WorldWideScience

Sample records for provozu jaderne elektrarny

 1. Should the service life of nuclear power plants be limited for technical reasons?; Mela by byt provozni zivotnost jaderne elektrarny z technickych duvodu omezena?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schomer, E

  1995-03-01

  German nuclear power plant operating licenses take into account the fact that the design lifetime of the facilities is 40 years. The technological lifetime, however, is governed by actual ageing processes and operational burden. The service life of nuclear power plants can be extended by replacement of the steam generator and by repair or replacement of the reactor pressure vessel or parts thereof. Attention is also paid to the reactor protection systems. (J.B.). 8 figs.

 2. Základy fúzní energetiky IV. – Jaderné komponenty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Mlynář, Jan; Dostál, V.

  Září (2016), č. článku 14669. ISSN 1801-4399 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Fusion Energy * Nuclear technology * plasma * ITER Subject RIV: JF - Nuclear Energetics http://energetika.tzb-info.cz/elektroenergetika/14669-zaklady-fuzni-energetiky-iv-jaderne-komponenty

 3. Jaderná bezpečnost a dozorné orgány

  OpenAIRE

  Dvořák, Aleš

  2011-01-01

  Bakalářská práce pojednává o jaderné bezpečnosti. Cílem je přesvědčit prosté obyvatelstvo, že jaderné elektrárny provozované ve světě jsou bezpečné, jak pro ně, tak životní prostředí. práce se zabývá popisem dozorných orgánů dohlížející na bezpečný provoz jaderných elektráren. Dozvíte se o zlepšení bezpečnostních prvků v budoucích projektech. Můžete získat informace o možném namáhání materiálu v jaderné elektrárně, nakládání s radioaktivním odpadem a o vlivu nebezpečných radionuklidů na život...

 4. Environmentální aspekty provozu vozů na CNG

  OpenAIRE

  Raiskup, Martin

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé spalovací systémy a komponenty motoru na stlačený zemní plyn. Hlavní část práce je zaměřená na ekologii. Je popsán vliv na životní prostředí u spalování stlačeného zemního plynu v porovnání s konvenčními palivy. Toto porovnání je provedeno také podle objektivnější Well to W...

 5. Detekce škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu

  OpenAIRE

  Doležal, Jiří

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá detekcí škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu, návrhem a implementací vlastního systému detekce. Provoz DNS se stává terčem mnoha útočníků, kteří využívají toho, že služba DNS je nezbytná pro fungování Internetu. Téměř každá internetová komunikace totiž začíná DNS dotazem a odpovědí. Zneužívání služby DNS nebo využívání slabin této služby se projevuje anomálním chováním DNS provozu. Tato práce obsahuje popis různých metod používaných pro odhal...

 6. Jaderná energetika v roce 2014

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Wagner, Vladimír

  2014-01-01

  Roč. 65, č. 5 (2014), s. 261-267 ISSN 0375-8842 Institutional support: RVO:61389005 Keywords : nuclear energy * fast breeder reactors * reactor of III+ generation * Fukushima I * Germany Energiewende Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

 7. Detekce provozu Skype pomocí dat NetFlow

  OpenAIRE

  Šebeň, Patrik

  2012-01-01

  NetFlow je sieťový protokol bežne používaný k zberu informácií o IP tokoch. Avšak existuje možnosť, ako použiť tieto zachytené dáta k identifikácií klientov v Skype komunikácií. Táto práca pojednáva o identifikácií určitých vzorov v Skype protokole a ich detekcií v NetFlow dátach. Týmto spôsobom sme schopný identifikovať nódy a supernódy v sieti Skype. NetFlow is a network protocol commonly used for collectiong IP traffic information. But there is a way to use this collected data for inden...

 8. Detekce útoku DNS Amplification z pasivní analýzy DNS provozu

  OpenAIRE

  Míšaný, Daniel

  2014-01-01

  Táto práce je zaměřená na analýzu a detekci útoku DNS amplification, který patří mezi útoky typu DoS. Úvod práce je zaměřený na základní teorii zahrnující počítačové sítě, službu DNS a útoky typu DoS. Větší část práce se zabývá analýzou útoku DNS amplification, návrhem a implementací nástroje pro detekci v jazyce C++. Závěr je věnovaný analýze výsledků detekčního nástroje. This thesis is focused on the analysis and detection of DNS Amplification attack which is type of the DoS attack. Intr...

 9. Rekonstrukce jaderných deviací: Politika stigmatu a normy nešíření jaderných zbraní

  OpenAIRE

  Smetana, Michal

  2017-01-01

  In this dissertation, my aim is to unpack the relationship between deviant behavior and normative change in global nuclear politics. I draw on the interactionist approach in sociology to conceptualize "stigma politics" as an interactive, dynamic process of the social construction of deviance in international affairs. I connect these insights with contemporary IR theories on norm contestation to theorize the way how (re)constructions of deviance contest and affirm boundaries of appropriate beh...

 10. Logika jaderné strategie vysvětlující malé jaderné arzenály

  OpenAIRE

  Ludvík, Jan

  2015-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies Jan Ludvik The Logic of Nuclear Strategy Explaining Small Nuclear Arsenals Ph.D. Thesis Prague 2014 ABSTRACT At this thesis I am trying to address two critical questions: i) how does deterrence work between a country with a small nuclear arsenal and a more powerful challenger? and ii) what makes it work? My research is inspired by the method of historical comparative case studies and aims at repairing sever...

 11. Šikovní jaderní pomocníci

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Macková, Anna

  2017-01-01

  Roč. 1, č. 2 (2017), s. 54-57 ISSN 2533-784X R&D Projects: GA MŠk LM2015056 Institutional support: RVO:61389005 Keywords : Nuclear Physics Institute of the CAS * nuclear physics * Center of Acclerators and Nuclear Analytical Methods Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders OBOR OECD: Nuclear physics

 12. Vlivy jaderné energetiky na životní prostředí

  OpenAIRE

  Malkova, Kristina

  2013-01-01

  Title: Environmental impacts of nuclear energy Author: Malkova Kristina Supervisor: Ing. Luboš Matějíček, Dr., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Benátská 2, 128 01 Praha 2 Supervisor's e-mail adress: Abstract: The thesis is focused on study the impact of nuclear energy on the environment regard to non - renewable and renewable energy sources. The work includes evaluation of the entire fuel cycle of the use of various technolo...

 13. Atoms serve man. Practical applications of nuclear energy. Atomy slouzi cloveku. Vyuziti jaderne energie v praxi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perina, F

  1976-01-01

  The fundamentals are presented in popular scientific form of the theory of nuclear reactors. The basic types thereof are described and their designs depicted, the basic parameters given and a brief description is presented of the first Czechoslovak nuclear power plant, the A-1, and of WWER nuclear power plants. Special attention is devoted to nuclear safety, to the economic aspects of nuclear power plants, the incorporation of nuclear power into existing power systems and the environmental impacts of nuclear power production.

 14. INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie

  OpenAIRE

  Savić, Dobrica

  2015-01-01

  As one of the world's largest collections of published information on the peaceful uses of nuclear science and technology, INIS represents an extraordinary example of world cooperation. Current membership includes 130 countries and 24 international organizations. 154 INIS members share and allow access to their valuable nuclear information resources, preserving them for future generations and offering a freely available nuclear knowledge repository. The presentation will give an overview of I...

 15. Našel jaderný odpad úložiště?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2009-01-01

  Roč. 19, 20. 03. 2009 (2009), s. 14-14 ISSN 0862-5921 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : tokamak * fusion * fission * hybrid reactor Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 16. Staranje cevi uparjalnikov v Jedrski elektrarni Krško: Aging of tubes in the Krško nuclear power plant's steam generators:

  OpenAIRE

  Androjna, Ferdo; Cizelj, Leon

  2000-01-01

  The paper reviews the domestic efforts devoted to the safe and reliable operation of the Krško nuclear power plant (NPP) at full power, close to the design limit of the steam generators (18% of plugged tubes) for a full decade. This includes an overview of the recent status and history of the degradation processes, discussion of repair criteria, defining the acceptable size of defects and selected results from safety analyses supporting the operation of degraded steam generator (SG) tubes. It...

 17. Nový úkol hybridních reaktorů – likvidace jaderného odpadu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Řípa, Milan

  2009-01-01

  Roč. 57, č. 11 (2009), s. 24-a33 ISSN 0040-1064 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508 Keywords : fusion * ITER * hybrid * nuclear waste * LIFE * FFTS * CFNS * SXD * FDF Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 18. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu (2. část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, č. 9 (2009), s. 195-199 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : corrosion cracking * pipeline * fracture toughness Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 19. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu - 1. část

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, 7-8 (2009), s. 161-165 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : stress corrosion cracking * fracture toughness * pipeline Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 20. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu (3.část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, č. 10 (2009), s. 220-221 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : stress corrosion * fracture toughness * pipeline Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 1. Nastavení a zabezpečení sitě pro hosty v hotelovém provozu

  OpenAIRE

  Prajer, Richard

  2012-01-01

  The aim of this Bachelor Thesis is to secure access to the Internet in a small European hotel chain. Given the circumstances, specified in the text, following question emerged: How to delegate the responsibility of the guest's conduct on the Internet away from the hotels. Considering other possibilities I chose the individual users authentication as the best solution available. Captive portal was selected as the best authentication method regarding the hotel environment. Further the text is d...

 2. Řízení malé firmy v oblasti služeb. Rozšíření provozu.

  OpenAIRE

  Trnka, Aleš

  2017-01-01

  The thesis deals with the issue of expanding the operation of a small company. The aim of the thesis is to provide an overview of the complexity of the problem, so it explores the main issues that an entrepreneur/manager of a small company has to deal with before, during and after the expansion itself. Most importantly, the thesis focuses on the recruitment and integration of new employees. The theoretical part of this thesis is based on the study of relevant literature and legislation and fo...

 3. Moderní trendy seismického zabezpečení jaderných elektráren

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Málek, Jiří; Brokešová, J.

  2017-01-01

  Roč. 25, 7-8 (2017), s. 218-224 ISSN 1210-7085 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:67985891 Keywords : INIS * DAMPING * MECHANICAL STRUCTURES * MONITORING * NUCLEAR POWER PLANTS * REACTOR SAFETY * REINFORCED MATERIALS * SEISMIC DETECTION * SEISMIC EFFECTS * SLABS Subject RIV: JF - Nuclear Energetics; DB - Geology ; Mineralogy (USMH-B) OBOR OECD: Nuclear related engineering; Geology (USMH-B)

 4. Moderní trendy seismického zabezpečení jaderných elektráren.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Málek, Jiří; Brokešová, J.

  2017-01-01

  Roč. 67, č. 3 (2017), s. 179-184 ISSN 0375-8842 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:67985891 Keywords : nuclear power plants * seismic safety Subject RIV: JF - Nuclear Energetics; DB - Geology ; Mineralogy (USMH-B) OBOR OECD: Nuclear related engineering; Geology (USMH-B)

 5. Rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu v České republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ďurďovič, Martin; Vajdová, Zdenka; Bernardyová, Kateřina

  2014-01-01

  Roč. 12, č. 2 (2014), s. 3-14 ISSN 1214-438X R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020170 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : radioactive waste management * decision analysis * risk perception * local studies * public opinion research Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences http://cvvm.soc.cas.cz/ media /com_form2content/documents/c3/a7298/f11/NS14-2_Rozhodovani%20o%20hlubinnem%20ulozisti%20jaderneho%20odpadu%20v%20CR.pdf

 6. Spalování komunálních odpadů a jaderná energetika - ekologické problémy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pekárek, Vladimír

  2006-01-01

  Roč. 100, č. 10 (2006), s. 861 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1P04OE156 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : aste combustion Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering Impact factor: 0.431, year: 2006

 7. Vliv jaderné havárie v Černobylu na životní prostředí

  OpenAIRE

  Dvořáková, Markéta

  2010-01-01

  Modern civilization is dependent on the production of energy. But there are only two energy sources that can cover our energy needs: the energy produced by burning fossil fuels and the energy produced by nuclear fission. People are afraid of nuclear accidents and storage of radioactive waste in relation with the use of nuclear energy. My work focuses on the risk of a nuclear accident, which is demonstrated on the Chernobyl nuclear accident. There were obsolete types of nuclear reactors at Che...

 8. Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nagy, Ivan; Kratochvílová, Jitka; Pecherková, Pavla

  2007-01-01

  Roč. 13, č. 7 (2007), s. 61-64 ISSN 1210-9592 R&D Projects: GA MDS(CZ) 1F43A/003/120 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Traffic microregion * model * forecasting * filter ing * engineering Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf

 9. Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nagy, Ivan; Homolová, Jitka; Pecherková, Pavla

  2007-01-01

  Roč. 13, č. 6 (2007), s. 12-16 ISSN 1210-9592 R&D Projects: GA MDS 1F43A/003/120 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Traffic control * linear system * Kalman filtering * linear optimization Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf

 10. Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (projekt MEDETOX.)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Topinka, Jan; Vojtíšek, M.; Gruntorád, P.

  2012-01-01

  Roč. 24, č. 5 (2012), s. 44-46 ISSN 1211-0337 Grant - others:Projekt MEDETOX(XE) LIFE10 ENV/CZ/651 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390703 Keywords : engine emissions * real traffic * biofuels toxicity of engine emissions Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 11. Pokročilé asistenční systémy (ADAS) – optika ve službách bezpečnosti silničního provozu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Viktorová, L.; Stanke, Ladislav

  2017-01-01

  Roč. 62, Sep-Oct (2017), s. 216-222 ISSN 0447-6441 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : ADAS * automotive * LIDAR * sensors * traffic psychology * driver behaviour * traffic safety Subject RIV: AN - Psychology OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 12. Licenční proces nového jaderného zdroje Temelín 3,4 – umisťování (1)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Havlín Nováková, D.; Štuller, J.; Cílek, Václav

  2013-01-01

  Roč. 21, 5/6 (2013), s. 130-134 ISSN 1210-7085 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : geology * hydrology * legislation * licensing procedures * reactor safety * site selection * Temelin-1 reactor Subject RIV: JF - Nuclear Energetics

 13. Způsoby vitrifikace vysoceaktivních odpadů, vznikajících při přepracování vyhořelého jaderného paliva

  OpenAIRE

  Machová, Pavlína

  2011-01-01

  This thesis summarizes the general concepts regarding the High-level waste vitrification. It describes the one-stage and two-stage principles of vitrification and special method "cold crucible". There are summarized advantages and disadvantages of these methods. In this thesis are specific of vitrification facilities around the world. There are the general characteristics of glass used for immobilization High- level waste. Most countries use borosilicate glass, but only in Russia are used pho...

 14. Jaderné odstrašování a koncept MAD ve vzájemných vztazích Spojených států a Ruské federace

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana HONKOVÁ

  2010-06-01

  Full Text Available The text analyses the position, role and perception of mutual nuclear deterrence between the United States and the Russian Federation in the period after the end of the Cold War. The authors argue that the deterrence is still present in the Russian-American relationship, despite the fact, that its intensity significantly decreased. They come to conclusion that this feature of mutual relationship is going to be present in the foreseeable future as well as the ongoing debates.

 15. Jaderná bezpečnost fúzních elektráren a jejich vliv na životní prostředí.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Entler, Slavomír; Dostál, V.

  2017-01-01

  Roč. 25, 9-10 (2017), s. 262-268 ISSN 1210-7085 Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/2 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61389021 Keywords : design * reactor safety * thermonuclear fuel s * thermonuclear reactions * thermonuclear reactor materials * thermonuclear reactors * tokamak devices Subject RIV: JF - Nuclear Energetics OBOR OECD: Nuclear related engineering

 16. Větrné podmínky pro malé větrné elektrárny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hanslian, David

  -, červen (2012), - ISSN 1801-4399 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KJB300420905 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : wind energy * small wind turbines * wind speed * wind conditions * wind power production Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology http:// oze .tzb-info.cz/vetrna-energie/8358-vetrne-podminky-pro-male-vetrne-elektrarny

 17. Studium vzájemné interakce inženýrských bariér hlubinných úložišť vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů

  OpenAIRE

  Podojil, Adam

  2015-01-01

  The thesis describes the different types of radioactive wastes (RAW), it present classification used in Czech Republic (classification of RAW isn't unified but vary according to the needs of the region for which is created. Trend of recent years in RAW disposal aimed at building a deep repositories in suitable geological formations. So it is in Czech Republic where it is planned to build repository in granitic rocks similar to the Swedish model KBS-3V/KBS-3H. This model is based on multi-barr...

 18. Monitorování radiace v časné fázi nehody na jaderném zařízení - analýza všech typů měření použitelných pro korekci modelových předpovědí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pecha, Petr; Kuča, P.; Češpírová, I.; Hofman, Radek

  2011-01-01

  Roč. 3, č. 2 (2011), s. 102-125 ISSN 1803-568X R&D Projects: GA MV(CZ) VG20102013018 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : radiation protection * monitoring network * nuclear emergency Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research http://library.utia.cas.cz/separaty/2012/AS/pecha-radiation monitoring in the early phase of an accident at a nuclear facility.pdf

 19. Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Roubíček, V.; Buchtele, Jaroslav; Kříž, Vlastimil

  2006-01-01

  Roč. 56, č. 11 (2006), s. 351-353 ISSN 0375-8842 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519 Keywords : energy * coal * nuclear energy Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use

 20. Detekce spamu pomocí DNS MX záznamů

  OpenAIRE

  Plotěný, Ondřej

  2016-01-01

  Předmětem této práce je detekce stanic v síti rozesílající nevyžádanou poštu pomocí pasivní analýzy zachyceného DNS provozu. Představuje návrh a implementaci systému, který realizuje detekci DNS anomálií na základě vysokého počtu MX dotazů a poměru obdržených NXDomain odpovědí.     Systém byl testován na DNS datech získaných z reálného provozu a jeho testováním a analýzou výsledků byla ověřena funkčnost implementovaných detektorů. The aim of this thesis is the detection of malicious spamme...

 1. Prostředí pro monitorování a správu VoIP s využitím technologie OnePK

  OpenAIRE

  Antolík, Dávid

  2015-01-01

  Cílem této diplomové práce je obeznámení s principy softwarově definovaných sítí na platformě Cisco One Platform Kit a postupy monitorování v těchto sítích se zaměřením na monitorování kvality Voice over IP komunikace. Součástí této práce je návrh a implementace rozšiřitelného monitorovacího prostředí  OneMon na platformě Cisco One Platform Kit prostřednictvím analyzátorů pro monitorování různých typů síťového provozu. V diplomové práci byl implementován analyzátor VoIP provozu pracující nad ...

 2. Annual Report 2007 VUJE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon

  2008-01-01

  VUJE foundation is closely connected with the history of Bohunice nuclear power plant. The team of research and development employees in Bohunice nuclear power plant formed the basis for foundation of the Vyskumny ustav jadrovych elektrarni (Nuclear Power Plant Research Institute - hereinafter referred to as VUJE or Company). Institute started its operations on January 1, 1977 as a concern company of Slovenske energeticke podniky (Slovak Power Enterprises). One year later VUJE became an independent organization controlled directly by the Federal Ministry of Fuels and Power. Excellent results were the impulse for the federal government to accredit VUJE in 1983 to lead the scientific commissioning of all nuclear power plants in Czechoslovakia. In 1983 started VUJE the branch education and training centre, which was in the next year equipped with a full-range simulator of WWER 440/213 reaktor unit. This centre gradually achieved international recognition. The international Atomic Energy Agency in Vienna also carried out training courses here. VUJE moved its headquarters to Trnava in 1985, however multiple experimental facilities, development workshops and some laboratories stayed in the area of nuclear power plants in Jaslovske Bohunice. At the end of the eighties VUJE counted 759 employees and gained an important position not only in Czechoslovakia, but also within international nuclear power industry. Important changes in the whole society in 1989 also influenced the future in the institute. Management developed a new organizational model of VUJE and step-by- step also the institute's strategy and line of business. Company retained its focus and was transformed in to a state company. In the following privatisation the joint-stock company established by the institute's employees bought the state research institute. The institute was transformed into a private joint-stock company Vyskumny ustav jadrovych elektrarni Trnava, a.s as of November f 1, 1994. A The

 3. Annual report 2006 VUJE

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon

  2006-01-01

  VUJE foundation is closely connected with the history of Bohunice nuclear power plant. The team of research and development employees in Bohunice nuclear power plant formed the basis for foundation of the Vyskumny ustav jadrovych elektrarni (Nuclear Power Plant Research Institute - hereinafter referred to as VUJE or Company). Institute started its operations on January 1, 1977 as a concern company of Slovenske energeticke podniky (Slovak Power Enterprises). One year later VUJE became an independent organization controlled directly by the Federal Ministry of Fuels and Power. Excellent results were the impulse for the federal government to accredit VUJE in 1983 to lead the scientific commissioning of all nuclear power plants in Czechoslovakia. In 1983 started VUJE the branch education and training centre, which was in the next year equipped with a full-range simulator of WWER 440/213 reaktor unit. This centre gradually achieved international recognition. The international Atomic Energy Agency in Vienna also carried out training courses here. VUJE moved its headquarters to Trnava in 1985, however multiple experimental facilities, development workshops and some laboratories stayed in the area of nuclear power plants in Jaslovske Bohunice. At the end of the eighties VUJE counted 759 employees and gained an important position not only in Czechoslovakia, but also within international nuclear power industry. Important changes in the whole society in 1989 also influenced the future in the institute. Management developed a new organizational model of VUJE and step-by- step also the institute's strategy and line of business. Company retained its focus and was transformed in to a state company. In the following privatisation the joint-stock company established by the institute's employees bought the state research institute. The institute was transformed into a private joint-stock company Vyskumny ustav jadrovych elektrarni Trnava, a.s as of November f 1, 1994. A The

 4. Parní generátor reaktoru ESFR

  OpenAIRE

  Bátěk, David

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá parním generátorem pro reaktory ESFR (Evropský Rychlý Sodíkem Chlazený Reaktor), jenž je vyhříván tekutým sodíkem. V úvodních kapitolách jsou teoretické informace o parametrech ESFR a porovnání s výměníky tepla v jaderných elektrárnách pracujících na stejném principu (sodík jako chladivo). Následuje návrhová část, kam patří úvod do problematiky výpočtu, volba materiálu a koncepce výměníku a samotná výpočtová část, která zahrnuje tepelný, hydraulický a pevnostní ...

 5. Mezivýměník tepla primárního okruhu reaktoru ESFR

  OpenAIRE

  Švihel, Miroslav

  2012-01-01

  Práce je zaměřena především na návrh mezivýměníku tepla primárního okruhu reaktoru ESFR. Výměník je počítán tepelně, hydraulicky i pevnostně a závěrem je zpracována část výkresové dokumentace. Jsou navrhnuty základní rozměry trubkového svazku a nádoby výměníku. Je zde obsažen i přehled koncepcí výměníků a doposud použitých typů mezivýměníku na jaderných elektrárnách s rychlými reaktory. Uvedeny jsou zde i základní parametry projektu ESFR a zhodnocena bezpečnost a provozní spolehlivost výměník...

 6. Lighting up Prague

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moss, M.

  1998-12-31

  After almost half a century under the shadow of communism, the Czech Republic is set firm on a path of radical economic reform aimed at restoring its ranking among the most developed states in the world. Through a 145 million pound investment in the independent Czech heat and power producer: Elektrarny Opatovice (EOP), National Power is applying lessons learned during the privatisation of the UK electricity industry to capitalise on the new spirit of liberalisation sweeping through the nation which stands at the very centre of Europe. The National Power Office in Prague is staffed by three men who, together with other specialists from National Power, are in daily contract with their EOP counterparts to share knowledge and best practice in areas ranging from operational maintenance to find management strategies. In a two-way process, EOP is providing National Power with first-hand knowledge of large district heating schemes with efficiencies of up to 90%. EOP operates the coal-fired Opatovice power station supplying 360 MW of electricity and 750 MW of heat. 6 photos.

 7. Modernization and safety improvement project of the NPP V-2 Jaslovske Bohunice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michal, V.; Losonsky, B.; Magdolen, J.

  2000-01-01

  This contribution deals with the form, present state, and results of the Nuclear Power Plants Research Institute (the Slovak acronym is VUJE - Vyskumny Ustav Jadrovych Elektrarni) participation in the NPP V-2 Jaslovske Bohunice Modernization and Safety Improvement Project. A short description of VUJE history, activity, and results is also presented as well as NPPs Jaslovske Bohunice characterization. VUJE was established in 1977 and deals with scientific and research needs of nuclear power plants, such as design, construction, commissioning and operation. The next fields of VUJE activity are, NPP reconstruction, NPP personnel training, radioactive waste management technology, and NPP decommissioning. The nuclear power plant, Jaslovske Bohunice, is situated approximately 15 km from the district town of Trnava in the southwestern region of the Slovak Republic. The construction of the first Czechoslovak NPP A-1 began on this site in 1957 .The construction of the double-unit NPP V-1 with WWER-440 (type V-230) reactor began in 1972. The first unit of NPP V-1 began operation in 1978 and the second in 1980. NPPs construction on the Bohunice site continued with NPP V-2, which has two units with WWER-440 (type V-213) reactors. Unit 1 and Unit 2 of NPP V-2 were commissioned in 1984 and 1985, respectively. Slovak electric utility Slovenske elektrarne (SE) is the owner/commissioner of NPP V-2. This NPP is responsible for more than 20% of the total electrical energy production of SE, making it an essential supporter of the Slovak economy. (authors)

 8. Návrh podnikatelského záměru

  OpenAIRE

  Lanc, Martin

  2009-01-01

  Cílem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétního malého podniku a následně ho zpracovat do podoby podnikatelského plánu. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro realizaci soukromé mateřské školy. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, analýzu problému včetně zákonných podmínek zřízení a provozu firmy, konečně i marketingové analýzy a finanční plán. Závěr práce se věnuje celkovému shrnutí výsledků a možnostech rozvoje. The subject diploma thesis “Proposal for a ...

 9. Výložník kombinovaného skládkového stroje

  OpenAIRE

  Štursa, Martin

  2013-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí částí kombinovaného skládkového stroje určeného pro obsluhu skládky hnědého uhlí u uhelné elektrárny. Nejprve jsou nadefinovány základní parametry stroje a silové účinky zatěžující stroj během provozu. Práce dále obsahuje návrh ocelové konstrukce kolesového výložníku, kolesa, korečků, pohonu kolesa, hřídele, ložisek a dalších částí kolesového výložníku. Tyto součásti jsou ověřeny analytickými nebo konečnoprvkovými výpočty. This master’s thesis deal...