WorldWideScience

Sample records for pshhosotsiaalne toimetulek prnu

 1. Image features dependant correlation-weighting function for efficient PRNU based source camera identification.

  Science.gov (United States)

  Tiwari, Mayank; Gupta, Bhupendra

  2018-04-01

  For source camera identification (SCI), photo response non-uniformity (PRNU) has been widely used as the fingerprint of the camera. The PRNU is extracted from the image by applying a de-noising filter then taking the difference between the original image and the de-noised image. However, it is observed that intensity-based features and high-frequency details (edges and texture) of the image, effect quality of the extracted PRNU. This effects correlation calculation and creates problems in SCI. For solving this problem, we propose a weighting function based on image features. We have experimentally identified image features (intensity and high-frequency contents) effect on the estimated PRNU, and then develop a weighting function which gives higher weights to image regions which give reliable PRNU and at the same point it gives comparatively less weights to the image regions which do not give reliable PRNU. Experimental results show that the proposed weighting function is able to improve the accuracy of SCI up to a great extent. Copyright © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Dualistlikud juhid : edukas toimetulek paradoksidega / Paul A. L Evans

  Index Scriptorium Estoniae

  Evans, Paul A. L

  2001-01-01

  INSEAD'i juhtimisprofessor väidab, et juhtidele esitatud väljakutse seisneb vastandite vahel manööverdamises. Juhtimise 11 paradoksi. Artikkel tõlgitud raamatust "Management 21C: Someday we'll all manage this way", 2000

 3. Omastehooldajate hoolduskoormus ja toimetulek / Krista Tammsaar, Lauri Leppik, Taimi Tulva

  Index Scriptorium Estoniae

  Tammsaar, Krista

  2012-01-01

  Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut koos Helsinki Arcada kõrgkooliga viisid aastatel 2009-2011 läbi projekti "Omastehooldajate ja hooldatavate toetamine Eestis ja Soomes", mille eesmärk oli välja selgitada eakate pereliikmete hooldajate elukvaliteet ning toetusvajadus, koolitada omastehooldajaid ja arendada nende tugisüsteemi

 4. Andeka lapse arengukeskkond ja toimetulek koolis / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle

  2001-01-01

  Andekuse mõistest ja selle arengust, andeka lapse isiksuseomadustest. 1998-2000.a. läbi viidud küsitlusuuringust, mille eesmärgiks oli selgitada andekate laste koolimeeldivust, hinnanguid õpetajatele, õpilaste asendit kaaslaste seas, õpilaste arvamusi oma isiksuseomaduste kohta ning andekate harrastusi ja huvisid

 5. Toimetulek mitmekesisusega - paluks uutmoodi lähenemist! / Kurt A April

  Index Scriptorium Estoniae

  April, Kurt A

  2005-01-01

  Kaplinna Ülikooli ja Rotterdami Juhtimiskooli (School of Management) professori essee rahvusvahelise koostöö ja kultuuridevahelise suhtlemise teemal. Mitmekesisuse e diversiteedi juhtimisest. Autor ei pea mitmekesisust lahendamist vajavaks probleemiks, vaid baasiks uutele organisatsioonilistele vormidele

 6. Eesti kõrgkoolilõpetajate toimetulek tööturul / Kerly Espenberg, Raul Eamets, Aivi Themas

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Kerly, 1982-

  2011-01-01

  Tuginedes viimase vilistlasuuringu andmetele, otsitakse vastust küsimusele, miks hoolimata riigieelarveliste kohtade vähesusest on sotsiaalteaduste valdkonnas tudengite arv kõrgem kui loodus- ja täppisteadustes

 7. Koolieeliku hirmudega toimetulek kui oma probleemidega toimetuleku õppimine ja lähedaste abi selles / Merle Taimalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Taimalu, Merle

  2001-01-01

  Eestis ja Soomes 1993-1994.a. läbi viidud ühisuurimusest laste turvalisuse kohta, kus üheks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas koolieelikud oma hirmudega toime tulevad ja kuivõrd nad saavad ja kasutavad lähedaste täiskasvanute abi

 8. Krooniliste reumatoloogiliste haigete sotsiaalne toimetulek / Virve-Ines Laidmäe, Maire-Liis Hääl

  Index Scriptorium Estoniae

  Laidmäe, Virve-Ines, 1941-

  2007-01-01

  Krooniliste reumatoloogiliste haigete terviseseisundist, ravi kättesaadavusest ning toimetulekust haiguse ja igapäevaeluga. Uurimuse aluseks on rahvastikuküsitluse "Eesti 2003" ja küsitluse "Kroonilised reumatoloogilised haiged 2006" materjalid

 9. Vaike Kiik-Salupere doktoritööst "Esinemiseks valmistumine ja esinemisärevusega toimetulek klassikaliste lauljate vokaalpedagoogikas" / Allan Vurma

  Index Scriptorium Estoniae

  Vurma, Allan, 1955-

  2014-01-01

  Arvustus: Kiik-Salupere, Vaike. Performance preparation and coping with performance anxiety in the vocal pedagogy of classical singers. Tallinn : Tallinn University, 2013. (Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste dissertatsioonid ; 64)

 10. Eestlased Torontos - kuhu ja kuidas / Vaike Rannu ; fotod: Vaike Rannu

  Index Scriptorium Estoniae

  Rannu, Vaike

  2009-01-01

  Bibliograafia Klubi huvitavast ja sisutihedast pärastlõunast 1. novembril 2009 Tartu College'is, kus peateemadeks olid eesti kogukonna majanduslik toimetulek, põlvkondade vahetus, muutuv ja kahanev ühiskond, tulevikusuunad, side Eestiga jmt.

 11. Kesta või hukkuda - ühiskonna vaba valik / Ekke Sööt

  Index Scriptorium Estoniae

  Sööt, Ekke

  2005-01-01

  Jared Diamondi raamat "Collapse" (Viking, 2005) toob välja viis peamist tegurit, mis põhjustasid enamike ajalooliste tsivilisatsioonide langemise: kliimamuutused, vaenulikud naabrid, kaubandussidemete katkemine, keskkonnaprobleemid ja lõpuks ühiskonna toimetulek oma probleemidega

 12. Decomposed Photo Response Non-Uniformity for Digital Forensic Analysis

  Science.gov (United States)

  Li, Yue; Li, Chang-Tsun

  The last few years have seen the applications of Photo Response Non-Uniformity noise (PRNU) - a unique stochastic fingerprint of image sensors, to various types of digital forensic investigations such as source device identification and integrity verification. In this work we proposed a new way of extracting PRNU noise pattern, called Decomposed PRNU (DPRNU), by exploiting the difference between the physical andartificial color components of the photos taken by digital cameras that use a Color Filter Array for interpolating artificial components from physical ones. Experimental results presented in this work have shown the superiority of the proposed DPRNU to the commonly used version. We also proposed a new performance metrics, Corrected Positive Rate (CPR) to evaluate the performance of the common PRNU and the proposed DPRNU.

 13. Kuidas muuta laste käitumist? / Kristiina Tropp

  Index Scriptorium Estoniae

  Tropp, Kristiina

  2008-01-01

  Tartu Ülikooli haridusteaduskonna kahepäevasest koolitusseminarist "Kuidas muuta laste käitumist? Toimetulek probleemsete lastega lasteaias ja koolis", kus jagas oma teadmisi ja kogemusi Eesti lasteaia- ja kooliõpetajatele austraalia pedagoog ja hariduskonsultant Bill Rogers

 14. Mida pakub aasta 2007 eakale / Helga Rööpson

  Index Scriptorium Estoniae

  Rööpson, Helga

  2007-01-01

  Järvamaa pensionäride koondise juhatuse esimehe, Eesti pensionäride liidu juhatuse liikme Helga Rööpsoni sõnul tuleks pensionide baasosa suurendada ning kuna viimastel aastatel on kulud eluasemele tõusnud 13,3 ja toidule 7,5%, halveneb ka eakate toimetulek

 15. Põhiharidus on oluline / Kristjan Paas, Kaire Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Paas, Kristjan

  2003-01-01

  Seosed haridustaseme ja majandusliku aktiivsuse vahel; põhihariduseta inimeste kooli tagasitoomise probleeme. Tab.: tööealise elanikkona majanduslik seisund hariduse ja vanuse järgi, sissetuleku liikide osakaal keskmises netosissetulekus haridustaseme lõikes, täiskasvanute gümnaasiumi ja eelkutseõppe õpilaste toimetulek

 16. Conclusion : sustainability via holistic education

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Sihtfinantseeritavast teadusteemast "Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek". Uuringu tulemusel järeldub, et õpilase igakülgne harmooniline areng on võimalik holistilise paradigma raamides, mis integreerib omavahel erinevaid õppeaineid ning õpetab nägema kõigi nähtuste seoseid

 17. Calibration method of microgrid polarimeters with image interpolation.

  Science.gov (United States)

  Chen, Zhenyue; Wang, Xia; Liang, Rongguang

  2015-02-10

  Microgrid polarimeters have large advantages over conventional polarimeters because of the snapshot nature and because they have no moving parts. However, they also suffer from several error sources, such as fixed pattern noise (FPN), photon response nonuniformity (PRNU), pixel cross talk, and instantaneous field-of-view (IFOV) error. A characterization method is proposed to improve the measurement accuracy in visible waveband. We first calibrate the camera with uniform illumination so that the response of the sensor is uniform over the entire field of view without IFOV error. Then a spline interpolation method is implemented to minimize IFOV error. Experimental results show the proposed method can effectively minimize the FPN and PRNU.

 18. Characterization of total ionizing dose damage in COTS pinned photodiode CMOS image sensors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang, Zujun, E-mail: wangzujun@nint.ac.cn; Ma, Wuying; Huang, Shaoyan; Yao, Zhibin; Liu, Minbo; He, Baoping; Sheng, Jiangkun; Xue, Yuan [State Key Laboratory of Intense Pulsed Radiation Simulation and Effect, Northwest Institute of Nuclear Technology, P.O.Box 69-10, Xi’an, Shaanxi 710024 (China); Liu, Jing [School of Materials Science and Engineering, Xiangtan University, Hunan (China)

  2016-03-15

  The characterization of total ionizing dose (TID) damage in COTS pinned photodiode (PPD) CMOS image sensors (CISs) is investigated. The radiation experiments are carried out at a {sup 60}Co γ-ray source. The CISs are produced by 0.18-μm CMOS technology and the pixel architecture is 8T global shutter pixel with correlated double sampling (CDS) based on a 4T PPD front end. The parameters of CISs such as temporal domain, spatial domain, and spectral domain are measured at the CIS test system as the EMVA 1288 standard before and after irradiation. The dark current, random noise, dark signal non-uniformity (DSNU), photo response non-uniformity (PRNU), overall system gain, saturation output, dynamic range (DR), signal to noise ratio (SNR), quantum efficiency (QE), and responsivity versus the TID are reported. The behaviors of the tested CISs show remarkable degradations after radiation. The degradation mechanisms of CISs induced by TID damage are also analyzed.

 19. BTDI detector technology for reconnaissance application

  Science.gov (United States)

  Hilbert, Stefan; Eckardt, Andreas; Krutz, David

  2017-11-01

  The Institute of Optical Sensor Systems (OS) at the Robotics and Mechatronics Center of the German Aerospace Center (DLR) has more than 30 years of experience with high-resolution imaging technology. This paper shows the institute's scientific results of the leading-edge detector design in a BTDI (Bidirectional Time Delay and Integration) architecture. This project demonstrates an approved technological design for high or multi-spectral resolution spaceborne instruments. DLR OS and BAE Systems were driving the technology of new detectors and the FPA design for future projects, new manufacturing accuracy in order to keep pace with ambitious scientific and user requirements. Resulting from customer requirements and available technologies the current generation of space borne sensor systems is focusing on VIS/NIR high spectral resolution to meet the requirements on earth and planetary observation systems. The combination of large swath and high-spectral resolution with intelligent control applications and new focal plane concepts opens the door to new remote sensing and smart deep space instruments. The paper gives an overview of the detector development and verification program at DLR on detector module level and key parameters like SNR, linearity, spectral response, quantum efficiency, PRNU, DSNU and MTF.

 20. sCMOS detector for imaging VNIR spectrometry

  Science.gov (United States)

  Eckardt, Andreas; Reulke, Ralf; Schwarzer, Horst; Venus, Holger; Neumann, Christian

  2013-09-01

  The facility Optical Information Systems (OS) at the Robotics and Mechatronics Center of the German Aerospace Center (DLR) has more than 30 years of experience with high-resolution imaging technology. This paper shows the scientific results of the institute of leading edge instruments and focal plane designs for EnMAP VIS/NIR spectrograph. EnMAP (Environmental Mapping and Analysis Program) is one of the selected proposals for the national German Space Program. The EnMAP project includes the technological design of the hyper spectral space borne instrument and the algorithms development of the classification. The EnMAP project is a joint response of German Earth observation research institutions, value-added resellers and the German space industry like Kayser-Threde GmbH (KT) and others to the increasing demand on information about the status of our environment. The Geo Forschungs Zentrum (GFZ) Potsdam is the Principal Investigator of EnMAP. DLR OS and KT were driving the technology of new detectors and the FPA design for this project, new manufacturing accuracy and on-chip processing capability in order to keep pace with the ambitious scientific and user requirements. In combination with the engineering research, the current generations of space borne sensor systems are focusing on VIS/NIR high spectral resolution to meet the requirements on earth and planetary observation systems. The combination of large swath and high spectral resolution with intelligent synchronization control, fast-readout ADC chains and new focal-plane concepts open the door to new remote-sensing and smart deep space instruments. The paper gives an overview over the detector verification program at DLR on FPA level, new control possibilities for sCMOS detectors in global shutter mode and key parameters like PRNU, DSNU, MTF, SNR, Linearity, Spectral Response, Quantum Efficiency, Flatness and Radiation Tolerance will be discussed in detail.

 1. Atmospheric lidar co-alignment sensor: flight model electro-optical characterization campaign

  Science.gov (United States)

  Valverde Guijarro, Ángel Luis; Belenguer Dávila, Tomás.; Laguna Hernandez, Hugo; Ramos Zapata, Gonzalo

  2017-10-01

  Due to the difficulty in studying the upper layer of the troposphere by using ground-based instrumentation, the conception of a space-orbit atmospheric LIDAR (ATLID) becomes necessary. ATLID born in the ESA's EarthCare Programme framework as one of its payloads, being the first instrument of this kind that will be in the Space. ATLID will provide vertical profiles of aerosols and thin clouds, separating the relative contribution of aerosol and molecular scattering to know aerosol optical depth. It operates at a wavelength of 355 nm and has a high spectral resolution receiver and depolarization channel with a vertical resolution up to 100m from ground to an altitude of 20 km and, and up to 500m from 20km to 40km. ATLID measurements will be done from a sun-synchronous orbit at 393 km altitude, and an alignment (co-alignment) sensor (CAS) is revealed as crucial due to the way in which LIDAR analyses the troposphere. As in previous models, INTA has been in charge of part of the ATLID instrument co-alignment sensor (ATLID-CAS) electro-optical characterization campaign. CAS includes a set of optical elements to take part of the useful signal, to direct it onto the memory CCD matrix (MCCD) used for the co-alignment determination, and to focus the selected signal on the MCCD. Several tests have been carried out for a proper electro-optical characterization: CAS line of sight (LoS) determination and stability, point spread function (PSF), absolute response (AbsRes), pixel response non uniformity (PRNU), response linearity (ResLin) and spectral response. In the following lines, a resume of the flight model electrooptical characterization campaign is reported on. In fact, results concerning the protoflight model (CAS PFM) will be summarized. PFM requires flight-level characterization, so most of the previously mentioned tests must be carried out under simulated working conditions, i.e., the vacuum level (around 10-5 mbar) and temperature range (between 50°C and -30°C) that