WorldWideScience

Sample records for profylakse hvad vil fremtiden

 1. Profylakse--hvad vil fremtiden bringe?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bygbjerg, Ib Christian

  2005-01-01

  World Millennium Development Goals to be attained by 2015, most relate indirectly to human health, while three relate directly to the prevention and fighting of diseases. Reduction of the child mortality rate and control of major infectious diseases are among the most important goals. In endemic areas...... of poverty and deficient infrastructure, children risk being infected primarily by diarrhoeal diseases, hepatitis A, polio, measles and other respiratory infections, and vector-borne diseases such as dengue and malaria, as well as, increasingly, blood/sexually transmitted diseases such as HIV, hepatitis B......Travellers to areas where poverty and pollution prevail may be exposed to the same health risks as are the local populations. In the future, prophylaxis for travellers will therefore rely upon advances in prevention being distributed equally to people in both rich and poor societies. Of the eight...

 2. Fremtidens forbrugere vil have det hele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Asger

  2004-01-01

  Vi kan af gode grunde ikke vide, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter svinekød vil udvikle sig i fremtiden, men vi kan med udgangspunkt i forskning give nogle kvalificerede og velunderbyggede ud på nogle overordnede udviklingstendenser - også kaldet megatrends - der vil præge markedet i det k...

 3. Hvad vil du helst have: Krig eller overvågning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Hvem læser dine private beskeder? Whatsapp har oprustet i kampen for din ret til privat kommunikation - en ny armering, der ikke huer efterretningstjenesten i kampen mod terror. Men hvad betyder det, at vi har brug for super end-to-end kryptering i beskyttelsen af private data? Og hvordan kan vi...

 4. Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

  præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter....

 5. Er tang fremtidens superfood?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt, Susan Løvstad

  seneste år fået øjnene op for tang indenfor områderne: biokemikalier og bioaktive stoffer, ekstraktion, gastronomi, produktudvikling, foder, bioraffinaderier, dyrkning osv. Men hvad er det tang kan? Dette foredrag vil vise at vi med tangdyrkning kan rykke mere bæredygtig fødevareproduktion ud på havet...

 6. Fremtidens forbrugere vil spidse ører

  DEFF Research Database (Denmark)

  Graakjær, Nicolai Jørgensgaard

  2011-01-01

  Forbrugerne bliver mere kritiske over for markedskommunikation, mere vant til at bestemme selv og mere indstillet på co-creation – også når det handler om ørerne.......Forbrugerne bliver mere kritiske over for markedskommunikation, mere vant til at bestemme selv og mere indstillet på co-creation – også når det handler om ørerne....

 7. Hvad nu hvis sommerfuglen er ekshibitionist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2008-01-01

  Groft sagt vil denne artikel, ved at aflæse hvad hhv. Inger Christensen, Sigmund Freud og Jacques Lacan har at sige om sommerfugle, argumentere for at der er et afgørende skel mellem naturvidenskab og litteraturvidenskab; mellem naturen, dyret, sommerfuglen på den ene side og bevidstheden...

 8. Fremtidens undervisningsmiljøer

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  Som oplægget til dette temanummer af LOM også indikerede, så sætter vi fokus på fremtidens undervisningsmiljøer på universiteter og UCer. Fremtidens undervisningsmiljøer har mange facetter, hvilket samlingen af artikler også illustrerer. “Fremtidens Undervisningsmiljø” handler om eksisterende erf...

 9. Scenarier for fremtidens landbrug

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Per; Reenberg, Anette; Aaby, Bent

  2007-01-01

  Der præsenteres 4 scenarier for fremtidens danske landbrugs kvælstofudledninger baseret på tilgængelige tal og en udbygget beregningsmodel. Tidshorisonten er 20 år. Der er valgt forskellige kombinationer af produktionsniveau, kvælstofudnyttelsesgrad og benyttet areal. Det analyseres om de enkelte...

 10. Hvad karakteriserer den netbaserede vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lars Peter

  2008-01-01

  Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem e...... teoretisk afsæt opstille en model for, hvorledes netbaseret vejledning kan bidrage til de studerendes læreproces. • Sidst at give eksempler på hvorledes modellen for netbaseret vejledning kan anvendes i praksis.......Hensigten med artiklen er at bidrage til forståelsen af sider ved den netbaserede vejledning. Fremgangsmåden vil være: •Først at beskrive og diskutere, hvorledes jeg forstår det virtuelle læringsmiljø, herunder en afklaring af, hvad der karakteriserer den netbaserede vejledning. •Dernæst gennem et...

 11. Hvad ved vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  fokus på professionslæring og kompetenceudvikling i et livslangt læringsperspektiv. DEtte kan gøres ved at man i kommunerne tænker i tre forskellige former for mentoring de første to år.: en til en menoring, supervision og transparen det første år og gruppementoring det andet år efterfulgt af peer......-group mentoring de følgende år som led i dels den kommunale skoleudvikling, dels i lærernes fortsatte professionelle udvikling....

 12. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Denne antologi udgør bind 2 af rapporten fra arbejdsgruppen for Fremtidens Naturfaglige Uddannelser. Antologien indeholder ti artikler og præsenterer vigtige elementer af det analysegrundlag som ligger bag arbejdsgruppens oplæg til strategi. Det enkelte essay i antologien behandler centrale...... problemstillinger inden for et eller flere naturfag eller en uddannelse/et uddannelsesniveau. Rapportens 1. bind - den selvstændige publikation Fremtidens naturfaglige uddannelser. Naturfag for alle - vision og oplæg til strategi indeholder arbejdsgruppens anbefalinger og bud på strategi for udvikling af...

 13. Fremtidens landinspektøruddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Enemark, Stig

  2003-01-01

  Artiklen ?International Trends in Surveying Education? præsenterer de centrale udviklingstrends i et globalt perspektiv og giver et bud på fremtidens model for uddannelse af landinspektører. Modellen indeholder de traditionelle fag landmåling/kortlægning (Measurement Science) samt matrikelvæsen/a...

 14. Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch, Henrik; Troelsen, Rie; Horst, Sebastian

  uddannelsesniveauer • at den naturfaglige uddannelseskultur styrkes • at lærerkompetencerne styrkes. Rapportens 2. bind - den selvstændige publikation Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser • En antologi indeholder en række essays om væsentlige problemstillinger for naturfagene. Der er tidligere udsendt...

 15. Når HRM sparker døren ind til fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt Larsen, Henrik

  2016-01-01

  Vi er alt for beskedne of uambitiøse, når vi siger, hvad HRM kan bidrage med i fremtidens virksomheder. Mange af de generelle udfordringer, som virksomhederne står overfor, har nemlig en karakter, der gør det naturligt eller nødvendigt at sætte ind med HRM-professionalisme. Bolden ligger for vores...... fødder, så nu gælder det bare om at sparke. Artiklen beskriver nogle af de vigtigste udfordringer - og hvorfor HRM er et svar herpå....

 16. Work-life balance - hvad betyder det egentlig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Vivi Bach

  2009-01-01

  Med afsæt i en beskrivelse af vores samtid og de mest centrale tilgange repræsenteret i Work-Life litteraturen, søger denne artikel at nå frem til en forståelse af, hvad det vil sige at have ’balance’ mellem arbejdsliv og privatliv. Der sættes fokus på, hvad der betinger individets muligheder...... for at skabe ’balance’ i en travl og omskiftelig hverdag. Det afgørende spørgsmål er, hvad skal der til, for at den enkelte kan få det hele til at hænge sammen? Udgivelsesdato: Juni...

 17. Når fremtiden tegner sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mette Lykke; Katznelson, Noemi

  Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.......Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge....

 18. Hvad er Erdogans næste træk i Syrien?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Torben Toftgaard

  2017-01-01

  Hvad end Tyrkiets næste træk vil blive, kan det betyde forøgede flygtningestrømme fra Syrien til Danmark, bringe den internationale alliance mod IS i krise, vanskeliggøre samarbejdet i Nato og forværre det tyrkisk-amerikanske forhold....

 19. Hvad karakteriserer et talent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Raalskov, Jesper

  2012-01-01

  Debatten i medierne har i stigende grad fokus på talentfulde medarbejdere - men hvad er talent egentlig? I den akademiske litteratur inden for Talent Management (TM) gives der mange forskellige bud på, hvordan man som virksomhed kan udvikle og lede talenter, men færre af feltets inputgivere...... forholder sig til, hvad den overordnede definition af talent er. Der ses i litteraturen divergerende opfattelser af, hvilke konkrete egenskaber (attributter) som definerer et talent. I denne artikel gives et bud på en konsensusskabende tilgang til talent, idet talent kan ses som; det du har gjort (fortid...

 20. Fremtidens landbrug bliver big business

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Henning Otte

  2016-01-01

  Landbrugets omverdensforhold og konkurrencevilkår ændres, og det vil nødvendiggøre en udvikling i retning af “big business“, hvor landbrugene bliver endnu større, mere industrialiserede og koncentrerede. Big business bliver en dominerende udvikling i dansk landbrug - men ikke den eneste...

 1. Plasmafysik og fusionsenergi - fremtidens energikilde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Heiselberg, Bodil; Heiselberg, Henning

  Fusionsreaktoren ITER bygges i disse år i Frankrig af EU, Kina, Japan, Rusland, Indien, Sydkorea og USA og afløser JET i England. ITER er nok sidste trin i forskningsfusionsreaktorer. ITER forventes at kunne producere mere energi, end der bruges til at køre den, og vil dermed være den første...

 2. Hvad er god inklusionspraksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harbo, Lotte Junker; Rathmann, Ina Dyrgaard

  2014-01-01

  Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn – og de fagprofessionelle omkring dem – oplever mulighed for inklusion, det vil her sige mulighed for deltagelse i forskellige fællesskaber i den danske folkeskole over en periode på 2½ år. Udover fortællin...

 3. Morphware - Fremtidens Embedded System Platform

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jan

  2006-01-01

  FPGA'er bliver i stigende grad brugt som komponenter i embedded systemer. Faldende priser, større kapacitet og en større felksibilitet har gjort FPGA'en til en attraktiv og konkurrencedygtig teknologi der tillader en stadig stigende grad af system integration, hvor traditionel hardware og software...... kombineres og rekonfigureres. Muligheden for at rekonfigurere systemet, og specielt rekonfigurerer det medens det kører, giver nogle helt nye muligheder for at designe og programmere embedded systemer. Dette foredrag vil give et indblik i disse nye og fremtidige muligheder....

 4. Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rose, Jørgen; Lund Jensen, Rasmus; Heiselberg, Per Kvols

  temperaturforholdene om sommeren i fremtidens bygninger. Bygningernes varmekapacitet har stor betydning for at undgå risikoen for overtemperaturer om sommeren og for at reducere kølebehovet. Bygningernes aktive varmekapacitet kan øges markant ved at anvende faseskiftende materialer (PCM), hvor der akkumuleres...

 5. Fremtidens biblioteksbetjening af børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup, Helene

  2008-01-01

  Rapporten er resultatet af et tværministerielt udvalgsarbejde nedsat af Kulturministeriet.  Kommissoriet har været at nytænke biblioteksbetjeningen af børn, så den passer til vidensamfundet.  Udvalgsarbejdet munder ud i ti bud for fremtidens biblioteksbetjening af børn....

 6. Hjernen vil have Coca Cola

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian

  2008-01-01

  Coca Cola kan i modsætning til Pepsi aktivere den præfontale kortex eller pandelappen - derfor er det selvfølgelig den, vi vil have!......Coca Cola kan i modsætning til Pepsi aktivere den præfontale kortex eller pandelappen - derfor er det selvfølgelig den, vi vil have!...

 7. Jeg vil derfor cykler jeg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fauth, Søren R.

  2014-01-01

  Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens).......Hvad kan den tyske filosof Arthur Schopenhauer fortælle os om vores cykelbesættelse? Ikke så lidt endda. Læs en filosofisk udredning af menneskets vandring fra det tænkende menneske (homo sapiens) til det cyklende menneske (homo birotariens)....

 8. Hvad nu, hvis livet var helligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Tue; Gjerris, Mickey

  2015-01-01

  Lægen og fi losoffen Albert Schweitzer tilbyder et etisk perspektiv på bioteknologien: Hvor går grænserne for, hvad vi kan tillade os over for andre livsformer, og hvornår kommer vores egen bekvemmelighed i vejen for vores overlevelse?......Lægen og fi losoffen Albert Schweitzer tilbyder et etisk perspektiv på bioteknologien: Hvor går grænserne for, hvad vi kan tillade os over for andre livsformer, og hvornår kommer vores egen bekvemmelighed i vejen for vores overlevelse?...

 9. Hvad er hot og hvad er not? Forskning i FM - 2016

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2016-01-01

  I anledning af årsskiftet og DFM netværks nytårskur giver jeg her et bud på, hvad der kendetegner forskning i FM netop nu.......I anledning af årsskiftet og DFM netværks nytårskur giver jeg her et bud på, hvad der kendetegner forskning i FM netop nu....

 10. Hvad er din virksomheds Nash-equilibrium?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent F.

  2006-01-01

  Wargames fra 1983 med Matthew Broderick og Ally Sheedy i hovedrollerne. Forskellige ”populærkulturelle” game-shows har også elementer af spilteori i deres grundlæggende struktur, herunder Friend or Foe, Survivor og de danske plagiater som Robinson Ekspeditionen, Big Brother, og hvad de andre simulerede...

 11. Stress – og hvad

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladegaard, Yun Katrine

  2012-01-01

  Artikel bragt i PsykologNyt. Forfatteren beskriver resultater fra forskningsprojektet COPEWORK, med fokus på det som er relevant for psykologer og andre professionelle. I COPEWORK undersøges hvad der sker på danske arbejdspladser, når en medarbejder sygemeldes med stress. Resultaterne bygger på...

 12. Hvad er kildekritik?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olden-Jørgensen, Sebastian

  2009-01-01

  Hvad er Kildekritik? I stedet for at forstå kildekritik som et stringent system, grundlagt af Leopold von Ranke og i Danmark kanoniseret af Kristian Erslev, kunne man med større historiografisk ret og faglig frugtbarhed opfatte kildekritikken som en faglig tradition med tre lag afsat (sedimentere...

 13. Fremtidens bæredygtige solcelle-drevne LED system i øjenhøjde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, Peter Behrensdorff; Dam-Hansen, Carsten; Thorseth, Anders

  Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer.......Dimensionering og optimering af energisystemet samt intelligent styring af energiforbrug i fremtidens autonome og bæredygtige LED systemer....

 14. vil remisión de V. cinta del primer móvil.

  OpenAIRE

  2011-01-01

  [ES] Definición del término Móvil remisión de V. cinta del primer móvil. en el diccionario Dicter. [EN] Definition of the word Móvil remisión de V. cinta del primer móvil. in the dictionary Dicter.

 15. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 16. Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones......Blogindlæg på videnskab.dk, kaldt "Hvad er fantastisk ved HBO-serien Game of Thrones?" om HBO tv-serien Game of Thrones...

 17. Projekt Venstrepopulisme: Hvad blev der af venstrepopulismen?

  OpenAIRE

  Jørgensen, Jeppe Kramer

  2017-01-01

  Dette bachelorprojekt undersøger, hvorvidt venstrefløjspartiet Enhedslisten kan anskues som venstrepopulistisk med særligt henblik på partiet EU-politik, og hvordan en eventuel venstrepopulisme adskiller sig fra højrepopulismen. Den vestlige verden oplever for tiden et politisk opbrud mod det politiske establishment, der har resulteret i en populistisk bølge med blandt andet Donald Trump i USA, Brexit og Marine Le Pen blandt mange andre. Men hvad er populisme? Populisme er et tvetydigt begreb...

 18. Training needs and requirements following from technological turbulence and environmental pressure: The role of governments, universities and industries

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ulhøi, John Parm

  hvad der er brug for (i industrien). Dette indikerer, at regeringerne på trods af store mangler i deres strategi stadig vil spille en vigtig rolle i fremtiden. Med hensyn til industrien vil den store udfordring være at ændre den nuværende opfattelse af samspillet med miljøet til en miljømæssigt mindre...

 19. THAILAND - Hvad foregår der?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Johannes Dragsbæk

  2010-01-01

  Efter flere måneders uroligheder mellem opposition og regeringsstyrker, stormede militæret i går de besatte områder i Bangkok. Flere af demonstranternes – de såkaldte ”Rødskjorter”s – ledere blev anholdt; spørgsmålet er, om det vil resultere i en afslutning af kampene? RÆSON har spurgt Johannes D...

 20. Vil de gerne have et arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Søren; Madsen, Mikkel Bo; Filges, Trine

  Undersøgelsen her belyser arbejdsmarkedsparate lediges arbejdsmotivation og fleksibilitet. Samtidig er virksomheder og sagsbehandlere blevet spurgt, hvordan de oplever de lediges motivation. Et flertal af de arbejdsmarkedsparate ledige vil gerne have et arbejde. De fleste vil gerne hurtigt i gang...

 1. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 2. Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Tine Steen

  2011-01-01

  Stramninger af kravene til energiforbruget i vores boliger medfører stor fokus på energiberegningen, men erfaringer fra lavenergiboliger opført i dag viser, at vi, for at sikre succes for fremtidens boliger, også skal inddrage dokumentation af indeklimaet og forbedre samarbejdet mellem arkitekter...

 3. Hvad er inklusion, og hvordan leder man det?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næsby, Torben; Qvortrup, Lars

  2014-01-01

  En fundamental forudsætning for at inklusion både kan gøres til et centralt tema og at medarbejdernes kompetencer kan styrkes, er, at alle medarbejdere ved, hvad man snakker om, og at man har en fælles, operationaliserbar forståelse af, hvad inklusion er. Der skal formuleres en definition af...... definition, som både er bredt, præcist og operationaliserbart. Derefter fremlægges forslag til, hvad man kan gøre som ledelse for at få inklusionsindsatsen til at lykkes....... inklusion i det enkelte dagtilbud, der både kan anerkendes af alle, så den gøres til et fælles anliggende, og kan operationaliseres, så alle kan se, hvad de skal gøre for at få indsatsen til at lykkes. Artiklen indledes med at diskutere de gængse definitioner af inklusion og præsentere et nyt forslag til en...

 4. Hvad betyder det at have vanskeligheder i matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Professor Daniel Ansari var oplægsholder på konferencen Hjerne og Læring, som blev afholdt på DPU, Aarhus Universitet den 18. november. Han gjorde gennem sin præsentation rede for, hvad gode matematikkompetencer betyder for elever og på samme måde, hvilke konsekvenser en problematisk tilgang til...

 5. Pædagogisk neurovidenskab: hvad er pædagogisk neurovidenskab og hvad skal den bruges til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Steffensen, Bo; Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  matematik og læsning. Pædagogikken lever imidlertid stadigvæk i høj grad sit eget liv, fortsætter han, Klingbergs bog er oversat til engelsk, men ikke til dansk, hvilket er symptomatisk for den mindre interesse i Danmark for pædagogisk neurovidenskab. Dette temanummer har derfor til hensigt at vise, hvad...

 6. Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2008-05-01

  Full Text Available Vi vil i denne artikel pege på vigtigheden af at forholde sig til det virtuelle læringsklima i forbindelse med brug af virtuelle læringsmiljøer på universiteterne. I »Teaching for QualityLearning at University« (2003 inkluderer Biggs classroom climate som en vigtig faktor til at skabe sammenhæng i undervisningen og bruger graden af trustworthiness som en måde at beskrive et klima på. I artiklen anvender vi Biggs’ begreber i relation til et medieret læringsklima og undersøger, hvad der kan motivere og demotivere studerende til at engagere sig i et virtuelt læringsrum. Som centrale områder, der med fordel kan inddrages for at skabe et bedre virtuelt læringsklima for studerende, peger vi på faktorer såsom at udnytte den generelle udvikling hen imod web 2.0 samt en øget opmærksomhed på design og kommunikation.

 7. Vil ny regnskapslov gi internasjonalt sammenlignbare regnskaper?

  OpenAIRE

  Røsok, Kjell Ove

  2017-01-01

  Regnskapslovutvalget bruker internasjonalt sammenlignbare regnskaper som ett viktig argument for å tilpasse norsk regnskapslov til IFRS for SMEs. Denne artikkelen bruker Brunssons (2000) teoretiske rammeverk for uniformity til å analysere faktorer som kan avgjøre om en regnskapsstandard bidrar til lik praksis og dermed til sammenlignbare regnskaper. Artikkelen påpeker flere forhold som tilsier at den foreslåtte bruken av IFRS for SMEs i Norge vil avvike fra andre lands regnskapspraksis, delvi...

 8. Labour 4.0: Kompetencer til fremtidens industri

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæhrens, Brian Vejrum; Lassen, Astrid Heidemann; Nørgaard, Bente

  2018-01-01

  I Danmark fremhæves Region Nordjylland ofte som et område, der har et stort, men også et uudnyttet potentiale i forhold til mulighederne i det nye industriparadigme Industri 4.0. I regionen er der kompetencer og viden fra både den traditionelle fremstillingsindustri og fra IT-klyngen, der...... blomstrede omkring mobilindustrien i 1990´erne og siden har dannet grobund for mange nye virksomheder indenfor trådløs-/kommunikationsteknologi i mange andre industrier. Industri 4.0 bygger netop på at integrere digitalisering, automatisering og robotteknologi med traditionelle fremstillingsindustrier, og på...... den måde globalt skabe konkurrencedygtige og fleksible virksomheder, der i mange tilfælde med fordel igen vil kunne hjemtage produktionsopgaver fra lavtlønslande til Danmark og Nordjylland. Evnen til at omsætte Industri 4.0 potentialerne har på den måde vidtrækkende konsekvenser for Danmarks fremtid...

 9. Elevers produktion af multimodale tekster. Hvad ved vi og hvad mangler vi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vibeke Christensen

  2016-09-01

  Full Text Available I Danmark er der med de nye Fælles Mål fra 2014 indført et krav om, at eleverne skal kunne lave større multimodale produktioner. Også i de øvrige skandinaviske lande indgår arbejde med multimodale tekster med forskellig betegnelse i læreplanen for modersmålsfaget. Det er således relevant at undersøge, hvad man ved om elevers produktion af multimodale tekster. Denne artikel bidrager med en gennemgang af nordisk forskning inden for området og med udblik til den øvrige vestlige verden. Teoretisk beskrives multimodalitet med udgangspunkt i New London Groups programartikel fra 1996 og den udvikling af multimodalitet, som gruppen omkring Kress og van Leeuwen har bidraget med. Resultaterne af forskningsgennemgangen præsenteres i fem temaer: terminologi, didaktik, undervisning, elevudbytte og vurdering. Diskussion pågår løbende inden for hvert tema, og der peges på didaktiske perspektiver.Nøgleord: multimodale tekster, tekstkompetence, elevpræstation, skrive-pædagogik, produktion, vurderingAbstractIn the new curriculum for the subject Danish from 2014, it is a requirement that students should be able to create major multimodal productions. Working with multimodal texts in the mother tongue subject is included in the curricula for all three Scandinavian countries. Therefore, it is relevant to consider what is already recognized as students’ production of multi-modal texts. This article offers a brief review based on the Nordic research together with a brief look towards the rest of the Western world’s research on multimodality. This paper’s theoretical foundation is based on the New London Group’s article from 1996, “Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures”, and the development of multimodality that re-searchers and scholars surrounding Kress and van Leeuwen have contributed with. The results of the research will be presented in the following five themes: terminology, education, teaching, pupil performance

 10. Emotiv Kunstig Intelligens - Den etiske forpligtigelse

  OpenAIRE

  Beinkamp, Line; Aalbæk Jensen, Sandra

  2013-01-01

  Under emnet Kunstig Intelligens har vi valgt at arbejde med et scenarie som diskuterer hvad der i fremtiden ville ske hvis man var i stand til at fremstille robotter, eller nærmere betegnet Cyborgs, med menneskelige kognitive egenskaber. Derpå vil dette projekt blive udarbejdet som et tankeeksperiment, også på engelsk kaldet en ”Intuition Pump”, som vil undersøge hvordan vi burde handle, hvis skabelsen af kunstig intelligens faktisk burde anses for en realistisk mulighed. Med dette i mente vi...

 11. Secado del orujo en lecho fluidizado-móvil

  OpenAIRE

  Torrecilla Velasco, José Santiago

  2000-01-01

  El objetivo fundamental de la presente Tesis Doctoral es validar y optimar un secadero basado en la combinación de dos tipos de contactores como son el lecho fluidizado y el móvil. Para ello se han realizado experimentos de secado de orujo empleando primero contactores por separado (fijo, móvil y fluidizado) se ha estudiado la combinación de los lechos fluidizado y móvil. Desde el punto de vista económico y de calidad del orujo seco se ha demostrado que el secadero más adecuado para realizar ...

 12. Hvis en kartoffel er forkert, hvad er en Mars-bar så?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lichtenstein, Mia Beck; Thomsen, Freja; Hinze, Cecilie

  2016-01-01

  Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?......Danske unge er de slankeste af 41 europæiske unge, men de føler sig ofte tykke og går på slankekur. Hvad er årsagen, og hvorfor er det et problem?...

 13. Stress og profylakse samt behandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Netterstrøm, Bo

  2012-01-01

  Prevention of stress should address the stressors and factors which modify the effect of these. At the community level legislation and agreements on the labour market are important tools. At the enterprise level policies to reduce stress and monitoring the psychosocial work environment has...... the first priority in prevention. Treatment of stress is often a long-term process involving diagnostic assessment, psycho-education and counselling. The Danish National Board of Health has published recommendations to both general practitioners and the public in this area....

 14. Fremtidens Forskningsbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flodin, Peter; Bisgaard, Kirsten; Madsen, Lillian

  2012-01-01

  Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation til en billig penge på samme måde som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke...

 15. Fremtidens forskningsbibliotek

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bisgaard, Kirsten; Frandsen, Tove Faber; Petersen, Claus Vestager

  2012-01-01

  Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation for en billig penge på samme måde, som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke...

 16. Hvad er smag, og hvordan underviser man i og med smag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Qvortrup, Lars; Wistoft, Karen

  2017-01-01

  Hvad er smag, og hvordan underviser man i smag som undervisningens genstand eller med smag som et virkemiddel i undervisningen? Det er denne artikels to hovedspørgsmål. Formålet er at præsentere det, der kaldes en smagsdidaktisk refleksionsteori, dvs. en teori der reflekterer over, hvordan man un...

 17. CMS: Vil Danmark bakke op om Guterres’ reformbestræbelser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Katja Lindskov; Engell, Troels Gauslå

  2017-01-01

  Danmark bør aktivt øve indflydelse på reformprocessen og udformningen af fremtiden for FN’s fredsarbejde og formulere en klar målsætning med sine bidrag til FN's fredsarbejde i det kommende forsvarsforlig og den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi....

 18. Aplicación móvil GStock

  OpenAIRE

  Salatino Ucota, Ricardo

  2014-01-01

  Aplicación de servicio móvil destinada a ofrecer la posibilidad de realizar pedidos entre establecimientos y sus proveedores de manera sencilla y rápida. Aplicació de servei mòbil destinada a oferir la possibilitat de realitzar comandes entre establiments i els seus proveïdors de manera senzilla i ràpida.

 19. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  været. Herefter skal vi se på, hvordan børn og unge selv begrunder deres brug af sociale netværkssider, og hvilke motiver der ligger bag deres mange timer foran skærmen. Dernæst sætter kapitlet fokus på børn og unges venskaber på sociale netværkssider, hvad der karakteriserer et venskab i dag, og...

 20. Lønsomheds- eller rentabilitetsmodeller: hvilke modeller findes, og hvad er forudsætningerne for et godt udgangspunkt? - når økonomistyringen skal analyseres baglæns for at planlægge fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen

  2005-01-01

  rentabilitetsanalyser af det forgangne år. Ja, ledere og andres løn afhænger ofte af denne opgørelse. Men også i relation til ABC udviklede Kaplan m.fl. hierarkiske modeller - også kaldet Activity-based Costing Profitability Analysis (ABPA), hvor analysen foregår på styk, serie, produkttype og overordnet niveau. Ikke...

 1. ABS – Arkitektonisk kvalitet i fremtidens læringsrum på universitetet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik; Knudstrup, Mary-Ann

  forskningsprojektets hypoteser om, at den fysiske kontekst er af betydning for læringssituationen i den pågældende fysiske kontekst, samt at der dermed er forskel på læringssituationen i de to fysiske kontekster, der danner genstand for empiri-indsamlingen i dette studie. Dog har den fysiske kontekst ikke alene af...... den fysiske kontekst og læringssituationen i den pågældende fysiske kontekst. Dog vil den anvendte metode kunne benyttes i videre forskning på baggrund af ovenstående foreløbige konklusioner, og hvor eksempelvis den sociale kontekst, lovgivning og regler samt curriculum holdes konstant, mens der...

 2. Prospectiva hacia el Aprendizaje Móvil en Estudiantes Universitarios

  OpenAIRE

  Lagunes-Domínguez, Agustín; Torres-Gastelú, Carlos A; Angulo-Armenta, Joel; Martínez-Olea, Miguel Á

  2017-01-01

  Se ha realizado un estudio para determinar si los estudiantes de una universidad colombiana y una mexicana tienen el equipo, la disponibilidad de tiempo y la disposición para el aprendizaje móvil dentro de sus clases. Para ello se diseñó y validó un instrumento que se aplicó a los estudiantes del área de Administración y de Sistemas en una universidad pública colombiana y otra universidad pública mexicana. Los resultados muestran que los estudiantes colombianos y mexicanos cuentan con disposi...

 3. Alicación móvil-control diabetes

  OpenAIRE

  Palomo Velasco, Jesús

  2016-01-01

  En este proyecto se ha desarrollado una aplicación móvil desarrollada para la plataforma Android y pensada principalmente para la monitorización de las personas que padecen diabetes. En ella se informará de las actividades físicas realizadas mediante el uso de la API de Google Fit, además del tiempo de actividad, una estimación de las calorias consumidas, y una observación/consejo de tipo nutricional en función de dichas calorias. El usuario dispondrá de una sección de configuración donde pod...

 4. Designer vil gøre op med grimme hjælpemidler til ældre

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Trine

  2016-01-01

  Hjælpemidler behøver ikke være sterile, kolde og grimme, mener ph.d.-studerende Trine Højbak Møller Gøttsche, der forsker i, hvordan fremtidens velfærdsteknologi kan personliggøres......Hjælpemidler behøver ikke være sterile, kolde og grimme, mener ph.d.-studerende Trine Højbak Møller Gøttsche, der forsker i, hvordan fremtidens velfærdsteknologi kan personliggøres...

 5. Vil mobiloperatørerne konkurrere på indhold?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rask, Morten

  2004-01-01

  Mobil-portalerne FLY fra TDC Mobil og e-go fra Sonofon burde alle have adgang til. Man kan sammenligne med Diatel som TDC lancerede på internettet i 1995, men som blev lukket kort efter. Fælles for modellerne er, at man skal betale for det indhold, man benytter, men ligesom Diatel blev overhalet af...... det gratis indhold på internettet, vil TDC og Sonofons tjenester blive overhalet af gratis mobile tjenester. På den måde bliver kundepotentialet langt større, og det er alligevel TDC og Sonofon der dominerer som hoved- og underleverandører på markedet for mobiltelefoni. Udgivelsesdato: 4. juni...

 6. Vehicle in the Loop (VIL); Simulations- und Testumgebung fuer Fahrerassistenzsysteme

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bock, Th. [Lehrstuhl fuer Realzeit-Computersysteme, TU Muenchen (Germany); Siedersberger, K.H.; Zavrel, M.; Breu, A.; Maurer, M. [Audi AG, Ingolstadt (Germany)

  2005-07-01

  Up to now the reproducible and safe test of driver assistance systems proves to be very difficult. This is true especially for collision mitigation tests. In this article today's state of the art of test and simulation methods for driver assistance systems is summarised at first. Then a new simulation and test environment is presented: In future the function of driver assistance systems can be tested and evaluated economically, reproducibly and most important without danger for the test person and test vehicle. To achieve this the real test vehicle is integrated into a traffic simulation by means of a vehicle in the loop (VIL) configuration. The vehicle does not move in real traffic but on open spaces or blocked off roads. It resorts to synthetic sensor data of a partly simulated environment. Methods and instruments of the augmented reality integrate the test driver into the synthetic outside traffic. (orig.)

 7. Numerical Analysis of Blood Damage Potential of the HeartMate II and HeartWare HVAD Rotary Blood Pumps.

  Science.gov (United States)

  Thamsen, Bente; Blümel, Bastian; Schaller, Jens; Paschereit, Christian O; Affeld, Klaus; Goubergrits, Leonid; Kertzscher, Ulrich

  2015-08-01

  Implantable left ventricular assist devices (LVADs) became the therapy of choice in treating end-stage heart failure. Although survival improved substantially and is similar in currently clinically implanted LVADs HeartMate II (HM II) and HeartWare HVAD, complications related to blood trauma are frequently observed. The aim of this study was to compare these two pumps regarding their potential blood trauma employing computational fluid dynamics. High-resolution structured grids were generated for the pumps. Newtonian flow was calculated, solving Reynolds-averaged Navier-Stokes equations with a sliding mesh approach and a k-ω shear stress transport turbulence model for the operating point of 4.5 L/min and 80 mm Hg. The pumps were compared in terms of volumes subjected to certain viscous shear stress thresholds, below which no trauma was assumed (von Willebrand factor cleavage: 9 Pa, platelet activation: 50 Pa, and hemolysis: 150 Pa), and associated residence times. Additionally, a hemolysis index was calculated based on a Eulerian transport approach. Twenty-two percent of larger volumes above 9 Pa were observed in the HVAD; above 50 Pa and 150 Pa the differences between the two pumps were marginal. Residence times were higher in the HVAD for all thresholds. The hemolysis index was almost equal for the HM II and HVAD. Besides the gap regions in both pumps, the inlet regions of the rotor and diffuser blades have a high hemolysis production in the HM II, whereas in the HVAD, the volute tongue is an additional site for hemolysis production. Thus, in this study, the comparison of the HM II and the HVAD using numerical methods indicated an overall similar tendency to blood trauma in both pumps. However, influences of turbulent shear stresses were not considered and effects of the pivot bearing in the HM II were not taken into account. Further in vitro investigations are required. Copyright © 2015 International Center for Artificial Organs and Transplantation and

 8. Cubierta móvil para piscina, en Pensilvania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lawrie & Green, Arquitectos

  1966-04-01

  Full Text Available This swimming pool constitutes part of a recreation centre at Hershey, Pennsylvania, and has the special feature that its roof is movable, so that the pool can be open in summer and enclosed in winter. The roof consists of two semicircular sectors, resting on wheels, which run along a circular rail. The structure of this roof is metallic, made of radial trusses, converging at a central pivot, around which the sectors rotate. Both the enclosing walls, and the roofing units are filled in with foamglass blocks, which are light, waterproof and highly insulating. Their more significant characteristics are a strength of 7 kg/cm2 and 144 kg/m3 weight, as well as their small water and heat transmission capacity.Esta piscina, que forma parte de un centro recreativo en Hershey, Pensilvania, propiedad de Cocoa Avenue Plaza, presenta la curiosa particularidad de su cubierta, que es móvil y, por tanto, dicha piscina al aire libre en verano y poder cerrarla en invierno. El sistema está constituido por dos sectores, que cubren en planta un semicírculo, apoyados sobre patines de ruedas que corren a lo largo de una vía circular. La estructura es metálica, a base de cerchas radiales que concurren en un muñón, el cual permite el giro de los sectores. Las fachadas y cubiertas se han cerrado con bloques de espuma de vidrio, ligeros, impermeables y aislantes, cuyas características más destacadas son las siguientes: resistencia de 7 kg/cm2, 44 kg/m3 de peso y su gran capacidad de aislamiento e impermeabilización.

 9. Spørg ikke om, hvad iPad’en kan gøre for dig..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schilhab, Theresa

  2014-01-01

  Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år......Vi taler meget om alt det, som teknikken tilbyder, men aldrig om hvad den kræver tilbage. Når vi lader selv 1-årige vælge den elektroniske verden frem for den konkrete, starter vi et menneskeligt eksperiment, vi først kender facit af om 20 år...

 10. Gymnasieelever vil det samme på tværs af etniske skel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moldenhawer, Bolette; Kamp, Mikkel

  2018-01-01

  Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere.......Gymnasieelever, der ikke er fødte Danmark, har nogenlunde det samme syn på, hvad de fagligt og socialt skal have ud af at gå på gymnasiet, som deres kammerater med pæredanske forældre. Der er dog mindre forskelle, som det er vigtigt at tale om i klasseværelset, mener forskere....

 11. Desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma ToCook

  OpenAIRE

  Azañón Cáceres, Carlos Antonio

  2015-01-01

  El presente trabajo fin de máster se integra dentro del contexto del desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. Con el gran crecimiento del uso de la tecnología móvil, el desarrollo de software para este tipo de dispositivos se ha convertido en uno de los principales objetivos a cubrir. Existen dos grandes plataformas en las que se centra el desarrollo móvil: iOS y Android. Además de estas dos principales, existen muchas otras como Windows Phone, Ubuntu Phone, Firefox OS o Sym...

 12. Forskere vil igen anvende CRISPR på befrugtede æg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hokland, Peter

  2017-01-01

  Frygten for, at forskere ville benytte CRISPR til at skabe supermennesker, gjorde, at man i 2014 stoppede med at ændre fostres arveegenskaber. Men det har ændret sig, og nu vil forskerne i laboratoriet igen, skriver professor Peter Hokland.......Frygten for, at forskere ville benytte CRISPR til at skabe supermennesker, gjorde, at man i 2014 stoppede med at ændre fostres arveegenskaber. Men det har ændret sig, og nu vil forskerne i laboratoriet igen, skriver professor Peter Hokland....

 13. Una teoría del consumo móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cruz García Lirios

  2007-01-01

  Full Text Available El comercio móvil es un indicador de la brecha económica y la consecuente, brecha digital entre los países desarrollados económicamente y los países con economías emergentes. En tal sentido, se exponen los fundamentos de una teoría para explicar las consecuencias del comercio móvil a partir de los determinantes económicos, tecnológicos, mercadotécnicos y psicológicos que llevan a una persona a adquirir productos a través de protocolos móviles.

 14. Infancia y telefonía móvil: practicidad, usos y significados

  OpenAIRE

  Antolínez Merchán, María del Pilar

  2012-01-01

  La investigación aborda, en términos generales, la cuestión de la implantación de la telefonía móvil entre los niños y adolescentes, a partir del estudio intensivo de un colegio privado del Noroeste de Madrid. De manera específica, la investigación considera una triple perspectiva: funcional (relativa a los usos del teléfono móvil), social (en el sentido de las interacciones y conflictos que genera en el seno de la familia) y simbólica (concerniente a los significados connotativos asociados a...

 15. Una teoría del consumo móvil

  OpenAIRE

  Lirios, Cruz García

  2007-01-01

  El comercio móvil es un indicador de la brecha económica y la consecuente, brecha digital entre los países desarrollados económicamente y los países con economías emergentes. En tal sentido, se exponen los fundamentos de una teoría para explicar las consecuencias del comercio móvil a partir de los determinantes económicos, tecnológicos, mercadotécnicos y psicológicos que llevan a una persona a adquirir productos a través de protocolos móviles.

 16. Adopción de los sistemas de pago móvil en España

  OpenAIRE

  Pérez Server, Ester

  2017-01-01

  El pago móvil (m-payment) como área del comercio móvil (m-commerce) está experimentando un importante crecimiento. El pago móvil hace referencia al pago de productos o servicios realizados a través de un dispositivo móvil. El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de las características potenciadoras y de los factores influyentes para la adopción de los sistemas de pago móvil en España. Para la realización de la investigación propuesta se elabora una contextualización del c...

 17. Desarrollo de aplicación para dispositivo móvil : GESMED

  OpenAIRE

  de Gregorio Melgar, Jesús

  2013-01-01

  Desarrollo de aplicación para dispositivo móvil en plataforma Android de gestión básica de servicios médicos. Desenvolupament d'aplicació per a dispositiu mòbil en plataforma Android de gestió bàsica de serveis mèdics.

 18. Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovsgaard, Steen

  2005-01-01

  . islam og kristendom var jeg i 1995 inviteret til et møde med en stor gruppe muslimer i Gellerup. Det var et debatmøde om islam og kristendom, hvor skoleleder og imam Abdul Wahid Pedersen og jeg skulle komme med oplæg og debattere. Og så kunne der efterfølgende stilles spørgsmål fra salen. Det var hér...... andre mennesker, eller om Gud elsker dig og vil ha’ noget med dig at gøre, den dag må du love mig at komme tilbage. For så har jeg noget at tilbyde dig. Indtil da må du nøjes med islam!” Et sådant svar ville ganske vist ha’ været længere, men der ville også ha’ været mere for den unge muslim at tænke på...... og overkommelige krav, som stilles dig i islam. Selv her har du svigtet og er skyldig! Skyldig til dom og til straf!”. Og hvis så muslimen skulle finde på at sige, at han da bestemt har opfyldt Guds vilje iflg. islam, så kan vi jo passende fortælle ham, at de krav som stilles i islam kun er en bleg...

 19. Ellas, ellos y su móvil: Uso, abuso (¿y dependencia?) del teléfono móvil en la adolescencia

  OpenAIRE

  Chóliz Montañés, Mariano; Villanueva Silvestre, Verónica; Chóliz, Mari Carmen

  2009-01-01

  El móvil tiene una serie de atributos que lo hacen singularmente atractivo a los adolescentes: autonomía respecto de los padres, optimización de la comunicación con las amistades, o ampliación y mantenimiento de las relaciones interpersonales. Como teléfono no solamente es un instrumento para hablar en la distancia, que es lo que etimológicamente significa, sino que dispone de un amplio elenco de funciones relacionadas con las innovaciones tecnológicas que son extraordinariamente atractivas p...

 20. El Planetario Móvil de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba

  Science.gov (United States)

  Suárez, F. E.; Campos, M.; Goldes, G. V.; Carranza, G. J.; Romero, R.; Juri, H. O.

  Se describen las características y operatoria del nuevo Planetario Móvil. Se trata de un equipamiento de propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba que es operado por personal y en el predio de la Universidad, en virtud de un convenio suscripto entre ambas instituciones. El planetario consta de una cúpula inflable y de un proyector con programas alternativos que incluyen temas de astronomía, geografía, biología y medio ambiente, entre otros. En la actualidad opera en las instalaciones del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria y recibe delegaciones escolares de todo el territorio provincial. El Planetario Móvil es parte de un proyecto más amplio de divulgación científica en el cual interactúan la Universidad y el Municipio.

 1. El servicio de Internet con acceso móvil en el Ecuador

  OpenAIRE

  Morales Arévalo, Flavio David

  2013-01-01

  El acceso a Internet a través de dispositivos móviles permite la unión de dos grandes. Por un lado, la telefonía móvil celular con su gran capacidad de alcanzar a las masas y por otro, el acceso a un mundo de información y contenidos propios de Internet. En Ecuador, la telefonía móvil cuya penetración ya superó el 100%, pasará de ser un mercado solo de voz y mensajes de texto hacia una evolución de navegación en Internet y redes sociales. En este contexto, es importante determinar el aporte s...

 2. Problemas actuales del automóvil y el futuro del mismo

  OpenAIRE

  Gómez San Martín, María Begoña

  2011-01-01

  315 p. El automóvil es un elemento indispensable en la sociedad actual a nivel mundial. Pero presenta serios problemas no resueltos al día de hoy, ocasionados principalmente por el combustible universalmente utilizado: el petróleo. Estos problemas plantean serias preocupaciones cara al futuro. En esta Tesis realizamos una investigación y una prospección sobre los posibles elementos energéticos sustitutivos del petróleo.

 3. Metabolomics er fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersern, Birger

  2010-01-01

  Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet......Forskningen i fødevarer har fået et potent redskab i hånden. Metabolomics er vejen frem, mener professor Søren Balling Engelsen fra Københavns Universitet...

 4. Byer for fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vejre, Henrik; Jørgensen, Gertrud; Jensen, Marina Bergen

  2016-01-01

  Denne bog handler om FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling. Bogen ser verdensmålene fra et dansk perspektiv. De handler om en bæredygtig udvikling på kloden i de næste årtier. Det betyder en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til a...

 5. Personalidad y su relación con el uso versus abuso del teléfono móvil

  OpenAIRE

  Olivencia-Carrión, Mª Angustias; Pérez-Marfil, Mª Nieves; Ramos-Revelles, Mª Belén; López-Torrecillas, Francisca

  2016-01-01

  Resumen Las investigaciones realizadas han confirmado que el uso excesivo del teléfono móvil genera efectos perjudiciales en la salud y en las relaciones sociales. El objetivo del presente estudio es analizar las variables de personalidad asociadas al uso versus abuso del teléfono móvil. Ciento sesenta y cinco participantes fueron divididos en tres grupos en función del tiempo de uso diario del teléfono móvil, el Grupo 1 usaba el teléfono móvil menos de una hora al día, el Grupo 2 usaba el te...

 6. Ursodeoxycholic Acid Ameliorates Intrahepatic Cholestasis Independent of Biliary Bicarbonate Secretion in Vil2kd/kd Mice.

  Science.gov (United States)

  Hatano, Ryo; Kawaguchi, Kotoku; Togashi, Fumitaka; Sugata, Masato; Masuda, Shizuka; Asano, Shinji

  2017-01-01

  Ursodeoxycholic acid (UDCA) is a hydrophilic bile acid that possesses many pharmacological effects, including increasing bile flow, changing the hydrophobicity of the bile acid pool, and modulation of the immune response. UDCA has been approved for treating cholestatic liver disease, such as primary biliary cholangitis. However, several unanticipated severe side effects of UDCA are observed in cholestatic patients, and its pharmacological benefits remain controversial. We reported that ezrin-knockdown (Vil2 kd/kd ) mice exhibited severe hepatic injury because of a functional disorder in bile duct fluidity and alkalinity regulation, resembling human intrahepatic cholestatic disease. Here we used Vil2 kd/kd mice as a cholestatic model to investigate the pharmacological effects of UDCA. We investigated the effects of oral and parenteral administration of UDCA on Vil2 kd/kd mice. In Vil2 kd/kd mice, fed a 0.5% (w/w) UDCA diet for 3 weeks, hepatic injury was exacerbated, although oral administration of a lower dose of UDCA slightly improved hepatic function in Vil2 kd/kd mice. On the other hand, intraperitoneal administration of UDCA (50 mg/kg/d) ameliorated hepatic function and markedly reduced periductal fibrosis and cholangiocyte proliferation in Vil2 kd/kd mice although biliary pH and HCO 3 - concentration were not improved. The expression levels of inflammatory and profibrotic genes were also significantly decreased in these mice. Furthermore, UDCA prevented cholangiocytes from hydrophobic bile acid-induced cytotoxicity independent of extracellular pH in in vitro experiments. These results suggest that an appropriate dosage of UDCA can ameliorate the intrahepatic cholestasis in Vil2 kd/kd mice without changing the biliary bicarbonate secretion.

 7. Desarrollo de habilidades escriturales apoyado con tecnología móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidy Robles

  2012-11-01

  Full Text Available Hoy en día el uso de tecnología móvil ha impactado en la enseñanza de una segunda lengua ya que en los procesos de aprendizaje se están implementado el uso de dispositivos móviles con el fin de apoyar las diferentes habilidades de la lengua, particularmente la oral. Sin embargo, son pocos los estudios que apuntan a mejorar la habilidad de escribir. Este artículo describe un estudio de corte cuantitativo realizado para determinar el efecto del uso de recursos académicos y no académicos en dispositivos móviles, en el desarrollo de habilidades escriturales en inglés, de un grupo de estudiantes universitarios de primer ingreso. Esta investigación se fundamenta en la perspectiva Sistémico Funcional (Halliday específicamente en la teoría de géneros de Martin & Rose (2007 y en el enfoque de aprendizaje de lenguas asistido por tecnología móvil. Se evaluaron las habilidades escriturales en los textos producidos por los estudiantes en torno al a la estructura genérica del texto, cohesión, aspectos mecánicos y gramaticales, antes y después de la experiencia con tecnología móvil. Los resultados revelan mejoras en las habilidades escriturales después del uso de los recursos, correlacionándose significativamente con la frecuencia de consulta de los de tipo académico.

 8. A Novel Technique for Duodenal Resection and Primary Anastomosis With Robotic Assistance and OrVil.

  Science.gov (United States)

  Bedirli, Abdulkadir; Salman, Bulent; Nasirov, Mahir; Dogan, Ibrahim

  2017-01-01

  Benign duodenal neoplasm is a rare occurrence. Minimally invasive tumor resection and anastomosis formation with an OrVil catheter is a novel approach to treating this disease. In this article, we present a new technique for duodenojejunal anastomosis. This technique was applied in 4 patients with benign distal duodenal tumors who were treated with minimally invasive surgery with robotic assistance. In 4 patients, after the removal of distal duodenal masses with a robotic technique, an orifice in the duodenum was opened to allow for the passage of a guidewire. The guidewire was removed from the orifice by holding it with forceps during an upper endoscopy. An OrVil catheter was sutured to the guidewire outside to allow 2 catheters to proceed consecutively. After the removal of the anvil, an end-lateral duodenojejunostomy was performed with a circular stapler. The patients included 3 men and 1 woman (average age, 56). The durations of the operations were 215, 175, 180, and 185 minutes. No complications were observed in any of the patients during the postoperative period. The patients began oral intake on the fifth day of the postoperative period, and they were discharged on the sixth postoperative day. Histopathologic analyses indicated that the removed tumors were adenomas in 2 patients and gastrointestinal stromal tumors (GISTs) in 2 patients. Clear surgical margins were observed in all of the patients. The placement of an OrVil catheter for anastomosis in benign neoplasms with distal duodenum localization and the subsequent achievement of duodenojejunal anastomosis with a circular stapler constitute a novel treatment approach.

 9. Tecnología móvil y aprendizaje: una experiencia en la Universidad Veracruzana

  OpenAIRE

  Méndez Casanova, Elba María; Vázquez Vincent, Marisol; Mastachi Pérez, Marcela; Arciga Solorio, Irene; Pacheco Tlalmis, Luis Felipe

  2013-01-01

  A partir del siglo XXI, los teléfonos móviles han adquirido funcionalidades que van más allá de llamar o enviar mensajes de texto, estos se han unificado con distintos dispositivos lo cual permite realizar una multitud de acciones, a este tipo de evolución del teléfono móvil se le conoce como Smartphone. Este estudio se desarrolla en la en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana campus Poza Rica, dentro de la cual se propone el uso de la telefonía celular como herramienta didác...

 10. Comercio móvil: comparativa experimental, tienda especializada en moda Vs tienda outlet

  OpenAIRE

  Ausín Rodríguez, Noelia

  2014-01-01

  El comercio electrónico y en concreto, el comercio móvil, se están consolidando como nuevas formas de adquisición de productos y servicios. En este trabajo, se estudiarán los hábitos de los consumidores en la búsqueda de información sobre productos y servicios, así como en la compra, desde distintos dispositivos. A su vez, se realizará una comparativa experimental simulando la compra a través de la APP de una tienda especializada en moda (Zara) y la APP de una tienda outlet (Privalia), ...

 11. Interface Móvil para el Sitio Web de la UACO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agustin Moyano

  2016-04-01

  En este trabajo nos enfocamos en desarrollar un prototipo para el sitio Web móvil de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA considerando al usuario como el centro del diseño y desarrollo. Con esta filosofía en mente, se define un marco de trabajo para el desarrollo del prototipo incorporando recomendaciones de Usabilidad y Accesibilidad Web de referentes internacionales y aplicando herramientas para el diseño inclusivo dirigido a dispositivos móviles.

 12. Amplificador clase F para telefonía móvil celular

  OpenAIRE

  Sanchez Henckell, Grey Franck

  2012-01-01

  Actualmente, con el rápido crecimiento de las tecnologías de telefonía móvil celular, cada vez se pide más eficiencia energética a los terminales móviles. Para poder satisfacer esta necesidad, este proyecto presenta el diseño, fabricación y medida de un amplificador de potencia (PA) clase F utilizando un transistor GaN HEMT del proveedor Cree. El objetivo de este proyecto es diseñar un amplificador clase F para la banda GSM, una de las bandas de frecuencia más utilizadas para transmitir...

 13. Aplicación móvil para medir campos magnéticos

  OpenAIRE

  Valdecantos Perales, Víctor; González, Manuel Á.

  2015-01-01

  Este proyecto tiene como objetivo medir el campo magnético en cualquier punto de la tierra mediante un dispositivo móvil con sistema operativo Android. Con estas medidas se quieren crear puntos sobre un mapa mundial que reflejen la intensidad y sentido del campo. Estos dispositivos cuentan con un gran número de sensores tales como sensor de proximidad, acelerómetro, temperatura, gravedad, luz... pero este proyecto se van a utilizar sólo dos de esos sensores: el acelerómetro y sensor magnético...

 14. TrainerPlan : Tu plan de entrenamientos en tu móvil

  OpenAIRE

  López de Aberasturi Ortiz de Pinedo, Aitor

  2017-01-01

  TrainerPlan es una aplicación móvil desarrollada para terminales Android que permitirá la generación y consulta de planes de entrenamiento que podrán ser compartidos por diferentes usuarios. TrainerPlan és una aplicació mòbil desenvolupada per a terminals Android que permetrà la generació i consulta de plans d'entrenament que podran ser compartits per diferents usuaris. TrainerPlan is a mobile application developed for Android terminals that will allow the generation and consultation of...

 15. Seguimiento de trayectorias con un robot móvil de configuración diferencial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo Enrique Solaque Guzmán

  2014-06-01

  Full Text Available En este trabajo se desarrolla un sistema de control, aplicado en un robot móvil de configuración diferencial, para seguir una trayectoria determinada. Para dar solución al problema, primero se implementa la cinemática directa del robot para simular el comportamiento del mismo. Luego para cumplir el objetivo, dos sistemas de control (holonómico y no-holonómico, fueron desarrollados e implementados a partir de la cinemática inversa. Posteriormente, se desarrollan pruebas que permiten comparar el rendimiento de los dos controladores, determinando cuál proporciona la mejor solución.

 16. Arbejdsrapport fra KLEO-projektets første runde 2018 Hvad skal bevares og hvad skal ændres? Rapport til KLEO-konsulenter og KLEO-ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea

  2018-01-01

  således et arbejdsredskab til konsulen-terne og lederne, hvorfor alle data er medtaget og desuden med plads til noter ind imellem og til slut, samt til slut en opsummering af de gentagne pointer udtrykt af både leder, lærere og konsulenter. Denne rapport viser således ikke, hvordan lærerne har arbejdet...... med deres ak-tioner og hvad de har erfaret herved. Denne indsigt foreligger i ’Tegn på lærer-udvikling – Rapport 1. En evaluering af KLEO-projektets første runde 2018’ (Lund, 2018), hvor man også kan læse mere om det teoretiske afsæt bag projektet.......: Grenaa gymnasium: HF, Randers HF & VUC: AVU, SOSU Herning: SO-SU og Silkeborg Business College: HHX. Denne afrapporterings formål er lavet med henblik på at sikre at tilrettelæggelsen af det videre forløb på de nye skoler og på Skive College, bliver justeret ud fra lærernes oplevelser. Rapporten er...

 17. Control Óptimo para Trayectorias Circulares en un Robot Móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.E. Moisés Gutierrez Arias

  2011-07-01

  Full Text Available Resumen: Se plantea el problema de encontrar un control óptimo lineal para la estabilizacíon de trayectorias circulares en un robot móvil tipo (2,0, utilizando la solución estándar al problema de control óptimo para un sistema lineal, la cual puede demostrarse mediante la técnica de programación dinámica aplicada a la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. Se obtienen las ecuaciones dinámicas no lineales del robot móvil y posteriormente para una trayectoria deseada se obtiene las ecuaciones lineales. Se sintetiza el control óptimo a partir de éste sistema lineal, solucionando una ecuación diferencial matricial de Riccati para obtener la solución de estabilizaci ón; en la literatura se trata a ésta ecuación diferencial como una ecuación algebráica para un tiempo infinito y exclusivamente para sistemas lineales invariantes en el tiempo. El sistema lineal resultante para una trayectoria circular es un sistema lineal variante en el tiempo, ésto ocasiona inconvenientes para obtener la solucíon de estabilizacíon en términos constantes; la solucíon fue crear un sistema politópico convexo en base al sistema lineal variante en el tiempo y transformar la ecuación algebráica de Riccati en una LMI. Así se obtuvo una solucíon de estabilización que satisface a todos los sistemas lineales invariantes en el tiempo que conforman al sistema politópico. Además se presenta una modificacíon en la estructura del control óptimo que permite que la eleccíon a prueba y error de las matrices de peso sea innecesaria y hace que los valores característicos del sistema sean colocados en una zona específica en el semiplano izquierdo del plano complejo. Palabras clave: Robot móvil, linealización, métodos de estabilización, control óptimo lineal, ecuación matricial de Riccati, sistema variante en el tiempo

 18. Personalidad y su relación con el uso versus abuso del teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mª Angustias Olivencia-Carrión

  Full Text Available Resumen Las investigaciones realizadas han confirmado que el uso excesivo del teléfono móvil genera efectos perjudiciales en la salud y en las relaciones sociales. El objetivo del presente estudio es analizar las variables de personalidad asociadas al uso versus abuso del teléfono móvil. Ciento sesenta y cinco participantes fueron divididos en tres grupos en función del tiempo de uso diario del teléfono móvil, el Grupo 1 usaba el teléfono móvil menos de una hora al día, el Grupo 2 usaba el teléfono móvil menos de dos horas al día, y el Grupo 3 usaba el teléfono móvil más de cuatro horas al día. Los resultados mostraron que el Grupo 3 presentaba puntuaciones bajas en Estabilidad, Atención a las Normas, Perfeccionismo y Autocontrol y puntuaciones altas en Animación y Extraversión y el Grupo 2 presentaba puntuaciones altas en Extraversión y Ansiedad. Se resalta la implicación de la personalidad en la adicción al móvil.

 19. Nyt perspektiv på turismeudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter

  2005-01-01

  Manglende viden om og forkerte opfattelser af, hvad oplevelser er, og hvad turister efterspørger, kan koste arbejdspladser nu og i fremtiden. Hvis eksempelvis lokalbefolkning og turismeudviklere fejlvurderer, hvilke oplevelser turister efterspørger i Nordjylland, ja så kan konsekvenserne være...

 20. Integración de un sistema de televigilancia a través de de un dispositivo móvil en un servidor web

  OpenAIRE

  Galán García, Juan

  2009-01-01

  El Proyecto Fin de Carrera analiza e implementa un servidor Web de apoyo a un sistema de televigilancia instalado en un dispositivo móvil. Las funciones principales que implementa este sistema son: conexión del dispositivo móvil al servidor Web, almacenamiento de imágenes enviadas desde el teléfono móvil en un servidor Web y la visualización de las mismas en un navegador Web. Como última funcionalidad el servidor Web generará un correo electrónico con la imagen recibida en el servidor. ...

 1. Freedom in the time of oppression in L. Gutauskas’ novels “Letters from Viešvilė” and “The Feathers”

  OpenAIRE

  Bernotienė, Gintarė

  2011-01-01

  In the novels "Laiškai iš Viešvilės" ("Letters from Viešvilė") and "Plunksnos" ("The feathers") Leonardas Gutauskas considers themes of freedom and artistic creation, which in certain political situation are closely related to the problem of individual freedom and restriction of liberty in the annexed country as well. According to the metaphor of the novel "Laiškai iš Viešvilės", in the time of oppression characters live their lives as bounded by wire mesh, and despite of that freedom in this...

 2. CORRECCIONES DIFERENCIALES VÍA NTRIP PARA DISPOSITIVO MÓVIL CON APLICACIÓN ANDROID

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alfonso Tierra

  Full Text Available El posicionamiento en tiempo real usando GPS se hace mediante correcciones diferenciales enviadas desde una estación base hacia un receptor móvil. Generalmente, la corrección es enviada vía radio o por medio de satélites de comunicación. Con el desarrollo del internet inalámbrica y con el aumento de la cobertura de la señal mediante un Protocolo, conocido como IP, han hecho que se integren estas tecnologías para realizar mediciones para trabajos y estudios en tiempo real usando la tecnología GPS, y mediante el protocolo NTRIP. Esta técnica se ha estado desarrollando e implementando de forma constante en la región, siendo el presente y futuro de las mediciones para trabajos de precisión y en tiempo real. En este trabajo, se muestra la implementación de la técnica NTRIP para posicionamiento en tiempo real. El acceso a datos brutos del GPS en un móvil ANDROID y un navegador Mobile Mapper 10, la utilización de NTRIP para el envió de correcciones diferenciales por medio del protocolo IP, y el internet como red de información inmediata, fueron la base general para crear una aplicación que utiliza una corrección diferencial por posición. Los primeros resultados muestran una mejoría en la posición, pudiendo llegar a obtener un error medio de 2.3m en una Tablet con Android, y 1.6 m con el Mobile Mapper 10; en un tiempo de 5 minutos

 3. Evaluación del servicio de internet con acceso móvil en el ecuador

  OpenAIRE

  Morales Arévalo, Flavio David

  2013-01-01

  El acceso a Internet a través de dispositivos móviles permite la unión de dos grandes. Por un lado, la telefonía móvil celular con su gran capacidad de alcanzar a las masas y por otro, el acceso a un mundo de información y contenidos propios de Internet. En Ecuador, la telefonía móvil cuya penetración ya superó el 100%, pasará de ser un mercado solo de voz y mensajes de texto hacia una evolución de navegación en Internet y redes sociales. En este contexto, es importante determinar el aporte s...

 4. La salud móvil y los sistemas de salud: Determinantes del progreso en la salud global

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio Frenk

  Full Text Available Por lo general, cuando se habla sobre tecnologías de la información suele hablarse sobre la tecnología en sí y su contenido. En este artículo quisiera enfocarme en las tecnologías móviles para la salud (salud móvil, pero no tanto en su contenido de la salud móvil sino en su contexto, representado por los sistemas de salud en donde estas tecnologías se despliegan. El mensaje central es que para poder capitalizar todo el potencial de la revolución de las comunicaciones móviles es necesario innovar no solo en el terreno de las tecnologías mismas sino también en el de las instituciones que permiten que estas tecnologías lleguen a sus posibles beneficiarios

 5. Control mediante modos deslizantes en tiempo discreto para el seguimiento de trayectorias de un robot móvil1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. Niño-Suárez

  2007-10-01

  Full Text Available Resumen: En este trabajo se presenta una estrategia de control en tiempo discreto para el seguimiento de trayectorias de un robot móvil tipo (2,0 controlado remotamente. La estrategia de control se desarrolló mediante un enfoque de modos deslizantes, considerando el modelo discreto exacto del vehículo en el cual se incluyen los efectos del retardo de transporte causado por la propagación de las señales sobre una red de comunicación. El esquema de control garantiza el seguimiento de trayectorias predeterminadas obteniéndose convergencia asintótica de los errores de seguimiento. La estrategia propuesta es evaluada mediante una serie de resultados por simulación. Palabras clave: Robot móvil, retardos de transporte, control en tiempo discreto, modos deslizantes

 6. Adicción al móvil en alumnos de secundaria: efectos en la convivencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noelia Flores Robaina

  2013-12-01

  Full Text Available El objetivo general del presente estudio ha sido evaluar los patrones de uso del teléfono móvil en población adolescente escolarizada en centros de Educación Secundaria. De modo adicional, hemos evaluado correlatos psicológicos (ansiedad, depresión y conductuales y asociación con rendimiento escolar. Para la realización del estudio se contó con 528 alumnos, con edades entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a cinco centros educativos, cuatro públicos y uno concertado. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Evaluación de la Depresión de Beck (BDI, el Cuestionario de Evaluación de la Ansiedad de Beck (BAI, las escalas de baja autoestima y problemas escolares del Cuestionario de Personalidad MMPI-A, y el Cuestionario para evaluar el uso excesivo del Móvil (COS. Los resultados indican que un porcentaje significativo de estudiantes que abusan del teléfono móvil muestran sintomatología depresiva y ansiógena y baja autoestima. Un 14.8% de los participantes obtiene puntuaciones que les sitúa en un rango de problemas escolares elevado o alto, a su vez vinculado con un uso patológico del teléfono móvil. Todos estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de plantear intervenciones que reduzcan patrones conductuales desajustados y mejoren la convivencia escolar.

 7. Desarrollo de un robot móvil compacto integrado en el middleware ROS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  André Araújo

  2014-07-01

  Full Text Available Resumen: En este trabajo se presenta el robot TraxBot y su integración completa en el Robot Operating System (ROS. El TraxBot es una plataforma de robótica móvil, desarrollada y ensamblada en el Instituto de Sistemas y Robótica (ISR Coimbra. El objetivo de este trabajo es reducir drásticamente el tiempo de desarrollo, proporcionando abstracción de hardware y modos de operación intuitiva, permitiendo a los investigadores centrarse en sus motivaciones principales de investigación, por ejemplo, la búsqueda y rescate con múltiples robots o robótica de enjambres. Se describen las potencialidades del TraxBot, que combinado con un controlador de ROS específicamente desarrollado, facilita el uso de varias herramientas para el análisis de datos y la interacción entre múltiples robots, sensores y dispositivos de teleoperación. Para validar el sistema, se llevaron a cabo diversas pruebas experimentales utilizando robots reales y virtuales. Abstract: This paper presents the TraxBot robot and its full integration in the Robotic Operating System (ROS. The TraxBot is a compact mobile robotic platform developed and assembled at the Institute of Systems and Robots (ISR Coimbra. The goal in this work is to drastically decrease the development time, providing hardware abstraction and intuitive operation modes, allowing researchers to focus in their main research motivations, e.g., search and rescue, multi-robot surveillance or swarm robotics. The potentialities of the TraxBot are described which, combined with the ROS driver developed, provide several tools for data analysis and easiness of interaction between multiple robots, sensors and tele-operation devices. To validate the approach, diverse experimental tests using real and virtual simulated robots were conducted. Palabras clave: ROS, robot móvil, sistemas embebidos, diseño, middleware, montaje y test., Keywords: ROS, mobile robot, Arduino, embedded system, design, assembling and testing.

 8. Ideias sobre progresso técnico em Vilém Flusser e Gilbert Simondon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angélica Beatriz Castro Guimarães

  2013-07-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1807-9288.2013v9n1p172   Esse artigo apresenta algumas ideias sobre o progresso técnico e a relação humano-máquina em Vilém Flusser e Gilbert Simondon. Os dois autores apresentam conceitos bem diferentes sobre a técnica, mas ambos projetam seus argumentos para a situação de intensificação técnica que ocorre a partir de meados do século XX. Simondon pensa a geração de objetos técnicos como modulação de intensidades. Flusser concebe o progresso técnico como uma escalada de abstração que não se encerra como modelo linear e acumulativo. Os dois autores pensam a situação de desorientação diante da aparente intencionalidade dos objetos técnicos. A partir dos conceitos propostos é possível pensar sobre a modulação do fluxo técnico pela arte no campo da sensibilidade.

 9. Políticas de aprendizaje móvil en el ámbito colombiano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fredy Yesid Mesa Jiménez

  2018-03-01

  Full Text Available El presente documento realiza una revisión de la formulación y ejecución de políticas de la UNESCO y de Colombia, con relación al aprendizaje móvil, durante el período 2013 a 2016, etapa en la que las tabletas digitales fueron una de las tendencias relevantes en implementación de la tecnología en la Educación. Se analizan los factores de dotación de infraestructura, contenidos digitales, formación de maestros, el modelo pedagógico de Tabletas para Educar, con el fin de evaluar el avance con base en un análisis documental. Se evidenció la provisión de tabletas digitales como innovación tecnológica, con aspectos por mejorar en capacitación docente, aumento de contenidos digitales para tabletas digitales y la elaboración de Programas que fomenten la apropiación efectiva de estas tecnologías como innovación educativa.

 10. TRANSPORTE COOPERATIVO DE OBJETOS CON UNA PLATAFORMA MÓVIL EN UN ENTORNO ESTRUCTURADO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edwin Andres Beltran Gonzalez

  2012-08-01

  Full Text Available La robótica cooperativa busca diseñar sistemas compuestos de varios robots capaces de resolver problemas conjuntamente, de tal manera que dicha implementación puede llevar consigo distintos tipos de control (centralizado o distribuido, de esta manera una de las aplicaciones en esta línea de investigación es el transporte de objetos mediante distintas estrategias que van desde el empuje, la sujeción y arrastre de los objetos; tales trabajos se han presentado desde la década de los 90 hasta el día de hoy. El enfoque del presente artículo busca mostrar el desarrollo e implementación de una plataforma robótica cooperativa aplicada al transporte de objetos largos a través de un entorno estructurado utilizando las herramientas que provee el kit Lego Mindstorms RCX 2.0 y el grupo de investigación en robótica móvil autónoma ROMA.

 11. ENTORNO DE PRUEBAS PARA SERVICIOS INTERACTIVOS DE TELEVISIÓN MÓVIL BASADA EN EL ESTÁNDAR DVB-H

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GABRIEL CHANCHÍ GOLONDRINO

  2012-06-01

  Full Text Available La televisión móvil basada en el estándar DVB-H no ha tenido una aceptación semejante a la de la televisión convencional, lo anterior debido a dificultades propias del estándar y a características de despliegue del servicio. Las problemáticas de la televisión móvil se resumen en: necesidad de una red bidireccional alterna o canal de retorno para el consumo de servicios, el tiempo de salto de un canal a otro, elbajo tiempo promedio de uso diario de la televisión móvil, los pocos dispositivos que soportan el estándar y la no existencia de un middleware para el desarrollo de aplicaciones interactivas de televisión móvil. Elpresente artículo plantea un entorno de despliegue y pruebas para servicios interactivos de televisión móvil, que busca responder a los anteriores problemas.El entorno propuesto tiene en cuenta aspectos como la convergencia de servicios en redes WLAN, el uso falcsonomías para recomendación de contenidos y la red celular como canal de retorno o canal de consumode servicios

 12. Lázaro: Robot Móvil dotado de Brazo para Contacto con el Suelo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús M. García

  2017-04-01

  Full Text Available Resumen: Este artículo tiene por objetivo describir a Lázaro, el cual es un pequeño robot móvil que posee un brazo diseñado especialmente para propiciar un punto adicional de contacto con el suelo que puede utilizarse para mejorar la estabilidad al vuelco y superar obstáculos. Específicamente, se aborda la descripción de la estructura mecánica así como los componentes electrónicos destinados a percepción, comunicación y control. Posteriormente, se revisan las características de funcionamiento de este robot, en cuanto a su cinemática, arquitectura de control, modos de operación e interface. Finalmente, se hace una descripción de algunas pruebas de funcionamiento. Abstract: This paper aims to describe Lázaro, which is a small mobile robot that has an arm designed especially to provide an additional contact point with the ground that can be used to improve the tipover stability and to overcome obstacles. Specifically, the description of the mechanical structure and electronic components for perception, communication and control is discussed. Subsequently, the operating characteristics of the robot are reviewed in terms of kinematics, control architecture, operating modes and interface. Finally, a description of some performance tests is presented. Palabras clave: Robots móviles, estabilidad al vuelco, control de movimiento, tele-operación, Keywords: Mobile robots, tipover stability, motion control, teleoperation

 13. Hvad protokollen gemte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonderup, Gerda

  2007-01-01

  Protokollen er ganske speciel for Danmarks historie, idet den indeholder de dybeste hemmeligheder om de værste forbrydelser mod majestæten, staten og moralen. Det måtte ikke komme offentligheden for øre bestemte kongen i 1799....

 14. Hvad er crowdsourcing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gammelgaard, Flemming

  Oplæg om crowdsourcing med udgangspunkt i crowdsourcing community udviklet af VIA University College......Oplæg om crowdsourcing med udgangspunkt i crowdsourcing community udviklet af VIA University College...

 15. Hvad er en by?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Parby, Jakob; Thelle, Mikkel

  2011-01-01

  Nytænkning. Med de moderne megabyer er det slut med at forestille sig byen som noget, man planlægger og giver form. Vi skal lære at se dem som vildtvoksende urbane landskaber. Artikel om megabyer, byudvikling og forestillingen om byen gennem tiderne. Skrevet delvist i anledning af åbningen af...... udstillingen Citambulos på Københavns Museum, der handlede om Mexico City....

 16. Hvad f er meningen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform.......En forskningsrapport fra CBS om danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Rapporten er udarbejdet i regi af Service Platform....

 17. Hvad stresser offentlige ledere?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Løkke Nielsen, Ann-Kristina; Madsen, Henning

  2007-01-01

  Arbejdsbetinget stress har gennem mange år været et tilbagevendende tema i den offentlige debat, bl.a. som resultat af ønsket om både reduktioner i arbejdstiden og en stigning i effektiviteten. Denne artikel har ikke til hensigt at definere begrebet stress men derimod at fokusere på en række forh...

 18. Hvad er god vejledning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Anne-Grete

  2012-01-01

  Et empirisk/teoretisk studie af, hvordan sygeplejestuderende beskriver en god vejledning, og hvordan vejledningspraksis kan kvalificeres i sygeplejerskeuddannelsen......Et empirisk/teoretisk studie af, hvordan sygeplejestuderende beskriver en god vejledning, og hvordan vejledningspraksis kan kvalificeres i sygeplejerskeuddannelsen...

 19. Hvad er textil design?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riisberg, Vibeke

  2002-01-01

  I denne forelæsning fokuseres på textildesign udfra følgende fire aspekter: Konstruktion, taktilitet, funktion og dekoration. Via konstruktionen bliver textilet en fysisk realitet, taktilitet bibringer det specifikke egenskaber, der har betydning for anvendelsen og appellerer til følesansen. Funk...

 20. Hvad sagde Platon?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostenfeld, Erik Nis

  2011-01-01

  Artiklen falder i to dele, en metodisk del og en gennemgang af hovedpunkter i Platons filosofi. Det er almindelig viden blandt oplyste, uddannede mennesker, at Platon er en af de vigtigste filosoffer overhovedet i den vesterlandske kultur. Dette illustreres af den indflydelse på filosofi......, litteratur og kultur, han har haft i de 2500 år, der er gået, siden han levede. Man mener også at vide, at Platons filosofi bl.a. indeholder forestillinger om en ideverden og en udødelig sjæl, der midlertidigt er havnet i en distraherende uvirkelig skyggeverden. Ved filosofiens hjælp kan den vende tilbage...... til skuet af ideerne. Hertil hører også billedet af den tredelte sjæl som en kusk med vognspand af to mere eller mindre uregerlige heste. Endelig er Platon forbundet med ideen om en idealstat regeret af filosoffer. Skønt alle disse forestillinger findes i Platons værk, er det ikke korrekt at antage...

 1. Hvad griner du af?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorenzen, Tobias Hiort

  2012-01-01

  latterliggørelse indenfor en sådan teori. Sociologiens begreb om ”un-laughter” angives som en mulig udvej af dette problem. I forlængelse af dette kritiseres den moderne humor-psykologis lære om populationers humor-patologi og til slut argumenteres der for at en moderne dannelse af humor må have en moralsk...

 2. Hvad leder vi efter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luth, Edda Merete

  2010-01-01

  administration continuously interferes and changes decisions made on a lower level. This type of management creates pressure and makes prioritizing difficult for heads in the public sector, but it also potentially leads to more development. Evidence-based science is important in the development of social work...... analysis is to make it possible to understand the relations, positions, battles and institutional conditions constituting management in social work. The theoretical construct will set out explicitly the position of the researcher in the field and the researcher's focus on his/her own assumptions during...... a specific discoursive practice can help establishing certain values as a definition of truth concerning the field 'social work'. The heads of social work departments, who participated in the survey, generally found their work both interesting, challenging and demanding. Finally the process concentrates...

 3. Hvad kan de nu?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gredsted, Leif; Rasmussen, Per Arne

  toårigt udviklingsarbejde i deres klasser. Janus-projektet, der havde ?Skolefag og edb? som undertitel, havde til hensigt at tilvejebringe viden om, hvorledes en undervisning i et skolefag kunne tilrettelægges og gennemføres, således at både den it-faglige og den såkaldt fag-faglige side af integrationen......I skoleåret 1995/96 blev der i forbindelse med udviklingsarbejdet Janus gennemført en undersøgelse af elevernes viden og erfaringer med brug af computer i skolen og hjemme. Undersøgelsen blev gennemført i to 2. klasser på Hjortespring skole, hvor i alt 20 elever blev interviewet som start på et...... af edb blev tilgodeset. Desuden skulle der tilvejebringes viden om, hvorledes integrationen af edb i undervisningen kunne tænkes at indvirke på udvalgte skolefags indhold og metoder. Det er en almindeligt udbredt antagelse, at der i de forløbne 10 år er sket en væsentlig ændring i den generelle it...

 4. Hvad er tidligt sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skriver Jensen, Anders

  2009-01-01

  Forfatteren argumenterer for at "early literacy" kan oversættes til "tidligt sprog"; særligt når der er tale om en helhedsorienteret tilgang med vægt på sprog som et alsidigt medie for kommunikation- og betydningsskabelse. Med inspiration fra Jerome Bruners kulturpsykologi diskuteres mulige...

 5. Hvad er intuition?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeller, Jörg

  2012-01-01

  Artiklen undersøger forskellige betydningsvarianter af begrebet intuition og deres rolle i Descartes' og Kants erkendelsesteori.......Artiklen undersøger forskellige betydningsvarianter af begrebet intuition og deres rolle i Descartes' og Kants erkendelsesteori....

 6. Hvad er tekstfiktion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2012-01-01

  artiklen er et bidrag til belysningen af genteori og bygger på ideen om at karakterisere skønlitteratur som et restringeret sæt af universelle tekstparametre. Artiklen fokuserer især på parametren tekstfiktion, hvor jeg forsvarer den position, at en fiktiv tekst hverken kan karakteriseres som en ...... intentioner. Det betyder dog ikke, at sandhed og mening ikke spiller noget rolle ved identifikationen af fiktion, sådan som det hævdes af Walsh og andre....

 7. Hvad er rum?

  OpenAIRE

  Nawa, Bashir Ahmad; Hagemann Hansen, Simone

  2013-01-01

  This report is an exposition of space in the history of philosophy, since Aristotle to The Enlightenment in Europe. We have discussed different views of space of the major philosophers and scientists including Aristotle, Descartes, Leibniz, Newton and Kant. Interestingly each of the mentioned philosophers and scientists holds widely different understanding of space from the others. These views are explained in the following historical order: Aristotle’s space, Descartes’ locomotion and mechan...

 8. Machismo a golpe de Whatsapp. El móvil: mecanismo de violencia sexista en los estudiantes universitarios

  OpenAIRE

  Villegas-Castrillo, Esther; Suriá Martínez, Raquel; Rosser Limiñana, Ana

  2014-01-01

  En nuestra sociedad, se muestra un contexto de violencia, que se visibiliza de manera cotidiana en todas las esferas. Generalmente, sus orígenes están vinculados con situaciones de violencia estructural y/o cultural que se va transmitiendo mediante los mecanismos de comunicación, aprendizaje social, imitación, asimilación o enseñanza. Las nuevas tecnologías, en concreto el uso del móvil, es un ejercicio cotidiano y creciente. Para los jóvenes, la tecnología forma parte de su vida desde la más...

 9. ¿Cómo podemos usar el móvil para comunicarnos mediante el pensamiento? Entrevista con Yijun Wang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángel Correa

  2011-01-01

  Full Text Available Un equipo de neurocientíficos ha desarrollado una interfaz cerebro ordenador basada en un teléfono móvil. Las personas con movilidad reducida podrían beneficiarse de este innovador sistema en un futuro próximo. En el experimento que aparece en la fotografía de portada, el participante utiliza únicamente su pensamiento para marcar un número de teléfono. Ciencia Cognitiva ha entrevistado al Dr. Yijun Wang, ingeniero biomédico de la Universidad de California en San Diego, que trabaja en este proyecto.

 10. Adicción al móvil en alumnos de secundaria: efectos en la convivencia

  OpenAIRE

  Flores Robaina, Noelia; Jenaro Río, Cristina; González Gil, Francisca; Martín, Elena; Poy, Raquel

  2013-01-01

  El objetivo general del presente estudio ha sido evaluar los patrones de uso del teléfono móvil en población adolescente escolarizada en centros de Educación Secundaria. De modo adicional, hemos evaluado correlatos psicológicos (ansiedad, depresión) y conductuales y asociación con rendimiento escolar. Para la realización del estudio se contó con 528 alumnos, con edades entre los 12 y los 19 años, pertenecientes a cinco centros educativos, cuatro públicos y uno concertado. Los instrumentos uti...

 11. Un análisis conductual en Millenials usuarios de telefonía móvil

  OpenAIRE

  García Lirios, Cruz; Hernández Romero, Guillermina; Hernández, Jorge

  2017-01-01

  Grosso modo, el uso del móvil es resultado de un proceso de identidad, utilidad, riesgo y actitud a favor de la tecnología celular, pero la ausencia de un modelo integral en el que se observen los ejes y las trayectorias de relaciones de dependencia entre las variables esgrimidas en el estado de la cuestión anima la presente investigación, la cual llevó a cabo un estudio documental con una selección muestral no probabilística de fuentes indexadas a repositorios nacionales, considerando el año...

 12. Fremtidens læremidler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe

  2012-01-01

  It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering.......It kan komme mange af folkeskolens udfordringer i møde, men vi skal ikke falde i begejstringsfælden af individualiserende spil og apps. Vi har brug for undervisningsdifferentiering gennem socialisering, ikke gennem individualisering....

 13. Facility management i fremtidens bankdrift

  OpenAIRE

  Vollan, Silje Steen

  2015-01-01

  Facility Management (FM) er et relativt ungt fagområde som er i sterk utvikling. Bank og finansbransjen har hatt en tradisjon med å eie og forvalte egne bygninger, noe som har gitt et underbevisst fokus på FM. Økt digitalisering fører til at bankene står overfor nye utfordringer og muligheter. Nye produkter og tjenester dukker opp og dette fører til at FM enheten utfordres med høyere krav til profesjonalitet og effektivitet. Internasjonale trender i markedet viser at flere facility management...

 14. Fremtiden og det etnografiske museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gabriel, Mille

  2014-01-01

  collecting, co-curation and dialogue with the communities from where the collections derive. Through three recent projects, this paper revolves around questions such as: How can we make associations between the old collections and contemporary society? How do we prioritize, when collecting the contemporary...

 15. På sporet af fremtidens konkurrenceevne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boje Rasmussen, Martin Møller

  2013-01-01

  Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer...

 16. TRADUCTOR MÓVIL PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LA ASISTENCIA MÉDICA A PACIENTES QUECHUA HABLANTES, AYACUCHO 2016

  OpenAIRE

  Lagos Barzola, Manuel Avelino

  2017-01-01

  El propósito de la presente investigación fue desarrollar un software traductor móvil para permitir realizar un diagnóstico adecuado a pacientes quechua hablantes a través de una comunicación fluida, en las instituciones de salud de la región Ayacucho, 2016. El caso de estudio se desarrolló en el Centro de Salud de Carmen Alto de Ayacucho, y el software fue diseñado para ser utilizado en atención de consultorio de medicina general. Para el desarrollo del traductor móvil se u...

 17. Sensibilidad paramétrica de un automóvil con polinomios de caos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Haro

  2015-07-01

  Full Text Available Resumen: Es de gran interés analizar la sensibilidad de los parámetros de modelos matemáticos que describen sistemas físicos, y merece una atención particular estudiar esta sensibilidad en modelos con incertidumbre en el valor de sus parámetros. La llamada sensibilidad global considera todo el intervalo de incertidumbre de los parámetros al considerarlos variables aleatorias. Este trabajo presenta el análisis de sensibilidad global en frecuencia del modelo matemático paramétrico de la dinámica lateral de un modelo de automóvil, con un enfoque basado en la expansión de la respuesta del modelo con polinomios de caos. Esta técnica permite representar fácilmente el sistema como un modelo estocástico, donde los parámetros pasan a ser variables aleatorias que varían de acuerdo a su incertidumbre. El modelo estocástico debe ser una aproximación muy cercana del modelo original. Abstract: It is interesting to analyze the parameter sensitivity of mathematical models that describe physical systems, and it deserves particular attention the sensitivity study of models with uncertainty in the parameter values. Global sensitivity takes into account the entire range of parameter uncertainty because it considers the parameters as random variables. This paper presents the global sensitivity analysis in frequency of a parametric mathematical model of lateral dynamics of a vehicle model, with an approach based on the polynomial chaos expansion of the model response. This technique allows to easily represent the system as a stochastic model, where the parameters become random variables that vary according to their uncertainty. The stochastic model should be a very close approximation of the original model. Palabras clave: sensibilidad, sistemas dinámicos inciertos, polinomios de caos, dinámica de vehículo, Keywords: sensitivity uncertain dynamic systems polynomial chaos vehicle dynamics

 18. Os heróis, vítimas e vilões: discursos sobre a anorexia nervosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Araújo

  2012-08-01

  Full Text Available Este artigo apresenta uma revisão da literatura sobre os discursos dominantes sobre a anorexia nervosa da Idade Média à actualidade. Coloca em destaque os heróis, vilões e vítimas, culminando num olhar sistémico-familiar. Se durante séculos predominaram narrativas individuais de heroínas santas, posteriormente, na era do pensamento médico, estas heroínas passaram a vítimas de uma doença mental. Mais tarde, com os movimentos da anti-psiquiatria e da terapia familiar, emergem novas narrativas com mais protagonistas: os familiares. Se, primeiramente, as famílias são retratadas como vilãs, dadas as suas influências nocivas, nas últimas décadas as famílias são ilustradas como sistemas vítimas do impacto da doença. Na actualidade, surgem narrativas de famílias competentes, capazes de superar o problema. Este artigo termina refletindo sobre esta multiplicidade de leituras e suas implicações.

 19. Imagens técnicas e distopias. A sociedade programada no pensamento de Vilém Flusser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milton Pelegrini

  2010-06-01

  Full Text Available O presente artigo pretende encontrar um viés condutor que permita observar, no pensamento de Vilém Flusser, como as imagens técnicas, ou tecnoimagens, possuem uma intenção programática de levar a cabo a lógica do capital para articular consensos sociais sobre seus consumos. Como conseqüência pode-se perceber o desmantelamento de uma utopia e o surgimento de uma nova maneira de se vincular com o futuro, agora de um modo diferente, distópico, com base na programação totalitária das sociedades pelas exposições maciças de tecnoimagens.

 20. Aplicaciones de los smartphones y la web móvil en la ciencia y la investigación

  OpenAIRE

  Daniel Torres-Salinas

  2011-01-01

  Una de las tendencias de internet con mayor auge es el acceso a la información a través dispositivos móviles y especialmente desde smartphones o teléfonos inteligentes. La denominada web móvil está afectando a todos lo ámbitos, incluido el de la actividad científica, que se está mostrando muy versátil en su utilización. Por ello el objetivo de este trabajo es ilustrar el uso que la comunidad científica está haciendo de los mismos a través de dos bloques. En el primero nos detenemos en su uso ...

 1. Inkluderende elevplaner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard-Sørensen, Lotte

  2016-01-01

  Dette kapitel handler om rådgivning af lærere, der arbejder med elever med generelle læringsvanskeligheder. Kapitlet indledes med en afklaring af, hvad generelle læringsvanskeligheder vil sige. Ud fra denne definition vil jeg beskrive forskellige tilgange til inklusion og specialpædagogik og vil ...

 2. Benchmarking i den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bukh, Per Nikolaj; Dietrichson, Lars; Sandalgaard, Niels

  2008-01-01

  I artiklen vil vi kort diskutere behovet for benchmarking i fraværet af traditionelle markedsmekanismer. Herefter vil vi nærmere redegøre for, hvad benchmarking er med udgangspunkt i fire forskellige anvendelser af benchmarking. Regulering af forsyningsvirksomheder vil blive behandlet, hvorefter...

 3. "Minulost je bitevním polem současníků". Konference k osmdesátinám Viléma Prečana

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hoppe, Jiří

  2013-01-01

  Roč. 20, 1/2 (2013), s. 236-241 ISSN 1210-7050. ["Minulost je bitevním polem současníků". Konference k osmdesátinám Viléma Prečana. Praha, 24.01.2013-25.01.2013] Institutional support: RVO:68378114 Keywords : Vilém Prečan Subject RIV: AB - History

 4. Desarrollo de una aplicación móvil para medida de la aceleración de la gravedad

  OpenAIRE

  Gallego Jiménez, Ángel

  2015-01-01

  El proyecto consiste en una aplicación móvil para sistemas operativos Android que sirva como complemento para las clases de física para el estudio y compresión de la aceleración de la gravedad en distintos experimentos. Dicha aplicación móvil será usada en los laboratorios de física, a petición del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid. La aplicación permitirá a los alumnos poder consultar fundamentos teóricos sobre la aceleración de la gravedad y los distintos ex...

 5. Desarrollo de una aplicación móvil para medida de la aceleración de la gravedad

  OpenAIRE

  Gallego Jiménez, Ángel; González, Manuel Á.

  2015-01-01

  El proyecto consiste en una aplicación móvil para sistemas operativos Android que sirva como complemento para las clases de física para el estudio y compresión de la aceleración de la gravedad en distintos experimentos. Dicha aplicación móvil será usada en los laboratorios de física, a petición del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid. La aplicación permitirá a los alumnos poder consultar fundamentos teóricos sobre la aceleración de la gravedad y los distintos...

 6. Estudio sobre el uso y abuso del teléfono móvil en alumnos de Educación Primaria

  OpenAIRE

  González-Cortijo, Inmaculada

  2012-01-01

  Las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) son unas herramientas en continua expansión, constante desarrollo e innovación. El teléfono móvil se incluye dentro de esta categoría y con dichas características. Además, su uso cada vez es más frecuente por niños cada vez más jóvenes. De ahí, nuestro interés por el estudio del uso del teléfono móvil y su posible influencia en el rendimiento académico. Debido a la carencia de investigaciones referidas a este tema en Educación Primaria, ...

 7. Ciberacoso mediante teléfono móvil e Internet en las relaciones de noviazgo entre jóvenes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Martínez Pecino

  2015-01-01

  Full Text Available El ciberacoso es un fenómeno ampliamente analizado entre adolescentes, sin embargo en España ha sido poco estudiado entre jóvenes y particularmente en sus relaciones de noviazgo. Empleando una metodología cuantitativa este estudio analiza el ciberacoso mediante el teléfono móvil e Internet en las relaciones de noviazgo en una muestra compuesta por 336 estudiantes universitarios. El análisis de resultados indica que un 57,2% declara haber sido victimizado por su pareja mediante el teléfono móvil, y un 27,4% a través de Internet. El porcentaje de chicos victimizados fue mayor que el de las chicas. Un 47,6% declara haber acosado a su pareja a través del teléfono móvil, y un 14% a través de Internet. El porcentaje de chicos que lo ejerció fue superior al de las chicas. Los análisis de regresión muestran la relación entre haber sido victimizado por la pareja a través de uno de estos medios y el ejercicio del ciberacoso hacia la pareja mediante el mismo medio tecnológico. Los efectos de interacción ponen de manifiesto que los chicos victimizados a través del teléfono móvil o de Internet se implican, en mayor medida que las chicas victimizadas, como agresores en este fenómeno. Los resultados sugieren una modernización en los tipos de violencia que experimenta la juventud en sus relaciones de pareja.

 8. Integración de un sistema de pago para móvil mediante un intermediario para una aplicación WAP

  OpenAIRE

  Paradell Cases, David

  2012-01-01

  Nou sistema de pagament per mòbil. [ANGLÈS] Integration of a mobile payment system using Mobile 365 company to a WAP application. [CASTELLÀ] Integración de un sistema de pago para móvil mediante Mobile 365 para una aplicación WAP. [CATALÀ] Integració d'un sistema de pagament per mòbil mitjançant Mobile 365 per a una aplicació WAP.

 9. Los costos del uso del automóvil y su elasticidad. El caso de Santiago de Chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Cortés Salinas

  2016-12-01

  Full Text Available RESUMEN El fenómeno de la congestión y la búsqueda de su reducción y/o mitigación, es un tema de amplio debate actualmente. El argumento central consiste en cómo limitar o hacer más racional el uso del automóvil. Muchas de las propuestas se inscriben dentro de enfoques mercantiles, mediante cobros por circulación o peaje urbano en zonas y/u horarios distintos. Este trabajo analiza los comportamientos de los automovilistas frente a incrementos de sus costos, para verificar si efectivamente existe una relación entre un aumento en los costos de circulación y el desaliento al uso del automóvil. Consecuentemente, se consideró la evolución de los precios de los combustibles, que en Chile son ajustados periódicamente, para relacionarlos con los flujos de tránsito.Se verifica que en Santiago de Chile existe una fuerte inelasticidad en la demanda por el uso del vehículo particular frente a importantes incrementos de costo y por ello, no se asegura que un pago de peaje promueva una reducción de la circulación privada. ABSTRACT Congestion and the search for its reduction or mitigation is nowadays a highly discussed issue. The focal point of this debate is to find alternatives to limit or rationalize the car use. Many current proposals are developed under market approaches, such as congestion charges or urban toll in high-demanded areas or schedules. This paper analyzes the drivers’behavior facing increases in their costs, aiming to detect if there is a relationship between these and the discouragement of car use. To achieve it, the paper takes into account the fuel price evolution adjusted periodically to relate it to traffic flows. It verifies that in Santiago de Chile there is a strong inelasticity in demand for the private car use facing relevant increases of costs; therefore, the introduction of toll payments does not assure a reduction in private circulation.

 10. Seguridad basada en parámetros SIM para entornos de comercio electrónico móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Orlando Martínez Pabón

  2007-05-01

  Full Text Available Los requerimientos de seguridad son los más exigentes en el dominio del comercio electrónico. Cuando se ha-bla de comercio electrónico móvil los requisitos a nivel de seguridad no solo conservan su nivel de exigencia, sino que se debe mantener un equilibrio entre el grado de seguridad que se requiere y las capacidades de los dispositivos, tanto a nivel hardware como de usabilidad. Estas características exigen el diseño de modelos con un esquema simple de autenticación y autorización transparente para los usuarios, que además garantice la integridad de la información que se intercambia durante cualquier transacción electrónica. Como respuesta a esta necesidad, el Grupo de Interés en el Desarrollo de Aplicaciones Móviles e Inalámbricas W@PColombia, ha desarrollado la plataforma P3SIM con el objeto de brindar las facilidades necesarias para la construcción de aplicaciones móviles seguras basadas en parámetros SIM; a través de un framework, un ambiente de compilación y de simulación como sus principales componentes, la plataforma P3SIM combina las ventajas de identificación que proporciona el módulo SIM con las capacidades que en materia de seguridad ofrecen API como SATSA y JavaCard en el entorno Java ME, una de las plataformas más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Igualmente, a través del desarrollo de un prototipo aplicado al contexto del comercio elec-trónico móvil, no solo se demuestran las facultades de la plataforma para operar en ambientes seguros sino también su capacidad de adaptación a los requerimientos de seguridad fijados por el entorno.

 11. Para assistir aos vilões Disney: abjeção e heteronormatividade em “A Pequena Sereia”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caynnã de Camargo Santos

  2017-06-01

  Full Text Available Compreendendo a cultura midiática como um dos principais espaços contemporâneos de (reprodução de sentidos acerca dos mais variados âmbitos da vida social, a partir dos quais são estruturados procedimentos de controle e exclusão de corpos, ideias e comportamentos, o presente trabalho objetiva desvelar e analisar criticamente a sutil estratégia discursiva empregada em filmes de animação dos Estúdios Disney, estratégia essa que cumpre em reiterar a “normalidade” das formas de identificação por gênero hegemônicas a partir da abjeção de identidades desviantes. Para tanto, empreendemos uma análise sociocultural da vilã Úrsula, de A Pequena Sereia (1989, valendo-nos de aspectos metodológicos próprios à semiótica e à Análise Crítica do Discurso. Mediante uma leitura informada pelos Estudos Culturais e pela Teoria Queer, observamos que o padrão de representação mobilizado na animação veicula uma implícita avaliação negativa das formas de ser e agir que frustram o binarismo heteronormativo, associando-as inequivocamente com crueldade e ganância.

 12. Análisis de la culpabilidad en los siniestros del seguro del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Ordaz Sanz

  2005-01-01

  Full Text Available El conocimiento de los principales factores que intervienen en los accidentes que sufren los conductores es una cuestión de gran trascendencia para las compañías aseguradoras que operan en el ramo del automóvil. El interés puede resultar aún mayor si nos referimos a los siniestros en los que el asegurado es el culpable, puesto que son los que repercuten negativamente de forma directa en la compañía. El análisis que llevamos a cabo en este trabajo tiene como propósito fundamental determinar las variables que se muestran como más significativas en el proceso de estimación del número de siniestros declarados por los clientes a sus compañías aseguradoras cuando son culpables. El estudio se basa en los datos cedidos por una entidad aseguradora privada española. Como se hace generalmente en este tipo de investigaciones, se aplica un modelo econométrico de tipo recuento o count data. De entre éstos, decidiremos cuál es finalmente el más adecuado: si modelos tradicionales, como el de regresión de Poisson o el binomial negativo, u otros más complejos y recientes como los inflados de ceros.

 13. Educación a distancia y virtual: calidad, disrupción, aprendizajes adaptativo y móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo García Aretio

  2017-05-01

  Full Text Available Frente a las resistencias, la educación a distancia y digital va tomando ventaja sobre los formatos presenciales. Cuando los diseños pedagógicos son acertados, la calidad de los aprendizajes digitales está probada. La eficacia de estos sistemas es, al menos, similar a la de los presenciales. Por otra parte, se plantea en este trabajo el debate sobre las innovaciones y tecnologías disruptivas, proponiendo que el aprendizaje digital (nueva versión de la educación a distancia está suponiendo una disrupción educativa porque plantea un cambio drástico de soportes y métodos y porque progresivamente va ganando espacio a los formatos convencionales. Y, finalmente, afirmamos que esta tendencia no está agotada, sino que continúa penetrando y ahondando la ruptura con las nuevas tecnologías, como, por ejemplo, las analíticas de aprendizaje, el aprendizaje adaptativo y el aprendizaje móvil.

 14. ANÁLISIS DEL SEGMENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN MÉXICO: IUSACELL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Angel Ixtláhuac-Baumbach

  2015-04-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo es analizar la industria de las telecomunicaciones concentrándonos en el segmento de la telefonía móvil en México y en el papel que la empresa Iusacell juega en éste. Se toma como punto de partida la teoría basada en la industria para la gestión estratégica empresarial, mediante el análisis de la concentración que este mercado de competencia oligopólica presenta. Los métodos utilizado para determinar el nivel de concentración son el Índice de Herfidal y Hirschmann (2012, así como el Índice de Dominancia (1999, posteriormente se analizan los resultados obtenidos, mismos con los que se hace uso de la teoría de juegos para determinar posibles estrategias que puedan ayudar a la empresa en cuestión a expandir su mercado o en el proceso de planeación estratégica, los cuales pueden ser atendidos por los administradores de la firma.

 15. El Ocio Conectado, móvil, transmedia y multisoporte de los jóvenes en la Era Digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana VIÑALS BLANCO

  2016-12-01

  Full Text Available El desarrollo constante de las tecnologías digitales ha transformado una gran parte de los ámbitos de actuación hu-mana, entre ellos, la esfera del ocio. Los jóvenes son uno de los colectivos que más han notado su influencia, ya que el ciberespacio se ha instaurado como un espacio de ocio al que recurren con frecuencia, más aún desde que los smartphones comenzaron a ser los principales dispositivos de acceso a Internet. El ocio de los jóvenes se define como un ocio conectado, móvil, transmedia y multisoporte. Estilos de ocio que emplean para informarse, comunicarse, pa-sar el rato y divertirse. Prácticas de ocio en red que interpretadas desde el paradigma del ocio casual vs. ocio serio o el nivel de apropiación de la tecnología son propias de un ocio superficial. Un e-ocio que pese a ser percibido por los propios jóvenes como positivo, no aprovecha todas las potencialidades que Internet ofrece.

 16. Universitetsuddannelsens relevans i samfundsvidenskabelige studerendes perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Pérez Skardhamar

  2016-04-01

  Full Text Available Det seneste årti har oplevet et stærkt fokus fra politikernes side på den praktiske relevans af universitetsuddannelser, og dette fokus har ofte været baseret på en snæver forståelse af 'praktisk relevans’ som jobspecifikke kompetencer. Men et svar på spørgsmålet om, hvad der udgør jobspecifikke kompetencer, forudsætter en evne til at se ind i fremtiden og se, hvad det fremtidige arbejdsmarked vil kræve af studerende. Imidlertid tyder nyere uddannelsesforskning på, at de relevante, jobspecifikke kompetencer rettet mod behovene på arbejdsmarkedet bør fokusere på 'eksistentiel uddannelse’ snarere end jobspecifikke og snævert skræddersyede færdigheder. På baggrund af kvalitative interviews med sociologi- og antropologistuderende undersøger vi de studerendes opfattelser af forholdet mellem deres universitetsstudier og det fremtidige arbejdsmarked. Især ser vi på hvilke elementer af deres uddannelse, de studerende opfatter som relevante, herunder hvilken form for læring, de tror, vil være nyttig med hensyn til mulige jobfunktioner, de vil komme til at udfylde på et fremtidigt arbejdsmarked. In the past decade politicians have emphasized the importance of practical relevance in university programmes. This focus has often hinged on a narrow understanding of 'practical relevance' as job-specific competencies. Defining job-specific competencies is, however, more complex than it may first seem, since it requires an ability to look beyond current requirements and see what the future labour market will demand of students. Recent educational research suggests that relevant job-specific competences tailored to the needs of the labour market should focus on 'existential training', rather than job-specific and narrowly tailored skills. Using the outcomes of qualitative interviews with sociology and anthropology students, we examine the students’ perceptions of the relationship between their university studies and the future

 17. Sport i oplevelsesøkonomien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Rasmus K.

  2008-01-01

  Spørgsmålet om hvad Danmark skal lee af i fremtiden er gennem de senere år blevet bevaret med mere eller mindre vidtløftig politisk retorik om sporten som vækstgenerator. Artiklen drøfter, hvorvidt sporten er dansk økonomis nye redningsplanke? Udgivelsesdato: November...

 18. Vilèm Flusser: crítica estética e imagen tecno-visual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor Silva Echeto

  2013-06-01

  Full Text Available El giro estético de la ilustración se debe, fundamentalmente, a Kant y a Hegel. En ese contexto, el concepto de imagen visual emerge, atrapando al arte en las redes estéticas. La modernidad, en esa época, adquiere toda su madurez y habilita un giro, en la filosofía, occidental, que estetiza la razón. Radicalizado el giro, en el llamado postestructuralismo, es Vilém Flusser, quien, desde su nomadismo e indisciplinamiento, plantea una radical crítica al pensamiento hegeliano, desde “la imagen técnica” como “elogio de la superficialidad”, o, en nuestro parecer, “teoría de la pantalla”. Los intermedios y posteriores, planteamientos críticos en crisis, deconstructivos, fundamentalmente, en el caso de Derrida, desestabilizan y tensionan, el planteamiento estético, desde los márgenes (párergon y la interrogante por “la verdad” de lo visual. La postestética, tanto en Badiou como en Rancière, se pregunta en un caso (Badiou por lo inestético y, en el otro (Rancière, por el reparto de lo sensible. El presente texto, analiza, desde la crítica a la estética, tanto en Kant como en Hegel, el giro visual en Flusser, la deconstrucción y el giro de los llamados postalthusserianos (Badiou y Rancière, y la implicancia de la imagen técnica que, desde lo superficial y lo profundo, permiten delinear los trazos de una teoría de la pantalla.

 19. La comunicación móvil como elemento innovador en el canal tradicional de tiendas de barrio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolaños López, Carlos Arturo

  2017-01-01

  Full Text Available La importancia que tienen las tiendas de barrio en la estructura de la economía del país es muy relevante y muchas personas viven de esta actividad. En el ámbito comercial, el canal Tienda a Tienda (TAT es el más antiguo y el menos tecnificado; pero aun así sigue siendo un canal de distribución muy importante para las grandes industrias. Sin embargo, con la llegada de grandes competidores nacionales e internacionales se ve amenazada la prosperidad de muchos tenderos y empresarios que viven en función de este canal. Por esto es muy importante prepararse con herramientas tecnológicas que sean funcionales y efectivas, como las aplicaciones móviles, que brindan información de gran utilidad al tendero sobre su negocio y su entorno. A su vez, estas herramientas tecnológicas pueden ser aprovechadas por las compañías proveedoras para brindar publicidad eficiente, con datos personalizados, así como realimentarse del servicio que están ofreciendo al mercado y tomar toda la información que requieran para sus estrategias corporativas. En la investigación, se aborda teóricamente el tema y se formula una estrategia que introduce elementos innovadores en la relación comercial del canal TAT mediante la implementación de una aplicación móvil para que el tendero conozca, en línea, el portafolio de servicios, precios sugeridos de venta y la forma ideal de exhibición, entre otros elementos, y que a la vez aporte a la productividad y eficiencia en el servicio de los proveedores.

 20. Comunicação, espaço e tempo: Vilém Flusser e os processos de vinculação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Eugenio de O. Menezes

  2009-09-01

  Full Text Available RESUMO Com o objetivo de reunir instrumentos para a compreensão dos processos comunicativos na contemporaneidade, o presente trabalho mapeia as concepções de comunicação, espaço e tempo nas obras de Vilém Flusser. Por meio de indícios presentes na vida e nas obras do autor, especialmente nos estudos a respeito da escalada da abstração, são apresentados os quatro processos de comunicação: comunicação tridimensional, comunicação bidimensional, comunicação unidimensional e comunicação nulodimensional. Nas formas como Flusser estudou a mudança dos códigos dominantes nos processos de comunicação (gestos do corpo, imagem, escrita, digitalização, observa-se o que homens e mulheres ganham e perdem no trânsito entre os diferentes processos de comunicação. Palavras-chave: Comunicação; cultura; Vilém Flusser; processos de vinculação; diálogo. Resumen Con el objetivo de reunir instrumentos para la comprensión de los procesos comunicativos en la contemporaneidad, el presente trabajo apunta las concepciones de comunicación, espacio y tiempo en las obras de Vilém Flusser. Por medio de elementos presentes en la vida y en las obras del autor, especialmente en los estudios respecto a la escalada de la abstracción, son presentados los cuatro procesos de comunicación: comunicación tridimensional, comunicación bidimensional, comunicación unidimensional y comunicación nulodimensional. En las maneras cómo Flusser estudió la modificación de los códigos dominantes en los procesos de comunicación (gestos del cuerpo, imagen, escritura, digitalización, se observa lo que los hombres y las mujeres ganan y pierden en el tránsito entre los diferentes procesos de comunicación. Palabras-clave: Comunicación; cultura; Vilém Flusser; procesos de vinculación; diálogo. Abstrac t With the goal of gathering means for the comprehension of the communicative processes nowadays, this present paper maps the conceptions of

 1. Simulación de la señalización de un usuarío móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usandosimulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando simulación de la señalización de un usuario móvil y un usuario fijo usando ss7

  OpenAIRE

  Lopez Masabanda, Reina Azucena; Escalante Guzman, Betsy Rosa; Medina Moreira, Washington

  2014-01-01

  El presente proyecto consiste en realizar la simulación de la señalización entre un usuario de telefonía móvil y un usuario de telefonía fija usando el protocolo SS7, el cual ilustrará el proceso de una llamada. El software a utilizar, conocido como OMNET ++, es un simulador discreto de redes, usado habitualmente para modelar el tráfico de redes de telecomunicaciones, protocolos, sistemas multiprocesadores y distribuidos, que permite representar de manera real diferentes tipos de procesos de ...

 2. Aplicación móvil para dispositivos Apple® que utiliza elementos visuales para interactuar con una vivienda inteligente. Control de persiana

  OpenAIRE

  Grupo de Domótica y Ambientes Inteligentes

  2014-01-01

  En los vídeos se muestra una aplicación móvil para dispositivos Apple® que utiliza elementos visuales para interactuar con una vivienda inteligente. La interfaz consiste en una representación de la vivienda real en 3D a través de la cual se puede controlar de manera intuitiva la iluminación, clima, persianas, TV, etc. En concreto, la interfaz permite interactuar con los dispositivos reales de la vivienda tocando su representación virtual en la interfaz. Debido a la sencillez en el uso de la m...

 3. Aplicación móvil para dispositivos Apple® que utiliza elementos visuales para interactuar con una vivienda inteligente. Control de panel luminoso

  OpenAIRE

  Grupo de Domótica y Ambientes Inteligentes

  2014-01-01

  En los vídeos se muestra una aplicación móvil para dispositivos Apple® que utiliza elementos visuales para interactuar con una vivienda inteligente. La interfaz consiste en una representación de la vivienda real en 3D a través de la cual se puede controlar de manera intuitiva la iluminación, clima, persianas, TV, etc. En concreto, la interfaz permite interactuar con los dispositivos reales de la vivienda tocando su representación virtual en la interfaz. Debido a la sencillez en el uso de la m...

 4. Desarrollo de un plan de marketing digital para una aplicación móvil basada en planes de ocio

  OpenAIRE

  Silva Padilla, Sergio

  2017-01-01

  En este documento se definirá un Plan de Marketing Digital para una idea de negocio presentada en el proyecto de fin de carrera de la ETSIT UPM por Leonor Barrueco en 2015. Dicho proyecto documentaba un plan de negocio para una aplicación móvil basada en planes de ocio llamada LOCALING , pero dejaba pendiente, para una etapa posterior, la definición con más detalle del plan de marketing digital, que es precisamente lo que se desarrollará en el presente Proyecto de Fin de Carrera. Este P...

 5. Aplicación móvil docente para facilitar el aprendizaje de conceptos de campo y potencial eléctrico

  OpenAIRE

  Pesquera Rodríguez, Antonio

  2016-01-01

  El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que complemente la docencia de uno de los temas de la asignatura de Física impartida en el Grado en Ingeniería Informática, como es el de los Campos Eléctricos. La aplicación ofrece al alumno la posibilidad de repasar los conceptos teóricos que le han sido impartidos en las clases de Física, realizar cuestionarios de autoevaluación de dichos conocimientos, realizar cuestionarios sobre los conceptos impartidos y que su profesor ...

 6. Adicción al móvil y su repercusión en la salud de la población juvenil de Navarra

  OpenAIRE

  Macías Domínguez, María Isabel

  2014-01-01

  Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han supuesto un cambio en la vida de los adolescentes. El uso del móvil ocupa un lugar aventajado convirtiéndolo en instrumento imprescindible en su proceso de socialización, siendo importante la detección temprana de su adicción en el ámbito sanitario. El objetivo es determinar los factores que diferencian un uso saludable frente al uso patológico en la población juvenil. Se ha utilizado inform...

 7. Calidad de servicio móvil 2,5G para la red hidrometeorológica de la provincia de Chimborazo, Ecuador

  OpenAIRE

  Zúñiga, Byron E; Ordóñez Q, Marco C; Ayala, Johanna E; Santillán H, Daniel; Recalde, Celso G

  2016-01-01

  El presente artículo describe un modelo de QoS basado en mediciones que permite cuantificar la red de telefonía móvil 2,5 G en el Ecuador, dado que en la actualidad la calidad de servicio (QoS) en telecomunicaciones se maneja en diversas etapas para los servicios de: voz, datos, streaming. El presente estudio, se basa en 1708 mediciones a través del Drive Test dentro de la topología machine to machine M2M (SMA a SAMM), entre los tramos Riobamba - Cumandá y Riobamba - Achupallas - Jubal. Se es...

 8. Programa de prevención del abuso y la dependencia del teléfono móvil en población adolescente

  OpenAIRE

  Villanueva Silvestre, Verónica

  2012-01-01

  El teléfono móvil posee una serie de características que lo hacen especialmente atractivo para los adolescentes ya que satisface toda una serie de necesidades propias de esta edad: influye en el proceso de socialización, les proporciona autonomía respecto del control paterno; favorece el establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales; facilita el proceso de adquisición de la identidad personal y es una fuente de ocio más. Todo ello favorece el uso, e incluso el abuso y la depen...

 9. Factores influyentes en la generación de residuos de telefonía móvil. Caso Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Ruiz

  2016-07-01

  Full Text Available En el marco de las tecnologías de la información, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento importante en la última década. Esto ha generado una renovación constante de las tecnologías que redunda en un descarte acelerado de los teléfonos móviles reduciendo su vida útil, con lo cual se incrementa la demanda de materias primas y la generación de residuos. En esta investigación esta problemática es analizada desde los hábitos sociales y económicos de consumo, enfocando el estudio en las etapas de uso y descarte del teléfono móvil en Colombia. Este trabajo estudia la relación entre la adquisición de líneas celulares, la adquisición de teléfonos móviles, y la generación de residuos de teléfonos celulares. Asimismo, con el objetivo de conocer los aspectos influyentes en la adquisición de teléfonos móviles, se aplicó una encuesta virtual y se consultaron bases de datos históricas del mercado de teléfonos móviles en Colombia. Como principales resultados, se identificó que el ingreso per cápita, la concentración de mercado de la telefonía móvil y la percepción de inseguridad de los ciudadanos en Colombia, son aspectos determinantes en la compra de un teléfono móvil, promoviendo así la generación de residuos eléctricos y electrónicos de teléfono móviles al cabo del final de su vida útil. CC BY-NC-SA Gestión y Ambiente (2016.

 10. Análisis estratégico del sector de telefonía móvil en Colombia 2005-2010

  OpenAIRE

  Gómez Bayter, José Manuel; Polo Montenegro, María Camila; Rivera-Rodriguez, Hugo-Alberto

  2011-01-01

  El documento que acá se presenta contiene el análisis del sector de telefonía móvil en Colombia y hace parte del proyecto de investigación sobre turbulencia empresarial desarrollado por el grupo de perdurabilidad empresarial (gipe) de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. Se ha decidido elaborar un estudio de dicho sector por ser uno de los que más han crecido en los últimos diez años en Colombia. Es un sector que presenta constantes cambios tecnológic...

 11. Integrated vs. Federated Search:Hvad er hvad?

  OpenAIRE

  Løvschall, Kasper

  2009-01-01

  Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

 12. Lo social como movilidad: usos y presencia del teléfono móvil Lo social como movilidad: usos y presencia del teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amparo Lasén Díaz

  2006-10-01

  Full Text Available Este texto explora la noción de flujo y sus imaginarios en relación con las implicaciones del uso y de la presencia de los teléfonos móviles, a partir de los resultados de un estudio longitudinal basado en trabajo de campo, entrevistas y observación en lugares públicos, realizado en Londres, París y Madrid en 2002 y 2004. El estudio de esta tecnología es un ejemplo particularmente adecuado del análisis de lo social en tanto que movilidad, ya que vuelve visibles flujos y movilidades preexistentes, al tiempo que contribuye al desarrollo de flujos de información, comunicación, afectos y actividades. Lo usos del móvil crean formas de marcaje y codificación, al tiempo que intensifican la erosión de oposiciones entre ámbitos y categorías existentes. Estos fenómenos son analizados a partir de la descripción de los temores suscitados por los cambios introducidos por la comunicación telefónica, de las implicaciones de la posibilidad de contacto continuo, de las diversas articulaciones entre móviles y cuerpos, y del papel de los móviles en la modulación de la presencia en público y la constitución de presencias virtuales.This paper explores the notion of flow and its imaginaries related to mobile phone use and presence, building on the results of a longitudinal study based on fieldwork carried out in London, Madrid and Paris in 2002 and 2004. The study of this device is particularly suited to the sociological analyses considered as the study of mobilities, because they help to reveal social flows and mobilities that existed already, while they contribute to develop and maintain flows of information, communications, affects and activities. They have the capacity to blur distinctions between ostensibly discrete domains and categories and to mix heterogeneous social worlds and, at the same time, they act as symbolic markers and take part in different codification tasks. These aspects are analysed and described in relationship with

 13. Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě "zapomenutého" kláštera pod Železnými horami

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kovář, M.; Musílek, Martin

  2009-01-01

  Roč. 117, č. 3 (2009), s. 157-183 ISSN 1803-1382 Grant - others:AV ČR(CZ) M300090903 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514 Keywords : Bohemia * Middle Ages * Vilémov * monastery of Vilémov * Benedictine * Benedictine abbey Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 14. Mindfulness y nuevas tecnologías : uso del teléfono móvil y su relación con estrés, ansiedad y atención plena

  OpenAIRE

  Sanz Rosón, Aida

  2015-01-01

  Se realiza un estudio piloto sobre Mindfulness y la telefonía móvil relacionada con el estrés y la ansiedad. Se define qué es Mindfulness y sus componentes e instrumentos de evaluación. Se describe la relación existente entre Mindfulness, adicciones, ansiedad y estrés. Finalmente, se aportan datos recopilados en una muestra de estudiantes universitarios y personas con empleo, y se describe incidencia de las variables anteriormente señaladas y su relación con el uso de telefonía móvil

 15. Diseño e implementación de una aplicación móvil para trabajo operativo de los vendedores de la Empresa Agrota Cía. Ltda.

  OpenAIRE

  Picón Cajamarca, Johanna Nataly; Zhinin Zhinin, Sebastián

  2014-01-01

  El documento consiste en realizar el análisis, diseño e implementación de una aplicación móvil que automatice el trabajo operativo de los vendedores de la empresa Agrota Cía. Ltda. La aplicación móvil ha sido diseñada en el sistema operativo Android ofreciendo a la empresa movilidad, disponibilidad y consulta instantánea de cartera del cliente, productos, cobros, etc. The document consists of the analysis, design and implementation of a mobile application that automates the operational wor...

 16. Hvad kan teknologistudier sige arbejdslivsstudier?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2007-01-01

  to theoretical and methodological questions in the social sciences. The article argues that these reflections should be incorporated in order that work life studies can give appropriate attention to the impact of technology. Further the article discusses the influence of Actor Network Theory (ANT) in the social...... sciences. ANT has become popular in its aspirations to combine 'societal'and 'technological' factors in a seamless way. But is it possible for ANT to bridge the divide between 'societal' and 'technological' explanations in the social sciences? The article questions the ANT project and stresses that work...

 17. Hvad er en bilingval ordbog?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tarp, Sven

  2004-01-01

  There is no general agreement on the terms "monolingual dictionary" and "bilingual dictionary". In the theoretical literature several different and sometimes contradicting definitions can be found. Through an analysis of different types of dictionaries, this paper shows that it is impossible...... to draw an exact demarcation line between monolingual and bilingual dictionaries and that the concept of bilinguality in any case is a gradual concept when it is related to dictionaries. Finally, the paper suggests that the concepts of monolingual and bilingual dictionaries are secondary aspects in terms...... of dictionaries and that much more emphasis should be put on the lexicographic functions....

 18. Perioperativ vaeskebehandling--hvad nyt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holte, Kathrine; Kehlet, Henrik

  2008-01-01

  Limited evidence on perioperative fluid management has resulted in large variability in administered fluid regimens with unknown implications for the outcome. Present data indicate fluid overload and hypovolemia to be equally deleterious, and individualized fluid therapy may be recommended in hig......-risk patients undergoing major elective surgery. Future studies should be procedure-specific and with standardized perioperative management with increased focus on the postoperative period. Udgivelsesdato: 2008-Apr-7......Limited evidence on perioperative fluid management has resulted in large variability in administered fluid regimens with unknown implications for the outcome. Present data indicate fluid overload and hypovolemia to be equally deleterious, and individualized fluid therapy may be recommended in high...

 19. Hvad siger forskningen om feedback?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holdt Christensen, Peter

  2016-01-01

  ”Feedback skal serveres ligesom en gammeldags sandwich. Først lidt brød, så det lidt sejere kød og til sidst igen til lidt brød”. Sådan nogenlunde lyder en pragmatisk løsning på udfordringerne ved at give feedback. Når medarbejdere skal have negativ feedback, skal denne altså pakkes ind, så...... feedbacken indledes med let fordøjeligt positiv feedback, derefter kommer den negative – og noget sværere fordøjelige – feedback, og til sidst afrundes feedbacken med en god udgangsreplik, nemlig den positive feedback....

 20. Hvad betyder Holocaust i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæhrens, Anne

  2013-01-01

  Holocaust er del af europæernes fælles arv, men hvilken betydning har folkedrabet i dag? Hvorfor bliver Holocaust stadig mindet, og er der andre dele af historiens skyggesider, som også bør blive mindet?......Holocaust er del af europæernes fælles arv, men hvilken betydning har folkedrabet i dag? Hvorfor bliver Holocaust stadig mindet, og er der andre dele af historiens skyggesider, som også bør blive mindet?...

 1. Hvad er ledelse af brugerinddragelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm-Petersen, Christina; Navne, Laura Emdal

  2015-01-01

  Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen står højt på den politiske dagsorden, men det er stadig en udfordring at implementere visionen i klinisk praksis. Ledelse af brugerinddragelse bliver aktuelt udpeget som en central nøgle til at føre visionen ud i livet. Samtidig er der kun relativt lidt......, at brugerinddragelse skal implementeres i en verden, hvor der allerede er en række andre mål tilstede. En central ledelsesudfordring er derfor, at nogle af målene med brugerinddragelse forudsætter nye måder at organisere ikke bare arbejdet og kompetencer på, men også relationer til patienter og pårørende. En væsentlig...... that organize relations Patient involvement in the health services in Denmark is high on the political agenda, though continues to be a challenge to implement. It is increasingly said that leadership is crucial to the implementation process. However, research into the role of leaders in patient involvement...

 2. Desempeño de Algoritmos Gusano en la Navegación de una Plataforma Robótica Móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Alvarez

  2013-11-01

  Full Text Available El presente trabajo presenta la implementación de algoritmos de navegación denominados gusano 1 y gusano 2 sobre la plataforma robotica móvil de iRobot Create, los cuales se brindaron la capacidad de autonomía para navegar dentro de entornos desconocidos. Además, se utilizaron los módulos de radio frecuencia, que funcionan bajo el estándar ZigBee, para dotar de comunicación inalambrica entre el robot y una PC. Se realizaron pruebas de comunicación para determinar la máxima distancia de trabajo a la que pueden funcionar los módulos RF en interiores; mientras que, para el análisis de desempeño de los algoritmos básicos de navegación montados sobre la plataforma robótica móvil se definieron tres escenarios diferentes donde se verificó la certeza de haber alcanzado la meta por el robot.

 3. Aplicación móvil basada en el contexto para promover el aprendizaje del idioma inglés

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osiris Montero Ríos

  2017-11-01

  Full Text Available La telefonía móvil que en un principio se comercializó como dispositivos de comunicación y entretenimiento, en la actualidad es empleada en sectores tan diversos como la educación. Dentro de los métodos de apoyo al proceso de aprendizaje destacan las aplicaciones móviles y en especial las relacionadas con los idiomas. En su mayoría, estas aplicaciones emplean estrategias de enseñanza universal que sugieren situaciones ajenas al entorno sociocultural del usuario, lo cual podría impactar en su aprendizaje. En este artículo se muestra el desarrollo de una aplicación Android para promover el aprendizaje del idioma inglés basada en información provista por el usuario que le resulta de su interés. Se presenta el diseño del contenido educativo y de la aplicación móvil que permiten al usuario generar su propio material didáctico en base a sus intereses. Como caso de estudio se considera la evaluación de la aplicación para el área de las ciencias computacionales.

 4. Los docentes ante la integración educativa del teléfono móvil en el aula

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Brazuelo Grund

  2017-01-01

  Full Text Available Este artículo presenta una investigación sobre la integración del teléfono móvil por parte de los docentes de Educación Secundaria Obligatoria de Las Palmas (Islas Canarias, España analizando su uso, actitudes y posibilidades. Se trata de un estudio exploratorio y desc riptivo con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo para el que se ha aplicado un cuestionario de 11 dimensiones a una muestra de docentes (n=223, realizando también entrevistas personales (n=19. El análisis estadístico de los datos ha sido univari ado y bivariado para obtener la máxima información del cruce de variables. Los resultados de la muestran un gran desconocimiento de los docentes en cuanto a los usos educativos del teléfono móvil como herramienta de enseñanza y aprendizaje (93,3%. No obst ante, un 56,5% manifiesta interés en conocer cómo llevar a cabo su integración educativa en el aula, con mayor incidencia entre los docentes de menor edad (36 - 50 años, más flexibles y receptivos, coincidiendo en esta orientación, con otros estudios de incorporación escolar de las TIC para este nivel educativo.

 5. Actitudes y valoraciones de los jóvenes ante la TV móvil Young People’s Attitudes towards and Evaluations of Mobile TV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel de Aguilera Moyano

  2011-03-01

  Full Text Available Una porción significativa de los cambios que en la actualidad experimentan las prácticas culturales puede encontrarse en el ecosistema de las comunicaciones móviles. En este sentido, el teléfono móvil comienza a postularse como el dispositivo multiuso, portable e interactivo que los individuos utilizan en su quehacer cotidiano, ofreciéndoles la posibilidad de gestionar importantes parcelas de su tiempo productivo y de ocio. La investigación en la que descansa este artículo tiene como objetivo comprender el fenómeno de la TV móvil, qué tendencias sigue –experiencias, reflexiones, modelos–, y qué tipo de usuario se sirve de ellas; así como sus percepciones, valoraciones, ventajas e inconvenientes que encuentran. El diseño metodológico ha contemplado el testeo de la experiencia de visionar contenidos de televisión móvil en un grupo de 100 estudiantes de las Universidades de Málaga y Sevilla mediante cuestionarios estructurados de preguntas cerradas y técnicas cualitativas que comprendían foros de discusión virtuales y grupos focales presenciales. En su conjunto, el estudio ha permitido elaborar un modelo teórico sobre la televisión móvil, pero también una tipología de uso relativa a las preferencias del usuario en cuanto a la ergonomía tecnológica, dinámica de distribución, valor económico del servicio, y patrones y escenarios de consumo. Los resultados más relevantes se centran en las valoraciones que los participantes formulan sobre narrativa propia para el medio móvil y la experiencia multiplataforma.Mobile communication systems are responsible for the significant changes that are taking place in cultural practices. The mobile phone has established itself as a portable, multi-use, interactive device that individuals use to enable them to manage important aspects of their work and leisure time. This article is based on research that aims to understand the phenomenon of mobile TV, the related trends (in terms

 6. Ledelse i følelsesladede situationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Birgit

  2012-01-01

  Hvad gør ledelsen, når usikkerhed og afmagt allerede leder i organisationen? Afsnittet beskriver episoder, hvor ledelsen har meget på spil, det vil sige udsigten til at vinde eller tabe, hvad enten det gælder selveledelsesmuligheden, engagement i ledelsesprocessen eller tilliden til sig selv som ...

 7. Fake news

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2016-01-01

  Den borgerlige offentlighed er der hvor vi samles og diskuterer, hvordan vi vil forholde os til hvad der sker i verden og navnlig til hvad magthaverne foretager sig. Imidlertid er offentligheden i skrivende stund mere splittet, polariseret og fragmentarisk end i mands minde. Faktisk er vi nu komm...

 8. Person-centered care

  DEFF Research Database (Denmark)

  2014-01-01

  Partnerskaber i den psykiatriske behandling, hvad vil det sige? Det kan du se mere om i denne lille film der bygger på interviews med en gruppe unge med ny-diagnosticeret skizofreni. Filmen formidler hvad brugerinvolvering er fra et patientperspektiv, og hvilke værdier mødet mellem patienter og s...

 9. Vil USA angribe Iran?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elling, Rasmus Christian

  2007-01-01

  Sammen med Mogens Lykketoft, Søren Espersen og Herbert Pundik stilles Rasmus Chr. Elling en række spørgsmål om hvordan Vesten bør handle ift. Irans atomenergiprogram og om faren for et amerikansk angreb på den islamiske republik....

 10. Prototipo de dispositivo de medida de rendimiento en deportes de contacto basado en un acelerómetro triaxial y comunicación a dispositivo móvil

  OpenAIRE

  ARÁNDIGA MARTÍNEZ, ADRIÁN LUIS

  2016-01-01

  Arándiga Martínez, AL. (2016). Prototipo de dispositivo de medida de rendimiento en deportes de contacto basado en un acelerómetro triaxial y comunicación a dispositivo móvil. http://hdl.handle.net/10251/75671. TFGM

 11. Plan piloto del sistema de comunicación y seguimiento móvil en salud para personas con diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Alcayaga

  2014-06-01

  Full Text Available La mSalud es una herramienta práctica, útil y disponible para la comunicación unidireccional o bidireccional entre profesionales de la salud y el paciente, cuyo uso es especialmente promisorio en países como Chile, con una amplia y creciente cobertura de telefonía móvil muy bien aceptada por la población. Nuestro objetivo es mostrar el proceso de diseño de un modelo de comunicación y seguimiento móvil, destinado a facilitar la comunicación entre profesionales de los centros atención primaria en salud y sus usuarios, para lograr el diagnóstico oportuno e inicio del tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 (DM2. Este modelo se caracteriza por utilizar el teléfono móvil como herramienta de comunicación, ser un método unidireccional (desde los centros de salud hacia los usuarios, estar integrado con la atención presencial que se entrega en los centros de salud, utilizar diferentes estrategias de comunicación (vía voz y escrita, y funcionar integrado en un software diseñado en código abierto. El sistema incluyó la implementación de comunicación personalizada, comunicación automatizada de voz y comunicación automatizada escrita a través de servicio de mensaje corto de voz. Se describen estas estrategias y los componentes del sistema. Entre las lecciones aprendidas, se destaca el aporte de lograr implementar la innovación tecnológica COSMOS (sistemas operadores modulados consolidados en línea, por su sigla en inglés, para apoyar el proceso de cuidado de la salud de las personas con sospecha de DM2 en centros de atención primaria de salud. Para este logro, resulta imprescindible el trabajo conjunto con los equipos en terreno.

 12. Interaktivitet - moteord eller passord til fremtidens pedagogikk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morten Søby

  2001-01-01

  Full Text Available Will interactive digital media promote the construction of intelligent communities in which our social and learning potential can be mutually developed and enhanced? The author points out that trendy phrases are like metaphors captured in a time capsule. In particular he looks at several definitions of interactivity, which he points out is a synthesis of several complex relations between man and digital medias. The paper questions whether interactivity phrases are generated by information technologyıs development prior to learning theoriesı development. He draws on Castellıs use of the word interactivity. He builds further on Engelbartıs definition of how interactive technology can be understood as an intellectual prosthesis as well as Levyıs development of Engelbartıs view of the relationship between knowledge and technology. Time will show whether the term was a password to a new interdisciplinary field for digitalisation and learning or whether we end up in an alley called Hype.

 13. Fremtidens bibliotek i en digital tidsalder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sass, Birgitte; Zurcher, Sacha

  library, to get an overall picture of students' information search strategies in relation to their studies. Our conclusion is based on 12 semi-structured interviews with first and second year students from the three bachelor programmes at Roskilde University; Bachelor of Arts, Science and Social Science...

 14. The future cooling tower; Fremtidens koeletaarn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ibsen, C.H. (Vestas Aircoil A/S, Lem St. (Denmark)); Schneider, P. (Teknologisk Institut, AArhus (Denmark)); Haaning, N. (Ramboell A/S, Copenhagen (Denmark)); Lund, K. (Nyrup Plast A/S, Nyrup (Denmark)); Soerensen, Ole (MultiWing A/S, Vedbaek (Denmark)); Dalsgaard, T. (Silhorko A/S, Skanderborg (Denmark)); Pedersen, Michael (Skive Kommune, Skive (Denmark))

  2011-03-15

  This project has designed and built a pilot-scale cooling tower with an output of up to 100 kW for which good correlation has been ascertained between measured and calculated values for output and pressure loss. The new cooling tower will save approximately 15% of electricity consumption compared with the widespread dry coolers. The pilot tower uses rainwater so that both water consumption and electricity consumption are saved in softening plants. On the basis of this cooling tower, models have been made and these have been implemented in PackCalc II in order to calculate electricity and other operating savings. (Energy 11)

 15. Fremtidens Biodiesel: Kom fedtaffald i tanken!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Theilgaard; Taarning, Esben; Christensen, Claus Hviid

  2009-01-01

  Mange tror måske, at det er svært for menigmand at lave biobrændstof. Det er faktisk forkert, fordi biodiesel nemt kan laves af kemikalier, der er ret almindelige i laboratorier og hos købmanden og materialisten. Det kræver blot en såkaldt om-estring af planteolie eller fedt med methanol, samt...

 16. Fremtidens by- og landskabsudvikling omkring motorvejen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peder Pedersen, Claus; Carbone, Claudia

  2008-01-01

  connecting well defined cities. This planning has to some extend inspired by the theories of car based urbanism from the sixties such as "Man-Made America, Chaos or control" by Christopher Tunnard & Boris Pushkarev, 1963, "The View from the Road" by Donald Appleyard, Kevin Lynch & John Myer, 1964...... or the Danish "Motorveje i Landskabet" ("Highways in the landscape) by Michael Varming, 1970. It might be necessary to develop new theories today in order to deal with the changing relations between the highway and its surroundings. There is a need for negotiating the viewpoints of national planning authorities...... theories where it is used to describe the quality of diverse elements brought forcefully together. Allen and Koolhaas are seeking planning strategies that are able to deal with unpredictable future events. Similar strategies might be useful in order to deal with the difficult field conditions surrounding...

 17. Ledernetværk i fremtidens kommuner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Egon

  2008-01-01

  Ledernetværk er udbredt i den offentlige sektor. 71 pct. af lederne indgår i formaliserede ledernetværksgrupper. Ledernetværk er siden 2007 sat på den personalepolitiske dagsorden i den såkaldte kvalitetsreform inden for offentlig virksomhed. Men, ledernetværkene er overraskende nok ikke koblet......". Ledernetværk er ikke en styreform, der erstatter den klassiske hierarkiske styreform i kommunerne, men er en form, der kan "agere hurtigt og fleksibelt" i forhold til skiftende behov. Ledernetværk kan tjene flere formål. Det mest almindelige formål er at professionalisere ledelse, dvs. styrke den enkelte...

 18. Bioproduktion - fremtidens miljøvenlige fabrikker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sønderberg Petersen, L.; Ryde, Marianne Vang

  2000-01-01

  Planten som fabrik bliver et centralt forskningsområde for det nye Risø. De genteknologiske landvindinger gør det muligt at sætte gener ind i planter, så de kan fungere som en fabrik hvor man direkte og på miljøvenlig vis ved hjælp af solenergi kanfremstille plast, biobrændstof, sukkerstoffer og...

 19. Afrika. Fremtidens økologiske kontinent?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Egelyng, Henrik; Vaarst, Mette; Hermansen, John Erik

  2008-01-01

  'sidegevinster' af naturværdier, biologisk og kulturel mangfoldighed, grundvandskvalitet, landskabsværdier og sparede forureningsomkostninger. Samspillet mellem stat, civilsamfund og marked førte i Europa til et fælles EU-certificeringsmærke, som i dag udgør en operationel model for et tilstræbt miljømæssigt...

 20. mSalUV: un nuevo sistema de mensajería móvil para el control de la diabetes en México

  OpenAIRE

  Néstor Iván Cabrera Mendoza; Pedro Pablo Castro Enriquez; Verónica Patricia Demeneghi Marini; Luis Fernández Luque; Jaime Morales Romero; Luis Sainz Vazquez; María Cristina Ortiz León

  2014-01-01

  OBJETIVO: Diseñar y desarrollar un sistema de mensajería móvil llamado mSalUV, que permita recordar a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 la toma de medicación y la asistencia a citas y que promueva estilos de vida saludables, así como explorar su opinión con respecto al uso del sistema. MÉTODOS: Se consideraron tres etapas: la primera incluyó el diseño y desarrollo de mSalUV. La segunda abarcó el diseño y construcción de los mensajes de texto. La tercera exploró la opinión de los usuarios...

 1. Asistente escolar para los estudiantes de Ingeniería de Software: una aplicación móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julio César Díaz Mendoza

  2016-11-01

  Full Text Available En este trabajo se presenta una aplicación móvil nativa en el sistema operativo Android, que nace con el propósito de asistir a los estudiantes de Ingeniería de Software en diferentes procesos administrativos y académicos de su trayectoria escolar. Se describe la metodología utilizada, la arquitectura general del sistema, los elementos del diseño de las diferentes actividades que componen la aplicación, y una evaluación empírica basada en la usabilidad y aceptación de la aplicación por parte de los usuarios.

 2. El comercio móvil: una nueva posibilidad para la realización de transacciones electrónicas

  OpenAIRE

  Robayo-Botiva, Diana M.

  2013-01-01

  Introducción: Internet presta servicios que van más allá de consultas de información, transferencia de ficheros y chat, entre otros. Mediante este canal, es posible realizar transacciones electrónicas que van desde comprar un libro, hasta el pago de facturas; estas actividades en Internet, a las cuales se accede usando dispositivos móviles, se conocen como comercio móvil. El concepto no es común en nuestra sociedad y, por ende, es importante ahondar en lo que este tipo de comercio implica des...

 3. Arquitectura de software de una aplicación móvil para desarrollar un sistema de identificación por radiofrecuencia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerardo Lagunes García

  2015-02-01

  Full Text Available Un sistema RFID (Radio Frequency Identification, Identificación por Radiofrecuencia ayuda a identificar toda clase de objetos por medio de etiquetas o tags RFID, un sistema de este tipo tiene como funciones principales saber cuántos bienes se tienen y donde se encuentran ubicados, controlando estos elementos, el apoyo al inventario aumenta porque lo mantiene actualizado con información real. El presente trabajo propone una arquitectura de software para desarrollar una aplicación móvil que es parte de un sistema RFID, que sirve de apoyo al inventario del Instituto Tecnológico de Orizaba y así también se presentan los resultados (aplicaciones que se generaron a partir de las arquitecturas propuestas.

 4. Factores influyentes en la generación de residuos de telefonía móvil. Caso Colombia

  OpenAIRE

  David Ruiz; Sandra Bautista

  2016-01-01

  En el marco de las tecnologías de la información, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento importante en la última década. Esto ha generado una renovación constante de las tecnologías que redunda en un descarte acelerado de los teléfonos móviles reduciendo su vida útil, con lo cual se incrementa la demanda de materias primas y la generación de residuos. En esta investigación esta problemática es analizada desde los hábitos sociales y económicos de consumo, enfocando el estudio en las etapa...

 5. Uso de un vivero móvil para obtener patrones de virulencia de la roya del frijol común

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Steadman

  2002-01-01

  Full Text Available Después de identificar nuevas fuentes de resistencia a la roya, causada por Uromyces appendiculatus, es necesario saber si las variedades con nuevos genes conservarán su resistencia cuando sean sembradas en diferentes regiones de producción. Para ello, se pueden utilizar viveros móviles con líneas/variedades de frijol con diferentes genes de resistencia para obtener los patrones de virulencia del patógeno de la roya. El vivero contiene plantas de frijol con seis días después de la germinación. El vivero se coloca por dos a tres horas en un campo de frijol infectado con la roya, y luego se exponen a las plantas bajo neblina por un periodo de 15 horas dentro de un ambiente controlado, para un un período de incubación de ocho a diez días en una casa de malla. En las hojas primarias, se efectúan las lecturas del tamaño de la uredinia (pústulas. Se utilizan las reacciones para evaluar los patrones de virulencia y para predecir estrategias de uso de genes de resistencia. El vivero móvil economiza tiempo y dinero (10-12 días comparado con dos a cuatro meses para identificar patotipos de roya con inoculaciones en el invernadero y permite el conocimiento de los resultados durante el ciclo del cultivo del frijol. El concepto del vivero móvil podría ser especialmente útili en paí- ses donde hay una escasez de invernaderos y puede ser utilizado con otros sistemas de cultivos-patógenos.

 6. Adolescentes conectados: La medición del impacto del móvil en las relaciones sociales desde el capital social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2017-10-01

  Full Text Available La alta penetración del teléfono móvil entre los adolescentes y su uso como medio de comunicación inter-personal ha facilitado para este público el acceso, durante los últimos veinte años, a entornos más amplios, distintos al familiar. A través de la extensión de su ámbito social, estos son capaces de establecer nuevos vínculos y relaciones más extensas, al tiempo que se enfrentan a riesgos que afectan de manera negativa a su proceso de socialización. El objetivo de este trabajo fue conocer de qué manera la comunicación mediada por la tecnología favorece o no la creación de capital social entre las comunidades de adolescentes, y cuáles son las consecuencias que pueden resultar de su uso para este grupo de edad. Para ello se propuso un índice de capital social, que permitiera conocer el impacto positivo o negativo que tienen determinados componentes de la comunicación mediada por el móvil en la creación de este recurso. Se repartieron cuestionarios entre jóvenes españoles de la ESO y Bachillerato, en colegios públicos y privados de la Comunidad Foral de Navarra. Además, se tuvo en cuenta la propia percepción de los adolescentes, sobre la incidencia del uso de este dispositivo en sus relaciones sociales. Tal como reflejan los resultados, solo a través de una medición objetiva del capital social es posible identificar aquellos componentes de la comunicación mediada que afectan de manera significativa a este recurso.

 7. Digitalisering af det historiske jernbanenetværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fertner, Christian

  2012-01-01

  Centret for Strategisk Byforskning startede i marts 2012 et nyt forskningsprojekt, der omhandler udfordringer hos og fremtiden for danske stationsbyer. Som datagrundlag digitaliserede vi bl.a. det danske jernbane netværk, normal- og smalspor, siden 1847 i grove træk. Denne opgørelse vil vi i det ...

 8. Medlemsvandringer og krise i den danske aftalemodel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høgedahl, Laust

  2013-01-01

  det gælder nytteorienterede og normative betonede motiver for et fagligt medlemskab pga. af disse forbunds fagforeningstype. Sidst i artiklen gives et bud på, hvilke konsekvenser denne udvikling vil få for reguleringen af det danske arbejdsmarked i fremtiden, hvis denne udvikling fortsætter....

 9. Drømmejobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harrebye, Silas

  2012-01-01

  Medarbejdere vil i fremtiden også kunne arbejde, mens de sover. Virksomheder tilbyder snart deres ansatte interne kurser i ‘lucid dreaming’. Disse giver mulighed for, at man i sine drømme bliver bevidst om, at man drømmer og således kan manipulere dem. Det skal nu udnyttes. Management...

 10. Danskernes indbetalinger til pension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Michael

  SFI sætter i en serie undersøgelser lys på forandringerne i det danske pensionssystem. Fra primært at være dækket af et skattefinansieret pensionssystem vil en stigende andel danskere i fremtiden få suppleret folkepensionen med arbejdsmarkedspensioner og privattegnede ordninger. Denne rapport, de...

 11. Danskernes forventninger til pension

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amilon, Anna

  Det danske pensionssystem har i de seneste årtier undergået store forandringer. Fra primært at være dækket af et skattefinansieret pensionssystem vil en stigende andel danskere i fremtiden få suppleret folkepensionen med arbejdsmarkedspensioner og privattegnede ordninger. Det betyder en større va...

 12. Nye militære trends i den syriske borgerkrig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Torben Toftgaard; Kjellund, Jon

  2018-01-01

  I den flerårige syriske borgerkrig har der fundet tre nye militære trends sted, der peger imod, at fremtidens landmilitære kampplads vil være væsensforskellig fra indsatserne i Irak og Afghanistan. Denne rapport analyserer de tre trends inden for digitaliseringen af den hybride krigsførelse og ka...

 13. Conjunctivitis neonatalis efter ophør med obligatorisk Credé-profylakse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gadeberg, O V; Bollerup, A C; Kolmos, H J

  1991-01-01

  The prescript requiring application of silver nitrate eye drops (0.66% AgNO3) to the conjunctivae of the newborn within two hours after delivery was revoked in March 1985. The present study comprises a prospective investigation of the occurrence of microorganisms in specimens of eye secretion fro...

 14. Análisis de la situación de logística y distribución del segmento móvil en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública CNT EP

  OpenAIRE

  Ordóñez Ayala, Nastenka Soledad

  2014-01-01

  Ofrece conceptos básicos para encuadrar el tema de estudio. Se realiza un análisis situacional de la CNT EP, desde su nacimiento, macro y micro ambiente y planificación estratégica que contempla el Plan de Negocios 2013 y la descripción de las operaciones. Estudia los procesos de logística móvil. Presentación de la estructura orgánica y funcional de la Gerencia Nacional Financiera, la Jefatura de Logística y Bodegas y Logística Móvil, se incursiona en temas como la cultura de área, los sistem...

 15. Development of writing skills based on mobile learning Desarrollo de habilidades escriturales apoyado con tecnología móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidy Robles

  2012-11-01

  Full Text Available Nowadays the use of the mobile learning has an impact in the teaching of a second language since it is incorporating in the processes of learning in order to support the different abilities of the language particularly the oral skills. However, there are few studies that deal with improving writing skills through mobile devices. This article describes a quantitative study to test the effect of using academic and non-academic resources in mobile devices to develop writing skills in English in a group of freshmen university students. The theoretical framework used in this research examines the Systemic Functional Linguistics (Halliday specifically, the genre theory of Martin & Rose (2007 and the approach of language learning assisted by mobile devices (MALL. The student’s writing skills were evaluated in the texts produced by them according to the generic structure of the text, cohesion, accuracy and mechanics aspects (spelling/capitalization and punctuation before and after the m-learning experience. The data show a better performance in the student’s writing skills after using the resources; the results correlated significantly with the number of times of academic resources reviewed by students.Hoy en día el uso de tecnología móvil ha impactado en la enseñanza de una segunda lengua ya que en los procesos de aprendizaje se están implementado el uso de dispositivos móviles con el fin de apoyar las diferentes habilidades de la lengua, particularmente la oral. Sin embargo, son pocos los estudios que apuntan a mejorar la habilidad de escribir. Este artículo describe un estudio de corte cuantitativo realizado para determinar el efecto del uso de recursos académicos y no académicos en dispositivos móviles, en el desarrollo de habilidades escriturales en inglés, de un grupo de estudiantes universitarios de primer ingreso. Esta investigación se fundamenta en la perspectiva Sistémico Funcional (Halliday específicamente en la teoría de g

 16. Desarrollo de habilidades cognitivas con aprendizaje móvil: un estudio de casos Developing Cognitive Skills with Mobile Learning: a Case Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Soledad Ramírez Montoya

  2010-03-01

  Full Text Available El artículo presenta un estudio de casos múltiples de la implementación, a gran escala, de un proyecto de aprendizaje móvil. El proyecto se implementó con 3.000 estudiantes de primer semestre de profesional en dos campus de una institución educativa privada de México. El objetivo fue analizar los recursos de aprendizaje móvil de cuatro cursos para identificar cómo se trataba de promover el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. Se utilizaron entrevistas a través de «focus group», encuestas, análisis de documentos y observación no intrusiva. Los datos fueron analizados en forma cuantitativa y cualitativa y se relacionaron con el sustento teórico de las dos variables conceptuales que guiaron este estudio: aprendizaje móvil –mLearning– y habilidades cognitivas. Los resultados indicaron que el uso de recursos mLearning modifica el ambiente de aprendizaje al convertir cualquier escenario en un ambiente innovador y colaborativo; que el diseño de los recursos mLearning debe sustentarse en teorías y estrategias educativas para ser efectivos y que la naturaleza de la materia y el tipo de recurso están relacionados a las habilidades cognitivas que se desarrollan. Además se encontró que aunque los estudiantes no están conscientes de ello, los recursos mLearning y el uso de dispositivos móviles los apoyan en estrategias que promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas como solución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo y «melioration».This article presents a multiple case study carried out when mobile learning (mLearning was first introduced to 3.000 freshmen of two university campuses in Mexico. The objective was to analyze mLearning resources in four courses to identify how they help develop cognitive skills in students. Focus group interviews, surveys, document analysis and non-intrusive observation were used. The data was analyzed quantitatively and

 17. Estrategias para la mejora de la seguridad de los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en los laboratorios docentes mediante tecnología móvil

  OpenAIRE

  Lavandera Mayo, Laura

  2015-01-01

  Objetivo general: Realizar un diagnóstico, desde la perspectiva de profesorado, personal de laboratorio y estudiantes de la rama de Ingeniería y Arquitectura, de los riesgos en un escenario formativo de “laboratorio docente” y diseñar y evaluar una estrategia de mejora de la seguridad de los estudiantes en los laboratorios docentes, mediante tecnología móvil.

 18. Grasshoppers (Orthoptera: Caelifera and crickets (Orthoptera: Ensifera from slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected landscape area, Czech Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Niedobová

  2011-01-01

  Full Text Available In 2008 we found 21 species of grasshoppers and crickets on Macošská stráň slope and 18 species on Vilémovická stráň slope. Both slopes are located in the northern part of the Moravský kras Protected landscape area and have xerothermic character. Both slopes are influenced by pasture management. For the most comprehensive picture of Orthoptera we used a standard method (sweeping of vegetation and nonstandard methods (pitfall traps and Möricke yellow cups. Termophilous species of Orthoptera on Macošská stráň (47% were dominating. On Vilémovická stráň mezophilous species (46% were dominating. The most common species were Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796 on Macošská stráň slope and Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821, Stenobothrus lineatus, Chorthippus bigutulus (Linné, 1758 and Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821 on Vilémovická stráň slope. Rare species of this assemblage were Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schaffer, 1840 which was on Macošská stráň slope only and Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758 which has much bigger abundances also on Macošská stráň slope.

 19. Arquitectura moderna en Argentina: el Automóvil Club Argentino y la representación del poder (1935 -1946

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alberto Lucchesi

  2013-06-01

  Full Text Available A mediados de la década de los años treinta YPF y el ACA acordaron una alianza que aún sigue vigente. El plan elaborado incluyó la construcción de estaciones de servicio y sedes sociales del Automóvil Club. Su concreción, que demandó alrededor de una década, supuso de una compleja organización por la diversidad del programa y por la extensión de la red por cubrir. A través de las dimensiones territorial, arquitectónica e institucional explicamos cómo a partir de un programa funcional innovador se gestó la producción arquitectónica del ACA, reflejando la mentalidad oscilante de su tiempo, aquella que se debatía entre expresar una imagen moderna o revelar una identidad asociada a la cultura vernácula. En las obras concebidas entre 1935 y 1946 verificamos el modo en que el poder se representó a través de la expresión moderna de la arquitectura con el propósito de resaltar la eficiencia de las instituciones entre otros aspectos.

 20. APROXIMACIÓN A LA NAVEGACIÓN AUTÓNOMA DE UNA PLATAFORMA MÓVIL, MEDIANTE VISIÓN ESTEREOSCÓPICA ARTIFICIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Riveros Guevara

  2012-01-01

  Full Text Available La visión artificial intenta capturar información relevante del medio ambiente, utilizando cámaras como sensores de ciertas características (formas, colores, texturas, etc., para el funcionamiento adecuado de algunos mecanismos. Con el fin de obtener una imagen idéntica al entorno real, es necesario generar imágenes estereoscópicas que nos permita obtener la profundidad y así conseguir una representación en 3D. En este documento se plasma cómo se realizó la integración de un sistema de visión estereoscópica artificial a un robot móvil, con el objetivo de reconocer y seguir el centro de un camino. Dicho sistema se encarga de la adquisición, procesamiento y caracterización de imágenes, utilizando procedimientos fuera de línea para calibrar las cámaras y los métodos en línea para generar el mapa de disparidad, aplicación del operador Canny y la Transformada de Hough, empleando las librerías de OpenCV en un proyecto de Consola Win32 en C++. Es importante mencionar que los algoritmos desarrollados en este trabajo fundamentalmente son para ambientes estructurados. Los ambientes pueden clasificarse en: estructurados, no estructurados y semi-estructurados.

 1. El ser humano como portal de comunicación: La construcción del perfil en el teléfono móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Canavilhas

  2013-09-01

  Full Text Available Introducción. La incorporación del teléfono móvil en la vida diaria del ser humano no sólo altera las dimensiones de tiempo y espacio, sino que también modifica su percepción y manera de relacionarse con el ecosistema. Metodología. A partir del concepto de intimidad tecnológica, que describe los niveles de interacción entre el hombre y la tecnología, empleado por Boyce y Hancock, se analiza el estado de arte y se propone una metodología que permita explorar cuestiones, cada vez más acuciantes, principalmente respecto a la delimitación de las esferas pública y privada así como de la interacción en el espacio común. Resultados y conclusiones. Siguiendo, en particular, las teorías de Castells, Heidegger, Meyrowitz y Habermas, se articulan un conjunto de categorías que permiten profundizar en los conceptos de espacialización, voluntariedad y perfil, identificados en esta primera etapa del proyecto como elementos clave para el análisis del ser humano como portal de comunicación.

 2. Análisis y monitoreo remoto de las variables ambientales en un entorno indoor, por medio de un dispositivo móvil con android

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Felipe Prieto Morales

  2015-10-01

  Full Text Available La implementación de técnicas de automatización en el desarrollo de actividades en la vida cotidiana, ha permitido elaborar sistemas orientados a mejorar el confort en el interior de las estructuras habitadas por personas, permitiendo estudiar variables ambientales como la temperatura, humedad e intensidad de luz. Entre las temáticas con mayor interés en investigación, se encuentra la domótica, la cual integra la necesidad de proporcionar seguridad, gestión energética y bienestar en el mismo. En el presente artículo, se expone los resultados obtenidos del análisis y control remoto de las variables ambientales en el interior de un prototipo de un apartamento. Los resultados obtenidos se orientaron a mejorar las condiciones de hospedaje y seguridad, en entornos cotidianos de la población urbana y de este modo realizar un monitoreo remoto por medio de un dispositivo móvil con sistema operativo Android.

 3. No, sin mi móvil. Diferencias de género y uso de las nuevas tecnologías

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Sabater Fernández

  2015-01-01

  Full Text Available Los estereotipos de género han formado y siguen formando parte de la historia de la humanidad, marcando una diferencia de roles, ocupaciones, características físicas y rasgos de personalidad. La evolución social y económica ha influido notablemente en la disminución de las adscripciones por género pero persisten diferencias, más pronunciadas en las características de personalidad que repercuten en las conductas y hábitos cotidianos de ambos géneros. Este artículo analiza las diferencias por género en el uso de la tecnología,  exponiendo las tendencias en la apropiación de los dispositivos tecnológicos en hombres y mujeres, desde la etapa de la adolescencia. Para este fin, se compararán los usos en informática y telefonía móvil por género, en base a la delimitación de rasgos expresivo-comunales en la mujer y rasgos agente- instrumentales en los varones, a partir de una muestra de chicos y chicas de 14 a 20 años escolarizados/as en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

 4. Værsgo' ta' en tablet. Om brugen af tablets i dansk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  2014-01-01

  Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen.......Hvordan kan vi udvikle elevernes faglighed ved hjælp af it? Hvad er det i det hele taget vigtigt at lære i en tidssvarende folkeskole, så eleverne bliver klædt på til fremtidens samfund? Og kan iPads bruges til dette? Dette kapitel handler om fagdidaktik og tablets i undervisningen....

 5. Pesquisa masiva de cáncer de mama con un equipo móvil de mamografía

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamín Berdión Martínez

  1997-10-01

  Full Text Available Se presenta un informe preliminar sobre los resultados obtenidos con la aplicación del Programa de Detección Preclínica del Cáncer Mamario en un área de salud del distrito No.4 del municipio Santiago de Cuba, cubierta con el subsistema del médico y la enfermera de la familia. La exploración de las mamas mediante un equipo móvil de mamografía permitió examinar a la mayor parte de las mujeres con riesgo, de las cuales el 79,4 % no presentaban afección alguna en dicha localización. Entre las causas de no realización de la prueba predominaron: negación, invalidez y hallarse fuera del área en el momento del examen, pero se ha seguido insistiendo para lograr el cumplimiento de ese objetivo.A preliminary report on the results obtained with the application on the Program for Clinical Detection pof Breast Cancer in the district No. 4 of the municipality of Santiago de Cuba, covered by the subsystem of the family physician and nurse, is presented. The breast screening by a mobile mammography unit allowed to examine most of the women at risk, from whom 79.4 % had no affection. Refusal, disability, and being out of the area at the time of the examination were of the reasons nor to do the test. Anyway, the health authorities keep on insisting to accomplish this objective.

 6. Evaluación de la eficiencia de una cartera de asegurados en el sector del automóvil = Efficiency Assessment in the Automobile Insurance Sector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Segovia González, M. Manuela

  2009-01-01

  Full Text Available La situación actual del sector del seguro del automóvil exige a las compañías aseguradoras diseñar productos cada vez más ajustados al tipo de cliente al que se dirige. En el presente trabajo analizamos los 80.000 registros ofrecidos por una entidad aseguradora con una importante cuota en el mercado español. Tras identificar una serie de perfiles en los clientes asegurados, se estudia la eficiencia de cada uno de ellos mediante la aplicación de Análisis Envolvente de Datos (DEA y estadística multivariante. Los resultados obtenidos permiten identificar aquellos clientes que mejor rendimiento ofrecen a la compañía. Mediante la aplicación de test estadísticos paramétricos y no paramétricos, se determinan, además, las similitudes y diferencias existentes entre grupos de clientes que comparten una determinada característica. = Insurance companies have to take risk and cost into account when pricing car insurance policies in order to design new products to cover the risk of private use of cars. In this paper we use data from 80,000 car insurance policies in order to assess, once risk and cost have been taken into account, the policies that generate the highest returns for the company. After different profiles of clients are identified, including among the characteristics the regional location of the clients, we use Data Envelopment Analysis and multivariate statistics. The results obtained not only permit us to identify the best groups of clients for the company but also to determine similarities and differences among profiles of clients.

 7. VALE-Emotions: Aplicación móvil de enseñanza para individuos con Desordenes del Espectro Autista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Olmedo-Vizueta

  2017-02-01

  Full Text Available En este artículo, se presenta el desarrollo de una aplicación móvil interactiva para fortalecer el aprendizaje de reconocimiento de emociones en niños con Desordenes del Espectro Autista (ASD, en inglés. Esta App forma parte de un Avanzado Ambiente Virtual de Aprendizaje (VALE, en inglés, propuesto por los autores para soportar actividades de enseñanza y aprendizaje. La App VALE-Emotions está fundamentada en las seis emociones básicas estudiadas por (Paul Ekman, 1992, pero no está limitada solo al reconocimiento de tales emociones en sus máximos niveles de intensidad. De hecho, la App permite determinar el reconocimiento efectivo de estas emociones a diferentes niveles de intensidad. Tales niveles de intensidad son generados por una codificación propuesta por los autores mediante un DFE (Expresiones Faciales Dinámicas, en español usando avatars virtuales. Cada actividad de aprendizaje es realizada a través de aplicaciones de entrenamiento y evaluación, dando la oportunidad a los usuarios de desarrollar, aprender y fortalecer libremente habilidades sociales de una manera entretenida.  Además, se reportan los resultados de experimentación usando VALE-Emotions en individuos con ASD. En general, los participantes mostraron una eficiente respuesta a los estímulos durante las actividades desarrolladas obteniendo un alto y rápido reconocimiento de ciertas emociones.

 8. Mensajería instantánea móvil: Whatsapp y su potencial para desarrollar las destrezas orales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2017-01-01

  Full Text Available La presente investigación analiza los beneficios de la comunicación mediante teléfonos móviles para desarrollar las destrezas orales de los estudiantes en la segunda lengua. Un total de 80 estudiantes españoles que realizaban un curso de inglés nivel B1 en la Universidad de Almería participaron en el estudio. De acuerdo con el tipo de tratamiento, los sujetos fueron divididos en dos grupos, experimental y control. Mediante la creación de un grupo de «Whatsapp», 40 de dichos sujetos participaron en una interacción oral diaria durante 6 meses. Las muestras recogidas en la aplicación, así como un examen oral, fueron utilizados para analizar el grado en que los estudiantes desarrollan la destreza oral y los tipos y desencadenantes que dan lugar a episodios relacionados con el lenguaje en los chats orales. Este estudio se centra en la interacción utilizando un análisis mixto y un eje temporal con el fin de medir las diferencias entre los grupos analizados. Los resultados demuestran mejoras significativas en cuanto a la competencia oral en los alumnos del grupo en el que se implementó la actividad, siendo las negociaciones de significado el episodio relacionado con el lenguaje más común durante la interacción. Cabe destacar la accesibilidad que la mensajería móvil confiere a los alumnos, pues son capaces de negociar el significado, reflexionar y evaluar sus propias actuaciones mediante interacción real y feed-back.

 9. Aplicación móvil para dispositivos Apple® que utiliza elementos visuales para interactuar con una vivienda inteligente. Control de iluminación

  OpenAIRE

  Grupo de Domótica y Ambientes Inteligentes

  2014-01-01

  En los vídeos se muestra una aplicación móvil para dispositivos Apple® que utiliza elementos visuales para interactuar con una vivienda inteligente. La interfaz consiste en una representación de la vivienda real en 3D a través de la cual se puede controlar de manera intuitiva la iluminación, clima, persianas, TV, etc. En concreto, la interfaz permite interactuar con los dispositivos reales de la vivienda tocando su representación virtual en la interfaz. Debido a la sencillez en el uso de la m...

 10. La ideología de los actores en la participación en la tecnología en quince empresas del sector «auxiliar» del automóvil de Cataluña

  OpenAIRE

  Albalate García, Joan

  2005-01-01

  A partir de la existencia de unos determinados niveles de participación en la tecnología, alcanzados por los trabajadores y representantes sindicales de quince empresas del sector «auxiliar» del automóvil de Cataluña, un análisis de la «cultura global» de cada una de esas empresas —esta última, deducida de la «agregación» de la cultura directiva y sindical existentes en esas empresas— permitió comprobar que tales niveles de participación estaban altamente relacionados con el tipo de concepcio...

 11. Atributos de calidad del servicio de la telefonía móvil para clientes mexicanos y su impacto en la satisfacción y en la lealtad hacia la marca

  OpenAIRE

  Vera Martínez, Jorge

  2013-01-01

  El objetivo de este estudio consiste en determinar los atributos relevantes de la calidad en el servicio de la telefonía móvil para clientes en México; asimismo, conocer su impacto tanto en la satisfacción como en la lealtad hacia la marca. En las hipótesis presentadas se plantea una relación directa entre atributos y satisfacción, atributos y lealtad, así como entre satisfacción y lealtad; para ello se parte de la idea de que los atributos son un antecedente de la satisfacción y que, a su ve...

 12. Prototipo autotérmico móvil para producción de biocarbón con biomasa de esquilmos de aguacate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lenin Ejecatl Medina Orozco

  2018-04-01

  Full Text Available El estado de Michoacán, México, es el principal productor mundial de aguacate, con un impacto social y económico en función de la superficie cultivada. Productos secundarios de esta actividad, son los esquilmos agrícolas derivados de las podas de mantenimiento de los árboles. El biocarbón (biochar de subproductos de aguacate, se vislumbra como una alternativa económica, ambiental y socialmente viable, para producir biocarbón en grandes volúmenes, sin extracción de maderas de bosque y selvas prístinas. El objetivo del presente estudio, fue construir y evaluar el desempeño en condiciones de campo, de un prototipo de biocarbón-pirólisis autotérmico y móvil, con volumen útil de 1.7 m3 de biomasa triturada. El equipo fue construido de acero inoxidable, para darle un periodo de vida útil de 7 años bajo condiciones intensivas de uso, con movilidad dentro de los campos agrícolas y auto térmico para no depender de una fuente de calor externa. El equipo fue de bajo costo comparado con equipos comerciales ($ 700 000.00 pesos MN y con un potencial futuro en la cogeneración de energía. La principal variable en el costo de fabricación es el precio del acero inoxidable en el mercado. El equipo reportó una tasa de conversión de biomasa a biocarbón, en condiciones de campo, de entre 300 y 400 kg por día, con una tasa promedio de recuperación del 16% en biocarbón. Las principales variables en la transformación de la biomasa a biocarbón fueron: humedad, el tamaño de la astilla y condiciones atmosféricas. Se encontró una Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC de 46 Cmolc kg-1 y pH 10.25. El equipo transformó satisfactoriamente la biomasa de aguacate y el biocarbón presentó características adecuadas para su uso en suelos volcánicos.

 13. Formatos con texto, imagen y sonido en campañas de comunicación persuasiva móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Ignacio Niño González

  2014-01-01

  Full Text Available El marketing mobile se ha convertido en los últimos años en una acción publicitaria de peso en el campo de las comunicaciones persuasivas y en la puesta en marcha de las estrategias de comunicación de las organizaciones. Este desarrollo no hubiera sido posible sin la rápida evolución de la tecnología, y en concreto, de los terminales móviles. Ahora bien, si la tecnología es un elemento imprescindible en el desarrollo de los medios de comunicación social, no lo es menos, la evolución de sus contenidos en esta década en la que nos encontramos. Se puede entender la creatividad como la manifestación expresiva y de forma de la razón tecnología, siendo difícil justifica la una sin la otra en el contexto de la comunicación persuasiva actual (Arroyo, 2004.Los contenidos expresivos nacidos de los recursos narrativos beben su inspiración en figuras retóricas basadas principalmente en la repetición –un ejemplo representativo es la metáfora-, y dan significado a los mensajes de carácter expresivo, convirtiéndose en objeto de estudio académico y profesional a desarrollar desde el ámbito científico. La nueva publicidad es el resultado de la evolución del consumidor, y su participación en la creación de contenidos multimedia. El sujeto quiere experiencias, desea contenidos de marca o Branded Content (Carrillo y Castillo, 2005.El símbolo corporativo que mayormente aspira a ser globalizado recurre a los elementos retóricos existentes desde hace siglos, y es en ellos en los que se encuentra la inspiración y explicación de los esquemas narrativos contemporáneos persuasivos (García García, Llorente Barroso y García Guardia, 2010 que forman de la metodología de trabajo de los diseñadores, consciente o inconscientemente.En este artículo científico se pretende demostrar la importancia del componente expresivo, directamente dependiente de la existencia de un terminal móvil que redefine la relación hombre-máquina en la

 14. UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL PARA EL FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES EN ADOLESCENTES. ESTUDIO CON GRUPOS FOCALES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carme Carrion

  2016-01-01

  Full Text Available Fundamento: El Proyecto PEGASO pretende diseñar un sistema tecnológico dirigido a adolescentes europeos para fomentar hábitos de vida saludables. El objetivo de este estudio fue explorar las percepciones de adolescentes, sus progenitores y profesores el uso de las tecnologías móviles, la salud y la influencia de las tecnologías en la promoción de estilos de vida saludables en cuanto a alimentación y actividad física. Métodos: Estudio cualitativo basado en datos primarios obtenidos mediante análisis de cuatro grupos focales (tres de adolescentes entre 13 y 15 años y uno de adultos, formado por padres y profesores que se realizaron en abril y mayo de 2015. Las transcripciones se analizaron bajo la perspectiva del análisis del contenido. Resultados: Emergieron cuatro categorías: 1: marco social y cultural, 2: adolescentes y salud, 3: papel de la tecnología en la vida de los adolescentes y 4: uso de la tecnología para adquirir hábitos más saludables. En cada categoría se identificaron subcategorías vinculadas al nexo entre adolescentes y salud: concepto holístico de salud, identificación de salud/enfermedad con edad adulta, relación de la salud con sentirse en buena forma y aceptación social. En relación al papel que juega la tecnología en la vida de los adolescentes, las subcategorías obtenidas fueron: conexión con otros, elemento de entretenimiento/juego, uso omnipresente del móvil y riesgos asociados a la dependencia excesiva de la tecnología. Las diferencias entre adolescentes y adultos fueron mínimas. Conclusiones: Tanto adolescentes como sus progenitores y profesores consideraron que la tecnología puede ser un buen aliado para fomentar hábitos saludables. El uso de la tecnología es eficaz en la medida que les ayude a mejorar y mantener su autoestima, de forma divertida y utilizando sus propios códigos de comunicación (fundamentalmente audiovisuales, partiendo de una percepción holística e integrada de la

 15. Estación digital sismológica portátil sobre telefonía móvil celular e Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vargas Jiménez Carlos A.

  2001-08-01

  Full Text Available

  Se propone la implementación de una estación de campo conformada por un sistema de acondicionamiento y adquisición de seriales de baja frecuencia sobre un computador portatil. Esta estación se encarga de generar eventos en diferentes modos y los publica en la red de telefonfa móvil celular e lnrernet medianre páginas activas; su configuración se realiza direcramente en la estación o remotamente mediante sockets TCP-IP. EI software de la estación permite la detección de eventos sfsmicos empleando el algoritmo STA/LTA, así como la captura por pérdida de rango, captura periódica y captura continua de los canales. El sistema de acondicionamiento y adquisición de señales se diseño como un sistema embebido y orientado por comandos con base de tiempo real y memoria de almacenamiento propios.

  It was developed a portable station with a low frequency signal conditioning and acquisition system for seismic intentions. This station record evenrs in differenr modes and publish them in the cellular mobile telephone network via active pages. Its setup is done directly in the station or remotely via sockets TCP-IP. The station software allows detection of seismic events using the STA/LTA algorithm, as well as threshold detection, periodic capture and conrinuous channels capture. The conditioning and acquisition system was designed as an embedded command driven system with its own real time clock and storage memory.

 16. A propósito de la telefonía móvil. Una reflexión desde la perspectiva de la psicología individual y social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dra. María Dolores Otero Castelló

  2002-01-01

  Full Text Available Hace poco la revista ne.com, titulaba un editorial: “telefonía móvil. Una nueva era”. ¿En lo tecnológico, lo económico, lo social...?. El texto aclara “La madurez de la telefonía móvil, que ha tenido una niñez muy rápida, está suponiendo y va a suponer aún más en un futuro ya casi inmediato, todo un cambio fundamental, tanto en las RELACIONES SOCIALES como en el mundillo de los negocios...”(2001:1; las letras en caja alta son mías ¿De qué forma? ¿Hasta qué punto? ????. Surgen múltiples interrogantes.Al abordar este trabajo teórico y reflexivo, asumo dos premisas, fácilmente deducibles del epígrafe elegido, que constituyen las coordenadas que lo delimitan y concretan.En primer lugar, no me propongo responder, categórica e inequívocamente, a las cuestiones que, la telefonía móvil, en su relación con las vertientes psíquicas y psicosociales del ser humano, puede plantear. Una somera reflexión nos evidencia la multiplicidad de modelos, teorías, abordajes metodológicos, variables, contextos, etc., que habría que definir y contemplar, así como las posibles cuestiones a responder: ¿A quién? ¿Cómo? ¿En qué forma?...En segundo lugar, aunque la telefonía móvil, como tecnología que permite la comunicación con cada vez más insignificantes limitaciones, es el foco de interés prioritario y básico de determinados campos científicos, a mí me interesa enfocar este estudio en el instrumento que la operativiza, que la pone, nunca mejor dicho, en la “mano” y en la intimidad del “hombre”, la “mujer”, el “joven”, el “¿niño?”, el “¿anciano?”, (No siendo este orden ni los signos ortográficos en absoluto arbitrarios: el móvil.Por ello me decanto por un tratamiento analítico, más vigoroso que riguroso, de aquellos aspectos que he considerado significativos, para poder concluir, si, más que la telefonía móvil en general, en concreto el móvil, por sí mismo, y no sólo como un

 17. Innovar cuando todo cambia. El valor disruptivo de la tecnología móvil en la industria de la información

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Miguel Aguado

  2014-12-01

  Full Text Available El contexto de la movilidad ha constituido desde sus mismos orígenes un claro objeto de interés de la actividad informativa. La consolidación del fenómeno smartphone y de la difusión de las tabletas suponen no sólo la generalización de nuevos modos de acceso a la información, sino la puerta de entrada para nuevos actores y nuevas redes de valor en el mercado de la información. En este texto proponemos un recorrido por los principales aspectos en que el ecosistema del contenido móvil opera como factor de disrupción de las industrias informativas. Desde esta perspectiva, la condición disruptiva de la movilidad en el ecosistema informativo se concreta en tres grandes aparta- dos: El aspecto más visible lo constituyen las estrategias de innovación en los formatos y es- cenarios de consumo, estrechamente vinculadas a los modelos de distribución y que tratan de incorporar las posibilidades de los dispositivos. En el nivel más profundo se encuentran las transformaciones en el conjunto de actores y sus relaciones de dominio (capacidad de determinar los procesos resultantes de la colisión entre el ecosistema móvil y el ecosis- tema mediático convencional. En una capa intermedia entre ambos aspectos se encuentra la definición de redes y cadenas de valor específicos, que a partir de la articulación de las relaciones entre los actores involucrados, de una parte, y la respuesta de los usuarios, de la otra, permite desarrollar modelos de negocio innovadores. Mobiles technologies have always been appealing for journalistic professional activities. The so called smartphone effect and the dissemination of tablets have contributed to create new ways to access information, but also they have opened the floor to new players and new value networks in the journalistic information market. In this paper we consider the keystones of how the mobile environment has become a relevant disruption factor for journalism. This

 18. Den gode krig?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Mikkel Vedby

  , hvad krigen har opnået. ”Det virker måske paradoksalt, at tusindvis af vestlige soldater med verdens mest avancerede militære teknologi ikke med lethed har kunnet besejre, hvad der i vores øjne er religiøse fanatikere med en AK-47. Men krige vindes ikke ved, at man vil have ret og har midlerne til...

 19. Bill Gates vil redde Folkeskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fejerskov, Adam Moe

  2014-01-01

  Det amerikanske uddannelsessystem bliver for tiden udsat for hård kritik, ledt an af Microsoft stifteren Bill Gates. Gates har indtil videre brugt 3 mia. kroner på at skabe opbakning til tiltag som præstationslønning af lærere og strømlining af pensum på tværs af alle skoler i landet...

 20. Hvad er gode læremidler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Thomas Illum; Gissel, Stig Toke

  2017-01-01

  , og hvilken type læremiddel vi kigger på. Derfor lægger vi ud en med en definition og typologisering af læremidler. Dernæst anskuer vi læremidler ud fra tre tidsperspektiver: som potentielt didaktisk potentiale, som aktualiseret didaktisk potentiale og det realiserede didaktiske potentiale. Vi...... forsøger herefter at indkredse fem kvalitetsperspektiver, der hver især kan bidrage til vurdering af et læremiddels kvalitet ud fra mål, brugere, effekt, standard og organisatorisk system. Som eksempel på, hvordan man kan omsætte perspektiverne, præsenterer vi kvalitetsprincipper for digitale læremidler...

 1. Hvad hedder det på dansk?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ptaszynski, Marcin Overgaard; Sobkowiak, Mikołaj; Leroyer, Patrick

  2011-01-01

  The paper is a research study into how Polish students of Danish use dictionaries when translating from Polish into Danish and when writing texts in Danish. The methodology of the study relies on three assumptions: (1) the distinction between subjective and objective information needs, (2......) the impact of educational level on lexicographic behaviour, (3) the differences in terms of users’ needs and their satisfaction during translation and free text production. By combining various data generating and gathering methods, the study provides an insight into differences between both kinds of needs...

 2. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 3. Hvad er PET og fMRI?

  DEFF Research Database (Denmark)

  B. Paulson, Olaf; Balslev, Daniela; Gerlach, Christian

  2007-01-01

  Hvilken rolle spiller følelserne for vores tankeliv, og hvorfor har vi overhovedet følelser? I kraft af avancerede hjerneskanningsteknikker er den moderne hjernevidenskab blevet i stand til at besvare disse spørgsmål. Gennem artiklerne i denne antologi, skrevet af ledende danske forskere, bliver ...

 4. Hvad er ansvarlig eksegese i dag?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kirsten

  2006-01-01

  I artiklen drøftes ansvarlighed inden for den traditionelle historisk-kritiske eksegese, inden for en teologisk orienteret eksegese og inden for litterære læsninger herunder intertekstuelle læsninger. Som eksempel gives en intertekstuel læsning af Nabots vingård, 1 Kong 21. Afslutningsvis opstill...

 5. Hvad sker der i FM forskningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Susanne Balslev

  2017-01-01

  Der er fantastisk meget viden fra forskning i FM, der betyder at du kan skyde genvej, hvis du kender til den. Det tager lang tid, hvis du i stedet skal erfare det hele selv.......Der er fantastisk meget viden fra forskning i FM, der betyder at du kan skyde genvej, hvis du kender til den. Det tager lang tid, hvis du i stedet skal erfare det hele selv....

 6. Hvad SKER der med drikkevandet i USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  2017-01-01

  Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år.......Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år....

 7. Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bundsgaard, Jeppe; Kühn, Lisbet

  2010-01-01

  Læsning i dansk handler i første omgang om at blive god til at læse, men på mellemtrinnet er det ved at være tiden til også at bruge skønlitteraturen til det, den er god til, nemlig til at få indsigt i menneskelivets kompleksitet. I dette kapitel anbefales det at gøre noget med litteraturen, fx f...

 8. Hvad tror danskerne på?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ken Ramshøj; Clasen, Mathias

  , ikke mindst i en tid hvor fake news og udsagn om det ’post-faktuelle’ og fakta-resistente samfund spiller en væsentlig rolle i den offentlige debat. Kritisk tænkning og videnskabelig oplysning er nødvendige midler i kampen mod misinformation og konspirationsteorier. Eksempelvis spillede diskussionen om...

 9. Hvad er hjemkundskabslæreren?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benn, Jette

  2009-01-01

      En appetizer: De praktisk-musiske fag på dagsordenen Temaet for denne artikel er hjemkundskabsfaget, -professionen og dens praktisering belyst gennem et interviewstudie fra 2008 af lærerstuderende og deres lærere. Dette studie relateres til forfatterens tidligere studie af fag og profession i...

 10. Hvad motiverer til udveksling under sygeplejestudiet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bønløkke, Mette

  2006-01-01

  to take a part of your clinical practice abroad?” 2) Sources significant to the exchange: “Which of the specified sources have had influence on your decision to travel?” To learn about foreign cultures, professional curiosity, a desire for changes and a future job abroad were the primary reasons...... for the decision on travel. A previous stay abroad was the primary source significant for the decision to travel. The results indicate further investigation on cultural competence, professional curiosity and characteristics of exchange students in order to motivate students for exchanges during their nursing......Internationalisation is compulsory in the Danish nursing programme. About 3% of the nursing students in the County of Aarhus, Denmark go on exchange to study nursing abroad. In answer to the purpose of increasing the number of exchanges a description of what the students find significant...

 11. Laktosemalabsorption og intolerance - Hvem, hvad og hvorfor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Mikkel Malham; Olin, Anne Bille; Pærregaard, Anders

  2017-01-01

  During the last decade, lactose-free diets have become increasingly popular in the general population, either isolated or as a part of a cow's milk-free diet. However, health-related benefits from a lactose-free diet are only documented for individuals with clinical lactose intolerance due...... to decreased intestinal lactase activity and subsequent lactose malabsorption. In this paper we summarize the current knowledge of lactose intolerance regarding diagnostic procedures and treatment....

 12. Hvad er militær ledelse?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Jakob Rømer

  militær ledelse unik og derved muliggøre en opdeling, således at Forsvarets skoler kun underviser i den del af ledelse, som andre civile uddannelsesinstitutioner ikke menes at kunne undervise i. Men er det muligt at adskille begreber og praksis på den måde? Dette brief undersøger nogle betydninger af...

 13. Intro til Learning Analytics & datainformeret undervisning og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringtved, Ulla Lunde

  Introduktion til Learning Analytics – Modeller og eksempler fra forskningsfeltet Learning Analytics. Data fra ny opgavetyper, ny kompetencer, nyt læringsudbytte. Nye Målemetoder – Hvad er det vi vil måle – Hvordan viser vi det?......Introduktion til Learning Analytics – Modeller og eksempler fra forskningsfeltet Learning Analytics. Data fra ny opgavetyper, ny kompetencer, nyt læringsudbytte. Nye Målemetoder – Hvad er det vi vil måle – Hvordan viser vi det?...

 14. EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DE TARIFAS DE TERMINACIÓN MÓVIL EN EL BIENESTAR EN EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Harbord

  2013-01-01

  Full Text Available En Europa las tarifas de terminación móvil (TTM están siendo reducidas en mag-nitud para reflejar los costos reales, ya sean marginales o incrementales, de termi-nación de llamadas en redes celulares, lo que se está considerando en términos ge-nerales como un paso intermedio a la adopción del sistema bill-and-keep (es decir, que no existan TTM para las llamadas de celular a celular y de fijo a celular. Otros países alrededor del mundo, como Nueva Zelanda, también están siguiendo este ejemplo. En México, las TTM aún son lo que crea una barrera para la fijación de precios eficientes en redes celulares y fijas, y para una competencia de largo plazo más efectiva. En este artículo revisaremos en primer lugar los debates recientes so-bre tarifas de terminación celular en Europa, y luego presentaremos los resultados de un modelo de bienestar calibrado del mercado celular mexicano, que incluye tres redes de telefonía celular; llamadas desde y hacia redes fijas; discriminación de precios basada en la red, y externalidades de las llamadas. Nuestras simulaciones muestran que la reducción de las tarifas de terminación celular para las llamadas tanto de celular a celular como de fijo a celular, ya sean a costo incremental de largo plazo; tarifas recíprocas de terminación en redes fijas, o al sistema bill-and-keep puede aumentar el bienestar social por más de mil millones de dólares por año en ausencia de externalidades de llamada, y por más de 2.25 mil millones de dólares por año cuando las externalidades de llamada son fuertes. Nuestro análisis ofrece apoyo a un cambio desde el sistema de fijación de precios basado en costos comple-tamente asignados (o completamente distribuidos, como se practica actualmente en México, hacia tarifas de terminación celular mucho más bajas, con el sistema bill-and-keep, que con frecuencia conducirá al mayor incremento en el bienestar. La reducción de las TTM a costo incremental, o la adopci

 15. Propuesta de análisis teórico sobre el uso del teléfono móvil en adolescentes A Theoretical Analysis Proposal on Mobile Phone Use by Adolescents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jordi Manel Monferrer Tomás

  2009-10-01

  Full Text Available El presente estudio analiza los diferentes usos de la telefonía móvil por parte de los adolescentes, tomando como punto de partida diferentes conceptualizaciones teóricas para una aproximación a las dimensiones instrumentales y simbólicas de esta nueva forma de comunicación, así como las funciones (lúdico-expresiva, referencial y comunicativa que de ellas se derivan. Las aportaciones teóricas que aquí se exponen fundamentan una investigación más amplia sobre los usos que los menores realizan de la telefonía móvil, la influencia que las nuevas tecnologías tienen en sus relaciones sociales y las responsabilidades de los agentes sociales implicados en el proceso, fundamentalmente, las familias como educadores digitales y las propias operadoras de telefonía. El trabajo pretende ser, además, punto de partida para posteriores estudios empíricos centrados en los hábitos y nuevas formas de relación de los menores con la telefonía móvil, y los posibles riesgos asociados a un uso indebido de estas nuevas tecnologías. The current study analyzes the different ways in which teenagers use their mobile phones, and, based on several theoretical conceptualizations, it provides an approach to the instrumental and symbolic dimensions of this form of communication, as well as the functions– ludic-expressive, referential and communicative –derived from it. The theoretical contributions put forward here lay the ground for further investigations on how minors use mobile telephony, the influences of new technologies on social relations and the responsibilities of the social agents involved, mainly families and mobile phone operators themselves. This work also intends to be a starting point for future empirical studies on the habits and new ways in which young people interact with mobile telephony, and the risks associated with improper uses of this new technology.

 16. Sådan bruger du Big Data i din virksomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ritter, Thomas; Merolli Poulsen, Christina

  2015-01-01

  Tidligere var der plads til to-tre ligeværdige konkurrenter i en branche. Ikke længere. I fremtiden vil de virksomeder, der formår at høste og bruge Big Data i deres forretning, rydde bordet og sætte sig tungt på alle brancher, skriver to eksperter fra CBS......Tidligere var der plads til to-tre ligeværdige konkurrenter i en branche. Ikke længere. I fremtiden vil de virksomeder, der formår at høste og bruge Big Data i deres forretning, rydde bordet og sætte sig tungt på alle brancher, skriver to eksperter fra CBS...

 17. Diseño e implementación de un sistema de control para el robot móvil P3-AT por medio de gestos manuales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Veintimilla

  2015-12-01

  Full Text Available Este documento detalla como se construyó una relación entre un usuario y un robot móvil a través de una red cliente servidor inalámbrica utilizando el sensor Kinect para la respectiva adquisicion de datos. El robot se mueve con los gestos indicados por la persona, ya sea que se necesite explorar o simplemente trasladar el robot. El usuario debe desarrollar la destreza para manipular el robot siguiendo el manual de usuario e iniciar con el simulador, así con este procedimiento se evita tener errores desde la conexión con el robot hasta la ejecución de los comportamientos. Los comportamientos se ejecutan con botones en la interfaz del cliente, y cada uno de forma exclusiva.

 18. Diseño e implementación de una aplicación móvil android para el seguimiento de rutas de transporte urbano en el municipio de Yopal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Policarpo Malabar Galindo P

  2017-11-01

  Full Text Available este documento presenta los resultados del desarrollo de una aplicación móvil Android para la visualización de las rutas de transporte urbano en la ciudad de Yopal, utilizando la ágil metodología XP que ofrece un marco adaptable a las condiciones del proyecto. El desarrollo de la aplicación se ha realizado con el entorno de desarrollo de Android Studio, Google Maps para Android, Firebase para iniciar sesión con la cuenta de Google y la base de datos. La solicitud está dirigida a los usuarios de la ciudad de Yopal, departamento de Casanare, que toman el servicio de transporte urbano, para facilitar la información correspondiente a las rutas de los paseos en minibús.

 19. Hábitos y problemas del sueño en la infancia y adolescencia en relación al patrón de uso del teléfono móvil. Estudio transversal

  OpenAIRE

  Rodríguez Varela, Ana

  2015-01-01

  Estudio descriptivo de los trastornos y hábitos de sueño en niños (9-11 años) y adolescentes (12-14 años) escolarizados, con un tamaño muestral de 1277 escolares. Con instrumentos de medida validados en población española: test de autoinforme del sueño (SSR) y test de dependencia del móvil (TDM). Los resultados muestras que los adolescentes no duermen las horas necesarias durante los días de colegio y que las mujeres duermen más que los varones durante el fin de semana. Respecto al uso de mó...

 20. Computerspil og kunstmuseer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Andre Wang

  2009-01-01

  Gennem en række eksempler diskuterer artiklen forskellige sammenhænge mellem teknologi, computer spil og præsentationer af kunst. På baggrund af Walter Benjamins berømte dictum fra fortiden, at fremtidens analfabeter ikke vil være de der ikke kan læse, men de som ikke forstår deres egen tids visu...

 1. Convenience: Så tag på gourmetrestaurant

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grunert, Klaus G.

  2006-01-01

  Vil De have en særlig oplevelse med convenience food? Så vil jeg anbefale, at De booker et bord på en gourmet-restaurant og bestiller en menu surprise med en tilsvarende vinmenu. Så behøver man slet ikke at lave mad. Man behøver ikke engang at tænke over, hvad man ønsker at spise eller drikke...

 2. Evaluación del proceso de un programa realizado a través de Internet y de la telefonía móvil para promover conductas saludables en estudiantes de educación secundaria de España y México

  OpenAIRE

  Alberto Lana Pérez; María José García Fernández; María Luisa López González

  2013-01-01

  Fundamentos: Internet y la telefonía móvil forman parte de la tecnología más reciente que puede utilizarse en la educación para la salud . El objetivo fue evaluar el proceso de un programa para prevenir conductas de riesgo de cáncer implementado a través de internet y telefonía móvil. Métodos: Durante tres cursos académicos del período 2009-12 se seleccionó a estudiantes de secundaria de España y México para participar en un programa en línea suplementado con el envío de mensajes al teléfono ...

 3. Aceptabilidad de una intervención basada en Salud Móvil para modificar estilos de vida en prehipertensos de Argentina, Guatemala y Perú: un estudio piloto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Beratarrechea

  Full Text Available Objetivos. Evaluar la aceptabilidad y factibilidad de una intervención basada en salud móvil, para la adopción de estilos de vida saludables en personas prehipertensas que viven en zonas urbanas de bajos recursos en Argentina, Guatemala y Perú. Materiales y métodos. Se reclutaron prehipertensos entre 30 a 60 años para un estudio piloto. La intervención incluyó dos llamadas de consejería realizadas por una nutricionista, seguidas de un mensaje de texto customizado semanal. Una plataforma basada en Internet ofreció el soporte para la implementación de la intervención. Utilizando entrevistas semiestructuradas se evaluó el alcance y la aceptabilidad de esta intervención en los participantes, y la facilidad de uso en las nutricionistas. Resultados. Se logró contactar a 43 de los 45 participantes (95%. El número promedio de llamadas para contactar a un sujeto fue de dos, con un rango de 1-9 llamadas. Dos participantes pudieron ser contactados en su teléfono celular y cinco no recibieron una exposición completa a la intervención. Basados en las entrevistas semiestructuradas, los resultados mostraron una buena aceptabilidad a la intervención en los participantes. Las nutricionistas percibieron a la plataforma como amigable y de fácil manejo. Las barreras para ofrecer esta intervención se relacionaron con dificultades para obtener una señal de telefonía celular adecuada. Conclusiones. Dada la alta penetración de la telefonía celular en países en desarrollo, se concluye que una intervención basada en salud móvil es factible y aceptable para ofrecer una intervención orientada a la modificación del estilo de vida en prehipertensos o personas de alto riesgo de enfermedades crónicas.

 4. The birth of the motor press in Spain. The first car magazines / El nacimiento de la prensa del motor en España. Las primeras revistas del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dra. Carmen López de Aguileta Clemente - caguileta@uvigo.es

  2008-01-01

  Full Text Available The objective of this article is to achieve a historic approximation of the the birth of car magazines in Spain. For this, the research goes back to the beginning of the 20th century when the first specialized publications in this topic arose. The appearance of a new means of locomotion and its rapid develpment as well as the increasing interest of the general public for cars favored the appearance of new types of publications and its consolidation in the market, fundamentally during the decades of the twenties and in the years before the Civil War. To carry out this research an intensive investigation was done in the newpaper library of publications regarding the sport, specifically in cars. Later analysis has allowed us to know specific and concrete details of each publication. Resumen: La presente investigación tiene como objetivo realizar una aproximación histórica al nacimiento de las revistas del automóvil en España. Para ello, nos remontamos hasta los primeros años del siglo XX, momento en que surgieron las primeras publicaciones especializadas en el tema. La aparición del nuevo medio de locomoción y su rápido desarrollo, junto al creciente interés del público en general por los automóviles, favorecieron la aparición de un nuevo tipo de publicaciones y su consolidación en el mercado, fundamentalmente durante la década de los años veinte y en los años previos a la Guerra Civil. Para llevar a cabo la investigación, se ha realizado un vaciado hemerográfico de publicaciones que guardaban relación con el deporte en general y con el automóvil en particular. Su análisis posterior nos ha permitido conocer detalles concretos y específicos de cada una de ellas.

 5. Propuesta para el manejo de información clínica basada en la NOM-168 por medio de un dispositivo móvil y la tecnología NFC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Escorcia García

  2014-01-01

  Full Text Available Si un expediente clínico no se encuentra completo un prestador de servicios médicos no contará con la información necesaria para ofrecer una mejor atención al paciente. Actualmente existen esfuerzos para contar con un expediente clínico completo y de acceso rápido, pero en situaciones de emergencia la principal fuente de información para brindar una mejor atención es el paciente, pero este no siempre se encuentra disponible para proporcionar información. En el presente artículo se propone una metodología para el manejo de información clínica por medio de la tecnología inalámbrica NFC y los dispositivos móviles. Como producto final de dicha metodología se obtuvo una aplicación móvil Android. La información clínica que fue manejada en dicha metodología, se obtuvo a partir de la NOM-168 que establece los datos mínimos por los que se debe componer un expediente clínico. Dicha información clínica fue comparada con el estándar HL7 CDA Versión 2 para obtener un documento XML, el cual fue utilizado como una plantilla para crear documentos clínicos electrónicos. La incorporación de la tecnología NFC en dicha metodología fue necesaria para almacenar y recuperar la información clínica en la memoria de tags NFC. La ventaja de lo anterior es que un tag NFC tiene distintas presentaciones como puede ser un calcomanía o una tarjeta de identificación, por lo que los pacientes pueden fácilmente transportar información clínica. Y además dicha información puede ser accedida por medio de un dispositivo móvil con NFC incluso si los pacientes se encuentran en un estado que no puedan facilitar información.

 6. Hvad snakker de om - hvad taler vi om? Danske soaps i genreanalytisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Unni

  2003-01-01

  Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst.......Afhandlingen har den danske soap som genstandsfelt og undersøger gennem en række tekstanalyser genrens konstituerende træk. I en empirisk publikumsundersøgelse sætter afhandlingen fokus på serien "Taxas" modtagelse i en dansk og en svensk kontekst....

 7. Hvad skal vi se efter i mundhulen--og hvad kan vi gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabelsteen, Erik

  2010-01-01

  Patients present with symptoms of the oral cavity at their general practitioner (GP). As a general rule, the GP should refer the patient to a dentist for diagnosis and treatment. However, treatment of acute infections can be started by the GP. In the present paper, the diagnosis and treatment of ...

 8. Kravene til lederskab og business excellence for fremtidens ledere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahlgaard, Jens Jørn; Larsen, Heine Zahll; Nørgaard, Anders

  1997-01-01

  Total Quality Management, Business Process Reengineering, Lærende organisationer og Human Resource Management er begreber, som i de senere år har været omtalt meget i ledelsesmæssige sammenhænge. Alle giver de deres forskellige bud på, hvilke strategiske perspektiver virksomheder bør have, når man...

 9. Beacon-teknologi - fremtidens kundebehandling eller en trussel for personvernet?

  OpenAIRE

  Jyrkinen, Anna; Kamås, Kamilla

  2016-01-01

  Smarttelefoner har blitt en naturlig del av våre liv. Alt man gjør på smarttelefonen, blir lagret som såkalte “big data”. Dette er verdifull informasjon for bedrifter, da de får mer detaljert bilde av hva forbrukere ser, eller holder på med i det virkelige liv. Det kan oppstå et dilemma ved hvor langt selskapene er villige til å strekke seg, for å samle inn informasjon om sine kunder. Beacons er en ny teknologiform og fungerer via små apparater som kommuniserer med kunder gjenn...

 10. Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prebensen, Henrik

  2007-01-01

  Danske universiteter har en tradition for en institutionskultur der bygger på selvstyre, på dynamisk sammenhæng mellem forskning og uddannelse, på forestillingen om erkendelsens og videnskabens enhed og på troen på forskningens og uddannelsernes egenværdi i et dannelsesperspektiv. Denne kultur er...

 11. Fremtidens Kunstmuseum. En museologisk undersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tøndborg, Britta; Christian, Gether,; Stine, Høholt,

  2010-01-01

  Christian Gether, Britta Tøndborg, Sattrup, Helveg, Marie Laurberg, Høholt, Papsøe Weber. ARKEN Museum for ModerneKunst, 2010.......Christian Gether, Britta Tøndborg, Sattrup, Helveg, Marie Laurberg, Høholt, Papsøe Weber. ARKEN Museum for ModerneKunst, 2010....

 12. Fremtidens produktion - på mikro og nano niveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hans Nørgaard

  Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter. Efterhån......Der tales seriøst om nanoteknologi som et nyt segment hos produktionsvirksomhederne, og alle kan se, at chip-topologien når nano-dimensioner i løbet af 2003 - 2005. Det er en stor udfordring at skabe det operationelle grundlag for en industriel produktion af mikro-teknologiske produkter...

 13. Fremtidens forskning skal streames på Netflix

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerbæk, Jonas; Hendriksen, Lauge; Mohr, Markus

  2015-01-01

  En ny dokumentarfilm eksperimenterer med at formidle forskning på film. To studerende og en forsker fortæller, hvordan de har testet den nye formidlingsform.......En ny dokumentarfilm eksperimenterer med at formidle forskning på film. To studerende og en forsker fortæller, hvordan de har testet den nye formidlingsform....

 14. På sporet af fremtidens forsyningskæde: Agile Logistics?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Charles

  2001-01-01

  PRODUKTION OG LOGISTIK. På en lang række områder er vilkårene for industriel produktion dramatisk forandret. Nye teknologier står på spring til at ændre kendte forudsætninger på afgørende områder. Det vi ser er fremkomsten af nye forretningskoncepter, hvor behovet for hurtig udvikling og leveranc...... af kundetilpassede og individualiserede produkter og services sætter hidtil uhørte høje krav til effektiviteten og fleksibiliteten af både produktions- og logistiksystemerne....

 15. Livssyn & persuasion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Christian Grund

  Hvad er meningen med livet? Dette spørgsmål har optaget mennesket fra tidernes morgen, og vil formodentlig fortsætte dermed. Dette ph.d.-studie diskuterer, hvordan der kan være et samspil mellem de interaktive, digitale medier og en argumenteret og reflekteret livssynsdiskurs. Studiet relaterer s...

 16. Internationale kommunikationseffekter ved fremsendelse af danske vidensregnskaber på engelsk til kunder i Storbritannien og Tyskland: Forskningsbaggrund og -design

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skaates, Maria Anne

  2003-01-01

  Formålet med dette Working Paper er at fastlægge en metodologi for et kommende studium af de internationale kommunikationseffekter ved fremsendelse af danske vidensregnskaber på engelsk til kunder i Storbritannien og Tyskland. I det følgende afsnit vil der derfor blive redegjort generelt for, hvad...

 17. Forståelse af matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

  2014-01-01

  Hvad vil det sige at forstå matematik? Er det procedurerne, altså hvordan man gennemfører beregninger, der skal forstås, er det relationerne indenfor matematik, og hvordan man kan konkludere eller er det matematisk modellering, som starter i en virkelig kontekst, benytter matematik til at finde en...

 18. Research Based Teaching

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ejersbo, Lisser Rye

   Spørgsmålet i denne artikel drejer sig om, hvordan man kan kombinere teori og praksis, når undervisningen drejer sig om matematisk kommunikation og refleksion. Hovedformålet er at afklare relationen mellem forskning og undervisning. Hvad vil det sige at en undervisning er forskningsbaseret? Hvor...

 19. 'Vi kan rejse og pille lige så godt som de derude.' Kartoffelavlerdansk i det østlige Canada

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühl, Karoline

  2018-01-01

  Citatet i overskriften vil sandsynligvis efterlade læseren i tvivl om hvad denne artikel handler om. Ytringen er nordamerikansk dansk som det tal(t)es i den lille by New Denmark i provinsen New Brunswick i det østlige Canada, og den handler såmænd om kartoffelavl. New Denmark er et enestående eks...

 20. Kvalitativ metodologi & vidensproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fast, Michael

  -Ponty), hermeneutikken (eks. Dilthey, Weber, symbolsk interaktionisme (eks. Mead, Blumer). Det primære er, at diskutere de metodolo­gi­ske antagelser og deres koblinger til undersøgelse og forståelse af en konkret virkelighed - hverdags­virkelig­heden og livsverden. Det vil sige; hvad er kvalitativ metodologi og...

 1. Overskydende og fremmede byrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tom

  2008-01-01

  Hvordan kan vi overhoved forstå og sammenkæde begreber som 'byrum', 'udviklingsstrategi' og temaet 'det fremmede i det kendte'? I det efterfølgende vil jeg give et bud på dette ved at tage udgangspunkt i nogle generelle overvejelser om bybegrebet og en aktuel ramme for forståelse af hvad 'byrum' ...

 2. Mystery shopping på Møn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvistgaard, Peter; Smed, Karina Madsen

  2005-01-01

  betragtninger ud af, som vil blive præsenteret i løbet af efteråret 2005 sammen med de øvrige resulatater fra den store undersøgelse af turisters og lokales opfattelse af de mønske oplevelser. Men hvad er mystery shopping egentlig, hvordan kan instrumentet bruges, og kan det bruges i destinationsudvikling? Det...

 3. Forståelse i forskningsbaseret undervisning – især i relation til humanog samfundsvidenskab

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete wiberg

  2011-03-01

  Full Text Available I artiklen vil der på baggrund af en sammenligning af to paradigmer inden for uddannelsestænkning – en angelsaksisk curriculumtænkning (eksemplificeret ved John Biggs og en kontinental didaktisk tænkning (eksemplificeret ved Wolfgang Klafki – blive diskuteret forskelle mellem beskrivelser af idealer for studerendes forståelse med henblik på en diskussionaf, hvad det vil sige at forstå i forskningsbaseret undervisning. Der vil blive argumenteret for, at der skal være en ontologisk dimension på to planer til stede i forskningsbaseret forståelse.

 4. ESTADO DEL ARTE - DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL BASADA EN SISTEMAS DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A NIVEL CATASTRAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Ramirez Navarro

  2015-09-01

  Full Text Available La realidad aumentada en dispositivos móviles es un concepto que a través de los años ha ido tomando un valor significativo cada vez más alto, esto sumado al desarrollo de los sistemas de información geográfica y el catastro, ha llevado a un crecimiento de las mismas pasando de salas exclusivas de investigación, a ser parte del uso común, y dentro de poco, al uso específico en distintas áreas del conocimiento científico. El presente artículo presenta el estado del arte para el desarrollo de una aplicación móvil basada en sistemas de realidad aumentada para la validación de sistemas de información geográfica a nivel catastral, se logró encontrar bastante información sobre el tema que da puntos de partida para el desarrollo de esta temática, la cual está en un punto importante para encontrar una nueva solución para el manejo de la información geográfica a nivel catastral.

 5. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA. Análisis desde la perspectiva de los grupos estratégicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mónica García-Ochoa Mayor

  2015-01-01

  Full Text Available El objetivo del presente artículo es estudiar la estructura de la industria de telefonía móvil en los países latinoamericanos, identificando la existencia de grupos estratégicos así como analizando las diferencias de desempeño empresarial entre los mismos. El propósito final es identificar las ventajas competitivas de los grupos con mejor desempeño, así como las estrategias que les han llevado a conseguirlo. El análisis empírico se ha llevado a cabo utilizando datos de una muestra de las 22 empresas latinoamericanas con mayor capitalización bursátil de la industria en el año 2013. Los resultados revelan la existencia de cinco grupos estratégicos y la presencia de diferencias significativas en el desempeño empresarial intergrupal. Las variables determinantes de las ventajas competitivas de los grupos con mejor desempeño son la cuota de mercado, el número de suscriptores y la fidelidad de los clientes.

 6. Vilém Flusser: entre a tradução como criação de si e a pós-tradução

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Seligmann- Silva

  2014-06-01

  Full Text Available Os textos de Vilém Flusser aqui referidos perpassam seus conceitos de tradução, elucidando seu olhar através do panorama contemplado por um construtor de pontes, aquele que possibilita a troca, ou seja, o ir e vir. Alguns desses conceitos, presentes também na obra benjaminiana, encontram em Flusser o fomento necessário, incorporam-se, entrelaçam-se, completam-se e evoluem, muitas vezes ressignificando-se. Flusser assinala que estamos em uma era pós-reprodução e, sendo assim, na cultura da pós-tradução, elevando, assim, o indivíduo pós-histórico, moldado além da tradição benjaminiana e romântica, antes por ele mesmo absorvida. Segundo ele, a era das imagens eletrônicas agregou mutações e novos problemas ao tradutor, porém o próprio Flusser percebeu e absorveu essas oscilações.

 7. Vilém Flusser: entre a tradução como criação de si e a pós-tradução

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Márcio Seligmann- Silva

  2014-04-01

  Full Text Available Os textos de Vilém Flusser aqui referidos perpassam seus conceitos de tradução, elucidando seu olhar através do panorama contemplado por um construtor de pontes, aquele que possibilita a troca, ou seja, o ir e vir. Alguns desses conceitos, presentes também na obra benjaminiana, encontram em Flusser o fomento necessário, incorporam-se, entrelaçam-se, completam-se e evoluem, muitas vezes ressignificando-se. Flusser assinala que estamos em uma era pós-reprodução e, sendo assim, na cultura da pós-tradução, elevando, assim, o indivíduo pós-histórico, moldado além da tradição benjaminiana e romântica, antes por ele mesmo absorvida. Segundo ele, a era das imagens eletrônicas agregou mutações e novos problemas ao tradutor, porém o próprio Flusser percebeu e absorveu essas oscilações.

 8. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO DE UNA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE TELEFONÍA MÓVIL DESDE LA PERSPECTIVA DEL ASESOR OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT, FROM STANDPOINT WORKERS, IN A CUSTOMER SERVICE LINE FOR MOBILE TELEPHONY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Iván Pérez Rave

  2010-04-01

  Full Text Available Este artículo resalta la importancia de considerar la voz de los colaboradores nivel operativo para identificar direcciones de mejoramiento empresarial. Para ello se socializa el despliegue de una metodología para identificar, desde la perspectiva del asesor, oportunidades de mejora de la calidad y de la productividad en una línea de atención al cliente para servicios de telefonía móvil. La metodología es de carácter exploratorio e integra elementos de: análisis multivariado, estadística descriptiva e investigación cualitativa. Como resultado se identifican variedad de oportunidades, básicamente en función de: estandarización de procedimientos, divulgación de información, capacitación y entrenamiento, satisfacción de los asesores, estado de las herramientas y aplicativos computacionales.This article shows the importance of consulting the workers opinions for the improvement of the companies. The used methodology is socialized to identify, from standpoint workers, opportunities to improve the quality and the productivity of a customer service line for mobile telephony. The methodology is exploratory and contains elements of: multivariate analysis, descriptive statistics and qualitative research. The project gives opportunities for improvement in: standardization of procedures, information dissemination, training, job satisfaction and computational tools.

 9. Análisis integral del marco normativo colombiano en materia de exposición pública a radiaciones electromagnéticas emitidas por estaciones base de telefonía móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina María Gallego Serna

  2014-05-01

  Full Text Available En el presente artículo se analiza de forma integral el marco normativo colombiano referente a la exposición del público a las radiaciones electromagnéticas emitidas por estaciones base de telefonía móvil. Por consiguiente, se dividió el marco legal vigente en siete tópicos principales: las telecomunicaciones, el uso del espectro electromagnético, los límites de exposición a campos electromagnéticos, las licencias urbanísticas, la salud pública, el aspecto ambiental y la gestión del riesgo. Asimismo, se valoraron la naturaleza y los alcances del principio de precaución frente al mismo. Finalmente, se determinó que Colombia no cuenta con un precepto legal que garantice la seguridad de la población ante los posibles efectos nocivos por la exposición a las radiaciones no ionizantes; igualmente, no se ha empleado el principio de precaución para establecer medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos en lo referente a radioprotección.

 10. Propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos A. Fernández Bravo

  2011-11-01

  Full Text Available Esta investigación presenta una propuesta de cambio para el desarrollo de una organización inteligente verde de TI Bancaria, basada en redes inteligentes ecológicas, banca móvil y ética organizacional para la Banca Universal. La metodología es de tipo exploratoria y a su vez descriptiva. Se concluye que la Banca Universal debe asegurar la participación activa del sector financiero con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales para desarrollar y perfeccionar las leyes y los estándares ambientales tanto en leyes nacionales como en acuerdos internacionales. Así mismo, promover el desarrollo de iniciativas voluntarias que incluyan aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo sostenible y que tengan por objetivo fundamental mejorar la calidad de vida. Se plantean lineamientos estratégicos que enfatizan la necesidad de una adecuada gestión de tecnología de información y comunicación, para integrar a las estrategias ecológicas, sustentadas en ética y herramientas verdes que proporcionen vida a la humanidad

 11. Escuchando música en el transporte público - Sobre usos de la telefonía móvil por parte de jóvenes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norberto Leonardo Murolo

  Full Text Available Resumen El presente trabajo se focaliza en los usos de la telefonía móvil como reproductor musical en el espacio público. Esta práctica es comúnmente producida por jóvenes de sectores populares, quienes escuchan cumbia o reggaeton con altavoces y sin auriculares. Esta apropiación tecnológica es generalmente combatida por sus pares, la cultura adulta, inclusive por los licenciatarios del transporte público de pasajeros que piden que no se haga. De ello que comience a haber leyes que prohíben usar reproductores musicales sin auriculares en el transporte público. En ese contexto, proponemos analizar el fenómeno desde una perspectiva cualitativa asentada en entrevistas con jóvenes y observaciones. De ellas se desprende que no se trata solamente de la molestia que causa el ruido sino que las críticas se desplazan al género musical que estos jóvenes escuchan y de allí a una fuerte presencia de discriminación de clase.

 12. Asignación de primas en el seguro del automóvil utilizando el Análisis en ComponentesPrincipales Funcionales = Premium allocation in the car insurance by using Functional Principal Component Analysis.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herranz Peinado, C. Patricia

  2007-01-01

  Full Text Available El estudio de las primas de riesgo en el seguro del automóvil es de suma importancia, debido a la gran competitividad existente en el mercado asegurador. En este artículo se pretende proponer un sistema de bonificación-penalización de las primas de riesgo utilizando el Análisis Funcional en Componentes Principales. En concreto, se realiza un estudio empírico con los datos reales de una compañía aseguradora con cobertura nacional. Aplicando el sistema propuesto de bonificación-penalización a los perfiles de comportamiento de los asegurados, se obtienen las primas de riesgo para cada uno de los perfiles considerados y tramos de edad. = The study of the premium risk in the car insurance is really important because the insurance market is very competitive. In this article we show a bonus-malus method of risk premiums. To do this, we use the Functional Principal Component Analysis. More precisely, we explain an empirical study with the real data of an insurance company. By applying the bonus-malus method that we have given, we are able to obtain the premium risk for different profiles and age ranges.

 13. La participación de los trabajadores en la tecnología. El caso de la industria auxiliar del automóvil en Cataluña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albalate, Joaquín Juan

  2004-04-01

  Full Text Available The participation of workers in the managing of technological innovation process is not a common phenomenon in developed countries. The empirical analysis of the Catalonian industry of automotive components confirms that the levels of participation of workers in this process are very low. In this article, the results of such a research are presented, showing the importance of the ideological and cultural conceptions of managers, as well as workers, as explaining factors. In base of the empirical information accumulated through the exploratory research, the author proposes a typology of firms according to how they deal the problem of the participation of workers in the technological innovation process.

  La participación de los trabajadores en la gestión de la tecnología es un fenómeno sociolaboral poco desarrollado. El análisis del sector auxiliar del automóvil en Cataluña ha permitido constatar que los niveles de participación de los trabajadores y/o sus representantes en el proceso de innovación tecnológica son muy limitados. En este artículo se presentan los resultados más relevantes de la citada investigación, mostrando, mediante estudios de casos, la importancia de las concepciones ideológico-culturales tanto de los directivos de las empresas como de los trabajadores y sus representantes, a la hora de explicar los bajos niveles de participación de éstos en la gestión de la tecnología. A partir de la información recogida, y de acuerdo con el carácter exploratorio de la investigación, el autor propone una tipología de empresas en función del modo diferente con el que tratan este asunto.

 14. Responsabilidad social y competitividad en las organizaciones del sector del automóvil: un enfoque de recursos humanos = Corporate social responsibility and competitiveness in the automotive sector: a focus on human resources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Antonio Martínez Navarrete

  2014-12-01

  Full Text Available El ejercicio de la Responsabilidad Social y la divulgación de sus resultados son aspectos a tener en cuenta por las empresas en el contexto actual. Su importancia se encuentra en las diferentes ventajas competitivas que puedan obtener de la puesta en marcha voluntaria de medidas socialmente responsables, lo cual proporcionará ventajas competitivas a la empresa. Uno de los aspectos fundamentales de la responsabilidad es de índole interna, consistente en una gestión eficiente de los Recursos Humanos, proporcionando mayores índices de calidad laboral y repercutiendo directamente en la competitividad de la empresa. Con esta base teórica este trabajo analiza el sector del automóvil en España intentando determinar hasta qué punto la divulgación de acciones responsables de las empresas del sector están considerando las políticas de gestión del capital humano como un eje vertebrador de la misma. The exercise of social responsibility and disclosure of results are issues to be considered by companies in the current context. Its importance lies in the different competitive advantages they can get from the start up of socially responsible voluntary measures, which will provide the company competitive advantages. One of the fundamental aspects of accountability is internal, consisting in the efficient management of human resources by providing higher rates of labor quality and directly affecting the competitiveness of the company. With this theoretical basis, this paper analyzes the automobile sector in Spain trying to determine to what extent the disclosure of responsible actions of companies in the sector are considering policies to manage human capital as a backbone of it

 15. Aplicación móvil apoyada en georeferenciación que permita optimizar el uso del transporte público en la ciudad de cúcuta (STOPBUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Libardo Rodríguez-Ibarra

  2016-09-01

  Full Text Available En este artículo se presentará un avance tecnológico en el sector del transporte público de la ciudad de Cúcuta donde aún no se han implementado nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC basado en georeferenciación para dispositivos móviles. En el desarrollo de la aplicación se empleó el sistema operativo Android, y las herramientas que proveen los teléfonos inteligentes como el GPS. La aplicación móvil (STOPBUS permitirá mantener informados a todos los usuarios del transporte público en la ciudad de Cúcuta, mostrando datos de interés acerca de las rutas que realizan los vehículos, basándose en la ubicación actual de la persona que toma el servicio y el lugar al que se desea ir, así como también los datos de ubicación de los buses. La aplicación encontrará cuál es la ruta más cercana al punto donde se encuentra el usuario, de manera que sea una opción cómoda para aquellas personas que no conozcan los recorridos del transporte público y así brindar menores tiempos de espera a la hora de tomar el servicio.

 16. Atributos de calidad del servicio de la telefonía móvil para clientes mexicanos y su impacto en la satisfacción y en la lealtad hacia la marca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Vera Martínez

  2013-01-01

  Full Text Available El objetivo de este estudio consiste en determinar los atributos relevantes de la calidad en el servicio de la telefonía móvil para clientes en México; asimismo, conocer su impacto tanto en la satisfacción como en la lealtad hacia la marca. En las hipótesis presentadas se plantea una relación directa entre atributos y satisfacción, atributos y lealtad, así como entre satisfacción y lealtad; para ello se parte de la idea de que los atributos son un antecedente de la satisfacción y que, a su vez, esta última es un antecedente de la lealtad. El estudio se divide en dos fases: en una primera fase cualitativa, con entrevistas a profundidad, se aislaron trece atributos relevantes de calidad en el servicio; en una segunda fase, de tipo cuantitativa, se contrastan empíricamente estos atributos con variables de satisfacción y de lealtad. En los resultados se encontró que sólo seis atributos de calidad en el servicio se relacionan estadísticamente tanto con satisfacción como con lealtad, con lo que se corrobora cierta relación entre satisfacción y lealtad. Finalmente, se concluye que son dos atributos los más relevantes para el logro de satisfacción y lealtad: el precio accesible por minuto y la empatía mostrada por parte del personal hacia el cliente.

 17. Valoraciones del profesorado del área de Fresno (California Central sobre la influencia de la tecnología móvil en el aprendizaje de sus estudiantes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Navaridas, Fermín

  2013-10-01

  Full Text Available En este artículo se presentan los resultados más relevantes de una investigación en la que se analizan las opiniones del profesorado del área de Fresno (California Central, EEUU respecto a los efectos que tiene el uso de los dispositivos móviles en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entre otros objetivos, se ha tratado de reconocer la influencia del uso de los dispositivos móviles en tres dimensiones importantes del aprendizaje: la afectivo-emocional (motivación, la ético-social (habilidades sociales y la cognitiva (habilidades cognitivas. Para llevar a cabo el proceso de estudio se adoptó un enfoque metodológico de carácter descriptivo, considerando la técnica de encuesta como el procedimiento más adecuado para recoger la opinión del profesorado de una forma relativamente rápida y precisa. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un acuerdo bastante generalizado del profesorado sobre el potencial pedagógico de la tecnología móvil para mejorar la calidad del aprendizaje. En términos generales, las conclusiones vienen a corroborar un aumento del interés de los estudiantes por la tarea, el incremento de la actividad durante el estudio, un trabajo más colaborativo, así como la mejora de la creatividad y el proceso de adquisición de información de los estudiantes.

 18. Las empresas transnacionales y el aprendizaje local: la creación de las capacidades locales de la industria mundial del automóvil Transnational corporations and local learning: creating local capabilities from the global automotive industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar Contreras

  2010-10-01

  Full Text Available Desde los años 1980 México ha adquirido una mayor importancia en la industria del automóvil en Norte América. A medida que esta industria se ha ido concentrando en torno a un reducido número de grandes empresas ensambladoras y un grupo privilegiado de suministradores transnacionales globalizados, los beneficios para las localidades receptoras se ha convertido en una cuestión controvertida. En este contexto se presenta el caso en el que se analiza el papel de los suministradores locales dentro del complejo industrial liderado por Ford Motor en Hermosilla (México. El artículo explora los mecanismos de transferencia de conocimiento de Ford a sus suministradores globales en la economía local, y la aparición de pequeñas empresas locales que ofrecen servicios de intensivos en conocimiento.Ever since the 1980s Mexico has been taking on an increasingly important role in the manufacture of automobiles for North America. As this industry has become highly concentrated, driven by a small number of very large assembly firms and a privileged group of globalized transnational suppliers, the benefits for the host localities have turned into a controversial issue. With this controversy as the background, a case study was designed to analyze the role of local suppliers within the industrial complex led by the Ford Motor Company in Hermosillo, Mexico. This article explores the mechanisms of knowledge transfer from Ford and its global suppliers to the local economy, and the emergence of small local companies that provide knowledge-intensive services.

 19. Concordancia entre dos observadores en la medición del consumo de tabaco y del uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil en vehículos Agreement between two observers in the measurement of smoking and use of safety belt and cell phones in vehicles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José M. Martínez-Sánchez

  2012-02-01

  Full Text Available El objetivo de este trabajo es evaluar la factibilidad de realizar observaciones directas del consumo de tabaco y del uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil del conductor del vehículo en la ciudad de Barcelona, así como analizar el grado de concordancia entre dos observadores. Se realizaron 315 pares de observaciones. El porcentaje simple de concordancia interobservador de las variables consumo de tabaco del conductor y de los pasajeros fue del 100%, con un índice Kappa de 1,0. También se obtuvo la máxima concordancia interobservador en la medición del uso del teléfono móvil y del número de pasajeros menores de 14 años. La variable con menor concordancia fue la edad del conductor. En conclusión, los estudios mediante observación directa se muestran como un buen recurso para monitorizar el consumo de tabaco, el uso del cinturón de seguridad y el uso del teléfono móvil del conductor del vehículo.The aim of this study was to assess the feasibility of direct observations of smoking and use of seat belts and cell phones in drivers in the city of Barcelona, and to analyze the agreement between two observers. We performed 315 pairs of observations. The simple percentage inter-observer agreement between driver and passenger smoking was 100% with a Kappa coefficient=1.0. There was high inter-observer agreement in measurement of cell phone use and the number of passengers aged less than 14 years old. The variable with the lowest agreement was the driver's age. In conclusion, direct observation studies are a good resource for monitoring smoking and use of seat belts and cell phones in the drivers of motor vehicles.

 20. CONOCIMIENTOS SOBRE APRENDIZAJE MÓVIL E INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA / KNOWLEDGE ABOUT MOBILE LEARNING AND INTEGRATION OF MOBILE DEVICES BY FACULTY OF UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Chacón-OrtizDulce Camacho-Gutiérrez

  2017-06-01

  Full Text Available RESUMEN: El debate sobre el concepto de aprendizaje móvil y la irrupción de los dispositivos móviles está presente en la educación superior. Esta investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con la participación de ocho docentes universitarios a través de un grupo de discusión. El objetivo fue comprender los siguientes aspectos: (a el concepto de aprendizaje móvil de los docentes; (b su perspectiva del uso de smartphones o teléfonos inteligentes y tabletas en las aulas; y, (c las implicaciones en la relación docente-estudiante ante la incorporación de estos dispositivos en la educación superior. A partir de los datos obtenidos se confirma que hay una construcción del concepto de aprendizaje móvil que deviene de la praxis cotidiana. El ingreso de tabletas y smartphones se ha dado en una forma natural en las aulas. Se identificaron inquietudes sobre el manejo y control de estos dispositivos en clase, a lo que se suma la incertidumbre sobre los beneficios o perjuicios pedagógicos de estos en la educación. Se concluye que existe interés y anuencia tanto al aprendizaje móvil como al uso de tecnologías móviles en educación superior. ABSTRACT: There is a debate about the concept of mobile learning and the emergence of mobile devices in higher edcation. This research was developed from a qualitative approach, with the participation of eight university faculty members through a discussion group. The objective was to understand the following aspects: (a the faculty’s concept of mobile learning; (b their perspective on using smartphones and tablets in the classroom; and, (c the implications in the teacher-student relationship upon the incorporation of these devices in higher education. From the data obtained, we can confirm that there is a construction of the concept of mobile learning that comes from everyday praxis. The incursion of tablets and smartphones in the classrooms has been natural. Concerns regarding the

 1. Enablers and inhibitors for sustainability of continuous improvement: A study in the automotive industry suppliers in the Valencia Region Facilitadores y barreras para la sostenibilidad de la mejora continua: Un estudio en proveedores del automóvil de la Comunidad Valenciana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan A. Marin-Garcia

  2009-04-01

  Full Text Available In recent years it has been widely discussed the use of continuous improvement in all kind of business and particularly in companies belonging to the automotive industry. Many authors mention improvements, in key indicators of production through the use of continuous improvement tools. At the same time, different authors talk about how to sustain the continuous improvement over time, and try to identify inhibitors and enablers for the sustainability of continuous improvement. But despite this, one can still find first tier suppliers in the automotive industry which have not implemented systems of continuous improvement. This study aims to identify, classify, prioritize and discuss the different enablers and inhibitors which can be found in automotive suppliers companies. For that reason some interviews were conducted with first tier suppliers in the automotive industry that have succeeded or failed in implementing continuous improvement. We have tried to understand better the problems for the implementation and sustainability of continuous improvement.En los últimos años se ha descrito ampliamente el uso de la mejora continua en todo tipo de empresas y fundamentalmente, en las empresas pertenecientes al sector del automóvil. Muchos autores citan las mejoras de los principales indicadores productivos a través del uso de herramientas de mejora continua. Al mismo tiempo, diferentes autores hablan de cómo poder sostener dicha mejora continua a través del tiempo y tratan de identificar barreras y facilitadores para la sostenibilidad de la mejora continua. Pero, a pesar de ello, se pueden encontrar proveedores de primer nivel del sector del automóvil que no tienen implantados sistemas de mejora continua. El presente estudio tiene por objeto identificar clasificar y priorizar las diferentes barreras y facilitadores que se pueden encontrar en las empresas proveedoras de la industria del automóvil. Para ello se han realizado entrevistas con

 2. Estrategias Educativas De Motivación A Través De Una Aplicación Móvil Para Evocación De Saberes Previos En Estudiantes De Ofimática De Zegel Ipae. Chiclayo. 2017

  OpenAIRE

  Estrada Coronel, Cristian Percy

  2017-01-01

  La presente tesis de investigación tiene como objetivo general determinar si las estrategias educativas de motivación a través de una aplicación móvil evocan en mayor proporción los saberes previos del tema de la sesión a desarrollar en estudiantes del segundo ciclo matriculados en el curso de Ofimática de Zegel IPAE Chiclayo, 2017. La población utilizada en el estudio son los estudiantes de las 2 aulas del segundo ciclo de Zegel IPAE matriculados en el curso de Ofimática 2017; para obten...

 3. Tilgængelige fritliggende boliger - indledende spørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ginnerup, Søren

  . Anvisningen gennemgår krav i bygningsreglementet (BR10), og kommer med anbefalinger til, hvad ejer eller bygherre bør tage stilling til i forhold til god tilgængelighed. Det drejer sig om spørgsmål til, hvad boligen skal kunne nu og i fremtiden, til omgivelser og adgangsforhold, indretning og indeklima....... Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Formålet er, at bygherre og rådgivere allerede tidligt i en bygge- eller renoveringsproces forholder sig til aspekter og krav vedrørende tilgængelighed i...

 4. Factores que explican la intención de compra en el sector de la telefonía móvil en el gran Concepción

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karen Pérez Torres

  2015-11-01

  Full Text Available El proceso de decisión de compra y los factores que determinan la elección de los consumidores finales son motivo creciente de preocupación de las compañías de servicios móviles. El objetivo de esta investigación es describir los factores que explican la intención de compra en el sector de la telefonía móvil en el gran Concepción. Para ello se utiliza una metodología exploratoria que incluye revisión de la literatura que contribuye con la elaboración de un instrumento con 43 variables observables aplicado a 379 usuarios. Sobre la base de datos obtenidos se aplican técnicas de análisis factorial cuyos resultados dan cuenta de la existencia de tres factores que explicarían la intención de compra atribuible a la calidad del servicio y actitudes del consumidor: trámites de incorporación, innovación y gestión del servicio. En consecuencia, el estudio pretende entregar lineamientos teóricos y prácticos para la gestión de las actuales compañías operantes, para las nuevas entrantes, así como para efectos de políticas públicas, en particular, en el área de la regulación. The purchase decision process and the factors that determine the intention of final consumers is growing concern of mobile services companies. The objective of this research is to describe the factors that explaining purchase intent in the field of mobile telephony in the great Concepción. It uses a methodology that includes review of the literature that contributes to the development of an instrument with 43 discrete variable, previously tested through a pilot questionnaire, to a people group in order to compare their consistency and sense, and then applied to 379 users. Based on data obtained apply factor analysis techniques whose results show the existence of three factors that explain the intention to buy attributable to service quality and consumer attitudes apply: incorporation formalities, innovation and service management. Consequently, the study

 5. Validación de la escala de victimización entre adolescentes a través del teléfono móvil y de internet Validation of the adolescent victimization through mobile phone and internet scale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofía Buelga

  2012-07-01

  Full Text Available OBJETIVO: Validar la Escala de Victimización entre Adolescentes a través del Teléfono Móvil y de Internet (CYBVIC, analizando sus propiedades psicométricas. MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal descriptivo en el que participaron dos muestras independientes de adolescentes de ambos sexos, de entre 11 y 19 años. La primera muestra estuvo constituida por 1 934 adolescentes españoles, y la segunda por 1 483 adolescentes mexicanos. Se realizó un análisis factorial exploratorio de la escala con la primera muestra, y un análisis factorial confirmatorio con la segunda. También se llevaron a cabo análisis multigrupo, análisis de fiabilidad y análisis de las correlaciones de las dimensiones de la escala con diversas variables externas de ajuste psicológico (sintomatología depresiva, estrés percibido, soledad, satisfacción con la vida y victimización tradicional. RESULTADOS: Se encontraron dos factores, denominados cybmóvil y cybinternet, que en conjunto explicaron 52% de la varianza. Estos factores fueron congruentes con la propuesta teórica original. El análisis factorial confirmatorio mostró un ajuste adecuado del modelo de dos factores correlacionados. Los datos indicaron la invarianza factorial del cuestionario entre las muestras de España y México. El análisis de fiabilidad confirmó que la escala posee una consistencia interna adecuada. Se encontraron correlaciones significativas entre las dimensiones cybmóvil y cybinternet con las variables externas con las que se relacionaron. Conclusiones. La escala CYBVIC tiene propiedades psicométricas adecuadas y puede ser utilizada como una medida válida y fiable en nuevas investigaciones, que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre este problema mundial creciente de cyberbullying entre adolescentes.OBJECTIVE: To validate the adolescent victimization through mobile phone and internet scale (CYBVIC through analysis of its psychometric properties. METHODS: A cross

 6. SPROGPSYKOLOGI

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

  2005-01-01

  brugseksempler er lige så abstrakt som tanken om, at rumvæsener skulle forstå, hvad vi mener med NASA's udsendelse af sprogpakker og Mozart uden anvisning på, hvad de små grønne skal med det, når de åbner det. Sprogtilegnelsen vil jeg påstå opstår, når eleverne genkalder det, de i forvejen ved og forstår på...

 7. Ekspert i undervisning - IRIS Connect

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wullum, Annemette Heine; Eriksen, Frits Hedegaard

  Ekspert i undervisning – IRIS Connect Credoet bag de seneste års mange læreruddannelsesreformer har været, at flere og dybere kundskaber vil styrke de studerendes forudsætninger for at løse opgaverne i pædagogisk praksis. Et forhold, som bliver overset i forbindelse med uddannelsesreformerne, er...... praksis, og hvad ”effektiv” undervisning er. Hovedantagelserne bag projektet er, at de studerendes personbundne kundskaber kan synliggøres, at deres lægmandsopfattelser af, hvad ”effektiv” undervisning er, kan udfordres gennem analyser og drøftelser, og at brugen af IRIS Connects dataindsamlings- og...

 8. Dem der kan,- men ikke vil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Crone, Sara Tine

  2007-01-01

  in focusing on Children at risk and a concept of a so called Social inheritance disconnects the understanding of the origin of problem from society and connects it to the reaction and behaviour of the parents/family. These tendencies in the Danish research can also be seen as promoting social interventions...... National Institute of Social research. In analyzing three dominating research programmes a change in the basis of understanding the developments of social problems is discovered. From understanding social problems connected to more structural condition in society a shift is traced as the research...

 9. Kinas nye mand vil korruptionen til livs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høyrup Christensen, Nis

  2013-01-01

  Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til.......Kampen mod korruption er det første konkrete programpunkt, som Kinas nye mand i spidsen, Xi Jinping, har meldt ud. Dermed sender han et klart signal til de 80 millioner medlemmer i partiet og til den kæmpe administration, han er øverste chef for: Der skal handling til....

 10. "De vil os stadig til livs"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Asta Smedegaard

  Med udgangspunkt i et perspektiv på terrortruslen mod Danmark som et diskursivt og oplevet fænomen udforskes de betydningskonstruktioner, der skabes i public service-medierne DR1 og TV2’s tv-nyhedsformidling om truslen, med særligt fokus på konstruktioner af racial, national og etnisk enshed og f...... bestræbelserne til at forstå og bekæmpe terrortruslen. Afhandlingen lægger vægt på betydningen af ’race’ i disse betydningskonstruktioner, idet analyserne peger på, at Breiviks hvidhed havde væsentlig betydning for den individualisering, der skete af ham og hans terror....

 11. Marketing móvil: Adserver

  OpenAIRE

  Angulo Montserrat, Didac

  2011-01-01

  Projecte final de carrera fet en col.laboració amb e-“la Caixa”, S.A. English: This project focuses on creating a publicity server that will enable us to computerise and analyse all the mobile phone advertising that there is on the mobile web sites and applications of "la Caixa". In addition, all those advertising spaces that appear currently in the mobile marketing area will be analysed, with a view to finding new ones that we can add to it later on. castellano: Este proyecto se centra...

 12. Trump vil skade os mere end brexit

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2016-01-01

  Erhvervslivet bør frygte Donald Trump som amerikansk præsident. Manden er et skoleeksempel på dårlig selskabsledelse: magtfuldkommen, ødsel og opportunistisk......Erhvervslivet bør frygte Donald Trump som amerikansk præsident. Manden er et skoleeksempel på dårlig selskabsledelse: magtfuldkommen, ødsel og opportunistisk...

 13. Ciberperiodismo, telefonía móvil y acciones culturales barriales en Medellín Digital journalism, mobil network and cultural actions in local neighborhood at Medellin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blandón Gómez Hernando

  2010-07-01

  Full Text Available Este trabajo es un análisis del uso y apropiación de TIC por las comunidades populares de la ciudad y de la incidencia del ciberperiodismo en las organizaciones culturales barriales y de los gestores culturales de Medellín. Se realizaron encuestas a gestores culturales, directores de centros culturales y vecinos en los barrios Santa Cruz, la América, Buenos Aires, Santo Domingo y algunos de la comuna 10, en la ciudad de Medellín. Se analizaron portales culturales internacionales, nacionales y locales desde los criterios del periodismo electrónico o ciberperiodismo. Los resultados indican que en Medellín existe una brecha digital significativa en el uso y apropiación en TIC por parte de las organizaciones barriales, hecho que neutraliza la labor de las instituciones y gestores culturales por la falta de divulgación en el ámbito urbano. Esta aproximación se focaliza en los procesos de apropiación en TIC por parte de las instituciones culturales barriales, para crear un portal cultural interactivo e hipermedial, que permita incentivar una comunidad virtual, cuya plataforma sea la divulgación e interacción de las diversas propuestas y acciones culturales entre las organizaciones de los barrios de Medellín, a través de la telefonía móvil. This work carries out an analysis of the use and acquisition of Information and Communication Technologies (ICT and its impact on the exercise of digital journalism by arts institutions in local neighborhoods and arts managers in Medellín. For that goal, surveys were held among arts managers, directors of cultural centers and residents of the neighborhoods Santa Cruz, La América, Buenos Aires, Santo Domingo and some neighborhoods of Comuna 10 [a conglomerate of neighborhoods in the north-east of the city]. National and international arts portals were analysed based on the criteria of digital journalism. The results indicate the existence in Medellín of a significant digital gap in the use and

 14. Comparación de los escenarios de emisiones de GEI por combustión móvil y fertilización en un cultivo de caña comercial y orgánica a través de modelos de simulación

  OpenAIRE

  Rodríguez, Lina Marcela; Lubo, Claudia Marcela; Abadía, Julieth; Orozco, Óscar; López, Andrés; Llano, Gonzalo

  2017-01-01

  RESUMEN Introducción. La combustion móvil y la descomposición de los fertilizantes en el suelo son las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero en los cultivos de caña de azúcar. Objetivo. Realizar un análisis comparativo de escenarios de huella de carbono en un cultivo de caña de azúcar comercial y orgánica. Materiales y métodos. La huella de carbono se calculó de acuerdo con las directrices del IPCC; la proyección de las emisiones se obtuvo a través de la dinámica ...

 15. “actualización del sistema operativo, manual de operación y guía de prácticas para el sistema didáctico robótico móvil del laboratorío de mecatrónica de la fimcp-ESPOL”

  OpenAIRE

  Lema C., Osmar G.; Orces Pareja, Eduardo H.

  2013-01-01

  Con la aparición de la nueva carrera en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ingeniería en Mecatrónica, la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP) hizo un nuevo laboratorio para esta rama. El laboratorio de Mecatrónica, inició con la adquisición de equipos entre los cuales se encuentran: computadoras, un brazo robótico, estaciones de automatización y el sistema didáctico robótico móvil (Robotino® de Festo®). Esta tesis se centra en el sistema didác...

 16. Kvantifisering av overvann: Case Brøset

  OpenAIRE

  Huurnink, Jon Egenberg

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å vise den systemresponsen som er særegen for konvensjonelle tiltak og blå-grønne tiltak. Dette er aktuelt på Brøset bydel som en del av Fremtiden byer prosjektet og skal bygges om til boligområde. MIKE URBAN og MIKE 21 er benyttet til å lage en konseptuell modell.Ved å sammenligne sommer- og vinterforhold, i tillegg til ulike gjentaksintervaller (1, 20 og 100år), vil kurver for videreført vannmengde gi et inntrykk av tiltakenes effekt. Dette gir beslutningsstøtte for Komm...

 17. Drivhusgasser - kilder, opgørelsesmetoder og internationale forpligtelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Ole-Kenneth; Thomsen, Marianne; Lyck, Erik

  Denne bog giver historien om drivhusgasser en hidtil udset dybde. Klimaændringerne har åbnet verdens øjne for disse gassers store betydning, og mange lande har forpligtet sig til at nedsætte udledningen af dem. Det kræver imidlertid, at man ved, hvor gasserne kommer fra, kan følge udledningernes......, hvor store udledningerne er i dag, var i fortiden og må forventes at blive i fremtiden.- Et klart overblik over de mange nationale og internationale institutioner og organisationer, der er med til at regulere drivhusgasudledningerne herhjemme og globalt.- Et godt grundlag, hvis man vil forstå den...

 18. Science Camp - lystigt eller lærerigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Linda; Albrechtsen, Thomas S. R.

  2013-01-01

  I oplægget vil vi undersøge fænomenet Science Camps nærmere ved at fortælle om dets historiske udvikling og ikke mindst lægge op til en diskussion af en definition. Derudover vil vi præsentere en case, hvor der med udgangspunkt i et aktuelt ph.d.-projekt er blevet undersøgt, hvad deltagerne får ud...... af at deltage i en science camp: Kan man både vække begejstring og medvirke til læring?...

 19. Big Data, Analytics, Læring og Uddannelse - et kritisk blik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ryberg, Thomas

  2016-01-01

  Begreber som Big Data og Learning Analytics er begyndt at cirkulere inden for undervisningsverdenen, og der er store forhåbninger og forestillinger om, hvilke positive forandringer det vil medføre for uddannelsessektoren. Samtidig lader det til, at forståelsen af hvad Big Data og Learning Analyti...... er og kan, er mere vag og tåget end de store forhåbninger og forestillinger lader ane. I artiklen vil jeg derfor kaste et kritisk blik på vores forestillinger om uddannelsesteknologier i almindelighed, og Big Data og Analytics i særdeleshed....

 20. Virksomhedens Miljøøkonomi. Hvad, hvorfor og hvordan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rikhardsson, Pall M.; Vedsø, Lars

  Rapporten giver et overblik over resultaterne fra projektet Virksomhedens Miljøøkonomi: Afklaring, anvendelse og implementering. Projektet er udført af PricewaterhouseCoopers i samarbejde med Handelshøjskolen i Århus og med finansiel støtte fra ordningen Miljøstyring og -revision i danske...

 1. Hvad er spørgsmålet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Quistgaard, Nana

  2010-01-01

  Data presented in this paper involves asking questions to 15-16 years old students during a science centre visit. The hypothesis was that it is possible to create curiosity and reflection at a science centre by stimulating and facilitating a dialogue. The background was the vast amount of studies...... showing that free-choice, unstructured school trips result in little (if any) student reflection. We have used a dialogic approach to prompt the student's curiosity and reflection. Four students from were chosen to participate in the study. One of the authors took the role as facilitator and joined each...... conducted a brief interview by each exhibit to allow students to reflect upon their experiences. Further, we interviewed the four students one year later in order to find out how the dialogic approach had impacted the students in a longer term.We found that the approach facilitates curiosity and reflection...

 2. strong>Hvad skal vi med en hjerne?strong>

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2009-01-01

  neurologen Antonio Damasio, at sikre vores overlevelse og velbefindende (i nævnte rækkefølge). Vi ved, at der findes såkaldte belønningsstrukturer i hjernen på både dyr og mennesker, som aktiverer følelser af velbehag, når vi gør "det rigtige", dvs. noget der er godt for os. Men hvordan de mere konkret...

 3. Aktiv og sund aldring, men hvad er sundhed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rattan, Suresh

  2014-01-01

  Aldersrelaterede forandringer og helbredsproblemer kræver fokusering på sundhed og opretholdelse af helbredet. Der er behov for et skift fra sygdomsorienteret til sundhedsorienteret biomedicinsk forskning. Forfatteren argumenterer for, at den biologiske tilgang skal ændre sig fra at være fokusere...

 4. Hvem bestemmer, hvad en gangstav skal bruges til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ertner, Sara Marie

  2016-01-01

  welfare technologies are often seen as solutions to problems related to ageing and elderly care. A PhD study of welfare technologies for so-called active elderly people shows another reality of what welfare technologies are and do....

 5. Hvad forstår vi ved pragmatiske sprogvanskeligheder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Hallenberg; Christensen, Rikke Vang

  2017-01-01

  I artiklen formidles nogle af de opmærksomhedsområder, vi anser for vigtige i det logopædiske arbejde med børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, blandt andet det store spænd i karakteristika og mulige problemer med anvendeligheden af en ny diagnostisk kategori, ”Developmental language disorder...... with impairment of mainly pragmatic language”, i ICD-1.1...

 6. Ledelsesretten - hvad skal vi stille op med den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2016-01-01

  for ledelsesretten at træde ind som en kommunikerbar og legitim rammesætning i lederens praksis. Artiklen inddrager i sin analyse retssociologiske perspektiver i et moderne og postmoderne perspektiv og rundes af med en diskussion af de faldgruber, det kan indebære, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til...

 7. Hvad brugere mener om danske net-steder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molich, Rolf; Gram, Christian

  1998-01-01

  Netsteder (også kaldet "web-sites") er flotte og har mange smarte detaljer, men det kniber gevaldigt for typiske brugere at finde ud af dem. Det er den hårde konklusion på den første systematiske test af brugervenligheden af nogle store, interaktive danske netsteder. Godt 120 civilingeniørstudere......Netsteder (også kaldet "web-sites") er flotte og har mange smarte detaljer, men det kniber gevaldigt for typiske brugere at finde ud af dem. Det er den hårde konklusion på den første systematiske test af brugervenligheden af nogle store, interaktive danske netsteder. Godt 120...

 8. Hvem underviser i massekommunikation? - hvordan? - og hvad mangler?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Alrø

  1987-08-01

  Full Text Available Disse spørgsmål har Helle Arø og Birgitte Tufte forsøgt at få besvaret ved hjælp af et spørgeskema, der blev udsendt via de faglige foreningers blade. Svarprocenten har indtil nu ikke været stor, men alligevel kan de indkomne svar nok belyse tendenserne inden for medieundervisningen på forskellige uddannelsestrin: i folkeskolen, i gymnasiet og på HF.

 9. Hvad koster det en forsker at svare en journalist?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Emmeche, Claus

  2013-01-01

  Er det en journalist fra Børsen koster det 12.000 kr. Det er i al fald den pris, som det nu kommer til at koste filosofiprofessor Vincent F. Hendricks, hvis det står til avisen selv, efter at han sidste år havde være i kontakt med to journalister fra Børsen og besvaret deres spørgsmål i forbindel...

 10. Hvad er psykologien bag stærke brands?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stasiak, Adam; Andersen, Lars Pynt

  2018-01-01

  Der findes ikke kun én, men flere typer af stærke brands. Denne artikel præsenterer 4 overordnede branding strategier, med hver deres rationale og bagvedliggende psykologi. Det er kendetegnende for disse 4 strategier, at de repræsenterer en bevægelse i marketing og branding, der går fra en snæver...

 11. Hvad er NATO enhanced Forward Presence, og hvordan bidrager Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lillelund, Lene Sonne; Ringsmose, Jens

  I begyndelsen af januar 2018 udsender Danmark et militært bidrag på ca. 200 soldater til NATO's såkaldte "forstærkede fremskudte tilstedeværelse" / "enhanced Forward Presence" (eFP) i Baltikum og Polen. Det danske kontingent bliver udstationeret i Tapa, Estland, og det skal dels være med til...

 12. Hvad sker der, (når) hvis renten stiger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Friis

  2015-01-01

  Dansk landbrug har gennem mange år haft stor nytte af variabelt forrentede lån. Besparelsen i landbrugets finansieringsomkostninger har i gennemsnit været i størrelsesordenen 4,7 mia. kr. årligt over perioden fra 2005 til 2014. Sammenholdt med den store gæld i dansk landbrug, betyder den udbredte...... brug af variabelt forrentede lån dog også, at dansk landbrug – eller danske landmænds formuer – er meget følsom over for rentestigninger. Denne følsomhed illustreres her på basis af sektor- og case-beregninger over seks scenarier for rentestigninger....

 13. Børsnoteret – hvad er egentlig fordele og ulemper?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Gregersen, Claus

  2016-01-01

  Der hersker generel enighed om, at et velfungerende børsmarked er vigtigt blandt andet for vækst og jobskabelse. Sperling m.fl. (2016) giver i dette nummer af Finans/Invest en række eksempler på, at det danske marked for børsnoteringer af specielt små og mellemstore virksomheder med fordel kunne ...

 14. Hvad betyder tegningen – tegning, kontekst og afkodning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skotting, Inger Merete

  2007-01-01

  udfoldes teorien i takt med analyserne i mit analyseafsnit. I Analyse I praktiserer jeg en semiotisk læsning af min empiri. I den forbindelse anvender jeg først og fremmest teoretikeren Roland Barthes, men inddrager også kort Søren Kjørup og Umberto Eco. I Analyse II anvender jeg en fænomenologisk læsning...

 15. Giv Kejseren hvad Kejserens er - på langt sigt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sestoft, Carsten

  2007-01-01

  Fra OECD over EU til det danske videnskabsministerium er der en mængde magtfulde instanser, som i det seneste årti har stillet en række nye krav til universiteterne. Kravene kan i korthed sammenfattes som en fordring om samfundsmæssig og økonomisk relevans. Artiklen argumenterer for, at det er le...

 16. Hvad er forskning? Normer, videnskab og samfund.

  DEFF Research Database (Denmark)

  forskningsvurdering. Hugo F. Alrøe og Egon Noe: Et perspektivisk blik på videnskabelig uenighed og ekspertise. Cathrine Hasse: Forskerens læreproces - et kritisk, realistisk perspektiv. David Favrholdt: Om viden og videnskab. Jens Hebor: Demarkationsproblemet. Jan Faye: Hvordan adskilles astronomi fra astrologi? Finn...

 17. … vandt sig Danmark al … - hvad mente Harald?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesdahl, Else

  2013-01-01

  Diskussion af meningen med sætningen 'vandt sig Danmark al' på den store Jellingsten. Ordet 'vandt' tolkes i retning af nudansk 'vandt' og ikke som 'samlede', hvilket tit fremføres.......Diskussion af meningen med sætningen 'vandt sig Danmark al' på den store Jellingsten. Ordet 'vandt' tolkes i retning af nudansk 'vandt' og ikke som 'samlede', hvilket tit fremføres....

 18. Hvad hvis Nykredit gør som RD?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Peter Ove; Rangvid, Jesper

  2016-01-01

  Denne artikel analyserer prisdannelsen på realkreditmarkedet ved to alternative forslag til løsning af Nykredits kapitaludfordringer; dels "Nykredit-modellen" med børsnotering og KundeKroner og dels "fondsmodellen", hvor Foreningen Nykredits aktier sælges til en anden finansiel institution...

 19. Sprogressourcer kontra ordbøger: Hvad er bedst?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leroyer, Patrick; Simonsen, Henrik Køhler

  2018-01-01

  into two groups. One group had access to four specially selected online dictionaries and the other group had access to online language resources. On the basis of the analysis of the screen recordings and the texts we were not able to identify significant differences in the quality of the texts translated......This article discusses whether language resources can replace dictionaries and whether there is a measurable quality of the texts translated and produced by means of dictionaries or language resources, respectively. We carried out a controlled experiment involving twenty test subjects divided...... and produced, and we conclude that the use of dictionaries over language resources does not seem to result in higher text quality....

 20. Hvorfor gør de ikke hvad vi siger?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Pelle Guldborg; Schuldt-Jensen, Johannes; Jensen, Andreas Rathmann

  2015-01-01

  to behaviour change and argue that interventions should be rooted in proper diagnoses of non-compliance, rather in the rationality based assumptions of this framework. We then argue by illustration for the relevancy of behavioural sciences in dental practice as well as identify three specific experimental......Good dental practice is as much about behaviour as technical treatments and expertise. Most importantly, successful dental practice requires trivial compliance from patients that yet are often obstructed in complex ways by patients themselves. In this article we sketch the classical approach...

 1. Hvad der ligner en kontrakt med djævlen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Livet i de danske børnehaver har i de sidste 10-15 år været udsat for stor politisk opmærksomhed. I pædagogiske kredse har man ikke været udelt begejstret for den megen opmærksomhed, for i kølvandet på den fulgte nye målsætninger og krav, som udfordrede megen pædagogisk tænkning. Ifølge DPU-forsk......-forsker har udviklingen dog ikke kun været af det onde....

 2. HOT 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Sara Stefansen

  HOT er en kvalitativ undersøgelse, der hvert år diskuterer og undersøger en lille udvalgt skare af danskkyndige fagpersoners bud på, hvad de er optagede af på literacyområdet her og nu – altså hvilke emner, de vil vurdere som aktuelle at forholde sig til i deres nuværende praksis.......HOT er en kvalitativ undersøgelse, der hvert år diskuterer og undersøger en lille udvalgt skare af danskkyndige fagpersoners bud på, hvad de er optagede af på literacyområdet her og nu – altså hvilke emner, de vil vurdere som aktuelle at forholde sig til i deres nuværende praksis....

 3. The One and the Many

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vaaben, Nana Katrine

  2014-01-01

  Specialet undersøger hvad det vil sige at være fan, og hvordan man fortæller og for sig selv som fan. Analysen viser, hvordan fans ligesom så mange andre mennesker i den vestlige modernitet må forsøge at skabe sig selv som unikke, selvstændige individer i en verden bestående af masseprodukter. De...

 4. Innovation på tværs af brancher

  DEFF Research Database (Denmark)

  Würtz Jessen, Søren; Linnet, Andreas; Tscherning, Rasmus Wiinstedt

  Denne håndbog er til dig, der gerne vil udvikle din virksomhed. Hvad enten du er direktør, marketingchef, innovationschef eller i øvrigt har en rolle i virksomheden, hvor du kan sætte gang i ny forretningsudvikling. Håndbogens formål er at give dig bedre muligheder for at komme i gang med innovat...

 5. Et slag for den stolte håndværker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Snart vil samfundet skrige af mangel på dygtige håndværkere, lyder det fra politikere og erhvervsfolk. Asterisk har sat den ansete amerikanske sociolog Richard Sennett i stævne for at få svar på, hvad vi kan lære af godt håndværk, og hvorfor det har trange kår i et konkurrencestyret vidensamfund....

 6. At stå i det åbne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  Bogen At stå i det åbne: Dannelse gennem filosofisk undren og nævær er en pædagogisk-filosofisk undersøgelse af, hvad det vil sige at stå i et "undringsfællesskab" i en undervisnings- og vejledningssituation. Ved at trække på den eksistentiel-fænomenologiske og filosofisk-hermeneutiske forskning ...

 7. Når pansret falder bliver der plads til forandring gennem kroppen og fællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hviid, Sofie; Clausen, Lone Maj Sand; Mørck, Line Lerche

  2017-01-01

  Hvis man skal forandre sit liv så drastisk, som det er tilfældet for unge mænd med kriminel baggrund, der vil en anden tilværelse, skal der skrues på rigtig mange parametre. Opskriften er langt fra statisk, og hvad der virker for den ene, virker ikke for den anden. Men mange har med succes forand...

 8. Fluconazol og amning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Andreas James Thestrup; Hessellund, Anne; Bergmann, Troels Korshøj

  2016-01-01

  Når lokalbehandling til candidainfektion ikke er nok, er næste valg systemisk behandling. Men hvad, hvis kvinden ammer? Kan systemisk behandling med tablet fluconazol anvendes? Svaret er ja – men langvarig behandling (> 2 uger) bør undgås. Fluconazol vil udskilles i brystmælk, men mængden af...... fluconazol, som barnet derved indtager, er lav....

 9. inspiration til ordning med undervisningsassistenter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molbæk, Mette

  2011-01-01

  Dette inspirationshæfte kan bruges som en guide, når I selv vil anvende undervisningsassistenter. Hæftet giver et overblik over, hvad I særligt skal være opmærksomme på for at få mest muligt ud af jeres lokale ordning. Formålet er at inspirere jer til, hvordan I selv kan iværksætte undervisningsa...

 10. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie

  2012-01-01

  bedre sted, intet mindre. - Jeg frygter at de kommer til at kede sig på et reklamebureau med fx at lave kampagner og drikke champagne. Så jeg prøver at tale dem fra det. De skal finde ud af, hvem de er og hvad de gerne vil bruge deres liv på. Rådgiver for statsministeren Billy Adamsen har en phd i...

 11. 'Jeg vil ikke have en ny iPhone, jeg vil have et nyt liv'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birger Steen

  2011-01-01

  De nye protestbevægelser - bl.a. occupy wall street - er udtryk for et ønske der rækker ud over traditionel politik: en anden måde at leve på.......De nye protestbevægelser - bl.a. occupy wall street - er udtryk for et ønske der rækker ud over traditionel politik: en anden måde at leve på....

 12. Escolhas Associadas ao Automóvel por Homens e por Mulheres: confluência ou divergência? Choices associated with automobiles for Men and Women: convergence or divergence? Opciones relacionadas con el Automóvil por Hombres y por Mujeres: ¿convergencia o divergencia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  LICHT, René Henrique Götz

  2009-03-01

  revealed there are more similarities than differences between choices associated to the automobile by men and choices associated to the automobile by women. The similarity between the choices suggests that the representations, the meanings and values assigned to the car by men and women are similar and thus the strategy of product differentiation does not apply to the automotive industry.RESUMENEl aumento del poder de compra de las mujeres llevó a las empresas a adoptar estrategias de diferenciación de los productos y a producir productos específicos para el público femenino. La industria automovilística no es inmune a este fenómeno, pues las mujeres concentran aproximadamente la mitad de las ventas de automóviles en el país. Considerando las diferencias de consumo e de comportamiento entre mujeres y hombres se plantea la siguiente cuestión: ¿hay diferencias en las opciones relacionadas con el automóvil entre hombres y mujeres? Se presentaron ante los participantes algunos ítems que forman parte de la vida diaria de las personas y que ellas valorizan; se solicitó a los participantes que escogiesen y asociasen estos ítems al automóvil. El análisis de los resultados reveló que había más similitudes que diferencias entre las opciones relacionadas con el automóvil por parte de los hombres y las opciones relacionadas al automóvil por parte de las mujeres. La similitud entre las opciones indica que las representaciones, los significados y valores atribuidos al automóvil por hombres y mujeres son similares y por lo tanto, la estrategia de diferenciación de productos no se aplica a la industria automovilística.

 13. Kollektiv intelligens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hallin, Carina Antonia; Jensen, Julian J. U.

  Dansk erhvervsliv er anerkendt som et af de mest innovative i verden, men i disse år møder dansk erhvervsliv nye store udfordringer. Danske virksomheder står overfor at tilpasse sig til den fjerde industrielle revolution, som bygger på den teknologiske udvikling og ikke mindst digitalisering...... (Erhvervs og Vækstministeriet, 2016). Samlet set vil den fjerde industrielle revolution medføre nye krav til virksomheder som vil blive udfordret på effektivitet, omkostning, kreativitet og innovation samt evnen til at forudsige nye markedstrends og operationelle ændringer bedre end konkurrenterne. Nyere...... forskningslitteratur påviser, at ”crowds” har kollektiv intelligens, der kan bidrage med nye kreative og innovative løsninger, og endda forudsige fremtiden for virksomheder ganske præcist (Hong & Page, 2001; 2004; Landemore, 2012; Surowiecki, 2004). Crowds såkaldte kollektive intelligens kan aggregeres i form af...

 14. Inclusion strategy for mobile technology in the classroom: experience at the Universidad de Tarapacá Estrategia de inclusión de tecnología móvil en el aula: experiencia de la Universidad de Tarapacá

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernando Bustos Andreu

  2011-06-01

  Full Text Available Despite the existence of recognized benefits of the use of information and communication technology in education, the employment of such technology is a complex process that needs appropriate planning and structuring to obtain good results. This article shows the results obtained from the application of a consistent strategy to a set of action plans oriented to the incorporation of a mobile technology platform in the classroom. The results obtained in this experience at the Universidad de Tarapacá allowed us to establish that the process was successful with regard to the academic aspect and detect new imperatives for the inclusion process.Diversos estudios muestran que la inclusión de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s en educación es beneficiosa, sin embargo, se reconoce que es un proceso complejo y que para obtener buenos resultados debe ser debidamente planificado y estructurado. El presente artículo muestra la aplicación de una estrategia basada en un conjunto de planes de acción para la inclusión de una plataforma educativa de tecnología móvil en el aula. Los resultados obtenidos en esta experiencia realizada en la Universidad de Tarapacá permiten establecer que el proceso fue exitoso del punto de vista académico y se detectan nuevos imperativos que inciden en el proceso de inclusión.

 15. Metoder til kortlægning og måling af fysiske ressourcer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2010-01-01

  for det. Diskussionen gik, som den nu skal, på kryds og tværs af temaer og definitioner, men jeg vil her afgrænse mig fra opgørelser af de sociale, erhvervsmæssige og økonomiske ressourcer i et lokalområde, som de to andre oplægsholdere har beskrevet. I oplægget til workshoppen udfoldedes ideen om, at en...... kort - og efterfølgende observere og sammentælle. At det ikke er helt så enkelt i virkeligheden, kommer næppe som den store overraskelse, men jeg vil i det følgende prøve at reflektere over dels hvad det egentlig vil sig at kortlægge i og omkring et lokalsamfund og dels hvilke informationer som man kan...

 16. O processo comunicativo no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU-192 Proceso de comunicación en el servicio de emergencia móvil (SAMU/192 Communicative process in the mobile emergency service (SAMU/192

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Claudia dos Santos

  2012-03-01

  Full Text Available Este trabalho objetiva caracterizar o processo comunicativo entre os auxiliares de enfermagem das viaturas de Suporte Básico de Vida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a coordenação deste serviço e a Central Única de Regulação Médica de um município do Estado de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa descritivo-qualitativa que utilizou a análise temática de conteúdo para a análise dos dados. Usou-se entrevista semi-estruturada para a coleta de dados que foi realizada em janeiro de 2010. Os resultados obtidos mostram dificuldades de comunicação tanto com a Central de Regulação Médica quanto com a coordenação. Os aspectos que mais se destacaram foram as falhas durante a transmissão via rádio, falta de capacitação dos operadores de rádio, acesso à coordenação dificultado e ausência da supervisão dos enfermeiros. No entanto, foi possível detectar soluções que visam à melhoria da comunicação e, consequentemente, do atendimento ofertado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.Este estudio objetivó caracterizar la comunicación entre los auxiliares de enfermería que trabajan en los vehículos de Soporte Básico de Vida del Servicio de Emergencia Móvil, la coordinación del servicio y la Central Única de Reglamento Médico en un municipio de São Paulo, Brasil. Este estudio descriptivo-cualitativo utilizó el análisis temático de contenido para el análisis de datos. Se utilizaron entrevistas semi-estructuradas para recopilar los datos que se realizaron en enero de 2010. Los resultados muestran las dificultades en la comunicación tanto con la Central de Reglamento Médico como con la coordinación. Entre los aspectos que más se destacaron están los errores durante la transmisión de radio, falta de capacitación de los peradores de radio, acceso dificultado a la coordinación y falta de supervisión de los enfermeros. Sin embargo, fue posible detectar soluciones que tienen como objetivo

 17. Bullying: o principal vilão da boa convivência: (In Formando uma equipe para o êxito! = Acoso Entre Escolares: él principal villano de la buena convivencia: ¡(In Formando un equipo para el éxito!

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timm, Jordana Wruck

  2011-01-01

  Full Text Available O bullying é todo tipo de agressão: física, verbal, emocional ou virtual. É um fenômeno antigo, mas cada vez adquire maiores dimensões e as consequências afetam as vidas das pessoas envolvidas e também suas aprendizagens. O objetivo do artigo é entender como se produz o processo de intimidação e como este afeta a convivência humana, bem como, apresentar as consequências deste “vilão” para a educação e a importância de (in formar uma equipe em busca de soluções que possam impedir ou reduzir as agressões entre pares. A metodologia inicial ocorreu pela divulgação da mídia, onde se pode perceber que havia um fenômeno crescente nas escolas, então se decidiu buscar na realidade, a qual constatou o fenômeno. Com isto, deram inicio as buscas na bibliografia e realizou-se um levantamento de dados, com o intuito de verificar o entendimento dos envolvidos sobre o assunto. Com as informações obtidas concluiuse que este é um trabalho árduo e impossível de realizar só, ou seja, para obter-se boa convivência entre todos e, consequentemente, êxito no logro das aprendizagens, se requer a participação da tríade que intervêm no processo educativo: escola, família e estudante

 18. Et hjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bruun, Maja Hojer

  2014-01-01

  Når folk sætter deres hjem til salg - især når der hersker usikkerhed om værdier og priser som under de seneste års boligkrise - får det os til at tænke over, hvad vilkårene er for at stifte, skabe og genskabe hjem i et moderne markedsbaseret samfund: Den integrerede helhed af personer, ting og...... sted, som hjemmet udgør i hverdagslivet, opløses, når et hjem sættes til salg og gøres til en vare på et boligmarked. Til hjemmets potentiale som vare knytter der sig drømme og forventninger til fremtiden - og i krisetider utryghed og uhygge....

 19. Tilgængelige etageboliger - indledende spørgsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ginnerup, Søren

  renoveres. Krav og anbefalinger til etageboliger er mere omfattende end for andre boligtyper, men ved at følge anvisningen sikres, at boligen lever op til krav om tilgængelighed i både bygningsreglementet (BR10) og almenboligloven, hvis boligen indgår i en almen bebyggelse. Der stilles spørgsmål til, hvad...... boligen skal kunne nu og i fremtiden, til omgivelser og adgangsforhold, indretning og indeklima. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til. Formålet med anvisningen er, at bygherre og rådgivere...

 20. Tekstiler i fremtidens hospitaler - Rengøring og desinfektion af funktionelle tekstiler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, Jeppe Emil; Jørgensen, Poul-Erik

  2016-01-01

  , har dog været et overset område, selvom materialerne vurderes at have stor betydning for oplevelsen af det fysiske miljø: De bløde, komfortable møbeltekstiler er oftest erstattet af polyurethan-coatede materialer, der med en tæt overflade nemt kan rengøres, men som dog ikke besidder samme æstetiske og...

 1. Future biogas plants. New systems and their economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, H.; Ahring, B.K.; Lau Baggesen, D.; Stockmarr, A.; Moeller, Henrik B.; Birkmose, T.

  2007-06-15

  The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. (au)

 2. Future offshore sites for wind turbines - 2025; Denmark; Fremtidens havmoelleplaceringer - 2025

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2007-04-15

  The committee has analysed 23 concrete siting possibilities at 7 main areas. The committee recommends that any extension of ocean wind farms is decided according to cost priorities. The selected sites for establishing offshore wind farms are: Djursland-Anholt in Kattegat, Horns Rev, Jammerbugten and off Ringkoebing in the North Sea, Store Middelgrund in Kattegat, and Kriegers Flak and Roenne Banke in the Baltic Sea. Wind data and power potential are presented for each of the selected sites. (ln)

 3. Efficient district heating in the future energy system. Final report; Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-07-01

  The purpose of this project is to illustrate how district heating can develop its role in the future Danish energy system, for example by reducing energy losses and the dynamic use of common technologies such as cogeneration and heat storage, and less widespread technologies such as heat pumps, geothermal heating, and cooling. The aim is also to analyse how electricity and district heating can interact more effectively, and to point out how framework conditions are important for district heating's continued development and efficiency. In the project, a linear optimization model is developed and applied as to analyse the interaction between district heating supply on the one hand, and energy savings, CO{sub 2} targets, wind power and the international electricity market on the other hand. Furthermore, more close-case operational analyses of district heating systems have been made in Ringkoebing and the metropolitan area, based on data from the district heating companies. Finally, a wide range of challenges for district heating in the long term were discussed and analysed during meetings with the project's reference group, including the need for development and demonstration projects. (ln)

 4. Insekter - Fremtidens fødevare?: Insects - Food of the future?

  OpenAIRE

  Schelbli, Mia Vest; Dam-Amby, Nicole; Birch, Maia; Nørtoft, Jeppe Nothlev; Kinnerup, Kenneth; Kühnel, Andreas; Thorsen, Kasper

  2014-01-01

  This paper investigates the cultural and psychological factors, which is applicable to the Danish view of entomophagy and how to enable the practice of entomophagy on a private basis. Based on essential theories from countries who have already integrated entomophagy as a lifestyle and an alternative source to protein, this paper explores in greater depth not only the importance of using insects as an alternative to meat but also as a resolution to better the environment using this sustainable...

 5. Future biogas plants. New plant outlines and economic potential; Fremtidens biogasfaellesanlaeg. Nye anlaegskoncepter og oekonomisk potentiale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, Johannes (ed.)

  2006-06-16

  The Working Paper is the first joint reporting from a project aiming at identifying new outlines for joint biogas plants with profitable operation mainly based on slurry. So far a pre-requisition for profitable operation has been supply of 20-25% organic waste as supplement to the slurry, partly because organic waste increases gas production, and partly to collect recipient fee. The new outlines, which are analysed, represent different combinations of technology for separation, pre-treatment and re-circulation, including separation at each separate farm and separation of degassed slurry. Simultaneously with an increased gas yield, a number of synergy effects are achieved, which can contribute to ensure an environmentally friendly distribution and use of the nutrients, especially in areas with large concentrations of animal husbandry. (BA)

 6. Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-04-15

  The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

 7. Virksomhedsorienteret teknologisk fremsyn. Rapport fra forprojektet Teknologi og Virksomhed i Fremtiden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Per Dannemand; Borch, Kristian; Pedersen, J.O.

  2001-01-01

  implementation of the general results in selected firms. This can be done trough a tradi-tional scenario processlinked to the firm's strategy process. Such a phase is seldom included in traditional national foresight programmes, but is perceived as of paramount importance in an industry oriented foresight......The main outcome of this preparatory project is a detailed project description for a firm oriented technology foresight project in Denmark. The overall aim of the suggested project is to contribute to the competitive advantage of companies based ontechnology and science. Furthermore, the project...... aims at strengthening the societal interest for technology. The suggested project has three parts. Part one is a technology foresight in each of the three sectors: cooling/refrigerating, food ingredientsand plastic. The suggested process for each of these foresight processes has five phases: 1) Initial...

 8. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Bjørner

  2007-04-01

  Full Text Available Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe, at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold? Vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres fjernsyn – og i givet fald om hvad og hvorfor?

 9. Portfolio i Praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saltofte, Margit; Krill, Cecilia

  . Præsentationsfolien fokuserer på at præsentere et færdigt produkt eller resultat, mens arbejdsportfolien har fokus på proces, refleksion og læring. Til denne forskel knytter sig desuden helt naturligt en sondring imellem det delte og det private. Hvor præsentationsportfolio per definition er åben og har en modtager i...... sigte, er arbejdsportfolien i udgangspunktet lukket og privat. Det vil sige at man selv udvælger, hvad der skal ses af fx vejleder eller medstuderende – og hvad, der skal forblive privat. Portfolio i Praksis tilbyder desuden en række håndgribelige øvelser, der kan bruges som hjælp til at understøtte det...

 10. Størrelse, tæthed, forskelligartethed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albertsen, Niels

  2012-01-01

  tidsalder vil kunne gå ud på, ligeledes hvad man kan forstå ved bymæssighed. Formålet med dette paper er at bidrage til diskussionen af primært det sidstnævnte spørgsmål ved at kaste et fornyet blik Louis Wirths klassiske sociologiske definition af byen fra 1938: ”en forholdsvis stor, tæt og permanent...... verden rundt på bymæssighed er yderst varierende. For statistisk at tale om by kræver man Frankrig 2.000 mennesker i en sammenhængende bebyggelse med ikke mere end 200 meter mellem husene, i Danmark 200, i Japan 30.000, i Ægypten 11.000. For så vidt er det ganske uklart og forskelligartet hvad den urbane...

 11. Storbyen og sociologien: Håndtering-Imagination-Topografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Greve, Anni

  Hvad kan storbyer lære af hinanden? Aktuelt er et blik udefra rettet mod København med spøgsmålet, hvad kan ’vi’ lære af København? ’København skal redde New York fra druknedøden’ hedder det i en artikel bragt i Politiken den 10. januar 2013. New York borgmesteren Michael Bloomberg er interesseret...... er forstærket’. Helt i tråd med FNs general sekretær Ban Ki-moons proklamation, ’vores kamp for global bæredygtighed vil vindes eller tabes i byer’ er Bloomberg opmærksom på storbyers helt centrale betydning for håndtering af katastrofer og pludselige forandringer. Og her kommer København ind. Men...

 12. Egoist-tv eller bare mere tv?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2008-01-01

  Formålet med artiklen er, at give nogle indsigter i brugernes mediebrug i forhold til implementering af digitalt terrestrisk TV, og se på hvilke fordele og ulemper brugerne mener og oplever de interaktive tjenester har via tv-mediet. Artiklen giver således nogle svar på, hvad der sker når digitalt...... terrestrisk tv (med de øgede interaktive muligheder) vinder indpas i husstanden. Hvem skal bestemme i forhold til hvad der skal ses af interaktivt indhold, og vil digitaliseringen dermed fremme den stigende tendens til at vi ser mere tv hver for sig? Og ønsker seerne overhovedet at være interaktive med deres...

 13. Hvem vil ikke gerne gøre en forskel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Øster, Inge; Munk, Karen; Henriksen, Jette

  2018-01-01

  Det drejer sig om en formidlingsartikel over en peer-reviewed artikel publiceret tidligere i 2017 i Gerontology & Geriatrics, Education: 'Career drams among helath care students: 'I want to make a difference'. Emnet er sundhedsstuderendes manglende interesse for gamle patienter.......Det drejer sig om en formidlingsartikel over en peer-reviewed artikel publiceret tidligere i 2017 i Gerontology & Geriatrics, Education: 'Career drams among helath care students: 'I want to make a difference'. Emnet er sundhedsstuderendes manglende interesse for gamle patienter....

 14. ‘Er det mig, lille mig, du vil ha’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2008-01-01

  In this article I discuss a specifi c concert performance by the female Danish singer Birthe Kjær at a major Danish market fair in Hillerød. Birthe Kjær is known as ‘The Queen of Dansktop’, which is a specific genre term derived from a Danish chart solely for songs in Danish called Dansktoppen......, with up-tempo march tunes. Since the 1980s she has tried to change her profi le towards a more sensitive and mature repertoire, but as this case study shows, the audience present at the fair still associated her with her early song material. In this specifi c concert situation Kjær tried to present some...... of her later material, but changed the set list as she felt a lack of response from the audience. Thus the concert could be read as a fi eld of negotiation of identity, where the performer, because of her selfunderstanding as a performer and entertainer, puts her own preferences aside in order to give...

 15. Tienda virtual de comercio móvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinael Guevara-Ibarra

  2005-01-01

  Full Text Available Group Research and Development in Telecommunications GIDT developed the project of creating the platform of Virtual Store to be accessed by mobile devices through the Wireless Application Protocol (Wireless Applications Protocol , WAP , with the feature of sending messages the phones the clients; these messages are automatically created by the application. Elaborate platform Virtual Store integrates cellular mobile communications to electronic commerce , allowing users telephony Mobile phone consultations and procurement procedures from the cell phone . This article sets out the framework , the description, the procedure and the conclusions on the implementation of a virtual store selling books called WAP Books, as a specific application of a Virtual Store platform for mobile devices.

 16. Nu vil jeg fortælle Jer mere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjerlevsen, Simona Zetterberg

  2016-01-01

  investigates the relationship between the novel and the most widely read literary genre before the novel in Denmark, namely the volksbuch. It does so through a comparative analysis of Carl August Thielo’s novel Den Unge Uglenspeil, eller det slet opdragne Menneske [The Young Uglenspeil, or the Person who...... was brought up badly] (1759) and the Volksbuch Tiile Ugelspegel (1669) (in Jacobsen, Olrik and Paulli 1930). These works are particularly informative for understanding the relationship between the two genres as Thielo’s novel is built on – and at the same time comments on – the earlier genre. The article...

 17. Når modtagerne gerne vil blande sig

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hermansen, Judy

  2010-01-01

    Receptionsteori er allerede en halvgammel disciplin indenfor litteraturvidenskab, hvor man aldrig har været så skråsikre som AIDA på en universel automatik i fortolkningens mekanismer. Receptionsteorien gør i det hele taget op med forestillingen om kommunikation som en fuldstændig gnidningsløs ...

 18. Vil løyse global energikrise med thorium

  CERN Multimedia

  Aure, Gyri

  2007-01-01

  A professor from Bergen claims thorium can contribute to save the world from a global energy crisis. He wants Norway to construct the first accelerator driven reactor in the world powered by thorium. (5 pages)

 19. Cyberangreb vil blive ved med at koste kassen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørholst, Henrik

  2018-01-01

  Klumme. Oprydningen kostede næsten to mia. kr., da A.P. Møller-Mærsk sidste år blev udsat for et cyberangreb. En stribe andre virksomheder blev også ramt. Den ikoniske virksomhed klarede sig ved bl.a. at bruge WhatsApp og andre kommunikationskanaler.......Klumme. Oprydningen kostede næsten to mia. kr., da A.P. Møller-Mærsk sidste år blev udsat for et cyberangreb. En stribe andre virksomheder blev også ramt. Den ikoniske virksomhed klarede sig ved bl.a. at bruge WhatsApp og andre kommunikationskanaler....

 20. SMCa: Sistema de Monitoreo Móvil Cardiaco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonardo Juan Ramírez López

  2013-01-01

  Full Text Available Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Son numerosas las campañas de prevención, especialmente las soportadas en una alimentación saludable, en un ambiente confortable y en frecuente actividad física, como lo recomienda la Organización Mundial de Salud en su informe de Marzo del 2013. Así, gran parte de la responsabilidad recae en el autocuidado. En Colombia, especialmente desde el año 2008 se ha informado de este problema de salud pública a través de diferentes medios de comunicación visual, escrita y multimedial. El grupo de investigación en telemedicina de la Universidad Militar Nueva Granada, viene desarrollando aplicaciones que promuevan el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el autocuidado de la salud. En este trabajo se presenta una aplicación para dispositivos móviles sobre SO Android v.4 llamada SMCa que permite medir, registrar y comunicar los datos de frecuencia cardiaca de un usuario. Para validarlo, se seleccionan tres grupos cada uno de cinco voluntarios diferenciados por su índice de masa corporal (imc: el primer grupo normal con imc menor a 25, el segundo un grupo con sobrepeso con imc entre 25.1 y 30 y el tercero un grupo con obesidad con imc mayor a 30. El protocolo experimental fue dividido en estadios de una hora cada uno: un estadio fue desarrollado en un ambiente de gym, otro en aula de clase y el último en casa. Los resultados obtenidos permiten validar dos aspectos importantes del uso de la TIC en salud, el primero se refiere al soporte de resultados desde una base experimental científica dada por una alta correlación en los datos, obtenida durante las pruebas en gym de r=0.91 (p<0.05, en clase r=0.95 (p<0.05 y de r=0.92 (p<0.05; la segunda por nivel de aceptabilidad del sistema por los usuarios, causado por el buen confort y facilidad de uso de la aplicación.

 1. ¿Bajo las riendas del teléfono móvil? Control social, normalización y resistencia Sob as rédeas do telefone móvel? Controle social, normalização e resistência Under the reins of mobile phone? Social control, normalization and resistance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Felipe Andrés Corredor Álvarez

  2010-04-01

  Full Text Available Los teléfonos móviles son una tecnología constitutiva de las relaciones sociales, inclusiva y cuyas prácticas asociadas participan en la formación del sujeto común en nuestros días, por medio del control social, la normalización y la resistencia, mecanismos que no han sido suficientemente abordados y de los que pretendemos dar cuenta con este trabajo. A partir de los conceptos de poder y resistencia, tácticas y estrategias, y preformatividad, analizaremos la noción de control social para dar cuenta del objetivo. La técnica utilizada fue grupos de discusión y descripción densa para el análisis. Los resultados indican que el móvil actúa como mediador, en el sentido latouriano: en el acto de 'contactar a alguien' estos dispositivos permiten que pasen o no cosas, modificando las intenciones de su uso, redefiniendo las relaciones, propiciando así efectos de normalización, control social y resistencia. Dichos procesos reaccionan mutuamente: el funcionamiento del poder alimenta la resistencia y viceversa.Os celulares são uma tecnologia constitutiva e inclusiva das relações sociais. Suas práticas associadas participam na formação do sujeito comum em nossos dias por meio do controle social, da normalização e da resistência, mecanismos que não foram suficientemente abordados, os quais pretendemos dar conta com este trabalho. A partir dos conceitos de poder e resistência, performatividade, táticas e estratégias, analisaremos a noção de controle social para dar conta deste objetivo. Foram utilizados grupos de discussão e descrição densa para a análise. Os resultados indicam que o celular atua como mediador, no sentido latouriano: no ato de contatar alguém esses dispositivos permitem que passem ou não coisas, modificando as intenções de seu uso, redefinindo as relações e propiciando, assim, efeitos de normalização, controle social e resistência. Tais processos reagem mutuamente: o funcionamento do poder alimenta

 2. Reforma psiquiátrica brasileira: conhecimentos dos profissionais de saúde do serviço de atendimento móvel de urgência Reforma psiquiátrica brasileña: conocimientos de los profesionales de salud del servicio móvil de urgencia Brazilian psychiatric reform: knowledges of health professional of mobile service of urgency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Bonfada

  2013-06-01

  Full Text Available Objetivou-se identificar os conhecimentos dos profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Natal sobre a Reforma Psiquiátrica brasileira. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com 24 profissionais de saúde lotados na instituição. As entrevistas foram transcritas e submetidas à técnica da análise temática, que revelou três categorias de análise: internação do sujeito em crise como demanda social e familiar; Reforma Psiquiátrica: legislação e realidade no SAMU-Natal; e Reforma Psiquiátrica brasileira como promotora de desospitalização. Os profissionais demonstraram compreensões deturpadas e reducionistas da Reforma Psiquiátrica brasileira e, em sua maioria, não deram credibilidade ao atual modelo de atenção à saúde mental pautado no tratamento psicossocial, remetendo suas falas à necessidade de internamento dos pacientes psiquiátricos. Nesse sentido, percebemos que o modelo hospitalocêntrico e excludente concebido pela psiquiatria clássica ainda permanece vivo no ideário desses profissionais como referência para a assistência às urgências psiquiátricas.El objetivo es identificar los conocimientos de los profesionales del Servicio de Atención Móvil de Urgencia de Natal sobre la Reforma Psiquiátrica brasileña. La información fue recogida a través de entrevistas semiestructuradas con 24 profesionales de la institución. Las entrevistas fueron transcritas y sometidas a la técnica de análisis temático, que reveló tres categorías de análisis: admisión del sujeto en crisis como demanda social y familiar; Reforma Psiquiátrica: legislación y la realidad del SAMU-Natal; y Reforma Psiquiátrica de Brasil como un promotor de la desinstitucionalización. Los profesionales mostraron comprensión errónea y reduccionista de la Reforma Psiquiátrica brasileña y no dieron crédito al modelo de atención en salud mental dirigido al

 3. A implantação do projeto de atendimento Móvel de Urgência em Salvador/BA: panorama e desafios La implantación del proyecto de Atención de Urgencia Móvil en Salvador/BAHIA: panorama y retos Implantation of the Emergency Ambulance Service in Salvador, Bahia: reality and challenges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Célia Maria Sales Vieira

  2008-12-01

  Full Text Available O estudo objetivou relatar a experiência na implantação e estruturação do projeto do Serviço Móvel de Urgência (SAMU-192, em Salvador, cujas bases legais foram portarias do Ministério da Saúde e a Norma Operacional de Assistência à Saúde 02/2002. O serviço tem como finalidade prestar assistência gratuita ao indivíduo, em um primeiro nível de atenção, com agravos de natureza clínica, cirúrgica, traumática e psiquiátrica que acarretam sofrimento, seqüelas ou morte e ocorrem fora do ambiente hospitalar. O objetivo específico foi garantir o atendimento às situações de urgência e emergência por meio do SAMU-192, regulado, hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, assegurando recursos públicos inclusive integrados à rede complementar de assistência. Despesas para sua instalação foram pactuadas no município e em comissões intergestoras federal e estadual. Os desafios do serviço incluem educação comunitária, capacitação profissional, avaliação de recursos humanos e materiais, na dinâmica e qualidade da atenção.El estudio tuvo por objetivo narrar la experiencia sobre la implantación y estructuración del proyecto de Servicio de Urgencia Móvil (SAMU-192 en Salvador, basado legalmente por decretos del Ministerio de Salud y la Norma Operacional de Asistencia a la Salud 02/2002. La finalidad del servicio es brindar asistencia gratuita fuera del hospital al individuo en un primer nivel de atención, en casos de tipo clínico, quirúrgico, traumático y psiquiátrico que provocan sufrimiento, secuelas o muerte. El objetivo específico fue garantizar la atención en casos de urgencia y emergencia a través del SAMU-192, reglamentado, jerarquizado e integrado al Sistema Único de Salud, asegurando recursos públicos, inclusive integrados a la red complementaria de asistencia. Gastos por instalación fueron establecidos entre la municipalidad y comisiones inter-gestoras federales y estatales. Como

 4. Estresse da equipe de enfermagem do corpo de bombeiros no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel El estrés del equipo de enfermería del cuerpo de bomberos en atención pre-hospitalaria móvil Stress at the nursing staff from the fire department in a mobile pre-hospital care

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richiére dos Santos Pereira Salvador

  2013-06-01

  Full Text Available A pesquisa teve como objeto de estudo o estresse evidenciado no trabalho da equipe de Enfermagem do Corpo de Bombeiros no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel. Os objetivos foram: identificar os estressores presentes nessa atividade profissional e analisar a repercussão do estresse na saúde desses profissionais.Caracterizou-se como um estudo qualitativo descritivo-exploratório, envolvendo 10 profissionais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista gravada eletronicamente, utilizando-se de instrumento semiestruturado. Após transcrição das entrevistas, os aspectos semelhantes e as diferenças encontradas foram agrupados em Categorias de Análise. Confirmou-se que esses profissionais são submetidos a constante estresse, tendo seus hábitos de vida alterados, com repercussão na saúde. Sugere-se que os problemas identificados sejam estudados de maneira a criar estratégias com a finalidade de gerar melhores condições de trabalho para esses profissionais.La presente investigación tiene como objeto de estudio analizar el estrés del trabajo del personal de enfermería del Cuerpo de Bomberos en la atención pre-hospitalaria móvil; y tiene por objetivos: determinar cuáles son los factores de estrés en el trabajo de estos profesionales; analizar el impacto del estrés sobre la salud. Caracterizado como un estudio cualitativo, descriptivo - exploratorio, con la participación de 10 profesionales. La recolección de datos se llevó a cabo a través de entrevistas grabadas por vía electrónica, utilizando un instrumento semiestructurado. Después de transcribir las entrevistas, los aspectos similares y las diferencias fueron agrupan en categorías y analizados según la luz del marco teórico. Se confirmó que estos trabajadores están sometidos a un estrés constante, teniendo sus hábitos de vida modificados, con repercusión en la salud. Se sugiere crear estrategias con el fin de crear mejores condiciones de trabajo para estos

 5. Agravos clínicos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU de Porto Alegre - RS Agravios clínicos atendidos por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU de Porto Alegre - RS Conditions treated in the Mobile Medical Emergency Services in Porto Alegre - RS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giselda Quintana Marques

  2011-01-01

  Full Text Available OBJETIVO: Caracterizar os agravos clínicos atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU, de Porto Alegre, no período de janeiro a junho de 2008. MÉTODOS: Estudo transversal, descritivo, exploratório. Utilizaram-se dados do sistema de informações do SAMU que foram transportados para o Programa Excel. O tratamento e análise dos dados foram descritivos. RESULTADOS: Os agravos neurológicos, cardiovasculares, respiratórios, digestivos e metabólicos foram os mais prevalentes, e a maioria ocorreu na faixa etária de 41-60 anos. Os hospitais públicos e unidades de pronto-atendimento foram as principais portas de entrada dos pacientes atendidos pelo SAMU. CONCLUSÃO: Os resultados podem contribuir para uma melhor organização do serviço e apontam necessidades de qualificação do atendimento de enfermagem que tem participação decisiva no cuidado ao paciente.OBJETIVO: Caracterizar los agravios clínicos atendidos por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU, de Porto Alegre, en el período de enero a junio del 2008. MÉTODOS: Estudo transversal, descriptivo, exploratorio. Se utilizaron datos del sistema de informaciones del SAMU que fueron pasados al Programa Excel. El tratamiento y análisis de los datos fueron descriptivos. RESULTADOS: Los agravios neurológicos, cardiovasculares, respiratorios, digestivos y metabólicos fueron los más prevalentes, y la mayoría ocurrió en el grupo etáreo de 41-60 años. Los hospitales públicos y unidades de pronta-atención fueron las principales puertas de entrada de los pacientes atendidos por el SAMU. CONCLUSION: Los resultados pueden contribuir para una mejor organización del servicio y señalan necesidades de calificación de la atención de enfermería que tiene participación decisiva en el cuidado al paciente.OBJECTIVE: To characterize the conditions treated in the Mobile Medical Emergency Services (SAMU in Porto Alegre, from January to June 2008. METHODS: A

 6. På vej mod en dansk krondyrforvaltning (Cervus elaphus): Hvad mangler vi at vide, og hvad mangler vi at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sunde, Peter; Haugaard, Lars

  2014-01-01

  Krondyret adskiller sig fra andre jagtbare danske pattedyr ved at færdes over væsentligt større arealer end den gennemsnitlige privatejede jagtrevirstørrelse. Dette fører til ”tragedy of commons”-syndromet, hvor alle konkurrerer om at udnytte en fælles ressource uden overordnet plan eller reguler...

 7. Maelkesyrebakterier og andre probiotika ved infektiøse og inflammatoriske sygdomme hos børn. Hvad tror vi?--hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Vibeke Rosenfeldt; Michaelsen, Kim Fleischer; Paerregaard, Anders

  2002-01-01

  to promote recovery from acute viral gastroenteritis in young children is well-documented. However, the role of probiotics in systemic diseases, e.g. atopic dermatitis, need to be confirmed in larger randomised controlled trials. This paper describes the theoretical background for the use of probiotics...

 8. Mangfoldighedsledelse i internationale forretningsmiljøer - fem parametre for anvendelsen af kulturel mangfoldighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2003-01-01

  Mangfoldighedsledelse er per definition et bredt begreb. Man kan tale om mangfoldighed baseret på nationalitet, etnicitet, religion, alder, køn, seksuel orientering, handicap, uddannelse og meget mere. Som regel vil flere typer af mangfoldighed være til stede i en organisation. Denne mangfoldighed...... nationaliteter og etnisk oprindelse i virksomheder - hvad jeg kalder kulturel mangfoldighed. En type af mangfoldighed man ofte finder i internationale forretningsmiljøer, og som ofte er rekrutteret udelukkende ud fra et motiv om at skabe forretningsmæssige fordele. Som forudsætning for min analyse antager jeg...

 9. Aktiv kontra passiv forvaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.; Pedersen, Lasse Heje

  2017-01-01

  Fordele og ulemper ved aktiv og passiv forvaltning har fået fornyet opmærksomhed blandt andet i forbindelse med den forestående implementering af MiFID II. Som bidrag til denne diskussion indeholder dette nummer af Finans/Invest tre artikler, der behandler aktiv og passiv forvaltning fra...... forskellige vinkler. Denne leder forklarer, hvorfor valget mellem aktiv og passiv forvaltning er mere kompliceret, end hvad man kunne tro ved første øjekast, og konkluderer, at der vil være plads til - og behov for - begge typer forvaltning....

 10. Demens Film

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders Møller

  2012-01-01

  Vi vil skabe film til mennesker med demens – ikke film om demens sygdommen eller beretninger om livet og hverdagen med en kronisk lidelse. Filmene skal medvirke til at frembringe en behagelig stemning omkring og hos mennesker med demens, så hverdagen bliver så tryg som mulig. Filmene skal samtidig...... var at afgrænse og prioritere projektet, samt komme med anbefalinger omkring hvad der er vigtigt, i forbindelse med produktion af film målrettet mennesker med demens. Resultat af ekspertgruppen sammenfattes i denne rapport. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Retrospect Film...

 11. Solidaritet– skitse til en dialogisk fundamentalontologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ydesen, Christian

  2006-01-01

  Historisk har solidaritetsbegrebet været anvendt i mange forskellige sammenhænge og i dag vil det næppe være for meget at sige, at begrebet ikke kan betegnes som en entydig størrelse. Hensigten med denne artikel er imidlertid at afdække, hvad der nærmere konstituerer fænomenet solidaritet. Begreb...... af solidaritet som et uomgængeligt fænomen i den menneskelige eksistens. En underliggende intention med artiklen er således at udfordre nuværende forståelser af solidaritet ud fra en analyse af begrebets fundamentalontologi....

 12. Standarder for god undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolin, Jens; Christiansen, Frederik V; Troelsen, Rie

  foretages på baggrund af forskningsresultater, og ansattes engagement i undervisning vil ofte være på bekostning af forskningsindsatsen – og dermed på bekostning af vedkommendes akademiske karriere. Dette roundtable vil diskutere hvorvidt indførelsen af standarder for god undervisning kan være en del af en...... indsats, som både kan øge kvaliteten i de videregående uddannelser og øge undervisningens status. En sådan standard kan formuleres på mange måder, som har indflydelse på såvel anvendelighed som på selve forståelsen af hvad god undervisning er. Den udviklede model kan opfattes som et dialogredskab...

 13. Brugen af personas hos danske virksomheder - 2012/13

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene; Nielsen, Kira Storgaard

  2013-01-01

  Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt initieret og finansieret af InfinIT – Innovationsnetværket for IT. Formålet med projektet er at undersøge hvorledes personas i dag etableres, kommunikeres, anvendes og vedligeholdes i forskellige typer af virksomheder samt etablere et opdateret sæt...... af anbefalinger for deres anvendelse. Virksomheders erfaringer med personas vil blive adresseret fra to forskellige vinkler:. Fokus vil bl.a. være på hvordan personas udvikles og vedligeholdes, om og hvordan de bruges, og hvad de bruges til. Personas er beskrivelser af fiktive brugere og bruges i...... designprocesser. Beskrivelserne er skabt på baggrund af data indsamlet om slutbrugerne. En samling af personas, som regel mellem 2 og 6 beskrivelser, vil i denne rapport benævnes et personasæt. Når personabeskrivelserne indgår i designprocessen bruges de til at få ideer til og beskrive, hvordan brugerne vil...

 14. Avaliação inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na Cidade de Porto Alegre Evaluación inicial del servicio de atención móvil de urgencia en la ciudad de Porto Alegre Initial evaluation of the Mobile Emergency Medical Services in the city of Porto Alegre, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gladis Semensato

  2011-03-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: Os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU no Brasil têm resultados imediatos pouco conhecidos. OBJETIVO: Avaliar os preditores clínicos de sobrevida dos pacientes em parada cardiorrespiratória (PCR no ambiente não hospitalar atendidos pelo SAMU de Porto Alegre. MÉTODOS: Estudo observacional e prospectivo. Os desfechos avaliados foram sobrevida em 30 dias e até a alta hospitalar, além de escore do Cerebral Performance Category (CPC I-II. RESULTADOS: De janeiro a outubro de 2008, foram atendidos 593 pacientes em PCR não traumática e foram realizadas 260 tentativas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP. Houve sucesso inicial em 52 (20,0% casos, estando 16 pacientes vivos no 30º (6,0% dia, 10 tendo recebido alta hospitalar (3,9%, sendo que 6 (2,3% com escore CPC I-II. A PCR no domicílio associou-se inversamente com a sobrevida no 30º dia (p = 0,001 e na alta hospitalar (p = 0,02. Um ritmo inicial "chocável" (p = 0,008 associou-se à sobrevida aos 30 dias. O intervalo tempo-resposta e tempo colapso até início da RCP foram significativamente menores em sobreviventes aos 30 dias. Em análise multivariada, foram preditores independentes de mortalidade aos 30 dias um ritmo inicial chocável (razão de chance [RC] = 0,28 e intervalo de confiança [IC] de 95,0% = 0,10 - 0,81; p = 0,02 e PCR no domicílio (RC = 3,0 e IC 95,0% = 1,04 - 8,7; p = 0,04. CONCLUSÃO: O atendimento pré-hospitalar da PCR em Porto Alegre tem resultados limitados, porém equiparáveis a outras localidades internacionais. É necessário o reforço de cada elo da corrente da sobrevivência para aperfeiçoar o atendimento pré-hospitalar, visando melhora de resultados clinicamente relevantes.FUNDAMENTO: Los Servicios de Atención Móvil de Urgencia (SAMU en el Brasil han resultados inmediatos poco conocidos. OBJETIVO: Evaluar los predictores clínicos de sobrevida de los pacientes en parada cardiorrespiratoria (PCR en el ambiente no hospitalario

 15. Hvad skriver vi om - topik på sætningsniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchmann, Simon

  2007-01-01

  umiddelbart både forekommer intuitivt rigtige og generaliserbare. Afsøger man imidlertid sprogbrugen mere bredt, viser det sig at referentkriteriet divergerer med realiseringen af aboutnessrelationen som et pragmatisk universale. Det er det problem der behandles med denne artikel.                       I...... afsnit 1 analyserer jeg hvordan termen topik bruges i sprog- og sprogbrugsbeskrivelsen, og opstiller i forlængelse heraf en overordnet definition af topik. I afsnit 2 præsenterer jeg en oversigt over sprogvidenskabelige redegørelser for topik på sætningsniveau og godtgør at disse redegørelser generelt...... for beskrivelsen af realiseringen af topik på sætningsniveau. Resultatet er følgende: Hvis vi antager at sætningens emne angiver det der gives information om med sætningen, så kan emnet ikke - som man hidtil har antaget - realiseres af et refererende udtryk; det fordrer en langt større del af sætningens sproglige...

 16. Hvad er statens rolle i stigmatiseringen af de forsømte boligområder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Troels Schultz

  2015-01-01

  Vi kender dem alle sammen – Tåstrupgård, Stationsbyen, Vejleåparken, Høje Gladsaxe osv. – navnene på berømte og berygtede forstæder på Vestegnen. De giver os villigt eller uvilligt billeder på nethinden af grå beton, sutter med bajere, hunde og Puch-Maxier med mælkekasser, enlige mødre og mennesk...... intervention?...

 17. Hvad kan kliniske vejledere bidrage med i undervisning i færdighedslaboratoriet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Anette Fløe; Jensen, Gitte Sylvester

  2011-01-01

  The purpose of this study is to investigate whether it would be of any advantage to nursing students learning abilities that the external clinical instructors are participating in the ordinary classes at the nursing school´s skills lab. The stydy follows the action research methood, consists of o...... such as the need for clear agreements on employment status, salary and preparation time. Moreover there will also be a need for establishing common goals for education, including clarification of the roles of clinical instructors and the shool teachers....

 18. Hvis Blended Learning er svaret, hvad er så spørgsmålet?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2012-01-01

  de didaktiske muligheder og udfordringer i forløb tilrettelagt som blended learning. Betydningen af tydelighed i uddannelsestilrettelæggelse udfoldes og begrundes med eksisterende viden indenfor feltet. Artiklen sætter også perspektiv på progression i uddannelsesforløbene og udvikling af studerendes...

 19. Hvad stiller hjernen op, når synet ændres?

  DEFF Research Database (Denmark)

  H. Lou, Astrid; Kjaer, Troels W

  2010-01-01

  Until quite recently, only the young brain was thought to be capable of adaptation. It is now known that also the aging brain is plastic and may be influenced by stimulation and pharmacological intervention. Future demographic changes will bring an increase in the incidence of age-related diseases...

 20. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  I artiklen anrettes en menu, hvis hovedret består af argumentation for, hvorfor en aktuel sundhedsoplysningstendens, der kan beskrives som den sunde smags dannelse, er potentielt forførerisk, foregøglende, umyndiggørende, sygeliggørende, stigmatiserende eo ipso antioplysende endog tendentielt sun...

 1. Hvad har Aarhus Toldkammer til fælles med Politigården?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Peter Thule

  2018-01-01

  Boganmeldelse af Gehl, Kampmann Soldbro, Dirkinck-Holmfeld: Hack Kampmann, Del 1(2005), Del 2 (20017), Bogværket......Boganmeldelse af Gehl, Kampmann Soldbro, Dirkinck-Holmfeld: Hack Kampmann, Del 1(2005), Del 2 (20017), Bogværket...

 2. Bøder til ordblinde men hvad med de tonedøve?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sodemann, Morten

  2014-01-01

  Man skulle tro, regeringen var tonedøv i sagen om bøder til sløsede patienter, der udebliver. Regeringen har siden 2004 overhørt de systematiske, advarende toner fra regioner, patientforeninger og læger. Der er meget lidt viden og alt for meget folkevid og politisk tåge, når politikerne drøfter, ......, hvordan vi kan ændre adfærd blandt patienter. Det er for letkøbt at give patienterne skylden, og det er en farlig glidebane - eller måske en boomerang - at begynde at italesætte patienter som »dovne« eller »sløsede«....

 3. Hvad kommer spytbaseret diagnostik til at betyde i klinisk odontologi fremover?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Belstrøm, Daniel; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2017-01-01

  Det er velkendt, at spyttet spiller en afgørenderolle for opretholdelse af mundhulens homeostase, og derfor har spyttet også haft en central position i forskellige aspekter af odontologisk forskning gennem tiderne. Indenfor de seneste årtier har der været særlig fokus på anvendelse af spyttet som...... været genstand for omfattende biomarkørforskning til diagnostik af en række orale sygdomme, herunder caries, marginal parodontitis og oral cancer, men også systemiske sygdomme som Sjögrens syndrom....

 4. Lov om juridisk rådgivning - hvad, hvem og hvorfor?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Marie Jull

  2012-01-01

  Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi.......Artiklen indeholder en diskussion af, hvilken betydning adfærdskravene i Lov om juridisk rådgivning har for rådgivernes og forbrugernes retsstilling i såvel offentligretlig som civilretlig regi....

 5. Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser - hvad siger litteraturen om effekten?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Korsbek, Lisa; Petersen, Lone Bente

  2016-01-01

  The paper describes three models of peer support in the mental health services, and reviews the quantitative literature based on published reviews in the period of 1999–2015, especially the reviews from 2011 to 2015. The results are summarized in three conclusions: Peer support (a) has the same...... effect as interventions carried out by professionals, (b) sometimes has a greater effect on certain outcomes, especially on the recipient’s sense of hope and self-experienced recovery, (c) does not lead to an enhanced effect on clinical outcomes, e.g. symptoms. The paper outlines the perspectives...

 6. Hvad skaber sympati: Brugerorienteret, retorisk kritik af online ethos på Coach.dk

  OpenAIRE

  Böye, Anders

  2011-01-01

  In a job interview, dating or on a net site - the first impression is imperative and brings to mind the old saying: You never get a second chance to make a first impression. So the impression of how one presents and produces ones character, called Ethos, as a rhetorical term from ancient Athens during the time of Aristoteles, (4th century B.C.) is essential. In an online communication, people and corporations are presenting themselves on the internet by developing homepages, in order to prese...

 7. Jeg véd, hvad jeg véd, men jeg fejler sikkert alligevel!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Torben

  2013-01-01

  Om en publiceret forskningsartikel: Hansen, Torben & Thyra Uth Thomsen (2013): I Know what I Know, but I'll Probably Fail Anyway: How Learned Helplessness Moderates the Knowledge Calibration - Dietary Choice Quality Relationship. In: Psychology & Marketing, 30(11), 1008-1028.......Om en publiceret forskningsartikel: Hansen, Torben & Thyra Uth Thomsen (2013): I Know what I Know, but I'll Probably Fail Anyway: How Learned Helplessness Moderates the Knowledge Calibration - Dietary Choice Quality Relationship. In: Psychology & Marketing, 30(11), 1008-1028....

 8. Hvad Danmark skal forstå om Rigsfællesskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2016-01-01

  Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet.......Mere fokus på Arktis. Det er et af hovedbudskaberne i den længe ventede Taksøe-rapport om dansk diplomati og forsvar. Men fordi rapportens analyse er for konfliktsky, forspilder den en chance for at fremtidssikre Rigsfællesskabet....

 9. Hvad er selvledelsesværdien ved det åbne kontorlandskab?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Amhøj, Christa Breum

  2008-01-01

  Artiklen handler om det åbne kontorlandskab og hvordan dette kan føre til at medarbejderne leder sig selv. En gennemgående pointe i artiklen er at de forskellige måder hvorpå virksomheden vælger at iagttage og tale om det åbne kontorlandskab, skaber værdierne for forholdet mellem organisation/led...

 10. Ikon. iPod er kongen over mp3. Hvad er hemmeligheden?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2.......iPod er blevet ikonet for det 21. århundrede. Men iPod var hverken den første mp3-afspiller eller den første veldesignede af slagsen. Før iPod så dagens lys var Bang & Olufsen på banen med sin næsten lige så lækre BeoSound2....

 11. Hvad taler vi om, når vi taler om Bernhard?”

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frantzen, Mikkel Krause; Nielsen, Claus Beck

  2013-01-01

  of depression, melancholia & mania, the state of walking versus the state of getting nowhere at high speed, not to mention the scandal of the toilets in Austrian restaurants. And it – of course – all ends in the deadly Bernhardian laughter and Austria as the only qualified heavenly hell on earth....

 12. Hvad har betydning for elevers læseforståelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Dorthe Klint

  2008-01-01

  Her sættes fokus på sproglige færdigheders betydning for læseforståelse. Indledningsvis giver rapporten et overblik over nyere forskning i sammenhænge mellem læseforståelse og sproglige færdigheder, men hovedparten af rapporten omhandler en konkret undersøgelse med elever i folkeskolens ældste kl...

 13. Hvad er problemet? Elever med dansk som andetsprog kan jo sagtens læse!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rønberg, Louise Flensted-Jensen

  2014-01-01

  comprehension, vocabulary, and knowledge of text types, whereas no difference was found on measures of basic word reading skills. The differences persisted, even when SES was controlled. However, when dividing children into two groups, with and without reading comprehension difficulties, no differences were...... with reading comprehension were more commonly related to basic difficulties with word reading, whereas for children speaking Danish as their second language, reading comprehension difficulties were more commonly related to vocabulary and not to difficulties with basic word reading. Implications for practice......This article shows the results from a study with 232 Danish School Year 4 children. For 33 of them, both their parents had another language background than Danish. Children with Danish as their first language scored higher than children with Danish as their second language on measures of reading...

 14. Hvad ved Herbener om det moderne Europas rødder?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Bjørn

  2016-01-01

  I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P.......I FORBINDELSE MED den nyligt udgivne samtalebog med og om dronning Margrethe - ' De dybeste rødder' - fremførte religionshistoriker Jens-André P....

 15. Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er (ikke) sundhedsoplysning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agerholm, Frank Juul

  2013-01-01

  sundhedsfascistisk. Der argumenteres for, at en radikal form for tendensforskning kan tilbydes som foregribende orientering imod en mulig udvikling af den slags sundhedsuvæsen. I forlængelse heraf serveres til dessert en plaidoyer for sundhedsoplysning på et pædagogisk-filosofisk grundlag, hvor den sunde levemåde...

 16. Hvad koster en indlaeggelse til operation for et abdominalt aortaaneurisme på et dansk sygehus?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vammen, S; Juul, Svend; Henneberg, E W

  2001-01-01

  at random from a series of 197 patients treated with open surgery for (AAA) at the Department of Vascular Surgery, Viborg Hospital. RESULTS: The total cost of an AAA operation without complications was estimated to be 70,000 DKK, compared to the DRG price of 79,000 DKK. Complications were significantly more......INTRODUCTION: The aim of the study was to estimate the direct cost of an abdominal aortic aneurysm (AAA) repair and to validate it against the national Diagnostic Related Group (DRG) costs. MATERIAL: Over a three-year period, between January 1996 and December 1998, a total of 100 men were selected...... reliable to be used in analysis of cost-effectiveness. Udgivelsesdato: 2001-Sep-17...

 17. Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  2005-01-01

  målforhold. Kort i store målforhold gør det, som de fleste ved, muligt at vise mange elementer fra et landskab eller miljø meget detaljeret, mens kort i små målforhold kun er i stand til at vise ganske få, udvalgte detaljer. Alligevel betragter vi kort, nutidige såvel som historiske, som troværdige kilder...

 18. Hvad koster en indlaeggelse til operation for et abdominalt aortaaneurisme på et dansk sygehus?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vammen, Sten; Juul, Søren; Henneberg, E W

  2001-01-01

  The aim of the study was to estimate the direct cost of an abdominal aortic aneurysm (AAA) repair and to validate it against the national Diagnostic Related Group (DRG) costs.......The aim of the study was to estimate the direct cost of an abdominal aortic aneurysm (AAA) repair and to validate it against the national Diagnostic Related Group (DRG) costs....

 19. Hvad praktikere bør vide om...CAPM-modellen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Peder Harbjerg

  1997-01-01

  CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne.......CAPM-modellen er en hovedhjørnesten i den moderne porteføljeteori. CAPM står for Capital Asset Pricing Modellen, men det navn lover mere end et holder. Der er kun tale om en porteføljebaseret differentiering af risikopræmierne....

 20. 78. Asistencia biventricular de larga duración mediante dispositivo heartware hvad miniaturizado

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.T. González López

  2012-04-01

  Conclusiones: Existe una limitada experiencia a nivel mundial con el empleo de asistencia de flujo continuo en el corazón derecho. Sin embargo, este tipo de dispositivo permite una técnica relativamente sencilla de implantación, junto con una mayor autonomía y calidad de vida del paciente que precisa soporte biventricular de larga duración como puente al trasplante.

 1. Hvad bruges Den Paedagogisk Udviklende Funktion i Region Øst til?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engel, Peter Johan Heiberg; Sørensen, Henrik Ancher; Thode, Jørgen

  2010-01-01

  Implementing a reform of postgraduate medical education in Denmark (2004), a pedagogical development function (PDF) which employs clinical associate professors (CAP) was established. To evaluate the impact of the PDF and the CAP, 1,355 questionnaires were mailed to physicians in eastern Denmark......: 687 (51%) replied, 114 (17%) expressed knowledge of the PDF and 75 (11%) reported a personal contact to the PDF. The rather low knowledge of the PDF may be due to the CAPs' involvement in several educational functions at the same time which may impede identification of the ''true" efforts of the CAP/PDF....

 2. Ved du, hvad der er i dine varer, når du handler?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Phillip, Anja; Smith, Viktor

  2016-01-01

  I supermarkedet på vej hjem køber du ind til madpakken. Ved kølemontren med pålæg ser du en pakke Gårdlykke Hønsesalat. ... Måske vælger du den uden at tænke nærmere over hvorfor, eller fordi emballagen og navnet får hønsesalaten til at fremstå lokal, hjemmelavet eller økologisk. ... Alt dette ba...... bakkes op af resultaterne fra årelang forskning på CBS, hvor universitetets forskergruppe Fair-Speak har undersøgt emballagernes måde at påvirke forbrugerne til at købe produktet....

 3. Hvad får rekvirenter, studerende og forskere ud af Videnskabsbutiks-projekter?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Søsser; Jørgensen, Michael Søgaard

  2003-01-01

  Artiklen beskriver erfaringerne med tre danske videnskabsbutiksprojekte inden for miljøområdet i form af deres baggrund, vidensprocesser i projektforløbet og projekternes efterfølgende betydning for rekvirenter, studerende/vejledere og videnskabsbutik....

 4. En standard for CSR på vej - hvad med arbejdsmiljøet ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Jakob Uglevig; Hendriksen, Kåre

  ingen additive krav. • OHSAS 18001 indeholder eksplicitte krav til systemopbygning, medens DS 26001 ikke indeholder egentlige systemkrav. • Hvis DS 26001 skal fungere som en samlet standard for ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001, kan det indebære en svækkelse af kravelementer • Standarden forholder sig til...

 5. Hvad tæller, og hvem tæller?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dybbroe, Betina; Kamp, Annette

  2013-01-01

  Work in the public health sector in Denmark (as well as in other European countries) has in the last 15-20 years been undergoing great changes due to on-going rationalization under headings such as New Public Management, LEAN and Evidence Based Medicine. In this paper we focus on standardization...... as the heart of this process, and we scrutinize the complex ways that different forms of standardization affect work in a specific field, psychiatry, asking questions such as: What counts as work? How do social relations and hierarchies change? What are the implications for emotional work? Psychiatric services...... of the working process which takes place in interaction with the patients and their network. We perceive emotional labour as a highly skilled activity, which may both be rewarding and stress-full, and which comprises many different types of activity. It may for example be the very core of work, or it may...

 6. I fremtiden kan lugt måske lokke køerne til kælvningsboksen i tide

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rørvang, Maria Vilain; Sørensen, Linda Søndergaard

  2017-01-01

  Noget tyder på, at koen i de sidste timer før kælvning er tiltrukket til stedet, hvor andre køer for nylig har kælvet – muligvis pga. lugten af fostervæske. Det viser et pilotforsøg ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Dette åbner op for nye muligheder, hvis koens valg af kælvnin...

 7. Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skoett, T.

  2012-09-15

  The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

 8. Fremtidens biogasfællesanlæg – nye anlægskoncepter og økonomisk potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Johannes; Hjort-Gregersen, K.; Uellendahl, Hinrich

  phosphorous balance in the area is obtained. 1b. Conventional centralized biogas plant, post separation and recycling most of the fiber fraction. Export of fiber fraction till phosphorus balance in the area is obtained. 2. On farm separation of major parts of pig manure. Fiber fraction supplied to the biogas......The main objective of the project was the identification and analysis of new technical concepts for centralized biogas plants, which would make them less dependant on organic waste supplies, and thus be economically self sustained mainly on manure supplies. The analyses have been carried out...... as system analyses, where plant concepts have been evaluated in connection with agricultural areas. 8 scenarios where analyzed, of which 2 were reference scenarios. One without a biogas plant, but with on-farm separation in order to reach phosphorous balance in the area by exporting fiber fraction (Scenario...

 9. The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

 10. Serviço de Atendimento Móvel às Urgências Cuiabá: desafios e possibilidades para profissionais de enfermagem Servicio de Atención Móvil a las Urgencias Cuiabá: desafíos y posibilidades para profesionales de enfermería Cuiabá Mobile Emergency Service: challenges and opportunities for nursing professionals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damaris Leonel Brito Figueiredo

  2009-10-01

  Full Text Available O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências um dos focos da Política Nacional de Atenção às Urgências que tem sido implantado no território nacional, iniciou em 2004, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso sendo habilitado apenas em 2007. O estudo relata a experiência de uma das autoras como enfermeira do Atendimento Pré-Hospitalar (APH, participante do processo de implantação do serviço. Até 2004, em Mato Grosso, o atendimento às urgências era realizado exclusivamente pelo Corpo de Bombeiros (CB. A reformulação do APH possibilitou a inserção de profissionais de enfermagem em uma área não conquistada por essa profissão neste município. Tal reestruturação implicou desvinculação do CB, mudança para sede própria e desenvolvimento das atividades relacionadas ao serviço apenas por civis. Conclui-se que a nova possibilidade de atuação para profissionais de enfermagem impulsionou a busca de especializações e desenvolvimento de estudos que subsidiem a atuação prática nesse ambiente.El Servicio de Atención Móvil a las Urgencias, uno de los elementos centrales de la Política Nacional de Atención a las Urgencias que se ha implantado en el territorio nacional, se inició en el 2004, en el municipio de Cuiabá, Estado de Mato Grosso siendo habilitado sólo en el 2007. El estudio relata la experiencia de una de las autoras como enfermera de la Atención Pre Hospitalaria (APH, que participó del proceso de implantación del servicio. Hasta 2004, en Mato Grosso, la atención a las urgencias era realizada exclusivamente por el Cuerpo de Bomberos (CB. La reformulación del APH posibilitó la inserción de profesionales de enfermería en un área no ganada por este gremio en el Municipio de Cuiabá. Tal reestructuración implicó la desvinculación del CB, el traslado a una sede propia y desarrollo de las actividades relacionadas al servicio apenas por civiles. Se concluye que la nueva posibilidad de actuaci

 11. Magt, oplevelseøkonomi og Web 2.0 - en forandringsfortælling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil

  2007-01-01

  Magt kan defineres som udøvelse af autoritet og kontrol i forbindelse med forskellige samfundsmæssige - politiske, økonomiske, mediemæssige, kulturelle - kredsløb. Vi vil i denne artikel se nærmere på hvordan hvad vi kan kalde for en social vending i dagens oplevelsesøkonomiske samfund såvel som i...... også kan have. Nok vil der blive nævnt hvordan gammelkendte magtstrukturer genindtræder i fx de nye økonomiske kredsløb som de store online spilverdener (fx World of Warcraft) repræsenterer, men vi vil ikke tilsvarende se på hvordan nye former for autoritativ magtudøvelse sætter sig igennem i Web 2...... community-sites som fx Myspace og Facebook, som alt sammen er udtryk for den måde som internettet har udviklet sig på og som almindeligvis går under samlebetegnelsen Web 2.0, har medført ikke blot en demokratisering af kommunikationsmulighederne, men også at den måde som fx politikere, organisationer og...

 12. Skolens lys

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skindbjerg Kristensen, L.; Bülow, K.H.

  2000-01-01

  Artiklen vurderer belysningen i konkurrenceprojekter fra konkurrencen RumFormFunktion i folkeskolen og diskuterer skolens lys i fremtiden.......Artiklen vurderer belysningen i konkurrenceprojekter fra konkurrencen RumFormFunktion i folkeskolen og diskuterer skolens lys i fremtiden....

 13. 'Call Eric'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  1999-01-01

  Fremtidens telefoner kan forklædes som øreringe og brillestel, og er styret af brugernes stemme.......Fremtidens telefoner kan forklædes som øreringe og brillestel, og er styret af brugernes stemme....

 14. Design is an Attitude

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Kaare Riise

  2005-01-01

  Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden.......Arttiklen beskriver den mexicanske designer Rafael Davidsons arbejder gennem en menneskealder, samt hans visioner for mexicansk design i fremtiden....

 15. Competências essenciais como fator determinante de competitividade em ambientes hipercompetitivos: um estudo do setor de telefonia celular de Minas Gerais Competencias esenciales como elemento determinante de la competitividad en ambientes hiper-competitivos: un estudio en el sector de telefonía móvil de Minas Gerais Core competencies as a determinant in highly competitive environments: the mobile telephone sector in Minas Gerais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliane de Almeida Ribeiro

  2009-03-01

  ón consigue implementar. En contextos hipercompetitivos, existen evidencias de que un liderazgo efectivo estratégico por medio de las CE vuelve las empresas más dinámicas y capaces de obtener un desempeño más elevado (BARNEY; MUHANNA, 2004; PENG, 2008. El artículo describe los resultados de una investigación en empresas del sector de telefonía móvil del estado de Minas Gerais, realizando un estudio de los procesos de formulación y gestión de Competencias Esenciales como elementos determinantes de la competencia y de la obtención del liderazgo en ese sector. Se ha adoptado el método de análisis de casos múltiplos y han sido realizadas encuestas semiestructuradas con los gerentes de las empresas. Ha sido posible constatar que las CE son blancos de grande atención y preocupación del cuadro directivo de las organizaciones, aunque no existan metodologías formales que promuevan su desarrollo.In competitive environments it is essential that companies continuously innovate resources, capabilities and skills to quickly face demands from external sources. Some authors such as Hitt, Ireland and Hoskinsson, 200 and Hamel e Prahalad, 1995, state that core competencies promote competitive advantages and above average returns that persist until competition imitates or surpasses them. Others, Barney and Muhanna, 2004 and Peng, 2008, understand them as a set of capabilities that are valuable, rare, difficult to imitate and ones that the organization succeeds in implementing. In highly competitive environments there is evidence that effective strategic leadership by means of core competencies makes companies more agile and capable of superior performance (BARNEY; MUHANNA, 2004; PENG, 2008. This article describes the results of a survey of companies of the mobile telephone sector in Minas Gerais that investigated processes for formulation and management of core competencies as determinants in sector competition and achievement of leadership. A multi-case study was made with

 16. EVALUACIÓN DE COMPOST OBTENIDO EN PILA MÓVIL EMPLEANDO MEZCLAS DE GALLINAZA DE JAULA CON MATERIAL CELULÓSICO AVALIACAO DO COMPOSTO OBTIDO EM PILMA MÓVEL QUE ENTREGA MISTURAS DE ADUBO AVÍCOLA COM MATERIAL EM USAR MISTURA BATERÍA MÓVEL DE GAIOLAS DE FRANGO COM MATERIAL GENÉTICO EVALUATION OF COMPOST OBTAINED IN MOBILE PILE EMPLOYING MIXTURES OF POULTRY MANURE WITH CELLULOSIC MATERIAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JOSÉ LUIS HOYOS

  2010-06-01

  Full Text Available En este estudio se evaluó el proceso de compostaje apartir de gallinaza de aves de jaula y el efecto de la mezcla con diferentes proporciones de material celulósico sobre la composición física y química del compost. Se evaluó un proceso de fermentación en pila móvil con capacidad de 621 m³/pila. Se tomaron muestras diarias para mediciones de temperatura, humedad y pH, al final del proceso se realizaron análisis físico-químicos para determinar la calidad del producto, de acuerdo a la NTC 5167 sobre fertilizantes orgánicos en Colombia. Se elaboró un diseño completamente al azar (DCA con un grupo testigo identificado como blanco y tres tratamientos con dos réplicas para cada uno, mezcla de gallinaza y aserrín+viruta con relación C/N de 21:1 (T1 condición actual "blanco", 25:1 (T2, 27.5:1 (T3y 30:1 (T4, respectivamente. El proceso de compostación se evaluó durante 45 días para todos los tratamientos. Respecto a la humedad ningún tratamiento alcanzó el valor establecido por la NTC 5167 (Este estudo avalio uo processo de compostagem de estéreo de aves de gaiola e efeito da mistura com diferentes proporções de material de celulose sobre a composição física e química do composto. Nos avallamos um processo de fermentação na pilha móvel com capacidade de 621 m³/pila. Diariamente a mostras foram levadas para as medições de temperatura, umidade e pH, no final do processo é a análise físico-química realizada para determinar a qualidade do produto, de acordó com a NTC 5167 em adubo orgânico, na Colômbia. Desenvolvido inteiramente casualizado (DIC com um grupo controle identificados como brancos e três tratamentos com duas repetições para cada mistura de estéreo de galinha e chip + serragem com relação C/N de 21:01 (T1 condição atual "branco", 25:1 (T2, 27.5:1 (T3 e 30:1 (T4, respectivamente. O processo de compostagem foi avallado por 45 días para todos os tratamentos. Com relação a qualquer tratamento de

 17. Persona

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lene

  Mennesker forholder sig helst til andre mennesker, ikke til groft forenklede typer eller segmenter. Så enkel er sandheden bag Persona, en brugerfokuseret designmetode, som nu breder sig fra interaktion i it til andre områder. Aktører i fremtidens udviklingsprojekter må tidligt kunne se modtagerne...... af deres produkter for sig, hvad enten det drejer sig om en internetportal eller en møbelfabrik. Udviklere må kunne beskrive nye brugere in persona, i et livagtigt design, som om de med deres forskellige holdninger, ønsker og vaner allerede var godt i gang med at føre et produkts muligheder ud i...... forskningsprojekt og fem års erfaring med at løse opgaver for erhvervslivet gør Danmarks førende ekspert i persona nu sin egen tilgang til metoden praktisk tilgængelig. Udviklere af it, kommunikationsløsninger og innovative produkter af enhver art inviteres til at studere processen trin for trin....

 18. Public relations i et overkommunikeret samfund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Højbjerg Christensen

  1993-09-01

  Full Text Available Vi har aldrig før været så overfodret med kommunikation. Jesper Højbjerg Christensen, direktør for Advice Ledelses- og Kommuni- kationsrådgivning A/S, diskuterer i artiklen som praktiker med kom- munikationsreoretisk baggrund, hvordan det kan sikres, at man inden for kommunikations- og public relations-branchen ikke bare kommunikerer som propagandamaskiner - mere og mere - men hellere går i dialog og kommunikerer mindre, og bedre. Han peger på, at vi i fremtiden, bl.a. takket være sammenhængne mellem høj uddannelse og avanceret teknologi, får mulighed for at udfolde mere symmetriske kommunikationsformer og konsensus-funderet dialog. Som sit bidrag til at udrydde forvirringen om, hvad public relation egentlig er, opstiller han - uden større tiltro til, at man kan skabe en "teori" om PR - ud fra praksis fire forskellige måder at dyrke public relations på.

 19. Nietzsches stil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Östman, Lars

  2007-01-01

  Nærværende artikel har til formål at analysere Nietzsches metriske filosofi, samt at forsvare dette som begreb for hans tænkning. Det vil foregå med udgangspunkt i den fragmentariske skrift som epigrammets to momenter: digtet og aforismen. Det skal ydermere begrundes, hvorledes Nietzsches...... forfatterskab som stil betragtet, kræver kommentaren og fortolkningen. Sammen med den stil man finder i Nietzsches forfatter-skab, finder man tillige et uafsluttet korpus, som kræver, hvad jeg skal udlægge som læsningens supplement. Sideløbende hermed giver disse tre bestræbelser derfor anledning til generelle...

 20. Det digitale interaktive fjernsyn i hverdagslivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørner, Thomas

  2007-01-01

  , at den digitale teknologi indpasses i eksisterende mønstre for tv-sening. Med baggrund i forsøgskanalen TV2/Nord-Digital, som var den første kanal der udsendte digitalt interaktivt tv i Danmark, vil denne artikel give nogle svar på, hvad der sker når digitalt tv (med de øgede interaktive muligheder......Digitaliseringen af tv-mediet er allerede i fuld gang, og der er i Danmark fastlagt en analog slukdato for public servicekanalerne i 2009. I forlængelse heraf leverer denne artikel en række indsigter i, hvordan den nye teknologi potentielt forandrer hverdagen, men samtidig er det også en pointe...

 1. At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2013-01-01

  de rumlige omgivelser er relevant, fordi læring i praksis i højeste grad foregår i fysiske, arkitektoniske rammer med specifikke sociale spilleregler for, hvad man gør og ikke gør i et konferencerum, en sygestue eller i patientens eget hjem. Arkitektur er således materielt og kropsligt nærværende...... læremester, og rumlige omgivelser involverer også magtrelationer,som hvem der besidder hvilke lokaliteter og artefakter og hvem, der ikke gør det. Dette kapitel angår relationer mellem mennesker og fysiske omgivelser, og det er hensigten at gøre rede for både enkle og komplekse forhold. I den forbindelse vil...

 2. Going Concern i revisionsprocessen [del 1

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartmann, Stig; Haraszuk, Anni

  2012-01-01

  Nærværende artikel er den første af to planlagte, der vil blive bragt i Revision & Regnskabsvæsen. Det er artiklernes overordnede ide at besvare følgende spørgsmål: Hvad er nøgleelementerne i god revisorskik anno 2012 i forhold til Going Concern vurdering i revisionsprocessen? Hvordan eksekveres...... god revisorskik i forhold til Going Concern i 2012 samt 2013 og fremadrettet? Hvem er nøgleinteressenterne og hvilken roller spiller de i udviklingen af god revisorskik, indenfor Going Concern i erklæringer med høj grad af sikkerhed? Hvordan kan revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem...... designes i forhold til Going Concern for at leve op til god revisorskik, samtidigt med at revisor skal drive en fornuftig forretning?...

 3. At navigere i usikkerhed, prekarisering og neoliberal beskæftigelsespolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gørlich, Anne

  2016-01-01

  Unge under 30 år som ikke har en ungdomsuddannelse får i dag et såkaldt ’uddannelsespålæg’, skifter kontanthjælpen ud med uddannelseshjælp og jobsøgning ud med uddannelsesafklaring. Skiftet fra velfærds- til konkurrencestat betyder, at alle unge under 30 år skal uddannes og gøres mere ’employable...... deres individuelle kompetencer og værdi og på den anden side et arbejdsmarked, som bliver mere og mere prekært. Jeg vil beskrive de politiske tiltag, som sætter rammerne for de unges veje mellem uddannelse, aktivering og arbejde og således også forsøge at konkretisere, hvad neoliberal...

 4.  Tilblivelser i/mellem gammel og ny skolearkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juelskjær, Malou

  2010-01-01

   Artiklen undersøger hvordan to forskellige slags skolearkitekturer og ditto pædagogiske praksisser sætter forskellige betingelser for hvad det vil sige at være elev samt for lærer-elevrelationerne i skolen. Indsigterne stammer fra et forskningsprojekt om skoleskift (Juelskjær 2009), hvor eleverne...... på. Det er ikke en nyhed, at skoler sætter parentes om den 'traditionelle klasseundervisning' (se Hermann 2007, Coning-Smith 2009). Alligevel må vi gå aktuelt historisk, specifikt og åbent til værks og undersøge de specificiteter af tilblivelsespræmisser, som medskaber det, vi måske - måske ikke...

 5. T.S. Eliot i nordisk efterkrigstidsdigtning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2009-01-01

  andet indkredses den særlige fascinationskraft ved Eliots æstetik, som den kommer til udtryk i The Waste Land (1922), nemlig at der er tale om en uhyre sofistikeret brug af montageformen. For det tredje peges der gennem et par digtlæsninger på, hvordan Eliots montage-æstetik kan følges i nordisk poesi......Hvad er årsagen til, at T.S. Eliot måske mere end nogen anden digter har haft indflydelse på nordiske digtere i det 20. århundrede? Dette vil blive undersøgt i tre tempi i denne artikel. For det første gives der et generelt rids af, hvor man finder T.S. Eliots aftryk i nordisk litteratur. For det...

 6. Hvad er tannlegeskrekk, og hvordan kan den diagnostiseres? [Understanding dental fear, anxiety and phobia: Implications for the assessment and diagnostics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kvale, G.; Klingberg, G.; Moore, R.

  2003-01-01

  a basic understanding of psychological reactions such as anxiety and phobia. In the current paper, dental anxiety and phobia are understood as learned behavioral patterns originating from one’s adaptive fear responses. These patterns include cognitions and physiological reactions as well as behavioural...

 7. Hvad så? Unge hørehæmmede trivsel og livskvalitet i et sociologisk perspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Niels-Henrik Møller

  Unge hørehæmmedes situation har længe været ubelyst. Dette råder denne afhandling bod på. Med udgangspunkt i et omfattende empirisk materiale - heriblandt en stor kvantitativ undersøgelse - beskrives unge hørehæmmedes livssituation i en række forskellige sociale arenaer, såsom folkeskolen, arbejd...

 8. Hvad spillede de egentlig på P3 i januar 1963? 50 år med P3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2015-01-01

  ungdomsmusik, før P3 kom til, bl.a. med Jørn Hjorting som vært, og Jørgen de Mylius var langtfra den eneste af de nye P3-værter, der slog et ekstra slag for den ny musik. Smith-Sivertsen viser, at Pedro Biker og Hans Jørgen Skov bidrog i lige så høj grad til udbredelsen af fx The Beatles....

 9. Urban structure and transport behaviour. Results from the survey of transport habits; Bystruktur og transportadfaerd. Hvad siger transportvaneundersoegelsen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christensen, L.

  2001-12-01

  The purpose of this report is to analyse the effects on private transport and environmental impact from urban size and structure, and the localisation. In this analysis, the CO{sub 2}-emission is used as the indicator of the environmental impact of the transport i.e. as a result of the energy consumption. The report is organised in 3 main chapters concerning localisation of residential areas, workplace, and centre functions. One of the important results from the analyses is the environmental benefit of avoiding residential development in smaller towns and villages. It is especially important to avoid urban sprawl around the big cities. Concentration in the big cities or in the neighbouring cities is environmentally much more promising. On the other hand it might be expedient to promote a slow development with workplaces in smaller towns to get a good balance between inhabitants and workplaces but it is important to give priority to non-specialised workplaces. Residential or business development in whichever size of the cities above 10,000 inhabitants makes no difference. On the other hand an expansion of centre activities has substantial effect on the CO{sub 2}-emission especially in cities with more than 22,000 inhabitants. Variation in localization inside the cities influences the CO{sub 2}-emission much more than the variability between cities. Residential areas as well as workplace intensive business ought to be promoted at central places near the stations. Upon deciding whether to give priority to residential areas or business at an actual area, more aspects need to be considered. One problem is that a residence and a workplace generate different person kilometres and the areas they occupy vary. It seems to be best to give priority to residential areas in the central areas and to business development around the stations. But this depends on the actual conditions and more detailed analyses might also be revealed. A planning policy promoting a development with higher density in central areas in order to reduce the CO{sub 2}-emission has the risk to worsen the overall environmental impact because higher density will increase the noise impact and the local air pollution load in the central city. Local planning and traffic regulations are very important elements to find the overall best environmental solutions in a policy promoting higher density in cities. (BA)

 10. Sammendrag af anbefalingerne fra "Skelnen mellem pesticidpunktkilder og fladekilder", herunder hvad forventer vi at finde fra de to kildetyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Binning, Philip John; Roost, Sandra; Aisopou, Angeliki

  2013-01-01

  of pesticides in Denmark; ii) a statistical analysis of the pesticide monitoring data held in the GEUS database Jupiter; iii) a modelling study, which aimed to determine the processes leading to pesticide contamination, explain the spatial and temporal variability in pesticide observations and include...... that knowledge in a series of conceptual models, and iv) to summarise knowledge of pesticide point sources in Denmark. The project showed that pesticide sales peaked in the late 1970s, and that the types of pesti-cides used have changed greatly over time as new products became available, and older products were...

 11. Rodematerialer - hvad skal der til, for at det omgivende samfund synes, at svinene har det sjovt nok?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter; Lassen, Jesper

  2005-01-01

  Diskussionen om rodematerialer til grise er grundlæggende en politisk diskussion. Med denne påstand forsøger vi ikke på nogen måde at kaste tvivl over hidtidige forskningsresultater. Vores pointe er derimod, at diskussionen om, hvordan de fremlagte forskningsresultater omsættes i praksis, ikke kun...

 12. Kan brugerne finde hvad de leder efter - på både PC og mobil?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter; Skolnik, Karin

  nyttigt eller nødvendigt i bestemte situationer. Fælles for den type informationsbehov er, at de i stigende grad søges dækket her-og-nu, på den medie-platform der nu er tilgængelig. Hvor opgaven tidligere typisk blev udskudt, til man kunne sidde stille og roligt om aftenen ved pc´en, søges den nu løst...

 13. Hvad enhver kordreng skal kunne. Betragtning af motetten Ut Phebi radiis af Josquin Desprez

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Peter Woetmann

  2003-01-01

  Josquin Desprez, Ut Phebi radiis, motet, prayer mode, hexachord, Ockeghem, Brumel, Isaac, Compère, sound, udtryk......Josquin Desprez, Ut Phebi radiis, motet, prayer mode, hexachord, Ockeghem, Brumel, Isaac, Compère, sound, udtryk...

 14. Produktudvikling og afsætningsøkonomisk forskning: Hvad har det med hinanden at gøre?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harmsen, Hanne

  2000-01-01

  Lad det være sagt med det samme. Produktudvikling er ikke et afsætningsøkonomisk kerneområde, hverken forsknings- eller undervisningsmæssigt på samme måde som eksempelvis forbrugeradfærd, reklameforskning eller industriel købsadfærd. Det skyldes blandt andet, at det er en ung forskningsretning, der...

 15. Um Estudo da Atitude do Consumidor Frente às Estratégias de Retenção das Quatro Maiores Operadoras de Telefonia Móvel do BrasilA Study of Consumer Behavior Towards the Retention Strategies of the Four Largest Mobile Phone Operators in BrazilUn Estudio de la Actitud del Consumidor Frente a las Estrategias de Retención de lãs Cuatro Mayores Operadoras de Telefonía Móvil de Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SCHERER, Leandro José

  2011-09-01

  importance focuses on the contribution to studies on retention of consumers, principally in the research on the attitude of the consumer towards the retention strategies of organizations. To this end, the survey was divided into two steps. The first, qualitative, aimed to identify, through literature, how organizations can use such strategies through primary data collection and direct contact with companies which were used by the service providers. Subsequently, the second step was quantitative, by performing a survey with interviewers who collected the data by applying questionnaires directly to consumers, addressing them in shopping-malls and supermarkets it was verified which were their attitudes against the strategies identified in the first step. The results from the analysis obtained through statistical processing of data using software (SPSS, has brought important contributions, both to the literature on consumer attitude, and for managers in the management of relationships with their customers. The results have shown that the attitude of consumers in their three components (behavior, cognition and affection, are presented in different ways toward on retention strategies in the four ties (financial, social, structural and customization used by mobile phone operators.RESUMENEste trabajo tuvo como finalidad constatar la actitud de los consumidores ante las estrategias para el mantenimiento de la relación entre empresas y consumidores, teniendo como campo de estudio las cuatro principales operadoras de telefonía móvil del país (Claro, Oi, Tim y Vivo. Su importancia se centra en la contribución a los estudios sobre retención de los consumidores, especialmente en la investigación sobre la actitud de estos ante las estrategias de retención de las organizaciones. Con este fin, la investigación se dividió en dos etapas. La primera, cualitativa, buscó identificar, por medio de la literatura, de qué forma las organizaciones pueden implementar la operación de estas

 16. Retsfilosofi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rendtorff, Jacob Dahl

  Hvad er ret og retfærdighed? Hvad er forholdet mellem ret og moral? Hvad er et retssystem? Kan man begrunde menneskerettigheder? Har dommere og retsanvendere et etisk ansvar, og hvad er god dømmekraft? Hvorledes begrundes lov og ret i demokratiske samfund? Hvad er retsvidenskabens opgave? Spørgsmål...

 17. Let's K-Map Play: Juego de aprendizaje de Karnagh Maps para móvil

  OpenAIRE

  Mallo Casdelo, Alma María

  2014-01-01

  En este informe se describe el trabajo de fin de máster, centrado en el estudio de la gamificación como herramienta de aprendizaje aplicada a dispositivos móviles. Se ha realizado una revisión de los artículos científicos que tratan sobre el tema de la gamificación como herramienta educativa,para terminar el trabajo desarrollando un prototipo de juego para el aprendizaje de mapas de Karnaugh. Se ha optado por un desarrollo multiplataforma y se han revisado los frameworks de desarrollo más pop...

 18. Tecnología asistencial móvil, con realidad aumentada, para las personas mayores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Saracchini

  2015-07-01

  Full Text Available Las posibilidades que ofrecen las tecnologías son muchas, sin embargo, las personas mayores son a menudo incapaces de disfrutar de ellas plenamente, sintiéndose desanimadas o intimidadas por estos nuevos dispositivos. Esto les lleva a un progresivo aislamiento en una sociedad donde es esencial conocer las distintas formas de comunicación a través de Internet y las TIC. En este trabajo presentamos un estudio realizado durante el proyecto Nacodeal, cuyo objetivo es ofrecer una solución tecnológica para proporcionar autonomía y una mejor calidad de vida para las personas mayores durante sus actividades diarias mediante la integración de las TIC. Para lograr este objetivo se ha desarrollado tecnología puntera en realidad aumentada (RA, así como servicios de Internet e interfaces para dispositivos móviles especialmente diseñados para personas mayores. Estas tecnologías emplean la infraestructura presente en la mayoría de casas y centros de cuidados de mayores. Presentamos un prototipo de sistema compuesto por una tableta y un dispositivo de RA portátil, así como el análisis del impacto social en la interacción con usuarios y la valoración de la aceptación y usabilidad. Esta evaluación se llevó a cabo a través de grupos focales y pruebas piloto individuales con 48 participantes: ancianos, cuidadores y expertos. Sus comentarios concluyen que existen fuertes beneficios e intereses por parte de las personas mayores en las TIC asistenciales basadas en RA, especialmente en los aspectos relacionados con la comunicación y autonomía.

 19. Nuevos formatos publicitarios y telefonía móvil: los "mobile advergames"

  OpenAIRE

  Adelantado, Eulalia; MARTÍ PARREÑO, JOSÉ

  2012-01-01

  [EN] This paper analyzes mobile advergames in the context of advertising formats used in mobile marketing. Based on the features and functionality that define these formats, this paper iden tifies the predominant type of these formats in the Spanish market and emerging business models around them. It also identifies the main factors, both technological and market related that may be conditioning the short and medium term further development of video games in the mobile adv...

 20. Lugu sellest, kuidas Mozart Türgis haaremiröövil käis

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  3. veebr. Tallinna Kinomajas Elijah Moshinsky ooperifilm "Mozart Türgis", mis põhineb W. A. Mozarti ooperil "Röövimine serailist" ("Haaremirööv"). Õhtu on Tallinna Filharmoonia ja Türgi saatkonna koostöös sündinud sarjast "Diplomaatilised noodid"

 1. Vil Republikanerne gøre oprør mod Trump?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre-Poulsen, Niels

  2017-01-01

  An analysis of the escalating conflicts between President Trump and a number of Republican Senators.......An analysis of the escalating conflicts between President Trump and a number of Republican Senators....

 2. Hun vil invitere kulturens frække lillesøster på museum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mackinney-Valentin, Maria

  2010-01-01

  Interview with director of Denmark's Design Museum, Bodil Busk Laursen about the plans for opening a Danish fashion museum.......Interview with director of Denmark's Design Museum, Bodil Busk Laursen about the plans for opening a Danish fashion museum....

 3. Desarrollo aplicación web y móvil para reservas en comedores

  OpenAIRE

  Blázquez Bea, Antonio

  2012-01-01

  Este trabajo trata sobre el desarrollo de una “Start Up” de base tecnológica desde la universidad. La empresa creada comercializará un servicio software para comedores y restaurantes. La actualidad está marcada por la economía, y en estos momentos nos encontramos con una tasa de paro general del 26,7%, en ingenierías (la UPM) es del 31,2%. El sector de las TIC se salva por el momento (en informática la tasa de paro es del 4,8%), aunque el trabajo en muchos casos es precario y las opo...

 4. GERENCIA AVANZADA: UN BLANCO CADA VEZ MÁS MÓVIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Armando Gutiérrez Larrisgoitia

  2005-11-01

  Full Text Available El artículo desarrolla la prospectiva de las herramientas y modas gerenciales más conspicuas de los últimos cincuenta años, para luego caracterizar cualitativamente dichas prácticas según su impacto alrededor de tres dominios principales de la acción gerencial: la información, la tecnología, los recursos humanos, y sus combinaciones; el análisis subsiguiente permite hacer inferencias sobre cuánto de la “gerencia avanzada” es proactivo y cuanto es reactivo. El objetivo es hacer un pronóstico sobre las características que compartirán muchas prácticas gerenciales en el S.XXI, a partir de los atributos que las distingan, y del grado de congruencia con los entornos que exhiban.

 5. Una plataforma móvil para la enseñanza de la literatura inglesa

  OpenAIRE

  Torres Porta, Miguel

  2016-01-01

  Actualmente vivimos en una época de cambios en la que podemos ver como las tecnologías están presentes en todos lo ámbitos de nuestra vida y cada día avanzan más rápido. Es por eso que el objetivo principal de este trabajo de fin de grado es una propuesta para la innovación educativa, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, de actualizar la educación a los tiempos que corren, de utilizar las tecnologías que tenemos a nuestra disposición para facilitar tanto a profesores como a ...

 6. Aplicación móvil celular para incentivar el turismo urbano en Guayaquil.

  OpenAIRE

  Jiménez Cordero, Miguel Angel; García Coello, Edgar Adolfo

  2015-01-01

  Es común hoy en día ver a personas utilizar un Smartphone o una Tablet esto se da básicamente debido al crecimiento de la tecnología en el desarrollo de aplicaciones informáticas. En la última década ha permitido la integración con herramientas de posicionamiento global, mensajería, plataforma de dispositivos móviles y otras., lo cual correctamente aplicado proporciona una alternativa y solución para el objetivo de la presente tesis. It is common nowadays to see people use a Smartphone or...

 7. Telefonía móvil celular: origen, evolución, perspectivas

  OpenAIRE

  Orlando Rodríguez Gámez; Reynaldo Hernández Perdomo; Leonardo Torno Hidalgo; Leonid García Escalona; Roland Rodríguez Romero

  2005-01-01

  Se plantea que la telefonía celular crece a pasos agigantados en el mundo. En los países del Norte su avance es de 90%, mientras que en las regiones del Sur empieza a superar el número de líneas fijas. Estos aparatos cada vez más pequeños y ergonómicos representan, mejor que ningún otro medio en la actualidad, un punto de convergencia tecnológica digno de consideración: además de transmitir conversaciones, los teléfonos celulares incursionan en el envío de mensajes cortos (SMS), de imágenes e...

 8. Telefonía móvil celular: origen, evolución, perspectivas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orlando Rodríguez Gámez

  2005-01-01

  Full Text Available Se plantea que la telefonía celular crece a pasos agigantados en el mundo. En los países del Norte su avance es de 90%, mientras que en las regiones del Sur empieza a superar el número de líneas fijas. Estos aparatos cada vez más pequeños y ergonómicos representan, mejor que ningún otro medio en la actualidad, un punto de convergencia tecnológica digno de consideración: además de transmitir conversaciones, los teléfonos celulares incursionan en el envío de mensajes cortos (SMS, de imágenes en movimiento y de algunos servicios de Internet (WAP. Además, conlleva una carga simbólica interesante en cuanto a su uso: sobre la mesa, en el auto, en el cine, en la calle... A pesar de que los usos podrían parecer universales en el sentido de que está hecho para la conversación, según el país y la cultura asume diversas tonalidades: desde comunicar a los jóvenes entre sí, hasta con el fin de que los padres sepan donde están sus hijos, por motivos de seguridad. La telefonía celular inaugura una nueva era en las conversaciones interpersonales por lo que resulta digno de investigarse.

 9. Vil! Elmar Õun jr 2010. aasta visiidid Tallinna ja Keilasse / Tõnu Tooming

  Index Scriptorium Estoniae

  Tooming, Tõnu

  2010-01-01

  Korporatsiooni Fraternitas Liviensis Rootsis elava kaasvenna külaskäigust Eestisse. Keila linna päevadel anti Elmar Õunale üle linna teenetemärk sõprussuhete loomise ja hoidmise eest Keila ja Nacka linna vahel

 10. Diseño de perfiles de asegurados en el ramo del automóvil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herranz, P

  2009-01-01

  Full Text Available En los últimos años las compañías de seguros cada vez son más competitivas. Por ello es muy importante que tengan un buen sistema de clasificación de los individuos según su comportamiento frente a la siniestralidad. Realizaremos un trabajo empírico con los datos de una compañía aseguradora española. Se dará una estimación de la función del riesgo de ocurrencia de un siniestro en función de la edad del conductor, teniendo en cuenta otras variables relevantes. Además, obtendremos los tramos de edades que mejor o peor se comportan frente al riesgo. Para ello utilizaremos la técnica del análisis de componentes principales funcional y una estimación de la función de correlación. Con los resultados obtenidos por dicha técnica funcional se llevara a cabo un análisis cluster para detectar grupos homogéneos en el comportamiento de los siniestros. Esto permitiría a las compañías aseguradoras establecer una tarificación para cada uno de los grupos. ABSTRACT In recent years, insurance companies are increasingly competitive. It is therefore very important that they have a good system of classification of individuals according to their behavior in accident ratio. We will work with empirical data from a Spanish insurance company. It will give an estimate of the role of the risk of occurrence of an incident based on driver age, taking into account other relevant variables. In addition, we get the age ranges that better or worse they behave toward risk. To do this we use the technique of functional principal component analysis and an estimate of the correlation function. With the results obtained by this functional technique we will conduct a cluster analysis to identify homogeneous groups in the behavior of claims. This would allow insurance companies to establish a tariff for each of the groups.

 11. Un Robot Móvil Autónomo Seguidor Delínea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Andrea Galeano

  2014-01-01

  This paper describes an application example of an autonomous mobile robot developed for the sole purpose of performing the task of following a path defined by a line plotted on the floor. The detailed construction schedule is based on a previous analysis made under the graphical development environment NXT-G 2.0, taking into consideration the time spent on the course, the precision achieved by following the path and the ability to act autonomously.

 12. Grænser forudsætter, at man vil bruge magt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2016-01-01

  Historisk set. Fra Hadrians mur til de lyseblå gendarmer ved den dansk-tyske grænse: en historie om magt.......Historisk set. Fra Hadrians mur til de lyseblå gendarmer ved den dansk-tyske grænse: en historie om magt....

 13. Cultura del automóvil y subjetividades en Colombia (1950-1968

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Óscar I. Salazar A.

  2017-01-01

  Full Text Available This paper describes elements of automobile culture, a topic that has hardly been studied at all in research on transport and urban culture. Based on Colombian cases, the paper shows how the practices, beliefs, values and emotions associated with automobiles have transcended the universe of cars, to the point that many of the cultural changes in cities were related to automobilities. The argument is developed through a discussion of the role of autonomy, the notion of the driver personality and the automobility system’s own socio-material hierarchies. The research is based on the review and analysis of press items and statistical bulletins from the period of 1950-1968 referring to the cases of Bogota and Barranquilla.

 14. Ventagen : Aplicación móvil para agentes de ventas

  OpenAIRE

  Nieto Álvarez, Silvia

  2015-01-01

  Aplicación desarrollada bajo la tecnología Android, destinada a simplificar y modernizar el proceso de ventas in situ, además de facilitar la gestión de ventas a la gerencia de la empresa. Aplicació desenvolupada sota la tecnologia Android, destinada a simplificar i modernitzar el procés de vendes in situ, a més de facilitar la gestió de vendes a la gerència de l'empresa. Application developed on Android Technology, to simplify and modernize the process of sales in situ of sales agents,...

 15. Desarrollo de una aplicación móvil mediante React-Native

  OpenAIRE

  Raja Lentijo, David

  2018-01-01

  In this document has been developed an application to share food recipes with social format where the users can interact between them. The goal of this applications is to create a global platform when users wants to find something related with cooking, know where have to go and don't have to use a web browser. All has developed with React-Native that allows to develop native applications for Android and IOS platforms, and reduce the processing time respect to hybrid applications. Also, the co...

 16. Diseño de un alternador para automóvil

  OpenAIRE

  León, Eduardo

  1983-01-01

  El presente trabajo consiste en el diseño de un alternador trifásico para automóvi1 a un costo mínimo. Para el estudio se crea una función de costo compuesta por los términos de costo de materiales, que evalúa el costo de fierro del estator y del rotor de la máquina y el costo de cobre de los devanados del estator y de excitación; y los términos de penalización de las especificaciones técnicas. La función de costo se la minimiza mediante correcciones constantes y decrecientes del vector d...

 17. Challenge Accepted : Aplicación móvil para activar la capacidad creativa

  OpenAIRE

  Ocaña Tallón, Jorge Juan

  2016-01-01

  This project talks about creativity and how to activate creativity skills which all people have, but making it in a funny and easy way creating a challenge for the users. At the same time, this challenges will be a boost and a call to use this app, which is the final aim of the project. Competences related with graphic design, sculpture, writing, painting, photography, recycling, architecture will be trained through weekly challenges proposed but the app to users. Moreover, a system of gamifi...

 18. Want to have more voltage on the job; Vil ha mer spenning paa jobben

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakken, Marte

  2010-07-01

  The central grid is normally unconnected when it should be upgraded or repaired. More pressure on the lines, however, make both Statnet and Swedish Kraftnaet wanting more work done under voltage. (AG)

 19. Central móvil de hormigón asfáltico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial, Equipo

  1959-11-01

  Full Text Available En números anteriores se han publicado varios tipos de centrales hormigoneras, y entre ellas una para la preparación de hormigones asfálticos. El tipo de Central que se describe ligeramente en este trabajo, de la casa Braham Patterson & Benham Ltd, inglesa, presenta su particularidad propia e interés dentro del campo de rendimiento de producción del orden de 25 toneladas por hora.

 20. Web móvil en bibliotecas universitarias: movilízate desde 0 euros

  OpenAIRE

  Rubio Montero, Francisco José; Pons Chaigneau, David Marcelo; Abarca Villoldo, Marta; Vallés Navarro, Raquel

  2010-01-01

  Los nuevos dispositivos móviles nos permiten acceder a multitud de servicios convirtiéndose en pequeños ordenadores a través de los cuales interactuamos con un entorno cada vez más tecnológico. Así, los smartphones o teléfonos inteligentes permiten el uso de programas, descargados desde internet, muchos de ellos de manera gratuita, que amplían las posibilidades de estos teléfonos y que nos ofrecen otra manera de comunicarnos con nuestros usuario. No podemos dar la espalda a ...

 1. Propuesta de arquitectura para una Red Móvil de Nueva Generación

  OpenAIRE

  Omaira Parada; Marco A. Hernández; Arturo López; Leticia Betts; Uriel Berdeja; Luis Martínez

  2006-01-01

  El paradigma actual de las comunicaciones espera que un usuario sea capaz de acceder a sus servicios independientemente de su localización de una manera transparente. La terminal del usuario podría ser capaz de elegir la mejor tecnología de acceso (Ad hoc, Ethernet, Celulares, etc.) en su ubicación actual y utilizar esta tecnología de una manera transparente para la provisión del servicio deseado. Esta homogeneidad, alta velocidad, seguridad, multi-servicio, redes multi-operador, está siendo ...

 2. Chimalapas, una frontera móvil en el sur de México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Uriel Del Carpio Penagos

  2011-01-01

  Full Text Available Se estudia el proceso de fronterización de una región del sur de México denominada Chimalapas. Tomando como punto de partida dicho concepto propuesto por Alejandro Grimson, se identifican los diferentes momentos constitutivos de Chimalapas en una frontera política y territorial, primero entre Nueva España y Guatemala y posteriormente, entre los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca.  Durante la colonia Chimalapa fue un territorio de refugio para los indios fugitivos del trabajo en las haciendas españolas y del cobro del tributo en los pueblos congregados, pero el territorio siempre fue visto como fuente de recursos madereros y como zona geoestratégica para la construcción de un canal interoceánico, situación que ha dinamizado los procesos socioeconómicos y políticos hasta la actualidad, existiendo áreas dentro del territorio cuya propiedad reclaman tanto comuneros, como propietarios privados, ejidatarios y el mismo estado, generando numerosos conflictos que de manera intermitente se manifiestan de manera violenta.

 3. Instrumentelt turistspråk eller interkulturell dannelse? Om fremmedspråkfagets formål i dag og frem mot 2030

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Thue Vold

  2014-09-01

  Full Text Available Fremmedspråkfaget har lenge hatt et todelt formål: Det skal ha en nytteverdi, først og fremst i form av kommunikative ferdigheter, og det skal ha en allmenndannende funksjon, bl.a. gjennom tilegnelse av kunnskap om kultur og samfunn i målspråksområdet. Fra og med læreplanen for fremmedspråk i Kunnskapsløftet (2006 er det også tydelig uttrykt at dannelsesdimensjonen omfatter utvikling av interkulturell kompetanse. Denne artikkelen drøfter hvordan fagets todelte formål vil kunne forstås og realiseres i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Drøftingen tar utgangspunkt i en analyse av dagens situasjon, der trenden med å stykke opp lærestoffet i håndterbare enheter og å vektlegge sterkest det som kan måles mest presist, kan gjøre at ikke-målbar kompetanse som interkulturell dannelse får en relativt svak posisjon. Det argumenteres for at pågående endringer i samfunnsutviklingen og i europeisk utdanningspolitikk vil kunne åpne for en jevnere balanse mellom nytte- og dannelsesperspektivet i faget i fremtiden. Blant disse endringene er 1 en dreining mot et mer holistisk kunnskapssyn, 2 en stadig økende heterogenitet i elevmassen, 3 større bredde i fremmedspråkstilbudet og 4 et økt fokus på flerspråklighet. Artikkelen ser nærmere på disse fire endringsprosessene og diskuterer på hvilken måte de kan og bør påvirke fortolkningen av fremmedspråkfagets todelte formål i årene som kommer.

 4. "Nogle vælger døden. Jeg vælger livet, drømmene og troen på fremtiden"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter

  2012-01-01

  activities in the community mobilization program Paamiut Asasara. The photos, their titles and narrative texts are analyzed, using the method of a close reading with a clear focus on the photos themselves, combined with a contextual analysis of the photos. Transparency into the step-by-step analysis is used...... to secure plausibility of the results. The study shows that the photographs present the following themes: (1) searching for strength; (2) moving forward (to be on the move); (3) the will to choose and to make changes; (4) a longing for close relationship; and (5) valuing love, i.e. to love and to be loved....... These themes are understood in the context of traditional Inuit story-telling and in the present situation of the young people in Paamiut as part of the Paamiut Asasara program....

 5. Report on the future planning of on-shore sites for wind power plants. [Denmark]; Rapport om fremtidens planlaegning for vindmoeller pae land

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-01

  A working group appointed by the Minister for the Environment has looked at a number of challenges with municipal planning for new onshore wind turbines. The reason was a desire to review the existing planning basis in order to assess the opportunities and constraints found in the current regulations, on which the wind turbine planning is based. The intention has been to look at whether municipalities have the right planning tools to help to ensure the government's objectives for the continued expansion of wind turbines onshore, and whether new planning tools can be identified. In addition, there has been a desire to bring attention to a good planning process with a positive citizen participation and a fact-based information effort, because there often in the context of local and municipal planning emerges local discussions about the proper placement of new wind turbines. With this report the working group make a number of recommendations to the Minister for the Environment. The recommendations deal with proposals for clarification of the rules (the wind turbine directive and the instructions to the directive), proposals for new planning tools, and proposals for new forms of cooperation and information efforts. The review of the current regulations shows that municipalities generally have the tools they need for planning for siting wind turbines, but there is a need for some adjustments and clarifications of the wind turbine directive. No proposed extensive changes in the laws are proposed, but the working group propose a change of the rural zone regulations. (LN)

 6. Application of phase-changing materials in future buildings. Improvement of energy efficiency and indoor climate; Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger. Forbedring af energieffektivitet og indeklima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rose, J. (Statens Byggeforskningsinstitut, Hoersholm (Denmark)); Lund Jensen, R.; Heiselberg, P. (Aalborg Univ. (Denmark)); Hansen, M.; Kjeldsen, A.M.; Dous, C. le (Teknologisk Institut, Taastrup (Denmark)); Uhre Christensen, N. (Ingenioerhoejskolen i AArhus (Denmark))

  2011-07-01

  The aim of the project was to establish the basis for using phase changing materials (PCM) to improve the temperature conditions during summer in future new buildings. With the implementation of the planned new building codes requiring very low energy consumption (passive houses), it will be necessary for buildings to be comfortable during summer without using extra power for ventilation and mechanical cooling. The project has developed a numerical method to calculate latent heat storage in constructions containing phase changing materials. The calculation method has been implemented in the BSim program. A functionality to include the effect PCMs has also been added to the Be10 calculation program. The project has shown that good energy savings can be achieved for cooling and heating, but the price of the materials means long pay-back periods. (LN)

 7. Et universitetsområde for fremtiden - Nygårdshøyden i Bergen. 1960-årenes ambisjoner, og ettertiden som tok dem ned

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siri Skjold Lexau

  2015-12-01

  Full Text Available The article investigates the development of a central area in the city of Bergen from the mid 1960s onwards, called Nygårdshøyden. Lying between two harbour areas, Puddefjorden and Vågen, this topographic ridge was pointed out for necessary university expansion. The architectural firm Andersson & Skjånes’ ambitious plans for a university campus which would totally eradicate the existing urban structure, was approved by the municipal government and the university administration.  New, effective and flexible building systems had been introduced at university campuses all over the world. In Bergen, some of the buildings originally planned as academic centres were erected according to the plan by Andersson & Skjånes. Others were modified and adapted to changing architectural ideals. The present situation shows clearly how the critique of huge-scale, late-modern architecture had an impact on further developments. Economic and aesthetic aspects combined with an increasing demand for the preservation of historical structures led to modifications of the huge master plans. The dynamics of inserting new architecture into historic neighbourhoods also represent advantages on different levels, creating a diversity of spaces and volumes. The proximity of the university area to the city centre and its urban features represents a quality for students and employees. In the end, large parts of the street pattern of the university area were kept, corresponding with the rest of the city’s building structure. A substantial part of the existing buildings of the area were transformed and adapted to university needs, and new buildings have been raised partly as infill and extension projects. In this way, the planning and development of Nygårdshøyden can tell us a lot about urban development and changing ideals through the last 50 years. In addition, as always when we are looking back, we see that priorities and criteria for preservation or demolition of existing urban structures change all the time.

 8. Business Process Re-engineering- Neotaylorisme, Konsulenthyldevare eller styrkelse af lønmodtagerne ?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koch, Christian

  1998-01-01

  -konceptet identificeres. BPRs betydning for arbejdslivet dækkes via udenlandske bidrag. Der er elementer i strategien som vender næsen henimod tayloristiske tankegange: arbejdet skal kortlægges og kan omlægges, som om det er fuldt logisk strukturerbart. Men der tales der også om målstyring fremfor regelstyring......, procesorientering og teams. Elementer, der kan føre til forbedring af arbejdet. Der er store forskelle på centrale punkter imellem danske promoteres forståelse af BPR. Forskelle, der antyder, at der kan komme frugtbare resultater ud af at kende de sociale formningsmekanismer: Det er ikke ligegyldigt for fremtidens...... arbejdsliv hvilke visioner og forståelser, der indgår i koncepterne. Og koncepterne kan ændres. Dermed åbnes en vej for nye alliancer i strategier for at udvikle arbejdet. Logikken bag de nye koncepter må tages alvorligt. En hel sektor -rådgiverne- lever af at produktudvikle nye koncepter, og koncepterne vil...

 9. IDA´s klimaplan 2050

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik; Karlsson, Kenneth

  100 % vedvarende energi og kraftig reduktion af energiforbrug Den nuværende primære energiforsyning, dvs. brændselsforbrug og vedvarende energi til produktion af el og varme til private husholdninger samt til transport og industri, er på godt 800 PJ. Hvis der ikke indføres nye tiltag, forventes...... nationale ressourcer, men omvendt vil dette ikke levne mange ressourcer til evt. materialeproduktion. Det er således en udfordring i fremtiden, om en større del af brændselsforbruget i industri og flytransport kan overgå til direkte eller indirekte eldrift, eller om der kan gennemføres yderligere....... Ved gennemførsel af klimaplanen er der et potentiale for, at der kan opbygges nye virksomheder og industrier. I Klimaplanen er det beregnet hvor stor en målrettet satsning på teknologierne kan medføre. Eksportpotentialet er beregnet til et trecifret milliardbeløb. I dag er der en eksport for ca. 65...

 10. Test og prøvelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Test i forskellige former og afskygninger spiller i dag en markant rolle indenfor mange forskellige områder i samfundet. De bliver anvendt til at evaluere og bedømme børn, unge og voksne i forskellige kontekster og med forskellige formål og konsekvenser. I mange tilfælde er der tale om test, hvis...... udfald – direkte eller indirekte - vil kunne få vidtrækkende følger for dem, der testes. Test kan sætte sig spor livet igennem og udsætte de testede for prøvelser, idet de påvirker deres selvopfattelser og udstikker bestemte livsbaner og muligheder. Med afsæt i uddannelsesområdet sætter denne bog fokus...... på test i historisk og nutidig belysning. Den behandler spørgsmål som: Hvordan kom test ind i feltet? Hvilke test anvendes? Hvem tester man? Hvorfor vil man gerne teste? Hvad er de direkte og indirekte sociale konsekvenser af at anvende test? Besvarelsen af disse spørgsmål kan på den ene side bidrage...

 11. Kriges politiske etik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Harste, Gorm

  2007-01-01

    I denne artikel vil jeg først forsøge at kontrastere Kants centrale klassisk analytik for militær intervention med nylige udviklinger, i hvad der måske kan vise sig at blive til den seneste revolution i militære strategier. Afslutningsvist vil jeg så forsøge at demonstrere nogle modeller for......, hvorledes magtanalysens realiteter forandrer sig i det samfund, der i dag må kaldes et verdenssamfund. Min overordnede pointe består i at udstille paradokset i forholdet mellem krig og etik ud fra Immanuel Kants teori om retfærdig krig (jus ad bellum). På den ene side må kriges politiske etik kun kunne...... også den danske deltagelse i Irakkrigen som eksempel og viser ud fra Kants kobling af etik, ret og forholdet mellem offentlighed, politik og krigsdeltagelse, at den danske beslutning om krigsdeltagelse såvel etisk som militærstrategisk set bør til offentlig høring. Udgivelsesdato: Oktober...

 12. Hvorfor fænger Facebook?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2008-01-01

  Facebook-feberen raser i Danmark. Online social networking er blevet mainstream og er ikke længere forbeholdt generationen af digitale indfødte. Facebook er et tydeligt bevis på, at vi voksne styres af nøjagtig de samme grundlæggende sociale behov, som når de unge bruger Arto, MySpace eller...... lignende sociale netværk. Vi voksne vil også have mange links på vores vennelister. Vi drages af den konstante tilstedeværelse, som Facebook giver os mulighed for. Og vi elsker at lure, snage og sladre. Derfor fascinerer Facebook. Og derfor er online social networking kommet for at blive. Men hvad er det...... vil jeg gå bag om Facebook-fænomenet ved at drage paralleller til børn og unges brug af sociale netværkssider – der er nemlig mange ligheder – og derved give svar på spørgsmålet: Hvorfor er Facebook så fængende?...

 13. Et småstatsperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Bjørn

  2015-01-01

  En gennemgang af, hvad man kunne have gjort vha. diplomati og ulandsbistand, og hvad man stadig kunne gøre vha. asyl og humanitær bistand......En gennemgang af, hvad man kunne have gjort vha. diplomati og ulandsbistand, og hvad man stadig kunne gøre vha. asyl og humanitær bistand...

 14. Vil'njusskij vopros v mezhdunarodnyh otnoshenijah: istoriografija problemy [The Vilnius issue in international relations: the historiography of the problem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mankevich Maria

  2012-01-01

  Full Text Available This article considers certain historiographical aspects of the Vilnius issue as an international problem. The author analyses the origins of the Polish-Lithuanian conflict, the role of the struggle for Vilnius in the general context of the Polish-Lithuanian confrontation, and the origin and nature of Lithuanian nationalism. The article also examines historiographical perspectives on the seizure of Vilnius by the troops of the Polish general, L. Żeligowsky, and the international consequences of the violation of the Suwałki Agreement. The author pays special attention to the positions of western powers, the decision of the Conference of Ambassadors on March 15, 1923, and the mediation of the League of Nations in the territorial dispute between Lithuania and Poland. The article considers the existing historiographical concepts and evaluations of the role of the Soviet diplomacy in the Vilnius issue. The author identifies new trends in the contemporary historiography of the Vilnius problem.

 15. Tecnología Móvil: desarrollo de sistemas y aplicaciones para las Unidades de Información

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Alberto Garita-Araya

  2013-01-01

  Full Text Available Las Unidades de Información han enfrentado cambios con el pasar de los años, lograron adaptarse, crecer y en la mayoría de los casos evolucionar. Algunas mejoran sus servicios, productos y llegan a una mayor cantidad y calidad de usuarios. Sin embargo, esta evolución no ha sido igual para todas, muchas se han quedado en el camino. La evolución ha sido provocada principalmente por los avances en la tecnología; los sistemas rígidos de administración y descripción bibliográfica deberían ser historia. En la actualidad, los sistemas son en ambiente web y permiten utilizar las herramientas, el almacenaje y acceso en la nube. Es necesario que las bibliotecas exploten las oportunidades que las tecnologías, herramientas y plataformas móviles proporcionan; accesos ilimitados, mayor captura de usuarios según sus intereses individuales o grupales. Las aplicaciones móviles son un mercado que las bibliotecas deben aprovechar, su desarrollo debe dejar de ser un obstáculo para los profesionales de la información. En el momento en que las unidades de información desarrollen y personalicen sus propias herramientas y aplicaciones web, la brecha informacional de sus usuarios gradualmente desaparecerá, un desafío que vale la pena el esfuerzo.

 16. Aplicación móvil como estrategia para la comercialización de productos agropecuarios

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karla Yohana Sánchez-Mojica

  2018-01-01

  Full Text Available One of the main problems of the peasants in charge of supplying the family basket of Colombians with agricultural products is the commercialization because there is no effective connection between buyers and producers, much of the crop is lost because it can not advance commercial actions. The objective of this research is to provide a solution to the peasants to improve the communication between producers and traders of products related to agriculture through the use of Information Technology and ICT Communication as a support tool. As a result, the identification of the main needs of producers and traders is obtained; A mobile application is also developed that allows the three main processes of marketing (communication, sales process and purchase process of products in the agricultural sector. ICT is a tool that enables process improvement and supports business innovation.

 17. Tecnología Móvil: desarrollo de sistemas y aplicaciones para las Unidades de Información

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Alberto Garita-Araya

  2013-07-01

  Full Text Available Las Unidades de Información han enfrentado cambios con el pasar de los años, lograron adaptarse, crecer y en la mayoría de los casos evolucionar. Algunas mejoran sus servicios, productos y llegan a una mayor cantidad y calidad de usuarios. Sin embargo, esta evolución no ha sido igual para todas, muchas se han quedado en el camino. La evolución ha sido provocada principalmente por los avances en la tecnología; los sistemas rígidos de administración y descripción bibliográfica deberían ser historia. En la actualidad, los sistemas son en ambiente web y permiten utilizar las herramientas, el almacenaje y acceso en la nube. Es necesario que las bibliotecas exploten las oportunidades que las tecnologías, herramientas y plataformas móviles proporcionan; accesos ilimitados, mayor captura de usuarios según sus intereses individuales o grupales. Las aplicaciones móviles son un mercado que las bibliotecas deben aprovechar, su desarrollo debe dejar de ser un obstáculo para los profesionales de la información. En el momento que las unidades de información desarrollen y personalicen sus propias herramientas y aplicaciones web, la brecha informacional de sus usuarios gradualmente desaparecerá, un desafío que vale la pena el esfuerzo.

 18. Aplicación móvil para el seguimiento y consulta de criptomonedas en Bittrex

  OpenAIRE

  López Bosch, Juan

  2018-01-01

  La popularidad del Bitcoin ha hecho que aparezcan cientos de criptomonedas nuevas durante los últimos años. El trabajo pretende conseguir una aplicación intuitiva y funcional para mostrar información relevante de las monedas al usuario que quiera operar a través de Bittrex. La popularitat del Bitcoin ha fet que apareguin centenars de moneda digital noves durant els darrers anys. El treball pretén aconseguir una aplicació intuïtiva i funcional per mostrar informació rellevant de les monede...

 19. Arquitecturas adaptadas para integrar computación móvil y computación en la nube

  OpenAIRE

  Cenci, Karina M.; Matteis, Leonardo de; Ardenghi, Jorge Raúl

  2016-01-01

  Hoy en día, el concepto de computación en la nube y sus servicios asociados comienza a ser una realidad y su uso es cada vez más frecuente en diversos ámbitos, tanto privados como públicos. Pero la adopción de la nube, como infraestructura de almacenamiento o aplicaciones, es un poco lenta a nivel de las organizaciones, principalmente debido a aspectos relacionados con tres factores: las pol´ıticas de confidencialidad de la información, la problemática de una disponibilidad de acceso co...

 20. Aplicaciones web para móvil: Estudio y desarrollo de una plataforma web orientada a la telemedicina

  OpenAIRE

  Gutiérrez Díez, Pablo

  2013-01-01

  En el presente Trabajo Fin de Máster, se realiza un estudio y desarrollo de una plataforma web para dispositivos móviles orientada a la telemedicina, concretamente en el campo de la salud mental. Las aplicaciones mHealth (Mobile Health) se encuentran en auge y continuarán siendo un factor importante en la asistencia sanitaria, dado que ...