WorldWideScience

Sample records for reaktorinneslutningar klimatfoerhaallanden och

 1. Planering och integrering av kassaregister och övervakningssystem

  Känsälä, Markus

  2009-01-01

  Syftet med detta arbete har varit att planera och integrera ett kassa- och övervakningssystem i en bybutik. Alla aktiviteter har utförts inom ramarna för ett projekt som haft som slutmål att skapa en obemannad bybutik. Internet har varit den primära informationskällan för arbetet. The purpose of this thesis work has been to develop and integrate a POS and surveillance system in a small grocery store. The foundation for all the activities performed has been a project aimed at developing...

 2. Språka och lek

  Bylander, Helle Iben; Thomsen, Inge Benn

  Språka och Lek innehåller mer än 100 språklekar och idéer. Bokens aktiviteter är noggrant beskrivna med tydliga mål och anvisningar, så att den pedagogiska personalen i förskolan kan erbjuda spännande och värdefulla språkliga upplevelser med hjälp av vardagsföremål och massor av fantasi. Boken är...

 3. Användning av OER och video i undervisning och lärande

  Mattsson, Hållbus Totte; Sundin, Sten

  2015-01-01

  Abstract NGL 2015 Workshop Användning av OER och video i undervisning och lärande Sten Sundin Hållbus Totte Mattsson Open Educational Resources; OER, även kallat öppna lärresurser, är resurser som finns tillgängliga på Internet som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Fördelarna med OER i allmänhet är att kunna återanvända andra personers expertkunskap och material. Många lärresurser håller en hög kvalitet och är även mycket pedagogiska. Detta förbättrar lärandet och in...

 4. Verksamhetsstyrning, arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg

  Åkerlind, Ingemar; Ljungblad, Cecilia; Granström, Fredrik

  2010-01-01

  Verksamhetsstyrning, arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg Ingemar Åkerlind, Cecilia Ljungblad och Fredrik Granström Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola Bakgrund Sverige har en lång tradition när det gäller arbetsmiljöarbete. Genom tillämpad forsk­ning och lokalt arbetsmiljöarbete har riskerna för fysiska skador på grund av olycksfall och kemisk exponering reducerats och belast­nings­skador­na minskats. Trots dessa framsteg har den arbets­­­relaterade ohä...

 5. Phil Ochs: No Place in This World

  Doughty, Howard A.

  2005-01-01

  Phil Ochs was a prominent topical songwriter and singer in the 1960s. He was conventionally considered second only to Bob Dylan in terms of popularity, creativity and influence in the specific genre of contemporary folk music commonly known as "protest music." Whereas Dylan successfully reinvented himself many times in terms of his musical style…

 6. Tolkning av det verbala och det visuella

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 7. Ungdomar, mat och träning: En studie om ungdomars medvetenhet, kunskap och syn på kost och näring

  Moberg, Kajsa; Lindskog, Emma

  2016-01-01

  Idrott är en populär aktivitet bland Sveriges ungdomar. Eftersom det under tonåren krävs extra mycket energi och näring har många ungdomar svårt att få i sig tillräckliga mängder, och en orsak är okunskap bland de tränande individerna. Syftet var att undersöka idrottande ungdomars syn på mat och måltider, medvetenheten om kostens betydelse för prestationen och vilka informationskällor ungdomarna använder samt kunskapsnivån i grundläggande kost- och näringslära. Studien genomfördes genom en we...

 8. Analys och planering av likviditet : En studie av kassaflödesanalyser och prognosers interna användbarhet inom ABB, Manpower, Gina Tricot och Västerås stad

  Sipi, Carina; Ström, Johanna; Hamrin, Sanna

  2012-01-01

  Nyckelord: Kassaflödesanalys, kassaflöde, likviditetsplanering, likviditetsbudget, likviditetsprognos, likviditet och nyckeltal. Frågeställning: Hur och varför använder de fyra valda organisationerna kassaflödesanalyser och -prognoser internt? Vilka är skillnaderna i de fyra organisationernas sätt att ställa upp och använda sig av kassaflödesanalyserna och -prognoserna och beror skillnaderna på i vilken bransch de verkar? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kassaflödesanalyser oc...

 9. Undervisning och lärande genom InterAktion

  Simovska, Venka; Paakkari, Leena

  2014-01-01

  Detta kapitel behandlar processer och resultat i undervisning och lärande om hälsa. Diskussionen begränsas till processer inom avsiktliga, planerade undervisningspass som leds av en utbildare t.ex. en lärare, handledare, instruktör. Resultaten som diskuteras beskrivs som health literacy respektiv...

 10. Inkludering av elever med ADHD och Asperger syndrom

  Kivijärvi, Emelie; Lindgren, Emma

  2013-01-01

  Syftet med vår studie var att ta reda på hur elever med ADHD och Asperger syndrom inkluderas i undervisning och klassrumsmiljö. Studien har en utgångspunkt i en kvalitativ forskning som grundar sig i en intervjustudie. Resultatet visar på att det finns både likheter och skillnader mellan lärarnas tankar och arbetssätt med inkludering och en skola för alla. De slutsatser som kan dras är att det finns alternativa lösningar för att få en skola för alla, vilket inkluderar exkluderande åtgärder. E...

 11. Allmänläkares och socialarbetares respons på riskreduceringsteknologier : en litteraturstudie

  Rexvid, Devin; Blom, Björn; Evertsson, Lars; Forssén, Annika

  2012-01-01

  Bakgrund: Allmänläkare och socialarbetare utgör exempel på välfärdsprofessioner vars villkor anses ha förändrats i det så kallade risk- och granskningssamhället. Minskad autonomi, inskränkt diskretion och försvagad jurisdiktion lyfts i professionsforskningen fram som några av uttrycksformerna för de förändrade villkoren.   Syfte: Att beskriva och analysera allmänläkares och socialarbetares respons på evidensbaserade och organisatoriska riskreduceringsteknologier (ERRT och ORRT). Metod: Artik...

 12. Högskolepedagogik som anpassning och motstånd i historia, nutid och framtid

  Viktor Aldrin

  2013-01-01

  Full Text Available Denna artikel är en reflektion över högskolepedagogikens historia, nutid och framtid. I den identifieras två strategier som kan ses som syftet med en högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare: motstånd mot negativa konsekvenser av den oerhörda förändring som skett av universiteten de senaste decennierna, samt anpassning till en överlevnad och sökandet efter styrka i dessa förändringar. Artikeln för även fram en framtidsvision om en starkare skrågemenskap inom universitetslärarkåren med fokus på lärarskap genom empatisk dialog snarare än negativt ifrågasättande. På så sätt skulle de olika vetenskapsdisciplinerna tillsammans utgöra kärnan i reflektionen och agerandet för en fortsatt högskolepedagogisk utbildning för universitetslärare. Disciplinerna kan liknas vid dialekter inom ett språk – högskolepedagogik. På samma sätt som ingen enskild dialekt kan definiera hela språket, är det i den disciplinära mångfalden som högskolepedagogiken skapas och där den hämtar styrka för motstånd och anpassning.

 13. Exponerat, Tillgängligt och iscensatt... och det gömda, det dömda och det glömda

  Koch, Daniel

  2009-01-01

  [Detta är de inledande styckena i kapitlet och inte ett egentligt abstract] Direkt innanför entrén till Åhléns fanns i november 2005 fyrtioåtta(dam)ben klädda i strumpbyxor eller nätstrumpor. FrånKlarabergsleden, innanför glasväggarna, sågs kosmetikmärken som Shiseido, Dior, Givenchy, Roc och Estée Lauder, medan det man möttes av innanför huvudentrén var Biotherm och Lancôme, som övergick i Chanel, Kanebo och Guerlain. Någonstans där bakomfanns, för den som tog sig dit, Max Factor, Revlon, oc...

 14. Kapitalismens anda och det moderna identitetsskapandet

  Engdahl, Emma

  2013-01-01

  ? Psykoanalysens relevans Vi påminns ständigt om att vi kan bli bättre versioner av oss själva. Vi kan anlita en coach, gå i terapi, läsa självhjälpslitteratur eller skriva in oss på en kurs i mindfulness. Och trots att psyket står i centrum för denna strävan tycks psykoanalysen, vars specialitet varit att borra...

 15. Portering av programvara – metodik och fallstudie

  Ståhl, Nils

  2012-01-01

  Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. Det här examensarbetet har i syfte att utreda om det finns möjlighet att inom rimlig tid portera Caradoc till Windows 7, med hjälp av den nya Delphi-versionen XE2. Efter en förstudie i ämnet portering, programspråk...

 16. Vakanser på bostadsmarknaden : i praktik och teori

  Klingborg, Kerstin

  2001-01-01

  Denna licentiatavhandling handlar om lediga hyreslägenheter. I avhandlingens första del beskrivs och analyseras dels hur problemet med lediga lägenheter ser ut på den svenska bostadshyresmarknaden under åren 1990-1994 och dels hur problemet hanteras av svenska kommunala bostadsföretag. Dataunderlaget har insamlats via enkäter och hämtats från offentlig statistik. I avhandlingens andra del görs en litteraturundersökning som leder vidare till en bestämning av begrepp, relevanta att använda vid ...

 17. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 18. Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad

  Wiberg, Andreas

  1999-01-01

  På avloppsreningsverk produceras stora mängder slam varje år (71400 ton 1997 vid SV:s treanläggningar, Henriksdal (H), Bromma (B) och Loudden (L)). För att sluta kretsloppet är deten strävan från samhällets och SV:s sida att använda så mycket som möjligt av slammet somgödsel till mark. En återförsel av näring i så stor utsträckning som möjligt är målet. Stöd fördetta resonemang finns i ett regeringsbeslut. Genom att det i avloppsvattnet finns miljöfarligaämnen, till exempel tungmetaller, som ...

 19. Den hälsosamma kosten : uppfattningar, resonemang och livsmedelsval

  Ahlström, My; Hendriksson, Sanna; Stevic, Bojan

  2013-01-01

  Många konsumenter är idag mycket hälsomedvetna och önskar att äta en hälsosam kost, men möter i sin vardag ett flertal problem. Livsmedelsval kan handla om ställningstaganden och identitet, prismedvetenhet och miljömedvetenhet. Många faktorer påverkar synen på vad som är en hälsosam kost. Livsmedelsvalet blir därför ett komplext vardagsproblem för konsumenten. Det påverkas i viss mån av begrepp från den mediala debatten kring livsmedel, kost och hälsa. Syftet med den här studien var att under...

 20. Vaksamhet mot korruption och New Public Management

  Karl Loxbo

  2012-01-01

  Full Text Available

  Eftersom organisationsförändringar i New Public Management filosofins fotspår har blivit allt vanligare i svenska kommuner, ofta med oklara regler som följd, menar flera forskare att en ny riskzon för korruption kan ha uppstått också i det traditionellt icke-korrupta Sverige. Genom att påbörja den empiriska kartläggningen av hur korruption upplevs bland politiskt ansvariga i Sveriges kommuner syftar artikeln till att granska om det finns någon grund för denna misstanke. Resultaten visar att den formaliserade uppmärksamheten kring korruption är långt mer utvecklad i de kommuner som tidigt införde kundvalssystem. Sambandet mellan en högre grad av formaliserad uppmärksamhet mot korruption och införandet av kundvalssystem håller också med kontroll för kommunens befolkningsstorlek. Trots att artikeln inte kan säga något om den faktiska utbredningen av korruption i svenska kommuner visar resultaten att politiker och tjänstemän i kommuner som mer helhjärtat än andra har genomfört långtgående marknadsreformer själva tycks bedöma att det finns en risk för korruption. Följaktligen ger resultaten indikationer om att formella åtgärder mot korruption i svenska kommuner är mer omfattande där teoretiska förväntningar gör gällande att riskerna är mest utbredda.

 1. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 2. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 3. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 4. Marknadsföring till barn : Etik och ansvar

  Haire, Miranda

  2013-01-01

  Detta examensarbete handlar om marknadsföring till barn, samt etiken och ansvaret kring ämnet. Ansvaret ligger mestadels hos marknadsförarna och föräldrarna. Marknadsföring till barn bedöms strängare av juridiska bestämmelser än vanlig marknadsföring, eftersom att barn är mera mottagliga och inte har samma erfarenhet som vuxna. Syftet med detta examensarbete är att få fram allmänt om marknadsföring till barn, etiska frågeställningar, samhällsansvaret samt ansvaret hos marknadsförare, föräldra...

 5. EMDR-behandling  : Barns och ungdomars upplevelser en kvalitetssäkringsstudie 

  Fredin, Ingela

  2005-01-01

  Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Behandlingen...

 6. Man kan inte tänka isär naturen och samhället

  Tsing, Anna; Lien, Marianne

  2015-01-01

  Livet på jorden är en kompromiss mellan arter och miljö. Samspelet är grundläggande för att skapa en värld där människor och andra varelser kan överleva, skriver Marianne Lien och Anna Tsing i DN:s och KTH:s artikelserie om miljö och humaniora.......Livet på jorden är en kompromiss mellan arter och miljö. Samspelet är grundläggande för att skapa en värld där människor och andra varelser kan överleva, skriver Marianne Lien och Anna Tsing i DN:s och KTH:s artikelserie om miljö och humaniora....

 7. Oro för utarmade jobb och digital taylorism

  Gellerstedt, Sten

  2012-01-01

  En spridd uppfattning är att andelen enkla jobb har minskat betydligt i Sverige. Samtidigt rapporterar fackförbund inom LO om utarmade jobb, om återgång till det löpande bandet och om uppstyckade ”programmerade” jobb. En iakttagelse är också att IT-teknik används allt mer för att kontrollera de anställda. Denna studie vill bidra till att beskriva och förklara en oroande trend som även nått Sverige, samt hur denna trend kan hejdas.

 8. Sociala mediers roll i formandet av kroppsuppfattningen och förekomsten av ätstörningar bland flickor och unga kvinnor : En systematisk litteraturstudie

  Reuter, Fanny

  2016-01-01

  Detta examensarbete inkluderas i ett forskningsprojekt inom e-hälsa vid Yrkeshögskolan Arcada. Tidigare forskning har visat att traditionell media och bilder på idealiserade kroppar kan kopplas till negativ kroppsuppfattning. Syftet med examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga forskning som fokuserar på sociala mediers påverkan på flickor och unga kvinnors kroppsuppfattning och förekomsten av ätstörningar. Examensarbetet är avgränsat till västerländska flickor och...

 9. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 10. Film som pedagogiskt verktyg - en brygga mellan teori och klinik

  Eva Hovstadius

  2013-01-01

  Full Text Available På sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, har kliniska avdelningar filmats i syfte att underlätta för studenterna att ta steget från teori till klinik. Förutom film har presentationstext om respektive avdelning lagts ut i studenternas lärplattform så att de innan VFU kunnat ta del av en visuell rundvandring och fakta om den avdelning de skulle praktisera på. Syftet med studien som presenteras här var att undersöka om studenter inför sin VFU hade nytta av film och presentationstext. Enkät besvarades via webben av 52 (73 %. Studenterna uppgav att de i varierande grad hade nytta av presentationstext och film. De kände sig välkomnade, fick en inblick i verksamheten och kunde förbereda sig genom att läsa på i förväg.

 11. Gender on the raggedy edge of the 'Verse : En studie av maskulinitet, femininitet och våld i Joss Whedons Firefly och Serenity

  Geijer, Linnéa, Alexandra

  2015-01-01

  Abstract/Sammanfattning Syftet med detta arbete är att med en narratologisk metod undersöka hur femininitet och maskulinitet representeras i relation till våld i serien Firefly och filmen Serenity. Detta görs med fokus på huvudkaraktärerna Malcolm ’Mal’ Reynolds och River Tam. Som teoretisk grund används teorier om och kring representation, stereotyper, genussystemet, samt maskulinitet och våld. Våldet undersöks utifrån tre aspekter, hur karaktärerna utsätts för våld, hur de använder sig av ...

 12. Syrebrist och ambulansfärd av tårta

  Hedlund, Frank Huess

  2016-01-01

  En 58-årig affärsresenär kom till akutmottagningen i ambulans med andnöd, yrsel och illamående. Detta och andra fall/tillbud visar att man ska ha respekt för koldioxid.......En 58-årig affärsresenär kom till akutmottagningen i ambulans med andnöd, yrsel och illamående. Detta och andra fall/tillbud visar att man ska ha respekt för koldioxid....

 13. Att hantera cellmetabolismens komplexitet : Meningsskapande genom visualisering och metaforer

  Stadig Degerman, Mari

  2012-01-01

  Den molekylära livsvetenskapen är ett av de mest snabbväxande fälten inom naturvetenskap. Biokemi är en aktör inom detta tvärvetenskapliga fält, tillsammans med bland annat cellbiologi och genetik. En konsekvens är att läroböckerna ständigt sväller i omfång. Ett exempel är den välkända läroboken ”Molecular biology of the cell” av Bruce Alberts och medarbetare, som sedan sin första upplaga 1983 till den senaste reviderade femte upplagan ökat från cirka 1000 till 1600 sidor, en ökning på cirka ...

 14. Mini-SOL Språka och Lek

  Bylander, Helle Iben

  Ju tidigare man börjar med en medveten språklig stimulering, desto bättre är det. I denna praktiska handbok finns pedagogiska tips och lekar för de allra yngsta barnen (0–3 år). Boken är sprängfull av roliga aktiviteter som alla stimulerar språkutvecklingen. Mini-SOL följer de språkliga områdena ...

 15. Våld- och kvinnoskildringar i TV-spel

  Bodling, Karolin

  2006-01-01

  ABSTRACT Title: Violence and women representation in video games (Vålds‐ och kvinnoskildringar i TV‐spel) Number of pages: 42 Author: Karolin Bodling Tutor: Göran Svensson Course: Media and Communication Studies D Period: Autumn 2005 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The aim is to investigate how violence and women are presented in video games and in game reviews. Material/Method: The study includes theories th...

 16. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed.

 17. Kommunikation mellan områdeschefer inom handikapp- och äldreomsorg: En studie om betydelse och upplevelser av samverkan i ledarskapet

  Gustafsson, Sofia

  2011-01-01

  Kommunikation är ett vidsträckt ämne som är intressant och spännande eftersom det genomsyrar principiellt allt i samhället till intima relationer. Kommunikation anses vara ett viktigt verktyg på dagens arbetsmarknad och därmed ett aktuellt ämne att studera vidare inom. Denna c-uppsats är en fenomenologisk studie vars syfte är att beskriva upplevelsen och betydelsen av kommunikation mellan områdeschefskollegor. Studien är genomförd i en mindre kommun i Sverige, fem områdeschefer samt en handik...

 18. Autentiska matematikuppgifter : En undersökning om elevers och lärares uppfattningar

  Andersson, Mikael; Lind, Gustav

  2016-01-01

  Den här studien syftar till att analysera autentiska matematikuppgifter från matematikböcker som används i dagens svenska skolor. Definitionen av vad autentiska uppgifter är skiljer sig åt och här återges definitioner från Kim Beswick (2010) och Torulf Palm (2009) som är framstående forskare inom området. Vidare har Sullivan och Mornane (2014) undersökt vad elever anser om utmanande matematikuppgifter och kommit fram till att utmanande uppgifter ökar många elevers motivation och intresse för ...

 19. Risker och möjligheter i samband med Bitcoin : Bitcoin - ett pyramidspel eller en finansbubbla?

  Rutanen, Emmi

  2015-01-01

  I denna undersökning har jag undersökt risker och möjligheter som finns i samband med den virtuella valutan Bitcoin. Syftet med undersökningen var att reda ut hurdana risker och möjligheter det finns i samband med Bitcoin samt jämföra Bitcoin med pyramidspel och finansbubblor. Analysen är utfört i två delar, den första med en SWOT analys och den andra genom att utvärdera valutans särdrag med finansbubblor och pyramidspel. Analysen strävar till att besvara de största riskerna samt möjlighetern...

 20. Kundprofilering och produktexponering i Borgås Säästötalo Robinhood

  Korhonen, Kati

  2015-01-01

  Syfte med lärdomsprovet var att utreda Borgå Robinhoods kundprofiler och därmed lägga fram produkterna på ett synligare och tillgängligare sätt. Avsikten var att undersöka kunderna och få en bättre kundkännedom samt utreda om produkterna kan marknadsföras bättre inom affären. Den teoretiska referensramen baserade sig på litteratur om marknadsföring (Principles of marketing, P. Kotler och G. Armstrong), men mera specifikt om köpbeteende och segmentering. I teorin presenterades även superma...

 1. Stretchingens inverkan på muskelarbete och flexibilitet i nedre extremitetens muskler – en systematisk litteraturöversikt

  Westerholm, Eeva-Eerika; Gustafsson, Julia

  2010-01-01

  Stretching är en gammal och använd behandlingsmetod inom fysioterapi. Det finns olika stretchingstekniker och man har använt dem för att bland annat öka flexibilitet, förbättra muskelarbete, förhindra skador och lindra smärta. Under de senaste åren har dock stretchingens inverkan på muskelfunktionen blivit ifrågasatt. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att utvärderat huruvida engångs stretchingssessioner och upprepade stretchingssessioner, olika stretchingstekniker och str...

 2. Attityder till digitalt spelande bland unga män. En utredning av risker och samband till spelberoende.

  Koppe, Tony; Bergström, Erika; Meriruoho, Robert; Segerqvist, Johanna

  2015-01-01

  Examensarbetet är en del av det europeiska projektet Young Euroman, som skall utreda och utveckla kunskap om den unga mannen inom social – och hälsovården. Projektet påbörjades 2013 och avslutas 2016 och detta arbete hör till fas II. Syftet med arbetet är att utreda attityder till digitalt spelande bland unga män genom en kvalitativ intervju. Undersökningen fokuserar på vilket sätt spelandet påverkar den unga mannens välmående och vilka attityder det finns inom spelkulturen. Intervjun är ...

 3. "Ska vi boka?" : En kvalitativ undersökning av TUI:s kommunikation och interaktion på Instagram.

  Oldeskog, Daniella; Olaisen, Caroline

  2016-01-01

  Följande studie syftar till att undersöka den interaktion som följer två kommunikationsstrategier på resebolaget TUI:s Instagramkonto och faller inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. För att uppfylla studiens syfte utformas en huvudfråga och två stödfrågor, som utgör utgångspunkten för uppsatsens resultat- och analysdel. Dessa frågor är: - Hur ser interaktionen ut mellan TUI och dess följare på Instagram? - Hur arbetar TUI med rotationskuratering respektive kommersiell kurat...

 4. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 5. Dans i skolan : om genus, kropp och uttryck

  Lindqvist, Anna

  2010-01-01

  This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. The overarching aim of the thesis is to interpret and understand dance as a form of expression and phenomenon in schools, which comprises dance teaching, learning in dance, and dance teachers’ attitudes, experiences and ideas. Dance t...

 6. Organisation, omvärldssignaler och innovationsförmåga

  Wahlström, Bengt

  2012-01-01

  Syftet med denna licentiatavhandling är att undersöka samspelet mellan organisation, omvärldssignaler och innovationsförmåga, samt illustrera detta samspel i en sammanfattande modell. Modellbygget följer omvärldssignalens väg genom organisationen, från vilka signaler som uppmärksammas, över hur organisationen skapar mening kring signalerna, till hur tolkning, strategi och beslut kring omvärldssignalen hanteras. Det finns också koppling till innovation och innovationsförmåga. Lite vid sidan i ...

 7. Framgång eller förfall? : Utvecklingen, riskerna och potentialen av BYOD

  Berglund, Emil; Facklam, Alexander

  2016-01-01

  Uppsatsen undersöker fenomenet Bring Your Own Device (BYOD), dess för- och nackdelar samt hur riskerna BYOD medför kan hanteras. För att uppnå detta har en litteraturstudie genomförts. Denna kompletteras av en enkätstudie på Stockholms Läns Landsting och tre intervjuer på Uppsala Kommun med målet att se hur dessa organisationer hanterar BYOD. Arbetet ger en djup insikt i BYOD olika aspekter och visar även på hur de risker som uppkommer kan hanteras.

 8. Förekomst av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn

  Johansson, Annika; Olsson, Sara

  2012-01-01

  Syftet med litteraturstudien var att undersöka förekomsten av karies och parodontit hos personer med Morbus Crohn. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie. Materialet till litteraturstudien samlades in genom sökning i databaserna Cinahl, PubMed och ScienceDirect. De sökord som användes vid litteratursökningen i samtliga databaser var ”caries”, ”Crohn’s disease”, ”periodontal disease” och ”periodontitis”. Vetenskapliga artiklar som fick ingå i litteraturstudien begränsades till ”En...

 9. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 10. Kan vi minska köttintaget? : Attityder till matval och påverkande faktorer.

  Vikström, Elin

  2013-01-01

  Bakgrund Köttkonsumtionen i Sverige är idag rekordhög. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att minska köttkonsumtionen och med fördel äta mer vegetariskt. Detta för att rött kött och särskilt processat rött kött har visats öka risken att drabbas av olika typer av sjukdomar. Syfte Syftet var att undersöka attityder till köttintag och vegetarisk kost hos vuxna konsumenter samt i vilken utsträckning olika faktorer påverkade matvalet. Metod En webbaserad frekvensenkät användes och deltagar...

 11. Utvärdering och optimering av sidoströmshydrolysen vid Duvbackens reningsverk

  2013-01-01

  I Sverige förekommer strikta krav på fosforrening av avloppsvatten och detta har bidragit till att kemisk fällning har kommit att dominera som reningsmetod för fosfor vid svenska avloppsreningsverk. Fällningskemikalier är dyrt för reningsverken att köpa in och ger negativ påverkan på miljön vid tillverkning och transport. Strängare reningskrav har ökat behovet av nya reningsmetoder som på ett effektivt och miljövänligt sätt kan rena avloppsvatten från näringsämnen utan att kostnaderna för ren...

 12. "Ambiguous alternations " : Fantastik och begär i Le Fanus ”Carmilla”

  Bjelkeborn, Joel

  2017-01-01

  Denna uppsats behandlar Joseph Sheridan Le Fanus kortroman ”Carmilla”(1871-72). Berättelsen handlar om hur den unga kvinnan Laura lär känna den mystiska Carmilla, och de tycks forälska sig i varandra. Men Carmilla visar sig vara en vampyr, och hon dödas. Tolkningar av verket har gått isär kring huruvida berättelsen ska forstås som ”queer” och transgressiv, eller som patriarkal och konservativ. I min läsning av verket utgår jag från Tzvetan Todorovs undersokning av den fantastiska g...

 13. Samling, sökning och visualisering av loggfiler från testenheter

  Rosenqvist, Fredrik; Henriksson, Thomas

  2015-01-01

  Idag genererar företag stora mängder av loggfiler vilket gör det svårt att hitta och undersöka felmeddelanden i alla loggfiler. En loggsamlare med Logstash, Elasticsearch och Kibana som bas har implementerats hos Ericsson Linköping. Loggsamlarens syfte är att samla loggar från testenheter och möjliggöra sökning och visualisering av dem. En utvärdering av Elasticsearch har genomförts för att se i vilken grad söktiden för sökfrågor ökar med ökad datamängd. Utvärderingen gav en indikation om att...

 14. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 15. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 16. "Som natt och dag" : Kvinnors upplevelser av att leva med IBS och behandling med låg FODMAP-kost

  Börjesson, Louise; Lindberg, Emelie

  2014-01-01

  Introduktion: Irritable Bowel Syndrome, IBS, är den vanligaste funktionella mag-tarmsjukdomen i västvärlden med en prevalens på cirka 15-20 % i befolkningen. IBS är generellt sett dubbelt så vanligt förekommande hos kvinnor som hos män och majoriteten som drabbas är kvinnor under 40 år. Behandling med låg FODMAP-kost är den mest effektiva kostbehandlingen vid IBS. Det finns få kvalitativa studier om IBS och behandling med låg FODMAP-kost och det behövs en ökad förståelse av hur det är att lev...

 17. Bränslen för fordon och maskiner på Strukton Rail - Miljö- och hälsoaspekter

  Antoon, Fadi

  2009-01-01

  Spårtrafik är ett miljöanpassat trafikslag. Produktion och underhåll av spåranläggningar är dock beroende av fossila drivmedel. Användning av dessa drivmedel är Strukton Rails främsta miljö- och arbetsmiljöaspekt. I denna rapport undersöks andra drivmedel än de som används på företaget i dagsläget för att finna bättre alternativ ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Railway traffic is environmentally friendly. Production of new railway tracks and networks is a procedure still dependant on fo...

 18. Genuspedagogik i praktiken : En kvalitativ studie om personalens syn på genuspedagogiskt arbete och deras bemötande gentemot flickor och pojkar i en fijiansk förskola

  Boström, Jenny; Gädeke, Zara

  2014-01-01

  Detta examensarbete syftade till att studera hur genuspedagogiskt arbete uppfattades av personalen i en fijiansk förskola. Även likheter och skillnader i personalens bemötande av flickor och pojkar i dagliga situationer i förskolan studerades i arbetet. I studien användes kvalitativa forskningsmetoder och med hjälp av intervju besvarades frågeställning 1) Hur ser personalen på genuspedagogiskt arbete i den fijianska förskolan? och genom observation besvarades frågeställning 2) Hurudana likhet...

 19. Restfelhantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd

  IIIerstam, Jenny; Bosrup, Susanna

  2009-01-01

  Vid överföring av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat används ett antal pålitliga punkter som är väl spridda i det aktuella området. Dessa punkter mäts in i det nya koordinatsystemet med en lämplig metod, för att sedan med ett inpassningsförfarande bestämma en överföringsfunktion från det befintliga till det nya systemet. Differensen mellan de överförda koordinaterna och de inmätta koordinaterna för det nya systemet kallas för restfel. Dessa restfel används för att interpolera...

 20. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 1. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål : En kartläggning av förekomsten och motkrafterna i Värmland

  Sjöstam, Pernilla; Thelin, Linda

  2011-01-01

  Denna studie är en kartläggning av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Värmland. Den gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland. Syftet med kartläggningen var att få en uppfattning om förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Värmland, att undersöka om och hur myndigheter, frivilligorganisationer och näringsidkare arbetar mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt att se vilka resurser som finns tillgängliga för detta arbet...

 2. Shock tube investigation of CH3 + CH3OCH3.

  Tranter, Robert S; Lynch, Patrick T; Annesley, Christopher J

  2012-07-12

  The title reaction has been investigated in a diaphragmless shock tube by laser schlieren densitometry over the temperature range 1163-1629 K and pressures of 60, 120, and 240 Torr. Methyl radicals were produced by dissociation of 2,3-butanedione in the presence of an excess of dimethyl ether. Rate coefficients for CH(3) + CH(3)OCH(3) were obtained from simulations of the experimental data yielding the following expression which is valid over the range 1100-1700 K: k = (10.19 ± 3.0)T(3.78) exp((-4878/T)) cm(3) mol(-1)s(-1). The experimental results are in good agreement with estimates by Curran and co-workers [Fischer, S. L.; Dryer, F. L.; Curran, H. J. Int. J. Chem. Kinet.2000, 32 (12), 713-740. Curran, H. J.; Fischer, S. L.; Dryer, F. L. Int. J. Chem. Kinet.2000, 32 (12), 741-759] but about a factor of 2.6 lower than those of Zhao et al. [Zhao, Z.; Chaos, M.; Kazakov, A.; Dryer, F. L. Int. J. Chem. Kinet.2008, 40 (1), 1-18].

 3. Modellering och kundprocessanalys av kösystem på Vapiano Sturegatan

  Ahlklo, Karin; Lind, Carin

  2016-01-01

  I denna rapport har kösystemet på Vapiano Sturegatan undersökts och analyserats. Restaurangen har problem med långa köer under lunchtid och syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man skulle kunna minska dessa. De befintliga kösystemet ha modellerats med hjälp av markovsk köteori och approximerats till ett M/M/2-system samt ett M/M/8-system,varavM/M/2-systemet bedömdes vara mest tillförlitligt. Beräkningar av den förväntade tiden i systemet för olika fall ledde till slutsatsen att d...

 4. Ironi : Akustikens roll vid uppfattande av ironi och andra emotionella uttryck

  Claar, Moa; Larsson, Lina

  2014-01-01

  Har du någon gång varit med om att du inte förstår att din samtalspartner är ironisk, eller att du själv blivit missförstådd av samma anledning? Ironi är svårt att uppfatta och om hänsyn inte tas till kontexten, vad särskiljer då ironi från andra emotionella uttryck? Akustiska ledtrådar, som grundtonsfrekvens, intensitet och duration, har tidigare kartlagts för att till viss del kunna förklara skillnaderna mellan olika emotionella uttryckssätt. Ironiska och sarkastiska yttranden har i tidigar...

 5. Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete

  Ander, Birgitta; Bennich, Maria; Bolling, Jamie; Bülow, Pia; Cedersund, Elisabet; Eriksson, Bengt.G.; Felizia, Inga-Lill; Granerud, Arild; Hanson, Elizabeth; Hummelvoll, Jan Kåre; Jonsson, Oskar; Karlsson, Per-Åke; Kogstad, Ragnfrid Eline; Käcker, Pia; Magnusson, Lennart

  2011-01-01

  Fra omslag: På 1980-talet blev ”brukare” ett modeord i offentlig förvaltning och förvaltningsforskning. Termen betecknar den som använder sig av välfärdsservice (jfr. engelskans service user), eller ”slutmottagare” av offentlig nyttighet eller åtgärd. Brukare av välfärdstjänster vet hur hjälp och service fungerar i praktiken och kan därför ge synnerligen viktig återkoppling enligt devisen: ”Den som har skorna på fötterna vet var de skaver”. Välfärdsorganisationer har all anledn...

 6. Planering och förverkligande av lunch under en temavecka

  Bondegård, Nicolina

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att planera och förverkliga lunch under en tema vecka vid Café Malmia i Jakobstad. Till min uppgift hörde att planera menyn, göra beställningslista, marknadsföra veckan, göra lunchen, samt leda arbetet under temaveckan. Temat på veckan var påsk och den ordnades under påskveckan 30.3-2.4.2015. I den teoretiska delen tar jag upp teorier som berör de uppgifter jag har under temaveckan. Sedan tar jag upp hur jag planerade och hur jag förverkligande veckan dag för d...

 7. Mondrian och Teosofin : influenser på resan mot det abstrakta måleriet

  2009-01-01

  Målet är att få en bättre förståelse för hur det abstrakta måleriet uppkommit och för att göra detta möjligt har jag valt att utgå ifrån en av de abstrakta pionjärerna, Piet Mondrian. I undersökningen finns ett fokus på att ta reda på vilka hans inspirationskällor var och hur de återspeglar sig i hans konst. En diskussion och bildanalys förs kring ett antal av Mondrians målningar samt ett par jämförelser görs med konstnären Toorop. Det finns en kortare förklaring av neoplasticismen, teosofin ...

 8. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 9. Skriv och berätta − lärarstuderandes minnesberättelser om slöjd

  Mia Porko-Hudd

  2011-11-01

  Full Text Available När klasslärarstuderande inleder sina behörighetsgivande studier i slöjd under den första terminen i utbildningen, får lärarutbildaren ofta ta del av många olika slags episodiska minnen av slöjden i skolan. Med episodiska minnen avses minnen av händelser och episoder som är definierade i tid och rum och som är konkret relaterade till varje enskild persons egna upplevelser. Det episodiska minnet kräver en medveten erinring av något man själv varit med om och som man försöker komma ihåg (Nilsson, u.å. Lärarstuderades minnen av skolslöjden kan vara från episoder eller händelser flera årtionden tillbaka i tiden eller bara några få år. Det oaktat har de lagt en grund för den enskilda studerandes förförståelse om hurdant ämnet och undervisningen i det är eller borde vara (Nygren-Landgärds, 2003, s. 100. Händelserna och minnena av dem inverkar även på den studerandes inställning till studierna i slöjd i lärarutbildningen (Nygren-Landgärds & Porko, 1998; Nygren-Landgärds, 2000. Ett grundantagande i föreliggande studie är att lärarutbildarens kännedom om de studerandes erfarenheter och minnen av skolslöjden, eller exempel på hurdana minnen studerande kan ha, kan bidra till att lärarutbildaren mer effektivt kan anpassa och behandla kursinnehåll, och således bidra till att de studerande får ett aktuellt och moget lärarperspektiv på läroämnet (jfr Kokko, 2006, s. 37; Kokkonen, 1998, s. 62. Men hur ska man vetenskapligt komma åt erfarenheter och episodiska minnen av skolslöjden och hurdana minnen kan studerande ha? I denna artikel presenteras studiens perspektivgrund samt hur datainsamlingen och analysen har gjorts. På grund av studiens relativt stora omfattning, redovisas här endast för en del av studiens sammanlagda resultat.Sökord: metod, slöjd, NVivo, minnen, lärarstuderandeURN:NBN:no-29957

 10. Carbohydrate metabolism and carbon fixation in Roseobacter denitrificans OCh114.

  Kuo-Hsiang Tang

  Full Text Available The Roseobacter clade of aerobic marine proteobacteria, which compose 10-25% of the total marine bacterial community, has been reported to fix CO(2, although it has not been determined what pathway is involved. In this study, we report the first metabolic studies on carbohydrate utilization, CO(2 assimilation, and amino acid biosynthesis in the phototrophic Roseobacter clade bacterium Roseobacter denitrificans OCh114. We develop a new minimal medium containing defined carbon source(s, in which the requirements of yeast extract reported previously for the growth of R. denitrificans can be replaced by vitamin B(12 (cyanocobalamin. Tracer experiments were carried out in R. denitrificans grown in a newly developed minimal medium containing isotopically labeled pyruvate, glucose or bicarbonate as a single carbon source or in combination. Through measurements of (13C-isotopomer labeling patterns in protein-derived amino acids, gene expression profiles, and enzymatic activity assays, we report that: (1 R. denitrificans uses the anaplerotic pathways mainly via the malic enzyme to fix 10-15% of protein carbon from CO(2; (2 R. denitrificans employs the Entner-Doudoroff (ED pathway for carbohydrate metabolism and the non-oxidative pentose phosphate pathway for the biosynthesis of histidine, ATP, and coenzymes; (3 the Embden-Meyerhof-Parnas (EMP, glycolysis pathway is not active and the enzymatic activity of 6-phosphofructokinase (PFK cannot be detected in R. denitrificans; and (4 isoleucine can be synthesized from both threonine-dependent (20% total flux and citramalate-dependent (80% total flux pathways using pyruvate as the sole carbon source.

 11. Dimensionering och detaljkonstruktion av parkeringsbroms : Konstruktion av parkeringsbroms och nödbroms till en elektrisk driven axel för tyngre fordon

  Karlsson, Erik

  2016-01-01

  Denna rapport beskriver genomförandet och resultatet av examensarbetet för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, 15 hp, som utförts på Umeå universitet under vårterminen 2016. Tidsperioden på projektet var 10 veckor och utfördes hos företaget BAE Systems Hägglunds som ligger i Örnsköldsvik. BAE Systems Hägglunds har fått en förfrågan om det är att möjligt att integrera en parkeringsbroms i deras nuvarande hybridelektriska drivsystem. Förfrågningen kom ifrån företaget Konecrane som tillverka...

 12. Värdering och redovisning till verkligt värde av finansiella instrument : en studie av IAS 39 och SFAS 157

  Campner, Britta; Liang, Yucong; Melkersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund och problem: Som ett steg i konvergeringsprocessen med FASB startade IASB år2006 ett projekt med syfte att skapa en enhetlig standard för värdering till verkligt värde i helaIFRS. I den inledande fasen av projektet utformades ett discussion paper, där denamerikanska motsvarigheten för värdering till verkligt värde, SFAS 157, användes somutgångspunkt. En av de standarder som i hög grad innefattar värdering till verkligt värde ochsåledes berörs i stor utsträckning av projektet är IAS 3...

 13. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 14. Direct amidation of unprotected amino acids using B(OCH2CF3)3.

  Lanigan, Rachel M; Karaluka, Valerija; Sabatini, Marco T; Starkov, Pavel; Badland, Matthew; Boulton, Lee; Sheppard, Tom D

  2016-07-07

  A commercially available borate ester, B(OCH2CF3)3, can be used to achieve protecting-group free direct amidation of α-amino acids with a range of amines in cyclopentyl methyl ether. The method can be applied to the synthesis of medicinally relevant compounds, and can be scaled up to obtain gram quantities of products.

 15. Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? : En enkätundersökning

  Hofstad, Niklas

  2016-01-01

  Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk förskjutning. Syftet med denna studie var att utforska hur personer som strategiskt förskjuter upplever och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om strategisk förskjutning och ...

 16. Diabetes typ 3? : Molekylärfysiologiska länkar och samband från den samlade litteraturen

  Nicklagård, Erik

  2011-01-01

  Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demens och kännetecknas av intracellulärt neurofibrillärt trassel (NFT) bestående av proteinet tau och extracellulära plack, uppbyggda av peptiden amyloid beta (Aβ). En växande skara studier har börjat peka mot att AD är en hjärnspecifik typ av diabetes. Insulinresistens följt av hyperinsulinemi och hyperglykemi är kännetecken för diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och har visat sig vara en riskfaktor för AD. Insulin, ett hormon som kontrollerar...

 17. Massmedias påverkan på unga vuxnas attityd och val kring oral hälsa

  Barnardo, Josefin; Ingvarsson, Malin

  2017-01-01

  Syfte: Studiens syfte var att utforska tv och internets påverkan avseende synen på, intresset för samt val kring oral hälsa hos unga vuxna vid Jönköping University. Metod: En pappersenkät delades ut till 100 unga vuxna vid Jönköping University i åldrarna 20-30 år. Av dessa var 66 kvinnor, 33 män och 1 med annan könsidentitet. Enkäten bestod av 10 frågor rörande tidskonsumering av tv och internet samt i vilken grad dessa medier påverkar synen på och intresset för oral hälsa. Frågorna berörde ä...

 18. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 19. REACH - effekter för europeisk industri och miljön

  Karlsson, Angelica

  2007-01-01

  REACH är EU:s nya kemikalielag vilken ska försöka att få till en säkrare kemikaliehantering. Målet med denna rapport har varit att se vilka effekter som REACH kan ge för europeisk industri och miljön, och framför allt att undersöka vilka möjliga fördelar som REACH skulle kunna ge inom dessa områden. De slutsatser som dragits är att: - Den viktigaste fördelen med REACH är att en tillförlitlig källa byggs upp med utökad information kring kemikalier som idag används på den europeiska marknaden. ...

 20. Sportsligt pris - ekonomisk kris? : En kvalitativ studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.

  Björnfot, Erik; Wright, Kim

  2014-01-01

  TitelSportsligt pris – Ekonomisk kris? En studie om svenska idrottsAB och deras ekonomiska situation.ProblemformuleringIdrott har idag gått från att vara lek och spel till att bli en ekonomisk marknad med stora möjligheter. Svenska idrottsföreningar har överlag visat dåliga ekonomiska resultat de senaste åren. Detta gäller även de idrottsföreningar som valt att bilda ett idrottsAB, varav nästan alla visat dåliga ekonomiska resultat. Studien undersöker vilka åtgärder svenska idrottsAB kan vidt...

 1. Kontextbaserad information genom iBeacon : En implementation i iOS och Android

  2014-01-01

  I dagsläget växer behovet av rätt information vid rätt plats, kontextbaserad information. Med hjälp av iBeacon kan man till en stor utsträckning förse det här behovet med en lösning. I uppsatsen undersöks användningsområden för iBeacon och idéer för hur man kan utveckla lösningar med hjälp av iBeacon. Ett koncept kommer att implementeras för att distribuera kontextbaserad information på mässor. Konceptet utvecklades till iOS och Android. Applikationerna tar hjälp av en webbtjänst för att unde...

 2. Study and orientation of the Mt. Oche `Dragon House' in Euboea, Greece

  Theodossiou, E.; Manimanis, V. N.; Katsiotis, M.; Papanikolaou, D.

  2009-07-01

  In southern Euboea, Central Greece, there are several megalithic buildings known as ‘drakospita’ (or dragon houses) whose builders and purpose are unknown. On 22 March 2002 and 4 July 2004 we visited the bestpreserved of all drakospita on top of Mt. Oche, measured its dimensions and calculated its orientation based on the azimuth of sunset and moonrise. A Sirius-rise orientation corresponding to ca 1100 B.C., not inconsistent with previous archaeological dating based on artefacts found inside the structure, indicates a religious/astronomical purpose for the building. It could probably be argued that at least the famous drakospito at Mt. Oche was not only a place of worship but also an ancient astronomical observatory.

 3. Valberedningen : Kodens länk mellan ägare och styrelse

  Frisk, Emelie; Johansson, Sabina; Nyqvist, Wictoria

  2007-01-01

  Avsikten med studien är att undersöka relationen mellan valberedning, ägare och styrelse samt utifrån detta studera vilken roll valberedningen har, enligt den Svenska Koden. Vi har utgått ifrån en deduktiv ansats, där vi både har genomfört en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa studien baseras på djupintervjuer av ledamöter i svenska börsnoterade företag, medan den kvantitativa undersökningen resulterar i en statistisk undersökning, som utgår från bolagsstyrningsrappor...

 4. Car-Pi – Analys och guidning för bra bilkörning

  Hasan, Ali; Araby Salem, Ahmed

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete var att skapa ett serverprogram i en enkortsdator som arbetar i realtid för att kunna hjälpa människor att köra mer ekonomiskt och miljövänligt i deras vardag. Detta var ett av målen ställda av produktbeställaren Ziggy Creative Colony. Ett mer långsiktigt mål från beställaren är att datorn skall installeras i en bil och kopplas till bilens on-board diagnostic-II (OBD-II)-uttag. Datorn ska sedan, via OBD-II, kunna samla information som till exempel hastighet, acc...

 5. The ether lipid ET-18-OCH3 increases cytosolic Ca2+ concentrations in Madin Darby canine kidney cells.

  Jan, C R; Wu, S N; Tseng, C J

  1999-07-01

  The effect of the ether lipid 1-O-octadecyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine (ET-18-OCH3) on the intracellular free Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in Madin Darby canine kidney (MDCK) cells was studied using fura-2 as the Ca2+ probe. In Ca2+ medium, ET-18-OCH3 induced a significant rise in [Ca2+]i at concentrations between 10-100 microM with a concentration-dependent delay of 45-175 s. The [Ca2+]i signal was composed of a gradual rise and a sustained plateau. In Ca2+-free medium, ET-18-OCH3 (10-100 microM) induced a Ca2+ release from internal Ca2+ stores with a concentration-dependent delay of 45-175 s. This discharge of internal Ca2+ triggered capacitative Ca2+ entry in a concentration-dependent manner. This capacitative Ca2+ entry was not inhibited by econazole (25 microM), 1-[beta-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]-4-methoxyphenethyl]-1H-imidazole hydrochloride (SKF96365; 50 microM), nifedipine (10 microM), verapamil (10 microM), diltiazem (10 microM) and cadmium (0.5 microM). Methyl 2-(phenylthio)ethyl-1,4-dihydro-2,4,6-trimethylpyridine-3,5-dicarboxylat e (PCA-4248), a platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist, inhibited 25 microM ET-18-OCH3-induced [Ca2+]i rise in a concentration-dependent manner between 1-20 microM, with 20 microM exerting a complete block. The [Ca2+]i rise induced by ET-18-OCH3 (25 microM) was not altered when the production of inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) was suppressed by the phospholipase C inhibitor U73122 (2 microM), but was partly inhibited by the phospholipase D inhibitor propranolol (0.1 mM) or the phospholipase A2 inhibitor aristolochic acid (20-40 microM). In Ca2+-free medium, pretreatment with 25 microM ET-18-OCH3 completely depleted the endoplasmic reticulum Ca2+ pump inhibitor thapsigargin-sensitive Ca2+ store. In contrast, pretreatment with thapsigargin abolished 0.1 mM ATP-induced [Ca2+]i rise without altering the ET-18-OCH3-induced [Ca2+]i rise. This suggests that ET-18-OCH3 depleted thapsigargin

 6. Theory of mind, språkliga förmågor och ickeverbal intelligens hos barn mellan tre och fyra års ålder : Översättning och validering av Theory of Mind Scale

  Grape, Amelie; Sandstig, Sara

  2012-01-01

  Theory of mind är att kunna tillskriva andra människor mentala tillstånd som förklarar deras beteenden. Dessa mentala tillstånd kan röra sig om uppfattningar, intentioner eller känslor.    Theory of Mind Scale är en bedömningsskala utformad av Wellman och Liu (2004), som undersöker olika nivåer av theory of mind. Theory of Mind Scale är uppbyggd i skalsteg med stigande svårighetsgrad. Syftet med föreliggande studie var att översätta Theory of Mind Scale från engelska till svenska samt valider...

 7. Natural product ginsenoside 25-OCH3-PPD inhibits breast cancer growth and metastasis through down-regulating MDM2.

  Wei Wang

  Full Text Available Although ginseng and related herbs have a long history of utility for various health benefits, their application in cancer therapy and underlying mechanisms of action are not fully understood. Our recent work has shown that 20(S-25-methoxyl-dammarane-3β, 12β, 20-triol (25-OCH(3-PPD, a newly identified ginsenoside from Panax notoginseng, exerts activities against a variety of cancer cells in vitro and in vivo. This study was designed to investigate its anti-breast cancer activity and the underlying mechanisms of action. We observed that 25-OCH(3-PPD decreased the survival of breast cancer cells by induction of apoptosis and G1 phase arrest and inhibited the growth of breast cancer xenografts in vivo. We further demonstrated that, in a dose- and time-dependent manner, 25-OCH(3-PPD inhibited MDM2 expression at both transcriptional and post-translational levels in human breast cancer cells with various p53 statuses (wild type and mutant. Moreover, 25-OCH(3-PPD inhibited in vitro cell migration, reduced the expression of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT markers, and prevented in vivo metastasis of breast cancer. In summary, 25-OCH(3-PPD is a potential therapeutic and anti-metastatic agent for human breast cancer through down-regulating MDM2. Further preclinical and clinical development of this agent is warranted.

 8. Apoptosis induced by (di-isopropyloxyphoryl-Trp)2-Lys-OCH3 in K562 and HeLa cells

  Feng Liu; Shi-Ying Liu; Ping Xu; Zhen-Hua Xie; Guo-Ping Cai; Yu-Yang Jiang

  2008-03-01

  According to the method used in our laboratory, our group synthesized (DIPP-Trp)2-Lys-OCH3. It inhibited the proliferation of K562 and HeLa cells in a dose- and time-dependent manner with an IC50 of 15.12 and 42.23 M, respectively. (DIPP-Trp)2-Lys-OCH3 induced a dose-dependent increase of the G2/M cell population in K562 cells, and S cell population in HeLa cells; the sub-G0 population increased dramatically in both cell lines as seen by PI staining experiments using a FACS Calibur Flow cytometer (BeckmanCoulter, USA). Phosphatidylserine could significantly translocate to the surface of the membrane in (DIPP-Trp)2-Lys-OCH3-treated K562 and HeLa cells. The increase of an early apoptotic population was observed in a dose-dependent manner by both annexin-FITC and PI staining. It was concluded that (DIPP-Trp)2-Lys-OCH3 not only induced cells to enter into apoptosis, but also affected the progress of the cell cycle. It may have arrested the K562 and HeLa cells in the G2/M, S phases, respectively. The apoptotic pathway was pulsed at this point, resulting in the treated cells entering into programmed cell death. (DIPP-Trp)2-Lys-OCH3 is a potential anticancer drug that intervenes in the signalling pathway.

 9. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 10. En skola för alla : Arbetssätt och pedagogik för att möta elever som fått diagnoserna ADHD och Asperger syndrom

  Rydh, Malin; Jonsson, Susanne

  2011-01-01

  Syftet med denna studie var att dels undersöka synen på en skola för alla och dels att ta reda på olika uppfattningar om fungerande arbetssätt för elever med diagnoserna ADHD och Asperger syndrom. Forskningen har en kvalitativ ansats med intervju som metod för datainsamlingen. En slutsats som kan dras av denna studie är att det är av stor vikt att rektorer, lärare och specialpedagoger har kunskaper gällande vilket pedagogiskt förhållningssätt som lämpar sig för arbetet med elever som har de n...

 11. MKB and SMB in the Northern countries[Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Radiactive waste disporal]; MKB och SMB i Norden

  Broden, K. [Studsvik RadWaste AB (Sweden); Andersson, K. [Krinta konsult (Sweden)

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 12. Arbetsmotivation och belöning : Vad påverkar motivationen hos receptionisterna i hotellkedjan X?

  Sundman, Annina

  2015-01-01

  Motivation och motiverade anställda är nyckeln till ett framgångsrikt företag. För att nå så bra resultat som möjligt måste de anställda vara motiverade, känna att de och deras arbetsprestationer uppskattas samt att deras ansträngningar är lönsamma. Belöning är en positiv form av uppmärksamhet och bekräftelse som företag kan använda sig av för att motivera sina anställda. Syftet med arbetet är att få veta om de receptionister som arbetat i Helsingfors i hotellkedjan X är motiverade, om de för...

 13. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 14. Marknadsföringsautomation – en beskrivning av erfarenheter och implementering i ett företag

  Peurala, Sofia

  2017-01-01

  Allt fler B2B företag investerar i marknadsföringsautomation för att nå potentiella kunder effektivare och öka försäljningen. Marknadsföringsautomation ansluter flera marknadsföringskanaler så som sociala medier, e-mail marknadsföring och innehållsmarknadsföring. Detta examensarbete kommer att handla om hur man tog i bruk marknadsföringsautomation i Företag X, vad man måste ta hänsyn till i övergången och vilka resultat implementeringen av detta system medförde. Detta arbete är en kvalitativ ...

 15. Logistik och just-in-time - En utvärdering av OF Bygg i Umeå.

  Wikner, Per

  2017-01-01

  Denna studie behandlar logistik och materialhantering med fokus på just-in-time-leveranser (JIT). Via intervjuer har data samlats in för att besvara forskningsfrågan; hur arbetar OF med JIT idag och finns det möjligheter till förbättring? Idag använder de inte JIT i någon större utsträckning, men ser en potential i metoden. Det framkom flera eventuella hinder för en renodlad implementering av JIT, främst relaterade till resurser och planering. Resultatet av studien blev att det finns möjlighe...

 16. Rabatt- och upplevelsesajters civilrättsliga ansvar vid konsumentköp : särskilt om rabattsajten Groupon

  Johansson, Fredrik; Ernebratt, Niclas

  2013-01-01

  En ny trend inom internethandeln är företeelsen av så kallade rabatt- och upplevelsesajter. På den svenska marknaden är Groupon marknadsledande rabattsajt samtidigt som LiveIt anses störst inom upplevelseförmedling. Affärskonceptet – att marknadsföra priserbjudanden eller upplevelser och sedan hänvisa konsumenter vidare till leverantörer – har tagits efter av en rad aktörer och den nya trenden får antas fortsätta en tid framöver. Det faktum att den aktuella typen av förmedling är relativt ny ...

 17. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 18. A General Method for Imine Formation Using B(OCH2CF3)3.

  Reeves, Jonathan T; Visco, Michael D; Marsini, Maurice A; Grinberg, Nelu; Busacca, Carl A; Mattson, Anita E; Senanayake, Chris H

  2015-05-15

  Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate [B(OCH2CF3)3] was found to be a mild and general reagent for the formation of a variety of imines by condensation of amides or amines with carbonyl compounds. N-Sulfinyl, N-toluenesulfonyl, N-(dimethylamino)sulfamoyl, N-diphenylphosphinoyl, N-(α-methylbenzyl), and N-(4-methoxyphenyl) aldimines are all accessible using this reagent at room temperature. The reactions are operationally simple, and the products are obtained without special workup or isolation procedures.

 19. En jämförelse mellan betongarmeringsverktygen i TEKLA Structures och ADT

  Johansson, Madeleine

  2009-01-01

  Vid uppritandet av byggmodeller på WSP Group i Norrköping använder man idag två program: TEKLA Structures och AutoCAD Architecture. En av anledningarna till detta är att armeringsverktyget Impact Reinforcement i AutoCAD Architecture fungerar bättre än armeringsverktygen i TEKLA Structures. Då man behöver armering i en TEKLA Structures modell exporteras denna till AutoCAD Architecture där armeringsjärnen sedan ritas in. Jag har därför undersökt skillnaderna mellan de båda programmens armerings...

 20. "Enkelt uttryckt är svaret krig, krig och återigen krig"

  Persson, Hans-Åke

  2016-01-01

  EU är det senaste i en lång rad av försök att på olika sätt ena Europa. De flesta har kommit till som fredsprojekt. Idag kan den tanken uppfattas som otidsenlig för nya generationer av européer, som sätter möjligheten till jobb och en egen meningsfull framtid i första rummet. Det skriver Hans-Åke......-Åke Persson, professor i modern europeisk historia....

 1. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 2. Electrochemical aspects on corrosion in Swedish reactor containments; Elektrokemiska aspekter paa korrosion i svenska reaktorinneslutningar

  Ullberg, Mats [Studsvik Nuclear AB, SE-611 82 Nykoeping (Sweden)

  2006-10-15

  Post-stressed concrete is used in all Swedish nuclear reactor containments. Steel in concrete is normally protected from corrosion by the highly alkaline pore solution in concrete. A passive film develops on the surface of steel in contact with the pore solution. However, corrosion may still occur under special circumstances. It is therefore desirable to monitor the corrosion status of the containment. A review of the corrosion experience with steel in concrete strongly suggests that the potential problem of most concern for the Swedish reactor containments is cavity formation during grouting of tendons and of penetrations in the containment wall. Cavities break the contact between alkaline grout and steel. Corrosion is then possible, provided the relative humidity is high enough. Normal methods for inspection of the corrosion status of steel reinforcement in concrete are not applicable to very heavy structures like reactor containments. Since inspections are difficult to carry out, it is important that they be focused on the most susceptible portions of the containment. This report is an attempt to assemble potentially useful background information. The original intention was to focus on electrochemical methods of investigation. When it was realized that the potential use of electrochemical methods was limited, the scope of the review was broadened. The present as well as previous investigations indicate that nondestructive testing of grouted tendons is the outstanding problem in the condition assessment of Swedish nuclear reactor containments. Grouted tendons are also used in a very large number of bridges built since the early 1950s. The experience gained in connection with bridges has therefore been investigated. The need for a testing method for grouted tendons in bridges has long been strongly felt and development work has been in progress since the early 1970-ies, for example within the Strategic Highway Research Project in the Unite States. Potential methods for nondestructive testing have been evaluated a number of times. No practical testing method for grouted tendons in bridges has thus far been developed or is in its final state of development. To investigate the corrosion status of a grouted tendon, typically a nondestructive method is first used to detect cavities in the duct. An inspection hole is then drilled and the corrosion status of the tendons investigated using an endoscope. Finally, the cavity is grouted using vacuum injection. Selected nondestructive methods have been tested on the Barsebaeck 1 containment within the CONMOD project. High energy radiography was found to be a useful method for detecting cavities in grout. To inspect the corrosion status within cavities, an inspection hole was first drilled. An endoscope was then used. A factor strongly affecting the corrosion rate of a non-passivated steel surface in concrete is the relative humidity. The corrosion rate is high at a relative humidity of 95-98 %, but negligible at a relative humidity of 70 %. In the CONMOD project, a relative humidity of approx. 80 % was measured at the position of the tendons in the Barsebaeck 1 containment. Relative humidity is initially high in concrete, but decreases with time. In heavy designs, like nuclear reactor containments, the concrete dries extremely slowly. In the opinion of the author, a nondestructive testing method for grouted tendons cannot be expected to be available in the foreseeable future. The available alternative is to use intrusive testing in a limited number of places. It is then particularly important to select the places where testing is performed in the best possible way. The selection should be made in a stepwise process. The following procedure is suggested. 1. Calculate the temperature distribution in the containment wall. 2. Measure the relative humidity at selected points within the wall. 3. Map out where cavities in the grout are most probable (vents, etc). 4. Select a number of points where at the same time the relative humidity is high and cavity formation probable. 5. Perform radiography. 6. Drill an inspection hole and investigate the corrosion status using fiber optics if a cavity is indicated. 7. Grout the cavity using vacuum injection. Condition assessment of grouted tendons is a major challenge. However, a well performed grouting provides superior protection against corrosion. Non-grouted tendons are considerably more at risk. The condition assessment of non-grouted tendons in the Swedish nuclear reactor containments must be adapted accordingly.

 3. Functional characterization of the gene FoOCH1 encoding a putative α-1,6-mannosyltransferase in Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

  Li, Min-Hui; Xie, Xiao-Ling; Lin, Xian-Feng; Shi, Jin-Xiu; Ding, Zhao-Jian; Ling, Jin-Feng; Xi, Ping-Gen; Zhou, Jia-Nuan; Leng, Yueqiang; Zhong, Shaobin; Jiang, Zi-De

  2014-04-01

  Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) is the causal agent of banana Fusarium wilt and has become one of the most destructive pathogens threatening the banana production worldwide. However, few genes related to morphogenesis and pathogenicity of this fungal pathogen have been functionally characterized. In this study, we identified and characterized the disrupted gene in a T-DNA insertional mutant (L953) of FOC with significantly reduced virulence on banana plants. The gene disrupted by T-DNA insertion in L953 harbors an open reading frame, which encodes a protein with homology to α-1,6-mannosyltransferase (OCH1) in fungi. The deletion mutants (ΔFoOCH1) of the OCH1 orthologue (FoOCH1) in FOC were impaired in fungal growth, exhibited brighter staining with fluorescein isothiocyanate (FITC)-Concanavalin A, had less cell wall proteins and secreted more proteins into liquid media than the wild type. Furthermore, the mutation or deletion of FoOCH1 led to loss of ability to penetrate cellophane membrane and decline in hyphal attachment and colonization as well as virulence to the banana host. The mutant phenotypes were fully restored by complementation with the wild type FoOCH1 gene. Our data provide a first evidence for the critical role of FoOCH1 in maintenance of cell wall integrity and virulence of F. oxysporum f. sp. cubense. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 4. Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik

  Bent Illum

  2009-08-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från den svenska grundskolans slöjdundervisning, årskurs 5. Studien är relaterad till ”Komolärprojektet” (Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker som är finansierat genom det svenska Vetenskaps­rådet. Som hjälpmedel för att skildra hur kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik kan formuleras använder vi oss av videoinspelade klassrums­observa­t­ioner. Fokus för analysarbetet är klassrumskommunikationen å den ena sidan och elevernas interaktion med material och redskap å den andra. Slöjd är ett påtagligt kommunikativt ämne på flera vis. Elever bygger upp en egen erfarenhetsvärld när de själva får erfarenheter av hur ”tillräckligt mjuk” känns genom att se, känna och uppleva med kroppen. Lärande­situationerna ger tillgång till tidigare erfarenheter, både egna och andras. Under social interaktion, tillsammans med redskap och material, återskapas och nyskapas ett kollektivt minne. Slöjdkunnandet förvärvas i interaktion med omvärlden, tanke och handling byggs in i upplevelserna.

 5. STRATEGISK STYRNING AV PORTFÖLJER MED UTVECKLINGSPROJEKT : EN MODELL SOM GENOM STRATEGISKA STYRMEDEL OCH PROJEKTPARAMETRAR KOPPLAR SAMMAN PROJEKTPORTFÖLJHANTERING MED STRATEGI

  Hall, Johan; Fraenkel, Patrick

  2016-01-01

  Examensarbetets mål har varit att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier. För att uppnå målet gavs studien syftet att förklara en process samt vilka styrmedel och parametrar som skapar en projektportföljhantering med koppling till strategin. Bakgrunden till syftet grundas både empiriskt och i vetenskapen. Den empiriska grunden sammanfattas i fyra utmaningar som identifierats genom en...

 6. När är redovisningskvalitén bäst? : I ett frikopplat system eller ett samband mellan redovisning och beskattning?

  Hannell, Jakob; Helas, Nina

  2009-01-01

  Ända sedan 1920 har vi i Sverige genom lagstiftningen haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det kanske klaraste sambandet är det så kallade materiella sambandet som fastslår att det beskattningsbara resultatet för näringsverksamhet baseras på företagets årsredovisning, så länge den anses uppfylla kraven på god redovisningssed. Sambandet mellan redovisning och beskattning har debatterats flitigt under framförallt 1990- talet och 2004 tillsattes av regeringen en utredning ...

 7. Unga vuxnas upplevelser av Internet Communities : En studie om hur virtuell gemenskap kan utveckla socialt kapital och lärande

  Tefera, Behailu

  2011-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser unga vuxna har beträffande den virtuella gemenskapen på Internet communities och hur det påverkar deras hälsa och lärande. Studien grundar sig på folkhälsopedagogiskt perspektiv och bygger på en kvalitativ studie. Under genomförandet av arbetet har åtta individer deltagit i individuella intervjuer. I bakgrunden belyser jag hur den teknologiska utvecklingen förändrar det sociala samspelet i samhället. Ökande kommunikation via Internet...

 8. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 9. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 10. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 11. Bankernas kreditprocess för privatpersoner : En studie om/hur Baselregelverket och andra regelverk har påverkat kreditprocessen

  Dalhäll, Caroline; Wass, Cecilia

  2012-01-01

  Bakgrund: 1990-talskrisen och dagens finanskris har liknande uppkomst som härleds till alltför generös utlåning. Som följd uppkom stora kreditförluster i majoriteten av bankerna. För att öka riskmedvetenheten hos bankerna samt för att stabilisera den finansiella ekonomin finns myndigheter och kommittéer som övervakar och sätter regler för hur bankverksamheten skall fungera.      Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om, och i så fall hur, kreditgivningsprocessen mot privatpersoner ...

 12. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 13. "They don´t care about us!" : Aftonbladets och Dagens Nyheters framställning av Michael Jackson bortgång

  2010-01-01

  Den 25 juni 2009 dog en av världens mest kända artister, Michael Jackson. Detta orsakade stora rubriker i massmedierna och fans över hela världen sörjde. Denna uppsats handlar om hur Michael Jacksons bortgång framställdes i av de största tidningarna i Sverige, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi formulerade följande frågeställningar: Hur framställs och vinklas Michael Jacksons bortgång i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter? I vad mån skiljer sig framställningen och vinklingen mellan de båda...

 14. Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning: peer learning och patientfokuserad handledning

  Mariette Bengtsson

  2013-01-01

  Full Text Available Vården står idag inför en rad utmaningar inte minst ekonomiskt och en allt större del av befolkningen är 80 år eller äldre. Behovet av hälso- och sjukvårdspersonal kommer därmed att vara fortsatt hög och samverkan mellan olika professioner och organisationer behöver stärkas. Det betyder att det är nödvändigt att implementera pedagogiska modeller som främjar samarbete och personcentrerad vård redan tidigt i utbildningarna. I sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Högskola är flera modeller för studentaktivt lärande implementerade i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU. Den första modellen, Peer learning, är en handledningsmodell som bygger på strategier där studenterna lär från och av varandra. Den andra modellen är Patientfokuserad handledning vilken ger studenten möjlighet att följa patienters väg genom vården. Syftet med de pedagogiska modellerna är att studenterna ska kunna skapa djupare vårdrelationer och förberedas inför den kommande yrkesrollen genom att träna reflektion, kritiskt tänkande och samarbete. Vi planerar just nu ett större forskningsprojekt för att mer genomgripande utvärdera såväl peer learning som patientfokuserad handledning där även patienters upplevelse av att vårdas i en studentaktiv modell ska inkluderas. 

 15. Prestationer på WAIS-IV Symbolletning mellan studenter med och utan Kanjikunskap

  Herrman, Simon

  2015-01-01

  Tidigare forskning har visat att individer uppväxta i Japan presterar bättre än individer uppväxta i USA på test avsedda att mäta spatial förmåga. En hypotes till varför har varit att en intensiv exponering för och kunskap om bildmässigt komplicerade skrifttecken (Kanji), skapar gynnsamma förutsättningar för prestationer på test av spatial förmåga. Föreliggande studie undersökte om det fanns ytterligare kognitiva domäner där Kanjikunskap kunde vara av fördel. Universitetsstudenter från Japan ...

 16. Tar du emot mig när jag faller? : fall och mottaganden i dansfostran

  Joffs, Jennifer

  2013-01-01

  Denna avhandling är en del av ett lärdomsprov för Åbo yrkeshögskolas danslärarexamen (YH). Den konstnärliga delen av lärdomsprovet är en koreografi för två dansare – Lennä lohtuni,kaadu kanssani – som framförs under Köydet irti!-festivalen 10–19.5.2013 i Åbo YH:s konstakademis Köysiteatteri. Den skriftliga delen av lärdomsprovet syftar till att beskriva dansfostran inte enbart genom ord utan genom rörelse, närmare bestämt: fall och mottaganden. Det inledande kapitlet ger en inblick i varf...

 17. Ungdomars sociala lärande och kommunikation genom strategispelet League of Legends : en etnografisk studie om socialt lärande och kommunikation bland tonårskillar

  Hennix, Ylva

  2014-01-01

  Detta examensarbete, som skrivits inom området media vid Konstfack ägnas åt tonårskillars sociala lärande i strategispelet League of Legends. Jag har undersökt hur ungdomarna kommunicerar med varandra och vilka olika metoder de använder för att inskaffa kunskap som är nödvändigt för att utvecklas som League of Legendsspelare. Jag har utgått från kvalitativa intervjuer med tre femtonåriga killar och etnografiskt orienterade videodokumentationer som bas för min undersökning. Socialsemiotisk teo...

 18. Miljövänligt och prisvärt eller slitet och äckligt? : En undersökning om unga vuxnas attityder till second hand-kläder

  Kristoffersson, Anna

  2015-01-01

  Många av de miljöproblem som finns idag går att koppla till produktion-och konsumtionsvanor. Att konsumera på ett hållbart sätt är vitalt för att ett samhälle ska kunna försörja framtida generationer utan att förbruka jordens resurser helt. Unga vuxna har en viktig roll att spela när det kommer till att utveckla samhället i en miljömässigt hållbar riktning. Hur de väljer att konsumera har och kommer ha stor påverkan på miljön. Att köpa kläder på second hand är ett sätt att bedriva en mer håll...

 19. Valet av kostundersökningsmetod påverkar resultatet : En jämförelse mellan frekvensenkäter och kostregistreringar där barns intag av energi och vitamin D studerats

  Björk, Amanda; Lindblom, Linnea

  2013-01-01

  Bakgrund Frekvensenkät (FFQ) och kostregistrering är två vanliga kostundersökningsmetoder. För varje metod finns det felkällor och idag finns ingen fulländad kostundersökningsmetod. Genom att undersöka skillnader mellan kostundersökningsmetoder ökar förståelsen för att metoderna kan ge olika resultat. Vid kostundersökningar då näringsintag som t.ex. intag av vitamin D studeras, är det viktigt att ta hänsyn till energiintag. Detta för att ett missvisande energiintag kan ge ett felaktigt näring...

 20. Animering på webben : En jämnförande studie av CSS och jQuery i deras gemensamma funktionsområde för animering

  Dahlberg, Hannes

  2013-01-01

  En experimentell ansats till att jämföra animeringar för webben utförda med JavaScriptsbiblioteket jQuery och animeringsmetoder för stilmallsverktyget CSS3. Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där information angående HTML, DOM, CSS, CSS3, JavaScript och jQuery presenteras som står i relation till experimenten. Detta följs av de faktiska experimenten och ett resultat som kategoriseras i tre delar: teknisk, praktisk och visuell analys. Dessa reflekteras med ett resultat som framhäver CSS ...

 1. Framtidens energieffektiva förskola : Gestaltning och formgivning av en naturförskola i passivhusteknik

  Lööv, Sofia

  2013-01-01

  Daggkåpan är en förskola som projekterats i passivhusteknik. Förskolan är en naturförskola, vilket främst innebär att i stort sett all verksamhet bedrivs utomhus. Byggnaden är i två plan vilket gör att tomtarean kan utnyttjas till mer utomhusvistelse. Förutsättningar för att bedriva verksamheten inomhus finns även. Utomhusmiljön och inomhusmiljön hos Daggkåpan smälter samman och barnen kan lätt ta ett steg ut till naturen från sina hemvister. Detta innebär att antalet utgångar ökar. En solcel...

 2. Att bygga ett starkt varumärke i teori och praktik : En fallstudie av iPod

  Van Ly, David; Hamza, Pako

  2009-01-01

  Denna uppsats är en fallstudie med fokus på huruvida iPod uppfyller det teoretiska krav som föreligger för ett starkt varumärke. Apple är ett företag med ett varumärke som anses vara ett av de starkaste i världen och därför finner vi det intressant att studera hur de har gått tillväga när det gäller mp3- spelaren iPod. Det är av intresse att studera just iPod då det är en produkt som har lyckats när man ser till försäljningssiffror och produktens ställning på marknaden....

 3. Apoptosis induced by(DIPP-L-Leu)2-L-Lys-OCH3 in K562 cells

  2003-01-01

  Apoptosis as a mechanism of deleting cells from tissues plays an important role in physiological and varieties of pathological situations, especially cancer conditions. In order to search for tumor cells apoptosis inducers, the inhibition effects on K562 cells of N-phosphoryl dipeptide methyl esters were studied by MTT assays, and (DIPP-L-Leu)2- L-Lys-OCH3 was the compound which had the best activity. From the studies of the typical apoptotic morphologic changes, DNA agarose gel electrophoresis, and flow cytometry analysis, it could be concluded that (DIPP-L-Leu)2- L-Lys-OCH3 could induce apoptosis of K562 cells in a dose-dependent manner, and the IC50 was 22.66 mol/L according to MTT assays.

 4. Han/Hon/Hen : en intervjustudie om genus, könsroller och könsneutrala ord

  Nilsson, Kamilla

  2012-01-01

  I denna intervjustudie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att ta reda på hur pedagoger resonerar kring genus, könsroller och könsneutrala ord på förskolan. Intervjuerna har jag genomfört utifrån frågeställningar som tar upp pedagogers medvetenheten kring språk som genusformare, hur och vad de gör för att motverka de traditionella könsrollerna samt användningen av könsneutrala ord på förskolan. Resultatet visar att pedagogerna ser på barnen som individer istället för bärare av ge...

 5. Direct synthesis of amides from carboxylic acids and amines using B(OCH2CF3)3.

  Lanigan, Rachel M; Starkov, Pavel; Sheppard, Tom D

  2013-05-03

  B(OCH2CF3)3, prepared from readily available B2O3 and 2,2,2-trifluoroethanol, is as an effective reagent for the direct amidation of a variety of carboxylic acids with a broad range of amines. In most cases, the amide products can be purified by a simple filtration procedure using commercially available resins, with no need for aqueous workup or chromatography. The amidation of N-protected amino acids with both primary and secondary amines proceeds effectively, with very low levels of racemization. B(OCH2CF3)3 can also be used for the formylation of a range of amines in good to excellent yield, via transamidation of dimethylformamide.

 6. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 7. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 8. CH3OCH3 in Orion-KL: a striking similarity with HCOOCH3

  Brouillet, N; Baudry, A; Peng, T -C; Favre, C; Wootten, A; Remijan, A J; Wilson, T L; Combes, F; Wlodarczak, G

  2012-01-01

  We used several data sets from the Plateau de Bure Interferometer to map the dimethyl ether emission in Orion-KL with different arcsec spatial resolutions and different energy levels to compare with our previous methyl formate maps. Our data show remarkable similarity between the dimethyl ether (CH3OCH3) and the methyl formate (HCOOCH3) distributions even on a small scale (1.8"x0.8" or about 500 AU). This long suspected similarity, seen from both observational and theoretical arguments, is demonstrated with unprecedented confidence, with a correlation coefficient of maps of 0.8. A common precursor is the simplest explanation of our correlation. Comparisons with previous laboratory work and chemical models suggest the major role of grain surface chemistry and a recent release, probably with little processing, of mantle molecules by shocks. In this case the CH3O radical produced from methanol ice would be the common precursor (whereas ethanol, C2H5OH, is produced from the radical CH2OH). The alternative gas pha...

 9. Astronomical Orientations Of Dragon Houses (Laka Palli, Kapsala, Oche) And Armena Gate (Euboea, Greece)

  Liritzis, I.; Artelaris, G.

  The preliminary investigation of the astronomical orientation of monuments at Styra, southern Euboea, includes the triple so called 'dragon house' complex at Laka Palli, one dragon house at Kapsala and one on the summit of Mount Oche, and a monumental gate in the megalithic fortification wall at Armena. Recent luminescence testing dates these remains to approximately the Classical period with apparent re-use in Roman and later times. Thus far no definite astronomical orientation has been determined in the layout of the structures and no celestial stone markers or similar features have been found associated with the dragon houses, however, the relationship of significant stars, constellations and solar stands was well known in antiquity, and the limited results presented here suggests the possibility for further investigation. This study, which considered possible orientations related to sun rise and sun set for the summer and winter solstice, as well as, alignments towards equinoxes and major bright stars and constellations, did observe a general preference for a southern orientation at most of the sites and a possible feature for time observations in the dragon house complex at Laka Palli.

 10. Datorer som förändringsredskap i dagens undervisning : en studie kring hur IKT inflytande i utbildningssektor påverkade undervisning och lärande

  Ågren, Emy Svetlana

  2013-01-01

  Användning av datorer och Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) har förändrat människors sätt att kommunicera och utbyta information i många områden. Utbildningssektor är en av sektorer där IKT spelar en stor roll. Under de senaste åren införde utbildningssektorn många nya teknologier för att stödja undervisnings- och inlärningsmetoder. Synen på undervisning och lärande förändrades radikalt med hjälp av IKT. Tidigare forskning påpekar att IKT utvecklar studerandes olika förmågor, ...

 11. Läxans vara eller icke vara i matematikundervisningen. : Påverkas elevers prestation och motivation av matematikläxor?

  2014-01-01

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att se hur forskare ser på läxan i allmänhet och i synnerhet matematikläxan. Med ett fokus på vilka olika typer av läxor det finns både i allmänhet men även inom matematikämnet. Fokus har även legat på hur läxor i matematik påverkar elevers motivation och prestation i matematikämnet.  Studien består av tolv artiklar och rapporter som använts för att besvara frågeställningarna. Vi har fokuserat på studier gjorda på elever i årskurs 4-6, ...

 12. Resursfördelning på BUP: vilka blir patienter under en längre tid och varför?

  Söderlund Alm, Maria

  2010-01-01

  Andelen barn som uppfyller en psykiatrisk diagnos är ca 15 % men endast 5 % har kontakt med BUP. För att belägga hur befintliga resurser inom BUP används har denna studie undersökt vilka barn mellan 5 och 15 år som blev patienter på BUP i 24 månader eller mer. Alla (n=323) nya patienter på BUP i Västerås och Sala 2006 ingick i studien. Data från intagningen erhölls avseende extrovert och introvert beteende, funktionsnivå, påverkan på familjen samt negativa livserfarenheter. Barn som behandlad...

 13. Stress bland unga : En kvantitativ studie om högstadieelevers upplevda stress och vad som är den främsta orsaken

  Antfolk, Charlotta

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur stress tar sig uttryck hos unga samt undersöka om unga idag upplever stress och vad som är den främsta orsaken. Undersökningen är gjord i form av en kvantitativ undersökning bland 40 högstadieelever i åldern 13-14. Datainsamlingen gjordes i form av en elektronisk enkät som bestod av 34 frågor vilka behandlade stress inom familj, skola och fritid. I den teoretiska delen beskrivs vad stress egentligen är, hur den visar sig hos unga och va...

 14. Hudvård- och sårbehandling till patienter i samband med extern strålbehandling. En litteraturstudie.

  2015-01-01

  Bakgrund: Strålbehandling är en vanlig behandlingsform vid cancersjukdom och hälften av alla cancerpatienter får någon form av strålbehandling, antingen extern eller intern strålbehandling. Hudreaktioner vid strålbehandling kan inte undvikas men med rätt omvårdnadsåtgärder kan man minska symptomen. Hudbiverkningar kan vara till stort besvär och förorsaka obehag hos patienten. Det finns fortfarande oklarheter i hur dessa bäst kan förebyggas och, när de uppstår, bäst lindras. Syfte: Syftet var ...

 15. Lika vård, men inte för alla. En litteraturstudie om flyktingars erfarenheter av hälso- och sjukvård

  Henriksson, Ida; Svensson, Susanne

  2014-01-01

  Bakgrund: Det finns 45 miljoner flyktingar i världen. Många flyktingar har svåra upplevelser bakom sig som kan påverka hälsan och de skattar sin hälsa som dålig. Flyktingar möter många hinder när de söker vård. Trots grundläggande rättigheter om bästa uppnåeliga hälsa för alla är vården för flyktingar godtycklig. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva flyktingars erfarenheter av hälso-och sjukvård. Metod: Kvalitativa resultat ur sex kvalitativa och tre mixed-methodstudier kvalit...

 16. Hötorksanläggning i södra Finland – planering och utvärdering av lönsamhet

  Wikner, Mats

  2015-01-01

  Syftet med föreliggande arbete är dels att undersöka vilka olika alternativ som finns för att bygga en hötork till en gård i Kyrkslätt i södra Finland, dels att utvärdera hötorkens eventuella lönsamhet. Arbetet har karaktären av en fallstudie, i den meningen att lönsamhetsberäkningarna snarast gäller för den specifika modellgården, där det i dagsläget bedrivs hästverksamhet och spannmålsodling. Gården har 65 hästar och 75 ha odlingsmark. Arbetet bygger på intervjuer (med tillverkare och ...

 17. En dag med vin och historia : Utveckling av en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning

  Salminen, Helen

  2013-01-01

  Dagens resenärer är allt mera intresserade av lokal producerad vin och mat. Under 1990-talet växte enoturismen fram som en nisch och efter alkohollagförändringen 1995 kunde enoturismen också slå rot i Finland. Idag finns det 25 vingårdar runtom i Finland, majoriteten av dessa ligger i södra Finland. Syftet med detta examensarbete är att genom tjänsteutveckling skapa en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning där jag sammanbinder Åbolands Skärgård och enoturismen. För att kunna utveckla denna...

 18. Övervikt och fetma i barndomen : En översyn över riskfaktorer relaterat till barnhälsovårdens insatser

  Dalevall, Camilla; Efraimsson, Malin

  2008-01-01

  Bakgrund: Bland barn har övervikten fördubblats från år 1982 till år 2002. Personal inom mödra- och barnavårdscentralen har en betydelsefull roll i preventionsarbetet genom att tidigt i livet fånga upp de barn som ligger i riskzonen för att senare i livet utveckla övervikt och fetma. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva tidiga riskfaktorer för utvecklandet av övervikt och fetma hos barn. Vidare var syftet att undersöka om barnhälsovården belyste dessa riskfaktorer, samt jämföra det...

 19. Hur arbetar man i förskolan med fysik med de minsta? : En intervjustudie med förskollärare och förskolechefer.

  Billman, Emil

  2014-01-01

  Syftet med undersökningen är att se på fysik med de minsta barnen på förskolan, hur det uppfattas och hur det arbetas med. Har man bra material för att arbeta med fysik och känner man att man kan det? Metoden som används i undersökningen är intervjuer av det kvalitativa slaget. Fyra förskollärare och två förskolechefer intervjuades utifrån 2 frågescheman som skiljde sig lite åt ifall man var förskollärare eller förskolechef.  Resultatet visade att förskollärarna ansåg att de inte hade så jätt...

 20. Musik i samband med venprovtagning för att lindra stress och smärta hos patienten : En interventionsstudie

  Vasberg, Anna; Holm, Lina

  2014-01-01

  Bakgrund: En av sjuksköterskans grundläggande uppgifter är att lindra patientens lidande i samband med vård. Lugn musik har visat sig vara ett effektivt verktyg för att minska patienters upplevelser av stress och smärta vid flera procedurer inom sjukvården. Parametrar som hjärtfrekvens och blodtryck kan påverkas av musiken. Frisättning av hormoner och signalsubstanser kan minska patientens känslor av obehag av olika slag. Venös blodprovtagning utförs rutinmässigt på vårdcentra...

 1. Traditionell matematikundervisning duger väl? : En litteraturstudie om alternativa undervisningsmetoder i matematik och hur dessa kan påverka elevers prestationer i och attityder till matematik.

  2016-01-01

  Utifrån vår erfarenhet är traditionell undervisning den undervisningsmetod som används främst i de svenska klassrummen. Lärarutbildningen har till största del haft en kritisk inställning till traditionell undervisning. Syftet i denna litteraturstudie är därför att granska vilka alternativa undervisningsmetoder forskning skriver om i matematikämnet. Vidare granskas hur dessa undervisningsmetoder kan påverka elevers prestationer i och attityder till matematik. Litteraturstudien har genomförts g...

 2. Studie över värme-, kyl- och kondenseringsförmågan på ett externt värme- och kylpaket kopplat till en torktumlare

  Rezk, Kamal

  2007-01-01

  KBAB har som önskemål att minska energianvändningen i deras fastigheter genom att minska på energiåtgången i deras tvättstugor. Genom att integrera kondenseringsvärmet i fastighetens värmesystem samt att minska fukthalten i tvättstugorna kan det åstadkommas. Torkning av kläder har tidigare skett med två typer av torktumlare, avluftare och kondensortumlare. I avluftaren värms rumsluft upp i torktumlaren, efter den torkat kläder evakueras luften ut. I kondensortumlaren recirkuleras luften där f...

 3. Att förebygga stora översvämningar : reflektioner om språk och mening i ett flerspråkigt och interdisciplinärt sammanhang

  Avery, Helen

  2009-01-01

  Artikeln redogör för en intervjustudie som gjordes med 15 internationella studenter på ett mastersprogram med inriktning mot hållbar utveckling, där undervisningen ägt rum på engelska. Studenterna frågades i individuella intervjuer på engelska hur de ansåg att stora översvämningar kunde förebyggas. En intentional-expressiv dialogstruktur anpassades till att innefatta frågor om hur nyckeluttryck i deras svar kunde uttryckas på studenternas modersmål. Studenterna fick sedan jämföra och kontrast...

 4. Självbild, studier och social träning : om stödinsatser för skoltrötta tonårstjejer.

  2004-01-01

  Detta är en kvalitativ studie med intervjuer med fem anställda inom skolverksamhet för att stötta elever med socio-emotionell problematik. Fyra verksamheter har undersökts - två inom grundskolan och två inom gymnasieskolan. Syftet med studien är att undersöka vilka insatser som finns för flickor med allvarliga skolsvårigheter som beror på socioemotionella problem. Insatsernas innehåll, arbetssätt och målsättning studeras ur ett personalperpektiv. Reslutatet presenteras i åtta kategorier som ...

 5. Distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes : En kvalitativ intervjustudie

  Erlandsson, Emma; Johnson, Marit

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskans arbete med, och erfarenhet av livsstilsförändringar hos patienter med pre-diabetes inom primärvården. Metod var en empirisk intervjustudie med en kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer utfördes, intervjumaterialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultatet visade att patienter med pre-diabetes oftast upptäcktes i samband med årskontrollen hypertoni eller då de sökte för andra besvär. Blods...

 6. Katt och hund ska bli vår kund! : En studie om Cura apotekets ambition att bli husdjursägarnas favoritapotek

  2010-01-01

  Datum: 2010-03-22 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Författare: Kristina Flintull, Malin Severin Handledare: Nazeem Seyed-Mohamed Titel: Katt och hund ska bli vår kund! En studie om Cura apotekets ambition att bli husdjursägarnas favoritapotek. Syfte: Med Cura apoteket som uppdragsgivare syftar studien till att undersöka vilka kvaliteter företaget bör framhäva i sin marknadsföring för att bearbeta och bli ICA Maxi:s kundsegment husdjursägares favoritapotek. Studien utreder även h...

 7. Mygg och Bti i nedre Dalälven : Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram

  Nilsson, Christer; Malm-Renöfält, Birgitta

  2009-01-01

  Denna rapport redovisar uppdraget att granska den vetenskapliga uppföljningen avmyggkontrollprogrammet i nedre Dalälven. Rapporten beskriver hur frågorna iuppföljningsprogrammet besvarats samt diskuterar relevansen av de frågor somingått i uppdraget. Det konstateras att den vetenskapliga uppföljningen av eventuellaeffekter av spridning av Bti brustit i försöksdesign och analys. Det insamladematerialet ger inte underlag för de slutsatser som dragits. De frågor som ingått iuppdraget har därmed ...

 8. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH(2)CHCH(2) radical intermediate.

  Fitzpatrick, Benjamin L; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim Jr-Min

  2008-08-28

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH(2)CHCH(2), a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH(2)CHCH(2) radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH(2)CHCH(2) radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcalmol. To elucidate the product channels resulting from the OCH(2)CHCH(2) radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C(3)H(4)O (acrolein)+H, C(2)H(4)+HCO (formyl radical), and H(2)CO (formaldehyde)+C(2)H(3). A small signal from C(2)H(2)O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at me=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C(2)H(5)+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 9. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 10. Muon spin relaxation investigation of tetranuclear iron(III) Fe_4(OCH_3)_6(dpm)_6 molecular cluster

  Procissi, D.; P. Arosio; Orsini, F.; Marinone, M.; Cornia, A.; Lascialfari, A.

  2009-01-01

  We present a study of the spin dynamics of Fe_4(OCH_3)_6(dpm)_6 single molecule magnet by means of SQUID magnetization and muon relaxation (µ^(+)SR) measurements. In longitudinal field µ^+SR experiments performed at magnetic fields H=200, 1000 Oe, the muon asymmetry P(t) could be fitted by means of three components, the first constant, the second fast relaxing through a quasiexponential decay, and the third, the slowest relaxing, showing an exponential decay. The slowest muon relaxation rate ...

 11. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 12. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 13. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 14. "Alla är inte som jag?" : En diskussion kring kommunikation och samarbete som aktuella kompetenser för restonomen i turistbranschen utifrån en förståelse för personlighetstyper

  Björkgren, Emilia

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att diskutera kommunikation och samarbete som aktuella sociala kompetenser för restonomen i turistbranschen. I diskussionen kommer personlighetsformuläret Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) presenteras som ett verktyg för restonomen att utveckla sina kommunikations- och samarbetsfärdigheter. En del av syftet är även att anordna en temadag för restonomstuderande som behandlar och främjar dessa kompetenser. Metoden som använts är litteraturgenomgång. Teor...

 15. Atmospheric chemistry of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3

  Østerstrøm, Freja From; Wallington, Timothy J.; Andersen, Mads Peter Sulbæk

  2015-01-01

  Smog chambers with in situ FTIR detection were used to measure rate coefficients in 700 Torr of air and 296 ± 2 K of: k(Cl+(CF3)2CHOCH3) = (5.41 ± 1.63) × 10(-12), k(Cl+(CF3)2CHOCHO) = (9.44 ± 1.81) × 10(-15), k(Cl+CF3C(O)OCH3) = (6.28 ± 0.98) × 10(-14), k(OH+(CF3)2CHOCH3) = (1.86 ± 0.41) × 10......3C(O)OCH3 (16 ± 2)%, CF3C(O)CF3 (4 ± 1)%, and C(O)F2 (45 ± 5)%. The primary oxidation product (CF3)2CHOCHO reacts with Cl atoms to give secondary products (molar yields): CF3C(O)CF3 (67 ± 7)%, CF3C(O)OCHO (28 ± 3)%, and C(O)F2 (118 ± 12)%. CF3C(O)OCH3 reacts with Cl atoms to give: CF3C(O)OCHO (80...... ± 8)% and C(O)F2 (6 ± 1)%. Atmospheric lifetimes of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3 were estimated to be 62 days, 1.5 years, and 220 days, respectively. The 100-year global warming potentials (GWPs) for (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3 are estimated to be 6, 121, and 46...

 16. Handledningens vad, hur och varför – interaktionella mönster med fokus på röst

  Hanna Sveen

  2013-03-01

  Full Text Available Självständiga arbeten har fått en allt mer central roll i svensk högre utbildning, och därför får även handledning av dessa av större betydelse. Trots att det finns viss forskning som rör handledning av självständiga arbeten är det ovanligt med empirisk forskning av själva handledningspraktiken, d v s vad som görs, hur det görs och varför. Vi vill koppla dessa frågor till pedagogiska aspekter som stöttning, perspektivprövning och studentens självständighet. Vi undersöker därför det vi kallar handledningspraktiken vilken utgörs av all interaktion mellan handledare och student. Fokus för den här artikeln ligger dock på handledningssamtal. Genom att använda språkvetenskapliga angreppsätt vill vi belysa ett av de interaktionella mönster som vi har identifierat i handledningssamtalen, nämligen samma persons användning av olika röster. Vi utgår från Bahktins röstbegrepp för att studera hur röst operationaliseras i samtalen och ger dem dialogisk karaktär. 

 17. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 18. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 19. Förbättringsarbete inom eftermarknadsflödet i en verkstadsindustri : Identifiering, strukturering och prioritering av förbättringsförslag för kortare ledtider

  Green, Linnéa

  2016-01-01

  Detta projekt har genomförts under våren 2016 som ett examensarbete för högskole- ingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Den största delen av arbetet utfördes på BAE Systems Bofors ABs eftermarknads- avdelning i Karlskoga. Där gjordes intervjuer och observationer för att kartlägga det nuvarande flödet och tillämpa metoder kring ett förbättringsarbete som studerats under projektets för...

 20. Språkbarriärer mellan vårdpersonal och personer med invandrarbakgrund. : En litteraturöversikt utifrån vårdpersonalens perspektiv

  Osein, Michelle; Jafary, Somayeh

  2016-01-01

  Bakgrund: Ett problem som ofta uppstår i mötet mellan vårdpersonal och invandrare som inte kan det inhemska språket i olika delar av världen är språkbarriärer. Syfte: Litteraturöversikten har som syfte att beskriva språkbarriärer mellan invand- rare och vårdpersonal med dess följder och hantering. Metod: Kvalitativ metod användes och datainsamling gjordes genom läsning av ve- tenskapliga artiklar som handlade om språkbarriärer i olika delar av världen. Efter kvalitetsgranskn...

 1. Characterization of Cu(II) and Cd(II) resistance mechanisms in Sphingobium sp. PHE-SPH and Ochrobactrum sp. PHE-OCH and their potential application in the bioremediation of heavy metal-phenanthrene co-contaminated sites.

  Chen, Chen; Lei, Wenrui; Lu, Min; Zhang, Jianan; Zhang, Zhou; Luo, Chunling; Chen, Yahua; Hong, Qing; Shen, Zhenguo

  2016-04-01

  Soil that is co-contaminated with heavy metals (HMs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) is difficult to bioremediate due to the ability of toxic metals to inhibit PAH degradation by bacteria. We demonstrated the resistance mechanisms to Cu(II) and Cd(II) of two newly isolated strains of Sphingobium sp. PHE-SPH and Ochrobactrum sp. PHE-OCH and further tested their potential application in the bioremediation of HM-phenanthrene (PhA) co-contaminated sites. The PHE-SPH and PHE-OCH strains tolerated 4.63 and 4.34 mM Cu(II) and also showed tolerance to 0.48 and 1.52 mM Cd(II), respectively. Diverse resistance patterns were detected between the two strains. In PHE-OCH cells, the maximum accumulation of Cu(II) occurred in the cell wall, while the maximum accumulation was in the cytoplasm of PHE-SPH cells. This resulted in a sudden suppression of growth in PHE-OCH and a gradual inhibition in PHE-SPH as the concentration of Cu(II) increased. Organic acid production was markedly higher in PHE-OCH than in PHE-SPH, which may also have a role in the resistance mechanisms, and contributes to the higher Cd(II) tolerance of PHE-OCH. The factors involved in the absorption of Cu(II) or Cd(II) in PHE-SPH and PHE-OCH were identified as proteins and carbohydrates by Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy. Furthermore, both strains showed the ability to efficiently degrade PhA and maintained this high degradation efficiency under HM stress. The high tolerance to HMs and the PhA degradation capacity make Sphingobium sp. PHE-SPH and Ochrobactrum sp. PHE-OCH excellent candidate organisms for the bioremediation of HM-PhA co-contaminated sites.

 2. The acid-catalyzed rearrangement CH3Oo --> oCH2OH and its involvement in the dissociation of the methanol dimer radical cation; A Quid pro Quo reaction

  Burgers, P.C.; Ruttink, P.J.A.

  2005-01-01

  The barrier for the radical isomerization CH3Oo --> oCH2OH is calculated by CBS-QB3 to be 29.7 kcal mol-1 and lies higher (by 5.7 kcal mol-1) than the dissociation limit CH2O+Ho. Hence, CH3Oo does not isomerize to the more stable oCH2OH on its own. However, this barrier is reduced to 15.8 kcal mol-1

 3. Analys av SWMM-CAT och möjligheten att tillämpa SWMM-CAT i Sverige

  2015-01-01

  Under det närmaste seklet kommer Sverige att vara med om en klimatförändring med en ökad nederbörd upp mot 40 % i delar av landet. Översvämningar kommer bli vanligare och kraftigare skyfall under kortare perioder är det största hotet mot ett fungerande avrinningssystem. De mängder dagvatten som ska hanteras i stadsbebyggelse kan vara mycket stora på grund av att grönytor har bytts ut mot hårdgjorda ytor.   SWMM-CAT (Storm Water Management Model – Climate Adjustment Tool) är ett program som ka...

 4. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 5. Det var en gång... : - en praktisk studie om kreativitet och styling av sagokaraktärer

  Nordström, Nina; Svanfors, Anni

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att kreativt styla och fotografera fem modeller till på förhand utvalda sagokaraktärer. Vi kommer att sammanställa bilderna till en inspirationsbok, som visar hur man kreativt kan tolka traditionella sagokaraktärer på ett nytt sätt. Arbetet ger oss en möjlighet att vidareutveckla kunskaperna som vi har samlat under utbildningens gång. Inspirationsboken visar konkret vårt kunnande, men den kan även användas av såväl branschmänniskor som andra i behov av inspir...

 6. A single-molecule magnet featuring a parallelogram [Dy4(OCH2-)4] core and two magnetic relaxation processes.

  Liu, Cai-Ming; Zhang, De-Qing; Zhu, Dao-Ben

  2013-10-01

  An alkoxido-bridged tetranuclear Dy(iii) complex, [Dy4(H3L)2(OAc)6]·2EtOH {, H6L = 1,3-bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane}, has been solvothermally synthesized and characterized. An X-ray crystallographic study revealed that complex possesses a novel "parallelogram" [Dy4(OCH2-)4] core, and a new binding mode η(3):η(3):η(1):η(1):η(1):η(2):μ(4) of the Bis-tris propane ligand was observed. Magnetic investigations indicated that it is a single-molecule magnet (SMM), showing two distinct magnetic relaxation processes with the energy barriers of 44 K and 107 K, respectively. Such a two-step magnetic relaxation process could be well described by the sum of two modified Debye functions.

 7. Berättelser som redskap för att föra och följa resonemang

  Camilla Björklund

  2016-10-01

  Full Text Available Abstract: The aim of this study is to identify different ways of reasoning when preschool children create stories based on a given theme and with both a traditional and an unfamiliar framework for stories. 17 children participated in the study and the analysis shows three different ways to create stories: 1 stories with a fairy tale structure; 2 expressionist and fragmented accounts; 3 stories focusing on weather and seasonal changes. The cultural tools that children are offered (structure of a story are used by some children to create traditional stories, but not as a tool for creating new forms of stories. The results show that children’s knowledge of the content within the stories and their conceptual understanding seem to play an important role for the ways in which the structure of stories are used as tools for reasoning.Sammadrag: Syftet med denna studie är att klargöra olika sätt att resonera när förskolebarn själva konstruerar berättelser utifrån ett givet tema och inför en traditionell och en mer kontroversiell form för berättelser. 17 barn deltog i studien och analysen visar på tre olika sätt att konstruera berättelser: 1 Berättelser med sagostruktur; 2 Expressionistiska och fragmentariska redogörelser; 3 Berättelser med fokus på väder- och årstidsväxlingar. Det kulturella redskap som barnen erbjuds (berättelsestrukturen används av en del av barnen för att skapa traditionella berättelser, men inte som stöd för nyskapade former av berättelser. Resultaten visar att barn kunnande om innehållet i berättelserna och begreppsförståelse tycks spela en betydelsefull roll för hur barns berättelser används som redskap för resonemang.

 8. Substrate Market. Compilation and analysis of substrate market; Substratmarknadsanalys. Sammanstaellning och analys av substratmarknaden

  Holgersson, Pernilla (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sweden)); Newborg, Aase; Hellstroem, Chris (Kan Energi Sweden AB (Sweden)); Mc Cann, Michael; Oestervall, Sara Linnea (Vattenfall Power Consultant AB (Sweden)); Fagerstroem, Erik (Lund Univ., Faculty of Engineering, LTH (Sweden)); Thomten, Maria (Swedish Univ. of Agricultural Sciences (Sweden))

  2011-10-15

  A great potential exists to produce more biogas from anaerobic digestion in Sweden and local authorities are working to develop the required production, distribution and retail systems to aid the realisation of such potential. Vaestra Goetaland, which lies on the west coast of Sweden, has a goal to produce 1,2 TWh of biogas each year by 2020 and by 2013, intends to produce 0,3 TWh each year. Skaane in the south of Sweden, has a similar goal to produce 1,4 TWh of biogas each year by 2020. The goal of the project for which this study was initiated, is to define the regional market for biogas substrate in order to determine current supply and demand and predict supply and demand in 2020. The individual substrate types that are included in this study are organic domestic waste (household, restaurants and other food retail), industrial waste products, and animal manure from agriculture. Crops are not included in the study, nor is sewage sludge. Biogas produced via biomass gasification is also not covered. The geographical limit of the study is set to cover biogas plants in Skaane, Halland och Vaestra Goetaland as well as Vaermland, Oerebro, Joenkoeping, Kronoberg and Blekinge. A series of interviews carried out with personnel from the biogas plants reveal that 70 % of the plants experience competition for substrate material. Animal slaughter waste is much sought after for use in Co-digestion plants in Skaane and Halland whereas only one plant in Vaestra Goetaland uses such waste. Plant owners revealed that plants in Vaestra Goetaland use between 50% and 100% organic domestic waste. None of the contacted plants in Vaestra Goetaland use animal manure whereas for biogas plants in Skaane and Halland, use of manure varies between 8% and 80%. The interview results show that waste fired power plants are a considerable competitor for substrate originating from the food industry waste. Competition for substrate has increased over recent years especially for those substrates

 9. Kvinnlig könsstympning : Hur kvinnlig könsstympning kan förklaras och förstås som ett sociologiskt fenomen.

  2006-01-01

  Kvinnlig könsstympning uppmärksammades i västvärlden på 1970-talet då invandringen till väst från länder där könsstympning praktiseras ökade. När Waris Dirie gav ut sin självbiografiska bok En blomma i Afrikas öken 1999 kom könsstympning åter på tapeten. Eftersom könsstympning är en sedvänja som praktiserats i tusentals år världen över och fortfarande utövas i flera länder idag, väcktes ett intresse att ta reda på omständigheterna kring fenomenet. Vart, hur och varför uppstod denna till synes...

 10. Framtidens hållbara elbilskoncept : En jämförande LCA-studie mellan en elbil och en bränslecellsbil

  Ulin, Sofia; Wiebert, Julia

  2015-01-01

  Transportsektorn så som den ser ut i dagens samhälle är inte hållbar då den står för ungefär 30 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Detta beror framför allt på att fossila bränslen utgör det främsta drivmedlet inom transportsektorn, och alternativa lösningar måste därför undersökas. Två sådana alternativ är elbilar och bränslecellsbilar. För att ta reda på vilket av dessa elbilskoncept som har störst möjlighet att skapa en utsläppsfri transportsektor har liv...

 11. SpecialBVC : En hjälp för barn och föräldrar vid uppfödningsproblem?

  2016-01-01

  Bakgrund: Upp till 25 % av alla barn har någon gång under uppväxten någon typ av uppfödningsproblem.  Begreppet uppfödningsproblem brukar innefatta någon form av svårighet med att suga, tugga och svälja och delas ofta in i olika kategorier beroende på symtombild eller tänkt orsak. Symtomen eller den möjliga orsaken får sedan avgöra hur man väljer att behandla problemet. Spektrumet är stort vid uppfödningsproblem, alltifrån svårigheter som inte leder till några egentliga hälsorisker för barnet...

 12. Relevansen av ett högt proteinintag : En systematisk litteraturstudie för vuxna idrottare och den allmänna befolkningen

  Helenelund, Fredrik

  2015-01-01

  I det här arbetet undersöktes proteinintagets inverkan på hälsan och prestationsförmågan hos idrottare och den allmänna befolkningen. Många vuxna äter betydligt mera proteiner än vad som rekommenderas för dem. Forskningar har också visat att många idrottare inte vet hur mycket proteiner de bör äta för att optimera sin prestationsförmåga. Det är också osäkert hur en långvarig proteinrik kost påverkar hälsan. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Syftet med arbetet är att göra en ...

 13. Design of peptides with alpha,beta-dehydro residues: pseudo-tripeptide N-benzyloxycarbonyl-DeltaLeu-L-Ala-L-Leu-OCH3.

  Makker, Jyoti; Dey, Sharmistha; Kumar, Pravindra; Singh, Tej P

  2002-04-01

  The title peptide N-benzyloxycarbonyl-DeltaLeu-L-Ala-L-Leu-OCH(3) [methyl N-(benzyloxycarbonyl)-alpha,beta-dehydroleucyl-L-alanyl-L-leucinate], C(24)H(35)N(3)O(6), was synthesized in the solution phase. The peptide adopts a type II' beta-turn conformation which is stabilized by an intramolecular 4 --> 1 N-H* * *O hydrogen bond. The crystal packing is stabilized by two intermolecular N-H* * *O hydrogen bonds.

 14. Effects of different media supplements on the production of an active recombinant plant peroxidase in a Pichia pastoris Δoch1 strain

  Gmeiner, Christoph; Spadiut, Oliver

  2015-01-01

  Recombinant protein production in microorganisms is one of the most studied areas of research in biotechnology today. In this respect the yeast Pichia pastoris is an important microbial production host due to its capability of secreting the target protein and performing posttranslational modifications. In a recent study, we described the development of a robust bioprocess for a glyco-engineered recombinant P. pastoris strain where the native α-1,6-mannosyltransfrease OCH1 was knocked out (Δoc...

 15. Mild and Efficient Reagents for Oxidation of Alcohols: [MeOCH2(Ph3P]+[CrO3X]ֿ, (X=F, Cl

  Amir Lashgari

  2015-01-01

  Full Text Available Two fast, mild, and reasonable oxidizing agents, Methoxymethyltriphenylphosphonium Halochromates (VI, [MeOCH2(Ph3P]+ [CrO3X]ֿ (MMTriPPXC are synthesized. The preparations of Methoxymethyltriphenylphosphonium Halochromates are new and efficient reagents for the oxidation of primary and secondary alcohols to their corresponding carbonyl compounds in dichloromethane at ambient temperature. These are obtained with relatively short reaction times. The oxidants/substrates ratios of 1:1 are employed.

 16. Crystal Structure of a Threedimensional Coordination Polymer {[Ca3(μ5-OOCCH2OCH2COO)3(H2O)4]·4H2O}n

  2007-01-01

  A novel three-dimensional coordination polymer, {[Ca3(μ5-OOCCH2OCH2COO)3(H2O)4]·4H2O}n, has been synthesized with oxydiacetate as bridge ligand and structurally determined by X-ray crystallography. The crystal belongs to monoclinic, space group C2/c with a = 17.805(2), b = 9.3923(12), c = 17.255(2)(A), β = 107.838(5)°, V = 2746.8(6) (A)3, Mr = 660.58, C12H28Ca3O23, Dc = 1.597 g/cm3, μ = 0.695 mm-1, Z = 4, F(000) = 1376, GOOF = 1.027, R = 0.0303 and wR = 0.0660. In the complex there are two coordination modes for Ca(Ⅱ) ions, one coordinated by three μ5-OOCCH2OCH2COO2- bridge ligands together with two H2O molecules, and the other by five μ5-OOCCH2OCH2COO2- bridge ligands. In both coordination modes each Ca(Ⅱ) ion assumes a distorted dipentapyramidal CaO7 geometry; whereas each oxydiacetate is coordinated with five Ca(Ⅱ) ions and acts as a pentdentates bridge ligand.

 17. Motivation och vardagsrutiner i förhållande till träning : En studie om vuxnas motivation till träning

  Börjesson, Elin

  2014-01-01

  Allt fler människor blir överviktiga. Människor som sitter hemma i soffan och äter istället för att gåut och röra på sig. Det finns dock vissa som tar på sig träningskläderna och ger sig iväg för att träna,människor som på något vis nästan alltid finner motivationen till att röra på sig. Flera studier visarpå att träning är bra för hälsan så länge det är i lagom mängd. Syftet med den här studien är att tareda på vad som gör att vissa människor är motiverade till att träna. Hur de här människo...

 18. Structural analysis of HS(CD(2))(12)(O-CH(2)-CH(2))(6)OCH(3) monolayers on gold by means of polarization modulation infrared reflection absorption spectroscopy. progress of the reaction with bromine.

  Brand, Izabella; Nullmeier, Martina; Klüner, Thorsten; Jogireddy, Rajamalleswaramma; Christoffers, Jens; Wittstock, Gunther

  2010-01-05

  A self-assembled monolayer (SAM) on gold was formed with specifically perdeuterated hexaethylene glycol-terminated alkanethiol HS(CD(2))(12)(O-CH(2)-CH(2))(6)OCH(3) (D-OEG). The structure of the d-alkane and the oligoethylene glycol (OEG) parts of the molecule in a SAM was studied by means of polarization modulation infrared reflection absorption spectroscopy. The D-OEG monolayers are highly ordered and exist in a crystalline phase. The d-alkane chain adopts an all-trans conformation. Both, the d-alkane chain and long axis of the OEG part make an angle of 26.0 degrees +/- 1.5 degrees with respect to the surface normal, a value characteristic for the tilt of solid n-alkane thiols in the SAMs on Au. The positions of nu(as)(COC) and CH(2) wagging and rocking modes indicate a helical arrangement of the OEG chains. The D-OEG SAMs were exposed to 25 muM Br(2) in two ways: (i) by immersion into the Br(2) solution and (ii) in the galvanic cell Au|D-OEG SAM|25 muM Br(2) + 0.1 M Na(2)SO(4)|| 50 muM KBr + 0.1 M Na(2)SO(4)|Au. In the galvanic cell, the oxidant (Br(2)) is scavenged by a heterogeneous electron transfer reaction, slowing the reaction of D-OEG with Br(2). The slow progress of the reaction with Br(2) allowed us to draw conclusions about molecular rearrangements taking place during this reaction. The reaction with Br(2) starts on boundaries and/or defects present in the SAM. First, at the defect place, the alpha-C atom of the OEG chain reacts with Br(2) and the OEG part of the molecule is removed from the monolayer. In consequence an increase in disorder in the OEG part of the SAM is observed. The same mechanism of the reaction with Br(2) is applied for the d-dodecane alkanethiol part of the molecule. This reaction is slow, thus the order and the tilt of the hydrocarbon chain changes only a little during the reaction time.

 19. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 20. The effect of VUV radiation from Ar/O2 plasmas on low-k SiOCH films

  Lee, J.; Graves, D. B.

  2011-08-01

  The degradation of porous low-k materials, like SiOCH, under plasma processing continues to be a problem in the next generation of integrated-circuit fabrication. Due to the exposure of the film to many species during plasma treatment, such as photons, ions, radicals, etc, it is difficult to identify the mechanisms responsible for plasma-induced damage. Using a vacuum beam apparatus with a calibrated Xe vacuum ultraviolet (VUV) lamp, we show that 147 nm VUV photons and molecular O2 alone can damage these low-k materials. Using Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy, we show that VUV/O2 exposure causes a loss of methylated species, resulting in a hydrophilic, SiOx-like layer that is susceptible to H2O absorption, leading to an increased dielectric constant. The effect of VUV radiation on chemical modification of porous SiOCH films in the vacuum beam apparatus and in Ar and O2 plasma exposure was found to be a significant contributor to dielectric damage. Measurements of dielectric constant change using a mercury probe are consistent with chemical modification inferred from FTIR analysis. Furthermore, the extent of chemical modification appears to be limited by the penetration depth of the VUV photons, which is dependent on wavelength of radiation. The creation of a SiOx-like layer near the surface of the material, which grows deeper as more methyl is extracted, introduces a dynamic change of VUV absorption throughout the material over time. As a result, the rate of methyl loss is continuously changing during the exposure. We present a model that attempts to capture this dynamic behaviour and compare the model predictions to experimental data through a fitting parameter that represents the effective photo-induced methyl removal. While this model accurately simulates the methyl loss through VUV exposure by the Xe lamp and Ar plasma, the methyl loss from VUV photons in O2 plasma are only accurately depicted at longer exposure times. We conclude that other

 1. The effect of VUV radiation from Ar/O{sub 2} plasmas on low-k SiOCH films

  Lee, J; Graves, D B, E-mail: graves@berkeley.edu [Department of Chemical Engineering, University of California, Berkeley, CA 94720 (United States)

  2011-08-17

  The degradation of porous low-k materials, like SiOCH, under plasma processing continues to be a problem in the next generation of integrated-circuit fabrication. Due to the exposure of the film to many species during plasma treatment, such as photons, ions, radicals, etc, it is difficult to identify the mechanisms responsible for plasma-induced damage. Using a vacuum beam apparatus with a calibrated Xe vacuum ultraviolet (VUV) lamp, we show that 147 nm VUV photons and molecular O{sub 2} alone can damage these low-k materials. Using Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy, we show that VUV/O{sub 2} exposure causes a loss of methylated species, resulting in a hydrophilic, SiO{sub x}-like layer that is susceptible to H{sub 2}O absorption, leading to an increased dielectric constant. The effect of VUV radiation on chemical modification of porous SiOCH films in the vacuum beam apparatus and in Ar and O{sub 2} plasma exposure was found to be a significant contributor to dielectric damage. Measurements of dielectric constant change using a mercury probe are consistent with chemical modification inferred from FTIR analysis. Furthermore, the extent of chemical modification appears to be limited by the penetration depth of the VUV photons, which is dependent on wavelength of radiation. The creation of a SiO{sub x}-like layer near the surface of the material, which grows deeper as more methyl is extracted, introduces a dynamic change of VUV absorption throughout the material over time. As a result, the rate of methyl loss is continuously changing during the exposure. We present a model that attempts to capture this dynamic behaviour and compare the model predictions to experimental data through a fitting parameter that represents the effective photo-induced methyl removal. While this model accurately simulates the methyl loss through VUV exposure by the Xe lamp and Ar plasma, the methyl loss from VUV photons in O{sub 2} plasma are only accurately depicted at longer

 2. Etnografi som metod för att förstå något om lärande och identitet – en tvärvetenskaplig syn på slöjd

  Eva Ahlskog-Björkman

  2011-11-01

  Full Text Available Om man betraktar slöjd ur en nordisk kulturell synvinkel kan man säga att slöjden inte längre bara är ett hantverk utan är något som överförts också till utbildningens formella rum och vidare till storstadens informella rum. Inom aktuell slöjdpedagogisk forskning blir det därför tydligt att det finns behov att diskutera slöjdens betydelse både i och utanför skola och utbildning nu och i framtiden. Syftet med artikeln är att beskriva hur den slöjdpedagogiska forskaren kan använda etnografi som ett metodiskt angreppssätt. Artikelskribenterna1 är intresserade av två ytterligheter: slöjdaktiviteter i förskolan och slöjd i storstadens subkultur. Lärande och identitet betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv. För analysen används Foucaults diskursteori (1980, 1993, eftersom etnografin alltid är knuten till en kulturell kontext. I artikeln beskrivs datainsamling och analys-metoder med utgångspunkt i etnografisk forskning som kan tillämpas på det slöjdpedagogiska fältet. Teorin belyses genom exempel dels genom barns berättelser om sina upplevelser av artefakter som de själva skapat, dels genom aktivisters berättelser medierade genom deras artefakter. I fokus ligger en vald social inramning som överspänner både det formella och det informella rummet (Lave & Wenger, 2003. Artikeln visar hur man kan använda etnografisk metod som redskap för att lyfta fram hur de som gör slöjd lär sig färdigheter och hur de genom slöjd ger uttryck för sin identitet. Slöjd i detta sammanhang kan beskrivas som en kommunikativ estetisk gestaltning.Sökord: metod, slöjd, etnografi, kulturteori, diskursanalysURN:NBN:no-29954

 3. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 4. Försiktighetsprincipen och rättvisande bild : Hur påverkar införandet av verkligt värde-reglerna i IAS kvaliteten i redovisningen?

  Ekström, Henrik; Lagerling, Philip

  2006-01-01

  Den 1 januari 2005 trädde en ny redovisningsstandard ikraft som gäller inom EU för alla noterade bolag. De nya reglerna är influerade av den anglosaxiska redovisningstraditionen och har rättvisande bild som ett övergripande rättesnöre. För ett kontinentalt land som Sverige innebär detta en utmaning då landet varit präglat av ett mer legalistiskt synsätt företrätt av försiktighetsprincipen. Det nya synsättet öppnar för friare och mer subjektiva bedömningar och använder sig i större utsträcknin...

 5. Påverkan på elevers självförtroende och prestation av inkluderande och exkluderande stödundersvisning : En litteraturstudie om effekterna av inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom matematikundervisning

  2015-01-01

  Denna studie undersöker effekterna av ett inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom stödundervisningen i matematik i grundskolan. Fokus ligger på effekterna på elevernas självförtroende och deras prestationer i ämnet. Syftet är således att synliggöra vad forskningen säger om vilka effekter som finns. Resultatet visar att det finns fler fördelar än nackdelar med inkludering, till exempel finns fler lärare tillgängliga att hjälpa eleverna och sociala relationer är lättare att u...

 6. Lärares omdöme om och för elevers kunskapsutveckling : En innehållsanalys av skriftliga omdömen i matematik på specialskolor för döva elever och elever med hörselnedsättning

  Rudin, Maria

  2015-01-01

  Individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen är några av de dokumentationer som skolan är skyldig att upprätta, vars innehåll och språk kan avgöra hur texten uppfattas av de som läser dem. Forskning visar att elevers lärande kan påverkas av hur deras lärare skriver om dem, såväl kunskaps- som språkmässigt (Andréasson & Asplund-Carlsson, 2009; Asp-Onsjö, 2011). I rapporter från Skolverket (2010) och Skolinspektionen (2011), upprättade vid deras tillsyn av specialskolan för d...

 7. Disproportionation and thermochemical sulfate reduction reactions in S-H20-Ch4 and S-D2O-CH4 systems from 200 to 340 °C at elevated pressures

  Yuan, Shunda; Chou, I-Ming; Burruss, Robert A.

  2013-01-01

  Elemental sulfur, as a transient intermediate compound, by-product, or catalyst, plays significant roles in thermochemical sulfate reduction (TSR) reactions. However, the mechanisms of the reactions in S-H2O-hydrocarbons systems are not clear. To improve our understanding of reaction mechanisms, we conducted a series of experiments between 200 and 340 °C for S-H2O-CH4, S-D2O-CH4, and S-CH4-1m ZnBr2 systems in fused silica capillary capsules (FSCC). After a heating period ranging from 24 to 2160 hours (hrs), the quenched samples were analyzed by Raman spectroscopy. Combined with the in situ Raman spectra collected at high temperatures and pressures in the S-H2O and S-H2O-CH4 systems, our results showed that (1) the disproportionation of sulfur in the S-H2O-CH4 system occurred at temperatures above 200 °C and produced H2S, SO42-, and possibly trace amount of HSO4-; (2) sulfate (and bisulfate), in the presence of sulfur, can be reduced by methane between 250 and 340 °C to produce CO2 and H2S, and these TSR temperatures are much closer to those of the natural system (2O-CH4 system may take place simultaneously, with TSR being favored at higher temperatures; and (4) in the system S-D2O-CH4, both TSR and the competitive disproportionation reactions occurred simultaneously at temperatures above 300 °C, but these reactions were very slow at lower temperatures. Our observation of methane reaction at 250 °C in a laboratory time scale suggests that, in a geologic time scale, methane may be destroyed by TSR reactions at temperatures > 200 °C that can be reached by deep drilling for hydrocarbon resources.

 8. An organo-functionalized metal-oxide cluster, [VO6{(OCH2CH2)2N(CH2CH2OH)}6], with Anderson-like structure.

  Li, H; Swenson, L; Doedens, R J; Khan, M I

  2016-10-18

  A new polyoxovanadium cluster compound, [VO6{(OCH2CH2)2N(CH2CH2OH)}6]·0.5CH3CN, was synthesized and characterized by single-crystal X-ray diffraction analysis, FTIR and UV-vis spectroscopy, and TGA. The cluster is composed of a fully reduced cyclic {V6N6O18} framework, which adopts an Anderson-like structure and is comprised of a ring of six edge-sharing {VO5N} octahedra incorporating six {(OCH2CH2)2N(CH2CH2OH)} ligands. Two (OCH2CH2-) arms of each of the six triethanolamine ligands are directly incorporated into the oxometalate core and the third {-CH2CH2OH} arm remains pendant. In the condensed phase, the clusters form discrete hcp layers through inter-cluster hydrogen bonding. These layers stack through soft chemical interactions to form a 3D network structure. The neutral cluster, [VO6{(OCH2CH2)2N(CH2CH2OH)}6], is the isopolyoxovanadium analogue to the cationic clusters contained in a series of heteropolyoxovanadium compounds previously introduced by our laboratory, e.g., [LiVO6{(OCH2CH2)2N(CH2CH2OH)}6](+); its existence shows that a heteroatom is not required to form or stabilize the common organofunctionalized vanadium oxide framework: [VO6{(OCH2CH2)2N(CH2CH2OH)}6]. To the best of our knowledge, the isopolyoxovanadium and heteropolyoxovanadium clusters represent the first reported isopoly-heteropoly analogues in the polyoxometalate field. We compare the TGA profile, FTIR and UV-vis spectra of the new compound with two of its cationic heteropoly analogues.

 9. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 10. The remarkable dissociation chemistry of 2-aminoxyethanol ions NH2OCH2CH2OH+studied by experiment and theory

  Jobst, Karl J.; Ruttink, Paul J. A.; Terlouw, Johan K.

  2008-02-01

  Low-energy 2-aminoxyethanol molecular ions NH2OCH2CH2OH+ exhibit a surprisingly rich gas-phase ion chemistry. They spontaneously undergo five major dissociations in the microsecond timeframe, yielding ions of m/z 61, 60, 46, 32 and 18. Our tandem mass spectrometry experiments indicate that these reactions correspond to the generation of HOCH2CH(OH)+ (protonated glycolaldehyde), HOCH2C(O)H+ (ionized glycolaldehyde), HC(OH)NH2+ (protonated formamide), CH2OH2+ (the methylene oxonium ion) and NH4+. A mechanistic analysis of these processes using the CBS-QB3 model chemistry shows that the molecular ions undergo a 1,4-H shift followed by a facile isomerization into the ion-molecule complex [HOCH2C(O)H+]...[NH3] which acts as the reacting configuration for the five exothermic dissociation processes. Analysis of the D-labelled isotopomer ND2OCH2CH2OD+, in conjunction with our computational results, shows that proton-transport catalysis may be responsible for the partial conversion of the m/z 60 glycolaldehyde ions into the more stable 1,2-dihydroxyethene isomer HOC(H)C(H)OH+.

 11. Impact of Hydrocarbon Control in Ultraviolet-Assisted Restoration Process for Extremely Porous Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition SiOCH Films with k = 2.0

  Kimura, Yosuke; Ishikawa, Dai; Nakano, Akinori; Kobayashi, Akiko; Matsushita, Kiyohiro; de Roest, David; Kobayashi, Nobuyoshi

  2012-05-01

  We investigated the effects of UV-assisted restoration on porous plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) SiOCH films with k = 2.0 and 2.3 having high porosities. By applying the UV-assisted restoration to O2-plasma-damaged films with k = 2.0 and 2.3, the recovery of the k-value was observed on the k = 2.3 film in proportion to -OH group reduction. However, the k = 2.0 film did not show recovery in spite of -OH group reduction. We found that hydrocarbon content in the k = 2.0 film was significantly increased by the UV-assisted restoration compared with the k = 2.3 film. According to these findings, we optimized the UV-assisted restoration to achieve improved controllability of the hydrocarbon uptake in the k = 2.0 film and confirmed the recovery of the k-value for O2-plasma-damaged film. Thus, adjusting the hydrocarbon uptake was crucial for restoring extremely porous SiOCH film.

 12. A DFT study on the functionalization of a BN nanosheet with PCsbnd X, (PC = phenyl carbamate, X = OCH3, CH3, NH2, NO2 and CN)

  Beheshtian, Javad; Soleymanabadi, Hamed; Peyghan, Ali Ahmadi; Bagheri, Zargham

  2013-03-01

  By using density functional theory calculations, we investigated the chemical functionalization of a BN nanosheet with different organo-azo derivatives including PCsbnd X, (PC = phenyl carbamate, X = OCH3, CH3, NH2, NO2 and CN) in terms of geometric, energetic, and electronic properties. Reaction energies have been calculated to be in the range of 0.19 to 0.35 eV which is augmented by increasing the electron withdrawing characteristic of the functional groups so that the relative magnitude order is sbnd NO2 > sbnd CN > sbnd OCH3 > sbnd CH3 > sbnd NH2. The chemical functionalization leads to a decrease in HOMO/LUMO energy gap of BN sheet especially after adsorption of PCsbnd NO2 by about 1.88 eV. Conduction level and Fermi level of the BN sheet are shifted to lower energies upon the functionalization of the sheet with PCsbnd NO2 and PCsbnd CN, thus, it leads to an increment in work function of the sheet, impeding the field electron emission.

 13. Utdrag av brottsförebyggande rekommendationer för planering av rörelsestråk, rekreationsområden och andra offentliga områden

  Grønlund, Bo

  2004-01-01

  Trykt som bilag i Bo Grønlund: Synspunkter på trygghetsfrågor i Västra Eriksberg, Göteborg, augusti 2004, 28 sider, skrevet til Tryggare och Mänskligare Göteborg og Göteborgs Stadsbyggnadskontor som kommentar til aktuelt planforslag....

 14. De svenska nationella minoriteternas förekomst i läroböcker. : En analys av läroböcker i svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 4-6.

  Forslund, Elin

  2015-01-01

  År 2000 erkändes de fem svenska nationella minoriteterna (samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar) i och med att Sverige skrev under Europarådets ramkonvention om skydd förnationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels-eller minoritetsspråk. Med erkännandettillkom attskolorna blev skyldiga attundervisa om minoriteter. I denna analys har jag först klarlagt vilka skillnader som gjordes i läroplanen efter erkännandetav minoriteterna för att sedan analysera läroböcker...

 15. Undervisning på hög nivå: Fallstudiemetodikens möjligheter och begränsningar i undervisning inom företagsekonomi

  Mikael Lundgren

  2013-06-01

  Full Text Available Att åstadkomma högre nivåer av kunskap än ren faktakunskap brukar ses som ett viktigt mål för all undervisning. Trots olika taxonomier över kunskapsnivåer är det emellertid inte alltid klarlagt vad dessa kunskapsnivåer mer konkret innebär, särskilt inte i relation till ett specifikt ämne. Olika lärare har dessutom olika förväntningar både vad gäller undervisningens mål och dess medel, vilket påverkar deras undervisning. För att illustrera och diskutera detta presenteras i denna text en undersökning av vad som kännetecknar en student som behärskar ämnet företagsekonomi enligt ett antal universitetslärare verksamma i ämnet och hur de genom sin undervisning försöker främja högre nivåer av kunskap. Resultatet pekade på en förväntan om inte bara teoretisk förståelse, utan också förmåga till tillämpning av de teoretiska kunskaperna på olika former av verklighetsrelaterade problem. De vanligaste metoderna för att främja denna kunskap visade sig vara olika former av fallstudiemetodik med tillhörande seminariediskussioner, en form av metodik som de intervjuade också önskade allt mer. Fallstudiemetodiken granskas därefter närmare för att utröna dess potential för att stimulera lärande på hög nivå. Fallstudier visar sig ha en god potential för detta syfte, samtidigt som metodiken begränsas av kvaliteten i tillgängliga fall att studera, något som till en del kan kompenseras genom att använda så kallade levande fall. Samtidigt har fallstudiemetodiken begränsningar för att stimulera förståelse för företagsekonomi i termer av ämnets vetenskapliga utgångspunkter, något som också diskuteras i artikeln.

 16. Självkänsla hos daghemsbarn : En kvalitativ undersökning om hur barnträdgårdslärare bekräftar och stärker barnets självkänsla på daghem

  Fant, Sofia

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en barnträdgårdslärare kan stärka och bekräfta barnets självkänsla på daghem. Vilken syn och uppfattning finns det om självkänslan på daghem och hur kan man stödja barnen på bästa sätt när det gäller självkänslan? I detta examensarbete har jag genom litteratur tagit fram vad självkänsla är, men även olika definitioner kring självkänslan och hur miljön runt om kan påverka självkänslan hos barnet. I intervjuerna som blev gjorda framkom ...

 17. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 18. ”Våldsamma kvinnor och manlig sexism?” : En innehållsanalys om genusframställning i nutida musikvideor inom hiphop

  Ekström, Kristian

  2013-01-01

  Den här uppsatsen har som fokus att undersöka genusframställning inom nutidahiphopmusikvideor. De frågor som undersökningen ställer behandlar framförallt hurframställningen ser ut på både en översiktlig men även mer djupgående nivå inom kategoriernasexism, våld, dominans och nedstämdhet. Undersökningens teoretiska ramverk grundar sig istudier om semiotik, genusforskning, teorier om samhälleliga föreställningar samtmeningsskapande inom visuella medier. Undersökningen tar även upp flertalet tid...

 19. Flytande våtmark för dagvattenhantering i Rönningesjön, Täby kommun : Reningseffekt och framtidsutsikter

  Dunér, Veronica; Myhrberg, Therese

  2014-01-01

  Täby kommun har sommaren 2013 infört en för Sverige ny dagvattenreningsteknik i form av en flytande våtmark, som har anlagts i Rönningesjön. Tekniken kan förklaras som en hybrid, där de biologiska reningsprocesserna liknar en naturlig våtmark, medan anläggningen hydrologiskt fungerar mer som en sedimentationsdamm. Att våtmarken är den första i Sverige gör det extra intressant att utvärdera. I och med denna rapport har dels en specifik undersökning av anläggningen gjorts, med ...

 20. Zinklegering i åldrat och kylt tillstånd : Identifiering av parametrar som förändrar materialegenskaperna i Zamak5

  Lind, Sofia

  2015-01-01

  Bilsäkerhet är en viktig fråga i dagens samhälle. Det enklaste sättet att skydda sig vid en bilfärd är genom att använda säkerhetsbälte. En säkerhetsbältesrulle är uppbyggd av flera olika komponenter, en av dessa kallas torque tube som tar energi när kroppen fångas upp av bältet vid en eventuell kollison. Säkerhetsbältet ska skydda passagerarna i bilen i många år och vid olika temperaturer. Torque tuben är i detta fall gjuten i en zinklegering som heter Zamak5 som förändrar sina materialegens...

 1. För bra för ditt eget bästa : Ortorexia Nervosa och två sorters självkänsla

  Schlemowitz, Oscar

  2014-01-01

  Ortorexia Nervosa (ON) är ett sällsynt förekommande ämne inom dagens forskning. ON behandlar en besatthet av en viss typ av livsmedel som senare leder till social isolering. Studien genomfördes med syfte att undersöka om ON förekommer bland gymnasieelever, om bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla, vetskap om sitt eget BMI samt kön är kopplat till fenomenet. Undersökningen genomfördes med enkäter som mätte graden av ON samt självkänsla. Åttiofem gymnasieelever svarade på enkäterna. Resultat...

 2.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 3. Betydelsefulla aspekter i mötet mellan vårdpersonal och personer som är suicidnära - patienternas upplevelser : En litteraturstudie

  Berggren, Margareta; Ekdahl, Johanna

  2016-01-01

  Bakgrund: Globalt begår över 800 000 personer suicid varje år, det är en person var 40:e sekund. Av dessa är det cirka 1 100 personer som begår suicid i Sverige. Under det senaste decenniet har suicid minskat i alla åldersgrupper utom bland personer under 25 år. Suicid är den näst vanligaste orsaken till död hos 15-29 åringar. Det finns en klyfta i form av brist på kommunikation mellan vårdpersonal och personer som är suicidala. För att minska denna klyfta bör vårdpersonalen lyssna mer uppmär...

 4. Nel Noddings och omsorgsetiken

  Gunnel Colnerud

  2006-01-01

  Full Text Available NEL NODDINGS AND THE ETHICS OF CARE. Nel Noddings is one of the premierphilosophers of the ethics of care. Her elaboration of this ethics has resul-ted in a complex relation-based theory. Noddings defines care as a conti-nuing, reciprocal relationship between the carer and the cared-for. Thecaring relation is complete only if the cared-for confirms the value of thecare. The ethics of care attaches no importance to principles, since thecarer looks for guidance to the needs of the cared-for, rather than toprinciples of justice. Local and particular ethical decisions are seen as morevalid than universal principles. In this article I discuss a number of pro-blems by applying the ethics of care to all levels and aspects of schooling,from policy to the teacher–student relationship. More recently, Noddingsand philosophers who defend an ethics of justice, e.g. Strike, have agreedthat these theories are complementary. Noddings still argues, though, thatcare is the most adequate ethical theory for moral events in schools. Theconclusion drawn here is that neither the ethics of care nor the ethics ofjustice may be enough to guide teachers in their ethically demanding andcomplex practice.

 5. Leca, bostad och landskap

  Beim, Anne; Dahl, Torben; Sørensen, Peter;

  1993-01-01

  I december 1992 var svensk LECA inviteret til en åben svensk konkurrence. Målet var at tegne en lille boligblok med 5-12 boliger. De skulle udformes inden for det eksisterende bygningsreglement. Publikationen viser vinderforslagene fra konkurrencen ...

 6. Finns det köns- ålders- och utbildningsnivårelaterade skillnader med utgångspunkt från Herzbergs tvåfaktorsteori gällande arbetsmotivation? : - En kvantitativ enkätstudie

  Hargeby, Liv; Sjöman, Maria

  2015-01-01

  Organisationer i dagens samhälle kan genom motiverade medarbetare effektivisera sin verksamhet utan att öka kostnaderna. Studiens syfte var att undersöka huruvida det finns köns- ålders- och utbildningsnivårelaterade skillnader med utgångspunkt från Herzbergs tvåfaktorsteori. Vi utförde en kvantitativ enkätundersökning (n=93) på två organisationer med hjälp av bekvämlighetsurval. Reliabilitetstestet Cronbachs alfa utfördes på enkätverktyget och visade till viss del på låg reliabilitet. Vi anv...

 7. Inläsning av match- och dragningsinformation med användning av node.js : Ett arbete utfört vid företaget Svenska spel

  Olsson, Rasmus; Ramadanovic, Alen

  2013-01-01

  Detta examensarbete har genomförts hos det statliga spelföretaget Svenska Spel i Sundbyberg. Svenska Spel har övervägt att använda sig av en ny plattform, Node.js, för att utveckla sina läsmoduler som läser match- och dragningsinformation. Idag används läsmoduler implementerade i programmeringsspråken C# och C för detta ändamål. Svenska Spel vill nu ha en utvärdering av hur lämpligt det är för dem att använda Node.js implementerade läsmoduler. Målet med detta examensarbete har varit att under...

 8. Från Satyagraha till Non-Violence : Martin Luther King jrs. inflytande på den amerikanska medborgarrättsrörelsen och dess användande av icke-våldsfilosofier

  Wettin, Martin

  2011-01-01

  ”I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.” Martin Luther Kings jrs. starka stämma ekade ut ur högtalarsystemet och de 250 000 medborgarrättsaktivisterna som var samlade vid George Washington monumentet i USA:s huvudstad  instämde i ett jublande bifall. Året var 1963 och Martin Luther King jr., hade i nio år varit känd som den amerikanska medborgarrättsr...

 9. Sexuell hälsa i en vårdkontext : Hindrande och främjande faktorer för sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa med patienten

  Fichtel, Mikaela; Bäcklund, Elin

  2017-01-01

  Bakgrund: The World Health Organization betraktar sexuell hälsa som en betydande del för god hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Sexuell hälsa kan på olika vis påverkas av sjukdom men är ändå en viktig aspekt för hälsan. Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienten med ett holistiskt perspektiv där alla hälsoaspekter beaktas. Trots detta är sexuell hälsa ofta ett åsidosatt ämne i vården och i samtal med patienter. Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som hindrar respektive f...

 10. Att utveckla elevers läsförståelse : En kvalitativ studie över lärares arbete med läsförståelse och begrepp i grundskolans senare år

  Martinsson, Margaretha

  2016-01-01

  I undersökningar som Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) och Programme for International Student Assessment (PISA) visar Sverige nedslående resultat när det gäller elevers läsförståelse. Samtidigt visar skolans styrdokument att lärare i alla ämnen är ansvariga att arbeta språkutvecklande. Mitt syfte med studien är att undersöka hur några lärare i naturorienterade ämnen arbetar med läsförståelse och begrepp i undervisningen, samt hur de stödjer elever med bristande läsförs...

 11. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 12. Direct observation of a hydrophobic bond in loop-closure of a capped (-OCH2CH2-)n oligomer in water

  Chaudhari, Mangesh I; Paulaitis, Michael E

  2010-01-01

  The small r variation of the probability density P(r) for end-to-end separations of a -CH2CH3 capped (-OCH2CH2-)n oligomer in water is computed to be closely similar to the CH4 ... CH4 potential of mean force under the same circumstances. Since the aqueous solution CH4 ... CH4 potential of mean force is the natural physical definition of a primitive hydrophobic bond, the present result identifies an experimentally accessible circumstance for direct observation of a hydrophobic bond which has not been observed previously because of the low solubility of CH4 in water. The physical picture is that the soluble chain molecule carries the capping groups into aqueous solution, and permits them to find one another with reasonable frequency. Comparison with the corresponding results without the solvent shows that hydration of the solute oxygen atoms swells the chain molecule globule. This supports the view that the chain molecule globule might have a secondary effect on the hydrophobic interaction which is of first in...

 13. Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien

  Nikolowski-Bogomoloff, Angelika

  2011-03-01

  Full Text Available In children’s literature, power relations are fundamentally assymetrical. This is furthermore accentuated in the process of translation where translation norms, social and cultural norms as well as the power game of adult authorities play a major part.The Swedish author Astrid Lindgren’s ideology is based on the notion that no aspects of life should be hidden from the child, making her thematize as well as break taboos in her writing for children. There has been extensive research on Lindgren’s authorship per se, but research on translations of her books seems to be limited. The fact that discussions on taboo elements in children’s books in general, and Lindgren’s source texts and target texts in particular are sparse indicates that this is a vast – and interesting – field still to be explored.This paper focuses on the American and British translations of Lindgren’s Madicken (1960 and Madicken och Junibackens Pims (1976 in order to find out why and to what extent these books were censored in translation.

 14. Genusnormer i omvandling – en väg till jämställdhet? : En studie om hur mäns konstruktion av maskulinitet och femininitet påverkar jämställdhetsattityder på mansdominerade arbetsplatser

  Bark, Hanna; Gatier, Markus; Sandström, Linda

  2015-01-01

  Titel: Genusnormer i omvandling – en väg till jämställdhet? En studie om hur mäns konstruktion av maskulinitet och femininitet påverkar jämställdhetsattityder på mansdominerade arbetsplatser. Författare: Hanna Bark, Markus Gatier och Linda Sandström Handledare: Marie Aurell Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng. Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskap och förståelse för hur män konstruerar genus på mansd...

 15. Sponsring eller event marketing – vilken metod stärker bäst ett företags varumärke inom sportbranschen? : En studie baserad på marknadschefers medvetenhet kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med ett idrottsevent.

  Antonsson, Camilla

  2012-01-01

  Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av just deras varumärke. Teorier visar att företag som medverkar i ett event genom kommunikationsmetoderna sponsring eller event marketing erhåller en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke. Hur medvetna är då företagets marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event marketing för att stärka sitt varumärke? Syftet med...

 16. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt:en jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM

  Jongeling, Rogier

  2008-01-01

  Denna rapport redovisar resultat av en jämförelse mellan användandet av Byggnadsinformationsmodeller (BIM) och 2D-CAD i byggprojekt. Syftet är att skapa ett beslutsunderlag för aktörer i byggbranschen genom att lyfta fram exempel på fördelar och vinster med tillämpningar av BIM i form av tid, kvalitet, ekonomi. Studien har med hjälp av intervjuer med aktörer i ett 5- tal byggprojekt identifierat nyttan i ett antal delprocesser: Underlag som tas fram under projekteringsprocessen har konsekvent...

 17. Catalytic hydrogenation of aromatic hydrocarbons. Stereochemical definition of the catalytic cycle for eta/sup 3/-C/sub 3/H/sub 5/Co(P(OCH/sub 3/)/sub 3/)/sub 3/

  Bleeke, J.R.; Muetterties, E.L.

  1981-02-11

  The eta/sup 3/-C/sub 3/H/sub 5/Co(P(OCH/sub 3/)/sub 3/)/sub 3/-catalyzed hydrogenations with D/sub 2/ of a series of unsaturated organic molecules, including cyclohexenes, cyclohexadienes, and arenes, have been investigated. Complete cis stereoselectivity was observed in the addition of deuterium to the unsaturated ring systems. When alkyl-substituted arenes were reduced with D/sub 2/, the hydrogen atoms in the alkyl chains underwent H-D exchange as long as each successive carbon atom in the chain possessed at least one hydrogen atom. Hence, extensive H-D exchange occurred in n-alkyl side chains while the tert-butyl side chain was deuterium free. When alkyl-substituted arenes were hydrogenated in the presence of olefins such as 1-hexene, a variety of isomeric alkylcyclohexenes and alkenylcyclohexanes were observed. The relative concentrations of these isomeric species provided information about the relative stabilities of the (olefin)cobalt species in the catalytic cycle. Further mechanistic information was obtained from other competitive reactions, i.e., hydrogenation reactions involving equimolar quantities of two different unsaturated molecules. The proposed initiation steps of the catalytic cycle have been revised on the basis of a study of eta/sup 3/-C/sub 8/H/sub 13/Co(P(OCH/sub 3/)/sub 3/)/sub 3/ as a catalyst precursor. The cyclooctenyl-cobalt bond was cleaved by hydrogen early in the reaction, leaving the highly coordinately unsaturated hydride, HCo(P(OCH/sub 3/)/sub 3/)/sub 2/, which is probably the true catalytic species.

 18. Damage by radicals and photons during plasma cleaning of porous low-k SiOCH. I. Ar/O{sub 2} and He/H{sub 2} plasmas

  Shoeb, Juline; Wang Mingmei; Kushner, Mark J. [Department of Electrical and Computer Engineering, Iowa State University, Ames, Iowa 50011 (United States); Department of Chemical and Biological Engineering, Iowa State University, Ames, Iowa 50011 (United States); Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109 (United States)

  2012-07-15

  Porous dielectric materials offer lower capacitances that reduce RC time delays in integrated circuits. Typical porous low dielectric (low-k) materials include SiOCH-silicon dioxide with carbon groups, principally -CH{sub 3}, lining the pores. Fluorocarbon plasmas are often used to etch such low-k materials. These processes leave a fluorocarbon polymer on the SiOCH surface that must be removed, often with oxygen or hydrogen containing plasmas. Pores open to the surface and that are internally connected provide pathways for reactive species to enter into the porous network and produce damage. For example, during cleaning using O{sub 2} containing plasmas, reactions of O atoms with -CH{sub 3} groups can increase the k-value by removing C atoms. Vacuum ultraviolet (VUV) photons produced by the plasma and that penetrate into the material can scission -Si-CH{sub 3} bonds and accelerate the removal of -CH{sub 3} groups. This paper reports on results from a computational investigation of Ar/O{sub 2} and He/H{sub 2} plasma cleaning of porous SiOCH when including the effects of VUV photons. The authors found that He/H{sub 2} plasmas are able to clean CF{sub x} polymers deposited during etching while producing milder damage to underlying -CH{sub 3} sites compared to O{sub 2} plasmas due to the lower reactivity of H atoms and the shorter penetration distance of photons produced in He/H{sub 2} plasmas.

 19. On the Formation of the C2H6O Isomers Ethanol (C2H5OH) and Dimethyl Ether (CH3OCH3) in Star-forming Regions

  Bergantini, Alexandre; Maksyutenko, Pavlo; Kaiser, Ralf I.

  2017-06-01

  The structural isomers ethanol (CH3CH2OH) and dimethyl ether (CH3OCH3) were detected in several low-, intermediate-, and high-mass star-forming regions, including Sgr B2, Orion, and W33A, with the relative abundance ratios of ethanol/dimethyl ether varying from about 0.03 to 3.4. Until now, no experimental data regarding the formation mechanisms and branching ratios of these two species in laboratory simulation experiments could be provided. Here, we exploit tunable photoionization reflectron time-of-flight mass spectrometry (PI-ReTOF-MS) to detect and analyze the production of complex organic molecules (COMs) resulting from the exposure of water/methane (H2O/CH4) ices to energetic electrons. The main goal is to understand the formation mechanisms in star-forming regions of two C2H6O isomers: ethanol (CH3CH2OH) and dimethyl ether (CH3OCH3). The results show that the experimental branching ratios favor the synthesis of ethanol versus dimethyl ether (31 ± 11:1). This finding diverges from the abundances observed toward most star-forming regions, suggesting that production routes on interstellar grains to form dimethyl ether might be missing; alternatively, ethanol can be overproduced in the present simulation experiments, such as via radical-radical recombination pathways involving ethyl and hydroxyl radicals. Finally, the PI-ReTOF-MS data suggest the formation of methylacetylene (C3H4), ketene (CH2CO), propene (C3H6), vinyl alcohol (CH2CHOH), acetaldehyde (CH3CHO), and methyl hydroperoxide (CH3OOH), in addition to ethane (C2H6), methanol (CH3OH), and CO2 detected from infrared spectroscopy. The yield of all the confirmed species is also determined.

 20. ”Vissa barn älskar faktiskt sånna dära TV-reklamer” : - En övergripande studie om hur barn upplever och tolkar TV-reklam -

  Norberg, Lotta

  2007-01-01

  ABSTRACT Titel: “Some kids really love those commercials” -A study of how children experience and construe commercials. (Vissa barn älskar faktiskt sånna dära TV-reklamer” – En övergripande studie om hur barn upplever och tolkar tv-reklam.) Number of pages: 40 Author: Lotta Norberg Tutor: Amelie Hössjer Course: Media and Communication Studies C Period: Autumn term 2007 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University Purpose/Aim: The aim o...

 1. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 2. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 3. Singlet Mechanism for Trans → Cis Photoisomerization of Quaternary Salts of 4-Substituted 4'-Azastilbenes (R = CN, H, CH3, and OCH3) and their Quinolinium Analogues. VIII

  Görner, H.; Fojtik, A.; Wróblewski, J.; Currell, L. J.

  1985-05-01

  The trans → cis photoisomerization of a series of substituted stilbazolium salts (At+X- , At+: trans-1-alkyl-4-[4-R-styryl]-pyridinium and -quinolinium, R = CN. H, CH3 and OCH3, X- = I and ClO4-) was studied by laser flash photolysis and steady state irradiation measurements. The quantum yields of cis ⇄ trans photoisomerization (ϕc → t and ϕt → c ) and of fluorescence of the trans isomers (ϕf) were determined in several solvents at room temperature and at low temperatures in mixtures of either 2-methyltetrahydrofuran-dichloromethane or ethanolmethanol (E-M). In polar solvents at room temperature ϕt → c is substantial ( ≧ 0.3) and ϕf is small (10-3-10-2). Competition of fluorescence and an activated step in the trans → cis pathway is indicated by the effects of temperature on ϕf and ϕt → c (activation energy: 2 - 3 kcal/mol). A transient, observed only at low temperatures (lifetime τT > 0.5 ms in E-M below -170°C), is assigned to the lowest triplet state with trans configuration. On the basis of the effects of temperature on ϕf, ϕt → c , and the triplet yield and those of quenchers on ϕf and ϕt → c , involvement of the triplet state in the twisting process at room temperature is excluded. Therefore, a singlet mechanism is suggested for the trans → cis photoisomerization of the stilbazolium salts examined. Significant reduction of ϕt → c for iodides in solvents of moderate polarity, where ion pairs are present, is accounted for by photoinduced electron transfer in competition to trans → cis photoisomerization.

 4. Theoretical Characterization of Hydrogen Bonding Interactions between RCHO (R = H, CN, CF3, OCH3, NH2) and HOR′(R′ = H, Cl, CH3, NH2, C(O)H, C6H5)

  Damanjit Kaur; Rajinder Kaur

  2015-07-01

  In this work, density functional theory and ab initio molecular orbital calculations were used to investigate the hydrogen bonded complexes of type RCHO···HOR′(R = H, CN, CF3, OCH3, NH2; R′ = H, Cl, CH3, NH2, C(O)H, C6H5) employing 6-31++g** and cc-pVTZ basis sets. Thus, the present work considers how the substituents at both the hydrogen bond donor and acceptor affect the hydrogen bond strength. From the analysis, it is reflected that presence of –OCH3 and –NH2 substituents at RCHO greatly strengthen the stabilization energies, while –CN and –CF3 decrease the same with respect to HCHO as hydrogen bond acceptor. The highest stabilization results in case of (H2N)CHO as hydrogen bond acceptor. The variation of the substituents at –OH functional group also influences the strength of hydrogen bond; nearly all the substituents increase the stabilization energy relative to HOH. The analysis of geometrical parameters; proton affinities, charge transfer, electron delocalization studies have been carried out.

 5. Theoretical studies in local coordination and vibrational spectra of M +CH 3O(CH 2CH 2O) nCH 3 ( n = 2-7) complexes (M = Na, K, Mg and Ca)

  Dhumal, Nilesh R.; Gejji, Shridhar P.

  2006-04-01

  Solid polymer electrolytes (SPE) comprised of poly(ethylene oxide) (PEO) oligomers complexed with alkali metal salt of weakly coordinating anions have been of a great interest due to their high ionic conductivity. Ion pair formation influence the number of charge carriers and is an important factor underlying the ion transport phenomenon. In this work, the electronic structure and vibrational spectra of the metal ion-PEO oligomer represented by M-CH 3O(CH 2CH 2O) nCH 3 ( n = 2-7) (M = Na +, K +, Mg 2+ and Ca 2+) are obtained by employing the ab initio and hybrid density functional methods. Structural and spectral consequences of PEO oligomers to the alkali- and alkaline earth-metal ion coordination in different chemical environments have been presented. In metal ion-PEO oligomer ion-pairs the Mg 2+ ion binds strongly to ether oxygens of polyether complexes. The density functional calculations predict the heptaglyme ( n = 7 in the above series) binds strongly to the metal ion. The frequency shifts of characteristics vibrations induced by the metal ion-coordination in CH 3O(CH 2CH 2O) nCH 3-M ( n = 2-7) complexes have been discussed.

 6. Studies on Organolanthanide Complexes(L)——Syntheses and Crystal Structures of(CH3OCH2CH2C5H4)2 SmI and(CH3OCH2CH2C5H4)SmI2·2THF

  邓道利; 钱长涛; 宋福全; 王昭煜

  1994-01-01

  Reactions of samarium triiodides with 2 equivalents of potassium 2-methoxyethyl-cyelopentadienyl or 1 equivalent of potassium 2-methoxyethylcyclopentadienyl in tetrehydrofuran afford bis-(2-methoxyethylcyclopentadienyl) samarium iodide complex Cp′2 SmI 1 (Cp′=MeOCH2CH2C5H4),and (2-methoxyethylcyclopentadienyl) samarium diioidide complex Cp′SmI2·2THF 2.Compound 1 crystallizesfrom THF/hexane in orthorhombic space group P212121 with cell dimensions a= 11.074(4),b= 12.929(9),c=12.269(4) ,V=1756.9 3 and Dcacld=1.978 g/cm3 for Z=4.The central metal Sm is coordinatedwith two Cp′ ring centroids,one iodine atom and two oxygen atoms of Cp′ forming a distorted trigonalbipyramid.The coordination number of Sm (Ⅲ) in 1 is 9.The crysal of 2 belongs to the monoclinie crystalsystem,space group P21/c with a=16.304(6),b=8.335(2),c=16.527(5) ,β=111.8 (1)°,V=2085.3 3 Dcacld=2.138 g/cm3 and Z=4.The central metal Sm is coordinated by one Cp′ ring centroid,two iodine atoms,one oxygen atom of Cp′ and two oxygen atoms of THF forming a distorted octahedron.The coordination number of Sm (Ⅲ) in 2 is 8.

 7. En Studie i Rött : Hur beskrivs, uppfattas och kopplas färg samman med innehåll i Mark Rothkos abstrakta målningar?

  Frisk, Mattias

  2008-01-01

  Undersökning av färgen i förhållande till innehåll i Mark Rothkos abstrakta verk. Studien innefattar en undersökning i hur man skriver om färg i anslutning till Rothkos abstrakta målningars innehåll och huruvida färg kan avgöra betydelser. A study about color in relationship to content in Mark Rothko’s abstract paintings. It includes a research in how people write about color when discussing Mark Rothko´s paintings and how that is related to content. It also looks at color in relationship...

 8. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 9. Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning

  Thorp, Robert

  2014-01-01

  This thesis by publication contains an introductory summary chapter and three papers. The first paper presents a study of how the concept of historical consciousness has been defined, applied, and justified in Swedish history didactical research. It finds that there is consensus regarding the definition of what a historical consciousness is, but that there is variation in how the concept is applied. It is suggested that this variation makes historical con­sciousness a complex and vague concep...

 10. Politisk liberalism och skolans religionsundervisning

  Joachim Rosenquist

  2007-01-01

  Full Text Available POLITICAL LIBERALISM AND RELIGIOUS EDUCATION. Based on John Rawls’ latertheory of political liberalism, this article critically analyses what religiouseducation could mean in times of increasing societal pluralism and a world-wide revival of religion. Important elements of political liberalism – such asthe notions of reasonable persons and public reason – are elaborated onand related to religious individuals and perspectives. It is argued that polit-ical liberalism supports mandatory religious education, but of a certainkind. Schools have an obligation to provide students with knowledge aboutreligions, and to foster a spirit of tolerance and respect for the demands ofpublic reason. But they cannot legitimately give students the impression thatall religions are equally true or false. This makes for a problematic situation:how is it possible to teach students about religion without crossing the lineand teaching religious relativism? If it is not possible, then political liberalismseems to be more controversial than Rawls would admit.

 11. Findability och informationskompetens vid webbnavigation

  Fransson, Jonas

  2011-01-01

  The article discusses the relationship between users, information objects, information systems and the Web, combined with the concepts findability and information literacy. An important aspect in all information literacy definitions is the ability to effectively gain access to the information...... are identified: the object's characteristics, accessibility, internal navigation, internal search, reachability and web prestige. Both information literacy and findability are defined as query independent aspects of the search, working on a structural level....

 12. Findability och informationskompetens vid webbnavigation

  Fransson, Jonas

  2011-01-01

  needed. But the information is not equally available, even if it is published and freely available on the Web. Each Web page, or other information object, has a degree of findability. The degree of the findability depends on the relationships between object, system and the Web. Six sub concepts......The article discusses the relationship between users, information objects, information systems and the Web, combined with the concepts findability and information literacy. An important aspect in all information literacy definitions is the ability to effectively gain access to the information...... are identified: the object's characteristics, accessibility, internal navigation, internal search, reachability and web prestige. Both information literacy and findability are defined as query independent aspects of the search, working on a structural level....

 13. ”En människa är så mycket mer än bara en psykiatrisk diagnos” : Betydelsen av erfarenheter gällande psykisk ohälsa, ett lönearbete och socialt stöd/bemötande för en människas identitet

  Bostedt, Sofie

  2013-01-01

  En människas identitet i relation till psykisk ohälsa, arbetsliv och den sociala omgivningen innebär en komplex social konstruktion. En konstruktion som präglas av att en människa bildar sin självuppfattning i relation till andra människor i det sociala samspelet, vilket den interaktionistiska teoritraditionen menar. I denna uppsats förhåller jag mig dels till Erwing Goffmans teori om ´Stigma´, dels till Anselm L. Strauss teori om ´Identitet´ med fokus på ´vändpunkter´ och ´statusövergångar´....

 14. H2O-CH2Cl2-[Bmim]BF4体系的液液相平衡测定及其关联%Measurement and Correlation of Liquid-Liquid Equilibrium Data for H2O-CH2Cl2-[Bmim]BF4 System

  林金清; 王国平; 方伟慧; 林晶; 金春英

  2009-01-01

  采用两步法合成了离子液体[Bmim]BF4,并利用红外光谱、核磁共振、元素分析等手段对所合成的产物进行表征和分析.利用浊点法测定了常压30℃下H2O-CH2Cl2-[Bmim]BF4体系的饱和溶解度曲线和密度曲线并进行了关联,还进一步采用浊点-密度法测定该体系的液液相平衡数据.由实验数结果可以看出:该体系上相以H2O为主,CH2Cl2、 [Bmim]BF4的含量很少,下相则以 [Bmim]BF4、CH2Cl2为主,H2O的含量很少;随着体系中CH2Cl2含量的增加上相中 [Bmim]BF4的含量从0.1665下降到0.1032.由此可见在纯化离子液体[Bmim]BF4时适当地增加CH2Cl2的用量可以减少[Bmim]BF4的损失.采用Othmer-Tobias和Bancroft经验方程对液液相平衡数据进行关联,关联结果不理想;采用Othmer-Tobias经验方程+溶解度方程法对其关联,最大相对误差为4.43%,最大平均相对误差为3.03%,关联精度较高.

 15. The Role of Anisotropic Exchange in Single Molecule Magnets: A CASSCF/NEVPT2 Study of the Fe4 SMM Building Block [Fe2(OCH32(dbm4] Dimer

  Alessandro Lunghi

  2016-09-01

  Full Text Available The rationalisation of single molecule magnets’ (SMMs magnetic properties by quantum mechanical approaches represents a major task in the field of the Molecular Magnetism. The fundamental interpretative key of molecular magnetism is the phenomenological Spin Hamiltonian and the understanding of the role of its different terms by electronic structure calculations is expected to steer the rational design of new and more performing SMMs. This paper deals with the ab initio calculation of isotropic and anisotropic exchange contributions in the Fe(III dimer [Fe 2 (OCH 3 2 (dbm 4 ]. This system represents the building block of one of the most studied Single Molecule Magnets ([Fe 4 RC(CH 2 O 3 2 (dpm 6 ] where R can be an aliphatic chain or a phenyl group just to name the most common functionalization groups and its relatively reduced size allows the use of a high computational level of theory. Calculations were performed using CASSCF and NEVPT2 approaches on the X-ray geometry as assessment of the computational protocol, which has then be used to evinced the importance of the outer coordination shell nature through organic ligand modelization. Magneto-structural correlations as function of internal degrees of freedom for isotropic and anisotropic exchange contributions are also presented, outlining, for the first time, the extremely rapidly changing nature of the anisotropic exchange coupling.

 16. Synthesis and Structural Characterization of Manganese Carbonyl Incorporated Polyoxomolybdate (n-Bu4N)2[Mo6O16(OCH3)2 {HOCH2C(CH2O)3}2{Mn(CO)3}2

  WANG Jing-ping; LI Ji-li; NIU Jing-yang

  2008-01-01

  The polyoxoanion incorporated {Mn(CO)3+} complex,(n-Bu4N)2[Mo6O16(OCH3)2{HOCH2C(CH2O)3}2{Mn(CO)3}2](1),has been synthesized by the reaction of (n-Bu4N)4[MosO26] with Mn(CO)sBr in methanol,in the presence of C(CH2OH)4.The complex 1 has been characterized by IR UV-Vis,X-ray single crystal diffraction,and TG.Crystal data for the complex 1:C25H48MnMo3NO16 (1),Triclinic P1,a=0.9405(3) nm,b=1.3351 (4) nm,c=1.5455(4) nm,a=103.206(5)°,β=102.165(5)°,γ=100.784(5)°,V=1.7896(9) nm3,Z=2,R1=0.0703,wR2 = 0.1495.The structure analysis of complex 1 shows that the complex consists of two tetrabutylammonium cations and a polyoxomolybdate anion that incorporates two fac-Mn(CO)3+ units.The anion of complex 1 can be considered as the dimer of two rhomb-like anions by sharing of two comers.

 17. R. Bohlin, De Osynliga. Det Europas fattiga arbetarklass; M. Linton, De hatade. Om radikalhögerns måltavlor; B. Elmbrant, Europas stålbad. Krisen som slukar välfärden och skakar euron (All titles by Atlas, Stockholm, 2012

  Monica Quirico

  2014-03-01

  Full Text Available A review of the following volumes: Bohlin, Rebecka (2012, De Osynliga. Det Europas fattiga arbetarklass (The invisibles. Europe’s poor working class, Stockholm: Atlas; Linton, Magnus (2012, De hatade. Om radikalhögerns måltavlor (The hated. About the targets of the radical right, Stockholm: Atlas; Elmbrant, Björn (2012, Europas stålbad. Krisen som slukar välfärden och skakar euron (Europe’s baptism of fire. The crisis swallowing Welfare State and shaking euro, Stockholm: Atlas.

 18. Vibrational spectra of silatranes and germatranes XM(OCH2CH2)3N (X = F,Cl,H; M = Si,Ge). The problem of the theoretical prediction of condensed phase spectra

  Ignatyev, Igor S.; Sundius, Tom

  2012-09-01

  The structures of silatranes and germatranes XM(OCH2CH2)3N (X = F,Cl,H; M = Si,Ge) were optimized and their vibrational spectra were calculated at the B3LYP/aug-cc-pVDZ level of theory. Theoretical frequencies of vibrations perpendicular to the C3 axis (E type) are in good agreement with experimental values, while the axial vibrations (MX and M…N stretchings) demonstrate a significant discrepancy with experimental spectra recorded for the crystalline state. This discrepancy stems from the well-known difference in the MX and M…N bond lengths in gas and solid state. The force constant scaling procedure was used to compensate for this difference. As a result a set of scaling factors was refined for 1-Cl-germatrane (the unique atrane for which the distinction between A and E modes was experimentally established). This set was transferred to the theoretical force fields of other atranes, which provided a fair reproduction of their experimental frequencies. The analysis of the normal modes allowed us to assign the ν M…N mode to bands in the 180-270 cm-1 frequency range, although large contributions of these coordinates are in two other modes in the 450-500 cm-1 and 600-800 cm-1 frequency ranges. The frequencies of degenerate vibrations (with vectors perpendicular to the C3 axis) do not depend substantially on the axial atom (X and M) substitution, while those of A-type in the 200-700 cm-1 frequency range vary significantly.

 19. Bottom ash from fluidising bed boilers as filler material in district heating pipe culverts. Chemical and geotechnical characterisation; Pannsand som kringfyllnadsmaterial foer fjaerrvaermeroergravar. Kemisk och geoteknisk karaktaerisering av fluidbaeddsand

  Pettersson, Roger; Rogbeck, Jan; Suer, Pascal

  2004-01-01

  Bottom ashes from fluid bed boilers have been characterised, both geotechnically and chemically, in order to investigate the possibility to use them as filler material in district heating pipe culverts. Bottom ashes from both biofuel boilers and waste boilers are represented in this project. The companies which ashes have been characterised are Sundsvall Energi AB, Sydkraft OestVaerme AB, Sydkraft MaelarVaerme AB, Eskilstuna Miljoe och Energi, Stora Enso Fors, Soederenergi and Fortum Vaerme. A total of ten ashes have been analysed where three ashes originates from Sundsvall Energi AB, two from Sydkraft OestVaerme AB and one from the each of the remaining companies. The chemical analyses have been performed both on fresh ashes and on ashes aged for three months. The geotechnical analyses performed are grain size distribution, packing abilities and permeability. Chemical analyses performed are total content, available content, leaching tests (leaching both by shaking method and column procedure) and organic analyses (PAH, EOX, TOC, dioxin and fenol). The geotechnical analyses show that the ashes fulfils the demands that are put on the filler material used in district heating pipe culverts. When using the ashes in applications, light compaction should be performed due to the risk of crushing the material which may cause an increased amount of fine material. The leachability of fine material is larger than for coarse material. The ashes are relatively insensitive to precipitation. Bio fuel based bottom ashes have a lower content of environmental affecting substances than waste fuel based ashes. This is also shown in the leaching analyses. The leaching water from fresh ashes contains a higher concentration of leachable components than aged ashes. When aged the pH in the ashes decreases due to carbon uptake and hydration and this makes metals as Pb, Cu, Cr and Zn less mobile. On the other hand, an increase in leachability of Sb, Mo and SO{sub 4} is shown when the ashes

 20. Visuomotorisk utveckling mätt med Bendertestet : En jämförelse mellan för tidigt födda och fullgångna barn vid 5 1/2 års ålder.

  Lundequist, Aiko

  2006-01-01

  Sammanfattning Barns utveckling under de sista förskoleåren är nyckeln till en bra skolstart. Visuomotorik är en av de faktorer som krävs för att tillägna sig skolans basfärdigheter. För tidigt födda barn är en grupp som enligt tidigare forskning löper risk för en sämre visuomotorisk utveckling. I den här studien mättes visuomotorik med Bender Gestalt Test med utvärderingssytem utvecklade av främst Elizabeth Koppitz (1963, 1975). I studien jämfördes för tidigt födda barns (n=175) och matchade...

 1. Energieffektivisering av kvalmgasåtervinning vid Barilla i Filipstad : Energikartläggning och åtgärdsförslag för en lägre energiförbrukning på Västra fabriken

  Arlestrand, Oscar

  2015-01-01

  EU har som mål att år 2020 ha en 20 % lägre energiförbrukning jämfört med den prognostiserade användningen år 2020 (EU-upplysningen 2014). Ett företag som strävar efter att reducera sin energiförbrukning är Barilla i Filipstad som bedriver en bageriindustri där Wasa knäckebröd tillverkas. Vid bakningssteget förbrukas vanligtvis den största energin för bageriindustrier och kan stå för 66 % av den totala energiförbrukningen (Therkelsen et. al 2014). För att sänka denna energiförbrukning har Bar...

 2. Tuning the composition of metastable CoxNiyMg100−xy(OH)(OCH3) nanoplates for optimizing robust methane dry reforming catalyst

  Fan, Xiaoli; Liu, Zhiting; Zhu, Yi-An

  2015-01-01

  of the metastable precursor CoxNiyMg100−x−y(OH)(OCH3) derived from solvothermal synthesis. The catalyst composition and reaction conditions have been modulated to achieve maximum coke resistance and catalyst stability. Long-term stability for 1000 h time on stream at 800°C has been achieved for the optimized Co0.......075Ni7.425Mg92.5O catalyst. The role of Co in the catalyst has been disclosed through kinetic measurements and detailed characterization of the spent catalysts. Co is enriched on the Co–Ni alloy surface under reforming conditions and accelerates the gasification of coke intermediates. Co also enhances...

 3. "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..." : [luuletused] / Catharina Gripenberg ; tlk. Juta-Tiia Mägi

  Gripenberg, Catharina

  2004-01-01

  Sisu: "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..."; "Tean, et kajad vastavad, aga väga lühidalt. Valad sa välja oma ..." = "Vet att ekon svarar, men i all korthet. Gjuter du ut ditt hjärta ..."; "Kirjasõber, ma otsin välja jääkraabitsa ..." = "Brevvän, jag lagrar upp med fönsterskapare ..."; "Säravselge hommik. Linnupojad trügivad välja kolbast ..." = "Det var en glasklar morgon. Fågelungarna knuffas från skallen ..."; Armastuskiri = Kärleksbrev

 4. "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..." : [luuletused] / Catharina Gripenberg ; tlk. Juta-Tiia Mägi

  Gripenberg, Catharina

  2004-01-01

  Sisu: "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..."; "Tean, et kajad vastavad, aga väga lühidalt. Valad sa välja oma ..." = "Vet att ekon svarar, men i all korthet. Gjuter du ut ditt hjärta ..."; "Kirjasõber, ma otsin välja jääkraabitsa ..." = "Brevvän, jag lagrar upp med fönsterskapare ..."; "Säravselge hommik. Linnupojad trügivad välja kolbast ..." = "Det var en glasklar morgon. Fågelungarna knuffas från skallen ..."; Armastuskiri = Kärleksbrev

 5. Kvinnor och coping : En studie om hur kvinnliga chefers upplever och hanterar konflikten mellan arbete och familj.

  Larsson, Isabell

  2013-01-01

  Gender development in Sweden is in the forefront and an increasing number of women choose to work.However, women still have the primary responsibility for home and family even though she and her partnerare working to the same extent. This leads to women, more than men, experience conflict between work andfamily. The conflict arises when then role, time and behavioral demands from one domain interfere orcompete with duties and responsibilities in the other domain. The purpose of the study is t...

 6. Syntheses, Structures and Characterizations of Two New Vanadium(V) Complexes: [PyH][VⅤO2(C14H9N2O3Br)] and [VⅤO(C14H9N2O3Br)(OCH3)

  2002-01-01

  The new oxovanadium (Ⅴ) complex, [PyH][VO2(L)] 1 (salicyladehyde 5-bromo salicyloylhydrazone is abbreviated as H2L; Hpy is protonated pyridine) was obtained from a refluxed solution of VOSO4 and H2L in acetonitrile-methanol-pyridine. Similarly, another new complex, [VO(L)(OCH3)] 2 was synthesized by refluxing VOSO4 and H2L in methanol-pyridine. Crystal data for 1: C19H15N3O5BrV, Mr = 496.2, monoclinic, P21/n, a = 7.1885(3), b = 9.2718(3), c = 28.803(1) (A), ( = 96.185(1)(, Z = 4 and V = 1908.6(1) (A)3; for 2: C15H12N2O5BrV, Mr = 431.1, monoclinic, P21/n, a = 12.202(2), b = 8.045(2), c = 16.604(3)(A), ( = 101.29(3)(, Z = 4 and V = 1598.4(2)(A)3. The structures of 1 and 2 have been determined by X-ray analyses and reveal that the coordination environments of V atoms in both complexes are of square-based pyramid. Three of the four based donor atoms are from the tridentate "ONO" donor ligand while the fourth is one terminal oxygen atom with the V(1)–O(3) distance 1.646(4) (A) for 1 and one -OCH3 group with the V(1)-O(3) distance 1.753(3)(A) for 2. The V(1)-O(4) terminals occupy the axial sites in both cases. The complexes are also characterized by IR and 1H NMR spectroscopies.

 7. Kontext och mänskliga samspel

  Roger Säljö

  2011-01-01

  Full Text Available Context and interaction: a sociocultural perspective on learning. The article outlines some features of a sociocultural perspective on learning. A core assumption in this tradition is that people appropriate human experiences and knowledge through interaction with others, and that language plays a central role in such processes. Language and linguistic expressions are not to be conceived as representations of a given outside reality. A basic element of a sociocultural perspective is the idea of semiotic mediation, i. e.the assumption that the world is construed differently in different discourses and social practices. Learning can be construed as a process of appropriating an increasingly differentiated and specified linguistic structuring of the world, while at the same time familiarizing oneself with when and how different discourses and contextualizations are relevant and productive.

 8. Misantropi, byråkrati och politik

  Bryder, Tom

  2008-01-01

  Politisk misantropi kan relateres til politisk adfærd hvis det går at konstruere en holdningsskala som måler denne handlingstilbøjelighed. I bidraget redegøres for hvilke spørgsmål som bør indgå i et holdningsindeks, og hvorfor netop diss spørgsmål er relevante for en forståelse af hvordan kynism...

 9. Skolidentitet och managementkultur som mytologisk diskurs

  Johannes Lunneblad

  2010-01-01

  Full Text Available School identity management culture as a mythological discourse.As inter-related educational reforms spread, they permeate and re-orient educational systems in different social and political contexts. The new package of reforms is held against older policy technologies of professionalism and bureaucracy and thereby it helps to re-align the public sector towards the methods and ethics of private markets. The focus of this article is on displaying the strategies that school leaders of a suburban school in a low income and multi-ethnic area use. The article displays that the strategies employed are a strong leadership and the identity work of creating the image of the “successful school”. An important part of is to maintain and create good relations to media and municipal politicians. This article argues that this has resulted in that school leaders are paying less attention to the real pedagogical needs of their students and more attention to “impression anagement”.

 10. Brottsförebyggande stads- och bebyggelseplanering

  Grønlund, Bo

  2009-01-01

  Om Bo Grönlunds arbejde med udarbejdelse af rådgivningsprublikationer vedrørende kriminalpræventiv by- og bebyggelsesplanlægning gennem rumlig udformning af byer, boligområder og bygninger. Modernismens manglende interesse for emnet og konsekvenserne heraf bliver berørt. Det konstateres at krimin...

 11. Toll-liknande receptorer och inflammatorisk benmodellering

  2015-01-01

  Patients with inflammatory or infectious conditions such as periodontitis, peri-implantitis, osteomyelitis, rheumatoid arthritis, septic arthritis and loosened joint prosthesis display varying severity of destruction in the adjacent bone tissue. Bone loss in inflammatory diseases is considered a consequence of cytokine induced RANKL and subsequent enhanced osteoclast formation. Hence, osteotropic cytokines and their receptors have been suggested to be important for the pathogenesis of inflamm...

 12. Bildning till verklighet och icke-representationell

  Bo Dahlin

  2012-07-01

  Full Text Available This paper explores the educational significance of the critique of representationalism. As it includes the notion of non-representational knowledge, Rudolf Steiner’s epistemology is introduced and further linked to elements in Bergson and Deleuze. Humboldt’s idea of Menschenbildung as the central function of knowledge is brought in, since both Humboldt and Steiner emphasise knowledge as mediating the interplay between self and world, producing a deeper sense of reality. Such an education must respect the living nature of genuine concepts as well as the aesthetic aspects of learning. After a note on the educational abuse of language in discursive closures, some traits of Steiner’s practical pedagogy are presented as possible practical implications.

 13. In i och ut ur det moderna

  Hansen, Kim Toft

  2013-01-01

  Denne artikel gør fem nedslag i dansk filmhistorie fra 1913 til 1971, som hver for sig repræsenterer forskellige måder at forvalte forholdet mellem realisme og det moderne på. Selvom filmene er meget forskellige, vil det pege på, at den realistiske tendens har nogle dybe rødder, der – trods flere...

 14. ZStudies on the Phase Equilibrium of BaCl2-C6H12O6-H2O/(H2O and CH3CH2OH) at 30 ℃%BaCl2-C6H12O6-H2O/(H2O+CH3CH2OH)体系在30 ℃时的相平衡研究

  王飞利; 胡道道; 李淑妮; 朱西燕; 李君; 唐宗薰

  2001-01-01

  用等温溶解度法研究了BaCl2-C6H12O6-H2O/(H2O+CH3CH2OH)体系在30 ℃时的相平衡, 发现在体系中有一未见文献报道的不一致溶解的化合物BaCl2*2C6H12O6*2H2O生成. 研究结果为肌醇生产除杂质工艺提供了理论依据.

 15. {sup 203,205}Tl NMR Studies of Crystallographically Characterized Thallium Alkoxides. X-Ray Structures of [Tl(OCH{sub 2}CH{sub 3})]4 and [Tl(OAr)]{sub infinity} where OAr = OC{sub 6}H{sub 3}(Me){sub 2}-2,6 and OC{sub 6}H{sub 3}(Pr{sup i}){sub 2}-2,6

  ZECHMANN,CECILIA A.; BOYLE,TIMOTHY J.; PEDROTTY,DAWN M.; ALAM,TODD M.; LANG,DAVID P.; SCOTT,BRIAN L.

  2000-07-25

  [Tl(OCH{sub 2}CH{sub 3})]{sub 4}, (1) was reacted with excess HOR to prepare a series of [Tl(OR)]{sub n} where OR= OCHMe{sub 2} (2, n = 4), OCMe{sub 3} (3, n = 4), OCH{sub 2}CMe{sub 3} (4, n = 4), OC{sub 6}H{sub 3}(Me){sub 2}-2,6 (5, n = {infinity}), and OC{sub 6}H{sub 3}(Pr{sup i}){sub 2}-2,6 (6, n = {infinity}). Single crystal X-ray diffraction was used to determine the structure of compounds ligated by more sterically demanding ligands. Compound 4 was found to adopt a cubane structure, while 5 and 6 formed linear polymeric structures. These compounds were additionally characterized by {sup 203,205}Tl solution and {sup 205}Tl solid state NMR. Compounds 1--4 were found to remain intact in solution while the polymeric species, 5 and 6, appeared to be fluxional. While variations in the solution and solid state structures for the tetrameric [Tl(OR)]{sub 4} and polymeric [Tl(OAr)]{sub {infinity}} may be influenced by the steric hindrance of their respective ligands, the covalency of the species is believed to be more an effect of the parent alcohol acidity.

 16. Theoretical insight into OH- and Cl-initiated oxidation of CF3OCH(CF3)2 and CF3OCF2CF2H & fate of CF3OC(X•)(CF3)2 and CF3OCF2CF2X• radicals (X=O, O2)

  Bai, Feng-Yang; Ma, Yuan; Lv, Shuang; Pan, Xiu-Mei; Jia, Xiu-Juan

  2017-01-01

  In this study, the mechanistic and kinetic analysis for reactions of CF3OCH(CF3)2 and CF3OCF2CF2H with OH radicals and Cl atoms have been performed at the CCSD(T)//B3LYP/6-311++G(d,p) level. Kinetic isotope effects for reactions CF3OCH(CF3)2/CF3OCD(CF3)2 and CF3OCF2CF2H/CF3OCF2CF2D with OH and Cl were estimated so as to provide the theoretical estimation for future laboratory investigation. All rate constants, computed by canonical variational transition state theory (CVT) with the small-curvature tunneling correction (SCT), are in reasonable agreement with the limited experimental data. Standard enthalpies of formation for the species were also calculated. Atmospheric lifetime and global warming potentials (GWPs) of the reaction species were estimated, the large lifetimes and GWPs show that the environmental impact of them cannot be ignored. The organic nitrates can be produced by the further oxidation of CF3OC(•)(CF3)2 and CF3OCF2CF2• in the presence of O2 and NO. The subsequent decomposition pathways of CF3OC(O•)(CF3)2 and CF3OCF2CF2O• radicals were studied in detail. The derived Arrhenius expressions for the rate coefficients over 230–350 K are: k T(1) = 5.00 × 10‑24T3.57 exp(‑849.73/T), k T(2) = 1.79 × 10‑24T4.84 exp(‑4262.65/T), kT(3) = 1.94 × 10‑24 T4.18 exp(‑884.26/T), and k T(4) = 9.44 × 10‑28T5.25 exp(‑913.45/T) cm3 molecule‑1 s‑1.

 17. Historiografi och paradigm i forskningen om kalla kriget : En komparativ analys av diplomatihistoria och internationella relationer

  Igelström, Peter

  2009-01-01

  Adopting a socio-cultural approach to the study of cold war historiography, this master’s degree essay is a comparative study of the two main disciplinary fields of cold war scholarship, diplomatic history and international relations theory (IR). The study applies the theory of scientific development formulated by Thomas Kuhn and the concept of paradigm on the field of cold war research. Diplomatic history and IR shows many similarities in their development, and in the importance different sc...

 18. Kvalitetschefens Roll och Kompetens Inom Svenska Organisationer och Företag

  Rosendal, Sanna

  2010-01-01

  The role of the quality manager has evolved from being a quality controller to work with a more global business. Within many organizations in Sweden, however, the traditional role of the quality manager's remains and the tasks categorized as quality control still takes up most of the quality manager's time. The survey conducted as part of this master thesis shows that the quality manager in most businesses has multiple roles in addition to the role of quality manager, which can create a role ...

 19. Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård : åsikter, erfarenheter och upplevelser

  Lindström, Meta

  2007-01-01

  Aim: To investigate gynecologists’ and midwives’ views and experiences regarding work in abortion care in Sweden. Methods: Questionnaire to gynecologists (n=269) and midwives (n=258 comprising 48 questions, response 85%. The quantitative studies (articles I-III) were supplemented by a qualitative study (article IV), consisting of focus-group interviews with gynecologists and midwives/nurses. Results: From the questionnaire studies it was apparent that all the gynecologists had worked in abort...

 20. Huvudhalscancer och livskvalitet : Patientens skattning av livskvalitet innan och efter strålbehandling

  Salgado Willner, Helen

  2014-01-01

  Introduction: Each year 1200-1300 patients are diagnosed with head neck cancer. Treatment that involves radiotherapy can cause severe side effects for example trismus that affects quality of life. Purpose: To study health-related quality of life in patients who have undergone radiation treatment for head and neck cancer and participated in a intervention group who received training intended to prevent trismus or in a control group who received standard treatment. Method: This is a prospective...

 1. Språk och rasism : Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Hagren Idevall, Karin

  2016-01-01

  This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. From a constructivist pragmatic perspective, language is considered as a practice that composes and makes sense of our social world and all the phenomena and individuals that we perceive in it. Racist discourses discriminate against and privilege people by categorising them according to notions of cultural, ethnical, raci...

 2. Passion & Lojalitet : En studie om varumärkeskulten Apple och dess passionerade och lojala konsumenter

  Porsner, Anna; Olsson, Emil

  2006-01-01

  Abstract Apple Computers Inc. is known for their loyal and passionate followers. This study focuses on the brand communities and brand loyalty that is frequently seen among Apple customers. It focuses on the factors that create an apparent deep-set loyalty and passion towards their computers among Mac-users. This study contributes to a deeper understanding of why some consumers feel such a strong attraction to a company, its brand and its products. The findings of this study are based on obse...

 3. Revision och rådgivning : Efterfrågan, kvalitet och oberoende

  Svanström, Tobias

  2008-01-01

  Auditing is common in many organizations and a legal requirement for all limited liability companies in Sweden (ABL 9:1). In directives from the government it is clearly stated that small firms will be exempted from the statutory audit requirement. In light of this forthcoming change in regulations, this thesis is used to analyze which factors are associated with a demand for auditing. Analysis in this thesis is based on a national survey including 900 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs...

 4. Atmospheric chemistry of HFE-7000 (CF(3)CF (2)CF (2)OCH (3)) and 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol (CF (3)CF (2)CF (2)CH (2)OH): kinetic rate coefficients and temperature dependence of reactions with chlorine atoms.

  Díaz-de-Mera, Yolanda; Aranda, Alfonso; Bravo, Iván; Rodríguez, Diana; Rodríguez, Ana; Moreno, Elena

  2008-10-01

  The adverse environmental impacts of chlorinated hydrocarbons on the Earth's ozone layer have focused attention on the effort to replace these compounds by nonchlorinated substitutes with environmental acceptability. Hydrofluoroethers (HFEs) and fluorinated alcohols are currently being introduced in many applications for this purpose. Nevertheless, the presence of a great number of C-F bonds drives to atmospheric long-lived compounds with infrared absorption features. Thus, it is necessary to improve our knowledge about lifetimes and global warming potentials (GWP) for these compounds in order to get a complete evaluation of their environmental impact. Tropospheric degradation is expected to be initiated mainly by OH reactions in the gas phase. Nevertheless, Cl atoms reaction may also be important since rate constants are generally larger than those of OH. In the present work, we report the results obtained in the study of the reactions of Cl radicals with HFE-7000 (CF(3)CF(2)CF(2)OCH(3)) (1) and its isomer CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH (2). Kinetic rate coefficients with Cl atoms have been measured using the discharge flow tube-mass spectrometric technique at 1 Torr of total pressure. The reactions of these chlorofluorocarbons (CFCs) substitutes have been studied under pseudo-first-order kinetic conditions in excess of the fluorinated compounds over Cl atoms. The temperature ranges were 266-333 and 298-353 K for reactions of HFE-7000 and CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH, respectively. The measured room temperature rate constants were k(Cl+CF(3)CF(2)CF(2)OCH(3)) = (1.24 +/- 0.28) x 10(-13) cm(3) molecule(-1) s(-1)and k(Cl+CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH) = (8.35 +/- 1.63) x 10(-13) cm(3) molecule(-1) s(-1) (errors are 2sigma + 10% to cover systematic errors). The Arrhenius expression for reaction 1 was k (1)(266-333 K) = (6.1 +/- 3.8) x 10(-13)exp[-(445 +/- 186)/T] cm(3) molecule(-1) s(-1) and k (2)(298-353 K) = (1.9 +/- 0.7) x 10(-12)exp[-(244 +/- 125)/T] cm(3) molecule(-1) s(-1) (errors

 5. Synthesis and Structural Characterisation of [Ir4(CO8(CH3(m4-h3-Ph2PCCPh(m-PPh2] and of the Carbonylation Product [Ir4(CO8{C(OCH3}(m4-h3-Ph2PCCPh(m-PPh2]; First Evidence for the Formation of a CO Cluster Adduct before CO Insertion

  Braga Dario

  1999-01-01

  Full Text Available Deprotonation of [(mu-HIr4(CO10(mu-PPh2], 1, gives [Ir4(CO10(mu-PPh2]- that reacts with Ph2PCCPh and CH3I to afford [Ir4(CO8(CH3(mu4-eta³-Ph2PCCPh(mu-PPh2], 2 (34%, besides [Ir4(CO9(mu3-eta³-Ph2PC(HCPh(mu-PPh2] and [(mu-HIr4(CO9(Ph2PCºCPh(mu-PPh2]. Compound 2 was characterised by a single crystal X-ray diffraction analysis and exhibits a flat butterfly of metal atoms, with the Ph2PCCPh ligand interacting with all four Ir atoms and the methyl group bonded terminally to a wingtip Ir atom. Carbonylation of 2 yields initially (25 °C, 20 min a CO addition product that, according to VT 31P{¹H} and 13C{¹H} studies, exists in solution in the form of two isomers 4A and 4B (8:1, and then (40 °C, 7 h, the CO insertion product [Ir4(CO8{C(OCH3}(mu4-eta³-Ph2PCCPh(mu-PPh2], 5. The molecular structure of 5, established by an X-ray analysis, is similar to that of 2, except for the acyl group that remains bound to the same Ir atom. The process is reversible at both stages. Treatment of 2 with PPh3 and P(OMe3 affords the CO substitution products [Ir4(CO7L(CH3(mu4-eta³-Ph2PCCPh(mu-PPh2] (L = PPh3, 6 and P(OMe3, 7, instead of the expected CO inserted products. According to the ¹H and 31P{¹H} NMR studies, the PPh3 derivative 6 exists in the form of two isomers (1:1 that differ with respect to the position of this ligand.

 6. Environmental impact assessments for energy production; MKB foer energiproduktion. Moejligheter att bedoema och vaega samman effekter paa lokal och regional skala av foersurning, eutrofiering och oxidantbildning

  Loevblad, Gun; Skaerby, Lena

  2000-06-01

  The report is the final report from a jointly financed project within lVL studying methodology for environmental impact assessments (EIAs). The aim has been to show possibilities and problems with EIAs for air pollution emissions from energy production plants in environments where critical loads and levels are exceeded. The project has mainly dealt with plants emitting air pollutants with environmental effects on the regional scale, including sulphur and nitrogen compounds, volatile organic compounds and particles, and effects such as acidification, eutrophication and ozone formation. Conclusions from the work are that project managers, environmental auditors, together with regional and local authorities could have use for better and more detailed guidelines, in the form of more detailed emission data from different types of alternative plants; Guidelines for the elaborating and assessing of relevant zero alternatives; Regional environmental goals and guidelines for the acceptable contribution to these by different activities; Criteria for the definition of the areas of 'environmental influence'. Furthermore, quantitative relationships between exposure and effects may contribute to better and more detailed descriptions of environmental impact and the need of decreasing the load for the recovery of polluted ecosystems.

 7. Key ratios for energy and climate 2012 - Buildings and transportation of municipal and county; Nyckeltal energi och klimat 2012 - Byggnader och transporter i kommun och landsting

  NONE

  2012-12-15

  This is the second report that presents key ratios on energy and climate for municipalities, county councils and regions. It has been developed through a collaboration between SKL and Energy Agency. The key ratios show inter alia a sharply increased share of renewable fuels in public transport and some reduction in energy in both commercial and residential premises. The main content is derived from the data on energy use in their own premises and transport in 2012 reported by those who sought support for energy efficiency improvement in municipalities and county from the Swedish Energy Agency.

 8. Pox-rättegången, Mangafallet och Tintin-gate : en diskursanalys av debatter och nyhetsrapportering i svensk media om tecknade serier och censur

  Jansson, Elin

  2013-01-01

  The study aims to examine how censorship and comics have been discussed in three debates. The aim is also to identify discourses and the orders and relations of power constructed in the debates, and to examine how librarians should handle debates about censorship and comics. Selected sources are articles from Swedish newspapers and tabloids about the debates on the Pox-trial, the manga case and the debate about Tintin in Kulturhuset. The results from the analysis indicates that the debates ha...

 9. Energetics of the O-H bond and of intramolecular hydrogen bonding in HOC6H4C(O)Y (Y = H, CH3, CH2CH=CH2, C[triple bond]CH, CH2F, NH2, NHCH3, NO2, OH, OCH3, OCN, CN, F, Cl, SH, and SCH3) compounds.

  Bernardes, Carlos E S; Minas da Piedade, Manuel E

  2008-10-09

  The energetics of the phenolic O-H bond in a series of 2- and 4-HOC 6H 4C(O)Y (Y = H, CH3, CH 2CH=CH2, C[triple bond]CH, CH2F, NH2, NHCH 3, NO2, OH, OCH3, OCN, CN, F, Cl, SH, and SCH3) compounds and of the intramolecular O...H hydrogen bond in 2-HOC 6H 4C(O)Y, was investigated by using a combination of experimental and theoretical methods. The standard molar enthalpies of formation of 2-hydroxybenzaldehyde (2HBA), 4-hydroxybenzaldehyde (4HBA), 2'-hydroxyacetophenone (2HAP), 2-hydroxybenzamide (2HBM), and 4-hydroxybenzamide (4HBM), at 298.15 K, were determined by micro- or macrocombustion calorimetry. The corresponding enthalpies of vaporization or sublimation were also measured by Calvet drop-calorimetry and Knudsen effusion measurements. The combination of the obtained experimental data led to Delta f H m (o)(2HBA, g) = -238.3 +/- 2.5 kJ.mol (-1), DeltafHm(o)(4HBA, g) = -220.3 +/- 2.0 kJ.mol(-1), Delta f H m (o)(2HAP, g) = -291.8 +/- 2.1 kJ.mol(-1), DeltafHm(o)(2HBM, g) = -304.8 +/- 1.5 kJ.mol (-1), and DeltafHm(o) (4HBM, g) = -278.4 +/- 2.4 kJ.mol (-1). These values, were used to assess the predictions of the B3LYP/6-31G(d,p), B3LYP/6-311+G(d,p), B3LYP/aug-cc-pVDZ, B3P86/6-31G(d,p), B3P86/6-311+G(d,p), B3P86/aug-cc-pVDZ, and CBS-QB3 methods, for the enthalpies of a series of isodesmic gas phase reactions. In general, the CBS-QB3 method was able to reproduce the experimental enthalpies of reaction within their uncertainties. The B3LYP/6-311+G(d,p) method, with a slightly poorer accuracy than the CBS-QB3 approach, achieved the best performance of the tested DFT models. It was further used to analyze the trends of the intramolecular O...H hydrogen bond in 2-HOC 6H 4C(O)Y evaluated by the ortho-para method and to compare the energetics of the phenolic O-H bond in 2- and 4-HOC 6H 4C(O)Y compounds. It was concluded that the O-H bond "strength" is systematically larger for 2-hydroxybenzoyl than for the corresponding 4-hydroxybenzoyl isomers mainly due to the presence of

 10. Utvärdering av aktuella rehabiliteringsinsatser. Problem och metodval

  Forsberg, B; Diderichsen, Finn

  1993-01-01

  the difficulties involved in assessing the impact of such political measures, when at the same time the chances of people being able to return to work after extended sick leave are reduced owing to the recession. An evaluation model is presented which, in addition to variables related to monetary savings......The evaluation of rehabilitation potential is discussed in the context of the recent allocation by the Riksdag of substantial funds for rehabilitation purposes, a measure designed to generate savings to social insurance at least comparable to the allocation. In the article are discussed...

 11. Bylocks Drakskeppstrilogi – analogi och kulturmöten

  Ingemansson, Mary

  2011-03-01

  Full Text Available In my thesis “It could just as well have happened today”: Maj Bylock's Drakskeppstrilogi and historical consciousness in ten- to twelve-year-olds, I provide a textual, thematic analysis of the three novels from 1997–1998. Further, in an empirical study I have documented the reading of Bylock's fictitious, historical trilogy about the Viking era as done by 11-year-old children, whose thematic work and development of a historical consciousness also have been part of the study. This article deals only with the textual analysis aspect, which purpose is to show what in the texts might produce a historical consciousness in children as well as how the characters are portrayed in order for children to identify with them. Two functions of the novels are studied: knowledge and analogy. The focus is on the main character Petite/Åsa and her development with a view to gender, ethnicity and class as seen from an intersectional perspective. I use postcolonial concepts such as diaspora and hybrid identity in order to describe cultural encounters brought on by migration. I portray female characters gaining a higher level of empowerment, a term used by Joanne Brown and Nancy St. Clair. Bylock claims that she is reflecting the present in her historical texts and that this is more straightforwardly achieved when the events are set several hundred years ago. As a result irrelevant details can be removed and the focus be placed on timeless, human phenomena, for instance cultural encounters. In the light of the above and ideas about how best to describe cultural encounters I analyse the cultural contexts in which the main character finds herself focusing on her transition from a girl into a woman and her quest for a multicultural identity. I elaborate on the concepts mentioned in the previous by describing two cultural encounters which provide an analogy with the present.

 12. Folkbildning i (avkoloniseringens skugga Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer

  Magnus Dahlstedt

  2009-01-01

  Full Text Available Popular adult education in the shadows of (decolonialization.In Sweden and among Swedish popular movements, there has long been agreat willingness to share experiences from establishing the “Swedish model” of welfare and democracy with countries in other parts of the world. In this sharing of experience, popular adult education has played an important role. Over the years, there have also been several attempts to spread the “Swedish model” of education of this kind, i.e. study circles and folk high schools.Here, we analyse a large-scale project to establish Folk Development Colleges (FDCs in Tanzania in the 1970s and 1980s, focusing on the ways in which Swedish popular adult educators have described the project. In theoretical terms, the article is based on a postcolonial framework, highlighting the continuing importance of the legacies of colonialism in today’s society. One of the main conclusions drawn is that, in the process of “exporting” the ideaof popular adult education around the world, there is an ongoing formation of national self-images in contrast to images of “the Other”, involving a constant risk of reproducing ideas from a colonial past.

 13. "Konfettaskar" och "typografiska läckerbitar" eller funktionalistisk formgivning?

  Druker, Elina

  2011-03-01

  Full Text Available Eva Billow as picture book artist and graphic designerThe 1940’s and 50’s was a dynamic period for the Nordic picture book. There is a general aspiration to explore picture book aesthetics, a need to find imagery and expressions capturing a new era. In my article, I will discuss how these ideas are expressed in the illustrator and graphic artist Eva Billow’s picture books. Her illustration style is originated in a modernist tradition of simplicity, clarity and typographic precision. Also, an idea about books as an art form is evident through her production. Eva Billow’s production covers a wide field of graphic design, from picture books, cartoons and illustrations to book art, posters and advertisements. I will discuss Billow’s use of aesthetics that can be related to functionalist ideas and will further place this approach in a larger context in the history of Swedish graphic design. The general interest in graphic design and new printing techniques among picture book illustrators can also be seen as a part of a tendency within Nordic Modernism where the artist aspired to make arts a part of the society. But the appeal for the picture book among the young Nordic artists and authors, prior and after the Second World War, also expresses an inter-artistic tendency, where the limits between different forms of art are explored.

 14. En riktig rektor : Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Brüde Sundin, Josefin

  2007-01-01

  The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. Some questions raised are: What do the principals’ working days look like? What constitutes the foundations of school leadership? What characterizes the context (the cul-tures) in which they work? Has gender any significanc...

 15. Current and future sustainable biofuels; Dagens och framtidens haallbara biodrivmedel

  Boerjesson, Paal [Lunds Univ., Lund (Sweden); Lundgren, Joakim [Luleaa Univ. of Technology Bio4Energy, Luleaa (Sweden); Ahlgren, Serina [Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden)

  2013-07-01

  This report has been prepared as a background paper for the government study of Fossil-Free Vehicle traffic (FFF investigation). The purpose of this study is to describe and summarize the current knowledge on the production of biofuels and linkages to sustainability issues such as energy and land efficiency, GHG performance and costs. The report includes both existing and future fuel systems under development and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international outlooks. The report's analysis of energy efficiency, GHG performance and production costs are based on system analysis and a life-cycle perspective. The focus is on the production chain up to produced fuel (well-to-tank). Results are based on current research and production chains and is based primarily on standardized LCA and for some systems also on industrial systems analysis.

 16. Current and future sustainable biofuels; Dagens och framtidens haallbara biodrivmedel

  Boerjesson, Paal [Lunds Univ., Lund (Sweden); Lundgren, Joakim [Luleaa Tekniska Univ., Luleaa (Sweden); Ahlgren, Serina [Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden); Nystroem, Ingrid [Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Goeteborg (Sweden); CIT Industriell Energi., Goeteborg (Sweden)

  2013-09-01

  This report has been prepared as a background paper for the state investigation 'Fossil Free Vehicle Traffic'. The purpose of this study is to describe and summarize the current knowledge on production of biofuels and linkages to sustainability issues such as energy and land efficiency, GHG performance and costs. The report includes both existing and future fuel systems under development and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international views. The report includes both existing and future fuel systems under development, and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international views. The report's analysis of energy efficiency, greenhouse gas performance and production costs is based on system analysis and a life-cycle perspective. The focus is on the production chain to the produced fuel (well-to-tank). Results are based on current research and commercial development of the respective chains. They are based primarily from standardized life cycle analysis and, in some production systems, also on industrial systems analysis. These two approaches have some differences in methodology, which are highlighted in the report. In the overview values and results have been compiled to make it possible to compare the results.

 17. Konkurrensklimat och dynamik : en studie av interaktion mellan konkurrenter

  Bengtsson, Maria

  1994-01-01

   A partly new train of thought has emerged during the last few years, which claims that national conditions are of importance for company strength in relation to international competitors. National competition has stood out as one of the most important explanatory factors, and is seen as the catalyst or motor in dynamic industrial environments. The demands and pressures that evolve from competition between geographically proximate companies stimulate the innovativeness within the industry. T...

 18. Inventering och sammanställningav publikationer inom geovetenskaplig didaktik

  Hedmark, Mia

  2013-01-01

  This thesis presents a general definition of science education and earth science education.An inventory has been conducted of published material during the years 2011-2013, withthe start in 2013 and working backwards for international publications and with no timelimits in time for Swedish publications. Different databases were used during April 2013 forthe inventory.The thesis organizes and analyses published material in earth science education in a tablewith a following discussion.The purpo...

 19. Utbildning – mellan individ, nation och samhälle

  Carsten Ljunggren

  2011-01-01

  Full Text Available Education – between the individual, the nation and the society. In this lecture I dwell on the question of how different forms of national identity affect the education of young citizens. Although this significant contemporary problem is by no means new in the history of education it has become increasingly evident during the 21st century. Starting with a brief picture of a downward trend for a multicultural policy I argue that the increasing focus on national identity, when related to education, is about individual and collective self-consciousness – a consciousness that is further characterized in terms of citizenship education. By referring to Jürgen Habermas’ thesis of a public sphere and nationality; John Dewey’s focus on the meaning of democracy; Hannah Arendt’s highlighting of the authentic person taking place in the public sphere, and to Richard Rorty’s emphasis on contingency as an ontological condition of the individual and society, I discuss the principles for a citizenship education that treats nationality as a political claim, rather than an ethno-cultural fact. I do this in terms of an expressive agonism.

 20. Manure digestate recycling - Technologies and manufacturers; Biogoedselfoeraedling - Tekniker och leverantoerer

  Dahlberg, Carl (SWECO Environment AB (Sweden))

  2010-11-15

  Today, several biogas plants are planned. Some are large-scale or in localizations that means a long distance to croplands. The digestate indeed contain phosphorus and nitrogen but above all large quantities of water, which makes it tempting to try to refine the product. Low concentration of nutrients in the digestate means that the theoretically possible value is low which sets high demand on resource consumption of the processes to be used. In this report you can find ammonia stripping, evaporation, ultra filter + reverse osmosis and struvite precipitation, but there might be other methods. None of these methods will generate a profit, but are dependent of that the alternative, handling of not dewatered digestate, for some reason (e.g. transport distance) is to expensive. Dewatering of digestate followed by reject water treatment with aim to transform the ammonia and organic nitrogen to airborne nitrogen (disposal) has not been discussed in this report. In this project, visits have been made to three full scale plants and one pilot plant. The techniques on these plants have been ammonia stripping to ammonium sulphate, ammonia stripping to ammonia nitrate, ultra filter + reverse osmosis and struvite precipitation (pilot plant). Any appropriate plant where evaporation with developed energy recovery is used has not been found. Both plants with ammonia stripping work satisfying as well as the struvite precipitation plant. Struvite precipitation should be seen as a way to separate the phosphate from the reject water. Ultra filter + Reverse Osmosis are a functioning technique, but the concentrate was too dilute to be possible to transport any longer distance at the current facility

 1. Scener för slagverk och ensemble

  Sundkvist, Petter

  2012-01-01

  The Danish composer Per Nørgård (b. 1932) finds inspiration for his outstanding percussion music in the forces of nature, eastern mysticism and exotic rhythms. In the four works on this CD we encounter a melodic side to percussion, when for instance the soloist uses a violin bow to play the vibraphone and the musical saw. Two of the works were written especially for the Colombian-born percussionist Christian Martínez, who plays here with the Esbjerg Ensemble conducted by Petter Sundkvist. ...

 2. Utbildningens villkor – globalisering och lokal mångfald

  Ninni Wahlström

  2011-01-01

  Full Text Available The conditions of education – globalization and local plurality. Taking some of my previous research as a point of departure, in this inaugural lecture I want to formulate a conception of education that reflects some principles that are specific for the period starting with the Educational Reform 1991. With gradual displacements this reform is still going on. Through an analysis of three different arenas within a framework of curriculum theory; the society arena, the governing- and curricula arena, and the arena of the local school and classroom, it is possible to characterize these arenas in terms of internationalization, management by demand and control, and individual choice. It may be argued that this is a new conception of education; a denationalized – instrumental conception. The national education arena becomes denationalized in two ways: globally there is an increasing influence by transnational organizations (and corporations; and locally, the privatization of schools has been extensive. The conception is instrumental in its basic assumption that there is a fairly simple connection between clearly expresseddemands and the productivity of the school.

 3. Sömn, depressionssymtom, livskvalitet och Alzheimers sjukdom

  Djupdalen, Rhiannon

  2012-01-01

  Background: Sleep-disturbances in persons with Alzheimer´s disease are prevalent. They are characterized as increased frequency and duration of awakenings, decreased slow-wave sleep, REM-sleep and increase of day-time napping. Depression and lower quality of life are associated with sleep-disturbances. Altogether a significant source of stress for caregivers and an important factor in institutionalization. Non-pharmacological treatment alternatives are rare. Method: Single-case A-B-C design, ...

 4. Gasification - Status and Technology; Foergasning - Status och teknik

  Held, Joergen

  2011-07-15

  In this report gasification and gas cleaning techniques for biomass are treated. The main reason for gasifying biomass is to refine the fuel to make it suitable for efficient CHP production, as vehicle fuel or in industrial processes. The focus is on production of synthesis gas that can be used for production of vehicle fuel and for CHP production. Depending on application different types of gasifiers, gasification techniques and process parameters are of interest. Two gasification techniques have been identified as suitable for syngas generation, mainly due to the fact that they allow the production of a nitrogen free gas out of the gasifier; Indirect atmospheric gasification and Pressurized oxygen blown gasification For CHP production there are no restrictions on the gas composition in terms of nitrogen and here air-blown gasification is of interest as well. The main challenge when it comes to gas cleaning is related to sulphur and tars. There are different concepts and alternatives to handle sulphur and tars. Some of them is based on conventional techniques with well-proven components that are commercially available while others more advantageous solutions, still need further development. The report deals to a minor extent with the conversion of syngas to synthetic fuels. The ongoing research and development of gasification techniques is extensive, both on national and international level. Although many process concepts and components have been demonstrated, there is still no full-scale plant for the production of synthetic fuels based on biomass. Factors affecting the choice of technology are plant size, operating conditions, the possibility for process integration, access to feedstock, market aspects, incentives and economic instruments et cetera. Increased competition for biofuels will inevitably lead to higher raw material costs. This in turn means that the fuel chains with high efficiency, such as biomethane through gasification and methanation, are favored. The lower the investment cost, the lower the financial risk. This implies that techniques that are relatively cost-effective in the smaller scale, may benefit initially. As the technology develops and experience is built up the plant size will increase.

 5. Organizational change. Success factors and risks; Foeraendringsarbete. Framgaangsfaktorer och risker

  Lundqvist, K. [Castor Analys AB, Stockholm (Sweden)

  2002-01-01

  The electricity sector is undergoing a restructuring due to deregulation. This might present a challenge to safety. Safety issues cannot be separated from organizational issues. They must be an integral part of the change process from the very beginning. This overview is based on a study of recent literature about organizational development and change management in general. The 'multi standard' organizations of today are no consistent creations, but conglomerates of loosely coupled units. This form of organization has developed during the latest 30-40 years and is also called a 'network organization'. Relatively autonomous groups of actors are identifying themselves with the same type of groups in other organizations and they meet on external scenes of development. They are for instance human resource experts, managers on different levels, safety delegates, quality experts, engineers and economists. The expansion of the network enterprise also means a closer interaction with suppliers and customers. Impulses of change are reaching the organization from many angles and this creates plenty of imbalances and tensions. The traditional view that changes are initiated and steered top - down is challenged. The organizations of today are difficult to change in a planned way due to the influence of those powerful forces. The organizational behavior is not so 'rational' as could be expected. A strong, but often neglected force, is the social or symbolic environment of an organization. The organizational identity is formed in relation to other significant organizations and actors. The search for identity is a powerful driving force. Norms and conventions are influencing how a company shall be organized at a certain period of time. Several organizational models and concepts, often of American origin, have been replacing each other's during recent years. Marketing, fashion and actions of significant others are also influencing the behavior of organizations. Inherent of the 'programmatic' change strategy is that changes can be planned and implemented in detail. This strategy can work under conditions that are clearly defined and demarcated, but are less useful when people are to be mobilized and when attitudes, values and ways of working are to be changed. An alternative approach is the 'learning strategy', in which the participation of those concerned is essential. The idea is that learning and shared control of the situation will be developed through dialogues and common activities. When the total organization is to be restructured a strategy for dealing with several parallel change processes is needed. Creating developmental networks is a new strategy based on cooperation between companies. Networks can also be formed within a 'loosely coupled' enterprise. The network strategy is built on cooperation between several self-steering units, which gives the possibility to work with change processes in several units at the same time. This will have several advantages. The change process will be speeded up, a more informal and situational way of working is possible, and development and spreading can be made in parallel. The point of departure of a planned change process is to create a vision of the future. This vision will then steer the change work. For change to come trough every one involved has to understand the reasons for change and share the vision. The first step is to get everybody to understand the motives for change. The implementation will then be a joint realization of the vision. The change process is ideally driven by a 'learning' way of working, which means formulating stepwise, measurable goals, developing of solutions, making up and continuously monitoring action plans, and reflecting over the results. By trying and reflecting the organization will be altered. Of utmost importance for a new identity to be formed is the staff's participation and their possibilities of personal development. The phases of the change process are in practice iterative, they will be repeated when formulating stepwise goals, making action plans implementing, monitoring and reflecting over what has been achieved. This will develop organizational change competence. The phases are over-lapping. Not only one, but several processes are going on in different phases. The on-going change processes have to be coordinated and synchronized. The safety issues cannot be separated from other organizational issues. All organizational changes have to be synchronized. Issues of competence and staffing have to be continuously analyzed. The motivation of the staff will be effected in the beginning of a change process. Participation is a key to success. The work organization must be continuously developed. 'Just in time'- thinking can be in conflict with 'just in case'- thinking in high-risk environments. Under manning. Temporary staff. Outsourcing. (abstract truncated)

 6. "Impulskontroll nada" Maskulina iscensättningar och sociala kategoriseringar

  Ann-Carita Evaldsson

  2012-01-01

  Full Text Available This article investigates the local social process through which boys are portrayed as having emotional, social and behavioral problems and, as part of this, categorized in terms of neuropsychiatric diagnoses. The invocation of biomedical categorizations, are here treated from an ethnomedodological and anti-mentalist view as people’s resources for conducting institutional business. Data draws on ethnographic work in a special educational needs unit attended by mainly boys diagnosed with ADHD. It was found that the boys’ through their resistance towards teachers’ authority forced the teachers to account for their actions. The boys’ resistance was mainly read as symptoms of inner emotional and mental states, warranting a solidification of their category incumbency as ‘boys with ADHD’. Overall, our study demonstrates that the school is an important player in indexing boys’ troubling classroom conduct in terms of biomedical explanatory resources.

 7. Organizational change. Success factors and risks; Foeraendringsarbete. Framgaangsfaktorer och risker

  Lundqvist, K. [Castor Analys AB, Stockholm (Sweden)

  2002-01-01

  The electricity sector is undergoing a restructuring due to deregulation. This might present a challenge to safety. Safety issues cannot be separated from organizational issues. They must be an integral part of the change process from the very beginning. This overview is based on a study of recent literature about organizational development and change management in general. The 'multi standard' organizations of today are no consistent creations, but conglomerates of loosely coupled units. This form of organization has developed during the latest 30-40 years and is also called a 'network organization'. Relatively autonomous groups of actors are identifying themselves with the same type of groups in other organizations and they meet on external scenes of development. They are for instance human resource experts, managers on different levels, safety delegates, quality experts, engineers and economists. The expansion of the network enterprise also means a closer interaction with suppliers and customers. Impulses of change are reaching the organization from many angles and this creates plenty of imbalances and tensions. The traditional view that changes are initiated and steered top - down is challenged. The organizations of today are difficult to change in a planned way due to the influence of those powerful forces. The organizational behavior is not so 'rational' as could be expected. A strong, but often neglected force, is the social or symbolic environment of an organization. The organizational identity is formed in relation to other significant organizations and actors. The search for identity is a powerful driving force. Norms and conventions are influencing how a company shall be organized at a certain period of time. Several organizational models and concepts, often of American origin, have been replacing each other's during recent years. Marketing, fashion and actions of significant others are also influencing the behavior of organizations. Inherent of the 'programmatic' change strategy is that changes can be planned and implemented in detail. This strategy can work under conditions that are clearly defined and demarcated, but are less useful when people are to be mobilized and when attitudes, values and ways of working are to be changed. An alternative approach is the 'learning strategy', in which the participation of those concerned is essential. The idea is that learning and shared control of the situation will be developed through dialogues and common activities. When the total organization is to be restructured a strategy for dealing with several parallel change processes is needed. Creating developmental networks is a new strategy based on cooperation between companies. Networks can also be formed within a 'loosely coupled' enterprise. The network strategy is built on cooperation between several self-steering units, which gives the possibility to work with change processes in several units at the same time. This will have several advantages. The change process will be speeded up, a more informal and situational way of working is possible, and development and spreading can be made in parallel. The point of departure of a planned change process is to create a vision of the future. This vision will then steer the change work. For change to come trough every one involved has to understand the reasons for change and share the vision. The first step is to get everybody to understand the motives for change. The implementation will then be a joint realization of the vision. The change process is ideally driven by a 'learning' way of working, which means formulating stepwise, measurable goals, developing of solutions, making up and continuously monitoring action plans, and reflecting over the results. By trying and reflecting the organization will be altered. Of utmost importance for a new identity to be formed is the staff's participation and their possibilities of personal development. The phases of the change process are in practice itera

 8. John Locke och familjens makt över uppfostran

  Christer Hedin

  2007-01-01

  Full Text Available JOHN LOCKE AND THE POWER OF THE FAMILY OVER EDUCATION. Who deserves author-ity over education? Plato was convinced that it was the state. Locke insisted onthe family. Mill, from his own hard-won experience, was convinced that theindividual should have more influence than the family. Of course, childrenhad to be compelled to learn basics; otherwise their freedom would be re-duced. John Locke lived in a time of growing capital formation. He defendedthe right of ownership as a fundamental human right. According to him, itfollowed from the right to life. Property was created through work, and workwas a way of using life. Parents had to have the decisive influence on educa-tion. They needed to be convinced that their heirs would manage their inher-itance in a responsible way. Locke is regarded as a father of democracy. How-ever, it can hardly be claimed that he was a promoter of democracy in educa-tion. His defence of private property led him to ascribe so much power overeducation to parents that individual rights were substantially curtailed.

 9. Sömn, TV och datorvanor hos skolbarn

  Garmy, Pernilla

  2011-01-01

  The aim of the study was to investigate sleep duration, difficulties in sleeping, feelings of tiredness at school, television and computer habits, among primary school children. A questionnaire concerning television and computer habits and length of sleep was given to 208 children8-12 years of age from two public primary schools in southern Sweden in 2007 and 2008. For each of the school grades involved, differences in television and computer habits between children sleeping less than the med...

 10. Manlighet, mod och moral: Amanda Kerfstedts Carl Bergs skoltid

  Andersson, Maria

  2011-03-01

  Full Text Available Amanda Kerfstedt’s ”Carl Bergs skoltid” describes a boy’s journey to manhood in late 19th century Sweden. This article pertains that the text contrasts an ideal of masculinity based on physical strength with an ideal emphasizing morality. Although a true man, as described in the story, is expected to be strong as well as righteous, the moral component is the most important. The text shows that courage and force, which are not checked by a sense of ethics, may turn into brutality and abuse of power. Different types of masculinity are compared in ”Carl Bergs skoltid” but masculinity is also defined in relation to ideas about femininity. The association with women is utilized to stress a lack of courage in men as well as to redefine a masculine ideal that has focused too much on physical prowess instead of strength of character.

 11. Religionens roll i konsten och arkitekturen i antika Egypten

  Hägg, Anette

  2013-01-01

  The purpose of this Bachelor thesis in religious history, is to examine how religion reflects in the artwork and in the architecture in old and new kingdom in ancient Egypt, also to explore how book of the death reflects in the artwork. By means of using the visual culture theory, I have analyzing the selected pice of art with myths and texts from the ancient religion, to been able to come the the results of this study. It was know that religion had a major part in the artwork of ancient Egyp...

 12. Naturkunskapens sexualitets- och relationsundervisning analyserad ur ett heteronormativitetsperspektiv

  Ylwa Li Hast

  2016-04-01

  Full Text Available Title: Teaching about sexuality and relation within science education analysed from the perspective of heteronormativityIn Sweden, a new subject syllabus for Science Studies (Naturkunskap in upper secondary school was introduced in 2011. In this syllabus knowledge about norms concerning sexualities and relations was brought to the fore as a core content. The aim of this paper is to explore how norms concerning sexuality guide the teaching, through a case study where three upper secondary school teachers were observed and their teaching was analysed from the perspective of companion meanings. All three observed teachers did teach about homosexuality, bisexuality, and transgender identities, often using genetics or evolution as their explanatory model. The teaching most often assumed that all students in the class were heterosexual, positioning LGBT-people as the Other, and did at no times take power perspectives into account.

 13. Grafisk utvecklingsplattform för signalbehandling - Design och implementation

  Andersson, Fredrik

  2013-01-01

  We have different kinds of signal processing everywhere around us in our everyday life, in our cellphones, when we are listening to music, watching TV etc. This makes signal processing a very interesting and important technical area, where the demand of skilled engineers sets the limit of what is possible. Working with signal processing requires in-depth knowledge in areas such as mathematics, physics, electronics, and other related areas. For this, it has traditionally been demanded by a tal...

 14. Läkemedelsinteraktioner inom medicinsk onkologi och hematologi

  Bergmann, Troels Korshøj

  2010-01-01

  Kittelhåndbog for onkologer og hæmatologer i Sverige (oversættelse af Dansk udgave) Håndteringen af lægemiddelinteraktioner i klinisk praksis er vanskelig. Patienternes kliniske udtryk er præget af broget mangfoldighed og evidensniveauet for flertallet af interaktioner begrænser sig ofte til kasu...... Lægemiddelstyrelsen, Swedish Finnish Interaction X-referencing (SFINX) (http://www.janusinfo.se/) der drives af Läkemedelscentrum i Stockholm läns landsting,Stockleys Drug Interactions (8.udg, 2008 -Pharmaceutical Press, ed.:K.Baxter),www.Medicin.dk ,Produktresumeer (SPC) ogPubMed....

 15. Boiler system lay-up; Avstaellning och konservering av pannanlaeggningar

  Hellman, Mats

  2007-04-15

  Corrosion in power plant equipment is to a large extent a result of poor lay-up procedures. This applies for all equipment on the water and steam side e.g. condensers, boilers, turbines, heat exchangers etc. In theory, lay-up procedures are quite straightforward. The main objective is to avoid a combination of water and oxygen on the steel surfaces within the system. When using dry lay-up procedure, a totally dry environment is essential. The corrosion of steel cannot take place if there is no humidity; in spite of the abundance of oxygen i.e. air. As an alternative the steam side system can be purged with nitrogen so that no air ingress can take place. When using wet lay-up procedures it is important to achieve an oxygen free environment. Creating a slight over-pressure thus avoiding air in leakage can achieve this. Oxygen scavengers might be used as an alternative. Usually problems of maintaining the above mentioned conditions are rarely of technical art. More likely it is due to a lack of knowledge and commitment or short sighted economical considerations. This report summarises the experiences gathered at several visits at plants and discussions with vendors, users and consultants in the power industry. In addition to that, guidelines from well-reputed organisations, international and domestic, have been studied. In many cases the power plant managers believe they have proper lay-up routines but often the routines just regard long time lay-up. This may be regarded as the most important case. However, a number of shorter plant outages in combination with poor lay-up routines can result in severe damages. There is a consensus that a proper lay-up can only be achieved by plant specific lay-up procedures. Each unit is unique in terms of needs and requirements. In order to have as low corrosion as possible a systematic review to evaluate and revise lay-up procedures is preferred. A high in-house knowledge of the power plant enhances the possibility to maintain the equipment in good condition. Lay-up control is an important part of the life extension of the plant. In the literature there are many guidelines regarding lay-up procedures. However an overall scheme that applies to all kind of boilers will either become very complex or too superficial to be user friendly. The objective of this report is to give information and know-how of current lay-up practices. Furthermore the report describes the considerations to be taken when designing a plant specific guideline for lay-up.

 16. Water and steam sampling systems; Provtagningssystem foer vatten och aanga

  Hellman, Mats

  2009-10-15

  The supervision of cycle chemistry can be divided into two parts, the sampling system and the chemical analysis. In modern steam generating plants most of the chemical analyses are carried out on-line. The detection limits of these analyzers are pushed downward to the ppt-range (parts per trillion), however the analyses are not more correct than the accuracy of the sampling system. A lot of attention has been put to the analyzers and the statistics to interpret the results but the sampling procedures has gained much less attention. This report aims to give guidance of the considerations to be made regarding sampling systems. Sampling is necessary since most analysis of interesting parameters cannot be carried out in- situ on-line in the steam cycle. Today's on-line instruments for pH, conductivity, silica etc. are designed to meet a water sample at a temperature of 10-30 deg C. This means that the sampling system has to extract a representative sample from the process, transport and cool it down to room temperature without changing the characteristics of the fluid. In the literature research work, standards and other reports can be found. Although giving similar recommendations in most aspects there are some discrepancies that may be confusing. This report covers all parts in the sampling system: Sample points and nozzles; Sample lines; Valves, regulating and on-off; Sample coolers; Temperature, pressure and flow rate control; Cooling water; and Water recovery. On-line analyzers connecting to the sampling system are not covered. This report aims to clarify what guidelines are most appropriate amongst the existing ones. The report should also give guidance to the design of the sampling system in order to achieve representative samples. In addition to this the report gives an overview of the fluid mechanics involved in sampling. The target group of this report is owners and operators of steam generators, vendors of power plant equipment, consultants working in Sweden that come in contact or are involved in cycle chemistry

 17. Axess och feminism : En kritisk granskning blir kritiskt granskad

  Wagenius, Carl

  2014-01-01

  This essay is about a debate concerning the magazine Axess, feminism and antifeminism - in relation to a issue of Axess called To a new feminism. The theoretical foundation of this essay is Pierre Bourdieu and his field theories. The battles taking place in this particular field concerns the positioning of feminism and antifeminism in the way we culturally interpret these in our society.   The essay shows that the magazine Axess (at least in the first edition of 2012) links feminism with a ve...

 18. Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv

  Michael Tholander

  2005-01-01

  Full Text Available Using a conversation-analytic approach, the present study investi-gates how Swedish secondary-school students draw on democraticdiscourse during their work in small groups. The analyses demon-strate the importance of democratic issues to students, not only inrelation to their teachers, but also in relation to their peers. Theanalyses also point to how students repeatedly employ democraticdiscourse for a number of strategic purposes, e.g. in order to takecontrol of the work, to defend their own or others’ democraticrights, or, quite paradoxically, to construct the democratic order asundemocratic. Moreover, the analyses show that democratic arrange-ments in school not always are productive for the work at hand.Instead of focusing on the task, students frequently engage in nego-tiating various democratic issues. The results are discussed in rela-tion to previous research and alternative methods of investigation.In sum, the study implies that democracy must be studied as aninteractive process rather than as something that exists in a fixedstate. This entails a focus on how students do democracy ratherthan how they appear as democratic beings.

 19. Pedagogen och den musikaliska människan

  Uddholm, Mats

  Om musik i vardagsarbetet. I boken tas bl.a. följande frågor upp: Finns det omusikaliska människor? Vilken syn på kunskap ligger till grund för dagens skola? Vem är musikundervisningen till för? Är undervisningens uppgift att skapa framtida musikproffs eller skall den utveckla allas förmåga att...

 20. Samspelet vetenskap och praktik - ett utmanande forskningsfält

  Thomas Tydén

  2003-01-01

  Full Text Available The interest for research dissemination, research utilization and the interplayof science and society has increased significantly in the passed years. Therehave been many attempts to develop the contact of universities with the rest ofsociety. However we have to acknowledge that we are rather ignorant as far asthese efforts are concerned. Are we doing the right things? Is there a mutualexchange of experiences and problems? What effects are achieved, in the longand the short run? Are they worth while? What does the learning process looklike to different professionals and what do the incentives for knowledge see-king look like to them? Today there is a lack of solid theories of knowledgetransfer between research and practice and there is a need to develop goodforms and methods. In this article I discuss a variety of challenging researchquestions concerning all the activities, and sometime the lack of activities, thatin one way or another focus on an increased interplay between universitiesand society. In order to enlighten these questions a research programme – TheInterplay of Science and Practice – has been initiated by Novemus at ÖrebroUniversity in collaboration with Dalarna Research Institute.

 1. Robust and reliable fuel cells; Robusta och tillfoerlitliga braensleceller

  Nordlund, Joakim [Cellkraft AB, Stockholm (Sweden)

  2012-03-15

  For fuel cells to be a viable alternative for backup power in applications, where reliability is a critical factor, the reliability of fuel cells has to be high and documented. Based on intrinsic properties of fuel cells, it is safe to argue that it is possible to make them highly reliable, but to unleash the full reliability potential of fuel cells, some great engineering work has to be performed. Cellkraft has since many years been addressing this issue and this project is an important piece of this puzzle. The project included both a large number of laboratory testing of fuel cells and long experiments in field environment to verify the results from the laboratory work. The development work performed within this project is a solid base for the continuous work to fulfil Cellkraft's own, tough, technical reliability targets. The project targets below were achieved within this project: 1. The fuel cell start with 100 % reliability. 2. The fuel cell provides nominal power within 30 seconds in 100 % of the cases. 3. The fuel cell keeps providing nominal power as long as there is a demand in 100 % of the cases. 4. No cell in the fuel cell deviates from the mean cell potential with more than 0,1 V at full power.

 2. Brottsrapporterande och engagerande : En kvalitativ studie kring polisens arbete  och kommunikation inom det sociala mediet Facebook

  Thelander, Peter

  2013-01-01

  The purpose of this study was to understand whether there is a difference in how the Swedish police work with Facebook in two municipalities with different criminal records. The methods used were qualitative interviews with the ones responsible for the Facebook-sites and quantitative content analysis of different Facebook-posts, both from members of the Facebook-site and from the police themselves. Among the theories used in this study were the ”four-step relations process” by Cutlip, Allen a...

 3. Reed canary grass as energy and fiber raw material; Roerflen som energi- och fiberraavara. En system- och ekonomistudie

  Olsson, Rolf; Rosenqvist, H.; Vinterbaeck, J.; Burvall, J.; Finell, M.

  2001-12-01

  In this report, a system and economic analysis is reported for cultivation of RCG for energy purpose and as a raw material for the paper industry. The interest in cultivation of Reed Canary Grass (RCG) is growing in Sweden due to the new tax on waste disposal, since sewage sludge could be recycled in RCG cultivation. Increased carbon sinks in soil is another positive factor. Plant selection work in Finland and Sweden have resulted in 20% higher harvests than the feed varieties of RCG. Silty/sandy soils give highest yields. Before investments could be made in paper industry, a production volume of about 100,000 tons/year would have to be reached, demand a cultivation area of about 40,000 ha. The initial market before this level is reached should be the energy sector, specially smaller district heating systems. Processed to pellets, briquettes or powder, RCG can substitute fuel oil.

 4. Barn, musik och hälsa. Om självutveckling och känslohantering

  Wrangsjö, Björn; Trondalen, Gro

  2012-01-01

  Music has a value in itself. However, the value and meaning of music is not simply limited to an inherent human aesthetic means of expression or a modality of experience. Music is also well documented in therapy and can be of importance for the promotion of health and wellbeing.This text presents children, music, and health in two ways. Firstly, it addresses the handling of stress focusing affect regulation through music. Secondly, the text investigates the development of self both in a speci...

 5. Barn, musik och hälsa. Om självutveckling och känslohantering

  Wrangsjö, Björn; Trondalen, Gro

  2012-01-01

  Music has a value in itself. However, the value and meaning of music is not simply limited to an inherent human aesthetic means of expression or a modality of experience. Music is also well documented in therapy and can be of importance for the promotion of health and wellbeing.This text presents children, music, and health in two ways. Firstly, it addresses the handling of stress focusing affect regulation through music. Secondly, the text investigates the development of self both in a speci...

 6. Alva Myrdal och svenskt familjeplaneringsbistånd : Affinitet mellan välfärdsideologi och principerna bakom befolkningskontroll

  Lundberg, Simon

  2015-01-01

  Around the 1950s an explosive population growth started in the Third World. Parallel with the population growth a global network grew up advocating population control and limited population growth. Sweden had a unique place in that network through a pioneering role promoting the issue in the UN organization. During the 20th century Sweden was a pioneer country in terms of initiatives for population control. Ceylon family planing pilot project was something new in a time when other donors cons...

 7. Evaporative and sorptive cooling. Possibilities and limitations in air treatment.; Evaporativ och sorptiv kylning. Moejligheter och begraensningar vid luftbehandling

  Lindholm, T. [Chalmers Univ. of Techn., Goeteborg (Sweden). Dept. of Building Services Engineering

  2001-10-01

  A primary demand for a good indoor climate in a building is that temperature and humidity are maintained at comfortable levels, regardless of the prevailing outdoor climate. Some buildings often have a heat surplus for a great part of the year due to internal activities, even in climates with moderate ambient temperatures. This heat surplus has to be removed in order to fulfil the specified requirements on the indoor climate. The focus in this report is on possibilities and limitations using evaporative and desiccant cooling to satisfy the cooling demands in such buildings. Today the most common technical solution is to use a compressor refrigeration system for air-conditioning. As a result of the greenhouse effect and the ozone depletion debate, the prerequisites for compressor refrigeration systems have been changed. Evaporative cooling is an interesting alternative to conventional compressor refrigeration systems. However, the use of evaporative cooling presupposes all-air systems. The use of such a system will also, to a large extent, be limited by ambient conditions as well as the settled demands on the indoor climate. High outdoor humidity levels have great influence on the supply-air temperature achievable, i.e., cooling loads possible to meet. One way to considerably reduce the influence of these limitations is to use desiccant cooling, i.e., to dehumidify the ambient air before the evaporative stages. In this report, a general methodology to describe possibilities and limitations for evaporative and desiccant cooling, is presented. The major advantage of this methodology is that it may give rise to an increased understanding of these processes and, hence, be a guide to a proper dimensioning.

 8. Svett och blod : modernitet, kroppskultur och ras i Gymniska Förbundets tidskrift Gymn, 1928-1932

  2015-01-01

  This study aims to investigate and describe the direction of the ideological development of the Swedish gymnastics association Gymniska Förbundet. Between 1928 and 1932, this organization transformed from a purely gymnastic and cultural association into an influential platform for the production of Swedish nationalist ideology. Based on theories of National Socialism’s formation within modern society, the analysis focus on the conditions regulating Gymniska Förbundets relation to modernity. T...

 9. Barn, bygg och konstruktion : Om barns bygg och konstruktion i förskolan ur ett genusperspektiv

  Jonsson, Caroline

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine how children of the age of 4-6 years build and designs in preschool. With help of the socio-cultural and gender perspective has interviews with children in the age between 4-6 years been analyzed to examine how children reason and acts about gender roles in building and construction in preschool. The study is based on qualitative semi-structured interviews that were done while the children got to play and build with large LEGO bricks. The LEGO bricks w...

 10. Historieundervisning och historiebruk i en språklig minoritetskontext. Minoritetsskolor i Danmark, Tyskland och Finland som identitetsformande undervisning

  Tom Gullberg

  2015-12-01

  Full Text Available History Teaching and the Use of History in a Linguistic Minority Context. Minority Schools in Denmark, Germany and Finland as a Field of Research on Education for Identity Construction Apart from subject knowledge and historical thinking skills, didactical theories generally consider identity as an important issue for history education. The article discusses history teaching and its function in identity construction in schools for language minority groups. It focuses on identity formation processes in three kinds of minority schools: upper secondary schools for the German minority in Southern Denmark, upper secondary schools for the Danish minority in the Northern part of Germany, and upper secondary schools for the Swedish-speaking population in Finland. The content and the educational aims of the school subject history are compared in these minority school systems and conclusions are drawn in relation to a theoretical model of the use of history. It is concluded that history is used in a political-educational and existential way in the Danish minority schools, with a strong focus on minority issues, while the German minority schools have a more neutral and “Danish” approach to German history in Denmark, with some elements of non-use of history (i.e. discreet treatment of the German occupation during the WW II. As Swedish is equal to Finnish as a national language, the Swedish schools in Finland could be expected to have the same approach in history teaching as the Finnish schools – the curriculum has the same content and aims in both cases – but there is an explicit ambition in the Swedish schools to use history in a more existential and ideological way in relation to Finland’s shared history with Sweden. The comparison of history teaching in minority schools turned out to improve the didactical understanding of the use of history in history teaching.

 11. Data och Tv-spel : Data och tv-spels påverkan på ungdomar

  fröjdh, daniel

  2008-01-01

  The purpose of this study is to investigate in what extension students experience that computer and videogames affect them. I have chosen to focus on the physical, mental and social affect that this activity might bring them. I have also examined how much time the students spends in front of the computer or the videogame and in which social context they play. The method I have chosen to use is a quantitative opinion poll which I used in three classes of the later junior high and I have also c...

 12. Control and follow-up of fly ash roads - Communication and Acceptance; Kontroll och uppfoeljning av askvaegar - Kommunikation och acceptans

  Macsik, Josef; Edeskaer, Tommy; Hellman, Fredrik

  2011-10-15

  The report is aimed at those who perform or plan to perform stabilization of the unbound layers or terrace gravel roads or industrial areas, with binder where a major binder component is fly ash from bio-peat or coal fuel. Stabilization of unbound layers of road structures is a promising technique from technical, economical and environmental point of view. The need of demonstration projects on road sections to show the relationship of laboratory measurements and field measurements are great in order to promote this stabilization technique. Results from follow-up of several stabilized distances and industrial surfaces are presented, where the fly ash is a binder component. The results complement the guidance, Munde et al. (2006) respect to durability, environmental characteristics on several years of perspective. Our hope is that report will serve as a support for the implementation of demonstration projects of stabilized terrace or unbound layers of fly ash as binder component.

 13. Synlig pedagogik och subtila interaktionsmönster. Fallstudier av framgångsrik undervisning vid IV och IM

  Ingrid Henning Loeb

  2014-01-01

  Full Text Available Visible pedagogy and subtle interactions. Successful teaching in upper secondary education for students not eligible for regular programmes. In this article, two examples of teaching for students not eligible for regular programmes in Swedish upper secondary education are analysed. These were selected as they are representative of teaching that the students have spoken highly of. A theoretical point of departure are theories of organizing which focus on connections of actions and institutionalized patterns. Institutionalized patterns of visible pedagogy with strong classification and strong framing (cf. Bernstein 1975 are identified. However, the two examples also show other more subtle interactions. These are analysed and shown to be of importance with the help of concepts from John Dewey (1916 and his emphasis on the role of communication and interaction in the educational process.

 14. Ashes from biofuels and mixed fuels - amount and qualities; Askor fraan biobraenslen och blandbraenslen - maengder och kvalitet

  Bjurstroem, Henrik; Ilskog, Elisabeth; Berg, Magnus [AaF Energikonsult AB, Stockholm (Sweden)

  2003-04-01

  In this study, ashes from biofuels used in the energy utilities, the pulp and paper industry and the wood-working industries have been inventoried. The selection of plants to which enquiries were addressed consists of about 50 utilities, all pulp and paper plants and about 20 wood-working industries (e.g. sawmills). The purpose of the study was to estimate the quantities of bio ashes that are recycled to the forests and those that could be recycled. The background to this study is that logging slash is harvested from ca 30,000 ha per year, while ash is recycled only to 2 to 4,000 ha per year. A working hypothesis has been that logging slash or clean wooden fuels are mixed with other fuels to such an extent that the ash is too contaminated to be recycled. The consequence would be that there is a shortage of suitable ash. Therefore, it was desirable that motives for mixing fuels be chartered. In Sweden, approximately one million ton ashes are produced each year and the share of the three industries that have been studied is estimated as: 200 - 340,000 tons from utilities about 275,000 tons from the pulp and paper industry and 100,000 tons from the woodworking industry. These quantities include unburned carbon, water added when the ash is extracted from the boilers etc. Additional quantities of ash are those produced by waste combustion (447,000 tons), wood-burning in residential buildings (50 - 100,000 tons) etc. In all, ash that may be recycled should total about 300,000 tons (Recyclable ash in t/a: Utilities - 80,000; Pulp and Paper Industry - 100-130,000; Woodworking Industry 100,000). Logging slash is seldom burned alone in the boilers at the utilities, but are almost always mixed with other wood fuel fractions such as waste from sawmills. The mixtures can be very complex. Clean mixtures of wood fuel fractions represent ca 4,500 GWh of the ca 7,800 GWh in this study. Other fuels that are often used in mixtures are peat and Salix, which does not necessarily lead to the ash being unsuited for recycling. It does happen that wood fuels that could yield recyclable ash are mixed with contaminated fuels such as C/D wood (construction and demolition), but this is not a general pattern. When these are mixed, one fuel is often a minor addition to the other, main fuel. The motive for mixing fuels is often economical, but may also be a technical one: different fractions are mixed in order to adjust the moisture content, and consequently the heating value of the fuel. The mixing pattern in the pulp and paper industry depends on the main process at the plant. In kraft mills cleaner wood fuel is burned in the auxiliary boilers than in mechanical pulp mills, where mixing seems to be rule. Harvesting logging slash from ca 30,000 ha corresponds to ca 5 TWh fuel, yielding 25 - 50,000 tons of ash. The higher figure includes a larger proportion of water, stones etc. Recycling ashes to these 30,000 ha requires 64 - 96,000 tons, which should be compared with the figure 25,000 tons for the harvest. The reason for this discrepancy is that compensating for the harvest of logging slash requires only 0,8 t/ha ash, but 2 to 3 t/ha are spread in forest soils to compensate also for acid rain and nitrogen downfall. Ash from logging slash is not enough, but ash from clean wood fuels, ca 300,000 tons, should be enough. It should be pointed out that the estimates in this study present an estimate of orders of magnitude than an exact calculation. It is not certain that all these 300,000 tons are available. It appears, though, that mixing waste fuels or solid waste with 'clean' wood fuels, yielding contaminated and unrecyclable ashes, is not today the dominating reason for an unsatisfactory recycling of ash to areas where logging slash has been harvested.

 15. Seniorer och identitet på Facebook : En studie om seniorers uppfattning och skapande av identitet på Facebook

  Sahlén, Mattias; Volter, Madeleine

  2013-01-01

  The aim of our study was to increase understanding of older people’s views on social media’s and identity by asking the question: How do seniors perceive identity on Facebook? Based on a qualitative approach with written interviews conducted by e-mail, we contacted respondents who had and used a Facebook account. In our study we used categories, such as seniors, identity, Facebook and networking to be able to answer our research question. The result of this study is shown as a description of ...

 16. Europa i Sverige och Sverige i Europa? Policyförmedling och lärande genom skolinspektion

  Christina Segerholm

  2014-02-01

  Full Text Available Europe in sweden and sweden in europe? Policy brokering and learning through school inspection. The interplay between European inspection ideas and the Swedish school inspection is analysed using policy documents and an extensive number of interviews with key actors to trace what European ideas and practices influence, and to what extent they shape, two major current Swedish inspection models (regular supervision and quality audits, or whether they are shaped by Swedish notions of inspection. Swedish school inspection has been influenced particularly by England, Scotland, and the Netherlands, where civil servants at the inspectorate are important policy brokers. Sweden acts as an inspiration to nations that recently installed school inspection; its inspection models, design, and methods are of interest. The Standing International Conference of Inspectorates (SICI is a dominant arena for policy brokering for Sweden. Inspection policy and practice akin to Swedish conditions travels, but is indigenised. A European community of practice and policy space through which education can be governed is promoted through SICI.

 17. Presence and effects of copper in water and soil; Upptraedande och effekter av koppar i vatten och mark

  Sternbeck, J.

  2000-01-01

  Copper is one of the most common metals in society. Although Cu is essential to all forms of life, high exposure can lead to toxic effects. It is difficult to assess the risk for eco toxicological effects to appear in a certain situation, because Cu is largely present in chemical species with low bioavailability. In this report it is analysed how the bioavailability of Cu is regulated in natural environments, and how different organism groups may be affected bu Cu. Significant emission sources and exposure pathways are briefly described. It appears that the relationship between concentration and bioavailability is highly dynamic in natural environments. Relatively moderate increases of total-Cu can lead to strongly increasing bioavailability. The ability to control Cu intracellularly differs between different organism groups. This brings about that the sensitivity toward Cu differs widely between different organism groups.

 18. Textuell makt : Fem gymnasieelever läser och skriver i svenska och samhällskunskap

  Anderson, Pia

  2011-01-01

  The aim of this thesis was to study how five students linguistically express textual power in conversation and writing about reading, as well as to investigate their possibilities to linguistically express textual power. The study was performed within some of the literacy practices in the subjects of Swedish and Social Studies at the social sciences programme in upper secondary school. “Textual power” is here defined as both ability and possibility: to position oneself in relation to the text...

 19. Synthesis, characterization, structural and biological aspects of copper(II) dithiocarbamate complexes - Part II, [Cu{S2CN(Me)(R1)}2], [Cu{S2CN(Me)(R2)}2] and [Cu{S2CN(R3)(R4)}2] {R1 = CH2CH(OMe)2, R2 = 2-methyl-1,3-dioxolane, R3 = CH2(CH2)2NCHPhOCH2Ph and R4 = CH2CH2OH}

  Ferreira, Isabella P.; de Lima, Geraldo M.; Paniago, Eucler B.; Takahashi, Jacqueline A.; Krambrock, Klaus; Pinheiro, Carlos B.; Wardell, James L.; Visentin, Lorenzo C.

  2013-09-01

  Three new copper(II) dithiocarbamates (DTC), [Cu{S2CN(Me)(R1)}2] (1), [Cu{S2CN(Me)(R2)}2] (2) and [Cu{S2CN(R3)(R4)}2] (3) with R1 = CH2CH(OMe)2, R2 = 2-methyl-1,3-dioxolane, R3 = CH2(CH2)2NCHPhOCH2Ph and R4 = CH2CH2OH, have been synthesized and characterized by different spectroscopic techniques. Complexes (1) and (2) display typical EPR spectra for separated Cu(II) centers, and the spectrum of (3) is characteristic of two magnetically coupled Cu(II) ions with S = 1. The X-ray crystallographic determination has shown that complexes (1) and (2) crystallise in the triclinic and monoclinic systems. In addition both complexes are monomers in which the geometry at each Cu(II) is square planar. The in vitro antimicrobial activity of the sodium salts of ligands, and of the Cu(II)-DTC complexes have been screened against Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus parasiticus, Penicillium citrinum and Curvularia senegalensis, as well as Gram positive and Gram negative bacteria. Finally, the toxic effects of complexes (1)-(3) were performed using Chlorella vulgaris.

 20. Ash and sludge covering of mine waste - Final report. Benefits and/or risks using ash and sludge for covering of weathered mine waste; Aska och roetslam som taet- och taeckskikt foer vittrat gruvavfall - Slutrapport. Foerdelar och/eller risker med att anvaenda aska och slam som taet- och taeckskikt foer vittrat gruvavfall

  Baeckstroem, Mattias; Karlsson, Ulrika [Oerebro Univ. (Sweden). Man-Technology-Environment Research Centre

  2006-02-15

  One of the main sources for metal pollution in Sweden is mine waste. One way to decrease the leaching of metals from mine waste areas are covering which decreases the volume of acid drainage. There is a shortage of appropriate materials to use for covering and excavation of till and clay from the environment might cause damages on the landscape. Previous studies have demonstrated that sludge and ashes are suitable materials for covering of waste deposits. When covering mine waste with ash and sludge various positive effects would arise, since the production of drainage water decreases as well as the pH increases due to the high buffer capacity of the ash. In Ervalla outside Oerebro an area with mine waste (tailings) has been covered with ash and sludge. This area gives a unique possibility to study benefits and/or risks with the covering of mine waste with ash and sludge. Unfortunately, the covering was not, from the start, carried out in a way that made it possible to evaluate the data. For instance, data about the surface and groundwater quality prior to the covering is lacking. Sulphidic minerals are also very common in the area, giving rise to acidic groundwater from other parts of the area, which haven't been remediated. This report is a final report where all phases are presented (phase 1 and 2). Focus in phase 1 has been on characterization of the material that has been used for covering and initiation of a monitoring program. In phase 2 focus has been on evaluation of monitoring data and the pros and cons of the deposit regarding the environment. Preliminary findings indicate that that the covering increases the leaching of some metals whereas the leaching of some metals decreases. An increase was observed for pH, calcium, potassium, sodium, arsenic, barium, chromium and copper. A decrease in the concentration of iron, nickel, cobalt, lead and zinc was observed. Other benefits with the remediation is also discussed (increased plant growth and an area for storing timber). From the results an approach towards future covering of weathered mine waste with ash and sludge is presented.

 1. Inventory and calculation potential and real emissions of HFCs, FCs and SF{sub 6} in Sweden; Kartlaeggning och beraekning av potentiella och faktiska utslaepp av HFC, FC och SF{sub 6} i Sverige

  Kindbom, K.; Haeger Eugensson, M.; Persson, Karin

  2001-08-01

  On behalf of the Swedish Environmental Protection Agency, the Swedish Environmental Research Institute (IVL) has made an inventory of the flow of HFCs, FCs and SF{sub 6} in Sweden. Calculations of annual emissions of these substances have been made according to procedures given in the IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Two methods of calculations have been used, the Tier 1b method for potential emissions, and Tier 2 covering actual emissions. According to the UN Framework Convention on Climate Change, countries may report either potential or actual emissions. Until now only potential emissions have been calculated and reported from Sweden. HFCs, PFCs and SF{sub 6} are used in different applications in Sweden, such as: Refrigeration and air conditioning: HFCs, PFCs; Foam blowing: HFC-134a and HFC-152a; Fire extinguishing: HFCs; Aerosol propellant: HFCs; Solvent: PFC; Semiconductor industry: PFC, HFC, SF{sub 6}; Aluminium production (byproducts in process): PFCs; Magnesium smelting: SF6; Electrical insulation: SF6; Double glazing: SF{sub 6}; Jogging shoes: SF{sub 6}. Necessary data, in order to make the calculations of emissions, was collected for all above mentioned applications. As far as possible a 'bottom up' approach has been used, where the number of units containing the substances, or the total annual amount installed or used within a particular area of application, has been used as a basis for the calculations. Information as to amount of chemical per unit, emission factors at production, during usage and at disposal, as well as figures on imported and exported number of units or amount of chemical is also necessary. Data collected consists of information compiled from trade associations, industrial users of the substances, retailers, from official statistical databases and also from the register at the Swedish National Chemicals Inspectorate where imported and exported amounts of the chemicals in bulk are registered. The potential emissions were considerably higher, corresponding to 1.5-2 million ton CO{sub 2}-eqv. in 1998/99, than the actual emissions which were almost 0.8 Mton CO{sub 2}-eqv. A large amount of the chemicals imported into the country, contributing to the potential emission figures, have been installed in products which have not yet been disposed of, so the actual emissions will occur later in time. The actual emissions have, according to the calculations, increased by approx. 50% from 1990-1999 (from 0.52 to 0.78 Mton CO{sub 2}-eqv). The largest increase has been of emissions within the areas of refrigeration and air conditioning, mobile AC and foam blowing. Projections of future actual emissions show that the emissions might increase to a total of approximately 1.1 Mton CO{sub 2}-eqv. in 2010, with a later decrease to 0.89 Mton in 2020. Emissions of HFCs, dominated by emissions from mobile AC, will increase considerably, while FCs and SF{sub 6} will decrease until 2020 as compared to in 1999.

 2. Forecasts and restrictions on vibrations from rock excavation and transportation. Encapsulation Plant and Repository for spent nuclear fuel, Laxemar; Prognoser och restriktioner foer vibrationer fraan bergschaktning och transporter. Inkapslingsanlaeggning och slutfoervar foer anvaent kaernbraensle, Laxemar

  Lind, Carl; Johansson, Sven-Erik (Nitro Consult AB (Sweden))

  2010-12-15

  This study describes the impact on the surroundings that may occur during rock excavation activities for the final repository for spent nuclear fuel in Laxemar and the encapsulation facility in Simpevarp. The study also includes vibrations created by heavy shipments related to activities at the final repository. The study will provide input to the environmental impact assessment and future design work. The survey area for buildings and facilities covered by the study extends approximately 1,000 metres from the proposed location of the final repository. For the encapsulation facility the survey area has been limited to residential buildings and summer houses within 1,000 metres of the proposed location. In addition, residential buildings along road 743 have been surveyed with regard to the impact of heavy shipments between Laxemar and Faarbo. The results of the surveys and information on planned rock excavation activities have been used to formulate preliminary restrictions and predictions of vibrations and air shock waves from blasting, as well as noise from rock drilling. Predictions have also been made of vibrations from heavy shipments, and a reference survey has been carried out in a residential building near road 743. The predictions of vibrations from blasting rounds reveal low or very low levels. No risk of damage to buildings or equipment is expected. Vibrations from blasting may, however, be perceptible within large parts of the study area, since the human perception threshold for vibration is very low. They will hardly be regarded as disturbing, however. When the accesses to the final repository have been built and rock excavation continues at repository level, the impact on the surroundings is expected to be minimal. The main reason for this is that the blasting will then occur at a depth of about 500 metres, at an ample distance to buildings at surface level. Predictions of air shock waves from blasting rounds indicate low levels. There is no risk of damage but air shocks may be audible at great distances during the first few years when surface facilities are being built and blasting is being done for the ramp and sunk shafts. They are not expected to be perceived as disturbing, since the blasting will be limited to a few times per day during the most intensive period. Structure-borne noise from rock drilling for the repository will not be audible due to large distances to buildings. Noise from above-ground drilling may be audible, but below guideline values. Also, the drilling is limited to a relatively short period of time. In Clab, indoor guideline values may be exceeded during drilling for the encapsulation facility. There is no risk of flyrock from blasting that could cause damage to the surroundings. The scope and nature of flyrock protection will be determined at a later stage, but as a general rule the initial blasting rounds, when the risk of flyrock is the greatest, will be carried out as controlled blasting. Vibrations in surrounding buildings caused by heavy shipments to and from the final repository are not expected to cause any damage, mainly due to the fact that the supporting ground along the transport routes is dominated by rock or till. The reference survey carried out in Oevrahammar verifies this and shows low vibration levels. If the future status of the concerned parts of road 743 is the same as today, disturbing vibrations are unlikely to occur, even if the heavy shipments increase in number. In summary, it is concluded that the guideline values and limit values stipulated in applicable standards, recommendations and guidelines for vibrations, air shock waves and noise from blasting activities, as well as noise from drilling and boring will be met by ample margin. The impact on the surroundings from blasting activities during the construction of the final repository and the encapsulation facility is therefore expected to be very limited

 3. Homoadoption i Bamse : hur skildras homosexualitet och homoadoption i serietidningen ”Bamse” och var placerar sig resultatet mot en kort jämförelse av homohistoria, samhälle och genus?

  Beischer, Per-Henrik

  2011-01-01

  The purpose of this study is to investigate how homosexuality and homosexual adoptions are manifested in children's comic "Bamse" and study the result in the light of a brief background about the western society and gay history. The study has a historical gender perspective and focus homosexuality primarily in modern times. Drawing on critical theory and semiotic analysis, the study shows how ideas and ideology surrounding same-sex relations and parenting are negotiated in the ”Bamse” comic. ...

 4. Anmeldelse af Bo Svensén: Handbok i lexikografi. Ordböcker och ordboksarbete i teori och praktik. Andra, omarbetada och utökade upplagan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag 2004

  Tarp, Sven

  2005-01-01

  I de 18 år, der er gået, siden Bo Svensén udsendte sin første Handbok, er der løbet meget vand i den leksikografiske strand. Det har derfor været spændende at undersøge, i hvor høj grad Bo Svensén har fanget hele denne udvikling i sit stort anlagte værk. Jeg må klart melde ud, at jeg er både impo...

 5. Minoritetsspråk och biblioteket : En komparativ analys av minoritetsspråkens ställning i samhället och på biblioteket i Sverige och Finland

  2014-01-01

  The following thesis in library- and information science is a qualitative, comparative analysis of the relationship between the minority populations in Sweden and Finland and the library. The objective with the thesis is to investigate how the state is working to promote minority groups at the library and what lead to today’s situation. The investigation starts, as regards time, with the European charter for Regional or Minority Languages, which was published 1992 and ends with the establishm...

 6. Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C:Utvärdering av hygieniseringseffekt, biogasproduktion samt reduktion av läkemedel och PAH

  Kjerstadius, Hamse; la Cour Jansen, Jes; Stålhandske, Liselotte; Eriksson, Eva; Olsson, Mikael Emil; Davidsson, Åsa

  2012-01-01

  The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH. The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH.

 7. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 8. Alkalization of steam and condensate with 2-amino-1-butanol and hydrazine; Alkalisering av aanga och kondensat med butanolamin och hydrazin

  Falk, I. [Studsvik Material AB, Nykoeping (Sweden)

  1996-04-01

  To maintain a low corrosion level in steam- and condensate systems at power and industrial plants, an alkalization of the steam is needed. A low corrosion level lowers the risk of operation disturbances and reduces the cost of the condensate clean up. A better knowledge in the behavior of the alkalis will improve the possibilities to avoid the corrosion attacks. In this work experimental measurements have been carried out during steam boiler conditions as temperature, continuous steam generation and condensation. It has been found that the volatility of 2-amino-1-butanol is very low during stationary dynamic conditions at 250 deg C and 120 deg C. To achieve a high ph-value in the final condensate a very high concentration of 2-amino-1-butanol is thus needed especially when the steam contains acidic compounds. The alkalization effect is obtained from ammonia which is created by thermal decomposition of hydrazine in the boiler water. It is necessary to carry out experimental investigations showing the thermal stability of organic compounds in boiler water before it is possible to recommend them as better volatile alkalis than ammonia and hydrazine. 6 refs, 13 figs

 9. Carbon and nitrogen pools in soil and vegetation at afforestation of a cutover peatland; Kol- och kvaevefoerraad i mark och vegetation vid beskogning av en avslutad torvtaekt

  Nilsson, Torbjoern; Lundin, Lars

  2006-02-15

  There are a number of land-use alternatives for cutover peat areas after finished peat cutting. One land-use alternative is afforestation. In this investigation it was studied how drainage, soil treatments including fertilization, and plantation affected the carbon storage 20 years later. The studied area is located on the mire Flakmossen in the county of Vaermland, SW Sweden. Peat was harvested on 34 hectare of this mire up to 1945. The major part of the cutover area was abandoned until 1982 when after-use activities started. The depth of the remaining peat varied between a few decimeters up to about two meters. Prior to any soil measures, determination of peatland conditions was carried out. Important to this investigation was, a priori, the carbon store, i.e. remaining peat thickness was crucial. Therefore, peat depth was thoroughly investigated on 14 hectares of the cutover area in summer 1983. The remaining peat was also sampled at different depths within 18 plots of the whole cutover peat area. These samples were analyzed on i.a. concentrations of carbon and nitrogen. As bulk density also was determined, the amounts of carbon and nitrogen in the remaining peat could be estimated. A very good correlation was found between peat depth and the carbon pool in the peat. After-use activities included two afforestation projects that in the beginning of the 1980's were set up on the abandoned peat cutover area. One project was a conventional pine plantation on 19 hectares, where the effects of different drain spacings and PK-fertilizer doses were studied. The other project was an intensively managed forest experiment carried out on 14 hectares. This area was first drained and then fertilized with on average 23 tonnes of wood fly ash, 0.4 tonnes of raw phosphate and 0.25 tonnes of superphosphate per hectares. The applied fertilizers and the uppermost 30-40 cm of the peat were then mixed by a tractor-drawn rotovator in one meter wide strips. In these strips, on the 97 established plots, six different tree species were planted. In autumn 2003, twenty years after the establishment of the intensively managed forest experiment, peat depth was measured in totally 49 plots on the two afforestation experimental areas. Peat was sampled from up to 6 depths on 30 plots and analyzed on bulk density, and concentrations of carbon and nitrogen. On 48 plots the tree biomass were estimated by measurement of breast height diameter on trees within ca 100 m2 sample plots. The carbon concentration in the tree biomass was assumed to be 50 % of dry weight, while nitrogen concentration was assumed to vary between 0.2 and 0.8 % of dry weight, depending on tree compartment and tree species. At the intense cultivation area, the peat depth was on average 8 cm smaller in autumn 2003 compared to the depth in summer 1983. If the humus layer with an accumulation of on average 4.6 cm during the 20 years until autumn 2003 would be included, the depth of organic material was only 3 cm smaller in 2003. The carbon pool in the peat had decreased by on average 2.4 kg C/m{sup 2}. With the humus layer included the decrease was only 0.5 kg C/m{sup 2}. The total tree biomass (above and under ground) contained on average 5.4 kg C/m{sup 2}. During the 20 years, since the establishment of the intense cultivation area, the total carbon pool (soil + biomass) had increased with, on average, 10 % or 4.9 kg C/m{sup 2}. However, the variation was large between the plots within this area. Some plots showed a negative carbon balance, but most plots showed a net accumulation of carbon during these 20 years. The values for the nitrogen pools in peat and biomass are more uncertain, but the total nitrogen pool (soil + biomass) might have increased somewhat 20 years after the plantation. This investigation shows that already 20 years after drainage and an extensive soil treatment including fertilization and rotovation, and planting on an abandoned peat cutover area, the carbon balance can be positive, i.e. a net accumulation of carbon was achieved within the area. Thus, afforestation of abandoned peat harvested areas can be one after-use activity to increase the carbon pool in these ecosystems in a long term perspective.

 10. Survival and growth for pubescent birch, pendula birch and common alder growing on farmland areas; Oeverlevnad och tillvaext hos glasbjoerk, vaartbjoerk och klibbal planterade paa aakermark

  Johansson, Tord

  2000-07-01

  Pendula birches (Betula pendula Roth) and pubescent birches (Betula pubescens Ehrh.) were planted on former farmland. Before planting, the ground was harrowed or the ground was sprayed with terbuthylazine. Tree shelters were used as protection against weeds, voles and wild habitat. Birches treated with terbuthylazine showed the lowest survival. Birches growing in tree shelters were tallest and those growing on spots treated with terbuthylazine were smallest. The diameter at 0.1 m did not differ in a statistically significant way between the treatments. In another experiment with different herbicides, common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) and pendula birch (Betula pendula Roth) were planted on former farmland that had been treated with glyphosate, terbuthylazine and propyzamide or after ground had been harrowed or not treated. In the study on herbicide-treated plants, birch had the highest plant survival. Mostly, species treated with glyphosate were thicker than species treated in other ways. Both species appeared sensitive to terbuthylazine, but not to glyphosate. Birch was not sensitive for propyzamide in opposite to alder. Some practical recommendations concerning afforestation of former farmland, especially weeding, are given.

 11. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  Melin, Linnea; Stenberg, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle kunna påverka ...

 12. Föräldrar i ett föränderligt arbetsliv : en studie om flexibla arbetstider och växelverkan mellan arbete och familj

  Nygård, Heidi

  2008-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 13. Offshore wind power - Possibilities and shortcomings in the planning and design; Vindkraft till havs - Moejligheter och brister vid planering och projektering

  Andre, Daniel

  2010-02-15

  The purpose of this report is to examine how the planning preparedness offshore unfolds. Planning conditions of municipalities have been investigated through interviews with municipal planners and representatives of the wind power stakeholders. At the same time, the problems and deficiencies that impede the expansion of offshore wind power have been identified. In the report, based on the survey of the state of planning, as well as the shortcomings of current systems, the Swedish National Board of Housing, Building and Planning presents opportunities for improvements. With these proposals the Swedish National Board of Housing, Building and Planning opens up for an increased cooperation with the aim to facilitate a future expansion of offshore wind power. The report primarily addresses central government agencies and authorities, county councils, as well as planners or other officers of the national, regional and municipal levels

 14. HIIT och dess effekt på löpekonomi hos vältränade löpare och triatleter

  Kalenius, Richard

  2015-01-01

  Background: Running economy is one of the key factors to achieve top performance in endurance events. Little evidence exists for improving running economy using high-intensity interval training while running.   Objectives: The purpose of this study was to examine how HIIT affects running economy and VO2max.   Method: 14 well-trained athletes (age 35 ± 8,9 years, height 175 ± 11,7 cm and weight 69 ± 12,2 kg) were divided into two separate groups (HIIT and Control). HIIT group performed 3 HIIT ...

 15. Hemlöshetens utanförskap och ansvar : En kritisk diskursanalys om hemlösa och hemlöshet i medietexter

  2015-01-01

  The aim of this study was to examine discourses of homelessness and how they were represented in Swedish news media. A total of 28 articles from various newspapers were analysed in the study. Eight of the articles were published 1994/1995 and 20 articles were published 2014/2015. Critical discourse analysis was chosen to be the theoretical and methodological framework of this study. The analysis indicates that there are four main discourses that can be seen in the news media regarding homeles...

 16. Ekologisk kompensation och biologisk mångfald. Om behovet av rättslig utveckling och försiktighet

  Laas, Kristjan

  2016-10-01

  Full Text Available Loss of biodiversity has been described as one of the big challenges for humanity. Under the Habitats Directive and the Water Framework Directive, Sweden has an obligation to stop degradation of species and water respectively. While avoiding or minimizing impact should be prioritized, the need to cover some impacts by compensation is not negligible. This paper analyses the different parts of Swedish environmental law, which cover the issue of compensation. The aim is to set the regulation in relation to the objectives of stopping degradation of biodiversity. There is a lack of cohesion between different rules on compensation in Sweden. The inconsistency stretches from the question of when to demand compensation to what measures could qualify as compensation and finally how to monitor compensation measures. For compensation to become one, rather than several different, legal instrument it takes changes in the legislation. At present, compensation runs the risk of legitimizing further exploitation but failing to counter the impacts, thus promoting loss of biodiversity rather than preventing it.

 17. Solar combisystems. A comparison between vacuum tube- and flat plate collectors using measurements and simulations; Solvaermda kombisystem. En jaemfoerelse mellan vakuumroer och plan solfaangare genom maetning och simulering

  Kovacs, Peter; Pettersson, Ulrik

  2002-10-01

  Two solar combisystems were mounted side by side in an outdoor test facility and continuously operated during one year. The whole year, all relevant temperatures, flow rates and environment variables were thoroughly measured. The systems were identical apart from the collectors which were a 9 m{sup 2} vacuum tube and a 12.2 m{sup 2} selective flat plate collector. A simulated space heating and tap water load of approx. 25 MWh/a was applied to each system and auxiliary heat was charged to the stores from emulated pellet boilers. Additionally, the two collectors and the store was tested separately and the systems simulated according to the CTSS principle described in ENV 12977. The aim of the project was to determine solar fractions in a solar combisystem from real measurements and to compare the two different collector types from different points of view. On the basis of the validated simulation model, the results from the long term measurements could be generalized and eight different loads were simulated. The results showed that the vacuum tubes performed 45-60% better than the flat plate per m{sup 2} depending on the load applied. The solar fractions (assuming no losses from the boiler) varied from 11% for the measured systems to approx. 30 % in a house with 25 % of the original space heating load. During the heating season, the vacuum tubes occasionally performed much worse than the flat plate due to the fact that snow and frost melted away much quicker from the flat plate. For the use of vacuum tubes in snowy regions, vertical mounting should therefore be strongly recommended.

 18. Nuclear criticality safety 2005 and 2006. Monitoring, follow-up and communication; Nukleaer kriticitetssaekerhet 2005 och 2006. Bevakning, uppfoeljning och kommunikation

  Mennerdahl, Dennis (E Mennerdahl Systems, Taeby (SE))

  2007-03-15

  A number of selected issues have dominated during 2005 and 2006. This include development of models for realism based on physics (not only statistics and praxis), criteria for criticality safety, regulations and standards, burnup credit, determination of source convergence in calculations, substantial improvements in calculation methods, validation of those methods, etc. In spite of some criticism against certain parts of the NRC FCSS/ISG-10, it is an important document. It should support both authorities and utilities to determine adequate safety margins. To a large extent, the principles that have been applied in Sweden since the 1970's are supported. The extra safety margin (MMS or DELTAk{sub m}) that protects against unknown uncertainties in k{sub eff} should be related to the known uncertainty. In Sweden this has been achieved by limitation of the total, statistically determined standard deviation to 0.01. In addition, FCSS/ISG-10 supports the principle of using different values of DELTAk{sub m} for normal situations than for design basis incidents (must have very low probabilities). In Sweden, DELTAk{sub m} have been included in the design limits that have been 0.95 for normal scenarios and 0.98 for incident scenarios. The corresponding values of DELTAk{sub m} are 0.05 and 0.02. They are exactly the same values as are mentioned in FCSS/ISG-10. The recently issued SCALE 5.1 is very important for burnup credit. Similar capabilities have been available in Sweden, in the form of CASMO, PHOENIX and their predecessor BUXY, for more than 30 years. SCALE 5.1 makes reactor calculations available in a procedure that is easily accessible to specialists on criticality safety. The physics simulation of the irradiation (Monte Carlo through KENO in 3-D or deterministic through NEWT in 2-D) becomes much more realistic with SCALE 5.1 than with earlier versions. A very important project is the OECD/NEA study on reference values for criticality safety. The final report has now been distributed. Among other issues, the report contains application of modern methods for validation of calculation methods, comparisons of determinations of material compositions in solutions with fissile material, comparisons of data from handbooks and from new calculations as well as a preliminary evaluation of reference values that probably are more accurate than the results of most experiments

 19. Availability assessment and risk assessment regarding handling and preparation of biomass in combustion plants; Tillgaenglighets- och riskbedoemning av system foer hantering och beredning av biobraensle i foerbraenningsanlaeggningar

  Biguen, Helen; Bodlund, Gunnar; Dahlloef, Lars; Pettersson, Lars [SwedPower, Stockholm (Sweden)

  2005-04-01

  In the design of new, or refurbishment of old, bio-fuel fired plants, the design of the fuel-handling systems is often based on experiences from existing plants. The size of the bio-fuel storage is decided from fuel consumption during a long holiday with no transports, and available storage area on the site. Auxiliary capacities and redundancies in the bio-fuel handling systems are often determined by investment costs rather than by life-cycle costs. Risk analyses are realized according to Swedish legislation for Occupation and Health and its regulations for work in environment with risk of explosion. The plant is designed to minimize the risk for explosion and also to minimize the consequences of an explosion. The plant is provided with fire protection functions according to applicable legislations and regulations. Safety functions can either be passive as physical separations or active as different kinds of detecting and consequence reducing systems. The aim of this report is to emphasize the use of quantitative tools for analysis to evaluate alternative system designs from the viewpoint of availability and risk. The availability analysis gives the opportunity to quantitatively analyse suggested alternative solutions of a system and to study the influence of redundant system functions, storage volumes etceteras. The analysis also gives the opportunity to evaluate effects on manning, work on three shifts or daytime with extra duty on call, as well as the optimization of spare parts toward delivery times and agreements for service. The probabilistic risk analysis gives opportunities to place in order of precedence and quantitatively evaluate the effect on total risk from suggested passive protective measures and different types of active protection functions such as fire sprinkling. The methods of analysis are above all an aid and support to optimize system design and life cycle cost during the design phase. During continuous operation the quantitative analyses are tools to identify measures for improvements and rehabilitation and identifying changes on the risk picture by e.g. changing of fuel or legislation. Accomplishment To describe the methods of analyses a number of reference plants have been defined, five wood-chips fired plants and one wood-dust fired plant. The ambition of the choice of reference plants has been to imitate an average of existing bio fuel handling plants without pointing out any specific plant. Basic input to the analysis expressed as mean time between failures, mean down time, failure frequencies and failure probabilities are estimated from representative bio-fuel handling systems. Based on experience the fuel handling plant contribute to in the order of magnitude 0.5% of the total unavailability for a whole plant. In this case where same component related unavailability data are used for every reference plant it is seen that the more complexity a plant show the higher the unavailability compared to to smaller and more simple plants. At the same time the larger plants have more redundant system functions. The relation between unavailability and complexity can be seen in the diagram below, figure 1, where 'Wood ships 5' has significant greater amount of separate feeding for fuel to the boiler. Independent evaluations has been done on how the size of bio-fuel storage and manning influence availability for the fuel handling plant. The analyses shows that for reference plants a intermediate fuel storage with capacity corresponding to at least 4 hours full load operation has positive influence for availability. At the same time results shows that continuous manning have no significant effect on availability. The probability risk analysis is developed from activities as aviation and nuclear power, activities with big demands on identifying and reducing risks. The risk for fire or explosion in two reference plants are analysed with fault tree technique. The sequences of events with potential for fire or explosion as well as critical functions are identified with FMEA technique. At the same ti

 20. Out-of-town shopping centres and their effect on environment and energy use; Externa affaersetableringar och deras effekt pa miljoe och energianvaendning

  Ljungberg, C.; Sjoestrand, H.; Smidfelt, L.

  1995-12-31

  The study examined the environmental effects of exhaust emissions and energy consumption of out-of-town shopping centers. The calculated parameters are vehicle kilometer, fuel consumption, and exhaust of carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NOx), as well as the climate gas carbon dioxide (CO2). Results showed that out-of-town shopping centers result in higher exhaust emissions and fuel consumption than if purchases are made in other places; a location in the outskirts of a larger built-up area results in less exhaust emissions and fuel consumption per visiting car than a location further from large-built-up areas; and a location close to an urban area results in larger exhaust emissions within urban areas than a location further from built-up areas.

 1. Intelligent soot blowing for boilers co-firing waste and biofuel; Behovsstyrd sotblaasning foer bio- och avfallseldade pannor - inventering och teknikval

  Kjoerk, Anders [S.E.P. Scandinavian Energy Project AB, Goeteborg (Sweden)

  2003-11-01

  To achieve optimum boiler operation and performance it is necessary to control the cleanliness and limit the fouling of the heat transfer surfaces. Historically, the heating surfaces in boilers firing biomass and waste are cleaned by steamblowing soot blowers on scheduled time-based and/or parameter-based intervals or by mechanical methods. With the advent of fuel switching strategies and use of mixed-in industrial waste, the control of heating surface cleanliness has become even more crucial for these boilers. Scheduled and/or parameter based approaches do not easily address operational changes. As plant operators push to achieve greater efficiency and performance from their boilers, the ability to more effectively optimize cleaning cycles has become increasingly important. If soot blowing is done only when and where it is required rather than at set intervals, unit performance can be maintained with reduced blowing, which saves steam. Two philosophical approaches toward intelligent soot blowing are currently being applied in the industry. One incorporates heat flux monitors to gather real-time heat transfer data to determine which areas of the furnace need cleaning. The other uses indirect temperature and pressure data to infer locations where soot blowing is needed, and is mainly applied for controlling soot blowers in the superheater and economiser area. The heat flux monitors are so fare used for control of the furnace wall blowers. A system using temperature, pressure and flow data does not require much additional instrumentation as compared with what is available on a standard boiler. However the blower control system must be capable of operating blowers on an individual basis. For advanced options it should also be possible to adjust the speed of the soot blower and the steam pressure. The control program could be more or less advanced but the ability to model heating surfaces and determine real-time cleanliness is crucial for an intelligent soot blowing system. Both boiler manufacturer and company dealing with soot blowers work with this issue and have a set of different solutions, all of them based on some kind of modelling of the boiler heat transfer surfaces. A model is needed to take the load changes and fuel switches into account. An intelligent soot blowing system should be easy to tune and adjust depending on the actual experience gained on each installation. It is also important that the system still works without jeopardy the availability of the boiler even if any instrument fails. As a first step it is therefore advisable to start with an indicative system which then when it is proved to be safe could control the soot blowing. From an economical point of view large boilers with many hours in operation are best suited for an intelligent soot blower system installation.

 2. Availability assessment and risk assessment regarding handling and preparation of biomass in combustion plants; Tillgaenglighets- och riskbedoemning av system foer hantering och beredning av biobraensle i foerbraenningsanlaeggningar

  Biguen, Helen; Bodlund, Gunnar; Dahlloef, Lars; Pettersson, Lars [SwedPower, Stockholm (Sweden)

  2005-04-01

  In the design of new, or refurbishment of old, bio-fuel fired plants, the design of the fuel-handling systems is often based on experiences from existing plants. The size of the bio-fuel storage is decided from fuel consumption during a long holiday with no transports, and available storage area on the site. Auxiliary capacities and redundancies in the bio-fuel handling systems are often determined by investment costs rather than by life-cycle costs. Risk analyses are realized according to Swedish legislation for Occupation and Health and its regulations for work in environment with risk of explosion. The plant is designed to minimize the risk for explosion and also to minimize the consequences of an explosion. The plant is provided with fire protection functions according to applicable legislations and regulations. Safety functions can either be passive as physical separations or active as different kinds of detecting and consequence reducing systems. The aim of this report is to emphasize the use of quantitative tools for analysis to evaluate alternative system designs from the viewpoint of availability and risk. The availability analysis gives the opportunity to quantitatively analyse suggested alternative solutions of a system and to study the influence of redundant system functions, storage volumes etceteras. The analysis also gives the opportunity to evaluate effects on manning, work on three shifts or daytime with extra duty on call, as well as the optimization of spare parts toward delivery times and agreements for service. The probabilistic risk analysis gives opportunities to place in order of precedence and quantitatively evaluate the effect on total risk from suggested passive protective measures and different types of active protection functions such as fire sprinkling. The methods of analysis are above all an aid and support to optimize system design and life cycle cost during the design phase. During continuous operation the quantitative analyses are tools to identify measures for improvements and rehabilitation and identifying changes on the risk picture by e.g. changing of fuel or legislation. Accomplishment To describe the methods of analyses a number of reference plants have been defined, five wood-chips fired plants and one wood-dust fired plant. The ambition of the choice of reference plants has been to imitate an average of existing bio fuel handling plants without pointing out any specific plant. Basic input to the analysis expressed as mean time between failures, mean down time, failure frequencies and failure probabilities are estimated from representative bio-fuel handling systems. Based on experience the fuel handling plant contribute to in the order of magnitude 0.5% of the total unavailability for a whole plant. In this case where same component related unavailability data are used for every reference plant it is seen that the more complexity a plant show the higher the unavailability compared to to smaller and more simple plants. At the same time the larger plants have more redundant system functions. The relation between unavailability and complexity can be seen in the diagram below, figure 1, where 'Wood ships 5' has significant greater amount of separate feeding for fuel to the boiler. Independent evaluations has been done on how the size of bio-fuel storage and manning influence availability for the fuel handling plant. The analyses shows that for reference plants a intermediate fuel storage with capacity corresponding to at least 4 hours full load operation has positive influence for availability. At the same time results shows that continuous manning have no significant effect on availability. The probability risk analysis is developed from activities as aviation and nuclear power, activities with big demands on identifying and reducing risks. The risk for fire or explosion in two reference plants are analysed with fault tree technique. The sequences of events with potential for fire or explosion as well as critical functions are identified with FMEA technique. At the same time fault frequency and fault probability for the events included in fault tree are estimated. The events are for example presence of combustible material, ignition source, functioning fire sprinklers. The fault trees are modeled in a commercially accessible calculation program. The evaluation shows that the frequency for 'fire or explosion' is about 3 times/year. A study was done to evaluate the parameters that can contribute to reduce risk from other risk mitigating functions. Our conclusion is that both the systematic availability analyses and the probabilistic risk analyses have potential, correct applied, to be the tools to support decisions in a planning phase. Both during design of new plant or refurbishment of old plants. At the same time analysis shows that simplified analysis with rough but relevant input give significant answers to the questions. The models of analyses prepared during a project period should be alive during the continuous operation. Faults and disturbances in the plant should be continuously analysed and thus influence availability and fault data for individual components and functions. This might be done when working orders are reported, without increasing the burden of paper work on the operating organization. The support for decision given by the analyses is valuable when refurbish proposals are evaluated and may give answers to the question if the plant fulfill future legislation and regulations.

 3. Mat och religion i en mångkulturell skola : En fältstudie om matlandskap, matvanor och miljöhänsyn

  Lannerås, Lisa

  2017-01-01

  This thesis is placed between the fields of research concerning school and food and food and religion, and aims to document and analyze how different foodways enables or impedes in a multireligious and multicultural school. Three questions were determined concerning the foodscapes environment, school education and pupils’ choice. The study is conducted through a field research with both structured- and participant observations. The field work took place in foodscapes at Frödingskolan in the m...

 4. Ash recycling to spruce and beech stands effects on nutrients, growth, nitrogen dynamics and carbon balance; Askaaterfoering till gran- och bokbestaand - effekter paa naering, tillvaext, kvaevedynamik och kolbalans

  Thelin, Gunnar

  2006-03-15

  Ash recycling is an important part in a modern, sustainable forestry, especially in whole-tree harvest systems. Nutrients lost at harvest are returned to the forest with the wood-ash. In the project the effects of ash treatment on needle and leaf chemistry, tree growth, soil chemistry, soil water chemistry, and carbon and nitrogen dynamics were studied on 23 Norway spruce sites in south-western Sweden and in ten European beech sites in Scania, southern Sweden. On some of the sites there were previously established ash recycling experiments, but on a majority of the sites ash recycling was performed without experimental lay-out and ash and control plots were established afterwards. The most common dose was two tons of self hardened crushed wood-ash and two tons of Mg-lime. On average seven to eight years after ash recycling the results were 1. increased exchangeable stores of base cations in the soil in the beech and the spruce stands 2. increased base saturation in the beech and the spruce stands and increased BC/Al in the spruce stands 3. increased concentrations and ratios to N of P, Ca, Zn, and S in the needles, the increased P-values are especially important since P is close to or below deficiency levels in a majority of the spruce stands 4. decreased K-concentration in the beech leaves 5. increased tree growth with on average 14 % in the ash treated spruce stands compared to the control plots 6. increased carbon and nitrogen amounts in the biomass in the spruce stands 7. tendencies towards increased amounts of carbon and nitrogen in the soil in the beech stands and no effect in the soil in the spruce stands 8. increased concentrations of Ca, Mg, and SO{sub 4} and no effect on ANC in the soil water 9. no effect on potential net mineralization but increased potential nitrification rates 10. decreased concentration of nitrate in the soil water in the beech stands and no effect in the spruce stands 11. lower system N losses in the beech stands and possibly in the spruce stands The ash treatments appear to have given the positive effects aimed at without negative effects on the carbon balance and the nitrogen dynamics. In addition, tree growth increased in the spruce stands. The positive effects were, however, small on the soil chemistry and the soil water chemistry. The dose two tons of wood-ash and two tons of lime appear to have been too low in order to improve the mineral soil pH and the acid neutralizing capacity (ANC) in the soil water. This is probably due to desorption of historically deposited sulfate. The dose appears to be too low to compensate for whole tree harvest losses of K and P. It is probable that the increased tree growth was caused by the increased tree P-status. This is reinforced by the positive correlation between the tree growth and the needle P concentration and the lack of correlation between the tree growth and the needle N concentration. The improved nutrient status of the trees and the soil implies an improved future sustainable production capacity and makes the trees more stress resistant. There is a high possibility of good profitability in ash recycling for the land owner.

 5. Inventory of vegetation and benthos in newly laid and natural ponds in Forsmark 2012; Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga goelar i Forsmark 2012

  Qvarfordt, Susanne; Wallin, Anders; Borgiel, Micke [Sveriges Vattenekologer AB, Vingaaker (Sweden)

  2013-01-15

  SKB plans to build a repository for the spent nuclear fuel. The repository is planned to be built in Forsmark and constitutes installations above and below ground. The building and operation of the construction will involve activities that might affect the nature in the area. The impact means, among other things, that a small water body, which today is a reproduction site for the red listed pool frog (Rana lessonae), will disappear. The lost locality for the pool frog has been compensated by creating four new ponds in the Forsmark area. This study is part of the follow-up of these new habitats. The aim is to describe the plant and animal communities in the ponds, and follow the succession, i.e. the development of the habitats. The study also includes two natural ponds that will serve as reference objects. The survey of vegetation and invertebrate fauna in the ponds was conducted in October 2012. The results show that the new ponds had low coverage of submersed vegetation and the species composition in the plant communities differed between the ponds. The reference ponds also had different plant communities, both in terms of species composition and coverage. This indicates that the species composition of the plant communities in the new ponds will likely depend on physical factors specific to the respective pond, but that higher vegetation coverage can be expected over time in all new ponds. The reference ponds had similar animal communities that differed from the animal communities in the new ponds. The similar species composition in the reference ponds, despite the variety of plant communities, suggests that similar animal communities are likely to develop in the new ponds, even if the plant communities continues to be different. Water chemical sampling has also been conducted in the ponds during 2012. A comparison of the inorganic environment (with regard to analysed ions) showed that the reference ponds had relatively similar ion compositions with little variation compared to the new ponds. The organic environment with respect to nutrients and organic carbon was similar in five of the ponds. The pond, AFM001420, differed from the others, with higher levels of total nitrogen, total organic carbon (TOC) and total phosphorus during the sampling period. The sampling methods used in the survey gave results that describe the ponds plant and animal communities well. The results are also suited for statistical analysis, which means that changes in communities over time is likely to be detectable.

 6. Handling of crisis situations in the electric power system; Krishantering i elsystemet. Elnaetbolags, kommuners och hushaalls uppfattningar om roller och ansvarsfoerdelning vid elavbrott

  Palm, Jenny (Linkoepnig Univ., Linkoeping (SE). Dept. of Technology and Social Change)

  2007-12-15

  In this report municipalities, grid companies and electricity users' relations and responsibilities are discussed in connection to the actors experience during two storms named Per and Gudrun. Special focus is on households' action space, that is possibilities and constrains to uphold every day routines during outages. The material consists of case studies in Oestergoetland, involving a survey to households, interviews and participating observations. The theoretical perspective used is Karl Poppers' three worlds related to everyday life. World 1 is the physical and material world; World 2 consists of people's perception and ideas and World 3 is the cultural and social world. In world 1 is the importance of information and communication as well as spare power supply capacity discussed. Municipalities and grid companies emphasise Internet as an important communication tool. For the users the phone was the most important tool used during black-outs. One problem was however to get in contact with the energy company because of the overload on the companies' switchboard. Both the municipalities and the energy companies meant that they had enough spare power supply capacity. Around one third of the households said they had a portable generator to use during long lasting power outages. In relation to World 2 most households said that 12-24 hours power outages was acceptable, then the problems start for the households and they try to inform themselves of how long the outage will last. But some households never felt the need to contact anyone and they expressed a trust to the grid companies' competence to deal with the problems causing the outage. All actors state that the municipalities have a social responsibility to their citizens and must ensure that they do not suffer during outages. The grid companies' responsibilities according to the actors are to prevent power outages, repair damages and give the customers economical compensations. The households' responsibility for emergency management was fuzzier for the actors. Both municipalities and grid companies expected the customers to have some preparedness. The household meant that they lacked any responsibility to be prepared for an outage even if they need to be prepared to survive during the power loss. When it comes to economical compensation the grid companies meant that the compensation should cover the extra costs that the households had during an outage. The household thought that the compensation paid should cover the suffering that the households experienced due to not having electricity. On top of that the households felt they should have compensation for their expenses. World 3 consist of regulation and social networks. The networks between municipalities and grid companies differ. Some municipalities totally lacked cooperation and coordination with the grid companies, while others had established personal contacts and deep relations. Through the networks the municipalities could influence how the companies prioritize when they repaired the grid. The municipalities with well developed networks also had more knowledge and were better informed than municipalities lacking contacts. The households where not represented in any networks. The municipalities and companies instead developed different tools to inform the households such as Internet. The household used their networks consisting of neighbours and friends to be informed during black-outs. Neighbours' knowledge of each other is an important aspect of the emergency management in the rural areas. Municipalities' involvement in networks also influence if the municipality had priority lists or not. Municipalities engaged in networks with the energy companies had made priority lists. Municipalities without such involvement lacked priority lists and thought that it was not possible to make prioritizations between users

 7. ”Den kyrkan är vackrast i världen”. Den ortodoxa kyrkan och ikonerna i Ilon Wiklands barndomsskildring och bildskapande

  Helena Bodin

  2015-12-01

  Full Text Available Abstract: Ilon Wikland (b. Pääbo, 1930, a well-known illustrator of children’s books, has depicted her childhood in Estonia and her search for refuge in Sweden in 1944 in four picturebooks (1995–2007. This article focuses on Den långa, långa resan (1995; The Long, Long Journey, with text by Rose Lagercrantz and I min farmors hus (2005; In My Grandmother’s House, with text by Barbro Lindgren, with the aim of examining the role of Orthodox churches and icons in Ilon Wikland’s childhood narratives and pictures. Wikland’s grandfather was the leader of the choir in the local Orthodox church in Haapsalu. It is demonstrated that depictions of this church and icons from her grandparents’ home help to place the picturebooks in time and space and contribute to their autobiographical and historical accuracy. Three different themes found in the narratives are explored, since they are essential for the protagonist’s experiences of warfare and flight, and interrelated with the functions of the Orthodox church and its icons. The first is the girl’s sense of freedom and beauty at home and at the Orthodox church. The second theme is her loneliness and desolation when separated from her grandparents and her best friend during the war, situations in which the icons seem to participate in her despair. The third theme is the significance of the name, Ilon, for the girl’s emerging identity, as well as for the convergence of the protagonist’s identity with the illustrator’s, similar to how an Orthodox icon is identified by means of an inscription containing the name of the depicted person. The conclusion is, that Ilon Wikland has not only rendered the Orthodox church of her childhood and the icons of her grandparents in her pictures. Furthermore, she has recreated their importance for her early life and connected her illustrations with the theology and aesthetics of Orthodox icons.

 8. Spänningslitteratur för barn och vuxna: När målgrupper och genrer korsas i verkens paratexter

  Kärrholm, Sara

  2016-01-01

  Many of the established Swedish crime writers write for both adults and young readers. These authors are successful in the two literary market segments that are dominating the contemporary Swedish book market: crime literature and children’s literature. Can certain developed trademarks in their authorship for adults be used in order to market books for other age groups and to what extent do the authors use this possibility? This article specifically addresses three authors writing for both yo...

 9. Liming and fertilization in the lakes Lake Ramm and Aemten in Oerebro County 1980-1987. Kalkning och goedsling i Rammsjoen och Aemten, Oerebro laen 1980-1987

  Andersson, P.; Hoernstroem, E. (Statens Naturvaardsverk, Solna (SE)); Grahn, P. (Ingenioersfirma P Grahn AB, Oerebro, (SE)); Nyberg, P. (Soetvattenlaboratoriet, Drottningholm (SE)); Dahlquist, K. (Fiskenaemnden i Oerebro laen, Oerebro (SE))

  1989-04-01

  The mercury content was followed up, every 3 years in full-grown pike and perch, and yearly in young specimens during the years 1980-1986 except for 1981 1nd 1985. Both lakes were limed at 3 occasions and were fertilized yearly during the vegetation period. In Lake Ramm also roach was re-introduced. In addition the Hg contents have been followed in sediments and plankton. The Hg-studies are supported water-chemically and biologically by qualitative and quantitative plankton analyses and by test fishing. In the Ramm lake, which at the test start was the less acid of the two lakes, the mean pH value being slightly above 5, lower Hg contents were obtained in all fish except for full-grown pike after 2-3 years. However, after 6 years the contents in full-grown pikes were halved. In Aemten the Hg content rose in all fish on the whole for the first 2 to 3 years. After that it decreased in all fish except for full-grown pikes where the contents remained unchanged. This development of the Hg contents in Aemten is supposed to be caused of mechanisms that have led to fixing or inhibiting take-up in fish with continuously decreasing contents in the course of changes in the acidity of the lake from moderate to high values. When Aemten was limed these processes were forced in an opposite direction during the first years at which the contents increased. Not until these processe had ebbed during the first years other mechanisms have started. Then the Hg contents dropped during the last part of the period. 38 illustr., 16 tabs., 61 refs.

 10. Äldre och relationsskapande på Facebook : Hur äldre använder och förhåller sig till Facebook

  Thoi, Ming; Mohammed Amin, Hana

  2013-01-01

  Abstract IT can facilitate communication among individuals and connect people across geographical distances. On the contrary, citizens of the society who do not use communication technologies to some extent might feel excluded from the information society. As elderly citizens are already in a vulnerable position for the digital divide, communication technology becomes an important tool for interacting with friends and family. The social situation of elderly, 60 years of age and older, is a to...

 11. Wind power and cultural environment - Wind power's impact on the historic environment, methods and examples; Vindkraft och kulturmiljoe - Vindkraftens paaverkan paa kulturmiljoen, metoder och exempel

  Haeggstroem, Leif

  2013-03-15

  Protection of the cultural environment is often regarded as a problem in the planning of wind power. Largely, this is because the values of the cultural environment are seen as subjective. The purpose of this report is to aid descriptions of the effects on cultural environments and to illuminate how various forms of change can be discussed. A clear division into sectors can be discerned in environmental impact assessments. Cultural environments are sometimes only mentioned in the sections dealing entirely with heritage matters, as in sections on cultural heritage areas of national importance and on prehistoric sites. At times, there is no discussion whatsoever of the significance of cultural environments in the landscape. Perhaps this is the reason why consideration of the cultural environment is seen as a problem only in exceptional cases is it integrated in other issues. The development of wind power affects cultural environments in slightly different ways depending on the studied level. There may be direct consequences at the location of the wind turbine, or along infrastructure leading to it. Sites that are directly affected are usually prehistoric sites or historic sites, which are protected by cultural heritage legislation. Many county counsels require the inclusion of supportive information (surveys of prehistoric sites), which would simplify the decision of whether or not to commission archaeological excavation. This sets the development of wind power apart from other development work, in which an archaeological assessment is enforced according to the Heritage Conservation Act (1988:950), applied according to the results of the assessment of the environmental impact. A survey may be carried out at an earlier stage, this would simplify the decision process later on, but it would be unnecessary in cases of an early denial of an application for a development project. It is important to be aware of the fact that the Heritage Conservation Act applies independent of the size of the development project. The effect on the actual site of the wind farm/development area constitutes an intermediate level, which is quite sparingly dealt with in the supportive documentation. The surrounding countryside and landscape belong to the third level, in which the impact on the cultural environment is usually studied or analyzed. The results can be shown in different ways, either by trying to present all information, or by highlighting the most characteristic points. A feasible approach is to work with movement and patterns of mobility in the landscape during the course of time and to see if the development of wind power follows these patterns or deviates from them. In order to set the effects of the development of wind power on the cultural heritage into perspective, a discussion is held about current threats to the cultural heritage and how it is affected by other renewable sources of energy. It is a fact that the intense acidification of the twentieth century has caused severe damage on various categories of the cultural heritage. It can also be stated that the current climate changes threaten as well as benefit the cultural heritage in various ways, depending on which categories of the cultural heritage that are studied. Most renewable sources of energy affect the cultural heritage and the cultural environment in one way or another. Finally, a checklist is presented with suggestions of how to work with cultural environments during the development of wind power. The list is a supplement, for instance to the lists in the Wind Power Handbook (Vindkraftshandboken) or to the usual demands of the County Council. The checklist is divided into the three discussed levels, which are landscape, development area and location.

 12. Förskolors utevistelse : Jämförelse mellan: I ur och skur, Waldorf och Kommunal förskola

  Ryhnell, Josefine

  2014-01-01

  Studies conducted in preschool environment points toward the importance of outdoor activity, as outdoor activities have an important role in the child's learning and development process. Further, the preschool outdoor environmental design is important for the children that need challenge when outdoors. I examine how much time children spend outdoors in three different preschool pedagogies: Outdoor, Waldorf and Municipal preschools. I also identify some different qualities of how the time is u...

 13. Effects of energy and climate advisory service in 2012, to individuals, businesses and organizations; Effekter av energi och klimatraadgivningen 2012, till privatpersoner, foeretag och organisationer

  NONE

  2013-09-01

  The Swedish Energy Agency has government mandate to finance energy and climate consultancy in the country's municipalities. Energy and climate advisors' mission is to provide local and regional custom information about energy efficiency, renewable energy, transportation, energy and climate change and on the potential to transform energy use in commercial and residential premises. The target group for counsel ing are households, businesses and organizations. This report presents the results of an evaluation of the effects of counsel ing, in the advice seekers perspective, with an emphasis on measurable energy savings in kWh. The aim is that the Agency should have a deeper understanding of what effect the counsel ing interventions have. The evaluation highlights the issues covered and the measures taken to reduce energy use and, where possible, an estimate / calculation of the energy saving made by measures taken.

 14. Definition and description of parameters for geologic, geophysical and rock mechanical mapping of rock; Definition och beskrivning av parametrar foer geologisk, geofysisk och bergmekanisk kartering av berg

  Straahle, A. [Geosigma AB, Uppsala (Sweden)

  2001-04-01

  This report presents how geologic parameters should be used in SKB rock mappings. Geologic parameters dominate, but some parameters can be seen as geophysical or mechanical. The report is structured in the main areas Rock type, Plastic structures and Brittle structures, according to the parameter grouping that specifies how the bedrock should be characterized at the SKB site investigations. Each parameter is presented in a common structure: Name in Swedish and English; Definition; Description; Determination; Classification; and Presentation form (in particular graphic)

 15. Experiences of co-combustion and quality control of industrial waste in Sweden and Europe; Erfarenheter av samfoerbraenning och kvalitetssaekring av verksamhetsavfall i Sverige och Europa

  Blom, Elisabet; Ekvall, Annika; Gustavsson, Lennart; Robertson, Kerstin; Sundqvist, Jan-Olov [Swedish National Testing and Research Inst. (SP), Boraas (Sweden)

  2004-03-01

  From a European perspective, co-combustion of certain waste fractions provides a possibility to reduce the use of fossil fuels and consequently the emissions of CO{sub 2}. The interest for alternative waste fuels also comes from the possibility to charge a fee for waste treatment. Further, prohibitions on landfilling of combustible waste fraction create a demand for alternative treatment methods. This report aims at contributing a compilation of information on technical issues and maintenance experiences from co-combustion plants in Sweden and Europe and thus provides a basis for decision-making regarding co-combustion. Information about co-combustion has been collected by telephone interviews with representatives from Swedish combustion plants and other organisations, both in Sweden and in other countries. Also, information in reports and other publications has been compiled. Besides combustion experiences, information about material quality and contents, fuel production, preparation, handling and quality assurance, fuel feeding to the boiler, effects on emissions to air and ash quality is included. In total, experiences of co-combustion have been gathered from 20 different boilers in Sweden by telephone interviews. The material includes small to large grate and fluidized bed boilers, one boiler for pulverized fuel and one oil boiler. The following waste types are included: Waste wood; Rubber; RDF; Paper; Plastic; Animal residues; Olive waste. Handling, preparation and feeding of waste fuels to the boiler can result in an increased risk for interruptions and breakdown of equipment. Similar problems can occur in equipment for ash feeding. Stable combustion of mixed fuels requires good possibilities for adjusting the combustion process. Also, it is important that the feeding of the fuel to the boiler can be regulated. It is often advantageous with two or more parallel fuel feeding systems. Further, it is important that different fuel fractions are well mixed, that the fuel has a stable quality over time, and that fuel particle size is even and suitable. In several cases, problems with slagging and fouling on heat exchanger surfaces and also corrosion has been experienced. The content of zinc and chlorine e.g. in surface coatings as well as PVC plastics plays a significant role. Sorting out such material as well as pre-treatment improve the situation considerably. In other cases, co-combustion can lead to positive synergistic effects, e,g, concerning emissions. In most cases, complete QA systems for the fuel are not employed. However, some kind of specification of heating value, PVC content, content of CCA treated wood etc are often used, which are mainly controlled by the eye. QA systems which correspond to those used in Finland and Germany has not yet been established in Sweden. The report is concluded by an assessment of the need for further R and D within the field.

 16. Gas release and leachates at bark storage: Laboratory and field studies. Final report; Gasavgaang och lakvatten fraan barklagring: laboratorie- och faeltstudier. Slutrapport

  Jirjis, Raida; Andersson, Paal; Aronsson, Paer [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Bioenergy

  2005-01-15

  Large volumes of bark are produced as a by-product from saw mills and pulp and paper industry all year round in Sweden. Most of the bark is used as a biofuel. Due to the uneven demand for the fuel during the year, bark has to be often stored for a few months. Storage normally takes place outdoors in fairly large piles. A number of biological and chemical processes are known to occur during storage. These processes can lead to the emission and leakage of environmentally unaccepted products which can also affect working environment. The aim of this project was to evaluate the outcome of some of these processes and to asses its effect on working environment as well as the surrounding environment. This study investigates the storage of fresh bark from pine and spruce in laboratory scale experiments and a large scale storage trial. Results of the analyses of bark material, before and after storage, and the chemical constituents of the released gases and leached material are presented. Estimation of the total amounts that can be released in gas form or leached out from bark piles during storage, and possible environmental consequences are discussed. Conclusions and some practical suggestion concerning bark storage are given in this report. The laboratory experiment involved storage of fresh bark in a 34 litres cylindrical chamber at room temperature (RT) or heated to an average of 55 deg C. The chambers were designed to provide gas samples during emissions experiment and allow irrigation during leakage experiments. Sampling of the released gases (using Tenax-adsorbent) was performed during two or three weeks of storage for spruce and pine bark respectively. The total volatile organic compounds (VOC) and individual monoterpenes were determined. Changes in the chemical constituents of bark during storage were studied using different extraction methods and measuring instruments including Gas spectroscopy (GC)-flame ionization detector (FID) and GC- mass spectroscopy (MS). The liquid samples taken after the watering of bark at the two temperatures mentioned above were analyzed for pH value, total organic carbon, and detailed chemical analyses using GC-FID and GC-MS. In the large scale storage trial, which lasted seven weeks, a 7m high pile containing 500m{sup 3} of evenly mixed fresh pine and spruce bark was built. Samples of the emitted air at the top of the pile were taken using a flow chamber. Air samples were also taken from the area around the pile to assess the working environment. The pile was irrigated intensively at two different occasions to simulate heavy rain conditions. The leaked water was collected and analyzed as in the laboratory experiment. Temperature development, moisture content, fungal activity, dry matter loss, ash content and heating value were determined before and after storage. Results from both lab and field experiments showed that the emission of VOC was high at the beginning of storage but declined rapidly to low levels after 2-3 weeks. In the laboratory experiment, the release of VOC from the heated chambers was higher that at RT but the total accumulated emission was the same. The release of monoterpenes from spruce bark amounted to 77-82 mg/kg while pine emitted only 34 mg/kg. In both species, {alpha}-pinene was the dominating monoterpene followed by {beta}-pinene in spruce and {delta}3-caren in pine bark. The moisture content of the stored bark declined considerably during storage in the laboratory experiments, and the bark was almost dry after storage at 55 deg C. Fungal growth was visible on the stored bark and high counts of fungal spores were obtained especially after storage at RT. Dry matter losses amounted to 4-8% of the dry matter after storage while the heating value remained unchanged. After storage, the concentration of bark extractives was declined particularly in spruce stored at RT. The results also showed that the concentration of various constituents of the extracted compounds was changed. The stilbenes and the sugars were clearly reduced in spruce bark while the content of fatty acids was increased. The changes in pine extractives were minimal. The amount of water that was leached after laboratory irrigation experiment was very little due to the accumulation of water in the bark material and its evaporation during storage. The pH value of the leached water was low (3.6-4.6) while the value of the total organic carbon (TOC) was very high reaching up to 15,000 mg/I. The TOC measured in leakage from spruce bark (4.6-6.2 mg TOC/g) was higher than that of pine which was 2.9-4.0 mg/g. In the large-scale storage trial, rapid temperature development was registered reaching around 75 deg C by the end of the storage after 7 weeks. The initial release of total VOC, dominated by monoterpenes, was high but declined within two weeks to less than 5% of the initial value. The total emission during the first 6 weeks was equivalent to 12 g TVOC/I of the surface area of the pile or 20 mg/kg bark. The measurements of VOC in the area around the storage site had an average of 47 {mu}g/m{sup 3}, of which 70% was monoterpenes. This value is well below the hygienic limits and therefore constitutes low risk for the workers. The leached water recovered after irrigation was only 4% of the applied amount and contained, in average, 2400 mg TOC/I which is a very small amount of the total water-extractable fraction of the bark. Our calculations showed that an annual precipitation of 700 mm could yield 84 g TOC/m{sup 2}/y. The general conclusion of this study is that seasonal storage of bark, under conditions similar to those reported here, creates minimal problems concerning fuel quality, VOC emissions and leakage issue. Microbial activity may some times give some concern and using protective masks is recommended. However, it should be stated that storage of very large piles for extended periods could lead to different results and should, therefore, be closely monitored.

 17. Spänningslitteratur för barn och vuxna: När målgrupper och genrer korsas i verkens paratexter

  Kärrholm, Sara

  2016-12-01

  Full Text Available Many of the established Swedish crime writers write for both adults and young readers. These authors are successful in the two literary market segments that are dominating the contemporary Swedish book market: crime literature and children’s literature. Can certain developed trademarks in their authorship for adults be used in order to market books for other age groups and to what extent do the authors use this possibility? This article specifically addresses three authors writing for both young and adults: Anna Jansson, Kristina Ohlsson and Åsa Larsson. Their novels for a younger audience are analysed based on how they are packaged and marketed through paratexts such as covers, illustrations, and other texts, using Gérard Genette’s theory of paratexts and theories of genre and marketing. The analysis shows that these authors and their publishers use similar, but also different strategies to hold on to their former target group while also reaching out to new readers. The adult crime genre has an indirect influence over the market of mystery books for children, which is also seen in how different aspects of the crime market for adult crime fiction have become more important on the book market for children, involving agents, events and tourism.

 18. Operation and maintenance of waste incinerators - A comparison of two techniques and strategies; Drift och underhaall av avfallsfoerbraenningsanlaeggningar - En jaemfoerelse av tvaa tekniker och strategier

  Johansson, Andreas [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hoegskolan i Boraas, Boraas (Sweden); Niklasson, Fredrik [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Johnsson, Anders [Boraas Energi och Miljoe, Boraas (Sweden); Fredaeng, Julia [Dalkia, Stockholm (Sweden); Wettergren, Hans [Renova AB, Goeteborg (Sweden)

  2009-06-15

  This work has developed and demonstrated a simple method for comparison of operation and maintenance cost for various waste combustion techniques and plants. The principal of the method is to coarsely and initially divide cost into comparable posts. Post of specific interest is thereafter compared on a more detailed level. This procedure allows comparison with a modest consumption of time and effort. There is a lack of such comparison because of the effort needed to in detail compare the, often for each plant unique, selection of techniques and strategies. A consequence of the lack of comparisons is that success stories become invisible. The same can be said about common research needs. The demonstrated method visualizes the effects of various selections of techniques and strategies. It also points out bottlenecks for further improvement of the investigated units. The method has been simple to use and it is therefore considered as suitable to use in a larger investigation covering several waste combustion units. Thus, the project has accomplished its aims.

 19. Indien som utopi och verklighet : Om den teosofiska rörelsens bidrag till indisk utbildning och politik 1879-1930

  Fjällsby, Per-Olof

  2012-01-01

  This thesis aims to contribute to a deeper understanding of the political ambitions and actions of the Theosophical Society within the emerging nationalist movement in India during 1879-1930. Different theoretical perspectives have been applied depending on the historical context, and Ludwik Fleck’s theory of thought collectives and thought styles served as a general frame for interpreting the movement’s actions and development A central concern in this study has been the attempt to explain h...

 20. Kristina och Kristina : En komparativ analys av persongestaltningen i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie och musikalen Kristina från Duvemåla

  Lange, Marie

  2015-01-01

  Since 1995 the musical Kristina från Duvemåla has been performed on many national theatre stages in Sweden and is still obtaining success and fame. It is based on novels by the famous Swedish author Vilhelm Moberg, Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) and Sista brevet till Sverige (1959) that revolve around a Swedish family emigrating to the United Stated during the 19th century. This thesis investigates both the novels and the musical adaptation in a comparative way. The...

 1. Patientens upplevelser och erfarenheter av vårdpersonalens kroppsutsmyckningar och arbetsklädsel. - En allmän litteraturstudie

  Mladenovic, Milena; Mansour, Tamara

  2016-01-01

  Background: The tradition of decorating the body has a long history. Reasons to perform body art, such as tattoos or body piercings, may be different and are found in all sorts of professions, including health care. In many professions there are rules of how one must look, which changes over time. Nowadays even working attire could be experienced differently based on patient's perspective. Patient’s encounters with health personnel’s with body art or non-traditional uniform has increased, whi...

 2. Cooling and climatisation of buildings and premises with natural gas; Kylning och klimatisering av byggnader och lokaler med hjaelp av naturgas

  Lindkvist, A. [Vattenfall Energisystem AB, Stockholm (Sweden)

  1997-04-01

  Today, gas based cooling systems are not profitable in most applications. The economical assessment of natural gas climatisation is dependent of the price difference between gas and electricity. One requirement for good profitability is that the emitted heat, by the refrigeration system, is used. The costs of capital and maintenance are higher for gas based systems compared with those for electrical cooling systems. The profit also depends of the application the system is used in. The natural gas system is favoured by the low difference in temperature between the warm and the cold side of the system. There are three common techniques used for natural gas cooling purposes; the compressor system, the absorption system and the sorption system. Examples on suitable applications for natural gas cooling techniques are computer halls, super-stores, slaughter houses and bath houses. The compressor system is composed of an ordinary compressor refrigeration system powered by a gas engine. The gas engine can be either an Otto engine or a Stirling engine. The Otto engine kind is dominating the market. The absorption system is a refrigeration system using heat as energy source. Only a small amount of electricity is needed. The absorption system is less efficient than the compressor system. The sorption system is commonly used as a dehumidifier. Recently, sorption based refrigeration systems has been introduced to the market. The market volume for district cooling in Sweden 1995 was 30 GWh, which is equivalent to approximately 15 GWh natural gas. At the turn of the century the market for district cooling is estimated to reach 370 GWh/year, which is approximately equivalent to 185 GWh natural gas per year. Research in the refrigeration area is aiming towards higher efficiency with more environmentally acceptable refrigerants.The intention is to find `natural` refrigerants that will enable compressors to reach higher energy factors and that will require less maintenance. The absorption system will operate in a three stage cycle. New alternative sorption cycles will probably be introduced to the market ( in the near future ) 14 refs, 25 figs, 3 tabs

 3. Hur kan film vara berikande i religionsundervisningen? : En hermeneutisk filmanalys av Harry Potter och de vises sten & Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet

  Hagberg, Robert

  2016-01-01

  The objective of this thesis is to study how the use of movies can enrich the educational platform. Movies: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) and The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) have been analyzed using a hermeneutic method and postcolonial theory to identify stereotypes and religious and mythologicial motives. This thesis shows that the presentation of religiosity in both movies can be useful in the classroom setting although the presence of s...

 4. Analys av ICP-pulsationer och CSF-dynamik : pulsationskurvan och effekter av ändrad kroppsposition, med implikationer för idiopatisk normaltryckshydrocefalus

  2013-01-01

  The volume defined by the rigid cranium is shared by the brain, blood and cerebrospinal fluid (CSF). With every heartbeat the arterial blood volume briefly increases and venous blood and CSF are forced out of the cranium, leading to pulsatility in CSF flow and intracranial pressure (ICP). Altered CSF pulsatility has been linked to idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH), which involves enlarged cerebral ventricles and symptoms of gait/balance disturbance, cognitive decline and urinary...

 5. SCR in biomass and waste fuelled plants. Benchmarking of Swedish and European plants; SCR i biobraensle- och avfallseldade anlaeggningar. Erfarenheter fraan svenska och europeiska anlaeggningar

  Goldschmidt, Barbara; Olsson, Henrik; Lindstroem, Erica

  2010-11-15

  In this report the state-of-art of SCR technology in biomass and waste fired plants is investigated. The aim of the investigation is to answer the question why new Swedish biomass combustion and co-combustion plants often prefer SNCR technology, whilst European waste combustion plants often choose SCR technology. In the report positives and negatives of various types of SCR installations are discussed, high-dust versus tail-end, 'normal' SCR versus low-temperature SCR, etc. Experiences, e g catalyst lifetime, deactivation and maintenance requirement, are discussed. The investigation is based partly on literature, but mainly on interviews with plant owners and with suppliers of SCR installations. The interviewed suppliers are mentioned in the reference list and the interviewed plant owners are mentioned in appendix A and B. The experiences from the Swedish and European plants are quite similar. Tail-end SCR is often operated without serious problems in both biomass and waste fuelled plants. The catalyst lifetimes are as long or even longer than for coal fired plants with high-dust SCR. In waste incineration plants high-dust SCR causes big problems and these plants are almost always equipped with tail-end SCR. In co-combustion boilers, where coal and biomass is co-combusted, high-dust SCR is more common, especially if the boilers were originally coal fired. In plants with both SNCR and high-dust SCR, i.e. slip-SCR, the SCR installation is considered to be much less of a problem. Although the activity loss of the catalyst is as quick as in conventional high-dust SCR, the catalyst can be changed less often. This is due to the fact that installed slip-SCR catalysts often are as large as conventional SCR catalysts, although less NO{sub x} reduction is required after the initial SNCR step. Thus, the catalyst lifetime is prolonged.

 6. Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktion av den

  Tommaso M. Milani

  2009-01-01

  Full Text Available Here we’re all equal! The ideology of equality and the constructionof ‘Otherness’ in media and educational settings. The focus ofthis article lies on the question of how linguistic diversity is talked about and dealt with in contemporary Sweden. More specifically, we examine media utterances which target the linguistic practices of young men who are perceived as “non-Swedish”. We also investigate the ways in which these young men who are the object of media attention actually use language in the classroom. The key argument of the article is that media utterances and classroom interactions have a common denominator: they are underpinned by a shared discursive constraint – a well-established ideology of equality, according to which individuals should be treated as equal irrespective of their social, ethnic and linguistic backgrounds. Our aim is to show the ways in which this ideology is normative insofar as it defines the discursive conditions for the creation of boundaries between “Us” and “Them”.

 7. An Analysis of Textual Cohesion in a Passage from Maria Gripe's "Hugo och Josefin."

  Andersson, Erik

  Sentence-by-sentence analysis of factual or propositional cohesion in the first 29 lines of a Swedish children's story finds several sources of coherence that contribute to its cohesion. First, the text receives much coherence from its description of a single event, a situation where happenings are normal and expected. Second, a rather primitive…

 8. Pålitligt och opålitligt i Strindbergs Den starkare

  Törnqvist, E.

  2013-01-01

  Reliability and unreliability in Strindberg's 'The Stronger'. As a monodrama, The Stronger belongs to the rare category of plays that have only one speaking character, Mrs. X. Listening and reacting to her is Miss Y. Mrs. X is married to Bob. Miss Y has been and perhaps still is Bob’s mistress. In t

 9. Naturen i den estniska poesin : från animism och panteism till zenbuddhism / Andres Ehin

  Ehin, Andres, 1940-2011

  2001-01-01

  Orig.: Loodus eesti luules: animismist ja panteismist kuni zen-buddhismini. Tekstis on rootsikeelseid luulenäiteid järgmiste eesti luuletajate loomingust: Kristjan Jaak Peterson, Karl Eduard Sööt, Ernst Enno, Gustav Suits, Henrik Visnapuu, Villem Ridala, Betti Alver, Uku Masing, Bernard Kangro, Kalju Lepik, Ilmar Laaban, Artur Alliksaar ja Hando Runnel.

 10. Research and Development in the Energy Area; Forskning och utveckling inom energiomraadet. Resultatredovisning 2003

  Larsson, Anita; Lundborg, Anna; Lundqvist, David; Westin, Paul; Oefverbeck, Lena; Aafelt, Sten

  2003-01-01

  The report gives a review of the Swedish energy research and how it has developed since 1975. In this period 1,200 million SEK (about 150 million USD) has been spent on governmentally funded energy research (excluding the supplementary financing by the businesses). The criteria used in evaluation and follow-up are reported, and the usefulness, efficiency and quality of energy research to society are discussed. Five case-studies are described, showing which factors are important in the development and giving insight in the process of technology development from research, development and demonstration up to market introduction. Beside the case-studies, a short review of the research connected with buildings is given. The case-studies are: Biofuel-based energy systems, Transport (Biofuels, Efficient engines, Electric drives), Power production and Power technology (Hydro power, Wind power, Solar cells, Power transmission and distribution), Industry (Energy efficient metal and paper processes), Support systems - fans, pumps, compressed air and lighting, Buildings (Heating, Cooling, Lighting)

 11. Energieffektivisering av torktumlare : Med avseende på last, trumvarvtal och valkhöjd

  Johansson, Anton

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts i samarbete med Asko Appliances AB i syfte att förbättraenergieffektiviteten hos företagets torktumlare. För att utröna hur parametrarna last, trummansvarvtal samt valkhöjd påverkar energiförbrukningen hos en frånluftstorktumlare har 22 försökuppdelade i 3 olika försöksserier utförts. Varvtalet har varierats mellan 45 till 60 rpm ochbomullslaster från 2 till 8kg har granskats. Valkhöjder av 30 till 90mm har använts. För attanalysera resultaten från den första f...

 12. Apropå Fuglesang - Världsbilder och rekryteringen till naturvetenskapliga/tekniska utbildningar

  Lena Hansson

  2012-06-01

  Full Text Available In connection to the astronaut Christer Fuglesang’s space flight, different stakeholders have expressed a hope that this event will increase the interest among youths for science and technology studies. The modernistic and technique positive discourse that is used is however not unproblematic in this situation. In the article this is exemplified with students’ views concerning the possibility that humans in the future will be able to live on other planets. This is something that, during an interview, was mentioned by Fuglesang as the main reason for space flights.

 13. Mine tailings - Environmental effects and need for measures; Gruvavfall - Miljoeeffekter och behov av aatgaerder

  Oeberg, K.; Lindahl, L.Aa.; Westin, E.

  1998-12-01

  The environmental effects of mining wastes is thoroughly treated. The main emphasis have been laid on what the present handling of mining wastes means with respect to leakage of metals, and what consequences to be expected in a longer perspective With 5 page summary in English. 37 refs, 5 figs, 4 tabs, 7 appendixes

 14. Medier, makt och rasism : En kritisk diskursanalys av svenska nyhetsmediers rapportering om Rinkeby

  2014-01-01

  The aim of this thesis is to examine expressions of power and racism in news reporting about the district of Rinkeby, Sweden, in two major Swedish newspapers. News articles are examined using Norman Fairclough’s three-dimensional model for critical discourse analysis. The discourse theory has also been complemented with theories of media in relation to power, ideology and racism. The study has shown that news reporting about Rinkeby largely focused on stereotypical subjects such as violence, ...

 15. Erfarenhet som uppfostran, konst som erfarenhet - Om John Deweys pedagogik och estetik

  Anders Burman

  2007-01-01

  Full Text Available EXPERIENCE AS EDUCATION, ART AS EXPERIENCE. ON JOHN DEWEY’S PEDAGOGY ANDAESTHETICS. This article deals with the relationship between aesthetics andpedagogy, art and education, in John Dewey’s thinking. First, I try to showthat traces of the young Dewey’s interest in Hegel and German idealismcould be found even in his later writings, on both aesthetics and pedagogy.He worked, in both these areas, with the same main perspectives and con-cepts, such as nature, process, growing and experience. Although in recentyears some authors have tried to emphasize the importance of Dewey’saesthetics, suggesting that it can help us to understand contemporary art, Iargue that his pedagogical theory has greater relevance today than his aes-thetics, but also that educational practitioners as well as scholars nonethe-less have much to learn from his aesthetic theories, i.e. that these theories arenow more fruitful within pedagogy than within aesthetics itself.

 16. Förebyggande metoder och behandlingar för Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD): : Systematisk litteraturstudie

  Brinkman, Johan

  2012-01-01

  Aim: The aim of this study was to describe the impact of debriefing, brief eclectic psychotherapy, cognitive behavioral therapy and EMDR therapy for PTSD and other stress-like reactions in emergency personnel. Background: In 1980, PTSD got a name and a place in the modern psychiatric diagnosis. Interest in the treatment and prevention of PTSD has increased over the past 20 years. Responders (ambulance, police and firefighters) are professionals who often meet human pain and suffering and are ...

 17. Om behovet att skilja mellan empiriska och begreppligt konstitutiva frågor

  Birgit Schaffar

  2012-07-01

  Full Text Available This article clarifies the fundamental difference between empirical and conceptual questions in education. In the ongoing debate about the role of philosophy of education, many authors either unreflectively assume or actively demand that philosophy of education should try to adapt to (empircal science. Through a discussion of the possibilities of a child to open up to educational processes (Herbart: Bildbarkeit the article illustrates how philosophical reflection on education fundamentally differs in character from empirical approaches. It suggests that one important task for philosophy of education is to clarify what questions can be answered empirically from those that are constitutive of our understanding of education. Wittgenstein’s later philosophy is used as a central starting point in this article.

 18. Faror i varor : En studie av unga vuxnas medvetenhet om kemikalier i hygienprodukter och kosmetika

  Nilsson, Josefine

  2012-01-01

  Chemicals are everywhere in todays society, in humans, animals as well as nature, and they are difficult to avoid. The chemical industry is regarded to be the fastest growing industrial sector, accounting for ten percent of the global economy. A large amount of chemicals are used to produce hygiene products and cosmetics, products that in Sweden only are consumed in quantities of 110 tons per day. Researchers find it increasingly difficult to determine which chemicals that are dangerous and w...

 19. Small-scale upgrading and refinement of biogas; Smaaskalig uppgradering och foeraedling av biogas

  Blom, Helena; Mccann, Michael; Westman, Johan (Poeyry SwedPower AB, Stockholm (Sweden))

  2012-02-15

  Small-scale upgrading and refinement of biogas is a report which aims to compile the state of knowledge in small-scale biogas upgrading. The project have been a collaboration with Agrovaest and Energy Farm and was funded by the Foundation for Agricultural Research, Western Goetaland and the Agriculture Department. The technology available for small scale upgrade has been examined from the technical and economic standpoint. An economic comparison has been made and the production of upgraded biogas has been estimated for different raw gas flows. The work also contains information related to biogas production, upgrading and a comparison of liquid biogas, DME and Ecopar-diesel

 20. Superheater corrosion in kraft recovery boilers; Korrosion hos oeverhettare i sodapannor. En oeversikt och diskussion

  Bruno, F. [AaF-IPK, Stockholm (Sweden)

  1997-02-01

  Corrosion seems to be the most essential factor limiting the life and the availability of kraft recovery boilers. The steam temperature from the kraft recovery boiler has, seen from the view of electricity production and steam turbine operation, traditionally been kept moderate, especially in comparison with steam data from normal utility power plants. So the corrosion of the superheaters has been more a limitation for the temperature of the steam produced by the boiler than a life length limitation. Both the pressure and the temperature of the steam are limited by corrosion. The temperature of the boiling water, and hence the pressure, is limited by the corrosion in the lower furnace. The temperature of the steam is limited by the corrosion in the superheater. Kraft boiler superheater corrosion is here governed not only by the boiler design, but more by the mill chemistry and boiler operation practice. This report discusses the formation and the properties of the deposits and their relation to boiler operation and the corrosion of the superheater tube material. We have tried to understand the corrosion in the kraft boiler superheaters better by comparing with the experience from the utility boilers. 86 refs, 79 figs

 1. Kan ett inbördeskrig försonas i ett historieklassrum? Teori och praktik

  Sirkka Ahonen

  2015-12-01

  Full Text Available Pursuing Post-Conflict Reconciliation in a History Classroom. Theoretical and Practical Considerations In a post-conflict society, history education may prolong the conflict on a symbolical level by fostering biased narratives of guilt and victimhood. To avoid this it is necessary to open and maintain a reconciling dialogue in history classrooms. The theory of deliberative communication, launched by Jürgen Habermas, has been applied to pedagogy by Tomas Englund. Deliberative pedagogical discourse implies an equal distribution of power in classroom interaction. Predetermined standpoints are avoided and majority decisions not pursued. Participants are expected to listen to each other instead of rushing to express their individual opinion. Deliberative discussion is founded on the ethos of social inclusion. Three concrete cases illustrate the chances of dialogical history education in post-conflict societies: Finland after the civil war of 1918, South Africa after the end of apartheid, and Bosnia-Hercegovina after the war of 1992–1995. South Africa provides the only example of a prompt post-conflict introduction of dialogical history education. The Afrikaner narrative of heroism and victimhood was after 1994 reserved a place in the new post-colonial history curriculum at the side of the narratives of apartheid and the Black resistance. The viability of dialogical history education has been monitored by attitude surveys. South African surveys reveal that dialogue does not inevitably rule out an identification with the traditional identity narratives. In Bosnia-Herzegovina only little has been achieved in introducing a dialogue in history education but there are signs of students, parents and teachers aspiring to inclusive lessons. The reconciliatory potential imbedded in the multiperspectival nature of the historical knowledge is available in history education

 2. Technical and environmental analysis of biofuel dryers; Teknisk och miljoemaessig analys av biobraensletorkar

  Muenter, M.; Hagman, U.; Harnevie, H.; Johansen, H.; Kristensson, I.; Westermark, M.; Viberg, T. [Vattenfall Energimarknad, Stockholm (Sweden)

  1999-03-01

  A study regarding technology and environmental impact of the drying process of biofuels has been conducted. In the study two different types of dryers are analyzed. The result from the study shows that emissions of primarily hydrocarbons is high from the direct technic. The emission can be decreased considerably by improving the burner of the dryer. For the indirect technic the evaporated water give rise to problems in the sewage treatment plant. Studies show that biological treatment will result in an acceptable condensate.

 3. G H Mead och de sociala strukturernas betydelse för individen

  Elin Lundin

  2001-01-01

  Full Text Available This article draws attention to unnoticed aspects of Mead’s social pragmatism. I argue that in his social pragmatism, put in modern social scientific terms, there is a tendency to transcend the dualism between agency and structure. Modern social scientists as Bourdieu, Giddens and Habermas all approach this dualism. Mead’s social pragmatism can be interpreted as an attempt to transcend the dualism by stressing the reciprocity between agency and structure. The article shows that his view is best described in the following way: social structures are both enabling and constraining in relation to the individual. In Mead’s description of taking the role of the other, especially the generalized other, and the relationship between ”I” and ”me” it clearly appears how the internalization of social structures is a necessary condition for agency. It also becomes evident how agency or creativity have a vital importance in relation to social structures, particularly for structural change.

 4. Inventory of future power and heat production technologies; Inventering av framtidens el- och vaermeproduktionstekniker

  Ekstroem, Clas (Vattenfall Research and Development AB, Stockholm (Sweden))

  2008-12-15

  The overall vision of the project has been to produce likely development scenarios for various electricity and heat generation techniques, to indicate the possibilities provided by their implementation, and to give an indication of when implementation could be effected. The aim has been to identify possible technical advances in electricity and district heating generation techniques from a 2020 and 2030 time perspective. As a basic scenario, the project chose SwedEnergy's analysis of how the European Commission's aims for reducing carbon dioxide emissions and increasing renewable energy and energy efficiencies could be implemented in Sweden. Based on results, the project's findings regarding potentially competitive techniques are as follows: Capacity increases in Swedish nuclear power plants and a further two Finnish nuclear reactors mean that there will be no need for new large-scale electricity generation for base load in the Nordic region until it becomes necessary to replace existing nuclear power plants. The most attractive alternatives are as follows: Nuclear power could prove to be the most competitive alternative, especially if fuel prices rise and/or technically neutral climate-related control measures continue to be in place. If new nuclear power is not accepted in Sweden, the most attractive alternative would appear to be large fossil fuel fired plants equipped with CCS. According to the analyses in Elforsk's 'Roadmap' project, the EU's aims for carbon dioxide reduction and renewable energy, signify that almost all new power capacity erected in the Nordic area in the next two decades will be renewable. The most attractive alternatives for Sweden are as follows: Environmentally-adapted hydropower appears to be the most competitive alternative. Its potential is however restricted by demands that there should be minimal - if any - encroachments on landscape and nature, and by ecological concerns arising from the EU's Water Framework Directive. Combined heat and power with a steam cycle is currently the most cost-effective alternative for biofuel based power production, and it also provides optimal utilization of fuel. The potential here is restricted mainly by the amount of available district heating demands. Gasification with gas turbines or gas engines ensures higher electricity efficiency for plants up to 50 MW, although costs are currently high. Wind power has become competitive owing to fast international expansion, although only on the strength of effective climate-related control measures and measures favouring renewable energy production. Its potential is restricted by the quantities that can be integrated into the electricity network, given that production is reliant on wind conditions. The possibility of storing electricity/energy could increase its usability. Wave power is a promising future alternative, although currently at an early stage of development. Its potential is restricted by the quantities that can be integrated into the electricity network, given that production is entirely reliant on waves. Combined plants with combined heat and power or district heating improve the overall utilization of fuel. Upgrading solid biofuels to pellets is currently a competitive option, and torrefication could prove an interesting option should there be a demand for prolonged storing ability and improved grindability. Pyrolysis oil can be burned in simple plants, and would also enable a cost-effective use of 'problematic' biofuels. Infrastructure and handling must however be adapted to the fact that pyrolysis oil is corrosive and unstable for storing. The competitiveness of all biofuel based automotive fuel alternatives studied pre-supposes that future control measures within the transport sector are equally effective as those currently in place. Under current conditions biogas is a competitive alternative to petrol, but its potential is curbed by the restricted availability of natural gas networks or other suitable infrastructure for distribution. Provided ongoing RandD is successful, ethanol can potentially be produced at competitive costs in plants suitably sized for biofuel. In order to make liquid fuels produced through a process of thermal gasification potentially cost competitive, considerably larger plants are required. Currently not commercial techniques for small-scale electricity generation: The techniques which appear most promising for Sweden have various fields of application: ORC is currently not competitive, but could potentially be used for producing electricity from waste heat at competitive costs, and small biofuel powered ORC combined heat and power plants have the potential to become competitive if effective climate-related control measures and control measures favouring the production of renewable energy are in place.

 5. Frågan om musik och psyke utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv

  Uddholm, Mats

  2007-01-01

  Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og intellig......Formålet med denne artikel, er at belyse hvordan sammenhængen mellem musik og psyke kan forstås og problematiseres ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Diskussionen tager afsæt i Lev Semonëvic Vygotskijs ræsonnement om menneskets bevidsthed i forhold til dialektikken mellem intellekt og...

 6. Regulations for storage and transport of biofuels; Regler foer foervaring och transport av biodrivmedel

  Elmefors, Elin; Karlsson, Emelie

  2012-07-01

  The trend towards a fossil-free agriculture is of great importance. Partly due to the fossil fuel energy is finite but also because of the importance of agriculture to reduce the environmental impact of food production. There are also an economic aspect. It is likely that in the near future will be economically burdensome being limited to fossil fuels. Therefore, it is important that agriculture is well prepared to move towards alternative biofuels. The introduction of alternative fuels in agriculture as a substitute for diesel has proven more difficult than in other industrial sectors, depending on both the specific technical conditions and a regulatory framework that may not have been written with agriculture as target. LRF, Farmers' Association, has instructed the JTI, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, identifying which rules, laws and regulations that will affect farmers at the farm level that for their own use stores and manages one of the most likely future biofuels for agricultural tractors.

 7. Demonstration and evaluation of dual-fuel technology; Demonstration och utvaerdering av dual-fuel-tekniken

  Staalhammar, Per; Erlandsson, Lennart; Willner, Kristina (AVL MTC Motortestcenter AB (Sweden)); Johannesson, Staffan (Ecoplan AB (Sweden))

  2011-06-15

  There is an increased interest for Dual Fuel (methane-Diesel) applications in Sweden since this technology is seen as one of the more interesting options for a fast and cost effective introduction of biomethane as fuel for HD engines. The Dual Fuel technology has been used for many years, mainly for stationary purpose (generators, pumps and ships) while the Spark Ignited (SI) 'Otto' technology has been used for trucks and busses. One obstacle for introducing Dual Fuel technology for busses and trucks is the EU legislation that don't allow for HD on road certification of Dual Fuel applications. Challenges with the Dual Fuel technology is to develop cost effective applications that is capable of reaching low emissions (especially CH{sub 4} and NO{sub x}) in combination with high Diesel replacement in the test cycles used for on road applications. AVL MTC Motortestcenter AB (hereinafter called AVL) has on commission by SGC (Swedish Gas technical Centre) carried out this project with the objectives to analyze the Dual Fuel (Diesel-methane) technology with focus on emissions, fuel consumption and technical challenges. One important part of this project was to carry out emission tests on selected Dual Fuel applications in Sweden and to compile experiences from existing Dual Fuel technology. This report also summarizes other commonly used technologies for methane engines and compares the Dual Fuel with conventional Diesel and Otto technologies. The major challenges with Dual Fuel applications for on road vehicles will be to develop robust and cost effective solutions that meet the emission legislations (with aged catalysts) and to increase the Diesel replacement to achieve reasonable reduction of green house gases (GHG). This is especially important when biomethane is available as fuel but not Bio-Diesel. It will probably be possible to reach EURO V emission limits with advanced Dual Fuel systems but none of the tested systems reached EURO V emission levels for HD gas engines when tested according to the FIGE chassis test cycle on vehicle. Our conclusion is however that most Dual Fuel systems for HD on road applications will need further development to meet existing emission limits and to increase the Diesel replacement.

 8. Så talade Zarathustra om kristendom : En komparativ studie mellan Så talade Zarathustra och Antikrist

  Berggren, Andreas

  2016-01-01

  A comparative study focusing on Friedrich Nietzsche's view of Christianity. The study compares two of Nietzche's works: Thus Spoke Zarathustra and Antichrist in order to map out if Nietzsche was consistent in his criticism. 

 9. Neutral network and fuzzy logic based grate control; Roststyrning med neutrala naetverk och fuzzy logic

  Ramstroem, Erik [TPS Termiska Processer AB, Nykoeping (Sweden)

  2002-04-01

  Grate-control is a complex task in many ways. The relations between controlled variables and the values they depend on are mostly unknown. Research projects are going on to create grate models based on physical laws. Those models are too complex for control implementation. The evaluation time is to long for control use. Another fundamental difficulty is that the relationships are none linear. That is, for a specific change in control value, the change in controlled value depends on the original size of control value, process disturbances and controlled values. There are extensive theories for linear process control. Non-linear control theory is used in robotic applications, but not in process and combustion control. The aim of grate control is to use as much of the grate area as possible, without having unburned material in ash. The outlined strategy is: To keep the position of the final bum out zone constant and its extension controlled. The control variables should be primary airflow, distribution of primary air, and fuel flow. Disturbances that should be measured are the fuel moisture content, the temperature of primary air and the grate temperature under the fuel bed. Technologies used are, fuzzy-logic and neural networks. A combination of booth could be used as well as any of them separately. A Fuzzy-logic controller acts as a computerised operator. Rules are specified with 'if - then' thesis. An example of that is: - if temperature is low, then close the valve The boundaries between the rules are made fuzzy. That makes it possible for the temperature to be just a bit low, which makes the valve open a bit. A lot of rules are created so that the controller knows what to do in every situation. Neural networks are sort of multi dimensional curves, with arbitrary degrees of freedom. The nets are used to predict future process values from measured ones. The model is evaluated from collected data. Parameters are adjusted for best correspondence between predicted and actual outputs. After adjustment you can use the model. A vision is to invert the network to be able to calculate appropriate control signals from controlled values and disturbances. Alternatively you can use the network for prediction and let the predicted value into a fuzzy or optimisation algorithm, which calculates the control signal. It seems that these problems could be solved mainly with neural network technology. A neural network is sort of empirical non-linear relationship between control- and controlled values.

 10. Randanteckningar och personliga minnen på temat "Ordets makt" / Paul-Eerik Rummo

  Rummo, Paul-Eerik, 1942-

  2001-01-01

  Orig.: Ääremärkmeid ja isiklikke mälestusi teemal "Sõna võim". Ettekanne Põhjamaade kirjanike seminaril "Võim - võimutus - sõna võim" Biskop-Arnös (Rootsi) aug. 2000. Kirjanduse ja võimu suhetest Nõukogude Eestis. Pikemalt laulusõnadest filmile "Viimne reliikvia"

 11. Inventory of mammals at Forsmark and Haallnaes; Inventering av daeggdjur i Forsmark och Haallnaes

  Truve, Johan [Svensk Naturfoervaltning AB, Goeteborg (Sweden)

  2012-08-15

  A selection of terrestrial mammals was surveyed in the SKB site investigation areas near Forsmark and Haallnaes between January and April 2012. The methods that were used include snow tracking along line transects, snow tracking along water, aerial survey and fecal pellet counts. The same species were found in 2012 as in previous surveys performed in 2002, 2003 and 2007. Some species show a large variation in density between years and it is difficult to draw any conclusions about their long term development. Several carnivores, i.e. lynx, fox and otter show a positive growth rate in both areas. The wild boar population is also growing whilst moose density remains fairly stable and roe deer are becoming less numerous.

 12. Conversion and utilisation of biomass from Swedish agriculture; Foeraedling och avsaettning av jordbruksbaserade biobraenslen

  Boerjesson, Paal

  2007-05-15

  Biomass feedstock from agriculture can be refined and converted into several different energy carriers and utilised for different energy services, such as production of heat, electricity or transportation fuel. The feedstock may be residues and by-products, such as straw and manure, or energy crops cultivated under different conditions depending on variations in regional and local conditions. Similar variations exist in the regional and local conditions for the refining and utilisation of the bioenergy and its by-products. The overall aim of this report is to analyse and describe the technical and physical conditions of different agriculture-based bioenergy systems using the existing infrastructure and potential new systems expected to be developed in the future. To which extent this technical/physical potential will be utilised in the future depends mainly on economic conditions and financial considerations. These aspects are not included in this study. Furthermore, potential possibilities to utilise existing infrastructure within the forest industry are not included. The report starts with an analysis and description of the energy efficiency of different bioenergy systems, from the production of the biomass to the final use of the refined energy carrier, expressed as the amount of heat, electricity or transportation fuel produced per hectare and year. The possibilities to co-produce different energy carries in bio-refineries are also analysed. The next part of the report includes an analysis of the variation in the regional conditions for the conversion and utilisation of the different energy carriers, based on existing infrastructure, for instance, district heating systems, individual heating systems, combined heat and power production, utilisation of by-products as feed in animal production, utilisation of digestion residues as fertilisers, the supply of forest fuels, etc. The report also includes a discussion of the environmental impact of an increased implementation of different bioenergy systems based on a review of existing environmental systems analyses. This part also includes a description of the consequences of choosing different methods for the analysis of the environmental effects. The final part of the report consists of some calculations showing how much heat, electricity and/or transportation fuels Swedish agriculture can deliver, depending on how much of the residues and by-products are recovered, how much agricultural land is utilised for energy production and what kind of conversion systems are utilised.

 13. Management by process based systems and safety focus; Verksamhetsstyrning med process-baserade ledningssystem och saekerhetsfokus

  Rydnert, Bo; Groenlund, Bjoern [SIS Forum AB, Stockholm (Sweden)

  2005-12-15

  An initiative from The Swedish Nuclear Power Inspectorate led to this study carried out in the late autumn of 2005. The objective was to understand in more detail how an increasing use of process management affects organisations, on the one hand regarding risks and security, on the other hand regarding management by objectives and other management and operative effects. The main method was interviewing representatives of companies and independent experts. More than 20 interviews were carried out. In addition a literature study was made. All participating companies are using Management Systems based on processes. However, the methods chosen, and the results achieved, vary extensively. Thus, there are surprisingly few examples of complete and effective management by processes. Yet there is no doubt that management by processes is effective and efficient. Overall goals are reached, business results are achieved in more reliable ways and customers are more satisfied. The weaknesses found can be translated into a few comprehensive recommendations. A clear, structured and acknowledged model should be used and the processes should be described unambiguously. The changed management roles should be described and obeyed extremely legibly. New types of process objectives need to be formulated. In addition one fact needs to be observed and effectively fended off. Changes are often met by mental opposition on management level, as well as among co-workers. This fact needs attention and leadership. Safety development is closely related to the design and operation of a business management system and its continual improvement. A deep understanding of what constitutes an efficient and effective management system affects the understanding of safety. safety culture and abilities to achieve safety goals. Concerning risk, the opinions were unambiguous. Management by processes as such does not result in any further risks. On the contrary. Processes give a clear view of production and other business relations thus increasing possibilities to comprehensive and detailed risk analyses. more efficient management and thus prerequisites for diminishing risks. However. some remarks were given: Processes might result in higher speed (e.g. in production), which may cause increasing risks. Almost all companies also noticed that the matrix organisation causes uncertainties in terms of responsibilities, authorities, resource allocations and reporting. In the companies with the most advance process management, these issues are thoroughly regulated.

 14. Commercial kitchens - Feasibility study of energy consumption and food wastage; Storkoek - Foerstudie av energifoerbrukning och livsmedelssvinn

  Rolfsman, Lennart; Pettersson, Ulrik; Barr, Ulla-Karin; Sund, Veronica

  2010-07-01

  A pre project aiming at the end to create demonstration examples of full scale professional kitchens is reported. To create a big impact school meals were chosen for the investigation. In Sweden all children are during the day given a cooked lunch. For that reason large kitchens exist in all schools. There are two main different organizations. A central kitchen delivers hot meals to each school where the meals are served to the children. The other model is local kitchens in each school. There are more non technical differences between different communities making the need to analyze more than one kitchen of each type. The two parameters in the study are energy and wasted food

 15. Chopped hemp: Logistics, compaction and financial viability; Logistik, komprimering och ekonomi angaaende hackad hampa

  Soederstroem, Yvonne

  2010-05-15

  In this project compaction and logistics experiments were conducted using chopped hemp. The aim was to reduce the hemp to 250 kg/m3, as well as to identify the best possible logistical system for compaction and subsequent transportation to the end-user in terms of cost and environmental impact. The project primarily focused on landowners and power companies. Other stakeholders are industries, universities and other ongoing projects in related fields. These studies have shown that it is possible to compact chopped hemp from a density of 60 kg dm/m3 (0.30 MWh/m3) when harvesting directly into the container, to a density of 202 kg dm/m3 (1.01 MWh/m3) using the baler. The original compaction target was a volumetric weight of 250 kg/m3. It was determined that straw and hemp react similarly to compaction. This project has demonstrated that the transport rig system has the best potential for large-scale use as compared with the alternate systems used. According to our calculations, the transport rig was the most cost-effective system measured in kronor per energy content. In addition, this system is also flexible. From an environmental standpoint, however, the energy balance showed that the container system was slightly superior

 16. Technical and financial evaluation of agricultural based vehicle gas; Teknisk och ekonomisk utvaerdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

  Berglund, Peter; Bohman, Mathias; Svensson, Magnus [Grontmij AB, Stockholm (Sweden); Johan Benjaminsson [Gasefuels AB, Stockholm (Sweden)

  2012-02-15

  This study has examined two concepts for producing vehicle gas from farm based feedstock like manure: (1) Centralized production where the biogas is produced in a large scale biogas plant where the biogas is upgraded to vehicle gas adjacent the biogas plant; (2) Decentralized or farm based production where the biogas is produced on several farms and the gas is then transported via a gas grid to a centralized upgrading unit. The investigation has focused on the differences between the two concepts, from three different perspectives; technically, economically and legally. The economic calculations concerning the decentralized system has considered a governmental financial support of 1,8 Mkr or 30 % of the investment. This generates two different scenarios for the decentralized production system (with or without financial support). The study and the calculations are based on 100 000 ton manure which is either digested in one large biogas plant or 20 small scale farm based biogas units, which each digest 5000 tons. 100 000 tons farm based feedstock corresponds to 18 GWh in our calculations. Technically there are few differences between the concepts except the gas grid for decentralized production. Legally, the main differences are the environmental permits and the requirements concerning sterilization, which is necessary for a centralized vehicle gas production Financially, there are relatively large differences between the two vehicle gas production systems. With a centralized system the production cost is around 0,80 kr/kWh compared to over 1,00 kr/kWh for decentralized production when including governmental financial support. Without financial support the costs exceed 1,20 kr/kWh. Nonetheless, a production cost over 0,60 kr/kWh is problematic due to the prize of natural gas, which indicate that none of the systems would be profitably without more extensive governmental financial support. The study also presents two scenarios based on real cases. Both this cases indicates that a centralized production system is financially preferable even though the transportation costs increases significantly.

 17. Global energy issues and Swedish security policy; Globala energifraagor och svensk saekerhetspolitik

  NONE

  2012-07-01

  An important part of the Swedish Energy Agency's world surveillance is to identify trends that may affect Sweden's security of energy supply. Sweden can not be considered in isolation with its own energy supply, but is affected much by what happens if the global energy flows are disturbed by conflicts or weather-related events. Several different policy areas influence the energy markets, in addition to the energy and environmental policy. Geopolitical events of the last few years have more and more focused on power over energy resources. To get a comprehensive picture of the global energy situation, the Agency has engaged the Royal Military Sciences to produce a report that describes the 'Global Energy Issues and Swedish Security Policy'. The report's starting point is to describe how global events affect European and Swedish energy supply and security policy. Descriptions and analysis in the report are the authors own conclusions and need not always be the Agency's official views. The political environment that the report deals with is constantly changing, why some facts and circumstances may have changed since the report was completed. During the final preparation of the report, the scene changed in Moscow. On May 8, Vladimir Putin once again was appointed a position as Russia's president. The former president Medvedev, at the same time, takes over as Prime Minister.

 18. Tvärvetenskap och/eller gränsöverskridanden?

  Jörgen Nissen

  2006-01-01

  Full Text Available INTERDISCIPLINARITY AND/OR BOUNDARY CROSSING IN HIGHER EDUCATION? Attitudestowards interdisciplinarity have changed dramatically: once so controver-sial, it is now almost a positive catchword for a dynamic university. But whatabout interdisciplinary activities? Issues of integration, or interdisciplinarity,tend to be highlighted in new activities, but neglected in traditional educa-tional programmes (for example, in training for professions, although thedegree of boundary crossing could be the same. One argument in this articleis that it might be useful to talk about boundary crossing (or integrationinstead of interdisciplinarity alone, since organizational boundaries seem tobe as important as boundaries between disciplines.

 19. Ledarskapets effekt på prestation och upplevd motivation - en experimentell studie

  2016-01-01

  Ledarskapet anses ha stor påverkan på individers motivation inom sin idrott. Ledarskap kan, inom ramarna för Self-Determination Theory (SDT), i stort sorteras i två olika stilar, autonomistödjande respektive kontrollerande ledarskap. I dagsläget finns en brist på experimentella studier som jämför dessa två ledarskapsstilars påverkan på motivation. Denna studie syftade till att i en isolerad miljö undersöka hur ett autonomistödjande respektive ett kontrollerande ledarskap har en påverkan på in...

 20. Reprocessing of spent nuclear fuels. Status and trends; Upparbetning av anvaent kaernbraensle. Laege och trender

  Hultgren, Aa.

  1993-01-01

  The report gives a short review of the status for industrial reprocessing and recycling of Uranium/Plutonium. The following countries are covered: Belgium, France, Germany, Great Britain, India, Japan, Russia, USA. Different fuel cycle strategies are accounted for, and new developments outlined. 116 refs, 27 figs, 12 tabs.

 1. Svensk asylpolitik En studie av väntetiderna och dess konsekvenser

  2003-01-01

  During the 20 century millions of people have escaped from war, threat against their human rights, economic injustices and pursuit. The great numbers of fleeing people have lead to difficulties in asylum investigation in the countries, which receive the asylum seekers. Sweden is a country, which has ratified the Genéveconvention 1954, and receives the asylum seekers. The great numbers of asylum seekers have caused among other things long time of waiting for the asylum seekers, sometimes up to...

 2. Öppen skola - En arbetsform i gränssnittet mellan folkbildning och utbildning

  Helena Blomberg

  2002-01-01

  Full Text Available Open School is an activity for people who, because of lacking self-confidence or for other reasons, don’t take own initiatives to study. The analysis is based upon empirical data that have been presented in a former study about Open school at The Town Library of Örebro. Main features in the pedagogical method are the accessibility of the tutors, the large amount of influence from the participants, individualisation and voluntariness. It is shown how the main features are expressed in the tutors’ way of working. Further, it is exemplified what kinds of circumstances that are demanded for the implementation of the method, which may be understood as an attitude of the tutors. Open School has a certain interest while it combines experiences and goals of such distinct activities as regular education and popular adult education, for example the study circle. The article discusses if and to what extent the experiences of the methods used in Open School may contribute to the discussion about the changing role of the teacher and the possibilities for the pupils to influence their own work in school.

 3. Vilometabolism hos barn och ungdomar med Cerebral Pares : En deskriptiv korrelationsstudie

  Karlsson, Maria; Arborén, Charlotte

  2013-01-01

  Background: Cerebral Palsy is usually divided into three subgroups: ataxic, spastic and dyskinetic, where children and adolescents can, because of misestimation in nutrition and energy intake, suffer from weight problems. Aim: To compare calculations with equations with the individual's measured RMR in the subgroups, to see if any equation is more suitable. This could be used as a tool to calculate the resting metabolism at times when it is not possible to perform clinical measurements. Metho...

 4. Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD : Ett kunskapssociologiskt perspektiv

  Lindblom, Jonas

  2015-01-01

  Genre stratification and the mass media’s neutralization of the critique of ADHD: A sociology of knowledge perspective This study examines how the Swedish mass media has dealt with the opposition against the neuropsychiatric diagnosis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Drawing on empirical data from eight of the largest newspapers in Sweden (n=778 articles) the study focuses on the scientific controversy of DAMP, 2000–2006. DAMP (Dysfunction in Attention, Motor Control and Perce...

 5. Om behovet att skilja mellan empiriska och begreppligt konstitutiva frågor

  Birgit Schaffar

  2012-07-01

  Full Text Available This article clarifies the fundamental difference between empirical and conceptual questions in education. In the ongoing debate about the role of philosophy of education, many authors either unreflectively assume or actively demand that philosophy of education should try to adapt to (empircal science. Through a discussion of the possibilities of a child to open up to educational processes (Herbart: Bildbarkeit the article illustrates how philosophical reflection on education fundamentally differs in character from empirical approaches. It suggests that one important task for philosophy of education is to clarify what questions can be answered empirically from those that are constitutive of our understanding of education. Wittgenstein’s later philosophy is used as a central starting point in this article.

 6. Yttrandefrihet- till vilket pris som helst? : En studie om yttrandefrihet och dess gränsdragning

  Vinberg, Aline

  2016-01-01

  The aim of this study is to research freedom of expression and its content and value. The focus has been to find answers to where freedom of expression has its limits, if it has any. This study has three aims: to research what freedom of expression means; to research the arguments for it; and to research if there are any limits to freedom of expression. Due to the aim of understanding the limits for freedom of expression, two questions regarding whether freedom of expression shall be restrict...

 7. Reliability assessment - for production and distribution of heat; Riskbaserad tillfoerlitlighet - i produktion och leverans av vaerme

  Transtroem, Christoffer; Joerud, Fredrik; Ehrstedt, Thomas

  2006-06-15

  The content of this project gives the basic framework of a guideline in how to study the reliability of both production and distribution of heat, i.e. the report forms the developing phase of a methodology for identification of potential risks in a system for district heat. The risks are prioritized and used as a decision tool to design a program for mitigation of the risk exposure. This report also describes a basic idea of how to further develop this methodology. The methodology is based on an initial screening with an optional phase of detailed analysis for weak links identified in the initial screening process. The methodology is different to previous tools as it facilitate an efficient approach to identify weak links in all parts of the system for district heat. The objective is to clearly describe the methodology in order to enable performance, also without support from experts in risk engineering. The practicing personnel intend to be technical staff from both the operational- and maintenance departments of a district heat company in general. During the project, several technical meetings were performed and interviews also took place, with engineers intended to be the typical end users of this tool. As a basic part of the methodology, established methodologies of risk assessment were studied. The studies have been a part of the design to achieve a method well adjusted for the end user group. Some parts of the methodology have already been tested in real cases, as several regular analyses have been performed in parallel with the development of this methodology.

 8. Current and future sustainable biofuels - Summary; Dagens och framtidens haallbara biodrivmedel - Sammanfattning

  Boerjesson, Paal [Lunds Univ., Lund (Sweden); Lundgren, Joakim [Luleaa Tekniska Univ., Luleaa (Sweden); Ahlgren, Serina [Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden); Nystroem, Ingrid [Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Goeteborg (Sweden); CIT Industriell Energi., Goeteborg (Sweden)

  2013-09-01

  This report has been prepared as a background paper for the state investigation 'Fossil Free Vehicle Traffic'. The purpose of this study is to describe and summarize the current knowledge on production of biofuels and linkages to sustainability issues such as energy and land efficiency, GHG performance and costs. The report includes both existing and future fuel systems under development and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international views. The report includes both existing and future fuel systems under development, and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international views. The report's analysis of energy efficiency, greenhouse gas performance and production costs is based on system analysis and a life-cycle perspective. The focus is on the production chain to the produced fuel (well-to-tank). Results are based on current research and commercial development of the respective chains. They are based primarily from standardized life cycle analysis and, in some production systems, also on industrial systems analysis. These two approaches have some differences in methodology, which are highlighted in the report. In the overview values and results have been compiled to make it possible to compare the results.

 9. Reliability assessment - for production and distribution of heat; Riskbaserad tillfoerlitlighet - i produktion och leverans av vaerme

  Transtroem, Christoffer; Joerud, Fredrik; Ehrstedt, Thomas

  2006-06-15

  The content of this project gives the basic framework of a guideline in how to study the reliability of both production and distribution of heat, i.e. the report forms the developing phase of a methodology for identification of potential risks in a system for district heat. The risks are prioritized and used as a decision tool to design a program for mitigation of the risk exposure. This report also describes a basic idea of how to further develop this methodology. The methodology is based on an initial screening with an optional phase of detailed analysis for weak links identified in the initial screening process. The methodology is different to previous tools as it facilitate an efficient approach to identify weak links in all parts of the system for district heat. The objective is to clearly describe the methodology in order to enable performance, also without support from experts in risk engineering. The practicing personnel intend to be technical staff from both the operational- and maintenance departments of a district heat company in general. During the project, several technical meetings were performed and interviews also took place, with engineers intended to be the typical end users of this tool. As a basic part of the methodology, established methodologies of risk assessment were studied. The studies have been a part of the design to achieve a method well adjusted for the end user group. Some parts of the methodology have already been tested in real cases, as several regular analyses have been performed in parallel with the development of this methodology.

 10. Integrated production and distribution analysis in District Heating-systems; Samverkande produktions och distributionsanalys i fjaerrvaermesystem

  Rossing, Ola [HydroRam, Goeteborg (Sweden); Johnsson, John [Profu, Goeteborg (Sweden)

  2005-01-01

  During the last 10-15 years detailed models for analysing district heating production and distribution has been developed. However, detailed analysis of district heating is in many cases a combined production and distribution issue. The high complexity in both areas has lead to a situation with separate tools for analysis. The consequence of this is that the calculations have, in some cases, been incomplete or even incorrect. Examples of miscalculations are that production calculations in complex systems in many cases give unrealistic production schedules due to the distribution restrictions. On the other hand most distribution calculations do not give economical results. Through integration of production and distribution analyses the analyst is given possibility to verify the production calculation from a distributions perspective and to reach a more realistic result. In order to evaluate the advantage of, and possibilities for, co-operation between the two areas, we have analysed the district heating system of Goeteborg, which is a district heating system of high complexity. The calculations have been made with a production model (Martes) and a distribution model (PFC-SF). The possibility to establish integrated analysis has been evaluated through analysing different technical measures for minimizing the influence of a distribution restriction between the western and eastern part of Goeteborg. The project shows that integrated analysis could be done with a high degree of accuracy and in an effective way. In the project six different measures for minimizing the influences of the distribution restriction was identified. These measures were ranked on an economic basis through the integrated analyses. The change of cost was varied between a cost decrease of seven million SEK/year (increases differential pressure) to a cost increases of 32 million SEK/year (increased supply temperature). The cost reduction of the other measures varied between four and seven million SEK/year. The cost reductions indicate the importance of an integrated analysis. The experiences from the Goeteborg project are that: the accuracy in the analysis was high; also distribution restrictions which were related to production was possible to analyse with the methodology. For some types of scenarios it was necessary to perform iteration between the production and distribution models. The methodology makes it possible to analyse most types of changes in the distribution system, such as changes in flow, changes in supply and return temperature and changes in differential pressure. the practical handling of the integrated analysis was easier the expected. In the Goeteborg case some model development (automation) was necessary. The effort to make integrated analysis instead of separately analysis was small. For the validation of the results it is necessary that the large amount of results that the models create could be sorted, grouped and presented in a viewable way. It is important that the assumptions in the production and the distributions models are synchronised. The practical problems which have occurred during the project have all been related to inadequate synchronisation. Examples of such mistakes are that the boundaries for different demand areas have not been defined in the same way in the models or that the relation between the load and the outdoor temperature has not been the same. The methodology will be used in the future for all production calculations made by the utility of Goeteborg. The general conclusions are that integrated analysis: is possible even at a detailed level for complex systems; increase the quality of the calculations; gives a possibility to express changes in the distribution system in economical terms; could handle most integrated production and distributions issues; shows that there is a large potential for cost reduction, for issues such as localisation of new plants and dimensioning of new transmission pipes in the net; require that the assumptions are synchronised for the both models; requires an initial effort that could be large. However, for the following scenarios the extra effort is often small. When the methodology now is available, it is often a minor extra work to make integrated analysis instead of separate analysis. Since most organisations already use models for production and distribution analysis the conditions for integrated analysis appears to be in good. In the discussion in the reference group a number of examples of areas for integrated analysis have been identified. Some of the examples are specific for Goeteborg and some are expressed in more general terms. [abstract truncated

 11. Corrosive wear. Evaluation of wear and corrosive resistant materials; Noetningskorrosion. Utvaerdering av noetnings- och korrosionsbestaendiga material

  Persson, H.; Hjertsen, D.; Waara, P.; Prakash, B.; Hardell, J.

  2007-12-15

  With a new purchase of a waste conveyer screw at hand, for the 'A-warehouse' at the combined power and heating plant at E.ON Norrkoeping, the request for improved construction materials was raised. The previous screw required maintenance with very short intervals due to the difficult operation conditions. With the new screw the expectation is to manage 6 months of operation without interruption. The environment for the screw has two main components that sets the demand on the materials, on one hand the corrosive products that comes along and which forms at digestion of the waste and on the other hand the abrasive content in the waste. The term of the mechanism is wear-corrosion and can give considerably higher material loss than the two mechanisms wear and corrosion separately. Combination of a strong corrosive environment together with extensive wear is something that we today have limited knowledge about. The overall objective of the project has been to establish better wear and corrosive resistant construction materials for a waste conveyer screw that will lead to reduced operational disturbance costs. The evaluation has been performed in both controlled laboratory environments and in field tests, which has given us a better understanding of what materials are more suitable in this tough environment and has given us a tool for future predictions of the wear rate of the different material. The new conveyer screw, installed in February 2007 and with which the field test have been performed, has considerably reduced the wear of the construction and the target of 6 month maintenance-free operation is met with this screw for all the evaluated materials. The wear along the screw varies very much and with a clear trend for all the materials to increase towards the feeding direction of the screw. As an example, the wear plate SS2377 (stainless duplex steel) has a useful life at the most affected areas that is calculated to be 1077 days of operation with the assumption that a 60% reduction of the thickness is acceptable. The changes of the operation conditions, particularly the lower rotating speed that the new design led to, have shifted the wear/corrosion condition so that corrosion is more dominating in the wear-corrosion. This is obvious as the SS2377, one of the softest of the evaluated materials, shows low wear rate due to its good corrosion resistant characteristics. The design of the screw has proved to be very crucial for wear-corrosion. The results from the wear-corrosion test show a number of effects that are more or less difficult to explain. One example is that the SS2377 have better wear resistance than the harder materials in both corrosion and in non-corrosive environment. The general conclusion from these testing is that the conditions at the screw have not been successfully imitated. For the prediction of the useful life, a wear-corrosion model has been developed to be used with operation data to follow and/or predict the wear-corrosion. Especially with SS2377, where the synergy effects between corrosion and abrasion is small, a good conformance can be reached. The model needs however further verification to become more general

 12. Operation experiences of biofuel dryers; Drifterfarenheter fraan aangtorkar och direkta roekgastorkar

  Berge, Christian; Dejfors, Charlotte [AaF Energikonsult Stockholm AB (Sweden)

  2000-01-01

  A study regarding operation experiences of indirect steam dryers and direct flue gas dryers of biofuels has been conducted. In the study, plants with the two types of dryers have been visited and operational experiences have been gathered and analysed. Results show that the well proven technique with flue gas dryers has a higher availability than the steam dryers. Several plants have problem with the feeding and discharge systems. Material selection is very important to prevent corrosion. Indirect steam dryers have more environmental regulations than flue gas dryers because of the generated condensate from the fuel drying process. Future work should concentrate on material selections, refining the feeding and discharge systems and control system.

 13. Dagliga Separationer och Tidig Daghemsstart (Daily Separations and Early Entry into Day Care).

  Harsman, Ingrid

  The purpose of this thesis [Swedish language with English abstract and summary] was to study the reactions of infants when they started attending day care centers and to elucidate the process of adjustment. The theoretical perspective employed is the J. Bowlby/M. Ainsworth attachment theory. U. Bronfenbrenner's ecological theory of human…

 14. Economy, energy and environment - Methods to analyze connections; Ekonomi, energi och miljoe - metoder att analysera samband

  Ahlroth, Sofia; Finnveden, Goeran; Hochschorner Elisabeth [Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden). Dept. of Industrial Ecology; Ekvall, Thomas [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Dept. of Energy Systems Technology; Wadeskog, Anders; Palm, Viveka [Statistics Sweden, Stockholm (Sweden). Environmental Accounts

  2003-12-01

  This report gives a review of instruments that can be used for finding economic, structural and environmental effects of decisions in the environmental area, and describe what is possible to achieve, economically and technically. Twelve different aspects are used for characterizing the instruments. Applications and limitations of the instruments are discussed. For many instruments there exists a lively discussion on their weaknesses and limitations. We focus on system analytical instruments, i.e. environment-economic methods, energy and energy-economic modelling and environment-system-analytical tools In the economic area we discuss I/O-analyses, CGE-models and econometric models as well as a few descriptive analytica tools: Cost-benefit analysis, CBA and Life Cycle Analyses.

 15. Comparison between uniaxially and isostatically compacted bentonite; Jaemfoerelser mellan enaxlig och isostatisk kompaktering av bentonit

  Kalbantner, P.; Sjoeblom, R. [AaF-Energikonsult, Stockholm (Sweden); Boergesson, Lennart [Clay Technology AB, Lund (Sweden)

  2001-12-01

  The purpose of the present report is to provide the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) with the knowledge base needed for their selection of reference method for manufacturing of bentonite blocks. The purpose is also to provide support for the direction of the further development work. Three types of blocks are compared in the present report: uniaxially compacted medium high blocks, isostatically compacted medium high blocks, isostatically compacted high blocks. The analyses is based on three process systems relating to the sequence of excavation of bentonite-transport-powder preparation-compaction-handling and emplacement of bentonite blocks. The need for further knowledge has been identified and documented in conjunction with these analyses. The comparison is primarily made with regard to the criteria safety/risk, quality/ technique and economy. It is carried out through identification of issues of significance and subsequent analysis and evaluation as well as more formally in a simplified AHP (AHP = Analytical Hierarchic Process). The result of the analyses is that the isostatic technique is applicable for the production of high as well as medium size blocks. The pressed blocks are assessed to fulfil the basic requirements with a very large margin. The result of the analyses is also that the uniaxial technique is applicable for the preparation of medium size blocks, which are assessed to fulfil the basic requirements with a large margin. The need for development and process control is assessed to be somewhat higher for the uniaxial technique. One example is the friction against the walls of the die during the compaction, including the significance of this friction for the development of stresses and discontinuities in the block. These results support a selection of the isostatic technique as the reference technique as it provides flexibility in the choice of block height. The uniaxial technique can form a second alternative if medium high blocks are selected in the future. In a simple analysis, these conclusions have also been tested against a few other criteria, namely simplicity, production experience, and flexibility. The results of this analysis support the above conclusions. A selection of the isostatic technique as the reference technique implies that there will exist flexibility with regard to a number of different disposal alternatives, which have been studied by SKB. There is a direct relationship between on one hand the selection of disposal alternative, and on the other hand the selection of the size of the press to be used for the manufacturing of the blocks for the final repository. The press to be used is foreseen to have an excessive capacity. The possibility of using this excessive capacity is uncertain, why we have presumed that it has no importance on the comparison.

 16. Production and Distribution Planning in District Heating Systems; Produktions- och distributionsplanering av fjaerrvaerme

  Kvarnstroem, Johan; Dotzauer, Erik; Dahlquist, Erik

  2006-12-15

  To produce heat and power is costly. Therefore it is important for the district heating companies to plan and optimize the production. The aim with the present project is to find out how also the distribution of heat can be considered in the planning. The principal procedure is to first construct a prediction of the heat demand, and then, given the demand prediction, construct the production plan. Due to the complexity of the problem, the need for mathematical models is obvious. The report gives a survey introduction to production planning in district heating systems and presents a model for the purpose. The model is developed for one of the district heating systems in Stockholm owned by the energy company Fortum. Traditionally, models for production planning do not consider the distribution network. In such models, usually the methodology Mixed Integer Programming (MIP) is used. The report suggests how the distribution network can be modeled as a MIP; it shall be possible to link the network model to existing software that models the production plants as MIP. The model is developed in the programming language GAMS. Analysis and results are presented. The results show that the suggested plans vary depending on if the distribution network is considered or not. The report also suggests how a simple sensitivity analysis of the production plans can be performed. This is necessary since there are always uncertainties associated with weather- and load predictions.

 17. Instagrams betydelse som distributionskanal för turisten och företaget

  Christides, Janina

  2015-01-01

  Med allt mer global aktivitet på de sociala medierna är det nödvändigt för företag att aktivera sig elektroniskt, där publiken har makten att bestämma vilka marknadsföringsmetoder som fungerar. Instagram har sedan sin isättning lyckats med sitt koncept varav miljontals anhängare dagligen är aktiva på denna smarttelefonbaserade social mediekanal. Härmed startades Instagram för företaget Hacienda Dos Olivos för att få en inblick i hurudan betydelse sociala medier har för mindre företag som en m...

 18. Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C

  Kjerstadius, Hamse; la Cour Jansen, Jes; Stålhandske, Liselotte

  The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH.......The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH....

 19. Ventilation in medium-sized and large boiler houses; Ventilation i medelstora och stoerre pannhus

  Grotherus, Dan [AaF Installation AB, Oerebro (Sweden); Larsson, Tord [Oerebro Univ. (Sweden). Dept. of Technology

  2005-04-01

  The purpose of this report is to exemplify and clarify the need for ventilation in medium-sized and large boiler houses. We will furthermore present some recommendations, guidelines and advice for the design and construction of a boiler house ventilation system to the plant owners and suppliers of equipment. Boiler house ventilation can be performed in different ways using mechanical or natural ventilation. The solution to be chosen depends on the following factors: Working environment requirements and a necessity to control temperature and pressure in the boiler house; The design of the boiler plant and house; The need for combustion air; The investment expenditure as well as operation and maintenance costs. Mechanical ventilation should be chosen if the aim is a controllable 'climate'. The mechanical ventilation can be either centrally situated or distributed with many aggregates in the boiler house. Centrally situated ventilation equipment will give a higher accessibility and lower maintenance costs than a distributed ventilation system. If the boiler house is designed with natural ventilation the air and flue gas fans will be the only ones installed. In this case temperature and pressure inside the boiler house will be difficult to control. The design factor for the ventilation plant in a boiler house is in most cases the demand to cool the air inside the boiler house to approximately 45 deg C. This is the highest temperature allowed by the Occupational Safety and Health Act in a work environment where the boiler operator is working alone. The air flow which is required for the combustion is normally less than the air flow needed to cool the air in the boiler house. The supply air which is cooling the air inside the boiler house should be supplied on several different levels to attain an efficient cooling. If the combustion air is taken from the heated indoor air the boiler house will work as a heat reclaimer. The difference between outdoor and indoor pressure in the lower part of the boiler house should not exceed approximately 40 Pa. This is to minimize problems with inleaking of odours and particles into the boiler house and to facilitate the evacuation of the staff from the boiler house. Issues concerning boiler house ventilation will appear in different stages at new construction and conversion projects. During the feasibility study the ventilation requirements are investigated and possible solutions are outlined. The planning stage involves the establishing of the ventilation requirements, technical solutions and the investment needs. Investment expenditure for the installation of a mechanized ventilation system varies depending on the size of the boiler, the choice of ventilation solution etc. Experiences from three recently built plants show that capital expenditure for the ventilation systems in these plants amounts to approximately SEK 140,000/MW (about 18,000 USD/MW) for a boiler effect of approximately 50 MW.

 20. Populärmusik, kluster och industriell konkurrenskraft : En ekonomisk-geografisk studie av svensk musikindustri

  Hallencreutz, Daniel

  2002-01-01

  The economic importance of design-intensive and cultural-products industries has grown in recent decades. One case in point is Sweden, where internationally competitive industries have emerged in areas such as multimedia, fashion, and music. During the 1990s, research in economic geography and related disciplines concerned with the link between geographical location and competitive advantage has found an important source of inspiration in the cluster approach. The thesis examines the relation...

 1. Environmental accounts. Environmentally related taxes, subsidies and emission permits; Miljoerelaterade skatter, subventioner och utslaeppsraetter

  Cederlund, Maja; Brolinson, Hanna; Palm, Viveka

  2010-12-15

  Environmental Economic instruments is seen as an important component towards a sustainable society. In Prop. (proposition) 2009/10:155 'Swedish environmental objectives - for a more effective environmental' the Ministry of the Environment says that 'We must therefore work to improve the price signals by internalising external environmental costs and increase the use of economic instruments in environmental policy.' Statistics Sweden have now for the first time quantified the environmental economic instruments, both individually and together. In addition, the results are broken down by industry and for most time series can be presented. The result of this work is presented in this report

 2. Introduktion til Niklas Luhmanns forskelslogiske epistemologi och systemisk operativ konstruktivistiske laeringsteori

  Fryd, Pernille Krogh

  2013-01-01

  Artiklen giver indledningsvis en introduktion til Niklas Luhmann´s komplekse modernitetsforståelse som baggrund for erkendelse og læring i et højkomplekst og moderne videnssamfund. I den forbindelse vises det hvordan samfundets tiltagende funktionelle uddifferentiering og de medfølgende...

 3. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...

 4. Leaching properties of natural aggregates. Rock materials and tills; Lakegenskaper foer naturballast. Bergmaterial och moraener

  Ekvall, Annika; Bahr, Bo von; Andersson, Tove; Lax, Kaj; Aakesson, Urban [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2006-02-15

  The aim of this project is to produce leaching data for natural aggregates needed for assessment of the environmental impact of alternative materials aimed for use in for example road constructions. Both rock materials and tills are tested. The results shows that very little is leached from natural aggregate. A comparison with landfill criteria for inert waste and the Swedish regulations for drinking water shows that a few samples exceeds the criteria for fluoride ions. All other values are lower then these criteria, and a vast majority of the measurements are below the quantification limit.

 5. Biogas. Present situation and future potential; Biogas. Nulaege och framtida potential

  Nordberg, Ulf [Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden)

  2006-12-15

  The report contains a general overview of present technology concerning production of biogas through anaerobic breakdown of easily recycled organic material as well as implementation areas for biogas. The work has been done in three parts: description of present situation, technical limitations and development efforts, synthesis. In Sweden there are more than 220 biogas plants for handling crops, sludge and organic residue material. Production of biogas occurs primarily at sewage treatment plants and landfills. Total capacity in 2004 was approx. 300,000 m{sup 3} anaerobic chamber volume, of which approx. 73% was utilised. Planned increase in capacity was approx. 125,000 m{sup 3} or approx. 42%.The substrate brought to the plants was comprised of approx. 45% manure, 30% offal, 10% biowaste from households and 15% other substrates. Calculations based on the energy content of input substrate indicate that approx. 10% of the gas was from manure, 65% from offal, 25% from household waste and 5% from other substrates. In 2005 a total of 1,5 TWh of biogas was produced in Sweden. Biogas is used primarily for heating purposes followed by use as vehicle fuel and in electricity production. More than 55 GWh is torched away. Sewage treatment plants are not included. Interest in using biogas as fuel has increased. The theoretical biogas potential in Sweden has been calculated to be 14-17 TWh per year, of which approx. 80% is found in agriculturally related biomass. Approximately 3 TWh originates from various types of household and industrial waste. Generally it can be said that there is a large potential for improvement and increased efficiency within the whole chain of substrate collection, preparatory treatment of substrates, operational control of biogas plants, upgrade/treatment and use of gas as well as spreading and use of biofertilizer. The greatest increase in substrate will come from the amount of crops from the agricultural sector. The contacts between farmers and plant owners need to be improved increase the understanding of the whole management chain, agricultural production, transport, treatment and handling of biofertilizer. The number of production sites for biogas from landfills is decreasing and the amount of biogas from these is diminishing. The number of biogas plants for agricultural crops is likely to increase. Combination processes will increasingly develop towards extracting several different energy products and towards maximising the energy extraction from substrates.

 6. Maintenance methods: Development, Trends and Recommendations[M]; Underhaallsmetoder: Utveckling, Trender och Rekommendationer

  Ekstroem, Johan; Sonden, Mikael; Haegg, Maria; Johansson, Bernt Aake; Johansson, Mikael; Aagren, Karoline; Gunnarsson, Haakan; Sandin, Paer

  2006-12-15

  Vaermeforsk has an ambition to map the maintenance management area to improve its decision support to plant owners and increase the level of knowledge in the energy sector. Thus, Inspecta Technology, Fortum and Systecon have been given the task to perform a project with the expressed objectives to: describe the general knowledge level in other sectors of the industry and how the use of improvement methods contributes to the plant reliability; illustrate and recommend improvement methods applicable in the energy industry; and to identify further need for development and make priorities. The project is performed in three steps. The first consists of an inventory of existing methods and strategies. The starting point has been the typical problems you face in the maintenance field. It turns out that there are numerous examples of successful approaches used in other sectors of industry. The next step is an enquiry to describe current status in the energy sector. 21 plants were included in this study and it points out a need both for specific analysis methods and more general strategies for maintenance management. The result from both inventory and enquiry forms the base for development of the guide. The guide is structured from the identified problem areas but also from a notional maintenance process. To improve the basis for Vaermeforsk's priorities, a number of possible development areas are proposed, such as the development of standard performance indicators, pilot projects to emphasize the use of analytical methods and in some cases further development of methods for use within the energy sector.

 7. Ensamhet eller tvåsamhet. Om social dekontextualisering och kontextualisering

  Lars-Christer Hydén

  2001-01-01

  Full Text Available Solitude and commonality – or ”two-ness” – are two central traditions in social scientific thinking. In much of social scientific research it is the socially isolated and lonely individual that is in focus as the given and natural theoretical starting point. Against this tradition of solitude the tradition of commonality or ”two-ness” has always been a smaller but vigorous tradition starting from the exemplar of two (or more individuals doing something together or jointly. The commonality tradition is discussed with special reference to the ideas of George Herbert Mead. Three central concepts are singled out and discussed: (1 Intersubjectivity as connected to the problem of co-ordination of actions; (2 interaction as the problem of linking actions to each other; (3 institution as the problem of concerted actions of people over time.

 8. Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD : Ett kunskapssociologiskt perspektiv

  Lindblom, Jonas

  2015-01-01

  Genre stratification and the mass media’s neutralization of the critique of ADHD: A sociology of knowledge perspective This study examines how the Swedish mass media has dealt with the opposition against the neuropsychiatric diagnosis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Drawing on empirical data from eight of the largest newspapers in Sweden (n=778 articles) the study focuses on the scientific controversy of DAMP, 2000–2006. DAMP (Dysfunction in Attention, Motor Control and Perce...

 9. National objectives and flexible mechanisms: A discussions report; Nationella maal och flexibla mekanismer: En diskussionsrapport

  Johansson, Bengt

  2003-11-01

  The Swedish climate policy has the target that the national emissions of greenhouse gases should be reduced 4%, compared to the 1990 level. But according to the EU common policy in line with the Kyoto agreement, Sweden has the right to increase the emissions by 4%. The Kyoto obligations could also be fulfilled by acting through the flexible mechanisms. In the present report the following issues are discussed: Why did Sweden set so ambitious targets; How can you handle the interconnection between national targets and flexible mechanisms; Methods to determine the amounts of the emissions rights that should be allocated to the trading sectors; Are there alternative means for achieveing the targets that the national objectives have set.

 10. Att skapa en konsument : Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen

  2012-01-01

  The Swedish consumer magazine Råd & Rön (”Advice and Results”) has been available to Swedish consumers since 1958. For a major part of this time the Swedish state, represented by Konsumentverket (the Swedish Consumer Agency) and its predecessor, Konsumentinstitutet (the National Institute for Consumer Information), was the owner of the magazine. In 2006 Råd & Rön was sold to the independent organisation, Sveriges konsumenter (the Swedish Consumers’ Association). The aim of this the...

 11. Design och implementation av ett akustiskt överföringsprotokoll

  Erman, David

  2002-01-01

  The RoboCup Sony Legged Robot League is an initiative to promote robotics technologies and artificial intelligence in the form of a soccer competition between four-legged robots. The Blekinge Institute of Technology, Royal Institute of Technology, the Universities of ¨ Orebro and Ume°a, competing in the RoboCup domain as Team Sweden , have been participants in the league for three years. To improve the chances of victory in the league, a way to communicate important data between robots is des...

 12. Kundnära organisation och serviceutveckling i bostadsföretag

  Blomé, Gunnar

  2006-01-01

  The purpose of the study is to increase knowledge of how to provide service in municipal housing companies in Sweden, and of various organisational models for the customer-centric organisation. The principal issue of the study is how housing companies can organise their resources in order to create an efficient and customer-centric organisation. The term customer-centric organisation comprises customer service, letting, and local administration. Customer service is often designated as the hou...

 13. Global form av reklam och dess vetenskapliga debatt : En kvalitativ studie av fyra globala kampanjer

  Petrovic, Maria

  2009-01-01

  I’ve chosen primary to analyze commercial form of advertising by world leading companies; McDonald’s, Coca-Cola and HP due to their implementation of global advertising. The fourth campaign that’s being analyzed is not of commercial type instead it’s characterized as an informative campaign that the ideal organization Amnesty is carring out.  The study has been successful in gathering data that could be presented in correlation with already established theories and then comparing the results....

 14. New nuclear technology; International developments. Review 1995; Ny kaernteknik; Utvecklingsinsatser internationellt. Sammanfattning och oeversikt 1995

  Devell, L.; Aggeryd, I.; Hultgren, Aa.; Lundell, B.; Pedersen, T.

  1995-09-01

  A summary review of the development of new nuclear rector technology is presented in this report. Fuel cycle strategies and waste handling developments are also commented. Different plans for dismantling nuclear weapons are presented. 18 refs.

 15. Klart slut varulvstjut – den litterära pojkhumorn och exemplet Bert

  Öhrn, Magnus

  2011-01-01

  Full Text Available In this article I outline the roots of boy humour in children’s literature. In Swedish tradition this category is intimately associated with the genre “tjuvpojksboken”(stories about young rascals. I argue that one important condition for the development of a humour of this kind, are the concept of the boy as a gentle savage, a central character in boyology. A discourse comprising descriptive and prescriptive writing on boyhood across a variety of genres. In Making American Boys (2004 Kenneth B. Kidd shows how the boyologists of the early twentieth century reworked themes and tropes they picked up from the American Boy Book (like Aldrich, Twain, and Tarkington; foremost the idea of the wildness of boys as a necessary step in becoming a man. Another important condition for boy humour is that the stories are told from the boy’s perspective, which in turn makes way for different boy’s discourses, such as “slanguage”. After examining the issue from a historical point-of-view, I turn to Anders Jacobsson’s and Sören Olsson’s popular books about the boy Bert (23 books between 1987–2010, with focus on the first title Berts dagbok [Bert’s diary]. Here I concentrate on three characteristic features: the carnivalesque degrading of the adult world, the grotesque realism (the world interpreted through the boy’s bodily experience, and play on words, such as rhymes, puns, jokes and deliberately misreading of foreign and difficult words. My point is that the readers (boys through channels like this, learn the humorous discourse and that it creates intimate bonds between the narrator and the readers.

 16. Ethanol from residues - Paper tubes and textiles; Etanol ur avfall - Pappersrullar och textilier

  Jeihanipour, Azam; Talebnia, Farid; Loren, Anders; Nordman, Roger; Taherzadeh, Mohammad

  2009-06-15

  The aim of this project was to investigate the possibilities to produce ethanol from waste fractions. In this project, the investigation was limited to paper tubes and textiles. Project goals were to study: (a) Is it possible to produce ethanol from the selected waste fractions? (b) Which problems could arise in the hydrolysis and fermentation, and how could these be solved? (c) What yields could be achieved in practice, expressed as kg ethanol per kg waste? Tests have been made in both laboratory scale and in pilot scale. Weak acid hydrolysis was made in laboratory scale and in pilot scale, while enzymatic hydrolysis and SSF (simultaneous saccharification and fermentation), was made in laboratory scale only. Two different acids, phosphoric acid and sulphuric acid were used. The results from the experiments show that phosphoric acid have the best effect on dissolving the crystalline cellulosic structure of the two acids tested. This results in higher glucose yields before fermentation. The tests with paper tubes resulted in ethanol yields of 20-24 % based on dry raw material. Some textiles (jeans material) resulted in yields of 30-40% based on dry raw material. The results from the experiments show that yields of 25-30 l ethanol per 100 kg paper tubes, and 35-50 l ethanol per 100 kg textiles were reached. Waste fractions that were studied in this project are available in whole Sweden, but the relative share of the wastes depends on local conditions. In Boraas, the amount of paper tubes is approximately 300 tons per year, and textiles amounts to about 17 000 tons per year. About 25 % of the textiles are considered to be available for ethanol production. Any negative effects on the ethanol production from additives could not be noted in the experiments. For example, the additive poly-vinylic alcohol, PVA, which is present in the paper tubes, does not hamper the ethanol yield in any large proportion. During the experiments with textiles, comparative fermentation tests using pure cotton did not show any effect from dyes or other additives. In the experiments with the pilot reactor, optimum reaction time and temperature were 15 minutes and 180 deg C for weak acid hydrolysis of textiles. Corresponding optimum conditions for the experiments on paper tubes ware minutes and 200 deg C respectively.

 17. Tonala skillnader mellan ett tryckande stall och ett limmat stall. : -hos en bouzouki

  Nordwall, Mats

  2006-01-01

  Summary I have a great interest in bouzoukis and since I, during my education in guitar making, mainly have focused on building bouzoukis and other traditional folk instruments, I have chosen the bouzouki as the object of my degree project. In connection to the making of these instruments, I started to consider the construction of the bouzouki and why the bouzouki has such a characteristic sound. One of my theories is based on the fact that most bouzoukis are made with floating bridges instea...

 18. Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan

  Lisa Asp-Onsjö

  2012-01-01

  Full Text Available Different types of documentation related to pupils in primary and secondary school include what is called Individual Educational Plans. In fact, documentation is more extensive in Sweden than in any other western country today. The aim of this article is to discuss the role of documentation in school. It draws on an ethnographic study with focus on an analysis of Individual Educational Plans and the dialogues connected to these plans. The result shows that documentation is not neutral; rather it is a way of creating reality or, as Foucault puts it, a “production of truth”. Although documentation can be seen as a tool for control, it can also be used as means of resistance. This article therefore seeks to contribute tothe understanding of the role of documentation practices in situationswhere parents and pupils are expected to have substantial influence.

 19. Energy efficiency in small houses and apartment blocks; Energieffektivitet i smaahus och flerbostadshus

  Melin Ferdman, Ulrika

  2001-05-01

  The report shows examples of energy efficient small houses as a basis for estimation of the potentials for future small houses with low energy consumption. The study also describes building technology that affects the energy use in dwellings and how energy efficiency can be improved.

 20. Low energy houses and passive houses - common questions; Laagenergihus och passivhus - vanliga fraagestaellningar

  Sikander, Eva; Samuelson, Ingemar; Gustavsson, Thorbjoern; Ruud, Svein; Larsson, Krister; Hiller, Carolina; Werner, Goesta; Gabrielii, Kristina

  2009-07-01

  This feasibility study of passive houses and low-energy houses has raised several questions concerning aspects of which more knowledge is needed. Many can be answered by existing knowledge, but there are still several that can only partly be answered, and some that cannot be answered at all. As there is a substantial demand for, and interest in, the construction of low-energy houses and passive houses, it is important that the remaining questions should be addressed so that the building sector can continue to develop. Examples of areas where further knowledge is needed include: moisture safe and energy-efficient building envelopes; demand-responsive ventilation, without risk of poor indoor environmental conditions; thermal comfort (summer and winter); airtight and durable detailing; design systems and working methods to ensure retention of good characteristics when converting or extending buildings; durability aspects of certain components and functions; the effects of occupants on energy use; how indoor environment conditions and functions will cope with climate change; quality assurance in order to ensure that the appropriate knowledge is applied, and that the work is carried out properly. Some important points to emphasise: The design and construction of low-energy houses and passive houses must be firmly based on the correct design principles and appropriate standards of workmanship, in order to ensure that the houses are energy-efficient, have good indoor environmental conditions and can be expected to have long lives. Proper understanding of the principles, coupled with constant quality awareness, are essential in all stages of the work from the developer, designer and construction personnel but also during operation-phase. Hitherto, low-energy houses and passive houses have been built in relatively small numbers, but the expectation is that interest in them will increase. This raises the question of how, if production is to be very much more than at present, the building sector needs to adjust in terms of knowledge, resources and production methods, in order to be able to produce low-energy houses or passive houses with the necessary quality level. Another aspect concerned with buildings having very low energy demands for operation and heating is that occupants and their habits become increasingly important in determining the energy demand. It may become necessary in the future to pay more attention to their attitudes and awareness if we are further to reduce energy use in our buildings

 1. Spirande polisidentiteter : En studie av polisstudenters och nya polisers professionella identitet

  Lauritz, Lars Erik

  2009-01-01

  Who am I? Who are we? And how are the two entities connected? These are key issues of this study. Socialization and other sense making processes create new social identities. One possible identity is a professional one. Professional identities are discussed as a construction where expectations and experiences of construed images, cultural and professional understandings are key elements. Social identities are fundamentally described as social and individual reflections. The purpose of the stu...

 2. Silver eel migration, wind power and alternating current fields; Blankaalsvandring, vindkraft och vaexelstroemsfaelt, 2011

  Lagenfelt, Ingvar; Andersson, Ingemar; Westerberg, Haakan

  2012-02-15

  How are eels affected by large offshore wind farms? The study follows the silver eels' migration and behavior at Lillgrund wind farm in Oeresund and the passage over an 130 kV AC cable between the mainland and Oeland. The aim is to see if the AC cable precludes or otherwise affects the eel's ability to reach its destination. Eels migrate up to 7500 km from the Baltic Sea to spawn in the Sargasso Sea. Every delay is of importance for the silver eels, which must be able to travel the entire distance on a single energy reserve. Fish, which make use of the earth's magnetic field for navigation or which are sensitive to electromagnetic fields, may be affected by AC cables on the seabed. The study shows that the silver eels swimming speed was reduced when there was more current in the cable and there was an average delay of 40 minutes before they passed it

 3. Hydraulisk och termisk grundvattenmodellering av ett geoenergilager i Stockholmsåsen

  2014-01-01

  Geothermal energy can be extracted from an aquifer, where the groundwater is used as heat exchange medium while heat and cold are stored in the surrounding material in the aquifer and to some extent in the groundwater. Application of aquifer storage for the use of geothermal energy is mainly used in large scale facilities and is limited to sites with suitable aquifers in the form of ridges, sandstone and limestone aquifers. Löwenströmska hospital in the municipality of Upplands Väsby, north o...

 4. Platsens betydelse för lärande och undervisning – ett utomhuspedagogiskt perspektiv

  Anders Szczepanski

  2013-04-01

  Full Text Available The study describes how 19 teachers linked to preschool and comprehensive school experience the importance of place for learning and teaching in an outdoor educational context. The methodological approach is phenomenographic. The semi-structured interviews are based on pictorial material intended to illustrate different physical learning environments. Nine categories and four place-related perspectives can be distinguished. The result shows that there is sometimes a didactic uncertainty around places for teaching and learning outside the classroom walls. The availability of different places in the outdoors, a woodland environment and natural materials is seen as meaningful complements in teaching. Town settings, parks and industrial landscapes are to a lesser degree perceived as learning environments. The study shows the experience of teachers using other contexts for learning and teaching than the classroom. Outdoor education is experienced as a place-related toolkit with opportunities to integrate different subjects and anchor teaching in the real world.

 5. eSport: Den professionella sidan och vägen dit

  Lahti, Daniel; Nyström, Per

  2012-01-01

  Computer games is a growing market with over millions of players that are playing and/or enjoying the play of games on a daily basis. The nerdy gamers that once were, are now becoming professional athletes in the virtual world called eSport. We have identified a lack of studies in this area which implies that there is little data of what it is. In this paper we have focused on the phenomena that is eSport and more closely on the game series Starcraft made by Blizzard Entertainment. Our focus ...

 6. Energy and electricity use in buildings. Pre-study; Energi- och Elanvaendning i byggnader. Foerstudie

  Dalenbaeck, Jan-Olof; Goeransson, Anders; Jagemar, Lennart [Chalmers EnergiCentrum CEC, Goeteborg (Sweden)

  2006-05-15

  The built environment accounts for 40 % of energy use and 50 % of electricity use in Sweden. Sweden uses more than twice as much electrical energy as the mean value for EU-15 and the principal reason for this is good access to relatively inexpensive electricity. This pre-study summarises the current use of electricity, the prerequisites and potential for reducing the use of electricity and current RDandD projects focusing on the use of energy. It also gives a brief description of a couple of visions for the future. The proposed research projects focus on describing the use of electricity (energy, output, voltage etc) and analysing the way different control mechanisms influence the opportunity to realise sustainable developments. The heated areas in houses and buildings are distributed as follows: 45 % in detached or semi-detached houses, 30 % in blocks of flats (including some business premises) and 25 % in business premises. About 80 % of these areas were erected before 1980. A large percentage of the energy that is supplied to these houses and buildings, around 65 %, is used for various heating purposes, first and foremost in older detached or semi-detached houses and blocks of flats. The heating for detached or semi-detached houses is supplied in many different ways, while district heating is primarily responsible for the heating that is supplied to blocks of flats and business premises. A large percentage of the electricity usage is accounted for by heating, primarily in new detached or semi-detached houses, and electricity for operations in business premises - around 35% and 28% respectively. In addition to heating, electricity is used first and foremost for lighting and different types of electrical equipment, but most of the existing statistics relating to the distribution of electricity usage between different applications are based on old surveys and studies and need to be updated. It is estimated that the techno-economic potential for saving energy in residential buildings and business premises is about 30 TWh of net heat and 15 TWh of electricity. The savings that are in fact realised depend on a number of factors. Based on the assumption that energy prices will continue to rise, energy declarations will be generally accepted and the requirements governing the energy performance of buildings will be stepped up, we feel that it is realistic to expect the realisable potential to be somewhere in the region of 10 TWh of net heat and 5 TWh of electricity within the next 10-20 years. Future energy declarations and the classification of buildings, the call for hour-based readings of electricity subscriptions and new lighting technology are the kind of factors that could impact future electricity use in existing houses and buildings. A number of relevant projects which are aiming to 'understand' (user behaviour, mapping of electricity usage etc) and make the energy use more efficient in buildings are currently in progress. Several of them are focusing on reducing the usage of electricity in houses and buildings. A number of different studies of the future indicate everything from an increase in the use of energy to a significant reduction. Several studies stress the large-scale potential for energy efficiency and saving measures, while describing many obstacles along the way. To summarise, it would probably be true to say that 'business as usual' means that the use of electricity will remain at the same level or will continue to increase within the foreseeable future and that a reduction in the use of electricity can only be achieved by joining forces to implement a combination of wholehearted efforts.

 7. Ritning som byggande: Lewerentz och ritningarna till S:t Petri

  Foote, Jonathan

  2016-01-01

  Since the onset of the 16th century, the architect's labor has been increasingly distanced from the site of actual construction. Unlike earlier periods, where the architect conducted a project directly on the building site, by the Renaissance architects practiced their profession increasingly away...

 8. Kommunikation och marknadsföring inom Sociala medier – Novamedia Svenska PostkodLotteriet AB

  Alexander, Bodén

  2015-01-01

  When I worked with the daily communication with the lottery’s customers on social media the Communications Department at Nova Media Swedish Postcode Lottery contacted me to write a document, plan and present an advertising campaign in their social media channels to Christmas 2014. The company had ideas on a campaign that they wanted develop where my job was to develop and present a plan for how to implement the campaign. The purpose is to explain what PostkodTomten is and to highlight its com...

 9. Leaching of wood ash - Laboratory and field studies; Lakning av vedaska - Laboratorie- och faeltstudier

  Larsson, Per-Erik

  2012-02-15

  High forest production leads to diminishing amounts of base cations and micro nutrients in forest soils. This is due to uptake in, and harvest of, the trees. Losses can be compensated for by spreading stabilized wood ash on the forest ground, which means recycling of base cations and micro nutrients. Chemical composition of wood ash can easily be described by standard methods in the laboratory. However, this does not include the process of leaching in nature, such as which components and leaching rate for different compounds. During field conditions several factors are added, which are not available in the laboratory. After almost 10 years in the forest soils there still remains large quantities of the original product. Only 10-30 % of the wood ash products and 5 % of the lime product has been leached. In the laboratory study the leached amount was slightly larger, at the most 35 % for wood ash and 20 % for lime. Both studies indicate long time for weathering of the products in forest soils. Slower leaching rate from pellets of wood ash compared to leaching rate from crushed wood ash in the laboratory study is not verified by the field study. This indicates limited possibilities to control rates of leaching in the environment

 10. Modellering och analys av ventilation i stängda motorutrymmen

  Lodin, Tobias

  2016-01-01

  Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. På deras senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som uppfyller militära krav. Detta innebär att kostnaden blir orimligt hög för ett civilt fordon som inte utvecklas mot samma höga kravnivå. Detta examensarbete har därför undersökt möjligheten att hitta en billigare ...

 11. Överlämnandet inom byggarbetsmiljösamordning : Riktlinjer och konsekvenser

  Burman, Andreas; Arnberg, Robin

  2015-01-01

  The concept of building work environment co- ordinator is a relatively new concept that has its origin in the amendment to the Working Environment Act which came into force on 1 January 2009. The terms; building work environment co-ordinator appointed for planning and design and building work environment co-ordinator for the execution of building or civil engineering work ushered in the industry. Once these disciplines complement one another, you can achieve a smooth handover to ensure a good...

 12. Agriculture and food production after a nuclear power accident; Jordbruk och livsmedelsproduktion efter en kaernenergiolycka

  Ulvsand, T. [Defence Research Establishment, Umeaa (Sweden). Div. of NBC Defence; Finck, R. [Swedish Radiation Protection Inst., Stockholm (Sweden); Preuthun, J. [Swedish Board of Agriculture, Joenkoeping (Sweden); Rosen, K. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden); Svensson, Kettil [National Food Administration, Uppsala (Sweden)

  1999-02-01

  In a situation with radioactive fall-out in agricultural areas in Sweden, many organisations will be engaged. The authorities in the field of agriculture and food will give advices and recommendations, the producers will see to their interests, the consumers will react and researchers and experts will be engaged. A combined game and seminar was carried through in the city of Huskvarna 17 - 18 March, 1998 with participation from the responsible authorities: Swedish Board of Agriculture, National Food Administration, Swedish Radiation Protection Institute and from producers, organisations and the government and with researchers and people from contract laboratories. The game and seminar was based upon a scenario with a release of radioactivity from the nuclear power plant of Ignalina in early July and focused on the threat phase and the time close to the deposition. The release and the weather condition resulted in a deposition of {sup 137}Cs and {sup 131}I in agricultural areas in southern Sweden. The biggest levels of deposition took place in the county of Oestergoetland, where the resulting levels were three times the highest levels in Sweden after the Chernobyl-accident The seminar combined lectures, group-work and discussions and actualised a great number of issues that should be further investigated. The report ends with a factual part about possible countermeasures in agriculture 13 refs, 6 figs

 13. Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska experiment

  Pernilla Nilsson

  2012-12-01

  Full Text Available Physics is often considered to be a difficult, abstract and boring school subject. This article describes astudy of 11-year old children’s discussions of scientific concepts related to experiments in the classroom and to the Liseberg amusement park. The study was made in May 2004 and the empirical material consists of tape recorded group discussions from the preparation lesson before the amusement park visit. The analysis focuses on how children use, develop and verify their knowledge, and how they express an increased construction of knowledge and understanding through the dialogues. The discussions indicate an ability to develop, explain and exemplify physical phenomena and concepts and connect them to their everyday experiences.

 14. New purification and upgrading technologies for biogas; Nya renings- och uppgraderingstekniker foer biogas

  Johan Benjaminsson [Linkoeping Univ. (Sweden)

  2006-04-15

  Biogas is a renewable energy source that is produced by anaerobic digestion of organic material. In Sweden, biogas predominately comes from sewage water sludge and landfills or from organic waste of households and industries. Small scale digestion plants at farms are especially expected to contribute to increased biogas production in the future. Biogas can be obtained directly in its raw form and used as fuel in a combustion chamber. However, gas engines require biogas purification from hydrogen sulphide and drying from water to avoid corrosion. In order to increase the calorific value, carbon dioxide is separated and the Swedish Standard Type A requires the methane content to be 97 % for vehicle gas. In the gas treatment process from biogas to vehicle gas, the upgrading step when carbon dioxide is separated represents the highest cost since conventional upgrading techniques require high investments. This makes the upgrading costs for smaller biogas plants relatively high. In this master thesis, six upgrading methods have been evaluated and four of them are expected to be commercialized within two years. The following upgrading methods are of interest for Sweden: - In situ methane enrichment; air desorbs carbon dioxide from the sludge in a desorption column. The method is intended for digestion of sewage water sludge and the total upgrading cost is approximately 0,13 kr/kWh by a raw biogas flow 62,5 Nm{sup 3}/h. - Small scale water scrubber; carbon dioxide is absorbed in water under enhanced pressure. The upgrading process is very similar to the conventional water scrubbing technique and the total upgrading cost is approximately 0,42 kr/kWh by a raw biogas flow of 12 Nm{sup 3}/h. - Cryogenic upgrading; the biogas is chilled to under -85 deg C under a pressure of at least 5,2 barg and carbon dioxide can be separated in the liquid phase. The total upgrading cost is approximately 0,12 kr/kWh by a raw biogas flow of 150 Nm{sup 3}/h. The total upgrading cost can be reduced if the recovered liquid carbon dioxide can be sold. - Membrane technique; biogas is upgraded with polymeric membranes that are permeable for carbon dioxide but not for methane molecules. The method is expected to be adaptable for both smaller and bigger biogas plants and the total upgrading cost is approximately 0,14 kr/kWh by a raw biogas flow of 180 Nm{sup 3}/h. All above mentioned upgrading techniques have methane losses less than two percent and all methods except for the in situ methane enrichment are expected to upgrade biogas to vehicle gas according to the Swedish Standard. In situ methane is expected to upgrade biogas up to 95 % methane content. By combustion of unpurified landfill gas in a gas engine, corrosive combustion products and white deposits are formed. Purification of landfill gas can decrease maintenance costs for gas engines. Two landfill gas purification methods have been evaluated and with the first method, contaminants are trapped in ice crystals when the gas is chilled to -25 deg C. The second method purifies landfill gas with condensed carbon dioxide. An important result of the master thesis is that the in situ methane enrichment has a chance to become an interesting alternative for smaller sewage treatment plants but the method requires additional upgrading to reach 97 % methane content. The most important conclusion is that cryogenic upgrading and membrane technique are expected to satisfy the Swedish Standard. The methods have relatively low upgrading costs and the methane losses are less than two percent. This gives them a good chance to established in Sweden.

 15. MANUAL. Fly ash in civil engineering, Gravel roads; HANDBOK. Flygaska i mark- och vaegbyggnad, Grusvaegar

  Munde, Hanna; Svedberg, Bo; Macsik, Josef; Maijala, Aino; Lahtinen, Pentti; Ekdahl, Peter; Neren, Jens [Vattenfall AB, Stockholm (Sweden). Vaerme Norden

  2006-01-15

  Fly ash based on biofuels or coal has been used as construction material for a long time in roads and other civil engineering applications. Some example, where it has been used in roadbase and subbase of gravel roads, are in the counties of Uppsala, Soedermanland, Vaestmanland and in Finland. The use of fly ash has contributed to good function for example as bearing capacity, thaw and frost capacity and good durability. This has also reduced costs for maintenance. The objective of this project was to develop a manual to provide a base for contemporary use of fly ash in road constructions. In the manual experience from studies, field tests and regulations has been compiled. The manual handles fly ash as base for products to be used in base and subbase in gravel roads. Future user of the guidelines are mainly consultant engineers and contractors. However the aim of the manual is to also support road administrators, environmental authorities and industry. The project has been carried out parallel to another ongoing national project titled 'Guidelines, Use of alternative materials in civil engineering'. The objective of that project is to establish a base for handling of alternative materials in Sweden. Fly ash in gravel roads are mainly used in two typical applications, one without any additive in a single layer and one with fly ash mixed with gravel. The use of flyash provides functional properties such as increased stiffness, stability and enhanced frost and thaw capacity for the road construction in total. Furthermore the products based on fly ash will have low permeability and good frost and thaw durability. These properties are for example related to fly ash quality, design and construction and are in general expected to be better than for traditional constructions using, for example, sand or gravel. The properties can be enhanced further by using binders such as cement and Merit. Fly ash should always be used above the ground water table with acceptable margin to ensure good dewatering of the road construction. The environmental impact is generally expected to be marginal or low. However it is adviced to always apply for a permit at the local authorities on a regular base when fly ash is to be used. The handling of products based on fly ash is different to traditional materials due to curing properties, dust and aging effects due to rain. These aspects are easy to handle if brought to attention. To enable easier design and construction with products based on fly ash in the future, it is recommended that road properties related to frost and thaw behaviour, E-modulus and long term durability are followed up and verified in full scale tests.

 16. Magnetisk resonans sondering i grundvattenprospektering, med tillämpningar i Laos och Sverige

  2011-01-01

  Water is essential for all life on the planet, sustaining and ensuring the earth’s ecosystem. Groundwater from a global perspective provides about 50 % of the potable water, 40 % of the industrial water and 20 % of the irrigation water. For drinking water, deep groundwater has many advantages compared to surface water and shallow groundwater, since it demands little or no treatment and the access is secured against temporary droughts. However, drilling wells for deep groundwater is expensive ...

 17. Datorvirus: Dagens situation och förväntad utveckling

  Li, Xin

  2003-01-01

  This Master’s Thesis within the area computer security concerns ”Computer viruses: The threat today and the expected future”. Firstly, the definitions of computer virus and the related threats are presented; Secondly, current situation of computer viruses are discussed, the working and spreading mechanisms of computer viruses are reviewed in details, simplistic attitude of computer world in computer virus defence is analyzed; Thirdly, today’s influencing factors for near future computer viru...

 18. Lokalisering av vågkraftanläggningar : Metodutveckling med GIS och fallstudie Bohuskusten

  Andersen, Kristin

  2006-01-01

  In this thesis work a Geographical Information System (GIS) based methodology to identify locations suitable for the installation of wave energy converters has been developed. Parameters of importance have been identified and a GIS-database has been set up, containing data about the marine environment. In a case study of the Swedish west coast the methodology has been applied, resulting in a number of maps showing possible areas. The results show that large areas are suitable for installation...

 19. Cs-137 in biofuel and reuse of the ash; Radiocesium i biobraenslen och aateranvaendning av askan

  Johanson, K. J. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Mycology and Pathology

  1999-07-01

  The activity concentration of {sup 137}Cs in sheep fescue grown in pots where ashes had been added to forest soil were studied. The added ash corresponded to 3000 kg per hectare and were either mixed into the forest soil or spread above the soil. The results were expressed as percentage of control value from sheep fescue grown on the same forest soil but without adding ash. In the first harvest the {sup 137}Cs were 60 and 33 % of the control value in the pots where fly ash respectively wet ash was mixed with the forest soil before starting the experiment. In the pots where the ash was spread on the soil 80 and 76 % of control values were found in fly ash respectively wet ash pots. In the second harvest 87 and 10 % of control values were found in fly ash respectively wet ash in the pots where ash were mixed with soil. The corresponding values in pots where the ash was spread on the soil were 31 respectively 42 %. The results show that we probably can expect at least a 50 % decrease in the {sup 137}Cs activity concentrations after adding ash particularly if the ash is spread on the soil. There will take a certain time before the optimal reduction occur and after spreading in the forest there will probably take one year before maximum reduction is obtained. In a field experiment using potassium fertilization we obtained about the same reduction in {sup 137}Cs levels in bilberry, lingonberry and heather and also in some fungal species. The reduction could be seen even after 7 vegetation periods. It thus seems that the adding of ash to forest soil should be a rather effective counter measure with expected reduction of {sup 137}Cs levels of about 50 %.

 20. News and trends in Wind Power. Review 2010; Nytt och trendigt inom vindkraften. Omvaerldsbevakning 2010

  Engstroem, Staffan

  2010-08-15

  This report summarizes recent news and trends in wind power technology, with emphasis on facts relevant from a Swedish perspective. During 2009 China emerged as the largest wind power market. In China the development primarily is driven by the need to increase the energy supply, although there is also a politically justified component. The US market is almost as large as the European. Several of the traditionally large European wind turbine manufacturers seem to have stagnated. Instead Chinese manufacturers have increased their shares and exhibit today three out of the ten largest manufacturers of the world. The shift of market and manufacturing also influences the technological initiative. Remarkable evidence is the breakthrough for direct drive generators, in addition with permanent magnets, a technology that is more up to date than the one hitherto dominating the market. For the West it may be problematic that this is combined with a Chinese monopoly on the rare earth metals that are part of the magnets, also used in electric cars. During 2009 wind power covered 1,9 per cent of the worlds electricity production (1,6 per cent in Sweden). Ten years later it is estimated to have reached 8 per cent and thus be of the same order of magnitude as hydro and nuclear (16 and 14 per cent 2008). Offshore wind only covers a small part, for 2014 the share is estimated at 3 per cent globally. The cost is too high for the current Swedish system with a combination of the ordinary price of electricity and green certificates. On the other hand there are good conditions for building wind turbines in forests and to a certain extent in mountainous areas. In large areas in Sweden there is a need for deicing of the blades, but the manufacturers generally apprehend this market as being too limited to justify the development of deicing systems. Three bladed, horizontal axis wind turbines are today almost universally prevailing on the market. A new interest for vertical axis wind turbines has emerged in e.g. Sweden. During the beginning of 2010 a 200 kW vertical axis wind turbine was erected in Falkenberg. In general the data for the new Swedish wind turbine are normal for vertical axis machines. The greatest advantage is probably the simplicity, with in principle only one moving structure. A major part of the load-carrying construction is made from gluelam, which is known to be cost-effective and resistant towards fatigue. Welded steel tube towers have been the dominating technology for producing towers for wind turbines for a long time. In order to utilize the material in the best possible way, they preferably are made conical. For a MW-size wind turbine a base diameter of 4,5 meters is reached at a hub height of around 100 meters. This also is limit for road transportation. Alternative tower technologies are to assemble the steel plates with screw joints only, towers made of pretensioned concrete, steel-concrete hybrids, lattice towers and also wooden towers. The development of the electrical systems of the wind turbines to a large extent is driven by the increased demand for regulation and ability to withstand disturbances that are a consequence of the increasing share of wind power in the electricity production. A consequence has been the trend towards using synchronous generators, either high-speed in combination with a gearbox, or directly driven. In both cases they are combined with an electrical converter, which is dimensioned for the total power of the power plant. The increasing size of the generators per se justifies a transition to higher voltages than the so far prevailing 690 V. However, medium voltage converters are so far more expensive than the ones for low voltage. A premium is to get rid of the transformer in the nacelle, alternatively to avoid a heavy and expensive low voltage cable through the tower. In a 10 MW offshore wind turbine, developed by AMSC Windtec, the direct drive generator is magnetized by super conducting rotor windings, which are assumed to reduce the weight of the generator. Super conducting stator windings may be the next step. Individual blade pitch control is a technology being introduced in order to reduce the fatigue loads. Attempts to use a co-rotating laser based lidar for measuring the wind speed in front of the turbine have been successful. A further possibility for reducing the loads is individual control of the trailing edges of the turbine blades. With time, the turbine blades have tended to become less costly compared to the rest of the design. This leads to changes in the optimization of the wind turbines, with larger turbine diameters for a certain level of generator power. For the user this results in increasing utilization times (yearly production/generator power). In an example from one manufacturer, the utilization time for a medium wind speed site increased from around 2 000 hours for a ten year old design to almost 3 500 hours for a new design.

 1. Preliminary study Hultsfred. Land use and environmental aspects; Foerstudie Hultsfred. Markanvaendning och miljoeaspekter

  Birgersson, Lars [Kemakta Konsult AB, Stockholm (Sweden); Carlsson, Rumar [C-son Consult, Ruda (Sweden); Gustafsson, Anna [The Rural Economy and Agricultural Society of Stockholm and Uppsala Counties (Sweden)

  2000-03-01

  Localisation of a repository in the Hultsfred area is discussed from land use and environmental impact points of view. The ground installations are supposed to create the most important impacts. Areas which should be protected from exploitation are pointed out. Other areas more or less well suited when considering environmental impacts are discussed.

 2. Turismens komplexitet : En studie av de andra och hållbar utveckling i Boone, USA

  Davidsson, Anna

  2009-01-01

  Tourism has a great effect on places all over the world and its fast expansion has had both positive and negative consequences on the social and physical climate. Therefore, establishing sustainable development within the tourism sector has become important. Yet there are many barriers to cross before it is possible to get close to what is defined to be sustainable tourism. This paper focuses on the necessities for sustainable tourism development. The main concentration is to examine the rela...

 3. Partnerskap, skolprestationer och ekonomiska realiteter i en territoriellt stigmatiserad förort

  Jan Gustafsson

  2010-01-01

  Full Text Available Partnership, school achievement, and economical realities in aterritorially stigmatized suburban area. The Mountain school is asuburban institution with low school achievement and a bad school economy. The strategy to deal with this situation includes a partnership with the state and multicultural education. Departing from a policy sociology perspective this article will focus on the Mountain school and its’ institutional work with partnership and multicultural education. In this partnership the Mountain school has developed relationships with several institutions and participatesin many different multicultural school improvement projects. Through the policy process a gap has developed between the policy of multicultural education and institutional practice. At the same time the school has become financially dependent of the state. The article also discusses problems of institutional change in a suburban area without cultural recognition and economical redistribution.

 4. Gross morphology and anatomy of current shoots of Salix. Yttermorfologi och anatomi hos aarsskott av Salix

  Brunkener, L.

  1984-01-01

  The investigation was made on current shoots of 4-year-old stools which had been cut down annually. The aim of this preliminary study was to describe the features of the macrostructure of the shoot, the organization and activity of the vegetative shoot apex, the meristematic activity and cell enlargement in the internodes and the tissue differentiation. Each bud generally gave rise to three shoots. The variation in length of long shoots seemed to depend more on differences in average growth rate than on differences in the duration of the growing period. The strong variations in the rate of length growth as well as radial growth in early summer were connected with changes in temperature. In elongating region of the stem showed seasonal variations in length but was usually 10-20 cm long during the period of highest growth rate. In Salix viminalis the region mostly included 50-70 internodes, of which most were located within the shoot tip. The termination of radial growth occured approximately at the same time as the length growth finished. The mitotic activity in cortex and pith ceased completely or almost completely about 5 cm from the shoot apex. Thus, the elongation and the primary radial growth of the shoot below this level wholly or almost wholly depended on cell enlargement. The first signs of the presence of an active cambium were seen only 1-2 cm from the shoot apex.

 5. Självkörande fordon : En analys av energianvändning och kapacitet

  Örarbäck, Jonas

  2015-01-01

  Self-driving cars are soon to become a reality to the commercial market. A self-driving car does not have a human operator, which enables some interesting characteristics. The main benefits are considered to be: The number of accidents and traffic jams should be reduced. Enhanced comfort. Energy usage could be decreased while capacity could be increased. This study concerns the causes for improved energy efficiency. The reason for improved energy efficiency is mainly because of the variation...

 6. Requirements and solutions for future pellet technology; Krav och loesningar foer framtidens pelletsteknik

  Paulrud, Susanne; Roennbaeck, Marie; Ryde, Daniel; Laitila, Thomas

  2010-07-01

  Requirements and solutions for future pellet burning technologies Since 2006, sales of pellet burning technologies to the Swedish residential market have fallen. The main reasons for this decrease are: many of the economically favorable easy conversions from oil to pellets have been made; competition from heat pumps; warm winters; a stable electricity price; and the current structure of heating in residential buildings, where electric heating dominates. To change this falling trend pellets need to become more attractive to consumers. This project aimed to analyze the requirements for the next generation of pellets systems and to develop potential solutions, in collaboration with the pellets industry. More specifically, the study looked at consumers' attitudes toward heating choices and different heating through a survey to 2000 house owners across Sweden. The project included a market analysis of Swedish and international technologies and examines the conditions for Swedish pellet burning technology in different markets. In addition, new solutions and developments for Swedish pellets burning technology are described

 7. Randanteckningar och personliga minnen på temat "Ordets makt" / Paul-Eerik Rummo

  Rummo, Paul-Eerik, 1942-

  2001-01-01

  Orig.: Ääremärkmeid ja isiklikke mälestusi teemal "Sõna võim". Ettekanne Põhjamaade kirjanike seminaril "Võim - võimutus - sõna võim" Biskop-Arnös (Rootsi) aug. 2000. Kirjanduse ja võimu suhetest Nõukogude Eestis. Pikemalt laulusõnadest filmile "Viimne reliikvia"

 8. Kommunikation och marknadsföring inom Sociala medier – Novamedia Svenska PostkodLotteriet AB

  Alexander, Bodén

  2015-01-01

  When I worked with the daily communication with the lottery’s customers on social media the Communications Department at Nova Media Swedish Postcode Lottery contacted me to write a document, plan and present an advertising campaign in their social media channels to Christmas 2014. The company had ideas on a campaign that they wanted develop where my job was to develop and present a plan for how to implement the campaign. The purpose is to explain what PostkodTomten is and to highlight its com...

 9. Osäkerheter i variabler vid riskanalyser och brandteknisk dimensionering

  Johansson, Henrik

  1999-01-01

  The aim of this report is to present some of the variable uncertainties associated with the dimensioning of fire protection in buildings and risk analysis in buildings (with respect to fire). A method for assessing the fire frequency in a building is presented along with examples of how the assessed fire frequency can be improved using fire data from a specific building. The probability of different fire severity for a number of occupancies is calculated using statistics from fires in Sweden ...

 10. Styrning av konsumenter mot miljövänligare och hälsosammare produkter

  Nordström, Leif Jonas; Thunström, Linda

  normen så väljer konsumenter att ta del av information i betydligt större utsträckning. 3. Smak är så avgörande för efterfrågan på livsmedel att hälsomärkning i vissa fall har liten effekt på efterfrågan. 4. Konsumenter har ingen förutfattad mening om att hälsomärkta produkter smakar sämre. 5...

 11. Läroplanen och föreställningen om ett kosmopolitiskt arv

  David T. Hansen

  2010-01-01

  Full Text Available The ancient idea of cosmopolitanism is a topic of renewed interest today. Scholars and practitioners in many fields are examining what it means to conceive all human beings as linked by their membership in a shared cosmos. Some people focus on political cosmopolitanism, others on moral, cultural, or economic cosmopolitanism. This paper examines educational cosmopolitanism by elucidating the idea of curriculum as a cosmopolitan inheritance. It argues that curriculum can generate a cosmopolitan sensibility, by which one means an outlook that regards life experience as universally educational. It suggests that a cosmopolitan sensibility can assist people in working through some of the tensions that accompany global and local change in our time. It can position them to reconstruct creatively cultural and individual values rather than abandon them in the face of the ceaseless pressure of globalization. A cosmopolitan ensibilityedifies human beings by helping them perceive why all persons, in principle, can be creative guardians and practitioners of creativity itself.

 12. Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och aktivitetsformer

  Ylva Holmberg

  2012-12-01

  Full Text Available Title: Music events in Swedish preschool: Connections between the meaning of music, activity and forms of activity Abstract: There has been, and still are a lot of music events in early childhood education settings. The way of looking at the meaning of music, content and form varies, partly over time, partly between researchers and between preschools. The aim of the article is to describe and analyze how music events appear. Over a period of five months music events in three Swedish preschools, with children between three and five years of age were observed. Result indicates that preschool teacher’s musicianship affects their way of looking at the meaning of music and their way of working with music in their preschool. Three main musical activities were identified singing, playing instruments and movement. The ways of working in the activities varies. Singing often has a character of reproducing, playing instrument has a character of investigating and that movement can be of reproductive as well as investigative character, depending on the context.

 13. The production and use of biogas in 2012; Produktion och anvaendning av biogas aar 2012

  NONE

  2013-07-01

  This report presents an annual survey on the production and use of biogas. The survey aims to provide policy makers, industry associations, researchers, journalists, municipalities and the general public information on annual production and use of biogas. Statistics are used as the basis for Sweden's overall reporting of renewable energy to the EU and as a basis in various government investigations. In the present study, a total of 242 biogas-production plants have been identified in Sweden. These produced a total of 1,589 GWh of energy. The 242 biogas-producing plants were distributed by 135 wastewater treatment plants, 55 landfills, 26 farm biogas plants, 21 co-digestion plants and five industrial plants. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, manure, source separated food waste and waste from butchers and food industries. Energy crops constituted a very small fraction of the total substrate similarly no. The geographic distribution shows that most of the biogas production was centered in a few counties. Skaane, Stockholm and Vaestra Goetaland accounted for over 50 % of the country's biogas production.

 14. Arbetsbelastning och tidsåtgång i moderna svenska grisningsboxar

  Olsson, Anne-Charlotte; Pinzke, Stefan; Andersson, Mats; Rantzer, Dan; Botermans, Jos

  2010-01-01

  Productivity in Swedish pig production is high, but unfortunately so are production costs, especially those of labour and of buildings. The piglet producing herds allocate about a quarter of their total working time for the work operation scraping manure (including supervision). In addition to being labour consuming, the workers also consider that manure scraping is heavy and hard work. Problems with musculoskeletal disorders (MSD), especially in the upper extremities, are also a reality for ...

 15. Whole-tree harvesting - consequences for climate and biodiversity; Heltraedsutnyttjande - konsekvenser foer klimat och biologisk maangfald

  Berglund, Haakan [Mid Sweden Univ., Sundsvall (Sweden)

  2006-05-15

  Harvest residues, i.e. mainly branches and tops, are increasingly being used as biofuel in Sweden. Stumps left after final cutting may also be utilized. Thus, harvest of total tree biomass, so called whole-tree harvesting, can potentially become a regular practice in the future. Extraction of biomass may, however, have negative effects on forest productivity and decrease carbon stores of forest soils. This report reviews the knowledge about (1) the extent of logging residue and stump harvesting; (2) the carbon budget of production forests; (3) the biodiversity associated with residues and stumps in harvested areas and (4) the added effects of residue and stump harvest on carbon budget and biodiversity in contrast to the effects of stem wood harvest. Stumps are not harvested as forest fuels, i.e. whole-tree harvesting is currently not applied in Sweden. Residues, however, are harvested annually on ca. 20% of the final cuttings in Sweden. The corresponding harvested biomass amount is estimated to about 0.6 M ton carbon (C) at a maximum. Forest stands primarily selected for residue harvesting are located on mesic grounds with high productivity. They are usually dominated by Norway spruce, thereby generating large amounts of harvest residues. The gross biomass of residues in these sites is estimated to 12-20 tons C per hectare of which about 65-75% is extracted during harvest. The future potential of residue harvesting is estimated to about 3 M ton C (30 TWh) annually. The potential biomass amount of stumps is estimated to be comparable to that of residues. The average amount of residues harvested on production forest land in Sweden (22.5 M ha) is estimated to 0.025 ton C/year/ha. This is small compared to average carbon pools (e.g. total tree biomass, 45 ton C/ha; total litter and soil carbon, 85 ton C/ha) and average yearly carbon fluxes (e.g. accumulation, 1.8 ton C/ha; stem harvest, 0.6 ton C/ha; litter production, 1 ton C/ha; residues and stumps left at final cuttings, 0.4 ton C/ha). Residue harvesting is considered to have limited effects on forest productivity. Reduction of tree growth rate caused by loss of nutrients can be mitigated by different measures, e.g. leaving the nutrient rich needles on site or nitrogen fertilization. In addition, no significant effects of residue harvesting on soil carbon stores have been found in either empirical studies nor modelling analyzes when comparing with changes caused by stem harvesting. Residue harvesting at final cutting is predicted to decrease total carbon amount produced as litter and deadwood during a rotation period with about 10-20%. Through decomposition most of the carbon of residues is released into the atmosphere within about 25 years. In conclusion, although combustion of residues involves immediate release of carbon, the use of residues as forest fuels is nearly carbon neutral. The knowledge about the effects of stump harvesting on forest carbon budget is limited. Current knowledge about species diversity among less studied organism groups such as invertebrates, bryophytes, lichens and fungi associated with harvest areas, residues and stumps is mainly based on the results of recent empirical studies. Only a few species tend to be specialized and restricted to residues of conifers and red-listed species are rarely found. Stumps, however, comprise the main part of the coarse deadwood material in managed forests and seem to host a rich insect fauna and cryptogram flora. By contrast to coniferous forests, broad-leaved forests of south Sweden host many deadwood dependent species that utilize fine (<10 cm) deadwood material. Here both red-listed and threatened species are found of which several species are confined to fine deadwood material. Due to the concentration of harvesting to certain forest types and landscapes, existing gradients in management intensity and biodiversity is being reinforced. In other words, the contrasts between the few small and biologically diverse stands and the surrounding production forest landscape as well as between different landscapes will increase. It is no trivial task to assess to what degree these contrasts will increase and how it will affect biodiversity in the long run. This task involves the species population dynamic consequences of spatio-temporal changes in forest and landscape structure. Thus, the effects of forest fuel harvesting on biodiversity need to be assessed while considering other forestry operations and conservation efforts in the landscape over time. Studies indicate that harvest residues host many species and can potentially be important for maintaining population sizes of species that still are considered to be frequent in intensively managed landscapes. Because stumps seem to host a diverse set of species, there is an urgent need for further large scale studies of the effects of stump harvesting on biodiversity before it is initiated at large scale. Restrictions on residue harvesting in oak and broad-leaved forests seems necessary, especially in south-east Sweden where the beetle fauna is exceptionally diverse. It is vital that the amount and quality of important substrate and biologically diverse habitats are not negatively affected by forest fuel harvesting.

 16. Solfångare : Konstruktion och utvärdering av prestanda

  Lindström, Jenny

  2016-01-01

  Energy supply and impact on the environment are two main problems that the world faces right now. During a longer period of time fossil fuels has been used as primary energy source. The use of fossil fuels has contributed to large emissions of greenhouse gases and global warming. With an increasing population the need of energy increases as well, and therefore, more energy will be needed that doesn’t affect the environment negatively. To achieve this, the use of fossil fuels should be minimiz...

 17. Corrosion on air preheaters and economisers; Korrosion hos luftfoervaermare och ekonomisrar

  Nordling, Magnus

  2012-05-15

  Combustion plants in Sweden are exposed to considerable stress regarding low temperature corrosion, and failures due to low temperature corrosion occur regularly. Particularly common is corrosion problems connected to air preheaters and economisers. The number of combustion plants having air preheaters and economisers is however large, and the result of a collection of experiences regarding corrosion on air preheaters and economisers therefore has the potential to give a broad knowledge base. The summary of collection of experiences that has been done here, complemented with a literature survey, is expected to give plant owners and plant constructors a valuable tool to prevent corrosion on the flue gas side of air preheaters and economisers. The choice of plants for the inquiry was made using a list from the Swedish Naturvaardsverket (Environmental Protection Agency) indicating the emissions of NO{sub x}gases from Swedish combustion plants. From that list mainly the plants with the largest emissions were chosen, resulting in a number of 30 plants. Depending on that most of the plants have several boilers, and that the connected tubes often have several economisers and air preheaters, the number of economisers and air preheaters in this experience collection is at least 85. The study was however not limited to economisers and air preheaters, but also experiences connected to corrosion of other units were collected when mentioned, and the most interesting information here is also included in the report. Also a number of the plants were visited to improve the basis of the report, e.g. by photographing the most interesting parts. As the insight of the extension of the problem increased, renewed interview rounds were made, and the last one was made in August 2011.

 18. Wind power's impact on birds and bats; Vindkraftens paaverkan paa faaglar och fladdermoess

  NONE

  2013-05-15

  Wind turbines can be a danger to birds and bats. Therefore it is important to place the turbines correct. The risks can be minimized with the help of knowledge of birds and bats behavior. It was found in a synthesis report published 2011, where research from Europe and the U.S. are summarized. The report shows which environments should be avoided and the species that are affected in different areas. This popular science brochure is based on the synthesis report 'Wind power's impact on birds and bats'.

 19. Demokrati som möjlighet i små barns liv och verksamhet

  Birgitta Qvarsell

  2011-08-01

  Full Text Available Title: Democracy as a possibility in young children’s life and activitiesAbstract: In this article influence and partaking in decisions as fundamental preconditions for young children’s democratic possibilities and development are questioned. In a cultural democratic view, which is here proposed, other conditions may be more important, such as having to do with creative activities and ways to express oneself in various modes. Examples are given from daily life in and around preschool, to illustrate the reasoning of how democracy may grow and be expressed by young children, in terms of affordances, meaning making and room for action. Problems as well as possibilities are in the end a question of whose control and power will be most decisive in preschool daily life. However, it is also a question of respect. How active and autonomous may children be allowed to become?  

 20. Religion, visdom och humanism : en teologisk läsning av Hermann Hesses Siddhartha

  Sandström, Henning E.

  2007-01-01

  Hermann Hesse (1877-1962) er en av 1900-tallets mest leste og innflytelserike forfattere. Hele hans forfatterskap kan sies å være historien om hans egen søken etter sannhet. Han var influert av Freud, Jung, mystikk og østerlandsk filosofi, men ønsket ikke å bli plassert under en etikette. I flere av sine mest berømte verker forteller han om en person som samtidig er han selv og en representant for menneskeheten. Denne personen søker sannheten om seg selv og den absolutte sannheten, men kan i...

 1. Finska kriget 1808-1809 i svenska och finska gymnasieböcker i historia

  Arja Virta

  2012-08-01

  Full Text Available The article discusses how a historical turning point, the Finnish war 1808–1809, has been described in a sample of Swedish and Finnish upper secondary school history textbooks. A chronological comparison is made in order to examine the changes over time. A question of interest is if there are national differences in the perspectives of the texts. The article presents a tentative typology based on the breadth and depth of the descriptions. In general, the descriptions of the Finnish war events have become shorter. However, the Finnish textbooks give more space to this event, while the Swedish textbooks, especially since the 1960s, only mention the war briefly. The description of this war exemplifies the shifting preferences in the choice of content, and the changing foci of historical knowledge in history textbooks. More generally, the changes in this topic can also be explained by the varying conceptions of national history and different historical cultures in these countries.

 2. Sfi-undervisningen genom tiderna : En studie av tre läro-och kursplaner

  Andersson, Cornelia

  2014-01-01

  The aim of this paper is to analyze how syllabus plans for the course Swedish for immigrants have changed in the past 40 years. The paper focuses mainly on how different theories on learning in general and second language acquisition in particular have influenced the syllabus. Furthermore, the paper attempts to identify changes in how the teachers’ role is described in the documents. My results indicate that syllabus plans from the 70’s were influenced by behaviorism, progressivism and the so...

 3. EN TOTALKOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN CELL-, SKUM- OCH LECA-BETONG

  Hansson, Mattias; Åslew Andersson, Christian

  2010-01-01

  This report provides a comparison between the products cellular concrete, foam concrete and LECA concrete. The questions to be answered during the work is how the cellular concrete stands up in cost terms to the existing competitors on the market, how the concrete products differ in design work, and in which situations the concrete varieties are preferred to use. Cellular concrete is a variant of ordinary concrete, with the difference that the ballast is exchanged from stone materials to expa...

 4. The Ash Programme 2009 - 2011. Evaluation and recommendations; Askprogrammet 2009 - 2011. Utvaerdering och rekommendationer

  Axberg, Stefan

  2010-10-15

  The present evaluation deals with the third period of the Ash Programme, extending between 2009 and 2011. There are no final reports from most of the research projects financed by the Programme available, and some uncertainties might still be present and the assessments and recommendations made in this report should be read bearing this in mind. The purpose of this assignment is to evaluate the activities of the national research program 'Environmentally friendly uses of Ashes 2009 - 2011'. The evaluation is based on the initial conditions. In addition, the evaluation shall culminate in a recommendation for the continuation or not of the program after the current programming period and, where appropriate, what changes can or should take place. This work was conducted in four stages -scanning, data collection and observation, analysis and reporting. Analysis has been carried out in seven main areas: Organization, Financing, Research, Quality, Utility, Communication/Information and Potential threats. The programme manager is well informed and knowledgeable and seems to lead the program in a structured and objective way that inspires respect. The program is administered efficiently and at a relatively low cost compared to universities and colleges. The Ash Programme uses a 3-shared funding model meaning that programme participants may gain results from some 35 research projects for a fee roughly equivalent to that of one project. Generally, the program keeps a good academic standard. Variations are, of course, ranging from the more study-oriented reports to the traditional (peer review) scientific articles. That the financiers persist and return to the programme can be interpreted as they are satisfied and that they are aware of the long-term nature of the programme - something that was hardly self-evident when the programme started. However, the Ash Programme has large and serious gaps in its ability to communicate the obtained results to policy makers at local, regional and central level, the officials of the ministries and via the media to the public. It is noteworthy that the Working Group on Information has no chairman and that the group has only two members. Measures are proposed for the near future to address these shortcomings. However, from interviews and a survey carried out it can be concluded that the programme is perceived as having a fair to large benefit to all concerned groups, the authorities' response is, quite natural, somewhat more cautious. A new four-year program period is recommended as are the preparation of a manual/supervisory guidance and an expanded classification of ashes. If one excludes the deficiencies noted regarding the dissemination of information one can sum up, that the Ash Programme reaches its given goals. This is most clearly illustrated by that a larger percentage of the ash is nowadays used in a more environmentally correct way compared to what the conditions were at the start of the programme

 5. Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande

  Åsa Brumark

  2010-01-01

  Full Text Available The importance of school democracy for civic education among students in primary and secondary schools. In Swedish schools, thereare two kinds of student governed institutions, the class council and the school council, designed to promote student influence on education and development of tools for participating in deliberative discussions as future democratic citizens. In the present article, this double function is problematized and factors relevant to its accomplishment are discussed. There seems to be a paradoxical relation between the fostering goals and the ambition of providing the students with more influence and autonomy. The article concludes that this paradox might be resolved by meta-communication about the problems and by involving the students more in planning and discussions about their education.

 6. Production and use of biogas year 2009; Produktion och anvaendning av biogas aar 2009

  2010-11-15

  In the present study, a total of 230 biogas-producing sites were identified. These produced a total of 1363 GWh of energy. The 230 biogas-producing plants were distributed in 136 sewage treatment plants, 57 landfills, 21 co-digestion plants, four industries and 12 farm sites. The number of upgrading plants amounted to 38 and at seven locations injection of upgraded biogas into the natural gas network took place. 44% of the biogas generated in sewage treatment plants, 25% were produced in landfills, 22% of co-digestion plants, 8% in industrial plants and 1% on farm installations. The total biogas production in 2009 was slightely higher than last year, but the division between the different plant types has changed. Production increased for co-digestion plants and farm installations, while production was relatively unchanged for sewage treatment plants. Production in landfills and industrial sites decreased compared with 2008. A larger proportion of the biogas came to use in 2009 compared with previous years. 667 GWh (49%) was used for heating, which also includes heat loss, 488 GWh (36%) were upgraded, 64 GWh (5%) of electricity was generated and 135 GWh (10%) was torched. The main substrates for biogas production were different types of waste such as sewage sludge, source separated food waste and waste from food industry. In addition to biogas, co-digestion plants and the farm plants together produced 537 403 tonnes (wet weight) biofertilizer, and the waste water treatment plants 214 000 tonnes (dry weight) sludge. The provincial breakdown shows that biogas production was greatest in metropolitan areas

 7. Electricity use and load management in electricity heated one-family houses from customer and utility perspective; Effekten av effekten - Elanvaendning och laststyrning i elvaermda smaahus ur kund- och foeretagsperspektiv

  Sernhed, Kerstin

  2004-11-01

  Until recently, the increase in electricity demand and peak power demand has been met by expansion of the electricity production. Today, due to the deregulation of the electricity market, the production capacity is decreasing. Therefore, there is a national interest in finding solutions to peak problems also on the demand side. In the studies described here (Study 1 and 2) ten households in electrically heated houses were examined. In 1999 the utility equipped their customers with a remote metering system (CustCom) that has an in-built load control component. In Study 1, the load pattern of ten households was examined by using energy diaries combined with frequent meter readings (every five minutes) of the load demand for heating, hot water service and domestic electricity use. Household members kept energy diaries over a four-day period in January 2004, noting time, activities and the use of household appliances that run on electricity. The analysis showed that the use of heat-producing household appliances, e.g. sauna, washing machine and dryer, appliances used for cooking, dishwasher and extra electric heaters, contribute to the household's highest peaks. Turning on the sauna and at the same time using the shower equates to a peak load of 7-9 kW. This, in addition to the use of electricity for heating and lighting along alongside electricity use for refrigerators and freezers, results in some households reaching their main fuse level (roughly 13,8 kW for a main fuse of 20 A). This means that the domestic use of electricity makes up a considerable part of the highest peak loads in a household, but the highest peaks occur together with the use of electricity for heating and hot water. In the second study, Study 2, the households participated in a load control experiment, in which the utility was able to turn on and switch off the heating and hot water systems remotely, using the CustCom system. Heating and water heaters were switched off for periods of 1-4 hours without letting the households know when the control periods would take place or how long they would last. Household heating and hot water comfort as well as the households' attitudes towards and experiences of being controlled were investigated using a combination of methods. It could be concluded from the results of study 1 and 2, that both direct and indirect load control are, from the household perspective, possible measures to shift load demand from critical time periods.

 8. Growth effects after whole-tree harvest in final cut of Scots pine and Norway spruce forest. Final report; Tillvaexteffekternas storlek och uthaallighet efter skogsbraensleuttag i slutavverkning av tall och gran. Slutrapport

  Valinger, E. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Silviculture

  2001-12-01

  A great concern in forestry today is whether whole-tree harvesting influence site productivity and whether it is consistent with the principle of sustainable use of forest resources. To evaluate this a randomised field experiment established 24 years ago in Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Southern Sweden was used. The field experiment was established in fall 1975 as a naturally regenerated mixed forest with Scots pine and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) with a growing stock of 305 m{sup 3}/ha was clear-cut near Kosta (56 deg 52' N, 15 deg 50' E, 240 m.a.s.l.). The site was a mesic dwarf-shrub type of medium fertility, with an average precipitation of 600 mm yr-1 and the soil was an orthic podzol. Treatments were conventional stem harvest (CH), whole-tree harvest (WTH), and branch and stem harvest (BSH). Scots pine seedlings of local provenance were planted in spring 1977 at the beginning of the second growing season following the harvest. The seedlings were planted in exposed mineral soil in manually scarified patches (40 x 40 cm) at 1.7 m spacing (144 seedlings per assessment plot, i.e. 3 600 seedlings/ha). Based on calliper data, the diameter for the mean basal area per tree (db) was calculated for each plot after 24 years using the formula: db = ({sigma} b{sup 3}/{sigma} b{sup 2}), where b is basal area at breast height for each tree. Three undamaged sample trees with a diameter equal or close to the diameter of the mean basal area per tree were selected on each plot giving 36 stems that were felled for destructive measurements in 2000. Total tree height ({+-} 0.01 m) was measured on every tree felled. Stem biomass was estimated by sampling of stem discs, 2 cm thick, at stump height (1 % of tree height), breast height (1.3 m), and at every meter along the bole. Crown biomass was estimated by sampling live and dead branches on the felled trees. From every whorl of branches one living branch was sampled and all branches were counted. Stem discs and branch material were weighed in the field to the nearest 0.1 g using a mechanical field scale. At the laboratory, the annual ring widths were measured along a transect using the WinDENDRO software. The arithmetic mean of the two corresponding annual ring widths was used in the further calculations to obtain diameters under bark for the successive years 1977-2000. After drying all sampled material was weighed to the nearest 0.1 g. When weighted, total dry weight of crown fractions and wood was calculated according to Albrektson, where the relation between dry and fresh weight of sample from each fraction was multiplied with total fresh weight of fraction. Treatment effects on survival and basal area growth on bark/ha after 24 years were analysed by using Tukey's studentized test on all main effect means. Multiple pair wise comparisons between treatments on single trees to establish the effects of treatment on the depending variables: dry weight of wood, needles, shoot axes and dead branches and in radial, height, and basal area and volume under bark increments were also made using Tukey's studentized test on all main effect means. Seedling survival was unaffected by treatments. Total basal area on bark (m{sup 2}/ha) was significantly reduced following WTH from the 15th year after planting. Trees on CH produced 20% more wood biomass, while biomass produced within the crown was unaffected by treatment. Height growth for trees after CH was higher the last year evaluated, while basal area and volume under bark were larger since the 12th year in comparison with WTH. BSH showed a decreased basal area growth under bark during the two four-year-periods 13-20 years after planting, and a decreased volume growth under bark since year 9 in comparison with CH. Radial growth was increased for CH up to 3 m of the stems during the 9-12 year period and at 3 m during the 13-16 year period. The study indicated a negative effect on stem growth following WTH and BSH during the 24-years period. There was a clear indication of positive influence of slash left after clear-cutting, i.e. tops, branches, and needles, on future biomass growth. The positive response in volume growth can be between 20% during a whole rotation period and a gain of just 3 years growth. When whole-tree harvesting techniques are used, some kind of replacement of removed nutrients, e.g. fertilisation, must take place to maintain site productivity on sites like the presented.

 9. Bio-, recycling- and waste fuels. How does the transition to renewable energy-sources affect the Swedish power and heat preparedness; Bio-, retur- och avfallsbraenslen. Hur oevergaangen till foernybara energikaellor paaverkar Sveriges el- och vaermeberedskap

  NONE

  2002-02-01

  The total energy supply in Sweden amounted to 600 TWh in 2000. Close to 100 TWh of these were Bio-, recycling- and waste-fuels (BRW), which means that the use of these fuels has tripled during the last decade. BRW stand for half the energy supply to district heating in Sweden. A large number of heat and power plants built for fossil fuels have been converted to BRW, and several new plants designed for biofuels have been taken into operation. Upgraded biofuels (briquets, pellets and powders) have substituted fuel oil in households and small heating networks. These developments make it important to study issues about safety of supply and emergency planning. In difference to fossil fuels there is no obligation to set up emergency stocks of BRW in Sweden. In combination with an increased dependence on logistics this means that the preparedness in short time emergency situations has deteriorated. For short periods, fuel oil and coal can however be used as replacement fuels. The increased know-how on producing, handling, transport and combustion of BRW is, on the other hand, a great asset for Sweden both in normal and emergency situations.

 10. Financial Control and Safety. An investigation on how financial and safety aspects are integrated in the decision making at the Swedish nuclear power plants; Ekonomistyrning och saekerhet. En utredning om hur ekonomi- och saekerhetsaspekter integreras vid beslutsfattandet vid kaernkraftverken

  Vaernild, Ola [OV Konsult i Vaesteraas AB, Vaesteraas (Sweden)

  2005-08-01

  The alleged inter-relationship between economy and nuclear safety has been investigated. Through interviews and review of instructions and other documents, information on how management at Swedish nuclear power plants integrates financial control and safety management has been compiled. Owners of nuclear power plants have well founded expectations on that the plants are profitable and that the operations are rationalized in order to reduce costs. This could allegedly threaten the nuclear safety. However, it is not to be expected that there are any obvious relationships between expenditures and safety. The quality of the safety management has to be judged in terms of how well safety requirements are met irrespective of the associated costs. The owners have imposed clear financial objectives on the nuclear power plants. At the same time they have also established policies for nuclear safety. The nuclear power plants have systems for operations management, which basically comprise separate parts for operations planning and quality management. Financial control and safety management are included in the operations planning and quality management respectively. The quality management impose restrictions to be adhered to in the operations planning. This means that from a formal point of view, the safety management is superior to the operations planning. There are examples of simple as well as advanced approaches to financial management at the nuclear power plants. In all cases the methods used are reasonably well adapted to the needs. Typical for all plants is the focus on long-term aspects. Investments are for example analysed in a plant life-time perspective. With regard to safety, profitability calculations are not required to the same extent for safety related investments as for other investments. A number of factors, which tend to warrant that safety aspects are given the appropriate attention in the decision making, have been identified. Examples of such factors are the involvement of cross functional teams and external parties in the decision process, detailed and unambiguous instructions in the quality system and follow-up by organizational entities, which are independent of the line organization. In 2003 concerns related to the prioritization of financial control at the expense of safety were expressed at one nuclear power plant and management took action on this. There now appears to be a unanimous opinion at all Swedish nuclear power plants that safety really has a higher priority than financial control and that this is well reflected in company policies and in the systems for operations management. Above reference has only been made to the formal operations management. A common remark has been that the adherence to the quality system depends on the safety culture. In order to safeguard that the safety culture remains unaffected by any changes related the norms and values concerning economy, the safety culture should to a large extent be based on safety related institutional activities. Authority review of the financial control at the nuclear power plants should focus on that the quality system really is superior to the operations management. In addition, when reviewing the safety culture, the existence of stabilizing institutional safety related activities should be checked.

 11. Rankhållare och lurblåsare. Om ornamentik och marginalfigurer i Albertus Pictors måleri = Vineholders and pipers : the use of ornaments and marginal figures in the workshop of Albertus Pictor / Pia Melin

  Melin, Pia

  2006-01-01

  Saksa päritoluga rootsi kunstnik Albertus Pictori lae- ja seinamaalidest 36-s Rootsi kirikus Målari järve ümbruses. Seekord on tähelepanu pööratud rohketele marginaalsetele figuuridele ja ornamendile

 12. Potential utilization of biomass in production of electricity, heat and transportation fuels including energy combines - Regional analyses and examples; Potentiell avsaettning av biomassa foer produktion av el, vaerme och drivmedel inklusive energikombinat - Regionala analyser och raekneexempel

  Ericsson, Karin; Boerjesson, Paal

  2008-01-15

  The objective of this study is to analyse how the use of biomass may increase in the next 10-20 years in production of heat, electricity and transportation fuels in Sweden. In these analyses, the biomass is assumed to be used in a resource and cost efficient way. This means for example that the demand for heat determines the potential use of biomass in co-generation of heat and electricity and in energy combines, and that the markets for by-products determine the use of biomass in production of certain transportation fuels. The economic conditions are not analysed in this study. In the heat and electricity production sector, we make regional analyses of the potential use of biomass in production of small-scale heat, district heat, process heat in the forest industry and electricity produced in co-generation with heat in the district heating systems and forest industry. These analyses show that the use of biomass in heat and electricity production could increase from 87 TWh (the use in 2004/2005, excluding small-scale heat production with firewood) to between 113 TWh and 134 TWh, depending on the future expansion of the district heating systems. Geographically, the Stockholm province accounts for a large part of the potential increase owing to the great opportunities for increasing the use of biomass in production of district heat and CHP in this region. In the sector of transportation fuels we applied a partly different approach since we consider the market for biomass-based transportation fuels to be 'unconstrained' within the next 10-20 years. Factors that constrain the production of these fuels are instead the availability of biomass feedstock and the local conditions required for achieving effective production systems. Among the first generation biofuels this report focuses on RME and ethanol from cereals. We estimate that the domestic production of RME and ethanol could amount to up to 1.4 TWh/y and 0.7-3.8 TWh/y, respectively, where the higher figure describes future opportunities. The analysis of biofuels produced using second-generation technology focuses on the design of energy combines and the physical conditions for utilising the produced heat in the district heating systems. Since we consider the utilisation of district heating systems as heat sinks to be relatively limited, it is of great importance to design the energy combines so that the heat production is limited. This can be achieved through good heat integration and optimisation of the biofuel production. Taking the development over the past few years and current policy instruments into account, we find it realistic that the use of biomass in heat and electricity production will increase in line with our estimates, i.e. by 30-50% within the next 10 to 20 years. Future use of biomass in production of transportation fuels, on the other hand, is more difficult to assess

 13. Harvesting, loading and transportation of wood (willow) chips, from agricultural land. Systems and costs. Final report; Skoerd, lastning och transport av traeflis (Salix) fraan jordbruksmark. System och kostnader. Slutrapport

  Hadders, G. [Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden)

  2002-02-01

  In the report, available equipment for harvesting, loading and transportation of willow chips is described. Advantages and disadvantages are highlighted. Further, the practical experiences gathered within the project are presented, as well as results from new calculations of the costs for harvesting willow chips with varying equipment. All of the studied methods including dumping the chips on the ground for short time storage are, according to the calculations, more expensive than the original method handling the chips in containers through out the handling chain. However, this is true only as long as there are no costs for waiting between the links in the chain. As some waiting is impossible to avoid, practical experiences has led to the conclusion that the original system is not sufficient by it self. How it can be replaced by and combined with other techniques is discussed. Presented data and analysis are based on the information gathered at visits with harvest contractors and road carriers during the late winter of 2001, and at meetings following up the experiences during the harvest season of 2000/2001. At the end of the report, the found conditions and some suggestions for actions are listed to serve for further discussion among the parties within the business.

 14. Syften och tillfälligheter i högstadie- och gymnasielaborationen: En studie om hur elever handlar i relation till aktivitetens målPurposes and contingencies in the lower and upper secondary school lab

  Per Anderhag

  2014-04-01

  Full Text Available English title: Purposes and contingencies in the lower and upper secondary school lab: A study of how students act in relation to the goals of the activityStudies have shown that students’ awareness of the goals and purposes of the laboratory activity is important for their possibility to participate in and learn from the activity. While practical activities often have been considered to be a central part of science education, relatively few studies have examined laboratory work in situ. In this paper we addressed these issues by examining (a what purposes are distinguished when students’ work with a laboratory assignment and (b how these purposes are made continuous with the teacher’s aim with the assignment. The data was based on classroom observations from two ordinary laboratory settings, one from a chemistry class in lower secondary school and one from a physics class in the natural science programme in upper secondary school. Although both student groups acknowledged their teacher’s intentions with the practical and could act towards the more student centered purposes of the activity, e.g. describe what happens with the copper and measure the speed of a small vessel respectively, there were differences regarding the possibilities the students had to act toward the activity’s final aim. The results showed that these factors can be referred to the amount of purposes introduced by the teacher as well as those that arose because of contingences, and the connection of these purposes to students’ prior experiences.

 15. Rankhållare och lurblåsare. Om ornamentik och marginalfigurer i Albertus Pictors måleri = Vineholders and pipers : the use of ornaments and marginal figures in the workshop of Albertus Pictor / Pia Melin

  Melin, Pia

  2006-01-01

  Saksa päritoluga rootsi kunstnik Albertus Pictori lae- ja seinamaalidest 36-s Rootsi kirikus Målari järve ümbruses. Seekord on tähelepanu pööratud rohketele marginaalsetele figuuridele ja ornamendile

 16. Harvesting of fuel wood and/or pulpwood in early thinnings, roadsides and on overgrown arable land; Skoerd av skogsbraensle och/eller massaved i foerstagallringar, vaegkanter och paa igenvaext aakermark

  Fulvio, Di Fulvio; Bergstroem, Dan; Nordfjell, Tomas

  2011-07-01

  In early thinnings where either pulpwood or energy wood is harvested, the same logging machines are generally used for both products. The choice between pulpwood or energy wood is therefore mostly dependent on the harvestable volumes of the two assortments and the price difference. During the years 2009-2010 follow up studies on machine performance in early thinnings were performed in the coastal region of Vaesterbotten. The purpose was to study the time consumption, production and costs for harvesting of energy wood and pulpwood, either in separate operations or through integrated harvest of both assortments. In total 43 different harvesting objects were included in the study of which 34 were early thinning stands and 9 were harvesting of e.g. road sides and overgrown arable land. During the year 2010 the follow up studies were complemented with time studies of three of the machine systems; three harvester and forwarder systems and a small harwarder system were studied. In the follow up study, a total of 16179 m3solid energy wood and 1906 m3solid on bark pulpwood were harvested from an area of 295 ha. In the thinning stands the average harvested stem size was 25 dm3solid and on average 49 m3solid biomass per ha of energy wood. In 9 of these stands an integrated harvest of pulpwood and energy wood was performed. The average stem size of the removed stems was 36 dm3solid, and in average 37 m3solid energy wood per ha and 11 m3solid pulpwood per ha were harvested. The harvesting costs for the harvester and forwarder system were on average 15965 SEK/ha. The time study shows that a harvesting system with a medium sized harvester and forwarder in energy wood thinning is profitable when the harvested tree size reaches ca 30-35 dm3solid (diameter at breast height ca 8-9 cm). These results are in line with previous finding from both Sweden and Finland. Further development of harvesting systems for integrated harvesting of energy wood and pulpwood will make the extraction of biomass from early thinning more profitable, in stands were the mean harvested tree size reach at least 30 dm3solid, in comparison to extract only one assortment.

 17. Sma Barn Pa Daghem: En studie av personalens samspel med barn och foraldrar vid lamning, hamtning och fri lek (Infants at Day Care: A Study of Staff Interaction with Children and Their Parents during Leaving, Collecting and Free Play).

  Lothigius, Anita Holmstedt

  This thesis presents a picture of how staff interact with infants (age group 1-3 years old) and parents at three day care centers. The study focused on the situations of leaving and collecting the children and the children's time of free play both in and outdoors. The theoretical content has an attachment/psycho-dynamical perspective with emphasis…

 18. Status, remaining service-life and quality assurance of PP-materials in flue-gas applications; Status, kvarvarande livslaengd och kvalitetssaekring av PP-material i anlaeggningar foer rening och kondensering av roekgaser

  Jacobson, Karin

  2011-10-15

  Background: The project is intended to provide a better understanding of how the service life of PP-materials is affected when used in flue-gas applications. It intends to form a basis for the development of relevant techniques and a methodology from which it is possible to give advice and guidance so that the quality of PP-materials can be ensured for a given desired service life. In addition it aims as being able to assess the status and remaining life of PP-materials in current components. Project outline - An inventory, contact and choice of facilities for closer cooperation. Plants with high proportions of PP in the equipment have been prioritised. - Visits to the chosen sites during shut-down periods for inspection and collection of samples from different PP details for further analysis in the laboratory. Collection of operating data and experiences of the use of PP (operating time/exposure conditions in different parts, component substitutions that have been made, etc.). - Systematic studies of the processes and mechanisms for stabiliser consumption over time. - Developing methods and methodology on which advice and guidance can be based so that the quality of PP-materials can be ensured for a given desired service life. The goal is to be able to assess the status and remaining service-life of the PP-materials in flue-gas applications. Results and Conclusions: It has been found that corrosion is relatively rare and that the main factors limiting the use and longevity of polypropylene are the thermal properties (thermal expansion and heat distortion). Leaching of stabilisers from the material is also commonly found but only a few cases of oxidative degradation, as a result of this, have been observed. An important part of the project has been to develop techniques and methodologies to assure the quality PP-material for a desired service life, and to assess the status and remaining life of the PP- materials in flue-gas applications. To do this, samples that had been exposed in the Brista and Igelsta works for an earlier Vaermeforsk Project (Materials for flue gas condensation, Stage 2, M4-303, 2004) were very useful for this. Here the OIT method, which has traditionally been the most commonly used to assess the remaining service life with respect to stabiliser concentration, was compared with FTIR and FTIR line-scan. It turned out that, especially the latter method, gives a clearer and fuller picture of the remaining amount of stabiliser than OIT. It also has the potential to be even more sensitive by further method development. However, none of the methods can provide a clear picture of the remaining life. It turned out that one material which would have been recommended to be taken out of service after only eight months in operation (according to all three techniques) survived another 3 years without detecting even the smallest decline in material properties. News value The results from the method development are interesting not only for the use of PP in flue-gas applications, but for all environments where PP is used. Further development of the line-scan FTIR technique may provide new opportunities for more correct lifetime predictions.

 19. Treatment and disposal of radioactive wastes from nuclear power plants. Program for encapsulation, deep geologic deposition and research, development and demonstration; Kaernkraftavfallets behandling och slutfoervaring. Program foer inkapsling, geologisk djupfoervaring samt forskning, utveckling och demonstration

  NONE

  1995-09-01

  Programs for RD and D concerning disposal of radioactive waste are presented. Main topics include: Design, testing and manufacture of canisters for the spent fuels; Design of equipment for deposition of waste canisters; Material and process for backfilling rock caverns; Evaluation of accuracy and validation of methods for safety analyses; Development of methods for defining scenarios for the safety analyses. 471 refs, 67 figs, 21 tabs.

 20. Scope, delimitations and inquiries for environmental impact statements for an encapsulation plant and a repository for spent nuclear fuels. Forsmark; Omfattning, avgraensningar och utredningar foer miljoekonsekvensbeskrivningar (MKB) foer inkapslingsanlaeggning och slutfoervar foer anvaent kaernbraensle. Forsmark

  NONE

  2005-10-15

  SKB has studied different alternatives for locating a plant for encapsulating spent fuel element for later disposal in an underground repository. SKB aims to apply for a license to build this plant close to the Central interim storage for spent fuels (Clab), at Oskarshamn. An alternative localization can be Forsmark, should the repository be localized there. This report gives a review of the work and inquiries that will form the basis for the EIS documents. A similar report is published for the Oskarshamn localization.