WorldWideScience

Sample records for reformeret naturgas integreret

 1. Integreret Design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helweg-Larsen, Klavs; Lenau, Torben Anker; Kristensen, Tore

  Integreret Design (ItD) var et tværdisciplinært kursus, der gennemførtes i samarbejde mellem Danmarks Designskole, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København i årene 1998 - 2001. Som støtte for undervisningen blev der udviklet et kompendium i bogform, som udgives af Danmarks...

 2. Integreret rapportering i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam; Sonnerfeldt, Amanda

  2017-01-01

  Formålet med denne artikel er at bidrage til en dybere forståelse af fænomenet integreret rapporte-ring () og, hvordan IIRC’s begrebsramme afspejles i praksis i virksomheder og af interessen-ter. Artiklen tager udgangspunkt i nyere empiriske forskningsprojekter, som bringer viden omkring......; 1) brugeres (stakeholders) informationsbehov, herunder anvendelsen og nytteværdien af og 2) praktiske udfordringer samt ’best practice’ tendenser inden for (ACCA, 2016; ACCA 2017; AcE, 2017; IFAC 2017)....

 3. Mass Customization og Postponement - strategier og modeller for integreret produktion og distribution af kundespecifikke produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage U.; Janus, Pagh

  2002-01-01

  Mass Customization er et produktionskoncept, der søger at kombinere masseproduktion og enkeltstyksproduktion på en sådan måde, at det er muligt at "masseproducere" kundespecifikke produkter. Postponement er i denne forbindelse et centralt begreb, idet det vedrører placeringen af dekoblingspunktet...... ("customer order decoupling point"), dvs. placeringen af det lager, hvorfra efterfølgende produktion og distribution er styret af kundespecifikke produkter. I artiklen fokuseres på, at hvis produktion og distribution ikke opfattes som to sekventielle systemer, men som ét integreret system, så opstår der en...

 4. Integreret design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Slupinski, Artur

  2009-01-01

  Ved integration af solceller erstatter man et andet bygningsmateriale sålede, at nettoudgiften til solcellerne bliver mindre og dermed kan tilbagebetalingstiden bringes betydeligt ned. Udgivelsesdato: april...

 5. Strategier for integreret sundhedsfremme - et review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper; Andersen, John

  over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører. Vi har heri valgt...

 6. Integreret kystzoneforvaltning og Planlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Sten; Frederiksen, Pia; Halling-Philatie, Lena

  Rapporten beskriver resultaterne af en konsulentopgave for arbejdsgruppe 4 i Forum Skagerrak II projektet. Arbejdet blev overdraget til Danmarks Miljøundersøgelser, der påbegyndte arbejdet i sensommeren 2005. Arbejdet bestod i afholdelsen af en workshop som skulle danne baggrund for en SWOT analyse...

 7. Awarded a prize for original use of natural gas. Praemieres for original brug af naturgas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1990-01-01

  Every year the Danish Natural gas companies award the natural gas prize of the year to a company, an instituion or a housing association that are using natural gas in a particularly good way. This year the judges have selected John Englyst, Market Gardener, Grundfoer at Hinnerup, as winner of the natural gas prize of the year. In connection with the introduction of natural gas John Englyst has been able to utilize the possibilities offered by the new energy source. Not only has he established a highly efficient boiler plant, but also, and that is what is now being rewarded, one of the very first combined heat and power plants for industrial application. (author).

 8. Natural gas at the service of economy and politics; Naturgas i ekonomins och i politikens tjaenst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaerrmarck, Urban

  2008-06-15

  Sweden is - except Iceland, Cyprus and Malta which have no gas at all - the country in Europe where natural gas plays the smallest role. The report raises and answers the question of why Sweden, unlike the rest of Europe, never built an extended natural gas networks. It also addresses the historical and future development of natural gas in Europe. An effective competition stopped the expansion of natural gas in Sweden. The Swedish gas projects offered state aid that was equivalent to the support given the rest of Europe. But competition and price worked better in Sweden than in many parts of Europe in 1960, the 1970s and into 1980s. It made an investment in a natural gas system unprofitable or in at least involving too large a financial risk to attract investors. Low or no profitability is still factors affecting natural gas futures in Sweden. There is also a political resistance. Therefore, there is hardly any reason to believe that major new gas projects would attract either new owners or funding organizations. Based on a commercial basis, only a specific and strongly limited expansion can come about. Over the next few years, the EU will need to sharply increase imports of natural gas just to maintain current consumption. The domestic European gas production is steadily decreasing. This means that new delivery systems, new contracts and new gas fields have come at a rate close to the border of what is technically, economically and politically possible. There is hardly any other option than increasing imports of Russian gas for the foreseeable future. In the long term, in addition to Russia, the OPEC countries will become major gas suppliers to Europe. In a medium term perspective, the question of whether Europe has time to expand its import capacity. It is also uncertain if the exporting countries Russia, Algeria, the former Soviet republics east of the Caspian Sea, Nigeria and Qatar, can or want expand its capacity to export. The need to achieve a southern distribution line through Turkey and a line through the Baltic Sea (Nord Stream) is increasing. The pressure on Sweden and other neighbouring States quickly to approve the Nord Stream will probably be large

 9. En EU-strategi for integreret hjemmetræning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Torben

  i 3 forskellige EU-lande, 4) Pilotforsøg med TeleRehab som supplement til den direkte hjemmetræning og 5) Sammenfatning af evidensgrundlaget i en MTV efter den danske 4-grenede model.    Baseret på en SWOT-analyse satses der på implementering af forsøgsresultaterne via en meso-strategi, hvor et...

 10. Ejendomsordbogen fransk/dansk: ny integreret e-ordbog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leroyer, Patrick; Hansen, Liselotte Kruse

  2012-01-01

  fusionere med en praktisk guide. Til dette formål har vi udviklet konceptet til en ny type hybridordbog, der kan tilfredsstille de intenderede brugeres informationsbehov i kommunikative, kognitive og praktiske situationer. Udviklingen er sket i samarbejde med den førende udbyder af online ordbøger i Danmark...

 11. Integreret cd-rom- og Internet-koncept til elektronisk referenceværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Almind, Richard; Bergenholtz, Henning

  1998-01-01

  skal informationernes gyldighed garanteres af ordbogens forfattere. Sidstnævnte garanti er i dag ikke til stede, hvis man fokuserer alene på internettet som informationskilde, da det er forholdsvis enkelt at kopiere og ændre kildemateriale og udgive det som plagiat eller indeholdende direkte...

 12. Integrated environment and energy management; Integreret miljoe- og energiledelse - erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pommer, Kirsten [Teknologisk Inst., Taastrup (Denmark)

  2005-07-01

  The report collects experiences from 11 companies from different sectors. The companies have during the past few years been working with integration of environment and energy management. the report forms background for the booklet 'Spar penge pae miljoe og energi - slae to fluer med et smaek'. (BA)

 13. Rapport om et interventionsprojekt om integreret skriftlighed på VUC Horsens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hobel, Peter

  Rapporten afrapporterer et interventionsprojekt i Center for Forskning i Skoleudviklings regi. Projektet kørte fra foråret 2014 til efteråret 2015. Rapporten fremlægger projektets skriveteoretiske grundlag og analyserer cases fra forløbet. Endvidere en afsluttende diskussion og anbefalinger. Til...

 14. Rapport om et interventionsprojekt om integreret skriftlighed på Thy-Mors HF og VUC

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hobel, Peter

  Rapporten afrapporterer et interventionsprojekt i Center for Forskning i Skoleudviklings regi. Projektet kørte fra foråret 2014 til efteråret 2015. Rapporten fremlægger projektets skriveteoretiske grundlag og analyserer cases fra forløbet. Endvidere en afsluttende diskussion og anbefalinger. Til...

 15. Training within integrated environmental and energy management; Efteruddannelse i integreret miljoe- og energiledelse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pommer, K. [Teknologisk Institut (Denmark)

  2006-05-19

  This report describes the results from the project Training of consultants and instructors within integrated environmental and energy management. The purpose was to develop a training programme to provide more knowledge for consultants and to promote the efforts regarding integrated systems. The training programme was planned, material developed and the courses tested in the period March 2003 to December 2004. At first one structure for the programme was developed, but because of lack of interest from potential participants the structure was changed. The second programme was interesting for potential participants, and material for the training was developed, the training was tested and the material revised according to the test. (au)

 16. Integrated control of sun shades, daylight and artificial light; Integreret regulering af solafskaermning, dagslys og kunstlys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Johnsen, K.; Christoffersen, J.; Soerensen, Henrik; Jessen, G.

  2011-07-01

  The project established a basis of calculation and a practical basis for optimum choice of solar shading and integrated control strategies for both new buildings and for office, commercial and institutional buildings to be renovated with new calculation models for controlling solar shading integrated in the BSim program. A complete and applicable model for optimum, integrated solar shading control was established, focusing on thermal and visual comfort criteria towards energy consumption for heating, cooling and lighting. A prototype was tested in the daylight laboratory at Danish Building Research Institute-Aalborg University and at University of Southern Denmark. (LN)

 17. Standard house with integrated solar cell system. Technical final report; Typehus med integreret solcelleanlaeg. Faglig slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2006-07-01

  The interest in solar cell technology among Danish house owners is increasing, but there are many considerations to be made before the house owner choose to install solar cells on the house. Major barriers are the solar cell systems' price and appearance. This interdisciplinary development project will show that both aesthetic and economic advantages can be derived from integrating solar cells already when the first sketches of the house are being made. In order to promote utilization of solar cells in Denmark the solutions must be attractive, both economically and aesthetically. Therefore the solar cell solutions in this project are developed in preparation for marketing both as an aesthetic expression and a high-technological, green and prestigious element. (BA)

 18. Direct Partial Oxidation of Natural Gas to Liquid Chemicals

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Lund

  2007-01-01

  Direkte delvis oxidation af naturgas til flydende kemikalier er en attraktiv industriel proces, hvor naturgas omdannes til stoffer; primært methanol (CH3OH) som let kan transporteres over store afstande. Omdannelsen sker i en simpel et-trinsproces under højt tryk, lave forbrændingstemperaturer, s...

 19. OPUS: Randomiseret multicenterundersøgelse af integreret behandling sammenlignet med standardbehandling før første psykoseepisode--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Merete; Petersen, Lone; Jeppesen, Pia

  2006-01-01

  A total of 547 patients with first-episode psychosis were included in a randomised clinical trial comparing integrated treatment with standard treatment. The integrated treatment consisted of assertive community treatment with programmes for family involvement and social skills training. Patients...... in integrated treatment had significantly fewer psychotic and negative symptoms, less comorbid substance abuse, better adherence to treatment and more satisfaction with treatment at one-year and two-year follow-ups....

 20. Kompetenceudvikling integreret i jobfunktionen - en beskrivelse af ideen bag og metoden til videnoverførsel fra universitetet kombineret med læring på jobbet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flemming Fink

  2006-05-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 8: Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetet, nov. 2006, red. Sanne Almeborg og Tom Nyvang.
  ISSN 1603-5518.

  Tilrettelæggelse af efter- og videreuddannelse på universitetsniveau har traditionelt været betragtet som en opgave på lige fod med planlægning af kurser for studerende. Den traditionelle forståelse har været, at man engang imellem havde godt af at komme en tur ”tilbage på skolebænken”. Denne artikel beskriver en anden måde at tænke efter- og videreuddannelse på, hvor der tages udgangspunkt i kravene til ny viden fra jobfunktionen, hvor arbejdspladsens behov vægtes mindst ligeså højst som den lærendes personlige behov. Artiklen bygger på flere års erfaring fra ingeniørernes arbejdsområde, fra såvel store som små virksomheder.

 1. OPUS: Randomiseret multicenterundersøgelse af integreret behandling sammenlignet med standardbehandling før første psykoseepisode--sekundaerpublikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordentoft, Merete; Petersen, Lone; Jeppesen, Pia

  2006-01-01

  A total of 547 patients with first-episode psychosis were included in a randomised clinical trial comparing integrated treatment with standard treatment. The integrated treatment consisted of assertive community treatment with programmes for family involvement and social skills training. Patients...

 2. SOL-IND. Photovoltaics integrated in an industrialised building process. Final report; SOL-IND. Solceller integreret i industrielt byggeri. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frederiksen, K.H.B.; Vestersager Engdal, J. (EnergiMidt A/S, Silkeborg (Denmark))

  2008-06-15

  The purpose of the project, EFP06 - Photovoltaics integrated in an industrialised building process (SOLIND), has been to examine the possibilities for PV (photovoltaics) in an industrialized building process. The project is an information gathering and development project with basis in knowledge about the possibilities for PV in relation to specific housing projects in Skanska Bolig A/S, including BoKlok, developed in cooperation with IKEA. During the project a workshop with participating architectural students has been carried through resulting in detailed concepts. The concepts have in general terms been introduced nationally to the press and were invited to a poster presentation at the world's largest PV conference. In addition to this, a number of prototypes are produced together with other presentation material. The projects has been divided into three phases. The report is divided into these three phases. 1) Knowledge gathering and unravelling 2) Analysis, development and evaluation, workshop for students. 3) Promotion and demonstration of results The main results are: 4) The project has resulted in increased knowledge about the possibilities with photovoltaics in industrialized building processes. 5) A number of concepts have been developed to fit PV in the project phase of an industrialized building process. 6) The most promising concepts has been demonstrated as prototypes in different scale together with other presentation materials The project continues in SOL-IND2, with the purpose to prepare and carry out an integration of a PV system in an industrialized building process. A subsidy is granted in 2008 from the EFP to prepare the construction. (au)

 3. "Shared care"--et integreret samarbejde om patientforløb på tvaers af sektorgraenserne. Det moderne sundhedsvaesen samarbejder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rubak, Sune L M; Mainz, Jan; Rubak, Jens M

  2002-01-01

  Shared care programmes have been introduced in Denmark for areas, such as diabetes, asthma, and dementia. Over a three-year period, the communication and co-operation between the health sectors have improved. Specific demands on hospital referral and discharge letters have resulted in improved...... quality of contents and structure. This review shows that there is limited ongoing research on shared care and that the end points including formulations like "improved co-operation" have been too broad. Almost no research is available on specific improvements obtained by shared care. The study shows...

 4. Nuevas organizaciones en comunidades campesinas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pærregaard, Karsten

  Denne bog analyserer: 1) hvorledes to indianske landsbyer i Perus højland har reformeret ejendomsretten til jord og estableret landbrugskoorporativer og 2) hvorledes de to landsbyer deltager i to større landsbrugskollektiver. Bogen bygger på et års etnografisk feltarbejde i Peru fra 1983-84 og fo...

 5. Statement on energy policy 1988. Statement by the Ministry of Energy on laws concerning energy policy measures and Danish Oil and Natural Gas A/S. [Denmark]. Energipolitisk redegoerelse 1988. Energiministeriets redegoerelse til lov om energipolitiske foranstaltninger samt lov om Dansk Olie og Naturgas A/S

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1989-02-01

  A brief statement by the Danish Ministry of Energy on the present situation in Denmark and its effect on future policy in the field of energy. The importance of environmental protection, and the lowering of prices, is emphasized in relation to the European Communities' single market. With regard to electric power, it is stated that production must increase in the 1990's, but it will be necessary to reduce costs. There are present economical problems where the natural gas heating project is concerned, and, also because of concern for pollution abatement, it will become more important to use collective heating systems. The statement describes principles and policy in relation to energy consumption, renewable energy, research activities, and oil and natural gas. Lastly, the statement describes the present situation situation and (briefly) future policy with regard to Danish oil and/or natural gas companies, ie. DANGAS, DOPAS, DOFAS, and DORAS. (AB).

 6. CLEAN-AIR heat pump. Reduced energy consumption for ventilation in buildings by integrating air cleaning and heat pump. Final Report; CLEAN-AIR heat pump - Reduceret energiforbrug til ventilation af bygninger ved luftrensning integreret med luft varmepumpe. Slut rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fang, L.; Olesen, Bjarne W.; Molinaro, G.; Simmonsen, P.; Skocajic, S. [Danmarks Tekniske Univ. Institut for Byggeri og Anlaeg, Lyngby (Denmark); Hummelshoej, R.M.; Carlassara, L. [COWI A/S, Lyngby, (Denmark); Groenbaek, H.; Hansen, Ole R. [Exhausto A/S, Langeskov (Denmark)

  2011-07-01

  This report summarizes task 1 of the Clean Air Heat Pump project - modelling and simulation on energy savings when using the clean air heat pump for ventilation, air cleaning and energy recovery. The total energy consumption of the proposed ventilation systems using clean air heat pump technology was calculated by a theoretical model and compared with the reference ventilation systems (conventional ventilation systems). The energy compared between the two systems includes energy used for heating, cooling and fan. The simulation and energy saving calculation was made for the application of the clean air heat pump in three typical climate conditions, i.e. mild-cold, mild-hot and hot and wet climates. Real climate data recorded from three cities in 2002 was used for the calculation. The three cities were Copenhagen (Denmark), Milan (Italy) and Colombo (Sir Lanka) which represent the above three typical climate zones. For the Danish climate (the mild cold climate), the calculations show that the ventilation system using clean air heat pump technology can save up to 42% of energy cost in winter compared to the conventional ventilation system. The energy saving in summer can be as high as 66% for the ventilation system with humidity control and 9% for the ventilation system without the requirement of humidity control. Since the Danish summer climate is very mild, over 80% of the yearly energy consumption for ventilation is used during winter season. It is, therefore, estimated that more than 35% annual energy saving for ventilation is expected in Denmark using the clean air heat pump ventilation technology. For the mild hot climate, e.g. the Italian climate, the calculations show that up to 63% of the energy saving can be achieved in summer season. For the winter mode, 17% reduction of the energy cost can be expected for the domestic use. For industrial use, the energy cost of the clean air heat pump may not be favourable due to the industrial price of gas in Italy is much lower than the domestic price. For the extremely hot and humid climate, the clean air heat pump has the maximum ability of the energy saving for ventilation. The calculations showed that annual energy saving of using the clean air heat pump for ventilation in Sri Lanka is 62%. In general, the clean air heat pump system is suitable for ventilation in all kind of climates around the world except for the hot and dry climate. The annual energy saving is expected in the range between 30% and 60% depending on the climate. It is worth noting that the calculated energy reduction of a ventilation system using the clean air heat pump technology was an extra saving compared to a ventilation system that equipped with the high efficiency counter flow heat recovery equipment with a temperature efficiency of 80%. Based on this simulation, it can be concluded that the energy saving of the clean air heat pump for ventilation is remarkable. Therefore, the technology is highly recommended provided that this simulation results are further validated by experiments. (Author)

 7. Plot 3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Inger-Lise; Gjessing, Susanne; Hermansen, Anne-Mette

  Plot 3 er første udgivelse af et alsidigt dansksystem til mellemtrinnet, hvor digitale medier er integreret i den daglige undervisning.......Plot 3 er første udgivelse af et alsidigt dansksystem til mellemtrinnet, hvor digitale medier er integreret i den daglige undervisning....

 8. Ultrasmall transistor-based light sources

  DEFF Research Database (Denmark)

  With Jensen, Per Baunegaard; Tavares, Luciana; Kjelstrup-Hansen, Jakob

  Dette projekt fokuserer på at udvikle transistor baserede nanofiber lyskilder med det overordnede mål at udvikle effektive og nano skalerede flerfarvede lyskilder integreret on-chip.......Dette projekt fokuserer på at udvikle transistor baserede nanofiber lyskilder med det overordnede mål at udvikle effektive og nano skalerede flerfarvede lyskilder integreret on-chip....

 9. Bevægelse i undervisningen 2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottesen, Claus Løgstrup

  2015-01-01

  Undervisningsmateriale til lærere og pædagoger i skolen omkring bevægelse integreret i undervisningen i forbindelse med den nationale sundhedskampagne Aktiv Året Rundt (tidligere Aktiv Rundt i Danmark)...

 10. Blinde børn - integration eller isolation?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Cayuelas Mateu, Nuria; Høst, Anders

  Blinde børn har i de senere årtier været integreret i den almindelige skole. Men betyder det, at de bliver bedre forberedt til et integreret liv som voksne? Det er langt fra sikkert, viser denne undersøgelse af blinde børn. Skolen sørger for, at de blinde børn har en støttelærer, så de får det he...

 11. Sociale medier i ungdomslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte; Lange, Jon Kristian

  2014-01-01

  Brugen af sociale medier er en integreret del af langt de fleste danske unges hverdagsliv. De 16-24-årige er den del af befolkningen, som er kraftigst repræsenteret på sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. I denne aldersgruppe er stort set alle tilknyttet en eller flere...

 12. El futuro y el condicional en el sistema verbal español moderno

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Kjær

  2002-01-01

  Det søges påvist at fleksiverne i de spanske tempora futuro og condicional har en begrænset, men konstant betydning. Bl.a. påvises de semantiske forskelle mellem futuro simple, futuro perifrástico og presente brugt om fremtidige situationer. Den syntaktiske analyse søges integreret i en pragmatis...

 13. Udvikling af informationskompetence i problemorienteret arbejde med brug af digitale værktøjer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jørgen Lerche; Birch Andreasen, Lars; Jørgensen, Lars

  2006-01-01

  vejledningsformer. Visionen for projektet er, at arbejdet med at støtte de studerendes udvikling af informationskompetence ikke alene ses som en opgave for biblioteker biblioteker, men som en opgave der skal løses i et tættere integreret samarbejde mellem biblioteker og faglige uddannelsesmiljøer. Pilotprojektet...

 14. Argumentationsanalyse. Grundtræk af en modulær sprogvidenskabelig tilgang

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nølke, Henning

  1998-01-01

  Artiklen argumenterer for, at egentlig lingvistisk teori bør være en integreret del af argumentationsteori og giver grundtrækkene af en modulær tilgang, der anvender instruktionel (i modsætning til repræsentationel) og argumentativ (i modsætning til referentiel) semantik. Efter en kort præsentati...... Ducrot....

 15. Environmental flows in integrated water resources management: Linking flows, services and values

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsgaard, Louise

  I integreret vandressourceforvaltningen er det en stor udfordring at fordele vandressourcen retfærdigt mellem brugerne. Økonomisk og/eller politisk stærke brugere, såsom landbrug, by-samfund og industri, har udviklet gode metoder til at kvantificere og retfærdiggøre deres behov for vand. Dette er...

 16. Creative Platform Learning (CPL)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jonna Langeland; Hansen, Søren

  Creative Platform Learning (CPL) er en pædagogisk metode, der skaber foretagsomme og innovative elever, der kan anvende deres kreativitet til at lære nyt. Ifølge den nye skolereform skal Innovation og entreprenørskab tydeliggøres i alle fag. I CPL er det en integreret del af undervisningen...

 17. Network maps of student work with physics, other sciences, and math in an integrated science course

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Jesper; Andersen, Ida Viola Kalmark

  2017-01-01

  I 2004 introducerede Danmark et obligatorisk integreret naturvidenskabelige kursus det mest populære gymnasium. Et af landsdækkende kursusmål er, at eleverne skal "opnå viden om nogle af de centrale videnskabelige spørgsmål og deres sociale, etiske og historiske perspektiver". Dette skal ske genn...

 18. Konsulent året rundt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stenderup, Mogens Larsen; Næsby, Torben

  Udgangspunktet for indholdet i Konsulent året rundt har været konsulenttjenesten i Aalborg Kommunes Reggio Emilia projekt. Konsulenter spiller en væsentlig rolle i de pædagogiske analyser og fungerer som en helt integreret del af praksis i denne filosofi. Derfor får konsulentarbejdet en helt...

 19. Når vi går i drift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svejvig, Per

  2012-01-01

  Implementering af store forretningssystemer til CRM og ERP optager mange danske virksomheder. Denne artikel fokuserer på forandringsledelse som en meget vigtig og integreret del af den samlede implementering. Artiklen berører især tiden efter at man er gået i drift med forretningssystemet....

 20. Op og ned

  DEFF Research Database (Denmark)

  2015-01-01

  Prolog Her i 2014 færdiggøres to udsmykninger af Michael Mørk. Det ene er integreret i ny bygning til Københavns Universitet, og den anden er transformationen af den eksisterende udsmykning på Regionshospital Randers. Holdes de to projekter op mod hinanden, viser der sig tre problemstillinger, der...

 1. Energioptimering af bæredygtighedscertificeringsprocesserne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Dorthe Holmberg; Carlsen, Mads; Alon, Shlomo Nevo

  2014-01-01

  Større fokus på bæredygtighedscertificeringer som DGNB har yderligere øget kompleksiteten af designet af bygninger. Introduktionen af teknologier som building information modelling (BIM) og proces metoder som integreret design proces (IDP) kan hjælpe med at reducere kompleksiteten og bedre...

 2. Sammenhængene mellem økonomi og dyrevelfærd på bedriftsniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Mogens; Henningsen, Arne; Czekaj, Tomasz Gerard

  2013-01-01

  besætningsstørrelsen. Bedrifter, der overtræder dyrevelfærdslovgivningen, har dog tendens til at have et lavere dækningsbidrag (især i integreret svineproduktion) og tendens til lavere effektivitet end de bedrifter, der overholder dyrevelfærdslovgivningen. Samlet set tyder vores resultater på, at landmænd, der har...

 3. Matematik og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  PowerPoint præsentation, der er brugt i forbindelse med et oplæg som blev holdt for alle matematiklærere i Helsingør Kommune, som opstart på kommunens projekt, hvor der satset på at få it integreret i alle fag....

 4. Præstationsledelse gentænkt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elmholdt, Claus Westergård; Sørensen, Niels Henrik

  2016-01-01

  smidige styrings- og vurderingssystemer, som er integreret i en dagligdags ledelsespraksis, der nedbryder KPI’er, opstiller meningsfulde mål og giver kontinuerlig, konkret og konstruktiv feedback. Vi diskuterer, med afsæt i tre caseeksempler, faldgruber i en klassisk tilgang til præstationsledelse og...

 5. Talent for at samarbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beck, Anne-Marie Tyroll

  2014-01-01

  I Danmark er der generelt gode traditioner for at samarbejde i byggebranchen, og byggeprojekter er generelt præget af åbenhed, dialog og respekt for hinandens arbejde. I forbindelse med de skærpede energipolitiske mål, er der fokus på et yderligere integreret samarbejde mellem alle udførende i en...

 6. EU's hær skal tale tyrkisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2009-01-01

  For at kunne udleve sine accelererende forsvarsambitioner har EU brug for at låne Tyrkiets 600.000 soldater. Hvis Tyrkiet ikke kan blive EU-medlem, må svaret være at give tyrkerne 'associeret medlemskab' af EU's sikkerhedspolitik. Sker det, vil Tyrkiet med ét være bedre integreret i EU-forsvaret ...

 7. Applications of Integrated Polymer Waveguides in Microsystems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wang, Zhenyu

  2006-01-01

  Denne PhD afhandling fokuserer på anvendelsen af integrerede polymerer bølgeledere for real-time optisk detektion i mikrofabikerede analysesystemer. Ved at anvende en ny fabrikationsteknologi til plane bølgeledere blev SU-8 bølgeledere integreret i mikrochip flow cytometer, mikrochip DEP-flow cyt...

 8. Karen Blixen. The Devil's Advocate

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bunch, Mads

  Denne Ph.d. er en artikel-Ph.d. og består af tre artikler, der er integreret i en længere baggrundssektion, der indeholder 1) en forskningsoversigt over Blixen Kierkegaard forskningen fra 1934 til i dag, 2) refleksioner over den teori og metode, der er anvendt i hver af artiklerne, 3) en række su...

 9. Eesti Gas, Estonia. Sales and marketing course

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-01-01

  A weekly sales and marketing course was organized by the Dansk Olie and Naturgas (the National Oil and Gas Company of Denmark) in Denmark for the Eesti Gas representatives. The program encompassed a survey of the Danish natural gas marketing, sales to the gas utilities and to industry, use of the natural gas in cogeneration plants and the gas pricing as an instrument of economic and environmental policy. Examples of negotiations with Danish industrial and municipal consumers were presented. Competitiveness of natural gas compared to other energy sources was discussed, taxation principles considered. (EG)

 10. Microfluidics: Functionality Integration for Proteomic Applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Daria

  2006-01-01

  , fabrikation og karakterisering af integrerede mikrochips til protein analyser med forøget detektionsgrænse; 2) en ny samleproces af glas-mikrosystemer til ’miniaturized total analysis systems’ (-TAS); og 3) design samt fabrikation af glas mikrosystemer til kapillær elektroforese (CE) separering integreret...... demonstration af ’on-chip’ protein koncentrering integreret med ’on-chip’, ikke-kovalent mærkning. I-kolonne og efter-kolonne protein mærkningsstrategier påvises i rapporten at være forenelig med protein koncentrering, ved brug af et ’sol-gel’ filter, efterfulgt af en ’sieving’ elektroforese (CSE...

 11. CAD & CAM kalkulation - når omkostningerne skal minimeres på designtidspunktet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2004-01-01

  Indenfor for logistik og supply-chain-management har der indenfor de sidste 5 år ikke alene været stor fokus på at få integreret hele virksomhedens forsyningskæde, men også på at få virksomhedens økonomistyringssystem koblet på denne integration. Også i de klassiske lærebøger i logistik, f.eks. h...

 12. Lean praktik

  DEFF Research Database (Denmark)

  2018-01-01

  Værktøjet er en arbejdsmetode for evalueringsprocesser på bygge-, anlægs og renoveringsprojekter i forbindelse med erhvervspraktik. Formålet er en styrkelse af en integreret læringsproces, så håndværkere og ingeniører opnår indsigt i hinandens forudsætninger, bliver bedre til at lytte til hinande...

 13. Self-Determination of Colonial Peoples

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rytter, Jens Elo

  2008-01-01

  Efter at have været en dansk koloni i århundreder blev Grønland i 1953 en integreret del af Det Danske Rigsfællesskab. Med Resolution 849 fra 1954 godkendte FNs Generalforsamling denne ændrede status som det grønlandske folks udøvelse af sin selvbestemmelsesret. Efterfølgende har visse folkeretsj...

 14. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 15. Biogas/fossil gas options. The future for integration of biogas in the natural gas sector in Denmark and in Europe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Biering Jensen, A [Naturgas Midt-Nord, Viborg (Denmark)

  1997-08-01

  Naturgas Midt-Nord is a company with the purpose of distributing and selling natural gas. The company is owned by 73 municipalities in the 4 counties in the northern part of Jutland. In this respect we cover almost 50% of the Danish farming areas. Since the company was established in 1983, almost 775 kilometres or 40 bar high-pressure pipes and 3,500 kilometres of 4 bar low-pressure pipes have been built. From time to time we have discussed the matter of biogas in the company. In relation to the distribution of natural gas, the integration of biogas could either be seen as a threat or a possibility to expand our business. It is still not quite clear for us, what part we should play with regards to biogas integration. (au)

 16. Analysis of logging data from nuclear borehole tools

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hovgaard, J.; Oelgaard, P.L.

  1989-12-01

  The processing procedure for logging data from a borehole of the Stenlille project of Dansk Naturgas A/S has been analysed. The tools considered in the analysis were an integral, natural-gamma tool, a neutron porosity tool, a gamma density tool and a caliper tool. It is believed that in most cases the processing procedure used by the logging company in the interpretation of the raw data is fully understood. An exception is the epithermal part of the neutron porosity tool where all data needed for an interpretation were not available. The analysis has shown that some parts of the interpretation procedure may not be consistent with the physical principle of the tools. (author)

 17. Dynamic modelling of micropollutants in the integrated urban wastewater system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindblom, Erik Ulfson

  hovedemne. Ved integreret modellering af stofferne pyren, der typisk findes i afstrømmet regnvand, og bisphenol-A, der forekommer ofte i spildevand, illustreres det at en forenklet konceptuel model kan bidrage til at øge procesforståelsen samt til at udvikle moniteringsprogrammer og emissions kontrol......-80% af middelværdien. Endelig diskuteres tilføjelser af specifikke processer til eksisterende aktiv slam modeller, og en Monod vækst- og nedbrydningsmodel baseret på et enkelt substrat er udviklet og anvendt til at beskrive nedbrydning af det østrogene stof bisphenol-A i et pilotskala renseanlæg...

 18. Aktionslæring og Aktionsforskning - Refleksioner over et kursusforløb i Internet marketing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten

  2002-01-01

  Denne evaluering undersøger underviserens og de studerendes erfaringer med en kursusform som forsøger at koble aktionsforskning og undervisning ved brug af informations- og kommunikationsteknologi. Hensigten er at vise, hvorledes de studerendes, underviserens og virksomhedens reflektionsrum øges...... når denne kursusform er i anvendelse. Formålet er at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem undervisning og aktionsforskning som faciliteres af brugen af informations- og kommunikationsteknologi som en integreret del af undervisningen. Evalueringen viser, at de studerende er glade for denne...

 19. Pige klik varsomt, thi scenen er skrå

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2007-01-01

  karakter-skabeloner, og i 'massive multiplayer online role-playing games' (MMORPGs) er denne mulighed for at skabe sin egen rolle blandet med mulighederne for dramatisk improvisation med andre spilkarakterer inde i spilverdenen såvel som mulighederne for at 'chatte' med andre spillere som en integreret del...... af selve spiloplevelsen. Dette gameplay skaber en meget kompleks form for rollespil. Ved at anvende Ultima Online som eksempel, ser denne artikel nærmere på den form for rollespil såvel som kompleks dramaturgi som vi finder i MMORPGs og de forskellige niveauer som spilleren udfører sine handlinger på....

 20. Registration, Evaluation, Authorisation, Categorisation and Tools to Evaluate Nanomaterials – Opportunities and Weaknesses (REACT NOW)

  OpenAIRE

  Hansen, Steffen Foss

  2018-01-01

  Uanset om vi er klar over det eller ej, er nanoteknologi og nanomaterialer i det seneste årti blevet en integreret del af vores liv. Vi er gået ind i en fase, hvor den tidlige hype om fordelene ved denne – mildt sagt forbløffende – teknologi er forbi. Siden nanoteknologiens spæde begyndelse er der blevet rejst tvivl om de eventuelle negative miljø- og sundhedseffekter af nanomaterialer. Men som tiden er gået, er der blevet mere og mere stille omkring disse. Det er ikke, fordi vi har løst udfo...

 1. TREAT - Teachers redesigning educational activities with technology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tobias Alsted; Andersen, Mathias Elmose; Alsholm, Anne-Mette

  undervisningssituationer på Aarhus Universitet BSS. TREAT kan anvendes som en selvstændig ressource af den enkelte underviser, eller som en integreret del af Educational IT/blended learning kurser. TREAT tager afsæt i Dee Finks “Integrated Course Design” (2005), som belyser hvordan undervisere kan sammensætte et...... ressourcen i forbindelse med CUL’s blended learning kurser har været positive. Vi oplever derudover en national såvel som international interesse for ressourcen. treat.au.dk Referencer: Biggs, J. & C. Tang (2007): Teaching for Quality Learning at University. Open University Press, McGraw- Hill Education...

 2. Gas development plan - Estonia

  International Nuclear Information System (INIS)

  1994-06-01

  The total supply of natural gas to Estonia is provided by the Russian company ''Lentransgas'', a 10 year contract is under negotiation. The gas transmission system is physically a part of the transmission network in the Baltic region which previously operated as an integral part of the USSR gas transmission system. The potential market is too small to justify investment in an alternative pipeline from the North Sea. The general reduction in purchasing power in the former COMECON countries has resulted in a decreased industrial production in Estonia and lead to a steep decline in natural gas consumption in all sectors except households. The Danish firm ''Dansk Olie og Naturgas A/S'' has been requested to assist the Estonian company ''AS Eesti Gaas J.S.C.'' in preparing a gas development plan for Estonia. Phase 1 of this plan aims to provide a detailed description of the status of the existing situation under the headings of gas supply and demand, transmission and distribution, economy and organization. The most important problems related to the current transition of the Estonian gas sector towards operation under market conditions are addressed, focussing on gas supply and market conditions, flow control and metering. The general organization of the gas sector in Estonia is described and possible models for future organization are discussed. Some recommendations are given and areas in need of further investigation are identified. (AB)

 3. Varmeplan Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrelund, Anders; Lund, Henrik; Möller, Bernd

  brændselsforbrug, CO2-emission og samfundsøkonomi som fjernvarme. Samfundsøkonomisk er de lidt dårligere indenfor og i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, mens de er lidt bedre når man kommer længere ud. På langt sigt i et 100% VE-system er brændselsøkonomien god, men der kræves en højere andel af biogas...... kedler baseret på olie, naturgas eller biomasse. I forhold til dette udgangspunkt viser analyserne, at der generelt er god brændselsøkonomi, CO2-reduktioner og samfundsøkonomi i at omlægge disse til fjernvarme. Dette udsagn gælder såvel i det nuværende (år 2006) system som i et fremtidigt scenario frem...... brændselsceller på brint ser ikke ud til at være et hverken brændselseffektivt, CO2-effektivt eller samfundsøkonomisk godt alternativ, heller ikke i et langsigtet 100 % VE-perspektiv. Tabene og omkostningerne er simpelthen for store. Og der er bedre og billigere måder at udnytte eventuel overskuds produktion fra...

 4. Integrated mental health care and vocational rehabilitation to improve return to work rates for people on sick leave because of exhaustion disorder, adjustment disorder, and distress (the Danish IBBIS trial)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Rie; Fisker, Jonas; Hoff, Andreas

  2017-01-01

  that mental health care alone will provide sufficient support for vocational recovery for this group. Integrated vocational and health care services have shown good effects on return to work in other similar welfare contexts. The purpose of the Danish IBBIS (Integreret Behandlings- og Beskæftigelses...... of the current organizational separation of health care interventions and vocational rehabilitation regarding the individual's process of returning to work after sick leave because of exhaustion disorder, adjustment disorder or distress. If the effect on return to work, symptom level, and recurrent sick leave...... is different in the intervention groups, this study can contribute with new knowledge on shared care models and the potential for preventing deterioration in stress symptoms, prolonged sick leave, and recurrent sick leave. TRIAL REGISTRATION: ClinicalTrials.gov, registration number: NCT02885519...

 5. Data warehouse til elbilers opladning og elpriser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ove; Krogh, Benjamin Bjerre; Torp, Kristian

  Denne rapport præsenterer, hvordan GPS og CAN bus målinger fra opladning af elbilerne er renset for typiske fejl og gemt i et data warehouse. GPS og CAN bus målingerne er i data warehouset integreret med priserne fra det Nordeuropæiske el spotmarked Nord Pool Spot. Denne integration muliggør...... målinger om opladningen af elbiler er sammen med priserne fra el spotmarkedet indlæst i et data warehouse, som er fuldt ud implementeret. Den logiske data model for dette data warehouse præsenteres i detaljer. Håndteringen af GPS og CAN bus målingerne er generisk og kan udvides til nye data kilder...

 6. Enhedsskolen i et historisk analytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2010-01-01

  mange elever uden, de bliver integreret i gode skolefaglige læreprocesser. Skolen reproducerer den sociale ulighed. Der har udviklet sig en eftergivenhedskultur i uddannelsessystemet. I bind 1 bliver den historiske baggrund for enhedsskolen fremstillet. Der gøres rede for, hvordan uddannel...... lavt læringstryk med svage faglige og sociale færdigheder for mange. Reformpædagogikkens illusioner om frigørende pædagogik og udvikling af elevernes selvtillid ender op med en desillusioneret institutionel eftergivenhed. Dale rekonstruerer en ny pædagogik for enhedsskolen gennem den liberale...... perspektiv henviser til mulighederne for forandring af individet gennem dets egen læring og selvdannelse i en institutionaliseret kontekst med henblik på at udvikle handlingskompetence eller livsdygtighed. I bind 2 gøres der rede for, hvordan fælles kvalitetsansvar kan tilvejebringes i uddannelsessystemet...

 7. Intuitiv musik og grafisk notation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergstrøm-Nielsen, Carl

  Beskrivelser af fagene, som har eksisteret på Aalborg Universitet siden midten af firserne. I intuitiv musik trænes fri improvisation gennem bla. gruppedynamiske øvelser, opmærksomhedsøvelser og parameterøvelser. Desuden skaber de studerende selv åbne kompositioner. Faget grafisk notation træner...... det at skabe lyttepartiturer over en given musik. Studerendes arbejder citeres. Forfatteren diskuterer fagenes teoretiske kontekst og argumentererfor mere teoretisk opmærksomhed på musikken som det medium, musikterapien foregår i og peger bla. på sprogteori og Jakobson. NB: beskrivelsen af fagene er i...... skrivende stund, 2011, ikke længere aktuel. Intuitiv musik lægger mindre vægt på komposition og mere vægt på brug af hovedinstrument i intuitiv sammenhæng. Grafisk notation er integreret ind i et større fag (også varetaget af undertegnede) der tillige omfatter andre metoder til beskrivelse og tolkning....

 8. Online test, selvevaluering og læring - hvem hjælper vi med e-læring?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Lykke Nielsen

  2006-05-01

  Full Text Available

  Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518.

  Med udgangspunkt i målsætninger, målgruppe og undervisningserfaringer fra arabiskuddannelserne ved Syddansk Universitet beskriver artiklen, hvordan online test, selvevaluering og læringsplaner er blevet inddraget i undervisning for at fremme de studerendes udvikling fra elev til studerende og siden lære at tage mere ansvar for egen læring. Artiklen beskriver, hvordan redskaberne er blevet integreret i universitetets e-læringsplatform, og hvilke praktiske og læringsmæssige problemer det har affødt. Artiklen konkluderer tentativt (i, at det kræver obligatorisk brug af e-læringsredskaberne, hvis man ønsker at alle studerende skal benytte dem; (ii at køn og etnisk baggrund ser ud til at spille ind på brugen af e-lærings-redskaberne; samt at (iii de studerende, der kunne have mest gavn af at udnytte e-læringsredskaberne, er dem, der bruger dem mindst.

 9. Kontrolstrategi til frigørelse af kraftværkers reguleringsevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, J. H.

  . Styrbare input er valgt til fødevandsmængden og brændselsmængden, hvilke kobler kraftigt til HT-damptrykket, hvorfor denne er medtaget i regulerings-strategien for ikke at forværre reguleringen af HT-damptrykket. Yderligere er der indført feedforward-kompensering fra lasten. Dette er tydeligvist et...... reguleringssystem. En i forhold til lasten scheduleret multivariabel LQG-regulator er blevet anvendt. Schedulering er anvendt da det har vist sig at de dominerende ulineariteter er lastafhængige. To forskellige metoder til indføring af feedforward-kompensering er blevet behandlet. I den ene metode er feedforward...... multivariabelt reguleringsproblem. Afprøvninger af en LQG-regulator med integreret feedforward-kompensator på SVS2-simulato*ren viser at udsvingene i damptemperaturen før 1. sprøjte kan reduceres betragteligt un*der lastændringer samtidig med at en mindre reduktion i udsving i HT-damptrykket er op*nået. Sta...

 10. Artful Creation: Learning-tales of Arts-in-Business

  DEFF Research Database (Denmark)

  Darsø, Lotte

  primært to tilgange til Arts-in-Business: 1. Kunsten anvendt som redskab i forbindelse med f.eks. teambuilding, formidlingstræning, ledelsesudvikling, problemløsning og innovation. 2. Kunsten som en integreret strategisk proces i organisatorisk forandring. Lotte Darsø har rejst verden rundt og foretaget...... 50 interview med nogle af de mest visionære og modige kunstnere og erhvervsmænd i sin søgen efter at ?kortlægge? det nye, blomstrende felt bag Arts-in-Business. I bogen undersøger, beskriver og illustrerer hun, hvordan Kunsten kan føre til nye læringsmuligheder og gennemgribende forandring inden...... for erhvervslivet. Bogen igennem fortæller folk deres fantastiske historier, som Lotte Darsø analyserer og undersøger med udgangspunkt i et sammenhængende teoretisk netværk. Målet med bogen er at påpege det store potentiale, der ligger i ?Artful Creation? og samtidig pege på, at fremkomsten af et nyt paradigme har...

 11. Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janne Saltoft Hansen

  2014-09-01

  Full Text Available Færdighedstræning gennem praktik- og klinikforløb er en vigtig del af de sundhedsvidenskabelige uddannelser. På tandplejeruddannelsen på Aarhus Universitet fører de studerende gennem hele praktikforløbet en online dagbog, hvor indlæggene er styret i forhold til en obligatorisk opgave, som på forhånd er stillet af underviserne. Dagbogen læses og kommenteres undervejs af underviserne. Det værktøj, som de studerende bruger til dagbogen, har de fået gennem Aarhus Universitets nye learning management system, Blackboard, og værktøjet findes derfor integreret der, hvor de studerendes normale online aktiviteter foregår. I artiklen fremlægges de studerende og undervisernes erfaringer med brug af online dagbogen til understøttelse af et praktikforløb og de studerendes kommunikationstræning. Artiklens formål er at undersøge, hvorvidt læring og færdighedstræning i praktikken styrkes gennem løbende skriftlig refleksion, og hvilken betydning online dagbogens muligheder for kontinuerlig feed back giver i den forbindelse. Videre diskuteres implementeringen af værktøjet i uddannelsen, og der gives perspektiver på håndtering af ressourceforbruget til e-moderation i den fremtidige drift.

 12. Onlineøvelser i udtaleundervisningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian Jensen

  2006-03-01

  Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 7: E-læring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518. Undervisningen i udtale/fonetik på sprogfagene på højere læreanstalter kan med fordel understøttes af computerbaserede træningsprogrammer. I denne artikel beskriver vi et online øvelsesprogram, Phonex, og anvendelsen af dette som en integreret del af kurset Engelsk Udtale på BA i Erhvervssprog på CBS. Det samlede forløb evalueres dels ud fra de informationer der blev gemt i programmet, og dels ud fra en spørgeskemaundersøgelse om de studerendes oplevelse af arbejdet med onlineøvelserne. Vi konkluderer at forløbet var en succes, og at programmet virkede motiverende for de studerendes indsats. På baggrund af de indsamlede erfaringer beskriver vi til sidst i artiklen nogle videre udviklingsmuligheder.

 13. Pædagogiske læreplaner som redskab til evaluering, læring og kvalitetsudvikling?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poul Skov Dahl

  2016-02-01

  Full Text Available Den nyligt afsluttede, landsdækkende evaluering af loven om pædagogiske læreplaner har vist, at pædagogiske læreplaner indtil nu har været en faglig succes i dagtilbuddene. Men den viser også, at evalueringsarbejdet endnu spiller en begrænset rolle i arbejdet. Hvis de pædagogiske læreplaner fremadrettet skal forblive en succes og medvirke til at udvikle den pædagogiske praksis, er evalueringskapacitet et vigtigt omdrejningspunkt. Med systematisk evaluering som en integreret del af arbejdet med de pædagogiske læreplaner har de - som en form for ”systemtænknings-redskab -” potentiale til at være løftestang for organisatorisk læring i dagtilbuddet - den læring, som er en forudsætning for kvalitetsudviklingen af den pædagogiske praksis. Vi sætter i denne artikel fokus på sammenhængen mellem pædagogiske læreplaner, evaluering og organisatorisk læring i dagtilbuddene.

 14. Anvendelse af MIP ved kildekarakterisering og vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broholm, Mette Martina; Janniche, Gry Sander; Damgaard, Ida

  2014-01-01

  Membrane Interface Probing (MIP) er et 'direct push' screeningsværktøj, som kan anvendes ved karakterisering af forurenede grunde. Karakterisering af kildeområder med chlorerede opløsningsmidler (som DNAPL) udgør et vigtigt led i udviklingen af den konceptuelle forståelse, som er essentiel...... for risikovurdering og valg af afværgestrategi. Integreret karakterisering med en række metoder for direkte såvel som indirekte dokumentation af DNAPL i moræneler, herunder MIP, er beskrevet i Kerrn-Jespersen et al. (2013). Det samlede DNAPL-karakteriseringsprojekt er beskrevet i detaljer i Janniche et al. (2013). En...... vurdering af anvendte detektorer for MIP er foretaget af Olsson (2013). Ved karakterisering af forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler er der behov for en vurdering af forureningssammensætning og nedbrydning. Tilsvarende vurdering er nødvendig, når udviklingen af stimuleret reduktiv dechlorering...

 15. Polymer dye lasers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balslev, Søren

  2006-01-01

  , elektronstrålelithografi og Röntgenstrålelithografi. Andre polymerer er også blevet formgivet via ”nanoimprint” lithografi for at skabe laserresonatorer. En række lasere, både baseret på et flydende forstærkningsmedium og et faststof forstærkningsrmedium er blevet udviklet. Laserne giver både lys i flere ”modes” og i een......Formålet med dette Ph.D. arbejde har været at udvikle miniaturiserede polymer farvestoflasere, egnet til at blive integreret i mikrochips som også indeholder andre polymerstrukturer – som for eksempel kan findes i ”Laboratorie-på-en-chip” kredsløb. Lasernes funktion skal være at levere lys til...... meget følsomme sensorformål, og at undgå at skulle opliniere eksterne lyskilder til sensorer på polymerchips. En enkelt type gennemsigtig ”resist” (SU-8) er blevet brugt til at udvikle en række laserresonatorer i polymer. ”Resisten” er blevet formgivet via en række lithografiske teknikker: UV lithografi...

 16. Det nordiske som brandværdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Kommunikation spiller en vigtig rolle for, hvilke associationer forbrugeren har til brandet. Og da brand image består af summen af alle corporate aktiviteter, er der ifølge Roncha især én fællesnævner, som styrker strategierne bag nordisk brand management: Opbygningen af et globalt og konsistent...... brand under en nordisk designparaply, fordi design i mange år reelt har været en integreret del af det kulturelle og samfundsmæssige liv i Skandinavien. Men ikke alle nordiske designere, er tilfredse med de stilistiske associationer og begrænsninger, som er vokset op omkring det nordiske brand. Derfor...... er det også vigtigt at arbejde aktivt på at udvikle dets symbolske værdi. Der er ifølge Roncha en unik chance for at skabe et bæredygtigt brand, som ikke kun handler om bestemte stilarter eller kunstneriske værdier, men også om kvalitet og innovation. Udgivelsesdato: April...

 17. A biocompatible micro cell culture chamber for culturing and on-line monitoring of Eukaryotic cells

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stangegaard, Michael

  2006-01-01

  Visualisering af cellulære processer over længere tidsperioder har været besværliggjort af cellernes krav til varme, fugtighed og et fysiologisk pH balanceret medie. Fremskridt indenfor mikro teknologi har muliggjort fabrikation af miniaturiserede celle kultur anordninger der er i stand til...... at holde celler i live over længere tidsperioder I det foreliggende arbejde præsenteres et nyt perfusions baseret mikro celle dyrknings kultur kammer med integreret termisk overvågning og regulering. Kammeret opretholdt både dyrkning og on-line overvågning af både kræft celler såvel som stam celler over...... at dyrknings betingelserne i kammeret var sammenlignelige med dem i konventionelle celle kultur dyrknings flaske, hvis lys intensiteten på mikroskopet og omgivelserne blev minimeret mest muligt. Overflade modificeringer af den strukturelle fotoresist SU-8, der ofte bliver brugt til fabrikation af mikro kanaler...

 18. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.     This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice.

 19. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 20. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 1. Biogas in the agriculture. State of the art. Proceedings; Biogas in der Landwirtschaft. Stand und Perspektiven. Tagungsband

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-07-01

  Within the meeting of the Association for Technology and Structures in Agriculture (Darmstadt, Federal Republic of Germany) and the Agency for Renewable Resources (Guelzow, Federal Republic of Germany) between 15th and 16th September, 2009, in Weimar the following lectures were held: (1) Results of the actual biogas measurement II (Peter Weiland); (2) Agitators in biogas plants - Technology with central significance (Kay Rostalski); (3) How much energy is needed by a biogas fermenter? (Ludwig Heinloth); (4) The fermentation concept of Rueckert NatUrgas GmbH (Claus Rueckert, Dominique Pfeufer); (5) Experiences from the construction for the practice of the company MT-Energie GmbH (Bodo Drescher); (6) Fermenter/technology concept of Schmack Biogas AG (Thomas Moeeslinger); (7) Transport of biomass - How much does the logistics of Guelle and Co. cost? (Thore Toews); (8) Which factors determine the efficiency of biogas plants? (Gerd Reinhold); (9) Microbial diversity in biogas reactors in the fermentation of renewable raw materials (Michael Klocke et al.); (10) What do additives and ingredients contribute to the optimisation of the production of biogas? (Udo Hoelker); (11) Process optimisation - An interaction between technology and microbiology (Andreas Gronauer et al.); (12) Emissions at the production of biogas - an analysis if the environmental relevance (Joachim Clemens et al.); (13) Support systems for energy plants - Consequences to soil and environment (Matthias Willms et al.); (14) How ecological is biogas? (Sven Gaertner); (15) Biogas plant - Analysis of construction and operation from licensing view (Hans-Walter Schneichel); (16) Biogas plants - Analysis of construction and operation from contractual legal view (Florian Valentin); (17) Biogasplants - Analysis of construction and operation from remuneration legal view (Helmut Loibl); (18) Process and costs of treatment of residues of fermentation (Sebastian Wulf, Helmut Doehler); (19) How do residues of

 2. Integrated mental health care and vocational rehabilitation to improve return to work rates for people on sick leave because of exhaustion disorder, adjustment disorder, and distress (the Danish IBBIS trial): study protocol for a randomized controlled trial.

  Science.gov (United States)

  Poulsen, Rie; Fisker, Jonas; Hoff, Andreas; Hjorthøj, Carsten; Eplov, Lene Falgaard

  2017-12-02

  Common mental disorders are important contributors to the global burden of disease and cause negative effects on both the individual and society. Stress-related disorders influence the individual's workability and cause early retirement pensions in Denmark. There is no clear evidence that mental health care alone will provide sufficient support for vocational recovery for this group. Integrated vocational and health care services have shown good effects on return to work in other similar welfare contexts. The purpose of the Danish IBBIS (Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygemeldte) study is to examine the efficacy of (1) a stepped mental health care intervention with individual stress coaching and/or group-based MBSR and (2) an integrated stepped mental health care with individual stress coaching and/or group-based MBSR and vocational rehabilitation intervention for people on sick leave because of exhaustion disorder, adjustment disorder or distress in Denmark. This three-armed, parallel-group, randomized superiority trial is set up to investigate the effectiveness of a stepped mental health care intervention and an integrated mental health care and vocational rehabilitation intervention for people on sick leave because of exhaustion disorder, adjustment disorder or distress in Denmark. The trial has an investigator-initiated multicenter design. Six hundred and three patients will be recruited from Danish vocational rehabilitation centers in four municipalities and randomly assigned into three groups: (1) IBBIS mental health care integrated with IBBIS vocational rehabilitation, (2) IBBIS mental health care and standard vocational rehabilitation, and (3) standard mental health care and standard vocational rehabilitation. The primary outcome is register-based return to work at 12 months. The secondary outcome measures are self-assessed level of depression (BDI), anxiety (BAI), distress symptoms (4DSQ), work- and social functioning (WSAS), and

 3. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.  This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice. 

 4. Progression og underviserkompetencer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lene Tortzen Bager

  2014-03-01

  Full Text Available På baggrund af en kvalitativ interviewundersøgelse af undervisere ved Aarhus Universitet lavet i 2012, tematiserer artiklen, hvordan undervisere udvikler deres faglige og pædagogiske kompetencer i forhold til at kunne skabe progression inden for innovation og entreprenørskab forstået enten som didaktik, arbejdsformer i faglige forløb eller som fag på universitetet. I arbejdet med progression er det en udfordring at integrere de nye faglige dimensioner i det kernefaglige felt. Den seneste model for progression inden for innovation og entreprenør-skab siger, at det er den lærendes generelle erfaringsniveau, der er den afgørende progressionsskabende faktor (Progressionsmodellen, Fonden for Entreprenørskab, 2013b. Samtidig skelner international forskning inden for studiekompetenceområdet mellem niveauer, hvor indlejret viden er det mest avancerede kompetenceniveau (Barrie, 2002.Ifølge progressionsmodellen og den nævnte kompetenceforskning er erfaring og dybt integreret læring altså centrale dimensioner i progression. Men hvad er underviserens rolle heri? Underviserens professionelle udviklingsarbejde forekommer at være underbelyst i forhold til, at underviseren er den legitime garant for integrationen af nye faglige dimensioner og for den studerendes kompetenceniveau. Interviewundersøgelsen forholder sig til spørgsmålet om progression gennem de deltagende underviseres beskrivelse af betydningslag i entreprenørskabsbegrebet koblet til de praksisformer i undervisningen, der knytter sig hertil samt et indblik i undervisernes refleksioner over deres kompetenceudviklingsprocesser. Artiklens bidrag til progression er at se underviserens motivation og kompetenceudvikling som forudsætninger herfor.     Based on a qualitative study of five teachers in the Faculty of Arts at Aarhus University that took place during 2012, the article thematizes how teachers develop their professional and educational qualifications in innovation and