WorldWideScience

Sample records for profylakse hvad vil fremtiden

 1. Profylakse--hvad vil fremtiden bringe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bygbjerg, Ib Christian

  2005-01-01

  , and syphilis. Adults as well as children travelling to such areas may be hit by the very same diseases. Eradication of polio and measles is within reach, while a number of other infections without effective vaccines will not be controlled without a large-scale global effort including protection of pesticides...

 2. Hvad vil der være tilbage til fremtiden? - virksomhedsarkiver i en digital tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Halvas Bjerre, Jacob; Knudsen, Henrik; Weirsøe, Tine

  2014-01-01

  Denne debatartikel ser nærmere på digital bevaring, herunder specielt på danske virksomheders praksis på dette aktuelle område. Forfatterne gør status på, hvordan virksomhederne i dag forholder sig til nogle af de mange udfordringer, som digital bevaring rummer, og der gøres opmærksom på den uens...

 3. Hvad vil du helst have: Krig eller overvågning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Hvem læser dine private beskeder? Whatsapp har oprustet i kampen for din ret til privat kommunikation - en ny armering, der ikke huer efterretningstjenesten i kampen mod terror. Men hvad betyder det, at vi har brug for super end-to-end kryptering i beskyttelsen af private data? Og hvordan kan vi ...

 4. Hvad vil du helst have: Krig eller overvågning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Hvem læser dine private beskeder? Whatsapp har oprustet i kampen for din ret til privat kommunikation - en ny armering, der ikke huer efterretningstjenesten i kampen mod terror. Men hvad betyder det, at vi har brug for super end-to-end kryptering i beskyttelsen af private data? Og hvordan kan vi...

 5. Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter....

 6. Hvad vil Boko Haram?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kastfelt, Niels

  2015-01-01

  Artiklen analyserer Boko Haram bevægelsen i det nordøstlige Nigeria og placerer den ind i dens historiske, religiøse og politiske sammenhæng.......Artiklen analyserer Boko Haram bevægelsen i det nordøstlige Nigeria og placerer den ind i dens historiske, religiøse og politiske sammenhæng....

 7. Fremtidens Uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Horst, Sebastian

  Fremtidens uddannelser indeholder en kortfattet analyse og en række konkrete anbefalinger til uddannelsespolitiske initiativer som kan sikre fagligheden og dens forudsætninger i hele vores uddannelsessystem. De tre forfattere baserer primært deres analyser og anbefalinger på rapporter fra de fire...... arbejdsgrupper, nedsat af Uddannelsesstyrelsen, som i perioden 2001- 2003 har arbejdet med at beskrive forudsætningerne for den ny faglighed i fremtidens uddannelser. Arbejdsgrupperne havde fokus på de fire undervisningsfag/-områder matematik, dansk, fremmedsprogene og naturfagene....

 8. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...

 9. Fremtidens forbrugere vil spidse ører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graakjær, Nicolai Jørgensgaard

  2011-01-01

  Forbrugerne bliver mere kritiske over for markedskommunikation, mere vant til at bestemme selv og mere indstillet på co-creation – også når det handler om ørerne.......Forbrugerne bliver mere kritiske over for markedskommunikation, mere vant til at bestemme selv og mere indstillet på co-creation – også når det handler om ørerne....

 10. Hvad nu hvis sommerfuglen er ekshibitionist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2008-01-01

  Groft sagt vil denne artikel, ved at aflæse hvad hhv. Inger Christensen, Sigmund Freud og Jacques Lacan har at sige om sommerfugle, argumentere for at der er et afgørende skel mellem naturvidenskab og litteraturvidenskab; mellem naturen, dyret, sommerfuglen på den ene side og bevidstheden...

 11. Byer for fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejre, Henrik; Jørgensen, Gertrud; Jensen, Marina Bergen

  2016-01-01

  byplanlægning, borgerinddragelse, teknologi og governance under inddragelse af de sociale strukturer, der betinger byers og lokalsamfunds udvikling i Danmark. Vi vil i særlig grad forsøge at identificere best practices, som andre lande og regioner kan lære af. Gennem særligt det tyvende århundrede haft danske...

 12. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale...

 13. Når HRM sparker døren ind til fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2016-01-01

  Vi er alt for beskedne of uambitiøse, når vi siger, hvad HRM kan bidrage med i fremtidens virksomheder. Mange af de generelle udfordringer, som virksomhederne står overfor, har nemlig en karakter, der gør det naturligt eller nødvendigt at sætte ind med HRM-professionalisme. Bolden ligger for vores...... fødder, så nu gælder det bare om at sparke. Artiklen beskriver nogle af de vigtigste udfordringer - og hvorfor HRM er et svar herpå....

 14. Hvad er kulturvidenskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilken, Lisanne

  2006-01-01

  Med fokus på udvalgte teorier om kultur giver kapitlet en historisk gennemgang af forskellige tilgange til kulturvidenskab og diskuterer hvad forskellige forståelser af kulturbegrebet betyder for fokus i kulturforskningen....

 15. Når fremtiden tegner sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Katznelson, Noemi

  Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.......Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge....

 16. Hvad karakteriserer et talent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raalskov, Jesper

  2012-01-01

  forholder sig til, hvad den overordnede definition af talent er. Der ses i litteraturen divergerende opfattelser af, hvilke konkrete egenskaber (attributter) som definerer et talent. I denne artikel gives et bud på en konsensusskabende tilgang til talent, idet talent kan ses som; det du har gjort (fortid...

 17. Hvad er queer teori - og hvad er det ikke?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mertz, Liv; Varmark, Henrik

  2003-01-01

  Termen "queer teori" voksede i 1990'erne frem som en tænkemåde, analytisk redskab og aktivismeform inden for fx litteratur- og kønsforskning - og utallige andre felter. Artiklen forklarer, hvad det queer perspektiv konkret går ud på, og hvad det kan bruges til......Termen "queer teori" voksede i 1990'erne frem som en tænkemåde, analytisk redskab og aktivismeform inden for fx litteratur- og kønsforskning - og utallige andre felter. Artiklen forklarer, hvad det queer perspektiv konkret går ud på, og hvad det kan bruges til...

 18. Hvad kan moralen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kayser, Søren

  2003-01-01

  Det er vigtigt at yde omsorg for mennesker der ikke kan tage vare på sig selv, og det er vigtigt at respektere ønsker hos dem vi yder omsorg for. Det fortæller vores etik og moral os. Men hvad gør man når en brugers ønsker, efter vores bedste opfattelse, kommer i konflikt med vedkommendes behov f...

 19. Fremtidens danske almen praksis: Hvad kan vi lære af Storbritannien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro, Flemming; Vedsted, Peter

  2014-01-01

  fælles kontrakter med køberne af ydelserne. De praksismodeller, der fungerer bedst, har bevaret en udpræget grad af selvstyre for den enkelte praksis, en fortsat tæt tilknytning til lokalområdet og en gensidig forpligtelse mellem læge og patient. Erfaringerne viser dog også, at forandringerne kræver en...

 20. Reform af førtidspensionen - hvad kan vi lære af erfaringerne fra Holland og Sverige?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Høgelund, Jan

  I disse år har der ofte været talt om at reformere førtidspensionen. Hvis det bliver aktuelt, vil det være naturligt at se, hvad der er af erfaringer fra andre europæiske lande. Sverige og Holland har det til fælles, at man i en periode har førtidspensioneret mange, men i halvfemserne forsøgt at ...

 1. Fremtidens fødevareanalyser vil fokusere på bakteriers virulens-potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Inger; Jespersen, Lene

  2010-01-01

  Hurtig og sikker identifikation af sygdomsfremkaldende bakterier i forurenede fødevarer er af stor betydning for fødevareindustrien. Imidlertid tyder ny forskning på, at det ikke er nok blot at identificere og kvantificere de sygdomsfremkaldende bakterier. Man skal derimod også ind og vurdere bak...

 2. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til? Link: http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-skal-vi-med-trump-satire...

 3. Hjernen vil have Coca Cola

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2008-01-01

  Coca Cola kan i modsætning til Pepsi aktivere den præfontale kortex eller pandelappen - derfor er det selvfølgelig den, vi vil have!......Coca Cola kan i modsætning til Pepsi aktivere den præfontale kortex eller pandelappen - derfor er det selvfølgelig den, vi vil have!...

 4. Fremtidens forsyningskæde: Trend og tendenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Merethe; Møller, Charles

  2003-01-01

  LOGISTIK/SCM. Denne artikel opsummerer en række af de udviklingsretninger, som findes beskrevet i nationale og internationale rapporter. I artiklen diskuteres de globale megatrends, som findes afgørende for udvikling af fremtidens forsyningskæder, ligesom der i artiklen diskuteres, hvilke tendenser...

 5. Simulering af ændret publikumsbelastning i Mols Bjerge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov-Petersen, Hans; Foged, Mette

  2010-01-01

  Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge.......Det kan være svært at forudse, hvad effekten af ændringer i adgangsforholdene til et naturområde vil blive. Dette Videnblad beskriver, hvordan en agent-baseret simuleringsmodel kan anvendes til vurdering af fremtiden ved flytning af en parkeringsplads ved trehøje i Mols Bjerge....

 6. Jeg vil derfor cykler jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fauth, Søren R.

  2014-01-01

  Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens).......Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens)....

 7. Hvad er din virksomheds Nash-equilibrium?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent F.

  2006-01-01

  Wargames fra 1983 med Matthew Broderick og Ally Sheedy i hovedrollerne. Forskellige ”populærkulturelle” game-shows har også elementer af spilteori i deres grundlæggende struktur, herunder Friend or Foe, Survivor og de danske plagiater som Robinson Ekspeditionen, Big Brother, og hvad de andre simulerede...

 8. Mikro- og nanoteknologi - udvikling og industriel fremstilling af fremtidens produkter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Innovation i området mikro- og nanoteknologi er i høj grad præget at tværfaglighed. De traditionelle discipliner som f.eks. fysik, biologi, medicin og teknik mødes i en fælles udvikling af fremtidens produkter, som kun kan finde sted under tilstedeværelsen af multi-disciplinære kompetencer. Efter...

 9. Hvem ved hvad den agile bølge vil skylle op?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Magnus Rotvit Perlt

  2017-01-01

  Agil projektledelse er det helt store buzzword indenfor dansk projektledelse, som vi i den grad så demonstreret til symposiet i maj. Selv med de mange positive historier med at strukturere organisationen efter agil projektledelse kan vi dog endnu ikke tillade os at stå på SAFe ground. Der er endnu...

 10. Fremtidens bæredygtige solcelle-drevne LED system i øjenhøjde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders

  Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer.......Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer....

 11. Landbrugets mulige roller i fremtidens landsbyer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  Landbrugets betydning for beskæftigelse m.m. falder over tid, og der er klare drivkræfter, som skaber denne udvikling. Mulighederne for at ændre landbrugets rolle er derfor begrænsede. Dansk landbrug og hele fødevareklyngen spiller i dag en væsentlig rolle for beskæftigelsen i landområderne og he...... præferencer bliver opfyldt af landbruget, kan det således være med til at styrke interessen for livet i landsbyerne og for at komme tættere på landbrugsproduktionen.......Landbrugets betydning for beskæftigelse m.m. falder over tid, og der er klare drivkræfter, som skaber denne udvikling. Mulighederne for at ændre landbrugets rolle er derfor begrænsede. Dansk landbrug og hele fødevareklyngen spiller i dag en væsentlig rolle for beskæftigelsen i landområderne og...... herunder også i landsbyerne, omend betydningen er aftagende. Der er efterspørgselstendenser i retning af at købe fødevarer produceret i nærområdet. Dette vil ikke i sig selv redde landsbyerne fra affolkning, men det viser, at det lokale og nære har en betydning for folks valg af fødevarer. Hvis disse...

 12. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 13. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 14. Vil de gerne have et arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren; Madsen, Mikkel Bo; Filges, Trine

  Undersøgelsen her belyser arbejdsmarkedsparate lediges arbejdsmotivation og fleksibilitet. Samtidig er virksomheder og sagsbehandlere blevet spurgt, hvordan de oplever de lediges motivation. Et flertal af de arbejdsmarkedsparate ledige vil gerne have et arbejde. De fleste vil gerne hurtigt i gang...

 15. Hvad handler ledelse af videnarbejde om?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke

  2015-01-01

  Den amerikanske ledelses- og organisationsguru Peter F. Druckers begreb om videnarbejde og ledelse af videnarbejdet har på mange måder været definerende for moderne ledelsestænkning. I denne artikel argumenterer vi via en empirisk case for, at ledelse i videnarbejdet omfatter meget mere og andet...... end Drucker har blik for. med udgangspunkt i et praksisteoretisk perspektiv beskriver vi arbejdet i et lille team af ingeniører i en videnintensiv virksomhed. Gennem det empiriske materiale viser vi, at videnarbejdet i vid udstrækning er ordnet og styret af ingeniørernes (professionelle) praksisser og...... de materielle arrangementer, som arbejdet udspilles iblandt. Det praksisteoretiske perspektiv på videnarbejdet fremdrager således andre afgørende forhold i og ved videnarbejdet end Drucker. Artiklen bidrager til at forstå, hvad ledelse af videnarbejde må forholde sig til....

 16. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 17. Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen

  2011-01-01

  Stramninger af kravene til energiforbruget i vores boliger medfører stor fokus på energiberegningen, men erfaringer fra lavenergiboliger opført i dag viser, at vi, for at sikre succes for fremtidens boliger, også skal inddrage dokumentation af indeklimaet og forbedre samarbejdet mellem arkitekter...

 18. ABS – Arkitektonisk kvalitet i fremtidens læringsrum på universitetet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik; Knudstrup, Mary-Ann

  Nærværende rapport udgør dokumentation af den første fase af forskningsprojektet ABS - Arkitektonisk kvalitet i fremtidens læringsrum på universitetet. Denne fase af forskningsprojektet betragtes som et pilotstudie, der dels skal kvalificere den metodiske og praktiske tilgang samt danne ramme...

 19. Vil Storbritannien afskrive sin globale rolle?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skött, Jakob Sinding

  2010-01-01

  Tony Blair risikerede sine soldater, sin regering og sit eftermæle på en tæt alliance med George W. Bush. Hvad gør David Cameron? Fornuften tilsiger, at han bør vælge Europa over USA. Men det indebærer, at briterne én gang for alle skruer ned for deres ambitioner på verdensscenen....

 20. Hvad skal vi med skønlitteraturen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Oksbjerg, Marianne

  2012-01-01

  didaktiske læremidler, der produceres i disse år, lægges der ikke op til en udnyttelse af skønlitteraturens potentiale for at danne eleverne til demokratiske borgere. I denne artikel beskriver vi, hvad der er galt med læremidlerne. Desuden skitserer vi kriterier for formulering af elevopgaver, der lægger op...

 1. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....

 2. Hvad betyder det at have vanskeligheder i matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Professor Daniel Ansari var oplægsholder på konferencen Hjerne og Læring, som blev afholdt på DPU, Aarhus Universitet den 18. november. Han gjorde gennem sin præsentation rede for, hvad gode matematikkompetencer betyder for elever og på samme måde, hvilke konsekvenser en problematisk tilgang til...

 3. Screencasting i et didaktisk perspektiv - hvad kan det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Behrens, Thomas Seiger; Hansen, Lars Myhre

  2012-01-01

  Artiklen har til hensigt at præsentere screencasting som et multimodalt medie med mulighed for at skabe lærerige og kreative undervisningssituationer. Vi beskriver, hvad screencasting er, hvordan man teknisk udarbejder en screencast, samt undersøger, hvordan screencasting kan anvendes med et dida...

 4. Bøgerne om alt – fortalt af mange

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  2011-01-01

  kunne videreføres i en femdages intellektuel skabelsesberetning. Værket introducerer til fortidens udviklingsmønstre i både genetisk, historisk, filosofisk og teknologisk forstand ud fra et overblik, der tilmed også trækker klædet bort fra sandhedskuglen i et forsøg på at forklare, hvad fremtiden vil...

 5. Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2008-05-01

  Full Text Available Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for QualityLearning at University« (2003 inkluderer Biggs classroom climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.

 6. Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Christensen

  2016-09-01

  Full Text Available I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at undersøge, hvad man ved om elevers produktion af multimodale tekster. Denne artikel bidrager med en gennemgang af nordisk forskning inden for området og med udblik til den øvrige vestlige verden. Teoretisk beskrives multimodalitet med udgangspunkt i New London Groups programartikel fra 1996 og den udvikling af multimodalitet, som gruppen omkring Kress og van Leeuwen har bidraget med. Resultaterne af forskningsgennemgangen præsenteres i fem temaer: terminologi, didaktik, undervisning, elevudbytte og vurdering. Diskussion pågår løbende inden for hvert tema, og der peges på didaktiske perspektiver.Nøgleord: multimodale tekster, tekstkompetence, elevpræstation, skrive-pædagogik, produktion, vurderingAbstractIn the new curriculum for the subject Danish from 2014, it is a requirement that students should be able to create major multimodal productions. Working with multimodal texts in the mother tongue subject is included in the curricula for all three Scandinavian countries. Therefore, it is relevant to consider what is already recognized as students’ production of multi-modal texts. This article offers a brief review based on the Nordic research together with a brief look towards the rest of the Western world’s research on multimodality. This paper’s theoretical foundation is based on the New London Group’s article from 1996, “Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”, and the development of multimodality that re-searchers and scholars surrounding Kress and van Leeuwen have contributed with. The results of the research will be presented in the following five themes: terminology, education, teaching, pupil performance

 7. Stress og profylakse samt behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Prevention of stress should address the stressors and factors which modify the effect of these. At the community level legislation and agreements on the labour market are important tools. At the enterprise level policies to reduce stress and monitoring the psychosocial work environment has...... the first priority in prevention. Treatment of stress is often a long-term process involving diagnostic assessment, psycho-education and counselling. The Danish National Board of Health has published recommendations to both general practitioners and the public in this area....

 8. Teleoperación Plataforma Móvil Irobot Create

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William Quispe

  2013-11-01

  Full Text Available El tema de investigación está enfocado en la Teleoperación de la plataforma móvil Irobot Create, esta plataforma móvil es distribuida por iRobot Corporation. La teleoperación consiste en enviar comandos a dicha plataforma para la ejecución de movimientos, esto mediante la utilización de un HMI basada en PC, así también la interface de teleoperación es capaz de mostrar imágenes del entorno de la plataforma móvil con ayuda de una cámara analógica montada sobre esta.

 9. Fremtidens ruiner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Jakob

  rumforskning og det såkaldte ”space race” mod USA. Efter Sovjetunionens sammenbrud har forfattere som Victor Pelevin, filmskabere som Ulrich Seidl og fotografer som Hrair Sarkissian behandlet sporene efter den kollektive drøm om verdensrummet som knudepunkter for en kritisk erindringsproces, hvor historie og...

 10. Fremtidens bibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zurcher, Sacha

  2008-01-01

  Denne artikel analyserer hvordan chat fungerer som vejledningsinstrument og hvem der bruger chat i et forskningsbibliotek. Chatfunktionen kan betragtes som et blandt flere redskaber inden for Bibliotek 2.0 der har til formål at øge brugerinvolvering, social interaktion og informationsformidling....... Analysen bygger på uddrag fra chat filerne i halvandet års forsøg på at chatte med en bibliotekar om spørgsmål vedrørende litteratur- og informationssøgning. Chat har været del af den virtuelle vejledning der er blevet tilbudt på Roskilde Universitetsbibliotek for at gøre biblioteket mere brugervenligt og...... forøge tilgængeligheden for brugere. Med udgangspunkt i de Web 2.0 sociale teknologier kan det konkluderes, at chat er vel egnet til at svare på enkle og præcise spørgsmål, men er svært at bruge i en vejledningssituation når spørgsmålene bliver for komplekse. I disse tilfælde er vejledning via e-mail til...

 11. Hvad kan skadestueregistrerede trafikuheld bidrage med i åbent land?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Camilla Sloth; Lauritsen, Jens

  2017-01-01

  indflydelse på modellering af uheldsmodeller til brug for udpegning af risikolokaliteter? Studiet foretages på gennemfarts - og fordelingsveje i åbent land i Svendborg og Assens Kommuner. På Fyn er der gennem mange år foretaget en udvidet registrering af trafikuheld på Odense Universitets hospital (Ulykkes......I dette studie undersøges hvad skadestueregistrerede trafikuheld kan bidrage med i trafiksikkerhedsarbejde på veje i åbent land. Hvad karakteriserer skadestueregistrerede trafikuheld i åbent land og adskiller dette sig fra de politiregistrerede trafikuheld i åbent land? Hvorledes dette har...

 12. Vil ph.d.-studerende gå på café… i biblioteket? Og hvad skulle de få ud af det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bredahl, Lone; Jacobsen, Katrine Astrup; Husen, Kamilla Jensen

  mulighed for at understøtte ph.d.-forløbet gennem en café-aktivitet. Selvoplevede barrierer for det gode ph.d.-forløb og interessen for en ’ph.d.-café’ er afdækket gennem semistrukturerede personlige interviews med ph.d.-studerende ved Humaniora, Samfundsvidenskab og Teknik. Resultaterne viser stor...

 13. Hvad får man ud af at deltage i en matematikkonference?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2015-01-01

  Fornylig var vi mange matematikdidaktiske forskere samlet i Prag til en international konference, CERME 9, 9th congres of European Research in Mathematics Education. Vi diskuterede bl.a. spørgsmål som, hvad man kan forvente af matematiklæreres kompetencer indenfor matematik....

 14. Lønsomheds- eller rentabilitetsmodeller: hvilke modeller findes, og hvad er forudsætningerne for et godt udgangspunkt? - når økonomistyringen skal analyseres baglæns for at planlægge fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  rentabilitetsanalyser af det forgangne år. Ja, ledere og andres løn afhænger ofte af denne opgørelse. Men også i relation til ABC udviklede Kaplan m.fl. hierarkiske modeller - også kaldet Activity-based Costing Profitability Analysis (ABPA), hvor analysen foregår på styk, serie, produkttype og overordnet niveau. Ikke...

 15. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  været. Herefter skal vi se på, hvordan børn og unge selv begrunder deres brug af sociale netværkssider, og hvilke motiver der ligger bag deres mange timer foran skærmen. Dernæst sætter kapitlet fokus på børn og unges venskaber på sociale netværkssider, hvad der karakteriserer et venskab i dag, og...

 16. Nu vil jeg fortælle Jer mere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerlevsen, Simona Zetterberg

  2016-01-01

  “Nu vil jeg fortælle Jer mere – Fortællingen om Uglenspeil fra folkebog til roman” [Now I will tell you more – The story of Uglenspeil from the Volksbuch to the Novel] addresses one of the most frequently debated matters in the historiography of the novel, namely the question of continuity...... and rupture: did the novel grow out of earlier forms, or rise as a profoundly new genre? Whereas the question of legacy informs the historiography on the English novel, there are surprisingly few investigations of the 18th century Danish novel and its relation to previous literary forms. This article...

 17. Kan brugerne finde hvad de leder efter - på både PC og mobil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter; Skolnik, Karin

  Danmarks Medie- og journalisthøjskole gennemførte i 2015 en eyetracking-undersøgelse i samarbejde med Fagforbundet 3F. Kernen i undersøgelsen hos 3F var, at brugerne skal finde, hvad de leder efter. Hurtigst og enklest muligt. Det er en radikalt anderledes brugssituation end den, der for eksempel...

 18. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 19. 78. Asistencia biventricular de larga duración mediante dispositivo heartware hvad miniaturizado

  OpenAIRE

  M.T. González López; Simón, A.; Moza, A.; Mohite, P.; Bahrami, T.; Fazekas, L.; Gutiérrez de Loma, J.

  2012-01-01

  Hasta un 30% de los enfermos con insuficiencia cardíaca terminal presentan disfunción de ambos ventrículos que precisa soporte mecánico, siendo un problema el tamaño y situación paracorpórea de la mayoría de los dispositivos de larga duración, así como la alternativa del corazón artificial total. Describimos el empleo del HeartWare HVAD miniaturizado de forma biventricular en este contexto. Caso clínico: Varón 49 años, sin antecedentes de interés, ingresa por insuficiencia cardíaca aguda s...

 20. Cubierta móvil para piscina, en Pensilvania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lawrie & Green, Arquitectos

  1966-04-01

  Full Text Available This swimming pool constitutes part of a recreation centre at Hershey, Pennsylvania, and has the special feature that its roof is movable, so that the pool can be open in summer and enclosed in winter. The roof consists of two semicircular sectors, resting on wheels, which run along a circular rail. The structure of this roof is metallic, made of radial trusses, converging at a central pivot, around which the sectors rotate. Both the enclosing walls, and the roofing units are filled in with foamglass blocks, which are light, waterproof and highly insulating. Their more significant characteristics are a strength of 7 kg/cm2 and 144 kg/m3 weight, as well as their small water and heat transmission capacity.Esta piscina, que forma parte de un centro recreativo en Hershey, Pensilvania, propiedad de Cocoa Avenue Plaza, presenta la curiosa particularidad de su cubierta, que es móvil y, por tanto, dicha piscina al aire libre en verano y poder cerrarla en invierno. El sistema está constituido por dos sectores, que cubren en planta un semicírculo, apoyados sobre patines de ruedas que corren a lo largo de una vía circular. La estructura es metálica, a base de cerchas radiales que concurren en un muñón, el cual permite el giro de los sectores. Las fachadas y cubiertas se han cerrado con bloques de espuma de vidrio, ligeros, impermeables y aislantes, cuyas características más destacadas son las siguientes: resistencia de 7 kg/cm2, 44 kg/m3 de peso y su gran capacidad de aislamiento e impermeabilización.

 1. Forskere vil igen anvende CRISPR på befrugtede æg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2017-01-01

  Frygten for, at forskere ville benytte CRISPR til at skabe supermennesker, gjorde, at man i 2014 stoppede med at ændre fostres arveegenskaber. Men det har ændret sig, og nu vil forskerne i laboratoriet igen, skriver professor Peter Hokland.......Frygten for, at forskere ville benytte CRISPR til at skabe supermennesker, gjorde, at man i 2014 stoppede med at ændre fostres arveegenskaber. Men det har ændret sig, og nu vil forskerne i laboratoriet igen, skriver professor Peter Hokland....

 2. Estrategias para el mejoramiento de la experiencia del usuario de internet móvil

  OpenAIRE

  Tejada Abella, Jairo

  2012-01-01

  El usuario de internet móvil puede llegar a percibir falencias en el servicio de manera que su experiencia no sería del todo buena y en algunas ocasiones frustrante. Estas falencias son de tipo técnico, contractual y de servicio al cliente. La experiencia de este servicio debe diseñarse, medirse y mejorarse de manera que los usuarios estén satisfechos y el operador genere ganancias y publicidad positiva. Es indispensable tomar acciones sobre la red móvil, el área comercial y de servicio al cl...

 3. Una teoría del consumo móvil

  OpenAIRE

  Cruz García Lirios

  2007-01-01

  El comercio móvil es un indicador de la brecha económica y la consecuente, brecha digital entre los países desarrollados económicamente y los países con economías emergentes. En tal sentido, se exponen los fundamentos de una teoría para explicar las consecuencias del comercio móvil a partir de los determinantes económicos, tecnológicos, mercadotécnicos y psicológicos que llevan a una persona a adquirir productos a través de protocolos móviles.

 4. Accelerometer Detects Pump Thrombosis and Thromboembolic Events in an In vitro HVAD Circuit.

  Science.gov (United States)

  Schalit, Itai; Espinoza, Andreas; Pettersen, Fred-Johan; Thiara, Amrit P S; Karlsen, Hilde; Sørensen, Gro; Fosse, Erik; Fiane, Arnt E; Halvorsen, Per S

  2017-10-27

  Pump thrombosis and stroke are serious complications of left ventricular assist device (LVAD) support. The aim of this study was to test the ability of an accelerometer to detect pump thrombosis and thromboembolic events (TEs) using real-time analysis of pump vibrations. An accelerometer sensor was attached to a HeartWare HVAD and tested in three in vitro experiments using different pumps for each experiment. Each experiment included thrombi injections sized 0.2-1.0 mL and control interventions: pump speed change, afterload increase, preload decrease, and saline bolus injections. A spectrogram was calculated from the accelerometer signal, and the third harmonic amplitude was used to test the sensitivity and specificity of the method. The third harmonic amplitude was compared with the pump energy consumption. The acceleration signals were of high quality. A significant change was identified in the accelerometer third harmonic during the thromboembolic interventions. The third harmonic detected thromboembolic events with higher sensitivity/specificity than LVAD energy consumption: 92%/94% vs. 72%/58%, respectively. A total of 60% of thromboembolic events led to a prolonged third harmonic amplitude change, which is indicative of thrombus mass residue on the impeller. We concluded that there is strong evidence to support the feasibility of real-time continuous LVAD monitoring for thromboembolic events and pump thrombosis using an accelerometer. Further in vivo studies are needed to confirm these promising findings.

 5. Musik og TV-fiktion. Eller hvad bestiller Jan Hammer egentlig i Miami?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Larsen

  1988-08-01

  Full Text Available Hvad sker der med "underlægningsmusikken", når fjernsynets fiktive fortællinger som i Miami Vice bliver til et diffust påskud for en løs associering af driftsbasatte lyst- og angst-scener? For at besvare dette spørgsmål kaster Peter Larsen først et kort blik på musikken i den klassiske Hollywoodfilm og i den traditionelle TV- fiktion. Han analyserer derefter tre længere musikalske sekvenser, der eksemplificerer Miami Vice´s rockidiom, og nogle kortere musik- segmenter, hvor den klassiske Hollywoodfilms musikbrug imiteres - på grænsen til et "operaagtigt over-kill". I sin bestræbelse på at komme ud over tendensen til at sætte ligheds- tegn mellem TV-musik og musikvideo er Peter Larsens artikel en teoretisk opfølgning af Mads Thranholms pædagogiske vink om "Musik til billeder - billeder til musik" i MedieKultur nr. 6.

 6. Er religionsfrihed et spørgsmål om at kunne handle, som man vil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lægaard, Sune

  2014-01-01

  Handler religionsfrihed om religiøses ret til at handle, som de vil - eller om accepten fra det omgivende samfund, spørger lektor Sune Lægaard og peger på diskussionerne om religiøs slagtning og omskæring af jødiske drengebørn...

 7. Medielandskabet Post Mediasaurus? Udfordringer til medieforskningen efter massemedierne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens F. Jensen

  2000-09-01

  Full Text Available Der er mange bud på, hvilken betydning informationsteknologi vil få for fremtidens medielandskab. Disse bud spænder fra forestillinger om en ny skelsættende medierevolution, som vil få de kendte medier til at for- svinde, til påstande om, at der med de 'nye' multimedier egentligt ikke er noget nyt under solen. I stedet for at kaste sig ud i usikre spådomme om, hvad fremtiden måtte bringe, forsøger Jens F. Jensen i denne artikel at skitsere de aktuelle forandringer i medielandskabet. Desuden diskuteres de udfordringer, som disse forandringer stiller medieforsk- ningen overfor. Det drejer sig omfølgende tematikker: interpersonel kommunikation vs. massekommunikation, mediekonvergens vs. diver- gens, de nye mediers “indhold” og rebalancering af push- og pull-medi- erne. Artiklen munder ud i en påpegning af, hvordan medieforskningens genstandsfelt er ved at forandre sig, idet stadig større dele af hverdags- livet og virkeligheden bliver medierede: indkøb, banktransaktioner, underholdning, “smarte” forbrugsgenstande etc. Dermed bliver de også i det mindste potentielt objekter for kommunikations- og medieforsk- ningen.

 8. Ellas, ellos y su móvil: Uso, abuso (¿y dependencia?) del teléfono móvil en la adolescencia

  OpenAIRE

  Chóliz Montañés, Mariano; Villanueva Silvestre, Verónica; Chóliz, Mari Carmen

  2009-01-01

  El móvil tiene una serie de atributos que lo hacen singularmente atractivo a los adolescentes: autonomía respecto de los padres, optimización de la comunicación con las amistades, o ampliación y mantenimiento de las relaciones interpersonales. Como teléfono no solamente es un instrumento para hablar en la distancia, que es lo que etimológicamente significa, sino que dispone de un amplio elenco de funciones relacionadas con las innovaciones tecnológicas que son extraordinariamente atractivas p...

 9. El Planetario Móvil de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba

  Science.gov (United States)

  Suárez, F. E.; Campos, M.; Goldes, G. V.; Carranza, G. J.; Romero, R.; Juri, H. O.

  Se describen las características y operatoria del nuevo Planetario Móvil. Se trata de un equipamiento de propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba que es operado por personal y en el predio de la Universidad, en virtud de un convenio suscripto entre ambas instituciones. El planetario consta de una cúpula inflable y de un proyector con programas alternativos que incluyen temas de astronomía, geografía, biología y medio ambiente, entre otros. En la actualidad opera en las instalaciones del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria y recibe delegaciones escolares de todo el territorio provincial. El Planetario Móvil es parte de un proyecto más amplio de divulgación científica en el cual interactúan la Universidad y el Municipio.

 10. 'Curriculum' til fremtiden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva

  forståelser af ‘erfaring’, ‘institution’ og ‘ideologi’. Valerie Walkerdine, Jean Lave, Roland Barthes og Louis Althusser inddrages til dette formål. Materialet består af data produceret i et etnografisk inspireret feltstudie foretaget over 1 ½ år fra 2007-2008 på det nybyggede Ørestad Gymnasium, og består...

 11. Ingredienserne til fremtidens supermarked

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Søren

  2007-01-01

  Det traditionsbundne fødevaremarked burde stå over for en digital revolution i kraft af alle de muligheder, internet giver for at forenkle og samtidig øge udbyttet af madindkøb......Det traditionsbundne fødevaremarked burde stå over for en digital revolution i kraft af alle de muligheder, internet giver for at forenkle og samtidig øge udbyttet af madindkøb...

 12. Er tang fremtidens superfood?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt, Susan Løvstad

  tangen, samt ekstrakter, men også indenfor de specifikke indholdsstoffer, såsom pigmenter, polysaccharider, pigmenter, polyphenoler eller fedtsyrerne. Tang indeholder stort set alt vi har brug for, dog ikke nok kalorier til at vi ville kunne leve udelukkende af tang! Så lad os få det på spisebordet og i...

 13. Fremtidens Naturfaglige Uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Troelsen, Rie; Horst, Sebastian

  at naturfagene er for alle og bør indgå på lige vilkår med andre fagligheder i den almene dannelse. Undervisere og ledelse skal se det som et succeskriterium at fastholde og øge elevers og studerendes interesse i naturfagene. Dette anbefales på baggrund af en moderne forståelse af naturfaglighed som er mere...... nationale, koordinerede ressourcecentre i naturfagene med et samlet årligt budget på 18,5 mio. kr. og med hvert sit faglige tyngdepunkt til støtte for lærere i naturfagene og med dækning af alle uddannelsesniveauer. ? Oprettelse af Naturfagenes Udviklingsfond med årligt budget på 90 mio. kr. til lokal...

 14. Metabolomics er fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersern, Birger

  2010-01-01

  Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet......Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet...

 15. Personalidad y su relación con el uso versus abuso del teléfono móvil

  OpenAIRE

  Olivencia-Carrión, María Angustias; Pérez-Marfil, María Nieves; Ramos-Revelles, María Belén; López-Torrecillas, Francisca

  2016-01-01

  Resumen Las investigaciones realizadas han confirmado que el uso excesivo del teléfono móvil genera efectos perjudiciales en la salud y en las relaciones sociales. El objetivo del presente estudio es analizar las variables de personalidad asociadas al uso versus abuso del teléfono móvil. Ciento sesenta y cinco participantes fueron divididos en tres grupos en función del tiempo de uso diario del teléfono móvil, el Grupo 1 usaba el teléfono móvil menos de una hora al día, el Grupo 2 usaba el te...

 16. Teori og praksis – invers: Fra teori implementeres i praksis, til hvad praksis kræver af teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Maria Christina Secher; Larsen, Kristian

  2014-01-01

  . Markedsøkonomiske behov er blevet styrende for, hvad der kan og skal kræves af forskningen, af uddannelserne, af skoleviden og af tænkning. En snæver teori-praksisdiskussion i den pædagogiske verden skal udfordres og udvikles gennem at forstå, hvordan usynlige magtrelationer ligger under og legitimerer neutrale......Den pædagogiske diskussion om relationen mellem teori og praksis udfordres aktuelt via transformationer af en række felter fx indenfor forskning og uddannelse. Artiklens omdrejningspunkt er, at der er sket en ’omvendelse’, dvs. at praksiskrav på en ny radikal måde er blevet styrende for teorikrav...... forestillinger om fx kontinuitet mellem teori og praksis....

 17. Treatment of device thrombus in the HeartWare HVAD: Success and outcomes depend significantly on the initial treatment strategy.

  Science.gov (United States)

  Stulak, John M; Dunlay, Shannon M; Sharma, Shashank; Haglund, Nicholas A; Davis, Mary Beth; Cowger, Jennifer; Shah, Palak; Masood, Faraz; Aaronson, Keith D; Pagani, Francis D; Maltais, Simon

  2015-12-01

  Pump thrombosis is a major adverse event in patients supported with a left ventricular assist device (LVAD). Treatment approaches include device exchange, lytic therapy, or augmentation of anticoagulation or antiplatelet therapy. The optimal strategy in the HeartWare HVAD Ventricular Assist System (HeartWare, Framingham, MA) is uncertain, and because few large studies have examined differing treatment outcomes, we have reviewed findings from the Mechanical Circulatory Support Research Network registry. Between March 2009 and August 2014, 175 patients (133 male) underwent implantation of the HeartWare HVAD at institutions that comprise the Mechanical Circulatory Support Research Network. Median age at implant was 59 years (range, 18-76 years). Follow-up was available in all patients for a median of 6 months (maximum, 61 months) and for a total of 163 patient-years of support. There were 36 pump thromboses (using Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support criteria) in 21 patients for a total event rate of 0.22 events/patient-year of support; 13 patients had 1 event, 4 had 2, 2 had 3, 1 had 4, and 1 had 5. The median time to the first thrombosis was 6.4 months, and to each subsequent thrombosis was 4, 3, 2, and 2 months, respectively. Primary treatment success was defined as the patient remaining alive and within the first 30 days of the initial treatment be free from stroke, recurrence of pump thrombosis, device exchange, or urgent transplantation (United Network of Organ Sharing Status 1A). Medical treatment was defined as tissue plasminogen activator, heparin plus glycoprotein IIb/IIIa inhibitor, or heparin alone, not followed by surgical treatment within 72 hours. Initial medical treatment was used in 29 episodes (tissue plasminogen activator in 24, heparin alone in 4, and heparin plus glycoprotein IIb/IIIa in 1) and surgical (device exchange) in 7. Medical treatment was successful in 14 of 29 episodes (48%). Complications of medical

 18. Desarrollo de habilidades escriturales apoyado con tecnología móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidy Robles

  2012-11-01

  Full Text Available Hoy en día el uso de tecnología móvil ha impactado en la enseñanza de una segunda lengua ya que en los procesos de aprendizaje se están implementado el uso de dispositivos móviles con el fin de apoyar las diferentes habilidades de la lengua, particularmente la oral. Sin embargo, son pocos los estudios que apuntan a mejorar la habilidad de escribir. Este artículo describe un estudio de corte cuantitativo realizado para determinar el efecto del uso de recursos académicos y no académicos en dispositivos móviles, en el desarrollo de habilidades escriturales en inglés, de un grupo de estudiantes universitarios de primer ingreso. Esta investigación se fundamenta en la perspectiva Sistémico Funcional (Halliday específicamente en la teoría de géneros de Martin & Rose (2007 y en el enfoque de aprendizaje de lenguas asistido por tecnología móvil. Se evaluaron las habilidades escriturales en los textos producidos por los estudiantes en torno al a la estructura genérica del texto, cohesión, aspectos mecánicos y gramaticales, antes y después de la experiencia con tecnología móvil. Los resultados revelan mejoras en las habilidades escriturales después del uso de los recursos, correlacionándose significativamente con la frecuencia de consulta de los de tipo académico.

 19. Prensión y manipulación diestra, móvil y cooperativa

  OpenAIRE

  Suárez Feijóo, Raúl

  2017-01-01

  Este artículo resume algunas de las principales contribuciones realizadas en el marco del proyecto detallado, agrupadas según sus tresáreas de trabajo: manipulación diestra, manipulación cooperativa entre varios brazos, haciendoénfasis en movimientos antropomorfos, y manipulación móvil. Se describen tanto contribuciones teóricas como las implementaciones y los resultados ex- perimentales que avalan las propuestas realizadas en cada una de lasáreas mencionada

 20. Interface Móvil para el Sitio Web de la UACO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agustin Moyano

  2016-04-01

  En este trabajo nos enfocamos en desarrollar un prototipo para el sitio Web móvil de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA considerando al usuario como el centro del diseño y desarrollo. Con esta filosofía en mente, se define un marco de trabajo para el desarrollo del prototipo incorporando recomendaciones de Usabilidad y Accesibilidad Web de referentes internacionales y aplicando herramientas para el diseño inclusivo dirigido a dispositivos móviles.

 1. Gestor de contraseñas en un dispositivo móvil accesible por Bluetooth

  OpenAIRE

  Laguna García, Sergio

  2008-01-01

  Este proyecto nace de la necesidad de dar más seguridad a nuestros datos cuando navegamos por Internet. Se ha implementado un plug-in para el navegador Firefox de Mozilla, que detecta un formulario de login/password conocido y rellena el campo de la contraseña automáticamente. La contraseña estará en nuestro dispositivo móvil y la comunicación entre el navegador y el dispositivo se hará mediante la tecnología Bluetooth. Aquest projecte neix de la necessitat de donar un grau més de segureta...

 2. App móvil para el escaneo y verbalización de documentos

  OpenAIRE

  Cano Sánchez, Ivan

  2017-01-01

  Este proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación móvil destinada a ayudar a las personas con problemas graves de visión para que sean capaces de “leer” el texto que se encuentra en su entorno durante el día a día, tales como las instrucciones de cualquier aparato, etiquetas o el menú de un restaurante. La aplicación estará disponible para la plataforma Android con posibilidad de ampliar a otras plataformas como iOS o Windows Phone, para eso se hará uso de Xamarin. Xamarin es un frame...

 3. Aplicación de telefonía móvil para discapacitados

  OpenAIRE

  Archilla Manso, Cristina

  2014-01-01

  En la sociedad en la que vivimos, no concebimos una vida sin teléfono móvil. En el metro, autobús, en la sala de espera del médico, siempre vemos a alguien utilizando un smartphone o teléfono inteligente. Android, el sistema operativo para dispositivos móviles que abarca más terminales (Samsung, LG, HTC, Sony, etc.), es el más utilizado de todos. Por ello, lo más probable es que veamos a alguien utilizando un teléfono con este sistema operativo. Actualmente, este sistema operativo tiene una g...

 4. ¿Quién y por qué compra por teléfono móvil?

  OpenAIRE

  Jiménez Torres, Nadia Huitzilin

  2010-01-01

  El avance de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), como el del teléfono móvil como un medio de comercialización, está recibiendo gran atención tanto en el mundo académico como empresarial debido al importante mercado potencial que representan los usuarios de telefonía móvil. Sin embargo, escasos trabajos han establecido empíricamente una caracterización y tipología de los compradores por móvil (m-shoppers). En este sentido, nuestro estudio contribuye a analizar los fac...

 5. Hvordan ser den ost ud, som De ikke ved, De vil elske om to år?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Kender de Deres "latente behov"? Det gør De selvfølgelig ikke. Det er jo definitionen af begrebet: Et latent behov er et behov, som man ikke ved, at man har, men som kommer til overfladen, når man møder det rigtige produkt, som opfylder netop dette behov. Latente behov vedrører derfor den ost, vi...... vil komme til at elske om to år, den funktionelle kantinemand, som vi ikke kan forestille os, eller den nutrigenomics-baserede specialkost, som vil tillade os at forene nydelse, helse og slankhed. Udgivelsesdato: 1. juni...

 6. Uso y utilidad de la publicidad móvil por las Pequeñas y Medianas Empresas

  National Research Council Canada - National Science Library

  Pedro Pablo Marin Duenas

  2014-01-01

  ... investigación sobre la influencia que la publicidad móvil tiene en la comunicación de las Pymes y, más concretamente, el estudio se centra en medir el conocimiento, uso y utilidad de la publicidad...

 7. Control Óptimo para Trayectorias Circulares en un Robot Móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.E. Moisés Gutierrez Arias

  2011-07-01

  Full Text Available Resumen: Se plantea el problema de encontrar un control óptimo lineal para la estabilizacíon de trayectorias circulares en un robot móvil tipo (2,0, utilizando la solución estándar al problema de control óptimo para un sistema lineal, la cual puede demostrarse mediante la técnica de programación dinámica aplicada a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. Se obtienen las ecuaciones dinámicas no lineales del robot móvil y posteriormente para una trayectoria deseada se obtiene las ecuaciones lineales. Se sintetiza el control óptimo a partir de éste sistema lineal, solucionando una ecuación diferencial matricial de Riccati para obtener la solución de estabilizaci ón; en la literatura se trata a ésta ecuación diferencial como una ecuación algebráica para un tiempo infinito y exclusivamente para sistemas lineales invariantes en el tiempo. El sistema lineal resultante para una trayectoria circular es un sistema lineal variante en el tiempo, ésto ocasiona inconvenientes para obtener la solucíon de estabilizacíon en términos constantes; la solucíon fue crear un sistema politópico convexo en base al sistema lineal variante en el tiempo y transformar la ecuación algebráica de Riccati en una LMI. Así se obtuvo una solucíon de estabilización que satisface a todos los sistemas lineales invariantes en el tiempo que conforman al sistema politópico. Además se presenta una modificacíon en la estructura del control óptimo que permite que la eleccíon a prueba y error de las matrices de peso sea innecesaria y hace que los valores característicos del sistema sean colocados en una zona específica en el semiplano izquierdo del plano complejo. Palabras clave: Robot móvil, linealización, métodos de estabilización, control óptimo lineal, ecuación matricial de Riccati, sistema variante en el tiempo

 8. Personalidad y su relación con el uso versus abuso del teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Angustias Olivencia-Carrión

  Full Text Available Resumen Las investigaciones realizadas han confirmado que el uso excesivo del teléfono móvil genera efectos perjudiciales en la salud y en las relaciones sociales. El objetivo del presente estudio es analizar las variables de personalidad asociadas al uso versus abuso del teléfono móvil. Ciento sesenta y cinco participantes fueron divididos en tres grupos en función del tiempo de uso diario del teléfono móvil, el Grupo 1 usaba el teléfono móvil menos de una hora al día, el Grupo 2 usaba el teléfono móvil menos de dos horas al día, y el Grupo 3 usaba el teléfono móvil más de cuatro horas al día. Los resultados mostraron que el Grupo 3 presentaba puntuaciones bajas en Estabilidad, Atención a las Normas, Perfeccionismo y Autocontrol y puntuaciones altas en Animación y Extraversión y el Grupo 2 presentaba puntuaciones altas en Extraversión y Ansiedad. Se resalta la implicación de la personalidad en la adicción al móvil.

 9. Difusión de la telefonía móvil en Colombia

  OpenAIRE

  Herrera Giraldo, Magaly Faride

  2012-01-01

  En este documento se analiza el proceso de difusión de la telefonía móvil en Colombia a través de los siguientes modelos de difusión: modelo logístico simple, modelo Gompertz, modelo logístico extendido, modelo logístico de respuesta no simétrica, modelo logístico local, modelo Bertalanffy, modelo Brody y Curva log-logística. Se obtiene que el proceso de difusión en Colombia se ajusta a un modelo Gompertz, el cual señala como nivel de saturación el 105% de penetración del servicio de...

 10. Salón del Automóvil. Turín

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morandi, Riccardo

  1961-03-01

  Full Text Available La estructura que cubre el Salón del automóvil en Turín (Italia, está constituida por una malla romboidal múltiple, de hormigón pretensado que se apoya sobre soportes oblicuos dispuestos en forma de biela y de equilibrio hiperestático debido a la introducción de dos tirantes en las extremidades de la ménsula que vuela. Estos tirantes o bielas pequeñas se han dispuesto para comportarse, en todo momento, como un tirante de hormigón que, aunque de acero, se logra este efecto debido a una precompresión particular introducida según un trazado en S en el pretensado.

 11. Safety of intracorporeal circular stapling esophagojejunostomy using trans-orally inserted anvil (OrVil) following laparoscopic total or proximal gastrectomy - comparison with extracorporeal anastomosis

  National Research Council Canada - National Science Library

  Jung, Yoon Ju; Kim, Dong Jin; Lee, Jun Hyun; Kim, Wook

  2013-01-01

  There have been several attempts to develop a unique and easier way to perform esophagojejunostomy during laparoscopy-assisted total gastrectomy or laparoscopy-assisted proximal gastrectomy. The OrVil system...

 12. Control mediante modos deslizantes en tiempo discreto para el seguimiento de trayectorias de un robot móvil1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. Niño-Suárez

  2007-10-01

  Full Text Available Resumen: En este trabajo se presenta una estrategia de control en tiempo discreto para el seguimiento de trayectorias de un robot móvil tipo (2,0 controlado remotamente. La estrategia de control se desarrolló mediante un enfoque de modos deslizantes, considerando el modelo discreto exacto del vehículo en el cual se incluyen los efectos del retardo de transporte causado por la propagación de las señales sobre una red de comunicación. El esquema de control garantiza el seguimiento de trayectorias predeterminadas obteniéndose convergencia asintótica de los errores de seguimiento. La estrategia propuesta es evaluada mediante una serie de resultados por simulación. Palabras clave: Robot móvil, retardos de transporte, control en tiempo discreto, modos deslizantes

 13. Estimación de matrices de movilidad mediante datos de telefonía móvil

  OpenAIRE

  Cáceres Sánchez, Noelia

  2010-01-01

  El documento final de esta Tesis Doctoral se ha dividido en 6 capítulos.En el Capítulo 1 se ha expuesto la temática en la cual se enmarca la Tesis, realizá ndose una introducción al problema de estimación de matrices de viajes origen–destino en redes de tráfico actuales y procediéndose a revisar los antecedentes sobre el uso de la telefonía móvil en la monitorización del tráfico.En el Capítulo 2 se describe el funcionamiento de las redes de telefonía móvil, revisándose con especial detenimien...

 14. La salud móvil y los sistemas de salud: Determinantes del progreso en la salud global

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Frenk

  Full Text Available Por lo general, cuando se habla sobre tecnologías de la información suele hablarse sobre la tecnología en sí y su contenido. En este artículo quisiera enfocarme en las tecnologías móviles para la salud (salud móvil, pero no tanto en su contenido de la salud móvil sino en su contexto, representado por los sistemas de salud en donde estas tecnologías se despliegan. El mensaje central es que para poder capitalizar todo el potencial de la revolución de las comunicaciones móviles es necesario innovar no solo en el terreno de las tecnologías mismas sino también en el de las instituciones que permiten que estas tecnologías lleguen a sus posibles beneficiarios

 15. Adicción al móvil en alumnos de secundaria: efectos en la convivencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noelia Flores Robaina

  2013-12-01

  Full Text Available El objetivo general del presente estudio ha sido evaluar los patrones de uso del teléfono móvil en población adolescente escolarizada en centros de Educación Secundaria. De modo adicional, hemos evaluado correlatos psicológicos (ansiedad, depresión y conductuales y asociación con rendimiento escolar. Para la realización del estudio se contó con 528 alumnos, con edades entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a cinco centros educativos, cuatro públicos y uno concertado. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Evaluación de la Depresión de Beck (BDI, el Cuestionario de Evaluación de la Ansiedad de Beck (BAI, las escalas de baja autoestima y problemas escolares del Cuestionario de Personalidad MMPI-A, y el Cuestionario para evaluar el uso excesivo del Móvil (COS. Los resultados indican que un porcentaje significativo de estudiantes que abusan del teléfono móvil muestran sintomatología depresiva y ansiógena y baja autoestima. Un 14.8% de los participantes obtiene puntuaciones que les sitúa en un rango de problemas escolares elevado o alto, a su vez vinculado con un uso patológico del teléfono móvil. Todos estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de plantear intervenciones que reduzcan patrones conductuales desajustados y mejoren la convivencia escolar.

 16. Desarrollo de un robot móvil compacto integrado en el middleware ROS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Araújo

  2014-07-01

  Full Text Available Resumen: En este trabajo se presenta el robot TraxBot y su integración completa en el Robot Operating System (ROS. El TraxBot es una plataforma de robótica móvil, desarrollada y ensamblada en el Instituto de Sistemas y Robótica (ISR Coimbra. El objetivo de este trabajo es reducir drásticamente el tiempo de desarrollo, proporcionando abstracción de hardware y modos de operación intuitiva, permitiendo a los investigadores centrarse en sus motivaciones principales de investigación, por ejemplo, la búsqueda y rescate con múltiples robots o robótica de enjambres. Se describen las potencialidades del TraxBot, que combinado con un controlador de ROS específicamente desarrollado, facilita el uso de varias herramientas para el análisis de datos y la interacción entre múltiples robots, sensores y dispositivos de teleoperación. Para validar el sistema, se llevaron a cabo diversas pruebas experimentales utilizando robots reales y virtuales. Abstract: This paper presents the TraxBot robot and its full integration in the Robotic Operating System (ROS. The TraxBot is a compact mobile robotic platform developed and assembled at the Institute of Systems and Robots (ISR Coimbra. The goal in this work is to drastically decrease the development time, providing hardware abstraction and intuitive operation modes, allowing researchers to focus in their main research motivations, e.g., search and rescue, multi-robot surveillance or swarm robotics. The potentialities of the TraxBot are described which, combined with the ROS driver developed, provide several tools for data analysis and easiness of interaction between multiple robots, sensors and tele-operation devices. To validate the approach, diverse experimental tests using real and virtual simulated robots were conducted. Palabras clave: ROS, robot móvil, sistemas embebidos, diseño, middleware, montaje y test., Keywords: ROS, mobile robot, Arduino, embedded system, design, assembling and testing.

 17. Uso y utilidad de la publicidad móvil por las Pequeñas y Medianas Empresas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Pablo Marin Duenas

  2014-02-01

  Full Text Available 96 Normal 0 21 false false false ES-TRAD JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} El presente trabajo supone la incursión en el terreno donde confluyen la comunicación telefónica móvil y la comunicación publicitaria. Este trabajo presenta los resultados de una investigación sobre la influencia que la publicidad móvil tiene en la comunicación de las Pymes y, más concretamente, el estudio se centra en medir el conocimiento, uso y utilidad de la publicidad móvil por parte de las Pymes.    

 18. TRANSPORTE COOPERATIVO DE OBJETOS CON UNA PLATAFORMA MÓVIL EN UN ENTORNO ESTRUCTURADO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Andres Beltran Gonzalez

  2012-08-01

  Full Text Available La robótica cooperativa busca diseñar sistemas compuestos de varios robots capaces de resolver problemas conjuntamente, de tal manera que dicha implementación puede llevar consigo distintos tipos de control (centralizado o distribuido, de esta manera una de las aplicaciones en esta línea de investigación es el transporte de objetos mediante distintas estrategias que van desde el empuje, la sujeción y arrastre de los objetos; tales trabajos se han presentado desde la década de los 90 hasta el día de hoy. El enfoque del presente artículo busca mostrar el desarrollo e implementación de una plataforma robótica cooperativa aplicada al transporte de objetos largos a través de un entorno estructurado utilizando las herramientas que provee el kit Lego Mindstorms RCX 2.0 y el grupo de investigación en robótica móvil autónoma ROMA.

 19. El automóvil: genealogía de un objeto de poder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Luís Anta Félez

  2015-04-01

  Full Text Available Cómo se construye, investiga y se polemiza sobre los automóviles como objeto privilegiado de la sociedad industria y del mercado occidental. El automóvil por su propia dimensión de individualidad, pero también de objeto de consumo puede ser leído en tanto que es usado; se podría decir que el coche es el objeto social que representa lo individual, en cuanto que forma de la disciplina y el control social. A la vez que es el símbolo, también, de esa enorme maquinaria que es el poder. En última instancia, es un objeto que muestra las tensiones entre lo individual y lo social. Entonces, afirmamos en este trabajo, no es sólo una maquina, sino el ejemplo más completo de tecnología social, política de representación y performatividad del mundo actual.

 20. Ideias sobre progresso técnico em Vilém Flusser e Gilbert Simondon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angélica Beatriz Castro Guimarães

  2013-07-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1807-9288.2013v9n1p172   Esse artigo apresenta algumas ideias sobre o progresso técnico e a relação humano-máquina em Vilém Flusser e Gilbert Simondon. Os dois autores apresentam conceitos bem diferentes sobre a técnica, mas ambos projetam seus argumentos para a situação de intensificação técnica que ocorre a partir de meados do século XX. Simondon pensa a geração de objetos técnicos como modulação de intensidades. Flusser concebe o progresso técnico como uma escalada de abstração que não se encerra como modelo linear e acumulativo. Os dois autores pensam a situação de desorientação diante da aparente intencionalidade dos objetos técnicos. A partir dos conceitos propostos é possível pensar sobre a modulação do fluxo técnico pela arte no campo da sensibilidade.

 1. Flere ph.d.-studerende med mere international baggrund - hvad betyder det for ph.d.-vejledningen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Bøgelund

  2014-03-01

  Full Text Available Gennem de senere år er der kommet flere ph.d.-studerende på de danske universiteter samtidig med, at kravene til færdiggørelse og produktivitet er skærpet. En stadig større andel af de ph.d.-studerende har desuden en international baggrund. Hvad betyder disse tendenser for den enkelte vejleder? Det undersøger denne artikel på baggrund af en interviewundersøgelse udført på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 12 erfarne ph.d.-vejledere på tværs af to forskningsprogrammer er blevet interviewet. For de fleste vejledere betyder de ændrede vilkår, at deres vejledningspraksis er under forandring: De tager mere ansvar for projekternes mål og rammer; de strukturerer mere; de bliver mere bevidste om problemstillinger i mødet mellem kulturer; de fokuserer mere på rekruttering og afvikling, og så inddrager de i højere grad end før andre i deres vejledning. Artiklen diskuterer til sidst forskelle på de to forskningsprogrammer og rejser nogle relevante forskningsspørgsmål om konsekvenser for ph.d.-uddannelsen som sådan.  The numbers of PhD students are rising at the same time as demands for productivity and finishing on time are increasing. Additionally there are a growing number of students from international backgrounds on Danish PhD programmes. How do these factors affect the PhD supervisor?  To try and answer this question we interviewed 12 experienced supervisors across two research programmes, based in the Faculty for Technology and Science at Aalborg University, Denmark. The majority of the supervisors noted that they were re-assessing their approach to PhD supervision in light of the changing conditions: they take more responsibility for the goals and the design of the projects; the projects are more structured; they need to be aware of the challenges of cross-cultural encounters; they focus more on recruitment and dismissal and they also involve the rest of their research groups in the

 2. Flere ph.d.-studerende med mere international baggrund - hvad betyder det for ph.d.-vejledningen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pia Bøgelund

  2014-03-01

  Full Text Available Gennem de senere år er der kommet flere ph.d.-studerende på de danske universiteter samtidig med, at kravene til færdiggørelse og produktivitet er skærpet. En stadig større andel af de ph.d.-studerende har desuden en international baggrund. Hvad betyder disse tendenser for den enkelte vejleder? Det undersøger denne artikel på baggrund af en interviewundersøgelse udført på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 12 erfarne ph.d.-vejledere på tværs af to forskningsprogrammer er blevet interviewet. For de fleste vejledere betyder de ændrede vilkår, at deres vejledningspraksis er under forandring: De tager mere ansvar for projekternes mål og rammer; de strukturerer mere; de bliver mere bevidste om problemstillinger i mødet mellem kulturer; de fokuserer mere på rekruttering og afvikling, og så inddrager de i højere grad end før andre i deres vejledning. Artiklen diskuterer til sidst forskelle på de to forskningsprogrammer og rejser nogle relevante forskningsspørgsmål om konsekvenser for ph.d.-uddannelsen som sådan.     The numbers of PhD students are rising at the same time as demands for productivity and finishing on time are increasing. Additionally there are a growing number of students from international backgrounds on Danish PhD programmes. How do these factors affect the PhD supervisor?  To try and answer this question we interviewed 12 experienced supervisors across two research programmes, based in the Faculty for Technology and Science at Aalborg University, Denmark. The majority of the supervisors noted that they were re-assessing their approach to PhD supervision in light of the changing conditions: they take more responsibility for the goals and the design of the projects; the projects are more structured; they need to be aware of the challenges of cross-cultural encounters; they focus more on recruitment and dismissal and they also involve the rest of their research groups in the

 3. Lázaro: Robot Móvil dotado de Brazo para Contacto con el Suelo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús M. García

  2017-04-01

  Full Text Available Resumen: Este artículo tiene por objetivo describir a Lázaro, el cual es un pequeño robot móvil que posee un brazo diseñado especialmente para propiciar un punto adicional de contacto con el suelo que puede utilizarse para mejorar la estabilidad al vuelco y superar obstáculos. Específicamente, se aborda la descripción de la estructura mecánica así como los componentes electrónicos destinados a percepción, comunicación y control. Posteriormente, se revisan las características de funcionamiento de este robot, en cuanto a su cinemática, arquitectura de control, modos de operación e interface. Finalmente, se hace una descripción de algunas pruebas de funcionamiento. Abstract: This paper aims to describe Lázaro, which is a small mobile robot that has an arm designed especially to provide an additional contact point with the ground that can be used to improve the tipover stability and to overcome obstacles. Specifically, the description of the mechanical structure and electronic components for perception, communication and control is discussed. Subsequently, the operating characteristics of the robot are reviewed in terms of kinematics, control architecture, operating modes and interface. Finally, a description of some performance tests is presented. Palabras clave: Robots móviles, estabilidad al vuelco, control de movimiento, tele-operación, Keywords: Mobile robots, tipover stability, motion control, teleoperation

 4. Sistemas de salud móvil integrados: Rol de los factores socioculturales y el enfoque de sistemas sociotécnico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria J Brunette

  Full Text Available RESUMEN En este artículo se discute el rol de los factores socioculturales para el fortalecimiento de los sistemas de salud móvil integrados. Se enfatiza la importancia de que toda iniciativa en salud móvil integre el análisis de los factores socioculturales durante el proceso de diseño e implementación de programas e intervenciones de investigación. El enfoque sociocultural y sociotécnico consideran, además, el factor humano, así como los condicionantes del entorno y el contexto, más allá de los recursos tecnológicos del sistema de salud móvil y la infraestructura que lo acoge. Metodologías como estudios observacionales, grupos focales, y entrevistas a profundidad deberían ser incluidas, idealmente, en todo proyecto en salud móvil. Asimismo, se presenta un estudio de caso en la zona norte de Lima (Perú, adaptando la plataforma de investigación participativa basada en la comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés que se fundamenta en el enfoque sociotécnico y evalúa los factores socioculturales con el objetivo de optimizar el proceso de diagnóstico de la tuberculosis utilizando las tecnologías móviles en salud (salud móvil.

 5. Hvad er en by?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parby, Jakob; Thelle, Mikkel

  2011-01-01

  Nytænkning. Med de moderne megabyer er det slut med at forestille sig byen som noget, man planlægger og giver form. Vi skal lære at se dem som vildtvoksende urbane landskaber. Artikel om megabyer, byudvikling og forestillingen om byen gennem tiderne. Skrevet delvist i anledning af åbningen af...... udstillingen Citambulos på Københavns Museum, der handlede om Mexico City....

 6. Hvad er meningen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stisen, Bente Kjærgaard; Mølbæk, Anders Klitgaard; Bayer, Inge Marie

  2014-01-01

  inddrages i design af digitale læremidler og læringsaktiviteter. I anden del af projektet opstiller vi et koncept for redesign af fagområdet med fokus på en foretagsomheds didaktik samt en model for design af læringsaktiviteter, som illustreres med tre konkrete eksempler, inspireret af et koncept af Gilly...

 7. Hvad er evidensbaseret medicin?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, T; Gluud, C N; Gøtzsche, P C

  2001-01-01

  Evidence-based medicine is based on the best results from clinical and epidemiological research, which is combined with clinical experience and patient preferences. Questions of prognosis and harm are often best elucidated in large cohort studies. For other clinical questions the best evidence...... of a diagnostic method is a randomised trial. Evidence-based medicine will provide the best basis for evaluations of which interventions should be abandoned and which are effective and economically feasible. The use of evidence-based clinical guidelines will lead to more cost-effective treatments. It should...... be a national strategy that health care should be evidence-based....

 8. Hvad er tidligt sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skriver Jensen, Anders

  2009-01-01

  Forfatteren argumenterer for at "early literacy" kan oversættes til "tidligt sprog"; særligt når der er tale om en helhedsorienteret tilgang med vægt på sprog som et alsidigt medie for kommunikation- og betydningsskabelse. Med inspiration fra Jerome Bruners kulturpsykologi diskuteres mulige...

 9. Hvad kan de nu?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gredsted, Leif; Rasmussen, Per Arne

  toårigt udviklingsarbejde i deres klasser. Janus-projektet, der havde ?Skolefag og edb? som undertitel, havde til hensigt at tilvejebringe viden om, hvorledes en undervisning i et skolefag kunne tilrettelægges og gennemføres, således at både den it-faglige og den såkaldt fag-faglige side af integrationen......-viden, som eleverne er i besiddelse af ved starten af deres skoleforløb. Denne opfattelse begrundes blandt andet med, at størstedelen af eleverne har adgang til computer hjemme, på skolen og i fritidslivet, og at informationsteknologien er langt mere synlig i børnenes dagligdag nu end den var for 10 år siden...... af edb blev tilgodeset. Desuden skulle der tilvejebringes viden om, hvorledes integrationen af edb i undervisningen kunne tænkes at indvirke på udvalgte skolefags indhold og metoder. Det er en almindeligt udbredt antagelse, at der i de forløbne 10 år er sket en væsentlig ændring i den generelle it...

 10. Leksikografi : hvad er det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning

  1995-01-01

  Der foreligger ikke en selvforståelse af leksikografi som disciplin der har opnået bred anerkendelse. Til dels hænger denne usikkerhed sammen med, at den teoretiske beskæftigelse med leksikografi længe har indskrænket sig til sprogleksikografi. I dette bidrag argumenteres for følgende forståelse,...

 11. Hvad er textil design?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riisberg, Vibeke

  2002-01-01

  I denne forelæsning fokuseres på textildesign udfra følgende fire aspekter: Konstruktion, taktilitet, funktion og dekoration. Via konstruktionen bliver textilet en fysisk realitet, taktilitet bibringer det specifikke egenskaber, der har betydning for anvendelsen og appellerer til følesansen. Funk...

 12. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  Denne artikel beskæftiger sig med samtidens forhold til latter og særligt vores forestilling om det at le af nogen. Med reference til primatologisk/antropologisk og filosofisk forskning gives der udtryk for en form for ”relief-teori” angående humor. Spørgsmålet bliver hvordan man skal begribe...... latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 13. Hvad er virkelighed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørreklit, Lennart

  2004-01-01

  The concept of reality is analysed as a relation between actor and world, which enables the actor to function, i.e. act. By analysing the conditions for action, reality emerges as an integration of four aspects, the factal, possibility, value and communication with respect to the modi of time....... Flaws in the integration creates problems and break down of reality. This concept of reality forms the basis of the idea of scientific validity....

 14. Hvad er evidensbaseret medicin?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, T.; Gluud, Christian Nyfeldt; Gøtzsche, Peter C.

  2001-01-01

  Evidence-based medicine is based on the best results from clinical and epidemiological research, which is combined with clinical experience and patient preferences. Questions of prognosis and harm are often best elucidated in large cohort studies. For other clinical questions the best evidence...... of a diagnostic method is a randomised trial. Evidence-based medicine will provide the best basis for evaluations of which interventions should be abandoned and which are effective and economically feasible. The use of evidence-based clinical guidelines will lead to more cost-effective treatments. It should...... is usually found by systematic review of randomised trials, if possible in the form of meta-analyses. To make a diagnosis is, for example, not an aim in itself but a way to arrive at a prognosis and to suggest a treatment, provided this leads to a better prognosis. The most relevant, albeit rarely seen, test...

 15. Hvad konnekterer konnektorerne?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henning Nølke

  2006-10-01

  Full Text Available This article addresses the main question: Which elements do (pragmatic connectors connect? Connectors are normally defined as linguistic items that combine simple utterances into more complex utterances. First I try to decircumscribe the class of connectors, which is extremely heterogeneous. Then I present the basic elements of a Connector Grammar distinguishing the connectors’ arguments, which are the semantic units they combine, from their (left and right scopes, which are the formal units that they convey. Taking the French connector donc as my key example, empirical analysis reveals that very often there is no utterance functioning as left scope. I argue that the word (donc should still be regarded as a connector in these cases because it retains its basic semantic (connecting function, only the left argument is implicit and has to be inferred from the preceding context: the left scope is non-verbal. To preserve a unique logic-semantic description of the connector for all its uses, I introduce the generalized syllogism, which probably can be found behind most human reasoning.

 16. Hvad konnekterer konnektorerne?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henning Nølke

  2006-10-01

  Full Text Available This article addresses the main question: Which elements do (pragmatic connectors connect? Connectors are normally defined as linguistic items that combine simple utterances into more complex utterances. First I try to decircumscribe the class of connectors, which is extremely heterogeneous. Then I present the basic elements of a Connector Grammar distinguishing the connectors’ arguments, which are the semantic units they combine, from their (left and right scopes, which are the formal units that they convey. Taking the French connector donc as my key example, empirical analysis reveals that very often there is no utterance functioning as left scope. I argue that the word (donc should still be regarded as a connector in these cases because it retains its basic semantic (connecting function, only the left argument is implicit and has to be inferred from the preceding context: the left scope is non-verbal. To preserve a unique logic-semantic description of the connector for all its uses, I introduce the generalized syllogism, which probably can be found behind most human reasoning.

 17. Hvad er alternativet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2015-01-01

  Anmeldelsen af Mårtenssons "Konkurrencestatens pædagogik" præsenterer dels forfatterens kritik af og alternativ til den igangværende reform af folkeskolen, dels advarer den mod at forfalde til konspirationsteori. Endelig peger den på, at Mårtenssons såkaldte alternativ er gammel vin på nye flaske...

 18. Hvad er textil design?

  OpenAIRE

  Riisberg, Vibeke

  2002-01-01

  I denne forelæsning fokuseres på textildesign udfra følgende fire aspekter: Konstruktion, taktilitet, funktion og dekoration. Via konstruktionen bliver textilet en fysisk realitet, taktilitet bibringer det specifikke egenskaber, der har betydning for anvendelsen og appellerer til følesansen. Funktionen imødekommer et behov, og gennem dekorationen sættes øje og erindring i spil. I en senere forelæsningvil målgrupper og produktionsmetoders indflydelse på textildesign blive taget op. Desuden int...

 19. Hvad leder vi efter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luth, Edda Merete

  2010-01-01

  Starting with the French sociologist Pierre Bourdieu's theories on sociological field analysis this thesis will analyse the field 'management in social work' in Denmark. Pierre Bourdieu's theories are based upon a persistent focus on the battles going on between the positions in the field...... the analysis process. The two authors of this thesis are heads of social work departments, both with a background as social worker, and they relate to this implicitly and explicitly in the construction of the field. The analysis falls into three parts: * A retrospective part analyzing modern organisation...... theory and evidence-based science being key issues in the construction of the field. * A critical discourse analysis of two texts illustrating positions in the field; based on the theory of the British linguist Norman Fairclough. * A combined qualitative and quantitative attitudinal survey among heads...

 20. Hvad sagde Platon?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld, Erik Nis

  2011-01-01

  Artiklen falder i to dele, en metodisk del og en gennemgang af hovedpunkter i Platons filosofi. Det er almindelig viden blandt oplyste, uddannede mennesker, at Platon er en af de vigtigste filosoffer overhovedet i den vesterlandske kultur. Dette illustreres af den indflydelse på filosofi......, litteratur og kultur, han har haft i de 2500 år, der er gået, siden han levede. Man mener også at vide, at Platons filosofi bl.a. indeholder forestillinger om en ideverden og en udødelig sjæl, der midlertidigt er havnet i en distraherende uvirkelig skyggeverden. Ved filosofiens hjælp kan den vende tilbage...... til skuet af ideerne. Hertil hører også billedet af den tredelte sjæl som en kusk med vognspand af to mere eller mindre uregerlige heste. Endelig er Platon forbundet med ideen om en idealstat regeret af filosoffer. Skønt alle disse forestillinger findes i Platons værk, er det ikke korrekt at antage...

 1. Hvad er crowdsourcing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammelgaard, Flemming

  Oplæg om crowdsourcing med udgangspunkt i crowdsourcing community udviklet af VIA University College......Oplæg om crowdsourcing med udgangspunkt i crowdsourcing community udviklet af VIA University College...

 2. Hvad er intuition?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeller, Jörg

  2012-01-01

  Artiklen undersøger forskellige betydningsvarianter af begrebet intuition og deres rolle i Descartes' og Kants erkendelsesteori.......Artiklen undersøger forskellige betydningsvarianter af begrebet intuition og deres rolle i Descartes' og Kants erkendelsesteori....

 3. Hvad stresser offentlige ledere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løkke Nielsen, Ann-Kristina; Madsen, Henning

  2007-01-01

  Arbejdsbetinget stress har gennem mange år været et tilbagevendende tema i den offentlige debat, bl.a. som resultat af ønsket om både reduktioner i arbejdstiden og en stigning i effektiviteten. Denne artikel har ikke til hensigt at definere begrebet stress men derimod at fokusere på en række forh...

 4. Adicción al móvil en alumnos de secundaria: efectos en la convivencia

  OpenAIRE

  Noelia Flores Robaina; Cristina Jenaro Río; Francisca González Gil; Elena Martín Pastor; Raquel Poy Castro

  2013-01-01

  El objetivo general del presente estudio ha sido evaluar los patrones de uso del teléfono móvil en población adolescente escolarizada en centros de Educación Secundaria. De modo adicional, hemos evaluado correlatos psicológicos (ansiedad, depresión) y conductuales y asociación con rendimiento escolar. Para la realización del estudio se contó con 528 alumnos, con edades entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a cinco centros educativos, cuatro públicos y uno concertado. Los instrumentos uti...

 5. Métodos de seguimiento de la interfase para problemas unidimensionales de frontera móvil II

  OpenAIRE

  Rey, Cecilia; Marshall, Guillermo; Smith, Lance

  1986-01-01

  En un trabajo previo se introduce un método de seguimiento de un frente móvil para la solución de problemas de Stefan unidimensionales. El método consiste en la formulación del problema de Stefan como un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias de valores iniciales para el seguimiento de la interfase acoplado con una ecuación en derivadas parciales de tipo parabólico para el problema de difusión. En el marco de este método se presenta un nuevo algoritmo de cálculo de paso constante en ...

 6. GLUCOMIDLET : aplicación móvil accesible de telemedicina para personas con discapacidad visual

  OpenAIRE

  Rodríguez Rodríguez, Javier

  2010-01-01

  En este proyecto se realizará un prototipo de una aplicación de telemedicina para teléfonos móviles en lenguaje Java ME y se hará una especial incidencia en la accesibilidad para personas con discapacidad visual tanto de las partes que conforman la propia aplicación como de las herramientas del lenguaje utilizado para su implementación. Se analizará la accesibilidad de la aplicación móvil de acuerdo con el uso de lectores de pantalla, la accesibilidad del interfaz web, y la idoneidad de conta...

 7. El siglo XXI y el automóvil/The twenty-first century and the automobile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Parrochia Beguin [1978

  2012-06-01

  Full Text Available Reflexiones de J. Parrochia B. sobre el automóvil frente al agotamiento de la energíatradicional, la defensa del medio ambiente, la protección a la integridad y vida humana, la competencia de otros medios de transporte y el devenir de este vehículo en el siglo XXI./Reflections by J. Parrochia B. with respect to the vehicle from the depletion of traditionalenergy, protection of the environment, protection of human life and limb, competition from other modes of transport and the future of this vehicle in the XXI century.

 8. Entorno de programación con tres niveles de complejidad para robótica móvil

  OpenAIRE

  Giraldo, Carlos Alberto; Florian-Gaviria, Beatriz; Bacca-Cortés, Eval Bladimir; Gómez, Felipe; Muñoz, Francisco

  2012-01-01

  Este artículo presenta un entorno de programación concebido para apoyar la enseñanza en STEM y en particular la enseñanza de robótica móvil. Este ha sido diseñado para soportar un aprendizaje progresivo, desde personas sin conocimientos en programación o robótica, hasta expertos. El entorno es multiplataforma y edificado con herramientas de software libre. Las funcionalidades de percepción, movilidad, comunicación, navegación, y los comportamientos colaborativos, se pueden programar para dife...

 9. ¿Umbral fijo o móvil? Nueva forma de medir el inicio de la vejez

  OpenAIRE

  Ramiro Fariñas, Diego; Pujol Rodríguez, Rogelio; Abellán García, Antonio

  2016-01-01

  Determinar una edad fija para marcar el comienzo de la vejez provee una imagen incompleta del envejecimiento y puede ser causa de diseño de políticas poco acertadas. Si establecemos un umbral móvil determinado por la esperanza de vida, la vejez empezaría cuando la gente tuviese una edad en la que su esperanza de vida, o vida restante, fuese de 15 años.Con este criterio se puede obtener otra medida del envejecimiento: la proporción de personas con esperanza de vida de 15 o menos años, según la...

 10. ¿Cómo podemos usar el móvil para comunicarnos mediante el pensamiento? Entrevista con Yijun Wang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Correa

  2011-01-01

  Full Text Available Un equipo de neurocientíficos ha desarrollado una interfaz cerebro ordenador basada en un teléfono móvil. Las personas con movilidad reducida podrían beneficiarse de este innovador sistema en un futuro próximo. En el experimento que aparece en la fotografía de portada, el participante utiliza únicamente su pensamiento para marcar un número de teléfono. Ciencia Cognitiva ha entrevistado al Dr. Yijun Wang, ingeniero biomédico de la Universidad de California en San Diego, que trabaja en este proyecto.

 11. Machismo a golpe de Whatsapp. El móvil: mecanismo de violencia sexista en los estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  Villegas-Castrillo, Esther; Suriá Martínez, Raquel; Rosser Limiñana, Ana

  2014-01-01

  En nuestra sociedad, se muestra un contexto de violencia, que se visibiliza de manera cotidiana en todas las esferas. Generalmente, sus orígenes están vinculados con situaciones de violencia estructural y/o cultural que se va transmitiendo mediante los mecanismos de comunicación, aprendizaje social, imitación, asimilación o enseñanza. Las nuevas tecnologías, en concreto el uso del móvil, es un ejercicio cotidiano y creciente. Para los jóvenes, la tecnología forma parte de su vida desde la más...

 12. Estudio y diseño de un sistema de control anticipativo para un robot móvil

  OpenAIRE

  Roca Garcia, Bernat

  2015-01-01

  Este proyecto trata del estudio y diseño de un sistema de control para un robot móvil, anticipando obstáculos tipo rampa, utilizando los sensores disponibles. El objetivo de control consiste en hacer que el sistema sea capaz de superar estos obstáculos de forma óptima, cosa que no sería posible en condiciones de control simples, evitando posibles saturaciones innecesarias en la señal de la acción de control

 13. Bliv trimmet med fremtidens fitness

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Lasse Kristian

  2014-01-01

  Hvis man skal skele til USA og Canada, så hedder de helt nye fitnessdiller cy-yo, gyrotonic, body balance eller power plate, skriver Sundhed - det nye helsemagasin.......Hvis man skal skele til USA og Canada, så hedder de helt nye fitnessdiller cy-yo, gyrotonic, body balance eller power plate, skriver Sundhed - det nye helsemagasin....

 14. Fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian; Poulsen, Martin

  2013-01-01

  Artiklen analyserer en række af de væsentligste elementer fra Erhvervsfondsudvalgets rapport. Artiklen analyserer bl.a. Grundbegreber (fondsbegrebet, udvidelse af stifterbegrebet), Fondens ledelse (selvstændig ledelse og uafhængighed, ledelsens udpegning og sammensætning samt ledelsens opgaver og...

 15. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 16. Fremtidens læremidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering.......It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering....

 17. Fremtidens danske energisystem - nogle tanker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Det nuværende danske energisystem er i et globalt perspektiv meget unikt. For det første er der en stor udnyttelse af såvel varme som el, der er en høj grad af decentrale kraftvarmeanlæg (2500 MW) og vindenergien (3000 MW) dækker helt op til 16% af el-forbruget. I de sidste år har jeg holdt fored...

 18. Nyindustrialisering - fremtidens byggeri og arkitektur?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  brug af digitale værktøjer, samt øget fabriksproduktion og prefabrikata, hvor større samlede løsninger indgår i byggeriet - og sidst men ikke mindst med fokus på kunde- og brugerbehov. Internationalt benævnes lignende produktionstænkning Mass Customization.[1] Samlet set vidner ny-industrialisering om......, men slog først for alvor igennem med en anden amerikansk forfatter og "business-thinker" B. Joseph Pine ll's bog Mass Customization: The New Frontier in Business Competition, (1993). Se bl.a. http://www.mass-customization.de/ for overblik. Lego er nok det første danske firma, der for alvor har...... implementeret mass customization-teknikker se bl.a. C:\\Programmer\\LEGO Software\\LEGO Digital Designer\\documentation\\engtutorial.html. Et veludviklet internationalt eksempel er http://www.nikeid.com....

 19. Fremtiden og det etnografiske museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2014-01-01

  In recognition of altered global relations since colonial times, the Ethnographic Collections at the National Museum of Denmark has identified a need to redefine its role in society. The Ethnographic Collections explores new ways of activating old collections – ways, which include contemporary co......? And how do we ensure that community involvement not only challenges the authority of museums, but also informs museological practices in new and constructive ways?...

 20. Posibilidades de la compraventa B2C por teléfono móvil en comparación con Internet

  OpenAIRE

  San Martín Gutiérrez, Sonia; López Catalán, Blanca

  2010-01-01

  [ES] Las nuevas tecnologías han supuesto una gran oportunidad para mejorar la gestión empresarial. Recientemente el teléfono móvil está ofreciendo grandes posibilidades a nivel comercial: ha incorporado televisión, cámara, radio, chat y ahora se están introduciendo las empresas en el campo de la publicidad a través del móvil y en otros países también en la venta por el móvil. Pese a la proliferación de trabajos sobre distribución comercial y sobre comercio electrónico, los trabajos que exp...

 1. Villegagnon: herói ou vilão? Villegagnon: hero or villain?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasco Mariz

  2008-01-01

  Full Text Available Villegagnon é um dos personagens mais massacrados de nossa história colonial. O motivo foi a freqüente reedição do livro Viagem à Terra do Brasil, de Jean de Léry, e da História dos Mártires, de Jean Crespin, entre os historiadores. Villegagnon é o vilão. Recentemente, em 1991, o historiador naval Leonce Peillard publicou em Paris o livro intitulado Villegagnon, Vice-amiral de Bretagne et Vice-roi du Brésil (Edições Perrin, que apresenta convincentes pesquisas recentes, explica e absolve Villegagnon das acusações dos calvinistas. Depois disso, a Marinha brasileira decidiu homenagear Villegagnon e, em 2000, o embaixador do Brasil na França instalou um obelisco feito com pedras da ilha em sua cidade natal de Provins, perto de Paris. O almirante francês é considerado por muitos historiadores como o verdadeiro fundador do Rio de Janeiro, e não Estácio de Sá, que só chegou à Guanabara onze anos depois.Villegagnon is one of the characters most massacred in our colonial history. The reason for this was the frequently re-edited book, Travel to the Land of Brazil by Jean de Lery, as well as the History of Martyrs by Jean Crespin, both found among the historians. Villegagnon is portrayed as the villain. Recently in 1991, the naval historian, Leonce Peillard, published in Paris a book entitled Villegagnon, the Vice-admiral of Britanny and Viceroy of Brazil (Perrin Editions that showed convincing recent research explaining and absolving Villegagnon of the Calvinists' accusations. After this, the Brazilian Navy decided to pay homage to Villegagnon and in the year 2000, the Brazilian ambassador in France raised an obelisk made of stones from the Island in Provins, his birthplace, near Paris. The French admiral is considered by many historians as the true founder of Rio de Janeiro and not Estacio de Sa, who only arrived in Guanabara eleven years later.

 2. Sensibilidad paramétrica de un automóvil con polinomios de caos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Haro

  2015-07-01

  Full Text Available Resumen: Es de gran interés analizar la sensibilidad de los parámetros de modelos matemáticos que describen sistemas físicos, y merece una atención particular estudiar esta sensibilidad en modelos con incertidumbre en el valor de sus parámetros. La llamada sensibilidad global considera todo el intervalo de incertidumbre de los parámetros al considerarlos variables aleatorias. Este trabajo presenta el análisis de sensibilidad global en frecuencia del modelo matemático paramétrico de la dinámica lateral de un modelo de automóvil, con un enfoque basado en la expansión de la respuesta del modelo con polinomios de caos. Esta técnica permite representar fácilmente el sistema como un modelo estocástico, donde los parámetros pasan a ser variables aleatorias que varían de acuerdo a su incertidumbre. El modelo estocástico debe ser una aproximación muy cercana del modelo original. Abstract: It is interesting to analyze the parameter sensitivity of mathematical models that describe physical systems, and it deserves particular attention the sensitivity study of models with uncertainty in the parameter values. Global sensitivity takes into account the entire range of parameter uncertainty because it considers the parameters as random variables. This paper presents the global sensitivity analysis in frequency of a parametric mathematical model of lateral dynamics of a vehicle model, with an approach based on the polynomial chaos expansion of the model response. This technique allows to easily represent the system as a stochastic model, where the parameters become random variables that vary according to their uncertainty. The stochastic model should be a very close approximation of the original model. Palabras clave: sensibilidad, sistemas dinámicos inciertos, polinomios de caos, dinámica de vehículo, Keywords: sensitivity uncertain dynamic systems polynomial chaos vehicle dynamics

 3. Efecto de la mera presencia del teléfono móvil en una prueba de recuerdo de palabras

  OpenAIRE

  Arco Martín, Sonia del

  2016-01-01

  [ES]Estudios recientes demuestran que usar el teléfono móvil cuando estamos realizando otra tarea al mismo tiempo puede tener un efecto distractor y conlleva un deterioro del rendimiento. No solo el uso activo del teléfono móvil, sino que recientemente se ha descubierto que incluso la mera presencia del mismo puede tener consecuencias negativas en las interacciones sociales, disminuyendo la calidad de la conversación y la capacidad de empatizar con la otra persona. En este estudio se quiere e...

 4. Simulación y ensamblaje de un prototipo para control y navegación de un robot móvil

  OpenAIRE

  Andrango Mejía, Lenín Max; Sotomayor, Nelson; Fierro Brito, Rafael

  2000-01-01

  Se desarrolla un programa en ambiente Windows 95/NT, que simule un robot móvil de tracción diferencial, que edite ambientes de trabajo del robot, el que pueda estar constituido por paredes, corredores y obstáculos que serán localizados por el usuario. Además del programa se ensambla un prototipo de robot móvil, el que realiza tareas de navegación simples tales como: marcha adelante, marcha atrás, movimientos de izquierda y derecha, tiene también la capacidad de buscar caminos alternativos de ...

 5. Os heróis, vítimas e vilões: discursos sobre a anorexia nervosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Araújo

  2012-08-01

  Full Text Available Este artigo apresenta uma revisão da literatura sobre os discursos dominantes sobre a anorexia nervosa da Idade Média à actualidade. Coloca em destaque os heróis, vilões e vítimas, culminando num olhar sistémico-familiar. Se durante séculos predominaram narrativas individuais de heroínas santas, posteriormente, na era do pensamento médico, estas heroínas passaram a vítimas de uma doença mental. Mais tarde, com os movimentos da anti-psiquiatria e da terapia familiar, emergem novas narrativas com mais protagonistas: os familiares. Se, primeiramente, as famílias são retratadas como vilãs, dadas as suas influências nocivas, nas últimas décadas as famílias são ilustradas como sistemas vítimas do impacto da doença. Na actualidade, surgem narrativas de famílias competentes, capazes de superar o problema. Este artigo termina refletindo sobre esta multiplicidade de leituras e suas implicações.

 6. La programación de la producción en el sector del automóvil. El problema de la segmentación.

  OpenAIRE

  Lario Esteban, Francisco Cruz; García Sabater, José Pedro

  2001-01-01

  La Gestión de la Cadena de Suministro en el sector del automóvil, así como las relaciones entre ensamblador y proveedores de primera línea han adquirido una gran importancia en los últimos años. Se constata la importancia que los procesos de negocio de se

 7. Imagens técnicas e distopias. A sociedade programada no pensamento de Vilém Flusser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milton Pelegrini

  2010-06-01

  Full Text Available O presente artigo pretende encontrar um viés condutor que permita observar, no pensamento de Vilém Flusser, como as imagens técnicas, ou tecnoimagens, possuem uma intenção programática de levar a cabo a lógica do capital para articular consensos sociais sobre seus consumos. Como conseqüência pode-se perceber o desmantelamento de uma utopia e o surgimento de uma nova maneira de se vincular com o futuro, agora de um modo diferente, distópico, com base na programação totalitária das sociedades pelas exposições maciças de tecnoimagens.

 8. Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante ecuaciones estructurales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Jesús Segovia-Vargas

  2015-12-01

  Full Text Available La gestión de riesgos, asociada al seguro del automóvil, es una cuestión crucial a la que se enfrentan en la actualidad tanto actuarios como profesionales del sector. Es clave seleccionar adecuadamente los factores de riesgos para asignar las tarifas a los asegurados en función del riesgo asociado. Por tanto, el objetivo de este trabajo es comprobar empíricamente la validez de la utilización de los niveles de “bonus-malus” para clasificar adecuadamente a los asegurados a través de dos modelos de ecuaciones estructurales. Los análisis sobre una muestra de 4.365 pólizas automovilísticas españolas descritas a través de 11 factores de riesgo muestran que la variable BM contribuye a mejorar la capacidad explicativa del modelo pero no de manera significativa.

 9. La radio, un salto de la web al móvil, que pasa por las redes sociales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Teresa Badia

  2013-09-01

  Full Text Available Tras asistir a una cierta subestimación del poder simbólico y cultural de la radio, resurge ahora entre las audiencias y el mundo académico como parte de una especie de recuperación del pasado y de confianza futura. Vive una era dentro de la cual redescubre su entorno mediático, social y comunicativo. De analógica a digital, y de unidireccional a contar con servicios complementarios: imágenes, gráficos y datos. Dentro de esas transformaciones, estas páginas pretenden un acercamiento a los paradigmas en los cuales se enraíza la nueva radio desde la web al móvil.

 10. Modelo de competitividad de las empresas operadoras de telefonía móvil en México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hugo Romo Vázquez

  2012-01-01

  Full Text Available El artículo presenta un modelo que explica la medida en que los recursos tangibles, el precio, la calidad, la productividad y la tecnología impactan en la competitividad de las empresas operadoras de telefonía móvil en México. El método empleado para ello fue hipotético deductivo con enfoque transversal y explicativo. La estrategia de recolección de información se basó en la aplicación de un cuestionario a cada una de las empresas operadoras; adicionalmente, se realizaron consultas a fuentes secundarias de información para complementar la recolección. Para alcanzar el objetivo de investigación se realizaron diferentes cálculos como análisis univariable, análisis factorial, análisis de correlación y análisis de regresión múltiple. El resultado principal de investigación fue un modelo causal expresado en dos diferentes funciones de regresión múltiple: en la primera función se obtuvo que el precio fue el único factor que explica la competitividad en términos de su rentabilidad; en la segunda regresión, la calidad y la productividad fueron los factores que explicaron la competitividad en términos de posición de mercado. Finalmente, los resultados de esta investigación permitieron dar algunas conclusiones respecto a las perspectivas teóricas y al sector móvil mexicano.

 11. Uso de internet móvil en Chile: explorando los antecedentes de su aceptación a nivel individual

  OpenAIRE

  Ramírez-Correa,Patricio

  2014-01-01

  El presente trabajo tiene por propósito la validación parcial de UTAUT 2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2) en internet móvil. El estudio analiza la relación entre las variables motivación hedonista, relación precio/valor y hábito con la variable intención de uso de internet móvil en una muestra de usuarios chilenos. A partir de los datos recolectados en el estudio de campo se realizó un análisis SEM-PLS del modelo de investigación. Los resultados de este análisis muestran...

 12. Estudio sobre el uso y abuso del teléfono móvil en alumnos de Educación Primaria

  OpenAIRE

  González-Cortijo, Inmaculada

  2012-01-01

  Las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) son unas herramientas en continua expansión, constante desarrollo e innovación. El teléfono móvil se incluye dentro de esta categoría y con dichas características. Además, su uso cada vez es más frecuente por niños cada vez más jóvenes. De ahí, nuestro interés por el estudio del uso del teléfono móvil y su posible influencia en el rendimiento académico. Debido a la carencia de investigaciones referidas a este tema en Educación Primaria, ...

 13. Marginal e Apátrida na filosofia brasileira: uma análise sociológica sobre Vilém Flusser

  OpenAIRE

  Sidney Rodrigues Ferrer

  2013-01-01

  O presente trabalho analisa sociologicamente a trajetória de Vilém Flusser, nascido em Praga e refugiado no Brasil, sua inserção no campo filosófico brasileiro e retoma suas obras deste período, para explicar a posição marginal do autor naquele cenário intelectual. Para tanto é reconstituída sua biografia desde Praga (1920-1940) até os anos em que viveu no Brasil (1941 a 1971). O autor desta dissertação mostra que o processo de marginalização intelectual sofrido por Vilém Flusser é intrínseco...

 14. La gran estrella del siglo XXI: el teléfono móvil y sus múltiples territorialidades

  OpenAIRE

  Ueda, Vanda

  2007-01-01

  En la sociedad actual podemos estar conectados en cualquier lugar del mundo, basta llevar en el bolsillo un pequeño aparato que se convirtió en los últimos años en la gran estrella de la población. El teléfono móvil es conocido en algunos países como "cellular telephone", pues su funcionamiento depende de una tarjeta implantada en su interior, o sea, su corazón es la célula maestra. Esquemáticamente, los sistemas de la telefonía móvil celular presentan tres componentes básicos, los teléfonos ...

 15. Inkluderende elevplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2016-01-01

  Dette kapitel handler om rådgivning af lærere, der arbejder med elever med generelle læringsvanskeligheder. Kapitlet indledes med en afklaring af, hvad generelle læringsvanskeligheder vil sige. Ud fra denne definition vil jeg beskrive forskellige tilgange til inklusion og specialpædagogik og vil...

 16. Benchmarking i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bukh, Per Nikolaj; Dietrichson, Lars; Sandalgaard, Niels

  2008-01-01

  I artiklen vil vi kort diskutere behovet for benchmarking i fraværet af traditionelle markedsmekanismer. Herefter vil vi nærmere redegøre for, hvad benchmarking er med udgangspunkt i fire forskellige anvendelser af benchmarking. Regulering af forsyningsvirksomheder vil blive behandlet, hvorefter...

 17. Ciberacoso mediante teléfono móvil e Internet en las relaciones de noviazgo entre jóvenes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Martínez Pecino

  2015-01-01

  Full Text Available El ciberacoso es un fenómeno ampliamente analizado entre adolescentes, sin embargo en España ha sido poco estudiado entre jóvenes y particularmente en sus relaciones de noviazgo. Empleando una metodología cuantitativa este estudio analiza el ciberacoso mediante el teléfono móvil e Internet en las relaciones de noviazgo en una muestra compuesta por 336 estudiantes universitarios. El análisis de resultados indica que un 57,2% declara haber sido victimizado por su pareja mediante el teléfono móvil, y un 27,4% a través de Internet. El porcentaje de chicos victimizados fue mayor que el de las chicas. Un 47,6% declara haber acosado a su pareja a través del teléfono móvil, y un 14% a través de Internet. El porcentaje de chicos que lo ejerció fue superior al de las chicas. Los análisis de regresión muestran la relación entre haber sido victimizado por la pareja a través de uno de estos medios y el ejercicio del ciberacoso hacia la pareja mediante el mismo medio tecnológico. Los efectos de interacción ponen de manifiesto que los chicos victimizados a través del teléfono móvil o de Internet se implican, en mayor medida que las chicas victimizadas, como agresores en este fenómeno. Los resultados sugieren una modernización en los tipos de violencia que experimenta la juventud en sus relaciones de pareja.

 18. Seguridad basada en parámetros SIM para entornos de comercio electrónico móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Orlando Martínez Pabón

  2007-05-01

  Full Text Available Los requerimientos de seguridad son los más exigentes en el dominio del comercio electrónico. Cuando se ha-bla de comercio electrónico móvil los requisitos a nivel de seguridad no solo conservan su nivel de exigencia, sino que se debe mantener un equilibrio entre el grado de seguridad que se requiere y las capacidades de los dispositivos, tanto a nivel hardware como de usabilidad. Estas características exigen el diseño de modelos con un esquema simple de autenticación y autorización transparente para los usuarios, que además garantice la integridad de la información que se intercambia durante cualquier transacción electrónica. Como respuesta a esta necesidad, el Grupo de Interés en el Desarrollo de Aplicaciones Móviles e Inalámbricas W@PColombia, ha desarrollado la plataforma P3SIM con el objeto de brindar las facilidades necesarias para la construcción de aplicaciones móviles seguras basadas en parámetros SIM; a través de un framework, un ambiente de compilación y de simulación como sus principales componentes, la plataforma P3SIM combina las ventajas de identificación que proporciona el módulo SIM con las capacidades que en materia de seguridad ofrecen API como SATSA y JavaCard en el entorno Java ME, una de las plataformas más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Igualmente, a través del desarrollo de un prototipo aplicado al contexto del comercio elec-trónico móvil, no solo se demuestran las facultades de la plataforma para operar en ambientes seguros sino también su capacidad de adaptación a los requerimientos de seguridad fijados por el entorno.

 19. Seguimiento de trayectorias de un robot móvil (3,0 mediante control acotado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.F. Guerrero-Castellanos

  2014-10-01

  Full Text Available Resumen: El presente trabajo aborda el problema de seguimiento de trayectoria para el robot (3, 0 basado en su modelo cinemático y propone una solución mediante el diseño de una estrategia de control que a priori toma en cuenta las cotas máximas permitidas de la señal de control i.e. la velocidad lineal y angular máximas que puede alcanzar el robot móvil. El objetivo es maximizar el uso de los actuadores sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. La ley de control no lineal resultante se compone de un compensador no lineal basado en el modelo cinemático y de funciones de saturación anidadas. Esta ley de control contiene parámetros de sintonización que permiten que las trayectorias de la dinámica del error ingresen a una vecindad del origen, en un tiempo finito y se mantengan de ah́ı en adelante. Resultados experimentales sustentan los resultados teóricos, muestran el desempeño del sistema de control en lazo cerrado y lo comparan con una estrategia que no toma en cuenta los ĺımites de la señal de control. Debido a su simplicidad, la estrategia de control propuesta permite ser implementada en sistemas embebidos con bajo coste computacional. Abstract: The present work deals with the tracking problem of a mobile robot (3,0 based on the kinematic model and proposes a control strategy that takes into account a priori input signals bounds i.e. the linear and angular velocity of the robot. The objective of this control approach is to maximize the effectiveness of the actuators without taking a risk in the system stability. The resulting nonlinear control is composed of a nonlinear compensator based on the kinematic model and nested saturation approach. The control law can be tuned to force the error dynamics trajectories to enter in a neighborhood of the origin in a finite time and remain thereafter. Experimental results show the performance of the closed loop system

 20. Los costos del uso del automóvil y su elasticidad. El caso de Santiago de Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Cortés Salinas

  2016-12-01

  Full Text Available RESUMEN El fenómeno de la congestión y la búsqueda de su reducción y/o mitigación, es un tema de amplio debate actualmente. El argumento central consiste en cómo limitar o hacer más racional el uso del automóvil. Muchas de las propuestas se inscriben dentro de enfoques mercantiles, mediante cobros por circulación o peaje urbano en zonas y/u horarios distintos. Este trabajo analiza los comportamientos de los automovilistas frente a incrementos de sus costos, para verificar si efectivamente existe una relación entre un aumento en los costos de circulación y el desaliento al uso del automóvil. Consecuentemente, se consideró la evolución de los precios de los combustibles, que en Chile son ajustados periódicamente, para relacionarlos con los flujos de tránsito.Se verifica que en Santiago de Chile existe una fuerte inelasticidad en la demanda por el uso del vehículo particular frente a importantes incrementos de costo y por ello, no se asegura que un pago de peaje promueva una reducción de la circulación privada. ABSTRACT Congestion and the search for its reduction or mitigation is nowadays a highly discussed issue. The focal point of this debate is to find alternatives to limit or rationalize the car use. Many current proposals are developed under market approaches, such as congestion charges or urban toll in high-demanded areas or schedules. This paper analyzes the drivers’behavior facing increases in their costs, aiming to detect if there is a relationship between these and the discouragement of car use. To achieve it, the paper takes into account the fuel price evolution adjusted periodically to relate it to traffic flows. It verifies that in Santiago de Chile there is a strong inelasticity in demand for the private car use facing relevant increases of costs; therefore, the introduction of toll payments does not assure a reduction in private circulation.

 1. ANÁLISIS DEL SEGMENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN MÉXICO: IUSACELL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Angel Ixtláhuac-Baumbach

  2015-04-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo es analizar la industria de las telecomunicaciones concentrándonos en el segmento de la telefonía móvil en México y en el papel que la empresa Iusacell juega en éste. Se toma como punto de partida la teoría basada en la industria para la gestión estratégica empresarial, mediante el análisis de la concentración que este mercado de competencia oligopólica presenta. Los métodos utilizado para determinar el nivel de concentración son el Índice de Herfidal y Hirschmann (2012, así como el Índice de Dominancia (1999, posteriormente se analizan los resultados obtenidos, mismos con los que se hace uso de la teoría de juegos para determinar posibles estrategias que puedan ayudar a la empresa en cuestión a expandir su mercado o en el proceso de planeación estratégica, los cuales pueden ser atendidos por los administradores de la firma.

 2. Análisis de la culpabilidad en los siniestros del seguro del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Ordaz Sanz

  2005-01-01

  Full Text Available El conocimiento de los principales factores que intervienen en los accidentes que sufren los conductores es una cuestión de gran trascendencia para las compañías aseguradoras que operan en el ramo del automóvil. El interés puede resultar aún mayor si nos referimos a los siniestros en los que el asegurado es el culpable, puesto que son los que repercuten negativamente de forma directa en la compañía. El análisis que llevamos a cabo en este trabajo tiene como propósito fundamental determinar las variables que se muestran como más significativas en el proceso de estimación del número de siniestros declarados por los clientes a sus compañías aseguradoras cuando son culpables. El estudio se basa en los datos cedidos por una entidad aseguradora privada española. Como se hace generalmente en este tipo de investigaciones, se aplica un modelo econométrico de tipo recuento o count data. De entre éstos, decidiremos cuál es finalmente el más adecuado: si modelos tradicionales, como el de regresión de Poisson o el binomial negativo, u otros más complejos y recientes como los inflados de ceros.

 3. Para assistir aos vilões Disney: abjeção e heteronormatividade em “A Pequena Sereia”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caynnã de Camargo Santos

  2017-06-01

  Full Text Available Compreendendo a cultura midiática como um dos principais espaços contemporâneos de (reprodução de sentidos acerca dos mais variados âmbitos da vida social, a partir dos quais são estruturados procedimentos de controle e exclusão de corpos, ideias e comportamentos, o presente trabalho objetiva desvelar e analisar criticamente a sutil estratégia discursiva empregada em filmes de animação dos Estúdios Disney, estratégia essa que cumpre em reiterar a “normalidade” das formas de identificação por gênero hegemônicas a partir da abjeção de identidades desviantes. Para tanto, empreendemos uma análise sociocultural da vilã Úrsula, de A Pequena Sereia (1989, valendo-nos de aspectos metodológicos próprios à semiótica e à Análise Crítica do Discurso. Mediante uma leitura informada pelos Estudos Culturais e pela Teoria Queer, observamos que o padrão de representação mobilizado na animação veicula uma implícita avaliação negativa das formas de ser e agir que frustram o binarismo heteronormativo, associando-as inequivocamente com crueldade e ganância.

 4. Universitetsuddannelsens relevans i samfundsvidenskabelige studerendes perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Pérez Skardhamar

  2016-04-01

  Full Text Available Det seneste årti har oplevet et stærkt fokus fra politikernes side på den praktiske relevans af universitetsuddannelser, og dette fokus har ofte været baseret på en snæver forståelse af 'praktisk relevans’ som jobspecifikke kompetencer. Men et svar på spørgsmålet om, hvad der udgør jobspecifikke kompetencer, forudsætter en evne til at se ind i fremtiden og se, hvad det fremtidige arbejdsmarked vil kræve af studerende. Imidlertid tyder nyere uddannelsesforskning på, at de relevante, jobspecifikke kompetencer rettet mod behovene på arbejdsmarkedet bør fokusere på 'eksistentiel uddannelse’ snarere end jobspecifikke og snævert skræddersyede færdigheder. På baggrund af kvalitative interviews med sociologi- og antropologistuderende undersøger vi de studerendes opfattelser af forholdet mellem deres universitetsstudier og det fremtidige arbejdsmarked. Især ser vi på hvilke elementer af deres uddannelse, de studerende opfatter som relevante, herunder hvilken form for læring, de tror, vil være nyttig med hensyn til mulige jobfunktioner, de vil komme til at udfylde på et fremtidigt arbejdsmarked. In the past decade politicians have emphasized the importance of practical relevance in university programmes. This focus has often hinged on a narrow understanding of 'practical relevance' as job-specific competencies. Defining job-specific competencies is, however, more complex than it may first seem, since it requires an ability to look beyond current requirements and see what the future labour market will demand of students. Recent educational research suggests that relevant job-specific competences tailored to the needs of the labour market should focus on 'existential training', rather than job-specific and narrowly tailored skills. Using the outcomes of qualitative interviews with sociology and anthropology students, we examine the students’ perceptions of the relationship between their university studies and the future

 5. Vilèm Flusser: crítica estética e imagen tecno-visual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Silva Echeto

  2013-06-01

  Full Text Available El giro estético de la ilustración se debe, fundamentalmente, a Kant y a Hegel. En ese contexto, el concepto de imagen visual emerge, atrapando al arte en las redes estéticas. La modernidad, en esa época, adquiere toda su madurez y habilita un giro, en la filosofía, occidental, que estetiza la razón. Radicalizado el giro, en el llamado postestructuralismo, es Vilém Flusser, quien, desde su nomadismo e indisciplinamiento, plantea una radical crítica al pensamiento hegeliano, desde “la imagen técnica” como “elogio de la superficialidad”, o, en nuestro parecer, “teoría de la pantalla”. Los intermedios y posteriores, planteamientos críticos en crisis, deconstructivos, fundamentalmente, en el caso de Derrida, desestabilizan y tensionan, el planteamiento estético, desde los márgenes (párergon y la interrogante por “la verdad” de lo visual. La postestética, tanto en Badiou como en Rancière, se pregunta en un caso (Badiou por lo inestético y, en el otro (Rancière, por el reparto de lo sensible. El presente texto, analiza, desde la crítica a la estética, tanto en Kant como en Hegel, el giro visual en Flusser, la deconstrucción y el giro de los llamados postalthusserianos (Badiou y Rancière, y la implicancia de la imagen técnica que, desde lo superficial y lo profundo, permiten delinear los trazos de una teoría de la pantalla.

 6. La comunicación móvil como elemento innovador en el canal tradicional de tiendas de barrio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolaños López, Carlos Arturo

  2017-01-01

  Full Text Available La importancia que tienen las tiendas de barrio en la estructura de la economía del país es muy relevante y muchas personas viven de esta actividad. En el ámbito comercial, el canal Tienda a Tienda (TAT es el más antiguo y el menos tecnificado; pero aun así sigue siendo un canal de distribución muy importante para las grandes industrias. Sin embargo, con la llegada de grandes competidores nacionales e internacionales se ve amenazada la prosperidad de muchos tenderos y empresarios que viven en función de este canal. Por esto es muy importante prepararse con herramientas tecnológicas que sean funcionales y efectivas, como las aplicaciones móviles, que brindan información de gran utilidad al tendero sobre su negocio y su entorno. A su vez, estas herramientas tecnológicas pueden ser aprovechadas por las compañías proveedoras para brindar publicidad eficiente, con datos personalizados, así como realimentarse del servicio que están ofreciendo al mercado y tomar toda la información que requieran para sus estrategias corporativas. En la investigación, se aborda teóricamente el tema y se formula una estrategia que introduce elementos innovadores en la relación comercial del canal TAT mediante la implementación de una aplicación móvil para que el tendero conozca, en línea, el portafolio de servicios, precios sugeridos de venta y la forma ideal de exhibición, entre otros elementos, y que a la vez aporte a la productividad y eficiencia en el servicio de los proveedores.

 7. Amerika og det gode liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  amerikanisering af skandinavisk hverdagskultur blev imødeset med både bekymring og begejstring. Den foregik på mange forskellige niveauer og blandt mange forskellige aktører, som ambivalensen til trods dog alle var optaget af det gode liv og af, hvad fremtiden ville bringe. Antologien Amerika og det gode liv...

 8. Sport i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2008-01-01

  Spørgsmålet om hvad Danmark skal lee af i fremtiden er gennem de senere år blevet bevaret med mere eller mindre vidtløftig politisk retorik om sporten som vækstgenerator. Artiklen drøfter, hvorvidt sporten er dansk økonomis nye redningsplanke? Udgivelsesdato: November...

 9. Hvidbog - muligheder og udfordringer ved at smede alliancer mellem virksomheder og kunstnere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Tem Frank

  Denne hvidbog skal ses som en strategisk udredning og evaluering af forsøgene med de gennemførte kreative alliancer. Hvidbogen bygger ikke på nogen økonomisk vurdering af, hvad der skal til for at kreative alliacer også i fremtiden kan bidrage til regional vækst og udvikling. Hvidbogen bygger på ...

 10. Comunicação, espaço e tempo: Vilém Flusser e os processos de vinculação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Eugenio de O. Menezes

  2009-09-01

  Full Text Available RESUMO Com o objetivo de reunir instrumentos para a compreensão dos processos comunicativos na contemporaneidade, o presente trabalho mapeia as concepções de comunicação, espaço e tempo nas obras de Vilém Flusser. Por meio de indícios presentes na vida e nas obras do autor, especialmente nos estudos a respeito da escalada da abstração, são apresentados os quatro processos de comunicação: comunicação tridimensional, comunicação bidimensional, comunicação unidimensional e comunicação nulodimensional. Nas formas como Flusser estudou a mudança dos códigos dominantes nos processos de comunicação (gestos do corpo, imagem, escrita, digitalização, observa-se o que homens e mulheres ganham e perdem no trânsito entre os diferentes processos de comunicação. Palavras-chave: Comunicação; cultura; Vilém Flusser; processos de vinculação; diálogo. Resumen Con el objetivo de reunir instrumentos para la comprensión de los procesos comunicativos en la contemporaneidad, el presente trabajo apunta las concepciones de comunicación, espacio y tiempo en las obras de Vilém Flusser. Por medio de elementos presentes en la vida y en las obras del autor, especialmente en los estudios respecto a la escalada de la abstracción, son presentados los cuatro procesos de comunicación: comunicación tridimensional, comunicación bidimensional, comunicación unidimensional y comunicación nulodimensional. En las maneras cómo Flusser estudió la modificación de los códigos dominantes en los procesos de comunicación (gestos del cuerpo, imagen, escritura, digitalización, se observa lo que los hombres y las mujeres ganan y pierden en el tránsito entre los diferentes procesos de comunicación. Palabras-clave: Comunicación; cultura; Vilém Flusser; procesos de vinculación; diálogo. Abstrac t With the goal of gathering means for the comprehension of the communicative processes nowadays, this present paper maps the conceptions of

 11. Factores influyentes en la generación de residuos de telefonía móvil. Caso Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Ruiz

  2016-07-01

  Full Text Available En el marco de las tecnologías de la información, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento importante en la última década. Esto ha generado una renovación constante de las tecnologías que redunda en un descarte acelerado de los teléfonos móviles reduciendo su vida útil, con lo cual se incrementa la demanda de materias primas y la generación de residuos. En esta investigación esta problemática es analizada desde los hábitos sociales y económicos de consumo, enfocando el estudio en las etapas de uso y descarte del teléfono móvil en Colombia. Este trabajo estudia la relación entre la adquisición de líneas celulares, la adquisición de teléfonos móviles, y la generación de residuos de teléfonos celulares. Asimismo, con el objetivo de conocer los aspectos influyentes en la adquisición de teléfonos móviles, se aplicó una encuesta virtual y se consultaron bases de datos históricas del mercado de teléfonos móviles en Colombia. Como principales resultados, se identificó que el ingreso per cápita, la concentración de mercado de la telefonía móvil y la percepción de inseguridad de los ciudadanos en Colombia, son aspectos determinantes en la compra de un teléfono móvil, promoviendo así la generación de residuos eléctricos y electrónicos de teléfono móviles al cabo del final de su vida útil. CC BY-NC-SA Gestión y Ambiente (2016.

 12. Estrategias de aprovisionamiento en el sector español del automóvil: situación actual y perspectivas

  OpenAIRE

  José L. Alonso Mosquera; Jesús F. Lampón Caride; Xosé H. Vázquez

  2006-01-01

  La creciente especialización en el sector del automóvil ha convertido la política de compras y la logística en procesos clave para el mantenimiento de la posición competitiva en el mercado. En este artículo se describen las principales características del aprovisionamiento ajustado, se examina su nivel de implantación en España a partir de varios estudios de caso, y se analizan cuáles son sus principales retos en el medio plazo a la luz de ciertos factores clave que están modifica...

 13. Comparación de estrategias de navegación colaborativa para robótica móvil

  OpenAIRE

  Martínez Puerta, John Jairo; Vallejo Jiménez, Margarita María

  2016-01-01

  En el presente trabajo se comparan dos estrategias de navegación colaborativas, enmarcadas en el contexto de grupos de múltiples robots móviles, aplicados a la búsqueda de rutas óptimas entre un punto de partida y un punto de destino cuya ubicación es desconocida. Se describen las tendencias de la robótica móvil colaborativa y los enfoques de Inteligencia Artificial aplicados, haciendo énfasis en los sistemas de múltiples agentes y las metaheurísticas comúnmente usadas en este ámbito. Posteri...

 14. Sistema de comunicación entre una base de datos y un móvil, PDA o smartphone compatible con Java

  OpenAIRE

  Pérez del Viso, Iván

  2007-01-01

  Basándonos en un control de datos, compatible con todas las plataformas móviles que soporten Java, creado en el postgrado “Desarrollo de aplicaciones móviles para pdas y smartphones”, crear un sistema de comunicación entre una BBDD en un servidor MYSQL y un móvil compatible con Java. Dicha comunicación se hará en el estándar SQL para una mayor compatibilidad con todas las BBDD. Deberemos crear el servidor y el cliente, así como adaptar los datos para la recepción en...

 15. Estudio de las estrategias de creación de valor del mercado mundial de los operadores de red móvil

  OpenAIRE

  Domaica Valiente, Mikel

  2015-01-01

  El objetivo principal del trabajo es analizar cuáles son las estrategias de creación de valor más relevantes y exitosas en el mercado de las operadoras de red móvil. Para ello se realiza un estudio de los distintos mercados mundiales, incluyendo un análisis segmentado que permita extraer conclusiones acerca de las estrategias desarrolladas por los diferentes operadores. Tras segmentar en función del crecimiento del producto interior bruto de cada país, y en función al crecimiento del mercado ...

 16. Socavación local en un fondo móvil aguas abajo de una losa rígida

  OpenAIRE

  Moncada M., Alix T.; Aguirre Pe, Julián

  2005-01-01

  En este trabajo se analiza la socavación local en un fondo móvil aguas abajo de una losa rígida, debida a un chorro de agua horizontal sumergido que sale desde una compuerta. Se hizo un estudio experimental del fenómeno. Los experimentos se realizaron con dos tamaños de arena como material de fondo, para diferentes aberturas de compuerta y velocidades del chorro. Se empleó un canal de paredes de vidrio, 0.5 m de ancho y 0.5 m de profundidad. En cada experimento se midió el perfil ...

 17. Simulación de la señalización de un usuarío móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usandosimulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando ss7

  OpenAIRE

  Lopez Masabanda, Reina Azucena; Escalante Guzman, Betsy Rosa; Medina Moreira, Washington

  2014-01-01

  El presente proyecto consiste en realizar la simulación de la señalización entre un usuario de telefonía móvil y un usuario de telefonía fija usando el protocolo SS7, el cual ilustrará el proceso de una llamada. El software a utilizar, conocido como OMNET ++, es un simulador discreto de redes, usado habitualmente para modelar el tráfico de redes de telecomunicaciones, protocolos, sistemas multiprocesadores y distribuidos, que permite representar de manera real diferentes tipos de procesos de ...

 18. Lo social como movilidad: usos y presencia del teléfono móvil Lo social como movilidad: usos y presencia del teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amparo Lasén Díaz

  2006-10-01

  Full Text Available Este texto explora la noción de flujo y sus imaginarios en relación con las implicaciones del uso y de la presencia de los teléfonos móviles, a partir de los resultados de un estudio longitudinal basado en trabajo de campo, entrevistas y observación en lugares públicos, realizado en Londres, París y Madrid en 2002 y 2004. El estudio de esta tecnología es un ejemplo particularmente adecuado del análisis de lo social en tanto que movilidad, ya que vuelve visibles flujos y movilidades preexistentes, al tiempo que contribuye al desarrollo de flujos de información, comunicación, afectos y actividades. Lo usos del móvil crean formas de marcaje y codificación, al tiempo que intensifican la erosión de oposiciones entre ámbitos y categorías existentes. Estos fenómenos son analizados a partir de la descripción de los temores suscitados por los cambios introducidos por la comunicación telefónica, de las implicaciones de la posibilidad de contacto continuo, de las diversas articulaciones entre móviles y cuerpos, y del papel de los móviles en la modulación de la presencia en público y la constitución de presencias virtuales.This paper explores the notion of flow and its imaginaries related to mobile phone use and presence, building on the results of a longitudinal study based on fieldwork carried out in London, Madrid and Paris in 2002 and 2004. The study of this device is particularly suited to the sociological analyses considered as the study of mobilities, because they help to reveal social flows and mobilities that existed already, while they contribute to develop and maintain flows of information, communications, affects and activities. They have the capacity to blur distinctions between ostensibly discrete domains and categories and to mix heterogeneous social worlds and, at the same time, they act as symbolic markers and take part in different codification tasks. These aspects are analysed and described in relationship with

 19. Integrated vs. Federated Search:Hvad er hvad?

  OpenAIRE

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

 20. Merit, dispensationer og anerkendelse af realkompetencer - hvad er hvad?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindhardtsen, Mette Ramsing; Aagaard, Kirsten

  2009-01-01

  I mange uddannelser er der mulighed for at få merit, dispensation eller anderkendelse af realkompetencer i forhold til de almindelige regler vedrørende adgang til uddannelser. I midlertid bruges begreberne ikke konsistent, og i artiklen forsøger vi at skitsere, hvorledes begreberne kan bruges mest...

 1. La satisfacción del cliente en el servicio de telefonía móvil como parte de la planeación estratégica de la CNT EP.

  OpenAIRE

  Gómez Bravo, Rosa Belén

  2014-01-01

  La telefonía móvil se ha convertido en la principal herramienta de las telecomunicaciones. El servicio al cliente brindado por las empresas va relacionado a la satisfacción. El presente estudio tiene como objetivo determinar los niveles de satisfacción al cliente en el servicio de telefonía móvil ofertando por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Se utilizó un diseño exploratorio de tipo cualitativo para profundizar en la opinión de los clientes acerca del servicio; y un diseño desc...

 2. Mindfulness y nuevas tecnologías : uso del teléfono móvil y su relación con estrés, ansiedad y atención plena

  OpenAIRE

  Sanz Rosón, Aida

  2015-01-01

  Se realiza un estudio piloto sobre Mindfulness y la telefonía móvil relacionada con el estrés y la ansiedad. Se define qué es Mindfulness y sus componentes e instrumentos de evaluación. Se describe la relación existente entre Mindfulness, adicciones, ansiedad y estrés. Finalmente, se aportan datos recopilados en una muestra de estudiantes universitarios y personas con empleo, y se describe incidencia de las variables anteriormente señaladas y su relación con el uso de telefonía móvil

 3. Hvad skal vi med etik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerris, Mickey

  2007-01-01

  Etikken er blevet naturvidenskabens tro følgesvend. Hvor der forskes i naturvidenskab og udvikles fx bioteknologiske muligheder, der er etikken.......Etikken er blevet naturvidenskabens tro følgesvend. Hvor der forskes i naturvidenskab og udvikles fx bioteknologiske muligheder, der er etikken....

 4. Hvad er en bilingval ordbog?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  2004-01-01

  There is no general agreement on the terms "monolingual dictionary" and "bilingual dictionary". In the theoretical literature several different and sometimes contradicting definitions can be found. Through an analysis of different types of dictionaries, this paper shows that it is impossible to d...

 5. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  . Artiklen bygger dels på en gennemgang af dansk og international litteratur og policy dokumenter, dels på en empirisk best practice undersøgelse af ledelse af brugerinddragelse, som i perioden 2012-2013 blev gennemført på tre danske hospitalsafdelinger. How to lead patient involvement? Goals and models...... that patient involvement is to be implemented into a world in which a variety of other goals already exist. A major leadership challenge is therefore that some of the goals with patient involvement require new ways of organizing not just work practices and competencies but also relations with users. A key...... is based on existing Danish and international literature and policy documents on patient involvement, and on an empirical investigation of how patient involvement is implemented by clinical leaders, which we carried out in 2012-2013 in three Danish hospital wards identified as best practice cases....

 6. Hvad siger forskningen om feedback?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2016-01-01

  ”Feedback skal serveres ligesom en gammeldags sandwich. Først lidt brød, så det lidt sejere kød og til sidst igen til lidt brød”. Sådan nogenlunde lyder en pragmatisk løsning på udfordringerne ved at give feedback. Når medarbejdere skal have negativ feedback, skal denne altså pakkes ind, så feedb...... feedbacken indledes med let fordøjeligt positiv feedback, derefter kommer den negative – og noget sværere fordøjelige – feedback, og til sidst afrundes feedbacken med en god udgangsreplik, nemlig den positive feedback.......”Feedback skal serveres ligesom en gammeldags sandwich. Først lidt brød, så det lidt sejere kød og til sidst igen til lidt brød”. Sådan nogenlunde lyder en pragmatisk løsning på udfordringerne ved at give feedback. Når medarbejdere skal have negativ feedback, skal denne altså pakkes ind, så...

 7. Hvad kan teknologistudier sige arbejdslivsstudier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2007-01-01

  Work life studies are a research area inspired by many academic disciplines - amongst others technology studies. In the tradition of Science and Technology Studies (STS) the interplay between 'technology' and 'society' has been discussed thoroughly, and the tradition has given much reflection...... sciences. ANT has become popular in its aspirations to combine 'societal'and 'technological' factors in a seamless way. But is it possible for ANT to bridge the divide between 'societal' and 'technological' explanations in the social sciences? The article questions the ANT project and stresses that work...

 8. Hvad tæller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Dorthe

  2011-01-01

  Læremidlet lover, at det bidrager til lærerens evaluering af undervisningen og af elevernes læring. Men gør det nu også det? Og er dette vigtig viden for skolebibliotekaren?......Læremidlet lover, at det bidrager til lærerens evaluering af undervisningen og af elevernes læring. Men gør det nu også det? Og er dette vigtig viden for skolebibliotekaren?...

 9. Hvad betyder Holocaust i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæhrens, Anne

  2013-01-01

  Holocaust er del af europæernes fælles arv, men hvilken betydning har folkedrabet i dag? Hvorfor bliver Holocaust stadig mindet, og er der andre dele af historiens skyggesider, som også bør blive mindet?......Holocaust er del af europæernes fælles arv, men hvilken betydning har folkedrabet i dag? Hvorfor bliver Holocaust stadig mindet, og er der andre dele af historiens skyggesider, som også bør blive mindet?...

 10. Hvad bruger vi tiden til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brichet, Nathalia Sofie; Hastrup, Frida

  2016-01-01

  I denne artikel kaster vi et antropologisk blik på samtidsarkæologi ved at diskutere måder, hvorpå antropologiske analyser kan adressere tid, fortidige hændelser og historiske processer. Vi argumenterer for, at en radikal nutidsorientering er en afgørende kvalitet ved det antropologiske feltarbej...... komplicerer en ide om fortidige (gamle eller nyere) objekter som nogle, der kan udgraves......., hvis sigte det er løbende at generere sit materiale nu og her med henblik på at skabe nye forståelser, historier og forslag til mangeartede sammenhænge. En implikation af dette er, at uanset hvor ’historisk’ et antropologisk materiale end måtte være, må det altid ses som samtidigt og ufærdigt, hvilket...

 11. Desempeño de Algoritmos Gusano en la Navegación de una Plataforma Robótica Móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Alvarez

  2013-11-01

  Full Text Available El presente trabajo presenta la implementación de algoritmos de navegación denominados gusano 1 y gusano 2 sobre la plataforma robotica móvil de iRobot Create, los cuales se brindaron la capacidad de autonomía para navegar dentro de entornos desconocidos. Además, se utilizaron los módulos de radio frecuencia, que funcionan bajo el estándar ZigBee, para dotar de comunicación inalambrica entre el robot y una PC. Se realizaron pruebas de comunicación para determinar la máxima distancia de trabajo a la que pueden funcionar los módulos RF en interiores; mientras que, para el análisis de desempeño de los algoritmos básicos de navegación montados sobre la plataforma robótica móvil se definieron tres escenarios diferentes donde se verificó la certeza de haber alcanzado la meta por el robot.

 12. Telefonía móvil: percepción social y hechos The cellular mobile telephone: social perception and real facts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro Javier Galache Ríos

  2005-12-01

  Full Text Available La telefonía móvil ha evolucionado desde un uso muy escaso y restringido hasta la universalización de sus servicios a toda la sociedad.La percepción social de que la telefonía móvil representa un riesgo para la salud, ha hecho necesario la realización de numerosos estudios científico-técnicos y la promulgación de legislación que garantice el desarrollo y aprovechamiento de la sociedad de información, con el objetivo último de la protección de la salud.The cellular mobil telephone has evolved, in a very short period of time, from a technology restricted and scarcely used to the universalitation of its use by all the societies.The social perception that cellular mobil telephone represents a public health risk has created the need of developing a great deal of scientific/tecnics studies and also the implementation of legislation that gaaranties the development and use of information with the uppermost aim of public health protection.

 13. The EBV immunoevasins vIL-10 and BNLF2a protect newly infected B cells from immune recognition and elimination.

  Science.gov (United States)

  Jochum, Simon; Moosmann, Andreas; Lang, Stephan; Hammerschmidt, Wolfgang; Zeidler, Reinhard

  2012-01-01

  Lifelong persistence of Epstein-Barr virus (EBV) in infected hosts is mainly owed to the virus' pronounced abilities to evade immune responses of its human host. Active immune evasion mechanisms reduce the immunogenicity of infected cells and are known to be of major importance during lytic infection. The EBV genes BCRF1 and BNLF2a encode the viral homologue of IL-10 (vIL-10) and an inhibitor of the transporter associated with antigen processing (TAP), respectively. Both are known immunoevasins in EBV's lytic phase. Here we describe that BCRF1 and BNLF2a are functionally expressed instantly upon infection of primary B cells. Using EBV mutants deficient in BCRF1 and BNLF2a, we show that both factors contribute to evading EBV-specific immune responses during the earliest phase of infection. vIL-10 impairs NK cell mediated killing of infected B cells, interferes with CD4+ T-cell activity, and modulates cytokine responses, while BNLF2a reduces antigen presentation and recognition of newly infected cells by EBV-specific CD8+ T cells. Together, both factors significantly diminish the immunogenicity of EBV-infected cells during the initial, pre-latent phase of infection and may improve the establishment of a latent EBV infection in vivo.

 14. Aplicación móvil basada en el contexto para promover el aprendizaje del idioma inglés

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osiris Montero Ríos

  2017-11-01

  Full Text Available La telefonía móvil que en un principio se comercializó como dispositivos de comunicación y entretenimiento, en la actualidad es empleada en sectores tan diversos como la educación. Dentro de los métodos de apoyo al proceso de aprendizaje destacan las aplicaciones móviles y en especial las relacionadas con los idiomas. En su mayoría, estas aplicaciones emplean estrategias de enseñanza universal que sugieren situaciones ajenas al entorno sociocultural del usuario, lo cual podría impactar en su aprendizaje. En este artículo se muestra el desarrollo de una aplicación Android para promover el aprendizaje del idioma inglés basada en información provista por el usuario que le resulta de su interés. Se presenta el diseño del contenido educativo y de la aplicación móvil que permiten al usuario generar su propio material didáctico en base a sus intereses. Como caso de estudio se considera la evaluación de la aplicación para el área de las ciencias computacionales.

 15. Actitudes y valoraciones de los jóvenes ante la TV móvil Young People’s Attitudes towards and Evaluations of Mobile TV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel de Aguilera Moyano

  2011-03-01

  Full Text Available Una porción significativa de los cambios que en la actualidad experimentan las prácticas culturales puede encontrarse en el ecosistema de las comunicaciones móviles. En este sentido, el teléfono móvil comienza a postularse como el dispositivo multiuso, portable e interactivo que los individuos utilizan en su quehacer cotidiano, ofreciéndoles la posibilidad de gestionar importantes parcelas de su tiempo productivo y de ocio. La investigación en la que descansa este artículo tiene como objetivo comprender el fenómeno de la TV móvil, qué tendencias sigue –experiencias, reflexiones, modelos–, y qué tipo de usuario se sirve de ellas; así como sus percepciones, valoraciones, ventajas e inconvenientes que encuentran. El diseño metodológico ha contemplado el testeo de la experiencia de visionar contenidos de televisión móvil en un grupo de 100 estudiantes de las Universidades de Málaga y Sevilla mediante cuestionarios estructurados de preguntas cerradas y técnicas cualitativas que comprendían foros de discusión virtuales y grupos focales presenciales. En su conjunto, el estudio ha permitido elaborar un modelo teórico sobre la televisión móvil, pero también una tipología de uso relativa a las preferencias del usuario en cuanto a la ergonomía tecnológica, dinámica de distribución, valor económico del servicio, y patrones y escenarios de consumo. Los resultados más relevantes se centran en las valoraciones que los participantes formulan sobre narrativa propia para el medio móvil y la experiencia multiplataforma.Mobile communication systems are responsible for the significant changes that are taking place in cultural practices. The mobile phone has established itself as a portable, multi-use, interactive device that individuals use to enable them to manage important aspects of their work and leisure time. This article is based on research that aims to understand the phenomenon of mobile TV, the related trends (in terms

 16. I Danmark er kirkepolitik og religionspolitik skarpt adskilt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Hans B.

  2017-01-01

  I mange andre lande foregår der en samlet religionspolitisk diskussion om, hvad man vil med de trossamfund, der findes i samfundet. Men i Danmark har vi parallelt en kirkepolitik og en trossamfundspolitik....

 17. Danskerne vil have lightprodukter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Betina

  2006-01-01

  Markedet for fedt og sukkerreducerede mejeriprodukter: Redaktionen har bedt eksperterne på MAPP ved Handelshøjskolen i Århus om at give deres profesionelle vurdering af en række udvalgte fedt- og sukkerreducerede mejeriprodukter....

 18. Vil USA angribe Iran?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2007-01-01

  Sammen med Mogens Lykketoft, Søren Espersen og Herbert Pundik stilles Rasmus Chr. Elling en række spørgsmål om hvordan Vesten bør handle ift. Irans atomenergiprogram og om faren for et amerikansk angreb på den islamiske republik....

 19. Venus på egen hånd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paldam, Camilla Skovbjerg

  2001-01-01

  Pornografien bruges i et dobbelt formål: vi vil oplyses og ophidses. Den er skabt til det sidste, lover os ikke det første, men vi søger alligevel sandheden om kønnet i den, fuld af vilje til viden, samme vilje, der får os til at stille spørgsmål som: Hvad er god pornografi for kvinder? Hvad vil ...

 20. Prototipo de dispositivo de medida de rendimiento en deportes de contacto basado en un acelerómetro triaxial y comunicación a dispositivo móvil

  OpenAIRE

  ARÁNDIGA MARTÍNEZ, ADRIÁN LUIS

  2016-01-01

  Arándiga Martínez, AL. (2016). Prototipo de dispositivo de medida de rendimiento en deportes de contacto basado en un acelerómetro triaxial y comunicación a dispositivo móvil. http://hdl.handle.net/10251/75671. TFGM

 1. Fake news

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Den borgerlige offentlighed er der hvor vi samles og diskuterer, hvordan vi vil forholde os til hvad der sker i verden og navnlig til hvad magthaverne foretager sig. Imidlertid er offentligheden i skrivende stund mere splittet, polariseret og fragmentarisk end i mands minde. Faktisk er vi nu komm...

 2. Person-centered care

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Partnerskaber i den psykiatriske behandling, hvad vil det sige? Det kan du se mere om i denne lille film der bygger på interviews med en gruppe unge med ny-diagnosticeret skizofreni. Filmen formidler hvad brugerinvolvering er fra et patientperspektiv, og hvilke værdier mødet mellem patienter og s...

 3. Fremtidens hybride læringsrum I

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Ole Sejer; Kirkeby, Inge Mette; Martinussen, Marie

  læreprocesser. Målet med rapporten at skabe mere viden om, hvordan koblingen mellem skolens fysiske rum og it kan understøtte undervisningen. Der redegøres for fem eksemplariske hybride læringsrum, der demonstrerer, hvordan it og bygninger kan spille sammen på en hensigtsmæssig måde i forhold til undervisningen...

 4. Fremtiden byder på arkitektonisk industrialisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne

  2008-01-01

  Artiklen diskuterer arkitektens rolle set i lyset af en fortsat øget industrialisering af byggeriet. Det kalder på særlige faglige kompetencer og offensive strategier for at bevare arkitektens indflydelse på byggeriet som helhed. Arkitekter er en af de centrale nøgler til en optimal udvikling og ...

 5. Farvel til halvdelen af fremtidens laeger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burcharth, Jakob; Burgdorf, Stefan; Rosenberg, Jacob

  2009-01-01

  ). Among these participants, 168 were Danish and 34 Swedish medical students studying in Copenhagen. A total of 49% of the students passed the test. 58% of the Danish students and 6% of the Swedish students passed the test (p errors (range: 1...... medical students enrolled at the University of Copenhagen would be able to obtain a Danish citizenship. MATERIAL AND METHODS: The test comprised 40 questions regarding Danish democracy, history and politics. The questions were taken from the Ministry of Refugee and Immigration's pool of questions. Medical...... students at the University of Copenhagen were invited to participate in the study. Participation was voluntary. The tests were revised blinded and anonymously. The results were analyzed using Fisher's exact test and Mann-Whitney U-test. RESULTS: We enrolled 202 medical students (139 women and 63 men...

 6. En etisk vurdering af fremtidens svineproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Børsen, Tom; Christine Baunerhøj, Anne

  2016-01-01

  EMNEORD: dyrevelfærd, svineproduktion, commonsense-etik, nytte, retfærdighed, autonomi, autenticitet......EMNEORD: dyrevelfærd, svineproduktion, commonsense-etik, nytte, retfærdighed, autonomi, autenticitet...

 7. Afrika. Fremtidens økologiske kontinent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelyng, Henrik; Vaarst, Mette; Hermansen, John Erik

  2008-01-01

  Afrikanske bønders forbrug af fossil energi er lavt - og deres forurening med nitrat, sprøjtegifte og klimagasser er begrænset. Intet andet sted på kloden har som Afrika så mangfoldige øko- og dyrkningssystemer med 'overskud' af opdyrkelig jord. Og Afrika er et af vore mindst forurenede og befolk...... af afrikanernes på flere måder faktuelt økologiske landbrug. At pådutte afrikanerne et påstået 'mere effektivt' industrielt landbrug ville nok tjene den agrokemiske industris kortsigtede interesser, som handler med kemiske og fossil energi-baserede hjælpestoffer og udenlandsk ejet og...... - og hvis rammevilkårene er ordentlige - kan økologiske fødevaresystemer forbedre dyrkningssikkerheden. Den danske Afrika-kommission må derfor overveje, om dens indsats bør lægge sig i halen på eksempelvis Gates-finansierede landbrugsteknologifonde og Alliance for en Grøn Revolution i Afrika, eller om...

 8. Liaisonpsykiatri og dens rolle i fremtidens psykiatri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, K.J.; Birket-Smith, M.

  2008-01-01

  Recent reorganization of psychiatric services implies separation of psychiatric and general health care services. Liaison-psychiatry is not widely recognized in Denmark, albeit a psychiatric subspeciality in other countries. Research at the interface between psychiatric and somatic illness has re...

 9. Fremtidens Biodiesel: Kom fedtaffald i tanken!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Theilgaard; Taarning, Esben; Christensen, Claus Hviid

  2009-01-01

  Mange tror måske, at det er svært for menigmand at lave biobrændstof. Det er faktisk forkert, fordi biodiesel nemt kan laves af kemikalier, der er ret almindelige i laboratorier og hos købmanden og materialisten. Det kræver blot en såkaldt om-estring af planteolie eller fedt med methanol, samt...

 10. Fremtidens alternativer til soja og fisk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Jan Værum

  2015-01-01

  af verdenen er der også enighed om, at landbrugsjord på bekostning af for eksempel rydning af regnskov i Sydamerika ikke er vejen frem for at producere soja til vores dyr. Mange mener også, at fisk, fanget med det formål at bruge dem som dyrefoder, ikke er en bæredygtig måde at producere kød på...

 11. Fremtidens bibliotek i en digital tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sass, Birgitte; Zurcher, Sacha

  a librarian" facility, or received personal guidance at RUb. Our results further indicate that there is no immediate enthusiasm of the students to meet the research library at social networks like Facebook. If RUb decides to be present at such a social network, it is essential that it carefully considers......, and "Write a review". Students do not automatically notice that they exist. The seven students that were aware of the Chat feature were introduced to it at a library introduction course. The other features had gone unnoticed (RSS), or were only known to two ("Write a review"). Our results confirm existing...

 12. Fremtidens by- og landskabsudvikling omkring motorvejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peder Pedersen, Claus; Carbone, Claudia

  2008-01-01

  connecting well defined cities. This planning has to some extend inspired by the theories of car based urbanism from the sixties such as "Man-Made America, Chaos or control" by Christopher Tunnard & Boris Pushkarev, 1963, "The View from the Road" by Donald Appleyard, Kevin Lynch & John Myer, 1964...... of Denmark.  The increasing traffic has also made it attractive for businesses to locate themselves along the highway in order to use the accessibility and exposure provided by the infrastructure. This has especially been the case between Aarhus and  Fredericia in Jutland and in the Copenhagen area...

 13. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y APRENDIZAJE MÓVIL EN LA GERENCIA UNIVERSITARIA. UN APORTE A LA GESTIÓN TECNOLÓGICA

  OpenAIRE

  Jiménez Pitre, Norys Laudith; Universidad de la Guajira; Jiménez Pitre, Iris Agustina; Universidad de La Guajira

  2016-01-01

  Esta investigación tuvo como propósito desarrollar un aporte teórico al conocimiento científico desde la mirada del liderazgo transformacional y el aprendizaje móvil en la gerencia universitaria como un plus a la gestión tecnológica, con el objetivo de superar las carencias teóricas y prácticas de estas categorías basándose en la dinámica empírica de los gerentes. En lo concerniente a la metodología aplicada a este estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo de Bonilla y Rodríguez (2008...

 14. Diseño integral e implementación de un site de telefonia móvil en Tarragona

  OpenAIRE

  Catalan Mor, Edgar

  2010-01-01

  El objetivo de este trabajo es dar a conocer y definir, mediante una visión general y detallada, el proceso de integración, implementación y diseño de una estación base UMTS (nodo B) desde el punto de vista de una operadora de telefonía móvil. Durante la definición de este proceso se realizará un estudio detallado de los tipos de elementos y equipos básicos que usualmente contiene una estación base de última milla (estaciones comunes no concentradoras de tráfico. Se aplicará lo expuesto hacia...

 15. Arquitectura de software de una aplicación móvil para desarrollar un sistema de identificación por radiofrecuencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerardo Lagunes García

  2015-02-01

  Full Text Available Un sistema RFID (Radio Frequency Identification, Identificación por Radiofrecuencia ayuda a identificar toda clase de objetos por medio de etiquetas o tags RFID, un sistema de este tipo tiene como funciones principales saber cuántos bienes se tienen y donde se encuentran ubicados, controlando estos elementos, el apoyo al inventario aumenta porque lo mantiene actualizado con información real. El presente trabajo propone una arquitectura de software para desarrollar una aplicación móvil que es parte de un sistema RFID, que sirve de apoyo al inventario del Instituto Tecnológico de Orizaba y así también se presentan los resultados (aplicaciones que se generaron a partir de las arquitecturas propuestas.

 16. Desarrollo de una aplicación para un terminal móvil con soporte para geolocalización

  OpenAIRE

  Recuenco Pérez, Luis

  2010-01-01

  El objetivo general de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que haga uso de la capacidad de geolocalización del terminal para realizar una función turística útil de cara al usuario. A continuación se enumeran los objetivos específicos que debe cumplir dicho proyecto: 1. Obtener una serie de lugares turísticos de interés cercanos a la posición del usuario mostrando características concretas sobre los mismos (nombre, dirección, teléfono, puntuación, opiniones, imágenes...). 2. Cons...

 17. Asistente escolar para los estudiantes de Ingeniería de Software: una aplicación móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio César Díaz Mendoza

  2016-11-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta una aplicación móvil nativa en el sistema operativo Android, que nace con el propósito de asistir a los estudiantes de Ingeniería de Software en diferentes procesos administrativos y académicos de su trayectoria escolar. Se describe la metodología utilizada, la arquitectura general del sistema, los elementos del diseño de las diferentes actividades que componen la aplicación, y una evaluación empírica basada en la usabilidad y aceptación de la aplicación por parte de los usuarios.

 18. Telefonía móvil: una utopía nacida con el DynaTAC 8000X

  OpenAIRE

  Vargas-Patiño, Daniela; Universidad de Manizales; Cardona-Gutiérrez, Juan Camilo; Universidad de Manizales

  2016-01-01

  La telefonía celular es actualmente, uno de los servicios de comunicación más usados en el mundo. Por supuesto, no siempre ha sido así. Su origen y evolución ha sido rápida y exponencial, y en cincuenta años, ha pasado de ser una tecnología emergente con un uso discreto, a prácticamente ser una necesidad en la vida de las personas. El presente artículo describe las generaciones de telefonía móvil celular desde sus inicios hasta las posibles tecnologías que innundarán el mercado en los próximo...

 19. Automatización de las tasaciones inmobiliarias para la creación de una aplicación móvil (app)

  OpenAIRE

  Vicente Martínez, Héctor

  2014-01-01

  El presente proyecto tiene como finalidad automatizar el cálculo de las valoraciones inmobiliarias, por medio del programa Microsoft Excel, para después poder ser utilizado en una aplicación móvil que se diseñará en este trabajo. Para empezar se realizará un estudio de los diferentes métodos de valoración para poder explicar que método se utilizará a la hora de realizar el sistema de cálculo automatizado. Después se realizará un pequeño estudio sobre bases de datos y los diferentes tipo...

 20. Adolescentes conectados: La medición del impacto del móvil en las relaciones sociales desde el capital social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2017-10-01

  Full Text Available La alta penetración del teléfono móvil entre los adolescentes y su uso como medio de comunicación inter-personal ha facilitado para este público el acceso, durante los últimos veinte años, a entornos más amplios, distintos al familiar. A través de la extensión de su ámbito social, estos son capaces de establecer nuevos vínculos y relaciones más extensas, al tiempo que se enfrentan a riesgos que afectan de manera negativa a su proceso de socialización. El objetivo de este trabajo fue conocer de qué manera la comunicación mediada por la tecnología favorece o no la creación de capital social entre las comunidades de adolescentes, y cuáles son las consecuencias que pueden resultar de su uso para este grupo de edad. Para ello se propuso un índice de capital social, que permitiera conocer el impacto positivo o negativo que tienen determinados componentes de la comunicación mediada por el móvil en la creación de este recurso. Se repartieron cuestionarios entre jóvenes españoles de la ESO y Bachillerato, en colegios públicos y privados de la Comunidad Foral de Navarra. Además, se tuvo en cuenta la propia percepción de los adolescentes, sobre la incidencia del uso de este dispositivo en sus relaciones sociales. Tal como reflejan los resultados, solo a través de una medición objetiva del capital social es posible identificar aquellos componentes de la comunicación mediada que afectan de manera significativa a este recurso.

 1. Uso de un vivero móvil para obtener patrones de virulencia de la roya del frijol común

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Steadman

  2002-01-01

  Full Text Available Después de identificar nuevas fuentes de resistencia a la roya, causada por Uromyces appendiculatus, es necesario saber si las variedades con nuevos genes conservarán su resistencia cuando sean sembradas en diferentes regiones de producción. Para ello, se pueden utilizar viveros móviles con líneas/variedades de frijol con diferentes genes de resistencia para obtener los patrones de virulencia del patógeno de la roya. El vivero contiene plantas de frijol con seis días después de la germinación. El vivero se coloca por dos a tres horas en un campo de frijol infectado con la roya, y luego se exponen a las plantas bajo neblina por un periodo de 15 horas dentro de un ambiente controlado, para un un período de incubación de ocho a diez días en una casa de malla. En las hojas primarias, se efectúan las lecturas del tamaño de la uredinia (pústulas. Se utilizan las reacciones para evaluar los patrones de virulencia y para predecir estrategias de uso de genes de resistencia. El vivero móvil economiza tiempo y dinero (10-12 días comparado con dos a cuatro meses para identificar patotipos de roya con inoculaciones en el invernadero y permite el conocimiento de los resultados durante el ciclo del cultivo del frijol. El concepto del vivero móvil podría ser especialmente útili en paí- ses donde hay una escasez de invernaderos y puede ser utilizado con otros sistemas de cultivos-patógenos.

 2. Danskernes indbetalinger til pension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Michael

  SFI sætter i en serie undersøgelser lys på forandringerne i det danske pensionssystem. Fra primært at være dækket af et skattefinansieret pensionssystem vil en stigende andel danskere i fremtiden få suppleret folkepensionen med arbejdsmarkedspensioner og privattegnede ordninger. Denne rapport, de...

 3. Danskernes forventninger til pension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Det danske pensionssystem har i de seneste årtier undergået store forandringer. Fra primært at være dækket af et skattefinansieret pensionssystem vil en stigende andel danskere i fremtiden få suppleret folkepensionen med arbejdsmarkedspensioner og privattegnede ordninger. Det betyder en større va...

 4. Drømmejobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrebye, Silas

  2012-01-01

  Medarbejdere vil i fremtiden også kunne arbejde, mens de sover. Virksomheder tilbyder snart deres ansatte interne kurser i ‘lucid dreaming’. Disse giver mulighed for, at man i sine drømme bliver bevidst om, at man drømmer og således kan manipulere dem. Det skal nu udnyttes. Management...

 5. Fremtidsscenarier for transport i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Otto Anker; Landex, Alex; Rørbech, Jens

  Ugebladet Ingeniøren har besluttet at bringe en artikelserie i 2006 om fremtidens transport i Danmark. Center for Trafik og Transport på Danmarks Tekniske Universitet har i den forbindelse udarbejdet denne rapport som oplæg til og som baggrund for artikelserien. Som det vil fremgå er rapporten...

 6. Sådan bruger du Big Data i din virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Merolli Poulsen, Christina

  2015-01-01

  Tidligere var der plads til to-tre ligeværdige konkurrenter i en branche. Ikke længere. I fremtiden vil de virksomeder, der formår at høste og bruge Big Data i deres forretning, rydde bordet og sætte sig tungt på alle brancher, skriver to eksperter fra CBS...

 7. Realtidsdetektering af bilkøer på vejnettet på baggrund af GPS data fra kørende biler - Floating Car Data (FCD)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lahrmann, Harry Spaabæk; Torp, Kristian

  2004-01-01

  GPS data fra kørende biler vil sandsynligvis I fremtiden erstatte traditionelle spoler I vejene som grundlaget for realtidstrafikinformation. I denne artikel beskrives et projekt under EU´s VIKING program, hvor der er udviklet udstyr til indsamling og behandling af GPS data fra kørende biler med ...

 8. ”Ammoniak og Tobak”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Rolf W.

  2005-01-01

  ? Ministeren? Vil man have rygningen bort? Vil man have nikotin som rusmiddel forbudt? ET TANKEEKSPERIMENT kan måske belyse sagen: Hvad nu hvis man vendte det om, og lod industrien sætte 'afhængighedsnedsættende' stoffer til tobakken. Der kan tilsættes stoffer, f.eks. harmløse frugtsyrer, som binder nikotinen...

 9. Development of writing skills based on mobile learning Desarrollo de habilidades escriturales apoyado con tecnología móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidy Robles

  2012-11-01

  Full Text Available Nowadays the use of the mobile learning has an impact in the teaching of a second language since it is incorporating in the processes of learning in order to support the different abilities of the language particularly the oral skills. However, there are few studies that deal with improving writing skills through mobile devices. This article describes a quantitative study to test the effect of using academic and non-academic resources in mobile devices to develop writing skills in English in a group of freshmen university students. The theoretical framework used in this research examines the Systemic Functional Linguistics (Halliday specifically, the genre theory of Martin & Rose (2007 and the approach of language learning assisted by mobile devices (MALL. The student’s writing skills were evaluated in the texts produced by them according to the generic structure of the text, cohesion, accuracy and mechanics aspects (spelling/capitalization and punctuation before and after the m-learning experience. The data show a better performance in the student’s writing skills after using the resources; the results correlated significantly with the number of times of academic resources reviewed by students.Hoy en día el uso de tecnología móvil ha impactado en la enseñanza de una segunda lengua ya que en los procesos de aprendizaje se están implementado el uso de dispositivos móviles con el fin de apoyar las diferentes habilidades de la lengua, particularmente la oral. Sin embargo, son pocos los estudios que apuntan a mejorar la habilidad de escribir. Este artículo describe un estudio de corte cuantitativo realizado para determinar el efecto del uso de recursos académicos y no académicos en dispositivos móviles, en el desarrollo de habilidades escriturales en inglés, de un grupo de estudiantes universitarios de primer ingreso. Esta investigación se fundamenta en la perspectiva Sistémico Funcional (Halliday específicamente en la teoría de g

 10. Desarrollo de habilidades cognitivas con aprendizaje móvil: un estudio de casos Developing Cognitive Skills with Mobile Learning: a Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Soledad Ramírez Montoya

  2010-03-01

  Full Text Available El artículo presenta un estudio de casos múltiples de la implementación, a gran escala, de un proyecto de aprendizaje móvil. El proyecto se implementó con 3.000 estudiantes de primer semestre de profesional en dos campus de una institución educativa privada de México. El objetivo fue analizar los recursos de aprendizaje móvil de cuatro cursos para identificar cómo se trataba de promover el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. Se utilizaron entrevistas a través de «focus group», encuestas, análisis de documentos y observación no intrusiva. Los datos fueron analizados en forma cuantitativa y cualitativa y se relacionaron con el sustento teórico de las dos variables conceptuales que guiaron este estudio: aprendizaje móvil –mLearning– y habilidades cognitivas. Los resultados indicaron que el uso de recursos mLearning modifica el ambiente de aprendizaje al convertir cualquier escenario en un ambiente innovador y colaborativo; que el diseño de los recursos mLearning debe sustentarse en teorías y estrategias educativas para ser efectivos y que la naturaleza de la materia y el tipo de recurso están relacionados a las habilidades cognitivas que se desarrollan. Además se encontró que aunque los estudiantes no están conscientes de ello, los recursos mLearning y el uso de dispositivos móviles los apoyan en estrategias que promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas como solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo y «melioration».This article presents a multiple case study carried out when mobile learning (mLearning was first introduced to 3.000 freshmen of two university campuses in Mexico. The objective was to analyze mLearning resources in four courses to identify how they help develop cognitive skills in students. Focus group interviews, surveys, document analysis and non-intrusive observation were used. The data was analyzed quantitatively and

 11. Diseño y caracterización de un móvil robótico multiconfigurable para simular las cargas verticales sobre una maqueta de pasarela peatonal

  OpenAIRE

  Muñoz Alonso, Diego

  2017-01-01

  Diseño y caracterización de un móvil robótico multiconfigurable para simular las cargas verticales sobre una maqueta de pasarela peatonal. diseño de una autómata humanoide y de una móvil robótico rodante. Calibración estática y dinámica de sensores de medida y caracterización posterior de un sistema mecánico de un grado de libertad. Caracterización de las acciones verticales del robot sobre una plataforma, y ensayos normales y críticos en la viga de simulación con sensores de fuerza y presión...

 12. Estrategias para la mejora de la seguridad de los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en los laboratorios docentes mediante tecnología móvil

  OpenAIRE

  Lavandera Mayo, Laura

  2015-01-01

  Objetivo general: Realizar un diagnóstico, desde la perspectiva de profesorado, personal de laboratorio y estudiantes de la rama de Ingeniería y Arquitectura, de los riesgos en un escenario formativo de “laboratorio docente” y diseñar y evaluar una estrategia de mejora de la seguridad de los estudiantes en los laboratorios docentes, mediante tecnología móvil.

 13. Análisis y monitoreo remoto de las variables ambientales en un entorno indoor, por medio de un dispositivo móvil con android

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Felipe Prieto Morales

  2015-10-01

  Full Text Available La implementación de técnicas de automatización en el desarrollo de actividades en la vida cotidiana, ha permitido elaborar sistemas orientados a mejorar el confort en el interior de las estructuras habitadas por personas, permitiendo estudiar variables ambientales como la temperatura, humedad e intensidad de luz. Entre las temáticas con mayor interés en investigación, se encuentra la domótica, la cual integra la necesidad de proporcionar seguridad, gestión energética y bienestar en el mismo. En el presente artículo, se expone los resultados obtenidos del análisis y control remoto de las variables ambientales en el interior de un prototipo de un apartamento. Los resultados obtenidos se orientaron a mejorar las condiciones de hospedaje y seguridad, en entornos cotidianos de la población urbana y de este modo realizar un monitoreo remoto por medio de un dispositivo móvil con sistema operativo Android.

 14. El ser humano como portal de comunicación: La construcción del perfil en el teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Canavilhas

  2013-09-01

  Full Text Available Introducción. La incorporación del teléfono móvil en la vida diaria del ser humano no sólo altera las dimensiones de tiempo y espacio, sino que también modifica su percepción y manera de relacionarse con el ecosistema. Metodología. A partir del concepto de intimidad tecnológica, que describe los niveles de interacción entre el hombre y la tecnología, empleado por Boyce y Hancock, se analiza el estado de arte y se propone una metodología que permita explorar cuestiones, cada vez más acuciantes, principalmente respecto a la delimitación de las esferas pública y privada así como de la interacción en el espacio común. Resultados y conclusiones. Siguiendo, en particular, las teorías de Castells, Heidegger, Meyrowitz y Habermas, se articulan un conjunto de categorías que permiten profundizar en los conceptos de espacialización, voluntariedad y perfil, identificados en esta primera etapa del proyecto como elementos clave para el análisis del ser humano como portal de comunicación.

 15. No, sin mi móvil. Diferencias de género y uso de las nuevas tecnologías

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Sabater Fernández

  2015-01-01

  Full Text Available Los estereotipos de género han formado y siguen formando parte de la historia de la humanidad, marcando una diferencia de roles, ocupaciones, características físicas y rasgos de personalidad. La evolución social y económica ha influido notablemente en la disminución de las adscripciones por género pero persisten diferencias, más pronunciadas en las características de personalidad que repercuten en las conductas y hábitos cotidianos de ambos géneros. Este artículo analiza las diferencias por género en el uso de la tecnología,  exponiendo las tendencias en la apropiación de los dispositivos tecnológicos en hombres y mujeres, desde la etapa de la adolescencia. Para este fin, se compararán los usos en informática y telefonía móvil por género, en base a la delimitación de rasgos expresivo-comunales en la mujer y rasgos agente- instrumentales en los varones, a partir de una muestra de chicos y chicas de 14 a 20 años escolarizados/as en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

 16. APROXIMACIÓN A LA NAVEGACIÓN AUTÓNOMA DE UNA PLATAFORMA MÓVIL, MEDIANTE VISIÓN ESTEREOSCÓPICA ARTIFICIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Riveros Guevara

  2012-01-01

  Full Text Available La visión artificial intenta capturar información relevante del medio ambiente, utilizando cámaras como sensores de ciertas características (formas, colores, texturas, etc., para el funcionamiento adecuado de algunos mecanismos. Con el fin de obtener una imagen idéntica al entorno real, es necesario generar imágenes estereoscópicas que nos permita obtener la profundidad y así conseguir una representación en 3D. En este documento se plasma cómo se realizó la integración de un sistema de visión estereoscópica artificial a un robot móvil, con el objetivo de reconocer y seguir el centro de un camino. Dicho sistema se encarga de la adquisición, procesamiento y caracterización de imágenes, utilizando procedimientos fuera de línea para calibrar las cámaras y los métodos en línea para generar el mapa de disparidad, aplicación del operador Canny y la Transformada de Hough, empleando las librerías de OpenCV en un proyecto de Consola Win32 en C++. Es importante mencionar que los algoritmos desarrollados en este trabajo fundamentalmente son para ambientes estructurados. Los ambientes pueden clasificarse en: estructurados, no estructurados y semi-estructurados.

 17. A comunicação como uma caixa preta. Propostas e insuficiências de Vilém Flusser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciro Marcondes Filho

  2006-12-01

  Full Text Available Vilém Flusser revolucionou os estudos de comunicação ao propor que as imagens da atualidade não têm qualquer relação com as imagens antigas. São imagens técnicas, significam conceitos, remetem a fórmulas matemáticas e a cálculos. Elas excluíram os poderes da palavra e hoje somos cada vez mais programados por elas. Por isso, nossa estratégia contra esse novo domínio deve centrar-se dentro do campo da imagem e está nas mãos dos “imaginadores” a nossa chance de democracia. Mas Flusser não consegue desvencilhar-se da ambigüidade de sua proposta: aposta na intencionalidade num mundo em que, segundo ele mesmo, a ação humana é mera função matemática de duas variáveis e a vontade desaparece num mar de ondas e partículas casuais. Nas redes, o diálogo, que para ele tem poderes políticos efetivos enquanto possibilidade de democratização, tende à ingenuidade de se tomar acesso numeroso por participação, crítica e proposições qualitativas.

 18. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 19. Evaluación de la eficiencia de una cartera de asegurados en el sector del automóvil = Efficiency Assessment in the Automobile Insurance Sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Segovia González, M. Manuela

  2009-01-01

  Full Text Available La situación actual del sector del seguro del automóvil exige a las compañías aseguradoras diseñar productos cada vez más ajustados al tipo de cliente al que se dirige. En el presente trabajo analizamos los 80.000 registros ofrecidos por una entidad aseguradora con una importante cuota en el mercado español. Tras identificar una serie de perfiles en los clientes asegurados, se estudia la eficiencia de cada uno de ellos mediante la aplicación de Análisis Envolvente de Datos (DEA y estadística multivariante. Los resultados obtenidos permiten identificar aquellos clientes que mejor rendimiento ofrecen a la compañía. Mediante la aplicación de test estadísticos paramétricos y no paramétricos, se determinan, además, las similitudes y diferencias existentes entre grupos de clientes que comparten una determinada característica. = Insurance companies have to take risk and cost into account when pricing car insurance policies in order to design new products to cover the risk of private use of cars. In this paper we use data from 80,000 car insurance policies in order to assess, once risk and cost have been taken into account, the policies that generate the highest returns for the company. After different profiles of clients are identified, including among the characteristics the regional location of the clients, we use Data Envelopment Analysis and multivariate statistics. The results obtained not only permit us to identify the best groups of clients for the company but also to determine similarities and differences among profiles of clients.

 20. Pesquisa masiva de cáncer de mama con un equipo móvil de mamografía

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamín Berdión Martínez

  1997-10-01

  Full Text Available Se presenta un informe preliminar sobre los resultados obtenidos con la aplicación del Programa de Detección Preclínica del Cáncer Mamario en un área de salud del distrito No.4 del municipio Santiago de Cuba, cubierta con el subsistema del médico y la enfermera de la familia. La exploración de las mamas mediante un equipo móvil de mamografía permitió examinar a la mayor parte de las mujeres con riesgo, de las cuales el 79,4 % no presentaban afección alguna en dicha localización. Entre las causas de no realización de la prueba predominaron: negación, invalidez y hallarse fuera del área en el momento del examen, pero se ha seguido insistiendo para lograr el cumplimiento de ese objetivo.A preliminary report on the results obtained with the application on the Program for Clinical Detection pof Breast Cancer in the district No. 4 of the municipality of Santiago de Cuba, covered by the subsystem of the family physician and nurse, is presented. The breast screening by a mobile mammography unit allowed to examine most of the women at risk, from whom 79.4 % had no affection. Refusal, disability, and being out of the area at the time of the examination were of the reasons nor to do the test. Anyway, the health authorities keep on insisting to accomplish this objective.

 1. VALE-Emotions: Aplicación móvil de enseñanza para individuos con Desordenes del Espectro Autista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Olmedo-Vizueta

  2017-02-01

  Full Text Available En este artículo, se presenta el desarrollo de una aplicación móvil interactiva para fortalecer el aprendizaje de reconocimiento de emociones en niños con Desordenes del Espectro Autista (ASD, en inglés. Esta App forma parte de un Avanzado Ambiente Virtual de Aprendizaje (VALE, en inglés, propuesto por los autores para soportar actividades de enseñanza y aprendizaje. La App VALE-Emotions está fundamentada en las seis emociones básicas estudiadas por (Paul Ekman, 1992, pero no está limitada solo al reconocimiento de tales emociones en sus máximos niveles de intensidad. De hecho, la App permite determinar el reconocimiento efectivo de estas emociones a diferentes niveles de intensidad. Tales niveles de intensidad son generados por una codificación propuesta por los autores mediante un DFE (Expresiones Faciales Dinámicas, en español usando avatars virtuales. Cada actividad de aprendizaje es realizada a través de aplicaciones de entrenamiento y evaluación, dando la oportunidad a los usuarios de desarrollar, aprender y fortalecer libremente habilidades sociales de una manera entretenida.  Además, se reportan los resultados de experimentación usando VALE-Emotions en individuos con ASD. En general, los participantes mostraron una eficiente respuesta a los estímulos durante las actividades desarrolladas obteniendo un alto y rápido reconocimiento de ciertas emociones.

 2. Mensajería instantánea móvil: Whatsapp y su potencial para desarrollar las destrezas orales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2017-01-01

  Full Text Available La presente investigación analiza los beneficios de la comunicación mediante teléfonos móviles para desarrollar las destrezas orales de los estudiantes en la segunda lengua. Un total de 80 estudiantes españoles que realizaban un curso de inglés nivel B1 en la Universidad de Almería participaron en el estudio. De acuerdo con el tipo de tratamiento, los sujetos fueron divididos en dos grupos, experimental y control. Mediante la creación de un grupo de «Whatsapp», 40 de dichos sujetos participaron en una interacción oral diaria durante 6 meses. Las muestras recogidas en la aplicación, así como un examen oral, fueron utilizados para analizar el grado en que los estudiantes desarrollan la destreza oral y los tipos y desencadenantes que dan lugar a episodios relacionados con el lenguaje en los chats orales. Este estudio se centra en la interacción utilizando un análisis mixto y un eje temporal con el fin de medir las diferencias entre los grupos analizados. Los resultados demuestran mejoras significativas en cuanto a la competencia oral en los alumnos del grupo en el que se implementó la actividad, siendo las negociaciones de significado el episodio relacionado con el lenguaje más común durante la interacción. Cabe destacar la accesibilidad que la mensajería móvil confiere a los alumnos, pues son capaces de negociar el significado, reflexionar y evaluar sus propias actuaciones mediante interacción real y feed-back.

 3. Investigación de mercados en el segmento de los dinks con el fin de determinar la viabilidad de una aplicación móvil de cocina en la ciudad de Medellín

  OpenAIRE

  Sampayo Gómez, Santiago

  2016-01-01

  Este trabajo busca compartir los hallazgos obtenidos a partir de una investigación de mercados cualitativa exploratoria con el fin de determinar la viabilidad de una aplicación móvil de cocina digital social dirigida a un grupo específico de jóvenes adultos, los cuales viven juntos y no tienen entre sus proyectos el tener hijos, denominados dinks por sus iniciales en inglés (double income, no kids) (Conocé a los Dink: profesionales de clase media, buenos ingresos y sin hijos, 2013) -- En la a...

 4. Las empresas transnacionales y el aprendizaje local: la creación de las capacidades locales de la industria mundial del automóvil Transnational corporations and local learning: creating local capabilities from the global automotive industry

  OpenAIRE

  Oscar Contreras

  2010-01-01

  Desde los años 1980 México ha adquirido una mayor importancia en la industria del automóvil en Norte América. A medida que esta industria se ha ido concentrando en torno a un reducido número de grandes empresas ensambladoras y un grupo privilegiado de suministradores transnacionales globalizados, los beneficios para las localidades receptoras se ha convertido en una cuestión controvertida. En este contexto se presenta el caso en el que se analiza el p...

 5. Diseño de una línea de producción para la fabricación de cuadros de instrumentos para automóvil

  OpenAIRE

  Álvarez Salvador, Raúl

  2008-01-01

  El objetivo de este proyecto es diseñar una línea de producción para la fabricación de cuadros de instrumentos para automóvil cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas por el cliente y los requisitos exigidos por todos los departamentos de la planta (Gerencia, Ingeniería de Industrialización, Producción, Logística, Prevención de Riesgos Laborales, Métodos y Tiempos, etc.). Para conseguir este objetivo ha sido indispensable la participación conjunta de todas las p...

 6. Optimización de una instalación móvil capaz de reproducir condiciones de altitud en la admisión y el escape de un MCIA

  OpenAIRE

  MONKERUD GARRETA, NICOLÁS KEVIN

  2016-01-01

  [ES] El contenido de este trabajo se basa en el análisis y optimización de una instalación móvil capaz de reproducir condiciones de altitud en la admisión y escape para un motor de combustión interna alternativo (MCIA). La instalación estudiada es un diseño propio del instituto CMT-Motores Térmicos. En ella, se aprovechan elementos de turbomaquinaria y válvulas para simular a la entrada y salida del motor estudiado diferentes condiciones de presión, temperatura y gasto másico. ...

 7. La ideología de los actores en la participación en la tecnología en quince empresas del sector «auxiliar» del automóvil de Cataluña

  OpenAIRE

  Albalate García, Joan

  2005-01-01

  A partir de la existencia de unos determinados niveles de participación en la tecnología, alcanzados por los trabajadores y representantes sindicales de quince empresas del sector «auxiliar» del automóvil de Cataluña, un análisis de la «cultura global» de cada una de esas empresas —esta última, deducida de la «agregación» de la cultura directiva y sindical existentes en esas empresas— permitió comprobar que tales niveles de participación estaban altamente relacionados con el tipo de concepcio...

 8. Telefonía móvil: espacio híbrido para las prácticas artísticas Telefonía móvil: espacio híbrido para las prácticas artísticas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Farías Islas

  2012-02-01

  Full Text Available The paper approaches the use of mobile technologies within art, being the telephone in our special interest. These objects are studied, and the experiences created by them that in most cases do not take place in a specific site. They can occur in a virtual and temporary space.These practices require the active participation of the beholder who becomes a co-author of the piece. The works of art that are analyzed have all these characteristics and show the complexity between the mobile technology and the user.El ensayo aborda el uso de ciertas tecnologías móviles, en especial la telefónica, dentro del campo artístico. Se examina el uso de estos objetos para crear experiencias artísticas que enla mayoría de los casos quedan fuera de un lugar específico, es decir que pueden ser en unespacio virtual y temporal. Además estas prácticas requieren de la participación activa del espectadorquien se convierte en coautor. Las obras que se analizan reúnen estas característicasy muestran la complejidad entre la tecnología móvil y el usuario.

 9. Estación digital sismológica portátil sobre telefonía móvil celular e Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vargas Jiménez Carlos A.

  2001-08-01

  Full Text Available

  Se propone la implementación de una estación de campo conformada por un sistema de acondicionamiento y adquisición de seriales de baja frecuencia sobre un computador portatil. Esta estación se encarga de generar eventos en diferentes modos y los publica en la red de telefonfa móvil celular e lnrernet medianre páginas activas; su configuración se realiza direcramente en la estación o remotamente mediante sockets TCP-IP. EI software de la estación permite la detección de eventos sfsmicos empleando el algoritmo STA/LTA, así como la captura por pérdida de rango, captura periódica y captura continua de los canales. El sistema de acondicionamiento y adquisición de señales se diseño como un sistema embebido y orientado por comandos con base de tiempo real y memoria de almacenamiento propios.

  It was developed a portable station with a low frequency signal conditioning and acquisition system for seismic intentions. This station record evenrs in differenr modes and publish them in the cellular mobile telephone network via active pages. Its setup is done directly in the station or remotely via sockets TCP-IP. The station software allows detection of seismic events using the STA/LTA algorithm, as well as threshold detection, periodic capture and conrinuous channels capture. The conditioning and acquisition system was designed as an embedded command driven system with its own real time clock and storage memory.

 10. UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL PARA EL FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES EN ADOLESCENTES. ESTUDIO CON GRUPOS FOCALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carme Carrion

  2016-01-01

  Full Text Available Fundamento: El Proyecto PEGASO pretende diseñar un sistema tecnológico dirigido a adolescentes europeos para fomentar hábitos de vida saludables. El objetivo de este estudio fue explorar las percepciones de adolescentes, sus progenitores y profesores el uso de las tecnologías móviles, la salud y la influencia de las tecnologías en la promoción de estilos de vida saludables en cuanto a alimentación y actividad física. Métodos: Estudio cualitativo basado en datos primarios obtenidos mediante análisis de cuatro grupos focales (tres de adolescentes entre 13 y 15 años y uno de adultos, formado por padres y profesores que se realizaron en abril y mayo de 2015. Las transcripciones se analizaron bajo la perspectiva del análisis del contenido. Resultados: Emergieron cuatro categorías: 1: marco social y cultural, 2: adolescentes y salud, 3: papel de la tecnología en la vida de los adolescentes y 4: uso de la tecnología para adquirir hábitos más saludables. En cada categoría se identificaron subcategorías vinculadas al nexo entre adolescentes y salud: concepto holístico de salud, identificación de salud/enfermedad con edad adulta, relación de la salud con sentirse en buena forma y aceptación social. En relación al papel que juega la tecnología en la vida de los adolescentes, las subcategorías obtenidas fueron: conexión con otros, elemento de entretenimiento/juego, uso omnipresente del móvil y riesgos asociados a la dependencia excesiva de la tecnología. Las diferencias entre adolescentes y adultos fueron mínimas. Conclusiones: Tanto adolescentes como sus progenitores y profesores consideraron que la tecnología puede ser un buen aliado para fomentar hábitos saludables. El uso de la tecnología es eficaz en la medida que les ayude a mejorar y mantener su autoestima, de forma divertida y utilizando sus propios códigos de comunicación (fundamentalmente audiovisuales, partiendo de una percepción holística e integrada de la

 11. Formatos con texto, imagen y sonido en campañas de comunicación persuasiva móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Ignacio Niño González

  2014-01-01

  Full Text Available El marketing mobile se ha convertido en los últimos años en una acción publicitaria de peso en el campo de las comunicaciones persuasivas y en la puesta en marcha de las estrategias de comunicación de las organizaciones. Este desarrollo no hubiera sido posible sin la rápida evolución de la tecnología, y en concreto, de los terminales móviles. Ahora bien, si la tecnología es un elemento imprescindible en el desarrollo de los medios de comunicación social, no lo es menos, la evolución de sus contenidos en esta década en la que nos encontramos. Se puede entender la creatividad como la manifestación expresiva y de forma de la razón tecnología, siendo difícil justifica la una sin la otra en el contexto de la comunicación persuasiva actual (Arroyo, 2004.Los contenidos expresivos nacidos de los recursos narrativos beben su inspiración en figuras retóricas basadas principalmente en la repetición –un ejemplo representativo es la metáfora-, y dan significado a los mensajes de carácter expresivo, convirtiéndose en objeto de estudio académico y profesional a desarrollar desde el ámbito científico. La nueva publicidad es el resultado de la evolución del consumidor, y su participación en la creación de contenidos multimedia. El sujeto quiere experiencias, desea contenidos de marca o Branded Content (Carrillo y Castillo, 2005.El símbolo corporativo que mayormente aspira a ser globalizado recurre a los elementos retóricos existentes desde hace siglos, y es en ellos en los que se encuentra la inspiración y explicación de los esquemas narrativos contemporáneos persuasivos (García García, Llorente Barroso y García Guardia, 2010 que forman de la metodología de trabajo de los diseñadores, consciente o inconscientemente.En este artículo científico se pretende demostrar la importancia del componente expresivo, directamente dependiente de la existencia de un terminal móvil que redefine la relación hombre-máquina en la

 12. A propósito de la telefonía móvil. Una reflexión desde la perspectiva de la psicología individual y social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dra. María Dolores Otero Castelló

  2002-01-01

  Full Text Available Hace poco la revista ne.com, titulaba un editorial: “telefonía móvil. Una nueva era”. ¿En lo tecnológico, lo económico, lo social...?. El texto aclara “La madurez de la telefonía móvil, que ha tenido una niñez muy rápida, está suponiendo y va a suponer aún más en un futuro ya casi inmediato, todo un cambio fundamental, tanto en las RELACIONES SOCIALES como en el mundillo de los negocios...”(2001:1; las letras en caja alta son mías ¿De qué forma? ¿Hasta qué punto? ????. Surgen múltiples interrogantes.Al abordar este trabajo teórico y reflexivo, asumo dos premisas, fácilmente deducibles del epígrafe elegido, que constituyen las coordenadas que lo delimitan y concretan.En primer lugar, no me propongo responder, categórica e inequívocamente, a las cuestiones que, la telefonía móvil, en su relación con las vertientes psíquicas y psicosociales del ser humano, puede plantear. Una somera reflexión nos evidencia la multiplicidad de modelos, teorías, abordajes metodológicos, variables, contextos, etc., que habría que definir y contemplar, así como las posibles cuestiones a responder: ¿A quién? ¿Cómo? ¿En qué forma?...En segundo lugar, aunque la telefonía móvil, como tecnología que permite la comunicación con cada vez más insignificantes limitaciones, es el foco de interés prioritario y básico de determinados campos científicos, a mí me interesa enfocar este estudio en el instrumento que la operativiza, que la pone, nunca mejor dicho, en la “mano” y en la intimidad del “hombre”, la “mujer”, el “joven”, el “¿niño?”, el “¿anciano?”, (No siendo este orden ni los signos ortográficos en absoluto arbitrarios: el móvil.Por ello me decanto por un tratamiento analítico, más vigoroso que riguroso, de aquellos aspectos que he considerado significativos, para poder concluir, si, más que la telefonía móvil en general, en concreto el móvil, por sí mismo, y no sólo como un

 13. Innovar cuando todo cambia. El valor disruptivo de la tecnología móvil en la industria de la información

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Miguel Aguado

  2014-12-01

  Full Text Available El contexto de la movilidad ha constituido desde sus mismos orígenes un claro objeto de interés de la actividad informativa. La consolidación del fenómeno smartphone y de la difusión de las tabletas suponen no sólo la generalización de nuevos modos de acceso a la información, sino la puerta de entrada para nuevos actores y nuevas redes de valor en el mercado de la información. En este texto proponemos un recorrido por los principales aspectos en que el ecosistema del contenido móvil opera como factor de disrupción de las industrias informativas. Desde esta perspectiva, la condición disruptiva de la movilidad en el ecosistema informativo se concreta en tres grandes aparta- dos: El aspecto más visible lo constituyen las estrategias de innovación en los formatos y es- cenarios de consumo, estrechamente vinculadas a los modelos de distribución y que tratan de incorporar las posibilidades de los dispositivos. En el nivel más profundo se encuentran las transformaciones en el conjunto de actores y sus relaciones de dominio (capacidad de determinar los procesos resultantes de la colisión entre el ecosistema móvil y el ecosis- tema mediático convencional. En una capa intermedia entre ambos aspectos se encuentra la definición de redes y cadenas de valor específicos, que a partir de la articulación de las relaciones entre los actores involucrados, de una parte, y la respuesta de los usuarios, de la otra, permite desarrollar modelos de negocio innovadores. Mobiles technologies have always been appealing for journalistic professional activities. The so called smartphone effect and the dissemination of tablets have contributed to create new ways to access information, but also they have opened the floor to new players and new value networks in the journalistic information market. In this paper we consider the keystones of how the mobile environment has become a relevant disruption factor for journalism. This

 14. Unge forskere vil aflive krisesnakken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Mikkel; Engberg-Pedersen, Anders; Gram-Skjoldager, Karen

  2018-01-01

  DEBAT: Humaniora har brug for en ny fortælling. En positiv fortælling, der erstatter den vanlige krisesnak og fremhæver, hvordan humanistisk forskning har ændret verden og fortsat kan gøre det. Det skriver tre forskere fra Det Unge Akademi.......DEBAT: Humaniora har brug for en ny fortælling. En positiv fortælling, der erstatter den vanlige krisesnak og fremhæver, hvordan humanistisk forskning har ændret verden og fortsat kan gøre det. Det skriver tre forskere fra Det Unge Akademi....

 15. Bill Gates vil redde Folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Det amerikanske uddannelsessystem bliver for tiden udsat for hård kritik, ledt an af Microsoft stifteren Bill Gates. Gates har indtil videre brugt 3 mia. kroner på at skabe opbakning til tiltag som præstationslønning af lærere og strømlining af pensum på tværs af alle skoler i landet...

 16. Der vil blive taget krigsfanger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Steen; Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  2016-01-01

  Krig. Det er en uskik, at politikerne udstikker strategiske mål, men ikke tillader de midler, det er nødvendigt at bruge for at opnå dem. De skal overlade det til militæret at indfri de angivne målsætninger inden for krigens loves grænser....

 17. Hvad får de andre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas

  2007-01-01

  Det har været omtalt meget i de senere år, at den økonomiske lighed i den danske befolkning tilsyneladende er på retur - efter at have været tiltagende i det meste af 1900-tallet. Det er dog fra flere sider blevet betegnet som ganske uden betydning, hvis alle bliver rigere. En ny undersøgelse tyder...... dog på at lighed for mange mennesker er vigtigere end rigdom. Udgivelsesdato: 26. januar...

 18. Den fortsatte reformation: Hvad med luthersk politik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2017-01-01

  Luthers grundlæggende tanke om, at den politiske orden - i dag staten - er til for at gavne mennesker forsøges omformuleret til vore dages realiteter. Et luthersk udgangspunkt lægger ikke en bestemt politisk opfattelse fast. Men for en luthersk kristen er næstekærligheden en motivation for politi...... virke. Den kristne behøver imidlertid ikke offentligt at argumentere politisk med sin kristne tro....

 19. Hvad måler Campbell Collaboration?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henningsen, Inge; Hansen, Helle Rabøl; Søndergaard, Dorte Marie

  Campbell Collaboration har gennemført et omfattende arbejde med at indsamle data til en forskningsoversigt over antimobbeprogrammer. Der er meget information at hente i de 44 programmer, som rapporten inkluderer, og hvis hovedelementer er beskrevet i rapportens indledning. Campbells analyser har ...

 20. Hvad sagde vi! ...om "De Andre"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Lars

  the concept of integration of ethnic minorities and discuss how these changes affected the actual policies. The theoretical approach concentrates partly on how the political system in Denmark works on various levels, and partly on mainly cultural studies of the encounter between ethnic minorities...... and the labour market system of the Danish welfare state. The concept of political culture in Denmark is investigated and it is argued that there exists a historically dependent and particular Danish notion of the relations between State, Nation and the People. This notion has influenced the ways issues...

 1. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 2. Hvad tror danskerne på?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ken Ramshøj; Clasen, Mathias

  , ikke mindst i en tid hvor fake news og udsagn om det ’post-faktuelle’ og fakta-resistente samfund spiller en væsentlig rolle i den offentlige debat. Kritisk tænkning og videnskabelig oplysning er nødvendige midler i kampen mod misinformation og konspirationsteorier. Eksempelvis spillede diskussionen om...

 3. Laktosemalabsorption og intolerance - Hvem, hvad og hvorfor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Mikkel Malham; Olin, Anne Bille; Pærregaard, Anders

  2017-01-01

  During the last decade, lactose-free diets have become increasingly popular in the general population, either isolated or as a part of a cow's milk-free diet. However, health-related benefits from a lactose-free diet are only documented for individuals with clinical lactose intolerance due...... to decreased intestinal lactase activity and subsequent lactose malabsorption. In this paper we summarize the current knowledge of lactose intolerance regarding diagnostic procedures and treatment....

 4. Hvad motiverer til udveksling under sygeplejestudiet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønløkke, Mette

  2006-01-01

  Internationalisation is compulsory in the Danish nursing programme. About 3% of the nursing students in the County of Aarhus, Denmark go on exchange to study nursing abroad. In answer to the purpose of increasing the number of exchanges a description of what the students find significant...... for their decision on an exchange seems relevant. An ongoing evaluation of exchanges in 3 Nordplus network provided data. 57 evaluation forms from students from Denmark, Finland, Norway and Sweden were collected from 2001 to 2005. The questionnaire focused on two subjects: 1) Decision to travel: “Why do you want...... for the decision on travel. A previous stay abroad was the primary source significant for the decision to travel. The results indicate further investigation on cultural competence, professional curiosity and characteristics of exchange students in order to motivate students for exchanges during their nursing...

 5. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 6. Hvad er PET og fMRI?

  DEFF Research Database (Denmark)

  B. Paulson, Olaf; Balslev, Daniela; Gerlach, Christian

  2007-01-01

  Hvilken rolle spiller følelserne for vores tankeliv, og hvorfor har vi overhovedet følelser? I kraft af avancerede hjerneskanningsteknikker er den moderne hjernevidenskab blevet i stand til at besvare disse spørgsmål. Gennem artiklerne i denne antologi, skrevet af ledende danske forskere, bliver ...

 7. Hvad blev der af Blairs "tredje vej"?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2007-01-01

  En vurdering af Tony Blairs tid som premierminister og hans tanker om en "tredje vej" Udgivelsesdato: 11/5......En vurdering af Tony Blairs tid som premierminister og hans tanker om en "tredje vej" Udgivelsesdato: 11/5...

 8. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 9. EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE TARIFAS DE TERMINACIÓN MÓVIL EN EL BIENESTAR EN EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Harbord

  2013-01-01

  Full Text Available En Europa las tarifas de terminación móvil (TTM están siendo reducidas en mag-nitud para reflejar los costos reales, ya sean marginales o incrementales, de termi-nación de llamadas en redes celulares, lo que se está considerando en términos ge-nerales como un paso intermedio a la adopción del sistema bill-and-keep (es decir, que no existan TTM para las llamadas de celular a celular y de fijo a celular. Otros países alrededor del mundo, como Nueva Zelanda, también están siguiendo este ejemplo. En México, las TTM aún son lo que crea una barrera para la fijación de precios eficientes en redes celulares y fijas, y para una competencia de largo plazo más efectiva. En este artículo revisaremos en primer lugar los debates recientes so-bre tarifas de terminación celular en Europa, y luego presentaremos los resultados de un modelo de bienestar calibrado del mercado celular mexicano, que incluye tres redes de telefonía celular; llamadas desde y hacia redes fijas; discriminación de precios basada en la red, y externalidades de las llamadas. Nuestras simulaciones muestran que la reducción de las tarifas de terminación celular para las llamadas tanto de celular a celular como de fijo a celular, ya sean a costo incremental de largo plazo; tarifas recíprocas de terminación en redes fijas, o al sistema bill-and-keep puede aumentar el bienestar social por más de mil millones de dólares por año en ausencia de externalidades de llamada, y por más de 2.25 mil millones de dólares por año cuando las externalidades de llamada son fuertes. Nuestro análisis ofrece apoyo a un cambio desde el sistema de fijación de precios basado en costos comple-tamente asignados (o completamente distribuidos, como se practica actualmente en México, hacia tarifas de terminación celular mucho más bajas, con el sistema bill-and-keep, que con frecuencia conducirá al mayor incremento en el bienestar. La reducción de las TTM a costo incremental, o la adopci

 10. Surface Elevation Changes and Velocities from Remote-Sensing Data at Vil'kitskogo, Inostranzeva and Bunge Glaciers on the Novaya Zemlya Icefield in the Russian High Arctic

  Science.gov (United States)

  Melkonian, A. K.; Willis, M. J.; Pritchard, M. E.; Stewart, A.

  2013-12-01

  The Northern Ice Cap of Novaya Zemlya is the largest (22,000 km2) and most rapidly changing ice cap in the Russian High Arctic, accounting for 80% of the region's estimated 0.025 mm/yr contribution to sea level rise between 2003-2009 (Moholdt et al., 2012). We use several remote sensing instruments to extend this time series forward and instead of computing a regional average, we seek a detailed glacier-by-glacier inventory of elevation and velocity changes. Here, we focus on three glaciers along the Barents Sea coast of the ice cap: Vil'kitskogo, Inostranzeva and Bunge, all of which experienced area reduction at an average rate of roughly 1 sq. km/yr from 1990 to 2000 (Kouraev, Legrésy and Remy, 2006). Our estimates of the current surface elevation change rates (dh/dt) and velocities at these glaciers will allow us to determine the connections between thinning, dynamics and the documented climatic changes -- 2004-2009 mean summer temperatures in Novaya Zemlya were anomalously high, +0.50×0.28C greater than mean summer temperatures from 1980-2009 (Moholdt et al., 2012), while Meng (2013) found that melt duration increased by 1.3 days/yr from 1996 to 2011. Based on warming and increased melt in the region, we expect to find a seasonally-related increase in velocity. Comparing acceleration (or the lack thereof) with thinning rates and combining both with existing bathymetry to calculate flux will enable us to estimate the contribution of dynamics to mass change at these glaciers relative to melt. We estimate dh/dt by applying a weighted linear regression to time series of ASTER DEMs acquired between 2003/07/29 to 2013/07/27 and Russian cartographic DEMs issued in 1970/71. Glacier velocities are calculated using automated normalized cross correlation, or 'pixel-tracking', applied to ASTER image pairs from 2003 to 2013. We supplement our ASTER time series with velocities and DEMs from very high-resolution (0.5-2 m/pixel) imagery acquired by QuickBird, WorldView and

 11. Propuesta de análisis teórico sobre el uso del teléfono móvil en adolescentes A Theoretical Analysis Proposal on Mobile Phone Use by Adolescents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jordi Manel Monferrer Tomás

  2009-10-01

  Full Text Available El presente estudio analiza los diferentes usos de la telefonía móvil por parte de los adolescentes, tomando como punto de partida diferentes conceptualizaciones teóricas para una aproximación a las dimensiones instrumentales y simbólicas de esta nueva forma de comunicación, así como las funciones (lúdico-expresiva, referencial y comunicativa que de ellas se derivan. Las aportaciones teóricas que aquí se exponen fundamentan una investigación más amplia sobre los usos que los menores realizan de la telefonía móvil, la influencia que las nuevas tecnologías tienen en sus relaciones sociales y las responsabilidades de los agentes sociales implicados en el proceso, fundamentalmente, las familias como educadores digitales y las propias operadoras de telefonía. El trabajo pretende ser, además, punto de partida para posteriores estudios empíricos centrados en los hábitos y nuevas formas de relación de los menores con la telefonía móvil, y los posibles riesgos asociados a un uso indebido de estas nuevas tecnologías. The current study analyzes the different ways in which teenagers use their mobile phones, and, based on several theoretical conceptualizations, it provides an approach to the instrumental and symbolic dimensions of this form of communication, as well as the functions– ludic-expressive, referential and communicative –derived from it. The theoretical contributions put forward here lay the ground for further investigations on how minors use mobile telephony, the influences of new technologies on social relations and the responsibilities of the social agents involved, mainly families and mobile phone operators themselves. This work also intends to be a starting point for future empirical studies on the habits and new ways in which young people interact with mobile telephony, and the risks associated with improper uses of this new technology.

 12. Constelações corporativas e alianças de poder : análise da Companhia América Móvil no mercado brasileiro de telecomunicações

  OpenAIRE

  Omar Rodrigo Haro

  2013-01-01

  Resumo: Examina-se o processo de internacionalização da maior corporação de telecomunicações da América Latina: a América Móvil, proprietária, no Brasil, das empresas EMBRATEL, CLARO, NET Serviços e Star One. Cada uma dessas empresas é especializada na administração de mensagens e informações do sistema comunicativo brasileiro e têm redes distribuídas em diversas partes da América Latina. O objetivo geral da presente dissertação é analisar as ligações entre os principais grupos financeiros in...

 13. Diseño e implementación de un sistema de control para el robot móvil P3-AT por medio de gestos manuales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Veintimilla

  2015-12-01

  Full Text Available Este documento detalla como se construyó una relación entre un usuario y un robot móvil a través de una red cliente servidor inalámbrica utilizando el sensor Kinect para la respectiva adquisicion de datos. El robot se mueve con los gestos indicados por la persona, ya sea que se necesite explorar o simplemente trasladar el robot. El usuario debe desarrollar la destreza para manipular el robot siguiendo el manual de usuario e iniciar con el simulador, así con este procedimiento se evita tener errores desde la conexión con el robot hasta la ejecución de los comportamientos. Los comportamientos se ejecutan con botones en la interfaz del cliente, y cada uno de forma exclusiva.

 14. Aplicación de Android para geo-localización de tareas pendientes. Gestión e implementación de BD y aplicación móvil

  OpenAIRE

  CARPINTERO MACIÁN, JESSICA

  2015-01-01

  [ES] Cada día que pasa la gente tiene menos tiempo para organizarse, para recordar que tenía que hacer, para buscar el sitio adecuado. ¿Cuántas veces la gente pasa por delante de un sitio el cual tenía algo que comprar o hacer y por no recordarlo le toca volver otro día? Para ello este proyecto va explicar una aplicación móvil basada en un gestor de tareas, donde al usuario se le permitirá gestionar todas sus tareas pendientes, así como añadir sus puntos de interés favorito...

 15. Aprendizaje móvil y desarrollo de habilidades en foros asincrónicos de comunicación Mobile Learning as a Tool for the Development of Communication Skills in Virtual Discussion Boards

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armando Lozano Rodríguez

  2009-10-01

  Full Text Available La tecnología ha venido a revolucionar en todo sentido la vida del ser humano y el ámbito educativo no ha sido la excepción. En la presente investigación se propone el uso del aprendizaje móvil (m-learning como herramienta para el desarrollo de habilidades de debate en foros asincrónicos de comunicación. Se llevó a cabo en las aulas de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey con 80 alumnos de Formación Profesional de entre 20 y 22 años de edad. Se generaron podcasts con las lecturas que se utilizaron para realizar las aportaciones en los foros. La muestra del grupo control siguió la actividad de manera tradicional mientras que el grupo muestra experimental utilizó los podcasts. Los hallazgos obtenidos muestran que el aprendizaje móvil no proporciona cambios significativos en las calificaciones de los alumnos; sin embargo, logra ser una herramienta alternativa para el desarrollo profesional de los alumnos en el análisis crítico. Technology has revolutionized all aspects of human life and the educational field is no exception. This research proposes the use of mobile learning (m-learning as a tool for development of communication skills in virtual discussion boards. It took place inside the virtual classrooms of the Virtual University of Tecnológico de Monterrey with 80 20-to-22-year-old undergraduates. Podcasts of the assigned readings were made. The control group performed the activity in the traditional way, while the sample group used the podcasts to perform the activity. The findings show that mobile learning doesn´t provide significant changes in the student's skills. However, it can be an alternative for the development of critical analysis in undergraduate students.

 16. Fag mellem arbejde, organisation og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2009-01-01

  Faglærte har en betydningsfuld plads på det danske arbejdsmarked, men hvad er egentlig fag - og hvilken fremtid har de? Artiklen giver bud på afklaringen af det mangetydige begreb fag for at præcisere, hvad der kendetegner erhvervsfag. Det diskuteres desuden, hvad der adskiller erhvervsfag fra pr...... historiske uddifferentieringer peges der på øgede indre spændinger i erhvervsfagene, som kan indebære, at de bliver svækket. Samlet peges der dog på en række årsager til, at erhvervsfagene også i fremtiden må forventes at være en central institution på det danske arbejdsmarked....

 17. Sådan bruger du Big Data i din virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Merolli Poulsen, Christina

  2015-01-01

  Tidligere var der plads til to-tre ligeværdige konkurrenter i en branche. Ikke længere. I fremtiden vil de virksomeder, der formår at høste og bruge Big Data i deres forretning, rydde bordet og sætte sig tungt på alle brancher, skriver to eksperter fra CBS......Tidligere var der plads til to-tre ligeværdige konkurrenter i en branche. Ikke længere. I fremtiden vil de virksomeder, der formår at høste og bruge Big Data i deres forretning, rydde bordet og sætte sig tungt på alle brancher, skriver to eksperter fra CBS...

 18. Kompetence-spotting i det globale ledelseslandskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2011-01-01

  Hvad vil det sige at være en global leder? Hvad indebærer det? Hvilke kompetencer er nødvendige? Og hvad skal virksomheder være opmærksomme på i opdyrkningen af globale ledertalenter? Artiklens forfatter arbejder på et treårigt forskningsprojekt om udvikling af lederes globale mindset som løftest...... løftestang for international strategiimplementering. Her giver hun sit bud på en indkredsning af det globale lederskab og veje frem i praksis til udvælgelse og udvikling af globalt talent....

 19. Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han herred Havbåde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2009-01-01

     Den 26. oktober vil for eftertiden blive en skelsættende dato i dansk fiskeri. Indtil da var dansk fiskeri baseret på en af staten beskyttet fri fangstret - og havde været det i størstedelen af det andet årtusinde e.kr. Denne nat blev det besluttet for fremtiden at basere fiskeriet på privat...

 20. Haw

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2008-01-01

     Den 26. oktober vil for eftertiden blive en skelsættende dato i dansk fiskeri. Indtil da var dansk fiskeri baseret på en af staten beskyttet fri fangstret - og havde været det i størstedelen af det andet årtusinde e.kr. Denne nat blev det besluttet for fremtiden at basere fiskeriet på privat...

 1. Computerspil og kunstmuseer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2009-01-01

  Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids...

 2. Convenience: Så tag på gourmetrestaurant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke...

 3. Direkte og indirekte effekter af klimaændringer på vandkredsløbet i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonnenborg, Torben O.; Van Roosmalen, Lieke Petronella G; Jensen, Karsten Høgh

  2007-01-01

  Stigende udledning af drivhusgasser vil ifølge klimamodellerne resultere i ændringer i det fremtidige klima på jorden (IPCC, 2007). For vandressourcen er det specielt ændringer i temperatur, nedbør og fordampning som er interessante, og ifølge klimasimuleringerne vil der ske markante ændringer i...... udledningen og dermed den resulterende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren (IPCC, 2000). Ved anvendelse af de estimerede forløb af drivhusgaskoncentrationer som input til klimamodellerne kan fremtidens klima forudsiges. Hvis udviklingen i drivhusgasemissionen antages at fortsætte med at sige kraftigt...

 4. Ineficiencias jurídico-administrativas de la construcción social del riesgo: el caso de las antenas de telefonía móvil en Cataluña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramón-Jordi Moles i Plaza

  2009-12-01

  Full Text Available El despliegue de las infraestructuras de telefonía móvil en Cataluña constituye un factor estratégico para el desarrollo de la sociedad de la información y un motivo de controversia ciudadana como consecuencia de la percepción colectiva de un riesgo socialmente construido en relación con los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud humana. Esta controversia ha provocado la paralización del despliegue de la infraestructura a pesar de disponer de un marco normativo diseñado inicialmente para ordenar y promover dicho despliegue fomentando la cooperación entre los stakeholders. La normativa administrativa inicialmente aprobada para promover la infraestructura tecnológica deviene elemento obstaculizador de ésta a partir de los conflictos generados entre los stakeholders del proceso, especialmente la Administración local y las operadoras de telefonía móvil. Las consecuencias de esta paralización conducen a la denominada fractura digital, esto es, la división de los ciudadanos y empresas entre aquellos que residen en territorios con cobertura suficiente y aquellos que no disponen de acceso a ella. Este fenómeno es aún más importante a partir de la implantación de la telefonía móvil de tercera generación, que requiere un número mayor de antenas instaladas. En este contexto es altamente recomendable la formulación de propuestas para una praxis jurídico-administrativa local eficiente. The deployment of mobile telephone infrastructures in Catalonia constitutes a key factor for the development of the information society and a cause of public controversy as a consequence of the collective perception of a socially constructed risk in relation to the effects on human health of electromagnetic radiation. This controversy has caused the stagnation of the deployment of infrastructures even when it is supported by a legal framework that were initially designed to regulate and promote said deployment by fostering

 5. Arkitektur der (be)handler – fremtidens psykiatri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertelsen, Eva; Paladino, Vanessa

  2017-01-01

  Hvor dette tema behandler udviklinger i det social-psykiatriske arbejde i socialpsykiatrien, ønsker vi med dette temabidrag at vise, hvordan den danske hospitalspsykiatri aktuelt er under forandring influeret af tænkning og behandlingsideologi fra både socialpsykiatrien og uddannelsesområdet bredt...... taget. Disse forandringer kan spores i nye måder at tænke psykisk sygdom samt psykiatrisk behandling på, men afspejles også i nye måder at indrette de psykiatriske institutioners fysiske rammer på. Den nyeste trend i psykiatrien er at genindrette og bygge nye psykiatriske institutioner ’til fremtiden’ i...

 6. Unge ser skævt på fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karlson, Kristian Bernt

  2013-01-01

  Et nyt uddannelsesetos er på fremmarch: Unge forstår i stigende grad uddannelse som et valg for livet, og det får mange unge til at skrue op for ambitionerne til uddannelse. Forventningerne er urealistisk høje, og det nye etos kan forstærke sociale skævheder blandt unge, skriver Kristian Bernt Ka...

 7. På sporet af fremtidens forsyningskæde: Agile Logistics?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles

  2001-01-01

  PRODUKTION OG LOGISTIK. På en lang række områder er vilkårene for industriel produktion dramatisk forandret. Nye teknologier står på spring til at ændre kendte forudsætninger på afgørende områder. Det vi ser er fremkomsten af nye forretningskoncepter, hvor behovet for hurtig udvikling og leveranc...

 8. Bikeability - input til fremtidens cykelplanlægning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Simon; Skov-Petersen, Hans; Troelsen, Jens

  2014-01-01

  Den 29. januar 2014 blev der sat punktum for forskningsprojektet Bikeability, som i fire år har undersøgt, hvordan vi kan få danskerne til at cykle mere og længere. Forskningsprojektet blev afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor 230 forskere, politikere og kommunale trafikplanlæggere...

 9. Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prebensen, Henrik

  2007-01-01

  Danske universiteter har en tradition for en institutionskultur der bygger på selvstyre, på dynamisk sammenhæng mellem forskning og uddannelse, på forestillingen om erkendelsens og videnskabens enhed og på troen på forskningens og uddannelsernes egenværdi i et dannelsesperspektiv. Denne kultur er...

 10. Fremtidens forstæder. Landskabets nye rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braae, Ellen Marie

  , blind adgangsvej – Grønlandsvej – der inden for en overskuelig årrække kobles direkte på E45. Derudover er bydelen omgivet af to markante ådale med store rekreative kvaliter, som den kun i begrænset omfang har kontakt til. En af konkurrencens udfordringer var at belyse, hvordan landskabet i højere grad...

 11. Fremtidens produktion - på mikro og nano niveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter. Efterhån...

 12. Kravene til lederskab og business excellence for fremtidens ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlgaard, Jens Jørn; Larsen, Heine Zahll; Nørgaard, Anders

  1997-01-01

  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lærende organisationer og Human Resource Management er begreber, som i de senere år har været omtalt meget i ledelsesmæssige sammenhænge. Alle giver de deres forskellige bud på, hvilke strategiske perspektiver virksomheder bør have, når man...

 13. Propuesta para el manejo de información clínica basada en la NOM-168 por medio de un dispositivo móvil y la tecnología NFC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Escorcia García

  2014-01-01

  Full Text Available Si un expediente clínico no se encuentra completo un prestador de servicios médicos no contará con la información necesaria para ofrecer una mejor atención al paciente. Actualmente existen esfuerzos para contar con un expediente clínico completo y de acceso rápido, pero en situaciones de emergencia la principal fuente de información para brindar una mejor atención es el paciente, pero este no siempre se encuentra disponible para proporcionar información. En el presente artículo se propone una metodología para el manejo de información clínica por medio de la tecnología inalámbrica NFC y los dispositivos móviles. Como producto final de dicha metodología se obtuvo una aplicación móvil Android. La información clínica que fue manejada en dicha metodología, se obtuvo a partir de la NOM-168 que establece los datos mínimos por los que se debe componer un expediente clínico. Dicha información clínica fue comparada con el estándar HL7 CDA Versión 2 para obtener un documento XML, el cual fue utilizado como una plantilla para crear documentos clínicos electrónicos. La incorporación de la tecnología NFC en dicha metodología fue necesaria para almacenar y recuperar la información clínica en la memoria de tags NFC. La ventaja de lo anterior es que un tag NFC tiene distintas presentaciones como puede ser un calcomanía o una tarjeta de identificación, por lo que los pacientes pueden fácilmente transportar información clínica. Y además dicha información puede ser accedida por medio de un dispositivo móvil con NFC incluso si los pacientes se encuentran en un estado que no puedan facilitar información.

 14. Aceptabilidad de una intervención basada en Salud Móvil para modificar estilos de vida en prehipertensos de Argentina, Guatemala y Perú: un estudio piloto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Beratarrechea

  Full Text Available Objetivos. Evaluar la aceptabilidad y factibilidad de una intervención basada en salud móvil, para la adopción de estilos de vida saludables en personas prehipertensas que viven en zonas urbanas de bajos recursos en Argentina, Guatemala y Perú. Materiales y métodos. Se reclutaron prehipertensos entre 30 a 60 años para un estudio piloto. La intervención incluyó dos llamadas de consejería realizadas por una nutricionista, seguidas de un mensaje de texto customizado semanal. Una plataforma basada en Internet ofreció el soporte para la implementación de la intervención. Utilizando entrevistas semiestructuradas se evaluó el alcance y la aceptabilidad de esta intervención en los participantes, y la facilidad de uso en las nutricionistas. Resultados. Se logró contactar a 43 de los 45 participantes (95%. El número promedio de llamadas para contactar a un sujeto fue de dos, con un rango de 1-9 llamadas. Dos participantes pudieron ser contactados en su teléfono celular y cinco no recibieron una exposición completa a la intervención. Basados en las entrevistas semiestructuradas, los resultados mostraron una buena aceptabilidad a la intervención en los participantes. Las nutricionistas percibieron a la plataforma como amigable y de fácil manejo. Las barreras para ofrecer esta intervención se relacionaron con dificultades para obtener una señal de telefonía celular adecuada. Conclusiones. Dada la alta penetración de la telefonía celular en países en desarrollo, se concluye que una intervención basada en salud móvil es factible y aceptable para ofrecer una intervención orientada a la modificación del estilo de vida en prehipertensos o personas de alto riesgo de enfermedades crónicas.

 15. The birth of the motor press in Spain. The first car magazines / El nacimiento de la prensa del motor en España. Las primeras revistas del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dra. Carmen López de Aguileta Clemente - caguileta@uvigo.es

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this article is to achieve a historic approximation of the the birth of car magazines in Spain. For this, the research goes back to the beginning of the 20th century when the first specialized publications in this topic arose. The appearance of a new means of locomotion and its rapid develpment as well as the increasing interest of the general public for cars favored the appearance of new types of publications and its consolidation in the market, fundamentally during the decades of the twenties and in the years before the Civil War. To carry out this research an intensive investigation was done in the newpaper library of publications regarding the sport, specifically in cars. Later analysis has allowed us to know specific and concrete details of each publication. Resumen: La presente investigación tiene como objetivo realizar una aproximación histórica al nacimiento de las revistas del automóvil en España. Para ello, nos remontamos hasta los primeros años del siglo XX, momento en que surgieron las primeras publicaciones especializadas en el tema. La aparición del nuevo medio de locomoción y su rápido desarrollo, junto al creciente interés del público en general por los automóviles, favorecieron la aparición de un nuevo tipo de publicaciones y su consolidación en el mercado, fundamentalmente durante la década de los años veinte y en los años previos a la Guerra Civil. Para llevar a cabo la investigación, se ha realizado un vaciado hemerográfico de publicaciones que guardaban relación con el deporte en general y con el automóvil en particular. Su análisis posterior nos ha permitido conocer detalles concretos y específicos de cada una de ellas.

 16. Valor pronóstico del parámetro inmunohistoquímico p53 en los estadios I y II del carcinoma epidermoide de lengua móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Sánchez Jiménez

  2003-10-01

  Full Text Available Objetivo: El propósito de este estudio fue evaluar el marcador inmunohistoquímico p53 como factor pronóstico en pacientes que presentaban carcinoma epidermoide de lengua móvil en estadios I y II. Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo de 36 pacientes (grupo homogéneo, correspondientes a un periodo de estudio de 10 años, comprendido entre los años 1985 y 1994. Las muestras procedieron de piezas quirúrgicas incluidas en bloques de parafina. Los estudios inmunohistoquímicos se han realizado aplicando la técnica inmunoperoxidásica, método ABC (complejo streptavidina-biotina-peroxidasa. Resultados y conclusiones: En la muestra homogénea estudiada, se apreció una relación significativa directa entre la inmunotinción positiva para p53 y la probabilidad de aparición de recidiva y/o muerte por enfermedad, así como una relación inversa entre la inmunotinción positiva para p53 y el tiempo medio de supervivencia en pacientes que presentaban carcinoma epidermoide de lengua móvil.Objetive: The purpose of this study was evaluating immunohistochemical marker p53 as a prognosis (diagnosis factor in patients which presented mobile tongue epidermoid carcinoma in stages I and II. Material and method: A retrospective study was carried out to 36 patients (homogeneous group corresponding to a study period of 10 years from 1985 to 1995. Samples came from surgical pieces included in paraffin blocks. Immunohistochemical studies were made by using immunoperoxidase technique method ABC (streptavidin-biotin- peroxidase complex. Results and conclusion: In the homogeneous sample case studied it a direct significant relation between positive immunotinción for p53 and the probability of reccurrence and/or death because of disease, as well as inverse relation between positive immunotinción for p53 and survival average time in patients which presented mobile tongue epidermoid carcinoma was observed.

 17. Det vigtigste er, hvad vi gør, ikke hvad vi siger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  En ny canadisk undersøgelse om privat øvelseskørsel viser, at forældres instruktioner til deres børn om trafiksikker bilkørsel ikke kan opveje betydningen af forældrenes egen kørestil. Den måde forældre kører på, har således større indflydelse på deres børns kørsel, end det forældrene siger om, h......, hvordan man bør køre. Effekten af det forældrene siger, er dog forskellig alt efter, hvilken type risikoadfærd der er tale om....

 18. Hvad snakker de om - hvad taler vi om? Danske soaps i genreanalytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2003-01-01

  Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst.......Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst....

 19. Hvad skal vi se efter i mundhulen--og hvad kan vi gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2010-01-01

  Patients present with symptoms of the oral cavity at their general practitioner (GP). As a general rule, the GP should refer the patient to a dentist for diagnosis and treatment. However, treatment of acute infections can be started by the GP. In the present paper, the diagnosis and treatment of ...

 20. Hvad skal man huske og hvad skal man fortrænge?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Necef, Mehmet Ümit

  2015-01-01

  Kemalisterne og de moderate muslimer diskuterer, hvem der har vunder krigen: De sekulære kræfter med Atatürk i spidsen eller de religiøse soldater.......Kemalisterne og de moderate muslimer diskuterer, hvem der har vunder krigen: De sekulære kræfter med Atatürk i spidsen eller de religiøse soldater....

 1. Valoración de la opción de tercera generación de telefonía móvil celular a través de opciones reales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Milena Salinas Moreno

  2003-11-01

  Full Text Available Durante los últimos treinta años, el análisis del flujo de caja descontado (FCD ha llegado a ser un método de valoración estándar. No obstante, los académicos y la gerencia le han encontrado limitaciones a la hora de considerar la flexibilidad involucrada en los proyectos. El método de FCD no es capaz de considerar decisiones futuras, las cuales dependen significativamente del comportamiento de variables económicas. Por consiguiente, al no capturar apropiadamente la flexibilidad de la gerencia para adaptarse y revisar decisiones en respuesta a situaciones inesperadas del mercado, se convierte en una aproximación estática. Con el fin de valorar dicha flexibilidad, las teorías modernas de valoración emplean las opciones reales, permitiendo a la gerencia agregar valor a sus empresas, al amplificar las ganancias o al mitigar las pérdidas. Dadas las actuales decisiones del sector de la telefonía móvil celular, se consideró apropiado aplicar la metodología a la valoración de la opción que tienen los operadores de evolucionar a una tecnología superior, denominada sistema de tercera generación (3G.

 2. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA. Análisis desde la perspectiva de los grupos estratégicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica García-Ochoa Mayor

  2015-01-01

  Full Text Available El objetivo del presente artículo es estudiar la estructura de la industria de telefonía móvil en los países latinoamericanos, identificando la existencia de grupos estratégicos así como analizando las diferencias de desempeño empresarial entre los mismos. El propósito final es identificar las ventajas competitivas de los grupos con mejor desempeño, así como las estrategias que les han llevado a conseguirlo. El análisis empírico se ha llevado a cabo utilizando datos de una muestra de las 22 empresas latinoamericanas con mayor capitalización bursátil de la industria en el año 2013. Los resultados revelan la existencia de cinco grupos estratégicos y la presencia de diferencias significativas en el desempeño empresarial intergrupal. Las variables determinantes de las ventajas competitivas de los grupos con mejor desempeño son la cuota de mercado, el número de suscriptores y la fidelidad de los clientes.

 3. Escuchando música en el transporte público - Sobre usos de la telefonía móvil por parte de jóvenes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norberto Leonardo Murolo

  Full Text Available Resumen El presente trabajo se focaliza en los usos de la telefonía móvil como reproductor musical en el espacio público. Esta práctica es comúnmente producida por jóvenes de sectores populares, quienes escuchan cumbia o reggaeton con altavoces y sin auriculares. Esta apropiación tecnológica es generalmente combatida por sus pares, la cultura adulta, inclusive por los licenciatarios del transporte público de pasajeros que piden que no se haga. De ello que comience a haber leyes que prohíben usar reproductores musicales sin auriculares en el transporte público. En ese contexto, proponemos analizar el fenómeno desde una perspectiva cualitativa asentada en entrevistas con jóvenes y observaciones. De ellas se desprende que no se trata solamente de la molestia que causa el ruido sino que las críticas se desplazan al género musical que estos jóvenes escuchan y de allí a una fuerte presencia de discriminación de clase.

 4. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO DE UNA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE TELEFONÍA MÓVIL DESDE LA PERSPECTIVA DEL ASESOR OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT, FROM STANDPOINT WORKERS, IN A CUSTOMER SERVICE LINE FOR MOBILE TELEPHONY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Iván Pérez Rave

  2010-04-01

  Full Text Available Este artículo resalta la importancia de considerar la voz de los colaboradores nivel operativo para identificar direcciones de mejoramiento empresarial. Para ello se socializa el despliegue de una metodología para identificar, desde la perspectiva del asesor, oportunidades de mejora de la calidad y de la productividad en una línea de atención al cliente para servicios de telefonía móvil. La metodología es de carácter exploratorio e integra elementos de: análisis multivariado, estadística descriptiva e investigación cualitativa. Como resultado se identifican variedad de oportunidades, básicamente en función de: estandarización de procedimientos, divulgación de información, capacitación y entrenamiento, satisfacción de los asesores, estado de las herramientas y aplicativos computacionales.This article shows the importance of consulting the workers opinions for the improvement of the companies. The used methodology is socialized to identify, from standpoint workers, opportunities to improve the quality and the productivity of a customer service line for mobile telephony. The methodology is exploratory and contains elements of: multivariate analysis, descriptive statistics and qualitative research. The project gives opportunities for improvement in: standardization of procedures, information dissemination, training, job satisfaction and computational tools.

 5. ESTADO DEL ARTE - DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN SISTEMAS DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL CATASTRAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Ramirez Navarro

  2015-09-01

  Full Text Available La realidad aumentada en dispositivos móviles es un concepto que a través de los años ha ido tomando un valor significativo cada vez más alto, esto sumado al desarrollo de los sistemas de información geográfica y el catastro, ha llevado a un crecimiento de las mismas pasando de salas exclusivas de investigación, a ser parte del uso común, y dentro de poco, al uso específico en distintas áreas del conocimiento científico. El presente artículo presenta el estado del arte para el desarrollo de una aplicación móvil basada en sistemas de realidad aumentada para la validación de sistemas de información geográfica a nivel catastral, se logró encontrar bastante información sobre el tema que da puntos de partida para el desarrollo de esta temática, la cual está en un punto importante para encontrar una nueva solución para el manejo de la información geográfica a nivel catastral.

 6. Propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos A. Fernández Bravo

  2011-11-01

  Full Text Available Esta investigación presenta una propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal. La metodología es de tipo exploratoria y a su vez descriptiva. Se concluye que la Banca Universal debe asegurar la participación activa del sector financiero con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales para desarrollar y perfeccionar las leyes y los estándares ambientales tanto en leyes nacionales como en acuerdos internacionales. Así mismo, promover el desarrollo de iniciativas voluntarias que incluyan aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo sostenible y que tengan por objetivo fundamental mejorar la calidad de vida. Se plantean lineamientos estratégicos que enfatizan la necesidad de una adecuada gestión de tecnología de información y comunicación, para integrar a las estrategias ecológicas, sustentadas en ética y herramientas verdes que proporcionen vida a la humanidad

 7. Asignación de primas en el seguro del automóvil utilizando el Análisis en ComponentesPrincipales Funcionales = Premium allocation in the car insurance by using Functional Principal Component Analysis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herranz Peinado, C. Patricia

  2007-01-01

  Full Text Available El estudio de las primas de riesgo en el seguro del automóvil es de suma importancia, debido a la gran competitividad existente en el mercado asegurador. En este artículo se pretende proponer un sistema de bonificación-penalización de las primas de riesgo utilizando el Análisis Funcional en Componentes Principales. En concreto, se realiza un estudio empírico con los datos reales de una compañía aseguradora con cobertura nacional. Aplicando el sistema propuesto de bonificación-penalización a los perfiles de comportamiento de los asegurados, se obtienen las primas de riesgo para cada uno de los perfiles considerados y tramos de edad. = The study of the premium risk in the car insurance is really important because the insurance market is very competitive. In this article we show a bonus-malus method of risk premiums. To do this, we use the Functional Principal Component Analysis. More precisely, we explain an empirical study with the real data of an insurance company. By applying the bonus-malus method that we have given, we are able to obtain the premium risk for different profiles and age ranges.

 8. Forståelse af matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Hvad vil det sige at forstå matematik? Er det procedurerne, altså hvordan man gennemfører beregninger, der skal forstås, er det relationerne indenfor matematik, og hvordan man kan konkludere eller er det matematisk modellering, som starter i en virkelig kontekst, benytter matematik til at finde en...

 9. Overskydende og fremmede byrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tom

  2008-01-01

  Hvordan kan vi overhoved forstå og sammenkæde begreber som 'byrum', 'udviklingsstrategi' og temaet 'det fremmede i det kendte'? I det efterfølgende vil jeg give et bud på dette ved at tage udgangspunkt i nogle generelle overvejelser om bybegrebet og en aktuel ramme for forståelse af hvad 'byrum' ...

 10. Livssyn & persuasion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Christian Grund

  Hvad er meningen med livet? Dette spørgsmål har optaget mennesket fra tidernes morgen, og vil formodentlig fortsætte dermed. Dette ph.d.-studie diskuterer, hvordan der kan være et samspil mellem de interaktive, digitale medier og en argumenteret og reflekteret livssynsdiskurs. Studiet relaterer s...

 11. Med Holger Danske til bords

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Jan Krag

  1993-01-01

  Det er urimeligt at kræve af landbrug,levnedsmiddelindustri og detailhandel, at de skal hæve kvaliteten, hvis de bedre varer ikke kan sælges. Omvendt er det problematisk, hvis de er tilfredse med at producere nøjagtigt, hvad folk vil købe...

 12. Matematikundervisning i et pædagogisk neurovidenskabeligt perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bødtker Sunde, Pernille; Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Kan babyer regne? Kan en løve tælle? Eller en krage? Har vi en medfødt fornemmelse for tal? Og hvad betyder det for matematikundervisningen, hvis vi har? I denne artikel vil vi give en oversigt over den neurovidenskabelige viden om, hvordan tal og matematik opfattes og udvikles i hjernen. Meget a...

 13. Filosofi og Sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Liselotte

  2010-01-01

  Med elementerne af Camus’ refleksioner over Sisyfos-myten som ledetråd vil jeg i det følgende indkredse, hvad min erfaring siger mig, at filosofien kan bidrage med i professionsuddannelserne – eksemplificeret ud fra mit tidligere arbejde som adjunkt på en international professionsuddannelse i...

 14. Fieldbook: Udvikling af embedded systemer & smarte produkter i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik Valentin; Agesen, Mads Kronborg; Nyman, Ulrik Mathias

  DEN HELT KORTE VERSIONI denne fieldbook kan du læse om, hvad der skal gøres, når du vil gå fra industrielt til smart produkt. Fieldbooken giver dig grundlag for at tegne dit eget roadmap for din virksomheds udvikling af smarte produkter og embedded systemer. Det handler om jeres:¤ Udfordring med ...

 15. Fieldbook: Developing embedded systems & smart products in practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik Valentin; Agesen, Mads Kronborg; Nyman, Ulrik Mathias

  DEN HELT KORTE VERSIONI denne fieldbook kan du læse om, hvad der skal gøres, når du vil gå fra industrielt til smart produkt. Fieldbooken giver dig grundlag for at tegne dit eget roadmap for din virksomheds udvikling af smarte produkter og embedded systemer. Det handler om jeres:¤ Udfordring med ...

 16. Intro til Learning Analytics & datainformeret undervisning og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringtved, Ulla Lunde

  2016-01-01

  Introduktion til Learning Analytics – Modeller og eksempler fra forskningsfeltet Learning Analytics. Data fra ny opgavetyper, ny kompetencer, nyt læringsudbytte. Nye Målemetoder – Hvad er det vi vil måle – Hvordan viser vi det?...

 17. Vin der ikke beruser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovgaard-Petersen, Jakob; Sabih, Joshua

  2016-01-01

  "Hvad laver araberne nu i en bog om alkohol?" Vil nogle tænke. "Det er jo forbudt for dem, og de kan ikke engang tolerere, at andre drikker det." Men intet forbud uden fascination. Araberne har faktisk et ret intenst og facetteret forhold til alkohol, også i dag. Og historisk gælder det ikke mind...

 18. Turismepolitik i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2007-01-01

  Turismepolicy handler om, hvem der øver indflydelse på hvad, hvornår og hvordan i forhold til turisme. Formålet med kapitlet er overordnet at give et indblik i nogle af de processer, der gør turismepolicy til et meget interessant og studierelevant og meget kompliceret policyområde. Her vil der is...

 19. En Note om Programmering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørmark, Kurt

  2012-01-01

  Denne note er en introduktion til programmering. Formålet er at give dig et indblik i hvad programmering egentlig er for noget. Jeg vil vise at programmering kan foregå på forskellige måder, og at der er mange forskellige udfordringer forbundet med at programmere. Noten vil ikke knytte sig til et...... bestemt programmeringssprog. Noten vil kunne supplere et egentlig undervisningsmateriale, der støtter dig i en bestemt form for programmering i et udvalgt programmeringssprog....

 20. Positiv psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2017-01-01

  mennesker ikke holder os i live i kraft af vores problemer, men i kraft af det, der trods alt lykkes. Positiv psykologi handler derfor om, hvad der får mennesker til at trives. Hvad der giver glæde, engagement, mening og måske endda lykke i livet. I dette kapitel vil der i vid udstrækning blive trukket på...... det arbejde, som den amerikanske psykolog og grundlægger af positiv psykologi, Martin Seligman, har udført, men også andre bidragydere vil blive inddraget. Kapitlet er opbygget således, at først defineres det, hvad positiv psykologi er, hvorefter en række forskellige bud på trivsel bliver gennemgået...

 1. Atributos de calidad del servicio de la telefonía móvil para clientes mexicanos y su impacto en la satisfacción y en la lealtad hacia la marca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Vera Martínez

  2013-01-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio consiste en determinar los atributos relevantes de la calidad en el servicio de la telefonía móvil para clientes en México; asimismo, conocer su impacto tanto en la satisfacción como en la lealtad hacia la marca. En las hipótesis presentadas se plantea una relación directa entre atributos y satisfacción, atributos y lealtad, así como entre satisfacción y lealtad; para ello se parte de la idea de que los atributos son un antecedente de la satisfacción y que, a su vez, esta última es un antecedente de la lealtad. El estudio se divide en dos fases: en una primera fase cualitativa, con entrevistas a profundidad, se aislaron trece atributos relevantes de calidad en el servicio; en una segunda fase, de tipo cuantitativa, se contrastan empíricamente estos atributos con variables de satisfacción y de lealtad. En los resultados se encontró que sólo seis atributos de calidad en el servicio se relacionan estadísticamente tanto con satisfacción como con lealtad, con lo que se corrobora cierta relación entre satisfacción y lealtad. Finalmente, se concluye que son dos atributos los más relevantes para el logro de satisfacción y lealtad: el precio accesible por minuto y la empatía mostrada por parte del personal hacia el cliente.

 2. Responsabilidad social y competitividad en las organizaciones del sector del automóvil: un enfoque de recursos humanos = Corporate social responsibility and competitiveness in the automotive sector: a focus on human resources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Martínez Navarrete

  2014-12-01

  Full Text Available El ejercicio de la Responsabilidad Social y la divulgación de sus resultados son aspectos a tener en cuenta por las empresas en el contexto actual. Su importancia se encuentra en las diferentes ventajas competitivas que puedan obtener de la puesta en marcha voluntaria de medidas socialmente responsables, lo cual proporcionará ventajas competitivas a la empresa. Uno de los aspectos fundamentales de la responsabilidad es de índole interna, consistente en una gestión eficiente de los Recursos Humanos, proporcionando mayores índices de calidad laboral y repercutiendo directamente en la competitividad de la empresa. Con esta base teórica este trabajo analiza el sector del automóvil en España intentando determinar hasta qué punto la divulgación de acciones responsables de las empresas del sector están considerando las políticas de gestión del capital humano como un eje vertebrador de la misma. The exercise of social responsibility and disclosure of results are issues to be considered by companies in the current context. Its importance lies in the different competitive advantages they can get from the start up of socially responsible voluntary measures, which will provide the company competitive advantages. One of the fundamental aspects of accountability is internal, consisting in the efficient management of human resources by providing higher rates of labor quality and directly affecting the competitiveness of the company. With this theoretical basis, this paper analyzes the automobile sector in Spain trying to determine to what extent the disclosure of responsible actions of companies in the sector are considering policies to manage human capital as a backbone of it

 3. La participación de los trabajadores en la tecnología. El caso de la industria auxiliar del automóvil en Cataluña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albalate, Joaquín Juan

  2004-04-01

  Full Text Available The participation of workers in the managing of technological innovation process is not a common phenomenon in developed countries. The empirical analysis of the Catalonian industry of automotive components confirms that the levels of participation of workers in this process are very low. In this article, the results of such a research are presented, showing the importance of the ideological and cultural conceptions of managers, as well as workers, as explaining factors. In base of the empirical information accumulated through the exploratory research, the author proposes a typology of firms according to how they deal the problem of the participation of workers in the technological innovation process.

  La participación de los trabajadores en la gestión de la tecnología es un fenómeno sociolaboral poco desarrollado. El análisis del sector auxiliar del automóvil en Cataluña ha permitido constatar que los niveles de participación de los trabajadores y/o sus representantes en el proceso de innovación tecnológica son muy limitados. En este artículo se presentan los resultados más relevantes de la citada investigación, mostrando, mediante estudios de casos, la importancia de las concepciones ideológico-culturales tanto de los directivos de las empresas como de los trabajadores y sus representantes, a la hora de explicar los bajos niveles de participación de éstos en la gestión de la tecnología. A partir de la información recogida, y de acuerdo con el carácter exploratorio de la investigación, el autor propone una tipología de empresas en función del modo diferente con el que tratan este asunto.

 4. Las empresas transnacionales y el aprendizaje local: la creación de las capacidades locales de la industria mundial del automóvil Transnational corporations and local learning: creating local capabilities from the global automotive industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar Contreras

  2010-10-01

  Full Text Available Desde los años 1980 México ha adquirido una mayor importancia en la industria del automóvil en Norte América. A medida que esta industria se ha ido concentrando en torno a un reducido número de grandes empresas ensambladoras y un grupo privilegiado de suministradores transnacionales globalizados, los beneficios para las localidades receptoras se ha convertido en una cuestión controvertida. En este contexto se presenta el caso en el que se analiza el papel de los suministradores locales dentro del complejo industrial liderado por Ford Motor en Hermosilla (México. El artículo explora los mecanismos de transferencia de conocimiento de Ford a sus suministradores globales en la economía local, y la aparición de pequeñas empresas locales que ofrecen servicios de intensivos en conocimiento.Ever since the 1980s Mexico has been taking on an increasingly important role in the manufacture of automobiles for North America. As this industry has become highly concentrated, driven by a small number of very large assembly firms and a privileged group of globalized transnational suppliers, the benefits for the host localities have turned into a controversial issue. With this controversy as the background, a case study was designed to analyze the role of local suppliers within the industrial complex led by the Ford Motor Company in Hermosillo, Mexico. This article explores the mechanisms of knowledge transfer from Ford and its global suppliers to the local economy, and the emergence of small local companies that provide knowledge-intensive services.

 5. Valoraciones del profesorado del área de Fresno (California Central sobre la influencia de la tecnología móvil en el aprendizaje de sus estudiantes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Navaridas, Fermín

  2013-10-01

  Full Text Available En este artículo se presentan los resultados más relevantes de una investigación en la que se analizan las opiniones del profesorado del área de Fresno (California Central, EEUU respecto a los efectos que tiene el uso de los dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entre otros objetivos, se ha tratado de reconocer la influencia del uso de los dispositivos móviles en tres dimensiones importantes del aprendizaje: la afectivo-emocional (motivación, la ético-social (habilidades sociales y la cognitiva (habilidades cognitivas. Para llevar a cabo el proceso de estudio se adoptó un enfoque metodológico de carácter descriptivo, considerando la técnica de encuesta como el procedimiento más adecuado para recoger la opinión del profesorado de una forma relativamente rápida y precisa. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un acuerdo bastante generalizado del profesorado sobre el potencial pedagógico de la tecnología móvil para mejorar la calidad del aprendizaje. En términos generales, las conclusiones vienen a corroborar un aumento del interés de los estudiantes por la tarea, el incremento de la actividad durante el estudio, un trabajo más colaborativo, así como la mejora de la creatividad y el proceso de adquisición de información de los estudiantes.

 6. Tro som støtte under livstruende sygdom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boelsbjerg, Hanne Bess

  2014-01-01

  Når vi nærmer os døden, vil de fleste af os blive tvunget til at overveje, hvad der er meningsfuldt i vores liv. Det gælder, hvad enten det er vores egen eller en nærtståendes død, som vi bliver konfronteret med. For manges vedkommende vil de svare, at det er kærlighedsrelationerne, der er...... med andre ord fungerer som en støtte, når en person oplever en mangelfuldhed i sine nærmeste relationer, som det kan være tilfældet under svær sygdom. Artiklen vil belyse denne problemstilling ved en case om en kvindelig kræftpatient, der døde som troende men uden at have forliget sig med visse af...

 7. This Way Brouwn

  DEFF Research Database (Denmark)

  van der Meijden, Peter Alexander

  2010-01-01

  Artiklen diskuterer, med udgangspunkt i Stanley Brouwns performanceværk "This Way Brouwn" (1961-?) forholdet mellem avantgardens utopisme og arkivisk vold. Centrale begreber er "teoridød" (Paul Mann om avantgarden) og "arkivfeber" (Jacques Derrida om arkivet). Hvad der sættes op imod hinanden er på...... den ene side den implicitte død der ligger i avantgardens drømme for fremtiden og på den anden side arkivets bundethed til fortiden der alligevel indebærer en fremtid - en a-venir, eller vordende fremtid, i Derridas terminologi....

 8. Diseño e implementación de un sistema multisensorial en un robot móvil autónomo controlado mediante un sistema experto basado en reglas y evaluación de la navegación en entornos semiestructurados

  OpenAIRE

  Marinelli, Marcelo; De Silvestre, Enrique; Kornuta, Carlos; Mounier, Mónica; Kolb, Melissa

  2013-01-01

  El presente trabajo se basó en un prototipo de robot móvil desarrollado por este equipo de investigación, el cual estaba compuesto por un sistema sensorial formado por cinco sonares. Dicho prototipo es utilizado para la evaluación de eficiencia del sistema de control aplicando diferentes técnicas de Inteligencia Artificial. Con la intención de evaluar las mejoras en la precisión del robot en la navegación, se ha diseñado e implementado, un sistema multisensorial compuesto de una brújula elect...

 9. Implementación de un prototipo para el control y monitoreo de un proceso industrial mediante el acoplamiento sincronizado del robot móvil Robotino de Festo y los brazos robóticos articulados RV-2Aj de Mitsubishi

  OpenAIRE

  Mena Lopez, Lisbeth Karina; Salvador Lopez, Johana Patricia

  2012-01-01

  En el presente proyecto se realizará la implementación de un prototipo para el control y monitoreo de un proceso industrial genérico, es decir aplicable a los requerimientos de un entorno industrial real, esto se logra mediante el acoplamiento sincronizado del robot móvil Robotino de Festo y los brazos robóticos articulados RV-2Aj de Mitsubishi existentes en los laboratorios de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. Cada uno de estos robots tr...

 10. Enablers and inhibitors for sustainability of continuous improvement: A study in the automotive industry suppliers in the Valencia Region Facilitadores y barreras para la sostenibilidad de la mejora continua: Un estudio en proveedores del automóvil de la Comunidad Valenciana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan A. Marin-Garcia

  2009-04-01

  Full Text Available In recent years it has been widely discussed the use of continuous improvement in all kind of business and particularly in companies belonging to the automotive industry. Many authors mention improvements, in key indicators of production through the use of continuous improvement tools. At the same time, different authors talk about how to sustain the continuous improvement over time, and try to identify inhibitors and enablers for the sustainability of continuous improvement. But despite this, one can still find first tier suppliers in the automotive industry which have not implemented systems of continuous improvement. This study aims to identify, classify, prioritize and discuss the different enablers and inhibitors which can be found in automotive suppliers companies. For that reason some interviews were conducted with first tier suppliers in the automotive industry that have succeeded or failed in implementing continuous improvement. We have tried to understand better the problems for the implementation and sustainability of continuous improvement.En los últimos años se ha descrito ampliamente el uso de la mejora continua en todo tipo de empresas y fundamentalmente, en las empresas pertenecientes al sector del automóvil. Muchos autores citan las mejoras de los principales indicadores productivos a través del uso de herramientas de mejora continua. Al mismo tiempo, diferentes autores hablan de cómo poder sostener dicha mejora continua a través del tiempo y tratan de identificar barreras y facilitadores para la sostenibilidad de la mejora continua. Pero, a pesar de ello, se pueden encontrar proveedores de primer nivel del sector del automóvil que no tienen implantados sistemas de mejora continua. El presente estudio tiene por objeto identificar clasificar y priorizar las diferentes barreras y facilitadores que se pueden encontrar en las empresas proveedoras de la industria del automóvil. Para ello se han realizado entrevistas con

 11. Análisis y determinación de la calidad del servicio de telefonía móvil celular ofrecido por las operadoras celulares en la ciudad de Guayaquil, a través de Drive Test.

  OpenAIRE

  Neira Saona, Francisco Celso

  2015-01-01

  El presente trabajo de titulación, expone los resultados obtenidos, a través de la investigación, estudio, pruebas de campo y post procesamiento de los datos recogidos mediante Drive Test, relacionados a los parámetros de Calidad del Servicio Móvil Avanzado, denominados Cobertura y Porcentaje de Llamadas Establecidas, y mediante aquellos la consiguiente evaluación de las condiciones con las cuales las operadoras celulares CONECEL S.A. (CLARO) y OTECEL S.A. (MOVISTAR), se encuen...

 12. Gratisme, frivillighed og tillid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard; Svendsen, Gunnar Lind Haase

  2014-01-01

  1965, at jo større gruppen er, jo mere gratisme. Det vil sige, at frivillige vil være vanskeligere at rekruttere i f.eks. storbyer end øvrige steder. Modsat forudsiger politolog Robert Putnams teori, at høj social tillid i en region eller et land kan mindske incitamentet til at blive gratist i såvel...... by som på land og desuden generere økonomisk vækst. Vi observerer, at folk på landet rent faktisk udfører mere frivilligt arbejde end i byerne. Øget urbanisering vil derfor, alt andet lige, mindske den frivillige indsats i fremtiden som følge af gratistproblemet....

 13. Factores que explican la intención de compra en el sector de la telefonía móvil en el gran Concepción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Pérez Torres

  2015-11-01

  Full Text Available El proceso de decisión de compra y los factores que determinan la elección de los consumidores finales son motivo creciente de preocupación de las compañías de servicios móviles. El objetivo de esta investigación es describir los factores que explican la intención de compra en el sector de la telefonía móvil en el gran Concepción. Para ello se utiliza una metodología exploratoria que incluye revisión de la literatura que contribuye con la elaboración de un instrumento con 43 variables observables aplicado a 379 usuarios. Sobre la base de datos obtenidos se aplican técnicas de análisis factorial cuyos resultados dan cuenta de la existencia de tres factores que explicarían la intención de compra atribuible a la calidad del servicio y actitudes del consumidor: trámites de incorporación, innovación y gestión del servicio. En consecuencia, el estudio pretende entregar lineamientos teóricos y prácticos para la gestión de las actuales compañías operantes, para las nuevas entrantes, así como para efectos de políticas públicas, en particular, en el área de la regulación. The purchase decision process and the factors that determine the intention of final consumers is growing concern of mobile services companies. The objective of this research is to describe the factors that explaining purchase intent in the field of mobile telephony in the great Concepción. It uses a methodology that includes review of the literature that contributes to the development of an instrument with 43 discrete variable, previously tested through a pilot questionnaire, to a people group in order to compare their consistency and sense, and then applied to 379 users. Based on data obtained apply factor analysis techniques whose results show the existence of three factors that explain the intention to buy attributable to service quality and consumer attitudes apply: incorporation formalities, innovation and service management. Consequently, the study

 14. 60 år med EU har reddet de europæiske nationalstater

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wind, Marlene

  2017-01-01

  Professor og leder af Center for Europæisk politik, Marlene Wind, havde lørdag den 10. marts en kronik i Berlingske under overskriften ”60 år med EU har reddet de europæiske nationalstater”. Kronikken gennemgår både de kommende Europæiske valg, og hvilken indvirkning det kan tænkes at have på EU,......, hvad der kan forklare Brexit, og hvordan fremtiden ser ud for briterne. En fremtid der tyder på at blive både dyr og alt andet, end hvad Leave-vælgerne nok forventede, da de satte deres kryds....

 15. Pós-História e Pós-Modernidade. Dois conceitos-chave da filosofia da cultura crítica e de Vilém Flusser e sua análise contemporânea da mídia e das imagens técnicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Manfred Hanke

  2015-06-01

  Full Text Available Post-history and postmodernity. Two key philosophical concepts of critical culture and of contemporary analysis of media and of technical images by Vilém Flusser - Vilém Flusser ́s well-known concept of pós-história (post-history, used for the first time in 1967 and benaming a book from 1982, is not identical with postmodernity, the concept developed by Jean-François Lyotard in 1979, that became quite popular in the early eighties. Nevertheless, after visiting the inaugural exposition of the Centre Pompidou in Paris in 1985 on new technologies, organized by Lyotard, Flusser integrated the concept of postmodernity into his theory. The three published articles on the topic did not receive propper attention. The relevance for communication theory is also provided by the fact that Lyotard ́s exhibition, as an underlying structure, made use of Lasswell ́s famous formula (Who says what in which channel to whom with what effect?. This enriches Flusser ́s reflections on new technologies by an additional aspect.

 16. Trump vil skade os mere end brexit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2016-01-01

  Erhvervslivet bør frygte Donald Trump som amerikansk præsident. Manden er et skoleeksempel på dårlig selskabsledelse: magtfuldkommen, ødsel og opportunistisk......Erhvervslivet bør frygte Donald Trump som amerikansk præsident. Manden er et skoleeksempel på dårlig selskabsledelse: magtfuldkommen, ødsel og opportunistisk...

 17. Telemedicina sobre móvil IP

  OpenAIRE

  Bava, José Alberto

  2004-01-01

  La evolución de las comunicaciones inalámbricas nos demuestra la gran importancia que tiene para el hombre, la posibilidad de comunicarse sin la atadura de una conexión fija. Paralelamente a la evolución de las comunicaciones móviles, surge con gran potencia las comunicaciones de datos, con el poderoso desarrollo de las computadoras personales y la red de redes (Internet). Analizaremos la combinación de ambas tecnologías como aplicación en la transmisión de informaciones médicas. Los sistemas...

 18. EAFIT 3D móvil

  OpenAIRE

  Hincapié Casas, Miguel Antonio

  2010-01-01

  Se desarrollo una aplicación para celulares que permite visualizar un mundo virtual en 3D del campus universitario -- El objetivo de este desarrollo fue tener a disposición una herramienta que prestara el mismo servicio prestado por un mapa impreso del campus universitario -- Adicionalmente la aplicación permite hacer uso del GPS integrado en algunos celulares -- La escena 3D fue creada en 3DS Max y enfocada a tener la menor cantidad de polígonos posibles dada las limitaciones de ...

 19. NAKUUSA - vi vil og vi kan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Else

  Det Grønlandske Selvstyre er begyndt at arbejde med nye tanker inden for det sociale og økonomiske område. En væsentlig ting er, at alle skal til at tage mere socialt ansvar for både sin egen og andre menneskers trivsel og til at deltage mere aktivt i løsningen af sociale problemer. Rapporten bel...

 20. Når sandheden ikke vil findes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft-Nielsen, Claus

  2006-01-01

  Repremiere: Efter at have levet et hengemt liv på pan-and-scan VHS de sidste 20 år, har man nu lejlighed til at se eller gense Michelangelo Antonionis Profession Reporter (1975) i den version instruktøren oprindelig har villet det. Små 4 biografer i landet viser nu een af Antonionis bedste film, ......, der sammen med Blow-Up (1966) og Zabriskie Point (1970) kan ses som en løs trilogi af lakoniske thrillers...

 1. Ekspert i undervisning - IRIS Connect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wullum, Annemette Heine; Eriksen, Frits Hedegaard

  2014-01-01

  Ekspert i undervisning – IRIS Connect Credoet bag de seneste års mange læreruddannelsesreformer har været, at flere og dybere kundskaber vil styrke de studerendes forudsætninger for at løse opgaverne i pædagogisk praksis. Et forhold, som bliver overset i forbindelse med uddannelsesreformerne, er...... praksis, og hvad ”effektiv” undervisning er. Hovedantagelserne bag projektet er, at de studerendes personbundne kundskaber kan synliggøres, at deres lægmandsopfattelser af, hvad ”effektiv” undervisning er, kan udfordres gennem analyser og drøftelser, og at brugen af IRIS Connects dataindsamlings- og...

 2. SPROGPSYKOLOGI

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  brugseksempler er lige så abstrakt som tanken om, at rumvæsener skulle forstå, hvad vi mener med NASA's udsendelse af sprogpakker og Mozart uden anvisning på, hvad de små grønne skal med det, når de åbner det. Sprogtilegnelsen vil jeg påstå opstår, når eleverne genkalder det, de i forvejen ved og forstår på...

 3. Ciberperiodismo, telefonía móvil y acciones culturales barriales en Medellín Digital journalism, mobil network and cultural actions in local neighborhood at Medellin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blandón Gómez Hernando

  2010-07-01

  Full Text Available Este trabajo es un análisis del uso y apropiación de TIC por las comunidades populares de la ciudad y de la incidencia del ciberperiodismo en las organizaciones culturales barriales y de los gestores culturales de Medellín. Se realizaron encuestas a gestores culturales, directores de centros culturales y vecinos en los barrios Santa Cruz, la América, Buenos Aires, Santo Domingo y algunos de la comuna 10, en la ciudad de Medellín. Se analizaron portales culturales internacionales, nacionales y locales desde los criterios del periodismo electrónico o ciberperiodismo. Los resultados indican que en Medellín existe una brecha digital significativa en el uso y apropiación en TIC por parte de las organizaciones barriales, hecho que neutraliza la labor de las instituciones y gestores culturales por la falta de divulgación en el ámbito urbano. Esta aproximación se focaliza en los procesos de apropiación en TIC por parte de las instituciones culturales barriales, para crear un portal cultural interactivo e hipermedial, que permita incentivar una comunidad virtual, cuya plataforma sea la divulgación e interacción de las diversas propuestas y acciones culturales entre las organizaciones de los barrios de Medellín, a través de la telefonía móvil. This work carries out an analysis of the use and acquisition of Information and Communication Technologies (ICT and its impact on the exercise of digital journalism by arts institutions in local neighborhoods and arts managers in Medellín. For that goal, surveys were held among arts managers, directors of cultural centers and residents of the neighborhoods Santa Cruz, La América, Buenos Aires, Santo Domingo and some neighborhoods of Comuna 10 [a conglomerate of neighborhoods in the north-east of the city]. National and international arts portals were analysed based on the criteria of digital journalism. The results indicate the existence in Medellín of a significant digital gap in the use and

 4. Análisis de los cambios en los canales turísticos por la implantación de las TIC: una aproximación a la adopción del comercio móvil para la planificación de viajes

  OpenAIRE

  Vallespín Arán, María

  2014-01-01

  La revisión de la literatura nos ha permitido observar que, tras el proceso de maduración del comercio electrónico los investigadores y los gestores de empresas están prestando una gran atención a los dispositivos móviles. En este contexto, se estima que la incorporación del canal móvil al sistema de distribución de las empresas del sector turístico puede constituir una herramienta clave de diferenciación. Además, se observa una tendencia creciente a que los consumidores actúen a través de di...

 5. Análisis de los cambios en los canales turísticos por la implantación de las TIC: una aproximación a la adopción del comercio móvil para la planificación de viajes

  OpenAIRE

  Vallespín Arán, María

  2015-01-01

  La revisión de la literatura nos ha permitido observar que, tras el proceso de maduración del comercio electrónico los investigadores y los gestores de empresas están prestando una gran atención a los dispositivos móviles. En este contexto, se estima que la incorporación del canal móvil al sistema de distribución de las empresas del sector turístico puede constituir una herramienta clave de diferenciación. Además, se observa una tendencia creciente a que los consumidores actúen a través de di...

 6. Hvad skal vi med en hjerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

    Debatten om Martin Lindstrøms Buyology har vist, at ikke alle sluger neuromarketing hypen råt. Brødrene Perrachione - den ene hjerneforsker og den anden marketingforsker - giver her deres bud på, hvor neurovidenskab og marketing har noget at sige hinanden. Hjernens fornemste opgave er, ifølge...

 7. Hvad betyder tegningen – tegning, kontekst og afkodning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skotting, Inger Merete

  2007-01-01

  udfoldes teorien i takt med analyserne i mit analyseafsnit. I Analyse I praktiserer jeg en semiotisk læsning af min empiri. I den forbindelse anvender jeg først og fremmest teoretikeren Roland Barthes, men inddrager også kort Søren Kjørup og Umberto Eco. I Analyse II anvender jeg en fænomenologisk læsning...... af mit analysemateriale. Her anvender jeg igen Barthes som teoretiker; denne gang i en – som nævnt – fænomenologisk optik, som beskrives i hans værk Det lyse kammer.    Med de to forskellige teoretiske tilgange søger jeg endeligt i min konklusion at sammenholde mine resultater og således indkredse og...

 8. Hvem bestemmer, hvad en gangstav skal bruges til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ertner, Sara Marie

  2016-01-01

  welfare technologies are often seen as solutions to problems related to ageing and elderly care. A PhD study of welfare technologies for so-called active elderly people shows another reality of what welfare technologies are and do.......welfare technologies are often seen as solutions to problems related to ageing and elderly care. A PhD study of welfare technologies for so-called active elderly people shows another reality of what welfare technologies are and do....

 9. Hvad de kendte gør, er altid...

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kragh-Müller, Grethe

  2008-01-01

  Børneopdragelse. Talkshows og "hjemme-hos programmer" med de kendte, der viser vej i deres hverdag, er tilsyneladende godt tv. Med de råd og de erfaringer, de kendte kommer med, har ikke værdi, blot fordi de kommer fra en skuespiller eller en rockmusiker. Debat om børneopdragelse kan ikke overstås...

 10. Hvad sker der, (når) hvis renten stiger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Friis

  2015-01-01

  Dansk landbrug har gennem mange år haft stor nytte af variabelt forrentede lån. Besparelsen i landbrugets finansieringsomkostninger har i gennemsnit været i størrelsesordenen 4,7 mia. kr. årligt over perioden fra 2005 til 2014. Sammenholdt med den store gæld i dansk landbrug, betyder den udbredte...... brug af variabelt forrentede lån dog også, at dansk landbrug – eller danske landmænds formuer – er meget følsom over for rentestigninger. Denne følsomhed illustreres her på basis af sektor- og case-beregninger over seks scenarier for rentestigninger....

 11. Hvorfor gør de ikke hvad vi siger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg; Schuldt-Jensen, Johannes; Jensen, Andreas Rathmann

  2015-01-01

  Good dental practice is as much about behaviour as technical treatments and expertise. Most importantly, successful dental practice requires trivial compliance from patients that yet are often obstructed in complex ways by patients themselves. In this article we sketch the classical approach to b...

 12. Hvad hvis Nykredit gør som RD?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Ove; Rangvid, Jesper

  2016-01-01

  Denne artikel analyserer prisdannelsen på realkreditmarkedet ved to alternative forslag til løsning af Nykredits kapitaludfordringer; dels "Nykredit-modellen" med børsnotering og KundeKroner og dels "fondsmodellen", hvor Foreningen Nykredits aktier sælges til en anden finansiel institution. Resul...

 13. Hvem underviser i massekommunikation? - hvordan? - og hvad mangler?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Alrø

  1987-08-01

  Full Text Available Disse spørgsmål har Helle Arø og Birgitte Tufte forsøgt at få besvaret ved hjælp af et spørgeskema, der blev udsendt via de faglige foreningers blade. Svarprocenten har indtil nu ikke været stor, men alligevel kan de indkomne svar nok belyse tendenserne inden for medieundervisningen på forskellige uddannelsestrin: i folkeskolen, i gymnasiet og på HF.

 14. Hvad skal danske hospitaler med ungecaféer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvisgaard Knudsen, Kristina; Bregnballe, Vibeke

  at forbedre unges oplevelse af at være indlagt, er der i Danmark etableret ungecaféer. Formål: At undersøge ungecaféers betydning for indlagte unge. Metode: Fire semistrukturerede interviews er foretaget med kronisk eller alvorligt syge unge i alderen 11-19 år. De unge har besøgt Café Nexus på Aarhus...

 15. Hvad skete der med arbejdstiden i Folkeskolen efter Ok13?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Nana Wesley

  2017-01-01

  Lovindgrebet i lærerkonflikten i 2013 ændrede fundamentalt på arbejdstiden på landets Folkeskoler. Flere kommuner har dog siden indgået lokale arbejdstidsaftaler med lærerne. En ny undersøgelse fra FAOS tegner et billede af udviklingen.......Lovindgrebet i lærerkonflikten i 2013 ændrede fundamentalt på arbejdstiden på landets Folkeskoler. Flere kommuner har dog siden indgået lokale arbejdstidsaftaler med lærerne. En ny undersøgelse fra FAOS tegner et billede af udviklingen....

 16. Hvad er spørgsmålet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ingemann, Bruno; Quistgaard, Nana

  2010-01-01

  Title: What is the question? Creating a learning environment in the exhibition Abstract: Data presented in this paper involves asking 15–16-year-old students questions during a visit to a science centre. The hypothesis was that it is possible to create curiosity and reflection at a science centre...... by stimulating and facilitating a dialogue. The background was the vast amount of studies showing that unstructured free-choice school trips result in little (if any) student reflection. We used a dialogic approach to prompt the students’ curiosity and reflection. Four students were chosen to participate...

 17. Hvad brugere mener om danske net-steder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molich, Rolf; Gram, Christian

  1998-01-01

  Netsteder (også kaldet "web-sites") er flotte og har mange smarte detaljer, men det kniber gevaldigt for typiske brugere at finde ud af dem. Det er den hårde konklusion på den første systematiske test af brugervenligheden af nogle store, interaktive danske netsteder. Godt 120 civilingeniørstudere......Netsteder (også kaldet "web-sites") er flotte og har mange smarte detaljer, men det kniber gevaldigt for typiske brugere at finde ud af dem. Det er den hårde konklusion på den første systematiske test af brugervenligheden af nogle store, interaktive danske netsteder. Godt 120...

 18. Hvad er forskning? Normer, videnskab og samfund.

  DEFF Research Database (Denmark)

  forskningsvurdering. Hugo F. Alrøe og Egon Noe: Et perspektivisk blik på videnskabelig uenighed og ekspertise. Cathrine Hasse: Forskerens læreproces - et kritisk, realistisk perspektiv. David Favrholdt: Om viden og videnskab. Jens Hebor: Demarkationsproblemet. Jan Faye: Hvordan adskilles astronomi fra astrologi? Finn...

 19. Hvad er spørgsmålet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quistgaard, Nana

  2010-01-01

  , and that the students had a good recollection of the visit one year later and had used insights gained from the visit. Further, it appeared that the four students had different learning styles but that the facilitator was able to embrace several different learning styles through the approach. Thus, the dialogic...... approach seems to constitute a fruitful guiding tool at science centres but possibly also at other museums like an art museum....

 20. Opfølgende økonomisk analyse af projektet ”Efteruddannelse af lærere i indskolingen” (ELI)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna; Aslaug Kjær, Agnete; Schultz, Esben Anton

  2015-01-01

  Dette notat undersøger omkostningseffektiviteten og de langsigtede individuelle gevinster for et kursus i klasseledelse for lærere i indskolingen. Analyserne viser, at kursets omkostningseffektivitet, dvs. omkostningen for at forbedre elevernes koncentrationsevne med én effektenhed, var 2.700 kro...... først vil opstå langt ind i fremtiden. Selv i det mest konservative scenario overstiger de samlede gevinster på individniveau dog omkostningerne ved at gennemføre interventionen, og interventionen har potentiale for at have store positive effekter for de berørte elever. Konklusionen er...

 1. Åpen overvannshåndtering på Ekeberg : utforming av tiltak øverst i nedbørfeltet

  OpenAIRE

  Kristensen, Camilla Lutro

  2016-01-01

  Tradisjonelt har det vært vanlig praksis å fjerne vann fra overflaten ved bruk av det konvensjonelle rørsystemet. De siste årene har man blitt tvunget til å tenke nytt da klimaendringer har økt hyppigheten av både regnmengdene- og hendelsene. Dette fører til at kapasiteten i rørsystememene overbelastes og forårsaker store problemer. Disse problemene vil bare øke i takt med urbanisering og klimaendringene som spås i fremtiden. Derfor har man begynt å se nærmere på hvordan naturen håndterer ove...

 2. Dannelse fra kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  2005-01-01

  ”Vi lever ikke i en medie- eller elektronisk kultur. Vi lever i en tingskultur,” siger den danske professor i psykologi, Mogens Hansen (2004: 62). Inspireret af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), vil Hansen dermed understrege, at når vi udvikler os og dannes, så er der ikke tale...... kropssubjektet er, som jeg vil vise, dog et eksempel på en fortolkning af Merleau-Ponty, som afspejler visse misforståelser, der kalder på en opklaring af, hvad Merleau-Ponty selv forstår ved kropssubjektet....

 3. Big Data, Analytics, Læring og Uddannelse - et kritisk blik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Thomas

  2016-01-01

  Begreber som Big Data og Learning Analytics er begyndt at cirkulere inden for undervisningsverdenen, og der er store forhåbninger og forestillinger om, hvilke positive forandringer det vil medføre for uddannelsessektoren. Samtidig lader det til, at forståelsen af hvad Big Data og Learning Analytics...... er og kan, er mere vag og tåget end de store forhåbninger og forestillinger lader ane. I artiklen vil jeg derfor kaste et kritisk blik på vores forestillinger om uddannelsesteknologier i almindelighed, og Big Data og Analytics i særdeleshed....

 4. Simple principper for livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knoop, Hans Henrik

  2010-01-01

  hvad er da kriteriet for »et godt nok princip« i skolen? Er der overhovedet noget generelt svar på det? Jeg vover at svare bekræftende, for vi er som mennesker på mange måder så ens, at ganske mange principper vil kunne understøtte alles trivsel og præstationer samtidig. Her er et enkelt eksem...... overveje, hvordan det vil være at leve med den. Det er lidt ligesom det engelske kofanger-slogan: »If you think education is expensive, try ignorance«....

 5. Drop pænheden!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller-Jensen, Karen

  2015-01-01

  Lige rækker gulerødder og blomstrende pelargonier i pæne krukker. Sådan ender det ofte, når "udenfor" bliver den pædagogiske ramme. Men hvad nu hvis borgerne hellere vil flade ud i en skæv plasticstol - og kigge på ukrudt frem for at luge det?......Lige rækker gulerødder og blomstrende pelargonier i pæne krukker. Sådan ender det ofte, når "udenfor" bliver den pædagogiske ramme. Men hvad nu hvis borgerne hellere vil flade ud i en skæv plasticstol - og kigge på ukrudt frem for at luge det?...

 6. Kortlægning af miljøperformance i forsyningskæder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg Jensen, Jesper; Haas, Henning de

  2010-01-01

  I denne artikel sættes fokus på bæredygtighed. Selvom der kan findes en omfattende mængde litteratur, som diskuterer miljø og bæredygtighed, så er der få artikler, der starter med en definition af, hvad det egentligt vil sige at være bæredygtig i en supply chainkontekst. Denne artikel vil derfor...... starte med en definition af, hvad der egentlig menes med bæredygtighed, og hvorledes “grøn tænkning” udvider begrebet forsyningskædeledelse. Herefter præsenteres en fremgangsmåde for, hvorledes miljøperformance kan kortlægges i en virksomheds forsyningskæde. Artiklens formål er at give et overblik over...

 7. Når brands bliver brandet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  Vurderingen af om et brand opfører sig godt eller dårligt afhænger af forbrugerens holdninger og værdisystem. Mens én forbruger vil opfatte lav produktkvalitet som dårlig opførsel, vil en anden måske snarere kategorisere miljøforurening som upassende. Desuden er opfattelsen af, hvad der vurderes...... som 'forkert', stærkt influeret af den offentlige diskurs og medierne. Konsekvenserne af dårlig brandadfærd afhænger i høj grad af, hvad der kendetegner de respektive forbrugergrupper, fx hvor stærkt deres engagement i brandet er, hvilke kulturelle værdier de har, hvor idealistiske de er osv. Men ved...

 8. Hurra! Hurra?!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnbjerg-Nielsen, Karsten

  2016-01-01

  Resultatet fra COP21 i Paris er med rette blevet hilst med glæde af de mange, der har fulgt klimadebatten igennem de seneste år. Men hvad vil aftalen have af betydning for det danske vandmiljø i de kommende år? Jeg vover et øje og prøver at kigge i krystalkuglen.......Resultatet fra COP21 i Paris er med rette blevet hilst med glæde af de mange, der har fulgt klimadebatten igennem de seneste år. Men hvad vil aftalen have af betydning for det danske vandmiljø i de kommende år? Jeg vover et øje og prøver at kigge i krystalkuglen....

 9. 'Jeg vil ikke have en ny iPhone, jeg vil have et nyt liv'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birger Steen

  2011-01-01

  De nye protestbevægelser - bl.a. occupy wall street - er udtryk for et ønske der rækker ud over traditionel politik: en anden måde at leve på.......De nye protestbevægelser - bl.a. occupy wall street - er udtryk for et ønske der rækker ud over traditionel politik: en anden måde at leve på....

 10. Escolhas Associadas ao Automóvel por Homens e por Mulheres: confluência ou divergência? Choices associated with automobiles for Men and Women: convergence or divergence? Opciones relacionadas con el Automóvil por Hombres y por Mujeres: ¿convergencia o divergencia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LICHT, René Henrique Götz

  2009-03-01

  revealed there are more similarities than differences between choices associated to the automobile by men and choices associated to the automobile by women. The similarity between the choices suggests that the representations, the meanings and values assigned to the car by men and women are similar and thus the strategy of product differentiation does not apply to the automotive industry.RESUMENEl aumento del poder de compra de las mujeres llevó a las empresas a adoptar estrategias de diferenciación de los productos y a producir productos específicos para el público femenino. La industria automovilística no es inmune a este fenómeno, pues las mujeres concentran aproximadamente la mitad de las ventas de automóviles en el país. Considerando las diferencias de consumo e de comportamiento entre mujeres y hombres se plantea la siguiente cuestión: ¿hay diferencias en las opciones relacionadas con el automóvil entre hombres y mujeres? Se presentaron ante los participantes algunos ítems que forman parte de la vida diaria de las personas y que ellas valorizan; se solicitó a los participantes que escogiesen y asociasen estos ítems al automóvil. El análisis de los resultados reveló que había más similitudes que diferencias entre las opciones relacionadas con el automóvil por parte de los hombres y las opciones relacionadas al automóvil por parte de las mujeres. La similitud entre las opciones indica que las representaciones, los significados y valores atribuidos al automóvil por hombres y mujeres son similares y por lo tanto, la estrategia de diferenciación de productos no se aplica a la industria automovilística.

 11. Digitale metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkbak, Andreas; Munk, Anders Kristian

  op med denne overflod af nye digitale spor. Hvad er et hyperlink, en brugerprofil eller et hashtag i grunden for en type data? Hvad er relationen mellem internetadfærd og folks "virkelige" liv? Og hvordan håndterer man digital empiri i konkrete samfunds- og humanvidenskabelige undersøgelser? Denne...... bog giver en praktisk indføring i, hvad det vil sige at arbejde med digitalt fødte data. Der er tale om en tilgang præget af både nye analytiske redskaber og nye former for empiri, der er opstået med internettet. Bogen præsenterer "digitale metoder" og den tilhørende teoretiske basis med fokus på...

 12. Tosprogethed: sproglig udvikling, kompetencer og konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højen, Anders

  2009-01-01

    Formålet med dette kapitel er at give en oversigt over forskningsresultater der har betydning for vores forståelse af hvad det vil sige at lære og have to sprog. Der er ikke specielt fokus på tosprogede i Danmark. Det skyldes primært at der på mange områder ikke findes megen systematisk dansk f...

 13. Informationskompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schreiber, Trine

  2011-01-01

  I de senere år er praksisteorier blevet anvendt indenfor undersøgelser og analyser af informationskompetence. Teorierne er dog indbyrdes forskellige og vil derfor have forskellige implikationer for analyser af informationskompetence. Det er artiklens formål at sammenligne to praksisteorier, nemli...... Theodore Schatzki´s og Etienne Wenger´s teorier med hensyn til hvad de indebærer for et emne som informationskompetence....

 14. The One and the Many

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2014-01-01

  Specialet undersøger hvad det vil sige at være fan, og hvordan man fortæller og for sig selv som fan. Analysen viser, hvordan fans ligesom så mange andre mennesker i den vestlige modernitet må forsøge at skabe sig selv som unikke, selvstændige individer i en verden bestående af masseprodukter. De...

 15. Fluconazol og amning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Andreas James Thestrup; Hessellund, Anne; Bergmann, Troels Korshøj

  2016-01-01

  Når lokalbehandling til candidainfektion ikke er nok, er næste valg systemisk behandling. Men hvad, hvis kvinden ammer? Kan systemisk behandling med tablet fluconazol anvendes? Svaret er ja – men langvarig behandling (> 2 uger) bør undgås. Fluconazol vil udskilles i brystmælk, men mængden af...... fluconazol, som barnet derved indtager, er lav....

 16. T.S. Eliot i nordisk efterkrigstidsdigtning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2009-01-01

  Hvad er årsagen til, at T.S. Eliot måske mere end nogen anden digter har haft indflydelse på nordiske digtere i det 20. århundrede? Dette vil blive undersøgt i tre tempi i denne artikel. For det første gives der et generelt rids af, hvor man finder T.S. Eliots aftryk i nordisk litteratur. For det...

 17. HOT 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Sara Stefansen

  HOT er en kvalitativ undersøgelse, der hvert år diskuterer og undersøger en lille udvalgt skare af danskkyndige fagpersoners bud på, hvad de er optagede af på literacyområdet her og nu – altså hvilke emner, de vil vurdere som aktuelle at forholde sig til i deres nuværende praksis....

 18. Evaluación del proceso de un programa realizado a través de Internet y de la telefonía móvil para promover conductas saludables en estudiantes de educación secundaria de España y México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Lana Pérez

  2013-01-01

  Full Text Available Fundamentos: Internet y la telefonía móvil forman parte de la tecnología más reciente que puede utilizarse en la educación para la salud . El objetivo fue evaluar el proceso de un programa para prevenir conductas de riesgo de cáncer implementado a través de internet y telefonía móvil. Métodos: Durante tres cursos académicos del período 2009-12 se seleccionó a estudiantes de secundaria de España y México para participar en un programa en línea suplementado con el envío de mensajes al teléfono móvil (SMS cuyo objetivo era prevenir conductas de riesgo de cáncer. La intervención fue diseñada como un ensayo aleatorizado, con un grupo experimental (GE y un grupo control. Se midieron el reclutamiento y la retención utilizando las herramientas de la plataforma de gestión de la web y de Google Analytics. Resultados: 3.855 estudiantes iniciaron el registro en el programa de los cuales 2.001 (51,9% completaron el cuestionario. 77,5% fueron mexicanos, de 13 años (40,6%, de buen nivel académico (68,7% y con padres (49,6% y madres (53,9% universitarios. El 56,4% registró un número de teléfono para recibir SMS. El GE estuvo formado por 1.014 estudiantes y la media de sus visitas a la web fue 31,6 en el primer curso, 21,8 en el segundo y 21,9 en el tercero. Las duraciones medias fueron, respectivamente, 11:02, 8:07 y 12:55 minutos. Cada adolescente del GE logró incorporar a 1,16 adultos (total1.172 y otros 1.076 se registraron espontáneamente. La tasa de retención de los estudiantes del GE fue 41,5% al final del seguimiento y fue mayor entre quienes tenían mejor nivel académico (OR:12,5, eran mexicanos (OR:4,4, tenían 12 años (OR: 3,1 y habían sido incorporados durante el primer trimestre del curso (OR: 2,8. Conclusión: El reclutamiento y la retención de estudiantes fueron escasos, especialmente en España. No obstante, los estudiantes que participaron visitaron la web del programa, en teoría durante un tiempo suficiente

 19. I vælten

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Morten Krogh; Munk, Anders Kristian

  2013-01-01

  Med udgangspunkt i to eksempler fra brugerdrevne innovationsprojekter diskuterer vi, hvad det vil sige at bedrive kulturanalyse, når opgaven er, at skabe forandring i hverdagspraksisser. Hvad end det drejer sig om nye skraldespande eller om nye baderum, så giver eksemplerne et indblik i, hvad det...... er virksomheder og offentlige instanser vil med kulturanalysen og hvorfor, de i stigende grad inviterer den til at bidrage til deres arbejde. Samtidig udstiller eksemplerne også nogle af de vanskeligheder, som kulturanalysen bliver bragt i, når den på baggrund af den slags invitationer giver sig til...... at rode op i det hverdagsliv, der udspiller omkring, for eksempel, skraldespande og baderum. Hvad sker der, spørger vi, når kulturanalysen kommer i vælten? Gennem de to eksempler viser vi, at vanskeligheden består i at balancere ønsket om forandring med en respekt for de seje strukturer og grundlæggende...

 20. WE LOVE THE CITY

  DEFF Research Database (Denmark)

  2011-01-01

  WE LOVE THE CITY Byen i bygningen, bygningen i byen Lasse Andersson, Ph.d., arkitekt maa, adjunkt ved Aalborg Universitet Med udstillingen WE LOVE THE CITY vil vi formidle mødet mellem urban design oog arkitektur. Disciplinen ’at bygge by’ har de seneste 20 år ikke tændt hjerterne hos...... fjern og ’usexet’ for unge arkitekter in spe. Det kan fremtidens by ikke være tjent med, og WE LOVE THE CITY vil derfor gerne vise alle, der færdes i byen og bruger dens arkitektur, at her er et potentiale. Med udstillingen WE LOVE THE CITY ønsker Utzon Centeret, LasseVegas Kontoret ApS og ADEPT...

 1. Forskning og uddannelse er en forudsætning for gevinst af Big Data

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Mark Bernhard; Rootzén, Helle; Odgaard, Mads H

  2014-01-01

  Vi står lige nu ved begyndelsen til en revolution, der vil forandre den måde, vi lever, arbejder og tænker på. Man taler om en ny Big Data-tidsalder, hvor stort set alt i vores hverdag kan måles og vejes, fordi det kan sættes på digital formel. Big data handler om, at vi systematisk indsamler......, opbevarer, analyserer og fortolker disse enorme mængder af data for at finde sammenhænge, forstå verden bedre og agere bedre i vores hverdag. Hvis vi vil, kan Big Data forbedre vores livskvalitet, skabe vækst og styrke vores demokrati. Men det kræver, at vi er med til at præge fremtidens Big Data-samfund og...

 2. Inclusion strategy for mobile technology in the classroom: experience at the Universidad de Tarapacá Estrategia de inclusión de tecnología móvil en el aula: experiencia de la Universidad de Tarapacá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernando Bustos Andreu

  2011-06-01

  Full Text Available Despite the existence of recognized benefits of the use of information and communication technology in education, the employment of such technology is a complex process that needs appropriate planning and structuring to obtain good results. This article shows the results obtained from the application of a consistent strategy to a set of action plans oriented to the incorporation of a mobile technology platform in the classroom. The results obtained in this experience at the Universidad de Tarapacá allowed us to establish that the process was successful with regard to the academic aspect and detect new imperatives for the inclusion process.Diversos estudios muestran que la inclusión de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s en educación es beneficiosa, sin embargo, se reconoce que es un proceso complejo y que para obtener buenos resultados debe ser debidamente planificado y estructurado. El presente artículo muestra la aplicación de una estrategia basada en un conjunto de planes de acción para la inclusión de una plataforma educativa de tecnología móvil en el aula. Los resultados obtenidos en esta experiencia realizada en la Universidad de Tarapacá permiten establecer que el proceso fue exitoso del punto de vista académico y se detectan nuevos imperativos que inciden en el proceso de inclusión.

 3. Lederen som teamcoach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du f...... en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases....

 4. Lederen som teamcoach

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly-Søholm, Thorkil; Storch, Jacob; Juhl, Andreas

  en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases.......I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får...

 5. Musikkens Hus i Aalborg er demensvenligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2017-01-01

  demensven, er det for at vi som medborgere sætter os lidt mere ind i hvad det vil sige at have en demenssygdom. Det betyder ikke når man sidder i en koncertsal. Har man været vant til at gå til koncerter, vil det vække tryghed og genkendelse at synke ned i sædet når lyset slukkes og musikken begynder...... været vant til at gå til koncerter, vil det vække tryghed og genkendelse at synke ned i sædet når lyset slukkes og musikken begynder. For mennesker med demens kan koncertoplevelsen måske være særlig betydningsfuld. For at give mennesker med demens en håndsrækning besluttede Musikkens Hus i Aalborg...

 6. O processo comunicativo no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU-192 Proceso de comunicación en el servicio de emergencia móvil (SAMU/192 Communicative process in the mobile emergency service (SAMU/192

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Claudia dos Santos

  2012-03-01

  Full Text Available Este trabalho objetiva caracterizar o processo comunicativo entre os auxiliares de enfermagem das viaturas de Suporte Básico de Vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a coordenação deste serviço e a Central Única de Regulação Médica de um município do Estado de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa descritivo-qualitativa que utilizou a análise temática de conteúdo para a análise dos dados. Usou-se entrevista semi-estruturada para a coleta de dados que foi realizada em janeiro de 2010. Os resultados obtidos mostram dificuldades de comunicação tanto com a Central de Regulação Médica quanto com a coordenação. Os aspectos que mais se destacaram foram as falhas durante a transmissão via rádio, falta de capacitação dos operadores de rádio, acesso à coordenação dificultado e ausência da supervisão dos enfermeiros. No entanto, foi possível detectar soluções que visam à melhoria da comunicação e, consequentemente, do atendimento ofertado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.Este estudio objetivó caracterizar la comunicación entre los auxiliares de enfermería que trabajan en los vehículos de Soporte Básico de Vida del Servicio de Emergencia Móvil, la coordinación del servicio y la Central Única de Reglamento Médico en un municipio de São Paulo, Brasil. Este estudio descriptivo-cualitativo utilizó el análisis temático de contenido para el análisis de datos. Se utilizaron entrevistas semi-estructuradas para recopilar los datos que se realizaron en enero de 2010. Los resultados muestran las dificultades en la comunicación tanto con la Central de Reglamento Médico como con la coordinación. Entre los aspectos que más se destacaron están los errores durante la transmisión de radio, falta de capacitación de los peradores de radio, acceso dificultado a la coordinación y falta de supervisión de los enfermeros. Sin embargo, fue posible detectar soluciones que tienen como objetivo

 7. Enfoques de programación matemática fuzzy multiobjetivo para la planificación operativa del transporte en una cadena de suministro del sector del automóvil // Fuzzy Multiobjective Mathematical Programming Approaches for Operational Transport Planning in an Automobile Supply Chain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferriols, Francisco J.

  2010-01-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta un modelo de programación matemática fuzzy multiobjetivo para la planificación del transporte a nivel operativo en una cadena de suministro. Los objetivos del modelo propuesto son la minimización del número de camiones utilizados y del inventario total, considerando como parámetro borroso las capacidades de los vehículos empleados. Se propone una metodología de resolución para transformar el modelo original en un modelo de programación lineal entera mixta con un único objetivo, aplicando diferentes enfoques recogidos en la literatura. El modelo propuesto sevalida con datos pertenecientes a una cadena de suministro real del sector del automóvil. Por último, los resultados obtenidos para cada uno de los enfoques empleados muestran la mejora aportada por el modelo propuesto respecto al procedimiento heurístico para la toma de decisiones empleado en la cadena de suministro de estudio. //In this paper, a fuzzy multiobjective mathematical programming model foroperational transport planning in a supply chain is presented. The objectives of the proposed model are the minimization of the number of used trucks and the total inventory level, by considering vehicle capacities as a fuzzy parameter. We propose a solution methodology to transform the original model into a mixed integer linear programming model with a single objective by using different approaches in the literature. The proposed model is validated with data from a real-world automobile supply chain. Finally, the results for each of the approaches show the improvement obtained by the proposed model in comparison to the heuristic procedure for decision making used in the supply chain under study.

 8. Bullying: o principal vilão da boa convivência: (In Formando uma equipe para o êxito! = Acoso Entre Escolares: él principal villano de la buena convivencia: ¡(In Formando un equipo para el éxito!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timm, Jordana Wruck

  2011-01-01

  Full Text Available O bullying é todo tipo de agressão: física, verbal, emocional ou virtual. É um fenômeno antigo, mas cada vez adquire maiores dimensões e as consequências afetam as vidas das pessoas envolvidas e também suas aprendizagens. O objetivo do artigo é entender como se produz o processo de intimidação e como este afeta a convivência humana, bem como, apresentar as consequências deste “vilão” para a educação e a importância de (in formar uma equipe em busca de soluções que possam impedir ou reduzir as agressões entre pares. A metodologia inicial ocorreu pela divulgação da mídia, onde se pode perceber que havia um fenômeno crescente nas escolas, então se decidiu buscar na realidade, a qual constatou o fenômeno. Com isto, deram inicio as buscas na bibliografia e realizou-se um levantamento de dados, com o intuito de verificar o entendimento dos envolvidos sobre o assunto. Com as informações obtidas concluiuse que este é um trabalho árduo e impossível de realizar só, ou seja, para obter-se boa convivência entre todos e, consequentemente, êxito no logro das aprendizagens, se requer a participação da tríade que intervêm no processo educativo: escola, família e estudante

 9. Future biogas plants. New plant outlines and economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes (ed.)

  2006-06-16

  The Working Paper is the first joint reporting from a project aiming at identifying new outlines for joint biogas plants with profitable operation mainly based on slurry. So far a pre-requisition for profitable operation has been supply of 20-25% organic waste as supplement to the slurry, partly because organic waste increases gas production, and partly to collect recipient fee. The new outlines, which are analysed, represent different combinations of technology for separation, pre-treatment and re-circulation, including separation at each separate farm and separation of degassed slurry. Simultaneously with an increased gas yield, a number of synergy effects are achieved, which can contribute to ensure an environmentally friendly distribution and use of the nutrients, especially in areas with large concentrations of animal husbandry. (BA)

 10. Virksomhedsorienteret teknologisk fremsyn. Rapport fra forprojektet Teknologi og Virksomhed i Fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Per Dannemand; Borch, Kristian; Pedersen, J.O.

  2001-01-01

  The main outcome of this preparatory project is a detailed project description for a firm oriented technology foresight project in Denmark. The overall aim of the suggested project is to contribute to the competitive advantage of companies based ontechnology and science. Furthermore, the project...... aims at strengthening the societal interest for technology. The suggested project has three parts. Part one is a technology foresight in each of the three sectors: cooling/refrigerating, food ingredientsand plastic. The suggested process for each of these foresight processes has five phases: 1) Initial...

 11. Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-04-15

  The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

 12. Efficient district heating in the future energy system. Final report; Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-07-01

  The purpose of this project is to illustrate how district heating can develop its role in the future Danish energy system, for example by reducing energy losses and the dynamic use of common technologies such as cogeneration and heat storage, and less widespread technologies such as heat pumps, geothermal heating, and cooling. The aim is also to analyse how electricity and district heating can interact more effectively, and to point out how framework conditions are important for district heating's continued development and efficiency. In the project, a linear optimization model is developed and applied as to analyse the interaction between district heating supply on the one hand, and energy savings, CO{sub 2} targets, wind power and the international electricity market on the other hand. Furthermore, more close-case operational analyses of district heating systems have been made in Ringkoebing and the metropolitan area, based on data from the district heating companies. Finally, a wide range of challenges for district heating in the long term were discussed and analysed during meetings with the project's reference group, including the need for development and demonstration projects. (ln)

 13. Andelsselskabernes rolle i fremtiden: Er store andelsselskaber til gavn for forbrugerne?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2005-01-01

  Diskussionen i Danmark har tegnet et tvetydigt billede. På den ene side sætter man pris på de store andelsselskaber som kræfter, der skaber vækst og arbejdspladser, og der opstår voldsom kritik, når arbejdspladser flyttes ud af landet. På den anden side er de store andelsselskaber blevet kritiser...

 14. Future biogas plants. New systems and their economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, H.; Ahring, B.K.; Lau Baggesen, D.; Stockmarr, A.; Moeller, Henrik B.; Birkmose, T.

  2007-06-15

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. (au)

 15. Tekstiler i fremtidens hospitaler - Rengøring og desinfektion af funktionelle tekstiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Jeppe Emil; Jørgensen, Poul-Erik

  2016-01-01

  , har dog været et overset område, selvom materialerne vurderes at have stor betydning for oplevelsen af det fysiske miljø: De bløde, komfortable møbeltekstiler er oftest erstattet af polyurethan-coatede materialer, der med en tæt overflade nemt kan rengøres, men som dog ikke besidder samme æstetiske og...

 16. Fremtidens lydværker på Venedig Biennalen og Ars Electronica

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vandsø, Anette

  2015-01-01

  Diskussion af lydkunstens status på baggrund af den aktuelle Lydkunst på Venedig Biennalen og Ars Electronica......Diskussion af lydkunstens status på baggrund af den aktuelle Lydkunst på Venedig Biennalen og Ars Electronica...

 17. Future offshore sites for wind turbines - 2025; Denmark; Fremtidens havmoelleplaceringer - 2025

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-04-15

  The committee has analysed 23 concrete siting possibilities at 7 main areas. The committee recommends that any extension of ocean wind farms is decided according to cost priorities. The selected sites for establishing offshore wind farms are: Djursland-Anholt in Kattegat, Horns Rev, Jammerbugten and off Ringkoebing in the North Sea, Store Middelgrund in Kattegat, and Kriegers Flak and Roenne Banke in the Baltic Sea. Wind data and power potential are presented for each of the selected sites. (ln)

 18. Uma análise dos serviços de telefonia móvel no Brasil: uma proposta de modelo empírico Análisis de los servicios de telefonía móvil de Brasil: una propuesta de un modelo empírico Analysis of the Brazilian mobile phone services: a proposal of an empirical model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio de Oliveira Mota

  2012-12-01

  ções por parte dos usuários de telefonia móvel antes e depois da portabilidade numérica, portanto, há ainda muito a se aprofundar sobre o que levou os usuários a avaliar de uma forma tão semelhante as operadoras em períodos e situações tão distintos. Verificou-se ainda que as relações entre o valor percebido e a imagem e entre a satisfação e o valor percebido se manifestaram negativamente no período antes da portabilidade numérica e que os impactos mais fortes e significativos do modelo proposto se referenciam ao relacionamento da imagem com a satisfação e da satisfação com a gestão das reclamações.El objetivo de este estudio es cumplir con la falta de los estudios anteriores sobre la falta de información respecto a la satisfacción de los consumidores de telefonía móvil después de la portabilidad numérica en Brasil. Una investigación longitudinal inicial fue conducida durante tres años con los consumidores de telefonía móvil antes y después de la portabilidad numérica con el fin de evaluar los proveedores de servicios telefónicos. También hay una falta en la literatura que se refiere al desarrollo de un modelo que podríamos considerar los atributos inherentes al sector de la telefonía móvil brasileño en relación a la satisfacción por los servicios prestados. Este estudio tiene como objetivo analizar los servicios de telefonía móvil de Brasil. En concreto, hay otros objetivos: (1 verificar empíricamente el ajuste de un modelo basado en el sector de la telefonía móvil; (2 examinar la influencia de los antecedentes y consecuentes de la satisfacción en servicios de telefonía móvil; (3 analizar los servicios de telefonía móvil antes y después de la portabilidad numérica en Brasil; y (4 proponer un índice de satisfacción con el sector de la telefonía móvil brasileño. Por lo tanto, hemos desarrollado un estudio descriptivo de tipo survey durante tres años con 1596 consumidores de telefonía móvil, que se dividieron en

 19. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 20. Educational techno mobile laboratory: robotics courses for low cost scientific and technological literacy Laboratorio móvil tecno educativo: cursos de robótica de bajo costo para la alfabetización científica y tecnológica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jonathan Germain Ortiz Meza

  2012-11-01

  Full Text Available The robotics in education is a multidisciplinary branch of the engineering that has been an invaluable asset to promote the science and the technology as something fun. However, the high costs for the implementation as also the difficulty to train instructors have made the robotics more common only in first world countries, because generally they have more educational budget for this practices. For this reason the Educational Techno Mobile Lab was created; this Lab incorporates robotics courses based on BEAM robots and also sciences and cognitive practices. The objective of the Project is to create a new concept of learning based on a techno educative platform with the finality to promote the scientific and technological literacy to the development of knowledge and critical scientific thinking. The results of the evaluation present a 36% of improvement related science and technology knowledge on fourth grade students; these results show the necessity to incorporate a given robotic course to all the public education level.La robótica educativa es un área multidisciplinaria de la ingeniería la cual a sido un elemento invaluable para fomentar la ciencia y la tecnología como algo divertido. Sin embargo los altos costos de su implementación como la dificultad de entrenamiento para los instructores la han hecho cada vez más común únicamente en países de primer mundo donde se cuenta con más presupuesto para su difusión. Es por eso que nace el concepto del Laboratorio Móvil Tecno Educativo, el cual tiene como fundamento la aplicación de cursos de robótica basados en la filosofía BEAM, a su vez incorpora prácticas de ciencias y prácticas cognitivas. El objetivo del proyecto es el de crear un nuevo concepto de aprendizaje robótico democrático a través del diseño y desarrollo de una plataforma tecno-educativa para niños y jóvenes con la finalidad de fomentar la alfabetización científica y tecnológica para el desarrollo de

 1. Hofstedes arbejde - udbredelse og relevans; Kapitel 4: Synspunkter på anvendeligheden af Hofstede i projektarbejde; og Kapitel 5: Hofstede og videnskabsteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Baca, Susan; Christensen, Steen Fryba

  1999-01-01

  Fra indledningen: Det er forfatternes ønske med det foreliggende hæfte, at det vil kunne bruges som en 'håndbog' i kritisk anvendelse af Hofstede, og det er således tiltænkt både studerende og undervisere på Fremmedsprog og Internationale Studier. Hensigten er at undersøge, hvad Hofstede faktisk...... står for i sit akademiske arbejde, hvilket vil sige, at vi vil pege på faldgruber i arbejdet med Hofstede, men vi vil også forsøge at tydeliggøre, hvilke muligheder der ligger for en positiv anvendelse af hans arbejder. Vi vil også søge at nærme os Hofstedes videnskabsteoretiske og paradigmatiske...... ståsted. Hæftet er på ingen måde ment som facitliste, men som en ramme for hvordan læseren selv kan arbejde videre med Hofstede....

 2. MAMBLU: Marketing Móvil mediante Posicionamiento Bluetooth por Proximidad

  OpenAIRE

  Bueno Lara, Paulino

  2014-01-01

  La crisis económica actual ha desacreditado a muchas empresas tanto en España como Europa, es por ello que actualmente no basta con tener un comercio y menos aún una PYME (Pequeña Y Mediana Empresa). El potenciar una marca y hacerla llegar a todos los usuarios posibles es una de las expectativas que cualquier empresa desea cumplir. Se necesitan nuevos medios, para nuevos tiempos. Actualmente el marketing ha dado un giro de 180º, la era digital tiene su reflejo en la forma de in...

 3. SMCa: Sistema de Monitoreo Móvil Cardiaco

  OpenAIRE

  Leonardo Juan Ramírez López; Diego Alejandro Parra Álvarez

  2013-01-01

  Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Son numerosas las campañas de prevención, especialmente las soportadas en una alimentación saludable, en un ambiente confortable y en frecuente actividad física, como lo recomienda la Organización Mundial de Salud en su informe de Marzo del 2013. Así, gran parte de la responsabilidad recae en el autocuidado. En Colombia, especialmente desde el año 2008 se ha informado de este problema de salud...

 4. Hwa-ba: forskerne vil ikke lave eksperimenter!?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2016-01-01

  For over 40 år siden i 1975 blev en række videnskabelige selskaber enige om at indføre et midlertidigt stop for et bestemt type eksperimenter inden for den såkaldte rekombinante DNA teknologi. Den indebærer, at man kan lave om på vores gener på en måde, som vel kunne være til gavn for den enkelte...

 5. Vil løyse global energikrise med thorium

  CERN Multimedia

  Aure, Gyri

  2007-01-01

  A professor from Bergen claims thorium can contribute to save the world from a global energy crisis. He wants Norway to construct the first accelerator driven reactor in the world powered by thorium. (5 pages)

 6. Entreprenørerne vil have bæredygtighedscertificering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen

  2013-01-01

  En artikel i licitationen i onsdags fortæller hvordan flere større entreprenørfirmaer begynder at efterspørge og bruge bæredygtighedscertificering til deres byggeri. Det er spændende, og ikke mindst relevant, læsning for alle der arbejder med bæredygtigt byggeri....

 7. SMCa: Sistema de Monitoreo Móvil Cardiaco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo Juan Ramírez López

  2013-01-01

  Full Text Available Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Son numerosas las campañas de prevención, especialmente las soportadas en una alimentación saludable, en un ambiente confortable y en frecuente actividad física, como lo recomienda la Organización Mundial de Salud en su informe de Marzo del 2013. Así, gran parte de la responsabilidad recae en el autocuidado. En Colombia, especialmente desde el año 2008 se ha informado de este problema de salud pública a través de diferentes medios de comunicación visual, escrita y multimedial. El grupo de investigación en telemedicina de la Universidad Militar Nueva Granada, viene desarrollando aplicaciones que promuevan el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el autocuidado de la salud. En este trabajo se presenta una aplicación para dispositivos móviles sobre SO Android v.4 llamada SMCa que permite medir, registrar y comunicar los datos de frecuencia cardiaca de un usuario. Para validarlo, se seleccionan tres grupos cada uno de cinco voluntarios diferenciados por su índice de masa corporal (imc: el primer grupo normal con imc menor a 25, el segundo un grupo con sobrepeso con imc entre 25.1 y 30 y el tercero un grupo con obesidad con imc mayor a 30. El protocolo experimental fue dividido en estadios de una hora cada uno: un estadio fue desarrollado en un ambiente de gym, otro en aula de clase y el último en casa. Los resultados obtenidos permiten validar dos aspectos importantes del uso de la TIC en salud, el primero se refiere al soporte de resultados desde una base experimental científica dada por una alta correlación en los datos, obtenida durante las pruebas en gym de r=0.91 (p<0.05, en clase r=0.95 (p<0.05 y de r=0.92 (p<0.05; la segunda por nivel de aceptabilidad del sistema por los usuarios, causado por el buen confort y facilidad de uso de la aplicación.

 8. "Vi vil jo ikke gøre Satan glad"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Suhr, Christian

  2016-01-01

  De seneste 10 dage har politikere fra venstre til højre stået i kø for at fordømme formørkede og middelalderlige imamer. Borgmesteren i Aarhus har tilbagekaldt godkendelsen af et stort moskebyggeri, som har været undervejs i 17 år, Venstres medlem af Folketingets Integrationsudvalg Britt Bager ha...

 9. Tienda virtual de comercio móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinael Guevara-Ibarra

  2005-01-01

  Full Text Available Group Research and Development in Telecommunications GIDT developed the project of creating the platform of Virtual Store to be accessed by mobile devices through the Wireless Application Protocol (Wireless Applications Protocol , WAP , with the feature of sending messages the phones the clients; these messages are automatically created by the application. Elaborate platform Virtual Store integrates cellular mobile communications to electronic commerce , allowing users telephony Mobile phone consultations and procurement procedures from the cell phone . This article sets out the framework , the description, the procedure and the conclusions on the implementation of a virtual store selling books called WAP Books, as a specific application of a Virtual Store platform for mobile devices.

 10. Hvem vil ikke gerne gøre en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øster, Inge; Munk, Karen; Henriksen, Jette

  2018-01-01

  Det drejer sig om en formidlingsartikel over en peer-reviewed artikel publiceret tidligere i 2017 i Gerontology & Geriatrics, Education: 'Career drams among helath care students: 'I want to make a difference'. Emnet er sundhedsstuderendes manglende interesse for gamle patienter.......Det drejer sig om en formidlingsartikel over en peer-reviewed artikel publiceret tidligere i 2017 i Gerontology & Geriatrics, Education: 'Career drams among helath care students: 'I want to make a difference'. Emnet er sundhedsstuderendes manglende interesse for gamle patienter....

 11. ‘Er det mig, lille mig, du vil ha’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2008-01-01

  In this article I discuss a specifi c concert performance by the female Danish singer Birthe Kjær at a major Danish market fair in Hillerød. Birthe Kjær is known as ‘The Queen of Dansktop’, which is a specific genre term derived from a Danish chart solely for songs in Danish called Dansktoppen....... The chart was introduced in 1968 as a tool for competing with Anglo-American popular music which dominated the Danish charts during the sixties. Birthe Kjær had several hits on Dansktoppen before it was closed down in 1977. Stylistically her repertoire was closely related to a German schlager tradition...

 12. Dankortet vil snart være danefæ

  DEFF Research Database (Denmark)

  Damsgaard, Jan

  2016-01-01

  Jorden brænder under Nets, der står bag dankortet og NemID, og som blev børsnoteret i fredags......Jorden brænder under Nets, der står bag dankortet og NemID, og som blev børsnoteret i fredags...

 13. Vil mobiloperatørerne konkurrere på indhold?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten

  2004-01-01

  Mobil-portalerne FLY fra TDC Mobil og e-go fra Sonofon burde alle have adgang til. Man kan sammenligne med Diatel som TDC lancerede på internettet i 1995, men som blev lukket kort efter. Fælles for modellerne er, at man skal betale for det indhold, man benytter, men ligesom Diatel blev overhalet af...

 14. Historia clínica móvil

  OpenAIRE

  Saldarriaga Cartagena, Andrés Felipe; Gómez, Andrés Adolfo

  2008-01-01

  En el presente proyecto de tesis consiste en analizar, diseñar e implementar un sistema informático que permita realizar el manejo y consulta de la historia clínica de un paciente con el fin de optimizar los tiempos de atención del mismo en los diversos centros hospitalarios tratando de llegar a la mayor cantidad de público objetivo utilizando para ello medios de acceso tales como Internet y telefonía, los cuales son accesibles para la mayoría de las personas, así como apoyándose en el uso de...

 15. Külső HR-szolgáltatók összehasonlító vizsgálata a világ régiójában, közép-kelet-európai sajátosságokat keresve, két Cranet-felmérés alapján

  OpenAIRE

  Poór, József; Kovács, Ildikó Éva; Karoliny, Mártonné; Milovecz, Ágnes

  2014-01-01

  A HR területén a cégek és más szervezetek növekvő számban alkalmaznak külső szolgáltatókat, tanácsadókat. A közel százéves tanácsadás más területeihez képest viszonylag későn alakult ki a HR-tanácsadás hazánkban és a kelet-európai régióban. A jelen tanulmányban a szerzők azt vizsgálják, hogy a Cranet nemzetközi HR-adatbázis két legutóbbi felmérése (2004–2005 és 2008–2010) tükrében milyen hasonló és eltérő trendek figyelhetők meg a világ különböző régiói között....

 16. Er talesprog en medieteknologi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2013-01-01

  for den menneskelige udfoldelse. Til at løse denne opgave vil jeg trække på den tyske sociolog og systemteoretiker Niklas Luhmann der også udmærker sig som medieteoretiker (Tække 2006a). Luhmann har ikke selv direkte redegjort for sprog som teknologi, men da han både har udviklet et brugbart...... motiver og viden, må give mening til hvad, der meddeles og selektere en forståelse (Luhmann 2000a). Formålet med og berettigelsen for medieteori er ud fra Marshall McLuhans (1967) devise, om at the medium is the message, at sammenligne, hvad det betyder for menneske og samfund, at der kommunikeres i ét...

 17. Egoist-tv eller bare mere tv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2008-01-01

  Formålet med artiklen er, at give nogle indsigter i brugernes mediebrug i forhold til implementering af digitalt terrestrisk TV, og se på hvilke fordele og ulemper brugerne mener og oplever de interaktive tjenester har via tv-mediet. Artiklen giver således nogle svar på, hvad der sker når digitalt...... terrestrisk tv (med de øgede interaktive muligheder) vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold, og vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres...

 18. Reforma psiquiátrica brasileira: conhecimentos dos profissionais de saúde do serviço de atendimento móvel de urgência Reforma psiquiátrica brasileña: conocimientos de los profesionales de salud del servicio móvil de urgencia Brazilian psychiatric reform: knowledges of health professional of mobile service of urgency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Bonfada

  2013-06-01

  Full Text Available Objetivou-se identificar os conhecimentos dos profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal sobre a Reforma Psiquiátrica brasileira. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com 24 profissionais de saúde lotados na instituição. As entrevistas foram transcritas e submetidas à técnica da análise temática, que revelou três categorias de análise: internação do sujeito em crise como demanda social e familiar; Reforma Psiquiátrica: legislação e realidade no SAMU-Natal; e Reforma Psiquiátrica brasileira como promotora de desospitalização. Os profissionais demonstraram compreensões deturpadas e reducionistas da Reforma Psiquiátrica brasileira e, em sua maioria, não deram credibilidade ao atual modelo de atenção à saúde mental pautado no tratamento psicossocial, remetendo suas falas à necessidade de internamento dos pacientes psiquiátricos. Nesse sentido, percebemos que o modelo hospitalocêntrico e excludente concebido pela psiquiatria clássica ainda permanece vivo no ideário desses profissionais como referência para a assistência às urgências psiquiátricas.El objetivo es identificar los conocimientos de los profesionales del Servicio de Atención Móvil de Urgencia de Natal sobre la Reforma Psiquiátrica brasileña. La información fue recogida a través de entrevistas semiestructuradas con 24 profesionales de la institución. Las entrevistas fueron transcritas y sometidas a la técnica de análisis temático, que reveló tres categorías de análisis: admisión del sujeto en crisis como demanda social y familiar; Reforma Psiquiátrica: legislación y la realidad del SAMU-Natal; y Reforma Psiquiátrica de Brasil como un promotor de la desinstitucionalización. Los profesionales mostraron comprensión errónea y reduccionista de la Reforma Psiquiátrica brasileña y no dieron crédito al modelo de atención en salud mental dirigido al

 19. ¿Bajo las riendas del teléfono móvil? Control social, normalización y resistencia Sob as rédeas do telefone móvel? Controle social, normalização e resistência Under the reins of mobile phone? Social control, normalization and resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Andrés Corredor Álvarez

  2010-04-01

  Full Text Available Los teléfonos móviles son una tecnología constitutiva de las relaciones sociales, inclusiva y cuyas prácticas asociadas participan en la formación del sujeto común en nuestros días, por medio del control social, la normalización y la resistencia, mecanismos que no han sido suficientemente abordados y de los que pretendemos dar cuenta con este trabajo. A partir de los conceptos de poder y resistencia, tácticas y estrategias, y preformatividad, analizaremos la noción de control social para dar cuenta del objetivo. La técnica utilizada fue grupos de discusión y descripción densa para el análisis. Los resultados indican que el móvil actúa como mediador, en el sentido latouriano: en el acto de 'contactar a alguien' estos dispositivos permiten que pasen o no cosas, modificando las intenciones de su uso, redefiniendo las relaciones, propiciando así efectos de normalización, control social y resistencia. Dichos procesos reaccionan mutuamente: el funcionamiento del poder alimenta la resistencia y viceversa.Os celulares são uma tecnologia constitutiva e inclusiva das relações sociais. Suas práticas associadas participam na formação do sujeito comum em nossos dias por meio do controle social, da normalização e da resistência, mecanismos que não foram suficientemente abordados, os quais pretendemos dar conta com este trabalho. A partir dos conceitos de poder e resistência, performatividade, táticas e estratégias, analisaremos a noção de controle social para dar conta deste objetivo. Foram utilizados grupos de discussão e descrição densa para a análise. Os resultados indicam que o celular atua como mediador, no sentido latouriano: no ato de contatar alguém esses dispositivos permitem que passem ou não coisas, modificando as intenções de seu uso, redefinindo as relações e propiciando, assim, efeitos de normalização, controle social e resistência. Tais processos reagem mutuamente: o funcionamento do poder alimenta

 20. A implantação do projeto de atendimento Móvel de Urgência em Salvador/BA: panorama e desafios La implantación del proyecto de Atención de Urgencia Móvil en Salvador/BAHIA: panorama y retos Implantation of the Emergency Ambulance Service in Salvador, Bahia: reality and challenges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Célia Maria Sales Vieira

  2008-12-01

  Full Text Available O estudo objetivou relatar a experiência na implantação e estruturação do projeto do Serviço Móvel de Urgência (SAMU-192, em Salvador, cujas bases legais foram portarias do Ministério da Saúde e a Norma Operacional de Assistência à Saúde 02/2002. O serviço tem como finalidade prestar assistência gratuita ao indivíduo, em um primeiro nível de atenção, com agravos de natureza clínica, cirúrgica, traumática e psiquiátrica que acarretam sofrimento, seqüelas ou morte e ocorrem fora do ambiente hospitalar. O objetivo específico foi garantir o atendimento às situações de urgência e emergência por meio do SAMU-192, regulado, hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, assegurando recursos públicos inclusive integrados à rede complementar de assistência. Despesas para sua instalação foram pactuadas no município e em comissões intergestoras federal e estadual. Os desafios do serviço incluem educação comunitária, capacitação profissional, avaliação de recursos humanos e materiais, na dinâmica e qualidade da atenção.El estudio tuvo por objetivo narrar la experiencia sobre la implantación y estructuración del proyecto de Servicio de Urgencia Móvil (SAMU-192 en Salvador, basado legalmente por decretos del Ministerio de Salud y la Norma Operacional de Asistencia a la Salud 02/2002. La finalidad del servicio es brindar asistencia gratuita fuera del hospital al individuo en un primer nivel de atención, en casos de tipo clínico, quirúrgico, traumático y psiquiátrico que provocan sufrimiento, secuelas o muerte. El objetivo específico fue garantizar la atención en casos de urgencia y emergencia a través del SAMU-192, reglamentado, jerarquizado e integrado al Sistema Único de Salud, asegurando recursos públicos, inclusive integrados a la red complementaria de asistencia. Gastos por instalación fueron establecidos entre la municipalidad y comisiones inter-gestoras federales y estatales. Como

 1. Estresse da equipe de enfermagem do corpo de bombeiros no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel El estrés del equipo de enfermería del cuerpo de bomberos en atención pre-hospitalaria móvil Stress at the nursing staff from the fire department in a mobile pre-hospital care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richiére dos Santos Pereira Salvador

  2013-06-01

  Full Text Available A pesquisa teve como objeto de estudo o estresse evidenciado no trabalho da equipe de Enfermagem do Corpo de Bombeiros no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. Os objetivos foram: identificar os estressores presentes nessa atividade profissional e analisar a repercussão do estresse na saúde desses profissionais.Caracterizou-se como um estudo qualitativo descritivo-exploratório, envolvendo 10 profissionais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista gravada eletronicamente, utilizando-se de instrumento semiestruturado. Após transcrição das entrevistas, os aspectos semelhantes e as diferenças encontradas foram agrupados em Categorias de Análise. Confirmou-se que esses profissionais são submetidos a constante estresse, tendo seus hábitos de vida alterados, com repercussão na saúde. Sugere-se que os problemas identificados sejam estudados de maneira a criar estratégias com a finalidade de gerar melhores condições de trabalho para esses profissionais.La presente investigación tiene como objeto de estudio analizar el estrés del trabajo del personal de enfermería del Cuerpo de Bomberos en la atención pre-hospitalaria móvil; y tiene por objetivos: determinar cuáles son los factores de estrés en el trabajo de estos profesionales; analizar el impacto del estrés sobre la salud. Caracterizado como un estudio cualitativo, descriptivo - exploratorio, con la participación de 10 profesionales. La recolección de datos se llevó a cabo a través de entrevistas grabadas por vía electrónica, utilizando un instrumento semiestructurado. Después de transcribir las entrevistas, los aspectos similares y las diferencias fueron agrupan en categorías y analizados según la luz del marco teórico. Se confirmó que estos trabajadores están sometidos a un estrés constante, teniendo sus hábitos de vida modificados, con repercusión en la salud. Se sugiere crear estrategias con el fin de crear mejores condiciones de trabajo para estos

 2. A estrutura representacional do cuidado intensivo para profissionais de Unidade de Terapia Intensiva móvel Estructura representacional del cuidado intensivo para profesionales de unidad de terapia intensiva móvil Representational structure of intensive care for professionals working in mobile intensive care units

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keyla Cristiane do Nascimento

  2013-02-01

  Full Text Available O presente trabalho trata-se de pesquisa qualitativa baseada na Teoria das Representações Sociais em sua abordagem estrutural, que objetivou analisar as representações sociais do cuidado intensivo para profissionais que atuam em Unidade de Terapia intensiva móvel mediante a determinação do núcleo central e do sistema periférico. Envolveu 73 profissionais de saúde de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os dados foram coletados através de evocações livres ao termo indutor cuidado a pessoa em risco de vida e tratados pelo software EVOC. Observa-se um núcleo estruturado no conhecimento e na responsabilidade, ao mesmo tempo que os elementos de contraste apresentam léxicos como agilidade, atenção, estresse e humanização. A estrutura representacional revelada pelos participantes refere-se especialmente à funcionalidade do cuidado intensivo, distinguindo-o pelos desafios e estímulos que proporciona a quem desempenha funções nessa área.Investigación cualitativa basada en la Teoría de las Representaciones Sociales en su abordaje estructural, que objetivó analizar las representaciones sociales del cuidado intensivo para profesionales que se desempeñan en unidades de terapia intensiva móviles, mediante la determinación del núcleo central y del sistema periférico. Involucró a 73 profesionales de salud de un Servicio de Atención Móvil de Urgencias. Datos recolectados mediante evocaciones libres al término inductor cuidado a la persona en riesgo de vida y tratados con software EVOC. Se observa un núcleo estructurado en el conocimiento y en la responsabilidad, al mismo tiempo en que los elementos de contraste presentan vocablos como agilidad, atención, estrés y humanización. La estructura representacional revelada por los participantes se refiere especialmente a la funcionalidad del cuidado intensivo, distinguiéndolo por los desafíos y estímulos que proporciona a quienes desempeñan funciones en dicha

 3. Agravos clínicos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU de Porto Alegre - RS Agravios clínicos atendidos por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU de Porto Alegre - RS Conditions treated in the Mobile Medical Emergency Services in Porto Alegre - RS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giselda Quintana Marques

  2011-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Caracterizar os agravos clínicos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU, de Porto Alegre, no período de janeiro a junho de 2008. MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo, exploratório. Utilizaram-se dados do sistema de informações do SAMU que foram transportados para o Programa Excel. O tratamento e análise dos dados foram descritivos. RESULTADOS: Os agravos neurológicos, cardiovasculares, respiratórios, digestivos e metabólicos foram os mais prevalentes, e a maioria ocorreu na faixa etária de 41-60 anos. Os hospitais públicos e unidades de pronto-atendimento foram as principais portas de entrada dos pacientes atendidos pelo SAMU. CONCLUSÃO: Os resultados podem contribuir para uma melhor organização do serviço e apontam necessidades de qualificação do atendimento de enfermagem que tem participação decisiva no cuidado ao paciente.OBJETIVO: Caracterizar los agravios clínicos atendidos por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU, de Porto Alegre, en el período de enero a junio del 2008. MÉTODOS: Estudo transversal, descriptivo, exploratorio. Se utilizaron datos del sistema de informaciones del SAMU que fueron pasados al Programa Excel. El tratamiento y análisis de los datos fueron descriptivos. RESULTADOS: Los agravios neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, digestivos y metabólicos fueron los más prevalentes, y la mayoría ocurrió en el grupo etáreo de 41-60 años. Los hospitales públicos y unidades de pronta-atención fueron las principales puertas de entrada de los pacientes atendidos por el SAMU. CONCLUSION: Los resultados pueden contribuir para una mejor organización del servicio y señalan necesidades de calificación de la atención de enfermería que tiene participación decisiva en el cuidado al paciente.OBJECTIVE: To characterize the conditions treated in the Mobile Medical Emergency Services (SAMU in Porto Alegre, from January to June 2008. METHODS: A

 4. På vej mod en dansk krondyrforvaltning (Cervus elaphus): Hvad mangler vi at vide, og hvad mangler vi at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sunde, Peter; Haugaard, Lars

  2014-01-01

  elaphus) are legal quarry (not subject to quotas) for anyone holding a valid license to hunt on their own land (more than 1 hectare), or on rented ground (larger than 5 hectares). This leads to the ‘tragedy of the commons’ syndrome where multiple land owners and hunters on rented ground compete...... hunt on those that have reached the targeted body or trophy size. In addition to securing all stag hunters an attractive trophy, a minimum-size threshold for hunted stags would also prevent selection for earlier maturity and smaller body size....

 5. Design af computerspil i undervisningen: fra indfødt spilverdenen til reflekteret designer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver

  2012-01-01

  Hvad sker der i transformationen fra indfødt i spilverdenen til professionel designer af fremtidens computerspil? – og hvordan drager vi fordel af, at de kommende designere selv har en baggrund som indfødte i spilverdenen? Indfødte i spilverdenen er folk som er vokset op med digitale spil. En...... de studerende har lært i designprocessen. Sammenfattende redegør artiklen for, disse studerendes første rejse fra indfødte i spilverdenen til reflekterende designere. Artiklen viser desuden, at der er et meget dynamisk frugtbart forhold mellem det at spille spil og det at designe spil....... gruppe af studerende deltog i et kursus, hvor de skulle programmere spil. Det var målet, at de studerende skulle omsætte noget af deres erfaring som indfødte i spilverdenen til aktive kompetencer i design af spil. De studerende tilegnede sig desuden et mere professionelt forhold til hvad spil er, hvordan...

 6. Demens Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders Møller

  2012-01-01

  Vi vil skabe film til mennesker med demens – ikke film om demens sygdommen eller beretninger om livet og hverdagen med en kronisk lidelse. Filmene skal medvirke til at frembringe en behagelig stemning omkring og hos mennesker med demens, så hverdagen bliver så tryg som mulig. Filmene skal samtidig...... var at afgrænse og prioritere projektet, samt komme med anbefalinger omkring hvad der er vigtigt, i forbindelse med produktion af film målrettet mennesker med demens. Resultat af ekspertgruppen sammenfattes i denne rapport. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Retrospect Film...

 7. Virksomheders sociale engagement: Årbog 1999 - Sammenfatning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Mona; Rosdahl, Anders; Weise, Hanne

  lønmodtagere. Hvert år vil der yderligere indgå oplysninger fra registerundersøgelser. Denne pjece indeholder hovedresultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Det belyses blandt andet, hvilke virksomheder der ansætter personer med begrænset arbejdsevne med løntilskud og personer med...... handicap. Samtidig belyses det også, hvad virksomheder gør for at fastholde deres egne medarbejdere, der fx er ramt af sygdom. Desuden belyses virksomhedernes holdninger til og muligheder for at påtage sig et socialt ansvar....

 8. Att tänka socialpsykologiskt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  inspiration från etnometodologi, emotionssociologi och Pierre Bourdieus teorier om det sociala och symboliska kapitalet. At tænke socialpsykologisk er en introdkution til den sociologiske socialpsykologi. Formålet er et introducere, hvad det vil sige at tænke sociologisk om forskellige problemstillinger....... Bogen præsenterer og behandler forskellige teoriretninger såsom hverdagslivsteorien, fænomenologi og symbolsk interaktionisme, men henter også inspiration fra etnometodologi, emotionssociologi og Pierre Bourdieus teorier og det sociale, habitus og kapitalformer....

 9. Geometri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byg din egen boomerang, kast den, se den flyve, forstå hvorfor og hvordan den vender tilbage, og grib den. Det handler om opdriften på vingerne når du flyver, men det handler også og allermest om den mærkværdige gyroskop-effekt, du bruger til at holde balancen, når du kører på cykel. Vi vil bruge...... matematik, geometri, og fysik til at forstå, hvad det er, der foregår....

 10. Percepções de urgência para usuários e motivos de utilização do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel Percepciones de urgencia para usuarios y motivos de utilización del servicio de atención prehospitalaria móvil Users' perceptions of urgency and reasons for using the mobile pre-hospital care service

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kelly Piacheski de Abreu

  2012-06-01

  Full Text Available Os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência atendem situações urgentes de diversas naturezas, e a procura ocorre conforme percepção do usuário sobre o que é urgente. O objetivo foi analisar percepções de urgência dos usuários que demandam atendimento no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Porto Alegre e identificar motivos dessas solicitações. Estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, com coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas por telefone, no período de fevereiro a abril de 2009. Foi utilizada análise temática para tratamento das informações. Os usuários consideram como urgência condições que oferecem risco à vida, que necessitam de atendimento rápido, situações visíveis como sangramento, doenças crônicas e dificuldades de transporte e locomoção. Os usuários sentem-se motivados a acionar o serviço pela rapidez, pela gratuidade e para obter transporte. As percepções dos usuários sobre urgência são condizentes com a perspectiva biomédica dos profissionais de saúde e próprias do contexto social.Los Servicios de Atención Móvil de Urgencias atienden situaciones urgentes de diversa naturaleza y la solicitud de tal servicio corresponde con la percepción del usuario sobre lo que es urgente. El objetivo fue analizar las percepciones de urgencia de usuarios que solicitan atención en un Servicio de Atención Móvil de Urgencias de Porto Alegre e identificar los motivos referidos. Estudio exploratorio-descriptivo con enfoque cualitativo. Los datos fueron recolectados mediante entrevistas semiestructuradas realizadas telefónicamente, durante el período comprendido entre febrero y abril de 2009. Se utilizó Análisis Temático para tratamiento de la información. Los usuarios consideran urgentes condiciones que ofrecen riesgo para la vida, que necesitan de pronta atención, situaciones visibles como sangrado, enfermedades crónicas y dificultades de

 11. Living and working conditions of the professionals of the a Mobile Emergency Service Condiciones de vida y trabajo de los profesionales en un Servicio de Atención Móvil de Urgencia Condições de vida e trabalho de profissionais de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camila Fernanda Lourençon Vegian

  2011-08-01

  Full Text Available The assistance provided by the Mobile Emergency Service (SAMU may result in changes in the health of the workers. This is a cross-sectional epidemiological study which aimed to evaluate the sociodemographic, health and lifestyle characteristics and the working conditions among professionals of the SAMU in Campinas, SP, Brazil. A questionnaire was used to collect sociodemographic, lifestyle, health and work data. The sample consisted of 197 workers - nurses, physicians, nursing technicians, auxiliary nurses, drivers and administrative personnel. There was a prevalence of males (61.4%, mean age 39.1 years (SD=8.3; married (63.5%, with children (76.7%; of the category of drivers (30.5%, monitored by physicians (18.3% and auxiliary nurses (16.8%; 42.1% had additional employment, 48% performed overtime and 25.3% worked more than 70 hours per week. The majority practiced physical (56.5% and leisure (96.5% activities. New facets of the life of these workers were revealed and may contribute to programs aimed at health promotion.La asistencia prestada por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU puede resultar en alteraciones en la salud de los trabajadores de ese servicio. Este estudio epidemiológico transversal tuvo como objetivo evaluar los aspectos sociodemográficos: salud, estilo de vida y condiciones de trabajo entre los profesionales del SAMU, en Campinas, SP, Brasil. Fue utilizado un cuestionario con datos: sociodemográficos, estilo de vida, salud y trabajo. La muestra fue compuesta por 197 trabajadores: enfermeros, médicos, técnicos y auxiliares de enfermería, choferes y personal administrativo. Hubo prevalencia del sexo masculino (61,4%, edad promedio de 39,1 años (DE=8,3; casados (63,5%, con hijos (76,7%; de la categoría de choferes (30,5%, seguido por los médicos (18,3% y auxiliares de enfermería (16,8%; 42,1% tenían otro empleo, 48% realizaban horas extras y 25,3% trabajaban más de 70 horas semanales. La mayor

 12. Avaliação inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Cidade de Porto Alegre Evaluación inicial del servicio de atención móvil de urgencia en la ciudad de Porto Alegre Initial evaluation of the Mobile Emergency Medical Services in the city of Porto Alegre, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gladis Semensato

  2011-03-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: Os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU no Brasil têm resultados imediatos pouco conhecidos. OBJETIVO: Avaliar os preditores clínicos de sobrevida dos pacientes em parada cardiorrespiratória (PCR no ambiente não hospitalar atendidos pelo SAMU de Porto Alegre. MÉTODOS: Estudo observacional e prospectivo. Os desfechos avaliados foram sobrevida em 30 dias e até a alta hospitalar, além de escore do Cerebral Performance Category (CPC I-II. RESULTADOS: De janeiro a outubro de 2008, foram atendidos 593 pacientes em PCR não traumática e foram realizadas 260 tentativas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP. Houve sucesso inicial em 52 (20,0% casos, estando 16 pacientes vivos no 30º (6,0% dia, 10 tendo recebido alta hospitalar (3,9%, sendo que 6 (2,3% com escore CPC I-II. A PCR no domicílio associou-se inversamente com a sobrevida no 30º dia (p = 0,001 e na alta hospitalar (p = 0,02. Um ritmo inicial "chocável" (p = 0,008 associou-se à sobrevida aos 30 dias. O intervalo tempo-resposta e tempo colapso até início da RCP foram significativamente menores em sobreviventes aos 30 dias. Em análise multivariada, foram preditores independentes de mortalidade aos 30 dias um ritmo inicial chocável (razão de chance [RC] = 0,28 e intervalo de confiança [IC] de 95,0% = 0,10 - 0,81; p = 0,02 e PCR no domicílio (RC = 3,0 e IC 95,0% = 1,04 - 8,7; p = 0,04. CONCLUSÃO: O atendimento pré-hospitalar da PCR em Porto Alegre tem resultados limitados, porém equiparáveis a outras localidades internacionais. É necessário o reforço de cada elo da corrente da sobrevivência para aperfeiçoar o atendimento pré-hospitalar, visando melhora de resultados clinicamente relevantes.FUNDAMENTO: Los Servicios de Atención Móvil de Urgencia (SAMU en el Brasil han resultados inmediatos poco conocidos. OBJETIVO: Evaluar los predictores clínicos de sobrevida de los pacientes en parada cardiorrespiratoria (PCR en el ambiente no hospitalario

 13. Vitaminer og fedtsyrer i hø og ensilage - hvad sker der ved forvejring og lagring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren Krogh; Hymøller, Lone; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  For at undersøge stabiliteten af vitaminer i moderne ensilage- og høproduktion, har FØJO III projektet ECOVIT, igennem to vækstår, målt vitaminindholdet i forskellige græsmarksafgrøder ved forskellige høsttidspunkter og sletintervaller. Resultaterne viser, at det største tab af vitaminer og...

 14. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sun...

 15. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 16. Hvad der gør noget og hvilken etik det implicerer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøjer, Jo; Søndergård, Katia Dupret

  2011-01-01

  Med afsæt i ny-materialismen og aktør-netværksteori diskuterer artiklen de forskningsetiske implikationer af princippet om generaliseret symmetri. Diskussionen omfatter dels spørgsmålet om hvilke etiske fordringer, der aktualiseres, når non-humane aktører i humanistisk og samfundsvidenskabelig fo...... involverer en ny metodologi som i artiklen beskrives som heterogen opmærksomhed. Artiklen udfolder denne gennem en konceptualisering af risikovillighed og langsommelighed som et bud på etiske forsknings-måder....

 17. Bøder til ordblinde men hvad med de tonedøve?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2014-01-01

  Man skulle tro, regeringen var tonedøv i sagen om bøder til sløsede patienter, der udebliver. Regeringen har siden 2004 overhørt de systematiske, advarende toner fra regioner, patientforeninger og læger. Der er meget lidt viden og alt for meget folkevid og politisk tåge, når politikerne drøfter...

 18. Hvad kan kliniske vejledere bidrage med i undervisning i færdighedslaboratoriet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Anette Fløe; Jensen, Gitte Sylvester

  2011-01-01

  The purpose of this study is to investigate whether it would be of any advantage to nursing students learning abilities that the external clinical instructors are participating in the ordinary classes at the nursing school´s skills lab. The stydy follows the action research methood, consists...... of observational studies and interviews. The clinical instructors presence means that teaching is more authentic, more practical, and that there is a better link between theory and practice. However, it was found that cooperation between scholl teachers and clinical instructors poses major logisital challenges...... such as the need for clear agreements on employment status, salary and preparation time. Moreover there will also be a need for establishing common goals for education, including clarification of the roles of clinical instructors and the shool teachers....

 19. Hvad blev der af dig Færøerne i alt myldret?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Kim

  2013-01-01

  For at kunne belyse en nyorientering i færøsk litteratur er denne fremstilling af færøsk litteratur i perioden 2000-2010 struktureret omkring opgøret med postmodernismen og 1990ernes litteratursyn til fordel for en mere post-ironisk og erfaringsramt litteratur. Ud fra en overordnet debat om 00ernes...

 20. Hvad er statens rolle i stigmatiseringen af de forsømte boligområder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Troels Schultz

  2015-01-01

  Vi kender dem alle sammen – Tåstrupgård, Stationsbyen, Vejleåparken, Høje Gladsaxe osv. – navnene på berømte og berygtede forstæder på Vestegnen. De giver os villigt eller uvilligt billeder på nethinden af grå beton, sutter med bajere, hunde og Puch-Maxier med mælkekasser, enlige mødre og mennesk...

 1. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 2. Hvad er der sket med konjunktionen 'después de que'?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, K.E. Kjær

  1994-01-01

  En historisk oversigt over modusforhold omkring konjunktionen 'después de que'. Ra-formen er kun formelt konjunktiv. Funktionelt optræder den i betydning af pluskvamperfektum. Inden for de sidste årtier er der efterhånden opstået en ny modusbrug i forb.m. 'después de que'. Hvor der tidl. normalt ...

 3. Hvad koster en indlaeggelse til operation for et abdominalt aortaaneurisme på et dansk sygehus?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vammen, S; Juul, Svend; Henneberg, E W

  2001-01-01

  at random from a series of 197 patients treated with open surgery for (AAA) at the Department of Vascular Surgery, Viborg Hospital. RESULTS: The total cost of an AAA operation without complications was estimated to be 70,000 DKK, compared to the DRG price of 79,000 DKK. Complications were significantly more...... frequent after emergency repair (odds ratio = 4.3 (95% CI; 1.9-10.1)). A statistically significant difference was seen in the cost of AAA repair between elective and emergency operations with rupture (p

 4. Hvis Blended Learning er svaret, hvad er så spørgsmålet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2012-01-01

  de didaktiske muligheder og udfordringer i forløb tilrettelagt som blended learning. Betydningen af tydelighed i uddannelsestilrettelæggelse udfoldes og begrundes med eksisterende viden indenfor feltet. Artiklen sætter også perspektiv på progression i uddannelsesforløbene og udvikling af studerendes...

 5. Hvad bestemmer de globale priser på landbrugs- og fødevarer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2011-01-01

  I denne artikel beskrives og struktureres de væsentligste forhold, som er med til at bestemme de globale priser på landbrugsvarer. Det er et komplekst sammenspil, hvor mange forskellige faktorer spiller ind. Der opstilles en model med fem forskellige grupper af drivkræfter bag den globale...

 6. Hvad kommer spytbaseret diagnostik til at betyde i klinisk odontologi fremover?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Belstrøm, Daniel; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2017-01-01

  Det er velkendt, at spyttet spiller en afgørenderolle for opretholdelse af mundhulens homeostase, og derfor har spyttet også haft en central position i forskellige aspekter af odontologisk forskning gennem tiderne. Indenfor de seneste årtier har der været særlig fokus på anvendelse af spyttet som...

 7. Hvad taler vi om, når vi taler om Bernhard?”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frantzen, Mikkel Krause; Nielsen, Claus Beck

  2013-01-01

  deeply lost in his own sphere and yet generating some sort of interference and reverberation between the two), try to recover by laying bare the sense of reading Bernhard: Why are we laughing, what exactly is it that makes us laugh, and what is it that finally, towards the End, always touches us, deeply......, when we read and read and read Thomas Bernhard? This attempt leads through the canonized and dangerously infecting écriture-voice of Bernhard, through the self-creating self-destruction, the status of the suicide and the absolute Truth, the excited misanthropy versus human compassion, the triangle...... of depression, melancholia & mania, the state of walking versus the state of getting nowhere at high speed, not to mention the scandal of the toilets in Austrian restaurants. And it – of course – all ends in the deadly Bernhardian laughter and Austria as the only qualified heavenly hell on earth....

 8. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde...

 9. Hvad har betydning for elevers læseforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Dorthe Klint

  2008-01-01

  Her sættes fokus på sproglige færdigheders betydning for læseforståelse. Indledningsvis giver rapporten et overblik over nyere forskning i sammenhænge mellem læseforståelse og sproglige færdigheder, men hovedparten af rapporten omhandler en konkret undersøgelse med elever i folkeskolens ældste kl...

 10. Hvad er selvledelsesværdien ved det åbne kontorlandskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amhøj, Christa Breum

  2008-01-01

  Artiklen handler om det åbne kontorlandskab og hvordan dette kan føre til at medarbejderne leder sig selv. En gennemgående pointe i artiklen er at de forskellige måder hvorpå virksomheden vælger at iagttage og tale om det åbne kontorlandskab, skaber værdierne for forholdet mellem organisation/led...

 11. Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser - hvad siger litteraturen om effekten?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsbek, Lisa; Petersen, Lone Bente

  2016-01-01

  The paper describes three models of peer support in the mental health services, and reviews the quantitative literature based on published reviews in the period of 1999–2015, especially the reviews from 2011 to 2015. The results are summarized in three conclusions: Peer support (a) has the same...... effect as interventions carried out by professionals, (b) sometimes has a greater effect on certain outcomes, especially on the recipient’s sense of hope and self-experienced recovery, (c) does not lead to an enhanced effect on clinical outcomes, e.g. symptoms. The paper outlines the perspectives...

 12. Hvad koster reduktion af N-tabet med yderligere 10.000 tons?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Brian H.

  2013-01-01

  En målretning af indsatsen mod arealer med lav kvælstoftilbageholdelse (retention) reducerer omkostningerne med ca. 15 % på nationalt niveau, men i nogle oplande er gevinsten helt op til 40 %.......En målretning af indsatsen mod arealer med lav kvælstoftilbageholdelse (retention) reducerer omkostningerne med ca. 15 % på nationalt niveau, men i nogle oplande er gevinsten helt op til 40 %....

 13. Hvad stiller hjernen op, når synet ændres?

  DEFF Research Database (Denmark)

  H. Lou, Astrid; Kjaer, Troels W

  2010-01-01

  Until quite recently, only the young brain was thought to be capable of adaptation. It is now known that also the aging brain is plastic and may be influenced by stimulation and pharmacological intervention. Future demographic changes will bring an increase in the incidence of age-related diseases....... To optimize treatment of reduced vision, more detailed knowledge of the plasticity in the aging brain is necessary....

 14. Hvad bruges Den Paedagogisk Udviklende Funktion i Region Øst til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engel, Peter Johan Heiberg; Sørensen, Henrik Ancher; Thode, Jørgen

  2010-01-01

  Implementing a reform of postgraduate medical education in Denmark (2004), a pedagogical development function (PDF) which employs clinical associate professors (CAP) was established. To evaluate the impact of the PDF and the CAP, 1,355 questionnaires were mailed to physicians in eastern Denmark: ...

 15. En standard for CSR på vej - hvad med arbejdsmiljøet ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jakob Uglevig; Hendriksen, Kåre

  ingen additive krav. • OHSAS 18001 indeholder eksplicitte krav til systemopbygning, medens DS 26001 ikke indeholder egentlige systemkrav. • Hvis DS 26001 skal fungere som en samlet standard for ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001, kan det indebære en svækkelse af kravelementer • Standarden forholder sig til...

 16. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 17. Hvad tæller, og hvem tæller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dybbroe, Betina; Kamp, Annette

  2013-01-01

  comprise a special context for standardization. Psychiatry has a long history as a kind of stepchild of medicine, one of the reasons being the insistence on maintaining a humanistic focus, perceiving human beings as unique, and not whole-heartedly embracing the rational medical approach that categorize...

 18. Hvad er problemet? Elever med dansk som andetsprog kan jo sagtens læse!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønberg, Louise Flensted-Jensen

  2014-01-01

  comprehension, vocabulary, and knowledge of text types, whereas no difference was found on measures of basic word reading skills. The differences persisted, even when SES was controlled. However, when dividing children into two groups, with and without reading comprehension difficulties, no differences were...... found when SES was controlled. Only the level of receptive vocabulary was statistically significantly below for children with Danish as their second language compared to children with Danish as their first language. Moreover, the study shows that for children whose first language is Danish, difficulties...... with reading comprehension were more commonly related to basic difficulties with word reading, whereas for children speaking Danish as their second language, reading comprehension difficulties were more commonly related to vocabulary and not to difficulties with basic word reading. Implications for practice...

 19. Hvad danske politikere kan lære af Francis Fukuyama

  DEFF Research Database (Denmark)

  Böss, Michael

  2009-01-01

  Introduktion til Francis Fukuyamas teorier om social kapital og social tillid Udgivelsesdato: Forår 2009......Introduktion til Francis Fukuyamas teorier om social kapital og social tillid Udgivelsesdato: Forår 2009...

 20. 78. Asistencia biventricular de larga duración mediante dispositivo heartware hvad miniaturizado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.T. González López

  2012-04-01

  Conclusiones: Existe una limitada experiencia a nivel mundial con el empleo de asistencia de flujo continuo en el corazón derecho. Sin embargo, este tipo de dispositivo permite una técnica relativamente sencilla de implantación, junto con una mayor autonomía y calidad de vida del paciente que precisa soporte biventricular de larga duración como puente al trasplante.

 1. Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skoett, T.

  2012-09-15

  The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

 2. The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

 3. I fremtiden kan lugt måske lokke køerne til kælvningsboksen i tide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørvang, Maria Vilain; Sørensen, Linda Søndergaard

  2017-01-01

  Noget tyder på, at koen i de sidste timer før kælvning er tiltrukket til stedet, hvor andre køer for nylig har kælvet – muligvis pga. lugten af fostervæske. Det viser et pilotforsøg ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Dette åbner op for nye muligheder, hvis koens valg af kælvnin...

 4. Fremtidens biogasfællesanlæg – nye anlægskoncepter og økonomisk potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, Hinrich

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as s...... plant. 2c. On farm separation until 10% dry matter content in input is reached, no pretreatment but post separation until phosphorus balance in the area is obtained....... as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. One without a biogas plant, but with on-farm separation in order to reach phosphorous balance in the area by exporting fiber fraction (Scenario...... phosphorous balance in the area is obtained. 1b. Conventional centralized biogas plant, post separation and recycling most of the fiber fraction. Export of fiber fraction till phosphorus balance in the area is obtained. 2. On farm separation of major parts of pig manure. Fiber fraction supplied to the biogas...

 5. Anvendelsesorienteret hf - når politik møder praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raae, Peter Henrik; Christensen, Torben Spanget

  2011-01-01

  hf-profil om anvendelsesorientering. Anvendelsesorientering har voldt praktikerne meget hovedbrud: Er det noget nyt? Er det ikke, hvad vi altid har gjort? Kompetenceorientering indebærer jo også noget om anvendelse, så hvad er forskellen? Artiklen her gør først rede for den politiske fornuft, det vil...... sige hvordan man kan forstå, at anvendelsesorientering blev profil for hf. Dernæst gør den rede for den praktiske fornuft — det vil sige giver et bud på, hvorfor et begreb som dette synes så vanskeligt at give mening i undervisningen. Endelig forsøger den — blandt andet på baggrund af Projekt...... Anvendelsesorientering, hvor 35 hf-lærere deltog — at udbygge et normativt begreb om anvendelsesorientering, dvs. et begreb om anvendelsesorientering, som kan være retningsgivende for lærerteams tilrettelæggelse uden at være dikterende. Dette begreb er inspireret fra begge sider — både fra den politiske fornuft og fra...

 6. Serviço de Atendimento Móvel às Urgências Cuiabá: desafios e possibilidades para profissionais de enfermagem Servicio de Atención Móvil a las Urgencias Cuiabá: desafíos y posibilidades para profesionales de enfermería Cuiabá Mobile Emergency Service: challenges and opportunities for nursing professionals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damaris Leonel Brito Figueiredo

  2009-10-01

  Full Text Available O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências um dos focos da Política Nacional de Atenção às Urgências que tem sido implantado no território nacional, iniciou em 2004, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso sendo habilitado apenas em 2007. O estudo relata a experiência de uma das autoras como enfermeira do Atendimento Pré-Hospitalar (APH, participante do processo de implantação do serviço. Até 2004, em Mato Grosso, o atendimento às urgências era realizado exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros (CB. A reformulação do APH possibilitou a inserção de profissionais de enfermagem em uma área não conquistada por essa profissão neste município. Tal reestruturação implicou desvinculação do CB, mudança para sede própria e desenvolvimento das atividades relacionadas ao serviço apenas por civis. Conclui-se que a nova possibilidade de atuação para profissionais de enfermagem impulsionou a busca de especializações e desenvolvimento de estudos que subsidiem a atuação prática nesse ambiente.El Servicio de Atención Móvil a las Urgencias, uno de los elementos centrales de la Política Nacional de Atención a las Urgencias que se ha implantado en el territorio nacional, se inició en el 2004, en el municipio de Cuiabá, Estado de Mato Grosso siendo habilitado sólo en el 2007. El estudio relata la experiencia de una de las autoras como enfermera de la Atención Pre Hospitalaria (APH, que participó del proceso de implantación del servicio. Hasta 2004, en Mato Grosso, la atención a las urgencias era realizada exclusivamente por el Cuerpo de Bomberos (CB. La reformulación del APH posibilitó la inserción de profesionales de enfermería en un área no ganada por este gremio en el Municipio de Cuiabá. Tal reestructuración implicó la desvinculación del CB, el traslado a una sede propia y desarrollo de las actividades relacionadas al servicio apenas por civiles. Se concluye que la nueva posibilidad de actuaci

 7. At sanse smagen af tv-medieret mad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Thordis Raagaard

  2009-10-01

  Full Text Available Hvorfor bliver jeg sulten, når jeg ser madprogrammer på tv? Og hvordan kan det i det hele taget lade sig gøre for et madprogram at formidle en smagsoplevelse, når de to vigtigste sanser – nemlig smags- og lugtesansen – ikke er i spil? Det er dette sansemæssige paradoks som artiklen vil redegøre for. Argumentation skal findes i begrebet om synæstesi, som grundlæggende skal forstås som en sammentænkning af sanserne. Denne sammentænkning forklarer, hvorfor vi som seere kan sanse madens smag uden rent fysisk at indtage den. Artiklen vil derfor argumentere, at madprogrammet benytter sig af sanselige strategier - eller rettere sagt synæstesi strategier - for at formidle en specifik og ikke mindst sanselig smagsoplevelse. På baggrund af dette vil de to danskproducerede madprogrammer ”Spise med Price”(2008-2009 og ”Du er hvad du spiser”(2005-2007 blive analyseret for at arbejde sig hen til en dybere forståelse af programmernes sansedramaturgiske greb.

 8. EVALUACIÓN DE COMPOST OBTENIDO EN PILA MÓVIL EMPLEANDO MEZCLAS DE GALLINAZA DE JAULA CON MATERIAL CELULÓSICO AVALIACAO DO COMPOSTO OBTIDO EM PILMA MÓVEL QUE ENTREGA MISTURAS DE ADUBO AVÍCOLA COM MATERIAL EM USAR MISTURA BATERÍA MÓVEL DE GAIOLAS DE FRANGO COM MATERIAL GENÉTICO EVALUATION OF COMPOST OBTAINED IN MOBILE PILE EMPLOYING MIXTURES OF POULTRY MANURE WITH CELLULOSIC MATERIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JOSÉ LUIS HOYOS

  2010-06-01

  Full Text Available En este estudio se evaluó el proceso de compostaje apartir de gallinaza de aves de jaula y el efecto de la mezcla con diferentes proporciones de material celulósico sobre la composición física y química del compost. Se evaluó un proceso de fermentación en pila móvil con capacidad de 621 m³/pila. Se tomaron muestras diarias para mediciones de temperatura, humedad y pH, al final del proceso se realizaron análisis físico-químicos para determinar la calidad del producto, de acuerdo a la NTC 5167 sobre fertilizantes orgánicos en Colombia. Se elaboró un diseño completamente al azar (DCA con un grupo testigo identificado como blanco y tres tratamientos con dos réplicas para cada uno, mezcla de gallinaza y aserrín+viruta con relación C/N de 21:1 (T1 condición actual "blanco", 25:1 (T2, 27.5:1 (T3y 30:1 (T4, respectivamente. El proceso de compostación se evaluó durante 45 días para todos los tratamientos. Respecto a la humedad ningún tratamiento alcanzó el valor establecido por la NTC 5167 (Este estudo avalio uo processo de compostagem de estéreo de aves de gaiola e efeito da mistura com diferentes proporções de material de celulose sobre a composição física e química do composto. Nos avallamos um processo de fermentação na pilha móvel com capacidade de 621 m³/pila. Diariamente a mostras foram levadas para as medições de temperatura, umidade e pH, no final do processo é a análise físico-química realizada para determinar a qualidade do produto, de acordó com a NTC 5167 em adubo orgânico, na Colômbia. Desenvolvido inteiramente casualizado (DIC com um grupo controle identificados como brancos e três tratamentos com duas repetições para cada mistura de estéreo de galinha e chip + serragem com relação C/N de 21:01 (T1 condição atual "branco", 25:1 (T2, 27.5:1 (T3 e 30:1 (T4, respectivamente. O processo de compostagem foi avallado por 45 días para todos os tratamentos. Com relação a qualquer tratamento de

 9. Design is an Attitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kaare Riise

  2005-01-01

  Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden.......Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden....

 10. Skolens lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Katja Bülow, Lisbeth Skindbjerg Kristensen

  2000-01-01

  Artiklen vurderer belysningen i konkurrenceprojekter fra konkurrencen RumFormFunktion i folkeskolen og diskuterer skolens lys i fremtiden.......Artiklen vurderer belysningen i konkurrenceprojekter fra konkurrencen RumFormFunktion i folkeskolen og diskuterer skolens lys i fremtiden....

 11. Dentalmaterialer kan udløse orale allergiske reaktioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Røn Larsen, Kristine; Johansen, Jeanne Duus; Arenholt-Bindslev, Dorthe

  2013-01-01

  Mange af de materialer, der anvendes i forbindelse med diagnostik, profylakse og behandling af sygdomme i mundhulen (her betegnet dentalmaterialer), kan udløse akutte eller kroniske reaktioner, herunder egentlige allergiske reaktioner. I klinikken kan det være vanskeligt at skelne mundslimhindefo...... også atypiske symptomer og kliniske tegn på en allergisk reaktion....

 12. Kan vore patienter huske, hvad de vejede for 1, 5 og 10 år siden? (parallelpublikation)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olivarius, Niels de Fine; Andreasen, A.H.; Løken, J.

  1997-01-01

  I projektet "Diabetesomsorg i almen praksis" har vi opnået nogle meget interessante resultater ang. vægtudviklingen fra 20-års alderen til diabetesdiagnosen bliver stillet. Disse resultater bygger på diabetikernes selvrapporterede vægthistorie, som kan være behæftet med en stor usikkerhed. Vi bad...

 13. Urban structure and transport behaviour. Results from the survey of transport habits; Bystruktur og transportadfaerd. Hvad siger transportvaneundersoegelsen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, L.

  2001-12-01

  The purpose of this report is to analyse the effects on private transport and environmental impact from urban size and structure, and the localisation. In this analysis, the CO{sub 2}-emission is used as the indicator of the environmental impact of the transport i.e. as a result of the energy consumption. The report is organised in 3 main chapters concerning localisation of residential areas, workplace, and centre functions. One of the important results from the analyses is the environmental benefit of avoiding residential development in smaller towns and villages. It is especially important to avoid urban sprawl around the big cities. Concentration in the big cities or in the neighbouring cities is environmentally much more promising. On the other hand it might be expedient to promote a slow development with workplaces in smaller towns to get a good balance between inhabitants and workplaces but it is important to give priority to non-specialised workplaces. Residential or business development in whichever size of the cities above 10,000 inhabitants makes no difference. On the other hand an expansion of centre activities has substantial effect on the CO{sub 2}-emission especially in cities with more than 22,000 inhabitants. Variation in localization inside the cities influences the CO{sub 2}-emission much more than the variability between cities. Residential areas as well as workplace intensive business ought to be promoted at central places near the stations. Upon deciding whether to give priority to residential areas or business at an actual area, more aspects need to be considered. One problem is that a residence and a workplace generate different person kilometres and the areas they occupy vary. It seems to be best to give priority to residential areas in the central areas and to business development around the stations. But this depends on the actual conditions and more detailed analyses might also be revealed. A planning policy promoting a development with higher density in central areas in order to reduce the CO{sub 2}-emission has the risk to worsen the overall environmental impact because higher density will increase the noise impact and the local air pollution load in the central city. Local planning and traffic regulations are very important elements to find the overall best environmental solutions in a policy promoting higher density in cities. (BA)

 14. Sammendrag af anbefalingerne fra "Skelnen mellem pesticidpunktkilder og fladekilder", herunder hvad forventer vi at finde fra de to kildetyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binning, Philip John; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki

  2013-01-01

  , primarily resulting from the use of pesticides in agriculture; and point sources such as those resulting from spills, farm machinery washing, or landfill deposition of pesticide wastes. This project aimed to develop methods that can be used to determine whether pesticides de-tected in monitoring...

 15. Hvad er tannlegeskrekk, og hvordan kan den diagnostiseres? [Understanding dental fear, anxiety and phobia: Implications for the assessment and diagnostics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvale, G.; Klingberg, G.; Moore, R.

  2003-01-01

  English summary Understanding dental fear, anxiety and phobia: Implications for assessment and diagnostics Assessment of dental fear, anxiety and phobia is essential for treatment planning and for evaluation of treatment effects. In order to employ adequate assessments, it is essential to have...... a basic understanding of psychological reactions such as anxiety and phobia. In the current paper, dental anxiety and phobia are understood as learned behavioral patterns originating from one’s adaptive fear responses. These patterns include cognitions and physiological reactions as well as behavioural...... responses such as avoidance of dental care. The most common model for understanding the development of dental anxiety and phobia is presented, as well as established diagnostic criteria for dental phobia. The paper also describes various tools for measuring the different phenomena and discusses how...

 16. Frafald på de videregående uddannelser – hvad ved vi om årsagerne?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rie Troelsen

  2011-03-01

  Full Text Available Omkring en tredjedel af de studerende på de videregående uddannelser afbryder deres studie – de fleste inden for det første år. Selvom en stor del af afbryderne hurtigt begynder på et andet studie, er tallet alligevel bekymrende og årsag til en række undersøgelser. Artiklen samler 7 danske undersøgelser af årsagerne til frafald på de videregående uddannelser, dels medhenblik på at skabe overblik over hvor og hvordan der inden for de seneste 10 år er blevet foretaget frafaldsundersøgelser, og dels med henblik på at kunne pege områder ud, hvor derfremtidigt er brug for viden og forskning.

 17. Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kofod, Kasper; Petersen, Kirsten Elisa

  En undersøgelse af den faglige viden, de pædagogstuderende tilegner sig gennem deres uddannelsesforløb, direkte rettet mod deres arbejdsliv som pædagoger inden for daginstitutionsomrtådet, knyttet til det pædagogiske arbejde med udsatte børn og deres familier....

 18. Emergency HeartWare Ventricular Assist Device (HVAD) exchange due to pump thrombosis using minimally invasive technique.

  Science.gov (United States)

  Antończyk, Remigiusz; Trejnowska, Ewa; Pacholewicz, Jerzy; Wolny, Tomasz; Nadziakiewicz, Paweł; Antończyk, Karolina; Copik, Izabela; Piontek, Magdalena; Jasińska, Małgorzata; Filipiak, Krzysztof; Głowacki, Maciej; Gawlikowski, Maciej; Borowicz, Marcin; Kustosz, Roman; Waszak, Jacek; Przybyłowski, Piotr; Zembala, Marian; Zakliczyński, Michał; Zembala, Michał Oskar

  2017-03-01

  Left ventricular assist device (LVAD) thrombosis remains a dreadful complication of mechanical circulatory support, with an incidence of 8-12% depending on the pump type and patient's comorbidities. Fibrinolysis may be considered early in pump thrombosis, but when contraindicated a pump exchange remains the only alternative. This short report documents an emergency LVAD exchange in a 55-year-old man who underwent LVAD (HeartWare Inc) implantation in 2013 as a bridge to transplantation. Four months after the initial surgery, he suffered from a hemorrhagic stroke despite properly managed anticoagulation. On February 17th, 2017 he was re-admitted with LVAD pump thrombosis. As fibrinolysis was contraindicated, an emergency pump exchange was performed via a limited thoracic incision in order to minimize surgical trauma, reduce intraoperative complications and facilitate immediate post-operative recovery. This report documents the very first LVAD pump exchange as well as the first one performed via a minimally invasive approach in Poland.

 19. Hvad så? Unge hørehæmmede trivsel og livskvalitet i et sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Unge hørehæmmedes situation har længe været ubelyst. Dette råder denne afhandling bod på. Med udgangspunkt i et omfattende empirisk materiale - heriblandt en stor kvantitativ undersøgelse - beskrives unge hørehæmmedes livssituation i en række forskellige sociale arenaer, såsom folkeskolen, arbejd...

 20. Hvis iPad’er i folkeskolen er svaret, hvad var spørgsmålet så?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  Stafetindlæg af Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Medlem af Forskningsprogram for medier og it i læringsperspektiv og af forskningsenheden i Tekstpædagogik og Kommunikative Kompetencer....

 1. Um Estudo da Atitude do Consumidor Frente às Estratégias de Retenção das Quatro Maiores Operadoras de Telefonia Móvel do BrasilA Study of Consumer Behavior Towards the Retention Strategies of the Four Largest Mobile Phone Operators in BrazilUn Estudio de la Actitud del Consumidor Frente a las Estrategias de Retención de lãs Cuatro Mayores Operadoras de Telefonía Móvil de Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SCHERER, Leandro José

  2011-09-01

  importance focuses on the contribution to studies on retention of consumers, principally in the research on the attitude of the consumer towards the retention strategies of organizations. To this end, the survey was divided into two steps. The first, qualitative, aimed to identify, through literature, how organizations can use such strategies through primary data collection and direct contact with companies which were used by the service providers. Subsequently, the second step was quantitative, by performing a survey with interviewers who collected the data by applying questionnaires directly to consumers, addressing them in shopping-malls and supermarkets it was verified which were their attitudes against the strategies identified in the first step. The results from the analysis obtained through statistical processing of data using software (SPSS, has brought important contributions, both to the literature on consumer attitude, and for managers in the management of relationships with their customers. The results have shown that the attitude of consumers in their three components (behavior, cognition and affection, are presented in different ways toward on retention strategies in the four ties (financial, social, structural and customization used by mobile phone operators.RESUMENEste trabajo tuvo como finalidad constatar la actitud de los consumidores ante las estrategias para el mantenimiento de la relación entre empresas y consumidores, teniendo como campo de estudio las cuatro principales operadoras de telefonía móvil del país (Claro, Oi, Tim y Vivo. Su importancia se centra en la contribución a los estudios sobre retención de los consumidores, especialmente en la investigación sobre la actitud de estos ante las estrategias de retención de las organizaciones. Con este fin, la investigación se dividió en dos etapas. La primera, cualitativa, buscó identificar, por medio de la literatura, de qué forma las organizaciones pueden implementar la operación de estas

 2.  Tilblivelser i/mellem gammel og ny skolearkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juelskjær, Malou

  2010-01-01

   Artiklen undersøger hvordan to forskellige slags skolearkitekturer og ditto pædagogiske praksisser sætter forskellige betingelser for hvad det vil sige at være elev samt for lærer-elevrelationerne i skolen. Indsigterne stammer fra et forskningsprojekt om skoleskift (Juelskjær 2009), hvor eleverne...... - kan få øje på som (nutidens) elever, og autoritetsrelationer mellem elev og lærer, for at forstå hvilke mulighedsbetingelser og effekter, som skolelivet sætter og sætter sammen med en innovativ eller ændringsivrig arkitektur. En arkitektur og medledsagende pædagogik som er så succesfuld, at den nu er...

 3. Kvalitativ metodologi & vidensproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fast, Michael

  -Ponty), hermeneutikken (eks. Dilthey, Weber, symbolsk interaktionisme (eks. Mead, Blumer). Det primære er, at diskutere de metodolo­gi­ske antagelser og deres koblinger til undersøgelse og forståelse af en konkret virkelighed - hverdags­virkelig­heden og livsverden. Det vil sige; hvad er kvalitativ metodologi og...... kvalitative metoder; hvilke viden­skabelige krav stilles der til dem; og hvordan kan man arbejde kvalitativt ud fra en livsverden betragtning? Hvordan kvalitativ metodologi og praksis kan forstås er ikke selvfølgelig eller præcist defineret. På den ene siden, skal en kvalitativ metodologi kobles til ontologi...

 4. Nietzsches stil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2007-01-01

  Nærværende artikel har til formål at analysere Nietzsches metriske filosofi, samt at forsvare dette som begreb for hans tænkning. Det vil foregå med udgangspunkt i den fragmentariske skrift som epigrammets to momenter: digtet og aforismen. Det skal ydermere begrundes, hvorledes Nietzsches...... forfatterskab som stil betragtet, kræver kommentaren og fortolkningen. Sammen med den stil man finder i Nietzsches forfatter-skab, finder man tillige et uafsluttet korpus, som kræver, hvad jeg skal udlægge som læsningens supplement. Sideløbende hermed giver disse tre bestræbelser derfor anledning til generelle...

 5. Teori-metode-empiri-teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Sandbjerg; Larsen, Kristian

  2015-01-01

  bestemte kriterier for, hvad der kan anerkendes som videnskabeligt. På baggrund af egne erfaringer med empirisk arbejde teoretisk inspireret af Pierre Bourdieu vil vi i det følgende argumentere for, at metodeforskrifter, uanset hvor ’strenge’ og instrumentelle de end måtte præsenteres, ikke kan adskilles...... opfattelses- og anskuelsesprincip, en måde, at angribe det videnskabelige arbejde på, en samlet måde videnskabeligt at tænke, handle og vurdere på. Artiklen er disponeret i to dele: Først redegør og diskuterer vi centrale epistemologiske forforståelser i Bourdieusk sociologi, dernæst redegør vi for og...... diskuterer centrale principper i denne sociologis fremgangsmåde....

 6. Tortur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Morten

  Tortur er grusom. Men den virker. Desværre mest når ofrene er uskyldige. De indrømmer hvad som helst. Terrorister bider derimod sjældent negle ved udsigten til at få dem revet ud. De vil dø for deres sag. Alligevel tror mange, at tortur er det bedste forsvar mod alskens bombemænd. Men faktisk...... risikerer vi alle at miste forstanden ifølge Morten Dige, filosof ved Aarhus Universitet. Tortur ødelægger nemlig ikke bare ofrene. Også det samfund, der accepterer tortur, lider ubodelig skade. Prisen for vores værdier er netop, at vi ikke kan forsvare dem med alle midler....

 7. Going Concern i revisionsprocessen [del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartmann, Stig; Haraszuk, Anni

  2012-01-01

  Nærværende artikel er den første af to planlagte, der vil blive bragt i Revision & Regnskabsvæsen. Det er artiklernes overordnede ide at besvare følgende spørgsmål: Hvad er nøgleelementerne i god revisorskik anno 2012 i forhold til Going Concern vurdering i revisionsprocessen? Hvordan eksekveres...... god revisorskik i forhold til Going Concern i 2012 samt 2013 og fremadrettet? Hvem er nøgleinteressenterne og hvilken roller spiller de i udviklingen af god revisorskik, indenfor Going Concern i erklæringer med høj grad af sikkerhed? Hvordan kan revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem...... designes i forhold til Going Concern for at leve op til god revisorskik, samtidigt med at revisor skal drive en fornuftig forretning?...

 8. At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2013-01-01

  de rumlige omgivelser er relevant, fordi læring i praksis i højeste grad foregår i fysiske, arkitektoniske rammer med specifikke sociale spilleregler for, hvad man gør og ikke gør i et konferencerum, en sygestue eller i patientens eget hjem. Arkitektur er således materielt og kropsligt nærværende...... læremester, og rumlige omgivelser involverer også magtrelationer,som hvem der besidder hvilke lokaliteter og artefakter og hvem, der ikke gør det. Dette kapitel angår relationer mellem mennesker og fysiske omgivelser, og det er hensigten at gøre rede for både enkle og komplekse forhold. I den forbindelse vil...

 9. Professionelle læringsfællesskaber

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Preben Olund

  2016-01-01

  Dafolo i Frederikshavn fik i foråret 2016 lidt over 10 millioner doneret fra A. P. Møller fonden til at fremme professionelle læringsfællesskaber (PLF) i skolerne i Nordjylland. Dette er interessant af flere grunde. For det første er det kun ca. 15 år siden, at det blev almindeligt at tale om...... lærer sammen. For det andet skal skolen være et sted for professionelle læringsfællesskaber, fordi dagens skolesystem står overfor en række udfordringer, fx hvad eleverne vil have behov for at lære i skolen i 20-30 årige perspektiver....

 10. Profession og pædagogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bøje, Jakob Ditlev

  2017-01-01

  er dog: Hvordan udgør gymnasielærerne i dag en profession, og hvor stiller det dem med hensyn til at udøve pædagogik? Meget i og omkring gymnasiet har ændret sig, siden det ’lærde’ gymnasium opstod i midten af 1800-tallet. Markedet og New Public Management er blevet en del af hverdagen, og det kan......Er gymnasielærere en profession? Og hvad betyder det evt. for deres muligheder for at udøve pædagogik, indgå i relationer med elever/studerende og understøtte læring? Svarene på disse spørgsmål kan synes banale. De fleste vil nok være tilbøjelige til at opfatte gymnasielærere som klassisk...

 11. GERENCIA AVANZADA: UN BLANCO CADA VEZ MÁS MÓVIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Armando Gutiérrez Larrisgoitia

  2005-11-01

  Full Text Available El artículo desarrolla la prospectiva de las herramientas y modas gerenciales más conspicuas de los últimos cincuenta años, para luego caracterizar cualitativamente dichas prácticas según su impacto alrededor de tres dominios principales de la acción gerencial: la información, la tecnología, los recursos humanos, y sus combinaciones; el análisis subsiguiente permite hacer inferencias sobre cuánto de la “gerencia avanzada” es proactivo y cuanto es reactivo. El objetivo es hacer un pronóstico sobre las características que compartirán muchas prácticas gerenciales en el S.XXI, a partir de los atributos que las distingan, y del grado de congruencia con los entornos que exhiban.

 12. Un Robot Móvil Autónomo Seguidor Delínea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Andrea Galeano

  2014-01-01

  This paper describes an application example of an autonomous mobile robot developed for the sole purpose of performing the task of following a path defined by a line plotted on the floor. The detailed construction schedule is based on a previous analysis made under the graphical development environment NXT-G 2.0, taking into consideration the time spent on the course, the precision achieved by following the path and the ability to act autonomously.

 13. Chimalapas, una frontera móvil en el sur de México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Uriel Del Carpio Penagos

  2011-01-01

  Full Text Available Se estudia el proceso de fronterización de una región del sur de México denominada Chimalapas. Tomando como punto de partida dicho concepto propuesto por Alejandro Grimson, se identifican los diferentes momentos constitutivos de Chimalapas en una frontera política y territorial, primero entre Nueva España y Guatemala y posteriormente, entre los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca.  Durante la colonia Chimalapa fue un territorio de refugio para los indios fugitivos del trabajo en las haciendas españolas y del cobro del tributo en los pueblos congregados, pero el territorio siempre fue visto como fuente de recursos madereros y como zona geoestratégica para la construcción de un canal interoceánico, situación que ha dinamizado los procesos socioeconómicos y políticos hasta la actualidad, existiendo áreas dentro del territorio cuya propiedad reclaman tanto comuneros, como propietarios privados, ejidatarios y el mismo estado, generando numerosos conflictos que de manera intermitente se manifiestan de manera violenta.

 14. Plataforma móvil para Aula Virtual basada en wrt54gl-openwrt-sdmod

  OpenAIRE

  Sánchez Navarro, Fernando

  2012-01-01

  Como consecuencia del desarrollo de las TIC la educación no presencial crece en importancia día a día a nivel mundial. En concreto, en el entorno universitario la educación a distancia es cada vez más utilizada. Si nos centramos en el caso de la UPCT, disponemos de la plataforma “Aula Virtual”, basada en la tecnología Moodle, plataforma de eLearning de código abierto. Por lo que respecta a los países subdesarrollados, básicamente el problema es el acceso a Internet, que suele s...

 15. Plataforma móvil para Aula Virtual basada en wrt160nl-openwrt-usb

  OpenAIRE

  Hicham, Grari

  2012-01-01

  Como consecuencia del desarrollo de las TIC la educación no presencial crece en importancia día a día a nivel mundial. En concreto, en el entorno universitario la educación a distancia es cada vez más utilizada. Si nos centramos en el caso de la UPCT, disponemos de la plataforma “Aula Virtual”, basada en la tecnología Moodle, plataforma de eLearning de código abierto. Por lo que respecta a los países subdesarrollados, básicamente el problema es el acceso a Internet, que suele ser prohibitivo ...

 16. Diseño de perfiles de asegurados en el ramo del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herranz, P

  2009-01-01

  Full Text Available En los últimos años las compañías de seguros cada vez son más competitivas. Por ello es muy importante que tengan un buen sistema de clasificación de los individuos según su comportamiento frente a la siniestralidad. Realizaremos un trabajo empírico con los datos de una compañía aseguradora española. Se dará una estimación de la función del riesgo de ocurrencia de un siniestro en función de la edad del conductor, teniendo en cuenta otras variables relevantes. Además, obtendremos los tramos de edades que mejor o peor se comportan frente al riesgo. Para ello utilizaremos la técnica del análisis de componentes principales funcional y una estimación de la función de correlación. Con los resultados obtenidos por dicha técnica funcional se llevara a cabo un análisis cluster para detectar grupos homogéneos en el comportamiento de los siniestros. Esto permitiría a las compañías aseguradoras establecer una tarificación para cada uno de los grupos. ABSTRACT In recent years, insurance companies are increasingly competitive. It is therefore very important that they have a good system of classification of individuals according to their behavior in accident ratio. We will work with empirical data from a Spanish insurance company. It will give an estimate of the role of the risk of occurrence of an incident based on driver age, taking into account other relevant variables. In addition, we get the age ranges that better or worse they behave toward risk. To do this we use the technique of functional principal component analysis and an estimate of the correlation function. With the results obtained by this functional technique we will conduct a cluster analysis to identify homogeneous groups in the behavior of claims. This would allow insurance companies to establish a tariff for each of the groups.

 17. Lugu sellest, kuidas Mozart Türgis haaremiröövil käis

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  3. veebr. Tallinna Kinomajas Elijah Moshinsky ooperifilm "Mozart Türgis", mis põhineb W. A. Mozarti ooperil "Röövimine serailist" ("Haaremirööv"). Õhtu on Tallinna Filharmoonia ja Türgi saatkonna koostöös sündinud sarjast "Diplomaatilised noodid"

 18. Lugares de la mirada: arquitectura y la imagen móvil

  OpenAIRE

  Toribio Villaverde, Julieta

  2016-01-01

  El siguiente trabajo parte de la idea que tiene en cuenta al concepto del movimiento como una de las grandes aportaciones de la arquitectura del siglo XX. En contraposición a la arquitectura renacentista que destacaba y basaba sus composiciones en la perspectiva o la arquitectura academicista más estática y contemplativa, en el siglo XX el movimiento está comprometido directamente en la percepción y composición del espacio. En la propia naturaleza del concepto de movimiento se ven im...

 19. Vil Republikanerne gøre oprør mod Trump?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre-Poulsen, Niels

  2017-01-01

  An analysis of the escalating conflicts between President Trump and a number of Republican Senators.......An analysis of the escalating conflicts between President Trump and a number of Republican Senators....

 20. Diseño de la transmisión de un automóvil

  OpenAIRE

  Hormaeche de Lucas, Asier

  2015-01-01

  En este proyecto se va a diseñar un un sistema de trasmisión para un coche dotado de tracción trasera. En nuestro caso será un BMW 318 modelo E30. Para esto tendremos en cuenta todos los elementos que componen la transmisión.