl and volume flow in renal tubules.

  Science.gov (United States)

  Beyenbach, K W

  1986-05-01

  This review attempts to give a retrospective survey of the available evidence concerning the secretion of NaCl and fluid in renal tubules of the vertebrate kidney. In the absence of glomerular filtration, epithelial secretory mechanisms, which to this date have not been elucidated, are responsible for the renal excretion of NaCl and water in aglomerular fish. However, proximal tubules isolated from glomerular fish kidneys of the flounder, killifish, and the shark also have the capacity to secrete NaCl and fluid. In shark proximal tubules, fluid secretion appears to be driven via secondary active transport of Cl. In another marine vertebrate, the sea snake, secretion of Na (presumably NaCl) and fluid is observed in freshwater-adapted and water-loaded animals. Proximal tubules of mammals can be made to secrete NaCl in vitro together with secretion of aryl acids. An epithelial cell line derived from dog kidney exhibits secondary active secretion of Cl when stimulated with catecholamines. Tubular secretion of NaCl and fluid may serve a variety of renal functions, all of which are considered here. The occurrence of NaCl and fluid secretion in glomerular proximal tubules of teleosts, elasmobranchs, and reptiles and in mammalian renal tissue cultures suggests that the genetic potential for NaCl secretion is present in every vertebrate kidney.

 17. Mechanochemical transformations in Li(Na)AlH{sub 4}-Li(Na)NH{sub 2} systems

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dolotko, Oleksandr [Ames Laboratory of the U.S. DOE, Iowa State University, Ames, IA 50011-3020 (United States); Zhang Haiqiao [Ames Laboratory of the U.S. DOE, Iowa State University, Ames, IA 50011-3020 (United States); Department of Materials Science and Engineering, Iowa State University, Ames, IA 50011-2300 (United States); Ugurlu, Ozan [Ames Laboratory of the U.S. DOE, Iowa State University, Ames, IA 50011-3020 (United States); Department of Materials Science and Engineering, Iowa State University, Ames, IA 50011-2300 (United States); Wiench, Jerzy W. [Ames Laboratory of the U.S. DOE, Iowa State University, Ames, IA 50011-3020 (United States); Pruski, Marek [Ames Laboratory of the U.S. DOE, Iowa State University, Ames, IA 50011-3020 (United States); Scott Chumbley, L. [Ames Laboratory of the U.S. DOE, Iowa State University, Ames, IA 50011-3020 (United States); Department of Materials Science and Engineering, Iowa State University, Ames, IA 50011-2300 (United States); Pecharsky, Vitalij [Ames Laboratory of the U.S. DOE, Iowa State University, Ames, IA 50011-3020 (United States) and Department of Materials Science and Engineering, Iowa State University, Ames, IA 50011-2300 (United States)]. E-mail: vitkp@ameslab.gov

  2007-05-15

  Mechanochemical transformations of tetrahydroaluminates and amides of lithium and sodium have been investigated using gas volumetric analysis, X-ray powder diffraction, solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) and transmission electron microscopy. In a transformation of LiAlH{sub 4} and LiNH{sub 2} taken in an 1:1 molar ratio, the amount of released hydrogen (6.6 wt.% after 30 min ball milling) was higher than in any known one pot mechanochemical process involving a hydrogen-containing solid. A total of 4.3 wt.% of hydrogen is released by the NaAlH{sub 4}-NaNH{sub 2} system after 60 min ball milling; and 5.2 wt.% H{sub 2} is released when LiAlH{sub 4} and NaNH{sub 2} or NaAlH{sub 4} and LiNH{sub 2} are ball milled for 90 min and 120 min, respectively. All transformations proceed at room temperature. The mechanism of the overall transformation MAlH{sub 4}(s) + MNH{sub 2}(s) {sup {yields}} 2MH(s) + AlN(s) + 2H{sub 2}(g) was identified based on detailed spectroscopic analysis of the intermediate (M{sub 3}AlH{sub 6}) and final products of the ball milling process.

 18. Ética na pesquisa em Administração

  OpenAIRE

  Leite, Ana Patrícia Rodrigues

  2012-01-01

  A ética na pesquisa científica é um tema abordado e muito discutido em diversas áreas do conhecimento ligadas à saúde. Na área da Administração, são raros os estudos que abordam o tema da ética na pesquisa. O presente estudo buscou preencher esta lacuna na produção do conhecimento sobre o tema, investigando como os princípios éticos encontrados na literatura e nos códigos de conduta são percebidos e considerados nas atividades de pesquisa em Administração, desenvolvidas por pes...

 19. NA48 experiment : view along the NA48 beamline with the detector in the distance.

  CERN Multimedia

  Hans Taureg

  1996-01-01

  Photo 02: Side view of the NA48 experiment showing the LKR calorimeter cryostat No one is sure why the Universe wound up the way it has: all matter and no antimatter. According to prevailing theories, the early universe had equal amounts of matter and antimatter. To see what might be missing from the theories, physicists search for the rare cases in which matter and antimatter behave differently. One such imbalance, called direct CP violation, showed up in the NA 31 experiment at CERN. The results from this experiment, first presented in 1993, showed that when K mesons and their antimatter cousins decay, they show a slight preference for matter over antimatter. Later experiments with neutral K mesons, including NA48 at CERN and KTeV at Fermilab in the United States, showed direct CP violation is real.

 20. Microhardness studies on as-grown faces of NaClO3 and NaBrO3 ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Unknown

  studies are made on as-grown faces of these crystals at various loads. Typical cracks are ... crystals is around 1⋅6 suggesting that these are moderately harder samples. ... the values of elastic constants (C44) and are found to be close to the experimental results. ..... the structure of NaClO3 and NaBrO3 is not as simple as.

 1. Thermodiffusive behaviour of NaCl and KCl aqueous solutions a model for the Na-K pump

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gaeta, F.S.; Mita, D.G.; Perna, G.; Scala, G.

  1975-01-01

  In NaCl and KCl aqueous nonisothermal solutions K + inverts its sense of migration within the physiological concentration range; Na + behaves similarly at much lower concentrations. These findings are discussed in relation to solute induced modifications of water structure and of their influence on thermal diffusion. A possible evolutionary model of a thermodiffusive mechanism for the sodium potassium pump is also suggested

 2. ANALIZA UPORABNIŠKIH VMESNIKOV NA MOBILNIH NAPRAVAH

  OpenAIRE

  Bohak, Gregor

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo predstavili pravila in smernice oblikovanja uporabniških vmesnikov na mobilnih napravah. Omejili smo se na platforme Google Android, Nokia Symbian, Nokia MeeGo, Apple iOS ter Microsoft Windows Phone 7. Za vsako izmed platform smo predstavili splošen model uporabniškega vmesnika, splošen model uporabniškega vmesnika aplikacije, navigacijske vzorce ter gradnike. Vse skupaj tudi smo obogatili z veliko grafičnega materiala. V drugem delu smo na podlagi pridobljenega znanja p...

 3. Role of alkali carbonate and salt in topochemical synthesis of K1/2Na1/2NbO3 and NaNbO3 templates

  Science.gov (United States)

  Lee, Jae-Seok; Jeon, Jae-Ho; Choi, Si-Young

  2013-11-01

  Since the properties of lead-free piezoelectric materials have thus far failed to meet those of lead-based materials, either chemical doping or morphological texturing should be employed to improve the piezoelectric properties of lead-free piezoelectric ceramics. The goal of this study was to synthesize plate-like K1/2Na1/2NbO3 and NaNbO3 particles, which are the most favorable templates for morphological texturing of K1/2Na1/2NbO3 ceramics. To achieve this goal, Bi2.5Na3.5Nb5O18 precursors in a plate-like shape were first synthesized and subsequently converted into K1/2Na1/2NbO3 or NaNbO3 particles that retain the morphology of Bi2.5Na3.5Nb5O18. In this study, we found that sodium or potassium carbonate does not play a major role in converting the Bi2.5Na3.5Nb5O18 precursor to K1/2Na1/2NbO3 or NaNbO3, on the contrary to previous reports; however, the salt contributes to the conversion reaction. All synthesis processes have been performed via a molten salt method, and scanning electron microscopy, scanning probe microscopy, and inductively coupled plasma mass spectroscopy were used to characterize the synthesized K1/2Na1/2NbO3 or NaNbO3 templates.

 4. Marketingový mix Restaurace Na chalupě

  OpenAIRE

  Kubíková, Martina

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingu a především marketingového mixu. Tedy na známé definice marketingu, marketingová prostředí a rozbor marketingového mixu, kde jsou zmapovány všechny jeho části (Produkt, Cena, Distribuce, Propagace, Fyzický důkaz, Lidé, Procesy). Z teoretických poznatků, které byly zjištěny v odborné literatuře, je vypracována praktická část. Zde je rozebrán marketingový mix Restaurace Na chalupě a zároveň tak i porovnání dvou provozovatelů, kteří se zde vystří...

 5. Co-intercalation of Mg(2+) and Na(+) in Na(0.69)Fe2(CN)6 as a High-Voltage Cathode for Magnesium Batteries.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dong-Min; Kim, Youngjin; Arumugam, Durairaj; Woo, Sang Won; Jo, Yong Nam; Park, Min-Sik; Kim, Young-Jun; Choi, Nam-Soon; Lee, Kyu Tae

  2016-04-06

  Thanks to the advantages of low cost and good safety, magnesium metal batteries get the limelight as substituent for lithium ion batteries. However, the energy density of state-of-the-art magnesium batteries is not high enough because of their low operating potential; thus, it is necessary to improve the energy density by developing new high-voltage cathode materials. In this study, nanosized Berlin green Fe2(CN)6 and Prussian blue Na(0.69)Fe2(CN)6 are compared as high-voltage cathode materials for magnesium batteries. Interestingly, while Mg(2+) ions cannot be intercalated in Fe2(CN)6, Na(0.69)Fe2(CN)6 shows reversible intercalation and deintercalation of Mg(2+) ions, although they have the same crystal structure except for the presence of Na(+) ions. This phenomenon is attributed to the fact that Mg(2+) ions are more stable in Na(+)-containing Na(0.69)Fe2(CN)6 than in Na(+)-free Fe2(CN)6, indicating Na(+) ions in Na(0.69)Fe2(CN)6 plays a crucial role in stabilizing Mg(2+) ions. Na(0.69)Fe2(CN)6 delivers reversible capacity of approximately 70 mA h g(-1) at 3.0 V vs Mg/Mg(2+) and shows stable cycle performance over 35 cycles. Therefore, Prussian blue analogues are promising structures for high-voltage cathode materials in Mg batteries. Furthermore, this co-intercalation effect suggests new avenues for the development of cathode materials in hybrid magnesium batteries that use both Mg(2+) and Na(+) ions as charge carriers.

 6. Efeito do corte como dano mecânico na qualidade e na fisiologia de mamões 'golden'

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaqueline Visioni Tezotto

  2011-10-01

  Full Text Available A redução na qualidade pós-colheita do mamão deve-se em grande parte aos danos mecânicos, especialmente àqueles do tipo corte. O objetivo deste trabalho foi reproduzir este dano mecânico e avaliar os efeitos do número de cortes na qualidade e na fisiologia pós-colheita de mamões 'Golden'. Os cortes foram obtidos com o uso de uma lâmina de aço de 30 mm de comprimento e 5 mm de profundidade. Os tratamentos consistiram na reprodução de 1 a 4 cortes na região mediana dos frutos. Mamões sem cortes foram utilizados como controle. Após a reprodução dos danos, os frutos foram armazenados em câmara a 22ºC e 80-90% de UR por 10 dias. As análises de qualidade foram realizadas a cada dois dias, e as fisiológicas, diariamente. Os resultados demonstraram que a firmeza, o teor de sólidos solúveis e de ácido ascórbico, a atividade respiratória e a produção de etileno foram influenciados pelo número de cortes, de forma que a perda de qualidade dos frutos foi diretamente proporcional ao número de cortes.

 7. Prescribed burning techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leone V

  2014-02-01

  Full Text Available Nella collana “Scienza e innovazione per i sistemi forestali ed ambientali” della Editrice Aracne è stato recentemente pubblicato il volume “La tecnica del fuoco prescritto” a cura di G. Bovio e D. Ascoli dell’Università di Torino.

 8. Hydrothermal crystallization of Na2Ti6O13, Na2Ti3O7, and Na16Ti10O28 in the NaOH-TiO2-H2O system at a temperature of 500 deg. C and a pressure of 0.1 GPa: The structural mechanism of self-assembly of titanates from suprapolyhedral clusters

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hyushin, G. D.

  2006-01-01

  An increase in the NaOH concentration in the NaOH-TiO 2 (rutile)-H 2 O system at a temperature of 500 deg. C and a pressure of 0.1 GPa leads to the crystallization R-TiO 2 + Na 2 Ti 6 O 13 → Na 2 Ti 3 O 7 → Na 16 Ti 10 O 28 . Crystals of the Na 2 Ti 6 O 13 titanate (space group C2/m) have the three-dimensional framework structure Ti 6 O 13 . The structure of the Na 2 Ti 3 O 7 titanate (space group P2 1 /m) contains the two-dimensional layers Ti 3 O 7 . The structure of the Na 16 Ti 10 O 28 titanate (space group P-1) is composed of the isolated ten-polyhedron cluster precursors Ti 10 O 28 . In all the structures, the titanium atoms have an octahedral coordination (MTiO 6 ). The matrix self-assembly of the Na 2 Ti 6 O 13 and Na 2 Ti 3 O 7 (Na 4 Ti 6 O 14 ) crystal structures from Na 4 M 12 invariant precursors is modeled. These precursors are clusters consisting of twelve M polyhedra linked through the edges. It is demonstrated that the structurally rigid precursors Na 4 M 12 control all processes of the subsequent evolution of the crystal-forming titanate clusters. The specific features of the self-assembly of the Na 2 Ti 3 O 7 structure that result from the additional incorporation of twice the number of sodium atoms into the composition of the high-level clusters are considered

 9. NA48: Wiring up for Change

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  The NA48 Collaboration is rebuilding its drift chambers ready for the experiment to start up again this coming July. An intricate task involving the soldering of over 24,000 wires! The future of the NA48 experiment is coming right down to the wire, that is, the wires which the Collaboration is installing in the clean room of Hall 887 on the Prévessin site. Six days a week, technicians are working in shifts to rebuild the experiment's drift chambers. The original chambers were damaged when a section of a vacuum tube imploded at the end of 1999. A year ago, CERN gave the green light for this essential part of the spectrometer to be rebuilt, so the NA48 experiment, which studies CP violation (see box), still has a bright future ahead of it. Three years of data-taking ahead The NA48 experiment aims to penetrate the secrets of CP (Charge Parity) violation. Charge and parity are two parameters which distinguish a particle from an antiparticle. In other words, an electron possesses a negative electric ...

 10. Impact of childhood stress on psychopathology Impacto de estresse na infância na psicopatologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Brietzke

  2012-12-01

  Full Text Available OBJECTIVE: Advances in our knowledge of mental disorder (MD genetics have contributed to a better understanding of their pathophysiology. Nonetheless, several questions and doubts persist. Recent studies have focused on environmental influences in the development of MDs, and the advent of neuroscientific methodologies has provided new perspectives. Early life events, such as childhood stress, may affect neurodevelopment through mechanisms such as gene-environment interactions and epigenetic regulation, thus leading to diseases in adulthood. The aim of this paper is to review the evidence regarding the role of the environment, particularly childhood stress, in the pathophysiology of MD. METHODOLOGY: We reviewed articles that evaluated environmental influences, with a particular focus on childhood trauma, brain morphology, cognitive functions, and the development of psychopathology and MD. RESULTS AND CONCLUSION: MRI studies have shown that exposure to trauma at an early age can result in several neurostructural changes, such as the reduction of the hippocampus and corpus callosum. Cognitive performance and functioning are also altered in this population. Finally, childhood stress is related to an increased risk of developing MD such as depression, bipolar disorder, schizophrenia and substance abuse. We conclude that there is robust evidence of the role of the environment, specifically adverse childhood experiences, in various aspects of MD.OBJETIVO: Avanços no conhecimento da genética dos transtornos mentais (TM contribuíram para um melhor entendimento de suas bases fisiopatológicas. No entanto, dúvidas e questões ainda persistem. Estudos recentes têm se concentrado nas influências do ambiente no desenvolvimento de TM, e o advento de metodologias neurocientíficas oferece novas perspectivas. Eventos precoces de vida, como estresse na infância, podem ser capazes de alterar o neurodesenvolvimento através de mecanismos como intera

 11. Oxidation of ethanol on NaX zeolite modified with transition metals

  Science.gov (United States)

  Mirzai, J. I.; Nadirov, P. A.; Velieva, A. D.; Muradkhanli, V. G.

  2017-06-01

  NaLaX, NaX + Co, and NaPdX catalysts are synthesized by modification of NaX zeolite with transition metals (La, Co, Pd). The activity of the prepared materials in catalytic ethanol oxidation is studied in the temperature range of 423-723 K. It is shown that NaPdX and NaX + Co accelerate the reactions of partial and complete oxidation of ethanol as the temperature rises. NaLaX accelerates both intramolecular and intermolecular dehydration of alcohol. It is shown that the NaPdX (1.0% Pd) sample has the highest activity in the complete oxidation of alcohol with the formation of CO2.

 12. Non-preferential fuelling of the Na(+)/K(+)-ATPase pump.

  Science.gov (United States)

  Fernández-Moncada, Ignacio; Barros, L Felipe

  2014-06-15

  There is abundant evidence that glycolysis and the Na(+)/K(+)-ATPase pump are functionally coupled, and it is thought that the nature of the coupling is energetic, with glycolysis providing the ATP that fuels the pump. This notion has been instrumental to current models of brain energy metabolism. However, structural and biophysical considerations suggest that the pump should also have access to mitochondrial ATP, which is much more abundant. In the present study, we have investigated the source of ATP that fuels the Na(+) pump in astrocytes, taking advantage of the high temporal resolution of recently available FRET nanosensors for glucose, lactate and ATP. The activity of the Na(+) pump was assessed in parallel with the Na(+)-sensitive dye SBFI AM (Na(+)-binding benzofuran isophthalate acetoxymethyl ester). OXPHOS (oxidative phosphorylation) inhibition resulted in bulk ATP depletion and a 5-fold stimulation of glycolytic flux, in spite of which Na(+) pumping was inhibited by 90%. Mathematical modelling of ATP dynamics showed that the observed pump failure is inconsistent with preferential fuelling of the Na(+) pump by glycolytic ATP. We conclude that the nature of the functional coupling between the Na(+) pump and the glycolytic machinery is not energetic and that the pump is mainly fuelled by mitochondrial ATP.

 13. GSM SiNYALLERİNİN .IP OMURGASI İİZERiNI>E TAŞINMASI (SS7 OVER IP- NettcSS7)

  OpenAIRE

  Tülü, Çağatay Neftali; Demirkol, Aşkın

  2003-01-01

  Bu çalışmada günümüzün en popüler nıobilhaberleşme sistemi olan GSM [1 l sisteminin, kendiöğeleri aras1ndaki en temel sinyalleşme sistemi olannumara 7 (SS7 [2) ) sinyallerinin, günümüzün enyaygın iletim omurgast olan ve tüm dünyadakibilgisayarları birbirine bağlayan IP (3] omurgasıüzerinden taşınabilmesi için gerekli si stemin tasar11n1ve gerçeklenınesi üzerinde çahş1lmtştır. Klasil\\ SS7iletimine göre en büyül< faydası çok düşül{ maliyetiolan bu sistem sayesinde, dünyadaki b i r çok GS...

 14. Atletismo na escola : realidade?

  OpenAIRE

  Sampaio, Alessandro Oliveira de

  2012-01-01

  O correr, saltar, lançar e arremessar são elementos básicos do atletismo, sendo fundamentais para o ser humano, devido ao favorecimento do desenvolvimento físico e motor. Sendo um dos conteúdos principais do desporto e da educação física escolar, foi realizado um estudo relacionado à prática do atletismo na escola, na qual o objetivo desta pesquisa foi verificar se entre os professores de educação física da rede pública de ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, da cidade satélite de Samambaia ...

 15. Influence of NaCl and NaHCO/sub 3/ on reduction of phytic acid in red kidney bean

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shahnawaz, M.; Khan, T.U.

  2007-01-01

  Influence of sodium chloride (NaCI) and sodium bicarbonate (NaHCO/sub 3/) was studied on phytic acid in Red kidney bean (phaseolus sp). Two varieties of Red Kidney bean VI (Orakzai Korkha) and V2 (Kurram Korkha) were obtained from NWFP Agriculture University, Peshawar. The amount of phytic acid in V1 and V2 of Red kidney bean was 10 mg and 9.80 mg, respectively. Red kidney-bean flour soaked for 6 and 12 hrs. in water and in pH4 and 6 solutions has significantly reduced (70%) amount of phytic acid. Solution of pH6 was found most effective, while pH4 and water was less effective in lowering the phytic acid in Red kidney bean. Mixed food additives (1% NaCI + 2% NaHCO/sub 3/) in water, and pH4 and 6 solutions, reduced the level of phytic acid in Red kidney bean to 40%, 54% and 58% for 6 hrs, and 50%, 57% and 70% for 12 hrs. in respective solutions. Results revealed that soaking Red kidney bean flour in pH6 solution with the presence of NaCI and NaHCO/sub 3/, the action of phytase enzyme was well activated to hydrolyze phytic acid. It has been observed that soaking of flour in the respective solutions is a simple inexpensive method of lowering phytic acid in bean. The treatment with such a sophisticated combination of food additives will improve the nutritional status of Red kidney bean, which is used in many food products. (author)

 16. Na2SO4-based solid electrolytes for SOx sensors

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rao, N.; Schoonman, J.; Toft Sørensen, O.

  1992-01-01

  on the phases present and the structure of the specimens. From a point of view of practical application as SOx sensor material, the Na2SO4 + 5 mol% Y2(SO4)3 + Na2WO4 and Na2SO4+ 4 mol% La2(SO4)3 + Na2WO4 materials are better than undoped Na2SO4 because of their higher conductivity, and absence of a phase...

 17. Kinetin Reversal of NaCl Effects

  Science.gov (United States)

  Katz, Adriana; Dehan, Klara; Itai, Chanan

  1978-01-01

  Leaf discs of Nicotiana rustica L. were floated on NaCl in the presence of kinetin or abscisic acid. On the 5th day 14CO2 fixation, [3H]leucine incorporation, stomatal conductance, and chlorophyll content were determined. Kinetin either partially or completely reversed the inhibitory effects of NaCl while ABA had no effect. PMID:16660618

 18. Combined Effects of Boron and NaCl on Wheat Seedlings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ZHEN Mei-nan

  2015-08-01

  Full Text Available To investigate the combined effects of boron(Band NaCl on the growth of wheat, a pot experiment was conducted using wheat (Triticum aestivum Linn.seedlings. Boron concentrations of culture medium were set as 0, 50 mg·kg-1 and 100 mg·kg-1, and NaCl concentrations were 0, 1 g·kg-1 and 2 g·kg-1. The results showed that both boron and NaCl could significantly inhibit wheat growth. At 50 mg B·kg-1, NaCl aggravated growth inhibition caused by boron. At 100 mg B·kg-1, however, NaCl alleviated the inhibition caused by boron. The combined stress of boron and NaCl significantly increased the root to shoot ratio of wheat. NaCl inhibited the uptake of boron by wheat. It suggests that under severe boron stress, NaCl is able to alleviate boron toxicity in wheat by increasing root to shoot ratio and reducing boron uptake.

 19. An enhancement to the NA4 gear vibration diagnostic parameter

  Science.gov (United States)

  Decker, Harry J.; Handschuh, Robert F.; Zakrajsek, James J.

  1994-01-01

  A new vibration diagnostic parameter for health monitoring of gears, NA4*, is proposed and tested. A recently developed gear vibration diagnostic parameter NA4 outperformed other fault detection methods at indicating the start and initial progression of damage. However, in some cases, as the damage progressed, the sensitivity of the NA4 and FM4 parameters tended to decrease and no longer indicated damage. A new parameter, NA4* was developed by enhancing NA4 to improve the trending of the parameter. This allows for the indication of damage both at initiation and also as the damage progresses. The NA4* parameter was verified and compared to the NA4 and FM4 parameters using experimental data from single mesh spur and spiral bevel gear fatigue rigs. The primary failure mode for the test cases was naturally occurring tooth surface pitting. The NA4* parameter is shown to be a more robust indicator of damage.

 20. A metodologia de projecto na aprendizagem da biodiversidade e geodiversidade na praia da concha

  OpenAIRE

  Rosa, Marina Maria Filipe

  2012-01-01

  Dissertação de mestrado em Biologia e de Geologia, apresentada ao Departamento de Ciências da Terra e ao Departamento de Ciências da Vida Este trabalho consistiu na implementação e avaliação da metodologia de projeto no estudo da Biodiversidade e Geodiversidade na Praia da Concha, Portugal Central, dando ênfase ao trabalho prático, através de uma aula de campo e de aulas laboratoriais. O trabalho foi realizado numa escola da Marinha Grande, com 11 alunos do 10º ano de escolaridade. Sendo a...

 1. Thermal expansion studies on Th(MoO4)2, Na2Th(MoO4)3 and Na4Th(MoO4)4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Keskar, Meera; Krishnan, K.; Dahale, N.D.

  2008-01-01

  Thermal expansion behavior of Th(MoO 4 ) 2 , Na 2 Th(MoO 4 ) 3 and Na 4 Th(MoO 4 ) 4 was studied under vacuum in the temperature range of 298-1123 K by high temperature X-ray diffractometer. Th(MoO 4 ) 2 was synthesized by reacting ThO 2 with 2 mol of MoO 3 , at 1073 K in air and Na 2 Th(MoO 4 ) 3 and Na 4 Th(MoO 4 ) 4 were prepared by reacting Th(MoO 4 ) 2 with 1 and 2 mol of Na 2 MoO 4 , respectively at 873 K in air. The XRD data of Th(MoO 4 ) 2 was indexed on orthorhombic system where as XRD data of Na 2 Th(MoO 4 ) 3 and Na 4 Th(MoO 4 ) 4 were indexed on tetragonal system. The lattice parameters and cell volume of all the three compounds, fit into polynomial expression with respect to temperature, showed positive thermal expansion (PTE) up to 1123 K. The average value of thermal expansion coefficients for Th(MoO 4 ) 2 , Na 2 Th(MoO 4 ) 3 and Na 4 Th(MoO 4 ) 4 were determined from the high temperature data

 2. UM OLHAR SOBRE O DIABETES NA INFÂNCIA E NA JUVENTUDE: NEM TODOS SÃO TIPO 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANGHEBEM-OLIVEIRA

  2013-12-01

  Full Text Available O Diabetes mellitus (DM é caracterizado como um quadro de hiperglicemia crônica, que com os anos causa disfunção endotelial e sérias complicações vasculares, como a retinopatia, nefropatia e o infarto agudo do miocárdio. À medida que a ciência avança na compreensão da fisiopatologia e das características clínico-laboratoriais do diabetes, sua classificação tem sido adaptada, justamente porque a correta classificação do diabetes vai impactará no prognóstico e tratamento do paciente. Atualmente, o diabetes é classificado em DM tipo 1, DM tipo 2, DM gestacional e Outros Tipos Específicos, que inclui a categoria MODY (do inglês, Maturity Onset Diabetes of the Young ou diabetes da maturidade com início na juventude. O que esta revisão pretende mostrar é quem nem todo diabetes diagnosticado na infância e na juventude é DM tipo 1

 3. Hexagonal-layered Na{sub 0.7}MnO{sub 2.05} via solvothermal synthesis as an electrode material for aqueous Na-ion supercapacitors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hou, Yan; Tang, Hongwei; Li, Bao; Chang, Kun [Collaborative Innovation Center of Henan Province for Green Manufacturing of Fine Chemicals, Key Laboratory of Green Chemical Media and Reactions, Ministry of Education, School of Chemistry and Chemical Engineering, Henan Normal University, Xinxiang, Henan, 453007 (China); Chang, Zhaorong, E-mail: czr_56@163.com [Collaborative Innovation Center of Henan Province for Green Manufacturing of Fine Chemicals, Key Laboratory of Green Chemical Media and Reactions, Ministry of Education, School of Chemistry and Chemical Engineering, Henan Normal University, Xinxiang, Henan, 453007 (China); Yuan, Xiao-Zi; Wang, Haijiang [National Research Council of Canada, V6T 1W5, Vancouver, BC (Canada)

  2016-03-01

  The layered sodium manganese oxides Na{sub 0.7}MnO{sub 2.05} material was synthesized using Na{sub 2}CO{sub 3} and Mn{sub 3}O{sub 4} precursors via a solvothermal method at different temperatures. The X-ray diffraction (XRD) shows that the Na{sub 0.7}MnO{sub 2.05} sample has a high crystallinity with hexagonal crystal system. The electrochemical performance was characterized by cyclic voltammetry (CV), impedance measurements and galvanostatic charge–discharge tests in symmetric Na-ion supercapacitors with 1 mol L{sup −1} Na{sub 2}SO{sub 4} solution as electrolyte. The Na{sub 0.7}MnO{sub 2.05} material shows a high specific capacity of about 162.5 F g{sup −1} at a current density of 50 mA g{sup −1} and a high coulombic efficiency approaching 100%. Even at a current density of 200 mA g{sup −1}, the discharge capacity of the material can reach to 146 F g{sup −1}. This electrode material holds great promise for practical applications. - Highlights: • Novel electrode material for supercapacitor: hexagonal-layered Na{sub 0.7}MnO{sub 2.05}. • Na{sub 0.7}MnO{sub 2.05} is synthesized using Mn{sub 3}O{sub 4} precursors via solvothermal method. • Obtained Na{sub 0.7}MnO{sub 2.05} exhibits superior electrochemical performance.

 4. 22 Na positron source for annihilation positron spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cimpeanu, Catalina; Craciun, L.; Dragulescu, E.; Dudu, D.; Racolta, P. M.; Voiculescu, Dana; Miron, N.

  2003-01-01

  To extend the nuclear physics applications and to perform the study of vacancy - type defects in metals, semiconductors, polymers etc., we decided to promote positron annihilation techniques. In order to achieve this goal we started a project of dedicated positron sources produced at the IFIN-HH U-120 Cyclotron. We have used the nuclear reaction: 24 Mg(d,α) 22 Na with deuterons of 13 MeV energy. The paper presents the main characteristics of this procedure, as follows: general conditions asked for 22 NaCl sources, reactive chamber and characteristics of Mg target, parameters for the irradiation, radiochemical procedures for separating Na from Mg after the irradiation and geometrical or mechanical requirements for dedicated NaCl source for positron annihilation spectrometry. In the e + lifetime measurements, the e + end - start signals may be obtained from prompt γ -quanta emitted from the NaCl source (1. 275 MeV photons). The 22 NaCl stock solution obtained by radiochemical separation will be kept in quartz sealed ampoules in dry places and will be dropped between the study materials before the use in positron spectrometry. (authors)

 5. 22 Na positron source for annihilation positron spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cimpeanu, Catalina; Craciun, Liviu; Dragulescu, Emilian; Dudu, Dorin; Racolta, Petre Mihai; Voiculescu, Dana; Miron, N.

  2005-01-01

  To extend the nuclear physics applications and to perform the study of vacancy - type defects in metals, semiconductors, polymers, etc., we developed new positron annihilation techniques. In line with this goal we started a project for production of positron sources at the IFIN-HH U-120 Cyclotron. We made use of the nuclear reaction: 24 Mg(d,α) 22 Na with deuterons of 13 MeV energy. The paper present the main steps of this procedure which are: establishing the conditions required for 22 NaCl sources, for the parameters of reaction chamber and the characteristics of Mg target, parameters for the irradiation, radiochemical procedures for separation of Na from Mg after irradiation as well as the geometrical and mechanical requirements for the NaCl source. In the e + lifetime measurements the e + 'stop' signals are always provided by gamma - quanta generated by the e + e - annihilation and the 'start' signals are obtained from 'prompt' gamma - quanta emitted by the NaCl source (1.275 MeV photons). The 22 NaCl stock solution obtained by radiochemical separation will be kept in quartz sealed ampoules. (authors)

 6. O outro na relação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reinoldo Marquezan

  2012-03-01

  Full Text Available O texto aborda as contribuições de Meirieu em relação ao outro que se estabelece na relação pedagógica e de Maturana que refere o outro como legítimo outro da convivência. Aponta ser necessário estabelecer o outro na relação como legítimo outro para a consecução do ato pedagógica.Palavras-chave: O Outro na Relação. Relação Pedagógica.

 7. MODELI MERJENJA KAKOVOSTI STORITEV NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU

  OpenAIRE

  Cestnik, Dušan

  2011-01-01

  Vse večja konkurenca na medorganizacijskih trgih sili tako storitvena podjetja, kot tudi podjetja, ki tržijo izdelke, da svoje delo opravljajo vse bolj kakovostno na vseh ravneh svojega delovanja. Podjetja morajo svoje odjemalce obdržati, prav tako pa morajo delovati tudi na pridobivanju novih odjemalcev. Da pa podjetja svoje odjemalce obdržijo morajo nenehno delovati tako, da uživajo zaupanje svojih odjemalcev. Odjemalec že z odločitvijo za neko določeno podjetje XY pričakuje, da bodo storit...

 8. Lattice sites of Na dopants in ZnO

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2069243; Martins Correia, Joao; Amorim, Lígia; Decoster, Stefan; Ribeiro da Silva, Manuel; Da Costa Pereira, Lino Miguel

  2016-01-01

  The angular distribution of beta− particles emitted by the radioactive isotope 24Na was monitored following implantation into ZnO single crystals at fluences above 5E12 cm−2 at CERN’s ISOLDE facility. We identified sodium on two distinct sites: on substitutional Zn sites and on interstitial sites that are close to the so-called octahedral site. The interstitial Na was to large extent converted to substitutional Na already for annealing at 200°C, from which an activation energy of 0.8−1.3 eV, most likely around 1.2 eV, is estimated for the migration of interstitial Na in ZnO.

 9. Considerations on global access to rights: anlysis of multilingual search tools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ginevra Peruginelli

  2011-05-01

  Full Text Available In una società globalizzata come quella odierna vi è una forte necessità, nell’accademia, nella professione legale, nel mondo degli affari ed in quello dei servizi della pubblica amministrazione, di una comune comprensione dei concetti giuridici dei diversi ordinamenti. Allo stesso tempo si assiste ad una forte pressione verso la conservazione del loro senso e valore. È difficile soddisfare entrambi i requisiti a causa della complessità del linguaggio giuridico e delle diverse modalità utilizzate per esprimere il diritto nei vari sistemi giuridici. A differenza di altre discipline, in cui esiste una corrispondenza tra i concetti espressi nelle varie lingue, nel diritto insorgono serie difficoltà di interpretazione dovute alla natura della terminologia giuridica, intimamente legata al sistema giuridico di riferimento. L'articolo offre alcuni spunti di riflessione sui requisiti dei sistemi di ricerca multilingue dell'informazione giuridica, esaminando gli aspetti linguistici e concettuali che devono essere presi in considerazione nello sviluppo di tali sistemi e soffermandosi sulle problematiche della traduzione giuridica, del diritto comparato e delle tecniche di elaborazione del linguaggio naturale ai fini dell’accesso e recupero dell'informazione in un contesto distribuito. Le raccomandazioni riguardano da un lato le metodologie per stabilire equivalenze funzionali fra concetti giuridici, dall'altro possibili forme di cooperazione fra istituzioni responsabili dell'indicizzazione e distribuzione di informazioni giuridiche. Tutto ciò per garantire ad ogni cittadino di accedere all’informazione nella molteplicità di lingue in cui si manifesta e allo stesso tempo di ricercarla nella lingua preferita.

 10. Bir Su Ürünleri İşleme Tesisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Uygulaması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Servet Atayeter

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Bodrum’da bulunan bir su ürünleri işleme ve paketleme tesisinde TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi çerçevesinde pilot bir risk analizi uygulaması gerçekleştirilerek sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışanların kendilerini güvende hissetme gereksinimi ile doğrudan ilgili olan iş sağlığı ve güvenliği konusu, günümüzde tüm sektörlerde olduğu gibi su ürünleri işletmeleri için de rekabet edilebilirlik, verimlilik, sosyal sorumluluk ve ülke ekonomisi açılarından üzerinde önemle durulması gereken bir konu haline gelmiştir. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi bir işletmede insan sağlığı ve güvenliğini sağlamaya, can ve mal kayıplarını önlemeye, bu konudaki riskleri azaltmaya odaklı dinamik ve esnek bir sistemin kurulmasını amaçlar. Sistemin amaç ve hedeflerine ulaşılması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilebilmesi ise gerçekçi bir risk analizinin yapılmasına bağlıdır. Risk analizinin sonuçları değerlendirilerek, işletmede can güvenliği ve maddi kayıpların önlenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması yönünde önemli bir adım atılmış olmakta, böylelikle faaliyetlerle ilgili risklerin azaltılması ve ortadan kaldırılması olanaklı hale gelmektedir.

 11. Dewey Onlu Sınıflandırması ve İslâm Literatürünün Sınıflandırma Sorunları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fahriye Mercanlıgil Gündoğdu

  1993-03-01

  Full Text Available İslam ülkelerinde en yaygın kullanılan sınıflandırma sistemi, Dewey Onlu Sınıflandırma sistemi (DDC'dir. Ancak, İslam ülkeleri kütüphanecilerinin de görüşleri alındığı halde, özellikle İslamiyet'le ilgili bölüm hâlâ yetersiz olup çeşitli uyarlamalar yapılması gereği doğmaktadır. Ayrıca sistemde İslam anlayışına ters düşen kavramsal yanlışlar da vardır. 297 İslam şeması değerlendirilerek İslam literatürünün sınıflandırılmasında karşılaşılan sorunların nedenleri saptanmış ve bunların giderilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Sorunların çözümü için şemanın adından başlayarak radikal değişiklikler yapılması gerekir. 297.1-297.9, Kur'an, Hadis, Akâid ve Kelam, Fıkıh, İslam mezhebleri, Tasavvuf, İslam ahlak ve adabı, İslam dinî tarihi ve siyer temel konularını içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Şemanın uluslararası düzeyde kullanılabilmesi için İslam ülkelerinden sınıflandırma konusunda uzman kütüphaneciler ile DDC'nin ilgili birimleri sıkı bir işbirliği içinde çalışmalıdırlar.

 12. Dewey Onlu Sınıflandırması ve İslâm Literatürünün Sınıflandırma Sorunları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fahriye Mercanlıgil Gündoğdu

  1993-01-01

  Full Text Available İslam ülkelerinde en yaygın kullanılan sınıflandırma sistemi, Dewey Onlu Sınıflandırma sistemi (DDC'dir. Ancak, İslam ülkeleri kütüphanecilerinin de görüşleri alındığı halde, özellikle İslamiyet’le ilgili bölüm hâlâ yetersiz olup çeşitli uyarlamalar yapılması gereği doğmaktadır. Ayrıca sistemde İslam anlayışına ters düşen kavramsal yanlışlar da vardır. 297 Islam şeması değerlendirilerek İslam literatürünün sınıflandırılmasında karşılaşılan sorunların nedenleri saptanmış ve bunların giderilmesi için önerilerde  bulunulmuştur. Sorunların çözümü için şemanın adından başlayarak radikal değişiklikler yapılması gerekir. 297.1-297.9, Kur’an, Hadis, Akâid ve Kelam, Fıkıh, İslam mezhebleri, Tasavvuf, İslam ahlak ve adabı, İslam dinî tarihi ve siyer temel konularını içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Şemanın uluslararası düzeyde kullanılabilmesi için İslam ülkelerinden sınıflandırma konusunda uzman kütüphaneciler ile DDC’nin ilgili birimleri sıkı bir işbirliği içinde çalışmalıdırlar.

 13. Precipitation behaviors of Cs and Re(/Tc) by NaTPB and TPPCl from a simulated fission products-(Na2CO3-NaHCO3)-H2O2 solution

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Eil Hee; Lim, Jae Gwan; Chung, Dong Yong; Yang, Han Beum; Kim, Kwang Wook

  2010-01-01

  In this study, the removal of Cs and Tc from a simulated fission products (FP) solution which were co-dissolved with U during the oxidative-dissolution of spent fuel in a mixed carbonate solution of (Na 2 CO 3 -NaHCO 3 )-H 2 O 2 was investigated by using a selective precipitation method. As Cs and Tc might cause an unstable behavior due to the high decay heat emission of Cs as well as the fast migration of Tc when disposed of underground, it is one of the important issues to removal them in views of the increase of disposal safety. The precipitation of Cs and Re (as a surrogate for Tc) was examined by introducing sodium tetraphenylborate (NaTPB) and tetraphenylphosponium chloride (TPPCl), respectively. Precipitation of Cs by NaTPB and that of Re by TPPCl were completed within 5 minutes. Their precipitation rates were not influenced so much by the temperature and stirring speed even if they were increased by up to 50 .deg. C and 1,000 rpm. However, the pH of the solution was found to have a great influence on the precipitation with NaTPB and TPPCl. Since Mo tends to co-precipitate with Re at a lower pH, especially, it was effective that a selective precipitation of Re by TPPCl was carried out at pH of above 9 without co-precipitation of Mo and Re. Over 99% of Cs was precipitated when the ratio of [NaTPB]/[Cs]>1 and more than 99% of Re, likewise, was precipitated when the ratio of [TPPCl]/[Re]>1.

 14. UREDITEV SPOLNEGA NADLEGOVANJA NA DELOVNEM MESTU V REPUBLIKI SLOVENIJI

  OpenAIRE

  Golavšek, Nastja

  2009-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena problematika spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolno nadlegovanje je nezaželeno ravnanje spolne narave ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na delovnem mestu

 15. RAZVOJ APLIKACIJE PRETOČNEGA VIDEA NA MOBILNEM TELEFONU

  OpenAIRE

  Horvat, Jernej

  2012-01-01

  Diplomsko delo obravnava prenos video signala iz mobilnega telefona na TV. Prenos poteka preko Wi-Fi omrežja. Na mobilnem telefonu je nameščena ustrezna Android aplikacija, ki omogoča direkten prenos video signala in nalaganje na TV sprejemnik. Pomemben dejavnik, ki prispeva, da je ta proces mogoč, je sistem IMS (IP multimedijski podsistem), ki predstavlja omrežja naslednje generacije.

 16. gigapanorama of NA 62 cavern

  CERN Multimedia

  Brice, Maximilien

  2015-01-01

  The image shows the new rare Kaon decay experiment at CERN, called NA62. The NA62 experiment is 270 metres long and includes a 120-metre-long vacuum tank, shown here, housing several of the particle detectors. (Note: the experiment axis is a straight line, the curving of the tank is an optical effect of the photo.) Kaons are particles that decay into lighter elementary particles. The kaon decay processes are mostly well known, except for some very rare decay modes. For example, NA62 is investigating a rare decay predicted by the Standard Model in which a kaon decays into one pion and two neutrinos. This process occurs only once every 10 billion decays. The understanding of such ultra-rare decays are of great importance because they test the Standard Model in energy ranges not accessible by direct measurements. They are therefore complementary to the measurements at the LHC. ultra high definition on demand (photolab@cern.ch).

 17. Regulation of cardiac remodeling by cardiac Na/K-ATPase isoforms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lijun Catherine Liu

  2016-09-01

  Full Text Available Cardiac remodeling occurs after cardiac pressure/volume overload or myocardial injury during the development of heart failure and is a determinant of heart failure. Preventing or reversing remodeling is a goal of heart failure therapy. Human cardiomyocyte Na+/K+-ATPase has multiple α isoforms (1-3. The expression of the α subunit of the Na+/K+-ATPase is often altered in hypertrophic and failing hearts. The mechanisms are unclear. There are limited data from human cardiomyocytes. Abundant evidences from rodents show that Na+/K+-ATPase regulates cardiac contractility, cell signaling, hypertrophy and fibrosis. The α1 isoform of the Na+/K+-ATPase is the ubiquitous isoform and possesses both pumping and signaling functions. The α2 isoform of the Na+/K+-ATPase regulates intracellular Ca2+ signaling, contractility and pathological hypertrophy. The α3 isoform of the Na+/K+-ATPase may also be a target for cardiac hypertrophy. Restoration of cardiac Na+/K+-ATPase expression may be an effective approach for prevention of cardiac remodeling. In this article, we will overview: (1 the distribution and function of isoform specific Na+/K+-ATPase in the cardiomyocytes. (2 the role of cardiac Na+/K+-ATPase in the regulation of cell signaling, contractility, cardiac hypertrophy and fibrosis in vitro and in vivo. Selective targeting of cardiac Na+/K+-ATPase isoform may offer a new target for the prevention of cardiac remodeling.

 18. Na+/H+ Exchange Activity in the Plasma Membrane of Arabidopsis1

  Science.gov (United States)

  Qiu, Quan-Sheng; Barkla, Bronwyn J.; Vera-Estrella, Rosario; Zhu, Jian-Kang; Schumaker, Karen S.

  2003-01-01

  In plants, Na+/H+ exchangers in the plasma membrane are critical for growth in high levels of salt, removing toxic Na+ from the cytoplasm by transport out of the cell. The molecular identity of a plasma membrane Na+/H+ exchanger in Arabidopsis (SOS1) has recently been determined. In this study, immunological analysis provided evidence that SOS1 localizes to the plasma membrane of leaves and roots. To characterize the transport activity of this protein, purified plasma membrane vesicles were isolated from leaves of Arabidopsis. Na+/H+ exchange activity, monitored as the ability of Na to dissipate an established pH gradient, was absent in plants grown without salt. However, exchange activity was induced when plants were grown in 250 mm NaCl and increased with prolonged salt exposure up to 8 d. H+-coupled exchange was specific for Na, because chloride salts of other monovalent cations did not dissipate the pH gradient. Na+/H+ exchange activity was dependent on Na (substrate) concentration, and kinetic analysis indicated that the affinity (apparent Km) of the transporter for Na+ is 22.8 mm. Data from two experimental approaches supports electroneutral exchange (one Na+ exchanged for one proton): (a) no change in membrane potential was measured during the exchange reaction, and (b) Na+/H+ exchange was unaffected by the presence or absence of a membrane potential. Results from this research provide a framework for future studies into the regulation of the plant plasma membrane Na+/H+ exchanger and its relative contribution to the maintenance of cellular Na+ homeostasis during plant growth in salt. PMID:12805632

 19. Electron scattering in graphene with adsorbed NaCl nanoparticles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drabińska, Aneta, E-mail: Aneta.Drabinska@fuw.edu.pl; Kaźmierczak, Piotr; Bożek, Rafał; Karpierz, Ewelina; Wysmołek, Andrzej; Kamińska, Maria [Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 5, 02-093 Warsaw (Poland); Wołoś, Agnieszka [Faculty of Physics, University of Warsaw, Pasteura 5, 02-093 Warsaw (Poland); Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warsaw (Poland); Pasternak, Iwona; Strupiński, Włodek [Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw (Poland); Krajewska, Aleksandra [Institute of Electronic Materials Technology, Wólczyńska 133, 01-919 Warsaw (Poland); Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Kaliskiego 2, 00-908 Warsaw (Poland)

  2015-01-07

  In this work, the results of contactless magnetoconductance and Raman spectroscopy measurements performed for a graphene sample after its immersion in NaCl solution were presented. The properties of the immersed sample were compared with those of a non-immersed reference sample. Atomic force microscopy and electron spin resonance experiments confirmed the deposition of NaCl nanoparticles on the graphene surface. A weak localization signal observed using contactless magnetoconductance showed the reduction of the coherence length after NaCl treatment of graphene. Temperature dependence of the coherence length indicated a change from ballistic to diffusive regime in electron transport after NaCl treatment. The main inelastic scattering process was of the electron-electron type but the major reason for the reduction of the coherence length at low temperatures was additional, temperature independent, inelastic scattering. We associate it with spin flip scattering, caused by NaCl nanoparticles present on the graphene surface. Raman spectroscopy showed an increase in the D and D′ bands intensities for graphene after its immersion in NaCl solution. An analysis of the D, D′, and G bands intensities proved that this additional scattering is related to the decoration of vacancies and grain boundaries with NaCl nanoparticles, as well as generation of new on-site defects as a result of the decoration of the graphene surface with NaCl nanoparticles. The observed energy shifts of 2D and G bands indicated that NaCl deposition on the graphene surface did not change carrier concentration, but reduced compressive biaxial strain in the graphene layer.

 20. Electron scattering in graphene with adsorbed NaCl nanoparticles

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drabińska, Aneta; Kaźmierczak, Piotr; Bożek, Rafał; Karpierz, Ewelina; Wysmołek, Andrzej; Kamińska, Maria; Wołoś, Agnieszka; Pasternak, Iwona; Strupiński, Włodek; Krajewska, Aleksandra

  2015-01-01

  In this work, the results of contactless magnetoconductance and Raman spectroscopy measurements performed for a graphene sample after its immersion in NaCl solution were presented. The properties of the immersed sample were compared with those of a non-immersed reference sample. Atomic force microscopy and electron spin resonance experiments confirmed the deposition of NaCl nanoparticles on the graphene surface. A weak localization signal observed using contactless magnetoconductance showed the reduction of the coherence length after NaCl treatment of graphene. Temperature dependence of the coherence length indicated a change from ballistic to diffusive regime in electron transport after NaCl treatment. The main inelastic scattering process was of the electron-electron type but the major reason for the reduction of the coherence length at low temperatures was additional, temperature independent, inelastic scattering. We associate it with spin flip scattering, caused by NaCl nanoparticles present on the graphene surface. Raman spectroscopy showed an increase in the D and D′ bands intensities for graphene after its immersion in NaCl solution. An analysis of the D, D′, and G bands intensities proved that this additional scattering is related to the decoration of vacancies and grain boundaries with NaCl nanoparticles, as well as generation of new on-site defects as a result of the decoration of the graphene surface with NaCl nanoparticles. The observed energy shifts of 2D and G bands indicated that NaCl deposition on the graphene surface did not change carrier concentration, but reduced compressive biaxial strain in the graphene layer

 1. Eletrencefalograma na síndrome parkinsoniana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Geraldo Camargo Lima

  1973-09-01

  Full Text Available Foram estudados os eletrencefalogramas de 50 pacientes parkinsonianos livres de qualquer antecedente convulsivo, sendo registrados traçados anormais em 40% dos casos. A incidência de traçados anormais foi maior na síndrome parkinsoniana bilateral do que na unilateral (52% e 25%, respectivamente. Entre as anormalidades assinaladas foram as paroxísticas as mais freqüentes (65% dos casos, caracterizando-se predominantemente por surtos de ondas teta. O registro de anormalidades paroxísticas do tipo irritativo encontrado em três casos é salientado. Alterações da atividade de base foram assinaladas em 35% dos pacientes. A idade dos pacientes não parece ter tido importante papel na gênese das anormalidades eletrencefalográficas.

 2. Design and implementation of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors output signal generator

  Science.gov (United States)

  Zhou, Xu; Liu, Cong-Zhan; Zhao, Jian-Ling; Zhang, Fei; Zhang, Yi-Fei; Li, Zheng-Wei; Zhang, Shuo; Li, Xu-Fang; Lu, Xue-Feng; Xu, Zhen-Ling; Lu, Fang-Jun

  2014-02-01

  We designed and implemented a signal generator that can simulate the output of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors' pre-amplifier onboard the Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Using the development of the FPGA (Field Programmable Gate Array) with VHDL language and adding a random constituent, we have finally produced the double exponential random pulse signal generator. The statistical distribution of the signal amplitude is programmable. The occurrence time intervals of the adjacent signals contain negative exponential distribution statistically.

 3. UM NÓ NA TRAMA DISCURSIVA: A CONSTITUIÇÃO DA ANÁLISE DO DISCURSO NA FACULDADE DE LETRAS/UFG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  KÁTIA MENEZES DE SOUSA

  2006-01-01

  Full Text Available Este texto se apresenta como uma tentativa de registrar a forma  omo está se desenvolvendo os trabalhos em Análise do Discurso na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. Para isso, resumidamente, situamos a Análise do Discurso, em seu percurso teórico e histórico, desde o surgimento na França, passando por sua entrada no Brasil e alcançando o cenário de sua realização hoje na UFG.

 4. Determination of the absolute second-order rate constant for the reaction Na + O3 → NaO + O2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Husain, David; Marshall, Paul; Plane, J.M.C.

  1985-01-01

  The absolute second-order rate constant for the reaction Na + O 3 -> NaO + O 2 (k 1 ) has been determined by time-resolved atomic resonance absorption spectroscopy at lambda = 589 nm [Na(3 2 Psub(j)) 2 Ssub(1/2))] following pulsed irradiation, coupled with monitoring of O 3 by light absorption in the ultra-violet; this yields k 1 (500 K) = 4(+4,-2) x 10 -10 cm 3 molecule -1 s -1 , resolving large differences for various estimates of this important quantity used in modelling the sodium layer in the mesosphere. (author)

 5. Inovação na fabricação de cervejas especiais na região de Belo Horizonte

  OpenAIRE

  Ferreira, Rubens Hermógenes; Vasconcelos, Maria Celeste R Lobo; Judice, Valéria Maria Martins; Neves, Jorge Tadeu de Ramos

  2011-01-01

  Este artigo tem como objetivo identificar os processos de inovação na fabricação de cervejas especiais na grande Belo Horizonte. Para tanto, utilizou-se conceitos como cervejas especiais, inovação, empreendedorismo e gestão do conhecimento. O foco teórico foi concentrado na evolução da indústria cervejeira, no processo de inovação e nas diversas tipologias adotadas pelos autores tradicionais, que são referência no tema. Autores como Schumpeter, e os mais recentes, como Tidd, Bessant & Pavitt ...

 6. Inovação na fabricação de cervejas especiais na região de Belo Horizonte

  OpenAIRE

  Ferreira,Rubens Hermógenes; Vasconcelos,Maria Celeste R Lobo; Judice,Valéria Maria Martins; Neves,Jorge Tadeu de Ramos

  2011-01-01

  Este artigo tem como objetivo identificar os processos de inovação na fabricação de cervejas especiais na grande Belo Horizonte. Para tanto, utilizou-se conceitos como cervejas especiais, inovação, empreendedorismo e gestão do conhecimento. O foco teórico foi concentrado na evolução da indústria cervejeira, no processo de inovação e nas diversas tipologias adotadas pelos autores tradicionais, que são referência no tema. Autores como Schumpeter, e os mais recentes, como Tidd, Bessant & Pav...

 7. Vasopressin alters the mechanism of apical Cl- entry from Na+:Cl- to Na+:K+:2Cl- cotransport in mouse medullary thick ascending limb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sun, A.; Grossman, E.B.; Lombardi, M.; Hebert, S.C. (Brigham and Women' s Hospital, Boston, MA (USA))

  1991-02-01

  Experiments were performed using in vitro perfused medullary thick ascending limbs of Henle (MTAL) and in suspensions of MTAL tubules isolated from mouse kidney to evaluate the effects of arginine vasopressin (AVP) on the K+ dependence of the apical, furosemide-sensitive Na{sup +}:Cl{sup {minus}} cotransporter and on transport-related oxygen consumption (QO{sub 2}). In isolated perfused MTAL segments, the rate of cell swelling induced by removing K+ from, and adding one mM ouabain to, the basolateral solution (ouabain(zero-K+)) provided an index to apical cotransporter activity and was used to evaluate the ionic requirements of the apical cotransporter in the presence and absence of AVP. In the absence of AVP cotransporter activity required Na{sup +} and Cl{sup {minus}}, but not K{sup +}, while the presence of AVP the apical cotransporter required all three ions. {sup 86}Rb{sup +} uptake into MTAL tubules in suspension was significant only after exposure of tubules to AVP. Moreover, {sup 22}Na{sup +} uptake was unaffected by extracellular K+ in the absence of AVP while after AVP exposure {sup 22}Na{sup +} uptake was strictly K{sup +}-dependent. The AVP-induced coupling of K{sup +} to the Na{sup +}:Cl{sup {minus}} cotransporter resulted in a doubling in the rate of NaCl absorption without a parallel increase in the rate of cellular {sup 22}Na{sup +} uptake or transport-related oxygen consumption. These results indicate that arginine vasopressin alters the mode of a loop diuretic-sensitive transporter from Na{sup +}:Cl{sup {minus}} cotransport to Na{sup +}:K{sup +}:2Cl{sup {minus}} cotransport in the mouse MTAL with the latter providing a distinct metabolic advantage for sodium transport. A model for AVP action on NaCl absorption by the MTAL is presented and the physiological significance of the coupling of K{sup +} to the apical Na{sup +}:Cl{sup {minus}} cotransporter in the MTAL and of the enhanced metabolic efficiency are discussed.

 8. Enhancing Catalyzed Decomposition of Na2CO3 with Co2MnO x Nanowire-Decorated Carbon Fibers for Advanced Na-CO2 Batteries.

  Science.gov (United States)

  Fang, Cong; Luo, Jianmin; Jin, Chengbin; Yuan, Huadong; Sheng, Ouwei; Huang, Hui; Gan, Yongping; Xia, Yang; Liang, Chu; Zhang, Jun; Zhang, Wenkui; Tao, Xinyong

  2018-05-23

  The metal-CO 2 batteries, especially Na-CO 2 , batteries come into sight owing to their high energy density, ability for CO 2 capture, and the abundance of sodium resource. Besides the sluggish electrochemical reactions at the gas cathodes and the instability of the electrolyte at a high voltage, the final discharge product Na 2 CO 3 is a solid and poor conductor of electricity, which may cause the high overpotential and poor cycle performance for the Na-CO 2 batteries. The promotion of decomposition of Na 2 CO 3 should be an efficient strategy to enhance the electrochemical performance. Here, we design a facile Na 2 CO 3 activation experiment to screen the efficient cathode catalyst for the Na-CO 2 batteries. It is found that the Co 2 MnO x nanowire-decorated carbon fibers (CMO@CF) can promote the Na 2 CO 3 decomposition at the lowest voltage among all these metal oxide-decorated carbon fiber structures. After assembling the Na-CO 2 batteries, the electrodes based on CMO@CF show lower overpotential and better cycling performance compared with the electrodes based on pristine carbon fibers and other metal oxide-modified carbon fibers. We believe this catalyst screening method and the freestanding structure of the CMO@CF electrode may provide an important reference for the development of advanced Na-CO 2 batteries.

 9. EXPRESSION OF NOVEL TYPES OF MYTHOLOGY AUTHORITY REFLECTION ON MANAGEMENT MİTOLOJİDEN ROMANA YÖNETİM ERKİNİN ANLATIM TÜRLERİNE YANSIMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kürşat ÖNCÜL

  2010-01-01

  Full Text Available The main subject , is a based on a review of the product in the narration, a sense of social life depends historical progress. This acceptance, the mythological history of civilization of the human race, religious and scientific thought system operates similar to the arguments in view of the described products and has developed a form born in the defense. However, the relationship between species, also shows the relationship between individuals and management. Anlatma esasına dayalı ürünlerin incelenmesinde, sosyal yaşama bağlı tarihsel ilerlemeci bir anlayış, söz konusudur. Bu kabul, insan ırkının uygarlık tarihinin mitolojik, dini ve bilimsel bir düşünüş sistemi izlediği savından hareketle anlatı ürünlerinin de benzer bir formda doğup geliştiğini savunur. Ancak türler arasındaki ilişki birey ile yönetim arasındaki ilişkinin de göstergesidir.

 10. Převodník Ethernet na RS-232

  OpenAIRE

  Dreiseitel, Jiří

  2012-01-01

  Práce je věnována problematice konstrukce převodníku Ethernet na RS-232 za pomocí jednočipového mikrokontroléru. Cílem je seznámit čtenáře se síťovou technologií Ethernet a technologií pro sériový přenos založený na protokolu RS-232 a zároveň s technologií vestavěných systémů pro konstrukci zařízení. Součástí práce je kompletní návrh převodníku Ethernet na RS-232 včetně návrhu a implementace firmware v jazyce C za využití LwIP TCP/IP stacku. Převodník je postaven na základě vývojového kitu ST...

 11. Aumento gradual da variabilidade de prática: efeito na aprendizagem da estrutura e na parametrização da habilidade

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcelo Silva Januário

  Full Text Available Resumo Tradicionalmente, na aprendizagem de habilidades motoras a prática tem sido estruturada de forma constante, em blocos, seriada ou aleatória. Tem sido proposta a superioridade da prática variada sobre a prática constante bem como da prática aleatória e seriada sobre a prática em blocos. Atualmente tem sido observada uma especificidade do tipo de prática: a prática constante auxilia na formação de uma estrutura de movimento, especialmente no inicio da aprendizagem e a prática variada na melhora da parametrização. O presente estudo investigou diferentes regimes de prática e a sua combinaçao numa sequência que fornece um aumento gradual de variabilidade (constante, blocos e aleatório na aquisição de habilidades motoras. A amostra foi distribuida em quatro grupos (n = 10: CCC (constante, BBB (blocos, AAA (aleatório e CBA (constante-blocos-aleatório. O experimenta foi dividido em fase de aquisição e teste de transferência. Na fase de aquisição a tarefa foi pressionar teclas numéricas do teclado de um computador em uma sequência (2, 8, 6, 4 com o dedo indicador, com tempo relativo entre os componentes especificado (22,2%, 44,4% e 33,3% e com os seguintes tempos totais (700, 900 e 1100 ms estabelecidos conforme o delineamento experimental. Os resultados do teste demonstraram superioridade dos grupos CBA e AAA na medida de erro absoluta, dos grupos CCC e BBB na medida de erro relativo e dos grupos CCC, BBB e CBA na medida de variabilidade de erro relativo. Tais resultados demonstram que os regimes de prática que forneceram menor variabilidade conduziram ao aprendizado de uma estrutura de movimento, enquanto que as que forneceram maior variabilidade resultaram na melhora da capacidade de parametrização.

 12. Condições microbiológicas e de ocorrência do caramujo terrestre africano na cidade de Araguaína no Estado do Tocantins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilyan Luizaga Monteiro

  2015-12-01

  Full Text Available Com base na grande incidência da espécie invasora de caramujo africano, Achatina fulica, na cidade de Araguaína, objetivamos investigar a relação existente entre as condições microbiológicas do caramujo e a ocorrência deste nas hortas domésticas na cidade. Foram seguidas metodologias laboratoriais na determinação de presença/ausência de microrganismos na superfície do caramujo, assim como de fungos filamentosos. Para complementar o trabalho foram entrevistados cento e um (101 moradores domiciliados em dezenove setores de Araguaína. Os resultados microbiológicos da superfície do caramujo apresentam valores acima de 1,2x105 UFC/g de bactérias heterotróficas, foram também isolados fungos dos gêneros Aspergillus, Penicillum, Trichophyton e Cryptococcus. No levantamento por entrevista, 86% dos entrevistados relataram uma alta incidência do caramujo nos seus domicílios no período chuvoso e 50% deles afirmaram ter algum tipo de canteiro em casa, porém 85% desconhecem as doenças que poderiam ser transmitidas por este caramujo. Concluímos que existe uma elevada contaminação microbiológica na superfície dos caramujos analisados, o que combinado com a preferencia pelos produtos de hortas domesticas desconhecendo os riscos que a invasão por caramujos pode acarretar, indicam a necessidade de ampliar o conhecimento sobre a determinação das condições de risco inerentes a A. fulica, assim como sua divulgação na sociedade araguaínense sobre seus efeitos, não somente na saúde das pessoas mas também na produtividade da agricultura artesanal.

 13. Dhima za Mbinu Linganishi katika Kuhusisha Lugha na Lahaja ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lengo la makala hii ni kujadili dhima za Mbinu Linganishi katika kuhusisha lugha na lahaja. Data za makala hii zilikusanywa kwa kutumia mbinu mbalimbali ambazo ni usaili, ushuhudiaji, hojaji na majadiliano katika majopo. Utafiti ulifanyika Tanzania Bara hususan Mkoani Mtwara na Tanzania Visiwani katika maeneo ya ...

 14. Devre Mülkün Hukuki Yapısı ve Tapuya Kayıt Sistemi: Kızılcahamam Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Feza YILMAM MENDEŞ

  2017-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada; çağımızın en büyük gereksinimlerinden, dinlenme ve tatil ihtiyacını daha makul fiyatlarla gidermek için tercih edilebilir iyi bir alternatif olan devre mülkün, hukuki niteliği ve Türkiye uygulamasında devre mülkün tapu sicilinde kayıt altına alınması örnek olay üzerinden incelenip, kayıt işlemlerinin daha etkin yapılabilmesi yönünde önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır. Öneriler, tapu kütüğü defterinin daha etkin kullanılması, işlemlerin kolaylaştırılması, bunun sonucunda işlemsel hata payının en düşük seviyeye indirgenmesi, taşınmazın devre mülk olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkan değer artışının kayıt altına alınması ve bu artı değerin vergilenmesi yönünde olarak sıralanabilir.

 15. Structural analysis of molten Na2O-NaF-SiO2 system by Raman spectroscopy and molecular dynamics simulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sasaki, Yasushi; Urata, Hidehiro; Ishii, Kuniyoshi

  2003-01-01

  To determine the effect of F ions on the structure of the molten alkali silicate systems, quenched Na 2 O-SiO 2 -NaF systems were investigated by Raman spectroscopy and molecular dynamics simulation. The systematic increase of 1100cm -1 band intensity in the Raman spectra of the silicate melts accompanying the replacement of O by F provides the evidence for concomitant polymerization of melts. From the molecular dynamics simulation, it was confirmed that most of substituted F was mainly coordinated to Na + ions but not Si 4+ ions at least up to 12.5 mol% of F ion content. A small amount of F was found to be coordinated to Si as a non-bridging ion from the molecular dynamics simulation, although there was no recognizable evidence from Raman Spectroscopy. These results were consistent with the mechanism in which F associated with otherwise network-modifying Na rather than with network-forming Si. Since F was associated to Na + ions, the replace of O ion by two F ions promote the polymerization of silicate melts. (author)

 16. Na+ pump in renal tubular cells is regulated by endogenous Na+-K+-ATPase inhibitor from hypothalamus

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cantiello, H.F.; Chen, E.; Ray, S.; Haupert, G.T. Jr.

  1988-01-01

  Bovine hypothalamus contains a high affinity, specific, reversible inhibitor of mammalian Na + -K + -ATPase. Kinetic analysis using isolated membrane fractions showed binding and dissociation rates of the hypothalamic factor (HF) to be (like ouabain) relatively long (off rate = 60 min). To determine whether the kinetics of inhibition in intact cells might be more consistent with regulation of physiological processes in vivo, binding and dissociation reactions of HF in intact renal epithelial cells (LLC-PK 1 ) were studied using 86 Rb + uptake and [ 3 H]ouabain binding. As with membranes, a 60-min incubation with HF inhibited Na + -K + -ATPase in LLC-PK 1 cells. In contrast to membrane studies, no prolonged incubation with LLC-PK 1 was needed to observe inhibition of Na + -K + -ATPase. HF caused a 33% inhibition of ouabain-sensitive 86 Rb + influx within 10 min. Incubation of cells with HF followed by washout showed rapid reversal of pump inhibition and a doubling of pump activity. The dose-response curve for HF inhibition of LLC-PK 1 86 Rb + uptake showed a sigmoidal shape consistent with an allosteric binding reaction. Thus HF is a potent regulator of Na + -K + -ATPase activity in intact renal cells, with binding and dissociation reactions consistent with relevant physiological processes

 17. Test of numerical methods for the integration of kinetic equations in tropospheric chemistry; Confronto di metodi numerici per l'integrazione di sistemi di equazioni differenziali ordinarie di tipo STIFF inserite nel modello fotochimico Calgrid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lorenzini, R.; Passoni, L. [ENEA, Centro Ricerche Ezio Clementel, Bologna (Italy). Dipt. Ambiente

  1999-07-01

  The integration of ordinary differential equations systems (ODEs) is of significant concern to tropospheric and stratospheric chemistry modelers. The solution of the ODEs requires a large computational effort because of their stiff nature; in a three-dimensional photochemical model the solution of the ODEs required at least 70% of the total CPU time. Several numerical integration techniques exist which attempt to provide accurate and computationally efficient solutions. In this work it is presented a comparison of some of the techniques in terms of solution accuracy and required computational time. It has been compared the Hybrid Solver (Young and Boris, 1977), the Quasi Steady-State Approximation method (Hesstvedt et al., 1978) and the Chemical Solver for Ordinary Differential Equations (Aro, 1996), by using the CALGRID photochemical model. The accuracy is evaluated by comparing the results of every method with the solutions obtained by the Livermore Solver for Ordinary Differential Equations (Hindmarsh, 1980). The comparison has been made varing the parameters of the error tolerances, and taking into account the trade-off between solution accuracy and computational efficiency. [Italian] L'integrazione di sistemi di equazioni differenziali ordinarie (ODEs), e' un problema significativo per i modellisti della chimica troposferica e stratosferica. A causa della loro natura stiff la soluzione degli ODEs richiese un notevole sforzo computazionale; in un modello fotochimico tridimensionale la soluzione degli ODEs richiede almeno il 70% del tempo totale di CPU. Esistono diverse tecniche di integrazione numerica che possono fornire soluzioni accurate e computazionalmente efficienti: in questo lavoro presentiamo un confronto fra alcune tecniche in termini di accuratezza della soluzione e tempo computazionale richiesto. Si sono confrontati il Solver Ibrido (Young and Boris, 1977), il metodo Quasi Steady-State Approximation (Hesstvedt et al., 1978) ed il Chemical

 18. Robust high pressure stability and negative thermal expansion in sodium-rich antiperovskites Na{sub 3}OBr and Na{sub 4}OI{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang, Yonggang, E-mail: yyggwang@gmail.com, E-mail: yangwg@hpstar.ac.cn, E-mail: yusheng.zhao@unlv.edu [High Pressure Science and Engineering Center, University of Nevada, Las Vegas, Nevada 89154 (United States); Institute of Nanostructured Functional Materials, Huanghe Science and Technology College, Zhengzhou, Henan 450006 (China); High Pressure Synergetic Consortium (HPSynC), Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, Argonne, Illinois 60439 (United States); Wen, Ting [Institute of Nanostructured Functional Materials, Huanghe Science and Technology College, Zhengzhou, Henan 450006 (China); Park, Changyong; Kenney-Benson, Curtis [High Pressure Collaborative Access Team (HPCAT), Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, Argonne, Illinois 60439 (United States); Pravica, Michael; Zhao, Yusheng, E-mail: yyggwang@gmail.com, E-mail: yangwg@hpstar.ac.cn, E-mail: yusheng.zhao@unlv.edu [High Pressure Science and Engineering Center, University of Nevada, Las Vegas, Nevada 89154 (United States); Yang, Wenge, E-mail: yyggwang@gmail.com, E-mail: yangwg@hpstar.ac.cn, E-mail: yusheng.zhao@unlv.edu [High Pressure Synergetic Consortium (HPSynC), Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, Argonne, Illinois 60439 (United States); Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research (HPSTAR), Shanghai 201203 (China)

  2016-01-14

  The structure stability under high pressure and thermal expansion behavior of Na{sub 3}OBr and Na{sub 4}OI{sub 2}, two prototypes of alkali-metal-rich antiperovskites, were investigated by in situ synchrotron X-ray diffraction techniques under high pressure and low temperature. Both are soft materials with bulk modulus of 58.6 GPa and 52.0 GPa for Na{sub 3}OBr and Na{sub 4}OI{sub 2}, respectively. The cubic Na{sub 3}OBr structure and tetragonal Na{sub 4}OI{sub 2} with intergrowth K{sub 2}NiF{sub 4} structure are stable under high pressure up to 23 GPa. Although being a characteristic layered structure, Na{sub 4}OI{sub 2} exhibits nearly isotropic compressibility. Negative thermal expansion was observed at low temperature range (20–80 K) in both transition-metal-free antiperovskites for the first time. The robust high pressure structure stability was examined and confirmed by first-principles calculations among various possible polymorphisms qualitatively. The results provide in-depth understanding of the negative thermal expansion and robust crystal structure stability of these antiperovskite systems and their potential applications.

 19. Measurements of the liquidus surface and solidus transitions of the NaCl–UCl_3 and NaCl–UCl_3–CeCl_3 phase diagrams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sooby, E.S.; Nelson, A.T.; White, J.T.; McIntyre, P.M.

  2015-01-01

  NaCl–UCl_3–PuCl_3 is proposed as the fuel salt for a number of molten salt reactor concepts. No experimental data exists for the ternary system, and limited data is available for the binary compositions of this salt system. Differential scanning calorimetry is used in this study to examine the liquidus surface and solidus transition of a surrogate fuel-salt (NaCl–UCl_3–CeCl_3) and to reinvestigate the NaCl–UCl_3 eutectic phase diagram. The results of this study show good agreement with previously reported data for the pure salt compounds used (NaCl, UCl_3, and CeCl_3) as well as for the eutectic points for the NaCl–UCl_3 and NaCl–CeCl_3 binary systems. The NaCl–UCl_3 liquidus surface produced in this study predicts a 30–40 "°C increase on the NaCl-rich side of the binary phase diagram. The increase in liquidus temperature could prove significant to molten salt reactor modeling.

 20. Effect of salts (NaCl and Na2CO3) on callus and suspension culture of Stevia rebaudiana for Steviol glycoside production.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Pratibha; Sharma, Satyawati; Saxena, Sanjay

  2014-03-01

  Steviol glycosides are natural non-caloric sweeteners which are extracted from the leaves of Stevia rebaudiana plant. Present study deals the effect of salts (NaCl and Na2CO3) on callus and suspension culture of Stevia plant for steviol glycoside (SGs) production. Yellow-green and compact calli obtained from in vitro raised Stevia leaves sub-cultured on MS medium supplemented with 2.0 mg l(-1) NAA and different concentrations of NaCl (0.05-0.20%) and Na2CO3 (0.0125-0.10%) for 2 weeks, and incubated at 24 ± 1 °C and 22.4 μmol m(-2) s(-1) light intensity provided by white fluorescent tubes for 16 h. Callus and suspension biomass cultured on salts showed less growth as well as browning of medium when compared with control. Quantification of SGs content in callus culture (collected on 15th day) and suspension cultures (collected at 10th and 15th days) treated with and without salts were analyzed by HPLC. It was found that abiotic stress induced by the salts increased the concentration of SGs significantly. In callus, the quantity of SGs got increased from 0.27 (control) to 1.43 and 1.57% with 0.10% NaCl, and 0.025% Na2CO3, respectively. However, in case of suspension culture, the same concentrations of NaCl and Na2CO3 enhanced the SGs content from 1.36 (control) to 2.61 and 5.14%, respectively, on the 10th day.

 1. 22 Na positron source for annihilation positron spectroscopy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cimpeanu, Catalina; Craciun, L.; Dragulescu, E.; Dudu, D.; Racolta, P.M.; Voiculescu, Dana; Miron, N.

  2002-01-01

  To extend the nuclear physics applications and to perform the study of vacancy - type defects in metals, semiconductors, polymers etc., we decided to promote positron annihilation techniques. In order to achieve this goal we started a project of dedicated positron sources produced at the IFIN-HH U-120 Cyclotron. We have used the nuclear reaction 24 Mg(d,α) 22 Na and deuterons of 13 MeV energy. The paper presents the main steps of this procedure like: general conditions required for 22 NaCl sources, reactive chamber and characteristics of Mg target, parameters for the irradiation, radiochemical procedures to separate Na from Mg after the irradiation and geometrical or mechanical requirements for dedicated NaCl source for positron annihilation spectrometry. In the e + lifetime measurements the e + 'death - stop' signals are always provided by γ - quanta generated by the e + e - annihilation and the 'birth - start' signals may be obtained from 'prompt' γ - quanta emitted from the NaCl source (the 1.275 MeV photons). The 22 NaCl stock solution obtained by radiochemical separation will be kept in the sealed quartz vials in dry places and will be dropped between the studied materials before use in positron spectrometry. (authors)

 2. Técnica intramuscular na gluteoplastia de aumento

  OpenAIRE

  Carvalho, Francisco de Assis Montenegro Cido; Alcântara, Fernando Soares de; Martins, Elmiro Heli; Kruse, Ricardo Lapa; Nogueira, Régis Pinheiro; Raad, Nidall de Sousa

  2012-01-01

  INTRODUÇÃO: Região glútea harmoniosa é considerada elemento essencial na composição da beleza corporal e expressão maior de feminilidade, suscitando o crescente interesse de homens e mulheres na melhoria estética dessa região. O objetivo deste estudo é demonstrar uma alternativa às técnicas já publicadas acerca da gluteoplastia de aumento, baseada na colocação da prótese intramuscular, utilizando de forma simplificada os limites da dissecção, tendo como referência as estruturas anatômicas fix...

 3. Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla (I. dio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vida Jarm

  2018-04-01

  Full Text Available Prethodne IUPAC-ove preporuke imenovanja (nomenklature jednonitnih polimera na osnovi podrijetla (NOP odnosile su se uglavnom na kopolimere, nelinearne polimere, združene polimere i generičke polimere. Pravila navedena u ovim preporukama omogućuju jasnije i preciznije imenovanje polimera na osnovi podrijetla, kako homopolimera tako i kopolimera. Prikazani sveobuhvatni sustav imenovanja polimera na osnovi podrijetla prihvatljiva je alternativa sustavu imenovanja polimera na osnovi strukture. Zbog raširene i česte uporabe dodatno su opisane i preporuke za uporabu uvriježenih imena polimera.

 4. Design and implementation of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors output signal generator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhou Xu; Liu Congzhan; Zhao Jianling

  2014-01-01

  We designed and implemented a signal generator that can simulate the output of the NaI(Tl)/CsI(Na) detectors' pre-amplifier onboard the Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Using the development of the FPGA (Field Programmable Gate Array) with VHDL language and adding a random constituent, we have finally produced the double exponential random pulse signal generator. The statistical distribution of the signal amplitude is programmable. The occurrence time intervals of the adjacent signals contain negative exponential distribution statistically. (authors)

 5. Crystallization behavior of Li2O-SiO2, Na2O-SiO2 and Na2O-CaO-SiO2 glasses; Li2O-SiO2, Na2O-SiO2, Na2O-CaO-SiO2 kei glass no kessho sekishutsu kyodo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsutsumi, K.; Otake, J.; Nagasaka, T.; Hino, M. [Tohoku University, Sendai (Japan)

  1998-06-01

  It has been known that crystallization of mold powder is effective on the disturbance of heat transfer between mold and solidified shell in production of middle carbon steel slabs in continuous casting process. But it has not yet been made clear which composition of mold powder is the most suitable for crystallization. The crystallization behavior of Li2O-SiO2, Na2O-SiO2 and Na2O-CaO-SiO2 glasses was observed by differential thermal analysis (DTA) and hot-thermocouple methods with DTA in the present work. As a result, addition of alkaline metal and alkaline earth metal oxides to SiO2 increased the critical cooling rate for glass formation in binary system of Li2O-SiO2 and Na2O-SiO2 and Li2O-SiO2 system crystallized easier than Na2O-SiO2 system. In ternary system of Na2O-CaO-SiO2, addition of Na2O hurried the critical cooling rate at CaO/SiO2=0.93 mass ratio, but the rate was almost constant in the composition range of more than 15 mass% Na2O. The slag of CaO/SiO2=0.93 made the rate faster than the slag of CaO/SiO2=0.47 at constant content of 10mass% Na2O. 17 refs., 10 figs., 3 tabs.

 6. Thermodynamic Study of Solid-Liquid Equilibrium in NaCl-NaBr-H2O System at 288.15 K

  Science.gov (United States)

  Li, Dan; Meng, Ling-zong; Deng, Tian-long; Guo, Ya-fei; Fu, Qing-Tao

  2018-06-01

  The solubility data, composition of the solid solution and refractive indices of the NaCl-NaBr-H2O system at 288.15 K were studied with the isothermal equilibrium dissolution method. The solubility diagram and refractive index diagram of this system were plotted at 288.15 K. The solubility diagram consists of two crystallization zones for solid solution Na(Cl,Br) · 2H2O and Na(Cl,Br), one invariant points cosaturated with two solid solution and two univariant solubility isothermal curves. On the basis of Pitzer and Harvie-Weare (HW) chemical models, the composition equations and solubility equilibrium constant equations of the solid solutions at 288.15 K were acquired using the solubility data, the composition of solid solutions, and binary Pitzer parameters. The solubilities calculated using the new method combining the equations are in good agreement with the experimental data.

 7. Influence of hexavanadates on Na+/K+- ATPase activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdravković Aleksandra

  2016-01-01

  Full Text Available Introduction: There is a great interest in use of polioximetalates in clinical medicine, primary as antibacterial, antiviral and antitumoral agents. Considering the key role of Na+/ K+- ATPase in normal functioning of most animal cells, as well as pivotal roles in cancer cell migration, the aim of this paper was to examine the influence of new synthesized hexavandates [V6-CH3][Na]2, [V6-NO2][TBA]2, [V6-C3][H]2, [V6-C5d][TBA]2 on Na+/K+- ATPase activity. Material and methods: The enzymatic activity of porcine cerebral cortex Na+/K+- ATPase was followed in both the absence and presence of increasing concentration of [V6-CH3] [Na]2, [V6-NO2][TBA]2, [V6-C3][H]2, [V6-C5d][TBA]2 (within the range 10-8 - 10-3 mol/L. The released Pi, liberated from the enzymatic hydrolysis of ATP, was determined by spectrophotometric method, using Perkin Elmer Lambda 35 UV-VIS spectrophotometer. Results: Investigated compounds inhibit the activity of Na+/K+ ATPase in dose-dependent manner within the investigated range. Obtained results indicate that all investigated compounds inhibit the Na+/K+ ATPase activity, but with different inhibiting power. [V6-NO2] [TBA]2 (IC50 = 1,87 × 10-5 mol/L was the most potent inhibitor of Na+/K+ ATPase, while [V6-C5d][TBA]2 showed the least potent inhibiting power (IC50 = 1,31 × 10-4 mol/L . The results are consistent with previously published concentration-dependent inhibitory effect of polyoxometalates (including polioxovandates on ATPase activity from different model syistems. Conclusion: Based on the results, we can conclude that the examined compounds inhibit Na+/K+- ATPase activity in a dose-dependent manner. Inhibiting power of tested hexavanadates are different, and weaker than inhibiting power of decavanadates (tested earlier on Na+/K+- ATPase activity, which is probably due to differences in charge, size and shape of these polioxometalates. Considering the role of this enzymes in the functioning of healthy cells and the

 8. Homocisteína Homocysteine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lindalva Batista Neves

  2004-10-01

  Full Text Available A homocisteína, formada a partir da metionina hepática, é metabolizada nas vias de desmetilação e de transulfuração, sendo que seus valores plasmáticos e urinários refletem a síntese celular. Sua determinação, realizada em jejum e após sobrecarga de metionina, caracteriza as diferenças dessas vias metabólicas, principalmente quando de natureza genética. A hiper-homocisteinemia tem sido associada a maior risco de eventos aterotrombóticos, e a literatura sugere associação causal, independente de outros fatores de risco para doença arterial. Diminuição da homocisteína plasmática para valores normais é seguida de redução significante na incidência de doença aterotrombótica. A relação entre homocisteína e o fígado vem adquirindo importância nos dias atuais, uma vez que alterações das lipoproteínas e da depuração de metionina são comuns em pacientes com doença hepática crônica (hepatocelular e canalicular. O tratamento da hiper-homocisteinemia fundamenta-se na suplementação alimentar e medicamentosa de ácido fólico e vitaminas B6 e B12.Homocysteine, formed from hepatic methionine, is metabolized through the pathways of demethylation and transsulfuration. Its plasmatic and urinary values reflect the cell synthesis. Its determination after fasting and increased infusion of methionine shows the differences of these two metabolic pathways, mainly when it is related to genetic diseases. Hyperhomocysteinemia has been associated with a higher risk of vascular thrombotic events. Several authors suggest a causal relationship between these events independently of other risk factors for vascular diseases. Decrease in plasmatic homocysteine to normal levels is followed by a significant reduction on the incidence of vascular thrombotic events. The correlation between the liver and homocysteine is becoming more important because of the recent findings that alterations of lipoproteins and methionine clearance are

 9. Ultrasonic measurements at elevated pressures (9 GPa) to determine Poisson's ratio and other elastic moduli of NaCl and NaF

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morris, C.E.; Jamieson, J.C.; Yarger, F.L.

  1976-01-01

  Transit times of longitudinal and transverse ultrasonic waves were measured simultaneously in NaCl and NaF as a function of ''quasihydrostatic'' pressure to 9 GPa. The dimensionless ratio of these transit times yields directly the ratio of the longitudinal to shear velocity. This velocity ratio is independent of sample length. Using third-order elasticity theory a correction for a probable superimposed uniaxial stress component may be made. When done, this allows the direct determination of Poisson's ratio for each pressure. Shock-wave data are used to obtain other elastic moduli and velocities of shear and longitudinal waves. Apparatus for making these measurements is described and data for NaCl and NaF are presented

 10. Systems of Na/sup +/NO/sub 3/, Na/sub 2/SO/sub 4/, RbNO/sub 3/, Rb/sub 2/SO/sub 4/-H/sub 2/O and NaNO/sub 3/, Na/sub 2/SO/sub 4/, CsNO/sub 3/, Cs/sub 2/SO/sub 4/-H/sub 2/O at 25 and 75 deg C

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poletaev, I F; Krasnenkova, L V

  1975-08-01

  Quaternary Na/sup +/, Rb/sup +///NO/sub 3/-, SO/sub 4//sup 2 -/-H/sub 2/O and Nsub(+), Cs/sup +///NO/sub 3/-, SO/sub 4//sup 2 -/-H/sub 2/O mutual systems have been studied isothermally. The following six fields of crystallization have been revealed in these systems at 25 deg C: Cs/sub 2/SO/sub 4/, Na/sub 2/SO/sub 4/, Na/sub 2/SO/sub 4/x10H/sub 2/O, NaNO/sub 3/xNa/sub 2/SO/sub 4/x2H/sub 2/O, NaNO/sub 3/, and CsNO/sub 3/.

 11. Decreasing extracellular Na+ concentration triggers inositol polyphosphate production and Ca2+ mobilization

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smith, J.B.; Dwyer, S.D.; Smith, L.

  1989-01-01

  Removing extracellular Na+ (Na+o) evoked a large increase in cytosolic free Ca2+ concentration ([Ca2+]i in human skin fibroblasts. Decreasing [Na+]o from 120 to 14 mM caused the half-maximal peak increase in [Ca2+]i. Removing Na+o strongly stimulated 45 Ca2+ efflux and decreased total cell Ca2+ by about 40%. Bradykinin caused changes in [Ca2+]i, total Ca2+, and 45 Ca2+ fluxes similar to those evoked by removing Na+o. Prior stimulation of the cells with bradykinin prevented Na+o removal from increasing [Ca2+]i and vice versa. Na+o removal rapidly increased [ 3 H]inositol polyphosphate production. Loading the cells with Na+ had no effect on the increase in 45 Ca2+ efflux produced by Na+o removal. Therefore, decreasing [Na+]o probably stimulates a receptor(s) which is sensitive to extracellular, not intracellular, Na+. Removing Na+o also mobilized intracellular Ca2+ in smooth muscle and endothelial cells cultured from human umbilical and dog coronary arteries, respectively

 12. Recent results from NA61/SHINE

  CERN Document Server

  Kowalski, Seweryn

  2015-01-01

  The aim of the NA61/SHINE ion programme is to explore the QCD phase diagram within the range of thermodynamical variables accessible by the SPS. Moreover the experiment provides precision hadron production measurements to improve computation of neutrino fluxes in neutrino oscillation experiments and for improving air shower simulations of cosmic-ray experiments. The main physics goals of the NA61/SHINE ion programme are the study of the properties of the onset of deconfinement and the search for signatures of the critical point of strongly interacting matter. These goals are pursued by performing an energy (beam momentum 13A – 158 A GeV/c) and system size (p+p, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La) scan. This paper reviews the status and results of the NA61/SHINE experiment.

 13. Intracellular Requirements for Passive Proton Transport through the Na+,K+-ATPase.

  Science.gov (United States)

  Stanley, Kevin S; Meyer, Dylan J; Gatto, Craig; Artigas, Pablo

  2016-12-06

  The Na + ,K + -ATPase (NKA or Na/K pump) hydrolyzes one ATP to exchange three intracellular Na+ (Na + i ) for two extracellular K+ (K + o ) across the plasma membrane by cycling through a set of reversible transitions between phosphorylated and dephosphorylated conformations, alternately opening ion-binding sites externally (E2) or internally (E1). With subsaturating [Na + ] o and [K + ] o , the phosphorylated E2P conformation passively imports protons generating an inward current (I H ), which may be exacerbated in NKA-subunit mutations associated with human disease. To elucidate the mechanisms of I H , we studied the effects of intracellular ligands (transported ions, nucleotides, and beryllium fluoride) on I H and, for comparison, on transient currents measured at normal Na + o (Q Na ). Utilizing inside-out patches from Xenopus oocytes heterologously expressing NKA, we observed that 1) in the presence of Na + i , I H and Q Na were both activated by ATP, but not ADP; 2) the [Na + ] i dependence of I H in saturating ATP showed K 0.5,Na  = 1.8 ± 0.2 mM and the [ATP] dependence at saturating [Na + ] i yielded K 0.5,ATP  = 48 ± 11 μM (in comparison, Na + i -dependent Q Na yields K 0.5,Na  = 0.8 ± 0.2 mM and K 0.5,ATP  = 0.43 ± 0.03 μM; 3) ATP activated I H in the presence of K + i (∼15% of the I H observed in Na + i ) only when Mg 2+ i was also present; and 4) beryllium fluoride induced maximal I H  even in the absence of nucleotide. These data indicate that I H occurs when NKA is in an externally open E2P state with nucleotide bound, a conformation that can be reached through forward Na/K pump phosphorylation of E1, with Na + i and ATP, or by backward binding of K + i to E1, which drives the pump to the occluded E2(2K), where free P i (at the micromolar levels found in millimolar ATP solutions) promotes external release of occluded K + by backdoor NKA phosphorylation. Maximal I H through beryllium-fluorinated NKA indicates that this complex mimics ATP

 14. Evidence of two different Na/sup +/-dependent (/sup 3/H)-ouabain binding sites of a Na/sup +/-K/sup +/-ATPase of guinea-pig hearts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fricke, U; Klaus, W [Koeln Univ. (Germany, F.R.)

  1977-11-01

  The influence of various Na/sup +/ concentrations on (/sup 3/H)-ouabain binding was studied in experiments on a microsomal Na/sup +/-K/sup +/-adenosine triphosphatase (ATPase) from guinea-pig hearts. The ATP-independent cardiac glycoside binding was not influenced by increasing Na/sup +/ concentrations. However, a good correlation was found between the ATP-dependent (/sup 3/H)-ouabain binding and Na/sup +/ concentration. A more detailed analysis of these results revealed two distinct processes involved in this interaction: one ouabain binding process was activated at rather low Na/sup +/ concentrations, (Ksub(0.5) = 4.5 mM); this type of (/sup 3/H)-ouabain binding was strongly correlated to the Na/sup +/ concentration necessary for half maximum phosphorylation (Ksub(0.5) = 1 mM). The other ouabain binding process was predominant at high Na/sup +/ concentrations (Ksub(0.5 = 69 mM). On the basis of the commonly accepted ATPase reaction cycle a model for the interaction of cardiac glycosides with the Na/sup +/-K/sup +/-ATPase is proposed, assuming two different binding sites for cardiac glycosides (E/sub 2/ -P and Esub(l) -P) and involving a translocation of these drugs from an outer to an inner compartment of the cell membrane.

 15. Radiative heat transfer in the Na mist dispersion over the hot surface of liquid Na in the cooling system of nuclear reactor

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kunitomo, T.; Shafey, H.M.

  1980-01-01

  The analysis has been carried out for the radiative heat transfer in the Na mist dispersion enclosed between the hot surface of liquid Na at temperature Tsub(n) and the cold surface of Na deposit at Tsub(c). The model selected for the present study represents the Na mist formed in a sodium cooled fast breeder reactor in which the condensed liquid particles are dispersed in the mixture of the Ar cover gas and the Na vapor. The analysis is based on replacing the inhomogeneous dispersing medium by three discrete homogeneous layers, and formulating the transfer equation for the monochromatic radiation in each layer according to the Chandrasekhar theory. The numerical calculations of the radiative qsub(r) and convective qsub(c) heat transfers have been performed for the wave length range lambda=1.6-30 μm and are compared. The qsub(r) has the same order of magnitude as the qsub(c) for all conditions of the mist dispersions. Both qsub(r) and qsub(c) increase by nearly equal rates with the increase of Tsub(H) and decrease by different rates with increasing Tsub(c). Variations of the particle diameter of the Na mist do not change substantially the qsub(r). Both qsub(r) and qsub(c) decrease slightly with the increase in the total thickness of the Na mist dispersion

 16. Effect of Solids-To-Liquids, Na2SiO3-To-NaOH and Curing Temperature on the Palm Oil Boiler Ash (Si + Ca) Geopolymerisation System

  Science.gov (United States)

  Yahya, Zarina; Abdullah, Mohd Mustafa Al Bakri; Hussin, Kamarudin; Ismail, Khairul Nizar; Abd Razak, Rafiza; Sandu, Andrei Victor

  2015-01-01

  This paper investigates the effect of the solids-to-liquids (S/L) and Na2SiO3/NaOH ratios on the production of palm oil boiler ash (POBA) based geopolymer. Sodium silicate and sodium hydroxide (NaOH) solution were used as alkaline activator with a NaOH concentration of 14 M. The geopolymer samples were prepared with different S/L ratios (0.5, 1.0, 1.25, 1.5, and 1.75) and Na2SiO3/NaOH ratios (0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, and 3.0). The main evaluation techniques in this study were compressive strength, X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and Scanning Electron Microscope (SEM). The results showed that the maximum compressive strength (11.9 MPa) was obtained at a S/L ratio and Na2SiO3/NaOH ratio of 1.5 and 2.5 at seven days of testing.

 17. Leitura na escola: um barco à deriva?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teixeira, Marlene

  2008-01-01

  Full Text Available Este artigo busca, na teoria da enunciação de É. Benveniste, elementos para repensar o trabalho com a leitura na escola. Considera que, na discussão das noções gêmeas de forma e sentido, o autor formula uma concepção de significado que, de um lado, pode deter a interpretação à deriva, implicada na visão de leitura centrada no leitor, e, de outro lado, possibilita que se transcenda a idéia de que é pela decifração mdo código que se dá o processo de construção do significado. Conclui que, no processo de leitura, é sempre de um trabalho com a língua que se trata, trabalho que se renova a cada ato de aproximação do aluno com o texto, porque a língua é submetida ao ato de enunciação

 18. Na sup + -K sup + -ATPase-dependent sodium flux in cortical collecting tubule

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blot-Chabaud, M.; Jaisser, F.; Gingold, M.; Bonvalet, J.P.; Farman, N. (CEntre d' Etudes Nucleaires de Saclay, Gif sur Yvette (France))

  1988-10-01

  The instantaneous rate of efflux of intracellular Na was studied in rabbit isolated cortical collecting tubules (CCT) as a function of temperature and intracellular Na concentration ((Na){sub i}). (Na){sub i} of microdissected CCT was increased by cold and K-free exposure in the presence of {sup 22}Na and the extracellular tracer ({sup 3}H)sorbitol. (Na){sub i} rose rapidly to 40 mM at 30 min, after which it rose more slowly, reaching 120-140 mM at 6 h. Kinetics of Na efflux were studied after rapid rewarming, using a special device allowing measurements at 20-s intervals. Under control conditions, the total Na load was extruded in <8 min, whereas, in the presence of 10{sup {minus}4} M ouabain, only 50% of the load was extruded during this period of time. Ouabain-sensitive Na efflux was first evident at 13{degree}C and gradually increased between 13 and 35{degree}C. At 37{degree}C, Na{sup +}-K{sup +}-ATPase-dependent Na efflux was dependent on (Na){sub i}. This efflux gradually increased, from 0.05 to 0.5 peq{center dot}nl tubular volume{sup {minus}1}{center dot}s{sup {minus}1} as a function of (Na){sub i} and reached a plateau at 70 mM (Na){sub i}. It is concluded that (Na){sub i} is a major modulator of the pump activity in CCT; at normal levels of (Na){sub i}, the pump is operating at only a small fraction of its total capacity.

 19. Stimulation of Na{sup +}/K{sup +} ATPase activity and Na{sup +} coupled glucose transport by {beta}-catenin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sopjani, Mentor [Department of Physiology, University of Tuebingen (Germany); Department of Chemistry, University of Prishtina, Kosovo (Country Unknown); Alesutan, Ioana; Wilmes, Jan [Department of Physiology, University of Tuebingen (Germany); Dermaku-Sopjani, Miribane [Department of Physiology, University of Tuebingen (Germany); Faculty of Medicine, University of Prishtina, Kosovo (Country Unknown); Lam, Rebecca S. [Department of Physiology, University of Tuebingen (Germany); Department of Molecular Neurogenetics, Max Planck Institute of Biophysics, Frankfurt/Main (Germany); Koutsouki, Evgenia [Department of Physiology, University of Tuebingen (Germany); Jakupi, Muharrem [Faculty of Medicine, University of Prishtina, Kosovo (Country Unknown); Foeller, Michael [Department of Physiology, University of Tuebingen (Germany); Lang, Florian, E-mail: florian.lang@uni-tuebingen.de [Department of Physiology, University of Tuebingen (Germany)

  2010-11-19

  Research highlights: {yields} The oncogenic transcription factor {beta}-catenin stimulates the Na{sup +}/K{sup +}-ATPase. {yields} {beta}-Catenin stimulates SGLT1 dependent Na{sup +}, glucose cotransport. {yields} The effects are independent of transcription. {yields} {beta}-Catenin sensitive transport may contribute to properties of proliferating cells. -- Abstract: {beta}-Catenin is a multifunctional protein stimulating as oncogenic transcription factor several genes important for cell proliferation. {beta}-Catenin-regulated genes include the serum- and glucocorticoid-inducible kinase SGK1, which is known to stimulate a variety of transport systems. The present study explored the possibility that {beta}-catenin influences membrane transport. To this end, {beta}-catenin was expressed in Xenopus oocytes with or without SGLT1 and electrogenic transport determined by dual electrode voltage clamp. As a result, expression of {beta}-catenin significantly enhanced the ouabain-sensitive current of the endogeneous Na{sup +}/K{sup +}-ATPase. Inhibition of vesicle trafficking by brefeldin A revealed that the stimulatory effect of {beta}-catenin on the endogenous Na{sup +}/K{sup +}-ATPase was not due to enhanced stability of the pump protein in the cell membrane. Expression of {beta}-catenin further enhanced glucose-induced current (Ig) in SGLT1-expressing oocytes. In the absence of SGLT1 Ig was negligible irrespective of {beta}-catenin expression. The stimulating effect of {beta}-catenin on both Na{sup +}/K{sup +} ATPase and SGLT1 activity was observed even in the presence of actinomycin D, an inhibitor of transcription. The experiments disclose a completely novel function of {beta}-catenin, i.e. the regulation of transport.

 20. PROPRIEDADES EMULSIONANTES E SOLUBILIDADE DA CASEÍNA BOVINA: 2. EFEITO DA ADIÇÃO DE NaCl EMULSIFYING PROPERTIES AND SOLUBILITY OF CASEIN: 2. EFFECTS OF THE NaCl ADDITION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ângela Jardim DUARTE

  1998-08-01

  Full Text Available O efeito da adição de NaCl sobre algumas propriedades funcionais da caseína e de seus hidrolisados trípticos, foi estudado em dois valores de pH (4,0 e 5,0. Para tal, foi adicionado um teor de 0,02M do sal às soluções-tampão empregadas no preparo das amostras. Foram determinadas a solubilidade protéica, a capacidade emulsificante (EC, o índice de atividade emulsificante (EAI e a estabilidade das emulsões (ES, e o raio médio dos glóbulos de gordura (R foi calculado. Os resultados obtidos indicaram que, nos dois valores de pH estudados, a adição de NaCl levou a um aumento significativo da solubilidade e da EC da caseína e de todos os hidrolisados trípticos. Por outro lado, diminuiu os valores de EAI da caseína e elevou os dos hidrolisados, tendo sido observado o oposto para o tamanho dos glóbulos de gordura. Com relação à ES, a da caseína apresentou ligeiro aumento no pH 5,0, enquanto que apenas alguns hidrolisados trípticos tiveram a sua ES elevada em pH 4,0 ou 5,0.The effect of the NaCl addition on the emulsifying properties of casein and tryptic casein hydrolysates was studied in two pH values (4,0 e 5,0. A 0.02 M concentration of salt was added to the buffer solutions used for preparing the samples. The protein solubility, the emulsifying capacity (EC, the emulsifying activity index (EAI and the emulsion stability (ES were determined. The mean radius (R of fat droplets was also calculated. The results showed that the addition of NaCl increased the solubility and the EC of casein and casein hydrolysates, in both pH values. However, this salt addition reduced the EAI of casein and increased that of the hydrolysates.The opposite was observed relating to the R of fat droplets. Regarding the ES, that of casein presented little increase in pH 5.0, and the same result was obtained for only some hydrolysates in pH 5.0 or 4.0.

 1. Determination and modeling for the solubility of Na_2WO_4·2H_2O and Na_2MoO_4·2H_2O in the (Na"+ + MoO_4"2"− + WO_4"2"− + SO_4"2"− + H_2O) system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ning, Pengge; Xu, Weifeng; Cao, Hongbin; Xu, Hongbin

  2016-01-01

  Highlights: • The solubility of Na_2MoO_4·2H_2O and Na_2WO_4·2H_2O in Na_2MoO_4–Na_2WO_4–Na_2SO_4–H_2O were performed. • The solubility of sodium tungstate dihydrate in Na_2WO_4–Na_2SO_4–H_2O was determined. • The new model was established via regressing the published and the determined data. • The Pitzer parameter and the solubility product constant of the salt in solution were calculated. • The model was used to estimate the solubility of the sodium molybdate and sodium tungstate. - Abstract: The solubility of sodium tungstate dihydrate and sodium molybdate dihydrate in the (Na_2MoO_4 + Na_2WO_4 + Na_2SO_4 + H_2O) system was studied using experimental and calculated methods. The osmotic coefficient of sodium tungstate was fitted to calculate the thermodynamics parameters of (Na_2WO_4 + H_2O) system. The solubility of sodium tungstate dihydrate was determined using the dynamic method in Na_2WO_4–Na_2SO_4–H_2O to establish the new model which can provide an estimate the solubility of sodium tungstate dihydrate in various conditions, combined with the data published, the solubility of sodium tungstate dihydrate and the sodium molybdate dihydrate in quaternary system of (Na_2MoO_4 + Na_2WO_4 + Na_2SO_4 + H_2O) was estimated using the parameters of the two ternary systems of (Na_2WO_4 + Na_2SO_4 + H_2O) and (Na_2MoO_4 + Na_2SO_4 + H_2O). The results show that the AARD is always small and the calculated value is basically consistent with the experimental values for the system studied.

 2. Fast preparation of Na0.44MnO2 nanorods via a high NaOH concentration hydrothermal soft chemical reaction and their lithium storage properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, Cai; Li, Jiangang; Zhao, Pengxiang; Guo, Wenli; Yang, Xiaoping

  2015-01-01

  This paper describes a high NaOH concentration hydrothermal soft chemical reaction to prepare Na 0.44 MnO 2 nanorods. In this process, Na-birnessite precursors and concentrated NaOH solution are introduced into the hydrothermal reaction. As a result, the hydrothermal time can be significantly shortened from 96 to 24 h, the hydrothermal temperature can be reduced from 205 to 180 °C and the yield of Na 0.44 MnO 2 can be increased from about 0.6 to about 2.4 g/(mL . day), respectively. Furthermore, the obtained Na 0.44 MnO 2 nanorods with one-dimensional tunnel structures exhibit favorable electrochemical lithium storage properties, which make them promising for the cathode materials of lithium-ion batteries

 3. Kadrovske odločitve na muzikoloških katedrah po letu 1945: Ocenjevanje objav na primeru Karla Blessingerja in Wernerja Korteja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Malkiewicz

  2013-06-01

  Full Text Available Skoraj vsi nosilci muzikoloških nazivov na univerzah in visokih šolah v Nemčiji so se po letu 1945 lahko vrnili na svoja mesta. Razlogi, zakaj je nekdo lahko ostal na svojem mestu v muzikologiji, zakaj so nekateri lahko nadaljevali svoje delo potem, ko jih je vojaška vlada za kratek čas odstavila in zakaj so bili drugi za stalno odstavljeni, so zelo različni.

 4. Experiments on cold trap regeneration by NaH decomposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  McPheeters, C.C.; Skladzien, S.B.; Raue, D.J.

  1979-10-01

  Cold trap regeneration may be very important in future LMFBRs because of the expected high hydrogen source from the steam generators. This hydrogen precipitates as NaH in the cold trap and may fill the trap within one year of operation. Several methods of cold trap regeneration were considered, but the simplest and least expensive appears to be decomposition of NaH under vacuum at elevated temperatures. Experiments were done to assess the feasibility of this method for cold trap regeneration. Small-scale simulated cold traps (SCT) were located with NaH and NaH plus Na 2 O, and were heated both under vacuum and under a sweep gas at 100 kPa. The evolved hydrogen was converted to water by a CuO bed and collected in a weighting tube

 5. Experiments on cold-trap regeneration by NaH decomposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  McPheeters, C.C.; Skladzien, S.B.; Raue, D.J.

  1980-06-01

  Cold-trap regeneration may be very important in future LMFBRs because of the expected high hydrogen source from the steam generators. This hydrogen precipitates as NaH in the cold trap and may fill the trap within one year of operation. Several methods of cold-trap regeneration were considered, but the simplest and least expensive appears to be decomposition of NaH under vacuum at elevated temperatures. Experiments were done to assess the feasibility of this method for cold-trap regeneration. Small-scale simulated cold traps (SCT) were loaded with NaH and NaH plus Na 2 O, and were heated both under vacuum and under a sweep gas at 100 kPa. The evolved hydrogen was converted to water by a CuO bed and collected in a weighing tube

 6. Participação Feminina na Governança Corporativa de Empresas Familiares Listadas na BM&FBovespa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nathália Aparecida Dias Vaccari

  2017-01-01

  Full Text Available Objetivo: Este estudo objetiva analisar a presença das mulheres em níveis estratégicos da governança corporativa de empresas familiares listadas na BM&FBovespa. De modo específico busca: (i identificar a composição do conselho de administração nas empresas familiares listadas na BM&FBovespa; (ii caracterizar as empresas que possuem mulheres no conselho de administração; e, (iii verificar quantas mulheres integram o conselho de administração proporcionalmente em cada empresa. Fundamento: As mulheres se deparam com o clássico efeito glass ceiling nas organizações (Weyer, 2007. Para Jackson e Callaghan (2009, o efeito teto de vidro nas organizações ocorre de diferentes formas, mas para o foco deste estudo destaca-se a desigualdade de gênero percebida na ocupação de cargos de níveis estratégicos. Método: A opção metodológica para a condução da pesquisa foi de natureza aplicada, com abordagem descritiva quantitativa, realizada por meio de pesquisa documental, em particular no Relatório de Referência de 2013. Resultados: Os resultados da pesquisa demonstram que a presença feminina na governança corporativa de empresas familiares listadas na BM&FBovespa ainda é pequena em comparação ao gênero masculino, correspondendo a menos de 10% em relação a média das ações. Conclui-se que são poucas as empresas que têm em sua composição acionária algum percentual de mulheres. No entanto, os resultados requerem parcimônia nas inferências, uma vez que os dados evidenciados no Relatório de Referência pouco esclarecem sobre a participação efetiva do gênero feminino na governança corporativa das empresas, o que se constitui em uma lacuna a ser preenchida com novas pesquisas, utilizando outras estratégias. Contribuições: A relevância do estudo está em investigar a presença das mulheres em níveis estratégicos da governança corporativa de empresas familiares no Brasil, que se constitui em um tema ainda a ser

 7. Razvoj suvremenog menadžmenta trgovine na malo

  OpenAIRE

  Segetlija, Zdenko

  2009-01-01

  Razvoj koncentracije u trgovini na malo doveo je do daljnjih promjena u njezinoj strukturi te, u skladu s tim, i do promjena u upravljanju gospodarskim subjektima u trgovini na malo. S tim u svezi mijenja se i dosadašnja paradigma marketinga trgovine na malo, budući da sve važnijim postaje oblikovanje asortimana temeljem programa category managementa i drugih oblika vertikalnoga marketinga. S druge pak strane, osim poznavanja zakonitosti razvoja novih oblika poslovnih jedinica, no...

 8. STABILIZACIJA ROBOTA NA ŽOGI IN KALMANOV FILTER

  OpenAIRE

  Turk, Janez

  2016-01-01

  Stabilizacija robota na žogi je dvodimenzionalen problem inverznega nihala (Segway). V magistrskem delu je opisana izdelava strojnega dela robota (konstrukcije in vezja), načrtovanje vseh uporabljenih algoritmov ter potek programa v digitalnem signalnem procesorju. Glavni problem, ki smo se mu najbolj posvetili, je slab podatek o nagibu, ki ga pridobimo z zlivanjem senzorskih podatkov giroskopa in pospeškometra. Za izboljšanje delovanja je še veliko rezerve pri načrtovanju regulatorjev. Poleg...

 9. Meccanica quantistica relativistica introduzione alla teoria quantistica dei campi

  CERN Document Server

  Maiani, Luciano

  2012-01-01

  Tra gli argomenti trattati: le simmetrie dello spazio-tempo; la particella libera classica; teoria lagrangiana dei campi; quantizzazione dell' equazione di Klein Gordon; quantizzazione del campo elettromagnetico; l'equazione di Dirac; i propagatori dei campi liberi; interazioni; evoluzione nel tempo dei sistemi quantistici; teoria relativistica delle perturbazioni...

 10. Majibu Kwa Makala “Mkanganyiko Wa Dhana Za Mzizi, Kiini Na ...

  African Journals Online (AJOL)

  Masuala yanayojadiliwa na Gambarage ni ya uwanja wa mofolojia au sarufimaumbo katika taaluma ya isimu. Uwanja huu unaochunguza maneno na muundo wake katika lugha unajihusisha na vipengele na michakato mingi ambayo, kwa hakika itabidi iendelee kuchunguzwa kwa namna mbalimbali. Mchunguzi wa ...

 11. The Na+/H+ exchanger controls deoxycholic acid-induced apoptosis by a H+-activated, Na+-dependent ionic shift in esophageal cells.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aaron Goldman

  Full Text Available Apoptosis resistance is a hallmark of cancer cells. Typically, bile acids induce apoptosis. However during gastrointestinal (GI tumorigenesis the cancer cells develop resistance to bile acid-induced cell death. To understand how bile acids induce apoptosis resistance we first need to identify the molecular pathways that initiate apoptosis in response to bile acid exposure. In this study we examined the mechanism of deoxycholic acid (DCA-induced apoptosis, specifically the role of Na(+/H(+ exchanger (NHE and Na(+ influx in esophageal cells. In vitro studies revealed that the exposure of esophageal cells (JH-EsoAd1, CP-A to DCA (0.2 mM-0.5 mM caused lysosomal membrane perturbation and transient cytoplasmic acidification. Fluorescence microscopy in conjunction with atomic absorption spectrophotometry demonstrated that this effect on lysosomes correlated with influx of Na(+, subsequent loss of intracellular K(+, an increase of Ca(2+ and apoptosis. However, ethylisopropyl-amiloride (EIPA, a selective inhibitor of NHE, prevented Na(+, K(+ and Ca(2+ changes and caspase 3/7 activation induced by DCA. Ouabain and amphotericin B, two drugs that increase intracellular Na(+ levels, induced similar changes as DCA (ion imbalance, caspase3/7 activation. On the contrary, DCA-induced cell death was inhibited by medium with low a Na(+ concentrations. In the same experiments, we exposed rat ileum ex-vivo to DCA with or without EIPA. Severe tissue damage and caspase-3 activation was observed after DCA treatment, but EIPA almost fully prevented this response. In summary, NHE-mediated Na(+ influx is a critical step leading to DCA-induced apoptosis. Cells tolerate acidification but evade DCA-induced apoptosis if NHE is inhibited. Our data suggests that suppression of NHE by endogenous or exogenous inhibitors may lead to apoptosis resistance during GI tumorigenesis.

 12. LS1 Report: NA62 readies for beam

  CERN Multimedia

  Katarina Anthony

  2014-01-01

  On Wednesday, 10 September, the last NA62 straw tracker chamber was lowered into position in the experiment. This feat brings almost 8 years of CERN construction and design to a close, as the tracker has gone from the drawing board to construction and installation.   The final straw tracker module is lowered into position in NA62. The NA62 straw tracker is one of a kind. As the first of its scale to be placed directly into the vacuum tank of an experiment, it will allow NA62 physicists to measure the direction and momentum of charged particles with high precision. "From the first design to the final plug-in and testing, CERN teams have been 100% involved in developing this unique tracker," says Hans Danielsson, NA62 straw project leader. "We worked in close collaboration with the Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Russia, who helped develop the straw tracker technology and will participate in the running of the detector now that construction and installa...

 13. {sup 7}Li and {sup 23}Na NMR measurements on (Na{sub 0.75}Li{sub 0.25}){sub 2}IrO{sub 3}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dey, Tusharkanti; Freund, Friedrich; Manni, Soham; Gegenwart, Philipp [EP-VI, Electronic Correlations and Magnetism, University of Augsburg (Germany); Prinz-Zwick, Markus; Schaedler, Martina; Buettgen, Norbert [EP-V, Electronic Correlations and Magnetism, University of Augsburg (Germany); Mahajan, Avinash [EP-V, Electronic Correlations and Magnetism, University of Augsburg (Germany); IIT Bombay (India)

  2016-07-01

  An experimental realization of the proposed Kitaev spin-liquid phase in Na{sub 2}IrO{sub 3} and Li{sub 2}IrO{sub 3} is still a big challenge. Efforts to suppress the magnetic ordering in Na{sub 2}IrO{sub 3} by substituting isoelectronic Li in the Na site was partially successful. An earlier report suggests the optimum doping to be 25% where the magnetic ordering is suppressed to 6 K while the structure remains undisturbed. Interestingly, for the (Na{sub 0.75}Li{sub 0.25}){sub 2}IrO{sub 3} sample Na and Li are crystallographically ordered where the Li ions reside at the centre of the Ir honeycombs. We have studied the material using both {sup 7}Li and {sup 23}Na NMR. Results of our spectra, spin-lattice and spin-spin relaxation measurements will be discussed in the poster.

 14. Archiwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wanda Krystyna Roman

  2016-12-01

  Full Text Available Skutkiem klęski państwa polskiego poniesionej w kampanii wrześniowej 1939 r. był exodus za granicę setek tysięcy Polaków. Podczas internowania w Rumunii archiwiści z ewakuowanego Archiwum Wojskowego wystąpili z inicjatywą zorganizowania służby archiwalnej dostosowanej do warunków wojennych i realizującej zadania zabezpieczania na bieżąco dokumentacji wywiezionej z Polski oraz wytwarzanej na bieżąco przez instytucje wojskowe powołane na emigracji. W ramach udziału Polaków w walce przeciwko III Rzeszy, u boku aliantów organizowano regularne formacje zbrojne nazwane Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Każda z nich miała w strukturze komórki archiwalno-historyczno-muzealne. Były to m.in.: Referat Archiwalny w składzie odtworzonego Wojskowego Biura Historycznego w Armii Polskiej we Francji, Archiwum Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, komórki historyczno-archiwalne w lotnictwie i marynarce w Wielkiej Brytanii, Samodzielny Referat Historyczny Polskich Sił Zbrojnych przy Dowództwie Sił Zbrojnych w ZSRR, Archiwum Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie, Archiwum Armii Polskiej na Wschodzie, Archiwum i Muzeum Polowe Nr 1, Archiwum i Muzeum Polowe Nr 2, Archiwum Oddziału Informacyjnego 2 Korpusu Polskiego. Mnogość inicjatyw nie zawsze przekładała się na jakość pracy archiwów i archiwistów. Próbowano scentralizować zarządzanie placówkami archiwalnymi i muzealnymi PSZ, powołując w 1942 r. Archiwum i Muzeum Sił Zbrojnych w Szkocji, które jednak nie odegrało swojej roli z powodu braku zainteresowania najwyższych władz wojskowych. Podobnie było z powołaniem w styczniu 1945 r. Służby Archiwalno-Historycznej PSZ na Zachodzie. Sukcesem zakończyła się inicjatywa grupy osób, uwieńczona utworzeniem Instytutu Historycznego im. gen. W. Sikorskiego w Londynie w maju 1945 r. Ta placówka zrealizowała plany zgromadzenia w jednym miejscu - w miarę możliwości - dokumentacji wytworzonej przez polskie

 15. Enrico Fermi a Firenze le "Lezioni di meccanica razionale" al biennio propedeutico agli studi di ingegneria : 1924-1926

  CERN Document Server

  Frosali, Giovanni; Pelosi, Giuseppe

  2014-01-01

  Enrico Fermi, Premio Nobel per la Fisica nel 1938, ha insegnato alla Regia Università degli Studi di Firenze. La permanenza di Fermi a Firenze fu breve, solo due anni accademici (1924-25 e 1925-26); in questi anni tenne i corsi di fisica matematica e di meccanica razionale. Il presente volume è un contributo alla ricostruzione di questo periodo non molto noto della vita di Fermi, ma segnato scientificamente dalla pubblicazione della statistica che prende il suo nome, base tra l'altro della fisica dei semiconduttori e quindi dell'elettronica moderna. Vengono anche riprodotte nel testo le "Lezioni di meccanica razionale" tenute da Enrico Fermi nel periodo predetto agli studenti di scienze e del biennio propedeutico agli studi di ingegneria. I temi affrontati da Enrico Fermi nelle sue lezioni includono la cinematica e la dinamica del punto, la cinematica e la statica dei sistemi rigidi, inclusa la statica di sistemi più in generale. Infine le lezioni contengono le equazioni di "Lagrangia" e alcuni elementi di...

 16. Modeling the sorption dynamics of NaH using a reactive force field

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ojwang, J. G. O.; Santen, Rutger van; Kramer, Gert Jan; Duin, Adri C. T. van; Goddard, William A. III

  2008-01-01

  We have parametrized a reactive force field for NaH, ReaxFF NaH , against a training set of ab initio derived data. To ascertain that ReaxFF NaH is properly parametrized, a comparison between ab initio heats of formation of small representative NaH clusters with ReaxFF NaH was done. The results and trend of ReaxFF NaH are found to be consistent with ab initio values. Further validation includes comparing the equations of state of condensed phases of Na and NaH as calculated from ab initio and ReaxFF NaH . There is a good match between the two results, showing that ReaxFF NaH is correctly parametrized by the ab initio training set. ReaxFF NaH has been used to study the dynamics of hydrogen desorption in NaH particles. We find that ReaxFF NaH properly describes the surface molecular hydrogen charge transfer during the abstraction process. Results on heat of desorption versus cluster size shows that there is a strong dependence on the heat of desorption on the particle size, which implies that nanostructuring enhances desorption process. To gain more insight into the structural transformations of NaH during thermal decomposition, we performed a heating run in a molecular dynamics simulation. These runs exhibit a series of drops in potential energy, associated with cluster fragmentation and desorption of molecular hydrogen. This is consistent with experimental evidence that NaH dissociates at its melting point into smaller fragments

 17. Laser trapping of 21Na atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lu, Zheng-Tian.

  1994-09-01

  This thesis describes an experiment in which about four thousand radioactive 21 Na (t l/2 = 22 sec) atoms were trapped in a magneto-optical trap with laser beams. Trapped 21 Na atoms can be used as a beta source in a precision measurement of the beta-asymmetry parameter of the decay of 21 Na → 21 Ne + Β + + v e , which is a promising way to search for an anomalous right-handed current coupling in charged weak interactions. Although the number o trapped atoms that we have achieved is still about two orders of magnitude lower than what is needed to conduct a measurement of the beta-asymmetry parameter at 1% of precision level, the result of this experiment proved the feasibility of trapping short-lived radioactive atoms. In this experiment, 21 Na atoms were produced by bombarding 24 Mg with protons of 25 MeV at the 88 in. Cyclotron of Lawrence Berkeley Laboratory. A few recently developed techniques of laser manipulation of neutral atoms were applied in this experiment. The 21 Na atoms emerging from a heated oven were first transversely cooled. As a result, the on-axis atomic beam intensity was increased by a factor of 16. The atoms in the beam were then slowed down from thermal speed by applying Zeeman-tuned slowing technique, and subsequently loaded into a magneto-optical trap at the end of the slowing path. The last two chapters of this thesis present two studies on the magneto-optical trap of sodium atoms. In particular, the mechanisms of magneto-optical traps at various laser frequencies and the collisional loss mechanisms of these traps were examined

 18. VARSTVO DOSTOJANSTVA DELAVCA IN JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELU

  OpenAIRE

  Trstenjak, Jasna

  2011-01-01

  V magistrski nalogi sem želela proučiti varstvo dostojanstva delavca in javnega uslužbenca na delu, saj menim, da je to ključen dejavnik v delovnem razmerju vsakega posameznika, prav tako ima neposreden vpliv na konkurenčno sposobnost kot tudi na stroške dela, tako v javnem kot v zasebnem sektorju.

 19. Tecnologia simplificada na enfermagem materno infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma Campestrini

  1991-09-01

  Full Text Available A autora apresenta três modelos de tecnologia simplificada da enfermagem materno infantil: o equipamento didático SEIO COBAIA para treinar exercícios e massagens da mama e mamilo; a peça indumentária SUPRETRAUMA - sutiã preventivo de traumatismo mamilar - usado por gestantes; e, a técnica para reverter mamilo umbilicado durante o puerperio imediato. Além de corroborar na promoção do aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce, demonstra a possibilidade da enfermagem relacionar o saber teórico-científico com o saber tecnico-prático, na saúde da mulher e da criança, com tecnologia adequada às necessidades, à compreensão e ao bem estar da população.

 20. Crystal structure of NaPr(SeO4)2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ovanisyan, S.M.; Iskhakova, L.D.

  1989-01-01

  NaPr(SeO 4 ) 2 structure is decoded (autodiffractometer CAD-4). Triclinic cell parameters are as follows: a=6.639(2), b=7.118(1), c=7.36(1) A, α=99.16(2) deg, β=96.93(2) deg, γ=89.77 (3) deg, p.gr. P1-bar, Z=2. Structure is of carcass type, built on CaSO 4 anhydride structure base with 2Ca→TR 3+ +Na + -type ordered substitution. Structural comparative crystallochemical analysis of anhydride and NaPr(SeO 4 ) 2 and NaNd(SO 4 ) 2 isostructural double salts is carried out

 1. Regeneration of plantlets under NaCl stress from NaN3 treated ...

  African Journals Online (AJOL)

  use

  2011-11-16

  Nov 16, 2011 ... plant regeneration under NaCl stressed conditions was assessed in some sugarcane ( ... cell is a useful work for the establishment of pure form of ... balance. The relative water contents (RWC) were calculated .... J. Life Sci.

 2. A Imagem como Ruína

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Míriam Volpe

  2001-12-01

  Full Text Available O dialogismo ente o filme Citizen Kane, de Orson Welles, e o poema “Kubla Khan”, de S.T. Coleridgé, é analisado, sendo evidenciados não só o tema em comum – o mito do Paraíso perdido – como também a similariedade na organização do disurso na justaposição das images, como fragmentos da memória a serem preservados.

 3. Fiebre del oro blanco: la cocaína

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iván Marín Argüello

  1999-12-01

  Full Text Available La planta de coca, Erythroxylon coca es cultivada en la zona occidental de América del Sur exigiendo condiciones de suelo muy particulares. La mezcla de las hojas de cocaína con sustancias químicas origina un polvo cristalino blanco, conocido comúnmente como cocaína. Al producto obtenido del tratamiento de la cocaína con solventes se le denomina crack. El consumo de cocaína, las formas de administración más diversas y el estado fisiológico logrado por los usuarios, es denominado flash 0 high Los efectos neuro-fisiológicos son muy variados, provocando sobre todo un fuerte estímulo al Sistema Nervioso Central (SNC, producto de la liberación de dopamina en las terminaciones nerviosas.

 4. FATORES DE RISCO NA REPETIÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eulália Maria Chaves-Maia

  2009-01-01

  Full Text Available A fim de traçar o perfil biopsicossocial de adolescentes com repetição de gravidez e seus fatores associados, investigou-se questões socio-demográficas, variáveis biológicas e psicológicas de 50 adolescentes multigestas.Os dados analisados através de estatística descritiva apontam que a maioria das adolescentes não frequentava a escola e vivia em união estável, que 54% não fez uso de métodos contraceptivos na primeira relação sexual e 88% nunca participou dos programas de Planejamento Familiar. Assim, políticas públicas de educação sexual e reprodutiva devem identificar comportamentos sexuais de risco, atuar na construção de valores familiares e no planejamento das gestações.

 5. β decay of Na32

  Science.gov (United States)

  Mattoon, C. M.; Sarazin, F.; Hackman, G.; Cunningham, E. S.; Austin, R. A. E.; Ball, G. C.; Chakrawarthy, R. S.; Finlay, P.; Garrett, P. E.; Grinyer, G. F.; Hyland, B.; Koopmans, K. A.; Leslie, J. R.; Phillips, A. A.; Schumaker, M. A.; Scraggs, H. C.; Schwarzenberg, J.; Smith, M. B.; Svensson, C. E.; Waddington, J. C.; Walker, P. M.; Washbrook, B.; Zganjar, E.

  2007-01-01

  The β-decay of Na32 has been studied using β-γ coincidences. New transitions and levels are tentatively placed in the level scheme of Mg32 from an analysis of γ-γ and β-γ-γ coincidences. The observation of the indirect feeding of the 2321 keV state in Mg32 removes some restrictions previously placed on the spin assignment for this state. No evidence of a state at 2117 keV in Mg32 is found. Previously unobserved weak transitions up to 5.4 MeV were recorded but could not be placed in the decay scheme of Na32.

 6. As mídias sociais de olho na CI na perspectiva da disseminação da informação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Poggi Lins Lima

  2014-04-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1518-2924.2014v19n39p113 Esta comunicação apresenta resultados obtidos em pesquisa-dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. A pesquisa abordou o Blog de olho na CI na perspectiva das mídias sociais da rede Internet como recursos capazes de desenvolver Redes Sociais na Internet (RSI e meio de disseminação de informação. O objetivo foi analisar como se processa a disseminação da informação de interesse para os profissionais da informação através destas mídias sociais, a partir de uma da pesquisa descritiva, utilizou como instrumentos de coleta dos dados as técnicas da observação participante e o diário de campo. A análise dos dados foi documental, relacionada ao contexto da pesquisa na internet. Diante da pesquisa, observou-se que se pode comprovar o crescimento do blog De olho na CI na rede internet e entre profissionais da informação, crescimento que se estende a outras mídias sociais, Twitter e Facebook.

 7. Effects of Na2WO4 and Na2SiO3 additives in electrolytes on microstructure and properties of PEO coatings on Q235 carbon steel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang Yunlong; Jiang Zhaohua; Yao Zhongping

  2009-01-01

  Ceramic coatings were achieved on Q235 carbon steel by plasma electrolytic oxidation in aluminate system with and without Na 2 WO 4 and Na 2 SiO 3 additives in electrolyte. Influence of Na 2 WO 4 and Na 2 SiO 3 on surface morphology, phase and elemental composition of PEO coatings were examined by means of scanning electron microscope (SEM), thin-film X-ray diffraction (TF-XRD) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Effects of the two additives on the properties of the coatings including surface roughness, surface micro hardness and friction coefficient were studied. The results showed that W from Na 2 WO 4 and Si from Na 2 SiO 3 in electrolytes entered into the coatings. Na 2 WO 4 additive had no evident effect on phase composition of the coating, while Na 2 SiO 3 additive resulted in the coating changing from crystalline state to amorphous state and increased the content of P in the coating. Both additives reduced the surface roughness of the coatings. With Na 2 WO 4 or Na 2 SiO 3 into the electrolytes, the surface micro hardness of the coating was enhanced to 1433 and 1478, respectively, and the friction coefficients were also decreased to below 0.1.

 8. Kusheh, na minem Fatu, en mi na koko farmer Hello, I am Fatu and I am a cocoa farmer

  NARCIS (Netherlands)

  Witteveen, L.M.; Goris, Margriet; Lie, R.; Ingram, V.J.

  2016-01-01

  This document reports on the development of a prototype Digital Farmer Field School (DFFS) called Kusheh, na minem Fatu, en mi na koko farmer (“Hello, I am Fatu and I am a cocoa farmer”). The DFFS provides an ICT-based alternative to traditional agricultural extension. More specifically, it offers a

 9. Fokus na Elinor Goldschmied i Košara s blagom

  OpenAIRE

  Jackson, Sonia

  2011-01-01

  Osvrt profesorice Sonia Jackson na život Elinor Goldschmied, jedne od prvih stručnjakinja na području ranog odgoja i obrazovanja, čiji rad i nakon njezine smrti nastavlja utjecati na teoriju i praksu današnjice.

 10. Chemical dosimetry of the RA reactor at Vinca, Yugoslavia; Hemijska dozimetrija reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gal, O; Markovic, V; Radak, B [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  problema dozimetrije reaktora kao na problem dvokomponentnog polja i da se prikazu mogucnosti njegovog resavanja. Potom ce biti prikazani hemijski sistemi razradjivani ili u toku razrade u nasoj laboratoriji, sa njihovim karakteristikama i mogucnostima prakticne primene. Izvesni detalji koji su u praksi cesto znacajni ovde ce biti izostavljeni. Nece biti pominjana ni brojna tehnicka ogranicenja koja se srecu u prakticnom radu. O njima je do sada na vise mesta opsirno pisano (1-3). Na kraju ce biti dat pregled merenja razradjenim dozimetrima, kao i aktivnosti grupe na razvoju dozimetrije reaktora (author)

 11. Riso na epilepsia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edymar Jardim

  1967-06-01

  Full Text Available São estudados três casos de síndrome convulsiva temporal, com manifestações concomitantes de riso na sua fase inicial. As características principais foram a imotivação e á incoercibilidade do riso. Esses sintomas desapareceram com o uso de anticonvulsivantes.

 12. Excitatory amino acid-stimulated uptake of 22Na+ in primary astrocyte cultures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kimelberg, H.K.; Pang, S.; Treble, D.H.

  1989-01-01

  In this study we have found that L-glutamic acid, as well as being taken up by a Na+-dependent mechanism, will stimulate the uptake of 22Na+ by primary astrocyte cultures from rat brain in the presence of ouabain. By simultaneously measuring the uptake of 22Na+ and L-3H-glutamate a stoichiometry of 2-3 Na+ per glutamate was measured, implying electrogenic uptake. Increasing the medium K+ concentration to depolarize the cells inhibited L-3H-glutamate uptake, while calculations of the energetics of the observed L-3H-glutamate accumulation also supported an electrogenic mechanism of at least 2 Na+:1 glutamate. In contrast, kinetic analysis of the Na+ dependence of L-3H-glutamate uptake indicated a stoichiometry of Na+ to glutamate of 1:1, but further analysis showed that the stoichiometry cannot be resolved by purely kinetic studies. Studies with glutamate analogs, however, showed that kainic acid was a very effective stimulant of 22Na+ uptake, but 3H-kainic acid showed no Na+ -dependent uptake. Furthermore, while L-3H-glutamate uptake was very sensitive to lowered temperatures, glutamate-stimulated 22Na+ uptake was relatively insensitive. These results indicate that glutamate-stimulated uptake of 22Na+ in primary astrocytes cultures cannot be explained solely by cotransport of Na+ with glutamate, and they suggest that direct kainic acid-type receptor induced stimulation of Na+ uptake also occurs. Since both receptor and uptake effects involve transport of Na+, accurate measurements of the Na+ :glutamate stoichiometry for uptake can only be done using completely specific inhibitors of these 2 systems

 13. Asma aguda em adultos na sala de emergência: o manejo clínico na primeira hora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DALCIN PAULO DE TARSO ROTH

  2000-01-01

  Full Text Available Asma é doença com alta prevalência em nosso meio e ao redor do mundo. Embora novas opções terapêuticas tenham sido recentemente desenvolvidas, parece haver aumento mundial na sua morbidade e mortalidade. Em muitas instituições, as exacerbações asmáticas ainda constituem emergência médica muito comum. As evidências têm demonstrado que a primeira hora no manejo da asma aguda na sala de emergência concentra decisões cruciais que podem determinar o desfecho desta situação clínica. Nesta revisão não-sistemática, os autores enfocaram a primeira hora da avaliação e tratamento do paciente com asma aguda na sala de emergência, descrevendo uma estratégia apropriada para o seu manejo. São consideradas as seguintes etapas: diagnóstico, avaliação da gravidade, tratamento farmacológico, avaliação das complicações e decisão sobre onde se realizará o tratamento adicional. Espera-se que estas recomendações contribuam para que o médico clínico tome a decisão apropriada na primeira hora do manejo da asma aguda.

 14. UM OLHAR SOBRE O DIABETES NA INFÂNCIA E NA JUVENTUDE: NEM TODOS SÃO TIPO 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauren Isfer ANGHEBEM-OLIVEIRA

  2013-04-01

  Full Text Available O Diabetes mellitus (DM é caracterizado por um quadro de hiperglicemia crônica, que com os anos pode causar disfunção endotelial e sérias complicações vasculares, como a retinopatia, nefropatia e o infarto agudo do miocárdio. À medida que a ciência avança na compreensão da fisiopatologia e das características clínico-laboratoriais do diabetes, sua classificação tem sido adaptada, justamente porque a correta classificação do diabetes impacta no prognóstico e tratamento do paciente. Atualmente, o diabetes é classificado em DM tipo 1, DM tipo 2, DM gestacional e Outros Tipos Específicos, que inclui a categoria MODY (do inglês, Maturity Onset Diabetes of the Young ou diabetes da maturidade com início na juventude. O que esta revisão pretende mostrar é quem nem todo diabetes diagnosticado na infância e na juventude é DM tipo 1. O correto diagnóstico e classificação do DM são fundamentais, uma vez que o prognóstico e o tratamento podem diferir dependendo da causa que predispôs a criança ou adolescente à doença.

 15. Quaternary reciprocal system Na,K//Cl,Co3,MoO4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kochkarov, Zh.A.; Gasanaliev, A.M.

  2004-01-01

  Quaternary reciprocal system Na,K//Cl,Co 3 ,MoO 4 has been investigated for the first time by differential thermal analysis using the methods of projective and differential geometry. A stable (KCl) 2 -Na 2 CO 3 -K 2 CO 3 -K 2 MoO 4 tetrahedron and (NaCl) 2 -(KCl) 2 -Na 2 CO 3 -K 2 MoO 4 -Na 2 MoO 4 pentatope have been revealed in the system. It has been found that four quadruple invariant points are realized in the Na,K//Cl,Co 3 ,MoO 4 system, including one eutectic and three peritectic points [ru

 16. Transport of Na48 Drift Chambers to Dubna

  CERN Multimedia

  GOLOVATYUK, V

  2010-01-01

  On 22 July, in the occasion of the departure of the Na48 Drift Chambers from CERN, Mikhail Itkis (acting Director of the JIINR) and Rolf Heuer (CERN Director General) visited the NA62 experimental area.

 17. Growth and continuous-wave laser operation of disordered crystals of Yb3+:NaLa(WO4)2 and Yb3+:NaLa(MoO4)2

  Science.gov (United States)

  Liu, J.; Cano-Torres, J. M.; Cascales, C.; Esteban-Betegón, F.; Serrano, M. D.; Volkov, V.; Zaldo, C.; Rico, M.; Griebner, U.; Petrov, V.

  2005-03-01

  Single crystals of disordered NaLa(WO4)2 and NaLa(MoO4)2 doped with Yb3+ are grown by the Czochralski method from the melt. Continuous-wave laser operation with Ti:sapphire laser pumping is demonstrated at room temperature without special cooling. Tunability from 1017 to 1057 nm and from 1015 to 1053 nm is achieved for Yb:NaLa(WO4)2 and Yb:NaLa(MoO4)2, respectively. A maximum output power of 205 mW is obtained with Yb:NaLa(WO4)2.

 18. Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma: "Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" ünitesi örneği

  OpenAIRE

  Arıcı, Volkan Aydın

  2013-01-01

  Araştırmada sanal gerçeklik programlarının sunmuş olduğu üç boyutlu görsel malzemelerin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki astronomi konusundaki başarılarına ve kalıcılıklarına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin zihinlerinde astronomi konularını daha iyi yapılandırabilmek amacıyla sanal gerçeklik programlarına uygun etkinlik yaprakları geliştirilmiştir. Hazırlanan etkinlik yaprakları sanal gerçeklik programl...

 19. Utjecaj visokog hidrostatskog tlaka na kemijski sastav vina

  OpenAIRE

  Gelo, Klara

  2017-01-01

  U ovom radu ispitivan je utjecaj obrade visokim hidrostatskim tlakom na kemijski sastav crnog i bijelog vina. Određivani parametri su količina ukupnih polifenola, antocijana, tanina, boje, sumpora te kisika. Uzorci bijelog i crnog vina tretirani su visokim hidrostatskim tlakom od 200, 400 i 600 MPa u trajanju od 5, 15 i 25 minuta. Ispitivanjem utjecaja visokog hidrostatskog tlaka na kemijski sastav crnog i bijelog vina utvrđeno je da nema značajnije promjene u navedenim svojstvima. Na temelju...

 20. Razumevanje trojne narave kemijske vezi na submikroskopski ravni

  OpenAIRE

  Klun, Tina

  2017-01-01

  Magistrsko delo celostno obravnava trojno naravo pojma kemijska vez s poudarkom na submikroskopski ravni. S pojmom kemijska vez se učenci v Sloveniji srečajo v osmem razredu osnovne šole v tematskem sklopu povezovanje delcev/gradnikov. Zaradi abstraktnosti pojma kemijska vez je pomembno, da se pri učencih spodbuja učenje na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni, saj je tak način dela ključnega pomena za oblikovanje ustreznega mentalnega modela o kemijski vezi pri učencih. Pri gradnj...