WorldWideScience

Sample records for rahvusvaheliste suhete ringi

 1. Eesti, Venemaa ja Balti regioon : Lennart Meri kõne Londonis Kuninglikus Rahvusvaheliste Suhete Instituudis 31. märtsil 1993/ Lennart Meri

  Meri, Lennart, 1929-2006

  1993-01-01

  Balti riikide julgeolekust ja vene riigist kui ideoloogia kandjast. Ilmunud ka ajalehes ; Pühapäevaleht (1993) 3. apr., lk. 5-6, pealkiri: Eesti Vabariigi Presidendi Lennart Meri kõne Kuninglikus Rahvusvaheliste Suhete Instituudis : Chatham House, London, 31.märts 1993 : [lüh.

 2. Näiteid rahvusvaheliste kultuuriprojektide turundamisest

  2005-01-01

  Ilmunud ka: International cultural marketing conference : November 3-4, 2005, Tartu : a collection of speeches. lk. 27-34. Lars Blicher-Hansen tutvustab Hans Christian Anderseni aasta ja Urmas Kõiv XXV rahvusvaheliste hansapäevade turundusstrateegiaid

 3. Näiteid rahvusvaheliste kultuuriprojektide turundamisest

  2005-01-01

  Ilmunud ka: International cultural marketing conference : November 3-4, 2005, Tartu : a collection of speeches. lk. 27-34. Lars Blicher-Hansen tutvustab Hans Christian Anderseni aasta ja Urmas Kõiv XXV rahvusvaheliste hansapäevade turundusstrateegiaid

 4. Introduction to the 30m Ringy Interferometric Telescope

  Liu, Zhong; Jin, Zhe-Yu; Lin, Jing; Li, Yan; Xu, Jun

  2006-03-01

  In order to meet the demands of exploring extra-terrestrial planets, black holes and other astronomical utmost observation in the near infrared and optical regions, several extremely large telescopes (optical and infrared) with the aperture diameter larger than 30m and the long baseline optical synthetic aperture imaging arrays have been proposed. We advise to build a ringy shape telescope with a large primary mirror, and the telescope with such formation is called Ringy Interferometric Telescope - RIT. The form of the RIT is between the forms of a traditional ELT and an interferometric array. The paper also shows our research results about the ringy aperture. We propose to build a segmented RIT with outer diameter 30m and effective ring width 1m. Because of the whole spatial-frequency coverage characteristic, images photographed by RIT can have the same spatial resolution with a 30m full aperture telescope, need only some simple processes. The resolution (FWHM) of RIT can reach to 0.003 arcsec, its light-gathering area equivalent to that of a 10m full aperture telescope. Since its simple configuration, the cost of building the 30m RIT will not exceed that of a 10m segmented telescope a lot.

 5. SES Kunsti- ja Käsitööringi tegevusest / Silvia Silvéus

  Silvéus, Silvia, 1926-2016

  2004-01-01

  7. veebr. 2004 toimunud peakoosolekul valiti uus juhatus, kinnitati 2003. aasta aruanded ning arutati 2004. aasta kava - olulisim on ringi töö 25. aastapäeva tähistamiseks väljaantava albumi koostamine

 6. SES Kunsti- ja Käsitööringi tegevusest / Silvia Silvéus

  Silvéus, Silvia, 1926-2016

  2004-01-01

  7. veebr. 2004 toimunud peakoosolekul valiti uus juhatus, kinnitati 2003. aasta aruanded ning arutati 2004. aasta kava - olulisim on ringi töö 25. aastapäeva tähistamiseks väljaantava albumi koostamine

 7. Kohalduva õiguse ja selle sisu kindlakstegemine rahvusvahelistes eraõiguslikes vaidlustes / Maarja Torga

  Torga, Maarja, 1984-

  2014-01-01

  Ülevaate sellest, kuidas peaks Eesti kohtutes toimuma kohalduva õiguse ning kohalduva välisriigi õiguse sisu kindlakstegemine. Kohalduva õiguse määramist reguleerivate õigusaktide (rahvusvaheliste lepingute, Euroopa Liidu määruste ning riigisiseste õigusaktide) omavahelisest vahekorrast

 8. Kohalduva õiguse ja selle sisu kindlakstegemine rahvusvahelistes eraõiguslikes vaidlustes / Maarja Torga

  Torga, Maarja, 1984-

  2014-01-01

  Ülevaate sellest, kuidas peaks Eesti kohtutes toimuma kohalduva õiguse ning kohalduva välisriigi õiguse sisu kindlakstegemine. Kohalduva õiguse määramist reguleerivate õigusaktide (rahvusvaheliste lepingute, Euroopa Liidu määruste ning riigisiseste õigusaktide) omavahelisest vahekorrast

 9. Edward Lucas: Venemaa loodab suhete "restart´i" teha ka Balti riikidega / Edward Lucas ; intervjueerinud Argo Ideon

  Lucas, Edward

  2010-01-01

  Eesti-Vene suhete arengust, Eesti sisepoliitikast, liitumisest euroga, riigieelarve kärbetest, Euroopa riikide suhtumisest Eestis toimuvasse, diplomaatilisi suhteid käsitlevate dokumentide jõudmisest internetti

 10. Edward Lucas: Venemaa loodab suhete "restart´i" teha ka Balti riikidega / Edward Lucas ; intervjueerinud Argo Ideon

  Lucas, Edward

  2010-01-01

  Eesti-Vene suhete arengust, Eesti sisepoliitikast, liitumisest euroga, riigieelarve kärbetest, Euroopa riikide suhtumisest Eestis toimuvasse, diplomaatilisi suhteid käsitlevate dokumentide jõudmisest internetti

 11. Laste kasvatamisel tekkivate suhete õiguslik regulatsioon ja selle muutmine Eestis : [bakalaureusetöö] / Juta Saarevet ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Edgar Salumaa

  Saarevet, Juta

  2003-01-01

  Laste kasvatamisel tekkivad suhted ja nende õiguslik regulatsioon, argumendid perekonnaseaduses vanema kasvatusalaste suhete regulatsiooni poolt ja vastu, Saksa perekonnaõiguse analoogi toomine Eesti õiguskorda

 12. Laste kasvatamisel tekkivate suhete õiguslik regulatsioon ja selle muutmine Eestis : [bakalaureusetöö] / Juta Saarevet ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Edgar Salumaa

  Saarevet, Juta

  2003-01-01

  Laste kasvatamisel tekkivad suhted ja nende õiguslik regulatsioon, argumendid perekonnaseaduses vanema kasvatusalaste suhete regulatsiooni poolt ja vastu, Saksa perekonnaõiguse analoogi toomine Eesti õiguskorda

 13. Eesti kaubandusliku meresõidu koodeksi vahekord rahvusvaheliste kaubavedusid reguleerivate konventsioonidega : [bakalaureusetöö] / Kaia Vask ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Igor Gräzin

  Vask, Kaia

  2001-01-01

  Rahvusvaheliste merekaubavedude regulatsioon, mereõigus kui eraldiseisev õigussüsteem, rahvusvahelised konventsioonid (Haagi, Haagi-Visby konventsioonid, Hamburgi reeglid), Eesti kaubanduslikust meresõidukoodeksist, vastutus, vaidluste lahendamine

 14. Kollektiivlepingu roll töösuhete regulatsioonis pärast uue töölepingu seaduse vastuvõtmist / Kadi Pärnits

  Pärnits, Kadi, 1965-

  2009-01-01

  Kollektiivlepingu roll töösuhete reguleerimisel Eesti kehtivate seaduste ja uue töölepingu seaduse järgi. Kollektiivlepingu roll Soomes, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Tšehhis, Poolas jt. riikides

 15. Kollektiivlepingu roll töösuhete regulatsioonis pärast uue töölepingu seaduse vastuvõtmist / Kadi Pärnits

  Pärnits, Kadi, 1965-

  2009-01-01

  Kollektiivlepingu roll töösuhete reguleerimisel Eesti kehtivate seaduste ja uue töölepingu seaduse järgi. Kollektiivlepingu roll Soomes, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Tšehhis, Poolas jt. riikides

 16. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt ratifitseeritud välislepingute staatus Eesti õiguskorras : Eesti Vabariigi ja Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste leping 12. jaanuarist 1991 : [bakalaureusetöö

  Keerberg, Liis

  2001-01-01

  Lepingupoolte õiguslik staatus, Ülemnõukogu poolt ratifitseeritud välislepingute staatus Eesti õiguskorras, volitusnormide problemaatika 1991. a. 12. jaanuari lepingus, kodakondsus suhete aluste lepingus

 17. Kahepoolsete rahvusvaheliste lepingute sõlmimine ja jõustumine Eesti Vabariigi näitel : [bakalaureusetöö] / Rasmus Lumi ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Tanel Kerikmäe

  Lumi, Rasmus

  1998-01-01

  Kahepoolsete rahvusvaheliste lepingute sõlmimine (volitus lepingu sõlmimiseks, läbirääkimised, lepingu sõlmimine), lepingute jõustumised - jõustumise alused, viisid, ajutine rakendamine, rakendamise tähtsus

 18. Kahepoolsete rahvusvaheliste lepingute sõlmimine ja jõustumine Eesti Vabariigi näitel : [bakalaureusetöö] / Rasmus Lumi ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Tanel Kerikmäe

  Lumi, Rasmus

  1998-01-01

  Kahepoolsete rahvusvaheliste lepingute sõlmimine (volitus lepingu sõlmimiseks, läbirääkimised, lepingu sõlmimine), lepingute jõustumised - jõustumise alused, viisid, ajutine rakendamine, rakendamise tähtsus

 19. Meediaekspert: vene inimesed väsivad infosõjast / Valeri Solovei ; intervjueerinud Taavi Minnik

  Solovei, Valeri

  2015-01-01

  Intervjuu Venemaa Välisministeeriumi Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi avalike suhete kateedri juhataja professor Valeri Soloveiga, kellelt ilmus raamat "Fake - absoluutne relv", mis keskendub meediamanipulatsioonidele ja propagandale. Nendel teemadel räägib ta ka intervjuus

 20. Большинство людей не имеет мнения / Валерий Соловей ; интервьюировал Таави Минник

  Соловей, Валерий

  2015-01-01

  Intervjuu Venemaa Välisministeeriumi Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi avalike suhete kateedri juhataja professor Valeri Soloveiga, kellelt ilmus raamat "Fake - absoluutne relv", mis keskendub meediamanipulatsioonidele ja propagandale. Nendel teemadel räägib ta ka intervjuus

 1. Валерий Соловей: Россия мстит Германии через СМИ / интервьюировал Таави Минник

  Соловей, Валерий

  2016-01-01

  Intervjuu Venemaa Välisministeeriumi Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi avalike suhete kateedri juhataja professor Valeri Soloveiga Kremli propaganda mõjust välismaal ning seal elavatele venelastele

 2. Kuidas võidelda Vene propagandaga? / Valeri Solovei ; intervjueerinud Taavi Minnik

  Solovei, Valeri

  2016-01-01

  Intervjuu Venemaa Välisministeeriumi Moskva Riikliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi avalike suhete kateedri juhataja professor Valeri Soloveiga Kremli propaganda mõjust välismaal ning seal elavatele venelastele

 3. Kaks rahvusvahelist kinohiidu

  2008-01-01

  Suurim filmilevitaja Eestis on seni Forum Cinemas AS, kuid Solarise keskuse valmimisega Tallinnas suurendab meelelahutuskontserni BDG osalusega Baltic Multiplex Ventures Cinamon kobarkinode osatähtsust (hiljuti avati ka Tartus Taskus Cinamon kobarkino)

 4. Töösuhete püsivuse kaitse Rootsi ja Eesti tööõiguses : [bakalaureusetöö] / Eveli Ojamäe ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Inge-Maret Orgo

  Ojamäe, Eveli

  2000-01-01

  Töösuhete kaitse regulatsioon, tööandja algatusel töölepingu lõpetamise alused, tööandja kohustused, töölepingu lõpetamise vaidlustamine - läbirääkimised, kohtus lahendamine, ebaseaduslikuks tunnistamine

 5. Abikaasade varaliste suhete õiguslik regulatsioon perekonnaõiguses Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide näitel : [magistritöö] / Katrin Mändma ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Mare Merimaa

  Mändma, Katrin

  2004-01-01

  Abikaasade varalised suhted ajaloolises arengus, perekonnaseaduse ja selle eelnõu järgi, vabaabielu reguleerimise võimalused, abikaasade varaliste suhete võrdlev analüüs Euroopa Liidu riikides ning rahvusvahelise eraõiguse normid abieluvarast

 6. Eesti-Taani suhete õiguslikke, poliitilisi ja majanduslikke aspekte 1940-1995 : [bakalaureusetöö] / Jürgo Loo ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Peeter Järvelaid

  Loo, Jürgo

  1995-01-01

  Taani poliitika Balti riikide NSV Liitu inkorporeerimise küsimuses ja Eesti-Taani vahelised suhted Eesti iseseisvuse taastamise eelsel perioodil, Eesti-Taani poliitilised suhted pärast Eesti iseseisvuse taastamist, Eesti-Taani majandussuhted, lepinguliste suhete areng

 7. Eesti-Taani suhete õiguslikke, poliitilisi ja majanduslikke aspekte 1940-1995 : [bakalaureusetöö] / Jürgo Loo ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Peeter Järvelaid

  Loo, Jürgo

  1995-01-01

  Taani poliitika Balti riikide NSV Liitu inkorporeerimise küsimuses ja Eesti-Taani vahelised suhted Eesti iseseisvuse taastamise eelsel perioodil, Eesti-Taani poliitilised suhted pärast Eesti iseseisvuse taastamist, Eesti-Taani majandussuhted, lepinguliste suhete areng

 8. Rahvusvaheliste pensionide maksmine / Reet Kabi

  Kabi, Reet

  2006-01-01

  Riikidevahelistest sotsiaalkindlustuslepingutest, pensioni ekspordi korraldusest, pensionitest Euroopa Liidus, rahvusvahelise pensioni arvutamisest ja maksmisest välisriiki. Toitjakaotus- ja invaliidsuspensioni erijooni. Lisatud tabel: nõuded vanaduspensioni saamiseks ning pensioni alammäär Euroopa majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis (riik, pensionitüüp, pensioniiga, minimaalne staažinõue, pensioni alammäär)

 9. Koorifestival rändab ringi

  2006-01-01

  Laste- ja noortekooride suurkontserdist "Olen nii, nagu tahan" 26. mail Pärnu Kontserdimajas Pärnu rahvusvahelise koorifestivali raames, kontsertidest Sindi seltsimajas, Häädemeeste ja Pärnu-Jaagupi kirikus, Kilingi-Nõmme klubis, Tori rahvamajas ja Tõstamaa keskkoolis

 10. Bronze solider - chronology when and how he became notorious / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2008-01-01

  Kronoloogiline ülevaade pronkssõduri paigaldamisest Tõnismäele, rahutustele eelnenud sündmusest, tänavarahutustest, pronksõduri teisaldamisest ning sellele järgnenud reaktsioonidest rahvusvahelistes suhetes ja kohalike poliitikute hulgas

 11. Wesley Clark : uus külm sõda väga ebatõenäoline / Wesley Clark ; interv. Holger Roonemaa

  Clark, Wesley

  2007-01-01

  Lennart Meri mälestuskonverentsil osalenud endine NATO vägede ülemjuhataja Eesti ja maailma julgeolekupoliitilisest olukorrast ning Venemaa, USA ja NATO positsioonist rahvusvahelistes suhetes. Lühielulugu

 12. Bronze solider - chronology when and how he became notorious / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2008-01-01

  Kronoloogiline ülevaade pronkssõduri paigaldamisest Tõnismäele, rahutustele eelnenud sündmusest, tänavarahutustest, pronksõduri teisaldamisest ning sellele järgnenud reaktsioonidest rahvusvahelistes suhetes ja kohalike poliitikute hulgas

 13. Wesley Clark : uus külm sõda väga ebatõenäoline / Wesley Clark ; interv. Holger Roonemaa

  Clark, Wesley

  2007-01-01

  Lennart Meri mälestuskonverentsil osalenud endine NATO vägede ülemjuhataja Eesti ja maailma julgeolekupoliitilisest olukorrast ning Venemaa, USA ja NATO positsioonist rahvusvahelistes suhetes. Lühielulugu

 14. Political PR is dying. Long live business PR! / Ilyn Oleg

  Oleg, Ilyn

  2005-01-01

  Vene suurima suhtekorraldusagentuuri Imageland Public Relations rahvusvaheliste suhete juhi hinnangul on Venemaal peamisteks probleemideks PR professionaalide vähesus, nende kehv haritus oma erialal, samuti vähene teadlikkus suhtekorralduse tähtsusest äris

 15. Tony Blair - viimane interventsionist / David Rieff

  Rieff, David

  2007-01-01

  Suurbritannia ametist lahkunud peaministri Tony Blairi kolmest ametiajast, liidripositsioonist rahvusvahelistes suhetes, tema välispoliitikast, sekkumisest Kosovo, Sierra Leone, Iraagi sündmustesse, poliitilistest väärtushinnangutest, liberaalsest interventsionismist

 16. NATO's silent side / Tomas Urbonas ; interviewed by Matthew Garrick

  Urbonas, Toomas

  2011-01-01

  Afganistani provintsis Ghowr rahvusvaheliste suhete spetsialisti ja Kabulis NATO esindajana töötanud Tomas Urbonas räägib sealsest elust, kohalike elanike sõbralikkusest, oma tegevustest ja oma eluvaadetest

 17. Political PR is dying. Long live business PR! / Ilyn Oleg

  Oleg, Ilyn

  2005-01-01

  Vene suurima suhtekorraldusagentuuri Imageland Public Relations rahvusvaheliste suhete juhi hinnangul on Venemaal peamisteks probleemideks PR professionaalide vähesus, nende kehv haritus oma erialal, samuti vähene teadlikkus suhtekorralduse tähtsusest äris

 18. Mari e-raamatukogu / Tatjana Verina ; vene keelest tõlkinud Ene Riet

  Verina, Tatjana

  2011-01-01

  Mari e-raamatukogu loomise aluseks on Mari-Eli Vabariigi etnokultuuriliste ja rahvusvaheliste suhete arendamise projekt, hetkel on elektroonilises raamatukogus 52 täistekstilist teavikut Tšavaini nimelise Mari Rahvusraamatukogu haruldaste raamatute kogust

 19. Raznõje, no ravnõje / Jevgenija Zelenskaja

  Zelenskaja, Jevgenija

  2007-01-01

  Jõhvis toimus seminar "Tolerantsus rahvusvahelistes suhetes", kus esinesid USA teadlane Jeremy Gunn, rahvastikuministri nõunik Eva-Maria Asari, Viru kolledzhi esindaja Sergei Tshekrõzhov, Ida-Viru integratsioonikeskuse esindaja Heli Fershel

 20. Tony Blair - viimane interventsionist / David Rieff

  Rieff, David

  2007-01-01

  Suurbritannia ametist lahkunud peaministri Tony Blairi kolmest ametiajast, liidripositsioonist rahvusvahelistes suhetes, tema välispoliitikast, sekkumisest Kosovo, Sierra Leone, Iraagi sündmustesse, poliitilistest väärtushinnangutest, liberaalsest interventsionismist

 1. Mari e-raamatukogu / Tatjana Verina ; vene keelest tõlkinud Ene Riet

  Verina, Tatjana

  2011-01-01

  Mari e-raamatukogu loomise aluseks on Mari-Eli Vabariigi etnokultuuriliste ja rahvusvaheliste suhete arendamise projekt, hetkel on elektroonilises raamatukogus 52 täistekstilist teavikut Tšavaini nimelise Mari Rahvusraamatukogu haruldaste raamatute kogust

 2. NATO's silent side / Tomas Urbonas ; interviewed by Matthew Garrick

  Urbonas, Toomas

  2011-01-01

  Afganistani provintsis Ghowr rahvusvaheliste suhete spetsialisti ja Kabulis NATO esindajana töötanud Tomas Urbonas räägib sealsest elust, kohalike elanike sõbralikkusest, oma tegevustest ja oma eluvaadetest

 3. UT küsib / Rein Toomla, Risto Tammelo, Katri Raik, Catlyn Kirna...[jt.

  2007-01-01

  Rektori valimistega seonduvatele küsimustele vastavad: R. Toomla (rahvusvaheliste suhete lektor, politoloogia osakonna juhataja), R. Tammelo (väljateooria professor, füüsika osakonna juhataja), K. Raik (Narva kolledži direktor, haridusteaduskonna dekaan, C. Kirna (rahvusvaheliste suhete magistrant, Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse avaliku poliitika spetsialist) ja prof. E. Ergma (Riigikogu aseesimees, astrofüüsika professor)

 4. Muusikamaailm : Rahvusvaheliste festivalide juuni / Priit Kuusk

  Kuusk, Priit, 1938-

  1999-01-01

  22.05-27.06 toimuvast Saint Louisi ooperifestivalist USA-s. Charlestoni festivalist Itaalias 28.05-13.06. Saksamaal toimuvast Halle festivalist 4.-13.06. 5.-26.06 toimuvast Hollandi festivalist. 9.06-3.07 toimuvast San Francisco festivalist USA-s. Garsingtoni ooperipidustustest 14.06-11.07. Peterburis toimuvast "Valgete ööde" festivalist 17.06-1.07. 18.06-4.07 toimuvast Granada festivalist. Orkney Islandsis toimuvatest Peter Maxwell Davise pidustustest 18.-23.06

 5. Muusikamaailm : Rahvusvaheliste festivalide juuni / Priit Kuusk

  Kuusk, Priit, 1938-

  1999-01-01

  22.05-27.06 toimuvast Saint Louisi ooperifestivalist USA-s. Charlestoni festivalist Itaalias 28.05-13.06. Saksamaal toimuvast Halle festivalist 4.-13.06. 5.-26.06 toimuvast Hollandi festivalist. 9.06-3.07 toimuvast San Francisco festivalist USA-s. Garsingtoni ooperipidustustest 14.06-11.07. Peterburis toimuvast "Valgete ööde" festivalist 17.06-1.07. 18.06-4.07 toimuvast Granada festivalist. Orkney Islandsis toimuvatest Peter Maxwell Davise pidustustest 18.-23.06

 6. Luigi Pirandello skepsis tuiskab Taevalaval ringi / Andres Laasik

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2006-01-01

  Luigi Pirandello "Nii see on, kui teile nii näib" Tallinna Linnateatris, lavastaja Adolf Shapiro, kunstnik Vladimir Anshon, kostüümid Kristina Pasternaka Lätist ja valguskunstnik Gleb Filshtinski. Esietendus 11. nov

 7. Peaminister lendas Ida-Virus ringi / Argo Soolep

  Soolep, Argo, 1972-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 17. apr. 2004, lk. 1. Peaminister Juhan Parts ja siseminister Margus Leivo kohtusid Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjoviga ning kontrollisid koos piirivalvetöötajatega Euroopa Liidu idapiiri kordoneid

 8. Peaminister lendas Ida-Virus ringi / Argo Soolep

  Soolep, Argo, 1972-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 17. apr. 2004, lk. 1. Peaminister Juhan Parts ja siseminister Margus Leivo kohtusid Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjoviga ning kontrollisid koos piirivalvetöötajatega Euroopa Liidu idapiiri kordoneid

 9. Miin Tallinna ja kaitseministeeriumi suhetes / Heldur Unt

  Unt, Heldur

  2005-01-01

  OÜ Hat Grupp jurist juhib tähelepanusellele, et Riigikogu on ratifitseerinud Haagi konventsiooni, selle kohaselt tuleks Miinisadam kui militaarobjekt Tallinnast kui UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvast linnast kohe välja viia

 10. Demokraatiaga oli vähe pistmist / Toomas Alatalu ; inter. Ivar Soopan

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2005-01-01

  Rahvusvaheliste suhete professor, paljudes riikides valimiste vaatleja olnud Toomas Alatalu selgitab Iraagi valimistega seonduvat. Kommenteerib Ivar Soopan. Vt. samas: Iraagi valimised - eesmärk pühendas abinõu; Inimõiguste rikkumine; Mida ja keda Iraagis valiti; Kes Iraagis valisid

 11. Foreign policy at the crossroads? / Andris Berzinsh, Eduards Ikvilds

  Bērziņš, Andris, 1951-

  2004-01-01

  Einars Repshe valitsuse poolt vastu võetud Läti välispoliitika üldpõhimõtete kriitika. Autorite hinnangul ei määratleta seal Läti suhteid rahvusvaheliste organisatsioonidega, ei käsitleta Baltimaade omavahelist koostööd ega pakuta välja strateegiat kahepoolsete suhete arendamiseks USA ning Venemaaga

 12. XXI sajand : energiatsivilisatsioon versus islamitsivilisatsioon / Ahto Lobjakas

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2007-01-01

  Autor kommenteerib 21. sajandil maailmas valitsevat olukorda, kus energia-omandisuhete haldamiseks ja loomiseks peavad lääneriigid üha enam vaeva nägema rahvusvaheliste suhete arendamisel Lähis-Ida riikidega, samal ajal kui islamiühiskond aina laieneb ja tugevneb

 13. Homse maailma arhitektuur / Sergei Lavrov

  Lavrov, Sergei

  2005-01-01

  Katkendid Venemaa välisministri Sergei Lavrovi programmilisest artiklist, mis ilmus ajakirjas Rossija v globalnoi politike ja lühendatult ajalehes Rossiiskaja Gazeta. Välisminister analüüsib rahvusvaheliste suhete arengut ja kinnitab, et Venemaa toetub välispoliitika ülesehitamisel dialoogi ja partnerluse arendamisele. Vt. samas: Kaarel Tarand. Muutumatul kursil

 14. Rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende komiteede nimetusi / Eena Ingar

  Ingar, Eena

  1999-01-01

  Balti Assamblee, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), Euroopa Nõukogu (CE), Lääne-Euroopa Liidu (WEU), NATO Parlamentaarse Assamblee, Parlamentidevahelise Liidu (IPU) ja nende komiteede nimetused eesti ja inglise keeles

 15. TPÜ Akadeemilise Raamatukogu ajaloolised kogud rahvusvahelistes infoallikates / Tiiu Reimo

  Reimo, Tiiu, 1953-

  2005-01-01

  Lk. 99 mainitud : Urve Lõhmus, Voldemar Miller, Tiiu Reimo; lk. 100 : Voldemar Miller, Kyra Robert; lk. 102 : Tiiu Reimo, Medea Jerser, Toomas Raudam; lk. 103 : Antti Oviir, Aita Jõulu; lk. 104 : Tiiu Reimo, Marita Paas, Mati Merioja, Tiiu Pukk, Eve Roosileht

 16. Abiks rahvusvaheliste müügilepingute sõlmimisel

  1996-01-01

  Lepinguobjekti tarnetingimusi määratlevatest normistike kogumikest "Incoterms" ja "Combiterms". Lisatud kaubadeklaratsiooni täitmise juhendis kasutatavate tarneklauslite "Incoterms 1990" klassifikaator

 17. Kaarma noored rahvusvahelistes noorteprojektides / Ilme Õunapuu

  Õunapuu, Ilme

  2009-01-01

  Kaarma valla noored osalevad kahes kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored kuuluvas rahvusvahelises noorteprojektis: 14-18 aastased Etno-Techno-Emo noortevahetuse laagris Lätis Lizumsi linnas ja Belgias 15-25 aastasi noori kaasavas noortevahetuses

 18. TPÜ Akadeemilise Raamatukogu ajaloolised kogud rahvusvahelistes infoallikates / Tiiu Reimo

  Reimo, Tiiu, 1953-

  2005-01-01

  Lk. 99 mainitud : Urve Lõhmus, Voldemar Miller, Tiiu Reimo; lk. 100 : Voldemar Miller, Kyra Robert; lk. 102 : Tiiu Reimo, Medea Jerser, Toomas Raudam; lk. 103 : Antti Oviir, Aita Jõulu; lk. 104 : Tiiu Reimo, Marita Paas, Mati Merioja, Tiiu Pukk, Eve Roosileht

 19. Neoliberaalne üleilmastumine läheb hingusele / Immanuel Wallerstein

  Wallerstein, Immanuel

  2008-01-01

  Teadlane ja maailmasüsteemi teooria looja kirjutab neoliberaalse üleilmastumise ideoloogia võidukäigu algusest 1980. aastatel ja leiab, et kümnekonna aasta pärast kirjeldatakse neoliberaalset üleilmastumist kui üht tsüklilist lainekest kapitalistliku maailmamajanduse ajaloos. Vt. samas Erkki Bahovski ja Urve Eslase intervjuud Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Bergiga: maailmasüsteemi teooria ennustustes võib kahelda

 20. Baltimaad - kas "uue" Euroopa esmaasukad? / Jeroen Bult ; tõlk. Marek Laane

  Bult, Jeroen

  2005-01-01

  Ajakirjanikud, teadlased ja rahvusvaheliste suhete analüütikud kasutavad "vana" ja "uue" Euroopa metafoori oma arutlustes Atlandi üleste pingete, Euroopa Liidu praeguse halvatuse ning sotsiaalmajanduslike probleemide üle, millega seisavad silmitsi EL-i suuremad liikmesriigid. See jaotus on omamoodi aluseks ka raamatule "The Baltic States And Their Region. New Europe Or Old? ". Raamatu aluseks on 2004. a. Glasgow's peetud samanimeline konverents

 1. Neoliberaalne üleilmastumine läheb hingusele / Immanuel Wallerstein

  Wallerstein, Immanuel

  2008-01-01

  Teadlane ja maailmasüsteemi teooria looja kirjutab neoliberaalse üleilmastumise ideoloogia võidukäigu algusest 1980. aastatel ja leiab, et kümnekonna aasta pärast kirjeldatakse neoliberaalset üleilmastumist kui üht tsüklilist lainekest kapitalistliku maailmamajanduse ajaloos. Vt. samas Erkki Bahovski ja Urve Eslase intervjuud Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Bergiga: maailmasüsteemi teooria ennustustes võib kahelda

 2. Kahtlustatavate ringi lisandus ka K-Projekt / Kadri Paas, Kadri Jakobson

  Paas, Kadri, 1982-

  2010-01-01

  Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Vello Lõugase kriminaalasja raames sai pistiseandmise kahtlustuse ka K-Projekt ja selle suuromanik Rein Annusver. Läbi otsiti Tallinna liikluskorraldaja Mati Songisepa kodu ja töökoht

 3. Lootustandvate suhete arenemine Ukraina ja Euroopa Liidu vahel / Javier Solana

  Solana, Javier

  2005-01-01

  Edukalt lõppenud valimised näitasid, et Euroopa Liidul ja Ukrainal on ühtsed väärtushinnangud ning mõlemal poolel on võimalus näidata üles tahet konstruktiivseks koostööks ühiste eesmärkide saavutamisel

 4. Lootustandvate suhete arenemine Ukraina ja Euroopa Liidu vahel / Javier Solana

  Solana, Javier

  2005-01-01

  Edukalt lõppenud valimised näitasid, et Euroopa Liidul ja Ukrainal on ühtsed väärtushinnangud ning mõlemal poolel on võimalus näidata üles tahet konstruktiivseks koostööks ühiste eesmärkide saavutamisel

 5. Seksuaalne ahistamine töösuhetes / Veronika Mirzojeva

  Mirzojeva, Veronika

  2007-01-01

  1. maist 2004 jõustunud soolise võrdõiguslikkuse seaduse vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/73/EÜ. Seksuaalse ahistamise määratlusest, tööandja hoolitsuskohustusest ja vastutusest ning tõendamiskohustusest

 6. Seksuaalne ahistamine töösuhetes / Veronika Mirzojeva

  Mirzojeva, Veronika

  2007-01-01

  1. maist 2004 jõustunud soolise võrdõiguslikkuse seaduse vastavusest Euroopa Liidu direktiivile 2002/73/EÜ. Seksuaalse ahistamise määratlusest, tööandja hoolitsuskohustusest ja vastutusest ning tõendamiskohustusest

 7. Rüütel ei karda Vene-suhete halvenemist

  2005-01-01

  President Arnold Rüütlel lükkas Vene uudisteagentuuri Interfax teatel tagasi süüdistused, nagu oleks ta lasknud käest ajaloolise võimaluse parandada suhteid Venemaaga, keeldudes osalemast Moskvas 9. mai pidustustel

 8. Eesti teadlaste äri : professorite taskufirmadest rahvusvaheliste korporatsioonideni / Mikk Salu

  Salu, Mikk, 1975-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Vesti Dnja 24. märts lk. 5. Eesti teadlastest on viimaste aastatega saanud edukad ärimehed ja kõrgkoolidest on välja kasvanud mitmed tunnustatud ettevõtted. Vt. samas: Spin-off või mitte-spin-off

 9. Foorumijaht (forum shopping) rahvusvahelistes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes : väljundid Euroopa Liidus / Birgit Punison

  Punison, Birgit, 1983-

  2005-01-01

  Foorumijahi problemaatika tagapõhjast, asjakohastest õigusaktidest, kohtualluvuse reeglitest, konkreetsetest foorumijahi väljunditest Euroopa Liidu Nõukogu 22. detsembri 2000. a. määruses nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, kehtivas tsiviilkohtumenetluse seadustikus ning 20. aprillil 2005 Riigikogus vastu võetud uues tsiviilkohtumenetluse seadustikus

 10. Eesti maastikuarhitektuur pälvis rahvusvahelist tähelepanu / Karin Paulus

  Paulus, Karin, 1975-

  2008-01-01

  Firma "Kivisilla" maastikuarhitekti Ülle Grishakovi juhendamisel valminud projekt "Harju tänava park Tallinnas" valiti Rosa Barba Euroopa Maastikukujunduse auhinna poolt viiendale rahvusvahelisele maastikuarhitektuuribiennaali näitusele. Biennaal toimub Hispaanias Barcelonas

 11. Foorumijaht (forum shopping) rahvusvahelistes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes : väljundid Euroopa Liidus / Birgit Punison

  Punison, Birgit, 1983-

  2005-01-01

  Foorumijahi problemaatika tagapõhjast, asjakohastest õigusaktidest, kohtualluvuse reeglitest, konkreetsetest foorumijahi väljunditest Euroopa Liidu Nõukogu 22. detsembri 2000. a. määruses nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, kehtivas tsiviilkohtumenetluse seadustikus ning 20. aprillil 2005 Riigikogus vastu võetud uues tsiviilkohtumenetluse seadustikus

 12. Püsiva tegevuskoha mõiste rahvusvahelistes maksulepingutes ja Eesti tulumaksuseaduses / Aare Kurist

  Kurist, Aare, 1974-

  1998-01-01

  Püsiva tegevuskoha mõistest vastavalt OECD 1992. a. tulu ja kapitali maksustamise mudelkonventsioonile ning selle alusel riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutele

 13. Püsiva tegevuskoha mõiste rahvusvahelistes maksulepingutes ja Eesti tulumaksuseaduses / Aare Kurist

  Kurist, Aare, 1974-

  1998-01-01

  Püsiva tegevuskoha mõistest vastavalt OECD 1992. a. tulu ja kapitali maksustamise mudelkonventsioonile ning selle alusel riikide vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutele

 14. Eesti-USA suhetes loevad väärtused / Vello Andres Pettai

  Pettai, Vello, 1968-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Järva Teataja 30. nov. lk. 6 lüh. Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor vastab Postimees Online'i lugejate küsimustele, mis puudutavad USA presidendi visiiti Eestisse, viisavabadust USA-ga, USA presidendi võimu, NATO-t, välispoliitikat, riikidevahelisi suhteid, ajakirjandusvabadust, inimõigusi ja demokraatiat

 15. Andmekaitse seab piire ka töösuhetes / Urmas Volens, Indrek Ergma

  Volens, Urmas, 1976-

  2011-01-01

  Töösuhte sõlmimise ajal on tööandjal töötaja kohta õigus uurida vaid piiratud koguses infot, töösuhte ajal aga koguda vaid selliseid andmeid, mis on lepingute ja hüvede seisukohalt olulised

 16. Eesti iseseisvuse taastamise küsimusest Soome ja Saksamaa suhetes 1942-1943 / Arti Hilpus

  Hilpus, Arti, 1972-

  2012-01-01

  Riiklikul tasandil ei olnud Soomel kerge Eestile toetust avaldada. Aastatel 1942-1943 püstitasid soomalsed küsimuse suurema autonoomia või iseseisvuse andmisest Eestile. Iseseisvuse mittelubamise korral oli plaaniks Eesti liitmine Soomega. Soome riigi esindajad väljendasid sõja ajal sakslastele korduvalt ja erinevate kanalite kaudu oma muret Balti rahvaste ja eriti eestlaste tuleviku üle, kuid Saksamaa juhtkond ei lasknud end vastavate poliitiliste muudatuste suunas mõjutada. Eelöeldut illustreerivad Saksa välisministeeriumile ja Saksa saadikule Helsingis saadetud telegrammid

 17. Vägistamisskandaal rebib Jaapani ja USA suhetes vanu haavu lahti / Liisi Poll

  Poll, Liisi, 1980-

  2008-01-01

  Jaapani Okinawa saar nõuab seal asuvate USA vägede ülevaatamist ja sõjaväelaste distsipliini tugevdamist pärast seda, kui üht sõjaväelast süüdistatakse alaealise tüdruku vägistamises. Vt. samas: Eelmine skandaalne vägistamine

 18. USBF tunnustas president Ilvest Balti riikide ja Ameerika Ühendriikide suhete edendamise eest

  2008-01-01

  Ameerika-Balti Fond (USBF - The United States-Baltic Foundation) andis 19. aprillil 2008 Washingtonis toimunud pidulikul üritusel president Toomas Hendrik Ilvesele üle Balti riigimehe autasu (Baltic Statesmanship Award). Autasu andis üle endine USA suursaadik Eestis Aldona Wos. President T. H. Ilves kohtus oma visiidi kestel ka USA asepresidendi Richard B. Cheney ja riigisekretär Condoleezza Rice'iga, kõne all olid energia- ja küberjulgeolek, arengud Gruusias ja Venemaal, sõjalised missioonid Afganistanis ja Iraagis, NATO Bukaresti tippkohtumise tulemused. Ingl. k. vt. lk. 12: USBF recognized President Ilves for promoting relations between the Baltic countries and the United States. Vabariigi President töövisiidil Ameerika Ühendriikides 17.-23.04.2008

 19. Andmekaitse seab piire ka töösuhetes / Urmas Volens, Indrek Ergma

  Volens, Urmas, 1976-

  2011-01-01

  Töösuhte sõlmimise ajal on tööandjal töötaja kohta õigus uurida vaid piiratud koguses infot, töösuhte ajal aga koguda vaid selliseid andmeid, mis on lepingute ja hüvede seisukohalt olulised

 20. Usuteaduse Instituut Eesti ja Soome luterlike kirikute suhetes 1946-1986 / Kristel Engman

  Engman, Kristel

  2011-01-01

  Toimus piiratud ja kontrollitud suhtlus kahe maa kirikute vahel. Akadeemiline koostöö, salajane vaimuliku kirjanduse toimetamine läbi Soome Eestisse ja püüe saata tudengeid õppima Euroopa ülikoolidesse toimus sageli ka tänu headele isiklikele kontaktidele

 1. Rice hoiatas Vene välisministrit võimalike pingeliste suhete eest / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2005-01-01

  Euroopas ja Lähis-Idas ringreisil viibiv USA välisminister Condoleezza Rice ütles kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, et kahe riigi suhteid võivad pingestada mittedemokraatlikud ilmingud Venemaal. Rice'i sõnul ei kavatse USA Venemaa suhtes sanktsioone rakendada. Lisa: Condoleezza Rice'i ringreis

 2. Eesti-Vene suhetes pole paranemist oodata / Jevgeni Volk ; interv. Marek Laane

  Volk, Jevgeni

  1999-01-01

  Prognoosid Venemaa Riigiduuma valimistulemustele. Eesti-Vene suhted pärast Venemaa presidendi- ja parlamendivalimisi. Venemaa suhtumine Eesti liitumisse NATO ja ELiga. Venemaa ja USA suhted. Kommenteerivad Vladimir RõZhkov, Sergei Kirijenko, Mihhail Gorbatshov, Vladimir Zhirinovski

 3. Usuteaduse Instituut Eesti ja Soome luterlike kirikute suhetes 1946-1986 / Kristel Engman

  Engman, Kristel

  2011-01-01

  Toimus piiratud ja kontrollitud suhtlus kahe maa kirikute vahel. Akadeemiline koostöö, salajane vaimuliku kirjanduse toimetamine läbi Soome Eestisse ja püüe saata tudengeid õppima Euroopa ülikoolidesse toimus sageli ka tänu headele isiklikele kontaktidele

 4. Rice hoiatas Vene välisministrit võimalike pingeliste suhete eest / Arko Olesk

  Olesk, Arko, 1981-

  2005-01-01

  Euroopas ja Lähis-Idas ringreisil viibiv USA välisminister Condoleezza Rice ütles kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, et kahe riigi suhteid võivad pingestada mittedemokraatlikud ilmingud Venemaal. Rice'i sõnul ei kavatse USA Venemaa suhtes sanktsioone rakendada. Lisa: Condoleezza Rice'i ringreis

 5. Eepose-igatsus : Lisandusi kirjanduse ja rahvaluule suhete probleemile / Ruth Mirov

  Mirov, Ruth, 1928-

  1996-01-01

  Ilmunud ka kogumikus: Mirov, Ruth. Sõnast sõnasse : valik artikleid ja retsensioone. Tallinn ; Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002, lk. 447-473. Kontamineerimis- ja imiteerimismeetod regivärsiliste eepiliste teoste loomisel eesti kirjanduses

 6. Eesti-Saksamaa diplomaatiliste suhete algusest = der Beginn der Estnisch-Deutschen Diplomatischen Beziehungen / Eero Medijainen

  Medijainen, Eero

  2007-01-01

  Eesti esimene valitud esinduskogu Maapäev hakkas 1917. a. suvel ja sügisel välispoliitilisi küsimusi arutama seoses keiserliku Saksamaa vägede edasiliikumisega. 1919. aasta kevadel pani Eesti juhtivaid sotsiaaldemokraate Mihkel Martna aluse saatkonnale Saksamaal. Eesti esindajate põhimureks oli Eesti ja Saksamaa hea vahekorra säilitamine nii keerulistel Weimari Vabariigi aastatel kui natside võimuloleku päevil. Eesti esinduse taastmise katsetest Teise maailmasõja järel

 7. Vägistamisskandaal rebib Jaapani ja USA suhetes vanu haavu lahti / Liisi Poll

  Poll, Liisi, 1980-

  2008-01-01

  Jaapani Okinawa saar nõuab seal asuvate USA vägede ülevaatamist ja sõjaväelaste distsipliini tugevdamist pärast seda, kui üht sõjaväelast süüdistatakse alaealise tüdruku vägistamises. Vt. samas: Eelmine skandaalne vägistamine

 8. USBF tunnustas president Ilvest Balti riikide ja Ameerika Ühendriikide suhete edendamise eest

  2008-01-01

  Ameerika-Balti Fond (USBF - The United States-Baltic Foundation) andis 19. aprillil 2008 Washingtonis toimunud pidulikul üritusel president Toomas Hendrik Ilvesele üle Balti riigimehe autasu (Baltic Statesmanship Award). Autasu andis üle endine USA suursaadik Eestis Aldona Wos. President T. H. Ilves kohtus oma visiidi kestel ka USA asepresidendi Richard B. Cheney ja riigisekretär Condoleezza Rice'iga, kõne all olid energia- ja küberjulgeolek, arengud Gruusias ja Venemaal, sõjalised missioonid Afganistanis ja Iraagis, NATO Bukaresti tippkohtumise tulemused. Ingl. k. vt. lk. 12: USBF recognized President Ilves for promoting relations between the Baltic countries and the United States. Vabariigi President töövisiidil Ameerika Ühendriikides 17.-23.04.2008

 9. Heade suhete linn - kõik sõpradele / Väinu Rozental

  Rozental, Väinu, 1957-

  2007-01-01

  Autori arvates on Tartust saanud korporatiivne linn, kus võim ja äri jagatakse väikese inimgrupi sees. Vt. samas: Tartu niiditõmbajad: otsused on tehtud linnakodanike huvides; Tartu Rotary Klubi liikmed; Tuntumad tehingud omadele Tartu linnas

 10. Kuidas mõjutab osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös meie toidulauda - raktopamiini juhtum / Katrin Lõhmus

  Lõhmus, Katrin

  2013-01-01

  Tarbijate tervise kaitseks on välja töötatud FAO ja WHO ühine toidustandartite programm Codex Alimentarius. Selle komisjoni viimasel istungil arutati raktopamiini kasutamise lubamist loomakasvatuses

 11. Kuidas mõjutab osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös meie toidulauda - raktopamiini juhtum / Katrin Lõhmus

  Lõhmus, Katrin

  2013-01-01

  Tarbijate tervise kaitseks on välja töötatud FAO ja WHO ühine toidustandartite programm Codex Alimentarius. Selle komisjoni viimasel istungil arutati raktopamiini kasutamise lubamist loomakasvatuses

 12. Rahvuslus, multikultuurilisus ja liberaalne lähenemine enamuse-vähemuse suhetes ning meedias / Ragne Kõuts

  Kõuts, Ragne, 1977-

  2004-01-01

  Rahvussuhteid legitimeerivate ideestike teoreetilisest käsitlusest ning nende ideestike esinemisest Eesti avalikus arvamuses. Allikana on kasutatud 1999.-2002. a. korraldatud uuringu "Integratsiooniprotsesside meediamonitooring" käigus kogutud materjali. Tabel: Riikluse tõlgendusmallide põhielemendid Eesti ajakirjanduses

 13. Mälu ja tunnustamine: 2011 kui kahekordne tähtaasta Jaapani ja Eesti suhetes / Hiromi Komori

  Komori, Hiromi, 1969-

  2011-01-01

  Jaapani ja Eesti suhetest. Jaapani valitsus võttis vastu otsuse Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta de jure 26. jaanuaril 1921. Jaapani saatkond avati Riias 1929. 8. detsembril 1939 avati Tallinnas Jaapani diplomaatiline büroo. Diplomaatilisse büroosse suunatud diplomaat Shimada sai Tallinnas tegutseda ainult üheksa kuud. Eesti annekteerimise de facto tunnustamisest ja diplomaatilise büroo sulgemisest

 14. Mälu ja tunnustamine: 2011 kui kahekordne tähtaasta Jaapani ja Eesti suhetes / Hiromi Komori

  Komori, Hiromi, 1969-

  2011-01-01

  Jaapani ja Eesti suhetest. Jaapani valitsus võttis vastu otsuse Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta de jure 26. jaanuaril 1921. Jaapani saatkond avati Riias 1929. 8. detsembril 1939 avati Tallinnas Jaapani diplomaatiline büroo. Diplomaatilisse büroosse suunatud diplomaat Shimada sai Tallinnas tegutseda ainult üheksa kuud. Eesti annekteerimise de facto tunnustamisest ja diplomaatilise büroo sulgemisest

 15. Rahvuslus, multikultuurilisus ja liberaalne lähenemine enamuse-vähemuse suhetes ning meedias / Ragne Kõuts

  Kõuts, Ragne, 1977-

  2004-01-01

  Rahvussuhteid legitimeerivate ideestike teoreetilisest käsitlusest ning nende ideestike esinemisest Eesti avalikus arvamuses. Allikana on kasutatud 1999.-2002. a. korraldatud uuringu "Integratsiooniprotsesside meediamonitooring" käigus kogutud materjali. Tabel: Riikluse tõlgendusmallide põhielemendid Eesti ajakirjanduses

 16. Elektrooniliste sidevahendite kasutamine rahvusvaheliste kaubanduslepingute sõlmimisel : [bakalaureusetöö] / Kerttu Tänav ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Maarja Torga

  Tänav, Kerttu

  2009-01-01

  Õiguslikest alustest ja reguleerimise põhjustest, lepingupoole tegevuskoha kindlaksmääramisest elektroonilises keskkonnas, lepinguliste tahteavalduste vahetamisest, sõlmitud lepingu tingimuste kättesaadavusest ja tõlgendamisest

 17. Internet cases in EU private international law - developing a coherent approach / Tobias Lutzi

  Lutzi, Tobias

  2017-01-01

  Internetiühenduse mõjust rahvusvahelisele eraõigusele ja selle toetumisest geograafilistele puntkidele. Probleemidest rahvusvahelist eraõigust reguleerivate rahvusvaheliste õigusaktide valguses ja asjakohasest kohtupraktikast

 18. Eesti Vabariigi rahvusvahelised mitmepoolsed lepingud aastatest 1918-1940: ühinemine ja kehtivus : [bakalaureusetöö] / Vivian Loonela ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Aino Lepik von Wirén

  Loonela, Vivian

  1999-01-01

  Eesti Vabariigi riikluse areng, rahvusvaheliste mitmepoolsete lepingute kehtestamismenetlus, EV ühinemine rahvusvaheliste mitmepoolsete lepingutega Riigikogus, EV järjepidevus, lepingute staatus käesoleval hetkel

 19. Spannungen im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft = Pinged teaduse ja ühiskonna suhetes / Paul Hoyningen-Huene

  Hoyningen-Huene, Paul

  2005-01-01

  Teadussüsteemi distsiplinaarsest süsteemist, teaduse konfliktidest moraalsete barjääridega, ajude äravoolu tõttu tekkinud probleemidest teaduslikult vähem arenenud maades. Vt. ka Carl Friedrich Gethmann'i kommentaari lk. 144-151,405-411 ja Jüri Engelbrechti kommentaari lk. 152-154,412-414

 20. Spannungen im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft = Pinged teaduse ja ühiskonna suhetes / Paul Hoyningen-Huene

  Hoyningen-Huene, Paul

  2005-01-01

  Teadussüsteemi distsiplinaarsest süsteemist, teaduse konfliktidest moraalsete barjääridega, ajude äravoolu tõttu tekkinud probleemidest teaduslikult vähem arenenud maades. Vt. ka Carl Friedrich Gethmann'i kommentaari lk. 144-151,405-411 ja Jüri Engelbrechti kommentaari lk. 152-154,412-414

 1. Isikuandmete kaitse õiguslik reguleerimine töösuhetes : [bakalaureusetöö] / Morten Aavik ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Gaabriel Tavits

  Aavik, Morten

  2007-01-01

  Isikuandmete kaitse Euroopa Liidus ja Eestis, tööotsijalt andmete küsimine töölepingu sõlmimisel, töötaja töö- ja eraelu kohta andmete kogumine, järelevalve isikuandmete kaitse tagamise üle

 2. Kadri Liik : Eesti-Vene suhetes jääb veel pikalt kestma ühtlaselt vilets seis / Kadri Liik ; interv. Riho Laurisaar

  Liik, Kadri, 1970-

  2005-01-01

  Ajakirja "Diplomaatia" peatoimetaja vastab küsimustele, mis puudutavad tema huvi välispoliitika vastu ja senist tööd ning Eesti suhteid Venemaaga. Tema hinnangul on Venemaa strateegiaks praegu Balti riike aktiivselt mustata eesmärgiga diskrediteerida neid NATO-s ja EL-is

 3. Laiendatud kollektiivne litsents autoriõiguslikes ja autoriõigusega kaasnevates suhetes : [magistritöö] / Priit Kala ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Aleksei Kelli

  Kala, Priit, 1975-

  2013-01-01

  Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivsest teostamisest laiendatud kollektiivse litsentsi rakendamise eeldusena, laiendatud kollektiivse litsentsi olemusest, õiguste omajate õiguskaitsest, laiendatud kollektiivse litsentsi rakendatavusest

 4. Knowledge transfer through university-industry relations: some aspects of organizational culture. Teadmussiire ülikoolide ja majanduspraktika suhete abil: mõned organisatsioonikultuurilised aspektid

  Maaja Vadi

  2013-01-01

  Full Text Available The role of national universities and other higher education institutions in knowledge transfer in countries with post-Soviet economies has been studied in very modest extent, especially in the context of small countries. This paper concentrates on the organizational culture aspects playing important role in the commercialization of university research within the university knowledge transfer and knowledge based society framework in Estonia. Knowledge sharing and commercialization depend on nature of organizational culture, as a part of internal environment. Two largest Estonian universities (University of Tartu and Tallinn University of Technology are compared in various factors influencing knowledge transfer using document analysis and interviews. The present study has shown that knowledge transfer faces numerous issues, and in particular soft issues (individual mindsets and organizational values may differ from university to university

 5. Kadri Liik : Eesti-Vene suhetes jääb veel pikalt kestma ühtlaselt vilets seis / Kadri Liik ; interv. Riho Laurisaar

  Liik, Kadri, 1970-

  2005-01-01

  Ajakirja "Diplomaatia" peatoimetaja vastab küsimustele, mis puudutavad tema huvi välispoliitika vastu ja senist tööd ning Eesti suhteid Venemaaga. Tema hinnangul on Venemaa strateegiaks praegu Balti riike aktiivselt mustata eesmärgiga diskrediteerida neid NATO-s ja EL-is

 6. Riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete detsentraliseerimine Eestis : magistritöö haldusjuhtimises / Natalja Gorbunova ; Tallinna Pedagoogikaülikool, riigiteaduste osakond; juhendaja Arno Almann

  Gorbunova, Natalja

  2003-01-01

  Lisa 1: Avaliku sektori funktsioonide jaotuse muutused 1993-2001.a.; lisa 2: Funktsioonide jaotus haldustasandite vahel; lisa 3: Projekt: kohaliku omavalitsuse kohustuslike ülesannete maksumuse hindamine; lisad: 4-7

 7. Seksuaalne ahistamine töösuhetes : [bakalaureusetöö] / Veronika Mirzojeva ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Gaabriel Tavits

  Mirzojeva, Veronika

  2007-01-01

  Seksuaalse ahistamise alase õigusliku regulatsiooni kujunemine Euroopa Liidus ja Eestis, mõiste sisu, tööandja hoolitsuskohustus ja vastutus, tõendamiskohustus ja õiguskaitsevahendite kohaldamine

 8. Laevapere liikme töösuhete sätestamise erisusi : [bakalaureusetöö] / Irmeli Kuusemäe ; Õigusinstituut ; juhendaja: Heino Siigur

  Kuusemäe, Irmeli

  2002-01-01

  Laevapere liikme töötamist reguleerivad seadused ning nende rakendusala, töölepingu ja meretöölepingu sõlmimise erisusi, töötaja ja laevapere liikme õigusliku seisundi erinevus ning töösuhte lõpetamine

 9. Tartu rahulepingu juriidilised aspektid Eesti-Vene suhetes : [bakalaureusetöö] / Madli Välja ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Igor Gräzin

  Välja, Madli

  2001-01-01

  Tartu rahulepingu sõlmimise ajalooline tagapõhi, Tartu rahuleping 2. 02. 1920. a., Molotov-Ribbentropi pakt 1939.a., suveräänsusdeklaratsioon 16. 11. 1988. a., Tartu rahulepingu kehtivus, rahvusvahelise õiguse hinnang Tartu rahuleppele, Tartu rahuleping kui Eesti riikliku järjepidevuse alus ja selle roll Eesti liitumisel NATO-ga

 10. Winckelmannist Marxi ja Engelsini : kultuuriline sallivus historismi ja klassitsismi esteetiliste suhete probleemina : Lif̧itsi juhtum / Mart Kivimäe

  Kivimäe, Mart, 1951-

  2008-01-01

  Käsitletakse neomarksistliku ajaloopoliitika olulist esteetilist mõõdet - võitlust ajaloolise relativismi vastu modernses kunsti- ja kultuurikäsitluses. Keskpunktiks on Mihhail Lif̧itsi (1905-1983)"klassitsistlikult" põhjendatud marksism ja Winckelmanni retseptsioon ning selle esteetilised ja poliitilised kontekstid. Sotsialismi paradokse kehastava Lif̧itsi Winckelmanni-pilt oli üles ehitatud Marxi-kesksele allikabaasile, püüdes marksismi tähe all elustada klassitsismi, oli ka nõukogude hegelianismi esindaja koos György Luk{u00E1csega (1885-1971)

 11. Winckelmannist Marxi ja Engelsini : kultuuriline sallivus historismi ja klassitsismi esteetiliste suhete probleemina : Lif̧itsi juhtum / Mart Kivimäe

  Kivimäe, Mart, 1951-

  2008-01-01

  Käsitletakse neomarksistliku ajaloopoliitika olulist esteetilist mõõdet - võitlust ajaloolise relativismi vastu modernses kunsti- ja kultuurikäsitluses. Keskpunktiks on Mihhail Lif̧itsi (1905-1983)"klassitsistlikult" põhjendatud marksism ja Winckelmanni retseptsioon ning selle esteetilised ja poliitilised kontekstid. Sotsialismi paradokse kehastava Lif̧itsi Winckelmanni-pilt oli üles ehitatud Marxi-kesksele allikabaasile, püüdes marksismi tähe all elustada klassitsismi, oli ka nõukogude hegelianismi esindaja koos György Luk{u00E1csega (1885-1971)

 12. Seksuaalne ahistamine töösuhetes : [bakalaureusetöö] / Veronika Mirzojeva ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Gaabriel Tavits

  Mirzojeva, Veronika

  2007-01-01

  Seksuaalse ahistamise alase õigusliku regulatsiooni kujunemine Euroopa Liidus ja Eestis, mõiste sisu, tööandja hoolitsuskohustus ja vastutus, tõendamiskohustus ja õiguskaitsevahendite kohaldamine

 13. Theory Z: Panacea or Placebo?

  Waagen, Christopher L.

  William Ouchi's Theory Z, a theory that focuses on the identification of both management and labor with the company's goals, emphasizes communication structures and styles. Ringi is a Japanese procedure for decision making in which all levels of management participate. In Ringi, a manager's task is to communicate. In quality control (Q-C) circles,…

 14. The new law of obligations in Estonia and the developments towards unification and harmonisation of law in Europe / Peter Schlechtriem

  Schlechtriem, Peter, 1933-2007

  2001-01-01

  Erinevatest rahvusvahelistest kokkulepetest lepinguõiguse valdkonnas (UNIDROIT printsiibid rahvusvaheliste kaubanduslepingute kohta, ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta, Euroopa lepinguõiguse printsiibid) ning Eesti võlaõigusseaduse eelnõust

 15. Flights of shame or dignified return? Return flights and post-return monitoring / Jari Pirjola

  Pirjola, Jari

  2015-01-01

  Rahvusvahelistest inimõiguste normidest tagasipöördumise lendudel. Rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste järelevalveasutuste loodud standarditest ning nende rakendamisest tagasipöördumise lendudel

 16. Rahvusvaheline kontonumber lihtsustab ettevõtjatel eurodes tehtavaid rahvusvahelisi makseid / Ege Luus

  Luus, Ege

  2004-01-01

  Alates 2004. aasta algusest on ettevõtetel võimalik rahvusvaheliste maksete tegemiseks kasutada rahvusvahelist kontonumbrit IBAN (Internetional Bank Account Number), mis võimaldab välispartneritega lihtsamalt arveldada

 17. The new law of obligations in Estonia and the developments towards unification and harmonisation of law in Europe / Peter Schlechtriem

  Schlechtriem, Peter, 1933-2007

  2001-01-01

  Erinevatest rahvusvahelistest kokkulepetest lepinguõiguse valdkonnas (UNIDROIT printsiibid rahvusvaheliste kaubanduslepingute kohta, ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta, Euroopa lepinguõiguse printsiibid) ning Eesti võlaõigusseaduse eelnõust

 18. Flights of shame or dignified return? Return flights and post-return monitoring / Jari Pirjola

  Pirjola, Jari

  2015-01-01

  Rahvusvahelistest inimõiguste normidest tagasipöördumise lendudel. Rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste järelevalveasutuste loodud standarditest ning nende rakendamisest tagasipöördumise lendudel

 19. Suhted õpetajatega kui õpilaste koolirõõmu ennustav tegur: eesti ja vene koolide võrdlus = Relationships Between Students and Teachers as a Predictor of School Motivation in Estonia and Russian Schools / Leida Talts, Eva-Maria Kangro, Maia Muldm

  Talts, Leida, 1943-

  2013-01-01

  Artikkel käsitleb õpilaste ja õpetajate vaheliste suhete seoseid koolirõõmuga. Andmed tuginevad projekti "Aktiivne ja turvaline koolipäev - SAS" raames korraldatud uuringu osale, mis käsitleb õpilaste arvamusi suhete kvaliteedist koolikeskkonnas

 20. Suhted õpetajatega kui õpilaste koolirõõmu ennustav tegur: eesti ja vene koolide võrdlus = Relationships Between Students and Teachers as a Predictor of School Motivation in Estonia and Russian Schools / Leida Talts, Eva-Maria Kangro, Maia Muldm

  Talts, Leida, 1943-

  2013-01-01

  Artikkel käsitleb õpilaste ja õpetajate vaheliste suhete seoseid koolirõõmuga. Andmed tuginevad projekti "Aktiivne ja turvaline koolipäev - SAS" raames korraldatud uuringu osale, mis käsitleb õpilaste arvamusi suhete kvaliteedist koolikeskkonnas

 1. Tööandja huvide ja õiguste kaitse töösuhetes : [bakalaureusetöö] / Marek Piiroja ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Heino Siigur

  Piiroja, Marek

  2005-01-01

  Tööandja õiguslik staatus EV-s 1918-1939, taasiseseisvunud Eesti tööõigusest tulenevad tööandja huvide ja õiguste kaitse, sellega seonduvad probleemid, Eesti tööandjate huvide ja õiguste kaitse erinevusi võrreldes Prantsusmaa tööõiguse ja EL direktiividega

 2. Töölepingu tähtaeg töösuhete stabiilsuse printsiibina : [bakalaureusetöö] / Kristiina Jõgi ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Mare Merimaa, assistent: Viive Tammik

  Jõgi, Kristiina

  2004-01-01

  Töölepingu tähtaja määratlemine Eesti NSV Töökoodeks perioodil ja tööõiguse printsiibid, töölepingu tähtaja määratlemine Eestis ning võrdlus naaberriikidega (Läti, Leedu, Venemaa), töölepingu tähtaja määratluse kujunemine seoses Eesti kuulumisega Euroopa Liitu

 3. Töösuhete lõpetamine töötajast mitteolenevatel põhjustel : [bakalaureusetöö] / Leelo Raide ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Heino Siigur

  Raide, Leelo

  2003-01-01

  Töösuhe ja selle õiguslik reguleerimine, töölepingu lõpetamine tööandja tegevuse lõpetamisel ja teenistusest vabastamine ametiasutuse likvideerimisel, töötajate koondamine, töölepingute kollektiivne lõpetamine

 4. Tööandja huvide ja õiguste kaitse töösuhetes : [bakalaureusetöö] / Marek Piiroja ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Heino Siigur

  Piiroja, Marek

  2005-01-01

  Tööandja õiguslik staatus EV-s 1918-1939, taasiseseisvunud Eesti tööõigusest tulenevad tööandja huvide ja õiguste kaitse, sellega seonduvad probleemid, Eesti tööandjate huvide ja õiguste kaitse erinevusi võrreldes Prantsusmaa tööõiguse ja EL direktiividega

 5. Obraz Stalina v tvortshestve A. Solzhenitsõna, V. Maksimova, J. Druzhnikova / Lucjan Suchanek ; poola keelest tõlkinud autor

  Suchanek, Lucjan

  2002-01-01

  Bibl. märkustes, lk. 138. Stalin tegelaskujuna Aleksandr Solzhenitsõni "Esimeses ringis" ning Vladimir Maksimovi ("Kovtsheg dlja nezvanõh") ja Juri Druzhnikovi ("Angelõ na kontshike iglõ") teostes

 6. В Музее Миккеля открыто досье на Самсона и Далилу / Май Левин

  Левин, Май, 1942-

  2011-01-01

  Ühe maali näitus "Simson ja Deliila. Itaalia maali lugu" Tallinnas Mikkeli muuseumis 30. aprillini 2011. Maali ennistamis- ja uurimisprojektist restauraator Hilkka Hiiopi eestvedamisel. Tegemist on Napoli 17. sajandi maalikoolkonda, Andrea Vaccaro vanema ringi kuuluva teosega

 7. Baltoscandal algab kaugsõiduauto furgoonis

  2008-01-01

  Rahvusvaheline teatrifestival juhatatakse sisse märtsi alguses Tallinnas. Kaheksal õhtul saab mööda Tallinna ringi sõitvas kaubaautos näha etendust Bulgaaria kaugsõiduautojuhtide teekonnast Sofiast Tallinna "Cargo Sofia-Tallinn"

 8. Kaia Kanepi tennise-thriller sai jätkumiseks soodsad eeldused / Tõnu Kees

  Kees, Tõnu, 1954-

  2006-01-01

  USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel saavutatud võit Prantsusmaad esindava Youlia Fedossova üle viis Kaia Kanepi läbi aegade esimese eestlannana suure slämmi turniiri üksikmängus kolmandasse ringi

 9. Elisabeth Tüüringist (1207-1231) : läbipekstud ingel / Friedrich Prinz ; saksa keelest tõlk. Andreas Ardus

  Prinz, Friedrich

  2006-01-01

  Tüüringi, Hesseni, Saksa ordu, heategevusühingute, leskede, kerjuste ning süütult kannatajate kaitsepühaku Ungari Elisabethi elust ja tegevusest, tema seostest jutlustaja ja askeedi Marburgi Konradiga (1180/1200-1233)

 10. Baltoscandal algab kaugsõiduauto furgoonis

  2008-01-01

  Rahvusvaheline teatrifestival juhatatakse sisse märtsi alguses Tallinnas. Kaheksal õhtul saab mööda Tallinna ringi sõitvas kaubaautos näha etendust Bulgaaria kaugsõiduautojuhtide teekonnast Sofiast Tallinna "Cargo Sofia-Tallinn"

 11. Telefilm toob venelasteni Solzhenitsõni Gulagi-romaani / Andres Laasik

  Laasik, Andres, 1960-2016

  2006-01-01

  Vene telekanal hakkab näitama Gleb Panfilovi uut teleseriaali Aleksandr Solzhenitsõni "Esimeses ringis" järgi, kus kirjanik on stsenaariumi autor ja loeb ka kaadritagust jutustavat teksti. Peaosas Jevgeni Mironov

 12. Vana habemiku põrgu kõige kuumem ring / Jelena Skulskaja

  Skulskaja, Jelena, 1950-

  2006-01-01

  Kirjanik Aleksandr Solzhenitsõni elust ja loomingust. Gleb Panfilovi teleseriaalist Aleksandr Solzhenitsõni romaani "Esimeses ringis" järgi kus kirjanik on stsenaariumi autor ja loeb kaadritagust jutustavat teksti. Peaosas Jevgeni Mironov

 13. Ehho - drugogo mira / Natalja Svetlova ; interv. Marina Suranova

  Svetlova, Natalja

  2006-01-01

  Kirjanik Aleksandr Solzhenitsõni abikaasa kirjanikust ja Gleb Panfilovi uuest teleseriaalist Aleksandr Solzhenitsõni "Esimeses ringis" järgi, kus kirjanik on stsenaariumi autor ja loeb ka kaadritagust jutustavat teksti. Peaosas Jevgeni Mironov

 14. Ehho - drugogo mira / Natalja Svetlova ; interv. Marina Suranova

  Svetlova, Natalja

  2006-01-01

  Kirjanik Aleksandr Solzhenitsõni abikaasa kirjanikust ja Gleb Panfilovi uuest teleseriaalist Aleksandr Solzhenitsõni "Esimeses ringis" järgi, kus kirjanik on stsenaariumi autor ja loeb ka kaadritagust jutustavat teksti. Peaosas Jevgeni Mironov

 15. Elisabeth Tüüringist (1207-1231) : läbipekstud ingel / Friedrich Prinz ; saksa keelest tõlk. Andreas Ardus

  Prinz, Friedrich

  2006-01-01

  Tüüringi, Hesseni, Saksa ordu, heategevusühingute, leskede, kerjuste ning süütult kannatajate kaitsepühaku Ungari Elisabethi elust ja tegevusest, tema seostest jutlustaja ja askeedi Marburgi Konradiga (1180/1200-1233)

 16. Obraz Stalina v tvortshestve A. Solzhenitsõna, V. Maksimova, J. Druzhnikova / Lucjan Suchanek ; poola keelest tõlkinud autor

  Suchanek, Lucjan

  2002-01-01

  Bibl. märkustes, lk. 138. Stalin tegelaskujuna Aleksandr Solzhenitsõni "Esimeses ringis" ning Vladimir Maksimovi ("Kovtsheg dlja nezvanõh") ja Juri Druzhnikovi ("Angelõ na kontshike iglõ") teostes

 17. Rahvusvaheline mees Mart Laar = Mart Laar, international man / Ingvar Bärenklau

  Bärenklau, Ingvar, 1967-

  2006-01-01

  Eesti ekspeaministri Mart Laari uutest väljakutsetest pärast Milton Friedmani nimelise auhinna saamist. Lisad: Fakte Mart Laari kohta; Teised Mart Laarist. Vt. samas: Laar soovitab suvisel Eestimaal ringi sõita

 18. В Музее Миккеля открыто досье на Самсона и Далилу / Май Левин

  Левин, Май, 1942-

  2011-01-01

  Ühe maali näitus "Simson ja Deliila. Itaalia maali lugu" Tallinnas Mikkeli muuseumis 30. aprillini 2011. Maali ennistamis- ja uurimisprojektist restauraator Hilkka Hiiopi eestvedamisel. Tegemist on Napoli 17. sajandi maalikoolkonda, Andrea Vaccaro vanema ringi kuuluva teosega

 19. Rahvusvaheline mees Mart Laar = Mart Laar, international man / Ingvar Bärenklau

  Bärenklau, Ingvar, 1967-

  2006-01-01

  Eesti ekspeaministri Mart Laari uutest väljakutsetest pärast Milton Friedmani nimelise auhinna saamist. Lisad: Fakte Mart Laari kohta; Teised Mart Laarist. Vt. samas: Laar soovitab suvisel Eestimaal ringi sõita

 20. Avtoperevoztshikam dali zeljonõi svet = Truckers see the green light

  2004-01-01

  Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni peasekretär Toivo Kuldkepp iseloomustab rahvusvahelise veonduse olukorda Eestis ja prognoosib Euroopa Liidu regulatsioonide mõju valdkonna arengule. Tabelid

 1. Rahvusvahelise kaubandusõiguse õiguslikke aspekte Soome Vabariigis : [bakalaureusetöö] / Uno Linnuste ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andrus Siibak

  Linnuste, Uno

  1993-01-01

  Soome rahvusvahelised kaubalepingud (GATT, EMÜ, ESCS, KEVSOS), liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides (OECD, IMF, EFTA), siseriiklik väliskaubandusseadus (ekspordi-impordi korraldus, tollid, maksud)

 2. Avtoperevoztshikam dali zeljonõi svet = Truckers see the green light

  2004-01-01

  Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni peasekretär Toivo Kuldkepp iseloomustab rahvusvahelise veonduse olukorda Eestis ja prognoosib Euroopa Liidu regulatsioonide mõju valdkonna arengule. Tabelid

 3. Identities in contract: merchant law in Europe and the future of European contract law / Maren Heidemann

  Heidemann, Maren

  2016-01-01

  Euroopa lepinguõigusest, kaupleja ja tarbija dihhotoomiast, ärilepingutest, UNIDROIT printsiipidest rahvusvahelistes ärilepingutes. Kaubandusõigusest. Asjakohasest Saksamaa ja Euroopa Liidu terminoloogiast

 4. Identities in contract: merchant law in Europe and the future of European contract law / Maren Heidemann

  Heidemann, Maren

  2016-01-01

  Euroopa lepinguõigusest, kaupleja ja tarbija dihhotoomiast, ärilepingutest, UNIDROIT printsiipidest rahvusvahelistes ärilepingutes. Kaubandusõigusest. Asjakohasest Saksamaa ja Euroopa Liidu terminoloogiast

 5. Põnevusõpe ehk uutmoodi konverentsid / Anne-Liis Arulo

  Arulo, Anne-Liis

  2005-01-01

  EBS Juhtimiskoolituse Keskuse rahvusvaheliste projektide juht Baltic Development Associatoni 3. aastakonverentsi korraldamisest. Artikkel on valminud koostöös Pathway Guidance Europe asutaja ja partneri Uwe Weissflogiga

 6. Rain Jõgi : Kehtivat trendi on keeruline murda / Rain Jõgi ; interv. Marika Kusnets

  Jõgi, Rain

  2006-01-01

  TÜ kliinikumi kopsukliiniku juhataja kommenteerib European Community Respiratory Health Survey rahvusvahelist uuringut ja eestlaste suitsetamisharjumusi hingamisteede haiguste riskiteguritena üldisemas plaanis

 7. Rain Jõgi : Kehtivat trendi on keeruline murda / Rain Jõgi ; interv. Marika Kusnets

  Jõgi, Rain

  2006-01-01

  TÜ kliinikumi kopsukliiniku juhataja kommenteerib European Community Respiratory Health Survey rahvusvahelist uuringut ja eestlaste suitsetamisharjumusi hingamisteede haiguste riskiteguritena üldisemas plaanis

 8. ERAA nakazala svoihh na million / Artur Tooman

  Tooman, Artur, 1971-

  2003-01-01

  Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonis tekkisid lahkarvamused hindade kujunemisele Venemaa poolt Eestile tasuta antud limiteeritud lubadele, mida autovedajatele müüakse 300 krooni tükk

 9. Põnevusõpe ehk uutmoodi konverentsid / Anne-Liis Arulo

  Arulo, Anne-Liis

  2005-01-01

  EBS Juhtimiskoolituse Keskuse rahvusvaheliste projektide juht Baltic Development Associatoni 3. aastakonverentsi korraldamisest. Artikkel on valminud koostöös Pathway Guidance Europe asutaja ja partneri Uwe Weissflogiga

 10. Raport: liitlaste apaatsus seab ohtu Baltimaade kaitsevõime arengu / Jan Jõgis-Laats

  Jõgis-Laats, Jan

  2009-01-01

  Rahvusvaheliste ekspertide raportist, mille kohaselt ohustab lääneliitlaste vähenenud panus Baltimaade kõrgemate staabiohvitseride koolitusasutusse kolme riigi aktiivset osalust rahvusvahelistel missioonidel

 11. The Baltic states in Taiwan's post-cold war "flexible diplomacy" / Czeslaw Tubilewicz

  Tubilewicz, Czeslaw

  2002-01-01

  Balti riikide ja Taiwani poliitilistest sidemetest: Taiwan pole saavutanud diplomaatiliste suhete sõlmimist Baltimaades, kuigi väikesed taasiseseisvunud riigid paistsid olevat sobilikud liitlased. Tabelid

 12. Parimad suhtekorraldusteod konkursil Baltic PR Awards

  2012-01-01

  Balti riikide suhtekorraldusliidud koostöös Rahvusvahelise Avalike Suhete Assotsiatsiooniga (IPRA) korraldavad 2001. aastast iga aasta kommunikatsioonijuhtimisalast auhinnakonkurssi Baltic PR Awards

 13. Estonian-Russian relations - on the threshold of change? / Tunne Kelam

  Kelam, Tunne, 1936-

  2002-01-01

  Riigikogu aseesimees Tunne Kelam peamistest takistustest Eesti-Vene suhete paranemisel ning võimalikest muutustest Venemaa Eesti-suunalises välispoliitikas tulevikus. Autor: Isamaaliit. Parlamendisaadik

 14. Mis saab ESTERMist? / Tiina Soon, Peeter Päll, Ivi Papstel ; interv. Aili Künstler

  Soon, Tiina

  2008-01-01

  Eesti Õiguskeskuse loodud andmebaasist ESTERM. Vastavad EKI terminoloogiaosakonna juhataja Tiina Soon, EKI keelekorraldusosakonna vanemteadur Peeter Päll, Justiitsministeeriumi avalike suhete talituse juhataja Ivi Papstel

 15. "Good PR is like air - you don't feel it" / Arturas Jonkus

  Jonkus, Arturas

  2004-01-01

  Avalike suhete spetsialist suhtekorraldusturu olukorrast Leedus, suhtekorralduse edukuse ja efektiivsuse näitajatest, kahe konkureeriva päevalehe - Respublika ning Lietuvos Rytas - vahelisest konfliktist

 16. USA saatkonna ründe eest 11 inimest trellide taga / Küllike Rooväli

  Rooväli, Küllike, 1969-

  2003-01-01

  Kaitsepolitsei uurijad peavad linnakohtule esitama taotlused, et pikendada USA saatkonna ees vandaalitsenute arestimajas pidamist. Vt. samas: lühiinterv. USA suursaatkonna avalike suhete juhi Thomas Hodgesiga

 17. Kapten Brus : "Tank on argument." / Neeme Brus ; interv. Rainer Kerge

  Brus, Neeme, 1957-

  2005-01-01

  Bagdadis avalike suhete ohvitserina teeniv kapten Neeme Brus Iraagi elanike suhtumisest rahutagamismissioonil olevatesse sõduritesse, koalitsioonivägede omavahelisest suhtlemisest, terrorismiohust. Lisa: Valitsus toetas missiooni pikendamist

 18. Kapten Brus : "Tank on argument." / Neeme Brus ; interv. Rainer Kerge

  Brus, Neeme, 1957-

  2005-01-01

  Bagdadis avalike suhete ohvitserina teeniv kapten Neeme Brus Iraagi elanike suhtumisest rahutagamismissioonil olevatesse sõduritesse, koalitsioonivägede omavahelisest suhtlemisest, terrorismiohust. Lisa: Valitsus toetas missiooni pikendamist

 19. Mis saab ESTERMist? / Tiina Soon, Peeter Päll, Ivi Papstel ; interv. Aili Künstler

  Soon, Tiina

  2008-01-01

  Eesti Õiguskeskuse loodud andmebaasist ESTERM. Vastavad EKI terminoloogiaosakonna juhataja Tiina Soon, EKI keelekorraldusosakonna vanemteadur Peeter Päll, Justiitsministeeriumi avalike suhete talituse juhataja Ivi Papstel

 20. The Baltic states in Taiwan's post-cold war "flexible diplomacy" / Czeslaw Tubilewicz

  Tubilewicz, Czeslaw

  2002-01-01

  Balti riikide ja Taiwani poliitilistest sidemetest: Taiwan pole saavutanud diplomaatiliste suhete sõlmimist Baltimaades, kuigi väikesed taasiseseisvunud riigid paistsid olevat sobilikud liitlased. Tabelid

 1. "Good PR is like air - you don't feel it" / Arturas Jonkus

  Jonkus, Arturas

  2004-01-01

  Avalike suhete spetsialist suhtekorraldusturu olukorrast Leedus, suhtekorralduse edukuse ja efektiivsuse näitajatest, kahe konkureeriva päevalehe - Respublika ning Lietuvos Rytas - vahelisest konfliktist

 2. Eesti põhiseadus, rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus / Henn-Jüri Uibopuu

  Uibopuu, Henn-Jüri, 1929-2012

  1998-01-01

  Eesti põhiseaduse rahvusvahelist õigust puudutavatest sätetest, rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse suhetest monistlikus ja dualistlikus õigusteoorias, Eesti põhiseaduse paragrahvi 3 tõlgendamisest, rahvusvaheliste lepingute ja siseriikliku õiguse vahekorrast, põhiseaduse prioriteedist ja Eesti-Vene piiriküsimusest

 3. Eesti põhiseadus, rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus / Henn-Jüri Uibopuu

  Uibopuu, Henn-Jüri, 1929-2012

  1998-01-01

  Eesti põhiseaduse rahvusvahelist õigust puudutavatest sätetest, rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse suhetest monistlikus ja dualistlikus õigusteoorias, Eesti põhiseaduse paragrahvi 3 tõlgendamisest, rahvusvaheliste lepingute ja siseriikliku õiguse vahekorrast, põhiseaduse prioriteedist ja Eesti-Vene piiriküsimusest

 4. Lepingust taganemisest olulise lepingurikkumise tõttu modernses lepinguõiguses : [bakalaureusetöö] / Marko Mehilane ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Mehilane, Marko, 1978-

  2003-01-01

  Lepingust taganemine olulise lepingurikkumise tõttu ÜRO rahvusvaheliste müügilepingute konventsioonis, UNIDROIT rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiipides, Euroopa lepinguõiguse printsiipides ja võlaõigusseaduses, oluline lepingurikkumine - võimalus ühetaoliseks tõlgendamiseks

 5. Lepingust taganemisest olulise lepingurikkumise tõttu modernses lepinguõiguses : [bakalaureusetöö] / Marko Mehilane ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Mehilane, Marko, 1978-

  2003-01-01

  Lepingust taganemine olulise lepingurikkumise tõttu ÜRO rahvusvaheliste müügilepingute konventsioonis, UNIDROIT rahvusvaheliste kaubanduslepingute printsiipides, Euroopa lepinguõiguse printsiipides ja võlaõigusseaduses, oluline lepingurikkumine - võimalus ühetaoliseks tõlgendamiseks

 6. Transantlantilised suhted : kas status quo või uus lähenemine? / Eerik Marmei

  Marmei, Eerik

  2004-01-01

  USA ja Euroopa suhted pärast George W. Bushi taasvalimist presidendiks. Transatlantiliste suhete lõhe põhjustest. USA ja Euroopa suhete arengu peamine tegur on president Bushi uue valitsuse tegevuskava ja selle elluviimise meetodid ja vahendid, USA julgeolekukontseptsioon, Eesti huvid

 7. Konstantin Kossatshov : Dialoga s etim pravitelstvom ne budjet / Konstantin Kossatshov ; interv. Jana Litvinova

  Kossatshov, Konstantin

  2007-01-01

  Venemaa Riigiduuma väliskomisjoni esimees rääkis Eesti ja Venemaa suhetest, öeldes et riikide suhete paranemine Andrus Ansipi juhitava valitsuse ajal pole ilmselt võimalik ja suhete halva seisu eest lasub vastutus Eesti valitsusel ning kritiseeris aprillisündmusi seoses pronkssõduri teisaldamisega, samuti suhtumist venekeelsesse elanikkonda

 8. Shakespeare ja eesti keelekultuur : märkmeid uue eestikeelse Shakespeare'i-tõlke puhul / Ants Oras

  Oras, Ants

  2004-01-01

  Shakespeare'i loomingu tõlkimisest eesti keelde. Georg Meri tõlgitud Shakespeare'i kogutud teoste 1. köitest (1959). - . Varem ilmunud: Virittäjä, 1961, nr. 1, lk. 92 ; rmt.: Oras, Ants. Laiemasse ringi : kirjanduslikke perspektiive ja profiile. Stockholm : Vaba Eesti, 1961, lk. 378-386

 9. Daniel Palgi "Eduard Vilde "Mäeküla piimamehe" stiil" / Ants Oras

  Oras, Ants

  2003-01-01

  Arvustus: Palgi, Daniel. Eduard Vilde "Mäeküla piimamehe" stiil. Tartu : Akadeemiline Kirjandusühing, 1929. Varem ilmunud: "Looming", 1930, nr. 1, lk. 103-115 ; rmt.: Ants Oras, "Laiemasse ringi : kirjanduslikke perspektiive ja profiile". Stockholm : Vaba Eesti, 1961, lk. 345-366

 10. Vanavara pärastlõuna / Silvia Silvéus

  Silvéus, Silvia, 1926-2016

  2002-01-01

  20. oktoobril 2002 toimunud Sydney Eesti Seltsi Kunsti-ja Käsitööringi ning Eesti Etnograafiaringi Austraalias kultuuripärastlõunal oli vanavara näitus, esitati laule ja tantse, Helle-Mall Risti esines kõnega

 11. Catherine Ashton avas naistele ukse / Siiri Oviir

  Oviir, Siiri, 1947-

  2009-01-01

  Europarlamendi saadik Siiri Oviir peab Catherine Ashtoni EL-i välisministriks valimist suureks sammuks soolise võrdõiguslikkuse ja tasakaalustatuse poole. Samas taunib ta EL tippjuhtide valimist kinnises ringis, kuna otsuste kehv läbipaistvus ei soodusta liikmesriikide ja nende kodanike aktiivsuse kasvu ning nad ei tunne end piisavalt seotud ELi institutsioonidega

 12. "Kotipoisid" sõjajärgses Eestis / Tiit Noormets

  Noormets, Tiit, 1959-

  2015-01-01

  1946-1947 oli näljahäda Moldaavias, Ukrainas ja Venemaal. 1946. aastal kaotati NSV Liidusraudtee sõidulubade süsteem. Kahe aasta jooskul liikusid Eestis ringi nn. kotipoisid. Lisatud dokumendid sellel teemal olukorrast Tartumaal, Virumaal ja Harjumaal

 13. Eestikeelne matemaatika õpetamise info internetis / Maarika Kivi, Kristi Kons, Tõnu Tõnso

  Kivi, Maarika

  2006-01-01

  Artiklis antakse juhiseid eestikeelsete matemaatika õpetamise teemaliste materjalide leidmiseks. Üliõpilaste Ingrid Ringi, Anne Heinla ja Maarika Kivi töö tulemusena loodud viidete süsteemist aadressil www.mathema.ee/viited ja Kristi Konsi koostatud infosüsteemist põhikooli jaoks aadressil www.hot.ee/matex2005

 14. Coca-Cola jõulukaravan tõi lastekodulastele palju rõõmu

  2007-01-01

  Vt. ka Linnaleht : Tartu 21. dets., lk. 13, Linnaleht : Pärnu 21. dets., lk. B5. Sel nädalal Eestis ringi sõitnud heategevuslik Coca-Cola jõulukaravan viis kingitusi 17 Tartu ja Tartumaa, Tallinna, Jõgevamaa ning Ida-Virumaa lastekodusse

 15. Ventzislavi ja Nedjalko urbanistlik muinasjutt / Ott Karulin

  Karulin, Ott, 1980-

  2008-01-01

  Teatritrupi Rimini Protokoll etendusest "Cargo Sofia - Tallinn", mille vormiks on linnas ringi sõitev veoauto, mille üks külg on klaasist ning laadungiks vaatajad. Lavastaja Stefan Kaegi Šveitsist, Tallinna lavastaja Jörg Karrenbauer Saksamaalt, autojuhid Ventzislavi Borisov ja Nedjalko Nedjalkov Bulgaariast. Etendused Tallinnas 4. - 12. III

 16. Marek Lemsalu : kehv tunne, et väravat ei suutnud lüüa / Andres Kalvik, Peep Pahv

  Kalvik, Andres, 1982-

  2006-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 15. sept., lk. 10. Tallinna Levadia jalgpallimeeskond esitas UEFA karikasarja esimese ringi avakohtumiseks nimeka Inglise klubi Newcastle Unitedi vastu nauditava partii, kuid pidi sellegipoolest vastu võtma napi 0:1 kaotuse

 17. Coca-Cola jõulukaravan tõi lastekodulastele palju rõõmu

  2007-01-01

  Vt. ka Linnaleht : Tartu 21. dets., lk. 13, Linnaleht : Pärnu 21. dets., lk. B5. Sel nädalal Eestis ringi sõitnud heategevuslik Coca-Cola jõulukaravan viis kingitusi 17 Tartu ja Tartumaa, Tallinna, Jõgevamaa ning Ida-Virumaa lastekodusse

 18. Catherine Ashton avas naistele ukse / Siiri Oviir

  Oviir, Siiri, 1947-

  2009-01-01

  Europarlamendi saadik Siiri Oviir peab Catherine Ashtoni EL-i välisministriks valimist suureks sammuks soolise võrdõiguslikkuse ja tasakaalustatuse poole. Samas taunib ta EL tippjuhtide valimist kinnises ringis, kuna otsuste kehv läbipaistvus ei soodusta liikmesriikide ja nende kodanike aktiivsuse kasvu ning nad ei tunne end piisavalt seotud ELi institutsioonidega

 19. Modstory, rituaalne revolitsioon = Modstory, ritualnaja revoljutsija / Ingrid Kohtla

  Kohtla, Ingrid

  2002-01-01

  Algupärased modid olid Londoni noored, kes kuulasid ameerika bluesi ja souli, kihutasid ringi itaalia motorollereil ja kandsid elegantset riietust. Nende kõrgajaks olid aastad 1962-1966, kuid ka pärast seda on toimunud nende arvestatav taastulemine

 20. Vanavara pärastlõuna / Silvia Silvéus

  Silvéus, Silvia, 1926-2016

  2002-01-01

  20. oktoobril 2002 toimunud Sydney Eesti Seltsi Kunsti-ja Käsitööringi ning Eesti Etnograafiaringi Austraalias kultuuripärastlõunal oli vanavara näitus, esitati laule ja tantse, Helle-Mall Risti esines kõnega

 1. Kahekiiruseline EL lõhestab Euroopa riike / Marit Ruuda

  Ruuda, Marit

  2004-01-01

  Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia on otsustanud pidada kohtumisi arutamaks EL-iga seonduvaid küsimusi väiksemas ringis. Teiste riikide vastuseisust. Euroopa Parlamendi vaatleja Eiki Bergi sõnul on Eesti huvid olla EL-i tuumikus

 2. Ventzislavi ja Nedjalko urbanistlik muinasjutt / Ott Karulin

  Karulin, Ott, 1980-

  2008-01-01

  Teatritrupi Rimini Protokoll etendusest "Cargo Sofia - Tallinn", mille vormiks on linnas ringi sõitev veoauto, mille üks külg on klaasist ning laadungiks vaatajad. Lavastaja Stefan Kaegi Šveitsist, Tallinna lavastaja Jörg Karrenbauer Saksamaalt, autojuhid Ventzislavi Borisov ja Nedjalko Nedjalkov Bulgaariast. Etendused Tallinnas 4. - 12. III

 3. Lambakasvatus looduskaitsealal väljus loomaomanike kontrolli alt / Rein Sikk

  Sikk, Rein, 1961-

  2005-01-01

  Ilmunud ka: Infopress 17. juuni lk. 24 lk. 155. Ärimees Raimo Kägu ja Riigikogu liige Kristiina Ojuland peavad Koipsi saarel lambaid, kes liiguvad saarel vabalt ringi, häirides nii kohalikke elanikke. Täitmata on keskkonnateenistuse tehtud ettekirjutus lõpetada seal lammaste pidamine 23. maiks. Kaart: Koipsi saar. Lisa: Ojuland ei tunnista loomi omaks

 4. Marek Lemsalu : kehv tunne, et väravat ei suutnud lüüa / Andres Kalvik, Peep Pahv

  Kalvik, Andres, 1982-

  2006-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 15. sept., lk. 10. Tallinna Levadia jalgpallimeeskond esitas UEFA karikasarja esimese ringi avakohtumiseks nimeka Inglise klubi Newcastle Unitedi vastu nauditava partii, kuid pidi sellegipoolest vastu võtma napi 0:1 kaotuse

 5. Ujuv saadik / Triin Ojari

  Ojari, Triin, 1974-

  2010-01-01

  Kohtumisest Eestis viibinud Louis Kahni projekteeritud kontserdilaeval ringi sõitva American Wind Symphony Orchresta juhataja Robert Boudreau'ga. Laeva sünnist, tema loojast, laeva tulevikust, Eestis 2011. a. kontserttuuri tegemisest. Eesti Arhitektide Liidu ideest osta 2011. a. kultuuripealinna ürituste raames toimuva L. Kahnile pühendatud seminari puhuks tema kavandatud kontserdilaev

 6. 2 küsimust / Ceslovas Stankevicius ; interv. Toivo Tänavsuu

  Stankevicius, Ceslovas

  2007-01-01

  Leedu majandusministri nõunik vastab küsimustele, miks nõuab Leedu Lietuvos Energijale uue Ignalina tuumajaama projektis suuremat osalust kui Eesti Energial, Latvenergol ja Poola firmal PSE ning miks on Poola osalemine uue tuumajaama investorite ringis Leedule nii tähtis

 7. Printsess ja pühak : Püha Elisabeth Tallinna altaritel / Kaie Hiiesalu

  Hiiesalu, Kaie

  2006-01-01

  Artikkel keskendub naispühakule Tüüringi Pühale Elisabethile (1207-1231). Vaatluse all on Püha Elisabethi kujutised - nikerdatud ja maalitud üksikfiguurid ning maalitud stseenid. Pikemalt peatutakse Püha Vaimu kiriku peaaltaril, kus Elisabethi on kujutatud altari kõigis kolmes asendis

 8. Shakespeare ja eesti keelekultuur : märkmeid uue eestikeelse Shakespeare'i-tõlke puhul / Ants Oras

  Oras, Ants

  2004-01-01

  Shakespeare'i loomingu tõlkimisest eesti keelde. Georg Meri tõlgitud Shakespeare'i kogutud teoste 1. köitest (1959). - . Varem ilmunud: Virittäjä, 1961, nr. 1, lk. 92 ; rmt.: Oras, Ants. Laiemasse ringi : kirjanduslikke perspektiive ja profiile. Stockholm : Vaba Eesti, 1961, lk. 378-386

 9. Lasnamäe linnaosavanem laenu tagasimaksega hädas / Eve Heinla

  Heinla, Eve, 1966-

  2005-01-01

  Lasnamäe linnaosavanem Oleg Rebane käendas oma firmale Truck & Bus Sales võetud 2,3 miljoni krooni suurust laenu Rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonist, kuid ei suuda seda nüüd tagasi maksta

 10. FSB : terror saab tuge välismaa MTÜdelt / Oliver Tiks

  Tiks, Oliver

  2008-01-01

  Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse FSB peadirektor Nikolai Patrushev süüdistab välismaiseid valitsusväliseid organisatsioone rahvusvaheliste terroristide aitamises, värvates terroristide toetajaid Venemaa territooriumil

 11. Jewish community indignant over press, legislation

  2005-01-01

  Ameerika Juudikomitee rahvusvaheliste küsimuste direktor Andrew Baker avaldas pahameelt, et prokuratuur lõpetas uurimise Leedu päevalehe antisemitistlike artiklite suhtes. Leedu juudi kogukond esitas valitsusele nimekirja ehitistest, mille tagastamist nad soovivad

 12. FSB : terror saab tuge välismaa MTÜdelt / Oliver Tiks

  Tiks, Oliver

  2008-01-01

  Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse FSB peadirektor Nikolai Patrushev süüdistab välismaiseid valitsusväliseid organisatsioone rahvusvaheliste terroristide aitamises, värvates terroristide toetajaid Venemaa territooriumil

 13. Vene agressiooni mõju rahvusvahelisele elule / Andres Herkel

  Herkel, Andres, 1962-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Eesti Eest = Za Estoniju : Izdanije objedinenija "Sojuz Otetshestva i Res Publica" 18. sept. lk. 6. Autor kirjutab sellest, kuidas mõjutas Venemaa sissetung Gruusiasse rahvusvahelist elu, rahvaid ja riike

 14. Gruusia ametnikud on pahased ohtliku embargo peale

  2010-01-01

  Gruusia sooviks muretseda radareid, et jälgida Vene vägede liikumist Lõuna-Osseetias, kuid juuni keskel Pariisis Eurosatory rahvusvahelist kaitsetööstusmessil oli sellega probleeme. Taheti soetada ka tankitõrjerelvi ja raadiosaatjaid

 15. Russia-Baltics : Full of sound and fury, signifying nothing? / Ben Nimmo

  Nimmo, Ben

  2006-01-01

  Arutlus teemal, kui palju sõltuvad Balti riigid Venemaa majandusest ja energiast. Venemaa rahvusvahelist tähtsust võimaldavad maagaasivarud. Tabelid: Baltimaade kaubandus Venemaa ja ELiga; Baltimaade gaasifirmade osanikud

 16. Keskkonnaõigus Euroopa Kohtu praktikas / Ludwig Krämer ; tõlkinud Margot Heinsalu, Monika Mikiver

  Krämer, Ludwig

  2007-01-01

  Euroopa Kohtu keskkonnakaitsega seotud otsustest kodaniku ja halduse huvide, Euroopa Ühenduse institutsioonide ja liikmesriikide huvide ning keskkonnakaitse tasakaalustamiseks. Euroopa Ühenduse asutamislepingust ning rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamisest

 17. Hobusekasvatajate edetabeleid maailmas ja Eestis / Eesti SportHobuste Kasvatajate Selts

  2009-01-01

  Raamatust WBFSH International Breeding Guide 2001 väljatoodud huvitavamad andmed aastatel 1991-2001 rahvusvahelistes FEI edetabelites kogutud punktisummade alusel koostatud hobusekasvatajate edetabelitest ning Eesti 2008. aasta takistussõiduhobuste edetabeli alusel koostatud 10 parima Eesti hobusekasvataja edetabel

 18. The importance of a lasting impression / Linas Linkevicius ; interv. Steven Paulikas

  Linkevicius, Linas

  2003-01-01

  Leedu kaitseminister Linas Linkevicius räägib rahvusvahelistes rahuvalveoperatsioonides osalemise tähtsusest, Leedu - USA tihedast koostööst ning käimasoleva presidendiskandaali mõjust Leedu rahvusvahelisele mainele

 19. New logistics solutions for freight forwarders / Felix Schmidt = Информационные технологии и оптимизация логистических схем / Феликс Шмидт

  Schmidt, Felix

  2003-01-01

  Ettekanne 3.-4. detsembrini 2003 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel konverents-näitusel "Logistics and transport in international trade" tutvustab rahvusvaheliste kaubavedude ekspedeerijatele mõeldud logistiliste infosüsteemide projekte ITeLS ja TRAPIST. Kaardid. Skeemid

 20. Euroopa Liidu lävel / Tiiu Sizova

  Sizova, Tiiu

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje : Okruzhajushtshaja Sreda 6. dets. lk. 1. Eesti keskkonnahoiu seisukohalt on Ida-Virumaa üks problemaatilisemaid piirkondi, ülesanded seoses rahvusvaheliste direktiivide täitmisega

 1. Iz uranovogo bolota - tsevetushtshii lug / Svetlana Loginova

  Loginova, Svetlana

  2003-01-01

  Silmetis toimus pidulikus õhkkonnas Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla konserveerimise esimese etapi lõpetamine. Osalesid keskkonnaministeeriumi, Euroopa Komisjoni, vabariigi valitsuse, rahvusvaheliste sponsorite jne. esindajad

 2. Sasha, ja gorda, tshto ja tvoi utshitel! / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2001-01-01

  18. mail toimub Vene Draamateatris rahvusvahelist stepipäeva tähistav kontsert. Korraldajaks on Duff-tap studio, mida juhendab Aleksandr Ivashkevitsh. Kontserdil osalevad Barbara Duffy (USA) ja Vladimir Kirsanov (Venemaa)

 3. Viis abinõu majanduse elavdamiseks / Catherine Ashton

  Ashton, Catherine, 1956-

  2009-01-01

  Euroopa Liidu kaubandusvoliniku arvates tuleb võidelda protektsionismiga, kõrvaldada kaubandustõkked, käivitada kaubanduse rahastamine, suurendada rahvusvahelist koostööd ja selgitada kaubanduse eeliseid

 4. Security policy 2005 / Sven Jürgenson

  Jürgenson, Sven

  2006-01-01

  2005. aasta olulisematest julgeolekupoliitilistest väljakutsetest, Eesti osavõtust NATO-s, Euroopa Liidu ühises välis- ja julgeolekupoliitikas, rahvusvahelistes ja regionaalsetes organisatsioonides

 5. Aafrika Liidu jõud jääb Sudaani mässajaile alla / Liisi Poll

  Poll, Liisi, 1980-

  2007-01-01

  Aafrika Liidu rahuvalvajate tapmine Darfuris sunnib rahvusvahelist üldsust kiirustama Sudaani rahuprotsessi vahendamisega ning ÜRO ja Aafrika Liidu ühismissiooni saatmisega Darfuri. Kaart: Darfuri rünnak

 6. "Animateek" näitab Kumus Oscariga pärjatud nukufilmi "Petja ja hunt" / Kristiina Davidjants

  Davidjants, Kristiina, 1974-

  2008-01-01

  Animaürituste sari "Animateek" tähistab täna rahvusvahelist animapäeva, näidates Suzie Templetoni animafilmi (32 min) Sergei Prokofjevi muusikateose alusel "Petja ja hunt" : Suurbritannia - Norra - Poola 2006

 7. Eesti 15-16 aastaste koolinoorte uimastitarbimine : 1995., 1999. ja 2003. aasta uurimuste võrdlus / Airi-Alina Allaste

  Allaste, Airi-Alina, 1967-

  2004-01-01

  Rahvusvaheliste uurimuste ESPAD käigus koguti andmeid uimastite tarvitamisega seotud käitumise kohta koolinoorte hulgas; Joon.: uimastite tarvitamine soo ja õppekeele järgi, tubakaga katsetajad ja regulaarsed suitsetajad, kanepisuitsetajad

 8. Võru linn ja turism / Anu Kikas

  Kikas, Anu

  2009-01-01

  Autori hinnangul ei kasuta Võru linn piisavalt ära oma olemasolevaid ressursse turismi edendamiseks, turismialane areng on aga pidurdunud info liikumatuse ning rahvusvaheliste transpordiliinide puudumise ja kauguse tõttu

 9. Rahvusvahelise FITIM haridusprogrammi arendamine (Food Industry and Trade International Management ) / Hille Ainsar

  Ainsar, Hille

  2007-01-01

  Uuest õppekavast, mille järgi koolitatakse toiduainetööstuse ja kaubanduse spetsialiste esialgu Eesti ja Soome tarbeks ning edaspidi Läänemere regiooni ja lõpuks ka rahvusvaheliste turgude tarbeks laiemalt

 10. Генерал Петрэус : перемены в Гильменде идут непросто / Арго Идеон

  Идеон, Арго, 1966-

  2010-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves alustas 5. oktoobril 2010 töövisiiti Afganistanis, kohtudes pealinnas Kabulis Afganistani presidendi Hamid Karzaiga. Eesti riigipea kohtus ka rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude (ISAF) komandöri, USA kindrali David Petraeusega

 11. Rahvusvaheline tava uude seadusse / Ago Vilu

  Vilu, Ago, 1967-

  2001-01-01

  Eesti Raamatupidamise Toimkonna esimees Ago Vilu vastab küsimustele raamatupidamisseaduse muutmise eelnõu kohta. Lisatud tabel olulisemate erinevuste kohta Eesti raamatupidamisseaduse ja rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) vahel

 12. Euroopa Komisjon soovitab IASi senisest laiemat kasutamist / Ago Vilu

  Vilu, Ago, 1967-

  2000-01-01

  Euroopa Komisjon avaldas 13. juunil 2000 pöördumise Euroopa Nõukogu ja Parlamendi poole, milles tehakse ettepanek muuta hiljemalt 2005. aastast rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) rakendamine kohustuslikuks kõikidele Euroopa Liidu börsiettevõtetele

 13. Ameerika poliitikud on leiutanud uue ohu - islamifašismi / Siim Trumm

  Trumm, Siim

  2006-01-01

  USA kaitseminister Donald Rumsfeld võrdles praegust rahvusvahelist olukorda 1930. aastatega ning õigustas president G. W. Bushi administratsiooni poliitikat Iraagis ja terrorismivastases sõjas. President Bush nimetas Briti terrorirünnaku kavandajaid islami fašistideks

 14. Estonija : objomõ rastut - profil menjajetsja / Dmitri Kulikov

  Kulikov, Dmitri

  2007-01-01

  Eesti transport otsib uusi kasvuvõimalusi - Vene transiidi olulisus, lennujaama ja sadamate areng, konteiner- ja autoveod. Diagrammid: Kaubavedu raudtee kaudu 2002-2006, sadamate kaudu 1999-2006, rahvusvaheliste kaubavedude jaotus

 15. European journalists express concern about proposed sources law in Estonia / Tõnu Naelapea

  Naelapea, Tõnu, 1962-

  2010-01-01

  Allikakaitse seaduse eelnõust. Rahvusvaheliste ajakirjandusorganisatsioonide pöördumisest president Toomas Hendrik Ilvese poole, milles väljendatakse muret, et eelnõu ohustab ajakirjandusvabadust Eestis

 16. B nagu Brasiilia BRIC-is / Luiz Inácio Lula da Silva

  Silva, Luiz Inácio Lula da

  2009-01-01

  Brasiilia president annab ülevaate 2003. aastal alustatud vaesuse ja nälja vähendamist puudutavate eesmärkide saavutamisest riigis, oma seisukohtadest mitmete globaalprobleemide osas ning Brasiilia rollist rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses

 17. The mining, agricultural and construction equipment protocol to the Cape Town Convention project: The current status/ Charles W. Mooney Jr.

  Mooney Jr., Charles

  2016-01-01

  Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsioon (Kaplinna konventsioon, 2001) ja protokoll õhusõidukite seadmetele eriomastest küsimustest ja mõjust põllumajandusele ning ehitusele. UNIDROIT = International Institute for the Unification of Private Law

 18. Taastuvenergiaallikad ja Eesti rahvuslikud huvid / Rein Veski

  Veski, Rein, 1933-

  2002-01-01

  Eesti riigi huvides on kasulik rahvusvaheliste energeetikaalaste lepete täitmine, sest need suurendavad taastuvenergiaallikate osatähtsust, mis omakorda suurendab riigi energeetilist sõltumatust, mis vastab Eesti rahvuslikele huvidele. Tabelid

 19. Tantsupäev toob publiku ette säravaid balletitähti / Raimu Hanson

  Hanson, Raimu, 1957-

  2006-01-01

  29. apr. esinevad Vanemuises rahvusvaheliselt tuntud tantsijad - Tamara Rojo, Jan-Erik Wikström, Inaki Urlezaga, Anna Valev, Olga Volobujeva, Priit Kripson, Diana Cuni ja Kristoffer Sakurai -, et tähistada rahvusvahelist tantsupäeva

 20. The planes are back / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2009-01-01

  2009. aasta alguses pankrotistus Leedu lennufirma FlyLAL, kuid novembris selgus, et Air Baltic ja Leedu lennukompanii Star1 Airlines alustavad uute regulaarlendudega Vilniusest. Leedus on 3 rahvusvahelist lennujaama

 1. Gruusia ametnikud on pahased ohtliku embargo peale

  2010-01-01

  Gruusia sooviks muretseda radareid, et jälgida Vene vägede liikumist Lõuna-Osseetias, kuid juuni keskel Pariisis Eurosatory rahvusvahelist kaitsetööstusmessil oli sellega probleeme. Taheti soetada ka tankitõrjerelvi ja raadiosaatjaid

 2. Inseneriharidus muudatuste teel / Jakob Kübarsepp

  Kübarsepp, Jakob

  2007-01-01

  1.-4. juulil 2007. a. korraldasid kaks rahvusvahelist organisatsiooni - Euroopa Insenerihariduse Ühing SEFI ja Rahvusvaheline Inseneripedagoogika Ühing IGIP aastakonverentsi Miskolcki Ülikoolis Ungaris. Konverentsi nimetus oli "Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence"

 3. Chicago arhitektuuribiennaal / Eve Komp

  Komp, Eve, 1982-

  2015-01-01

  Chicagos esimest korda korraldatud arhitektuuribiennaali nimi oli "The State of the Art of Architecture", mis toimus 03. oktoober 2015.a. - 03. jaanuar 2016.a. Biennaali eesmärk oli pakkuda rahvusvahelist arhitektuurisündmust kohalikule arhitektuurikogukonnale.

 4. Võru linn ja turism / Anu Kikas

  Kikas, Anu

  2009-01-01

  Autori hinnangul ei kasuta Võru linn piisavalt ära oma olemasolevaid ressursse turismi edendamiseks, turismialane areng on aga pidurdunud info liikumatuse ning rahvusvaheliste transpordiliinide puudumise ja kauguse tõttu

 5. The planes are back / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2009-01-01

  2009. aasta alguses pankrotistus Leedu lennufirma FlyLAL, kuid novembris selgus, et Air Baltic ja Leedu lennukompanii Star1 Airlines alustavad uute regulaarlendudega Vilniusest. Leedus on 3 rahvusvahelist lennujaama

 6. Põhiõiguste mõiste ja tähtsus õigussüsteemis / Madis Ernits

  Ernits, Madis, 1971-

  1996-01-01

  Põhiõiguse, põhivabaduse ja põhikohustuse mõiste, põhiõiguste liigitus, ajaline ja ruumiline kehtivus, suhe rahvusvaheliste konventsioonidega ning tähtsus õigussüsteemis toetudes Saksa põhiseaduse dogmaatikale

 7. Internet-marketing v mezhdunarodnoi torgovle i na transporte = Internet marketing in the international trade and transport international transport corridors / Vladimir Zaitsev

  Zaitsev, Vladimir

  2003-01-01

  Ettekanne 3.-4. detsembrini 2003 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel konverents-näitusel "Logistics and transport in international trade" käsitleb Interneti rolli ja võimalusi rahvusvaheliste transporditeenuste turunduses

 8. Tööstusomandi õiguskaitse / Eve Tang

  Tang, Eve

  2005-01-01

  Nimestik Eesti tööstusomandi valdkonna õigusaktidest, Patendiameti ametlikest ja metoodilistest väljaannetest, on-line andmebaasidest. Lisatud tabel: Eesti Vabariigi ühinemine rahvusvaheliste lepingutega tööstusomandi valdkonnas

 9. Great Indoors Awards 2007

  2007-01-01

  Hollandis Maastrichtis jagati 17. XI esimest korda rahvusvahelist auhinda The Great Indoors Award. Aasta sisekujundusfirmaks valiti Masamichi Katayama asutatud Wonderwall. Auhinna said veel Zaha Hadid, Heatherwick Studio, Ryui Nakamura Architects ja Item Idem

 10. Why Do Actors Vary? A Study of the Estonian Pension and Unemployment Insurance Legislations / Anu Toots

  Toots, Anu, 1959-

  2006-01-01

  Kahe sotsiaalkindlustusreformi - töötuskindlustuse ja kolmesambalise pensionisüsteemi väljatöötamisest Eestis. Parteide, erinevate huvigruppide ja rahvusvaheliste organisatsioonide (ILO,IMF, WB, EU) huvi mõjust poliitilisele protsessile

 11. New logistics solutions for freight forwarders / Felix Schmidt = Информационные технологии и оптимизация логистических схем / Феликс Шмидт

  Schmidt, Felix

  2003-01-01

  Ettekanne 3.-4. detsembrini 2003 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel konverents-näitusel "Logistics and transport in international trade" tutvustab rahvusvaheliste kaubavedude ekspedeerijatele mõeldud logistiliste infosüsteemide projekte ITeLS ja TRAPIST. Kaardid. Skeemid

 12. Bogatõje malo pomogajut bednõm

  2005-01-01

  Rikkad riigid peavad suurendama oma investeeringuid vaesete riikide majandusse, et vähendada äärmise vaesuse ulatust maailmas ning kaotada see aastaks 2025. ÜRO peasekretärile esitatud rahvusvaheliste ekspertide aruandest

 13. Varaliste tehingute süsteem Eestis : [doktoritöö] / Villu Kõve ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Irene Kull

  Kõve, Villu, 1971-

  2009-01-01

  Põhimõisted, varaliste tehingute süsteem Rooma õiguses, kujunemine Saksa õiguses, teistes riikides (Prantsusmaa, Suurbritannia, USA), käsitlemine Euroopa Liidu õiguses ja rahvusvahelistes lepingutes, süsteem Eestis

 14. Arstid õpivad rääkima traumakeelt / Triin Ärm

  Ärm, Triin

  2015-01-01

  Eestis toimub traumahaigete käsitlemise kursus, mis õpetab arstidele kiireks ja süstemaatiliseks tegutsemiseks vajalikku ühist, rahvusvahelist keelt ATLS-i (Advanced Trauma Life Support for Doctors)

 15. LandMani avalöök / Ingmar Ott

  Ott, Ingmar, 1955-

  2005-01-01

  Euroopa Komisjoni Socrates/Erasmuse haridusprogrammist, mis toetab Eesti Põllumajandusülikooli ja kaheksa partneri rahvusvahelist magistriõppekava Management of biodiversity and multifunctional landscapes (BioLandMan)

 16. 24 kaadrit 68 festivalipäevast / Riina Mägi

  Mägi, Riina, 1957-

  2004-01-01

  Põltsamaa kultuurikeskuse galeriis avati fotonäitus "Ideest teostuseni", mis kajastab suvel Sõpruse pargis toimunud rahvusvahelist graniitskulptuuri festivali. Fotode autorid Anatoli Makarevitsh ja Ellar Sügiste. Idee Ants Paju

 17. Euroopa jõud peitub üleilmastumises / Martin Kala

  Kala, Martin, 1977-

  2009-01-01

  Väljakutsetest, mida globaliseerumine Euroopale kaasa toob: demograafiakriis, rahvusvaheliste organisatsioonide koostöö ja vabanemine väärmõtlemisest nagu Lääs kehtestaks maailmale normatiivid

 18. Viis abinõu majanduse elavdamiseks / Catherine Ashton

  Ashton, Catherine, 1956-

  2009-01-01

  Euroopa Liidu kaubandusvoliniku arvates tuleb võidelda protektsionismiga, kõrvaldada kaubandustõkked, käivitada kaubanduse rahastamine, suurendada rahvusvahelist koostööd ja selgitada kaubanduse eeliseid

 19. Kas panustamine ravimitesse on kulutus või investeering? / Väino Sinisalu

  Sinisalu, Väino, 1940-

  2006-01-01

  Euroopa Ravimitootjate Liit ja Eesti Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liit korraldasid 10. mail 2006. a. Tallinnas koosoleku-ümarlaua, kus tutvustati Euroopa ravimifoorumi (High Level Pharmaceutical Forum) eesmärke ning tegevuskava

 20. Russia-Baltics : Full of sound and fury, signifying nothing? / Ben Nimmo

  Nimmo, Ben

  2006-01-01

  Arutlus teemal, kui palju sõltuvad Balti riigid Venemaa majandusest ja energiast. Venemaa rahvusvahelist tähtsust võimaldavad maagaasivarud. Tabelid: Baltimaade kaubandus Venemaa ja ELiga; Baltimaade gaasifirmade osanikud

 1. Tantsupäev toob publiku ette säravaid balletitähti / Raimu Hanson

  Hanson, Raimu, 1957-

  2006-01-01

  29. apr. esinevad Vanemuises rahvusvaheliselt tuntud tantsijad - Tamara Rojo, Jan-Erik Wikström, Inaki Urlezaga, Anna Valev, Olga Volobujeva, Priit Kripson, Diana Cuni ja Kristoffer Sakurai -, et tähistada rahvusvahelist tantsupäeva

 2. Projekt EDI / Priit Põdra

  Põdra, Priit, 1963-

  2000-01-01

  Projekt EDI töötab välja programmisüsteemi rahvusvaheliste kaubavedude korraldamiseks, dokumentide vormistamiseks ja firmade arvutiprogrammide koostöö korraldamiseks. Projekti tutvustab AS-i EDI VEKTOR juhatuse esimees Priit Põdra

 3. Rõnotshnaja jeres kapitalizma / David Korten

  Korten, David

  2002-01-01

  Järg 4,18 september lk. 12. Hinnatud antiglobalismi ideoloog David Korten: totalitaarse tuleviku oht ei kao kuni transnatsionaalsed korporatsioonid juhivad maailma majandust rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsuste kontrolli all

 4. "Animateek" näitab Kumus Oscariga pärjatud nukufilmi "Petja ja hunt" / Kristiina Davidjants

  Davidjants, Kristiina, 1974-

  2008-01-01

  Animaürituste sari "Animateek" tähistab täna rahvusvahelist animapäeva, näidates Suzie Templetoni animafilmi (32 min) Sergei Prokofjevi muusikateose alusel "Petja ja hunt" : Suurbritannia - Norra - Poola 2006

 5. Korruptsioonivastase võitluse õiguslikud aspektid : [bakalaureusetöö] / Daimar Liiv ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Priit Kama

  Liiv, Daimar, 1966-

  1998-01-01

  Korruptsiooni käsitlemine rahvusvahelistes organisatsioonides (ÜRO, OECD, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liit, Ameerika Riikide Organisatsioon, Balti Assamblee, Rahvusvaheline Kommertskoda), korruptsiooni õiguslikud aspektid, korruptsioon ja Eesti õigus

 6. Iz uranovogo bolota - tsevetushtshii lug / Svetlana Loginova

  Loginova, Svetlana

  2003-01-01

  Silmetis toimus pidulikus õhkkonnas Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla konserveerimise esimese etapi lõpetamine. Osalesid keskkonnaministeeriumi, Euroopa Komisjoni, vabariigi valitsuse, rahvusvaheliste sponsorite jne. esindajad

 7. Teatr reform Saudovskoi Aravii / Mai Jamani ; tõlk. Jevgenija Unanjants

  Jamani, Mai

  2007-01-01

  Reformidest Saudi Araabias. Samal ajal kui Saudi Araabia näitab üles aktiivsust rahvusvaheliste küsimuste lahendamisel ja sekkumisel Iraagi probleemidesse, on võimudel siseriiklikke lahendamata küsimusi

 8. Mis imeloom on FATCA? / Ants Soone

  Soone, Ants

  2013-01-01

  Ameerika Ühendriikide seaduseelnõust, mille eesmärk on parandada rahvusvahelist maksukuulekust ja muu hulgas kindlustada USA-le täiendavad maksulaekumised. FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act

 9. Maksuameti välissuhted 2003 = Foreign relations in 2003

  2004-01-01

  2003. a. tähtsündmuseks maksuameti välissuhtluses olid Euroopa Maksuametite Organisatsiooni (IOTA) eesistujana korraldatud kaks rahvusvahelist üritust: e-teenuste seminar aprillis ja IOTA 7. peaassamblee septembris

 10. Mis imeloom on FATCA? / Ants Soone

  Soone, Ants

  2013-01-01

  Ameerika Ühendriikide seaduseelnõust, mille eesmärk on parandada rahvusvahelist maksukuulekust ja muu hulgas kindlustada USA-le täiendavad maksulaekumised. FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act

 11. Vene agressiooni mõju rahvusvahelisele elule / Andres Herkel

  Herkel, Andres, 1962-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Eesti Eest = Za Estoniju : Izdanije objedinenija "Sojuz Otetshestva i Res Publica" 18. sept. lk. 6. Autor kirjutab sellest, kuidas mõjutas Venemaa sissetung Gruusiasse rahvusvahelist elu, rahvaid ja riike

 12. Tööstusomandi õiguskaitse / Eve Tang

  Tang, Eve

  2005-01-01

  Nimestik Eesti tööstusomandi valdkonna õigusaktidest, Patendiameti ametlikest ja metoodilistest väljaannetest, on-line andmebaasidest. Lisatud tabel: Eesti Vabariigi ühinemine rahvusvaheliste lepingutega tööstusomandi valdkonnas

 13. Rahvusvahelise FITIM haridusprogrammi arendamine (Food Industry and Trade International Management ) / Hille Ainsar

  Ainsar, Hille

  2007-01-01

  Uuest õppekavast, mille järgi koolitatakse toiduainetööstuse ja kaubanduse spetsialiste esialgu Eesti ja Soome tarbeks ning edaspidi Läänemere regiooni ja lõpuks ka rahvusvaheliste turgude tarbeks laiemalt

 14. Luzern saab uue kontserdimaja

  1998-01-01

  Mais algavad Luzerni uue kontserdisaali akustiliste jm. näitajate testkontserdid. Uuest kontserdisaalist saab ka Luzerni kuulsate rahvusvaheliste festivalide pealava nii suvel kui lihavõtte aegu. Arhitekt Jean Nouvel, akustik Russell Johnson.

 15. Sasha, ja gorda, tshto ja tvoi utshitel! / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2001-01-01

  18. mail toimub Vene Draamateatris rahvusvahelist stepipäeva tähistav kontsert. Korraldajaks on Duff-tap studio, mida juhendab Aleksandr Ivashkevitsh. Kontserdil osalevad Barbara Duffy (USA) ja Vladimir Kirsanov (Venemaa)

 16. The importance of a lasting impression / Linas Linkevicius ; interv. Steven Paulikas

  Linkevicius, Linas

  2003-01-01

  Leedu kaitseminister Linas Linkevicius räägib rahvusvahelistes rahuvalveoperatsioonides osalemise tähtsusest, Leedu - USA tihedast koostööst ning käimasoleva presidendiskandaali mõjust Leedu rahvusvahelisele mainele

 17. Estonia's eVikings project facing new challenges / Tarmo Pihl

  Pihl, Tarmo

  2003-01-01

  Analüüs innovatsioonist ning teadus- ja arendustegevusest Eestis. Koostöö vajalikkusest ettevõtete ja instituutide vahel parandamaks Eesti IT sektori rahvusvahelist konkurentsivõimet. IT-alastest uuringutest Eestis. Skeem

 18. Kas panustamine ravimitesse on kulutus või investeering? / Väino Sinisalu

  Sinisalu, Väino, 1940-

  2006-01-01

  Euroopa Ravimitootjate Liit ja Eesti Rahvusvaheliste Ravimitootjate Liit korraldasid 10. mail 2006. a. Tallinnas koosoleku-ümarlaua, kus tutvustati Euroopa ravimifoorumi (High Level Pharmaceutical Forum) eesmärke ning tegevuskava

 19. Rahvusvahelised korporatsioonid / Ann Doherty

  Doherty, Ann

  2001-01-01

  Rahvusvaheliste korporatsioonide tegevuse jälgimine ja neilt vastutuse nõudmine on aasta-aastalt muutunud raskemaks, kuna korporatsioonid on liitunud, muutnud nimesid ja loonud lähedasi sidemeid poliitiliste institutsioonidega

 20. Maksuameti välissuhted 2003 = Foreign relations in 2003

  2004-01-01

  2003. a. tähtsündmuseks maksuameti välissuhtluses olid Euroopa Maksuametite Organisatsiooni (IOTA) eesistujana korraldatud kaks rahvusvahelist üritust: e-teenuste seminar aprillis ja IOTA 7. peaassamblee septembris

 1. Lasnamäe linnaosavanem laenu tagasimaksega hädas / Eve Heinla

  Heinla, Eve, 1966-

  2005-01-01

  Lasnamäe linnaosavanem Oleg Rebane käendas oma firmale Truck & Bus Sales võetud 2,3 miljoni krooni suurust laenu Rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioonist, kuid ei suuda seda nüüd tagasi maksta

 2. Galapagose haruldased loomad surmasuus / Aadu Hiietamm

  Hiietamm, Aadu, 1954-

  2001-01-01

  Ecuador on palunud rahvusvahelist abi, sest kuulsate Galapagose saarte ranniku ligidal karile jooksnud tanklerist välja voolav nafta ohustab saartel elavaid ainulaadseid loomi ja linde. Lisaks skeem: Reostus Galapagose saartel

 3. Luttwak : Eesti vajab territoriaalkaitset

  2006-01-01

  Washingtonis asuva Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse vanemteaduri Edward Nicolae Luttwaki Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste saalis toimunud esinemise refereering. Lisa: Edward Nicolae Luttwak

 4. Omandiseadus ; Property Law of the Republic of Estonia

  1990-01-01

  Eraomand, juriidilise isiku omand, munitsipaalomand, Eesti Vabariigi omand, ühine omand, teiste riikide, nende kodanike ja organisatsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide ning kodakondsuseta isikute omand. Kehtib alates 1. juulist 1990

 5. The impact of objective characteristics on subjective social position / Kristina Lindemann

  Lindemann, Kristina

  2007-01-01

  Subjektiivset sotsiaalset positsiooni mõjutavatest teguritest Eesti ühiskonnas. Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi poolt 2004. aastal läbi viidud uuringu analüüs. Graafik. Tabelid

 6. The mining, agricultural and construction equipment protocol to the Cape Town Convention project: The current status/ Charles W. Mooney Jr.

  Mooney Jr., Charles

  2016-01-01

  Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsioon (Kaplinna konventsioon, 2001) ja protokoll õhusõidukite seadmetele eriomastest küsimustest ja mõjust põllumajandusele ning ehitusele. UNIDROIT = International Institute for the Unification of Private Law

 7. Balti Töötervishoiu & Tööohutuse Selts (BTTS) = Baltic Occupational Health & Safety Society / Eda Merisalu

  Merisalu, Eda, 1955-

  2005-01-01

  Balti Töötervishoiu & Tööohutuse Seltsi eesmärgiks on riikidevahelise töötervishoiualse koostöö edendamine Balti regioonis, rahvusvaheliste koolitusprogrammide ja rakendusuuringute arendamine

 8. Balti Töötervishoiu & Tööohutuse Selts (BTTS) = Baltic Occupational Health & Safety Society / Eda Merisalu

  Merisalu, Eda, 1955-

  2005-01-01

  Balti Töötervishoiu & Tööohutuse Seltsi eesmärgiks on riikidevahelise töötervishoiualse koostöö edendamine Balti regioonis, rahvusvaheliste koolitusprogrammide ja rakendusuuringute arendamine

 9. Institutsioonide ja palkade mõju tööjõu liikumisele Eestis / Marit Hinnosaar, Andres Võrk, Kaia Philips

  Hinnosaar, Marit

  2003-01-01

  Eesti-sisesest rändest, selle motiividest. Regionaalsetest erinevustest tööturul. Eestlaste rahvusvahelist migratsiooni mõjutavatest teguritest. Sissetulekute, palkade erinevusest, inimkapitaliga varustatusest EL-is ja kandidaatriikides. Tabelid. Diagrammid

 10. Üliõpilasesindajad võtsid vastu resolutsiooni välistudengite kaitseks / Sandra Saar

  Saar, Sandra

  2016-01-01

  Eesti Üliõpilaskondade Liidu eestvedamisel toimunud Balti- ja Põhjamaade üliõpilaste kohtumisest, kus võeti vastu otsus äärmuste osas kelle tegevuse tõttu on ohustatud rahvusvaheliste üliõpilaste heaolu

 11. Taandarengut pole, aga esirinnas silma ei paista / Sirje Pärismaa

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2013-01-01

  Eesti hariduse tasemest Eesti inimarengu aruande ja rahvusvahelistes pingeridade põhjal. Selgitusi jagab ka Eesti Inimarengu Aruande hariduspeatüki üks autor, Tallinna ülikooli võrdleva halduspoliitika professor Anu Toots

 12. Rõnotshnaja jeres kapitalizma / David Korten

  Korten, David

  2002-01-01

  Järg 4,18 september lk. 12. Hinnatud antiglobalismi ideoloog David Korten: totalitaarse tuleviku oht ei kao kuni transnatsionaalsed korporatsioonid juhivad maailma majandust rahvusvaheliste organisatsioonide ja valitsuste kontrolli all

 13. Internet-marketing v mezhdunarodnoi torgovle i na transporte = Internet marketing in the international trade and transport international transport corridors / Vladimir Zaitsev

  Zaitsev, Vladimir

  2003-01-01

  Ettekanne 3.-4. detsembrini 2003 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel konverents-näitusel "Logistics and transport in international trade" käsitleb Interneti rolli ja võimalusi rahvusvaheliste transporditeenuste turunduses

 14. The impact of objective characteristics on subjective social position / Kristina Lindemann

  Lindemann, Kristina

  2007-01-01

  Subjektiivset sotsiaalset positsiooni mõjutavatest teguritest Eesti ühiskonnas. Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi poolt 2004. aastal läbi viidud uuringu analüüs. Graafik. Tabelid

 15. Euroopa jõud peitub üleilmastumises / Martin Kala

  Kala, Martin, 1977-

  2009-01-01

  Väljakutsetest, mida globaliseerumine Euroopale kaasa toob: demograafiakriis, rahvusvaheliste organisatsioonide koostöö ja vabanemine väärmõtlemisest nagu Lääs kehtestaks maailmale normatiivid

 16. Estonia's eVikings project facing new challenges / Tarmo Pihl

  Pihl, Tarmo

  2003-01-01

  Analüüs innovatsioonist ning teadus- ja arendustegevusest Eestis. Koostöö vajalikkusest ettevõtete ja instituutide vahel parandamaks Eesti IT sektori rahvusvahelist konkurentsivõimet. IT-alastest uuringutest Eestis. Skeem

 17. Taastuvenergiaallikad ja Eesti rahvuslikud huvid / Rein Veski

  Veski, Rein, 1933-

  2002-01-01

  Eesti riigi huvides on kasulik rahvusvaheliste energeetikaalaste lepete täitmine, sest need suurendavad taastuvenergiaallikate osatähtsust, mis omakorda suurendab riigi energeetilist sõltumatust, mis vastab Eesti rahvuslikele huvidele. Tabelid

 18. European journalists express concern about proposed sources law in Estonia / Tõnu Naelapea

  Naelapea, Tõnu, 1962-

  2010-01-01

  Allikakaitse seaduse eelnõust. Rahvusvaheliste ajakirjandusorganisatsioonide pöördumisest president Toomas Hendrik Ilvese poole, milles väljendatakse muret, et eelnõu ohustab ajakirjandusvabadust Eestis

 19. Rein Maran soovitab / Rein Maran

  Maran, Rein, 1931-

  2007-01-01

  Silmas pidades 19. septembril avatavat 5. Matsalu rahvusvahelist loodusfilmide festivali kirjutab autor loodusfilmi rollist ja olemusest ning tutvustab Gay ja Anita Chaumette'i filmi "Räägime kaladega" ("Talking with Fishes") : Suurbritannia 2003

 20. Why Do Actors Vary? A Study of the Estonian Pension and Unemployment Insurance Legislations / Anu Toots

  Toots, Anu, 1959-

  2006-01-01

  Kahe sotsiaalkindlustusreformi - töötuskindlustuse ja kolmesambalise pensionisüsteemi väljatöötamisest Eestis. Parteide, erinevate huvigruppide ja rahvusvaheliste organisatsioonide (ILO,IMF, WB, EU) huvi mõjust poliitilisele protsessile

 1. Võõrkeeletestid nüüd ka Narvas

  2012-01-01

  Sellest aastast toimuvad Narva kolledžis Tallinna ülikooli korraldatavad rahvusvaheliste keeletestide väljasõidueksamid. Esialgu saab sooritada IELTS-i (International English Language Testing System) eksamit

 2. B nagu Brasiilia BRIC-is / Luiz Inácio Lula da Silva

  Silva, Luiz Inácio Lula da

  2009-01-01

  Brasiilia president annab ülevaate 2003. aastal alustatud vaesuse ja nälja vähendamist puudutavate eesmärkide saavutamisest riigis, oma seisukohtadest mitmete globaalprobleemide osas ning Brasiilia rollist rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses

 3. Põhiõiguste mõiste ja tähtsus õigussüsteemis / Madis Ernits

  Ernits, Madis, 1971-

  1996-01-01

  Põhiõiguse, põhivabaduse ja põhikohustuse mõiste, põhiõiguste liigitus, ajaline ja ruumiline kehtivus, suhe rahvusvaheliste konventsioonidega ning tähtsus õigussüsteemis toetudes Saksa põhiseaduse dogmaatikale

 4. LandMani avalöök / Ingmar Ott

  Ott, Ingmar, 1955-

  2005-01-01

  Euroopa Komisjoni Socrates/Erasmuse haridusprogrammist, mis toetab Eesti Põllumajandusülikooli ja kaheksa partneri rahvusvahelist magistriõppekava Management of biodiversity and multifunctional landscapes (BioLandMan)

 5. Fabrika russkihh liderov / Ksenia Repson

  Repson, Ksenia

  2005-01-01

  Noortekoja Partner venekeelseid noori ühendav osakond valis 2006. aasta presidendiks AS-i Eesti Post rahvusvaheliste maksete osakonna juhataja Aleksander Shtshekotini. Noortekoja venekeelse osakonna tegevusest. Lisa: Junior Chamber International

 6. Voina kontitentov / Vladimir Lukin, Anatoli Utkin ; interv. Ljuba Sharii

  Lukin, Vladimir

  2003-01-01

  Venemaa Riigiduuma saadik Vladimir Lukin ja Venemaa Teaduste Akadeemia USA ja Kanada Instituudi rahvusvaheliste uuringute keskuse direktor Anatoli Utkin arutlevad Euroopa riikide ja USA vastuoludest Iraagi sõja küsimuses

 7. Teatr reform Saudovskoi Aravii / Mai Jamani ; tõlk. Jevgenija Unanjants

  Jamani, Mai

  2007-01-01

  Reformidest Saudi Araabias. Samal ajal kui Saudi Araabia näitab üles aktiivsust rahvusvaheliste küsimuste lahendamisel ja sekkumisel Iraagi probleemidesse, on võimudel siseriiklikke lahendamata küsimusi

 8. Rein Maran soovitab / Rein Maran

  Maran, Rein, 1931-

  2007-01-01

  Silmas pidades 19. septembril avatavat 5. Matsalu rahvusvahelist loodusfilmide festivali kirjutab autor loodusfilmi rollist ja olemusest ning tutvustab Gay ja Anita Chaumette'i filmi "Räägime kaladega" ("Talking with Fishes") : Suurbritannia 2003

 9. Rilke nii ja ( : ) Rilke naa ; Anderseni mitte juubel

  2008-01-01

  2. apr. kirjanduslikul kolmapäeval Tallinna Kirjanike Majas tutvustab Kivisildnik Rainer Maria Rilke luulekogu "Joosepi kahtlused" ; 2. apr. tähistatakse Eesti Lastekirjanduse Keskuses rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Vt. ka Looming, nr. 5, 2008, lk. 790

 10. Chicago arhitektuuribiennaal / Eve Komp

  Komp, Eve, 1982-

  2015-01-01

  Chicagos esimest korda korraldatud arhitektuuribiennaali nimi oli "The State of the Art of Architecture", mis toimus 03. oktoober 2015.a. - 03. jaanuar 2016.a. Biennaali eesmärk oli pakkuda rahvusvahelist arhitektuurisündmust kohalikule arhitektuurikogukonnale.

 11. Kriis tõestas maailma toetust Gruusiale / Archil Gegeshidze ; interv. Ksenia Repson

  Gegeshidze, Archil

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 4. okt. lk. 7. Eestis loengu pidanud Gruusia politoloog vastab küsimustele, mis puudutavad Gruusia-Venemaa rahvusvahelist konflikti ja suhteid, Gruusia ja NATO suhteid, Eesti nõuandeid Gruusiale

 12. Galapagose haruldased loomad surmasuus / Aadu Hiietamm

  Hiietamm, Aadu, 1954-

  2001-01-01

  Ecuador on palunud rahvusvahelist abi, sest kuulsate Galapagose saarte ranniku ligidal karile jooksnud tanklerist välja voolav nafta ohustab saartel elavaid ainulaadseid loomi ja linde. Lisaks skeem: Reostus Galapagose saartel

 13. Välisriigis toimunud abielulahutuse tunnustamine Eestis : [magistritöö] / Rasmus Kuklane ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Karin Sein

  Kuklane, Rasmus

  2008-01-01

  Välisriigis toimunud lahutuse tunnustamine Eestis Euroopa Liidu liikmesriigina (Brüssel II bis määrus) või rahvusvaheliste lepingute alusel (Haagi 1970. a. konventsioon, õigusabilepingud riikide vahel), kohtupraktika analüüs

 14. Arstid õpivad rääkima traumakeelt / Triin Ärm

  Ärm, Triin

  2015-01-01

  Eestis toimub traumahaigete käsitlemise kursus, mis õpetab arstidele kiireks ja süstemaatiliseks tegutsemiseks vajalikku ühist, rahvusvahelist keelt ATLS-i (Advanced Trauma Life Support for Doctors)

 15. Poola on põhjuseta kriitika all / Tomasz Chlon

  Chlon, Tomasz

  2009-01-01

  Poola jagab ülemaailmset solidaarsus- ja vastutustunnet, kuid leiab, et rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu siseste kohustuste jagamisel kliimaabi rahastamisel tuleb arvestada panustavate riikide maksevõimet, SKP suurust

 16. Toward cooperative security? International integration and the construction of security in Estonia / Merje Kuus

  Kuus, Merje

  2002-01-01

  Autor leiab, et Eesti ühinemine rahvusvaheliste organisatsioonidega on suures osas seotud julgeolekupoliitiliste kaalutlustega. Võimalikud ohud rahvuslikule julgeolekule ja võimalikud vastumeetmed nende vältimiseks

 17. Security policy 2005 / Sven Jürgenson

  Jürgenson, Sven

  2006-01-01

  2005. aasta olulisematest julgeolekupoliitilistest väljakutsetest, Eesti osavõtust NATO-s, Euroopa Liidu ühises välis- ja julgeolekupoliitikas, rahvusvahelistes ja regionaalsetes organisatsioonides

 18. Toward cooperative security? International integration and the construction of security in Estonia / Merje Kuus

  Kuus, Merje

  2002-01-01

  Autor leiab, et Eesti ühinemine rahvusvaheliste organisatsioonidega on suures osas seotud julgeolekupoliitiliste kaalutlustega. Võimalikud ohud rahvuslikule julgeolekule ja võimalikud vastumeetmed nende vältimiseks

 19. Eesti 15-16 aastaste koolinoorte uimastitarbimine : 1995., 1999. ja 2003. aasta uurimuste võrdlus / Airi-Alina Allaste

  Allaste, Airi-Alina, 1967-

  2004-01-01

  Rahvusvaheliste uurimuste ESPAD käigus koguti andmeid uimastite tarvitamisega seotud käitumise kohta koolinoorte hulgas; Joon.: uimastite tarvitamine soo ja õppekeele järgi, tubakaga katsetajad ja regulaarsed suitsetajad, kanepisuitsetajad

 20. USA politoloogid : Obama võit oleks ka Eesti oma / Laura Vetik

  Vetik, Laura

  2008-01-01

  USA politoloogide sõnul oleks pingestunud Venemaa ja USA suhete taustal Eestile kasulikum, kui 56. USA presidendivalimised võidaks demokraat Barack Obama. Erinevate politoloogide hinnanguid. Vt. samas: Obama ja McCain loovad kabinette

 1. Russie-UE : le président estonien contre une normalisation trop rapide

  2008-01-01

  Prantsusmaa idaosas Evianis toimuval rahvusvahelisel konverentsil "World Policy Conference" soovitas president Toomas Hendrik Ilves Euroopa Liidul suhtuda ettevaatlikult Venemaaga suhete parandamisse ka pärast seda, kui Vene väed on Gruusiast taandunud

 2. Terror 2007 / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2007-01-01

  Autori hinnangul läheb USA Iraagis praeguse poliitikaga edasi, muutusi võib oodata USA ja Süüria, Liibanoni, Iraani ja Palestiina suhetes. Madridis toimunud pommiplahvatused ei tohiks katkestada rahuprotsessi Hispaanias

 3. Euroopa Liit läks Kosovo tunnustamise osas lõhki / Ahto Lobjakas

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2008-01-01

  Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel ei saavutatud üksmeelt Kosovo tunnustamises. EL-i avalduse kohaselt langetab iga EL-i liikmesriik suhete loomise otsuse ise. Lisa: Kosovo jäetakse ukse taha

 4. The brand of the month - MONTON! / Urmas Väljaots

  Väljaots, Urmas, 1981-

  2003-01-01

  AS-i Baltika avalike suhete juht Montoni kaubamärgiga seotud turundustegevusest. Kommenteerivad Audrius Savickas, Aigars Rungis ja Eriks Stendzenieks. Vt. samas intervjuud AS-i Baltika endise turundusjuhi Maarika Liivamäega; Monton chronology

 5. Euroliidu ja Microsofti kemplus mõjutab kõiki / Marti Aavik

  Aavik, Marti

  2008-01-01

  Euroopa Komisjon süüdistab USA tarkvaratootjat Microsofti turuliidri käitumisreeglite rikkumises. Tartu Ülikooli IT-juhi Andres Salu ja Microsofti Eesti avalike suhete juhi Jaan Vare arvamusi. Lisa: Pikk vastasseis

 6. Suurbritannia tutvustab end Paides / Sarah Squire ; interv. Signe Kalberg

  Squire, Sarah

  2002-01-01

  Paides toimub Briti saatkonna, Briti Nõukogu Suurbritannia ja Euroopa päev. Suursaadik vastab küsimustele Euroopa päeva kohta 8. mail, Suurbritannia ja EL-i suhete kohta, oma diplomaatilise tegevuse kohta

 7. Ettevõtteid nõustav Moskva advokaat Oleg Poputarovski : "Eesti ettevõtjad ei peaks Venemaad pelgama" / Oleg Poputarovski ; interv. Erik Gamzejev

  Poputarovski, Oleg

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, Moskva advokaadibüroo GSL Law & Consulting partner advokaat Oleg Poputarovski Eesti ettevõtjate väljavaadetest Venemaal tegutsemiseks peale riikidevaheliste suhete pingestumist

 8. Kuidas käituda Venemaaga / Mark Leonard, Nicu Popescu

  Leonard, Mark

  2008-01-01

  Autorid annavad ülevaate Euroopa Välispoliitika Nõukogu avaldatud auditist EL-i ja Venemaa suhete kohta. Nende väitel vajab EL hädasti uut poliitikat uue Venemaaga suheldes. Nõukogu uuest viieosalisest strateegiast

 9. USA politoloogid : Obama võit oleks ka Eesti oma / Laura Vetik

  Vetik, Laura

  2008-01-01

  USA politoloogide sõnul oleks pingestunud Venemaa ja USA suhete taustal Eestile kasulikum, kui 56. USA presidendivalimised võidaks demokraat Barack Obama. Erinevate politoloogide hinnanguid. Vt. samas: Obama ja McCain loovad kabinette

 10. Euroopa Liit läks Kosovo tunnustamise osas lõhki / Ahto Lobjakas

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2008-01-01

  Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel ei saavutatud üksmeelt Kosovo tunnustamises. EL-i avalduse kohaselt langetab iga EL-i liikmesriik suhete loomise otsuse ise. Lisa: Kosovo jäetakse ukse taha

 11. Eesti riik loovutab äri konkurentidele / Kristo Kiviorg

  Kiviorg, Kristo

  2007-01-01

  Sõiduautode transiit Eestist Venemaale võib kokku kuivada Eesti riigi halbade suhete tõttu idanaabriga. Vt. samas: ECG ühendab Euroopa treilerivedajaid; Probleem Venemaa veolubadega; Transiidist võidavad kohalikud treilerimüüjad

 12. Euroliidu ja Microsofti kemplus mõjutab kõiki / Marti Aavik

  Aavik, Marti

  2008-01-01

  Euroopa Komisjon süüdistab USA tarkvaratootjat Microsofti turuliidri käitumisreeglite rikkumises. Tartu Ülikooli IT-juhi Andres Salu ja Microsofti Eesti avalike suhete juhi Jaan Vare arvamusi. Lisa: Pikk vastasseis

 13. 2012 ja 2013 - aastad täis põnevaid Euroopa noorte projekte / Maali Pert

  Pert, Maali

  2013-01-01

  2012. aastal toetas SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo programmi Euroopa Noored vahenditest 159 noorte projekti. Vestlusest büroo avalike suhete ja teavitusvaldkonna koordinaatori Marit Valgega

 14. Rossija tozhe nas poimjot / Arnold Rüütel ; interv. Garanzha, Jevgenija

  Rüütel, Arnold, 1928-

  2004-01-01

  President Arnold Rüütel Eestist Euroopa Liidu liikmena, presidendi rollist, omandireformi tagajärgedest, suhtumisest fašismiilmingutesse, Teise maailmasõja sündmustele hinnangu andmisest, Eesti-Vene suhete tulevikust

 15. Kabakov Tallinnas ja Moskvas / Leonhard Lapin

  Lapin, Leonhard, 1947-

  2004-01-01

  Ilja Kabakovist ja tema loomingust, Ilja ja Emilia Kabakovi installatsioonist "Tühi muuseum" Tallinna Kunstihoones, eesti ja vene avangardkunstnike suhetest. Tallinna suhet juhtis Tõnis Vint, Moskvas kujunes vaimseks liidriks Ilja Kabakov

 16. Nursi rahvas kardab polügooni / Rein Raudvere

  Raudvere, Rein, 1955-

  2004-01-01

  Kaitseministeeriumi plaan koondada Võrumaal asuvale Nursipalu polügoonile kõigi Lõuna-Eesti väekontingentide õppused tekitab vastuseisu kohalike elanike seas. Kommenteerivad Rõuge vallavanem Kalvi Kõva ja kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Madis Mikko

 17. Granitsa : zapiski mjortvogo sezona / Gennadi Muravin

  Muravin, Gennadi

  2005-01-01

  Soome meedia vastukajast Eesti-Venemaa piirilepingu allakirjutamisele. Autor kritiseerib Venemaa käitumist loobumisel allkirjast piirilepingul, Venemaa välisministri visiidil Soome ja seal antud pressikonverentsil ning Eesti-Venemaa suhetes piirilepingu pärast

 18. CSCE/OSCE ja meie / Riina Kionka

  Kionka, Riina, 1960-

  2005-01-01

  Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi transatlantiliste suhete juht analüüsib CSCE/OSCE rolli Balti riikide lähiajaloos. Helsingi ja Pariisi tippkohtumised. Lisa: Fakte OSCE kohta: üldine; struktuur; ajalugu

 19. Tippametnike politiseerumine - kas ohu märk või loomulik areng? / Katri Tammekand

  Tammekand, Katri

  2004-01-01

  Lühiülevaade administratiiv-poliitiliste suhete ning tippametnike politiseerumise teoreetilisest käsitlusest, ministri ja kantsleri koostöö peamiste konfliktiallikate kaardistamisest. Tabel. Skeem

 20. Meningokoki vastu saab end vaktsineerida / Ada Maltseva

  Maltseva, Ada, 1970-

  2008-01-01

  Vt. ka Linnaleht : Tallinn : na russkom jazõke, Linnaleht : Tartu 16. jaan., lk. 7. Tervisekaitseinspektsiooni avalike suhete juht Iiris Saluri räägib meningokokknakkusest ning selle vastu vaktsineerimisest

 1. Gornjatskii profsojuz ozabotshen - budut li shatjorõ s zarplatoi? / Aleksei Starkov

  Starkov, Aleksei

  2008-01-01

  Põlevkivikaevandajad asuvad ettevõtte Eesti Põlevkivi juhtkonnaga läbirääkimistesse, et kokku leppida põlevkivi väljalaske uutes hindades. Kommenteerib: Eesti Põlevkivi avalike suhete juht Raivo Lott

 2. Forint krone ne primer / Maksim Shmeljov

  Shmeljov, Maksim

  2008-01-01

  Ungari sidus forinti eurost lahti, Eesti Panga avalike suhete spetsialisti Ingrid Miti sõnul ei ole see variant Eestis võimalik. Spetsialistide arvamusi, mida tooks kaasa krooni lahtisidumine eurost

 3. Jaapani kaasaegse õigussüsteemi kujunemise allikad : [bakalaureusetöö] / Grete Lüüs ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Silvia Kaugia

  Lüüs, Grete

  2010-01-01

  Jaapani ühiskonna arengu ajaloolistest verstapostidest, Jaapani õiguse kujunemise ajaloolisest periodiseeringust, Jaapani õigust mõjutanud õigussüsteemidest, õigusallikate hierarhiast Jaapani kaasaegses õigussüsteemis, sotsiaalsete suhete regulatsioonipõhimõtetest tänases Jaapanis

 4. Pervõi zamestitel polnomotsh̜ogo predstavitelja prezidenta Rossii v Severo-Zapadnom federalnom okruge Ljubov Sovershajeva : "Estonii sledujet obratit vinimanije na severo-zapad Rossii, a severo-zapadu - na Estoniju" / Eteri Kekelidze

  Kekelidze, Eteri, 1944-

  2002-01-01

  Eesti ja Venemaa Loode regiooni majandussuhete võimalikkusest. Kommenteerib Ljubov Sovershajeva, Venemaa presidendi esindaja riigi Loode regioonis, kes võttis osa seminarist "Venemaa ja NATO : uus ajastu eesti-vene suhetes"

 5. Hüpped modernismi poole II : 20. sajandi eesti kirjandusteadus Euroopa kirjandusteaduse taustal. 5. loeng : Noor-Eesti ja positivism / Tiit Hennoste

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2006-01-01

  Nooreestlaste kirjanduskriitika ja positivismi suhet on iseloomustatud järgmiste autorite näitel: Friedebert Tuglas, Gustav Suits, Villem Grünthal-Ridala, Aino Kallas, Johannes Aavik ja Bernhard Linde

 6. Vene propaganda kasutab eesti ajaloolasi Eesti vastu / Pekka Erelt

  Erelt, Pekka, 1965-

  2016-01-01

  Kaliningradis toimunud konverentsist "Rahvusvaheline teaduslik konverents Balti uuringud Venemaal", kus esines ka Tallinna ülikooli ajaloolane Magnus Ilmjärv rääkides ajaloo rollist Eesti-Vene suhetes ja kõneledes ka holokaustist

 7. Students of Tartu and Tallinn on foreign policy / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2000-01-01

  Tallinna ja Tartu politoloogia üliõpilaste uuringu tulemused: üliõpilased pidid vastama küsimustele Eesti-Vene-Euroopa suhete kohta. Erinevused Tallinna ja Tartu vahel polnud suured; Tallinna üliõpilased olid pragmaatilisemad

 8. Õpiraskuste olemust otsides / Marianne Martinson

  Martinson, Marianne

  2003-01-01

  Õpiraskused kui ettenähtud saavutuste ja õppija võimete defitsiit; õpikeskkonna ja õppija suhete konflikt; spetsiifilised (neuroloogilistest põhjustest tingitud) õpiraskused; õpetaja suhtumine õpiraskustega õpilasesse

 9. 1 : ehitusmaterjalide ja -toodete kajastamisest ehitusprojektis / Kristjan Tamm, Veiko Vaske

  Tamm, Kristjan

  2013-01-01

  Terminoloogiast ja mõistetest ehitusseaduse, asjaõigusseaduse, määruse "Nõuded ehitusprojektile" ja standardite EV 811:2012 ning EVS 907:2010 kohaselt. Ehitusprojektist kui tellija juhisest eraõiguslikes suhetes ja riigihanke menetluses

 10. Pärast impeeriumi / Emmanuel Todd ; tõlk. Merle Maigre

  Todd, Emmanuel

  2003-01-01

  Autor analüüsib USA ja Euroopa suhete arengut, tsivilisatsioonide kokkupõrget ning tõdeb, et Ameerikal puudub igasugune võime saada headuse impeeriumiks. Vt. samas: Emmanuel Todd (1951). Art. autori lühitutvustus

 11. Politolog : Estonii võgodna pobeda Obamõ / Laura Vetik

  Vetik, Laura

  2008-01-01

  USA politoloogide sõnul oleks pingestunud Venemaa ja USA suhete taustal Eestile kasulikum, kui 56. USA presidendivalimised võidaks demokraat Barack Obama. Erinevate politoloogide hinnanguid. Vt. samas: Obama ja McCain loovad kabinette

 12. Политэкономия : Финно-угорский инцидент / Андрей Колесников

  Колесников, Андрей

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese kõnest soome-ugri maailmakongressil Hantõ-Mansiiskis. Ajaloo erinevast tõlgendamisest tulenevatest konfliktidest Eesti-Vene suhetes. Vabariigi President töövisiidil Venemaal 27.-30.06.2008

 13. Kas talupidaja saab sõjaväest vabaks? / Carol Merzin

  Merzin, Carol

  2006-01-01

  Vastab kaitseressursside ameti avalike suhete nõunik Carol Merzin. 16. apr. 2006 jõustunud kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt võib kehvade majanduslike tingimuste korral kaitseväeteenistusest vabastamist taotleda

 14. Ülikool ja haridus postajastul / Ene Grauberg

  Grauberg, Ene, 1944-

  2006-01-01

  Informatsiooni kesksest rollist postindustriaalses ühiskonnas, ülikooli ja rakenduskõrgkooli teisenenud funktsioonidest, kõrghariduse uutest trendidest, õppejõu ja üliõpilase suhete muutumisest Pransuse filosoofi Jean-Francois Lyotardi interpreteeringuga

 15. Riina Vändre is the best P.R. manager in Estonia / Riina Vändre

  Vändre, Riina, 1972-

  2004-01-01

  Turu-uuringute AS-i poolt ajakirjanike hulgas läbi viidud küsitluse tulemusel Eesti parimaks suhtekorraldajaks valitud Eesti Energia avalike suhete juht oma tööst monopoolse suurettevõtte maine kujundamisel

 16. Wilsonian visions of a new world order in concrete terms : the case of William C. Bullitt / Alexander Sedlmaier

  Sedlmaier, Alexander

  2003-01-01

  President Wilsoni internatsionalismi ideede pooldajast, vasakpoolse poliitika kriitikust pärast I maailmasõda Ameerika - Saksamaa suhete taustal, ajakirjanikust ja diplomaadist William C. Bullitt'ist (1891-1967)

 17. Parts lubab eestlasliku korra riigis majja lüüa / Juhan Parts ; interv. Urmet Kook

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Res Publica esimees Juhan Parts vastab küsimustele erakonna valimislubaduste, valimisloosungi, sündimuspoliitika, EL-iga liitumise kohta, Eesti-Vene suhetes läbimurde saavutamise võimalikkusest, parteide rahastamisest

 18. Kuidas käituda Venemaaga / Mark Leonard, Nicu Popescu

  Leonard, Mark

  2008-01-01

  Autorid annavad ülevaate Euroopa Välispoliitika Nõukogu avaldatud auditist EL-i ja Venemaa suhete kohta. Nende väitel vajab EL hädasti uut poliitikat uue Venemaaga suheldes. Nõukogu uuest viieosalisest strateegiast

 19. Pole Pronkssõdurit, pole probleemi... / Juhan Kivirähk

  Kivirähk, Juhan, 1957-

  2006-01-01

  Autori sõnul on kogu Eesti poliitiline eliit vastutav eesti- ja venekeelse kogukonna omavaheliste suhete ja riigis toimuvate integratsiooniprotsesside eest ning pronkskuju kõrvaldamisega need probleemid ei lahene

 20. Küberjulgeoleku õiguslik raamistik / Eneken Tikk-Ringas

  Tikk-Ringas, Eneken, 1976-

  2012-01-01

  Küberjulgeoleku mõistest ja olemusest. Kübertemaatikast riikidevahelistes suhetes. Küberjulgeoleku õigusruumist küberintsidentide (Eesti 2007. aasta pronksisündmused, Wikileaks, Stuxnet ja Bredolab) näitel

 1. Briti liberaalid : Iraagis pole enam lootust / Malcolm Bruce ; interv. Liisi Poll

  Bruce, Malcolm

  2007-01-01

  Eestit külastanud Briti liberaaldemokraatide delegatsiooni juht vastab küsimustele Iraagist vägede väljatoomise, Afganistani ülesehitamise, Euroopa Liidu ja Vene suhete, oma partei mõjujõu kohta

 2. Hoonestusõiguse seadmine : [bakalaureusetöö] / Tarvo Puri ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Hannes Veinla

  Puri, Tarvo, 1973-

  1997-01-01

  Hoonestusõigus kui kinnisomand - mõiste, olemus, ese, ulatus, tähtsus; hoonestusõiguse seadmine, maaomaniku ja hoonestaja vaheliste suhete õiguslik reguleerimine, hoonestusõiguse võimalikke variante

 3. Политэкономия : Финно-угорский инцидент / Андрей Колесников

  Колесников, Андрей

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilvese kõnest soome-ugri maailmakongressil Hantõ-Mansiiskis. Ajaloo erinevast tõlgendamisest tulenevatest konfliktidest Eesti-Vene suhetes. Vabariigi President töövisiidil Venemaal 27.-30.06.2008

 4. Hansapanga kunstisaal tutvustab Läti kunsti / Kai Vahe

  Vahe, Kai

  2000-01-01

  2000. a. dets. lõpuni oli kunstisaalis avatud läti 5 kunstniku näitus "Distants" - Aija Zarina, Ieva Iltnere, Sarmite Malina, Anita Zabilevska ja Kristaps Gelzis. Väljendavad suhet ümbritsevasse iroonia kaudu

 5. Jaapani kaasaegse õigussüsteemi kujunemise allikad : [bakalaureusetöö] / Grete Lüüs ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Silvia Kaugia

  Lüüs, Grete

  2010-01-01

  Jaapani ühiskonna arengu ajaloolistest verstapostidest, Jaapani õiguse kujunemise ajaloolisest periodiseeringust, Jaapani õigust mõjutanud õigussüsteemidest, õigusallikate hierarhiast Jaapani kaasaegses õigussüsteemis, sotsiaalsete suhete regulatsioonipõhimõtetest tänases Jaapanis

 6. Estonia, the European Union and the New North / Toomas Hendrik Ilves

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  1999-01-01

  Põhjadimensiooni loomisest ja kujunemisest, mis tugevdaks Euroopa Liidu välissuhteid Läänemere ja Põhja regioonis ning aitaks kaasa stabiilsuse ja heaolu tugevdamisele. Eelkõige majanduskoostööd ja riikidevaheliste suhete arendamise kaudu

 7. Kas talupidaja saab sõjaväest vabaks? / Carol Merzin

  Merzin, Carol

  2006-01-01

  Vastab kaitseressursside ameti avalike suhete nõunik Carol Merzin. 16. apr. 2006 jõustunud kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt võib kehvade majanduslike tingimuste korral kaitseväeteenistusest vabastamist taotleda

 8. 1 : ehitusmaterjalide ja -toodete kajastamisest ehitusprojektis / Kristjan Tamm, Veiko Vaske

  Tamm, Kristjan

  2013-01-01

  Terminoloogiast ja mõistetest ehitusseaduse, asjaõigusseaduse, määruse "Nõuded ehitusprojektile" ja standardite EV 811:2012 ning EVS 907:2010 kohaselt. Ehitusprojektist kui tellija juhisest eraõiguslikes suhetes ja riigihanke menetluses

 9. Well done, mister Evanoff!

  2011-01-01

  Michael Turner Evanoff pälvis Eesti-NATO suhete edendamise eest president Toomas Hendrik Ilveselt Maarjamaa Risti III klassi teenetemärgi. NATO julgeolekudirektor Evanoffi osalusel toimus ka vastuluureoperatsioon Herman Simmi paljastamiseks

 10. Priglashenije napast / Nargiz Assadova

  Assadova, Nargiz

  2005-01-01

  USA ja Iraani halvenenud suhete ajaloost. USA poolt Afganistanis ja Iraagis peetav sõda võimaldas Iraanil vabaneda oma vaenlastest Saddam Husseinist ja Talibani võitlejaist. Iraani mõjuvõimu kasv regioonis, tuumaprogramm

 11. Granitsa : zapiski mjortvogo sezona / Gennadi Muravin

  Muravin, Gennadi

  2005-01-01

  Soome meedia vastukajast Eesti-Venemaa piirilepingu allakirjutamisele. Autor kritiseerib Venemaa käitumist loobumisel allkirjast piirilepingul, Venemaa välisministri visiidil Soome ja seal antud pressikonverentsil ning Eesti-Venemaa suhetes piirilepingu pärast

 12. Hoonestusõiguse seadmine : [bakalaureusetöö] / Tarvo Puri ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Hannes Veinla

  Puri, Tarvo, 1973-

  1997-01-01

  Hoonestusõigus kui kinnisomand - mõiste, olemus, ese, ulatus, tähtsus; hoonestusõiguse seadmine, maaomaniku ja hoonestaja vaheliste suhete õiguslik reguleerimine, hoonestusõiguse võimalikke variante

 13. Merkel nõuab lõppu vangilaagrile / Heiki Suurkask

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2006-01-01

  Enne oma USA-visiiti antud intervjuus ajakirjale Spiegel taunis Saksa kantsler Angela Merkel Guantanamo vangilaagri olemasolu. Kantslerivahetus Saksamaal ei ole kaasa toonud Saksa-USA suhete olulist paranemist. Lisa: USA okupeeritud osa Kuubast

 14. Advisor arrested on corruption charges / Matt Withers

  Withers, Matt

  2008-01-01

  Tallinna abilinnapea nõunik Ivo Parbus vahistati kahtlustatuna pistise võtmises. Justiitsministeeriumi avalike suhete juhi Ivi Papsteli sõnul näitavad sagedased korruptsioonisüüdistused, et riik tegeleb korruptsioonivastase võitlusega

 15. Gornjatskii profsojuz ozabotshen - budut li shatjorõ s zarplatoi? / Aleksei Starkov

  Starkov, Aleksei

  2008-01-01

  Põlevkivikaevandajad asuvad ettevõtte Eesti Põlevkivi juhtkonnaga läbirääkimistesse, et kokku leppida põlevkivi väljalaske uutes hindades. Kommenteerib: Eesti Põlevkivi avalike suhete juht Raivo Lott

 16. The brand of the month - MONTON! / Urmas Väljaots

  Väljaots, Urmas, 1981-

  2003-01-01

  AS-i Baltika avalike suhete juht Montoni kaubamärgiga seotud turundustegevusest. Kommenteerivad Audrius Savickas, Aigars Rungis ja Eriks Stendzenieks. Vt. samas intervjuud AS-i Baltika endise turundusjuhi Maarika Liivamäega; Monton chronology

 17. Tulekahjud laevadel / Peeter Randoja

  Randoja, Peeter

  2009-01-01

  Põhja-Eesti päästeteenistuse avalike suhete juht selgitab laevatulekahjude tekkepõhjusi ja selle kustutamise eripärasid 20. okt. 2008. a. Tallinna Laevaremonditehases remondis olnud kaubalaeval Green Autumn toimunud tulekahju näitel

 18. Millest räägivad paigad? : Paikade identiteet ja sotsiaalsed konstruktsioonid Eesti saartel / Karin Lindroos

  Lindroos, Karin, 1973-

  2009-01-01

  Eesti suursaarte sotsiaalsete suhete struktuurist ja selle abil kujunevast paiga identiteedist, nende kindlaks tegemiseks ja kaardistamiseks sobilikust metoodikast ning paiga identiteedi kontseptsioonidest Hollandi geograafide Huigeni ja Meijringi kontseptsioonidele toetudes.

 19. Forint krone ne primer / Maksim Shmeljov

  Shmeljov, Maksim

  2008-01-01

  Ungari sidus forinti eurost lahti, Eesti Panga avalike suhete spetsialisti Ingrid Miti sõnul ei ole see variant Eestis võimalik. Spetsialistide arvamusi, mida tooks kaasa krooni lahtisidumine eurost

 20. Tippametnike politiseerumine - kas ohu märk või loomulik areng? / Katri Tammekand

  Tammekand, Katri

  2004-01-01

  Lühiülevaade administratiiv-poliitiliste suhete ning tippametnike politiseerumise teoreetilisest käsitlusest, ministri ja kantsleri koostöö peamiste konfliktiallikate kaardistamisest. Tabel. Skeem

 1. Greetings from the Border : World War I in Letters of Russian Soldiers Stationed in Finland / Elena Dubrovskaya

  Dubrovskaya, Elena, 1960-

  2004-01-01

  Soomlaste ja vene sõjaväelaste vaheliste suhete pingestumisest alates 1880ndatest. Esimese maailmasõja ajal Soome suurvürstiriigi territooriumil paiknenud vene sõdurite kirjadest ja vene tsensorite aruannetest soomlaste meelsuse kohta

 2. Greetings from the Border : World War I in Letters of Russian Soldiers Stationed in Finland / Elena Dubrovskaya

  Dubrovskaya, Elena, 1960-

  2004-01-01

  Soomlaste ja vene sõjaväelaste vaheliste suhete pingestumisest alates 1880ndatest. Esimese maailmasõja ajal Soome suurvürstiriigi territooriumil paiknenud vene sõdurite kirjadest ja vene tsensorite aruannetest soomlaste meelsuse kohta

 3. Mart Viisitamm kulutab maine upitamiseks 100 000 krooni kuus / Eve Heinla

  Heinla, Eve, 1966-

  2008-01-01

  Pärnu linnavõim maksab iga kuu 58 000 krooni erafirmale Passion mainekujundusteenuse eest ning lisaks üle 50 000 krooni linna avalike suhete töötajate palgaks. Vt. samas: Reform: Viisitamm astugu tagasi!

 4. Riina Vändre is the best P.R. manager in Estonia / Riina Vändre

  Vändre, Riina, 1972-

  2004-01-01

  Turu-uuringute AS-i poolt ajakirjanike hulgas läbi viidud küsitluse tulemusel Eesti parimaks suhtekorraldajaks valitud Eesti Energia avalike suhete juht oma tööst monopoolse suurettevõtte maine kujundamisel

 5. Привет от российской оппозиции / Илья Громов

  Громов, Илья

  2009-01-01

  Riigikogus toimunud Venemaa ja Euroopa Liidu suhete teemalisest ümarlauast võtsid osa ka Venemaa endine peaminister Mihhail Kasjanov, Bulgaaria endine välisminister Solomon Passy, Euroopa Parlamendi saadik Henrik Lax ja Riigikogu asespiiker Kristiina Ojuland

 6. Põhjamaade Nõukogu peab laienema ümber Läänemere / Henrik Lax

  Lax, Henrik

  2007-01-01

  Autori arvates on Põhjamade Nõukogu esmaseks ülesandeks Läänemeremaade regiooni kaasamine Põhjala ühendusse, tulevase liidu seisukohast on võtmeküsimiseks suhete loomine Venemaaga. Vt. ka Põhjamaade Nõukogu

 7. Wilsonian visions of a new world order in concrete terms : the case of William C. Bullitt / Alexander Sedlmaier

  Sedlmaier, Alexander

  2003-01-01

  President Wilsoni internatsionalismi ideede pooldajast, vasakpoolse poliitika kriitikust pärast I maailmasõda Ameerika - Saksamaa suhete taustal, ajakirjanikust ja diplomaadist William C. Bullitt'ist (1891-1967)

 8. Dialog s prodolzhenijem / Aleksei Zhigulin

  Zhigulin, Aleksei

  2006-01-01

  Avalike suhete ja meediakorporatsiooni Willard Group esindajad Venemaalt Michael Willard ja Roman Djukarev külastasid Eestit ning julgustasid Eesti ettevõtjaid Venemaa ja Ukrainaga ärisuhteid looma

 9. Millest räägivad paigad? : Paikade identiteet ja sotsiaalsed konstruktsioonid Eesti saartel / Karin Lindroos

  Lindroos, Karin, 1973-

  2009-01-01

  Eesti suursaarte sotsiaalsete suhete struktuurist ja selle abil kujunevast paiga identiteedist, nende kindlaks tegemiseks ja kaardistamiseks sobilikust metoodikast ning paiga identiteedi kontseptsioonidest Hollandi geograafide Huigeni ja Meijringi kontseptsioonidele toetudes.

 10. Parts lubab eestlasliku korra riigis majja lüüa / Juhan Parts ; interv. Urmet Kook

  Parts, Juhan, 1966-

  2003-01-01

  Res Publica esimees Juhan Parts vastab küsimustele erakonna valimislubaduste, valimisloosungi, sündimuspoliitika, EL-iga liitumise kohta, Eesti-Vene suhetes läbimurde saavutamise võimalikkusest, parteide rahastamisest

 11. Kohtumine, mida Kreml igatseb / Heiki Suurkask

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2009-01-01

  Eelseisvast USA presidendi Barack Obama ja Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi kohtumisest Londonis G20 tippkohtumise eel, kus tõenäoliselt arutatakse võimalusi kahe suurriigi omavaheliste suhete parandamiseks ning majanduskriisi ületamiseks

 12. Advisor arrested on corruption charges / Matt Withers

  Withers, Matt

  2008-01-01

  Tallinna abilinnapea nõunik Ivo Parbus vahistati kahtlustatuna pistise võtmises. Justiitsministeeriumi avalike suhete juhi Ivi Papsteli sõnul näitavad sagedased korruptsioonisüüdistused, et riik tegeleb korruptsioonivastase võitlusega

 13. Vike-Freiberga calls on Russia to re-evaluate its history / Aaron Eglitis

  Eglitis, Aaron

  2003-01-01

  Rahvusvahelisel holokausti uurimise konverentsil avaldas Läti president Vaira Vike-Freiberga kahetsust, et kuna Venemaa ei soovi tunnistada Läti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. aasta juunis, tekitab see probleeme Läti-Vene suhetes

 14. Vike-Freiberga calls on Russia to re-evaluate its history / Aaron Eglitis

  Eglitis, Aaron

  2003-01-01

  Rahvusvahelisel holokausti uurimise konverentsil avaldas Läti president Vaira Vike-Freiberga kahetsust, et kuna Venemaa ei soovi tunnistada Läti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. aasta juunis, tekitab see probleeme Läti-Vene suhetes

 15. Küberjulgeoleku õiguslik raamistik / Eneken Tikk-Ringas

  Tikk-Ringas, Eneken, 1976-

  2012-01-01

  Küberjulgeoleku mõistest ja olemusest. Kübertemaatikast riikidevahelistes suhetes. Küberjulgeoleku õigusruumist küberintsidentide (Eesti 2007. aasta pronksisündmused, Wikileaks, Stuxnet ja Bredolab) näitel

 16. Russie-UE : le président estonien contre une normalisation trop rapide

  2008-01-01

  Prantsusmaa idaosas Evianis toimuval rahvusvahelisel konverentsil "World Policy Conference" soovitas president Toomas Hendrik Ilves Euroopa Liidul suhtuda ettevaatlikult Venemaaga suhete parandamisse ka pärast seda, kui Vene väed on Gruusiast taandunud

 17. Tshem bõ glava ni teshilsja / Valentin Zvegintsev, Oleg Bazak, Jelena Gamajun

  Zvegintsev, Valentin

  2006-01-01

  Kuidas veedavad oma puhkuse postsotsialistlike riikide riigipead? President Arnold Rüütli avalike suhete nõunik Eero Raun räägib ajalehe Moskovski Komsomolets korrespondendile, kuidas puhkab Eesti president

 18. Suurbritannia tutvustab end Paides / Sarah Squire ; interv. Signe Kalberg

  Squire, Sarah

  2002-01-01

  Paides toimub Briti saatkonna, Briti Nõukogu Suurbritannia ja Euroopa päev. Suursaadik vastab küsimustele Euroopa päeva kohta 8. mail, Suurbritannia ja EL-i suhete kohta, oma diplomaatilise tegevuse kohta

 19. Tri voprossa / Marit Valge

  Valge, Marit

  2008-01-01

  Euroopa Vabatahtlik Teenistus on võimalus noorele kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis. Küsimustele vastab organisatsiooni Euroopa Noored Eesti büroo avalike suhete koordinaator Marit Valge

 20. Euroopa vahistamismäärus : isikute loovutamise uus kord Euroopa Liidus / Viiu-Marie Rummo

  Rummo, Viiu-Marie

  2004-01-01

  Euroopa vahistamismääruse raamotsusega reguleeritud uue loovutamismenetluse peamistest eelistest senikehtinud (ja ka edaspidi suhetes kolmandate riikidega kehtiva), peamiselt väljaandmise Euroopa konventsiooni alusel toimunud väljaandmismenetluse ees

 1. Ettevõtteid nõustav Moskva advokaat Oleg Poputarovski : "Eesti ettevõtjad ei peaks Venemaad pelgama" / Oleg Poputarovski ; interv. Erik Gamzejev

  Poputarovski, Oleg

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, Moskva advokaadibüroo GSL Law & Consulting partner advokaat Oleg Poputarovski Eesti ettevõtjate väljavaadetest Venemaal tegutsemiseks peale riikidevaheliste suhete pingestumist

 2. Tallinna Vesi kosub linlaste kulul / Agnes Ojala

  Ojala, Agnes

  2009-01-01

  Tallinnas kallines vee- ja kanalisatsiooniteenus selle aasta alguses 12,8%, Tallinna Vee 2008. a. üheksa kuu puhaskasum oli 203,1 mln. krooni. Hinnatõusu selgitab Tallinna Vee avalike suhete juht Reigo Marosov

 3. Tri voprossa / Marit Valge

  Valge, Marit

  2008-01-01

  Euroopa Vabatahtlik Teenistus on võimalus noorele kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis. Küsimustele vastab organisatsiooni Euroopa Noored Eesti büroo avalike suhete koordinaator Marit Valge

 4. Tshem bõ glava ni teshilsja / Valentin Zvegintsev, Oleg Bazak, Jelena Gamajun

  Zvegintsev, Valentin

  2006-01-01

  Kuidas veedavad oma puhkuse postsotsialistlike riikide riigipead? President Arnold Rüütli avalike suhete nõunik Eero Raun räägib ajalehe Moskovski Komsomolets korrespondendile, kuidas puhkab Eesti president

 5. Konverents "Teadus ja poliitika" / Rein Vaikmäe ; interv. Mart Ummelas

  Vaikmäe, Rein, 1945-

  2006-01-01

  TTÜ prorektor vastab küsimustele, kuidas ta hindab konverentsi "Teadus ja poliitika" taustal Eesti riigi ja eesti teadlaste suhet, kas meie tähtsaid riiklikke otsuseid langetades kaasatakse piisavalt meie teaduspotentsiaali

 6. Suvel Saksamaale turiste toonud Saksa firma lõpetas tegevuse / Kristjan Jõevere

  Jõevere, Kristjan

  2006-01-01

  Lõbusõidulaeva Lili Marleen operaatorfirma Holiday Kreuzfahrten, mis ainsana tegi reise Saaremaa uude sadamasse, lõpetas tegevuse. Tallinna Sadama avalike suhete juhi Sven Ratassepa sõnul pole karta, et sadam suvel kasutuna seisaks

 7. Terror 2007 / Toomas Alatalu

  Alatalu, Toomas, 1942-

  2007-01-01

  Autori hinnangul läheb USA Iraagis praeguse poliitikaga edasi, muutusi võib oodata USA ja Süüria, Liibanoni, Iraani ja Palestiina suhetes. Madridis toimunud pommiplahvatused ei tohiks katkestada rahuprotsessi Hispaanias

 8. Startup inkubaator soovitab: 10 sammu ideest suure ärini. 1.-8. osa / Brit Tammeorg

  Tammeorg, Brit

  2013-01-01

  Etapid: elujõulisuse kinnitamine, meeskonna loomine, ärimudeli läbimõtlemine, osanikevaheliste suhete reguleerimine, finantseeringute leidmine, planeerimine, koostöö ärikiirendi või inkubaatoriga, äriprojekti esitlemine, turundus

 9. Õpiraskuste olemust otsides / Marianne Martinson

  Martinson, Marianne

  2003-01-01

  Õpiraskused kui ettenähtud saavutuste ja õppija võimete defitsiit; õpikeskkonna ja õppija suhete konflikt; spetsiifilised (neuroloogilistest põhjustest tingitud) õpiraskused; õpetaja suhtumine õpiraskustega õpilasesse

 10. Plejaadid jõuavad taevasse : transatlantilisus ja laienemine itta / Toomas Hendrik Ilves ; tõlk. Marek Laane

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2006-01-01

  Erinevad arusaamad ajaloost lääne- ja idaeurooplaste suhete mõjutajana. Euroopa Liidu vanade ja uute liikmesriikide suhtumisest transatlantilistesse suhetesse. Vene keeles ilmunud ajakirjas: Rossija v globalnoi politike 15. nov. 2006, nr. 6

 11. Prantsusmaa esimene mees alustas lahingutega / Erkki Bahovski

  Bahovski, Erkki, 1970-

  2007-01-01

  Prantsusmaa presidendi Nicolas Sarkozy soovist rakendada Euroopa Keskpanka Prantsuse majanduse edendamisse ja tuua riik välja välispoliitilisest isolatsioonist. Suhete arendamisest Liibüa, USA, Venemaa ja Ida-Euroopaga

 12. Erkki-Sven Tüüri ooper "Wallenberg" / Eero Raun

  Raun, Eero, 1971-

  2007-01-01

  Erkki-Sven Tüüri 2001. aastal Dortmundi ooperi tellimusel kirjutatud antifashistliku ooperi "Wallenberg" Eesti esietendusest 1. juunil Estonia teatris. Lavastamisprobleemidest seoses poliitiliste suhete jahenemisega Eesti ja Venemaa vahel

 13. Briti liberaalid : Iraagis pole enam lootust / Malcolm Bruce ; interv. Liisi Poll

  Bruce, Malcolm

  2007-01-01

  Eestit külastanud Briti liberaaldemokraatide delegatsiooni juht vastab küsimustele Iraagist vägede väljatoomise, Afganistani ülesehitamise, Euroopa Liidu ja Vene suhete, oma partei mõjujõu kohta

 14. Rahvusvaheline õigus ja rahvusvahelised lepingud Eesti Vabariigi põhikorras läbi aegade : [bakalaureusetöö] / Kaili Muru ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Tanel Kerikmäe

  Muru, Kaili

  2000-01-01

  Rahvusvahelise õiguse põhimõisted (õigus, leping, lepingu liigid, suhe siseriikliku õigusega, koht Eesti õigussüsteemis), Eesti Vabariigi põhiseaduslikud aktid 1918-1940, rahvusvaheliste lepingute sõlmimine enne 1940. a., taasvabanenud Eesti põhiseadusest, välislepingute sõlmimine kehtivas õiguskorras, põhiseaduse ekspertiis, aastatel 1918-1940 sõlmitud rahvusvaheliste lepingute staatus käesoleval hetkel

 15. Daniel Pipes: saabuvad kriisid näitavad Euroopa arengusuunda / Daniel Pipes ; interv. Iivi Anna Masso

  Pipes, Daniel

  2008-01-01

  Lähis-Ida uurija vastab küsimustele, mis puudutavad Iisraeli mainet, Hamasi ja Fatahi konflikti, Iisraeli ja palestiinlaste konflikti, islami ja islamismi erinevust, islamofoobia mõistet, tema ennustust islami ja Euroopa suhete kohta, sõnavabadust, vaenlast terrorismivastases sõjas, uuskonservatiivsuse mõistet, Euroopa Liitu, USA tulevaste presidendivalimiste tulemuse mõju maailmale. Uurija on seisukohal, et Euroopa ja seal elavate muslimite vahelistes suhetes kriisi ärahoidmiseks peaks Euroopa muslimid tõeliselt integreerima

 16. Daniel Pipes: saabuvad kriisid näitavad Euroopa arengusuunda / Daniel Pipes ; interv. Iivi Anna Masso

  Pipes, Daniel

  2008-01-01

  Lähis-Ida uurija vastab küsimustele, mis puudutavad Iisraeli mainet, Hamasi ja Fatahi konflikti, Iisraeli ja palestiinlaste konflikti, islami ja islamismi erinevust, islamofoobia mõistet, tema ennustust islami ja Euroopa suhete kohta, sõnavabadust, vaenlast terrorismivastases sõjas, uuskonservatiivsuse mõistet, Euroopa Liitu, USA tulevaste presidendivalimiste tulemuse mõju maailmale. Uurija on seisukohal, et Euroopa ja seal elavate muslimite vahelistes suhetes kriisi ärahoidmiseks peaks Euroopa muslimid tõeliselt integreerima

 17. Tsenõ na eletritshestvo : mina pod pravitelstvo / Virkko Lepassalu

  Lepassalu, Virkko, 1971-

  2007-01-01

  Autor analüüsib olukorda ettevõttes Eesti Energia, kus 1,3 miljardi dividendide väljavõtmine rahapuuduses ettevõttest valimiste järel, annab aluse väiteks, et sellega tahtsid valimised kaotanud erakonnad kahjustada uut valitsust. Vaatamata asjaolule, et energiafirma Eesti Energia vajas investeeringuteks lisaraha on ettevõttest välja võetud umbes 2 miljardi krooni ringis. Vt. samas Ajalehe Den za Dnjom selgitus

 18. "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet

  Opstad, Steinar

  2004-01-01

  Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

 19. Kalatööstused said põhjalikult üle vaadatud / Veljo Kuivjõgi

  Kuivjõgi, Veljo, 1951-

  2004-01-01

  Venemaa veterinaarteenistuse spetsialistid lõpetasid oma teise ringi reidid Eesti kalatööstustesse. Vt. samas: Viimne katse kalatööstust käivitada; Saare Fishexport ja VRHL külmutavad kala ja teevad preserve; Läätsal on põhiline krevetitöötlemine; Vettel võttis tööle müügimehed; Kalajahulaev käis Tagalahes; Leedväljal uus omanik

 20. Short outlines of books by Estonian authors / Rutt Hinrikus, Janika Kronberg

  Hinrikus, Rutt, 1946-

  1997-01-01

  Traat, Mats. Peremees võtab naise; Raudam, Toomas. Muusika kuum sai; Baturin, Nikolai. Ringi vangid; Õunapuu, Ervin. Olivia. Meistriklass; Mattheus, Ülo. Läheb ega peatu; Nõu, Enn. Kojutulek; Valton, Arvo. Väike ilus vangimaja; Unt, Mati. Brecht ilmub öösel; Alliksaar, Artur. Päikesepillaja; Kareva, Doris. Hingring; Kaplinski, Jaan. See ja teine; Hellerma, Kärt. Alkeemia

 1. Tallinna vaateid 19. sajandi keskpaiga Saksa perekonnalehtedes / Rein Loodus

  Loodus, Rein, 1931-

  2012-01-01

  1850. aastal "Illustrirte Zeitung"is ilmunud mitmete puugravüüridega illustreeritud artiklist "Eestimaa ja tema elanikud". Sarnases ajakirjas "Gartenlaube" ilmus artikkel "Läänemere kaldailt". Mõlema artikli puugravüürid kujutavad enamasti kaugvaateid Tallinnale. Need artiklid on kahtlemata varaseim Eestimaad ja Tallinna puudutav informatsioon, mis jõudis saksakeelsete lugejate laia ringi kätte. Artiklid ilmusid nimetatud ajakirjades 19. sajandi keskpaiku

 2. Short outlines of books by Estonian authors / Rutt Hinrikus, Janika Kronberg

  Hinrikus, Rutt, 1946-

  1997-01-01

  Traat, Mats. Peremees võtab naise; Raudam, Toomas. Muusika kuum sai; Baturin, Nikolai. Ringi vangid; Õunapuu, Ervin. Olivia. Meistriklass; Mattheus, Ülo. Läheb ega peatu; Nõu, Enn. Kojutulek; Valton, Arvo. Väike ilus vangimaja; Unt, Mati. Brecht ilmub öösel; Alliksaar, Artur. Päikesepillaja; Kareva, Doris. Hingring; Kaplinski, Jaan. See ja teine; Hellerma, Kärt. Alkeemia

 3. "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..." : [luuletused] / Steinar Opstad ; tlk. Elvi Lumet

  Opstad, Steinar

  2004-01-01

  Sisu: "Kes oskab kirjutada õigesti kajakas ..." = "Hvem kan stave måke riktig ..."; "Suviti, kui põllud ja juuniõhtud on soojad ..." = "Om somrene når åkrene og junikveldene er varme ..."; Bibliofiil = Bibliofil; "Lohkus põskedega käib ringi mu vend ..." = "Med innhula kinn går broren min ..."; "Ma ei ole prohvet ega kirjanik ..." = "Jag er ikke profet eller forfatter ..."; Jumala grimassid = Guds grimasser

 4. Mittetraditsiooniliste kaubamärkide kaitse võimalikkusest : [bakalaureusetöö] / Anneliis Lett ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kadri Aua

  Lett, Anneliis

  2004-01-01

  Kaubamärgi olemus ja õiguskaitse tingimused, kaubamärgi ajalooline areng, mittetraditsioonilise kaubamärgi teke, kaitse võimalused rahvusvahelistes lepingutes, regionaalsetes regulatsioonides (ruumilised märgid, helimärgid, lõhnamärgid, värvimärgid)

 5. Demokraatia paremus / Jüri Ratas

  Ratas, Jüri, 1978-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 15. veebr. lk. 2. Parlamendiliige analüüsib rahvusvahelist uuringut (Gallup International, Voice of the People, Trends in Democracy), kus maailma 57 riigi 60 000 kodanikku avaldasid arvamust demokraatiast ning demokraatlikust valitsemisest. Samas tõstatab ta küsimuse, kas eestlaste usk demokraatiasse on 15 esmese aastaga suurenenud või vähenenud?

 6. Ärikeskkond ja töösuhted / Arvo Kuddo

  Kuddo, Arvo

  2006-01-01

  Eesti tööturul toimuvatest protsessidest rahvusvaheliste võrdlusuuringute taustal. Allikateks Euroopa Arengupanga ja Maailmapanga ühisuuringud "Ärikeskkond ja ettevõtete käitumine" 2002. ja 2005. aastast (BEEPS 2002 ja 2005) ning Maailmapanga andmebaas Doing Business 2007 (World Bank 2006). Tabelid, diagrammid, skeem

 7. Kosovo elanikud ei malda enam iseseisvuse küsimusega oodata / Raimo Poom

  Poom, Raimo

  2007-01-01

  Tee leidmine Kosovo iseseisvusele on praegu üks kõige valulikumaid rahvusvaheliste läbirääkimiste küsimusi. Vt. samas: ÜRO erisaadiku Ahtisaari plaan Kosovo jaoks; Eestlased teenivad kõige keerulisemas piirkonnas; Kosovo serblaste liider: iseseisvusel pole põhjendust

 8. Kosovo ootab riikide toetust oma iseseisvusele / Liisi Poll

  Poll, Liisi, 1980-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke, 11. dets. 2007, lk. 7. Kosovo albaanlastest liidrid soovivad alustada iseseisvusdeklaratsiooni väljakuulutamise osas rahvusvaheliste partneritega läbirääkimisi, Eurooopa Liidu välisministrid otsivad ühtset seisukohta Kosovo tuleviku küsimuses. Kaart: Kosovo. Lisa: Keeruline saatus

 9. Seksiorjal on Moldova naise nägu / Marje Aksli

  Aksli, Marje

  2005-01-01

  Rahvusvaheliste organisatsioonide raporti kohaselt on Moldova inimsmugeldamise peamine lähtekoht, põhjustena nähakse riigi geograafilist asendit ja vaesust. Lisa: Lääs püüab Moldova naisi aidata. Vt. samas: Inimkaubitseja on "ettevõtlik ja tubli inimene"

 10. Ärikeskkond ja töösuhted / Arvo Kuddo

  Kuddo, Arvo

  2006-01-01

  Eesti tööturul toimuvatest protsessidest rahvusvaheliste võrdlusuuringute taustal. Allikateks Euroopa Arengupanga ja Maailmapanga ühisuuringud "Ärikeskkond ja ettevõtete käitumine" 2002. ja 2005. aastast (BEEPS 2002 ja 2005) ning Maailmapanga andmebaas Doing Business 2007 (World Bank 2006). Tabelid, diagrammid, skeem

 11. Madeira üleujutus ja tuhk lükkasid reisifirma uppi / Khaled Ibrahim ; intervjueerinud Katre Pilvinski

  Ibrahim, Khaled

  2010-01-01

  Reisifirma TopToursi juht ja omanik räägib, millest tekkisid firma raskused. Firma on alustanud investori otsimist, toimuvad läbirääkimised Šveitsi ja Itaalia rahvusvaheliste operaatorfirmadega, firmast on huvitatud ka üks Eesti erainvestor

 12. Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes / Kadri Koreinik, Kristiina Praakli

  Koreinik, Kadri

  2013-01-01

  Artikli peaeesmärgina analüüsitakse keele kestlikkuse ja kao diskursiivset konstrueerimist Saksamaa ja Soome eestlaste ning setu ja võru keele kasutajate näitel. Tutvustatakse ka rahvusvahelist valdkondadevahelist ELDIA (European language diversity for all) projekti

 13. Rahvusvaheline üldmeditsiini kongress oli Eestis esmakordselt / Marika Kusnets

  Kusnets, Marika

  2007-01-01

  8. detsembril peeti Tallinnas rahvusvahelist üldmeditsiini kongressi, kus osalesid mitmete erialade arstid. Kongressil käsitletud teemad - südame-veresoonkonnahaiguste varajane diagnostika, söömisharjumused, metabolism, hüpertoonia, erektsioonihäired, depressioon, 2. tüüpi diabeet ja oftalmoloogia

 14. Uskuda, edasi liikuda, eeskuju anda / Quentin Peel ; interv. Epp Ehand

  Peel, Quentin

  2007-01-01

  Financial Times'i välisuudiste toimetaja arvab, et Euroopa Liidu roll maailmas on näidata oma eeskujuga, kuidas teha äärmiselt tihedat rahvusvahelist koostööd väga hästi. Kommentaarid Berliini deklaratsioonile

 15. Soome samasugune, aga ometi erinev / Jyri Häkämies

  Häkämies, Jyri

  2007-01-01

  Soome kaitseministri Jyri Häkämiehe Washingtonis Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuses (CSIS) riigimeeste foorumi raames peetud kõne, mis paistis silma Soome poliitiku kohta erakordse avameelsusega Venemaalt lähtuva ohu suhtes ning vallandas Helsingis ägeda mõttevahetuse. Kõne avaldatud paari põgusa kärpega

 16. Nothing ventured, nothing gained / Gundar J. King, Bruce W. Finnie, Gibson Linda K.

  King, Gundar J.

  2003-01-01

  Autorid käsitlevad innovatsiooniga seotud riske ja vaatlevad seoseid majandusliku aktiivsuse ja - arenguga. Üleminekumajandusega riikides, sh. Eestis, Lätis ja Leedus soovitavad autorid ettevõtjatel minimeerida strateegilist riski, keskendudes kvaliteedi parandamisele, kulude vähendamisele, ja arendada koostööd rahvusvaheliste hankijate ja klientidega

 17. Kuidas meeldib välismaalastele Eestis [õppida]? / Shazia Javed, Charina de Asis, Adam Luke Vern-Barnett, Predrag Tasevski

  2011-01-01

  Küsimusele vastasid välisüliõpilased: rahvusvahelisi suhteid õppiv Charina de Asis Filipiinidelt, magistriõppes rahvusvahelist õigust õppiv Adam Luke Vern-Barnett Austraaliast, küberkaitset õppiv Predrag Tasevski Makedooniast ja tarkvara arendust õppiv Shazia Javed Pakistanist

 18. Uskuda, edasi liikuda, eeskuju anda / Quentin Peel ; interv. Epp Ehand

  Peel, Quentin

  2007-01-01

  Financial Times'i välisuudiste toimetaja arvab, et Euroopa Liidu roll maailmas on näidata oma eeskujuga, kuidas teha äärmiselt tihedat rahvusvahelist koostööd väga hästi. Kommentaarid Berliini deklaratsioonile

 19. Evaluation of bilateral and multilateral defence co-operation and assistance / Najaf Gambarov

  Gambarov, Najaf

  2003-01-01

  Ettekanne Aserbaidžaani sõjalis-poliitilisest koostööst välisriikide relvajõududega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 22.-23. septembrini 2003 Vilniuses toimunud seminaril "South Caucasus: making the best use of external assistance for stability building and for co-operation with NATO"

 20. Evaluation of bilateral and multilateral defence co-operation and assistance / Arthur Aghabekyan

  Aghabekyan, Arthur

  2003-01-01

  Ettekanne Armeenia sõjalis-poliitilisest koostööst välisriikidega ja osalemisest rahvusvahelistes sõjalistes koostööprogrammides 22.-23. septembrini 2003 Vilniuses toimunud seminaril "South Caucasus: making the best use of external assistance for stability building and for co-operation with NATO"

 1. Tuleviku paviljon Taiwanis = The future pavilion in Taiwan / Vilen Künnapu

  Künnapu, Vilen, 1948-

  2010-01-01

  Kunstiprojektist "Taiwan Design Expo 2005" ja selle käigust, mis kujutas endast sõjaväelinnakus ühe kasarmuhoone muutmist kunstikeskseks tuleviku paviljoniks. Selles lõid kaasa kaheksa rahvusvahelist kunstnikku - Eestist Vilen ja August Künnapu

 2. Head animapäeva soovivad Petja ja hunt / Tiit Tuumalu

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2008-01-01

  Animaürituste sari "Animateek" tähistab täna rahvusvahelist animapäeva, näidates Suzie Templetoni animafilmi (32 min) Sergei Prokofjevi muusikateose alusel "Petja ja hunt" : Suurbritannia - Norra - Poola 2006. Filmi tutvustab üks selle juhtanimaatoreid Krzysztof Brzozowski

 3. Pakistan vajab abi - kas maailma tõesti ei huvita? / Urmas Jaagant

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2010-01-01

  Pakistan saab igal aastal suurt rahvusvahelist abi. Mitmed riigid on üleujutustes Pakistani toetanud nüüdki kümnete miljonite dollaritega, kuid riikide tahe annetada on erinev, sest mitte iga abidollarit ei suunata Pakistanis sinna, kus seda tegelikult vajatakse

 4. Kuidas Põlvamaa tüdruk Ester Berliinis süüa keetmas käis / Merle Engelkes

  Engelkes, Merle

  2007-01-01

  Põllumajandusminister Ester Tuiksoo külastas Berliini rahvusvahelist põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messi Rahvusvaheline Roheline Nädal, kus ta valmistas koos Saksamaa Schleswig-Holsteini Liidumaa põllumajandusministri Christian Boetticheriga koduseid toite

 5. Latvia given failing grade on crisis management

  2011-01-01

  Euroopa Komisjoni hinnanul on detsembris lõpule jõudev Läti kolmeaastane kriisiprogramm tervele Euroopale eeskujuks, kuid U.S. Center for Economic and Policy Research juht kritiseerib Läti majanduspoliitikat. Rahvusvaheliste laenajatega on saavutatud juba ka esimesed kokkulepped Läti 2012. aasta riigieelarve osas

 6. Kosovo elanikud ei malda enam iseseisvuse küsimusega oodata / Raimo Poom

  Poom, Raimo

  2007-01-01

  Tee leidmine Kosovo iseseisvusele on praegu üks kõige valulikumaid rahvusvaheliste läbirääkimiste küsimusi. Vt. samas: ÜRO erisaadiku Ahtisaari plaan Kosovo jaoks; Eestlased teenivad kõige keerulisemas piirkonnas; Kosovo serblaste liider: iseseisvusel pole põhjendust

 7. Kemikaalipoliitika ja regulatsioonide suundumused XXI sajandi algul : [bakalaureusetöö] / Tiina Titma ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Aleksandr Popov

  Titma, Tiina

  2010-01-01

  Kemikaalidealaste regulatsioonide mõjuritest ja valdkonna arengust, kemikaalide käitlust ja kasutamist reguleerivatest peamistest riiklikest või rahvusvahelistest organisatsioonidest (Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Ravimiamet, Euroopa Kemikaaliamet, Toidu- ja Ravimiamet, Keskkonnakaitse Amet), rahvusvaheliste regulatsioonide ja kokkulepete arengustmaailmas 20. ja 21. sajandil

 8. Intiimsus Eesti ökokogukondades - läheduseloome laboritingimustes / Kaisa Kaha

  Kaha, Kaisa

  2011-01-01

  Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi poolt läbi viidud uuringust selgus, et intiimsus ökokogukonnas on mitmetahuline uurimisteema, mis näilisest abstraktsusest hoolimata aitab paremini mõista kogukondlaste eluviisile omaseid püüdlusi

 9. Wachstumspolitik in Industrieländern / Manfred O. E Hennies

  Hennies, Manfred O. E

  2003-01-01

  Praktilise majanduspoliitika jaoks on majanduskasv vältimatu eeltingimus, et säilitada rahvusvahelist konkurentsivõimet, lahendada tööhõive ja jaotusprobleeme, tõsta kõikide sotsio-ökonoomiliste gruppide elustandardit, samuti reaalmajanduslikult finantseerida hädavajaliku arenguabi andmist puudustkannatavatele arengumaadele

 10. Kas Euroopa saab Euroopaks? / Timothy Garton Ash ; tõlk. Aet Varik

  Garton Ash, Timothy, 1955-

  2002-01-01

  3. aprillil 1996 peetud Sanford S. Elbergi nim. loeng California Ülikooli (Berkeley) Rahvusvaheliste Uuringute Instituudis. Euroopa määratlus enne 1945. aastat, 1945-1989, külma sõja järgsel perioodil ja tänapäeval

 11. Tallinna IV [?VI] arhitektuuritriennaal "Feeling Architecture" : 15.-17. septembril 2005 / Inga Raukas

  Raukas, Inga, 1967-

  2005-01-01

  Niguliste muuseum-kontserdisaalis toimunud trienaaalil esinenud Peter Davey, Peter Zumthori, Juha Leviskä, Ivan Kroupa, Vilen Künnapu, Michael Henseli ja Lars Spuybroeki ettekannetest, triennaali nime muutumisest (varem Põhja- ja Baltimaade arhitektuuritriennaal). Paralleelselt peeti rahvusvahelist üliõpilaste õpituba, kus üliõpilased pakkusid välja variante Tallinna rannaalale

 12. Töötajate võrdne kohtlemine töö tasustamisel : [bakalaureusetöö] / Kätlin Sitsi ; Õigusinstituut ; juhendaja: Mall Gramberg

  Sitsi, Kätlin

  2002-01-01

  Palga mõiste, töötajate ebavõrdne kohtlemine, rahvusvaheliste organisatsioonide õigusaktid, töötajate erineva tasustamise põhjused, ülevaade võrdse tasustamise printsiibi kohaldamisest Soomes ja Eestis, Euroopa Kohtu lahendid ja pretsedendid

 13. Head animapäeva soovivad Petja ja hunt / Tiit Tuumalu

  Tuumalu, Tiit, 1971-

  2008-01-01

  Animaürituste sari "Animateek" tähistab täna rahvusvahelist animapäeva, näidates Suzie Templetoni animafilmi (32 min) Sergei Prokofjevi muusikateose alusel "Petja ja hunt" : Suurbritannia - Norra - Poola 2006. Filmi tutvustab üks selle juhtanimaatoreid Krzysztof Brzozowski

 14. Uus Euroopa pärimismäärus ning selle koht Eesti rahvusvahelises eraõiguses ja rahvusvahelises tsiviil(kohtu)menetluses / Eve Põtter, Maarja Torga

  Põtter, Eve

  2013-01-01

  Ülevaade Euroopa pärimismääruse (EL 650/2012) kohaldamisalast ning määruses sisalduvast regulatsioonist. Määruse vahekord Eesti riigisisese õiguse ning Eesti rahvusvaheliste lepingutega, eelkõige nn kolmandate riikidega sõlmitud õigusabilepingutega

 15. Uus Euroopa pärimismäärus ning selle koht Eesti rahvusvahelises eraõiguses ja rahvusvahelises tsiviil(kohtu)menetluses / Eve Põtter, Maarja Torga

  Põtter, Eve

  2013-01-01

  Ülevaade Euroopa pärimismääruse (EL 650/2012) kohaldamisalast ning määruses sisalduvast regulatsioonist. Määruse vahekord Eesti riigisisese õiguse ning Eesti rahvusvaheliste lepingutega, eelkõige nn kolmandate riikidega sõlmitud õigusabilepingutega

 16. Eesti ja Venemaa uue külma sõja õhutamise avangardis / Herbert Vainu

  Vainu, Herbert, 1929-2011

  2008-01-01

  Eesti ja Venemaa juhtide mängimine rahvustundel tõstab rahvusvahelist pinget, mis võib viia külma sõja taastekkimisele. Autor kritiseerib muuhulgas president Toomas Hendrik Ilvese poliitilist tegevust ja esinemist Hantõ-Manskiiskis toimunud soome-ugri maailmakongressil. Vabariigi President töövisiidil Venemaal 27.-30.06.2008

 17. Izbirateli razotsharovalis v respublikantsahh? / Raivo Vetik ; interv. Tatjana Opekina

  Vetik, Raivo

  2004-01-01

  Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi direktor vastab küsimustele, mis puudutavad hinnangut valitsusele, Res Publica kampaaniat Euroopa Parlamendi valimiste eel ja valimistulemusi Eestis, Res Publica juhte, Res Publica endise juhi Rein Taagepera artiklit "Res Publica teelahkmel", Keskerakonna juhti Edgar Savisaart

 18. Kemikaalipoliitika ja regulatsioonide suundumused XXI sajandi algul : [bakalaureusetöö] / Tiina Titma ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Aleksandr Popov

  Titma, Tiina

  2010-01-01

  Kemikaalidealaste regulatsioonide mõjuritest ja valdkonna arengust, kemikaalide käitlust ja kasutamist reguleerivatest peamistest riiklikest või rahvusvahelistest organisatsioonidest (Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Ravimiamet, Euroopa Kemikaaliamet, Toidu- ja Ravimiamet, Keskkonnakaitse Amet), rahvusvaheliste regulatsioonide ja kokkulepete arengustmaailmas 20. ja 21. sajandil

 19. Pakistan vajab abi - kas maailma tõesti ei huvita? / Urmas Jaagant

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2010-01-01

  Pakistan saab igal aastal suurt rahvusvahelist abi. Mitmed riigid on üleujutustes Pakistani toetanud nüüdki kümnete miljonite dollaritega, kuid riikide tahe annetada on erinev, sest mitte iga abidollarit ei suunata Pakistanis sinna, kus seda tegelikult vajatakse

 20. Madeira üleujutus ja tuhk lükkasid reisifirma uppi / Khaled Ibrahim ; intervjueerinud Katre Pilvinski

  Ibrahim, Khaled

  2010-01-01

  Reisifirma TopToursi juht ja omanik räägib, millest tekkisid firma raskused. Firma on alustanud investori otsimist, toimuvad läbirääkimised Šveitsi ja Itaalia rahvusvaheliste operaatorfirmadega, firmast on huvitatud ka üks Eesti erainvestor

 1. Võimalused arendada õpetajakoolitust ja kooli / Sirje Priimägi

  Priimägi, Sirje

  2002-01-01

  Rahvusvaheliste komisjonide ja koolijuhtide kriitikat Eesti õpetajakoolituse õppekavade ja õpetajakoolituse kohta. RWCT projekti ("Reading and writing for critical thinking", eesti keelde tõlgituna algselt "Lugemine ja kirjutamine kriitilise mõtlemise kujundajana", edaspidi "Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtlemise kujundajana") kursustest õpetajatele

 2. Angela Merkel. Saksa raudne naiskantsler vallutab mõjuvõimsalt maailma / Erkki Bahovski

  Bahovski, Erkki, 1970-

  2006-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 6. sept. lk. 7. Ajakiri Forbes on nimetanud Saksamaa kantsleri Angela Merkeli maailma mõjuvõimsamaks naiseks. Riina Kionka ja Andres Kasekamp iseloomustavad kantsleri poliitikat ja rahvusvahelist rolli. Eesti peaministri Andrus Ansipi kohtumistest A. Merkeliga

 3. Aktsionäri infoõigus : [bakalaureusetöö] / Henri Parisalu ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andres Vutt

  Parisalu, Henri

  2009-01-01

  Aktsionäri infoõiguse eesmärkidest ja funktsioonidest, olemusest ja sisust mittebörsiühingutes ning börsiühingutes, siseriiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide mõjust aktsionäri infoõigusele

 4. Corporate taxes and internal borrowing within multinational firms / Peter Egger, Christian Keuschnigg, Valeria Merlo, Georg Wamser

  2014-01-01

  Artiklis esitatakse sisemise kapitalituruga rahvusvaheliste ettevõtete teoreetilist mudeli, käsitledes selliseid aspekte nagu kohalik vs. välismaised karakteristikud (kasumi maksumäärad, puudused institutsionaalses kvaliteedis, finantssektori nõrkus jt.), aluseks Saksamaa rahvusvahelised ettevõtted eri riikides (sh. Eesti).

 5. The lion that could

  2010-01-01

  Läti Rahvapartei esimees Andris Skele leiab, et Läti peaks rahvusvaheliste laenuandjatega läbirääkimisi pidama, kuna laenude tingimused ei ole riigi jaoks soodsad. Riigikontrolör Inguna Sudraba ja ökonomist Morten Hanseni arvamused

 6. Mida võib oletada? = What may we assume? / Indrek Grigor

  Grigor, Indrek, 1981-

  2015-01-01

  Vaadeldakse tänapäevase fotokunsti rahvusvahelist näitust "Aegvõte" Tallinna Kunstihoones, kuraator Anna Laarits ja kujundaja Dénes Farkas. Teoste eksponeerimisest. Näitus toimus "Tallinna Fotokuu 2015" programmi raames. Eestlastest osalesid Ats Parve ja Jüri Okas

 7. Demokraatia paremus / Jüri Ratas

  Ratas, Jüri, 1978-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 15. veebr. lk. 2. Parlamendiliige analüüsib rahvusvahelist uuringut (Gallup International, Voice of the People, Trends in Democracy), kus maailma 57 riigi 60 000 kodanikku avaldasid arvamust demokraatiast ning demokraatlikust valitsemisest. Samas tõstatab ta küsimuse, kas eestlaste usk demokraatiasse on 15 esmese aastaga suurenenud või vähenenud?

 8. Eesti ja Venemaa uue külma sõja õhutamise avangardis / Herbert Vainu

  Vainu, Herbert, 1929-2011

  2008-01-01

  Eesti ja Venemaa juhtide mängimine rahvustundel tõstab rahvusvahelist pinget, mis võib viia külma sõja taastekkimisele. Autor kritiseerib muuhulgas president Toomas Hendrik Ilvese poliitilist tegevust ja esinemist Hantõ-Manskiiskis toimunud soome-ugri maailmakongressil. Vabariigi President töövisiidil Venemaal 27.-30.06.2008

 9. Need kolm õudset tähte - IMF / Andrei Hvostov

  Hvostov, Andrei, 1963-

  2008-01-01

  Autor käsitleb lähemalt Rahvusvahelist Valuutafondi (IMF) ja kriitikat fondi tegutsemise kohta. Mitmed IMF-iga kokku puutunud riigid püüavad iga hinna eest võlast vabaneda, samas suunib praegune majanduskriis IMF-i poole pöörduma

 10. ÜRO - tõeliselt üleilmne foorum / Tiina Intelmann

  Intelmann, Tiina, 1963-

  2007-01-01

  Eesti Vabariigi alaline esindaja ÜRO juures tutvustab maailmaorganisatsiooni põhikirjalisi eesmärke, globaliseerumise mõjusid tegevusele, raskusi rahvusvaheliste kokkulepete täitmisel, rahuvalve ja kohtupidamisega seotud küsimusi ning igapäevatööd

 11. Nashi ähvardab Eesti võime kohtuga / Siiri Suutre, Tanel Mazur

  Suutre, Siiri

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Narva Postiljon 16. juuni lk. 3. Vene noorteorganisatsioon Nashi lubab esitada Tallinna kohtule hagiavalduse ja pöörduda rahvusvaheliste ühiskondlike organisatsioonide poole seoses organisatsiooni kahe aktivisti kinnipidamise ja maalt väljasaatmisega. Lisa: Maalt välja saatmine jäi venima

 12. Tuleviku paviljon Taiwanis = The future pavilion in Taiwan / Vilen Künnapu

  Künnapu, Vilen, 1948-

  2010-01-01

  Kunstiprojektist "Taiwan Design Expo 2005" ja selle käigust, mis kujutas endast sõjaväelinnakus ühe kasarmuhoone muutmist kunstikeskseks tuleviku paviljoniks. Selles lõid kaasa kaheksa rahvusvahelist kunstnikku - Eestist Vilen ja August Künnapu

 13. TLÜ-d külastab juhtiv õppekavateooria spetsialist / Carol Ojasoo

  Ojasoo, Carol

  2011-01-01

  Tallinna ülikooli külastab üks maailma juhtivaid õppekavateooria spetsialiste, paljude monograafiate autor ja rahvusvaheliste kogumike toimetaja, Kanada Briti Columbia ülikooli professor William Pinar, kes annab seminari teemal "Kaasaja allegooriad: õppekava areng nartsissismi ja kaasajalisuse kultuuris"

 14. Wachstumspolitik in Industrieländern / Manfred O. E Hennies

  Hennies, Manfred O. E

  2003-01-01

  Praktilise majanduspoliitika jaoks on majanduskasv vältimatu eeltingimus, et säilitada rahvusvahelist konkurentsivõimet, lahendada tööhõive ja jaotusprobleeme, tõsta kõikide sotsio-ökonoomiliste gruppide elustandardit, samuti reaalmajanduslikult finantseerida hädavajaliku arenguabi andmist puudustkannatavatele arengumaadele

 15. Foreigners: wanted dead or alive? / Celine Bauloz

  Bauloz, Celine

  2016-01-01

  Põgenike, välismaalaste ja teisest rahvusest isikute õigustest rahvusvaheliste inimõiguste alusel. Selle rakendumisest tõsiselt haigestunud isikutele, enneaegsest surmast ning füüsilisest ja vaimsest kannatamisest kodumaa ebakvaliteetse meditsiini tõttu. Raskelt haigete inimeste õigusest elada inimväärselt. Sisaldab Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikat

 16. Religiooniõpetus - anakronism või alahinnatud võimalus? / Pille Valk

  Valk, Pille, 1959-2009

  2001-01-01

  Artiklis tutvustakse osa uurimisprojektist "Kaasaegse religiooniõpetuse kontseptsioon Eesti üldhariduskoolile". Tuginedes religiooniõpetusega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonide dokumentidele (Loccum Statement 1990, Common discussion paper 1997, Towards cooperation 1999) sõnastatakse religiooniõpetuse eesmärgid tänase Euroopa haridusmaastikul. Eesti religiooniõpetuse ajaloost; õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide suhtumisi ja ootusi seoses religiooniõpetusega.

 17. Repše: välislaenuabi katkedes on aasta lõpuks raha läbi / Mikk Salu

  Salu, Mikk, 1975-

  2009-01-01

  Läti rahandusminister Einars Repše hoiatas, et kui Lätil ei õnnestu täita oma kohustusi rahvusvaheliste kreeditoride ees ja vähendada 2010. a. eelarvedefitsiiti poole miljardi lati võrra, võib riigikassa rahast tühjaks joosta juba enne aasta lõppu

 18. Sõda Gruusias tähendab sõda Lääne pärast / Mihhail Saakashvili

  Saakašvili, Mihheil, 1967-

  2008-01-01

  Gruusia presidendi Mihhail Saakashvili sõnul ei ole Gruusia sõda alustanud ega valinud. Kuigi sõja avalikuks põhjuseks on lahendamata separatistlik konflikt, peetakse tegelikult sõda Gruusia iseseisvuse ja tuleviku pärast, Venemaa sekkumine Gruusia siseasjadesse on vastuolus rahvusvaheliste normidega

 19. Relvastatud jõu kasutamine / Kalev Stoicescu

  Stoicescu, Kalev

  2006-01-01

  Sõjalistes operatsioonides peavad jõu kasutamise reeglid olema piisavalt selged, nende koostamisel arvestatakse oma riigi seadusi ja rahvusvahelist õigust, kuid ka kohalikku kultuuritausta. Liiga kitsad reeglid võivad piirata sõjalise ülema tegevust, liiga laiad või ähmased reeglid aga võivad viia konflikti eskaleerumisele. Näiteid

 20. Moostet peab oma silmaga kaemas käima / Erika Klaats

  Klaats, Erika, 1954-

  2009-01-01

  Mooste ehitusinsenerist vallavanemast Ülo Needost, kes saab Maalehe autasu "Aasta Tera 2009" aastatepikkuse töö eest selle nimel, et taastatud Mooste mõisaansamblist on saanud ka rahvusvaheliste muusika- ja kunstiürituste pidamise koht. Mooste mõisahoonete restaureerimisest: tehtust, plaanidest, investeeringutest. Valitsejamajas tegutsevast Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktika Keskusest

 1. Rahvusvaheline üldmeditsiini kongress oli Eestis esmakordselt / Marika Kusnets

  Kusnets, Marika

  2007-01-01

  8. detsembril peeti Tallinnas rahvusvahelist üldmeditsiini kongressi, kus osalesid mitmete erialade arstid. Kongressil käsitletud teemad - südame-veresoonkonnahaiguste varajane diagnostika, söömisharjumused, metabolism, hüpertoonia, erektsioonihäired, depressioon, 2. tüüpi diabeet ja oftalmoloogia

 2. Võidukad kuningad "Henry" ja "Cymbeline"

  2001-01-01

  VAT Teatri Shakespeare'i lavastused "Henry V" ja "Cymbeline" (lavastaja Rein Agur) on leidnud rahvusvahelist tunnustust. USA teatriväljaandes "Shakespeare Bulletin" (2001, Vol. 19, No. 1, Winter) ilmus Maris Pähni artikkel. "Cymbeline" esines menukalt ka Lätis Daugavpilsis toimunud rahvusvahelisel teatrifestivalil

 3. Põhjamaade kauneimad jääkujud / Mari Rebane

  Rebane, Mari

  2005-01-01

  Helsingis toimus kaks rahvusvahelist jääskulptuuride meisterdamise võistlust. Võistluse "Helsingi" võitsid soome tööstusdisainer Antti Kares ja kunstnik Antti Pedrozo. Korgeasaari võistluse võitsid prantslannadest kunstnikud Christine Aubert ja Nadia Teles

 4. Veri ja sitt / Raymond Whitaker

  Whitaker, Raymond

  2006-01-01

  Veristest lahingutest rahvusvaheliste rahujõudude ja taliibide vahel Afganistanis Helmandi provintsis, algsest ülesehitusmissioonist on saanud sõda. Vt. samas: Kui Helmandis käisid lahingud, olid eestlased puhkusel. Priit Hõbemägi intervjuu Eesti kontingendi ülema Raivo Tammega

 5. Veri ja sitt / Raymond Whitaker

  Whitaker, Raymond

  2006-01-01

  Veristest lahingutest rahvusvaheliste rahujõudude ja taliibide vahel Afganistanis Helmandi provintsis, algsest ülesehitusmissioonist on saanud sõda. Vt. samas: Kui Helmandis käisid lahingud, olid eestlased puhkusel. Priit Hõbemägi intervjuu Eesti kontingendi ülema Raivo Tammega

 6. Veel kord õigusest sõnumite saladusele ehk kuidas 20. sajandi tehnoloogia mõjutab põhiseaduse tõlgendusi / Uno Lõhmus

  Lõhmus, Uno, 1952-

  2016-01-01

  Põhiseaduse §-st 43 ja selle tõlgendamisest, privaatsuse kaitse ja terminoloogia erinevustest põhiseaduse, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta vahel, komplikatsioonidest Eesti rahvusvaheliste kohustuste täitmisel. Sisaldab asjakohast kohtupraktikat

 7. TLÜ-d külastab juhtiv õppekavateooria spetsialist / Carol Ojasoo

  Ojasoo, Carol

  2011-01-01

  Tallinna ülikooli külastab üks maailma juhtivaid õppekavateooria spetsialiste, paljude monograafiate autor ja rahvusvaheliste kogumike toimetaja, Kanada Briti Columbia ülikooli professor William Pinar, kes annab seminari teemal "Kaasaja allegooriad: õppekava areng nartsissismi ja kaasajalisuse kultuuris"

 8. Corporate taxes and internal borrowing within multinational firms / Peter Egger, Christian Keuschnigg, Valeria Merlo, Georg Wamser

  2014-01-01

  Artiklis esitatakse sisemise kapitalituruga rahvusvaheliste ettevõtete teoreetilist mudeli, käsitledes selliseid aspekte nagu kohalik vs. välismaised karakteristikud (kasumi maksumäärad, puudused institutsionaalses kvaliteedis, finantssektori nõrkus jt.), aluseks Saksamaa rahvusvahelised ettevõtted eri riikides (sh. Eesti).

 9. Tsunami Tallinna lahel / Vivika Veski

  Veski, Vivika

  2008-01-01

  Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudis tehtav mere- ja rannikuteaduse alane töö on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. Tallinna laht võib anda maailmale vastuse, kuidas kaitsta end tsunami eest

 10. Põhjamaade kauneimad jääkujud / Mari Rebane

  Rebane, Mari

  2005-01-01

  Helsingis toimus kaks rahvusvahelist jääskulptuuride meisterdamise võistlust. Võistluse "Helsingi" võitsid soome tööstusdisainer Antti Kares ja kunstnik Antti Pedrozo. Korgeasaari võistluse võitsid prantslannadest kunstnikud Christine Aubert ja Nadia Teles

 11. Võimalused arendada õpetajakoolitust ja kooli / Sirje Priimägi

  Priimägi, Sirje

  2002-01-01

  Rahvusvaheliste komisjonide ja koolijuhtide kriitikat Eesti õpetajakoolituse õppekavade ja õpetajakoolituse kohta. RWCT projekti ("Reading and writing for critical thinking", eesti keelde tõlgituna algselt "Lugemine ja kirjutamine kriitilise mõtlemise kujundajana", edaspidi "Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtlemise kujundajana") kursustest õpetajatele

 12. Preliminary balance of payments of Estonia for the third quarter of 1999

  2000-01-01

  Vt ka Eesti Panga Bülletään 1999 nr. 7. Sisaldab tabeleid ja ülevaateid jooksevkonto, kaupade, teenuste, riigi tulude, kapitali- ja finantskontode, otse-, portfelli- ja muude investeeringute, reservide, Eesti rahvusvahelise investeerimispositsiooni, välisvõla ja Eesti panganduses teostatud rahvusvaheliste tehingute kohta

 13. Maailm on endiselt avatud!

  2009-01-01

  Rahvusvaheliste Kultuurivahetusprogrammide Keskus Evmar tegeleb noorte kultuurivahetusprogrammidega nagu AuPair programm, work and travel programm, praktikaprogrammid, tööprogrammid, working holiday programm õpilasvahetusprogrammid, keelekursused- ja laagrid. Minna saab USA-sse Austraaliasse, Uus-Meremaale ja paljudesse Euroopa riikidesse

 14. Мир по-прежнему открыт!

  2009-01-01

  Rahvusvaheliste Kultuurivahetusprogrammide Keskus Evmar tegeleb noorte kultuurivahetusprogrammidega nagu AuPair programm, work and travel programm, praktikaprogrammid, tööprogrammid, working holiday programm õpilasvahetusprogrammid, keelekursused- ja laagrid. Minna saab USA-sse Austraaliasse, Uus-Meremaale ja paljudesse Euroopa riikidesse

 15. Angela Merkel. Saksa raudne naiskantsler vallutab mõjuvõimsalt maailma / Erkki Bahovski

  Bahovski, Erkki, 1970-

  2006-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 6. sept. lk. 7. Ajakiri Forbes on nimetanud Saksamaa kantsleri Angela Merkeli maailma mõjuvõimsamaks naiseks. Riina Kionka ja Andres Kasekamp iseloomustavad kantsleri poliitikat ja rahvusvahelist rolli. Eesti peaministri Andrus Ansipi kohtumistest A. Merkeliga

 16. Мир по-прежнему открыт!

  2009-01-01

  Rahvusvaheliste Kultuurivahetusprogrammide Keskus Evmar tegeleb noorte kultuurivahetusprogrammidega nagu AuPair programm, work and travel programm, praktikaprogrammid, tööprogrammid, working holiday programm õpilasvahetusprogrammid, keelekursused- ja laagrid. Minna saab USA-sse Austraaliasse, Uus-Meremaale ja paljudesse Euroopa riikidesse

 17. Maailm on endiselt avatud!

  2009-01-01

  Rahvusvaheliste Kultuurivahetusprogrammide Keskus Evmar tegeleb noorte kultuurivahetusprogrammidega nagu AuPair programm, work and travel programm, praktikaprogrammid, tööprogrammid, working holiday programm õpilasvahetusprogrammid, keelekursused- ja laagrid. Minna saab USA-sse Austraaliasse, Uus-Meremaale ja paljudesse Euroopa riikidesse

 18. Priit Verlin tegi üliõpilasmängude sümboolika / Aarne Mäe

  Mäe, Aarne, 1967-

  1998-01-01

  1.-10. maini Tartus toimunud rahvusvaheliste üliõpilasmängude logo, karikate, diplomite, embleemide, medalite, plakatite ja tänukirjade kujunduse autor on Priit Verlin, särgid kujundas Rain Pluutus ja maskoti 'Sellike' Tartu Kunstikoolis õppiv Riho Tiivel, karikad valmistas skulptor Lembit Palm

 19. Eesti-Vene kompleks / Jeroen Bult ; tõlk. Marek Laane

  Bult, Jeroen, 1971-

  2007-01-01

  Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute analüütik kirjutab Eesti keeldumisest anda luba Nord Streamile uuringute tegemiseks Eesti majandustsoonis, Eesti, Vene ja Saksa suhetest ja leiab, et uuringuloa andmisega merepõhja uuringuteks oleks Eesti saanud tihendada sidemeid EL-i suurima riigi Saksamaaga

 20. Lending conspiracy alleged by Slesers

  2010-01-01

  Peaministri kandidaat Ainars Slesers väitis telesaates "900 sekundit", et Läti valitsusel on sõlmitud rahvusvaheliste kreeditoridega salalepe, mille kohaselt erastatakse pärast parlamendivalimisi riigiettevõtted. Peaminister Valdis Dombrovskis ütles ajakirjale "Ir", et valitsusel ei ole selliseid plaane

 1. Evaluation of bilateral and multilateral defence co-operation and assistance / Najaf Gambarov

  Gambarov, Najaf

  2003-01-01

  Ettekanne Aserbaidžaani sõjalis-poliitilisest koostööst välisriikide relvajõududega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 22.-23. septembrini 2003 Vilniuses toimunud seminaril "South Caucasus: making the best use of external assistance for stability building and for co-operation with NATO"

 2. Evaluation of bilateral and multilateral defence co-operation and assistance / Arthur Aghabekyan

  Aghabekyan, Arthur

  2003-01-01

  Ettekanne Armeenia sõjalis-poliitilisest koostööst välisriikidega ja osalemisest rahvusvahelistes sõjalistes koostööprogrammides 22.-23. septembrini 2003 Vilniuses toimunud seminaril "South Caucasus: making the best use of external assistance for stability building and for co-operation with NATO"

 3. Religiooniõpetus - anakronism või alahinnatud võimalus? / Pille Valk

  Valk, Pille, 1959-2009

  2001-01-01

  Artiklis tutvustakse osa uurimisprojektist "Kaasaegse religiooniõpetuse kontseptsioon Eesti üldhariduskoolile". Tuginedes religiooniõpetusega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonide dokumentidele (Loccum Statement 1990, Common discussion paper 1997, Towards cooperation 1999) sõnastatakse religiooniõpetuse eesmärgid tänase Euroopa haridusmaastikul. Eesti religiooniõpetuse ajaloost; õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide suhtumisi ja ootusi seoses religiooniõpetusega.

 4. Tantsupäev toob taas auhinnad

  2008-01-01

  Philip Morrise kaasaegse tantsu auhinnale kandideerivad aasta tegija kategoorias int.act.union ja Taavet Jansen teosega "Algorytm", Oksana Titova teosega "Hamlet", Renate Valme teosega "Idula" ning Mairika Plakso ja Margus Toomla teosega "The Story of M. & M. Part II". Laureaadid kuulutatakse välja vahetult enne rahvusvahelist tantsupäeva

 5. Riik toetab võõrkeelseid magistriõppekavasid 22 miljoniga

  2008-01-01

  Haridus- ja teadusministeerium ning sihtasutus Archimedes valisid konkursil välja viis rahvusvahelist magistriõppekava, mille loomist ja arendamist toetab riik aastatel 2008-2011 kokku 22,2 miljoni krooniga. Riik toetab ka Tallinna Ülikooli filmikunsti õppekava

 6. Rändavad rollid: naisleivateenijaga Eesti emigrantperede rollimuutused tööl ja kodus / Lee Maripuu

  Maripuu, Lee

  2013-01-01

  Artikkel põhineb andmetel, mis on kogutud Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi uurimisprojekti "Lastega Eesti pered piiriülese õppurite ja tööjõu liikumise keskel: kui ema teostab end välisriigis" raames

 7. Krizis islama mozhet porodit novõhh monstrov / Vladimir Rodin

  Rodin, Vladimir

  2004-01-01

  Autor juhib tähelepanu nende terrorirühmituste hulga kasvule, mille liikmed ei ole islamistid. Tema sõnul ei ole olemas ühtse eesmärgiga rahvusvahelist terrorismi, al-Qaida aga pole nii võimas struktuur, nagu seda kujutatakse. Samas toetavad terroriorganisatsioonide eluvõimelisust USA-vastased meeleolud

 8. Muusika / Ia Remmel

  Remmel, Ia, 1965-

  2004-01-01

  EMNI muusikapreemiad 29004. IX rahvusvaheline Tartu vanamuusika festival. EMA "Sügisfestival" elektriseerib. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum tähistab 1. X rahvusvahelist muusikapäeva üritusega "Eesti klaver - 225". Eesti heliplaatide rahvusvaheline edu. EMA 85. aastapäevale pühendatud pressikonverentsist. Tartus toimuvast festivalist "Helimaastikud. Jaapan"

 9. Zur Beteiligung des Bundestages an gemischten völkerrechtlichen Abkommen. Internationale Freihandelsabkommen als Herausforderung des deutschen Europa- und Außenverfassungsrechts / Bernd Grzeszick, Juliane Hettche

  Grzeszick, Bernd

  2016-01-01

  Jagatud pädevusest ELi kaubanduspoliitikas ja liikmesriigi parlamentide osalusest rahvusvaheliste vabakaubanduslepingute sõlmimisel Saksamaa näitel (põhiseaduse artiklite 23 lg 2 ja 59 lg 2 tõlgendamine ning konstitutsioonikohtu hinnang). Kokkuvõte inglise keeles. Samal teemal artikkel ka lk. 268-282.

 10. Preliminary balance of payments of Estonia for the third quarter of 1999

  2000-01-01

  Vt ka Eesti Panga Bülletään 1999 nr. 7. Sisaldab tabeleid ja ülevaateid jooksevkonto, kaupade, teenuste, riigi tulude, kapitali- ja finantskontode, otse-, portfelli- ja muude investeeringute, reservide, Eesti rahvusvahelise investeerimispositsiooni, välisvõla ja Eesti panganduses teostatud rahvusvaheliste tehingute kohta

 11. Rahvusvahelised suhted / Peeter Kapten

  Kapten, Peeter

  2004-01-01

  Ilmunud ka: 2003 : annual report : [Eesti Raudtee]. - Tallinn, 2004, lk. 44-45; 2003 : godovoi ottshjot : [Eesti Raudtee]. - Tallinn, 2004, lk. 44-45. Ülevaade AS-i Eesti Raudtee rahvusvahelistest suhetest ja koostööst rahvusvaheliste raudteeorganisatsioonidega

 12. Tsunami Tallinna lahel / Vivika Veski

  Veski, Vivika

  2008-01-01

  Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudis tehtav mere- ja rannikuteaduse alane töö on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. Tallinna laht võib anda maailmale vastuse, kuidas kaitsta end tsunami eest

 13. Mida Euroopa Liit Tallinnale kaasa toob? / Maret Maripuu

  Maripuu, Maret, 1974-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Liberal-Forum, apr., nr. 2, 2004, lk. 4. Euroopa Liidu mõjust kohalikele omavalitsustele. Rahvusvaheliste koostöövõrgustike ja Euroopa Liidu tõukefondide osatähtsuse kasvust ning riigi osatähtsuse vähenemisest Tallinna arengu seisukohalt

 14. Muusika / Ia Remmel

  Remmel, Ia, 1965-

  2004-01-01

  EMNI muusikapreemiad 29004. IX rahvusvaheline Tartu vanamuusika festival. EMA "Sügisfestival" elektriseerib. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum tähistab 1. X rahvusvahelist muusikapäeva üritusega "Eesti klaver - 225". Eesti heliplaatide rahvusvaheline edu. EMA 85. aastapäevale pühendatud pressikonverentsist. Tartus toimuvast festivalist "Helimaastikud. Jaapan"

 15. Izbirateli razotsharovalis v respublikantsahh? / Raivo Vetik ; interv. Tatjana Opekina

  Vetik, Raivo

  2004-01-01

  Rahvusvaheliste ja sotsiaaluuringute instituudi direktor vastab küsimustele, mis puudutavad hinnangut valitsusele, Res Publica kampaaniat Euroopa Parlamendi valimiste eel ja valimistulemusi Eestis, Res Publica juhte, Res Publica endise juhi Rein Taagepera artiklit "Res Publica teelahkmel", Keskerakonna juhti Edgar Savisaart

 16. Sotsiaalsed probleemid Eesti ühiskonnas - meeste ja naiste hinnangud 1993. ja 1998. aastal / Eda Heinla

  Heinla, Eda, 1953-

  2001-01-01

  Uurimusest, mille andmestik pärineb TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi perekonnasotsioloogide poolt 1993. ja 1998.a. läbi viidud elanikkonnaküsitlustest "Eesti 93" ja "Eesti 98", kus ühe bloki moodustas sotsiaalsete probleemide küsimustik

 17. Evaluation of Georgian military co-operation with partner countries and institutions / George Manjgaladze

  Manjgaladze, George

  2003-01-01

  Ettekanne Gruusia sõjalis-poliitilisest koostööst välisriikide relvajõudude ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh NATO-ga 22.-23. septembrini 2003 Vilniuses toimunud seminaril "South Caucasus: making the best use of external assistance for stability building and for co-operation with NATO"

 18. Tallinna Ülikool ja Kesk-Oklahoma allkirjastasid koostööleppe

  2011-01-01

  Septembris külastas Tallinna Ülikooli Kesk-Oklahoma Ülikooli (University of Central Oklahoma) ajalooprofessor ja rahvusvaheliste õpingute dekaan Richard M. Bernard. Külastuse jätkuna allkirjastasid Tallinna Ülikool ning Kesk-Oklahoma Ülikool koostöö memorandumi

 19. Riigijuhtide tühjad naeratused Reini-äärses Mainzis / Christoph Bertram

  Bertram, Christoph

  2005-01-01

  USA presidendi George W. Bushi ning Saksa kantsleri Gerhard Schröderi kohtumise eel on Saksa rahvusvaheliste ja julgeoleku-uuringute instituudi direktor seisukohal, et mõlemad kahtlevad endiselt, kas nad suudavad omavahelisi erimeelsusi ületada. Lisa: USA ja Saksamaa erimeelsused

 20. Intiimsus Eesti ökokogukondades - läheduseloome laboritingimustes / Kaisa Kaha

  Kaha, Kaisa

  2011-01-01

  Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi poolt läbi viidud uuringust selgus, et intiimsus ökokogukonnas on mitmetahuline uurimisteema, mis näilisest abstraktsusest hoolimata aitab paremini mõista kogukondlaste eluviisile omaseid püüdlusi