WorldWideScience

Sample records for prijzen zijn enkel

 1. Slechts enkeling winkelt bewust

  NARCIS (Netherlands)

  Meeusen, M.J.G.

  2009-01-01

  Negen op de tien mensen winkelen zonder nadenken. Slechts een kleine minderheid is actief op zoek naar informatie over duurzaamheid en dierenwelzijn. Eten moet vooral lekker, gezond, makkelijk en betaalbaar zijn, blijkt uit onderzoek van het LEI

 2. Rouw mag er zijn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marlieke Moors

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACTGrieving is allowedGrief is a human experience. Every form of loss shapes you into the human being you are today. Contrary to what earlier, unproven grief models postulate, grief does not have an end point. That is, bereavement does not have to be completely processed, but it should be integrated into someone’s life. The outdated grief models were often interpreted and used in a normative way, which led to a normative standard model. This portraits the belief that every mourner would experience similar symptoms and would go through a fixed pattern of phases. However, the updated vision emphasizes the individual and unique process of coping with loss: norms concerning grief should be banned. By means of literature research, interviews with professionals and personal experiences, it became clear that finding an equilibrium between restoration-orientated and loss-orientated coping styles is most beneficial. An important aspect in finding this balance is meaningfulness. Furthermore, the ability to bear a loss and to adapt accordingly are important components. Lastly, attaching significance to a loss is a constructive way of integrating the loss into one’s life. The death of a loved one should therefore not be forgotten or tucked away. After all, grief is the price we pay for love. SAMENVATTINGRouw mag er zijnRouw is een menselijke ervaring en elk verlies vormt je als mens. Rouw heeft, in tegenstelling tot wat de verouderde, niet bewezen rouwmodellen beweren, geen eindpunt. Verlies hoeft namelijk niet verwerkt te worden, maar moet juist geïntegreerd worden in iemands leven. De verouderde rouwmodellen zijn vaak normatief opgevat en toegepast, waaruit een normatief standaardmodel is ontstaan. Daarbij werd gedacht dat elke rouwende dezelfde symptomen zou vertonen en het rouwproces volgens vaste fasen zou verlopen. Binnen de vernieuwde visie wordt er juist van uitgegaan dat elk individu een unieke manier van reageren op rouw heeft. Er zou

 3. Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen?

  NARCIS (Netherlands)

  Jacxsens, L.; Luning, P.A.; Boekel, van T.; Devlieghere, F.; Uyttendaele, M.

  2010-01-01

  Binnen het Europees project PathogenCombat zijn nieuwe tools ontwikkeld waarmee de prestaties van een voedselveiligheidssysteem kunnen worden gemeten. Vandaag deel 1 over het Microbial Assessment Scheme (MAS), een protocol voor een microbiologisch monternameplan.

 4. Fysieke veiligheid. Enkele trends en dilemma's

  NARCIS (Netherlands)

  Menno van Duin

  2012-01-01

  In dit artikel ligt het zwaartepunt bij het thema fysieke veiligheid (ongevallen, rampen, crises). Ik schets enkele ontwikkelingen, trends en dilemma’s op het betreffende terrein. Daarbij wil ik niet de suggestie wekken in dit artikel alle trends en dilemma’s op het onderhavige terrein te

 5. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 6. 'We zijn nu de beste in bioplastics'

  NARCIS (Netherlands)

  Seventer, van E.

  2012-01-01

  ‘Toen we begonnen was Wageningen UR landbouw en voeding. Nu zijn we ook goed in bioplastics’, zegt Erik van Seventer van Wageningen UR Food & Biobased Research. De investering in onderzoek voor een biobased economie heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.

 7. Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen? (2)

  NARCIS (Netherlands)

  Luning, P.A.; Jacxsens, L.; Kirezieva, K.K.; Devlieghere, F.; Uyttendaele, M.; Boekel, van T.

  2011-01-01

  Binnen het Europees project PathogenCombat is het diagnose instrument ontwikkeld. Hiermee krijgt de voedingsmiddelenproducent een indruk van het risiconiveau van de context waarin zijn voedselveiligheidssysteem opereert. Daarnaast geeft het inzicht in het prestatieniveau van zowel het systeem zelf

 8. Produktiwiteit en verantwoordelikheid, enkele sielkundige aspekte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. P. Venter

  1978-11-01

  Maslow se motiveringsteorie wat uit die kliniese sielkunde ontspruit het, is ook deur bedryfsielkundiges van nader beskou, veral in hoe verre dit met produktiwiteit verband het. Enkele sielkundige aspekte word bespreek ten einde op die nut van hierdie teorie in die bedryfsituasie te wys. Die vermoede bestaan dat die teorie deur bedryfsielkundiges nie altyd korrek vertolk word soos Maslow dit self uiteensit nie; veral word die verantwoordelikheidsaspek in die selfuitlewingsbehoeftes misken en nie verreken nie; 'n Logiese konklusie is dat selfuitlewing, soos deur Maslow beskryf, wel verband met produktiwiteit het.

 9. Talent hebben of zijn: poging tot segmentatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.C. (Ronald) Visser

  2011-01-01

  Een nadeel van de toegenomen populariteit van talentmanagement is de grote mate van conceptuele onduidelijkheid (Collings & Mellahi, 2009). Op hoofdlijnen zijn er twee brede stromingen te onderscheiden (Visser, 2002). Binnen de eerste stroming ligt het accent op talent als zijnde een eigenschap. De

 10. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 11. Hoe veilig zijn transacties via het World Wide Web?

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Recent is in de pers breed uitgemeten dat hackers enkele 'home pages' van vooraanstaande Amerikaanse overheidsinstellingen wijzigden. In september moest de CIA eraan geloven en in december werden bezoekers van de 'site' van de Amerikaanse luchtmacht op porno getracteerd. Is dit het topje van de

 12. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Fey-Hofstede, F.E.; Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Leeuwen, van P.W.; Verdaat, J.P.; Jong, de M.L.; Heusinkveld, J.H.T.

  2008-01-01

  In het kader van naar de lange termijn ontwikkeling van mosselbanken en de factoren die het al dan niet het overleven van mosselbanken bepalen, worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. De inventarisaties worden ingebracht in het trilaterale monitoring programma (TMAP)

 13. Hoe zijn goede en veilige ICT-systemen te maken

  NARCIS (Netherlands)

  Tettero, O.

  2000-01-01

  'Hackers vinden lek in product X'. lnformatie en Communicatie Technologie (ICT) producten zijn regelmatig op deze wijze in het nieuws. Zijn die hackers zo slim of de producten zo slecht? Het blijkt dat het ontwerpen van veilige producten helemaal niet eenvoudig is. Dit artikel gaat in vogelvtucht in

 14. Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen

  NARCIS (Netherlands)

  Pinckaers, V.G.Z.; Jong, de W.J.H.J.

  1980-01-01

  Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blancheerproces bij diepvriesgroenten verschillen in

 15. Verteerbaarheid en voederwaarde van enkele partijen graanspoeling voor herkauwers = Digestibility of grain stillage in sheep

  NARCIS (Netherlands)

  Steg, A.; Donselaar, van B.

  1984-01-01

  Resultaten van voederproeven met hamels van een drietal partijen graanspoeling, een bijprodukt van de alcoholbereiding dat 75% mais- en 25% tarwespoeling bevatte. Het produkt werd koud goed opgenomen, zodat tot 50% in de drogestof uit spoeling bestond. Het gedurende enkele weken bewaren bij

 16. “As jou broer verkeerd opgetree het teen jou ...”: Enkele aspekte van ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  teen jou ...”: Enkele aspekte van kerklike dissipline uit die Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde. Kerk van Afrika. B J (Barry) van Wyk. Hervormde Teologiese Kollege. Universiteit van Pretoria. Abstract. “If a brother sins against you ...”: Certain aspects of church discipline from the Church Ordinance of the. Netherdutch ...

 17. Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, Francesca; Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan

  2017-01-01

  Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument

 18. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 19. "Jonas, derefter Katrine og Sebastian": En enkel metode til at lære alle de studerendes navne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anker Helms

  2012-01-01

  Denne artikel præsenterer en enkel, systematisk metode til at lære alle de studerendes navne i universitetsundervisning. Metoden er ret effektiv: I sidste semester lærte jeg 30 studerendes navne på 1.5 time; det svarer til 3 minutter pr. studerende og 6 minutter pr. uge. Min erfaring viser, at de...

 20. "Jonas, derefter Katrine og Sebastian": En enkel metode til at lære alle de studerendes navne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anker Helms

  2013-01-01

  Denne artikel præsenterer en enkel, systematisk metode til at lære alle de studerendes navne i universitetsundervisning. Metoden er ret effektiv: I sidste semester lærte jeg 30 studerendes navne på 1.5 time; det svarer til 3 minutter pr. studerende og 6 minutter pr. uge. En empirisk undersøgelse ...

 1. Lasius niger houdt rechts, vooral als het druk wordt op zijn verticale straten op bomen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuts, B.

  2009-01-01

  Houden mieren rechts als ze foerageren op hun straten zoals de meeste mensen doen? Rechts houden, en ook links houden, zijn gedragsstrategieën die het verkeer sneller doen verlopen. Het lijkt waarschijnlijk dat sneller verkeer bij mieren een reproductief voordeel oplevert omdat het voedsel dat

 2. Adolf Mayer (1843-1942) en zijn betekenis voor de Virologie als wetenschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vlak, J.M.

  2007-01-01

  In 2007 is het 125 jaar geleden dat Adolf Mayer voor het eerst zijn baanbrekend werk over het besmettelijk karakter van mozaiekziekte van tabak publiceerde (Mayer, 1882). Deze publicatie, in het Nederlands, in het Groningse Tijdschrift voor Landbouwkunde, markeert het begin van de virologie als

 3. Maak mensvriendelijke robots, dan zijn ze een aanvulling: robots kunnen bijdragen aan betere werkervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Looze, M.P. de; Rhijn, G. van

  2017-01-01

  Het werken met robots is gemakkelijker en gezonder als ze zijn ontworpen met de mens als uitgangspunt. De robotisering en digitalisering van arbeid voltrekt zich in rap tempo. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. Als bedrijven én de komende regering hier niet slim mee omgaan.

 4. Niet alle vlekjes zijn makkelijk weg te werken: passend onderwijs in perspectief

  OpenAIRE

  Bouwman-van Ginkel, Eline; Arnoldus, Rob

  2012-01-01

  Het is weer tijd voor verandering in het onderwijs. Nederland krijgt passend onderwijs.De toekomst van veel ambulante begeleiders is, voor zover ze niet al ontslagen zijn, onzeker. Er komen nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. De omstreden bezuiniging van 300 miljoen is dankzij het Kunduz-akkoord voorlopig van de baan, maar het speciaal onderwijs moet nog steeds plaatsmaken voor ‘normaal’ passend onderwijs. De leerkracht op een reguliere school zal voortaan moeten leren omgaan met de ‘zor...

 5. Freud kon ook geestig zijn [Boekbespreking van: Lütkehaus, L. (Hrsg.), Freud zum Vergnügen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2006-01-01

  Humor is niet het eerste waar men aan denkt bij de psychoanalyse. Een serieuze wetenschappeljke benadering van psychische aandoeningen en patiënten met vaak zware klachten. Toch stelde Freud zich aan het begin van zijn loopbaan als therapeut ten doel om hysterische mensen te veranderen in 'gewone

 6. Recht en vrede bij Hans Kelsen : een herwaardering van Kelsens rechtsfilosofie : juridisch pacifisme als stilzwijgende betekenis van zijn Zuivere Rechtsleer

  NARCIS (Netherlands)

  Notermans, Mathijs Eugène

  2016-01-01

  Hans Kelsen staat in de wereld van de rechtsfilosofie en –theorie bekend als één van de belangrijkste rechtsgeleerden van de 20ste eeuw en zijn belangrijkste werk dat hem die bekendheid heeft opgeleverd, de Reine Rechtslehre, is dan ook ‘wereldberoemd’. Minder bekendheid geniet hij als juridisch

 7. De vluchtige olie van enkele chemotypen van mentha suaveolens EHRH. en van hybriden met mentha longifolia (L.) HUDSON

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, Hindrik

  1974-01-01

  De opvatting dat Mentha x piperita L. een bastaard zou zijn van Mentha spicata L. en Mentha aquatica L. werd nader besproken. Hierbij werd Mentha spicata beschouwd als een bastaard van Mentha longifolia (L.) HUDSON en Mentha suaveolens EHRH. ... Zie: Samenvatting.

 8. Verbeelding en principes: Enkele implicaties van Dewey’s moraalfilosofie voor een vernieuwing van de hedendaagse ethiek

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2007-01-01

  In deze presentatie onderzoek ik hoe Dewey’s moraalfilosofie kan bijdragen aan een vernieuwing van de hedendaagse ethiek door te kijken naar de rol die Dewey ziet voor verbeelding en principes in moreel redeneren. Ik toon dat zijn werk kan gebruikt worden om te argumenteren voor een omwenteling in

 9. All thirteen building projects OK? Comparison of exemplary building projects; Alle dertien goed? Wat zijn de besten?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J. [Techniplan Adviseurs, Rotterdam (Netherlands); Rietkerk, J. [Royal Haskoning, Nijmegen (Netherlands); Schuiling, D.J.B.W. [BAM Techniek regio West, Zoetermeer (Netherlands); Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven TUe, Eindhoven (Netherlands)

  2006-04-15

  In 2003 the Netherlands Organization for Energy and the Environment (now SenterNovem) published the report 'Alle dertien goed' in which 13 non-residential buildings were described as examples for the HVAC sector. In this article attention is paid to the criteria to evaluate such buildings. The so-called 6 S method (Site, Shell, Skin, Services, Space plan, Stuff) is used to assess the buildings, after which a comparison is made for 12 of the 13 buildings. [Dutch] Novem publiceerde in 2003 de publicatie 'Alle dertien goed' waarin dertien utiliteitsgebouwen werden gepresenteerd als voorbeelden voor de branche. Dit roept de vraag op hoe goed is goed, hoe kun je dit bepalen en zijn ze werkelijk goed? Aan de hand van de 6 S- methode (Site, Shell, Skin, Services, Space plan, Stuff) van Stewart Brand is een beoordeling van de gebouwen gemaakt, waarna er een vergelijking is gemaakt tussen twaalf van de dertien gebouwen. Uiteindelijk zijn de vier beste gebouwen bepaald. In het artikel worden de beoordeelde gebouwen kort gepresenteerd en de resultaten weergegeven.

 10. Nanomaterials under REACH. Nanosilver as a case study

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk MEJ; Wijnhoven SWP; Bleeker EAJ; Heugens EHW; Peijnenburg WJGM; Luttik R; Hakkert BC; SEC; SIR; LER

  2009-01-01

  Om de risico's van nanomaterialen te kunnen inschatten en beheersen, zijn enkele aanpassingen nodig in de Europese chemicalienwetgeving REACH. De gegevens over stoffen waar REACH standaard om vraagt, zijn namelijk onvoldoende om de specifieke eigenschappen van nanomaterialen te bepalen. Hetzelfde

 11. Het Vietnam van Viet Thanh Nguyen [Bespreking van: V.T. Nguyen The sympathizer; V.T. Nguyen Nothing ever dies: Vietnam and the memory of war

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinen, J.

  2016-01-01

  Over geen enkele Amerikaanse oorlog en de gevolgen daarvan zijn meer boeken geschreven dan over de Vietnamoorlog. En toch zijn we er nog lang niet over uitgeschreven. Terecht, getuige het verrassende werk van Viet Thanh Nguyen.

 12. Een goede keeper heeft alt?d geluk : Sport en het belang van kennis

  NARCIS (Netherlands)

  Tissen, R.J.; Wieldraaijer, E.

  2004-01-01

  Wat hebben sport en kennis met elkaar te maken! Alles. De tijd dat een beetje talent en veel karakter verstonden om de top te bereiken, ligt achter ons. Wie nu in de prijzen wil vallen moet naast aanleg en werklust ook nieuwsgierig zijn, steeds weer op zoek zijn naar nieuwe kennis. Kennis dus van

 13. Google Apps zijn leuk

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus

  Het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen overgaat op de mailvoorziening en agenda van Google Apps for Education bracht een golf van publiciteit teweeg. Mediaberichten naar aanleiding van de overgang naar Google Apps.

 14. Evaluatie proefcursus Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer : evaluatie van enkele onderdelen van de Educatieve Maatregel Alcohol en vervoer EMA die zijn opgenomen in een bestaande Alcohol Verkeer Cursus AVC. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnolst, D.M.

  1996-01-01

  From June, 1, 1996 the Dutch Minister of Transport and Public Works is empowered to subject motor vehicle drivers who are stopped and found to have a certain breath or blood alcohol content to the Measure for Alcohol and Traffic (EMA). The persons involved are obliged to cooperate with this

 15. Enkele perspektiewe op Motivering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Van Wyk

  1984-11-01

  Die indruk wat verskillende motiveringsteorieë in die literatuur skep, is dat elke teorie 'n unieke verklaring gee van gemotiveerde gedrag. Indien die basisbegrippe en die motiveringsproses egter as ankers gebruik word om teorieë te ontleed is dit moontlik om aan te toon dat teoriebou in die motiveringsliteratuur, niks anders is as beligtingsaspekte van dieselfde fenomeen nie. Die beligtingskant van kontemporêre teorieë is weliswaar meer werksverwant en die implikasies en toepassing daarvan word aangetoon.

 16. Can supercritical oxidation of sewage sludge be an alternative for supercritical gasification?; Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rulkens, W. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wentink, J. [Horizon Solutions, Leiden (Netherlands)

  2013-05-15

  In the context of the development of The Energy Factory a number of technologies has been identified that may be interesting to develop further. Two of these techniques relate to the conversion of sludge in supercritical water: supercritical gasification of sludge and supercritical oxidation of sludge [Dutch] In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieen geidentificeerd die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken hebben betrekking op de conversie van slib in superkritisch water: superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidatie.

 17. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 18. Bestrijding van rouwmuggen en oevervliegen

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Messelink, G.J.; Grosman, A.H.; Holstein, van R.

  2011-01-01

  Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibedden, aan stekmateriaal en aan jonge planten. Veel

 19. Marketing marketing : rede, op samenvattende wijze gepresenteerd 29 november 2013 door Dr. Karel Jan Alsem ter gelegenheid van zijn installatie als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Alsem, Karel Jan

  2013-01-01

  Deze publicatie bevat de rede die Karel Jan Alsem gehouden heeft bij zijn installatie op 29 november 2013 als Lector Marketing/Marktgericht Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij betoogt dat marketing een grotere strategische rol in organisaties zou moeten krijgen. Want marketing is bij

 20. (Koop)starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Dol, C.P.; Boumeester, H.J.F.M.

  2016-01-01

  In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere

 1. Plantenkaartjes uitgegeven door het I.V.O.N

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1959-01-01

  De serie door het I.V.O.N. gepubliceerde verspreidingskaartjes van Nederlandse plantensoorten is wederom verkrijgbaar. De prijzen zijn als volgt: afl. 1, 1935, 21 kaartjes van diverse soorten f. 1.35 afl. 2, 1936, 32 kaartjes van diverse soorten „ 2.00 afl. 3, 1936, 18 kaartjes van Potamogeton „

 2. Unfair commercial practice ≠ unfair contract term ≠ void contract: The CJEU's judgment in the case C-453/10 (Pereničová and Perenič)

  NARCIS (Netherlands)

  Luzak, J.

  2012-01-01

  n de relatie tussen consumenten en handelaren zijn consumenten niet zelden in het nadeel, bijvoorbeeld vanwege onredelijke voorwaarden in standaardcontracten, of door misleidende informatie over prijzen voor producten of diensten. Wat gebeurt er nu als een consument een onredelijke voorwaarde uit

 3. Populatieanalyse Groninger Paard

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, A.H.; Vernooij, Kelly; berg, van den Rozemarijn; Windig, Jack

  2015-01-01

  We prijzen Nederlandse paardenrassen zoals het Groninger paard niet alleen omdat ze onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed zijn maar ook vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbare karakter. Helaas is de populatie klein. Dan is een goed doordacht fokbeleid nodig voor het behoud van genetische

 4. Eerste kwartaal 2009 vleesvarkens: saldo negatief door hogere biggenprijs

  NARCIS (Netherlands)

  Bolhuis, J.; Wisman, J.H.

  2009-01-01

  De gestegen export en verminderde import van levende varkens hebben geleid tot minder slachtingen in 2008 ten opzichte van 2007. Als gevolg hiervan is er minder varkensvlees uitgevoerd. De prijzen voor vleesvarkens zijn in het eerste kwartaal van 2009 iets lager dan in dezelfde periode van vorig

 5. De farmaceutische industrie in het maatschappelijk debat: Een feitelijke beschrijving van de markt voor innovatieve geneesmiddelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; van der Voort, J.

  2014-01-01

  Er is in de media kritiek op de innovatieve farmaceutische industrie. Dit zijn de farmaceutische fabrikanten die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. De kritiek gaat over geringe meerwaarde van nieuwe medicijnen, hoge prijzen, hoge winsten en hoge kosten van marketing. Ook de wijze waarop de

 6. Small systems, small sensors : Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  NARCIS (Netherlands)

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel

 7. Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo

  NARCIS (Netherlands)

  Kemme, S.; Weijers, M.; Jonker, V.H.

  2003-01-01

  Centrale vraag Zijn de bestaande wiskundemethoden die gebruikt worden in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo bruikbaar in verband met authentiek leren en wat is daarvoor eventueel nog extra nodig. Belangrijkste conclusies De bestaande wiskundemethoden bevatten enkele authentieke

 8. Digitalis en atriumfibrilleren anno 1985

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Tweel, I. van der

  1985-01-01

  In dit artikel worden enkele fundamentele aspecten van atriumfibrilleren en de rol van het atrioventriculaire geleidingssysteem daarbij besproken die ook van belang kunnen zijn voor de eerstelijnsgezondheidszorg, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de werking van digitalis.

 9. Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Peerdeman, M.P.

  1976-01-01

  Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.

 10. Sortimentsverbreding van biologische zomerbloemen in de volle grond : eindverslag

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  De handel in biologische zomerbloemen heeft behoefte aan uitbreiding van het sortiment. In overleg met verschillende partners uit de keten zijn 5 verschillende gewassen beproefd en enkele planten gedemonstreerd: Amaranthus (amarant), Carthamus (safloer), Eryngium (kruisdistel), Helenium en Tagetes

 11. Invloed reinigingsmiddelen op mestsamenstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Slaghuis, B.A.

  1993-01-01

  Het afvalwater dat vrijkomt bij de reiniging en ontsmetting van melkinstallaties kan op dit moment maar op enkele manieren verwerkt worden. Lozing op het riool en mengen met de mest zijn de belangrijkste.

 12. Campylobacteriose in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; MGB

  2002-01-01

  Infecties met bacterien van het geslacht Campylobacter vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem in Nederland. Jaarlijks leiden deze infecties tot circa honderdduizend gevallen van gastroenteritis. Daarnaast zijn er ongeveer zestig gevallen van het Guillain-Barre syndroom en enkele duizenden

 13. Moeten Alle Markten Vrij Zijn?

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tinbergen (Jan)

  1990-01-01

  textabstractDe mislukking van de centraal geplande volkshuishouding heeft velen, economen en politic!, tot het aanbevelen van vrije markten geleid. Juist na de herdenking van Adam Smith was dat een zegetocht van het beroemde stelsel van 'laissez faire' en vooral liberalen (in de Europese

 14. Enkele etiese aspekte van natuurbewaring

  OpenAIRE

  B. J. Engelbrecht

  1992-01-01

  Certain ethical aspects of nature conservation The present worldwide ecocrisis is of such a magnitude and seriousness that man’s life, living standards, future and very existence on earth are at stake. The main components of this man-made ecocrisis are the existing increasing overpopulation of earth, the exorbitant demands on the natural resources of our planet, the pace at which the non-renewable energy and other resources are being depleted and the pollution of the whole earth. In this ...

 15. Enkele etiese aspekte van natuurbewaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. J. Engelbrecht

  1992-01-01

  Full Text Available Certain ethical aspects of nature conservation The present worldwide ecocrisis is of such a magnitude and seriousness that man’s life, living standards, future and very existence on earth are at stake. The main components of this man-made ecocrisis are the existing increasing overpopulation of earth, the exorbitant demands on the natural resources of our planet, the pace at which the non-renewable energy and other resources are being depleted and the pollution of the whole earth. In this paper we shall treat the population explosion problem as perhaps the most basic of the four components of the ecocrisis; we shall also give special attention to the associated ethical issues.

 16. Enkele bijzondere bijenwaarnemingen (Hymenoptera: Apidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Raemakers, I.P.

  2000-01-01

  Some interesting records on Dutch bees (Hymenoptera: Apidae) The publication of the preliminary atlas of Dutch bees (Peeters et al. 1999) has stimulated many specialists in their mapping activity. The author reports several interesting new distribution records on ten bee-species in 1999. The Dutch

 17. Essays on Empirical Asset Pricing : Essays over het empirisch prijzen van financiele producten

  NARCIS (Netherlands)

  R.W.M. Verbeek (Roy)

  2017-01-01

  textabstractThis dissertation consists of three essays on empirical asset pricing. In the first essay, I investigate whether common risk factors are priced across investment horizons. I show that only the market and size factors are priced, but only up to sixteen months. The results highlight the

 18. Intrinsic and extrinsic size in metallic glasses

  NARCIS (Netherlands)

  Kuzmin, Oleksii Volodymyrovych

  2014-01-01

  Structuur metallisch glas op nanoschaal in beeld gebracht Enkele jaren geleden zijn metaallegeringen gemaakt met een structuur die vergelijkbaar is met die van glas, d.w.z. amorf in plaats van kristallijn. Ze worden ‘metallisch glas’ genoemd en hebben unieke eigenschappen, ze zijn bijvoorbeeld zeer

 19. Slimme strategieën tegen schade door koolmot

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van W.K.

  2007-01-01

  De rupsen van de koolmot zijn geen grote eters maar als ze in grote aantallen voorkomen kunnen ze flinke schade aanrichten. Vooral jonge koolgewassen en uitgroeiende spruiten moeten het daarbij ontgelden. Er zijn enkele strategieën waarmee koolmot beheerst kan worden: afdekken van het gewas,

 20. Leefstijlinterventies in de baas zijn tijd?

  NARCIS (Netherlands)

  Hulshof, Carel T. J.

  2013-01-01

  So far many worksite lifestyle or health promotion programmes have shown only moderate evidence of effectiveness and cost-effectiveness. However, participation in work is in itself an important determinant of health. For this reason ensuring of fitting work and sustained workability should be an

 1. Essay review: Een eeuw op zijn kop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ad Maas

  2015-02-01

  Full Text Available Beschouwing naar aanleiding van de publicatie van (1 Andreas Weber, Hybrid ambitions. Science, governance, and empire (Leiden: Leiden University Press 2012. xi+263 pp., ISBN: 978-90-8728-1663, € 49,95; (2 Martin P.M. Weiss, The masses and the muses. A history of Teylers Museum in the nineteenth century (Dissertatie: Universiteit Leiden 2013. ix+332 pp.; (3 Hieke Huistra, Preparations on the move. The Leiden anatomical collections in the nineteenth century (Dissertatie: Universiteit Leiden 2013. ix+163 pp.; (4 P.A.J. Caljé, Student, universiteit en samenleving. De Groningse universiteit in de negentiende eeuw (Hilversum: Verloren 2009. 631 pp., ISBN: 978-90-6550-978-9, € 49,-.

 2. Mag het een pondje minder zijn?

  NARCIS (Netherlands)

  S.G. van der Lecq (Fieke)

  2000-01-01

  textabstractOverstekende zakenreizigers en vakantiegangers merken het direct: de koers van het Britse pond is hoog. Meer dan EUR 1,50 oftewel een ruime ƒ 3,50: dat tikt hard aan in het dagelijkse gebruik. Natuurlijk is dit de keerzijde van de lage eurokoers, waarbij de rol van het pond als

 3. Juist risicovolle banken zijn dure banken

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.; van Tilburg, R.

  2011-01-01

  Met weinig kapitaal en een balanstotaal van bijna zes keer het nationaal inkomen schuiven banken het risico op de staat. Alleen met een forse verhoging van het eigen vermogen van banken wordt de financiële sector weer gezond. Basel III is daarom slechts het begin, stellen Arnoud Boot en Rens van

 4. Inspecteur zou weer kritische observator moeten zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Ehren, Melanie Catharina Margaretha; Naaijkens, E.

  2009-01-01

  Met het systeem van risicoanalyse heeft de Onderwijsinspectie zich op te grote afstand gezet van de scholen. Dat zou op termijn wel eens verkeerd uit kunnen pakken, vreest Melanie Ehren, die in 2006 promoveerde op het onderwerp ‘Toezicht en schoolverbetering’. Zij pleit voor het herstel van de

 5. Enkele etiese aspekte van natuurbewaring | Engelbrecht | HTS ...

  African Journals Online (AJOL)

  Certain ethical aspects of nature conservation The present worldwide ecocrisis is of such a magnitude and seriousness that man's life, living standards, future and very existence on earth are at stake. The main components of this man-made ecocrisis are the existing increasing overpopulation of earth, the exorbitant ...

 6. Enkele kanttekeningen bij de strafbaarstelling van stalking

  NARCIS (Netherlands)

  van Klink, B.M.J.; Royakkers, L.M.M.

  1998-01-01

  In dit artikel gaan wij nader in op het fenomeen stalking in het algemeen en het wetsvoorstel dienaangaande in het bijzonder. §2 biedt een conceptuele analyse van het begrip ¿belaging', dat door ons wordt opgevat als een vorm van geestelijke mishandeling. Beseft dient te worden dat het hierbij niet

 7. Universitas of diversitas? - enkele gedagtes oor postmoderne ...

  African Journals Online (AJOL)

  Being involved with the production and the transmission of knowledge as reflected by way of the curriculum, the university could not escape this scrutinising process. The information-technological era opened up not only the possibility, but also the mere fact, that information and its development would become readily ...

 8. Enkele floristische en cytotaxonomische waarnemingen op Schiermonnikoog

  NARCIS (Netherlands)

  Gadella, Th.W.J.

  1983-01-01

  Several species recorded in the Netherlands island of Schiermonnikoog are discussed. Cochlearia anglica L. found in the southern part of the island proved to be octoploid (2n = 48). The Netherlands material of 1 C. officinale L. ishexaploid (2n = 36) and cytologically and morphologically

 9. Calvyn en die kerklike orde: Enkele opmerkings

  African Journals Online (AJOL)

  Om dié saak verder te belig word ook van die latere uitsprake van Calvyn in hierdie verband in berekening gebring. Met hierdie beperkte studie word dus in die eerste plek die feit in herinnering geroep dat dit vanjaar 450 jaar gelede is dat Calvyn se. Institusie die eerste maal in Basel verskyn het. Terselfdertyd word hier-.

 10. Campylobacteriose in Nederland

  OpenAIRE

  Havelaar AH; MGB

  2002-01-01

  Infecties met bacterien van het geslacht Campylobacter vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem in Nederland. Jaarlijks leiden deze infecties tot circa honderdduizend gevallen van gastroenteritis. Daarnaast zijn er ongeveer zestig gevallen van het Guillain-Barre syndroom en enkele duizenden gevallen van reactieve artritis. Naar verwachting bedraagt de economische schade voor Nederland meer dan honderd miljoen euro per jaar. De belangrijkste reservoirs van Campylobacter zijn te vinden in...

 11. Een inventarisatie naar de bekendheid van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) en de mogelijkheden om FAB met andere agroranden te combineren

  NARCIS (Netherlands)

  Geerts, R.H.E.M.; Meerburg, B.G.

  2011-01-01

  Op dit moment zijn er regio's waar het FAB concept al breed wordt toegepast en goed is ingebed (West-Brabant/Zeeland), waar het in opmars is (Flevoland en Zuid-Holland) en enkele regio's waar het FAB gedachtegoed slechts matig aanwezig is (Groningen / Drenthe).

 12. Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - bemesting

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Groten, J.A.M.

  2005-01-01

  De bemesting van korrelmaïs, CCM en MKS komt grotendeels overeen met die van snijmaïs. Voor de bemestingsadviezen wordt dan ook verwezen naar http://www.handboeksnijmais.nl/. Er zijn echter voor de situatie van twee of meer jaren achter elkaar telen van het gewas wel enkele aanpassingen nodig. Dit

 13. Internationale instellingen en de aanpak van conflictgrondstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, D.A.

  2017-01-01

  Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende initiatieven die op internationaal niveau zijn ontwikkeld om de handel in conflictgrondstoffen tegen te gaan. Hierbij zal worden toegespitst op het Afrikaanse Grote Merengebied, waar enkele van de belangrijkste mineralen voor de elektronische industrie

 14. Opmerkingen over nomenklatuur en determinatie van Chironomidae

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.

  1990-01-01

  In het onderstaande worden enkele aanvullingen gegeven op de determinatietabellen voor larven van Nederlandse Chironomidae (Moller Pillot, 1984a; 1984b). Tanypodinae Tanypus. Imagines van T. kraatzi en T. punctipennis zijn tot op heden door iedereen onjuist gedetermineerd. Fittkau zal het enige

 15. P rof. D r . J. H. K roeze, Paraphrase van het boek Hooglied. Franeker,

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  twyfeld word „het onderwerp van het Hooglied in Oud en Nieuw. Testament gebezigd als beeld van Christus en Zijn gemeente" (bl. 30), ja, die onderwerp van die Hooglied, nl. die liefde tussen man en vrou, maar nie die nadere inhoud van die Hooglied nie en geen enkele van sy tiperende vorme of beelde of toneeltjies nie.

 16. Geen grapjes! : arbo en omgangsvormen binnen de organisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, S. de

  2005-01-01

  Optreden tegen omgewenste omgangsvormen is een bedrijfsbelang. Helaas is hier geen eenduidige aanpak voor. Elke organisatie is anders, dus elke organisatie zal een eigen beleid moeten formuleren dat past bij haar specifieke kenmerken. Enkele manieren om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan zijn:

 17. Informatiestroomversnelling. Arbo digitaal: van arpa naar app (2)

  OpenAIRE

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In deel twee bekijken we wat er tegenwoordig aan digitale hulpmiddelen is en welke effecten die hebben op de arbowereld. Vakmedianet.

 18. HIV and Sexually Transmitted Infections in the Netherlands in 2005

  NARCIS (Netherlands)

  de Boer IM; Op de Coul ELM; Koedijk FDH; van Veen MG; van Sighem AI; van de Laar MJW; CIE

  2006-01-01

  De stijgende trend van enkele seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) lijkt in 2005 te zijn gestabiliseerd in het soa-peilstation. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) is het aantal soa in 2005 echter onverminderd hoog en neemt het percentage positieve hiv-testen toe. Ook in de landelijke

 19. New RNA playgrounds : non-coding RNAs and RNA-binding proteins control cellular processes

  NARCIS (Netherlands)

  Kedde, Martijn

  2009-01-01

  Het eiwit Dead End noodzakelijk is voor het overleven van geslachtscellen. Het beschermt enkele genen tegen blokkades door microRNA’s. Dat stelt onderzoeker Martijn Kedde van het NKI-AVL in zijn proefschrift. Kedde promoveert donderdag 22 januari. MicroRNA’s, kleine stukjes RNA, blokkeren de

 20. Bijdrage tot de natuur- en Ontleedkundige Kennis van den Manatus Americanus

  NARCIS (Netherlands)

  Vrolik, W.

  1852-01-01

  Vreemd is het, maar intusschen door de geschiedenis der wetenschap steeds bevestigd, dat er enkele diersoorten zijn, hoewel niet bepaald tot de zeldzame behoorende, tot wier kennis men niet dan met groote moeite en als het ware stuksgewijze geraakt. Dat onder deze vooral de Lamantinen behooren, zal

 1. #MeToo en seksueel grensoverschrijdend gedrag van scholieren

  NARCIS (Netherlands)

  Kocken, P.L.; Lijster, G. de; Ridder, J. de

  2018-01-01

  Seksueel grensoverschrijdend gedrag in onder andere de amusementswereld doet al enkele maanden stof opwaaien. Vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld of ongewenst gedrag, geven met #MeToo op Twitter en Facebook een statement af dat grenzen zijn bereikt en overschreden. Al op jonge

 2. Vaccins beschermen dier én mens

  NARCIS (Netherlands)

  Rijsman, V.M.C.

  2012-01-01

  Het bedrijf MSD Animal Health werkt met onderzoekers van Wageningen UR, het RIVM en de Universiteit Utrecht aan een betere bestrijding van infectieziekten die van dier op mens kunnen overslaan. 'We kunnen nu enkele producten ontwikkelen die mogelijk nooit commercieel aantrekkelijk zullen zijn, maar

 3. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze

 4. Energy and emission scenarios for China in the 21st century. Exploration of baseline development and mitigation options

  NARCIS (Netherlands)

  Vuuren DP van; Fengqi Zhou; Vries HJM de; Kejun Jiang; Graveland C; Yun Li; MNV

  2001-01-01

  In dit onderzoeksproject zijn met behulp van het simulatiemodel IMAGE/TIMER enkele lange termijn energie- en emissiescenario's voor China ontwikkeld (1995-2100). Het doel van de studie was het verkennen van mogelijke baseline ontwikkelingen en van beschikbare opties voor het reduceren van

 5. Prijspolitiek voor melk in het Verenigd Koninkrijk, België, West-Duitsland, Frankrijk en Zwitserland

  NARCIS (Netherlands)

  Greidanus, G.

  1957-01-01

  Studie van het in enkele landen gevoerde markt- en prijsbeleid voor melk en zuivel. De studie werd begonnen met vijf Europese landen, welke als afzetgebied voor de Nederlandse melk- en zuivelprodukten in meerdere of mindere mate van belang zijn: het Verenigd Koninkrijk, België, West-Duitsland,

 6. Bestrijding van duist in zomergerst

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2004-01-01

  Al enkele jaren komen er in Groningen problemen voor met duistpopulaties in wintergranen die in meer of mindere mate resistent zijn tegen veel gebruikte herbiciden als isoproturon en chloortoluron en tegen specifieke grassenbestrijdingsmiddelen (de "dimmen" en de "foppen", waaronder middelen als

 7. De Nederlandse Agrarische Groepsvestigingen in Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnen, C.J.M.

  2001-01-01

  Op grond van een overeenkomst voor emigratie en kolonisatie zijn op verschillende plaatsen in Brazilië enkele koloniën en groepsvestigingen van Nederlandse boeren en tuinders ontstaan. De emigranten en hun kinderen leggen zich toe op de teelt van akkerbouwgewassen, op de veehouderij en op de teelt

 8. Tijlozen in Nederland, wild en verwilderd: Colchicum autumnale L., C. tenorei Hort. en C. byzantinum Ker-Gawl.

  NARCIS (Netherlands)

  Londo, Ger; Londo-Eeken, Iet

  2007-01-01

  Van het geslacht Colchicum is alleen C. autumnale inheems in Nederland. Behalve deze soort wordt een aantal uitheemse Colchicum-soorten gekweekt waarvan enkele verwilderd zijn aangetroffen. Deze soorten, met name C. tenorei en C. byzantinum, kunnen tot verwarring met C. autumnale leiden, vooral door

 9. Maarten’t Hart bestaat niet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Werhnan

  1992-05-01

  Full Text Available Maarten 't Hart werd in 1944 geboren in het Nederlandse stadje Maasshuis. Daar spelen verscheidene van zijn autobiografische romans, een teken dat hij verknocht is aan zijn geboortegrond. In zijn eerste romans Stenen voor een ransuil (1971 en Ik had een wapenbroeder (1973 staat het thema van de homoseksualiteit centraal. In zijn latere werk spelen de liefde tussen man en vrouw en de liefde voor de natuur en de muziek een grote rol. Veel van zijn werk, vooral zijn beroemdste roman Een vlucht regenwulpen, staat in het teken van de gewenste eenzaamheid. Behalve zeventien romans en verhalenbundels (de meest recente roman Onder de korenmaat verscheen in 1991 publiceerde Maarten 't Hart een tienlal boeken met populair-welenschappelijke studies en essays. In Ratten (1973 gaat het over zijn voorliefde voor een gediscrimineerd dier, in De som van misverstanden (1978 beschrijfl hij zijn liefde voor de literatuur, in De vrouw bestaat niel trekt hij len strijde tegen het feminisme en in Een dasspeld uit Toela (1990 rekent hij af met de literatuurcritici. Maarten't Hart is een uitnemend en gevoelig verteller Waarschijnlijk is het aan zijn nogal slordige stijl en zijn afkeer van het experiment in de romankunst te wijten dal hij na de Multatuliprijs-1975 voor zijn verhalenbundel Het vrome volk (1974 geen enkele lileraire prijs meer heeft gekregen. Wei halen zijn boeken hoge oplagen en is hij ereburger van Maasshuis.

 10. Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk

  NARCIS (Netherlands)

  van Gent, J.F.J.M.

  2011-01-01

  Bartholomeus van der Helst was a leading portrait painter in the Northern Netherlands in the 17th century. This monograph reconstructs his career and his circle of patrons based on the surviving works and documents. Van der Helst was born in Haarlem around 1613. In the early 1630s he moved to

 11. More interoperability and intuitive control to open up the market for domotics; Meer interoperabiliteit en intuitive bediening kunnen domoticamarkt openbreken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Mil, R.

  2011-09-15

  There are three important goals in building and dwelling automation; more comfort, increasing safety and more efficient energy use. Nevertheless, the use of domotics does not always lead to realization of these goals. Moreover, there are some preconditions that determine their acceptance among consumers. [Dutch] Er zijn drie belangrijke doelen om installaties in woningen en gebouwen te automatiseren: meer comfort, vergroting van de veiligheid en efficienter energieverbruik. Toch leidt toepassing van domotica niet altijd automatisch tot het bereiken van deze doelen. Bovendien zijn er enkele randvoorwaarden die bepalend zijn voor de acceptatie bij de consument.

 12. What is sauce for the goose is sauce for the gander. Plea of Transport and Logistics Netherlands for a practical and transparent system to calculate societal cost in the transportation sector in order to realize governmental targets for equal treatment of means of transportation; Gelijke monniken, gelijke kappen. Pleidooi van Transport en Logistiek Nederland voor een praktisch en transparant systeem van doorberekening van maatschappelijke kosten in de transportsector om overheidsdoelstellingen te halen bij gelijke behandeling van vervoerswijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohm, R.; Poppink, P. (eds.)

  2002-07-01

  ; Application requires a set of measures. [Dutch] Dit rapport verdiept zich in de maatschappelijke kosten van het goederentransport voor de Nederlandse samenleving in 2002. TLN borduurt daarbij voort op het rapport 'Efficiente prijzen voor het verkeer' (1999), dat CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft geschreven. Met dit rapport wil TLN een constructieve bijdrage leveren aan de uitwerking van de Witboeken 'Fair payment for infrastructure use' (1998) en 'European transport policy for 2010, Time to decide' (2001) van de Europese Commissie, en de Nederlandse discussies op het punt van de internalisering van de maatschappelijke kosten. Met 'Gelijke monniken, gelijke kappen' is zoveel mogelijk gezocht naar de achterkant van het gelijk en niet naar de uitvergroting van de verschillen tussen de diverse vervoerswijzen. Uiteindelijk gaat het er om dat de transportsector als geheel zijn belangrijke rol voor de samenleving duurzaam kan vervullen, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Om dat doel te bereiken dienen alle vervoerswijzen gelijk behandeld te worden en de overheid de transportsector via het systeem van heffingen prikkels te geven de marginale maatschappelijke kosten te internaliseren. Daar waar dat niet lukt, zal de overheid de opbrengsten van heffingen ten goede moeten laten komen aan het doel waarvoor ze worden geheven, t.w. bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De volgende punten komen aan de orde:Marginale kosten per definitie kosten van duurste maatregel om doel te bereiken; Geen enkele vervoerswijze betaalt alle marginale kosten; Transportkosten stijgen minste bij wegvervoer en meeste bij binnenvaart; Markt verandert qua modal split, werkgelegenheid en havenoverslag; Marktmodel of overheidsmodel?; Overheidsmodel zorgt voor zwaardere lasten voor spoor en binnenvaart; Onbetaalde rekening valt in praktijk lager uit dan in theorie; Wensen van bedrijfsleven en samenleving zijn door politiek te

 13. Het beperkte recht : een analyse van zijn theoretische constructie, zijn plaats in het systeem van het vermogensrecht en zijn mogelijke inhoud

  NARCIS (Netherlands)

  Mollema, Anne Fleur

  2013-01-01

  Het beperkte recht moet niet worden voorgesteld als een afsplitsing van een deel van de eigendom. Het beperkte recht moet veeleer als een last worden beschouwd die de eigenaar op de eigendom legt en voor de beperkte gerechtigde een nieuw, eigensoortig recht schept dat daarvoor nog niet bestond. Deze

 14. Moleculaire karakterisering van Cercospora beticola en zijn naaste verwanten

  NARCIS (Netherlands)

  Groenewald, M.

  2007-01-01

  In het onderzoek beschreven in dit proefschrift worden kweekkarakteristieken en moleculair-phylogenetische gegevens gebruikt om soorten behorend tot het C. apii soortencomplex beter te onderscheiden. Cercospora beticola, één van de soorten behorend tot het C. apii complex, veroorzaakt de Cercospora

 15. 'Je moeder leert je wie je vijanden zijn'

  NARCIS (Netherlands)

  Makkink, C.; Parmentier, H.K.

  2014-01-01

  Via de voeding van ouderdieren kan de werking van het immuunsysteem van de nakomelingen worden beïnvloed. Het is een uitdaging om interventies te vinden die het immuunsysteem van landbouwhuisdieren optimaliseren, zo luidde de conclusie tijdens de Feed4Foodure-themamiddag.

 16. Onderscheid moet er zijn : pleziervaren in Nederland, een cultuurgeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Beulakker, Eerde Hendrik Geert Taeke Maria

  2012-01-01

  Two questions set the course for my research into the Dutch pleasure boating. 1. How could an elite pastime like water sport develop into mass recreation? 2. How do the economical, cultural and nautical elite with their historical claim to "good taste", manage to make themselves distinguishable

 17. Finance forte: Toekomstige CFO moet multi-functioneel zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, Monique; Steens, H.B.A.

  2011-01-01

  The article summarizes the interview with BS (by Monique Harmsen) on EY's Global DNA of the CFO survey amongst 530 senior financial professionals regarding the 'DNA of the CFO' (competencies, industry and functional back grounds and education).

 18. Gent en zijn advocaten: een historische wandeling door de stad

  OpenAIRE

  Martyn, Georges

  2012-01-01

  This illustrated booklet tells the story off the presence of lawyers in Ghent, heart of the old county of Flanders. Commenting on places of memory (the Count's castle, the Town Hall, the Law Faculty, the Palace of Justice...), it deals with the history of proctors and advocates from the Late Middle Ages to 2012, the year of the bicentennial of the Ghent bar.

 19. Hoe ziek zijn de paardekastanjes in Nederland?: een nieuwe ziekte?

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.

  2004-01-01

  Verslag van de werkgroep Aesculaap, het centrale coördinatiepunt voor de onbekende paardekastanjeziekte. De werkgroep doet onderzoek naar de achtergronden en geeft een overzicht van huidige activiteiten op het gebied van onderzoek.

 20. Waarom zijn prijsindexobligaties niet in trek bij overheden?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerhout, Ed; Ciocyte, Ona

  2017-01-01

  Although the market for inflation-linked bonds has expanded enormously, nominal bonds are still the main instrument to finance public debts. This paper seeks to explain why. It focuses on the Eurozone countries for which the standard argument that inflation-linked bonds may help to reduce inflation

 1. Waarom belastingen goed (kunnen) zijn voor de democratie

  NARCIS (Netherlands)

  't Hart, M.C.

  2016-01-01

  Taxes are often regarded as a burden, yet taxation has proven to have had positive effects for democratization in history. Countries that levy less direct taxes are often also less democratic. The 'resource curse' is one of the explanations: when rulers can rely upon rich resources that support the

 2. Hoe cultureel mag cultuurgeschiedenis zijn? Rond het IJkpunt 1650

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Frijhoff

  2002-01-01

  Full Text Available 1650Willem Frijhoff, Marijke SpiesIn their rejoinder, the authors of 1650: Bevochten eendracht discuss the main criticisms brought forward by those taking part in the debate at the final conference on the Vantage-points Programme. Basically, they reject two claims as inappropriate with regard to their book and its intentions. Firstly, there can be no question of a political, let alone a holistic framework for this study which is meant to be an interpretation of Dutch culture in the specific language of cultural history. Secondly, they stand up against the reproach that their book would be purely subservient to present-day political questions about identity, Dutchness, and national consensus. Instead, they show that the key terms which they used to describe and explain the specific quality of Dutch culture at its 17th-century zenith (pluriformity, discussion culture, burgher participation, ecumenism of everyday life, etc. are used in this cross-section of Dutch society as analytical, descriptive terms, without any teleological view towards future developments. Finally, they explain the sense in which the European context should be understood and where the limits of European comparison lie at the moment with regard to 17th-century culture.

 3. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Glorius, S.T.; Meijboom, A.; Wal, van der J.T.; Cremer, J.S.M.

  2017-01-01

  Wageningen Marine Research is studying the long-term development of a number of individual mussel beds in the Dutch part of the Wadden Sea to identify the characteristics that determine the survival of such beds. The study is being carried out as part of the WOT theme ‘Nature Information

 4. Enkele gedagtes oor Matteus se gebruikmaking van die Ou ...

  African Journals Online (AJOL)

  Testament immers geensins op 'n eenvormige manier nie. Om hierdie ... kai en ekei héds tës teleutës Hërodou hína plërdthë tó rhêthén hupd kurtou diá ... evangelis 'n duidelike verband tussen Herodes en Farao se kinder- moorde trek, val die duidelike toespeling op Eksodus 4:19-20 in vers. 20 nie te ontken nie. Daar is 'n ...

 5. Atmospheric greenhouse effect - simple model; Atmosfaerens drivhuseffekt - enkel modell

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kanestroem, Ingolf; Henriksen, Thormod

  2011-07-01

  The article shows a simple model for the atmospheric greenhouse effect based on consideration of both the sun and earth as 'black bodies', so that the physical laws that apply to them, may be used. Furthermore, explained why some gases are greenhouse gases, but other gases in the atmosphere has no greenhouse effect. But first, some important concepts and physical laws encountered in the article, are repeated. (AG)

 6. Die onderwysbenadering van enkele neo-humanistiese pedagogiese denkers1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeannette Steyn

  1990-03-01

  Full Text Available After analysing the works of four American writers concerning education, the following conclusions were arrived at:There has been a move away from the accentuation of the rational, cognitive or reason of man to an accentuation of the irrational, affect or emotion of man. The reason for this movement is anthropological in the sense that it reacts against the technicalization and the scientification of man, which was brought about by the cognitive era of humanism. Accentuating the affective functions of man is the neo-humanist’s answer to the technicalized and scientiftcated estranged man. The aims of this article are to discuss the four neo-humanistic views of education and to answer the question whether a neo-humanistic view is anthropologically balanced. The conclusion was reached that a neo-humanistic view of education is anthropologically unbalanced or dual is tic. The accentuation of the affect or emotion of man leads to the minimization of the other functions of man.

 7. Die verhouding tussen kerk en staat: Enkele modelle met verwysing ...

  African Journals Online (AJOL)

  ook ingaan op die vraag na die reg tot opstand teen die gesag van die staat soos dit in hierdie modelle beantwoord word. Ons wil eindig by die vraag na 'n teologiese model wat geskik is vir ons dag. 1. DIE TEOLOGIESE MODEL VAN DIE ROOMS-KATOLIEKE. KERK. Die Rooms-Katolieke Kerk se opvatting word bepaal ...

 8. Enkele bedenkingen bij de geschiedenis van Koninklijke Shell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Buyst

  2008-01-01

  Full Text Available K.E. Sluyterman, J. Jonker, J.L. van Zanden, S. Howarth, Geschiedenis van de Koninklijke Shell, I, Van nieuwkomer tot marktleider, 1890-1939, II, Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie, 1939-1973, III, Concureren in turbulente markten, 1973-2007, [IV], Bijlagen, cijfers, toelichting, volledige bibliografie en index [inclusief drie dvd's]Some Reflections on the History of Royal Dutch ShellThe first positive feature of this impressive book is its unrelenting focus on a number of key issues. As a result, the authors succeed in presenting a coherent analysis of this complex global company. Another strong feature is the comprehensive and clear overview it provides of the rapid technological developments within the oil industry. Nevertheless, the origins of this fascinating firm could have been dealt with more thoroughly. The way in which the financial problems were solved during the start-up phase, in particular, remains shrouded in mystery. Furthermore, an interesting dimension could have been added had the concepts of Chandler been used. In addition, the chapter has not yet been closed on the ongoing conflict between Royal Dutch Shell and the local population in Nigeria.

 9. Röntgen diffractie aan kleimineralen van enkele Noordzeemonsters

  NARCIS (Netherlands)

  de Lange, G.J.

  1976-01-01

  A number of North Sea samples were studied with X-ray diffraction on the influence of different chemical treatments, higher temperatures, lower pressure-measuring conditions and combinations of these. The intention was to find the treatment(s) after which, and the measuring conditions with which the

 10. Enkele gedachten over de arbeidsovereenkomst in het concern

  NARCIS (Netherlands)

  Beltzer, R.M.

  2015-01-01

  De werknemer in het concern heeft veelal niet alleen te maken met degene met wie hij de arbeidsovereenkomst ondertekende, maar ziet zich tevens geconfronteerd met allerhande ‘derden’ die direct of indirect hun invloed uitoefenen op de arbeidsovereenkomst. Denk aan de situatie dat de werkgever niet

 11. De toepassing van gedeelde stikstofgiften bij enkele zaadgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Roon, van E.

  1959-01-01

  The influence was studied of split dressings of N on susceptibility to lodging, on yields of grain and straw and on seed quality of a number of seed crops: poppy (Papaver somniferum), spinach (Spinacia oleracea), radish (Raphanus sativus), caraway (Carum carvi), winter swede-like oilrape (Brassica

 12. Small systems, small sensors: Integrating sensing technologies into microfluidic and organ-on-a-chip devices

  OpenAIRE

  Oomen, Pieter Edmond

  2016-01-01

  Pieter Oomen presenteert in zijn proefschrift verschillende microfluïdische systemen met geïntegreerde sensors voor biologische en chemische analyses. Deze geminiaturiseerde systemen kennen veel voordelen: reagentia- en monstergebruik worden verminderd, parallelle experimenten kunnen op een enkel apparaat worden gedaan en natuurlijke celomgevingen kunnen worden nagebootst in incubatiesystemen (orgaan-op-chip). Echter, om zulke systemen te controleren en systematisch te verbeteren gedurende de...

 13. Rabbit Hemorrhagic Disease Virus-2 (RHDV2): bij de konijnen af

  OpenAIRE

  IJzer, J.; van Zeeland, Y.R.A.; Montizaan, Margriet; Egberink, H.F.; König, P.; van Geijlswijk, I.M.

  2016-01-01

  Dit artikel beschrijft de achtergronden en de omvang van de RHDV2-uitbraak van 2015/begin 2016 onder wilde en gehouden konijnen in Nederland en bespreekt de mogelijkheden tot vaccinatie. RHDV2-infectie veroorzaakt een zeer besmettelijke, vaak acuut dodelijke ziekte van het konijn (Oryctolagus cuniculus}. Er zijn enkele verschillen met infectie met het klassieke RHDV, waaronder een langere incubatietijd, sterker variabele mortaliteit, een breder gastheerspectrum en een lagere leeftijdsresisten...

 14. Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology

  OpenAIRE

  Smit CE; van Herwijnen R; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2016-01-01

  Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren. Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van oppervlaktewater aantasten, wat schadelijk kan zijn voor mens en dier. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) bepaalt voor een aantal stoffen hoeveel er maximaal in oppervlaktewater mag zitten. Hierbij wordt ook gek...

 15. A sustainable swimming pool, an example for society; Een duurzaam zwembad, een voorbeeld voor de samenleving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klok, T. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2009-11-15

  Swimming pools are public buildings. Generally, the local authorities are responsible for their housing. New constructions or renovations are usually based on high ambitions for environmental conservation, partly because no other building uses as much energy as a swimming pool. [Dutch] Een zwembad is een publiek gebouw. Meestal is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk voor de huisvesting. Bij nieuwbouw of renovatie zijn de ambities met betrekking tot milieubesparing vaak hoog, mede omdat bijna geen enkel gebouw is zo energie-intensief als een zwembad.

 16. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  . Vergroening richt zich op het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het sparen van het milieu. Door rekening te houden met de grenzen van het natuurlijk kapitaal kan de welvaart op lange termijn worden veiliggesteld. Ook voor Nederland is vergroening belangrijk. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen, land en water maakt de Nederlandse economie minder kwetsbaar en het milieu schoner. Inzetten op groene groei is daarbij niet zozeer het kortetermijnantwoord op de huidige economische crisis, maar juist een langetermijnbijdrage aan de versterking van de Nederlandse economische structuur. Die versterking komt niet vanzelf, maar vergt een actieve rol van de overheid in interactie met het bedrijfsleven en de burgers. Een langetermijnvisie gericht op vergroening van de economie is een belangrijke eerste stap. Hoe vooruitgang te meten is een ander belangrijk element bij het streven naar groene groei. Daarnaast zijn andere spelregels nodig om de samenleving in een groenere richting te bewegen. Zo zullen de kosten van milieuvervuiling beter in de prijzen tot uiting moeten komen. Afschaffen van subsidies en fiscale regelingen die vergroening in de weg staan, hoort hier bij. Implementatie van dergelijke fiscale voorstellen vergt uiteraard een brede afweging. Ook kan de overheid betere voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en toepassing van milieusparende innovaties. Deze notitie verkent enkele belangrijke randvoorwaarden voor de vergroening van de Nederlandse economie en geeft op onderdelen aanzetten tot uitwerking daarvan. Tevens agendeert de notitie op welke onderdelen nader onderzoek gewenst lijkt om beter zicht te krijgen op wat de keuze voor groene groei voor Nederland betekent en wat daarvoor nodig is.

 17. Lower cost, more comfort. Simulation software for interactive building sessions; Lagere kosten, meer comfort. Simulatiesoftware maakt weg vrij voor interactieve bouwsessies Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lankhoorn, B. [Schouten Techniek, Zwaag (Netherlands)

  2012-12-15

  More and more clients and project developers realize that the life cycle cost of a building can be a multiple of the investment. To be able to make the right decision to lower the cost it is important to calculate different alternatives already in the design phase with the complete (construction) team. A building simulation system can be the solution [Dutch] Steeds meer opdrachtgevers en projectontwikkelaars realiseren zich dat de levensduurkosten van een gebouw een veelvoud van de investering kunnen zijn. Om beslissingen te kunnen nemen die deze kosten kunnen bemvloeden is het belangrijk om al in de ontwerpfase met het complete (bouw)team verschillende alternatieven door te rekenen. Een gebouwsi- mulatiesysteem kan hierbij uitkomst bieden.

 18. Coal on the shovel. Choice for coal is choosing for expensive, scarce and unreliable; Kolen op de schop. Kiezen voor kolen is kiezen voor duur, schaars en onbetrouwbaar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-07-01

  Researchers of Peak oil warn about imminent worldwide coal shortages as of 2025. Countries that fully depend on coal import, such as the Netherlands, run great risks due to strongly rising prices and insecurity of supply. How large is the supply of extractable coal? How long will extraction and export continue undisturbed under increasing demand? What effect will this have on the coal price? The real data on supply, demand, price and export mainly tell a tale of unreliable reserves and high prices according to Greenpeace. (mk) [Dutch] Onderzoekers van Peakoil waarschuwen dat vanaf 2025 wereldwijd kolentekorten dreigen. Landen die volledig afhankelijk zijn van de import van kolen, zoals Nederland, lopen een groot risico door sterk stijgende prijzen en onzekere levering. Hoe groot is de winbare kolenvoorraad? Hoe lang gaan winning en export ongestoord door bij een groeiende vraag? Wat betekent dit voor de kolenprijs? De werkelijke gegevens over voorraad, vraag, prijs en export vertellen volgens Greenpeace vooral een verhaal van onbetrouwbare reserves en hoge prijzen.

 19. EU-regulation for PM2.5. Consequences for the National Air Quality Monitoring network; EU-regeling voor PM2,5 bekend. Gevolgen voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Arkel, F.; Hoogerbrugge, R.; Van der Meulen, T. [Laboratorium voor Milieumetingen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2008-02-15

  In the European Union an agreement has been reached on revision of the directive for air quality and cleaner air for Europe (Clean Air for Europe, CAFE). For the sake of clarity, simplicity and efficiency the current framework directive from 1996, including the first four subsidiary directives, have been combined in one single directive. (mk) [Dutch] In de Europese Unie is een akkoord bereikt over herziening van de richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (Clean Air for Europe, CAFE). Ten behoeve van de duidelijkheid, eenvoud en efficientie zijn in het voorstel de huidige kaderrichtlijn uit 1996 en de daarbij behorende eerste vier dochterrichtlijnen samengevoegd in een enkele richtlijn.

 20. "Al zijn we katholiek, we zijn Nederlanders" : opkomst en verval van de katholieke kerk in Nederland sinds 1795 vanuit rational choice perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Sengers, Erik

  2003-01-01

  The Dutch Catholic Church has experienced an immense growth and an equal measure of decline in the last two centuries. Four phases can be discerned: slow growth 1795-1870; fast growth 1870-1960; early decline 1920-1960; decline 1960-. Existing explanations for these developments seem not fully

 1. Developments in sanitary techniques 2011-2012. Important progress through studies in 2011; Ontwikkelingen sanitaire technieken 2011-2012. Belangrijke vorderingen door studies in 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheffer, W.

  2011-12-15

  In 2011, new laws and regulations were the main theme in sanitary techniques (ST). Libraries have been updated in the areas of tap water installations and sewer systems of buildings. Some important progress was made in the framework of several ST preliminary studies conducted by TVVL and Uneto-VNI. Still, the start-up of new ST studies and projects in 2012 is lagging behind compared to previous years. [Dutch] Het vakgebied van sanitaire technieken (ST) stond in 2011 vooral in het teken van nieuwe wet- en regelgeving. Zowel op het gebied van leidingwaterinstallaties als riolering van bouwwerken zijn de bibliotheken geactualiseerd. In het kader van enkele ST-voorstudies, uitgevoerd door TVVL en Uneto-VNI zijn belangrijke vorderingen gemaakt. De opstart van nieuwe ST-studies en -projecten in 2012 blijft echter achter ten opzichte van voorgaande jaren.

 2. Monitor large-scale consumers market natural gas and electricity 2010; Monitor groothandelsmarkten gas en elektriciteit 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-02-15

  The Office of Energy Regulation ('Energiekamer') carries out its legal task by means of a monitor, a practical tool to assess and analyze the wholesale market for electricity. Monitoring of the wholesale electricity market concerns continuous, accurate and structured following of developments in the market. The aim is to identify in time signals from the market that could lead to a decrease of competition and transparency. The starting point of the monitor for the wholesale electricity market is the selection of indicators which give insight in real competition, liquidity and transparency. [Dutch] De Energiekamer schrijft jaarlijks haar bevindingen over de mate van marktwerking in de groothandelsmarkten gas en elektriciteit in een rapport aan de Minister van Economische Zaken. Dit rapport is de monitor. Sinds 2007 zijn de bevindingen over de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit samengevoegd in een publicatie. Concreet verzamelt de Energiekamer marktinformatie zoals prijzen en hoeveelheden. Daarnaast bestudeert de Energiekamer of deze uitkomsten overeenkomen met wat beoogd was in de vrije energiemarkt. De Energiekamer onderzoekt of de voorwaarden (zoals bijvoorbeeld toetredingsbarrieres en transparantie) optimaal zijn voor doeltreffende concurrentie en geeft voorstellen van maatregelen om de marktwerking te verbeteren.

 3. Nieuwe technieken om spuiwater te zuiveren zijn veelbelovend (interview met o.a. Erik van Os)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Os, van E.A.

  2012-01-01

  TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben samen een proefproject gedaan met twee veelbelovende technieken om spuiwater te zuiveren: omgekeerde osmose en membraandestillatie. Deze test vond plaats bij Olij Rozen in De Kwakel. Technisch gezien voldoen beide technieken.

 4. De gevolgen van de onderkapitalisatieregeling voor binnenlandse belastingplichtigen, die uitsluitend in Nederland actief zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Kampschöer, G.W.J.M.

  2004-01-01

  This study investigates the planning materiality values used by auditors in The Netherlands for a sample of engagements performed by Big 5 and non-Big 5 firms in 1998-99. We find that, consistent with archival evidence from KPMG in Elliott (1983), planning materiality is not a constant percentage of

 5. Een onwrikbaar geloof in zijn gelijk : Sal Tas (1905-1976): journalist van de wereld

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Tity

  Biography of the Dutch Sal Tas, activist, political writer and reporter/foreign correspondent in Paris of the newspaper Het Parool and the American non-communist left journal The New Leader during the 1950s. Tas was a controversial man with outspoken opinions. Radical left in his young years, later

 6. Eglon Hendrik van der Neer (1635/36 - 1703) : Zijn leven en werk

  NARCIS (Netherlands)

  Schavemaker, E.

  2009-01-01

  Eglon van der Neer. His Life and His Work In his own time Eglon van der Neer was highly successful. His acclaim endured throughout the eighteenth century. Nowadays he is rated as a second-rate master. Van der Neer was born in Amsterdam in 1635 or 1636 as the son of the now more famous landscape

 7. Processen en factoren die van invloed zijn op de emissie van bio-aerosolen uit stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnink, A.J.A.; Yang Zhao, Yang; Dekker, A.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  In the Netherlands there are some regions with very high animal densities. From the sixties in the last century intensive livestock production has expanded largely, especially in the South and East of the Netherlands. The objective of this desk study was to describe the processes and factors that

 8. Homoseksuele mannen die na hun coming-out vader zijn geworden

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, H.M.W.; van Rooij, F.B.

  2011-01-01

  The current study examined whether there are differences between gay father families (n = 36) and heterosexual families (n = 36) on father-child relationship, fathers' experiences of parental stress and children's wellbeing. The gay fathers in this study all became parents while in same-sex

 9. Hacking of water and electric utilities; Waterzuiveringen zijn gemakkelijk te hacken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Kelft, D. [Waterschapsbedrijf Limburg, Roermond (Netherlands)

  2004-03-01

  Attention is paid to the fact that control systems (Supervisory Control and Data Acquisition Systems or SCADA) of electric power plants and water purification installations are easy targets for hackers and computer viruses. [Dutch] De besturingssystemen van energiecentrales en waterzuiveringsinstallaties worden steeds vaker gekoppeld aan internet of andere netwerken in het bedrijf. Dat maakt de systemen een gemakkelijk doelwit voor hackers en virussen. Er wordt gepleit voor een integrale aanpak van de beveiliging.

 10. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk

 11. We zijn druk, druk, druk : Wat blijft er over van rechtvaardigheid?

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Susanne Lidewij; Bos, K. van den

  2007-01-01

  In today’s busy society, people have less and less time. In the current paper we argue that busy people are more influenced by egocentric issues than by issues that are justice related. Several social psychological experiments support this suggestion. Furthermore, we discuss in this paper the

 12. De middeleeuwen zijn anders. Cultuur en literatuur van de 12de tot de 15de eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, Jef

  2005-01-01

  De middeleeuwers pletten de aardbol tot een platte schijf waar men kon afvallen. De middeleeuwers verdrukten de vrouw en verbrandden meedogenloos hun heksen. De middeleeuwers bevolkten hun wereld met afschuwelijke monsters. Kortom tussen de Oudheid en de Renaissance ging de Europese cultuur door de

 13. Influenza uitbraken in verpleeghuizen 2004-2005: wat zijn de consequenties voor het komende griepseizoen?

  NARCIS (Netherlands)

  Sande, M. van der; Ruijs, H.; Cools, H.; Meijer, A.; Plas, S. van der; Morroy, G.

  2005-01-01

  Voorafgaand aan het influenzaseizoen 2004/2005 verschenen het LCI draaiboek Explosies van luchtweginfecties in instellingen en de NVVA-richtlijn Influenzapreventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Beide werden van theoretische commentaren voorzien in onder andere TvT en het Nederlands

 14. De keerzijde van de nieuwe economische realiteit: Zijn we naïeve digitale optimisten geworden?

  NARCIS (Netherlands)

  Maaike Verschuren

  2014-01-01

  Interview in Executive-People, nr.15, november 2014. Een appartement huren voor je vakantie doe je goedkoop bij AirBNB, een taxi bestel je voordelig via Uber. Je kinderen werken op school met een iPad, en thuis bedien je met je tablet niet alleen de thermostaat, maar ook de televisie en de

 15. Intelligent Design-theorieën zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie

  NARCIS (Netherlands)

  H. Dooremale

  2005-01-01

  textabstractDe minister van onderwijs – Maria van der Hoeven – meent dat Intelligent Design (ID) serieus als alternatief voor de neodarwiniaanse evolutietheorie moet worden bekeken. De discussie richt zich voornamelijk op de verdediging van de evolutietheorie tegen de aantijgingen van de

 16. Jan van der Groen, hovenier van de Prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lenneke Berkhout

  2017-08-01

  Jan van der Groen was something of an odd man out among the gardeners. Having started out as a florist, he would seem to have had no experience in garden management when he was appointed head gardener. Most other gardeners had worked in the job from an early age, thereby building a wider range of horticultural skills and knowledge. It is also probable that he had little or no knowledge of geometry at a time when gardeners were increasingly being required to lay out classical gardens. On the other hand, in addition to his considerable knowledge of flowers and plants, Van der Groen was acquainted with prevailing views on ‘outdoor life’; he was familiar with the foremost gardens in France and the Dutch Republic, either from illustrations or possibly even from personal experience. In this he probably differed from other gardeners. Van der Groen did not make any garden designs. His social position was comparable to that of other gardeners: they belonged to the petit bourgeoisie, a social middle class with a modicum of property, which fell between the small, wealthy upper class and the vast mass of poor people. Nor was there any difference in terms of the subordinate position within the stadholder household and the garden management organization. All gardeners were required to render detailed accounts to the Nassause Domeinraad, the body responsible for managing the Prince of Orange’s domains. Ultimately, it was the publication of his book that set Van der Groen apart from his peers. No other court gardener ever penned such a work.

 17. Secretaris der natuur: de Franse conservatieve denker Louis de Bonald en zijn Theorie van de Macht

  OpenAIRE

  Audenaerde, Rolandus Franciscus Cornelis

  2009-01-01

  A reconstruction of the Théorie du Pouvoir, the first and major work of the French philosopher Louis de Bonald, shows that this work is best being read along the lines of political classicism: its syllogistic structure consists of a philosophical (deductive) maior, a historical (empirical) minor, and the political conclusion that the aristocratic authority and corporative forms characteristic of the preabsolutist era rather than ancien régime monarchy should be restored. As much as a frontal ...

 18. Secretaris der natuur : de Franse conservatieve denker Louis de Bonald en zijn Theorie van de Macht

  NARCIS (Netherlands)

  Audenaerde, Rolandus Franciscus Cornelis

  2009-01-01

  A reconstruction of the Théorie du Pouvoir, the first and major work of the French philosopher Louis de Bonald, shows that this work is best being read along the lines of political classicism: its syllogistic structure consists of a philosophical (deductive) maior, a historical (empirical) minor,

 19. Hoe afwijkend zijn de nieuwe groeiplaatsen van Equisetum telmateia Ehrh. in Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  Londo, G.

  1985-01-01

  Until recently Equisetum telmateia was a very rare species of spring habitats in woodlands in the eastern part of the Netherlands. Since 1972, the species has been found in other (mainly western) parts of the country in different habitats: in roadverges, along ditches, on a dike and on embanked sand

 20. ‘Een filosofisch geschriftje’: Christiaan Huygens’ gedachten over God in zijn Cosmotheoros en andere geschriften

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nienke Smit

  2014-03-01

  Full Text Available Although much has been written about Christiaan Huygens (1629–1695, his religious views are almost neglected in historical research. Some scholars have come to the conclusion that God played no part at all in the worldview of this great mathematician. Although Huygens has never written a book exclu- sively devoted to the subject of God, he did leave us some notes in which he explicitly expresses his views about God and the divine. This article focuses on Huygens’ philosophical writings and especially on his last completed work Cosmotheoros (1698, in which he discusses the possibility of extra-terres- trial life. In this book God is an important subject. Huygens’ thoughts show a strong belief in an underlying logic behind the construction of the universe. According to Huygens, the idea that the earth is just a planet among other planets, logically implies that these other planets should have a similar nature as the earth and are inhabited by ‘rational beings’. Eve- rything in the universe is created for a reason, so God would not have created anything for no purpose. Huygens can’t imagine the world being created without a great intelligent deity, but he denies that God has a direct influence on the course of events on earth. Therefore, in his view, the existence of miracles is impossible. This article presents a new perspective on Christiaan Huygens and shows that the concept of God was actually a crucial element in his understanding of the world.

 1. De kapitein in zijn labyrint. Het veelzijdige schrijverschap van Haring van Harinxma (1604-1669)

  NARCIS (Netherlands)

  Moser, P.H.

  2004-01-01

  Abstract - Haring van Harinxma (1604-1669) was a Calvinist member of the Frisian nobility, a military man, a painter, poet and translator. This article discusses the various ways in which he used and adapted literary sources in his own work. The focus is on two prose texts: Doolhof van Socia

 2. Dried blood spots voor het bepalen van de serumconcentratie van tamoxifen en zijn actieve metaboliet endoxifen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Nynke G L; Rosing, Hilde; Schellens, Jan H M; Beijnen, Jos H.; Linn, Sabine C.

  2016-01-01

  OBJECTIVE To establish the relationship between dried blood spot (DBS) and serum concentrations of tamoxifen and endoxifen in order to allow the use of DBS sampling, a simple and patient-friendly alternative to venous sampling, in clinical practice. The antiestrogenic effect of tamoxifen is

 3. Innovatie in de publieke sector; goede instrumenten zijn (slechts) het halve werk

  NARCIS (Netherlands)

  Piek, Pim; de Koning, Nicole; Vos, Pepijn; de Graaf, Bart; Beudeker, Dagmar; de Leede, Jan; Vaas, Fietje; Oeij, Peter

  2011-01-01

  Dit hoofdstuk gaat over innovatie in de publieke sector, gericht op verbetering van de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening, resulterend in betere prestaties. De innovaties die centraal staan, betreffen flexibeler inzet van personeel om extra inhuur te beperken, het stroomlijnen van

 4. De hoogfrequentconductometrie met uitwendige electroden en enkele toepassingen in de farmacie

  NARCIS (Netherlands)

  Hannema, Harmen Ids

  1968-01-01

  In this thesis an investigation of high-frequency conductometry is described . The purpose of the investigation was to deepen the theoretical basis of the method and to obtain a better insight into the possibilities of the practical application.....

 5. Aardverwarming en Klimaatsverandering met spesi- fieke verwysing na Suid-Afrika: Enkele perspektiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawie de Villiers

  2008-09-01

  Full Text Available Nagaan van die geologiese geskiedenis van die aarde toon dat klimaatsverandering ’n integrale deel is van omgewingsveranderinge wat met verloop van tyd plaasvind. Voldoende bewyse kom voor dat tydperke van natter en droër en kouer en warmer toestande mekaar met verloop van tyd, as gevolg van natuurlike gebeure, opgevolg het. Sedert die industriële revolusie het menslike aktiwiteite toenemend lugbesoedeling veroorsaak, soveel so dat dit tans algemeen aanvaar word dat toename in aardverwarming die afgelope dekades direk aan menslike aktiwiteite, wat groot volumes koolsuur en ander gasse aan die atmosfeer vrystel, gekoppel kan word. Waarneembare tekens van mens geïnduseerde klimaatsverandering sluit in styging in gemiddelde temperature op baie plekke, smelting van ysbedekking in poolgebiede, verhoging van seevlakke op globale skaal en kuslyn versteurings en skades as gevolg van hewige see-aanslag op kusgebiede in verskeie lande, ook in Suid-Afrika. Konsensus uit ’n aantal algemene hidrologiese-weerkundige sirkulasie modelle, toon vir Suid-Afrika dat die gemiddelde jaarlikse temperatuur met ongeveer 1.5 tot 3.0 grade Celsius in beide die somer en winter oor die volgende paar dekades gaan verhoog en dat daar ’n sterk moontlikheid van ’n toename in reënval in die oostelike dele en afname in reënval in die westelike dele bestaan.

 6. VIGS en die Suid-Afrikaanse ekonomiese en bestuurswêreld - Enkele perspektiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. C. Schutte

  1990-03-01

  Full Text Available There is no doubt anymore that AIDS as a disease has the potential to become a very serious issue in the South African social, political, demographic and economic environment. AIDS will have macro-economic as well as micro-business implications. At macro-level (without the influence of AIDS decision-makers already anticipate and plan for a • shortage in housing for blacks; • shortage in employment opportunities; • high level of unemployment; • uncontrollable urbanisation; and a • lack of educational infrastructure. Burning issues for decision-makers and managers will be • who will be the worker tomorrow? • who will be the manager? • will there be sufficient manpower resources? • what would a training strate& took like ? • in what ways will production and productivity be managed? • in what ways will sound labour relations be created and maintained? Although a great many decision-makers and managers still have a sceptical view and perception regarding AIDS, it is certain that it will affect the entire spectrum of life. Managers should proactively plan for the implications of AIDS on business, and if projections do not realise as darkly, it could be seen and accepted as a "bonus"

 7. Finansiel rådgivning strong>- strong>behov for enkel og effektiv finansaftalelov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders; Tanggaard, Carsten

  2009-01-01

  Behovet for oprydning i den finansielle rådgivning har eksisteret i mange år, men mange kunder har opfattet bankrådgiveren på linje med deres læge. Finanskrisen med dens rådgivningsskandaler har imidlertid været et "wake up call" for mange bankkunder. De indser nu at bankrådgiveren godt nok er...... deres finansielle familielæge, men banken har eget apotek, hvis medicin den enkelte rådgiver mere eller mindre er forpligtet til at sælge uanset effekten. Og når bankchefer er villige til at distribuere tvivlsom medicin, vil de ansatte også være mere tilbøjelige til at udvise uetisk adfærd i...

 8. Die invloed van enkele strominge en lewensbeskouinge op die ontwikkeling van teorie oor Onderwysbestuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Mentz

  1998-03-01

  Full Text Available The role of certain directions and life perspectives in the development of theory in Educational ManagementIn Educational Management, as in all scientific disciplines, a number of directions and life perspectives contribute to the formulation of theory in the field In this article the influence that some of these directions and life perspectives have had on Educational Management is analysed. The role and place of a Christian perspective is then described. The directions and life perspectives which will be discussed include positivism, post-positivism and post-modernism. Vedantic and Chinese perspectives on management are then discussed, as these two perspectives represent strong underlying religious beliefs. The article closes with a Christian perspective on Educational Management and leadership - a perspective which includes guidelines for educational leaders on the way in which a Christian approach can be developed and sustained.

 9. Die hantering van teenoorgesteldheid in enkele tipes woordeboeke, toegelig met Afrikaanse voorbeelde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nel Otto

  2011-10-01

  Full Text Available Opsomming: Hoewel teenoorgesteldheid tot dusver deur baie leksikograwe as 'n bonus beskou is in die meeste tipes woordeboeke, word in hierdie artikel aangevoer dat hul insluiting verpligtend behoort te wees in aanleerderwoordeboeke en dat dit ook van groot nut kan wees in verskeie ander tipes woordeboeke. Eers word 'n uiteensetting gegee van verskillende tipes teenstellingsverhoudings. Daarna word die hantering van teenoorgesteldheid toegelig met Afrikaanse voorbeelde, in drie tipes woordeboeke bespreek met betrekking tot twee kategorie?: inligting in die toeligtingsgedeelte en in die alfabetiese gedeelte. Met verwysing na die pluspunte sowel as die tekortkominge in die bespreekte woordeboeke, word voorstelle ter verbetering van die hantering van teenoorgesteldheid in hierdie woordeboeke gemaak, bv.: (1 die term teenoorgesteldheid behoort duidelik omskryf te word in die toeligtingsgedeelte, (2 die leksikale items waarby teenoorgesteldes aangedui kan word, behoort as lemmas op hulle alfabetiese plekke opgeneem te word, (3 die teenoorgesteldes van hierdie lemmas behoort by di? lemmas aangedui te word, en (4 die mees frekwente teenoorgesteldes kan deur middel van korpusontleding ge?dentifiseer word. Sleutelwoorde: AANLEERDERWOORDEBOEK, ALFABETIESE GEDEELTE, ANTONIMIE,DEFINI?RING, EENTALIGE WOORDEBOEK, KRUISVERWYSINGS, LEKSIKOGRAFIE, LEMMA, SEMANTIESE OPPOSISIE, TEENOORGESTELDHEID, TOELIGTINGSGEDEELTE, TWEETALIGE WOORDEBOEK Abstract: The Treatment of Opposites in a Few Types of Dictionaries, Illustrated by Afrikaans Examples. Although lexical items indicating semantic opposition have, until now, been regarded by many lexicographers as a bonus in most types of dictionaries, it is argued in this article that their inclusion should be compulsory in learner's dictionaries and that it can also be of great value in many other types of dictionaries. First an exposition is given of different types of semantic opposition. Then the treatment of opposition illustrated by Afrikaans examples, is discussed in three types of dictionaries by looking at two categories: the information in the usage guide and in the alphabetical part. With reference to the strong points as well as the shortcomings in the discussed dictionaries, suggestions are made for the improvement of the treatment of semantic opposition in these dictionaries, e.g. (1 the term semantic opposition should be clearly defined in the usage guide, (2 the lexical items indicating semantic opposition should be recorded in their alphabetical places as lemmata, (3 the opposites should be indicated at these lemmata, and (4 the most frequent opposites can be identified by using a corpus analysis. Keywords: ALPHABETICAL PART, ANTONYMY, ANTONYMOUS RELATIONS, BILINGUALDICTIONARY, CROSS-REFERENCES, DEFINING, LEARNER'S DICTIONARY, LEMMA,LEXICOGRAPHY, MONOLINGUAL DICTIONARY, SEMANTIC OPPOSITION, USAGE GUIDE

 10. Die sekondêre skool as organisasietipe : enkele aspekte van skoolorganisasiekunde

  OpenAIRE

  2014-01-01

  M.Ed. Organisations have existed throughout history. Such an organisation is the school. Up to date scientists have studied various aspects of the school as an organisation. Since schools are complex in their tasks and procedures,it has become imperative that the school management leader, the principal should also receive professional training in management. The main aim of the relevant research is to relate and apply existing managerial theories on organisations to the school. The first a...

 11. Zorgen, boeien en binden: een internationale vergelijking van enkele interventies rond voortijdig schoolverlaten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toby Witte

  2008-03-01

  Full Text Available In this contribution to the national and local drop out policies, a comparison is made between Danish, Dutch and American strategies. The preliminary conclusion might be that a stimulating and facilitating policy is more successful than a severe and rigid one, though every result deserves to be evaluated within the related three worlds of welfare capitalism of Denmark, the Netherlands and the United States.

 12. enkele treë tot 'n moontlike re-konfigurasie van pastorale terapie ...

  African Journals Online (AJOL)

  towards a model of care for and by the community and its members, are described. ... community and its members; the (ii) development of pastoral care as ..... Great Britain: Courier. International Ltd. Tiptree. FreeDman, J. & ComBS, g. 1996. Narrative therapy. The social construction of preferred realities. New York:.

 13. De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, de G.

  1950-01-01

  The geomorphology and soil conditions of some polders were studied, mainly consisting of sandy creek-ridge soils and marshy clay soils on peat (Old Land). Also a few New Land polders (Young sea clay) were surveyed.

  Important soil characteristics were granular composition at different depths and

 14. Vos, Faust, Voss: raakpunte tussen Vos deur Anna M. Louw en enkele ander tekste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. John

  2005-07-01

  Full Text Available Vos, Faust, Voss: Points of contact between Vos by Anna M. Louw and selected other texts This article explores points of contact between “Vos” by Anna M. Louw and a number of related texts, including the following: the book “Job” from the Christian Bible, “Faust” by Goethe, “Voss” by Patrick White and texts forming part of the Gnostic tradition. The analysis describes similarities and differences, arguing that the implication of the points of contact between the various texts is that Vos suggests that the heritage of the Christian Reformation is not adequate for an understanding of life in South Africa, and it has to be supplemented with perspectives from other traditions.

 15. Kennis, geschiedenis, objectiviteit : een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, Jeroen Joseph Alphons

  1987-01-01

  According to Popper's hypothetico-deductive conception of science, scientific knowledge starts not from experience, nor from collecting 'facts', but from problems. The edifice of science is not erected upon a solid foundation or reliable facts; it is rather raised on piles above a swamp: we can only

 16. Televisiekijken en enkele eetgewoonten bij Amsterdamse 6-14-jarigen; een transversaal onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C M; Henneman, L.; Timmermans, Danielle R M; Hirasing, Remy A

  2004-01-01

  OBJECTIVE: To describe the time spent by children between the ages of 6-14 years watching television during a weekday and to examine associated factors. DESIGN: Cross-sectional questionnaire study. METHOD: Data were collected during a vaccination campaign against meningococci C in Amsterdam in

 17. Enkele aspecten van kruispuntveiligheid : rapportage voor het CROW-project Afwegingskader kruispunten.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.

  2014-01-01

  Several aspects of intersection safety; Report for the CROW project Assessment Framework for Intersections. In 2013/2014 the CROW (Technology platform for transport, infrastructure and public space) will determine the basic characteristics for intersections and roundabouts. Correspondingly, CROW

 18. enkele fasette van die problematiek van die akademikus by die skryf

  African Journals Online (AJOL)

  Om verskeie redes het dit van die allergrootste belong geword dot 'n his- tories korrekte, wetenskaplike weerga- we van bogenoemde gebeure opge- teken moet word. Die sluier, in sommige gevalle am logiese redes toegepas, moes eenvoudig gelig word am gebeure wat die gewone man op stroot in Suid-Afrika dikwels ...

 19. Enkele riglyne vir die ontwerp van 'n media-ondersteunde afstandsonderwysprogram vir Telkom-personeel

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Ed. The purpose of this literature study was to identify guidelines for the design of a media supported distance training programme for Telkom personnel. The board of Telkom SA decided to add media supported distance training to their existing contact training method to help fulfil their training needs. Existing training officers in the service of Telkom SA will be used to train employees by using media support in distance training programmes. It was found that training officers do not h...

 20. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 1. Enkele aspecten van het gelaatspatroon bij 9-jarige kinderen; een röntgencephalometrisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Herman

  1966-01-01

  Orthodontische afwijkingen komen zeer veelvuldig voor. Uitermate zelden treft men een individu aan, waarbij zich geen onregelmatigheden in het gebit voordoen en waarbij ook de uitwendige gelaatsstructuur harmonisch is. Zo wees een onderzoek bij Groningse schoolkinderen uit, dat ongeveer 20% van hen

 2. Introductie van de bepaling van F-specifieke RNA-bacteriofagen in enkele laboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Schijven JF; Hondema-Blok YM; Dijkhuijsen M; de Ruiter H; Wubbels GH

  1992-01-01

  RIVM supported four laboratories with the introduction of the enumeration of F-specific RNA-bacteriophages. Six trials were organized to gain sufficient experience and to acquire comparable results between the participating laboratories. The following conclusions were drawn: - To achieve good and

 3. Outobiografie of nie: aantekeninge oor die outobiografiese aanwysers in enkele Afrikaanse tekste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Scheepers

  1991-05-01

  Full Text Available The autobiographical relationship between the concrete author and a character or narrator in a text has always been a problem in the study of literature. In this article it is illustrated how certain signals in the text may function as autobiographical indicators. These signals must direct the reader towards an autobiographical interpretation of a specific text, because this is often essential for an adequate reading of such a text. The methodological approach of this article is, though, that an autobiographical interpretation of a text should at all times be textually confirmed. Texts included in this study are Somer 11 and Suidpunt-jazz (André Letoit, Jonkmanskas and Die hemel help ons (Koos Prinsloo, Van stiltes en stemme (J.M. Gilfillan, Die droom (Uys Krige, Wynand se oorlog (Ria Jordaan, Sleep vir jou 'n stoel nader (André le Roux and Klaaglied vir Koos (Lettie Viljoen.

 4. Al sietmen de lui…: Perspektiewe op boere en boerejolyt in enkele Nederlandse en Afrikaanse gedigte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. van Zyl

  2001-08-01

  Full Text Available Though one sees the people… (one does not therefore know them: Perspectives on farmers and boorish festivity in a number of Dutch and Afrikaans poems A selection of a few Dutch and Afrikaans poems from, inter alia, the seventeenth, nineteenth and early twentieth century, share so many characteristics in their combination of the subjects “farmer” (“boer” and “feast”, that in this article the question is raised whether these stereotypes form part of a relatively fixed traditional topic or “storehouse” of conventions. Each poem utilizes colloquial language, diminutives and nicknames in the depiction of a dance party in a rural setting – an event characterized by immoderate behaviour, particularly regarding love-making and the use of liquor. More recent Afrikaans poems (written within a context where the initially negative term “Boer” has been transfigured positively due to the expansion of Afrikaner-Nationalist power satirize other aspects, like status and wealth instead of backwardness, but it seems as if excess and transgression are still associated with “boer” in combination with festivity. The concept of farmer often functions as the Other in these poems, in binary opposition to the narrator.

 5. Julie Sten-Knudsen byder på let og enkel økopoesi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gregersen, Martin

  2017-01-01

  Den opmærksomme registrering, ømheden for det levende og døende og det enkle perspektiv, som gennemstrømmer disse digte, er det, der gør ”Spor eter fugle” værd at fremhæve i bunken af økopoesi og klimalitteratur, der udkommer i disse år.......Den opmærksomme registrering, ømheden for det levende og døende og det enkle perspektiv, som gennemstrømmer disse digte, er det, der gør ”Spor eter fugle” værd at fremhæve i bunken af økopoesi og klimalitteratur, der udkommer i disse år....

 6. Reformasie as herstel van die ware diens van God: enkele aanwysers by Calvyn en Zwingli

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.F. Schulze

  1998-03-01

  Full Text Available Reformation as restoration of the true service of God - some indicators in the work of Calvin and ZwingliIn this article an attempt is made to interpret the 16th century Reformation from a rarely mentioned, yet very real perspective, viz., as a restoration of the true service of God. It is indicated that the true service o f God is an overarching concept, encompassing more than simply an ecclesiastical reform, or a return to the Bible. Besides these aspects, true service o f God implies the renewal o f life with all its social, economical and political overtones, which cannot be discussed in full in an article. Data drawn from some works o f Calvin and Zwingli will hopefully prove the validity o f this perspective and offer Christians in the "new South Africa" thought-provoking ideas which should be put into action.

 7. Digital Humanities: the Next Big Thing? Enkele notities bij een ontluikend debat

  NARCIS (Netherlands)

  Besser, S.; Vaessens, T.

  2013-01-01

  In the form of provisional notes, the authors offer suggestions for an intensification of the theoretical debate on the digital humanities and computational literary studies in particular. From the perspective of poststructuralist theory, they address some of the epistemological underpinnings of

 8. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 9. Invloed van temperatuur en zoutgehalte op de ontwikkeling van eieren van enkele soorten zeegrondels

  NARCIS (Netherlands)

  van Buurt, G.

  1974-01-01

  Eggs of closely related estuarine and neritic Pomatoschistus species were incubated at 24 different temperature-salinity combinations (ranges 10 to 25°C, 5 to 55 per thousand S). Rate of development, survival and larval length at hatch were recorded in relation to incubation conditions.

 10. VIGS en die Suid-Afrikaanse ekonomiese en bestuurswêreld - Enkele perspektiewe

  OpenAIRE

  P. C. Schutte

  1990-01-01

  There is no doubt anymore that AIDS as a disease has the potential to become a very serious issue in the South African social, political, demographic and economic environment. AIDS will have macro-economic as well as micro-business implications. At macro-level (without the influence of AIDS) decision-makers already anticipate and plan for a • shortage in housing for blacks; • shortage in employment opportunities; • high level of unemployment; • uncontrollable urbanisation; and a • lack of ...

 11. Die implikasies van enkele pneumatologlese insigte van Rudolf Bohren vir die Praktiese Teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. W. de Wet

  1998-06-01

  Full Text Available This article attempts to outline an approach to Practical Theology which will provide a new vision on the fullness and magnificence of the field of study. Possibilities in obtaining a new vision are illustrated by expounding three pneumatological perpectives on Practical Theology by the German theologian, Rudolf Bohren. By means of the analysis of and a conclusion drawn from Bohren’s vision on a trinitarian-pneumatological approach, his application of the term teonomical reciprocity and his application of the aesthetical term, Wahrnehmung (perception, a unique and rich starting point for a vivid, spiritual approach to Practical Theology can be provided.

 12. Enkele aspecten van competentie bij Bacillus subtilis : Een genetisch en electronenmicroscopisch - autoradiografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  1972-01-01

  Ïhe results reported in this thesis refer to: (1) an analysis of the variation in transformability of Bacillus subtilis cultures when grown to competence both by the same method and by different methods, l2l the estimation of the size of the competent fraction by two methods and (3) an electron

 13. Vrouekarakters in enkele prosawerke van C.M. van den Heever

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Botha

  2003-08-01

  Full Text Available The role of women in some prose works of C.M. van den Heever Re-reading the C.M. van den Heever “classics” Somer (1935 and Laat vrugte (1939 within the framework of Van den Heever criticism through the years, one becomes aware that central themes in his oeuvre are acted out by women. The beautiful young girl Linda in Somer embodies the sadness of the transcience of beauty and happiness. Through Ouma Willa, Betta and Johanna – three women from three generations in Laat vrugte – the theme of the endurance of the memory of love and passion beyond decay and death is expressed. A cursory examination of other and earlier works by Van den Heever – Op die plaas (1927, Langs die grootpad (1928, Kromburg (1937 and the short story “Leuens” (Lies from Vuurvlieg en sterre (1934 – bears out the observation that women express core meanings in C.M. van den Heever’s prose works.

 14. Subjektiwiteit en vroulike liggaamlikheid in enkele tekste van Riana Scheepers en Antjie Krog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Visagie

  1999-04-01

  Both Die ding in die vuur by Riana Scheepers and Gedigte 1989-1995 by Antjie Krog are characterized by a profound interest in women in relation to their bodies. As Luce Irigaray (1981:100 and Héléne Cixous (1981:256 have indicated, it is essential to approach the debate about female subjectivity from the discourse of the body. Irigaray believes that women will accede to subjectivity from an experience of their bodies as multiple and diverse. In the short stories of Riana Scheepers the bodies of women are depicted as confiscated and destroyed by the discourses of both African and Western patriarchy. However, the writing of Scheepers does not mobilize the constructive potential of the female body to create a new subjectivity. In her poetry Antjie Krog engages the female body in a transitory exploration of the masculine other. An analysis of “ek staan op 'n moerse rots langs the see by Paternoster" leads to the conclusion that the female speaker in this poem by Krog emerges from her non-appropriating journey through the masculine other within sight o f a feminine subjectivity based on the liberating potential of the female body.

 15. Intercomparison Contracted Partner Institutes for Nuclear Emergency 2007; Ringonderzoek waakvlaminstituten kernongevallenbestrijding 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Overwater-van Buuren, R.M.W.; Glastra, P.; Tukker, K.

  2009-07-01

  The quality of the so-called Contracted Partner Institutes (CPI's) is amply complying with the objectives. Nonetheless, some desirable improvements remain, especially issues concerning the calibration of the measuring equipment. These issues emerged during an investigation performed by RIVM, in which the quality of the analysis of water and air samples was tested. In the Netherlands there are eight CPI's, evenly spread across the country, who can inform the government about radioactivity in air and water. The CPIs are part of the Dutch National Plan for Nuclear Emergency Planning and Response, which has been drawn up after the nuclear disaster in Chernobyl. RIVM is coordinating the activities of the CPI's. The Contracted Partner Institutes are tested on a two-yearly base by way of intercomparisons. In these intercomparisons, testing is done on both the timely reporting of the results and on the agreement with the reference value within pre-defined boundaries. Most CPI's were able to deliver the air results within two hours, and the water results within 24 hours. The results of the air samples for one institute were outside the pre-defined boundaries. Four samples were prepared for the intercomparison: an aerosol filter, a charcoal filter, a charcoal cartridge and a water sample. All four contained radionuclides characteristic for nuclear accidents. [Dutch] De kwaliteit van de zogeheten Waakvlaminstituten (WVI's) voldoet in 2007 ruimschoots aan de doelstellingen. Wel zijn enkele verbeteringen wenselijk, vooral op het gebied van kalibratie van de meetopstellingen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin de kwaliteit is getest van de analyse van water- en luchtmonsters. In Nederland bestaan er verspreid over het land acht WVI's die bij een kernongeval de overheid informeren over radioactiviteit in lucht en water. De WVI's zijn een onderdeel van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK), dat is opgesteld enkele jaren na

 16. Expansions and data verifications; Uitbreidingen en dataverificaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leguijt, C.; Schepers, B.L.

  2013-09-15

  This report offers detailed input information for the Vestas model of the Environmental Assessment Agency. The components are relatively unrelated to each other and are described per chapter. The following topics are discussed: (1) learning curves and ranges on cost prices of energetic improvements to the dwelling (building-related measures) and to building-related energy production; (2) more extensive improvement of dwellings, towards energy-neutrality; including learning curve; (3) intermediate steps between current level of dwelling label and energy label B; (4) check among market parties regarding the Vesta model for investments in heat distribution and thermal energy storage (area-related measures); and (5) prices and price development of installations for implementing clean energy carriers (all-electric dwellings, use of green gas) [Dutch] In dit rapport wordt nadere invoerinformatie voor het Vesta-model van het Planbureau voor de Leefomgeving beschreven. Het betreft onderdelen die relatief los van elkaar staan, en in dit rapport per hoofdstuk worden behandeld. De onderwerpen die worden behandeld zijn achtereenvolgens: (1) leercurves en ranges op kostprijzen van energetische verbeteringen aan de woning (gebouwgebonden maatregelen), en op gebouwgebonden energieproductie; (2) verdergaande woningverbetering, naar energieneutraal; inclusief leercurve; (3) tussenstappen tussen huidig labelniveau van de woning en label B; (4) check bij marktpartijen op de invoerdata van het Vesta-model voor investeringen in warmtedistributie en WKO (gebiedsgebonden maatregelen); en (5) prijzen en prijsontwikkeling van installaties om 'schone energiedragers' toe te kunnen passen (all electric woningen, en toepassing van groen gas)

 17. The social costs and benefits of Smart Grids; Maatschappelijke kosten en baten van Intelligente Netten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Bles, M.; Leguijt, C.; Rooijers, F.J. [CE Delft, Delft (Netherlands); Van Gerwen, R.; Van Hameren, D.; Verheij, F. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-01-15

  Although a reliable social cost-benefit analysis (SCBA) of large-scale introduction of Smart Grids is currently lacking, the rough-and-ready estimates available give the impression that the results of such an exercise would be positive. In the latter half of 2011 and in early 2012 a number of large-scale trials to explore Smart Grids were initiated in the Netherlands: the so-called 'Pilots Smart Grids'. To identify and quantify the social costs and benefits associated with Smart Grids and to assess whether large-scale introduction is indeed desirable, an SCBA needed to be conducted. An additional question concerned the issue to be considered when rolling out large-scale trials aimed at improving the economic impact of Smart Grids in the Netherlands. The key question posed by the commissioning party, the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, was to identify and quantify the costs and benefits, both direct and indirect, of a national roll-out of Smart Grids. The present report deals with Phase 1 of the SCBA. [Dutch] De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten - ook wel smart grids genoemd - levert een positieve bijdrage aan de toekomstige energievoorziening. Het leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijfsleven. Dit wordt geconcludeerd uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die door CE Delft en KEMA is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In de analyse zijn verschillende energiescenario's tot 2050 doorgerekend. In vrijwel elk toekomstscenario leveren smart grids een positieve bijdrage; of het nu gaat om wel of geen klimaatbeleid, een groot of klein aandeel decentrale energieproductie en andere variaties. Dat komt vooral door de te verwachten gedragsverandering van gebruikers als gevolg van variabele energietarieven en kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Uit de recent gestarte proeftuinen voor Intelligente Netten zal duidelijk

 18. The increase of biofouling in cooling water; Microweb reduceert biofouling in koelwater

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, B.; Overgaauw, C. (eds.)

  2007-04-15

  A method to prevent biofouling in cooling water systems is to remove materials which stimulate the growth of micro-organisms. Such materials are in particular biodegradable materials as amino acids, carbon hydrates and volatile fatty acids. The Dutch research institute TNO carries out research on biofiltration by means of which biofouling and other forms of pollution can be controlled or prevented. TNO developed a biofilter for this purpose: MICROWEB. [Dutch] Een preventieve methode om biofouling in koelwatersystemen te beheersen is het verwijderen van stoffen die de groei van micro-organismen bevorderen. Het zijn vooral gemakkelijk biologisch afbreekbare componenten zoals aminozuren, koolhydraten en vluchtige vetzuren die al bij zeer lage concentraties (vanaf enkele microgrammen per liter), biologische groei stimuleren. TNO onderzoekt op welke wijze biofiltratie een positieve bijdrage levert aan het beheersen van biofouling en andere vormen van vervuiling. TNO ontwikkelde hiervoor een biofilter onder de naam MICROWEB.

 19. What nature offers man. Eco system services in the Netherlands; Wat natuur de mens biedt. Ecosysteemdiensten in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oostenbrugge, R.; Melman, T.C.P.; Alkemade, J.R.M.; Bredenoord, H.W.B.; Van Egmond, P.M.; Van der Heide, C.M.; De Knegt, B.

  2010-03-15

  Nature renders many services to mankind in an almost imperceptible way. For example, the dunes protect our country from flooding and forests store CO2. In the Netherlands, there are various opportunities to utilize these services rendered by nature, the so-called eco system services. This leaflet aims to incentivize and deepen the discussion on eco system services and the opportunities they provide. In addition, it also offers starting points for policy. [Dutch] De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO2 op. In Nederland zijn er diverse kansen om deze door de natuur geleverde diensten, of wel ecosysteemdiensten, te benutten. Deze brochure dient om de discussie over ecosysteemdiensten, en de kansen die zij bieden, te stimuleren en te verdiepen. Daarnaast biedt ze ook enkele aanknopingspunten voor het beleid.

 20. Greenhouse as heat source. Greenhouses and cities in a new alliance; Kas als energiebron. Glastuinbouw en stad in een nieuwe alliantie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Houben, F.; Jongejan, B.; Lenzholzer, S.; Schoenwalder, K.; Weightman, M. [Mecanoo Architecten, Delft (Netherlands)

  2003-05-01

  Several agricultural organizations in the Netherlands started a new initiative to develop a sustainable and efficient greenhouse culture industry. Several brainstorm sessions resulted in themes which need cooperative efforts to be realized. One of those themes is energy. In this document a few urban development concepts in which the use of greenhouses is integrated with the urban environment are elaborated. [Dutch] SIGN en InnovatieNetwerk hebben architectenbureau Mecanoo gevraagd na te denken over het concept 'kas als energiebron' in een stedelijke omgeving en enkele stedebouwkundige beelden daarover uit te werken. De bedoeling van deze beelden is om nieuwe mogelijkheden te verkennen voor een ruimtelijk plan met glastuinbouw. De beelden zijn een oefening in nieuwe denkwijzen over wonen, werken en ruimtegebruik, uitgaande van een energy web.

 1. Energy conservation in storage of tulip bulbs by means of ethylene controlled ventilation; Energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen door ethyleen-gestuurde ventilatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.

  2007-10-15

  The aim of this project was to test several ethylene sensors for their suitability for measuring ethylene in tulip cold stores and to subsequently demonstrate the principle of energy conservation by means of ethylene controlled ventilation. The sensors have been tested for sensibility, accuracy and reliability and for the option of controlling the cell climate computer with the ethylene signal [Dutch] Doel van dit project was om enkele ethyleensensoren te testen op hun geschiktheid voor het meten van ethyleen in tulpenbewaarcellen en vervolgens het principe van energiebesparing door ethyleen-gestuurde ventilatie aan te tonen. De sensoren zijn getest op gevoeligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en op de mogelijkheid om de celklimaatcomputer aan te sturen met het ethyleensignaal.

 2. A comparison between (passive) NO2 measurements and results of calculations for 2010; Een vergelijking tussen (passieve) NO2-metingen en rekenresultaten in 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uiterwijk, J.W.; Wesseling, J.; Nguyen, L.

  2012-02-15

  achtergrondlocaties in steden, langs enkele snelwegen, langs een drukke vaarweg en bij enkele tunnelmonden. Waar mogelijk zijn de metingen vergeleken met de resultaten van berekeningen met de in Nederland wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden. De in straten en langs snelwegen gemeten NO2-concentraties komen goed overeen met de resultaten van de rekenmethoden. Metingen langs een kanaal met veel scheepvaart laat slechts een kleine verhoging van de NO2-concentratie op de dijk zien. Bij tunnelmonden zijn sterk verhoogde NO2-concentraties gemeten.

 3. De betekenis van brood in de voeding en de faktoren die op het broodgebruik van invloed zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Bekker, de G.J.P.M.

  1978-01-01

  During the period after the Second World War the place of bread in the diet has gradually become less important. This is not only to impute to the decrease of the bread consumption itself, but also to other changes in the total food consumption. Based on the nutritional value of bread, most

 4. De besluitvorming over werkzaamheid en veiligheid van rosiglitazon bij de FDA en de EMA. Wat zijn de lessen?

  NARCIS (Netherlands)

  Pouwels, Koen; Van Grootheest, Kees

  2013-01-01

  The rosiglitazone decision process at FDA and EMA. What should we learn? In September 2010 the EMA decided to suspend the market authorisation of rosiglitazone while the FDA decided to restrict its use. These actions were taken because rosiglitazone had been associated with an increased risk of

 5. Koopman in kennis : de uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd

  NARCIS (Netherlands)

  van Netten, D.H.

  2012-01-01

  Science is never just an intellectual affair: there are also cultural, materiial and commercial dimensions. Knowledge becomes science. only when it is reproduced and cmnmunicated. Knowledge, communication and commerce are narrowly entwined and the interaction between them determines determines what

 6. New techniques no guarantee for sustainable use of energy; Nieuwe techniekebn zijn geen garantie voor meer duurzame energiebenutting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hogeling, J. [ISSO, Rotterdam (Netherlands)

  2011-12-15

  It is not certain that the application of new installation techniques, such as heat pumps, solar water heaters and PV panels actually achieves the intended savings. That guarantee can be assured if the installations are covered by ackowledged product or process certification systems. The Renewable Energy Directive of the EU enforces the Dutch government to certify renewable energy systems. But how, is not yet clear. [Dutch] Het is niet zeker dat de toepassing van nieuwe installatietechnieken zoals warmtepompen, zonneboilers en pv-panelen de beoogde energiebesparing daadwerkelijk realiseert. Deze waarborg heeft men wel wanneer de installaties onder erkende product- of procescertificatiesystemen tot stand komen. De Duurzame Energie Richtlijn van de EU verplicht onze overheid per 2013 te regelen dat deze duurzame energietoepassingen onder een certificatie worden gerealiseerd. Maar hoe, dat is nog niet duidelijk.

 7. Johannes Maccovius (1588-1644) zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Asselt, W.J. van

  2006-01-01

  In de kerkelijke geschiedschrijving behoort Jan Makowsky (1588-1644) bepaald niet tot de categorie van auteurs die op enigerlei sympathie kunnen rekenen(1). Deze Poolse aristocraat en zwager van Rembrandt(2), die bijna dertig jaar lang theologie en filosofie doceerde aan de universiteit van

 8. Het geslacht Populus in verband met zijn beteekenis voor de houtteelt = The genus populus and its significance in silviculture

  NARCIS (Netherlands)

  Houtzagers, G.

  1937-01-01

  The genus Populus L. can be divided into 5 sections. This study deals with the classification and description of the species and varieties of the section Aigeiros Duby (black poplars), which contains almost all the important cultivated types in the Netherlands. The botanical information was

 9. De grote reis van Jan Alensoon (1683-1769): van zijn gezang was ‘ieder een verstelt en verwondert’

  NARCIS (Netherlands)

  Metzelaar, H.

  2011-01-01

  While most 17th and 18th century Grand Tours were trips of Europe meant to complete a young man’s education, Jan Alensoon is forty years old when he leaves Leiden in 1723. A learned connoisseur with clear opinions, Alensoon visits countless churches and palaces en route, especially in Italy, his

 10. Zo moet het gegaan zijn : De noodzaak van alternatieve verklaringen en bekritiseerbare analyses bij zoekzaken binnen de opsporing

  NARCIS (Netherlands)

  Wisse, B.W.; Gosliga, S.P.; Bijsterbosch, G.

  2011-01-01

  Recente justitiële dwalingen in onder andere de zaak Ina Post, de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak en de zaak Lucia de Berk laten zien dat het werk van een opsporingsteam vatbaar is voor het fenomeen tunnelvisie: het gevaar dat te veel wordt vastgehouden aan één scenario/hypothese. Een

 11. De miskenning van Theo van Doesburg; zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de konkrete poëzie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van der Elst

  1987-05-01

  Full Text Available More literary critics outside Belgium and the Netherlands have written about Theo van Doesburg than from inside these countries. The first important monograph on him appeared in English - Theo van Doesburg - Propagandist and Practitioner of the Avant-Garde, 1909-1923, by Hannah Hedrick. Van Doesburg’s poetry developed in the direction of concrete poetry - the type of poetry in which the spatial, acoustic and visual characteristics of language are maximally utilized towards the creation of the poem. Word as sound and as image is foregrounded in concrete poetry, while the imaging of persons and subjective experience is eliminated as far as possible. The anecdotal or the epic component of the concrete poem is minimal and the language of this sort of poem has been reduced to the minimum. In the spirit of the theory of concrete poetry Van Doesburg advocates the liberation of art from all the commitments imposed upon it. That with which Van Doesburg began was continued by other poets, especially in Germanic literature by poets of the so-called neo-realism.

 12. 'Onbeschaamde geleerden hebben zijn naaktheid betast.' Het vertoog over genealiteit, waanzin en degeneratie in België omstreeks 1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. de Bont

  2002-01-01

  Full Text Available 'Impudent scholars have fondled his naked body.' The discourse on genius, madness and degeneracy in Belgium around 1900In the late nineteenth century two publications on the subject of 'genius' provoked a storm of controversy. The first, by Cesare Lombroso entitled 'L'uomo di genio' (1888, emphasized the various links between genius and madness. The second, by Max Nordau entitled 'Entartung' (1892, set out to prove that a large number of well-known artists of the time were in fact pseudo-geniuses and degenerates. In response to these publications a debate got under way among Belgian artists and scientists concerning the relationship between genius, madness and degeneracy. Most of those taking part in the debate opted to separate the notion of genius from the other two concepts. This way, 'the man of genius' could preserve his Übermensch' status throughout the debates. This does not mean that one uniform concept of genius prevailed. In fact, the way it was defined in practice left ample room to project the prevailing values of various subgroups in society.

 13. Volle klaslokalen zijn ook niet alles [Beyond primary: Lessons learnt from a ‘successful’ country in Africa

  NARCIS (Netherlands)

  Altinyelken, H.K.; Ministerie van Buitenlandse Zaken,

  2008-01-01

  Uganda, the pearl of Africa, takes great pride in its Universal Primary Education (UPE) system. In 1996, the government pledged to pay the tuition fees of four children per family, later extending this pledge to all children enrolled at government-aided schools. Over the following decade, dramatic

 14. Vaststelling van erytrocytometrische waarden bij drachtige ponies, die bloeddonor zijn voor Diosynth B.V. te Oss

  NARCIS (Netherlands)

  Helleman; P.W.; Geleijnse; M.E.M.; Rooy; L.C.de

  1984-01-01

  Het afnemen van bloed bij drachtige paarden voor farmaceutische doeleinden heeft effect op de hemo(cyto)metrische waarden. De veranderingen zouden kunnen duiden op een (relatieve) verlaging van de erytropoietische activiteit van het beenmerg, op een verandering van de colloide osmotische

 15. Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.

  2003-01-01

  Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden

 16. New EPC-calculation [Energy Efficiency Coefficient]. A few building engineering changes; Nieuwe EPC-bepaling. Enkele bouwtechnische wijzigingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spiekman, M.E.; Van Dijk, H.A.L. [TNO Built Environment, Delft (Netherlands)

  2012-06-15

  On July 1st 2012 the existing standards for energy performance of new residential buildings (NEN 5128) and non-residential buildings (NEN 2916) are replaced by a new standard (NEN 7120) in which, next to dwellings and non-residential buildings, new and existing buildings are integrated. In this article the most important changes are described. [Dutch] Vanaf 1 juli worden de bestaande energieprestatienormen voor nieuwbouwwoningen (NEN 5128) en utiliteitsbouw (NEN 2916) vervangen door een nieuwe norm, de NEN 7120. Voorheen waren ervoor de bepaling van de energieprestatiecoefficient (EPC) voor woningen en utiliteitsbouw aparte bepalingsmethoden voorhanden. Ook waren de bepaling van de EPC voor nieuwbouw en de Energie-Index (EI) voor het energielabel voor bestaande bouw (ISSO 82, ISSO 75) in aparte documenten vastgelegd. De nieuwe norm NEN 7120 is voor al deze gebouwcategorieen te gebruiken en zal de huidige bepalingsmethoden vervangen.

 17. Enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en stikstofhoudende analoga (N-PAH) in levensmiddelen en ander biologisch materiaal

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A..nf

  1986-01-01

  Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan

 18. Proeven over den invloed van golven op een strand. In verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, P.D.

  1933-01-01

  In order to throw more light on the formation of submarine bars and offshore bars or barrier beaches and the minor shore forms beach cusps and ripple marks a series of experiments was made in the new laboratory for experimental geology of the Geological Institution of the University at Leiden. The

 19. 'Enkel en alleen in dit geval'. Pleidooien voor de vrijlating van voormalig collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog in Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helen Grevers

  2009-01-01

  Full Text Available ‘Only and Exclusively in this Case’. Pleas for the Release of Former Collaborators after the Second World War in the NetherlandsAfter the Second World War ended in the Netherlands, more than 100.000 people suspected of collaborating were arrested. It was long argued that during and after the war the (former national socialist families who were ‘in the wrong’ stood isolated against the ‘good’ Dutchmen. This article examines the mentality of the population by making use of the letters of support which were written by family, friends or neighbours to the police and judicial bodies in defense of those who were accused of collaboration. No political arguments were given in the letters, the social-psychological elements of collaboration were put first. The guilt was reduced by for example pointing at the restoration of the family, a poor education, bad social and economic circumstances and poor intellectual development. In this way, the suspects were individualized and disconnected from the group that was seen as being ‘in the wrong’.

 20. Om ou koeie uit die sloot te grawe: is daar lesse te leer uit die verlede? — Enkele kantaantekeninge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. A.M. Carstens

  1994-05-01

  Full Text Available This article focuses on views expressed in newspaper articles and in letters to the editor about the future of Afrikaans in a new political dispensation. It seems as if people do not believe that despite the constitutional assurances of November 1993 - Afrikaans will be able to maintain its present status as one of the official languages of South Africa as the mistakes of the past are constantly being thrown into its face. There have been signs in the business community (for example by Toyota, Coca-Cola, BMW, SA Breweries and in the political arena that English, rather than Afrikaans, is the favoured language. The views expressed in the articles and letters indicate that the Afrikaans community will not accept this attitude and that a new struggle for language rights (especially those of Afrikaans in the light of the history of Afrikaans could be the result. This struggle could according to one letter writer - have serious consequences for peace in the country after the assumption of power by a new government will come to power after April 27 1994.

 1. Enkele aspekte met betrekking tot die gereformeerde erediens en kerklied in ’n multikulturele Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E.J. Smit

  2010-07-01

  Full Text Available A few aspects regarding the reformed worship service and liturgical song in a multicultural South Africa Worship originates within a specific culture. Because cultures are constantly changing and developing, the church also has to deal with change in its worship services. In postapartheid South Africa, with its variety of cultures, the reformed churches will increasingly have to take cognisance of the realities and issues brought about by its multicultural context. When focusing in this regard on one of the important acts in reformed worship, namely the liturgical song, some fascinating issues present themselves. It shows that the reformed churches in South Africa are indeed facing exceptional challenges. In the liturgical song God affords his church the perfect gift with which these challenges can be met. If handled in the Biblical way, the reality of a multicultural context becomes an opportunity to witness to the world the forgiveness and reconciliation through Jesus Christ.

 2. Some constructive aspects of an advanced tipvane wind turbine. Enkele konstruktieve aspekten van een geavanceerde tipvaan windturbine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joosse, P A; Zelst, R F.P.

  1983-01-01

  A 9 m tipvane wind turbine is designed, mainly to obtain know-how and experience in designing and construction of such a wind turbine and to get an insight into the behavior of modern reinforced plastics. The rotor was named 'fact-blade' (flexible-advanced-composite-tipvane) rotor. Following parts of the rotor are dealt with: tipvanes, turbine blades, the flexible blade root. The loads that may occur are discussed (moments of bending and torsion, torque, flutter, strains). Mechanical properties of the materials (stiffness, impact strength, resistance against fatigue) determine the suitability in combination with construction and its specific mass (lighter materials permit more robust constructions). Mechanical properties of reinforced plastics are compared.

 3. Die ontwikkeling van die leerstelling van Goddelike genesing in die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika: Enkele kerkhistoriese perspektiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Nel

  1993-08-01

  Full Text Available The development of the doctrine of divine healing in the Apostolic Faith Mission of South Africa: some church historical perspectives In this study attention is given to the development of the doctrine of divine healing in the A.F.M of S.A., starting with its historical roots found in the holiness and revivalistic movements of the nineteenth century. A description of the preaching of the doctrine in the A.F.M of S.A. through the eighty five years of its history follows.

 4. Dertig jaar (1975-2005 internasionale aksie vir Christelike hoër onderwys: enkele persoonlike indrukke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. van der Walt

  2005-07-01

  Full Text Available Thirty years (1975-2005 international action for Christian higher education: a few personal reflections These personal reflections are written in view and commemoration of the fact that thirty years ago (9-13 September 1975 the formerly Potchefstroom University for Christian Higher Education (today the Potchefstroom campus of the North-West University manifested farsightedness when it planned and received the First International Conference of Reformed Institutions for Christian Higher Education. The aim of this article is to answer the following three questions: Firstly, how did this initiative develop? (a historical review; secondly, what was the harvest of the past thirty years? (a brief evaluation; and thirdly what can be expected from the future?

 5. Annus Virtualis: Enkele uitdagings wat die virtuele era van Web 2.0 aan relevante kerklike bedieninge stel

  OpenAIRE

  S.J. Joubert

  2012-01-01

  Annus Virtualis: Some challenges that the virtual era of Web 2.0 face in terms of relevant church ministry

  Annus Virtualis, the digital explosion presents nothing less than a global paradigm shift away from the mass print culture. This is illustrated by a short discussion of the meteoric growth of digital platforms such as Facebook, before focusing on the new “Net Generation.” These “Net Geners” are transforming the digital world from a ...

 6. Over de standplaats van Appelmos (Bartramia pomiformis Hedw.) en het voorkomen van enkele ‘bosmossen’ in het open duin

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, Kees (C.) J.W.

  1995-01-01

  The moss Bartramia pomiformis, which has become very rare in Holland (see Fig. 1), was found in 12 localities in the sand dunes on the Isle of Texel. All localities are situated on steep, north-facing slopes that clearly showed terracing, which is caused by the activities of rabbits and grazing

 7. Die vreemdelíngskaptema in enkele romans van Karel Schoeman, ’n Bespreking van die tussenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. A. Jooste

  1995-04-01

  The state of alienation is one of the overriding themes in Karel Schoeman's oeuvre. This article, “The theme of alienation in the novels of Karel Schoeman”, deals with one of the manifestations of this theme, namely the dilemma of alienation. The world presented in Karel Schoeman's oeuvre is characterized by dichotomy, e.g. the known as opposed to the unknown - a phenomenon which causes uncertainty. This article examines the way in which an epistemological dichotomy is expressed as a kind of dilemma in the novels of Karel Schoeman. The dilemma is presented to discourage a simple escape by means of choice. In this position between alternative worlds or views, the Schoeman character faces limited options: to make a choice of sorts and win or risk sacrificing something of value; to accept this precarious position and confirm his life as one of passive silence; to conquer the impasse, e.g. by sidestepping the choice and creating an alternative world as in a dream or a work of art.

 8. Impacts of climate change in the Netherlands; Effecten van klimaatverandering in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bresser, A.H.M.; Berk, M.M.; Van den Born, G.J.; Van Bree, L.; Van Gaalen, F.W.; Ligtvoet, W.; Van Minnen, J.G.; Witmer, M.C.H. (eds.)

  2005-10-01

  economisch gezien zowel positief als negatief kunnen uitpakken. Dat is onder andere afhankelijk van ontwikkelingen elders in Europa. Koelwaterproblemen zoals in 2003 zullen vaker voorkomen. De verwachte gezondheidswinst door algehele temperatuurstijging wordt waarschijnlijk grotendeels teniet gedaan door het verhoogde sterfterisico's bij extreem warm weer. Enkele ziekten en aandoeningen zullen waarschijnlijk vaker voorkomen, zoals allergieen en de ziekte van Lyme (door tekenbeten). Door de vertraagde reactie van het klimaatsysteem gaan de veranderingen nog heel lang door, zelfs bij een sterke vermindering van emissies van broeikasgassen. Tegen het eind van deze eeuw zal de zeespiegel 20 tot 110 cm zijn gestegen. Deze bandbreedte geeft aan hoe groot de onzekerheden nog zijn. De combinatie van voortgaande zeespiegelstijging, bodemdaling en hoge rivierafvoeren wordt tegen het einde van deze eeuw problematisch voor Laag-Nederland. Waterafvoer en veiligheid komen in het geding.

 9. Cosmological Reionization Simulations for LOFAR

  Science.gov (United States)

  Thomas, Rajat Mani

  2009-03-01

  In de duisternis van de nacht is de hemel gevuld met miljoenen sterren. We weten dat deze sterren erg oud zijn en dat ze al lange tijd hebben bestaan. Ook zien we verschillende manieren waaop de sterren hun leven kunnen beëindigen: suomige exploderen als supernovae, anderen krijgen een enorme dichtheid, zoals bij neutronenstenen. Ook al hebben we vandaag de dag een schat aan kennis over de fysische processen die de vorming en evolutie van sterren aangedreven hebben, toch is het antwoord op de meest basale vragen nog onbekend: "Wat waren de eerste sterren die zijn ontstaan in het universum?", "Hoe zien deze eruit?", "Hoe hebben deze hun omgeving beinvloed?" en "Heeft de levensloop van deze bronnen de evolutie van het universum waarin wij leven bëinvloed?" Deze vragen klinken elementair, maar wetenschappers kunnen enkel nog maar gissen naar de juiste antwoorden. De aandacht van mijn proefschrift en, in een bredere contetext, van het LOFAR-EoR experiment, zal besteed worden aan het verkrijgen van inzicht in deze vragen over het universum.

 10. Clean energy from a reliable source. Feasibility study on the use of geothermal heat from mine water for the city park Oranje Nassau and Heerlerheide Centre, Netherlands; Schone energie uit vertrouwde bron. Onderzoek naar de haalbaarheid van het benutten van aardwarmte uit het mijnwater voor het Stadspark Oranje Nassau en Heerlerheide Centrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gommans, L.J.J.H.M. [Milieukundig Onderzoeks- en Ontwerp Buro BOOM, Maastricht (Netherlands); Kempen, G.W.P.J. [ARPAS Energy Contracting, Sittard (Netherlands); Van Tongeren, P.C.H. [Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO, Mol (Belgium)

  2003-03-26

  The aim of the study on the title subject is to gain insight into the feasibility to use water from mines as a source for renewable energy and/or energy storage in an overall energy plan for the city Heerlen in the Netherlands. [Dutch] Het doel van de voorliggende studie is om inzicht te geven in de haalbaarheid om (aard)warmte middels het gebruik van mijnwater in te zetten als bron van duurzame energie en/of energieopslag binnen het plan 'centrum noord' voor Heerlen. Er wordt van uitgegaan dat er door de voormalige mijnbouwactiviteiten ondergronds een relatief grillig, door mensen gevormd kunstmatig reservoir is ontstaan, dat gevuld is met relatief warm water. Voor een goed inzicht in het type reservoir (opbouw) en het - vermoedelijke - reservoirgedrag, wordt in deze studie een analyse gegeven van de belangrijkste onderdelen van het reservoir, alsmede van die factoren die het reservoirgedrag (mede) sterk (kunnen) beinvloeden. Zaken als verwachte porositeiten, permeabiliteiten en reservoirvolume komen hierbij aan de orde. Eveneens wordt de gevonden informatie over watertemperatuur, chemische samenstelling, e.d, behandeld. Een beperkt deel van de voormalige mijninfrastructuur is gedigitaliseerd en de digitale gegevens zijn ondergebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Tevens zijn in de rapportage enkele conceptuele mogelijkheden voor warmtewinning en/of opslag m.b.t. de lokale ondergrond aangegeven en worden bij een aantal aspecten de mogelijke risico's aangegeven.

 11. Cost of power generation. The cost and uncertainties of nuclear power and other CO2-emission reduction techniques for large-scale power generation; Kosten van elektriciteitsopwekking. De kosten en onzekerheden van kernenergie en andere CO2-emissie reducerende technieken voor grootschalige elektriciteitsopwekking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dril, A.W.N. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Bilthoven (Netherlands)

  2008-09-15

  In view of recent social and political discussions on nuclear energy, ECN and PBL have gathered and updated information on the cost of options for reducing CO2 emissions in large scale electricity generation. This memo compares the cost of nuclear energy with other large scale options for electricity generation. Special attention is paid to the uncertainties of the cost of nuclear energy. In addition, some external costs and benefits are examined. This memo does not provide a complete framework for comparing the options for generation of electricity, though. Aspects such as public support, various aspects of sustainability and risks are not addressed in this memo. [mk]. [Dutch] Naar aanleiding van de actuele maatschappelijke en politieke discussie over kernenergie hebben ECN en PBL kosteninformatie over opties om CO2-emissies te beperken bij grootschalige opwekking van elektriciteit verzameld en geactualiseerd. In deze notitie worden de kosten van kernenergie vergeleken met andere grootschalige opties van elektriciteitsopwekking. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de onzekerheden over de kosten van kernenergie. Aanvullend zijn enkele externe kosten en baten beschouwd. Deze notitie geeft echter geen volledig kader om de opties voor de opwekking van elektriciteit met elkaar te vergelijken. Aspecten als draagvlak, diverse duurzaamheidaspecten en risico's zijn in deze notitie namelijk buiten beschouwing gelaten.

 12. De effectiviteit van een interventie door het maatschappelijk werk bij huisartspatiënten die overspannen zijn: een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwers, E.; Tiemens, B.; Terluin, B.; Verhaak, P.

  2007-01-01

  BACKGROUND: Sickness absence often occurs in patients with emotional distress or minor mental disorders. In several European countries, these patients are over-represented among those receiving illness benefits, and interventions are needed. The aim of this study was to evaluate the

 13. Histologische veranderingen bij koeien en schapen die in de praktijk en experimenteel blootgesteld zijn aan polygechloreerde dibenzo-p-dioxinen en -furanen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Berende, P.L.M.; Ossenkoppele, J.S.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1991-01-01

  Histologisch onderzoek is verricht op organen van koeien en schapen, welke chronisch en experimenteel bloot hebben gestaan aan dioxinen. Alle dieren waren op het moment van slachten klinisch gezond. Bij de meeste dieren werden histologische afwijkingen waargenomen. De waargenomen veranderingen

 14. 'Per incitamento a virtu' : Ludovico Capponi (1534-1614) en de schilderingen in zijn palazzo te Florence als aansporing tot deugd

  NARCIS (Netherlands)

  Botke, Klazina Dieuwke

  Ludovico Capponi (1534-1614) commissioned the painter Bernardino Poccetti (1548-1612) to decorate the Sala Grande of his palace in Florence around 1580. The subject of the elaborate programme was the political and military accomplishments of the Capponi family. By means of a text on the wall,

 15. Onderbouwing emissieprognose van de niet-CO2-broeikasgassen in de MV5. Welk nieuw beleid, inzichten en aannames zitten erin en hoe groot zijn de onzekerheden?

  NARCIS (Netherlands)

  Folkert RJM; Peek CJ; LAE

  2001-01-01

  This background document provides insight into the main processes, developments in volume, and the policy, technology and assumptions on which the emission prognoses for the non-CO2-greenhouse gases in the National Environmental Outlook 5 are based. The main developments in the emission trends for

 16. Interview Vincent de Waal over zijn proefschrift: De vooruitgeschoven middenvelder. De innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Vincent de Waal; Eveline Bolt

  2015-01-01

  Vincent de Waal (1951) promoveerde in 2014 aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is werkzaam als docent- onderzoeker bij Hogeschool Utrecht (HU), Instituut Social Work. Sinds 2002 is hij onderzoeker binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU en vanaf 2012 betrokken bij de

 17. Bijdrage tot de kennis van den groei van Pseudotsuga taxifolia Britton in Nederland in verband met zijn beteekenis voor den Nederlandschen boschbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogh, de J.

  1925-01-01

  Development of the green Douglas fir in the Netherlands in different places with different methods of planting was studied by enquiry, personal research and from the literature. The climate and soil types seemed suitable. Game, insects and fungi caused little damage. The stands studied all derived

 18. Bijdragen van Nederland en zijn koloniën aan de kennis over de oorzaak van lepra in de 19e eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Menke, H. E.; Wille, R. J. B.; Faber, W. R.; Pieters, T.

  2007-01-01

  OBJECTIVE: To determine the Dutch contributions to the formulation of the concept that leprosy is an infectious disease. DESIGN: Literature study. METHOD: A search for relevant publications was made in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch journal of Medicine; NTvG) and the Geneeskundig

 19. Multifunctional camping building full of sustainable technology. All installations controlled through the internet; Multifunctioneel kampeergebouw vol duurzame techniek. Alle installaties zijn via internet te beheren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoemaker, E.

  2011-06-15

  A fully integrated, computerized control system is not just suitable for large companies; it can also be realized by smaller organizations as part of their sustainability policy. Eventually, the investment can result in a significant saving. This article discussed the example of scouting and camping site St. Walrick in Overasselt (the Netherlands) [Dutch] Een volledig geintegreerd, computergestuurd beheersysteem is niet alleen geschikt voor grote bedrijven. Het is ook bereikbaar voor kleinere organisaties en past vaak heel goed in hun duurzaamheidbeleid. Uiteindelijk kan de investering een behoorlijke besparing opleveren. In dit artikel wordt het voorbeeld van scouting- en kampeerterrein St. Walrick in Overasselt (Gelderland) besproken.

 20. De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW: een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel

  NARCIS (Netherlands)

  Oderkerk, A.E.

  2013-01-01

  Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt

 1. Our Engagement with Literature: On Literature as a Way of being = Ons engagement met literatuur: over literatuur als een wijze van Zijn

  NARCIS (Netherlands)

  van Rooden, A.

  2015-01-01

  An ethics of literature is generally related to the subject matter, style or genre of specific literary works, more specifically to the fact that a literary work deals with a certain subject or deals with it in a certain way. Instead, this article explores an ontological approach to the ethics of

 2. Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen: Ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van patiënten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Helene Herweijer-van Gelder

  2016-06-01

  Full Text Available Subject Evidence-Based Design in hospitals.   Problem What role can Evidence-Based Design have in the design of better hospitals?   Purpose To determine spatial (or: concrete qualities, scientifically proven to have a positive influence on the health and well being of patients and staff, in order to offer the architect a helping hand for designing better hospitals. These measures are drawn from research that has been done in the framework of Evidence-Based Design (EBD, which can be perceived as the scientific variant of the healing environment.   Relevance In the Dutch media the term healing environment is often used by architects, representatives of hospitals and researchers. Everyone provides their own content (colour, nature, treatment, hospitality, etc. to this collective concept. The determination of concrete design elements, with a proven positive effect for patients, can contribute to the design of better care environments.   Method and approach Literature research and case studies. EBD → elements → checklist → case studies in field research ↑ ---------- analysis ---------- ↑ Spatial measures were selected from scientific articles from Evidence-Based Design research that are applicable for an architect. Only those measures were selected for which the effect has been proven sufficiently. The selection was based on scientific articles that have been validated by EBD expert teams. The measures in this study cover waiting rooms, consultation rooms, nursing departments, patient rooms and day treatment areas. The measures have an effect on: • A positive contribution to the health of patients (chapter 3; • A positive contribution to the well being (less anxiety, stress of patients (chapter 4; • A positive contribution to the efficiency and effectiveness of staff (chapter 5.  The literature research gives information on how physical environmental interventions can contribute to the problems of the patient (such as lack of sleep. The selected measures are gathered in a checklist. This checklist gives an overview of all the validated spatial measures (from chapters 3, 4, 5. In the checklist it becomes clear which spatial measure can contribrute to which positive effects.  Some aspects are more significant than others because they contribute to many problems (such as the one-person patient room; others appear just once and contribute to just one aspect. The application of EBD in recently built Dutch Hospitals has been studied using this checklist in the case studies. In the field research (chapter 7 nine recently built Dutch hospitals (Orbis Medisch Centrum Sittard, Isala Klinieken Zwolle, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, Flevoziekenhuis Almere, Maasziekenhuis Boxmeer, Deventer Ziekenhuis Deventer, Bright Sites VUMC Amsterdam, Alexander Monro Kliniek Bilthoven were visited. Using the checklist the analysis is carried out as to whether EBD elements are used and if so how they are applied. • The goals of the case studies are to gain understanding of: • The degree to which, and the way in which, the selected measures are applied; • The consequences for the architectonical quality. The case studies want to answer the following questions: • Does the frequent use of terms such as healing environment indeed reflect the application of design elements that have been scientifically proven? • If certain aspects derived from EBD are applied, in which way is this done? This study has disregarded the extent to which the aimed effects of the measures, as attributed in the literature, are evident when these measures are applied in reality in the hospitals. A characteristic of this study is the fact that it has been done from the field of architecture. Design qualities are studied. For each case study the design drawings from the architect were retrieved and studied, and the hospital was visited. Also for every case study an interview was held with a staff member of the hospital and with the architect. The media was searched for each hospital from the field research to determine whether the hospital or architect mentions the healing environment. In chapter 8 all the gathered data from the cases are compared. The question about architectural quality is relevant from the perspective of the architect. EBD gives little information about the quality of the architecture for the architect. EBD states that there are too few research studies about design. Most starting points are found in the paragraph ‘interior’ (such as variation and differentiation. Roger Ulrich writes in a few articles about an aesthetically pleasant environment, a hotel-like interior and being well decorated. In this he understates the importance of the quality of the design. Just sometimes he remarks about the use of colour, avoiding cheap furniture and the use of adequate lighting. For the architect design is important. For this reason, during the field research the design of the spaces was also observed: the analysis is not limited to the aspects derived from Evidence-Based Design. Therefore a professional analysis of architectural quality is possible. In chapter 9 the most significant aspects of architectural quality are described. In this part of the case studies vocabulary familiar in architecture and common architectural analytical methods are used. This part of the study gives information about the relationship between Evidence-Based Design and architectural quality. In chapter 8 the conclusion is drawn if and how EBD is applied in recently built Dutch hospitals and the most significant results using the checklist are described.   Results • a checklist with all the physical measures together; • the findings of the case studies based on this checklist; • conclusions and recommendations. The field research shows that EBD is sparely used in many spaces in hospitals: • Daylight and view. It was remarkable that in most hospitals many rooms are walled in, especially consulting rooms in outpatient areas. It also happens frequently that patients in rooms (for example day treatment, due to the interior design or the placement of furniture, cannot look outside. • Nature. In almost none of the case studies was there an easy accessible (patio garden that staff and patients can use. • Patient room. More than half of the cases have the majority of patient bedrooms with shared bathrooms. Day treatment areas and multi occupancy patient bedrooms have, in almost all cases no design solutions that contribute to privacy, control, positive distraction or social support. • Interior. Many spaces in the hospitals from the field research where patients and staff stay a long time have an institutional character. Rooms with an institutional character do not offer the possibility for control or positive distraction to the patient due to a lack of variation and differentiation in colours, materials, lighting and furniture. Also there is in none of the hospitals any art in rooms where patients stay a long time and need positive distraction. It is frequently the case that equipment and necessities do not have an obvious location or that no possibility is offered for putting equipment etc. in a cupboard. This contributes to the fact that many rooms are chaotic and unattractive. From the field research we can learn that EBD gives few concrete measures for design. A few EBD measures are important for architecture but they do not give actual rules for the design. The architect designs the totality of functional, programmatic and esthetic aspects of the brief of requirements. This study shows that the quality of the design is indeed important. EBD stands not in the way of architectural quality and architectural quality is no obstruction for the use of EBD.   Commentary and recommendations The functional and programmatical measures from EBD provide the architect with information to design better hospitals. The recommendations that EBD provides for design are also valuable. The field research showed that still many measures from EBD are not applied in hospitals. It is recommended that hospitals and architects take note of EBD in order to realise the positive effects for patients. In the field research an often-heard complaint was that the scientific basis of hospital design is insufficient: more EBD is needed. It is recommended that during the design and building process of a hospital attention is given to research (for example Post Occupancy Evaluation in order to contribute to the body of knowledge of the positive effects of the 3. The field research showed that the quality of architecture is important in the experience of users and patients. It is recommended that more attention be given to architectural quality in the hospital environment. I also advise that the client gives more attention and is more involved in the design. The client can play a strong role in creating architectonical quality and making a better hospital environment.

 3. Thyroid gland protection against radioactive iodine. Fetus and preschool children are more sensitive; Bescherming van de schildklier tegen radioactief jodium. Foetus en kleuter zijn gevoeliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noteboom, J.L. [Integraal Kankercentrum, Rotterdam (Netherlands)

  1995-09-01

  The intake of iodine tablets can prevent the irradiation and accumulation of iodine in the thyroid of humans. The summary of the author`s thesis `Protection of the thyroid against radioactive iodine during fetal life and infancy. An experimental approach in chimpanzees` is presented in an edited form. The research was carried out on pregnant and very young chimpanzees. Based on the experimental results recommendations are made for radiation protection for pre-school children and pregnant women. 3 figs., 1 refs.

 4. Air quality in the Netherlands in 2008; Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beijk, R; Mooibroek, D; Hoogerbrugge, R

  2009-07-01

  Results from the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) show that in 2008 some exceedances of a few European air quality limit values were measured in the Netherlands. However,similar to 2007, the exceedances were less high and frequent than some years before due to more favorable weather conditions. incidently, high concentrations did occur this year. Especially during both the 2007th and 2008th New Year's Eve, when a very high level of PM10 occurred inside, and even outside, many urban areas due to a combination of fireworks, mist and low windspeeds. Ozone concentrations above the alert threshold (smog alert) were not observed in 2008. Exceedance of limit values for nitrogen dioxide occurred especially at traffic dominated monitoring sites. Nitrogen dioxide concentrations at rural background locations remained fairly stable during the last few years and are lower than the limit value. The maximum number of days with PM10-concentrations above the limit value is not exceeded at any of the monitoring sites in 2008. On average, the 2008 year average concentrations PM10 declined with approximately 2 {mu}g/m{sup 3} compared to 2007. [Dutch] In Nederland zijn in 2008 enkele overschrijdingen van de Europese normen voor de luchtkwaliteit gemeten. Net als in 2007 jaar waren mede door gunstigere weersomstandigheden de overschrijdingen in 2008 minder hoog en frequent dan in voorgaande jaren. Incidenteel deden zich wel hoge concentraties voor. Vooral tijdens de jaarwisseling van 2008/2009 was de concentratie fijn stof in een groot deel van Nederland (wederom) zeer hoog door de combinatie van mist, weinig wind en vuurwerk. Dit blijkt uit meetresultaten van het Landelijk Meentnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Het jaaroverzicht geeft een overzicht van de gemeten en deels berekende luchtkwaliteit. In 2008 waren er geen dagen met ernstige smog door ozon (concentraties boven de Europese alarmdrempel). De jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NO2) zijn

 5. Charted Choices 2011-2015. Effects of nine election platforms on the economy and the environment; Keuzes in Kaart 2011-2015. Effecten van negen verkiezingsprogramma's op economie en milieu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-05-15

  samenvattend overzicht op hoofdlijnen. Hoofdstukken 3 tot en met 11 schetsen per partij het voorgestelde beleid, de ex-ante budgettaire effecten, de effecten op koopkracht en winst, de effecten op de werkgelegenheid op lange termijn en de houdbaarheid van de overheidsfinancien. Deze hoofdstukken geven verder een analyse van de effecten op bereikbaarheid, milieu, natuur, onderwijs en zorg. De bijlagen zijn in een apart document ondergebracht. De bijlagen per partij geven een overzicht van de concreet voorgestelde beleidsmaatregelen. Daarnaast zijn er nog enkele bijlagen met toelichting op de aanpak van de analyse en met overzichten van de maatregelen en effecten van alle partijen op een bepaald beleidsterrein.

 6. Celwandpolymeren bij mucor mucedo

  NARCIS (Netherlands)

  1977-01-01

  In dit proefschrift worden enkele aspecten van de structuur, synthese en interacties van celwandpolymeren bij Mucor mucedo beschreven. In het eerste Hoofdstuk worden enkele inleidende beschouwingen gegeven over celwanden en celwandpolymeren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan interacties

 7. Werking van ankerbouten in enkele soorten ondergrond : een simulatie-onderzoek naar verschillen in weerstand en sterkte en de inhoud daarvan op de werking van een barrier.

  NARCIS (Netherlands)

  Pol, W.H.M. van de

  1997-01-01

  Simulations were conducted to assess the performance of anchor bolts used in the steel Department of Public Works (RWS) barrier on various road surface types. The study was commissioned in response to doubts raised during the modelling of these bolts for a previous simulation carried out in 1995.

 8. Onderzoek aan enkele groepen uit het plankton verzameld in het kader van “Cooperative Investigations in the Caribbean and Adjacent Regions” (Cicar-project)

  NARCIS (Netherlands)

  Troost, Dick G.

  1973-01-01

  In February 1970 plankton sampling has been started as a section of the “Cooperative Investigations in the Caribbean and Adjacent Regions” (CICAR-project). Sampling was executed by ornithologists on board the M.S. “Luymes”. Open plankton nets with meshes of 0.056 mm diam. were used for sampling

 9. Decision-making under risk. An overview of some alternative utility theories; Beslissingen onder risico. Een overzicht van enkele alternatieve nutstheorieen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pauwels, N.; Van Woensel, T

  1998-09-01

  Decision-makers often have to take decisions with unknown consequences that depend on various events which on their turn can take place a certain chance. Under the given circumstances, the traditional decision criterion is based on the maximisation of the expected benefits. Experimental studies have however revealed important inconsistencies between decisions taken on the basis of this decision criterion on the one hand and the observed decisions on the other hand. The report gives an overview of a number of alternative theories extending or adapting the traditional theory in view of avoiding the observed inconsistencies.

 10. Study of the air quality in some dwellings of the Ecolonia project; Onderzoek naar de luchtkwaliteit in enkele woningen van het Ecolonia project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bloemen, H.J.Th.; Wiese, C.J.; Bos, H.P.; Balvers, T.T.M.; Dijkman, A.E.; Van der Meulen, A.

  1995-02-01

  The quality of the indoor environment is an important health factor and it also determines the perceived quality of dwelling. A multitude of sources of a biological, physical or chemical nature threaten the indoor environment, including the occupants themselves and the building construction. In the Ecolonia project 101 houses have been designed according to today`s building techniques, focusing on energy conservation, long life cycles and waste control, and improving the quality of dwelling and health. Nine houses of three different construction types were selected for long-term monitoring of a number of chemical air pollution parameters to assess indoor air quality. The parameters include particulate matter, volatile organic compounds, nitrogen oxides, polycyclic aromatic hydrocarbons and aldehydes. These compounds were measured continuously for a period of half a year or just measured for a limited period (mostly one week) in 1993 and 1994. Results indicate that the different building construction had no significant effect. It is concluded that the indoor air pollution in the houses of the Ecolonia project was mainly caused by the dwellers` activities and marginally by the building construction. The indoor air quality in three of the selected houses that were specially designed to optimise indoor environment quality favourable for health conditions, did not differ significantly from the others. This suggests that the improvement of the indoor air quality in new houses might be achieved by informing the dwellers about the consequences of their activities rather than by further improving the building construction. 7 figs., 10 tabs., 3 appendices, 14 refs.

 11. Matteus 28:19-20: Enkele tekskritiese en eksegetiese opmerkings aan die hand van Nestle-Aland se 27e uitgawe van die Griekse Nuwe Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Ras

  1998-12-01

  Full Text Available Some text-critical and exegetical remarks on Matthew 28:19-20,based on the 27th edition of Nestle-Aland's Greek New Testament. In this study a few text-critical and exegetical remarks on Matthew 28:19-20 are made, based on the recent publication of the 27th edition of Nestle-Aland's Greek New Testament. These remarks are made in the light of the immediate context of Matthew 28:19-20 and in the light of the included textual vaiants that exist in this edition. An attempt has been made to make these exegetical informaion relevant to readers living in the twentieth century.

 12. Die bydrae van enkele liggaamlike opvoedkundiges tot die ontwikkeling van die vak in Suid-Afrika vanaf die begin van die twintigste eeu / Rosalie Irene de Klerk

  OpenAIRE

  De Klerk, Rosalie Irene

  1986-01-01

  The main objective of this study was to document, systematize and analyse the contributions of some leading Physical Educationists to the establishment and development of Physical Education in South Africa. The main methodological approach used to realise this objective was the historical-analytical method, by which the data were systematized and analysed thematically and chronologically. With a view to the systematization of data, tilt! following main aspects were chosen ac...

 13. Enkele opmerkings oor die intrinsieke waarde van die Latynse teks van Kodeks Bezae as herstelbron vir die Griekse teks van die Nuwe Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J.C. Jordaan

  1985-05-01

  Full Text Available Een van die belangrikste oud-Latynse vertalings word gevind in Kodeks Bezae, ’n vyfde-eeuse manuskrip van die vier Evangelies. Kodeks Bezae bevat ’n Griekse teks (D en ’n Latynse teks (d van die Evangelies langs mekaar, die Latynse teks in ’n lettertipe wat baie aan die Griekse majuskelskrif herinner. Wat hierdie dokument so merkwaardig maak, is die feit dat dit die enigste manuskrip is wat ’n Griekse Evangelie-teks uit die Westerse teksfamilie bevat.

 14. Waste or biomass? A legal basis; Afval of biomassa? Een juridische onderbouwing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kremers, G.J.; Van Esch, T.; Cuperus, J.G. [Tauw Juridisch en Financieel advies, Amsterdam (Netherlands)

  2005-01-01

  A manual has been drafted by means of which it must be possible to determine whether materials, to be processed in a bio-energy project, is waste or biomass. The manual is based on national and international legislation and jurisprudence. [Dutch] Een handreiking is opgesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag wat afval is en wat biomassa is. Het antwoord op die vraag is uitgewerkt aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal. Met enkele voorbeelden voor biomassa wordt praktisch dit toegelicht. Eenduidigheid in het onderscheid afval/niet-afval is van groot belang voor ieder bio-energieproject. Dit onderscheid kan grote consequenties hebben voor de inpassing in de ruimtelijke plannen, maar ook voor de vraag wie het bevoegd gezag is die de milieuvergunning uiteindelijk moet verlenen. In veel gevallen zijn bij bio-energieprojecten met afvalstoffen extra milieumaatregelen nodig die extra kosten met zich meebrengen Daarnaast moet de initiatiefnemer rekening houden met langere en meer gecompliceerde vergunningprocedures.

 15. Energy saving in the shipping industry; Energiebesparing in de scheepvaart

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gilijamse, J.; Van Wijngaarden, W.

  2010-01-15

  The German shipping industry pays much attention to sustainability and efficiency. More strict international environmental requirements often encourage shipping companies to incite shipbuilders towards innovation. Yet some shipbuilders are consciously adopting a frontrunner's role in developing prototypes of energy efficient ships. In addition to the return of modern versions of sailing ships these projects also entail hydrogen, wind energy and new materials, but also exploring the ocean with satellites to gather detailed information used for optimizing the itinerary. [Dutch] Er is in de Duitse scheepsbouwindustrie veel aandacht voor duurzaamheid en efficientie. Strengere internationale milieu-eisen zijn vaak aanleiding voor rederijen om scheepsbouwers tot innovatie aan te zetten. Maar enkele reders nemen bewust een voorlopersrol en ontwikkelen prototypes van energie-efficientere schepen. Naast de terugkeer van moderne versies van zeilschepen gaat het hierbij om projecten met waterstof, windenergie en nieuwe materialen, maar ook om het verkennen van de oceaan met satellieten om nauwkeurige gegevens te vergaren voor de optimalisatie van vaarroutes.

 16. Inzicht door onderdompeling Een reactie op Bart Van de Putte, Henk de Smaele en Dirk Jan Wolffram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Hein Furnée

  2014-09-01

  halffabrikaat kunnen zijn. Furnée geeft Henk de Smaele volledig gelijk dat zijn onderzoek zou hebben geprofiteerd van een meer diepgaande reflectie op de manier waarop verschuivingen in de ruimtelijke bewegingsvrijheid van vrouwen kunnen worden gerelateerd met politieke en economische emancipatie. In reactie op Dirk Jan Wolffram herneemt Furnée enkele voorbeelden uit zijn studie waaruit blijkt hoe politieke praktijken in plaatsen van vertier van invloed waren op de lokale en nationale politiek, zonder echter te resulteren in een lineair proces van toenemende politieke participatie enrepresentatie.

 17. How environment friendly is sustainable building? The quantification of the environmental burden of houses; Hoe milieuvriendelijk is duurzaam bouwen? De milieubelasting van woningen gekwantificeerd

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klunder, G.

  2002-07-01

  The aim of the study on the title subject is to identify developments, strategies, chances and bottlenecks with respect to sustainable construction of houses as an integrated part of an ecological city. The main subject of the study is to determine and assess options to reduce the environmental burden of dwellings, focusing on building materials, energy consumption and use of water. [Dutch] Het DIOC-DGO (Delfts Interfacultair Onderzoekscentrum Duurzaam Gebouwde omgeving) van de Technische Universiteit Delft verricht onderzoek naar een duurzame en leefbare omgeving. De doelstelling van het onderzoek is: het identificeren van ontwikkelingen, strategieen, kansen en knelpunten met betrekking tot duurzame nieuwbouw van woningen als integraal onderdeel van een ecologische stad. De probleemstelling luidt: hoe kan de milieubelasting van woningen substantieel worden verminderd? De stand van zaken anno 2002 is dat 30 procent van de woningen duurzaam wordt gebouwd. In de Voorbeeldprojecten duurzaam en energiezuinig bouwen worden bijna standaard rogips of natuurgips, beton met puingranulaat, naadafdichting met PE of EPDM en oplosmiddelarme verf toegepast. Uit de milieuanalyse blijkt dat de milieubelasting in de pas loopt met de grootte van de woning. De fundering, gevels en binnenwanden en vloeren zijn verantwoordelijk voor 80 tot 90 procent van de materiaalstroom. Verwacht wordt dat in de komende decennia de bestaande materialen verder worden geoptimaliseerd en ontwikkeld. Er worden vooruitstrevende ontwikkelingen voorzien in bouwtechnieken. Energiegebruik kan in drie stappen verminderd worden: het voorkomen van onnodig gebruik, het gebruik van eindeloze bronnen en het verstandige gebruik van eindige bronnen, dat wil zeggen schoon en met een hoog rendement. Enkele conclusies zijn: de milieubelasting van watergebruik speelt een ondergeschikte rol, innovaties in materialen en bouwtechnieken blijven sterk achter bij innovaties in installaties. Aanbevolen wordt: de overheid moet

 18. Green gas. Gas of natural gas quality from biomass. Update of the 2004 study; Groen Gas. Gas van aardgaskwaliteit uit biomassa. Update van de studie uit 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Welink, Jan-Henk; Dumont, M.; Kwant, K. Datum januari 2007

  2007-01-15

  ) het verschaffen van inzicht in de economie van groen gas projecten en in de onrendabele top van de productie van groen gas; (b) inzicht en uitspraak over de meest efficiente inzet van biogas (omzetten in elektriciteit of direct invoer in het gasnet); en (c) randvoorwaarden die de markt nodig heeft om tot ontwikkeling te komen (omvang van de markt en tijdsspanne); (3) het toekomstige potentieel van groen gas. Op basis van de huidige ontwikkelingen van de boven beschreven punten worden de knelpunten aangegeven en adviezen verstrekt over de stimuleringswijze. Op basis van literatuur en gesprekken met leveranciers zijn beschrijvingen gegeven van verschillende systemen die biogas opwerken tot groen gas. Van de in het rapport van 2004 beschreven projecten die momenteel biogas opwerken tot groen gas, zijn de projectleiders geinterviewd. Om inzicht te krijgen in het afzetten van groen gas op het gasnet zijn initiatiefnemers en verschillende EDB's geinterviewd. Met behulp van gegevens die door leveranciers verstrekt zijn, heeft ECN - met dezelfde methode die is gehanteerd bij het bepalen van de MEP-tarieven - enkele cases voor groen gas doorgerekend. De onrendabele topberekeningen zijn verkennend van aard. De berekeningen kunnen op dit moment niet worden gebaseerd op werkelijke projecten, maar zijn afgeleid uit projecten voor de productie van elektriciteit (en warmte). Marktverkenningen zijn uitgevoerd, maar uitgebreide marktconsultaties hebben niet plaatsgevonden. Het betreft een indicatieve exercitie ten behoeve van de beleidsvorming. In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op opwerkingssystemen voor biogas, technische aspecten bij het leveren van groen gas aan het aardgasnet en de bedrijfstechnische ervaringen die initiatiefnemers hebben in Nederland en Europa. In hoofdstuk 3 wordt de productie van groen gas vergeleken met andere duurzame energieopties. ECN heeft met de methodiek die ook voor de onderbouwing van de MEP-tarieven is gehanteerd de onrendabele top

 19. Dynamics of temporal wetlands under changing weather conditions

  NARCIS (Netherlands)

  Dullo, Bikila Warkineh

  2014-01-01

  Moerassen of in het engels “wetlands”zijn dynamische ecosystemen die voor de mensheid van heel veel nut zijn en zijn geweest, zowel direct of op een indirecte manier. Ze zijn echter heel sterk afhankelijk van de heersende waterhuishouding van het gebied. Op zijn beurt is de hydrologie afhankelijk

 20. Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht

  OpenAIRE

  Declerck, Charlotte

  2015-01-01

  In dit editoriaal worden enkele voorstellen tot het bereiken van een beter evenwicht tussen de huidige samenlevingsvormen geformuleerd samenlevingsvormen; huwelijk; wettelijke samenwoning; feitelijke samenwoning; evenwicht

 1. Johann Sebastian Bach en zijn musici in de beide hoofdkerken te Leipzig : Een onderzoek naar hun rol, inzet en opstelling in het algemeen en naar de continuogroep en de daarin participerende instrumenten in het bijzonder

  NARCIS (Netherlands)

  Bijma, R.J.

  2017-01-01

  The study is devoted to Johann Sebastian Bach and his musicians in Leipzig’s two main churches, and to the question to which extent current opinions in musicology regarding historically-informed practice are actually correct. The core of Bach’s first Sunday choir in Leipzig consisted of the eight

 2. Sacramentum : Hugo van St.-Victor ([d.] 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de liturgie en de sacramentele theologie vanaf 1140 tot aan Durandus van Mende ([d.] 1296)

  NARCIS (Netherlands)

  Ypenga, Anko

  2002-01-01

  Den Ausgangspunkt fiir diese Studie bildet die allegorische Deutung von Personen und Dingen in der Domiine der Liturgie. Personen in der Liturgie sind keine gesteigerte Repräsentation des biblischen Christus. Die Dinge oder Sachen sind von Menschenhand geschaffen und deshalb nicht heilig. Die

 3. De komputer gestuurd. Onderzoek naar toepassingen van automatisering in de land- en tuinbouw.

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.; Munters, P.J.A.L.

  1988-01-01

  Dit rapport gaat in op: - wat de huidige automatiseringstoepassingen zijn; - wat de gevolgen van de automatiseringsontwikkelingen zijn voor de landbouwstructuur en de werkenden in de land- en tuinbouwsector; - welke organisaties bij de automatiseringsontwikkeling betrokken zijn en welke

 4. Veldonderzoek bestrijdingsmiddelen. Rapportage van de 4e bemonstering 1988

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas P; Verdam B; Maaren HLJ van

  1989-01-01

  In het veldonderzoek Bestrijdingsmiddelen zijn in het vierde kwartaal van 1988 grondwatermonsters onderzocht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. De monsters zijn genomen uit permanente putten die zijn geplaatst onder percelen met aardappel-, mais-, bloembollen- en graanteelt en onder

 5. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  NARCIS (Netherlands)

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 6. Test and evaluation of multiple lambda-sensors for use in combustion gases; Multi {lambda}-sond - Utveckling och test av enkel teknik foer O{sub 2}-maetning oever tvaersnitt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kallner, Per; Gaardman, Lennart; Engel, Erik [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden)

  2001-03-01

  Fluctuations and zones with fuel rich conditions are the main causes of CO-emissions and abnormal deposit formation. This project was initiated to try and trace such disturbances. 'Multi-sensor-probes' is a quick and easy way of mapping fluctuations in many points along an axis simultaneously. This project is concentrated on such measurement systems, based on lambda({lambda})-sensor technology. The project was run in a few steps: - The use of {lambda}-sensors for O{sub 2} measurements in hot flue gases (>800 deg C), - Development and testing of probe-constructions for multi-point measurements, and - Performing measurement series in Vaermeforsk-related boilers, to identify fluctuations and fuel rich zones. This project shows how standard {lambda}-sensors can be utilised also in hot flue gases. In-situ measurements with a single-sensor probe is demonstrated in CFB, PF and grate boilers. It is a water-cooled probe, with the {lambda}-sensor mounted inside the tip of the probe. To perform multi-point measurements with the standard {lambda}-sensors, an extractive probe design had to be developed. With the standard {lambda}-sensors no sensible design for multi-point in-situ measurements could be found. A way to achieve such designs would be development of {lambda}-sensors where the zirconium oxide measurement cell is separated from the electrical wiring. This would give much smaller pieces to include in the probe and especially solve the problem of low temperature demand for the parts just behind the measurement cell in standard {lambda}-sensors. This could mean a multi-probe cooled to just 500-600 deg C. The construction of the extractive multi-probe tested in this project suffered from leakage in the suction lines when exposed inside the PF boiler. A proposed design with better function in this aspect is presented in this report. The results show that by combining a cooled probe-design with standard {lambda}-sensor components a tool for measurements of O{sub 2}-fluctuations in hot flue gases is achieved. All this with low cost and easily available parts.

 7. Understanding modal choices for leisure activities. Is it just objectively determined ? Het begrijpen van de vervoerswijzekeuze voor vrijetijdsactiviteiten. Wordt dit enkel beïnvloed door objectief meetbare variabelen ?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kobe Boussauw

  2012-12-01

  Full Text Available Most studies on the link between the built environment and modal choice characterize and model this relationship by objectively measureable characteristics such as density and diversity. Recently, within the debate on residential self-selection, attention has also been paid to the importance of subjective influences such as the individual’s perception of the built environment and his/her residential attitudes and preferences. Expanding the analysis to also include both objective and subjective characteristics at other model levels (i.e., not only stage of life characteristics but also personal lifestyles ; not only car availability but also travel attitudes, not only modal choice but also mode specific attitudes is the purpose of this paper. To this end, a modal choice model for active leisure activities is developed using data on personal lifestyles and attitudes, collected via an Internet survey, and estimated using a path model consisting of a set of simultaneous estimated equations between observed variables. While controlling for subjective lifestyles and attitudes, the effects of the built environment and car availability on modal choice can be determined correctly and thus insights in self-selection mechanisms can be gained.De meeste studies over de interactie tussen de bebouwde omgeving en vervoerswijzekeuze gebruiken objectief meetbare eigenschappen zoals dichtheid en diversiteit om deze relatie te modelleren en analyseren. Recent wordt tevens aandacht besteed aan het belang van subjectieve invloeden zoals de percepties en voorkeuren van het individu met betrekking tot de bebouwde omgeving. Dit gebeurde vooral binnen het debat over residentiële zelfselectie, maar zelfselectie kan ook op andere punten optreden. Daarom wordt in dit artikel de analyse uitgebreid zodat subjectieve kenmerken ook op andere niveaus van het model voorkomen (bijvoorbeeld, niet alleen levensfase maar ook leefstijl, niet alleen autobezit maar ook algemene mobiliteitsattitudes, niet alleen vervoerswijzekeuze maar ook attitudes tegenover specifieke vervoerswijzen. Daartoe is een model voor vervoerswijzekeuze voor actieve vrije­tijdsbesteding geschat. Dit model werd ontwikkeld op basis van gegevens uit een internet­enquête over persoonlijke leefstijlen en attitudes, en werd geanalyseerd met behulp van een padmodel dat bestaat uit een reeks van gelijktijdig geschatte vergelijkingen tussen de geobserveerde variabelen. De resultaten verduidelijken dat het effect van de bebouwde omgeving en autobeschikbaarheid op de vervoerswijzekeuze pas correct geïnterpreteerd kunnen worden indien men controleert voor subjectieve leefstijlen en attitudes. Daarenboven verkrijgt men inzicht in de mechanismen van zelfselectie.

 8. «[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie» Språkhistorie som norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stian Hårstad

  2016-09-01

  Full Text Available Artikkelen tar for seg språkhistorie som norskdidaktisk emne i et faghistorisk perspektiv. På grunnlag av en lang rekke styringsdokumenter (læreplaner og studieplaner og fagdidaktisk og disiplinfaglig litteratur undersøkes hvordan språkets historiske dimensjoner har blitt tematisert som kunnskapsområde. Et hovedfunn i denne gjennomgangen er at det historiske (eller historiserende lengdesnittet har vært til stede gjennom hele 1900-tallet og fortsatt finnes i gjeldende læreplan – om enn med temmelig varierende vektlegging og detaljering. Læreplanene har i stor grad overlatt til praktikerne (lærerne og lærerutdannerne å avgrense hva de språkhistoriske emnene skal romme. Litteraturanalysen viser videre at den didaktiske refleksjonen på dette feltet bare unntaksvis har kommet på trykk, og denne begrensete språkhistorie-didaktiske debatten må forstås på bakgrunn av tilstanden i forsknings- og studiefaget.Nøkkelord: språkhistorie-didaktikk, språkdidaktikk, språkhistorie, norskdidaktikkAbstractThis article deals with language history as a didactic topic in the subject Norwegian as L1. On the basis of a wide range of documents (curricula and syllabi and didactic and disciplinary literature, the article seeks to examine how the historical dimensions of language have been treated as an area of knowledge. A main finding is that the historic (or historicizing perspective has been present through the entire 20th century and still can be found in the current curriculum – though the emphasis and itemization have varied significantly. The curricula have largely entrusted the practicians (the teachers and teacher educators with the powers to delineate the language history topics. The research review further shows that the didactic reflections within this field only sporadically have appeared in print, and this limited didactic discussion of language history must be understood on the background of the condition of the discipline.Keywords: language history didactics, language didactics, language history, didactics of Norwegian as L1

 9. Televisiekijken en enkele eetgewoonten bij Amsterdamse 6-14-jarigen; een transversaal onderzoek [Television watching and some eating habits of 6-14-year-old children in Amsterdam, the Netherlands; a cross-sectional study

  NARCIS (Netherlands)

  Renders, C.M.; Henneman, L.; Timmermans, D.R.M.; Hirasing, R.A.

  2004-01-01

  Doel. Nagaan hoeveel tijd 6-14-jarige Amsterdamse kinderen op een doordeweekse dag voor de televisie doorbrengen en het bestuderen van factoren die hiermee samenhangen. Opzet. Dwarsdoorsnede-vragenlijstonderzoek. Methode. Gegevens werden verzameld tijdens een meningokokken-C-vaccinatiecampagne in

 10. Seaweeds in closed systems; Zeewieren in gesloten systemen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hart, P. ' t [Koers en Vaart, Barendrecht (Netherlands); Schipper, J. [Hortimare, Heerhugowaard (Netherlands)

  2011-04-15

  eigenschappen, in diervoeders en voor de teelt van schelpdieren (zeeoor). Daarnaast worden extracten uit zeewier gebruikt voor de cosmetica-industrie en farmaceutische producten, en vormen ze een mogelijke bron van biologische brandstoffen. Zeewier kan wellicht ook dienen als eiwitplatform voor de steeds groeiende vraag naar viseiwitten en soja-eiwit. Hoewel Nederland op het terrein van offshore en waterbouw en ook op het gebied van zaaien, telen en zaadveredeling een goede naam heeft, is de kennis van het telen en oogsten van zeewier hier zeer beperkt. Met de komst van windmolenparken in de Noordzee en de exploitatie van het continentale plat, komt ook de teelt van zeewieren in beeld. Hierbij wordt gedacht in extensieve en intensieve teeltsystemen equivalent met wat we in de land- en tuinbouw kennen. Voor bepaalde toepassingen van zeewier zijn beter gecontroleerde teeltomstandigheden nodig, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke inhoudsstoffen, kwaliteitseisen met betrekking tot voeding of bij de vermeerdering van het zeewier voor de toekomstige grootschalige zeewierteelt. Daar waar de waarde van het geteelde zeewier toeneemt, en daarmee de wens tot oogstzekerheid en risicobeheersing, zijn gesloten systemen waarschijnlijk de beste benadering. Doordat de teeltcondities bij gesloten systemen beter beheersbaar zijn, zijn opbrengsten naar verwachting hoger, zijn de gehaltes aan inhoudsstoffen constanter en is de algehele kwaliteit beter. Bovendien kunnen eventuele plagen eenvoudiger bestreden of voorkomen worden. In tegenstelling tot op land gebaseerde zeewierteelt kunnen gesloten systemen beschikken over veel, schoon en relatief mineraalarm zeewater. Dit opent ook mogelijkheden voor temperatuurregulering met behulp van zeewater. Het concept van zeewieren in gesloten systemen is in zekere zin vergelijkbaar met de glastuinbouw. Op basis van de gehanteerde prijzen voor zeewier blijkt de kweek van volwassen planten voor industriële toepassingen in gesloten systemen niet haalbaar

 11. Understanding Emotional Identities: The Dutch Phlegmatic Temperament as Historical Case-Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorothee Sturkenboom

  2014-06-01

  Full Text Available Throughout history emotions and emotional styles have functioned as social markers to make a distinction between groups in societies. This essay introduces the concept of ‘emotional identity’ to reflect upon the underlying dynamic process in which both insiders and outsiders use (the handling of emotions, or the lack thereof, to characterise a group of persons. Taking the allegedly phlegmatic temperament of the Dutch as an example, it explains how such identities come into being and are sustained, but also contested, reappraised and altered over time. It discusses the non-exclusive and inherently paradoxical nature of emotional group identities as well as some of the key mechanisms and patterns of adjustment that account for the long life of the stereotypes involved. While the essay covers a time span of two millennia, it focuses mainly on the early modern era when classical climate zone theories merged with new modes of national thinking and even allowed for the smooth introduction of an entirely new element into the stolid character of the Dutch, that is, the national passion for profit. De dynamiek van emotionele identiteiten. Het Nederlands flegmatisch temperament als historische case-studyEmoties en emotionele stijlen zijn in de geschiedenis regelmatig aangewend als sociaal onderscheidingsmiddel om groepen in de samenleving verschillend te waarderen. Dit artikel introduceert het begrip ‘emotionele identiteit’ om na te kunnen denken over het onderliggende dynamische proces waarin direct betrokkenen en buitenstaanders (het omgaan met emoties, of het gebrek daaraan, gebruiken om een groep van personen te typeren. Met het verondersteld flegmatisch temperament van de Nederlanders als voorbeeld wordt uitgelegd hoe zulke identiteiten tot stand komen en in stand blijven, maar ook aangevochten kunnen worden en door de tijd heen onderhevig zijn aan veranderingen en herwaarderingen. Besproken worden de niet-exclusieve en inherent paradoxale

 12. Creating value from societal challenges; Waarde creeren uit maatschappelijke uitdagingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  The Dutch government requested the Advisory Council for Science and Technology Policy (AWT) to report on how to contribute to addressing societal challenges through (1) the top sector policy, (2) the profiling policy, and (3) the European framework program Horizon 2020, or a combination of these policies. The AWT bases his opinion on the nature of the societal challenges, the commitment of the business community and the commitment of the knowledge institutes (Chapter 2). Next, follow the reasons why the market insufficiently picks up the challenges, the tools that the government can deploy to do something about it, and the constraints that the government runs into (Chapter 3). Subsequently four cases are discussed (energy, healthcare, mobility and security), followed by experiences in other countries (Chapter 4). Finally, conclusions and recommendations are given (chapter 5 and 6) [Dutch] Het kabinet vraagt de AWT om advies uit te brengen over de vraag hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via (1) het topsectorenbeleid, (2) het profileringsbeleid, en (3) het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma's. De AWT baseert zijn advies op de aard van de maatschappelijke uitdagingen, de inzet van het bedrijfsleven en de inzet van de kennisinstellingen (hoofdstuk 2). Dan volgen de redenen waarom de markt deze uitdagingen onvoldoende oppakt, de instrumenten die de overheid kan inzetten om hier iets aan te doen en de beperkingen waar de overheid tegenaan loopt (hoofdstuk 3). Daarna komen vier casussen aan bod (energie, zorg, mobiliteit en veiligheid), gevolgd door ervaring in enkele andere landen (hoofdstuk 4). Het advies besluit met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5 en 6)

 13. Creating value from societal challenges; Waarde creeren uit maatschappelijke uitdagingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-10-15

  The Dutch government requested the Advisory Council for Science and Technology Policy (AWT) to report on how to contribute to addressing societal challenges through (1) the top sector policy, (2) the profiling policy, and (3) the European framework program Horizon 2020, or a combination of these policies. The AWT bases his opinion on the nature of the societal challenges, the commitment of the business community and the commitment of the knowledge institutes (Chapter 2). Next, follow the reasons why the market insufficiently picks up the challenges, the tools that the government can deploy to do something about it, and the constraints that the government runs into (Chapter 3). Subsequently four cases are discussed (energy, healthcare, mobility and security), followed by experiences in other countries (Chapter 4). Finally, conclusions and recommendations are given (chapter 5 and 6) [Dutch] Het kabinet vraagt de AWT om advies uit te brengen over de vraag hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via (1) het topsectorenbeleid, (2) het profileringsbeleid, en (3) het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma's. De AWT baseert zijn advies op de aard van de maatschappelijke uitdagingen, de inzet van het bedrijfsleven en de inzet van de kennisinstellingen (hoofdstuk 2). Dan volgen de redenen waarom de markt deze uitdagingen onvoldoende oppakt, de instrumenten die de overheid kan inzetten om hier iets aan te doen en de beperkingen waar de overheid tegenaan loopt (hoofdstuk 3). Daarna komen vier casussen aan bod (energie, zorg, mobiliteit en veiligheid), gevolgd door ervaring in enkele andere landen (hoofdstuk 4). Het advies besluit met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5 en 6)

 14. Typologies of hybrid ventilation in school buildings; Typologieen van hybride ventilatie in scholen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Engel, P. [Deerns Raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands)

  2008-04-15

  This article is the result of a study on how to close the gap between architects and building service consultants. Closure of this gap is necessary in order to be able to create both a better indoor climate and an interesting architectural environment. For schools with a natural air intake it is particularly necessary to check for some basic physical principles of draught prevention at an early stage of the design or commissioning process. Air supply designs for the most common architectural problems should be easily available. Most of the presented design options have been evaluated with measurements and CFD simulations. For schools with a natural air exhaust (overpressure system) the results of an on-site test are presented. This system can be applied even in existing schools with single glass windows or protected facades. [Dutch] Dit artikel is het resultaat van een onderzoek naar het dichten van de 'kloof' tussen architecten en deskundigen op het gebied van installaties. Het dichten van deze kloof is noodzakelijk om het mogelijk te maken om zowel een beter binnenklimaat als een interessante architectonische omgeving te creeren. Vooral voor scholen met een natuurlijke luchttoevoer dient in een vroeg stadium van het ontwerp- of aanbestedingsproces een aantal fysische basisprincipes van tochtpreventie te worden gecontroleerd. Voor de meest voorkomende architectonische problemen zouden ontwerpen voor de luchttoevoer eenvoudig toegankelijk moeten zijn. Het grootste gedeelte van de voorgestelde ontwerpmogelijkheden is beoordeeld aan de hand van metingen en CFD-simulaties. Voor scholen met een natuurlijke luchtafvoer (overdruksysteem) worden de resultaten gepresenteerd van een test die op locatie is uitgevoerd. Dit systeem kan zelfs worden toegepast in bestaande scholen met enkel beglaasde ramen en een monumentale gevel.

 15. A comparison of maximum entropy and maximum likelihood estimation

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Lansink, A.G.J.M.

  1999-01-01

  Gegevens betreffende het ondernemerschap op Nederlandse akkerbouwbedrijven zijn in 2 benaderingsmethodes verwerkt, welke onderling op voorspellende nauwkeurigheid en op prijs-elasticiteit zijn vergeleken

 16. De vloek van de winnende taxi : Onderzoek naar het probleem van te lage biedingen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer

  NARCIS (Netherlands)

  van Buiren, K.; Fijnje, J.; in 't Veld, D.

  In het doelgroepenvervoer is er sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiële problemen bij vervoerders. De belangrijkste oorzaak van te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is het probleem van de winner’s

 17. Snacks en frisdrank op de middelbare school: Evaluatie van het proces en de implementatie van het automatenexperiment [Snacks and softdrinks in secondary schools

  NARCIS (Netherlands)

  Bassa-Dafesh, Z.; Buijs, G.J.; Kesteren, N. van; Snel, J.; Kocken, P.L.

  2011-01-01

  Op middelbare scholen werd een experiment uitgevoerd om het aanbod van snacks- en frisdrankautomaten gezonder te maken. Niet alleen het assortiment in de automaten werd veranderd, ook werd geëxperimenteerd met het bieden van productinformatie en verlaging van de prijzen van minder calorierijke

 18. Virtual reality in het onderwijs, hoe reëel is dat?

  NARCIS (Netherlands)

  Westera, Wim

  2017-01-01

  VR-technologie is onstuitbaar in opkomst. De prijzen dalen en de consumentenmarkt staat op doorbreken. Nu onderwijspioniers zich enthousiast op nieuwe VR-toepassingen voor leren en onderwijzen storten, rijst de vraag hoe we de educatieve potentie van VR moeten beoordelen: wordt het onderwijs beter,

 19. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 20. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele

 1. Hydrogen-powered road vehicles. Positive and negative health effects of new fuel; Waterstof in het wegverkeer. Voor- en nadelen voor de gezondheid van een nieuwe vorm van brandstof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-09-15

  environmental factors and public health. [Dutch] De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen - met zijn politieke, maatschappelijke en milieunadelen - zorgt ervoor dat alternatieve energiebronnen volop in de belangstelling staan. Het gebruik van waterstof wordt als een veelbelovende optie gezien, in het bijzonder voor het wegverkeer. Volgens een toekomstvisie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zou in 2050 ruim de helft van de auto's in Nederland op waterstof kunnen rijden. Vooropgesteld dat de waterstof wordt geproduceerd uit duurzame energiebronnen, zou daarmee ook de emissie van kooldioxide aan banden worden gelegd. Zowel in de Verenigde Staten, Japan en Europa worden door overheden en het bedrijfsleven dan ook grote bedragen geinvesteerd in de ontwikkeling van de benodigde technologie, die over enkele decennia een op waterstof gebaseerde economie mogelijk moet maken. Overschakeling naar waterstof als energievoorziening voor het wegverkeer zou ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving. Zoals bij elke nieuwe technologie het geval is, biedt dat kansen, maar zijn er onvermijdelijk ook nadelen. In het geval van waterstof zijn sommige van die nadelen bekend, en tot op zekere hoogte beheersbaar. Andere zullen echter pas na introductie en toepassing aan het licht komen. Dit inzicht, gevoegd bij het maatschappelijke belang van een eventuele omschakeling op waterstof, was voor de Gezondheidsraad aanleiding om nu alvast in te gaan op de voor- en nadelen die waterstof als nieuwe energievorm kan hebben voor de volksgezondheid. Juist in deze fase is het van belang om een beeld te krijgen van de mogelijke gezondheidseffecten, te weten waar de lacunes in de kennis zitten, en aan te geven wat de beste manier is om daar mee om te gaan.

 2. The Agrocentre. A sustainable pig cluster; Het Agrocentrum. Een duurzaam varkenscluster

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wilt, J.G. [InnovatieNetwerk, Utrecht (Netherlands); Noorduyn, L. [De Schrijfster, Bennekom (Netherlands)

  2011-02-15

  To what extent does the continuous process of upscaling in pig farming present opportunities to take sustainability to a new level? To answer this question, several pig farmers, assisted by InnovationNetwork, have devised a concept for a sustainable pig cluster which they have dubbed Agrocentre. Various studies have shown that the Agrocentre can grow into an animal- and environment-friendly form of pig farming that blends in well with the countryside whilst also being economically viable. An Agrocentre is a type of Agropark where pig farming is clustered with an agro-power station and an abattoir. Another characteristic is that direct connections with other sectors make it possible to largely close energy, CO2, mineral and water cycles. The Agrocentre accommodates all categories of pigs, ranging from sows and piglets to meat pigs. A scale of about 80,000 to 100,000 pigs is necessary to make the abattoir economically viable. The on-site abattoir prevents the stressful transportation of live animals. The meat is processed elsewhere. The power station runs on the manure from the farm's own pigs and supplies all energy required for the pig farm, while any residual heat and electricity is supplied to nearby greenhouse growers or fish farms. The pig feed is mainly sourced from surrounding arable farms which, in turn, procure the manure product from the agro-power station [Dutch] In hoeverre biedt de voortgaande schaalvergroting in de varkenshouderij kansen voor een duurzaamheidssprong? Met deze vraagstelling hebben enkele varkenshouders met ondersteuning vanuit InnovatieNetwerk een ontwerp gemaakt voor een duurzaam varkenscluster, dat ze 'Agrocentrum' hebben genoemd. Uit verschillende studies is gebleken dat het Agrocentrum kan uitgroeien tot een welzijns- en milieuvriendelijke vorm van varkenshouderij die goed in het landschap past en die ook economisch kansen biedt. Een Agrocentrum is een specifieke vorm van een Agropark waar varkenshouderij is

 3. De dansmug Psectrocladius schlienzi nieuw voor Nederland, met een beschrijving van de larve (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Beauvesère-Storm, de A.; Tempelman, D.

  2009-01-01

  De meeste soorten Chironomidae (dans- of vedermuggen) zijn dieren met een aquatische larve. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de macrofaunagemeenschap van het zoete water, waarbij ze goede indicatoren zijn voor de milieukwaliteit. Veel soorten zijn met enige moeite goed tot soort of soortgroep te

 4. Naar een betere bescherming van champignonrassen : het definiëren van afgeleid kwekersrecht voor champignons en het creëren van draagvlak

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Baars, J.J.P.

  2013-01-01

  1. Inleiding In 1980 zijn de eerste hybride rassen van de champignon gemaakt en op de markt gebracht: Horst U1 en Horst U3. Deze rassen zijn in 3 jaar uitgegroeid tot de belangrijkste ch ampignonrassen, wereldwijd. Beide rassen zijn ook de eerste paddenstoelrassen die via kwekersrecht zijn

 5. Scatterometry

  Science.gov (United States)

  Stoffelen, Adrianus Cornelis Maria

  1996-10-01

  Een veelheid aan meteorologische metingen is dagelijks beschikbaar. De meeste van deze waarnemingen bevinden zich echter boven land, en met name windwaarnemingen boven de (Noord Atlantische) oceaan zijn schaars. Bij een westelijke luchtstroming is dit een duidelijke beperking voor de weers- en golfverwachtingen ten behoeve van Nederland. Juist dan is het gevaar voor bijvoorbeeld storm of overstroming het grootst. Ook in het aardse klimaatsysteem speelt de wind aan het oppervlak een grote rol en is de belangrijkste factor voor de aandrijving van de oceaancirculatie. De oceaancirculatie op zijn beurt is cruciaal voor de verschijnselen die samenhangen met bijvoorbeeld El Niño. Dit proefschift gaat over het scatterometer instrument dat vanuit de ruimte, zelfs onder een wolkendek, nauwkeurige en betrouwbare informatie geeft over de wind aan het oceaanoppervlak met een hoge mate van ruimtelijke consistentie. Tijdens de tweede wereldoorlog werden radars aan boord van schepen veelvuldig gebruikt voor de opsporing van vijandige vaartuigen. Hierbij werd vastgesteld dat de detectie slechter werd naarmate de wind aan het zeeoppervlak groter was. Proefondervindelijk was hiermee het principe van een wind scatterometer aangetoond. Al snel ontwikkelde zich dan ook de idee de wind aan het zeeoppervlak te meten met behulp van radar. Vanuit een vliegtuig of een satelliet word dan een microgolfbundel onder een schuine hoek naar het zeeoppervlak gestuurd. De microgolfstraling, met gewoonlijk een golflengte van enkele centimeters, wordt verstrooid aan het ruwe oppervlak, en een klein gedeelte van de uitgezonden puls keert terug naar het detectorgedeelte van de scatterometer. Het fysische fenomeen van belang voor de werking van de scatterometer is de aanwezigheid van zogeheten capillaire gavitatiegolven op het zeeoppervlak. Deze golven hebben een golflengte van enkele centimeters en reageren vrijwel instantaan op de sterkte van de wind. De verstrooiing van microgolven is op zijn beurt

 6. Social Reform in Times of Transition. Reflections on Martin Conway’s The Sorrows of Belgium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nico Wouters

  2014-12-01

  genesis of post-war social reform is merely the tip of the iceberg in this regard. It is clear that there is still a lot of room for research, certainly in a comparative perspective with the Netherlands. This concerns topics such as social class-studies from below, but also their agency vis-à-vis the national state during these crucial years of transition. As such, this contribution primarily underscores the importance of a true social history of Belgium for the 1930s-1940s, a history that would be highly relevant in a comparative framework with the Netherlands, most notably when also analysing the interaction between these social evolutions and political reform in 1945-1947. Sociale hervormingen tijdens transitiejaren. Overwegingen bij Martin Conway’s The Sorrows of BelgiumIn zijn boek The Sorrows of Belgium gebruikt Martin Conway de Belgische casus om te kijken naar het herstel van de liberaal-parlementaire staten in Europa tussen 1945 en 1947. Nico Wouters’ bijdrage richt zich op drie elementen die Conway zelf aanhaalt: 1 de belangrijke maar ambivalente rol van het lokale bestuur (steden en gemeenten, 2 het onvermogen om het Belgische patriottisme als bindmiddel voor de natiestaat institutioneel te verankeren en tot slot 3 de kloof tussen verschuivingen in klassenrelaties en politiek-institutionele vernieuwing. Via een oppervlakkige vergelijking met Nederland plaatst zijn bijdrage kanttekeningen bij elk van deze elementen.Zoals Conway aantoont, waren de grotere steden in België laboratoria voor nieuwe politieke stromingen die uiteindelijk de middelpuntvliedende, regionalistische tendensen versterkten. Anderzijds echter, had volgens Wouters het lokale niveau als administratief en institutioneel onderdeel van de staatsorganisatie op korte termijn een omgekeerd effect. De restauratie na de bevrijding kan enkel worden begrepen door in rekening te brengen dat ‘lokale staten’ een dwingend institutioneel raamwerk oplegden en zo de ruimte voor politieke vernieuwing

 7. Op het raakvlak van historische disciplines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dick E.H. de Boer

  2015-12-01

  Full Text Available At the Meeting Point of Historical DisciplinesThis contribution introduces the way in which the interaction between history and archaeology is examined, taking the case of the identification of a tomb and remains of Count William II of Holland, King of the Holy Roman Empire (†1256, in the former abbey church of Middelburg. It stresses the necessity of strict source criticism, which should be self-evident, but is at risk of receiving less attention. This is even truer when one of the disciplines is used as an auxiliary argument to support the other instead of a balanced approach. Wishful interpretation in such a case is a clear risk. The contribution gives some examples, before sketching the advance made thanks to the reapprochement of history and archaeology, and the consequent need for a registration system of archaeological data that can facilitate multi-disciplinary analysis. It ends with an introduction to the different stands in the dossier.Deze bijdrage biedt een inleiding op de wijze waarop de interactie tussen geschiedenis en archeologie wordt bekeken aan de hand van een casus betreffende het graf en de overblijfselen van de in 1256 gesneuvelde graaf Willem II van Holland, koning van het Heilige Roomse Rijk, in de voormalige abdijkerk van Middelburg. Hij benadrukt de noodzaak van een nauwgezette bronnenkritiek. Hoewel deze als vanzelfsprekend moet worden beschouwd, is er een zeker risico van verminderde zorgvuldigheid. Dit speelt vooral wanneer één van de disciplines wordt gebruikt als een hulp-argument, dat de uitkomsten van de andere moet ondersteunen, in plaats van een benadering waarbij beide disciplines in evenwicht zijn. Bij een onbalans is het risico van interpreteren in het licht van de gewenste uitkomst duidelijk aanwezig. De bijdrage geeft hiervan enkele voorbeelden, alvorens de vooruitgang te schetsen die is geboekt juist dankzij de toenadering tussen geschiedenis en archeologie, en aan te geven dat er behoefte is aan een

 8. The urban geography of advanced producer service transaction links in Belgium De stedelijke geografie van zakelijke transactielinks in België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heidi Hanssens

  2012-12-01

  Full Text Available This paper aims to contribute to the literature on the geography of external relations of cities. Our overall purpose thereby is to tease out some of the basic principles of alternative approaches to the study of the spatiality of urban systems in the context of economic globalization. To this end, we present an empirical analysis of the urban geography of producer service procurement by 118 of the 300 largest companies in Belgium. The main features of this urban geography of service procurement include (i the dominance of Brussels as a service city ; (ii the existence of overlapping urban spheres of influence ; and (iii the presence of transaction links with foreign cities. The results of our analysis also suggest that, in addition to space- and quality-related decision factors, the intra-firm distribution of decision-making power in multinational firms equally influences the spatiality of transaction links. The relevance of these results is discussed in the context of theorizations of urban systems.Dit artikel levert een bijdrage tot de literatuur die de geografie van externe stedelijke relaties bestudeert. Onze overkoepelende doelstelling is om enkele van de basisprincipes bloot te leggen van alternatieve benaderingen in de studie van de geografie van stedelijke systemen in de context van economische mondialisering. De empirische analyse die de basis vormt voor deze studie, bestudeert de stedelijke geografie van transactielinks tussen 118 van de de 300 grootste bedrijven in België en hun voornaamste zakenpartners voor een aantal “productieve diensten”. De belangrijkste kenmerken van deze stedelijke geografie van transactielinks zijn (i de dominantie van Brussel als dienstenstad ; (ii de aanwezigheid van overlappende stedelijke invloedssferen ; en (iii de aanwezigheid van transactielinks met steden in het buitenland. De resultaten van onze analyse geven ook aan dat – naast ruimte- en kwaliteitsgerelateerde beslissingsfactoren – de

 9. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 10. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 11. GER values and environmental impact scores production of auxiliaries for the water chain; GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Afman, M.; Bijleveld, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Mulder, M. [Mrabella Mulder Waste Water Management, Utrecht (Netherlands)

  2012-03-15

  Alternative processes are available for both wastewater treatment at sewage works and drinking water preparation at water production plants. Some of these involve greater use of chemicals and auxiliary materials, and an important issue is therefore how the energy savings achieved with a particular option compare with the energy required to produce the auxiliaries in question. Against this background a study was carried out to assess the energy consumption of auxiliaries production. For the auxiliaries most frequently used the following were determined: (1) the energy impact of production, expressed as the Gross Energy Requirements (GER) of the materials in question, broken down into renewable versus non-renewable energy; and (2) the environmental impact of production, expressed as a single indicator according to the ReCiPe methodology. The report also provides 'user recommendations' for the calculated values (what they should and should not be used for) and an explanation of the methodology used. The study dovetails with the STOWA research programme 'The Energy Plant', a study exploring the potential for reducing the energy consumption of sewage works to such an extent as to make them net suppliers of energy [Dutch] Voor de behandeling van afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en de bereiding van drinkwater bij waterproductiebedrijven bestaan alternatieve processen. Sommige processen zorgen voor een hogere dosering van chemicaliën en hulpstoffen in het zuiveringsproces. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is of de energiebesparing die behaald wordt met een zuiveringsvariant, opweegt tegen de energie-impact van de productie van de benodigde hulpstoffen. Om deze reden is een studie uitgevoerd gericht op het energieverbruik van de productie van de hulpstoffen. Van de meest gebruikte hulpstoffen zijn bepaald: (1) de energie-impact van de productie van de hulpstoffen, uitgedrukt in de GER-waarde (bruto primaire energie) van de

 12. Irrationaliteit in vervoerswijzekeuze : gratis

  OpenAIRE

  Verheyen, Gust

  2010-01-01

  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de aanwezigheid van het GRATIS!-effect. Dit GRATIS!-effect ontstaat als personen in hun keuzeproces GRATIS! alternatieven irrationeel veel hoger waarderen dan andere alternatieven. GRATIS! wordt dus niet gezien als andere prijzen, maar heeft een extra aantrekkingskracht waardoor personen blind lijken te worden voor de nadelen (Ariely, 2008). Dan Ariely (professor in behavioral economics) heeft al verschillende experimenten gedaan naar dit psycholo...

 13. Bodem en landschap kwalitatief en kwantitatief bekeken [: opstellen gebundeld bij het afscheid van dr. ir. J. Schelling van de Stichting Bodemkartering

  NARCIS (Netherlands)

  Ruyten, E.C.W.M.; Sluijs, van der P.; Veer, de A.A.

  1984-01-01

  Een beeld wordt geschetst van recente ontwikkelingen in enkele takken van onderzoek bij Stiboka. Het geheel kan ruwweg in drie groepen verdeeld worden: artikelen over bodemonderzoek, landschapsonderzoek en over gegevensverwerking en kwaliteitsonderzoek

 14. Sortimentsonderzoek heesters, coniferen en vaste planten : periode 2003-2007

  NARCIS (Netherlands)

  Hoffman, M.H.A.; Hop, M.E.C.M.

  2008-01-01

  Dit verzamelproject bestond uit een aantal deelonderzoeken. Deze kunnen worden onderverdeeld in sortimentsopplantingen (rassenproeven) en themaonderzoeken. Daarnaast bood dit project ruimte om het eindtraject van enkele veredelingsprogramma’s uit te voeren en om nog een aantal artikelen te schrijven

 15. De veranderende taak van de dierenarts in de primaire produktie.

  NARCIS (Netherlands)

  Noordhuizen, J.P.T.M.; Stark, K.D.C.; Verheijden, J.H.M.; Agger, J.F.

  1994-01-01

  Enkele probleemgebieden uit de dierlijke produktiesector worden nader belicht. Het doel van dit artikel is aan te geven via welke wegen de dierenarts deze probleemgebieden kan benaderen en tevens wat daarvoor nodig is in onderzoek en opleiding

 16. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma

 17. Rocker shoes for ankle and foot overuse injuries : a biomechanical and physiological evaluation

  NARCIS (Netherlands)

  Sobhani, Sobhan

  2013-01-01

  Speciale hardloopschoen voorkomt overbelasting van enkel en voet Een hardloopschoen met afwikkelingscorrectie zou mogelijk blessures, zoals een overbelaste achillespees, kunnen voorkomen. Ook zouden deze schoenen hardlopers met blessures aan de achillespees of voorvoet kunnen helpen bij de

 18. Statistical quality management

  NARCIS (Netherlands)

  Laan, van der P.

  1992-01-01

  Enkele algemene opmerkingen worden gemaakt over statistische kwaliteitszorg. Totale of Integrale Kwaliteitszorg (Total Quality Management) wordt kort besproken. Voordracht gehouden op 21 oktober 1992 voor leden van de studentenvereniging GEWIS voor Wiskunde en Informatica.

 19. Het bedrijfssimulatie-spel MAKKER

  NARCIS (Netherlands)

  Haverkamp, H.C.M.

  1985-01-01

  Een uiteenzetting van een computergestuurd simulatiespel Makker genaamd, waarmee de bedrijfseconomische aspecten van enkele belangrijke managementsbeslissingen worden gesimuleerd. De gevolgen ten aanzien van netto-overschot, inkomen, vermogensontwikkeling en bewerkingscapaciteit worden tot uiting

 20. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  NARCIS (Netherlands)

  Jo Thijssen; Sascha Kraus-Hoogeveen; Peter Leisink; Angela Kok- van Meer

  2014-01-01

  De afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn) en de

 1. Soevereiniteit

  NARCIS (Netherlands)

  de Blois, Matthijs

  In deze bijdrage onderzoekt Matthijs de Blois de verschillende gezichten van het concept soevereiniteit, door de geschiedenis van de ontwikkeling ervan uiteen te zetten en enkele actuele onderwerpen aan bod te laten komen.

 2. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 3. Schurft en aardappelen : introductie

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.

  2003-01-01

  In deze introductie wordt ingegaan op enkele resultaten van het onderzoek naar de beheersing van schurft in aardappelen door teeltmaatregelen, chemische bestrijding en rassenverschillen; drie soorten schurft komen aan bod: poerderschurft, gewone schurft en netschurft.

 4. Van verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans; Meijburg, Heleen; Boven, Magda; Dijk, Bake; de Jong, Johan

  2017-01-01

  Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden (Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele

 5. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 6. Visziekten in Nederland, een terugblik: 20 jaar diagnoses bij het visziektenlaboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Haenen, O.L.M.

  2005-01-01

  Enkele in Nederland veel voorkomende ziekten bij vissen van de afgelopen twintig jaar. Eel Virus European, Eel Virus European X, Herpesvirus van Paling, Infectieuze Hematopoietische Necrose, Infectieuze Pancreatische Necrose, Koi Herpes Virus, Snoekvirus, Spring Viremia of Carp, Virale

 7. Focus on the world: The Keswick Convention and mission

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan (Hans Kommers

  2015-08-01

  Full Text Available In a copy of Pierson’s (n.d. work, The acts of the Holy Spirit, presented to the hostess of Salisbury House in Keswick (UK, are the signatures of 11 missionaries from all over the world who attended the Convention in 1904. These are just a few of the many missionaries who visited the yearly Keswick Convention (KC. Many missionaries were a product of the genial spiritual climate which prevailed in England after the 1859 revival. Since 1885 the KC has been the catalyst for a fresh era in missionary work. Keswick and mission became inseparable, and the KC became a factor in the life of the universal church. Throughout the years missionary operations have been given a place in its program. So many missionaries trace back their call for mission work to Keswick and reckon the momentum of their life to be fully devoted to God, lies there. This led Keswick chairman Reverent Aldis just after World War II to say, ‘I supposethe KC has done more than any other movement in the Churches to call men and women to the mission field.’ In 2014 the Convention website reads: The KC is passionate about mission and has been supporting, encouraging and hosting missionaries and their families from overhundred years! We see this as a key area of Keswick’s ministry and one in which many havebeen keen to support in their giving (KM 2014. The vision of those in the last decades of the 19th century is the issue of this article as well as the question in what way the KC is still trueand faithful to that vision in the first decades of the 21st century. In een copy van Piersons, The Acts of the Holy Spirit, aangeboden aan de gastvrouw van Salesbury House in Keswick (UK, staan de handtekeningen van elf zendelingen van over heel de wereld, die de Conventie van 1904 hebben bijgewoond. Dit zijn maar enkele van de vele zendelingen die de jaarlijkse Conventie in Keswick bijwonen. Sinds 1885, heeft de Conventie, door de introductie van de christelijke zending, een nieuwe tijd

 8. RemembeRINGs : the development and application of local and regional tree-ring chronologies of oak for the purposes of archaeological and historical research in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Jansma, E.

  1995-01-01

  In dit proefschrift komen diverse methoden en toepassingen van dendrochronologie aan de orde. Samenvattend kan gesteld worden dat de onderzoeksdoeleinden die in de introductie (Hoofdstuk 1) werden omschreven, zijn bereikt. Nieuwe jaarring - kalenders zijn vervaardigd uit eikehout dat afkomstig is

 9. Sites and diffusion of probe atoms on surfaces. Measured after soft-landing ion deposition.

  NARCIS (Netherlands)

  Laurens, Christiaan Rudolf

  1997-01-01

  Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar het gedrag van geisoleerde atomen op metaaloppervlakken. Er zijn twee systemen bestudeerd: indiumatomen op een koperoppervlak en zilveratomen op een zilveroppervlak. De metingen zijn verricht met behulp van een vrij exotische meettechniek, namelijk

 10. Cancer risk assessment of azo dyes and aromatic amines from tattoo bands, folders of paper, toys, bed clothes, watch straps and ink

  NARCIS (Netherlands)

  Zeilmaker MJ; van Kranen HJ; van Veen MP; Janus J; LBM

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een schatting voor het risico op kanker dat verbonden is aan het gebruik van tatoe bandjes, kinderspeelpapier, speelgoed, beddengoed, lederen horlogebandjes en inkt waarin kankerverwekkende azo kleurstoffen aangetroffen zijn. In genoemde producten zijn benzidine en de

 11. Glucose metabolic patterns in neurodegenerative brain diseases

  NARCIS (Netherlands)

  Teune, Laura Klaaske

  2013-01-01

  Neurodegeneratieve hersenziekten zoals de ziekte van Parkinson (PD), multisysteem atrofie (MSA), progressieve supranucleaire parese (PSP) zijn hersenaandoeningen waarbij langzamerhand – over vele jaren - de zenuwcellen in bepaalde gebieden verloren gaan. In de klinische praktijk kan het lastig zijn

 12. Environmental risk limits for antimony

  NARCIS (Netherlands)

  van Leeuwen LC; Aldenberg T; SEC; mev

  2012-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor antimoon in (grond)water, sediment, en bodem. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor antimoon zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU

 13. Environmental risk limits for acrolein

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar CWM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor acroleine in (grond)water, bodem en lucht. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor acroleine zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU

 14. Validatie Phoenix 8000 TOC-analyzer

  NARCIS (Netherlands)

  Fokkert L; Cleven RFMJ; LAC

  2001-01-01

  Totaal organisch koolstof (TOC) en opgelost organisch koolstof (DOC) zijn belangrijke parameters om grondwater en oppervlaktewater te karakteriseren. Ze zijn ook medebepalend voor de kwaliteit van afvalwater en drinkwater. Grondwater is 1 van de belangrijkste bronnen voor de bereiding van

 15. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  NARCIS (Netherlands)

  Ramaker, R.; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn

 16. Sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens, bemonsterd in het najaar 1988

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1989-01-01

  Onderzocht op sulfonamiden en Dapson zijn 102 varkensnieren bemonsterd in november 1988 in slachthuizen in drie Veterinaire Inspectiegebieden. Alle monsters zijn dunnelaagchromatografisch gescreend op sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine en sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. Alleen

 17. Structure development in polyketone and polyalcohol fibers

  NARCIS (Netherlands)

  Lommerts, Bert Jan

  1994-01-01

  Deze dissertatie beschrijft de structuurontwikkeling in vezels die gemaakt zijn van twee nieuwe flexibele polymeren, te weten het perfect alternerende etheenkoolmonoxide copolymeer (polyketon; POKC2) en een polyalcohol (PAI) gemaakt door reductie van het polyketon. Beide polymeren zijn opgebouwd uit

 18. Modellen rundveehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Mandersloot, F.; Scheppingen, van A.T.J.; Nijssen, J.M.A.

  1991-01-01

  Voor het maken van begrotingen en het uitvoeren van analyses voor praktijkbedrijven zijn goede, op het bedrijf toegesneden normen noodzakelijk. Bij het PR zijn simulatiemodellen ontwikkeld waarmee het enerzijds mogelijk is de benodigde normen te berekenen en anderzijds begrotingen voor

 19. Risico's in ontwikkeling : managementtool voor het inzichtelijk maken van risico's bij projectontwikkeling door woningcorporaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Gompel, Bas

  2004-01-01

  Woningcorporaties zijn sinds 1995 financieel onafhankelijk van de overheid. Sindsdien zijn de corporaties zelfstandige organisaties, met de bijbehorende risico's, geworden. Enerzijds gaat ondernemerschap gepaard met het nemen van risico's, maar anderzijds mogen er niet teveel risico's worden

 20. Derivation of conversion factors to estimate an indicative chronic NOAEL from short-term toxicity data

  NARCIS (Netherlands)

  Kramer HJ; van den Ham WA; Slob W; Pieters MN; TOX; CWM

  1995-01-01

  Voor de normstelling van chemische stoffen, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een Aanvaarde Dagelijkse Inname (ADI) of Toelaatbare Dagelijkse Inname (TDI), zijn gegevens over de chronische toxiciteit noodzakelijk. Vaak zijn echter slechts acute en sub-acute toxiciteitsgegevens beschikbaar. Om

 1. Partition Functions for Supersymmetric Black Holes

  NARCIS (Netherlands)

  Manschot, Jan

  2008-01-01

  Dit proefschrift presenteert recente ontdekkingen voor partitiefuncties van vierdimensionale zwarte gaten. Deze partitiefuncties zijn belangrijke instrumenten om de entropie van zwarte gaten microscopisch te verklaren in snaartheorie en M-theorie. De resultaten zijn toegepast in twee centrale

 2. Environmental risk limits for imidacloprid

  NARCIS (Netherlands)

  Posthuma-Doodeman CJAM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide imidacloprid in water. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven

 3. Vleermuisverblijven Waiboerhoeve en Aver Heino geschikt voor bewoning

  NARCIS (Netherlands)

  Huijser, M.; Goutbeek, R.; Hoeve, R.; Reinhold, J.; Wijs, de R.

  2000-01-01

  Tot nu toe zijn er geen vleermuizen vastgesteld in de vleermuisverblijven op Aver Heino en Waiboerhoeve. De temperatuur en luchtvochtigheid geven aan dat de verblijven in principe wel geschikt zijn. Blijkbaar spelen andere factoren een rol.

 4. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  NARCIS (Netherlands)

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen;

 5. Environmental risk limits for lambda-cyhalothrin

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen LC van; Vos JH; Mensink BJWG; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide lambda-cyhalothrin in water en sediment. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die

 6. Trends in drug substances detected in illegal weight-loss medicines and dietary supplements. A 2002-2007 survey and health risk analysis

  NARCIS (Netherlands)

  Venhuis BJ; Zwaagstra ME; van den Berg JDJ; Wagenaar HWG; van Riel AJHP; Barends DM; de Kaste D; KCF

  2009-01-01

  In Nederland aangetroffen illegale afslankmiddelen zijn tussen 2002 en 2007 gevaarlijker geworden. Steeds vaker betreft het vervalsingen van echte medicijnen en voedingssupplementen waaraan illegaal geneesmiddelen zijn toegevoegd. Ook blijken de na 2004 verboden afslankkruiden (efedrines) te

 7. Moeilijk te sturen met groeilicht: drie belichtingssystemen onderzocht bij paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, H.; Hogendonk, L.

  2005-01-01

  De stuurbaarheid van paprika is moeilijk zonder buitenlicht, maar ook mét groeilicht. De productieverschillen tussen de drie verschillende belichtingssystemen zijn minimaal. Bij het systeem dat de meeste kilo's geeft, de vaste belichting, zijn de kosten het laagst.

 8. Peulvruchten: meer potentie dan praktijk en prioriteit

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Dongen, van E.

  2014-01-01

  Witte en bruinen, kidneybonen, kapucijners, linzen en kikkererwten zijn peulvruchten die vergeten groenten blijken te zijn. Om te beginnen in wetenschappelijk onderzoek. De afgelopen tien jaar is er niets over de consumentenvraag naar peulvruchten gepubliceerd. Maar in de dagelijkse praktijk

 9. Multiscale modelling of deformation and fracture in metal foams

  NARCIS (Netherlands)

  Mangipudi, Kodanda Ram

  2012-01-01

  Metaalschuimen zijn materialen die enerzijds een microstructuur bevatten op de microschaal (de schaal van de celwanden), maar anderzijds ook een mesoscopische microstructuur hebben (op de schaal van de celstructuur). Deze micro- en mesoscopische structuren zijn gevoelig voor het productieproces van

 10. Epigenetic editing : Towards sustained gene expression reprogramming in diseases

  NARCIS (Netherlands)

  Cano Rodriguez, David

  2017-01-01

  Veel ziekten zijn geassocieerd met verstoringen in genexpressie door epigenetische mutaties. In tegenstelling tot genetische mutaties, zijn epigenetische mutaties omkeerbaar. Hierdoor is het mogelijk gebleken om abnormale patronen van genexpressie om te draaien. Dit proefschrift heeft betrekking op

 11. Geochemistry of some rare earth elements in groundwater, Vierlingsbeek, the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen RPT; Verweij W; Versteegh JFM; LWD

  1997-01-01

  In de nabijheid van het drinkwaterpompstation Vierlingsbeek zijn uit zeven boorputten grondwatermonsters op verschillende diepten genomen. Speciatieberekeningen zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de chemische processen van zeldzame aarden (REE). Bij de modellering is rekening gehouden

 12. De morbiditeit van astma en COPD in Nederland; een inventariserend onderzoek ten behoeve van de beleidsondersteuning van het Nederlands Astma Fonds

  NARCIS (Netherlands)

  Smit HA; Beaumont M; CZE

  2000-01-01

  In opdracht van het Nederlands Astma Fonds is een inventarisatie gemaakt van beschikbare kennis over de morbiditeit van astma en COPD in Nederland. De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Inventarisatie: welke gegevensbronnen zijn beschikbaar, welke gegevens zijn daarin aanwezig? In

 13. Bestrijding schadelijke rupsensoorten in de glastuinbouw met sluipwespen : toetsing van Cotesia vanessae in het laboratorium en toetsing van Meteorus gyrator tegen turkse mot (Chrysodeixis chalcites) in komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemhard, C.M.J.; Haaring, M.A.

  2005-01-01

  Zowel in groente- als sierteelten onder glas komen rupsen voor uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae. Bestaande chemische middelen of biologische bestrijders voldoen vaak niet. Uit literatuuronderzoek zijn een aantal sluipwespsoorten gekomen die kandidaat zijn voor de bestrijding van

 14. Attachment and Immigrants : Emotional security among Dutch and Belgian Immigrants in California, U.S.A.

  NARCIS (Netherlands)

  Ecke, van Yolanda

  2007-01-01

  Yolanda van Ecke's onderzoek laat zien dat immigranten vaker onzeker gehecht zijn, en ook gevoeliger zijn voor ervaringen van isolatie en afscheid, vergeleken met autochtonen. Het boek Immigrants and attachment bespreekt ook beroepskeuze psychologie en hechting, zowel als persoonlijkheids aspecten

 15. Acute ongecompliceerde urineweginfecties: antibiotische therapie en antibioticumresistentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Nijs, S.; Bartelds, A.I.M.; Stobberingh, E.E.

  2005-01-01

  Acute ongecompliceerde urineweginfecties (UWI) zijn de meest voorkomende bacteriële infecties bij vrouwen. Voor de empirische behandeling van een ongecompliceerde UWI zijn actuele antibioticagevoeligheidspercentages nodig van ongeselecteerde uropathogenen. In deze studie werd van ongeselecteerde

 16. Report of a study on the characteristics of the 'Clay of Boom' that are relevant in considering this clay layer package for the storage of nuclear waste; Rapportage van onderzoek aan eigenschappen van de Klei van Boom die relevant zijn bij de beschouwing van dit laagpakket voor opslag van kernafval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brugge, J.V.M.; Vrouwe, B.J. [T and A Survey, Amsterdam (Netherlands)

  2010-12-15

  The Dutch government aims to store nuclear waste in the Dutch soil. Geological research organization T and A Survey mapped the areas that match with the demands of the Dutch government regarding underground storage of nuclear waste. These are areas in which the Clay layer of Boom has a minimal thickness of 100 meters and the depth of the top of the clay formation is at least 500 meters. [Dutch] De Nederlandse overheid wil kernafval ondergronds opslaan in de Nederlandse bodem. Geologisch onderzoeksbureau T and A Survey brengt de gebieden in kaart, die voldoen aan de door de overheid gestelde eisen voor mogelijke ondergrondse opslag van kernafval. Het gaat om gebieden waar de Boomse kleilaag een minimale dikte van 100 meter heeft en de diepte van de top van de kleiformatie minimaal 500 meter bedraagt.

 17. Bewaarrot bij pompoen beperken

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2007-01-01

  Vooral aan het eind van de bewaarperiode zijn veel pompoenen niet meer te verkopen door rot. Diverse schimmels zijn de oorzaak. Rot is te beperken door een zorgvuldige oogst en bewaring. Warmwaterbehandeling lijkt alleen te helpen bij rassen die minder bewaarbaar zijn. In deze publicatie de tips en

 18. De late Foucault : vrijheid als zorg voor jezelf

  NARCIS (Netherlands)

  Coeckelbergh, Mark

  2008-01-01

  Michel Foucault (1926-1984) was een van de meest populaire filosofen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. En ook nu nog inspireert hij velen. Waarom eigenlijk? Zijn het zijn boeken over waanzin en ziekte, gevangenis en seks? Is het zijn voor een academicus opmerkelijk spannende leven

 19. Meer informatie halen uit je lesbezoeken: een analysetechniek en observatiemethode

  NARCIS (Netherlands)

  van der Lans, Rikkert; van de Grift, Willem; van Veen, Klaas

  We meten veel in het onderwijs, maar we hebben nauwelijks technieken die de kwaliteit van het lesgeven meten. Er zijn wel veel observatie-instrumenten, maar nadien dat alle criteria op de observatielijst zijn gescoord kan het lastig zijn uit deze gegevens informatie te halen die waardevol is voor de

 20. Insulin sensitivity : modulation by the gut-brain axis

  NARCIS (Netherlands)

  Heijboer, Annemieke Corine

  2006-01-01

  Er zijn steeds meer aanwijzingen dat neuropeptiden in de hypothalamus en maagdarmhormonen die hun werking hebben op de hypothalamus en betrokken zijn bij de regulatie van voedselinname, ook betrokken zouden kunnen zijn bij de regulatie van insuline gevoeligheid. Daarom hebben we eerst de effecten

 1. Monitoring Zandmotor Delflandse kust: vaarrapport bemonstering benthos ondiepe kustzone en natte strand

  NARCIS (Netherlands)

  Wijsman, J.W.M.; Verduin, E.

  2010-01-01

  In het kader van de T0 beschrijving Pilot Zandmotor zijn er in het najaar van 2010 bemonsteringen uitgevoerd van de bodemfauna en bodemsamenstelling van het strand en de ondiepe kustzone. De locaties zijn uitgezet in een twaalftal raaien loodrecht op de kust. Vier van de raaien zijn gelegen in het

 2. Onderbouwing LAC-2006 waarden en overzicht van bodem-plant relaties ten behoeve van de Risicotoolbox : een overzicht van gebruikte data en toegepaste methoden

  NARCIS (Netherlands)

  Romkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Rietra, R.P.J.J.; Vries, de W.

  2007-01-01

  Op basis van velddata zijn bodem – plant relaties afgeleid voor cadmium, zink, koper en lood. Voor de overige metalen zijn geen significante relaties gevonden. Met behulp van de bodem – plant relatie en, voor veeteelt, overdrachtcoëfficiënten naar dier, zijn grenswaarden voor de bodem bepaald die

 3. Golfoploop en -reflectie van een lopende watersprong tegen een talud

  NARCIS (Netherlands)

  Fontijn, H.L.

  1985-01-01

  Golfoploop en -reflectie van een lopende watersprong tegen een talud zijn experimenteel onderzocht. De laboratoriumproeven zijn uitgevoerd in een goot; alleen loodrechte golfinval is beschouwd. Er zijn drie verschillende taludhellingen toegepast, t.w. twee flauwe (1:3, 1:2) en één steile (1:1).

 4. Arbobalans 2007/2008 : kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Gouw, P.; Hooftman, W.; Bakhuys Roozeboom, M.M.C.; Houtman, I.L.D.; Klein Hesselink, J.

  2008-01-01

  De Arbobalans is een jaarlijks verschijnende publicatie waarin cijfers en gegevens zijn opgenomen die het resultaat zijn van "arbomonitoring", het systematisch verzamelen van gegevens over veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek. In deze Arbobalans zijn de meest recente cijfers over de

 5. Microcanon : wat je beslist moet weten over microbiologie

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, H.; Doorn, van J.; Oost, van der J.; Reijnders, W.; Willemsen, P.T.J.

  2011-01-01

  Micro-organismen zijn onmisbaar voor het leven op aarde. De organismen zijn zo klein dat we ze niet zien, maar ze zijn des te belangrijk. Deze kleine organismen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben. Soms klein, soms groot. De Microcanon geeft daarvan een goed beeld in zo'n zestig

 6. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 7. Pyridine alcohols and thiols : Synthesis, properties and applications

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, Bartjan

  2000-01-01

  Enzymen spelen in het leven van mens, dier en plant een enorm grote rol. Enzymen zijn biologische katalysatoren dwz. versnellers van (bio)chemische processen die zich in levende organismen afspelen. Enzymen zijn eiwitten die opgebouwd zijn uit aminozuren. Om meer inzicht te krijgen in de werking van

 8. Kanssteekproef, of toch maar de gemakssteekproef?

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw, Edith|info:eu-repo/dai/nl/073351385

  2014-01-01

  Statistiek is gebaseerd op kanssteekproeven: een aselecte steekproef waarbij ieder element een bekende kans heeft om getrokken te worden. Die kans dient bekend te zijn en mag niet nul zijn, maar hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Soms worden interessante, maar kleine groepen expres

 9. Nikola Tesla: een biografie

  NARCIS (Netherlands)

  ir.ing. Ruud Thelosen

  2015-01-01

  De Technische uitvinder Tesla heeft 700 patenten op zijn naam staan als hij overlijdt. Zijn uitvindingen hebben de wereld in de 20e eeuw volledig veranderd. Zijn wisselstroom generator hebben heel de VS van elektriciteit voorzien. Radioverkeer , remote control werd mogelijk dankzij Tesla. Volgens

 10. Bacterial interaction forces in adhesion dynamics

  NARCIS (Netherlands)

  Boks, Niels Peter

  2009-01-01

  Wanneer interactiekrachten tussen bacteriën en oppervlakken bepaald worden, hangen deze erg af van de gebruikte meettechniek. De mechanismen die verantwoordelijk zijn voor deze verschillen zijn echter nog niet duidelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen, zijn in dit onderzoek interactiekrachten

 11. Eenhuizigheid en sex-ratio bij Grote brandnetel (Urtica dioica L.)

  NARCIS (Netherlands)

  Heemskerk, Martin; Oliehoek, Jan; Jong, de Tom

  1998-01-01

  Bloeiende planten zijn over het algemeen hermafrodiet (elke bloem heeft zowel mannelijke als vrouwelijke delen). Er zijn echter ook eenhuizige (aparte mannelijke en vrouwelijke bloemen op één individu) en tweehuizige planten (aparte mannelijke en vrouwelijke individuen). Tweehuizige planten zijn het

 12. De mythe van moederliefde. Geschiedenis van een gevoel.

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pauline Naber

  2014-01-01

  Column over Elisabeth Badinter in Pedagogiek in de Praktijk. 81 (20), 24-27. Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven

 13. Productie- en handelsdata voor fytosanitair beleid : inventarisatie ten behoeve van risicomanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Benninga, J.; Hennen, W.H.G.J.; Galen, van M.A.

  2008-01-01

  Ter onderbouwing van fytosanitair risicomanagement zijn betrouwbare gegevens noodzakelijk. In dit onderzoek is aangegeven welke gegevens gewenst zijn in relatie tot bepaalde vragen met fytosanitaire achtergrond, waar deze gegevens te vinden zijn en aan welke eisen de gegevens voldoen. In grote

 14. Een helpende hand? De rol van discriminatie bij het hulpgedrag van kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Sierksma, J.

  2016-01-01

  Kinderen zijn heel prosociaal ingesteld en vinden het belangrijk om anderen te helpen. Zo zijn kinderen op de jonge leeftijd van 14 maanden al gemotiveerd om anderen te hulp te schieten, bijvoorbeeld door gevallen pennen op te rapen of door een kastje voor iemand open te doen die zijn of haar handen

 15. Toerisme zonder zorgen : zorgtoerisme als kans voor Texel : eindrapport

  NARCIS (Netherlands)

  Bosman, A.; Selten, E.; Soedjak, C.E.; Rens, S.; Berg, J.H.; Duim, van der V.R.; Waal, W.

  2011-01-01

  Door middel van een literatuurstudie is het concept zorgtoerisme uitgewerkt, zijn de kenmerken van het eiland Texel uiteengezet, de huidige ontwikkelingen in de zorg zijn uitgewerkt en een aantal praktijkvoorbeelden van zorgtoerisme in Nederland en in het buitenland is genoemd. Daarnaast zijn

 16. Case note: HR (13/04327: Geen aftrek van aan een stichting betaalde erfpachtcanon nu de woning het vermogen van de oprichters niet heeft verlaten)

  NARCIS (Netherlands)

  Heithuis, E.J.W.

  2015-01-01

  Belanghebbende is onder huwelijkse voorwaarden gehuwd. Hij woont samen met zijn echtgenote in een woning die haar in eigendom toebehoort. In 2004 is een stichting opgericht. Belanghebbende is daarvan enig bestuurder en zijn vier kinderen zijn certificaathouders. Eind 2004 heeft de echtgenote van

 17. Chaperones, protein homeostasis & protein aggregation diseases

  NARCIS (Netherlands)

  Minoia, Melania

  2014-01-01

  Eiwitten zijn de werkzame moleculen van cellen en moeten in een specifieke driedimensionale structuur zijn gevouwen. Niet gevouwen eiwitten zijn niet alleen niet-functioneel, maar kunnen samenklonteren en aggregaten vormen die ziektes kunnen veroorzaken (bijv. ziekte van Parkinson en ziekte van

 18. Onderwijs, een riskante investering

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, J.; Boonstra, W.; Groeneveld, H.; Versteegh, E.

  2014-01-01

  Piet Moerland heeft een imponerend voorbeeld gegeven van kennisoverdracht tussen wetenschap en praktijk. Nagenoeg vanaf het begin van zijn carrière heeft hij beide werelden met elkaar verbonden, als een bevlogen hommel die uit de ene bloem zijn nectar zuigt en haast ongemerkt aan de andere zijn

 19. Signal transduction pathways in hepatocyte cell death : new targets for therapy

  NARCIS (Netherlands)

  Karimian, Golnar

  2012-01-01

  Cholestatische en steatotische leverziekten hebben een significant aandeel in het totaal van leverziekten. Zowel cholestatische als steatotische leverziekten zijn geassocieerd met hoge morbiditeit en sterftecijfers. Bestaande therapieën zijn of niet erg effectief of zijn geassocieerd met hun eigen

 20. The apoptosis pathway : a drugable target in solid tumors

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, Derk Jan Alko de

  2006-01-01

  Een van de belangrijkste kenmerken van kanker is dat cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Therapieën zijn erop gericht de kankercellen te laten sterven, apoptose genoemd. Er zijn echter kankercellen die van nature resistent zijn tegen chemotherapie, of die deze eigenschap gedurende de

 1. Cultuurverandering bij banken?

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Rudy Snippe

  2015-01-01

  Cahier 2 De praktijk van zingeving in besluitvorming, onderzoekt de vraag of de maatregelen die sinds het uitbreken van de economische crisis (2007-2008) zijn getroffen, effectief zijn. De analyse geeft een genuanceerd beeld. De maatregelen zijn weliswaar een stap in de goede richting maar leiden

 2. On the road for 2020. Can solar energy cool and freeze in a sustainable way?; Op weg naar 2020. Kan zonne-energie duurzaam koelen en vriezen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ezzahiria, S.M.; Infante Ferreira, C.A. [Afdeling Proces en Energie, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilver Food Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands); Van Gerwen, R. [Unilever Engineering Excellence Team, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-04-15

  collectors is extremely long. Most factories already use electrically driven vapour compression systems or are considering to implement these systems. An increase in the use of sustainable energy will only take place if the pay-out time for solar energy supported plants is reduced to values which are considered acceptable by the industry (mostly less than 5 years) [Dutch] Op twee fabriekslocaties van Unilever is onderzocht hoeveel brandstof er bespaard zou kunnen worden door toepassing van zonelektrische en/of zonthermische energie. Door deze besparing zal de CO2-emissie van de elektriciteitscentrale worden gereduceerd. Thermische energie wordt opgewekt door het toepassen van zonnecollectoren, terwijl elektrische energie wordt opgewekt door fotovoltaische collectoren. De combinatie van bovengenoemde systemen noemt men een hybride systeem. Er is een aantal zeer uiteenlopende zongedreven koelinstallaties met elkaar vergeleken die onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden veelbelovend zouden kunnen presteren. Onderzoekers hebben enkele jaren.geleden het CycleTempo-model ontwikkeld voor een trigeneratiesysteem, dat warmte, kracht en koude opwekt. De koude werd opgewekt met behulp van een absorptiekoelmachine die werd aangedreven door de warmte uit de WKK. Dit model is als uitgangspunt genomen en is aangepast aan de specifieke configuratie en werkcondities van de referentiefabriek. De elektriciteit wordt nu gebruikt voor aandrijving van de tweetraps dampcompressiekoelsystemen. De thermische energie, afkomstig van de zonnecollectoren, wordt toegevoegd aan de warmwaterstroom. De elektrische energie, afkomstig van de fotovoltaische collectoren, wordt toegevoegd aan de elektrische energie die bij de WKK wordt geproduceerd. Uit het onderzoek is gebleken dat het meest efficiente systeem (met of zonder zonondersteuning) voor beide locaties het hybride systeem is, waarbij zowel een absorptie- als een dampcompressiesysteem wordt ingezet. Een goede tweede voor beide locaties

 3. The hydrothermal upgrading process (HTU) for biomass liquefaction; Het hydrothermal upgrading proces (HTU) voor biomassa liquefactie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Naber, J.E. (ed.) [Biofuel, Heemskerk (Netherlands)

  2001-07-01

  afgebroken, met slechts enkele honderden uren operatie in een continue bench-scale installatie. Hoewel de meeste kritieke onderdelen van de HTU technologie wel in principe waren aangetoond, ontbraken toch diverse belangrijke gegevens voor het betrouwbaar ontwerpen van de eerste (semi-) commerciele toepassingen, alsmede een goed inzicht in de fundamentele achtergronden, de product eigenschappen en de mogelijkheden van schaalvergroting. Doel van dit project en het beoogde resultaat is daarom een gevalideerd proces op proefinstallatie schaal, waarmee het mogelijk wordt om met voldoende betrouwbaarheid te kunnen ontwerpen voor de eerste commerciele toepassingen en demonstratie. Naast fundamenteel onderzoek naar conversie mechanismen, procesdynamica en thermodynamica van het meerfasen systeem en de water zuivering speelt hierbij de bouw en operatie in continu dienst van de geintegreerde proefinstallatie een centrale rol. Als Go/No Go elementen zijn geidentificeerd het op druk brengen van de biomassa voeding en de geintegreerde operatie van de proefinstallatie. Met parallel onderzoek op het gebied van bv. reactor engineering en hoge druk pompen zal het HTU proces met voldoende vertrouwen opgeschaald kunnen worden naar installaties met een doorzet van 10.000+ ton biomassa/jaar (op droge basis). De proefinstallatie zal verder voldoende product produceren om gedegen onderzoek naar vele toepassingen mogelijk te maken en eventueel naar verdere veredeling door hydrodeoxygenering voor transport brandstoffen en/of 'premium' ethyleen kraker voeding. Het principe van deze verdere veredeling is eveneens op het Shell Laboratorium in Amsterdam aangetoond.

 4. Financing and financial management of network managers; Financiering en financieel beheer van netbeheerders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Witt Wijnen, R.; Aarts, V.P. [De Brauw Blackstone Westbroek, Den Haag (Netherlands)

  2006-10-15

  a Royal Decree. Certain if not most of the provisions which are currently found in the Plan could (and would have been expected) to be transferred to this Royal Decree. The authors point however to the fact that a cabinet crisis at the end of June 2006 saw the Minister of Economic Affairs replaced. The new minister has publicly voiced doubts over whether he would carry through the Bill, even though it has advanced to its final stages in the First Chamber of Parliament following approval by the Second Chamber of Parliament after unprecedented fierce political and social debates. The overall conclusion of the authors is that the future of the Plan may have become as uncertain as that of the Bill. [Dutch] De regelingen in het Financieel Handhavingsplan en het wetsvoorstel voor de Splitsingswet zullen worden besproken en van commentaar worden voorzien. Voor de te wijzigen artikelen 17 Elektriciteitswet 1998 en 10b Gaswet wordt uitgegaan van de stand van de tekst waarin deze bepalingen door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Het Financieel Handhavingsplan is een onderdeel van het door de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet geeiste algemene handhavingsplan. Enkele formele en materiele aspecten van financieringsregels in het wetsvoorstel en het Financieel Handhavingsplan komen in dit artikel aan de orde.

 5. Therapietrouw bij COPD.

  OpenAIRE

  Heins, M.; Heijmans, M.; Schermer, T.

  2018-01-01

  In Nederland zijn bijna 600.000 mensen met een chronisch obstructieve longziekte (COPD) die daarvoor zorg van hun huisarts of specialist ontvangen [1]. Bij COPD zijn de longen chronisch ontstoken, waardoor mensen moeite hebben met ademhalen en minder energie hebben. Roken is verreweg de meest voorkomende oorzaak van COPD. Klachten zijn continu aanwezig en mensen kunnen daarnaast een plotselinge verergering van de klachten hebben (longaanval). Bijna alle mensen met COPD gebruiken medicijnen vo...

 6. Some mechanical properties of aggregates of top soils from the IJsselmeerpolders. 1. Undisturbed soil aggregates

  NARCIS (Netherlands)

  Dexter, A.R.; Kroesbergen, B.; Kuipers, H.

  1984-01-01

  De samenstelling en de mechanische eigenschappen, poreusheid, kruimeligheid, trekspanning en de waterstabiliteit van ongestoorde bodems in de IJsselmeerpolders en de samenstelling ervan zijn onderzocht

 7. Biomimicry: ontwerp- en innovatietool : De natuur als basis

  NARCIS (Netherlands)

  Schumer-Huurman, A.E. (Annette)

  2013-01-01

  Nog nooit een vis met een propeller als staart gezien of een woestijnkever met een flesje water? Dat kan kloppen. Ze bestaan namelijk niet. Dit komt, omdat de natuur tijdens de evolutie slimmere methoden van voortstuwing en water verzamelen heeft gevonden. In dit artikel enkele voorbeelden hiervan,

 8. Een bijdrage tot de kennis van de experimentele tuberculeuze super-infectie bij de cavia

  NARCIS (Netherlands)

  Goslinga, Jan

  1960-01-01

  Er werd een beschrijving gegeven van een in 1954 in het sanatorium "de KLOKKENBERG" te Breda verricht onderzoek, waarbij 37 caviae achtereenvolgens enkele malen met virulente, tegen bepaalde stoffen selectief resistent gekweekte tuberkelbacteriën, afgeleid van &n bepaalde, bij een van de patienten

 9. biologie -onderwys vir die mens en sy omgewing?: 'n kritiese ...

  African Journals Online (AJOL)

  stimulus to learn more of nature has become a dreary drudge, a mountain of indigestible facts, however vaLid. (Milstein 1984) . . • Biology teachers are becoming dinosaurs in a changing environment. (Frazier 1984). Uitsprake soos die enkele voorbeelde wat hier aan- gehaal is~ verskyn in toenemende mate in meer res-.

 10. Billedet af Øresundsregionen i danske og svenske medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard; Falkheimer, Jesper

  2012-01-01

  Den svenska mediebilden av Danmark kan summeras: - SEX, DRUGS, EL, SPORT OCH ROCK´N ROLL – Gratistidningar och nationella svenska mediers bevakning domineras av en enkel servicejournalistik om Öresundsregionen, men inte av brott som man kanske kan tro, säger Jesper Falkheimer, medieforskare och...

 11. Agrarische marketing: grondslagen en ontwikkelingen.

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenberg, M.T.G.

  1987-01-01

  Een uiteenzetting over enkele grondslagen en de evolutie van agrarische marketing.Deze is een subdicipline van de algemene marketing theorie. Aandacht is geschonken aan de verschillen tussen beide sinds de vijftiger jaren. Het belang van verticale marktsystemen in agrarische marketing wordt

 12. Het Boschstraatkwartier-Oost circa 1900: wonen en werken onder de rook van Sphinx

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2006-01-01

  De italiaanse historicus Gribaudi heeft enkele generaties arbeiders in Turijn in de eerste helft van de twintigste eeuw onderzocht. Hij analyseert onder andere de herkomst (terug tot het platteland) en verdere ontwikkeling van 48 families die in 1936 een huis bewonen in de arbeidersbuurt Madonna de

 13. Recreant, patiënt en leerling; de stedeling aan het woord over het Land van Wijk en Wouden

  NARCIS (Netherlands)

  Borgstein, M.H.; Kornmann, G.J.

  2001-01-01

  In 1999 hebben enkele boeren en burgers uit het Land van Wijk en Wouden aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in het gebied. Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van een gebiedscommissie. De gebiedscommissie heeft in april 2001 een integrale gebiedsvisie gepresenteerd. In het vervolg op de

 14. Suïcidaliteit bij lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen

  NARCIS (Netherlands)

  van Bergen, Diana; van Heeringen, Cees; Kerkhof, Ad J.F.M.; Portszky, Gwendolyn; de Beurs, Derek

  2018-01-01

  Van enkele specifieke doelgroepen in de maatschappij is bekend dat ze een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor psychische problemen en een hoger risico op het ontwikkelen van suïcidale gedachten en gedrag dan de algemene populatie. Reeds in 1999 bracht een Vlaams onderzoek aan het licht dat jongeren

 15. Church mediation - een vak apart

  NARCIS (Netherlands)

  Annelies Klinefelter; dr Hans A.J. Jonker

  2009-01-01

  Welke rol kan mediation in de kerk spelen in de diverse geledingen en specifieke activiteiten? In dit artikel wordt ingegaan op kerkelijke conflicten, gelaagdheid in church mediation, en specifieke dilemma's van church mediation. Daarnaast komen enkele benaderingen aan bod zoals: helende

 16. Enterovirus surveillance in the Netherlands 1996-1998: Indications for the absence of wild poliovirus circulation

  NARCIS (Netherlands)

  van der Avoort HGAM; Ras A; Dorigo-Zetsma JW; LIS

  1999-01-01

  Vaccinatie, surveillance and certificering vormen de hoekstenen van het WHO polio eradicatie programma dat wereldwijde eradicatie van de ziekte poliomyelitis en de verwekkers ervan, de wilde poliovirussen, in het jaar 2000 beoogt. Certificering van regio's als poliovrije zones kan enkel worden

 17. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  NARCIS (Netherlands)

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en

 18. The usefulness of Gasterosteus aculeatus -the three-spined stickleback- as a testorganism in routine toxicity tests

  NARCIS (Netherlands)

  van den Dikkenberg RP; Canton JH; Mathijssen-Spiekman EAM; Roghair CJ

  1989-01-01

  De stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is een algemeen voorkomende vissoort in Europa, grote delen van Azie en Noord-Amerika in veel typen wateren. De gevoeligheid van de stekelbaars voor enkele toxische stoffen is vergeleken met een viertal (inter)nationaal erkende (tropische) vissoorten. Uit

 19. Die rol van kapitaal in die ekonomiese groei en ontwikkeling van onderontwikkelde gebiede*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available In die teorie oor ekonomiese groei speel kapitaal ’n besonder prominente rol. Kapitaal met die daarby behorende tegnologiese ontwikkeling, word beskou as die belangrikste enkele faktor verantwoordelik vir die bereiking en instandhouding van ’n „ten voile ontwikkelde” volkshuishouding.

 20. Visie bijenhouderij en insectenbestuiving : analyse van bedreigingen en knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquière, T.; Steen, van der J.J.M.; Cornelissen, B.

  2009-01-01

  Al enkele jaren duiken in de pers berichten op over massale bijensterfte. Het sterven van honingbijenvolken wordt dan gelijk gezien aan het uitsterven van de soort. Juist ná beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer komt LNV met een inventarisatie van de actuele situatie, om te weten of

 1. Water quality standards based on human fish consumption : Background document for revision of the WFDmethodology

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; van Herwijnen R; Verbruggen EMJ; MSP; M&V

  2016-01-01

  Het RIVM werkt mee aan de ontwikkeling van de Europese methodiek waarmee normen voor de waterkwaliteit worden bepaald. Voorgesteld wordt de methodiek op enkele punten aan te passen om de schatting van de waterkwaliteitsnorm te verbeteren.

  Chemische stoffen kunnen de kwaliteit van

 2. Van tematiese na alfabetiese na tematiese ordening in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Morfologiese en semantiese redes speel 'n rol in die aanpassings van die makrostrukturele ordening. Benewens suiwer alfabetiese en suiwer tematiese woordeboeke is daar vandag talle woordeboeke met 'n hibridiese ordening. In die makrostruktuurreeks van 'n enkele woordeboek is sommige tekste alfabeties en ander ...

 3. BY AFRIKANERKALWERS

  African Journals Online (AJOL)

  kalwers. Die beskikbaarheid van voldoende getalle vir die beraming van die genetiese pararneters vall vleisbeeste is seker die grootste enkele rede waarom so min bera- rnings gedoen is.'n (lrclot getal diere is'n baie belangrike vereiste vir die betroubare beraming van graad van oor- erfbaarheid en genetiese korrelasies.

 4. Place attachment: processen van binding aan wijken in relatie tot wijkvernieuwing nader bekeken

  NARCIS (Netherlands)

  Havermans, D.W.Q.

  2011-01-01

  Op 15 september jl. protesteerden enkele bewoners van de wijk Oude Westen in Rotterdam tegen de voorgenomen plannen om een aantal woningen te slopen in de wijk. Tijdens een rondgang door de wijk met de raadscommissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte gaven de bewoners aan, met name de eigenaren

 5. Over Rattus rattus roquei Sody met beschrijving van een nieuw ras van Rattus rattus van Soemba

  NARCIS (Netherlands)

  Sody, H.J.V.

  1930-01-01

  Geen der op Java voorkomende soorten heeft wellicht den werkers in Javaansche ratten zooveel determinatie-zorgen gekost als de voor kort door mij 1) met roquei benoemde Javaansche „boomrat" 2). Door enkele auteurs 3) werd de vorm oorspronkelijk slechts aangeduid als Mus sp. of Rattus sp., ter

 6. Matter of Life & Death : The impact of environmental conditions on the origins of stars and supermassive black holes

  NARCIS (Netherlands)

  Van Borm, Caroline

  2016-01-01

  Observationeel bewijsmateriaal suggereert dat enkele zeer grote supermassieve zwarte gaten (SMBHs) reeds bestonden minder dan 1Gyr na de oerknal. Het verklaren van de vorming en groei van de ‘kiemen’ van deze SMBHs is een hele uitdaging. We onderzoeken de vorming van dergelijke kiemen via het

 7. Een toekomst door ambachtelijke sociologie : De KNAW Verkenning Sociologie en het eindrapport Samenleven en samenwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Raub, Werner

  2006-01-01

  Deze reactie op de resultaten van de KNAW Verkenning Sociologie begint met enkele opmerkingen over het perspectief op de Nederlandse sociologie, dat uit het eindrapport van de Verkenningscommissie naar voren komt. Vervolgens komt het onderzoeksprogramma van de Verkenningscommissie aan de orde: hoe

 8. Conservering bij zoutschade; De Waag in Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Lubelli, B.A.; Hees, R.P.J. van

  2007-01-01

  In de Waag in Amsterdam bevinden zich enkele waardevolle meesterproeven van metselwerk. Deze hebben zwaar te lijden onder aantasting van zouten. Aan de auteurs werd gevraagd om de oorzaken van de scahde te onderzoeken en advies uit te brengen over mogelijke interventie om het verval aan te pakken.

 9. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 10. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  2000-01-01

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 11. Grondwaterkwaliteit in stedelijk gebied en op locaties met oeverinfiltratie ; twee selecties uit het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Absil LLM; LBG

  1997-01-01

  Binnen het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwaliteit (PMG) worden jaarlijks monsters genomen in enkele honderden grondwaterstandsbuizen over heel Nederland. De putten hebben filters op ca. 10 en 25 m-mv. Het doel van dit onderzoek is een beeld

 12. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 13. Een blik in het binnenste van een witte oled

  NARCIS (Netherlands)

  Bobbert, P.A.; Coehoorn, R.

  2013-01-01

  Witte organische iicht-emitterende diodes (oleds) voor verlichting hebben organische lagen van siechts enkele nanometers dik. Om de efficiëntie en stabiliteit te kunnen verbeteren, moeten we te weten komen waar bet licht precies wordt geëmitteerd. Reconstructie van bet emissieprofiel uit de gemeten

 14. Staat van zoönosen 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Graveland H; Roest HJ; Stenvers O; Valkenburgh S; Friesema I; van der Giessen J; Maassen K; D&V; I&V

  2013-01-01

  De 'Staat van zoönosen 2012' geeft een overzicht van de mate waarin diverse zoönosen in het verslagjaar voorkomen, gecombineerd met de langetermijntrends. Daarnaast bevat het verslag enkele opmerkelijke voorvallen uit 2012. Het jaarlijkse thema is deze keer de zoönosen die in Nederland voorkomen bij

 15. Attenuating fibrosis : Modulation of myofibroblast formation and extracellular matrix synthesis

  NARCIS (Netherlands)

  Mia, Md Masum

  2016-01-01

  Fibrose behelst het verlittekenen van weefsels en organen. Daardoor kunnen vitale functies uitvallen, met de dood tot gevolg. Fibrose is in veel gevallen dan ook een zeer ernstige aandoening. Toch bestaat er geen enkel effectief medicijn tegen. Hét kenmerk van fibrose is de excessieve productie van

 16. Historische ecologie van hooimaatjes in "De Wildernis" (Overijssel)

  NARCIS (Netherlands)

  Dirkx, J.

  2002-01-01

  In het natuurreservaat De Wildernis liggen enkele hooimaatjes die in het verleden werden bevloeid. Voor het nieuwe beheersplan dat Landschap Overijssel voor De Wildernis opstelt, heeft Alterra onderzocht wat de cultuurhistorische betekenis van deze hooimaatjes is en welke mogelijkheden er bestaan

 17. Teleurgesteld over sociaal Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Cremers, J.

  2014-01-01

  De Franse oud-voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors was een warm pleitbezorger van de Europese eenwording. Wat hem betreft waren economische en sociale integratie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jan Cremers (AIAS) constateert aan de hand van enkele recente interviews dat Delors met

 18. Hoornloze koeien in aantocht

  NARCIS (Netherlands)

  Windig, J.J.

  2009-01-01

  Hoornloosheid komt bij enkele koeienrassen voor. Om het in de huidige melkkoe in te fokken, zou een fokprogramma hulp kunnen bieden. De veehouderij vindt gebruik van zo'n programma prima, de gemiddelde burger is daar wat terughoudender in en ook meer verdeeld.

 19. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 20. Augmented Reality i naturfagsundervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Radmer, Ole; Surland, Mogens; Nielsen, Birgitte Lund

  Augmented Reality (AR) giver ny mulighed for, at elever kan lave undersøgelser i naturfag med enkel teknologi, hvor animationer og simulationer kobles med det virkelige fænomen. I workshoppen kan I afprøve AR eksempler, udviklet i et internationalt EU projekt. Der vil være noget, der direkte kan...

 1. eerst apart paart beter

  NARCIS (Netherlands)

  Emous, van R.A.

  2009-01-01

  Een praktijkproef van ing. van Emous, onderzoeker bij de divisie Veehouderij van Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad, wijst uit dat het goed mogelijk is hennen en hanen overdag enkele uren te scheiden. Dit lijkt het paargedrag te stimuleren en heeft goede uitkomstresultaten.

 2. Establishing an integrated payment system (real-time gross settlement) in ASEAN : A proposal for a cross-border payment mechanism to support the AEC 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Kusumo Wardhono, Dwi Tjahja

  2015-01-01

  Enkele decennia geleden sprak een aantal Europese landen af hun economieën te beschermen en te versterken door het wegnemen van onderlinge handelsbelemmeringen en het bevorderen van het onderlinge kapitaal-, goederen- en dienstenverkeer, om zo een interne markt tot stand te brengen. ASEAN

 3. Magnon spin transport in magnetic insulators

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, Ludo Johannes

  2018-01-01

  Magnonen of spin golven komen alleen voor in magnetische materialen. Een spin golf is een trilling in de magnetische eigenschap van het materiaal: De noord- en zuidpool van de magneet liggen, als je kijkt op het niveau van enkele atomen, niet helemaal vast maar kunnen bewegen rond hun

 4. GODSBEELDE IN DIE LITURGIE

  African Journals Online (AJOL)

  15 Mei 2010 ... Biezeveld, de Boer, Brümmer, Muis. 2001; Brown 2006; Durand 2007). ... Wanneer sal hy weer in God se teenwoordigheid verskyn (vers 3)? Dié vraag is vol onsekerheid. (Schuman 2004:8). Sy onsekerheid ... God se volk en die enkeling in die geskiedenis het al die trou van God ervaar waarop die digter ...

 5. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 6. Internal audit on the rise : Observaties uit de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Paape, L.; Commandeur, H.R.; Pijl, van der G.

  2005-01-01

  Dit artikel behandelt enkele resultaten van vier casestudies naar de gevolgen van de invoering van corporate governance regelgeving voor internal audit in de afgelopen tien jaar. Internal audit staat in de belangstelling en lijkt aan belang te winnen. Bij de vier organisaties is nagegaan hoe het zit

 7. Spatial organisation of the ß-globin locus

  NARCIS (Netherlands)

  R.-J.T.S. Palstra (Robert-Jan)

  2005-01-01

  textabstractAlle multi-cellulaire organismen beginnen als een enkele bevruchte eicel. Gedurende de differentiatie wordt het aantal cellen vermeerderd door middel van celdeling. De cellen specialiseren zich tevens in verschillende celtypes zoals hersen-, bloed- en spiercellen. Toch bevatten al deze

 8. Praktische kengetallen over fokkerij, huisvesting, voeding, lichaamssamensteiling, urine- en fecesproductie en toediening van diergeneesmiddelen bij het varken

  NARCIS (Netherlands)

  Berende, P.L.M.

  1997-01-01

  In dit rapport worden de omstandigheden beschreven waaronder de Nederlandse varkens gehouden worden, alsmede gebruikte rassen en kruisingen. Daarnaast zullen enkele kengetallen m.b.t. de technische resultaten gegeven worden. Verder wordt aandacht besteed aan de lichaamssamenstelling van varkens en

 9. Black consumer's attitudes towards Advertising

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. G. le Roux

  1982-11-01

  Vraelysresponse van 'n groep halfgeletterde en ongeletterde Swartmense is ontleed met die doel om enkele gesindhede ten opsigte van advertensies te bepaal. Die nodigheid, geloofwaardigheid, doeltreffendheid en trefkrag van advertensies asook die aard van advertensiemedia is ondersoek. Betekenisvolle gesindhede kon vasgestel word en afwykings kon gedeeltelik toegeskryf word aan die samestelling van die groep wat ondersoek is.

 10. Sport Toekomstverkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Marieke van Bakel; Ine Pulles; Annet Tiessen-Raaphorst; Frank den Hertog; Robert Vonk; Casper Schoemaker

  2017-01-01

  Deze publicatie verschijnt enkel digitaal op www.sporttoekomstverkenning.nl. Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen

 11. Equisetum arvense L

  NARCIS (Netherlands)

  Jongh, de S.E.

  1957-01-01

  Er behoeft nauwelijks aan herinnerd te worden dat Equisetum arvense L. in bet voorjaar vruchtbare stengels pleegt te ontwikkelen en dat de onvruchtbare stengels, die er heel anders uitzien, pas daarna boven de grond komen, om tot in de herfst groen te blijven. Een enkele maal geschiedt het, dat in

 12. Volkskool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerbrand Venter

  1934-03-01

  Full Text Available Dit het my regtig verbly om die enkele stemme oor- C.N.O. in Die Kerkblad en in Koers te verneem. Die vonkie is daar nog, onder die as van die vuur, wat een maal so heog gevlam het.

 13. Afdekken biedt beste garantie op voorkómen vorstschade bij kwee-onderstammen

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Steeg, van der P.A.H.

  2012-01-01

  Al direct na de vorstperiode in februari 2012 waren er verschillen in bruinverkleuring van de bast bij vijf typen kwee-onderstammen in een proef met Conference. Bij het aansnijden van enkele onderstammen bleek toen dat de onderstammen die gedurende de winter met champost afgedekt waren geweest nog

 14. De Franse aardkastanje [Conopodium majus (Gouan) Loret] nadert de Nederlandse grenzen

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  1993-01-01

  Op 14 mei 1988 toonde Onno de Bruijn me bij Bentheim in Nedersaksen een aantal planten van een Schermbloemige, die daar door enkele Twentse floristen waren opgemerkt en die niet met zekerheid op naam konden worden gebracht. Aanvankelijk dachten we aan Meum athamanticum (wat in vergelijkbare gevallen

 15. Praktijkervaringen met de Venlow energy kas 2010-2012

  NARCIS (Netherlands)

  Kempkes, F.L.K.; Janse, J.

  2013-01-01

  NL De energiebesparing bij het nieuwe telen werd tot nu toe altijd bereikt door meer schermen te gebruiken. Een alternatief is toepassing van isolatieglas dat door de komst van coatings zoals Anti Refl ectie een vergelijkbare transmissie heeft als standaard enkel glas. Met een aangepast

 16. Influence of casein and glucose or starch supplementation in the ...

  African Journals Online (AJOL)

  Thirdly, glucose or starch supplementation to the rumen or abomasum alone was not beneficial in terms of ADG, wool growth and N-retention. ... Kaseïen en glukose of stysel is deur die rumen- of abomasale kanule twee keer per dag in enkel dosisse toegedien, teen hoeveelhede wat tussen 30- en 80 g per dag gewissel ...

 17. Nieuwe gegevens over de sectie Rubus uit het genus Rubus L. in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de A.

  2005-01-01

  In dit artikel worden een nieuwe serie en enkele nieuwe soorten van het genus Rubus (Braam) beschreven. Nieuwe series: Gypsocaulon (P.J. Mueller ex Sudre) Watson ex A.Beek. Nieuwe soorten: Rubus kolmariensis (Spribille) A.Beek; R. desarmatus A.Beek; R. nelliae A.Beek; R. calothyrsus A.Beek; R.

 18. Dood hout in de bosreservaten

  NARCIS (Netherlands)

  Hees, van A.F.M.; Clerkx, A.P.P.M.

  1999-01-01

  Overzicht van de hoeveelheid dood hout, de sterfte van bomen en de verteringssnelheid van deze bomen in enkele niet meer beheerde Nederlandse bosreservaten. Voor drie typen bos (gemengd bos; grove den; zomereik) is op grond van een beheerscenario de te verwachten hoeveelheid hout in de loop van de

 19. Energy conservation in storage of tulip plants by means of temperature integration; Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gude, H.; Dijkema, M.

  2006-10-15

  Research on options for Temperature Integration (TI) in storage of tulip plants by establishing the tolerance of some cultivars for increasing the day temperature and lowering the night temperature [Dutch] Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur.

 20. Lysine analoga; bereiding en enzymatische hydrolyse van peptide derivaten van lysine en lysine analoga

  NARCIS (Netherlands)

  Tesser, Godefridus Ignatius

  1961-01-01

  De synthese van enkele structuuranaloga van lysine wordt beschreven. Aangetoond wordt dat zij lysine in substraten voor trypsine, cathepsine B en papaine kan vervangen. Daar de structuur van de analoga O-(Beta-aminoaethyl)serine en S-(Beta-aminoaethyl) cysteine die van lysine dicht nadert, wordt

 1. Remote sensing of sulphur dioxide emissions of sea-going vessels through lidar; Zwaveldioxide-uitstoot van zeeschepen op afstand gemeten met lidar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhout, A J.C.; Swart, D P.J.; Van der Hoff, G R; Bergwerff, J B

  2011-12-15

  chance of getting caught. Therefore, it may be expected that fewer ships will breach the ban on the use of sulphur-rich fuel if the lidar is being used [Dutch] Het RIVM heeft een instrument ontwikkeld om vanaf de wal de zwaveldioxide-uitstoot van voorbijvarende zeeschepen te meten. Dit instrument maakt gebruik van de zogeheten LIDAR-techniek (Light Detection And Ranging). Het instrument scant met een laserbundel de rookpluim van een passerend schip en stelt zo onopgemerkt de uitstoot vast. Hiermee is tussen 2006 en 2008 bij een groot aantal schepen op de Westerschelde en op het Noordzeekanaal de uitstoot van zwaveldioxide gemeten. De hoogst gemeten uitstoot bedroeg 37 gram per seconde. De totale uitstoot van zwaveldioxide neemt in Nederland al jaren af. Sinds 2006 daalt ook de uitstoot door de zeescheepvaart, maar minder hard dan de uitstoot door andere bronnen. Daardoor is de zeescheepvaart een steeds belangrijker bron van deze emissie geworden. In 2010 was 55 procent van de Nederlandse uitstoot van zwaveldioxide afkomstig van de zeescheepvaart. In 1990 was dit nog 21 procent. Zeeschepen mogen binnen de territoriale wateren en op de Noordzee niet op zwavelrijke brandstof varen. Deze relatief goedkope brandstof mag echter wel aan boord zijn voor gebruik elders op zee. Het is onbekend in hoeverre reders zich aan het verbod houden. Bij de traditionele meetmethoden worden brandstofmonsters aan boord genomen. Dit vereist dat iemand aan boord gaat, waardoor de bemanning op de hoogte is van de controle en het stookgedrag kan aanpassen. Hierdoor zijn overtredingen moeilijk vast te stellen. Bovendien kunnen slechts enkele schepen per dag worden gecontroleerd. De LIDAR is nog geen wettelijk erkend instrument, waardoor op dit moment op grond van alleen LIDAR-metingen geen boetes gegeven kunnen worden. De LIDAR kan wel gebruikt worden om vermoedelijke overtreders te identificeren, waarna een wetshandhaver per patrouilleboot aan boord kan gaan om de overtreding vast te stellen

 2. Comparison of several methods to calculate sunshine hours from global radiation; Vergelijking van diverse methodes voor de berekening van zonneschijnduur uit globale straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schipper, J.

  2004-07-01

  non-scientific use of sunshine hour data. As the sensor can also be used to make accurate solar radiation measurements, scientific data can be collected at the same time. Further development resulted in an alteration of this algorithm in 1993 (Algorithm Bergman). In this study the results for 'sunshine-duration' calculated by both algorithms will be compared to measurements from the Campbell-Stokes. The results of the comparison will be discussed and concluding remarks will be given. [Dutch] Het KNMI heeft de uurlijkse waarden van zonneschijnduur vanaf 1899 opgeslagen in de klimatologische database. Deze waarden zijn de basis voor tal van klimatologische producten. Per 1-1-1993 is op alle KNMI-stations overgeschakeld op een andere methode om de zonneschijnduur te bepalen. Sinds die datum wordt niet langer de oude en vertrouwde Campbell-Stokes (brandspoor) methode gebruikt, maar is overgeschakeld op een indirecte methode, gebaseerd op globale straling. Redenen voor vernieuwing waren de nieuwe richtlijnen van het WMO. Deze trok in september 1989 de Campbell-Stokes terug als standaard meetinstrument voor de bepaling van zonneschijnduur vanwege de te grote meetonzekerheid en de klimaatgevoeligheid van de Campbell-Stokes. Het KNMI heeft daarom gekozen voor een meer indirecte methode. Slob ontwikkelde hiertoe een methode waarbij de zonneschijnduur wordt bepaald met behulp van een herleiding uit metingen van de globale straling, in het bijzonder uit de 10-minuten registraties van de waarden gemiddelde, maximum en minimum globale straling, het zogeheten 'algoritme Slob'. Met het algoritme wordt uit de genoemde informatie de zonneschijnduur per 10'-vak bepaald. De 10'-waarden zijn de basis voor de berekening van de uurwaarden en de etmaalwaarden zonneschijnduur. De methode is in de periode 1991-1993 operationeel ingevoerd. De nieuwe technieken van inzamelen maakte het mogelijk om m.b.v. hogere tijdsresolutie (10'- basis) een nauwkeurige

 3. Kunnen wij elke machine verslaan? Beschouwingen rondom Lucas’ argument

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, A.

  1986-01-01

  In dit artikel wil ik niet Anselmus' Argument bespreken maar dat van Lucas -J.R.Lucas om precies to zijn. Lucas' Argument is gericht tegen de dwaas die in zijn hart zei: de mens is een machine. Het argument is kort, maakt gebruik van eenvoudige, maar diepe wiskundige stellingen -de

 4. Genetic engineering for trichloropropane degradation

  NARCIS (Netherlands)

  Samin, Ghufrana

  2012-01-01

  Op veel plaatsen in de bodem zitten vervuilende stoffen die veelal afkomstig zijn van (oude) fabrieken, tankstations, vuilstortplaatsen of landbouwbedrijven. Op deze plaatsen is in het verleden met slecht afbreekbare stoffen gewerkt die soms ook een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Er zijn

 5. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 6. The transport of integral membrane proteins across the nuclear pore complex

  NARCIS (Netherlands)

  Meinema, Anne Cornelis

  2012-01-01

  Levende organismen, zoals mensen, dieren en planten bestaan uit cellen. De cel wordt gezien als het kleinste levende onderdeel van een organisme. De mens bestaat uit ongeveer 50 biljoen cellen (dat zijn er 50 keer miljoen keer miljoen), maar er zijn ook hele kleine organismen, die uit één cel

 7. Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2012-01-01

  In 2011 is een demoteelt met pompoenrassen voor verwerking aangelegd en op basis daarvan met de ketenpartijen een discussie gevoerd over de afzet van verwerkt product. Eerst zijn daarbij de afzetniches voor verwerking benoemd en daar zijn de eisen voor verwerking aan gekoppeld. Tegen deze

 8. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 9. Donkere vlekjes bij gele courgettevruchten

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.

  2010-01-01

  Referaat In gele courgettes komen regelmatig grijsbruine vlekjes in de vruchtschil voor, deze zijn vaak pas in het handelskanaal te zien. In een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek heeft Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht wat de oorzaken zouden kunnen zijn. Er is een duidelijk

 10. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book

 11. Statiese en dynamiese denkwijzen in pathologie en biologie

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, Rinco Gerrit Johan Pieter

  1924-01-01

  In de inleiding is gesproken over een tegenstelling in karakteraanleg, die het wezen zou zijn van de tegenstelling der theorieën. Als typen daarvoor zijn Herakleitos en Parmenides genomen en in het voorafgaande heb ik telkens aangegeven welke theorie de uiting was van het ene geestestype en welke

 12. Excursieverslagen van FLORON-kampen in 2001

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  2002-01-01

  Mede dankzij de gebiedsdekkende inventarisatie door de provincie Zeeland in de jaren zeventig en tachtig zijn er omtrent de Zeeuwse flora in de loop der jaren al veel gegevens op papier gezet. Nu, zo’n twintig jaar later, beginnen deze gegevens aardig gedateerd te raken. Bovendien zijn er ondanks

 13. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 14. Waterplanten in poelen langs de Tongelreep bij de Achelse Kluis

  NARCIS (Netherlands)

  Bruinsma, John

  2007-01-01

  In 1989 zijn zeer voedselrijke landbouwgronden in het dal van de Tongelreep in eigendom overgegaan naar Staatsbosbeheer. Na een periode waarin zonder bemesting nog landbouwgewassen werden verbouwd, zijn de gronden na 1995 braak gelegd en in begrazing genomen, de Tongelreep is vergraven tot een beek

 15. Overleven zonder zuurstof

  NARCIS (Netherlands)

  Bergh, S.G. van den; Tielens, A.G.M.

  2002-01-01

  Het verhaal over het verband tussen leven en zuurstof kan je op elk moment in de geschiedenis laten beginnen. Zolang er mensen op aarde zijn geweest, zijn er mensen gestikt bij gebrek aan zuurstof. Wat dat betreft is 'overleven' zonder zuurstof' een tijdloos streven. Zoals we straks zullen zien,

 16. Epigenetic regulation of normal and malignant hematopoiesis

  NARCIS (Netherlands)

  Klauke, Karin

  2013-01-01

  Stamcellen zijn nodig voor de vorming van alle cellen in ons lichaam gedurende ons hele leven. In bijna ieder orgaan zijn stamcellen ontdekt. Stamcellen hebben de unieke eigenschap om, relatief ongelimiteerd, zichzelf te vernieuwen, waardoor vanuit één stamcel twee stamcellen ontstaan. Hierdoor

 17. Innovatiescan Nederlandse zorg: Een inventarisatie van innovatiemanagement in de Nederlandse zorgsector

  OpenAIRE

  Nauta, Frans; Crombach, Marica

  2011-01-01

  Het moet slimmer en beter in de zorg. Alleen op die manier blijft hoogwaardige zorg betaalbaar in een vergrijzend Nederland. In dit onderzoek is gekeken hoe professioneel Nederlandse zorgorganisaties innoveren. Er zijn 100 interviews in 37 zorgorganisaties gehouden, variërend van jeugdzorg tot thuiszorg en van verslavingszorg tot eerstelijnszorg. Al deze interviews zijn op locatie uitgevoerd.

 18. The presence of Echinococcus multilocularis in the red fox (vulpes vulpes) in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  van der Giessen JWB; Rombout Y; Limper L; van der Veen; Moolenbeek C; Franchimont H; Homan W; MGB

  1998-01-01

  Er zijn onderzoekingen gedaan naar het voorkomen van Echinococcus multilocularis bij vossen in Nederland van 1996 tot 1998. Deze parasiet is de oorzaak van alveolaire echinococcose, een ernstige parasitaire zoonose. Hiervoor zijn eerst 272 vossen onderzocht in het grensgebied met Duitsland en

 19. AVG, ojee, of valt het wel mee?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Marc; van Loenen, B.

  In de afgelopen twintig jaar is geo-informatie veranderd van een ‘plekje in de Bosatlas’ tot een culminatiepunt van data. Onder andere data die, zeker in onderling verband, in toenemende mate herleidbaar zijn tot een persoon.
  Anders gezegd: geo-informatie kan zo maar een persoonsgegeven zijn of

 20. Occupational hazard? The relationship between working conditions and fertility

  NARCIS (Netherlands)

  Begall, Katia Hildegard

  2013-01-01

  De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en moeders is tegenwoordig maatschappelijk geaccepteerd en vaak ook nodig om te zorgen voor voldoende inkomen. Er zijn veel studies verricht naar welke aspecten van werk bevorderlijk of juist hinderlijk zijn voor combinatie van werk en gezin. Deze studies

 1. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 2. Drugs of abuse and tranquilizers in Dutch surface waters, drinking water and wastewater : Results of screening monitoring 2009

  NARCIS (Netherlands)

  van der Aa NGFM; Dijkman E; Bijlsma L; Emke E; van de Ven BM; van Nuijs ALN; de Voogt P; IMG; mev

  2011-01-01

  In oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf stoffen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Het gaat om stoffen uit de groepen amphetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen) opiaten en cocaïne. De meeste van deze stoffen worden

 3. Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeger, Albert Koert

  1989-01-01

  In 1981 heeft Jürgen Habermas (1929) voorlopig een lange denkweg afgesloten met zijn "Theorie des kommunikativen Handelns". Zijn ideeën hebben veel weerklank gevonden, ook in de theologie. Dat is enerzijds bevreemdend, omdat hij meent te kunnen aantonen, dat het godsdienstige, althans in rationele,

 4. Phalonidia manniana, een complex van twee soorten: Ph. manniana en Ph. udana (Lepidoptera: Tortricidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Groenen, F.; Huisman, K.J.; Doorenweerd, C.

  2013-01-01

  Tijdens het project om van alle Noord-Europese vlinders de DNA-barcode te bepalen, zijn bij Phalonidia manniana, in voornamelijk Scandinavisch materiaal, twee clusters gevonden. Bij verder morfologisch onderzoek zijn constante verschillen gevonden in het uiterlijk en de mannelijke en vrouwelijke

 5. Characterization and device physics of polymer semiconducting devices with metal oxide contacts

  NARCIS (Netherlands)

  de Bruyn, Paul

  2018-01-01

  Dit proefschrift beschrijft de fabricatie en karakterisatie van organische elektronische devices met metaal oxide contacten. Voornamelijk zijn zink oxide en vanadium pentoxide onderzocht. Manieren om op lage temperatuur dunne lagen te maken van deze metaal oxides zijn onderzocht om ze verenigbaar te

 6. Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor AJ; de Poorter LRM; Roex E; Bellert B; MSP; M&V

  2014-01-01

  Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en kunnen in de voedselketen terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee

 7. Quick scan and Prioritization of Microplastic Sources and Emissions

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor A; de Poorter L; Roex E; Bellert B; MSP; M& V

  2014-01-01

  Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en kunnen in de voedselketen terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee

 8. Hoe beveiligt u met behulp van firewalls de externe koppelingen?

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1998-01-01

  Internet, extranet en intranet zijn begrippen waar niemand meer om heen kan. Dagelijks koppelen nieuwe bedrijven aan het Internet of zetten een eigen intranet op. Steeds meer mensen over de gehele wereld koppelen hun privé PC aan Internet. Toch zijn velen huiverig. Lever ik mij niet uit aan de boze

 9. De HPLC analyse van bromacil, diuron en metaboliet 3,4-dichlooraniline in bronwater

  NARCIS (Netherlands)

  Goewie CE; Hogendoorn EA

  1987-01-01

  In het kader van het ad-hoc inspectie onderzoek zijn in de maand maart 1987 in totaal drie watermonsters geanalyseerd op aanwezigheid van diuron. Gelijktijdig zijn door de afdeling BM van het LOC de monsters met een GLC-methode geanalyseerd op aanwezigheid van residuen bromacil en methalaxil.

 10. Workshop ALOUD 'Onderzoek voor, door en met de OU'

  NARCIS (Netherlands)

  Gijselaers, Jérôme; De Groot, Renate

  2015-01-01

  Vraagt u zich wel eens af wat de doorsnee kenmerken zijn van de OU-student? Hoeveel studenten daadwerkelijk starten met de studeren? Wie van deze groep succesvol zijn? En welke verschillen er zitten tussen de faculteiten? En wilt u meedenken over wat voor details we van studenten willen weten voor

 11. Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink F; Oomen PJ; Zwakhals SLN; de Melker HE; Ambler-Huiskes A; CIE

  2006-01-01

  Voor alle vaccinaties die zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is het afgelopen verslagjaar de vaccinatiegraad op landelijk niveau toegenomen. De gemiddelde vaccinatiepercentages zijn hoger dan 95% en voldoen hiermee ruim aan de normen van de World Health Organisation (WHO). Dit

 12. Restorative dentistry done digitally : Implementation and evaluation of some digital tools in contemporary implant dentistry

  NARCIS (Netherlands)

  Schepke, Ulf

  2018-01-01

  De restauratieve tandarts staat voor een dilemma. Hij/zij moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen om moderne zorg te kunnen bieden, maar moet ook kunnen herkennen welke van de vele innovaties overbodig zijn. In dit proefschrift staat de rol van digitale productie en behandelingen

 13. Protocollering van toetsen op Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Dees, R.H.L.; Martin, W.S.; Doorn, van J.

  2009-01-01

  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen

 14. Caprolactam from renewable resources : catalytic conversion of 5-hydroxymethylfurfural into caprolactone

  NARCIS (Netherlands)

  Teddy, T

  2013-01-01

  In zijn dissertatie beschrijft dhr. Teddy experimentele onderzoek naar de omzetting van 5-hydroxymethylfurfural (HMF) naar caprolactam, de uitgangsstof voor nylon 6. Het HMF kan op zijn beurt weer gemaakt worden uit lignocellulosische biomassa, zoals hout of grasachtig afval, is dan dus een groen

 15. Leerconcepten voor innovatief ondernemerschap

  NARCIS (Netherlands)

  Krikke, A.T.

  2007-01-01

  Voor succesvol ondernemerschap zijn specifieke competenties nodig. Die zijn op veel manieren en op veel plaatsen aan te leren. In de praktijk leren ondernemers veel door te doen en door contact te hebben met collega’s. Maar dit informele leren is niet voor iedere situatie toereikend. In projecten

 16. Lean Six Sigma en innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; de Mast, J.

  2006-01-01

  Abstract De twintigste eeuw liet een enorme toename zien in productkwaliteit, terwijl in dezelfde periode productprijzen dramatisch gedaald zijn. Deze verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie zijn het resultaat van innovaties in management, technologie, economie en industriële statistiek. Dit

 17. Werkboek agressie en pesten op het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, G.; Hubert, A.; Kroft, F. van der; Nuyens, M.; Willemsen, M.; Sluijs, R. van der; Davits, R.; Rijcken, V.

  2003-01-01

  Sommige gemeentelijke ambtenaren komen in aanraking met agressief gedrag van klanten. De redenen voor dit agressieve gedrag zijn uiteenlopend. Zo wil de ene klant zijn frustratie uiten en wil de ander iets gedaan krijgen van de betrokken werknemer. Zulk gedrag is onacceptabel en gemeentebestuurders

 18. Social mediagebruik in NHL-onderwijs beperkt

  OpenAIRE

  Oldengarm, M; Schotanus, S; Huizing, Klaas Jan; Dam, van, GJ; Veltman, J; Rozenberg, R

  2014-01-01

  Social media lijken bij uitstek geschikt voor gebruik in het hoger onderwijs. Samenwerken, overleggen, co-creatie: de mogelijkheden zijn talrijk. Toch signaleren we bij Sowijs een kloof. Studenten gebruiken nauwelijks social media bij het bestuderen van lesstof, waar ze in privésituaties juist heavy users zijn. En docenten zetten social media nog slechts zeer beperkt in

 19. Cybersecurity: Nederland moet inzetten op internationale cybersamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, F.; Marácz, L.

  2012-01-01

  Het digitale domein is, naast land, de lucht, de zee en de ruimte, inmiddels het vijfde domein voor militair optreden geworden omdat dit domein en de toepassing van digitale middelen als wapen overal ter wereld sterk in ontwikkeling zijn. Allerlei vormen van digitale oorlogsvoering zijn een reëel

 20. Real-life metabolomics data analysis: how to deal with complex data?

  NARCIS (Netherlands)

  Rubingh, C.M.

  2010-01-01

  Door de grote datasets die gegenereerd worden in metabolomics studies, in combinatie met de ingewikkelde studiedesigns die vaak nodig zijn om subtiele verschillen in metabolietprofielen te kunnen detecteren, zijn standaard multivariate technieken niet meer afdoende. Dit geldt voor alle fasen van de

 1. Objectgeorienteerde domeinanalyse : Een systematische aanpak voor het ontwerp van UML-klassendiagrammen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.I. Peeters; drs. ir. J.F. Vonken

  2001-01-01

  Dit boek is bedoeld voor analisten van objectgeoriënteerde systemen en degenen die hiervoor in opleiding zijn. Maar het boek kan ook interessant zijn voor wie zich bezig houdt met informatiemodellering in het algemeen. Dit boek beschrijft de EXPO-methode (expression based object modeling) waarmee op

 2. 'Mercator Sapiens' (De Wijze Koopman). Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Marion Hélène

  2008-01-01

  De waardigheid van een regent omvatte de verplichting om als magistraat voor het publieke welzijn verantwoordelijk te zijn. De Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen (16411717) heeft deze opdracht serieus genomen. Vrijwel alle tijd die hem naast zijn bestuursfuncties restte, besteedde hij aan

 3. Wetenschap kritisch bekeken: What's wrong with John? A randomized controlled trial of Mental Health First Aid (MHFA) training with nursing students

  NARCIS (Netherlands)

  Tiemens, B.G.

  2017-01-01

  "Als iemand in zijn vinger snijdt of z'n hoofd stoot, pak je de EHBO-koffer. Maar wat als je geliefde of iemand anders in je omgeving een paniekaanval krijgt of depressief overkomt?" Dit zijn de eerste zinnen op de Nederlandse website van Mental Health First Aid (MHFA, www.mhfa.nl), oftewel eerste

 4. Euro NCAP : een veiligheidsinstrument.

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Het programma Euro NCAP test sinds 1996 de (bots)veiligheid van de meest gangbare personen-auto’s. Het feit dat de testresultaten bekend zijn bij de consumenten stimuleert de autofabrikanten om personenauto’s produceren die veelal veiliger zijn dan wettelijk is vereist. Euro NCAP test de

 5. (Distributed) Denial-of-Service : deel 1

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2013-01-01

  De afgelopen maanden zijn denial-of-service aanvallen op de Nederlandse bancaire sector, de KLM, dagblad de Telegraaf, de overheid (belastindienst, DigiD) en andere organisaties prominent in het nieuws. Wat is denial-of-service? Wie doet dat en waarom? Hoe sterk zijn de aanvallen? Wat kunnen of

 6. Nieuwe buddleja's : aantrekkelijk voor consumenten en vlinders

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2007-01-01

  Van Buddleja zijn veel nieuwe rassen op de markt gekomen. Om nieuwe Buddleja- cultivars te onderzoeken, is in Boskoop de collectie Buddleja davidii aangeplant. Hierin worden nieuwe rassen vergeleken met het gangbare sortiment. Van elk van de 40 rassen in de proef zijn twee planten neergezet. PPO

 7. Kosten SAP-beheer met vier knoppen te besturen

  NARCIS (Netherlands)

  Heemstra, F.J.; Jonker, A.; Kusters, R.J.

  2007-01-01

  Over de beheerkosten van ERP-systemen is weinig bekend. Er is sprake van een Babylonische spraakverwarring, zeggen de auteurs van dit artikel. Vijf ondernemingen hebben de hoofden bij elkaar gestoken en zijn op onderzoek uitgegaan. Het onderzoek leert dat slechts vier factoren bepalend zijn voor de

 8. Organochlorine pesticides and PCBs in human tissues from Dutch citizens (1968-1983)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve; P.A.

  1985-01-01

  In dit rapport zijn de onderzoekingen samengevat die sinds 1968 door het RIV(M) zijn uitgevoerd in opdracht van de HIL en/of GHI m.b.t. het voorkomen van de organochloorverbindingen hexachloorbenzeen (HCB), HCH-isomeren, heptachloorepoxide, dieldrin, DDT-complex en PCB's in humane weefsels.

 9. Overschatting economische groei in WLO referentiescenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Van Dorsser, C.

  2016-01-01

  NL: Scenario’s zijn belangrijk bij het evalueren van infrastructuur beleid, maar helaas zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de gangbare veronderstellingen ten aanzien van economische groei zoals gehanteerd in vrijwel alle officiële scenariostudies. Dit artikel bespreekt de in de Nederlandse

 10. Six Sigma: blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  Does, R.J.M.M.; de Mast, J.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 11. Six Sigma als blauwdruk voor de kenniseconomie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Mast, J.; Does, R.J.M.M.

  2005-01-01

  Abstract Six Sigma is zo langzamerhand een niet weg te denken programma voor kwaliteits- en efficiencyverbeteringen. Het heeft met name voor enorme successen gezorgd in productiebedrijven. Six Sigma ligt ook onder vuur: het zou een trend zijn die voorbij gaat. De auteurs van dit artikel zijn het van

 12. Kelmond-Beekerveld (gemeente Beek); erosieonderzoek in het kader van het TOPsites project

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, D.J.; Kort, de J.W.; Derickx, W.; Heiden, van der M.; Egmond, van Fenny; Reimann, T.; Schoorl, J.M.; Soest, van M.; Wallinga, J.

  2017-01-01

  Nivellering en erosie zijn een algemeen bekend
  probleem voor geaccidenteerde terreinen
  waarop akkerbouw plaatsvindt. Grond zonder
  vegetatie is gevoelig voor erosie, terwijl ploegen
  zorgt voor vervlakking en nivellering van reliëfverschillen.
  Verschillende tests zijn gedaan,

 13. Case note: EHRM (24147/11: I. / Nederland)

  NARCIS (Netherlands)

  van Roemburg, E.T.W.

  2012-01-01

  De Afghaanse man I. vraagt in 1999 samen met zijn vrouw en kinderen asiel aan in Nederland. Zijn claim wordt afgewezen op grond van de uitsluitingsgronden als geformuleerd in art. 1F Vluchtelingenverdrag 1951. Volgens art. 1F komen asielzoekers ten aanzien van wie ernstige redenen bestaan om te

 14. 'Gevangen in de waarneming': Hoe de burger de communicatiemiddelen overnam en zelf ook de bewaking ging verzorgen

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.

  2008-01-01

  De Abu Ghraib-foto's markeren een nieuw mediatijdperk, waarin de burgers actieve deelnemers in de media zijn geworden. In zijn afscheidscollege gaat Egbert Dommering in op de ontwikkeling van deze publieksparticipatie vanaf het moment van het afschaffen van overheidscensuur in de achttiende eeuw tot

 15. Impact van rwzi’s op geneesmiddelconcentraties in kwetsbaar oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Coppens, L.; Gils, van J.; Laak, ter T.L.

  2014-01-01

  Voor geneesmiddelen zijn de rwzi’s de belangrijkste route naar het oppervlaktewater. We hebben een model ontwikkeld waarmee we de invloed van rwzi’s op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland kunnen voorspellen. Dat maakt inzichtelijk waar maatregelen het meest effectief zijn. We hebben

 16. RECURF project : bio-composieten op basis van textielresten, unieke eigenschappen, belevingswaarde en recyclebaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Matthijs; Oskam, Inge; Lepelaar, Mark

  2017-01-01

  Er zijn nieuwe materialen gecreëerd door textielresten te mengen met bio-based plastics en deze te bewerken m.b.v. digitale productietechnieken. De nieuwe materialen hebben goede mechanische en functionele eigenschappen, alsmede een hoge belevingswaarde . Tevens zijn de nieuwe materialen biologisch

 17. De aantrekkingskracht van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Frank van Enckevort; Ronald Beckers

  2012-01-01

  Hogescholen zijn de laatste jaren flink bezig met de ontwikkeling van gebouwen, met de nodige investeringen. In rap tempo worden er ultramoderne gebouwen neergezet of worden oude gebouwen gerenoveerd. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen in eerste instantie gericht op het nog beter ondersteunen van

 18. Groter geluk voor een groter aantal. Kan dat in Nederland?

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  2007-01-01

  textabstractWat is de taak van de overheid? Volgens Jeremy Bentham (1789) uiteindelijk om groter geluk voor een groter aantal burgers te bewerkstelligen. Hij vatte geluk daarbij op als individuele levensvoldoening: in zijn woorden als "the sum of pleasures and pains". In zijn tijd kon geluk nog niet

 19. Case note: EHRM (26692/05: C.A.S. en C.S. / Roemenië)

  NARCIS (Netherlands)

  de Graaf, J.H.

  2012-01-01

  In deze zaak staat de vraag centraal naar de vermeende schending van art. 3 en art. 8 EVRM. Klagers in deze zaak, inwoners van Roemenië, zijn vader en zoon. De feiten in deze zaak zijn als volgt. In januari 1998 wordt de zoon - dan zeven jaar oud - op weg van school naar huis gevolgd door een man,

 20. Determination of field-based partition coefficients for heavy metals in Dutch soils and the relationships of these coefficients with soil characteristics

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen RPT; Pretorius PJ; Peijnenburg WJGM; van den Hoop MAGT; ECO

  1996-01-01

  Twintig met zware metalen verontreinigde bodems zijn bemonsterd. Veldgemeten partitiecoefficienten (Kp) voor As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn zijn bepaald als de verhouding tussen de metaalgehalten geextraheerd met 0,01M CaCl2 of geconcentreerd HNO3 en de metaal concentraties in het poriewater. De

 1. Biobased industrial chemicals from glutamic acid

  NARCIS (Netherlands)

  Lammens, T.M.

  2011-01-01

  In dit onderzoek is op zoek gegaan naar routes om van glutaminezuur vier producten te maken die van waarde zijn voor de industrie, die nu uit olie gemaakt worden. Dat zijn grondstoffen voor allerlei soorten kunststof, zoals nylon en rubbers. Het onderzoek laat zien dat alle vier die producten

 2. Hoe hard is DNA bewijs? : Internationaal vergelijkend onderzoek naar de interpretatie van DNA-profielen.

  NARCIS (Netherlands)

  Malsch, Marijke; de Keijser, Jan; Luining, Egge; Weulen Kranenbarg, Marleen; Lenssen, Dominique

  2016-01-01

  DNA-bewijs geldt als ‘hard’: over de conclusies zou weinig discussie mogelijk zijn. Door nieuwe technologieën worden tegenwoordig echter vaker DNA-mengprofielen en onvolledige profielen verkregen. Deze zijn veel minder eenduidig dan volledige DNA-profielen. Op verzoek schreven DNA-deskundigen uit

 3. Kernenergie en demografie

  NARCIS (Netherlands)

  Bonneux, L.G.A.

  2011-01-01

  De zeebeving en de daaropvolgende tsunami in Japan vergden 24.000 doden, aannemend dat er bij de 8.000 vermisten geen overlevenden meer zijn (status 1 juni). In de zwaarst getroffen prefectuur Miyiagi, waar hele dorpen van de kaart werden geveegd, zijn bijna 14.000 mensen dood of vermist. Toch werd

 4. Waarom we nog niets weten, als we meten.

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Everard van Kemenade

  2014-01-01

  In ons onderzoek naar problemen met de PDCA-cyclus zijn we aanbeland bij de “check”-fase. Daarbij gaat het om het meten in hoeverre we erin geslaagd zijn de gestelde doelen (plan) ook daadwerkelijk uit te voeren (do).

 5. Het rendement van de detectiemethode voor Cryptosporidium en Giardia in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Medema GJ; Schijven JF; MGB

  2004-01-01

  Nederlandse waterleidingbedrijven zijn verplicht om te berekenen of als gevolg van consumptie van drinkwater infectie met Cryptosporidium of Giardia kan optreden. De kans hierop moet kleiner dan een infectie per 10000 personen per jaar zijn. De berekening (risicoanalyse) wordt gebaseerd op de

 6. Inleiding bij Themasessie LLL over EVC, HG 18 april 2011

  NARCIS (Netherlands)

  dr. H.A.M. van Lieshout

  2011-01-01

  Publiek onderwijs heeft twee kerntaken: 1) Erkenning van competenties (diplomering) 2) Verzorgen van onderwijs. In de meeste gevallen gaat dat gelijk op: een gediplomeerd schoolverlater van havo of vwo meldt schrijft zich in als student en behaalt na (ruim) vier jaar zijn diploma. Er zijn echter

 7. Uitheemse ectomycorrhizapaddenstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vellinga, E.C.; Kuyper, T.W.

  2012-01-01

  Exotische paddenstoelen zijn paddenstoelen waarvan het oorspronkelijke verspreidingsgebied ver buiten Nederland ligt en die pas sinds het begin van de twintigste eeuw in ons land ingeburgerd zijn. Hoewel het begrip ‘exoot’ vooral beschrijvend is, kleeft er een negatieve bijklank aan, evenals aan het

 8. Privacy een grondrecht, maar ook handelswaar

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, P.

  2015-01-01

  Snoeihard uit journalist Brenno de Winter zijn commentaar op sprekers over privacy tijdens het NLIGF congres 2015. Hij zet Bart Schermer, adviseur van bedrijven en organisaties in de hoek. Die heeft net betoogd dat privacy geen juk (‘korvee’) mag vormen maar inzet moet zijn van innovatie door

 9. Innovaties in meetmethode zorgen voor beter functionerende luchtgordijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriksen, L.J.A.M.; Knoll, B.; Hammink, H.A.J.; Cann, T. van

  2013-01-01

  Om het juiste luchtgordijn bij een bepaalde situatie te kunnen kiezen, zijn eenduidige prestaties nodig. Door TNO is daarom een meetmethode ontwikkeld om de energetische prestatie onder laboratoriumomstandigheden vast te stellen. De metingen zijn uitgevoerd in de duo-klimaatkamer van TNO. Gebleken

 10. Plastic zonder olie : lesmodule voor nieuwe scheikunde

  NARCIS (Netherlands)

  Langejan, B.; Klein Douwel, C.; Horst, ter J.J.; Tijdink, K.; Marle, van N.; Klaasen, P.; Coolen, R.; Assenbergh, van P.; Sijbers, J.P.J.; Mast, A.

  2013-01-01

  Lesmodule voor nieuwe scheikunde voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Bioplastics worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen. Als ze de synthetische plastics vervangen kan de voorraad aardolie ontzien worden. Omdat veel bioplastics afbreekbaar zijn, kan ook de berg plastic afval krimpen. Maar zijn

 11. Groene petfles dichterbij

  NARCIS (Netherlands)

  Haveren, van J.

  2011-01-01

  Jacco van Haveren van Wageningen UR Food and Biobased Research zoekt in zijn laboratorium samen met collega’s naar een groen alternatief voor de petfles. De eerste resultaten zijn positief, de biologische vervanger lijkt in eerste oogopslag goed op de PET uit aardolie.

 12. Groene bouwstenen voor biobased plastics : biobased routes en marktontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, P.F.H.; Hackmann, M.M.

  2012-01-01

  Chemisch gezien kunnen vrijwel alle bouwstenen voor plastics uit hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt, maar niet elke route is commercieel haalbaar. Processen zijn vaak (nog) niet efficiënt genoeg, producten hebben een te lage zuiverheid of de grondstoffen zijn te duur. Deze uitgave geeft meer

 13. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte

 14. De Smartcard van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Hartel, Pieter H.; Jacobs, Bart

  2001-01-01

  Aan de universiteiten van Twente en Nijmegen zijn twee onderzoeksgroepen onder leiding van de auteurs intensief bezig met smartcards. Beide auteurs zijn eerder dit jaar betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese onderzoeksagenda voor smartcards, binnen het zogenaamde zesde kader

 15. Talent herkend! Een profielschets van sportofficials op internationaal/nationaal en regionaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastiaan Platvoet; Ben Halle

  2009-01-01

  In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op talentherkenning bij sportofficials. Het doel van deze studie is vast te stellen welke talenten / kenmerken officials bezitten die actief zijn op internationaal / nationaal niveau en welke gemeenschappelijke kenmerken officials bezitten die actief zijn

 16. Computerbeveiliging kijkt naar buiten, maar het gevaar komt van binnen de organisatie!

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Ieder bedrijf wil tegenwoordig op het Internet. De voordelen zijn bekend. Wereldwijde, goedkope en snelle communicatie met tientallen miljoenen computers en toegang tot een overvloed aan gratis beschikbare informatie. De nadelen zijn minder duidelijk. Aansluiting van de computers op het voor het

 17. Aftershocks : Economic Crisis and Institutional Choice

  NARCIS (Netherlands)

  Hemerijck, Anton; Knapen, Ben; Doorne, van Ellen

  2009-01-01

  Aftershocks werd geschreven op het hoogtepunt van de grootste economische crisis sinds de grote depressie. Hoewel het voorbarig zou zijn aan te nemen dat de gevolgen van de crisis al in volle omvang duidelijk zijn, is het overduidelijk dat zij ingrijpende effecten zal hebben op politiek, economisch

 18. Mineralenbolus geiten alleen bij tekorten

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Eekeren, van N.J.M.; Govaerts, W.

  2010-01-01

  Op biologische geitenbedrijven zijn er soms twijfels over de mineralenvoorziening van de geiten. Afwijkende vacht, kromme pootjes en een slechte vruchtbaarheid zouden aanwijzingen kunnen zijn voor tekorten aan mineralen. In de stalperiode 2008/2009 is nagegaan of de bloedwaarden bij de geiten en hun

 19. Modus operandi onderzoek naar door informatie en communicatie technologie (ICT) gefaciliteerde criminaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Junger, Marianne; Montoya, L.; Hartel, Pieter H.; Karemaker, M.

  Dit onderzoek beschrijft de invloed van ICT op de 'traditionele' misdrijven door te onderzoeken hoe delicten als inbraak, overvallen en fraude doordrongen zijn van ICT. In totaal zijn 136 woninginbraken, 140 commerciële inbraken, 259 bedreigingen en 274 fraudeza-ken onderzocht. Uit de resultaten

 20. Micromanagement of lupus autoimmunity by microRNAs

  NARCIS (Netherlands)

  Shen, N.

  2012-01-01

  De observaties die Nan Shen deed in zijn promotieonderzoek verschaffen nieuwe inzichten in het ontstaan van de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes (SLE). Ook dragen ze bij aan De observaties die Nan Shen deed in zijn promotieonderzoek verschaffen nieuwe inzichten in het ontstaan van de

 1. PCBs in bouwmateriaal in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bruinen de Bruin Y; Janssen MPM; SEC; mev

  2012-01-01

  Het RIVM heeft geïnventariseerd in welke mate Polychloorbifenylen (PCB's) voorkomen in bouwmaterialen in Nederland in panden die nog in gebruik zijn of in aanmerking komen om te worden afgebroken. PCB's zijn schadelijk voor mens en milieu en worden niet of nauwelijks afgebroken. PCB's kunnen uit

 2. Polycationic (Mixed) Core-Shell Dendrimers for Binding and Delivery of Inorganic/Organic Substrates

  NARCIS (Netherlands)

  Koten, G. van; Kleij, A.W.; Coevering, R. van de; Klein Gebbink, R.J.M.; Noordman, A-M.; Spek, A.L.

  2001-01-01

  Dit onderzoek beschrijft een serie polykationische arylether-dendrimeren, die in kwantitatieve opbrengst zijn verkregen door reactie van dendritische benzyl bromides met organosilanen die vier aryl(di)amine substituenten bevatten. Deze dendrimeren zijn opgebouwd uit een polykationische kern en een

 3. Landbouwwetenschappen in de samenleving van nu en morgen.

  NARCIS (Netherlands)

  Kleefmann, F.

  1986-01-01

  Verslag van een bekroonde inzending op een prijsvraag in het jubileumthema van het KGVL (Koninklijk Genootschap van Landbouw) "Zijn en blijven er landbouwwetenschappen?". De auteur noemt in zijn essay drie aspekten van de landbouw welke drie omvangrijke probleemvelden omvatten. Hij wijst op de

 4. De bezielde zakelijkheid van M. Revis : Over het oeuvre van een vergeten auteur

  NARCIS (Netherlands)

  Anten, J.H.M.

  1990-01-01

  Feiten, cijfers en beschrijvingen van manoeuvres in de handels- en geldwereld spelen een belangrijke rol in het werk van M. Revis. Zijn fascinatie voor het maatschappelijkeconomisch leven enerzijds, en zijn protest tegen sociale misstanden anderzijds, maken hem tot een opmerkelijk auteur. In dit

 5. Geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; van der Aa NGFM; Dijkman E; LVM

  2007-01-01

  Geneesmiddelen komen in zeer lage concentraties voor in drinkwater en drinkwaterbronnen. De hoeveelheden zijn echter zo laag dat effecten op de volksgezondheid zijn te verwaarlozen. Dit blijkt uit een inventarisatie van RIVM in opdracht van het ministerie van VROM. De meest voorkomende medicijnen

 6. Watervogels en zwemwaterkwaliteit : hoe kan het beter?

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Lammertsma, D.R.; Keizer-Vlek, H.E.; Haan, de M.

  2013-01-01

  Veel zwemplassen zijn vervuild met bacteriën uit uitwerpselen. Mogelijke bronnen zijn mensen, honden, paarden en watervogels. De herkomst van fecale bacteriën is echter nog niet traceerbaar. Om toch vast te stellen of vogelpoep belangrijk is voor de zwemwaterkwaliteit, verzamelde Alterra gegevens

 7. Rapportage beoordeling CLRW methoden van onderzoek nummer 53 dd. 1994-07-19, nummer 58 dd. 1994-07-19 en nummer 73 dd. 1994-07-21

  NARCIS (Netherlands)

  Rhijn, van J.A.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  De methoden van onderzoek zijn beoordeeld op punten welke van invloed zijn op de bruikbaarheid in de praktijk en op punten met betrekking tot de te verwachten betrouwbaarheid van de resultaten welke met de methode gegenereerd worden. Over het algemeen kan gesteld worden dat de beschrijving van de

 8. Metageschiedenis in het werk van Peter Blum

  African Journals Online (AJOL)

  vluchtte de familie voor Hitler, want er zijn aanwijzigingen dat Blum of in elk geval zijn moeder joods was (haar meisjesnaam was Levi). Om vast te stellen of Blum inderdaad joods was, heeft Blums biograaf Kannemeyer zelfs discreet bij een niet nader genoemde getuige geïnformeerd of hij besneden was, hetgeen niet het ...

 9. Hoe complexer de processor, hoe belangrijker de structuur

  NARCIS (Netherlands)

  Marco van Kerkhoven

  2011-01-01

  Bespreking van onderzoek van Todor Stefanov in ‘Waar wij trots op zijn. De ontdekkingen van 2011’ van de Universiteit Leiden Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen. De Bulgaar Todor Stefanov onderzoekt methoden en middelen voor het ontwerpen en programmeren van multiprocessorsystemen die zijn

 10. Mogib Hassan. Een nieuwe en gewaagde weg in de moderne Arabische poëzie; introductiecahier

  NARCIS (Netherlands)

  de Ruiter, J.J.

  2003-01-01

  De gedichten van Mogib wisselen van stijl. Sommige langere gedichten zijn tamelijk prozaïsch van aard, er is dan nauwelijks sprake van rijm, zoals in het gedicht Jouw dodelijke beslissing. Andere langere gedichten zijn een mengeling van proza en rijm zoals in De genade van het aangename vergeten.

 11. Helpt 'nudgen' bij een gezonde en duurzame keuze? : zes nudges en de keuze voor duurzaam of gezond voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Trijp, van J.C.M.

  2012-01-01

  Hoe werken 'bewezen' nudges voor duurzaam en gezond voedsel? En in hoeverre zijn deze nudges ethisch verantwoord? Dat zijn de kernvragen in dit onderzoek. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat nudges kunnen bijdragen aan een duurzamere en gezondere productkeuze van de consument.

 12. Marx voor de 21e eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  van der Linden, M.M.; van der Velden, S.

  2008-01-01

  Karl Marx werd 190 jaar geleden geboren en is 125 jaar dood. Zo'n man uit de voorvorige eeuw heeft die ons eigenlijk nog wel iets te zeggen? Zijn zijn denkbeelden niet totaal verouderd? Ik denk persoonlijk dat het antwoord krachtig NEE moet luiden. Marx is niet verouderd, integendeel.

 13. Essays on Neural Network Sampling Methods and Instrumental Variables

  NARCIS (Netherlands)

  L.F. Hoogerheide (Lennart)

  2006-01-01

  textabstractDe laatste decennia zijn voor allerlei economische processen complexe modellen afgeleid, zoals voor de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP). In deze modellen zijn in sommige gevallen geavanceerde methoden nodig om kansen te berekenen, bijvoorbeeld de kans op een naderende

 14. Hoogmoed en val in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Ph.H.B.F. Franses (Philip Hans)

  2007-01-01

  textabstractDe Nederlandse economie maakt in 2008 een redelijk saai jaar door. Het bbp blijft met zo’n 2,8 procent groeien, maar er zijn wel wat tekenen van aankomend verval. Vooral de Verenigde Staten en China beleven roerige tijden, maar dat zal pas na 2008 in Nederland zijn effect hebben. Veel

 15. Een moslim als gemeentelijk bruggenbouwer? Het ontslag van Tariq Ramadan

  NARCIS (Netherlands)

  Wiegers, G.; van Zessen, N.

  2009-01-01

  Het ontslag van Tariq Ramadan heeft veel ophef veroorzaakt. De doorslag gaf zijn werk voor Press TV. Gerard Wiegers en Nelleke van Zessen stellen, net zoals Ramadan zelf, dat de controverse rond zijn opvattingen over homoseksualiteit het kernprobleem vormde. Ramadan bleek niet de vrijzinnige moslim

 16. Economic evaluations of non-traditional vaccinations in middle-income countries : Indonesia as a reference case

  NARCIS (Netherlands)

  Suwantika, Auliya Abdurrohim

  2014-01-01

  Ondanks toenemende economische welvaart zijn niet-traditionele vaccines nog steeds schaars in Indonesië en zijn er nog diverse uitdagingen voor brede introductie. Dit proefschrift presenteert een raamwerk voor beoordeling van dergelijke vaccins ter ondersteuning van de besluitvorming rond

 17. Onzichtbare orthodontie : Vacuümgevormde apparatuur, linguale apparatuur en keramische brackets

  NARCIS (Netherlands)

  van der Kaaij, N.C.W.; Zuurbier, P.C.M.

  2016-01-01

  Voor volwassenen die de stap nemen om zich orthodontisch te laten behandelen zijn er drie esthetische mogelijkheden naast de conventionele metalen brackets. 1) Vacuümgevormde apparatuur, waarbij met een set aligners de juiste tandstand wordt bereikt. Ze zijn comfortabel en nauwelijks zichtbaar, maar

 18. De zin en onzin van crowdfunding in vastgoed- en gebiedsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Hol, B.; Daamen, T.A.

  2014-01-01

  De financieringsmogelijkheden van stedelijke gebiedsontwikkeling zijn de laatste jaren sterk gekrompen. De aanpak van gebiedsgerichte projecten zijn hierdoor kleinschaliger en meer lokaal geworden. Initiatieven moeten in toenemende mate ‘van onderop’ komen, en beginnen vaak met de (her)ontwikkeling

 19. Gastbeleving in hotels: van abstract naar concreet

  NARCIS (Netherlands)

  't Hekke, voor N. (Nadieh); Bos, A. (Anita); Jansen, B. (Bas); Klatt, C. (Christiaan); Kuipers, R. (Ruth); Marle, van R.S.F. (Rienk); Pijls, R. (Ruth); Schreiber, G.H. (Gerrit)

  2012-01-01

  Inzicht in hoe gasten hun hotelbezoek ervaren is belangrijk. Hotels zijn zich hiervan in toenemende mate bewust. Hotels meten regelmatig de tevredenheid van hun gasten. Maar hoe komt het dat gasten tevreden of niet tevreden zijn? Gastbeleving gaat over het ‘waarom’ achter deze

 20. Environmental risk limits for lambda-cyhalothrin

  OpenAIRE

  Leeuwen LC van; Vos JH; Mensink BJWG; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide lambda-cyhalothrin in water en sediment. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven in de Europese Kaderrichtlijn Water.