WorldWideScience

Sample records for prijzen zijn enkel

 1. Factoren die van invloed zijn op enkele vruchtbaarheidskenmerken van zeugen.

  Klaver, J.; den Hartog, L.A.

  1989-01-01

  Gegevens van meerdere worpen van 358 zeugen Groot Yorkshire en Nederlands Landras zijn gebruikt om verbanden tussen produktiekenmerken te berekenen. Ingegaan wordt op de invloed van het voerniveau tijdens de zoogperiode en tijdens het interval van spenen tot dekken op diverse variabelen, die van bel

 2. Enkele interessante Nederlandse crustacea

  Holthuis, L.B.

  1969-01-01

  In de laatste jaren heeft het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie enkele vermeldenswaardige Crustacea ontvangen, die uit de Nederlandse wateren en uit de zuidelijke Noordzee afkomstig zijn. Twee van deze bleken tot soorten te behoren die nog niet eerder uit ons land vermeld waren, te weten de

 3. Voorspelling: de prijzen blijven stijgen

  De Vries, P.

  2010-01-01

  Wetenschappelijk onderzoek toont telkens aan dat economische experts niet beter voorspellen dan apen. Gorilla Jacko versloeg bijvoorbeeld overtuigend beursspeculanten en inktvis Paul haalde de wereldpers met zijn trefzekere voorspellingen tijdens het WK voetbal. Toch durf ik te voorspellen dat de wo

 4. Onderzoek naar het voorkomen van enkele, polaire niet-vluchtige organische microverontreinigingen in grondwater bestemd voor drinkwaterbereiding

  Goewie; C.E.; Broek; H.H. van den; Greve; P.A.

  1986-01-01

  Grondwaterconcentraten, gei"soleerd via XAD extractie, bevatten vele componenten die niet met GC-MS te indentificeren zijn. Met HPLC is onderzocht of enkele veel toegepaste polaire bestrijdingsmiddelen in de extracten voorkwamen. Dit bleek niet het geval te zijn. In enkele monsters konden z

 5. Veehouderij zonder antibiotica : Met natuurlijke weerstand zijn medicijnen niet langer nodig

  Dubbeldam, R.; Groot, M.J.

  2010-01-01

  Minister Verburg wil het antibioticagebruik in de veehouderij sterk terugdringen. Dat dit heel goed kan, demonstreren enkele biologische veehouders tijdens de BioVak-workshop Natuurlijke Weerstand. Met een goede bedrijfsvoering en een robuuste veestapel zijn zelfs helemaal geen antibiotica en andere

 6. Slechts enkeling winkelt bewust

  Meeusen, M.J.G.

  2009-01-01

  Negen op de tien mensen winkelen zonder nadenken. Slechts een kleine minderheid is actief op zoek naar informatie over duurzaamheid en dierenwelzijn. Eten moet vooral lekker, gezond, makkelijk en betaalbaar zijn, blijkt uit onderzoek van het LEI

 7. Slechts enkeling winkelt bewust

  Meeusen, M.J.G.

  2009-01-01

  Negen op de tien mensen winkelen zonder nadenken. Slechts een kleine minderheid is actief op zoek naar informatie over duurzaamheid en dierenwelzijn. Eten moet vooral lekker, gezond, makkelijk en betaalbaar zijn, blijkt uit onderzoek van het LEI

 8. Het Datawarehouse opent zijn deuren

  Vermandere, Caroline

  2002-01-01

  Op 16 september 2001 kwam de Gebruikersgroep rond het Datawarehouse Arbeidsmarktgegevens (DWH) voor een derde keer samen.1 Enkele weken voordien werden de langverwachte tabellen van de eerste basistoepassing naar de geïnteresseerden toegestuurd. De eerste oefeningen konden dan ook worden voorgesteld. Vergelijkende analyses met andere gegevensbronnen geven bemoedigende resultaten rond de meerwaarde die het Datawarehouse biedt aan de bestaande statistische bronnen.

 9. Rouw mag er zijn

  Marlieke Moors

  2015-12-01

  Full Text Available ABSTRACTGrieving is allowedGrief is a human experience. Every form of loss shapes you into the human being you are today. Contrary to what earlier, unproven grief models postulate, grief does not have an end point. That is, bereavement does not have to be completely processed, but it should be integrated into someone’s life. The outdated grief models were often interpreted and used in a normative way, which led to a normative standard model. This portraits the belief that every mourner would experience similar symptoms and would go through a fixed pattern of phases. However, the updated vision emphasizes the individual and unique process of coping with loss: norms concerning grief should be banned. By means of literature research, interviews with professionals and personal experiences, it became clear that finding an equilibrium between restoration-orientated and loss-orientated coping styles is most beneficial. An important aspect in finding this balance is meaningfulness. Furthermore, the ability to bear a loss and to adapt accordingly are important components. Lastly, attaching significance to a loss is a constructive way of integrating the loss into one’s life. The death of a loved one should therefore not be forgotten or tucked away. After all, grief is the price we pay for love. SAMENVATTINGRouw mag er zijnRouw is een menselijke ervaring en elk verlies vormt je als mens. Rouw heeft, in tegenstelling tot wat de verouderde, niet bewezen rouwmodellen beweren, geen eindpunt. Verlies hoeft namelijk niet verwerkt te worden, maar moet juist geïntegreerd worden in iemands leven. De verouderde rouwmodellen zijn vaak normatief opgevat en toegepast, waaruit een normatief standaardmodel is ontstaan. Daarbij werd gedacht dat elke rouwende dezelfde symptomen zou vertonen en het rouwproces volgens vaste fasen zou verlopen. Binnen de vernieuwde visie wordt er juist van uitgegaan dat elk individu een unieke manier van reageren op rouw heeft. Er zou

 10. Pompen zijn vaak de bottleneck

  Wit-Blok, M. de

  2014-01-01

  Leon Geers, senior research scientist bij TNO Process & Instrumentation Development: “Met het verbeteren van de beheersbaarheid en efficiëntie van de processen zijn er nieuwe ‘zwakste schakels’ ontstaan. Eén daarvan vormen pompen.

 11. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 12. Produktiwiteit en verantwoordelikheid, enkele sielkundige aspekte

  A. P. Venter

  1978-11-01

  Full Text Available Some psychological aspects of Maslow's motivation theory are discussed with a view to pointing out the usefulness of this theory in the industrial situation. It is suspected that industrial psychologists do not always interpret Maslow's theory correctly. The aspect of responsibility in the need for selfactualization seems to be undervalued, in some instances completely unrecognized. A logical conclusion drawn is that self-actualization, in accordance with Maslow's own description, is related to productivity.OpsommingMaslow se motiveringsteorie wat uit die kliniese sielkunde ontspruit het, is ook deur bedryfsielkundiges van nader beskou, veral in hoe verre dit met produktiwiteit verband het. Enkele sielkundige aspekte word bespreek ten einde op die nut van hierdie teorie in die bedryfsituasie te wys. Die vermoede bestaan dat die teorie deur bedryfsielkundiges nie altyd korrek vertolk word soos Maslow dit self uiteensit nie; veral word die verantwoordelikheidsaspek in die selfuitlewingsbehoeftes misken en nie verreken nie; 'n Logiese konklusie is dat selfuitlewing, soos deur Maslow beskryf, wel verband met produktiwiteit het.

 13. Hoe veilig zijn transacties via het World Wide Web?

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Recent is in de pers breed uitgemeten dat hackers enkele 'home pages' van vooraanstaande Amerikaanse overheidsinstellingen wijzigden. In september moest de CIA eraan geloven en in december werden bezoekers van de 'site' van de Amerikaanse luchtmacht op porno getracteerd. Is dit het topje van de

 14. Zijn gescheiden mensen oververtegenwoordigd in de geestelijke gezondheidszorg?

  Langwerden, R.J.; Derksen, J.J.L.; Özbekler-Aslan, D.; Rooijakkers, L.

  2016-01-01

  Met deze pilotstudie is onderzocht of, en in hoeverre, gescheiden mensen oververtegenwoordigd zijn in een psychologenpraktijk in de regio Overbetuwe Oost (de regionale populatie is representatief voor de algemene Nederlandse bevolking vanwege de demografische gelijkenissen). De verwachting is dat de

 15. Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen

  Pinckaers, V.G.Z.; Jong, de W.J.H.J.

  1980-01-01

  Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blancheerproces bij diepvriesgroenten verschillen in s

 16. Service providers onder de loep; Hoe tevreden zijn e-commerce bedrijven met hun dienstverleners?

  Weltevreden, J.W.J.; Abrahams, J.

  2013-01-01

  In Nederland gevestigde e-commerce bedrijven zijn meer tevreden over hun logistics service provider en affiliatenetwerk, dan over hun payment service provider. Daarnaast zijn ze aanzienlijk meer loyaal aan hun logistics service provider dan aan beide andere e-commerce dienstverleners. Dit blijkt uit

 17. Het vrijheidsbegrip bij J. G. Fichte : een critische analyse naar aanleiding van Fichte's hoofdwerken uit zijn eerste periode

  Frederikse, Theodoor Christiaan

  1948-01-01

  Joahnn Gottlieb Fichte was wijsgeer. Zijn filosofie heeft steeds slechts in zeer geringe mate de interesse van theologische zijde gewekt. Namen als van E. Hirsch en F. Gogarten (in diens eerste periode) zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. De redenen hiervoor zijn niet moeilijk aan te wij

 18. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 19. Odonata, Neuroptera en Trichoptera van Terschelling, met enkele aanvullingen van andere Wadden-eilanden

  Geijskes, D.C.

  1969-01-01

  De hieronder volgende gegevens zijn gebaseerd op twee belangrijke zendingen insecten-materiaal van Terschelling, die beide in 1967 werden bijeengebracht. In de eerste plaats betrof dit het materiaal dat door vier preparateurs van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden was buitgemaakt tij

 20. Vijf schimmels zijn boosdoener : zwarte vlekken op peen kosten teler veel geld Interview met Huub Schepers

  Hurkens, Y.; Schepers, H.T.A.M.

  2010-01-01

  Telers van peen hebben regelmatig te maken met zwarte vlekken op de penen. De peen gaat blank, onbeschadigd de bewaring in, maar bij het uitschuren zijn er kleine zwarte vlekjes te zien. Deze kunnen door vijf schimmels veroorzaakt worden. Om de kans op zwarte plekken zo klein mogelijk te houden geve

 1. Schattingen van de individuele en collectieve doses als gevolg van consumentenproducten waarin radioactieve stoffen zijn verwerkt

  Eleveld H; Pruppers MJM; LSO

  2000-01-01

  In dit rapport worden met 'consumentenproducten' die producten bedoeld waarin bewust radioactieve stoffen zijn verwerkt en die zonder speciaal toezicht aan leden van de bevolking kunnen worden aangeboden. Tot deze producten behoren onder andere ionisatierookmelders en uurwerken waarvan de

 2. De commons zijn niet overal een tragedie, maar wel in het Groene Hart

  L.J. de Haan (Leo)

  1995-01-01

  textabstractIn de Tragedy of the Commons voert Hardin (1968) een denkbeeldig dorp ten tonele, waar de gemeenschappelijke weidegronden verloren gaan door overheersend eigenbelang van de herders. Privatisering of vergaande regulering van het gebruik zouden de enige oplossingen zijn. In dit artikel wor

 3. Wie zijn oor te luisteren legt krijgt veel meer te horen

  dr. Stefan Peij

  2011-01-01

  In de strijd tegen misstanden in de corporatiesector wordt de rol van de Raad van Toezicht zwaar overschat, meent Stefan Peij, directeur van de Governance University in Doorn. ‘Vanwege de onafhankelijkheidsparadox zijn commissarissen relatief eenvoudig om de tuin te leiden. Zij moeten immers

 4. Evaluatie van basen- en voedingstoestand 10 jaar na bevloeiing in enkele OBN-referentieprojecten van natte schraallanden

  Kemmers, R.H.; Delft, van S.P.J.; Sival, F.P.; Jansen, P.C.

  2004-01-01

  Effectgerichte maatregelen ter bestrijding van verzuring en verdroging van schraalgraslanden blijken met altijd even effectief te zijn. Een van de oorzaken is dat vooral hydrologische maatregelen vaak moeilijk zijn te realiseren. Deze maatregelen beogen juist de aanvoer van basenrijk grondwater naar

 5. Vijf schimmels zijn boosdoener : zwarte vlekken op peen kosten teler veel geld Interview met Huub Schepers

  Hurkens, Y.; Schepers, H.T.A.M.

  2010-01-01

  Telers van peen hebben regelmatig te maken met zwarte vlekken op de penen. De peen gaat blank, onbeschadigd de bewaring in, maar bij het uitschuren zijn er kleine zwarte vlekjes te zien. Deze kunnen door vijf schimmels veroorzaakt worden. Om de kans op zwarte plekken zo klein mogelijk te houden geven Thieu Verdonschot (voorzitter van de commissie Zwarte vlekken) en Huub Schepers (PPO) een aantal tips

 6. Geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied; een quick scan van de geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied in zijn geheel en in afzonderlijke delen die belangrijk zijn voor recreatie

  Goossen, C.M.; Langers, F.

  2003-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de knelpunten tussen recreatie en geluidbelasting in het centraal Veluws natuurgebied. Via een GIS-analyse zijn de geluidbelastingbestanden van snelwegen, provinciale wegen, spoorlijnen en luchtvaart geconfronteerd met het centraal Veluws natuurgebied, een bestand met

 7. De vluchtige olie van enkele chemotypen van mentha suaveolens EHRH. en van hybriden met mentha longifolia (L.) HUDSON

  Hendriks, Hindrik

  1974-01-01

  De opvatting dat Mentha x piperita L. een bastaard zou zijn van Mentha spicata L. en Mentha aquatica L. werd nader besproken. Hierbij werd Mentha spicata beschouwd als een bastaard van Mentha longifolia (L.) HUDSON en Mentha suaveolens EHRH. ... Zie: Samenvatting.

 8. De vluchtige olie van enkele chemotypen van mentha suaveolens EHRH. en van hybriden met mentha longifolia (L.) HUDSON

  Hendriks, Hindrik

  1974-01-01

  De opvatting dat Mentha x piperita L. een bastaard zou zijn van Mentha spicata L. en Mentha aquatica L. werd nader besproken. Hierbij werd Mentha spicata beschouwd als een bastaard van Mentha longifolia (L.) HUDSON en Mentha suaveolens EHRH. ... Zie: Samenvatting.

 9. Recht en vrede bij Hans Kelsen : een herwaardering van Kelsens rechtsfilosofie : juridisch pacifisme als stilzwijgende betekenis van zijn Zuivere Rechtsleer

  Notermans, Mathijs Eugène

  2016-01-01

  Hans Kelsen staat in de wereld van de rechtsfilosofie en –theorie bekend als één van de belangrijkste rechtsgeleerden van de 20ste eeuw en zijn belangrijkste werk dat hem die bekendheid heeft opgeleverd, de Reine Rechtslehre, is dan ook ‘wereldberoemd’. Minder bekendheid geniet hij als juridisch pac

 10. Cor pulmonale. De rol van het emphyseem en zijn complicaties bij het tekortschieten van het rechter hart

  1955-01-01

  Het vraagstuk van de rol, die het emphyseem en zijn complicaties spelen bij de overbelasting van het rechter hart, bracht ons er toe eerst onze aandacht te wijden aan het emphyseem zelf. Wij hebben onder meer stilgestaan bij de bemoeilijkte respiratie (waarbij het aandeel, dat elastische en visceuze

 11. Geschiktheid voor de stierevleesproduktie van nakomelingen van stieren, die aangeraden of ontraden zijn voor pinken, in verband met geboortemoeilijkheden

  Postma, A.; Laurijsen, H.A.J.; Meijering, A.

  1981-01-01

  Geconcludeerd kan worden dat er binnen rassen weinig verschil bestaat tussen de nakomelingen van aangeraden of ontraden stieren, wat betreft de geschiktheid voor stierevleesproduktie. Ook financieel lijkt het mesten van nakomelingen van ontraden stieren voor de mester niet lonend te zijn. Verder ble

 12. Validatie toepassingen SensiSpray in aardappelen en wintertarwe in 2011 : variabel doseren van enkele fungiciden, een vloeibare N-meststof, een groeiregulator en een loofdoodmiddel

  Blok, P.M.; Kempenaar, C.

  2011-01-01

  De wetenschappelijke basis onder variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op basis van variatie in biomassa is verder verbreed en versterkt. Vooral de toepassingen bij ziektebestrijding en groeiregulatie zijn verder onderbouwd. Zij gaven ca. 25 % reductie in middelverbruik. Van

 13. How natural are natural refrigerants in the supermarket sector?; Hoe natuurlijk zijn natuurlijke koudemiddelen voor de supermarktbranche?

  Jans, R.

  2007-12-15

  Promoting the use of ammonia and the lack of unambiguous, transparent, calculations are the most important factors for the stay behind of the supermarket sector with respect to related to the use of natural refrigerants. A transcritical booster CO2 design in combination with heat recovery shows one of the best potentials in the near future for the development of a new 'green' standard. [Dutch] Het pushen van ammoniak en het ontbreken van eenduidige, transparante, haalbaarheidsberekeningen zijn de belangrijkste factoren voor het achterblijven van de supermarktbranche m.b.t. de inzet van natuurlijke koudemiddelen. Een transcritical booster CO2 concept uitgevoerd met een WTW systeem heeft de beste potentie om in de toekomst uit te groeien tot een nieuwe 'groene' standaard.

 14. De romanschrijver Nikos Kazantzakis

  M. Ioannidou

  2008-01-01

  De romanschrijver Nikos Kazantzakis: Vorig jaar herdacht Griekenland de 50e sterfdag van deze grote schrijver. Aanleiding voor Mariëtta Ioannidou enkele feiten uit zijn leven te memoreren en een paar van zijn belangrijkste werken te bespreken.

 15. Bepaling van isosorbide-dinitraat en zijn metabolieten isosorbide-2-mononitraat en isosorbide-5-mononitraat in ratteserum met behulp van capillaire gaschromatografie en elektron-capture detectie

  Tepas BCA; Groot G de; Wildt DJ de

  1989-01-01

  In dit rapport wordt een gevoelige methode beschreven voor de kwantitatieve bepaling in ratteserum van het vaatverwijdende middel isosorbide-dinitraat (ISDN) en zijn metabolieten isosorbide-2- mononitraat (2-ISMN) en isosorbide-5-mononitraat (5-ISMN). Deze stoffen worden uit serum geextraheerd m

 16. Lexicon and frames in FDG: a treatment of Dutch "bekend zijn" 'to be familiar, well known', "behandelen" 'to treat' and "trouwen" 'to marry'

  W. Honselaar; E. Keizer

  2009-01-01

  This paper describes in detail the different meanings and combinatorial possibilities of three Dutch lexemes, bekend zijn ‘to be familiar/well known’, behandelen ‘to treat’ and trouwen ‘to marry’, in order to determine the respective roles of lexicon and predication frames at the representational (s

 17. Enkele perspektiewe op Motivering

  A. J. Van Wyk

  1984-11-01

  Full Text Available Different motivational theories in the literature seem to claim unique explanations of motivational behaviour. When these theories are evaluated against basic concepts and the process of motivation, it becomes clear that theory building in motivational terms really focuses on the same basic phenomenon. The implications and practical applications of the more job related contemporary theories of motivation are discussed. OpsommingDie indruk wat verskillende motiveringsteorieë in die literatuur skep, is dat elke teorie 'n unieke verklaring gee van gemotiveerde gedrag. Indien die basisbegrippe en die motiveringsproses egter as ankers gebruik word om teorieë te ontleed is dit moontlik om aan te toon dat teoriebou in die motiveringsliteratuur, niks anders is as beligtingsaspekte van dieselfde fenomeen nie. Die beligtingskant van kontemporêre teorieë is weliswaar meer werksverwant en die implikasies en toepassing daarvan word aangetoon.

 18. Enkele gedagtes oor kuns

  G. Dekker

  1955-03-01

  Full Text Available Dis nie sonder ’n sekere mate van skroom nie dat ek op versoek van u bestuur onderneem het om voor U as Filosofiese Vereniging op te tree en dit nogal met hierdie onderwerp wat ryk is aan so’n verskeidenheid vanaspekte en probleme wat die wysgeer en die estetiese beskouer vanuit sulke uiteenlopende standpunte benader—selis as dieselfde terminologiegebruik word, is die konnotasie daarvan dikwels so verskillend by die filosoof en die stetikus dat liulle gevaar loop om heltemal by mekaar verby te praat.

 19. Google Apps zijn leuk

  den Hollander, Franciscus

  2014-01-01

  Het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen overgaat op de mailvoorziening en agenda van Google Apps for Education bracht een golf van publiciteit teweeg. Mediaberichten naar aanleiding van de overgang naar Google Apps.

 20. Google Apps zijn leuk

  den Hollander, Franciscus

  2014-01-01

  Het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen overgaat op de mailvoorziening en agenda van Google Apps for Education bracht een golf van publiciteit teweeg. Mediaberichten naar aanleiding van de overgang naar Google Apps.

 1. Google Apps zijn leuk

  den Hollander, Franciscus

  Het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen overgaat op de mailvoorziening en agenda van Google Apps for Education bracht een golf van publiciteit teweeg. Mediaberichten naar aanleiding van de overgang naar Google Apps.

 2. Can supercritical oxidation of sewage sludge be an alternative for supercritical gasification?; Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?

  Rulkens, W. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wentink, J. [Horizon Solutions, Leiden (Netherlands)

  2013-05-15

  In the context of the development of The Energy Factory a number of technologies has been identified that may be interesting to develop further. Two of these techniques relate to the conversion of sludge in supercritical water: supercritical gasification of sludge and supercritical oxidation of sludge [Dutch] In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieen geidentificeerd die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken hebben betrekking op de conversie van slib in superkritisch water: superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidatie.

 3. New electric transport concepts in the Netherlands. An outline of market initiatives; Nieuwe elektrische vervoersconcepten in Nederland. Een verkenning van enkele marktinitiatieven

  Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Hoen, A. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  This report describes the results of an exploratory qualitative study of electric vehicles (EV) market concepts that have been brought onto the market. An electric vehicle is defined as any means of transport with a battery pack that can be recharged. The purpose of the study is to increase the knowledge about new EV concepts and identifying strong arguments by means of which the governmental policy in the Netherlands can improve the position for EV in the market. For this purpose, among other things, interviews were held in the second half of 2012 with six commercial initiators in the field of electric vehicles. Due to the limited number of interviews, it is important to take care in not generalizing too much the findings in this report [Dutch] In dit rapport worden de resultaten beschreven van een verkennende kwalitatieve studie naar elektrisch vervoer (EV) concepten die marktpartijen op de markt hebben gebracht. Onder een elektrisch voertuig verstaan we alle vervoermiddelen met een accupakket die met een stekker kunnen worden opgeladen. Het doel van de studie is het vergroten van de kennis over nieuwe EV-concepten en het identificeren van aangrijpingspunten waarmee het beleid EV een steviger plaats in de markt kan laten innemen. Hiertoe zijn onder andere interviews gevoerd in de tweede helft van 2012 met zes commerciele initiatiefnemers op het gebied van elektrisch rijden. Vanwege het beperkte aantal interviews is het van belang voorzichtig te zijn met het generaliseren van de bevindingen in dit rapport.

 4. Eendekroos nu ook voor de koe

  Holshof, G.

  2008-01-01

  Eendenkroos is geschikt als eiwitgrondstof voor krachtvoer en is bij de productie van mengvoer goed uitwisselbaar met gangbare grondstoffen als soja. Voor de veehouderij zijn vanwege de hoge prijzen alternatieve eiwitbronnen welkom; daarbij staat het gebruik van soja maatschappelijk ter discussie. I

 5. De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit de huishoudproduktietheorie

  Elhorst, J.P.

  1990-01-01

  In dit verslag wordt een model ontwikkeld om de inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw te verklaren. Factoren die daarbij de aandacht krijgen zijn: de prijzen van produkten en vlottende produktiefactoren, produktiequota, de inzet van kapitaalgoederen en gezinsarbeid, de o

 6. Bestrijding van rouwmuggen en oevervliegen

  Pijnakker, J.; Leman, A.; Messelink, G.J.; Grosman, A.H.; Holstein, van R.

  2011-01-01

  Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibedden, aan stekmateriaal en aan jonge planten. Veel

 7. Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo

  Kemme, S.; Weijers, M.; Jonker, V.H.

  2003-01-01

  Centrale vraag Zijn de bestaande wiskundemethoden die gebruikt worden in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo bruikbaar in verband met authentiek leren en wat is daarvoor eventueel nog extra nodig. Belangrijkste conclusies De bestaande wiskundemethoden bevatten enkele authentieke

 8. Duurmelken bij schapen

  Govaerts, W.; Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Duurmelken wil zeggen: langer melken zonder te lammeren. Bij geiten is duurmelken ondertussen een bekend fenomeen. Sinds 2008 zijn er ook ervaringen met het duurmelken van melkschapen. In dit BioKennisbericht meer over deze ervaringen en enkele achtergronden.

 9. Rapport over een inventarisatie van- en een studie over de entomofauna van het C.R.M. reservaat Broekhuizen

  Peerdeman, M.P.

  1976-01-01

  Inventarisatie van het terrein rondom het kasteel te Broekhuizen/Leersum. De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen.

 10. Verkoop nieuw appelras dankzij opzetten miniketen

  PPO Fruit,

  2003-01-01

  Korte presentatie van enkele resultaten van het biologisch onderzoeksprogramma open teelten. Thema;s zijn kwaliteitsproductie, schoon milieu, meststoffen, pesticiden, multifunctioneel, natuur en landschap, duurzaam beheer van productiemiddelen en continuïteit bedrijf.

 11. Biological and taxonomic differentiation in the Ribautodelphax collinus complex (Homoptera, Delphacidae).

  den Bieman, C.F.M.

  1987-01-01

  Dit proefschrift behandelt de biosystematiek van het Ribautodelphaxcollinus komplex (Homoptera, Delphacidae). De soorten uit dit komplex vertonen slechts geringe morfologische verschillen, 'terwijl enkele diagnostische kenmerken ook nog variabel zijn. Deze geringe verschillen waren een

 12. Extra afzetmogelijkheden : goede resultaten voorjaarsplanting tulp, narcis en hyacint

  Vreeburg, P.J.M.; Dam, van M.F.N.; Gude, H.

  2011-01-01

  Kunnen najaarsbollen ook nog in het voorjaar worden geplant en zo een kwalitatief goed product opleveren? PPO onderzocht de mogelijkheden bij tulp, narcis en hyacint. De resultaten zijn goed, zij het met enkele kanttekeningen.

 13. Enkele etiese aspekte van natuurbewaring

  B. J. Engelbrecht

  1992-01-01

  Full Text Available Certain ethical aspects of nature conservation The present worldwide ecocrisis is of such a magnitude and seriousness that man’s life, living standards, future and very existence on earth are at stake. The main components of this man-made ecocrisis are the existing increasing overpopulation of earth, the exorbitant demands on the natural resources of our planet, the pace at which the non-renewable energy and other resources are being depleted and the pollution of the whole earth. In this paper we shall treat the population explosion problem as perhaps the most basic of the four components of the ecocrisis; we shall also give special attention to the associated ethical issues.

 14. Singularity: zijn wij technologisch upgradable

  drs. Frans van den Reep

  2013-01-01

  1e alinea column: Ik wil een paar dingen kwijt over singularity en de hele horde van buitengewoon slimme mensen die daar vorm aan geven. Aanleiding hiervoor is de speech van Peter Diamandis, cofounder en chairman of the Singularty University, Nasa Research Park, Silicon Valley, die hij vorige week

 15. Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk

  Bollmann, S.

  2006-01-01

  Artists have long been attracted to the challenge of capturing the intimacy and tranquillity of reading. This book brings together a compelling selection of beautiful paintings, drawings, prints and photographs of women reading through the ages. Engaging commentaries explain the context in which eac

 16. Moeten Alle Markten Vrij Zijn?

  J. Tinbergen (Jan)

  1990-01-01

  textabstractDe mislukking van de centraal geplande volkshuishouding heeft velen, economen en politic!, tot het aanbevelen van vrije markten geleid. Juist na de herdenking van Adam Smith was dat een zegetocht van het beroemde stelsel van 'laissez faire' en vooral liberalen (in de Europese zin) voelde

 17. Singularity: zijn wij technologisch upgradable

  drs. Frans van den Reep

  2013-01-01

  1e alinea column: Ik wil een paar dingen kwijt over singularity en de hele horde van buitengewoon slimme mensen die daar vorm aan geven. Aanleiding hiervoor is de speech van Peter Diamandis, cofounder en chairman of the Singularty University, Nasa Research Park, Silicon Valley, die hij vorige week i

 18. Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk

  Bollmann, S.

  2006-01-01

  Artists have long been attracted to the challenge of capturing the intimacy and tranquillity of reading. This book brings together a compelling selection of beautiful paintings, drawings, prints and photographs of women reading through the ages. Engaging commentaries explain the context in which

 19. Singularity: zijn wij technologisch upgradable

  Reep, Frans van der

  2013-01-01

  1e alinea column: Ik wil een paar dingen kwijt over singularity en de hele horde van buitengewoon slimme mensen die daar vorm aan geven. Aanleiding hiervoor is de speech van Peter Diamandis, cofounder en chairman of the Singularty University, Nasa Research Park, Silicon Valley, die hij vorige week i

 20. Alternariasporen zijn altijd aanwezig. (Interview)

  Schepers, H.T.A.M.

  2007-01-01

  Alternaria solani is samen met phytophthora wereldwijd een vaste begeleider van de aardappel. Beide ziektes infecteren het gewas na een bladnatperiode van vier tot zes uur. Alternaria solani tast, net als phytophthora, loof en knol aan. Alternaria solani veroorzaakt grote vlekken op blad en knol. He

 1. Do you have questions? A qualitative study of questions from energy transition to long-term energy research; Zijn er nog vragen? Een kwalitatief onderzoek naar vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek

  Macare, M.S.

  2006-08-15

  The aim of the study on the title subject is to inventory the bottlenecks and problems for stakeholders to ask the right questions with respect to energy transition and the long-term energy research strategy programmes in the Netherlands. Recommendations to solve the problems are presented. The most important effects of analyzing the so-called articulation of questions must be (1) an improved connection between the long-term research programme and the needs of industry and businesses, and (2) increasing the possibilities to apply for subsidies. [Dutch] Energieonderzoek en -innovatie vormen belangrijke en aan elkaar gerelateerde onderdelen van het energiebeleid om de overgang naar een duurzame energiehuishouding te realiseren. Voor de lange termijn bestaan op deze gebieden twee richtinggevende beleidssporen: de energieonderzoek subsidie: lange termijn (EOS-LT) en de energietransitie. In het eerste beleidsspoor, EOS-LT, wordt het publiek gefinancierd lange termijn energieonderzoek op een beperkt aantal aandachtsgebieden gericht. Hiervoor zijn lange termijn onderzoeksprogramma's opgesteld, waarin onderzoeksthema's zijn opgenomen die in aanmerking komen voor subsidie. Het tweede beleidsspoor, de energietransitie, richt zich op niet alleen op de technologische, maar ook de institutionele en politiek-bestuurlijke vernieuwingen om de duurzame energiehuishouding te realiseren. In samenspraak met verschillende stakeholders worden langetermijnvisies geformuleerd en de mogelijke wegen om deze visies te realiseren. Op basis hiervan worden kortetermijnexperimenten opgesteld om deze wegen te verkennen en aan te scherpen. EOS-LT en energietransitie zijn grotendeels onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar er zijn pogingen ondernomen om de aansluiting tussen beide trajecten te versterken. Het probleem in de praktijk is echter dat de vraag naar industrieel en fundamenteel energieonderzoek vanuit energietransitie tot nu in onvoldoende mate wordt gearticuleerd

 2. Voorkomen van intersex bij Littorina littorea langs de Nederlandse kust in 2008

  Jol, J.G.

  2008-01-01

  Op 16, 17, 24 en 25 juni 2008 heeft IMARES op zeven locaties alikruiken verzameld voor de analyse van minimaal 40 alikruiken op intersex. Deze exemplaren zijn na onderzocht te zijn voorbewerkt ten behoeve van analyse op organotin (organische tin) verbindingen. Dit jaar werd in geen enkel exemplaar i

 3. Notitie over het uitplanten van korstmossen

  Geraerdts, W.H.J.M.; Ketner-Oostra, H.G.M.

  2006-01-01

  In de voormalige tuin van Wim Geraedts (Wijchen, Gelderland) blijkt het uitplanten van korstmossen een sukses te zijn. Het gaat om enkele Cladonia-soorten, een Cladina- en twee Peltigera-soorten. Het biotoop waarin ze uitgezet zijn, ligt op een wal van heideplaggen om een kunstmatig hoogveentje met

 4. Geluidshinder in de groene gebieden van Drenthe

  Goossen, C.M.; Langers, F.

  1999-01-01

  Dit onderzoek heeft als doel het vastleggen van de geluidshinder in 1998 in de provincie Drenthe als geheel en in enkele groene gebieden die belangrijk zijn voor de recreatie. Deze gebieden zijn onderscheiden in natuurgebieden (bossen, droge en natte natuur), waardevolle cultuurlandschappen en

 5. Een man van het woord. Taalkundigen over en tegenover Bilderdijk

  Noordegraaf, J.

  2008-01-01

  Dit artikel behandelt enkele aspecten van de taalbeschouwing en de taalpraktijk van de Nederlands ´poeta doctus´ Willem Bilderdijk. Zijn beschouwingen zijn veelal weggezet als onwetenschappelijk. Toch is het niet moeilijk om aan Bilderdijk verwante al dan niet ‘theosofische’ benaderingen te kunnen a

 6. Slimme strategieën tegen schade door koolmot

  Leeuwen, van W.K.

  2007-01-01

  De rupsen van de koolmot zijn geen grote eters maar als ze in grote aantallen voorkomen kunnen ze flinke schade aanrichten. Vooral jonge koolgewassen en uitgroeiende spruiten moeten het daarbij ontgelden. Er zijn enkele strategieën waarmee koolmot beheerst kan worden: afdekken van het gewas, bevorde

 7. Calvyn en die kerklike orde: Enkele opmerkings

  A. D. Pont

  1986-01-01

  Full Text Available Calvin and Church Order: Some remarks In commemoration of the publishing of Calvin's Institutes in 1536 and in a tribute to Prof Dr PS Dreyer, some of the main principles of Calvin’s church order are discussed. It is pointed out that the christological centre of the church occupied Calvin's attention more than the peripheral question of discipline.

 8. Toxiciteit van paraquat voor enkele bodemorganismen

  Dirven-van Breemen EM; van Gestel CAM; van der Pol JJC; van Straalen NM; Baerselman R; van Beelen P

  1990-01-01

  This report describes a study on the toxicity of paraquat for soil microorganisms, acari (Platynothrus peltifer), collembola (Orchesella cincta), isopods (Porcellio scaber) and earthworms (Eisenia andrei). Acari and collembola were fed with treated algae, whereas the other organisms were tested in

 9. Geneesmiddeltoediening en die verpleegster: Enkele pharmakokinetiese aspekte

  M. van Wyk

  1983-09-01

  Full Text Available Certain pharmacokinetic aspects of general therapeutics are discussed in this article. The influence of the simultaneous intake of food or other drugs, as well as the presence of certain disease states on drug-absorption are discussed. A systematic presentation of the meaning and importance of kinetic principles such as the steady state, the loading dose, zero-order kinetics, drug administration in the biophase and important drug interactions is also given.

 10. Dioxinetest RIKILT heeft zijn waarde bewezen

  Mengelers, M.J.B.; Hoogenboom, L.A.P.; Traag, W.A.

  1999-01-01

  Sinds 1992 werkt het Rikilt in samenwerking met de Wageningen Universiteit aan een biologische methode voor het screenen van agrarische producten op dioxinen en dioxineachtige PCB's. De methode is gevalideerd voor het aantonen van dioxinen in melk en in citruspulp uit Brazilie

 11. Heeft de Belastingdienst zijn governance op orde?

  Gribnau, Hans; Starink, Bastiaan; Visser, Michael

  2015-01-01

  Het (pensioen)beleid van de Belastingdienst getuigt soms van te weinig respect voor de trias politica – hetgeen repercussies heeft voor een andere rechtsstatelijke pijler, het legaliteitsbeginsel. Deze rechtsrelativering is in strijd met good governance. Daarom is meer aandacht nodig voor de interne

 12. Robert Cailliau en zijn Wereldwijd Web

  De Zitter, Aart

  1999-01-01

  Everyone among us knows the World Wide Web and "surfe" perhaps often. But who realizes that it is a Flemish invention? Robert Cailliau is his name, and it has made already for 23 years scientific research in the famous CERN

 13. Zijn sponsorvermeldingen in televisieprogramma’s effectief?

  Boerman, S.C.; van Reijmersdal, E.A.; Neijens, P.C.

  2012-01-01

  Due to concerns about the possible deceptiveness of sponsored content in television programs, the EU decided to make sponsorship disclosure obligatory. The goal of sponsorship disclosure is to raise awareness of sponsored content so viewers can guard themselves against persuasion. This study explore

 14. Zonder magnesium zouden planten niet groen zijn

  Heuvelink, E.; Kierkels, T.

  2007-01-01

  Magnesium is het centrale element in het molecuul van het bladgroen. Bij een gebrek kleuren daarom de bladeren geel tussen de nerven. Zware metalen kunnen de plaats van magnesium in het bladgroen innemen. De plant kan dan niet meer assimileren. Magnesium is verder belangrijk bij heel veel processen

 15. Postmoderne wetenschapscommunicatie: zijn wetenschappers er klaar voor?

  Auweraert, van der A.; Woerkum, van C.M.J.

  2007-01-01

  This article reports the findings of a qualitative study on the attitudes and behaviour of Flemish university researchers regarding science communication. The hypothesis we would like to put forward, and would like to substantiate, on the base of the data we got from in-depth interviews, is that the

 16. Mystery callers: het zijn net mensen

  Ammeraal, Annette N.; Hoekstra, Janita; van Hijum, Arjen; Leeflang, Pieter; Bronner, Fred; Dekker, Paul; de Leeuw, Edith; Paas, Leo; de Ruyter, Ko; Smidts, Ale; Wieringa, Jaap

  2014-01-01

  Mystery calling is a specific form of mystery guest-research. With this type of marketing research one can evaluate telephone contacts with customers. In this contribution we evaluate how mystery callers judge the service quality of a customer contact centre of a service organisation. We compare the

 17. Mystery callers: het zijn net mensen

  Ammeraal, Annette N.; Hoekstra, Janita; van Hijum, Arjen; Leeflang, Pieter; Bronner, Fred; Dekker, Paul; de Leeuw, Edith; Paas, Leo; de Ruyter, Ko; Smidts, Ale; Wieringa, Jaap

  2014-01-01

  Mystery calling is a specific form of mystery guest-research. With this type of marketing research one can evaluate telephone contacts with customers. In this contribution we evaluate how mystery callers judge the service quality of a customer contact centre of a service organisation. We compare the

 18. Juist risicovolle banken zijn dure banken

  Boot, A.; van Tilburg, R.

  2011-01-01

  Met weinig kapitaal en een balanstotaal van bijna zes keer het nationaal inkomen schuiven banken het risico op de staat. Alleen met een forse verhoging van het eigen vermogen van banken wordt de financiële sector weer gezond. Basel III is daarom slechts het begin, stellen Arnoud Boot en Rens van Til

 19. Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas

  Buisonjé, de F.E.; Verheijen, R.

  2014-01-01

  Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.

 20. Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas

  Buisonjé, de F.E.; Verheijen, R.

  2014-01-01

  Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.

 1. Media als transporteurs van het grote geluk: over de confronterende samenhang van media en terrorisme

  J.H. Timmermans (Jeroen)

  2006-01-01

  textabstractEnkele uren na de aanslagen op de Londonse metro, begin juli dit jaar, verscheen de Britse premier Tony Blair ten televisie om zijn geparalyseerde natie een hart onder de riem te steken. Stelt u zich eens voor u bent het terroristische brein achter de aanslagen, en u zit ’s avonds in

 2. Bodemvervorming door sleufloos werkende draineermachines en de invloed daarvan op de drainafstand

  Boels, D.

  1977-01-01

  Om inzicht te krijgen in de werking van de drainage die met een sleufloos werkende machine is gelegd zijn enkele proefvelden aangelegd in Friesland (Berlicum), Drenthe (Anloo) en Noord Brabant (Zonzeel). De grondsoort op de proefvelden in Berlicum en Zonzeel is een lichte tot zware zavel, dit op het

 3. Ulsus pepticum jujuni

  Wehberg, Herman Frederik Godfried Marie

  1966-01-01

  Na inleiding en historisch overzicht wordt een overzicht gegeven van de verschillende nomenciaturen, die in de literatuur worden gebruikt. De leeftijdsverdeling vertoont hetzelfde beeld als voor het primaire ulcus, met een kleine verschuiving van enkele j aren. Wat het geslacht betreft, zijn het ove

 4. Biologische opmerkingen uit de Diergaarde van het Kon. Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra”

  Portielje, A.F.J.

  1919-01-01

  Sedert 1908 heeft een op 24 April 1904 aangekocht paar Reuzenreigers jaarlijks gebroed en gewoonlijk 3, een enkele maal ook eens 4 jongen per broedsel grootgebracht. Dat door dit op volle kleur gekocht paar eerst in Juli 1908 aanstalten tot nestelen gemaakt werd, kan een gevolg zijn geweest van het

 5. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of chole

 6. Basiskaarten van spisulabanken en visserij op het NCP voor besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten

  Steenbergen, J.; Quirijns, F.J.; Baars, J.M.D.D.

  2005-01-01

  In opdracht van het RIKZ zijn enkele ecologische kaarten voor het NCP gemaakt. Het doel van deze kaarten is om deze te gebruiken in de besluitvorming en advisering bij het optreden van calamiteiten op het NCP (Nederlands Continentaal Plat). Het betreft de volgende kaarten: 1. Actuele en potentiele v

 7. Waar gaat dit heen? Arbo digitaal: van arpa naar app (3)

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In dit laatste deel blikken we vooruit.Wel

 8. Informatiestroomversnelling. Arbo digitaal: van arpa naar app (2)

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In deel twee bekijken we wat er tegenwoord

 9. In den beginne...Arbo digitaal, van arpa naar app (1)

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van 3 artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. Dit eerste deel geeft een terugblik, want er

 10. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 11. Using the correlation coefficient

  Krijnen, Wim

  2015-01-01

  De correlatie coeffcient wordt gedefinieerd en haar eigenschappen worden samengevat. Een tweetal andere coeffcienten worden gegeven voor het geval de metingen niet normaal verdeeld zijn. Met enkele voorbeelden wordt het gebruik toegelicht. In het kort wordt uitgelegd hoe onderzoekers een uitkomst we

 12. Using the correlation coefficient

  W.P. Krijnen

  2015-01-01

  De correlatie coeffcient wordt gedefinieerd en haar eigenschappen worden samengevat. Een tweetal andere coeffcienten worden gegeven voor het geval de metingen niet normaal verdeeld zijn. Met enkele voorbeelden wordt het gebruik toegelicht. In het kort wordt uitgelegd hoe onderzoekers een uitkomst

 13. Melkweg haarscherp in kaart door stabiele meetsystemen TNO

  Gielesen, W.L.M.

  2014-01-01

  Sinds enkele maanden draait de Ga¡a-satel]¡et van Esa op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Doel is om een zeer nauwkeurige driedimensionale kaart te maken van ongeveer een miljard sterren in ons Melkwegstetsel. Aan boord zijn twee meetsystemen, door TNO ontwikketd en gebouwd,

 14. Generaties, Herinnering en Historiciteit

  R-J. Adriaansen (Robbert-Jan)

  2011-01-01

  textabstractSamenvatting: 'Generatie' is een term die in de geschiedschrijving veelvuldig gebruikt wordt om tijdscontrasten te schetsen. Slechts weinig historici staan stil bij wat generaties nu eigenlijk zijn en wie dat wel doet moet leentjebuur spelen bij de sociologie. In dit artikel worden enkel

 15. Social Media in de Detailhandel; Een onderzoek naar het gebruik van social media sites door (web)winkels en consumenten in Nederland

  Weltevreden, J.W.J.; De Berg, E.; Boels, H.; De Boer, R.; Adelaar, T.; Krawczyk, A.

  2011-01-01

  Social media zijn momenteel het gesprek van de dag. In slechts enkele jaren tijd hebben social media sites als YouTube, Facebook en LinkedIn een miljoenenpubliek aan zich gebonden. En het aantal consumenten en bedrijven dat gebruik maakt van deze online platformen groeit nog steeds sterk. Hoewel er

 16. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of

 17. Mogelijkheden voor notenteelt met tussengewas

  Oosterbaan, A.; Schepers, H.

  2005-01-01

  Er zijn enkele presentaties gehouden over de ervaringen met de teelt van walnoten in Nederland tijdens het vijfde Internationale Walnotencongres in Sorrento, Italië, gehouden in november 2004. De productie van walnoten in Nederland stelt nog niet veel voor. Er is dus ruimte voor eigen productie

 18. De teelt van walnoten

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze bela

 19. De digitale wereld: vooruitblik

  drs. Frans van den Reep

  2012-01-01

  1e alinea column: Waar zullen de zes eerder door mij genoemde digitale trends toe leiden? Breedbandige mobiele Internet toegang, vast mobiel integratie, Voice over IP, spraak-data integratie en mobiel breedband Internet met flat fee prijsstructuren voor enkele euro’s per maand zijn er. Het

 20. 1400 aanhangers van de sociale psychologie [column

  Derksen, J.J.L.

  2016-01-01

  Over de populariteit van de sociale psychologie hebben we ons de afgelopen jaren terecht zorgen gemaakt, maar toen de 83-jarige sociaal psycholoog Philip Zimbardo op 1 april in de Nijmeegse Vereniging een lezing gaf leek daar ineens geen enkele reden meer voor te zijn.

 1. Een inventarisatie naar de bekendheid van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) en de mogelijkheden om FAB met andere agroranden te combineren

  Geerts, R.H.E.M.; Meerburg, B.G.

  2011-01-01

  Op dit moment zijn er regio's waar het FAB concept al breed wordt toegepast en goed is ingebed (West-Brabant/Zeeland), waar het in opmars is (Flevoland en Zuid-Holland) en enkele regio's waar het FAB gedachtegoed slechts matig aanwezig is (Groningen / Drenthe).

 2. Media als transporteurs van het grote geluk: over de confronterende samenhang van media en terrorisme

  J.H. Timmermans (Jeroen)

  2006-01-01

  textabstractEnkele uren na de aanslagen op de Londonse metro, begin juli dit jaar, verscheen de Britse premier Tony Blair ten televisie om zijn geparalyseerde natie een hart onder de riem te steken. Stelt u zich eens voor u bent het terroristische brein achter de aanslagen, en u zit ’s avonds in

 3. Biologische opmerkingen uit de Diergaarde van het Kon. Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra”

  Portielje, A.F.J.

  1919-01-01

  Sedert 1908 heeft een op 24 April 1904 aangekocht paar Reuzenreigers jaarlijks gebroed en gewoonlijk 3, een enkele maal ook eens 4 jongen per broedsel grootgebracht. Dat door dit op volle kleur gekocht paar eerst in Juli 1908 aanstalten tot nestelen gemaakt werd, kan een gevolg zijn geweest van het

 4. Melkweg haarscherp in kaart door stabiele meetsystemen TNO

  Gielesen, W.L.M.

  2014-01-01

  Sinds enkele maanden draait de Ga¡a-satel]¡et van Esa op anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Doel is om een zeer nauwkeurige driedimensionale kaart te maken van ongeveer een miljard sterren in ons Melkwegstetsel. Aan boord zijn twee meetsystemen, door TNO ontwikketd en gebouwd, verantwoordelij

 5. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze pr

 6. Mr. Spong. Verdediging en bewijs in moordzaken

  Kwakman, N.J.M.

  2013-01-01

  Mij was gevraagd als ‘moderator’ op te treden en de aftrap van de avond te geven met een korte inleiding waarin de presentatie van Spong over zijn boek 'De Breuk' in een wat breder perspectief werd geplaatst. Hier de - op een enkel detail verduidelijkte - tekst van de inleiding, aangevuld met (links

 7. Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse bastaardschorpioenen (Arachnida, Pseudoscorpionida)

  Hammen, van der L.

  1969-01-01

  Over de bastaardschorpioenen van Nederland zijn slechts enkele verspreide gegevens gepubliceerd ; deze gegevens moeten bovendien bijna alle nog eens op juistheid van determinatie worden gecontroleerd. Ik meen dat een naamlijst die als basis kan dienen voor verder faunistisch onderzoek (afgezien van

 8. HIV and Sexually Transmitted Infections in the Netherlands in 2005

  de Boer IM; Op de Coul ELM; Koedijk FDH; van Veen MG; van Sighem AI; van de Laar MJW; CIE

  2006-01-01

  De stijgende trend van enkele seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) lijkt in 2005 te zijn gestabiliseerd in het soa-peilstation. Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) is het aantal soa in 2005 echter onverminderd hoog en neemt het percentage positieve hiv-testen toe. Ook in de landelijke

 9. Geen grapjes! : arbo en omgangsvormen binnen de organisatie

  Vries, S. de

  2005-01-01

  Optreden tegen omgewenste omgangsvormen is een bedrijfsbelang. Helaas is hier geen eenduidige aanpak voor. Elke organisatie is anders, dus elke organisatie zal een eigen beleid moeten formuleren dat past bij haar specifieke kenmerken. Enkele manieren om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan zijn: h

 10. Bartholomeus van der Helst (1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk

  van Gent, J.F.J.M.

  2011-01-01

  Bartholomeus van der Helst was a leading portrait painter in the Northern Netherlands in the 17th century. This monograph reconstructs his career and his circle of patrons based on the surviving works and documents. Van der Helst was born in Haarlem around 1613. In the early 1630s he moved to

 11. Effectiveness of energy subsidies. Study on the cost-effectiveness of a few subsidies and fiscal regulations in the period 1988-1999 in the Netherlands. Appendices; Effectiviteit energiesubsidies. Onderzoek naar de effectiviteit van enkele subsidies en fiscale regelingen in de periode 1988-1999. Bijlagen

  De Beer, J.G.; Kerssemeeckers, M.M.M.; Blok, K. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Aalbers, R.F.T. [OCFEB, Erasmus Universiteit, Rotterdam (Netherlands); Vollebergh, H.R.J.; Ossokina, J. [Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); De Groot, H.L.F. [Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Mulder, P. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam (Netherlands)

  2000-12-15

  The Dutch government used several financial tools (subsidies, fiscal regulations) to stimulate energy conservation and CO2 emission reduction, the so-called energy subsidies. In this report the results of a study on the cost-effectiveness of such subsidies in the period 1988-1999 are presented and discussed in detail. [Dutch] In het recente verleden zijn door de overheid diverse financiele instrumenten, zoals subsidies en fiscale regelingen, ingezet om energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie te bevorderen. Deze financiele instrumenten worden in dit rapport aangeduid met de algemene term 'energiesubsidies'. Door de werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Energiesubsidies moet de vraag worden beantwoord hoe energiesubsidies zodanig vorm kunnen worden gegeven dat tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk effect kan worden bereikt. De werkgroep IBO heeft Ecofys en de Erasmus Universiteit de opdracht gegeven een evaluatie uit te voeren van de effectiviteit van een aantal regelingen die van kracht waren in de periode 1988 - 1999. Er zijn zes regelingen onderzocht: Energie InvesteringsAftrek (EIA); Energie Investeringsaftrek voor de non-profit sector en bijzondere sectoren (EINP); Vrije Afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL); Regelingen ter stimulering van de implementatie van zon-thermische systemen (SET, SES, BSET, SASZ); Regelingen ter stimulering van investeringen in warmte/krachtkoppeling (WKK) (SES, SET, BSET); en Wet Belasting op Milieugrondslag art 36 O (regulerende energiebelasting of REB)

 12. Effectiveness of energy subsidies. Study on the cost-effectiveness of a few subsidies and fiscal regulations in the period 1988-1999 in the Netherlands. A summary report; Effectiviteit energiesubsidies. Onderzoek naar de effectiviteit van enkele subsidies en fiscale regelingen in de periode 1988-1999. Samenvatting

  De Beer, J.G.; Kerssemeeckers, M.M.M.; Blok, K. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Aalbers, R.F.T. (OCFEB, Erasmus Universiteit Rotterdam); Vollebergh, H.R.J.; Ossokina, J. [Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); De Groot, H.L.F. [Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Mulder, P. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam (Netherlands)

  2002-01-01

  The Dutch government used several financial tools (subsidies, fiscal regulations) to stimulate energy conservation and CO2 emission reduction, the so-called energy subsidies. In this report the results of a study on the cost-effectiveness of such subsidies in the period 1988-1999 are summarized [Dutch] In het recente verleden zijn door de overheid diverse financiele instrumenten, zoals subsidies en fiscale regelingen, ingezet om energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie te bevorderen. Deze financiele instrumenten worden in dit rapport aangeduid met de algemene term 'energiesubsidies'. Door de werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Energiesubsidies moet de vraag worden beantwoord hoe energiesubsidies zodanig vorm kunnen worden gegeven dat tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk effect kan worden bereikt. De werkgroep IBO heeft Ecofys en de Erasmus Universiteit de opdracht gegeven een evaluatie uit te voeren van de effectiviteit van een aantal regelingen die van kracht waren in de periode 1988 - 1999. Er zijn zes regelingen onderzocht: Energie InvesteringsAftrek (EIA); Energie Investeringsaftrek voor de non-profit sector en bijzondere sectoren (EINP); Vrije Afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL); Regelingen ter stimulering van de implementatie van zon-thermische systemen (SET, SES, BSET, SASZ); Regelingen ter stimulering van investeringen in warmte/krachtkoppeling (WKK) (SES, SET, BSET); en Wet Belasting op Milieugrondslag art 36 O (regulerende energiebelasting of REB)

 13. Effectiveness of energy subsidies. Study on the cost-effectiveness of a few subsidies and fiscal regulations in the period 1988-1999 in the Netherlands; Effectiviteit energiesubsidies. Onderzoek naar de effectiviteit van enkele subsidies en fiscale regelingen in de periode 1988-1999

  De Beer, J.G.; Kerssemeeckers, M.M.M.; Blok, K. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Aalbers, R.F.T. [OCFEB, Erasmus Universiteit, Rotterdam (Netherlands); Vollebergh, H.R.J.; Ossokina, J. [Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam (Netherlands); De Groot, H.L.F. [Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Mulder, P. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam (Netherlands)

  2000-12-15

  The Dutch government used several financial tools (subsidies, fiscal regulations) to stimulate energy conservation and CO2 emission reduction, the so-called energy subsidies. In this report the results of a study on the cost-effectiveness of such subsidies in the period 1988-1999 are presented and discussed in detail. [Dutch] In het recente verleden zijn door de overheid diverse financiele instrumenten, zoals subsidies en fiscale regelingen, ingezet om energiebesparing en de reductie van de CO2-emissie te bevorderen. Deze financiele instrumenten worden in dit rapport aangeduid met de algemene term 'energiesubsidies'. Door de werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Energiesubsidies moet de vraag worden beantwoord hoe energiesubsidies zodanig vorm kunnen worden gegeven dat tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk effect kan worden bereikt. De werkgroep IBO heeft Ecofys en de Erasmus Universiteit de opdracht gegeven een evaluatie uit te voeren van de effectiviteit van een aantal regelingen die van kracht waren in de periode 1988 - 1999. Er zijn zes regelingen onderzocht: Energie InvesteringsAftrek (EIA); Energie Investeringsaftrek voor de non-profit sector en bijzondere sectoren (EINP); Vrije Afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL); Regelingen ter stimulering van de implementatie van zon-thermische systemen (SET, SES, BSET, SASZ); Regelingen ter stimulering van investeringen in warmte/krachtkoppeling (WKK) (SES, SET, BSET); en Wet Belasting op Milieugrondslag art 36 O (regulerende energiebelasting of REB)

 14. Maarten’t Hart bestaat niet

  H. Werhnan

  1992-05-01

  Full Text Available Maarten 't Hart werd in 1944 geboren in het Nederlandse stadje Maasshuis. Daar spelen verscheidene van zijn autobiografische romans, een teken dat hij verknocht is aan zijn geboortegrond. In zijn eerste romans Stenen voor een ransuil (1971 en Ik had een wapenbroeder (1973 staat het thema van de homoseksualiteit centraal. In zijn latere werk spelen de liefde tussen man en vrouw en de liefde voor de natuur en de muziek een grote rol. Veel van zijn werk, vooral zijn beroemdste roman Een vlucht regenwulpen, staat in het teken van de gewenste eenzaamheid. Behalve zeventien romans en verhalenbundels (de meest recente roman Onder de korenmaat verscheen in 1991 publiceerde Maarten 't Hart een tienlal boeken met populair-welenschappelijke studies en essays. In Ratten (1973 gaat het over zijn voorliefde voor een gediscrimineerd dier, in De som van misverstanden (1978 beschrijfl hij zijn liefde voor de literatuur, in De vrouw bestaat niel trekt hij len strijde tegen het feminisme en in Een dasspeld uit Toela (1990 rekent hij af met de literatuurcritici. Maarten't Hart is een uitnemend en gevoelig verteller Waarschijnlijk is het aan zijn nogal slordige stijl en zijn afkeer van het experiment in de romankunst te wijten dal hij na de Multatuliprijs-1975 voor zijn verhalenbundel Het vrome volk (1974 geen enkele lileraire prijs meer heeft gekregen. Wei halen zijn boeken hoge oplagen en is hij ereburger van Maasshuis.

 15. More interoperability and intuitive control to open up the market for domotics; Meer interoperabiliteit en intuitive bediening kunnen domoticamarkt openbreken

  Van Mil, R.

  2011-09-15

  There are three important goals in building and dwelling automation; more comfort, increasing safety and more efficient energy use. Nevertheless, the use of domotics does not always lead to realization of these goals. Moreover, there are some preconditions that determine their acceptance among consumers. [Dutch] Er zijn drie belangrijke doelen om installaties in woningen en gebouwen te automatiseren: meer comfort, vergroting van de veiligheid en efficienter energieverbruik. Toch leidt toepassing van domotica niet altijd automatisch tot het bereiken van deze doelen. Bovendien zijn er enkele randvoorwaarden die bepalend zijn voor de acceptatie bij de consument.

 16. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  . Vergroening richt zich op het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het sparen van het milieu. Door rekening te houden met de grenzen van het natuurlijk kapitaal kan de welvaart op lange termijn worden veiliggesteld. Ook voor Nederland is vergroening belangrijk. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen, land en water maakt de Nederlandse economie minder kwetsbaar en het milieu schoner. Inzetten op groene groei is daarbij niet zozeer het kortetermijnantwoord op de huidige economische crisis, maar juist een langetermijnbijdrage aan de versterking van de Nederlandse economische structuur. Die versterking komt niet vanzelf, maar vergt een actieve rol van de overheid in interactie met het bedrijfsleven en de burgers. Een langetermijnvisie gericht op vergroening van de economie is een belangrijke eerste stap. Hoe vooruitgang te meten is een ander belangrijk element bij het streven naar groene groei. Daarnaast zijn andere spelregels nodig om de samenleving in een groenere richting te bewegen. Zo zullen de kosten van milieuvervuiling beter in de prijzen tot uiting moeten komen. Afschaffen van subsidies en fiscale regelingen die vergroening in de weg staan, hoort hier bij. Implementatie van dergelijke fiscale voorstellen vergt uiteraard een brede afweging. Ook kan de overheid betere voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en toepassing van milieusparende innovaties. Deze notitie verkent enkele belangrijke randvoorwaarden voor de vergroening van de Nederlandse economie en geeft op onderdelen aanzetten tot uitwerking daarvan. Tevens agendeert de notitie op welke onderdelen nader onderzoek gewenst lijkt om beter zicht te krijgen op wat de keuze voor groene groei voor Nederland betekent en wat daarvoor nodig is.

 17. Enkele gegevens over de standplaats van Hypericum canadense L

  Westhoff, V.

  1971-01-01

  Hypericum canadense L. is an amphi-atlantic species, known in Europe from two localities only: Lough Mask in Ireland and northeastern Twente in the Netherlands. The habitat of the species on the western shore of Lough Mask is described with the help of four sample plots, and this site is compared wi

 18. Organisasievernuwing: Die identifisering en integrasie van enkele konstrukte

  M. L. Watkins

  1989-05-01

  Full Text Available Organisational renewal: The identification of certain constructs. Organisations consist of interactive subsystems and processes which create a whole-forming "Gestalt". Researchers are nevertheless inclined to focus on divergent organisational subsystems and processes when studying organisational renewal. This propensity possibly gave rise to divergent definitions of organisational renewal which creates a lack of discipline and demarcation in the development of this field of study. Due to a need for the identification and integration of relevant constructs, a content analysis of a number of organisational renewal definitions was made. It was found that the constructs "man", "strategy", "technology", "processes" and "intervention" are the most important building blocks of organisational renewal. These constructs are integrated in a definition to create direction for a more disciplined approach to organisational renewal. Opsomming Organisasies bestaan uit interaktiewe subsisteme en prosesse wat 'n geheelvormende "Gestalt" tot stand bring. Navorsers is nogtans geneig om, by die bestudering van organisasievernuwing, op uiteenlopende organisasiesub- sisteme en prosesse te fokus. Hierdie neiging het moontlik aanleiding gegee tot uiteenlopende organisasievemuwings- definisies wat 'n gebrek aan dissipline en afbakening by die ontwikkeling van die spesialiteitsrigting skep. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering en integrasie van verwante konstrukte wat hierdeur voortgebring word, is 'n inhoudsanalise van 'n aantal organisasievemuwingsdennisies gemaak. Daar is gevind dat die konstrukte "mens", "strategic", "tegnologie", "prosesse" en "ingryping" die belangrikste boustene van organisasievernuwing is. Hierdie konstrukte word in 'n definisie geintegreer ten einde 'n rigtingwyser vir 'n meer gedissiplineerde benadering tot organisasievernuwing te skep.

 19. Enkele aanteekeningen omtrent den Gg. Raoeng op Java

  Richard, J.J.

  1935-01-01

  Le Mont Raoeng, qui possède une altitude de 3330 m de hauteur, est le volcan le plus à l’est et le plus jeune d’un complexe volcanique de l’est de Java, comprenant en tout quatre cratères dirigés nordestsudouest (fig. 3). C’est le dernier qui donne encore aujourd’hui signe de vie. D’après les indica

 20. Die devitaliseringsdialektiek van die skool: enkele fundamentele probleme

  J. H. de Villiers

  1992-03-01

  Full Text Available Historically the school has been subject to a de-/vitalizing power-play fulfilled through the manipulative power of holders of power under the primacy of a specific religious ground motif The result has been that the school is seemingly experiencing an identity crisis because of the incomplete definition of its task of educative teaching, because man/power-holders have historically been wont to regard himself/themselves as the justified determiner of meaning of his/their structures. Subsequently the school's foundational function, its destinational function and its sphere of competence have been defined by way of apostatic ground motifs and secular points of departure. Thus the school has been subjected to a never-ending, self-denying bipolar play of power which can be self-undermining. While no power-play can be driven to its fullest consequences, 1school reforms* have been self-abortive in nature. There is therefore the demand to provide the school with a stable value system which for the Christian is situated in the creation-fall-redemption religious ground motif which places man in a radical Creator-creature relationship.

 1. Enkele gegevens over de standplaats van Hypericum canadense L

  Westhoff, V.

  1971-01-01

  Hypericum canadense L. is an amphi-atlantic species, known in Europe from two localities only: Lough Mask in Ireland and northeastern Twente in the Netherlands. The habitat of the species on the western shore of Lough Mask is described with the help of four sample plots, and this site is compared

 2. Enkele motiewe vir 'n eietydse verstaan van die belydenisskrifte

  J. H. Koekemoer

  1997-01-01

  Full Text Available Reasons for a comtemporary re-interpretation of creeds. The present century has seen an increasing opposition to creeds and doctrinal statements of faith. The question for the church and theology is how to read the creeds in such a way that it will not deprive us from our own responsibility to Scripture. In order to do just that a reinterpretation of the creeds is necessary. In this reinterpretation there should be a recognition of historical and cultural relativity. We do not experience our world in the same way as premodern people did. Any attempt to leave ecclesiastical doctrines in an unchangeable form would result in the increasing loss of the meanings of those doctrines.

 3. Over de verspreiding van enkele Juncus-soorten

  Reichgelt, Th.J.

  1957-01-01

  1. Op mijn vraag omtrent het voorkomen van Juncus subnodulosus Schrank (zie Corr. bl. no. 1, p, 11) ontving ik van Dr. D. Bakker te Ens een plant, afkomstig van Katseveer (Z.-Beveland), in een dichtgegroeid weel achter da dijk, 1948, en van E. E. van der Voo een opgave van de Kil van Hurwenen hij Za

 4. Toevoeging van enkele onderdelen aan een dynamisch pensmodel

  Bannink, A.; Dijkstra, J.

  2009-01-01

  Het pensmodel van Dijkstra et al. (1992) werd op 3 onderdelen aangepast: een weergave werd toegevoegd voor 1. de invloed van het voeropnamepatroon en van de verkleining en passage van deeltjes op pensfermentatie bij melkkoeien; 2. de invloed van langketen vetzuren op het verloop van de pensfermentat

 5. Enkele aanteekeningen omtrent den Gg. Raoeng op Java

  Richard, J.J.

  1935-01-01

  Le Mont Raoeng, qui possède une altitude de 3330 m de hauteur, est le volcan le plus à l’est et le plus jeune d’un complexe volcanique de l’est de Java, comprenant en tout quatre cratères dirigés nordestsudouest (fig. 3). C’est le dernier qui donne encore aujourd’hui signe de vie. D’après les

 6. Enkele opmerkingen over het gedrag van golven op het wad

  Zimmerman, J.T.F.

  1971-01-01

  As supposed by Postma (1957) the median grain-size of the bottom-sediments of the tidal flats in the Dutch Wadden Sea reflects the intensity of wave action. It is shown in this script that, taken into account both shoaling (divergence of the wave-energy speed) and bottom friction, the orbital veloci

 7. Enkele waarnemingen betreffende de ongeslachtelijke voortplanting van de Scyphozoa:

  van Erp, J.

  1958-01-01

  Polyp stages were reared from planulae by keeping adult jellyfish in aquaria. Polyps of the species Aurelia aurita, Cyanea capillata and Chrysaora hysoscella, were kept at different temperatures. Scyphistomae of Aurelia reproduce mainly by stolonization. An influence of temperat

 8. Enkele nieuwe aminosulfonamiden en aminosulfonen en hun 'sulfonamide activiteit'

  Buisman, Jan Anne Keverling

  1946-01-01

  A number of compounds was synthesized and tested on suphon-amide-activity. By this is meant a bacteriostatic action in vitro, which is annihilated by 4-aminobenzoic acid (vitamin H'). The bacteriostatic activity of a compound was measured by the time, in which a culture of pneumococs in ascites-brot

 9. Enkele waarnemingen betreffende de ongeslachtelijke voortplanting van de Scyphozoa:

  van Erp, J.

  1958-01-01

  Polyp stages were reared from planulae by keeping adult jellyfish in aquaria. Polyps of the species Aurelia aurita, Cyanea capillata and Chrysaora hysoscella, were kept at different temperatures. Scyphistomae of Aurelia reproduce mainly by stolonization. An influence of

 10. Onderscheid moet er zijn : pleziervaren in Nederland, een cultuurgeschiedenis

  Beulakker, Eerde Hendrik Geert Taeke Maria

  2012-01-01

  Two questions set the course for my research into the Dutch pleasure boating. 1. How could an elite pastime like water sport develop into mass recreation? 2. How do the economical, cultural and nautical elite with their historical claim to "good taste", manage to make themselves distinguishable fro

 11. Van elegie naar epos: Ovidius over zijn Metamorphosen

  Heerink, M.A.J.

  2009-01-01

  This article examines the self-consciousness of Ovid’s Metamorphoses as a work of poetry. After tracing the practice of writing about poetry in poetry from the Hellenistic to the Augustan age, and placing the Metamorphoses in the career of the elegiac poet Ovid, I will eventually discuss a few episodes (prologue, Arachne, Orpheus, and Pygmalion) to show what Ovid’s "elegiac epic" has to say about itself.

 12. Bariona, Sartre en zijn relatie met het christendom

  Stralen, J.J.M. van

  2006-01-01

  Het existentialisme (1935-1960) ontwikkelde zich binnen een christelijke traditie en heeft – ondanks de felle uithalen door sommige schrijvers naar de religie – gedurende haar kortstondige bestaan talrijke christelijke concepten een nieuw, maar ook antro-pocentrisch leven ingeblazen. Sartres project

 13. `Wij zijn allemaal die maatschappij, burger en consument'

  Dubbeldam, R.

  2007-01-01

  Boeren, toeleveranciers, horeca, scholen, koks en kerken ontmoeten elkaar een dag lang in een prikkelende omgeving. Het ambitieuze doel van deze BGood Ontmoetingsdag op 11 april in Hilversum is om de kloof tussen veehouderij en maatschappij dichten. Gewoon door met elkaar te praten en te doen. Resul

 14. HKZ of INK: wat zijn de verschillen in de praktijk?

  Wagner, C.; Veer, A. de

  2004-01-01

  Maakt de keuze voor HKZ of INK iets uit voor de kwaliteitsactiviteiten die geïmplementeerd worden? En leidt de keuze voor één van beide kwaliteitsmodellen uiteindelijk tot andere effecten? Belangrijke vragen voor alle GGZ-instellingen die inmiddels met INK werken en de komende jaren aan de slag gaan

 15. 'Je moeder leert je wie je vijanden zijn'

  Makkink, C.; Parmentier, H.K.

  2014-01-01

  Via de voeding van ouderdieren kan de werking van het immuunsysteem van de nakomelingen worden beïnvloed. Het is een uitdaging om interventies te vinden die het immuunsysteem van landbouwhuisdieren optimaliseren, zo luidde de conclusie tijdens de Feed4Foodure-themamiddag.

 16. Bariona, Sartre en zijn relatie met het christendom

  Stralen, J.J.M. van

  2005-01-01

  Het existentialisme (1935-1960) ontwikkelde zich binnen een christelijke traditie en heeft – ondanks de felle uithalen door sommige schrijvers naar de religie – gedurende haar kortstondige bestaan talrijke christelijke concepten een nieuw, maar ook antro-pocentrisch leven ingeblazen. Sartres project

 17. Van elegie naar epos: Ovidius over zijn Metamorphosen

  Heerink, M.A.J.

  2009-01-01

  This article examines the self-consciousness of Ovid’s Metamorphoses as a work of poetry. After tracing the practice of writing about poetry in poetry from the Hellenistic to the Augustan age, and placing the Metamorphoses in the career of the elegiac poet Ovid, I will eventually discuss a few episo

 18. Eten volgens je genenpakket: gezond dik zijn, het kan, al zullen niet alle gezondheidsvoorlichters daar blij mee zijn

  Müller, M.R.

  2008-01-01

  Hoe lang duurt het nog voordat we aan de hand van een individueel genenpakket boodschappen kunnen gaan doen; dat we in de winkel als 'geautomatiseerd' de keuze voor de beste voeding voor onszelf kunnen maken, ter voorkoming van ziekten? Volgens hoogleraar voedingsmetabolisme en genomics Michael Müll

 19. Enterprising with energy. Behavioral study on the motives of greenhouse owners to save energy; Ondernemen met energie. Gedragsonderzoek naar de drijfveren van glastuinders ten aanzien van energiebesparing

  Verstegen, J.; Westerman, E.; Ravensbergen, P.; Bremmer, J.

  2003-05-01

  Based on the results of interviews with representatives in the greenhouse sector in the Netherlands insight is given into constraints and motives for energy conservation and the use of renewable energy in greenhouses. [Dutch] In de AMvB Glastuinbouw zijn individuele energieverbruiknormen voor 2010 vastgesteld. Doelstelling van dit onderzoek was om, met het oog op deze AMvB, duidelijk te krijgen welke belemmeringen en drijfveren er zijn voor verdere energiebesparing en inzet van duurzame energie door ondernemers in de glastuinbouw. Hiertoe zijn aan de hand van een uitgebreide vragenlijst interviews uitgevoerd op 29 glasbloemen-, 34 glasgroente- en 32 potplantenbedrijven. Op basis van variabelen met betrekking tot de perceptie, de houding en het gedrag van ondernemers ten aanzien van energiebesparing, zijn met behulp van clusteranalyse de bedrijven onderverdeeld in vijf clusters. Het rapport besluit met enkele hoofdlijnen uit de resultaten en een beschrijving per cluster van bedrijfssituaties, belemmeringen en drijfveren van ondernemers, in zogenaamde clusterprofielen.

 20. Sustainable development: a mission for social work? A normative approach

  Jef Peeters

  2012-06-01

  De huidige sociaal-ecologische crisis vraagt om een transitie naar een duurzame samenleving, en die raakt aan alle aspecten van ons leven. Daarom moet ook het sociaal werk nadenken over de betekenis van duurzame ontwikkeling voor zijn praktijk. Tot nu toe bleef het bewustzijn van ecologische grenzen grotendeels buiten het aandachtsveld van het sociaal werk. Nochtans is het steeds maar groeiende verband tussen veel sociale en ecologische problemen de centrale focus van het concept duurzame ontwikkeling. Dit artikel argumenteert hoe het sociaal werk op grond van zijn eigen missie kan aansluiten bij een proces van duurzame ontwikkeling. Daartoe wordt het normatieve kader van de Brundtland-visie op duurzame ontwikkeling vergeleken met de missie van het sociaal werk die besloten ligt in zijn internationale definitie. Die analyse maakt het mogelijk om enkele voorwaarden te formuleren voor een bijdrage van het sociaal werk aan een duurzaamheidstransitie.

 1. Prevention of Legionella in cooling towers and evaporation condensers. Avoiding risks by good practices; Preventie Legionella bij koeltorens en verdampingscondensors. Risico's vermijden door Good Practices te gebruiken

  Blok, H. (ed.)

  2007-03-15

  Risks of evaporation coolers and more in particular cooling towers with a closed circuit and energy efficient evaporation condensors, are very low. Well-maintained installations are practically risk-free. Cooling towers and evaporation coolers need to be cleaned on a regular basis and require anti-bacteria treatment. In this article recommendations are formulated. [Dutch] Risico's die kleven aan verdampingskoelers en in het bijzonder aan de koeltorens met een gesloten circuit en de verdampingscondensors, welke een aanzienlijke energiebesparing opleveren, zijn zeer laag en goed onderhouden installaties vormen praktisch geen enkel risico. Koeltorens en verdampingscondensors moeten regelmatig gereinigd worden en behoeven een antibacteriele behandeling. In dit artikel worden hiervoor enkele aanbevelingen gegeven.

 2. Van kwade droes tot erger : een historisch onderzoek naar de rol van het militaire paard in de oorlogvoering, zijn leven, zijn lijden en zijn veterinaire verzorging (1762-1874)

  Egter van Wissekerke, Jan|info:eu-repo/dai/nl/19800284X

  2010-01-01

  My research regarding the function of the horse mentioned in the literature of military history, and the development of equine medicine in particular since 1762, when the first veterinary school was opened in Lyon, occurred as a result of two happenings. The first was the transcription of the diary

 3. Van kwade droes tot erger : een historisch onderzoek naar de rol van het militaire paard in de oorlogvoering, zijn leven, zijn lijden en zijn veterinaire verzorging (1762-1874)

  Egter van Wissekerke, Jan

  2010-01-01

  My research regarding the function of the horse mentioned in the literature of military history, and the development of equine medicine in particular since 1762, when the first veterinary school was opened in Lyon, occurred as a result of two happenings. The first was the transcription of the diary

 4. Practical experiences with a CO2/R410A cascade system in a Dutch supermarket; Praktijkervaringen met CO2/R410A cascadesysteem in Nederlandse supermarkt

  Jans, R. [Adviseur Consultancy, Breda (Netherlands)

  2009-07-15

  In spite of a few minor start-up problems the general experiences with the CO2/R410A cascade system are positive. The calculated and expected saving of 15% on the power consumption of the compressors was nearly realized. Evaluation after one-year operation resulted in a 12% reduction of the energy consumption by the compressors. [Dutch] Behoudens enkele aanloopproblemen zijn de ervaringen met het CO2/R410A cascadesysteem positief te noemen. De op voorhand bepaalde besparingen van 15% op het energiegebruik van de compressoren worden redelijk benaderd. Evaluatie na een jaar bedrijf resulteerde in een energiebesparing van 12% op het opgenomen compressorvermogen.

 5. De Ik-splijting van de man Mozes en de inscheuring in zijn Ik : een commentaar bij Freuds Mozeswerk, zijn Ik-splijtingstekst en de Wolfmancasus

  Mampuys, Alfred Frans Maria

  1997-01-01

  This study is mostly devoted to a text analysis of Freud’s Work on Moses (1939), the case of the Wolf Man (1914-1918) and the text on the splitting of the Ego (Jan 1938 - 1940). In the course of this text analysis the fertility and the relation of these selected texts will be shown for an interpreta

 6. Developments in sanitary techniques 2011-2012. Important progress through studies in 2011; Ontwikkelingen sanitaire technieken 2011-2012. Belangrijke vorderingen door studies in 2011

  Scheffer, W.

  2011-12-15

  In 2011, new laws and regulations were the main theme in sanitary techniques (ST). Libraries have been updated in the areas of tap water installations and sewer systems of buildings. Some important progress was made in the framework of several ST preliminary studies conducted by TVVL and Uneto-VNI. Still, the start-up of new ST studies and projects in 2012 is lagging behind compared to previous years. [Dutch] Het vakgebied van sanitaire technieken (ST) stond in 2011 vooral in het teken van nieuwe wet- en regelgeving. Zowel op het gebied van leidingwaterinstallaties als riolering van bouwwerken zijn de bibliotheken geactualiseerd. In het kader van enkele ST-voorstudies, uitgevoerd door TVVL en Uneto-VNI zijn belangrijke vorderingen gemaakt. De opstart van nieuwe ST-studies en -projecten in 2012 blijft echter achter ten opzichte van voorgaande jaren.

 7. Die implikasies van enkele pneumatologlese insigte van Rudolf Bohren vir die Praktiese Teologie

  F. W. de Wet

  1998-06-01

  Full Text Available This article attempts to outline an approach to Practical Theology which will provide a new vision on the fullness and magnificence of the field of study. Possibilities in obtaining a new vision are illustrated by expounding three pneumatological perpectives on Practical Theology by the German theologian, Rudolf Bohren. By means of the analysis of and a conclusion drawn from Bohren’s vision on a trinitarian-pneumatological approach, his application of the term teonomical reciprocity and his application of the aesthetical term, Wahrnehmung (perception, a unique and rich starting point for a vivid, spiritual approach to Practical Theology can be provided.

 8. Vos, Faust, Voss: raakpunte tussen Vos deur Anna M. Louw en enkele ander tekste

  P. John

  2005-07-01

  Full Text Available Vos, Faust, Voss: Points of contact between Vos by Anna M. Louw and selected other texts This article explores points of contact between “Vos” by Anna M. Louw and a number of related texts, including the following: the book “Job” from the Christian Bible, “Faust” by Goethe, “Voss” by Patrick White and texts forming part of the Gnostic tradition. The analysis describes similarities and differences, arguing that the implication of the points of contact between the various texts is that Vos suggests that the heritage of the Christian Reformation is not adequate for an understanding of life in South Africa, and it has to be supplemented with perspectives from other traditions.

 9. Resultaten van het meetprogramma drinkwater, 1994 voor parameters uit het Waterleidingbesluit en enkele aanvullende parameters

  Versteegh JFM; Gaalen FW van; Baumann BA; Smit E; Vaas L; LWD

  1995-01-01

  An overview is given of the monitoring program for drinking water quality carried out by RIVM on behalf of the Dutch Drinking water Inspectorate. The program has a regular part and an additional part. The report shows for 1994 the parameters with a deviation for the regulations in the Dutch Drinkin

 10. Enkele aspecten van primaire gezondheidszorg in een rurale streek van Zaïre

  A. De Schryver

  1985-01-01

  Full Text Available Primary health care during the period 1980-1982 in the sector of Kasongo-Lunda, Zaire is considered. Health infrastructure and main health problems are discussed. These problems were mainly diarrheas, respiratory infections, malaria, tuberculosis/whooping cough, measles, malnutrition and wormrelated diseases. A vaccination programme against diphteria, tetanus, whooping cough, poliomyelitis, measles and tuberculosis was set up and adapted to W.H.O. recommendations in 1981. The incidence of measles and whooping cough declined dramatically during the period 1978-1982. Diarrhea was treated with oral rehydration. About 167. of the children under five years of age suffered from malnutrition, mostly related to worm diseases ; therefore, a suppressive dose of antihelminthics was given every three months. These results show that local health centers, concerned with everyday health problems of the population, can have a strong positive influence upon the general health situation of a rural population.

 11. Enkele kritiese opmerkinge oor die kategetiese beoefening binne die Ned Geref Kerk

  H. S. Breytenbach

  1991-08-01

  Full Text Available Critical remarks on Religious Education in the Dutch Reformed Church A few statistics are mentioned in this article, and conclusions are drawn from them. Then faith-instruction in the Old and New Testaments is discussed. Religious education is first and foremost, the task of the parents, but officially also the task of the congregation. The congregation must learn to make religious education their own responsibility. In the congregation you learn to believe, and faith is stimulated. The author closes with ten critical statements in an attempt to show a way for religious education in the DRC.

 12. Reformasie as herstel van die ware diens van God: enkele aanwysers by Calvyn en Zwingli

  L.F. Schulze

  1998-03-01

  Full Text Available Reformation as restoration of the true service of God - some indicators in the work of Calvin and ZwingliIn this article an attempt is made to interpret the 16th century Reformation from a rarely mentioned, yet very real perspective, viz., as a restoration of the true service of God. It is indicated that the true service o f God is an overarching concept, encompassing more than simply an ecclesiastical reform, or a return to the Bible. Besides these aspects, true service o f God implies the renewal o f life with all its social, economical and political overtones, which cannot be discussed in full in an article. Data drawn from some works o f Calvin and Zwingli will hopefully prove the validity o f this perspective and offer Christians in the "new South Africa" thought-provoking ideas which should be put into action.

 13. Vrouekarakters in enkele prosawerke van C.M. van den Heever

  E. Botha

  2003-08-01

  Full Text Available The role of women in some prose works of C.M. van den Heever Re-reading the C.M. van den Heever “classics” Somer (1935 and Laat vrugte (1939 within the framework of Van den Heever criticism through the years, one becomes aware that central themes in his oeuvre are acted out by women. The beautiful young girl Linda in Somer embodies the sadness of the transcience of beauty and happiness. Through Ouma Willa, Betta and Johanna – three women from three generations in Laat vrugte – the theme of the endurance of the memory of love and passion beyond decay and death is expressed. A cursory examination of other and earlier works by Van den Heever – Op die plaas (1927, Langs die grootpad (1928, Kromburg (1937 and the short story “Leuens” (Lies from Vuurvlieg en sterre (1934 – bears out the observation that women express core meanings in C.M. van den Heever’s prose works.

 14. Immuunglobulinen en thymoltroebeling bij vroege syfilis : enkele aspekten van de interaktie tussen Treponema palidum en mens

  H.E. Menke (Henk)

  1975-01-01

  textabstractIn Hoofdstuk l wordt een literatuuroverzicht gegeven van klinische en immunologische aspekten van syfilis, een in fasen verlopende chronische granulomateuze infektieziekte, die veroorzaakt wordt door Treponema pallidum. De waarneming dat bij patienten met syfilis de thymoltroebeling vaak

 15. De registratie van verkeersongevallen in Nederland : de stand van zaken bij de registratiegraad en enkele kwaliteitskenmerken.

  Blokpoel, A.

  1996-01-01

  This study was carried out in preparation for a study on policy requirements. It is concluded that traffic accidents involving slow-moving road users are particularly underrepresented in police records in The Netherlands. Another conclusion is that the existing registration form gives rise to proble

 16. Enkele opmerkings oor Christologiese Skrifinterpretasie as hermeneutiese sleutel van die Nuwe Testamentiese skrywers

  G. J. Steyn

  1997-08-01

  Full Text Available Some remarks on the Christological interpretation of Scripture as hermeneutical key of New Testament authors Some remarks are made in the following article regarding the christological use of Scripture by the early Christian writers. It is argued that the origin of this approach was found by the New Testament writers in Christ�s own interpretation of these Scriptures. Acts 8:26-40 is used as an example of how a �different� meaning was given. It is further stated that the early Christian writers could easily bridge the gap to Jesus of Nazareth being the Lord and Messiah with terminology in the LXX which lends itself to this purpose. After indicating personal preferences for and/or accessibility of some of these Scriptures, the article concludes that the early Christian writers continued the tradition that these Scriptures were God�s word and authoritative, but they interpreted them christologically.

 17. Enkele aspekte van die persoonsbeeld van gedragsgeremde leerlinge uit geskeide huisgesinne

  2015-01-01

  M.Ed. (Educational Psychology) In this study an attempt was made to ascertain if there Is a difference In personality traits between behaviorally handicapped children from Intact homes and behaviorally handicapped children from divorced homes. In South-Africa one out of every two marriages tend to end up In divorce. Divorce has a negative Influence on children and more children from divorced homes show deviant behaviour and are failures at school, than children from Intact homes. Boys are ...

 18. VIGS en die Suid-Afrikaanse ekonomiese en bestuurswêreld - Enkele perspektiewe

  P. C. Schutte

  1990-03-01

  Full Text Available There is no doubt anymore that AIDS as a disease has the potential to become a very serious issue in the South African social, political, demographic and economic environment. AIDS will have macro-economic as well as micro-business implications. At macro-level (without the influence of AIDS decision-makers already anticipate and plan for a • shortage in housing for blacks; • shortage in employment opportunities; • high level of unemployment; • uncontrollable urbanisation; and a • lack of educational infrastructure. Burning issues for decision-makers and managers will be • who will be the worker tomorrow? • who will be the manager? • will there be sufficient manpower resources? • what would a training strate& took like ? • in what ways will production and productivity be managed? • in what ways will sound labour relations be created and maintained? Although a great many decision-makers and managers still have a sceptical view and perception regarding AIDS, it is certain that it will affect the entire spectrum of life. Managers should proactively plan for the implications of AIDS on business, and if projections do not realise as darkly, it could be seen and accepted as a "bonus"

 19. Die Reformatoriese kerkbegrip: Enkele groot Iyne op grond van Calvyn se uiteensetting

  A. D. Pont

  1995-01-01

  Full Text Available Reformed ecclesiology: A few major tenets based on Calvin. Reformed ecclesiology is not a closed system. Notwithstanding differences, there is however a remarkable consensus on the major tenets of the doctrine of the church. An outline - mainly of Calvin's view - is given in the article, and the following arguments are brought forward: Jesus Christ is the only head of his body, which is a covenant community. The church is seen as a community sui gen eris, confessing its union with Christ and living its faith in the world.

 20. Al sietmen de lui…: Perspektiewe op boere en boerejolyt in enkele Nederlandse en Afrikaanse gedigte

  D. van Zyl

  2001-08-01

  Full Text Available Though one sees the people… (one does not therefore know them: Perspectives on farmers and boorish festivity in a number of Dutch and Afrikaans poems A selection of a few Dutch and Afrikaans poems from, inter alia, the seventeenth, nineteenth and early twentieth century, share so many characteristics in their combination of the subjects “farmer” (“boer” and “feast”, that in this article the question is raised whether these stereotypes form part of a relatively fixed traditional topic or “storehouse” of conventions. Each poem utilizes colloquial language, diminutives and nicknames in the depiction of a dance party in a rural setting – an event characterized by immoderate behaviour, particularly regarding love-making and the use of liquor. More recent Afrikaans poems (written within a context where the initially negative term “Boer” has been transfigured positively due to the expansion of Afrikaner-Nationalist power satirize other aspects, like status and wealth instead of backwardness, but it seems as if excess and transgression are still associated with “boer” in combination with festivity. The concept of farmer often functions as the Other in these poems, in binary opposition to the narrator.

 1. Mogelijke veiligheidseffecten van navigatiesystemen : een literatuurstudie, enkele eenvoudige effectberekeningen en resultaten van een enquête.

  Oei, H.-l.

  2003-01-01

  This study makes a first estimate of the possible positive and negative safety effects of navigation systems in cars, and also the safety demands that can be made for these systems. The study consists of a brief review of literature, among which a recent test of several navigation systems.

 2. Subjektiwiteit en vroulike liggaamlikheid in enkele tekste van Riana Scheepers en Antjie Krog

  A. Visagie

  1999-05-01

  Full Text Available Subjectivity and feminine corporeality in texts by Riana Scheepers and Antjie KrogBoth Die ding in die vuur by Riana Scheepers and Gedigte 1989-1995 by Antjie Krog are characterized by a profound interest in women in relation to their bodies. As Luce Irigaray (1981:100 and Héléne Cixous (1981:256 have indicated, it is essential to approach the debate about female subjectivity from the discourse of the body. Irigaray believes that women will accede to subjectivity from an experience of their bodies as multiple and diverse. In the short stories of Riana Scheepers the bodies of women are depicted as confiscated and destroyed by the discourses of both African and Western patriarchy. However, the writing of Scheepers does not mobilize the constructive potential of the female body to create a new subjectivity. In her poetry Antjie Krog engages the female body in a transitory exploration of the masculine other. An analysis of “ek staan op 'n moerse rots langs the see by Paternoster" leads to the conclusion that the female speaker in this poem by Krog emerges from her non-appropriating journey through the masculine other within sight o f a feminine subjectivity based on the liberating potential of the female body.

 3. De invloed van verschillende bewaaromstandigheden op de kwaliteit van enkele vaste planten en boomkwekerijgewassen

  Molenaar, W.H.; Maas, W.; Hoogerwerf, A.

  1985-01-01

  Het onderzoek betreft een 5-tal vaste planten en 3 boomkwekerijgewassen te weten: Euonymus fortunei "Emerald Gold"; Gypsophlia paniculata; Hemerocallis; Yucca filamentosa; Cytisus praecox en Chamaecyparis lawsoniana "Ellwoodii" en "Stardust". De planten werden onverpakt en in een gasdichte zak verpa

 4. Enkele Gedagtes oor die Nuwe Teologie soos beoefen deur Gereformeerde Teoloë

  G. P. L. van der Linde

  1968-06-01

  Full Text Available Die onderwerp, soos geformuleer, is reeds 'n stelling waardeur die koers aangedui word waarin die gereformeerde teologie beweeg; veral onder leiding van Nederlandse teoloë verbonde aan die V.U. van Amster­dam en die Theologische Hogeschool te Kampen.

 5. Moduluseffect, inwendige demping en activeringsvolume van koper en enkele koperlegeringen na plastische vervorming.

  Den Otter, G.

  1979-01-01

  During plastic deformation of metals changes in the elastic moduli and the internal friction are observed. These effects can be ascribed to dislocations, bowing out between their pinning points (for instance impurities, dislocation nodes) under the influence of the applied stress. With the aid of a

 6. Dan hecht ik eer geloof aan het verhaal: over enkele narratieve teksten van Martinus Nijhoff

  F.R.W. Stolk

  2010-07-01

  Full Text Available Then, sooner, I give credence to the tale: on some narrative texts by Martinus Nijhoff With short lyrical poems being the poetical standard nowadays, long story-telling poems can be seen as a provocative genre. Characteristics of modern epic poems can be explored by examining a brief and a story-telling poem by Martinus Nijhoff.

 7. Poësie en popkultuur: oor enkele gedigte van Joan Hambidge

  A. Nel

  2003-08-01

  Full Text Available Poetry and pop culture: Some poems by Joan Hambidge The influence of pop culture as a general movement, as well as pop art as a specific art movement, can be seen in the work of Joan Hambidge. In a number of her poems Hambidge enters into conversation with Andy Warhol as the most prominent pop artist. She comments through poetry on Warhol’s life and work method and also presents her poems in the idiom of Warhol. This entails, inter alia, a repetition or duplication of the content, a deliberate intertextual conversation with verbal and visual artists and a reuse of existing material. Hambidge follows Warhol’s representation of popular cult figures from the pop era by creating a number of word portraits of famous people such as Marilyn Monroe and James Dean. This “gallery” of word portraits becomes part of the (well-known literary conversation which Hambidge conducts with other poets and artists, and at the same time communicates her own poetics as well as her own view on the construction of identity and death. Ultimately this pre-occupation with cult figures becomes a mask for the self.

 8. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 9. Een methode voor kwantitatieve bepaling van immunoglobulinen met enkele klinische toepassingen

  Russchen, Cornelis Jacob

  1969-01-01

  This thesis describes a method for the quantitative determination of immunoglobulins (lgG, IgA and 19M) and discusses some clinical applications. Chapter 1 reviews some basic aspects of immunoglobulins. The molecular structure and biological function of these (serum)proteins are discussed, hypo-immu

 10. Outobiografie of nie: aantekeninge oor die outobiografiese aanwysers in enkele Afrikaanse tekste

  R. Scheepers

  1991-05-01

  Full Text Available The autobiographical relationship between the concrete author and a character or narrator in a text has always been a problem in the study of literature. In this article it is illustrated how certain signals in the text may function as autobiographical indicators. These signals must direct the reader towards an autobiographical interpretation of a specific text, because this is often essential for an adequate reading of such a text. The methodological approach of this article is, though, that an autobiographical interpretation of a text should at all times be textually confirmed. Texts included in this study are Somer 11 and Suidpunt-jazz (André Letoit, Jonkmanskas and Die hemel help ons (Koos Prinsloo, Van stiltes en stemme (J.M. Gilfillan, Die droom (Uys Krige, Wynand se oorlog (Ria Jordaan, Sleep vir jou 'n stoel nader (André le Roux and Klaaglied vir Koos (Lettie Viljoen.

 11. Die opname van �n Jobgedig in enkele eietydse gedigte

  Cas J.A. Vos

  2010-01-01

  The reception of a Job poem in some contemporary poems This article investigates the intertextual influence of an ancient poem on a few modern-day poems. Other literary creations on which ancient poems have left their mark also come to the fore. The ancient poem under discussion here is a Job poem. This study reveals the remarkable creative influence that Job has exerted on literature. In Afrikaans poetry, a range of poets have concerned themselves with Job in their work. This article explore...

 12. Enkele notities over de mosvegetatie van een oude Kleigroeve te Venlo

  Melick, van H.; During, H.J.

  1976-01-01

  Some details are given on the bryophyte vegetation in an old clay pit near Venlo. Due to burrowing activities, the bottom of the pit has a very broken surface, and in the upper soil layer sand, sandy clay and pure clay (from the Tiglien formation) replace each other. On some places water comes out o

 13. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal gr

 14. Geen recht op gebruiksvergoeding voor de verkoper bij vervanging. Enkele kanttekeningen bij het Quelle-arrest

  P. Klik (Peter)

  2009-01-01

  textabstractThe Quelle-case is the first case in which the Court of Justice handed down a judgment on the substantive aspects of the EU Directive on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees. The issue of compensation for benefit obtained from use is considered within

 15. Introductie van de bepaling van F-specifieke RNA-bacteriofagen in enkele laboratoria

  Schijven JF; Hondema-Blok YM; Dijkhuijsen M; de Ruiter H; Wubbels GH

  1992-01-01

  RIVM supported four laboratories with the introduction of the enumeration of F-specific RNA-bacteriophages. Six trials were organized to gain sufficient experience and to acquire comparable results between the participating laboratories. The following conclusions were drawn: - To achieve good and

 16. Enkele aspecten van kruispuntveiligheid : rapportage voor het CROW-project Afwegingskader kruispunten.

  Dijkstra, A.

  2014-01-01

  Several aspects of intersection safety; Report for the CROW project Assessment Framework for Intersections. In 2013/2014 the CROW (Technology platform for transport, infrastructure and public space) will determine the basic characteristics for intersections and roundabouts. Correspondingly, CROW wan

 17. De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Enkele hoofdlijnen van totstandkoming, opzet en inhoud

  Wilken, A.; Akkermans, A.J.

  2012-01-01

  In december 2011 is de nieuwe Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) gereed gekomen. Deze Medische Paragraaf bestaat uit vijf onderdelen, en treedt in de plaats van de Beginselen 9 en 12 van de GBL 2006. De regeling in de Medische Paragraaf is niet alleen veel uitvoerig

 18. FIFO-kostruktion baserat på ett enkel-ports SRAM

  Duman, Yusuf

  2003-01-01

  Vid implementeringar av FIFO-arkitekturer har asynkrona FIFO-konstruktioner använts. Denna lösningsmetod har visat sig innehålla en del brister vid tillämpning på höghastighets system, vilket ledde till att synkrona FIFOn började ersätta asynkrona FIFOn. Den synkrona arkitekturen har samma funktonalitet som de asynkrona typerna med fördelar som högre hastighet och enklare gränssnitt. I rapporten har olika FIFO-konstruktioner behandlats och jämförelser har gjorts mellan synkrona och asynkron...

 19. Die rym in Jukstaposisie (T.T. Cloete en die regverdiging van enkele fonologiese begrippe

  D. P. Wissing

  1984-05-01

  Full Text Available Die taalkundige hon daarvan om te kan se dat die goeie literator sonder taalkundige insigte geen volledige cn behoorlike teksanalise kan docn nie. Maar die situasic kan ook omgekeerd wees: die letterkunde (eintlik die woordkunswerk kan ook vir die taalkunde van waarde wees. In hierdie stuk wil ek meer in die besonder probeer aantoon dat en hoe die taalkundige ook ondersteuning vir die invoering van bepaalde fonologiese begrippe uit die gedig kan vind. Vir die doel beperk ek my tot die bunde Jukstaposisie van T.T. Cloete.

 20. Enkele opmerkings oor Johannes Calvyn se stellings oor die capita doctrina necessaria

  A.D. Pont

  1995-09-01

  Full Text Available Some remarks on John Calvin's statements on the capita doctrina necessariaCalvin mentions that there are capita doctrina necessaria in the whole of the church's doctrine. The meaning of the summa religionis is explored in relation to Calvin's concept of the church. It is shown that Calvin sees the church as a pneumatic organism and not, in the first place, as an institute or an organisational unit. This becomes clear when his letter of dedication to the Lutheran pastors in 1556 is also taken in account. Calvin's summa religionis is seen as an argument that needs to be taken in account in contemporary discussions on the doctrinal centre of the church and on church unity.

 1. Citroenzuur- en nicotinegehalte in enkele variëteiten van Nicotiana tabacum en Nicotiana rustica

  Fatton, Numa Edouard

  1939-01-01

  Van technisch rijpe bladen van verschillende varieteiten van Nicotiana rustica en Nicotiana Tabacum werden het citroenzuuren het nicotinegehalte bepaald, uitgedrukt in % op de droge stof. Hetzelfde werd gedaan van bladmoes en hoofdnerf afzonderlijk, verder van de wortel, de stengel, de bloemen en de

 2. De macht van de dood en de kracht van God: Enkele Bijbelse perspectieven

  Wim J.C. Weren

  2012-01-01

  Full Text Available The might of death and the power of God: Some biblical perspectives. This article investigates how the might of death and the power of God are related in biblical writings. Factually, there are various biblical images concerning this relationship. Four of them are discussed in this contribution. Firstly, according to many texts, there is no afterlife and God’s power is limited and he is not able to save people after they have died. Secondly, view is disputed in other texts in which it is emphasised that the life of people who are faithful to God and his Torah, will have an open ending. This hope is based on God’s power and not on an indestructible personal core or some divine dimension deep within human beings. Thirdly, the most well known idea is the concept of resurrection which originated in Judaism and emerged when in the second century BCE martyrs died because of their religious convictions. Fourthly, this model has been applied to Jesus, who after having been rescued from death by God, was placed in a position that in many respects is similar to God’s position. In this article recent discoveries about developments in biblical ideas about God’s and Jesus’ competence and functions are integrated.

 3. De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor de fruitteelt

  Bakker, de G.

  1950-01-01

  The geomorphology and soil conditions of some polders were studied, mainly consisting of sandy creek-ridge soils and marshy clay soils on peat (Old Land). Also a few New Land polders (Young sea clay) were surveyed.Important soil characteristics were granular composition at different depths and water

 4. Auditieve hersenstampotentialen bij de mens : een studie van enkele fundamentele eigenschappen en hun klinische toepassing

  A.F. van Olphen

  1983-01-01

  textabstractThe aim of the author's research described in this thesis was to obtain abetter understanding of a number of the fundamental characteristics of brainstem potentials and to establish normal values. This aim is described in chapter I, following a discussion of the possibilities and limitat

 5. Enkele strategieë vir ekonomie se ontwikkeling in die informele sektor

  H. E.C de Bruyn

  1991-03-01

  Full Text Available Since 2 February 1990 the pace of change in South Africa has been accelerating on all fronts. One naturally thinks of political development,but this change applies equally to economic development in the black informal sector There is a need for national and local authorities as well as fo r the private sector to play a role in promoting informal business activities. Instead of legislating away the so-called problem, the reality of the economic situation in the informal sector should be recognised and managed in a supportive manner In a changing society high priority should be given to the nurturing of economic growth in the informal sector. The increasing numbers of the unemployed in South Africa, especially in urban areas, necessitates positive steps to deal with the realities of urbanisation and to ease the way in which honest income can be earned through various opportunities in the informal sector A healthy and growing small business in the informal sector is a vital ingredient to ensure widespread employment and income-creation in a market-orientated economy. This sector of the economy tends to be labour-intensive, is competitive by nature and is noted for the ease of entry - thus being a prime training gun d for entrepreneurship. It is absolutely clear that the growing debate surrounding the informal sector in South Africa should be coupled with the application of reformist development strategies throughout the sub-continent. It order to improve the current situation, some specific strategies to achieve social and economic upliftment in the informal part of the economy are identified by the author. Although the informal sector forms an integral part of the economy as a whole, the focal point of this article is the economic role and function of the black population in the informal sector.

 6. Effecten van enkele additieven op de opkomst van Rosa corymbifera 'Laxa' zaad

  Derkx, M.P.M.

  2012-01-01

  In een aantal landbouwgewassen is gevonden dat een zaadcoating met additieven een positief effect kan hebben op de kieming, de wortelontwikkeling en de groei. Een zaadcoating is een dun laagje dragermateriaal dat op het zaad wordt aangebracht. Additieven is de verzamelnaam van een groep producten

 7. Kennis, geschiedenis, objectiviteit : een filosofische reflectie op enkele ontwikkelingen in de wetenschapstheorie

  Bartels, Jeroen Joseph Alphons

  1987-01-01

  According to Popper's hypothetico-deductive conception of science, scientific knowledge starts not from experience, nor from collecting 'facts', but from problems. The edifice of science is not erected upon a solid foundation or reliable facts; it is rather raised on piles above a swamp: we can only

 8. Die sekondêre skool as organisasietipe : enkele aspekte van skoolorganisasiekunde

  2014-01-01

  M.Ed. Organisations have existed throughout history. Such an organisation is the school. Up to date scientists have studied various aspects of the school as an organisation. Since schools are complex in their tasks and procedures,it has become imperative that the school management leader, the principal should also receive professional training in management. The main aim of the relevant research is to relate and apply existing managerial theories on organisations to the school. The first a...

 9. Die invloed van enkele strominge en lewensbeskouinge op die ontwikkeling van teorie oor Onderwysbestuur

  P.J. Mentz

  1998-03-01

  Full Text Available The role of certain directions and life perspectives in the development of theory in Educational ManagementIn Educational Management, as in all scientific disciplines, a number of directions and life perspectives contribute to the formulation of theory in the field In this article the influence that some of these directions and life perspectives have had on Educational Management is analysed. The role and place of a Christian perspective is then described. The directions and life perspectives which will be discussed include positivism, post-positivism and post-modernism. Vedantic and Chinese perspectives on management are then discussed, as these two perspectives represent strong underlying religious beliefs. The article closes with a Christian perspective on Educational Management and leadership - a perspective which includes guidelines for educational leaders on the way in which a Christian approach can be developed and sustained.

 10. Een onwrikbaar geloof in zijn gelijk : Sal Tas (1905-1976): journalist van de wereld

  de Vries, Tity

  Biography of the Dutch Sal Tas, activist, political writer and reporter/foreign correspondent in Paris of the newspaper Het Parool and the American non-communist left journal The New Leader during the 1950s. Tas was a controversial man with outspoken opinions. Radical left in his young years, later

 11. De gevolgen van de onderkapitalisatieregeling voor binnenlandse belastingplichtigen, die uitsluitend in Nederland actief zijn

  Kampschöer, G.W.J.M.

  2004-01-01

  This study investigates the planning materiality values used by auditors in The Netherlands for a sample of engagements performed by Big 5 and non-Big 5 firms in 1998-99. We find that, consistent with archival evidence from KPMG in Elliott (1983), planning materiality is not a constant percentage of

 12. Homoseksuele mannen die na hun coming-out vader zijn geworden

  Bos, H.M.W.; van Rooij, F.B.

  2011-01-01

  The current study examined whether there are differences between gay father families (n = 36) and heterosexual families (n = 36) on father-child relationship, fathers' experiences of parental stress and children's wellbeing. The gay fathers in this study all became parents while in same-sex relation

 13. Erasmus in crisistijd. Stefan Zweig en zijn "Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam"

  E. Rabbie (Edwin)

  2013-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Erasmusstichting met als leeropdracht cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de intellectuele geschiedenis van de late 15e tot de late 17e eeuw, bij de Erasmus School of Histor

 14. Wij zijn geen Crapuul! Jacob Kats’ strijd als vroegsocialistisch theatermaker, redenaar en journalist

  Bussels, S.; van Oostveldt, B.

  2012-01-01

  Jacob Kats, a weaver, emerged as a playwright, an orator and a journalist very soon after Belgium became independent. He spoke up for his fellow workers in all these capacities and thus participated in the first social struggles in Belgium. This article highlights several events in 1836, when Kats e

 15. Kansen voor kippenmest : met - verbeterde - pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten

  Staps, S.; Nauta, W.J.

  2011-01-01

  Pluimveehouders kunnen hun mest niet kwijt, terwijl biologische akkerbouwbedrijven juist kampen met een mesttekort. In het project Kippenmest en Kringloop is daarom gekeken hoe de pluimveemest is in te passan op zowel biologische akkerbouw- als melkveebedrijven

 16. 'Geen Fries spot met zijn land'. Nationalisme, ironie en het Oera Linda-boek

  G. Jensma

  2002-01-01

  Full Text Available Irony, nationalism, and the Oera Linda bookThe Oera Linda book is a curious enigma which came to light in the Dutch town of Den Helder in 1867. It is an ambiguous literary text which can be read in two different ways: On the one hand as a nonsensical parody on the tradition of Friesian fantastic historiography, and on the other as a much more serious allegory of the nineteenth-century conflict between liberal theological modernism and orthodoxy. The attribution of this anonymous text to the Minister/ Poet François HaverSchmidt (1835-1894 subsequently shows how an ironic style of thinking and writing can be a by-product of modernisation. In the case of HaverSchmidt and his Oera Linda book, this irony is working in two spheres, viz. that of regional identity and that of religion. In both cases, HaverSchmidt's irony is the result of a strongly felt tension between tradition and modernity, between the desire to believe in a fantastic, non-critical nationalist historiography or in the existence of a wonder-working God on the one hand, and on the other a commitment to the knowledge that such things can no longer exist in a modern world.

 17. Erasmus in crisistijd. Stefan Zweig en zijn "Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam"

  E. Rabbie (Edwin)

  2013-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Erasmusstichting met als leeropdracht cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de intellectuele geschiedenis van de late 15e tot de late 17e eeuw, bij de Erasmus School of Histor

 18. Hacking of water and electric utilities; Waterzuiveringen zijn gemakkelijk te hacken

  Van de Kelft, D. [Waterschapsbedrijf Limburg, Roermond (Netherlands)

  2004-03-01

  Attention is paid to the fact that control systems (Supervisory Control and Data Acquisition Systems or SCADA) of electric power plants and water purification installations are easy targets for hackers and computer viruses. [Dutch] De besturingssystemen van energiecentrales en waterzuiveringsinstallaties worden steeds vaker gekoppeld aan internet of andere netwerken in het bedrijf. Dat maakt de systemen een gemakkelijk doelwit voor hackers en virussen. Er wordt gepleit voor een integrale aanpak van de beveiliging.

 19. De jaarrekeningvrijstelling voor afhankelijke groepsmaatschappijen. Een analyse van artikel 2 : 403 BW en zijn voorgangers

  Beckman, Hans

  1995-01-01

  In deze studie is onderzocht of het in het kader van groepsverhoudingen aanvaardbaar is dat afhankelijke groepsmaatschappijen hun jaarrekeningen met bijbehorende stukken niet openbaar maken en summier inrichten. Voor dit doel is de in de wetgeving opgenomen vrijstellingsregeling over de periode 1971

 20. ‘Een filosofisch geschriftje’: Christiaan Huygens’ gedachten over God in zijn Cosmotheoros en andere geschriften

  Nienke Smit

  2014-03-01

  Full Text Available Although much has been written about Christiaan Huygens (1629–1695, his religious views are almost neglected in historical research. Some scholars have come to the conclusion that God played no part at all in the worldview of this great mathematician. Although Huygens has never written a book exclu- sively devoted to the subject of God, he did leave us some notes in which he explicitly expresses his views about God and the divine. This article focuses on Huygens’ philosophical writings and especially on his last completed work Cosmotheoros (1698, in which he discusses the possibility of extra-terres- trial life. In this book God is an important subject. Huygens’ thoughts show a strong belief in an underlying logic behind the construction of the universe. According to Huygens, the idea that the earth is just a planet among other planets, logically implies that these other planets should have a similar nature as the earth and are inhabited by ‘rational beings’. Eve- rything in the universe is created for a reason, so God would not have created anything for no purpose. Huygens can’t imagine the world being created without a great intelligent deity, but he denies that God has a direct influence on the course of events on earth. Therefore, in his view, the existence of miracles is impossible. This article presents a new perspective on Christiaan Huygens and shows that the concept of God was actually a crucial element in his understanding of the world.

 1. Eglon Hendrik van der Neer (1635/36 - 1703) : Zijn leven en werk

  Schavemaker, E.

  2009-01-01

  Eglon van der Neer. His Life and His Work In his own time Eglon van der Neer was highly successful. His acclaim endured throughout the eighteenth century. Nowadays he is rated as a second-rate master. Van der Neer was born in Amsterdam in 1635 or 1636 as the son of the now more famous landscape pain

 2. Schattingen van de individuele en collectieve doses als gevolg van consumentenproducten waarin radioactieve stoffen zijn verwerkt

  Eleveld H; Pruppers MJM; LSO

  2000-01-01

  Here, consumer products refer to products in which radionuclides have been intentionally incorporated and which can be supplied to members of the public without special surveillance. This group of products includes, for instance, ionisation smoke detectors and timepieces with radium-painted dials. T

 3. De hybride en zijn ritme : Voorbij het onderscheid tussen subject en object

  M. Goense (Monique)

  2013-01-01

  textabstractIn dit essay zal ik onderzoeken of het concept ritme weerstand kan bieden aan het onderscheid tussen subject en object, door een denkruimte te openen die hieraan voorbij gaat. Dit zal ik doen met behulp van het elfde plateau van Deleuze & Guattari`s ‘A Thousand Plateaus’, waarin zij het

 4. 'Geen Fries spot met zijn land'. Nationalisme, ironie en het Oera Linda-boek

  G. Jensma

  2002-01-01

  Full Text Available Irony, nationalism, and the Oera Linda bookThe Oera Linda book is a curious enigma which came to light in the Dutch town of Den Helder in 1867. It is an ambiguous literary text which can be read in two different ways: On the one hand as a nonsensical parody on the tradition of Friesian fantastic historiography, and on the other as a much more serious allegory of the nineteenth-century conflict between liberal theological modernism and orthodoxy. The attribution of this anonymous text to the Minister/ Poet François HaverSchmidt (1835-1894 subsequently shows how an ironic style of thinking and writing can be a by-product of modernisation. In the case of HaverSchmidt and his Oera Linda book, this irony is working in two spheres, viz. that of regional identity and that of religion. In both cases, HaverSchmidt's irony is the result of a strongly felt tension between tradition and modernity, between the desire to believe in a fantastic, non-critical nationalist historiography or in the existence of a wonder-working God on the one hand, and on the other a commitment to the knowledge that such things can no longer exist in a modern world.

 5. ‘Een filosofisch geschriftje’: Christiaan Huygens’ gedachten over God in zijn Cosmotheoros en andere geschriften

  Nienke Smit

  2014-01-01

  Although much has been written about Christiaan Huygens (1629–1695), his religious views are almost neglected in historical research. Some scholars have come to the conclusion that God played no part at all in the worldview of this great mathematician. Although Huygens has never written a book exclu- sively devoted to the subject of God, he did leave us some notes in which he explicitly expresses his views about God and the divine. This article focuses on Huygens’ philosophical writings and e...

 6. Het veranderen van stereotypen: Zijn negatieve stereotiepe eigenschappen moeilijker te ontkrachten dan positieve stereotiepe eigenschappen?

  Vrugt, A.J.; Rijkeboer, A.

  1998-01-01

  Studied the degree to which negative vs positive stereotypical traits can be reduced by presenting stereotype-consistent and stereotype-inconsistent information. Human subjects: 177 normal Dutch adults (undergraduate students). Positive and negative stereotype-consistent and stereotype-inconsistent

 7. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk Analy

 8. Intelligent Design-theorieën zijn geen wetenschappelijke alternatieven voor de neodarwinistische evolutietheorie

  H. Dooremale

  2005-01-01

  textabstractDe minister van onderwijs – Maria van der Hoeven – meent dat Intelligent Design (ID) serieus als alternatief voor de neodarwiniaanse evolutietheorie moet worden bekeken. De discussie richt zich voornamelijk op de verdediging van de evolutietheorie tegen de aantijgingen van de voorstander

 9. Ziek en Zeer : oorzaak stengelrot bij lelies kan ook schimmel Rhizopus zijn

  Vink, P.

  2011-01-01

  In dit artikel over het voortgezet diagnostisch onderzoek bij PPO een verslag van het onderzoek naar een voor lelies bijzondere stengelrot. Onder speciale teeltomstandigheden kan de schimmel Rhizopus namelijk een stengelrot veroorzaken waardoor soms tot wel 30% van de lelieplanten verloren kan gaan.

 10. Bestrijding van Fusarium oxysporum ("zuur") bij tulpen, die bij 5 graden C zijn gekoeld

  Rooy, de M.; Vink, G.J.M.

  1969-01-01

  Zowel bij het onderzoek als in de praktijk is gebleken, dat bij de vroegste bloei (vóór Kerstmis; grondtemperatuur 16 °C) de kans op uitval tengevolge van Fusarium-aantasting ('zuur') groot is. Bij het forceren bij lagere grondtemperatuur is nauwelijks sprake van uitval door deze oorzaak. In 1968/19

 11. We zijn druk, druk, druk : Wat blijft er over van rechtvaardigheid?

  Peters, Susanne Lidewij; Bos, K. van den

  2007-01-01

  In today’s busy society, people have less and less time. In the current paper we argue that busy people are more influenced by egocentric issues than by issues that are justice related. Several social psychological experiments support this suggestion. Furthermore, we discuss in this paper the

 12. Infrared emission features: probing the interstellar PAH population and circumstellar environment of Herbig Ae/Be stars

  Boersma, Christiaan

  2009-12-01

  AKs zijn alom vertegenwoordigd en bieden een uitstekend middel om de veelheid aan objecten verspreid over het heelal te bestuderen. Met name in gebieden waar zich sterren en planeten vormen, helpen ze bij het ontwarren van de grootschalige structuur. PAKs staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen en ze vormen een familie van grote kippengaasvormige moleculen opgebouwd uit koolstof en waterstof. Op aarde worden ze onderander aangetroffen in de verbrandingsproducten van fossiele brandstoffen. PAKs vormen het overgangsgebied van stofdeeltjes ter grote van een micron naar moleculair "gas". PAKs zijn uniek op twee manieren. Allereerst, PAKs fluoresceren na de absorptie van een enkel ultraviolet foton, waardoor ze te zien zijn in zeer koude gebieden, ver weg van de aanstralende bron. In de tweede plaats, gegeven de complexiteit van deze moleculen, kunnen ze een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontstaan van leven. Met behulp van topklasse ruimte- en grond gestationeerde observatoria, zoals bijvoorbeeld Spitzer en de 10-meter klasse telescopen in Chili, is de PAK-emissie afkomstig van middelzware, zich vormende, sterren onderzocht. Door gebruik van zowel beeldvorming als spectroscopie, zijn morfologische en evolutionaire aspecten van de PAK-emissie vastgesteld. De NASA Ames PAK IR Spectroscopische Database is een verzameling van meer dan 600 berekend en ongeveer 200 experimenteel bepaalde spectra. Deze unieke database gaat eind 2009 publiek. Gebruikmakend van deze database is een systematische zoektocht gedaan naar kandidaten die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de emissie in twee, tot op heden, niet goed bestudeerde regio's van het PAKs-spectra.

 13. Expansions and data verifications; Uitbreidingen en dataverificaties

  Leguijt, C.; Schepers, B.L.

  2013-09-15

  This report offers detailed input information for the Vestas model of the Environmental Assessment Agency. The components are relatively unrelated to each other and are described per chapter. The following topics are discussed: (1) learning curves and ranges on cost prices of energetic improvements to the dwelling (building-related measures) and to building-related energy production; (2) more extensive improvement of dwellings, towards energy-neutrality; including learning curve; (3) intermediate steps between current level of dwelling label and energy label B; (4) check among market parties regarding the Vesta model for investments in heat distribution and thermal energy storage (area-related measures); and (5) prices and price development of installations for implementing clean energy carriers (all-electric dwellings, use of green gas) [Dutch] In dit rapport wordt nadere invoerinformatie voor het Vesta-model van het Planbureau voor de Leefomgeving beschreven. Het betreft onderdelen die relatief los van elkaar staan, en in dit rapport per hoofdstuk worden behandeld. De onderwerpen die worden behandeld zijn achtereenvolgens: (1) leercurves en ranges op kostprijzen van energetische verbeteringen aan de woning (gebouwgebonden maatregelen), en op gebouwgebonden energieproductie; (2) verdergaande woningverbetering, naar energieneutraal; inclusief leercurve; (3) tussenstappen tussen huidig labelniveau van de woning en label B; (4) check bij marktpartijen op de invoerdata van het Vesta-model voor investeringen in warmtedistributie en WKO (gebiedsgebonden maatregelen); en (5) prijzen en prijsontwikkeling van installaties om 'schone energiedragers' toe te kunnen passen (all electric woningen, en toepassing van groen gas)

 14. Intercomparison Contracted Partner Institutes for Nuclear Emergency 2007; Ringonderzoek waakvlaminstituten kernongevallenbestrijding 2007

  Overwater-van Buuren, R.M.W.; Glastra, P.; Tukker, K.

  2009-07-01

  The quality of the so-called Contracted Partner Institutes (CPI's) is amply complying with the objectives. Nonetheless, some desirable improvements remain, especially issues concerning the calibration of the measuring equipment. These issues emerged during an investigation performed by RIVM, in which the quality of the analysis of water and air samples was tested. In the Netherlands there are eight CPI's, evenly spread across the country, who can inform the government about radioactivity in air and water. The CPIs are part of the Dutch National Plan for Nuclear Emergency Planning and Response, which has been drawn up after the nuclear disaster in Chernobyl. RIVM is coordinating the activities of the CPI's. The Contracted Partner Institutes are tested on a two-yearly base by way of intercomparisons. In these intercomparisons, testing is done on both the timely reporting of the results and on the agreement with the reference value within pre-defined boundaries. Most CPI's were able to deliver the air results within two hours, and the water results within 24 hours. The results of the air samples for one institute were outside the pre-defined boundaries. Four samples were prepared for the intercomparison: an aerosol filter, a charcoal filter, a charcoal cartridge and a water sample. All four contained radionuclides characteristic for nuclear accidents. [Dutch] De kwaliteit van de zogeheten Waakvlaminstituten (WVI's) voldoet in 2007 ruimschoots aan de doelstellingen. Wel zijn enkele verbeteringen wenselijk, vooral op het gebied van kalibratie van de meetopstellingen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin de kwaliteit is getest van de analyse van water- en luchtmonsters. In Nederland bestaan er verspreid over het land acht WVI's die bij een kernongeval de overheid informeren over radioactiviteit in lucht en water. De WVI's zijn een onderdeel van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK), dat is opgesteld enkele jaren na

 15. Comparison between numerical building simulation models and experimental data on dwelling level; Vergelijking tussen numerieke gebouwsimulatiemodellen en experimentele gegevens op woningniveau

  Romer, J.C.; Jong, M.J.M.; Bakker, E.J. Helden van W.G.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands); Maassen, W. [TNO-Bouw, Delft (Netherlands); Berben, J. [EBM Consult, Arnhem (Netherlands)

  2002-11-01

  Numerical building simulation models are applied as tools for the design of energy efficient buildings. In this report experimental data are compared with results of calculations with several simulation models: TRNSYS, ESPr, Energy10, and VA114. The experimental data are collected from a complex of 4 test houses on the premises of the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) in Petten, Netherlands. [Dutch] Numerieke gebouwsimulatiemodellen worden in toenemende mate gebruikt als hulpmiddel bij het ontwerpen van (zeer) energiezuinige gebouwen. Er kunnen grote verschillen optreden tussen de vooraf berekende gebouwprestaties en de prestaties die na realisatie van een gebouw worden gemeten. Dit ondanks het feit dat de werking van genoemde gebouwsimulatiemodellen vaak gevalideerd is onder strikt omschreven randvoorwaarden. De alledaagse praktijk van het bouwen brengt met zich mee dat veel randvoorwaarden die in een numeriek model als bekend worden verondersteld, behept zijn met een zekere onbepaaldheid. Bovendien kunnen het gedrag van regelingen en bewoners tot totaal andere randvoorwaarden leiden. Dit project heeft tot doel om te onderzoeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de resultaten van numerieke gebouwsimulaties en daadwerkelijk gemeten gebouwprestaties. De vergelijking tussen modellering en praktijk is uitgevoerd aan enkele testwoningen, die zijn gerealiseerd op het terrein van ECN in Petten. Het uitgebreide meetsysteem in de woningen maakt het mogelijk om tot in detail de gemeten temperaturen en warmtestromen vast te leggen en te gebruiken voor toetsing van enkele gebouwsimulatiemodellen. Deze modellen zijn TRNSYS, ESPr, VA114 en Energy10, in samenwerking toegepast door respectievelijk ECN, TN0 en EBM-consult. Uit de vergelijkingen tussen model en experiment voor de woning met natuurlijke toevoer van ventilatielucht is naar voren gekomen dat een goede beschrijving van deze natuurlijke ventilatie noodzakelijk is voor een goede validatie. Na

 16. The social costs and benefits of Smart Grids; Maatschappelijke kosten en baten van Intelligente Netten

  Blom, M.J.; Bles, M.; Leguijt, C.; Rooijers, F.J. [CE Delft, Delft (Netherlands); Van Gerwen, R.; Van Hameren, D.; Verheij, F. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-01-15

  Although a reliable social cost-benefit analysis (SCBA) of large-scale introduction of Smart Grids is currently lacking, the rough-and-ready estimates available give the impression that the results of such an exercise would be positive. In the latter half of 2011 and in early 2012 a number of large-scale trials to explore Smart Grids were initiated in the Netherlands: the so-called 'Pilots Smart Grids'. To identify and quantify the social costs and benefits associated with Smart Grids and to assess whether large-scale introduction is indeed desirable, an SCBA needed to be conducted. An additional question concerned the issue to be considered when rolling out large-scale trials aimed at improving the economic impact of Smart Grids in the Netherlands. The key question posed by the commissioning party, the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, was to identify and quantify the costs and benefits, both direct and indirect, of a national roll-out of Smart Grids. The present report deals with Phase 1 of the SCBA. [Dutch] De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten - ook wel smart grids genoemd - levert een positieve bijdrage aan de toekomstige energievoorziening. Het leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijfsleven. Dit wordt geconcludeerd uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die door CE Delft en KEMA is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In de analyse zijn verschillende energiescenario's tot 2050 doorgerekend. In vrijwel elk toekomstscenario leveren smart grids een positieve bijdrage; of het nu gaat om wel of geen klimaatbeleid, een groot of klein aandeel decentrale energieproductie en andere variaties. Dat komt vooral door de te verwachten gedragsverandering van gebruikers als gevolg van variabele energietarieven en kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Uit de recent gestarte proeftuinen voor Intelligente Netten zal duidelijk

 17. Biomass collection. A survey of municipal and regional projects on locally collected biomass; Inzameling biomassa. Een inventarisatie naar gemeentelijke en regionale projecten op basis van regionaal ingezamelde biomassa

  De Laat, P.; Verhagen, B.

  2005-11-15

  The aim of the title survey was to list all the projects with regard to collecting biomass in the Netherlands, carried out by municipalities, provinces and other parties, and providing insight in the progress and bottlenecks. [Dutch] Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van alle projecten op het gebied van inzameling en het verschaffen van inzicht in de voortgang en eventuele knelpunten. De inventarisatie heeft zicht niet beperkt tot de inzamelings-projecten van gemeenten alleen. Ook projecten gericht op het realiseren van een installatie op basis van regionaal ingezamelde biomassa zijn in kaart gebracht. En ook andere marktpartijen dan gemeenten en provincies zijn benaderd. Met behulp van de kennis van deze marktpartijen kon het beeld van de gemeentelijke projecten compleet worden gemaakt. Maar tegelijkertijd zijn deze marktpartijen ook van belang bij de uitvoering van de gemeentelijke projecten. In hoofdstuk 1 wordt de methodiek van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt op basis van een telefonische enquete, de telefoonronde, een compleet beeld van de gemeentelijke en regionale biomassa projecten gegeven. In hoofdstuk 3 worden aan de hand van interviews een zestal projecten beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 enkele conclusies getrokken.

 18. What nature offers man. Eco system services in the Netherlands; Wat natuur de mens biedt. Ecosysteemdiensten in Nederland

  Van Oostenbrugge, R.; Melman, T.C.P.; Alkemade, J.R.M.; Bredenoord, H.W.B.; Van Egmond, P.M.; Van der Heide, C.M.; De Knegt, B.

  2010-03-15

  Nature renders many services to mankind in an almost imperceptible way. For example, the dunes protect our country from flooding and forests store CO2. In the Netherlands, there are various opportunities to utilize these services rendered by nature, the so-called eco system services. This leaflet aims to incentivize and deepen the discussion on eco system services and the opportunities they provide. In addition, it also offers starting points for policy. [Dutch] De natuur levert op een haast onmerkbare manier allerlei diensten aan de mens. Zo beschermen duinen ons land bijvoorbeeld tegen overstromingen en slaan bossen CO2 op. In Nederland zijn er diverse kansen om deze door de natuur geleverde diensten, of wel ecosysteemdiensten, te benutten. Deze brochure dient om de discussie over ecosysteemdiensten, en de kansen die zij bieden, te stimuleren en te verdiepen. Daarnaast biedt ze ook enkele aanknopingspunten voor het beleid.

 19. Energy conservation in storage of tulip bulbs by means of ethylene controlled ventilation; Energiebesparing bij de bewaring van tulpenbollen door ethyleen-gestuurde ventilatie

  Gude, H.

  2007-10-15

  The aim of this project was to test several ethylene sensors for their suitability for measuring ethylene in tulip cold stores and to subsequently demonstrate the principle of energy conservation by means of ethylene controlled ventilation. The sensors have been tested for sensibility, accuracy and reliability and for the option of controlling the cell climate computer with the ethylene signal [Dutch] Doel van dit project was om enkele ethyleensensoren te testen op hun geschiktheid voor het meten van ethyleen in tulpenbewaarcellen en vervolgens het principe van energiebesparing door ethyleen-gestuurde ventilatie aan te tonen. De sensoren zijn getest op gevoeligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en op de mogelijkheid om de celklimaatcomputer aan te sturen met het ethyleensignaal.

 20. Hydrogen in the fire brigade sector and the insurance business. Knowledge, attitudes and leads; Waterstof in brandweerbranche en verzekeringswezen. Kennis, attitude en aanknopingspunten

  Benner, J.H.B.; Vasen, N.N.

  2002-01-25

  The aim of the study on the title subject is to gain insight into (1) the extent to which the fire brigade sector and the assurance business are prepared for the implementation of hydrogen fuels; and (2) the actions that can be taken by the Dutch government and the Netherlands Agency for Energy and the Environment (Novem) to assess the risk and to disseminate information about it. [Dutch] Doel van het onderzoek was om via enkele gerichte interviews gevoel te krijgen voor (1) de mate waarin de brandweer en het verzekeringswezen zijn voorbereid op de implementatie van waterstof; en (2) de acties die de overheid en de Novem concreet kunnen ondernemen om het risico beter inschatbaar te maken en hieraan binnen de branches bekendheid te geven.

 1. Enkele opmerkingen betreffende het verbeteren van effectiviteit en gebruik van autogordels. Consult aan Rijkswaterstaat te Den Haag.

  1973-01-01

  Remarks are presented on the efficiency and use of different types of safety belts, a possible prohibition of a special type of seat belt, the reliability of anchorage, the possible improvement of safety belts and anchorage, the presence and use of safety belts on rear seats and alternatives to prom

 2. Die verhouding tussen kerk en staat: Enkele modelle met verwysing na die reg van opstand teen die staat

  D. J. Smith

  1988-01-01

  Full Text Available The interrelationship between church and state: Some theological models with reference to the right to revolt against the state In this paper consideration is given to the theological models concerning the relation church and state, as accepted by the Roman Catholic Church, Luther, Calvin, Karl Barth and the theologies with a revolutionary inclination like the Political Theology, Theology of Liberation, Revolutionary Theology and the Kairos Document. The right to revolt against the state, as perceived within each model, is also dealt with.

 3. Enkele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) en stikstofhoudende analoga (N-PAH) in levensmiddelen en ander biologisch materiaal

  Vaessen; H.A.M.G.; Wilbers; A.A.M.M.; Jekel; A.A..nf

  1986-01-01

  Beschreven worden de resultaten van het onderzoek van margarine en halvarine (N=28), rundernieren (N=6), maiskiemen (N=1), "vet" uit overstortputjes (N=1), spinazie (N=5), boerenkool (N=8), mosselen (N=10), brood (N=4) en duplicaten van 24-uurs voeding (N=6) op gehalte aan polycyclisch

 4. ’n Interpretasie van die ruimtestruktuur in na ’va (Etienne le Roux: enkele riglyne

  P. H. Swanepoel

  1977-03-01

  Full Text Available Na ’va is die afsluitende werk van die derde trilogie in Leroux se romansiklus van nege dele. In hierdie roman vind daar op meer as een vlak ’n sametrekking plaas van die romans van die derde trilogie, maar dit bied ook retrospektief ’n blik op die agt romans wat dit voorafgaan. Hier word egter slegs aandag gegee aan aspekte van die ruimte.

 5. Proeven over den invloed van golven op een strand. In verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust

  Timmermans, P.D.

  1933-01-01

  In order to throw more light on the formation of submarine bars and offshore bars or barrier beaches and the minor shore forms beach cusps and ripple marks a series of experiments was made in the new laboratory for experimental geology of the Geological Institution of the University at Leiden. The

 6. Ruimte as tema en metafoor in die poësie van enkele vroulike Afrikaanse digters: 1994-2005

  A.M. de Beer

  2011-06-01

  Full Text Available Space as theme and metaphor in the poetry of selected female poets in Afrikaans: 1994-2005This article illustrates that the representation of physical and abstract space is exceptionally prominent in the work of female poets in Afrikaans who published poetry between 1994 and 2005. The possibility that a “female consciousness” influences the use of spatial metaphors is put forward (but not proved.Following the theoretical insights of Pierre Bourdieu, the relationship between society and art is explored, and consequently the importance of the postcolonial context of Afrikaans poetry published between 1994 and 2005 forms part of the analyses of the thematic and metaphorical aspects of the selected poems. Examples of the salient aspects of representations of space,both as theme and as metaphor, in the work of female Afrikaans poets are discussed in more detail before some preliminary conclusions are put forward.

 7. Proeven over den invloed van golven op een strand. In verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust

  Timmermans, P.D.

  1933-01-01

  In order to throw more light on the formation of submarine bars and offshore bars or barrier beaches and the minor shore forms beach cusps and ripple marks a series of experiments was made in the new laboratory for experimental geology of the Geological Institution of the University at Leiden. The e

 8. Proeven over den invloed van golven op een strand. In verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust

  Timmermans, P.D.

  1933-01-01

  In order to throw more light on the formation of submarine bars and offshore bars or barrier beaches and the minor shore forms beach cusps and ripple marks a series of experiments was made in the new laboratory for experimental geology of the Geological Institution of the University at Leiden. The e

 9. Die gesprek tussen C.M. van den Heever se werk en enkele moderne Suid-Afrikaanse romans

  H.P. van Coller

  2003-08-01

  Full Text Available The discourse between Van den Heever’s work and a few modern Afrikaans novels Many contemporary critics have castigated Van den Heever for what they allege is his dichotomy between realism and romanticism. But as J.M. Coetzee has indicated, there is in fact no dichotomy: Van den Heever’s portrayal of reality leads quite naturally to its interpretation. This article assumes that Van den Heever’s works were rooted firmly in reality and were in effect early examples of littérature engagée. His approach has much to do with the seminal nature of his farm novels and explains the many intertextual allusions to them in modern Afrikaans novels.

 10. Immanentie en transcendentie in de moderne wijsbegeerte : Enkele opmerkingen naar aanleiding van Fichtes atheïsme strijd

  Jonkers, P.H.A.I.

  1994-01-01

  Immanence and transcendence in modern philosophy. Some questions with reference to Fichte's 'Atheismusstreit'. One of the main differences between scholastic and modern thinking is the way in which the relationship between God and the world, transcendence and immanence is conceived. At the end of th

 11. Over de standplaats van Appelmos (Bartramia pomiformis Hedw.) en het voorkomen van enkele ‘bosmossen’ in het open duin

  Bruin, Kees (C.) J.W.

  1995-01-01

  The moss Bartramia pomiformis, which has become very rare in Holland (see Fig. 1), was found in 12 localities in the sand dunes on the Isle of Texel. All localities are situated on steep, north-facing slopes that clearly showed terracing, which is caused by the activities of rabbits and grazing shee

 12. ’n Analise van enkele veranderlikes wat die wiskundeprestasie van Tswanasprekende leerders beïnvloed

  J. G. Maree

  2003-06-01

  Full Text Available

  Ontoereikende prestasie in wiskunde is ’n verskynsel wat besonder algemeen voorkom en navorsers is dit eens dat die probleem veral by swart leerders kritieke afmetings aanneem. Die Tswanaleerders in die Mafikeng-streek bevind hulle in ’n opvoedingsituasie wat nie altyd vir optimale verwerkliking van hul persoonsmoontlikhede bevorderlik is nie. Een moontlike uitkoms van hierdie situasie is ontoereikende prestasie in wiskunde. Die doel van die onderhawige studie is onder meer die verkenning van die Tswanaleerder in die Mafikeng-streek se ontoereikende prestasie in wiskunde. Dit is gedoen deur die inskakeling van ’n Diagnostiese Toets en ’n Leerdervraelys waarmee die kognitiewe en affektiewe fasette van die Tswanaleerder se prestasie in wiskunde gemeet is. ’n Remediëringstrategie wat spesifiek gerig is op die Tswanaleerder in die Mafikeng-streek is vervolgens saamgestel.

  Abstract

  An analysis of some factors that influence Tswana-speaking learners’ achievement in mathematics

  Inadequate achievement in mathematics is a common phenomenon, especially among black learners where the problem is becoming critical. Tswana learners in the Mafikeng region find themselves in an educational situation that does not always promote the optimal actualisation of their personal potential. An outcome of this situation is inadequate achievement in mathematics. The aim of this study has inter alia been the exploration of the inadequate achievement in mathematics of Tswana learners in the Mafikeng region by administering a Diagnostic Test and a Learner Questionnaire. The cognitive and affective facets of the Tswana learner’s achievement in mathematics were measured. A remedial strategy specifically aimed at the Tswana learner in the Mafikeng region was subsequently devised.

 13. Enkele opmerkingen over het geslacht Enteromorpha Link op de schorren en slikken van Z.W.-Nederland

  Nienhuis, P.H.

  1969-01-01

  Nine species of Enteromorpha could be distinguished at the tidal flats and salt marshes in the southwestern part of the Netherlands up to now. The validity of some diagnostical characteristics is briefly discussed. A number of ecological notes is given. At the tidal flats, below the mean highwater m

 14. Dertig jaar (1975-2005 internasionale aksie vir Christelike hoër onderwys: enkele persoonlike indrukke

  B.J. van der Walt

  2005-07-01

  Full Text Available Thirty years (1975-2005 international action for Christian higher education: a few personal reflections These personal reflections are written in view and commemoration of the fact that thirty years ago (9-13 September 1975 the formerly Potchefstroom University for Christian Higher Education (today the Potchefstroom campus of the North-West University manifested farsightedness when it planned and received the First International Conference of Reformed Institutions for Christian Higher Education. The aim of this article is to answer the following three questions: Firstly, how did this initiative develop? (a historical review; secondly, what was the harvest of the past thirty years? (a brief evaluation; and thirdly what can be expected from the future?

 15. Om ou koeie uit die sloot te grawe: is daar lesse te leer uit die verlede? — Enkele kantaantekeninge

  W. A.M. Carstens

  1994-05-01

  Full Text Available This article focuses on views expressed in newspaper articles and in letters to the editor about the future of Afrikaans in a new political dispensation. It seems as if people do not believe that despite the constitutional assurances of November 1993 - Afrikaans will be able to maintain its present status as one of the official languages of South Africa as the mistakes of the past are constantly being thrown into its face. There have been signs in the business community (for example by Toyota, Coca-Cola, BMW, SA Breweries and in the political arena that English, rather than Afrikaans, is the favoured language. The views expressed in the articles and letters indicate that the Afrikaans community will not accept this attitude and that a new struggle for language rights (especially those of Afrikaans in the light of the history of Afrikaans could be the result. This struggle could according to one letter writer - have serious consequences for peace in the country after the assumption of power by a new government will come to power after April 27 1994.

 16. De levenscyclus van de zalm in relatie tot enkele neuro-endocriene ziekten bij de mens

  S.W.J. Lamberts (Steven)

  1982-01-01

  textabstractRede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de inwendige geneeskunde, in het bijzonder de klinische en experimentele neuro-endocrinologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op woensdag 3 februari 1982

 17. Over enkele teekininge, die eens Dodonaeus toebehoord hebben, waarbij de eerste Koningsvisch (Lampris luna) van de Europeesche Kusten

  Engel, H.

  1945-01-01

  Professor I. Q. van Regteren Altena was zoo vriendelijk mij een aantal teekeningen ter beschikking te stellen, die eens aan het huis Plantijn moeten toebehoord hebben. Immers, sommige daarvan hebben gediend als voorbeeld voor houtsneden in den Herbarius von Dodonaeus van 1618, gedrukt „t'Antwerpen i

 18. Calculation tricks with efficiency. Where would we be without cogeneration?; Rekentrucs met rendementen. Waar zouden we zijn zonder warmtekracht?

  Dijkgraaf, A. [ed.

  2000-07-20

  The environmental and energetic effects of cogeneration are often compared with large-scale power generation by fossil-fuel power plants. However, this is based on technology of 1990. The method to calculate the reduction of CO2 emission, realized by cogeneration, and the interpretation of the results, are evaluated.

 19. Inventarisatie, voorkoming en bestrijding van fytoplasma en zijn vector in Muscari. Voortgezet diagnostisch onderzoek 2010/2011

  Vink, P.; Leeuwen, van P.J.; Pham, K.T.K.

  2013-01-01

  Bij de broei van Muscari op pot kwamen vanaf 2007 veel klachten voor van ongelijke beworteling en ongelijke gewasontwikkeling uit ogenschijnlijk volkomen gezonde Muscaribollen. Aanvankelijk werd gedacht aan schade door herbiciden of het moment van rooien van de Muscaribollen voorafgaande aan het bro

 20. De grote reis van Jan Alensoon (1683-1769): van zijn gezang was ‘ieder een verstelt en verwondert’

  Metzelaar, H.

  2011-01-01

  While most 17th and 18th century Grand Tours were trips of Europe meant to complete a young man’s education, Jan Alensoon is forty years old when he leaves Leiden in 1723. A learned connoisseur with clear opinions, Alensoon visits countless churches and palaces en route, especially in Italy, his pri

 1. De betekenis van brood in de voeding en de faktoren die op het broodgebruik van invloed zijn

  Bekker, de G.J.P.M.

  1978-01-01

  During the period after the Second World War the place of bread in the diet has gradually become less important. This is not only to impute to the decrease of the bread consumption itself, but also to other changes in the total food consumption. Based on the nutritional value of bread,

 2. Kennisoverdracht naar wegbeheerders : een onderzoek naar welke vormen van kennisoverdracht gewenst zijn bij gemeentelijke en provinciale wegbeheerders.

  Wijnolst, D.M.

  1996-01-01

  In 1992, an overview of speeding measures was published for 80 km/h roads in support of the development, implementation and evaluation of road safety policy. Following evaluation, it was shown that this overview was not, or hardly used. The question therefore arose with the Dutch state government as

 3. Geneesmiddelen en drugs in het Nederlandse verkeer : resultaten van het Europese onderzoeksproject DRUID die relevant zijn voor het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid.

  Houwing, S. & Hagenzieker, M.P.

  2013-01-01

  Medicines and drugs in Dutch traffic : results of the European research project DRUID that are relevant for road safety policy in the Netherlands. Driving under the influence of alcohol, psychoactive medicines and drugs is one of the major factors in road crashes. An estimate by the European Commiss

 4. 'Onbeschaamde geleerden hebben zijn naaktheid betast.' Het vertoog over genealiteit, waanzin en degeneratie in België omstreeks 1900

  R. de Bont

  2002-01-01

  Full Text Available 'Impudent scholars have fondled his naked body.' The discourse on genius, madness and degeneracy in Belgium around 1900In the late nineteenth century two publications on the subject of 'genius' provoked a storm of controversy. The first, by Cesare Lombroso entitled 'L'uomo di genio' (1888, emphasized the various links between genius and madness. The second, by Max Nordau entitled 'Entartung' (1892, set out to prove that a large number of well-known artists of the time were in fact pseudo-geniuses and degenerates. In response to these publications a debate got under way among Belgian artists and scientists concerning the relationship between genius, madness and degeneracy. Most of those taking part in the debate opted to separate the notion of genius from the other two concepts. This way, 'the man of genius' could preserve his Übermensch' status throughout the debates. This does not mean that one uniform concept of genius prevailed. In fact, the way it was defined in practice left ample room to project the prevailing values of various subgroups in society.

 5. Johannes Maccovius (1588-1644) zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw

  Asselt, W.J. van

  2006-01-01

  In de kerkelijke geschiedschrijving behoort Jan Makowsky (1588-1644) bepaald niet tot de categorie van auteurs die op enigerlei sympathie kunnen rekenen(1). Deze Poolse aristocraat en zwager van Rembrandt(2), die bijna dertig jaar lang theologie en filosofie doceerde aan de universiteit van Franeker

 6. Een onderzoek naar fijnheid en verdeeling van het phosphorzuur en zijn opneembaarheid in de mergelgronden van Java

  White, J.T.

  1926-01-01

  In 1907 it had been established by Marr and Geerts, that margalitic soils with a content of less than 0.03 % P205 soluble in cold 25 % HC1 or 0.01 % soluble in 2 % citric acid were P deficient. An attempt was therefore made to explain why some soils with P well above this limit responded to

 7. Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders?

  Elzenga, A.; de Graaff, H.C.J.

  2015-01-01

  Motivatie is een belangrijke factor bij het leren van vreemde talen op school. In het artikel van Ard Elzenga en Rick de Graaff wordt gekeken naar de motivatie van leerlingen voor het leren van Engels en Frans. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen leerlingen uit de eerste en derde klas van het

 8. Koopman in kennis : de uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd

  Netten, Dieuwke Hendriekje van

  2012-01-01

  Science is never just an intellectual affair: there are also cultural, materiial and commercial dimensions. Knowledge becomes science. only when it is reproduced and cmnmunicated. Knowledge, communication and commerce are narrowly entwined and the interaction between them determines determines what

 9. De betekenis van brood in de voeding en de faktoren die op het broodgebruik van invloed zijn

  Bekker, de G.J.P.M.

  1978-01-01

  During the period after the Second World War the place of bread in the diet has gradually become less important. This is not only to impute to the decrease of the bread consumption itself, but also to other changes in the total food consumption. Based on the nutritional value of bread, most nutritio

 10. De besluitvorming over werkzaamheid en veiligheid van rosiglitazon bij de FDA en de EMA. Wat zijn de lessen?

  Pouwels, Koen; Van Grootheest, Kees

  2013-01-01

  The rosiglitazone decision process at FDA and EMA. What should we learn? In September 2010 the EMA decided to suspend the market authorisation of rosiglitazone while the FDA decided to restrict its use. These actions were taken because rosiglitazone had been associated with an increased risk of isch

 11. De mens in zijn totaliteit. De antropologische benadering in het werk van Lammert van der Horst (1893-1978

  Bart Karstens

  2010-09-01

  Full Text Available The totality of man. The anthropological approach to psychiatry in the work of Lammert van der Horst (1893-1978 The anthropological approach was one of the new approaches to psychiatry that emerged in the interbellum. In the Netherlands professor Van der Horst (VU-university Amsterdam and the municipal University of Amsterdam was its most prominent proponent. The general idea of the anthropological approach was to integrate the various ways of knowing then available. A psychiatric disease was seen as the result of a failure in the self-realisation of the individual person. This required to consider all relevant aspects relating to the patient’s existence. How to tailor these ideas to concrete forms of diagnosis and methods of treatment was no easy matter and Van der Horst devoted himself all his life to this task. He first sought to classify man in three or four types of character inspired by the works of Heymans and Kretschmer. Then he tried to give the specific human aspect its place in psychiatry by introducing a ‘pneumatic’ dimension in his analysis of persons. He also connected this dimension to Calvinism, the church he belonged to. In the 1940’s he made a turn towards existentialism and tried to connect this philosophy to anthropological psychiatry. In spite of its fragmentary appearance I believe it is possible to discern a degree of continuity in the work of Van der Horst. The concern with the specifically human was always central to him. Moreover Van der Horst saw no strict divide between addressing questions in psychiatry and thinking about the greater questions of life which provides an explanation for his meandering thoughts. The dissertation of J.H. van den Berg which appeared in 1946 offers an interesting contrast to Van der Horst. To Van den Berg the anthropological approach was no more than a method best developed by Binswanger. Van den Berg tested this method and concluded that the approach could offer hermeneutic insights at points where methods of the natural sciences fell short. These restrictions had the sake of clarity. In stark contrast, and in spite of all his efforts, many aspects in the work of Van der Horst remained obscure. However his search for an overarching anthropological approach to psychiatry is still interesting to us because it questions what the borders of the field actually are. Since the various approaches to psychiatry are still at best loosely integrated this question is of continuing relevance.

 12. De miskenning van Theo van Doesburg; zijn bijdrage tot de ontwikkeling van de konkrete poëzie

  J. van der Elst

  1987-05-01

  Full Text Available More literary critics outside Belgium and the Netherlands have written about Theo van Doesburg than from inside these countries. The first important monograph on him appeared in English - Theo van Doesburg - Propagandist and Practitioner of the Avant-Garde, 1909-1923, by Hannah Hedrick. Van Doesburg’s poetry developed in the direction of concrete poetry - the type of poetry in which the spatial, acoustic and visual characteristics of language are maximally utilized towards the creation of the poem. Word as sound and as image is foregrounded in concrete poetry, while the imaging of persons and subjective experience is eliminated as far as possible. The anecdotal or the epic component of the concrete poem is minimal and the language of this sort of poem has been reduced to the minimum. In the spirit of the theory of concrete poetry Van Doesburg advocates the liberation of art from all the commitments imposed upon it. That with which Van Doesburg began was continued by other poets, especially in Germanic literature by poets of the so-called neo-realism.

 13. Impacts of climate change in the Netherlands; Effecten van klimaatverandering in Nederland

  Bresser, A.H.M.; Berk, M.M.; Van den Born, G.J.; Van Bree, L.; Van Gaalen, F.W.; Ligtvoet, W.; Van Minnen, J.G.; Witmer, M.C.H. (eds.)

  2005-10-01

  economisch gezien zowel positief als negatief kunnen uitpakken. Dat is onder andere afhankelijk van ontwikkelingen elders in Europa. Koelwaterproblemen zoals in 2003 zullen vaker voorkomen. De verwachte gezondheidswinst door algehele temperatuurstijging wordt waarschijnlijk grotendeels teniet gedaan door het verhoogde sterfterisico's bij extreem warm weer. Enkele ziekten en aandoeningen zullen waarschijnlijk vaker voorkomen, zoals allergieen en de ziekte van Lyme (door tekenbeten). Door de vertraagde reactie van het klimaatsysteem gaan de veranderingen nog heel lang door, zelfs bij een sterke vermindering van emissies van broeikasgassen. Tegen het eind van deze eeuw zal de zeespiegel 20 tot 110 cm zijn gestegen. Deze bandbreedte geeft aan hoe groot de onzekerheden nog zijn. De combinatie van voortgaande zeespiegelstijging, bodemdaling en hoge rivierafvoeren wordt tegen het einde van deze eeuw problematisch voor Laag-Nederland. Waterafvoer en veiligheid komen in het geding.

 14. Profession or craft? A reflection on the moral identity of social work

  Ed de Jonge

  2014-03-01

  Full Text Available Profession or craft? A reflection on the moral identity of social workWhat is the occupational identity of social work, and what should it be? Social work is sometimes characterized as a profession and sometimes as a craft, very often without a clear distinction being made between these two categories – and possibly without realizing that a difference exists. An ideal-typical approach, however, may be helpful in clarifying not only the many similarities but also the fundamental differences between these two types of occupations. Following Freidson (2001 and Sennett (2008, it can be shown that the ideal-typical focus of a profession is realizing an abstract value (like justice, whereas a craft will centre on manipulating a concrete material (such as stone. As such, professions – and only professions – are occupations with a moral identity. This moral identity, this humanitarian mission can be found in all self-definitions of social work (e.g. IFSW, NVMW. Social work should therefore be regarded as a profession and not as a craft. This is not merely an academic discussion but impacts on the position of the occupation in society, as recent developments in the Netherlands concerning the new style of welfare (“Welzijn Nieuwe Stijl” illustrate.Professie of ambacht? Een reflectie over de morele beroepsidentiteit van sociaal werk Wat is de beroepsidentiteit van sociaal werk, wat behoort zij te zijn? Sociaal werk wordt wel omschreven als een professie maar ook als een ambacht, vaak zonder duidelijk onderscheid tussen en wellicht zelfs door impliciete gelijkstelling van deze kwalificaties. Met behulp van de ideaaltypische benadering kan echter worden aangetoond dat deze twee typen beroepen niet alleen veel overeenkomsten delen maar ook op enkele punten fundamenteel van elkaar verschillen. Op basis van het werk van Freidson (2001 en Sennett (2008 kan worden aangetoond dat het ideaaltypische doel van professies het realiseren van een abstracte

 15. Celwandpolymeren bij mucor mucedo

  1977-01-01

  In dit proefschrift worden enkele aspecten van de structuur, synthese en interacties van celwandpolymeren bij Mucor mucedo beschreven. In het eerste Hoofdstuk worden enkele inleidende beschouwingen gegeven over celwanden en celwandpolymeren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan interacties tu

 16. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  Melin, Linnea; Stenberg, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle kunna påverka ...

 17. Kookadvies narcis en bijzondere bolgewassen 2013-2014 : onderzoek naar de schadegrens van narcis en enkele bijzondere bolgewassen bij de warmwaterbehandeling tegen stengelaaltjes

  Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Korsuize, C.A.; Trompert, J.P.T.

  2014-01-01

  Het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) is in de bollen een quarantaine-organisme waarvoor een nultolerantie geldt. Een aantasting door stengelaaltjes wordt de laatste jaren bij narcis op gemiddeld 20 bedrijven gevonden ondanks de toegepaste standaard warmwaterbehandeling (wwb). Bij tulp ligt dit aa

 18. Matteus 28:19-20: Enkele tekskritiese en eksegetiese opmerkings aan die hand van Nestle-Aland se 27e uitgawe van die Griekse Nuwe Testament

  J. M. Ras

  1998-01-01

  Full Text Available Some text-critical and exegetical remarks on Matthew 28:19-20,based on the 27th edition of Nestle-Aland's Greek New Testament. In this study a few text-critical and exegetical remarks on Matthew 28:19-20 are made, based on the recent publication of the 27th edition of Nestle-Aland's Greek New Testament. These remarks are made in the light of the immediate context of Matthew 28:19-20 and in the light of the included textual vaiants that exist in this edition. An attempt has been made to make these exegetical informaion relevant to readers living in the twentieth century.

 19. Woonerven en enkele andere experimenten in Nederland. Artikel verschenen in De Europeese Gemeente, Vol. 21 , No. 2 (maart/april), p. 47-51.

  Kraay, J.H.

  1986-01-01

  Ideas about the layout of residential areas and urban centres are always changing. After World War II a number of"New towns" were built in England, in which traffic was very much restrained. Western Germany introduced a traffic-free city, and in Scandinavia the SCAFT-guidelines were introduced. In t

 20. Inwendige ontsmetting van door Ascochyta pisi aangetaste erwtezaden met de antibiotica rimocidine en pimaricine, benevens enkele aspecten van het parasitisme van deze schimmel

  Dekker, J.

  1957-01-01

  One of the plant diseases, which is still difficult to control, is leaf, stem and pod spot of peas, caused by the fungus Ascochyta pisi. Seed disinfection is unsatisfactory, because the fungus may penetrate deep into the seed, beyond the reach of superficially active disinfectants. Therefore a searc

 1. Bewaring van voederbieten : onderzoekingen over de betekenis van de grond, de bemesting en enkele andere cultuurmethoden voor de bewaarbaarheid van voederbieten = Storage of fodder beets

  Bakermans, W.A.P.

  1962-01-01

  The following conclusions from experiments can be mentioned.

  True pathogenous fungi and bacteria are of minor importance in storage. Clamp rot consists mainly of infection by secondary fungi and bacteria. The resistance of beets to these fungi depends on storage condition and on conditions during

 2. Tussen Reich en Empire : De economische betrekkingen van Nederland met zijn belangrijkste handelspartners, Duitsland, Groot Brittannië en België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929 1936

  H.A.M. Klemann (Hein)

  1990-01-01

  textabstractIn dit proefschrift wordt uiteengezet hoe Nederland zich in de jaren ’30 economisch staande hield. Daartoe wordt eerst Nederlands monetaire ontwikkeling – de gouden standaardpolitiek – maar ook die van Duitsland, Groot-Brittannië en België bezien, evenals de consequenties daarvan voor de

 3. CIVO workshop 'Low digestibility carbohydrates' opgedragen aan Dr. A.P. de Groot bij de gelegenheid van zijn afscheid van CIVO-TNO

  Dokkum, W. van; Feron, V.J.; Hermus, R.J.J.

  1987-01-01

  Op 27 en 28 november 1986 werd door het Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO te Zeist een internationale workshop georganiseerd die handelde over de industriële, voedingskundige, microbiële, toxicologische en wettelijke aspecten van het gebruik van 'Low Digestibility Carbohydrates' (LDC). Naast

 4. Communication in the energy sector. Part 1.Essent wants to be a quality supermarket; Communicatie in de energiesector. Deel 1. Essent wil kwaliteitssupermarkt zijn

  Kok, A-M.; Kop, L. [eds.

  2000-10-01

  In the process of liberalization of the energy market public utilities are taken over or merge into larger organizations. In a series of articles communication managers of public utilities are interviewed to find out how they communicate within their own organizations and with the outside world. This article starts with the communication manager of Essent.

 5. Procesveiligheid, "Big Safety" en incidenten : hoe zijn ze te verklaren en wat is de impact? : verslag van de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, 22 januari 2009

  Swuste, P.; Jongen, M.

  2009-01-01

  Tijdens een bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde, is het onderwerp "Big Safety" aan bod gekomen. Big Safety is een benaming voor procesveiligheid en dit staat tegenover "small safety", de arbeidsveiligheid. Vier des

 6. Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen: Ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van patiënten

  Marie Helene Herweijer-van Gelder

  2016-04-01

  Full Text Available SubjectEvidence-Based Design in hospitals.ProblemWhat role can Evidence-Based Design have in the design of better hospitals?PurposeTo determine spatial (or: concrete qualities, scientifically proven to have a positive influence on the health and well being of patients and staff, in order to offer the architect a helping hand for designing better hospitals. These measures are drawn from research that has been done in the framework of Evidence-Based Design (EBD, which can be perceived as the scientific variant of the healing environment.RelevanceIn the Dutch media the term healing environment is often used by architects, representatives of hospitals and researchers. Everyone provides their own content (colour, nature, treatment, hospitality, etc. to this collective concept. The determination of concrete design elements, with a proven positive effect for patients, can contribute to the design of better care environments.Method and approachLiterature research and case studies.EBD → elements → checklist → case studies in field research↑ ---------- analysis ---------- ↑Spatial measures were selected from scientific articles from Evidence-Based Design research that are applicable for an architect. Only those measures were selected for which the effect has been proven sufficiently. The selection was based on scientific articles that have been validated by EBD expert teams. The measures in this study cover waiting rooms, consultation rooms, nursing departments, patient rooms and day treatment areas.The measures have an effect on:A positive contribution to the health of patients (chapter 3;A positive contribution to the well being (less anxiety, stress of patients (chapter 4;A positive contribution to the efficiency and effectiveness of staff (chapter 5. The literature research gives information on how physical environmental interventions can contribute to the problems of the patient (such as lack of sleep. The selected measures are gathered in a checklist. This checklist gives an overview of all the validated spatial measures (from chapters 3, 4, 5. In the checklist it becomes clear which spatial measure can contribrute to which positive effects. Some aspects are more significant than others because they contribute to many problems (such as the one-person patient room; others appear just once and contribute to just one aspect. The application of EBD in recently built Dutch Hospitals has been studied using this checklist in the case studies. In the field research (chapter 7 nine recently built Dutch hospitals (Orbis Medisch Centrum Sittard, Isala Klinieken Zwolle, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, Flevoziekenhuis Almere, Maasziekenhuis Boxmeer, Deventer Ziekenhuis Deventer, Bright Sites VUMC Amsterdam, Alexander Monro Kliniek Bilthoven were visited. Using the checklist the analysis is carried out as to whether EBD elements are used and if so how they are applied.The goals of the case studies are to gain understanding of:The degree to which, and the way in which, the selected measures are applied;The consequences for the architectonical quality.The case studies want to answer the following questions:Does the frequent use of terms such as healing environment indeed reflect the application of design elements that have been scientifically proven?If certain aspects derived from EBD are applied, in which way is this done?This study has disregarded the extent to which the aimed effects of the measures, as attributed in the literature, are evident when these measures are applied in reality in the hospitals.A characteristic of this study is the fact that it has been done from the field of architecture.Design qualities are studied. For each case study the design drawings from the architect were retrieved and studied, and the hospital was visited. Also for every case study an interview was held with a staff member of the hospital and with the architect. The media was searched for each hospital from the field research to determine whether the hospital or architect mentions the healing environment. In chapter 8 all the gathered data from the cases are compared.The question about architectural quality is relevant from the perspective of the architect. EBD gives little information about the quality of the architecture for the architect. EBD states that there are too few research studies about design. Most starting points are found in the paragraph ‘interior’ (such as variation and differentiation. Roger Ulrich writes in a few articles about an aesthetically pleasant environment, a hotel-like interior and being well decorated. In this he understates the importance of the quality of the design.Just sometimes he remarks about the use of colour, avoiding cheap furniture and the use of adequate lighting. For the architect design is important. For this reason, during the field research the design of the spaces was also observed: the analysis is not limited to the aspects derived from Evidence-Based Design. Therefore a professional analysis of architectural quality is possible. In chapter 9 the most significant aspects of architectural quality are described. In this part of the case studies vocabulary familiar in architecture and common architectural analytical methods are used. This part of the study gives information about the relationship between Evidence-Based Design and architectural quality.In chapter 8 the conclusion is drawn if and how EBD is applied in recently built Dutch hospitals and the most significant results using the checklist are described.Resultsa checklist with all the physical measures together;the findings of the case studies based on this checklist;conclusions and recommendations.The field research shows that EBD is sparely used in many spaces in hospitals:Daylight and view. It was remarkable that in most hospitals many rooms are walled in, especially consulting rooms in outpatient areas. It also happens frequently that patients in rooms (for example day treatment, due to the interior design or the placement of furniture, cannot look outside.Nature. In almost none of the case studies was there an easy accessible (patio garden that staff and patients can use.Patient room. More than half of the cases have the majority of patient bedrooms with shared bathrooms. Day treatment areas and multi occupancy patient bedrooms have, in almost all cases no design solutions that contribute to privacy, control, positive distraction or social support.Interior. Many spaces in the hospitals from the field research where patients and staff stay a long time have an institutional character. Rooms with an institutional character do not offer the possibility for control or positive distraction to the patient due to a lack of variation and differentiation in colours, materials, lighting and furniture. Also there is in none of the hospitals any art in rooms where patients stay a long time and need positive distraction. It is frequently the case that equipment and necessities do not have an obvious location or that no possibility is offered for putting equipment etc. in a cupboard. This contributes to the fact that many rooms are chaotic and unattractive.From the field research we can learn that EBD gives few concrete measures for design. A few EBD measures are important for architecture but they do not give actual rules for the design. The architect designs the totality of functional, programmatic and esthetic aspects of the brief of requirements. This study shows that the quality of the design is indeed important. EBD stands not in the way of architectural quality and architectural quality is no obstruction for the use of EBD.Commentary and recommendationsThe functional and programmatical measures from EBD provide the architect with information to design better hospitals. The recommendations that EBD provides for design are also valuable. The field research showed that still many measures from EBD are not applied in hospitals. It is recommended that hospitals and architects take note of EBD in order to realise the positive effects for patients.In the field research an often-heard complaint was that the scientific basis of hospital design is insufficient: more EBD is needed. It is recommended that during the design and building process of a hospital attention is given to research (for example Post Occupancy Evaluation in order to contribute to the body of knowledge of the positive effects of the 3. The field research showed that the quality of architecture is important in the experience of users and patients. It is recommended that more attention be given to architectural quality in the hospital environment. I also advise that the client gives more attention and is more involved in the design. The client can play a strong role in creating architectonical quality and making a better hospital environment.

 7. Athanasius van Alexandrië en zijn uitleg van de Psalmen : een onderzoek naar de hermeneutik en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk

  Bouter, P.F. (Peter Frans)

  2002-01-01

  This study consists of an investigation into Athanasius of Alexandria’s only commentary handed down to us rather completely: Expositiones in Psalmos. On the basis of this commentary Athanasius’ hermeneutic pricniples, exegetic instruments and theological themes are brought forward. At the same time

 8. Our Engagement with Literature: On Literature as a Way of being = Ons engagement met literatuur: over literatuur als een wijze van Zijn

  van Rooden, A.

  2015-01-01

  An ethics of literature is generally related to the subject matter, style or genre of specific literary works, more specifically to the fact that a literary work deals with a certain subject or deals with it in a certain way. Instead, this article explores an ontological approach to the ethics of li

 9. Olaf van Kooten, hoogleraar Wageningen UR en lector InHolland: ‘hoezo slechte markt; we zijn zelf de markt’

  Kierkels, T.; Kooten, van O.

  2014-01-01

  Er is iets grondig mis in de afzetketen van met name groente en fruit; de samenwerking komt maar moeilijk van de grond. Als gevolg daarvan liggen er producten van een lage kwaliteit in de winkel en verdient niemand iets. Dat het anders kan bewijzen schaarse voorbeelden. Hoogleraar tuinbouwketens Ola

 10. Content zijn met de vermogenspositie. Een handleiding bij het bepalen van een goede uitgangspositie van het vermogen van de Stichting Catent

  Lubbers, F.T.

  2009-01-01

  Catent is een stichting voor primair onderwijs. De 32 scholen van de stichting liggen verspreid over vier provincies binnen de driehoek Steggerda (Friesland), Weiteveen (Zuid-Oost Drenthe) en Ermelo (Gelderland). Sinds 2006 wordt het primair onderwijs gefinancierd volgens de lumpsum systematiek.

 11. Zijn lager opgeleiden de dupe van de toestroom van studenten op de arbeidsmarkt? Over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

  A.J. Steijn (Bram); W.H.A. Hofman (Adriaan)

  1999-01-01

  textabstractLabour market participation of students has increased substantially in recent years. To what extent students occupy jobs for which the low-educated umployed also qualify is subject of this study. By means of three separate empirical studies among: a) students in higher education, b) the

 12. Overzicht van de resultaten van verslepings- en wachttermijnproeven welke zijn uitgevoerd met toevoegingsmiddelen bij pluimvee in de periode 1986-1994

  Keukens, H.J.; Kan, C.A.

  1997-01-01

  Lage gehaltes van veevoedertoevoegings-of diergeneesmiddelen in pluimveevoeder kunnen residuen in vlees of eieren veroorzaken. Systematisch onderzoek naar deze (kwantitatieve) relaties is in Nederland rond 1986 aangevangen en heeft veel nuttige informatie voortgebracht. Dit rapport, dat is opgesteld

 13. Our Engagement with Literature: On Literature as a Way of being = Ons engagement met literatuur: over literatuur als een wijze van Zijn

  van Rooden, A.

  2015-01-01

  An ethics of literature is generally related to the subject matter, style or genre of specific literary works, more specifically to the fact that a literary work deals with a certain subject or deals with it in a certain way. Instead, this article explores an ontological approach to the ethics of li

 14. Sisyphus en zijn rotsblok ? : het snelheidsprobleem vanuit wetenschappelijke optiek. Bijdrage aan de themadag "snelheidsbeheersing in de regio", 31 oktober 1991, Ede.

  Wegman, F.C.M.

  1992-01-01

  This paper discusses whether the speed problem can be controlled in the Netherlands in an effective way. The paper shows the complex relationship between driving speeds and accidents. The paper describes that many regional speed control activities carried out in the last years were not successful.

 15. 'Per incitamento a virtu' : Ludovico Capponi (1534-1614) en de schilderingen in zijn palazzo te Florence als aansporing tot deugd

  Botke, Klazina Dieuwke

  Ludovico Capponi (1534-1614) commissioned the painter Bernardino Poccetti (1548-1612) to decorate the Sala Grande of his palace in Florence around 1580. The subject of the elaborate programme was the political and military accomplishments of the Capponi family. By means of a text on the wall,

 16. Multifunctional camping building full of sustainable technology. All installations controlled through the internet; Multifunctioneel kampeergebouw vol duurzame techniek. Alle installaties zijn via internet te beheren

  Schoemaker, E.

  2011-06-15

  A fully integrated, computerized control system is not just suitable for large companies; it can also be realized by smaller organizations as part of their sustainability policy. Eventually, the investment can result in a significant saving. This article discussed the example of scouting and camping site St. Walrick in Overasselt (the Netherlands) [Dutch] Een volledig geintegreerd, computergestuurd beheersysteem is niet alleen geschikt voor grote bedrijven. Het is ook bereikbaar voor kleinere organisaties en past vaak heel goed in hun duurzaamheidbeleid. Uiteindelijk kan de investering een behoorlijke besparing opleveren. In dit artikel wordt het voorbeeld van scouting- en kampeerterrein St. Walrick in Overasselt (Gelderland) besproken.

 17. Twee jaar speuren naar leven op Mars: Robotwagen Curiosity veilig geland op Mars en klaar voor zijn missie (article by Jesse van Regenmortel)

  Kate, I.L. ten

  2012-01-01

  Na een ruimtereis van meer dan acht maanden is de robotwagen Curiosity gisterochtend vroeg veilig en wel geland op Mars. In het controlecentrum van NASA heerste euforie toen het nieuws bevestigd werd. Want elke misstap had de ruimtevaartorganisatie twee miljard euro kunnen kosten.

 18. Leren uit levensverhalen: Het levensverhaal als bron van kennis en kracht in de opleiding ‘Ervaringsdekundige in armoede en sociale uitsluiting’

  Marian van der Sypt

  2006-03-01

  Full Text Available Boeken waarin mensen hun persoonlijke ervaringen met ingrijpende gebeurtenissen of problemen beschrijven, zijn tegenwoordig bijzonder populair. Borstkanker, echtscheiding en autisme zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen waarmee mensen hun strikt persoonlijk belevings- en verwerkingsproces aan een breed lezerspubliek openbaren. Blijkbaar hebben zowel de schrijvers als de lezers hier voordeel bij. Is het opschrijven van het verhaal een verwerkingsproces op zich? Geeft het delen van deze vaak traumatische ervaringen met een anoniem publiek méér zin aan de gebeurtenissen? Leidt herkenning tot méér inzicht of betere verwerking bij deze lezer? Niet zelden willen deze boeken een signaal geven niet alleen aan de publieke opinie maar ook aan de professionele wereld door het aanklagen van inadequaat gedrag van professionelen, van een nefaste omgeving of door het aan de kaak stellen van een falend beleid. De opleiding ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ in Vlaanderen lijkt in een aantal opzichten op deze hiervoor genoemde initiatieven. Persoonlijke probleemverwerking, inzichtverwerving, (herkenning en signalering zijn sleutelwoorden in deze opleiding. Het werken met levensverhalen van de cursisten staat centraal. De cursisten brengen om zo te zeggen hun eigen leven als centrale casus binnen in het leerproces. Hoe verloopt deze bijzondere vorm van sociale interventie? Wat beoogt deze unieke opleidingsvorm? Kan een dergelijke opleiding de positie van kansarmen in de samenleving beïnvloeden? Dit artikel besteedt eerst aandacht aan de centrale actor in deze opleiding, de ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’. Wie zijn ze en wat zet hen aan om deze opleiding te volgen? Vanwaar komt het idee om hun levensverhalen een centrale en onbetwistbare plaats te geven? Hoe ervaren cursisten en hun lesgevers het werken met deze specifieke vorm van casuïstiek? Welke effecten stellen ze vast? De opleiding

 19. Affairs and selective shopping in a spiral of exaggeration. What is the matter with the UN Climate Panel?; Affaires en selectief winkelen in een spiraal van overdrijving. Wat is er toch aan de hand mt het VN-Klimaatpanel?

  Labohm, H.

  2007-07-01

  In two articles the state-of-the-art in the discussion on climate change will be analyzed. In this first article the author pays attention to scientific skirmishes that have taken place in and around the climate panel of the UN (IPCC or Intergovernmental Panel on Climate Change) and how the conclusions and recommendations are translated and interpreted in political terms. In the second article the author will analyse a few shortcomings of the scientific basis of the human greenhouse hypothesis as formulated by the IPCC. [Dutch] In twee artikelen wordt de actuele stand van zaken in de klimaatdiscussie ganalyseerd. In dit eerste artikel besteedt de auteur aandacht aan de wetenschappelijke schermutselingen die in en rond het klimaatpanel van de VN (het IPCC of Intergovernmental Panel on Climate Change) hebben plaatsgevonden en de wijze waarop de bevindingen van het panel in de politiek zijn vertaald. In het tweede artikel zal de auteur enkele tekortkomingen analyseren van de wetenschappelijke onderbouwing van de menselijke broeikashypothese door het IPCC.

 20. Solar panel highlighted. Developing a legal framework; Het zonnepaneel belicht. De ontwikkeling van een juridisch kader

  Nierop, S.C.A. [Rijksuniversiteit Groningen RUG, Groningen (Netherlands)

  2012-09-15

  In the Netherlands, there is a high potential for solar energy in the built environment. Next to enhancing the sustainability of energy production in general, the installation of solar panels also contributes to the realization of European targets. As these targets are legally binding, the Netherlands may face sanctions if they are unable to realize the targets. This contribution aims to map (part of) the legal framework of solar panels. Attention is paid to the installation of solar panels and more specifically to the sale of the energy produced by the solar panel. Finally, some general conclusions are drawn and points that have not been discussed so far are briefly touched upon in view of further development of the legal framework for solar panels. [Dutch] Zonne-energie in de gebouwde omgeving heeft grote potentie in Nederland. Naast een verduurzaming van de energieproductie in het algemeen, draagt de plaatsing van zonnepanelen ook bij aan het behalen van Europese doelstellingen. Aangezien deze doelstellingen juridisch bindend zijn, kunnen aan Nederland sancties worden opgelegd indien zij niet worden gehaald. Deze bijdrage beoogt (een gedeelte van) het juridische kader met betrekking tot zonnepanelen in kaart te brengen. De aandacht wordt gericht op de plaatsing van een zonnepaneel en meer specifiek op de verkoop van de door een zonnepaneel geproduceerde energie. Tenslotte worden enkele algemene conclusies getrokken en nog onbesproken punten kort aangestipt met het oog op een verdere ontwikkeling van het juridische kader inzake zonnepanelen.

 1. Investigation of radioactivity in soil samples from the location Jagtlust 2, Kapelle, Netherlands. Letter report; Onderzoek naar radioactiviteit in grondmonsters verkregen op adres Jagtlust 2 te Kapelle. Briefrapport

  Goerts, P.C.; Kwakman, P.

  2011-12-15

  In 1940, there used to be a paint factory at the current location of a dwelling at Jagtlust 2, where luminescent paint was made. Historic research has not revealed whether the luminescent materials were based on phosphorescent or radio-active components. A soil research has been conducted at the location to examine if any pollution with a radio-active nature still exists in the soil. The following research has been done: establishing of the location where the soil samples need to be taken; taking several soil samples; determining the radio-activity level of the soil samples [Dutch] Rond 1940 stond er op de plek van het woonhuis Jagtlust 2 een verffabriek, waar met lichtgevende verf werd gewerkt. Uit historisch onderzoek door de gemeente is niet duidelijk geworden of de lichtgevende materialen waren gebaseerd op fosforiserende of radioactieve componenten. Door middel van een bodemonderzoek is nagegaan of op de aangegeven locatie nog verontreinigingen van radioactieve aard in de bodem aanwezig zijn. Het volgende onderzoek is uitgevoerd: het bepalen van locatie waar grondmonsters moeten worden genomen; het nemen van enkele grondmonsters; het bepalen van radioactiviteitsgehalte van de grondmonsters.

 2. Waste or biomass? A legal basis; Afval of biomassa? Een juridische onderbouwing

  Kremers, G.J.; Van Esch, T.; Cuperus, J.G. [Tauw Juridisch en Financieel advies, Amsterdam (Netherlands)

  2005-01-01

  A manual has been drafted by means of which it must be possible to determine whether materials, to be processed in a bio-energy project, is waste or biomass. The manual is based on national and international legislation and jurisprudence. [Dutch] Een handreiking is opgesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag wat afval is en wat biomassa is. Het antwoord op die vraag is uitgewerkt aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal. Met enkele voorbeelden voor biomassa wordt praktisch dit toegelicht. Eenduidigheid in het onderscheid afval/niet-afval is van groot belang voor ieder bio-energieproject. Dit onderscheid kan grote consequenties hebben voor de inpassing in de ruimtelijke plannen, maar ook voor de vraag wie het bevoegd gezag is die de milieuvergunning uiteindelijk moet verlenen. In veel gevallen zijn bij bio-energieprojecten met afvalstoffen extra milieumaatregelen nodig die extra kosten met zich meebrengen Daarnaast moet de initiatiefnemer rekening houden met langere en meer gecompliceerde vergunningprocedures.

 3. Measuring the energetic quality of individual houses; Meting van de energetische kwaliteit van individuele woningen

  Koene, F.G.H. [TNO Gebouwde Omgeving, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  How to measure the energetic quality of an individual dwelling? Measurement of natural gas consumption only is not sufficient as the occupant may be energyconscious or not. How much energy goes into producing domestic hot water? Ha the winter been cold? The method proposed in this paper determines the energetic quality of a dwelling in three complementary ways. Comparing the mutual results yields insight into the energetic quality of an individual dwelling. The 3 methods are measuring heat losses by means of a 'heat signature'; determine the heat losses from the energy balance of the heating season; and calculation of the theoretical and expected heat losses. [Dutch] Hoe kun je de energetische kwaliteit van een individuele woning meten? Enkel het gasgebruik meten is niet voldoende, omdat de bewoner zuinig of juist niet zuinig kan stoken. Hoeveel gas is nodig voor warm tapwaterbereiding? Was het een strenge winter? De in dit artikel beschreven methodologie bepaalt de energetische kwaliteit met drie verschillende methoden. Door de resultaten onderling te vergelijken, verkrijgen we inzicht in de energetische kwaliteit van een individuele woning. De drie methoden zijn: meten van warmteverliezen met de warmtehandtekening; bepalen van de warmteverliezen uit de energiebalans over het stookseizoen; en berekening van de theoretische of verwachte warmteverliezen.

 4. Inzicht door onderdompeling Een reactie op Bart Van de Putte, Henk de Smaele en Dirk Jan Wolffram

  Jan Hein Furnée

  2014-09-01

  halffabrikaat kunnen zijn. Furnée geeft Henk de Smaele volledig gelijk dat zijn onderzoek zou hebben geprofiteerd van een meer diepgaande reflectie op de manier waarop verschuivingen in de ruimtelijke bewegingsvrijheid van vrouwen kunnen worden gerelateerd met politieke en economische emancipatie. In reactie op Dirk Jan Wolffram herneemt Furnée enkele voorbeelden uit zijn studie waaruit blijkt hoe politieke praktijken in plaatsen van vertier van invloed waren op de lokale en nationale politiek, zonder echter te resulteren in een lineair proces van toenemende politieke participatie enrepresentatie.

 5. Inzicht door onderdompeling Een reactie op Bart Van de Putte, Henk de Smaele en Dirk Jan Wolffram

  Jan Hein Furnée

  2014-09-01

  halffabrikaat kunnen zijn. Furnée geeft Henk de Smaele volledig gelijk dat zijn onderzoek zou hebben geprofiteerd van een meer diepgaande reflectie op de manier waarop verschuivingen in de ruimtelijke bewegingsvrijheid van vrouwen kunnen worden gerelateerd met politieke en economische emancipatie. In reactie op Dirk Jan Wolffram herneemt Furnée enkele voorbeelden uit zijn studie waaruit blijkt hoe politieke praktijken in plaatsen van vertier van invloed waren op de lokale en nationale politiek, zonder echter te resulteren in een lineair proces van toenemende politieke participatie enrepresentatie.

 6. Dit product werkt tegen kanker (misschien)

  Baars, J.J.P.

  2007-01-01

  In een tijd van lage prijzen en een verzadigde markt, is het aantrekkelijk om de verkoop van paddenstoelen kracht bij te zetten met nieuwe argumenten. Het meest voor de hand liggend is om de mogelijk gezondheidsbevorderende stoffen in paddenstoelen in te zetten voor vermarkting. Dat gaat echter niet

 7. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 8. Virtual reality in het onderwijs, hoe reëel is dat?

  Westera, Wim

  2017-01-01

  VR-technologie is onstuitbaar in opkomst. De prijzen dalen en de consumentenmarkt staat op doorbreken. Nu onderwijspioniers zich enthousiast op nieuwe VR-toepassingen voor leren en onderwijzen storten, rijst de vraag hoe we de educatieve potentie van VR moeten beoordelen: wordt het onderwijs beter,

 9. Welke prijs voor generiek gekorte varkensrechten?

  Gaag, van der M.

  1998-01-01

  Nieuwe regels, onzekerheid en lage prijzen zorgen voor veel onrust in de varkenshouderij. Dit eerste artikel over varkensrechten richt zich op varkenshouders die door willen gaan. Zij moeten goed nadenken over de prijs die zij willen en kunnen betalenvoor de varkensrechten die per 1september generie

 10. Kenniscentrum Wageningen: het gaat ervan komen. Samenvoeging LUW en onderzoekinstituten.

  Vries, de A.Ph.

  1997-01-01

  De samenvoeging van de Landbouwuniversiteit en de instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek (DLO), enkele kleinere kennisinstellingen, alsmede delen van het praktijkonderzoek tot een Kenniscentrum Wageningen

 11. Meerwaarde voor vis

  Zaalmink, W.; Verweij, M.

  2015-01-01

  Deze brochure beschrijft inspirerende voorbeelden van enkele niet-alledaagse afzetmogelijkheden van vis, Het doel is visserijondernemers te stimuleren tot het ontwikkelen van economisch en ecologisch rendabele visketens.

 12. Seaweeds in closed systems; Zeewieren in gesloten systemen

  Hart, P. ' t [Koers en Vaart, Barendrecht (Netherlands); Schipper, J. [Hortimare, Heerhugowaard (Netherlands)

  2011-04-15

  eigenschappen, in diervoeders en voor de teelt van schelpdieren (zeeoor). Daarnaast worden extracten uit zeewier gebruikt voor de cosmetica-industrie en farmaceutische producten, en vormen ze een mogelijke bron van biologische brandstoffen. Zeewier kan wellicht ook dienen als eiwitplatform voor de steeds groeiende vraag naar viseiwitten en soja-eiwit. Hoewel Nederland op het terrein van offshore en waterbouw en ook op het gebied van zaaien, telen en zaadveredeling een goede naam heeft, is de kennis van het telen en oogsten van zeewier hier zeer beperkt. Met de komst van windmolenparken in de Noordzee en de exploitatie van het continentale plat, komt ook de teelt van zeewieren in beeld. Hierbij wordt gedacht in extensieve en intensieve teeltsystemen equivalent met wat we in de land- en tuinbouw kennen. Voor bepaalde toepassingen van zeewier zijn beter gecontroleerde teeltomstandigheden nodig, bijvoorbeeld als het gaat om specifieke inhoudsstoffen, kwaliteitseisen met betrekking tot voeding of bij de vermeerdering van het zeewier voor de toekomstige grootschalige zeewierteelt. Daar waar de waarde van het geteelde zeewier toeneemt, en daarmee de wens tot oogstzekerheid en risicobeheersing, zijn gesloten systemen waarschijnlijk de beste benadering. Doordat de teeltcondities bij gesloten systemen beter beheersbaar zijn, zijn opbrengsten naar verwachting hoger, zijn de gehaltes aan inhoudsstoffen constanter en is de algehele kwaliteit beter. Bovendien kunnen eventuele plagen eenvoudiger bestreden of voorkomen worden. In tegenstelling tot op land gebaseerde zeewierteelt kunnen gesloten systemen beschikken over veel, schoon en relatief mineraalarm zeewater. Dit opent ook mogelijkheden voor temperatuurregulering met behulp van zeewater. Het concept van zeewieren in gesloten systemen is in zekere zin vergelijkbaar met de glastuinbouw. Op basis van de gehanteerde prijzen voor zeewier blijkt de kweek van volwassen planten voor industriële toepassingen in gesloten systemen niet haalbaar

 13. «[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie» Språkhistorie som norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn

  Stian Hårstad

  2016-09-01

  Full Text Available Artikkelen tar for seg språkhistorie som norskdidaktisk emne i et faghistorisk perspektiv. På grunnlag av en lang rekke styringsdokumenter (læreplaner og studieplaner og fagdidaktisk og disiplinfaglig litteratur undersøkes hvordan språkets historiske dimensjoner har blitt tematisert som kunnskapsområde. Et hovedfunn i denne gjennomgangen er at det historiske (eller historiserende lengdesnittet har vært til stede gjennom hele 1900-tallet og fortsatt finnes i gjeldende læreplan – om enn med temmelig varierende vektlegging og detaljering. Læreplanene har i stor grad overlatt til praktikerne (lærerne og lærerutdannerne å avgrense hva de språkhistoriske emnene skal romme. Litteraturanalysen viser videre at den didaktiske refleksjonen på dette feltet bare unntaksvis har kommet på trykk, og denne begrensete språkhistorie-didaktiske debatten må forstås på bakgrunn av tilstanden i forsknings- og studiefaget.Nøkkelord: språkhistorie-didaktikk, språkdidaktikk, språkhistorie, norskdidaktikkAbstractThis article deals with language history as a didactic topic in the subject Norwegian as L1. On the basis of a wide range of documents (curricula and syllabi and didactic and disciplinary literature, the article seeks to examine how the historical dimensions of language have been treated as an area of knowledge. A main finding is that the historic (or historicizing perspective has been present through the entire 20th century and still can be found in the current curriculum – though the emphasis and itemization have varied significantly. The curricula have largely entrusted the practicians (the teachers and teacher educators with the powers to delineate the language history topics. The research review further shows that the didactic reflections within this field only sporadically have appeared in print, and this limited didactic discussion of language history must be understood on the background of the condition of the discipline.Keywords: language history didactics, language didactics, language history, didactics of Norwegian as L1

 14. Test and evaluation of multiple lambda-sensors for use in combustion gases; Multi {lambda}-sond - Utveckling och test av enkel teknik foer O{sub 2}-maetning oever tvaersnitt

  Kallner, Per; Gaardman, Lennart; Engel, Erik [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden)

  2001-03-01

  Fluctuations and zones with fuel rich conditions are the main causes of CO-emissions and abnormal deposit formation. This project was initiated to try and trace such disturbances. 'Multi-sensor-probes' is a quick and easy way of mapping fluctuations in many points along an axis simultaneously. This project is concentrated on such measurement systems, based on lambda({lambda})-sensor technology. The project was run in a few steps: - The use of {lambda}-sensors for O{sub 2} measurements in hot flue gases (>800 deg C), - Development and testing of probe-constructions for multi-point measurements, and - Performing measurement series in Vaermeforsk-related boilers, to identify fluctuations and fuel rich zones. This project shows how standard {lambda}-sensors can be utilised also in hot flue gases. In-situ measurements with a single-sensor probe is demonstrated in CFB, PF and grate boilers. It is a water-cooled probe, with the {lambda}-sensor mounted inside the tip of the probe. To perform multi-point measurements with the standard {lambda}-sensors, an extractive probe design had to be developed. With the standard {lambda}-sensors no sensible design for multi-point in-situ measurements could be found. A way to achieve such designs would be development of {lambda}-sensors where the zirconium oxide measurement cell is separated from the electrical wiring. This would give much smaller pieces to include in the probe and especially solve the problem of low temperature demand for the parts just behind the measurement cell in standard {lambda}-sensors. This could mean a multi-probe cooled to just 500-600 deg C. The construction of the extractive multi-probe tested in this project suffered from leakage in the suction lines when exposed inside the PF boiler. A proposed design with better function in this aspect is presented in this report. The results show that by combining a cooled probe-design with standard {lambda}-sensor components a tool for measurements of O{sub 2}-fluctuations in hot flue gases is achieved. All this with low cost and easily available parts.

 15. De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht: een onderzoek naar de wederzijdse beïnvloeding door de Wet terroristische misdrijven en het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten

  J.M. Lintz

  2007-01-01

  textabstractThis summary of the most important results of this study is set up by answering the different questions in which this study’s theses consists (7.2). The preceding chapters’ most important findings can be presented adequately and orderly by answering the theses. The three questions of whi

 16. Effect van plaagdierbestrijding op Toxoplasma gondii infecties bij enkele probleembedrijven in de welzijnsvriendelijke varkenshouderij = Effect of rodent control on Toxoplasma gondii infections in animal friendly pig farms with a rodent problem

  Kijlstra, A.; Cornelissen, J.B.W.J.; Meerburg, B.G.; Jongert, E.; Craeye, de S.

  2007-01-01

  Toxoplasma gondii is een onderschatte voedsel gerelateerde zoönose waarvan de ziektelast voor de mens waarschijnlijk gelijk is aan salmonellose. Modernisering van de varkenshouderij heeft geleid tot een verdwijning van Toxoplasma infecties, maar een heropleving is recent geconstateerd in de welzijns

 17. Understanding modal choices for leisure activities. Is it just objectively determined ? Het begrijpen van de vervoerswijzekeuze voor vrijetijdsactiviteiten. Wordt dit enkel beïnvloed door objectief meetbare variabelen ?

  Kobe Boussauw

  2012-12-01

  Full Text Available Most studies on the link between the built environment and modal choice characterize and model this relationship by objectively measureable characteristics such as density and diversity. Recently, within the debate on residential self-selection, attention has also been paid to the importance of subjective influences such as the individual’s perception of the built environment and his/her residential attitudes and preferences. Expanding the analysis to also include both objective and subjective characteristics at other model levels (i.e., not only stage of life characteristics but also personal lifestyles ; not only car availability but also travel attitudes, not only modal choice but also mode specific attitudes is the purpose of this paper. To this end, a modal choice model for active leisure activities is developed using data on personal lifestyles and attitudes, collected via an Internet survey, and estimated using a path model consisting of a set of simultaneous estimated equations between observed variables. While controlling for subjective lifestyles and attitudes, the effects of the built environment and car availability on modal choice can be determined correctly and thus insights in self-selection mechanisms can be gained.De meeste studies over de interactie tussen de bebouwde omgeving en vervoerswijzekeuze gebruiken objectief meetbare eigenschappen zoals dichtheid en diversiteit om deze relatie te modelleren en analyseren. Recent wordt tevens aandacht besteed aan het belang van subjectieve invloeden zoals de percepties en voorkeuren van het individu met betrekking tot de bebouwde omgeving. Dit gebeurde vooral binnen het debat over residentiële zelfselectie, maar zelfselectie kan ook op andere punten optreden. Daarom wordt in dit artikel de analyse uitgebreid zodat subjectieve kenmerken ook op andere niveaus van het model voorkomen (bijvoorbeeld, niet alleen levensfase maar ook leefstijl, niet alleen autobezit maar ook algemene mobiliteitsattitudes, niet alleen vervoerswijzekeuze maar ook attitudes tegenover specifieke vervoerswijzen. Daartoe is een model voor vervoerswijzekeuze voor actieve vrije­tijdsbesteding geschat. Dit model werd ontwikkeld op basis van gegevens uit een internet­enquête over persoonlijke leefstijlen en attitudes, en werd geanalyseerd met behulp van een padmodel dat bestaat uit een reeks van gelijktijdig geschatte vergelijkingen tussen de geobserveerde variabelen. De resultaten verduidelijken dat het effect van de bebouwde omgeving en autobeschikbaarheid op de vervoerswijzekeuze pas correct geïnterpreteerd kunnen worden indien men controleert voor subjectieve leefstijlen en attitudes. Daarenboven verkrijgt men inzicht in de mechanismen van zelfselectie.

 18. Sacramentum : Hugo van St.-Victor ([d.] 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de liturgie en de sacramentele theologie vanaf 1140 tot aan Durandus van Mende ([d.] 1296)

  Ypenga, Anko

  2002-01-01

  Den Ausgangspunkt fiir diese Studie bildet die allegorische Deutung von Personen und Dingen in der Domiine der Liturgie. Personen in der Liturgie sind keine gesteigerte Repräsentation des biblischen Christus. Die Dinge oder Sachen sind von Menschenhand geschaffen und deshalb nicht heilig. Die Legiti

 19. Dynamics of temporal wetlands under changing weather conditions

  Dullo, Bikila Warkineh

  2014-01-01

  Moerassen of in het engels “wetlands”zijn dynamische ecosystemen die voor de mensheid van heel veel nut zijn en zijn geweest, zowel direct of op een indirecte manier. Ze zijn echter heel sterk afhankelijk van de heersende waterhuishouding van het gebied. Op zijn beurt is de hydrologie afhankelijk

 20. Creating value from societal challenges; Waarde creeren uit maatschappelijke uitdagingen

  NONE

  2013-10-15

  The Dutch government requested the Advisory Council for Science and Technology Policy (AWT) to report on how to contribute to addressing societal challenges through (1) the top sector policy, (2) the profiling policy, and (3) the European framework program Horizon 2020, or a combination of these policies. The AWT bases his opinion on the nature of the societal challenges, the commitment of the business community and the commitment of the knowledge institutes (Chapter 2). Next, follow the reasons why the market insufficiently picks up the challenges, the tools that the government can deploy to do something about it, and the constraints that the government runs into (Chapter 3). Subsequently four cases are discussed (energy, healthcare, mobility and security), followed by experiences in other countries (Chapter 4). Finally, conclusions and recommendations are given (chapter 5 and 6) [Dutch] Het kabinet vraagt de AWT om advies uit te brengen over de vraag hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via (1) het topsectorenbeleid, (2) het profileringsbeleid, en (3) het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma's. De AWT baseert zijn advies op de aard van de maatschappelijke uitdagingen, de inzet van het bedrijfsleven en de inzet van de kennisinstellingen (hoofdstuk 2). Dan volgen de redenen waarom de markt deze uitdagingen onvoldoende oppakt, de instrumenten die de overheid kan inzetten om hier iets aan te doen en de beperkingen waar de overheid tegenaan loopt (hoofdstuk 3). Daarna komen vier casussen aan bod (energie, zorg, mobiliteit en veiligheid), gevolgd door ervaring in enkele andere landen (hoofdstuk 4). Het advies besluit met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5 en 6)

 1. Final report of the project 'Survey of the consequences liberalization energy market for the flower bulb sector'. Annexes; Eindrapportage van het project 'Inventarisatie consequenties liberalisering energiemarkt voor de bolbloemen- en bloembollenteler'. Bijlagen

  NONE

  2002-01-15

  The aim of this project is to demonstrate the business-economic consequences of the liberalization of the gas and electricity markets for the various types of businesses per region in the flower bulb and bulb flower sector. Based on this information, it can be concluded what will be the consequences for the sector and what will be the consequences of realizing the sector target for energy. These annexes contain an overview of the types of businesses, the questionnaire used, example calculations for a certain type of business, the set-up of the Commodity Services System, the costs per product or area unit. Moreover, a brief overview is given of the main features of a free energy market. Some recommendations are provided on how the flower bulb sector can profit from the consequences of the liberalized energy market [Dutch] De doelstelling van het project is het zichtbaar maken van de bedrijfseconomische consequenties van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt voor de verschillende bedrijfstypen per regio in de bloembollen- en bolbloemensector. Daaruit kan geconcludeerd worden wat de gevolgen zijn voor de sector en de gevolgen van het halen van de sectordoelstelling voor energie. In deze bijlagen wordt een overzicht gegeven van de bedrijfstypen, de gebruikte vragenlijst, een voorbeeldberekeningen voor een bepaald bedrijfstype, de opbouw van het Commodity Diensten Systeem, de kosten per product of oppervlakte-eenheid. Daarnaast wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van een vrije energiemarkt. Ook worden enkele praktische aanbevelingen gedaan voor de wijze waarop de bloembollensector kan inspelen op de gevolgen van de geliberaliseerde energiemarkt.

 2. Extreme low-frequency electric and magnetic fields due to the use of household appliances; Extreem-laagfrequente elektrische en magnetische velden van huishoudelijke apparatuur

  Kelfkens, G.; Pruppers, M.J.M.

  2005-07-01

  waaraan de gebruiker kan worden blootgesteld. Sommige mensen maken zich zorgen over gezondheidseffecten door blootstelling aan elektromagnetische velden. Daarom is het belangrijk die velden en de eventuele gezondheidseffecten in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft het wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten door gebruik van huishoudelijke apparatuur, de regelgeving voor deze apparaten, de sterkte van de magnetische velden in de buurt van die apparaten en de blootstelling waar het gebruik van deze apparaten toe kan leiden. De (verouderde) literatuurgegevens over de magnetische velden in de buurt van huishoudelijke apparaten suggereren dat voor enkele typen apparatuur die nog in gebruik kunnen zijn, de door de EU aanbevolen niveaus worden overschreden. Omdat de technologie verbeterd is en omdat huishoudelijke apparaten tegenwoordig moeten voldoen aan een Europese norm, is overschrijding van de aanbevolen niveaus voor apparaten die nu te koop zijn, minder waarschijnlijk. De EU-blootstellingsniveaus zijn gebaseerd op effecten die tijdens of kort na blootstelling optreden. Het kan niet worden uitgesloten dat blootstelling beneden deze niveaus op de lange termijn gezondheidsrisico's met zich mee brengt, maar het wetenschappelijk onderzoek wijst niet op een verband tussen kanker en het gebruik van huishoudelijke apparaten.

 3. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele

 4. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele cru

 5. Quantum rekenen: Quantumcomputers en qubits

  Hensen, B.J.; Hanson, R.

  2013-01-01

  De quantum computer is een computer gebaseerd op quantum bits, kortweg qubits. Dat zijn bits die fysiek gemaakt zijn van quantum systemen, met de speciale eigenschap dat ze in een superpositie tussen twee toestanden kunnen zijn.

 6. Heidebeheer moet anders voor reptielen

  Stumpel, T.

  2005-01-01

  Reptielen zijn in Nederland voor hun voortbestaan grotendeels afhankelijk van heide. Ze zijn bedreigd en hun leefgebied staat voortdurend onder druk. Voor de reptielen betekent dit: een ander heidebeheer. Deze bijdrage geeft aan welke overwegingen daarbij aan de orde zijn

 7. Genetic and Environmental Determinants of Respiratory Health

  Zeng, Xiang

  2016-01-01

  Luchtweg gerelateerde symptomen en een verminderde longfunctie zijn kenmerken van luchtwegziekten. Echter, de mechanismes zijn nog onduidelijk. Luchtweg gerelateerde symptomen kunnen veroorzaakt worden door verschillende omgevingsblootstellingen of het kan een vertoon zijn van verschillende onderlig

 8. Ontwerpsessies dierfaciliteiten 'de Born' september-november 2005 : proces en resultaat

  Eijk, van O.N.M.

  2006-01-01

  De dierfaciliteiten van het departement dierwetenschappen Wageningen UR verhuizen. Het departement heeft dierfaciliteiten die zijn bestemd voor onderwijsgerelateerd onderzoek. Het meest bekend zijn de faciliteiten vis en de klimaat respiratiecellen. Ook zijn er faciliteiten voor varkens, kippen en r

 9. Chronic exposure to carbon monoxide: a possible problem in the Netherlands?; Chronische blootstelling aan koolmonoxide. Is er sprake van een probleem in Nederland?

  Mooij, M.

  2008-07-01

  verbrandingstoestellen in woningen leiden tot risico's voor blootstelling aan koolmonoxide. Echter, met de huidige kennis en inzichten is geen landsdekkend en representatief beeld ontstaan over het optreden van chronische, herhaaldelijke, blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar het optreden van chronische blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. De VROM-Inspectie is opdrachtgever van dit onderzoek. Blootstelling aan koolmonoxide kan verschillende gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals hoofdpijn, duizelingen en concentratiestoornissen. Bij een ernstige vergiftiging kan het zelfs dodelijk zijn. Uit de ongevallenstatistiek blijkt dat er jaarlijks enkele tientallen tot honderden ongevallen plaatsvinden en er ongeveer 8-12 doden vallen als gevolg van blootstelling aan koolmonoxide. Kennis over koolmonoxide-intoxicaties blijft veelal beperkt tot acute blootstellingssituaties. Er is beperkte informatie over chronische blootstelling aan koolmonoxide. Open verbrandingsinstallaties in Nederlandse woningen leiden tot risicosituaties. Het betreft meestal afvoerloze geisers, open haarden, gaskachels en gasfornuizen. Maar ook oude en niet goed onderhouden cv-ketels kunnen leiden tot blootstelling aan koolmonoxide. Onderhoud aan verbrandingsinstallaties in Nederland is sinds begin jaren '90 niet meer verplicht en er is weinig of geen toezicht op de veiligheid van deze installaties. Het uitvoeren van onderzoek, inspecties en huisbezoeken zijn goede methoden om beter inzicht te krijgen in de landelijke situatie rondom blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Het vervangen van open verbrandingsinstallaties, het uitvoeren van periodieke keuringen voor onderhoud en meer toezicht op de veiligheid van installaties zijn mogelijke opties om risicosituaties te vermijden.

 10. The Agrocentre. A sustainable pig cluster; Het Agrocentrum. Een duurzaam varkenscluster

  De Wilt, J.G. [InnovatieNetwerk, Utrecht (Netherlands); Noorduyn, L. [De Schrijfster, Bennekom (Netherlands)

  2011-02-15

  To what extent does the continuous process of upscaling in pig farming present opportunities to take sustainability to a new level? To answer this question, several pig farmers, assisted by InnovationNetwork, have devised a concept for a sustainable pig cluster which they have dubbed Agrocentre. Various studies have shown that the Agrocentre can grow into an animal- and environment-friendly form of pig farming that blends in well with the countryside whilst also being economically viable. An Agrocentre is a type of Agropark where pig farming is clustered with an agro-power station and an abattoir. Another characteristic is that direct connections with other sectors make it possible to largely close energy, CO2, mineral and water cycles. The Agrocentre accommodates all categories of pigs, ranging from sows and piglets to meat pigs. A scale of about 80,000 to 100,000 pigs is necessary to make the abattoir economically viable. The on-site abattoir prevents the stressful transportation of live animals. The meat is processed elsewhere. The power station runs on the manure from the farm's own pigs and supplies all energy required for the pig farm, while any residual heat and electricity is supplied to nearby greenhouse growers or fish farms. The pig feed is mainly sourced from surrounding arable farms which, in turn, procure the manure product from the agro-power station [Dutch] In hoeverre biedt de voortgaande schaalvergroting in de varkenshouderij kansen voor een duurzaamheidssprong? Met deze vraagstelling hebben enkele varkenshouders met ondersteuning vanuit InnovatieNetwerk een ontwerp gemaakt voor een duurzaam varkenscluster, dat ze 'Agrocentrum' hebben genoemd. Uit verschillende studies is gebleken dat het Agrocentrum kan uitgroeien tot een welzijns- en milieuvriendelijke vorm van varkenshouderij die goed in het landschap past en die ook economisch kansen biedt. Een Agrocentrum is een specifieke vorm van een Agropark waar varkenshouderij is

 11. Maatschappij zonder managers

  Dicke, M.

  2007-01-01

  Mieren zijn een zeer succesvolle insectengroep. Niet zo zeer in aantal soorten: er zijn ongeveer 9.500 mierensoorten ofwel 0.5% van alle soorten op aarde zijn mieren. Maar veeleer in aantal individuen. Hun aantallen zijn enorm, evenals hun biomassa. Volgens schattingen is het gewicht aan mieren op a

 12. Sensorisch en chemisch onderzoek van dry en alcoholarm bier

  Mazijk-Bokslag, van, D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn veertien monsters bier onderzocht. De monsters zijn onderverdeeld in acht monsters alcoholarm of alcoholvrij bier, drie monsters dry bier en drie monsters gewone pils. De monsters zijn getest op sensorische verschillen. De monsters zijn verder chemisch onderzocht op alcoholgehalte, stamwortgehalte, percentage glucose en percentage malto-dextrine. Alle monsters voldoen aan de eisen van de Warenwet.

 13. Sensorisch en chemisch onderzoek van dry en alcoholarm bier

  Mazijk-Bokslag, van D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn veertien monsters bier onderzocht. De monsters zijn onderverdeeld in acht monsters alcoholarm of alcoholvrij bier, drie monsters dry bier en drie monsters gewone pils. De monsters zijn getest op sensorische verschillen. De monsters zijn verder chemisch

 14. Het bedrijfssimulatie-spel MAKKER

  Haverkamp, H.C.M.

  1985-01-01

  Een uiteenzetting van een computergestuurd simulatiespel Makker genaamd, waarmee de bedrijfseconomische aspecten van enkele belangrijke managementsbeslissingen worden gesimuleerd. De gevolgen ten aanzien van netto-overschot, inkomen, vermogensontwikkeling en bewerkingscapaciteit worden tot uiting ge

 15. Maak wetenschap vrij toegankelijk

  Engelen, Jos; Jong, de Franciska

  2013-01-01

  Wetenschappelijke publicaties moeten voor iedereen gratis toegankelijk worden. In dit artikel wordt ingegaan op enkele achtergronden van het pleidooi voor het Open Access-model die in het publieke debat vaak onderbelicht blijven.

 16. Some mossmites new for the Netherlands (Acari: Oribatida)

  Siepel, H.; Dimmers, W.J.

  2010-01-01

  Bestudering van materiaal uit enkele Alterra projecten leverde negen soorten mosmijten op die nog niet waren opgenomen in de recent gepubliceerde Nederlandse naamlijst. Het totaal aantal soorten voor Nederland komt hiermee op 327.

 17. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 18. Neuromodulation of cerebral blood flow

  ter Laan, Mark

  2014-01-01

  Dit proefschrift behandelt de modulatie van de cerebrale doorbloeding (cerebral blood flow, CBF) door cervicale elektrische stimulatie en de aanname dat het sympathisch zenuwstelsel hierin een specifieke rol speelt. Enkele resultaten met cervicale ruggenmergsstimulatie (spinal cord stimulation, SCS)

 19. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 20. Marketing Management Support Systemen: State-of-the-Art en perspectieven

  B. Wierenga (Berend)

  1993-01-01

  textabstractOndanks de hooggespannen verwachtingen, die enkele decennia geleden daarover bestonden, is de invoering van de computer bij de ondersteuning van rnarketingmanagement -beslissingen aanvankelijk traag verlopen. In de jaren zeventig gebeurde er veel aan de theoretische kant (marketing scien

 1. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 2. Learning efficient disambiguation

  Sima'an, K.

  2001-01-01

  Dit proefschrift analyseert de computationele eigenschappen van hedendaagse performance-modellen van menselijke taalverwerking, zoals Data-Oriented Parsing (DOP) (Scha, 1990; Scha, 1992; Bod, 1995a). Het constateert enkele belangrijke beperkingen en tekortkomingen, en doet voorstellen voor verbeterd

 3. On statistical Survival Analysis and its Applications in Medicine

  Kardaun, Otto Jan Willem Frederik

  1986-01-01

  Korte beschrijving: Dit proefschrift gaat over theoretische en practische aspecten van levensduuranalyse waarbij een gedeelte van de waarnemingen gecensureerd is. Dit soort analyses komen in allerlei situaties voor. In het proefschrift worden echter enkel toepassingen op medisch gebied beschouwd. Ee

 4. Vetzuur- en sterolsamenstelling van zonnebloemolie

  Coors, R.G.; Muuse, B.G.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek is: bepaling van de gemiddelde samenstelling van de vetzuren en sterolen in ruwe zonnebloemolie. Van ca. 50 oliemonsters van zonnebloempitten met bekende herkomst werd de vetzuursamenstelling bepaald, alsmede in enkele monsters het sterolgehalte en de sterolsamenstelling.

 5. Opnieuw problemen voor eik en kastanje; insectenplagen op bomen en struiken in 2003

  Moraal, L.G.

  2004-01-01

  Bijna 400 vrijwilligers, zoals beheerders en andere belangstellenden doen mee aan de jaarlijkse monitoring van insectenplagen. Enkele opvallende ontwikkelingen in 2003 waren veel spinselmotten, verder uitbreiding van de paardenkastanjemineermot en alweer het dertiende jaar van de eikenprocessierups.

 6. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik met mengvoerproductie

  Bos, J.F.F.P.

  2006-01-01

  Plant Research International (PRI) gaat in het rapport 'Mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik van mengvoerproductie' in op het energieverbruik van de productie van enkele mengvoeders voor biologisch gehouden vleesvarkens. De onderzochte mengvoeders ver

 7. Omgaan met meer wilde zwijnen

  Boonman-Berson, S.H.

  2010-01-01

  Op de Veluwe mogen de komende jaren meer zwijnen leven. Betekent dat nog meer overlast dan in de afgelopen jaren? Of valt het juist mee door de nieuwe aanpak? Enkele zwijnenkenners geven reactie in dit Jaar van het wilde zwijn.

 8. Juridica; Crisis en herstel

  Kistenkas, F.H.

  2010-01-01

  Het geruchtmakende wetsontwerp voor een Crisis- en Herstelwet wordt ook in de juridische kring nogal bekritiseerd en zelfs afgedaan als haastige gelegenheidswetgeving en politieke symboolwetgeving. Door de Crisis en Herstelwet worden ook enkele bepalingen van de Natuurbeschermingswet (Nbw) gewijzigd

 9. De werkvloer van een Kennisnetwerk Vitaal Platteland; Kennis maken met regionale kennisarrangementen

  Roep, D.; Horlings, L.G.; Wielinga, E.

  2009-01-01

  Op welke wijze kan het samen leren doen bij gebiedsontwikkeling worden ondersteund en wat kan een landelijk kennisnetwerk vitaal platteland daaraan toevoegen? Dit was het vertrekpunt voor een aantal werkbezoeken van de werkgroep kennisnetwerk vitaal platteland aan enkele regionale kennisarrangemente

 10. Fate of estrogens in biological treatment of concentrated black water

  Mes, de T.Z.D.

  2007-01-01

  De Nederlandse anaerobe zuiveringsinstallaties kunnen onvoldoende oestrogenen afbreken, ontdekte De Mes. Daarnaast ontdekte de promovenda dat het probleem nog een graadje serieuzer was dan ze aanvankelijk had gedacht. Enkele tientallen procenten van de vrouwelijke hormonen verlaten het lichaam als e

 11. The U-shaped dose-response curve of alpha-ergocryptine. Risk assessment ergot alkaloids

  Janssen GB; Boink ABTJ; Niesink RJM; Beekhof PK; Beems RB; te Biesebeek JD; van Egmond HP; Elvers LH; Jansen van ' t Land C; van Loenen HA; Schot C; Sizoo EA; Timmerman A; CSR; LEO; Open Universiteit; LPI; ARO; LIS; CDL

  1998-01-01

  In een voorgaand subacuut toxiciteits experiment met alpha- ergocryptine werd een U-vormige dosis respons relatie waargenomen voor voedselinname en enkele andere parameters. Weer andere parameters waren beinvloed op een dosis afhankelijke wijze. Een kwalitatieve risico beoordeling voor ergot

 12. Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  Gude, H.; Dijkema, M.H.G.E.

  2006-01-01

  Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur

 13. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 14. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 15. GER values and environmental impact scores production of auxiliaries for the water chain; GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen

  Afman, M.; Bijleveld, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Mulder, M. [Mrabella Mulder Waste Water Management, Utrecht (Netherlands)

  2012-03-15

  Alternative processes are available for both wastewater treatment at sewage works and drinking water preparation at water production plants. Some of these involve greater use of chemicals and auxiliary materials, and an important issue is therefore how the energy savings achieved with a particular option compare with the energy required to produce the auxiliaries in question. Against this background a study was carried out to assess the energy consumption of auxiliaries production. For the auxiliaries most frequently used the following were determined: (1) the energy impact of production, expressed as the Gross Energy Requirements (GER) of the materials in question, broken down into renewable versus non-renewable energy; and (2) the environmental impact of production, expressed as a single indicator according to the ReCiPe methodology. The report also provides 'user recommendations' for the calculated values (what they should and should not be used for) and an explanation of the methodology used. The study dovetails with the STOWA research programme 'The Energy Plant', a study exploring the potential for reducing the energy consumption of sewage works to such an extent as to make them net suppliers of energy [Dutch] Voor de behandeling van afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en de bereiding van drinkwater bij waterproductiebedrijven bestaan alternatieve processen. Sommige processen zorgen voor een hogere dosering van chemicaliën en hulpstoffen in het zuiveringsproces. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is of de energiebesparing die behaald wordt met een zuiveringsvariant, opweegt tegen de energie-impact van de productie van de benodigde hulpstoffen. Om deze reden is een studie uitgevoerd gericht op het energieverbruik van de productie van de hulpstoffen. Van de meest gebruikte hulpstoffen zijn bepaald: (1) de energie-impact van de productie van de hulpstoffen, uitgedrukt in de GER-waarde (bruto primaire energie) van de

 16. Social Reform in Times of Transition. Reflections on Martin Conway’s The Sorrows of Belgium

  Nico Wouters

  2014-12-01

  genesis of post-war social reform is merely the tip of the iceberg in this regard. It is clear that there is still a lot of room for research, certainly in a comparative perspective with the Netherlands. This concerns topics such as social class-studies from below, but also their agency vis-à-vis the national state during these crucial years of transition. As such, this contribution primarily underscores the importance of a true social history of Belgium for the 1930s-1940s, a history that would be highly relevant in a comparative framework with the Netherlands, most notably when also analysing the interaction between these social evolutions and political reform in 1945-1947. Sociale hervormingen tijdens transitiejaren. Overwegingen bij Martin Conway’s The Sorrows of BelgiumIn zijn boek The Sorrows of Belgium gebruikt Martin Conway de Belgische casus om te kijken naar het herstel van de liberaal-parlementaire staten in Europa tussen 1945 en 1947. Nico Wouters’ bijdrage richt zich op drie elementen die Conway zelf aanhaalt: 1 de belangrijke maar ambivalente rol van het lokale bestuur (steden en gemeenten, 2 het onvermogen om het Belgische patriottisme als bindmiddel voor de natiestaat institutioneel te verankeren en tot slot 3 de kloof tussen verschuivingen in klassenrelaties en politiek-institutionele vernieuwing. Via een oppervlakkige vergelijking met Nederland plaatst zijn bijdrage kanttekeningen bij elk van deze elementen.Zoals Conway aantoont, waren de grotere steden in België laboratoria voor nieuwe politieke stromingen die uiteindelijk de middelpuntvliedende, regionalistische tendensen versterkten. Anderzijds echter, had volgens Wouters het lokale niveau als administratief en institutioneel onderdeel van de staatsorganisatie op korte termijn een omgekeerd effect. De restauratie na de bevrijding kan enkel worden begrepen door in rekening te brengen dat ‘lokale staten’ een dwingend institutioneel raamwerk oplegden en zo de ruimte voor politieke vernieuwing

 17. Social Reform in Times of Transition. Reflections on Martin Conway’s The Sorrows of Belgium

  Nico Wouters

  2014-12-01

  genesis of post-war social reform is merely the tip of the iceberg in this regard. It is clear that there is still a lot of room for research, certainly in a comparative perspective with the Netherlands. This concerns topics such as social class-studies from below, but also their agency vis-à-vis the national state during these crucial years of transition. As such, this contribution primarily underscores the importance of a true social history of Belgium for the 1930s-1940s, a history that would be highly relevant in a comparative framework with the Netherlands, most notably when also analysing the interaction between these social evolutions and political reform in 1945-1947. Sociale hervormingen tijdens transitiejaren. Overwegingen bij Martin Conway’s The Sorrows of BelgiumIn zijn boek The Sorrows of Belgium gebruikt Martin Conway de Belgische casus om te kijken naar het herstel van de liberaal-parlementaire staten in Europa tussen 1945 en 1947. Nico Wouters’ bijdrage richt zich op drie elementen die Conway zelf aanhaalt: 1 de belangrijke maar ambivalente rol van het lokale bestuur (steden en gemeenten, 2 het onvermogen om het Belgische patriottisme als bindmiddel voor de natiestaat institutioneel te verankeren en tot slot 3 de kloof tussen verschuivingen in klassenrelaties en politiek-institutionele vernieuwing. Via een oppervlakkige vergelijking met Nederland plaatst zijn bijdrage kanttekeningen bij elk van deze elementen.Zoals Conway aantoont, waren de grotere steden in België laboratoria voor nieuwe politieke stromingen die uiteindelijk de middelpuntvliedende, regionalistische tendensen versterkten. Anderzijds echter, had volgens Wouters het lokale niveau als administratief en institutioneel onderdeel van de staatsorganisatie op korte termijn een omgekeerd effect. De restauratie na de bevrijding kan enkel worden begrepen door in rekening te brengen dat ‘lokale staten’ een dwingend institutioneel raamwerk oplegden en zo de ruimte voor politieke vernieuwing

 18. Focus on the world: The Keswick Convention and mission

  Johan (Hans Kommers

  2015-03-01

  Full Text Available In a copy of Pierson’s (n.d. work, The acts of the Holy Spirit, presented to the hostess of Salisbury House in Keswick (UK, are the signatures of 11 missionaries from all over the world who attended the Convention in 1904. These are just a few of the many missionaries who visited the yearly Keswick Convention (KC. Many missionaries were a product of the genial spiritual climate which prevailed in England after the 1859 revival. Since 1885 the KC has been the catalyst for a fresh era in missionary work. Keswick and mission became inseparable, and the KC became a factor in the life of the universal church. Throughout the years missionary operations have been given a place in its program. So many missionaries trace back their call for mission work to Keswick and reckon the momentum of their life to be fully devoted to God, lies there. This led Keswick chairman Reverent Aldis just after World War II to say, ‘I supposethe KC has done more than any other movement in the Churches to call men and women to the mission field.’ In 2014 the Convention website reads: The KC is passionate about mission and has been supporting, encouraging and hosting missionaries and their families from overhundred years! We see this as a key area of Keswick’s ministry and one in which many havebeen keen to support in their giving (KM 2014. The vision of those in the last decades of the 19th century is the issue of this article as well as the question in what way the KC is still trueand faithful to that vision in the first decades of the 21st century.In een copy van Piersons, The Acts of the Holy Spirit, aangeboden aan de gastvrouw van Salesbury House in Keswick (UK, staan de handtekeningen van elf zendelingen van over heel de wereld, die de Conventie van 1904 hebben bijgewoond. Dit zijn maar enkele van de vele zendelingen die de jaarlijkse Conventie in Keswick bijwonen. Sinds 1885, heeft de Conventie, door de introductie van de christelijke zending, een nieuwe tijd

 19. Green misery in Belgium. On green electricity certificates and free distribution; Groene ellende in Belgie. Over groenestroomcertificaten en kosteloze distributie

  Schoors, T. [Allen and Overy, Brussels (Belgium)

  2005-06-01

  het Vlaamse Gewest waren een systeem van groenestroomcertificaten en een systeem van kosteloze distributie van groene stroom in het leven geroepen. Deze hadden tot doel de lokale productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Het systeem van de groenestroomcertificaten bestond erin dat voor de certificatenverplichting van de elektriciteitsleveranciers er enkel met die certificaten rekening werd gehouden die werden toegekend voor groene stroom opgewekt in het Vlaamse Gewest of in de territoriale zee. Onder het systeem van kosteloze distributie zou de elektriciteitsleverancier (en vervolgens ook de eindafnemer) vrijgesteld zijn van distributiekosten op het Vlaamse distributienet. Het voordeel van de kosteloze distributie was echter beperkt tot de injectie van elektriciteit opgewekt door productie-installaties aangesloten op de distributienetten gelegen in het Vlaamse Gewest. Beide systemen werden streng bekritiseerd door de Belgische Raad van State (het hoogste administratief rechtscollege) en de Europese Commissie, en werden strijdig bevonden met de regels van het vrije goederenverkeer binnen Belgie en binnen de EU. Deze kritiek zou wel eens het einde kunnen inluiden van de principes vervat in het arrest van het Hof van Justitie inzake Preussen-Elektra / Schleswag AG, waarin het Hof van Justitie om zeer specifieke redenen een regeling had toegelaten die een discriminatie inhield ten voordele van lokale producenten van hernieuwbare energie. In het Vlaamse Gewest werd het voordeel van de kosteloze distributie inmiddels afgeschaft. Of deze kritiek ook tot gevolg heeft dat groenestroomcertificaten in een EU-lidstaat in alle andere EU-lidstaten moeten worden aanvaard om te voldoen aan een lokale certificatenverplichting, is nu nog de vraag. De gevolgen voor de EU-lidstaten met slechts beperkte hernieuwbare energiebronnen (zoals Belgie) kunnen verregaand zijn.

 20. Oil demand reduction in an oil crisis. Evaluation of oil demand-reducing measures for the transportation sector; Brandstofvraagreductie bij oliecrisis. Evaluatie van vraagreducerende maatregelen voor de transportsector

  Hanschke, C.B.; Van Bree, B.; Kroon, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2010-01-15

  . All measures have costs in the order of several million euros. This is relatively modest compared to the loss of excise duty income during an oil supply emergency, which is expected to be at least euro 70 million for a three-month supply emergency in which oil demand is reduced by 7%. [Dutch] De gevolgen van een oliecrisis kunnen beperkt worden door maatregelen in te stellen die de vraag naar olie beperken. In IEA-verband zijn hier afspraken over gemaakt. In het eerste deel van deze studie voor het Ministerie van Economische Zaken is een aantal van de beschikbare maatregelen geanalyseerd, met als aandachtspunten de effectiviteit, de efficientie en de uitvoerbaarheid. In het tweede deel is op basis van deze analyse een drietal maatregelen nader onderzocht, te weten (i) een rijverbod op zondag, (ii) een beperking van het woon-werkverkeer en (iii) het bevorderen van carpoolen. Daarnaast is het autonome effect van prijsstijgingen op de olievraag onderzocht. Prijseffecten hebben de grootste impact op de olievraag, maar de drie onderzochte maatregelen bieden ook significante besparingsmogelijkheden. Van deze maatregelen heeft het bevorderen van carpoolen de grootste potentie om het olieverbruik te reduceren, alleen is het zeer de vraag of dit potentieel ook echt gerealiseerd kan worden. De drie onderzochte maatregelen zijn goed uitvoerbaar. De uitvoeringskosten van de maatregelen liggen in de ordegrootte van enkele miljoenen euro's per maatregel.

 1. Fuel demand reduction during oil crisis. Evaluation of demand reducing measures for the transportation sector; Brandstofvraagreductie bij oliecrisis. Evaluatie van vraagreducerende maatregelen voor de transportsector

  Hanschke, C.B.; Van Bree, B.; Kroon, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2010-01-15

  . All measures have costs in the order of several million euros. This is relatively modest compared to the loss of excise duty income during an oil supply emergency, which is expected to be at least 70 million euro for a three-month supply emergency in which oil demand is reduced by 7%. [Dutch] De gevolgen van een oliecrisis kunnen beperkt worden door maatregelen in te stellen die de vraag naar olie beperken. In IEA-verband zijn hier afspraken over gemaakt. In het eerste deel van deze studie voor het Ministerie van Economische Zaken is een aantal van de beschikbare maatregelen geanalyseerd, met als aandachtspunten de effectiviteit, de efficientie en de uitvoerbaarheid. In het tweede deel is op basis van deze analyse een drietal maatregelen nader onderzocht, te weten (1) een rijverbod op zondag, (2) een beperking van het woon-werkverkeer en (3) het bevorderen van carpoolen. Daarnaast is het autonome effect van prijsstijgingen op de olievraag onderzocht. Prijseffecten hebben de grootste impact op de olievraag, maar de drie onderzochte maatregelen bieden ook significante besparingsmogelijkheden. Van deze maatregelen heeft het bevorderen van carpoolen de grootste potentie om het olieverbruik te reduceren, alleen is het zeer de vraag of dit potentieel ook echt gerealiseerd kan worden. De drie onderzochte maatregelen zijn goed uitvoerbaar. De uitvoeringskosten van de maatregelen liggen in de ordegrootte van enkele miljoenen euro's per maatregel.

 2. Direct claims of third parties on participants in an upstream joint venture. A few significant differences between the Netherlands, England and the USA; Directe aanspraken van derden op de deelnemers in een upstream joint venture. Enkele significante verschillen tussen Nederland, Engeland en de Verenigde Staten

  Otterbeek, D.M.J.M. [Upstream International Commercial/NBD, Shell International, Den Haag (Netherlands); Joosten, J.J.H. [Hughes and Hubbard and Reed LLP, New York (United States)

  2011-08-15

  This article compares the civil liability of non operators in an upstream joint venture towards third parties in the Netherlands, England and the United States, based on either an agreement or on an unlawful action. A contemporary example of a situation in which this issue occurs is the Macondo/Deepwater Horizon incident. The conclusion is that the outlines of Dutch law and American law can lead to similar results, whereas English law deviates significantly. [Dutch] Dit artikel vergelijkt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van non-operators in een upstream joint venture jegens derden in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten op grond van hetzij een overeenkomst hetzij een onrechtmatige daad. Een actueel voorbeeld van een situatie waarin deze vraag zich voordoet is het Macondo/Deepwater Horizon incident. De conclusie luidt dat Nederlands recht en Amerikaans recht in grote lijnen tot vergelijkbare uitkomsten kunnen leiden, terwijl Engels recht daar significant van afwijkt.

 3. De strijd tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting op de arbeidsmarkt

  Pieter Decelle

  2016-09-01

  beperkt voorkomt in de Vlaamse sociale economie. De visie van deze sector op activering en armoedebestrijding wordt duidelijk gedomineerd door een focus op het individu en zijn eigen capaciteiten. Er wordt in mindere mate gereflecteerd op de achterliggende structurele oorzaken van sociale ongelijkheid. De resultaten van acties zijn dan ook veelal te situeren op het microniveau, via individuele begeleidingen van cliënten. De bevraagde trajectbegeleiders zijn zich nochtans wel bewust van de structurele ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Iedere respondent kon enkele structurele drempels benoemen, die een invloed hebben op de arbeidskansen van hun cliënten. De acties die deze drempels trachten weg te werken ontbreken echter.

 4. Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : akkerbouw

  Haan, de J.J.; Slabbekoorn, J.J.

  2007-01-01

  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor de akkerbouw algemeen en de vijf belangrijkste akkerbouwgewassen. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www.gewasbeschermingsmaatregelen.n

 5. Cancer risk assessment of azo dyes and aromatic amines from tattoo bands, folders of paper, toys, bed clothes, watch straps and ink

  Zeilmaker MJ; van Kranen HJ; van Veen MP; Janus J; LBM

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een schatting voor het risico op kanker dat verbonden is aan het gebruik van tatoe bandjes, kinderspeelpapier, speelgoed, beddengoed, lederen horlogebandjes en inkt waarin kankerverwekkende azo kleurstoffen aangetroffen zijn. In genoemde producten zijn benzidine en de benzidi

 6. 4,7 cent (batterijei) en 5,8 cent (scharrelei) : NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren 2003

  Vermeij, I.; Horne, van P.L.M.

  2003-01-01

  De algemene-, technische- en economische uitgangspunten zijn behandeld. Samenvattend wordt gesteld dat witte hennen in een kooi de goedkoopste eieren leggen, scharrelhennen leggen de duurste. Scharrelhennen zijn duurder in aanschaf, hebben hogere huisvestingskosten en vergen meer arbeid

 7. Radiologische consequenties van zinkrijke filterkoek bij Hoogovens Staal te IJmuiden (een voorbeeldstudie)

  Laheij GMH; Eggink GJ; LSO

  1996-01-01

  Overeenkomstig de herziene Euratom-Richtlijn Basisnormen dienen de lidstaten zelf invulling te geven aan het stralenbeschermingsbeleid met betrekking tot radioactieve isotopen die van natuurlijke oorsprong zijn. In dat kader zijn, als voorbeeldstudie, de radiologische consequenties onderzocht van

 8. Geochemistry of some rare earth elements in groundwater, Vierlingsbeek, the Netherlands

  Janssen RPT; Verweij W; Versteegh JFM; LWD

  1997-01-01

  In de nabijheid van het drinkwaterpompstation Vierlingsbeek zijn uit zeven boorputten grondwatermonsters op verschillende diepten genomen. Speciatieberekeningen zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de chemische processen van zeldzame aarden (REE). Bij de modellering is rekening gehouden m

 9. Moeilijk te sturen met groeilicht: drie belichtingssystemen onderzocht bij paprika

  Stijger, H.; Hogendonk, L.

  2005-01-01

  De stuurbaarheid van paprika is moeilijk zonder buitenlicht, maar ook mét groeilicht. De productieverschillen tussen de drie verschillende belichtingssystemen zijn minimaal. Bij het systeem dat de meeste kilo's geeft, de vaste belichting, zijn de kosten het laagst.

 10. Wortelonkruiden : biologie en bestrijding, een literatuuroverzicht van akkerdistel, akkerkers, knolcyperus, veenwortel, akkermunt en moerasandoorn

  Riemens, M.M.; Weide, van der R.Y.

  2009-01-01

  Verschillende partijen (boeren, loonwerkers, Plantenkundige Dienst) zijn gevraagd aan te geven, welke de meest pproblematische onkruidsoorten zijn. Dit in het kader van het project "Preventieve maatregelen ter beheersing van probleemonkruiden". In deze studie staan beschreven de resultaten van een l

 11. Kostprijsontwikkeling varkensvlees; Productiekosten in 1999 en verwachting voor 2004

  Bondt, N.; Hoste, R.; Boone, J.A.; Wisman, J.H.; Backus, G.B.C.

  2001-01-01

  De Nederlandse varkenshouderij wil voortdurend zicht houden op haar concurrentiepositie. Productiekosten zijn hierbij een belangrijke factor. In dit onderzoek is de kostprijs van varkensvlees in Nederland vergeleken met die in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Spanje. Tevens zijn de kostprijsversc

 12. In-situ immobilisatie van verontreinigde grond

  Dolfing, J.

  2000-01-01

  Er is behoefte aan nieuwe vormen van duurzame bodemsanering die betaalbaar, technisch uitvoerbaar en maatschappelijk acceptabel zijn, zoals het gebruik van zogenaamde immobilisatoren. Dit zijn stoffen die aan de bodem worden toegevoegd om anorganischeverontreinigingen, zoals zware metalen, te binden

 13. Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling - Meetresultaten 1999

  Stolk AP; LLO

  2001-01-01

  In 1999 zijn metingen uitgevoerd van de chemische samenstelling van neerslag in Nederland. De metingen zijn uitgevoerd op vier wekelijkse monsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling. Op 15 stations werden monsters verzameld voor analyse op hoofdcomponenten en op

 14. Achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met zware metalen ten gevolge van uitspoeling uit de bodem

  Bonten, L.T.C.; Grift, B.; Klein, J.

  2007-01-01

  Uitspoeling van van nature in de bodem aanwezige metalen leiden tot een belasting van het oppervlaktewater. Modelberekeningen zijn uitgevoerd om deze achtergrondbelasting te schatten. Deze modelberekeningen zijn gebaseerd op schattingen van achtergrondgehaltes in de bodem voor de bovengrond en ondie

 15. 4,7 cent (batterijei) en 5,8 cent (scharrelei) : NOP-kostprijsberekening consumptie-eieren 2003

  Vermeij, I.; Horne, van P.L.M.

  2003-01-01

  De algemene-, technische- en economische uitgangspunten zijn behandeld. Samenvattend wordt gesteld dat witte hennen in een kooi de goedkoopste eieren leggen, scharrelhennen leggen de duurste. Scharrelhennen zijn duurder in aanschaf, hebben hogere huisvestingskosten en vergen meer arbeid

 16. Shop floor design : layout, investments, cross-training, and labor allocation

  Bokhorst, J.A.C.

  2005-01-01

  Een wereldwijde competitie en steeds complexere producten, die sneller gefabriceerd moeten worden, met meer vernieuwing en grotere afwisseling. Dat zijn de uitdagingen waarmee productiebedijven geconfronteerd worden. In de metaalindustrie heeft de CNC-technologie (computer numerical control) zijn wa

 17. Alternatieve in situ bodemsaneringstechnieken; literatuuronderzoek bij het project "In Situ Biorestauratie" Asten

  Scheuter AJ; LBG

  1997-01-01

  Aan de hand van literatuurgegevens zijn resultaten en kosten onderzocht van praktijksaneringen waarbij de bodem doorstroomd werd met lucht. De saneringstechnieken waarbij zuurstof via de lucht aan de bodem wordt toegevoerd, zijn bodemventilatie, bodemluchtextractie, bioventing en persluchtinject

 18. Validatie Phoenix 8000 TOC-analyzer

  Fokkert L; Cleven RFMJ; LAC

  2001-01-01

  Totaal organisch koolstof (TOC) en opgelost organisch koolstof (DOC) zijn belangrijke parameters om grondwater en oppervlaktewater te karakteriseren. Ze zijn ook medebepalend voor de kwaliteit van afvalwater en drinkwater. Grondwater is 1 van de belangrijkste bronnen voor de bereiding van

 19. Met een hoop stenen kun je niet praten: strategieën voor succesvol twitteren

  Brink, van den Wilma

  2010-01-01

  Een duidelijke doelstelling en bijbehorende strategie zijn nodig om als bibliotheek succesvol te zijn op Twitter. Een blik buiten de bibliotheekwereld kan nieuwe inzichten geven. Wilma van den Brink legde haar oor te luisteren bij Museum Boerhaave.

 20. Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : champignon

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.; Haan, de J.J.; Slabbekoorn, J.J.

  2007-01-01

  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor champignon. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www. gewasbeschermingsmaatregelen.nl

 1. Marketing Planning en Strategische Beleidsvorming bij Nederlandse Bedrijven

  B. Wierenga (Berend); J.B. Vollering; R. Amsterdam; C.J. Poederbach

  1986-01-01

  textabstractMarketing-management en strategische beleidsvorming zijn twee belangrijke aandachtsvelden bij de bestudering van ondernemingen en andere organisaties. Hoewel beide gebieden duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, kan een scheiding tussen deze twee voor een onderneming alleen maar des

 2. TRAIL-induced kinases activation and apoptosis : towards improved death receptor targeted therapy for lung cancer

  Azijli, Kaamar

  2013-01-01

  Longkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker in de westerse wereld en verantwoordelijk voor het grootste aantal kanker gerelateerde sterftegevallen. Huidige behandelingen met chemotherapie en radiotherapie zijn vaak niet voldoende effectief. Nieuwe behandelmethoden van longkanker zijn d

 3. Wortelonkruiden : biologie en bestrijding, een literatuuroverzicht van akkerdistel, akkerkers, knolcyperus, veenwortel, akkermunt en moerasandoorn

  Riemens, M.M.; Weide, van der R.Y.

  2009-01-01

  Verschillende partijen (boeren, loonwerkers, Plantenkundige Dienst) zijn gevraagd aan te geven, welke de meest pproblematische onkruidsoorten zijn. Dit in het kader van het project "Preventieve maatregelen ter beheersing van probleemonkruiden". In deze studie staan beschreven de resultaten van een l

 4. Knelpunten in de productwetgeving : Eindrapport

  WODC; Bureau Bartels

  1996-01-01

  Verslag van een onderzoek waarin zeven wetten met productregels en een twaalftal producten onderzocht zijn. De onderzochte wetten zijn: de Wet Gevaarlijke Werktuigen, de Stoomwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet, de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS), de Wet Energiebesparing Toestellen (WE

 5. Intrekgebieden en verblijftijdzones van grondwaterwinningen in de provincie Drenthe

  Beugelink GP; Snelting H

  1987-01-01

  Voor acht grondwaterwinningen t.b.v. de openbare drinkwatervoorziening en drie industriele winningen zijn intrekgebieden en verblijftijdszones berekend met het computerprogramma FLSTAT. Met behulp van de Kriging-interpretatie techniek zijn grondwaterwaarnemingen verwerkt tot een isotypsenbeeld.

 6. Environmental Risk Limits for several phosphate esters, with possible application as flame retardant

  Verbruggen EMJ; Rila JP; Traas TP; Posthuma-Doodeman CJAM; Posthumus R; SEC

  2006-01-01

  Voor een aantal fosfaatesters, die mogelijk als vlamvertrager gebruikt worden, zijn Maximaal Toelaatbaar Risiconiveaus (MTR), Verwaarloosbaar Risiconiveaus (VR) en Ernstig Risiconiveaus (EReco, Engelse afkorting SRCeco) afgeleid. Deze milieurisicogrenzen zijn afgeleid voor de compartimenten water,

 7. De mondproblemen van Zonnekoning Lodewijk XIV

  Eijkman, M.A.J.

  2012-01-01

  Koning Lodewijk XIV (1638-1715) van Frankrijk werd tijdens zijn lange leven door allerlei chronische aandoeningen geplaagd. Men denke onder meer aan reuma, darminfecties, fistels, hoofdpijnen, chronische koorts, malaria, urineweginfecties, jicht en chronische mondproblemen. Bij zijn geboorte waren

 8. Combinatie van walnoten met grasproductie en reactie : verslag van resultaten en ervaringen van de eerste jaren met 'Multifunctionele beplantingen', als bouwsteen voor meervoudig duurzaam landgebruik

  Oosterbaan, A.; Berg, van den C.A.; Valk, H.

  2003-01-01

  In de omgeving van Winterswijk is vanaf 1999 10 ha multifunctionele beplantingen aangelegd, hoofdzakelijk van walnoot met gras. Overhoeken zijn ingeplant met vruchtstruiken. De eerste ervaringen met aanplant, grasbeheer, bijdrage aan recreatie en dergelijke zijn in dit rapport weergegeven.

 9. Environmental risk limits for acrolein

  Bodar CWM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor acroleine in (grond)water, bodem en lucht. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen voor acroleine zijn gebaseerd op de uitkomsten van de EU ris

 10. Environmental risk limits for imidacloprid

  Posthuma-Doodeman CJAM; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide imidacloprid in water. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven in de

 11. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  Ramaker, R.; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn echte

 12. Bedrijfshulpverlening voor computervoorzieningen

  Luiijf, H.A.M.

  1996-01-01

  Organisaties zijn sterk afhankelijk van het goed functioneren van de voorzieningen voor informatieverwerking en datacommunicatie. Maatregelen ter bescherming van die voorzieningen tijdens calamiteiten, zijn dus zonder meer noodzakeliik. Eén van de mogelijke maatregelen is instelling van een Computer

 13. Maximum permissible concentrations and negligible concentrations for phthalates (dibutylphthalate and di(2-ethylhexyl)phthlate), with emphasis on endocrine disruptive properties

  Wezel AP van; Posthumus R; Vlaardingen P van; Crommentuijn T; Plassche EJ van de; CSR

  1999-01-01

  In dit rapport zijn maximaal toelaatbare risiconiveaus (MTRs) en verwaarloosbare risiconiveaus (VRs) afgeleid voor dibutylftalaat en di-ethylhexyl-ftalaat. Ftalaten worden vaak verdacht van endocriene verstoring. Gegevens over endocriene en reproductieve verstoring door ftalaten zijn verzameld v

 14. Cancer risk assessment of azo dyes and aromatic amines from tattoo bands, folders of paper, toys, bed clothes, watch straps and ink

  Zeilmaker MJ; van Kranen HJ; van Veen MP; Janus J; LBM

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een schatting voor het risico op kanker dat verbonden is aan het gebruik van tatoe bandjes, kinderspeelpapier, speelgoed, beddengoed, lederen horlogebandjes en inkt waarin kankerverwekkende azo kleurstoffen aangetroffen zijn. In genoemde producten zijn benzidine en de

 15. Environmental risk limits for captan

  Vlaardingen PLA van; Vonk JW; SEC

  2008-01-01

  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het fungicide captan in water. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zijn afgeleid volgens de methodiek die is voorgeschreven in de Europes

 16. Toepassing van nabij-infraroodspectroscopie bij de analyse van farmaceutische producten

  Vredenbregt MJ; Visser T; de Kaste D; Mooibroek D; LOC; LGO

  2001-01-01

  De mogelijkheden en de beperkingen van nabij-infrarood spectroscopie voor de analyse van farmaceutische producten zijn onderzocht. Vier mogelijke toepassingen zijn bestudeerd. Eerst werd de bruikbaarheid voor identiteitscontrole onderzocht. Van 327 farmaceutisch producten, die worden gebruikt

 17. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Fryslân. Omgaan met stakeholders in theorie en praktijk

  Nijboer, Michiel

  2002-01-01

  Een bedrijf kan verschillend omgaan met haar stakeholders. In een ruwe tweedeling kan men onderscheid maken tussen bedrijven die sterk gericht zijn op de aandeelhouder als belangrijkste stakeholder en bedrijven die gericht zijn op bredere groepen stakeholders. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 18. Quality control of peroxisome function in Penicillium chrysogenum

  Bartoszewska, Magdalena Diana

  2012-01-01

  Aile levende organismen zijn opgebouvvd uit functionele, structurele eenheden die cellen genoemd worden. Cellen versehillen in samenstelling en morfologie, en zijn onderverdeeld in twee hoofd eategorieen; de prokaryoten (bacterien) en de eukaryoten. Belangrijkste kenmerken \\\\aarin de twee groepen

 19. Radiologische consequenties van zinkrijke filterkoek bij Hoogovens Staal te IJmuiden (een voorbeeldstudie)

  Laheij GMH; Eggink GJ; LSO

  1996-01-01

  Overeenkomstig de herziene Euratom-Richtlijn Basisnormen dienen de lidstaten zelf invulling te geven aan het stralenbeschermingsbeleid met betrekking tot radioactieve isotopen die van natuurlijke oorsprong zijn. In dat kader zijn, als voorbeeldstudie, de radiologische consequenties onderzocht van e

 20. Auteursidentificatie voor onderzoekers met ORCID

  Bokdam, Gert Jan

  2016-01-01

  Tijdschriftartikelen en andere onderzoeksresultaten worden regelmatig aan de verkeerde ‘Jansen’, ‘Kim’ of ‘Wang’ toegeschreven. Er zijn teveel naamsvarianten en er zijn teveel verschillende identifiers bij uitgevers, universiteiten en hogescholen.

 1. Nieuwe biet kan handige grondstoffen maken

  Koops, A.J.

  2010-01-01

  Op de markt voor groentezaden zijn Nederlandse veredelingsbedrijven wereldspelers. Nederland zou zo'n rol ook af kunnen dwingen bij gewassen die belangrijk zijn in een biobased economy, stelt Andries Koops van Plant Research International.

 2. Energieteelt voor Noord-Nederland op de kaart; een verkenning van de mogelijkheden van teelt van gewassen voor energiewinning in drie grondgebruiksscenario's

  Windt, van der N.P.; Rienks, W.A.; Ypma, K.W.

  2001-01-01

  Zeven vormen van teelt van biomassa in combinatie met andere grondgebruiksvormen zijn verkend. Uitgangspunt daarbij zijn de drie grondgebruiksscenario's uit de Horizonverkenning Noord-Nederland. De concurrentiepositie ten opzicht van geomporteerde biomassa en de technische haalbaarheid hoeven geen b

 3. Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen imago ernstig schaden

  Sukkel, W.

  1999-01-01

  In Nederland zijn zijn voor de akkerbouw en de vollegrondsgroententeelt slechts vier biologische (niet-synthetische) middelen toegestaan: Bacillus thuringiensis, pyretrine + piperonylbutoxide, koperoxychloride en zwavel. Een opsomming van de tot nu toe bekende eigenschappen (doelorganismen; toegelat

 4. Adaptation of the Army Standard KN 01020 (aanpassing van de krijgsmachtnorm kn 01020)

  2005-01-01

  ect "Testmethoden De referenties naar andere nationale en milieuvriendelijke verfsystemen’. intemnationale normen zijn gecontroleerd e geactualiseerd...namen. - De referenties naar andere nationale en intemnationale normen zijn gecontroleerd en geactualiseerd. ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD I TNO

 5. Vleermuisverblijven Waiboerhoeve en Aver Heino geschikt voor bewoning

  Huijser, M.; Goutbeek, R.; Hoeve, R.; Reinhold, J.; Wijs, de R.

  2000-01-01

  Tot nu toe zijn er geen vleermuizen vastgesteld in de vleermuisverblijven op Aver Heino en Waiboerhoeve. De temperatuur en luchtvochtigheid geven aan dat de verblijven in principe wel geschikt zijn. Blijkbaar spelen andere factoren een rol.

 6. Steady state and time resolved spectroscopy of photoswitchable systems

  Hou, Lili

  2013-01-01

  Steady state en time resolved spectroscopie zijn twee fundamentele methodes voor het bestuderen van fotochemische processen. In dit proefschrift zijn drie zelf-opgezette spectroscopische systemen beschreven, waarmee samen met andere spectroscopische methoden verscheidende met licht schakelbare syste

 7. SPC helpt producent te sturen op veiligheid en kwaliteit

  Schipper, M.; Top, J.L.

  2000-01-01

  Statistische procesbeheersing (SPC), deze wordt in de voedingsindustrie nog nauwelijks toegepast ondanks dat de potentiele voordelen gelijk zijn aan die voor andere industrieen. In een tabel zijn de aspecten van HACCP en SPC naast elkaar gezet

 8. Defragmentation measures and the increase of a local European badger (Meles meles) population at Eindegooi, the Netherlands

  Vink, J.; Apeldoorn, van R.C.; Bekker, G.J.

  2008-01-01

  Ontsnipperingsmaatregelen en de groei van de lokale dassenpopulatie (Meles meles) op Eindegooi . Vanaf 1984 zijn gegevens verzameld op het landgoed Eindegoed en omgeving. De das koloniseerde nieuwe terreinen. In dezelfde periode zijn vele ontsnipperende maatregelen bij wegen getroffen.

 9. Overzicht van de kostprijzen van enige tuinbouwproducten (prijspeil 1947)

  Koppert, C.

  1948-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de kostprijsberekeningen van de voornaamste tuinbouwproducten, welke ontleend zijn aan de rapporten, die in 1947 door de Afd. Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut zijn uitgebracht.

 10. Optimalisatie van het Nieuwe Telen : Werkpakket Fotosynthesemonitoring

  Snel, J.F.H.; Warmenhoven, M.G.; Gelder, de A.

  2014-01-01

  In het nieuwe telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaam zijn. In dit project is samen met Gademann Instr

 11. Immigration and Social Systems : Collected Essays of Michael Bommes

  2012-01-01

  Michael Bommes (hoogleraar Sociologie en Migratieonderzoek) was een van de meest briljante en originele geleerden in zijn vakgebied. Deze postume bundel bevat een selectie van zijn belangrijkste werk over immigratie en de verzorgingsstaat, de integratie van immigranten, discriminatie, illegale

 12. Onderzoek naar de invloed van het produktieproces op het gehalte van carbadox in varkensvoeders : effect van de conditioneertemperatuur en persen

  Aerts, M.M.L.; Strating, K.; Jansse, C.

  1986-01-01

  Uitgaande van hetzelfde basismateriaal (10% voormengsel) zijn op 50 kg en 2000 kg schaal mengvoeders bereid met een te verwachten gehalte van 50 mg/kg. Hierbij zijn de conditioneringstemperatuur en -duur gevarieerd. Tijdens de verschillende stadia van de mengvoederbereiding zijn monsters genomen en onderzocht op gehalte carbadox en vluchtige bestanddelen. De proeven zijn uitgevoerd bij Hendrix Voeders B.V. en Cehave N.V. Onderzocht werden mecadox (Pfizer) en enterodox (lococarbadox).

 13. Het testament van Richard Wagner: Nederlandse tijdschriften in het fin de siècle en de toekomst van de muziek

  Josine Meurs

  1997-12-01

  Full Text Available Richard Wagner (1813-1883 was tijdens zijn leven al de meest spraakmakende componist. Dit had alles te maken met zijn ambitie de gehele kunst hoogstpersoonlijk een nieuwe, revolutionaire richting te geven. Het verzekerde hem van de gespannen aandacht van verschillende Nederlandse tijdschriften, maar had eveneens tot gevolg dat zijn grootste aanhangers, in Nederland verzameld rond het Maandblad voor Muziek, na zijn dood het spoor bijster raakten.

 14. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 15. Concentraties van POP in lucht en regenwater : Meetresultaten De Zilk pilot september 2009-september 2010

  Hollander A; Verboom JH; van Pul WAJ; LER; mev

  2012-01-01

  Tussen september 2009 en september 2010 zijn in een pilot de concentraties van 53 zogeheten Persistent Organic Pollutants (POP) in lucht en regenwater in Nederland gemeten. Deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar in het milieu en kunnen schadelijk zijn voor mens of milieu. De pilot is uitgevoerd in

 16. Speuren naar het goede leven

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 17. Who Do We Deploy for Psychological Operations: A Function Profile for TPT Members

  2008-01-01

  intrinsic motivation. The competences in the function profile for TPT members are: information gathering, reporting and analyzing ( cognitive ...Persoonijkheidskenmerken zijn karaktertrekken en eigenschappen die mensen maken wie ze zijn. In de psychologie wordt vaak de volgende definitie van...worden van vragenlijsten. In de psychologie bestaan gestandaardiseerde vragenlijsten voor het meten van verschillende persoonlijkheidstrekken. Er zijn

 18. Waarde GSM-spectrum

  Poort, J.P.; Gerritsen, M.; Baarsma, B.E.; Philipson, F.; Rosellon Cifuentes, M.; van Eijk, N.

  2006-01-01

  In maart 2007 moet duidelijk zijn of de GSM-900-kavels die Vodafone en KPN momenteel gebruiken voor het aanbieden voor mobiele telefonie verlengbaar zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden. Indertijd zijn de zendfrequenties zonder directe financiële tegenprestatie via een beauty contest uitgegeven.

 19. Archieven tussen 'arcana imperii' en 'open government'

  Jeurgens, C.

  2012-01-01

  Vlak na zijn aantreden als president van de Verenigde Staten verklaarde Barack Obama dat zijn regering een nooit eerder vertoonde openheid zal scheppen. Met de retorische bevlogenheid die zo kenmerkend is voor Obama hield hij zijn gehoor voor: "We will work together to ensure the public trust and es

 20. De kwaliteit van beoordelingen door simulatiepatiënten in een Objective Structured Clinical Examination (OSCE): Een analyse van interbeoordelaarsovereenstemming

  Pelgrim, E.A.M.; Denessen, E.J.P.G.; Hettinga, A.M.; Postma, C.T.

  2009-01-01

  Inleiding: In deze studie staat de kwestie centraal of simulatiepatiënten, die getraind zijn in het spelen van de rol van patiënt tijdens examens maar niet medisch geschoold zijn, in staat zijn kandidaten bij een stationsexamen te beoordelen. De context waarbinnen dit onderzoek plaatsvond was de toe

 1. Valorisation of Indonesian plant oil resources

  Daniel, Louis

  2012-01-01

  Plantaardige oliën zijn aantrekkelijk als grondstof voor de productie van biobrandstoffen, groene chemicaliën en duurzame materialen. De oliën van de Jatropha curcas en Sterculia foetida bomen zijn in vergelijking met palm- en zonnebloemolie bijzonder geschikt omdat ze niet eetbaar zijn en daarom

 2. The X-Shooter spectral library and application to stellar population in galaxies

  Chen, Yanping

  2013-01-01

  In dit proefschrift hebben we de evolutie van stersystemen onderzocht, in het bijzonder bolhopen en sterrenstelsels. De volgende vragen zijn hierbij behandeld: “Hoe oud zijn deze systemen?”, “Wat voor chemische samenstelling kunnen ze hebben?”, “Wat zijn de massa’s van de sterren in melkwegstelsels?

 3. CQ-index Stomazorg: kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiënten.

  Triemstra, M.; Asmoredjo, J.

  2013-01-01

  Mensen met een stoma zijn positief over de zorg. Zij beoordelen de stomazorg gemiddeld met een 8,6. De stomazorg is beter dan tien jaar geleden. Maar er zijn duidelijke verschillen tussen ziekenhuizen. Wat vinden mensen met een stoma belangrijk in de zorg die ze krijgen in een ziekenhuis? Wat zijn

 4. Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden

  Lange, de H.J.; Noordijk, J.; Nijssen, M.

  2014-01-01

  In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, geïnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrij

 5. El teatro de Fernandez de Lizardi

  Raffi-Béroud, Catherine Marie Hélene

  1994-01-01

  Tot op heden hebben de specialisten op het gebied van de Latijsamerikaanse literatuur, en vooral de Mexicanen, in hoofdzaak interesse getoond voor de eerste roman van Jose Joaquin Fernandez de Lizardi (1776-1827), Periquillo Sarniento (1816). Zijn andere drie romans, evenals zijn poezie en zijn

 6. Lammersterfte gedaald door aanpassingen Low-inputsysteem

  Boer, de J.

  1997-01-01

  De aanpassingen in het Low-inputsysteem die halverwege de aflamperiode van 1996 zijn ingevoerd zijn in 1997 verder verfijnd. De aanpassingen rondom aflammeren zijn bijzonder effectief. Dit jaar is de sterfte teruggelopen tot 12,1%. Het sterftepercentage is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

 7. Molecular changes in hepatobiliary function and injury after human liver transplantation

  Geuken, Wirtje

  2006-01-01

  De lever vervult een belangrijke rol in de stofwisseling van het lichaam. De lever betsaat uit diverse celtypen die elk hun eigen functie hebben. De hepatocyten zijn het meest frequent voorkomende celtype in de lever. Ongeveer 80% van de cellen in de lever zijn hepatocyten. Hepatocyten zijn gepolari

 8. Kanssteekproef, of toch maar de gemakssteekproef?

  de Leeuw, Edith

  2014-01-01

  Statistiek is gebaseerd op kanssteekproeven: een aselecte steekproef waarbij ieder element een bekende kans heeft om getrokken te worden. Die kans dient bekend te zijn en mag niet nul zijn, maar hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Soms worden interessante, maar kleine groepen expres ‘oversample

 9. Kanssteekproef, of toch maar de gemakssteekproef?

  de Leeuw, Edith|info:eu-repo/dai/nl/073351385

  2014-01-01

  Statistiek is gebaseerd op kanssteekproeven: een aselecte steekproef waarbij ieder element een bekende kans heeft om getrokken te worden. Die kans dient bekend te zijn en mag niet nul zijn, maar hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Soms worden interessante, maar kleine groepen expres

 10. The apoptosis pathway : a drugable target in solid tumors

  Groot, Derk Jan Alko de

  2006-01-01

  Een van de belangrijkste kenmerken van kanker is dat cellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Therapieën zijn erop gericht de kankercellen te laten sterven, apoptose genoemd. Er zijn echter kankercellen die van nature resistent zijn tegen chemotherapie, of die deze eigenschap gedurende de thera

 11. Polychlorinated and hydroxypolychlorinated biphenyls : influence on child neurological and endocrine development

  Soechitram, Shalini-Devi

  2013-01-01

  PCB’s zijn chemische stoffen die tot in de jaren zeventig op grote schaal werden toegepast in onder meer plastics, brandwerende en warmtegeleidende materialen. Veertig jaar geleden werd het gebruik ervan verboden, omdat de stoffen giftig zijn. Maar nog altijd zijn PCS’s en hun afbraakstoffen (OH-PCB

 12. Onderwijsinnovaties voor de digitale student

  P. Koopman; J.M. Vervoorn

  2012-01-01

  Het huidige onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door docenten die zijn opgegroeid voor de revolutie in de informatie- en communicatietechnologie. Studenten daarentegen zijn zogenoemde ‘digital natives’: ze groeiden op omringd door digitale technologie. Studenten zijn gewend te ‘multita

 13. Chemisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van mineraal- en leidingwater

  Mazijk - Bokslag, van D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Er zijn 14 monsters mineraalwater onderzocht op de volgende aspekten: natrium, calcium, nitraat, arseen, geur en smaak. Tevens zijn er 10 monsters leidingwater op geur en smaak en 2 monsters leidingwater op nitraat onderzocht. Later zijn de overige 8 monsters leidingwater op nitraat onderzocht.

 14. Implementatie VMS Veiligheidsprogramma: evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. Samenvatting.

  Blok, C. de; Koster, E.; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel ziekenhuizen zijn op de goede weg, wel zijn er verschillen tussen ziekenhuisafdelingen in de implementatie van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma. Ziekenhuizen zijn niet even ver met alle tien de thema’s, wat betekent dat niet alle richtlijnen in dezelfde mate worden gevolgd. Dat blijk

 15. Implementation of the Dutch National Patient Safety Programme (VMS Veiligheidsprogramma): evaluation research in Dutch hospitals. Summary.

  Blok, C. de; Koster, E.; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel ziekenhuizen zijn op de goede weg, wel zijn er verschillen tussen ziekenhuisafdelingen in de implementatie van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma. Ziekenhuizen zijn niet even ver met alle tien de thema’s, wat betekent dat niet alle richtlijnen in dezelfde mate worden gevolgd. Dat blijk

 16. Implementatie VMS Veiligheidsprogramma: evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen.

  Blok, C. de; Koster, E.; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel ziekenhuizen zijn op de goede weg, wel zijn er verschillen tussen ziekenhuisafdelingen in de implementatie van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma. Ziekenhuizen zijn niet even ver met alle tien de thema’s, wat betekent dat niet alle richtlijnen in dezelfde mate worden gevolgd. Dat blijk

 17. Opvolging van het landelijk protocol ambulancezorg

  Remco Ebben; Joke Mintjes; Lilian Vloet

  2011-01-01

  De huidige protocollen voor acute zorg zijn aan herziening toe. Ze zijn niet ontwikkeld volgens de algemeen geaccepteerde evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO) methode, ze bevatten geen proces - en uitkomstindicatoren en ze zijn niet ontwikkeld met het oog op de keten Ambulancezorg, SEH en

 18. Hoe gebruiken SEH-verpleegkundigen het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp?

  Remco Ebben; Lilian Vloet; Joke Mintjes

  2010-01-01

  De huidige protocollen voor acute zorg zijn aan herziening toe. Ze zijn niet ontwikkeld volgens de algemeen geaccepteerde evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO) methode, ze bevatten geen proces - en uitkomstindicatoren en ze zijn niet ontwikkeld met het oog op de keten Ambulancezorg, SEH en

 19. Conflict en compassie: een hedendaagse blik op Wagner en een wagneriaanse blik op onszelf

  Keestra, M.; Helmers, R.; Westbroek, P.

  2014-01-01

  Richard Wagner was niet alleen een uitzonderlijke componist en auteur maar ook een activist die zijn ogen op de toekomst gericht had. Dat lijkt verbazingwekkend gezien het feit dat zijn opera’s veelal plaatsvinden in historische en zelfs mythologische tijden. Zijn activisme blijkt bijvoorbeeld uit d

 20. Insulin sensitivity : modulation by the gut-brain axis

  Heijboer, Annemieke Corine

  2006-01-01

  Er zijn steeds meer aanwijzingen dat neuropeptiden in de hypothalamus en maagdarmhormonen die hun werking hebben op de hypothalamus en betrokken zijn bij de regulatie van voedselinname, ook betrokken zouden kunnen zijn bij de regulatie van insuline gevoeligheid. Daarom hebben we eerst de effecten va

 1. Kanssteekproef, of toch maar de gemakssteekproef?

  de Leeuw, Edith|info:eu-repo/dai/nl/073351385

  2014-01-01

  Statistiek is gebaseerd op kanssteekproeven: een aselecte steekproef waarbij ieder element een bekende kans heeft om getrokken te worden. Die kans dient bekend te zijn en mag niet nul zijn, maar hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Soms worden interessante, maar kleine groepen expres ‘oversample

 2. In de boksring van de vrijheid : Den Uyl vs. Hayek

  Oudenampsen, M.; Cuperus, René; Hurenkamp, Menno

  2015-01-01

  De één zijn vrijheid is de ander zijn gebondenheid. In het naoorlogse poilitieke conflict tussen links en rechts staan twee concepties van vrijheid centraal: een socialistisch en een neoliberaal vrijheidsidee. Het zijn twee tegengestelde ideaaltypes waar de huidige politiek nog immer op teert, zij

 3. Concentraties van POP in lucht en regenwater : Meetresultaten De Zilk pilot september 2009-september 2010

  Hollander A; Verboom JH; van Pul WAJ; LER; mev

  2012-01-01

  Tussen september 2009 en september 2010 zijn in een pilot de concentraties van 53 zogeheten Persistent Organic Pollutants (POP) in lucht en regenwater in Nederland gemeten. Deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar in het milieu en kunnen schadelijk zijn voor mens of milieu. De pilot is uitgevoerd in o

 4. Beïnvloeden zwijnen de overlevingskans van rode bosmieren?

  Mabelis, A.A.

  2014-01-01

  Rode bosmieren zijn ondergebracht in de categorie "bijna begreifd (IUCN list of threatened anmilams, 1996). Bosmiervolken zijn kwetsbaar, omdat hun nesten nogal eens worden vernield en de mieren lang niet altijd in staat zijn de schade te herstellen. In verscheidene Europese landen worden maatregele

 5. Adverse events following vaccination against human papillomavirus : Results of the 2010 campaign in the Netherlands

  van ' t Klooster TM; Kemmeren JM; Vermeer-de Bondt PE; Oostvogels B; Phaff T; de Melker HE; van der Maas NAT; EPI; cib

  2011-01-01

  In 2010 werden er minder bijwerkingen gemeld na vaccinatie tegen HPV dan in 2009. Ook zijn er in 2010, net als in 2009, geen onverwachte of volgens de criteria ernstige bijwerkingen (Serious Adverse Events) gemeld die door het vaccin zijn veroorzaakt.

  In 2010 zijn meisjes die geb

 6. Pestalozzi in meervoud

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  In de historische pedagogiek is Pestalozzi geen onbekende. In vrijwel elk handboek over de geschiedenis van opvoeding en onderwijs duikt zijn naam op. Die wordt dan in verband gebracht met zijn voor de negentiende eeuw baanbrekende ideeën over het belang van onderwijs voor iedereen en zijn aanpak va

 7. Goedkopere weefselkweekplantjes door kweek in het donker

  Klerk, de G.J.M.

  2007-01-01

  Weefselkweek is duur. Daardoor zijn voordelen van weefselvermeerdering maar bij een klein aantal gewassen te benutten. Tot nu toe zijn de kosten teruggbracht door stoomlijnen van de productie en door overbrengen van de bulkproductie naar lagelonenlanden. Er zijn pogingen geweest het weefselkweekproc

 8. De oefenstabiele onderbeensosteosynthese : een vergelijkend onderzoek naar de waarde van de fixatie van de fractura cruris met behulp van de AO compressieplaat

  J. Bender (Johannes)

  1970-01-01

  textabstractFractuurgenezing is een biologisch herstelproces met een aantal mechanische aspecten. Van deze zijn er twee van groot praktisch belang, omdat zij rechtstreeks door een medische behandeling te bernvloeden zijn. Dit zijn de repositie en de immobilisering van het gebroken bot; iedere fractu

 9. Van Risicomanagement naar Succes Governance

  Joosten, H.J.M.

  2013-01-01

  Alle IT incidenten die WebWereld in oktober 2011 [1] heeft gemeld, zijn veroorzaakt door één van de top 10 exploits, zoals die op het OWASP-afstreeplijstje van 2010 reeds zijn vermeld [2]. Het is merkwaardig dat regelmatig wordt gemeld dat servers zijn gecompromitteerd doordat, bijvoorbeeld, securit

 10. Arbobalans 2007/2008 : kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  Gouw, P.; Hooftman, W.; Bakhuys Roozeboom, M.; Houtman, I.; Klein Hesselink, J.

  2008-01-01

  De Arbobalans is een jaarlijks verschijnende publicatie waarin cijfers en gegevens zijn opgenomen die het resultaat zijn van "arbomonitoring", het systematisch verzamelen van gegevens over veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek. In deze Arbobalans zijn de meest recente cijfers over de on

 11. Onderzoek naar de invloed van het produktieproces op het gehalte van carbadox in varkensvoeders : effect van de conditioneertemperatuur en persen

  Aerts, M.M.L.; Strating, K.; Jansse, C.

  1986-01-01

  Uitgaande van hetzelfde basismateriaal (10% voormengsel) zijn op 50 kg en 2000 kg schaal mengvoeders bereid met een te verwachten gehalte van 50 mg/kg. Hierbij zijn de conditioneringstemperatuur en -duur gevarieerd. Tijdens de verschillende stadia van de mengvoederbereiding zijn monsters genomen en

 12. Van Gogh en muziek. Symfonie in blauw en geel

  Veldhorst, N.H.H.

  2015-01-01

  Muziek is in het leven en werk van Vincent van Gogh belangrijker dan gedacht. Zo is muziek sterk aanwezig in de manier waarop hij over zijn kunst schrijft, en is zijn idee over wat 'het wezen van muziek' is van grote invloed op zijn schilderkunst. Natascha Veldhorst geeft in dit rijk geïllustreerde

 13. Het raadsel van Utopia

  Berg, F. van den; Poldervaart, S.; Voogd, P. de; Dun, F. van; Bierens, S.; Raak, R. van; Dettingmeijer, R.

  2003-01-01

  Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze utopieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën verschenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van

 14. Speuren naar het goede leven

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 15. On the road for 2020. Can solar energy cool and freeze in a sustainable way?; Op weg naar 2020. Kan zonne-energie duurzaam koelen en vriezen?

  Ezzahiria, S.M.; Infante Ferreira, C.A. [Afdeling Proces en Energie, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilver Food Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands); Van Gerwen, R. [Unilever Engineering Excellence Team, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-04-15

  collectors is extremely long. Most factories already use electrically driven vapour compression systems or are considering to implement these systems. An increase in the use of sustainable energy will only take place if the pay-out time for solar energy supported plants is reduced to values which are considered acceptable by the industry (mostly less than 5 years) [Dutch] Op twee fabriekslocaties van Unilever is onderzocht hoeveel brandstof er bespaard zou kunnen worden door toepassing van zonelektrische en/of zonthermische energie. Door deze besparing zal de CO2-emissie van de elektriciteitscentrale worden gereduceerd. Thermische energie wordt opgewekt door het toepassen van zonnecollectoren, terwijl elektrische energie wordt opgewekt door fotovoltaische collectoren. De combinatie van bovengenoemde systemen noemt men een hybride systeem. Er is een aantal zeer uiteenlopende zongedreven koelinstallaties met elkaar vergeleken die onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden veelbelovend zouden kunnen presteren. Onderzoekers hebben enkele jaren.geleden het CycleTempo-model ontwikkeld voor een trigeneratiesysteem, dat warmte, kracht en koude opwekt. De koude werd opgewekt met behulp van een absorptiekoelmachine die werd aangedreven door de warmte uit de WKK. Dit model is als uitgangspunt genomen en is aangepast aan de specifieke configuratie en werkcondities van de referentiefabriek. De elektriciteit wordt nu gebruikt voor aandrijving van de tweetraps dampcompressiekoelsystemen. De thermische energie, afkomstig van de zonnecollectoren, wordt toegevoegd aan de warmwaterstroom. De elektrische energie, afkomstig van de fotovoltaische collectoren, wordt toegevoegd aan de elektrische energie die bij de WKK wordt geproduceerd. Uit het onderzoek is gebleken dat het meest efficiente systeem (met of zonder zonondersteuning) voor beide locaties het hybride systeem is, waarbij zowel een absorptie- als een dampcompressiesysteem wordt ingezet. Een goede tweede voor beide locaties

 16. Renewable energy and reduction of methane emission. Emission-low manure storage; Duurzame energie en vermindering methaanemissies. Emissiearme mestopslag

  Hilhorst, M.A.; Monteny, G.J.; De Gijsel, P. [IMAG Wageningen-UR, Wageningen (Netherlands); Van Dooren, H.J.C.; Van Lent, A.J.H. [Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden PR, Lelystad (Netherlands)

  2001-03-01

  mitigation option. Methane filters are technically possible, but they are still under development and not yet available for practical application. Air filters can result in a reduction of up to 50% of the total methane emission from livestock or up to 5 Mton C)2-eq. [Dutch] Een deskstudie is verricht om de reeds gepubliceerde kennis over reductieopties voor methaanen-emissies te inventariseren. Waar nodig zijn mogelijke reductieopties getoetst met verkennende labproeven. Niet alle oplossingen die leiden tot methaanemissiereductie zijn gunstig voor lachgas- of ammoniakemissies en omgekeerd. Bij het kiezen van een reductieoptie moet dus afstemming plaatsvinden met de andere gassen. Dit rapport geeft een inventarisatie van de potentiele mogelijkheden van emissiereducerende technieken bij mestopslag en wat de uiteindelijke haalbare reductiefactoren zijn per techniek in CO2-eq. per jaar. Hierbij is gelet op het effect van emissiereducerende technieken voor CH4 op N2O en NH3 emissies. Rekening is gehouden met de stand der techniek, het netto milieueffect en met wat nu en op termijn economisch haalbaar lijkt. Samen met het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) heeft het IMAG de mogelijkheden onderzocht van het affakkelen van de methaanemissies uit mestopslagen. Het doel was bestaande technische mogelijkheden voor het affakkelen van methaan op bedrijfsniveau te inventariseren en te beoordelen. Daarnaast worden richtlijnen voor nieuwe ontwikkelingen en voor irnplementatie van affakkelinstallaties bij mestopslagen op bedrijfsniveau in kaart gebracht om zo de emissie van methaan te verminderen. Het aandeel van het PR was een survey naar de potentiele technische mogelijkheden. Daarnaast heeft het PR bijgedragen in discussies en met informatie over het aanzuren van mest. In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste processen besproken die ten grondslag liggen aan de vorming van methaan, lachgas en ammoniak. Ook wordt ingegaan op de absorptie van methaan door methanotrofe bacterien

 17. Evaluation of single tracks of 17-4PH steel manufactured at different power densities and scanning speeds by selective laser melting

  Moller, Hein

  2016-11-01

  Full Text Available eienskappe van enkel bane wat van 17-4PH vlekvrye staalpoeier vervaardig is. ʼn Enkelmodus kontinue- golf ytterbium vesel laser is gebruik om die enkel bane te vervaardig. Die laser drywing het gewissel van 100 tot 300W met ʼn konstante kolgrootte van... equipped with a single-mode continuous-wave Ytterbium fibre laser, operating at 1075 nm wavelength and spot size of 80 µm, was used to produce single tracks at different laser powers and scan speeds (19.9–59.7 kW/mm2) on the 17-4PH substrate...

 18. National Acidification Trend Monitoring Network (TMV). Monitoring effort 2007/2008; TrendMeetnet Verzuring. Monsternemingen in 2007/2008

  Masseling, N.J.; De Goffau, A.

  2010-10-15

  respectievelijk 63, 45, 23 en 87 procent van de onderzochte locaties boven de streefwaarde. Op een enkele locatie is ook de interventiewaarde voor cadmium, nikkel en zink overschreden. Het TrendMeetnet Verzuring is in 1989 opgericht en onderzoekt periodiek, in cycli van twee jaar, 150 locaties in Nederland. Dit houdt in dat tijdens een meetjaar op 75 locaties de concentraties van stoffen worden gemeten. De meetresultaten van de 'eerste' 75 locaties van de cyclus 2006/2008 zijn in 2009 gepubliceerd. Dit rapport betreft de 'tweede helft' van de 150 locaties. Een analyse van de meetgegevens zal later worden uitgevoerd. In de meetcyclus van 2006/2008 is bovendien informatie verzameld over de bodemtextuur en omgevingsparameters zoals begroeiing, boomhoogte en dikte van de strooisellaag. Deze informatie geeft een beeld van de variatie in natuurlijke omstandigheden op de onderzochte locaties (loof, naald, heide). Deze variatie wordt gebruikt om verschillen in de grondwaterkwaliteit op de meetlocaties te verklaren.

 19. Na charisma komt soberheid: charisma en leiderschap

  L. Karsten; S. Keulen; R. Kroeze

  2008-01-01

  Waarom worden charismatische leiders, zowel in politiek als bedrijfsleven, historisch gezien altijd opgevolgd door introvertere types? "Een charismatische leider put een organisatie uit", stellen de auteurs van dit artikel. "Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat charismatische leiders def

 20. Opname van cadmium door gewassen in moestuinen in de Kempen: risico-inventarisatie en maatregelen

  Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.; Lijzen, J.P.A.; Otte, P.F.; Comans, R.N.J.

  2004-01-01

  Op basis van bestaande data is de opname van cadmium door enkele belangrijke moestuingewassen beschreven via een bodem-plant relatie. Gebruik makend van organische stof, pH, klei en het cadmiumgehalte van de bodem kan het gehalte in het gewas voorspeld worden. Met deze vergelijkingen is vervolgens

 1. Internal audit on the rise : Observaties uit de praktijk

  Paape, L.; Commandeur, H.R.; Pijl, van der G.

  2005-01-01

  Dit artikel behandelt enkele resultaten van vier casestudies naar de gevolgen van de invoering van corporate governance regelgeving voor internal audit in de afgelopen tien jaar. Internal audit staat in de belangstelling en lijkt aan belang te winnen. Bij de vier organisaties is nagegaan hoe het zit

 2. Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden

  Visser, E.K.

  2007-01-01

  Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel va

 3. Onderzoek naar ‘Lissers’ bij hyacint van start

  Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.; Vink, P.; Korsuize, C.A.

  2011-01-01

  Het verschijnsel ‘Lissers’ veroorzaakt al enkele jaren achtereen schade in de broei bij hyacint. Oorzaak is een fytoplasma, dat vroeger slechts incidenteel voor kwam. Hierdoor is nog weinig bekend over beschermende maatregelen. PPO start daarom onderzoek naar de bestrijding van de overbrenger (dwerg

 4. Establishing an integrated payment system (real-time gross settlement) in ASEAN : A proposal for a cross-border payment mechanism to support the AEC 2015

  Kusumo Wardhono, Dwi Tjahja

  2015-01-01

  Enkele decennia geleden sprak een aantal Europese landen af hun economieën te beschermen en te versterken door het wegnemen van onderlinge handelsbelemmeringen en het bevorderen van het onderlinge kapitaal-, goederen- en dienstenverkeer, om zo een interne markt tot stand te brengen. ASEAN (Associati

 5. Augmented Reality i naturfagsundervisningen

  Radmer, Ole; Surland, Mogens; Nielsen, Birgitte Lund

  2016-01-01

  Augmented Reality (AR) giver ny mulighed for, at elever kan lave undersøgelser i naturfag med enkel teknologi, hvor animationer og simulationer kobles med det virkelige fænomen. I workshoppen kan I afprøve AR eksempler, udviklet i et internationalt EU projekt. Der vil være noget, der direkte kan...

 6. Liever meer samen bewegen

  Wijk, van E.E.C.

  2008-01-01

  Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in Nederland hebben weinig op met de slogan van minder en gezonder eten en meer bewegen. Onderzoek van Elvi van Wijk-Jansen van het LEI werpt licht op enkele oorzaken. Vrouwen vinden overgewicht geen probleem, vinden dat ze al genoeg bewegen, en zeggen 'te leven om

 7. Nieuwe vondsten van watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia)

  Smit, H.; Hoek, van den T.H.; Wiggers, R.

  2006-01-01

  Sinds de publicatie van de atlas van de Nederlandse watermijten in 2000 is de interesse voor watermijten sterk toegenomen. Er worden regelmatig nieuwe en zeldzame soorten gevonden en de kennis over biotoopvoorkeuren en trends wordt steeds verder uitgebreid. In dit artikel worden enkele bijzondere ni

 8. Heeft di wel een betekenis?

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Alvorens een analyse van het Italiaanse voorzetsel di te maken, stelt de auteur eerst het begrip ‘leeg voorzetsel’ aan de orde, dat in laatste instantie te herleiden is tot de lege karakters van de Chinese grammatica. Voor di wordt voorgesteld, naast enkele rudimenten van andere

 9. Juiste bepaling van de dichtheid van ingekuild ruwvoer voor de voorraadberekening van BEX en BEP = Determination of silage density to estimate roughage supplies for BEX and BEP

  Zom, R.L.G.; Abbink, G.W.; Schooten, van H.A.

  2013-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een deskstudie naar de mogelijkheden om de bepaling van de dichtheid van gras- en maïskuilen te verbeteren. Geconcludeerd is dat het mogelijk is om een model te ontwikkelen op basis van enkele voerparameters die een nauwkeuriger schatting geeft van de dichthe

 10. Professioneel sportmanagement vernieuwen : Praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

  Broeke, Adrianus Hendrik

  2010-01-01

  Het beroepsdomein sportmanagement. In de loop van de vorige eeuw is de sportwereld ingrijpend veranderd. Van een lokale liefhebberij van enkele welgestelden groeide sport uit tot een steeds commerciëler georganiseerde en wereldwijd verspreide vrijetijdsindustrie. In het verlengde hiervan nam de

 11. Lamvitaliteit bij melkschapen

  Verkaik, J.C.

  2011-01-01

  In de biologische melkschapenhouderij is de lammerensterfte relatief hoog. De sector wil de sterfte graag verminderen. In dit BioKennisbericht enkele tips en aanbevelingen naar aanleiding van onderzoek door Wageningen UR Livestock Research. De lamvitaliteit blijkt verbeterd te kunnen worden door een

 12. Basiscursus Heffingen Lokale Overheden

  A.P. Monsma (Anneke)

  2012-01-01

  textabstractBasiscursus Heffingen Lokale Overheden, gegeven samen met Dennis Vecht aan medewerkers van de Regionale Belastingdienst Drechtsteden. Het eerste dagdeel stond de Wet WOZ en de basisregistraties centraal, het tweede dagdeel het juridisch kader van heffingen en enkele gemeentelijke belasti

 13. De staafmier Ponera coarctata in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)

  Noordijk, J.; Boer, P.; Wijnhoven, H.; Raemakers, I.P.

  2008-01-01

  De staafmier staat bekend als zeldzaam, maar dat hangt samen met haar verborgen levenswijze. In deze bijdrage word eerst enkele opmerkelijke vindplaatsen van de staafmier uit het stedelijk gebied beschreven. De beschreven vondsten duiden erop dat de staafmier goed kan voorkomen in niet-natuurlijke s

 14. Mapping complex and monogenetic disorders : methods and applications

  Szperl, Agata Maria

  2012-01-01

  Steeds meer kennis komt beschikbaar over de invloed van onze genetische kenmerken op het ontstaan van ziekten. Sommige ziekten worden veroorzaakt door één enkel gen (monogene ziekten), andere door een veelheid aan genen. Bij veel ziekten spelen naast genetische eigenschappen ook omgevingsfactoren ee

 15. Biologisch uitgangsmateriaal

  Bulk, van den R.W.; Groot, S.P.C.

  2005-01-01

  Dit biologisch onderzoekbericht laat enkele resultaten en plannen zien van het onderzoeksprogramma Biologisch uitgangsmateriaal, dat van 2005 tot en met 2007 loopt. Een Zweedse sauna om zaad te ontsmetten of een bad met thijmolie lijken succesvol.Het programma gaat in nauwe samenwerking met de secto

 16. Die rol van kapitaal in die ekonomiese groei en ontwikkeling van onderontwikkelde gebiede*

  F. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available In die teorie oor ekonomiese groei speel kapitaal ’n besonder prominente rol. Kapitaal met die daarby behorende tegnologiese ontwikkeling, word beskou as die belangrikste enkele faktor verantwoordelik vir die bereiking en instandhouding van ’n „ten voile ontwikkelde” volkshuishouding.

 17. ‘Woes en Leeg’ en ‘Duisternis’ in Gen. 1 (1

  J. L. Helberg

  1967-06-01

  Full Text Available Die Ieser word vir besonderhede en vir die verskillende beskouinge oor Gen. I verwys na die werke van Du Toit, Kroeze, N. H. Ridderbos, Scheepers en (die artikel van E. J. Young, met hulle literatuurlyste, synde enkele van die nuutste werke oor die onderhawige saak.

 18. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma bronch

 19. Spina Bifida. Ervaringen bij de behandeling en begeleiding. Een inventarisatie van problemen, een analyse van het werken als team en een visie op de begeleiding.

  Meihuizen-de Regt, Margaretha Jannie

  1984-01-01

  Deze studie geeft na enkele algemene beschouwingen over spina bifida (hoofdstuk I) de resultaten weer van een onderzoek naar de verschillende somatische en psychosociale problemen die kunnen voorkomen bij patiënten met spina bifida (hoofdstuk II) en een visie op de psychosociale begeleiding van de

 20. De gecombineerde rol van ethyleen en het pelmoment in het ontstaan van zuur in tulp

  Dam, van M.F.N.; Kreuk, F.

  2010-01-01

  Proeftuin Zwaagdijk (de Zuurgroep West Friesland) en PPO-Bloembollen te Lisse deden de laatste jaren beide onderzoek naar zuur in tulp. Bij PPO werd gevonden dat ethyleen al binnen enkele uren tot dagen een belangrijke rol speelt bij toename van zuurgevoeligheid van de bollen. Uit onderzoek van Proe

 1. Intrinsic factor van castle en resorptie van vitamine B12 : een klinisch en experimenteel onderzoek met behulp van radioaktieve vitamine B12.

  Abels, Johannes

  1959-01-01

  Hoofdstuk I bevat enkele opmerkingen over de werking van vit.B12 met radioactieve kobalt isolopen. Bij toediening aan de mens geven wij voorkeur aan Co56 en Co58 op grond van hun relatief korte haveringstijden t.o.v. Co60. De vier gangbare metoden voor het meten van de resorptie van radioaktieve vit

 2. De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon-en rectumtumoren

  Thijn, Cornelis Jacob Pieter

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtumoren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van kleine tumoren zeer moeilijk. Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen jare

 3. Energy conservation in storage of tulip plants by means of temperature integration; Energiebesparing bij de bewaring van plantgoed van tulp door temperatuurintegratie

  Gude, H.; Dijkema, M.

  2006-10-15

  Research on options for Temperature Integration (TI) in storage of tulip plants by establishing the tolerance of some cultivars for increasing the day temperature and lowering the night temperature [Dutch] Onderzoek naar de mogelijkheden van TI (temperatuurintegratie) bij de bewaring van tulpenplantgoed door het vaststellen van de tolerantie van enkele cultivars voor verhogingen van de dagtemperatuur en verlagingen van de nachttemperatuur.

 4. Heeft di wel een betekenis?

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Alvorens een analyse van het Italiaanse voorzetsel di te maken, stelt de auteur eerst het begrip ‘leeg voorzetsel’ aan de orde, dat in laatste instantie te herleiden is tot de lege karakters van de Chinese grammatica. Voor di wordt voorgesteld, naast enkele rudimenten van andere beteke

 5. Hartbewaking in de pre-hospitale fase : onderzoek naar de activiteiten van de ambulanceverpleegkundigen van de G. G. en G.D. Rotterdam voor en tijdens het vervoer van patiënten met een vermoedelijk acuut ischaemisch hartlijden

  H.N. Hart

  1978-01-01

  textabstractHet feit, dat 50-60% van alle sterfgevallen tengevolge van een acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis plaatsvond, werd voor het eerst door Pantridge et al. (1967, 1971) in Belfast vastgelegd. Op grond daarvan veranderden zij enkele ambulances in rijdende coronary care units en noemde

 6. Elfde Politie-verkeersleergang : verslag van de bijeenkomst te Rotterdam op 19 november 1969 georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en de Centrale Politie VerkeersCommissie (C.P.V.C.)

  Frei-Sulzer, M. Nelemans, F.A. Asmussen, E. Froentjes, W.

  1969-01-01

  Papers presented are: Lezingen: Frei-Sulzer. M.: Doorrijden na een verkeersongeval; Nelemans, F.A.: Alkohol in het verkeer; Asmussen, E.: Alkohol in het verkeer; Froentjes, W.: Enkele Aspecten van de Gerechtelijke Bewijsvoering bij Alkohol-Verkeersdelicten. The working methods of one of the most imp

 7. Enterovirus surveillance in the Netherlands 1996-1998: Indications for the absence of wild poliovirus circulation

  van der Avoort HGAM; Ras A; Dorigo-Zetsma JW; LIS

  1999-01-01

  Vaccinatie, surveillance and certificering vormen de hoekstenen van het WHO polio eradicatie programma dat wereldwijde eradicatie van de ziekte poliomyelitis en de verwekkers ervan, de wilde poliovirussen, in het jaar 2000 beoogt. Certificering van regio's als poliovrije zones kan enkel worden

 8. Sport Toekomstverkenning

  Marieke van Bakel; Ine Pulles; Annet Tiessen-Raaphorst; Frank den Hertog; Robert Vonk; Casper Schoemaker

  2017-01-01

  Deze publicatie verschijnt enkel digitaal op www.sporttoekomstverkenning.nl. Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen

 9. Epistemological beliefs and perceptions of education in Africa : an exploratory study with high school students in Mozambique

  Sitoe, Arlindo Alberto

  2006-01-01

  Verkeerde opvattingen over kennis en leren van middelbare scholieren kunnen leiden tot hoge uitval in het Hoger Onderwijs. Het schaarse hoger onderwijs in Mozambique heeft zeer te lijden van voortijdige uitval, hetgeen een grote verkwisting van talent betekent. In dit onderzoek is onder enkele honde

 10. Differentiaalmeetkunde in de getaltheorie

  Cornelissen, Gunther|info:eu-repo/dai/nl/304830534

  2014-01-01

  Voor getaltheorie is geen enkel soort wiskunde te min; de koningin onder de wiskundedisciplines heeft combinatoriek, algebra en algebraïsche meetkunde gebruikt, complexe analyse, representatietheorie, Lie-theorie, ergodentheorie, grootschalig rekenen, symbolisch rekenen, en het lijstje zou nog lang

 11. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 12. Neurotrophic factors in sponal pain transmission

  J.L.M. Jongen (Joost)

  2006-01-01

  textabstractHet doel van dit proefschrift was de betrokkenheid van Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor (GDNF) bij spinale pijntransmissie te bestuderen. In Hoofdstuk 1 worden enkele recente ontwikkelen betreffende de organisatie van het nociceptieve systeem besproken, gevolgd door een besc

 13. Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie

  't Riet, Peter van

  2011-01-01

  In dit artikel bespreekt de auteur een aantal inhoudelijke en didactische veranderingen die het onderwijs ondergaat onder invloed van ICT. Vervolgens laat hij enkele beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie de revue passeren, waarmee schoolleiders en docenten ICT-beleid kunnen ontwikkelen

 14. Mapping complex and monogenetic disorders : methods and applications

  Szperl, Agata Maria

  2012-01-01

  Steeds meer kennis komt beschikbaar over de invloed van onze genetische kenmerken op het ontstaan van ziekten. Sommige ziekten worden veroorzaakt door één enkel gen (monogene ziekten), andere door een veelheid aan genen. Bij veel ziekten spelen naast genetische eigenschappen ook omgevingsfactoren ee

 15. Rechtsmacht en forumkeuze in het internationaal verzekeringsrecht : Nieuwe ontwikkelingen

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn dit artikel wordt ingegaan op enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsmacht en de forumkeuze in internationale verzekeringszaken. Aandacht wordt besteed aan art. 8-14 EEX-Verordening, het Peloux-arrest (HvJ EG 12 mei 2005, C-112/03) betreffende de forumkeuze en de pos

 16. Een niet-gepigmenteerde naevus als ongewone gingivazwelling

  Wijs, R.W.; Meleti, M.; Bloemena, E.; van der Waal, I.

  2012-01-01

  De patiënt vertelde dat de zwelling al ten minste enkele jaren aanwezig was en haar nooit enig ongemak had bezorgd. De medische anamnese bracht geen bijzonderheden aan het licht. Bij intraoraal onderzoek werd een vastelastische, enigszins gesteelde, epulisachtige zwelling van de buccale gingiva en a

 17. Bedrijfsgezondheidszorg binnen het NIA

  Meulenbeld, K.

  1989-01-01

  Op verzoek van de Centrale Commissie Nascholing van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) verzorgden enkele medewerkers van de afdeling Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) een aantal lezingen op 12 april 1989. Als inleiding wordt ee

 18. Voeding en ADHD : Eindrapportage en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

  van den Berg SW; Boer JMA; Verhagen H; DCZ; V& Z

  2013-01-01

  Het is op dit moment onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd of er een verband is tussen voeding en ADHD. Daardoor kunnen er geen concrete voedingsadviezen worden gegeven om symptomen van ADHD te verminderen. Deze conclusie is gebaseerd op enkele onderzoeksactiviteiten die het RIVM in opdracht van h

 19. Teenagers and biodiversity - worlds apart? : an essay on young people's views on nature and the role it will play in their future

  Verboom, J.; Kralingen, van R.B.A.S.; Meier, U.

  2004-01-01

  De kinderen van vandaag hebben een overdaad aan speelgoed in vergelijking met enkele decennia geleden. Ze spelen niet meer buiten spelen, maar kijken televisie. Recent onderzoek uit Groot-Brittannië heeft aangetoond dat schoolkinderen meer weten over de verschillende ‘rassen’ Pokémon, dan over plant

 20. Case note: ECLI:EU:C:2014:2037 (Ålands Vindkraft)

  Jans, Jan

  2014-01-01

  Een nationale regeling die bij de toekenning van verhandelbare certificaten aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen enkel rekening houdt met de in de betrokken lidstaat uit die bronnen geproduceerde stroom, en die de leveranciers en bepaalde verbruikers van elektriciteit verplicht

 1. Weinig Roodkapjesyndroom bij burgers Nijmegen

  Hilbers, J.P.; Boonman-Berson, S.H.; Elands, B.H.M.

  2011-01-01

  Volgens sommigen staat het vast dat de wolf Nederland binnen enkele jaren weer zal bereiken. Verondersteld wordt dat de wolven als eerste in de regio Nijmegen de grens over komen. Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van Wageningen Universiteit onderzocht de opvattingen van inwoners van Nijmegen ten

 2. ICT ondersteuning bij Kennismanagement in een adviserende organisatie

  Schroer, H.B.

  2006-01-01

  Enkele jaren geleden is door Q-Consult besloten tot de invoering van e-Synergy van Exact software. Dit had als doelstelling het verbeteren van de bestuurlijke informatievoorzieningen en het kennismanagement. Inmiddels wordt er om verschillende redenen niet meer gewerkt met e-Synergy en is met TiBS e

 3. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 4. De staafmier Ponera coarctata in Nederland (Hymenoptera: Formicidae)

  Noordijk, J.; Boer, P.; Wijnhoven, H.; Raemakers, I.P.

  2008-01-01

  De staafmier staat bekend als zeldzaam, maar dat hangt samen met haar verborgen levenswijze. In deze bijdrage word eerst enkele opmerkelijke vindplaatsen van de staafmier uit het stedelijk gebied beschreven. De beschreven vondsten duiden erop dat de staafmier goed kan voorkomen in niet-natuurlijke

 5. Kas voor potplant en elektra

  Bakker, J.C.; Gelder, de A.

  2011-01-01

  De toekomst van de Nederlandse glastuinbouw ligt in energiebesparing en -productie. Want de glastuinbouw moet los gaan komen van fossiele brandstoffen. Dat concludeerden onderzoekers enkele jaren geleden in kennisbasisonderzoek. Ze lieten ook zien hoe kassen elektriciteit konden gaan leveren. In het

 6. Vitamine B12- en foliumzuurdeficientie

  Nieweg, Hendrik Omgo

  1953-01-01

  Het ligt in de bedoeling in dit proefschrift een overzicht te geven van de indicaties en de resultaten van de toepassing van vitamine B12 en foliumzuur in de kliniek. Aan de hand van deze gegevens zullen enkele nieuwere inzichten in de pathogenese worden besproken en zal worden nagegaan, welke gevol

 7. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 8. Werkbelasting Bij Verkeers-En Gevechtsleiding. Deel 2 (Workload of Air Traffic and Air Combat Personnel. Part 2)

  1989-07-31

  inzetten van meer persaneel. Over verbetering van de werkplek- ergonomie werden in het vorige rap- port reeds enkele opmerkingen gemaakt. Hoewel in...het huidige rapport de ergonomie geen onderwerp van aandacht is geweest, bleek uit mnci- dentele gegevens dat de sneiheid waarmee de computer informatie

 9. The U-shaped dose-response curve of alpha-ergocryptine. Risk assessment ergot alkaloids

  Janssen GB; Boink ABTJ; Niesink RJM; Beekhof PK; Beems RB; te Biesebeek JD; van Egmond HP; Elvers LH; Jansen van ' t Land C; van Loenen HA; Schot C; Sizoo EA; Timmerman A; CSR; LEO; Open Universiteit; LPI; ARO; LIS; CDL

  1998-01-01

  In een voorgaand subacuut toxiciteits experiment met alpha- ergocryptine werd een U-vormige dosis respons relatie waargenomen voor voedselinname en enkele andere parameters. Weer andere parameters waren beinvloed op een dosis afhankelijke wijze. Een kwalitatieve risico beoordeling voor ergot alkal

 10. Economische gevolgen van ontwapening

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts enkel

 11. Kwaliteit van gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom

  Oosterbaan, A.; Hoogenboom, F.G.G.; Spijker, J.H.; Vries, de E.A.

  2004-01-01

  Interactief met enkele gemeenten is een methodiek ontworpen om de kwaliteit van het gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom in beeld te brengen. Gemeenten hebben behoefte om de kwaliteit van groen te bekijken op het niveau van landschap en element. De ontwikkeling van cultuurhistorische en ecologi

 12. Filipendula vulgaris Moench teruggevonden bij Gennep

  Westhoff, V.; Leeuwen, v. Chr.G.

  1957-01-01

  De in Nederland als enig bekende groeiplaats van Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.) nabij het Sanatorium “Zonlichtheide” te Gennep, is enkele jaren geleden ten offer gevallen aan de zandwinning, die daar in de Maasuiterwaard heeft plaatsgevonden. Onze vreugde was dan ook groot toen w

 13. Equisetum arvense L

  Jongh, de S.E.

  1957-01-01

  Er behoeft nauwelijks aan herinnerd te worden dat Equisetum arvense L. in bet voorjaar vruchtbare stengels pleegt te ontwikkelen en dat de onvruchtbare stengels, die er heel anders uitzien, pas daarna boven de grond komen, om tot in de herfst groen te blijven. Een enkele maal geschiedt het, dat in d

 14. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  B. Bonke (Benno)

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn

 15. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 16. Internal audit on the rise : Observaties uit de praktijk

  Paape, L.; Commandeur, H.R.; Pijl, van der G.

  2005-01-01

  Dit artikel behandelt enkele resultaten van vier casestudies naar de gevolgen van de invoering van corporate governance regelgeving voor internal audit in de afgelopen tien jaar. Internal audit staat in de belangstelling en lijkt aan belang te winnen. Bij de vier organisaties is nagegaan hoe het zit

 17. Laboratory maintenance, topographical anatomy and histology of flounder, Platichthys flesus

  Grinwis GCM; Wester PW; Kamstra A; van den Brandhof EJ; van Dijk JE; Leewis RJ; Vaal MA; Vethaak AD; Vos JG; PAT; UU/VF; RIVO/DLO; ECO; LWD; RIKZ

  1995-01-01

  Diverse veldonderzoeken suggereren een relatie tussen watervervuiling en enkele ziekten (b.v. huidzweren, vin-rot, lymphocystis infectie en levertumoren) bij vissen. Onderzoeken met de bot (Platichthys flesus), gehouden onder semi-veld (mesocosmos) condities, wijzen op een mogelijk causaal verband

 18. Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde. Onderzoek onder Nederlandse consumenten

  Haaster-de Winter, van M.A.; Ruissen, A.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 19. Bijlagen bij rapport Herkomstetikettering; Kostenverkenning voor producenten en consumenten

  Benninga, J.; Immink, V.M.; Janssens, S.R.M.; Jongeneel, R.A.; Rau, M.L.; Tacken, G.M.L.

  2012-01-01

  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld.

 20. Perspectief druppelirrigatie en -fertigatie in consumptieaardappelen op droge zandgrond valt tegen

  Geel, van W.C.A.

  2004-01-01

  De toediening van stikstof en water via druppelslangen werd enkele jaren geleden beschouwd als één van de mogelijke oplossingen voor het verkleinen van het stikstofoverschot op droge zandgronden. PPO heeft deze methode onderzocht in de teelt van consumptieaardappelen, maar het perspectief ervan viel