WorldWideScience

Sample records for raalkonstrueerimine keeles autolisp

 1. AutoCAD platform customization autolisp

  Ambrosius, Lee

  2014-01-01

  Customize and personalize programs built on the AutoCAD platform AutoLISP is the key to unlocking the secrets of a more streamlined experience using industry leading software programs like AutoCAD, Civil 3D, Plant 3D, and more. AutoCAD Platform Customization: AutoLISP provides real-world examples that show you how to do everything from modifying graphical objects and reading and setting system variables to communicating with external programs. It also features a resources appendix and downloadable datasets and customization examples-tools that ensure swift and easy adoption. Find out how to r

 2. Rutina AUTOLISP para el despiece de columnas

  Lorena Cocunubo Carreño

  2014-06-01

  Full Text Available El proyecto de creación de una herramienta Autolisp para el dibujo automático de los despieces de vigas sometidas a flexión y a cortante se desarrolla en un ambiente de programación informática LISP. Se inicia con la programación en el Visual Lisp de AutoCAD del algoritmo que permite tomar información de anchos de luz, sección transversal y momentos resistentes la viga para que automáticamente ejecute los comandos y el resultado final sea un despiece detallado de los hierros por flexión junto con los estribos por cortante separados adecuadamente. Los resultados están sujetos a criterios de diseños de la NSR-10 para así garantizar la seguridad del diseño sísmico.

 3. Armastatud keel - kohtumiste keel / Piret Steinberg

  Steinberg, Piret

  2005-01-01

  Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetaja muljeid 13. rahvusvahelisest saksa keele õpetajate konverentsist Austrias Grazis ja Lübeckis toimunud konverentsist "Õpilaskohtumised saksa keeles Põhja- ja Ida-Euroopas"

 4. Armastatud keel - kohtumiste keel / Piret Steinberg

  Steinberg, Piret

  2005-01-01

  Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetaja muljeid 13. rahvusvahelisest saksa keele õpetajate konverentsist Austrias Grazis ja Lübeckis toimunud konverentsist "Õpilaskohtumised saksa keeles Põhja- ja Ida-Euroopas"

 5. The small fixed rood design of thermal pipeline with the help of Autolisp%Autolisp 辅助设计热力管道固定小室

  周彬

  2016-01-01

  为了提高设计工作效率、保证出图质量,针对热力管道固定小室的设计,从独立固定小室计算、结构配筋计算等方面,阐述了利用 Autolisp 语言实现对数据进行存取和编辑的程序设计,为推广 Autolisp 辅助设计在热力工程中的应用提供了参考。%In order to improve design efficiency and guarantee plot quality,in light of small fixed rood design of thermal pipeline,starting from aspects of independent small fixed room computation and structural reinforcement computation,describes data storage and editing program design by applying Autolisp language,which has provided some guidance for promoting the application Autolisp aided design in thermal engineering.

 6. Eesti keele lektorina Oulus

  Valve-Liivi Kingisepp

  2015-10-01

  Full Text Available Kirjutise autor töötas aastail 1988–1992 eesti keele lektorina Oulu ülikoolis ja selgitab, kuidas toimus 1980. aastatel Moskva kaudu lektorite tööle suunamine, missuguseid ainekursusi tuli lugeda, õpetada, kuidas võtsid üliõpilased pakutut vastu, missuguseks kujunes teadustöö kateedris, lektorite seminaridel, ettekanded, kaastöö väljaannetele, eesti keele päeva korraldamine jm. Samas iseloomustatakse lektori tegevust väljaspool ülikooli Eesti iseseisvumisliikumise ajal, meeldejäävaid kokkupuuteid kohalikega, intensiivset õpetustegevust rahvaülikoolides, eesti keele ja kultuuri tutvustamist suveülikoolides, koolides.

 7. Keel tervikkeeles / Irene Artma

  Artma, Irene

  2003-01-01

  1.07.2002 viisid Arizona Ülikooli keeleprofessorid Yetta ja Kenneth Goodman Tallinna Pedagoogikaülikoolis läbi seminar-töötoa teemal "Whole language Day", korraldajaks Eesti Lugemisühing. Seminar suunas osalejad mõtlema sellele, millise terviku moodustavad keelemaailm ja ümbritsev maailm. Mida on õpetajatel vaja teada keelest, kirjaoskuse arenguprintsiipidest, erinevatest teedest kirjaoskuseni, mis teeb keele omandamise kergeks, mis raskeks

 8. Keel tervikkeeles / Irene Artma

  Artma, Irene

  2003-01-01

  1.07.2002 viisid Arizona Ülikooli keeleprofessorid Yetta ja Kenneth Goodman Tallinna Pedagoogikaülikoolis läbi seminar-töötoa teemal "Whole language Day", korraldajaks Eesti Lugemisühing. Seminar suunas osalejad mõtlema sellele, millise terviku moodustavad keelemaailm ja ümbritsev maailm. Mida on õpetajatel vaja teada keelest, kirjaoskuse arenguprintsiipidest, erinevatest teedest kirjaoskuseni, mis teeb keele omandamise kergeks, mis raskeks

 9. Eesti keele kui teise keele oskuse riiklik standard üldhariduses / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2004-01-01

  Eesti keele kui teise keele riikliku standardiga seotud probleemidest, eesti keeleõpetuse tegelikust tasemest Eesti üldhariduskoolides. Vene gümnaasiumi lõpetajate eesti keele oskusest. Sisaldab tabeleid

 10. Eesti keele kui teise keele oskuse riiklik standard üldhariduses / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2004-01-01

  Eesti keele kui teise keele riikliku standardiga seotud probleemidest, eesti keeleõpetuse tegelikust tasemest Eesti üldhariduskoolides. Vene gümnaasiumi lõpetajate eesti keele oskusest. Sisaldab tabeleid

 11. Harjutuskogumikud eesti keele kui teise keele õppijatele / Raili Pool

  Pool, Raili, 1969-

  2002-01-01

  Artikkel käsitleb seitset aastatel 1998-2000 ilmunud harjutuskogumikku eesti keele kui teise keele õppijatele. Antakse ülevaade iga harjutustiku sihtrühmast, käsitletavatest teemadest, harjutuste tüüpidest, kasutamisega seotud probleemidest, kogumike sisulisest ja vormilisest poolest

 12. Knowledge Extraction based on Evolutionary Learning (KEEL

  Manju Narwal

  2012-07-01

  Full Text Available The purpose of this paper is to describe some basic concepts about keel including evolutionary learning , keel structure with dataset and analysis of genetic fuzzy system. The aim of this section is to present the KEEL framework, describing some guidelines to help a potential developer to build new methods inside the KEEL environment. The next sections will deal with the formats of the configuration files of KEEL which include data sets files, method descriptions and so on. And , the last section describes the API dataset of KEEL, which is used to handle and check the dataset files .

 13. Keeleõpe arvuti abil / Pille Eslon, Anneli Kesksaar

  Eslon, Pille, 1950-

  2009-01-01

  Õppijakeelekorpustest ja korpuspõhisest keeleõppest teise keele/võõrkeele õppimisel, eesti vahekeele korpusest. Interaktiivsetest keelematerjalidest. Elektrooniliste õppematerjalide kasutamisest saksa keele kui võõrkeele õppes

 14. Eesti keel koos teiste läänemeresoome keeltega ja germaani keeled Hiinast vaadatuna / Ago Künnap

  Künnap, Ago, 1941-

  2009-01-01

  Arvustus: Gao, Jingyi. [Hiina keel ja Põhja-Euroopa keeled. Hiina keele ning uurali keelte ja indo-euroopa keelte ühiste allikate alased avastused ja uurimused. Peking : Hiina Ühiskonnateaduste Kirjastus, 2008

 15. Eesti keel koos teiste läänemeresoome keeltega ja germaani keeled Hiinast vaadatuna / Ago Künnap

  Künnap, Ago, 1941-

  2009-01-01

  Arvustus: Gao, Jingyi. [Hiina keel ja Põhja-Euroopa keeled. Hiina keele ning uurali keelte ja indo-euroopa keelte ühiste allikate alased avastused ja uurimused. Peking : Hiina Ühiskonnateaduste Kirjastus, 2008

 16. Professor Jacques Cortes prantsuse keele lektoraadis

  2000-01-01

  Juuni alguses külastas filoloogiateaduskonna romaani-germaani filoloogia osakonda Roueni ülikooli professor Jacques Cortes (Prantsusmaa). Ta korraldas 4. õa üliõpilastele prantsuse keele intensiivkursuse ja võttis vastu eksami ning kohtus prantsuse keele lektoraadi õppejõududega : [täistekst

 17. Professor Jacques Cortes prantsuse keele lektoraadis

  2000-01-01

  Juuni alguses külastas filoloogiateaduskonna romaani-germaani filoloogia osakonda Roueni ülikooli professor Jacques Cortes (Prantsusmaa). Ta korraldas 4. õa üliõpilastele prantsuse keele intensiivkursuse ja võttis vastu eksami ning kohtus prantsuse keele lektoraadi õppejõududega : [täistekst

 18. Keeleõpetusest ja (keele)õpetajatest / Urve Läänemets

  Läänemets, Urve

  2003-01-01

  Emakeeleoskuse langus nii eesti kui vene õppekooliga koolides, õppekirjanduse puudused, (keele)õpetajate vähene metoodikatundmine, õpetajakoolituse ja õpetaja professionaalse arengu probleemid, õppekava puudulikkus

 19. Keeleõpetusest ja (keele)õpetajatest / Urve Läänemets

  Läänemets, Urve

  2003-01-01

  Emakeeleoskuse langus nii eesti kui vene õppekooliga koolides, õppekirjanduse puudused, (keele)õpetajate vähene metoodikatundmine, õpetajakoolituse ja õpetaja professionaalse arengu probleemid, õppekava puudulikkus

 20. Korea keele õpetamisest / Angelina Tšaikovskaja

  Tšaikovskaja, Angelina

  1999-01-01

  Tallinna Pedagoogikaülikooli külastas 7. dets. 1999 Korea Vabariigi suursaadik Helsingis Dong-chil Yang, kes tundis huvi idamaade keelte õpetamise vastu TPÜ-s ja lubas toetada korea keele õpetamist ülikoolis

 1. Virtuaalne keeleõpe / Ege Meister

  Meister, Ege

  2004-01-01

  Leonardi da Vinci programmi raames toimuvast rahvusvahelisest koostööst tehniliste erialade õpilastele inglise keele õpetamiseks. Projektist LENTEC, mille raames eri riikide õpilased õppisid virtuaalselt inglise keelt ning lahendasid ühiselt tehnikateemalisi ülesandeid

 2. Korea keele õpetamisest / Angelina Tšaikovskaja

  Tšaikovskaja, Angelina

  1999-01-01

  Tallinna Pedagoogikaülikooli külastas 7. dets. 1999 Korea Vabariigi suursaadik Helsingis Dong-chil Yang, kes tundis huvi idamaade keelte õpetamise vastu TPÜ-s ja lubas toetada korea keele õpetamist ülikoolis

 3. Keel bone condition in laying hens: a histological evaluation of macroscopically assessed keel bones.

  Scholz, Britta; Rönchen, Swaantje; Hamann, Henning; Hewicker-Trautwein, Marion; Distl, Ottmar

  2008-01-01

  The objective of the present study was to conduct a corresponding histological analysis of 162 macroscopically assessed keel bones (1: severe, 2: moderate, 3: slight, 4: no deformity). Four layer lines were used and hens were kept in furnished cages, small group systems (both allowing more activities due to the provision of perches) and an aviary system, which fully conformed to the EU standards. Investigations were carried out in the 3rd, 6th, 9th and 12th laying month of two experimental trials. In 97.9% of grade 4 keel bones, no histological deviations were found, whereas in keel bones manifesting deformities of grade 1 and 2, the predominant histological observation was the incidence of fracture callus material (FCM) and new bone in the form of woven bone. FCM was also detected in 50.9% of grade 3 keel bones, whereas in 40.7%, only s-shaped deviations of keel bones were found, which were related to extended pressure loading while perching activities rather than short-duration trauma. Histological analysis showed that keel bones of grade 1 and 2 were mainly attributed to traumatic origin and therefore associated with pain experience in layers. Grade 3 keel bones manifested either FCM as a result of trauma or adaptational deformities without any evidence of a preceding fracture in response to mechanical pressure loading and were most likely not associated with pain. Therefore, histological analysis was found to be a mandatory tool when evaluating grade 3 keel bones with respect to layers'welfare. Furthermore, this analysis corroborates the findings that in aviary systems deformities of keel bones are predominantly caused by painful fractures.

 4. Kelle asi on eesti keel? / Sirje Pärismaa

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  8. oktoobril toimunud 7. keelefoorumist, mis oli vahearuandeks "Eesti keele arengukava 2013–2017" elluviimiseks. Keelenõukogu ettepanekutest valitsusele. Keelefoorumil avaldasid oma seisukohti eesti keele olevikust ja tulevikust ka praegune ja neli endist haridusministrit

 5. Kelle asi on eesti keel? / Sirje Pärismaa

  Pärismaa, Sirje, 1958-

  2015-01-01

  8. oktoobril toimunud 7. keelefoorumist, mis oli vahearuandeks "Eesti keele arengukava 2013–2017" elluviimiseks. Keelenõukogu ettepanekutest valitsusele. Keelefoorumil avaldasid oma seisukohti eesti keele olevikust ja tulevikust ka praegune ja neli endist haridusministrit

 6. Dimitri Klenski üritas volikogus vene keeles esineda

  2005-01-01

  Tallinna linnavolikogu liige Dimitri Klenski sõnul on tal täielik õigus kasutada kohalikus võimuorganis esinemiseks vene keelt. Volikogu esimees Maret Maripuu meenutas Klenskile, et volikogu töökeel on eesti keel

 7. Keeled, sündmused ja asjad / Rein Raud

  Raud, Rein

  2003-01-01

  Objektikesksete ja sündmusekesksete keelte erinevustest. Jaapani keele n.-ö. fundamentaalsete "ehituskivide" - sõnade "mono" ja "koto" dialektilisest vastasmõjust. Nendel sõnadel baseeruvatest jaapani keele filosoofilistest käsitlustest

 8. Early Onset of Laying and Bumblefoot Favor Keel Bone Fractures

  Gebhardt-Henrich, Sabine G.; Ernst K F Fröhlich

  2015-01-01

  Simple Summary Numerous studies have documented a high prevalence of keel bone fractures in laying hens. In this longitudinal study, 80 white and brown laying hens were regularly checked for keel bone deviations and fractures while egg production was individually monitored. About 62% of the hens had broken keel bones at depopulation. More new fractures occurred during the time when laying rates were highest. Hens with broken keel bones at depopulation had laid their first egg earlier than hen...

 9. 33 CFR 157.455 - Minimum under-keel clearance.

  2010-07-01

  ... 33 Navigation and Navigable Waters 2 2010-07-01 2010-07-01 false Minimum under-keel clearance. 157... § 157.455 Minimum under-keel clearance. (a) The owner or operator of a tankship, that is not fitted with... written under-keel clearance guidance that includes— (1) Factors to consider when calculating the...

 10. 4 veebirakendust uue keele õppeks / Vaiko Mäe

  Mäe, Vaiko

  2015-01-01

  Uue keele omandamine on muutunud tänu mobiilirakendustele lihtsamaks ja kättesaadavamaks, interaktiivsed keeleõppematerjalid võimaldavad õpet sõltumata ajast. Veebiportaal http://educatorstechnology.com on järjestanud neli parimat veebilehte uue keele õppeks

 11. 4 veebirakendust uue keele õppeks / Vaiko Mäe

  Mäe, Vaiko

  2015-01-01

  Uue keele omandamine on muutunud tänu mobiilirakendustele kättesaadavamaks, interaktiivsed keeleõppematerjalid võimaldavad õpet sõltumata ajast. Veebiportaal http://educatorstechnology.com on järjestanud parimad veebilehed uue keele õppeks

 12. Eesti keele evidentsiaalsussüsteem mõne teise keele taustal. Semantika / Petar Kehayov

  Kehayov, Petar

  2004-01-01

  Eesti keele evidentsiaalsussüsteem võrrelduna balti, balkani, albaania ja türgi keeltega funktsionaalsest küljest: evidentsiaalsussüsteemide suhetest lähedalseisvate verbikategooriatega ning nende semantilis-pragmaatilistest funktsioonidest

 13. Eesti keele evidentsiaalsussüsteem mõne teise keele taustal. Semantika / Petar Kehayov

  Kehayov, Petar

  2004-01-01

  Eesti keele evidentsiaalsussüsteem võrrelduna balti, balkani, albaania ja türgi keeltega funktsionaalsest küljest: evidentsiaalsussüsteemide suhetest lähedalseisvate verbikategooriatega ning nende semantilis-pragmaatilistest funktsioonidest

 14. Inglise keele õppekomplekt lastele / Katrin Tariq

  Tariq, Katrin

  2001-01-01

  4-10-aastaste laste inglise keele õppekomplekti kuuluvad : piltsõnastik, töövihik, sõnakaardid, plakatid, lauamäng, mänguasjad. Rets. : Müürsepp, Mare. My home, family and friends. - Tallinn : TEA Kirjastus, 2001

 15. Luuletaja Igor Kotjuhi best of soome keeles

  2010-01-01

  Igor Kotjuhi luule soomekeelsete tõlgete valikkogu "Yritys kumppanuudeksi" (Turku, Savukeidas, 2010). Tõlgitud teostest: Когда наступит завтра?, Попытка партнерства, Teises keeles, Usaldusliin

 16. Rahvusvaheline inglise keele eksam Narvas / Alisa Lanno

  Lanno, Alisa

  2011-01-01

  14. detsembril tutvustasid Tallinna Ülikooli keelekeskuse juhataja Tuuli Oder ja Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Katri Raik koostööprojekti, mille käigus avatakse kolledži juures rahvusvahelise inglise keele eksami info- ja testimiskeskus. Esialgu on Narvas võimalik sooritada IELTS (International English Language Testing System) eksamit

 17. Telefonivestlused eesti keele kui teise keele õpikutes: funktsioonid ja sissejuhatuste struktuur

  Andriela Rääbis

  2011-05-01

  Full Text Available Artikkel käsitleb täiskasvanud algajatele mõeldud eesti keele kui teise keele õpikutes sisalduvate telefonivestluste funktsioone ja struktuuri, keskendudes vestluste sissejuhatusele. Uurimisaineseks on aastatel 1999–2009 ilmunud eesti keele kui teise keele kuues õpikus leiduvad 56 telefonidialoogi, võrdlusmaterjaliks 131 argi- ja 577 institutsionaalset telefonikõnet Tartu Ülikooli eesti suulise keele korpusest. Kahe materjalikogu võrdluse põhjal saab väita, et lisaks kutsungi puudumisele eristab õpikudialooge korpusedialoogidest eelkõige vastaja esimese vooru sagedane puudumine, seda eriti argivestlustes. Samuti pole argiste õpikunäidete puhul tihti selge, kuidas osalejad teineteise identifitseerimiseni jõuavad. Institutsionaalsed õpikudialoogid vastavad enamasti reaalsetele suhtlussituatsioonidele. Selgelt tuleb esile õpikudialoogide metoodiline eesmärk – pakkuda õppijatele vajalikke keelelisi vahendeid suhtlusprobleemide lahendamiseks. Seejuures on telefonivestlustel lisaks pragmaatilisele funktsioonile sageli äratuntavalt ka mõne grammatika- või sõnavarateema õpetamise funktsioon. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.10

 18. Kaks soome-ugri keeleõppe projekti / Ivar Sinimets

  Sinimets, Ivar

  2010-01-01

  Kahest ungari keele õpetamisele keskendunud projektist "survival.hu" ja "TeLeHu", mille eesmärgiks oli õppematerjalide valmistamine, õpetajate täiendamine ning ka hindamisaluste väljatöötamine ja ungari keele õpetajate infovõrgustiku loomine

 19. Araabia keeles on 1 + 1 alati 2 / Raivo Kaer

  Kaer, Raivo

  2016-01-01

  Sisaldab tutvustust: Kätlin Hommik-Mrabte. Araabia keele vestmik-sõnastik. Ka araabia keele õppest Tallinna ülikoolis, kus seda on võimalik eraldi erialana õppida. Arabistika eriala õpetavad TLÜ-s professor Otto Jastrow ja lektor Helen Geršman

 20. Araabia keeles on 1 + 1 alati 2 / Raivo Kaer

  Kaer, Raivo

  2016-01-01

  Sisaldab tutvustust: Kätlin Hommik-Mrabte. Araabia keele vestmik-sõnastik. Ka araabia keele õppest Tallinna ülikoolis, kus seda on võimalik eraldi erialana õppida. Arabistika eriala õpetavad TLÜ-s professor Otto Jastrow ja lektor Helen Geršman

 1. Dual-keel electrodynamic maglev system

  He, Jianliang (Naperville, IL); Wang, Zian (Downers Grove, IL); Rote, Donald M. (Lagrange, IL); Coffey, Howard T. (Darien, IL); Hull, John R. (Westmont, IL); Mulcahy, Thomas M. (Western Springs, IL); Cal, Yigang (Woodridge, IL)

  1996-01-01

  A propulsion and stabilization system with a plurality of superconducting magnetic devices affixed to the dual-keels of a vehicle, where the superconducting magnetic devices produce a magnetic field when energized. The system also includes a plurality of figure-eight shaped null-flux coils affixed to opposing vertical sides of slots in a guideway. The figure-eight shaped null-flux coils are vertically oriented, laterally cross-connected in parallel, longitudinally connected in series, and continue the length of the vertical slots providing levitation and guidance force. An external power source energizes the figure-eight shaped null-flux coils to create a magnetic traveling wave that interacts with the magnetic field produced by the superconducting magnets to impart motion to the vehicle.

 2. LEKSIKOGRAAFILISE TARKVARA SKETCH ENGINE EESTI KEELE MOODUL

  Madis Jürviste

  2012-01-01

  Full Text Available 2010. aasta sügisel alustas Eesti Keele Instituut koos ettevõttega Lexical Computing Ltd. leksikograafilise tarkvara Sketch Engine (Kilgarriff jt 2004 eestikeelse mooduli väljatöötamist. Artiklis kirjeldatakse programmi põhifunktsioone. Põhjalikumalt käsitletakse funktsiooni Word Sketch (ee sõnavisand võimalusi. Tutvustatakse sõnavisandite grammatika koostamise põhimõtteid, vaadeldakse eraldi substantiivide, adjektiivide ja verbide sõnavisandites esitatud süntagmaatilisi seoseid (st grammatilisi ja leksikaalseid kollokatsioone ning arutletakse mooduli edasiarendusvõimaluste üle. Lisaks analüüsitakse, mil määral saab sõnavisandeid kasutada verbide lausemallide tuvastamisel.

 3. Early Onset of Laying and Bumblefoot Favor Keel Bone Fractures

  Sabine G. Gebhardt-Henrich

  2015-11-01

  Full Text Available Numerous studies have demonstrated influences of hybrid, feed, and housing on prevalence of keel bone fractures, but influences of behavior and production on an individual level are less known. In this longitudinal study, 80 white and brown laying hens were regularly checked for keel bone deviations and fractures while egg production was individually monitored using Radio Frequency Identification (RFID from production until depopulation at 65 weeks of age. These focal birds were kept in eight pens with 20 hens per pen in total. About 62% of the hens had broken keel bones at depopulation. The occurrence of new fractures was temporally linked to egg laying: more new fractures occurred during the time when laying rates were highest. Hens with fractured keel bones at depopulation had laid their first egg earlier than hens with intact keel bones. However, the total number of eggs was neither correlated with the onset of egg laying nor with keel bone fractures. All birds with bumblefoot on both feet had a fracture at depopulation. Hens stayed in the nest for a longer time during egg laying during the ten days after the fracture than during the ten days before the fracture. In conclusion, a relationship between laying rates and keel bone fractures seems likely.

 4. Early Onset of Laying and Bumblefoot Favor Keel Bone Fractures.

  Gebhardt-Henrich, Sabine G; Fröhlich, Ernst K F

  2015-11-27

  Numerous studies have demonstrated influences of hybrid, feed, and housing on prevalence of keel bone fractures, but influences of behavior and production on an individual level are less known. In this longitudinal study, 80 white and brown laying hens were regularly checked for keel bone deviations and fractures while egg production was individually monitored using Radio Frequency Identification (RFID) from production until depopulation at 65 weeks of age. These focal birds were kept in eight pens with 20 hens per pen in total. About 62% of the hens had broken keel bones at depopulation. The occurrence of new fractures was temporally linked to egg laying: more new fractures occurred during the time when laying rates were highest. Hens with fractured keel bones at depopulation had laid their first egg earlier than hens with intact keel bones. However, the total number of eggs was neither correlated with the onset of egg laying nor with keel bone fractures. All birds with bumblefoot on both feet had a fracture at depopulation. Hens stayed in the nest for a longer time during egg laying during the ten days after the fracture than during the ten days before the fracture. In conclusion, a relationship between laying rates and keel bone fractures seems likely.

 5. 46 CFR 119.422 - Integral and non-integral keel cooler installations.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Integral and non-integral keel cooler installations. 119... MACHINERY INSTALLATION Specific Machinery Requirements § 119.422 Integral and non-integral keel cooler... connections for a keel cooler installation. (e) Shutoff valves are not required for integral keel coolers. A...

 6. Eesti keel barbarite suus / David J. Peterson ; intervjueerinud Peeter Helme

  Peterson, David J.

  2011-01-01

  USA telekanali HBO telesarjas "Troonide mäng" (mis on George R. R. Martini "Jää ja tule laulu" sarja esimese raamatu "Troonide mäng" teleekraniseering) tegeles dothraki keele loomisega keeleteadlane David J. Peterson

 7. Teaduse ja kõrghariduse keel / Katrin Kern

  Kern, Katrin

  2003-01-01

  "Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010" eeltööna valminud projekt eesti kirjakeele valdkonnauuringute teaduse ja kõrghariduse osast. Eesti teadlaskonna keelehoiakutest, teaduse ja kõrghariduse keelsusest, eestikeelste kõrgkoolide õppekirjanduse olukorrast

 8. Eesti keel barbarite suus / David J. Peterson ; intervjueerinud Peeter Helme

  Peterson, David J.

  2011-01-01

  USA telekanali HBO telesarjas "Troonide mäng" (mis on George R. R. Martini "Jää ja tule laulu" sarja esimese raamatu "Troonide mäng" teleekraniseering) tegeles dothraki keele loomisega keeleteadlane David J. Peterson

 9. "Wow!" - inglise keel täiesti uutmoodi / Helen Talalaev

  Talalaev, Helen

  2009-01-01

  2008. aastal TEA kirjastuselt põhikoolile ja gümnaasiumile ilmuma hakanud uutest inglise keele õppekomplektide sarjadest "Wow!", "Key English" ja "In Touch", mis valmivad Eesti, Briti ja Soome autorite ühistööna

 10. Täienduseks kreevinite ja nende keele ajaloole

  Eberhard Winkler

  2012-01-01

  Full Text Available Artikli eesmärk on anda mõningaid täiendusi ja täpsustusi kreevinite ajaloo, nimetuse, eluolu ja keele kohta. Käsitletakse kreevini keele suhet seda mõjutanud keelte, eelkõige vadja keelega. Senistes käsitlustes – Wiedemann (1871 ja Winkler (1997 – on neid küsimusi mainitud vaid muu seas, ilma piisava selguseta.

 11. The aero- and hydromechanics of keel yachts

  Slooff, J W

  2015-01-01

  How and why does sail boat performance depend on the configuration and trim of boat and sails? This book provides the yachtsman with answers in a relatively straightforward account of the physical mechanisms of sailing. It presents an accessible overview of the fluid dynamic aspects of sailing and sailing technology, addressing both aeromechanics and hydromechanics.  Readers are provided with the basic principles of physics and general mechanics that will assist their understanding of the fluid mechanics of sailing yachts. Rich appendices cover not only in-depth, mathematical-physical treatments and derivations for those wishing to explore further, but also helpful summaries of basic mathematical notions for those wishing to refresh their knowledge.  This work explores keel yachts, specifically single-masted mono-hulls with ‘fore-and-aft’, Bermuda-rigged sails. However, much of it is applicable to other types of sailing vessels such as multi-hulls, yachts with multiple masts, windsurf boards and the li...

 12. Pressure Ridge Keel Shapes in the Chukchi and Beaufort Seas

  Valenti, V. A.; Mahoney, A. R.; Metzger, A.; Eicken, H.

  2014-12-01

  Abstract: Recent aspirations for offshore development in the Chukchi and Beaufort seas, off the North Slope of Alaska, have precipitated the need of additional information for various sea-ice parameters. Of specific interest to engineers and regulatory agencies are the magnitudes of parameters representative of major hazards with a low expectation of occurring over some timeframe. The thickness and width of large pressure ridges that may impact offshore structures is of particular interest. Here, we analyze an extensive dataset from moored ice profiling sonars (IPSs) and acoustic Doppler current profilers (ADCPs) deployed in the vicinity of offshore oil-and-gas lease areas in the US portions of the Chukchi and Beaufort Seas. In all, we examine 16 annual time series of ice draft and velocity from six different mooring locations over five years. Using an automated algorithm, we identify individual pressure ridge keels based on deviations in ice draft from surrounding level ice and derive measurements of the maximum depth and shape of each. Of particular note, and contrary to many idealized ridges portrayed in the literature, we find that flat-bottomed keels are rare in this region. Since the orientation of each ridge as it passes over the mooring is unknown it is not possible to directly measure the precise width. Instead we bin the keels by maximum depth and find the modal width value for each depth bin. Finding that most keels have broadly the same triangular cross-section, we assume the modal width value corresponds to cases when the ridge passes over the mooring approximately perpendicular to its axis. Using this approach, we find a constant ratio between maximum keel depth and width, corresponding to a mean keel slope of around 33 degrees. This is somewhat steeper than is commonly found in literature. We also analyze the relationship between keel depth and drift speed, but find no statistically significant dependence.

 13. Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi sujuvuse võrdlus keeleoskustasemeti

  Olga Pastuhhova

  2017-05-01

  Full Text Available "Comparison of fluency across proficiency levels in the writing process of native Russian-speaking learners of Estonian as a second language" The aim of the current article is to describe fluency across proficiency levels in the writing process of native Russian-speaking learners of Estonian as a second language. The data of the study consist of texts written by 34 participants, all of whom were students at Tallinn University. The data were collected with the computer keystroke logging program ScriptLog. The written argumentative and narrative texts were rated by two experts according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. The data were representative of four CEFR language proficiency levels: A2 (4 texts, B1 (13, B2 (13, and C1 (4. Fluency was analysed and described according to process, product, revision, pausing behaviour, and keyboard skills. Furthermore, the fluency of the writing process was measured on the basis of online and offline measures. The results of the study were compared across the proficiency levels. The fluency of the writing process increases with growth in proficiency, the greatest development being observed between levels B2 and C1. Artikli eesmärk on uurida venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsessi sujuvust ja selle seost “Euroopa keeleõppe raamdokumendi” A2-, B1-, B2- ja C1- keeleoskustasemega. Uurimuses osales 34 venekeelset üliõpilast, kellel paluti kirjutada loovkirjutis haridusteemal. Materjal on kogutud klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetodil põhineva ScriptLog-programmiga. Sujuvust analüüsitakse kirjutamisprotsessi, lõpliku teksti, paranduste, pauside ning klaviatuuri kasutamisoskuse seisukohast. Lisaks on sujuvus arvutatud vastavalt protsessi ja produkti indikaatoritele. Uurimuse tulemusi võrreldakse keeleoskustasemeti. Tulemused osutavad, et teksti produtseerimine muutub keeleoskuse arenedes sujuvamaks, suurim areng on märgatav B2- ja C1-taseme vahel.

 14. LIIKUMISSÜNDMUSED EESTI KEELE ÕPPIJATE KIRJALIKES NARRATIIVIDES

  Renate Pajusalu

  2012-01-01

  Full Text Available Artiklis käsitletakse vene emakeelega eesti keele õppijate (keeleoskustase B2 kirjalikes narratiivides esinenud liikumissündmusi. Materjaliks on M. Mayeri (1969 sõnadeta pildiraamatu “Frog, where are you?” järgi kirjutatud narratiivid. Põhimaterjal pärineb 21-lt vene emakeelega üliõpilaselt ning võrdlusmaterjal 21-lt eesti emakeelega üliõpilaselt. Õppijarühmalt on analoogiline tekstimaterjal kogutud ka nende emakeeles vene keeles. Liikumissündmuste analüüsimisel lähtutakse L. Talmy (1985, 2007 käsitlusest. Kitsamalt keskendutakse liikumissündmuste kirjeldamisel kasutatud verbidele ja verbisatelliitidele, liikumise lähte- ja sihtkoha väljendamisele ühe ja sama liikumissündmuse kirjeldamisel ning vaadeldakse suhtlusstrateegiate rakendamise võimalusi õppijarühma narratiivides. Analüüsitud keeleainese põhjal võib väita, et liikumisnarratiivi etappe eesti keele õppijad ei väldi. Samas kasutavad nad väga sageli üldise tähendusega liikumisverbe minema ja tulema, mis võimaldavad edasi anda piltidel kujutatud tegevuse dünaamikat, kuid milles ei sisaldu liikumisviis. Liikumise teed väljendavate verbisatelliitide (afiksaaladverbide kasutamine ei ole vene emakeelega õppijatele raske. Kuna eesti keele afiksaaladverbid ja vene keele verbiprefiksid on funktsionaalselt sarnased, on tõenäoline, et õppijad on toetunud vene keele verbiprefiksite analoogiale. Vene üliõpilaste narratiive iseloomustab ka liikumise lähte- ja sihtkoha sage liitmine ühe ja sama liikumissündmuse kirjeldusse ning staatilise olema-verbi kasutamine liikumise kirjeldamisel. Viimane on käsitatav õppijatele omase ümberütlemisstrateegiana ning eesti võrdlusrühma narratiivides ei esine.

 15. A new demonology : John Keel and The Mothman Prophecies

  Clarke, David

  2016-01-01

  An early interest in Fortean phenomena led John Keel (1930-2009) to investigate at first hand UFO experiences the US Midwest from 1966. His findings were reported in a series of books and articles that were published during the so-called ‘occult revival’ of the 1970s. Today many Fortean scholars regard him as being one of the most influential and controversial figures in the history of UFOlogy. Keel rejected the popular Extra-terrestrial Hypothesis (ETH) as an explanation for the UFO phenomen...

 16. Mitmuse osastav eesti keele käändesüsteemis / Heiki-Jaan Kaalep

  Kaalep, Heiki-Jaan, 1962-

  2010-01-01

  Jätkatakse eesti keele sõnamuutmissüsteemi vaatlemisel suunda, millega alustas sama autor "Keeles ja Kirjanduses" 2009, nr. 6: "Kuidas kirjeldada ainsuse lühikest sisseütlevat kasutamisandmetega kooskõlas?"

 17. Õlu, Autobahn, Hitler ja saksa keel Eestis / Heiko F. Martens, Maris Saagpakk

  Martens, Heiko F.

  2013-01-01

  Saksa keele õppijate osakaalu langusest Eestis. Aastail 2011-2012 korraldati kolmes Balti riigis uuring, selgitamaks asjaolusid, mis mängivad rolli saksa keele õppimise poolt või vastu otsustamisel

 18. Eesti keele ja kultuuri suvekursus : BALSSI 2006-BALSSI 2007 / Piibi-Kai Kivik

  Kivik, Piibi-Kai

  2007-01-01

  eesti keele õpinguist Indiana Ülikoolis Bloomingtonis Balti keele ja kultuuri suvekoolis (BALSSI=Baltic Studies Summer Institute) 2006. a. suvel ja 2007. a. korraldatavast suvekoolist California Ülikoolis, Los Angeleses

 19. Riik tasub uute kodanike eesti keele õpingute eest / Aleksei Günter

  Günter, Aleksei, 1979-

  2005-01-01

  Et 2005. aasta novembris lõpeb kuus aastat kestnud EL-i keeleõppe toetuse projekt Interest, hakkab riik ise uuest aastast hüvitama eesti keele õppekulusid mittekodanikele, kes on edukalt sooritanud kodakondsuse saamiseks vajalikud eksamid. Lisa: Keeleõppe toetuse projekt Interest

 20. Keeleõpe muutuste tuules / Annela Laht, Irma Põder, Tuuli Oder ; intervjueerinud Argo Kerb

  Laht, Annela

  2010-01-01

  Võõrkeeleõpetuse muudatusi käsitlevas vestlusringis osalesid: Annela Laht Kristiine gümnaasiumist ja Eesti inglise keele õpetajate seltsist; riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse inglise keele peaspetsialist Irma Põder ning TLÜ keelekeskuse juhataja ja üleriigilise inglise keele ainenõukogu esinaine Tuuli Oder

 1. Keeleõpe muutuste tuules / Annela Laht, Irma Põder, Tuuli Oder ; intervjueerinud Argo Kerb

  Laht, Annela

  2010-01-01

  Võõrkeeleõpetuse muudatusi käsitlevas vestlusringis osalesid: Annela Laht Kristiine gümnaasiumist ja Eesti inglise keele õpetajate seltsist; riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse inglise keele peaspetsialist Irma Põder ning TLÜ keelekeskuse juhataja ja üleriigilise inglise keele ainenõukogu esinaine Tuuli Oder

 2. Prantsuse keele staatus, roll ja imidž Eestis / Suliko Liiv

  Liiv, Suliko

  2000-01-01

  20. okt. 2000 külastas Tallinna Pedagoogikaülikooli germaani-romaani filoloogia osakonda Prantsuse Kultuurikeskuse prantsuse keele atašee Laurent Pochat. Koos TPÜ prantsuse keele õpetaja Cecile Elizieri ja Suliko Liiviga arutati 2001.a. septembris toimuvat konverentsi "Prantsuse keele staatus, roll ja imidž Eestis"

 3. 46 CFR 182.422 - Integral and non-integral keel cooler installations.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Integral and non-integral keel cooler installations. 182... VESSELS (UNDER 100 GROSS TONS) MACHINERY INSTALLATION Specific Machinery Requirements § 182.422 Integral and non-integral keel cooler installations. (a) A keel cooler installation used for engine cooling...

 4. 46 CFR 128.430 - Non-integral keel cooler installations.

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 4 2010-10-01 2010-10-01 false Non-integral keel cooler installations. 128.430 Section... MARINE ENGINEERING: EQUIPMENT AND SYSTEMS Design Requirements for Specific Systems § 128.430 Non-integral keel cooler installations. (a) Each hull penetration for a non-integral keel cooler installation must...

 5. 46 CFR 169.608 - Non-integral keel cooler installations

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 7 2010-10-01 2010-10-01 false Non-integral keel cooler installations 169.608 Section... SCHOOL VESSELS Machinery and Electrical Internal Combustion Engine Installations § 169.608 Non-integral keel cooler installations (a) Hull penetrations for non-integral keel cooler installations must be made...

 6. Riik tasub uute kodanike eesti keele õpingute eest / Aleksei Günter

  Günter, Aleksei, 1979-

  2005-01-01

  Et 2005. aasta novembris lõpeb kuus aastat kestnud EL-i keeleõppe toetuse projekt Interest, hakkab riik ise uuest aastast hüvitama eesti keele õppekulusid mittekodanikele, kes on edukalt sooritanud kodakondsuse saamiseks vajalikud eksamid. Lisa: Keeleõppe toetuse projekt Interest

 7. Eesti keele grammatika ja sõnaraamat jaapanlastele / Enn Veldi

  Veldi, Enn

  1994-01-01

  Arvustus: Matsumura, Kazuto. Eesti keele grammatika jaapanlastele. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991 ; Matsumura, Kazuto. Väike eesti-jaapani õppesõnaraamat. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991

 8. Eesti keeles ilmus Sandor Cso̤ri "Piiririkkuja"

  2008-01-01

  Cso̤ri, Sandor. Piiririkkuja : esseid / [ungari keelest tõlkinud ja toimetanud Edvin Hiedel ; järelsõna: Béla Javorszky. Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2007. Esitlus oli 22. apr. Vt. ka Looming, nr. 5, 2008, lk. 792

 9. Eesti keele grammatika ja sõnaraamat jaapanlastele / Enn Veldi

  Veldi, Enn

  1994-01-01

  Arvustus: Matsumura, Kazuto. Eesti keele grammatika jaapanlastele. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991 ; Matsumura, Kazuto. Väike eesti-jaapani õppesõnaraamat. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991

 10. Angela Marcantonio ungari keeles / Ago Künnap

  Künnap, Ago, 1941-

  2007-01-01

  Arvustus: A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete. Angela Marcantonio v{u00E1logatott tanulm{u00E1nyai. Budapest : HUN-idea Kiado, 2006. [Ajalooline keeleteadus ja ungari keele päritolu. Angela Marcantonio valitud uurimused

 11. Eesti keele oskust saab ise mõõta

  2009-01-01

  Eesti keele veebipõhistest testidest, mis lihtsustab nii kursuse- kui eksamivalikut. Keeleoskust testitakse viie Euroopa Liidus kasutatava keeletaseme ulatuses: tasemest A1 tasemeni C1. Veebikeskkond valmis integratsiooni sihtasutuse, riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse, Juku Lab OÜ ning Tallinna Ülikooli koostöös

 12. Eesti keele oskust saab ise mõõta

  2009-01-01

  Eesti keele veebipõhistest testidest, mis lihtsustab nii kursuse- kui eksamivalikut. Keeleoskust testitakse viie Euroopa Liidus kasutatava keeletaseme ulatuses: tasemest A1 tasemeni C1. Veebikeskkond valmis integratsiooni sihtasutuse, riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse, Juku Lab OÜ ning Tallinna Ülikooli koostöös

 13. Rahvusvaheline kunstikonkurss "Arvud ja numbrid ئ universaalne keel"

  1999-01-01

  Louis Franȯis nimeline UNESCO keskus Prantsusmaal Troyes' korraldab visuaalkunstikonkursi "Üks, kaks, kolm... arvud ja numbrid, universaalne keel" 3 - 25-aastastele lastele ja noortele. Töid võib esitada mistahes vallas. Info konkursi kohta. Tähtaeg 15. märts 1999.

 14. Rootslanna Eestis kirjutas uue rootsi keele õpiku / Riina Noodapera

  Noodapera, Riina, 1952-

  2007-01-01

  Carina Adolfssoni elust ja töötamisest Eestis. Rets. rmt.: Adolfsson, Carina. Sverige på svenska : lärobok i svenska för nybörjare : rootsi keele õpik algajatele : textbook in Swedish for beginners. Tallinn : Infotrükk, 2007. 179 lk.

 15. Angela Marcantonio ungari keeles / Ago Künnap

  Künnap, Ago, 1941-

  2007-01-01

  Arvustus: A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete. Angela Marcantonio v{u00E1logatott tanulm{u00E1nyai. Budapest : HUN-idea Kiado, 2006. [Ajalooline keeleteadus ja ungari keele päritolu. Angela Marcantonio valitud uurimused

 16. Rootslanna Eestis kirjutas uue rootsi keele õpiku / Riina Noodapera

  Noodapera, Riina, 1952-

  2007-01-01

  Carina Adolfssoni elust ja töötamisest Eestis. Rets. rmt.: Adolfsson, Carina. Sverige på svenska : lärobok i svenska för nybörjare : rootsi keele õpik algajatele : textbook in Swedish for beginners. Tallinn : Infotrükk, 2007. 179 lk.

 17. Do laying hens with keel bone fractures experience pain?

  Nasr, Mohammed A F; Nicol, Christine J; Murrell, Joanna C

  2012-01-01

  The European ban on battery cages has forced a change towards the use of non-cage or furnished cage systems, but unexpectedly this has been associated with an increased prevalence of keel bone fractures in laying hens. Bone fractures are acutely painful in mammals, but the effect of fractures on bird welfare is unclear. We recently reported that keel bone fractures have an effect on bird mobility. One possible explanation for this is that flying becomes mechanically impaired. However it is also possible that if birds have a capacity to feel pain, then ongoing pain resulting from the fracture could contribute to decreased mobility. The aim was to provide proof of concept that administration of appropriate analgesic drugs improves mobility in birds with keel fracture; thereby contributing to the debate about the capacity of birds to experience pain and whether fractures are associated with pain in laying hens. In hens with keel fractures, butorphanol decreased the latency to land from perches compared with latencies recorded for these hens following saline (mean (SEM) landing time (seconds) birds with keel fractures treated with butorphanol and saline from the 50, 100 and 150 cm perch heights respectively 1.7 (0.3), 2.2 (0.3), p = 0.05, 50 cm; 12.5 (6.6), 16.9 (6.7), p = 0.03, 100 cm; 20.6 (7.4), 26.3 (7.6), p = 0.02 150 cm). Mobility indices were largely unchanged in birds without keel fractures following butorphanol. Critically, butorphanol can be considered analgesic in our study because it improved the ability of birds to perform a complex behaviour that requires both motivation and higher cognitive processing. This is the first study to provide a solid evidential base that birds with keel fractures experience pain, a finding that has significant implications for the welfare of laying hens that are housed in non-cage or furnished caged systems.

 18. Do laying hens with keel bone fractures experience pain?

  Mohammed A F Nasr

  Full Text Available The European ban on battery cages has forced a change towards the use of non-cage or furnished cage systems, but unexpectedly this has been associated with an increased prevalence of keel bone fractures in laying hens. Bone fractures are acutely painful in mammals, but the effect of fractures on bird welfare is unclear. We recently reported that keel bone fractures have an effect on bird mobility. One possible explanation for this is that flying becomes mechanically impaired. However it is also possible that if birds have a capacity to feel pain, then ongoing pain resulting from the fracture could contribute to decreased mobility. The aim was to provide proof of concept that administration of appropriate analgesic drugs improves mobility in birds with keel fracture; thereby contributing to the debate about the capacity of birds to experience pain and whether fractures are associated with pain in laying hens. In hens with keel fractures, butorphanol decreased the latency to land from perches compared with latencies recorded for these hens following saline (mean (SEM landing time (seconds birds with keel fractures treated with butorphanol and saline from the 50, 100 and 150 cm perch heights respectively 1.7 (0.3, 2.2 (0.3, p = 0.05, 50 cm; 12.5 (6.6, 16.9 (6.7, p = 0.03, 100 cm; 20.6 (7.4, 26.3 (7.6, p = 0.02 150 cm. Mobility indices were largely unchanged in birds without keel fractures following butorphanol. Critically, butorphanol can be considered analgesic in our study because it improved the ability of birds to perform a complex behaviour that requires both motivation and higher cognitive processing. This is the first study to provide a solid evidential base that birds with keel fractures experience pain, a finding that has significant implications for the welfare of laying hens that are housed in non-cage or furnished caged systems.

 19. Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi tegevusest / Paul Laan

  Laan, Paul, 1928-

  2007-01-01

  1959. aastal asutatud instituut on oma tegevust kõige olulisemates ülesannetes jätkanud, eesti keele kursusi on seni korraldatud 35 aastat. Alates käesolevast poolaastast toimub koostöö Rootsi Eestlaste Liiduga. 2006. aasta novembris peetud juhatuse koosolekul jäädi tegevusega rahule. Kristiina Rossile määrati 15 000 SEKi tunnustusena heebreakeelse luule tõlgete eest kogus "Uni Jeruusalemmas"

 20. Review of Knowledge Enhanced Electronic Logic (KEEL) Technology

  2016-09-01

  language selected, there may be an initialization routine (initializefixedtables) or a constructor if an object-oriented language is selected. In...quiz is offered at the end of each module to quickly check the knowledge gained from the module. Additionally, a training manual has been developed...with practical examples. The manual is more advanced than the 11 basic Web-based modules and is available for download from the KEEL menu. Lastly

 1. Research and Design of Drop Keel System for Multi-purpose Oceanographic Vessel

  Liangwu Wang; Ruiping Zhou; Xiang Xu; Hong Gao

  2012-01-01

  When an oceanographic vessel is sailing,the currents near the surface of ship hull are rapid,making it hard to meet the environmental requirements of scientific observation equipment.To guarantee the installation space and environmental requirements of the observation equipment,the drop keel system was proposed for the first time for ocean-graphic ships at China,to avoid the traditional "rudder-shaft" type fin keel's disadvantage.The research study will examine the operational mechanism and functions of the drop keel system,the operating conditions of the fin keel to determine the driver method and its arrangement,and the locking method of the fin keel underwater.The research will also provide some general designs for analyzing the best plan for the drop keel system.

 2. Numerical Research of the Viscous Effect of the Bilge Keel on the Damping Moment

  Deng Rui

  2015-09-01

  Full Text Available Bilge keels are effective passive devices in mitigating the rolling motion, and the usage of them covers almost all the sea going vessels. This paper focuses on the viscous effect of the bilge keel, ignored the effect of the free surface and the effect of the ship hull, for the general viscous characteristic of the bilge keel. In order to investigate the viscous effect of the bilge keel on the total damping moment, a special 2 dimensional numerical model, which includes a submerged cylinder with and without bilge keels, is designed for the simulation of forced rolling. Three important factors such as bilge keels width, rolling periods, as well as maximal rolling angles are taken into account, and the viscous flow field around the cylinder is simulated by some codes based on the viscous method in different conditions, in which the three factors are coupled. Verification and validation based on the ITTC method are performed for the cylinder without bilge keels in the conditions of different rolling periods and maximal rolling angles. The primary calculation of damping moment induced by the cylinder with 0mm, 4mm, and 10mm width bilge keels shows some interesting results, and a systematic analysis is conducted. The analysis of the damping moment components suggests there is phase difference between the damping moment induced by the cylinder and the bilge keels, and when the bilge keels width reaches a special size, the total damping moment is mitigated. The calculation of the damping moments induced by the cylinder with some larger bilge keels are also performed, and the results suggest that, the damping moment induced by the bilge keels is increased rapidly and becomes the dominant part in the total damping moment while the width of the bilge keels are increased, but the damping moment induced by the cylinder is not changed significantly. Some illustration of the vortices formation and shedding is included, which is the mechanism of the damping

 3. Eesti keele õppijate keele mitmekülgne uurimus / Jyrki Kalliokoski ; soomekeelsest käsikirjast tõlkinud Väino Klaus

  Kalliokoski, Jyrki

  2007-01-01

  Arvustus: Pool, Raili. Eesti keele teise keelena omandamise seaduspärasusi täis- ja osasihitise näitel. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis ; 19)

 4. Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes / Kadri Koreinik, Kristiina Praakli

  Koreinik, Kadri

  2013-01-01

  Artikli peaeesmärgina analüüsitakse keele kestlikkuse ja kao diskursiivset konstrueerimist Saksamaa ja Soome eestlaste ning setu ja võru keele kasutajate näitel. Tutvustatakse ka rahvusvahelist valdkondadevahelist ELDIA (European language diversity for all) projekti

 5. Tallinna Ülikooli venekeelsete üliõpilaste eesti keele õppe motivatsioonilised orientatsioonid / Triin Kibar

  Kibar, Triin

  2009-01-01

  Artiklis analüüsitakse erinevaid lähenemisi keeleõppemotivatsioonile ning antakse ülevaade Tallinna Ülikooli venekeelsete üliõpilaste eesti keele õppe motivatsioonilisest orientatsioonist. Artikkel põhineb autori magistritöö raames tehtud uurimusel, milles osales 80 TLÜ venekeelset tudengit, kes õppisid 2008. a. kevadsemestril erialast eesti keelt

 6. Tallinna Suur-Pae lasteaia lastel on head keeleõpetajad / Tiina Vapper

  Vapper, Tiina, 1955-

  2014-01-01

  SA Innove keelekümbluskeskuse korraldatud konkursi tulemusel avati neljas vene õppekeelega lasteaias eesti keele kui teise keele piirkondlik metoodikakeskus. Need on Kohtla-Järve Kirju-Mirju lasteaed ja Narva Päikese lasteaed Ida-Virumaal, Tartu Kellukese lasteaed Lõuna-Eestis ning Tallinna Suur-Pae lasteaed Harjumaal

 7. Eesti ja türgi keele võrdlevast uurimisest / Ott Kurs

  Kurs, Ott, 1939-

  2005-01-01

  Hagani Gay†bl† magistritööst "Verbistrukturaalseid võrdlusi eesti ja türgi keeles". Ka türgi keele õpetamise ajaloost Tartu Ülikoolis. Sama ilmunud ka: Kurs, Ott. Rajamaade rahvaid. - Tartu : Ilmamaa, 2006, lk. 277-281

 8. Vene ja eesti keele verbirektsiooni vastastikused mõjutused / Sirje Rammo, Julia Pill

  Rammo, Sirje

  2002-01-01

  Uuringust, mille käigus testiti Narva Eesti Gümnaasiumi ja Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilasi ning Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) eriala üliõpilasi. Uuringuga selgitati, kas eesti keel on mõjutanud eesti keskkonnas elavate ja eesti keelt vabalt kõnelevate venelaste verbirektsiooni

 9. Tallinna Ülikooli venekeelsete üliõpilaste eesti keele õppe motivatsioonilised orientatsioonid / Triin Kibar

  Kibar, Triin

  2009-01-01

  Artiklis analüüsitakse erinevaid lähenemisi keeleõppemotivatsioonile ning antakse ülevaade Tallinna Ülikooli venekeelsete üliõpilaste eesti keele õppe motivatsioonilisest orientatsioonist. Artikkel põhineb autori magistritöö raames tehtud uurimusel, milles osales 80 TLÜ venekeelset tudengit, kes õppisid 2008. a. kevadsemestril erialast eesti keelt

 10. Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes / Kadri Koreinik, Kristiina Praakli

  Koreinik, Kadri

  2013-01-01

  Artikli peaeesmärgina analüüsitakse keele kestlikkuse ja kao diskursiivset konstrueerimist Saksamaa ja Soome eestlaste ning setu ja võru keele kasutajate näitel. Tutvustatakse ka rahvusvahelist valdkondadevahelist ELDIA (European language diversity for all) projekti

 11. Kommentaare saksa keele ja selle õpetamise kohta / Krista Savitsch, Piret Steinberg, Signe Ilmjärv ... [jt.

  2009-01-01

  Saksa keele õpetajate seltsi juhatuse liikmete Krista Savitschi, Piret Steinbergi, Signe Ilmjärve, Anneli Kesksaare, Tallinna saksa kultuuriinstituudi juhataja Anne Linnu ja Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse saksa keele peaspetsialisti Helen Aedla mõtteid

 12. Kommentaare saksa keele ja selle õpetamise kohta / Krista Savitsch, Piret Steinberg, Signe Ilmjärv ... [jt.

  2009-01-01

  Saksa keele õpetajate seltsi juhatuse liikmete Krista Savitschi, Piret Steinbergi, Signe Ilmjärve, Anneli Kesksaare, Tallinna saksa kultuuriinstituudi juhataja Anne Linnu ja Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse saksa keele peaspetsialisti Helen Aedla mõtteid

 13. Eesti keele astmevaheldusest ja prosoodiast / Kalevi Wiik ; soomekeelsest käsikirjast tõlkinud Väino Klaus

  Wiik, Kalevi

  1997-01-01

  Arvustus: Hint, Mati. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid : [artiklivalimik] = Typological problems of Estonian grade alternation and prosodical system = Viron kielen astevaihtelun ja prosodian typologiset ongelmat. Tallinn ; Helsinki : Eesti Keele Instituut, 1997

 14. [Mati Hint. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid] / Paul Alvre

  Alvre, Paul

  1997-01-01

  Arvustus: Hint, Mati. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid : [artiklivalimik] = Typological problems of Estonian grade alternation and prosodical system = Viron kielen astevaihtelun ja prosodian typologiset ongelmat. Tallinn ; Helsinki : Eesti Keele Instituut, 1997

 15. [Mati Hint. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid] / Paul Alvre

  Alvre, Paul

  1997-01-01

  Arvustus: Hint, Mati. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid : [artiklivalimik] = Typological problems of Estonian grade alternation and prosodical system = Viron kielen astevaihtelun ja prosodian typologiset ongelmat. Tallinn ; Helsinki : Eesti Keele Instituut, 1997

 16. Eesti keele astmevaheldusest ja prosoodiast / Kalevi Wiik ; soomekeelsest käsikirjast tõlkinud Väino Klaus

  Wiik, Kalevi

  1997-01-01

  Arvustus: Hint, Mati. Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid : [artiklivalimik] = Typological problems of Estonian grade alternation and prosodical system = Viron kielen astevaihtelun ja prosodian typologiset ongelmat. Tallinn ; Helsinki : Eesti Keele Instituut, 1997

 17. 基于AutoLisp齿轮参数化绘图命令的二次开发%Secondary development of gear parametric drawing commands based on AutoLisp

  胡志刚; 常丰森

  2014-01-01

  In this paper,Lisp secondary development of gear parametric drawing system in machine design was analysed,developing steps for global functional design was given which comprised the self definition method of user interface of gear drawing commands,developing steps of parametric drawing commands of cylindrical,bevel and worm gear and basic dimensions & parameters input method.It was given that the dialogue box DCL definition of parametric entering interface of single gear and mesh drawing,the programme design method of secondary development of parametric drawing commands based on AutoLisp was delivered with some key program sections given,an instance application about gear parametric drawing was made to identify the programme running result.%对机械设计中常用的齿轮参数化绘图系统的Lisp二次开发进行了分析,给出了整体功能设计的开发步骤,涵盖了齿轮绘图命令用户界面的自定义方法,基于AutoLisp圆柱齿轮、圆锥齿轮和蜗轮蜗杆参数化绘图命令的设计思路和基本尺寸参数输入方式几个方面;给出了基于DCL语言的单个齿轮零件图和齿轮啮合图的对话框参数输入界面的设计和基于AutoLisp参数化绘图命令二次开发的程序设计方法及关键程序段,并给出具体的应用实例。

 18. Õppematerjalide koostajad said autoristipendiumid : [Euroopa Liidu PHARE eesti keele õppe programm toetab aastal 2000 eesti keele kui võõrkeele õppematerjalide väljaandmist üldhariduskoolidele] / EL PHARE eesti keele õppe programm

  2000-01-01

  Stipendiumid metoodikavihikute kirjutamiseks on saanud : Hiie Asser, Maire Kübarsepp "Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus", Elle Sõrmus, Leelo Kingisepp "Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest", Piret Kärtner "Lugemisoskuse arendamine", "Kirjutamisoskuse arendamine", "Kuulamisoskuse arendamine", "Kõnelemisoskuse arendamine", Kristi Saarso "Sõnavara õpetamine", Ingrid Krall, Elle Sõrmus "Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi", Diana Maisla "Vigade parandamine", Tiina Kikerpill, Leelo Kingisepp "Keelekeskkond võõrkeeleõppe toetajana", Ene Peterson "Video võõrkeeletunnis". Stipendiumid käsiraamatute väljaandmiseks said : Hille Pajupuu "Kuidas kohaneda võõras kultuuris", Krista Kerge "Eesti keele praktiline süntaks", Einar Kraut "Hääldus - uks teise keelde". PHARE programmi toetusel ilmuvad materjalid muukeelsete üldhariduskoolide õpetajatele : Aino Siirak "Suured seinatabelid eesti keele grammatika õpetamiseks", Hiie Asser, Maire Küppar, Anne Kaskman "Lüümikute komplekt esimesele kooliastmele", Meeme Liivak, Elve Voltein "Laulumängude kogumik". Täiskasvanute keeleõpet toetab PHARE programm õpikuga : Antidea Metsa, Anne Jänese "Sulle, õpetaja!". PHARE toetusel töötatakse välja ka edasijõudnutele mõeldud eesti keele õppekomplekt, mille autor on Mare Kitsing

 19. Õppematerjalide koostajad said autoristipendiumid : [Euroopa Liidu PHARE eesti keele õppe programm toetab aastal 2000 eesti keele kui võõrkeele õppematerjalide väljaandmist üldhariduskoolidele] / EL PHARE eesti keele õppe programm

  2000-01-01

  Stipendiumid metoodikavihikute kirjutamiseks on saanud : Hiie Asser, Maire Kübarsepp "Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus", Elle Sõrmus, Leelo Kingisepp "Ülevaade võõrkeeleõppe meetoditest", Piret Kärtner "Lugemisoskuse arendamine", "Kirjutamisoskuse arendamine", "Kuulamisoskuse arendamine", "Kõnelemisoskuse arendamine", Kristi Saarso "Sõnavara õpetamine", Ingrid Krall, Elle Sõrmus "Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi", Diana Maisla "Vigade parandamine", Tiina Kikerpill, Leelo Kingisepp "Keelekeskkond võõrkeeleõppe toetajana", Ene Peterson "Video võõrkeeletunnis". Stipendiumid käsiraamatute väljaandmiseks said : Hille Pajupuu "Kuidas kohaneda võõras kultuuris", Krista Kerge "Eesti keele praktiline süntaks", Einar Kraut "Hääldus - uks teise keelde". PHARE programmi toetusel ilmuvad materjalid muukeelsete üldhariduskoolide õpetajatele : Aino Siirak "Suured seinatabelid eesti keele grammatika õpetamiseks", Hiie Asser, Maire Küppar, Anne Kaskman "Lüümikute komplekt esimesele kooliastmele", Meeme Liivak, Elve Voltein "Laulumängude kogumik". Täiskasvanute keeleõpet toetab PHARE programm õpikuga : Antidea Metsa, Anne Jänese "Sulle, õpetaja!". PHARE toetusel töötatakse välja ka edasijõudnutele mõeldud eesti keele õppekomplekt, mille autor on Mare Kitsing

 20. OSCE esindaja soovitab Lätil tõsta vene keele staatust / Kalev Vilgats

  Vilgats, Kalev

  2002-01-01

  OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo direktor Gerard Stoudmann kutsus Läti üles muutma enne NATO ja EL-iga liitumist valimisseadust ja kaaluma vene keelele ametliku keele staatuse andmist

 1. Keeled ja nende kõnelejad keskaegses Tallinnas : edenemine või taandareng? / Tiina Kala

  Kala, Tiina, 1967-

  2004-01-01

  Keelesituatsioonist Tallinna arengu algusaastatel, 13.-14. saj. ametlikest dokumentidest kuni 16. saj. õiguslike materjalideni, reformatsiooni mõjudest eesti keele positsioonile kirikusiseses keelekasutuses. Eestis kõneldud keelte staatusest keskajal

 2. Metalingvistiline teadlikkus võõrkeeleõppes : oma keel võõras peeglis / Annekatrin Kaivapalu

  Kaivapalu, Annekatrin, 1963-

  2010-01-01

  Uuritakse, milliseid tähelepanekuid teeb õppija võõrkeeli õppides oma emakeele, antud juhul eesti ja soome keele kohta ning kas ja millises osas ühtivad õppijate arusaamad keelte lingvistiliste kirjeldustega

 3. Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? / Ann Veismann, Ilona Tragel

  Veismann, Ann, 1972-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele ühendverbe, nende seaduspärasusi ning tähenduse omandamist vastavalt sellele, millise afiksaaladverbiga nad on moodustatud. Samuti afiksaaladverbist kui eesti ja teiste keelte aspekti väljendusvahendist

 4. Metalingvistiline teadlikkus võõrkeeleõppes : oma keel võõras peeglis / Annekatrin Kaivapalu

  Kaivapalu, Annekatrin, 1963-

  2010-01-01

  Uuritakse, milliseid tähelepanekuid teeb õppija võõrkeeli õppides oma emakeele, antud juhul eesti ja soome keele kohta ning kas ja millises osas ühtivad õppijate arusaamad keelte lingvistiliste kirjeldustega

 5. Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? / Ann Veismann, Ilona Tragel

  Veismann, Ann, 1972-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele ühendverbe, nende seaduspärasusi ning tähenduse omandamist vastavalt sellele, millise afiksaaladverbiga nad on moodustatud. Samuti afiksaaladverbist kui eesti ja teiste keelte aspekti väljendusvahendist

 6. 14 sajandit lukus keel / Kätlin Hommik-Mrabte ; intervjueerinud Raivo Kaer

  Hommik-Mrabte, Kätlin

  2016-01-01

  Hiljuti ilmus "Arabia keele vestmik-sõnastik", mis on koostatud nii eestlastele kui ka araabia keelt kõnelevatele inimestele, kes soovivad õppida eesti keelt. Intervjuu vestmiku autori Kätlin Hommik-Mrabtega

 7. Keeled ja nende kõnelejad keskaegses Tallinnas : edenemine või taandareng? / Tiina Kala

  Kala, Tiina, 1967-

  2004-01-01

  Keelesituatsioonist Tallinna arengu algusaastatel, 13.-14. saj. ametlikest dokumentidest kuni 16. saj. õiguslike materjalideni, reformatsiooni mõjudest eesti keele positsioonile kirikusiseses keelekasutuses. Eestis kõneldud keelte staatusest keskajal

 8. The Role of Water in the Stability of Cratonic Keels

  Peslier, Anne H.; Woodland, Alan B.; Bell, David R.; Lazarov, Marina

  2011-01-01

  Cratons are typically underlain by large, deep, and old lithospheric keels (to greater than 200 km depth, greater than 2.5 Ga old) projecting into the asthenosphere (e.g., Jordan, 1978; Richardson et al., 1984). This has mystified Earth scientists as the dynamic and relatively hot asthenosphere should have eroded away these keels over time (e.g., Sleep, 2003; O'Neill et al., 2008; Karato, 2010). Three key factors have been invoked to explain cratonic root survival: 1) Low density makes the cratonic mantle buoyant (e.g., Poudjom Djomani et al., 2001). 2) Low temperatures (e.g., Pollack, 1986; Boyd, 1987), and 3) low water contents (e.g., Pollack, 1986), would make cratonic roots mechanically strong. Here we address the mechanism of the longevity of continental mantle lithosphere by focusing on the water parameter. Although nominally anhydrous , olivine, pyroxene and garnet can accommodate trace amounts of water in the form of H bonded to structural O in mineral defects (e.g., Bell and Rossman, 1992). Olivine softens by orders of magnitude if water (1-1000 ppm H2O) is added to its structure (e.g., Mackwell et al., 1985). Our recent work has placed constraints on the distribution of water measured in peridotite minerals in the cratonic root beneath the Kaapvaal in southern Africa (Peslier et al., 2010). At P greater than 5 GPa, the water contents of pyroxene remain relatively constant while those of olivine systematically decrease from 50 to less than 10 ppm H2O at 6.4 GPa. We hypothesized that at P greater than 6.4 GPa, i.e. at the bottom of the cratonic lithosphere, olivines are essentially dry (greater than 10 ppm H2O). As olivine likely controls the rheology of the mantle, we calculated that the dry olivines could be responsible for a contrast in viscosity between cratonic lithosphere and surrounding asthenosphere large enough to explain the resistance of cratonic root to asthenospheric delamination.

 9. Methods for assessment of keel bone damage in poultry.

  Casey-Trott, T; Heerkens, J L T; Petrik, M; Regmi, P; Schrader, L; Toscano, M J; Widowski, T

  2015-10-01

  Keel bone damage (KBD) is a critical issue facing the laying hen industry today as a result of the likely pain leading to compromised welfare and the potential for reduced productivity. Recent reports suggest that damage, while highly variable and likely dependent on a host of factors, extends to all systems (including battery cages, furnished cages, and non-cage systems), genetic lines, and management styles. Despite the extent of the problem, the research community remains uncertain as to the causes and influencing factors of KBD. Although progress has been made investigating these factors, the overall effort is hindered by several issues related to the assessment of KBD, including quality and variation in the methods used between research groups. These issues prevent effective comparison of studies, as well as difficulties in identifying the presence of damage leading to poor accuracy and reliability. The current manuscript seeks to resolve these issues by offering precise definitions for types of KBD, reviewing methods for assessment, and providing recommendations that can improve the accuracy and reliability of those assessments. © 2015 Poultry Science Association Inc.

 10. Keel-bone damage and foot injuries in commercial laying hens in Denmark

  Riber, Anja Brinch; Hinrichsen, Lena Karina

  2016-01-01

  to hens in single-tiered systems (62 weeks: 11.6 vs 4.9 %). Of the four hybrids, Lohmann Brown Lite had a higher risk of keel-bone fractures, whereas bumble feet were found more frequently in Lohmann LSL. Keel-bone damage and foot injuries are less common in Danish non-cage systems compared to most......Keel-bone damage and foot injuries have a negative impact on welfare in laying hens. The extent of the problems in Danish commercial flocks of layers is unknown. Therefore, the aim of this study was to assess the current prevalence of keel-bone damage and foot injuries in Danish commercial flocks...... of laying hens and to investigate the effects of production system, housing system, hybrid and age. The occurrences of keel-bone damage, hyperkeratosis and missing toes were higher at 62 compared to 32 weeks of age, while the reverse was found for toe wounds, foot-pad lesions and bumble feet...

 11. Effect of anesthesia, positioning, time, and feeding on the proventriculus: keel ratio of clinically healthy parrots.

  Dennison, Sophie E; Paul-Murphy, Joanne R; Yandell, Brian S; Adams, William M

  2010-01-01

  Healthy, adult Hispaniolan Amazon parrots (Amazona ventralis) were imaged on three occasions to determine the effects of anesthesia, patient rotation, feeding, and short/long-term temporal factors on the proventriculus:keel ratio. Increasing rotation up to 15 degrees from right lateral resulted in increased inability to measure the proventriculus in up to 44% of birds, meaning that the proventriculus:keel ratio could not be calculated from those radiographs. There was a significant difference between the proventriculus:keel ratio for individual parrots when quantified 3 weeks apart. Despite this difference, all ratios remained within normal limits. No significant effect was identified due to anesthesia, feeding, fasting, or repeated imaging through an 8-h period. Interobserver agreement for measurability and correlation for the proventriculus:keel ratio values was high. It is recommended that the proventriculus:keel ratio be calculated from anesthetized parrots to attain images in true lateral recumbency. Ratio fluctuations within the normal range between radiographs obtained on different dates may be observed in normal parrots.

 12. Hedgehog signalling controls zebrafish neural keel morphogenesis via its level-dependent effects on neurogenesis.

  Takamiya, Masanari; Campos-Ortega, Jose A

  2006-04-01

  We investigated the role of hedgehog (Hh) signalling on zebrafish neurulation, focusing on the intimate relationship between neurogenesis and morphogenesis during the neural keel stage. Through the analyses of Hh loss- and gain-of-function phenotypes, we found that Hh signalling controls the neural keel morphogenesis. To investigate underlying mechanisms, we examined cellular elongation polarity in the neural keel of Hh loss- and gain-of-function phenotypes and compared this with the deficient phenotype of a planar cell polarity (PCP) molecule, Trilobite/Strabismus. We found that Hh signalling controls cell elongation polarity of the neuroepithelium at least in part by means of PCP pathway; however, its effects are not strong enough per se to affect keel morphogenesis; instead Hh signalling mainly controls keel morphogenesis by means of affecting both medial and lateral neurogenesis. We devised a method for precise evaluation of neurogenesis in loss- and gain-of-Hh phenotypes that compensates for its delay caused by disturbed morphogenesis. We present a model that Hh signalling exerts level-dependent and binary-opposite effects on medial neurogenesis, whose modification to explain lateral neurogenesis reveals regional differences of underlying mechanisms between the two proneural domains. Such differences seem to be created in part by regional effector signalling; the effects of high Hh-signalling on medial neurogenesis can be reversed in accordance to medial Tri/Stbm level, in a polarity independent manner.

 13. Keele Aches and Pains Study protocol: validity, acceptability, and feasibility of the Keele STarT MSK tool for subgrouping musculoskeletal patients in primary care

  Campbell P

  2016-10-01

  Full Text Available Paul Campbell,1 Jonathan C Hill,1 Joanne Protheroe,1 Ebenezer K Afolabi,1 Martyn Lewis,1 Ruth Beardmore,1 Elaine M Hay,1 Christian D Mallen,1 Bernadette Bartlam,1 Benjamin Saunders,1 Danielle A van der Windt,1 Sue Jowett,2 Nadine E Foster,1 Kate M Dunn1 1Arthritis Research UK Primary Care Centre, Research Institute of Primary Care and Health Sciences, Keele University, Keele, 2Health Economics Unit, University of Birmingham, Birmingham, UK Abstract: Musculoskeletal conditions represent a considerable burden worldwide, and are predominantly managed in primary care. Evidence suggests that many musculoskeletal conditions share similar prognostic factors. Systematically assessing patient’s prognosis and matching treatments based on prognostic subgroups (stratified care has been shown to be both clinically effective and cost-effective. This study (Keele Aches and Pains Study aims to refine and examine the validity of a brief questionnaire (Keele STarT MSK tool designed to enable risk stratification of primary care patients with the five most common musculoskeletal pain presentations. We also describe the subgroups of patients, and explore the acceptability and feasibility of using the tool and how the tool is best implemented in clinical practice. The study design is mixed methods: a prospective, quantitative observational cohort study with a linked qualitative focus group and interview study. Patients who have consulted their GP or health care practitioner about a relevant musculoskeletal condition will be recruited from general practice. Participating patients will complete a baseline questionnaire (shortly after consultation, plus questionnaires 2 and 6 months later. A subsample of patients, along with participating GPs and health care practitioners, will be invited to take part in qualitative focus groups and interviews. The Keele STarT MSK tool will be refined based on face, discriminant, construct, and predictive validity at baseline and 2

 14. BASIN Synthesis and Spatial Mapping of Keeling Plot Data Using an Artificial Neural Network

  Tu, K. P.; Lai, C.; Ehleringer, J.; McDowell, N.; Alstad, K.; Griffis, T.; Bowling, D.; Wingate, L.; Ogee, J.; Burlett, R.; Mortazavi, B.; Knohl, A.; Yakir, D.; Dawson, T.; Members, B.

  2008-12-01

  The "Keeling plot" method has proven to be a robust and highly informative measure of ecosystem- atmosphere interactions, particularly with respect to photosynthesis, respiration and water use efficiency of terrestrial ecosystems. Applied over many years and locations, the archive of Keeling plot data is steadily increasing, especially in light of recent coordinated collection efforts and advances in laser-based technologies. However, meta-analyses of this valuable and potentially informative record remains challenging because of the discontinuous nature of the largely campaign-based and site-specific collections over the years. One of the main objectives of the Biogeosphere-Atmosphere Stable Isotope Network (BASIN) is to facilitate the synthesis and exchange of stable isotope information related to ecosystem processes in carbon and water cycles at various scales. Towards this goal, we have initiated a BASIN-wide effort for routine synthesis of past and future Keeling plot data in the context of an objective and statistically based approach using an artificial neural network (ANN) to help elucidate coherent patterns in the inherently disparate data. Predictive relationships between Keeling plot intercepts and climate and vegetation developed with this method can help to not only reveal patterns in the data that may lead to future process-based research, but can also provide the means to efficiently translate site-specific, campaign-based data into spatial and temporally continuous maps of Keeling plot intercepts. Using this data-intensive approach, the ANN can be continually updated to increase its accuracy and resolution as new data from more sites becomes available. We will describe the various sites and datasets currently available (BASIN, SIBAE, DOE-TCP, etc.), results related to the training and site-specific validation of the ANN, functional responses of Keeling plot intercepts to environmental conditions and vegetation status as revealed through the ANN, and

 15. Behavioral differences of laying hens with fractured keel bones within furnished cages

  Teresa Marie Casey-Trott

  2016-05-01

  Full Text Available High prevalence of keel bone fractures in laying hens is reported in all housing systems. Keel fractures have been associated with pain and restricted mobility in hens in loose housing. The objective was to determine whether keel fractures were associated with activity of hens in furnished cages. Thirty-six pairs of LSL Lite hens (72 wk were enrolled in the study. One hen with a fractured keel and one hen without were identified by palpation in each of 36 groups of hens housed in either 30 or 60-bird cages stocked at 750cm2/hen. Behavioral activity of each hen was recorded by four observers blind to keel status using focal animal sampling for 10 min within a 2 hr period in the morning (08:00-10:00, afternoon (12:00-14:00, and evening (17:00-19:00. All hens were observed during each of the three sample periods for three days totaling 90 min, and individual hen data was summed for analysis. Hens were euthanized 48hr after final observations, dissected, and classified by keel status: F0 (no fracture, N=24; F1 (single fracture, N=17; F2 (multiple fractures, N=31. The percentages of time hens performed each behavior were analyzed using a mixed procedure in SAS with fracture severity, body weight, cage size, rearing environment, and tier in the model. Fracture severity affected the duration of perching (P=0.04 and standing (P=0.001, bout length of standing (P<0.0001, and location (floor vs perch of resting behaviors (P=0.01. F2 hens perched longer than F0 hens, 20.0% ± 2.9 and 11.6% ± 3.2. F2 hens spent less time standing, 15.2% ± 1.5, than F0 and F1 hens, 20.7% ± 1.6 and 21.6% ± 1.8. F2 hens had shorter standing bouts (22.0 sec ± 4.2 than both F0 and F1 hens, 33.1 sec ± 4.3 and 27.4 sec ± 4.4. Non-fractured hens spent 80.0% ± 6.9 of total resting time on the floor whereas F1 and F2 hens spent 56.9% ± 12.4 and 51.5% ± 7.7, resting on the floor. Behavioral differences reported here provide insight into possible causes of keel damage, or

 16. Risk factors associated with keel bone and foot pad disorders in laying hens housed in aviary systems

  Heerkens, J.L.T.; Delezie, E.; Rodenburg, T.B.; Kempen, I.; Zoons, J.; Ampe, B.; Tuyttens, F.A.M.

  2016-01-01

  Aviary systems for laying hens offer space and opportunities to perform natural behaviors. However, hen welfare can be impaired due to increased risk for keel bone and foot pad disorders in those systems. This cross-sectional study (N = 47 flocks) aimed to assess prevalences of keel bone and foot

 17. Eesti ja hiina keel pärinevad ühest allikast : hiina keeleteadlane Gao Jingyi jätkab uurimistööd Eestis / Raimu Hanson

  Hanson, Raimu, 1957-

  2009-01-01

  Hiina keeleteadlane Gao Jingyi on avaldanud raamatu, milles ta näitab, et hiina keel ning eesti keel ja teised läänemeresoome keeled mingil määral koos teiste uurali keeltega pärinevad ühisest allikast

 18. Eesti ja hiina keel pärinevad ühest allikast : hiina keeleteadlane Gao Jingyi jätkab uurimistööd Eestis / Raimu Hanson

  Hanson, Raimu, 1957-

  2009-01-01

  Hiina keeleteadlane Gao Jingyi on avaldanud raamatu, milles ta näitab, et hiina keel ning eesti keel ja teised läänemeresoome keeled mingil määral koos teiste uurali keeltega pärinevad ühisest allikast

 19. Vene meestel ei tasu eesti keele õppimine ära / Mikk Salu

  Salu, Mikk, 1975-

  2011-01-01

  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vanemteaduri Ott Toometi poolt läbiviidud analüüsist selgub, et vene naistele toob eesti keele oskamine palgalisa, aga meestele mitte. Vastav teadusartikkel on ilmunud ka ajakirjas American Economic Review. Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski arvamus

 20. Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga / Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu ... [jt.

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2009-01-01

  Tutvustatakse Tartu Ülikooli suulise eesti keele korpuse ehitust, transkribeerimise põhimõtteid ja dialoogiaktide annoteerimiseks kasutatavat tüpoloogiat. Inimese ja arvuti vahelise suhtluse rakendusena analüüsitakse ametiasutustesse helistavate klientide esmaseid päringuid

 1. Causes of keel bone damage and their solutions in laying hens

  Harlander-Matauschek, A.; Rodenburg, T.B.; Sandilands, V.; Tobalske, B.W.; Toscano, M.J.

  2015-01-01

  Keel bone damage (KBD) is a critical issue facing the contemporary laying hen industry due to the likely pain leading to compromised welfare and reduced productivity. Recent reports suggest that KBD, while highly variable and likely dependent on a host of factors, extends to all housing systems (

 2. Keel läbi kultuuri” Haabersti vene gümnaasiumis / Julia Bandura

  Bandura, Julia

  2012-01-01

  Eesti rahva kultuuripärandi tutvustamisest gümnaasiumis läbi projekti „Keel läbi kultuuri”, mille eesmärk oli toetada vene põhikoolilõpetanute kohanemist ja toimetulekut eestikeelse õppega gümnaasiumiastmes

 3. Emotsioonid eesti keele käeväljendites / Ene Vainik

  Vainik, Ene, 1964-

  2010-01-01

  Analüüsitakse eesti keele kõnelejate konventsionaalseid teadmisi ja ettekujutusi suhtlusprotsessist, uurides lähemalt leksikaalseid väljendeid, mille üheks komponendiks on viide käele (või selle osale)

 4. Euroopa Liiduga liitumine ei too muutusi keele- ja kodakondsuspoliitikasse / Hille Hinsberg

  Hinsberg, Hille

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Krengolmskii Prospekt 9. september lk. 3. Jõhvis toimunud pressifoorumil kinnitasid nii Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk kui Kodakondsus- ja Migratsiooniameti välismaalaste dokumenteerimise osakonna juhataja Leevi Laever, et liitumine EL-iga ei too kaasa muutusi keele- ja kodakondsuspoliitikas.

 5. Statistilise keelemudeli adapteerimine eesti keele kõnetuvastuses / Tanel Alumäe

  Alumäe, Tanel, 1976-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele suure sõnavaraga kõnetuvastuse statistilise keelemudeli adapteerimist, mille käigus on võimalik varjatud semantika analüüsi abil leida suurest dokumendikorpusest antud teemale lähedasemad tekstid

 6. Statistilise keelemudeli adapteerimine eesti keele kõnetuvastuses / Tanel Alumäe

  Alumäe, Tanel, 1976-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele suure sõnavaraga kõnetuvastuse statistilise keelemudeli adapteerimist, mille käigus on võimalik varjatud semantika analüüsi abil leida suurest dokumendikorpusest antud teemale lähedasemad tekstid

 7. Dag Hartelius. Vene keel sillutas tantsiva suursaadiku tee Eestisse / Triin Oppi

  Oppi, Triin

  2007-01-01

  Rootsi suursaadiku lapsepõlvest, kooliajast, vene keele õppimisest ja karjäärist diplomaadina eri riikides ning Eestis. Vt. samas väljavõtet Dag Harteliuse aruandest Rootsi välisministeeriumile Eesti nn. fosforiidisõjast 1987. aastal

 8. Emotsioonid eesti keele käeväljendites / Ene Vainik

  Vainik, Ene, 1964-

  2010-01-01

  Analüüsitakse eesti keele kõnelejate konventsionaalseid teadmisi ja ettekujutusi suhtlusprotsessist, uurides lähemalt leksikaalseid väljendeid, mille üheks komponendiks on viide käele (või selle osale)

 9. Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga / Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu ... [jt.

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2009-01-01

  Tutvustatakse Tartu Ülikooli suulise eesti keele korpuse ehitust, transkribeerimise põhimõtteid ja dialoogiaktide annoteerimiseks kasutatavat tüpoloogiat. Inimese ja arvuti vahelise suhtluse rakendusena analüüsitakse ametiasutustesse helistavate klientide esmaseid päringuid

 10. Vene meestel ei tasu eesti keele õppimine ära / Mikk Salu

  Salu, Mikk, 1975-

  2011-01-01

  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vanemteaduri Ott Toometi poolt läbiviidud analüüsist selgub, et vene naistele toob eesti keele oskamine palgalisa, aga meestele mitte. Vastav teadusartikkel on ilmunud ka ajakirjas American Economic Review. Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski arvamus

 11. Causes of keel bone damage and their solutions in laying hens

  Harlander-Matauschek, A.; Rodenburg, T.B.; Sandilands, V.; Tobalske, B.W.; Toscano, M.J.

  2015-01-01

  Keel bone damage (KBD) is a critical issue facing the contemporary laying hen industry due to the likely pain leading to compromised welfare and reduced productivity. Recent reports suggest that KBD, while highly variable and likely dependent on a host of factors, extends to all housing systems

 12. Millest mõtleb vene kooli eesti keele õpetaja? / Ulvi Vilumets

  Vilumets, Ulvi

  2006-01-01

  Kohtla-Järve Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Ulvi Vilumets jagab oma mõtteid ja kahtlusi. Irina Birjukova TLÜ avatud ülikoolist kirjutab täiendõppekeskuses 2005. a. käivitunud projektist "Aineõpetus kakskeelses keskkonnas"

 13. Eesti-X-keele sõnastik ja grammatika / Ülle Viks

  Viks, Ülle

  2008-01-01

  Käsitletakse kakskeelsetes sõnaraamatutes grammatilise info esitamisega seotud probleeme. Lähemalt tutvustatakse Eesti-X-keele sõnastikku (universaalne leksikaal-grammatiline andmebaas, mis võimaldab genereerida suvalise kakskeelse sõnaraamatu elektroonilist põhja), tema kohta sõnastike tüpoloogias ja sellest tulenevaid nõudeid

 14. Saksa keele positsioonist Eesti võõrkeeleõppes / Maris Saagpakk, Heiko F. Marten

  Saagpakk, Maris, 1973-

  2016-01-01

  Aastatel 2011.- 2014. läbiviidudud uuringust „Saksa keele õppimise motivatsioon (potentsiaalsete) õppijate hulgas Eestis, Lätis ja Leedus”. Eesmärk oli selgitada põhjuseid, miks saksa keelt valitakse/ei valita, ja tuua välja momente võõrkeelte õpimotivatsioonis

 15. Tõlkepoeetikast teksti ja keele taustal / On the Poetics of Translation

  Anne Lange

  2016-01-01

  In order to illustrate the practical implications of this approach, the article highlights translational solutions that cannot be explained in linguistic terms given that they attempt to maintain the specifics of the original. The translator proceeds by pretending to know what a text (and its author is doing; it is the cognitive filter of the translator that gives the source text its meaning. In an account of her translation of Jaan Malin’s ”Keele meel“ into English, Miriam McIlfatrick-Ksenofontov begins with the analysis of the poem. This entails separating the whole into its component parts and identifying their relations. Reading with a view to translating unravels the texture of a poem, exposing the lexical, semantic and phonetic strands that constitute its coherence. The article then offers an account of how the translator experiences the original and navigates through it towards a new poem in translation, recognising that languages differ in what they can and must do. The latter, primarily a grammatical reality, is accompanied by a semantic one: the implications that stem from lexical connotations are inevitably different in the original poem and in the new poem. However, the supposed intent of the original is what a cognitive approach sees as a possibility of translation. This does not involve the transferral of isolated lexicalised items, but allows the translator to overcome the dilemma of retaining both form and content by adopting the role of writer, by working with language that is at no more at her disposal than it is for the writer of the original. The analysis of the original enables the translator to avoid seeing the poem as fixed language in a solid object or searching for a single invariant meaning. Between the reader and the poem a situation of dialogue is established that involves asking questions of the poem in order to find what meanings it insists on. Questions like what does this word (image, rhyme, comma, etc. do in/to the poem? how

 16. Eesti keele tõlkeülesanne šokeeris vene õpilasi / Ksenia Repson ; kommenteerinud Aidi Vallik

  Repson, Ksenia

  2009-01-01

  Vene õpilastele eesti keele tõlkeharjutuseks antud üsna jõhker ilukirjanduslik tekst šokeeris õpilasi ja lapsevanemaid. Kommenteerib kirjanik Aidi Vallik, kelle raamatust "Kuidas elad, Ann?" antud tekstilõik oli valitud

 17. Eesti keele tõlkeülesanne šokeeris vene õpilasi / Ksenia Repson ; kommenteerinud Aidi Vallik

  Repson, Ksenia

  2009-01-01

  Vene õpilastele eesti keele tõlkeharjutuseks antud üsna jõhker ilukirjanduslik tekst šokeeris õpilasi ja lapsevanemaid. Kommenteerib kirjanik Aidi Vallik, kelle raamatust "Kuidas elad, Ann?" antud tekstilõik oli valitud

 18. Kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate toetamine tehnoloogiaga tõhustatud keeleõppes / Katrin Saks, Äli Leijen

  Saks, Katrin, 1968-

  2015-01-01

  Tehnoloogiliste vahenditega tõhustatud võõrkeelekursuse raames välja töötatud sekkumisest, mis võimaldab õpetajal parimal moel toetada õppijate kognitiivseid ja metakognitiivseid keele- õppestrateegiaid

 19. Kognitiivsete ja metakognitiivsete õpistrateegiate toetamine tehnoloogiaga tõhustatud keeleõppes / Katrin Saks, Äli Leijen

  Saks, Katrin, 1968-

  2015-01-01

  Tehnoloogiliste vahenditega tõhustatud võõrkeelekursuse raames välja töötatud sekkumisest, mis võimaldab õpetajal parimal moel toetada õppijate kognitiivseid ja metakognitiivseid keele- õppestrateegiaid

 20. Behavioral Differences of Laying Hens with Fractured Keel Bones within Furnished Cages

  Casey-Trott, Teresa M.; Widowski, Tina M.

  2016-01-01

  High prevalence of keel bone fractures in laying hens is reported in all housing systems. Keel fractures have been associated with pain and restricted mobility in hens in loose housing. The objective was to determine whether keel fractures were associated with activity of hens in furnished cages. Thirty-six pairs of LSL-Lite hens (72 weeks) were enrolled in the study. One hen with a fractured keel and one hen without were identified by palpation in each of 36 groups of hens housed in either 30- or 60-bird cages stocked at 750 cm2/hen. Behavioral activity of each hen was recorded by four observers blind to keel status using focal animal sampling for 10 min within a 2-h period in the morning (08:00–10:00), afternoon (12:00–14:00), and evening (17:00–19:00). All hens were observed during each of the three sample periods for 3 days totaling 90 min, and individual hen data were summed for analysis. Hens were euthanized 48 h after final observations, dissected, and classified by keel status: F0 (no fracture, N = 24), F1 (single fracture, N = 17), and F2 (multiple fractures, N = 31). The percentages of time hens performed each behavior were analyzed using a mixed procedure in SAS with fracture severity, body weight, cage size, rearing environment, and tier in the model. Fracture severity affected the duration of perching (P = 0.04) and standing (P = 0.001), bout length of standing (P < 0.0001), and location (floor vs. perch) of resting behaviors (P = 0.01). F2 hens perched longer than F0 hens, 20.0 ± 2.9 and 11.6 ± 3.2%. F2 hens spent less time standing, 15.2 ± 1.5%, than F0 and F1 hens, 20.7 ± 1.6 and 21.6 ± 1.8%. F2 hens had shorter standing bouts (22.0 ± 4.2 s) than both F0 and F1 hens, 33.1 ± 4.3 and 27.4 ± 4.4 s. Non-fractured hens spent 80.0 ± 6.9% of total resting time on the floor, whereas F1 and F2 hens spent 56.9 ± 12.4 and 51.5 ± 7.7% resting on the floor

 1. Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone?

  Ene Vainik

  2012-05-01

  Full Text Available Artiklis antakse ülevaade sõnavaraüksuste tundetoonide määramise teoreetilistest alustest ja praktilistest võimalustest. Esmalt kirjeldatakse ülesande olulisust, siis teoreetilisi lähte-eeldusi ja vaetakse neist tulenevaid metoodilisi võimalusi. Juhtumianalüüsina kirjeldatakse eesti keele põhisõnavara sõnastiku märksõnastiku tundetoonide hindamise metoodikat, katse läbiviimist ja tulemusi ning võrreldakse neid varasemate eesti keele emotsioonisõnavara uurimustega. Artikkel näitab, kuidas eesti lingvistika kontekstis uudset üleannet lahendada metoodiliselt võimalikult korrektselt, kuid arutleb ka küsitavuste ja perspektiivide üle.DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.17

 2. Correlated evolution of sternal keel length and ilium length in birds

  Tao Zhao

  2017-07-01

  Full Text Available The interplay between the pectoral module (the pectoral girdle and limbs and the pelvic module (the pelvic girdle and limbs plays a key role in shaping avian evolution, but prior empirical studies on trait covariation between the two modules are limited. Here we empirically test whether (size-corrected sternal keel length and ilium length are correlated during avian evolution using phylogenetic comparative methods. Our analyses on extant birds and Mesozoic birds both recover a significantly positive correlation. The results provide new evidence regarding the integration between the pelvic and pectoral modules. The correlated evolution of sternal keel length and ilium length may serve as a mechanism to cope with the effect on performance caused by a tradeoff in muscle mass between the pectoral and pelvic modules, via changing moment arms of muscles that function in flight and in terrestrial locomotion.

 3. Rearing system affects prevalence of keel-bone damage in laying hens: a longitudinal study of four consecutive flocks.

  Casey-Trott, T M; Guerin, M T; Sandilands, V; Torrey, S; Widowski, T M

  2017-07-01

  High flock-level prevalence of keel-bone fractures and deviations in laying hens are commonly reported across various housing systems; however, few longitudinal studies exist, especially for furnished and conventional cage systems. Load-bearing exercise improves bone strength and mineral composition in laying hens and has the potential to reduce keel-bone damage, especially if exercise is allowed during critical periods of bone growth throughout the pullet rearing phase. The objective of this study was to determine the prevalence of keel-bone damage in laying hens housed in furnished and conventional cages, and assess whether opportunities for exercise during the pullet rearing phase influenced the prevalence of keel-bone damage throughout the laying period. Four flock replicates of 588 Lohmann Selected Leghorn-Lite pullets/flock were reared in either conventional cages (Conv) or an aviary rearing system (Avi) and placed into conventional cages (CC), 30-bird furnished cages (FC-S) or 60-bird furnished cages (FC-L) for adult housing. Keel-bone status was determined by palpation at 30, 50, and 70 wk of age. Age (P system (P system had a lower percentage of fractures (41.6% ± 2.8 SE) compared to hens reared in the Conv system (60.3% ± 2.9 SE). Adult housing system did not have an effect on the percentage of keel fractures (P = 0.223). Age had an effect on the presence of deviations (P system (P = 0.218) and adult housing system (P = 0.539) did not affect the presence of deviations. Keel fractures and deviations were strongly associated with each other at all ages: 30 wk: (P system reduced the prevalence of keel-bone fractures through the end-of-lay. © 2017 Poultry Science Association Inc.

 4. Slow reception and under-citedness in climate change research: A case study of Charles David Keeling, discoverer of the risk of global warming.

  Marx, Werner; Haunschild, Robin; French, Bernie; Bornmann, Lutz

  2017-01-01

  The Keeling curve has become a chemical landmark, whereas the papers by Charles David Keeling about the underlying carbon dioxide measurements are not cited as often as can be expected against the backdrop of his final approval. In this bibliometric study, we analyze Keeling's papers as a case study for under-citedness of climate change publications. Three possible reasons for the under-citedness of Keeling's papers are discussed: (1) The discourse on global cooling at the starting time of Keeling's measurement program, (2) the underestimation of what is often seen as "routine science", and (3) the amount of implicit/informal citations at the expense of explicit/formal (reference-based) citations. Those reasons may have contributed more or less to the slow reception and the under-citedness of Keeling's seminal works.

 5. Ramps and hybrid effects on keel bone and foot pad disorders in modified aviaries for laying hens.

  Heerkens, J L T; Delezie, E; Ampe, B; Rodenburg, T B; Tuyttens, F A M

  2016-11-01

  Non-cage systems provide laying hens with considerable space allowance, perches and access to litter, thereby offering opportunities for natural species-specific behaviors. Conversely, these typical characteristics of non-cage systems also increase the risk of keel bone and foot pad disorders. The aim of this study was twofold: 1) to investigate if providing ramps between perches (housing factor) reduces keel bone and foot pad disorders and 2) to test for genetic predisposition by comparing 2 different layer hybrids. In a 2 × 2 design, 16 pens were equipped either with or without ramps between perches and nest boxes (8 pens/treatment), and housed with either 25 ISA Brown or Dekalb White birds per pen (in total 200 birds/hybrid). Keel bone injuries and foot health were repeatedly measured via palpation and visual assessment between 17 and 52 wk of age and daily egg production was recorded. The relationships between the dependent response variables (keel bone and footpad disorders, egg production) and independent factors (age, ramps, hybrid) were analyzed using generalized linear mixed models and corrected for repeated measures. Ramps reduced keel bone fractures (F1,950 = 45.80, P Poultry Science Association Inc.

 6. Estimating the Isotope Ratio of Ecosystem Respiration Using the Keeling Plot and the Flux Ratio Method

  Zhang, J.; Griffis, T. J.; Baker, J. M.

  2004-12-01

  Stable carbon isotope analyses have been used in identifying global carbon sources and sinks and in partitioning ecosystem CO2 exchange into component fluxes. The isotope ratio of ecosystem respiration (δ 13Cr) is a critical parameter in applying stable isotope techniques to carbon cycle problems. The commonly used Keeling plot method in estimating δ 13Cr has limitations related to: 1) insufficient range of CO2 mixing ratio; 2) high sensitivity to curve-fitting techniques; and 3) extrapolation of CO2 mixing ratio beyond observations. In this study, the Keeling plot method was examined and compared with the flux ratio approach using continuous measurements of the mixing ratios of 12CO2 and 13CO2 over an extensive corn canopy during the 2003 growing season. The seasonal variation of δ 13Cr estimated from both methods harmonized with the ecosystem phenology. The δ 13Cr started to increase (became more positive) from mid June and peaked in early August, followed by a decrease into October. The Keeling plot method agreed well with the flux ratio method in the seasonal pattern of δ 13Cr, but tended to give lower values (more negative). The discrepancy between the two approaches was significant in July and August (about 5 per mil) and relatively small in June and September (about 1 to 2 per mil). We examined this discrepancy with respect to wind direction/advection and measurement footprints. In addition, our analysis of high-frequency data (every two minutes) using the flux ratio method indicates that δ 13Cr may vary significantly at short time-scales (e.g., hourly), which could have significant implications for flux partitioning studies.

 7. Micromorphology of diamicton affected by iceberg-keel scouring, Scoresby Sund, East Greenland

  Linch, Lorna D.; Dowdeswell, Julian A.

  2016-11-01

  Icebergs are important as agents of deposition and seafloor reworking on glacier-influenced continental margins. When the keel of an iceberg exceeds water depth it ploughs through soft sediments producing scours/ploughmarks that can be kilometres long, hundreds of metres wide and sometimes tens of metres deep. Because the influence of iceberg keels on sediment is a critical factor when offshore structures (e.g. pipelines, power cables) are installed, the surface morphology of iceberg scours on the seafloor is relatively well-documented. Less however, is known about sub-scour deformation below the seafloor. This is particularly true of iceberg scoured diamicton (poorly sorted sediment comprising a variety of particle sizes), which is present in many high-latitude fjords and continental shelves. The aim of this research is to examine directly (macroscopically and microscopically, with thin sections) the style and intensity of deformation caused by the scouring action of iceberg keels in diamicton offshore of East Greenland. Results show that a distinctive suite of deformation structures (individual structures and overprinted structural patterns) dominated by planar shear, sediment mixing and high porewater, and dropstones characterises iceberg scoured diamicton. In addition, diamicton from areas of high-intensity iceberg scouring tends to show a wider variety, higher frequency and distribution, more abundant and better-developed deformation structures than diamicton from areas of intermediate- and low-intensity iceberg scouring. Characterising the effects of iceberg scour in diamicton is important more widely to inform: i) reconstruction of the geometry and dynamics of former ice sheets; and ii) installation and protection of offshore engineering structures in diamicton where iceberg scouring presents a geohazard. The value of micromorphology is significant especially in the absence of macroscopic sediment exposures/outcrops where the study of cores is necessary

 8. Can We Monitor Ecosystem Function Using Keeling Plot Analyses of Nocturnal Cold-Air Drainage?

  Bond, B. J.; Ocheltree, T.; Pypker, T.; Unsworth, M. H.; Mix, A. C.; William, R.

  2003-12-01

  The carbon isotope signature of ecosystem respiration, δ 13CR, as measured by the Keeling Plot approach, has been related to short-term variations in weather and ecosystem function in several recent studies. In order to obtain an adequate range of [CO2] and to sample a consistent vegetation type, investigators typically select sampling locations in relatively flat terrain and uniform canopy cover, but these are unusual conditions for many forested ecosystems. In a pilot study, we are collecting samples for Keeling Plot analyses in cold-air drainage systems in small (60-100 ha), deeply-incised watersheds, one covered with old-growth (ca 450-years-old) Douglas-fir/hemlock forest and one covered with young (ca 45-years-old) Douglas-fir forest. We found that the nightly range of [CO2] was typically 380-460 ppm, sufficient to develop good estimates of δ 13CR. At any point in time there was little variation in [CO2] with height through the canopy (0.5-30m), so the required range was obtained by sampling over several hours. There was no indication that samples taken from different heights or at different times of night represented sources with different isotopic signatures. The isotopic signature of respired CO2 in the older watershed averaged about 1 per mil greater than that of the young watershed, and δ 13CR of both locations correlated with modeled stomatal conductance 6 days prior to flask sampling.

 9. Synchrotron X-ray studies of the keel of the short-spined sea urchin Lytechinus variegatus: absorption microtomography (microCT) and small beam diffraction mapping.

  Stock, S R; Barss, J; Dahl, T; Veis, A; Almer, J D; Carlo, F

  2003-05-01

  In sea urchin teeth, the keel plays an important structural role, and this paper reports results of microstructural characterization of the keel of Lytechinus variegatus using two noninvasive synchrotron x-ray techniques: x-ray absorption microtomography (microCT) and x-ray diffraction mapping. MicroCT with 14 keV x-rays mapped the spatial distribution of mineral at the 1.3 microm level in a millimeter-sized fragment of a mature portion of the keel. Two rows of low absorption channels (i.e., primary channels) slightly less than 10 microm in diameter were found running linearly from the flange to the base of the keel and parallel to its sides. The primary channels paralleled the oral edge of the keel, and the microCT slices revealed a planar secondary channel leading from each primary channel to the side of the keel. The primary and secondary channels were more or less coplanar and may correspond to the soft tissue between plates of the carinar process. Transmission x-ray diffraction with 80.8 keV x-rays and a 0.1 mm beam mapped the distribution of calcite crystal orientations and the composition Ca(1-x)Mg(x)CO(3) of the calcite. Unlike the variable Mg concentration and highly curved prisms found in the keel of Paracentrotus lividus, a constant Mg content (x = 0.13) and relatively little prism curvature was found in the keel of Lytechinus variegatus.

 10. Eesti keele õpik ja töövihik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile / Malle Rüütli, Ele Viilipus

  Rüütli, Malle, 1952-

  2008-01-01

  Raamatutest: Rüütli, Malle; Viilipus, Ele. Eesti keele õpik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile. Rüütli, Malle; Viilipus, Ele. Eesti keele töövihik vene õppekeelega gümnaasiumi 11. klassile

 11. Rahvusvaheliselt pärjatud õpivara eesti keeles ja kirjanduses / Helin Puksand, Reet Bobõlski, Margit Ross ; intervjueeris Krista Kerge

  Puksand, Helin, 1970-

  2015-01-01

  Eesti õpivarale antud rahvusvahelised auhinnad: Best European Learning Material Silver Award 2014 Helin Puksandi, Reet Bobõlski ja Margit Rossi eesti keele õpikule "Punkt" (2013) ja Best European Schoolbook Silver Award 2012 samade autorite eesti keele õpikule "Peegel 3" (2011). Best European Schoolbook Bronze Award 2006 Jaanus Vaiksoo, Sirje Toomla ja Kadri Liivese aabitsale "Ilus emakeel" (2005).

 12. Rahvusvaheliselt pärjatud õpivara eesti keeles ja kirjanduses / Helin Puksand, Reet Bobõlski, Margit Ross ; intervjueeris Krista Kerge

  Puksand, Helin, 1970-

  2015-01-01

  Eesti õpivarale antud rahvusvahelised auhinnad: Best European Learning Material Silver Award 2014 Helin Puksandi, Reet Bobõlski ja Margit Rossi eesti keele õpikule "Punkt" (2013) ja Best European Schoolbook Silver Award 2012 samade autorite eesti keele õpikule "Peegel 3" (2011). Best European Schoolbook Bronze Award 2006 Jaanus Vaiksoo, Sirje Toomla ja Kadri Liivese aabitsale "Ilus emakeel" (2005).

 13. Extraction and Biochemical Characterization of Sulphated Glycosaminoglycans from Chicken Keel Cartilage

  Humaira Majeed Khan1, Muhammad Ashraf2, Abu Saeed Hashmi3, Mansur-ud-Din Ahmad4 and Aftab Ahmad Anjum5

  2013-11-01

  Full Text Available The present study was conducted to explore the potential and cheaper source of major and abundantly found sulphated glycosaminoglycans (GAGs in chicken keel cartilage. Chicken is comparatively readily accessible to all the communities of Pakistan and its cartilages are the rich source of sulphated GAGs. The GAGs were extracted from prewashed and ground keel cartilages (n=3 of chicken using 3 M MgCl2, dialyzed, digested with papain, precipitated with three volumes of ethanol, and finally lyophilized to dry powder. The dry products were used for proximate analysis (carbohydrates 65.49±0.10, crude protein 12.82±0.26, ash 11.12±.56, moisture 9.88±0.32 and fat 0.69±0.14%. Dimethylmethylene blue binding (DMMB assay was performed to determine the quantity of total GAGs in each group of product and protein contents were estimated by Bradford method. Identification of extracted samples of GAGs was performed with FTIR spectrometer using KBr disc and purity of the samples was determined by SDS-PAGE. Quantity of total GAGs in extracted samples was 70.77±2.27% and estimated amount of protein was 4.64±0.29%. FTIR spectra of standard and samples of CS showed identical and characteristic peaks in finger print region. Finger print region revealed the presence of C-O-S, S=O, -COO, -C-C, R-SO2–R, -CONH2 and R-SO2-NH2 molecules. SDS-PAGE analysis revealed the presence of 77.8 and 50.5 kDa proteins in all extracted samples of GAGs. It can be concluded that chicken keel cartilage is the potential and cheap source of GAGs. Analysis by SDS-PAGE revealed that most of the non-collagen protein can be removed by three volumes of solvent extraction and FTIR is an advance technique for identification of GAGs in mid infrared region (400-4000 cm-1.

 14. Meie seast on lahkunud saksa keele tõlk Rita Tasa : [3.12.1930-16.07.2007

  2007-01-01

  Järelhüüe kirjandusteadlasele, Tartu Ülikooli saksa kirjanduse õppejõule, Tallinna Pedagoogilise Instituudi saksa ja maailmakirjanduse õppejõule, saksa keele kadeedri juhatajale, saksa, šveitsi ning austria kirjanduse tõlkijale Rita Tasale

 15. Investigation of a possible 18th century Dutch shipwreck on Christmas Island or the Cocos (Keeling) Islands

  Ariese, C.E.

  2011-01-01

  The existence of an unidentified 18th century Dutch shipwreck emerges periodically in books, letters and conversations about Christmas Island and the Cocos (Keeling) Islands. An investigation of these sources indicated that different ships may be responsible for these rumours, but it is equally poss

 16. Läänemeresoome keelte õppetoolis : soome keele olümpiaad Agricola päeval / Maris Amon

  Amon, Maris

  2000-01-01

  7. aprillil Agricola päeva tähistava soome keele olümpiaadi korraldusega on Tallinna Pedagoogikaülikoolist seotud professor Jaan Õispuu žürii koosseisus, olümpiaadi ülesandeid koostavad õppejõud Maria-Magdalena Jürvetson ja Tarja Tanttu

 17. Vaher seob Türgi europüüdlused jätkuvalt kurdi keele olukorraga / Toomas Mattson

  Mattson, Toomas, 1970-

  2003-01-01

  Justiitsminister Ken-Marti Vaher kohtus Türgi suursaadikuga Ömer Altugiga, kes selgitas oma riigi keelepoliitikat ja edu inimõiguste vallas. K.-M. Vaheri seisukohast, et Eesti peaks Türgit takistama EL-iga liitumast kurdi keele ahistamise pärast

 18. Ramps and hybrid effects on keel bone and foot pad disorders in modified aviaries for laying hens

  Heerkens, J.L.T.; Delezie, E.; Ampe, B.; Rodenburg, T.B.; Tuyttens, F.A.M.

  2016-01-01

  Non-cage systems provide laying hens with considerable space allowance, perches and access to litter, thereby offering opportunities for natural species-specific behaviors. Conversely, these typical characteristics of non-cage systems also increase the risk of keel bone and foot pad disorders.

 19. Läänemeresoome keelte õppetoolis : soome keele olümpiaad Agricola päeval / Maris Amon

  Amon, Maris

  2000-01-01

  7. aprillil Agricola päeva tähistava soome keele olümpiaadi korraldusega on Tallinna Pedagoogikaülikoolist seotud professor Jaan Õispuu žürii koosseisus, olümpiaadi ülesandeid koostavad õppejõud Maria-Magdalena Jürvetson ja Tarja Tanttu

 20. Keelekeskkonna ja koolivaliku mõju muukeelse õpilase eesti keele arengule ja integratsioonile / Ülle Rannut

  Rannut, Ülle

  2002-01-01

  Erinevate keelekeskkondade ja koolivalikute mõju muukeelsete õpilaste eesti keele arengule ja integratsioonile Eestis, keskendudes haridussüsteemi jõudnud keelekümbluse ja eesti õppekeelega kooli rollile integratsiooniprotsessis. Vahekeele kujunemisest. 2001.a. läbi viidud intervjuudest ja ankeetküsitlustest erinevates keelekeskkondades eesti-, vene- ja kakskeelsete koolide muukeelsete õpilaste, nende vanemate ja koolijuhtidega

 1. Meie seast on lahkunud saksa keele tõlk Rita Tasa : [3.12.1930-16.07.2007

  2007-01-01

  Järelhüüe kirjandusteadlasele, Tartu Ülikooli saksa kirjanduse õppejõule, Tallinna Pedagoogilise Instituudi saksa ja maailmakirjanduse õppejõule, saksa keele kadeedri juhatajale, saksa, šveitsi ning austria kirjanduse tõlkijale Rita Tasale

 2. [17. märtsil 2008 korraldas Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut konverentsi "Eesti kirjandus 1930. aastatel : ¡ realism ja selle hargnemisi"

  2008-01-01

  Ettekannetega esinesid: Toomas Liiv, Tiit Hennoste, Virve Sarapik, Rein Veidemann, Anneli Kõvamees, Mirjam Hinrikus, Elo Lindsalu. Vt. ka Looming, nr. 4, 2008, lk. 634; Keel ja Kirjandus, nr. 7, lk. 569-570

 3. Eesti keele kasutusvariandid: korpustest tulenev käändevormide võrdlev analüüs

  Erika Matsak

  2009-05-01

  Full Text Available Eesti keele keeletehnoloogilise ressursi olemasolu annab võimaluse korpusest tulenevalt võrrelda kahte eesti keele aktiivselt kasutatavat varianti – kirjakeelt ja õppijakeelt. Tegemist on autentse keeleainesega, mille uurimisel saab rakendada tarkvara ning erinevaid kvantitatiivse ja kvalitatiivse analüüsi meetodeid, sh sõnavormide ja nende kasutuskontekstide sageduse automaatset leidmist. Saadud tulemustest peaks ilmnema, missugused vormid on erinevates keelevariantides sagedased; missuguseid tüüpilisi, ebatüüpiliselt või spetsiiflist laadi kollokatsioonilisi üksuseid korpustes esineb; missugused grammatilised konstruktsioonid on erinevatele keelevariantidele tegelikult iseloomulikud ja tavapärased; missugust osa sõnavarast, vormidest ja konstruktsioonidest erinevad keelekasutajad tegelikult eelistavad.DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.06

 4. Sjögren, Wiedemann ja liivi keele sõnaraamat. Panus 19. sajandi teadusajalukku / Eberhard Winkler

  Winkler, Eberhard, 1955-

  2009-01-01

  Uuritakse, milline võis olla kummagi teadlase osa esimese liivi keele sõnaraamatu koostamisel: Sjögren, Andreas Johan. Gesammelte Schriften. Band II. Theil I., Joh. Andreas Sjögren's Livische Grammatik nebst Sprachproben ; Band II. Theil II., Joh. Andreas Sjögren's livisch-deutsches und deutsch-livisches Wörterbuch / bearbeitet von Ferdinand Joh. Wiedemann. St. Petersburg, 1861

 5. Sjögren, Wiedemann ja liivi keele sõnaraamat. Panus 19. sajandi teadusajalukku / Eberhard Winkler

  Winkler, Eberhard, 1955-

  2009-01-01

  Uuritakse, milline võis olla kummagi teadlase osa esimese liivi keele sõnaraamatu koostamisel: Sjögren, Andreas Johan. Gesammelte Schriften. Band II. Theil I., Joh. Andreas Sjögren's Livische Grammatik nebst Sprachproben ; Band II. Theil II., Joh. Andreas Sjögren's livisch-deutsches und deutsch-livisches Wörterbuch / bearbeitet von Ferdinand Joh. Wiedemann. St. Petersburg, 1861

 6. Optimization of papain hydrolysis conditions for release of glycosaminoglycans from the chicken keel cartilage

  Le Vien, Nguyen Thi; Nguyen, Pham Bao; Cuong, Lam Duc; An, Trinh Thi Thua; Dao, Dong Thi Anh

  2017-09-01

  Glycosaminoglycans (GAGs) are natural biocompounds which join to construct cartilage tissuses, it can be extracted from cartilage of sharks, pigs, cows, chickens, etc. GAGs contain a Chondroitin sulfate (CS) content which is a supplement of functional food used for preventing and supporting treatment of arthritis and eye diseases. Therefore, the GAGs extraction from byproducts of the industry of cattle and poultry slaughter to identify the CS content by papain enzyme is necessary. In this study, the optimal hydrolysis conditions were obtained by response surface methodology (RSM). The independent variables were coded as: pH (x1), enzyme concentration (x2), incubation temperature (x3) and hydrolysis time (x4). The results of the analysis of variance (ANOVA) shown that the variables actively affected GAGs content. The optimal conditions of hydrolysis were derived at pH of 7.1, ratio of enzyme per substances of 0.62% w/wpo, temperature of 65°C and hydrolysis time of 230 minutes, GAGs content reached 14.3% of the dry matter of raw material. Analyzes by HPLC revealed that 56.17% of the dry preparations of GAGs were CS compound, were equivalent to 8.11% of the dry matter of chicken keel cartilage. Molecular weight of the dry preparations GAGs was 259.6 kDa. The dry preparations included the contents of moisture 12.2%, protein 8.42%, lipid 0%, ash 10.03% and extracted GAGs 69.35%.

 7. Education for Peace: Reflection and Action. Proceedings of the World Conference of the World Council for Curriculum and Instruction (First, University of Keele, September 1974).

  Haavelsrud, Magnus, Ed.

  This book contains 30 articles from 20 countries dealing with the substantive and methodological aspects of peace education, from early childhood to the university level and out of school. The articles comprise the Proceedings of the First World Conference of the World Council for Curriculum and Instruction held at the University of Keele, Great…

 8. Sissevaade varasesse eesti keele süntaksi omandamisse / Insight into the early acquisition of syntax in Estonian

  Airi Kapanen

  2014-04-01

  Full Text Available Artiklis vaadeldakse kahe lapse spontaanse kõne andmestiku põhjal eesti keele süntaksi varast omandamist. Laste süntaksi varase arengu saab jaotada kolme perioodi strateegia järgi, mida laps esimeste mitmesõnaliste lausungite moodustamiseks kasutab. Andmetest nähtub, et eesti lapsed kasutavad mitmesõnaliste lausungite loomisel esialgu palju grammatikavälist vahendit, kordust. Lapse vanusega korduste hulk järk-järgult väheneb ja kõnesse ilmuvad kahest sõnast koosnevad, kuid süntaktiliselt sidumata lausungid. Viimasel vaatlusvahemikul leidub laste kõnes süntaktilistel baassuhetel, nagu subjekt-verb, verb-objekt põhinevaid lausungeid.

 9. [The geometry of the keel determines the behaviour of the tibial tray against torsional forces in total knee replacement].

  García David, S; Cortijo Martínez, J A; Navarro Bermúdez, I; Maculé, F; Hinarejos, P; Puig-Verdié, L; Monllau, J C; Hernández Hermoso, J A

  2014-01-01

  The keel design of the tibial tray is essential for the transmission of the majority of the forces to the peripheral bone structures, which have better mechanical proprieties, thus reducing the risk of loosening. The aim of the present study was to compare the behaviour of different tibial tray designs submitted to torsional forces. Four different tibial components were modelled. The 3-D reconstruction was made using the Mimics software. The solid elements were generated by SolidWorks. The finite elements study was done by Unigraphics. A torsional force of 6 Nm. applied to the lateral aspects of each tibial tray was simulated. The GENUTECH® tibial tray, with peripheral trabecular bone support, showed a lower displacement and less transmitted tensions under torsional forces. The results suggest that a tibial tray with more peripheral support behaves mechanically better than the other studied designs. Copyright © 2013 SECOT. Published by Elsevier Espana. All rights reserved.

 10. On the application and interpretation of Keeling plots in paleo climate research – deciphering δ13C of atmospheric CO2 measured in ice cores

  P. Köhler

  2006-01-01

  Full Text Available The Keeling plot analysis is an interpretation method widely used in terrestrial carbon cycle research to quantify exchange processes of carbon between terrestrial reservoirs and the atmosphere. Here, we analyse measured data sets and artificial time series of the partial pressure of atmospheric carbon dioxide (pCO2 and of δ13C of CO2 over industrial and glacial/interglacial time scales and investigate to what extent the Keeling plot methodology can be applied to longer time scales. The artificial time series are simulation results of the global carbon cycle box model BICYCLE. The signals recorded in ice cores caused by abrupt terrestrial carbon uptake or release loose information due to air mixing in the firn before bubble enclosure and limited sampling frequency. Carbon uptake by the ocean cannot longer be neglected for less abrupt changes as occurring during glacial cycles. We introduce an equation for the calculation of long-term changes in the isotopic signature of atmospheric CO2 caused by an injection of terrestrial carbon to the atmosphere, in which the ocean is introduced as third reservoir. This is a paleo extension of the two reservoir mass balance equations of the Keeling plot approach. It gives an explanation for the bias between the isotopic signature of the terrestrial release and the signature deduced with the Keeling plot approach for long-term processes, in which the oceanic reservoir cannot be neglected. These deduced isotopic signatures are similar (−8.6‰ for steady state analyses of long-term changes in the terrestrial and marine biosphere which both perturb the atmospheric carbon reservoir. They are more positive than the δ13C signals of the sources, e.g. the terrestrial carbon pools themselves (−25‰. A distinction of specific processes acting on the global carbon cycle from the Keeling plot approach is not straightforward. In general, processes related to biogenic fixation or release of carbon have lower y

 11. Study on Extraction of Chondroitin Sulfate from Chicken Keel Cartilage%以鸡胸软骨为原料提取硫酸软骨素的研究

  李燕妮; 曹红光

  2012-01-01

  以鸡胸软骨为原料,在60℃下用木瓜蛋白酶水解除去蛋白质,再用乙醇沉淀获得鸡胸软骨多糖.色谱分析和聚丙烯酰胺凝胶电泳鉴别显示,鸡胸软骨多糖主要是硫酸软骨素,表明鸡胸软骨是可行的硫酸软骨素新来源.%With chicken keel cartilage as raw material,the polysaccharides of chicken keel cartilage was obtained by removing protein by hydrolysis with papain and precipitation with ethanol.Chromatographic analysis and polyacrylamide gel electrophoresis showed that chondroitin sulfate was the main component of polysaccharides of chicken keel cartilage.The chicken keel cartilage is an available new source of chondroitin sulfate.

 12. The complete mitochondrial genome of the Keeled box turtle Pyxidea mouhotii and phylogenetic analysis of major turtle groups

  2008-01-01

  The complete mitochondrial genome (16,837 bp) from the Keeled box turtle (Pyxidea mouhotii) was determined. The genome content,gene order, and base composition conformed to the consensus vertebrate type mtDNA. However, a remarkable feature was found in this molecule: a large number of (ATTATATC)n direct tandem repeats followed by (TA)n microsatellite at the 3' end of the control region (D-loop), which might be useful as molecular markers for studying population genetics and helpful for species identification and conservation. Besides, to review phylogenetic relationships among major turtle lineages, maximum-likelihood (ML) and Bayesian (BI) analyses were conducted based on concatenated sequences of 13 protein-coding genes from 16 taxa. The resultant ML and BI analyses showed homological topologies, which only differed on the exact placement of Platysternon. Nevertheless, the results strongly supported that 1)Pyxidea mouhotii and Cuora aurocapitata formed a monophyletic clade, whereas Cyclemys atripons was not closer to the Pyxidea-Cuora than to Chinemys reevesii, suggesting that Cyclemys and the Cuora group (containing Pyxidea) may have originated from two ancestors; 2)the Geoemydidae with Testudinidae was a sister group rather than with the Emydidae.

 13. On the application and interpretation of Keeling plots in paleo climate research – deciphering δ13C of atmospheric CO2 measured in ice cores

  H. Fischer

  2006-06-01

  Full Text Available The Keeling plot analysis is an interpretation method widely used in terrestrial carbon cycle research to quantify exchange processes of carbon between terrestrial reservoirs and the atmosphere. Here, we analyse measured data sets and artificial time series of the partial pressure of atmospheric carbon dioxide (pCO2 and of δ13C of CO2 over industrial and glacial/interglacial time scales and investigate to what extent the Keeling plot methodology can be applied to longer time scales. The artificial time series are simulation results of the global carbon cycle box model BICYCLE. Our analysis shows that features seen in pCO2 and δ13C during the industrial period can be interpreted with respect to the Keeling plot. However, only a maximum of approximately half of the signal can be explained by this method. The signals recorded in ice cores caused by abrupt terrestrial carbon uptake or release loose information due to air mixing in the firn before bubble enclosure and limited sampling frequency. For less abrupt changes as occurring during glacial cycles carbon uptake by the ocean cannot longer be neglected. We introduce an equation for the calculation of the effective isotopic signature of long-term changes in the carbon cycle, in which the ocean is introduced as third reservoir. This is a paleo extention of the two reservoir mass balance equations of the Keeling plot approach. Steady state analyses of changes in the terrestrial and marine biosphere lead to similar effective isotopic signatures (−8.6 per mil of the carbon fluxes perturbing the atmosphere. These signatures are more positive than the δ13C signals of the sources, e.g. the terrestrial carbon pools themselves (~−25 per mil. In all other cases the effective isotopic signatures are larger (−8.2 per mil to −0.7 per mil, and very often indistinguishable in the light of the uncertainties. Therefore, a back calculation from well distinct fluctuations in pCO2 and δ13C to identify

 14. Evaluation of 4 years of continuous δ13C(CO2) data using a moving Keeling plot method

  Vardag, Sanam Noreen; Hammer, Samuel; Levin, Ingeborg

  2016-07-01

  Different carbon dioxide (CO2) emitters can be distinguished by their carbon isotope ratios. Therefore measurements of atmospheric δ13C(CO2) and CO2 concentration contain information on the CO2 source mix in the catchment area of an atmospheric measurement site. This information may be illustratively presented as the mean isotopic source signature. Recently an increasing number of continuous measurements of δ13C(CO2) and CO2 have become available, opening the door to the quantification of CO2 shares from different sources at high temporal resolution. Here, we present a method to compute the CO2 source signature (δS) continuously and evaluate our result using model data from the Stochastic Time-Inverted Lagrangian Transport model. Only when we restrict the analysis to situations which fulfill the basic assumptions of the Keeling plot method does our approach provide correct results with minimal biases in δS. On average, this bias is 0.2 ‰ with an interquartile range of about 1.2 ‰ for hourly model data. As a consequence of applying the required strict filter criteria, 85 % of the data points - mainly daytime values - need to be discarded. Applying the method to a 4-year dataset of CO2 and δ13C(CO2) measured in Heidelberg, Germany, yields a distinct seasonal cycle of δS. Disentangling this seasonal source signature into shares of source components is, however, only possible if the isotopic end members of these sources - i.e., the biosphere, δbio, and the fuel mix, δF - are known. From the mean source signature record in 2012, δbio could be reliably estimated only for summer to (-25.0 ± 1.0) ‰ and δF only for winter to (-32.5 ± 2.5) ‰. As the isotopic end members δbio and δF were shown to change over the season, no year-round estimation of the fossil fuel or biosphere share is possible from the measured mean source signature record without additional information from emission inventories or other tracer measurements.

 15. Karl Ristikivi prantsuse keeles

  2003-01-01

  29. ja 30. mail Tallinna Kirjanike Majas ja 31. mail Tartu Kirjanduse Majas esinevad näitlejad Ene Rämmeld ja Claude Merlin Karl Ristikivi luulekavaga "Inimese teekond" (tõlkija Tarah Montbélialtz). Vt. ka Looming, 2003, nr. 6, lk. 953

 16. Karl Ristikivi prantsuse keeles

  2003-01-01

  29. ja 30. mail Tallinna Kirjanike Majas ja 31. mail Tartu Kirjanduse Majas esinevad näitlejad Ene Rämmeld ja Claude Merlin Karl Ristikivi luulekavaga "Inimese teekond" (tõlkija Tarah Montbélialtz). Vt. ka Looming, 2003, nr. 6, lk. 953

 17. Eesti luule inglise keeles

  2007-01-01

  2006. aasta lõpus ilmus India kirjastuse Sarup & Sons vahendusel Jüri Talveti koostatud ingliskeelne raamat eesti luulest "On the way home. An anthology of contemporary estonian poetry", mis koondab luulet Andres Ehinilt, Jaan Kaplinskilt, Hasso Krullilt, Ene Mihkelsonilt, Paul-Eerik Rummolt, Hando Runnelilt, Triin Soometsalt, Jüri Talvetilt, Mari Vallisoolt ja Juhan Viidingult

 18. Keele salaelu / Kristiina Ross

  Ross, Kristiina

  2004-01-01

  Vana Testamendi eestikeelsest tõlkest, mille tegid ajavahemikul 1687-1690 isa ja poeg Andreas ja Adrian Virginius. Rmt.: Esimene Moosese raamat. Iiobi raamat / tõlkinud 1687-1690 Andreas ja Adrian Virginius. Tallinn, 2003

 19. KEEL for Mission Planning

  2016-10-06

  cognitive technology for application in automotive , industrial automation, medical, military, governmental, enterprise software and electronic gaming...evaluate risks or develop and test new tactics and strategies. This paper separates Mission Planning Software into two domains: 1. Rendering of the...simplest form, Mission Planning is the process of evaluating information in the form of risks (threats) and rewards (opportunities) to most appropriately

 20. Keele salaelu / Kristiina Ross

  Ross, Kristiina

  2004-01-01

  Vana Testamendi eestikeelsest tõlkest, mille tegid ajavahemikul 1687-1690 isa ja poeg Andreas ja Adrian Virginius. Rmt.: Esimene Moosese raamat. Iiobi raamat / tõlkinud 1687-1690 Andreas ja Adrian Virginius. Tallinn, 2003

 1. Eesti ja soome keele vastastikune mõistmine üksiksõna- ja tekstitasandil: lingvistilised tegurid, mõistmisprotsess ja sümmeetria

  Annekatrin Kaivapalu

  2015-04-01

  Full Text Available Artiklis käsitletakse kirjaliku eesti ja soome keele vastastikust mõistmist üksiksõna- ja tekstitasandil. Eesmärk on selgitada, kas ja kuidas eesti- ja soomekeelsed keelekasutajad mõistavad oma emakeele põhjal lähedast sugulaskeelt ilma sihtkeele õppimis- ja kasutuskogemuseta ning mille poolest erineb üksiksõnade mõistmine tervikteksti mõistmisest. Mõistmistestide vastuste ja osalejate eneserefleksiooni analüüsi keskmes on kahe sihtkeele mõistmise võimalik sümmeetria ning mõistmisprotsessi mõjutavad tegurid. Tulemuste põhjal osutusid eestikeelsed keelekasutajad edukamaks üksiksõnatestis, eriti eesti ja soome keeles samatähenduslike kirjapildilt sarnaste sõnade ning laen- ja võõrsõnade mõistmisel, soomekeelsed keelekasutajad tervikteksti mõistmisel. Mõlema sihtkeele mõistmisel on otsustav keeltevahelise sarnasuse tunnetamine: toetutakse esmajoones eesti ja soome, aga ka muude varem õpitud keelte ja sihtkeele sarnasusele, seostades seda metalingvistiliste ja üldteadmistega ning kontrollides oletusi lause-, lõigu- ja tekstikontekstis. Kontekst toimib omalaadse filtrina, mis selekteerib keelekasutaja oletusi neid aktsepteerides või tagasi lükates. Mõistmisprotsessi komponentide jaotus ja suund varieeruvad indiviiditi ja sõltuvad paljuski osalejate varasematest teadmistest ja kogemustest.

 2. EphA4 and EfnB2a maintain rhombomere coherence by independently regulating intercalation of progenitor cells in the zebrafish neural keel.

  Kemp, Hilary A; Cooke, Julie E; Moens, Cecilia B

  2009-03-15

  During vertebrate development, the hindbrain is transiently segmented into 7 distinct rhombomeres (r). Hindbrain segmentation takes place within the context of the complex morphogenesis required for neurulation, which in zebrafish involves a characteristic cross-midline division that distributes progenitor cells bilaterally in the forming neural tube. The Eph receptor tyrosine kinase EphA4 and the membrane-bound Ephrin (Efn) ligand EfnB2a, which are expressed in complementary segments in the early hindbrain, are required for rhombomere boundary formation. We showed previously that EphA4 promotes cell-cell affinity within r3 and r5, and proposed that preferential adhesion within rhombomeres contributes to boundary formation. Here we show that EfnB2a is similarly required in r4 for normal cell affinity and that EphA4 and EfnB2a regulate cell affinity independently within their respective rhombomeres. Live imaging of cell sorting in mosaic embryos shows that both proteins function during cross-midline cell divisions in the hindbrain neural keel. Consistent with this, mosaic EfnB2a over-expression causes widespread cell sorting and disrupts hindbrain organization, but only if induced at or before neural keel stage. We propose a model in which Eph and Efn-dependent cell affinity within rhombomeres serve to maintain rhombomere organization during the potentially disruptive process of teleost neurulation.

 3. A subglacial landform assemblage on the outer-shelf of M'Clure Strait, Canadian Arctic, ploughed by deglacial iceberg keels

  Batchelor, Christine; Dowdeswell, Julian; Dowdeswell, Evelyn; Todd, Brian

  2015-04-01

  stream. The subglacial landforms and sediments in M'Clure Strait were subsequently traversed and reworked by the keels of deep-drafted icebergs (up to 280 m thick) during deglaciation. Groups of parallel to subparallel iceberg ploughmarks indicate a uniform pattern of iceberg drift to the west and northwest during deglaciation. The ploughmarks were formed either by large individual icebergs with wide and uneven keels, or by several deep-keeled icebergs drifting uniformly while trapped within a thick multi-year sea-ice floe. It is possible that multi-year sea-ice cover developed in the relatively protected setting between the islands that flank M'Clure Strait. The iceberg keels which formed the parallel to subparallel ploughmarks also dissected some of the esker-like ridges, redistributing the sediment from the ridges across the seafloor. Isolated linear to curvilinear ploughmarks with highly-irregular orientations record the grounding of individual iceberg keels in seafloor sediments during the later stages of deglaciation.

 4. Eesti keele riiklike tasemetööde tekstimõistmisülesannete analüüs

  Triinu Kärbla

  2017-05-01

  Full Text Available "Analysis of the comprehension tasks of national standardised tests of Estonian language" Text comprehension is a complex process where low- and high-level skills are likely to interact. In this article the comprehension tasks of national standardised tests of Estonian language for Grade 6 in 2013–2015 are analysed to detect levels of text comprehension in standardised tests. We found that the comprehension tasks in standardised tests are mostly focused on factual knowledge. Furthermore, 76% of questions in the national standardised test in 2014 and 57.1% in 2015 consisted of tasks which measured children’s ability to recall the details from the read or heard text. In 2013, such tasks comprised 42.9% of the national standardised test. We found only one task (in 2013 which demanded the highest skills – implementing pre-knowledge into the evaluation process. Thus, the tasks used in standardised test are not wide-ranging enough to determine students’ skills at different levels of text comprehension. As long as national standardised tests consist mostly of tasks that require readers’ memory, teachers also concentrate mainly on supporting students’ lower-level text comprehension skills. Therefore, there may not be enough attention devoted to developing the students’ high-level skills. As text comprehension at higher level is one of the most important competences students must acquire for successful academic and lifelong growth, teachers should concentrate more on supporting these skills. Teksti mõistmine on protsess, mis eeldab madalama ja kõrgema tasandi oskuste rakendamist. Selles artiklis analüüsitakse 2013.–2015. aastal tehtud 6. klassi eesti keele riiklike tasemetööde ülesandeid, et selgitada välja, millistel tekstimõistmistasanditel hinnatakse õpilaste oskusi. Analüüsist selgub, et ülesannetes keskenduti peamiselt õpilaste faktiteadmiste kontrollimisele. Seejuures olid 2014. ja 2015. aasta tasemetööd koostatud

 5. 基于nastran软件的水上飞机龙骨梁设计%Seaplane keel beam design based on nastran

  惠兴力; 薛艳

  2013-01-01

  In the process of water the seaplane keel beam is the main load-bearing structure.The design of the keel beam size is very important,severe conditions on the basis of specification,increase the number of design conditions based on the structure and design experience,The engineering calculation method of non-rectangular quadrilateral plates stability is not fully applied,in order to control the keel beam weight,calculate and determine the thickness of the webs using nastran software,so as to achieve the purpose of weight reduction.The computation is based on aircraft in flight of dynamic balance,the equations of motion of the aircraft loads on each node for computation,and use inertia relief for balance computation,and according to the load of balance computation by force boundary conditions applied to the details of the model.%水上飞机在着水过程中,龙骨梁是主承力结构.龙骨梁尺寸的设计非常重要,在规范规定的严重工况基础上,依据结构形式及设计经验增加多个设计工况;在没有完全适用的非矩形四边形薄板稳定性工程计算方法时,为控制龙骨梁腹板重量,利用nastran软件中的屈曲模块进行计算并确定腹板的厚度,从而达到减重的目的.整个计算是基于飞机在着水中处于动平衡状态,从而求解飞机的运动方程得到每个节点的载荷,并在此基础上利用惯性释放进行全机平衡求解,并根据全机平衡求解得到的载荷以力的边界条件的形式施加到细节模型.

 6. The Use of a Modular Titanium Baseplate with a Press-Fit Keel Implanted with a Surface Cementing Technique for Primary Total Knee Arthroplasty

  Christopher E. Pelt

  2014-01-01

  Full Text Available Little data exists regarding outcomes following TKA performed with surface-cementation for the fixation of modular tibial baseplates with press-fit keels. Thus, we retrospectively reviewed the clinical and radiographic outcomes of 439 consecutive primary TKAs performed with surface cemented tibial components. There were 290 female patients and 149 male patients with average age of 62 years (range 30–84. Two tibial components were revised for aseptic loosening (0.5% and four tibial components (0.9% were removed to improve instability (n=2 or malalignment (n=2. Complications included 13 deep infections treated with 2-stage revision (12 and fusion (1. These results support the surface cement technique with a modular grit-blasted titanium surface and cruciform stem during primary TKA.

 7. The Keeling Curve and The Coral Reef Mosaic Project - Introducing the Realities of Climate Change to Educators and Scholars using Mosaic Arts.

  Lueker, T.; Chinn, P. W. U.

  2014-12-01

  In May 2013, The, record of atmospheric CO2 at Mauna Loa, popularly known as "The Keeling Curve" reached 400 ppm for the first time in human history. Among the most sobering consequences of rising CO2 is Ocean Acidification, caused when the excess CO2 emitted from the burning of fossil fuels is absorbed by the surface oceans. The resulting reduction in pH harms stony corals (Scleractinia), and many other calcareous organisms. If civilization continues along the current trajectory of fossil fuel emissions, most coral reef ecosystems are expected to suffer extreme stress or mortality within the lifetime of the next generation. "If we do not reverse current trends in carbon dioxide emissions soon, we will cause the biggest and most rapid change in ocean chemistry since the extinction of the dinosaurs." (www.seaweb.org/getinvolved/oceanvoices/KenCaldeira.php). This looming tragedy is topical among marine scientists, but less appreciated or unknown to the general public, particularly among communities in the tropics where impacts to coral reef ecosystems will be severe. The Coral Reef Mosaic Project grew from my experiences leading education outreach in local schools. Making mosaics is an engaging way to enlighten educators and scholars on the pressing issues of climate change. When taking part in a mural project, students find mosaic art is a fun and rewarding experience that results in a beautiful depiction of a coral reef. Students explore the ecosystem diversity of coral reef inhabitants as they design the mural and piece together a representative environment. They work together as a team to learn the mosaic techniques and then build their own chosen creatures to inhabit the reef. The result is a beautiful and lasting mural for their school or community that provides an important message for the future. In a cooperative project with Dr. Pauline Chin at UH Manoa we traveled to Hawaii to train teachers on the Big Island in the art of mosaic and to convey the

 8. AutoCAD platform customization user interface, AutoLISP, VBA, and beyond

  Ambrosius, Lee

  2015-01-01

  Take control of AutoCAD to boost the speed, quality, and precision of your work Senior drafters and savvy users are increasingly taking AutoCAD customization out of the hands of system administrators, and taking control of their own workflow. In AutoCAD Platform Customization, Autodesk customization guru Lee Ambrosius walks you through a multitude of customization options using detailed tutorials and real-world examples applicable to AutoCAD, AutoCAD LT, Civil 3D, Plant 3D, and other programs built on the AutoCAD platform. By unleashing the full power of the software, you'll simplify and str

 9. Ühendverbid eesti keele pindsüntaktilises analüüsis / Particle verbs in Estonian shallow syntactic analysis

  Kadri Muischnek

  2014-04-01

  Full Text Available Artikkel käsitleb ühendverbide tuvastamist eesti keele automaatse pindsüntaktilise analüüsi käigus. Ühendverbide äratundmine on vajalik lause täpsemaks süntaktiliseks analüüsiks, sest lause osaliste süntaktilised funktsioonid, semantilised rollid ja nende keelendamine sõltub sellest, milline on lause keskmeks olev predikaatverb, sh sellest, kas predikaatverb on lihtverb või ühendverb. Ühendverbide tuvastamineks rakendatakse kahte strateegiat: leksikonipõhist ja reeglipõhist. Viimane tähendab seda, et osa korrapäraseid produktiivselt kombineeruvaid ühendverbe pannakse kokku reeglite abil. Artiklis kirjeldatakse kahte eksperimenti: esialgse ja täiustatud ühendverbide tuvastamise käiku. Täiustatud süsteemi tulemus on päris hea, saavutades saagise 97,4% ja täpsuse 96,6%.

 10. Eesti keele partiklid / Leelo Keevallik

  Keevallik, Leelo

  2004-01-01

  igapäevasest kõnekeelest, mustritest suhtlemises, verbivormide arengust ja muutumisest - see on teaduslikuks uurimisobjektiks ja väitekirja "From Interaction to Grammar : Estonian Finite Verb Forms in Conversation" aluseks

 11. Kellele kuulub keel? / Maarja Siiner

  Siiner, Maarja

  2012-01-01

  Arvustus: Kadri Koreinik. Language ideologies in the contemporary Estonian public: with a focus on South Estonian. Tartu : Tartu University Press, 2011.(Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis ; 5)

 12. Selges eesti keeles / Jaanus Kulli

  Kulli, Jaanus, 1955-

  2000-01-01

  Lühimängufilm "Armas tuss 50 aastat hiljem" : režissöör René Vilbre : peaosades Lembit Eelmäe ja Herta Elviste. Filmi režissöör R. Vilbre ja produtsent A. Talvik tööst filmiga ja eelseisvast esilinastusest Pimedate Ööde Filmifestivalil

 13. Kellele kuulub keel? / Maarja Siiner

  Siiner, Maarja

  2012-01-01

  Arvustus: Kadri Koreinik. Language ideologies in the contemporary Estonian public: with a focus on South Estonian. Tartu : Tartu University Press, 2011.(Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis ; 5)

 14. Kaplinski soome ja rootsi keeles

  2002-01-01

  "Valkeat yöt ja mustat" (J. Kaplinski ja Johannes Salmineni kirjavahetus, kirj. Tammi), sama teos ilmus ka rootsikeelsena, pealkirjaga "Vita nätter och svarta" (kirj. WSOY) ; "Törmäys todellisuuteen" (kirj. Otava)

 15. Kaplinski soome ja rootsi keeles

  2002-01-01

  "Valkeat yöt ja mustat" (J. Kaplinski ja Johannes Salmineni kirjavahetus, kirj. Tammi), sama teos ilmus ka rootsikeelsena, pealkirjaga "Vita nätter och svarta" (kirj. WSOY) ; "Törmäys todellisuuteen" (kirj. Otava)

 16. Eesti keele partiklid / Leelo Keevallik

  Keevallik, Leelo

  2004-01-01

  igapäevasest kõnekeelest, mustritest suhtlemises, verbivormide arengust ja muutumisest - see on teaduslikuks uurimisobjektiks ja väitekirja "From Interaction to Grammar : Estonian Finite Verb Forms in Conversation" aluseks

 17. The effects of long (C20/22) and short (C18) chain omega-3 fatty acids on keel bone fractures, bone biomechanics, behavior, and egg production in free-range laying hens.

  Toscano, M J; Booth, F; Wilkins, L J; Avery, N C; Brown, S B; Richards, G; Tarlton, J F

  2015-05-01

  Keel fractures in the laying hen are the most critical animal welfare issue facing the egg production industry, particularly with the increased use of extensive systems in response to the 2012 EU directive banning conventional battery cages. The current study is aimed at assessing the effects of 2 omega-3 (n3) enhanced diets on bone health, production endpoints, and behavior in free-range laying hens. Data was collected from 2 experiments over 2 laying cycles, each of which compared a (n3) supplemented diet with a control diet. Experiment 1 employed a diet supplemented with a 60:40 fish oil-linseed mixture (n3:n6 to 1.35) compared with a control diet (n3:n6 to 0.11), whereas the n3 diet in Experiment 2 was supplemented with a 40:60 fish oil-linseed (n3:n6 to 0.77) compared to the control diet (n3:n6 to 0.11). The n3 enhanced diet of Experiment 1 had a higher n3:n6 ratio, and a greater proportion of n3 in the long chain (C20/22) form (0.41 LC:SC) than that of Experiment 2 (0.12 LC:SC). Although dietary treatment was successful in reducing the frequency of fractures by approximately 27% in Experiment 2, data from Experiment 1 indicated the diet actually induced a greater likelihood of fracture (odds ratio: 1.2) and had substantial production detriment. Reduced keel breakage during Experiment 2 could be related to changes in bone health as n3-supplemented birds demonstrated greater load at failure of the keel, and tibiae and humeri that were more flexible. These results support previous findings that n3-supplemented diets can reduce fracture likely by increasing bone strength, and that this can be achieved without detriment to production. However, our findings suggest diets with excessive quantities of n3, or very high levels of C20/22, may experience health and production detriments. Further research is needed to optimize the quantity and type of n3 in terms of bone health and production variables and investigate the potential associated mechanisms. © 2015

 18. Tank tests to determine the effect of varying design parameters of planing-tail hulls II : effect of varying depth of step, angle of after- body keel, length of afterbody chine, and gross load

  Dawson, John R; Mckann, Robert; Hay, Elizabeth S

  1946-01-01

  The second part of a series of tests made in Langley tank no. 2 to determine the effect of varying design parameters of planing-tail hulls is presented. Results are given to show the effects on resistance characteristics of varying angle of afterbody keel, depth of step, and length of afterbody chine. The effect of varying the gross load is shown for one configuration. The resistance characteristics of planing-tail hulls are compared with those of a conventional flying-boat hull. The forces on the forebody and afterbody of one configuration are compared with the forces on a conventional hull. Increasing the angle of afterbody keel had small effect on hump resistance and no effect on high-speed resistance but increased free-to-trim resistance at intermediate speeds. Increasing the depth of step increased hump resistance, had little effect on high-speed resistance, and increased free-to-trim resistance at intermediate speeds. Omitting the chines on the forward 25 percent of the afterbody had no appreciable effect on resistance. Omitting 70 percent of the chine length had almost no effect on maximum resistance but broadened the hump and increased spray around the afterbody. Load-resistance ratio at the hump decreased more rapidly with increasing load coefficient for the planing-tail hull than for the representative conventional hull, although the load-resistance ratio at the hump was greater for the planing-tail hull than for the conventional hull throughout the range of loads tested. At speeds higher than hump speed, load-resistance ratio for the planing-tail hull was a maximum at a particular gross load and was slightly less at heavier and lighter gross loads. The planing-tail hull was found to have lower resistance than the conventional hull at both the hump and at high speeds, but at intermediate speeds there was little difference. The lower hump resistance of the planing-tail hull was attributed to the ability of the afterbody to carry a greater percentage of the

 19. Climate Change Sciences Pioneer-Professor Charles David Keeling%气候变化科学研究的先驱——查尔斯·大卫·基林教授

  王亚伟

  2011-01-01

  @@ 科学观测是人类获取自然界普遍规律、认识客观世界的主要途径之一.在科学发展史中有多次重要科学观测促使人类的科学认知发生重大改变:第谷·布拉赫(Tycho Brahe)关于行星的观测使得牛顿发现了重力理论,艾伯特·迈克尔逊(Albert Michelson)关于光速的观测让爱因斯坦创造了相对论,而最近一次由美国加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋学研究所的查尔斯·大卫·基林(Charles David Keeling)教授开创的,对20世纪50年代以来大气中二氧化碳浓度的长期观测,使得全社会对人类影响气候变化的事实有了深刻的科学认识.

 20. 正应力在波音737CL飞机龙骨梁剥蚀中的作用%Effect of Axial Stress on Exfoliation Corrosion of Keel Beam for Aircraft B737CL

  黄昌龙; 万小朋

  2011-01-01

  根据波音737CL飞机龙骨梁ADF环形天线组件固定孔区域的剥蚀特征,采用有限元分析和盐雾环境暴露试验研究了正应力在剥蚀中的作用.结果表明,纵向L方向及长横向LT方向压应力可加速7150铝合金的剥蚀的形成和扩展;L方向、LT方向拉应力以及短横向ST方向压应力抑制合金的剥蚀的形成和扩展.%Based on an investigation of the exfoliation corrosion(EFC) evolution around ADF antenna installing holes on aluminum alloy 7150-T77511 keel beam for aircraft B737CL,the effect of axial stress on the EFC was studied by means of finite element analysis and corrosion test in salt fogging environment.The results showed that compressive stress along directions L and LT accelerated EFC,whilst tensile stress along directions L and LT,and compressive stress along direction ST retarded EFC.

 1. Prediction of Roll Hydrodynamics of Cylinders Fitted with Bilge Keels with RANS%带舭龙骨柱体的横摇阻尼的粘性流计算

  谢楠; Dracos VASSALOS; B.S.LEE

  2007-01-01

  文章用RANSE求解器计算在自由面上带舭龙骨二维柱体的横摇水动力系数(附加惯量和阻尼).采用有限体积法(VOF)和两相流技术在时间域内求解柱体横摇强迫振荡所扰动的带自由面粘性流场.由柱体所受到的横摇水动力矩的时间历程导出横摇水动力系数.文中所给算例与已公开发表的试验结果吻合令人满意.%An RANS solver is used to predict roll hydrodynamic coefficients (added inertia moment and damping) of a two-dimensional section with/without bilge keels on the free surface. The viscous flow field disturbed by the forced roll motion is solved in time domain with VOF and two-phases flow approach. The roll hydrodynamic coefficients are derived from time histories of the roll hydrodynamic moments. The results are compared with published model test measurements and a fairly good agreement was found.

 2. Is subduction really in the plate tectonics driving seat, or do two other global mechanisms do the driving? A review in the 'deep-keeled cratons' frame for global dynamics

  Osmaston, M. F.

  2012-04-01

  Introduction. The title poses a question very like that of my talk in 2003 [1], concluding then that, as a driver, subduction comes 'a doubtful third'. My purpose here is to show that subsequent developments now cause even that limited status to be denied it with great assurance, except in a rare situation, of which there is no current example. The key point is that studies of subduction have been importantly mistaken as to the nature of the plate arriving for subduction. Deep-keeled cratons? The 'deep-keeled cratons' frame for global dynamics [2 - 5] is the result of seeking Earth-behaviour guidance on the following outside-the-box proposition:- "If cratons have tectospheric keels that reach or approach the 660 km discontinuity, AND the 660 level is an effective barrier to mantle circulation, then obviously (i) when two cratons separate, the upper mantle to put under the nascent ocean must arrive by a circuitous route and, conversely, (ii) if they approach one another, the mantle volume that was in between them must get extruded sideways." Remarkably it has turned out [2 - 5] that Earth dynamical behaviour for at least the past 150 Ma provides persuasive affirmation of both these expectations and that the explanation for the otherwise-unexpected immobility of subcratonic material to such depths is a petrological one which is also applicable to the behaviour of LVZ mantle below MORs [6 - 8]. Straight away this result has major consequences for the character of the plate arriving for subduction. First, to construct them, we need a 'thick-plate' (>100km?) model of the MOR process which recognizes that this LVZ immobility renders invalid the existing concept of divergent mantle flow below MORs. I show that my now not-so-new model [1, 8 - 10], based on a deep, narrrow, wall-accreting sub-axis crack, possesses outstandingly relevant properties, even appropriately dependent on spreading rate. Second, the oceanic plate arriving for subduction is no longer just the cooled

 3. Ilmus kogumik eesti naiste elulugusid inglise keeles

  2006-01-01

  Carrying Linda's stones : an anthology of Estonian women's life stories / editors: Suzanne Stiver Lie, Lynda Malik, Ilvi Jõe-Cannon, Rutt Hinrikus ; foreword by H.E. Aldona Wos. Tallinn : Tallinn University Press, 2006. Sisaldab Elin Toona jt. elulugusid. Vt. ka SL Õhtuleht, 30. sept., lk. 27

 4. Jüri Talveti luulevalimik hispaania keeles

  2003-01-01

  Talvet, Jüri. Elegia Estonia y otros poemas : [luulevalimik] / tõlkinud Jüri Talvet ja Albert Lázaro Tinaut ; järelsõna Janika Kronberg. Valencia : Palmart Capitelum, 2002; Vt. ka Eesti Päevaleht, 13. jaan., lk. 16

 5. Telenovela'de keel / Kaisa Karu

  Karu, Kaisa

  2007-01-01

  Kolumbia telenovela "Luna" peategelasi kehastavad venetsueelalane Gaby Espino ja peruulane Christian Meier. Üheks raskuseks töö juures on erinevate aktsentide ühtlustamise vajadus. Lühidalt ka näitlejate varasemast karjäärist

 6. Keele ja Kirjanduse Instituudist ning maailmatasemest

  Ülo Tedre

  2015-09-01

  Full Text Available The following writing is dedicated to the Institute of Estonian Language and Literature against the world level. Ülo Tedre and Rein Veidemann try to find an answer to why folklorists write monographs and not articles required by the academic system.

 7. Eesti keel ja meel Austraalias / Sirje Madisson

  Madisson, Sirje

  2009-01-01

  Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts sai Sydney Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitööringilt DVD oma viimase aja ettevõtmistega, rahvakunstinäitusest Sydney Eesti Majas ja üritusest Eesti käsitöö ja disain elab edasi

 8. Teise keel : dialoog ilma kommunikatsioonita / Urve Eslas

  Eslas, Urve

  2005-01-01

  Emmanuel Levinasist kui semiootikavastasest mõtlejast ning semiootikast kui vägivallateadusest. Samuti tema arusaamast kommunikatsioonist, mis ei ole ainult informatsioonivahetus vaid ka pidev ütlemine ja ümberütlemine

 9. Poliitika ja tema keeled / Rein Raud

  Raud, Rein

  2003-01-01

  Autor leiab, et poliitiliste keelte tasakaalu taastamine on hädavajalik selleks, et säilitada Eesti dünaamiline areng, hoida ära ajude äravool ja luua siin toimiv ning sidus, pluralistlikele väärtustele tuginev elukeskkond

 10. Kultuurisild : eesti muinasjutud ilmusid hiina keeles

  2010-01-01

  18. okt. esitleti maailmanäitusel EXPO Hiinas Shanghais esimest eesti keelest hiina keelde tõlgitud raamatut, kogumikku August Jakobsoni ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuttudest Jüri Mildebergi illustratsioonidega. Proua Evelin Ilves osales raamatu esitlusel Shanghai Lasteraamatukogus

 11. Unduski näidend soome keeles

  2007-01-01

  Jaan Unduski näidend "Good-bye, Vienna" tõlgiti soome keelde ja loeti ette festivalil "Baltic Circle". Samal üritusel loeti ette ka lätlase Inga Abele ja leedulase Marius Ivashkevichiuse näidendeid

 12. Kaks soome-ugri keeleõppeprojekti

  Ivar Sinimets

  2010-10-01

  Full Text Available There is a traditionally deep interest between Estonia, Finland and Hungary based on linguistic relations. The paper describes projects survival.hu and Te-Le-Hu, the aim of the projects was competence building of teachers of Hungarian working in liberal adult educational institutions. Survival.hu was a communicative beginners teaching package of Hungarian language for Finns. The learning and teaching material (textbooks, teachers' books, phrase book, 2 CD and short course for television focusing on tourism and culture has been warmly welcomed by learners and teachers, the materials have been used in Estonia too. During the Te-Le-Hu project there were held teachers' seminars in Helsinki, in Budapest and seminar for leaners in Kasmu. The benefit of the projects was sharing of good practices, creating new contacts and an European network for teachers of Hungarian for participating countries.

 13. Eesti keel enne kirjandust / Karl August Hermann

  Hermann, Karl August, 1851-1909

  2001-01-01

  Eesti keelest enne eesti kirjakeele teket ja kirjakeele tekkest luterluse tulekul. Ilmunud: Hermann, K. A. Eesti kirjanduse ajalugu esimesest algusest meie ajani. Jurjevis - Tartus, 1898, lk. 1-13. Eessõna

 14. Teise keel : dialoog ilma kommunikatsioonita / Urve Eslas

  Eslas, Urve

  2005-01-01

  Emmanuel Levinasist kui semiootikavastasest mõtlejast ning semiootikast kui vägivallateadusest. Samuti tema arusaamast kommunikatsioonist, mis ei ole ainult informatsioonivahetus vaid ka pidev ütlemine ja ümberütlemine

 15. Eesti kirjandus ungari ja inglise keeles

  2006-01-01

  16. detsembril esitleti Budapestis ajakirja Nagyvilag Eesti numbrit. Ajakiri kannab alapealkirja "Maarjamaa, Jumala jalgealune". Londoni kirjastus Dalkey Archive Press andis välja Mati Undi romaani "Öös on asju" inglisekeelse tõlke "Things in the night"

 16. Ladina keele õpikud ja sententsikogumikud / Ivo Volt

  Volt, Ivo, 1975-

  2000-01-01

  Ka sententsikogumikest: V. Hromov. Dicta et proverbia Latina. Tallinn : Perioodika, 1997 ; 1001 ladina sententsi eesti vastetega. Tallinn : Valgus, 1997 ; K. Türk. Lendsõnade leksikon. Tallinn : Avita, 1998

 17. Märkide keel / Ela Tomson

  Tomson, Ela, 1945-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Võrumaa Teataja, 9. sept. 2004, lk. 2; Lõunaleht, 9. sept. 2004, lk. 2; Meie Maa, 9. sept. 2004, lk. 2; Põhjarannik, 9. sept. 2004, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 9. sept. 2004, lk. 2; Sakala, 10. sept. 2004, lk. 2; Pärnu Postimees, 10. sept. 2004, lk. 11; Hiiumaa, 11. sept. 2004, lk. 2; Koit, 11. sept. 2004, lk. 6; Vali Uudised, 15. sept. 2004, lk. 2; Lääne Elu, 21. sept. 2004, lk. 2. Autor arutleb Lihula monumendi teisaldamise teemal ning toetab Toomas Hendrik Ilvese ideed rahvusvahelise komisjoni moodustamiseks

 18. ACT'99, vestlus kahes keeles / Maria Orlova

  Orlova, Maria

  1999-01-01

  Kunstiprojekt "Art Communication Tour'99" Austrias ja Venemaal. Organiseerijad ühing MAERZ Linzis ja Kaasaegse Kunsti Keskus Moskvas. Üks kuraatoritest ئ austria kunstnik Ewald Walser. Näitustel eksponeeritust, osalejaid

 19. Telenovela'de keel / Kaisa Karu

  Karu, Kaisa

  2007-01-01

  Kolumbia telenovela "Luna" peategelasi kehastavad venetsueelalane Gaby Espino ja peruulane Christian Meier. Üheks raskuseks töö juures on erinevate aktsentide ühtlustamise vajadus. Lühidalt ka näitlejate varasemast karjäärist

 20. Märkide keel / Ela Tomson

  Tomson, Ela, 1945-

  2004-01-01

  Ilmunud ka: Võrumaa Teataja, 9. sept. 2004, lk. 2; Lõunaleht, 9. sept. 2004, lk. 2; Meie Maa, 9. sept. 2004, lk. 2; Põhjarannik, 9. sept. 2004, lk. 2; Severnoje Poberezhje, 9. sept. 2004, lk. 2; Sakala, 10. sept. 2004, lk. 2; Pärnu Postimees, 10. sept. 2004, lk. 11; Hiiumaa, 11. sept. 2004, lk. 2; Koit, 11. sept. 2004, lk. 6; Vali Uudised, 15. sept. 2004, lk. 2; Lääne Elu, 21. sept. 2004, lk. 2. Autor arutleb Lihula monumendi teisaldamise teemal ning toetab Toomas Hendrik Ilvese ideed rahvusvahelise komisjoni moodustamiseks

 1. Kaks turgi eepost eesti keeles / Ott Kurs

  Kurs, Ott, 1939-

  2013-01-01

  Arvustus: Manas : pärimus kangelasest : kirgiisi rahva eepos / [ümberjutustus ja runod: Peeter Ilus ; toimetaja ja järelsõna: Artur Laast ; illustraator Kristina Viin ; kujundaja Mart Anderson]. Ikla : Penikoorem, 2012

 2. Jüri Talveti luulevalimik hispaania keeles

  2003-01-01

  Talvet, Jüri. Elegia Estonia y otros poemas : [luulevalimik] / tõlkinud Jüri Talvet ja Albert Lázaro Tinaut ; järelsõna Janika Kronberg. Valencia : Palmart Capitelum, 2002; Vt. ka Eesti Päevaleht, 13. jaan., lk. 16

 3. Kultuurisild : eesti muinasjutud ilmusid hiina keeles

  2010-01-01

  18. okt. esitleti maailmanäitusel EXPO Hiinas Shanghais esimest eesti keelest hiina keelde tõlgitud raamatut, kogumikku August Jakobsoni ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuttudest Jüri Mildebergi illustratsioonidega. Proua Evelin Ilves osales raamatu esitlusel Shanghai Lasteraamatukogus

 4. Une-Mati lood vene keeles

  2004-01-01

  Dagmar Normeti lasteraamatu "Une-Mati, Päris-Mati ja Tups" tõlget vene keelde (tõlkijad Irina Belobrovtseva ja Vitali Belobrovtsev; ill. Siima Shkop) esitletakse täna Kirjanike Liidu saalis; vt. ka Postimees, 19. märts, lk. 14

 5. Ladina keele õpikud ja sententsikogumikud / Ivo Volt

  Volt, Ivo, 1975-

  2000-01-01

  Ka sententsikogumikest: V. Hromov. Dicta et proverbia Latina. Tallinn : Perioodika, 1997 ; 1001 ladina sententsi eesti vastetega. Tallinn : Valgus, 1997 ; K. Türk. Lendsõnade leksikon. Tallinn : Avita, 1998

 6. Ilmus kogumik eesti naiste elulugusid inglise keeles

  2006-01-01

  Carrying Linda's stones : an anthology of Estonian women's life stories / editors: Suzanne Stiver Lie, Lynda Malik, Ilvi Jõe-Cannon, Rutt Hinrikus ; foreword by H.E. Aldona Wos. Tallinn : Tallinn University Press, 2006. Sisaldab Elin Toona jt. elulugusid. Vt. ka SL Õhtuleht, 30. sept., lk. 27

 7. Une-Mati lood vene keeles

  2004-01-01

  Dagmar Normeti lasteraamatu "Une-Mati, Päris-Mati ja Tups" tõlget vene keelde (tõlkijad Irina Belobrovtseva ja Vitali Belobrovtsev; ill. Siima Shkop) esitletakse täna Kirjanike Liidu saalis; vt. ka Postimees, 19. märts, lk. 14

 8. Ega ainult keel / Kauksi Ülle

  Kauksi Ülle, pseud., 1962-

  2000-01-01

  Arvustus: Viiding, Bernhard. Katsu ilma kartsata elu peale minna : kolmas laulude raamat. Tln. : B. Viiding, 1999; Kaalep, Ain. Haukamaa laulu'. Võru : Võro Selts VKKF, 1999; Kärner, Siim. Urikivi : kolmas kanne mulgi murden. Viljandi : Talisman, 1999

 9. Eesti keele arengu ajaloost / Vello Helk

  Helk, Vello, 1923-2014

  2004-01-01

  rets. rmt.: Piiblikonverentsid ja keelevaidlused : põhjaeestikeelse Piibli tõlkimise ajaloost (1686-1690) : allikapublikatsioon / koostanud Leino Pahtma, Kai Tafenau; toimetanud Jürgen Beyer; tõlkinud Jürgen Beyer, Kai Tafenau. Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2003. 307 lk.

 10. 不同孵化湿度下的乌龟卵孵化成功率及新生幼体特征%Egg survival and hatchling traits of the Chinese three-keeled pond turtle Chinemys reevesii incubated in different hydric environments

  杜卫国; 郑荣泉

  2004-01-01

  A total of 51 Chinese three-keeled pond turtle Chinemys reevesii eggs were incubated on wet and dry substrates (water potentials of - 12 kPa and - 300 kPa, respectively) at 30℃ to assess the influence of the hydric environments on egg survival and hatchling traits. Eggs incubated in the dry condition lost weight, whereas those incubated in the wet condition did not. The hydric environments did not affect incubation lengths (60.3 vs 60.7 days) as well as hatching successes (69.2% vs 88.0% ). Except for wet body mass and carapace width, which were larger for hatchlings from the -12 kPa treatment than from the -300 kPa treatment, the hydric environments did not affect most hatchling traits. These unaffected traits included dry body mass, carapace length, tail length, limb length, hatehling components (carcass, residual yolk and fat bodies), swimming performance and critical thermal minimum. In conclusion, within the water potential of -12 to -300 kPa, hydric environments have little effect on embryonic development and hatchling traits in Chinese three-keeled pond turtles [Acta Zoologica Sinica 50 (1) : 133 - 136, 2004].

 11. Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi paranduste multidimensionaalne võrdlus keeleoskustasemeti

  Olga Pastuhhova

  2016-10-01

  Full Text Available "Multi-dimensional comparison of revisions across proficiency levels in the writing process of learners of L2 Estonian" Revision is an integral part of the writing process according to John R. Hayes and Linda S. Flower’s (1980; Flower & Hayes 1981; Hayes et al. 1987; Chenoweth & Hayes 2001; Hayes 2012 writing model. The model incorporates the nature of revision, its function and the cognitive processes involved. The writing process can also be analysed according to revision taxonomies created as a methodological tool to assist researchers in their study of revision. Writing process models show the reasons behind revisions, whereas taxonomies reflect the impact of revision on the written text. he current article presents an overview of writing process revisions according to the writing model and focuses on the revisions made by native Russian-speaking learners of Estonian as a second language (L2 based on a multi-dimensional revision taxonomy (Stevenson et al. 2006 as well as the tax- onomy of Eva Lindgren and Kirk P. H. Sullivan (2006b. While earlier research has focused on comparison of revisions made in first and second/foreign lan- guage writing, the present study aims to describe revisions made in the writing of native Russian-speaking learners of Estonian as an L2, across A2, B1, B2 and C1 proficiency levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR.

 12. Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine

  Raili Pool

  2011-10-01

  Full Text Available Language authenticity in study materials and related learning activities are very important for foreign language teaching. Telephone conversations included in textbooks of Estonian as a second language are often not realistic with respect to the structure of their openings and closings. ne method to make Estonian language learning dialogues more realistic is to incorporate the corpus of spoken Estonian of the University of Tartu as the source.

 13. Eesti keele kui teise keele õppija kõrvalekalded eituse väljendamisel / Mare Kitsnik

  Kitsnik, Mare, 1962-

  2007-01-01

  Artiklis tutvustatakse Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduslingvistika õppetooli Eesti vahekeele korpusel põhinevat uuringut kõrvalekalletest eituse väljendamisel vene emakeelega inimeste eesti õppijakeeles

 14. Eesti keele kui teise keele õppija kõrvalekalded eituse väljendamisel / Mare Kitsnik

  Kitsnik, Mare, 1962-

  2007-01-01

  Artiklis tutvustatakse Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduslingvistika õppetooli Eesti vahekeele korpusel põhinevat uuringut kõrvalekalletest eituse väljendamisel vene emakeelega inimeste eesti õppijakeeles

 15. 基于AutoLISP语言的机器人动力学仿真系统%System of Robot Dynamics Simulation Based on AutoLISP

  易军; 丁瑜

  2013-01-01

  动力学仿真是设计机器人的关键.文章着力于开发基于AutoCAD的机器人动力学仿真系统.通过嵌套在AutoCAD内部的AutoLISP语言来构建和驱动机器人仿真模型,并能获取解决动力学问题的参数.该系统能够检测出仿真模型各个部件之间是否出现干涉,并将干涉部分立刻显示出来.当驱动的程序加载到机器人并转换成机器人的程序命令,系统将立刻成为离线程序系统.通过该系统,可以分析特定的机器人并能获得满意的效果.

 16. Inarritu "Paabel" - eri keeled, sarnane hing / Annika Koppel

  Koppel, Annika

  2006-01-01

  Mängufilm "Paabel" ("Babel") : stsenarist Guillermo Arriaga : režissöör Alejandro Gonzalez Inarritu, võitis Cannes'is parima režissööri auhinna : peaosades Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael Garcia Bernal, Koji Yokusho : Ameerika Ühendriigid 2006

 17. Mihkel Veske uurimustest eesti keele leksikoloogia vallas / Enn Ernits

  Ernits, Enn, 1945-

  2010-01-01

  Analüüsitakse Mihkel Veske leksikoloogia-alast tegevust tema Tartu-perioodil (1873-1886), mil ta uuris toponüümide, eriti vere-lõpuliste kohanimede päritolu. Samuti käsitletakse tema rahvalaulude sõnavara uurimist ja tema panust soome-ugri võrdlev-ajaloolise leksikoloogia populariseerimisel ning saksa-eesti sõnaraamatu koostamist

 18. Paavstist ja holokaustist selges eesti keeles / Vello Salo

  Salo, Vello, 1925-

  2009-01-01

  Teoloogiadoktor selgitab paavst Benedictus XVI 21. jaanuaril välja antud dokumenti, millega lubati tagasi teenistusse neli Rooma Katoliku Kiriku piiskoppi. Vajaduse selleks tingis uudisteportaalis Delfi ilmunud artikkel "Paavst lubas holokausti eitajad taas kogudusse"

 19. Tsensori katkestus : keelatud kirjandus, Aisopose keel, hermeetilisus / Tiina Kirss

  Kirss, Tiina, 1957-

  2000-01-01

  Bibl. lk. 120. John Michael Coetzee, Annabel Pattersoni ja Lev Lossevi tsensuurikäsitlustest. Ka Karl August Hindrey "Iru päevikust" (käsikirjas, seni avaldatud ainult "Sügis 1946") ja 1987. a. Rumeeniast põgenenud saksa kirjaniku romaanist "Herztier" ("The land of green plums", 1994)

 20. Keerukas universum : mitmes keeles, luule omas ka / Mariliin Vassenin

  Vassenin, Mariliin

  2008-01-01

  Arvustus: Kätlin, Kätlin, pseud. Üks pole ühtegi = One is none / Kätlin Kätlin ; [tõlkijad Mika Keränen ja Marina Tervonen ; illustratsioonid: Hanneleele Kaldmaa. Tallinn : Positive Projects], 2008

 1. 46 CFR 56.50-96 - Keel cooler installations.

  2010-10-01

  ... ship's hull such that the cooler tubes are welded directly to the hull of the vessel with the hull forming part of the tube and satisfies all of the following: (i) The cooler structure is fabricated...

 2. EESTLASTE JA EESTI KEELE PÄRITOLUST: VAHEKOKKUVÕTTEKS

  Ago Künnap

  2010-01-01

  Full Text Available Geneetikud on tõestanud uurali keelte kõnelejate saabumise Euroopasse idast. Artiklis on esitatud soomlaste ja eestlaste saabumise teed. Vastavalt rahvusvahelise geneetikute rühma uurimistulemustele (Bramanti jt 2009 kuulus 80 protsendi küttide-korilaste emaliinide DNA-st tüüpi, mis on tänapäeva eurooplaste seas üsna haruldane, esinedes tavaliselt 10 protsendil, põhjaeurooplastel 20 protsendil. Mõned uralistid on hakanud pidama eesti ja teiste uurali keelte oletatavat algkeelt suhteliselt nooreks. Nad oletavad, et selle algkeele lagunemine algas alles umbes 4000 aasta eest.

 3. Saatchi "Newspeak" - metropol defineerib meie keele? / Jaan Elken

  Elken, Jaan, 1954-

  2010-01-01

  Näitusest "Newspeak: British Art Now Part 1" ("Uus kõnepruuk: Briti kunst nüüd. I") Saatchi galeriis Londonis, avatud 17. oktoobrini 2010. Näituse teine osa avatakse 27. oktoobril. Saatchi galeriist

 4. "Romeo ja Julia" etendub kahes keeles / Aigi Viira

  Viira, Aigi

  2002-01-01

  W. Shakespeare'i "Romeo ja Julia" Vene Draamateatri ja Eesti Draamateatri koostööna, lavastaja A. Prosa, peaosades M. Malmsten ja J. Rudina Peterburist. Esietendus tselluloosikombinaadi seinte vahel 1. juunil

 5. Eesti keel eestlaste emotsioonidest / Haldur Õim

  Õim, Haldur, 1942-

  2004-01-01

  Arvustus: Vainik, Ene. Lexical knowledge of emotions: the structure, variability and semantics of the Estonian emotion vocabulary. Tartu : Tartu University Press, 2004. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis ; 5)

 6. Inarritu "Paabel" - eri keeled, sarnane hing / Annika Koppel

  Koppel, Annika

  2006-01-01

  Mängufilm "Paabel" ("Babel") : stsenarist Guillermo Arriaga : režissöör Alejandro Gonzalez Inarritu, võitis Cannes'is parima režissööri auhinna : peaosades Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael Garcia Bernal, Koji Yokusho : Ameerika Ühendriigid 2006

 7. "Kalevipoeg" rootsi keeles / Juhan Mägiste ; ill. Erik Haamer

  Mägiste, Juhan

  2000-01-01

  rets. rmt.: Kalevipoeg: Estlands nationalepos/samlad och på estniska utgiven av. Fr. R. Kreutzwald; i svensk tolkning av Alex Milits; illustrationer av Erik Haamer. Borås: Invandrarförlaget, 1999. 325 lk. : ill

 8. Keerukas universum : mitmes keeles, luule omas ka / Mariliin Vassenin

  Vassenin, Mariliin

  2008-01-01

  Arvustus: Kätlin, Kätlin, pseud. Üks pole ühtegi = One is none / Kätlin Kätlin ; [tõlkijad Mika Keränen ja Marina Tervonen ; illustratsioonid: Hanneleele Kaldmaa. Tallinn : Positive Projects], 2008

 9. Tsensori katkestus : keelatud kirjandus, Aisopose keel, hermeetilisus / Tiina Kirss

  Kirss, Tiina, 1957-

  2000-01-01

  Bibl. lk. 120. John Michael Coetzee, Annabel Pattersoni ja Lev Lossevi tsensuurikäsitlustest. Ka Karl August Hindrey "Iru päevikust" (käsikirjas, seni avaldatud ainult "Sügis 1946") ja 1987. a. Rumeeniast põgenenud saksa kirjaniku romaanist "Herztier" ("The land of green plums", 1994)

 10. Eesti keel eestlaste emotsioonidest / Haldur Õim

  Õim, Haldur, 1942-

  2004-01-01

  Arvustus: Vainik, Ene. Lexical knowledge of emotions: the structure, variability and semantics of the Estonian emotion vocabulary. Tartu : Tartu University Press, 2004. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis ; 5)

 11. "Kalevipoeg" rootsi keeles / Juhan Mägiste ; ill. Erik Haamer

  Mägiste, Juhan

  2000-01-01

  rets. rmt.: Kalevipoeg: Estlands nationalepos/samlad och på estniska utgiven av. Fr. R. Kreutzwald; i svensk tolkning av Alex Milits; illustrationer av Erik Haamer. Borås: Invandrarförlaget, 1999. 325 lk. : ill

 12. Videomuinasjutt algastme eesti keele tundi : miks ka mitte? / Ene Peterson

  Peterson, Ene

  2002-01-01

  Rets. : Tungal, Leelo. Videomuinasjutt "Printsess Mari ja konn Konrad" [Videosalvestis] = A fairytale on video "Princess Mari and frog Konrad". - Tallinn : Elav Teadus, 1993. - 1 videokassett (VHS) (120 min) + 1 raamat (32 lk.)

 13. Videomuinasjutt algastme eesti keele tundi : miks ka mitte? / Ene Peterson

  Peterson, Ene

  2002-01-01

  Rets. : Tungal, Leelo. Videomuinasjutt "Printsess Mari ja konn Konrad" [Videosalvestis] = A fairytale on video "Princess Mari and frog Konrad". - Tallinn : Elav Teadus, 1993. - 1 videokassett (VHS) (120 min) + 1 raamat (32 lk.)

 14. EESTI KEELE DA-INFINITIIVIS ÖELDISVERBIGA TINGIMUSLAUSED

  Helen Plado

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkel tutvustab tingimuslauseid, mille öeldisverb on da-infinitiivi vormis. Vastatakse küsimustele, milliste vahenditega sellises lauses hüpoteetilisuse astet väljendatakse, millistes funktsioonides saab da-infinitiivse öeldisverbiga tingimuslauseid kasutada ning kas isiku-, aja- ja kõneviisikategooriaga markeerimata verbivormi kasutus tingimuslauses muudab lause geneeriliseks. Uurimus näitab, et da-infinitiivis öeldisverbiga tingimuslause eristub finiitse predikaadiga tingimuslausest mitmes mõttes. Lause hüpoteetilisuse aste järeldub suures osas pealause predikaadi vormist. Kui pealause öeldisverb on indikatiivis, on lausel enamasti madal hüpoteetilisuse aste; kui aga konditsionaalis, siis on kogu lausel sageli kõrgem hüpoteetilisuse aste. Lause hüpoteetilisuse astet võib lisaks pealause öeldisverbi kõneviisile mõjutada ka muude vahenditega, nt teatud adverbide või pealauses mineviku kasutamisega. da-infinitiivse predikaadiga sisulisi tingimuslauseid esineb üsna vähe ning da-infinitiivse öeldisverbiga episteemilisi tingimuslauseid ei esine uuritavas materjalis üldse. Kõige sagedamini kasutatakse da-infinitiivset öeldisverbi konversatsioonilistes tingimuslausetes. Sisulistes tingimuslausetes muudab da-infinitiivse predikaadi kasutus kogu lause geneeriliseks, kuid konversatsiooniliste tingimuslausete puhul saab lause siiski mittegeneerilise tõlgenduse. da-infiniitse predikaadi semantiliseks subjektiks on indefiniitne inimene, kes konversatsiooniliste tingimuslause korral osaleb tõenäoliselt suhtlussituatsioonis.

 15. Muutustest eesti keele grammatiliste käänete kasutamisel

  Pille Eslon

  2010-05-01

  Full Text Available Th e paper compares the frequency of some Estonian grammatical cases (nominative-genitive-partitive, as well as morphological preferences, in standard Estonian and in Estonian learner language. Th e aim is to report on certain typological changes in Estonian, which may have been triggered by various factors (e.g. verbs losing their aspectual characteristics, aspect marked by object case alternation, certain grammatical cases expressing no signifi cant meaning distinctions from the perspective of pragmatics but are nevertheless formed by analogy in the general process of grammaticalization. In Estonian, these changes, especially the observation that certain alternating grammatical cases are losing their (semantic contrasts either partially or totally, and that the preferred form of the nominal in the position of the direct object (or rhema is the nominative case, cannot be explained by language contact unlike, for example, in Karelian dialects in which one grammatical case, i.e. the accusative, is taking over the functions of other cases.

 16. Ouka Keele en un principio. Ouka leele beginnings

  Carmen Aguayo

  2011-10-01

  Full Text Available Las primeras fotografías de Ouka Leele, entonces Bárbara Allende, se publican en Principio, 9 jóvenes fotógrafos españoles en 1976. Publicación emblemática que refleja el despertar creativo de un país tras una larga dictadura, en lo que al campo de la fotografía se refiere. La inclusión de la artista en este libro, la lanzará al escenario artístico de aquella época como fotógrafa, y posteriormente como estrella mediática de la incipiente Movida. Sin embargo, la relación de la artista con la imagen mecánica se remonta a su niñez. Procesos como partir de la impresión de imágenes para realizar dibujos, o pintar directamente fotografías de amigos, configuran la antesala de la original praxis artístico- fotográfica que ha de desarrollar en su decisivo paso, por la escuela del Photocentro de Madrid. Happenings, puestas en escena o acciones conforman, junto a su imágenes fotográficas, el heterodoxo universo visual que aquí analizamos, a la luz de cierta estética surrealista que es propia de la artista, y deudora a su vez del momento artístico y creativo que atraviesa el país en esos años de la Transición.

 17. "Romeo ja Julia" etendub kahes keeles / Aigi Viira

  Viira, Aigi

  2002-01-01

  W. Shakespeare'i "Romeo ja Julia" Vene Draamateatri ja Eesti Draamateatri koostööna, lavastaja A. Prosa, peaosades M. Malmsten ja J. Rudina Peterburist. Esietendus tselluloosikombinaadi seinte vahel 1. juunil

 18. Computer aided optimum design of rubble-mound breakwater cross-sections: manual of the RUMBA computer package, release 1

  De Haan, W.

  1989-01-01

  The computation of the optimum rubble-mound breakwater crosssection is executed on a micro-computer. The RUMBA computer package consists of two main parts: the optimization process is executed by a Turbo Pascal programme, the second part consists of editing functions written in AutoLISP. AutoLISP is

 19. Computer aided optimum design of rubble-mound breakwater cross-sections: manual of the RUMBA computer package, release 1

  De Haan, W.

  1989-01-01

  The computation of the optimum rubble-mound breakwater crosssection is executed on a micro-computer. The RUMBA computer package consists of two main parts: the optimization process is executed by a Turbo Pascal programme, the second part consists of editing functions written in AutoLISP. AutoLISP is

 20. Väliseestlased ja nende keel. Pidepunkte uurimisloost / A study of the Estonian language in diaspora

  Jüri Viikberg

  2012-01-01

  Full Text Available The varieties of the Estonian language outside Estonia, differing from standard Estonian spoken in Estonia, are regional and generally oral language variants, influenced by local factors and variable intergenerational use. Containing loans from the dominant language, the oral language of the older generation still retains features either redundant or marginal in the current Estonian language geographic area. The first written documents on expatriate Estonians date back to the 19th century, but it was only after the Republic of Estonia was established in 1918 that a wider interest was taken in compatriots living abroad. In 1928, the Expatriate Estonian Society (Välis-Eesti Ühing was founded and the Expatriate Estonian Congress (Välis-Eesti kongress started to be held every five years. After Estonia was annexed by the Soviet Union in 1940, the word väliseestlane ’expatriate Estonian’ was used only in connection with Estonians living outside the Soviet Union. In the 1950s and 1960s, linguists became specifically interested in the Estonian settlements of Caucasus, Siberia and Ussuriland. Scholars, hoping to find in Siberia or Caucasus the archaic language of former settlers still alive, discovered that vernacular Estonian was not influenced so much by archaisms (caused by separation from the homeland as influences from long-term contact with other languages.Since the late 1990s, the study of the varieties of Estonian used outside Estonia has taken a new direction. This can be recognised by the increased interest in the varieties of Estonian in various new countries of residence (e.g. Denmark, Finland, Germany. The focus of interest moving to western countries did not mean a loss of interest in the areas of the former Soviet empire. In 1996, the Centre for Migration and Diaspora Studies was set up in the Tartu University Institute of Geography. Presently, one of the prestigious research projects (2010−2013 of Finno-Ugric languages, the EU-funded ELDIA (European Language Diversity for All is underway. Besides other Finno-Ugric languages (e.g. Karelian in Finland and Russia, Hungarian in Slovenia and Austria, the project includes the Estonian language in Finland and Germany, and the language developments marking the multilingualism of recently established Estonian communities abroad.

 1. Uue Testamendi Hornungi tõlke kohast vaimuliku eesti keele kujunemisloos / Heiki Reila

  Reila, Heiki

  2007-01-01

  Uuritakse, kas pärast Pilistvere piiblikonverentsi 1687. aastal kirjutas Johann Hornung erinevad piiblitõlkevariandid ümber vastavalt uutele õigekirjareeglitele või tõlkis uuesti kreekakeelsest tekstist. Kõrvutatakse nelja tõlget

 2. Inglise keel pole ainus võõrkeel / Mari Tarvas, Merle Jung

  Tarvas, Mari, 1969-

  2009-01-01

  Kogu maailmas on viimastel aastakümnetel võtnud võimust tendents õpetada inglise keelt esimese võõrkeelena. Paljud riigid on astunud samme keelelise mitmekesisuse taastamiseks, teiste hulgas ka Eesti

 3. Naiste staatus meie meeles ja igapäevases keeles / Ülle-Marike Papp

  Papp, Ülle-Marike

  2003-01-01

  Autor leiab, et inimõiguste sisu on viimase 50 aasta jooksul muutunud ja meie noorel ühiskonnal on raske aru saada, et eksisteerivad naiste inimõigused, mida järjekindlalt rikutakse patriarhaalse ühiskonnakorralduse, mitte konkreetsete meeste poolt

 4. Metalingvistiline teadlikkus võõrkeeleõppes: oma keel võõras peeglis

  Annekatrin Kaivapalu

  2010-05-01

  Full Text Available The paper deals with one of the aspects of metalinguistic awareness: raising consciousness about learners' first language during the learning process of foreign and/or second languages. The aim of the study was to explore what kind of observations learners make and what views they have about their first language, Estonian and Finnish. To study these views data was gathered from students of Jyväskylä and Tallinn Universities. The participants of the study were asked to write essays to discuss whether the L1 of the learner supports or impedes the learning of L2. The first languages of the learners were Estonian and Finnish; the target languages they had studied Estonian, Finnish, Finnish sign language; English, German, Swedish, Norwegian; French, Spanish, Portuguese, Italian; Russian, Polish, and Bulgarian. The study focuses mainly on the relations between actual and assumed crosslinguistic similarity and difference: one aim of the study was to find out if the learners' views are in correspondence with typological similarities and differences.

 5. Kogeja vormistamine eesti keeles : nihkeid SAE perifeerias / Mati Erelt, Helle Metslang

  Erelt, Mati, 1941-

  2008-01-01

  Artiklis vaadeldakse kogeja vormistamist ning alternatiivsete mallide kasutust ajakirjanduskeeles ajavahemikul 1995-2005 eesmärgiga välja selgitada toimunud muutused ning nende põhjused. SAE - Euroopa keskmine standard

 6. Kogeja vormistamine eesti keeles : nihkeid SAE perifeerias / Mati Erelt, Helle Metslang

  Erelt, Mati, 1941-

  2008-01-01

  Vaadeldakse kogeja vormistamist ning alternatiivsete mallide kasutust ajakirjanduskeeles ajavahemikul 1995-2005. Püütakse välja selgitada toimunud muutused ja nende põhjused. SAE - Euroopa keskmine standard

 7. Kuulumatusest, prantsuse keeles : Buñuel, Villeneuve ja Audiard katusekinos / Tristan Priimägi

  Priimägi, Tristan, 1976-

  2011-01-01

  Katusekino maikuu programmis on Luis Buñueli "Päevane kaunitar" ("Belle de jour", Prantsusmaa-Itaalia 1967), Denis Villeneuve "Põlenud" ("Incendies", Kanada-Prantsusmaa 2010) ja Jacques Audiard´i "Prohvet" ("Un prophète", Prantsusmaa-Itaalia 2009)

 8. Dome and Keel dynamics in the hot Archean lithosphere: a numerical approach

  Duclaux, G.; Thebaud, N.; Gessner, K.; Doublier, M.

  2012-12-01

  The long-term interactions between greenstone belts and adjacent granitoids domes is key for understanding hot lithosphere rheology, crustal evolution and major ore deposits formation in Archean terrains. Some few tectonic processes have been proposed to explain both local and regional granite/greenstone finite deformation patterns observed in Archean terrains such as the West Australian Pilbara or Yilgarn cratons, including crustal extension following gravitational collapse, metamorphic core complex formation, folding interferences, and gravity driven deformation associated with exhumation of granitoids relative to a supracrustal cover. We propose to assess gravity driven deformation processes from simplified 2-D and 3-D thermo-mechanical numerical experiments using Underworld. A series of visco-plastic experiments under controlled boundary conditions have allowed us to identify three distinct stages in the hot lithosphere tectonic evolution: (1) an internal heating phase, (2) an inversion phase where dense mafic materials fall toward the lower crust while mid-crustal granitoids raise toward the surface, and (3) a freezing phase where the system stops. The relative duration of these phases is dependent on models initial geometries and inherited structures, materials thermal properties and rheologies, and the rheological contrast between granitoids and greenstones. We compare our experimental results with field observations and geophysical data from the Yilgarn craton in order to validate the gravity driven tectonic model, and eventually constrain the range of thermal and mechanical parameters that best capture Archean crustal dynamics.

 9. Loomad räägivad sel korral eesti keeles / Jaanus Noormets

  Noormets, Jaanus

  2008-01-01

  Arvutiga animeeritud USA koguperefilmist "Madagaskar 2" (Madagascar: Escape 2 Africa), mis jõuab Eesti kinodesse erinevalt filmisarja esimesest osast eesti keelde dubleerituna (loomtegelastele on oma hääle laenanud Karol Kuntsel, Andero Ermel, Evelin Pang, Mait Malmsten, Raivo E. Tamm, Andrus Vaarik jt)

 10. Mütoloogia, ajalugu, kaasaeg : uuskreeka kirjandus eesti keeles Kalle Kasemaa vahendusel / Kaarina Rein

  Rein, Kaarina

  2008-01-01

  Käsitletakse Nikos Kazantzakise, Pandelis Prevelakise, Odisseas Elitise, Ilias Venezise, Dido Sotiriu, Manolis Karagatsise, Menis Kumandarease, Aleksandros Papadiamandise, Kostas Asimakopulose, Nikos Kavvadiase loomingut

 11. Lateral heterogeneity and vertical stratification of cratonic lithospheric keels: examples from Europe, Siberia, and North America

  Artemieva, Irina; Cherepanova, Yulia; Herceg, Matija;

  The presentation summarizes geophysical models for Precambrian cratons, including the structure of the crust and the lithospheric mantle. A particular focus is on thermo-compositional heterogeneity of the lithospheric mantle as constrained by different geophysical data sets: (i) thermal structure...... by an increase in mantle density as compared to light and strongly depleted lithospheric mantle of the Archean nuclei....

 12. Inglise keel pole ainus võõrkeel / Mari Tarvas, Merle Jung

  Tarvas, Mari, 1969-

  2009-01-01

  Kogu maailmas on viimastel aastakümnetel võtnud võimust tendents õpetada inglise keelt esimese võõrkeelena. Paljud riigid on astunud samme keelelise mitmekesisuse taastamiseks, teiste hulgas ka Eesti

 13. Eesti keel kõrgkoolis / Katrin Kern, Jüri Valge

  Kern, Katrin

  2003-01-01

  Meie ajalugu ja rahvaarvu vaadates on eestikeelne kõrgharidus ime, kui ennustuste kohaselt on poole sajandi pärast alles vaid 10% tänapäeval kasutatavaist keeltest; põhjuseid emakeelse kõrghariduse säilitamiseks

 14. Eesti keele sõnavara afektikalduvus ja mis sellega peale hakata / Ene Vainik

  Vainik, Ene, 1964-

  2012-01-01

  Praktilisest vajadusest väljakasvanud probleemist muuta eestikeelne sünteeskõne loomulikumaks ja emotsionaalselt usutavamaks. Artiklis keskendutakse leksikaalsele tasandile, arutletakse selle üle, millised sõnaklassid on enim emotsioonidega seotud

 15. "Charlotte koob võrku" jõuab publiku ette eesti keeles

  2007-01-01

  Tallinnas, Coca Cola Plazas, esitleti eesti keelde dubleeritud lastefilmi "Charlotte koob võrku". Kohal olid filmitegelastele hääle andnud lapsed ja näitlejad. Filmi eestindas stuudio Orbital Vox, linastub alates 16. märtsist

 16. Sõnaliigituse kitsaskohad eesti keele arvutianalüüsis / Kadri Muischnek, Kadri Vider

  Muischnek, Kadri

  2005-01-01

  Atriklis vaadeldakse tekstikorpuste morfoloogilise ja semantilise ühestamise käigus kerkinud lingvistilisi probleeme, keskendudes tekstisõna sõnaliigilise kuuluvuse probleemile (vt www.cl.ut.ee). Andmetega autorite kohta

 17. Pärtel Lippuse doktoriväitekiri eesti keele väldetest / Jaan Ross

  Ross, Jaan, 1957-

  2012-01-01

  Arvustus: Pärtel Lippus. The acoustic features and perception of the Estonian quantity system. Tartu : Tartu University Press, 2011. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis ; 29)

 18. Eesti ülikool versus saksa keel. Georg Barkani ja Ernst Masingu juhtum / Terje Lõbu

  Lõbu, Terje

  2016-01-01

  1919. a. toimus TÜ üleminek emakeelsele õppe- ja teaduskeelele vaatamata väikestele tõrgetele siiski sujuvalt. Arstiteadusk. prof. Barkani ja Masingu ümber toimunut võibki pidada märkimisväärsemateks tõrgeteks (Barkani jääb meenutama kirglikkus ja vaid 8 aastat kestnud ametiaeg, siis Masingut rahulikkus ja üle 40 aasta väldanud side ülikooliga)

 19. Maailma esimene online-maakler teenindab ka eesti keeles / Romet Kreek

  Kreek, Romet, 1972-

  2005-01-01

  Maailma esimene online-maaklerfirma E*Trade avas eestikeelse kauplemiskeskkonna, kuhu lähikuudel lisandub võimalus kaubelda ka Eesti aktsiatega. Tabel: E*Trade pakub konkurentsi kohalikele maakleritele. Kommenteerib Peeter Koppel. Vt. samas: Lauri Matsulevitsh. LHV konkurenti ei karda

 20. Kuulumatusest, prantsuse keeles : Buñuel, Villeneuve ja Audiard katusekinos / Tristan Priimägi

  Priimägi, Tristan, 1976-

  2011-01-01

  Katusekino maikuu programmis on Luis Buñueli "Päevane kaunitar" ("Belle de jour", Prantsusmaa-Itaalia 1967), Denis Villeneuve "Põlenud" ("Incendies", Kanada-Prantsusmaa 2010) ja Jacques Audiard´i "Prohvet" ("Un prophète", Prantsusmaa-Itaalia 2009)

 1. Ajalugu teatriaastal - muus keeles tehtud ja tehtavast teatrist Eestis / Anne-Liis Maripuu

  Maripuu, Anne-Liis

  2006-01-01

  Eestis tegutsenud saksakeelsest teatrist (August von Kotzebue tegevusest Tallinnas, ehitas esimese pidevalt töötava asjaarmastajate-teatri, 1804.a. loodud esimesest professionaalsest teatritrupist Tallinnas, Tartu saksa teatrist), venekeelsest teatrist (1948.a. asutatud Vene Draamateatrist, lavastajatest) ja võrukeelsest teatrist Eestis, millele pani aluse Ingo Normet 1993. a., lavastades EMTA lavakunstikooli 16. lennuga Madis Kõivu ja Aivo Lõhmuse kirjutatud näidendi "Põud ja vihm..." Võrukeelset teatrit edendab Võru Teatriateljee (endine Võru Harrastusteater) ja 16. lennu lõpetanud Ain Mäeots, Riho Kütsar, Margus Jaanovitsh ja Merle Jääger

 2. Maailma esimene online-maakler teenindab ka eesti keeles / Romet Kreek

  Kreek, Romet, 1972-

  2005-01-01

  Maailma esimene online-maaklerfirma E*Trade avas eestikeelse kauplemiskeskkonna, kuhu lähikuudel lisandub võimalus kaubelda ka Eesti aktsiatega. Tabel: E*Trade pakub konkurentsi kohalikele maakleritele. Kommenteerib Peeter Koppel. Vt. samas: Lauri Matsulevitsh. LHV konkurenti ei karda

 3. Venekeelne reklaam - rääkige venelasega tema keeles / Mihhail Kremez

  Kremez, Mihhail

  2002-01-01

  Autori väitel on venekeelsed reklaamid Eestis koostatud ebaprofessionaalselt ja vigu täis, samuti on need vene kultuuritaustaga tarbijaskonnale arusaamatud. Lisa: Mõned näited ebaprofessionaalsest tõlketööst

 4. Eduard Odinets : "Olen eestlane, kelle emakeel on vene keel" / Eduard Odinets ; interv. Erik Kalda

  Odinets, Eduard, 1976-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje : Subbota 3. juuni lk. 3. Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nõunik oma poliitikukarjäärist. Arvamust avaldab Katrin Saks ja Meelis Goldberg (Severnoje Pob.)

 5. Sõnaliigituse kitsaskohad eesti keele arvutianalüüsis / Kadri Muischnek, Kadri Vider

  Muischnek, Kadri

  2005-01-01

  Atriklis vaadeldakse tekstikorpuste morfoloogilise ja semantilise ühestamise käigus kerkinud lingvistilisi probleeme, keskendudes tekstisõna sõnaliigilise kuuluvuse probleemile (vt www.cl.ut.ee). Andmetega autorite kohta

 6. Arvi Tavast - mees keset keele- ja teenetemärke / Arvi Tavast ; intervjueerinud Tanel Veenre

  Tavast, Arvi, 1969-

  2010-01-01

  Vestlus tõlkija ja Tallinna Ülikooli kirjaliku tõlke dotsendi Arvi Tavastiga Roman Tavasti juveelifirmast, mis valmistab olulise osa presidendi annetatavatest riiklikest teenetemärkidest. Arvi Tavasti doktoritööst "The translator is human too: a case for instrumentalism in multilingual specialised communication" (Tartu : Tartu University Press, c2008)

 7. Of the Conduct of the Understanding, by John Locke : Doctoral dissertation, Keele University (UK), 2000

  P. Schuurman (Paul)

  2000-01-01

  textabstractThe editor’s General Introduction is divided into two parts. The first part, ‘Context’, discusses Locke’s analysis of the nature of error, the causes of error and the prevention and cure of error in the Conduct. His enquiry is placed in the context of his way of ideas as given in his Ess

 8. Edificio de la «New Students Union»,en la Universidad de Keele (Inglaterra

  Stillman & Eastwick Field, Arquitectos

  1966-03-01

  Full Text Available This building has three storeys. The bottom one has an ample vestibule which occupies the main part of the central space, and a group of offices for the manager, and the secretary, board room, information office, post office, telephone booths, dressing rooms, hairdressers, self-service shop, bar, workshop and ancillaries. The first floor has a dancing hall, two meeting rooms, bar, snack bar and kitchens. The second floor is partly taken up with the higher part of the dancing hall. In addition there are games rooms, including billiards and table tennis, reading music and TV rooms, a small apartment for the night watchman, and two rooms for various uses, which can be joined up with the table tennis room by opening folding partitions.El edificio tiene tres plantas: en la baja, además del amplio vestíbulo, que ocupa sensiblemente el cuerpo central, se encuentran el grupo de oficinas—dirección, secretaría, salas de juntas, oficina de información, estafeta de correos, teléfonos, etc.—; y la zona de guardarropas, peluquería, tienda con autoservicio, bar, taller, etc. La primera planta aloja: la sala de baile, dos salas de reunión, bar. snack-bar, cocina, etc.

 9. Eesti keele sõnavara afektikalduvus ja mis sellega peale hakata / Ene Vainik

  Vainik, Ene, 1964-

  2012-01-01

  Praktilisest vajadusest väljakasvanud probleemist muuta eestikeelne sünteeskõne loomulikumaks ja emotsionaalselt usutavamaks. Artiklis keskendutakse leksikaalsele tasandile, arutletakse selle üle, millised sõnaklassid on enim emotsioonidega seotud

 10. "Charlotte koob võrku" jõuab publiku ette eesti keeles

  2007-01-01

  Tallinnas, Coca Cola Plazas, esitleti eesti keelde dubleeritud lastefilmi "Charlotte koob võrku". Kohal olid filmitegelastele hääle andnud lapsed ja näitlejad. Filmi eestindas stuudio Orbital Vox, linastub alates 16. märtsist

 11. Optimaalsusteooria : kuidas eesti keeles klusiilid nõrgenesid ja kadusid / Külli Prillop

  Prillop, Külli

  2006-01-01

  Tutvustatakse optimaalsusteooriat ning kirjeldatakse selle kasutusvõimalusi keelemuutuste uurimisel. Samuti tutvustatakse optimaalsusteooria abil ühte võimalikku varianti, millega seletatakse eesti klusiilide keeleajaloolist nõrgenemist ja kadu

 12. Vene keele trump on Ida-Viru valimisvõitluses rolli kaotamas / Tuuli Koch

  Koch, Tuuli

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 22. veebr. lk. 4. Vaatluse all on Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa kandidaadid parlamendivalimistel. Lisa: Ringkond nr. 6; Ringkond nr. 7. Vt samas: Spiiker ja endine miss hääli püüdmas

 13. Naiste staatus meie meeles ja igapäevases keeles / Ülle-Marike Papp

  Papp, Ülle-Marike

  2003-01-01

  Autor leiab, et inimõiguste sisu on viimase 50 aasta jooksul muutunud ja meie noorel ühiskonnal on raske aru saada, et eksisteerivad naiste inimõigused, mida järjekindlalt rikutakse patriarhaalse ühiskonnakorralduse, mitte konkreetsete meeste poolt

 14. Mütoloogia, ajalugu, kaasaeg : uuskreeka kirjandus eesti keeles Kalle Kasemaa vahendusel / Kaarina Rein

  Rein, Kaarina

  2008-01-01

  Käsitletakse Nikos Kazantzakise, Pandelis Prevelakise, Odisseas Elitise, Ilias Venezise, Dido Sotiriu, Manolis Karagatsise, Menis Kumandarease, Aleksandros Papadiamandise, Kostas Asimakopulose, Nikos Kavvadiase loomingut

 15. Uue Testamendi Hornungi tõlke kohast vaimuliku eesti keele kujunemisloos / Heiki Reila

  Reila, Heiki

  2007-01-01

  Uuritakse, kas pärast Pilistvere piiblikonverentsi 1687. aastal kirjutas Johann Hornung erinevad piiblitõlkevariandid ümber vastavalt uutele õigekirjareeglitele või tõlkis uuesti kreekakeelsest tekstist. Kõrvutatakse nelja tõlget

 16. Arvi Tavast - mees keset keele- ja teenetemärke / Arvi Tavast ; intervjueerinud Tanel Veenre

  Tavast, Arvi, 1969-

  2010-01-01

  Vestlus tõlkija ja Tallinna Ülikooli kirjaliku tõlke dotsendi Arvi Tavastiga Roman Tavasti juveelifirmast, mis valmistab olulise osa presidendi annetatavatest riiklikest teenetemärkidest. Arvi Tavasti doktoritööst "The translator is human too: a case for instrumentalism in multilingual specialised communication" (Tartu : Tartu University Press, c2008)

 17. Even Keeled: A Practical Approach to Living with Someone with Bipolar II Disorder

  Neal, Philip

  2008-01-01

  Bipolar II disorder can be better understood and addressed by applying appropriate psychological principles. One such principle is that, on a very basic level, emotion is neither good nor bad. It is however, the expressed reaction of the mind to its environment. From this perspective, emotion is very useful. Emotionality often gets a bad rap as…

 18. Loomad räägivad sel korral eesti keeles / Jaanus Noormets

  Noormets, Jaanus

  2008-01-01

  Arvutiga animeeritud USA koguperefilmist "Madagaskar 2" (Madagascar: Escape 2 Africa), mis jõuab Eesti kinodesse erinevalt filmisarja esimesest osast eesti keelde dubleerituna (loomtegelastele on oma hääle laenanud Karol Kuntsel, Andero Ermel, Evelin Pang, Mait Malmsten, Raivo E. Tamm, Andrus Vaarik jt)

 19. Development and Validation of the Keele Musculoskeletal Patient Reported Outcome Measure (MSK-PROM.

  Jonathan C Hill

  Full Text Available To develop and validate a patient report outcome measure (PROM for clinical practice that can monitor health status of patients with a range of musculoskeletal (MSK disorders.Constructs for inclusion in the MSK-PROM were identified from a consensus process involving patients with musculoskeletal conditions, clinicians, purchasers of healthcare services, and primary care researchers. Psychometric properties of the brief tool, including face and construct validity, repeatability and responsiveness were assessed in a sample of patients with musculoskeletal pain consulting physiotherapy services in the United Kingdom (n=425.The consensus process identified 10 prioritised domains for monitoring musculoskeletal health status: pain intensity, quality of life, physical capacity, interference with social/leisure activities, emotional well-being, severity of most difficult thing, activities and roles, understanding independence, and overall impact. As the EuroQol (EQ-5D-5L is a widely adopted PROMs tool and covers the first four domains listed, to reduce patient burden to a minimum the MSK-PROM was designed to capture the remaining six prioritised domains which are not measured by the EQ-5D-5L. The tool demonstrated excellent reliability, construct validity, responsiveness and acceptability to patients and clinicians for use in clinical practice.We have validated a brief patient reported outcome measure (MSK-PROM for use in clinical practice to measure musculoskeletal health status and monitor outcomes over time using domains that are meaningful to patients and sensitive to change. Further work will establish whether the MSK-PROM is useful in other musculoskeletal healthcare settings.

 20. Vene keele trump on Ida-Viru valimisvõitluses rolli kaotamas / Tuuli Koch

  Koch, Tuuli

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 22. veebr. lk. 4. Vaatluse all on Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa kandidaadid parlamendivalimistel. Lisa: Ringkond nr. 6; Ringkond nr. 7. Vt samas: Spiiker ja endine miss hääli püüdmas

 1. Pärtel Lippuse doktoriväitekiri eesti keele väldetest / Jaan Ross

  Ross, Jaan, 1957-

  2012-01-01

  Arvustus: Pärtel Lippus. The acoustic features and perception of the Estonian quantity system. Tartu : Tartu University Press, 2011. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis ; 29)

 2. A review of the Western Australian keeled millipede genus Boreohesperus (Diplopoda, Polydesmida, Paradoxosomatidae

  Catherine Car

  2013-04-01

  Full Text Available A taxonomic review of the endemic Western Australian millipede genus Boreohesperus Shear is presented in which six species are recognized: the type species, B. capensis Shear, 1992, from North-West Cape, one new species, B. dubitalis, from Barrow Island and four more new species from the Pilbara region, B. curiosus, B. delicatus, B. furcosus and B. undulatus. All six species have highly localized distributions, consistent with being short-range endemics. The nomenclature of the branches of the male gonopod is revised.

 3. Milleks mulle eesti keel? Riigikeele oskuse vajalikkusest vene koolinoorte pilgu läbi

  Birute Klaas-Lang

  2015-04-01

  Full Text Available The aim of the article is to analyze the attitudes of 9th grade students at Russian- medium general education schools in Estonia toward the importance of competence in the official language. Semi-structured group interviews allow the voice of the language learner – in this case 15–16-year-old Russian school students – to be heard in the discussion of official language instruction. The analysis of these interviews reveals that Russian students’ attitudes toward the official language are shaped by their perception of Estonian as a small language, limited opportunities to use the language in their immediate environment, and the role of different languages on the job market, but also by the students’ national and linguistic identity. One primary conclusion is that in these students’ eyes, the Estonian language has only instrumental value, that is, it is seen merely as a tool needed for self-actualization. Russian youths do not see the Estonian language as part of their identity, and question its sustainability (and therefore the benefit of studying it in comparison to larger world languages.

 4. CONSIDERATIONS ON OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING ENVIRONMENT AUTOCAD DRAWINGS

  PINTILIE Alexandru

  2015-06-01

  Full Text Available In recent years, Low Cost CAD systems are widespread in the technical world. Currently, the highest-rated CAD system is AutoCAD due to the fact that in association with AutoLISP programming language covered a broad range of production needs. As a high-level programming language, AutoLISP provides an easy and efficient programming technique that leads to automation and parameterization of AutoCAD commands and reduces the time spending for designing the drawings. This paper aims to highlight the advantages of using AutoLISP programming environment in the 2D drafting and 3D modeling using AutoCAD tools.

 5. [5.-7. augustini 2008 korraldas Eesti Emakeeleõpetajate Selts koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liiduga Raplamaal suvekooli "Kirjanduse sisu ja ümbrispaber"

  2008-01-01

  Ettekannetega esinesid Jan Kaus, Sirje Olesk, Harri Jõgisalu, Aidi Vallik, Katrin Reimus, Jaanus Vaiksoo, Jürgen Rooste, Leelo Tungal, Priit Kruus, Mathura, Hando Runnel, Kristiina Ehin, Ly Ehin, Andres Ehin, Krista Kaer, Karl Martin Sinijärv, Doris Kareva, Rein Veidemann, Peeter Helme ja Piibe Leiger

 6. Phenamil, an amiloride derivative, restricts long bone growth and alters keeled-sternum bone architecture in growing chickens.

  Price, Tara R; Moncada, Kristin; Leyva-Jimenez, Hector; Park, Kye Won; Tontonoz, Peter; Walzem, Rosemary L

  2017-03-03

  "Broiler-type" chickens are fast-grow-ing, heavy-bodied birds with high demands on bone quality. Phenamil increased mineralization in cultured murine mesenchymal stem cells. Phenamil effects were tested in 2 groups of weight and gender matched day-old broiler chickens (n = 13). Oral administration of 30 mg phenamil/kg body weight d 1 to 13 reduced growth of chicks d 5 to 14 (P = 0.002); with phenamil-treated (PT) chick body weight being 84% of vehicle-treated (VT) chicks' body weight on d 14. Tissues collected on d 15 showed that femur lengths and widths did not differ, but tibias from PT chicks were 6% shorter (P = 0.002) and 13% narrower (P = 0.012) with 18% thinner tibial cross-sections (P lower in PT chicks (P = 0.005 for both). Bone Ca, P, and Mg (ppm) in ash were similar, but Ca:P was lower (1.70 vs 1.75) in PT versus VT chicks (P lower (P = 0.020), PINP was ∼45% higher (P = 0.000) in PT chicks. Carboxy-terminal telopeptide type I collagen (ICTP) and cross-linked N-telopeptide of type I collagen (NTX1) were similar in the 2 groups. Phenamil had unexpected and detrimental effects on bone formation in growing broiler chicks, reducing linear skeletal growth and markedly changing bone architecture. © 2017 Poultry Science Association Inc.

 7. Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal / Liina Lindström, Ilona Tragel

  Lindström, Liina, 1973-

  2007-01-01

  Selgitatakse impersonaali ja seisundipassiivi vahekorda, võttes arvesse adessiivargumendi kasutamist neis konstruktsioonides. Võrreldakse adessiivargumendi semantilist rolli ja vaadeldakse tema paiknemist lauses

 8. Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal / Liina Lindström, Ilona Tragel

  Lindström, Liina, 1973-

  2007-01-01

  Selgitatakse impersonaali ja seisundipassiivi vahekorda, võttes arvesse adessiivargumendi kasutamist neis konstruktsioonides. Võrreldakse adessiivargumendi semantilist rolli ja vaadeldakse tema paiknemist lauses

 9. Kristin Kalamees : kunstnik peab rääkima keeles, mida mõistab publik / Eda Post

  Post, Eda, 1983-

  2005-01-01

  Eesti Kunstiakadeemias graafika bakalaureuseõppe ja interdistsiplinaarsete kunstide magistriõppe lõpetanud Kristin Kalamehe (27) tegevusest. Tema isikunäitusest "Mehed" Tallinna Linnagaleriis. Kunstnike ühenduse Pink Punk (Sandra Jõgeva, Margus Tamm ja Kristin Kalamees) ettevõtmisi

 10. Talveõhtu keele künnisel : Ilmar Laabani ja Tõnu Luige umbkõnelus / Ilmar Laaban, Tõnu Luik

  Laaban, Ilmar, 1921-2000

  1997-01-01

  Aluseks on Ilmar Laabani ja Tõnu Luige kohtumise lindistus Tartu kunstiühingu üritusel 25. jaan. 1991. a. Tartu Kunstnikemajas. Kirja loetavaks vahendanud ja viiteid lisanud Vilja Kiisler. Vestluses osales ka Ain Kaalep. Georg Trakli luuletuse 'Ein Winterabend' interpretatsioonist. Ka Martin Heideggeri Trakli-käsitlusest

 11. Ukraina saadik : Me ei tohtinud isegi oma keeles mõelda / Pavlo Kiriakov ; interv. Jüri Aarma

  Kiriakov, Pavlo

  2008-01-01

  Ukraina suursaadik Eestis vastab küsimustele, mis puudutavad Ukraina ajalugu, nimetust, sümboolikat, riigi koostööd Eestiga, NATO-ga liitumist, kuulsaid ukrainlasi, 1932-33. aasta näljahäda, Sevastoopoli linna ja Oboloni tähendust

 12. The extent of the Cratonic keel underneath the Southern African region: A 3D image using Finite-Frequency Tomograph

  Soliman, Mohammad Youssof Ahmad; Bezada, Max; Thybo, Hans;

  2010-01-01

  We have re-examined the P body wave data from the South Africa Seismic Experiment (Carlson et al, EOS 77, 1996) across the Kaapvaal and Zimbabwe cratons and the Bushveld complex. Using finite-frequency kernels, we inverted the P-wave delay times to obtain 3-D images of compressional velocity...... between the Archean and modified regions such as the Bushveld complex, and the mobile belts surrounding the cratons. The high velocity (+1.0%) cratonic roots extend to 220-250 km depth beneath the Kaapvaal and Zimbabwe cratons. Lower P-velocities are found under the Bushveld complex and the mobile belts...

 13. Trükisoojad sõnastikud aitavad kahes keeles tarkust koguda / Kai Väärtnõu

  Väärtnõu, Kai

  2006-01-01

  Tartu Ülikooli kirjastuses tuli äsja trükimasinast tosin sõnastikku, mis aitavad vene õppekeelega koolide 7.-9. klassi õpilastel sotti saada reaal- ja oskusainete mõistetest, täpsemalt nende eestikeelsetest vastetest

 14. Eesti keele põhisõnavara sõnastik : ajalooline kontekst ja koostamispõhimõtted / Jelena Kallas, Maria Tuulik

  Kallas, Jelena, 1976-

  2011-01-01

  Käsitletakse infoüksuste esitust eesti-vene õppesõnastikes 19. sajandi keskpaigast kuni 21. sajandi alguseni. Vaadeldakse vormi-ja sõnamoodustusinfot, süntagmaatilisi seoseid ja leksikaalsemantilisi suhteid

 15. Keelesümpoosion arutas Põhjamaade mõistet / Ülo Ignats ; fotod: Ülo Ignats

  Ignats, Ülo, 1951-2011

  2006-01-01

  Stockholmis Riigipäeva teise koja saalis teemal "Kuivõrd põhjamaine on Baltikum". Ettekannetega esinesid: Kristel Zilmer, Battail, Jean-Francois Battail, Torkel Jansson, Madis Kanarbik, Stig Örjan Ohlsson, Ivars Orehovs, Erika Sausverde, Thomas Lundén, Katrin Maandi, Kristel Kääramees

 16. Kes teevad ülikooli keelekeskuse rahvusvaheliseks? Saage tuttavaks!

  2006-01-01

  Küsimustele "Mida Eestis oma keelt õpetades raskeimaks peate?" ja "Mis teid Eestis kõige rohkem üllatas?" vastavad Tartu Ülikooli keelekeskuse läti keele lektor Ilze Zagorska, itaalia keele lektor Federica Bossi, prantsuse keele lektor Charlène Manil, korea keele lektor Jinseok Seo, jaapani keele lektor Eri Miyano, ukraina keele lektor Ljudmilla Dulitšenko, hispaania keele lektor Manuel Neftalí Peral Joris, inglise keele lektor Casey Collins ja türgi keele lektor Hagani Gayibli

 17. Kes teevad ülikooli keelekeskuse rahvusvaheliseks? Saage tuttavaks!

  2006-01-01

  Küsimustele "Mida Eestis oma keelt õpetades raskeimaks peate?" ja "Mis teid Eestis kõige rohkem üllatas?" vastavad Tartu Ülikooli keelekeskuse läti keele lektor Ilze Zagorska, itaalia keele lektor Federica Bossi, prantsuse keele lektor Charlène Manil, korea keele lektor Jinseok Seo, jaapani keele lektor Eri Miyano, ukraina keele lektor Ljudmilla Dulitšenko, hispaania keele lektor Manuel Neftalí Peral Joris, inglise keele lektor Casey Collins ja türgi keele lektor Hagani Gayibli

 18. Wŏ shuō hànyŭ, nĭne? ehk Mina räägin hiina keelt, aga sina? / Piret Lakson

  Lakson, Piret, 1989-

  2012-01-01

  Hiina keele õpetamisest Eestis ja Mustamäe gümnaasiumi noorest hiina keele õpetajast Wang Weist. Eesti koolidesse hiina keele õpetajate hankimine käib Tallinna ülikooli juurde loodud Konfutsiuse instituudi kaudu

 19. Eesti sai OIF-i vaatlejaliikmeks / Tõnu Tender, Tiina Jaksman

  Tender, Tõnu, 1965-

  2010-01-01

  Eesti võeti rahvusvahelise frankofoonia organisatsiooni (OIF) vaatlejaliikmeks. OIF ühendab riike ja piirkondi, mille ametlik keel või haridussüsteemis traditsiooniliselt õpetatav keel on prantsuse keel

 20. Lugupeetud emakeeleõpetaja! / Martin Ehala

  Ehala, Martin, 1963-

  2006-01-01

  Tutvustatakse eesti keele õpikud : Ehala, Martin. Eesti keele struktuur. Tallinn, 2001 ; Ehala, Martin. Kirjutamise kunst. Tallinn, 2000 ; Ehala, Martin. Eesti kirjakeel. Tallinn, 2002 ; Madisso, Maia. Keele- ja tekstiharjutusi abiturientidele. Tallinn, 2002 ; Ehala, Martin ; Veismann, Tiina jt. Noor keelekasutaja. Tallinn, 2005

 1. Muljeid täienduskoolituselt Kanada New Brunswicki Ülikoolis = Impressions of professional training in New Brunswick University, Canada / Diana Maisla

  Maisla, Diana

  1999-01-01

  Õpingutest New Brunswicki Ülikoolis eesti keele kui teise keele õpetamise metoodika arendamise projekti "Estonian Language Training Project" raames. New Brunswicki Ülikool. Rööptekst inglise keeles

 2. Lugupeetud emakeeleõpetaja! / Martin Ehala

  Ehala, Martin, 1963-

  2006-01-01

  Tutvustatakse eesti keele õpikuid: Ehala, Martin. Eesti keele struktuur. Tallinn, 2001 ; Ehala, Martin. Kirjutamise kunst. Tallinn, 2000 ; Ehala, Martin. Eesti kirjakeel. Tallinn, 2002 ; Madisso, Maia. Keele- ja tekstiharjutusi abiturientidele. Tallinn, 2002 ; Ehala, Martin ; Veismann, Tiina jt. Noor keelekasutaja. Tallinn, 2005

 3. Применение компютеров в языковом классе / Гульнара Валс ; Валс, Гульнара; Валс, Дмитрий

  Валс, Гюльнара

  2001-01-01

  Tutvustatakse kahte inglise keele õppe programmi : "Triple play in English" ja "Star Course". Integreeritud inglise keele tunnist, milles seotakse ajalugu, inglise keel ja informaatika. Integreeritud ajaloo ja vene kirjanduse tunnist kuuendale klassile

 4. Eesti sai OIF-i vaatlejaliikmeks / Tõnu Tender, Tiina Jaksman

  Tender, Tõnu, 1965-

  2010-01-01

  Eesti võeti rahvusvahelise frankofoonia organisatsiooni (OIF) vaatlejaliikmeks. OIF ühendab riike ja piirkondi, mille ametlik keel või haridussüsteemis traditsiooniliselt õpetatav keel on prantsuse keel

 5. Wŏ shuō hànyŭ, nĭne? ehk Mina räägin hiina keelt, aga sina? / Piret Lakson

  Lakson, Piret, 1989-

  2012-01-01

  Hiina keele õpetamisest Eestis ja Mustamäe gümnaasiumi noorest hiina keele õpetajast Wang Weist. Eesti koolidesse hiina keele õpetajate hankimine käib Tallinna ülikooli juurde loodud Konfutsiuse instituudi kaudu

 6. Применение компютеров в языковом классе / Гульнара Валс ; Валс, Гульнара; Валс, Дмитрий

  Валс, Гюльнара

  2001-01-01

  Tutvustatakse kahte inglise keele õppe programmi : "Triple play in English" ja "Star Course". Integreeritud inglise keele tunnist, milles seotakse ajalugu, inglise keel ja informaatika. Integreeritud ajaloo ja vene kirjanduse tunnist kuuendale klassile

 7. Muljeid täienduskoolituselt Kanada New Brunswicki Ülikoolis = Impressions of professional training in New Brunswick University, Canada / Diana Maisla

  Maisla, Diana

  1999-01-01

  Õpingutest New Brunswicki Ülikoolis eesti keele kui teise keele õpetamise metoodika arendamise projekti "Estonian Language Training Project" raames. New Brunswicki Ülikool. Rööptekst inglise keeles

 8. Kuhu kaob õpetaja aeg? / Heikki Silvet, Katrin Raidma

  Silvet, Heikki, 1942-

  2012-01-01

  Küsimusele vastasid Heikki Silvet, Tallinna 32. keskkooli inglise keele, maailmavaateõpetuse ja vanakreeka keele õpetaja ja Katrin Raidma Tartu Karlova gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

 9. Paalalinna gümnaasium võõrustas keeleteo tegijaid : minister tunnustas eesti keele väärtustajaid / Liisi Seil ; kommenteerinud Aavo Palo

  Seil, Liisi, 1971-

  2010-01-01

  Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas andis 15. märtsil Viljandi Paalalinna gümnaasiumis 2009. aasta keeleteo auhinna Kihnu "Aabetsa" koostajatele Külli Laosele, Reene Leasele, Evi Vesikule ning rahvaauhinna Mustamäe reaalgümnaasiumi õpilasele Sergei Metlevile. Lisatud Paalalinna gümnaasiumi direktori arvamus

 10. The transmission potential of malaria-infected mosquitoes (An.gambiae-Keele, An.arabiensis-Ifakara) is altered by the vertebrate blood type they consume during parasite development.

  Emami, S Noushin; Ranford-Cartwright, Lisa C; Ferguson, Heather M

  2017-01-17

  The efficiency of malaria parasite development within mosquito vectors (sporogony) is a critical determinant of transmission. Sporogony is thought to be controlled by environmental conditions and mosquito/parasite genetic factors, with minimal contribution from mosquito behaviour during the period of parasite development. We tested this assumption by investigating whether successful sporogony of Plasmodium falciparum parasites through to human-infectious transmission stages is influenced by the host species upon which infected mosquitoes feed. Studies were conducted on two major African vector species that generally are found to differ in their innate host preferences: Anopheles arabiensis and An. gambiae sensu stricto. We show that the proportion of vectors developing transmissible infections (sporozoites) was influenced by the source of host blood consumed during sporogony. The direction of this effect was associated with the innate host preference of vectors: higher sporozoite prevalences were generated in the usually human-specialist An. gambiae s.s. feeding on human compared to cow blood, whereas the more zoophilic An. arabiensis had significantly higher prevalences after feeding on cow blood. The potential epidemiological implications of these results are discussed.

 11. The transmission potential of malaria-infected mosquitoes (An.gambiae-Keele, An.arabiensis-Ifakara) is altered by the vertebrate blood type they consume during parasite development

  Emami, S Noushin; Ranford-Cartwright, Lisa C; Ferguson, Heather M

  2017-01-01

  The efficiency of malaria parasite development within mosquito vectors (sporogony) is a critical determinant of transmission. Sporogony is thought to be controlled by environmental conditions and mosquito/parasite genetic factors, with minimal contribution from mosquito behaviour during the period of parasite development. We tested this assumption by investigating whether successful sporogony of Plasmodium falciparum parasites through to human-infectious transmission stages is influenced by t...

 12. The transmission potential of malaria-infected mosquitoes (An.gambiae-Keele, An.arabiensis-Ifakara) is altered by the vertebrate blood type they consume during parasite development

  Emami, S. Noushin; Ranford-Cartwright, Lisa C.; Ferguson, Heather M.

  2017-01-01

  The efficiency of malaria parasite development within mosquito vectors (sporogony) is a critical determinant of transmission. Sporogony is thought to be controlled by environmental conditions and mosquito/parasite genetic factors, with minimal contribution from mosquito behaviour during the period of parasite development. We tested this assumption by investigating whether successful sporogony of Plasmodium falciparum parasites through to human-infectious transmission stages is influenced by the host species upon which infected mosquitoes feed. Studies were conducted on two major African vector species that generally are found to differ in their innate host preferences: Anopheles arabiensis and An. gambiae sensu stricto. We show that the proportion of vectors developing transmissible infections (sporozoites) was influenced by the source of host blood consumed during sporogony. The direction of this effect was associated with the innate host preference of vectors: higher sporozoite prevalences were generated in the usually human-specialist An. gambiae s.s. feeding on human compared to cow blood, whereas the more zoophilic An. arabiensis had significantly higher prevalences after feeding on cow blood. The potential epidemiological implications of these results are discussed. PMID:28094293

 13. Ülevaade uuemast õpitarkvarast : [Eesti murdeplaat (Eesti Keele Instituut). Autor Jüri Viikberg, tehniline teostus Marko Petron, kujundus Kalle Toompere] / refereerinud Britta Hansmann

  2003-01-01

  CD-ROM "Eesti murdeplaat" on põhikooli viimasele klassile ja gümnaasiumi klassidele mõeldud õppematerjal, mis koosneb 12 valikmurraku kuuldelistest jutustustest koos visuaalselt jälgitavate tekstidega

 14. DEBORAH G. KEELING, GENNARO F. VITO, MARIA CRISTINA VOINIC, Romanian and American Police Officers' Perceptions of Professional Integrity and Ethical Behavior

  VIVIANA ANDREESCU

  2012-04-01

  Full Text Available This exploratory comparative study compares how police officers belonging totwo different cultures regard various types of police corruption, how severely theythink transgressions should be punished, and how willing they are to reportinfractions. In order to measure police integrity and to identify the potential for policemisconduct we applied the methodology developed in the United States by C.B.Klockars and his colleagues. The present quantitative analysis is based on survey dataobtained from two convenience samples, consisting of American police officers whorecently attended the Administrative Officer’s course at the Southern Police Institutein the United States and Romanian police officers enrolled in or graduates of theMaster’s program at the Romanian Police Academy. Even if a potential for unethicalbehavior was detected in both groups under study, results show that Romanian policeofficers appear to have a higher level of tolerance toward police misconduct than theirAmerican counterparts.

 15. Lemming Nagel : Tekstimaalid, laseeritud monitoride keel ja kadunud asjade kartograafia = Text paintings, the language of glazed monitors and the cartography of lost things / Anneli Porri

  Porri, Anneli, 1980-

  2007-01-01

  Lemming Nageli jaoks on oluline autobiograafilisus ja isiklike tähelepanekute ülestähendamine. Äärmiselt hoolika vaatlejana on Nagel püüdnud teostes esile tuua igapäevaelu absurdi, nii nagu tema seda näeb. Oma hüperrealistlikel maalidel peegeldab ta seda eriskummalises vormis: põlenud lauajupid, laste mänguasjad, keraamilised plaadid, klaasikillud - kõik mis ainult pähe tuleb ja kätte satub, kuid peamiselt huvitavad teda ikkagi maalilised probleemid, nagu koloriit ja perspektiiv, pildi ja raami suhe, kunsti metatasand või mäng pealkirja, kujutise ja taustaga. Oma maalides vaatab ta maastikku lukuaugu, luubi, teksti või kaardi kaudu, nagu looks ta mingit teist reaalsust. Igal juhul asetab ta reaalsuse raamidesse. Armastust kaartide vastu võib pidada üheks tema maastikumaali vormiks

 16. Eesti keele käändevormide moodustamise ja kasutamisega seotud probleeme vene üliõpilaste kirjalikes töödes / Ingrid Krall

  Krall, Ingrid

  2008-01-01

  Artikli eesmärk on anda ülevaade teise või võõrkeele õpetamist ja õppimist mõjutavatest teguritest, vigade põhjustest ja klassifitseerimisvõimalustest, käändvormide moodustamise ja kasutamise vigadest, korduvate vigade ennetamisest ja vältimisest

 17. Eesti keele käändevormide moodustamise ja kasutamisega seotud probleeme vene üliõpilaste kirjalikes töödes / Ingrid Krall

  Krall, Ingrid

  2008-01-01

  Artikli eesmärk on anda ülevaade teise või võõrkeele õpetamist ja õppimist mõjutavatest teguritest, vigade põhjustest ja klassifitseerimisvõimalustest, käändvormide moodustamise ja kasutamise vigadest, korduvate vigade ennetamisest ja vältimisest

 18. Lemming Nagel : Tekstimaalid, laseeritud monitoride keel ja kadunud asjade kartograafia = Text paintings, the language of glazed monitors and the cartography of lost things / Anneli Porri

  Porri, Anneli, 1980-

  2007-01-01

  Lemming Nageli jaoks on oluline autobiograafilisus ja isiklike tähelepanekute ülestähendamine. Äärmiselt hoolika vaatlejana on Nagel püüdnud teostes esile tuua igapäevaelu absurdi, nii nagu tema seda näeb. Oma hüperrealistlikel maalidel peegeldab ta seda eriskummalises vormis: põlenud lauajupid, laste mänguasjad, keraamilised plaadid, klaasikillud - kõik mis ainult pähe tuleb ja kätte satub, kuid peamiselt huvitavad teda ikkagi maalilised probleemid, nagu koloriit ja perspektiiv, pildi ja raami suhe, kunsti metatasand või mäng pealkirja, kujutise ja taustaga. Oma maalides vaatab ta maastikku lukuaugu, luubi, teksti või kaardi kaudu, nagu looks ta mingit teist reaalsust. Igal juhul asetab ta reaalsuse raamidesse. Armastust kaartide vastu võib pidada üheks tema maastikumaali vormiks

 19. Reaction heats and bond strengths based on a series of lectures given to postgraduate students at the University of Keele, 1960

  Mortimer, C T

  1962-01-01

  Reaction Heats and Bond Strengths presents the variations in the heats of particular types of reaction. This book covers a variety of topics, including the hydrogenation and polymerization of olefinic compounds, the dissociation of organic and organo-metallic compounds, and the molecular-addition compounds. Organized into 10 chapters, this book begins with an overview of the concept of bond energy that can be very useful where a comparison is being made between two dissimilar molecules. This text then examines the strain in cyclopropane and cyclobutane, which is largely a result of angular str

 20. C1-tasemega eesti keele õppijate ja emakeelekõnelejate kirjaliku keelekasutuse võrdlus verbialguliste tetragrammide näitel

  Kais Allkivi

  2016-10-01

  Full Text Available "Written language use of C1 learners of Estonian and native speakers in comparison: Analysis of verb-initial four grams" This paper comparatively describes verb-initial morphosyntactic patterns in the written language use of C1 level learners of Estonian, i.e. proficient L2 users, and educated native speakers. For this purpose, verb-initial fourgrams were inves- tigated. A further aim of the study is to help provide research-based linguistic content to define language acquisition levels.

 1. Educating the Trainers. Proceedings of a Conference for Nurse Educationalists in Mental Handicap (University of Keele, April 21-23, 1978).

  Hegarty, J. R., Ed.; Winter, S. P., Ed.

  The aim of this conference was to consider current thinking on behavior modification and social education, and to examine ways in which the psychological and educational concepts and skills involved in these approaches could best be taught to nurses. Over 40 nurse tutors, clinical teachers, and inservice training officers attended the conference.…

 2. Ülevaade uuemast õpitarkvarast : [Eesti murdeplaat (Eesti Keele Instituut). Autor Jüri Viikberg, tehniline teostus Marko Petron, kujundus Kalle Toompere] / refereerinud Britta Hansmann

  2003-01-01

  CD-ROM "Eesti murdeplaat" on põhikooli viimasele klassile ja gümnaasiumi klassidele mõeldud õppematerjal, mis koosneb 12 valikmurraku kuuldelistest jutustustest koos visuaalselt jälgitavate tekstidega

 3. Erinevaid eetikaid märgata püüdes / Jaak Urmet

  Urmet, Jaak, 1979-

  2015-01-01

  Arvustus: Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest / Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond ; koostanud Anneli Kõvamees ja Piret Viires. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 4. Erinevaid eetikaid märgata püüdes / Jaak Urmet

  Urmet, Jaak, 1979-

  2012-01-01

  Arvustus: Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest / Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond ; koostanud Anneli Kõvamees ja Piret Viires. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 5. Mailis Reips : Prezhde vsego neobhodimo natshat / Mailis Reps

  Reps, Mailis, 1975-

  2006-01-01

  Haridusminister Mailis Reps kakskeelse hariduse vajalikkusest vene õppekeelega koolides, noorte keeleoskusest, eesti keele õpetamise kvaliteedist, õpetajate eesti keele oskusest, õppetöö kvaliteedist

 6. Erinevaid eetikaid märgata püüdes / Jaak Urmet

  Urmet, Jaak, 1979-

  2015-01-01

  Arvustus: Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest / Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond ; koostanud Anneli Kõvamees ja Piret Viires. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 7. Erinevaid eetikaid märgata püüdes / Jaak Urmet

  Urmet, Jaak, 1979-

  2012-01-01

  Arvustus: Uurimusi 1940. aastate eesti kirjandusest / Tallinna Ülikool, eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakond ; koostanud Anneli Kõvamees ja Piret Viires. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 8. Method of development of the program of forming of parametrical drawings of details in the AutoCAD software product

  Alshakova, E. L.

  2017-01-01

  The program in the AutoLISP language allows automatically to form parametrical drawings during the work in the AutoCAD software product. Students study development of programs on AutoLISP language with the use of the methodical complex containing methodical instructions in which real examples of creation of images and drawings are realized. Methodical instructions contain reference information necessary for the performance of the offered tasks. The method of step-by-step development of the program is the basis for training in programming on AutoLISP language: the program draws elements of the drawing of a detail by means of definitely created function which values of arguments register in that sequence in which AutoCAD gives out inquiries when performing the corresponding command in the editor. The process of the program design is reduced to the process of step-by-step formation of functions and sequence of their calls. The author considers the development of the AutoLISP program for the creation of parametrical drawings of details, the defined design, the user enters the dimensions of elements of details. These programs generate variants of tasks of the graphic works performed in educational process of "Engineering graphics", "Engineering and computer graphics" disciplines. Individual tasks allow to develop at students skills of independent work in reading and creation of drawings, as well as 3D modeling.

 9. Obtención de modelo matemático para el desarrollo del perfil del ala de una aeronave. // Obtaining a mathematical model for the development of the profile of the airship wing.

  R. Cabrera Pedroso

  2008-05-01

  Full Text Available El presente trabajo está dirigido a brindar un modelo matemático que permita el cálculo y determinación de una funciónanalítica para la obtención del perfil de un ala de geometría simétrica y variable de una aeronave con el empleo de métodoscomputacionales. En el artículo se analiza los métodos para la elaboración de sistemas de cálculo basados en modelosmatemáticos obtenidos en MATLAB 7.0 e implementados con el software LabVIEW 6.0 a través de programas de diseñosasistidos por computadoras en AUTOCAD (AUTOLISP. Los diferentes tópicos abordados dan a los interesados una ideaglobal del desarrollo de esta tecnología computacional y su aplicación a ramas de la mecánica, así como la metodologíaseguida para obtener el perfil aerodinámico de un ala. También se exponen aspectos generales del empleo de la funciónAUTOLISP y el código fuente del programa diseñado.Palabras claves: perfil de alas, modelos matemáticos, AutoCAD, AutoLISP, medición experimental.__________________________________________________________________________Abstract.This article was carried out to obtain a mathematical model that allows the calculation and determination of an analyticfunction of symmetrical geometry profile and variable. In the article it is analyzed the methods for the elaboration ofsystem of calculations based on mathematical models obtained with the software language LabVIEW 6.0 and it is used todeveloping the program attended by the computers AUTOCAD (AUTOLISP. The approached topics give to the interestedparties a global idea of the development it gives this technology and their application to branches of the mechanicalspecialties, as well as the followed methodology to obtain the aerofoil profile of a wing. General aspects are also exposedof the employment of the function AUTOLISP and the source code on the sketch program.Key words: Wing profiles, mathematical models, AutoCAD, AutoLISP, experimental measurement.

 10. COMPUTER AIDED THREE DIMENSIONAL DESIGN OF MOLD COMPONENTS

  Kerim ÇETİNKAYA

  2000-02-01

  Full Text Available Sheet metal molding design with classical methods is formed in very long times calculates and drafts. At the molding design, selection and drafting of most of the components requires very long time because of similar repetative processes. In this study, a molding design program has been developed by using AutoLISP which has been adapted AutoCAD packet program. With this study, design of sheet metal molding, dimensioning, assemly drafting has been realized.

 11. The second development andthe application of the method of changing plane in Auto CAD%AUto CAD中有关换面法问题的二次开发与应用

  徐元龙; 李昆

  2001-01-01

  This article is about how to use the Autolisp language inAuto CAD to solve the question to get the real length of the line and the angle between the line and the projecting plane%着重研究了运用Auto CAD中内的Autolisp语言解决换面法中一般线段求实长及与投影面夹角的问题。

 12. Technigues of Changing the Width of the Graphic Line Rapidly in AutoCAD%AutoCAD中快速改变图线宽度的方法

  蒋红旗

  2000-01-01

  运用AutoLISP语言,采用实体数据库访问技术编制程序,快速地改变图线的宽度,极大地提高了设计绘图效率。%Applying AutoLISP language, adopting the entity database visit techniques to program, change the width of the graphic line rapidly and raise the efficiency of design and charting.

 13. Keel on sõiduriist, millega Dante läbis Põrgu ringe / Ciarán Carson ; intervjueerinud Miriam McIlfatrick-Ksenofontov ; tõlkinud Anne Lange

  Carson, Ciarán, 1948-

  2010-01-01

  Vestlus Belfastist pärit kirjaniku, tõlkija ja muusiku Ciarán Carsoniga, kes osaleb 9.-10. aprillini Tallinna Ülikooli tõlkekeele metodoloogia konverentsil "Kultuuride ja tekstide vahel: marsruute tõlkeloos". Ka Dante "Põrgu" tõlkimisest

 14. Keel on sõiduriist, millega Dante läbis Põrgu ringe / Ciarán Carson ; intervjueerinud Miriam McIlfatrick-Ksenofontov ; tõlkinud Anne Lange

  Carson, Ciarán, 1948-

  2010-01-01

  Vestlus Belfastist pärit kirjaniku, tõlkija ja muusiku Ciarán Carsoniga, kes osaleb 9.-10. aprillini Tallinna Ülikooli tõlkekeele metodoloogia konverentsil "Kultuuride ja tekstide vahel: marsruute tõlkeloos". Ka Dante "Põrgu" tõlkimisest

 15. Kui räägime eesti keele ainekavast, siis millest õigupoolest räägime? / Ivika Hein, Aime Klandorf, Küllike Kütimets, Piibe Leiger...[jt.

  2007-01-01

  Kolmest põhimõttelisest muudatusest võrreldes 2002. a. ainekavaga. Vastukaja artiklitele: Kerge, Krista. Eesti emakeele õpetajale. Uusen, Anne. Veel kord õppekavast // Õpetajate Leht (2007) 23. veebr., lk. 6-7

 16. Urve Palo : "Tshitaja Delfi, hotshetsja povessitsja..." / Urve Palo ; interv. Jana Litvinova

  Palo, Urve, 1972-

  2007-01-01

  Rahvastikuminister vastab küsimustele, mis puudutavad uut integratsiooniprogrammi, eesti keele valdamist, keeleoskust, vähemusrahvustega ühise inforuumi loomist, kodakondsuse saamist, eesti keele ja rahvuse püsimist

 17. Tõlkekirjandus on osa rahvuskultuurist : Eestit Ungaris ja Ungarit Eestis / Ellen Arnover

  Arnover, Ellen, 1953-

  2005-01-01

  16. juunist 29. augustini oli Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus avatud ungari ja eesti raamatute väljapanek: eesti kirjandus ungari keeles ja ungari kirjandus eesti keeles. Näituse koostas vanembibliograaf Mai Luht

 18. Korpuspohjaista oppijansanakirjaa tekemässä: esimerkkinä ConLexis / Jarmo Harri Jantunen, Marjo Kumpulainen, Tanja Tammimies, Teemu Tokola

  2013-01-01

  Uuritakse, millistele tingimustele peaksid vastama keeleõppijatele mõeldud elektroonilised sõnastikud ning tutvustatakse uut soome keele õppijatele ja õpetajatele loodud veebisõnastikku ConLexis

 19. Keelehoolde teoreetilise aluse otsinguil : naabervaldkonnad appi / Arvi Tavast

  Tavast, Arvi, 1969-

  2012-01-01

  Kajastatakse e-keskkonnas läbiviidud küsitluse tulemusi, milles otsiti keele- ja tõlkimisalaste hoiakute seoseid muude teemadega. Küsiti keele olemuse, keelekasutuse, õigeks ja valeks jagamise jne. kohta

 20. Euroopa ühes vanimas ülikoolis suvetarkusi kogumas

  2014-01-01

  Viie Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri eriala üliõpilase osalemisest EL programmi Erasmus+ poolt korraldataval suvekursusel Saksamaal Greifswaldis Ernst-Moritz-Arndt-Universität Ülikoolis

 1. Veski - Peegli liinilt / Ellen Uuspõld ; vestelnud Maarja Lõhmus

  Uuspõld, Ellen, 1927-

  2014-01-01

  Juhan Peegel eesti keele kateedri aspirandi ja õppejõuna ning ajaloo-keeleteaduskonna dekaanina. Ka Ellen Uuspõllu õpingutest Tartu Riikliku Ülikooli kaugõppes alates 1945 ning tööst eesti keele kateedris

 2. Toimetaja on autori teine, täpsem silmapaar / Reili Argus

  Argus, Reili, 1967-

  2010-01-01

  Intervjuu Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi direktori, eesti keele dotsendi Reili Argusega Tallinna Ülikooli referent-toimetaja bakalaureuseõppekavast ja keeletoimetaja magistriõppekavast

 3. Ilusast eesti keelest / Ruth Mägi

  Mägi, Ruth, 1974-

  2008-01-01

  Kirjastuse TEA sõnaraamatutest: TEA koolisõnastik : eesti keel. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA rahvasõnaraamat : võõrsõnad. Tallinn : TEA Kirjastus, 2006

 4. EuroPlus+ Reward / Alar Hammer

  Hammer, Alar

  2000-01-01

  EuroPlus+ Reward on mitmes versioonis ilmunud inglise keele õppeprogramm, milles on ühendatud multimeedia võimalused ning distantsõpe ning mis loob täiesti uued võimalused keele omandamiseks arvuti abil

 5. Roman s njeljubimõm klientom / Lina Laim

  Laim, Lina

  2005-01-01

  Juhtumist, kus Nordea Panga teller keeldus teenindamast vene rahvusest klienti vene keele mittevaldamise tõttu. SEB Ühispanga ja Tallinna Äripanga esindajate sõnul nõutakse nende pankades klienditeenindajatelt vene keele oskust

 6. Deixis et anaphore dans la progression et la cohésion textuelles : différences d'emploi en estonien et en francais / Marge Käsper

  Käsper, Marge, 1973-

  2005-01-01

  Kõrvutatakse eesti ja prantsuse teksti, vaadeldakse, kuidas mõlemas keeles teksti seotakse ning isikutevahelisi suhteid väljendatakse. Analüüsitakse Astrid Lindgreni "Hulkur Rasmuse" tekste mõlemas keeles

 7. Tõlkekirjandus on osa rahvuskultuurist : Eestit Ungaris ja Ungarit Eestis / Ellen Arnover

  Arnover, Ellen, 1953-

  2005-01-01

  16. juunist 29. augustini oli Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus avatud ungari ja eesti raamatute väljapanek: eesti kirjandus ungari keeles ja ungari kirjandus eesti keeles. Näituse koostas vanembibliograaf Mai Luht

 8. ÿþM i c r o s o f t W o r d - a a m , 2 0 0 9 , v o l . 8 , N o . 1 , 1

  ÿþE m m a n u e l A m e h

  2008-08-17

  Aug 17, 2008 ... 2School of life Sciences, Centre for Entomology and Parasitology Keele University, Keele, ... Enzyme linked immunorsorbent assay (ELISA) was used for the blood ..... origin and 20 (14.3%) mixed bovid and human meals.

 9. Keelehoolde teoreetilise aluse otsinguil : naabervaldkonnad appi / Arvi Tavast

  Tavast, Arvi, 1969-

  2012-01-01

  Kajastatakse e-keskkonnas läbiviidud küsitluse tulemusi, milles otsiti keele- ja tõlkimisalaste hoiakute seoseid muude teemadega. Küsiti keele olemuse, keelekasutuse, õigeks ja valeks jagamise jne. kohta

 10. Keelevigade parandamisest eesti keelt teise keelena õppijate kirjalikes töödes / Raili Pool

  Pool, Raili, 1969-

  2007-01-01

  Tuuakse näiteid katsest, kus keeleõpetajatel paluti parandada kõik keelevead ühe eesti keele õppija kirjandis. Analüüsitakse paranduste sarnasusi ja erinevusi. Kirjandi tekst toodud lisas, lk. 149-150

 11. Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2006-01-01

  Eesti keele õppe seisust ja riiklikust korraldusest vene põhikoolis, koolilõpetajate eesti keele oskuse tasemest ning koolikorralduslikest muutustest aastatel 1997-2005 seoses eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga

 12. Aasta õppejõu valimine väärtustab / Kristel Ruutmets, Kersti Kokk, Inga Kuznetsova, Sirje Mäeorg ; küsitlenud Kadri Rannamäe

  2007-01-01

  Intervjuu inglise keele didaktika lektor Kristel Ruutmetsaga, arstiteaduskonna inimese anatoomia dotsent Kersti Kokkiga, filosaafiateaduskonna inglise keele õpetaja Inga Kuznetsovaga ja füüsika teaduskonna orgaanilise keemia assistent Sirje Mäeorgiga

 13. Urve Palo : "Tshitaja Delfi, hotshetsja povessitsja..." / Urve Palo ; interv. Jana Litvinova

  Palo, Urve, 1972-

  2007-01-01

  Rahvastikuminister vastab küsimustele, mis puudutavad uut integratsiooniprogrammi, eesti keele valdamist, keeleoskust, vähemusrahvustega ühise inforuumi loomist, kodakondsuse saamist, eesti keele ja rahvuse püsimist

 14. Kristel Halman Limburgis

  2000-01-01

  Hollandi keele ja kultuuri suvekursuste tööst Limburgis võttis osa Kristel Halman (eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 3. aasta üliõpilane). Stipendiumi eraldas Flandria-Eesti Ühing : [täistekst

 15. Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal / Silvi Vare

  Vare, Silvi, 1939-

  2006-01-01

  Eesti keele õppe seisust ja riiklikust korraldusest vene põhikoolis, koolilõpetajate eesti keele oskuse tasemest ning koolikorralduslikest muutustest aastatel 1997-2005 seoses eestikeelsele gümnaasiumiõppele üleminekuga

 16. Emakeelne haridus ja oma rahva kultuuri arendamine : ersalaste suhtumisest probleemidesse / Natalia Abrosimova

  Abrosimova, Natalia

  2008-01-01

  Ülevaade ersa keele õpetamisest üldhariduskoolides, samuti tuuakse välja ankeetküsitluse tulemused, kus lapsed ja nende vanemad vastasid küsimustele keele kasutamise, keeleoskuse, oma rahva ja kultuuri ajaloo jms. kohta

 17. Ilusast eesti keelest / Ruth Mägi

  Mägi, Ruth, 1974-

  2008-01-01

  Kirjastuse TEA sõnaraamatutest: TEA koolisõnastik : eesti keel. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008 ; TEA rahvasõnaraamat : võõrsõnad. Tallinn : TEA Kirjastus, 2006

 18. Milline valida? / Christi Sepp

  Sepp, Christi

  2002-01-01

  Rets. rmt. : Krikk, Ly. Eesti keel tirtsudele ja põnnidele. I osa : õpik-töövihik. - Tallinn, 1999; Krikk, Ly. Eesti keel tirtsudele ja põnnidele. I osa : õpik-töövihik. - Tallinn, 2000; Lille, Valli. Mina tahan rääkida eesti keeles. 1 : keelekümblusklassile. - Tallinn, 1998; Lille, Valli. Mina tahan rääkida eesti keeles. 2 : keelekümblusklassile. - Tallinn, 1998; Eesti keel kui teine keel ja eesti keele kümblus. Arno koolilood. 1 osa : 1. klassi õpilase tööraamat eesti keele õppimiseks, lugemiseks, kirjutamiseks, mängimiseks ja laulmiseks / koostas Ülle Rannut. - Tallinn : Künnimees, 2000

 19. Ülevaade Lasnamäe riigikeeleõpetajate tööst / Christi Sepp, Izabella Riitsaar, Natalja Mjalitsina

  Sepp, Christi

  2001-01-01

  Riigikeeleõpetajate tegevusest eesti keele ja eesti keeles õpetamise probleemide käsitlemisel, kultuuriloo tutvustamisel ja õpetajate täienduskoolituse korraldamisel 1998-2001.a. Tallinna Lasnamäe venekeelsetes koolides

 20. Christine ja krepid Rakvere ametikoolis / Ada Väät

  Väät, Ada

  2014-01-01

  Lyoni kutsekooli inglise keele õpetaja Christine Crimalault tuli Rakvere ametikooli Erasmuse programmi kaudu. Eestis külastas ta ametikooli tunde, osales kultuuriprogrammis ja kohtus siinsete keeleõpetajatega

 1. Nagu ämbritäis külma vett kaela / Kristi Aron

  Aron, Kristi

  2007-01-01

  Dialoogivajadusest inglise keele õpetajate ja eksamikeskuse vahel, mille käigus saaks teada inglise keele riigieksami muudatuste ajendist ja sisseviimise tähtaegadest ning vajadusest uute õppematerjalide ja koolituste järele

 2. Mike Garant Ameerika ühiskonna probleemidest

  2000-01-01

  44. nädalal külastas inglise keele õppetooli dr Mike Garant Helsingi ülikoolist. Mike Garant käsitles oma loengutes multikulturaalse Ameerika ühiskonna probleeme (mobiilsus, identiteet, keel) : [täistekst

 3. "Ametniku soovitussõnastik" / Tuuli Rehemaa

  Rehemaa, Tuuli, 1974-

  2014-01-01

  Tutvustus: Ametniku soovitussõnastik [Võrguteavik] / Eesti Keele Instituut ; koostanud ja toimetanud Tiina Paet, Tuuli Rehemaa, Argo Mund. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014. - http://www.eki.ee/dict/ametnik/

 4. Euroopa ühes vanimas ülikoolis suvetarkusi kogumas

  2014-01-01

  Viie Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri eriala üliõpilase osalemisest EL programmi Erasmus+ poolt korraldataval suvekursusel Saksamaal Greifswaldis Ernst-Moritz-Arndt-Universität Ülikoolis

 5. Eesti kirjakeele algust käsitlev uurimus / Paul Alvre

  Alvre, Paul

  1998-01-01

  Arvustus: Ehasalu, Epp ; Habicht, Külli ; Kingisepp, Valve-Liivi ; Peebo, Jaak. Eesti keele vanimad tekstid ja sõnastik. Tartu : Tartu Ülikool, 1997. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised ; 6)

 6. Viron kieli toisena kielenä - opetuksesta Tarton yliopistossa 1820-luvun lopulla / Heli Laanekask

  Laanekask, Heli, 1950-

  2013-01-01

  Artiklis analüüsitakse Tartu Ülikooli eesti keele lektori Johann Samuel Friedrich Boubrigi õpetamise metoodikat, kasutatud allikaid ja loengute sisu. Puudutatakse ka sugulaskeelte - soome ja ungari keele õpetust

 7. Uus keelenimetus ärritab Rumeeniat / Ingrid Cristea

  Cristea, Ingrid

  2007-01-01

  Moldova otsustas seal kõneldavat rumeenia keele dialekti nimetada edaspidi moldova keeleks, Rumeenia ei tunnista moldova keele olemasolu. Euroopa Parlamendi liige Roberta Anastase hinnangul peab Euroopa Komisjon tunnistama ainult rumeenia keelt

 8. EuroPlus+ Reward / Alar Hammer

  Hammer, Alar

  2000-01-01

  EuroPlus+ Reward on mitmes versioonis ilmunud inglise keele õppeprogramm, milles on ühendatud multimeedia võimalused ning distantsõpe ning mis loob täiesti uued võimalused keele omandamiseks arvuti abil

 9. Emakeelne haridus ja oma rahva kultuuri arendamine : ersalaste suhtumisest probleemidesse / Natalia Abrosimova

  Abrosimova, Natalia

  2008-01-01

  Ülevaade ersa keele õpetamisest üldhariduskoolides, samuti tuuakse välja ankeetküsitluse tulemused, kus lapsed ja nende vanemad vastasid küsimustele keele kasutamise, keeleoskuse, oma rahva ja kultuuri ajaloo jms. kohta

 10. Deixis et anaphore dans la progression et la cohésion textuelles : différences d'emploi en estonien et en francais / Marge Käsper

  Käsper, Marge, 1973-

  2005-01-01

  Kõrvutatakse eesti ja prantsuse teksti, vaadeldakse, kuidas mõlemas keeles teksti seotakse ning isikutevahelisi suhteid väljendatakse. Analüüsitakse Astrid Lindgreni "Hulkur Rasmuse" tekste mõlemas keeles

 11. Uss uuristab inimese südame kallal / Kärt Hellerma

  Hellerma, Kärt, 1956-

  2003-01-01

  Arvustus: [Õnnepalu, Tõnu] Tode, Emil. Raadio. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2002. Ilmunud ka kogumikus: Hellerma, Kärt. Kohanenud kirjandus : valik kirjanduskriitikat 1987-2006. Eesti Keele Sihtasutus : Tallinn, 2006. Lk. 47-53

 12. "Ametniku soovitussõnastik" / Tuuli Rehemaa

  Rehemaa, Tuuli, 1974-

  2014-01-01

  Tutvustus: Ametniku soovitussõnastik [Võrguteavik] / Eesti Keele Instituut ; koostanud ja toimetanud Tiina Paet, Tuuli Rehemaa, Argo Mund. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014. - http://www.eki.ee/dict/ametnik/

 13. Uus keelenimetus ärritab Rumeeniat / Ingrid Cristea

  Cristea, Ingrid

  2007-01-01

  Moldova otsustas seal kõneldavat rumeenia keele dialekti nimetada edaspidi moldova keeleks, Rumeenia ei tunnista moldova keele olemasolu. Euroopa Parlamendi liige Roberta Anastase hinnangul peab Euroopa Komisjon tunnistama ainult rumeenia keelt

 14. Eestivenelaste keeleoskus ja suhtumine 2007. aasta gümnaasiumireformi / Ivi Proos

  Proos, Ivi, 1948-

  2006-01-01

  Kodakondsus eesti keele oskuse peegaldajana, tööturule sisenejate keeleoskus, elukoha ja keelekeskkonna mõju keeleoskuse kujunemisel, keele omandamise allikad. 2007. aasta gümnaasiumireformi eesmärgid ja hetkeseis. Tabelid, diagrammid

 15. 14 CFR 23.529 - Hull and main float landing conditions.

  2010-01-01

  ... midway between the keel and chine lines. (c) Unsymmetrical landing; twin float seaplanes. The..., perpendicularly to the plane of symmetry midway between the keel and chine lines of the float, at the...

 16. 14 CFR 23.535 - Auxiliary float loads.

  2010-01-01

  ... midway between the keel and the chine. (e) Unsymmetrical bow loading. The resultant water load consists... be applied perpendicularly to the plane of symmetry at a point midway between the keel and the...

 17. 14 CFR 25.535 - Auxiliary float loads.

  2010-01-01

  ... between the keel and the chine. (e) Unsymmetrical bow loading. The resultant water load consists of a... applied perpendicularly to the plane of symmetry at a point midway between the keel and the chine....

 18. Eesti viipekeele kasutamise õiguse tagamine Eestis : [magistritöö] / Hendrick Rang ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Ene Andresen

  Rang, Hendrick

  2014-01-01

  Kurtusest ja viipekeelest, viipekeele kui keele reguleerimisest, viipekeele kui puuet kompenseeriva suhtlusabivahendi reguleerimisest rahvusvahelises õiguses, viipekeele õiguslikust seisundist Eestis

 19. Eesti viipekeele kasutamise õiguse tagamine Eestis : [magistritöö] / Hendrick Rang ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Ene Andresen

  Rang, Hendrick

  2014-01-01

  Kurtusest ja viipekeelest, viipekeele kui keele reguleerimisest, viipekeele kui puuet kompenseeriva suhtlusabivahendi reguleerimisest rahvusvahelises õiguses, viipekeele õiguslikust seisundist Eestis

 20. Supiinid koha väljendajana : liikumissündmuste keelendamise asümmeetriast / Renate Pajusalu, Heili Orav

  Pajusalu, Renate, 1963-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele supiinide kasutuse ebasümmeetriat. Vastavalt eesti keele käändesüsteemi ülesehitusele on supiinidel keelesüsteemis kolm vormi: ma-vorm, mas-vorm ja mast-vorm, kuid keelekasutuses sellist sümmeetriat ei ole.

 1. Riiklikud keeleprogrammid / Jüri Valge

  Valge, Jüri, 1948-

  2004-01-01

  Ülevaade järgmistest keelega seotud programmidest : "Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004-2008)", "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004-2008)", "Rahvuskaaslaste programm (2004-2008)", "Hõimurahvaste programm (2000-2004)", "Lõunaeesti keele ja kultuuri programm (2000-2004)", "Setu kultuuriprogramm", "Eesti keele akadeemilise välisõppe programm"

 2. Riiklikud keeleprogrammid / Jüri Valge

  Valge, Jüri, 1948-

  2004-01-01

  Ülevaade järgmistest keelega seotud programmidest : "Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004-2008)", "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (2004-2008)", "Rahvuskaaslaste programm (2004-2008)", "Hõimurahvaste programm (2000-2004)", "Lõunaeesti keele ja kultuuri programm (2000-2004)", "Setu kultuuriprogramm", "Eesti keele akadeemilise välisõppe programm"

 3. Eesti foneetika möödunud hiilgus ja möödumata viletsus / Mati Hint

  Hint, Mati, 1937-

  1997-01-01

  Eesti foneetikauurimise ajaloost ja praegusest seisust, ning fonoloogia ja morfofonoloogia käsitlemisest "Eesti keele grammatikas" (1995) ja Henn Saari kirjutises "Üks häälikuõpetus" (Keel ja Kirjandus, 1995, nr. 2). Artikkel järgneb: Keel ja Kirjandus, 1997, nr. 3

 4. Läänemeresoome keelte õppetoolis : professor Jaan Õispuu Tokio ülikoolis / Maris Amon

  Amon, Maris

  2000-01-01

  Tokio Ülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Pedagoogikaülikool osalevad ühisprojektis "Ohustatud keeled". TPÜd esindavad selles projektis läänemeresoome keelte õppetooli assistent Marje Joalaid (vepsa keel) ja professor Jaan Õispuu (karjala keel), kes viibis 22.-30. jaan. 2000 Tokio ülikoolis ning pidas seal loenguid karjala keelest

 5. Hasso Krulli eepiline pesamuna / Rein Veidemann

  Veidemann, Rein, 1946-

  2015-01-01

  Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaat Hasso Krull. Arvustus: Krull, Hasso. Pesa : tekstid 2000-2012. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014 ; Krull, Hasso. Muna : tekstid 1987-2012. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014 ; Krull, Hasso. Kui kivid olid veel pehmed. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014

 6. Koolil ja ülikoolil on ühised hooled / Christi Sepp, Anu-Reet Hausenberg

  Sepp, Christi

  2000-01-01

  8. apr. 2000 kutsus TPÜ eesti keele kui võõrkeele õppetool vene koolide eesti keele õpetajaid erialapäevale. Töörühmade arvamusi olemasolevate eesti keele kui võõrkeele testide ja eksamisüsteemi kohta

 7. Supiinid koha väljendajana : liikumissündmuste keelendamise asümmeetriast / Renate Pajusalu, Heili Orav

  Pajusalu, Renate, 1963-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele supiinide kasutuse ebasümmeetriat. Vastavalt eesti keele käändesüsteemi ülesehitusele on supiinidel keelesüsteemis kolm vormi: ma-vorm, mas-vorm ja mast-vorm, kuid keelekasutuses sellist sümmeetriat ei ole.

 8. Õppijakeel ja eesti vahekeele korpus / Pille Eslon, Helena Metslang

  Eslon, Pille

  2007-01-01

  Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduslingvistika õppetooli juures alustatud vene emakeelega õppijate eesti vahekeele korpuse tööst, eesmärgiga toetada teise keele omandamise teaduslikku uurimist ja eesti keele kui teise keele õpetamise edasist arendamist

 9. Hasso Krulli eepiline pesamuna / Rein Veidemann

  Veidemann, Rein, 1946-

  2015-01-01

  Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaat Hasso Krull. Arvustus: Krull, Hasso. Pesa : tekstid 2000-2012. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014 ; Krull, Hasso. Muna : tekstid 1987-2012. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014 ; Krull, Hasso. Kui kivid olid veel pehmed. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2014

 10. Mida arvate elektroonilistest testidest ja e-hindamisest? / Alli Lunter, Katrin Pihl, Enn Pärtel, Külliki Kask

  2010-01-01

  Küsimustele vastavad Viljandi maagümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Alli Lunter, Audentese erakooli õpetaja, inglise keele ainesektsiooni juht Katrin Pihl, TÜ füüsika didaktika lektor Enn Pärtel, Tartu Karlova gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Külliki Kask

 11. Parandada püksipõlve augu väljalõikamise teel / Jaak Tomberg

  Tomberg, Jaak, 1980-

  2010-01-01

  Arvustus: Saar, Anti. Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin : [jutud]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006 ; Saar, Anti. Nemad kaks : [lühiromaan]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2008 ; Tekste siledast ruumist : [jutud]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009

 12. Ämnestävlingen i svenska för estniska gymnasieelever / Maarja Eliisabet Roosalu, Viktoria Hedman, Hanna Anderson, Eva-Tiina Põlluste

  2015-01-01

  2012. aastast toimuvad Eesti rootsi keele õpetajate seltsi ja Rootsi Suursaatkonna eestvedamisel üle-eestilised rootsi keele päevad. 2015. aastal toimus üritus 27. märtsil Noarootsi Gümnaasiumis. Toimunust kirjutavad Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased ja rootsi keele õpetaja Eva-Tiina Põlluste

 13. Parandada püksipõlve augu väljalõikamise teel / Jaak Tomberg

  Tomberg, Jaak, 1980-

  2010-01-01

  Arvustus: Saar, Anti. Kuidas sa ära läksid ja mina maha jäin : [jutud]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006 ; Saar, Anti. Nemad kaks : [lühiromaan]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2008 ; Tekste siledast ruumist : [jutud]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009

 14. Application of AutoCAD Secondary Development in Municipal Road Information%AutoCAD二次开发在市政公路信息中的应用

  杨海成; 冯金武; 赵永铎

  2011-01-01

  AutoCAD具有强大的绘图功能和二次开发功能,AutoLISP语言作为嵌入在AutoCAD内部的编程语言,是开发应用AutoCAD不可缺少的工具。结合天津市城市市政公路信息项目,介绍了AutoLISP语言的特点,阐述了AutoLISP语言在项目中的优势,说明了该语言对于批量处理图形和属性方面的几种典型应用,并分析了相应的思路和方法,既提高了工作效率,减轻了技术人员的劳动强度,又提升了作业水平。%AutoCAD has powerful functions of drawing and secondary development.As the programming language embedded in AutoCAD,AutoLISP is the essential tool for developing and applying AutoCAD.Combined with the Tianjin Municipal Road Information project,this paper introduced the character of AutoLISP language,discussed the advantages of AutoLISP language in project application,specified the typical application of AutoLISP language in graphics and attributes batch processing,and analyzed the ideas and methods.It improved the working efficiency,reduced the working load of technical staff,and improved the working level.

 15. Obtención de modelo matemático para el desarrollo del perfil del ala de una aeronave.

  R. Cabrera Pedroso

  2008-05-01

  Full Text Available El presente trabajo está dirigido a brindar un modelo matemático que permita el cálculo y determinación de una función analítica para la obtención del perfil de un ala de geometría simétrica y variable de una aeronave con el empleo de métodos computacionales. En el artículo se analiza los métodos para la elaboración de sistemas de cálculo basados en modelos matemáticos obtenidos en MATLAB 7.0 e implementados con el software LabVIEW 6.0 a través de programas de diseños asistidos por computadoras en AUTOCAD (AUTOLISP. Los diferentes tópicos abordados dan a los interesados una idea global del desarrollo de esta tecnología computacional y su aplicación a ramas de la mecánica, así como la metodología seguida para obtener el perfil aerodinámico de un ala. También se exponen aspectos generales del empleo de la función AUTOLISP y el código fuente del programa diseñado.Title: Obtaining a mathematical model for the development of an airship wing profile.This article was carried out to obtain a mathematical model that allows the calculation and determination of an analytic function of symmetrical geometry profile and variable. In the article it is analyzed the methods for the elaboration of system of calculations based on mathematical models obtained with the software language LabVIEW 6.0 and it is used to developing the program attended by the computers AUTOCAD (AUTOLISP. The approached topics give to the interested parties a global idea of the development it gives this technology and their application to branches of the mechanical specialties, as well as the followed methodology to obtain the aerofoil profile of a wing. General aspects are also exposed of the employment of the function AUTOLISP and the source code on the sketch program.

 16. Software planning and analysis for automated design system AutoCAD

  Koskutė, Lina

  2007-01-01

  AutoCAD sistemos papildymas sukurtas tam, kad būtų lengviau ir paprasčiau dirbti su AutoCAD grafine sistema. Funkcijos sukurtos naudojant AutoLisp ir VisualLISP programavimo kalbas. Sistemos papildymą galima įdiegti į bet kurią AutoCAD versiją. Sukurtas papildymas lankstus naujų funkcijų prijungimui, lengvai eksploatuojamas. Funkcijos suskirstytos į keletą grupių pagal jų formatą. AutoCAD system complement is created to make more easy working with AutoCAD graphic system. Functions...

 17. Simulación y Modelado en el Diseño Mecánico de un Reductor de Velocidad Simulation and Modeling in Mechanical Design of a Speed Reduction Gear Box

  W. Switek; C. Acosta; J. Alencastre

  2004-01-01

  Se describe un proceso integral asistido por computadora del diseño de un reductor de velocidad que incluye el modelado, simulación y dibujo automático. Se aplicó el programa de simulación Powersim para desarrollar un modelo computarizado de la estructura mecánica. Se han desarrollado programas especiales para producir dibujos bidimensionales del ensamble del reductor de velocidad, por medio del lenguaje AutoLISP existente en AutoCAD. Con el fin de obtener el mejor diseño de las partes, los r...

 18. Vadja sõnaraamat kui kunstiteos / Kristiina Ross

  Ross, Kristiina, 1955-

  2011-01-01

  Arvustus: Vadja keele sõnaraamat. 1 / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. Tallinn : AE Signalet, 1990 ; Vadja keele sõnaraamat. 2, [K -küüttöseltšä] = Словарь водского языка. 2 / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] ; [Tallinn] : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1994 ; Vadja keele sõnaraamat. 3, L - müüäG] = Словарь водского языка / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] ; [Tallinn] : Eesti Keele Instituut, 1996 ; Vadja keele sõnaraamat. 4, [N - P] = Словарь водского языка. 4, [N - P] / toimetanud: Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2000 ; Vadja keele sõnaraamat. 5, [R-S] = Словарь водского языка. 5, [R-S] / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006 ; Vadja keele sõnaraamat. 6, [Š-T] = Словарь водского языка. 6, [Š-T] / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010 ; Vadja keele sõnaraamat. 7 = Словарь водского языка / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 19. Raamatukingitus põhjamaade filoloogia osakonnale / Jaan Õispuu

  Õispuu, Jaan

  2001-01-01

  11. apr. 2001 sai TPÜ põhjamaade filoloogia osakonna rootsi keele lektoraadi käsiraamatukogu juurde 440 köidet erialakirjandust, mille kinkis Margareta Holmberg Uppsalast. Margareta Holmbergi abikaasa Karl Axel (1930-2000) töötas Uppsala ja Turu ülikoolides põhjamaade keelte õppetooli dotsendi ja kaasprofessorina, 1994.a. käis ta külalisõppejõuna TPÜ-s lugemas rootsi keele ajaloo ja islandi keele kursust

 20. Lõunaeestlased turgutavad Ida-Virus oma vene keelt / Sirle Sommer Kalda

  Sommer-Kalda, Sirle, 1974-

  2009-01-01

  Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames toimunud tööjõuvahetusest, mille käigus kevadel Ida-Virumaa linnade ametnikud ja allasutuste töötajad asusid ajutiselt tööle Lõuna- ja Lääne-Eestis, et parandada oma eesti keele oskust ja lõunaeestlaste vastukülaskäigust Ida-Virumaale vene keele oskuste parandamiseks

 1. Vadja sõnaraamat kui kunstiteos / Kristiina Ross

  Ross, Kristiina, 1955-

  2011-01-01

  Arvustus: Vadja keele sõnaraamat. 1 / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. Tallinn : AE Signalet, 1990 ; Vadja keele sõnaraamat. 2, [K -küüttöseltšä] = Словарь водского языка. 2 / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] ; [Tallinn] : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1994 ; Vadja keele sõnaraamat. 3, L - müüäG] = Словарь водского языка / toimetanud Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] ; [Tallinn] : Eesti Keele Instituut, 1996 ; Vadja keele sõnaraamat. 4, [N - P] = Словарь водского языка. 4, [N - P] / toimetanud: Elna Adler, Merle Leppik. [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2000 ; Vadja keele sõnaraamat. 5, [R-S] = Словарь водского языка. 5, [R-S] / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2006 ; Vadja keele sõnaraamat. 6, [Š-T] = Словарь водского языка. 6, [Š-T] / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010 ; Vadja keele sõnaraamat. 7 = Словарь водского языка / toimetanud Silja Grünberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 2. Lõunaeestlased turgutavad Ida-Virus oma vene keelt / Sirle Sommer Kalda

  Sommer-Kalda, Sirle, 1974-

  2009-01-01

  Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi "Keeleõppe arendamine 2007-2010" raames toimunud tööjõuvahetusest, mille käigus kevadel Ida-Virumaa linnade ametnikud ja allasutuste töötajad asusid ajutiselt tööle Lõuna- ja Lääne-Eestis, et parandada oma eesti keele oskust ja lõunaeestlaste vastukülaskäigust Ida-Virumaale vene keele oskuste parandamiseks

 3. Juri Lotmani kunstiteksti lugemise õpetus / Ülle Pärli

  Pärli, Ülle

  2007-01-01

  Ilukirjanduslike tekstide kasutamisest vene keele õpetamisel. Kirjandusteksti analüüsi põhimõtetest Juri Lotmani monograafiates. Lotmani osalusel koostatud kirjandusõpikutest ja kirjanduslikust lugemikust

 4. В стиле абсента = In the style of absinthe / Оксана Осадчая

  Осадчая, Оксана

  2015-01-01

  Julia Havanskaja uuest rõivakollektsioonist "Absinth". Absindi teemast maalikunstis, kirjanduses, filmikunstis. Charles Baudelaire luuletus "Les Fleurs du mal" ("Kurja lilled") vene ja inglise keeles

 5. I tweet, therefore I am / Andrei Korobeinik, Henrik Roonemaa, Mati Hint ; intervjueerinud Ivo Visak

  Korobeinik, Andrei, 1980-

  2014-01-01

  Tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa, suhtlusvõrgustiku rate.ee looja Andrei Korobeinik ning keele- ja ühiskonnateadlane Mati Hint vestlesid y-generatsiooni digitaliseerumise teemadel Paide arvamusfestivalil

 6. Ameerikasse õpetama / Tiina Tuuling

  Tuuling, Tiina

  2007-01-01

  Nõo Reaalgümnaasiumi ja Nõo Põhikooli inglise keele õpetaja Tiina Tuulingu töötamisest õpetajana USAs Pennsylvania osariigis Haverfordi Põhikoolis Fulbrighti õpetajate vahetusprogrammi raames

 7. Eesti keeleuuenduse ja itaalia "questione della lingua" paralleelid ja põimumised / Daniele Monticelli

  Monticelli, Daniele, 1970-

  2009-01-01

  Itaalia keele korraldamisel ja uuendamisel osalenud teadlaste ja kirjanike retoorikast, argumenteerimise strateegiatest ja keelekorralduse teoreetilistest alustest, kõrvutades neid eesti keeleuuenduse analoogsete aspektidega

 8. "Meaning" and "context" in the language of architecture / Janis Taurens

  Taurens, Janis

  2008-01-01

  Arhitektuuri tähenduse filosoofilisest interpretatsioonist, keelefilosoofia teooriate rakendamisest arhitektuuri kui keele mudelil, arhitektuurisemantikast, arhitektuuriteooria analüüsist keelefilosoofia vahenditega

 9. Utshitelei tozhe utshat / Sergei Trofimov

  Trofimov, Sergei

  2007-01-01

  Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kavatseb kiirendada üleminekut eestikeelsele õppele vene gümnaasiumides. Tallinnas toimus hariduskonverents, kus arutati eesti keeles õpetamise probleeme vene koolides

 10. Valgevene kultuuriuurijad soovivad Eesti Kirjandusmuuseumi abil jõuda euroopalikku teadusruumi / Renata Sõukand

  Sõukand, Renata, 1974-

  2015-01-01

  Valgevene Teaduste Akadeemia Kultuuri, Keele ja Kirjanduse Instituudi kultuuriuurijad Eesti Kirjandusmuuseumis 16.-20. nov. 2015; 19. nov. toimus ühine teadusaseminar "Folkloori uurimise perspektiivid"

 11. TÜ magistritöid 2007 / Tiia Margus, Hille Roots

  Margus, Tiia

  2008-01-01

  Teiste hulgas Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis kaitstud magistritöödest eesti keele, uurali keelte, üldkeeleteaduse, arvutilingvistika, eesti keel võõrkeelena, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, mitte-eesti kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialadel. Teiste hulgas: Marja Unt "Eesti luule 1968-1988 luulearutluse peeglis"; Maarja Hollo "Eksiil kirjanduses. August Mälgu "Kodumaata" ja Isaac Bashevis Singeri "Eksinud Ameerikasse" ning Bernard Kangro Joonatani-romaanide ja Milan Kundera "Teadmatuse" võrdlev vaatlus"; Sigrid Int "20. sajandi kirjanikke: Marta Sillaotsa kultuurivahendustegevus".

 12. Using micro-contexts to describe a writing process in Estonian as a second language across proficiency levels / Olga Pastuhhova

  Pastuhhova, Olga

  2015-01-01

  Kirjeldatakse venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsessi mikrokonteksti mõiste abil. Uurimismaterjal on kogutud klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetodil põhineva programmiga ScriptLog

 13. Riskantne ehimisviis / Boleslaw Weidebaum

  Weidebaum, Boleslaw

  1999-01-01

  Suurmoeks on saanud kehasse (nahka ja limanahkadesse) torgatud kahtlase väärtusega metallehete kandmine. Inglise keeles on selle torkekultuse pooldajaid hakatud nimetama piercing-freaks (torkeveiderdajad)

 14. Introducing the Internet-based TOEFL test / Epp Kirss, Mare Roes

  Kirss, Epp

  2013-01-01

  Internetipõhisest rahvusvaheliselt tunnustatud standardiseeritud inglise keele testist, mida nõutakse USA ülikoolidesse kandideerivatelt rahvusvahelistelt üliõpilastelt ning selle õpetamise kogemusest

 15. DIALANG and pilot testing / Sirje Jakobson

  Jakobson, Sirje

  2002-01-01

  Hollandi haridus-, kultuuri- ja teadusministeeriumi poolt keelteaasta raames korraldatud Euroopa keeleprojekte tutvustavast konverentsist ning kultuuri- ja haridusprojektist DIALANG, mis koostab diagnostilisi teste 14 euroopa keeles

 16. Kolmest haruldusest Arhiivraamatukogus / Heino Räim

  Räim, Heino

  2003-01-01

  Johann Gutslaffi "Observationes Grammaticae circa linguam Esthonicam..." (Dorpat, 1648), Anton Heidrichi katekismuse seletus tabelina (Revel, 1688), "Lühikene Tartu-maa keele palvuse raamat" (Riga, 1693)

 17. DIALANG and pilot testing / Sirje Jakobson

  Jakobson, Sirje

  2002-01-01

  Hollandi haridus-, kultuuri- ja teadusministeeriumi poolt keelteaasta raames korraldatud Euroopa keeleprojekte tutvustavast konverentsist ning kultuuri- ja haridusprojektist DIALANG, mis koostab diagnostilisi teste 14 euroopa keeles

 18. Jumalaga, ainsus! : (Postmodernismi väljakutse eesti kirjandusele ja kriitikale) / Rein Veidemann

  Veidemann, Rein, 1946-

  1995-01-01

  Ka Harald Peebu artiklist 'Arvustaja teeristil' (Keel ja Kirjandus, 1993, nr. 10), postmodernismi klassiku Jacques Derrida seisukohtadest, tema terminist 'différance' - 'siirdus' ja kirjanduskriitikast

 19. Uuema tehnoloogia rakendamine võõrkeeleõppe kaugkoolituses / Ingrid Nikopensius

  Nikopensius, Ingrid

  2001-01-01

  Artikkel tutvustab Tartu Ülikoolis 1998.a. okt.-dets. kestnud eesti keele algkursust vene keele baasil, mille sihtgrupiks olid Jõhvi ja Kohtla-Järve venekeelsed õpetajad. Kursuse eesmärgiks oli eesti keele sõnavara ja grammatika õpetamine igapäevase suhtlussituatsiooni tasemel ja kirjutamisoskuse arendamine lihtsamate tekstide loomiseks. Kursusel kasutati Oulu ülikooli täienduskoolituskeskuses välja töötatud veebipõhist õpikeskkonda TELSIpro (Telematic environment for Language Simulations), mis on loodud keeleõpetuse tarvis

 20. Uue oskuse võlu / Helen Talalaev

  Talalaev, Helen

  2009-01-01

  Tutvustatakse kirjastuse TEA väljaantud õppekomplekte: Tomalin, Barry. Westminster English. Tallinn : TEA Kirjastus, 2009 ; Mangus, Inga. Vene keele õpik : algajale ja taasalustajale. Tallinn : TEA Kirjastus, 2008

 1. Introducing the Internet-based TOEFL test / Epp Kirss, Mare Roes

  Kirss, Epp

  2013-01-01

  Internetipõhisest rahvusvaheliselt tunnustatud standardiseeritud inglise keele testist, mida nõutakse USA ülikoolidesse kandideerivatelt rahvusvahelistelt üliõpilastelt ning selle õpetamise kogemusest

 2. Using micro-contexts to describe a writing process in Estonian as a second language across proficiency levels / Olga Pastuhhova

  Pastuhhova, Olga

  2015-01-01

  Kirjeldatakse venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsessi mikrokonteksti mõiste abil. Uurimismaterjal on kogutud klaviatuuri klahvivajutuste salvestuse meetodil põhineva programmiga ScriptLog

 3. TLÜ esimeses rahvusvahelises magistriprogrammis õpivad oma eriala professionaalid : magistriõpe / Krista Männa

  Männa, Krista

  2005-01-01

  16.-20. novembril toimus Tallinna Ülikooli esimese rahvusvahelise magistriõppekava "European Perspectives on Social Inclusion" (eesti keeles "Sotsiaalse kaasamise Euroopa perspektiivid") esimene õppesessioon

 4. Eesti keeleuuenduse ja itaalia "questione della lingua" paralleelid ja põimumised / Daniele Monticelli

  Monticelli, Daniele, 1970-

  2009-01-01

  Itaalia keele korraldamisel ja uuendamisel osalenud teadlaste ja kirjanike retoorikast, argumenteerimise strateegiatest ja keelekorralduse teoreetilistest alustest, kõrvutades neid eesti keeleuuenduse analoogsete aspektidega

 5. Ministerielle Amtsverschwiegenheit vs. ressortbezogene Informationshoheit / Tobias Linke

  Linke, Tobias

  2016-01-01

  Informatsioonivabadusest, konfidentsiaalsest infost ning ministrite ja ametnike vaikimiskohustusest; avaliku teenistuse seaduse, nn ministriseaduse ja karistusseadustiku tõlgendamisest. Kokkuvõte inglise keeles

 6. В стиле абсента = In the style of absinthe / Оксана Осадчая

  Осадчая, Оксана

  2015-01-01

  Julia Havanskaja uuest rõivakollektsioonist "Absinth". Absindi teemast maalikunstis, kirjanduses, filmikunstis. Charles Baudelaire luuletus "Les Fleurs du mal" ("Kurja lilled") vene ja inglise keeles

 7. Uuema tehnoloogia rakendamine võõrkeeleõppe kaugkoolituses / Ingrid Nikopensius

  Nikopensius, Ingrid

  2001-01-01

  Artikkel tutvustab Tartu Ülikoolis 1998.a. okt.-dets. kestnud eesti keele algkursust vene keele baasil, mille sihtgrupiks olid Jõhvi ja Kohtla-Järve venekeelsed õpetajad. Kursuse eesmärgiks oli eesti keele sõnavara ja grammatika õpetamine igapäevase suhtlussituatsiooni tasemel ja kirjutamisoskuse arendamine lihtsamate tekstide loomiseks. Kursusel kasutati Oulu ülikooli täienduskoolituskeskuses välja töötatud veebipõhist õpikeskkonda TELSIpro (Telematic environment for Language Simulations), mis on loodud keeleõpetuse tarvis

 8. Kulka lemmikud 2007 / Kalev Kesküla

  Kesküla, Kalev, 1959-2010

  2008-01-01

  Eesti Kultuurikapitali aastapreemia said 17. saj. Tartu juhuluule kogumiku "O Dorpat, urbs addictissima musis" koostajad Kristi Viiding, Jana Orion, Janika Päll (Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007)

 9. Striptiislik maksupoliitika / Jaan Kaplinski

  Kaplinski, Jaan, 1941-

  2006-01-01

  Reformierakonna maksupoliitikast. Vene keeles: Molodjozh Estonii, 7. veebr., lk. 7, pealk.: Striptiz nalogovoi politiki ; Molodjozh Estonii, 18. veebr., lk. 11, pealk.: Nalogovaja politika v stile striptiza

 10. Ühiselt parema kooli nimel / Eliis Valdma

  Valdma, Eliis

  2007-01-01

  Tallinna Sikupilli Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Pestalozzi koolitusprogrammi raames Londonis toimunud kursustest "Demokraatlike vägivallata koolide Euroopa harta", kus ta Eesti esindajana osales

 11. Vana praavusk Roth 225 / Milvi Hirvlaane

  Hirvlaane, Milvi, 1936-

  2008-01-01

  Baltisaksa päritolu eesti vaimulikust, koolitegelasest ja luuletajast Johann Philipp von Rothist, tema osast Eesti kultuuriloos, võru keele arendamises, talurahvaseaduse ettevalmistamises ja paljus muus

 12. TÜ magistritöid 2007 / Tiia Margus, Hille Roots

  Margus, Tiia

  2008-01-01

  Teiste hulgas Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis kaitstud magistritöödest eesti keele, uurali keelte, üldkeeleteaduse, arvutilingvistika, eesti keel võõrkeelena, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, mitte-eesti kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialadel. Teiste hulgas: Marja Unt "Eesti luule 1968-1988 luulearutluse peeglis"; Maarja Hollo "Eksiil kirjanduses. August Mälgu "Kodumaata" ja Isaac Bashevis Singeri "Eksinud Ameerikasse" ning Bernard Kangro Joonatani-romaanide ja Milan Kundera "Teadmatuse" võrdlev vaatlus"; Sigrid Int "20. sajandi kirjanikke: Marta Sillaotsa kultuurivahendustegevus".

 13. Kulka lemmikud 2007 / Kalev Kesküla

  Kesküla, Kalev, 1959-2010

  2008-01-01

  Eesti Kultuurikapitali aastapreemia said 17. saj. Tartu juhuluule kogumiku "O Dorpat, urbs addictissima musis" koostajad Kristi Viiding, Jana Orion, Janika Päll (Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007)

 14. Jumalaga, ainsus! : (Postmodernismi väljakutse eesti kirjandusele ja kriitikale) / Rein Veidemann

  Veidemann, Rein, 1946-

  1995-01-01

  Ka Harald Peebu artiklist 'Arvustaja teeristil' (Keel ja Kirjandus, 1993, nr. 10), postmodernismi klassiku Jacques Derrida seisukohtadest, tema terminist 'différance' - 'siirdus' ja kirjanduskriitikast

 15. "Meaning" and "context" in the language of architecture / Janis Taurens

  Taurens, Janis

  2008-01-01

  Arhitektuuri tähenduse filosoofilisest interpretatsioonist, keelefilosoofia teooriate rakendamisest arhitektuuri kui keele mudelil, arhitektuurisemantikast, arhitektuuriteooria analüüsist keelefilosoofia vahenditega

 16. I tweet, therefore I am / Andrei Korobeinik, Henrik Roonemaa, Mati Hint ; intervjueerinud Ivo Visak

  Korobeinik, Andrei, 1980-

  2014-01-01

  Tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa, suhtlusvõrgustiku rate.ee looja Andrei Korobeinik ning keele- ja ühiskonnateadlane Mati Hint vestlesid y-generatsiooni digitaliseerumise teemadel Paide arvamusfestivalil

 17. "Bez silnoi russkoi obshtshinõ russkije partii obretshenõ na proval" / Nikolai Maspanov ; interv. Ruta Pels

  Maspanov, Nikolai, 1945-

  2004-01-01

  Vene Erakonna Eestis esimees lahkhelidest Eesti vene parteide vahel, vene kogukonna nõrkusest, Euroopa Parlamendi valimistest, venekeelse hariduse tulevikust, keeleõppest ja oma tegevusest parteijuhina

 18. Kas *metsavahel tähendab muud kui metsa vahel? / Anni Jürine

  Jürine, Anni

  2009-01-01

  Artkkel käsitleb toimetamata kirjalikus keeles levivat suundumust - kaassõnaühendite norminguvastast kokkukirjutamist. Kooliõpilastes seas korraldatud katse tulemustest ja kokkukirjutamist soodustavatest teguritest

 19. TLÜ esimeses rahvusvahelises magistriprogrammis õpivad oma eriala professionaalid : magistriõpe / Krista Männa

  Männa, Krista

  2005-01-01

  16.-20. novembril toimus Tallinna Ülikooli esimese rahvusvahelise magistriõppekava "European Perspectives on Social Inclusion" (eesti keeles "Sotsiaalse kaasamise Euroopa perspektiivid") esimene õppesessioon

 20. 不同图式间CASS地形图自动缩编的实现%The Realization of CASS Graph Automatic Downsizing between Different Schema

  赵卫常

  2012-01-01

  In this paper, the author develops CASS software secondarily using AutoLISP, elaborates automatic downsizing of surveying and mapping graph from large scale to small and medium scale between different schemas. The author also chooses surveying and mapping graph through the classification function of AutoLISP, executes symbol conversion of different coding according to CASS software in order to realize the function of scale conversion.%应用AutoLISP对CASS软件进行二次开发,就实现采用不同图式的地形图从大比例尺到中小比例尺的自动缩编进行了阐述.通过AutoLISP的分类选取功能对地形图分别进行选择,再依据CASS软件对不同符号的编码进行符号转换,实现地形图的比例尺变换功能.

 1. Parametric draw on the ceramic vacuum pugging machine spiral reamer%陶瓷用真空练泥机螺旋铰刀的参数化绘制

  吴南星; 朱金贵; 张柏清

  2011-01-01

  对AutoLisp和对话框DCL语言及其整合过程进行了简单的介绍.并利用AutoCAD内嵌的AutoLisp二次开发工具和对话框控制语言DCL 开发图形模式的对话框输入界面,通过Visual Lisp与对话框DCL语言整合实现参数化绘制螺旋铰刀三维模型,大大提高了设计效率.%The AutoLisp and dialog DCL language and integration process have briefly introduced.Using the second development tools of AutoLisp and dialog control language development mode of graphics DCL input interface which nested AutoCAD,then drawing spiral reamer’s 3d model parameterized through Integration by Visual Lisp and dialog language of DCL,and improved the design efficiency greatly.

 2. Milline/millised viimastel aastatel eesti keeles ilmunud ilukirjandusteos(ed) on pälvinud liiga vähe tähelepanu või jäänud ebaõiglaselt tähelepanuta? Miks võiks antud teos(t)ele rohkem tähelepanu juhtida? : [küsitlus] / Doris Kareva, Berk

  2010-01-01

  Nimetatakse konkreetseid teoseid, näiteks Berk Vaher kirjutab Andi Meistri romaanist "Valgus olematust aknast" (2009), Mihkel Mutt Marcin Świetlicki kriminaalromaanist "Kaksteist" (tlk. Hendrik Lindepuu, 2009), Aare Pilv, Eliina Kortsu luulekogust "Lööklaused murravad metsi" (2006), Jaak Tomberg Vahur Afanasjevi luulekogust "Katedraal Emajões" (2006), Birk Rohelend Siim Nurkliku näidendist "Kas ma olen nüüd elus" (2010), Igor Kotjuh Toomas Raudami proosapalast "Mees, kes kirjutas merd" (2006). Enim muretsetakse tõlkekirjanduse, eriti luule retseptsiooni puudumise pärast

 3. Milline/millised viimastel aastatel eesti keeles ilmunud ilukirjandusteos(ed) on pälvinud liiga vähe tähelepanu või jäänud ebaõiglaselt tähelepanuta? Miks võiks antud teos(t)ele rohkem tähelepanu juhtida? : [küsitlus] / Doris Kareva, Berk

  2010-01-01

  Nimetatakse konkreetseid teoseid, näiteks Berk Vaher kirjutab Andi Meistri romaanist "Valgus olematust aknast" (2009), Mihkel Mutt Marcin Świetlicki kriminaalromaanist "Kaksteist" (tlk. Hendrik Lindepuu, 2009), Aare Pilv, Eliina Kortsu luulekogust "Lööklaused murravad metsi" (2006), Jaak Tomberg Vahur Afanasjevi luulekogust "Katedraal Emajões" (2006), Birk Rohelend Siim Nurkliku näidendist "Kas ma olen nüüd elus" (2010), Igor Kotjuh Toomas Raudami proosapalast "Mees, kes kirjutas merd" (2006). Enim muretsetakse tõlkekirjanduse, eriti luule retseptsiooni puudumise pärast

 4. Dear Minister, This Is Why Design and Technology Is a Very Important Subject in the School Curriculum: John Eggleston Memorial Lecture, Delivered at the Design & Technology Association Education and International Research Conference, Designing a Better Future, Friday 8th July 2011 at Keele University

  Barlex, David

  2011-01-01

  The paper is in four parts. Part 1 considers the justification for including design and technology in the school curriculum. Part 2 suggests the content for the subject at Key Stage 3. Part 3 describes some of the ways the subject might be taught. Part 4 considers ways in which the curriculum can be devised so that it is irresistible and…

 5. Täis- ja osasihitise kasutamisest eesti keelt teise keelena õppijate pilgu läbi / Raili Pool

  Pool, Raili, 1969-

  2006-01-01

  Eesti keelt kõrgtasemel valdavate vene emakeelega üliõpilaste arvamustest ja põhjendustest eesti keele objektikäänete valiku kohta. Antakse ka lühiülevaade introspektiivsete meetodite võimalustest teise keele omandamise uurimisel

 6. Put v nikuda? / Sergei Stepanov

  Stepanov, Sergei

  2008-01-01

  Autori kriitika president Toomas Hendrik Ilvese aadressil, ajendatuna BBC ajakirjaniku Tim Whewelli intervjuust presidendiga, kus riigipea nentis, et vene keeles rääkimine tähendaks 50-aastase Nõukogude tooruse aktsepteerimist, sest enamik vene keele kõnelejaid asus Eestisse elama alles pärast Eesti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt. Vt. väljavõtet intervjuust samas lk. 3

 7. Tahaks eestlaseks saada / Erika Klaats

  Klaats, Erika, 1954-

  2000-01-01

  Vt. ka Molodjozh Estonii : Subbota Sep/2 lk. 10. Venelased panevad lapse eesti kooli, kuid ei arvesta sellega, et võõras keeles õppides ei pruugi laps koolis edukalt edasi jõuda. Lisa: Eesti koolid, kus saab õppida vene keeles

 8. Hasselblatti Eesti jõudmine eesti keelde / Cornelius Hasselblatt ; intervjueerinud Rein Veidemann

  Hasselblatt, Cornelius, 1960-

  2016-01-01

  Intervjuu estofiilist keele- ja kirjandusteadlase ning tõlkija, Tartu ülikooli audoktori ja Eesti Teaduste Akadeemia välisliikme Cornelius Hasselblattiga tema neljast värskest eesti kirjandust ja kultuuri käsitlevast teosest, neist kolm eesti keeles

 9. Saksa ja Eesti Balti kirjaruumis : kolm lühikäsitlust / Jaan Undusk

  Undusk, Jaan, 1958-

  1995-01-01

  Sisu: 1. Die Geburt der estnischen Nationalliteratur aus dem Hamann-Herderischen Geiste : [Eestikeelne süvendatud art. ilm. "Keel ja Kirjandus", 1995, nr. 9-11]; 2. Adressaat ja keel baltisaksa kirjaruumis : [Eestikeelne ilmalik proosa 18.-19. s.]; 3. Abielu kui utoopia : Sissejuhatus ühte kirjanduslikku motiivi : [Eestlase ja baltisaksalase vahelise armastuse ja abielu motiiv eesti kirjanduses

 10. Fr. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg" als ein Heiliger Text der estnischen literarischen Kultur : eine literaturkritische Studie / Rein Veidemann ; Übersetzung: Ilse Freymann

  Veidemann, Rein, 1946-

  2004-01-01

  Eesti keeles ilmunud: Keel ja Kirjandus, 2003, nr. 12; Vene k.: "Kalevipoeg" kak sakralnõi tekst estonskoi kultyrõ / tlk. Marina Tervonen // Veidemann, Rein. Kollokvium po estonskoi literatute. Tallinn : Izd. "KPD", 2007, lk. 5-13. Orig.: Fr. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg" kui eesti kirjanduskultuuri sakraaltekst

 11. Popperi ärkamine / Marju Lepajõe

  Lepajõe, Marju, 1962-

  2011-01-01

  Arvustus: Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. [I, Platoni lummus]. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010 ; Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 12. Mida oled sina teinud, et Internet oleks senisest ohutum? / Helin Puksand, Peter Fifka, Marek Strandberg, Birgy Lorenz...[jt.

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Helin Puksand, Microsofti esindaja Peter Fifka, riigikogu liige Marek Strandberg, Pelgulinna Gümnaasiumi arvutiõpetaja Birgy Lorenz, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja Mart Laanpere, teleajakirjanik Andres Raid ja Kose Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Astrid Sildnik

 13. Kopli Ametikool muudab kutsehariduse paindlikuks / Uwe Gnadenteich

  Gnadenteich, Uwe

  2004-01-01

  Algas lisavastuvõtt õppegruppi, kuhu saavad õppima asuda need õpilased, kellel põhikool on pooleli jäänud. Võimalik on omandada käsitöömeistri eriala eesti ja vene keeles ja kinnisvarahooldaja eriala eesti keeles

 14. Свобода по-русски / Анатолий Королев

  Королев, Анатолий

  2007-01-01

  Tom Stoppardi triloogia vene ajaloost "The Coast of Utopia" ilmus vene keeles "Берег утопии" ja lavastatakse Moskvas Venemaa Akadeemilises Noorsooteatris. Teater korraldas esseevõistluse üliõpilastele "Vabadus vene keeles..."

 15. Pan-Balti bränding - müüt või tegelikkus? / Joel Volkov

  Volkov, Joel, 1972-

  2006-01-01

  Brändil pole kodumaad, on keel ja päritolumaa. Lokaalsed brändid valivad suhtlemiseks kohalikega nende kodukeele, globaalsed brändid harilikult inglise keele. Üks suuremaid ja tugevamaid lokaalsest süsteemist kasvanud Pan-Balti brände on Hansapank. Lisa: Sulev Vedler. Hansast võib saada Swedbank

 16. Emakeel koolitusvalikute mõjutajana = Mother tongue as a factor influencing the choices of training / Siim Krusell

  Krusell, Siim

  2009-01-01

  Statistikaameti poolt 2007. aastal läbi viidud täiskasvanute koolituse uuringu tulemustest. Artikli eesmärk on võrrelda 20-64-aastaste Eesti inimeste osalust täienduskoolituses selle järgi, kas nende emakeel on eesti keel või mõni muu keel

 17. Fr. R. Kreutzwalds "Kalevipoeg" als ein Heiliger Text der estnischen literarischen Kultur : eine literaturkritische Studie / Rein Veidemann ; Übersetzung: Ilse Freymann

  Veidemann, Rein, 1946-

  2004-01-01

  Eesti keeles ilmunud: Keel ja Kirjandus, 2003, nr. 12; Vene k.: "Kalevipoeg" kak sakralnõi tekst estonskoi kultyrõ / tlk. Marina Tervonen // Veidemann, Rein. Kollokvium po estonskoi literatute. Tallinn : Izd. "KPD", 2007, lk. 5-13. Orig.: Fr. R. Kreutzwaldi "Kalevipoeg" kui eesti kirjanduskultuuri sakraaltekst

 18. Ungarlase imetabane reis Eestisse / Pekka Erelt

  Erelt, Pekka, 1965-

  2007-01-01

  Ungari keeleteadlase ja etnograafi Pál Hunfalvy (1810-1891) reisist Eestisse 1869. aastal. Sellest kirjutatud raamat on nüüd kättesaadav ka eesti keeles: Hunfalvy, Pál. Reis Läänemere provintsides. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2007

 19. Lingva franka : jazõk do obshtshenija dovedjot / Pal Kolsto

  Kolsto, Pal

  2003-01-01

  Keelepoliitikast erinevates riikides, võimalikud mudelid. Ülepolitiseeritud eesti ja vene keele suhe. Vt. ka kogumikes: Multikultuursus, integratsioon ja keeleõpe Eestis. Arutelusid ja visioone lk. 17-19, Obozrenije i obsuzhdenija na temõ multikulturnosti, integratsii i izutshenija jazõkov v Estonii. - Tallinn, lk. 19-21

 20. Rahvus ja rahvuslus eesti tänases ajakirjanduses / Andres Ehin

  Ehin, Andres, 1940-2011

  1996-01-01

  Sisu : 'Keel ja Kirjandus', 1996, nr. 10 (Paul Kokla art. 'Eesti keele ja kirjanduse väljavaated'); 'Luup', 1996, 28. okt. ('Lev Gumiljov : Eestlased on saavutanud praktilise surematuse'); 'Kadrioru Teataja' IV/1996; (Juri Surovtsevi art. 'Kordonite ja diviidideta') 'Akadeemia', 1996, nr. 10 (Jüri Alliku art. 'Hämmastav hüpotees teadvuse kohta')

 1. Uusi aktsente eesti prosoodiauuringutes / Mati Hint

  Hint, Mati, 1937-

  1997-01-01

  Arvustus: Arvo Eek, Toomas Help. Rütminihked eesti keele kujunemisloos. Preprint KKI-45. Tallinn, 1986 ; Peeter Päll. Eesti noomenisilbistruktuur ja aktsent. Preprint KKI-44. Tallinn, 1986. Varem ilmunud: Keel ja Kirjandus, 1987, nr. 6, lk. 371-375

 2. The development of the mandative subjunctive in the Early Modern English period / Eva-Liisa Fillbrandt

  Fillbrandt, Eva-Liisa

  2006-01-01

  Tingiva kõneviisi kasutusest varases moodsa inglise perioodis aastatel 1500-1700. Uurimus tõi välja kaks inglise keele varianti - varase moodsa inglise lõuna variandi ja vanema šoti inglise keele põhjavariandi

 3. "Sõda on ikka esimene kultuuriline samm rahvaste elus" / Tõnu Tannberg

  Tannberg, Tõnu, 1961-

  2017-01-01

  Arvustus: Esimene maailmasõda eesti kultuuris / Tallinna Ülikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus ; koostanud ja toimetanud Mirjam Hinrikus ja Ave Mattheus. Tallinn : Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut, 2015. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised ; 17)

 4. Täis- ja osasihitise kasutamisest eesti keelt teise keelena õppijate pilgu läbi / Raili Pool

  Pool, Raili, 1969-

  2006-01-01

  Eesti keelt kõrgtasemel valdavate vene emakeelega üliõpilaste arvamustest ja põhjendustest eesti keele objektikäänete valiku kohta. Antakse ka lühiülevaade introspektiivsete meetodite võimalustest teise keele omandamise uurimisel

 5. Свобода по-русски / Анатолий Королев

  Королев, Анатолий

  2007-01-01

  Tom Stoppardi triloogia vene ajaloost "The Coast of Utopia" ilmus vene keeles "Берег утопии" ja lavastatakse Moskvas Venemaa Akadeemilises Noorsooteatris. Teater korraldas esseevõistluse üliõpilastele "Vabadus vene keeles..."

 6. Short outlines of books by Estonian authors / Janika Kronberg and Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2010-01-01

  Arvustus: Käsper, Kalle. Buridanid. I-V. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005-2010 ; Kivastik, Mart. Eesti asjad. Tartu : Kaks Musketäri, 2010 ; Kangro, Maarja. Ahvid ja solidaarsus. Tallinn : Eesti keele Sihtasutus, 2010 ; Põder, Rein. Unustatud. Tallinn : Eesti Raamat, 2010 ; Kesküla, Kalev. Elu sumedusest. Tallinn : Tuum, 2009 ; Pilv, Aare. Ramadaan. Tallinn : Tuum, 2010

 7. Läänemeresoome keelte õppetoolis : õppetooli külalised / Maris Amon

  Amon, Maris

  2000-01-01

  17. veebr. 2000 külastasid Tallinna Pedagoogikaülikooli läänemeresoome keelte ja eesti keele õppetooli Tokio Ülikooli üldkeeleteaduse professor Kazuto Matsumura ja doktorant Shoju Shiba, TPÜ professori Jaan Õispuuga kõneldi Tokio Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Pedagoogikaülikooli ühisprojektist "Ohustatud keeled"

 8. Mida oled sina teinud, et Internet oleks senisest ohutum? / Helin Puksand, Peter Fifka, Marek Strandberg, Birgy Lorenz...[jt.

  2008-01-01

  Küsimusele vastavad Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Helin Puksand, Microsofti esindaja Peter Fifka, riigikogu liige Marek Strandberg, Pelgulinna Gümnaasiumi arvutiõpetaja Birgy Lorenz, Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse juhataja Mart Laanpere, teleajakirjanik Andres Raid ja Kose Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Astrid Sildnik

 9. Mis juhtus Puhja kiriklas? : ühe vana tõlke algust otsides / Annika Kilgi, Inge Käsi, Aivar Põldvee ... [jt.

  2014-01-01

  Otsitakse vastust küsimusele, kumb keel oli isa-poja Andreas ja Adrian Virginiuse tõlgitud Vana Testamendi sihtkeel, kas lõunaeesti või põhjaeesti keel ning kas Puhjas toimus midagi tõlketalgute taolist. Artikkel fikseerib uurimise hetkeseisu

 10. Saksa ja Eesti Balti kirjaruumis : kolm lühikäsitlust / Jaan Undusk

  Undusk, Jaan, 1958-

  1995-01-01

  Sisu: 1. Die Geburt der estnischen Nationalliteratur aus dem Hamann-Herderischen Geiste : [Eestikeelne süvendatud art. ilm. "Keel ja Kirjandus", 1995, nr. 9-11]; 2. Adressaat ja keel baltisaksa kirjaruumis : [Eestikeelne ilmalik proosa 18.-19. s.]; 3. Abielu kui utoopia : Sissejuhatus ühte kirjanduslikku motiivi : [Eestlase ja baltisaksalase vahelise armastuse ja abielu motiiv eesti kirjanduses

 11. EILC - Erasmus Intensive Language Course / Eve Müür

  Müür, Eve

  2009-01-01

  Erasmuse üliõpilastel, kes sõidavad õppima või praktikale riiki, mille keel on üks vähemkasutatud ja vähemõpetatud keeltest Euroopas, on võimalus osaleda kuni 6 nädalastel intensiivkeelekursustel. Eesti keele õppe korraldusest välisüliõpilastele EBS-is

 12. Vastukaja J. Valgma 1965. ja 1966. aasta poleemilistele kirjutistele

  2008-01-01

  Eesti keele grammatika õpetamisest kooliprogrammis. Õpilaste suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamise vajalikkusest. Vastukaja artiklitele: Valgma, Johannes. Kas suur tarkus mõneks aastaks või oskused kogu eluks?, Nõukogude Õpetaja (1965) 16. okt.; Valgma, Johannes. Grammatika või elav keel, Nõukogude Õpetaja (1966) 29. jaan.

 13. Emakeel koolitusvalikute mõjutajana = Mother tongue as a factor influencing the choices of training / Siim Krusell

  Krusell, Siim

  2009-01-01

  Statistikaameti poolt 2007. aastal läbi viidud täiskasvanute koolituse uuringu tulemustest. Artikli eesmärk on võrrelda 20-64-aastaste Eesti inimeste osalust täienduskoolituses selle järgi, kas nende emakeel on eesti keel või mõni muu keel

 14. Süntaktiline info sõnastikus : probleeme ja väljavaateid / Margit Langemets, Merike Mägedi, Ülle Viks

  Langemets, Margit, 1961-

  2005-01-01

  Süntaktilise info esitusest elektroonilistes sõnastikes ja suurtes leksikaalsetes andmebaasides. Süntaktilise info valikukriteeriumidest ja esitusviisidest Eesti Keele Instituudi uute sõnastikuprojektide, ennekõike eesti-X-keele sõnastiku tarvis. Andmetega autorite kohta

 15. EILC - Erasmus Intensive Language Course / Eve Müür

  Müür, Eve

  2009-01-01

  Erasmuse üliõpilastel, kes sõidavad õppima või praktikale riiki, mille keel on üks vähemkasutatud ja vähemõpetatud keeltest Euroopas, on võimalus osaleda kuni 6 nädalastel intensiivkeelekursustel. Eesti keele õppe korraldusest välisüliõpilastele EBS-is

 16. Tagasisõit minevikku ehk Killuke Eestit ja eestlasi Ukraina steppides / Eli Nevski

  Nevski, Eli

  2009-01-01

  Viieliikmelise reisiseltskonna motomatkast Krimmi. Krasnodarka külast, sealsest eluolust, eesti keele oskusest. Paarkümmend last õpib emakeelt Aleksandrovka keskkoolis eest keele klassis. Eesti seltsi esinaisest Rita Kadilkinast (neiupõlvenimega Kuusk), kelle juures on elanud kohalikus koolis töötavad Eesti õpetajad

 17. Milline valida? / Christi Sepp

  Sepp, Christi

  2002-01-01

  Arvustus: Krikk, Ly. Eesti keel tirtsudele ja põnnidele. 1.-2. osa. Tallinn : 21. Sajandi Sihtasutus, 1999-2000. ; Lille, Valli. Mina tahan rääkida eesti keeles. 1.-2. osa. Tallinn : Haridusministeerium, 1998 ; Rannut, Ülle. Arno koolilood. Tallinn : Künnimees, 2000

 18. Autorid esitlesid õpiraskustega lastele mõeldud uut õppekirjandust / Kaja Plado

  Plado, Kaja, 1952-

  2002-01-01

  Otepää Gümnaasiumis esitleti õpiraskustega lastele mõeldud tööraamatuid : Karlep, Karl ; Kontor, Ana. Eesti keele tööraamat 2. klassile. 1.-4. osa : [abikoolile]. - Tartu : Studium, 2002.Sunts, Krista. Eesti keele tööraamat 4. klassile. 1.-4. osa : [abikoolile]. - Tallinn : Studium, 2002.

 19. Short outlines of books by Estonian authors / Janika Kronberg and Rutt Hinrikus

  Kronberg, Janika, 1963-

  2010-01-01

  Arvustus: Käsper, Kalle. Buridanid. I-V. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2005-2010 ; Kivastik, Mart. Eesti asjad. Tartu : Kaks Musketäri, 2010 ; Kangro, Maarja. Ahvid ja solidaarsus. Tallinn : Eesti keele Sihtasutus, 2010 ; Põder, Rein. Unustatud. Tallinn : Eesti Raamat, 2010 ; Kesküla, Kalev. Elu sumedusest. Tallinn : Tuum, 2009 ; Pilv, Aare. Ramadaan. Tallinn : Tuum, 2010

 20. Anglogovorjashtshaja Jevropa / Abram de Swaan ; Irina Sashtshenkova - tõlkija

  Swaan, Abram de

  2005-01-01

  Kuigi Euroopa Liit võitleb keelelise mitmekesisuse säilimise eest ühenduses, toimub liikmesriikides stiihiliselt üleminek inglise keele kasutamisele. Amsterdami Ülikooli professori arvates aitab inglise keele kasutamine ühenduse suhtluskeelena suurendada integratsiooni Euroopas, kuid hoiduda tuleb ameerika ja inglise kultuuri pealetungist