WorldWideScience

Sample records for provozu ceskych jadernych

 1. Environmentální aspekty provozu vozů na CNG

  OpenAIRE

  Raiskup, Martin

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé spalovací systémy a komponenty motoru na stlačený zemní plyn. Hlavní část práce je zaměřená na ekologii. Je popsán vliv na životní prostředí u spalování stlačeného zemního plynu v porovnání s konvenčními palivy. Toto porovnání je provedeno také podle objektivnější Well to W...

 2. Detekce škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu

  OpenAIRE

  Doležal, Jiří

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá detekcí škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu, návrhem a implementací vlastního systému detekce. Provoz DNS se stává terčem mnoha útočníků, kteří využívají toho, že služba DNS je nezbytná pro fungování Internetu. Téměř každá internetová komunikace totiž začíná DNS dotazem a odpovědí. Zneužívání služby DNS nebo využívání slabin této služby se projevuje anomálním chováním DNS provozu. Tato práce obsahuje popis různých metod používaných pro odhal...

 3. Detekce provozu Skype pomocí dat NetFlow

  OpenAIRE

  Šebeň, Patrik

  2012-01-01

  NetFlow je sieťový protokol bežne používaný k zberu informácií o IP tokoch. Avšak existuje možnosť, ako použiť tieto zachytené dáta k identifikácií klientov v Skype komunikácií. Táto práca pojednáva o identifikácií určitých vzorov v Skype protokole a ich detekcií v NetFlow dátach. Týmto spôsobom sme schopný identifikovať nódy a supernódy v sieti Skype. NetFlow is a network protocol commonly used for collectiong IP traffic information. But there is a way to use this collected data for inden...

 4. Proceedings of the 11. conference of Czech and Slovak physicists; Zbornik prednasok z 11. konferencia ceskych a slovenskych fyzikov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolnik, S [ed.

  1994-12-31

  Out of 146 papers presented at the conference, the proceedings contain full texts of 10 papers and 17 short communications. All these contributions have been inputted to INIS. The topics covered by the conference are subnuclear physics, nuclear physics, plasma physics, detectors, physics of metals, low-temperature physics, physics of superconductors and dielectrics, optics and quantum electronics, magnetism, thin layers, chemical physics and biophysics, acoustics and physics of molecular and macromolecular systems. (Z.S.).

 5. Detekce útoku DNS Amplification z pasivní analýzy DNS provozu

  OpenAIRE

  Míšaný, Daniel

  2014-01-01

  Táto práce je zaměřená na analýzu a detekci útoku DNS amplification, který patří mezi útoky typu DoS. Úvod práce je zaměřený na základní teorii zahrnující počítačové sítě, službu DNS a útoky typu DoS. Větší část práce se zabývá analýzou útoku DNS amplification, návrhem a implementací nástroje pro detekci v jazyce C++. Závěr je věnovaný analýze výsledků detekčního nástroje. This thesis is focused on the analysis and detection of DNS Amplification attack which is type of the DoS attack. Intr...

 6. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu (2. část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, č. 9 (2009), s. 195-199 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : corrosion cracking * pipeline * fracture toughness Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 7. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu - 1. část

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, 7-8 (2009), s. 161-165 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : stress corrosion cracking * fracture toughness * pipeline Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 8. Vliv koroze pod napětím na bezpečnost provozu plynovodu (3.část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin

  2009-01-01

  Roč. 89, č. 10 (2009), s. 220-221 ISSN 0032-1761 R&D Projects: GA MPO(CZ) FT-TA5/076 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : stress corrosion * fracture toughness * pipeline Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 9. Nastavení a zabezpečení sitě pro hosty v hotelovém provozu

  OpenAIRE

  Prajer, Richard

  2012-01-01

  The aim of this Bachelor Thesis is to secure access to the Internet in a small European hotel chain. Given the circumstances, specified in the text, following question emerged: How to delegate the responsibility of the guest's conduct on the Internet away from the hotels. Considering other possibilities I chose the individual users authentication as the best solution available. Captive portal was selected as the best authentication method regarding the hotel environment. Further the text is d...

 10. Řízení malé firmy v oblasti služeb. Rozšíření provozu.

  OpenAIRE

  Trnka, Aleš

  2017-01-01

  The thesis deals with the issue of expanding the operation of a small company. The aim of the thesis is to provide an overview of the complexity of the problem, so it explores the main issues that an entrepreneur/manager of a small company has to deal with before, during and after the expansion itself. Most importantly, the thesis focuses on the recruitment and integration of new employees. The theoretical part of this thesis is based on the study of relevant literature and legislation and fo...

 11. Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (2. část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nagy, Ivan; Kratochvílová, Jitka; Pecherková, Pavla

  2007-01-01

  Roč. 13, č. 7 (2007), s. 61-64 ISSN 1210-9592 R&D Projects: GA MDS(CZ) 1F43A/003/120 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Traffic microregion * model * forecasting * filter ing * engineering Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf

 12. Dopravně závislé řízení silničního provozu ve městech (1. část)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nagy, Ivan; Homolová, Jitka; Pecherková, Pavla

  2007-01-01

  Roč. 13, č. 6 (2007), s. 12-16 ISSN 1210-9592 R&D Projects: GA MDS 1F43A/003/120 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Traffic control * linear system * Kalman filtering * linear optimization Subject RIV: BC - Control Systems Theory http://as.utia.cz/publications/2007/NagHomPec_07.pdf

 13. Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (projekt MEDETOX.)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Topinka, Jan; Vojtíšek, M.; Gruntorád, P.

  2012-01-01

  Roč. 24, č. 5 (2012), s. 44-46 ISSN 1211-0337 Grant - others:Projekt MEDETOX(XE) LIFE10 ENV/CZ/651 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390703 Keywords : engine emissions * real traffic * biofuels toxicity of engine emissions Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality

 14. Pokročilé asistenční systémy (ADAS) – optika ve službách bezpečnosti silničního provozu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Viktorová, L.; Stanke, Ladislav

  2017-01-01

  Roč. 62, Sep-Oct (2017), s. 216-222 ISSN 0447-6441 Institutional support: RVO:68378271 Keywords : ADAS * automotive * LIDAR * sensors * traffic psychology * driver behaviour * traffic safety Subject RIV: AN - Psychology OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 15. 5. setkání českých uživatelů systému DSpace v Ostravě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burešová, Iva

  -, č. 2 (2012), s. 1 E-ISSN 1805-2800 Keywords : Asociace knihoven vysokých škol České republiky * digital repositories * DSpace * electronical publishing * institutional repositories * open access http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/5-setkani-ceskych-uzivatelu-systemu-dspace-v-ostrave/

 16. Analýza dat: výzvy a specifika v neurovědách a psychiatrii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan; Zvárová, J.

  2017-01-01

  Roč. 156, č. 8 (2017), s. 430-436 ISSN 0008-7335 R&D Projects: GA MZd(CZ) NV15-33250A; GA ČR GA13-23940S Institutional support: RVO:67985807 Keywords : biostatistics * big data * psychiatry * decision support Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8) http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/analyza-dat-vyzvy-a-specifika-v-neurovedach-a-psychiatrii-62767

 17. Detekce spamu pomocí DNS MX záznamů

  OpenAIRE

  Plotěný, Ondřej

  2016-01-01

  Předmětem této práce je detekce stanic v síti rozesílající nevyžádanou poštu pomocí pasivní analýzy zachyceného DNS provozu. Představuje návrh a implementaci systému, který realizuje detekci DNS anomálií na základě vysokého počtu MX dotazů a poměru obdržených NXDomain odpovědí.     Systém byl testován na DNS datech získaných z reálného provozu a jeho testováním a analýzou výsledků byla ověřena funkčnost implementovaných detektorů. The aim of this thesis is the detection of malicious spamme...

 18. Prostředí pro monitorování a správu VoIP s využitím technologie OnePK

  OpenAIRE

  Antolík, Dávid

  2015-01-01

  Cílem této diplomové práce je obeznámení s principy softwarově definovaných sítí na platformě Cisco One Platform Kit a postupy monitorování v těchto sítích se zaměřením na monitorování kvality Voice over IP komunikace. Součástí této práce je návrh a implementace rozšiřitelného monitorovacího prostředí  OneMon na platformě Cisco One Platform Kit prostřednictvím analyzátorů pro monitorování různých typů síťového provozu. V diplomové práci byl implementován analyzátor VoIP provozu pracující nad ...

 19. Návrh podnikatelského záměru

  OpenAIRE

  Lanc, Martin

  2009-01-01

  Cílem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétního malého podniku a následně ho zpracovat do podoby podnikatelského plánu. Tento záměr bude sloužit jako podklad pro realizaci soukromé mateřské školy. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, analýzu problému včetně zákonných podmínek zřízení a provozu firmy, konečně i marketingové analýzy a finanční plán. Závěr práce se věnuje celkovému shrnutí výsledků a možnostech rozvoje. The subject diploma thesis “Proposal for a ...

 20. Výložník kombinovaného skládkového stroje

  OpenAIRE

  Štursa, Martin

  2013-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí částí kombinovaného skládkového stroje určeného pro obsluhu skládky hnědého uhlí u uhelné elektrárny. Nejprve jsou nadefinovány základní parametry stroje a silové účinky zatěžující stroj během provozu. Práce dále obsahuje návrh ocelové konstrukce kolesového výložníku, kolesa, korečků, pohonu kolesa, hřídele, ložisek a dalších částí kolesového výložníku. Tyto součásti jsou ověřeny analytickými nebo konečnoprvkovými výpočty. This master’s thesis deal...