WorldWideScience

Sample records for profylakse-hvad vil fremtiden

 1. Profylakse--hvad vil fremtiden bringe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bygbjerg, Ib Christian

  2005-01-01

  , and syphilis. Adults as well as children travelling to such areas may be hit by the very same diseases. Eradication of polio and measles is within reach, while a number of other infections without effective vaccines will not be controlled without a large-scale global effort including protection of pesticides...

 2. Fremtidens Uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Horst, Sebastian

  Fremtidens uddannelser indeholder en kortfattet analyse og en række konkrete anbefalinger til uddannelsespolitiske initiativer som kan sikre fagligheden og dens forudsætninger i hele vores uddannelsessystem. De tre forfattere baserer primært deres analyser og anbefalinger på rapporter fra de fire...... arbejdsgrupper, nedsat af Uddannelsesstyrelsen, som i perioden 2001- 2003 har arbejdet med at beskrive forudsætningerne for den ny faglighed i fremtidens uddannelser. Arbejdsgrupperne havde fokus på de fire undervisningsfag/-områder matematik, dansk, fremmedsprogene og naturfagene....

 3. Fremtidens forbrugere vil spidse ører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graakjær, Nicolai Jørgensgaard

  2011-01-01

  Forbrugerne bliver mere kritiske over for markedskommunikation, mere vant til at bestemme selv og mere indstillet på co-creation – også når det handler om ørerne.......Forbrugerne bliver mere kritiske over for markedskommunikation, mere vant til at bestemme selv og mere indstillet på co-creation – også når det handler om ørerne....

 4. Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter....

 5. Byer for fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejre, Henrik; Jørgensen, Gertrud; Jensen, Marina Bergen

  2016-01-01

  byplanlægning, borgerinddragelse, teknologi og governance under inddragelse af de sociale strukturer, der betinger byers og lokalsamfunds udvikling i Danmark. Vi vil i særlig grad forsøge at identificere best practices, som andre lande og regioner kan lære af. Gennem særligt det tyvende århundrede haft danske...

 6. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale...

 7. Når fremtiden tegner sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Katznelson, Noemi

  Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.......Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge....

 8. Fremtidens fødevareanalyser vil fokusere på bakteriers virulens-potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Inger; Jespersen, Lene

  2010-01-01

  Hurtig og sikker identifikation af sygdomsfremkaldende bakterier i forurenede fødevarer er af stor betydning for fødevareindustrien. Imidlertid tyder ny forskning på, at det ikke er nok blot at identificere og kvantificere de sygdomsfremkaldende bakterier. Man skal derimod også ind og vurdere bak...

 9. Hvad vil der være tilbage til fremtiden? - virksomhedsarkiver i en digital tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halvas Bjerre, Jacob; Knudsen, Henrik; Weirsøe, Tine

  2014-01-01

  Denne debatartikel ser nærmere på digital bevaring, herunder specielt på danske virksomheders praksis på dette aktuelle område. Forfatterne gør status på, hvordan virksomhederne i dag forholder sig til nogle af de mange udfordringer, som digital bevaring rummer, og der gøres opmærksom på den uens...

 10. Hjernen vil have Coca Cola

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2008-01-01

  Coca Cola kan i modsætning til Pepsi aktivere den præfontale kortex eller pandelappen - derfor er det selvfølgelig den, vi vil have!......Coca Cola kan i modsætning til Pepsi aktivere den præfontale kortex eller pandelappen - derfor er det selvfølgelig den, vi vil have!...

 11. Fremtidens forsyningskæde: Trend og tendenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Merethe; Møller, Charles

  2003-01-01

  LOGISTIK/SCM. Denne artikel opsummerer en række af de udviklingsretninger, som findes beskrevet i nationale og internationale rapporter. I artiklen diskuteres de globale megatrends, som findes afgørende for udvikling af fremtidens forsyningskæder, ligesom der i artiklen diskuteres, hvilke tendenser...

 12. Mikro- og nanoteknologi - udvikling og industriel fremstilling af fremtidens produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Innovation i området mikro- og nanoteknologi er i høj grad præget at tværfaglighed. De traditionelle discipliner som f.eks. fysik, biologi, medicin og teknik mødes i en fælles udvikling af fremtidens produkter, som kun kan finde sted under tilstedeværelsen af multi-disciplinære kompetencer. Efter...

 13. Fremtidens bæredygtige solcelle-drevne LED system i øjenhøjde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders

  Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer.......Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer....

 14. Landbrugets mulige roller i fremtidens landsbyer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  Landbrugets betydning for beskæftigelse m.m. falder over tid, og der er klare drivkræfter, som skaber denne udvikling. Mulighederne for at ændre landbrugets rolle er derfor begrænsede. Dansk landbrug og hele fødevareklyngen spiller i dag en væsentlig rolle for beskæftigelsen i landområderne og he...... præferencer bliver opfyldt af landbruget, kan det således være med til at styrke interessen for livet i landsbyerne og for at komme tættere på landbrugsproduktionen.......Landbrugets betydning for beskæftigelse m.m. falder over tid, og der er klare drivkræfter, som skaber denne udvikling. Mulighederne for at ændre landbrugets rolle er derfor begrænsede. Dansk landbrug og hele fødevareklyngen spiller i dag en væsentlig rolle for beskæftigelsen i landområderne og...... herunder også i landsbyerne, omend betydningen er aftagende. Der er efterspørgselstendenser i retning af at købe fødevarer produceret i nærområdet. Dette vil ikke i sig selv redde landsbyerne fra affolkning, men det viser, at det lokale og nære har en betydning for folks valg af fødevarer. Hvis disse...

 15. Vil de gerne have et arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren; Madsen, Mikkel Bo; Filges, Trine

  Undersøgelsen her belyser arbejdsmarkedsparate lediges arbejdsmotivation og fleksibilitet. Samtidig er virksomheder og sagsbehandlere blevet spurgt, hvordan de oplever de lediges motivation. Et flertal af de arbejdsmarkedsparate ledige vil gerne have et arbejde. De fleste vil gerne hurtigt i gang...

 16. Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen

  2011-01-01

  Stramninger af kravene til energiforbruget i vores boliger medfører stor fokus på energiberegningen, men erfaringer fra lavenergiboliger opført i dag viser, at vi, for at sikre succes for fremtidens boliger, også skal inddrage dokumentation af indeklimaet og forbedre samarbejdet mellem arkitekter...

 17. ABS – Arkitektonisk kvalitet i fremtidens læringsrum på universitetet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik; Knudstrup, Mary-Ann

  Nærværende rapport udgør dokumentation af den første fase af forskningsprojektet ABS - Arkitektonisk kvalitet i fremtidens læringsrum på universitetet. Denne fase af forskningsprojektet betragtes som et pilotstudie, der dels skal kvalificere den metodiske og praktiske tilgang samt danne ramme...

 18. Når HRM sparker døren ind til fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2016-01-01

  Vi er alt for beskedne of uambitiøse, når vi siger, hvad HRM kan bidrage med i fremtidens virksomheder. Mange af de generelle udfordringer, som virksomhederne står overfor, har nemlig en karakter, der gør det naturligt eller nødvendigt at sætte ind med HRM-professionalisme. Bolden ligger for vores...... fødder, så nu gælder det bare om at sparke. Artiklen beskriver nogle af de vigtigste udfordringer - og hvorfor HRM er et svar herpå....

 19. Teleoperación Plataforma Móvil Irobot Create

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Quispe

  2013-11-01

  Full Text Available El tema de investigación está enfocado en la Teleoperación de la plataforma móvil Irobot Create, esta plataforma móvil es distribuida por iRobot Corporation. La teleoperación consiste en enviar comandos a dicha plataforma para la ejecución de movimientos, esto mediante la utilización de un HMI basada en PC, así también la interface de teleoperación es capaz de mostrar imágenes del entorno de la plataforma móvil con ayuda de una cámara analógica montada sobre esta.

 20. Fremtidens ruiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Jakob

  rumforskning og det såkaldte ”space race” mod USA. Efter Sovjetunionens sammenbrud har forfattere som Victor Pelevin, filmskabere som Ulrich Seidl og fotografer som Hrair Sarkissian behandlet sporene efter den kollektive drøm om verdensrummet som knudepunkter for en kritisk erindringsproces, hvor historie og...

 1. Fremtidens bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zurcher, Sacha

  2008-01-01

  Denne artikel analyserer hvordan chat fungerer som vejledningsinstrument og hvem der bruger chat i et forskningsbibliotek. Chatfunktionen kan betragtes som et blandt flere redskaber inden for Bibliotek 2.0 der har til formål at øge brugerinvolvering, social interaktion og informationsformidling....... Analysen bygger på uddrag fra chat filerne i halvandet års forsøg på at chatte med en bibliotekar om spørgsmål vedrørende litteratur- og informationssøgning. Chat har været del af den virtuelle vejledning der er blevet tilbudt på Roskilde Universitetsbibliotek for at gøre biblioteket mere brugervenligt og...... forøge tilgængeligheden for brugere. Med udgangspunkt i de Web 2.0 sociale teknologier kan det konkluderes, at chat er vel egnet til at svare på enkle og præcise spørgsmål, men er svært at bruge i en vejledningssituation når spørgsmålene bliver for komplekse. I disse tilfælde er vejledning via e-mail til...

 2. Nu vil jeg fortælle Jer mere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerlevsen, Simona Zetterberg

  2016-01-01

  “Nu vil jeg fortælle Jer mere – Fortællingen om Uglenspeil fra folkebog til roman” [Now I will tell you more – The story of Uglenspeil from the Volksbuch to the Novel] addresses one of the most frequently debated matters in the historiography of the novel, namely the question of continuity...... and rupture: did the novel grow out of earlier forms, or rise as a profoundly new genre? Whereas the question of legacy informs the historiography on the English novel, there are surprisingly few investigations of the 18th century Danish novel and its relation to previous literary forms. This article...

 3. Cubierta móvil para piscina, en Pensilvania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lawrie & Green, Arquitectos

  1966-04-01

  Full Text Available This swimming pool constitutes part of a recreation centre at Hershey, Pennsylvania, and has the special feature that its roof is movable, so that the pool can be open in summer and enclosed in winter. The roof consists of two semicircular sectors, resting on wheels, which run along a circular rail. The structure of this roof is metallic, made of radial trusses, converging at a central pivot, around which the sectors rotate. Both the enclosing walls, and the roofing units are filled in with foamglass blocks, which are light, waterproof and highly insulating. Their more significant characteristics are a strength of 7 kg/cm2 and 144 kg/m3 weight, as well as their small water and heat transmission capacity.Esta piscina, que forma parte de un centro recreativo en Hershey, Pensilvania, propiedad de Cocoa Avenue Plaza, presenta la curiosa particularidad de su cubierta, que es móvil y, por tanto, dicha piscina al aire libre en verano y poder cerrarla en invierno. El sistema está constituido por dos sectores, que cubren en planta un semicírculo, apoyados sobre patines de ruedas que corren a lo largo de una vía circular. La estructura es metálica, a base de cerchas radiales que concurren en un muñón, el cual permite el giro de los sectores. Las fachadas y cubiertas se han cerrado con bloques de espuma de vidrio, ligeros, impermeables y aislantes, cuyas características más destacadas son las siguientes: resistencia de 7 kg/cm2, 44 kg/m3 de peso y su gran capacidad de aislamiento e impermeabilización.

 4. Forskere vil igen anvende CRISPR på befrugtede æg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2017-01-01

  Frygten for, at forskere ville benytte CRISPR til at skabe supermennesker, gjorde, at man i 2014 stoppede med at ændre fostres arveegenskaber. Men det har ændret sig, og nu vil forskerne i laboratoriet igen, skriver professor Peter Hokland.......Frygten for, at forskere ville benytte CRISPR til at skabe supermennesker, gjorde, at man i 2014 stoppede med at ændre fostres arveegenskaber. Men det har ændret sig, og nu vil forskerne i laboratoriet igen, skriver professor Peter Hokland....

 5. Estrategias para el mejoramiento de la experiencia del usuario de internet móvil

  OpenAIRE

  Tejada Abella, Jairo

  2012-01-01

  El usuario de internet móvil puede llegar a percibir falencias en el servicio de manera que su experiencia no sería del todo buena y en algunas ocasiones frustrante. Estas falencias son de tipo técnico, contractual y de servicio al cliente. La experiencia de este servicio debe diseñarse, medirse y mejorarse de manera que los usuarios estén satisfechos y el operador genere ganancias y publicidad positiva. Es indispensable tomar acciones sobre la red móvil, el área comercial y de servicio al cl...

 6. Una teoría del consumo móvil

  OpenAIRE

  Cruz García Lirios

  2007-01-01

  El comercio móvil es un indicador de la brecha económica y la consecuente, brecha digital entre los países desarrollados económicamente y los países con economías emergentes. En tal sentido, se exponen los fundamentos de una teoría para explicar las consecuencias del comercio móvil a partir de los determinantes económicos, tecnológicos, mercadotécnicos y psicológicos que llevan a una persona a adquirir productos a través de protocolos móviles.

 7. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 8. Ellas, ellos y su móvil: Uso, abuso (¿y dependencia?) del teléfono móvil en la adolescencia

  OpenAIRE

  Chóliz Montañés, Mariano; Villanueva Silvestre, Verónica; Chóliz, Mari Carmen

  2009-01-01

  El móvil tiene una serie de atributos que lo hacen singularmente atractivo a los adolescentes: autonomía respecto de los padres, optimización de la comunicación con las amistades, o ampliación y mantenimiento de las relaciones interpersonales. Como teléfono no solamente es un instrumento para hablar en la distancia, que es lo que etimológicamente significa, sino que dispone de un amplio elenco de funciones relacionadas con las innovaciones tecnológicas que son extraordinariamente atractivas p...

 9. El Planetario Móvil de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba

  Science.gov (United States)

  Suárez, F. E.; Campos, M.; Goldes, G. V.; Carranza, G. J.; Romero, R.; Juri, H. O.

  Se describen las características y operatoria del nuevo Planetario Móvil. Se trata de un equipamiento de propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba que es operado por personal y en el predio de la Universidad, en virtud de un convenio suscripto entre ambas instituciones. El planetario consta de una cúpula inflable y de un proyector con programas alternativos que incluyen temas de astronomía, geografía, biología y medio ambiente, entre otros. En la actualidad opera en las instalaciones del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria y recibe delegaciones escolares de todo el territorio provincial. El Planetario Móvil es parte de un proyecto más amplio de divulgación científica en el cual interactúan la Universidad y el Municipio.

 10. 'Curriculum' til fremtiden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva

  forståelser af ‘erfaring’, ‘institution’ og ‘ideologi’. Valerie Walkerdine, Jean Lave, Roland Barthes og Louis Althusser inddrages til dette formål. Materialet består af data produceret i et etnografisk inspireret feltstudie foretaget over 1 ½ år fra 2007-2008 på det nybyggede Ørestad Gymnasium, og består...

 11. Ingredienserne til fremtidens supermarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Søren

  2007-01-01

  Det traditionsbundne fødevaremarked burde stå over for en digital revolution i kraft af alle de muligheder, internet giver for at forenkle og samtidig øge udbyttet af madindkøb......Det traditionsbundne fødevaremarked burde stå over for en digital revolution i kraft af alle de muligheder, internet giver for at forenkle og samtidig øge udbyttet af madindkøb...

 12. Er tang fremtidens superfood?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt, Susan Løvstad

  tangen, samt ekstrakter, men også indenfor de specifikke indholdsstoffer, såsom pigmenter, polysaccharider, pigmenter, polyphenoler eller fedtsyrerne. Tang indeholder stort set alt vi har brug for, dog ikke nok kalorier til at vi ville kunne leve udelukkende af tang! Så lad os få det på spisebordet og i...

 13. Fremtidens Naturfaglige Uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Troelsen, Rie; Horst, Sebastian

  at naturfagene er for alle og bør indgå på lige vilkår med andre fagligheder i den almene dannelse. Undervisere og ledelse skal se det som et succeskriterium at fastholde og øge elevers og studerendes interesse i naturfagene. Dette anbefales på baggrund af en moderne forståelse af naturfaglighed som er mere...... nationale, koordinerede ressourcecentre i naturfagene med et samlet årligt budget på 18,5 mio. kr. og med hvert sit faglige tyngdepunkt til støtte for lærere i naturfagene og med dækning af alle uddannelsesniveauer. ? Oprettelse af Naturfagenes Udviklingsfond med årligt budget på 90 mio. kr. til lokal...

 14. Metabolomics er fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersern, Birger

  2010-01-01

  Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet......Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet...

 15. Personalidad y su relación con el uso versus abuso del teléfono móvil

  OpenAIRE

  Olivencia-Carrión, María Angustias; Pérez-Marfil, María Nieves; Ramos-Revelles, María Belén; López-Torrecillas, Francisca

  2016-01-01

  Resumen Las investigaciones realizadas han confirmado que el uso excesivo del teléfono móvil genera efectos perjudiciales en la salud y en las relaciones sociales. El objetivo del presente estudio es analizar las variables de personalidad asociadas al uso versus abuso del teléfono móvil. Ciento sesenta y cinco participantes fueron divididos en tres grupos en función del tiempo de uso diario del teléfono móvil, el Grupo 1 usaba el teléfono móvil menos de una hora al día, el Grupo 2 usaba el te...

 16. Desarrollo de habilidades escriturales apoyado con tecnología móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidy Robles

  2012-11-01

  Full Text Available Hoy en día el uso de tecnología móvil ha impactado en la enseñanza de una segunda lengua ya que en los procesos de aprendizaje se están implementado el uso de dispositivos móviles con el fin de apoyar las diferentes habilidades de la lengua, particularmente la oral. Sin embargo, son pocos los estudios que apuntan a mejorar la habilidad de escribir. Este artículo describe un estudio de corte cuantitativo realizado para determinar el efecto del uso de recursos académicos y no académicos en dispositivos móviles, en el desarrollo de habilidades escriturales en inglés, de un grupo de estudiantes universitarios de primer ingreso. Esta investigación se fundamenta en la perspectiva Sistémico Funcional (Halliday específicamente en la teoría de géneros de Martin & Rose (2007 y en el enfoque de aprendizaje de lenguas asistido por tecnología móvil. Se evaluaron las habilidades escriturales en los textos producidos por los estudiantes en torno al a la estructura genérica del texto, cohesión, aspectos mecánicos y gramaticales, antes y después de la experiencia con tecnología móvil. Los resultados revelan mejoras en las habilidades escriturales después del uso de los recursos, correlacionándose significativamente con la frecuencia de consulta de los de tipo académico.

 17. Prensión y manipulación diestra, móvil y cooperativa

  OpenAIRE

  Suárez Feijóo, Raúl

  2017-01-01

  Este artículo resume algunas de las principales contribuciones realizadas en el marco del proyecto detallado, agrupadas según sus tresáreas de trabajo: manipulación diestra, manipulación cooperativa entre varios brazos, haciendoénfasis en movimientos antropomorfos, y manipulación móvil. Se describen tanto contribuciones teóricas como las implementaciones y los resultados ex- perimentales que avalan las propuestas realizadas en cada una de lasáreas mencionada

 18. Interface Móvil para el Sitio Web de la UACO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agustin Moyano

  2016-04-01

  En este trabajo nos enfocamos en desarrollar un prototipo para el sitio Web móvil de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA considerando al usuario como el centro del diseño y desarrollo. Con esta filosofía en mente, se define un marco de trabajo para el desarrollo del prototipo incorporando recomendaciones de Usabilidad y Accesibilidad Web de referentes internacionales y aplicando herramientas para el diseño inclusivo dirigido a dispositivos móviles.

 19. Gestor de contraseñas en un dispositivo móvil accesible por Bluetooth

  OpenAIRE

  Laguna García, Sergio

  2008-01-01

  Este proyecto nace de la necesidad de dar más seguridad a nuestros datos cuando navegamos por Internet. Se ha implementado un plug-in para el navegador Firefox de Mozilla, que detecta un formulario de login/password conocido y rellena el campo de la contraseña automáticamente. La contraseña estará en nuestro dispositivo móvil y la comunicación entre el navegador y el dispositivo se hará mediante la tecnología Bluetooth. Aquest projecte neix de la necessitat de donar un grau més de segureta...

 20. App móvil para el escaneo y verbalización de documentos

  OpenAIRE

  Cano Sánchez, Ivan

  2017-01-01

  Este proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación móvil destinada a ayudar a las personas con problemas graves de visión para que sean capaces de “leer” el texto que se encuentra en su entorno durante el día a día, tales como las instrucciones de cualquier aparato, etiquetas o el menú de un restaurante. La aplicación estará disponible para la plataforma Android con posibilidad de ampliar a otras plataformas como iOS o Windows Phone, para eso se hará uso de Xamarin. Xamarin es un frame...

 1. Aplicación de telefonía móvil para discapacitados

  OpenAIRE

  Archilla Manso, Cristina

  2014-01-01

  En la sociedad en la que vivimos, no concebimos una vida sin teléfono móvil. En el metro, autobús, en la sala de espera del médico, siempre vemos a alguien utilizando un smartphone o teléfono inteligente. Android, el sistema operativo para dispositivos móviles que abarca más terminales (Samsung, LG, HTC, Sony, etc.), es el más utilizado de todos. Por ello, lo más probable es que veamos a alguien utilizando un teléfono con este sistema operativo. Actualmente, este sistema operativo tiene una g...

 2. ¿Quién y por qué compra por teléfono móvil?

  OpenAIRE

  Jiménez Torres, Nadia Huitzilin

  2010-01-01

  El avance de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), como el del teléfono móvil como un medio de comercialización, está recibiendo gran atención tanto en el mundo académico como empresarial debido al importante mercado potencial que representan los usuarios de telefonía móvil. Sin embargo, escasos trabajos han establecido empíricamente una caracterización y tipología de los compradores por móvil (m-shoppers). En este sentido, nuestro estudio contribuye a analizar los fac...

 3. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...... vil komme til at elske om to år, den funktionelle kantinemand, som vi ikke kan forestille os, eller den nutrigenomics-baserede specialkost, som vil tillade os at forene nydelse, helse og slankhed. Udgivelsesdato: 1. juni...

 4. Uso y utilidad de la publicidad móvil por las Pequeñas y Medianas Empresas

  National Research Council Canada - National Science Library

  Pedro Pablo Marin Duenas

  2014-01-01

  ... investigación sobre la influencia que la publicidad móvil tiene en la comunicación de las Pymes y, más concretamente, el estudio se centra en medir el conocimiento, uso y utilidad de la publicidad...

 5. Control Óptimo para Trayectorias Circulares en un Robot Móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.E. Moisés Gutierrez Arias

  2011-07-01

  Full Text Available Resumen: Se plantea el problema de encontrar un control óptimo lineal para la estabilizacíon de trayectorias circulares en un robot móvil tipo (2,0, utilizando la solución estándar al problema de control óptimo para un sistema lineal, la cual puede demostrarse mediante la técnica de programación dinámica aplicada a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. Se obtienen las ecuaciones dinámicas no lineales del robot móvil y posteriormente para una trayectoria deseada se obtiene las ecuaciones lineales. Se sintetiza el control óptimo a partir de éste sistema lineal, solucionando una ecuación diferencial matricial de Riccati para obtener la solución de estabilizaci ón; en la literatura se trata a ésta ecuación diferencial como una ecuación algebráica para un tiempo infinito y exclusivamente para sistemas lineales invariantes en el tiempo. El sistema lineal resultante para una trayectoria circular es un sistema lineal variante en el tiempo, ésto ocasiona inconvenientes para obtener la solucíon de estabilizacíon en términos constantes; la solucíon fue crear un sistema politópico convexo en base al sistema lineal variante en el tiempo y transformar la ecuación algebráica de Riccati en una LMI. Así se obtuvo una solucíon de estabilización que satisface a todos los sistemas lineales invariantes en el tiempo que conforman al sistema politópico. Además se presenta una modificacíon en la estructura del control óptimo que permite que la eleccíon a prueba y error de las matrices de peso sea innecesaria y hace que los valores característicos del sistema sean colocados en una zona específica en el semiplano izquierdo del plano complejo. Palabras clave: Robot móvil, linealización, métodos de estabilización, control óptimo lineal, ecuación matricial de Riccati, sistema variante en el tiempo

 6. Personalidad y su relación con el uso versus abuso del teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Angustias Olivencia-Carrión

  Full Text Available Resumen Las investigaciones realizadas han confirmado que el uso excesivo del teléfono móvil genera efectos perjudiciales en la salud y en las relaciones sociales. El objetivo del presente estudio es analizar las variables de personalidad asociadas al uso versus abuso del teléfono móvil. Ciento sesenta y cinco participantes fueron divididos en tres grupos en función del tiempo de uso diario del teléfono móvil, el Grupo 1 usaba el teléfono móvil menos de una hora al día, el Grupo 2 usaba el teléfono móvil menos de dos horas al día, y el Grupo 3 usaba el teléfono móvil más de cuatro horas al día. Los resultados mostraron que el Grupo 3 presentaba puntuaciones bajas en Estabilidad, Atención a las Normas, Perfeccionismo y Autocontrol y puntuaciones altas en Animación y Extraversión y el Grupo 2 presentaba puntuaciones altas en Extraversión y Ansiedad. Se resalta la implicación de la personalidad en la adicción al móvil.

 7. Difusión de la telefonía móvil en Colombia

  OpenAIRE

  Herrera Giraldo, Magaly Faride

  2012-01-01

  En este documento se analiza el proceso de difusión de la telefonía móvil en Colombia a través de los siguientes modelos de difusión: modelo logístico simple, modelo Gompertz, modelo logístico extendido, modelo logístico de respuesta no simétrica, modelo logístico local, modelo Bertalanffy, modelo Brody y Curva log-logística. Se obtiene que el proceso de difusión en Colombia se ajusta a un modelo Gompertz, el cual señala como nivel de saturación el 105% de penetración del servicio de...

 8. Salón del Automóvil. Turín

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morandi, Riccardo

  1961-03-01

  Full Text Available La estructura que cubre el Salón del automóvil en Turín (Italia, está constituida por una malla romboidal múltiple, de hormigón pretensado que se apoya sobre soportes oblicuos dispuestos en forma de biela y de equilibrio hiperestático debido a la introducción de dos tirantes en las extremidades de la ménsula que vuela. Estos tirantes o bielas pequeñas se han dispuesto para comportarse, en todo momento, como un tirante de hormigón que, aunque de acero, se logra este efecto debido a una precompresión particular introducida según un trazado en S en el pretensado.

 9. Safety of intracorporeal circular stapling esophagojejunostomy using trans-orally inserted anvil (OrVil) following laparoscopic total or proximal gastrectomy - comparison with extracorporeal anastomosis

  National Research Council Canada - National Science Library

  Jung, Yoon Ju; Kim, Dong Jin; Lee, Jun Hyun; Kim, Wook

  2013-01-01

  There have been several attempts to develop a unique and easier way to perform esophagojejunostomy during laparoscopy-assisted total gastrectomy or laparoscopy-assisted proximal gastrectomy. The OrVil system...

 10. Control mediante modos deslizantes en tiempo discreto para el seguimiento de trayectorias de un robot móvil1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. Niño-Suárez

  2007-10-01

  Full Text Available Resumen: En este trabajo se presenta una estrategia de control en tiempo discreto para el seguimiento de trayectorias de un robot móvil tipo (2,0 controlado remotamente. La estrategia de control se desarrolló mediante un enfoque de modos deslizantes, considerando el modelo discreto exacto del vehículo en el cual se incluyen los efectos del retardo de transporte causado por la propagación de las señales sobre una red de comunicación. El esquema de control garantiza el seguimiento de trayectorias predeterminadas obteniéndose convergencia asintótica de los errores de seguimiento. La estrategia propuesta es evaluada mediante una serie de resultados por simulación. Palabras clave: Robot móvil, retardos de transporte, control en tiempo discreto, modos deslizantes

 11. Estimación de matrices de movilidad mediante datos de telefonía móvil

  OpenAIRE

  Cáceres Sánchez, Noelia

  2010-01-01

  El documento final de esta Tesis Doctoral se ha dividido en 6 capítulos.En el Capítulo 1 se ha expuesto la temática en la cual se enmarca la Tesis, realizá ndose una introducción al problema de estimación de matrices de viajes origen–destino en redes de tráfico actuales y procediéndose a revisar los antecedentes sobre el uso de la telefonía móvil en la monitorización del tráfico.En el Capítulo 2 se describe el funcionamiento de las redes de telefonía móvil, revisándose con especial detenimien...

 12. La salud móvil y los sistemas de salud: Determinantes del progreso en la salud global

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Frenk

  Full Text Available Por lo general, cuando se habla sobre tecnologías de la información suele hablarse sobre la tecnología en sí y su contenido. En este artículo quisiera enfocarme en las tecnologías móviles para la salud (salud móvil, pero no tanto en su contenido de la salud móvil sino en su contexto, representado por los sistemas de salud en donde estas tecnologías se despliegan. El mensaje central es que para poder capitalizar todo el potencial de la revolución de las comunicaciones móviles es necesario innovar no solo en el terreno de las tecnologías mismas sino también en el de las instituciones que permiten que estas tecnologías lleguen a sus posibles beneficiarios

 13. Adicción al móvil en alumnos de secundaria: efectos en la convivencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noelia Flores Robaina

  2013-12-01

  Full Text Available El objetivo general del presente estudio ha sido evaluar los patrones de uso del teléfono móvil en población adolescente escolarizada en centros de Educación Secundaria. De modo adicional, hemos evaluado correlatos psicológicos (ansiedad, depresión y conductuales y asociación con rendimiento escolar. Para la realización del estudio se contó con 528 alumnos, con edades entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a cinco centros educativos, cuatro públicos y uno concertado. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Evaluación de la Depresión de Beck (BDI, el Cuestionario de Evaluación de la Ansiedad de Beck (BAI, las escalas de baja autoestima y problemas escolares del Cuestionario de Personalidad MMPI-A, y el Cuestionario para evaluar el uso excesivo del Móvil (COS. Los resultados indican que un porcentaje significativo de estudiantes que abusan del teléfono móvil muestran sintomatología depresiva y ansiógena y baja autoestima. Un 14.8% de los participantes obtiene puntuaciones que les sitúa en un rango de problemas escolares elevado o alto, a su vez vinculado con un uso patológico del teléfono móvil. Todos estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de plantear intervenciones que reduzcan patrones conductuales desajustados y mejoren la convivencia escolar.

 14. Desarrollo de un robot móvil compacto integrado en el middleware ROS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Araújo

  2014-07-01

  Full Text Available Resumen: En este trabajo se presenta el robot TraxBot y su integración completa en el Robot Operating System (ROS. El TraxBot es una plataforma de robótica móvil, desarrollada y ensamblada en el Instituto de Sistemas y Robótica (ISR Coimbra. El objetivo de este trabajo es reducir drásticamente el tiempo de desarrollo, proporcionando abstracción de hardware y modos de operación intuitiva, permitiendo a los investigadores centrarse en sus motivaciones principales de investigación, por ejemplo, la búsqueda y rescate con múltiples robots o robótica de enjambres. Se describen las potencialidades del TraxBot, que combinado con un controlador de ROS específicamente desarrollado, facilita el uso de varias herramientas para el análisis de datos y la interacción entre múltiples robots, sensores y dispositivos de teleoperación. Para validar el sistema, se llevaron a cabo diversas pruebas experimentales utilizando robots reales y virtuales. Abstract: This paper presents the TraxBot robot and its full integration in the Robotic Operating System (ROS. The TraxBot is a compact mobile robotic platform developed and assembled at the Institute of Systems and Robots (ISR Coimbra. The goal in this work is to drastically decrease the development time, providing hardware abstraction and intuitive operation modes, allowing researchers to focus in their main research motivations, e.g., search and rescue, multi-robot surveillance or swarm robotics. The potentialities of the TraxBot are described which, combined with the ROS driver developed, provide several tools for data analysis and easiness of interaction between multiple robots, sensors and tele-operation devices. To validate the approach, diverse experimental tests using real and virtual simulated robots were conducted. Palabras clave: ROS, robot móvil, sistemas embebidos, diseño, middleware, montaje y test., Keywords: ROS, mobile robot, Arduino, embedded system, design, assembling and testing.

 15. Uso y utilidad de la publicidad móvil por las Pequeñas y Medianas Empresas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Pablo Marin Duenas

  2014-02-01

  Full Text Available 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} El presente trabajo supone la incursión en el terreno donde confluyen la comunicación telefónica móvil y la comunicación publicitaria. Este trabajo presenta los resultados de una investigación sobre la influencia que la publicidad móvil tiene en la comunicación de las Pymes y, más concretamente, el estudio se centra en medir el conocimiento, uso y utilidad de la publicidad móvil por parte de las Pymes.    

 16. TRANSPORTE COOPERATIVO DE OBJETOS CON UNA PLATAFORMA MÓVIL EN UN ENTORNO ESTRUCTURADO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Andres Beltran Gonzalez

  2012-08-01

  Full Text Available La robótica cooperativa busca diseñar sistemas compuestos de varios robots capaces de resolver problemas conjuntamente, de tal manera que dicha implementación puede llevar consigo distintos tipos de control (centralizado o distribuido, de esta manera una de las aplicaciones en esta línea de investigación es el transporte de objetos mediante distintas estrategias que van desde el empuje, la sujeción y arrastre de los objetos; tales trabajos se han presentado desde la década de los 90 hasta el día de hoy. El enfoque del presente artículo busca mostrar el desarrollo e implementación de una plataforma robótica cooperativa aplicada al transporte de objetos largos a través de un entorno estructurado utilizando las herramientas que provee el kit Lego Mindstorms RCX 2.0 y el grupo de investigación en robótica móvil autónoma ROMA.

 17. El automóvil: genealogía de un objeto de poder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luís Anta Félez

  2015-04-01

  Full Text Available Cómo se construye, investiga y se polemiza sobre los automóviles como objeto privilegiado de la sociedad industria y del mercado occidental. El automóvil por su propia dimensión de individualidad, pero también de objeto de consumo puede ser leído en tanto que es usado; se podría decir que el coche es el objeto social que representa lo individual, en cuanto que forma de la disciplina y el control social. A la vez que es el símbolo, también, de esa enorme maquinaria que es el poder. En última instancia, es un objeto que muestra las tensiones entre lo individual y lo social. Entonces, afirmamos en este trabajo, no es sólo una maquina, sino el ejemplo más completo de tecnología social, política de representación y performatividad del mundo actual.

 18. Ideias sobre progresso técnico em Vilém Flusser e Gilbert Simondon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angélica Beatriz Castro Guimarães

  2013-07-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1807-9288.2013v9n1p172   Esse artigo apresenta algumas ideias sobre o progresso técnico e a relação humano-máquina em Vilém Flusser e Gilbert Simondon. Os dois autores apresentam conceitos bem diferentes sobre a técnica, mas ambos projetam seus argumentos para a situação de intensificação técnica que ocorre a partir de meados do século XX. Simondon pensa a geração de objetos técnicos como modulação de intensidades. Flusser concebe o progresso técnico como uma escalada de abstração que não se encerra como modelo linear e acumulativo. Os dois autores pensam a situação de desorientação diante da aparente intencionalidade dos objetos técnicos. A partir dos conceitos propostos é possível pensar sobre a modulação do fluxo técnico pela arte no campo da sensibilidade.

 19. Lázaro: Robot Móvil dotado de Brazo para Contacto con el Suelo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús M. García

  2017-04-01

  Full Text Available Resumen: Este artículo tiene por objetivo describir a Lázaro, el cual es un pequeño robot móvil que posee un brazo diseñado especialmente para propiciar un punto adicional de contacto con el suelo que puede utilizarse para mejorar la estabilidad al vuelco y superar obstáculos. Específicamente, se aborda la descripción de la estructura mecánica así como los componentes electrónicos destinados a percepción, comunicación y control. Posteriormente, se revisan las características de funcionamiento de este robot, en cuanto a su cinemática, arquitectura de control, modos de operación e interface. Finalmente, se hace una descripción de algunas pruebas de funcionamiento. Abstract: This paper aims to describe Lázaro, which is a small mobile robot that has an arm designed especially to provide an additional contact point with the ground that can be used to improve the tipover stability and to overcome obstacles. Specifically, the description of the mechanical structure and electronic components for perception, communication and control is discussed. Subsequently, the operating characteristics of the robot are reviewed in terms of kinematics, control architecture, operating modes and interface. Finally, a description of some performance tests is presented. Palabras clave: Robots móviles, estabilidad al vuelco, control de movimiento, tele-operación, Keywords: Mobile robots, tipover stability, motion control, teleoperation

 20. Sistemas de salud móvil integrados: Rol de los factores socioculturales y el enfoque de sistemas sociotécnico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria J Brunette

  Full Text Available RESUMEN En este artículo se discute el rol de los factores socioculturales para el fortalecimiento de los sistemas de salud móvil integrados. Se enfatiza la importancia de que toda iniciativa en salud móvil integre el análisis de los factores socioculturales durante el proceso de diseño e implementación de programas e intervenciones de investigación. El enfoque sociocultural y sociotécnico consideran, además, el factor humano, así como los condicionantes del entorno y el contexto, más allá de los recursos tecnológicos del sistema de salud móvil y la infraestructura que lo acoge. Metodologías como estudios observacionales, grupos focales, y entrevistas a profundidad deberían ser incluidas, idealmente, en todo proyecto en salud móvil. Asimismo, se presenta un estudio de caso en la zona norte de Lima (Perú, adaptando la plataforma de investigación participativa basada en la comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés que se fundamenta en el enfoque sociotécnico y evalúa los factores socioculturales con el objetivo de optimizar el proceso de diagnóstico de la tuberculosis utilizando las tecnologías móviles en salud (salud móvil.

 1. Adicción al móvil en alumnos de secundaria: efectos en la convivencia

  OpenAIRE

  Noelia Flores Robaina; Cristina Jenaro Río; Francisca González Gil; Elena Martín Pastor; Raquel Poy Castro

  2013-01-01

  El objetivo general del presente estudio ha sido evaluar los patrones de uso del teléfono móvil en población adolescente escolarizada en centros de Educación Secundaria. De modo adicional, hemos evaluado correlatos psicológicos (ansiedad, depresión) y conductuales y asociación con rendimiento escolar. Para la realización del estudio se contó con 528 alumnos, con edades entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a cinco centros educativos, cuatro públicos y uno concertado. Los instrumentos uti...

 2. Métodos de seguimiento de la interfase para problemas unidimensionales de frontera móvil II

  OpenAIRE

  Rey, Cecilia; Marshall, Guillermo; Smith, Lance

  1986-01-01

  En un trabajo previo se introduce un método de seguimiento de un frente móvil para la solución de problemas de Stefan unidimensionales. El método consiste en la formulación del problema de Stefan como un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias de valores iniciales para el seguimiento de la interfase acoplado con una ecuación en derivadas parciales de tipo parabólico para el problema de difusión. En el marco de este método se presenta un nuevo algoritmo de cálculo de paso constante en ...

 3. GLUCOMIDLET : aplicación móvil accesible de telemedicina para personas con discapacidad visual

  OpenAIRE

  Rodríguez Rodríguez, Javier

  2010-01-01

  En este proyecto se realizará un prototipo de una aplicación de telemedicina para teléfonos móviles en lenguaje Java ME y se hará una especial incidencia en la accesibilidad para personas con discapacidad visual tanto de las partes que conforman la propia aplicación como de las herramientas del lenguaje utilizado para su implementación. Se analizará la accesibilidad de la aplicación móvil de acuerdo con el uso de lectores de pantalla, la accesibilidad del interfaz web, y la idoneidad de conta...

 4. El siglo XXI y el automóvil/The twenty-first century and the automobile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Parrochia Beguin [1978

  2012-06-01

  Full Text Available Reflexiones de J. Parrochia B. sobre el automóvil frente al agotamiento de la energíatradicional, la defensa del medio ambiente, la protección a la integridad y vida humana, la competencia de otros medios de transporte y el devenir de este vehículo en el siglo XXI./Reflections by J. Parrochia B. with respect to the vehicle from the depletion of traditionalenergy, protection of the environment, protection of human life and limb, competition from other modes of transport and the future of this vehicle in the XXI century.

 5. Entorno de programación con tres niveles de complejidad para robótica móvil

  OpenAIRE

  Giraldo, Carlos Alberto; Florian-Gaviria, Beatriz; Bacca-Cortés, Eval Bladimir; Gómez, Felipe; Muñoz, Francisco

  2012-01-01

  Este artículo presenta un entorno de programación concebido para apoyar la enseñanza en STEM y en particular la enseñanza de robótica móvil. Este ha sido diseñado para soportar un aprendizaje progresivo, desde personas sin conocimientos en programación o robótica, hasta expertos. El entorno es multiplataforma y edificado con herramientas de software libre. Las funcionalidades de percepción, movilidad, comunicación, navegación, y los comportamientos colaborativos, se pueden programar para dife...

 6. ¿Umbral fijo o móvil? Nueva forma de medir el inicio de la vejez

  OpenAIRE

  Ramiro Fariñas, Diego; Pujol Rodríguez, Rogelio; Abellán García, Antonio

  2016-01-01

  Determinar una edad fija para marcar el comienzo de la vejez provee una imagen incompleta del envejecimiento y puede ser causa de diseño de políticas poco acertadas. Si establecemos un umbral móvil determinado por la esperanza de vida, la vejez empezaría cuando la gente tuviese una edad en la que su esperanza de vida, o vida restante, fuese de 15 años.Con este criterio se puede obtener otra medida del envejecimiento: la proporción de personas con esperanza de vida de 15 o menos años, según la...

 7. ¿Cómo podemos usar el móvil para comunicarnos mediante el pensamiento? Entrevista con Yijun Wang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Correa

  2011-01-01

  Full Text Available Un equipo de neurocientíficos ha desarrollado una interfaz cerebro ordenador basada en un teléfono móvil. Las personas con movilidad reducida podrían beneficiarse de este innovador sistema en un futuro próximo. En el experimento que aparece en la fotografía de portada, el participante utiliza únicamente su pensamiento para marcar un número de teléfono. Ciencia Cognitiva ha entrevistado al Dr. Yijun Wang, ingeniero biomédico de la Universidad de California en San Diego, que trabaja en este proyecto.

 8. Machismo a golpe de Whatsapp. El móvil: mecanismo de violencia sexista en los estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  Villegas-Castrillo, Esther; Suriá Martínez, Raquel; Rosser Limiñana, Ana

  2014-01-01

  En nuestra sociedad, se muestra un contexto de violencia, que se visibiliza de manera cotidiana en todas las esferas. Generalmente, sus orígenes están vinculados con situaciones de violencia estructural y/o cultural que se va transmitiendo mediante los mecanismos de comunicación, aprendizaje social, imitación, asimilación o enseñanza. Las nuevas tecnologías, en concreto el uso del móvil, es un ejercicio cotidiano y creciente. Para los jóvenes, la tecnología forma parte de su vida desde la más...

 9. Estudio y diseño de un sistema de control anticipativo para un robot móvil

  OpenAIRE

  Roca Garcia, Bernat

  2015-01-01

  Este proyecto trata del estudio y diseño de un sistema de control para un robot móvil, anticipando obstáculos tipo rampa, utilizando los sensores disponibles. El objetivo de control consiste en hacer que el sistema sea capaz de superar estos obstáculos de forma óptima, cosa que no sería posible en condiciones de control simples, evitando posibles saturaciones innecesarias en la señal de la acción de control

 10. Bliv trimmet med fremtidens fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lasse Kristian

  2014-01-01

  Hvis man skal skele til USA og Canada, så hedder de helt nye fitnessdiller cy-yo, gyrotonic, body balance eller power plate, skriver Sundhed - det nye helsemagasin.......Hvis man skal skele til USA og Canada, så hedder de helt nye fitnessdiller cy-yo, gyrotonic, body balance eller power plate, skriver Sundhed - det nye helsemagasin....

 11. Fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Poulsen, Martin

  2013-01-01

  Artiklen analyserer en række af de væsentligste elementer fra Erhvervsfondsudvalgets rapport. Artiklen analyserer bl.a. Grundbegreber (fondsbegrebet, udvidelse af stifterbegrebet), Fondens ledelse (selvstændig ledelse og uafhængighed, ledelsens udpegning og sammensætning samt ledelsens opgaver og...

 12. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 13. Fremtidens læremidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering.......It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering....

 14. Fremtidens danske energisystem - nogle tanker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Det nuværende danske energisystem er i et globalt perspektiv meget unikt. For det første er der en stor udnyttelse af såvel varme som el, der er en høj grad af decentrale kraftvarmeanlæg (2500 MW) og vindenergien (3000 MW) dækker helt op til 16% af el-forbruget. I de sidste år har jeg holdt fored...

 15. Nyindustrialisering - fremtidens byggeri og arkitektur?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  brug af digitale værktøjer, samt øget fabriksproduktion og prefabrikata, hvor større samlede løsninger indgår i byggeriet - og sidst men ikke mindst med fokus på kunde- og brugerbehov. Internationalt benævnes lignende produktionstænkning Mass Customization.[1] Samlet set vidner ny-industrialisering om......, men slog først for alvor igennem med en anden amerikansk forfatter og "business-thinker" B. Joseph Pine ll's bog Mass Customization: The New Frontier in Business Competition, (1993). Se bl.a. http://www.mass-customization.de/ for overblik. Lego er nok det første danske firma, der for alvor har...... implementeret mass customization-teknikker se bl.a. C:\\Programmer\\LEGO Software\\LEGO Digital Designer\\documentation\\engtutorial.html. Et veludviklet internationalt eksempel er http://www.nikeid.com....

 16. Fremtiden og det etnografiske museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2014-01-01

  In recognition of altered global relations since colonial times, the Ethnographic Collections at the National Museum of Denmark has identified a need to redefine its role in society. The Ethnographic Collections explores new ways of activating old collections – ways, which include contemporary co......? And how do we ensure that community involvement not only challenges the authority of museums, but also informs museological practices in new and constructive ways?...

 17. Posibilidades de la compraventa B2C por teléfono móvil en comparación con Internet

  OpenAIRE

  San Martín Gutiérrez, Sonia; López Catalán, Blanca

  2010-01-01

  [ES] Las nuevas tecnologías han supuesto una gran oportunidad para mejorar la gestión empresarial. Recientemente el teléfono móvil está ofreciendo grandes posibilidades a nivel comercial: ha incorporado televisión, cámara, radio, chat y ahora se están introduciendo las empresas en el campo de la publicidad a través del móvil y en otros países también en la venta por el móvil. Pese a la proliferación de trabajos sobre distribución comercial y sobre comercio electrónico, los trabajos que exp...

 18. Villegagnon: herói ou vilão? Villegagnon: hero or villain?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasco Mariz

  2008-01-01

  Full Text Available Villegagnon é um dos personagens mais massacrados de nossa história colonial. O motivo foi a freqüente reedição do livro Viagem à Terra do Brasil, de Jean de Léry, e da História dos Mártires, de Jean Crespin, entre os historiadores. Villegagnon é o vilão. Recentemente, em 1991, o historiador naval Leonce Peillard publicou em Paris o livro intitulado Villegagnon, Vice-amiral de Bretagne et Vice-roi du Brésil (Edições Perrin, que apresenta convincentes pesquisas recentes, explica e absolve Villegagnon das acusações dos calvinistas. Depois disso, a Marinha brasileira decidiu homenagear Villegagnon e, em 2000, o embaixador do Brasil na França instalou um obelisco feito com pedras da ilha em sua cidade natal de Provins, perto de Paris. O almirante francês é considerado por muitos historiadores como o verdadeiro fundador do Rio de Janeiro, e não Estácio de Sá, que só chegou à Guanabara onze anos depois.Villegagnon is one of the characters most massacred in our colonial history. The reason for this was the frequently re-edited book, Travel to the Land of Brazil by Jean de Lery, as well as the History of Martyrs by Jean Crespin, both found among the historians. Villegagnon is portrayed as the villain. Recently in 1991, the naval historian, Leonce Peillard, published in Paris a book entitled Villegagnon, the Vice-admiral of Britanny and Viceroy of Brazil (Perrin Editions that showed convincing recent research explaining and absolving Villegagnon of the Calvinists' accusations. After this, the Brazilian Navy decided to pay homage to Villegagnon and in the year 2000, the Brazilian ambassador in France raised an obelisk made of stones from the Island in Provins, his birthplace, near Paris. The French admiral is considered by many historians as the true founder of Rio de Janeiro and not Estacio de Sa, who only arrived in Guanabara eleven years later.

 19. Sensibilidad paramétrica de un automóvil con polinomios de caos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Haro

  2015-07-01

  Full Text Available Resumen: Es de gran interés analizar la sensibilidad de los parámetros de modelos matemáticos que describen sistemas físicos, y merece una atención particular estudiar esta sensibilidad en modelos con incertidumbre en el valor de sus parámetros. La llamada sensibilidad global considera todo el intervalo de incertidumbre de los parámetros al considerarlos variables aleatorias. Este trabajo presenta el análisis de sensibilidad global en frecuencia del modelo matemático paramétrico de la dinámica lateral de un modelo de automóvil, con un enfoque basado en la expansión de la respuesta del modelo con polinomios de caos. Esta técnica permite representar fácilmente el sistema como un modelo estocástico, donde los parámetros pasan a ser variables aleatorias que varían de acuerdo a su incertidumbre. El modelo estocástico debe ser una aproximación muy cercana del modelo original. Abstract: It is interesting to analyze the parameter sensitivity of mathematical models that describe physical systems, and it deserves particular attention the sensitivity study of models with uncertainty in the parameter values. Global sensitivity takes into account the entire range of parameter uncertainty because it considers the parameters as random variables. This paper presents the global sensitivity analysis in frequency of a parametric mathematical model of lateral dynamics of a vehicle model, with an approach based on the polynomial chaos expansion of the model response. This technique allows to easily represent the system as a stochastic model, where the parameters become random variables that vary according to their uncertainty. The stochastic model should be a very close approximation of the original model. Palabras clave: sensibilidad, sistemas dinámicos inciertos, polinomios de caos, dinámica de vehículo, Keywords: sensitivity uncertain dynamic systems polynomial chaos vehicle dynamics

 20. Efecto de la mera presencia del teléfono móvil en una prueba de recuerdo de palabras

  OpenAIRE

  Arco Martín, Sonia del

  2016-01-01

  [ES]Estudios recientes demuestran que usar el teléfono móvil cuando estamos realizando otra tarea al mismo tiempo puede tener un efecto distractor y conlleva un deterioro del rendimiento. No solo el uso activo del teléfono móvil, sino que recientemente se ha descubierto que incluso la mera presencia del mismo puede tener consecuencias negativas en las interacciones sociales, disminuyendo la calidad de la conversación y la capacidad de empatizar con la otra persona. En este estudio se quiere e...

 1. Simulación y ensamblaje de un prototipo para control y navegación de un robot móvil

  OpenAIRE

  Andrango Mejía, Lenín Max; Sotomayor, Nelson; Fierro Brito, Rafael

  2000-01-01

  Se desarrolla un programa en ambiente Windows 95/NT, que simule un robot móvil de tracción diferencial, que edite ambientes de trabajo del robot, el que pueda estar constituido por paredes, corredores y obstáculos que serán localizados por el usuario. Además del programa se ensambla un prototipo de robot móvil, el que realiza tareas de navegación simples tales como: marcha adelante, marcha atrás, movimientos de izquierda y derecha, tiene también la capacidad de buscar caminos alternativos de ...

 2. Os heróis, vítimas e vilões: discursos sobre a anorexia nervosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Araújo

  2012-08-01

  Full Text Available Este artigo apresenta uma revisão da literatura sobre os discursos dominantes sobre a anorexia nervosa da Idade Média à actualidade. Coloca em destaque os heróis, vilões e vítimas, culminando num olhar sistémico-familiar. Se durante séculos predominaram narrativas individuais de heroínas santas, posteriormente, na era do pensamento médico, estas heroínas passaram a vítimas de uma doença mental. Mais tarde, com os movimentos da anti-psiquiatria e da terapia familiar, emergem novas narrativas com mais protagonistas: os familiares. Se, primeiramente, as famílias são retratadas como vilãs, dadas as suas influências nocivas, nas últimas décadas as famílias são ilustradas como sistemas vítimas do impacto da doença. Na actualidade, surgem narrativas de famílias competentes, capazes de superar o problema. Este artigo termina refletindo sobre esta multiplicidade de leituras e suas implicações.

 3. La programación de la producción en el sector del automóvil. El problema de la segmentación.

  OpenAIRE

  Lario Esteban, Francisco Cruz; García Sabater, José Pedro

  2001-01-01

  La Gestión de la Cadena de Suministro en el sector del automóvil, así como las relaciones entre ensamblador y proveedores de primera línea han adquirido una gran importancia en los últimos años. Se constata la importancia que los procesos de negocio de se

 4. Imagens técnicas e distopias. A sociedade programada no pensamento de Vilém Flusser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milton Pelegrini

  2010-06-01

  Full Text Available O presente artigo pretende encontrar um viés condutor que permita observar, no pensamento de Vilém Flusser, como as imagens técnicas, ou tecnoimagens, possuem uma intenção programática de levar a cabo a lógica do capital para articular consensos sociais sobre seus consumos. Como conseqüência pode-se perceber o desmantelamento de uma utopia e o surgimento de uma nova maneira de se vincular com o futuro, agora de um modo diferente, distópico, com base na programação totalitária das sociedades pelas exposições maciças de tecnoimagens.

 5. Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante ecuaciones estructurales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Jesús Segovia-Vargas

  2015-12-01

  Full Text Available La gestión de riesgos, asociada al seguro del automóvil, es una cuestión crucial a la que se enfrentan en la actualidad tanto actuarios como profesionales del sector. Es clave seleccionar adecuadamente los factores de riesgos para asignar las tarifas a los asegurados en función del riesgo asociado. Por tanto, el objetivo de este trabajo es comprobar empíricamente la validez de la utilización de los niveles de “bonus-malus” para clasificar adecuadamente a los asegurados a través de dos modelos de ecuaciones estructurales. Los análisis sobre una muestra de 4.365 pólizas automovilísticas españolas descritas a través de 11 factores de riesgo muestran que la variable BM contribuye a mejorar la capacidad explicativa del modelo pero no de manera significativa.

 6. La radio, un salto de la web al móvil, que pasa por las redes sociales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Teresa Badia

  2013-09-01

  Full Text Available Tras asistir a una cierta subestimación del poder simbólico y cultural de la radio, resurge ahora entre las audiencias y el mundo académico como parte de una especie de recuperación del pasado y de confianza futura. Vive una era dentro de la cual redescubre su entorno mediático, social y comunicativo. De analógica a digital, y de unidireccional a contar con servicios complementarios: imágenes, gráficos y datos. Dentro de esas transformaciones, estas páginas pretenden un acercamiento a los paradigmas en los cuales se enraíza la nueva radio desde la web al móvil.

 7. Modelo de competitividad de las empresas operadoras de telefonía móvil en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hugo Romo Vázquez

  2012-01-01

  Full Text Available El artículo presenta un modelo que explica la medida en que los recursos tangibles, el precio, la calidad, la productividad y la tecnología impactan en la competitividad de las empresas operadoras de telefonía móvil en México. El método empleado para ello fue hipotético deductivo con enfoque transversal y explicativo. La estrategia de recolección de información se basó en la aplicación de un cuestionario a cada una de las empresas operadoras; adicionalmente, se realizaron consultas a fuentes secundarias de información para complementar la recolección. Para alcanzar el objetivo de investigación se realizaron diferentes cálculos como análisis univariable, análisis factorial, análisis de correlación y análisis de regresión múltiple. El resultado principal de investigación fue un modelo causal expresado en dos diferentes funciones de regresión múltiple: en la primera función se obtuvo que el precio fue el único factor que explica la competitividad en términos de su rentabilidad; en la segunda regresión, la calidad y la productividad fueron los factores que explicaron la competitividad en términos de posición de mercado. Finalmente, los resultados de esta investigación permitieron dar algunas conclusiones respecto a las perspectivas teóricas y al sector móvil mexicano.

 8. Uso de internet móvil en Chile: explorando los antecedentes de su aceptación a nivel individual

  OpenAIRE

  Ramírez-Correa,Patricio

  2014-01-01

  El presente trabajo tiene por propósito la validación parcial de UTAUT 2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2) en internet móvil. El estudio analiza la relación entre las variables motivación hedonista, relación precio/valor y hábito con la variable intención de uso de internet móvil en una muestra de usuarios chilenos. A partir de los datos recolectados en el estudio de campo se realizó un análisis SEM-PLS del modelo de investigación. Los resultados de este análisis muestran...

 9. Estudio sobre el uso y abuso del teléfono móvil en alumnos de Educación Primaria

  OpenAIRE

  González-Cortijo, Inmaculada

  2012-01-01

  Las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) son unas herramientas en continua expansión, constante desarrollo e innovación. El teléfono móvil se incluye dentro de esta categoría y con dichas características. Además, su uso cada vez es más frecuente por niños cada vez más jóvenes. De ahí, nuestro interés por el estudio del uso del teléfono móvil y su posible influencia en el rendimiento académico. Debido a la carencia de investigaciones referidas a este tema en Educación Primaria, ...

 10. Marginal e Apátrida na filosofia brasileira: uma análise sociológica sobre Vilém Flusser

  OpenAIRE

  Sidney Rodrigues Ferrer

  2013-01-01

  O presente trabalho analisa sociologicamente a trajetória de Vilém Flusser, nascido em Praga e refugiado no Brasil, sua inserção no campo filosófico brasileiro e retoma suas obras deste período, para explicar a posição marginal do autor naquele cenário intelectual. Para tanto é reconstituída sua biografia desde Praga (1920-1940) até os anos em que viveu no Brasil (1941 a 1971). O autor desta dissertação mostra que o processo de marginalização intelectual sofrido por Vilém Flusser é intrínseco...

 11. La gran estrella del siglo XXI: el teléfono móvil y sus múltiples territorialidades

  OpenAIRE

  Ueda, Vanda

  2007-01-01

  En la sociedad actual podemos estar conectados en cualquier lugar del mundo, basta llevar en el bolsillo un pequeño aparato que se convirtió en los últimos años en la gran estrella de la población. El teléfono móvil es conocido en algunos países como "cellular telephone", pues su funcionamiento depende de una tarjeta implantada en su interior, o sea, su corazón es la célula maestra. Esquemáticamente, los sistemas de la telefonía móvil celular presentan tres componentes básicos, los teléfonos ...

 12. Ciberacoso mediante teléfono móvil e Internet en las relaciones de noviazgo entre jóvenes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Martínez Pecino

  2015-01-01

  Full Text Available El ciberacoso es un fenómeno ampliamente analizado entre adolescentes, sin embargo en España ha sido poco estudiado entre jóvenes y particularmente en sus relaciones de noviazgo. Empleando una metodología cuantitativa este estudio analiza el ciberacoso mediante el teléfono móvil e Internet en las relaciones de noviazgo en una muestra compuesta por 336 estudiantes universitarios. El análisis de resultados indica que un 57,2% declara haber sido victimizado por su pareja mediante el teléfono móvil, y un 27,4% a través de Internet. El porcentaje de chicos victimizados fue mayor que el de las chicas. Un 47,6% declara haber acosado a su pareja a través del teléfono móvil, y un 14% a través de Internet. El porcentaje de chicos que lo ejerció fue superior al de las chicas. Los análisis de regresión muestran la relación entre haber sido victimizado por la pareja a través de uno de estos medios y el ejercicio del ciberacoso hacia la pareja mediante el mismo medio tecnológico. Los efectos de interacción ponen de manifiesto que los chicos victimizados a través del teléfono móvil o de Internet se implican, en mayor medida que las chicas victimizadas, como agresores en este fenómeno. Los resultados sugieren una modernización en los tipos de violencia que experimenta la juventud en sus relaciones de pareja.

 13. Seguridad basada en parámetros SIM para entornos de comercio electrónico móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Orlando Martínez Pabón

  2007-05-01

  Full Text Available Los requerimientos de seguridad son los más exigentes en el dominio del comercio electrónico. Cuando se ha-bla de comercio electrónico móvil los requisitos a nivel de seguridad no solo conservan su nivel de exigencia, sino que se debe mantener un equilibrio entre el grado de seguridad que se requiere y las capacidades de los dispositivos, tanto a nivel hardware como de usabilidad. Estas características exigen el diseño de modelos con un esquema simple de autenticación y autorización transparente para los usuarios, que además garantice la integridad de la información que se intercambia durante cualquier transacción electrónica. Como respuesta a esta necesidad, el Grupo de Interés en el Desarrollo de Aplicaciones Móviles e Inalámbricas W@PColombia, ha desarrollado la plataforma P3SIM con el objeto de brindar las facilidades necesarias para la construcción de aplicaciones móviles seguras basadas en parámetros SIM; a través de un framework, un ambiente de compilación y de simulación como sus principales componentes, la plataforma P3SIM combina las ventajas de identificación que proporciona el módulo SIM con las capacidades que en materia de seguridad ofrecen API como SATSA y JavaCard en el entorno Java ME, una de las plataformas más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Igualmente, a través del desarrollo de un prototipo aplicado al contexto del comercio elec-trónico móvil, no solo se demuestran las facultades de la plataforma para operar en ambientes seguros sino también su capacidad de adaptación a los requerimientos de seguridad fijados por el entorno.

 14. Seguimiento de trayectorias de un robot móvil (3,0 mediante control acotado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.F. Guerrero-Castellanos

  2014-10-01

  Full Text Available Resumen: El presente trabajo aborda el problema de seguimiento de trayectoria para el robot (3, 0 basado en su modelo cinemático y propone una solución mediante el diseño de una estrategia de control que a priori toma en cuenta las cotas máximas permitidas de la señal de control i.e. la velocidad lineal y angular máximas que puede alcanzar el robot móvil. El objetivo es maximizar el uso de los actuadores sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. La ley de control no lineal resultante se compone de un compensador no lineal basado en el modelo cinemático y de funciones de saturación anidadas. Esta ley de control contiene parámetros de sintonización que permiten que las trayectorias de la dinámica del error ingresen a una vecindad del origen, en un tiempo finito y se mantengan de ah́ı en adelante. Resultados experimentales sustentan los resultados teóricos, muestran el desempeño del sistema de control en lazo cerrado y lo comparan con una estrategia que no toma en cuenta los ĺımites de la señal de control. Debido a su simplicidad, la estrategia de control propuesta permite ser implementada en sistemas embebidos con bajo coste computacional. Abstract: The present work deals with the tracking problem of a mobile robot (3,0 based on the kinematic model and proposes a control strategy that takes into account a priori input signals bounds i.e. the linear and angular velocity of the robot. The objective of this control approach is to maximize the effectiveness of the actuators without taking a risk in the system stability. The resulting nonlinear control is composed of a nonlinear compensator based on the kinematic model and nested saturation approach. The control law can be tuned to force the error dynamics trajectories to enter in a neighborhood of the origin in a finite time and remain thereafter. Experimental results show the performance of the closed loop system

 15. Los costos del uso del automóvil y su elasticidad. El caso de Santiago de Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Cortés Salinas

  2016-12-01

  Full Text Available RESUMEN El fenómeno de la congestión y la búsqueda de su reducción y/o mitigación, es un tema de amplio debate actualmente. El argumento central consiste en cómo limitar o hacer más racional el uso del automóvil. Muchas de las propuestas se inscriben dentro de enfoques mercantiles, mediante cobros por circulación o peaje urbano en zonas y/u horarios distintos. Este trabajo analiza los comportamientos de los automovilistas frente a incrementos de sus costos, para verificar si efectivamente existe una relación entre un aumento en los costos de circulación y el desaliento al uso del automóvil. Consecuentemente, se consideró la evolución de los precios de los combustibles, que en Chile son ajustados periódicamente, para relacionarlos con los flujos de tránsito.Se verifica que en Santiago de Chile existe una fuerte inelasticidad en la demanda por el uso del vehículo particular frente a importantes incrementos de costo y por ello, no se asegura que un pago de peaje promueva una reducción de la circulación privada. ABSTRACT Congestion and the search for its reduction or mitigation is nowadays a highly discussed issue. The focal point of this debate is to find alternatives to limit or rationalize the car use. Many current proposals are developed under market approaches, such as congestion charges or urban toll in high-demanded areas or schedules. This paper analyzes the drivers’behavior facing increases in their costs, aiming to detect if there is a relationship between these and the discouragement of car use. To achieve it, the paper takes into account the fuel price evolution adjusted periodically to relate it to traffic flows. It verifies that in Santiago de Chile there is a strong inelasticity in demand for the private car use facing relevant increases of costs; therefore, the introduction of toll payments does not assure a reduction in private circulation.

 16. ANÁLISIS DEL SEGMENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN MÉXICO: IUSACELL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Angel Ixtláhuac-Baumbach

  2015-04-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo es analizar la industria de las telecomunicaciones concentrándonos en el segmento de la telefonía móvil en México y en el papel que la empresa Iusacell juega en éste. Se toma como punto de partida la teoría basada en la industria para la gestión estratégica empresarial, mediante el análisis de la concentración que este mercado de competencia oligopólica presenta. Los métodos utilizado para determinar el nivel de concentración son el Índice de Herfidal y Hirschmann (2012, así como el Índice de Dominancia (1999, posteriormente se analizan los resultados obtenidos, mismos con los que se hace uso de la teoría de juegos para determinar posibles estrategias que puedan ayudar a la empresa en cuestión a expandir su mercado o en el proceso de planeación estratégica, los cuales pueden ser atendidos por los administradores de la firma.

 17. Análisis de la culpabilidad en los siniestros del seguro del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Ordaz Sanz

  2005-01-01

  Full Text Available El conocimiento de los principales factores que intervienen en los accidentes que sufren los conductores es una cuestión de gran trascendencia para las compañías aseguradoras que operan en el ramo del automóvil. El interés puede resultar aún mayor si nos referimos a los siniestros en los que el asegurado es el culpable, puesto que son los que repercuten negativamente de forma directa en la compañía. El análisis que llevamos a cabo en este trabajo tiene como propósito fundamental determinar las variables que se muestran como más significativas en el proceso de estimación del número de siniestros declarados por los clientes a sus compañías aseguradoras cuando son culpables. El estudio se basa en los datos cedidos por una entidad aseguradora privada española. Como se hace generalmente en este tipo de investigaciones, se aplica un modelo econométrico de tipo recuento o count data. De entre éstos, decidiremos cuál es finalmente el más adecuado: si modelos tradicionales, como el de regresión de Poisson o el binomial negativo, u otros más complejos y recientes como los inflados de ceros.

 18. Para assistir aos vilões Disney: abjeção e heteronormatividade em “A Pequena Sereia”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caynnã de Camargo Santos

  2017-06-01

  Full Text Available Compreendendo a cultura midiática como um dos principais espaços contemporâneos de (reprodução de sentidos acerca dos mais variados âmbitos da vida social, a partir dos quais são estruturados procedimentos de controle e exclusão de corpos, ideias e comportamentos, o presente trabalho objetiva desvelar e analisar criticamente a sutil estratégia discursiva empregada em filmes de animação dos Estúdios Disney, estratégia essa que cumpre em reiterar a “normalidade” das formas de identificação por gênero hegemônicas a partir da abjeção de identidades desviantes. Para tanto, empreendemos uma análise sociocultural da vilã Úrsula, de A Pequena Sereia (1989, valendo-nos de aspectos metodológicos próprios à semiótica e à Análise Crítica do Discurso. Mediante uma leitura informada pelos Estudos Culturais e pela Teoria Queer, observamos que o padrão de representação mobilizado na animação veicula uma implícita avaliação negativa das formas de ser e agir que frustram o binarismo heteronormativo, associando-as inequivocamente com crueldade e ganância.

 19. Vilèm Flusser: crítica estética e imagen tecno-visual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Silva Echeto

  2013-06-01

  Full Text Available El giro estético de la ilustración se debe, fundamentalmente, a Kant y a Hegel. En ese contexto, el concepto de imagen visual emerge, atrapando al arte en las redes estéticas. La modernidad, en esa época, adquiere toda su madurez y habilita un giro, en la filosofía, occidental, que estetiza la razón. Radicalizado el giro, en el llamado postestructuralismo, es Vilém Flusser, quien, desde su nomadismo e indisciplinamiento, plantea una radical crítica al pensamiento hegeliano, desde “la imagen técnica” como “elogio de la superficialidad”, o, en nuestro parecer, “teoría de la pantalla”. Los intermedios y posteriores, planteamientos críticos en crisis, deconstructivos, fundamentalmente, en el caso de Derrida, desestabilizan y tensionan, el planteamiento estético, desde los márgenes (párergon y la interrogante por “la verdad” de lo visual. La postestética, tanto en Badiou como en Rancière, se pregunta en un caso (Badiou por lo inestético y, en el otro (Rancière, por el reparto de lo sensible. El presente texto, analiza, desde la crítica a la estética, tanto en Kant como en Hegel, el giro visual en Flusser, la deconstrucción y el giro de los llamados postalthusserianos (Badiou y Rancière, y la implicancia de la imagen técnica que, desde lo superficial y lo profundo, permiten delinear los trazos de una teoría de la pantalla.

 20. La comunicación móvil como elemento innovador en el canal tradicional de tiendas de barrio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolaños López, Carlos Arturo

  2017-01-01

  Full Text Available La importancia que tienen las tiendas de barrio en la estructura de la economía del país es muy relevante y muchas personas viven de esta actividad. En el ámbito comercial, el canal Tienda a Tienda (TAT es el más antiguo y el menos tecnificado; pero aun así sigue siendo un canal de distribución muy importante para las grandes industrias. Sin embargo, con la llegada de grandes competidores nacionales e internacionales se ve amenazada la prosperidad de muchos tenderos y empresarios que viven en función de este canal. Por esto es muy importante prepararse con herramientas tecnológicas que sean funcionales y efectivas, como las aplicaciones móviles, que brindan información de gran utilidad al tendero sobre su negocio y su entorno. A su vez, estas herramientas tecnológicas pueden ser aprovechadas por las compañías proveedoras para brindar publicidad eficiente, con datos personalizados, así como realimentarse del servicio que están ofreciendo al mercado y tomar toda la información que requieran para sus estrategias corporativas. En la investigación, se aborda teóricamente el tema y se formula una estrategia que introduce elementos innovadores en la relación comercial del canal TAT mediante la implementación de una aplicación móvil para que el tendero conozca, en línea, el portafolio de servicios, precios sugeridos de venta y la forma ideal de exhibición, entre otros elementos, y que a la vez aporte a la productividad y eficiencia en el servicio de los proveedores.

 1. Comunicação, espaço e tempo: Vilém Flusser e os processos de vinculação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Eugenio de O. Menezes

  2009-09-01

  Full Text Available RESUMO Com o objetivo de reunir instrumentos para a compreensão dos processos comunicativos na contemporaneidade, o presente trabalho mapeia as concepções de comunicação, espaço e tempo nas obras de Vilém Flusser. Por meio de indícios presentes na vida e nas obras do autor, especialmente nos estudos a respeito da escalada da abstração, são apresentados os quatro processos de comunicação: comunicação tridimensional, comunicação bidimensional, comunicação unidimensional e comunicação nulodimensional. Nas formas como Flusser estudou a mudança dos códigos dominantes nos processos de comunicação (gestos do corpo, imagem, escrita, digitalização, observa-se o que homens e mulheres ganham e perdem no trânsito entre os diferentes processos de comunicação. Palavras-chave: Comunicação; cultura; Vilém Flusser; processos de vinculação; diálogo. Resumen Con el objetivo de reunir instrumentos para la comprensión de los procesos comunicativos en la contemporaneidad, el presente trabajo apunta las concepciones de comunicación, espacio y tiempo en las obras de Vilém Flusser. Por medio de elementos presentes en la vida y en las obras del autor, especialmente en los estudios respecto a la escalada de la abstracción, son presentados los cuatro procesos de comunicación: comunicación tridimensional, comunicación bidimensional, comunicación unidimensional y comunicación nulodimensional. En las maneras cómo Flusser estudió la modificación de los códigos dominantes en los procesos de comunicación (gestos del cuerpo, imagen, escritura, digitalización, se observa lo que los hombres y las mujeres ganan y pierden en el tránsito entre los diferentes procesos de comunicación. Palabras-clave: Comunicación; cultura; Vilém Flusser; procesos de vinculación; diálogo. Abstrac t With the goal of gathering means for the comprehension of the communicative processes nowadays, this present paper maps the conceptions of

 2. Factores influyentes en la generación de residuos de telefonía móvil. Caso Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Ruiz

  2016-07-01

  Full Text Available En el marco de las tecnologías de la información, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento importante en la última década. Esto ha generado una renovación constante de las tecnologías que redunda en un descarte acelerado de los teléfonos móviles reduciendo su vida útil, con lo cual se incrementa la demanda de materias primas y la generación de residuos. En esta investigación esta problemática es analizada desde los hábitos sociales y económicos de consumo, enfocando el estudio en las etapas de uso y descarte del teléfono móvil en Colombia. Este trabajo estudia la relación entre la adquisición de líneas celulares, la adquisición de teléfonos móviles, y la generación de residuos de teléfonos celulares. Asimismo, con el objetivo de conocer los aspectos influyentes en la adquisición de teléfonos móviles, se aplicó una encuesta virtual y se consultaron bases de datos históricas del mercado de teléfonos móviles en Colombia. Como principales resultados, se identificó que el ingreso per cápita, la concentración de mercado de la telefonía móvil y la percepción de inseguridad de los ciudadanos en Colombia, son aspectos determinantes en la compra de un teléfono móvil, promoviendo así la generación de residuos eléctricos y electrónicos de teléfono móviles al cabo del final de su vida útil. CC BY-NC-SA Gestión y Ambiente (2016.

 3. Estrategias de aprovisionamiento en el sector español del automóvil: situación actual y perspectivas

  OpenAIRE

  José L. Alonso Mosquera; Jesús F. Lampón Caride; Xosé H. Vázquez

  2006-01-01

  La creciente especialización en el sector del automóvil ha convertido la política de compras y la logística en procesos clave para el mantenimiento de la posición competitiva en el mercado. En este artículo se describen las principales características del aprovisionamiento ajustado, se examina su nivel de implantación en España a partir de varios estudios de caso, y se analizan cuáles son sus principales retos en el medio plazo a la luz de ciertos factores clave que están modifica...

 4. Comparación de estrategias de navegación colaborativa para robótica móvil

  OpenAIRE

  Martínez Puerta, John Jairo; Vallejo Jiménez, Margarita María

  2016-01-01

  En el presente trabajo se comparan dos estrategias de navegación colaborativas, enmarcadas en el contexto de grupos de múltiples robots móviles, aplicados a la búsqueda de rutas óptimas entre un punto de partida y un punto de destino cuya ubicación es desconocida. Se describen las tendencias de la robótica móvil colaborativa y los enfoques de Inteligencia Artificial aplicados, haciendo énfasis en los sistemas de múltiples agentes y las metaheurísticas comúnmente usadas en este ámbito. Posteri...

 5. Sistema de comunicación entre una base de datos y un móvil, PDA o smartphone compatible con Java

  OpenAIRE

  Pérez del Viso, Iván

  2007-01-01

  Basándonos en un control de datos, compatible con todas las plataformas móviles que soporten Java, creado en el postgrado “Desarrollo de aplicaciones móviles para pdas y smartphones”, crear un sistema de comunicación entre una BBDD en un servidor MYSQL y un móvil compatible con Java. Dicha comunicación se hará en el estándar SQL para una mayor compatibilidad con todas las BBDD. Deberemos crear el servidor y el cliente, así como adaptar los datos para la recepción en...

 6. Estudio de las estrategias de creación de valor del mercado mundial de los operadores de red móvil

  OpenAIRE

  Domaica Valiente, Mikel

  2015-01-01

  El objetivo principal del trabajo es analizar cuáles son las estrategias de creación de valor más relevantes y exitosas en el mercado de las operadoras de red móvil. Para ello se realiza un estudio de los distintos mercados mundiales, incluyendo un análisis segmentado que permita extraer conclusiones acerca de las estrategias desarrolladas por los diferentes operadores. Tras segmentar en función del crecimiento del producto interior bruto de cada país, y en función al crecimiento del mercado ...

 7. Socavación local en un fondo móvil aguas abajo de una losa rígida

  OpenAIRE

  Moncada M., Alix T.; Aguirre Pe, Julián

  2005-01-01

  En este trabajo se analiza la socavación local en un fondo móvil aguas abajo de una losa rígida, debida a un chorro de agua horizontal sumergido que sale desde una compuerta. Se hizo un estudio experimental del fenómeno. Los experimentos se realizaron con dos tamaños de arena como material de fondo, para diferentes aberturas de compuerta y velocidades del chorro. Se empleó un canal de paredes de vidrio, 0.5 m de ancho y 0.5 m de profundidad. En cada experimento se midió el perfil ...

 8. Simulación de la señalización de un usuarío móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usandosimulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando ss7

  OpenAIRE

  Lopez Masabanda, Reina Azucena; Escalante Guzman, Betsy Rosa; Medina Moreira, Washington

  2014-01-01

  El presente proyecto consiste en realizar la simulación de la señalización entre un usuario de telefonía móvil y un usuario de telefonía fija usando el protocolo SS7, el cual ilustrará el proceso de una llamada. El software a utilizar, conocido como OMNET ++, es un simulador discreto de redes, usado habitualmente para modelar el tráfico de redes de telecomunicaciones, protocolos, sistemas multiprocesadores y distribuidos, que permite representar de manera real diferentes tipos de procesos de ...

 9. Lo social como movilidad: usos y presencia del teléfono móvil Lo social como movilidad: usos y presencia del teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amparo Lasén Díaz

  2006-10-01

  Full Text Available Este texto explora la noción de flujo y sus imaginarios en relación con las implicaciones del uso y de la presencia de los teléfonos móviles, a partir de los resultados de un estudio longitudinal basado en trabajo de campo, entrevistas y observación en lugares públicos, realizado en Londres, París y Madrid en 2002 y 2004. El estudio de esta tecnología es un ejemplo particularmente adecuado del análisis de lo social en tanto que movilidad, ya que vuelve visibles flujos y movilidades preexistentes, al tiempo que contribuye al desarrollo de flujos de información, comunicación, afectos y actividades. Lo usos del móvil crean formas de marcaje y codificación, al tiempo que intensifican la erosión de oposiciones entre ámbitos y categorías existentes. Estos fenómenos son analizados a partir de la descripción de los temores suscitados por los cambios introducidos por la comunicación telefónica, de las implicaciones de la posibilidad de contacto continuo, de las diversas articulaciones entre móviles y cuerpos, y del papel de los móviles en la modulación de la presencia en público y la constitución de presencias virtuales.This paper explores the notion of flow and its imaginaries related to mobile phone use and presence, building on the results of a longitudinal study based on fieldwork carried out in London, Madrid and Paris in 2002 and 2004. The study of this device is particularly suited to the sociological analyses considered as the study of mobilities, because they help to reveal social flows and mobilities that existed already, while they contribute to develop and maintain flows of information, communications, affects and activities. They have the capacity to blur distinctions between ostensibly discrete domains and categories and to mix heterogeneous social worlds and, at the same time, they act as symbolic markers and take part in different codification tasks. These aspects are analysed and described in relationship with

 10. Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Foged, Mette

  2010-01-01

  Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge.......Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge....

 11. La satisfacción del cliente en el servicio de telefonía móvil como parte de la planeación estratégica de la CNT EP.

  OpenAIRE

  Gómez Bravo, Rosa Belén

  2014-01-01

  La telefonía móvil se ha convertido en la principal herramienta de las telecomunicaciones. El servicio al cliente brindado por las empresas va relacionado a la satisfacción. El presente estudio tiene como objetivo determinar los niveles de satisfacción al cliente en el servicio de telefonía móvil ofertando por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Se utilizó un diseño exploratorio de tipo cualitativo para profundizar en la opinión de los clientes acerca del servicio; y un diseño desc...

 12. Mindfulness y nuevas tecnologías : uso del teléfono móvil y su relación con estrés, ansiedad y atención plena

  OpenAIRE

  Sanz Rosón, Aida

  2015-01-01

  Se realiza un estudio piloto sobre Mindfulness y la telefonía móvil relacionada con el estrés y la ansiedad. Se define qué es Mindfulness y sus componentes e instrumentos de evaluación. Se describe la relación existente entre Mindfulness, adicciones, ansiedad y estrés. Finalmente, se aportan datos recopilados en una muestra de estudiantes universitarios y personas con empleo, y se describe incidencia de las variables anteriormente señaladas y su relación con el uso de telefonía móvil

 13. Desempeño de Algoritmos Gusano en la Navegación de una Plataforma Robótica Móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Alvarez

  2013-11-01

  Full Text Available El presente trabajo presenta la implementación de algoritmos de navegación denominados gusano 1 y gusano 2 sobre la plataforma robotica móvil de iRobot Create, los cuales se brindaron la capacidad de autonomía para navegar dentro de entornos desconocidos. Además, se utilizaron los módulos de radio frecuencia, que funcionan bajo el estándar ZigBee, para dotar de comunicación inalambrica entre el robot y una PC. Se realizaron pruebas de comunicación para determinar la máxima distancia de trabajo a la que pueden funcionar los módulos RF en interiores; mientras que, para el análisis de desempeño de los algoritmos básicos de navegación montados sobre la plataforma robótica móvil se definieron tres escenarios diferentes donde se verificó la certeza de haber alcanzado la meta por el robot.

 14. Telefonía móvil: percepción social y hechos The cellular mobile telephone: social perception and real facts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Javier Galache Ríos

  2005-12-01

  Full Text Available La telefonía móvil ha evolucionado desde un uso muy escaso y restringido hasta la universalización de sus servicios a toda la sociedad.La percepción social de que la telefonía móvil representa un riesgo para la salud, ha hecho necesario la realización de numerosos estudios científico-técnicos y la promulgación de legislación que garantice el desarrollo y aprovechamiento de la sociedad de información, con el objetivo último de la protección de la salud.The cellular mobil telephone has evolved, in a very short period of time, from a technology restricted and scarcely used to the universalitation of its use by all the societies.The social perception that cellular mobil telephone represents a public health risk has created the need of developing a great deal of scientific/tecnics studies and also the implementation of legislation that gaaranties the development and use of information with the uppermost aim of public health protection.

 15. The EBV immunoevasins vIL-10 and BNLF2a protect newly infected B cells from immune recognition and elimination.

  Science.gov (United States)

  Jochum, Simon; Moosmann, Andreas; Lang, Stephan; Hammerschmidt, Wolfgang; Zeidler, Reinhard

  2012-01-01

  Lifelong persistence of Epstein-Barr virus (EBV) in infected hosts is mainly owed to the virus' pronounced abilities to evade immune responses of its human host. Active immune evasion mechanisms reduce the immunogenicity of infected cells and are known to be of major importance during lytic infection. The EBV genes BCRF1 and BNLF2a encode the viral homologue of IL-10 (vIL-10) and an inhibitor of the transporter associated with antigen processing (TAP), respectively. Both are known immunoevasins in EBV's lytic phase. Here we describe that BCRF1 and BNLF2a are functionally expressed instantly upon infection of primary B cells. Using EBV mutants deficient in BCRF1 and BNLF2a, we show that both factors contribute to evading EBV-specific immune responses during the earliest phase of infection. vIL-10 impairs NK cell mediated killing of infected B cells, interferes with CD4+ T-cell activity, and modulates cytokine responses, while BNLF2a reduces antigen presentation and recognition of newly infected cells by EBV-specific CD8+ T cells. Together, both factors significantly diminish the immunogenicity of EBV-infected cells during the initial, pre-latent phase of infection and may improve the establishment of a latent EBV infection in vivo.

 16. Aplicación móvil basada en el contexto para promover el aprendizaje del idioma inglés

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osiris Montero Ríos

  2017-11-01

  Full Text Available La telefonía móvil que en un principio se comercializó como dispositivos de comunicación y entretenimiento, en la actualidad es empleada en sectores tan diversos como la educación. Dentro de los métodos de apoyo al proceso de aprendizaje destacan las aplicaciones móviles y en especial las relacionadas con los idiomas. En su mayoría, estas aplicaciones emplean estrategias de enseñanza universal que sugieren situaciones ajenas al entorno sociocultural del usuario, lo cual podría impactar en su aprendizaje. En este artículo se muestra el desarrollo de una aplicación Android para promover el aprendizaje del idioma inglés basada en información provista por el usuario que le resulta de su interés. Se presenta el diseño del contenido educativo y de la aplicación móvil que permiten al usuario generar su propio material didáctico en base a sus intereses. Como caso de estudio se considera la evaluación de la aplicación para el área de las ciencias computacionales.

 17. Actitudes y valoraciones de los jóvenes ante la TV móvil Young People’s Attitudes towards and Evaluations of Mobile TV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel de Aguilera Moyano

  2011-03-01

  Full Text Available Una porción significativa de los cambios que en la actualidad experimentan las prácticas culturales puede encontrarse en el ecosistema de las comunicaciones móviles. En este sentido, el teléfono móvil comienza a postularse como el dispositivo multiuso, portable e interactivo que los individuos utilizan en su quehacer cotidiano, ofreciéndoles la posibilidad de gestionar importantes parcelas de su tiempo productivo y de ocio. La investigación en la que descansa este artículo tiene como objetivo comprender el fenómeno de la TV móvil, qué tendencias sigue –experiencias, reflexiones, modelos–, y qué tipo de usuario se sirve de ellas; así como sus percepciones, valoraciones, ventajas e inconvenientes que encuentran. El diseño metodológico ha contemplado el testeo de la experiencia de visionar contenidos de televisión móvil en un grupo de 100 estudiantes de las Universidades de Málaga y Sevilla mediante cuestionarios estructurados de preguntas cerradas y técnicas cualitativas que comprendían foros de discusión virtuales y grupos focales presenciales. En su conjunto, el estudio ha permitido elaborar un modelo teórico sobre la televisión móvil, pero también una tipología de uso relativa a las preferencias del usuario en cuanto a la ergonomía tecnológica, dinámica de distribución, valor económico del servicio, y patrones y escenarios de consumo. Los resultados más relevantes se centran en las valoraciones que los participantes formulan sobre narrativa propia para el medio móvil y la experiencia multiplataforma.Mobile communication systems are responsible for the significant changes that are taking place in cultural practices. The mobile phone has established itself as a portable, multi-use, interactive device that individuals use to enable them to manage important aspects of their work and leisure time. This article is based on research that aims to understand the phenomenon of mobile TV, the related trends (in terms

 18. Danskerne vil have lightprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Betina

  2006-01-01

  Markedet for fedt og sukkerreducerede mejeriprodukter: Redaktionen har bedt eksperterne på MAPP ved Handelshøjskolen i Århus om at give deres profesionelle vurdering af en række udvalgte fedt- og sukkerreducerede mejeriprodukter....

 19. Hvad vil Boko Haram?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kastfelt, Niels

  2015-01-01

  Artiklen analyserer Boko Haram bevægelsen i det nordøstlige Nigeria og placerer den ind i dens historiske, religiøse og politiske sammenhæng.......Artiklen analyserer Boko Haram bevægelsen i det nordøstlige Nigeria og placerer den ind i dens historiske, religiøse og politiske sammenhæng....

 20. Vil USA angribe Iran?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2007-01-01

  Sammen med Mogens Lykketoft, Søren Espersen og Herbert Pundik stilles Rasmus Chr. Elling en række spørgsmål om hvordan Vesten bør handle ift. Irans atomenergiprogram og om faren for et amerikansk angreb på den islamiske republik....

 1. Prototipo de dispositivo de medida de rendimiento en deportes de contacto basado en un acelerómetro triaxial y comunicación a dispositivo móvil

  OpenAIRE

  ARÁNDIGA MARTÍNEZ, ADRIÁN LUIS

  2016-01-01

  Arándiga Martínez, AL. (2016). Prototipo de dispositivo de medida de rendimiento en deportes de contacto basado en un acelerómetro triaxial y comunicación a dispositivo móvil. http://hdl.handle.net/10251/75671. TFGM

 2. Fremtidens hybride læringsrum I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Ole Sejer; Kirkeby, Inge Mette; Martinussen, Marie

  læreprocesser. Målet med rapporten at skabe mere viden om, hvordan koblingen mellem skolens fysiske rum og it kan understøtte undervisningen. Der redegøres for fem eksemplariske hybride læringsrum, der demonstrerer, hvordan it og bygninger kan spille sammen på en hensigtsmæssig måde i forhold til undervisningen...

 3. Fremtiden byder på arkitektonisk industrialisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer arkitektens rolle set i lyset af en fortsat øget industrialisering af byggeriet. Det kalder på særlige faglige kompetencer og offensive strategier for at bevare arkitektens indflydelse på byggeriet som helhed. Arkitekter er en af de centrale nøgler til en optimal udvikling og ...

 4. Farvel til halvdelen af fremtidens laeger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Burgdorf, Stefan; Rosenberg, Jacob

  2009-01-01

  ). Among these participants, 168 were Danish and 34 Swedish medical students studying in Copenhagen. A total of 49% of the students passed the test. 58% of the Danish students and 6% of the Swedish students passed the test (p errors (range: 1...... medical students enrolled at the University of Copenhagen would be able to obtain a Danish citizenship. MATERIAL AND METHODS: The test comprised 40 questions regarding Danish democracy, history and politics. The questions were taken from the Ministry of Refugee and Immigration's pool of questions. Medical...... students at the University of Copenhagen were invited to participate in the study. Participation was voluntary. The tests were revised blinded and anonymously. The results were analyzed using Fisher's exact test and Mann-Whitney U-test. RESULTS: We enrolled 202 medical students (139 women and 63 men...

 5. En etisk vurdering af fremtidens svineproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsen, Tom; Christine Baunerhøj, Anne

  2016-01-01

  EMNEORD: dyrevelfærd, svineproduktion, commonsense-etik, nytte, retfærdighed, autonomi, autenticitet......EMNEORD: dyrevelfærd, svineproduktion, commonsense-etik, nytte, retfærdighed, autonomi, autenticitet...

 6. Afrika. Fremtidens økologiske kontinent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelyng, Henrik; Vaarst, Mette; Hermansen, John Erik

  2008-01-01

  Afrikanske bønders forbrug af fossil energi er lavt - og deres forurening med nitrat, sprøjtegifte og klimagasser er begrænset. Intet andet sted på kloden har som Afrika så mangfoldige øko- og dyrkningssystemer med 'overskud' af opdyrkelig jord. Og Afrika er et af vore mindst forurenede og befolk...... af afrikanernes på flere måder faktuelt økologiske landbrug. At pådutte afrikanerne et påstået 'mere effektivt' industrielt landbrug ville nok tjene den agrokemiske industris kortsigtede interesser, som handler med kemiske og fossil energi-baserede hjælpestoffer og udenlandsk ejet og...... - og hvis rammevilkårene er ordentlige - kan økologiske fødevaresystemer forbedre dyrkningssikkerheden. Den danske Afrika-kommission må derfor overveje, om dens indsats bør lægge sig i halen på eksempelvis Gates-finansierede landbrugsteknologifonde og Alliance for en Grøn Revolution i Afrika, eller om...

 7. Liaisonpsykiatri og dens rolle i fremtidens psykiatri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, K.J.; Birket-Smith, M.

  2008-01-01

  Recent reorganization of psychiatric services implies separation of psychiatric and general health care services. Liaison-psychiatry is not widely recognized in Denmark, albeit a psychiatric subspeciality in other countries. Research at the interface between psychiatric and somatic illness has re...

 8. Fremtidens Biodiesel: Kom fedtaffald i tanken!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Theilgaard; Taarning, Esben; Christensen, Claus Hviid

  2009-01-01

  Mange tror måske, at det er svært for menigmand at lave biobrændstof. Det er faktisk forkert, fordi biodiesel nemt kan laves af kemikalier, der er ret almindelige i laboratorier og hos købmanden og materialisten. Det kræver blot en såkaldt om-estring af planteolie eller fedt med methanol, samt...

 9. Fremtidens alternativer til soja og fisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum

  2015-01-01

  af verdenen er der også enighed om, at landbrugsjord på bekostning af for eksempel rydning af regnskov i Sydamerika ikke er vejen frem for at producere soja til vores dyr. Mange mener også, at fisk, fanget med det formål at bruge dem som dyrefoder, ikke er en bæredygtig måde at producere kød på...

 10. Fremtidens bibliotek i en digital tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sass, Birgitte; Zurcher, Sacha

  a librarian" facility, or received personal guidance at RUb. Our results further indicate that there is no immediate enthusiasm of the students to meet the research library at social networks like Facebook. If RUb decides to be present at such a social network, it is essential that it carefully considers......, and "Write a review". Students do not automatically notice that they exist. The seven students that were aware of the Chat feature were introduced to it at a library introduction course. The other features had gone unnoticed (RSS), or were only known to two ("Write a review"). Our results confirm existing...

 11. Fremtidens by- og landskabsudvikling omkring motorvejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peder Pedersen, Claus; Carbone, Claudia

  2008-01-01

  connecting well defined cities. This planning has to some extend inspired by the theories of car based urbanism from the sixties such as "Man-Made America, Chaos or control" by Christopher Tunnard & Boris Pushkarev, 1963, "The View from the Road" by Donald Appleyard, Kevin Lynch & John Myer, 1964...... of Denmark.  The increasing traffic has also made it attractive for businesses to locate themselves along the highway in order to use the accessibility and exposure provided by the infrastructure. This has especially been the case between Aarhus and  Fredericia in Jutland and in the Copenhagen area...

 12. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y APRENDIZAJE MÓVIL EN LA GERENCIA UNIVERSITARIA. UN APORTE A LA GESTIÓN TECNOLÓGICA

  OpenAIRE

  Jiménez Pitre, Norys Laudith; Universidad de la Guajira; Jiménez Pitre, Iris Agustina; Universidad de La Guajira

  2016-01-01

  Esta investigación tuvo como propósito desarrollar un aporte teórico al conocimiento científico desde la mirada del liderazgo transformacional y el aprendizaje móvil en la gerencia universitaria como un plus a la gestión tecnológica, con el objetivo de superar las carencias teóricas y prácticas de estas categorías basándose en la dinámica empírica de los gerentes. En lo concerniente a la metodología aplicada a este estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo de Bonilla y Rodríguez (2008...

 13. Diseño integral e implementación de un site de telefonia móvil en Tarragona

  OpenAIRE

  Catalan Mor, Edgar

  2010-01-01

  El objetivo de este trabajo es dar a conocer y definir, mediante una visión general y detallada, el proceso de integración, implementación y diseño de una estación base UMTS (nodo B) desde el punto de vista de una operadora de telefonía móvil. Durante la definición de este proceso se realizará un estudio detallado de los tipos de elementos y equipos básicos que usualmente contiene una estación base de última milla (estaciones comunes no concentradoras de tráfico. Se aplicará lo expuesto hacia...

 14. Arquitectura de software de una aplicación móvil para desarrollar un sistema de identificación por radiofrecuencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerardo Lagunes García

  2015-02-01

  Full Text Available Un sistema RFID (Radio Frequency Identification, Identificación por Radiofrecuencia ayuda a identificar toda clase de objetos por medio de etiquetas o tags RFID, un sistema de este tipo tiene como funciones principales saber cuántos bienes se tienen y donde se encuentran ubicados, controlando estos elementos, el apoyo al inventario aumenta porque lo mantiene actualizado con información real. El presente trabajo propone una arquitectura de software para desarrollar una aplicación móvil que es parte de un sistema RFID, que sirve de apoyo al inventario del Instituto Tecnológico de Orizaba y así también se presentan los resultados (aplicaciones que se generaron a partir de las arquitecturas propuestas.

 15. Desarrollo de una aplicación para un terminal móvil con soporte para geolocalización

  OpenAIRE

  Recuenco Pérez, Luis

  2010-01-01

  El objetivo general de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que haga uso de la capacidad de geolocalización del terminal para realizar una función turística útil de cara al usuario. A continuación se enumeran los objetivos específicos que debe cumplir dicho proyecto: 1. Obtener una serie de lugares turísticos de interés cercanos a la posición del usuario mostrando características concretas sobre los mismos (nombre, dirección, teléfono, puntuación, opiniones, imágenes...). 2. Cons...

 16. Asistente escolar para los estudiantes de Ingeniería de Software: una aplicación móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio César Díaz Mendoza

  2016-11-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta una aplicación móvil nativa en el sistema operativo Android, que nace con el propósito de asistir a los estudiantes de Ingeniería de Software en diferentes procesos administrativos y académicos de su trayectoria escolar. Se describe la metodología utilizada, la arquitectura general del sistema, los elementos del diseño de las diferentes actividades que componen la aplicación, y una evaluación empírica basada en la usabilidad y aceptación de la aplicación por parte de los usuarios.

 17. Telefonía móvil: una utopía nacida con el DynaTAC 8000X

  OpenAIRE

  Vargas-Patiño, Daniela; Universidad de Manizales; Cardona-Gutiérrez, Juan Camilo; Universidad de Manizales

  2016-01-01

  La telefonía celular es actualmente, uno de los servicios de comunicación más usados en el mundo. Por supuesto, no siempre ha sido así. Su origen y evolución ha sido rápida y exponencial, y en cincuenta años, ha pasado de ser una tecnología emergente con un uso discreto, a prácticamente ser una necesidad en la vida de las personas. El presente artículo describe las generaciones de telefonía móvil celular desde sus inicios hasta las posibles tecnologías que innundarán el mercado en los próximo...

 18. Automatización de las tasaciones inmobiliarias para la creación de una aplicación móvil (app)

  OpenAIRE

  Vicente Martínez, Héctor

  2014-01-01

  El presente proyecto tiene como finalidad automatizar el cálculo de las valoraciones inmobiliarias, por medio del programa Microsoft Excel, para después poder ser utilizado en una aplicación móvil que se diseñará en este trabajo. Para empezar se realizará un estudio de los diferentes métodos de valoración para poder explicar que método se utilizará a la hora de realizar el sistema de cálculo automatizado. Después se realizará un pequeño estudio sobre bases de datos y los diferentes tipo...

 19. Adolescentes conectados: La medición del impacto del móvil en las relaciones sociales desde el capital social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2017-10-01

  Full Text Available La alta penetración del teléfono móvil entre los adolescentes y su uso como medio de comunicación inter-personal ha facilitado para este público el acceso, durante los últimos veinte años, a entornos más amplios, distintos al familiar. A través de la extensión de su ámbito social, estos son capaces de establecer nuevos vínculos y relaciones más extensas, al tiempo que se enfrentan a riesgos que afectan de manera negativa a su proceso de socialización. El objetivo de este trabajo fue conocer de qué manera la comunicación mediada por la tecnología favorece o no la creación de capital social entre las comunidades de adolescentes, y cuáles son las consecuencias que pueden resultar de su uso para este grupo de edad. Para ello se propuso un índice de capital social, que permitiera conocer el impacto positivo o negativo que tienen determinados componentes de la comunicación mediada por el móvil en la creación de este recurso. Se repartieron cuestionarios entre jóvenes españoles de la ESO y Bachillerato, en colegios públicos y privados de la Comunidad Foral de Navarra. Además, se tuvo en cuenta la propia percepción de los adolescentes, sobre la incidencia del uso de este dispositivo en sus relaciones sociales. Tal como reflejan los resultados, solo a través de una medición objetiva del capital social es posible identificar aquellos componentes de la comunicación mediada que afectan de manera significativa a este recurso.

 20. Uso de un vivero móvil para obtener patrones de virulencia de la roya del frijol común

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Steadman

  2002-01-01

  Full Text Available Después de identificar nuevas fuentes de resistencia a la roya, causada por Uromyces appendiculatus, es necesario saber si las variedades con nuevos genes conservarán su resistencia cuando sean sembradas en diferentes regiones de producción. Para ello, se pueden utilizar viveros móviles con líneas/variedades de frijol con diferentes genes de resistencia para obtener los patrones de virulencia del patógeno de la roya. El vivero contiene plantas de frijol con seis días después de la germinación. El vivero se coloca por dos a tres horas en un campo de frijol infectado con la roya, y luego se exponen a las plantas bajo neblina por un periodo de 15 horas dentro de un ambiente controlado, para un un período de incubación de ocho a diez días en una casa de malla. En las hojas primarias, se efectúan las lecturas del tamaño de la uredinia (pústulas. Se utilizan las reacciones para evaluar los patrones de virulencia y para predecir estrategias de uso de genes de resistencia. El vivero móvil economiza tiempo y dinero (10-12 días comparado con dos a cuatro meses para identificar patotipos de roya con inoculaciones en el invernadero y permite el conocimiento de los resultados durante el ciclo del cultivo del frijol. El concepto del vivero móvil podría ser especialmente útili en paí- ses donde hay una escasez de invernaderos y puede ser utilizado con otros sistemas de cultivos-patógenos.

 1. Danskernes indbetalinger til pension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Michael

  SFI sætter i en serie undersøgelser lys på forandringerne i det danske pensionssystem. Fra primært at være dækket af et skattefinansieret pensionssystem vil en stigende andel danskere i fremtiden få suppleret folkepensionen med arbejdsmarkedspensioner og privattegnede ordninger. Denne rapport, de...

 2. Danskernes forventninger til pension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Det danske pensionssystem har i de seneste årtier undergået store forandringer. Fra primært at være dækket af et skattefinansieret pensionssystem vil en stigende andel danskere i fremtiden få suppleret folkepensionen med arbejdsmarkedspensioner og privattegnede ordninger. Det betyder en større va...

 3. Drømmejobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrebye, Silas

  2012-01-01

  Medarbejdere vil i fremtiden også kunne arbejde, mens de sover. Virksomheder tilbyder snart deres ansatte interne kurser i ‘lucid dreaming’. Disse giver mulighed for, at man i sine drømme bliver bevidst om, at man drømmer og således kan manipulere dem. Det skal nu udnyttes. Management...

 4. Fremtidsscenarier for transport i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Otto Anker; Landex, Alex; Rørbech, Jens

  Ugebladet Ingeniøren har besluttet at bringe en artikelserie i 2006 om fremtidens transport i Danmark. Center for Trafik og Transport på Danmarks Tekniske Universitet har i den forbindelse udarbejdet denne rapport som oplæg til og som baggrund for artikelserien. Som det vil fremgå er rapporten...

 5. Sådan bruger du Big Data i din virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Merolli Poulsen, Christina

  2015-01-01

  Tidligere var der plads til to-tre ligeværdige konkurrenter i en branche. Ikke længere. I fremtiden vil de virksomeder, der formår at høste og bruge Big Data i deres forretning, rydde bordet og sætte sig tungt på alle brancher, skriver to eksperter fra CBS...

 6. Realtidsdetektering af bilkøer på vejnettet på baggrund af GPS data fra kørende biler - Floating Car Data (FCD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lahrmann, Harry Spaabæk; Torp, Kristian

  2004-01-01

  GPS data fra kørende biler vil sandsynligvis I fremtiden erstatte traditionelle spoler I vejene som grundlaget for realtidstrafikinformation. I denne artikel beskrives et projekt under EU´s VIKING program, hvor der er udviklet udstyr til indsamling og behandling af GPS data fra kørende biler med ...

 7. Development of writing skills based on mobile learning Desarrollo de habilidades escriturales apoyado con tecnología móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidy Robles

  2012-11-01

  Full Text Available Nowadays the use of the mobile learning has an impact in the teaching of a second language since it is incorporating in the processes of learning in order to support the different abilities of the language particularly the oral skills. However, there are few studies that deal with improving writing skills through mobile devices. This article describes a quantitative study to test the effect of using academic and non-academic resources in mobile devices to develop writing skills in English in a group of freshmen university students. The theoretical framework used in this research examines the Systemic Functional Linguistics (Halliday specifically, the genre theory of Martin & Rose (2007 and the approach of language learning assisted by mobile devices (MALL. The student’s writing skills were evaluated in the texts produced by them according to the generic structure of the text, cohesion, accuracy and mechanics aspects (spelling/capitalization and punctuation before and after the m-learning experience. The data show a better performance in the student’s writing skills after using the resources; the results correlated significantly with the number of times of academic resources reviewed by students.Hoy en día el uso de tecnología móvil ha impactado en la enseñanza de una segunda lengua ya que en los procesos de aprendizaje se están implementado el uso de dispositivos móviles con el fin de apoyar las diferentes habilidades de la lengua, particularmente la oral. Sin embargo, son pocos los estudios que apuntan a mejorar la habilidad de escribir. Este artículo describe un estudio de corte cuantitativo realizado para determinar el efecto del uso de recursos académicos y no académicos en dispositivos móviles, en el desarrollo de habilidades escriturales en inglés, de un grupo de estudiantes universitarios de primer ingreso. Esta investigación se fundamenta en la perspectiva Sistémico Funcional (Halliday específicamente en la teoría de g

 8. Desarrollo de habilidades cognitivas con aprendizaje móvil: un estudio de casos Developing Cognitive Skills with Mobile Learning: a Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Soledad Ramírez Montoya

  2010-03-01

  Full Text Available El artículo presenta un estudio de casos múltiples de la implementación, a gran escala, de un proyecto de aprendizaje móvil. El proyecto se implementó con 3.000 estudiantes de primer semestre de profesional en dos campus de una institución educativa privada de México. El objetivo fue analizar los recursos de aprendizaje móvil de cuatro cursos para identificar cómo se trataba de promover el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. Se utilizaron entrevistas a través de «focus group», encuestas, análisis de documentos y observación no intrusiva. Los datos fueron analizados en forma cuantitativa y cualitativa y se relacionaron con el sustento teórico de las dos variables conceptuales que guiaron este estudio: aprendizaje móvil –mLearning– y habilidades cognitivas. Los resultados indicaron que el uso de recursos mLearning modifica el ambiente de aprendizaje al convertir cualquier escenario en un ambiente innovador y colaborativo; que el diseño de los recursos mLearning debe sustentarse en teorías y estrategias educativas para ser efectivos y que la naturaleza de la materia y el tipo de recurso están relacionados a las habilidades cognitivas que se desarrollan. Además se encontró que aunque los estudiantes no están conscientes de ello, los recursos mLearning y el uso de dispositivos móviles los apoyan en estrategias que promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas como solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo y «melioration».This article presents a multiple case study carried out when mobile learning (mLearning was first introduced to 3.000 freshmen of two university campuses in Mexico. The objective was to analyze mLearning resources in four courses to identify how they help develop cognitive skills in students. Focus group interviews, surveys, document analysis and non-intrusive observation were used. The data was analyzed quantitatively and

 9. Diseño y caracterización de un móvil robótico multiconfigurable para simular las cargas verticales sobre una maqueta de pasarela peatonal

  OpenAIRE

  Muñoz Alonso, Diego

  2017-01-01

  Diseño y caracterización de un móvil robótico multiconfigurable para simular las cargas verticales sobre una maqueta de pasarela peatonal. diseño de una autómata humanoide y de una móvil robótico rodante. Calibración estática y dinámica de sensores de medida y caracterización posterior de un sistema mecánico de un grado de libertad. Caracterización de las acciones verticales del robot sobre una plataforma, y ensayos normales y críticos en la viga de simulación con sensores de fuerza y presión...

 10. Estrategias para la mejora de la seguridad de los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en los laboratorios docentes mediante tecnología móvil

  OpenAIRE

  Lavandera Mayo, Laura

  2015-01-01

  Objetivo general: Realizar un diagnóstico, desde la perspectiva de profesorado, personal de laboratorio y estudiantes de la rama de Ingeniería y Arquitectura, de los riesgos en un escenario formativo de “laboratorio docente” y diseñar y evaluar una estrategia de mejora de la seguridad de los estudiantes en los laboratorios docentes, mediante tecnología móvil.

 11. Análisis y monitoreo remoto de las variables ambientales en un entorno indoor, por medio de un dispositivo móvil con android

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Felipe Prieto Morales

  2015-10-01

  Full Text Available La implementación de técnicas de automatización en el desarrollo de actividades en la vida cotidiana, ha permitido elaborar sistemas orientados a mejorar el confort en el interior de las estructuras habitadas por personas, permitiendo estudiar variables ambientales como la temperatura, humedad e intensidad de luz. Entre las temáticas con mayor interés en investigación, se encuentra la domótica, la cual integra la necesidad de proporcionar seguridad, gestión energética y bienestar en el mismo. En el presente artículo, se expone los resultados obtenidos del análisis y control remoto de las variables ambientales en el interior de un prototipo de un apartamento. Los resultados obtenidos se orientaron a mejorar las condiciones de hospedaje y seguridad, en entornos cotidianos de la población urbana y de este modo realizar un monitoreo remoto por medio de un dispositivo móvil con sistema operativo Android.

 12. El ser humano como portal de comunicación: La construcción del perfil en el teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Canavilhas

  2013-09-01

  Full Text Available Introducción. La incorporación del teléfono móvil en la vida diaria del ser humano no sólo altera las dimensiones de tiempo y espacio, sino que también modifica su percepción y manera de relacionarse con el ecosistema. Metodología. A partir del concepto de intimidad tecnológica, que describe los niveles de interacción entre el hombre y la tecnología, empleado por Boyce y Hancock, se analiza el estado de arte y se propone una metodología que permita explorar cuestiones, cada vez más acuciantes, principalmente respecto a la delimitación de las esferas pública y privada así como de la interacción en el espacio común. Resultados y conclusiones. Siguiendo, en particular, las teorías de Castells, Heidegger, Meyrowitz y Habermas, se articulan un conjunto de categorías que permiten profundizar en los conceptos de espacialización, voluntariedad y perfil, identificados en esta primera etapa del proyecto como elementos clave para el análisis del ser humano como portal de comunicación.

 13. No, sin mi móvil. Diferencias de género y uso de las nuevas tecnologías

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Sabater Fernández

  2015-01-01

  Full Text Available Los estereotipos de género han formado y siguen formando parte de la historia de la humanidad, marcando una diferencia de roles, ocupaciones, características físicas y rasgos de personalidad. La evolución social y económica ha influido notablemente en la disminución de las adscripciones por género pero persisten diferencias, más pronunciadas en las características de personalidad que repercuten en las conductas y hábitos cotidianos de ambos géneros. Este artículo analiza las diferencias por género en el uso de la tecnología,  exponiendo las tendencias en la apropiación de los dispositivos tecnológicos en hombres y mujeres, desde la etapa de la adolescencia. Para este fin, se compararán los usos en informática y telefonía móvil por género, en base a la delimitación de rasgos expresivo-comunales en la mujer y rasgos agente- instrumentales en los varones, a partir de una muestra de chicos y chicas de 14 a 20 años escolarizados/as en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

 14. APROXIMACIÓN A LA NAVEGACIÓN AUTÓNOMA DE UNA PLATAFORMA MÓVIL, MEDIANTE VISIÓN ESTEREOSCÓPICA ARTIFICIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Riveros Guevara

  2012-01-01

  Full Text Available La visión artificial intenta capturar información relevante del medio ambiente, utilizando cámaras como sensores de ciertas características (formas, colores, texturas, etc., para el funcionamiento adecuado de algunos mecanismos. Con el fin de obtener una imagen idéntica al entorno real, es necesario generar imágenes estereoscópicas que nos permita obtener la profundidad y así conseguir una representación en 3D. En este documento se plasma cómo se realizó la integración de un sistema de visión estereoscópica artificial a un robot móvil, con el objetivo de reconocer y seguir el centro de un camino. Dicho sistema se encarga de la adquisición, procesamiento y caracterización de imágenes, utilizando procedimientos fuera de línea para calibrar las cámaras y los métodos en línea para generar el mapa de disparidad, aplicación del operador Canny y la Transformada de Hough, empleando las librerías de OpenCV en un proyecto de Consola Win32 en C++. Es importante mencionar que los algoritmos desarrollados en este trabajo fundamentalmente son para ambientes estructurados. Los ambientes pueden clasificarse en: estructurados, no estructurados y semi-estructurados.

 15. A comunicação como uma caixa preta. Propostas e insuficiências de Vilém Flusser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciro Marcondes Filho

  2006-12-01

  Full Text Available Vilém Flusser revolucionou os estudos de comunicação ao propor que as imagens da atualidade não têm qualquer relação com as imagens antigas. São imagens técnicas, significam conceitos, remetem a fórmulas matemáticas e a cálculos. Elas excluíram os poderes da palavra e hoje somos cada vez mais programados por elas. Por isso, nossa estratégia contra esse novo domínio deve centrar-se dentro do campo da imagem e está nas mãos dos “imaginadores” a nossa chance de democracia. Mas Flusser não consegue desvencilhar-se da ambigüidade de sua proposta: aposta na intencionalidade num mundo em que, segundo ele mesmo, a ação humana é mera função matemática de duas variáveis e a vontade desaparece num mar de ondas e partículas casuais. Nas redes, o diálogo, que para ele tem poderes políticos efetivos enquanto possibilidade de democratização, tende à ingenuidade de se tomar acesso numeroso por participação, crítica e proposições qualitativas.

 16. Evaluación de la eficiencia de una cartera de asegurados en el sector del automóvil = Efficiency Assessment in the Automobile Insurance Sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Segovia González, M. Manuela

  2009-01-01

  Full Text Available La situación actual del sector del seguro del automóvil exige a las compañías aseguradoras diseñar productos cada vez más ajustados al tipo de cliente al que se dirige. En el presente trabajo analizamos los 80.000 registros ofrecidos por una entidad aseguradora con una importante cuota en el mercado español. Tras identificar una serie de perfiles en los clientes asegurados, se estudia la eficiencia de cada uno de ellos mediante la aplicación de Análisis Envolvente de Datos (DEA y estadística multivariante. Los resultados obtenidos permiten identificar aquellos clientes que mejor rendimiento ofrecen a la compañía. Mediante la aplicación de test estadísticos paramétricos y no paramétricos, se determinan, además, las similitudes y diferencias existentes entre grupos de clientes que comparten una determinada característica. = Insurance companies have to take risk and cost into account when pricing car insurance policies in order to design new products to cover the risk of private use of cars. In this paper we use data from 80,000 car insurance policies in order to assess, once risk and cost have been taken into account, the policies that generate the highest returns for the company. After different profiles of clients are identified, including among the characteristics the regional location of the clients, we use Data Envelopment Analysis and multivariate statistics. The results obtained not only permit us to identify the best groups of clients for the company but also to determine similarities and differences among profiles of clients.

 17. Pesquisa masiva de cáncer de mama con un equipo móvil de mamografía

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamín Berdión Martínez

  1997-10-01

  Full Text Available Se presenta un informe preliminar sobre los resultados obtenidos con la aplicación del Programa de Detección Preclínica del Cáncer Mamario en un área de salud del distrito No.4 del municipio Santiago de Cuba, cubierta con el subsistema del médico y la enfermera de la familia. La exploración de las mamas mediante un equipo móvil de mamografía permitió examinar a la mayor parte de las mujeres con riesgo, de las cuales el 79,4 % no presentaban afección alguna en dicha localización. Entre las causas de no realización de la prueba predominaron: negación, invalidez y hallarse fuera del área en el momento del examen, pero se ha seguido insistiendo para lograr el cumplimiento de ese objetivo.A preliminary report on the results obtained with the application on the Program for Clinical Detection pof Breast Cancer in the district No. 4 of the municipality of Santiago de Cuba, covered by the subsystem of the family physician and nurse, is presented. The breast screening by a mobile mammography unit allowed to examine most of the women at risk, from whom 79.4 % had no affection. Refusal, disability, and being out of the area at the time of the examination were of the reasons nor to do the test. Anyway, the health authorities keep on insisting to accomplish this objective.

 18. VALE-Emotions: Aplicación móvil de enseñanza para individuos con Desordenes del Espectro Autista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Olmedo-Vizueta

  2017-02-01

  Full Text Available En este artículo, se presenta el desarrollo de una aplicación móvil interactiva para fortalecer el aprendizaje de reconocimiento de emociones en niños con Desordenes del Espectro Autista (ASD, en inglés. Esta App forma parte de un Avanzado Ambiente Virtual de Aprendizaje (VALE, en inglés, propuesto por los autores para soportar actividades de enseñanza y aprendizaje. La App VALE-Emotions está fundamentada en las seis emociones básicas estudiadas por (Paul Ekman, 1992, pero no está limitada solo al reconocimiento de tales emociones en sus máximos niveles de intensidad. De hecho, la App permite determinar el reconocimiento efectivo de estas emociones a diferentes niveles de intensidad. Tales niveles de intensidad son generados por una codificación propuesta por los autores mediante un DFE (Expresiones Faciales Dinámicas, en español usando avatars virtuales. Cada actividad de aprendizaje es realizada a través de aplicaciones de entrenamiento y evaluación, dando la oportunidad a los usuarios de desarrollar, aprender y fortalecer libremente habilidades sociales de una manera entretenida.  Además, se reportan los resultados de experimentación usando VALE-Emotions en individuos con ASD. En general, los participantes mostraron una eficiente respuesta a los estímulos durante las actividades desarrolladas obteniendo un alto y rápido reconocimiento de ciertas emociones.

 19. Mensajería instantánea móvil: Whatsapp y su potencial para desarrollar las destrezas orales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2017-01-01

  Full Text Available La presente investigación analiza los beneficios de la comunicación mediante teléfonos móviles para desarrollar las destrezas orales de los estudiantes en la segunda lengua. Un total de 80 estudiantes españoles que realizaban un curso de inglés nivel B1 en la Universidad de Almería participaron en el estudio. De acuerdo con el tipo de tratamiento, los sujetos fueron divididos en dos grupos, experimental y control. Mediante la creación de un grupo de «Whatsapp», 40 de dichos sujetos participaron en una interacción oral diaria durante 6 meses. Las muestras recogidas en la aplicación, así como un examen oral, fueron utilizados para analizar el grado en que los estudiantes desarrollan la destreza oral y los tipos y desencadenantes que dan lugar a episodios relacionados con el lenguaje en los chats orales. Este estudio se centra en la interacción utilizando un análisis mixto y un eje temporal con el fin de medir las diferencias entre los grupos analizados. Los resultados demuestran mejoras significativas en cuanto a la competencia oral en los alumnos del grupo en el que se implementó la actividad, siendo las negociaciones de significado el episodio relacionado con el lenguaje más común durante la interacción. Cabe destacar la accesibilidad que la mensajería móvil confiere a los alumnos, pues son capaces de negociar el significado, reflexionar y evaluar sus propias actuaciones mediante interacción real y feed-back.

 20. Investigación de mercados en el segmento de los dinks con el fin de determinar la viabilidad de una aplicación móvil de cocina en la ciudad de Medellín

  OpenAIRE

  Sampayo Gómez, Santiago

  2016-01-01

  Este trabajo busca compartir los hallazgos obtenidos a partir de una investigación de mercados cualitativa exploratoria con el fin de determinar la viabilidad de una aplicación móvil de cocina digital social dirigida a un grupo específico de jóvenes adultos, los cuales viven juntos y no tienen entre sus proyectos el tener hijos, denominados dinks por sus iniciales en inglés (double income, no kids) (Conocé a los Dink: profesionales de clase media, buenos ingresos y sin hijos, 2013) -- En la a...

 1. Las empresas transnacionales y el aprendizaje local: la creación de las capacidades locales de la industria mundial del automóvil Transnational corporations and local learning: creating local capabilities from the global automotive industry

  OpenAIRE

  Oscar Contreras

  2010-01-01

  Desde los años 1980 México ha adquirido una mayor importancia en la industria del automóvil en Norte América. A medida que esta industria se ha ido concentrando en torno a un reducido número de grandes empresas ensambladoras y un grupo privilegiado de suministradores transnacionales globalizados, los beneficios para las localidades receptoras se ha convertido en una cuestión controvertida. En este contexto se presenta el caso en el que se analiza el p...

 2. Diseño de una línea de producción para la fabricación de cuadros de instrumentos para automóvil

  OpenAIRE

  Álvarez Salvador, Raúl

  2008-01-01

  El objetivo de este proyecto es diseñar una línea de producción para la fabricación de cuadros de instrumentos para automóvil cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por el cliente y los requisitos exigidos por todos los departamentos de la planta (Gerencia, Ingeniería de Industrialización, Producción, Logística, Prevención de Riesgos Laborales, Métodos y Tiempos, etc.). Para conseguir este objetivo ha sido indispensable la participación conjunta de todas las p...

 3. Optimización de una instalación móvil capaz de reproducir condiciones de altitud en la admisión y el escape de un MCIA

  OpenAIRE

  MONKERUD GARRETA, NICOLÁS KEVIN

  2016-01-01

  [ES] El contenido de este trabajo se basa en el análisis y optimización de una instalación móvil capaz de reproducir condiciones de altitud en la admisión y escape para un motor de combustión interna alternativo (MCIA). La instalación estudiada es un diseño propio del instituto CMT-Motores Térmicos. En ella, se aprovechan elementos de turbomaquinaria y válvulas para simular a la entrada y salida del motor estudiado diferentes condiciones de presión, temperatura y gasto másico. ...

 4. La ideología de los actores en la participación en la tecnología en quince empresas del sector «auxiliar» del automóvil de Cataluña

  OpenAIRE

  Albalate García, Joan

  2005-01-01

  A partir de la existencia de unos determinados niveles de participación en la tecnología, alcanzados por los trabajadores y representantes sindicales de quince empresas del sector «auxiliar» del automóvil de Cataluña, un análisis de la «cultura global» de cada una de esas empresas —esta última, deducida de la «agregación» de la cultura directiva y sindical existentes en esas empresas— permitió comprobar que tales niveles de participación estaban altamente relacionados con el tipo de concepcio...

 5. Telefonía móvil: espacio híbrido para las prácticas artísticas Telefonía móvil: espacio híbrido para las prácticas artísticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Farías Islas

  2012-02-01

  Full Text Available The paper approaches the use of mobile technologies within art, being the telephone in our special interest. These objects are studied, and the experiences created by them that in most cases do not take place in a specific site. They can occur in a virtual and temporary space.These practices require the active participation of the beholder who becomes a co-author of the piece. The works of art that are analyzed have all these characteristics and show the complexity between the mobile technology and the user.El ensayo aborda el uso de ciertas tecnologías móviles, en especial la telefónica, dentro del campo artístico. Se examina el uso de estos objetos para crear experiencias artísticas que enla mayoría de los casos quedan fuera de un lugar específico, es decir que pueden ser en unespacio virtual y temporal. Además estas prácticas requieren de la participación activa del espectadorquien se convierte en coautor. Las obras que se analizan reúnen estas característicasy muestran la complejidad entre la tecnología móvil y el usuario.

 6. Estación digital sismológica portátil sobre telefonía móvil celular e Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vargas Jiménez Carlos A.

  2001-08-01

  Full Text Available

  Se propone la implementación de una estación de campo conformada por un sistema de acondicionamiento y adquisición de seriales de baja frecuencia sobre un computador portatil. Esta estación se encarga de generar eventos en diferentes modos y los publica en la red de telefonfa móvil celular e lnrernet medianre páginas activas; su configuración se realiza direcramente en la estación o remotamente mediante sockets TCP-IP. EI software de la estación permite la detección de eventos sfsmicos empleando el algoritmo STA/LTA, así como la captura por pérdida de rango, captura periódica y captura continua de los canales. El sistema de acondicionamiento y adquisición de señales se diseño como un sistema embebido y orientado por comandos con base de tiempo real y memoria de almacenamiento propios.

  It was developed a portable station with a low frequency signal conditioning and acquisition system for seismic intentions. This station record evenrs in differenr modes and publish them in the cellular mobile telephone network via active pages. Its setup is done directly in the station or remotely via sockets TCP-IP. The station software allows detection of seismic events using the STA/LTA algorithm, as well as threshold detection, periodic capture and conrinuous channels capture. The conditioning and acquisition system was designed as an embedded command driven system with its own real time clock and storage memory.

 7. UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL PARA EL FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES EN ADOLESCENTES. ESTUDIO CON GRUPOS FOCALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carme Carrion

  2016-01-01

  Full Text Available Fundamento: El Proyecto PEGASO pretende diseñar un sistema tecnológico dirigido a adolescentes europeos para fomentar hábitos de vida saludables. El objetivo de este estudio fue explorar las percepciones de adolescentes, sus progenitores y profesores el uso de las tecnologías móviles, la salud y la influencia de las tecnologías en la promoción de estilos de vida saludables en cuanto a alimentación y actividad física. Métodos: Estudio cualitativo basado en datos primarios obtenidos mediante análisis de cuatro grupos focales (tres de adolescentes entre 13 y 15 años y uno de adultos, formado por padres y profesores que se realizaron en abril y mayo de 2015. Las transcripciones se analizaron bajo la perspectiva del análisis del contenido. Resultados: Emergieron cuatro categorías: 1: marco social y cultural, 2: adolescentes y salud, 3: papel de la tecnología en la vida de los adolescentes y 4: uso de la tecnología para adquirir hábitos más saludables. En cada categoría se identificaron subcategorías vinculadas al nexo entre adolescentes y salud: concepto holístico de salud, identificación de salud/enfermedad con edad adulta, relación de la salud con sentirse en buena forma y aceptación social. En relación al papel que juega la tecnología en la vida de los adolescentes, las subcategorías obtenidas fueron: conexión con otros, elemento de entretenimiento/juego, uso omnipresente del móvil y riesgos asociados a la dependencia excesiva de la tecnología. Las diferencias entre adolescentes y adultos fueron mínimas. Conclusiones: Tanto adolescentes como sus progenitores y profesores consideraron que la tecnología puede ser un buen aliado para fomentar hábitos saludables. El uso de la tecnología es eficaz en la medida que les ayude a mejorar y mantener su autoestima, de forma divertida y utilizando sus propios códigos de comunicación (fundamentalmente audiovisuales, partiendo de una percepción holística e integrada de la

 8. Formatos con texto, imagen y sonido en campañas de comunicación persuasiva móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Ignacio Niño González

  2014-01-01

  Full Text Available El marketing mobile se ha convertido en los últimos años en una acción publicitaria de peso en el campo de las comunicaciones persuasivas y en la puesta en marcha de las estrategias de comunicación de las organizaciones. Este desarrollo no hubiera sido posible sin la rápida evolución de la tecnología, y en concreto, de los terminales móviles. Ahora bien, si la tecnología es un elemento imprescindible en el desarrollo de los medios de comunicación social, no lo es menos, la evolución de sus contenidos en esta década en la que nos encontramos. Se puede entender la creatividad como la manifestación expresiva y de forma de la razón tecnología, siendo difícil justifica la una sin la otra en el contexto de la comunicación persuasiva actual (Arroyo, 2004.Los contenidos expresivos nacidos de los recursos narrativos beben su inspiración en figuras retóricas basadas principalmente en la repetición –un ejemplo representativo es la metáfora-, y dan significado a los mensajes de carácter expresivo, convirtiéndose en objeto de estudio académico y profesional a desarrollar desde el ámbito científico. La nueva publicidad es el resultado de la evolución del consumidor, y su participación en la creación de contenidos multimedia. El sujeto quiere experiencias, desea contenidos de marca o Branded Content (Carrillo y Castillo, 2005.El símbolo corporativo que mayormente aspira a ser globalizado recurre a los elementos retóricos existentes desde hace siglos, y es en ellos en los que se encuentra la inspiración y explicación de los esquemas narrativos contemporáneos persuasivos (García García, Llorente Barroso y García Guardia, 2010 que forman de la metodología de trabajo de los diseñadores, consciente o inconscientemente.En este artículo científico se pretende demostrar la importancia del componente expresivo, directamente dependiente de la existencia de un terminal móvil que redefine la relación hombre-máquina en la

 9. A propósito de la telefonía móvil. Una reflexión desde la perspectiva de la psicología individual y social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dra. María Dolores Otero Castelló

  2002-01-01

  Full Text Available Hace poco la revista ne.com, titulaba un editorial: “telefonía móvil. Una nueva era”. ¿En lo tecnológico, lo económico, lo social...?. El texto aclara “La madurez de la telefonía móvil, que ha tenido una niñez muy rápida, está suponiendo y va a suponer aún más en un futuro ya casi inmediato, todo un cambio fundamental, tanto en las RELACIONES SOCIALES como en el mundillo de los negocios...”(2001:1; las letras en caja alta son mías ¿De qué forma? ¿Hasta qué punto? ????. Surgen múltiples interrogantes.Al abordar este trabajo teórico y reflexivo, asumo dos premisas, fácilmente deducibles del epígrafe elegido, que constituyen las coordenadas que lo delimitan y concretan.En primer lugar, no me propongo responder, categórica e inequívocamente, a las cuestiones que, la telefonía móvil, en su relación con las vertientes psíquicas y psicosociales del ser humano, puede plantear. Una somera reflexión nos evidencia la multiplicidad de modelos, teorías, abordajes metodológicos, variables, contextos, etc., que habría que definir y contemplar, así como las posibles cuestiones a responder: ¿A quién? ¿Cómo? ¿En qué forma?...En segundo lugar, aunque la telefonía móvil, como tecnología que permite la comunicación con cada vez más insignificantes limitaciones, es el foco de interés prioritario y básico de determinados campos científicos, a mí me interesa enfocar este estudio en el instrumento que la operativiza, que la pone, nunca mejor dicho, en la “mano” y en la intimidad del “hombre”, la “mujer”, el “joven”, el “¿niño?”, el “¿anciano?”, (No siendo este orden ni los signos ortográficos en absoluto arbitrarios: el móvil.Por ello me decanto por un tratamiento analítico, más vigoroso que riguroso, de aquellos aspectos que he considerado significativos, para poder concluir, si, más que la telefonía móvil en general, en concreto el móvil, por sí mismo, y no sólo como un

 10. Innovar cuando todo cambia. El valor disruptivo de la tecnología móvil en la industria de la información

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Miguel Aguado

  2014-12-01

  Full Text Available El contexto de la movilidad ha constituido desde sus mismos orígenes un claro objeto de interés de la actividad informativa. La consolidación del fenómeno smartphone y de la difusión de las tabletas suponen no sólo la generalización de nuevos modos de acceso a la información, sino la puerta de entrada para nuevos actores y nuevas redes de valor en el mercado de la información. En este texto proponemos un recorrido por los principales aspectos en que el ecosistema del contenido móvil opera como factor de disrupción de las industrias informativas. Desde esta perspectiva, la condición disruptiva de la movilidad en el ecosistema informativo se concreta en tres grandes aparta- dos: El aspecto más visible lo constituyen las estrategias de innovación en los formatos y es- cenarios de consumo, estrechamente vinculadas a los modelos de distribución y que tratan de incorporar las posibilidades de los dispositivos. En el nivel más profundo se encuentran las transformaciones en el conjunto de actores y sus relaciones de dominio (capacidad de determinar los procesos resultantes de la colisión entre el ecosistema móvil y el ecosis- tema mediático convencional. En una capa intermedia entre ambos aspectos se encuentra la definición de redes y cadenas de valor específicos, que a partir de la articulación de las relaciones entre los actores involucrados, de una parte, y la respuesta de los usuarios, de la otra, permite desarrollar modelos de negocio innovadores. Mobiles technologies have always been appealing for journalistic professional activities. The so called smartphone effect and the dissemination of tablets have contributed to create new ways to access information, but also they have opened the floor to new players and new value networks in the journalistic information market. In this paper we consider the keystones of how the mobile environment has become a relevant disruption factor for journalism. This

 11. Jeg vil derfor cykler jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fauth, Søren R.

  2014-01-01

  Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens).......Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens)....

 12. Unge forskere vil aflive krisesnakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Mikkel; Engberg-Pedersen, Anders; Gram-Skjoldager, Karen

  2018-01-01

  DEBAT: Humaniora har brug for en ny fortælling. En positiv fortælling, der erstatter den vanlige krisesnak og fremhæver, hvordan humanistisk forskning har ændret verden og fortsat kan gøre det. Det skriver tre forskere fra Det Unge Akademi.......DEBAT: Humaniora har brug for en ny fortælling. En positiv fortælling, der erstatter den vanlige krisesnak og fremhæver, hvordan humanistisk forskning har ændret verden og fortsat kan gøre det. Det skriver tre forskere fra Det Unge Akademi....

 13. Bill Gates vil redde Folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Det amerikanske uddannelsessystem bliver for tiden udsat for hård kritik, ledt an af Microsoft stifteren Bill Gates. Gates har indtil videre brugt 3 mia. kroner på at skabe opbakning til tiltag som præstationslønning af lærere og strømlining af pensum på tværs af alle skoler i landet...

 14. Der vil blive taget krigsfanger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Steen; Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  2016-01-01

  Krig. Det er en uskik, at politikerne udstikker strategiske mål, men ikke tillader de midler, det er nødvendigt at bruge for at opnå dem. De skal overlade det til militæret at indfri de angivne målsætninger inden for krigens loves grænser....

 15. EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE TARIFAS DE TERMINACIÓN MÓVIL EN EL BIENESTAR EN EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Harbord

  2013-01-01

  Full Text Available En Europa las tarifas de terminación móvil (TTM están siendo reducidas en mag-nitud para reflejar los costos reales, ya sean marginales o incrementales, de termi-nación de llamadas en redes celulares, lo que se está considerando en términos ge-nerales como un paso intermedio a la adopción del sistema bill-and-keep (es decir, que no existan TTM para las llamadas de celular a celular y de fijo a celular. Otros países alrededor del mundo, como Nueva Zelanda, también están siguiendo este ejemplo. En México, las TTM aún son lo que crea una barrera para la fijación de precios eficientes en redes celulares y fijas, y para una competencia de largo plazo más efectiva. En este artículo revisaremos en primer lugar los debates recientes so-bre tarifas de terminación celular en Europa, y luego presentaremos los resultados de un modelo de bienestar calibrado del mercado celular mexicano, que incluye tres redes de telefonía celular; llamadas desde y hacia redes fijas; discriminación de precios basada en la red, y externalidades de las llamadas. Nuestras simulaciones muestran que la reducción de las tarifas de terminación celular para las llamadas tanto de celular a celular como de fijo a celular, ya sean a costo incremental de largo plazo; tarifas recíprocas de terminación en redes fijas, o al sistema bill-and-keep puede aumentar el bienestar social por más de mil millones de dólares por año en ausencia de externalidades de llamada, y por más de 2.25 mil millones de dólares por año cuando las externalidades de llamada son fuertes. Nuestro análisis ofrece apoyo a un cambio desde el sistema de fijación de precios basado en costos comple-tamente asignados (o completamente distribuidos, como se practica actualmente en México, hacia tarifas de terminación celular mucho más bajas, con el sistema bill-and-keep, que con frecuencia conducirá al mayor incremento en el bienestar. La reducción de las TTM a costo incremental, o la adopci

 16. Surface Elevation Changes and Velocities from Remote-Sensing Data at Vil'kitskogo, Inostranzeva and Bunge Glaciers on the Novaya Zemlya Icefield in the Russian High Arctic

  Science.gov (United States)

  Melkonian, A. K.; Willis, M. J.; Pritchard, M. E.; Stewart, A.

  2013-12-01

  The Northern Ice Cap of Novaya Zemlya is the largest (22,000 km2) and most rapidly changing ice cap in the Russian High Arctic, accounting for 80% of the region's estimated 0.025 mm/yr contribution to sea level rise between 2003-2009 (Moholdt et al., 2012). We use several remote sensing instruments to extend this time series forward and instead of computing a regional average, we seek a detailed glacier-by-glacier inventory of elevation and velocity changes. Here, we focus on three glaciers along the Barents Sea coast of the ice cap: Vil'kitskogo, Inostranzeva and Bunge, all of which experienced area reduction at an average rate of roughly 1 sq. km/yr from 1990 to 2000 (Kouraev, Legrésy and Remy, 2006). Our estimates of the current surface elevation change rates (dh/dt) and velocities at these glaciers will allow us to determine the connections between thinning, dynamics and the documented climatic changes -- 2004-2009 mean summer temperatures in Novaya Zemlya were anomalously high, +0.50×0.28C greater than mean summer temperatures from 1980-2009 (Moholdt et al., 2012), while Meng (2013) found that melt duration increased by 1.3 days/yr from 1996 to 2011. Based on warming and increased melt in the region, we expect to find a seasonally-related increase in velocity. Comparing acceleration (or the lack thereof) with thinning rates and combining both with existing bathymetry to calculate flux will enable us to estimate the contribution of dynamics to mass change at these glaciers relative to melt. We estimate dh/dt by applying a weighted linear regression to time series of ASTER DEMs acquired between 2003/07/29 to 2013/07/27 and Russian cartographic DEMs issued in 1970/71. Glacier velocities are calculated using automated normalized cross correlation, or 'pixel-tracking', applied to ASTER image pairs from 2003 to 2013. We supplement our ASTER time series with velocities and DEMs from very high-resolution (0.5-2 m/pixel) imagery acquired by QuickBird, WorldView and

 17. Propuesta de análisis teórico sobre el uso del teléfono móvil en adolescentes A Theoretical Analysis Proposal on Mobile Phone Use by Adolescents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jordi Manel Monferrer Tomás

  2009-10-01

  Full Text Available El presente estudio analiza los diferentes usos de la telefonía móvil por parte de los adolescentes, tomando como punto de partida diferentes conceptualizaciones teóricas para una aproximación a las dimensiones instrumentales y simbólicas de esta nueva forma de comunicación, así como las funciones (lúdico-expresiva, referencial y comunicativa que de ellas se derivan. Las aportaciones teóricas que aquí se exponen fundamentan una investigación más amplia sobre los usos que los menores realizan de la telefonía móvil, la influencia que las nuevas tecnologías tienen en sus relaciones sociales y las responsabilidades de los agentes sociales implicados en el proceso, fundamentalmente, las familias como educadores digitales y las propias operadoras de telefonía. El trabajo pretende ser, además, punto de partida para posteriores estudios empíricos centrados en los hábitos y nuevas formas de relación de los menores con la telefonía móvil, y los posibles riesgos asociados a un uso indebido de estas nuevas tecnologías. The current study analyzes the different ways in which teenagers use their mobile phones, and, based on several theoretical conceptualizations, it provides an approach to the instrumental and symbolic dimensions of this form of communication, as well as the functions– ludic-expressive, referential and communicative –derived from it. The theoretical contributions put forward here lay the ground for further investigations on how minors use mobile telephony, the influences of new technologies on social relations and the responsibilities of the social agents involved, mainly families and mobile phone operators themselves. This work also intends to be a starting point for future empirical studies on the habits and new ways in which young people interact with mobile telephony, and the risks associated with improper uses of this new technology.

 18. Constelações corporativas e alianças de poder : análise da Companhia América Móvil no mercado brasileiro de telecomunicações

  OpenAIRE

  Omar Rodrigo Haro

  2013-01-01

  Resumo: Examina-se o processo de internacionalização da maior corporação de telecomunicações da América Latina: a América Móvil, proprietária, no Brasil, das empresas EMBRATEL, CLARO, NET Serviços e Star One. Cada uma dessas empresas é especializada na administração de mensagens e informações do sistema comunicativo brasileiro e têm redes distribuídas em diversas partes da América Latina. O objetivo geral da presente dissertação é analisar as ligações entre os principais grupos financeiros in...

 19. Diseño e implementación de un sistema de control para el robot móvil P3-AT por medio de gestos manuales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Veintimilla

  2015-12-01

  Full Text Available Este documento detalla como se construyó una relación entre un usuario y un robot móvil a través de una red cliente servidor inalámbrica utilizando el sensor Kinect para la respectiva adquisicion de datos. El robot se mueve con los gestos indicados por la persona, ya sea que se necesite explorar o simplemente trasladar el robot. El usuario debe desarrollar la destreza para manipular el robot siguiendo el manual de usuario e iniciar con el simulador, así con este procedimiento se evita tener errores desde la conexión con el robot hasta la ejecución de los comportamientos. Los comportamientos se ejecutan con botones en la interfaz del cliente, y cada uno de forma exclusiva.

 20. Aplicación de Android para geo-localización de tareas pendientes. Gestión e implementación de BD y aplicación móvil

  OpenAIRE

  CARPINTERO MACIÁN, JESSICA

  2015-01-01

  [ES] Cada día que pasa la gente tiene menos tiempo para organizarse, para recordar que tenía que hacer, para buscar el sitio adecuado. ¿Cuántas veces la gente pasa por delante de un sitio el cual tenía algo que comprar o hacer y por no recordarlo le toca volver otro día? Para ello este proyecto va explicar una aplicación móvil basada en un gestor de tareas, donde al usuario se le permitirá gestionar todas sus tareas pendientes, así como añadir sus puntos de interés favorito...

 1. Aprendizaje móvil y desarrollo de habilidades en foros asincrónicos de comunicación Mobile Learning as a Tool for the Development of Communication Skills in Virtual Discussion Boards

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armando Lozano Rodríguez

  2009-10-01

  Full Text Available La tecnología ha venido a revolucionar en todo sentido la vida del ser humano y el ámbito educativo no ha sido la excepción. En la presente investigación se propone el uso del aprendizaje móvil (m-learning como herramienta para el desarrollo de habilidades de debate en foros asincrónicos de comunicación. Se llevó a cabo en las aulas de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey con 80 alumnos de Formación Profesional de entre 20 y 22 años de edad. Se generaron podcasts con las lecturas que se utilizaron para realizar las aportaciones en los foros. La muestra del grupo control siguió la actividad de manera tradicional mientras que el grupo muestra experimental utilizó los podcasts. Los hallazgos obtenidos muestran que el aprendizaje móvil no proporciona cambios significativos en las calificaciones de los alumnos; sin embargo, logra ser una herramienta alternativa para el desarrollo profesional de los alumnos en el análisis crítico. Technology has revolutionized all aspects of human life and the educational field is no exception. This research proposes the use of mobile learning (m-learning as a tool for development of communication skills in virtual discussion boards. It took place inside the virtual classrooms of the Virtual University of Tecnológico de Monterrey with 80 20-to-22-year-old undergraduates. Podcasts of the assigned readings were made. The control group performed the activity in the traditional way, while the sample group used the podcasts to perform the activity. The findings show that mobile learning doesn´t provide significant changes in the student's skills. However, it can be an alternative for the development of critical analysis in undergraduate students.

 2. Sådan bruger du Big Data i din virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Merolli Poulsen, Christina

  2015-01-01

  Tidligere var der plads til to-tre ligeværdige konkurrenter i en branche. Ikke længere. I fremtiden vil de virksomeder, der formår at høste og bruge Big Data i deres forretning, rydde bordet og sætte sig tungt på alle brancher, skriver to eksperter fra CBS......Tidligere var der plads til to-tre ligeværdige konkurrenter i en branche. Ikke længere. I fremtiden vil de virksomeder, der formår at høste og bruge Big Data i deres forretning, rydde bordet og sætte sig tungt på alle brancher, skriver to eksperter fra CBS...

 3. Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han herred Havbåde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

     Den 26. oktober vil for eftertiden blive en skelsættende dato i dansk fiskeri. Indtil da var dansk fiskeri baseret på en af staten beskyttet fri fangstret - og havde været det i størstedelen af det andet årtusinde e.kr. Denne nat blev det besluttet for fremtiden at basere fiskeriet på privat...

 4. Haw

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2008-01-01

     Den 26. oktober vil for eftertiden blive en skelsættende dato i dansk fiskeri. Indtil da var dansk fiskeri baseret på en af staten beskyttet fri fangstret - og havde været det i størstedelen af det andet årtusinde e.kr. Denne nat blev det besluttet for fremtiden at basere fiskeriet på privat...

 5. Bøgerne om alt – fortalt af mange

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  kunne videreføres i en femdages intellektuel skabelsesberetning. Værket introducerer til fortidens udviklingsmønstre i både genetisk, historisk, filosofisk og teknologisk forstand ud fra et overblik, der tilmed også trækker klædet bort fra sandhedskuglen i et forsøg på at forklare, hvad fremtiden vil...

 6. Computerspil og kunstmuseer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2009-01-01

  Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids...

 7. Direkte og indirekte effekter af klimaændringer på vandkredsløbet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonnenborg, Torben O.; Van Roosmalen, Lieke Petronella G; Jensen, Karsten Høgh

  2007-01-01

  Stigende udledning af drivhusgasser vil ifølge klimamodellerne resultere i ændringer i det fremtidige klima på jorden (IPCC, 2007). For vandressourcen er det specielt ændringer i temperatur, nedbør og fordampning som er interessante, og ifølge klimasimuleringerne vil der ske markante ændringer i...... udledningen og dermed den resulterende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren (IPCC, 2000). Ved anvendelse af de estimerede forløb af drivhusgaskoncentrationer som input til klimamodellerne kan fremtidens klima forudsiges. Hvis udviklingen i drivhusgasemissionen antages at fortsætte med at sige kraftigt...

 8. Ineficiencias jurídico-administrativas de la construcción social del riesgo: el caso de las antenas de telefonía móvil en Cataluña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramón-Jordi Moles i Plaza

  2009-12-01

  Full Text Available El despliegue de las infraestructuras de telefonía móvil en Cataluña constituye un factor estratégico para el desarrollo de la sociedad de la información y un motivo de controversia ciudadana como consecuencia de la percepción colectiva de un riesgo socialmente construido en relación con los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud humana. Esta controversia ha provocado la paralización del despliegue de la infraestructura a pesar de disponer de un marco normativo diseñado inicialmente para ordenar y promover dicho despliegue fomentando la cooperación entre los stakeholders. La normativa administrativa inicialmente aprobada para promover la infraestructura tecnológica deviene elemento obstaculizador de ésta a partir de los conflictos generados entre los stakeholders del proceso, especialmente la Administración local y las operadoras de telefonía móvil. Las consecuencias de esta paralización conducen a la denominada fractura digital, esto es, la división de los ciudadanos y empresas entre aquellos que residen en territorios con cobertura suficiente y aquellos que no disponen de acceso a ella. Este fenómeno es aún más importante a partir de la implantación de la telefonía móvil de tercera generación, que requiere un número mayor de antenas instaladas. En este contexto es altamente recomendable la formulación de propuestas para una praxis jurídico-administrativa local eficiente. The deployment of mobile telephone infrastructures in Catalonia constitutes a key factor for the development of the information society and a cause of public controversy as a consequence of the collective perception of a socially constructed risk in relation to the effects on human health of electromagnetic radiation. This controversy has caused the stagnation of the deployment of infrastructures even when it is supported by a legal framework that were initially designed to regulate and promote said deployment by fostering

 9. Arkitektur der (be)handler – fremtidens psykiatri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva; Paladino, Vanessa

  2017-01-01

  Hvor dette tema behandler udviklinger i det social-psykiatriske arbejde i socialpsykiatrien, ønsker vi med dette temabidrag at vise, hvordan den danske hospitalspsykiatri aktuelt er under forandring influeret af tænkning og behandlingsideologi fra både socialpsykiatrien og uddannelsesområdet bredt...... taget. Disse forandringer kan spores i nye måder at tænke psykisk sygdom samt psykiatrisk behandling på, men afspejles også i nye måder at indrette de psykiatriske institutioners fysiske rammer på. Den nyeste trend i psykiatrien er at genindrette og bygge nye psykiatriske institutioner ’til fremtiden’ i...

 10. Unge ser skævt på fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlson, Kristian Bernt

  2013-01-01

  Et nyt uddannelsesetos er på fremmarch: Unge forstår i stigende grad uddannelse som et valg for livet, og det får mange unge til at skrue op for ambitionerne til uddannelse. Forventningerne er urealistisk høje, og det nye etos kan forstærke sociale skævheder blandt unge, skriver Kristian Bernt Ka...

 11. På sporet af fremtidens forsyningskæde: Agile Logistics?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles

  2001-01-01

  PRODUKTION OG LOGISTIK. På en lang række områder er vilkårene for industriel produktion dramatisk forandret. Nye teknologier står på spring til at ændre kendte forudsætninger på afgørende områder. Det vi ser er fremkomsten af nye forretningskoncepter, hvor behovet for hurtig udvikling og leveranc...

 12. Bikeability - input til fremtidens cykelplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Simon; Skov-Petersen, Hans; Troelsen, Jens

  2014-01-01

  Den 29. januar 2014 blev der sat punktum for forskningsprojektet Bikeability, som i fire år har undersøgt, hvordan vi kan få danskerne til at cykle mere og længere. Forskningsprojektet blev afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor 230 forskere, politikere og kommunale trafikplanlæggere...

 13. Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prebensen, Henrik

  2007-01-01

  Danske universiteter har en tradition for en institutionskultur der bygger på selvstyre, på dynamisk sammenhæng mellem forskning og uddannelse, på forestillingen om erkendelsens og videnskabens enhed og på troen på forskningens og uddannelsernes egenværdi i et dannelsesperspektiv. Denne kultur er...

 14. Fremtidens forstæder. Landskabets nye rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen Marie

  , blind adgangsvej – Grønlandsvej – der inden for en overskuelig årrække kobles direkte på E45. Derudover er bydelen omgivet af to markante ådale med store rekreative kvaliter, som den kun i begrænset omfang har kontakt til. En af konkurrencens udfordringer var at belyse, hvordan landskabet i højere grad...

 15. Fremtidens produktion - på mikro og nano niveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter. Efterhån...

 16. Kravene til lederskab og business excellence for fremtidens ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlgaard, Jens Jørn; Larsen, Heine Zahll; Nørgaard, Anders

  1997-01-01

  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lærende organisationer og Human Resource Management er begreber, som i de senere år har været omtalt meget i ledelsesmæssige sammenhænge. Alle giver de deres forskellige bud på, hvilke strategiske perspektiver virksomheder bør have, når man...

 17. Propuesta para el manejo de información clínica basada en la NOM-168 por medio de un dispositivo móvil y la tecnología NFC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Escorcia García

  2014-01-01

  Full Text Available Si un expediente clínico no se encuentra completo un prestador de servicios médicos no contará con la información necesaria para ofrecer una mejor atención al paciente. Actualmente existen esfuerzos para contar con un expediente clínico completo y de acceso rápido, pero en situaciones de emergencia la principal fuente de información para brindar una mejor atención es el paciente, pero este no siempre se encuentra disponible para proporcionar información. En el presente artículo se propone una metodología para el manejo de información clínica por medio de la tecnología inalámbrica NFC y los dispositivos móviles. Como producto final de dicha metodología se obtuvo una aplicación móvil Android. La información clínica que fue manejada en dicha metodología, se obtuvo a partir de la NOM-168 que establece los datos mínimos por los que se debe componer un expediente clínico. Dicha información clínica fue comparada con el estándar HL7 CDA Versión 2 para obtener un documento XML, el cual fue utilizado como una plantilla para crear documentos clínicos electrónicos. La incorporación de la tecnología NFC en dicha metodología fue necesaria para almacenar y recuperar la información clínica en la memoria de tags NFC. La ventaja de lo anterior es que un tag NFC tiene distintas presentaciones como puede ser un calcomanía o una tarjeta de identificación, por lo que los pacientes pueden fácilmente transportar información clínica. Y además dicha información puede ser accedida por medio de un dispositivo móvil con NFC incluso si los pacientes se encuentran en un estado que no puedan facilitar información.

 18. Aceptabilidad de una intervención basada en Salud Móvil para modificar estilos de vida en prehipertensos de Argentina, Guatemala y Perú: un estudio piloto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Beratarrechea

  Full Text Available Objetivos. Evaluar la aceptabilidad y factibilidad de una intervención basada en salud móvil, para la adopción de estilos de vida saludables en personas prehipertensas que viven en zonas urbanas de bajos recursos en Argentina, Guatemala y Perú. Materiales y métodos. Se reclutaron prehipertensos entre 30 a 60 años para un estudio piloto. La intervención incluyó dos llamadas de consejería realizadas por una nutricionista, seguidas de un mensaje de texto customizado semanal. Una plataforma basada en Internet ofreció el soporte para la implementación de la intervención. Utilizando entrevistas semiestructuradas se evaluó el alcance y la aceptabilidad de esta intervención en los participantes, y la facilidad de uso en las nutricionistas. Resultados. Se logró contactar a 43 de los 45 participantes (95%. El número promedio de llamadas para contactar a un sujeto fue de dos, con un rango de 1-9 llamadas. Dos participantes pudieron ser contactados en su teléfono celular y cinco no recibieron una exposición completa a la intervención. Basados en las entrevistas semiestructuradas, los resultados mostraron una buena aceptabilidad a la intervención en los participantes. Las nutricionistas percibieron a la plataforma como amigable y de fácil manejo. Las barreras para ofrecer esta intervención se relacionaron con dificultades para obtener una señal de telefonía celular adecuada. Conclusiones. Dada la alta penetración de la telefonía celular en países en desarrollo, se concluye que una intervención basada en salud móvil es factible y aceptable para ofrecer una intervención orientada a la modificación del estilo de vida en prehipertensos o personas de alto riesgo de enfermedades crónicas.

 19. The birth of the motor press in Spain. The first car magazines / El nacimiento de la prensa del motor en España. Las primeras revistas del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dra. Carmen López de Aguileta Clemente - caguileta@uvigo.es

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this article is to achieve a historic approximation of the the birth of car magazines in Spain. For this, the research goes back to the beginning of the 20th century when the first specialized publications in this topic arose. The appearance of a new means of locomotion and its rapid develpment as well as the increasing interest of the general public for cars favored the appearance of new types of publications and its consolidation in the market, fundamentally during the decades of the twenties and in the years before the Civil War. To carry out this research an intensive investigation was done in the newpaper library of publications regarding the sport, specifically in cars. Later analysis has allowed us to know specific and concrete details of each publication. Resumen: La presente investigación tiene como objetivo realizar una aproximación histórica al nacimiento de las revistas del automóvil en España. Para ello, nos remontamos hasta los primeros años del siglo XX, momento en que surgieron las primeras publicaciones especializadas en el tema. La aparición del nuevo medio de locomoción y su rápido desarrollo, junto al creciente interés del público en general por los automóviles, favorecieron la aparición de un nuevo tipo de publicaciones y su consolidación en el mercado, fundamentalmente durante la década de los años veinte y en los años previos a la Guerra Civil. Para llevar a cabo la investigación, se ha realizado un vaciado hemerográfico de publicaciones que guardaban relación con el deporte en general y con el automóvil en particular. Su análisis posterior nos ha permitido conocer detalles concretos y específicos de cada una de ellas.

 20. Valor pronóstico del parámetro inmunohistoquímico p53 en los estadios I y II del carcinoma epidermoide de lengua móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Sánchez Jiménez

  2003-10-01

  Full Text Available Objetivo: El propósito de este estudio fue evaluar el marcador inmunohistoquímico p53 como factor pronóstico en pacientes que presentaban carcinoma epidermoide de lengua móvil en estadios I y II. Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo de 36 pacientes (grupo homogéneo, correspondientes a un periodo de estudio de 10 años, comprendido entre los años 1985 y 1994. Las muestras procedieron de piezas quirúrgicas incluidas en bloques de parafina. Los estudios inmunohistoquímicos se han realizado aplicando la técnica inmunoperoxidásica, método ABC (complejo streptavidina-biotina-peroxidasa. Resultados y conclusiones: En la muestra homogénea estudiada, se apreció una relación significativa directa entre la inmunotinción positiva para p53 y la probabilidad de aparición de recidiva y/o muerte por enfermedad, así como una relación inversa entre la inmunotinción positiva para p53 y el tiempo medio de supervivencia en pacientes que presentaban carcinoma epidermoide de lengua móvil.Objetive: The purpose of this study was evaluating immunohistochemical marker p53 as a prognosis (diagnosis factor in patients which presented mobile tongue epidermoid carcinoma in stages I and II. Material and method: A retrospective study was carried out to 36 patients (homogeneous group corresponding to a study period of 10 years from 1985 to 1995. Samples came from surgical pieces included in paraffin blocks. Immunohistochemical studies were made by using immunoperoxidase technique method ABC (streptavidin-biotin- peroxidase complex. Results and conclusion: In the homogeneous sample case studied it a direct significant relation between positive immunotinción for p53 and the probability of reccurrence and/or death because of disease, as well as inverse relation between positive immunotinción for p53 and survival average time in patients which presented mobile tongue epidermoid carcinoma was observed.

 1. Valoración de la opción de tercera generación de telefonía móvil celular a través de opciones reales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Milena Salinas Moreno

  2003-11-01

  Full Text Available Durante los últimos treinta años, el análisis del flujo de caja descontado (FCD ha llegado a ser un método de valoración estándar. No obstante, los académicos y la gerencia le han encontrado limitaciones a la hora de considerar la flexibilidad involucrada en los proyectos. El método de FCD no es capaz de considerar decisiones futuras, las cuales dependen significativamente del comportamiento de variables económicas. Por consiguiente, al no capturar apropiadamente la flexibilidad de la gerencia para adaptarse y revisar decisiones en respuesta a situaciones inesperadas del mercado, se convierte en una aproximación estática. Con el fin de valorar dicha flexibilidad, las teorías modernas de valoración emplean las opciones reales, permitiendo a la gerencia agregar valor a sus empresas, al amplificar las ganancias o al mitigar las pérdidas. Dadas las actuales decisiones del sector de la telefonía móvil celular, se consideró apropiado aplicar la metodología a la valoración de la opción que tienen los operadores de evolucionar a una tecnología superior, denominada sistema de tercera generación (3G.

 2. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA. Análisis desde la perspectiva de los grupos estratégicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica García-Ochoa Mayor

  2015-01-01

  Full Text Available El objetivo del presente artículo es estudiar la estructura de la industria de telefonía móvil en los países latinoamericanos, identificando la existencia de grupos estratégicos así como analizando las diferencias de desempeño empresarial entre los mismos. El propósito final es identificar las ventajas competitivas de los grupos con mejor desempeño, así como las estrategias que les han llevado a conseguirlo. El análisis empírico se ha llevado a cabo utilizando datos de una muestra de las 22 empresas latinoamericanas con mayor capitalización bursátil de la industria en el año 2013. Los resultados revelan la existencia de cinco grupos estratégicos y la presencia de diferencias significativas en el desempeño empresarial intergrupal. Las variables determinantes de las ventajas competitivas de los grupos con mejor desempeño son la cuota de mercado, el número de suscriptores y la fidelidad de los clientes.

 3. Escuchando música en el transporte público - Sobre usos de la telefonía móvil por parte de jóvenes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norberto Leonardo Murolo

  Full Text Available Resumen El presente trabajo se focaliza en los usos de la telefonía móvil como reproductor musical en el espacio público. Esta práctica es comúnmente producida por jóvenes de sectores populares, quienes escuchan cumbia o reggaeton con altavoces y sin auriculares. Esta apropiación tecnológica es generalmente combatida por sus pares, la cultura adulta, inclusive por los licenciatarios del transporte público de pasajeros que piden que no se haga. De ello que comience a haber leyes que prohíben usar reproductores musicales sin auriculares en el transporte público. En ese contexto, proponemos analizar el fenómeno desde una perspectiva cualitativa asentada en entrevistas con jóvenes y observaciones. De ellas se desprende que no se trata solamente de la molestia que causa el ruido sino que las críticas se desplazan al género musical que estos jóvenes escuchan y de allí a una fuerte presencia de discriminación de clase.

 4. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO DE UNA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE TELEFONÍA MÓVIL DESDE LA PERSPECTIVA DEL ASESOR OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT, FROM STANDPOINT WORKERS, IN A CUSTOMER SERVICE LINE FOR MOBILE TELEPHONY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Iván Pérez Rave

  2010-04-01

  Full Text Available Este artículo resalta la importancia de considerar la voz de los colaboradores nivel operativo para identificar direcciones de mejoramiento empresarial. Para ello se socializa el despliegue de una metodología para identificar, desde la perspectiva del asesor, oportunidades de mejora de la calidad y de la productividad en una línea de atención al cliente para servicios de telefonía móvil. La metodología es de carácter exploratorio e integra elementos de: análisis multivariado, estadística descriptiva e investigación cualitativa. Como resultado se identifican variedad de oportunidades, básicamente en función de: estandarización de procedimientos, divulgación de información, capacitación y entrenamiento, satisfacción de los asesores, estado de las herramientas y aplicativos computacionales.This article shows the importance of consulting the workers opinions for the improvement of the companies. The used methodology is socialized to identify, from standpoint workers, opportunities to improve the quality and the productivity of a customer service line for mobile telephony. The methodology is exploratory and contains elements of: multivariate analysis, descriptive statistics and qualitative research. The project gives opportunities for improvement in: standardization of procedures, information dissemination, training, job satisfaction and computational tools.

 5. ESTADO DEL ARTE - DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN SISTEMAS DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL CATASTRAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Ramirez Navarro

  2015-09-01

  Full Text Available La realidad aumentada en dispositivos móviles es un concepto que a través de los años ha ido tomando un valor significativo cada vez más alto, esto sumado al desarrollo de los sistemas de información geográfica y el catastro, ha llevado a un crecimiento de las mismas pasando de salas exclusivas de investigación, a ser parte del uso común, y dentro de poco, al uso específico en distintas áreas del conocimiento científico. El presente artículo presenta el estado del arte para el desarrollo de una aplicación móvil basada en sistemas de realidad aumentada para la validación de sistemas de información geográfica a nivel catastral, se logró encontrar bastante información sobre el tema que da puntos de partida para el desarrollo de esta temática, la cual está en un punto importante para encontrar una nueva solución para el manejo de la información geográfica a nivel catastral.

 6. Propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos A. Fernández Bravo

  2011-11-01

  Full Text Available Esta investigación presenta una propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal. La metodología es de tipo exploratoria y a su vez descriptiva. Se concluye que la Banca Universal debe asegurar la participación activa del sector financiero con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales para desarrollar y perfeccionar las leyes y los estándares ambientales tanto en leyes nacionales como en acuerdos internacionales. Así mismo, promover el desarrollo de iniciativas voluntarias que incluyan aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo sostenible y que tengan por objetivo fundamental mejorar la calidad de vida. Se plantean lineamientos estratégicos que enfatizan la necesidad de una adecuada gestión de tecnología de información y comunicación, para integrar a las estrategias ecológicas, sustentadas en ética y herramientas verdes que proporcionen vida a la humanidad

 7. Asignación de primas en el seguro del automóvil utilizando el Análisis en ComponentesPrincipales Funcionales = Premium allocation in the car insurance by using Functional Principal Component Analysis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herranz Peinado, C. Patricia

  2007-01-01

  Full Text Available El estudio de las primas de riesgo en el seguro del automóvil es de suma importancia, debido a la gran competitividad existente en el mercado asegurador. En este artículo se pretende proponer un sistema de bonificación-penalización de las primas de riesgo utilizando el Análisis Funcional en Componentes Principales. En concreto, se realiza un estudio empírico con los datos reales de una compañía aseguradora con cobertura nacional. Aplicando el sistema propuesto de bonificación-penalización a los perfiles de comportamiento de los asegurados, se obtienen las primas de riesgo para cada uno de los perfiles considerados y tramos de edad. = The study of the premium risk in the car insurance is really important because the insurance market is very competitive. In this article we show a bonus-malus method of risk premiums. To do this, we use the Functional Principal Component Analysis. More precisely, we explain an empirical study with the real data of an insurance company. By applying the bonus-malus method that we have given, we are able to obtain the premium risk for different profiles and age ranges.

 8. Atributos de calidad del servicio de la telefonía móvil para clientes mexicanos y su impacto en la satisfacción y en la lealtad hacia la marca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Vera Martínez

  2013-01-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio consiste en determinar los atributos relevantes de la calidad en el servicio de la telefonía móvil para clientes en México; asimismo, conocer su impacto tanto en la satisfacción como en la lealtad hacia la marca. En las hipótesis presentadas se plantea una relación directa entre atributos y satisfacción, atributos y lealtad, así como entre satisfacción y lealtad; para ello se parte de la idea de que los atributos son un antecedente de la satisfacción y que, a su vez, esta última es un antecedente de la lealtad. El estudio se divide en dos fases: en una primera fase cualitativa, con entrevistas a profundidad, se aislaron trece atributos relevantes de calidad en el servicio; en una segunda fase, de tipo cuantitativa, se contrastan empíricamente estos atributos con variables de satisfacción y de lealtad. En los resultados se encontró que sólo seis atributos de calidad en el servicio se relacionan estadísticamente tanto con satisfacción como con lealtad, con lo que se corrobora cierta relación entre satisfacción y lealtad. Finalmente, se concluye que son dos atributos los más relevantes para el logro de satisfacción y lealtad: el precio accesible por minuto y la empatía mostrada por parte del personal hacia el cliente.

 9. Responsabilidad social y competitividad en las organizaciones del sector del automóvil: un enfoque de recursos humanos = Corporate social responsibility and competitiveness in the automotive sector: a focus on human resources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Martínez Navarrete

  2014-12-01

  Full Text Available El ejercicio de la Responsabilidad Social y la divulgación de sus resultados son aspectos a tener en cuenta por las empresas en el contexto actual. Su importancia se encuentra en las diferentes ventajas competitivas que puedan obtener de la puesta en marcha voluntaria de medidas socialmente responsables, lo cual proporcionará ventajas competitivas a la empresa. Uno de los aspectos fundamentales de la responsabilidad es de índole interna, consistente en una gestión eficiente de los Recursos Humanos, proporcionando mayores índices de calidad laboral y repercutiendo directamente en la competitividad de la empresa. Con esta base teórica este trabajo analiza el sector del automóvil en España intentando determinar hasta qué punto la divulgación de acciones responsables de las empresas del sector están considerando las políticas de gestión del capital humano como un eje vertebrador de la misma. The exercise of social responsibility and disclosure of results are issues to be considered by companies in the current context. Its importance lies in the different competitive advantages they can get from the start up of socially responsible voluntary measures, which will provide the company competitive advantages. One of the fundamental aspects of accountability is internal, consisting in the efficient management of human resources by providing higher rates of labor quality and directly affecting the competitiveness of the company. With this theoretical basis, this paper analyzes the automobile sector in Spain trying to determine to what extent the disclosure of responsible actions of companies in the sector are considering policies to manage human capital as a backbone of it

 10. La participación de los trabajadores en la tecnología. El caso de la industria auxiliar del automóvil en Cataluña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albalate, Joaquín Juan

  2004-04-01

  Full Text Available The participation of workers in the managing of technological innovation process is not a common phenomenon in developed countries. The empirical analysis of the Catalonian industry of automotive components confirms that the levels of participation of workers in this process are very low. In this article, the results of such a research are presented, showing the importance of the ideological and cultural conceptions of managers, as well as workers, as explaining factors. In base of the empirical information accumulated through the exploratory research, the author proposes a typology of firms according to how they deal the problem of the participation of workers in the technological innovation process.

  La participación de los trabajadores en la gestión de la tecnología es un fenómeno sociolaboral poco desarrollado. El análisis del sector auxiliar del automóvil en Cataluña ha permitido constatar que los niveles de participación de los trabajadores y/o sus representantes en el proceso de innovación tecnológica son muy limitados. En este artículo se presentan los resultados más relevantes de la citada investigación, mostrando, mediante estudios de casos, la importancia de las concepciones ideológico-culturales tanto de los directivos de las empresas como de los trabajadores y sus representantes, a la hora de explicar los bajos niveles de participación de éstos en la gestión de la tecnología. A partir de la información recogida, y de acuerdo con el carácter exploratorio de la investigación, el autor propone una tipología de empresas en función del modo diferente con el que tratan este asunto.

 11. Las empresas transnacionales y el aprendizaje local: la creación de las capacidades locales de la industria mundial del automóvil Transnational corporations and local learning: creating local capabilities from the global automotive industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar Contreras

  2010-10-01

  Full Text Available Desde los años 1980 México ha adquirido una mayor importancia en la industria del automóvil en Norte América. A medida que esta industria se ha ido concentrando en torno a un reducido número de grandes empresas ensambladoras y un grupo privilegiado de suministradores transnacionales globalizados, los beneficios para las localidades receptoras se ha convertido en una cuestión controvertida. En este contexto se presenta el caso en el que se analiza el papel de los suministradores locales dentro del complejo industrial liderado por Ford Motor en Hermosilla (México. El artículo explora los mecanismos de transferencia de conocimiento de Ford a sus suministradores globales en la economía local, y la aparición de pequeñas empresas locales que ofrecen servicios de intensivos en conocimiento.Ever since the 1980s Mexico has been taking on an increasingly important role in the manufacture of automobiles for North America. As this industry has become highly concentrated, driven by a small number of very large assembly firms and a privileged group of globalized transnational suppliers, the benefits for the host localities have turned into a controversial issue. With this controversy as the background, a case study was designed to analyze the role of local suppliers within the industrial complex led by the Ford Motor Company in Hermosillo, Mexico. This article explores the mechanisms of knowledge transfer from Ford and its global suppliers to the local economy, and the emergence of small local companies that provide knowledge-intensive services.

 12. Valoraciones del profesorado del área de Fresno (California Central sobre la influencia de la tecnología móvil en el aprendizaje de sus estudiantes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Navaridas, Fermín

  2013-10-01

  Full Text Available En este artículo se presentan los resultados más relevantes de una investigación en la que se analizan las opiniones del profesorado del área de Fresno (California Central, EEUU respecto a los efectos que tiene el uso de los dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entre otros objetivos, se ha tratado de reconocer la influencia del uso de los dispositivos móviles en tres dimensiones importantes del aprendizaje: la afectivo-emocional (motivación, la ético-social (habilidades sociales y la cognitiva (habilidades cognitivas. Para llevar a cabo el proceso de estudio se adoptó un enfoque metodológico de carácter descriptivo, considerando la técnica de encuesta como el procedimiento más adecuado para recoger la opinión del profesorado de una forma relativamente rápida y precisa. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un acuerdo bastante generalizado del profesorado sobre el potencial pedagógico de la tecnología móvil para mejorar la calidad del aprendizaje. En términos generales, las conclusiones vienen a corroborar un aumento del interés de los estudiantes por la tarea, el incremento de la actividad durante el estudio, un trabajo más colaborativo, así como la mejora de la creatividad y el proceso de adquisición de información de los estudiantes.

 13. Diseño e implementación de un sistema multisensorial en un robot móvil autónomo controlado mediante un sistema experto basado en reglas y evaluación de la navegación en entornos semiestructurados

  OpenAIRE

  Marinelli, Marcelo; De Silvestre, Enrique; Kornuta, Carlos; Mounier, Mónica; Kolb, Melissa

  2013-01-01

  El presente trabajo se basó en un prototipo de robot móvil desarrollado por este equipo de investigación, el cual estaba compuesto por un sistema sensorial formado por cinco sonares. Dicho prototipo es utilizado para la evaluación de eficiencia del sistema de control aplicando diferentes técnicas de Inteligencia Artificial. Con la intención de evaluar las mejoras en la precisión del robot en la navegación, se ha diseñado e implementado, un sistema multisensorial compuesto de una brújula elect...

 14. Implementación de un prototipo para el control y monitoreo de un proceso industrial mediante el acoplamiento sincronizado del robot móvil Robotino de Festo y los brazos robóticos articulados RV-2Aj de Mitsubishi

  OpenAIRE

  Mena Lopez, Lisbeth Karina; Salvador Lopez, Johana Patricia

  2012-01-01

  En el presente proyecto se realizará la implementación de un prototipo para el control y monitoreo de un proceso industrial genérico, es decir aplicable a los requerimientos de un entorno industrial real, esto se logra mediante el acoplamiento sincronizado del robot móvil Robotino de Festo y los brazos robóticos articulados RV-2Aj de Mitsubishi existentes en los laboratorios de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. Cada uno de estos robots tr...

 15. Enablers and inhibitors for sustainability of continuous improvement: A study in the automotive industry suppliers in the Valencia Region Facilitadores y barreras para la sostenibilidad de la mejora continua: Un estudio en proveedores del automóvil de la Comunidad Valenciana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan A. Marin-Garcia

  2009-04-01

  Full Text Available In recent years it has been widely discussed the use of continuous improvement in all kind of business and particularly in companies belonging to the automotive industry. Many authors mention improvements, in key indicators of production through the use of continuous improvement tools. At the same time, different authors talk about how to sustain the continuous improvement over time, and try to identify inhibitors and enablers for the sustainability of continuous improvement. But despite this, one can still find first tier suppliers in the automotive industry which have not implemented systems of continuous improvement. This study aims to identify, classify, prioritize and discuss the different enablers and inhibitors which can be found in automotive suppliers companies. For that reason some interviews were conducted with first tier suppliers in the automotive industry that have succeeded or failed in implementing continuous improvement. We have tried to understand better the problems for the implementation and sustainability of continuous improvement.En los últimos años se ha descrito ampliamente el uso de la mejora continua en todo tipo de empresas y fundamentalmente, en las empresas pertenecientes al sector del automóvil. Muchos autores citan las mejoras de los principales indicadores productivos a través del uso de herramientas de mejora continua. Al mismo tiempo, diferentes autores hablan de cómo poder sostener dicha mejora continua a través del tiempo y tratan de identificar barreras y facilitadores para la sostenibilidad de la mejora continua. Pero, a pesar de ello, se pueden encontrar proveedores de primer nivel del sector del automóvil que no tienen implantados sistemas de mejora continua. El presente estudio tiene por objeto identificar clasificar y priorizar las diferentes barreras y facilitadores que se pueden encontrar en las empresas proveedoras de la industria del automóvil. Para ello se han realizado entrevistas con

 16. Análisis y determinación de la calidad del servicio de telefonía móvil celular ofrecido por las operadoras celulares en la ciudad de Guayaquil, a través de Drive Test.

  OpenAIRE

  Neira Saona, Francisco Celso

  2015-01-01

  El presente trabajo de titulación, expone los resultados obtenidos, a través de la investigación, estudio, pruebas de campo y post procesamiento de los datos recogidos mediante Drive Test, relacionados a los parámetros de Calidad del Servicio Móvil Avanzado, denominados Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas, y mediante aquellos la consiguiente evaluación de las condiciones con las cuales las operadoras celulares CONECEL S.A. (CLARO) y OTECEL S.A. (MOVISTAR), se encuen...

 17. Gratisme, frivillighed og tillid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard; Svendsen, Gunnar Lind Haase

  2014-01-01

  1965, at jo større gruppen er, jo mere gratisme. Det vil sige, at frivillige vil være vanskeligere at rekruttere i f.eks. storbyer end øvrige steder. Modsat forudsiger politolog Robert Putnams teori, at høj social tillid i en region eller et land kan mindske incitamentet til at blive gratist i såvel...... by som på land og desuden generere økonomisk vækst. Vi observerer, at folk på landet rent faktisk udfører mere frivilligt arbejde end i byerne. Øget urbanisering vil derfor, alt andet lige, mindske den frivillige indsats i fremtiden som følge af gratistproblemet....

 18. Factores que explican la intención de compra en el sector de la telefonía móvil en el gran Concepción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Pérez Torres

  2015-11-01

  Full Text Available El proceso de decisión de compra y los factores que determinan la elección de los consumidores finales son motivo creciente de preocupación de las compañías de servicios móviles. El objetivo de esta investigación es describir los factores que explican la intención de compra en el sector de la telefonía móvil en el gran Concepción. Para ello se utiliza una metodología exploratoria que incluye revisión de la literatura que contribuye con la elaboración de un instrumento con 43 variables observables aplicado a 379 usuarios. Sobre la base de datos obtenidos se aplican técnicas de análisis factorial cuyos resultados dan cuenta de la existencia de tres factores que explicarían la intención de compra atribuible a la calidad del servicio y actitudes del consumidor: trámites de incorporación, innovación y gestión del servicio. En consecuencia, el estudio pretende entregar lineamientos teóricos y prácticos para la gestión de las actuales compañías operantes, para las nuevas entrantes, así como para efectos de políticas públicas, en particular, en el área de la regulación. The purchase decision process and the factors that determine the intention of final consumers is growing concern of mobile services companies. The objective of this research is to describe the factors that explaining purchase intent in the field of mobile telephony in the great Concepción. It uses a methodology that includes review of the literature that contributes to the development of an instrument with 43 discrete variable, previously tested through a pilot questionnaire, to a people group in order to compare their consistency and sense, and then applied to 379 users. Based on data obtained apply factor analysis techniques whose results show the existence of three factors that explain the intention to buy attributable to service quality and consumer attitudes apply: incorporation formalities, innovation and service management. Consequently, the study

 19. Pós-História e Pós-Modernidade. Dois conceitos-chave da filosofia da cultura crítica e de Vilém Flusser e sua análise contemporânea da mídia e das imagens técnicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Manfred Hanke

  2015-06-01

  Full Text Available Post-history and postmodernity. Two key philosophical concepts of critical culture and of contemporary analysis of media and of technical images by Vilém Flusser - Vilém Flusser ́s well-known concept of pós-história (post-history, used for the first time in 1967 and benaming a book from 1982, is not identical with postmodernity, the concept developed by Jean-François Lyotard in 1979, that became quite popular in the early eighties. Nevertheless, after visiting the inaugural exposition of the Centre Pompidou in Paris in 1985 on new technologies, organized by Lyotard, Flusser integrated the concept of postmodernity into his theory. The three published articles on the topic did not receive propper attention. The relevance for communication theory is also provided by the fact that Lyotard ́s exhibition, as an underlying structure, made use of Lasswell ́s famous formula (Who says what in which channel to whom with what effect?. This enriches Flusser ́s reflections on new technologies by an additional aspect.

 20. Trump vil skade os mere end brexit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2016-01-01

  Erhvervslivet bør frygte Donald Trump som amerikansk præsident. Manden er et skoleeksempel på dårlig selskabsledelse: magtfuldkommen, ødsel og opportunistisk......Erhvervslivet bør frygte Donald Trump som amerikansk præsident. Manden er et skoleeksempel på dårlig selskabsledelse: magtfuldkommen, ødsel og opportunistisk...

 1. Telemedicina sobre móvil IP

  OpenAIRE

  Bava, José Alberto

  2004-01-01

  La evolución de las comunicaciones inalámbricas nos demuestra la gran importancia que tiene para el hombre, la posibilidad de comunicarse sin la atadura de una conexión fija. Paralelamente a la evolución de las comunicaciones móviles, surge con gran potencia las comunicaciones de datos, con el poderoso desarrollo de las computadoras personales y la red de redes (Internet). Analizaremos la combinación de ambas tecnologías como aplicación en la transmisión de informaciones médicas. Los sistemas...

 2. EAFIT 3D móvil

  OpenAIRE

  Hincapié Casas, Miguel Antonio

  2010-01-01

  Se desarrollo una aplicación para celulares que permite visualizar un mundo virtual en 3D del campus universitario -- El objetivo de este desarrollo fue tener a disposición una herramienta que prestara el mismo servicio prestado por un mapa impreso del campus universitario -- Adicionalmente la aplicación permite hacer uso del GPS integrado en algunos celulares -- La escena 3D fue creada en 3DS Max y enfocada a tener la menor cantidad de polígonos posibles dada las limitaciones de ...

 3. NAKUUSA - vi vil og vi kan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else

  Det Grønlandske Selvstyre er begyndt at arbejde med nye tanker inden for det sociale og økonomiske område. En væsentlig ting er, at alle skal til at tage mere socialt ansvar for både sin egen og andre menneskers trivsel og til at deltage mere aktivt i løsningen af sociale problemer. Rapporten bel...

 4. Når sandheden ikke vil findes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2006-01-01

  Repremiere: Efter at have levet et hengemt liv på pan-and-scan VHS de sidste 20 år, har man nu lejlighed til at se eller gense Michelangelo Antonionis Profession Reporter (1975) i den version instruktøren oprindelig har villet det. Små 4 biografer i landet viser nu een af Antonionis bedste film, ......, der sammen med Blow-Up (1966) og Zabriskie Point (1970) kan ses som en løs trilogi af lakoniske thrillers...

 5. Vil Storbritannien afskrive sin globale rolle?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skött, Jakob Sinding

  2010-01-01

  Tony Blair risikerede sine soldater, sin regering og sit eftermæle på en tæt alliance med George W. Bush. Hvad gør David Cameron? Fornuften tilsiger, at han bør vælge Europa over USA. Men det indebærer, at briterne én gang for alle skruer ned for deres ambitioner på verdensscenen....

 6. Ciberperiodismo, telefonía móvil y acciones culturales barriales en Medellín Digital journalism, mobil network and cultural actions in local neighborhood at Medellin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blandón Gómez Hernando

  2010-07-01

  Full Text Available Este trabajo es un análisis del uso y apropiación de TIC por las comunidades populares de la ciudad y de la incidencia del ciberperiodismo en las organizaciones culturales barriales y de los gestores culturales de Medellín. Se realizaron encuestas a gestores culturales, directores de centros culturales y vecinos en los barrios Santa Cruz, la América, Buenos Aires, Santo Domingo y algunos de la comuna 10, en la ciudad de Medellín. Se analizaron portales culturales internacionales, nacionales y locales desde los criterios del periodismo electrónico o ciberperiodismo. Los resultados indican que en Medellín existe una brecha digital significativa en el uso y apropiación en TIC por parte de las organizaciones barriales, hecho que neutraliza la labor de las instituciones y gestores culturales por la falta de divulgación en el ámbito urbano. Esta aproximación se focaliza en los procesos de apropiación en TIC por parte de las instituciones culturales barriales, para crear un portal cultural interactivo e hipermedial, que permita incentivar una comunidad virtual, cuya plataforma sea la divulgación e interacción de las diversas propuestas y acciones culturales entre las organizaciones de los barrios de Medellín, a través de la telefonía móvil. This work carries out an analysis of the use and acquisition of Information and Communication Technologies (ICT and its impact on the exercise of digital journalism by arts institutions in local neighborhoods and arts managers in Medellín. For that goal, surveys were held among arts managers, directors of cultural centers and residents of the neighborhoods Santa Cruz, La América, Buenos Aires, Santo Domingo and some neighborhoods of Comuna 10 [a conglomerate of neighborhoods in the north-east of the city]. National and international arts portals were analysed based on the criteria of digital journalism. The results indicate the existence in Medellín of a significant digital gap in the use and

 7. Análisis de los cambios en los canales turísticos por la implantación de las TIC: una aproximación a la adopción del comercio móvil para la planificación de viajes

  OpenAIRE

  Vallespín Arán, María

  2014-01-01

  La revisión de la literatura nos ha permitido observar que, tras el proceso de maduración del comercio electrónico los investigadores y los gestores de empresas están prestando una gran atención a los dispositivos móviles. En este contexto, se estima que la incorporación del canal móvil al sistema de distribución de las empresas del sector turístico puede constituir una herramienta clave de diferenciación. Además, se observa una tendencia creciente a que los consumidores actúen a través de di...

 8. Análisis de los cambios en los canales turísticos por la implantación de las TIC: una aproximación a la adopción del comercio móvil para la planificación de viajes

  OpenAIRE

  Vallespín Arán, María

  2015-01-01

  La revisión de la literatura nos ha permitido observar que, tras el proceso de maduración del comercio electrónico los investigadores y los gestores de empresas están prestando una gran atención a los dispositivos móviles. En este contexto, se estima que la incorporación del canal móvil al sistema de distribución de las empresas del sector turístico puede constituir una herramienta clave de diferenciación. Además, se observa una tendencia creciente a que los consumidores actúen a través de di...

 9. Opfølgende økonomisk analyse af projektet ”Efteruddannelse af lærere i indskolingen” (ELI)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Aslaug Kjær, Agnete; Schultz, Esben Anton

  2015-01-01

  Dette notat undersøger omkostningseffektiviteten og de langsigtede individuelle gevinster for et kursus i klasseledelse for lærere i indskolingen. Analyserne viser, at kursets omkostningseffektivitet, dvs. omkostningen for at forbedre elevernes koncentrationsevne med én effektenhed, var 2.700 kro...... først vil opstå langt ind i fremtiden. Selv i det mest konservative scenario overstiger de samlede gevinster på individniveau dog omkostningerne ved at gennemføre interventionen, og interventionen har potentiale for at have store positive effekter for de berørte elever. Konklusionen er...

 10. Åpen overvannshåndtering på Ekeberg : utforming av tiltak øverst i nedbørfeltet

  OpenAIRE

  Kristensen, Camilla Lutro

  2016-01-01

  Tradisjonelt har det vært vanlig praksis å fjerne vann fra overflaten ved bruk av det konvensjonelle rørsystemet. De siste årene har man blitt tvunget til å tenke nytt da klimaendringer har økt hyppigheten av både regnmengdene- og hendelsene. Dette fører til at kapasiteten i rørsystememene overbelastes og forårsaker store problemer. Disse problemene vil bare øke i takt med urbanisering og klimaendringene som spås i fremtiden. Derfor har man begynt å se nærmere på hvordan naturen håndterer ove...

 11. 'Jeg vil ikke have en ny iPhone, jeg vil have et nyt liv'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birger Steen

  2011-01-01

  De nye protestbevægelser - bl.a. occupy wall street - er udtryk for et ønske der rækker ud over traditionel politik: en anden måde at leve på.......De nye protestbevægelser - bl.a. occupy wall street - er udtryk for et ønske der rækker ud over traditionel politik: en anden måde at leve på....

 12. Escolhas Associadas ao Automóvel por Homens e por Mulheres: confluência ou divergência? Choices associated with automobiles for Men and Women: convergence or divergence? Opciones relacionadas con el Automóvil por Hombres y por Mujeres: ¿convergencia o divergencia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LICHT, René Henrique Götz

  2009-03-01

  revealed there are more similarities than differences between choices associated to the automobile by men and choices associated to the automobile by women. The similarity between the choices suggests that the representations, the meanings and values assigned to the car by men and women are similar and thus the strategy of product differentiation does not apply to the automotive industry.RESUMENEl aumento del poder de compra de las mujeres llevó a las empresas a adoptar estrategias de diferenciación de los productos y a producir productos específicos para el público femenino. La industria automovilística no es inmune a este fenómeno, pues las mujeres concentran aproximadamente la mitad de las ventas de automóviles en el país. Considerando las diferencias de consumo e de comportamiento entre mujeres y hombres se plantea la siguiente cuestión: ¿hay diferencias en las opciones relacionadas con el automóvil entre hombres y mujeres? Se presentaron ante los participantes algunos ítems que forman parte de la vida diaria de las personas y que ellas valorizan; se solicitó a los participantes que escogiesen y asociasen estos ítems al automóvil. El análisis de los resultados reveló que había más similitudes que diferencias entre las opciones relacionadas con el automóvil por parte de los hombres y las opciones relacionadas al automóvil por parte de las mujeres. La similitud entre las opciones indica que las representaciones, los significados y valores atribuidos al automóvil por hombres y mujeres son similares y por lo tanto, la estrategia de diferenciación de productos no se aplica a la industria automovilística.

 13. Evaluación del proceso de un programa realizado a través de Internet y de la telefonía móvil para promover conductas saludables en estudiantes de educación secundaria de España y México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Lana Pérez

  2013-01-01

  Full Text Available Fundamentos: Internet y la telefonía móvil forman parte de la tecnología más reciente que puede utilizarse en la educación para la salud . El objetivo fue evaluar el proceso de un programa para prevenir conductas de riesgo de cáncer implementado a través de internet y telefonía móvil. Métodos: Durante tres cursos académicos del período 2009-12 se seleccionó a estudiantes de secundaria de España y México para participar en un programa en línea suplementado con el envío de mensajes al teléfono móvil (SMS cuyo objetivo era prevenir conductas de riesgo de cáncer. La intervención fue diseñada como un ensayo aleatorizado, con un grupo experimental (GE y un grupo control. Se midieron el reclutamiento y la retención utilizando las herramientas de la plataforma de gestión de la web y de Google Analytics. Resultados: 3.855 estudiantes iniciaron el registro en el programa de los cuales 2.001 (51,9% completaron el cuestionario. 77,5% fueron mexicanos, de 13 años (40,6%, de buen nivel académico (68,7% y con padres (49,6% y madres (53,9% universitarios. El 56,4% registró un número de teléfono para recibir SMS. El GE estuvo formado por 1.014 estudiantes y la media de sus visitas a la web fue 31,6 en el primer curso, 21,8 en el segundo y 21,9 en el tercero. Las duraciones medias fueron, respectivamente, 11:02, 8:07 y 12:55 minutos. Cada adolescente del GE logró incorporar a 1,16 adultos (total1.172 y otros 1.076 se registraron espontáneamente. La tasa de retención de los estudiantes del GE fue 41,5% al final del seguimiento y fue mayor entre quienes tenían mejor nivel académico (OR:12,5, eran mexicanos (OR:4,4, tenían 12 años (OR: 3,1 y habían sido incorporados durante el primer trimestre del curso (OR: 2,8. Conclusión: El reclutamiento y la retención de estudiantes fueron escasos, especialmente en España. No obstante, los estudiantes que participaron visitaron la web del programa, en teoría durante un tiempo suficiente

 14. WE LOVE THE CITY

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  WE LOVE THE CITY Byen i bygningen, bygningen i byen Lasse Andersson, Ph.d., arkitekt maa, adjunkt ved Aalborg Universitet Med udstillingen WE LOVE THE CITY vil vi formidle mødet mellem urban design oog arkitektur. Disciplinen ’at bygge by’ har de seneste 20 år ikke tændt hjerterne hos...... fjern og ’usexet’ for unge arkitekter in spe. Det kan fremtidens by ikke være tjent med, og WE LOVE THE CITY vil derfor gerne vise alle, der færdes i byen og bruger dens arkitektur, at her er et potentiale. Med udstillingen WE LOVE THE CITY ønsker Utzon Centeret, LasseVegas Kontoret ApS og ADEPT...

 15. Forskning og uddannelse er en forudsætning for gevinst af Big Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Mark Bernhard; Rootzén, Helle; Odgaard, Mads H

  2014-01-01

  Vi står lige nu ved begyndelsen til en revolution, der vil forandre den måde, vi lever, arbejder og tænker på. Man taler om en ny Big Data-tidsalder, hvor stort set alt i vores hverdag kan måles og vejes, fordi det kan sættes på digital formel. Big data handler om, at vi systematisk indsamler......, opbevarer, analyserer og fortolker disse enorme mængder af data for at finde sammenhænge, forstå verden bedre og agere bedre i vores hverdag. Hvis vi vil, kan Big Data forbedre vores livskvalitet, skabe vækst og styrke vores demokrati. Men det kræver, at vi er med til at præge fremtidens Big Data-samfund og...

 16. Inclusion strategy for mobile technology in the classroom: experience at the Universidad de Tarapacá Estrategia de inclusión de tecnología móvil en el aula: experiencia de la Universidad de Tarapacá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernando Bustos Andreu

  2011-06-01

  Full Text Available Despite the existence of recognized benefits of the use of information and communication technology in education, the employment of such technology is a complex process that needs appropriate planning and structuring to obtain good results. This article shows the results obtained from the application of a consistent strategy to a set of action plans oriented to the incorporation of a mobile technology platform in the classroom. The results obtained in this experience at the Universidad de Tarapacá allowed us to establish that the process was successful with regard to the academic aspect and detect new imperatives for the inclusion process.Diversos estudios muestran que la inclusión de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s en educación es beneficiosa, sin embargo, se reconoce que es un proceso complejo y que para obtener buenos resultados debe ser debidamente planificado y estructurado. El presente artículo muestra la aplicación de una estrategia basada en un conjunto de planes de acción para la inclusión de una plataforma educativa de tecnología móvil en el aula. Los resultados obtenidos en esta experiencia realizada en la Universidad de Tarapacá permiten establecer que el proceso fue exitoso del punto de vista académico y se detectan nuevos imperativos que inciden en el proceso de inclusión.

 17. Medielandskabet Post Mediasaurus? Udfordringer til medieforskningen efter massemedierne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens F. Jensen

  2000-09-01

  Full Text Available Der er mange bud på, hvilken betydning informationsteknologi vil få for fremtidens medielandskab. Disse bud spænder fra forestillinger om en ny skelsættende medierevolution, som vil få de kendte medier til at for- svinde, til påstande om, at der med de 'nye' multimedier egentligt ikke er noget nyt under solen. I stedet for at kaste sig ud i usikre spådomme om, hvad fremtiden måtte bringe, forsøger Jens F. Jensen i denne artikel at skitsere de aktuelle forandringer i medielandskabet. Desuden diskuteres de udfordringer, som disse forandringer stiller medieforsk- ningen overfor. Det drejer sig omfølgende tematikker: interpersonel kommunikation vs. massekommunikation, mediekonvergens vs. diver- gens, de nye mediers “indhold” og rebalancering af push- og pull-medi- erne. Artiklen munder ud i en påpegning af, hvordan medieforskningens genstandsfelt er ved at forandre sig, idet stadig større dele af hverdags- livet og virkeligheden bliver medierede: indkøb, banktransaktioner, underholdning, “smarte” forbrugsgenstande etc. Dermed bliver de også i det mindste potentielt objekter for kommunikations- og medieforsk- ningen.

 18. O processo comunicativo no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU-192 Proceso de comunicación en el servicio de emergencia móvil (SAMU/192 Communicative process in the mobile emergency service (SAMU/192

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Claudia dos Santos

  2012-03-01

  Full Text Available Este trabalho objetiva caracterizar o processo comunicativo entre os auxiliares de enfermagem das viaturas de Suporte Básico de Vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a coordenação deste serviço e a Central Única de Regulação Médica de um município do Estado de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa descritivo-qualitativa que utilizou a análise temática de conteúdo para a análise dos dados. Usou-se entrevista semi-estruturada para a coleta de dados que foi realizada em janeiro de 2010. Os resultados obtidos mostram dificuldades de comunicação tanto com a Central de Regulação Médica quanto com a coordenação. Os aspectos que mais se destacaram foram as falhas durante a transmissão via rádio, falta de capacitação dos operadores de rádio, acesso à coordenação dificultado e ausência da supervisão dos enfermeiros. No entanto, foi possível detectar soluções que visam à melhoria da comunicação e, consequentemente, do atendimento ofertado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.Este estudio objetivó caracterizar la comunicación entre los auxiliares de enfermería que trabajan en los vehículos de Soporte Básico de Vida del Servicio de Emergencia Móvil, la coordinación del servicio y la Central Única de Reglamento Médico en un municipio de São Paulo, Brasil. Este estudio descriptivo-cualitativo utilizó el análisis temático de contenido para el análisis de datos. Se utilizaron entrevistas semi-estructuradas para recopilar los datos que se realizaron en enero de 2010. Los resultados muestran las dificultades en la comunicación tanto con la Central de Reglamento Médico como con la coordinación. Entre los aspectos que más se destacaron están los errores durante la transmisión de radio, falta de capacitación de los peradores de radio, acceso dificultado a la coordinación y falta de supervisión de los enfermeros. Sin embargo, fue posible detectar soluciones que tienen como objetivo

 19. Enfoques de programación matemática fuzzy multiobjetivo para la planificación operativa del transporte en una cadena de suministro del sector del automóvil // Fuzzy Multiobjective Mathematical Programming Approaches for Operational Transport Planning in an Automobile Supply Chain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferriols, Francisco J.

  2010-01-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta un modelo de programación matemática fuzzy multiobjetivo para la planificación del transporte a nivel operativo en una cadena de suministro. Los objetivos del modelo propuesto son la minimización del número de camiones utilizados y del inventario total, considerando como parámetro borroso las capacidades de los vehículos empleados. Se propone una metodología de resolución para transformar el modelo original en un modelo de programación lineal entera mixta con un único objetivo, aplicando diferentes enfoques recogidos en la literatura. El modelo propuesto sevalida con datos pertenecientes a una cadena de suministro real del sector del automóvil. Por último, los resultados obtenidos para cada uno de los enfoques empleados muestran la mejora aportada por el modelo propuesto respecto al procedimiento heurístico para la toma de decisiones empleado en la cadena de suministro de estudio. //In this paper, a fuzzy multiobjective mathematical programming model foroperational transport planning in a supply chain is presented. The objectives of the proposed model are the minimization of the number of used trucks and the total inventory level, by considering vehicle capacities as a fuzzy parameter. We propose a solution methodology to transform the original model into a mixed integer linear programming model with a single objective by using different approaches in the literature. The proposed model is validated with data from a real-world automobile supply chain. Finally, the results for each of the approaches show the improvement obtained by the proposed model in comparison to the heuristic procedure for decision making used in the supply chain under study.

 20. Bullying: o principal vilão da boa convivência: (In Formando uma equipe para o êxito! = Acoso Entre Escolares: él principal villano de la buena convivencia: ¡(In Formando un equipo para el éxito!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timm, Jordana Wruck

  2011-01-01

  Full Text Available O bullying é todo tipo de agressão: física, verbal, emocional ou virtual. É um fenômeno antigo, mas cada vez adquire maiores dimensões e as consequências afetam as vidas das pessoas envolvidas e também suas aprendizagens. O objetivo do artigo é entender como se produz o processo de intimidação e como este afeta a convivência humana, bem como, apresentar as consequências deste “vilão” para a educação e a importância de (in formar uma equipe em busca de soluções que possam impedir ou reduzir as agressões entre pares. A metodologia inicial ocorreu pela divulgação da mídia, onde se pode perceber que havia um fenômeno crescente nas escolas, então se decidiu buscar na realidade, a qual constatou o fenômeno. Com isto, deram inicio as buscas na bibliografia e realizou-se um levantamento de dados, com o intuito de verificar o entendimento dos envolvidos sobre o assunto. Com as informações obtidas concluiuse que este é um trabalho árduo e impossível de realizar só, ou seja, para obter-se boa convivência entre todos e, consequentemente, êxito no logro das aprendizagens, se requer a participação da tríade que intervêm no processo educativo: escola, família e estudante

 1. Future biogas plants. New plant outlines and economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes (ed.)

  2006-06-16

  The Working Paper is the first joint reporting from a project aiming at identifying new outlines for joint biogas plants with profitable operation mainly based on slurry. So far a pre-requisition for profitable operation has been supply of 20-25% organic waste as supplement to the slurry, partly because organic waste increases gas production, and partly to collect recipient fee. The new outlines, which are analysed, represent different combinations of technology for separation, pre-treatment and re-circulation, including separation at each separate farm and separation of degassed slurry. Simultaneously with an increased gas yield, a number of synergy effects are achieved, which can contribute to ensure an environmentally friendly distribution and use of the nutrients, especially in areas with large concentrations of animal husbandry. (BA)

 2. Virksomhedsorienteret teknologisk fremsyn. Rapport fra forprojektet Teknologi og Virksomhed i Fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Per Dannemand; Borch, Kristian; Pedersen, J.O.

  2001-01-01

  The main outcome of this preparatory project is a detailed project description for a firm oriented technology foresight project in Denmark. The overall aim of the suggested project is to contribute to the competitive advantage of companies based ontechnology and science. Furthermore, the project...... aims at strengthening the societal interest for technology. The suggested project has three parts. Part one is a technology foresight in each of the three sectors: cooling/refrigerating, food ingredientsand plastic. The suggested process for each of these foresight processes has five phases: 1) Initial...

 3. Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-04-15

  The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

 4. Efficient district heating in the future energy system. Final report; Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-07-01

  The purpose of this project is to illustrate how district heating can develop its role in the future Danish energy system, for example by reducing energy losses and the dynamic use of common technologies such as cogeneration and heat storage, and less widespread technologies such as heat pumps, geothermal heating, and cooling. The aim is also to analyse how electricity and district heating can interact more effectively, and to point out how framework conditions are important for district heating's continued development and efficiency. In the project, a linear optimization model is developed and applied as to analyse the interaction between district heating supply on the one hand, and energy savings, CO{sub 2} targets, wind power and the international electricity market on the other hand. Furthermore, more close-case operational analyses of district heating systems have been made in Ringkoebing and the metropolitan area, based on data from the district heating companies. Finally, a wide range of challenges for district heating in the long term were discussed and analysed during meetings with the project's reference group, including the need for development and demonstration projects. (ln)

 5. Andelsselskabernes rolle i fremtiden: Er store andelsselskaber til gavn for forbrugerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2005-01-01

  Diskussionen i Danmark har tegnet et tvetydigt billede. På den ene side sætter man pris på de store andelsselskaber som kræfter, der skaber vækst og arbejdspladser, og der opstår voldsom kritik, når arbejdspladser flyttes ud af landet. På den anden side er de store andelsselskaber blevet kritiser...

 6. Future biogas plants. New systems and their economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, H.; Ahring, B.K.; Lau Baggesen, D.; Stockmarr, A.; Moeller, Henrik B.; Birkmose, T.

  2007-06-15

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. (au)

 7. Tekstiler i fremtidens hospitaler - Rengøring og desinfektion af funktionelle tekstiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Jeppe Emil; Jørgensen, Poul-Erik

  2016-01-01

  , har dog været et overset område, selvom materialerne vurderes at have stor betydning for oplevelsen af det fysiske miljø: De bløde, komfortable møbeltekstiler er oftest erstattet af polyurethan-coatede materialer, der med en tæt overflade nemt kan rengøres, men som dog ikke besidder samme æstetiske og...

 8. Fremtidens danske almen praksis: Hvad kan vi lære af Storbritannien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro, Flemming; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  fælles kontrakter med køberne af ydelserne. De praksismodeller, der fungerer bedst, har bevaret en udpræget grad af selvstyre for den enkelte praksis, en fortsat tæt tilknytning til lokalområdet og en gensidig forpligtelse mellem læge og patient. Erfaringerne viser dog også, at forandringerne kræver en...

 9. Fremtidens lydværker på Venedig Biennalen og Ars Electronica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  2015-01-01

  Diskussion af lydkunstens status på baggrund af den aktuelle Lydkunst på Venedig Biennalen og Ars Electronica......Diskussion af lydkunstens status på baggrund af den aktuelle Lydkunst på Venedig Biennalen og Ars Electronica...

 10. Future offshore sites for wind turbines - 2025; Denmark; Fremtidens havmoelleplaceringer - 2025

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-04-15

  The committee has analysed 23 concrete siting possibilities at 7 main areas. The committee recommends that any extension of ocean wind farms is decided according to cost priorities. The selected sites for establishing offshore wind farms are: Djursland-Anholt in Kattegat, Horns Rev, Jammerbugten and off Ringkoebing in the North Sea, Store Middelgrund in Kattegat, and Kriegers Flak and Roenne Banke in the Baltic Sea. Wind data and power potential are presented for each of the selected sites. (ln)

 11. Uma análise dos serviços de telefonia móvel no Brasil: uma proposta de modelo empírico Análisis de los servicios de telefonía móvil de Brasil: una propuesta de un modelo empírico Analysis of the Brazilian mobile phone services: a proposal of an empirical model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio de Oliveira Mota

  2012-12-01

  ções por parte dos usuários de telefonia móvel antes e depois da portabilidade numérica, portanto, há ainda muito a se aprofundar sobre o que levou os usuários a avaliar de uma forma tão semelhante as operadoras em períodos e situações tão distintos. Verificou-se ainda que as relações entre o valor percebido e a imagem e entre a satisfação e o valor percebido se manifestaram negativamente no período antes da portabilidade numérica e que os impactos mais fortes e significativos do modelo proposto se referenciam ao relacionamento da imagem com a satisfação e da satisfação com a gestão das reclamações.El objetivo de este estudio es cumplir con la falta de los estudios anteriores sobre la falta de información respecto a la satisfacción de los consumidores de telefonía móvil después de la portabilidad numérica en Brasil. Una investigación longitudinal inicial fue conducida durante tres años con los consumidores de telefonía móvil antes y después de la portabilidad numérica con el fin de evaluar los proveedores de servicios telefónicos. También hay una falta en la literatura que se refiere al desarrollo de un modelo que podríamos considerar los atributos inherentes al sector de la telefonía móvil brasileño en relación a la satisfacción por los servicios prestados. Este estudio tiene como objetivo analizar los servicios de telefonía móvil de Brasil. En concreto, hay otros objetivos: (1 verificar empíricamente el ajuste de un modelo basado en el sector de la telefonía móvil; (2 examinar la influencia de los antecedentes y consecuentes de la satisfacción en servicios de telefonía móvil; (3 analizar los servicios de telefonía móvil antes y después de la portabilidad numérica en Brasil; y (4 proponer un índice de satisfacción con el sector de la telefonía móvil brasileño. Por lo tanto, hemos desarrollado un estudio descriptivo de tipo survey durante tres años con 1596 consumidores de telefonía móvil, que se dividieron en

 12. Educational techno mobile laboratory: robotics courses for low cost scientific and technological literacy Laboratorio móvil tecno educativo: cursos de robótica de bajo costo para la alfabetización científica y tecnológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan Germain Ortiz Meza

  2012-11-01

  Full Text Available The robotics in education is a multidisciplinary branch of the engineering that has been an invaluable asset to promote the science and the technology as something fun. However, the high costs for the implementation as also the difficulty to train instructors have made the robotics more common only in first world countries, because generally they have more educational budget for this practices. For this reason the Educational Techno Mobile Lab was created; this Lab incorporates robotics courses based on BEAM robots and also sciences and cognitive practices. The objective of the Project is to create a new concept of learning based on a techno educative platform with the finality to promote the scientific and technological literacy to the development of knowledge and critical scientific thinking. The results of the evaluation present a 36% of improvement related science and technology knowledge on fourth grade students; these results show the necessity to incorporate a given robotic course to all the public education level.La robótica educativa es un área multidisciplinaria de la ingeniería la cual a sido un elemento invaluable para fomentar la ciencia y la tecnología como algo divertido. Sin embargo los altos costos de su implementación como la dificultad de entrenamiento para los instructores la han hecho cada vez más común únicamente en países de primer mundo donde se cuenta con más presupuesto para su difusión. Es por eso que nace el concepto del Laboratorio Móvil Tecno Educativo, el cual tiene como fundamento la aplicación de cursos de robótica basados en la filosofía BEAM, a su vez incorpora prácticas de ciencias y prácticas cognitivas. El objetivo del proyecto es el de crear un nuevo concepto de aprendizaje robótico democrático a través del diseño y desarrollo de una plataforma tecno-educativa para niños y jóvenes con la finalidad de fomentar la alfabetización científica y tecnológica para el desarrollo de

 13. MAMBLU: Marketing Móvil mediante Posicionamiento Bluetooth por Proximidad

  OpenAIRE

  Bueno Lara, Paulino

  2014-01-01

  La crisis económica actual ha desacreditado a muchas empresas tanto en España como Europa, es por ello que actualmente no basta con tener un comercio y menos aún una PYME (Pequeña Y Mediana Empresa). El potenciar una marca y hacerla llegar a todos los usuarios posibles es una de las expectativas que cualquier empresa desea cumplir. Se necesitan nuevos medios, para nuevos tiempos. Actualmente el marketing ha dado un giro de 180º, la era digital tiene su reflejo en la forma de in...

 14. SMCa: Sistema de Monitoreo Móvil Cardiaco

  OpenAIRE

  Leonardo Juan Ramírez López; Diego Alejandro Parra Álvarez

  2013-01-01

  Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Son numerosas las campañas de prevención, especialmente las soportadas en una alimentación saludable, en un ambiente confortable y en frecuente actividad física, como lo recomienda la Organización Mundial de Salud en su informe de Marzo del 2013. Así, gran parte de la responsabilidad recae en el autocuidado. En Colombia, especialmente desde el año 2008 se ha informado de este problema de salud...

 15. Hwa-ba: forskerne vil ikke lave eksperimenter!?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  For over 40 år siden i 1975 blev en række videnskabelige selskaber enige om at indføre et midlertidigt stop for et bestemt type eksperimenter inden for den såkaldte rekombinante DNA teknologi. Den indebærer, at man kan lave om på vores gener på en måde, som vel kunne være til gavn for den enkelte...

 16. Vil løyse global energikrise med thorium

  CERN Multimedia

  Aure, Gyri

  2007-01-01

  A professor from Bergen claims thorium can contribute to save the world from a global energy crisis. He wants Norway to construct the first accelerator driven reactor in the world powered by thorium. (5 pages)

 17. Entreprenørerne vil have bæredygtighedscertificering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen

  2013-01-01

  En artikel i licitationen i onsdags fortæller hvordan flere større entreprenørfirmaer begynder at efterspørge og bruge bæredygtighedscertificering til deres byggeri. Det er spændende, og ikke mindst relevant, læsning for alle der arbejder med bæredygtigt byggeri....

 18. SMCa: Sistema de Monitoreo Móvil Cardiaco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo Juan Ramírez López

  2013-01-01

  Full Text Available Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Son numerosas las campañas de prevención, especialmente las soportadas en una alimentación saludable, en un ambiente confortable y en frecuente actividad física, como lo recomienda la Organización Mundial de Salud en su informe de Marzo del 2013. Así, gran parte de la responsabilidad recae en el autocuidado. En Colombia, especialmente desde el año 2008 se ha informado de este problema de salud pública a través de diferentes medios de comunicación visual, escrita y multimedial. El grupo de investigación en telemedicina de la Universidad Militar Nueva Granada, viene desarrollando aplicaciones que promuevan el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el autocuidado de la salud. En este trabajo se presenta una aplicación para dispositivos móviles sobre SO Android v.4 llamada SMCa que permite medir, registrar y comunicar los datos de frecuencia cardiaca de un usuario. Para validarlo, se seleccionan tres grupos cada uno de cinco voluntarios diferenciados por su índice de masa corporal (imc: el primer grupo normal con imc menor a 25, el segundo un grupo con sobrepeso con imc entre 25.1 y 30 y el tercero un grupo con obesidad con imc mayor a 30. El protocolo experimental fue dividido en estadios de una hora cada uno: un estadio fue desarrollado en un ambiente de gym, otro en aula de clase y el último en casa. Los resultados obtenidos permiten validar dos aspectos importantes del uso de la TIC en salud, el primero se refiere al soporte de resultados desde una base experimental científica dada por una alta correlación en los datos, obtenida durante las pruebas en gym de r=0.91 (p<0.05, en clase r=0.95 (p<0.05 y de r=0.92 (p<0.05; la segunda por nivel de aceptabilidad del sistema por los usuarios, causado por el buen confort y facilidad de uso de la aplicación.

 19. "Vi vil jo ikke gøre Satan glad"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Christian

  2016-01-01

  De seneste 10 dage har politikere fra venstre til højre stået i kø for at fordømme formørkede og middelalderlige imamer. Borgmesteren i Aarhus har tilbagekaldt godkendelsen af et stort moskebyggeri, som har været undervejs i 17 år, Venstres medlem af Folketingets Integrationsudvalg Britt Bager ha...

 20. Tienda virtual de comercio móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinael Guevara-Ibarra

  2005-01-01

  Full Text Available Group Research and Development in Telecommunications GIDT developed the project of creating the platform of Virtual Store to be accessed by mobile devices through the Wireless Application Protocol (Wireless Applications Protocol , WAP , with the feature of sending messages the phones the clients; these messages are automatically created by the application. Elaborate platform Virtual Store integrates cellular mobile communications to electronic commerce , allowing users telephony Mobile phone consultations and procurement procedures from the cell phone . This article sets out the framework , the description, the procedure and the conclusions on the implementation of a virtual store selling books called WAP Books, as a specific application of a Virtual Store platform for mobile devices.

 1. Hvem vil ikke gerne gøre en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øster, Inge; Munk, Karen; Henriksen, Jette

  2018-01-01

  Det drejer sig om en formidlingsartikel over en peer-reviewed artikel publiceret tidligere i 2017 i Gerontology & Geriatrics, Education: 'Career drams among helath care students: 'I want to make a difference'. Emnet er sundhedsstuderendes manglende interesse for gamle patienter.......Det drejer sig om en formidlingsartikel over en peer-reviewed artikel publiceret tidligere i 2017 i Gerontology & Geriatrics, Education: 'Career drams among helath care students: 'I want to make a difference'. Emnet er sundhedsstuderendes manglende interesse for gamle patienter....

 2. ‘Er det mig, lille mig, du vil ha’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2008-01-01

  In this article I discuss a specifi c concert performance by the female Danish singer Birthe Kjær at a major Danish market fair in Hillerød. Birthe Kjær is known as ‘The Queen of Dansktop’, which is a specific genre term derived from a Danish chart solely for songs in Danish called Dansktoppen....... The chart was introduced in 1968 as a tool for competing with Anglo-American popular music which dominated the Danish charts during the sixties. Birthe Kjær had several hits on Dansktoppen before it was closed down in 1977. Stylistically her repertoire was closely related to a German schlager tradition...

 3. Dankortet vil snart være danefæ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Jan

  2016-01-01

  Jorden brænder under Nets, der står bag dankortet og NemID, og som blev børsnoteret i fredags......Jorden brænder under Nets, der står bag dankortet og NemID, og som blev børsnoteret i fredags...

 4. Vil mobiloperatørerne konkurrere på indhold?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten

  2004-01-01

  Mobil-portalerne FLY fra TDC Mobil og e-go fra Sonofon burde alle have adgang til. Man kan sammenligne med Diatel som TDC lancerede på internettet i 1995, men som blev lukket kort efter. Fælles for modellerne er, at man skal betale for det indhold, man benytter, men ligesom Diatel blev overhalet af...

 5. Historia clínica móvil

  OpenAIRE

  Saldarriaga Cartagena, Andrés Felipe; Gómez, Andrés Adolfo

  2008-01-01

  En el presente proyecto de tesis consiste en analizar, diseñar e implementar un sistema informático que permita realizar el manejo y consulta de la historia clínica de un paciente con el fin de optimizar los tiempos de atención del mismo en los diversos centros hospitalarios tratando de llegar a la mayor cantidad de público objetivo utilizando para ello medios de acceso tales como Internet y telefonía, los cuales son accesibles para la mayoría de las personas, así como apoyándose en el uso de...

 6. Külső HR-szolgáltatók összehasonlító vizsgálata a világ régiójában, közép-kelet-európai sajátosságokat keresve, két Cranet-felmérés alapján

  OpenAIRE

  Poór, József; Kovács, Ildikó Éva; Karoliny, Mártonné; Milovecz, Ágnes

  2014-01-01

  A HR területén a cégek és más szervezetek növekvő számban alkalmaznak külső szolgáltatókat, tanácsadókat. A közel százéves tanácsadás más területeihez képest viszonylag későn alakult ki a HR-tanácsadás hazánkban és a kelet-európai régióban. A jelen tanulmányban a szerzők azt vizsgálják, hogy a Cranet nemzetközi HR-adatbázis két legutóbbi felmérése (2004–2005 és 2008–2010) tükrében milyen hasonló és eltérő trendek figyelhetők meg a világ különböző régiói között....

 7. Reforma psiquiátrica brasileira: conhecimentos dos profissionais de saúde do serviço de atendimento móvel de urgência Reforma psiquiátrica brasileña: conocimientos de los profesionales de salud del servicio móvil de urgencia Brazilian psychiatric reform: knowledges of health professional of mobile service of urgency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Bonfada

  2013-06-01

  Full Text Available Objetivou-se identificar os conhecimentos dos profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal sobre a Reforma Psiquiátrica brasileira. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com 24 profissionais de saúde lotados na instituição. As entrevistas foram transcritas e submetidas à técnica da análise temática, que revelou três categorias de análise: internação do sujeito em crise como demanda social e familiar; Reforma Psiquiátrica: legislação e realidade no SAMU-Natal; e Reforma Psiquiátrica brasileira como promotora de desospitalização. Os profissionais demonstraram compreensões deturpadas e reducionistas da Reforma Psiquiátrica brasileira e, em sua maioria, não deram credibilidade ao atual modelo de atenção à saúde mental pautado no tratamento psicossocial, remetendo suas falas à necessidade de internamento dos pacientes psiquiátricos. Nesse sentido, percebemos que o modelo hospitalocêntrico e excludente concebido pela psiquiatria clássica ainda permanece vivo no ideário desses profissionais como referência para a assistência às urgências psiquiátricas.El objetivo es identificar los conocimientos de los profesionales del Servicio de Atención Móvil de Urgencia de Natal sobre la Reforma Psiquiátrica brasileña. La información fue recogida a través de entrevistas semiestructuradas con 24 profesionales de la institución. Las entrevistas fueron transcritas y sometidas a la técnica de análisis temático, que reveló tres categorías de análisis: admisión del sujeto en crisis como demanda social y familiar; Reforma Psiquiátrica: legislación y la realidad del SAMU-Natal; y Reforma Psiquiátrica de Brasil como un promotor de la desinstitucionalización. Los profesionales mostraron comprensión errónea y reduccionista de la Reforma Psiquiátrica brasileña y no dieron crédito al modelo de atención en salud mental dirigido al

 8. ¿Bajo las riendas del teléfono móvil? Control social, normalización y resistencia Sob as rédeas do telefone móvel? Controle social, normalização e resistência Under the reins of mobile phone? Social control, normalization and resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Andrés Corredor Álvarez

  2010-04-01

  Full Text Available Los teléfonos móviles son una tecnología constitutiva de las relaciones sociales, inclusiva y cuyas prácticas asociadas participan en la formación del sujeto común en nuestros días, por medio del control social, la normalización y la resistencia, mecanismos que no han sido suficientemente abordados y de los que pretendemos dar cuenta con este trabajo. A partir de los conceptos de poder y resistencia, tácticas y estrategias, y preformatividad, analizaremos la noción de control social para dar cuenta del objetivo. La técnica utilizada fue grupos de discusión y descripción densa para el análisis. Los resultados indican que el móvil actúa como mediador, en el sentido latouriano: en el acto de 'contactar a alguien' estos dispositivos permiten que pasen o no cosas, modificando las intenciones de su uso, redefiniendo las relaciones, propiciando así efectos de normalización, control social y resistencia. Dichos procesos reaccionan mutuamente: el funcionamiento del poder alimenta la resistencia y viceversa.Os celulares são uma tecnologia constitutiva e inclusiva das relações sociais. Suas práticas associadas participam na formação do sujeito comum em nossos dias por meio do controle social, da normalização e da resistência, mecanismos que não foram suficientemente abordados, os quais pretendemos dar conta com este trabalho. A partir dos conceitos de poder e resistência, performatividade, táticas e estratégias, analisaremos a noção de controle social para dar conta deste objetivo. Foram utilizados grupos de discussão e descrição densa para a análise. Os resultados indicam que o celular atua como mediador, no sentido latouriano: no ato de contatar alguém esses dispositivos permitem que passem ou não coisas, modificando as intenções de seu uso, redefinindo as relações e propiciando, assim, efeitos de normalização, controle social e resistência. Tais processos reagem mutuamente: o funcionamento do poder alimenta

 9. A implantação do projeto de atendimento Móvel de Urgência em Salvador/BA: panorama e desafios La implantación del proyecto de Atención de Urgencia Móvil en Salvador/BAHIA: panorama y retos Implantation of the Emergency Ambulance Service in Salvador, Bahia: reality and challenges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Célia Maria Sales Vieira

  2008-12-01

  Full Text Available O estudo objetivou relatar a experiência na implantação e estruturação do projeto do Serviço Móvel de Urgência (SAMU-192, em Salvador, cujas bases legais foram portarias do Ministério da Saúde e a Norma Operacional de Assistência à Saúde 02/2002. O serviço tem como finalidade prestar assistência gratuita ao indivíduo, em um primeiro nível de atenção, com agravos de natureza clínica, cirúrgica, traumática e psiquiátrica que acarretam sofrimento, seqüelas ou morte e ocorrem fora do ambiente hospitalar. O objetivo específico foi garantir o atendimento às situações de urgência e emergência por meio do SAMU-192, regulado, hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, assegurando recursos públicos inclusive integrados à rede complementar de assistência. Despesas para sua instalação foram pactuadas no município e em comissões intergestoras federal e estadual. Os desafios do serviço incluem educação comunitária, capacitação profissional, avaliação de recursos humanos e materiais, na dinâmica e qualidade da atenção.El estudio tuvo por objetivo narrar la experiencia sobre la implantación y estructuración del proyecto de Servicio de Urgencia Móvil (SAMU-192 en Salvador, basado legalmente por decretos del Ministerio de Salud y la Norma Operacional de Asistencia a la Salud 02/2002. La finalidad del servicio es brindar asistencia gratuita fuera del hospital al individuo en un primer nivel de atención, en casos de tipo clínico, quirúrgico, traumático y psiquiátrico que provocan sufrimiento, secuelas o muerte. El objetivo específico fue garantizar la atención en casos de urgencia y emergencia a través del SAMU-192, reglamentado, jerarquizado e integrado al Sistema Único de Salud, asegurando recursos públicos, inclusive integrados a la red complementaria de asistencia. Gastos por instalación fueron establecidos entre la municipalidad y comisiones inter-gestoras federales y estatales. Como

 10. Estresse da equipe de enfermagem do corpo de bombeiros no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel El estrés del equipo de enfermería del cuerpo de bomberos en atención pre-hospitalaria móvil Stress at the nursing staff from the fire department in a mobile pre-hospital care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richiére dos Santos Pereira Salvador

  2013-06-01

  Full Text Available A pesquisa teve como objeto de estudo o estresse evidenciado no trabalho da equipe de Enfermagem do Corpo de Bombeiros no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. Os objetivos foram: identificar os estressores presentes nessa atividade profissional e analisar a repercussão do estresse na saúde desses profissionais.Caracterizou-se como um estudo qualitativo descritivo-exploratório, envolvendo 10 profissionais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista gravada eletronicamente, utilizando-se de instrumento semiestruturado. Após transcrição das entrevistas, os aspectos semelhantes e as diferenças encontradas foram agrupados em Categorias de Análise. Confirmou-se que esses profissionais são submetidos a constante estresse, tendo seus hábitos de vida alterados, com repercussão na saúde. Sugere-se que os problemas identificados sejam estudados de maneira a criar estratégias com a finalidade de gerar melhores condições de trabalho para esses profissionais.La presente investigación tiene como objeto de estudio analizar el estrés del trabajo del personal de enfermería del Cuerpo de Bomberos en la atención pre-hospitalaria móvil; y tiene por objetivos: determinar cuáles son los factores de estrés en el trabajo de estos profesionales; analizar el impacto del estrés sobre la salud. Caracterizado como un estudio cualitativo, descriptivo - exploratorio, con la participación de 10 profesionales. La recolección de datos se llevó a cabo a través de entrevistas grabadas por vía electrónica, utilizando un instrumento semiestructurado. Después de transcribir las entrevistas, los aspectos similares y las diferencias fueron agrupan en categorías y analizados según la luz del marco teórico. Se confirmó que estos trabajadores están sometidos a un estrés constante, teniendo sus hábitos de vida modificados, con repercusión en la salud. Se sugiere crear estrategias con el fin de crear mejores condiciones de trabajo para estos

 11. A estrutura representacional do cuidado intensivo para profissionais de Unidade de Terapia Intensiva móvel Estructura representacional del cuidado intensivo para profesionales de unidad de terapia intensiva móvil Representational structure of intensive care for professionals working in mobile intensive care units

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keyla Cristiane do Nascimento

  2013-02-01

  Full Text Available O presente trabalho trata-se de pesquisa qualitativa baseada na Teoria das Representações Sociais em sua abordagem estrutural, que objetivou analisar as representações sociais do cuidado intensivo para profissionais que atuam em Unidade de Terapia intensiva móvel mediante a determinação do núcleo central e do sistema periférico. Envolveu 73 profissionais de saúde de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os dados foram coletados através de evocações livres ao termo indutor cuidado a pessoa em risco de vida e tratados pelo software EVOC. Observa-se um núcleo estruturado no conhecimento e na responsabilidade, ao mesmo tempo que os elementos de contraste apresentam léxicos como agilidade, atenção, estresse e humanização. A estrutura representacional revelada pelos participantes refere-se especialmente à funcionalidade do cuidado intensivo, distinguindo-o pelos desafios e estímulos que proporciona a quem desempenha funções nessa área.Investigación cualitativa basada en la Teoría de las Representaciones Sociales en su abordaje estructural, que objetivó analizar las representaciones sociales del cuidado intensivo para profesionales que se desempeñan en unidades de terapia intensiva móviles, mediante la determinación del núcleo central y del sistema periférico. Involucró a 73 profesionales de salud de un Servicio de Atención Móvil de Urgencias. Datos recolectados mediante evocaciones libres al término inductor cuidado a la persona en riesgo de vida y tratados con software EVOC. Se observa un núcleo estructurado en el conocimiento y en la responsabilidad, al mismo tiempo en que los elementos de contraste presentan vocablos como agilidad, atención, estrés y humanización. La estructura representacional revelada por los participantes se refiere especialmente a la funcionalidad del cuidado intensivo, distinguiéndolo por los desafíos y estímulos que proporciona a quienes desempeñan funciones en dicha

 12. Agravos clínicos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU de Porto Alegre - RS Agravios clínicos atendidos por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU de Porto Alegre - RS Conditions treated in the Mobile Medical Emergency Services in Porto Alegre - RS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giselda Quintana Marques

  2011-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Caracterizar os agravos clínicos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU, de Porto Alegre, no período de janeiro a junho de 2008. MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo, exploratório. Utilizaram-se dados do sistema de informações do SAMU que foram transportados para o Programa Excel. O tratamento e análise dos dados foram descritivos. RESULTADOS: Os agravos neurológicos, cardiovasculares, respiratórios, digestivos e metabólicos foram os mais prevalentes, e a maioria ocorreu na faixa etária de 41-60 anos. Os hospitais públicos e unidades de pronto-atendimento foram as principais portas de entrada dos pacientes atendidos pelo SAMU. CONCLUSÃO: Os resultados podem contribuir para uma melhor organização do serviço e apontam necessidades de qualificação do atendimento de enfermagem que tem participação decisiva no cuidado ao paciente.OBJETIVO: Caracterizar los agravios clínicos atendidos por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU, de Porto Alegre, en el período de enero a junio del 2008. MÉTODOS: Estudo transversal, descriptivo, exploratorio. Se utilizaron datos del sistema de informaciones del SAMU que fueron pasados al Programa Excel. El tratamiento y análisis de los datos fueron descriptivos. RESULTADOS: Los agravios neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, digestivos y metabólicos fueron los más prevalentes, y la mayoría ocurrió en el grupo etáreo de 41-60 años. Los hospitales públicos y unidades de pronta-atención fueron las principales puertas de entrada de los pacientes atendidos por el SAMU. CONCLUSION: Los resultados pueden contribuir para una mejor organización del servicio y señalan necesidades de calificación de la atención de enfermería que tiene participación decisiva en el cuidado al paciente.OBJECTIVE: To characterize the conditions treated in the Mobile Medical Emergency Services (SAMU in Porto Alegre, from January to June 2008. METHODS: A

 13. Percepções de urgência para usuários e motivos de utilização do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel Percepciones de urgencia para usuarios y motivos de utilización del servicio de atención prehospitalaria móvil Users' perceptions of urgency and reasons for using the mobile pre-hospital care service

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kelly Piacheski de Abreu

  2012-06-01

  Full Text Available Os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência atendem situações urgentes de diversas naturezas, e a procura ocorre conforme percepção do usuário sobre o que é urgente. O objetivo foi analisar percepções de urgência dos usuários que demandam atendimento no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Porto Alegre e identificar motivos dessas solicitações. Estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, com coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas por telefone, no período de fevereiro a abril de 2009. Foi utilizada análise temática para tratamento das informações. Os usuários consideram como urgência condições que oferecem risco à vida, que necessitam de atendimento rápido, situações visíveis como sangramento, doenças crônicas e dificuldades de transporte e locomoção. Os usuários sentem-se motivados a acionar o serviço pela rapidez, pela gratuidade e para obter transporte. As percepções dos usuários sobre urgência são condizentes com a perspectiva biomédica dos profissionais de saúde e próprias do contexto social.Los Servicios de Atención Móvil de Urgencias atienden situaciones urgentes de diversa naturaleza y la solicitud de tal servicio corresponde con la percepción del usuario sobre lo que es urgente. El objetivo fue analizar las percepciones de urgencia de usuarios que solicitan atención en un Servicio de Atención Móvil de Urgencias de Porto Alegre e identificar los motivos referidos. Estudio exploratorio-descriptivo con enfoque cualitativo. Los datos fueron recolectados mediante entrevistas semiestructuradas realizadas telefónicamente, durante el período comprendido entre febrero y abril de 2009. Se utilizó Análisis Temático para tratamiento de la información. Los usuarios consideran urgentes condiciones que ofrecen riesgo para la vida, que necesitan de pronta atención, situaciones visibles como sangrado, enfermedades crónicas y dificultades de

 14. Living and working conditions of the professionals of the a Mobile Emergency Service Condiciones de vida y trabajo de los profesionales en un Servicio de Atención Móvil de Urgencia Condições de vida e trabalho de profissionais de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camila Fernanda Lourençon Vegian

  2011-08-01

  Full Text Available The assistance provided by the Mobile Emergency Service (SAMU may result in changes in the health of the workers. This is a cross-sectional epidemiological study which aimed to evaluate the sociodemographic, health and lifestyle characteristics and the working conditions among professionals of the SAMU in Campinas, SP, Brazil. A questionnaire was used to collect sociodemographic, lifestyle, health and work data. The sample consisted of 197 workers - nurses, physicians, nursing technicians, auxiliary nurses, drivers and administrative personnel. There was a prevalence of males (61.4%, mean age 39.1 years (SD=8.3; married (63.5%, with children (76.7%; of the category of drivers (30.5%, monitored by physicians (18.3% and auxiliary nurses (16.8%; 42.1% had additional employment, 48% performed overtime and 25.3% worked more than 70 hours per week. The majority practiced physical (56.5% and leisure (96.5% activities. New facets of the life of these workers were revealed and may contribute to programs aimed at health promotion.La asistencia prestada por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU puede resultar en alteraciones en la salud de los trabajadores de ese servicio. Este estudio epidemiológico transversal tuvo como objetivo evaluar los aspectos sociodemográficos: salud, estilo de vida y condiciones de trabajo entre los profesionales del SAMU, en Campinas, SP, Brasil. Fue utilizado un cuestionario con datos: sociodemográficos, estilo de vida, salud y trabajo. La muestra fue compuesta por 197 trabajadores: enfermeros, médicos, técnicos y auxiliares de enfermería, choferes y personal administrativo. Hubo prevalencia del sexo masculino (61,4%, edad promedio de 39,1 años (DE=8,3; casados (63,5%, con hijos (76,7%; de la categoría de choferes (30,5%, seguido por los médicos (18,3% y auxiliares de enfermería (16,8%; 42,1% tenían otro empleo, 48% realizaban horas extras y 25,3% trabajaban más de 70 horas semanales. La mayor

 15. Avaliação inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Cidade de Porto Alegre Evaluación inicial del servicio de atención móvil de urgencia en la ciudad de Porto Alegre Initial evaluation of the Mobile Emergency Medical Services in the city of Porto Alegre, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gladis Semensato

  2011-03-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: Os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU no Brasil têm resultados imediatos pouco conhecidos. OBJETIVO: Avaliar os preditores clínicos de sobrevida dos pacientes em parada cardiorrespiratória (PCR no ambiente não hospitalar atendidos pelo SAMU de Porto Alegre. MÉTODOS: Estudo observacional e prospectivo. Os desfechos avaliados foram sobrevida em 30 dias e até a alta hospitalar, além de escore do Cerebral Performance Category (CPC I-II. RESULTADOS: De janeiro a outubro de 2008, foram atendidos 593 pacientes em PCR não traumática e foram realizadas 260 tentativas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP. Houve sucesso inicial em 52 (20,0% casos, estando 16 pacientes vivos no 30º (6,0% dia, 10 tendo recebido alta hospitalar (3,9%, sendo que 6 (2,3% com escore CPC I-II. A PCR no domicílio associou-se inversamente com a sobrevida no 30º dia (p = 0,001 e na alta hospitalar (p = 0,02. Um ritmo inicial "chocável" (p = 0,008 associou-se à sobrevida aos 30 dias. O intervalo tempo-resposta e tempo colapso até início da RCP foram significativamente menores em sobreviventes aos 30 dias. Em análise multivariada, foram preditores independentes de mortalidade aos 30 dias um ritmo inicial chocável (razão de chance [RC] = 0,28 e intervalo de confiança [IC] de 95,0% = 0,10 - 0,81; p = 0,02 e PCR no domicílio (RC = 3,0 e IC 95,0% = 1,04 - 8,7; p = 0,04. CONCLUSÃO: O atendimento pré-hospitalar da PCR em Porto Alegre tem resultados limitados, porém equiparáveis a outras localidades internacionais. É necessário o reforço de cada elo da corrente da sobrevivência para aperfeiçoar o atendimento pré-hospitalar, visando melhora de resultados clinicamente relevantes.FUNDAMENTO: Los Servicios de Atención Móvil de Urgencia (SAMU en el Brasil han resultados inmediatos poco conocidos. OBJETIVO: Evaluar los predictores clínicos de sobrevida de los pacientes en parada cardiorrespiratoria (PCR en el ambiente no hospitalario

 16. Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skoett, T.

  2012-09-15

  The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

 17. The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

 18. I fremtiden kan lugt måske lokke køerne til kælvningsboksen i tide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørvang, Maria Vilain; Sørensen, Linda Søndergaard

  2017-01-01

  Noget tyder på, at koen i de sidste timer før kælvning er tiltrukket til stedet, hvor andre køer for nylig har kælvet – muligvis pga. lugten af fostervæske. Det viser et pilotforsøg ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Dette åbner op for nye muligheder, hvis koens valg af kælvnin...

 19. Fremtidens biogasfællesanlæg – nye anlægskoncepter og økonomisk potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, Hinrich

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as s...... plant. 2c. On farm separation until 10% dry matter content in input is reached, no pretreatment but post separation until phosphorus balance in the area is obtained....... as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. One without a biogas plant, but with on-farm separation in order to reach phosphorous balance in the area by exporting fiber fraction (Scenario...... phosphorous balance in the area is obtained. 1b. Conventional centralized biogas plant, post separation and recycling most of the fiber fraction. Export of fiber fraction till phosphorus balance in the area is obtained. 2. On farm separation of major parts of pig manure. Fiber fraction supplied to the biogas...

 20. Serviço de Atendimento Móvel às Urgências Cuiabá: desafios e possibilidades para profissionais de enfermagem Servicio de Atención Móvil a las Urgencias Cuiabá: desafíos y posibilidades para profesionales de enfermería Cuiabá Mobile Emergency Service: challenges and opportunities for nursing professionals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damaris Leonel Brito Figueiredo

  2009-10-01

  Full Text Available O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências um dos focos da Política Nacional de Atenção às Urgências que tem sido implantado no território nacional, iniciou em 2004, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso sendo habilitado apenas em 2007. O estudo relata a experiência de uma das autoras como enfermeira do Atendimento Pré-Hospitalar (APH, participante do processo de implantação do serviço. Até 2004, em Mato Grosso, o atendimento às urgências era realizado exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros (CB. A reformulação do APH possibilitou a inserção de profissionais de enfermagem em uma área não conquistada por essa profissão neste município. Tal reestruturação implicou desvinculação do CB, mudança para sede própria e desenvolvimento das atividades relacionadas ao serviço apenas por civis. Conclui-se que a nova possibilidade de atuação para profissionais de enfermagem impulsionou a busca de especializações e desenvolvimento de estudos que subsidiem a atuação prática nesse ambiente.El Servicio de Atención Móvil a las Urgencias, uno de los elementos centrales de la Política Nacional de Atención a las Urgencias que se ha implantado en el territorio nacional, se inició en el 2004, en el municipio de Cuiabá, Estado de Mato Grosso siendo habilitado sólo en el 2007. El estudio relata la experiencia de una de las autoras como enfermera de la Atención Pre Hospitalaria (APH, que participó del proceso de implantación del servicio. Hasta 2004, en Mato Grosso, la atención a las urgencias era realizada exclusivamente por el Cuerpo de Bomberos (CB. La reformulación del APH posibilitó la inserción de profesionales de enfermería en un área no ganada por este gremio en el Municipio de Cuiabá. Tal reestructuración implicó la desvinculación del CB, el traslado a una sede propia y desarrollo de las actividades relacionadas al servicio apenas por civiles. Se concluye que la nueva posibilidad de actuaci

 1. EVALUACIÓN DE COMPOST OBTENIDO EN PILA MÓVIL EMPLEANDO MEZCLAS DE GALLINAZA DE JAULA CON MATERIAL CELULÓSICO AVALIACAO DO COMPOSTO OBTIDO EM PILMA MÓVEL QUE ENTREGA MISTURAS DE ADUBO AVÍCOLA COM MATERIAL EM USAR MISTURA BATERÍA MÓVEL DE GAIOLAS DE FRANGO COM MATERIAL GENÉTICO EVALUATION OF COMPOST OBTAINED IN MOBILE PILE EMPLOYING MIXTURES OF POULTRY MANURE WITH CELLULOSIC MATERIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JOSÉ LUIS HOYOS

  2010-06-01

  Full Text Available En este estudio se evaluó el proceso de compostaje apartir de gallinaza de aves de jaula y el efecto de la mezcla con diferentes proporciones de material celulósico sobre la composición física y química del compost. Se evaluó un proceso de fermentación en pila móvil con capacidad de 621 m³/pila. Se tomaron muestras diarias para mediciones de temperatura, humedad y pH, al final del proceso se realizaron análisis físico-químicos para determinar la calidad del producto, de acuerdo a la NTC 5167 sobre fertilizantes orgánicos en Colombia. Se elaboró un diseño completamente al azar (DCA con un grupo testigo identificado como blanco y tres tratamientos con dos réplicas para cada uno, mezcla de gallinaza y aserrín+viruta con relación C/N de 21:1 (T1 condición actual "blanco", 25:1 (T2, 27.5:1 (T3y 30:1 (T4, respectivamente. El proceso de compostación se evaluó durante 45 días para todos los tratamientos. Respecto a la humedad ningún tratamiento alcanzó el valor establecido por la NTC 5167 (Este estudo avalio uo processo de compostagem de estéreo de aves de gaiola e efeito da mistura com diferentes proporções de material de celulose sobre a composição física e química do composto. Nos avallamos um processo de fermentação na pilha móvel com capacidade de 621 m³/pila. Diariamente a mostras foram levadas para as medições de temperatura, umidade e pH, no final do processo é a análise físico-química realizada para determinar a qualidade do produto, de acordó com a NTC 5167 em adubo orgânico, na Colômbia. Desenvolvido inteiramente casualizado (DIC com um grupo controle identificados como brancos e três tratamentos com duas repetições para cada mistura de estéreo de galinha e chip + serragem com relação C/N de 21:01 (T1 condição atual "branco", 25:1 (T2, 27.5:1 (T3 e 30:1 (T4, respectivamente. O processo de compostagem foi avallado por 45 días para todos os tratamentos. Com relação a qualquer tratamento de

 2. Design is an Attitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kaare Riise

  2005-01-01

  Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden.......Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden....

 3. Skolens lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katja Bülow, Lisbeth Skindbjerg Kristensen

  2000-01-01

  Artiklen vurderer belysningen i konkurrenceprojekter fra konkurrencen RumFormFunktion i folkeskolen og diskuterer skolens lys i fremtiden.......Artiklen vurderer belysningen i konkurrenceprojekter fra konkurrencen RumFormFunktion i folkeskolen og diskuterer skolens lys i fremtiden....

 4. Um Estudo da Atitude do Consumidor Frente às Estratégias de Retenção das Quatro Maiores Operadoras de Telefonia Móvel do BrasilA Study of Consumer Behavior Towards the Retention Strategies of the Four Largest Mobile Phone Operators in BrazilUn Estudio de la Actitud del Consumidor Frente a las Estrategias de Retención de lãs Cuatro Mayores Operadoras de Telefonía Móvil de Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SCHERER, Leandro José

  2011-09-01

  importance focuses on the contribution to studies on retention of consumers, principally in the research on the attitude of the consumer towards the retention strategies of organizations. To this end, the survey was divided into two steps. The first, qualitative, aimed to identify, through literature, how organizations can use such strategies through primary data collection and direct contact with companies which were used by the service providers. Subsequently, the second step was quantitative, by performing a survey with interviewers who collected the data by applying questionnaires directly to consumers, addressing them in shopping-malls and supermarkets it was verified which were their attitudes against the strategies identified in the first step. The results from the analysis obtained through statistical processing of data using software (SPSS, has brought important contributions, both to the literature on consumer attitude, and for managers in the management of relationships with their customers. The results have shown that the attitude of consumers in their three components (behavior, cognition and affection, are presented in different ways toward on retention strategies in the four ties (financial, social, structural and customization used by mobile phone operators.RESUMENEste trabajo tuvo como finalidad constatar la actitud de los consumidores ante las estrategias para el mantenimiento de la relación entre empresas y consumidores, teniendo como campo de estudio las cuatro principales operadoras de telefonía móvil del país (Claro, Oi, Tim y Vivo. Su importancia se centra en la contribución a los estudios sobre retención de los consumidores, especialmente en la investigación sobre la actitud de estos ante las estrategias de retención de las organizaciones. Con este fin, la investigación se dividió en dos etapas. La primera, cualitativa, buscó identificar, por medio de la literatura, de qué forma las organizaciones pueden implementar la operación de estas

 5. GERENCIA AVANZADA: UN BLANCO CADA VEZ MÁS MÓVIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Armando Gutiérrez Larrisgoitia

  2005-11-01

  Full Text Available El artículo desarrolla la prospectiva de las herramientas y modas gerenciales más conspicuas de los últimos cincuenta años, para luego caracterizar cualitativamente dichas prácticas según su impacto alrededor de tres dominios principales de la acción gerencial: la información, la tecnología, los recursos humanos, y sus combinaciones; el análisis subsiguiente permite hacer inferencias sobre cuánto de la “gerencia avanzada” es proactivo y cuanto es reactivo. El objetivo es hacer un pronóstico sobre las características que compartirán muchas prácticas gerenciales en el S.XXI, a partir de los atributos que las distingan, y del grado de congruencia con los entornos que exhiban.

 6. Un Robot Móvil Autónomo Seguidor Delínea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Andrea Galeano

  2014-01-01

  This paper describes an application example of an autonomous mobile robot developed for the sole purpose of performing the task of following a path defined by a line plotted on the floor. The detailed construction schedule is based on a previous analysis made under the graphical development environment NXT-G 2.0, taking into consideration the time spent on the course, the precision achieved by following the path and the ability to act autonomously.

 7. Chimalapas, una frontera móvil en el sur de México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Uriel Del Carpio Penagos

  2011-01-01

  Full Text Available Se estudia el proceso de fronterización de una región del sur de México denominada Chimalapas. Tomando como punto de partida dicho concepto propuesto por Alejandro Grimson, se identifican los diferentes momentos constitutivos de Chimalapas en una frontera política y territorial, primero entre Nueva España y Guatemala y posteriormente, entre los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca.  Durante la colonia Chimalapa fue un territorio de refugio para los indios fugitivos del trabajo en las haciendas españolas y del cobro del tributo en los pueblos congregados, pero el territorio siempre fue visto como fuente de recursos madereros y como zona geoestratégica para la construcción de un canal interoceánico, situación que ha dinamizado los procesos socioeconómicos y políticos hasta la actualidad, existiendo áreas dentro del territorio cuya propiedad reclaman tanto comuneros, como propietarios privados, ejidatarios y el mismo estado, generando numerosos conflictos que de manera intermitente se manifiestan de manera violenta.

 8. Plataforma móvil para Aula Virtual basada en wrt54gl-openwrt-sdmod

  OpenAIRE

  Sánchez Navarro, Fernando

  2012-01-01

  Como consecuencia del desarrollo de las TIC la educación no presencial crece en importancia día a día a nivel mundial. En concreto, en el entorno universitario la educación a distancia es cada vez más utilizada. Si nos centramos en el caso de la UPCT, disponemos de la plataforma “Aula Virtual”, basada en la tecnología Moodle, plataforma de eLearning de código abierto. Por lo que respecta a los países subdesarrollados, básicamente el problema es el acceso a Internet, que suele s...

 9. Plataforma móvil para Aula Virtual basada en wrt160nl-openwrt-usb

  OpenAIRE

  Hicham, Grari

  2012-01-01

  Como consecuencia del desarrollo de las TIC la educación no presencial crece en importancia día a día a nivel mundial. En concreto, en el entorno universitario la educación a distancia es cada vez más utilizada. Si nos centramos en el caso de la UPCT, disponemos de la plataforma “Aula Virtual”, basada en la tecnología Moodle, plataforma de eLearning de código abierto. Por lo que respecta a los países subdesarrollados, básicamente el problema es el acceso a Internet, que suele ser prohibitivo ...

 10. Hvem ved hvad den agile bølge vil skylle op?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Magnus Rotvit Perlt

  2017-01-01

  Agil projektledelse er det helt store buzzword indenfor dansk projektledelse, som vi i den grad så demonstreret til symposiet i maj. Selv med de mange positive historier med at strukturere organisationen efter agil projektledelse kan vi dog endnu ikke tillade os at stå på SAFe ground. Der er endnu...

 11. Diseño de perfiles de asegurados en el ramo del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herranz, P

  2009-01-01

  Full Text Available En los últimos años las compañías de seguros cada vez son más competitivas. Por ello es muy importante que tengan un buen sistema de clasificación de los individuos según su comportamiento frente a la siniestralidad. Realizaremos un trabajo empírico con los datos de una compañía aseguradora española. Se dará una estimación de la función del riesgo de ocurrencia de un siniestro en función de la edad del conductor, teniendo en cuenta otras variables relevantes. Además, obtendremos los tramos de edades que mejor o peor se comportan frente al riesgo. Para ello utilizaremos la técnica del análisis de componentes principales funcional y una estimación de la función de correlación. Con los resultados obtenidos por dicha técnica funcional se llevara a cabo un análisis cluster para detectar grupos homogéneos en el comportamiento de los siniestros. Esto permitiría a las compañías aseguradoras establecer una tarificación para cada uno de los grupos. ABSTRACT In recent years, insurance companies are increasingly competitive. It is therefore very important that they have a good system of classification of individuals according to their behavior in accident ratio. We will work with empirical data from a Spanish insurance company. It will give an estimate of the role of the risk of occurrence of an incident based on driver age, taking into account other relevant variables. In addition, we get the age ranges that better or worse they behave toward risk. To do this we use the technique of functional principal component analysis and an estimate of the correlation function. With the results obtained by this functional technique we will conduct a cluster analysis to identify homogeneous groups in the behavior of claims. This would allow insurance companies to establish a tariff for each of the groups.

 12. Lugu sellest, kuidas Mozart Türgis haaremiröövil käis

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  3. veebr. Tallinna Kinomajas Elijah Moshinsky ooperifilm "Mozart Türgis", mis põhineb W. A. Mozarti ooperil "Röövimine serailist" ("Haaremirööv"). Õhtu on Tallinna Filharmoonia ja Türgi saatkonna koostöös sündinud sarjast "Diplomaatilised noodid"

 13. Lugares de la mirada: arquitectura y la imagen móvil

  OpenAIRE

  Toribio Villaverde, Julieta

  2016-01-01

  El siguiente trabajo parte de la idea que tiene en cuenta al concepto del movimiento como una de las grandes aportaciones de la arquitectura del siglo XX. En contraposición a la arquitectura renacentista que destacaba y basaba sus composiciones en la perspectiva o la arquitectura academicista más estática y contemplativa, en el siglo XX el movimiento está comprometido directamente en la percepción y composición del espacio. En la propia naturaleza del concepto de movimiento se ven im...

 14. Vil Republikanerne gøre oprør mod Trump?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre-Poulsen, Niels

  2017-01-01

  An analysis of the escalating conflicts between President Trump and a number of Republican Senators.......An analysis of the escalating conflicts between President Trump and a number of Republican Senators....

 15. Diseño de la transmisión de un automóvil

  OpenAIRE

  Hormaeche de Lucas, Asier

  2015-01-01

  En este proyecto se va a diseñar un un sistema de trasmisión para un coche dotado de tracción trasera. En nuestro caso será un BMW 318 modelo E30. Para esto tendremos en cuenta todos los elementos que componen la transmisión.

 16. Aplicación móvil para alertas de emergencia CAP

  OpenAIRE

  Siddiqi Agudo, Omar

  2011-01-01

  Este proyecto plantea un problema en el ámbito de la difusión de alertas de emergencia, concretamente la falta de soluciones completas de entrega final de dichas alertas. Se plantean cuatro desventajas en la forma actual de recibir alertas de emergencia: • Fragmentación de fuentes: un usuario interesado en información de varias fuentes debe acceder a cada una de manera independiente. No existen soluciones completamente integradas de agregación. • Presentación heterogénea: cada organización pr...

 17. Uso de simuladores en docencia de robótica móvil

  OpenAIRE

  Cazorla Quevedo, Miguel Ángel; Matellán Olivera, Vicente; Cañas, José María

  2009-01-01

  P. 269-279 The main goal of this paper is to present the advantages that the new generation of mobile robot simulators has given to the teaching of robotics to computer science students. We present some of their features, as well as some experiences of their uso in two Spanish universities. These experiences have taken place at different courses, both at graduate and undergraduate levels. We also discuss about those experiences and introduce how we envision teachng in this frekl.

 18. Vil! Elmar Õun jr 2010. aasta visiidid Tallinna ja Keilasse / Tõnu Tooming

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooming, Tõnu

  2010-01-01

  Korporatsiooni Fraternitas Liviensis Rootsis elava kaasvenna külaskäigust Eestisse. Keila linna päevadel anti Elmar Õunale üle linna teenetemärk sõprussuhete loomise ja hoidmise eest Keila ja Nacka linna vahel

 19. App móvil para Android de información sobre farmacias de Pamplona

  OpenAIRE

  Pimoulier Ugarte, Iker

  2015-01-01

  El objetivo de este proyecto final de carrera es realizar una aplicación sencilla en Android que informe de las farmacias de Pamplona y de aquellas que estén de guardia. Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Kudeaketa Informatikako Ingeniaritza Teknikoa

 20. Pulmonary thromboembolism after long car travel (Tromboembolismo pulmonar tras viaje prolongado en automóvil).

  Science.gov (United States)

  Bertos-Polo, Juan; Ortega-Carnicer, Julian; Gutiérrez-Tirado, Carlos; Ambros-Checa, Alfonso

  2003-06-01

  Prolonged immobility, especially bed rest for medical or surgical processes, constitutes one of the main risk factors for developing pulmonary thromboembolism. Immobility during extended plane or coach journeys (economy class syndrome) is not a frequent cause of serious pulmonary thromboembolism in healthy travellers. We report a case of serious pulmonary thromboembolism after a prolonged journey by car.

 1. Central móvil de hormigón asfáltico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial, Equipo

  1959-11-01

  Full Text Available En números anteriores se han publicado varios tipos de centrales hormigoneras, y entre ellas una para la preparación de hormigones asfálticos. El tipo de Central que se describe ligeramente en este trabajo, de la casa Braham Patterson & Benham Ltd, inglesa, presenta su particularidad propia e interés dentro del campo de rendimiento de producción del orden de 25 toneladas por hora.

 2. Espacio, tiempo y privacidad en la comunicación móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amaro La Rosa

  2013-06-01

  Full Text Available Se presentan resultados de investigaciones, criterios teóricos y experiencias que muestran a los teléfonos móviles en la vida cotidiana, su uso y su relación con los espacios, el tiempo y la privacidad en la sociedad actual. Se propone una aproximación preliminar al impacto social y cultural producido por estos recursos tecnológicos.

 3. Estudio y desarrollo de una aplicación móvil de Realidad Aumentada

  OpenAIRE

  Sedano Fernández, Omar José

  2014-01-01

  El objetivo de este trabajo ha sido investigar sobre el campo de la Realidad Aumentada y desarrollar una aplicación basada en ese campo. La aplicación desarrollada ha tenido como objetivo ayudar en la docencia de profesores y mejorar el aprendizaje de conceptos a través del uso de la Realidad Aumentada en dispositivos móviles. En la primera parte de la memoria se introducen los conceptos de Realidad Virtual y Mundo Real y se explican los distintos tipos de realidades que existen entre lo t...

 4. Vigas de sección variable con carga móvil concentrada constante

  OpenAIRE

  Gutiérrez, Roberto H.

  1999-01-01

  En el presente estudio, basado en la teoría clásica de viga, se trata el cálculo aproximado de las deflexiones de vigas solicitadas por una carga concentrada independiente del tiempo desplazándose con velocidad constante, teniendo en cuenta su efecto inercial y en distintas condiciones de vínculo. Peer Reviewed

 5. Hvad vil du helst have: Krig eller overvågning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Hvem læser dine private beskeder? Whatsapp har oprustet i kampen for din ret til privat kommunikation - en ny armering, der ikke huer efterretningstjenesten i kampen mod terror. Men hvad betyder det, at vi har brug for super end-to-end kryptering i beskyttelsen af private data? Og hvordan kan vi ...

 6. Aplicación Web y Móvil para el seguimiento de autobuses escolares

  OpenAIRE

  YAGO MARCO, EDUARDO

  2015-01-01

  [ES] El objetivo de este proyecto es la creación y despliegue de una plataforma web, mediante el uso del framework Cakephp, la cual permite gestionar un servicio de geolocalización de flotas por GPS. Esta plataforma se centra en ofrecer, mediante Push Notifications o Emaif, un servicio de alertas sobre la proximidad de buses escolares a una zona definida, es decir, a las paradas dentro de una ruta. Este servicio está pensado para informar a los padres de la llegada de sus hijos a su parad...

 7. Salud móvil. Un estudio multidimensional de aplicaciones móviles

  OpenAIRE

  Trevignani, Mercedes

  2014-01-01

  En esta investigación se estudia una selección de aplicaciones móviles en español que abordan una situación o problemática relacionada a la salud, a partir de un enfoque multidimensional. La estrategia metodológica consistió en la aplicación de un modelo de análisis conformado por 5 dimensiones a cada una de las 16 aplicaciones móviles que conforman el corpus analítico. La descripción e interpretación de la información, se realiza teniendo en cuenta una batería de indicadores propuesta para c...

 8. Tecnología asistencial móvil, con realidad aumentada, para las personas mayores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Saracchini

  2015-07-01

  Full Text Available Las posibilidades que ofrecen las tecnologías son muchas, sin embargo, las personas mayores son a menudo incapaces de disfrutar de ellas plenamente, sintiéndose desanimadas o intimidadas por estos nuevos dispositivos. Esto les lleva a un progresivo aislamiento en una sociedad donde es esencial conocer las distintas formas de comunicación a través de Internet y las TIC. En este trabajo presentamos un estudio realizado durante el proyecto Nacodeal, cuyo objetivo es ofrecer una solución tecnológica para proporcionar autonomía y una mejor calidad de vida para las personas mayores durante sus actividades diarias mediante la integración de las TIC. Para lograr este objetivo se ha desarrollado tecnología puntera en realidad aumentada (RA, así como servicios de Internet e interfaces para dispositivos móviles especialmente diseñados para personas mayores. Estas tecnologías emplean la infraestructura presente en la mayoría de casas y centros de cuidados de mayores. Presentamos un prototipo de sistema compuesto por una tableta y un dispositivo de RA portátil, así como el análisis del impacto social en la interacción con usuarios y la valoración de la aceptación y usabilidad. Esta evaluación se llevó a cabo a través de grupos focales y pruebas piloto individuales con 48 participantes: ancianos, cuidadores y expertos. Sus comentarios concluyen que existen fuertes beneficios e intereses por parte de las personas mayores en las TIC asistenciales basadas en RA, especialmente en los aspectos relacionados con la comunicación y autonomía.

 9. Propuesta de arquitectura para una Red Móvil de Nueva Generación

  OpenAIRE

  Omaira Parada; Marco A. Hernández; Arturo López; Leticia Betts; Uriel Berdeja; Luis Martínez

  2006-01-01

  El paradigma actual de las comunicaciones espera que un usuario sea capaz de acceder a sus servicios independientemente de su localización de una manera transparente. La terminal del usuario podría ser capaz de elegir la mejor tecnología de acceso (Ad hoc, Ethernet, Celulares, etc.) en su ubicación actual y utilizar esta tecnología de una manera transparente para la provisión del servicio deseado. Esta homogeneidad, alta velocidad, seguridad, multi-servicio, redes multi-operador, está siendo ...

 10. ENTRETENIMIENTO MÓVIL: DE LOS CONTENIDOS DE LA INDUSTRIA A LOS CONTENIDOS DEL USUARIO

  OpenAIRE

  Adelantado Mateu, María Eulalia

  2009-01-01

  This article examines the potential of user-generated content (UGC) of mobile telephony as a result of the functionality offered by devices for the creation and distribution of audiovisual content. Based on the characteristics of the current media landscape, this paper provides an initial classification of UGC and an analysis of cultural practices that sustain them. The research concludes that these cultural practices are integrated into the routines of younger users of mobile and have an ins...

 11. Kære chef – jeg vil gerne på kursus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Duus Henriksen, Thomas

  ikke er indsatsen værd. Som konsekvens bliver processen sat ned i gear, bliver ufokuseret og gradvist taber forbindelsen med den underliggende ide om at skabe vedvarende, strategisk medarbejderudvikling i organisationen. Der er blevet gjort mange forsøg på at bringe MUSamtale tilbage på sporet, bl......Medarbejderudviklingssamtaler eller MUSamtaler er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor leder og medarbejder sætter sig sammen for at diskutere emner som medarbejderens kompetenceudvikling, arbejdsopgaver og karrieremuligheder. På mange arbejdspladser er MUSamtaler blevet et trægt ritual, hvor...... medarbejdere efterspørger kurser og kompetenceudvikling hos ledere, som er ved at svimle under den arbejdsbyrde, der ligger i at skulle gennemføre MUSamtaler for alle sine medarbejdere. Mange steder vælger man at have for travlt til at få gennemført MUSamtaler hvert år, ofte ud fra en devise om at bidraget...

 12. Hvad vil du helst have: Krig eller overvågning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Hvem læser dine private beskeder? Whatsapp har oprustet i kampen for din ret til privat kommunikation - en ny armering, der ikke huer efterretningstjenesten i kampen mod terror. Men hvad betyder det, at vi har brug for super end-to-end kryptering i beskyttelsen af private data? Og hvordan kan vi...

 13. Application of phase-changing materials in future buildings. Improvement of energy efficiency and indoor climate; Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger. Forbedring af energieffektivitet og indeklima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rose, J. (Statens Byggeforskningsinstitut, Hoersholm (Denmark)); Lund Jensen, R.; Heiselberg, P. (Aalborg Univ. (Denmark)); Hansen, M.; Kjeldsen, A.M.; Dous, C. le (Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark)); Uhre Christensen, N. (Ingenioerhoejskolen i AArhus (Denmark))

  2011-07-01

  The aim of the project was to establish the basis for using phase changing materials (PCM) to improve the temperature conditions during summer in future new buildings. With the implementation of the planned new building codes requiring very low energy consumption (passive houses), it will be necessary for buildings to be comfortable during summer without using extra power for ventilation and mechanical cooling. The project has developed a numerical method to calculate latent heat storage in constructions containing phase changing materials. The calculation method has been implemented in the BSim program. A functionality to include the effect PCMs has also been added to the Be10 calculation program. The project has shown that good energy savings can be achieved for cooling and heating, but the price of the materials means long pay-back periods. (LN)

 14. Et universitetsområde for fremtiden - Nygårdshøyden i Bergen. 1960-årenes ambisjoner, og ettertiden som tok dem ned

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Skjold Lexau

  2015-12-01

  Full Text Available The article investigates the development of a central area in the city of Bergen from the mid 1960s onwards, called Nygårdshøyden. Lying between two harbour areas, Puddefjorden and Vågen, this topographic ridge was pointed out for necessary university expansion. The architectural firm Andersson & Skjånes’ ambitious plans for a university campus which would totally eradicate the existing urban structure, was approved by the municipal government and the university administration.  New, effective and flexible building systems had been introduced at university campuses all over the world. In Bergen, some of the buildings originally planned as academic centres were erected according to the plan by Andersson & Skjånes. Others were modified and adapted to changing architectural ideals. The present situation shows clearly how the critique of huge-scale, late-modern architecture had an impact on further developments. Economic and aesthetic aspects combined with an increasing demand for the preservation of historical structures led to modifications of the huge master plans. The dynamics of inserting new architecture into historic neighbourhoods also represent advantages on different levels, creating a diversity of spaces and volumes. The proximity of the university area to the city centre and its urban features represents a quality for students and employees. In the end, large parts of the street pattern of the university area were kept, corresponding with the rest of the city’s building structure. A substantial part of the existing buildings of the area were transformed and adapted to university needs, and new buildings have been raised partly as infill and extension projects. In this way, the planning and development of Nygårdshøyden can tell us a lot about urban development and changing ideals through the last 50 years. In addition, as always when we are looking back, we see that priorities and criteria for preservation or demolition of existing urban structures change all the time.

 15. Report on the future planning of on-shore sites for wind power plants. [Denmark]; Rapport om fremtidens planlaegning for vindmoeller pae land

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-01

  A working group appointed by the Minister for the Environment has looked at a number of challenges with municipal planning for new onshore wind turbines. The reason was a desire to review the existing planning basis in order to assess the opportunities and constraints found in the current regulations, on which the wind turbine planning is based. The intention has been to look at whether municipalities have the right planning tools to help to ensure the government's objectives for the continued expansion of wind turbines onshore, and whether new planning tools can be identified. In addition, there has been a desire to bring attention to a good planning process with a positive citizen participation and a fact-based information effort, because there often in the context of local and municipal planning emerges local discussions about the proper placement of new wind turbines. With this report the working group make a number of recommendations to the Minister for the Environment. The recommendations deal with proposals for clarification of the rules (the wind turbine directive and the instructions to the directive), proposals for new planning tools, and proposals for new forms of cooperation and information efforts. The review of the current regulations shows that municipalities generally have the tools they need for planning for siting wind turbines, but there is a need for some adjustments and clarifications of the wind turbine directive. No proposed extensive changes in the laws are proposed, but the working group propose a change of the rural zone regulations. (LN)

 16. "Nogle vælger døden. Jeg vælger livet, drømmene og troen på fremtiden"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  to secure plausibility of the results. The study shows that the photographs present the following themes: (1) searching for strength; (2) moving forward (to be on the move); (3) the will to choose and to make changes; (4) a longing for close relationship; and (5) valuing love, i.e. to love and to be loved...

 17. Capacitação de técnicos/auxiliares de enfermagem: repercussão nos registros de enfermagem relacionados ao atendimento pré-hospitalar móvel Capacitación de técnicos y auxiliares de enfermería en la atención pre-hospitalaria móvil: repercusiones en los registros de enfermería Training of nursing technicians/assistants in mobile pre-hospital healthcare: results from nursing records

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cibele de Lima Souza Silveira

  2009-10-01

  Full Text Available OBJETIVO: Avaliar o impacto de um curso de capacitação na melhoria dos registros realizados por técnicos/auxiliares de enfermagem no atendimento pré-hospitalar a crianças menores de cinco anos com dificuldade respiratória. MÉTODOS: Estudo prospectivo exploratório, realizado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências - Recife. Foram incluídas as fichas de atendimentos realizados por Unidades de Suporte Básico a crianças menores de cinco anos com quadro de dificuldade respiratória, totalizando 148 ocorrências em 2006, antes do curso de capacitação e 113 em 2007/2008 após a capacitação de técnicos/auxiliares de enfermagem. RESULTADOS: Observou-se mudança significativa na qualidade da informação registrada, passando os sinais de gravidade respiratória a serem avaliados com maior freqüência, como o uso da musculatura acessória, batimento de asa de nariz, agitação, retração xifóide e sibilos expiratórios (pOBJETIVO: Evaluar el impacto de un curso de capacitación para la mejoría de los registros realizados por técnicos/auxiliares de enfermería en la atención pre hospitalaria a niños menores de cinco años con dificultad respiratoria. MÉTODOS: Se trata de un estudio prospectivo exploratorio, realizado en el Servicio de Atención Móvil de Urgencias - Recife. Fueron incluídas las fichas de atención realizadas por Unidades de Soporte Básico a niños menores de cinco años con cuadro de dificuldad respiratoria, con un total de 148 ocurrencias en el 2006, antes del curso de capacitación y 113 en 2007/2008 después de la capacitación de técnicos/auxiliares de enfermería. RESULTADOS: Se observó un cambio significativo en la calidad de la información registrada, pasando las señales de gravedad respiratoria a ser evaluados con mayor frecuencia, como el uso de la musculatura accesoria, aleteo nasal, agitación, retracción xifoide y sibilancias expiratorias (pOBJECTIVE: To evaluate the impact of a program for

 18. Instrumentelt turistspråk eller interkulturell dannelse? Om fremmedspråkfagets formål i dag og frem mot 2030

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Thue Vold

  2014-09-01

  Full Text Available Fremmedspråkfaget har lenge hatt et todelt formål: Det skal ha en nytteverdi, først og fremst i form av kommunikative ferdigheter, og det skal ha en allmenndannende funksjon, bl.a. gjennom tilegnelse av kunnskap om kultur og samfunn i målspråksområdet. Fra og med læreplanen for fremmedspråk i Kunnskapsløftet (2006 er det også tydelig uttrykt at dannelsesdimensjonen omfatter utvikling av interkulturell kompetanse. Denne artikkelen drøfter hvordan fagets todelte formål vil kunne forstås og realiseres i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Drøftingen tar utgangspunkt i en analyse av dagens situasjon, der trenden med å stykke opp lærestoffet i håndterbare enheter og å vektlegge sterkest det som kan måles mest presist, kan gjøre at ikke-målbar kompetanse som interkulturell dannelse får en relativt svak posisjon. Det argumenteres for at pågående endringer i samfunnsutviklingen og i europeisk utdanningspolitikk vil kunne åpne for en jevnere balanse mellom nytte- og dannelsesperspektivet i faget i fremtiden. Blant disse endringene er 1 en dreining mot et mer holistisk kunnskapssyn, 2 en stadig økende heterogenitet i elevmassen, 3 større bredde i fremmedspråkstilbudet og 4 et økt fokus på flerspråklighet. Artikkelen ser nærmere på disse fire endringsprosessene og diskuterer på hvilken måte de kan og bør påvirke fortolkningen av fremmedspråkfagets todelte formål i årene som kommer.

 19. Water Education ved DTU – en e-læringplatform i Moodle til individualiseret kompetenceopbygning i samfundets vandsektor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Arvin

  2010-12-01

  Full Text Available Omstruktureringen af kommunerne i forbindelse med amternes nedlæggelse og privatiseringen af det danske samfunds vand- og spildevandsforsyning har givet store omvæltninger og nye udfordringer for mange personalegrupper. I vandbranchen er der derfor i dag et stort behov for individualiseret kompetenceopbygning inden for hele vandets kredsløb, afstrømmet regnvand, overfladevand, grundvand, vandforsyning, spildevandstransport og -rensning samt vandkvalitet og vandhygiejne. At behovet for efter- og videreuddannelse er stort beror på et skøn baseret på samtaler med fagpersoner i branchen. Desværre foreligger der ikke konkrete behovsopgørelser, og det er også uklart, hvor stor betalingsviljen til kompetenceudvikling er hos virksomhederne og kommunerne. Der er i dag det samme behov for et kompetenceløft på universitetsområdet, fordi der er sket en markant internationalisering, hvorved mange udenlandske studerende følger engelsksprogede masterprogrammer. På Danmarks Tekniske Universitet (DTU foregår alle masterkurser på engelsk, og ca. halvdelen af de studerende på DTU Miljø's (Institut for Vand og Miljøteknologi masterkurser er udenlandske gæstestuderende. Det er i dag en væsentlig opgave/problem at sikre, at disse studerende har de nødvendige faglige forudsætninger, når de starter på de planlagte kurser. Ellers sænkes undervisningsniveauet markant, og ressourceforbruget af hjælpelærere øges. Så også her er der brug for tilbud om individualiseret kompetenceopbygning. Men også over for de danske studerende er der behov for markante ændringer i undervisningsmetoderne. Der er en klar tendens til, at mange studerende bruger lærebøgerne som referenceværker. En voksende andel af de studerende sidder ikke mere og læser lærebøgerne igennem som i "gamle dage". E-læring kan være et middel til at give effektiv læring til disse mange studerende, der fra barnsben er tilvænnet IT-verdenen. I fremtiden vil der blive mere

 20. Universitetsuddannelsens relevans i samfundsvidenskabelige studerendes perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Pérez Skardhamar

  2016-04-01

  Full Text Available Det seneste årti har oplevet et stærkt fokus fra politikernes side på den praktiske relevans af universitetsuddannelser, og dette fokus har ofte været baseret på en snæver forståelse af 'praktisk relevans’ som jobspecifikke kompetencer. Men et svar på spørgsmålet om, hvad der udgør jobspecifikke kompetencer, forudsætter en evne til at se ind i fremtiden og se, hvad det fremtidige arbejdsmarked vil kræve af studerende. Imidlertid tyder nyere uddannelsesforskning på, at de relevante, jobspecifikke kompetencer rettet mod behovene på arbejdsmarkedet bør fokusere på 'eksistentiel uddannelse’ snarere end jobspecifikke og snævert skræddersyede færdigheder. På baggrund af kvalitative interviews med sociologi- og antropologistuderende undersøger vi de studerendes opfattelser af forholdet mellem deres universitetsstudier og det fremtidige arbejdsmarked. Især ser vi på hvilke elementer af deres uddannelse, de studerende opfatter som relevante, herunder hvilken form for læring, de tror, vil være nyttig med hensyn til mulige jobfunktioner, de vil komme til at udfylde på et fremtidigt arbejdsmarked. In the past decade politicians have emphasized the importance of practical relevance in university programmes. This focus has often hinged on a narrow understanding of 'practical relevance' as job-specific competencies. Defining job-specific competencies is, however, more complex than it may first seem, since it requires an ability to look beyond current requirements and see what the future labour market will demand of students. Recent educational research suggests that relevant job-specific competences tailored to the needs of the labour market should focus on 'existential training', rather than job-specific and narrowly tailored skills. Using the outcomes of qualitative interviews with sociology and anthropology students, we examine the students’ perceptions of the relationship between their university studies and the future

 1. Nanotecnología para la calefacción de componentes de automóvil

  OpenAIRE

  Carod de Arriba, Xavier; Ferreté Aymerich, Eduard; Casanova Hormaechea, Ignasi; González Benítez, María Margarita; Mendoza Gómez, Ernesto

  2012-01-01

  Desde hace ya unos años, el sector de la automoción centra sus esfuerzos en fabricar productos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. El creciente interés en desarrollar modelos eléctricos, ha desencadenado un gran trabajo de desarrollo de nuevos materiales y tecnologías más eficientes. La reducción de peso y la disminución del consumo eléctrico se han convertido en factores clave para conceder cada vez más autonomía a este tipo de vehículos. En este tr...

 2. La frontera móvil: las series de cuentos “que se leen como novelas”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Graciela Tomassini

  2014-06-01

  Full Text Available La hibridez formal propia de la narrativa contemporánea se hace evidente en la literatura argentina de las últimas décadas con la proliferación de textos que rechazan la asignación genérica. Rasgos como la caducidad de la oposición alta literatura/géneros populares, fragmentación de la trama, mezcla de ficción y no-ficción, indeterminación de las categorías clásicas de suceso, historia y personaje, problematizan la definición canónica de cuento como “forma breve y perfecta”, unitaria y autónoma, claramente distinguible de la novela. Este trabajo centra su atención en libros de cuentos o relatos seriados, que “pueden leerse como novelas”, emergentes de una tendencia cada vez más evidente a abandonar las matrices genéricas tradicionales en pos de una narrativa sin atributos.

 3. Gestor web y app móvil personalizable para profesionales de medianas y pequeñas empresas

  OpenAIRE

  Vilella Muñoz, Xavier

  2016-01-01

  El projecte es basa en el desenvolupament d'una eina gestora de visites, consultes, fòrums, promocions, per petites i mitjanes empreses que requereixen dels seus clients gran interactivitat. Aquest gestor web haurà de ser dinàmic, parametritzable (per tal de personalitzar-se per a cada professional) i de baix cost. Ha de permetre una comunicació àgil i senzilla entre el professional i el client, sense oblidar possibles accions com promocions o altres funcions. El sistema bàsicament estarà for...

 4. Gestión de residuos a lo largo del ciclo de vida de un automóvil

  OpenAIRE

  Amante García, Beatriz; Lacayo, M.; Piqué, V.; López Grimau, Víctor

  2010-01-01

  El estudio que se desarrolla a continuación tiene el objetivo de analizar los sectores y procesos de reciclaje de los residuos generados por un vehículo a lo largo de sus vida útil. Se pretende detectar posibles lagunas existentes en la actualidad y proponer mejoras organizativas según las carencias detectadas. Este estudio se realiza en definitiva, analizando el sector automovilístico y el reciclaje que se lleva a cabo en el mismo, teniendo en cuenta la aplicación de la Directiva Europea 200...

 5. Arquitecturas adaptadas para integrar computación móvil y computación en la nube

  OpenAIRE

  Cenci, Karina M.; Matteis, Leonardo de; Ardenghi, Jorge Raúl

  2016-01-01

  Hoy en día, el concepto de computación en la nube y sus servicios asociados comienza a ser una realidad y su uso es cada vez más frecuente en diversos ámbitos, tanto privados como públicos. Pero la adopción de la nube, como infraestructura de almacenamiento o aplicaciones, es un poco lenta a nivel de las organizaciones, principalmente debido a aspectos relacionados con tres factores: las pol´ıticas de confidencialidad de la información, la problemática de una disponibilidad de acceso co...

 6. Posicionamiento y valor percibido de marcas de automóvil : el punto de vista del consumidor

  OpenAIRE

  Arranz Amo, Juan José

  2014-01-01

  El individuo que más influye en la decisión de compra de un vehículo es el padre, al que hay que destinar toda la fuerza de la comunicación. La compra de automóviles tiene un proceso de respuesta estándar en los individuos, por lo que la compra de un coche será un proceso de aprendizaje, donde lo primero que se hace es informarse sobre el producto. La fuente de información que más usa nuestra muestra para informarse acerca de los vehículos es internet. Tres sementos, los cuales se diferencian...

 7. A világ jövője – a jövő marketingje

  OpenAIRE

  Rekettye, Gábor; Rekettye ifj., Gábor

  2009-01-01

  A tanulmány első része a XXI. század elején a Földön végbemenő ökológiai változásokkal foglalkozik, és arra a megállapításra jut, hogy a gazdasági tevékenységek változtatására és alkalmazkodásra van szükség. A klímaváltozás gyorsulása, a Földünk által küldött vészjelek egyértelművé teszik, hogy a vállalatvezetési filozófiában paradigmaváltoztatásra van szükség. Ez a változás komoly hatással lesz a jövőbeni marketingre is. A tanulmány második része azokat a várható trendeket veszi sor...

 8. LA TECNOLOGÍA MÓVIL EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE INGENIERÍA CIVIL

  OpenAIRE

  Barrios, I.

  2016-01-01

  En la actualidad es evidente la integración de las tecnologías a las diversas actividades que realizan las personas, convirtiéndose en un fenómeno inevitable y progresivo en lo social, en lo laboral y en lo educativo. En lo laboral, se evidencia como las empresas están aprovechando las tecnologías como herramientas para realizar diversas actividades tanto internas como externas propias de la organizacional, como es el uso de los dispositivos móviles, que permiten gestionar tareas propias de l...

 9. "Eg vil ha graut og sjokomelk" : foreldre sine erfaringar med opplæring og bruk av PECS heime

  OpenAIRE

  Sande, Anita

  2006-01-01

  SAMANDRAG Menneske som av ulike årsaker ikkje kan formidle seg via talespråk kan ha nytte av alternativ eller supplerande kommunikasjon (ASK). The Picture Exchange Communication System (PECS) er eit kommunikasjonssystem basert på grafiske symbol, som ei aukande gruppe barn og unge utan talespråk tek i bruk. Det spesialpedagogiske hjelpeapparatet i Norge er i stor grad retta inn mot å rettleie det pedagogiske personalet, i barnehage og skule, som arbeider med barn med særskilde vanska...

 10. Platillo tibial móvil. Estudio retrospectivo de 70 prótesis totales de rodilla

  OpenAIRE

  Argüelles Linares, Francisco; Silvestre Muñoz, Antonio; Argüelles Sanginés, Francisco; Gomar Sancho, Francisco

  2005-01-01

  Las prótesis totales de rodilla (PTR) de platillos móviles se diseñaron con la finalidad de reproducir la cinemática natural de la rodilla, dando a sus componentes la máxima conformidad con la mínima constricción, lo que aporta estabilidad en cualquier posición, disminuyendo el riesgo de aflojamiento y el desgaste del polietileno. Se realiza un estudio retrospectivo de 70 pacientes seleccionados aleatoriamente a los que se les ha implantado una prótesis total de rodilla con inserto tibial móv...

 11. The European Union wants methods for condition monitoring of ships from land; Vil overvaake skip fra land

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steensen, Anders J.

  2004-07-01

  The European Union wants to develop improved methods for condition monitoring of ships from land. This is to prevent fatal shipwrecks that would have serious consequences for life in the sea and for the economic life of coastal nations. So far major oil catastrophes along the coast of Norway have been avoided. Some of the most serious polluting catastrophes in the world caused by shipwrecks have occurred off the exposed coasts of Spain, France and Great Britain. The most recent was the tanker M/T Prestige, which was wrecked off the coast of Galicia in Northern Spain in November 2002. Just before, the M/T Erika had sunk off the coast of Brittany. Both tankers sank because of large structural weaknesses in their hulls. They had become too old or wrong decisions led to the catastrophes. Shipping to and fro the northern regions has been limited but is growing fast. The European Union has understood that shipowners, environmentalists and authorities are facing large problems to avoid such catastrophes or to limit the pollution as much as possible. Several research projects have been started to establish support for decisions that may reduce the risk of a shipwreck. Two such projects are Hullmon+ and DSS DS conducted by Sintef Marintek. Hullmon+ develops systems for monitoring of waves, sea loads and hull strength, while DSS DS examines the survival ability of a damaged ship with focus on automation system, navigation and consequences of running aground. Important information must be transmitted to land to make it possible for various decision makers such as shipowners or authorities. Specialized equipment must be installed onboard.

 12. El fin de la sencillez: sobre el pasaje del humor visual impreso al de la imagen móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar Steimberg

  2008-11-01

  Full Text Available Ligado inicialmente ao desenho humorí­stico e a ilustração infantil, o desenho animado se desenvolveu durante os primeiros oitenta anos de cinema, especialmente em seu segundo perí­odo, o disneyano, dentro da vertente de um esquematismo herdado da caricatura, como foi observado por Gombrich. A partir dos anos sessenta, e sobretudo, desde os oitenta, o desenho animado cresce em complexidade, variedade visual e narrativa, privilegia o componente hipertextual e metadiscursivo e elege o público infantil como alvo por causa da ausência de restrições estáveis, semânticas ou sintáticas que definam essa orientação. Palavras-chave desenho animado, caricatura, estilo de época, esquematismo, complexidade, metadiscurso Abstract Linked initially to the comic strip and children’s illustration, the animated cartoon was developed during the first eighty years of cinema, specially in its second period, the Disney era, primarily inside a schematism inherited from the caricature, according to Gombrich. From the 60’s on and specially since the 80’s, we notice a growth in complexity, visual variety and narrative, emphasis on the hypertextual component and on metadiscourse and a choice for the child public as the cartoon’s target group because of the lack of stable, semantical or syntactic restrictions that define this orientation. Key words animated cartoon, caricature, epoch style, schematism, complexity and metadiscourse

 13. Sistema configurable de simulación 3d para robotica móvil. Plataforma de desarrollo K++

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Bautista Martínez Suárez

  2007-05-01

  Full Text Available Se presenta un sistema software que permite simular y controlar robots móviles, parametrizar características hardware, visualizar el estado de sensores y accionar actuadores (simulados o reales. K++ utiliza un lenguaje de programación propio. Se describen los resultados obtenidos en la programación de un algoritmo de control./A software system for simulation and control of mobile robots is presented, which allows hardware characteristic parametrization, sensors state visualization and to drive actuators (simulated or real. K++ uses an own programming language. Results from the programming of control algorithm are described.

 14. Un modelo de arquitectura cognitiva. Aplicación en robótica móvil

  OpenAIRE

  Triviño Barros, Gracián

  2000-01-01

  Existe una demanda de robots móviles autónomos, con una programación más flexible que los actuales, capaces de enfrentarse a situaciones que no pueden predecirse en el momento de su contrucción. El proyecto de diseño y construcción de este tipo de robots implica tener en cuenta recursos tecnológicos y científicos dispersos en cierto número de áreas de conocimiento, como son Mecánica, Electricidad, Electronica, Ingenieria de Software, Inteligencia Artificial y Psicología. Uno de los primeros o...

 15. Det spillere vil ha. Assassin’s Creeds religiøse miljø - Et dypdykk i Desmondsagaens gamevironment

  OpenAIRE

  Bergane, Jean

  2017-01-01

  This thesis examines the influence of religion on the production and reception of popular video games, using the first five major installments of the Assassin’s Creed video game series as examples. Utilizing a documentary style methodology applying both game-immanent and actor-centered approaches, I describe and analyze the series’ gamevironment, an analytical concept created by Radde-Antweiler, Waltmathe and Zeiler (2014). This comprises two levels: (1) the technical environment of video gam...

 16. Vil! Jüri Uluotsa ümbermatmine : Kirbla kirikus ja kalmistul 31. augustil 2008 / Rein Grabbi

  Index Scriptorium Estoniae

  Grabbi, Rein, 1934-

  2009-01-01

  Eesti peaministri presidendi ülesannetes eksiilis Jüri Uluotsa ja tema lähedaste põrmud toodi Eestisse ja maeti 31. augustil 2008 auavalduste saatel perekonna hauaplatsile Kirblasse. Matusetalitusel pidas kõne president Toomas Hendrik Ilves

 17. Desarrollo de una aplicación móvil para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares

  OpenAIRE

  Cajigas Arenas, Ricardo; Sánchez Martín, José Ángel

  2017-01-01

  El uso de aplicaciones en dispositivos móviles ha ido creciendo con el paso de los años, siendo hoy en día una herramienta fundamental en un amplio ámbito que va desde profesionales de las comunicaciones, economía, comercio y salud hasta las destinadas al ocio, viajes, deportes... Este proyecto presenta una aplicación para Android que está enfocada al ámbito de la medicina y su objetivo específico es proporcionar una solución a uno de los problemas actuales que existe en el Hospital Virgen...

 18. Det er det, de unge vil have. En analyse af studerendes præferencer i relation til undervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yosef Bhatti

  2014-03-01

  Full Text Available Artiklen undersøger de studerendes forventninger til undervisere og undervisning gennem et survey af ca. 200 grunduddannelses- og overbygnings­­studerende og finder, at der er stærkere præferencer for underviserens forelæsning og gennemgang af pensum i forhold til mere inddragende og perspektiverende undervisning. Ligeledes undersøges demografiske, strukturelle samt subjektive karakteristikas evne til at forklare variationer i de studerendes præferencer. Mod forventning finder vi, at de studerendes præferencer til underviser og undervisning kun i meget ringe grad kan forklares ved de undersøgte faktorer.  The paper examines students' expectations regarding teachers and teaching through a survey of approximately 200 BA and MA students. The findings suggest that students generally prefer lectures and presentations of the curriculum given by teachers rather than alternative methods of curriculum delivery. Demographic, structural and subjective characteristics of the students are included in models to explain variations in student preferences. Contra to our expectations, we find that the preferences of the students regarding teachers and teaching methods are only to a very limited extent explained by the included variables.

 19. Wappderlust : proyecto de aplicación móvil para planificar viajes en las principales ciudades europeas

  OpenAIRE

  Marsà Mallol, Marta

  2017-01-01

  Internet ha canviat la indústria turística i especialment els hàbits de consum dels viatgers. El conegut com a Turista 3.0 viatja ara amb el seu smartphone i troba en diferents aplicacions les eines que necessita per prendre decisions abans, durant i després del seu viatge. Wappderlust neix per cubrir aquestes necessitats en una sola aplicació formada per una comunitat de viatgers que comparteixen la seva experiència per a que els demés puguin generar itineraris mentre planifiquen les seves v...

 20. Desarrollo de agentes inteligentes basados en argumentación para Robótica Móvil

  OpenAIRE

  Cohen, Andrea; Tucat, Mariano; Gottifredi, Sebastián; García, Alejandro Javier; Simari, Guillermo Ricardo

  2009-01-01

  El objetivo principal de esta línea de investigación es el estudio de métodos de representación de conocimiento para agentes de software inteligentes deliberativos. En particular, este trabajo se enfocará en la implementación de una arquitectura de agentes BDI basada en mecanismos argumentativos. Por lo tanto, los componentes mentales de estos agentes se especificarán mediante Programación en Lógica Rebatible. El propósito de esta arquitectura es el desarrollo de agentes con capacidades de...

 1. Diseño del sistema de guiado de un automóvil autónomo

  OpenAIRE

  Morales Gavilán, Gema

  2009-01-01

  El presente proyecto se ha centrado en desarrollar un sistema que permita obtener un camino libre de obstáculos, que comunique dos puntos (inicial y final), teniendo en cuenta las circunstancias variables del entorno exterior donde se desarrolla. Este planteamiento ha derivado en la necesidad de emplear dos tipos de búsqueda: una global, orientada a un entorno más amplio y estático; y una local, que permita el recorrido entre las posiciones del camino global o submetas, y donde se tengan en c...

 2. Tecnología Móvil: desarrollo de sistemas y aplicaciones para las Unidades de Información

  National Research Council Canada - National Science Library

  Raúl Alberto Garita-Araya

  2013-01-01

  ... de administración y descripción bibliográfica deberían ser historia. En la actualidad, los sistemas son en ambiente web y permiten utilizar las herramientas, el almacenaje y acceso en la nube...

 3. LA TECNOLOGÍA MÓVIL EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE INGENIERÍA CIVIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Barrios

  2016-06-01

  Full Text Available En la actualidad es evidente la integración de las tecnologías a las diversas actividades que realizan las personas, convirtiéndose en un fenómeno inevitable y progresivo en lo social, en lo laboral y en lo educativo. En lo laboral, se evidencia como las empresas están aprovechando las tecnologías como herramientas para realizar diversas actividades tanto internas como externas propias de la organizacional, como es el uso de los dispositivos móviles, que permiten gestionar tareas propias de la empresa, propiciando nuevos modelos empresariales, como el modelo de movilidad empresarial. Frente a los nuevos modelos organizacionales, las programas de ingeniería civil deben precisar las posibles competencias, necesarias, que deben poseer los estudiantes para desenvolverse en una organización con un modelo de movilidad empresarial, competencias que deben estar reflejadas durante su formación profesional. Así mismo, es importante considerar las competencias propias de los estudiantes que han sido concebidas por el efecto de la evolución tecnológica, donde se evidencia a estudiantes que usan y reciben información de forma muy rápida, prefieren y planifican el trabajo en red, aplican procesos paralelos y multitareas, tienen facilidad para manejar cualquier dispositivos, en especial los móviles, entre otros atributos. Características que activan en los estudiantes el principio BYOD, el cual permite fortalecer, aún más, sus competencias tecnológicas dentro del contexto universitario, induciendo en los estudiantes de ingeniería civil la internalización de la cultura de traer tu propio dispositivo al entorno aprendizaje para luego ser transferido al contexto laboral, atributo importante frente a la adopción del modelo de movilidad empresarial. Today it is evident the use of technologies in all activities people do, becoming an inevitable phenomena socially, at work and educational. In terms of work, one can see how companies are using technologies as tools to do many activities inside and outside of it like the use of mobile dispositive enhancing new managerial models like the company mobility. The new organizational models are making civil engineering programs to point out the skills students should have during a professional training in order to fulfill in an organization with a company mobility model. It is also important to consider the competences of students that have been conceived by the effect of technological developments, where you can see students that use and receive information in a very fast way, prefer and plan networking, apply and multitask parallel processes, and are able to handle any devices, in special Mobile, among other attributes. These characteristics activate in students the BYOD Principle, which strengthen their technological skills within the university context, inducing students in civil engineering, to learn the culture of bringing their own device to the learning environment before being transferred to the employment context, important attribute Faced with the adoption of enterprise mobility model.

 4. Tecnología Móvil: desarrollo de sistemas y aplicaciones para las Unidades de Información

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Alberto Garita-Araya

  2013-07-01

  Full Text Available Las Unidades de Información han enfrentado cambios con el pasar de los años, lograron adaptarse, crecer y en la mayoría de los casos evolucionar. Algunas mejoran sus servicios, productos y llegan a una mayor cantidad y calidad de usuarios. Sin embargo, esta evolución no ha sido igual para todas, muchas se han quedado en el camino. La evolución ha sido provocada principalmente por los avances en la tecnología; los sistemas rígidos de administración y descripción bibliográfica deberían ser historia. En la actualidad, los sistemas son en ambiente web y permiten utilizar las herramientas, el almacenaje y acceso en la nube. Es necesario que las bibliotecas exploten las oportunidades que las tecnologías, herramientas y plataformas móviles proporcionan; accesos ilimitados, mayor captura de usuarios según sus intereses individuales o grupales. Las aplicaciones móviles son un mercado que las bibliotecas deben aprovechar, su desarrollo debe dejar de ser un obstáculo para los profesionales de la información. En el momento que las unidades de información desarrollen y personalicen sus propias herramientas y aplicaciones web, la brecha informacional de sus usuarios gradualmente desaparecerá, un desafío que vale la pena el esfuerzo.

 5. Tecnología Móvil: desarrollo de sistemas y aplicaciones para las Unidades de Información

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Alberto Garita-Araya

  2013-01-01

  Full Text Available Las Unidades de Información han enfrentado cambios con el pasar de los años, lograron adaptarse, crecer y en la mayoría de los casos evolucionar. Algunas mejoran sus servicios, productos y llegan a una mayor cantidad y calidad de usuarios. Sin embargo, esta evolución no ha sido igual para todas, muchas se han quedado en el camino. La evolución ha sido provocada principalmente por los avances en la tecnología; los sistemas rígidos de administración y descripción bibliográfica deberían ser historia. En la actualidad, los sistemas son en ambiente web y permiten utilizar las herramientas, el almacenaje y acceso en la nube. Es necesario que las bibliotecas exploten las oportunidades que las tecnologías, herramientas y plataformas móviles proporcionan; accesos ilimitados, mayor captura de usuarios según sus intereses individuales o grupales. Las aplicaciones móviles son un mercado que las bibliotecas deben aprovechar, su desarrollo debe dejar de ser un obstáculo para los profesionales de la información. En el momento en que las unidades de información desarrollen y personalicen sus propias herramientas y aplicaciones web, la brecha informacional de sus usuarios gradualmente desaparecerá, un desafío que vale la pena el esfuerzo.

 6. Ænder i landskabet/Ducks in the landscape

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brorman Jensen, Boris

  2006-01-01

  I fremtiden skal Danmark leve af af en mere avanceret ressourceanvendelse, godt design og vedvarende energiudnyttelse - det handler om Reputation Design......I fremtiden skal Danmark leve af af en mere avanceret ressourceanvendelse, godt design og vedvarende energiudnyttelse - det handler om Reputation Design...

 7. Social innovation og Muhammad Yunus i en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?......Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?...

 8. Uddannelse til en accelereret samtid - nye ideer, ny læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Monty, Anita; Lindow, Bent Erik Kramer; Dyssegaard, Camilla Brørup

  Lederne nedsatte i foråret 2017 en tænketank, der skulle debattere fremtidens uddannelse ud fra en fælles erfaring af, at uddannelse som vi kender det i dag ikke matcher fremtidens omskiftelige behov for kompetenceudvikling. Nogle prognoser forudser at vi fremover skal gennemføre fem-seks uddanne...

 9. Mobility Monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schæbel, Anne-Lise; Dybbro, Karina Løvendahl; Andersen, Lisbeth Støvring

  2015-01-01

  Undersøgelse af digital monitorering af plejehjemsbeboeres vendinger under søvn på Fremtidens Plejehjem, Nørresundby......Undersøgelse af digital monitorering af plejehjemsbeboeres vendinger under søvn på Fremtidens Plejehjem, Nørresundby...

 10. Lønsomheds- eller rentabilitetsmodeller: hvilke modeller findes, og hvad er forudsætningerne for et godt udgangspunkt? - når økonomistyringen skal analyseres baglæns for at planlægge fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  rentabilitetsanalyser af det forgangne år. Ja, ledere og andres løn afhænger ofte af denne opgørelse. Men også i relation til ABC udviklede Kaplan m.fl. hierarkiske modeller - også kaldet Activity-based Costing Profitability Analysis (ABPA), hvor analysen foregår på styk, serie, produkttype og overordnet niveau. Ikke...

 11. The Energy solution of the Future for Larger Housing projects Jaatten East - 'Jaatten Oest' - as a case; Fremtidens energiloesning i stoerre boligutviklingsprosjekter - Jaatten Oest II som case

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dokka, Tor Helge; Wigenstad, Tore; Lien, Kristian

  2009-07-01

  Skanska Bolig and Jaattaa Development company (JUS) are planning the development of 650-700 dwellings in a new 1800 ares dwelling area at Jaattaa, in the Hinna Bydel approximately 9 km south of Stavanger. The developer is planning a project with a very low energy consumption and light load on the environment. This report discusses a draft where the dwellings are constructed as passive houses and the heating is provided by renewable energy. The energy need of a passive houses does not exceed 15 kWh/m2/year. Such a low energy need allows for a drastic simplification of the heating system in the dwellings, which again gives an important reduction of costs. The passive house concept implies super insulated constructions without cold bridges, super insulated windows, a building construction without air leakages together with a balanced ventilation system with very efficient heat recovery. A combination of solar heat collectors and a bio pellet boiler (for both heating of rooms as well as tap water heating) is suggested to cover the remaining heating need with renewable energy. Solar heat collectors are located on each building and with heat energy accumulation in each block or building. The bio pellet boiler is located in an energy delivery center to serve the whole dwelling area, and distributes heat in a local heating network. When the solar energy is not sufficient to cover the need , the heating will be provided from the bio pellet boiler as a so-called peak load. Solar heating is dimensioned so it may cover the heating need for the four warmest months (primarily tap water). Financial calculations show that the local-heating solution with the combination solar - bio is a competitive solution compared with other heating solutions including remote heating systems. This solution definitely also has the lowest emissions of green house gas (CO2) compared to alternative solutions which have been studied. (EW).10 refs.,figs.,tabs

 12. Estudio de los gastos de I+D: un análisis empírico en el sector del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TERESA DUARTE ATOCHE

  2012-01-01

  Full Text Available La diferencia existente entre la información económico-financiera que divulgan las empresas y las necesidades informativas de los usuarios, han sido motivo de preocupación e interés creciente en el ámbito académico. La mayoría de las investigaciones sostienen que dicha diferencia viene explicada en gran medida por los activos intangibles desarrollados internamente, entre ellos los gastos de I+D. Actualmente sigue teniendo gran interés pues los organismos emisores de normas internacionales se encuentran en un proceso de armonización, en aras de revestir de utilidad de los actuales sistemas contables. El presente trabajo de investigación trata de contrastar la relevancia y fiabilidad de la información sobre I+D, para ello, emplea, como función base, el modelo de Ohlson (1995. Los resultados rechazan la relevancia de los gastos de I+D corriente para valorar a las compañías cotizadas.

 13. Estudio de los gastos de I+D :un análisis empírico en el sector del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresa Duarte Atoche, Ph.D

  2012-07-01

  Full Text Available La diferencia existente entre la información económico-financiera que divulgan las empresas y las necesidades informativas de los usuarios, han sido motivo de preocupación e interés creciente en el ámbito académico. La mayoría de las investigaciones sostienen que dicha diferencia viene explicada en gran medida por los activos intangibles desarrollados internamente, entre ellos los gastos de I+D .Actualmente sigue teniendo gran interés pues los organismos emisores de normas internacionales se encuentran en un proceso de armonización, en aras de revestir de utilidad de los actuales sistemas contables. El presente trabajo de investigación trata de contrastar la relevancia y fiabilidad de la información sobre I+D ,para ello, emplea, como función base, el modelo de Ohlson (1995. Los resultados rechazan la relevancia de los gastos de I+D corriente para valorar a las compañías cotizadas.

 14. Experiencia de Aplicación de un Entorno Personalizado de Aprendizaje Móvil a una Asignatura de Ingeniería Informática

  OpenAIRE

  Conde González, Miguel Ángel; García-Peñalvo, Francisco José

  2013-01-01

  [EN] Information and Communication Technologies are changing the tools that people use in their daily life. Teaching and learning processes are also affected. These technologies emphasize the fact that learning is not always linked to an institution or a period of time. However institutional learning systems do not support this concept and this makes necessary the definition of Personal Learning Environments. This paper describes the experience of the application of one of those personal envi...

 15. Aplicación móvil multiplataforma para el aprendizaje de lenguajes de programación. Caso práctico con Swift

  OpenAIRE

  Román Bengoechea, Álvaro

  2015-01-01

  En este proyecto se ha estudiado el abanico de posibilidades que las plataformas web y móviles ofrecen para aprender lenguajes de programación compilados. A continuación, se ha realizado el diseño y la implementación de una plataforma para el aprendizaje de lenguajes de programación desde dispositivos móviles, con posibilidad de compilación remota desde la aplicación desarrollada, analizando el proceso y las elecciones de desarrollo tomadas. Así, se ha desarrollado una app mediante la p...

 16. Probability distribution function values in mobile phones;Valores de funciones de distribución de probabilidad en el teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Vicente Chamorro Marcillllo

  2013-06-01

  Full Text Available Engineering, within its academic and application forms, as well as any formal research work requires the use of statistics and every inferential statistical analysis requires the use of values of probability distribution functions that are generally available in tables. Generally, management of those tables have physical problems (wasteful transport and wasteful consultation and operational (incomplete lists and limited accuracy. The study, “Probability distribution function values in mobile phones”, permitted determining – through a needs survey applied to students involved in statistics studies at Universidad de Nariño – that the best known and most used values correspond to Chi-Square, Binomial, Student’s t, and Standard Normal distributions. Similarly, it showed user’s interest in having the values in question within an alternative means to correct, at least in part, the problems presented by “the famous tables”. To try to contribute to the solution, we built software that allows immediately and dynamically obtaining the values of the probability distribution functions most commonly used by mobile phones.

 17. ¿Bajo las riendas del teléfono móvil? Control social, normalización y resistencia

  OpenAIRE

  Álvarez, Felipe Andrés Corredor; Serrano, Francisco Tirado; Rueda, Lupicinio Iñiguez

  2010-01-01

  Los teléfonos móviles son una tecnología constitutiva de las relaciones sociales, inclusiva y cuyas prácticas asociadas participan en la formación del sujeto común en nuestros días, por medio del control social, la normalización y la resistencia, mecanismos que no han sido suficientemente abordados y de los que pretendemos dar cuenta con este trabajo. A partir de los conceptos de poder y resistencia, tácticas y estrategias, y preformatividad, analizaremos la noción de control social para dar ...

 18. Efectos de las radiaciones electromagnéticas de la telefonía móvil sobre los insectos

  OpenAIRE

  A. Balmori

  2006-01-01

  Se presenta una revisión de estudios de laboratorio realizados exponiendo insectos a radiaciones electromagnéticas en el rango de las microondas, similares a las utilizadas por los sistemas de telefonía que se utilizan actualmente, y a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Las microondas pulsadas y moduladas de la telefonía son un reciente contaminante ubicuo, cuyas consecuencias todavía no han podido ser evaluadas convenientemente. Los estudios realizados indican efectos sobre este...

 19. Uso de un vivero móvil para obtener patrones de virulencia de la roya del frijol común

  OpenAIRE

  James Steadman; Graciela Godoy Lutz; Juan Carlos Rosas; James Beaver

  2002-01-01

  Después de identificar nuevas fuentes de resistencia a la roya, causada por Uromyces appendiculatus, es necesario saber si las variedades con nuevos genes conservarán su resistencia cuando sean sembradas en diferentes regiones de producción. Para ello, se pueden utilizar viveros móviles con líneas/variedades de frijol con diferentes genes de resistencia para obtener los patrones de virulencia del patógeno de la roya. El vivero contiene plantas de frijol con seis días d...

 20. Barreras y facilitadores para la implantación, evolución y sostenibilidad de la mejora continua en proveedores del sector del automóvil.

  OpenAIRE

  García Sabater, Julio Juan

  2011-01-01

  Una de los principales retos de las empresas occidentales en las últimas décadas ha sido mejorar la competitividad a través de constantes mejoras incrementales en la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos. En este ámbito, la mejora continua, basada en la participación activa de todos los trabajadores de la empresa, se ha establecido como una poderosa herramienta para conseguir ventajas competitivas. Esto es así gracias al factor humano que, debido a s...

 1. Acercando el ingreso universitario a la escuela secundaria: comprensión de textos con tecnología móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ponce, Cecilia

  2017-06-01

  En esta experiencia se evidencia las dificultades que presentan los alumnos respecto a hábitos de estudio, aptitudes de lectura y baja autoestima para iniciar el camino a los estudios de nivel superior.

 2. Análisis sociológico audiovisual de la publicidad de dispositivos de reproducción móvil digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pamela Valeria Yarad Jeada

  2015-06-01

  Full Text Available La presente comunicación tiene como objetivo principal analizar los distintos discursos que encierra la publicidad audiovisual de reproductores móviles digitales, entre los que se encuentra el mp3, mp4, iPod, teléfonos móviles con opción de reproducción de música, Smartphone y  Tablet. A través de esta metodología, se pretende comparar las distintas publicidades dependiendo a la marca y los estilos de vida que promociona frente a los consumidores. Además todo este proceso busca comprender las distintas fases del consumo de estos dispositivos. La hipótesis de partida se basa en el giro de los mensajes publicitarios de productos tecnológicos, actualmente centrados en códigos que inciden en la experiencia del usuario. Este tipo de publicidad rompe con la estructura únicamente informacional de la publicidad para convertirse en discursos que buscan despertar los sentidos y emocionar a sus públicos. Se tomará como ejemplos dos vídeos de distintas marcas y dispositivos: iPhone 5 y Sony Walkman Sport.

 3. Integración de un nuevo nodo en la red de acceso móvil mediante solución FTTN FULL-IP

  OpenAIRE

  Vaillant Canelada, David

  2016-01-01

  Con este proyecto, vamos explicar los conceptos teóricos más importante que se deben conocer para poder llevar a cabo la integración de un nuevo nodo de comunicaciones móviles en una red en funcionamiento. Será necesario que la integración no perjudique el funcionamiento de la misma, sino que al contrario, nos beneficie. Cuando veamos el desarrollo practico que conlleva este trabajo, hablaremos del diseño radio, que se encarga de la integración y definición del nuevo nodo de comunicaciones...

 4. Tecnología asistencial móvil, con realidad aumentada, para las personas mayores: A Mobile Augmented Reality Assistive Technology for the Elderly

  National Research Council Canada - National Science Library

  Rafael Saracchini; Carlos Catalina; Luca Bordoni

  2015-01-01

  ... de las TIC. Para lograr este objetivo se ha desarrollado tecnología puntera en realidad aumentada (RA), así como servicios de Internet e interfaces para dispositivos móviles especialmente diseñados para personas mayores. Estas tecnologías emplean la infraestructura presente en la mayoría de casas y centros de cuidados de mayores. Presentamos un prot...

 5. Sámuel Gyarmathi "Affinitas" 200-aastane : Vinnugor Világ, 1999, nr 4 / Gábor Zaicz ; refereerinud Kadi Raudalainen

  Index Scriptorium Estoniae

  Zaicz, Gábor

  2000-01-01

  Ungari arstiteadlase Sámuel Gyamathi ladinakeelsest uurimusest "Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis grammaticae demonstrata" ("Grammatiline tõestus ungari keele ja soome päritolu keelte suguluse kohta")

 6. Políticas Sobre Aprendizaje Móvil Y Estándares De Usabilidad Para El Desarrollo De Aplicaciones Educativas Móviles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Oswaldo Cuervo Gómez

  2015-01-01

  Full Text Available Los adelantos tecnológicos llevados a cabo en los últimos años en el sector de los dispositivos móviles, han permitido que estos cuenten con mejores especificaciones de hardware y software, despertando la imaginación e interés de docentes, desarrolladores de contenidos y demás actores del proceso educativo, gracias a su característica de portabilidad, la cual facilita a los usuarios ejecutar tareas en cualquier momento y lugar. Por lo anterior, se realizó la revisión a publicaciones de la Unesco, en donde se identificaron políticas y recomendaciones que ayudan a obtener una mayor comprensión sobre cómo la incorporación de tecnologías móviles en contextos pedagógicos puede contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. Además, se realizó la revisión de literatura en las bibliotecas digitales IEEE Xplore, ScienceDirect, Scopus y Google Scholar, en donde se detectaron los principales conceptos, definiciones y recomendaciones sobre usabilidad,  los cuales deberán ser tenidos en cuenta en el diseño de aplicaciones educativas móviles.

 7. Sistema móvil para la detección y valoración del síndrome de fragilidad en el adulto mayor

  OpenAIRE

  Fontecha Diezma, Jesús

  2013-01-01

  La fragilidad es un síndrome clínico relacionado con la edad y la dependencia, en el que su detección y diagnóstico temprano constituye un indicador clave para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Sin embargo, ofrecer una valoración de la fragilidad es una tarea complicada aún hoy en día, debido a la cantidad de factores que deben tenerse en cuenta para dar lugar a un diagnóstico integral y valioso. Bien es cierto, que no todos los factores albergan la misma importancia en la v...

 8. La transferencia de tecnología en el proceso de adquisición de una empresa proveedora de revestimientos de interiores de automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Ribes-Giner

  2012-06-01

  Full Text Available Este trabajo pretende estudiar cómo afectan la transferencia de conocimiento y de tecnología a los procesos de fusión y adquisición de empresas (F/As, y en particular la aplicación al proceso de adquisición entre dos empresas del sector auxiliar de la industria automovilística. Se realiza una revisión bibliográfica de los distintos autores que investigan los procesos de fusión y adquisición de empresas desde el punto de vista organizativo; de esta revisión se extraen los principales factores por tener en cuenta para analizar en el estudio. La metodología utilizada es el estudio de caso; se elige un caso longitudinal de carácter explicativo. Por último se exponen los resultados obtenidos tras el estudio del caso y se plantean las principales conclusiones, cuáles han sido las sinergias alcanzadas en esta adquisición y cómo han afectado los factores estudiados, resaltando la importancia que tiene la experiencia previa en F/A de las empresas participantes para el buen funcionamiento del proceso de adquisición.

 9. La Percepción de Clientes Universitários Cuanto al Relacionamiento con sus Operadoras de Telefonía Móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Botti Abbade

  2014-09-01

  Full Text Available Nowadays, relationship with customers presents a strategic level that can generate sustainable competitive advantages for companies. Given the strong competitive environment, mobile operating companies increasingly seek relationships with their costumers that can lead them to sustainable competitive advantages. Thus, the purpose of this study is to identify the nature of the existing relations between the dimensions of relationship marketing in the view of university students regarding their mobile operating companies. The analyzed dimensions were trust, satisfaction, relationship termination cost and loyalty. A survey was conducted with 262 students from a higher education institute from Santa Maria/RS. The relationships between the dimensions were evaluated through SEM estimated by partial least squares (PLS. The results suggest that trust in efficiency and satisfaction have a positive impact on the loyalty level of mobile operating companies’ customers. On the other hand, the cost of termination of the relationship affects in a negative way the loyalty level of mobile operating companies’ customers. This fact demonstrates that customers become more loyal to operating companies who leave them “free” to switch mobile operator when they see fit. It was also observed that trust in negotiation and in efficiency have a positive impact on the relationship termination cost.

 10. VIL-10-overexpressing human MSCs modulate naïve and activated T lymphocytes following induction of collagenase-induced osteoarthritis

  NARCIS (Netherlands)

  E. Farrell (Eric); N. Fahy (N.); A.E. Ryan (Aideen E.); Flatharta, C.O. (Cathal O); O'Flynn, L. (Lisa); T. Ritter (Thomas); J.M. Murphy (J. Mary)

  2016-01-01

  textabstractBackground: Recent efforts in osteoarthritis (OA) research have highlighted synovial inflammation and involvement of immune cells in disease onset and progression. We sought to establish the in-vivo immune response in collagenase-induced OA and investigate the ability of human

 11. Diseño de un calibrador de calidad para disminuir el desperdicio en el área de ensamble de un componente para automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paloma Michelle Torres Hernández

  2015-10-01

  Full Text Available Esta investigación de tipo aplicada es realizada en una empresa dentro de la industria automotriz en Ciudad Juárez Chihuahua México, en la cual se presenta un problema en el área de preforme para el doblez de los pines de los transistores que son ensamblados en un dispositivo llamado AFC (Automotive Fan Control, por sus siglas en inglés, el cual es utilizado para el funcionamiento del encendido y apagado de los ventiladores de enfriamiento del motor de un vehículo. El propósito de este proyecto es el diseñar un calibrador de calidad (Gage Go no Go, traducido al inglés mediante el método de la función de despliegue de la calidad para verificar el correcto ensamble de estos componentes, debido a que actualmente la empresa no cuenta con dicho calibrador. Los resultados muestran que la función de despliegue de la calidad es una metodología que garantiza el diseño satisfactorio de este tipo de dispositivo.

 12. Realidad aumentada bajo tecnología móvil basada en el contexto aplicada a destinos turísticos

  OpenAIRE

  Leiva-Olivencia, José Luis

  2014-01-01

  En este trabajo se define un marco para la personalización de contenidos turísticos mediante sistemas de recomendación contextuales en un sistema de realidad aumentada. La realidad aumentada ofrece la posibilidad de mostrar información de forma intuitiva, rápida, interactiva y atractiva. Estas características hacen que su aplicación en sectores como el turismo, patrimonio, cultura y publicidad esté creciendo considerablemente. Uno de los principales inconvenientes de los sistemas de rea...

 13. Control y Monitorización de un Invernadero a través de una Aplicación Móvil

  OpenAIRE

  Barroso García, Andrés

  2015-01-01

  Los invernaderos permiten tener un mayor control del entorno donde crecen las plantas. Son utilizados para aumentar la calidad y rendimiento de las plantaciones en ciertas ubicaciones que tienen estaciones cortas de crecimiento, o bien malas condiciones de iluminación debido a las localizaciones geográficas, por lo que permiten mejorar la producción de alimentos vegetales en entornos extremos. En este proyecto se ha desarrollado una maqueta de un invernadero y se propone el uso del micr...

 14. Desarrollo de una aplicación móvil para la enseñanza de lectura de cartas topográficas

  OpenAIRE

  Molina Calvopiña, Diana Esmeralda

  2015-01-01

  1. Problema de investigación. --2. Marco Teórico. --3. Metodología del trabajo. --4. Análisis e interpretación de resultados. --5. Propuesta. --6. Conclusiones y Recomendaciones. El presente trabajo está sustentado en solventar el problema de aprendizaje de los estudiantes de la ETFA en la asignatura de Lectura de Cartas Topográficas, por lo que este proyecto está dirigido a integrar herramientas tecnológicas como son las aplicaciones móviles en el entorno educativo, con el objetivo de des...

 15. El Crossumer: la evolución del consumidor mediada por las tecnologías sociales y la hiperconectividad móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Macías-Alegre, Adrián

  2016-07-01

  Full Text Available La Web 2.0, término acuñado por Tim O’Really a principios del siglo XXI, ha sido definida como la web en las que las personas tienen opinión y voto, y la comunicación se produce de forma bidireccional entre productores y consumidores de contenidos. En este artículo se reflexiona sobre cómo ha afectado el cambio social de la web a la relación de los consumidores con las empresas en la sociedad de la información y del conocimiento, y se describen como las empresas están fidelizando al cliente a través de las redes sociales y los dispositivos móviles. Se utiliza la definición de prosumer y crossumer para señalar que las formas de consumo en la era digital, están comenzando a depender en mayor medida de factores como la actitud proactiva y la cultura de la colaboración.

 16. Sistema para la monitorización y asistencia en el hogar usando Openhab y robótica móvil

  OpenAIRE

  Del Sol Toledano, Victor

  2016-01-01

  Este trabajo está enfocado a la creación de un sistema informático, robótico y automático con el que podamos actuar en un entorno, por ejemplo, una casa, dependiendo de la lectura que realicemos de los diferentes dispositivos instalados y de la actividad actual de los usuarios del sistema. El sistema actualiza en tiempo real el estado de los diferentes puntos y elementos del domicilio a través de los sensores instalados. El estado de los sensores es comunicado a un servidor que procesa los...

 17. Vil ph.d.-studerende gå på café… i biblioteket? Og hvad skulle de få ud af det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredahl, Lone; Jacobsen, Katrine Astrup; Husen, Kamilla Jensen

  mulighed for at understøtte ph.d.-forløbet gennem en café-aktivitet. Selvoplevede barrierer for det gode ph.d.-forløb og interessen for en ’ph.d.-café’ er afdækket gennem semistrukturerede personlige interviews med ph.d.-studerende ved Humaniora, Samfundsvidenskab og Teknik. Resultaterne viser stor...

 18. ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL ¿HEMOS LLEGADO A LA CONFIANZA IDENTIFICATIVA?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martín Rubio, I.

  2009-01-01

  Full Text Available El objetivo de este artículo es estudiar la evolución de la confianza en las relaciones entre los fabricantes de automóviles y sus proveedores. La importancia de la confianza para el buen funcionamiento de la relación ha sido reconocida ampliamente en la literatura económica, pero ahora es considerada un aspecto vital. Partimos el modelo de Lewicki y Bunker, debido a que se ha utilizado de manera intensiva en la literatura y se ajusta perfectamente a nuestros propósitos. Concluimos que en la industria del autómovil la confianza alcanza el estado de “Confianza Cognoscitiva”, sin llegar a la fase de Confianza Identificativa.

 19. Plataforma Móvil con Realidad Aumentada para la Enseñanza de los Cálculos [Mobile Platform with Augmented Reality for the Teaching of Calculus

  OpenAIRE

  Pedraza Caballero, Luis Eduardo; Universidad de la Costa; Valbuena Duarte, Sonia; Universidad de la Costa

  2014-01-01

  Resumen Las aplicaciones móviles han generado gran impacto en la sociedad, han sido aplicadas en múltiples áreas de interés humano. En este proyecto se aprovecharon las ventajas de las aplicaciones móviles con realidad aumentada (RA) para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y lograr un aprendizaje significativo en las asignaturas de cálculo. Para esto se analizaron los contenidos temáticos de los cursos de cálculo diferencial, integral y vectorial y se desarrolló una plataform...

 20. El performance de “Los Colorados” del Carnaval de Tlaxcala como forma (in) móvil de una tradición

  OpenAIRE

  NAHUATLATO FLORES Carmina

  2013-01-01

  La camada Los Colorados de la comunidad de Atlihuetzía, solo guarda similitud con otras camadas que forman parte del carnaval de Tlaxcala en la coreografía y la música con la que participan en dicho evento festivo. Su indumentaria incorpora no solo símbolos religiosos o mitológicos locales, sino también algunos de caricaturas, deportes u otros aspectos de la modernidad transnacional que no tienen referente directo con la vida comunitaria local o el conjunto de historias que fundan su origen. ...

 1. Plan de negocios para la implementación de una cafetería móvil en la ciudad de Guayaquil

  OpenAIRE

  Villacis Delgado, Evelyn Paola; Peralta Lopez, Paola Esther; Gaibor Loaiza, Frank Rommel

  2009-01-01

  We though in this Project due to in this times most of the people from 20 years old have a very accelerate style of life so they have to do several activities and often they do not have time to prepare at their homes their breakfast or any aperitif that complements their meals, some of them choose to not have breakfast so they take the risk of get any digestive sickness, because of this we decide to create CoffyPan , which is about to offer a fast service Cafeteria through a vehi...

 2. La relevancia de los gastos de I+D. Estudio empírico en el sector del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresa duarte Atoche

  2012-07-01

  Resultado y conclusiones: Nuestros resultados muestran que los inversores consideran que los gastos de I+D corriente y los del ejercicio anterior no aportan valor añadido a las compañías, es decir, que los valoran como cualquier otro gasto del ejercicio y que, por tanto, no son relevantes para estimar el valor de mercado de las compañías que forman nuestra muestra.

 3. ESTIMACIÓN DE UNA MATRIZ ORIGEN-DESTINO A PARTIR DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y OTROS DATOS DE FUENTES HETEROGÉNEAS

  OpenAIRE

  Romero Pérez, Luis; Cáceres Sánchez, Noelia; García Benítez, Francisco; Reyes Gutiérrez, Antonio

  2016-01-01

  [ES] La información obtenida de forma directa de una encuesta domiciliaria, basada en el hogar, no puede considerarse, en general, fidedigna a nivel de pares O-D. Los viajes capturados se expanden para reproducir el número de viajes totales y los generados por las zonas de transporte. A través de ese proceso de expansión se concentran los viajes generados por las zonas de transporte en un pequeño conjunto de relaciones O-D capturadas en la encuesta. Por el contrario, las virtud...

 4. Organización laboral y sistemas de participación en la industria auxiliar del automóvil en Cataluña

  OpenAIRE

  Galera, Francisco Llorentes

  2014-01-01

  El objetivo del artículo es conocer en las empresas localizadas en Cataluña, proveedoras de los OEM, el grado de implantación individual y conjunta de ciertas prácticas laborales de los modelos de la producción ajustada y la producción reflexiva. Se presentan los resultados de una encuesta, analizando ítems sobre el grado de autonomía del operario, la delegación de trabajo indirecto, características de los puestos de trabajo, modalidades de remuneración variable, incorporación del trabajo en ...

 5. Evaluación de riesgos ergonómicos de una línea de montaje en el sector del automóvil

  OpenAIRE

  Figueroa Moreno, Ana

  2015-01-01

  El objetivo de este Trabajo Final de Máster es evaluar los riesgos ergonómicos, mediante un análisis postural y estudio de manipulación manual de cargas, que implican todas las tareas realizadas por los operarios en los ocho puestos de trabajo que forman la línea de montaje, así como proponer medidas preventivas para prevenir daños a la salud causados por esta tipología de trabajo dada la proliferación de casos de esta índole. Se determinarán niveles de acción y a partir de los mismos, se ...

 6. Propuesta de una plataforma para la difusión de la robótica móvil: esmart

  OpenAIRE

  JIMÉNEZ BUILES, JOVANI ALBERTO; OVALLE C., DEMETRIO ARTURO; OCHOA G., JOHN FREDY

  2009-01-01

  Durante las últimas décadas investigadores e industrias han propuesto y desarrollado kits para la construcción de robots, diseñados para estimular el aprendizaje de conceptos de áreas como la matemática, física, informática y mecánica. Productos como LEGO Dacta, LEGO Cyber Master y LEGO MindStorm se usan en instituciones educativas dentro de proyectos de trabajo con niños y jóvenes. En este artículo se presentara la propuesta ESmart que pretende ser una plataforma integral para la apropiac...

 7. No, sin mi móvil. Diferencias de género y uso de las nuevas tecnologías

  OpenAIRE

  Carmen Sabater Fernández; Josu Bingen Fernández Alcalde

  2015-01-01

  Los estereotipos de género han formado y siguen formando parte de la historia de la humanidad, marcando una diferencia de roles, ocupaciones, características físicas y rasgos de personalidad. La evolución social y económica ha influido notablemente en la disminución de las adscripciones por género pero persisten diferencias, más pronunciadas en las características de personalidad que repercuten en las conductas y hábitos cotidianos de ambos géneros. Este artículo analiza las diferencias por g...

 8. Implantación del ordenador, telefonía móvil, internet y comercio electrónico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Santandreu-Mascarell

  2010-03-01

  Full Text Available En este trabajo se analizan varios informes que estudian la implantación de las tecnologías de la información y las comuinicaciones  a varios niveles: nacional, autonómico y local.

 9. ORGANIZACIÓN LABORAL Y SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL EN CATALUÑA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Llorentes Galera, Francisco

  2014-09-01

  Full Text Available El objetivo del artículo es conocer en las empresas localizadas en Cataluña, proveedoras de los OEM, el grado de implantación individual y conjunta de ciertas prácticas laborales de los modelos de la producción ajustada y la producción reflexiva. Se presentan los resultados de una encuesta, analizando ítems sobre el grado de autonomía del operario, la delegación de trabajo indirecto, características de los puestos de trabajo, modalidades de remuneración variable, incorporación del trabajo en equipo y ciertos sistemas de participación. Se analiza si hay diferencias significativas en la mediana de los ítems al segmentar por la nacionalidad del capital y el grado de implementación del JIT y del trabajo en equipo. Se verifica un escaso rediseño del trabajo, elevada utilización individual de algunas prácticas de la producción ajustada, más intensas en las de capital extranjero. Falta una mayor integración en la mayoría de empresas. Se obtiene una tipología con 7 grupos de empresas.

 10. Sistema de consulta de notas a través de Páginas Web y de Telefonía Móvil

  OpenAIRE

  Cava Jiménez, David; Romero Morales, C.; Cruz Soto, José Luis; Ventura Soto, S.

  2005-01-01

  In this paper we are going to present a system which lets any student at Cordoba University knows what the final qualifications he has obtained in the different subjects he is registered are. The sytem lets him consult the qualifications using Internet and mobile telephony. Teachers who are reagistered in the system can upload tha qualifications without addtional software, they only need the certificate file generated by the UcoActas application. Then, all the registered students in this subj...

 11. Interfaz natural de usuario para el control de robot móvil con gestos faciales y movimientos del rostro usando cámara RGB

  OpenAIRE

  Osimani, Cesar; Salamero, Martín; Bartó, Carlos; López, Marcos

  2017-01-01

  Actualmente existen muchos esfuerzos por parte de grupos de investigación en acelerar el desarrollo de algoritmos y técnicas que faciliten la cotidianidad de las personas a través de una interacción más natural con los dispositivos. La disciplina que busca mejorar la experiencia del usuario en el manejo de computadoras se la conoce como Interacción Humano Computadora (HCI - Human Computer Interaction), y en algunos de sus campos se pueden encontrar las Interfaces Cerebro Computadora (BCI - Br...

 12. Estudio y realización de un generador de interferencia para telefonía móvil celular

  OpenAIRE

  Lopez Yusta, Héctor

  2011-01-01

  La finalidad de este proyecto es realizar un estudio y construcción de un dispositivo que sea capaz de interferir la señal procedente de las estaciones móviles celulares. Para realizar esta interferencia, el dispositivo tiene que ser capaz de emitir una señal más potente que la recibida por dichas estaciones. Para ello, se realizó dos tipos de diseño: En el primero se desarrolló un generador de interferencia de banda estrecha, mediante un oscilador controlado por tensión, el cual propor...

 13. Implementación de un modelo de negocio de distribución móvil de productos de bebé

  OpenAIRE

  Bohorquez Villalba, Santiago Paúl; Valverde Peña, Andrés Trajano

  2013-01-01

  The present document shows a new, innovate business model in the marketing of baby health and hygiene products based on the differentiating factor of the company Pañales To Go is that the delivery of these products is in advance to their needs, this is possible by the information given by the clients about consumption habits and shopping frequency. The added value that it delivers to the customers is that they won't have to worry about buying these products since the company will deliver at h...

 14. Political Leadership - Future Challenges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Kurt Klaudi

  2013-01-01

  Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark...

 15. One More Thing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz, Majken

  2014-01-01

  Virksomheder kan bruge historien til at være kraftfulde ressourcer for innovation og række langt ind i fremtiden. Tim Cook og Apple viste – igen – vejen ved præsentationen af det nye ur.......Virksomheder kan bruge historien til at være kraftfulde ressourcer for innovation og række langt ind i fremtiden. Tim Cook og Apple viste – igen – vejen ved præsentationen af det nye ur....

 16. Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margrete Dyvik Cardona

  2014-09-01

  Full Text Available Korpus er en type digitale språkressurser (maskinlesbare tekstsamlinger som er mye brukt i moderne lingvistikk som empirisk støtte for studiet av ulike språklige fenomener. Korpus kan med hell brukes i fremmedspråkundervisningen, men er frem til nå ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt i bruk i norsk skole og høyere utdanning. I denne artikkelen gir vi en gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur på feltet, med hovedvekt på bidrag fra det angloamerikanske språkområdet. Deretter går vi gjennom to korpus som er tilgjengelige for norske brukere, Norwegian-Spanish Parallel Corpus og Oslo Multilingual Corpus. Vi viser hvordan disse korpusene kan brukes i undervisningen av ulike språklige fenomener, fra vokabular til sosiolingvistiske fenomener. På grunnlag av eksisterende forskning på pedagogiske applikasjoner av korpus samt våre egne forslag til undervisningsopplegg er det grunn til å tro at bruk av korpus vil kunne være et verdifullt bidrag til fremmedspråkundervisningen i norske klasserom. Likevel finnes visse utfordringer som hindrer at korpus tas i bruk. Både mangel på tid, gruppestørrelser og teknologiske hindre kan stå i veien. Bruk av korpus i fremtidens klasserom er også nært knyttet til ulike trender, både innenfor teknologi og forskning. For det først blir datateknologi stadig mer tilgjengelig, parallelt med at elevenes og studentenes digitale kompetanse øker. Dette er fenomener som begge skulle tilsi økt bruk av korpus. Videre er det en sterk bevegelse for å åpne opp tilgang til forskningsdata og –ressurser (Open Access og denne bølgen kan også brukes til å åpne opp forskningsressurser, herunder korpus, for læringsformål. Til syvende og sist er spørsmålet om bruk av korpus i klasserommet imidlertid avhengig av en tettere dialog mellom lærere og korpuslingvister, både i lærerutdanningen så vel som gjennom faglig oppdatering underveis i yrkeslivet.

 17. Prototipo De Una Aplicación Móvil Con Realidad Aumentada Para Mostrar Puntos De Información De Ubicación De La Universidad Simón Bolívar En Barranquilla Colombia Mediante El Uso Del Navegador Móvil Junaio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enrique Martelo

  2014-07-01

  This article shows each steps necessary to realize a augmented reality world through Junaio browser, in order to provide a simple system based in augmented reality technologies for mobile devices, that allow to the academic community of the Simon Bolivar University get a simple and fast location service, showing information of the highlight places and those who are visited by major frequency in each of the headquarters of the University. It´s necessary to annotated that to realize the test of the prototype a mobile device was in use with operating android system.

 18. Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Håvard Skaar

  2016-10-01

  vi inn 163 lærerstudenters beskrivelser av seg selv som lesere. Analysen av studentenes fortellinger om egen lesing ble teoretisk og metodisk forankret i hermeneutisk fenomenologi. De momentene studentene trakk fram som årsakene til at de leser eller lar være, tyder på at lesing av skjønnlitteratur i dag er under press både i og utenfor lærerutdanningene. For et stort flertall av studentene stod en entydig oppvurdering av skjønnlitteraturen i motsetning til en svært begrenset personlig befatning med lesing av skjønnlitteratur. I fortolkningen av denne motsetningen tar vi betraktning studentenes rolle som lærerstudenter og den situasjonen de befant seg i da de fortalte sin historie. Ingen av delene blir ansett å svekke den klare tendensen til at lesing blir nedprioritert eller valgt bort i disse studentenes dagligliv. Studentenes begrunnelser for egen leseinteresse gir også liten støtte for at de vil lese mer i fremtiden. Undersøkelsen peker i retning av at norskfaget i lærerutdanningsinstitusjonene har et stadig mer krevende oppdrag dersom ambisjonen er å kompensere for alle de grunnene disse studentene gir for å la være å lese skjønnlitteratur. Det synes mindre sannsynlig enn før at lærerstudenter vil kunne trekke på en personlig interesse for lesing i sin fremtidige lærerrolle.Nøkkelord: hermeneutisk fenomenologi, leseinteresse, lærerstudenter, skjønnlitteratur

 19. CO{sub 2} emissions from future cars in the Nordic countries - including analysis of the effect on the power system of 500.000 electric cars in the Nordic countries; CO{sub 2} udledning fra fremtidens personbiler i Norden - med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-01-15

  Detailed calculations of the power system in Scandinavia and Germany in 2020 are made, including the countries' known and specific plans for CO{sub 2} reduction and increased use of renewable energy. The calculations analyzed three scenarios for how increased electric power consumption pulls investments in the power sector by 2020. It is shown that only if the countries through grants schemes and other incentives directly link increased consumption of electricity for electric vehicles with greater demands for investments in renewable energy, the CO{sub 2} emissions from electric vehicles will decrease significantly. Such a direct linkage is assessed not to become the case with the existing frame-work and objectives of the EU countries and Norway. The average of the more detailed calculations show a CO{sub 2} emission from electric cars in 2020 of just 650 g CO{sub 2}/kWh (excluding upstream emissions), which is about 10% lower than previously estimated. Towards 2020 increased efficiency of conventional cars (diesel) will probably be a cheaper way to achieve CO{sub 2} reductions in the transport sector than through an expansion with a larger number of electric cars. If oil prices rise to around $ 150/barrel or more, while the price of batteries for electric vehicles drops significantly in the period, this will result, however, is challenged. The same costs are assumed for development and production of diesel and electric cars. For electric cars there will be additional costs for batteries and charging infrastructure. The on manufacturers' pricing strategies for different types of cars have not been considered. The report demonstrates that it will very likely be more expensive to reduce CO{sub 2} emissions from transport compared with, for example the costs in electric power and heat producing sectors that are subject to EU quota system. It can therefore be considered whether a larger part of the EU's reduction goals in the next 10-20 years should be transferred to the quota sector, if the goal is cost-effective CO{sub 2} reductions. Ambitious CO{sub 2} reduction targets for passenger cars in the long term appear to be achieved either by using different types of electric vehicles or through substantial increase in the use of biofuels. (ln)

 20. New CO{sub 2} neutral city area with integrated district heating system of the future in Hoeje Taastrup - Phase 1: Preparation of demonstration. Final report; Denmark; Ny CO{sub 2}-neutral bydel med fremtidens integrerede fjernvarmesystem i Hoeje Taastrup - Fase 1: Forberedelse af demonstration. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaarup Olsen, P.; Hummelshoej, R.M. (Cowi A/S (Denmark))

  2011-02-15

  The project has contributed considerably to developing and maturing many climate initiatives in Hoeje Taastrup municipality - including particularly having made an effort to develop and develop the plans for a CO{sub 2}-neutral quarter called 'Vision Gammelsa'. In this context, the project has involved relevant actors in the development of an energy concept for the quarter. The concept was later used as basis for an EU application to the CONCERTO programme, for which Hoeje Taastrup achieved final grant agreement in December 2009. In this way, the municipality obtained funding for a 6-year project 'ECO-Life' which will focus on energy measures in Hedehusene, Floeng and the Gammelsoe region. The project will be carried out in cooperation with a municipality in Lithuania (Birstonas) and Belgium (Kortrijk). In addition, the project supported the development of a climate plan and policy in the municipality. During the life of the project, the council has carried out a wide range of ambitious initiatives which to a great extent stems from the project and in particularly the cooperation that the project has brought along. Based on a preliminary draft proposal for the district, a number of energy concepts have been assessed that can make the district CO{sub 2}-neutral. Primary focus has been on the heat supply. It is recommended to establish a low-temperature heating network, since such a solution provides the best possibility of using surplus heat and renewable energy sources, and in the future, perhaps already in 15 years, district heating from VEKS will be CO{sub 2}-neutral. Three energy efficient and CO{sub 2} efficient district heating solutions have been investigated in more detail: 1) Local low-temperature district heating network with ground heat and solar heat. 2) Low-temperature district heating network based on return heat from the HTF/VEKS system. 3) Low-temperature district heating network with heat driven heat pumps and solar heat. All three options are interesting. The 'return heat the solution' has less CO{sub 2} displacement potential, but will require a minimal investment cost compared to a regular connection to the HTF/VEKS district heating network. With the assumptions used, the solution with heat-powered pumps and a central solar heating plant provides t a considerably lower CO{sub 2} displacement price than a solution with central ground and solar heating. It is therefore recommended to further analyse the solution with a heat driven heat pump. To make the energy supply of the district CO{sub 2} neutral in the short term, it will be necessary to install wind turbines with a total capacity of approx. 6 MW, which for that particular area at this time would be the most cost-effective solution, i.e. will have the lowest CO{sub 2} displacement price. (LN)

 1. Viral Interleukin-6: Role in Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus–Associated Malignancies

  Science.gov (United States)

  Sakakibara, Shuhei

  2011-01-01

  Viral interleukin-6 (vIL-6) is a product of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) expressed in latently infected cells and to a higher degree during viral replication. A distinctive feature of vIL-6 is the ability to directly bind and activate gp130 signaling in the absence of other receptor subunits. Secretion of vIL-6 is generally poor, but vIL-6 can activate gp130 from inside the cell. Due to the wide cell distribution of gp130, vIL-6 has the potential to induce a wide range of biological effects. Expression of vIL-6 is variable in KSHV-associated Kaposi's sarcoma (KS), primary effusion lymphoma (PEL), multicentric Castleman's disease (MCD), and in a newly described MCD-like systemic inflammatory syndrome observed in human immunodeficiency virus-positive patients. PEL effusions usually contain vIL-6 at high concentrations; since vIL-6 induces vascular endothelial growth factor, vIL-6 likely contributes to vascular permeability and formation of PEL effusions. Lymph nodes affected with MCD contain vIL-6-positive cells, and vIL-6 levels rise in conjunction with flares of the disease and likely contribute to symptoms of inflammation. The development of vIL-6 inhibitors is a potentially important advance in the treatment of KSHV-associated malignancies where vIL-6 is expressed. PMID:21767154

 2. Design of a Pelton Model Test Rig at Kathmandu University

  OpenAIRE

  Stene, Ida Bordi

  2014-01-01

  Design av Pelton modelltestrigg for Kathmandu University. Pelton-riggen ved vannkraftlaboratoriet på NTNU vil bli brukt som utgangspunkt. Nødvendige endringer vil bli evaluert, designet og dokumentert.

 3. Fibrene kommer!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  1999-01-01

  Miljødesign. Plantefibre vil i stigende grad erstatte plast og glasfiber i blandt andet biler og fly.......Miljødesign. Plantefibre vil i stigende grad erstatte plast og glasfiber i blandt andet biler og fly....

 4. Jordbrug og klimaændringer - samspil til vandmiljøplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, J. E.; Gyldenkærne, S.; Petersen, S. O.

  viser følgende tendenser for Danmark i år 2100 i forhold til 1990 for de mestanvendte udslipsscenarier. Den årlige middel-temperatur vil stige med 3-5 C. Nedbøren i vinterperioden vil stige med 20-40%, mens nedbøren i sommerperioden vil falde med 10-25%. Der vil endvidere være en tendens til flere...

 5. Rangvid & Ove Christensen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Ove; Rangvid, Jesper

  2016-01-01

  Der er alt mulig grund til at tro, at investorerne vil forvente et afkast på 7-9 pct. om året, hvis Nykredit sælges. Realkreditkæmpen vil sætte gebyrerne op, og prisstigninger vil formentlig brede sig til resten af boligmarkedet, skriver to professorer fra CBS....

 6. Inkluderende elevplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2016-01-01

  Dette kapitel handler om rådgivning af lærere, der arbejder med elever med generelle læringsvanskeligheder. Kapitlet indledes med en afklaring af, hvad generelle læringsvanskeligheder vil sige. Ud fra denne definition vil jeg beskrive forskellige tilgange til inklusion og specialpædagogik og vil...

 7. Undervisning af sygeplejestuderende i Nuuk fra Sygeplejerskeuddanenlse i Vejle via Adobe Connect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karas, Nabil

  2016-01-01

  udgangspunkt i de erfaringer og evalueringer, forløbet gav anledning til. Der vil blive fokuseret på valg af tekniske løsninger samt didaktiske overvejelser bag forløbet. For at demonstrere Adobe Connect platformens anvendelighed, vil der desuden blive inddraget eksempler fra forløbet. Der vil desuden være...

 8. Klimaændringer og processer og funktion i terrestriske økosystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, I.K.; Beier, Claus; Kongstad, J.

  2007-01-01

  Klimaændringerne vil ændre basale faktorer i terrestriske økosystemer som vandforhold og temperatur. Disse faktorer har direkte og indirekte indflydelse på alle processer i økosystemet. Klimaændringer vil derfor påvirke levevilkårene for planter og dyr gennem en kaskade af effekter, som vil ændre...

 9. Benchmarking i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bukh, Per Nikolaj; Dietrichson, Lars; Sandalgaard, Niels

  2008-01-01

  I artiklen vil vi kort diskutere behovet for benchmarking i fraværet af traditionelle markedsmekanismer. Herefter vil vi nærmere redegøre for, hvad benchmarking er med udgangspunkt i fire forskellige anvendelser af benchmarking. Regulering af forsyningsvirksomheder vil blive behandlet, hvorefter...

 10. Mængderabatter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Jens Leth; Thorlund-Petersen, Lars; Østerdal, Lars Peter

  2001-01-01

  Der indføres en formel kategorisering af tariffer med mængderabatter. Med udgangspunkt i eksempler fra dansk erhvervsliv fremhæves en række rabatformer som almindeligt anvendte. Endvidere diskuteres mængderabatters rolle og form i fremtidens informationsøkonomi......Der indføres en formel kategorisering af tariffer med mængderabatter. Med udgangspunkt i eksempler fra dansk erhvervsliv fremhæves en række rabatformer som almindeligt anvendte. Endvidere diskuteres mængderabatters rolle og form i fremtidens informationsøkonomi...

 11. Realisering af Smart City/Smart House i Nordjylland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindgren, Peter; Saghaug, Kristin Margrethe

  2008-01-01

  beskriver tankerne, visionerne og perspektiverne i forhold til at realisere Smart House-konceptet i Region Nordjylland. Smart House-tankerne er baseret på at bygge smarte huse og smarte byggekomponenter til fremtidens brugere, hvor den nyeste teknologi indenfor byggematerialer kombineres med nye værdier....... Formålet med Smart House Nordjylland er at flytte byggeindustriens og forskernes fokus fra en indbyrdes konkurrence lokalt til et udviklende innovationssamarbejde, som sigter mod det globale marked. På denne måde kan regionen skabe et udstillingsvindue indenfor fremtidens byggeri gennem en interaktion...

 12. Jóvenes vulnerables y participación móvil en Colombia: estudio sobre el grado de participación y apropiación ciudadana entre beneficiarios de programas sociales

  OpenAIRE

  Elias Said-Hung

  2014-01-01

  El presente estudio explora el grado de apropiación y el modelo de participación ciudadana, a través de la telefonía celular, en los jóvenes en condición de vulnerabilidad, registrados en el Sistema de identificación de beneficiaros potenciales para los programas sociales (Sisbén) en los niveles 1 y 2, habitantes de Colombia. Para tal fin, se aplicaron, en el primer trimestre de 2010, 383 encuestas aplicadas en el Distrito de Barranquilla. Los resultados indican que a pesar de que gran parte ...

 13. Jóvenes vulnerables y participación móvil en Colombia: estudio sobre el grado de participación y apropiación ciudadana entre beneficiarios de programas sociales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elias Said-Hung

  2014-02-01

  Full Text Available El presente estudio explora el grado de apropiación y el modelo de participación ciudadana, a través de la telefonía celular, en los jóvenes en condición de vulnerabilidad, registrados en el Sistema de identificación de beneficiaros potenciales para los programas sociales (Sisbén en los niveles 1 y 2, habitantes de Colombia. Para tal fin, se aplicaron, en el primer trimestre de 2010, 383 encuestas aplicadas en el Distrito de Barranquilla. Los resultados indican que a pesar de que gran parte de estos jóvenes están en posesión y hacen un uso personal de teléfonos móviles, la participación social y relación con organizaciones sociales es incipiente. Se concluye explicando que la participación se da aún en escenarios tradicionales y que el modelo comunicativo predominante entre los jóvenes vulnerables es el de receptor pasivo.

 14. Propuesta de un modelo teórico de enseñanza para entornos de aprendizaje móvil en las enseñanzas artísticas visuales

  OpenAIRE

  Ramón Verdú, Alfredo José

  2015-01-01

  OBJETIVOS De la determinación de los componentes y el diseño de un modelo de estructura para dispositivos móviles adecuado para las Enseñanzas Artísticas Visuales (EAV), fundamentado en la racionalización de los elementos que lo han de configurar, y que pueda implantarse en un entorno de enseñanza, se han derivado tres objetivos de investigación: • Objetivo 1: Crear un modelo organizativo de Diseño Instruccional válido para m-Learning y las Enseñanzas Artísticas Visuales. • Objetivo ...

 15. "Vil du skære min fiskefilet ud?" Om kostens, madens og måltidets sociale organisering og betydning under indlæggelse på hospital

  DEFF Research Database (Denmark)

  Palmvang, Kirsten Østerby

  2002-01-01

  ' and the patients' attitudes to the importance of the patient’s diet is made on the basis of text studies of the development of the social standard of how rational eating habits ought to be organized, and on the basis of the recommendations of the Danish hospital diet. It is found that the dietary notions...... not familiarized themselves with the choices from the kitchen. The lack of professionalism and the lack of established care relations leave the patients in the lurch concerning nutrition and food. The rhetoric results in the patients feeling they themselves were responsible for their weight loss. Conflicts among...

 16. Proyecto de implementaci?n de geolocalizaci?n en el m?dulo de ventas de Microsoft Dynamics Ax mediante el dise?o y construcci?n de una aplicaci?n m?vil

  OpenAIRE

  Leoro R?ales, Jos? Gustavo

  2015-01-01

  Actualmente con el crecimiento significativo de diversas aplicaciones para plataformas m?viles (dispositivos celulares) las soluciones basadas en el uso de geolocalizaci?n se han vuelto m?s populares y aplicables en el d?a a d?a de las organizaciones con el fin de permitir una administraci?n m?s ?ptima de sus recursos. Analizando la problem?tica de algunas empresas, se evidenci? la importancia de organizar y supervisar a los equipos de ventas mediante la construcci?n de una aplicaci?n para...

 17. ESTADO DEL ARTE - DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN SISTEMAS DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL CATASTRAL

  OpenAIRE

  Sergio Ramirez Navarro

  2015-01-01

  La realidad aumentada en dispositivos móviles es un concepto que a través de los años ha ido tomando un valor significativo cada vez más alto, esto sumado al desarrollo de los sistemas de información geográfica y el catastro, ha llevado a un crecimiento de las mismas pasando de salas exclusivas de investigación, a ser parte del uso común, y dentro de poco, al uso específico en distintas áreas del conocimiento científico. El presente artículo presenta el estado del arte para el desarrollo de u...

 18. El rol de la comunicación móvil en la construcción de las relaciones personales entre los adolescentes: estudio de los colegios Manuela Cañizares y Marista de Quito

  OpenAIRE

  Martínez Salazar, Ana Paola

  2015-01-01

  La presente tesis aborda el consumo cultural del celular y la construcción de identidad entre adolescentes de la Zona Centro Norte de Quito, estableciendo un estudio de caso en los colegio Manuela Cañizares y Marista, ubicados en la zona. El contenido de este trabajo determina las formas de comunicación e interacción entre los adolescentes a través del uso del celular, como una idea clara de cómo se dan los procesos de interacción entre ellos, como se ven, se consideran y reflejan a través de...

 19. La paradoja de la innovación inmóvil : reflexiones críticas sobre la mitología educativa de la agenda de Lisboa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Gramigna

  2010-01-01

  Full Text Available Este artículo plantea un análisis deconstructivo de las retóricas sobre las que se fundamenta la «Estrategia de Lisboa», con la intención de desvelar su ideología implícita e identificar «la estructura del discurso» que la sostiene y la condiciona. Tal estructura se asienta en el mito de una innovación entendida en clave economicista, siguiendo los principios de la ideología neoliberal. Sus propuestas educativas se atienen, en consecuencia, a objetivos coherentes con la filosofía del mercado. Estos principios son en buena medida contrarios a los de la democracia cognitiva, al verdadero progreso de la investigación y a los fundamentos deseables para la «sociedad del conocimiento». Valiéndose también en parte de otros documentos europeos, el artículo aventura finalmente un concepto de educación y una idea de escuela, mejor y más solidaria, con la mirada puesta en una sociedad diferente.On these pages we propose a deconstructive analysis of the rhetoric based on the «Lisbon Strategy» with the intention of revealing its implicitideology and identify «the structure of discourse» that sustains and conditions it. Such structure is based on the concept of innovation conceived in an economistic way, following the principles of neoliberal ideology.These educational proposals conform accordingly to objectives that are consistent with the philosophy of the market. These principles are largely opposed to those of the cognitive democracy, the real progress of research and the desirable foundations of the «knowledge society». Retrieving data from other European papers, the article finally proposes a better and more supportive concept of education and schooling, with an eye toward a different society.

 20. Estudio del Uso de la Tarjeta Inteligente Adaptado a un Teléfono Móvil como Sistema para Adquirir Bienes y Servicios en la Ciudad de Guayaquil

  OpenAIRE

  Espín Martínez, Jorge Alfredo; Pilco Totoy, Mario Patricio

  2012-01-01

  Con el fin de seguir desarrollando el segmento de la tecnología y comunicaciones con nuevas aplicaciones, el presente estudio se enfoca en proponer al mercado una tarjeta inteligente adaptado en un celular; el mismo que servirá para transacciones de compra de bienes y servicios en establecimientos afiliados con la tecnología NFC; esta alternativa permitirá a los usuarios poder realizar con mayor seguridad sus compras ya que tendrán que utilizar el sistema de huella digital, y el mismo equipo ...

 1. El museo móvil El Camino de la Ciencia como promotor de la divulgación científica y la apropiación social del conocimiento científico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Valdez Córdoba

  2014-01-01

  Full Text Available El museo movil El Camino de la Ciencia constituye un espacio de divulgacion cientifica que tiene por objetivo aproximar a la poblacion del estado de Veracruz, Mexico al conocimiento cientifico y tecnologico, y de esta forma despertar en ninos y jovenes vocaciones cientificas en un futuro, ya que la investigacion cientifica y el desarrollo tecnologico son el principal motor para el desarrollo economico y social de una nacion. El presente trabajo se llevo a cabo en el periodo de noviembre de 2009 a marzo de 2010 en seis diferentes localidades del estado de Veracruz, Mexico, con la finalidad de determinar la contribucion al proceso de apropiacion de la ciencia y tecnologia generado en la poblacion, a traves de la aplicacion de dos encuestas, una previa (indagatoria A al recorrido por el museo para diagnosticar los conocimientos ya presentes en los asistentes y otra posterior a el para la evaluacion de los conocimientos adquiridos en el museo (indagatoria B, comparando posteriormente los resultados obtenidos y asi verificar el impacto generado. Las calificaciones promedio de la Indagatoria A y B fueron de 6,29 y 6,80, respectivamente, mostrando diferencias significativas entre los resultados (p=0,010, lo que sugiere la asimilacion de la informacion brindada a partir de la visita al museo movil El Camino de la Ciencia. Palabras clave: Museo movil; Divulgacion cientifica; Asimilacion del conocimiento; Apropiacion social de la ciencia.

 2. Variables observadas en una intervención con apoyo de la tecnología móvil en torno al cálculo de varias variables en un contexto universitario

  OpenAIRE

  Giraldo Calle, Ruby Cristina

  2011-01-01

  La relación entre el docente y el estudiante a partir de las interacciones con las nuevas tecnologías móviles está permitiendo cambiar la visión que los diferentes actores adquieren del contenido matemático en contexto, a partir de propiciar nuevos sistemas de representación y construir una relación diferente con los procesos didácticos requeridos para la enseñanza de este saber a nivel universitario (Hill, 2003). En la perspectiva anterior, para fortalecer el aprendizaje del Cálculo de Varia...

 3. Una aproximación al concepto de mobbing “acoso psicológico en el sitio de trabajo”, un análisis del dispositivo móvil como posible factor de riesgo

  OpenAIRE

  Arango Mesa, María Alexandra

  2011-01-01

  La intención de este artículo consiste, mediante un rastreo bibliográfico, en realizar una descripción sencilla sobre el acoso moral, psicológico o laboral, conocido a nivel global bajo el término anglosajón mobbing; saber su definición, los antecedentes, formas y prevalencias del mismo y revisar los rasgos de personalidad y los factores organizacionales relacionados con el acoso laboral y sus efectos nocivos sobre las víctimas. En la parte final del texto se hace un análisis sobre la relació...

 4. A programming environment having three levels of complexity for mobile robotics = Entorno de programación con tres niveles de complejidad para robótica móvil

  OpenAIRE

  Giraldo, Carlos Alberto; Florian Gaviria, Beatriz Eugenia; Bacca Cortés, Eval Bladimir; Gómez, Felipe

  2012-01-01

  This paper presents a programming environment for supporting learning in STEM, particularly mobile robotic learning. It was designed to maintain progressive learning for people with and without previous knowledge of programming and/or robotics. The environment was multi platform and built with open source tools. Perception, mobility, communication, navigation and collaborative behaviour functionalities can be programmed for different mobile robots. A learner is able to programme robots using ...

 5. Aplicación móvil para acceder a la información académica de la Universidad Francisco de Paula Santander a través de una picocelda bluetooth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Patricia Wilches-Castellanos

  2009-01-01

  Full Text Available It developed a mobile application that allow to students at the Francisco de Paula Santander University, access to some academic information offered by the Institution, taking advantage of the benefits of Bluetooth technology [1]. A Bluetooth picocell was designed and implemented to allow to users to set a communication between a cellular mobile device with Bluetooth technology enabled and the information source. We performed a quantitative assessment of the proposed system in two different environments: with and without obstacles; and also we assessed the potential for success of implementation through five emes (5M’s analysis [2]. The evaluation results indicate that the system is a viable alternative to offer free access to information within a certain range of coverage.

 6. Aspectos importantes a incorporar en una aplicación móvil para la adherencia al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en Costa Rica según pacientes y profesionales de salud

  National Research Council Canada - National Science Library

  Yulissa Porras Leiva; Daniela Richmond Solera; María Fernanda García Calvo; Melissa L Jensen

  2016-01-01

  ... (nutritionists, nurses and medical doctors). Arnhold M, Quade M, Kirch W. A Systematic Review and ExpertBased Usability evaluation considering the special requirements of diabetes patients age 50 years or older...

 7. Motivar y aprender con el móvil creando una aplicación para Android, mediante una metodología lúdica, constructivista y social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Lozano Ortiz

  2013-01-01

  Full Text Available Es común en nuestra sociedad el uso de teléfonos avanzados para llevar a cabo muchas acciones diferentes (actividades. Los adolescentes se desenvuelven muy bien con estas tecnologías, pero con frecuencia, el uso de estos dispositivos en las escuelas de secundaria es muy limitado, ya que no se entiende como un método de aprendizaje. Esta unidad didáctica está diseñada para guiar al alumno a lo largo del proceso, con el fin de construir su propia aplicación para Android, mientras que él / ella adquiere diferentes competencias. Todo el curso se ha planificado en una aplicación Android. Sin embargo, se clonó en un sitio web, ya que es un formato más común y puede ser reproducido en una multitud de dispositivos. La manera de conseguir este objetivo es mediante el uso de un método de aprendizaje llamado serious game, que consiste en pasar seis misiones diferentes. Para introducir al alumno en la historia, las misiones son presentadas con diferentes instrucciones mediante vídeos interactivos (por ejemplo, tweets, correos electrónicos o mensajes de Facebook. A lo largo del curso, el estudiante diseña, construye, ejecuta y publica su propia aplicación.

 8. Diseño y desarrollo de la aplicación móvil iOS para PencilCase de apoyo al aprendizaje de desarrollo web

  OpenAIRE

  García Martín, Alfonso

  2016-01-01

  El objetivo central de este trabajo es el diseño y desarrollo de de una aplicación de apoyo al “aprendizaje de desarrollo web” que permita, a los profesores, unificar todos los recursos ya existentes de la asignatura, y a los alumnos, el acceso a una herramienta que facilite el proceso de aprendizaje. El nombre que se le ha dado a esta aplicación es TwinTeach. TwinTeach ha sido desarrollada buscando como objetivo principal que resulte sencilla y visualmente atractiva. Además, se le ha dota...

 9. Asignación de primas en el seguro del automóvil utilizando el Análisis en ComponentesPrincipales Funcionales = Premium allocation in the car insurance by using Functional Principal Component Analysis

  National Research Council Canada - National Science Library

  Herranz Peinado, C. Patricia; Guerrero Casas, Flor M; Segovia González, M. Manuela

  2007-01-01

  ... las primas de riesgo para cada uno de los perfiles considerados y tramos de edad. = The study of the premium risk in the car insurance is really important because the insurance market is very competitive...

 10. LA COLABORACIÓN EN I+D EN LA INDUSTRIA AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL EN CATALUÑA. ANÁLISIS SEGÚN EL TAMAÑO EMPRESARIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Llorente Galera, Francisco

  2012-05-01

  Full Text Available Este artículo expone teóricamente por qué las empresas colaboran al realizar su I+D y lo hacen con diversos agentes externos. A partir de una muestra de proveedores directos de los fabricantes, ubicados en Cataluña, se ha analizado si hacen innovación de productos, las fases de investigación, diseño y desarrollo y si colaboran con agentes externos al realizar su I+D, diferenciando según el tamaño empresarial. Se verifica que las grandes empresas son las que lo realizan en mayor proporción; en cambio, las pequeñas son las que menos. Un muy reducido número de empresas colaboran con todos los agentes externos considerados, y todas son grandes empresas.

 11. La individualización de la relación de empleo en las grandes empresas en España. El caso de la industria del automóvil y el sector sanitario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Massó, Matilde

  2011-03-01

  Full Text Available A process of individualization of employment relations has developed, albeit at variable speeds, in most Euro-pean Economies. Within this process the emergence of a competence-based approach to skill has had an important role. This paper seeks to examine the contribution that a competence-based approach to management has made to the individualization of employment relations. Nowadays the changing meaning of skill has to do with the transformations of workforce uses, that is, the management of careers, wages and control forms over work. This paper analyses these “dynamic” dimensions and explores the impact of competences in the definition of the employment relation.

  La individualización de las relaciones de empleo constituye un proceso que, con distintas velocidades, viene desarrollándose en la mayor parte de los países europeos. En este contexto, la emergencia del concepto de “competencia” ha desempeñado un papel fundamental. Este artículo examina en qué medida los usos empre sariales de la competencia constituyen un punto de inflexión ascendente en el proceso de individualización de la relación de empleo. En la actualidad, la transformación del concepto de “cualificación” tiene que ver con los cambios en las condiciones de utilización de la fuerza de trabajo, esto es, la gestión de los mercados internos, los salarios y otras formas de control del trabajo y los trabajadores. Este artículo analiza, teórica y empíricamente, estas dimensiones “dinámicas” de la cualificación y explora el impacto de los usos de la competencia en la definición de la relación de empleo.

 12. Desarrollo de una aplicación móvil, y rediseño del entorno web, de una empresa del sector de la nutrición vegetal

  OpenAIRE

  DZIAMENTSYEU, DZMITRY

  2016-01-01

  [EN] STOLLER EUROPE company specializing in Physiology and Plant nutrition to wish build a mobile application, and redisseny the current web environment, to adapt the services offered of the population dependent on the digital world. [ES] La empresa STOLLER EUROPE, especializada en Fisiología y Nutrición vegetal desea realizar una aplicación para móviles, y renovar todo el entorno web actual, para adaptar los servicios que ofrece a un sector de población más dependiente del mundo digital. ...

 13. Apps’ y Web móvil para ‘smartphones’ en el sistema bibliotecario. Estudio comparativo de la situación actual en las principales bibliotecas españolas.

  OpenAIRE

  Reverte-Bermejo, Mari Carmen

  2014-01-01

  Every time accessing the internet from mobile devices and / or tablets is higher. This trend is affecting all sectors, hence to keep up on thetechnology, the Spanish library system mustadapt to this trend. The degree of adaptation oflibrary portals to mobile technology in Spain, isstill in its infancy, as there are currently very fewspecific mobile apps for libraries in our country.With the check and work will verify the currentstatus of the National Library, the 17 regionallibraries, that of...

 14. Identificação de oportunidades de incentivos para a realização do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Cívil (PGRCC) nas construtoras de Curitiba - PR.

  OpenAIRE

  Bochenek, Cristiane

  2013-01-01

  Resumo: O crescimento do setor da construção civil no Brasil produz dúvidas quanto à real capacidade de as empresas e os governos controlarem a geração de resíduos sólidos dessas obras. A legislação ambiental é uma realidade que algumas organizações conhecem e aplicam, porém, outras ainda acreditam que é um assunto para depois e aguardam a fiscalização para reagir. Com essa situação atual, neste trabalho buscamos aliar as necessidades ambientais com as possibilidades legais e os ideais financ...

 15. “Las intervenciones de enfermería” como patrón pedagógico de e-learning, wiki y aplicación móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ma Elena García Puig

  2013-01-01

  Full Text Available Este artículo tiene el objetivo de enseñar las intervenciones de enfermería resolviendo las dificultades para relacionar los fundamentos conceptuales y profesionales de enfermería que sucede en algunos casos de la práctica del cuidado. Para ello se plantea utilizar la organización psicológica del conocimiento propuesta por Joseph Novak y el lenguaje de patrón. Además este contenido habitualmente se imparte mediante una metodología presencial y unos recursos didácticos que no incorporan las nuevas tecnologías demandadas por la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Por tanto, objetos para el aprendizaje como las wiki y aplicaciones móviles deberían dar respuesta a estas demandas. Ambos son reusables en diferentes contextos de la formación en enfermería, como es, la universitaria, la continuada y la especializada.

 16. Reducción del lead time y mejora de la eficiencia en los procesos de una planta de fabricación de componentes para el sector del automóvil

  OpenAIRE

  Herrero Galván, Laura

  2017-01-01

  Hoy en día, los diferentes sistemas productivos se tienen que adaptar a los deseos del cliente, ofreciendo productos en el momento y la cantidad que lo solicitan, con la calidad requerida y a un precio competitivo. Por ello, es necesaria la adaptación de los sistemas de producción y la mejora continua en la realización de todo tipo de operaciones, con el objetivo de reducir el tiempo de entrega de un producto al cliente, para ganar ventaja competitiva con respecto a otras em...

 17. APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA MÓVIL EN ENTORNOS COTIDIANOS APLICAÇÕES DE REALIDADE AUMENTADA MÓVEL EM MEIOS QUOTIDIANOS MOBILE AUGMENTED REALITY APPLICATIONS IN DAILY ENVIRONMENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gloria Elena Jaramillo

  2010-12-01

  Full Text Available Con el poder creciente y la miniaturización de los dispositivos móviles, nuevas áreas de estudio han encontrado en esta tecnología una nueva forma de visualización e interacción. La realidad aumentada, como una prometedora metáfora de interacción humano-máquina, no es la excepción. Aunque debido ante todo a limitaciones de procesamiento y hardware, los móviles no ofrecen una solución viable para algunas aplicaciones de realidad aumentada de propósito general, otras aplicaciones los han utilizado con éxito para visualizar información gráfica virtual en entornos reales. En este artículo presentamos experiencias adquiridas con el uso de realidad aumentada en dispositivos móviles como metáfora de la visualización. Específicamente, nos concentramos en la necesidad de preservar el patrimonio cultural para proponer la realidad aumentada como una interfaz para visualizar dicho patrimonio. Este artículo presenta dos aportes principales: el primero, la forma de visualización de patrimonio cultural colombiano y el segundo, una mejora de la experiencia del usuario al presentar piezas culturales colombianas detalladas. Se creó un museo aumentado como caso de estudio y se evalúa la viabilidad del uso de dispositivos de mano para la visualización.Com o poder crescente e a miniaturização dos dispositivos móveis, novas áreas de estudo encontraram nesta tecnologia uma nova forma de visualização e interação. A realidade aumentada, como uma prometedora metáfora de interação humano-máquina, não é a exceção. Embora devido principalmente a limitações de processamento e hardware, os móveis não oferecem uma solução viável para algumas aplicações de realidade aumentada de propósito geral, outras aplicações os utilizaram com sucesso para visualizar informação gráfica virtual em meios reais. Neste artigo apresentamos experiências adquiridas com o uso de realidade aumentada em dispositivos móveis como metáfora da visualização. Especificamente, concentramo-nos na necessidade de preservar o património cultural para propor a realidade aumentada como uma interface para visualizar dito património. Este artigo apresenta duas contribuições principais: a primeira, a forma de visualização de património cultural colombiano e a segunda, uma melhora da experiência do usuário ao apresentar peças culturais colombianas detalhadas. Criou-se um museu aumentado como caso de estudo e avalia-se a viabilidade do uso de dispositivos de mão para a visualização.With the increasing power and miniaturization of mobile devices, emerging areas of study have found in such devices a new form of visualization and interaction. Augmented reality, as a promising metaphor of human-computer interaction, is not the exception. Although mobiles do not offer a feasible solution for several general purpose augmented reality applications, due mainly to hardware and processing limitations, some other applications have successfully used them for displaying virtual graphical information within real surroundings. In this paper, experiences gained with the use of augmented reality in mobile devices as a metaphor of visualization are presented. Specifically, we focus on the need to preserve cultural heritage and propose augmented reality as an interface for visualizing such cultural material. This paper offers two major contributions: the first one related to the fact of visualizing digitalized heritage of Colombian culture by means of an augmented museum and the second one, an enhancement of the user’s experience by displaying detailed reconstructed Colombian cultural pieces. We created an augmented museum as a case study and evaluated the viability of using handheld devices for visualization.

 18. "Novaya Uranometriya" Fridrikha Vil'gel'ma Argelandera v nebesnoj kartografii XIX veka %t "The New Uranometry" by F. W. Argelander in the celestial cartography of the 19th century

  Science.gov (United States)

  Kuz'min, A. V.

  The 19th century A.D. was an epoch of cardinal changes in the celestial map. Proceeding from an antiquated scheme preserving all the features of the European maps of the 16th century, which were predominantly based on the star catalogue by C. Ptolemy (2nd century A.D.), the 19th century's scientific search resulted in an almost total refusal from all kinds of didactic elements, such as the sky division into constellations or the usage of a letter code for individual stars. Only the equatorial coordinate scale was preserved. To a great extent, it was due to the works of Friedrich Wilhelm Argelander (1799 - 1875) that the tradition of sky mapping revived through the end of the 19th and the whole 20th century and the constellations "returned" back to the sky together with their historic names. His fundmental work Uranometria nova (The New Uranometry), published in 1843, had truly formed a basis for the contemporary constellations' nomenclature and for a new structure of the celestial map, still actual at the present day. The total number of constellations was confined to 88, and their new borders, finally approved by the IAU World Congress in 1922, also came to coincide with the general outlines determined in the afore-cited work.

 19. La participación de los trabajadores en la tecnología. El caso de la industria auxiliar del automóvil en Cataluña

  OpenAIRE

  Albalate, Joaquín Juan

  2004-01-01

  The participation of workers in the managing of technological innovation process is not a common phenomenon in developed countries. The empirical analysis of the Catalonian industry of automotive components confirms that the levels of participation of workers in this process are very low. In this article, the results of such a research are presented, showing the importance of the ideological and cultural conceptions of managers, as well as workers, as explaining factors. In base of the empiri...

 20. Análisis y definición de Escenarios en programación estocástica para la Gestión de la Cadena de Suministros, en el sector del automóvil.

  OpenAIRE

  Lario Esteban, Francisco Cruz; Escudero Bueno, Laureano Fernando

  2001-01-01

  En el Proyecto Schumann se ha desarrollado un nuevo software de Optimización y Planificación de la Cadena de Suministro, en el ámbito de la Fabricación, Montaje, Distribución y Servicio, (MADS) que incorpora funciones estocásticas para representar la

 1. Desarrollo de una aplicación móvil en PG/CORDOVA para la gestión de datos, parametrización y ejecución de servicios web en bioinformática

  OpenAIRE

  Díaz-del-Pino, Sergio

  2016-01-01

  A lo largo de este documento se describe el plan de trabajo para el desarrollo de una aplicación basada en web, especialmente diseñada para móviles pero accesible desde cualquier navegador, así como sus características y su funcionalidad. Empezando por las razones que motivan este trabajo, la definición de los objetivos del mismo y el estado del arte, se describen también el marco de desarrollo y las distintas etapas del desarrollo software. El resultado es mORCA, una aplicación basada ...

 2. Vítimas e vilões em reality shows no Brasil: representações e avaliações com base em evidências léxico-gramaticais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristiane Fuzer

  2012-12-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho é analisar, com base em ocorrências léxico-gramaticais e semântico-discursivas, representações construídas em artigos de opinião publicados em jornais brasileiros. Foram verificadas as funções léxico-gramaticais desempenhadas pelos atores sociais selecionados a partir da recorrência no corpus, bem como as marcas de avaliação para as representações identificadas. Para isso, foram utilizados pressupostos teóricos da Linguística Sistêmico-Funcional, combinando categorias do sistema de transitividade de Halliday e Matthiessen (2004, das formas de representação de atores sociais de Van Leeuwen (1997 e do sistema de avaliatividade de Martin e White (2005. Os resultados mostram que os atores sociais mais frequentes no discurso são o próprio articulista, o reality show, os participantes do programa e os telespectadores. Eles aparecem ora ativados, ora passivados, dependendo do contexto linguístico a que se relacionam. A presença de marcas linguísticas de julgamento e apreciação, muitas vezes acompanhadas de gradação, evidencia avaliações negativas para o reality show e seus agentes, ao passo que o uso de marcas de afeto sinaliza uma defesa dos participantes por parte da voz autoral. Assim como os brothers, telespectadores brasileiros são representados como vítimas do sistema capitalista vigente, que se faz presente nas dinâmicas dos reality shows.

 3. Scenariebaseret undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fougt, Simon Skov

  2017-01-01

  Budskabet i denne artikel er tredelt: Først og fremmest må undervisning i skolen være tidssvarende, dvs. leve op til de krav nutidens og fremtidens samfund stiller til os som mennesker. For det andet bør undervisning stile mod, at eleverne anvender den ønskede faglighed, frem for at betragte...

 4. Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haagerup, Christian Deichmann; Ærø, Thorkild

  I rapporten er udviklet metoder og redskaber, som den kommunale planlægning kan benytte i håndteringen af demografi ske og kommunaløkonomiske udfordringer i fremtiden. Rapporten belyser, ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews, tilflytterne til nybyggeri i Køge Kommune samt ...

 5. Amerika og det gode liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  amerikanisering af skandinavisk hverdagskultur blev imødeset med både bekymring og begejstring. Den foregik på mange forskellige niveauer og blandt mange forskellige aktører, som ambivalensen til trods dog alle var optaget af det gode liv og af, hvad fremtiden ville bringe. Antologien Amerika og det gode liv...

 6. Hospitalslys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johnsen, Kjeld; Markvart, Jakob; Frandsen, Anne Kathrine

  2015-01-01

  Nærværende projekt er et forprojekt, der har til formål at: realisere et afgørende nationalt projekt, der sikrer at fremtidens sygehuse udnytter det helt væsentlige potentiale lys har for at blive en aktiv del af helbredelsesprocessen i hospitalssektoren til glæde og gavn for såvel patienter som ...

 7. En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  ' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for, hvordan grønlandske og danske forestillinger om rigsfællesskabet kan spille sammen i fremtiden. Mest...

 8. The Comfort Houses

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen; Jensen, Rasmus Lund; Daniels, Ole

  be downloaded from www.vbn.aau.dk. Furthermore, some of the analyses in this report take as their starting point the analyses conducted in the report ‘Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri – med henblik på forbedringer i fremtidens lavenergibyggeri’, published by Aalborg University in January...

 9. Kan man redde håbefuldheden fra utopien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørum, Tania

  2007-01-01

  Anmeldelse af Rett Kopi v. Karin Nygård og Ellef Prestsæter (red): Rett Kopi dokumenterer fremtiden (2007), der oversætter og sammenstiller et udvalg af klassiske og nyere manifester og kritisk vurderer manifestformen og dens anvendelighed idag. Udgivelsesdato: september 2007...

 10. Revolution eller evolution?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaarsted, Thomas

  2009-01-01

  Digital Natives, Google Generationen, Dot Net-generationen. Mens forskerne søger efter den rigtige term søger bibliotekerne at lægge strategier for fremtiden. Et bredt anlagt forskningsprojekt giver et bud på udviklingen og har en udløber til forskningsbibliotekerne. Kritikerne mener projektet...

 11. Electron Interactions & Quantum Transport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostgaard, Carsten

  elektrisk kontakt med enkelte nanostrukturer eller molekyler og derved opnå ny detaljeret information om de elektriske egenskaber. Visionen om i fremtiden at kunne designe komponenter som ensrettere og transistorer på det molekylære niveau og at kombinere disse til fungerende kredse kræver en grundlæggende...

 12. Urban Games

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løssing, Tobias; Nielsen, Rune

  2004-01-01

  Gennem udviklingen af en række spilprototyper, undersøges nye arbejdsmetoder for fremtidens arkitekter indenfor planlægning og design. Områder som borger/brugerinddragelse, informationsvisualisering, interaktion mellem fysiske og digitale artefakter og processtyring. Udviklingen af spillene, Urban...

 13. Råhus + Teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marsh, Rob

  Sigtet med denne bog er at anskueliggøre samspillet mellem bygninger og deres tekniske installationer. Bogens tre dele analyserer udviklingen i forholdet mellem råhus og teknik. Den giver et bud på fremtidens kontorbygning, hvor decentrale facadeintegrerede føringsveje anvendes til at skabe innov...

 14. Spot på interaktive teknologier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Anthony Lewis

  2014-01-01

  inviterede konferencedeltagerne inden for i fremtidens virtuelle stue og fortalte, hvordan Motion Capture – dvs. det, at optage en persons bevægelse og overføre denne optagelse til en computer - kan anvendes i hjemmet. Se mere i denne video (eksternt link) Eller i artiklen ”How to build a virtual reality...

 15. Danish Government passes three International Tax Bills

  DEFF Research Database (Denmark)

  Michelsen, Aage

  1995-01-01

  I artiklen omtales lov nr. 945 af 23/11 1994, der ophævede dobbeltbeskatningsaftaleloven, der bemyndiger regeringen til at indgå dobbeltbeskatningsaftaler. For fremtiden skal dobbeltbeskatningsaftaler gennemføres ved lov. Artiklen omtaler tillige lov nr. 1118 af 21/12 1994 om misbrug af dobbeltbe...

 16. Hvorfor er det vigtigt at udvikle virksomhedens kompetencer indenfor supply chain management og logistik ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haas, Henning de

  2009-01-01

  Evnen til innovation og evnen til at opfylde slutkundernes behov gennem integrerede forsyningskæder (supply chains) er i dag en afgørende konkurrencefaktor. Fremtidens vindere er de virksomheder, der hurtigst kan tilpasse sig markedets svingninger, og som ser de muligheder, der skabes i skiftende...

 17. Engaging Pasts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fibiger, Thomas Brandt

  Med afsæt i et etnografisk begreb om historicitet undersøger denne afhandling, hvordan folk i Bahrain bruger og involverer fortiden i forståelsen af nutiden og skabelsen af fremtiden. Bahrain er et heterogent øsamfund, hvor sunni- og shia-muslimer, arabere og persere, religiøse og sekulære samt...

 18. Facebook liker nu VR

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødker, Mads

  2017-01-01

  Facebooks ’Virtual Reality’ Spaces tegner en vision for fremtidens digitale kommunikation og samarbejde, men Facebooks fremtidsplaner varsler måske samtidig døden for smartphonen og andre skærm-baserede teknologier. Og hvorfor have en lille skærm i bukselommen, når man kan have en IMAX-biograf i...

 19. Facebook samtaler og visionsformuleringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Koed; Munk, Anders Kristian

  I forbindelse med Aalborg Kommunes visionsproces for fremtidens folkeskole har forfatterne mellem september 2014 og januar 2015 indsamlet og analyseret visionsrelevante indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Analysen falder i to dele: 1. En struktureret analyse og indeksering af de visioner,...

 20. Projekt InterTværs og interprofessionalitet som det innovative match

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Cathrine Sand; Kramer, Tina

  2017-01-01

  Uddannelsesprojektet InterTværs er et bud på fremtidens velfærdsuddannelser og betragtes som et svar på omverdenens krav om sammenhængende patient-/borgerforløb. I projektet forskydes den konventionelle mono-faglighed til en interprofessionel og tværsektoriel orientering mod samarbejde omkring...

 1. Sport i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2008-01-01

  Spørgsmålet om hvad Danmark skal lee af i fremtiden er gennem de senere år blevet bevaret med mere eller mindre vidtløftig politisk retorik om sporten som vækstgenerator. Artiklen drøfter, hvorvidt sporten er dansk økonomis nye redningsplanke? Udgivelsesdato: November...

 2. Mobilitet uden måde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jespersen, Per Homann

  2007-01-01

  Står det til Infrastrukturkommissionen skal flere motorveje, ny teknologi og moderate oliepriser løse fremtidens trafikproblemer. Mobilitet er godt, mere mobilitet er bedre. At klimaudfordringen sætter nye rammer også for transportsektoren indgår ikke i Kommissionens visioner. Udgivelsesdato: Dec...

 3. Full Scale Test SSP 34m blade, Combined load. Data report

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Per Hørlyk; Nielsen, Magda; Jensen, Find Mølholt

  This report is part of the research project entitled “Eksperimentel vingeforskning: Strukturelle mekanismer i nutidens og fremtidens store vinger under kombineret last” where a 34m wind turbine blade from SSP-Technology A/S was tested in combined flap and edgewise load. The applied load is 55% of...

 4. Energineutralt byggeri

  DEFF Research Database (Denmark)

  At designe en energineutral bolig handler ikke alene om at nedbringe boligens energibehov - eller om at producere (vedvarende) energi, der kan dække husstandens energiforbrug. Dette er blot en del af det. Når vi designer fremtidens energineutrale boliger, er det afgørende, at vi har fokus på...

 5. Future competence needs in public libraries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konrad, Ingelise

  2010-01-01

  Fremtidens biblioteker har behov for ledere, der løbende kan arbejde med forandrings- og udviklingsprocesser i samspil med organisationen og dens omverden samt for medarbejdere, der kan tage ledelse på sig i forhold til projekter mv. Det forudsætter medarbejdere og ledere med stærke metakompetencer...

 6. Naturens Spisekammer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Camilla; Hegelund, Susanne; Christensen, Louise Stenskrog

  2016-01-01

  UNDERVISNINGSMATERIALE Materialet i linket beskriver og giver inspiration til to undervisningsaktiviteter med fokus på naturens ressourcer: Tang, krydderurter og insekter. Det er ikke hver dag, der spises melorme eller tang i Danmark. Workshoppen "Smag for Fremtiden - Naturens spisekammer" handle....../tangpesto med basilikum, oregano og savtang Små madbrød med stegte melorme...

 7. Measuring sustainable homes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Knudstrup, Mary-Ann; Heiselberg, Per

  2011-01-01

  Paperet studerer Active House Visionen og Active House Specifikation ”work-in-progress” for at identificere parametre til måling af fremtidens bæredygtig hjem. Fremgangsmåde er baseret på Mixed Methods Research strategi hvor målingerne er relateret til både kvantitative og kvalitative aspekter i...

 8. Next Practice Katalog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Justine Grønbæk; Ryberg, Marie

  fremtidens velfærd. Velfærdsledere fra Aalborg og Holbæk kommune har i samarbejde med KL og CBS udviklet og igangsat en række ledelseseksperimenter i hjemmepleje, aktivitetscentre, træningsenheder, plejehjem, hjemmesygepleje og et center for velfærdsteknologi. Kataloget giver inspiration, konkrete metoder og...

 9. IPAC - Innovative Play And Creation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amholt, Jacqueline; Cantio, Lone Sigmann

  2016-01-01

  IPAC-metoden er udviklet gennem arbejdet med facilitering af processer, der fremmer GenInnovationskompetencer i forskningsprojektet Kompetencehub.nu. Fremtidens velfærdssamfund skal kunne levere nye og bedre løsninger for de samme eller færre ressourcer. Det kræver åbne og fleksible organisatione...

 10. Formelt og informelt byggeri - og brug af bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonke, J.

  Rapporten beskriver udviklingen af den informelle byggeaktivitet i form af gør-det-selv arbejde, og de aktiviteter - både formelle og informelle - der i øvrigt foregår i boliger og andre bygninger. Formålet er at vurdere byggebehovet og mulige ændringer i karakteren af fremtidens byggeri....

 11. Succesen blev fiaskoens moder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Per Henning

  2015-01-01

  Krise. Vi undgik det værste, men fordi vi var for dygtige til at lære af den store depression i 1930rne, fik vi aldrig ryddet ordentligt op. Så nu lurer en ny finanskrise ude i fremtiden. Anmeldelse af: Barry Eichengreen, »Hall of Mirrors. The Great Depression, the Great Recession and the Uses...

 12. Der skal gang i robotterne - fra Lego til LocoKit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Jørgen Christian

  2014-01-01

  Hvis robotter i fremtiden skal udføre slidsomt og kedeligt arbejde i vores hverdag, bør robotterne have ben. Robotingeniøren Jørgen Christian Larsen fortæller her om sit arbejde med at udvikle et byggesæt, der skal gøre vejen til gående robotter kortere....

 13. The future of innovation serves humanity before economy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Darsø, Lotte

  2009-01-01

  En bog med over 200 globale bidragsydere om fremtiden for innovation. Vægten i Lotte Darsøs bidrag er på den menneskelige faktor som det væsentligste omdrejningspunkt for innovation samt på menneskelige værdier, læring og ledelse som vejen til innovation. www.thefutureofinnovation.org  ...

 14. Bekymringsdistribution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Khawaja, Iram; Knudsen, Hanne

  2017-01-01

  En ”bekymring” er kendetegnet ved at være diffus og dermed ikke et professionelt specificeret problem. Den er også kendetegnet ved at handle om fremtiden, samt ved at række ud over den faglige og organisatoriske sammenhæng, den formuleres i. I kapitlet analyseres en ”bekymringssamtale”. Det er en...

 15. Hvidbog - muligheder og udfordringer ved at smede alliancer mellem virksomheder og kunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  Denne hvidbog skal ses som en strategisk udredning og evaluering af forsøgene med de gennemførte kreative alliancer. Hvidbogen bygger ikke på nogen økonomisk vurdering af, hvad der skal til for at kreative alliacer også i fremtiden kan bidrage til regional vækst og udvikling. Hvidbogen bygger på ...

 16. Projekt Solcellehus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schrøder, Mio; Kathrine Hansen, Ellen

  2005-01-01

  Dette ide katalog indeholder resultaterne af et udviklingsarbejde på Arkitektskolen Aarhus samlet under titlen ’Fremtidens bygningsintegrerede solceller’ udformet i forbindelse med det tværfaglige udviklingsprojekt: ’Projekt Solcellehus – Boligbyggeri med integrerede solcelleanlæg’.’Fremtidens by......Dette ide katalog indeholder resultaterne af et udviklingsarbejde på Arkitektskolen Aarhus samlet under titlen ’Fremtidens bygningsintegrerede solceller’ udformet i forbindelse med det tværfaglige udviklingsprojekt: ’Projekt Solcellehus – Boligbyggeri med integrerede solcelleanlæg......’.’Fremtidens bygningsintegrerede solceller’ er en undersøgelse af de kvalitative og arkitektoniske potentialer der er ved bygningsintegrerede solcelleanlæg - forstået som et solcelleanlæg der indgår som en naturlig del af huset - som en af boligens byggeklodser. Undersøgelsen er koncentreret om mulighederne ved kombination og...... sammenbygning af glaspartier/vinduer med solceller, herunder hvorledes disse muliggør et godt dagslysindtag, begrænser overophedning, ornamenterer boligen og medvirker til regulering af indkig.Undersøgelsen er en understregning af hvordan tekniske betingelser – så som energiteknologisk komponent-design - kan...

 17. Pædagogik på kanten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  Bogen behandler intensive læringsforløb for udsatte elever, især drenge, men også en del piger. Der er tale om forløb og emner, som jeg selv forsker i, bl.a. Drengeakademiet, rollespilsefterskolen, Cooperative Learning og Fremtidens Undervisningsfacilitet. Desuden omtales en række tilsvarende pro...

 18. Moderne (rejse)litteratur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sortkær, Allan

  2008-01-01

  »Udgangspunktet for en grænseoverskridende litteratur i bevægelse vil udgøres af rejselitteraturen«. Sådan skriver Potsdam-professoren Ottmar Ette og fortsætter: »fra denne litteratur vil blikket blive udvidet mod nye rum, dimensioner og bevægelsesmønstre, som vil skabe det 21. århundredes...

 19. Kvalitet og Relevans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Louise; Svensson, Annette Nørgaard

  vil blive fuldt op på via et mindre projekt efter hvert modul. Yderligere vil man registrere de studerende, ikke som en straf, men en nærmere som en serviceydelse for de studerende, så uddannelsens ansatte lettere vil kunne følge op på de studerende og ikke mindst hjælpe dem videre. Sidst men ikke...

 20. Distribution eller deltagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ove

  2015-01-01

  I dette afsnit vil vi gå nærmere ind i en teoretisk diskussion af forholdet mellem pædagogik og MOOC. Og vi vil se på, hvordan anvendelsen af eksempelvis sociale medier kan bidrage til en mere deltagerorienteret og deltagercentreret MOOC-tænkning. Vi vil i denne diskussion trække på forskningen i...

 1. Kulturkamp.com

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pold, Søren; Nielsen, Henrik Kaare

  2007-01-01

  , at digitaliseringen medfører en mere åben og tilgængelig værkkarakter, hvor værkerne dels i deres egen struktur vil komme publikum i møde i kraft af en interaktiv og dynamisk struktur, dels vil være mere åbne for fortsat manipulation og dekonstruktion, remix, sampling, appropriering etc. og endelig vil være lettere...

 2. Problem-Based Learning - eller hvordan man kan give den daglige fremmedsprogsundervisning et pift

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kastberg, Peter

  2000-01-01

  I denne artikel vil jeg beskæftige mig med fire aspekter af problembaseret læring (herefter PBL) i fremmedsproglig tekstbearbejdning og -produktion. For det første vil jeg beskæftige mig med nogle karakteristiske træk ved PBL. Dernæst vil jeg komme ind på lærerens og elevens rolle i PBL-undervisn...

 3. Kroppen som monitor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Filges, Tine

  2005-01-01

  koloniseret af en bekymret hær af forskere, forældre, pædagoger og terapeuter. Vi spørger ængsteligt: Vil de unge lave deres krop om livet igennem? Vil de virkelig have plastik i brysterne? Vil den næste generation tage Viagra som 18-årige? Kan unge indgå i intime relationer, når de er vokset op med porno på...

 4. Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Sabrina Storgaard; Pedersen, Kjeld Møller; Ehlers, Lars Holger

  2013-01-01

  efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D......, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger. Konklusion: Studiet...

 5. Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Sabrina Storgaard; Pedersen, Kjeld Møller; Ehlers, Lars Holger

  efter at være blevet henvist til pulmonær rehabilitering på rehabiliteringscenteret i Aalborg Kommune. Kontrolgruppen vil modtage vanlig behandling, hvorimod interventionsgruppen vil modtage forløbskoordination foruden deres vanlige behandling. Hver patient følges i 12 mdr. Spørgeskemaerne SF-12, EQ-5D......, Sct. George-Respiratory-Questionnaire (SG-RQ) og The Patient-Activation-Measure (PAM-13) vil blive udfyldt ved baseline og efter 12 mdr. Prospektivt indsamlede data fra nationale populations-baserede medicinske registre vil blive benyttet til at estimere events og omkostninger. Konklusion: Studiet...

 6. Benchmarking for controllere: Metoder, teknikker og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Der vil i artiklen blive stillet skarpt på begrebet benchmarking ved at præsentere og diskutere forskellige facetter af det. Der vil blive redegjort for fire forskellige anvendelser af benchmarking for at vise begrebets bredde og væsentligheden af at klarlægge formålet med et benchmarkingprojekt......, inden man går i gang. Forskellen på resultatbenchmarking og procesbenchmarking vil blive behandlet, hvorefter brugen af intern hhv. ekstern benchmarking vil blive diskuteret. Endelig introduceres brugen af benchmarking i budgetlægning og budgetopfølgning....

 7. A Systematic Review of the Efficacy and Safety of a Fixed-Dose Combination of Umeclidinium and Vilanterol for the Treatment of COPD.

  Science.gov (United States)

  Rodrigo, Gustavo J; Neffen, Hugo

  2015-08-01

  COPD guidelines recommend the combined use of inhaled long-acting β2-agonists (LABAs) and long-acting muscarinic antagonists (LAMAs) if symptoms are not improved by a single agent. This systematic review tested the hypothesis that the bronchodilator effect of the LABA/LAMA combination, umeclidinium (UMEC)/vilanterol (VIL), would translate into better outcomes without incurring increased adverse events (AEs). This was a systematic review of randomized, placebo-controlled or crossover trials (> 4 weeks) involving UMEC/VIL compared with its monocomponents, tiotropium, or fluticasone/salmeterol. Primary outcomes were trough FEV1, serious adverse events (SAEs), and serious cardiovascular events (SCVEs). Eleven trials from 10 studies (9,609 patients) showed that UMEV/VIL provided superior improvements in lung function compared with UMEC, VIL, tiotropium, and fluticasone propionate/salmeterol (mean trough FEV1, 60, 110, 90, and 90 mL, respectively; P < .0001). Also, UMEC/VIL had a greater likelihood of demonstrating a minimal clinically important difference on the Transition Dyspnea Index compared with UMEC and VIL (number needed to treat for benefit [NNTB] = 14 and 10, respectively). UMEC/VIL therapy significantly reduced the risk of COPD exacerbations compared with UMEC and VIL (NNTB = 42 and 41, respectively). On the contrary, we noted no significant differences between UMEC/VIL and tiotropium with respect to dyspnea, health status, or risk of COPD exacerbation. Regarding safety issues, the incidence of AEs, SAEs, SCVEs, and mortality on treatment was similar across treatments, suggesting reduced safety concerns with the use of the UMEC/VIL combination. Once-daily inhaled UMEC/VIL showed superior efficacy compared with its monocomponents, tiotropium, and fluticasone/combination in patients with moderate to severe COPD.

 8. Nanomaterialer - muligheder og risici

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baun, Anders; Hansen, Steffen Foss; Hartmann, Nanna Isabella Bloch

  2008-01-01

  Nanomaterialer fi ndes allerede i dag i en række produkter og i fremtiden kommer der endnu flere. Disse nanomaterialer er tilsat for at give produkterne nye og forbedrede egenskaber. Man kan eksempelvis købe slidstærk og farveholdbar maling, sportstøj, der holder sig lugtfri selv efter flere uger i...... sportstasken, og bilkatalysatorer, der fjerner skadelige gasser fra bilens udstødning. Den nyeste forskning viser dog også, at nogle nanomaterialer kan være farlige for mennesker og miljø. En af fremtidens store opgaver er at inddrage overvejelser om risiko og miljøpåvirkninger, når vi bruger og udvikler...

 9. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 10. Den kreative organisation som læringsvejviser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Danneskiold-Samsøe, Ida

  2013-01-01

  Der er gode grunde til at lade sig inspirere af de kreative brancher, når fremtidens organisationer skal akkumulere brugbar læring. De kreative brancher er præget af omskiftelige miljøer med høj grad af freelancean-satte, der skaber unikke produkter. Derfor har de kreative brancher erfaring med...... at generere læring i dynamiske og komplekse strukturer. Det er efterhånden en megatrend, at organisationer bliver stadigt mere fleksible og er præget af højere grad af kompleksitet. Formålet med artiklen er at bidrage med nye perspektiver på, hvordan vi ved at skele til de kreative brancher kan håndtere denne...... kompleksitet og skabe mest mulig læring i fremtidens organisationer....

 11. Neomillenial Learning Styles og Mønsterbrydere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Levinsen, Karin

  2008-01-01

  forudsætninger for at imødegå fremtidens udfordringer. Baby Boomers har tilegnet sig det meste af deres kompetencer indenfor Informations- og Kommunikations Teknologi (IKT) som voksne, mens de yngre Millennials er såkaldte digitale indfødte (digital natives) for hvem trådløse net og mobil teknologi er dagligdags...... ting. Derfor forventes det at nutidens og fremtidens studerende adskiller sig radikalt fra de ældre mht. brugen af IKT, læringsmåder og problemløsningsstrategier, samt at generation X og Millennials er mere IKT-kompetente end de ældre. Artiklen præsenterer de to første faser af et kvalitativt studie af...

 12. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 13. Betydninger; rum og sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juel-Christiansen, Carsten

  2009-01-01

  Det er ikke er vanskeligt at opfatte den hastige byudvikling, der fandt sted båret frem af montagebyggeriet, som en materialisering af en fremtidsopfattelse, hvor affvikling og transformation er styrende begreber. I forhold hertil er det artiklens mål, at se fremtiden som en akkumulation af nye, ......, Helsingør. Siedlung Halen, Bern. Seagram building, New York. Il Girasole, Rom. Vestled, Hvide Sande. Kimbell art Museum, fort Worth...

 14. Afrikansk modstand bremser varig løsning af piratproblem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordby, Johannes Riber

  2014-01-01

  Somaliland er det tætteste man kommer på et godt eksempel, når det gælder om at løse fremtidens sikkerhedsudfordringer på Det afrikanske Horn – herunder en varig løsning af piratproblemet. Vejen til et mere stabilt Somalia går derfor gennem og en opdeling af landet, men den Afrikanske Union strit...

 15. Reforming "time" in Danish schools?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2016-01-01

  Paperet handler om, hvordan et forsøg på at ændre på måden at opgøre arbejdstid på, endte med at gribe dybt ind i lærernes selvforståelse. På den måde endte en lov, som egentlig skulle bane vejen for fremtidens skole, med at genåbne og "genberegne" fortiden, hvorved der blev sået tvivl om, hvorvi...

 16. Den Akutte Patient

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graumann, Ole; Laursen, Christian B.

  2016-01-01

  point of care i en billeddiagnostisk sammenhæng introduceres. Som supplement og i naturlig tidsmæssig forlængelse heraf står den avancerede billeddiagnostik, der indebærer specialisternes deltagelse. Kapitlet lægger stor vægt på ultralydsbaseret PoC diagnostik, som i fremtiden kommer til at spille en...

 17. Fictional Inquiry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dindler, Christian; Iversen, Ole Sejer

  At designe i en fortællemæssig ramme giver brugere og designere mulighed for i fællesskab at udforske fremtidens it-anvendelser. Metoden hedder Fictional Inquiry, og den motiverer brugerne til at tænke ud over dagligdagens begrænsninger og sætte ord på ting i hverdagen, som ellers er svære...

 18. Dyskalkuli - er det et overset problem?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Lene Østergaard

  2006-01-01

  norm) til at klare sig i nutidens og fremtidens samfund. I de senere år er vi i Danmark begyndt at søge viden om elevers vanskeligheder med at lære matematik; et arbejde, der er stærkt støttet af en række nordiske kollegaer. Vanskeligheder med at lære matematik er et meget komplekst og mangesidigt...

 19. Hovednøglen, der blev væk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Jesper; Thomsen, Henning

  2013-01-01

  Da Ebenezer Howard for 100 år siden så ind i fremtiden, kune han se en plan og et design, der fremstod så godt som perfekt. Howard kom ikke selv til at opleve, hvordan hans ideer blev ført ind i efterkrigstidens industrialisering og globalisering. Var han ikke gået bort i 1928, blot 15 år efter...

 20. Lyset i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Lisbeth Skindbjerg; Traberg-Borup, Steen; Petersen, Erwin

  Med udgangspunkt i en analyse af dagslysforholdene i en række danske skoler gennemgår rapporten, hvordan man kan skabe gode lysforhold i dagens og fremtidens skoler. Målet er både at sikre tilstrækkeligt dagslys og opnå belysningsforhold, der på den bedst mulige måde understøtter de mange, varier...