WorldWideScience

Sample records for rannikul seoses tuuleturbiinidega

 1. Tööpuuduse ja inflatsiooni vahelised seosed / Lembo Tanning

  Tanning, Lembo

  2001-01-01

  Inflatsiooni ja töötuse määra seosed. Diagrammid: OECD maade, EL-i maade, Saksamaa, USA ja Jaapani töötuse ja inflatsiooni seos 1982-2002. Ilmunud ka: Buhgalterskije Novosti, nr. 3, 2001, lk. 47-54

 2. Põhjusliku seose tuvastamine deliktiõiguses : [bakalaureusetöö] / Kadri Michelson ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Janno Lahe

  Michelson, Kadri, 1984-

  2006-01-01

  Põhjusliku seose mõiste ja tähendus, lepinguõigusliku ja lepinguvälise vastutuse eristamine, delikti üldkoosseisu elemendid, põhjusliku seose tuvastamise tasandid ja faasid, peamised teooriad, kausaalseose tuvastamise olulisemad erijuhud

 3. Emotsionaalne arvamus : Kaks asja, mis teevad seoses Eesti Postiga muret / Tõnis Tõnisson

  Tõnisson, Tõnis, 1945-

  2006-01-01

  Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu liige segadustest Eesti Postis seoses uue andmebaasi töötlemise programmi kasutuselevõtuga. Kaart. Vt. samas: Kalle Tarien. Eesti Posti selgitused häirete kohta ajalehtede kojukandel

 4. Õiguslikud probleemid seoses merre uppunud varaga : [bakalaureusetöö] / Kristo Madrus ; Õigusinstituut ; juhendaja: Heiki Lindpere

  Madrus, Kristo

  2002-01-01

  Merre uppunud vara rahvusvaheline mõiste (Ameerika, Põhjamaad, Hispaania, Malaisia, Lõuna-Aafrika Vabariik), selle ülestõstmine, merre uppunud vara Eesti õiguses, õiguslikke probleeme seoses merre uppunud varaga

 5. Laulu ja proosa seosed metsaneenetsi narratiivides

  Kaur Mägi

  2003-01-01

  Full Text Available The article treats the song and narrative genres of the forest Nenets with an emphasis on what are or have been the connections between them, how a song is presented in the middle of a narrative or forms the core of one. Analysis is based on material collected by the authors. Since the forest Nenets claim that some of their fairy tales once used to be sung in full, historical material is used for comparison. Since there is very little older material collected from the forest Nenets, the tundra Nenets tradition was used for parallel comparison of contemporary forest Nenets material. It appears that songs that are claimed to be only fragments of longer forgotten texts, correspond in context to the tundra Nenets epic songs and apparently belong to the oldest layer of forest Nenets folklore. The structure of narrative songs reveals the relations between song and prose in them. From the narrational aspect, song depicts either a nodal point in the storyline, a whole episode, or allows for differentiating direct and indirect speech. Linguistically, there are some differences in the language of the song parts as compared to the prose parts of the narrative, where the language is closer to that of the tundra Nenets. A unique form of song is the so-called recitative: on the one hand, recited are only fragments in direct speech, on the other hand, these are used mainly to vocalised the characters from outside the ordinary world. The article includes information about the informants and the transcription of forest Nenets language used in the article.

 6. Rahvapäraste taimenimede seosed botaanilise nomenklatuuriga HERBAs

  Raivo Kalle

  2008-08-01

  Full Text Available HERBA, the Estonian folk medicine database of herbal treatment (available at http://www.folklore.ee/herba, has been the source of lore texts about the use of plants and herbs as popular remedies since 2006. At the present moment, the database includes the earliest archive texts up to the year 1939, estimated to constitute slightly less than half of the total number of texts. The identification of plant names in the texts are largely based on the monograph Eesti taimenimetused (‘Estonian Plant Names’ by Gustav Vilbaste (1993. Even though most of the collected Estonian plant names have been identified by Vilbaste, new ethnobotanical names emerge while processing the lore material. The article describes the linking of new folk plant names with the botanical nomenclature and establishing connections with the already known folk plant names (on the basis of texts in the database and specialised literature. The database text can be associated with the species on the basis of three criteria: folk plant name (according to Vilbaste’s monograph, the Latin name included in the text, and the plant description. The number of informants with more than one Latin extension in the database is currently 11. Some texts may correspond to nearly all the criteria, but this is an exception rather than a rule. The largest number of Latin names has been contributed by the following informants: pharmacist Hans Jako (in Jakob Hurt files, physician Mihkel Ostrov in 1891 and 1892 (folklore files of the Society of Estonian Literati, school teacher Julius Lunts in 1937 (Estonian Folklore Archives collection and medical student Jaan Lääts in 1938 (Estonian Folklore Archives collection. Gustav Vilbaste has likewise used the texts of the said informants, though selectively; for instance, the text contributed by Mihkel Ostrov yielded more than 15 new equivalents. The most time-consuming section of the work was to establish connections according to other plant names and/or description and habitat represented in the texts. Usually, a plant can not be identified on the basis of a single text and the results are unreliable. For identification, texts from different collections were gathered together and were analysed according to different parameters, such as the origin of the text, informant’s background, other names mentioned in the text and so on; in addition, the results were compared against the data of plant geography. As to the more complicated texts, mycologists and botanists had to be consulted with. One of the aims of the article is to publish the plant names rediscovered in the course of the work and provide inspiration for deriving new Estonian names for species so far unnamed (e.g., family Gymnosporangium.

 7. Tulemuslikkuse ja organisatsioonikultuuri vahelised seosed Eesti keskkoolides / Anne Aidla

  Aidla, Anne, 1974-

  2004-01-01

  Autor järeldab uuringu tulemustele tuginedes, et kõrge tulemuslikkusega koolides on töötajad ülesande orientatsiooni hinnangutes optimistlikumad, keskmise tulemuslikkuse puhul aga pessimistlikumad. Tabel

 8. Tulemuslikkuse ja organisatsioonikultuuri vahelised seosed Eesti keskkoolides / Anne Aidla

  Aidla, Anne, 1974-

  2004-01-01

  Autor järeldab uuringu tulemustele tuginedes, et kõrge tulemuslikkusega koolides on töötajad ülesande orientatsiooni hinnangutes optimistlikumad, keskmise tulemuslikkuse puhul aga pessimistlikumad. Tabel

 9. Ruumikogemised ja -kogemused ning nende seosed ja väljendused / Mari Kivi

  Kivi, Mari

  2011-01-01

  Uurimuses vaadeldakse ruumi kui inimest kujundavat faktorit keskendudes tajumuslikule ruumikäsitlusele, samuti inimese ja ruumi vastastikuseid mõjusid, mängu ja kunsti kui inimese ruumikogemuste väljendusi, kirjeldatakse oma isiklikke ruumikogemusi. Lisadena kuuel päeval tehtud 18 "Vaatlust trammis" ja praktilise tööna valminud seinamaalingu "Trammisõit marsruudil avalik-isiklik-avalik" ülevaade

 10. Saarte juurdepääsetavuse ja majandusarengu seosed / Enno Lend

  Lend, Enno

  2005-01-01

  Lisaks transpordiühenduse nüüdisajastamisele tuleb Saaremaa ja Hiiumaa ettevõtete konkurentsivõime säilitamiseks ning tõstmiseks autori arvates tegeleda ka tehnoloogia- ja personaliinnovatsiooniga. Kaart. Skeemid. Diagrammid. Tabelid

 11. Sõjafilmide ideoloogia muutumisest (seoses sisulise väljenduse ja vormiliste vahendite muutumisega) / Martin Oja

  Oja, Martin, 1978-

  2007-01-01

  Sõjafilmide ideoloogilisest tasandist. Tähelepanekuid ja märkusi nelja filmi põhjal: "Casablanca" (rezh. Michael Curtiz, 1942), "Iwo Jima liivad" (rezh. Allan Dwan, 1949), "Reamees Ryani päästmine" (rezh. Steven Spielberg, 1998), "Vaenlane väravas" (rezh. Jean-Jacques Annaud, 2001)

 12. J. Laidoneri komisjoni raportite kriitikast ja retseptsioonist seoses kindrali tegevusega Iraagis. I-II / Tanno Tilgar

  Tilgar, Tanno, 1971-

  2011-01-01

  Suurbritannia ja Türgi poliitilistest vastuoludest 1925. aasta septembris, brittide initsiatiivist kristlaste deportatsiooni uurimiseks. Kaldealastest, nende suhetest türklaste ja kurdidega 1925. aasta septembri deportatsiooni kontekstis. Laidoneri komisjoni tegevuse taustast. Poliitiliste otsustajate ja uurijate arvamustest komisjoni aruannete kohta. Põhi- ja lisaraporti käsitlustest ja nende usaldusväärsusest. Piirikülade külastustest J. Laidoner poolt. Raporti osade ja nende kohta esitatud kriitiliste väidete analüüs. Kindlate (Iraagi) külade okupeerimisest Türgi militaarpostide ja patrullide poolt. Briti lennuväe lendudest üle nn. Brüsseli liini. Kristlaste deporteerimisest

 13. Sõjafilmide ideoloogia muutumisest (seoses sisulise väljenduse ja vormiliste vahendite muutumisega) / Martin Oja

  Oja, Martin, 1978-

  2007-01-01

  Sõjafilmide ideoloogilisest tasandist. Tähelepanekuid ja märkusi nelja filmi põhjal: "Casablanca" (rezh. Michael Curtiz, 1942), "Iwo Jima liivad" (rezh. Allan Dwan, 1949), "Reamees Ryani päästmine" (rezh. Steven Spielberg, 1998), "Vaenlane väravas" (rezh. Jean-Jacques Annaud, 2001)

 14. Eneserefleksiooni seosed sotsiaalse toimetulekuga ühe- ja mitmekeelsete õpilaste hulgas / Grete Arro

  Arro, Grete, 1982-

  2014-01-01

  Mitte-eesti populatsiooniga piirkondade põhikoolides läbi viidud pikiuuringust, milles keskendutakse eneserefleksioonivõime, ühe- ja mitmekeelsuse ning sotsiaalse ja psühholoogilise kohanemise näitajate vahelistele seostele

 15. Estonia katastroofis hukkunute omaste seisukohad ja palve seoses USA presidendi George W. Bushi visiidiga

  2006-01-01

  Estonia protsessiühingu esimehe Helje Kaskeli ja Estonia Hukupõhjuste Väljaselgitamise Mittetulundusühingu esimehe Ülo Veide pöördumises president Toomas Hendrik Ilvese poole tuuakse esile katastroofis hukkunute omaste seisukohad. Ilmunud ka: Kesknädal 29. nov. 2006, lk. 4-5, pealk.: Ilves, avita! Estonia katastroofis hukkunute omaste palvekiri Toomas Hendrik Ilvesele; Vaba Eesti Sõna 30. nov. 2006, lk. 3, 10, pealk.: Avalik kiri Eesti Vabariigi presidendile Toomas H. Ilvesele

 16. Eneserefleksiooni seosed sotsiaalse toimetulekuga ühe- ja mitmekeelsete õpilaste hulgas / Grete Arro

  Arro, Grete, 1982-

  2014-01-01

  Mitte-eesti populatsiooniga piirkondade põhikoolides läbi viidud pikiuuringust, milles keskendutakse eneserefleksioonivõime, ühe- ja mitmekeelsuse ning sotsiaalse ja psühholoogilise kohanemise näitajate vahelistele seostele

 17. Segadus mõistetes seoses avaliku võimu ülesannetega / Nele Parrest

  Parrest, Nele, 1978-

  2014-01-01

  Terminoloogilistest probleemidest avaliku võimu ülesannete määratlemisel ja võimalikest lahendustest neis süsteemi loomiseks. Mõistete kasutamisest ja korrastamise vajadusest kehtiva õiguse ja kohtupraktika põhjal. Mõisted "avalik ülesanne" ja "avalik teenus"

 18. J. Laidoneri komisjoni raportite kriitikast ja retseptsioonist seoses kindrali tegevusega Iraagis. I-II / Tanno Tilgar

  Tilgar, Tanno, 1971-

  2011-01-01

  Suurbritannia ja Türgi poliitilistest vastuoludest 1925. aasta septembris, brittide initsiatiivist kristlaste deportatsiooni uurimiseks. Kaldealastest, nende suhetest türklaste ja kurdidega 1925. aasta septembri deportatsiooni kontekstis. Laidoneri komisjoni tegevuse taustast. Poliitiliste otsustajate ja uurijate arvamustest komisjoni aruannete kohta. Põhi- ja lisaraporti käsitlustest ja nende usaldusväärsusest. Piirikülade külastustest J. Laidoner poolt. Raporti osade ja nende kohta esitatud kriitiliste väidete analüüs. Kindlate (Iraagi) külade okupeerimisest Türgi militaarpostide ja patrullide poolt. Briti lennuväe lendudest üle nn. Brüsseli liini. Kristlaste deporteerimisest

 19. Keskkonnaministril pole plaani naftareostusega seoses tagasi astuda / Martin Hanson, Kadi Heinsalu

  Hanson, Martin, 1984-

  2006-01-01

  Ministrite kommentaare naftareostust puudutava info edastamise kohta. Vt. samas: Piret Reiljan: Top Tankers Inc. polnud midagi kuulnud oma laevaga juhtunud õnnetusest. Lisa: Õnnetusest laeval tuli teade reedel. Sündmuste kronoloogia

 20. Makrotasandi sotsiaalkapitali seosed majanduse jätkusuutliku arenguga / Agne Nettan

  Nettan, Agne

  2006-01-01

  Jätkusuutlikkuse ja sotsiaalkapitali mõõtmisest, jätkusuutliku säästmise määra ja sotsiaalkapitali näitajate seoste modelleerimisest, sotsiaalkapitali suurendamisest jätkusuutlikkuse toetamiseks. Tabelid

 1. Põhjusliku seose loogikast ja epistemoloogiast / Georg Henrik von Wright ; tõlk. Bruno Mölder

  Wright, Georg Henrik von

  2001-01-01

  Formaalloogika kasutusvõimalustest põhjuslike seoste loomuse selgitamisel, formaalanalüüsis kasutatud mõistete epistemoloogilistest alustest, põhjuslikkuse ja põhjuslike kategooriate asend teadusfilosoofias. Tõlke allikas: On the Logic and Epistemology of the Causal Relation, 1973

 2. Pärnu linnavolikogule seoses erahuvialakoolide tulevikuga : avalik pöördumine

  2009-01-01

  Erahuvikoolide (Pärnu Vanalinna koolituskeskus, tantsukeskus MP-Dance, Merle Mõmmila, Jumbo, Cultor, Gabriele moe- ja tantsukool, tantsukool WAF Dance, koolituskeskus Rütmirüblik ja Eliisabeti kristlik huvikool) avalik pöördumine Pärnu linnavolikogu poole

 3. Lugemisoskuse ja -motivatsiooni seosed õpetajate kasvatusstiilidega esimeses klassis / Piret Soodla, Eve Kikas

  Soodla, Piret, 1973-

  2014-01-01

  Esimeste klasside õpilaste ja nende õpetajate seas läbi viidud pikiuuringust, mille eesmärgiks oli analüüsida, kas ja kuidas erinevad õpilaste lugemisoskus ja motivatsioon kolme tüüpi kasvatusstiiliga õpetajate klassides

 4. Vabariigi Presidendi avaldus Riigikogule seoses valitsuse koosseisu uuendamisega 11. jaanuaril 1994 / Lennart Meri

  Meri, Lennart, 1929-2006

  1994-01-01

  Ilmunud ka: Rahva Hääl, 12. jaan., lk. 2 ; Päevaleht, 12. jaan., lk. 6 ; Hommikuleht, 12. jaan. lk. 5 ; Vaba Eesti Sõna = Free Estonian Word, 20. jaan., lk. 3, pealk.: President kõneles Riigikogule ja eesti rahvale

 5. Eneserefleksiooni seosed sotsiaalse toimetulekuga ühe- ja mitmekeelsete õpilaste hulgas

  Grete Arro

  2014-04-01

  Full Text Available Üks võrdlemisi vähe koolis tähelepanu saanud tegur, mis tõenäoliselt on seotud psühhosotsiaalse toimetulekuga, seostub lapsele kättesaadavate keeleliste vahenditega, sealhulgas võimega mitmekesiseid sotsiaalseid situatsioone ja iseend nendes paindlikult reflekteerida. Enesepeegeldus- ja eneseanalüüsioskus on uuringute põhjal seotud paremate suhete ja subjektiivse heaoluga. Iseäranis suurt huvi võiks see omadus pakkuda mitmekeelsuse kontekstis ehk laste puhul, kes on sotsialiseeritud korraga mitmesse keelekeskkonda ning peavad sotsiaalses kontekstis end sageli võõrkeeles väljendama. On leitud, et mitmekeelsetel õpilastel esineb sotsiaalse ja akadeemilise kohanemisega seotud arengulisi erinevusi võrreldes nende laste rühmadega, kes õpivad oma emakeeles. Sealjuures avaldab mitmekeelsus lapse toimetulekule kahetist mõju: mõnedes uurimustes on mitmekeelsetel täheldatud vähem probleemkäitumisi ning kiiremat kognitiivset ja lingvistilist arengut, kuid ka suuremat akadeemilise mahajäämuse riskirühma sattumise tõenäosust ning akulturatsiooniprobleeme. Negatiivsed tulemid võivad olla muu hulgas seotud eneserefleksioonivõime teistsuguse arenguga mitmekeelses kontekstis. Siinses uurimuses leiti, et enesepeegeldusoskus on erinevate kognitiivsete võimetega seotud omadus ning parema enesepeegeldusvõimega lastel on paremad sotsiaalse ja psühholoogilise heaolu näitajad. Samuti ilmnes, et mitme- ja ühekeelsete laste enesepeegeldusvõime areng on erinev, ent erinevus vanuse kasvades kaob. Indiviiditasandi analüüsid osutasid, et enesepeegeldusvõime näib olevat mitme- ja ühekeelsete laste rühmades kohanemisega erinevalt seotud. Summary

 6. Mõnedest küsimustest seoses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uue redaktsiooniga / Vallo Olle

  Olle, Vallo, 1966-

  1998-01-01

  Omavalitsusüksuse õigusaktidest, volikogu koosseisust ja pädevusest, vallavanema, linnapea jt. valla- või linnametnike ülesannetest, kohalikust eelarvest ja maksudest, omavalitsusüksuste koostööst, välissuhetest ja suhetest riigiorganitega vastavalt uuele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eelnõule

 7. Lugemisoskuse ja -motivatsiooni seosed õpetajate kasvatusstiilidega esimeses klassis / Piret Soodla, Eve Kikas

  Soodla, Piret, 1973-

  2014-01-01

  Esimeste klasside õpilaste ja nende õpetajate seas läbi viidud pikiuuringust, mille eesmärgiks oli analüüsida, kas ja kuidas erinevad õpilaste lugemisoskus ja motivatsioon kolme tüüpi kasvatusstiiliga õpetajate klassides

 8. Makrotasandi sotsiaalkapitali seosed majanduse jätkusuutliku arenguga / Agne Nettan

  Nettan, Agne

  2006-01-01

  Jätkusuutlikkuse ja sotsiaalkapitali mõõtmisest, jätkusuutliku säästmise määra ja sotsiaalkapitali näitajate seoste modelleerimisest, sotsiaalkapitali suurendamisest jätkusuutlikkuse toetamiseks. Tabelid

 9. Segadus mõistetes seoses avaliku võimu ülesannetega / Nele Parrest

  Parrest, Nele, 1978-

  2014-01-01

  Terminoloogilistest probleemidest avaliku võimu ülesannete määratlemisel ja võimalikest lahendustest neis süsteemi loomiseks. Mõistete kasutamisest ja korrastamise vajadusest kehtiva õiguse ja kohtupraktika põhjal. Mõisted "avalik ülesanne" ja "avalik teenus"

 10. Millised seosed on Sergei Bodrovi hukkumisel ja eesti filmil "Nimed marmortahvlil"?

  2002-01-01

  Põhja-Osseetias jäi liustikult alla paiskunud laviini järel kadunuks Sergei Bodrov noorema juhitud filmigrupp. Grupis töötas ka Sergei Shults, kes koos vene kultusfilmide "Vend" ja "Vend-2" operaatori Sergei Astahhoviga filmisid eesti filmi "Nimed marmortahvlil". Shults pääses juhuse läbi, Astahhov Bodrovi viimase filmi juures tegev ei olnud

 11. Interjööri kujunduse ja moekunsti seosed ja vastasmõjud / Jane Kukk

  Kukk, Jane

  2011-01-01

  Teoreetilise uurimuse eesmärgiks oli vaadelda disaini laiemalt, kõrvutades moe- ja interjööridisaini, looduskeskkonna, sotsiaalpoliitilise ja kultuuriruumi mõjutusi sellele ning jõudes järeldusele, et kõik disaini valdkonnad on tänu disainimise protsessi samale mudelile sarnased, on omavahel seotud ja võivad üksteist mõjutada, eriti tingimustes, kus moetööstus on laiendanud oma tegevust interjööri valdkonda, soovides luua terviklikku elustiili paketti tänapäeva tarbimisühiskonnas

 12. Interjööri kujunduse ja moekunsti seosed ja vastasmõjud / Jane Kukk

  Kukk, Jane

  2011-01-01

  Teoreetilise uurimuse eesmärgiks oli vaadelda disaini laiemalt, kõrvutades moe- ja interjööridisaini, looduskeskkonna, sotsiaalpoliitilise ja kultuuriruumi mõjutusi sellele ning jõudes järeldusele, et kõik disaini valdkonnad on tänu disainimise protsessi samale mudelile sarnased, on omavahel seotud ja võivad üksteist mõjutada, eriti tingimustes, kus moetööstus on laiendanud oma tegevust interjööri valdkonda, soovides luua terviklikku elustiili paketti tänapäeva tarbimisühiskonnas

 13. Avaliku sektori juhtimine seoses ühiskonna ja majandusega / Taivo-Ahti Adamson

  Adamson, Taivo-Ahti, 1963-

  2002-01-01

  Bibliogr. lk. 18-19. - Kokkuvõte ingl. k. lk. 19-20. Eesti riigi edukus sõltub sellest, kuidas suudetakse käsitleda ühiskonda kui tervikut kohalike elanike heaolu ja riigi elanike integreeritusest tulenevalt

 14. Paradigmamuutuse lävel. Mõtteid seoses mitme referendumiaastal ilmunud raamatuga / Mait Talts

  Talts, Mait, 1964-

  2004-01-01

  Autori hinnangul tõeline eurodebatt alles algab, sest alles nüüd, olles EL-i täieõiguslik liige, on mõtet küsida, kas ühenduse arengud vastavad loodetud ootustele ja milline on võimalus otsustamises osaleda

 15. Estonia katastroofis hukkunute omaste seisukohad ja palve seoses USA presidendi George W. Bushi visiidiga

  2006-01-01

  Estonia protsessiühingu esimehe Helje Kaskeli ja Estonia Hukupõhjuste Väljaselgitamise Mittetulundusühingu esimehe Ülo Veide pöördumises president Toomas Hendrik Ilvese poole tuuakse esile katastroofis hukkunute omaste seisukohad. Ilmunud ka: Kesknädal 29. nov. 2006, lk. 4-5, pealk.: Ilves, avita! Estonia katastroofis hukkunute omaste palvekiri Toomas Hendrik Ilvesele; Vaba Eesti Sõna 30. nov. 2006, lk. 3, 10, pealk.: Avalik kiri Eesti Vabariigi presidendile Toomas H. Ilvesele

 16. Mõnedest küsimustest seoses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uue redaktsiooniga / Vallo Olle

  Olle, Vallo, 1966-

  1998-01-01

  Omavalitsusüksuse õigusaktidest, volikogu koosseisust ja pädevusest, vallavanema, linnapea jt. valla- või linnametnike ülesannetest, kohalikust eelarvest ja maksudest, omavalitsusüksuste koostööst, välissuhetest ja suhetest riigiorganitega vastavalt uuele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse eelnõule

 17. Põhjusliku seose loogikast ja epistemoloogiast / Georg Henrik von Wright ; tõlk. Bruno Mölder

  Wright, Georg Henrik von

  2001-01-01

  Formaalloogika kasutusvõimalustest põhjuslike seoste loomuse selgitamisel, formaalanalüüsis kasutatud mõistete epistemoloogilistest alustest, põhjuslikkuse ja põhjuslike kategooriate asend teadusfilosoofias. Tõlke allikas: On the Logic and Epistemology of the Causal Relation, 1973

 18. Sotsiaalkapitali loome ja rakendamise seosed otseste välisinvesteeringutega Eesti näitel / Tõnu Roolaht

  Roolaht, Tõnu, 1972-

  2006-01-01

  Sotsiaalkapitali kontseptsioonist, otseste välisinvesteeringute sisend-väljund-seostest sotsiaalkapitaliga, Eesti ettevõtetesse tehtud otsestest välisinvesteeringutest sotsiaalkapitali aspektist lähtuvalt

 19. Olematu olemine. Kulešovi efektist seoses Eisensteini juubeliga / Lauri Kärk ; tõlkinud Kaia Sisask

  Kärk, Lauri, 1954-

  1998-01-01

  Kieli "Cinachea" festivali raames peetud filmiajaloo seminari (22. aprill 1998) teeside põhjal; lisa : Lev Kulešovi elulugu ja filmograafia, tõlge Ephraim Katzi raamatust "The Film Encyclopedia". New York, 1998

 20. Sotsiaalkapitali loome ja rakendamise seosed otseste välisinvesteeringutega Eesti näitel / Tõnu Roolaht

  Roolaht, Tõnu, 1972-

  2006-01-01

  Sotsiaalkapitali kontseptsioonist, otseste välisinvesteeringute sisend-väljund-seostest sotsiaalkapitaliga, Eesti ettevõtetesse tehtud otsestest välisinvesteeringutest sotsiaalkapitali aspektist lähtuvalt

 1. Esindusorgani liikme käitumise omistamisest eraõiguslikule juriidilisele isikule seoses vastutuse küsimusega / Kalev Saare

  Saare, Kalev, 1974-

  2003-01-01

  Praktilise õiguselu seisukohalt ühest olulisimast küsimusest, milleks on eraõigusliku juriidilise isiku vastutus. Uus tsiviilseadustiku üldosa seadus tõi kaasa olulisi muudatusi juriidilise isiku õigusliku regulatsiooni osas

 2. Esindusorgani liikme käitumise omistamisest eraõiguslikule juriidilisele isikule seoses vastutuse küsimusega / Kalev Saare

  Saare, Kalev, 1974-

  2003-01-01

  Praktilise õiguselu seisukohalt ühest olulisimast küsimusest, milleks on eraõigusliku juriidilise isiku vastutus. Uus tsiviilseadustiku üldosa seadus tõi kaasa olulisi muudatusi juriidilise isiku õigusliku regulatsiooni osas

 3. Alexander Theodor von Middendorffi tegevus Liivimaa põllumajanduse edendajana ning tema seosed eesti rahvusliku liikumisega / Erki Tammiksaar

  Tammiksaar, Erki, 1969-

  2006-01-01

  Middendorffi tegevusest Peterburis Peterburi Vabamajanduse Seltsi presidendina ja II ülevenemaalise põllumajandusnäituse organiseerijana. Middendorffi agraarpoliitilistest veendumustest, tegevusest Liivimaa Üldkasulikus ja ja Ökonoomilises Sotsieteedis, Middendorffi osast Aleksandrikooli probleemi segapuntras. Kuukirjast Eesti Põllomees ja Middendorffi suhetest J. V. Jannseniga

 4. Olematu olemine. Kulešovi efektist seoses Eisensteini juubeliga / Lauri Kärk ; tõlkinud Kaia Sisask

  Kärk, Lauri, 1954-

  1998-01-01

  Kieli "Cinachea" festivali raames peetud filmiajaloo seminari (22. aprill 1998) teeside põhjal; lisa : Lev Kulešovi elulugu ja filmograafia, tõlge Ephraim Katzi raamatust "The Film Encyclopedia". New York, 1998

 5. Alexander Theodor von Middendorffi tegevus Liivimaa põllumajanduse edendajana ning tema seosed eesti rahvusliku liikumisega / Erki Tammiksaar

  Tammiksaar, Erki, 1969-

  2006-01-01

  Middendorffi tegevusest Peterburis Peterburi Vabamajanduse Seltsi presidendina ja II ülevenemaalise põllumajandusnäituse organiseerijana. Middendorffi agraarpoliitilistest veendumustest, tegevusest Liivimaa Üldkasulikus ja ja Ökonoomilises Sotsieteedis, Middendorffi osast Aleksandrikooli probleemi segapuntras. Kuukirjast Eesti Põllomees ja Middendorffi suhetest J. V. Jannseniga

 6. Kus tegijaid, seal nägijaid? Akadeemilise prokrastineerimise õpetajapoolse märkamise seosed õpilaste individuaalsete erinevustega / Kati Aus, Grete Arro, Anna-Liisa Jõgi, Elina Malleus

  Aus, Kati, 1978-

  2014-01-01

  Aastatel 2007-2012 läbi viidud uuringutest, milles jälgiti seda, kuidas langevad kokku õpilaste hinnangud oma prokrastineerimiskäitumisele ning õpetajate hinnangud samade laste kalduvusele õpitegevustega viimase hetkeni viivitada

 7. Noorte poksijate kiirusvõimete ja tähelepanuomaduste dünaamika ja seosed / Tõnu Sikkut, Mihkel Kukk, Jaan Loko

  Sikkut, Tõnu

  1999-01-01

  Uuringust, mille käigus vaadeldi 15-18-aastaste noorte poksijate kiirusvõimete ja tähelepanuomaduste näitajate dünaamikat ning omavahelisi seoseid ja selgitati nimetatud omaduste arendamise võimalusi

 8. Eesti Panga staatus ning selle muutumine seoses euro kasutuselevõtuga : [bakalaureusetöö] / Ursula Laido ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Madis Kallion

  Laido, Ursula

  2005-01-01

  Eesti Panga ajalugu, õiguslik staatus, juhtimine, ülesanded, pädevus, Euroopa Liit kui Euroopa Majandus- ja Rahaliit, keskpankade süsteem, euro, eurole üleminek ja sellest tulenevad muudatused Eesti Panga jaoks

 9. Eesti Panga staatus ning selle muutumine seoses euro kasutuselevõtuga : [bakalaureusetöö] / Ursula Laido ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Madis Kallion

  Laido, Ursula

  2005-01-01

  Eesti Panga ajalugu, õiguslik staatus, juhtimine, ülesanded, pädevus, Euroopa Liit kui Euroopa Majandus- ja Rahaliit, keskpankade süsteem, euro, eurole üleminek ja sellest tulenevad muudatused Eesti Panga jaoks

 10. Esmase ja teisese menetluse seosed piiriületavas pankrotimenetluses : [magistritöö] / Peeter Viirsalu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul

  Viirsalu, Peeter

  2007-01-01

  Piireületav pankrotimenetlus ja selle peamised printsiibid, esmase ja teisese menetluse olemus, algatamine, lõpetamine, likvideerijad, nõuded ning otsuste tunnustamine esmases ja teiseses menetluses

 11. Esmase ja teisese menetluse seosed piiriületavas pankrotimenetluses : [magistritöö] / Peeter Viirsalu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul

  Viirsalu, Peeter

  2007-01-01

  Piireületav pankrotimenetlus ja selle peamised printsiibid, esmase ja teisese menetluse olemus, algatamine, lõpetamine, likvideerijad, nõuded ning otsuste tunnustamine esmases ja teiseses menetluses

 12. Täna algusega kell 14 peetakse Tartu Kunstimajas sürrealismiklassiku René Magritte'i näitusega seoses ettekandepäev...

  2001-01-01

  Keskendutakse sürrealismi kui mitmetasandilise nähtuse tekkeloole ja allikatele. Esinevad Frank Lanot ja Hasso Krull. Näidatakse Luis Buųeli 1928. a. valminud filmi "Andaluusia koer", mille loomises osales ka Salvador Dali. Filmi kommenteerib Lauri Kärk

 13. Täna algusega kell 14 peetakse Tartu Kunstimajas sürrealismiklassiku René Magritte'i näitusega seoses ettekandepäev...

  2001-01-01

  Keskendutakse sürrealismi kui mitmetasandilise nähtuse tekkeloole ja allikatele. Esinevad Frank Lanot ja Hasso Krull. Näidatakse Luis Buųeli 1928. a. valminud filmi "Andaluusia koer", mille loomises osales ka Salvador Dali. Filmi kommenteerib Lauri Kärk

 14. Kus tegijaid, seal nägijaid? Akadeemilise prokrastineerimise õpetajapoolse märkamise seosed õpilaste individuaalsete erinevustega / Kati Aus, Grete Arro, Anna-Liisa Jõgi, Elina Malleus

  Aus, Kati, 1978-

  2014-01-01

  Aastatel 2007-2012 läbi viidud uuringutest, milles jälgiti seda, kuidas langevad kokku õpilaste hinnangud oma prokrastineerimiskäitumisele ning õpetajate hinnangud samade laste kalduvusele õpitegevustega viimase hetkeni viivitada

 15. Leedu lükkas tagasi teate suundumisest piraadijahile / Evelyn Kaldoja

  Kaldoja, Evelyn, 1980-

  2008-01-01

  Leedulaste seas põhjustas hämmingut Euroopa Liidu eesistuja Prantsusmaa kaitseministri Herve Morini teade, et ka Leedu merevägi tahab osaleda piraatlusevastasel operatsioonil Somaalia rannikul. Vt. samas: Kaaperdatud laev

 16. Läbi raskuste tähtede poole: doktoritööde juhendajate kraadiõpingute kogemused ja nende seosed juhendamispraktikaga / Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen, Mari Karm

  2014-01-01

  Juhendamispraktikat analüüsiva uurimuse eesmärk on kirjeldada Eestis tegutsevate juhendajate kujunemise tausta ning osutada võimalikele seostele nende kraadiõpingute kogemuste ja juhendamispraktika vahel

 17. Läbi raskuste tähtede poole: doktoritööde juhendajate kraadiõpingute kogemused ja nende seosed juhendamispraktikaga / Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen, Mari Karm

  2014-01-01

  Juhendamispraktikat analüüsiva uurimuse eesmärk on kirjeldada Eestis tegutsevate juhendajate kujunemise tausta ning osutada võimalikele seostele nende kraadiõpingute kogemuste ja juhendamispraktika vahel

 18. Tsiviilõiguslikud aspektid seoses rahvusvahelise lapserööviga lapsevanemate poolt : [bakalaureusetöö] / Hanna Kononov ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kai Härmand

  Kononov, Hanna

  2010-01-01

  Lapseröövi puudutavast õigusloomest rahvusvaheliselt (lapseröövi konventsioon, Brüsseli IIa määrus, ÜRO lapse õiguste konventsioon, vanema kohustuste konventsioon) ja Eesti õiguses (põhiseadus, lastekaitseseadus, perekonnaseadus), lapseröövi juhtumite analüüsist

 19. Tsiviilõiguslikud aspektid seoses rahvusvahelise lapserööviga lapsevanemate poolt : [bakalaureusetöö] / Hanna Kononov ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kai Härmand

  Kononov, Hanna

  2010-01-01

  Lapseröövi puudutavast õigusloomest rahvusvaheliselt (lapseröövi konventsioon, Brüsseli IIa määrus, ÜRO lapse õiguste konventsioon, vanema kohustuste konventsioon) ja Eesti õiguses (põhiseadus, lastekaitseseadus, perekonnaseadus), lapseröövi juhtumite analüüsist

 20. Eesti Akadeemiline Raamatukogu kuulutab eesti raamatu aasta ürituste sarjas ja seoses eesti nahkehistöökunstnike õpetaja Adele Reindorfi 100. sünniaastapäevaga välja näituskonkursi

  2000-01-01

  Objektiks on Endel Valk-Falgu Adele Reindorfile pühendatud vastne mälestusraamat 'Pärlikee' köidetuna erinevas teostuses. Tähtaeg 1. II 2001. Tööd pannakse välja A. Reindorfi tähtpäevanäitusel veebruaris 2001

 1. Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust lähtuvalt peavad kutseõppeasutused minema üle kompetentsuspõhisele õppele. Mis peaks sellega seoses muutuma teie koolis? / Raivo Niidas, Raili Laas, Riina Müürsepp, Arnold Pastak

  Niidas, Raivo

  2009-01-01

  Küsimusele vastavad: Tallinna Ehituskooli direktor Raivo Niidas, Luua Metsanduskooli aianduse valdkonna juhtivõpetaja Raili Laas, Pärnu Kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak

 2. Arhitektuuriuudised / Karen Jagodin

  Jagodin, Karen, 1982-

  2007-01-01

  Eramu Jaapanis (arh. büroo TNA Arhitektid) ja Itaalias (arh. Massimo Curzi). Elektrijaama territooriumi ümberplaneerimine Soomes Hanasaaris. Berliini Spandau linnaossa rajatud lasteaed "Pipi paradiis" (arh. büroo Baupiloten). Restoran Inglismaal Littlehamptoni rannikul (arh. Thomas Heatherwick ja Jane Wood)

 3. Talurahvahõbe / Kaalu Kirme

  Kirme, Kaalu, 1928-

  2005-01-01

  Talurahvahõbeda valdkonda kuuluvad uusajal 13. sajandi vallutuse eelseid kujunduslikke ja kunstilisi traditsioone jätkavad eesti soost ehteseppade tooted. 17. sajandil ehteseppade tegevus lõppes ja edaspidi jäi talurahvaehete valmistamine linnakullasseppade hooleks. Teisi hõbeesemeid suutsid muretseda Viru rannikul elavad randlased. Bibliofraafia lk. 455

 4. Põhja-Korea viibutas taas lõuna poole sõjarusikat / Hendrik Vosman

  Vosman, Hendrik

  2010-01-01

  Põhja-Korea rannikul toimusid suurtükiplahvatused, Lõuna-Korea teatel oli tõenäoliselt tegemist põhjakorealaste õppusega. Hiina hoiatas, et riigid hoiduksid ilma tema loata sõjalisest tegevusest Hiina majandusvetes. Lõuna-Korea ja USA alustavad mereväemanöövreid

 5. Arhitektuuriuudised / Karen Jagodin

  Jagodin, Karen, 1982-

  2007-01-01

  Eramu Jaapanis (arh. büroo TNA Arhitektid) ja Itaalias (arh. Massimo Curzi). Elektrijaama territooriumi ümberplaneerimine Soomes Hanasaaris. Berliini Spandau linnaossa rajatud lasteaed "Pipi paradiis" (arh. büroo Baupiloten). Restoran Inglismaal Littlehamptoni rannikul (arh. Thomas Heatherwick ja Jane Wood)

 6. Postmark Hiiu laevaehitajate ja meremeeste tunnustuseks / Elmo Viigipuu

  Viigipuu, Elmo

  2004-01-01

  Uus postmark tähistab 150 aasta möödumist Suursadamas ehitatud parklaeva Hioma reisist üle ekvaatori ja ümber Kap Hoorni neeme Peruu rannikule. Laeva ehitamisest, reisist. Margi kujundas Riho Luuse, eritempli ja postkaardi nr. 47 kujundas Lembit Lõhmus

 7. Ants Paju : Peipsi ranniku suurteks rikkusteks on tugev pere ja terve mõistus / Ants Paju ; interv. Jaan Lukas

  Paju, Ants, 1944-2011

  2007-01-01

  IRL kandidaat parlamendivalimistel toetab Jõgeva maavanema Aivar Koka ideed nimetada Jõgevamaa Kalevipoja tegude maaks, Peipsiäärse probleemidest, eesti-vene kogukonnast Peipsi rannikul. Vt. samas: Ants Paju, Isamaa ja Res Publica Liidu saadikukandidaat nr. 571 Jõgeva-Tartumaa valimispiirkonnas

 8. Maja nagu Bondi filmis / Andres Kurg

  Kurg, Andres, 1975-

  1999-01-01

  Walesi rannikule, rahvuspargi territooriumile projekteeritud maja on ühelt poolt mäe sisse sulatatud, mere poole avaneval küljel on maja üksainus ümara kontuuriga klaassein. Sümmeetriliselt ümber kamina organiseeritud siseruum on ühtne ja avar. Projekteerija: Future Systems, projekt 222.

 9. Põhja-Korea viibutas taas lõuna poole sõjarusikat / Hendrik Vosman

  Vosman, Hendrik

  2010-01-01

  Põhja-Korea rannikul toimusid suurtükiplahvatused, Lõuna-Korea teatel oli tõenäoliselt tegemist põhjakorealaste õppusega. Hiina hoiatas, et riigid hoiduksid ilma tema loata sõjalisest tegevusest Hiina majandusvetes. Lõuna-Korea ja USA alustavad mereväemanöövreid

 10. CWE : kuidas tarbida Eurorannikut / Triin Ojari

  Ojari, Triin, 1974-

  1998-01-01

  Coast Wise Europe projektist. CWE mõtte algataja - Rotterdami Arhitektuuriakadeemia arhitektuuriõppejõud Jan de Graaf. Eestist osalesid Veljo Kaasiku Kunstiakadeemia arhitektuuritudengid. Projekti juhtis Inga Raukas ja büroo 3+1 arhitektid. CWE atlasest. Eesti projektist, mis käsitleb 80 km pikkust rannikulõiku Paldiski ja Noarootsi poolsaare vahel.

 11. Estonia : [2010] / Allan Sikk

  Sikk, Allan, 1975-

  2011-01-01

  Ülevaade Eesti poliitika olulisematest sündmustest 2010. aastal, mille hulgas märgitakse skandaale erakondade rahaasjades, korruptsiooni seoses maamüügitehingutega, muutusi valimisseaduses seoses valimistega Euroopa Parlamenti

 12. Tallinn pokupajet zemlju dlja prokladki shosse Põhjaväil

  2007-01-01

  Seoses Russalkast Ahtri tänavani ulatuva tee-ehitusega seisab linnal ees 16 maaküsimuse lahendamine. Probleemidest seoses väila osaliselt merre ehitamisega. Kommenteerivad Alo Brandt ja Ain Valdmann

 13. Euroopa improviseerijate ansambel kutsus ainsaks külaliseks eesti muusiku / Taavi Kerikmäe ; interv. Kristina Kõrver

  Kerikmäe, Taavi, 1976-

  2005-01-01

  Improvisatsioonilise muusikaga tegutsevast organisatsioonist GRIM, sellega seoses toimunud Euroopa improviseerijate ansambli kontsertidest Prantsusmaal, ansamblist, intervjuu ansamblis osalenud eesti muusikuga

 14. Välisinvestorite õiguslikke probleeme Eestis : [bakalaureusetöö] / Kristi Lehtis ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andrus Siibak

  Lehtis, Kristi, 1978-

  2000-01-01

  Välisinvestorite probleemid seoses maa omandamisega (kinnisomandi üleandmise piirangud, maa omandamine hoonestusõiguse kaudu, piirangud maareformi seaduses), võrdlus Soome ja Lätiga, välisinvestorite probleemid seoses elamis- ja töölubadega, probleemid seoses äriühingutega, dividendide maksustamisega

 15. Arhitektuuriuudised / Karen Jagodin

  Jagodin, Karen, 1982-

  2007-01-01

  Mari Cucinella päikesepaneelidel töötav Pekingi uus ülikoolihoone. Arhitektuuristuudio Van der Merwe Miszewski projekteeritud eramu, mis koosneb kolmest, üksteisega risti asetsevast hooneosast, maastiku kujundaja Tarba Klitzner. Hiroaki Ohtani ribimaja 34 m2 suurusel krundil Kobes. AB Verstas Arkkitehdit Oy projekteeritud lahtise vahekäiguga saun. Gernot Hertli kuupjas eramaja romantilises Austria vanalinnas Waidhofen an der Ybbs. Pekka Mäki suvevilla Turu saarestiku kaljusel rannikul

 16. Nicaragua läheb võitlusesse näljaga / Allan Espenberg

  Espenberg, Allan

  2007-01-01

  Nicaragua on Haiti järel Ameerika vaeseim riik. Jaanuaris taas võimule tulles nimetas president Daniel Ortega oma valitsuse prioriteediks ja tähtsaimaks sotsiaalprogrammiks vaesuse likvideerimise, projekt käivitati riigi põhjaosas Atlandi ookeani rannikul Hondurase piiri ääres Raiti-Bocayu piirkonnas, mida peetakse kõige mahajäänumaks ja vaesemaks

 17. Arhitektuuriuudised / Karen Jagodin

  Jagodin, Karen, 1982-

  2007-01-01

  Mari Cucinella päikesepaneelidel töötav Pekingi uus ülikoolihoone. Arhitektuuristuudio Van der Merwe Miszewski projekteeritud eramu, mis koosneb kolmest, üksteisega risti asetsevast hooneosast, maastiku kujundaja Tarba Klitzner. Hiroaki Ohtani ribimaja 34 m2 suurusel krundil Kobes. AB Verstas Arkkitehdit Oy projekteeritud lahtise vahekäiguga saun. Gernot Hertli kuupjas eramaja romantilises Austria vanalinnas Waidhofen an der Ybbs. Pekka Mäki suvevilla Turu saarestiku kaljusel rannikul

 18. Nicaragua läheb võitlusesse näljaga / Allan Espenberg

  Espenberg, Allan

  2007-01-01

  Nicaragua on Haiti järel Ameerika vaeseim riik. Jaanuaris taas võimule tulles nimetas president Daniel Ortega oma valitsuse prioriteediks ja tähtsaimaks sotsiaalprogrammiks vaesuse likvideerimise, projekt käivitati riigi põhjaosas Atlandi ookeani rannikul Hondurase piiri ääres Raiti-Bocayu piirkonnas, mida peetakse kõige mahajäänumaks ja vaesemaks

 19. Oaasid üksilduse kõrbes / Rein Veidemann

  Veidemann, Rein, 1946-

  2012-01-01

  Mõtteid seoses 2011. aastal Eesti kultuuriministeeriumis vastu võetud otsusega broneerida osa rahvaraamatukogude raamatute ostuks eraldatavast eelarvelisest rahast kaasaja kirjanduse ja kultuuriajakirjanduse soetamiseks

 20. Kaitseministeeriumi juhtkond kahaneb

  2016-01-01

  Vabariigi valitsus kinnitas otsuse korraldada ümber Kaitseministeeriumi struktuur ja koosseis, millega seoses väheneb ministeeriumi juhtkond, sealhulgas kaotatakse ära kaitseinvesteeringute asekantsleri ametikoht.

 1. Eesti Kunstimuuseumi arendusdirektori ametikoha konkursitingimusi lugedes... / Ebe Nõmberg ; interv. Reet Varblane

  Nõmberg, Ebe

  2005-01-01

  KUMU tulevane arendusdirektor Ebe Nõmberg arendusdirektori ülesannetest kunstimuuseumis, senisest tööst kultuuriministeeriumi kunstinõunikuna, seoses kultuuriministri vahetusega kunsti rahastamisest jm.

 2. Konfiskeerimine haldussunnivahendina / Indrek Koolmeister

  Koolmeister, Indrek, 1949-

  1999-01-01

  Konfiskeerimise olemusest ja objektist, selle kohaldamisest juriidiliste isikute suhtes, konfiskeerimise ulatusest ja täitemenetlusest ning kolmandate isikute õigustest seoses asja konfiskeerimisega

 3. Mõningad vaatekohad Euroopa õiguse ja põhiseaduse vahekorrale: kas Euroopa Liit on riik? / Katrin Nyman-Metcalf

  Nyman-Metcalf, Katrin, 1963-

  2010-01-01

  Euroopa Liidu õiguse ja liikmesriikide põhiseaduse vahekorrast seoses põhiõiguste kaitsega. Saksa Liidukonstitutsioonikohtu praktikast, Euroopa Kohtu rollist, Lissaboni lepingust (2007) ja Euroopa Liidu õigusfilosoofiast

 4. Katoliku kirik avas end eestikeelse minikatekismuse kaudu / Vello Salo ; interv. Evelyn Kaldoja

  Salo, Vello, 1925-

  2008-01-01

  Intervjuu Vello Saloga seoses katoliku kiriku katekismuse kompendiumi eestikeelse tõlke ilmumisega. Rets. rmt.: Katoliku Kiriku Katekismuse kompendium. Tallinn : Eesti Apostellik Administratuur, 2008

 5. Kokkuostuhinda tõstnud EMEXis uputab vanametalliga / Krista Taim

  Taim, Krista

  2004-01-01

  AS Kuusakoski nime kandev endine EMEX on probleemide ees seoses liigse vanametalli hulgaga. Diagramm. Lisa: Eurodirektiivid kasvatavad vanametalli turumahte veelgi; Metallivargused järsult suurenenud

 6. Otsedemokraatia diskursused Riigikogus: rahvaalgatuse seadustamise menetlus aastatel 2003-2008 / Ero Liivik

  Liivik, Ero, 1971-

  2012-01-01

  Otsedemokraatiast seoses Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu mittevastavusega põhiseadusele, otsedemokraatia mõistest, selle rakendamisest Eestis aastatel 1923-2003, rahvaalgatuse seadustamise menetlusest Riigikogus 2003-2008. Tabelid

 7. Priske: olen lähtunud ainult riigi huvidest / Marika Priske ; intervjueerinud Andrus Karnau ; kommenteerinud Triin Bergmann

  Priske, Marika, 1966-

  2010-01-01

  Kaitsepolitseiamet ja riigiprokuratuur uurivad seoses riigi tee-ehitushangetega majandus- ja kommunikatsioonimisteeriumi kantslerit Marika Prisket ja maanteeameti juhti Tamur Tsäkkot. Kommenteerib Triin Bergmann

 8. Putin mängib jätkuvalt eurooplastega / Teresa de Sousa

  Sousa, Teresa de

  2007-01-01

  Autori arvates andis Mafras peetud EL-i ja Venemaa tippkohtumine Venemaa presidendile Vladimir Putinile võimaluse vastata Euroopa kriitikale seoses oma autoritaarsusega. Venemaa agressiivsest poliitikast

 9. Hispaania uus valitsus lõhub tasakaalu Euroopa Liidus / Urmas Kiil

  Kiil, Urmas

  2004-01-01

  Euroopa Liidu poliitika muutustest seoses Hispaania Rahvapartei ja tema juhi Jose Maria Aznari lahkumisega valitsusest ning sotsialistliku partei võimuletulekuga, eesotsas peaminister Jose Luis Zapateroga

 10. Hispaania uus valitsus lõhub tasakaalu Euroopa Liidus / Urmas Kiil

  Kiil, Urmas

  2004-01-01

  Euroopa Liidu poliitika muutustest seoses Hispaania Rahvapartei ja tema juhi Jose Maria Aznari lahkumisega valitsusest ning sotsialistliku partei võimuletulekuga, eesotsas peaminister Jose Luis Zapateroga

 11. U Portugalii dusha poeta / Ana Paula Zacarias ; interv. Aleksandr Shegedin

  Zacarias, Ana Paula

  2006-01-01

  Äsja avatud Portugali saatkonda juhtiv suursaadik Ana Paula Baptista Grade Zacarias jagab Portugali kogemusi seoses liitumisega Euroopa Liiduga. Eesti-Portugali suhted, suursaadiku esmamuljed Eestist

 12. Konfiskeerimine haldussunnivahendina / Indrek Koolmeister

  Koolmeister, Indrek, 1949-

  1999-01-01

  Konfiskeerimise olemusest ja objektist, selle kohaldamisest juriidiliste isikute suhtes, konfiskeerimise ulatusest ja täitemenetlusest ning kolmandate isikute õigustest seoses asja konfiskeerimisega

 13. CIA vangla uurimine juba raputab Leedut / Evelyn Kaldoja

  Kaldoja, Evelyn, 1980-

  2009-01-01

  Leedu julgeolekuameti juhi Povilas Malakauskase tagasiastumise tagamaadest ja president Dalia Grybauskaite tegevusest. Leedu suursaadiku Mecys Laurinkuse tagasikutsumisest Gruusiast seoses usalduse kaotusega

 14. Otsedemokraatia diskursused Riigikogus: rahvaalgatuse seadustamise menetlus aastatel 2003-2008 / Ero Liivik

  Liivik, Ero, 1971-

  2012-01-01

  Otsedemokraatiast seoses Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu mittevastavusega põhiseadusele, otsedemokraatia mõistest, selle rakendamisest Eestis aastatel 1923-2003, rahvaalgatuse seadustamise menetlusest Riigikogus 2003-2008. Tabelid

 15. Mõningad vaatekohad Euroopa õiguse ja põhiseaduse vahekorrale: kas Euroopa Liit on riik? / Katrin Nyman-Metcalf

  Nyman-Metcalf, Katrin, 1963-

  2010-01-01

  Euroopa Liidu õiguse ja liikmesriikide põhiseaduse vahekorrast seoses põhiõiguste kaitsega. Saksa Liidukonstitutsioonikohtu praktikast, Euroopa Kohtu rollist, Lissaboni lepingust (2007) ja Euroopa Liidu õigusfilosoofiast

 16. Putin mängib jätkuvalt eurooplastega / Teresa de Sousa

  Sousa, Teresa de

  2007-01-01

  Autori arvates andis Mafras peetud EL-i ja Venemaa tippkohtumine Venemaa presidendile Vladimir Putinile võimaluse vastata Euroopa kriitikale seoses oma autoritaarsusega. Venemaa agressiivsest poliitikast

 17. Hariduse silmakirjalikkus / Roman Kallas

  Kallas, Roman

  2005-01-01

  Eesti haridussüsteemis leiduvast silmakirjalikkusest ning mitmetest sellega seoses olevatest mõtte- ja käitumismallidest (sakraalsus, idealism, autoritaarsus, ideede laenamine genereerimise asemel jms)

 18. AviaBaltika accounts frozen by prosecutors

  2003-01-01

  President Rolandas Paksase valimiskampaania sponsorile Juri Borissovile kuuluva helikopterifirma Avia Baltika pangaarvete arestimisest seoses arvatava seadusevastase kopteriosade müügiga terrorismi toetavale Sudaanile

 19. Meditsiinireform ja selle mõju diabeetikutele

  2003-01-01

  Oktoobris 2002 jõustunud ravikindlustuse seadusest. Lisatud sotsiaalministrile saadetud kirjad seoses seadusemuudatustega ja artikkel ajalehest Postimees (2003) 16. apr. Lisa : kust leian oma endokrinoloogi : [haiglate loend

 20. Putin ja Bush pakuvad peaministreid / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2004-01-01

  Venemaa presidendi Vladimir Putini otsusest enne presidendivalimisi tagandada valitsus. USA presidendi George W. Bushi probleemist Haiti presidendi ja peaministri ametikohaga seoses riigis valitseva kriisiga

 1. Hariduse silmakirjalikkus / Roman Kallas

  Kallas, Roman

  2005-01-01

  Eesti haridussüsteemis leiduvast silmakirjalikkusest ning mitmetest sellega seoses olevatest mõtte- ja käitumismallidest (sakraalsus, idealism, autoritaarsus, ideede laenamine genereerimise asemel jms)

 2. Putin ja Bush pakuvad peaministreid / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2004-01-01

  Venemaa presidendi Vladimir Putini otsusest enne presidendivalimisi tagandada valitsus. USA presidendi George W. Bushi probleemist Haiti presidendi ja peaministri ametikohaga seoses riigis valitseva kriisiga

 3. U Portugalii dusha poeta / Ana Paula Zacarias ; interv. Aleksandr Shegedin

  Zacarias, Ana Paula

  2006-01-01

  Äsja avatud Portugali saatkonda juhtiv suursaadik Ana Paula Baptista Grade Zacarias jagab Portugali kogemusi seoses liitumisega Euroopa Liiduga. Eesti-Portugali suhted, suursaadiku esmamuljed Eestist

 4. Omavalitsused ja erakoolid teevad konstruktiivset koostööd

  2016-01-01

  Seoses uuest aastast kehtima hakkava erakoolide asutamise seadusega palus Haridus- ja Teadusministeerium viiel erakoolil ja kohalikul omavalitsusel kommenteerida, millised on nende omavahelised koostöösuhted

 5. Government teeters on edge of collapse / Aleksei Gunter

  Gunter, Aleksei, 1979-

  2005-01-01

  Valitsuses tekkinud kriisist seoses justiitsministri korruptsiooni vastu võitlemise programmiga. Lisa: Res Publica ja Keskerakond ühinesid Tallinnas. Tabel: Kohtade jagunemine erakondade vahel Riigikogus

 6. Kollektiivne turgu valitsev seisund - uus instituut Eesti konkurentsiõiguses / Hent Kalmo

  Kalmo, Hent, 1979-

  2008-01-01

  Euroopa ühenduste kohtute praktikast seoses kollektiivse turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega. Selle instituudi mõistest ja kolmest põhiosisest: kollektiivsusest, turgu valitsevast seisundist ja kuritarvitamisest

 7. Government teeters on edge of collapse / Aleksei Gunter

  Gunter, Aleksei, 1979-

  2005-01-01

  Valitsuses tekkinud kriisist seoses justiitsministri korruptsiooni vastu võitlemise programmiga. Lisa: Res Publica ja Keskerakond ühinesid Tallinnas. Tabel: Kohtade jagunemine erakondade vahel Riigikogus

 8. Priske: olen lähtunud ainult riigi huvidest / Marika Priske ; intervjueerinud Andrus Karnau ; kommenteerinud Triin Bergmann

  Priske, Marika, 1966-

  2010-01-01

  Kaitsepolitseiamet ja riigiprokuratuur uurivad seoses riigi tee-ehitushangetega majandus- ja kommunikatsioonimisteeriumi kantslerit Marika Prisket ja maanteeameti juhti Tamur Tsäkkot. Kommenteerib Triin Bergmann

 9. Muzei za Ratushei / Lev Livshits

  Лившиц, Лев, 1924-2013

  2003-01-01

  Tallinna Linnamuuseumi filiaali Raevangla Fotomuuseumi asukohatänava nimedest, hoonekompleksist. Fotograafia ajaloost maailmas ja Eestis seoses muuseumi eksponaatidega. Veidi pikemalt Charles Borchardti ja Jaan Rieti loomingust

 10. AviaBaltika accounts frozen by prosecutors

  2003-01-01

  President Rolandas Paksase valimiskampaania sponsorile Juri Borissovile kuuluva helikopterifirma Avia Baltika pangaarvete arestimisest seoses arvatava seadusevastase kopteriosade müügiga terrorismi toetavale Sudaanile

 11. Stubb : EL saavutas Gruusia kriisi ajal palju / Alexander Stubb ; interv. Liisi Poll

  Stubb, Alexander, 1968-

  2008-01-01

  Intervjuu Soome välisministri Alexander Stubbiga, kes vastab küsimustele, mis puudutavad Euroopa Liidu positsiooni seoses Venemaa agressiooniga Gruusias ja Soome seisukohti seoses NATOga. Euroliidu reaktsioon Venemaa agressioonile Gruusias oli poliitiliselt tugev ja majanduslikult nõrk, arvab ta

 12. Estonia : [2011] / Allan Sikk

  Sikk, Allan, 1975-

  2012-01-01

  Ülevaade Eesti poliitika olulisematest sündmustest 2011. aastal, mille hulgas on nii Riigikogu kui ka presidendi valimised, märgitakse skandaali ja korruptsiooni seoses viisavaba liikumise võimaldamisega Shengeni viisaruumis, muutused põhiseaduses seoses Kaitsejõudude ülemjuhataja koha kaotamisega

 13. Tallinn hakkab Põhjaväila tarvis maid ostma

  2007-01-01

  Seoses Russalkast Ahtri tänavani ulatuva tee-ehitusega seisab linnal ees 16 maaküsimuse lahendamine. Probleemidest seoses väila osaliselt merre ehitamisega ja väila lõpuniehitamiseks lammutada tulevad hooned. Kommenteerivad Alo Brandt ja Ain Valdmann

 14. Dopustimo li ubistvo radi iskusstva? / Jüri Arrak

  Arrak, Jüri, 1936-

  2005-01-01

  Artiklite "Kas kunsti nimel võib tappa?", "Sõnavõtt Eesti kultuurikonverentsil" ning "Muust ja sitast" tõlked Jüri Arraku esseekogumikust "Võsa, aas ja mägi" (Tallinn, 2003). Mõtteid kunsti nimel tapmise lubatavusest seoses taani shokikunstniku B. Norgaardi näitusega "Uus Euroopa" Tallinnas. Usu osast ja vaimsusest kunstis. Kriitikat seoses ekskrementide demonstreerimisega kunstina

 15. Stubb : EL saavutas Gruusia kriisi ajal palju / Alexander Stubb ; interv. Liisi Poll

  Stubb, Alexander, 1968-

  2008-01-01

  Intervjuu Soome välisministri Alexander Stubbiga, kes vastab küsimustele, mis puudutavad Euroopa Liidu positsiooni seoses Venemaa agressiooniga Gruusias ja Soome seisukohti seoses NATOga. Euroliidu reaktsioon Venemaa agressioonile Gruusias oli poliitiliselt tugev ja majanduslikult nõrk, arvab ta

 16. Short outlines of books by Estonian authors / Rutt Hinrikus, Janika Kronberg

  Hinrikus, Rutt, 1946-

  2000-01-01

  Andres Ehin. Alateadvus on alatasa purjus; Peeter Torop. Kultuurimärgid; Matt Barker. Sarah' jalad; Jaan Isotamm. Mina Johnny B.; Jaan Kaplinski. Silm. Hektor; Jaan Kaplinski. Kevad kahel rannikul ehk tundeline teekond Ameerikasse; Rein Raud. Pisiasjad, mis omavad tähtsust; Kerttu Rakke. Kalevipoeg; Elin Toona. Rõõm teeb taeva taga tuld; Veera Saar. Neid ammuseid aegu; Toomas Vint. Nädalavahetusel. Mängides; Varjatud ilus haigus : valik sajandilõpu eesti luuletajaid / koostanud Kajar Pruul; Viiu Härm. Duubel kaks

 17. Short outlines of books by Estonian authors / Rutt Hinrikus, Janika Kronberg

  Hinrikus, Rutt, 1946-

  2000-01-01

  Andres Ehin. Alateadvus on alatasa purjus; Peeter Torop. Kultuurimärgid; Matt Barker. Sarah' jalad; Jaan Isotamm. Mina Johnny B.; Jaan Kaplinski. Silm. Hektor; Jaan Kaplinski. Kevad kahel rannikul ehk tundeline teekond Ameerikasse; Rein Raud. Pisiasjad, mis omavad tähtsust; Kerttu Rakke. Kalevipoeg; Elin Toona. Rõõm teeb taeva taga tuld; Veera Saar. Neid ammuseid aegu; Toomas Vint. Nädalavahetusel. Mängides; Varjatud ilus haigus : valik sajandilõpu eesti luuletajaid / koostanud Kajar Pruul; Viiu Härm. Duubel kaks

 18. President presidendi vastu : Lennart Meri poolteist tõsist viga pangasaagas / Igor Gräzin

  Gräzin, Igor, 1952-

  2000-01-01

  Presidendi kompetentsist põhiseaduse järgi seoses Eesti Panga presidendikandidaadi ametisse nimetamisega. L. Meril ei olnud õigust jätta kinnitamata Eesti Panga Nõukogu poolt pakutud presidendikandidaati. Kommenteerivad Liia Hänni, Paul Varul

 19. Na odnu trubu menshe / Jekaterina Petra

  Petra, Jekaterina

  2005-01-01

  Seoses Balti elektrijaama energiablokkide rekonstrueerimise ja põlevkivi süütamise uue tehnoloogiaga alustati jaama ühe korstna demonteerimist. Töid teeb Saksa firma MB-Shornstein Betonabbruch Gmbh

 20. Ettevaatust - advokaat! : ehk ühe apellatsioonikaebuse uskumatud seiklused Tallinna linnas / Virkko Lepassalu

  Lepassalu, Virkko, 1971-

  2010-01-01

  Saksamaal elava keeletadlase Florence Lutkati kohtuasjast Viimsi vallavalitsuse vastu seoses Lutkatile kuuluva maja ja maa erastmisega perek. Klasile. F. Lutkati palgatud advokaadibüroo MAQS puudulikust tööst antud küsimuses

 1. Stigma abordi kaasus : ettepanek muuta karistusseadustiku eelnõu / Ants Nõmper

  Nõmper, Ants, 1977-

  2000-01-01

  Ebaõnnestunud abordist Stigma erakliinikus, sellele järgnenud Riigikohtu otsusest seoses ebaseadusliku abordiga. Reeglitevastasest ravist Eesti ja Saksa õiguskorra käsitluses. Aegumise instituudist karistusõiguses

 2. Tõnismäe apteek tänasest suletud / Merike Teder

  Teder, Merike

  2003-01-01

  Tõnismäe valveapteek lõpetas ajutiselt tegevuse seoses erimeelsustega rendilepingu asjus ruumide omaniku - Ida-Tallinna keskhaigla ja senise rentniku OÜ Heroica vahel. Uus rentnik AS Humax Invest avab apteegi paari kuu pärast

 3. Enim küsitud küsimused / Marku Lamp

  Lamp, Marku

  2007-01-01

  Metsaomanike küsimustele vastab seoses 1. jaan. 2007 kehtima hakanud uue metsaseadusega Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja kt. Marku Lamp. Lisatud: lubatud võõrpuuliigid ; metsaseadus, paragrahv 29, lõige 11 ; mis puuliiki kuhu istutada

 4. Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse avaldus

  1999-01-01

  Tallinna Vabaduse väljaku rekonstrueerimise ideekavandid pakuvad uusehitusi vanalinna. EMS soovitab enne projekteerima asumist tutvuda vanalinna muinsuskaitsealale projekteerimise eritingimustega. Seoses Vabaduse väljaku projektiga tekkivatest probleemidest

 5. V zashtshitu zdanija narvskoi Birzhi / Jüri Kuuskemaa

  Kuuskemaa, Jüri, 1942-

  2006-01-01

  Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse avaldus seoses Tartu Ülikooli Narva kolledzhi projektiga. Sisaldab retsensiooni projektile "Vihm" (autorid Katrin Koov, Indrek Peil, Siiri Vallner), mis on inspireeritud inglise skulptori Rachel Whitereadi loomingust

 6. Kas internet tapab paberlehed? / Matt Moore

  Moore, Matt

  2007-01-01

  Associated Pressi majandusajakirjanik uurib Euroopa nimekate väljaannete toimetajailt, kas paberlehtede sajanditepikkune ajalugu saab lõpu seoses internetiajakirjanduse ja tasuta ajalehtede plahvatusliku pealetungi tõttu

 7. Vene naftahiiu Jukose kasum kolmekordistus / Annika Matson

  Matson, Annika, 1976-

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 16. juuli lk. 19. Venek. autoriks ka Dmitri Fokin. Vene suurima naftakompanii Jukos puhaskasumist ja käibest. Kompanii juhi Mihhail Hodorkovski ülekuulamisest prokuratuuris seoses aktsiate omaniku Platon Lebedevi arreteerimisega

 8. Competitiveness of Estonian Economy : some Dilemmas Looming Ahead / Alari Purju

  Purju, Alari

  1999-01-01

  Eesti majandus on jõudnud avatud majanduse perioodist järgmisesse arenguetappi. Seoses sellega tõstatuvad probleemid praeguse makroökonoomilise strateegia seostamisest strukturaalsete reformidega. Eesti ühinemine Euroopa Liiduga

 9. Anarhistlik dokumentalistide rühm ärritab Eestit : Metsiku satiiriga soovitakse paljastada ühiskonna "mürgiseid" suundumusi / Ari Lahtenmäki ; tõlk. Livia Viitol

  Lahtenmäki, Ari

  2003-01-01

  Ajalehes "Helsingin Sanomat" avaldatud artikkel dokumentalistide grupi "Esto TV" kohta seoses skandaale põhjustanud Andres Maimiku, Rain Tolki ja Ken Saan filmi "Welcome To Estonia" avaliku linastusega Helsingis

 10. Zhenskii variant muzhskoi pofessii / Jevgeni Ashihmin

  Ashihmin, Jevgeni

  2007-01-01

  Seoses lähiajal Narva Kreenholmis ees seisvate koondamistega töötajatele uue eriala omandamiseks korraldavatest kursustest ja firma Amphenol tehasest, kus töötab hulgaliselt endisi Kreenholmi töötajaid

 11. Ot Gannibala do "Russkogo bunta" / Tatjana Mühlbeier

  Mühlbeier, Tatjana

  2000-01-01

  Eestis elanud legendaarsest A. Pushkini vaarisast Abram Hannibalist ja temaga seoses ka sama ajastut kujutavast vene režissööri Aleksandr Proshkini uuest ajaloolisest mängufilmist "Vene mäss" ("Russki bunt")

 12. Kadriorus jagati riiklikke autasusid / Tõnu Anton

  Anton, Tõnu, 1953-

  1999-01-01

  Seoses Eesti Vabariigi 81. aastapäevaga said Valgetähe teenetemärgid juristid Tõnu Anton, Rait Maruste, Kaido Pihlakas ja Luule Käis. Kommenteerib Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Tõnu Anton

 13. Suurenenud Euroopa Parlament värskendas juhtkonda

  2007-01-01

  Euroopa Parlament suurenes 53 saadiku võrra seoses Rumeenia ja Bulgaaria liitumisega, nüüd kuulub parlamenti 785 saadikut, nende seas kuus eestlast. Kvestorite valimisel sai enim toetust Põhja-Iirmaalt pärit James Nicholson

 14. Mõtteid kriisist ja arhitektuurist = Thoughts about the crisis and architecture / Vilen Künnapu

  Künnapu, Vilen, 1948-

  2010-01-01

  Inimeste elulaadi muutumisest seoses majanduskriisi ja suurte muutustega maailmas, arhitektuurist kriisi ajal ja pärast seda, kus ehitised hakkavad suhtlema koha energeetikaga, sisenedes taas kõiksusega seotud geomeetrilisse süsteemi

 15. Politsei otsis Anders Tsahkna kodu läbi / Inno Tähismaa

  Tähismaa, Inno, 1970-

  2004-01-01

  Seoses kriminaalmenetlusega selgitamaks Tallinna Diagnostikakeskuse 66,3 protsendi aktsiate võõrandamist OÜ-le Diagnostic Family, tehti 16. septembril 2004 Tallinna mitmes kontoris, sh A. Tsahkna kodus läbiotsimine

 16. Linnavalitsus müüs tudengite ateljeed maha / Katrin Nielsen

  Nielsen, Katrin

  2000-01-01

  Probleemidest seoses Academia Non Grata käsutuses olnud maja müümisega; Al Paldroki (Academia Gustaviana seltsi juhataja) ja Sulev Alajõe (Pärnu abilinnapea kultuuri ja hariduse alal) kommentaare

 17. Seanssõ dlja potselujev / Alina Zelimhanova

  Zelimhanova, Alina

  2005-01-01

  Kinos "Sõprus" näidatakse seoses Tallinna üliõpilaspäevadega 4 õhtul USA ja Korea filme, mille aluseks on koomiksid. Ka teistest "Sõpruse" seassidest ning kinopileti hindadest kinos "Kosmos" ja Coca Cola Plaza

 18. Arengusuunad inimõiguste kohtuliku kaitse Euroopa õiguses / Rait Maruste

  Maruste, Rait, 1953-

  2010-01-01

  Eesti osast Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIÕK) praktikas. EIÕK arengusuundadest seoses Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 14. protokolliga. Euroopa Liidu ühinemise probleemidest EIÕK-ga

 19. Tasuta muusika võrgust / Aleks Rebel

  Rebel, Aleks

  2000-01-01

  Kuna Internet pakub häid võimalusi tasuta muusika hankimiseks, on sellest saamas muusikatööstuse autoriõigusega seotud probleemide allikas. Autoriõiguste kaitsest ja piraatlusest seoses digitaalmuusika levikuga

 20. Mnogolikaja "Zolotaja maska" / Georgi Taratorkin ; interv. Ella Agranovskaja

  Taratorkin, Georgi

  2005-01-01

  Seoses 11.-16. okt. Tallinnas ja Tartus toimuva festivaliga "Kuldne mask Eestis" räägib näitleja ja festivali president G. Taratorkin festivali "Kuldne mask" ajaloost ja viimase XI festivali olulisematest lavastustest

 1. Zhenskii variant muzhskoi pofessii / Jevgeni Ashihmin

  Ashihmin, Jevgeni

  2007-01-01

  Seoses lähiajal Narva Kreenholmis ees seisvate koondamistega töötajatele uue eriala omandamiseks korraldavatest kursustest ja firma Amphenol tehasest, kus töötab hulgaliselt endisi Kreenholmi töötajaid

 2. Kui hoolid keskkonnast, anna sellest ka teistele teada / Liina Joller

  Joller, Liina

  2008-01-01

  Turundusharu, mis kasutab peamise argumendina just keskkonnasõbralikkust, on hakatud kutsuma roheliseks turunduseks (green marketing). Vt. samas: Vastutustundliku ettevõtluse ja rohelise turunduse seosed; E-dokumendid - lihtne viis keskkonda hoida

 3. Mõtteid kriisist ja arhitektuurist = Thoughts about the crisis and architecture / Vilen Künnapu

  Künnapu, Vilen, 1948-

  2010-01-01

  Inimeste elulaadi muutumisest seoses majanduskriisi ja suurte muutustega maailmas, arhitektuurist kriisi ajal ja pärast seda, kus ehitised hakkavad suhtlema koha energeetikaga, sisenedes taas kõiksusega seotud geomeetrilisse süsteemi

 4. Vom Verschwinden der Anwesenheit in der Demokratie. Präsenz als bedrohtes Fundament von Wahlrecht, Parteienrecht und Parlamentsrecht / Christoph Schönberger

  Schönberger, Christoph

  2016-01-01

  Demokraatia tagamisest isikliku kohalolekuga järjest virtuaalsemaks muutuvas maailmas ja seda just valimiste ja parteidega seoses. Kohalviibimine kui valimisõiguse, parlamendi- ja parteideõiguse riigiõiguslik fundament

 5. Mida on ettevõtjatel tarvis teada siirdehindadest? / Hiie Marrandi

  Marrandi, Hiie

  2007-01-01

  Tulumaksuseaduse muudatustest ja rahandusministri 10. nov. 2006. aasta määrusest nr. 53 seoses siirdehindadega, muudatustest TSD deklaratsioonivormis. Lisatud pressiteated: siirdehinnad MTA tähelepanu all; arusaamatu "maksuviktoriin" maksumaksjale

 6. Las koerad hauguvad, karavan liigub ikka edasi ehk Maanteeamet ja MTA "ruulivad" vaatamata Riigikohtu juhistele edasi / Vahur Kivistik, Janar Urres

  Kivistik, Vahur

  2016-01-01

  Riigikohtu lahendist 3-3-1-69-15 seoses Maksu- ja Tolliameti (MTA) ja Maanteeameti (MNT) koostööga eesmärgiga pidurdada 2009. a toodetud ja uuemate autode maaletoomisel toimuvaid käibemaksupettusi

 7. TSD lahtrimäng ehk maksude arvestamisest ja deklareerimisest / Gaily Kuusik

  Kuusik, Gaily

  2007-01-01

  Tulude deklareerimisest ja maksustamisest seoses palgatulu, juhatuse liikme tasu, välislähetuste, elatise, puhkuste, hüvitiste ja toetustega. Lisatud: MTA juhendmaterjalid tulumaksu kinnipidamise ja sotsiaalmaksu arvutamise kohta

 8. Maakondlik omavalitsusliit kohaliku omavalitsuse reformi kontekstis : [magistritöö] / Tõnis Roots ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Vallo Olle

  Roots, Tõnis

  2010-01-01

  KOV süsteemi reformimist tingivatest teguritest, põhiseaduslikest tingimustest, maakondlike omavalitsusliitude õiguslikust staatusest ja pädevusest kehtivas õiguskorras ja selle muudatustest seoses kohalike omavalitsuste reformiga

 9. When tough decisions must be made / Eriks Jekabsons ; interv. Aaron Eglitis

  Jekabsons, Eriks

  2005-01-01

  Läti siseminister Eriks Jekabsons skandaalist seoses lisarahade maksmisega kõrgematele politseinikele, politseinike töölt lahkumisest ning Boriss Berezovski ja Alexander Kazakovi riigist väljasaatmisest

 10. Euroopa Liidu lävel / Tiiu Sizova

  Sizova, Tiiu

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje : Okruzhajushtshaja Sreda 6. dets. lk. 1. Eesti keskkonnahoiu seisukohalt on Ida-Virumaa üks problemaatilisemaid piirkondi, ülesanded seoses rahvusvaheliste direktiivide täitmisega

 11. Birma sõjaline kildkond rahvusvahelisse kohtusse / Tunne Kelam

  Kelam, Tunne, 1936-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Linnaleht : Tartu 23. mai 2008, lk. 4. Euroopa Parlamendi saadik kutsub üles avaldama survet Birma valitsejaile, et nad avaksid riigi humanitaarabile seoses looduskatastroofiga, ning arvab, et Birmat valitsev kildkond tuleks anda Haagi rahvusvahelisse kriminaalkohtusse

 12. ESM asutamislepingu põhiseaduslikkus kui demokraatliku protsessi defitsiidi küsimus / Carri Ginter, Raul Narits

  Ginter, Carri, 1978-

  2012-01-01

  Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESMAL) õiguslikust olemusest ning sellest, millised on Eesti põhiseaduse täiendamise seaduse seosed kerkinud õigusliku küsimusega. ESMAL artikli 4 lõike 4 probleemkohtadest

 13. Kreenholm võitleb õiguse eest tööd teha / Julia Dmitrijeva

  Dmitrijeva, Julia

  2003-01-01

  Ilmunud ka: EAKL Teataja : Narodnaja Gazeta okt. lk. 2. Seoses massilise koondamisega korraldasid Kreenholmi töötajad Riigikogu hoone ees piketi. Ajalehes EAKL Teataja : Narodnaja Gazeta autor ka: Valentina Golubeva

 14. Vene erakond nõuab keeleinspektsiooni sulgemist

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 23. veebr. lk. 2. Vene Erakonna Eestis esimehe asetäitja Gennadi Afanasjev kinnitab, et erakond korraldab Jõhvis ja Tallinnas piketi seoses planeeritavate muudatustega keeleseaduses

 15. "Beverly Hills 90210" : kes mida teeb / Tiina Lepiste

  Lepiste, Tiina

  2003-01-01

  Aaron Spellingu produtseeritud ja 2000. aastal lõpetatud menuseriaalis "Beverly Hills 90210" osalenud näitlejate edaspidisest elust seoses plaaniga teha täispikk mängufilm "10 Year High School Reunion"

 16. Vaesusriski muutused Eestis / Ene-Margit Tiit

  Tiit, Ene-Margit, 1934-

  2006-01-01

  Seoses Eesti majanduse kiire arenguga tellis sotsiaalministeerium 2005. aastal uue tarbimiskaalude hinnangu, mille aluseks olid leibkonna eelarvehinnangu andmed aastaist 2000-2004 ning hinnati erineva struktuuriga leibkondade tarbimiskulutusi. Diagrammid. Graafikud

 17. Vaclav Havel avaldas president Ilvesele solidaarsust

  2007-01-01

  Tshehhi Vabariigi esimene president Vaclav Havel saatis president Toomas Hendrik Ilvesele ja Eesti rahvale toetusavalduse seoses viimase kuu jooksul toimunud Venemaa rünnakutega Eesti vastu. Ingl. k. lk. 12, pealk.: Havel supports Estonia

 18. Kas offshore on riigile kasulik või kahjulik? / Ivo Vanasaun

  Vanasaun, Ivo

  2003-01-01

  Autor vastab küsimustele, kuidas offshore'i ära tunda, miks Eesti ei ole madala maksumääraga piirkond ning missugused maksumuudatused on kavas seoses offshore'i piirkonnas registreeritud ettevõtetega

 19. Saateks / Arlette Elkaim-Sartre

  Elkaim-Sartre, Arlette

  2004-01-01

  Seletuseks Jean-Paul Sartre'i loengule "Eksistentsialism on humanism". Loeng oli vastus Sartre'i "Olemise ja eimiski" kriitikale. Seoses sellega tekkinud küsimusi käsitles ta hiljem teoses "Dialektilise mõistuse kriitika"

 20. Subsidiaarsuse põhimõte Euroopa Liidu õiguses : Eesti võimalused taotleda selle põhimõtte kaitsmist Euroopa Kohtus : [bakalaureusetöö] / Gaido Kreek ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Mailis Reps

  Kreek, Gaido

  2004-01-01

  Subsidiaarsuse põhimõtte õiguslik raamistik, uued tuuled Euroopa Liidu õiguses seoses subsidiaarsuse põhimõttega, Eesti kui liikmesriigi võimalused taotleda subsidiaarsuse põhimõtte kaitsmist Euroopa Kohtus

 1. Kas internet tapab paberlehed? / Matt Moore

  Moore, Matt

  2007-01-01

  Associated Pressi majandusajakirjanik uurib Euroopa nimekate väljaannete toimetajailt, kas paberlehtede sajanditepikkune ajalugu saab lõpu seoses internetiajakirjanduse ja tasuta ajalehtede plahvatusliku pealetungi tõttu

 2. Drella&The superstars : factory mole people / Anders Härm

  Härm, Anders, 1977-

  2009-01-01

  Andy Warholi elust ja tegevusest dekadentliku stuudio Silver Factory ja punkansambli Velvet Underground loomisel ning ka tema filmidest - Rotermanni soolalaos peetud loeng seoses näitusega "Andy Warhol. His art & life (1928-1987)

 3. Grobokopateli izlovtshiliss vozbudit dazhe Jevropu

  2007-01-01

  Euroopa Juudikongressi peasekretär Serge Cwajgenbaum saatis peaminister Andrus Ansipile kirja, milles avaldas muret seoses pronkssõduri võimaliku demonteerimisega. Tallinna abilinnapea Olga Sõtniku arvamus

 4. Praktiline filosoofia = Practical philosophy / Suzie Attiwill

  Attiwill, Suzie

  2015-01-01

  Artiklis käsitletakse sisearhitektuuri ja ruumikujunduse valdkonna teooria ja praktika arengut, tuues välja nendel arengutel põhinevad järeldused ja nende seose sisearhitekti ja disaineri elukutsetega

 5. Rae vallajuhte kahtlustatakse korruptsioonis / Kärt Anvelt

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2010-01-01

  Rae vallavanemat Veigo Gutmanni ja abivallavanemat Meelis Kasemaad kahtlustatakse selles, et osaledes Lehmja külas asuvate kinnistute detailplaneeringutega seotud otsustusprotsessides, varjasid nad oma varalisi huve seoses nimetatud kinnistutega

 6. Hea filmi seis ei ole sugugi lootusetu / Margit Tõnson

  Tõnson, Margit, 1978-

  2004-01-01

  Ajakirjanik peab aasta 2004 olulisteks sündmusteks filmi vallas dokfilmi "Vali kord", "Sõpruse" reorganiseerimist väärtfilmikinoks, aasia filmide jõudmist Eestis ekraanidele, eriti seoses PÖFFiga

 7. Eesti vajab kavalust / Imbi Paju, Stefan Brunow

  Paju, Imbi, 1959-

  2008-01-01

  Ajakirjanikud leiavad, et Eesti propaganda peaks seoses Venemaaga olema rafineeritum ning toetama eestivenelaste identiteeti nende venekeelsete kaudu, kes kannavad endas euroopalikke väärtusi ja on Eestile lojaalsed

 8. Teiseste andmete kasutamine turundusuuringutes / Rein Sirkel

  Sirkel, Rein

  2003-01-01

  Probleemidest, mis kerkivad üles seoses teiseste andmete kasutamisega, teiseste teabeallikate klassifitseerimise süsteemist Eesti tingimustes, teabeallikate praktilise kasutamise võimalustest turundusuuringu läbiviimisel. Skeem

 9. Brazauskas : Let's wait and see on Yukos

  2004-01-01

  Leedu peaminister Algirdas Brazauskas kutsus 5. juunil 2004 leedulasi üles säilitama rahu seoses Leedu suurima ettevõtte Mazheikiu Nafta omaniku Jukos majandusraskuste ja võimaliku pankrotistumisega

 10. Edinburghi festival kui kogemus / Riina Oruaas

  Oruaas, Riina

  2008-01-01

  Edinburghis toimuvast rahvusvahelisest teatri- ehk etenduskunstide festivalist Fringe 2008 (8. - 31. VIII 2008). Pikemalt mõningatest tantsu- ja sõnalavastusest ning teatrikriitikute tööst seoses festivaliga

 11. Euroliidu väikeriikidel läheb suurtest paremini / Harold James

  James, Harold

  2005-01-01

  Vanade Euroopa Liidu liikmesriikide hirmudest seoses Euroopa Liidu laienemisega. Ühenduse väikeriikide paindlikkus ja kohanemisvõime on taganud neile praeguses geopoliitilises ning majanduslikus keskkonnas edu

 12. Metal shipment raises frightening questions / Milda Seputyte

  Seputyte, Milda

  2005-01-01

  Leedu majandusministeerium lubas Vene ettevõttel eksportida Venemaale berülliumi, mida kasutatakse tuumapommide ja -reaktorite ehitamisel. Berülliumi transpordiga seoses on Leedul varemgi arusaamatusi esinenud

 13. A Tale of Two Cities : Valga and Valka celebrating reunification / Philip Birzulis

  Birzulis, Philip

  2008-01-01

  Valga ja Valka tähistasid linnadevahelise piiri kadumist seoses Schengeni õigusruumiga ühinemisega. Üritusel osalesid ka Eesti president Toomas Hendrik Ilves ja Läti president Valdis Zatlers. Vt. samas: History of Walk

 14. Into a flowering garden / Hanno Soans

  Soans, Hanno, 1974-

  2001-01-01

  Viimane projekt seeriast "Reformatsioon" oli tekstiinstallatsioon avalikus paigas seoses propagandaportselani näitusega Väliskunsti Muuseumis Tallinnas. Loosung "Me muudame kogu maailma õitsvaks aiaks" Kadrioru pargis. Kadrioru lossist kunstimuuseumina

 15. Arengusuunad inimõiguste kohtuliku kaitse Euroopa õiguses / Rait Maruste

  Maruste, Rait, 1953-

  2010-01-01

  Eesti osast Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIÕK) praktikas. EIÕK arengusuundadest seoses Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 14. protokolliga. Euroopa Liidu ühinemise probleemidest EIÕK-ga

 16. Zeljonaja blokada / Arseni Novenkov

  Novenkov, Arseni

  2006-01-01

  Keskkonnakaitse organisatsiooni Greenpeace aktivistid blokeerisid tankeri Probo Koala väljumise Paldiski sadamast. Skandaal laeva ümber puhkes seoses Elevandiluurannikule Abidjani sadamasse viidud väidetavalt mürgiste jäätmetega

 17. "Säästev Eesti 21" - teadmistepõhise Eesti tuumideestik / Ülo Kaevats

  Kaevats, Ülo, 1947-

  2004-01-01

  Autori hinnangul ainult uus terviklik innovaatiline arenguparadigma - ühteaegu riigi positsioon Euroopa Liidus - võimaldab meil saavutada hädavajaliku arengukiirenduse ja kaitsta väikekultuuri identiteeti. Skeem: Jätkusuutliku arengu dimensioonide vahelised seosed

 18. Orjastaja kirjutab talle sobivat ajalugu / Alfred Käärmann

  Käärmann, Alfred, 1922-2010

  2002-01-01

  Venemaa versioon "ajaloolisest tõest" seoses Baltikumi lülitamisega NSVLi koosseisu ja sellele järgnevate sündmustega. Tekstilõigud on võetud Igor Põhhalovi artiklist ajalehe Spetznaz Rossii selle aasta numbrist

 19. Zatlers issues ultimatum to government / Kate McIntosh

  McIntosh, Kate

  2009-01-01

  Läti president Valdis Zatlers teatas, et kui valitsus ei likvideeri tekkinud probleeme seoses valitsuse reorganiseerimisega, valimisseaduse muudatuste sisseviimisega ja riigi majandusliku arengu tagamisega, saadab ta parlamendi 31. märtsiks laiali.

 20. The relationship between organizational culture and individual values : a comparative study of Estonia and Finland / Jatta Kankaanranta-Jännäri

  Kankaanranta-Jännäri, Jatta

  2006-01-01

  Uuringu tulemustest selgus, et indiviidi väärtused on mõlemas kultuuris sarnased : kõige rohkem väärtustati perekonna turvalisust. Seevastu indiviidi väärtuste seosed organisatsioonikultuuriga on erinevad. Tabelid

 1. Meediaterrorist Chris Morris / Margit Tõnson

  Tõnson, Margit, 1978-

  2010-01-01

  Briti raadio- ja telesatiirik Christopher Morris ja tema (tele)tegemised seoses kinos Sõprus linastuva islamiäärmuslastest kõneleva komöödiafilmiga "Neli lõvi" (Suurbritannia 2010). Lisaks M. T. "Napid detailid eraelust"

 2. Oborona v period krizissa / Aleksandr Shegedin

  Shegedin, Aleksandr

  2008-01-01

  Valitsuse pressikonverentsil, kus viibisid peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja sotsiaalminister Maret Maripuu, selgus, et säästueelarve ei puuduta kaitseministeeriumi kulusid. Valitsuse seisukohtadest seoses Venemaa-Gruusia sõjalise konfliktiga

 3. Miks peab lõhkuma hägustunud piire? / Reelika Reinomägi

  Reinomägi, Reelika

  2007-01-01

  Kaasaegse tantsulavastuse ja teatri ühisosast, seoses festivaliga "Uus tants". Tantsuetendustest: Katrin Essensoni "Manusega mõtted", Mart Kangro "Start. Based on a True Story", Kaja Kannu "There are Laika Dogs Living in Estonia"

 4. Drella&The superstars : factory mole people / Anders Härm

  Härm, Anders, 1977-

  2009-01-01

  Andy Warholi elust ja tegevusest dekadentliku stuudio Silver Factory ja punkansambli Velvet Underground loomisel ning ka tema filmidest - Rotermanni soolalaos peetud loeng seoses näitusega "Andy Warhol. His art & life (1928-1987)

 5. Gottlieb Welte ja Eesti muusikud vallutasid Mainzi / Aino Siebert

  Siebert, Aino

  2008-01-01

  Seoses Eesti Vabariigi 90 aasta juubeli tähistamisega Saksamaal kultuuriürituste raames esinesid 30. märtsil Eesti päeval Mainzi maakonnamuuseumis pianist Triinu Kull-Boutahir ja laulja Triin Maran

 6. Thoughts on public urban space / Margit Mutso

  Mutso, Margit, 1966-

  2009-01-01

  Eesti linnaväljakute ja avaliku ruumi toimimisest ja mittetoimimisest seoses nende asukohaga. Analüüsitakse viimase viie aata jooksul loodud ja kavandatud väljakuid ja avalikku ruumi Tallinnas, Rakveres, Pärnus ja Tartus

 7. Subsidiaarsuse põhimõte Euroopa Liidu õiguses : Eesti võimalused taotleda selle põhimõtte kaitsmist Euroopa Kohtus : [bakalaureusetöö] / Gaido Kreek ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Mailis Reps

  Kreek, Gaido

  2004-01-01

  Subsidiaarsuse põhimõtte õiguslik raamistik, uued tuuled Euroopa Liidu õiguses seoses subsidiaarsuse põhimõttega, Eesti kui liikmesriigi võimalused taotleda subsidiaarsuse põhimõtte kaitsmist Euroopa Kohtus

 8. Stigma abordi kaasus : ettepanek muuta karistusseadustiku eelnõu / Ants Nõmper

  Nõmper, Ants, 1977-

  2000-01-01

  Ebaõnnestunud abordist Stigma erakliinikus, sellele järgnenud Riigikohtu otsusest seoses ebaseadusliku abordiga. Reeglitevastasest ravist Eesti ja Saksa õiguskorra käsitluses. Aegumise instituudist karistusõiguses

 9. Zatlers issues ultimatum to government / Kate McIntosh

  McIntosh, Kate

  2009-01-01

  Läti president Valdis Zatlers teatas, et kui valitsus ei likvideeri tekkinud probleeme seoses valitsuse reorganiseerimisega, valimisseaduse muudatuste sisseviimisega ja riigi majandusliku arengu tagamisega, saadab ta parlamendi 31. märtsiks laiali.

 10. Edinburghi festival kui kogemus / Riina Oruaas

  Oruaas, Riina

  2008-01-01

  Edinburghis toimuvast rahvusvahelisest teatri- ehk etenduskunstide festivalist Fringe 2008 (8. - 31. VIII 2008). Pikemalt mõningatest tantsu- ja sõnalavastusest ning teatrikriitikute tööst seoses festivaliga

 11. Talk of Russian-German pipeline still emotional

  2005-01-01

  Balti Assamblee on seisukohal, et Balti riikidesse on seoses Vene-Saksa gaasijuhtme rajamisega hoolimatult suhtutud ning tuleb näha ohtu Läänemere põhjas asuvas Teisest maailmasõjast pärinevas keemiarelvas

 12. Helsingi aktiivne kunstielu / Maria-Kristiina Soomre

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2001-01-01

  Helsingis Kiasmas heliinstallatsioon "Transience". John Wynne ja Michael Madseni kureeritud üritusse on kaasatud soome ja briti heliloojad ning kunstnikud. Helsingi linna kunstimuuseumis Tennispalatsis avatud fotokunstniku Andres Serrano näitusest, sellega seoses korraldatavast loenguseeriast.

 13. Enim küsitud küsimused / Marku Lamp

  Lamp, Marku

  2007-01-01

  Metsaomanike küsimustele vastab seoses 1. jaan. 2007 kehtima hakanud uue metsaseadusega Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja kt. Marku Lamp. Lisatud: lubatud võõrpuuliigid ; metsaseadus, paragrahv 29, lõige 11 ; mis puuliiki kuhu istutada

 14. Der Mythos von 1881 - eine notwendige Dekonstruktion / Cornelius Hasselblatt

  Hasselblatt, Cornelius, 1960-

  2013-01-01

  Eesti riigipiiri ja rahvuspiiride küsimusega seoses uuritakse Tsaar Aleksander III-le esitatud märgukirja ning selgitatakse igale ajastule iseloomulikku ajaloo rekonstrueerimise ja interpreteerimise probleemi

 15. Jazõk do demokrati ne dovedjot / Max van der Stoel

  Stoel, Max van der, 1924-2011

  1999-01-01

  OSCE vähemusrahvuste ülemkomissari Max van der Stoeli pöördumine Lennart Meri poole seoses riigikeele oskuse nõude sisseviimisega Riigikogu valimise ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusesse

 16. Avalik kiri jaanalinnule / Urmas Reinsalu

  Reinsalu, Urmas, 1975-

  2006-01-01

  Seoses Andrei Filatovile kodakondsuse taotlemisega ärimehe mõistest Venemaal ning Keskerakonna lepingust Ühtse Venemaaga. Tähtis on kokku leppida välis- ja ka sisepoliitilises doktriinis, et mitte riskida riigi julgeolekuga

 17. IRU/CEMT ühisuuring: raskeveokite juhtide vastu suunatud rünnakud

  2005-01-01

  Uuringu eesmärgiks on analüüsida veokijuhtide ja transpordiettevõtete juhtide kogemusi seoses rahvusvahelisi veoseid tegevate veokijuhtide vastu suunatud rünnakutega. Lisa: Turvakontrolli protseduuride loetelu veoettevõtte juhile

 18. Другие о нас

  2009-01-01

  Eesti 2008.a. dokumentaalfilmist "Fritsud ja blondiinid" (režissöör Arbo Tammiksaar, peategelased Tõnu Aav, Uldis Lieldidz, Algimantas Masiulis) seoses selle linastumisega Venemaa filmifestivalil "Kinošokk"

 19. Vom Verschwinden der Anwesenheit in der Demokratie. Präsenz als bedrohtes Fundament von Wahlrecht, Parteienrecht und Parlamentsrecht / Christoph Schönberger

  Schönberger, Christoph

  2016-01-01

  Demokraatia tagamisest isikliku kohalolekuga järjest virtuaalsemaks muutuvas maailmas ja seda just valimiste ja parteidega seoses. Kohalviibimine kui valimisõiguse, parlamendi- ja parteideõiguse riigiõiguslik fundament

 20. Virtuaalreaalsuse sensuaalne hõivamine / Raivo Kelomees

  Kelomees, Raivo, 1960-

  2007-01-01

  Mõtteid seoses Char Daviese (1954) virtuaalreaalsuse installatsiooni "Osmoos" nägemisega Montreali Moodsa Kunsti Muuseumis. Ka Heidi Tikka artiklist "Cyberspace - a feminist point of view". Ilmunud ka ajalehes "Sirp", 1997, 4. aprill

 1. Elu rindejoonel / Olari Koppel

  Koppel, Olari

  1999-01-01

  Leks Kindlustuse viletsatest majandusnäitajatest. Tabel: muutused Leks Kindlustuse omakapitalis seoses aktsiakapitali vähendamise ja uue emissiooniga; Leks Kindlustuse suuremad aktsionärid. Kommentaar Optiva Panga analüüsikeskuse juhatajalt Mari Tonsiverilt

 2. Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2006-01-01

  Eesti keele õppe seisust ja riiklikust korraldusest vene põhikoolis, koolilõpetajate eesti keele oskuse tasemest ning koolikorralduslikest muutustest aastatel 1997-2005 seoses eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga

 3. Findings in the alleged CIA prison / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Leedu parlamendi julgeolekukomitee kinnitas, et Leedus eksisteerisid CIA salavanglad, kuid ei ole kindlaks tehtud, kas seal on terrorismis kahtlustatavaid kinni hoitud. Leedu suursaadik Gruusias Mecys Laurinkus on ametist vabastatud seoses usalduse kaotusega

 4. Kaitsepolitsei tabas Pae tänava pommipanemistes kahtlustatava / Garel Püüa

  Püüa, Garel

  2005-01-01

  Kaitsepolitsei peadirektori Aldis Aluse ja riigiprokurör Margus Kurmi pressikonverentsist seoses isiku tabamisega, keda kaitsepolitsei kahtlustab plahvatuste korraldamises Tallinnas Pae tänavas. Lisa: Kaitsepolitsei edukas töö pommipanijate avastamisel

 5. Popkunsti topkunstnik: Kas Andy Warhol muutis kõike? = Top of the Pops: Did Andy Warhol change everything? / Louis Menandi

  Menandi, Louis, 1952-

  2016-01-01

  Essee ameerika popkunstnikust Andy Warholist. Avaldatakse seoses retrospektiivnäitusega "Andy Warhol. Elu pärast supipurki. Filmid, videokunst ja installatsioonid 1963-1986" Pärnu Muuseumis 2016. aastal

 6. Rae vallajuhte kahtlustatakse korruptsioonis / Kärt Anvelt

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2010-01-01

  Rae vallavanemat Veigo Gutmanni ja abivallavanemat Meelis Kasemaad kahtlustatakse selles, et osaledes Lehmja külas asuvate kinnistute detailplaneeringutega seotud otsustusprotsessides, varjasid nad oma varalisi huve seoses nimetatud kinnistutega

 7. Eesti Post ei saanud laenajate tuvastamisest keelduda / Dannar Leitmaa

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Eesti Post vastab kriitikale seoses kiirlaenuettevõtete klientide tuvastamisega, et isikutuvastamine on Eesti Posti hinnakirjaline teenus. Poliitikud nõuavad aru majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt, mille haldusesse Eesti Post kuulub. Lisa: SMS Laen ärritas Eesti Posti

 8. Salmonellabakter räsib Talleggi / Kristina Traks

  Traks, Kristina, 1976-

  2005-01-01

  Eesti suurimat linnulihatootjat Talleggi võib seoses salmonelloosi levikuga tabada miljonitesse kroonidesse ulatuv kahju ja ligi 30 000 kroonine rahatrahv. Diagramm: Tallegg vajus mullu kahjumisse. Lisa: Salmonella-bakter hävib kuumutades

 9. Eesti Post ei saanud laenajate tuvastamisest keelduda / Dannar Leitmaa

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Eesti Post vastab kriitikale seoses kiirlaenuettevõtete klientide tuvastamisega, et isikutuvastamine on Eesti Posti hinnakirjaline teenus. Poliitikud nõuavad aru majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt, mille haldusesse Eesti Post kuulub. Lisa: SMS Laen ärritas Eesti Posti

 10. Putinist liberaalsem, kuid mitte Gorbatshov / Kadri Liik

  Liik, Kadri, 1970-

  2008-01-01

  Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhataja analüüsib Venemaa poliitilise võimu eripära, suhteid lääneriikidega ja võrdleb Venemaa presidente seoses Vladimir Putini ametist lahkumisega ja Dmitri Medvedevi presidendiks saamisega

 11. Euroopa Liidus viibivate pikaajaliste elanike õiguslik staatus muutub / Martin Karro

  Karro, Martin

  2006-01-01

  Euroopa Liidu direktiivist (2003/109/EÜ), mille kohaselt on EL-s pikaajaliselt elavatel kolmandate riikide kodanikel võrdsed õigused liikmesriigi kodanikega. Ka muudatustest Eesti seadusandluses seoses direktiiviga

 12. Massihävitusrelvad Iraagis ei pruugi vastata tegelikkusele / Neeme Raud

  Raud, Neeme, 1969-

  2004-01-01

  Iraagis massihävitusrelvi otsiva USA relvastusgrupi juht David Kay astus tagasi, sest tema arvates on see tegevus tulutu. Suurbritannia peaministri Tony Blairi olukorrast seoses relvastusekspert David Kelly enesetapuga

 13. Euroopa Liit - väikese ärieliidi äriprojekt / Uno Silberg

  Silberg, Uno, 1964-

  2003-01-01

  Autor teeb ülevaate Euroopa Liidu liikmesriikide majanduskasvust ja maksukoormusest. Samas prognoosib autor Eesti kulutusi seoses liitumisega Euroopa Liiduga ja hindab Eesti majanduskasvu. Diagramm: Euroopa Liiduga liitumise hüpoteetilised tulud ja kulud aastas (% SKP-st)

 14. Ettevaatust - advokaat! : ehk ühe apellatsioonikaebuse uskumatud seiklused Tallinna linnas / Virkko Lepassalu

  Lepassalu, Virkko, 1971-

  2010-01-01

  Saksamaal elava keeletadlase Florence Lutkati kohtuasjast Viimsi vallavalitsuse vastu seoses Lutkatile kuuluva maja ja maa erastmisega perek. Klasile. F. Lutkati palgatud advokaadibüroo MAQS puudulikust tööst antud küsimuses

 15. Teiseste andmete kasutamine turundusuuringutes / Rein Sirkel

  Sirkel, Rein

  2003-01-01

  Probleemidest, mis kerkivad üles seoses teiseste andmete kasutamisega, teiseste teabeallikate klassifitseerimise süsteemist Eesti tingimustes, teabeallikate praktilise kasutamise võimalustest turundusuuringu läbiviimisel. Skeem

 16. The Baltic States and Moscow's 9 May Commemoration : Analysing Memory Politics in Europe / Eva-Clarita Onken

  Onken, Eva-Clarita

  2007-01-01

  Mälu roll kaasaegse Euroopa poliitikas, selle mõju riikidevahelistele kahepoolsetele suhetele ja Euroopa Liidu poliitikale seoses 2005. aasta 9. mail Moskvas toimunud Teise maailmasõja 60. aastapäeva pidustustega

 17. Kuriteokatse võrdlev käsitlus kriminaalkoodeksis ja karistusseadustikus : [bakalaureusetöö] / Vaho Vahkal ; Õigusinstituut ; juhendaja: Priit Pikamäe

  Vahkal, Vaho

  2002-01-01

  Kuriteokatse käsitlus kriminaalkoodeksis, karistusseadustikus, süüteokaitse käsitlemine Saksa õigusteoorias ja seosed Eesti karistusseadustikuga, süüteokatse alguse määratlemine, katse alguse käsitlemine karistusseadustikus

 18. Börs nutab taga Eesti Energia loobumist / Jaana Pikalev ; kommenteerinud Jürgen Ligi, Sandor Liive

  Pikalev, Jaana

  2010-01-01

  SEB privaatpanganduse osakonna strateeg Peeter Koppel, LHV Panga analüütik Sten Pisang, investor Stefan Andresson avaldavad arvamust seoses otsusega Eesti Energia veel mitte börsile viia. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi arvamus

 19. Kadriorus jagati riiklikke autasusid / Tõnu Anton

  Anton, Tõnu, 1953-

  1999-01-01

  Seoses Eesti Vabariigi 81. aastapäevaga said Valgetähe teenetemärgid juristid Tõnu Anton, Rait Maruste, Kaido Pihlakas ja Luule Käis. Kommenteerib Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Tõnu Anton

 20. Klein : üleilmastumiseks pole kütust / Naomi Klein ; interv. Nathan Gardels, tõlk. Külli-Riin Tigasson

  Klein, Naomi

  2008-01-01

  Energia kallinemise ja veokulude suurenemisega aeglustub globaliseerumine, Hiina muutub tarbimiskapitalismi omaksvõtuga sarnasemaks läänega ning lääs sarnaneb üha enam Hiinaga seoses kodanike vabaduse ohverdamisega jälgimistegevusele

 1. Ne speshite jego horonit / Stanislav F. Rostotski

  Rostotski, Stanislav F.

  2000-01-01

  Bondi-filmide minevikust ja oletatavast tulevikust seoses uue Bondi-filmiga "007 ja liiga kitsas maailm" ("The World Is Not Enough") : režissöör Michael Apted : Peaosas Pierce Brosnan : Suurbritannia - Ameerika Ühendriigid 1999

 2. Meediaterrorist Chris Morris / Margit Tõnson

  Tõnson, Margit, 1978-

  2010-01-01

  Briti raadio- ja telesatiirik Christopher Morris ja tema (tele)tegemised seoses kinos Sõprus linastuva islamiäärmuslastest kõneleva komöödiafilmiga "Neli lõvi" (Suurbritannia 2010). Lisaks M. T. "Napid detailid eraelust"

 3. Johnny Depp : "Sellise lõbu eest raha saamine on peaaegu et kriminaalne!" / Triin Thalheim

  Thalheim, Triin, 1982-

  2006-01-01

  Näitlejast seoses tema rolliga äsja esilinastunud Gore Verbinski piraaditriloogia teises filmis "Kariibi mere piraadid : Surnud mehe aardekirst" : Ameerika Ühendriigid 2006. Lisaks tutvustus ja filmitegemise fakte ""Kariibi mere piraatide" inspiratsiooniks oli Disneylandi atraktsioon"

 4. Vaesusriski muutused Eestis / Ene-Margit Tiit

  Tiit, Ene-Margit, 1934-

  2006-01-01

  Seoses Eesti majanduse kiire arenguga tellis sotsiaalministeerium 2005. aastal uue tarbimiskaalude hinnangu, mille aluseks olid leibkonna eelarvehinnangu andmed aastaist 2000-2004 ning hinnati erineva struktuuriga leibkondade tarbimiskulutusi. Diagrammid. Graafikud

 5. Egiptuse politsei otsib terroris kahtlustatavaid pakistanlasi / Alo Raun

  Raun, Alo, 1981-

  2005-01-01

  Egiptuse politsei otsib seoses Sharm el-Sheikis korraldatud pommiplahvatustega kuut pakistanlast. Politsei piiras ümber kaks beduiiniasulat ning vahistas sadakond inimest. Protestimarsist terrorirünnakute vastu

 6. Eesti Bachelard : [retseptsioonist] / Marek Tamm

  Tamm, Marek, 1973-

  2000-01-01

  Bibl. joonealustes märkustes. Seoses Gaston Bachelard'i teoste retseptsiooniga Eestis on artiklis nimetatud Aleksander Aspelit, Tõnu Kõivu, Haljand Udamit, Mati Unti (romaan "Sügisball") ja Mihkel Mutti

 7. Jõhvi teeb j'älle Tallinnale ära / Tiit Tuumalu

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2008-01-01

  Seoses Age Oksa balletikarjäärist loobumisega võiks Estonia teha sümboolse zhesti ja kutsuda nad oma lavale tantsima. Inglise Rahvuslikus Balletis tantsinud Age Oksa jaoks oli Estonia tema esimene koduteater

 8. Iskusstvo mezh dvuh mirov / Aleksandra Manukjan

  Manukjan, Aleksandra

  2001-01-01

  Tšehhi kaasaegsest kunstnikust Jiri Petrbok'ist (s. 1962) ja tema loomingust seoses tööde näitusega "Elulood juudi surnuaiast" Rakvere Kesklinna galeriis. Hiljem näidatakse ekspositsiooni Tallinnas.

 9. The CIA shadow on the outskirts of Vilnius / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2009-01-01

  Leedu võib olla esimene riik, kes tunnistab CIA vangla olemasolu oma territooriumil, kuna telekanali LNK TV andmetel tunnistasid seda mitmed ohvitserid. Poliitikutest, kes on vastanud küsimustele seoses CIA vanglaga

 10. CIA salalennud Euroopa õhuruumis meedia luubi all / Heiki Suurkask

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2005-01-01

  Euroopas on seoses CIA lennukite ebaseaduslike lendudega puhkenud skandaal, teema on päevakorral USA välisministri Condoleezza Rice'i kohtumistel Euroopa liidritega. Kaart: Kahtlaste isikute piinamislennud. Lisa: CIA lennukite numbrid avalikud

 11. Budapesti memorandumid julgeolekutagatiste kohta, 1994 / Leonid Kutšma, Boriss Jeltsin, John Major, William Clinton

  2014-01-01

  Ukraina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide president ning Ühendkuningriigi peaminister allkirjastasid 5. detsembril 1994 seoses Ukraina ühinemisega tuumarelvade tõkestamise lepinguga kolm memorandumit. Väljavõte

 12. Linnavalitsus müüs tudengite ateljeed maha / Katrin Nielsen

  Nielsen, Katrin

  2000-01-01

  Probleemidest seoses Academia Non Grata käsutuses olnud maja müümisega; Al Paldroki (Academia Gustaviana seltsi juhataja) ja Sulev Alajõe (Pärnu abilinnapea kultuuri ja hariduse alal) kommentaare

 13. Pinochet taas trellide taga / Kalev Vilgats

  Vilgats, Kalev

  2005-01-01

  Santiagos vahistati Tšiili endine diktaator Augusto Pinochet, keda süüdistatakse maksupettuses ja passide võltsimises seoses salajaste pangaarvetega, millel on hoiustatud miljoneid dollareid valenimede all USA-s ja teistes riikides

 14. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ja kompenseerimine ning sellega seotud kohtulikud vaidlused : [bakalaureusetöö] / Eve Lill ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kalle Merusk

  Lill, Eve

  1996-01-01

  Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise menetlus ja vaidlused, halduskohtu pädevus ja vaidluste liigid seoses õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimisega

 15. Prezident Horvatii : "Voinõ natshinajut ne ljudi" / Stjepan Mesic ; interv. Jevgenija Garanzha

  Mesic, Stjepan

  2003-01-01

  Horvaatia presidendi Stjepan Mesici visiit Eestisse. Visiidi eesmärk, suhtumine Iraagi sõjasse, suhted rahvusvahelise Haagi tribunaliga, lootused seoses Euroopa Liiduga liitumisel. S. Mesici eluloolised andmed

 16. Ves mir ispolnen komplimentov / Ljudmila Markina ; interv. Nikolai Hrustaljov

  Markina, Ljudmila

  2007-01-01

  Tretjakovi galerii osakonnajuhataja kunstiteadlase Ljudmila Markinaga muuseumitööst ja teaduslikust tööst, valitsejaportreedest ja õukonnakunstnikest seoses ettekandega Vene valitsejaportreede temaatikale pühendatud konverentsil Kadrioru Kunstimuuseumis

 17. Nefteeksportnõi potentsial Severo-Zapada / Juri Hromov

  Hromov, Juri

  2003-01-01

  Autor analüüsib Loode-Venemaa naftatootmise ja -ekspordi infrastruktuuri ning selle muutusi seoses plaaniga loobuda Balti riikide sadamate teenuste kasutamisest, ehitades naftajuhtmed Soome lahte ja Murmanski piirkonda

 18. Neftjanoi resurs estonskihh slantsev / Jevgeni Ašimin

  Ašimin, Jevgeni

  2008-01-01

  Narva Õlitehas laiendab tootmist seoses nõudluse suurenemisega põlevkiviõli järele maailmaturul, uuendab seadmeid ning investeerib keskkonnasäästlikku tehnoloogiasse. Lisa: Andmed Narva Õlitehase kohta

 19. Kui hoolid keskkonnast, anna sellest ka teistele teada / Liina Joller

  Joller, Liina

  2008-01-01

  Turundusharu, mis kasutab peamise argumendina just keskkonnasõbralikkust, on hakatud kutsuma roheliseks turunduseks (green marketing). Vt. samas: Vastutustundliku ettevõtluse ja rohelise turunduse seosed; E-dokumendid - lihtne viis keskkonda hoida

 20. Saateks / Arlette Elkaim-Sartre

  Elkaim-Sartre, Arlette

  2004-01-01

  Seletuseks Jean-Paul Sartre'i loengule "Eksistentsialism on humanism". Loeng oli vastus Sartre'i "Olemise ja eimiski" kriitikale. Seoses sellega tekkinud küsimusi käsitles ta hiljem teoses "Dialektilise mõistuse kriitika"

 1. The Bronze Soldier in Tallinn : a reminder of the lack of common history / Imbi Sooman

  Sooman, Imbi

  2009-01-01

  Taustast ja sündmustest aprillist augustini 2007. a. seoses pronkssõduri teisaldamisega Tallinnas; väljavõtteid ajakirjandusest ja internetist. Pronkssõduri tähendus eestlastele ja venelastele on erinev

 2. Как ресторан судился с представителями авторов и производителей фонограмм

  2009-01-01

  Kuidas restoran käis kohut autorite ja fonogrammitootjate esindajatega. Riigikohtu lahendist 3-1-1-72-09 (RT III 2009, 40, 304) seoses muusikakeskuse vahendusel raadiost edastatavate muusikateoste esitamisega

 3. O sobstvennõh strastjah dumat skutshno / Eha Komissarov ; interv. Nikolai Hrustaljov

  Komissarov, Eha, 1947-

  2003-01-01

  Kunstiajaloolase Eha Komissaroviga läti noorte kunstist seoses nende näituse ADAPTATION kinkimisega Eesti Kunstimuuseumile, noorte kunstnike olukorrast Eestis, loominguprotsessist ja kunstnikest praeguses maailmas, suhtumisest kaasaegsesse kunsti

 4. Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2006-01-01

  Eesti keele õppe seisust ja riiklikust korraldusest vene põhikoolis, koolilõpetajate eesti keele oskuse tasemest ning koolikorralduslikest muutustest aastatel 1997-2005 seoses eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga

 5. Kas nafta hind kukub 40 dollarile või tõuseb 70-80 dollarini? / John Mauldin

  Mauldin, John

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Finansovõi Menedzhment : infovõpusk nr. 11 veebr. lk. 19. Seoses nafta hinna langemisega soovib OPEC vähendada naftatootmist, kuid seni on soostunud tootmist piirama ainult Saudi Araabia

 6. God 1998-i : Groznõi prognoz astrologa / Aleksandr Shegedin

  Shegedin, Aleksandr

  2006-01-01

  1998. aasta Eestis: Reformierakonna esimehele Siim Kallasele esitati süüdistus seoses 10 miljoni dollari kadumisega Põhja-Eesti Pangast, parteid valmistusid parlamendivalimisteks ning puhkes tüli Vene ja Eesti õigeusu kiriku vahel

 7. Majandamise paradigma vahetus ja Eesti majanduspoliitika / Raivo Rajamäe

  Rajamäe, Raivo

  2005-01-01

  Autori hinnangul majanduspoliitilised vastuolud praeguses valitsuskoalitsioonis seoses riikliku riskikapitali fondi strateegia paikapanemisega näitavad ilmekalt, et Eesti riigil puudub tänapäevane nägemus Eesti konkurentsieelistest

 8. Eesti Vabariigi Riigikogule. Eesti Vabariigi Valitsusele

  2005-01-01

  Eesti Vabariigi terviklikkuse kaitse initsiatiivgrupi pöördumine seoses Eesti-Venemaa vahelise piirilepinguga. Alla kirjutanud: Ilmar Vananurm, Erwin Pari, Osvald Sasko, Lembit Lennuk, Georg Pelisaar ja Kalju Mätik

 9. Orjastaja kirjutab talle sobivat ajalugu / Alfred Käärmann

  Käärmann, Alfred, 1922-2010

  2002-01-01

  Venemaa versioon "ajaloolisest tõest" seoses Baltikumi lülitamisega NSVLi koosseisu ja sellele järgnevate sündmustega. Tekstilõigud on võetud Igor Põhhalovi artiklist ajalehe Spetznaz Rossii selle aasta numbrist

 10. The relationship between organizational culture and individual values : a comparative study of Estonia and Finland / Jatta Kankaanranta-Jännäri

  Kankaanranta-Jännäri, Jatta

  2006-01-01

  Uuringu tulemustest selgus, et indiviidi väärtused on mõlemas kultuuris sarnased : kõige rohkem väärtustati perekonna turvalisust. Seevastu indiviidi väärtuste seosed organisatsioonikultuuriga on erinevad. Tabelid

 11. Kaevanduse vastased murdsid Toompeale / Andrus Karnau

  Karnau, Andrus

  2005-01-01

  Virumaa Maidla, Mäetaguse, Sonda ja Rägavere vallaametnikud tahavad uute põlevkivi kaevanduste avamist takistada, kuna ohustatakse keskkonda, ning heidavad riigiametnikele ette nende käitumist seoses kaevandamislubade taotlustest teavitamisel

 12. Tretii Pribaltiiskii Front / Vladimir Fridljand

  Fridljand, Vladimir

  2005-01-01

  Eesti, Läti ja Leedu välisministrite kohtumisest Riias seoses presidentide otsusega Moskva 9. mai üritustes osalemise kohta. Balti riigid on tahtmatult avanud nn Teise maailmasõja kolmanda rinde, leiab autor

 13. Praktiline filosoofia = Practical philosophy / Suzie Attiwill

  Attiwill, Suzie

  2015-01-01

  Artiklis käsitletakse sisearhitektuuri ja ruumikujunduse valdkonna teooria ja praktika arengut, tuues välja nendel arengutel põhinevad järeldused ja nende seose sisearhitekti ja disaineri elukutsetega

 14. Johnny Depp : "Sellise lõbu eest raha saamine on peaaegu et kriminaalne!" / Triin Thalheim

  Thalheim, Triin, 1982-

  2006-01-01

  Näitlejast seoses tema rolliga äsja esilinastunud Gore Verbinski piraaditriloogia teises filmis "Kariibi mere piraadid : Surnud mehe aardekirst" : Ameerika Ühendriigid 2006. Lisaks tutvustus ja filmitegemise fakte ""Kariibi mere piraatide" inspiratsiooniks oli Disneylandi atraktsioon"

 15. Duma o jazõke / Igor Kalakauskas

  Kalakauskas, Igor

  2005-01-01

  Autor arutleb riikliku keelepoliitika üle Eestis seoses riiklikule programmile "Eesti keel ja rahvuslik mälu" 10 miljoni krooni eraldamisega ja venekeelsete koolide üleminekuga riigikeelsele õppele alates 2007. aastast

 16. Estonskije kubistõ Penzeskoi shkolõ / Mai Levin

  Levin, Mai, 1942-

  1998-01-01

  Eesti kubistidest - Eesti Kunstnikkude Rühmituse (1923) liikmetest ja Pensa kunstikoolis õppinutest (1914-16) seoses Tallinna Vene saatkonna galeriis avatud näitusega "Eesti kubistid. Penza koolkond".

 17. Kannatamine ja surm / Makarios Griniezakis ; kreeka keelest tõlkinud Regina-Maria Blauhut

  Griniezakis, Makarios

  2012-01-01

  Surmast ja surma uurimisest. Ettekanne II rahvusvahelisel konverentsil, mille teema oli "Hoolitsus surmaväravatae ees" ja mille korraldas Oikumeeniline Patriarhaat seoses hingehoiuga tervise valdkonnas. Konverents toimus Rodosel 12.-16. oktoobril 2011

 18. Budapesti memorandumid julgeolekutagatiste kohta, 1994 / Leonid Kutšma, Boriss Jeltsin, John Major, William Clinton

  2014-01-01

  Ukraina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide president ning Ühendkuningriigi peaminister allkirjastasid 5. detsembril 1994 seoses Ukraina ühinemisega tuumarelvade tõkestamise lepinguga kolm memorandumit. Väljavõte

 19. Kas nafta hind kukub 40 dollarile või tõuseb 70-80 dollarini? / John Mauldin

  Mauldin, John

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Finansovõi Menedzhment : infovõpusk nr. 11 veebr. lk. 19. Seoses nafta hinna langemisega soovib OPEC vähendada naftatootmist, kuid seni on soostunud tootmist piirama ainult Saudi Araabia

 20. Istorija vnov aktualna / Aleksandr Tšaplõgin

  Tšaplõgin, Aleksandr, 1964-

  2007-01-01

  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president Rene van der Linden kritiseeris Eestit seoses Teises maailmasõjas Saksa poolel sõdinute kokkutulekuga Sinimägedes. Parlamendiliikmete Marko Mihkelsoni, Peeter Kreitzbergi, Evelin Sepa ja Vladimir Velmani arvamusi

 1. Skorbim vmeste s vami / Vladimir Serebrovski

  Serebrovski, Vladimir

  1996-01-01

  Poliitiliste repressioonide läbi kannatanute abistamiseks loodud rahvusvaheline heategevusfond "Kronos". Pöördumine EV presidendi ja Eesti rahva poole seoses 1941.a. 14. juuni küüditamise aastapäevaga

 2. Iisraeli ühiskond on lõhenemas / Jüri Piirisild

  Piirisild, Jüri

  2004-01-01

  Iisraeli sisepinged seoses juhtkonna plaaniga juudi asunikud Gaza sektorist välja viia ning aastakümneid kestnud konflikt palestiinlastega on mõjutanud nii riigi majandust kui usaldust peaminister Ariel Sharoni vastu

 3. Istorija vnov aktualna / Aleksandr Tšaplõgin

  Tšaplõgin, Aleksandr, 1964-

  2007-01-01

  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president Rene van der Linden kritiseeris Eestit seoses Teises maailmasõjas Saksa poolel sõdinute kokkutulekuga Sinimägedes. Parlamendiliikmete Marko Mihkelsoni, Peeter Kreitzbergi, Evelin Sepa ja Vladimir Velmani arvamusi

 4. Klein : üleilmastumiseks pole kütust / Naomi Klein ; interv. Nathan Gardels, tõlk. Külli-Riin Tigasson

  Klein, Naomi

  2008-01-01

  Energia kallinemise ja veokulude suurenemisega aeglustub globaliseerumine, Hiina muutub tarbimiskapitalismi omaksvõtuga sarnasemaks läänega ning lääs sarnaneb üha enam Hiinaga seoses kodanike vabaduse ohverdamisega jälgimistegevusele

 5. Hea filmi seis ei ole sugugi lootusetu / Margit Tõnson

  Tõnson, Margit, 1978-

  2004-01-01

  Ajakirjanik peab aasta 2004 olulisteks sündmusteks filmi vallas dokfilmi "Vali kord", "Sõpruse" reorganiseerimist väärtfilmikinoks, aasia filmide jõudmist Eestis ekraanidele, eriti seoses PÖFFiga

 6. ABTG juhtumis sai õiguse maksuamet

  2004-01-01

  Tallinna ringkonnakohtu otsusest, millega jäeti rahuldamata ASi Adonis Baltic Timber Group (ABTG) kaebus maksu-ja tolliameti tegevuse peale seoses ettevõttele enammakstud käibemaksu tagastamise peatamisega revisjoni käigus

 7. Instrument või museaal? / Risto Lehiste

  Lehiste, Risto

  2010-01-01

  Muuseumide ning ühiskonna suhtumisest vanadesse muusikainstrumentidesse. Seoses Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis 30. septembril 2010 toimunud seminariga "Instrument või museaal? Ajalooliste pillide restaureerimine ning kasutamine muuseumis"

 8. A bona fide baby boom for the Baltics / Aleksei Gunter

  Gunter, Aleksei, 1979-

  2004-01-01

  Seoses jaanuaris alanud vanemahüvitise programmiga ennustatakse sel aastal sündide arvu tõusu. Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kommentaare. Tabel: Eesti rahvastikuandmed aprill 2003 - aprill 2004

 9. Eesti Bachelard : [retseptsioonist] / Marek Tamm

  Tamm, Marek, 1973-

  2000-01-01

  Bibl. joonealustes märkustes. Seoses Gaston Bachelard'i teoste retseptsiooniga Eestis on artiklis nimetatud Aleksander Aspelit, Tõnu Kõivu, Haljand Udamit, Mati Unti (romaan "Sügisball") ja Mihkel Mutti

 10. Jazõk do demokratii ne dovedjot / Max van der Stoel

  Stoel, Max van der, 1924-2011

  1999-01-01

  OSCE rahvusvähemuste komissari M. Stoel'i pöördumine president L. Meri poole seoses keeleseaduse muudatustega. Ilmunud ka: Molodjozh Estonii, 6. jaan. 1999, lk. 2; Russkii Telegraf, 11. jaan. 1999, lk. 14

 11. Jazõk do demokrati ne dovedjot / Max van der Stoel

  Stoel, Max van der, 1924-2011

  1999-01-01

  OSCE vähemusrahvuste ülemkomissari Max van der Stoeli pöördumine Lennart Meri poole seoses riigikeele oskuse nõude sisseviimisega Riigikogu valimise ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusesse

 12. Tootearendus, kvaliteet ja tervislikkus jäävad Talleggi trumpideks / Kalvar Kase

  Kase, Kalvar

  2004-01-01

  AS-i Tallegg juhatuse esimees ettevõtte tulevikuplaanidest seoses oma turupositsiooni säilitamisega kodumaisel kanalihaturul ning uute võimalustega EL-i turgudele sisenemiseks, investeeringutest tootmisliinide uuendamisse ning tootearendusse. Lisa: Fakte lihatarbimisest

 13. Merkel tahab lennundusele karmimaid turvameetmeid / Jan Jõgis-Laats

  Jõgis-Laats, Jan

  2010-01-01

  Saksamaa kantsler Angela Merkel tahab seoses hiljutiste ebaõnnestunud terrorirünnakutega ja tema büroosse jõudnud pommikahtlusega kirjadega kontrolli tugevdamist Euroopa-sisese kaubatranspordi üle

 14. HIV-infektsioon on seotud nakkuslike haigustega / Marika Kusnets

  Kusnets, Marika

  2004-01-01

  TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuse kolmepäevasel kursusel Tallinnas olid kõneks HIV-nakkuse seosed bakteriaalsete ja viiruslike nahahaigustega, parasitaarsete ja seenhaigustega, samuti nakkushaiguste ja seksuaalsel teel edasiantavate haigustega

 15. Popkunsti topkunstnik: Kas Andy Warhol muutis kõike? = Top of the Pops: Did Andy Warhol change everything? / Louis Menandi

  Menandi, Louis, 1952-

  2016-01-01

  Essee ameerika popkunstnikust Andy Warholist. Avaldatakse seoses retrospektiivnäitusega "Andy Warhol. Elu pärast supipurki. Filmid, videokunst ja installatsioonid 1963-1986" Pärnu Muuseumis 2016. aastal

 16. Venemaa kaebekiri Eesti peale / Sergei Lavrov

  Lavrov, Sergei

  2007-01-01

  Venemaa välisminister teatab oma kirjas Euroopa Liidu liikmesriikidele, et tema pöördumise põhjus on murettekitavad arengud seoses vabastajasõduri monumendiga Eestis. Kommenteerivad Sven Mikser ja Marko Mihkelson

 17. Prebõvanije v Jevrosojuze objazõvajet igrat po pravilam / Armands Gutmanis ; interv. Tatjana Komorskaja

  Gutmanis, Armands

  2004-01-01

  Intervjuu Läti saadikuga Leedus Baltimaade ühistest transpordiprojektidest ning konkurentsist, muutustest koostöös seoses liitumisega EL-iga, rahvusliku identiteedi säilimisest globaliseerumise käigus

 18. Problems of putting education to best use / Ellu Saar, Margarita Kazjulja

  Saar, Ellu

  2002-01-01

  Töökohtade jagunemisest tööturul erineva haridustasemega inimeste vahel ning probleemidest seoses omandatud hariduse mittepiisava ärakasutamisega töökohal. Erinevused erinevate etniliste gruppide puhul

 19. Problems of putting education to best use / Ellu Saar, Margarita Kazjulja

  Saar, Ellu

  2002-01-01

  Töökohtade jagunemisest tööturul erineva haridustasemega inimeste vahel ning probleemidest seoses omandatud hariduse mittepiisava ärakasutamisega töökohal. Erinevused erinevate etniliste gruppide puhul. Tabelid ja diagramm

 20. "Julia Timoshenko rasskazõvajet skazki, kak kogda-to Gorbatshov" / Gerhard Gnauck

  Gnauck, Gerhard

  2005-01-01

  Seoses majandusliku olukorra halvenemisega kasvab Krimmi elanike seas, kellest 70 protsenti moodustavad venelased, rahulolematus oranzhi revolutsiooni tulemustega ning suureneb nostalgia nõukogude aja järele. Rahulolematuse suurenemisele aitab kaasa ka Vene Musta mere laevastiku baseerumine Sevastoopolis

 1. Helsingi aktiivne kunstielu / Maria-Kristiina Soomre

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2001-01-01

  Helsingis Kiasmas heliinstallatsioon "Transience". John Wynne ja Michael Madseni kureeritud üritusse on kaasatud soome ja briti heliloojad ning kunstnikud. Helsingi linna kunstimuuseumis Tennispalatsis avatud fotokunstniku Andres Serrano näitusest, sellega seoses korraldatavast loenguseeriast.

 2. Eesti kriminaalõiguse arenguteed : kolmveerand sajandit esimese kriminaalseadustiku vastuvõtmisest / Georg Ambach

  Ambach, Georg, 1952-2006

  2004-01-01

  Karl Saarmannist ja tema teesidest seoses karistusseadustikuga ja tegevusest kriminaalreformi läbiviimisel. Karistusseadustiku eelnõu väljatöötamisest. Mag. iur. Georg Ambach on professor Karl Saarmanni Seltsi juhatuse esimees

 3. Talk of Russian-German pipeline still emotional

  2005-01-01

  Balti Assamblee on seisukohal, et Balti riikidesse on seoses Vene-Saksa gaasijuhtme rajamisega hoolimatult suhtutud ning tuleb näha ohtu Läänemere põhjas asuvas Teisest maailmasõjast pärinevas keemiarelvas

 4. Läänemere plankton käitub kaootiliselt / Tiit Kändler

  Kändler, Tiit, 1948-

  2008-01-01

  Matemaatilised mudelid ennustavad, et liikide omavahelised seosed, nagu võistlemine ja saagijaht, võivad tekitada kaose. Teadlaste eksperiment näitas, et Läänemere planktoni puhul ongi see nõnda

 5. Thoughts on public urban space / Margit Mutso

  Mutso, Margit, 1966-

  2009-01-01

  Eesti linnaväljakute ja avaliku ruumi toimimisest ja mittetoimimisest seoses nende asukohaga. Analüüsitakse viimase viie aata jooksul loodud ja kavandatud väljakuid ja avalikku ruumi Tallinnas, Rakveres, Pärnus ja Tartus

 6. Into a flowering garden / Hanno Soans

  Soans, Hanno, 1974-

  2001-01-01

  Viimane projekt seeriast "Reformatsioon" oli tekstiinstallatsioon avalikus paigas seoses propagandaportselani näitusega Väliskunsti Muuseumis Tallinnas. Loosung "Me muudame kogu maailma õitsvaks aiaks" Kadrioru pargis. Kadrioru lossist kunstimuuseumina

 7. Case C-182/15, Proceedings Relating to the Extradition of Aleksei Petruhhin / Filippo Fontanelli

  Fontanelli, Fillippo

  2017-01-01

  Euroopa Kohtu lahendist, mis puudutab Venemaa ametiasutuste poolt Läti ametiasutustele saadetud Eesti kodaniku Aleksei Petruhhini väljaandmise taotlust seoses narkootilise aine turustamise süüteoga

 8. Pankrotti taotleb ka Travel In / Andres Eilart

  Eilart, Andres

  2010-01-01

  Reisikorraldaja Travel In Tours esitas pankrotiavalduse. Tarbijakaitseamet on teinud firmale ettekirjutuse seoses võltsitud tagatisega ning on küsinud majandustegevuse registrist andmeid kõikide Eesti reisikorraldajate tagatiste kohta

 9. Mayoral controversy resurrects political hostility / Steven Paulikas

  Paulikas, Steven

  2004-01-01

  Vilniuse linnapea Arturas Zuokas kuulati üle seoses võimaliku häälteostmisega kohalike omavalitsuste valimistel. A. Zuokas peab ülekuulamise põhjuseks president Rolandas Paksase survet uurimisorganitele

 10. A bona fide baby boom for the Baltics / Aleksei Gunter

  Gunter, Aleksei, 1979-

  2004-01-01

  Seoses jaanuaris alanud vanemahüvitise programmiga ennustatakse sel aastal sündide arvu tõusu. Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kommentaare. Tabel: Eesti rahvastikuandmed aprill 2003 - aprill 2004

 11. Oborona v period krizissa / Aleksandr Shegedin

  Shegedin, Aleksandr

  2008-01-01

  Valitsuse pressikonverentsil, kus viibisid peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja sotsiaalminister Maret Maripuu, selgus, et säästueelarve ei puuduta kaitseministeeriumi kulusid. Valitsuse seisukohtadest seoses Venemaa-Gruusia sõjalise konfliktiga

 12. Iskusstvo mezh dvuh mirov / Aleksandra Manukjan

  Manukjan, Aleksandra

  2001-01-01

  Tšehhi kaasaegsest kunstnikust Jiri Petrbok'ist (s. 1962) ja tema loomingust seoses tööde näitusega "Elulood juudi surnuaiast" Rakvere Kesklinna galeriis. Hiljem näidatakse ekspositsiooni Tallinnas.

 13. Passions over the economy minister / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  Koolide remondiprojektiga seoses nõudis Leedu president Dalia Grybauskate majandusminister Dainius Kreivyse tagasiastumist, kuna projekti pidi teostama ettevõte, mille osanikuks on ka majandusministri ema. 8. märtsil teatas Dainius Kreivys oma tagasiastumisest

 14. A Tale of Two Cities : Valga and Valka celebrating reunification / Philip Birzulis

  Birzulis, Philip

  2008-01-01

  Valga ja Valka tähistasid linnadevahelise piiri kadumist seoses Schengeni õigusruumiga ühinemisega. Üritusel osalesid ka Eesti president Toomas Hendrik Ilves ja Läti president Valdis Zatlers. Vt. samas: History of Walk

 15. Majandamise paradigma vahetus ja Eesti majanduspoliitika / Raivo Rajamäe

  Rajamäe, Raivo

  2005-01-01

  Autori hinnangul majanduspoliitilised vastuolud praeguses valitsuskoalitsioonis seoses riikliku riskikapitali fondi strateegia paikapanemisega näitavad ilmekalt, et Eesti riigil puudub tänapäevane nägemus Eesti konkurentsieelistest

 16. Vaimne dotatsioon meediaikaldusele / Mari Sobolev

  Sobolev, Mari, 1968-

  1998-01-01

  Seoses Eesti Kunstimuuseumis toimunud näitusega "Medialization" 22.-23. nov. Eesti Kunstiakadeemias korraldatud meediakonverentsist 'Action ئ Reflection'. Korraldaja Ando Keskküla. Eric Kluitenbergi (Holland), Tapio Mäkela (Soome) ja Hanno Soansi ettekannetest. Avatud kanalist.

 17. Silmakirjalikkus kaastunde taga / Guy Verhofstadt

  Verhofstadt, Guy

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 30. oktoober lk. 8. Belgia peaminister Guy Verhofstadti avalik kiri, mille eesmärgiks on kutsuda inimesi üles uuendusmeelsetele tegudele seoses nov. lõpus Belgias toimuva teise rahvusvahelise globaliseerumisalase konverentsiga

 18. Mr Bean külvab taas segadust - sedapuhku Prantsusmaal puhates / Triin Tael

  Tael, Triin

  2007-01-01

  Koomik Rowan Atkinsoni loodud ja kehastatud Mr Beani tegelaskujust seoses filmi "Mr Beani puhkus" esilinastumisega. Lisaks fakte "Mr Beani lood on jõudnud 250 riiki" ja "Menukoomik vajus musta masendusse"

 19. Giorgione "Magav Venus" : inimene ja pildiruum / Linnar Priimägi

  Priimägi, Linnar, 1954-

  2001-01-01

  Giorgione'i maali "Magav Veenus" (1508/10) analüüs, mõjud ja seosed hilisemate Venustega kunstiajaloos ; Leonardo da Vinci "Mona Lisa" (1503/06) pilgu lahtimõtestamine ; kurtisanikultuur ja selle kajastamine maalikunstis.

 20. Börs nutab taga Eesti Energia loobumist / Jaana Pikalev ; kommenteerinud Jürgen Ligi, Sandor Liive

  Pikalev, Jaana

  2010-01-01

  SEB privaatpanganduse osakonna strateeg Peeter Koppel, LHV Panga analüütik Sten Pisang, investor Stefan Andresson avaldavad arvamust seoses otsusega Eesti Energia veel mitte börsile viia. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi arvamus

 1. Projekti Min-E-Max kohtumine Saksamaal / Katrin Arge

  Arge, Katrin

  2005-01-01

  Oktoobri keskel toimus Lõuna-Saksamaa väikelinnas Oberderdingenis Hispaania, Portugali, Ungari, Leedu, Eesti ja Saksamaa õpetajate kohtumine seoses Euroopa Liidu poolt rahastatava Comenius1 projektiga Min-E-Max (minimum energy input maximum output)

 2. "Beverly Hills 90210" : kes mida teeb / Tiina Lepiste

  Lepiste, Tiina

  2003-01-01

  Aaron Spellingu produtseeritud ja 2000. aastal lõpetatud menuseriaalis "Beverly Hills 90210" osalenud näitlejate edaspidisest elust seoses plaaniga teha täispikk mängufilm "10 Year High School Reunion"

 3. "Magnus" - esimene tõeliselt skandaalne Eesti film / Kristiina Davidjants

  Davidjants, Kristiina, 1974-

  2008-01-01

  Kadri Kõusaare filmi "Magnus" kohtuliku ärakeelamise valguses ka teistest Eesti filmidest, millel on olnud ekraanile tulekuga probleeme seoses neis kujutatud inimeste protestidega. Lisatud autori repliik "On Kõusaart tõesti vääriti mõistetud?"

 4. Neprazdnitshnõi etjud / Aleksandr Borissov

  Borissov, Aleksandr

  2000-01-01

  Mõtteid seoses vene kunstniku Pjotr Belovi tööde näitusega Tallinnas Vene saatkonna galeriis (totalitaarse režiimi ohvreid kujutavad maalid) : vene kunsti traditsioonist väljendada oma suhtumist tegelikkusesse.

 5. Hädas Pakistaniga / Jaan Kaplinski

  Kaplinski, Jaan, 1941-

  2007-01-01

  Autor ütleb Pakistaniga seoses, et demokraatlik riik on kahtlemata oma kodanikele ja ka naabritele parem kui diktatuur, ent ka diktatuur on parem kui riik, mis on lakanud toimimast. Tuumakonflikt India ja Pakistani vahel oleks katastroof tervele inimkonnale

 6. Энергетики готовятся к акциям на дорогах / Ирина Токарева

  Токарева, Ирина

  2009-01-01

  Narva energeetikute ametiühingu arvates ähvardab koondamine pooli energeetikuid. Seoses sellega kavatsetakse korraldada 21. okt. protestiaktsioon, sulgedes osa Tallinna maanteest Kreenholmi-Kangelaste ristmikust kuni linna väljasõiduteeni

 7. Kurioosne filmilavastaja Katariina kiriku seinte vahel

  2008-01-01

  Saksa filmirežissööri Ernst Lubitschi (1892-1947) filmidest, mis linastuvad Katariina kirikus seoses Tallinna Vanalinna Päevade raames toimuva Ernst Lubitschi filmide festivaliga "The Lubitsch Touch"

 8. Riigikogu arutas kaks päeva baltisakslastele vara tagastamist / Urmi Reinde

  Reinde, Urmi, 1953-

  2006-01-01

  Res Publica fraktsiooni algatatud eelnõust omandireformi aluste seaduse ʹ 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise kohta seoses baltisaksa 1941. a. ümberasujate vara tagastamisega. Lisatud: Janno Reiljani (Rahvaliit) sõnavõtt Riigikogus 17. mail 2006

 9. ESM asutamislepingu põhiseaduslikkus kui demokraatliku protsessi defitsiidi küsimus / Carri Ginter, Raul Narits

  Ginter, Carri, 1978-

  2012-01-01

  Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu (ESMAL) õiguslikust olemusest ning sellest, millised on Eesti põhiseaduse täiendamise seaduse seosed kerkinud õigusliku küsimusega. ESMAL artikli 4 lõike 4 probleemkohtadest

 10. Mayoral controversy resurrects political hostility / Steven Paulikas

  Paulikas, Steven

  2004-01-01

  Vilniuse linnapea Arturas Zuokas kuulati üle seoses võimaliku häälteostmisega kohalike omavalitsuste valimistel. A. Zuokas peab ülekuulamise põhjuseks president Rolandas Paksase survet uurimisorganitele

 11. Postimehes ilmunud intervjuu tekitas Gruusias valitsustüli / Hendrik Vosman

  Vosman, Hendrik

  2008-01-01

  Gruusia opositsioon nõuab peaminister Lado Gurgenidze tagasiastumist seoses 29. märtsil Postimehes ja 1. aprillil Postimees : na russkom jazõke ilmunud Igor Taro intervjuuga, kus Gurgenidze lubas tunnustada Kosovo iseseisvust

 12. Koos saavutab Brüsselis rohkem / Tõnis Kõiv

  Kõiv, Tõnis, 1970-

  2003-01-01

  Regioonide Komitee on Euroopa Liidu lepingu alusel loodud nõuandev organ, kuhu kuulus seni 222 kohalike omavalitsuste esindajat, seoses uute riikide lisandumisega see arv kasvab. Eesti esindajad regioonide Komitees

 13. Competitiveness of Estonian Economy : some Dilemmas Looming Ahead / Alari Purju

  Purju, Alari

  1999-01-01

  Eesti majandus on jõudnud avatud majanduse perioodist järgmisesse arenguetappi. Seoses sellega tõstatuvad probleemid praeguse makroökonoomilise strateegia seostamisest strukturaalsete reformidega. Eesti ühinemine Euroopa Liiduga

 14. Mõista mitte hukka mõista / Mario Sootna

  Sootna, Mario, 1962-

  2004-01-01

  Rahvaliidu põllumajandusministri Tiit Tammsaare tagasiastumisest seoses teraviljavarude vargusega ning rünnakutest siseminister Margus Leivo vastu julgeolekuvarude varguse avastamise ning tema poja narkoprobleemide tõttu

 15. Sen. Voinovich resolution condemning violence in Estonia passes the Senat

  2007-01-01

  USA senaatori George V. Voinovichi resolutsiooniga mõistis USA senat hukka Venemaa poolse vägivalla ning avaldas Eestile toetust seoses sündmustega, mis vallandusid Venemaa poolt Eesti vastu nn. pronkssõduri teisaldamisega

 16. Muinsuskaitsest Eesti Vabariigis 1920.-1930. aastatel Tallinna keskaegsete linnakindlustuste näitel / Ragnar Nurk

  Nurk, Ragnar

  2008-01-01

  Kindlustuste säilinud osadest ja nende kuuluvuse ning kasutamisega seonduvatest probleemidest. Haridusministeeriumis ja Tallinna Linnavalitsuses seoses ehitusprojektide kinnitamisega arutusel olnud juhtumitest. Konserveerimisest ja kasutusvõimaluste otsimisest (Paks Margareeta ja Kiek in de Kök)

 17. Name them and remember : Commemorating communism's victims / Edward Lucas

  Lucas, Edward

  2007-01-01

  Kommunismiohvrite mälestamisest. Autor viitab ka president Toomas Hendrik Ilvese ettepanekule rajada memoriaal Eesti kommunismiohvritele. T.H. Ilves kõneles sellest taas seoses 1944. a. septembris Eestit valitsenud Otto Tiefi valitsuse liikmete mälestamisega

 18. Instrument või museaal? / Risto Lehiste

  Lehiste, Risto

  2010-01-01

  Muuseumide ning ühiskonna suhtumisest vanadesse muusikainstrumentidesse. Seoses Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis 30. septembril 2010 toimunud seminariga "Instrument või museaal? Ajalooliste pillide restaureerimine ning kasutamine muuseumis"

 19. Azerbaidzhanõ u nas horosho zhivut / Alina Zelimhanova

  Zelimhanova, Alina

  2004-01-01

  Aserbaidžaani kaasmaalaste ühenduse esimehe, minister Nazim Ibrahimovi visiidist Eestisse, et arutada Eesti-Aserbaidžaani suhteid ning edasisi perspektiive seoses Eesti ühinemisega euroatlantiliste struktuuridega

 20. Rahvaraamatukogu seadus muudetud. Miks see vajalik oli? / Meeli Veskus

  Veskus, Meeli, 1953-

  2007-01-01

  1. mail 2007 jõustunud rahvaraamatukogu seaduse muutmise seadusest, rahvaraamatukogu ülesannete täpsustamisest seoses töökeskkonna muutumisega, raamatukogu juhtimise ja juhi haridusnõuete muutmisest

 1. Miks peab lõhkuma hägustunud piire? / Reelika Reinomägi

  Reinomägi, Reelika

  2007-01-01

  Kaasaegse tantsulavastuse ja teatri ühisosast, seoses festivaliga "Uus tants". Tantsuetendustest: Katrin Essensoni "Manusega mõtted", Mart Kangro "Start. Based on a True Story", Kaja Kannu "There are Laika Dogs Living in Estonia"

 2. Salmonellabakter räsib Talleggi / Kristina Traks

  Traks, Kristina, 1976-

  2005-01-01

  Eesti suurimat linnulihatootjat Talleggi võib seoses salmonelloosi levikuga tabada miljonitesse kroonidesse ulatuv kahju ja ligi 30 000 kroonine rahatrahv. Diagramm: Tallegg vajus mullu kahjumisse. Lisa: Salmonella-bakter hävib kuumutades

 3. The Baltic States and Moscow's 9 May Commemoration : Analysing Memory Politics in Europe / Eva-Clarita Onken

  Onken, Eva-Clarita

  2007-01-01

  Mälu roll kaasaegse Euroopa poliitikas, selle mõju riikidevahelistele kahepoolsetele suhetele ja Euroopa Liidu poliitikale seoses 2005. aasta 9. mail Moskvas toimunud Teise maailmasõja 60. aastapäeva pidustustega

 4. Другие о нас

  2009-01-01

  Eesti 2008.a. dokumentaalfilmist "Fritsud ja blondiinid" (režissöör Arbo Tammiksaar, peategelased Tõnu Aav, Uldis Lieldidz, Algimantas Masiulis) seoses selle linastumisega Venemaa filmifestivalil "Kinošokk"

 5. The Bronze Soldier in Tallinn : a reminder of the lack of common history / Imbi Sooman

  Sooman, Imbi

  2009-01-01

  Taustast ja sündmustest aprillist augustini 2007. a. seoses pronkssõduri teisaldamisega Tallinnas; väljavõtteid ajakirjandusest ja internetist. Pronkssõduri tähendus eestlastele ja venelastele on erinev

 6. Euroliidu väikeriikidel läheb suurtest paremini / Harold James

  James, Harold

  2005-01-01

  Vanade Euroopa Liidu liikmesriikide hirmudest seoses Euroopa Liidu laienemisega. Ühenduse väikeriikide paindlikkus ja kohanemisvõime on taganud neile praeguses geopoliitilises ning majanduslikus keskkonnas edu

 7. Jevrope perekrõli trubu

  2007-01-01

  Valgevene kontserni Belneftehim korraldusel katkestati Vene naftatransiit Poolasse, Saksamaale ja Ukrainasse naftajuhtme Druzhba kaudu. Valgevene välisministeeriumi pressisekretäri Andrei Popovi, Vene kompanii Transneft presidendi Semjon Vainshtoki, Euroopa Komisjoni seisukohti seoses transiidi katkemisega

 8. Padari määrus tõi maksmata arved ja tigedad ametnikud / Mirko Ojakivi

  Ojakivi, Mirko

  2009-01-01

  Presidendi kantseleil, ministeeriumidel ja teistel riigieelarvest väljamakseid tegevatel asutustel on probleeme seoses väljamaksete piiramisega. Selgitab rahandusministeeriumi pressiesindaja Piret Seeman. Lisatud karikatuur president Toomas Hendrik Ilvesest

 9. Eesti kriminaalõiguse arenguteed : kolmveerand sajandit esimese kriminaalseadustiku vastuvõtmisest / Georg Ambach

  Ambach, Georg, 1952-2006

  2004-01-01

  Karl Saarmannist ja tema teesidest seoses karistusseadustikuga ja tegevusest kriminaalreformi läbiviimisel. Karistusseadustiku eelnõu väljatöötamisest. Mag. iur. Georg Ambach on professor Karl Saarmanni Seltsi juhatuse esimees

 10. The Moscow Times kajastab Peeter Simmi filmi "Georg" valmimist / Ave Randviir

  Randviir, Ave, 1981-

  2006-01-01

  Seoses sellega, et Peeter Simmi mängufilmi "Georg" võtted toimusid ka Moskvas, kirjutas ajakirjanik Aleksander Braterski pikemalt ka Georg Otsast ning P. Simm räägib samas ka oma filmi kontseptsioonist

 11. Mnogolikaja "Zolotaja maska" / Georgi Taratorkin ; interv. Ella Agranovskaja

  Taratorkin, Georgi

  2005-01-01

  Seoses 11.-16. okt. Tallinnas ja Tartus toimuva festivaliga "Kuldne mask Eestis" räägib näitleja ja festivali president G. Taratorkin festivali "Kuldne mask" ajaloost ja viimase XI festivali olulisematest lavastustest

 12. Rahvaraamatukogu seadus muudetud. Miks see vajalik oli? / Meeli Veskus

  Veskus, Meeli, 1953-

  2007-01-01

  1. mail 2007 jõustunud rahvaraamatukogu seaduse muutmise seadusest, rahvaraamatukogu ülesannete täpsustamisest seoses töökeskkonna muutumisega, raamatukogu juhtimise ja juhi haridusnõuete muutmisest

 13. Koos saavutab Brüsselis rohkem / Tõnis Kõiv

  Kõiv, Tõnis, 1970-

  2003-01-01

  Regioonide Komitee on Euroopa Liidu lepingu alusel loodud nõuandev organ, kuhu kuulus seni 222 kohalike omavalitsuste esindajat, seoses uute riikide lisandumisega see arv kasvab. Eesti esindajad regioonide Komitees

 14. Vaimne dotatsioon meediaikaldusele / Mari Sobolev

  Sobolev, Mari, 1968-

  1998-01-01

  Seoses Eesti Kunstimuuseumis toimunud näitusega "Medialization" 22.-23. nov. Eesti Kunstiakadeemias korraldatud meediakonverentsist 'Action ئ Reflection'. Korraldaja Ando Keskküla. Eric Kluitenbergi (Holland), Tapio Mäkela (Soome) ja Hanno Soansi ettekannetest. Avatud kanalist.

 15. Virtuaalreaalsuse sensuaalne hõivamine / Raivo Kelomees

  Kelomees, Raivo, 1960-

  2007-01-01

  Mõtteid seoses Char Daviese (1954) virtuaalreaalsuse installatsiooni "Osmoos" nägemisega Montreali Moodsa Kunsti Muuseumis. Ka Heidi Tikka artiklist "Cyberspace - a feminist point of view". Ilmunud ka ajalehes "Sirp", 1997, 4. aprill

 16. Feministid põõsas / Olev Remsu

  Remsu, Olev, 1947-

  1996-01-01

  Feminismist seoses ameerika filmiga 'Striptiis' ("Striptease", re̓issöör Andrew Bergman, USA 1996). Vastukaja: Kivimaa, Katrin. Feminist tuleb põõsast välja // Eesti Päevaleht. - 1996. - 4. dets. - Lk. 7

 17. Otvetstvennost karikaturista / Gado

  Gado

  2006-01-01

  Tansaania päritolu karikaturisti GADO (Godfrey Mwampembwa) seisukohti seoses hiljutise karikatuurisõjaga Taanis avaldatud islamiusulisi solvavate karikatuuride pärast. Illustratsiooniks üks GADO karikatuur

 18. Mr Bean külvab taas segadust - sedapuhku Prantsusmaal puhates / Triin Tael

  Tael, Triin

  2007-01-01

  Koomik Rowan Atkinsoni loodud ja kehastatud Mr Beani tegelaskujust seoses filmi "Mr Beani puhkus" esilinastumisega. Lisaks fakte "Mr Beani lood on jõudnud 250 riiki" ja "Menukoomik vajus musta masendusse"

 19. Eesti Vabariigi Riigikogule. Eesti Vabariigi Valitsusele

  2005-01-01

  Eesti Vabariigi terviklikkuse kaitse initsiatiivgrupi pöördumine seoses Eesti-Venemaa vahelise piirilepinguga. Alla kirjutanud: Ilmar Vananurm, Erwin Pari, Osvald Sasko, Lembit Lennuk, Georg Pelisaar ja Kalju Mätik

 20. Tsooni väravas esitleti Tarkovskile pühendatud kassetti

  2011-01-01

  Andres Lõo esitles kultuurikilomeetri Katla väravas kogumik-kassetti "Stalking Stalker", millele on koondatud režissöör Andrei Tarkovski maailma filmiklassikasse kuuluva "Stalkeri" seosed - esseed, fotod ja muusika

 1. Giorgione "Magav Venus" : inimene ja pildiruum / Linnar Priimägi

  Priimägi, Linnar, 1954-

  2001-01-01

  Giorgione'i maali "Magav Veenus" (1508/10) analüüs, mõjud ja seosed hilisemate Venustega kunstiajaloos ; Leonardo da Vinci "Mona Lisa" (1503/06) pilgu lahtimõtestamine ; kurtisanikultuur ja selle kajastamine maalikunstis.

 2. Azerbaidzhanõ u nas horosho zhivut / Alina Zelimhanova

  Zelimhanova, Alina

  2004-01-01

  Aserbaidžaani kaasmaalaste ühenduse esimehe, minister Nazim Ibrahimovi visiidist Eestisse, et arutada Eesti-Aserbaidžaani suhteid ning edasisi perspektiive seoses Eesti ühinemisega euroatlantiliste struktuuridega

 3. Peaks Venemaa tükeldama / Rein Taagepera

  Taagepera, Rein, 1933-

  2001-01-01

  Ettekanne "Should Russia Break Up" Ameerika Politoloogia Ühingu aastakoosolekul Washingtonis 3.septembril 2000.a. Venemaa majanduslik ja poliitiline olukord seoses kolme revolutsiooni toimumisega: demokratiseerimine, turumajanduse sissetoomine ning dekoloniseerimine. Venemaa territoriaalse arengu võimalused

 4. Kalli hobi ohver: Vello Lõugas sai pistiseks BMW / Holger Roonemaa

  Roonemaa, Holger

  2010-01-01

  Tallinna liikluskorralduse osakonna juhataja Vello Lõugas on kinni võetud seoses kahtlusega korduvas pistisevõtmises, samuti on kaitsepolitsei kinni pidanud kolm ärimeest, keda süüdistatakse pistise andmises

 5. Rahumeelne rinpotche külvab pingeid / Krister Kivi

  Kivi, Krister, 1975-

  2005-01-01

  Tartu Ülikool ootab audoktoriks valitud dalai-laamat 1. detsembril tiitlit vastu võtma. Eesti peaministril ja presidendil puudub võimalus ametlikult dalai-laamaga kohtuda seoses 1994. a. allkirjastatud ühisdeklaratsiooniga

 6. Birma sõjaline kildkond rahvusvahelisse kohtusse / Tunne Kelam

  Kelam, Tunne, 1936-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Linnaleht : Tartu 23. mai 2008, lk. 4. Euroopa Parlamendi saadik kutsub üles avaldama survet Birma valitsejaile, et nad avaksid riigi humanitaarabile seoses looduskatastroofiga, ning arvab, et Birmat valitsev kildkond tuleks anda Haagi rahvusvahelisse kriminaalkohtusse

 7. Problems of putting education to best use / Ellu Saar, Margarita Kazjulja

  Saar, Ellu

  2002-01-01

  Töökohtade jagunemisest tööturul erineva haridustasemega inimeste vahel ning probleemidest seoses omandatud hariduse mittepiisava ärakasutamisega töökohal. Erinevused erinevate etniliste gruppide puhul

 8. Problems of putting education to best use / Ellu Saar, Margarita Kazjulja

  Saar, Ellu

  2002-01-01

  Töökohtade jagunemisest tööturul erineva haridustasemega inimeste vahel ning probleemidest seoses omandatud hariduse mittepiisava ärakasutamisega töökohal. Erinevused erinevate etniliste gruppide puhul. Tabelid ja diagramm

 9. Mõista mitte hukka mõista / Mario Sootna

  Sootna, Mario, 1962-

  2004-01-01

  Rahvaliidu põllumajandusministri Tiit Tammsaare tagasiastumisest seoses teraviljavarude vargusega ning rünnakutest siseminister Margus Leivo vastu julgeolekuvarude varguse avastamise ning tema poja narkoprobleemide tõttu

 10. Hagi tagamine ja esialgne õiguskaitse tsiviilasjades: rahvusvaheline mõõde / Gea Lepik, Maarja Torga

  Lepik, Gea, 1989-

  2013-01-01

  Kaitsemeetmete kohaldamine Eesti kohtute poolt välisriigis asuva vara või isikute suhtes. Kaitsemeetmed seoses välisriigis toimuva kohtumenetlusega. Välisriigi kohtute kohaldatud kaitsemeetmete Eestis tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine

 11. Sakste vara: Eesti peaks õppima Poola kogemusest / Helle Kalda

  Kalda, Helle, 1950-

  2009-01-01

  Poolas on jõutud seisukohale, et Poola riik ei pea Saksamaale ümberasunutele vara tagastama. Riigikogu liikme arvates peaks Eesti mitte kandma kulutusi, vaid hoopis küsima Saksamaalt kompensatsiooni seoses baltisakslaste varaga kantavate kulutuste katteks

 12. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ja kompenseerimine ning sellega seotud kohtulikud vaidlused : [bakalaureusetöö] / Eve Lill ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kalle Merusk

  Lill, Eve

  1996-01-01

  Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise menetlus ja vaidlused, halduskohtu pädevus ja vaidluste liigid seoses õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimisega

 13. Limits of free speech to be tested / Matt Kovalick

  Kovalick, Matt

  2003-01-01

  Euroopa Inimõiguste Kohtu arupärimisest Leedu justiitsministeeriumile seoses sõnavabaduse väidetava rikkumisega Danute Balsyte-Lideikiene poolt välja antud 2000. aasta Leedu kalendri konfiskeerimisel, mis levitas natsionalistlikke ideid

 14. When tough decisions must be made / Eriks Jekabsons ; interv. Aaron Eglitis

  Jekabsons, Eriks

  2005-01-01

  Läti siseminister Eriks Jekabsons skandaalist seoses lisarahade maksmisega kõrgematele politseinikele, politseinike töölt lahkumisest ning Boriss Berezovski ja Alexander Kazakovi riigist väljasaatmisest

 15. Kaevanduse vastased murdsid Toompeale / Andrus Karnau

  Karnau, Andrus

  2005-01-01

  Virumaa Maidla, Mäetaguse, Sonda ja Rägavere vallaametnikud tahavad uute põlevkivi kaevanduste avamist takistada, kuna ohustatakse keskkonda, ning heidavad riigiametnikele ette nende käitumist seoses kaevandamislubade taotlustest teavitamisel

 16. Finantsinspektsiooni juht Raul Malmstein : me ei ole kellegi leeris / Raul Malmstein, Kilvar Kessler ; interv. Mikk Salu

  Malmstein, Raul, 1961-

  2008-01-01

  Finantsinspektsiooni juht selgitab, mida inspektsioon veel uurib seoses SEB likviidsusfondiga, ning toob näiteid inspektsiooni tegevusest tarbijate aitamiseks. Inspektsiooni juhatuse liige, jurist selgitab, et seadus lubab euro konverteerimisel kasutada kommertskurssi

 17. Projekti Min-E-Max kohtumine Saksamaal / Katrin Arge

  Arge, Katrin

  2005-01-01

  Oktoobri keskel toimus Lõuna-Saksamaa väikelinnas Oberderdingenis Hispaania, Portugali, Ungari, Leedu, Eesti ja Saksamaa õpetajate kohtumine seoses Euroopa Liidu poolt rahastatava Comenius1 projektiga Min-E-Max (minimum energy input maximum output)

 18. Name them and remember : Commemorating communism's victims / Edward Lucas

  Lucas, Edward

  2007-01-01

  Kommunismiohvrite mälestamisest. Autor viitab ka president Toomas Hendrik Ilvese ettepanekule rajada memoriaal Eesti kommunismiohvritele. T.H. Ilves kõneles sellest taas seoses 1944. a. septembris Eestit valitsenud Otto Tiefi valitsuse liikmete mälestamisega

 19. Siseteabe väärkasutamise keeld Eestis : [bakalaureusetöö] / Marianna Nõmmik ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kilvar Kessler

  Nõmmik, Marianna

  2009-01-01

  Siseteabe väärkasutamise reguleerimise arengutest Eestis ja Euroopa Liidus, siseteabe kasutamisest insaideri poolt, emitendi kohustustest seoses siseteabe käitlemisega, väärkasutamise tagajärgedest

 20. Kivisildnik võttis järgmiseks hambusse Papa Jannseni / Sven Kivisildnik ; interv. Kaarel Kressa

  Kivisildnik, Sven, pseud., 1964-

  2006-01-01

  Seoses oma näidendi "Johann Woldemar Jannsen ehk Rahvavaenlase hind" esietendusega 16. mail L. Koidula Muuseumis Mart Viisitamme nimelise Pauerpointi Teatri esituses. Arvamusi Kivisildniku kohta avaldavad Berk Vaher ja Karl Martin Sinijärv

 1. Na odnu trubu menshe / Jekaterina Petra

  Petra, Jekaterina

  2005-01-01

  Seoses Balti elektrijaama energiablokkide rekonstrueerimise ja põlevkivi süütamise uue tehnoloogiaga alustati jaama ühe korstna demonteerimist. Töid teeb Saksa firma MB-Shornstein Betonabbruch Gmbh

 2. Egiptuse politsei otsib terroris kahtlustatavaid pakistanlasi / Alo Raun

  Raun, Alo, 1981-

  2005-01-01

  Egiptuse politsei otsib seoses Sharm el-Sheikis korraldatud pommiplahvatustega kuut pakistanlast. Politsei piiras ümber kaks beduiiniasulat ning vahistas sadakond inimest. Protestimarsist terrorirünnakute vastu

 3. Las koerad hauguvad, karavan liigub ikka edasi ehk Maanteeamet ja MTA "ruulivad" vaatamata Riigikohtu juhistele edasi / Vahur Kivistik, Janar Urres

  Kivistik, Vahur

  2016-01-01

  Riigikohtu lahendist 3-3-1-69-15 seoses Maksu- ja Tolliameti (MTA) ja Maanteeameti (MNT) koostööga eesmärgiga pidurdada 2009. a toodetud ja uuemate autode maaletoomisel toimuvaid käibemaksupettusi

 4. Mida on ettevõtjatel tarvis teada siirdehindadest? / Hiie Marrandi

  Marrandi, Hiie

  2007-01-01

  Tulumaksuseaduse muudatustest ja rahandusministri 10. nov. 2006. aasta määrusest nr. 53 seoses siirdehindadega, muudatustest TSD deklaratsioonivormis. Lisatud pressiteated: siirdehinnad MTA tähelepanu all; arusaamatu "maksuviktoriin" maksumaksjale

 5. TSD lahtrimäng ehk maksude arvestamisest ja deklareerimisest / Gaily Kuusik

  Kuusik, Gaily

  2007-01-01

  Tulude deklareerimisest ja maksustamisest seoses palgatulu, juhatuse liikme tasu, välislähetuste, elatise, puhkuste, hüvitiste ja toetustega. Lisatud: MTA juhendmaterjalid tulumaksu kinnipidamise ja sotsiaalmaksu arvutamise kohta

 6. "Säästev Eesti 21" - teadmistepõhise Eesti tuumideestik / Ülo Kaevats

  Kaevats, Ülo, 1947-

  2004-01-01

  Autori hinnangul ainult uus terviklik innovaatiline arenguparadigma - ühteaegu riigi positsioon Euroopa Liidus - võimaldab meil saavutada hädavajaliku arengukiirenduse ja kaitsta väikekultuuri identiteeti. Skeem: Jätkusuutliku arengu dimensioonide vahelised seosed

 7. Pankrotti taotleb ka Travel In / Andres Eilart

  Eilart, Andres

  2010-01-01

  Reisikorraldaja Travel In Tours esitas pankrotiavalduse. Tarbijakaitseamet on teinud firmale ettekirjutuse seoses võltsitud tagatisega ning on küsinud majandustegevuse registrist andmeid kõikide Eesti reisikorraldajate tagatiste kohta

 8. President presidendi vastu : Lennart Meri poolteist tõsist viga pangasaagas / Igor Gräzin

  Gräzin, Igor, 1952-

  2000-01-01

  Presidendi kompetentsist põhiseaduse järgi seoses Eesti Panga presidendikandidaadi ametisse nimetamisega. L. Meril ei olnud õigust jätta kinnitamata Eesti Panga Nõukogu poolt pakutud presidendikandidaati. Kommenteerivad Liia Hänni, Paul Varul

 9. Suurenenud Euroopa Parlament värskendas juhtkonda

  2007-01-01

  Euroopa Parlament suurenes 53 saadiku võrra seoses Rumeenia ja Bulgaaria liitumisega, nüüd kuulub parlamenti 785 saadikut, nende seas kuus eestlast. Kvestorite valimisel sai enim toetust Põhja-Iirmaalt pärit James Nicholson

 10. Politsei otsis Anders Tsahkna kodu läbi / Inno Tähismaa

  Tähismaa, Inno, 1970-

  2004-01-01

  Seoses kriminaalmenetlusega selgitamaks Tallinna Diagnostikakeskuse 66,3 protsendi aktsiate võõrandamist OÜ-le Diagnostic Family, tehti 16. septembril 2004 Tallinna mitmes kontoris, sh A. Tsahkna kodus läbiotsimine

 11. Tolko silõ v professii kuznetsa malo / Sirle Sommer-Kalda

  Sommer-Kalda, Sirle, 1974-

  2004-01-01

  Sepatööst ja sepakunsti õppimise võimalustest Eestis ja Rootsis seoses rahvusvahelise näituse "RaudTuli" avamisega Narva muuseumis. Kommenteerivad näituse kuraator Ivar Feldmann ja rootsi sepp Michael Maasing

 12. "Julia Timoshenko rasskazõvajet skazki, kak kogda-to Gorbatshov" / Gerhard Gnauck

  Gnauck, Gerhard

  2005-01-01

  Seoses majandusliku olukorra halvenemisega kasvab Krimmi elanike seas, kellest 70 protsenti moodustavad venelased, rahulolematus oranzhi revolutsiooni tulemustega ning suureneb nostalgia nõukogude aja järele. Rahulolematuse suurenemisele aitab kaasa ka Vene Musta mere laevastiku baseerumine Sevastoopolis

 13. Findings in the alleged CIA prison / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Leedu parlamendi julgeolekukomitee kinnitas, et Leedus eksisteerisid CIA salavanglad, kuid ei ole kindlaks tehtud, kas seal on terrorismis kahtlustatavaid kinni hoitud. Leedu suursaadik Gruusias Mecys Laurinkus on ametist vabastatud seoses usalduse kaotusega

 14. Limits of free speech to be tested / Matt Kovalick

  Kovalick, Matt

  2003-01-01

  Euroopa Inimõiguste Kohtu arupärimisest Leedu justiitsministeeriumile seoses sõnavabaduse väidetava rikkumisega Danute Balsyte-Lideikiene poolt välja antud 2000. aasta Leedu kalendri konfiskeerimisel, mis levitas natsionalistlikke ideid

 15. Zeljonaja blokada / Arseni Novenkov

  Novenkov, Arseni

  2006-01-01

  Keskkonnakaitse organisatsiooni Greenpeace aktivistid blokeerisid tankeri Probo Koala väljumise Paldiski sadamast. Skandaal laeva ümber puhkes seoses Elevandiluurannikule Abidjani sadamasse viidud väidetavalt mürgiste jäätmetega

 16. The CIA shadow on the outskirts of Vilnius / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2009-01-01

  Leedu võib olla esimene riik, kes tunnistab CIA vangla olemasolu oma territooriumil, kuna telekanali LNK TV andmetel tunnistasid seda mitmed ohvitserid. Poliitikutest, kes on vastanud küsimustele seoses CIA vanglaga

 17. Mõtteid kriisist ja arhitektuurist / Vilen Künnapu

  Künnapu, Vilen, 1948-

  2009-01-01

  Inimeste elulaadi muutumisest seoses majanduskriisiga, kriisiaegsest kunstimaailmast, kunstikommuunist Coed Hillsis Walesis, senise tehnoloogiakesksuse asendumisest arhitektuuriga, mis on seotud sümbolite, müütide ja püha geomeetriaga, spirituaalsetest ökokommuunidest

 18. Finantsinspektsiooni juht Raul Malmstein : me ei ole kellegi leeris / Raul Malmstein, Kilvar Kessler ; interv. Mikk Salu

  Malmstein, Raul, 1961-

  2008-01-01

  Finantsinspektsiooni juht selgitab, mida inspektsioon veel uurib seoses SEB likviidsusfondiga, ning toob näiteid inspektsiooni tegevusest tarbijate aitamiseks. Inspektsiooni juhatuse liige, jurist selgitab, et seadus lubab euro konverteerimisel kasutada kommertskurssi

 19. Passions over the economy minister / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2011-01-01

  Koolide remondiprojektiga seoses nõudis Leedu president Dalia Grybauskate majandusminister Dainius Kreivyse tagasiastumist, kuna projekti pidi teostama ettevõte, mille osanikuks on ka majandusministri ema. 8. märtsil teatas Dainius Kreivys oma tagasiastumisest

 20. Kaubandustegevuse seadusest / Anne Laar

  Laar, Anne

  2006-01-01

  Ülevaade kaubanduse õiguslikust regulatsioonist seoses kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ning mitmete kauba müüki ning teenuse osutamist reguleerivate eriseaduste muudatuste jõustumisega

 1. Kas humaanne või kõrgtehnoloogiline haridus? / Enn Siim

  Siim, Enn

  2002-01-01

  Mõtteid seoses uue riikliku õppekavaga. Humanistliku pedagoogika asjatundja - Venemaa Pedagoogika Akadeemia auprofessor Šalva Amonašvili tutvustab humanistliku pedagoogika põhimõtteid Tallinnas Ümera Põhikoolis

 2. Pinochet taas trellide taga / Kalev Vilgats

  Vilgats, Kalev

  2005-01-01

  Santiagos vahistati Tšiili endine diktaator Augusto Pinochet, keda süüdistatakse maksupettuses ja passide võltsimises seoses salajaste pangaarvetega, millel on hoiustatud miljoneid dollareid valenimede all USA-s ja teistes riikides

 3. Erkki-Sven Tüüri ooper "Wallenberg" / Eero Raun

  Raun, Eero, 1971-

  2007-01-01

  Erkki-Sven Tüüri 2001. aastal Dortmundi ooperi tellimusel kirjutatud antifashistliku ooperi "Wallenberg" Eesti esietendusest 1. juunil Estonia teatris. Lavastamisprobleemidest seoses poliitiliste suhete jahenemisega Eesti ja Venemaa vahel

 4. Tuiksoo lahkab kaubaveotõrget / Anne Oja

  Oja, Anne, 1970-

  2004-01-01

  Põllumajandusminister Ester Tuiksoo kutsus Euroopa Liidu liikmesriikide ministreid üles Euroopa Komisjonile Venemaaga läbirääkimisteks volitusi andma seoses taimsele kaubale piiride sulgemisega. Lisa: Venemaa näitas sihikindlust

 5. Loss, writ large / Tõnu Naelapea

  Naelapea, Tõnu, 1962-

  2008-01-01

  arutlusest kahe totalitaarse režiimi - natsionaalsotsialismi ja kommunismi kuritegelikkuse üle seoses aprilli lõpus toimunud Europarlamendi täiskogu kommunismi kuritegudele pühendatud istungiga. Vastukajast Saksamaa Juutide Kesknõukogu peasekretäri Stephan Krameri avaldusele seoses paralleelitõmbamisega endise kommunistliku Ida-Saksamaa režiimi ja natsirežiimi vahele. Rets. rmt.: Figes, Orlando. The Whisperers : Private Life in Stalin's Russia

 6. Poolat ja Tšehhit tabas tuumaähvardus / Krister Paris

  Paris, Krister

  2007-01-01

  Venemaa hoiatustest seoses USA sooviga laiendada raketikilpi ka Tšehhi ja Poolasse. Tšehhi ja Poola peaministrite kinnitusel võtavad nad ilmselt USA ettepaneku vastu. Slovakkia endise peaministri Jan Carnogursky hinnangul tahab USA oma tegelikke kavatsusi varjata. Saksa välisministri Frank-Malter Steinmeieri arvamus. Kaart: Külma sõja relvad võivad naasta

 7. Krossil on probleeme USA viisaga? / Raimo Poom

  Poom, Raimo

  2011-01-01

  Eesti Päevaleht esitas USA Eesti-saatkonnale järelepärimise seoses sellega, et Eerik-Niiles Krossi USA-viisa on tühistatud. Saatkonna pressi- ja kultuuriatašee James Landi vastusest. Eerik-Niiles Krossi kommentaare

 8. Poola välisminister püüab raketikilbi üle veel läbi rääkida / Kaivo Kopli

  Kopli, Kaivo

  2008-01-01

  Poola välisminister Radoslaw Sikorski sõitis USA-sse läbirääkimistele seoses USA sooviga paigaldada Poolas püüdurrakette ning Poola sooviga saada vastutasuks sõjalist abi. Tšehhi valmistub USA välisministri Condoleezza Rice'i saabumiseks. Lisa: Medvedev: Leedu variant lubamatu

 9. New Yorgi kunstielu kommertsialiseerumas? / Maria-Kristiina Soomre

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2000-01-01

  New Yorgi muuseumide tendentsist korraldada seoses turismi arenguga massipublikule suunatud kommertsnäitusi. Giorgio Armani loomingu näitusest Guggenheimi muuseumis. Kunstnike ja diilerite lahkumisest SoHo galeriidest. Anti luba Guggenheimi uue hoone ehitamiseks Wall Streeti lähedusse, kuigi paljud avaliku elu tegelased peavad Frank Gehry projekti asukohta sobimatuks.

 10. Spordis karastunud vaim aitab kapo juhil Aldis Alusel pingeid taluda / Deivil Tserp

  Tserp, Deivil, 1968-

  2006-01-01

  Kaitsepolitsei peadirektor Aldis Alus vaba aja veetmisest, spordiga tegelemisest, oma perekonnast, lapsepõlvest ning karjäärist. Lisa: Kas teate? Küsimusele, mis meenub seoses Aldis Alusega, vastavad ujumistreener Tiit Reiter, ratsutamistreener Johannes Peets ning Euroopa meister Imre Tiidemann. Vt. samas: Poolpime setukas nurjas Alusel Gruusias võistluse; Arbuusimüüja tapnuks Aluse automaadilasuga

 11. Šokk ja õppetund : ravim võeti turult tagasi - eetiliselt õige otsus on väga raske / Mikk Jürisson ; interv. Svea Talving

  Jürisson, Mikk, 1963-

  2005-01-01

  Farmaatsiafirma Merck, Sharp & Dohme Balti piirkonna juht toimetulekust kriisiolukorraga ettevõttes seoses otsusega ravim Vioxx turult tagasi võtta, õpingutest Harvardis, tööpingete maandamisest ja vaba aja veetmisest. Lisad: Merck, Sharp & Dohme; Mikk Jürisson

 12. Poliitikud ja meediatander : avalikkuse tekitamisest valimiskampaanias / Raivo Palmaru

  Palmaru, Raivo, 1951-

  2004-01-01

  Meedia osast avalikkuse poliitiliste hinnangute kujundamisel. Analüüs 1999. ja 2003. a. Riigikogu valimistel ja 2002. a. kohalikel valimistel osalenud erakondade esitlusest suuremates üle-eestilise levikuga ajalehtedes pseudosündmuste ja valimistulemuste seose tuvastamiseks. Tabelid. Graafikud

 13. USA välisminister silus vägistamisskandaali / Aadu Hiietamm

  Hiietamm, Aadu, 1954-

  2008-01-01

  USA välisminister Condoleezza Rice väljendas Jaapani visiidil sügavat kahetsust seoses juhtumiga, milles Ühendriikide merejalaväelast süüdistatakse 14aastase Jaapani tüdruku vägistamises. Vt. samas: Ameerika väed Jaapanis

 14. Seminaril Enviroment and Settling along the Baltic Sea Coast through Time / Lennart Meri

  Meri, Lennart, 1929-2006

  2007-01-01

  Kõne NorFa (Nordic Academy for Advanced Study) seminaril 3. oktoobril 2002. a. Pärnus. Uurimustest seoses Saaremaale langenud hiidmeteoriidiga. Eesti pärimused ei jäta kahtlust, et dramaatiline loodussündmus on jätnud oma jälje läänemeresoome pärimustesse, keelde, maailmapilti

 15. Uudised : Chopini millenniumigala. Tosina kontserdiga Ameerikasse. New York Times Paavo Järvist / Priit Kuusk

  Kuusk, Priit, 1938-

  2000-01-01

  30. jaan. Estonia kontserdisaalis F. Chopini loomingule pühendatud kontserdist, esinesid ka Narva noorte pianistide konkursi võitjad. Kammerkoori ja -orkestri Ameerika-turneest, kontsertide kavast Ameerikas. Seoses P. Järvi määramisega Cincinnati SO muusikadirektoriks avaldas The New York Times 26. jaan. asjakohase artikli

 16. Latvian free press dying off / Kira Savchenko

  Savchenko, Kira

  2010-01-01

  Läti päevalehe Diena toimetajateks said poliitilise taustaga Sergejs Ancupovis ja Dzintara Zaluksnis. Päevalehe endised töötajad leiavad, et seoses sellega muutub lehe sisu ning see mõjutab ka ajakirjandusvabadust Lätis

 17. Otpetõje moshenniki - pjat kinolits Ostapa Bendera / Oskar Kokoshin

  Kokoshin, Oskar

  2006-01-01

  Seoses sellega, et taas on Venemaal ekraniseeritud (seekord telefilmina) Ilfi ja Petrovi teos järgi "Kuldvasikas" (režissöör Uljana Shilkina, Ostap Benderi osas Oleg Menshikov), meenutatakse varasemaid Ilfi ja Petrovi teoste ekraniseeringuid ja Ostap Benderi osatäitjaid. Lisatud : "Menshikov igrajet v Bonda"

 18. Eesti tantsukunst jõuab Londonisse / Laine Mägi, Jüri Nael ; interv. Mirjam Tally

  Mägi, Laine, 1959-

  2004-01-01

  Seoses 7. dets. Londonis esietenduva J. Naela lavastusega "Kell näitabki juba täpset aega. Millist?" Tegemist on tema magistritööga Laban Centre tantsukõrgkoolis. Monoetenduse esitaja on L. Mägi ja muusikaline kujundaja M. Mattiesen

 19. Zapahh gaza / Mark Ostanin

  Ostanin, Mark

  2005-01-01

  Tallinnas kogunenud Balti Assamblee võttis vastu resolutsiooni seoses Läänemere põhja kavandatava Saksa-Vene gaasijuhtmega. Vt. samas: Ilja Nikoforovi intervjuud Leedu Seimi spiikri Arturas Paulauskasega. Baltimaad ei või kõrvale jääda

 20. Korporatsioon Rotalia Göteborgis / Toivo Ennok

  Ennok, Toivo

  1988-01-01

  1948. aastal otsustati Göteborgi koondis poliitilisest tegevusest eelamdada, kodurahu saavutamine võttis veel mitu aastat. 1963. a algasid uued rahutud ajad seoses W. Tominga "Vaikiv ajastu Eestis" ilmumisega, autorit süüdistati valeandmete andmises ja nõuti tema väljaheitmist. Segadus oli ülemaailmne ja vastastikku avaldati umbusaldust koondiste ja vilistlaskogude vahel

 1. ETV katuse all keedeti salaseepi / Tiina Jõgeda

  Jõgeda, Tiina, 1962-

  2011-01-01

  Rahvusringhäälingu (ERR) tootmisteenistuse juhataja Janno-Hans Arro, kes seoses pettustega vallandati augustis ERR-ist, valmistas mitu aastat ette suurejoonelist kodumaist teleseriaali. Seriaali filmiti sel suvel Madeiral. Põhjendustest, miks ETV seda ära osta ei taha

 2. USA välisminister silus vägistamisskandaali / Aadu Hiietamm

  Hiietamm, Aadu, 1954-

  2008-01-01

  USA välisminister Condoleezza Rice väljendas Jaapani visiidil sügavat kahetsust seoses juhtumiga, milles Ühendriikide merejalaväelast süüdistatakse 14aastase Jaapani tüdruku vägistamises. Vt. samas: Ameerika väed Jaapanis

 3. Latvian free press dying off / Kira Savchenko

  Savchenko, Kira

  2010-01-01

  Läti päevalehe Diena toimetajateks said poliitilise taustaga Sergejs Ancupovis ja Dzintara Zaluksnis. Päevalehe endised töötajad leiavad, et seoses sellega muutub lehe sisu ning see mõjutab ka ajakirjandusvabadust Lätis

 4. The Baltic Presidents and prime Ministers to the UN Secretary General, H.E. Mr. Boutros Boutros Ghali

  1993-01-01

  Balti presidentide ja peaministrite pöördumine ÜRO peasekretäri poole seoses Vene vägede väljaviimisega Balti riikidest. Meri, Lennart; Laar, Mart; Ulmanis, Guntis; Birkavs, Valdis; Brazauskas, Algirdas; Slezevicius, Adolfas

 5. Former health care vice minister sentenced / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2010-01-01

  Leedu endise tervishoiu aseministri Arturas Skikase kohtuotsusest seoses altkäemaksu võtmisega. Arturas Skikas tunnistas üles, et soovis saada verekeskuse direktori käest 5800 eurot. Tervishoiuminister Algis Caplikas jääb ametisse

 6. Janez Jansha. Euroopa oivik tõrjub solgiämbreid / Sandra Maasalu

  Maasalu, Sandra

  2008-01-01

  2004. a. paremtsentristliku Demokraatliku Partei juhina valimistel võitnud Janez Jansha on populaarsust kaotamas ning peatsed valimised ei tõota ennustuste põhjal erilist edu. Dissidendist kõvakäemeheks. Korruptsioonisüüdistused seoses Soome relvafirma tehinguga

 7. Novosti modõ / Jevgenija Fedorovskaja

  Fedorovskaja, Jevgenija

  2001-01-01

  Kõrgmoenädalast Londonis - muudatusi seoses terroriaktiga New Yorgis. Jasper Conrani, Oscar de la Renta, Markus Lüpferi, John Rocha, Londoni kunstnike-dueti Blaak (pärit Lõuna-Aafrikast) kollektsioonidest ja poola kunstniku Arkadiuse art-objektide esitlusest

 8. Damu poslali na barrikadõ / Aleksandr Shegedin

  Shegedin, Aleksandr

  2005-01-01

  Eesti president Arnold Rüütel ja Leedu president Valdas Adamkus otsustasid mitte osaleda Teise maailmasõja 60. aastapäeva pidustustel Moskvas. Propagandasõja elavnemisest ja Eesti kultuuritegelaste pöördumisest seoses Eesti pideva süüdistamisega Venemaa poolt

 9. Edmund Valtman : minu linn on Viljandi / Heiki Raudla

  Raudla, Heiki, 1949-

  2004-01-01

  Enne USA-sse emigreerumist Viljandis elanud karikaturistist Edmund Valtmanist. Seoses Valtmani 90. sünnipäevaga avatakse Viljandi kultuurimajas tema tööde näitus. Ainsa eestlasena sai Valtman 1962. a. Pulitzeri preemia 1961. a. "Hartford Timesis" ilmunud Fidel Castro teemalise karikatuuri eest. Karikatuuri repro lisatud

 10. Kes peab meie eest unistama? / Ignar Fjuk

  Fjuk, Ignar, 1953-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Vooremaa, 6. apr. 2004, lk. 2; Hiiumaa, 3. apr. 2004, lk. 2; Meie Maa, 7. apr. 2004, lk. 2; Pärnu Postimees, 13. apr. 2004, lk. 15; Valgamaalane, 15. apr. 2004, lk. 2. Mõtteid seoses Eesti EL-i ja NATO-ga liitumisega. Autor küsib, mis saab edasi, andes samas kaks nõuannet

 11. Muusikamaailm : Hooaja algus Kuninglikus Ooperis. Gian Carlo Menotti Helsingis. Messiaeni ooper heliplaadil. Salzburgi festivali ette Ruzicka / Priit Kuusk

  Kuusk, Priit, 1938-

  1999-01-01

  Londoni Royal Opera House avati 1. dets. galaõhtuga pärast 2 aastat kestnud ümberehitusi. Seoses oma ooperi "Konsul" uuslavastusega Soome Rahvusooperis viibis Helsingis C. G. Menotti. O. Messiaeni ainus ooper "Püha Franciscus Assisist" jõudis heliplaadile. Salzburgi festivali kunstiliseks juhiks aastast 2001 valiti P. Ruzicka

 12. Ameeriklannast vangipiinaja tunnistas end kohtus süüdi / Heiki Suurkask

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2005-01-01

  Seoses Iraagi Abu Ghraibi vanglas aset leidnud ahistamisjuhtumistega sai süüdistuse üheksa USA sõjaväepolitseinikku, üks neist ei tunnista end süüdi. Süüalusest Lynndie Englandist. Lisa: Guantanamo vangid naiste terrori all

 13. HIV/AIDSi temaatikaga seotud teadmised ja hoiakud Eestis täiskasvanute hulgas / Karmen Lai, Kristi Tarik

  Lai, Karmen

  2007-01-01

  Artiklis on analüüsitud Eestis elavate täiskasvanute teadmisi ja hoiakuid seoses HIV/AIDSiga, et selgitada välja, kas ühiskonna liikmed on valmis toetama ja aitama HIV-positiivset inimest. Ainestiku kogumiseks kasutati ankeetküsitlust

 14. Tom Rüütel: Tööandjal on igal juhul kasud sees / intervjueerinud Helen Kask

  Rüütel, Tom

  2013-01-01

  Kui oluliseks peab Tom töötamist ning millisena näeb ta tööandjate suhtumst erivajadusega töötajasse? Millised on Tomi mõtted seoses töövõimetoetuse (TVK) reformiga? Tom Rüütel õpib Tallinna Ülikoolis magistrantuuri teisel kursusel rakenduslikku sotsiaaltööd

 15. Tööjõu vananemine koputab uksele - laskem külaline sisse! / Kelly Grossthal

  Grossthal, Kelly

  2014-01-01

  Saksa autofirmas BMW tehtud muudatustest seoses vanemaealiste töötajate osakaalu suurenemisega. Kuigi Eesti tööandjad ei ole endale veel teadvustanud rahvastiku ja tööjõu vananemist, on mitmeid ettevõtteid, kes juba praegu oskavad vanemaealist töötajat hoida ja kaasata. Uuringust "Vanemaealised tööjõuturul"

 16. Hukkamõist, õigustused, blokaad / Kaivo Kopli

  Kopli, Kaivo

  2010-01-01

  Iisraeli merevägi on valmis hõivama veel ühe Gaza sektorisse suunduva humanitaarabiga laeva, kuigi kuue abilaeva ülevõtmise operatsioonis hukkus mitu aktivisti. Iisrael kuulab üle kinnipeetud aktiviste. USA, ÜRO reageeringust seoses intsidendiga

 17. Töölepingu lõpetamine tööandja algatusel : (Eesti ja Ameerika Ühendriikide seadusandluse võrdlev käsitlus) : [bakalaureusetöö] / Annika Timusk ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Inge-Maret Orgo

  Timusk, Annika

  2000-01-01

  Tööandja algatusel töölepingu lõpetamise üldiseloomustus ja lõpetamise alused, lõpetamine majanduslikel põhjustel, töötajaga seoses olevatel põhjustel; asjaolud, mis takistevad töölepingu lõpetamist

 18. E-post annab ja võtab tööaega / Jüri Saarma

  Saarma, Jüri

  2004-01-01

  E-posti, sõnumside kasutajate hulga kasv, e-post kui töövahend. Tööajakulu seoses e-posti kasutamisega, rämpspost e. spämm. Lisa: E-post muutub üha ärikriitilisemaks suhtlusvahendiks. Vt. samas: Kõige raskem on väikefirmade olukord

 19. Roman Polanski Ameerika unelm / Ian Buruma

  Buruma, Ian

  2009-01-01

  Mõtteid demokraatiast ja õigusemõistmisest Prantsusmaal ja Ameerika Ühendriikides seoses filmirežissöör Roman Polanski vahistamisega Zürichis 30 aastat vana USA võimude poolt väljaantud arreteerimisorderi põhjal

 20. Volshebnik izumrudnogo ostrova / Nikolai Karajev

  Karajev, Nikolai, 1978-

  2007-01-01

  Iiri režissöör ja kirjanik Neil Jordan, kes viibis 2006.a. detsembris Tallinnas seoses 10. Pimedate Ööde Filmifestivaliga. Pikemalt tema filmist "Hommikusöök Pluutol" ("Breakfast on Pluto") : Suurbritannia-Iirimaa 2005

 1. Märkamatu töötaja kutsestandard / Reili Argus, Urve Pirso, Kadri Rahusaar ; intervjueerinud Aili Künstler

  Argus, Reili, 1967-

  2015-01-01

  Eesti Keeletoimetajate Liit on algatanud keeletoimetaja kutsestandardi koostamise. Keeletoimetaja kutseoskuste teemal arutlevad standardi koostamise töörühma liikmed TLÜ eesti keele professor Reili Argus, Riigikontrolli toimetaja Urve Pirso ja kirjastuse Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar (Haljamaa) Eesti Kirjastuste Liidu esindajana. Ka ülikoolide keeletoimetaja eriala õppekavadest seoses keeletoimetaja kutsestandardiga

 2. Väärtpaberitele kohalduv õigus - selge ühendav seos / Gerd Laub

  Laub, Gerd, 1977-

  2015-01-01

  Rahvusvahelise eraõiguse arengusuundadest vahendaja kaudu hoitud väärtpaberitega seoses. Mis tunnustele vastab nüüdisaegne väärtpaber, kuidas see jõuab emitendilt investorini ja tehingute käigus ühelt investorilt teiseni

 3. TEA kirjastus nõuab Mikrolinkilt 50 miljonit / Toivo Tänavsuu

  Tänavsuu, Toivo

  2004-01-01

  TEA Kirjastus kavatseb esitada Mikrolinkile 50 miljoni kroonise kahjunõude ning tõestada kohtuprotsessil, et firma Festart on müünud piraatsõnastikke ja on sellega seoses süüdi intellektuaalse omandi varguses. Lisa: TEA Kirjastuse ja Festarti saaga

 4. Asjatundjate komisjon lubab Orm Valtsonil jätkuvalt kandideerida maavanemaks / Ülle Tamm

  Tamm, Ülle, 1962-

  2005-01-01

  Regionaalminister Jaan Õunapuu palus maavanemakandidaatide nõuetele vastavuse hindamiseks moodustatud asjatundjate komisjonilt hinnangut Harju endise maavanema Orm Valtsoni sobivuse kohta kandideerima maavanema kohale seoses tema ametisoleku ajal Harjumaa Päästeteenistuses tekkinud ülekuluga eelarves. Komisjoni vastus oli Orm Valtsonile positiivne

 5. Kroonika - chronicle (2006)

  2007-01-01

  Helilooja Eduard Tubina helitööde ettekannete, raamatute, artiklite, helisalvestiste nimekiri. Dokumente ja väljavõtteid artiklitest, mis sisaldavad Vardo Rumesseni kirju peaministrile, kultuuriministrile ja BNS teadet dirigent Neeme Järvi kriitilisest suhtumisest kultuuriministeeriumisse seoses festivaliga "Tubin ja tema aeg"

 6. Pärandkultuuri väärtustades ja kaitstes / Rein Einasto

  Einasto, Rein, 1934-

  2009-01-01

  Looduslike ja loodud kultuuriväärtuste kaitsmise vajadusest. Teemaga seoses tutvustatakse kahte raamatut: Väike pärandkultuuri käsiraamat / Lembitu Tarang, Kristiina Hellström, Rein Kaljuvee ... jt. Tartu : Eesti Loodusfoto, 2007; Kõivupuu, Marju. Hinged puhkavad puudes. Tallinn : Huma, 2009

 7. Стыд и красота спасут мир / Александр Михайлов ; интервьюировал Николай Караев

  Михайлов, Александр, 1944-

  2009-01-01

  Vestlus vene teatri- ja filminäitlejaga, kes viibis Tallinnas seoses Pimedate Ööde Filmifestivali raames toimuva Forgotten Cinema filmiprogrammiga, milles tutvustatakse nõukogude filmikunsti unustatud suurfilme. Ka oma viimasest filmirollist Vladimir Tumajevi filmis "Разжалованный" (2009)

 8. Päev pärast homset - kas päike veel tõuseb idast? / Heizo Takenaka

  Takenaka, Heizo

  2011-01-01

  Jaapani SKT on maavärina ja tsunami tõttu vähenenud hinnanguliselt 2%, kuid see ei pruugi olla halb. Riigi suuremad kulutused kapitaliinvesteeringutesse ja muudesse hangetesse tõstavad sisemaist nõudlust, kuid tarbijate ja investorite kindlus on saanud löögi - peamiselt seoses radiatsioonilekke ja energiakatkestustega

 9. Archaeological investigations at Lossi 15, Tartu / Andes Tvauri

  Tvauri, Andres, 1970-

  2009-01-01

  Arheoloogilised eeluuringud toimusid seoses Tartu Muusikakooli juurdeehitusega. Leiti hoone jäänused, mille rusukihi seest saadud leiud pärinevad Vene-Liivi sõja ajast. 1,4 m sügavusel maapinnast leiti munakivisillutis. Kogutud leiumaterjal koosneb valdavalt 16.-18. sajandi keraamikast

 10. Sise- ja rahvusvaheline tasakaal / Ragnar Nurkse ; tõlk. Aet Ringborg

  Nurkse, Ragnar

  2004-01-01

  Keynesi majandusteooriast, rahvatulu ja väliskaubanduse seose multiplikaatoranalüüsist, tööhõivepoliitikast avatud majanduses ja selle rahvusvahelisest koordineerimisest, majanduslikust natsionalismist, rahvusvahelisest valuutapoliitikast ja multilateraalsest kaubandusest. Vt. ka: Kalev Kukk. Kes oli ja on Ragnar Nurkse? Ülevaade eesti soost majandusteadlase Ragnar Nurkse (1907-1959) elukäigust

 11. Power struggle erupts again in Ventspils

  2010-01-01

  Pärast politsei sissetungi Ventspilsi transiidiettevõttesse Ventbunkers avastati, et osad dokumendid on kadunud. Riigipolitseinikud ei selgitanud toimuva eesmärke ja tekitasid turvatöötajatele kehalisi vigastusi. Väidetavalt olid riigipolitseinikega kaasas ka Mihails Dementjevs ja Alvis Haze, kelle suhtes on algatatud kriminaalmenetlus. Riigipolitsei alustas seoses toimunuga sisejuurdlust

 12. Preliminary investigations of the southeastern section of the settlement site of Lehmja / Ain Lavi

  Lavi, Ain, 1951-

  2007-01-01

  Seoses Tallinn-Tartu maantee rekonstrueerimisega toimusid 1985.-1986. aastal Lehmja asula lõunapoolsel alal mahukad päästekaevamised. Selgus, et tegemist on I aastatuhandest pärit asulakohaga, milliseid teatakse Eestis vähe. 2006. aasta kaevamismetoodikast ja uurimistulemustest

 13. Hokimatsh, mis muutis maailma / Paul Goble

  Goble, Paul Alan, 1949-

  2005-01-01

  Mart Laari koostatud PÖFFi filmiprogrammist "külma sõja" ajal läänes loodud filmidest, mis kõige teravamalt näitavad nõukogude süsteemi inimvaenulikkust - "Kõige keelatumad". Teemaga seoses lähemalt Gavin O'Connori filmist "Ime" ("Miracle") : Ameerika Ühendriigid 2004

 14. Krossil on probleeme USA viisaga? / Raimo Poom

  Poom, Raimo

  2011-01-01

  Eesti Päevaleht esitas USA Eesti-saatkonnale järelepärimise seoses sellega, et Eerik-Niiles Krossi USA-viisa on tühistatud. Saatkonna pressi- ja kultuuriatašee James Landi vastusest. Eerik-Niiles Krossi kommentaare

 15. Seminaril Enviroment and Settling along the Baltic Sea Coast through Time / Lennart Meri

  Meri, Lennart, 1929-2006

  2007-01-01

  Kõne NorFa (Nordic Academy for Advanced Study) seminaril 3. oktoobril 2002. a. Pärnus. Uurimustest seoses Saaremaale langenud hiidmeteoriidiga. Eesti pärimused ei jäta kahtlust, et dramaatiline loodussündmus on jätnud oma jälje läänemeresoome pärimustesse, keelde, maailmapilti

 16. Maksuviktoriini võitjad selgunud / Lasse Lehis

  Lehis, Lasse, 1972-

  2007-01-01

  Maksudeklaratsiooni TSD põhivormi kontrollküsimustikust. Lisatud: Sõerd, Aivar ; Varrak, Tea. Selgitus seoses vormi TSD täiendustega : RM vastus EML küsimusele ; Lipatova, Irena. MTA selgitab Rahandusministeeriumi vastust: MTA vastus EML küsimusele.

 17. Mari Martin - vahelüli looja ja kandja vahel / Mari Martin ; intervjueerinud Tanel Veenre

  Martin, Mari, 1983-

  2009-01-01

  Kalamari Promotioni tegevjuht, Tartu Ülikoolis majandust õppiv Mari Martin oma esimestest sammudest moemaailmas, kaubamärkide ReUse RePublic (premeeriti noorte äriideede võistlusel "Ajujaht 2009" 175000 krooniga) ja Tallinn Dolls loomisest, eesti disaineritest, unistustest seoses eesti disainiga

 18. Soldat ustoit po zakonu / Aleksandr Tshaplõgin

  Tšaplõgin, Aleksandr, 1964-

  2007-01-01

  Keelatud rajatiste kõrvaldamise seaduse vastuvõtmisest Riigikogus, president Toomas Hendrik Ilves teatest, et ta ei kuuluta seadust välja. Vene saadikute hääletamisest. Tallinna abilinnapea Olga Sõtniku seisukohad seoses pronkssõduriga, Riigikogu liikme Evelyn Sepa pöördumisest

 19. Põhiharidus on oluline / Kristjan Paas, Kaire Tamm

  Paas, Kristjan

  2003-01-01

  Seosed haridustaseme ja majandusliku aktiivsuse vahel; põhihariduseta inimeste kooli tagasitoomise probleeme. Tab.: tööealise elanikkona majanduslik seisund hariduse ja vanuse järgi, sissetuleku liikide osakaal keskmises netosissetulekus haridustaseme lõikes, täiskasvanute gümnaasiumi ja eelkutseõppe õpilaste toimetulek

 20. Papas Kino ist tot? / Lauri Kärk

  Kärk, Lauri, 1954-

  2009-01-01

  Saksamaa sõjajärgsest filmisituatsioonist ja suhestumisest minevikuga ning Paps Kino'st seoses 2.-7. juunini kinos Sõprus toimunud saksa filmide festivaliga "Pärast sõda, enne müüri: saksa film 1945-60"

 1. Birma vaiksed päevad / Vaclav Havel

  Havel, Václav, 1936-2011

  2007-01-01

  Endine Tšehhi president heidab seoses Birmas kujunenud olukorraga rahvusvahelisele üldsusele ette tegutsematust ning küsib: kuidas on võimalik, et rahvusvaheline üldsus on võimetu veenma Birma sõjaväelisi juhte, et nood ei eskaleeriks jõudu, mille nad on Yangonis valla päästnud?

 2. Üleaedsed vaevad Ärma talus Euroopa koostööd ja tulevikku / Marko Suurmägi

  Suurmägi, Marko, 1975-

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese kutsel tulid Ärma tallu kahepäevasele visiidile Läti president Valdis Zatlers ja proua Lilita Zatlere. Riigipeade kohtumise peateemad on Euroopa Liidu tulevik ja Balti riikide koostöö, erakorralise teemana kerkis üles Birma olukord seoses hiigeltormi tagajärgedega. Juuresoleval fotol istutavad presidendid puu Ärma talu Euroopa parki

 3. Menu hind on valu? / Jaak Allik

  Allik, Jaak, 1946-

  2004-01-01

  Mõtisklusi "Mosfilmis" 1984 valminud mängufilmi "Menu" ainetel, mis kujutab teatri köögipoolt. Sellega seoses arutleb autor lavastaja- ja näitejatöö üle, kunstinõukogude koosolekute osast lavastuse vastuvõtul, teatritöö eetikast

 4. Lubatakse neljarealist teed, pooleldi kaherealisena / Villu Päärt

  Päärt, Villu, 1972-

  2006-01-01

  Jõgevamaal Puurmanis pidasid Tallinn-Tartu maantee ehituse üle nõu seoses uue silla ja liiklussõlme ehitusega majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja maanteeameti juhtkond. Vt. samas: Kuidas Savisaar sotside piketi ära kodustas. Skeem

 5. Sõnavabaduse dogma Hollandi moodi / Kaspar Näf

  Näf, Kaspar

  2008-01-01

  Šveitsi ajaloolane ja ajakirjanik leiab Hollandi parlamendisaadiku Geert Wildersi islami-vastase filmi ja ENPA endise presidendi Rene van der Lindeni arvamusavaldustega seoses, et kui sõnavabadus ja arvamuse väljendamine on eesmärk iseenesest, siis on see eriti neil juhtudel absurdne, kui seab teisi inimesi ohtu

 6. Hollandlane tegi filmi, mida pelgab võimas NATO-gi / Krister Paris

  Paris, Krister

  2008-01-01

  NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer väljendas muret seoses Hollandi Vabadusepartei juhi Geert Wildersi filmiga "Fitna" koraanist. Äriringkonnad palusid Hollandi kaupade boikoti kartuses Wildersit filmi mitte avalikkuse ette tuua. Hollandi valitsuse reageering filmile. Lisatud "Islamikriitikule kogu Euroopa kaitse"

 7. Valentina Matvijenko : Otnoshenija postrojenõ na pragmatitsheskihh interessahh / Valentina Matvijenko

  Matvijenko, Valentina

  2008-01-01

  Peterburi linnapea vastab seoses Tallinnas algavate Peterburi päevadega küsimustele, mis puudutavad Eesti-Vene suhteid, kaubavahetust, veokite järjekorda Eesti-Vene piiril, Peterburis asuvat rahvuste maja, peterburilaste patriotismi, Tallinna ja Peterburi elluviidavaid teadus- ja haridusprojekte

 8. Kunst ja ideoloogia Euroopas / Krista Kodres

  Kodres, Krista, 1957-

  1999-01-01

  Konverents "Art and Ideology. The Nineteen-Fifties in a Devided Europe" 18.-21. veebr. Zagrebis. Konverentsiga seoses oli avatud esimese sõjajärgse modernistliku kunstigrupi EXAT 1951 näituse retrospektiiv. Oma ettekandest, mis käsitles linnaehituse, ühiskondlike hoonete ja elukondliku arhitektuuri sovetiseerimist Eesti NSVs aastail 1945-1955.

 9. Võstavka ikon v Orlovskom zamke / Orest Kormašov

  Kormašov, Orest, 1964-

  2003-01-01

  Õigeusuikoonide ajaloost Eestis seoses ikooninäitusega Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis. Näha ikoone alates 16. saj. kuni kaasajani. Korraldasid Eesti Ajaloomuuseum, Vene muuseum Eestis, Tallinna Nikolai kirik, EKA Rakenduskunsti Kolledzh ja Nikolai Kormashov

 10. HIV/AIDSi temaatikaga seotud teadmised ja hoiakud Eestis täiskasvanute hulgas / Karmen Lai, Kristi Tarik

  Lai, Karmen

  2007-01-01

  Artiklis on analüüsitud Eestis elavate täiskasvanute teadmisi ja hoiakuid seoses HIV/AIDSiga, et selgitada välja, kas ühiskonna liikmed on valmis toetama ja aitama HIV-positiivset inimest. Ainestiku kogumiseks kasutati ankeetküsitlust

 11. Töö- ja teenistussuhete kohta kehtestatud kohustuslike tingimuste õiguslik regulatsioon : [magistritöö] / Ulvi Hanson ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Mare Merimaa

  Hanson, Ulvi

  2004-01-01

  Töö- ja teenistussuhted ning töölepingu kohustuslikud tingimused, töö- ja teenistussuhete kohta kehtestatud kohustuslike tingimuste muutmise vajalikkus seoses Eesti Vabariigi astumisega Euroopa Liitu, töö- ja teenistussuhete kohta kehtestatud kohuslike tingimuste tõlgendamine kohtpraktikas

 12. Kas euro toob meile pensioni 1700 eurot nagu Kreekas? / Kärt Anvelt ; kommenteerinud Hanno Pevkur, Mart Siilivask, Ingvar Bärenklau ... [jt.

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2010-01-01

  Sotsiaalminister Hanno Pevkur, Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask, rahandusministeeriumi eurospetsialist Ingvar Bärenklau, Tartu Ülikooli pressiesindaja Mehis Tuisk, Eesti Panga juhtivspetsialist Viljar Rääsk, Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Harrys Puusepp ning Kaupmeeste Liidu tegevdirektor Marika Merilai kommenteerivad seoses euro tulekuga tekkinud küsimusi

 13. USA väärtus orkaanis / Piret Loone

  Loone, Piret

  2005-01-01

  Seoses New Orleansi tabanud orkaan Katrina katastroofiga süüdistab autor president Bushi riigi halvas ettevalmistamises olukorraga toime tulemiseks. Autor peab föderaalse hädaolukordade agentuuri juhti Michael Browni ebakompetentseks oma ametikohale, viidates ka president Bushi ja Michael Browni omavahelisele seotusele

 14. Eugene O'Neill "Pikk päevatee kaob öösse" / Ellu Eik ; interv. Ene Paaver

  Eik, Ellu

  2008-01-01

  Seoses Eesti Draamateatri suvelavastusega "Pikk päevatee kaob öösse" (autor Eugene O'Neill ja lavastaja Merle Karusoo) räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla Sõltuvusravikeskuse psühhiaater Ellu Eik sõltuvuse tagamaadest ja mõjudest

 15. Barabannõi boi voinõ s Iranom / Joschka Fischer

  Fischer, Joschka, 1948-

  2007-01-01

  Autor kirjutab USA Iraani-poliitikast ning Euroopa riikide suhtumisest, riskidest ning julgeolekuhuvidest seoses Iraani ähvardava sõja ja tuumaprogrammiga, pidades vajalikuks Euroopa riikide ühtset strateegiat ja läbirääkimisi Iraani suhtes

 16. Statistilised meetodid ühendverbide tuvastamisel tekstikorpusest / Eleri Aedmaa

  Aedmaa, Eleri

  2015-01-01

  Võrreldakse arvutilingvistikas püsiühendite tuvastamiseks kasutatavaid sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmise statistilisi meetodeid kavatsusega välja selgitada, milline neist töötab eesti keele ühendverbide automaatsel tuvastamisel kõige paremini

 17. Birma vaiksed päevad / Vaclav Havel

  Havel, Václav, 1936-2011

  2007-01-01

  Endine Tšehhi president heidab seoses Birmas kujunenud olukorraga rahvusvahelisele üldsusele ette tegutsematust ning küsib: kuidas on võimalik, et rahvusvaheline üldsus on võimetu veenma Birma sõjaväelisi juhte, et nood ei eskaleeriks jõudu, mille nad on Yangonis valla päästnud?

 18. Peaminister Parts õigustas Ojulandi tagandamist / Juhan Parts

  Parts, Juhan, 1966-

  2005-01-01

  Kokkuvõte Riigikogus peaminister Juhan Partsile parlamendiliikmete poolt esitatud küsimustest seoses välisminister Kristiina Ojulandi tagandamisega. Küsimusi esitavad Imre Sooäär, Väino Linde, Jaak Allik, Peep Aru, Sergei Ivanov. Vahendas Kai Kalamees

 19. New Yorgi kunstielu kommertsialiseerumas? / Maria-Kristiina Soomre

  Soomre, Maria-Kristiina, 1978-

  2000-01-01

  New Yorgi muuseumide tendentsist korraldada seoses turismi arenguga massipublikule suunatud kommertsnäitusi. Giorgio Armani loomingu näitusest Guggenheimi muuseumis. Kunstnike ja diilerite lahkumisest SoHo galeriidest. Anti luba Guggenheimi uue hoone ehitamiseks Wall Streeti lähedusse, kuigi paljud avaliku elu tegelased peavad Frank Gehry projekti asukohta sobimatuks.

 20. Eksperdid peavad võrdlust Kuuba kriisiga liialduseks / Evelyn Kaldoja

  Kaldoja, Evelyn, 1980-

  2016-01-01

  Balti riikide ja teiste Venemaa naaberriikide julgeolekust seoses Iskander-M-tüüpi rakettide paigutamisega Kaliningradi oblastisse. NATO liitlasvägede kohalolust Baltimaades ja Poolas ning mõjudest Venemaa julgeolekupoliitilistele otsustele. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadurite Tomas Jermalavičiuse ja Kalev Stoicescu kommentaarid

 1. Hotel kak lutshshe, a... / Margarita Kornõsheva

  Kornõsheva, Margarita, 1957-

  2006-01-01

  OÜ Amphenol Eesti tegevdirektor Aleksandr Antonov suunas seoses tellimuste vähesusega 50 töötajat ajutiselt tööle firmasse Elcoteq. Mitmed töötajatest leiavad, et direktor rikkus töölepingu seadust ja on pöördunud Töövaidluskomisjoni poole

 2. Väidetav piraat oli Krossi firma üürnik / Vahur Koorits

  Koorits, Vahur, 1981-

  2009-01-01

  Kaubalaeva Arctic Sea kaaperdamises süüdistatava Dmitrijs Savinsi seotusest endise luurekoordinaatori Eerik-Niiles Krossiga. Arctic Sea kaaperdamisjuhtumiga seoses on välismeedia tähelepanu pööranud ka riigikogulase Tarmo Kõutsi kommentaaridele. Vt. samas: Kaubalaevaga Arctic Sea seotud sündmused

 3. Lisandusi erapooletu minevikukäsitluse levikule Eestis. Grigori Kozintsevi näite põhjal / Kalle Käsper

  Käsper, Kalle, 1952-

  2003-01-01

  Vene filmirežissööri Grigori Kozintsevi (1905-1973) kirjavahetusest seoses tema Shakespeare'i filmidega, eelkõige tõlkija Georg Meriga Jüri Järveti valimisest "Kuningas Leari" (1971) nimiossa. Lisatud G. Kozintsevi filmograafia lk. 113

 4. Андрею Чернышову дороги все сыгранные роли / Андрей Чернышов ; интервьюировала Ксения Репсон

  Чернышов, Андрей, 1973-

  2010-01-01

  Vene näitleja Andrei Tšernõšov tuleb Tallinna seoses külalisetendusega Vene Kultuurikeskuses: Michael Cristoferi - Jelena Safonova "Daam ja tema mehed", lavastaja Andrei Žitinkin, Loominguline Ühendus "Duett". Intervjuus endast, oma rollidest

 5. Стыд и красота спасут мир / Александр Михайлов ; интервьюировал Николай Караев

  Михайлов, Александр, 1944-

  2009-01-01

  Vestlus vene teatri- ja filminäitlejaga, kes viibis Tallinnas seoses Pimedate Ööde Filmifestivali raames toimuva Forgotten Cinema filmiprogrammiga, milles tutvustatakse nõukogude filmikunsti unustatud suurfilme. Ka oma viimasest filmirollist Vladimir Tumajevi filmis "Разжалованный" (2009)

 6. Grill kak stil zhizni / Hilda Vall

  Vall, Hilda

  2007-01-01

  Eesti grillvorstide tootmise turuliider ettevõte Wõro on sel aastal müünud juba üle 300 tonni suvetooteid. Jaanipäevaga seoses prognoositakse müügiarvude suurenemist kahekordseks. Rakvere Lihakombinaat plaanib suurendada grilltoodete müüki 26 %

 7. HEXi kauplemiskeskkond loob teadlikule investorile uued võimalused / Ardo-Heiki Ingar

  Ingar, Ardo-Heiki

  2002-01-01

  Tallinna Börsi liitumisest HEX-i ehk Soome väärtpaberibörsi kauplemissüsteemiga, mis kindlustas Eesti väärtpaberituru loomuliku integreerimise Lääne-Euroopa kauplemiskeskkonnaga. Muutused seoses uue kauplemissüsteemi kasutuselevõtuga

 8. The economic impact of the EU enlargement and forthcoming change in legislation of the special economic zone upon the Kaliningrad region / Kari Liuhto

  Liuhto, Kari

  2006-01-01

  Kiired majandusreformid Balti riikides ja Poolas seoses nende hiljutise Euroopa Liidu liikmelisusega tõstatab küsimuse, kuidas on see mõjutanud EL väliste siirderiikide majanduskeskkonda. Euroopa Liidu laienemise sotsiaal-majanduslik mõju Kaliningradi erimajanduspiirkonnale. Tabelid

 9. Preliminary investigations of the southeastern section of the settlement site of Lehmja / Ain Lavi

  Lavi, Ain, 1951-

  2007-01-01

  Seoses Tallinn-Tartu maantee rekonstrueerimisega toimusid 1985.-1986. aastal Lehmja asula lõunapoolsel alal mahukad päästekaevamised. Selgus, et tegemist on I aastatuhandest pärit asulakohaga, milliseid teatakse Eestis vähe. 2006. aasta kaevamismetoodikast ja uurimistulemustest

 10. Skandinavija ne protiv Baltiiskoi AES / Senta Alas

  Alas, Senta

  2006-01-01

  Taani keskkonnaministri Connie Hedegaardi sõnade kohaselt ei kavatse Taani ehitada oma territooriumile tuumajaama, kuid samas ei mõista hukka ka Balti riikide püüdlusi hakata enam kasutama tuumaenergiat ning ehitada jaam Leetu. Minister esines pressikonverentsil seoses novembris Nairobis toimuva ülemaailmse kliimakonverentsiga

 11. Vselennaja po imeni "Anime" / Nikolai Karajev

  Karajev, Nikolai, 1978-

  2007-01-01

  Jaapani anime filmidest, mida sai näha 19.-25. märtsil I Jaapani Animatsiooni Filmifestivalil Eestis. Ka legendaarsest animarežissöörist Satoshi Kon'ist seoses tema filmiga "Aastatuhande näitlejatar" : Jaapan 2001

 12. USA presidendi üks peamisi nõunikke Karl Rove lahkub ametist / Kaivo Kopli

  Kopli, Kaivo

  2007-01-01

  1993. aastast praeguse USA presidendi George B. Bushiga koos töötanud Karl Rove lahkub ametist perekonna huvides. K. Rove on uurimise all olnud seoses CIA agendi Valerie Plame'i paljastamisega, Senati komitee kuulas teda üle kaheksa föderaalprokuröri vallandamise uurimise raames

 13. Suur meediaäri või kaubamärkide suretamine? / Anda Rožukalne

  Rožukalne, Anda

  2009-01-01

  Seoses Läti ajalehtede Diena ja Dienas Bizness ostja avalikustamata jätmisega ütleb autor, et teatud mõttes on Diena ja Diena Biznes ühinenud sellesama hämara rühmaga, mille olemasolu vastu nad on aastaid võidelnud

 14. Euroopa Liit ja Eesti erakonnad / Ramon Loik

  Loik, Ramon

  2005-01-01

  Autor arutleb, millised muutused on toimumas lähiajal Eesti erakondadega seoses Eesti liitumisega Euroopa Liiduga ja nendib, et juba praegu võib täheldada Eesti erakondade järkjärgulist üleminekut senistelt isikupõhistelt koalitsioonidelt suurema ideoloogilise konsolideerumise suunas

 15. Milleks kasutada ajalugu? / Rein Ruutsoo

  Ruutsoo, Rein, 1947-

  2008-01-01

  Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendist seoses 1944. aasta sündmustega, mil Lätis sündinud Vassili Kononovi juhitud partisanisalk tungis Maze Bati külla ja tappis seal kuus meest ja kolm naist. Lisatud: Kononovi süüasi

 16. Erik Dahlbergi Narva bastionide projektist ja selle võimalikest eeskujudest / Ragnar Nurk

  Nurk, Ragnar

  2015-01-01

  Narva kuulus Karl XI ja Dahlbergi poolt välja valitud väikese arvu kõige olulisemat kindluslinnade hulka, mille kaitseehitisi tuli tugevdada esimese järjekorras. Narva kindlustuste omapärast. Seoses Põhjasõja algusega jäi Narva kindluse ehitamine pooleli

 17. Kõik soovijad ei näinud "Macbethi" / Aarne Mäe

  Mäe, Aarne, 1967-

  1999-01-01

  W. Shakespeare'i "Macbeth" Rakvere linnuses, lavastaja Ain Prosa, lavakujundaja Maret Kukkur, peaosades Anu Lamp ja Üllar Saaremäe. Esietendus 11. juunil. Seoses suure huuviga lavastuse vastu, mängitakse seda veel järgmisel suvel

 18. Eksperdid peavad võrdlust Kuuba kriisiga liialduseks / Evelyn Kaldoja

  Kaldoja, Evelyn, 1980-

  2016-01-01

  Balti riikide ja teiste Venemaa naaberriikide julgeolekust seoses Iskander-M-tüüpi rakettide paigutamisega Kaliningradi oblastisse. NATO liitlasvägede kohalolust Baltimaades ja Poolas ning mõjudest Venemaa julgeolekupoliitilistele otsustele. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadurite Tomas Jermalavičiuse ja Kalev Stoicescu kommentaarid

 19. Four years of membership / Toomas Hendrik Ilves

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2008-01-01

  Tagasivaade Eesti nelja-aastasele liikmelisusele Euroopa Liidus ja NATO-s. Juuresoleval fotol Eesti president Toomas Hendrik Ilves ja Läti president Valdis Zatlers Valgas/Valkas enne Eesti ja Läti vahelise piiritõkke eemaldamist seoses Schengeni õigusruumi laienemisega, 21. detsember 2007

 20. Auf den Spuren des verschollenen Polarforschers Baron Eduard Toll und seines Freundes Hermann Walter auf der Kotelny-Insel / Erki Tammiksaar, Roland Walter, Hans-Otto von Walter... [jt.

  Tammiksaar, Erki, 1969-

  2011-01-01

  Baltisakslaste koostööst kuulsa vene polaaruurija Dmitri Šparoga seoses baltisaksa polaaruurija Hermann Walteri säilmete ringimatmisega Kotelnõi saarel. Hermann Walter osales Eduard von Tolli Sannikovi maa otsimise ekspeditsioonis. Hermann Walteri põhjalik iseloomustus

 1. Blair poetas pisaraid Iraagi sõja ohvrite pärast, aga sõda ei kahetse / Kaivo Kopli

  Kopli, Kaivo

  2010-01-01

  Suurbritannia endise peaministri Tony Blairi mälestusteraamatust "A Journey", milles ta esitab mõtteid seoses Iraagi sõjaga ning annab hinnanguid pärast teda peaministriks saanud Gordon Browni ning USA presidendi George W. Bushi kohta

 2. Ameeriklannast vangipiinaja tunnistas end kohtus süüdi / Heiki Suurkask

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2005-01-01

  Seoses Iraagi Abu Ghraibi vanglas aset leidnud ahistamisjuhtumistega sai süüdistuse üheksa USA sõjaväepolitseinikku, üks neist ei tunnista end süüdi. Süüalusest Lynndie Englandist. Lisa: Guantanamo vangid naiste terrori all

 3. Õnnitleme - Kristi Toode on doktorikraadiga õde

  2015-01-01

  10. aprillil 2015 kaitses Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku õendusjuht Kirsti Toode Tampere Ülikoolis terviseteaduste osakonnas doktoritööd Nurses' work motivation: essence and associations = Õdede töömotivatsioon: olemus ja seosed

 4. Utka po-Minski / Jevgeni Kapov

  Kapov, Jevgeni

  2006-01-01

  Valgevene televisiooni filmis väidetakse Abu Ghraibi vanglaga seoses, et Washington Postis on mõne Ida-Euroopa riigi hulgas nimetatud ka Eestit, kus on salavangla. Vesti Dnja on välja selgitanud, et Washington Posti artiklis Eestit nimetatud ei ole

 5. Õnnitleme - Kristi Toode on doktorikraadiga õde

  2015-01-01

  10. aprillil 2015 kaitses Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku õendusjuht Kirsti Toode Tampere Ülikoolis terviseteaduste osakonnas doktoritööd Nurses' work motivation: essence and associations = Õdede töömotivatsioon: olemus ja seosed

 6. Cultural autonomy of national minorities in Estonia: the erosion of a promise / Mikko Lagerspetz

  Lagerspetz, Mikko, 1963-

  2014-01-01

  Artiklis analüüsitakse Eestis vastuvõetud kultuurautonoomia seaduse ebaõnnestumise põhjuseid, väites, et seadus võiks tegelikult omada suurt tähtsust Eesti vähemusrahvuste poliitikas, eriti seoses haridusega

 7. Loskutovs' fate still in the balance

  2007-01-01

  Läti seimi õiguskomisjoni juht Mareks Seglins ütles ajakirjanikele, et valitsusel polnud piisavalt andmeid otsustamaks korruptsioonitõrje büroo juhi Loskutovsi vallandamise üle. Peaminister Aigars Kalvitis tõrjus peaprokuratuuri protesti seoses korruptsioonitõrje büroo juhi Aleksejs Loskutovsi ametist vabastamisega

 8. Mürgisurma on lihtne vältida / Toomas Trapido ; interv. Kaarel Tarand

  Trapido, Toomas, 1972-

  2006-01-01

  Eestimaa Looduse Fondi suunajuht vastab küsimustele, mis puudutavad ohtlikke jäätmeid vedanud tankeri Probo Koala saabumist Eesti vetesse, Eesti võimude tegevust sellega seoses, Greenpeace'i tegevuse mõju Eesti keskkonnaorganisatsioonide mainele ja tegevusele

 9. Palts ja Peek seljatasid maksuameti / Lauri Linnamäe

  Linnamäe, Lauri

  2007-01-01

  Riigikohtu otsus maksuameti edasikaebust mitte arutada ja jätta jõusse Tallinna ringkonnakohtu otsus võttis Tõnis Paltsult ja Toomas Peegilt maksupetturluse süüdistuse seoses sidefirma AS Levicomi müügiga Tele2 kontsernile. Lisatud: kas teate?

 10. Lotmani kõne ajas erakonnad tülli / Tuuli Koch

  Koch, Tuuli

  2005-01-01

  SDE ja Res Publica konfliktist seoses Mihhail Lotmani kõnega vanemahüvitise seaduseelnõu arutelul Riigikogus. Res Publica esimehe Juhan Partsi kirjast SDE esimehele Ivari Padarile, I. Padari vastusest. Lisa: Nestor: kõige tavalisem fašism

 11. Ettevaatust, ohtlik elektrishokirelv! / Gunnar Press

  Press, Gunnar, 1957-

  2008-01-01

  Elektrishokirelva kasutuselevõtu arutelust seoses politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise eelnõuga. USA ajakirjanik Christopher Bollyn elektrishokirelvast. Lisatud: kas pooldate elektrishokirelva kasutuselevõttu? : vastavad justiitsminister Rein Lang, siseminister Jüri Pihl ja Riigikogu esimees Ene Ergma ; õiguskomisjoni piirangud

 12. Erektsioonihäire põhjustest / Anne Veskimeister

  Veskimeister, Anne, 1960-

  2004-01-01

  Androloog Margus Punab, kardioloog Arvo Rosenthal ja psühholoog Imre Rammul tõid möödunud nädalal toimunud ravimifirma Ely Lilly loengupäeval esile erektsioonihäirete põhjused, seosed teiste haigustega ja ravivõimalused

 13. "Dialog" Zapad-Vostok / Igor Zabel

  Zabel, Igor

  1998-01-01

  Sloveenia kunstiajaloolane Igor Zabel - konflikti säilimisest Ida- ja Lääne-Euroopa kunsti vahel, kunstnikevahelise võrdse dialoogi puudumisest. Analüüsitakse seoses Aleksandr Breneri ja Nikolai Kuliku (Venemaa) "Interpolil" (Stokholm, 1996) esinemisega tekkinud skandaaliga. Lühivariant ettekandest sümpoosionil "The Edge" (Zagrebis, nov. 1996).

 14. Briti eksimpeerium käib koos / Allan Espenberg

  Espenberg, Allan

  2007-01-01

  Ugandas peeti Briti Rahvaste Ühenduse (e. Commonwealth) valitsusjuhtide tippkohtumist. Kohtumise avas Briti kuninganna Elizabeth II, kes on ühenduse paljude maade nominaalne riigipea. Seoses keerulise sisepoliitilise olukorraga Pakistanis ja sealse presidendi Pervez Musharaffi tegevusega otsustati Pakistan ühenduse koosseisust ajutiselt välja arvata

 15. From liberalisation to de-liberalisation : Estonian multi-track trade policy since the early 1990s / Magnus Feldmann, Razeen Sally

  Feldmann, Magnus

  2001-01-01

  Kaubanduspoliitika Eestis 1990-ndatel aastatel. Kaubanduspoliitika Eestis seoses sõlmitud vabakaubanduslepingutega ning EL-ga ja WTO-ga liitumisega. Tabelid: Eesti vabakaubanduslepingud erinevate riikidega; Eesti kaubanduse liberaliseerituse määr võrreldes teiste riikidega; peamised kaubanduspartnerid jaanuar - oktoober 2000

 16. Ola Hansson ja Georg Brandes : märkusi Nietzsche esimese retseptsiooni kohta / Alessandro Fambrini ; tlk. Mart Kivimäe

  Fambrini, Alessandro

  2006-01-01

  F. Nietzsche loomingu mõjudest skandinaavia kirjandusele. Taanlase Georg Brandese käsitlusest "Friedrich Nietzsche. Traktaat aristokraatlikust radikalismist" ja rootslase Ola Hanssoni esseest "Friedrich Nietzsche. Tema süsteemi ja isiksuse piirjooned", autorite omavahelistest vastuoludest ja poleemikast seoses F. Nietzsche loomingu käsitlemisega

 17. Hea uus Eesti / Abdul Turay

  Turay, Abdul, 1967-

  2010-01-01

  Seoses eelseisva iseseisvuspäevaga leiab autor, et tänapäeva Eesti on võrreldav 1960. aastate Suurbritanniaga - riik on küll sünge, kuid lääneerurooplased hakkavad juba tõsiselt võtma uut Euroopat, sh ka Eestit

 18. Mart Reimann käis Afganistanis rekreatsiooni õpet kavandamas / intervjueerinud Ülle Tamm

  Reimann, Mart, 1975-

  2015-01-01

  Intervjuu Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektori Mart Reimanniga, kes viibis Afganistanis seoses Eesti arenguabi projektiga. Tallinna Ülikooli koostööst Kabuli Ülikooliga rekreatsiooni vallas. Käidi vaatamas Kabuli Ülikooli rekreatsiooni- ja turismi instituudi loomise võimalusi

 19. Samm "Manifestale" lähemale

  2005-01-01

  8. IV on Tallinna Kunstihoones "Manifesta" ümarlaud seoses ajakirja Manifesta Journal (MJ) uue numbriga. Teemaks kaasaegse kunsti dokumenteerimine ja arhiveerimine. Paneeldiskussioonis osalevad Viktor Misiano, Beatrice von Bismarck, Hans-Peter Feldmann, Sirje Helme, Anders Härm. Kohal on "Manifesta" organisatsiooni (IFM) direktor Hedwig Fijen ja MJ toimetaja Marieke van Hal

 20. Eesti seadused ei reguleeri ametnike ärikohtumisi / Piret Reiljan

  Reiljan, Piret, 1983-

  2007-01-01

  Eestis puudub ühtne seadus, mis reguleeriks ametnike ärikohtumisi ning see annab neile võimaluse ise otsustada, milliseid suhteid hoida ja luua. Süüdistused endise kaitseväe juhi Tarmo Kõutsi vastu seoses relvaostuga Rootsist