WorldWideScience

Sample records for pri kineticheskoi energii

 1. Prognozowanie cen energii elektrycznej na giełdzie energii

  Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Godlewska, Justyna

  2015-01-01

  Zasadniczym celem artykułu było wyznaczenie prognozy ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii. Kolejnym istotnym celem badań było przeprowadzenie analizy porównawczej jakości otrzymanych prognoz i dokonanie rekomendacji zbudowanych modeli prognostycznych. Początkowo przeanalizowano zebrane dane, przeprowadzono dekompozycję analizowanego szeregu czasowego. Następnie wyznaczono prognozę ceny energii elektrycznej na giełdzie en...

 2. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemie kogeneracji

  R. Dańko

  2012-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w systemieCHP (Combined Heat and Power - CHP. Publikacja jest związana z realizacją przez przedsiębiorstwo Inproel-3 sp z o.o., przy udzialeWydziału Odlewnictwa AGH projektu celowego NOT pt. „Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego, wysokosprawnegourządzenia kogeneracyjnego zasilanego mieszankami zawierającymi poprodukcyjne tłuszcze stałe”. Kogeneracja jest uznawaną na całymświecie, sprawdzoną technologią, wytwarzania energii, która jest uważana za czystszą od tradycyjnych technologii wytwarzania oddzielnie ciepła i energii elektrycznej. Przyszłość kogeneracji na światowych rynkach energii leży w korzyściach eksploatacyjnych, finansowych,środowiskowych i prawnych, jakie przynosi w przeliczeniu na jednostkę paliwa.

 3. The Modernization of the Energy Sector in Denmark / Modernizacja Sektora Energii W Danii

  Frączek, Paweł

  2015-03-01

  Denmark is among the leaders who change their energy policy to guarantee its stable and sustainable character. The consistent pursuit of an energy policy enabled the country to lower both the level of its energy consumption and greenhouse gas emissions, while providing grounds for economic development. The study demonstrates that the main factors which led to the transition of Danish energy policy were the oil crisis of the 1970s as well as public expectations regarding their energy policy which was to be based on the concept of stability and sustainability. Dania jest jednym z liderów zmian w polityce energetycznej, zmierzających do stosowania koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. W wyniku konsekwentnie realizowanej polityki energetycznej w Danii udało się ograniczyć poziom zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie zapewniając warunki do rozwoju gospodarczego. W opracowaniu wskazano, że głównym czynnikiem, który doprowadził do zmian w polityce energetycznej Danii, był kryzys naftowy lat 70. XX wieku. Przed jego wybuchem dominujący udział w strukturze źródeł energii pierwotnej Danii miała importowana ropa naftowa, która w 1972 r. zaspokajała ponad 90% zapotrzebowania na energię pierwotną w tym kraju. Cechą duńskiego sektora energii była także jego niewielka efektywność oraz wysoki poziom zanieczyszczeń atmosfery związany ze spalaniem paliw kopalnych. Kryzys naftowy wymusił podjęcie działań modernizacyjnych, których celami było m.in. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zdywersyfikowanie struktury jej źródeł oraz poprawa efektywności sektora energii. Istotnym czynnikiem wymuszającym modernizację duńskiego sektora energii była także kwestia zmiany nastawienia społecznego do prowadzonej polityki energetycznej w Danii. Obecnie w społeczeństwie dominuje pogląd, że podstawą polityki energetycznej powinna być koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego. Kierunek ten jest szczeg

 4. USVAJANJE JEZIKA PRI OTROCIH

  Kurmanšek, Urška

  2010-01-01

  Namen diplomske naloge je predstaviti usvajanje jezika pri otrocih, osnovne pogoje in stopnje le-tega in razložiti Chomskyijev pogled na jezikovno prirojenost in njegovo prepričanje, da učenje jezika ni nekaj, kar bi se otrok naučil, ampak da se mu enostavno zgodi na poti v razvoju v za to primernem socialnem okolju. Temu sledi razlaga Chomskyijeve in Skinnerjeve teorije o usvajanju jezika z namenom, da se poudarijo njuna različna pogleda na ta proces. Diplomska naloga je tako osredotočena na...

 5. Remotely sensing the photochemical reflectance index, PRI

  Vanderbilt, Vern; Daughtry, Craig; Dahlgren, Robert

  2015-09-01

  In remote sensing, the Photochemical Reflectance Index (PRI) provides insight into physiological processes occurring inside leaves in a plant stand. Developed by1,2, PRI evolved from laboratory reflectance measurements of individual leaves. Yet in a remotely sensed image, a pixel measurement may include light from both reflecting and transmitting leaves. We compared values of PRI based upon polarized reflectance and transmittance measurements of water and nutrient stressed leaves. Our results show the polarized leaf surface reflection should be removed when calculating PRI and that the leaf physiology information is in leaf interior reflectance, not leaf transmittance.

 6. Procesi pri transportu kohezivnih sedimentov

  Pečovnik, Urška

  2015-01-01

  Pri procesih transporta, kot sta usedanje in privzdigovanje, obstajajo med kohezivnimi in nekohezivnimi sedimenti bistvene razlike. Obstoječi model PCFLOW3D ima v sedimentacijskem modulu vgrajene enačbe za nekohezivne sedimente, zato smo predpostavili, da na območjih kjer so sedimenti kohezivni, ne daje pravilnih rezultatov. Poiskali smo enačbe za račun usedanja, privzdigovanja in transporta kohezivnih sedimentov in jih primerjali z že vgrajenimi enačbami v modelu. Poiskali smo parametre, ki ...

 7. STRES IN IZGOREVANJE PRI DELU

  Prašnikar, Maja

  2016-01-01

  Danes stres in izgorevanje predstavljata eno največjih težav, s katerimi se soočajo ljudje. Med mnogimi možnimi viri stresa so začetek šolanja, nova zaposlitev, nezaupanje vase, odnosi med sodelavci in nadrejenimi, pomembna odločanja in reševanje nujnih nalog pri delu, premeščanja itd. Ne moremo se ukvarjati z nečim, česar ne razumemo, zato je poznavanje mehanizmov stresa in izgorevanja, njihovih vzrokov in posledic ključnega pomena. Le na ta način lahko bolje razumemo in obvladujemo stre...

 8. Linking Knowledge and Action: PRI's Community Consultant.

  Spencer, Gregory P.

  Within the Partnership for Rural Improvement (PRI), community consultants operate within three complex sets of relationships: client groups, the organizational structure of PRI, and the local operational base. Community consultants are responsible for developing and facilitating rural development and for providing assistance in community and…

 9. Linking Knowledge and Action: PRI's Community Consultant.

  Spencer, Gregory P.

  Within the Partnership for Rural Improvement (PRI), community consultants operate within three complex sets of relationships: client groups, the organizational structure of PRI, and the local operational base. Community consultants are responsible for developing and facilitating rural development and for providing assistance in community and…

 10. DnaT is a PriC-binding protein.

  Huang, Chien-Chih; Huang, Cheng-Yang

  2016-09-01

  DnaT and PriC are replication restart primosomal proteins required for re-initiating chromosomal DNA replication. DnaT is a component of the PriA-dependent primosome, while PriC belongs to the PriC-dependent primosome. Whether DnaT can interact with PriC is still unknown. In this study, we define a direct interaction between PriC, a key initiator protein in PriC-mediated DNA replication restart, and DnaT, a DnaB/C complex loader protein, from Klebsiella pneumoniae. In fluorescence titrations, PriC bound to single-stranded DNA with a binding-site size of approximately 9 nt. Gold nanoparticle assay showed that the solution of DnaT-PriC changed from red to purple, which indicated the protein-protein interactions due to gold nanoparticle aggregate. In addition, this DnaT-PriC complex could be co-purified by the heparin HP column. Surface plasmon resonance analysis showed that the Kd value of DnaT bound to PriC was 2.9 × 10(-8) M. These results constitute a pioneering study of the DnaT-PriC interaction and present a putative link between the two independent replication restart pathways, namely, PriA- and PriC-dependent primosome assemblies. Further research can directly focus on determining how DnaT binds to the PriC-SSB-DNA tricomplex and regulates the PriC-dependent replication restart.

 11. Presence of pRI1:

  Migura, Lourdes Garcia; Hasman, Henrik; Jensen, Lars Bogø

  2009-01-01

  This study focused on the molecular characterization of a small cryptic, mobilizable plasmid (6038 bp) sequenced from an E. faecium 9631160-1 of poultry origin. Sequence analysis of pRI1 revealed seven open reading frames. pRI1 contained an IS 100% identical to ISEfa4. This insertion element...... disrupted a putative mobilization gene (mobA) which presented 99% similarity to the one described in plasmid pJS42 (NC_010291). pRI1 harbored a cluster of four coding sequences which exhibited a homology to those described in contig 658 (from nucleotide 8940 to nt 10515) of E. faecium DO. In addition, a rep...... almost identical to the repA from the pEFNP1 and pKQ10 plasmids from E. faecium was also identified. Presence of the pRI1 replication initiation gene (rep) was analyzed in a panel of 159 E. faecium isolates of human and animal origin from different European countries, of which 60 tested positive...

 12. Remotely Sensing the Photochemical Reflectance Index (PRI)

  Vanderbilt, Vern

  2015-01-01

  In remote sensing, the Photochemical Reflectance Index (PRI) provides insight into physiological processes occurring inside the leaves in a stand of plants. Developed by Gamon et al., (1990 and 1992), PRI evolved from laboratory measurements of the reflectance of individual leaves (Bilger et al.,1989). Yet in a remotely sensed image, a pixel measurement may include light from both reflecting and transmitting leaves. We conducted laboratory experiments comparing values of PRI based upon polarized reflectance and transmittance measurements of water and nutrient stressed leaves. We illuminated single detached leaves using a current controlled light source (Oriel model 66881) and measured the leaf weight using an analytical balance (Mettler model AE 260) and the light reflected and transmitted by the leaf during dry down using two Analytical Spectral Devices spectroradiometers. Polarizers on the incident and reflected light beams allowed us to divide the leaf reflectance into two parts: a polarized surface reflectance and a non-polarized 'leaf interior' reflectance. Our results underscore the importance when calculating PRI of removing the leaf surface reflection, which contains no information about physiological processes ongoing in the leaf interior. The results show that the leaf physiology information is in the leaf interior reflectance, not the leaf transmittance. Applied to a plant stand, these results suggest use of polarization measurements in sun-view directions that minimize the number of sunlit transmitting leaves in the sensor field of view.

 13. Improved method for pulse sorting based on PRI transform

  Ren, Chunhui; Cao, Junqing; Fu, Yusheng; Barner, Kenneth E.

  2014-06-01

  To solve the problem of pulse sorting in complex electromagnetic environment, we propose an improved method for pulse sorting through in-depth analysis of the PRI transform algorithm principle and the advantages and disadvantages in this paper. The method is based on the traditional PRI transform algorithm, using spectral analysis of PRI transform spectrum to estimate the PRI centre value of jitter signal. Simulation results indicate that, the improved sorting method overcome the shortcomings of the traditional PRI jitter separation algorithm which cannot effectively sort jitter pulse sequence, in addition to the advantages of simple and accurate.

 14. Differential interference of vitamin D analogs PRI-1906, PRI-2191, and PRI-2205 with the renewal of human colon cancer cells refractory to treatment with 5-fluorouracil.

  Kotlarz, Agnieszka; Przybyszewska, Małgorzata; Swoboda, Paweł; Miłoszewska, Joanna; Grygorowicz, Monika Anna; Kutner, Andrzej; Markowicz, Sergiusz

  2016-04-01

  This study was aimed to determine whether hypocalcemic analogs of active forms of vitamins D modulate expression of genes related to stem-like phenotype in colon cancer cell lines HT-29 and HCT-116 undergoing renewal after the treatment with 5-fluorouracil (5-FU). Both lines express vitamin D receptor, but differ in differentiation stage and vitamin D sensitivity. Cells that resisted the 5-FU exposure were treated with synthetic analog of 1,25-dihydroxyvitamin D2 (PRI-1906) and analogs of 1,25-dihydroxyvitamin D3 (PRI-2191 and PRI-2205). Proliferative activity was more profoundly affected by vitamin D analogs in HT-29/5-FU than in HCT-116/5-FU cells. In HT-29/5-FU cells, analogs PRI-1906 and PRI-2191 downregulated the expression of genes related to survival, re-growth, and invasiveness during renewal, while PRI-2205 increased expression of genes related to differentiation only. In HCT-116/5-FU cells, PRI-2191 decreased the expression of stemness- and angiogenesis-related genes, whereas PRI-1906 augmented their expression. The effects in HCT-116/5-FU cells were observed at higher concentrations of the analogs than those used for HT-29/5-FU cells. Out of the series of analogs studied, PRI-2191 might be used to counteract the renewal of both moderately and poorly differentiated cancer cells following conventional treatment.

 15. In situ measurement of Scots pine needle PRI.

  Mõttus, Matti; Hernández-Clemente, Rocío; Perheentupa, Viljami; Markiet, Vincent

  2017-01-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) calculated from narrow-band spectral reflectance data is a vegetation index which is increasingly used as an indicator of photosynthetic activity. The leaf-level link between the status of photosynthetic apparatus and PRI has been robustly established under controlled light conditions. However, when a whole canopy is measured instantaneously, the PRI signal is heavily modified by vegetation structure and local variations in incident light conditions. To apply PRI for monitoring the photosynthesis of whole canopies under natural conditions, these large-scale measurements need to be validated against simultaneous leaf PRI. Unfortunately, PRI changes dynamically with incident light and has a large natural variation. No generally accepted procedure exists today for determining the PRI of canopy elements in situ. We present a successful procedure for in situ measurements of needle PRI. We describe, characterize and test an optical measurement protocol and demonstrate its applicability in field conditions. The measurement apparatus consisted of a light source, needle clip, spectroradiometer and a controlling computer. The light level inside the clip was approximately two-thirds of that on sunlit needle surfaces at midday. During each measurement the needle was inserted into the clip for approximately 5 s. We found no near-instantaneous changes (sub-second scale jumps) in PRI during the measurements. The time constants for PRI variation in light to full shade acclimations were approximately 10 s. The procedure was successfully applied to monitor the greening-up of Scots pine trees. We detected both facultative (diurnal) PRI changes of 0.02 (unitless) and constitutive (seasonal) variations of 0.1. In order to reliably detect the facultative PRI change of 0.02, 20 needles need to be sampled from both sunlit and shaded locations. We established a robust procedure for irradiance-dependent leaf (needle) PRI measurements, facilitating

 16. [Sensitivity study of a revised leaf photochemical reflectance index (PRI)].

  Wu, Chao-yang; Niu, Zheng; Tang, Quan

  2008-09-01

  Photochemical reflectance index (PRI) defined as a normalized difference index using two narrow reflectance bands at 531 and 570 nm that are closely related to xanthophyll cycle pigment content has been successfully used to estimate leaf photosynthetic light use efficiency (LUE) across species which vary in water content and nitrogen concentration. Previous research demonstrated that a consistent relationship could be established between PRI and LUE calculated from gas exchange measurements at the leaf, small canopy, and full forest or crop canopy scales. However, a number of problems, such as the saturation of PRI when LUE exceeds 0.03 mol CO2 mol(-1) PPED (photosynthetic photon flux density) and disjunctive relationships of PRI and LUE in seasonal changes, still existed and need to be handled in order to evaluate LUE more accurately. A sensitivity study of a revised PRI with four leaf parameters was performed based on PROSPECT model in the present article to study the effects of different biochemical concentrations on leaf SR-PRI (simple ratio PRI). Sensitivity study proved that leaf SR-PRI is more sensitive to leaf mesophyll structure parameter (N) and chlorophyll a + b content (c(ab)) than parameters of dry matter content (c(m)) and equivalent water thickness (c(w)), indicating that leaf mesophyll structure parameter (N) and chlorophyll a + b content (c(ab)) should be especially considered when acquiring leaf SR-PRI. And changes in the two parameters would cause large variation in SR-PRI which would reduce the precision for estimating light use efficiency. Validation study of SR-PRI was carried out in the analysis and the results proved that SR-PRI can also be a feasible index of estimating LUE for four species of plants with correlation coefficients better than that of PRI and LUE. The advantage of SR-PRI compared to PRI is its much clearer physical meaning and its sensitivity to the changes in reflectance at 531 nm which serves as a core parameter to evaluate

 17. A double-blind, clinical evaluation of facial augmentation treatments: a comparison of PRI 1, PRI 2, Zyplast and Perlane.

  Downie, Jeff; Mao, Zhili; Rachel Lo, Tsz-Wai; Barry, Sarah; Bock, Mitchum; Siebert, J Paul; Bowman, Adrian; Ayoub, Ashraf

  2009-12-01

  Facial wrinkles are caused by weakening of the sub-dermal collagen support layer. Dermal fillers can be used to treat wrinkles, and this double-blind, randomised, single-centre study compared four fillers: PRI 1, PRI 2 (both porcine collagen), Zyplast (purified bovine collagen) and Perlane (cross-linked hyaluronic acid gel). 79 females (aged 25-55 years) with wrinkles in the upper lip line border were randomised to PRI 1 (19 patients), PRI 2 (19 patients), Perlane (23 patients), Zyplast (18 patients). Patients were assessed at 1 week and 1, 3, 6, 9 and 12 months using 2D images and by mathematically derived facial volume changes using 3D stereophotogrammetry. All treatments produced larger, less wrinkled, more prominent lips. PRI 1, PRI 2 and Zyplast showed similar lip volume gains, with Perlane showing the greatest upper lip volume increase. All treatments were comparable for rates of decrease in upper lip volume post-treatment, however, Perlane maintained higher lip volume gains at each time point. Investigators indicated PRI 1 was significantly easier to deliver than Zyplast. Patient satisfaction scores were similar, though there was a trend towards greater dissatisfaction for PRI 1 and PRI 2 at month 9 (p=0.052). Treatment was well-tolerated, with 'cold sore' being the most common adverse event. Results showed that PRI 1 and PRI 2 were comparable to Perlane and Zyplast as dermal fillers. Further rigorous studies are required to establish the performance of dermal fillers and patient acceptability. We propose the utilisation of stereophotogrammetry for assessment of volume changes.

 18. Synthesis and Biological Activity of Diastereomeric and Geometric Analogs of Calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, Against Human HL-60 Leukemia and MCF-7 Breast Cancer Cells.

  Milczarek, Magdalena; Chodyński, Michał; Filip-Psurska, Beata; Martowicz, Agnieszka; Krupa, Małgorzata; Krajewski, Krzysztof; Kutner, Andrzej; Wietrzyk, Joanna

  2013-10-31

  Diastereomeric and geometric analogs of calcipotriol, PRI-2202 and PRI-2205, were synthesized as advanced intermediates from vitamin D C-22 benzothiazoyl sulfones and side-chain aldehydes using our convergent strategy. Calcitriol, calcipotriol (PRI-2201) and tacalcitol (PRI-2191) were used as the reference compounds. Among a series of tested analogs the diastereomeric analog PRI-2202 showed the strongest antiproliferative activity on the human breast cancer cell line MCF-7, whereas the geometric analog PRI-2205 was the weakest. Both analogs were less potent in antiproliferative activity against HL-60 cells compared to the reference compounds. The ability to potentiate antiproliferative effect of cisplatin or doxorubicin against HL-60 cells or that of tamoxifen against the MCF-7 cell line was observed at higher doses of PRI-2202 or PRI-2205 than those of the reference compounds. The proapoptotic activity of tamoxifen, expressed as the diminished mitochondrial membrane potential, as well as the increased phosphatidylserine expression, was partially attenuated by calcitriol, PRI-2191, PRI-2201 and PRI-2205. The treatment of the MCF-7 cells with tamoxifen alone resulted in an increase in VDR expression. Moreover, a further increase in VDR expression was observed when the analogs PRI-2201 or PRI-2205, but not PRI-2191, were used in combination with tamoxifen. This observation could partially explain the potentiation of the antiproliferative effect of tamoxifen by vitamin D analogs.

 19. VPLIV IZVORA NADZOROVANJA NA NEKATERE DEJAVNIKE PRI DELU REVIZORJEV

  Voje, Melita

  2012-01-01

  Izvor nadzorovanja (angl. Locus of Control) je psihološki pojem, ki ločuje posameznike na tiste s poudarjenim notranjim izvorom nadzorovanja – internaliste, in tiste s poudarjenim zunanjim izvorom nadzorovanja – eksternaliste. Razlika med njimi je v prepričanju, da kar se jim v življenju dogaja, je pri enih posledica njihovega lastnega napora, vloženega znanja, truda, pri drugih pa posledica sreče, usode. V drugem delu naloge smo opredelili pojem izvora nadzorovanja ter način ugotavljanja...

 20. PRI: An Periodically Receiver-Initiated Task Scheduling Algorithm

  2000-01-01

  Task scheduling is a key problem for the distributed computation. This thesis analyzes receiver-initiated(RI) task scheduling algorithm, finds its weakness and presents an improved algorithm-PRI algorithm. This algorithm schedules the concurrent tasks onto network of workstation dynamically at runtime, and initiates task scheduling by the node of low load. The threshold on each node can be modified according to the system information which is periodically detected. Meanwhile, the detecting period can be adjusted in terms of the change of the system state. The result of the experiments shows that the PRI algorithm is superior to the RI algorithm.

 1. Carlos A. Madrazo y la reforma imposible del PRI

  Pedro Castro

  2007-01-01

  Este trabajo estudia el paso de Carlos A. Madrazo por la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (pri) del 17 de diciembre de 1964 al 17 de noviembre de 1965, durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Se apuntan antecedentes de su carrera política, las claves de su actividad en favor de la reforma partidaria, así como las razones plausibles de su salida. Su fracaso en cambiar las estructuras del pri evidenció las inercias provenientes de los sectores del aparato, los gober...

 2. Geology of Planina pri Jezeru and its environs (Slovenia

  Mihael Brenčič

  2008-06-01

  Full Text Available The article describes the results of detailed geological mapping of the wider environs of Planina pri Jezeru north of Bohinj. In the literature the Upper Triassic massive and bedded limestone, Jurassic limestone, Cretaceous clastic rocks and Pleistocene sediments have been reported in this area up to now. The article supplements existing lithostratigraphic information by defining exact locations of the Pleistocene sediments at Planina pri Jezeru and Planina v Lazu, and of Jurassic rocks. In Poljane a Neptunian dyke and bioclastic limestone, while north of Mizčna glava a flat-bedded microsparitic limestone were described for the first time.Correlation to the Triglav Lakes Valley Jurassic beds indicates equivalent facieses. Allochthon Cretaceous biocalcarenite and jasper situated east of Planina pri Jezeru are also described due to their importance for further glaciological studies. The results show that the recent lake Jezero na Planini pri Jezeru is formed due to the accumulation of Pleistocene glacial-lacustrine fine-grained sediment in till,deposited on the Dachstein limestone.

 3. PRiME: integrating professional responsibility into the engineering curriculum.

  Moore, Christy; Hart, Hillary; Randall, D'Arcy; Nichols, Steven P

  2006-04-01

  Engineering educators have long discussed the need to teach professional responsibility and the social context of engineering without adding to overcrowded curricula. One difficulty we face is the lack of appropriate teaching materials that can fit into existing courses. The PRiME (Professional Responsibility Modules for Engineering) Project (http://www.engr.utexas.edu/ethics/primeModules.cfm) described in this paper was initiated at the University of Texas, Austin to provide web-based modules that could be integrated into any undergraduate engineering class. Using HPL (How People Learn) theory, PRiME developed and piloted four modules during the academic year 2004-2005. This article introduces the modules and the pilot, outlines the assessment process, analyzes the results, and describes how the modules are being revised in light of the initial assessment. In its first year of development and testing, PRiME made significant progress towards meeting its objectives. The PRiME Project can strengthen engineering education by providing faculty with an effective system for engaging students in learning about professional responsibility.

 4. Toxicity and antitumor activity of the vitamin D analogs PRI-1906 and PRI-1907 in combined treatment with cyclophosphamide in a mouse mammary cancer model.

  Wietrzyk, Joanna; Nevozhay, Dmitry; Milczarek, Magdalena; Filip, Beata; Kutner, Andrzej

  2008-10-01

  Active and less toxic vitamin D analogs could be useful for clinical applications. In the present study, we evaluated the toxicity and antitumor effect of two new synthetic analogs of vitamin D, namely PRI-1906 [(24E)-24a-Homo-(1S)-1,25-dihydroxyergocalciferol] and its side-chain unsaturated homo analog PRI-1907. The toxicity and calcemic activity, as well as antitumor effect of calcitriol analogs was investigated in vivo. The studies were performed in a mouse mammary 16/C cancer model. Since calcitriol and its analogs inhibited 16/C tumor growth only slightly, we applied them in the combined therapy with cyclophosphamide (CY). Moreover, cell cycle analysis and VDR and p27 expression were investigated. The LD50 values after five daily subcutaneous (s.c.) injections were 7.8, 10.0 and 2.4 microg/kg per day for calcitriol, PRI-1906 and PRI-1907, respectively. The serum calcium level increased to 40, 23 and 63% over the control for these compounds. We also compare the antitumor activity of the PRI-1906 with the calcitriol and previously studied PRI-2191 (1,24-dihydroxyvitamin D3, tacalcitol). Statistically significant inhibition of tumor growth by calcitriol up to the eighth day was observed in all schedules applied. PRI-1906 inhibited the tumor growth at doses 1 and 5 microg/kg per day, and PRI-2191 only at the dose 5 microg/kg per day. Addition of vitamin D analogs increased the antitumor effect of CY. PRI-1906 exhibited toxicity higher than PRI-2191 but lower than calcitriol and antitumor activity similar to both PRI-2191 and calcitriol. This new analog seems to be a good candidate for the combined treatment of mammary cancer.

 5. Canopy Level Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Middleton, Elizabeth M.; Cheng, Yen-Ben; Corp, Lawrence A.; Campbell, Petya K. E.; Huemmrich, K. Fred; Zhang, Qingyuan; Kustas, William P.

  2012-01-01

  Two bio-indicators, the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (SIF), were derived from directional hyperspectral observations and studied in a cornfield on two contrasting days in the growing season. Both red and far-red SIF exhibited higher values on the day when the canopy in the early senescent stage, but only the far-red SIF showed sensitivity to viewing geometry. Consequently, the red/far-red SIF ratio varied greatly among azimuth positions while the largest values were obtained for the "hotspot" at both growth stages. This ratio was lower (approx.0.88 +/- 0.4) in early July than in August when the ratio approached equivalence (near approx.1). In concert, the PRI exhibited stronger responses to both zenith and azimuth angles and different values on the two growth stages. The potential of using these indices to monitor photosynthetic activities needs further investigation

 6. The Primitive Material Explorer (PriME) Mission

  Cochran, Anita L.; Weaver, H. A.; Science, PriME; Engineering Teams

  2010-10-01

  The Primitive Material Explorer (PriME) Mission is a proposed Discovery mission that will rendezvous with comet 46P/Wirtanen in 2021 in order to 1) clarify the roles played by comets in the formation and evolution of the Solar System and the origin of life; 2) ascertain the bulk physical properties, the surface geology, and the sources of activity in a fresh comet nucleus; and 3) investigate the compositional diversity of primitive material in the Solar System. PriME teams an experienced group of comet scientists (led by PI Anita Cochran and by DPI Harold Weaver) with university and industrial partners. The PriME payload accomplishes the mission objectives with only three instruments. MASPEX (MAss Spectrometer for Planetary EXploration) has higher mass resolution and is more sensitive than any mass spectrometer ever flown. MASPEX will measure D/H in H2O, noble gases, isotopes of many species, and complex molecular compounds to test solar nebula models and the role comets played in delivering water and other biologically important materials throughout the Solar System. The VIS (Visible Imaging System), consisting of a Narrow Angle Camera (NAC) and Wide-Angle Camera (WAC), will constrain the conditions under which the building blocks of the outer Solar System were assembled by measuring key physical properties of the nucleus of 46P/Wirtanen. Using the radio antenna and close flybys of the nucleus, PriME will determine the mass of the nucleus to an accuracy of 1% and the bulk density and average porosity of the nucleus to better than 5%. All spacecraft subsystems have significant planetary flight heritage. The spacecraft is a high-heritage derivative of the Kepler and Deep Impact spacecrafts, compatible with the three launch vehicle families specified in the Discovery Announcement of Opportunity.

 7. Prodifferentiation Activity of Novel Vitamin D2 Analogs PRI-1916 and PRI-1917 and Their Combinations with a Plant Polyphenol in Acute Myeloid Leukemia Cells

  Matan Nachliely

  2016-07-01

  Full Text Available 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25D3 is a powerful differentiation inducer for acute myeloid leukemia (AML cells. However, 1,25D3 doses required for differentiation of AML cells may cause lethal hypercalcemia in vivo. There is evidence that vitamin D2 is less toxic than vitamin D3 in animals. Here, we determined the differentiation effects of novel analogs of 1α,25-dihydroxyvitamin D2 (1,25D2, PRI-1916 and PRI-1917, in which the extended side chains of their previously reported precursors (PRI-1906 and PRI-1907, respectively underwent further 24Z (24-cis modification. Using four human AML cell lines representing different stages of myeloid maturation (KG-1a, HL60, U937, and MOLM-13, we found that the potency of PRI-1916 was slightly higher or equal to that of PRI-1906 while PRI-1917 was significantly less potent than PRI-1907. We also demonstrated that 1,25D2 was a less effective differentiation agent than 1,25D3 in these cell lines. Irrespective of their differentiation potency, all the vitamin D2 derivatives tested were less potent than 1,25D3 in transactivating the DR3-type vitamin D response elements. However, similar to 1,25D3, both 1,25D2 and its analogs could strongly cooperate with the plant polyphenol carnosic acid in inducing cell differentiation and inhibition of G1–S cell cycle transition. These results indicate that the 24Z modification has contrasting effects on the differentiation ability of PRI-1906 and PRI-1907 and that the addition of a plant polyphenol could result in a similar extent of cell differentiation induced by different vitamin D compounds. The enhanced antileukemic effects of the tested combinations may constitute the basis for the development of novel approaches for differentiation therapy of AML.

 8. Prodifferentiation Activity of Novel Vitamin D₂ Analogs PRI-1916 and PRI-1917 and Their Combinations with a Plant Polyphenol in Acute Myeloid Leukemia Cells.

  Nachliely, Matan; Sharony, Ehud; Bolla, Narasimha Rao; Kutner, Andrzej; Danilenko, Michael

  2016-07-05

  1α,25-dihydroxyvitamin D₃ (1,25D3) is a powerful differentiation inducer for acute myeloid leukemia (AML) cells. However, 1,25D3 doses required for differentiation of AML cells may cause lethal hypercalcemia in vivo. There is evidence that vitamin D₂ is less toxic than vitamin D₃ in animals. Here, we determined the differentiation effects of novel analogs of 1α,25-dihydroxyvitamin D₂ (1,25D2), PRI-1916 and PRI-1917, in which the extended side chains of their previously reported precursors (PRI-1906 and PRI-1907, respectively) underwent further 24Z (24-cis) modification. Using four human AML cell lines representing different stages of myeloid maturation (KG-1a, HL60, U937, and MOLM-13), we found that the potency of PRI-1916 was slightly higher or equal to that of PRI-1906 while PRI-1917 was significantly less potent than PRI-1907. We also demonstrated that 1,25D2 was a less effective differentiation agent than 1,25D3 in these cell lines. Irrespective of their differentiation potency, all the vitamin D₂ derivatives tested were less potent than 1,25D3 in transactivating the DR3-type vitamin D response elements. However, similar to 1,25D3, both 1,25D2 and its analogs could strongly cooperate with the plant polyphenol carnosic acid in inducing cell differentiation and inhibition of G1-S cell cycle transition. These results indicate that the 24Z modification has contrasting effects on the differentiation ability of PRI-1906 and PRI-1907 and that the addition of a plant polyphenol could result in a similar extent of cell differentiation induced by different vitamin D compounds. The enhanced antileukemic effects of the tested combinations may constitute the basis for the development of novel approaches for differentiation therapy of AML.

 9. Relationships between the photochemical reflectance index (PRI) and chlorophyll fluorescence parameters and plant pigment indices at different leaf growth stages.

  Rahimzadeh-Bajgiran, Parinaz; Munehiro, Masashi; Omasa, Kenji

  2012-09-01

  This study aimed to evaluate the photochemical reflectance index (PRI) for assessing plant photosynthetic performance throughout the plant life cycle. The relationships between PRI, chlorophyll fluorescence parameters, and leaf pigment indices in Solanum melongena L. (aubergine; eggplant) were studied using photosynthetic induction curves both in short-term (diurnal) and long-term (seasonal) periods under different light intensities. We found good correlations between PRI/non-photochemical quenching (NPQ) and PRI/electron transport rate (ETR) in the short term at the same site of a single leaf but these relationships did not hold throughout the life of the plant. In general, changes in PRI owing to NPQ or ETR variations in the short term were PRI was highly correlated to plant pigments, especially chlorophyll indices measured by spectral reflectance. Moreover, relationships of steady-state PRI/ETR and steady-state PRI/photochemical yield of photosystem II (Φ(PSII)) measured at uniform light intensity at different life stages proved that overall photosynthesis capacity and steady-state PRI were better correlated through chlorophyll content than NPQ and xanthophylls. The calibrated PRI index accommodated these pigments effects and gave better correlation with NPQ and ETR than PRI. Further studies of PRI indices based on pigments other than xanthophylls, and studies on PRI mechanisms in different species are recommended.

 10. Analiza toplotnih izgub pri različnih okenskih sistemih

  Movrin, Miran

  2014-01-01

  Ob vseobsegajočih razvojnih trendih tudi okna niso bila izvzeta, njihov razvoj je med drugim šel tudi v smeri zmanjševanja toplotnih izgub. Raziskovali smo, kolikšne so toplotne izgube pri okenskih sistemih z različno okvirno konstrukcijo, s steklom in z distančno letvijo. Ugotovili smo, da imajo lesena, aluminijasta in PVC-okna z novimi PVC-distančniki manjše toplotne izgube od dosedanjih izdelanih s klasičnimi, aluminijastimi distančniki. Ugotovitev pa je tudi razultat primerjave velikosti ...

 11. Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe

  Jerman, Rebeka

  2017-01-01

  V magistrskem delu smo raziskovali ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih in vpliv glasbe nanj. Poskusi opredelitve ustvarjalnosti imajo korenine že v starih kulturah, nekateri od poznejših raziskovalcev pa so Helmholtz, Poincar, Wallas, Wertheimer (1945), Guilford (1967, v Pečjak in Štrukelj, 2013), Torrance, Cox idr. (Oblak, 1987). Read (1943, v Oblak, 1987) že na začetku 20. stoletja poudari njeno pomembnost v pedagoški sferi s svojo reformno pedagogiko in pobudo gibanja za učink...

 12. Pomen čustvene inteligentnosti pri vodenju v zdravstveni negi

  Meško, Janja

  2011-01-01

  Diplomsko delo z naslovom pomen čustvene inteligentnosti pri vodenju v zdravstveni negi je teoretično. S pomočjo deskriptivne metode dela in študija različne literature smo predstavili pomen čustvene inteligentnosti, vodenja in predvsem povezavo obeh pojmov v zdravstveni negi. Dandanes je čustvena inteligentnost vedno bolj v ospredju ter vedno bolj središče zanimanja, saj so časi, v katerem so bila čustva označena kot nekaj, kar za posel ni pomembno, minili. Pregledali smo domačo in tujo lite...

 13. VEDENJE SLOVENSKIH POTROŠNIKOV PRI SPLETNEM NAKUPOVANJU

  Kos, Jasmina

  2015-01-01

  Težko bi rekli, da bo spletno nakupovanje izpodrinilo klasično nakupovanje v fizičnih trgovinah in trgovskih centrih, vendar pa kljub temu lahko rečemo, da pričakujemo v naslednjih letih na spletu še več trgovin in povečano rast spletnih potrošnikov. Spletne trgovine imajo namreč mnogo prednosti, saj lahko udobno iz naslonjača kadarkoli in kjerkoli (dokler imamo internetno povezavo) kupimo izdelek, ki ga želimo, brez vsiljevanja prodajalčevega mnenja, čakanja na blagajni, iskanja parkirnega p...

 14. POMEN VAROVANJA INTELEKTUALNE LASTNINE PRI SNOVANJU POLITIKE PODJETJA

  Budja, Matej

  2014-01-01

  V diplomskem seminarju sem ugotavljal medsebojno soodvisnost politike podjetja in pomena varovanja intelektualne lastnine. Osredotočil sem se na inovativno slovensko podjetje Eurel d.o.o., katerega vodi Štefan Kuzma, teoretični in praktični strokovnjak tako pri vodenju podjetja, kot tudi v zvezi z varovanjem IL. Ugotovil sem sledeče: • Eurel proizvaja izdelke skladno z zahtevanimi specifikacijami naročnikov in v dogovorjenih rokih • Zadovoljnost odjemalcev je njihova prioriteta • ...

 15. Three causes of variation in the photochemical reflectance index (PRI) in evergreen conifers.

  Wong, Christopher Y S; Gamon, John A

  2015-04-01

  The photochemical reflectance index (PRI) reflects diurnal xanthophyll cycle activity and is also influenced by seasonally changing carotenoid : Chl pigment ratios. Both changing pigment pools and xanthophyll cycle activity contribute to photoprotection in evergreen conifers exposed to boreal winters, but they operate over different timescales, and their relative contribution to the PRI signal has often been unclear. To clarify these responses and their contribution to the PRI signal, leaf PRI, pigment composition, temperature and irradiance were monitored over 2 yr for two evergreen conifers (Pinus contorta and Pinus ponderosa) in a boreal climate. PRI was affected by three distinct processes operating over different timescales and exhibiting contrasting spectral responses. Over the 2 yr study period, the greatest change in PRI resulted from seasonally changing carotenoid : Chl pigment ratios, followed by a previously unreported shifting leaf albedo during periods of deep cold. Remarkably, the smallest change was attributable to the xanthophyll cycle. To properly distinguish these three effects, interpretation of PRI must consider temporal context, physiological responses to evolving environmental conditions, and spectral response. Consideration of the separate mechanisms affecting PRI over different timescales could greatly improve efforts to monitor changing photosynthetic activity using optical remote sensing.

 16. Draft genome sequence of the antagonistic rhizosphere bacterium Serratia plymuthica strain PRI-2C.

  Garbeva, P; van Elsas, J D; de Boer, W

  2012-08-01

  Serratia plymuthica strain PRI-2C is a rhizosphere bacterial strain with antagonistic activity against different plant pathogens. Here we present the 5.39-Mb (G+C content, 55.67%) draft genome sequence of S. plymuthica strain PRI-2C with the aim of providing insight into the genomic basis of its antagonistic activity.

 17. PRI Play Important Role in West-East Project · Interview with PIR Director Xue Zhenkui

  Xiao Lu

  2002-01-01

  @@ Pipeline Research Institute of CNPC (PRI) is playing a more and more important role in the oil and natural gas pipeline industrial development in the present-day China. The pipeline technology and equipment developed by PRI have proven costeffective and extremely useful in the country's WestEast gas transmission pipeline project

 18. Partnership for Rural Improvement: PRI in Transition. Annual Report 1979-80.

  Hagood, Richard A.; And Others

  Covering 1979-80, which was the final year of the initial four year grant period for the Partnership for Rural Improvement (PRI), this report details the major assessments and program adjustments made during that year. Several program developments of critical importance to understanding the transition occurring in PRI are highlighted in the…

 19. Diffuse sky radiation influences the relationship between canopy PRI and shadow fraction

  Mõttus, Matti; Takala, Tuure L. H.; Stenberg, Pauline; Knyazikhin, Yuri; Yang, Bin; Nilson, Tiit

  2015-07-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) of green leaves is an indicator of photosynthetic downregulation: when the photosynthetic apparatus is close to the saturation limit, PRI becomes dependent on light conditions. Therefore, by measuring the PRI of leaves under different local irradiance conditions, it should be possible to determine the saturation level of the leaves and obtain information on the light use efficiency (LUE) of a vegetation canopy. The dependence of PRI on the ratio of sunlit to shaded foliage (quantified by the canopy shadow fraction) in the field of view of an instrument has been used to remotely measure canopy LUE on clear days. However, besides photosynthetic downregulation, the dependence of canopy PRI on shadow fraction is affected by the blue sky radiation caused by scattering in the atmosphere. To quantify this effect on remotely sensed PRI, we present the underlying definitions relating leaf and canopy PRI and perform the required calculations for typical midsummer conditions in Central Finland. We demonstrate that the effect of blue sky radiation on the variation of PRI with canopy shadow fraction is similar in shape and magnitude to that of LUE variations reported in literature.

 20. PriC-mediated DNA replication restart requires PriC complex formation with the single-stranded DNA-binding protein.

  Wessel, Sarah R; Marceau, Aimee H; Massoni, Shawn C; Zhou, Ruobo; Ha, Taekjip; Sandler, Steven J; Keck, James L

  2013-06-14

  Frequent collisions between cellular DNA replication complexes (replisomes) and obstacles such as damaged DNA or frozen protein complexes make DNA replication fork progression surprisingly sporadic. These collisions can lead to the ejection of replisomes prior to completion of replication, which, if left unrepaired, results in bacterial cell death. As such, bacteria have evolved DNA replication restart mechanisms that function to reload replisomes onto abandoned DNA replication forks. Here, we define a direct interaction between PriC, a key Escherichia coli DNA replication restart protein, and the single-stranded DNA-binding protein (SSB), a protein that is ubiquitously associated with DNA replication forks. PriC/SSB complex formation requires evolutionarily conserved residues from both proteins, including a pair of Arg residues from PriC and the C terminus of SSB. In vitro, disruption of the PriC/SSB interface by sequence changes in either protein blocks the first step of DNA replication restart, reloading of the replicative DnaB helicase onto an abandoned replication fork. Consistent with the critical role of PriC/SSB complex formation in DNA replication restart, PriC variants that cannot bind SSB are non-functional in vivo. Single-molecule experiments demonstrate that PriC binding to SSB alters SSB/DNA complexes, exposing single-stranded DNA and creating a platform for other proteins to bind. These data lead to a model in which PriC interaction with SSB remodels SSB/DNA structures at abandoned DNA replication forks to create a DNA structure that is competent for DnaB loading.

 1. New insights into pri-miRNA processing and accumulation in plants.

  Zhang, Shuxin; Liu, Yuhui; Yu, Bin

  2015-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) regulate many biological processes such as development, metabolism, and others. They are processed from their primary transcripts called primary miRNA transcripts (pri-miRNAs) by the processor complex containing the RNAse III enzyme, DICER-LIKE1 (DCL1), in plants. Consequently, miRNA biogenesis is controlled through altering pri-miRNA accumulation and processing, which is crucial for plant development and adaptation to environmental changes. Plant pri-miRNAs are transcribed by DNA-dependent RNA polymerase II (Pol II) and their levels are determined through transcription and degradation, whereas pri-miRNA processing is affected by its structure, splicing, alternative splicing, loading to the processor and the processor activity, which involve in many accessory proteins. Here, we summarize recent progresses related to pri-miRNA transcription, stability, and processing in plants.

 2. Evidence for a cytoplasmic microprocessor of pri-miRNAs.

  Shapiro, Jillian S; Langlois, Ryan A; Pham, Alissa M; Tenoever, Benjamin R

  2012-07-01

  microRNAs (miRNAs) represent a class of noncoding RNAs that fine-tune gene expression through post-transcriptional silencing. While miRNA biogenesis occurs in a stepwise fashion, initiated by the nuclear microprocessor, rare noncanonical miRNAs have also been identified. Here we characterize the molecular components and unique attributes associated with the processing of virus-derived cytoplasmic primary miRNAs (c-pri-miRNAs). RNA in situ hybridization and inhibition of cellular division demonstrated a complete lack of nuclear involvement in c-pri-miRNA cleavage while genetic studies revealed that maturation still relied on the canonical nuclear RNase III enzyme, Drosha. The involvement of Drosha was mediated by a dramatic relocalization to the cytoplasm following virus infection. Deep sequencing analyses revealed that the cytoplasmic localization of Drosha does not impact the endogenous miRNA landscape during infection, despite allowing for robust synthesis of virus-derived miRNAs in the cytoplasm. Taken together, this research describes a unique function for Drosha in the processing of highly structured cytoplasmic RNAs in the context of virus infection.

 3. Correcting the relationship between PRI and shadow fraction for the blue sky effect

  Mõttus, Matti

  2016-04-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is defined as the normalized difference ratio of leaf reflectance at two specific wavelengths in the green spectral region. Its value depends on the status of leaf carotenoid content, and especially that of the xanthophyll cycle pigments. Due to the dependence on the xanthophyll cycle, when the photosynthetic apparatus of green leaves is close to the saturation limit, their PRI becomes dependent on light conditions. Therefore, by measuring the PRI of leaves in the same canopy under different local irradiance conditions on a sunny day, it should be possible to determine the saturation level of the leaves. In turn, this gives information on the light use efficiency (LUE) of the vegetation canopy. The average light conditions of visible foliage elements are often quantified with the shadow fraction -- the fraction of visible foliage not lit by direct sunlight. The dependence of PRI on the shadow fraction has been used to remotely measure canopy LUE on clear days. Variations in shadow fraction have been achieved with multiangular measurement. However, besides photosynthetic downregulation, the dependence of canopy PRI on shadow fraction is affected by the blue sky radiation caused by scattering in the atmosphere. To quantify this effect on remotely sensed PRI, we present the underlying definitions relating leaf and canopy PRI and perform the required calculations for typical midsummer conditions in Central Finland. We demonstrate that the effect of blue sky radiation on the variation of PRI with canopy shadow fraction is similar in shape and magnitude to that of LUE variations reported in literature. Next, we propose a new method to assess these PRI variations in structured vegetation. We investiagate this blue sky effect on the PRI -- shadow fraction relationship with high spatial (60 cm) and spectral (9.8 nm) resolution airborne imaging spectroscopy data from Hyytiälä, Finland. We evaluate the spectral irradiance in

 4. Beyond secondary structure: primary-sequence determinants license pri-miRNA hairpins for processing.

  Auyeung, Vincent C; Ulitsky, Igor; McGeary, Sean E; Bartel, David P

  2013-02-14

  To use microRNAs to downregulate mRNA targets, cells must first process these ~22 nt RNAs from primary transcripts (pri-miRNAs). These transcripts form RNA hairpins important for processing, but additional determinants must distinguish pri-miRNAs from the many other hairpin-containing transcripts expressed in each cell. Illustrating the complexity of this recognition, we show that most Caenorhabditis elegans pri-miRNAs lack determinants required for processing in human cells. To find these determinants, we generated many variants of four human pri-miRNAs, sequenced millions that retained function, and compared them with the starting variants. Our results confirmed the importance of pairing in the stem and revealed three primary-sequence determinants, including an SRp20-binding motif (CNNC) found downstream of most pri-miRNA hairpins in bilaterian animals, but not in nematodes. Adding this and other determinants to C. elegans pri-miRNAs imparted efficient processing in human cells, thereby confirming the importance of primary-sequence determinants for distinguishing pri-miRNAs from other hairpin-containing transcripts.

 5. Monitoring seasonal and diurnal changes in photosynthetic pigments with automated PRI and NDVI sensors

  Gamon, J. A.; Kovalchuck, O.; Wong, C. Y. S.; Harris, A.; Garrity, S. R.

  2015-07-01

  The vegetation indices normalized difference vegetation index (NDVI) and photochemical reflectance index (PRI) provide indicators of pigmentation and photosynthetic activity that can be used to model photosynthesis from remote sensing with the light-use-efficiency model. To help develop and validate this approach, reliable proximal NDVI and PRI sensors have been needed. We tested new NDVI and PRI sensors, "spectral reflectance sensors" (SRS sensors; recently developed by Decagon Devices, during spring activation of photosynthetic activity in evergreen and deciduous stands. We also evaluated two methods of sensor cross-calibration - one that considered sky conditions (cloud cover) at midday only, and another that also considered diurnal sun angle effects. Cross-calibration clearly affected sensor agreement with independent measurements, with the best method dependent upon the study aim and time frame (seasonal vs. diurnal). The seasonal patterns of NDVI and PRI differed for evergreen and deciduous species, demonstrating the complementary nature of these two indices. Over the spring season, PRI was most strongly influenced by changing chlorophyll : carotenoid pool sizes, while over the diurnal timescale, PRI was most affected by the xanthophyll cycle epoxidation state. This finding demonstrates that the SRS PRI sensors can resolve different processes affecting PRI over different timescales. The advent of small, inexpensive, automated PRI and NDVI sensors offers new ways to explore environmental and physiological constraints on photosynthesis, and may be particularly well suited for use at flux tower sites. Wider application of automated sensors could lead to improved integration of flux and remote sensing approaches for studying photosynthetic carbon uptake, and could help define the concept of contrasting vegetation optical types.

 6. Prying Force Calculation and Design Method for T-shaped Tensile Connector with High Strength Bolt

  Zhaoxin Hou; Guohong Huang; Chao Gong

  2015-01-01

  In order to establish the design method for T⁃shaped tensile connector with high strength bolt, the theoretical analysis is carried out. Firstly, it analyzes the performance of the connector and establishes prying force calculation model. Based on the model, prying force equation and function between bolt prying force and flange thickness is derived, and the min and max thickness requirement of flange plate under a certain tension load is then obtained. Finally, two simplified design methods of the connector are proposed, which are bolt pulling capacity method and flange plate bending capacity method.

 7. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE PRI UPRAVLJANJU ČLOVEŠKIH VIROV V PODJETJU X

  2012-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljeno upravljanje človeških virov in računovodske informacije o le teh. Opredelili smo informacije nasploh in računovodske informacije, ki jih potrebujemo pri odločitvah o človeških virih. Od vsakega podjetja je odvisno ali bo pri različnih nalogah upravljanja človeških virov uporabil računovodske informacije. Pri vseh nalogah upravljanja človeških virov so uporabne računovodske informacije, odvisno od velikosti in razširjenosti upravljanja človeških virov v...

 8. Regulation of pri-miRNA processing by the hnRNP-like protein AtGRP7 in Arabidopsis.

  Köster, Tino; Meyer, Katja; Weinholdt, Claus; Smith, Lisa M; Lummer, Martina; Speth, Corinna; Grosse, Ivo; Weigel, Detlef; Staiger, Dorothee

  2014-09-01

  The hnRNP-like glycine-rich RNA-binding protein AtGRP7 regulates pre-mRNA splicing in Arabidopsis. Here we used small RNA-seq to show that AtGRP7 also affects the miRNA inventory. AtGRP7 overexpression caused a significant reduction in the level of 30 miRNAs and an increase for 14 miRNAs with a minimum log2 fold change of ± 0.5. Overaccumulation of several pri-miRNAs including pri-miR398b, pri-miR398c, pri-miR172b, pri-miR159a and pri-miR390 at the expense of the mature miRNAs suggested that AtGRP7 affects pri-miRNA processing. Indeed, RNA immunoprecipitation revealed that AtGRP7 interacts with these pri-miRNAs in vivo. Mutation of an arginine in the RNA recognition motif abrogated in vivo binding and the effect on miRNA and pri-miRNA levels, indicating that AtGRP7 inhibits processing of these pri-miRNAs by direct binding. In contrast, pri-miRNAs of selected miRNAs that were elevated or not changed in response to high AtGRP7 levels were not bound in vivo. Reduced accumulation of miR390, an initiator of trans-acting small interfering RNA (ta-siRNA) formation, also led to lower TAS3 ta-siRNA levels and increased mRNA expression of the target AUXIN RESPONSE FACTOR4. Furthermore, AtGRP7 affected splicing of pri-miR172b and pri-miR162a. Thus, AtGRP7 is an hnRNP-like protein with a role in processing of pri-miRNAs in addition to its role in pre-mRNA splicing.

 9. Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja

  Novak, Ines

  2016-01-01

  Igra pri pouku je priporočljiva dejavnost predvsem z vidika učencev, saj spodbuja zanimanje in vse vrste motivacije. Učenci skozi igro projicirajo svoje primanjkljaje in jih na ta način lažje premagujejo. Ni dovolj, da se učenci v šoli zgolj učijo, ampak naj bi se tam tudi dobro počutili, kar pripomore k boljšemu spremljanju pouka in trajnejšemu znanju. V teoretičnem delu magistrskega dela predstavimo kognitivni, čustveni in socialni razvoj otroka, razvoj otroške igre ter vlogo didaktične igr...

 10. Pri peptides are mediators of ecdysone for the temporal control of development.

  Chanut-Delalande, Hélène; Hashimoto, Yoshiko; Pelissier-Monier, Anne; Spokony, Rebecca; Dib, Azza; Kondo, Takefumi; Bohère, Jérôme; Niimi, Kaori; Latapie, Yvan; Inagaki, Sachi; Dubois, Laurence; Valenti, Philippe; Polesello, Cédric; Kobayashi, Satoru; Moussian, Bernard; White, Kevin P; Plaza, Serge; Kageyama, Yuji; Payre, François

  2014-11-01

  Animal development fundamentally relies on the precise control, in space and time, of genome expression. Whereas we have a wealth of information about spatial patterning, the mechanisms underlying temporal control remain poorly understood. Here we show that Pri peptides, encoded by small open reading frames, are direct mediators of the steroid hormone ecdysone for the timing of developmental programs in Drosophila. We identify a previously uncharacterized enzyme of ecdysone biosynthesis, GstE14, and find that ecdysone triggers pri expression to define the onset of epidermal trichome development, through post-translational control of the Shavenbaby transcription factor. We show that manipulating pri expression is sufficient to either put on hold or induce premature differentiation of trichomes. Furthermore, we find that ecdysone-dependent regulation of pri is not restricted to epidermis and occurs over various tissues and times. Together, these findings provide a molecular framework to explain how systemic hormonal control coordinates specific programs of differentiation with developmental timing.

 11. Pri sORF peptides induce selective proteasome-mediated protein processing.

  Zanet, J; Benrabah, E; Li, T; Pélissier-Monier, A; Chanut-Delalande, H; Ronsin, B; Bellen, H J; Payre, F; Plaza, S

  2015-09-18

  A wide variety of RNAs encode small open-reading-frame (smORF/sORF) peptides, but their functions are largely unknown. Here, we show that Drosophila polished-rice (pri) sORF peptides trigger proteasome-mediated protein processing, converting the Shavenbaby (Svb) transcription repressor into a shorter activator. A genome-wide RNA interference screen identifies an E2-E3 ubiquitin-conjugating complex, UbcD6-Ubr3, which targets Svb to the proteasome in a pri-dependent manner. Upon interaction with Ubr3, Pri peptides promote the binding of Ubr3 to Svb. Ubr3 can then ubiquitinate the Svb N terminus, which is degraded by the proteasome. The C-terminal domains protect Svb from complete degradation and ensure appropriate processing. Our data show that Pri peptides control selectivity of Ubr3 binding, which suggests that the family of sORF peptides may contain an extended repertoire of protein regulators.

 12. Effect of nitrogen stress on relationship of PRI and LUE during winter wheat growth period

  Guo, Jianmao; Gao, Yanghua; Wang, Qian; Fei, Dunyue; Liu, Junwei

  2014-11-01

  Light use efficiency (LUE ) is an important parameter for GPP and and NPP estimation model, cause by the existing model method to estimate the actual LUE is always simple and rough, which may lead to serious bias by GPP and NPP. The photochemical reflectance index ( PRI ) has great potential for direct estimation the actual LUE. In this paper, wheat in different nitrogen treatments was designed in field trial during Wheat growing period, for obtain photosynthesis and reflective hyperspectral data, and then LUE and PRI was calculated in critical period of wheat growth. The results show that, at different growth stages under three different nitrogen conditions, LUE and PRI value were significantly increased with increasing nitrogen absorption; Last longer, more capable of absorbing nitrogen amount, the correlation between LUE and PRI was better - for example, the correlation coefficient is obviously larger in heading stage than elongation stage for same nitrogen treatment.

 13. Microprocessor dynamics shows co- and post-transcriptional processing of pri-miRNAs.

  Louloupi, Annita; Ntini, Evgenia; Liz, Julia; Ørom, Ulf Andersson

  2017-06-01

  miRNAs are small regulatory RNAs involved in the regulation of translation of target transcripts. miRNA biogenesis is a multistep process starting with the cleavage of the primary miRNA transcript in the nucleus by the Microprocessor complex. Endogenous processing of pri-miRNAs is challenging to study and the in vivo kinetics of this process is not known. Here, we present a method for determining the processing kinetics of pri-miRNAs within intact cells over time, using a pulse-chase approach to label transcribed RNA during 15 min, and follow the processing within a 1-hour window after labeling with bromouridine. We show that pri-miRNAs exhibit different processing kinetics ranging from fast over intermediate to slow processing, and we provide evidence that pri-miRNA processing can occur both cotranscriptionally and post-transcriptionally. © 2017 Louloupi et al.; Published by Cold Spring Harbor Laboratory Press for the RNA Society.

 14. Affecting Factors and Recent Improvements of the Photochemical Reflectance Index (PRI for Remotely Sensing Foliar, Canopy and Ecosystemic Radiation-Use Efficiencies

  Chao Zhang

  2016-08-01

  Full Text Available Accurately assessing terrestrial gross primary productivity (GPP is crucial for characterizing the climate-carbon cycle. Remotely sensing the photochemical reflectance index (PRI across vegetation functional types and spatiotemporal scales has received increasing attention for monitoring photosynthetic performance and simulating GPP over the last two decades. The factors confounding PRI variation, especially on long timescales, however, require the improvement of PRI understanding to generalize its use for estimating carbon uptake. In this review, we summarize the most recent publications that have reported the factors affecting PRI variation across diurnal and seasonal scales at foliar, canopy and ecosystemic levels; synthesize the reported correlations between PRI and ecophysiological variables, particularly with radiation-use efficiency (RUE and net carbon uptake; and analyze the improvements in PRI implementation. Long-term variation of PRI could be attributed to changes in the size of constitutive pigment pools instead of xanthophyll de-epoxidation, which controls the facultative short-term changes in PRI. Structural changes at canopy and ecosystemic levels can also affect PRI variation. Our review of the scientific literature on PRI suggests that PRI is a good proxy of photosynthetic efficiency at different spatial and temporal scales. Correcting PRI by decreasing the influence of physical or physiological factors on PRI greatly strengthens the relationships between PRI and RUE and GPP. Combining PRI with solar-induced fluorescence (SIF and optical indices for green biomass offers additional prospects.

 15. Generating time series of PRI across the Amazon basin using hyperspectral Hyperion data

  Toh Yuan Kun, L.; Yang, X.; Silva, C. E.; Cushman, K.; Kellner, J. R.

  2016-12-01

  Models of carbon cycling in tropical forests rely on estimates of fAPAR and LUE that are based on field experiments or remote sensing. However, much uncertainty surrounds such models on a regional scale because of unresolved questions over ecosystem response to climate variability. The photochemical reflectance index (PRI) is a normalized difference index that is sensitive to short-term changes in photosynthetic activity, unlike other more commonly used indices like NDVI. This is because PRI is indicative of the epoxidation state of xanthophyll pigments involved in non-photochemical quenching. Hence, an understanding of how PRI varies spatially and temporally would be a useful benchmark against which to evaluate model output and measurements of solar-induced fluorescence (SIF). Computing PRI requires two narrow spectral bands at 531 and 570 nm, and therefore cannot be quantified using broad-band optical sensors. The Hyperion instrument has generated Earth observations since 2000 and provides a unique opportunity to quantify PRI over large spatial and temporal scales. Here we describe a quantitative framework to correct striping, spectral keystone, and spectral smile inherent in the Hyperion data record. We show how these data can be used to generate time series of PRI to facilitate deeper understanding of photosynthetic activity in the Amazon basin.

 16. Remote sensing of ecosystem light use efficiency with MODIS-based PRI

  Goerner, A.; Reichstein, M.; Tomelleri, E.; Hanan, N.; Rambal, S.; Papale, D.; Dragoni, D.; Schmullius, C.

  2011-01-01

  Several studies sustained the possibility that a photochemical reflectance index (PRI) directly obtained from satellite data can be used as a proxy for ecosystem light use efficiency (LUE) in diagnostic models of gross primary productivity. This modelling approach would avoid the complications that are involved in using meteorological data as constraints for a fixed maximum LUE. However, no unifying model predicting LUE across climate zones and time based on MODIS PRI has been published to date. In this study, we evaluate the effectiveness with which MODIS-based PRI can be used to estimate ecosystem light use efficiency at study sites of different plant functional types and vegetation densities. Our objective is to examine if known limitations such as dependence on viewing and illumination geometry can be overcome and a single PRI-based model of LUE (i.e. based on the same reference band) can be applied under a wide range of conditions. Furthermore, we were interested in the effect of using different faPAR (fraction of absorbed photosynthetically active radiation) products on the in-situ LUE used as ground truth and thus on the whole evaluation exercise. We found that estimating LUE at site-level based on PRI reduces uncertainty compared to the approaches relying on a maximum LUE reduced by minimum temperature and vapour pressure deficit. Despite the advantages of using PRI to estimate LUE at site-level, we could not establish an universally applicable light use efficiency model based on MODIS PRI. Models that were optimised for a pool of data from several sites did not perform well.

 17. Bi-directional processing of pri-miRNAs with branched terminal loops by Arabidopsis Dicer-like1

  Zhu, Hongliang; Zhou, Yuyi; Castillo-González, Claudia; Lu, Amber; Ge, Chunxiao; Zhao, Ying-Tao; Duan, Liusheng; Li, Zhaohu; Axtell, Michael J.; Wang, Xiu-Jie; Zhang, Xiuren

  2013-01-01

  miRNAs originate from primary transcripts (pri-miRNAs) with characteristic stem-loop structures. Accurate processing of pri-miRNAs is required for functional miRNAs. Here, using pri-miR166 family as a paradigm, we report the decisive role of pri-miRNA terminal loops in miRNA biogenesis. We found that multi-branched terminal loops in pri-miR166s substantially suppressed miR166 expression in vivo. Unlike canonical processing of pri-miRNAs, terminal-loop-branched (TLBed) pri-miRNAs can be processed by Dicer-like1 (DCL1) complexes bi-directionally: from base to loop and from loop to base, resulting in productive and abortive processing of miRNAs, respectively. In either case, DCL1 complexes canonically cut pri-miRNAs at a distance of 16-17 base pairs (bp) from a reference single-stranded loop region. DCL1 also adjusts processing sites toward an internal loop through its helicase domain. Thus, these results provide new insight into the poorly understood processing mechanism of pri-miRNAs with complicated secondary structures. PMID:23934148

 18. 新体制雷达信号 PRI 样本子图周期搜索提取方法%A New System Radar Signal Extraction Method by Searching PRI Pulse Sequence Subpattern Cycle

  孟祥豪; 罗景青; 马贤同

  2015-01-01

  alming at the problem of radar signal extraction of interleaved pulse sequences intercepted by reconnalssance receiver,according to the description technique of pulse recurrence interval(PRI),a pulse extraction algorithm is proposed based on the searching of PRI pulse sequence subpattern(PSS)cycle.In this algorithm,the idea of searching adjacent pul-ses intervals in traditional PRI searching algorithm is replaced by that of searching the PRI-PSS cycle.A two-dimensional extraction function consisting of time of arrival and paracycle of PRI PSS is constructed to store the number of matching pul-ses which conform to a certaln assumed PRI-PSS cycle during the searching process.Then the PRI-PSS cycle is determined according to the maximum value of the function,thus the equivalent pulses can be extracted,realizing the signal extraction of complex type of PRI radar signals.The validity of this method has been verified by simulation experiments.%针对侦察接收机截获的交错脉冲序列中雷达信号的提取问题,在脉冲重复周期(PRI)样本子图描述技术的基础上,提出一种基于 PRI 样本子图周期搜索的脉冲提取算法。算法改传统 PRI 搜索法中的相邻脉冲间隔搜索思想为 PRI 样本子图周期搜索思想,通过构造由脉冲到达时间和准 PRI 样本子图周期构成的二维提取函数,将搜索过程中符合某一假定 PRI 样本子图周期的匹配脉冲数存储于二维提取函数中,然后根据二维提取函数的最大值确定 PRI 样本子图周期,提取对应的脉冲,实现复杂 PRI 类型的雷达信号提取。仿真结果验证了该方法的有效性。

 19. Diurnal and Directional Responses of Chlorophyll Fluorescence and the PRI in a Cornfield

  Middleton, Elizabeth; Cheng, Y. B.; Corp, L.; Campbell, P.; Kustas, W.

  2010-01-01

  Determining the health and vigor of vegetation using high spectral resolution remote sensing is an important goal which has application to monitoring agriculture and ecosystem productivity and carbon exchange. Two spectral indices used to assess whether vegetation is performing near-optimally or exhibiting symptoms of environmental stress (e.g., drought or nutrient deficiency, non-optimal temperatures, etc.) are the Photochemical Reflectance Index (PRI) and solar-induced red and far-red Chlorophyll Fluorescence (Fs). Both the PRI and Fs capture the dynamics of photoprotection mechanisms within green foliage: the PRI is based on the association of the reflected radiation in the green spectrum with the xanthophyll cycle, whereas Fs measures the emitted radiation in the red and far-red spectrum. Fs was determined from retrievals in the atmospheric oxygen absorption features centered at 688 and 760 nm using a modified Fraunhofer Line Depth (FLD) method. We previously demonstrated diurnal and seasonal PRI differences for sunlit vs. shaded foliage in a conifer forest canopy, as expressed in the hotspot and darkspot of the Bidirectional Reflectance Function (BRF). In a USDA-ARS experimental field site located in Beltsville, MD, USA, measurements were acquired over a corn crop from a nadir view in 2008 with an ASD FieldSpec Pro (Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, CO, USA) to study the behavior of the PRI for sunlit and shaded foliage as captured in reflectance variations associated with the BRF, in a I m tall canopy in the vegetative growth stage. Those observations were compared to simulations obtained from two radiative transfer models. Measurements were then acquired to examine whether the PRI and Fs were influenced by view zenith and azimuth geometries at different times of day. Those measurements were made in 2010 with the Ocean Optics USB4000 Miniature Fiber Optic Spectrometer (Ocean Optics Inc., Dunedin, Florida, USA) at several times during the day on

 20. Gene structures and processing of Arabidopsis thaliana HYL1-dependent pri-miRNAs.

  Szarzynska, Bogna; Sobkowiak, Lukasz; Pant, Bikram Datt; Balazadeh, Salma; Scheible, Wolf-Rüdiger; Mueller-Roeber, Bernd; Jarmolowski, Artur; Szweykowska-Kulinska, Zofia

  2009-05-01

  Arabidopsis thaliana HYL1 is a nuclear double-stranded RNA-binding protein involved in the maturation of pri-miRNAs. A quantitative real-time PCR platform for parallel quantification of 176 pri-miRNAs was used to reveal strong accumulation of 57 miRNA precursors in the hyl1 mutant that completely lacks HYL1 protein. This approach enabled us for the first time to pinpoint particular members of MIRNA family genes that require HYL1 activity for efficient maturation of their precursors. Moreover, the accumulation of miRNA precursors in the hyl1 mutant gave us the opportunity to carry out 3' and 5' RACE experiments which revealed that some of these precursors are of unexpected length. The alignment of HYL1-dependent miRNA precursors to A. thaliana genomic sequences indicated the presence of introns in 12 out of 20 genes studied. Some of the characterized intron-containing pri-miRNAs undergo alternative splicing such as exon skipping or usage of alternative 5' splice sites suggesting that this process plays a role in the regulation of miRNA biogenesis. In the hyl1 mutant intron-containing pri-miRNAs accumulate alongside spliced pri-miRNAs suggesting the recruitment of HYL1 into the miRNA precursor maturation pathway before their splicing occurs.

 1. PRI-Modeler: extracting RNA structural elements from PDB files of protein-RNA complexes.

  Han, Kyungsook; Nepal, Chirag

  2007-05-01

  A complete understanding of protein and RNA structures and their interactions is important for determining the binding sites in protein-RNA complexes. Computational approaches exist for identifying secondary structural elements in proteins from atomic coordinates. However, similar methods have not been developed for RNA, due in part to the very limited structural data so far available. We have developed a set of algorithms for extracting and visualizing secondary and tertiary structures of RNA and for analyzing protein-RNA complexes. These algorithms have been implemented in a web-based program called PRI-Modeler (protein-RNA interaction modeler). Given one or more protein data bank files of protein-RNA complexes, PRI-Modeler analyzes the conformation of the RNA, calculates the hydrogen bond (H bond) and van der Waals interactions between amino acids and nucleotides, extracts secondary and tertiary RNA structure elements, and identifies the patterns of interactions between the proteins and RNAs. This paper presents PRI-Modeler and its application to the hydrogen bond and van der Waals interactions in the most representative set of protein-RNA complexes. The analysis reveals several interesting interaction patterns at various levels. The information provided by PRI-Modeler should prove useful for determining the binding sites in protein-RNA complexes. PRI-Modeler is accessible at http://wilab.inha.ac.kr/primodeler/, and supplementary materials are available in the analysis results section at http://wilab.inha.ac.kr/primodeler/.

 2. Subnuclear compartmentalization of transiently expressed polyadenylated pri-microRNAs: processing at transcription sites or accumulation in SC35 foci.

  Pawlicki, Jan M; Steitz, Joan A

  2009-02-01

  MicroRNAs (miRNAs) are small, noncoding RNAs that post-transcriptionally regulate expression of their target messenger RNAs. We recently demonstrated that primary miRNA transcripts (pri-miRNAs) retained at transcription sites are processed with enhanced efficiency, suggesting that pri-miRNA processing is coupled to transcription in mammalian cells. We also observed that transiently expressed pri-miRNAs accumulate in nuclear foci with splicing factor SC35 and Microprocessor components, Drosha and DGCR8. Here, we show that pri-miRNAs containing a self-cleaving hepatitis delta ribozyme accumulate in the nucleoplasm after release from their transcription sites, but are not efficiently processed. Pri-miRNAs with ribozyme-generated 3' ends do not localize to SC35-containing foci, whereas cleaved and polyadenylated pri-miRNA transcripts with or without the pre-miRNA hairpin do. Pri-miRNA/SC35 foci contain a number of proteins normally associated with SC35 domains, including ASF/SF2, PABII, and the prolyl isomerase, Pin1. In contrast, RNA polymerase II and PM/Scl-100 do not strongly colocalize with pri-miRNAs in SC35-containing foci. These data argue that pri-miRNA/SC35-containing foci are not major sites of pri-miRNA processing and that pri-miRNA processing is coupled to transcription. We discuss the implications of our findings relative to recent insights into miRNA biogenesis, mRNA metabolism, and the nuclear organization of gene expression.

 3. Fluorescence, PRI and canopy temperature for water stress detection in cereal crops

  Panigada, C.; Rossini, M.; Meroni, M.; Cilia, C.; Busetto, L.; Amaducci, S.; Boschetti, M.; Cogliati, S.; Picchi, V.; Pinto, F.; Marchesi, A.; Colombo, R.

  2014-08-01

  Narrow-band multispectral remote sensing techniques and thermal imagery were investigated for water stress detection in cereal crops. Visible and near infrared AISA Eagle (Specim, Finland) and thermal AHS-160 (Sensytech Inc., USA) imageries were acquired with an airborne survey on a farm-level experimental site where maize (Zea mays L.) and sorghum (Sorghum bicolor L.) were grown with three different irrigation treatments. Vegetation biophysical and eco-physiological measurements were collected concurrently with the airborne campaign. Leaf fluorescence yield (ΔF/Fm‧) resulted to be a good indirect measure of water stress. Therefore, ΔF/Fm‧ measurements were compared against remotely sensed indicators: (i) the Photochemical Reflectance Index (PRI), (ii) the sun-induced chlorophyll fluorescence at 760 nm (F760), retrieved by the Fraunhofer line depth method and (iii) the canopy temperature (TC) calculated decoupling soil and vegetation contributions. TC was related to ΔF/Fm‧ with the highest determination coefficient (R2 = 0.65), followed by PRI586 (reference band at 586 nm) (R2 = 0.51). The relationship with F760 was significant but weaker (R2 = 0.36). The coefficient of determination increased up to 0.54 when pigment concentration was considered by multiplying ΔF/Fm‧ and chlorophyll content, confirming the close relationship between passive fluorescence signal, pigment content and light photosystem efficiency. PRI586, F760 and TC maps were produced in maize and sorghum plots. The differences in the average values of PRI586, F760 and TC extracted from the plots with different water treatments showed that water treatments were well discriminated in maize plots by the three remotely sensed indicators. This was confirmed by the visual observation of the PRI586, F760 and TC maps, while in sorghum plots, F760 and TC appeared more sensitive to water stress compared to PRI586.

 4. 7 CFR 14.6 - Criteria for determining the pri- mary purpose of payments with respect to potential exclusion...

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 1 2010-01-01 2010-01-01 false Criteria for determining the pri- mary purpose of payments with respect to potential exclusion from gross income. 14.6 Section 14.6 Agriculture Office of the... Criteria for determining the pri- mary purpose of payments with respect to potential exclusion from...

 5. Bidirectional processing of pri-miRNAs with branched terminal loops by Arabidopsis Dicer-like1.

  Zhu, Hongliang; Zhou, Yuyi; Castillo-González, Claudia; Lu, Amber; Ge, Chunxiao; Zhao, Ying-Tao; Duan, Liusheng; Li, Zhaohu; Axtell, Michael J; Wang, Xiu-Jie; Zhang, Xiuren

  2013-09-01

  MicroRNAs (miRNAs) originate from primary transcripts (pri-miRNAs) with characteristic stem-loop structures, and their accurate processing is required for the production of functional miRNAs. Here, using the pri-miR-166 family in Arabidopsis thaliana as a paradigm, we report the crucial role of pri-miRNA terminal loops in miRNA biogenesis. We found that multibranched terminal loops in pri-miR-166s substantially suppress miR-166 expression in vivo. Unlike canonical processing of pri-miRNAs, terminal loop-branched pri-miRNAs can be processed by Dicer-like 1 (DCL1) complexes bidirectionally from base to loop and from loop to base, resulting in productive and abortive processing of miRNAs, respectively. In both cases, DCL1 complexes canonically cut pri-miRNAs at a distance of 16-17 bp from a reference single-stranded loop region. DCL1 also adjusts processing sites toward an internal loop through its helicase domain. These results provide new insight into the poorly understood processing mechanism of pri-miRNAs with complex secondary structures.

 6. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard

  2005-01-01

  Using a comparative approach, the web program PriFi (http://cgi-www.daimi.au.dk/cgi-chili/PriFi/main) designs pairs of primers useful for PCR amplification of genomic DNA in species where prior sequence information is not available. The program works with an alignment of DNA sequences from phylog...

 7. Functional interactions between polypyrimidine tract binding protein and PRI peptide ligand containing proteins.

  Coelho, Miguel B; Ascher, David B; Gooding, Clare; Lang, Emma; Maude, Hannah; Turner, David; Llorian, Miriam; Pires, Douglas E V; Attig, Jan; Smith, Christopher W J

  2016-08-15

  Polypyrimidine tract binding protein (PTBP1) is a heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) that plays roles in most stages of the life-cycle of pre-mRNA and mRNAs in the nucleus and cytoplasm. PTBP1 has four RNA binding domains of the RNA recognition motif (RRM) family, each of which can bind to pyrimidine motifs. In addition, RRM2 can interact via its dorsal surface with proteins containing short peptide ligands known as PTB RRM2 interacting (PRI) motifs, originally found in the protein Raver1. Here we review our recent progress in understanding the interactions of PTB with RNA and with various proteins containing PRI ligands.

 8. Drevesno preiskovanje Monte Carlo s Thompsonovim vzorčenjem pri igri Prebivalci otoka Catan

  2016-01-01

  Drevesno preiskovanje Monte Carlo (MCTS) je ena izmed najbolj uporabljenih metod pri implementaciji močnega računalniškega igralca iger v umetni inteligenci, brez uporabe predhodnega znanja o domeni. Najmočnejši in najbolj popularni algoritmi, ki se pogosto uporabljajo za rešitev t.i. dileme raziskovanja (engl. exploration) proti izkoriščanju znanja (engl. exploitation) pri problemu več-rokih banditov, so raziskani in predstavljeni s pomočjo pregleda literature. Na podlagi empiričnih študij T...

 9. Pri-miR-124 rs531564 and pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphisms are associated with decreased risk of esophageal squamous cell carcinoma in Chinese populations.

  Zhang, Junjie; Huang, Xuewen; Xiao, Juanjuan; Yang, Yajun; Zhou, Yinghui; Wang, Xiaofeng; Liu, Qingmei; Yang, Jingmin; Wang, Mengyun; Qiu, Lixin; Zheng, Yabiao; Zhang, Ping; Li, Jin; Wang, Ya'nong; Wei, Qingyi; Jin, Li; Wang, Jiucun; Wang, Minghua

  2014-01-01

  MicroRNAs are a new class of small non-protein-coding RNAs that sometimes function as tumor suppressors or oncogenes. Aberrant expression and structural alteration of microRNAs have been reported to be involved in tumorigenesis and cancer development. Recently, rs531564/pri-miR-124-1, rs4938723/pri-miR-34b/c, rs7372209/pri-miR-26a-1, rs895819/pre-miR-27a, and rs11134527/pri-miR-218 were reported to be associated with risks of various cancers. In order to evaluate the relationship of these SNPs and esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) risk, we conducted a case-control study with 1109 ESCC patients and 1275 control subjects to examine the potential association of these pri/pre-miRNA polymorphisms with ESCC susceptibility. As a result, two SNPs were associated with a significant risk of ESCC. We found that the GG genotype of pri-miR-124-1 rs531564 was associated to a significantly decreased risk of ESCC comparing with the CC/CG genotypes (p = 0.005; OR = 0.61, 95% CI = 0.43-0.86). In addition, the CC genotype of pri-miR-34b/c rs4938723 was associated with a significant decreased risk of ESCC (CC VS. p = 0.007, OR = 0.82, 95% CI = 0.71-0.95) in Chinese population. The present study provides the first evidence that pri-miR-124-1 rs531564 and pri-miR-34 rs4938723 were associated with the risk of ESCC in Chinese population.

 10. Association of a peptoid ligand with the apical loop of pri-miR-21 inhibits cleavage by Drosha.

  Diaz, Jason P; Chirayil, Rachel; Chirayil, Sara; Tom, Martin; Head, Katie J; Luebke, Kevin J

  2014-04-01

  We have found a small molecule that specifically inhibits cleavage of a precursor to the oncogenic miRNA, miR-21, by the microprocessor complex of Drosha and DGCR8. We identified novel ligands for the apical loop of this precursor from a screen of 14,024 N-substituted oligoglycines (peptoids) in a microarray format. Eight distinct compounds with specific affinity were obtained, three having affinities for the targeted loop in the low micromolar range and greater than 15-fold discrimination against a closely related hairpin. One of these compounds completely inhibits microprocessor cleavage of a miR-21 primary transcript at concentrations at which cleavage of another miRNA primary transcript, pri-miR-16, is little affected. The apical loop of pri-miR-21, placed in the context of pri-miR-16, is sufficient for inhibition of microprocessor cleavage by the peptoid. This compound also inhibits cleavage of pri-miR-21 containing the pri-miR-16 apical loop, suggesting an additional site of association within pri-miR-21. The reported peptoid is the first example of a small molecule that inhibits microprocessor cleavage by binding to the apical loop of a pri-miRNA.

 11. Tertiary structure mapping of the pri-miRNA miR-17~92.

  Chaulk, Steven G; Fahlman, Richard P

  2014-01-01

  The understanding of RNA in regulating gene expression has exploded over the past 15 years. MicroRNAs (miRNAs) have vastly expanded the role of RNA in gene regulation beyond spliceosomal, ribosomal, and messenger RNAs. Approximately one half of miRNAs are polycistronic, where two or more miRNAs are encoded on a single pri-miRNA transcript, termed a miRNA cluster. The six miRNAs of the miR-17~92 cluster are contained within a ~800 nucleotide region within intron 3 of the cl13orf25 ~7 kb pri-miRNA transcript. We recently reported on the tertiary structured domain of miR-17~92 and its role in modulating miRNA biogenesis. The key finding was that the cluster structure explained the differential processing of the miRNA hairpins by Drosha. This work demonstrated the need to consider pri-miRNA tertiary structure in miRNA biogenesis. Since biochemical structure probing is typically performed on relatively short RNAs (≤200 nucleotides), we had to adapt these methodologies for application on large RNAs (~800 nucleotide miR-17~92 pri-miRNA). We present here our adaptation of a protection footprinting method using ribonucleases to probe the structure of the ~800 nucleotide miR-17~92 pri-miRNA. We outline the technical difficulties involved in probing large RNAs and data visualization using denaturing polyacrylamide gel electrophoresis and how we adapted the existing approaches to probe large RNAs. The methodology outlined here is generally applicable to large RNAs including long noncoding RNAs (lncRNA).

 12. Regulation of pri-miRNA processing by a long noncoding RNA transcribed from an ultraconserved region.

  Liz, Julia; Portela, Anna; Soler, Marta; Gómez, Antonio; Ling, Hui; Michlewski, Gracjan; Calin, George A; Guil, Sònia; Esteller, Manel

  2014-07-03

  Noncoding RNAs (ncRNAs) control cellular programs by affecting protein-coding genes, but evidence increasingly points to their involvement in a network of ncRNA-ncRNA interactions. Here, we show that a long ncRNA, Uc.283+A, controls pri-miRNA processing. Regulation requires complementarity between the lower stem region of the pri-miR-195 transcript and an ultraconserved sequence in Uc.283+A, which prevents pri-miRNA cleavage by Drosha. Mutation of the site in either RNA molecule uncouples regulation in vivo and in vitro. We propose a model in which lower-stem strand invasion by Uc.283+A impairs microprocessor recognition and efficient pri-miRNA cropping. In addition to identifying a case of RNA-directed regulation of miRNA biogenesis, our study reveals regulatory networks involving different ncRNA classes of importance in cancer.

 13. Construction of Pri-miR-20a Lentiviral Expression Vector%携带pri-mir-20a的慢病毒表达载体的构建

  马清华; 徐艳敏; 武佳; 李伟; 钱程; 刘立

  2010-01-01

  采用PCR扩增获得的pri-mir-20a,过渡质粒pcDNA3.0-H1经BamH Ⅰ与Hin dⅢ双酶切后将两者连接产生pcDNA3.0-H1-pri-mir-20a重组质粒,再将PCR获得的H1-pri-mir-20a克隆到慢病毒载体pdc-SEW上获得重组慢病毒载体pdcH1-pri-mir-20a-SEW.将pCMV 8.91、pMD2.VSV.G、pdcH1-pri-mir-20a-SEW三质粒共转染293FT细胞,结果显示48 h后绿色荧光蛋白的表达达到80%,表明已成功构建出携带pri-mir-20a的慢病毒表达载体.该载体的成功构建为深入开展对miR-20a的生物学功能和靶标验证提供了有效的工具.

 14. Remote detection of water stress conditions via a diurnal photochemical reflectance index (PRI) improves yield prediction in rainfed wheat

  Magney, T. S.; Vierling, L. A.; Eitel, J.

  2014-12-01

  Employing remotely sensed techniques to quantify the existence and magnitude of midday photosynthetic downregulation using the photochemical reflectance index (PRI) may reveal new information about plant responses to abiotic stressors in space and time. However, the interpretation and application of the PRI can be confounded because of its sensitivity to several variables changing at the diurnal (e.g., irradiation, shadow fraction) and seasonal (e.g., leaf area, chlorophyll and carotene pigment concentrations, irradiation) time scales. We explored different techniques to correct the PRI for variations in canopy structure and relative chlorophyll content (ChlR) using highly temporally resolved (frequency = five minutes) in-situ radiometric measurements of PRI and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) over eight soft white spring wheat (Triticum aestivum L.)field plots under varying nitrogen and soil water conditions over two seasons. Our results suggest that the influence of seasonal variation in canopy ChlR and LAI on the diurnally measured PRI (PRIdiurnal) can be minimized using simple correction techniques, therefore improving the strength of PRI as a tool to quantify abiotic stressors such as daily changes in soil volumetric water content (SVWC), and vapor pressure deficit (VPD). PRIdiurnal responded strongly to available nitrogen, and linearly tracked seasonal changes in SVWC, VPD, and stomatal conductance (gc). Utilizing the PRI as an indicator of stress, yield predictions significantly over greenness indices such as the NDVI. This study provides insight towards the future interpretation and scaling of PRI to quantify rapid changes in photosynthesis, and as an indicator of plant stress.

 15. A central role for the primary microRNA stem in guiding the position and efficiency of Drosha processing of a viral pri-miRNA.

  Burke, James M; Kelenis, Demetra P; Kincaid, Rodney P; Sullivan, Christopher S

  2014-07-01

  Processing of primary microRNA (pri-miRNA) stem-loops by the Drosha-DGCR8 complex is the initial step in miRNA maturation and crucial for miRNA function. Nonetheless, the underlying mechanism that determines the Drosha cleavage site of pri-miRNAs has remained unclear. Two prevalent but seemingly conflicting models propose that Drosha-DGCR8 anchors to and directs cleavage a fixed distance from either the basal single-stranded (ssRNA) or the terminal loop. However, recent studies suggest that the basal ssRNA and/or the terminal loop may influence the Drosha cleavage site dependent upon the sequence/structure of individual pri-miRNAs. Here, using a panel of closely related pri-miRNA variants, we further examine the role of pri-miRNA structures on Drosha cleavage site selection in cells. Our data reveal that both the basal ssRNA and terminal loop influence the Drosha cleavage site within three pri-miRNAs, the Simian Virus 40 (SV40) pri-miRNA, pri-miR-30a, and pri-miR-16. In addition to the flanking ssRNA regions, we show that an internal loop within the SV40 pri-miRNA stem strongly influences Drosha cleavage position and efficiency. We further demonstrate that the positions of the internal loop, basal ssRNA, and the terminal loop of the SV40 pri-miRNA cooperatively coordinate Drosha cleavage position and efficiency. Based on these observations, we propose that the pri-miRNA stem, defined by internal and flanking structural elements, guides the binding position of Drosha-DGCR8, which consequently determines the cleavage site. This study provides mechanistic insight into pri-miRNA processing in cells that has numerous biological implications and will assist in refining Drosha-dependent shRNA design.

 16. Potential use of the PRI and active fluorescence for the diagnosis of the physiological state of plants under ozone exposure and high atmospheric vapor pressure deficit.

  Merlier, Elodie; Hmimina, Gabriel; Bagard, Matthieu; Dufrêne, Eric; Soudani, Kamel

  2017-08-09

  Assessing photosynthesis rates with remote sensing is important for tracking the physiological state of plants. The photochemical reflectance index (PRI) is a good estimator of short-term light-use efficiency (LUE) at the leaf scale but its responses to environmental factors are poorly understood. In this study, we assessed changes in the responses of the PRI to ozone exposure and to an increase in atmospheric drought (separately and combined) in oak (Quercus robur) and holm oak (Quercus ilex) that were planted in climatic cells under controlled conditions. The aim was to evaluate the ability of the PRI as a relevant indicator to assess the impact of abiotic factors on photosynthesis. Leaf-scale measurements of biochemical, physiological and spectral properties, including the PRI in dim light on dark-adapted leaves (PRI0), kinetics of PRI responses to PAR variations (photosynthetically active radiation), and leaf chlorophyll fluorescence parameters were performed. The results show that PRI0 is a good proxy of the leaf chlorophyll content, and is correlated to chlorophyll fluorescence parameters on dark adapted leaves (Fo, Fm). The correction of the PRI from the leaf chlorophyll content variations (PRIc) significantly improves correlations between the PRI and NPQ (non-photochemical quenching). The variability of PARsat (estimated PAR value at PRI saturation using PRI vs. PAR relationships) depends on ozone exposure and on the increase in atmospheric vapor pressure deficit. For Quercus robur, results highlight that PARsat is linked to abiotic stress indicating that the PRI may be used as a relevant indicator of abiotic factors limiting the photosynthesis. Quercus ilex did not show significant variability in PRI0 and PARsat, which suggest that it is a more drought resistant species than Q. robur.

 17. Photochemical Reflectance Index (PRI) as a proxy of Light Use Efficiency (LUE) and transpiration in Mediterranean crop sites

  LE Dantec, V.; Chebbi, W.; Boulet, G.; Merlin, O.; Lili-Chabaane, Z.; Er Raki, S.; Ceschia, E.; Khabba, S.; Fanise, P.; Zawilski, B.; Simonneaux, V.; Jarlan, L.

  2016-12-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) is based on the short term reversible xanthophyll pigment changes accompanying plant stress and therefore of the associated photosynthetic activities. Strong relationships between PRI and Light Use Efficiency (LUE) were shown at leaf and canopy scales and over a wide range of species (Garbulsky et al., 2011). But very few previous works have explored the potential link with plant water status. In this study, we have first analyzed the link between PRI and LUE at canopy scale on two different crops in terms of canopy structure and crop management: olive grove (Tunisia) and wheat grown under different water regimes (irrigated or rainfed) and climate zones (France, Morocco). We have investigated the daily and seasonal dynamics of PRI; linking its variations to meteorological factors (global radiation and sun angle effects, soil water content, relative air humidity …) and plant processes. The highest correlations were mainly observed in clear skies conditions. We have found, whatever site, linear negative relationships between PRI and LUE using data acquired in midday (i.e. in solar zenithal angle condition). Linear link between PRI and sapflow measurements was also revealed. This correlation was obtained over periods characterized by a moderate soil water deficit, i.e. by when transpiration rate was mainly control by Vapor Pressure Deficit. We will then briefly presented alternative and complementary approaches to this index, to detect different level of water stress using thermal infrared emissions.

 18. SOCIAL PRACTICE PERFORMED BY BALINESE SCULPTORS IN DISTRICTS OF UBUD AND SUKAWATI TO PRY INTO THE LAW OF PHORNOGRAPHY

  I Ketut Sudita

  2013-02-01

  Full Text Available Balinese sculptors in districts of Ubud and Sukawati, Gianyar, Bali pry into the Law of Pornography. Those who agree state that the law is needed to maintain the morality which has been getting worse, and those who disagree state that it may emasculate their freedom and creativities. This study gives answers to (1 what social practices were performed by the Balinese sculptors to pry into the Law of Pornography?, (2 why did they pry into the application of the law?, and (3 what was the meaning of their prying? Several relevant critical theories such as the theory of structuration, the theory of hegemony, and the theory of aesthetics were eclectically used in this study. The data needed were collected through observation, in-depth interview, documentation study, and library research. The result of the study showed that the Balinese sculptors showed their resistance to the application of the law by making adaptation, changing profession, and still producing pornographic works. The sanction which might be imposed upon them, the consumers of pornographic works decreased, and they were eliminated from exhibitions scared them when they pried into the law. What they did could not be separated from economic, political, ideological, moral, and ethic factors. The meaning of their prying was that it caused them to lose their idealism, their consumers went down, and the number of pornographic works dropped as well.

 19. Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole

  Kavčič, Manca

  2017-01-01

  Namen magistrskega dela je preizkus uporabe EPoC testa za oceno ustvarjalnega potenciala v slovenski osnovni šoli in ugotavljanje morebitnega doprinosa EPoC testa k nadaljnjemu ugotavljanju ustvarjalnega potenciala in prepoznavanju nadarjenih učencev pri vsakodnevnem delu učiteljev v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. V teoretičnem delu je skozi spoznanja različnih avtorjev predstavljen pojem ustvarjalnosti, merjenje ustvarjalnosti, odnos med ustvarjalnostjo in nadarjenostjo in vpliv...

 20. Pri-miR-124 rs531564 polymorphism and colorectal cancer risk.

  Gao, Xue-Ren; Wang, Hui-Ping; Zhang, Shu-Long; Wang, Ming-Xi; Zhu, Zhan-Sheng

  2015-10-01

  MiR-124 functions as a tumor suppressor and plays an important role in tumorigenesis. A common polymorphism (rs531564, C>G) in the pri-miR-124 has been recently studied in connection with cancer risk. The aim of the present study was to investigate the association between pri-miR-124 rs531564 polymorphism and the risk and clinicopathological characteristics of colorectal cancer (CRC). Two case-control studies involving 900 CRC patients and 1110 cancer-free controls showed that pri-miR-124 rs531564 polymorphism was significantly associated with the decreased risk of CRC in Xuzhou population [GG vs. CC: OR = 0.25, 95%CI = 0.09-0.67, P = 0.003; (CG+GG) vs. CC: OR = 0.73, 95%CI = 0.56-0.94, P = 0.01; GG vs. (CC+CG): OR = 0.27, 95%CI = 0.10-0.70, P = 0.004; G vs. C: OR = 0.70, 95%CI = 0.56-0.89, P = 0.003], Bengbu population [GG vs. CC: OR = 0.20, 95%CI = 0.04-0.90, P = 0.02; GG vs. (CC+CG): OR = 0.21, 95%CI = 0.05-0.95, P = 0.03; G vs. C: OR = 0.72, 95%CI = 0.54-0.98, P = 0.03] and pooled population [GG vs. CC: OR = 0.26, 95%CI = 0.11-0.59, Ppri-miR-124 rs531564 polymorphism was significantly associated with the decreased risk of poor differentiation and lymph node metastasis of CRC. Our results suggest that pri-miR-124 rs531564 polymorphism may be a genetic modifier for developing CRC. However, further studies are needed to validate our findings.

 1. [Effects of pri ming different low-dose rocurium on pharmacodynamics of mivacurium].

  Xin, Yan; Guo, Ying; Jiang, Yuge; Zhang, Hong

  2014-06-03

  To explore the effects of pri ming rocuronium on neuromuscular blockade produced by mivacurium. Ethical approval was granted by the medical ethics committee of our hospital with a reference number of C-2013-018-01. A total of 120 ASA physical status I and II patients undergoing selective otorhinolaryngologic surgery under general anesthesia signed the form of informed consent. And they were randomly divided by a random number table into 4 groups. After a standardized imidazole-propofol-fentanyl induction, they received a saline placebo injection (GroupI) and a pri ming dose of rocuronium 0.06 mg/kg (GroupII) , rocuronium 0.075 mg/kg (Group III) and rocuronium 0.1 mg/kg (Group IV). An intubating dose of mivacurium 0.15 mg/kg was offered 3 minutes later. Anesthesia was maintained with propofol and remifentanyl continuous infusion. Neuromuscular block was monitored with train of four (TOF) stimulation. The onset time, reappearance of T1 (DUR TOFc 1), times of T1 25% and 75% recovery, recovery index and times of TOF25%, 75% and 90% recovery were recorded. The onset time of mivacurium was significantly shorter and the times of T1 25% and 75% recovery were significantly longer in groups of II, III and IV than those in groupI. No significant difference existed in recovery index among 4 groups. The onset time of mivacurium became progressively shorter with the growing pri ming dose of rocurium among three experiment groups. And it was not statistically significant. Pri ming rocuronium decreases the onset and intubating times of mivacurium without effect on recovery index. No significant difference exists in drug effect among 3 experiment groups.

 2. VARNOSTNA TVEGANJA PRI RAZVOJU INFORMACIJSKIH REŠITEV S POMOČJO SISTEMOV ZA UPRAVLJANJE VSEBIN

  Leskovar, Uroš

  2015-01-01

  V diplomskem delu je obravnavana problematika varnostnih tveganj pri razvoju in uporabi informacijskih rešitev kadar uporabljamo sisteme za upravljanje vsebin. Varnost v informacijskih sistemih je pogosto ogrožena, kljub vedno novejšim tehnologijam. Diplomsko delo zajema splošen opis treh najpogostejših sistemov za upravljanje vsebin, primerjavo preteklih testiranj sistemov, varnostno testiranje s pomočjo navodil drugih organizacij in pregled najpogostejših nevarnosti. Ugotovljeno je bilo, da...

 3. Stimulation of pri-miR-18a Processing by hnRNP A1.

  Michlewski, Gracjan; Guil, Sonia; Cáceres, Javier F

  2011-01-01

  Recent evidence suggests that the canonical miRNA processing pathway can be regulated by a number of positive and negative trans-acting factors. This chapter provides an overview of hnRNP Al-mediated regulation of miR-18a biogenesis. Our laboratory has recently established that the multifunctional RNA-binding protein hnRNP Al is required for the processing of miR-18a at the nuclear step of Drosha-mediated processing. By combining structural and functional analysis of RNA, we showed that hnRNP Al regulates the processing of pri-miR-18a by binding to its terminal loop and reshaping its stem-loop structure, thus allowing for a more effective Drosha cleavage. Furthermore, we linked the event of hnRNP A1-binding to the pri-miR-18a with an unusual phylogenetic sequence conservation of its terminal loop. Bioinformatic and mutational analysis revealed that a number of pri-miRNAs have highly conserved terminal loops, which are predicted to act as landing pads for trans-acting factors influencing miRNA processing. These results underscore a previously uncharacterized role for general RNA-binding proteins as factors that facilitate the processing of specific miRNAs, revealing an additional level of complexity for the regulation of miRNA production and function.

 4. Remote sensing of ecosystem light use efficiency with MODIS-based PRI – the DOs and DON'Ts

  A. Goerner

  2010-09-01

  Full Text Available Several studies sustained the possibility that a photochemical reflectance index (PRI directly obtained from satellite data can be used as a proxy for ecosystem light use efficiency (LUE in diagnostic models of gross primary productivity. This modelling approach would avoid the complications that are involved in using meteorological data as constraints for a fixed maximum LUE. However, no unifying model predicting LUE across climate zones and time based on MODIS PRI has been published to date. In this study, we evaluate the efficiency with which MODIS-based PRI can be used to estimate ecosystem light use efficiency at study sites of different plant functional types and vegetation densities. Our objective is to examine if known limitations such as dependance on viewing and illumination geometry can be overcome and a single PRI-based model of LUE (i.e. based on the same reference band can be applied under a wide range of conditions. Furthermore, we were interested in the effect of using different faPAR (fraction of absorbed photosynthetically active radiation products on the in-situ LUE used as ground truth and thus on the whole evaluation exercise. We found that estimating LUE at site-level based on PRI reduces uncertainty compared to the approaches relying on a maximum LUE reduced by minimum temperature and vapour pressure deficit. Despite the advantages of using PRI to estimate LUE at site-level, we could not establish an universally applicable light use efficiency model based on MODIS PRI. Models that were optimised for a pool of data from several sites did not perform well.

 5. Remote sensing of ecosystem light use efficiency with MODIS-based PRI - the DOs and DON'Ts

  Goerner, A.; Reichstein, M.; Tomelleri, E.; Hanan, N.; Rambal, S.; Papale, D.; Dragoni, D.; Schmullius, C.

  2010-09-01

  Several studies sustained the possibility that a photochemical reflectance index (PRI) directly obtained from satellite data can be used as a proxy for ecosystem light use efficiency (LUE) in diagnostic models of gross primary productivity. This modelling approach would avoid the complications that are involved in using meteorological data as constraints for a fixed maximum LUE. However, no unifying model predicting LUE across climate zones and time based on MODIS PRI has been published to date. In this study, we evaluate the efficiency with which MODIS-based PRI can be used to estimate ecosystem light use efficiency at study sites of different plant functional types and vegetation densities. Our objective is to examine if known limitations such as dependance on viewing and illumination geometry can be overcome and a single PRI-based model of LUE (i.e. based on the same reference band) can be applied under a wide range of conditions. Furthermore, we were interested in the effect of using different faPAR (fraction of absorbed photosynthetically active radiation) products on the in-situ LUE used as ground truth and thus on the whole evaluation exercise. We found that estimating LUE at site-level based on PRI reduces uncertainty compared to the approaches relying on a maximum LUE reduced by minimum temperature and vapour pressure deficit. Despite the advantages of using PRI to estimate LUE at site-level, we could not establish an universally applicable light use efficiency model based on MODIS PRI. Models that were optimised for a pool of data from several sites did not perform well.

 6. Prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM): A new frontier at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology.

  Zhou, Jie; Du, Xuewen; Xu, Bing

  2015-01-01

  Formed by non-covalent interactions and not defined at genetic level, the assemblies of small molecules in biology are complicated and less explored. A common morphology of the supramolecular assemblies of small molecules is nanofibrils, which coincidentally resembles the nanofibrils formed by proteins such as prions. So these supramolecular assemblies are termed as prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM). Emerging evidence from several unrelated fields over the past decade implies the significance of PriSM in biology and medicine. This perspective aims to highlight some recent advances of the research on PriSM. This paper starts with description of the intriguing similarities between PriSM and prions, discusses the paradoxical features of PriSM, introduces the methods for elucidating the biological functions of PriSM, illustrates several examples of beneficial aspects of PriSM, and finishes with the promises and current challenges in the research of PriSM. We anticipate that the research of PriSM will contribute to the fundamental understanding at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology and ultimately lead to a new paradigm of molecular (or supramolecular) therapeutics for biomedicine.

 7. PRI-CAT: a web-tool for the analysis, storage and visualization of plant ChIP-seq experiments.

  Muiño, Jose M; Hoogstraat, Marlous; van Ham, Roeland C H J; van Dijk, Aalt D J

  2011-07-01

  Although several tools for the analysis of ChIP-seq data have been published recently, there is a growing demand, in particular in the plant research community, for computational resources with which such data can be processed, analyzed, stored, visualized and integrated within a single, user-friendly environment. To accommodate this demand, we have developed PRI-CAT (Plant Research International ChIP-seq analysis tool), a web-based workflow tool for the management and analysis of ChIP-seq experiments. PRI-CAT is currently focused on Arabidopsis, but will be extended with other plant species in the near future. Users can directly submit their sequencing data to PRI-CAT for automated analysis. A QuickLoad server compatible with genome browsers is implemented for the storage and visualization of DNA-binding maps. Submitted datasets and results can be made publicly available through PRI-CAT, a feature that will enable community-based integrative analysis and visualization of ChIP-seq experiments. Secondary analysis of data can be performed with the aid of GALAXY, an external framework for tool and data integration. PRI-CAT is freely available at http://www.ab.wur.nl/pricat. No login is required.

 8. [Effects of N, K fertilization on the relationship between photosynthetic light use efficiency and photochemical reflectance index (PRI)].

  Wu, Chao-Yang; Niu, Zheng; Tang, Quan; Huang, Wen-Jiang

  2009-02-01

  PRI (Photochemical reflectance index) has provided a fast and reliable method for estimating photosynthetic light use efficiency across species. Increasing efforts have been paid to explore the effects of such disturbances as water content and CO2 concentration on the relationship between PRI and LUE. In the present paper, five types of wheat with different nitrogen and kalium fertilization were selected to study the influence of varied fertilization levels on the relationship between PRI and LUE. The results proved that leaf chlorophyll contents as well as canopy PRI increased with the increase in nitrogen and kalium fertilization. For all the nitrogen and kalium fertilization of wheat, the regression coefficients R2 are 0.710 4 and 0.853 4 respectively. When considering different levels of fertilization, the regression coefficients R2 are 0.602 0, 0.640 4 and 0.801 4 for three types of nitrogen fertilization, and 0.379 1, 0.640 4 and 0.676 9 for kalium fertilization. Therefore, PRI not only can be a reliable indicator of LUE but also can reflect the fertilization situation of wheat with different precisions of LUE assessment which can provide important reference for management and precision agriculture.

 9. POZNAVANJE PLANETOV PRI UČENCIH NA RAZREDNI STOPNJI IZOBRAŽEVANJA

  Makovec, Julijana

  2009-01-01

  Namen raziskave je ugotoviti poznavanje planetov med učenci nižjih razredov osnovne šole. Zanimalo nas je, koliko učenci poznajo planete po imenu in kako jih prepoznajo na podlagi slikovnega gradiva. V nadaljevanju smo želeli raziskati predstave učencev o planetih in njihovih lastnostih. Pri tem nas je zanimalo, ali učenci poznajo velikosti planetov in razmere na njih in ali ločijo planete od zvezd in naravnih satelitov. Na koncu pa smo preverili še, kaj učenci vedo o opazovanju planetov. Ugo...

 10. BALETNE VSEBINE PRI POUKU GLASBENE VZGOJE NA RAZREDNI STOPNJI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

  Stergulec, Tjaša

  2011-01-01

  Diplomska naloga obravnava vključitev baletnih vsebin v pouk glasbene vzgoje na razredni stopnji devetletne osnovne šole. V osnovnih šolah imamo veliko plesnih in baletnih vsebin, ki so v učnem načrtu zapisane, vendar premalo podrobno opisane, da bi jih lahko učitelji uporabili. Namen je predstaviti balet kot pomembno dejavnost pri pouku glasbene vzgoje, saj danes otroci odraščajo v družbi, ki se vse premalo zaveda pomembnosti klasičnega baleta kot umetnosti. V diplomskem delu je predstavljen...

 11. Enfermedades priónicas: riesgos y medidas preventivas en Odontología

  2015-01-01

  El objetivo del presente trabajo es hacer una revisión de los últimos trabajos de investigación sobre las enfermedades priónicas para poder actualizar y transmitir información sobre las medidas de prevención y bioseguridad de estos agentes infecciosos no convencionales. Los priones son glucoproteínas situadas en las superficies celulares. Las versiones modificadas de los priones normales ocasionan enfermedades de progresión lenta, a menudo mortales del sistema nervioso central, una de las más...

 12. Mobing kot motnja v komunikaciji pri delu in dejavnik duševnega zdravja dostojanstva posameznika

  Tičar, Luka

  2012-01-01

  Avtor opozarja na vsebinsko kompleksnost pojma mobing, pri čemer pa se v njegovo vsebino ne spušča, četudi je tesno in pomembno povezan s temeljno človekovo pravico do dostojanstva. Izhaja iz predpostavke, da mobing pomeni motnjo v komunikaciji med ljudmi in da je kot tak prej predmet socioloških in psiholoških znanstvenih razprav kot poglobljene pravne analize. Zato izpostavi zgolj eno opredelitev mobinga, z namenom, da bi seznanile bralca z njegovo osnovno vsebino. Pravno razpravo pa omeji ...

 13. ZDRAVSTVENA NEGA IN PREHRANA BOLNIKA PRI KIRURŠKEM ZDRAVLJENJU TREBUŠNE SLINAVKE

  Lulik, Mateja

  2014-01-01

  Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V medicinskem delu je opisana anatomija, fiziologija ter bolezni trebušne slinavke. Drugi del diplomskega dela predstavlja zdravstveno nego bolnika pri kirurškem zdravljenju trebušne slinavke ter najpogostejše negovalne diagnoze po operaciji. Opisana je tudi prehrana bolnika po operaciji, najpogostejša priporočila za prehrano bolnika na domu po odpustu iz bolnišnice ter po operaciji. Diplomsko delo s pomočjo domače, tuje literature in razpoložlj...

 14. Vías de señalización en enfermedades priónicas

  2007-01-01

  Las enfermedades priónicas, también conocidas como EETs (Encefalopatías Espongiformes Transmisibles), son un grupo de enfermedades neurodegenerativas fatales que, debido a su transmisibilidad potencial han tenido un gran impacto social, político y económico en las últimas décadas. Las EETs afectan a los humanos y a algunos grupos de animales, presentan largos períodos de incubación y producen la muerte pocos meses después de la aparición de la sintomatología clínica. Su origen se atribuye a ...

 15. Explaining the variability of Photochemical Reflectance Index (PRI): deconvolution of variability related to Light Use Efficiency and Canopy attributes.

  Merlier, Elodie; Hmimina, Gabriel; Dufrêne, Eric; Soudani, Kamel

  2014-05-01

  The Photochemical Reflectance Index (PRI) was designed as a proxy of the state of xanthophyll cycle which is used as a response of plants to excess of light (Gamon et al., 1990; 1992). Strong relationships between PRI and LUE were shown at leaf and canopy scales and over a wide range of species (Garbulsky et al., 2011). However, its use at canopy scale was shown to be significantly hampered by effects of confounding factors such as the PRI sensitivity to leaf pigment content (Gamon et al. 2001; Nakaji et al. 2006) and to canopy structure (Hilker et al. 2008). Several approaches aimed at correcting such effects and recent works focused on the deconvolution of LUE related and LUE unrelated PRI variability (Rahimzadeh-Bajgiran et al. 2012).In this study, the PRI variability at canopy scale is investigated over two years on three species (Fagus sylvatica, Quercus robur and Pinus sylvestris) growing under two water regimes. At daily scale, PRI variability is mainly explained by radiation conditions. As already reported at leaf scale in Hmimina et al. (2014), analysis of PRI responses to incoming photosynthetically active radiation over seasonal scale allowed to separate two sources of variability : a constitutive variability mainly related to canopy structure and leaf chlorophyll content and a facultative variability mainly related to LUE and soil moisture content. These results highlight the composite nature of PRI signal measured at canopy scale and the importance of disentangling its sources of variability in order to accurately assess ecosystem light use efficiency. Gamon JA, Field CB, Bilger W, Björkman O, Fredeen AL, Peñuelas J. 1990. Remote sensing of the xanthophyll cycle and chlorophyll fluorescence in sunflower leaves and canopies. Oecologia 85, 1-7. Gamon JA, Field CB, Fredeen A AL, Thayer S. 2001. Assessing photosynthetic downregulation in sunflower stands with an optically-based model. Photosynthesis Research 67, 113-125. Gamon JA, Peñuelas J, Field CB

 16. Oleic Acid Induces MiR-7 Processing through Remodeling of Pri-MiR-7/Protein Complex.

  Kumar, Santosh; Downie Ruiz Velasco, Angela; Michlewski, Gracjan

  2017-06-02

  MicroRNAs (miRs) play a vital role in governing cell function, with their levels tightly controlled at transcriptional and post-transcriptional levels. Different sets of RNA-binding proteins interact with primary miRs (pri-miRs) and precursor-miR transcripts (pre-miRs), controlling their biogenesis post-transcriptionally. The Hu antigen R (HuR)-mediated binding of Musashi homolog2 (MSI2) to the conserved terminal loop of pri-miR-7 regulates the levels of brain-enriched miR-7 formation in a tissue-specific manner. Here, we show that oleic acid (OA) inhibits the binding of proteins containing RNA recognition motifs (RRM) to the conserved terminal loop of pri-miR-7. Using electrophoretic mobility shift assays in HeLa cell extracts, we show that OA treatment disrupts pre-miR/protein complexes. Furthermore, OA rescues in vitro processing of pri-miR-7, which is otherwise blocked by HuR and MSI2 proteins. On the contrary, pri-miR-16 shows reduced processing in the presence of OA. This indicates that OA may inhibit the binding of other RRM-containing protein/s necessary for miR-16 processing. Finally, we demonstrate that OA induces mature miR-7 production in HeLa cells. Together, our results demonstrate that OA can regulate the processing of pri-miRs by remodeling their protein complexes. This provides a new tool to study RNA processing and a potential lead for small molecules that target the miR-7 biogenesis pathway. Copyright © 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 17. Attachment to Caregivers and Type 1 Diabetes in Children / Navezanost Na Starše in Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih

  Drobnič Radobuljac Maja

  2015-03-01

  Full Text Available Navezanost je vedenjski in fiziološki sistem, ki posamezniku omogoča dinamično prilagajanje na okolje. Navezanost se razvija pri sovplivu med dojenčkom in materjo, igra pomembno vlogo pri razvoju otrokovih možgan in vpliva na kvaliteto posameznikovih socialnih odnosov vse življenje.

 18. Assessing canopy PRI from airborne imagery to map water stress in maize

  Rossini, M.; Fava, F.; Cogliati, S.; Meroni, M.; Marchesi, A.; Panigada, C.; Giardino, C.; Busetto, L.; Migliavacca, M.; Amaducci, S.; Colombo, R.

  2013-12-01

  This paper presents a method for mapping water stress in a maize field using hyperspectral remote sensing imagery. An airborne survey using AISA (Specim, Finland) was performed in July 2008 over an experimental farm in Italy. Hyperspectral data were acquired over a maize field with three different irrigation regimes. An intensive field campaign was also conducted concurrently with imagery acquisition to measure relative leaf water content (RWC), active chlorophyll fluorescence (ΔF/Fm‧), leaf temperature (Tl) and Leaf Area Index (LAI). The analysis of the field data showed that at the time of the airborne overpass the maize plots with irrigation deficits were experiencing a moderate water stress, affecting the plant physiological status (ΔF/Fm‧, difference between Tl and air temperature (Tair), and RWC) but not the canopy structure (LAI). Among the different Vegetation Indices (VIs) computed from the airborne imagery the Photochemical Reflectance Index computed using the reflectance at 570 nm as the reference band (PRI570) showed the strongest relationships with ΔF/Fm‧ (r2 = 0.76), Tl - Tair (r2 = 0.82) and RWC (r2 = 0.64) and the red-edge Chlorophyll Index (CIred-edge) with LAI (r2 = 0.64). Thus PRI has been proven to be related to water stress at early stages, before structural changes occurred.

 19. Recomposiciones: el PRI de la primera década del milenio

  Rosa María Mirón-Lince

  2012-01-01

  Full Text Available Al priísmo del nacionalismo revolucionario, de los consensos forzados y la fundación institucional del México moderno, hoy le prosigue un partido de prácticas arraigadas al control, en el que sin el viejo referente de un jefe máximo encarnado por la figura presidencial, nuevos liderazgos han tenido que tomar la batuta. La recomposición de los flancos de orden y la obligada dispersión del poder al interior y al exterior del partido tricolor, ahora se suma indudablemente a la multiplicación de los epicentros y plataformas desde donde se ejerce el poder. De tal manera, este texto tiene el propósito de situar algunos de los cambios torales del PRI centrándose de forma particular en: 1 el tránsito institucional hacia el fortalecimiento de un marco partidista de mayor apertura y transversalidad; 2 el ascenso de los mandatarios locales como bastiones de la toma de decisiones al interior del partido; y 3 los reacomodos vinculados directamente con el uso táctico de los espacios parlamentarios.

 20. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women

  Shi Ting-Yan

  2013-01-01

  Full Text Available Abstract Background MicroRNA (miRNA-related single nucleotide polymorphisms (SNPs may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. Methods In this case–control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Results We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015. However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566 on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. Conclusions The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings.

 1. A pri-miR-218 variant and risk of cervical carcinoma in Chinese women.

  Shi, Ting-Yan; Chen, Xiao-Jun; Zhu, Mei-Ling; Wang, Meng-Yun; He, Jing; Yu, Ke-Da; Shao, Zhi-Ming; Sun, Meng-Hong; Zhou, Xiao-Yan; Cheng, Xi; Wu, Xiaohua; Wei, Qingyi

  2013-01-15

  MicroRNA (miRNA)-related single nucleotide polymorphisms (SNPs) may compromise miRNA binding affinity and modify mRNA expression levels of the target genes, thus leading to cancer susceptibility. However, few studies have investigated roles of miRNA-related SNPs in the etiology of cervical carcinoma. In this case-control study of 1,584 cervical cancer cases and 1,394 cancer-free female controls, we investigated associations between two miR-218-related SNPs involved in the LAMB3-miR-218 pathway and the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. We found that the pri-miR-218 rs11134527 variant GG genotype was significantly associated with a decreased risk of cervical carcinoma compared with AA/AG genotypes (adjusted OR=0.77, 95% CI=0.63-0.95, P=0.015). However, this association was not observed for the miR-218 binding site SNP (rs2566) on LAMB3. Using the multifactor dimensionality reduction analysis, we observed some evidence of interactions of these two SNPs with other risk factors, especially age at primiparity and menopausal status, in the risk of cervical carcinoma. The pri-miR-218 rs11134527 SNP was significantly associated with the risk of cervical carcinoma in Eastern Chinese women. Larger, independent studies are warranted to validate our findings.

 2. La democracia fallida: la batalla de Carlos A. Madrazo por cambiar al PRI

  Ricardo Pozas-Horcasitas

  2008-03-01

  Full Text Available El artículo analiza la llegada de Carlos Alberto Madrazo al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI, y su intento por reformar al partido, introduciendo prácticas de selección a través de la elección directa de los representantes en el partido, así como en las candidaturas a los cargos de elección popular, reforma que confrontó la tradición de la autoridad política vertical y la designación de candidatos a cargos de elección en México.The article analyzes Carlos Alberto Madrazo's arrival at the National Executive Committee of the Institutional Revolutionary Party (PRI, the political environment of his arrival, his attempt to reform the party by introducing selection practices through the direct election of representatives in the party and candidacies for popularly-elected posts, a reform that challenged the tradition of vertical political authority and the designation of candidates toelected positions in Mexico.

 3. Explaining the variability of the photochemical reflectance index (PRI) at the canopy-scale: Disentangling the effects of phenological and physiological changes.

  Merlier, Elodie; Hmimina, Gabriel; Dufrêne, Eric; Soudani, Kamel

  2015-10-01

  Assessing photosynthesis rates at the ecosystem scale and over large regions is important for tracking the global carbon cycle and remote sensing has provided new and useful approaches for performing this assessment. The photochemical reflectance index (PRI) is a good estimator of short-term light-use efficiency (LUE) at the leaf scale; however, confounding factors appear at larger temporal and spatial scales. In this study, canopy-scale PRI variability was investigated for three species (Fagus sylvatica L., Quercus robur L. and Pinus sylvestris L.) growing under contrasting soil moisture conditions. Throughout the growing season, no significant differences in chlorophyll content and in violaxanthin, antheraxanthin and zeaxanthin were found between species or treatments. The daily PRI vs PAR (photosynthetically active radiation) relationships were determined using continuous measurements obtained at high frequency throughout the entire growing season, from early spring budburst to later autumn senescence, and were used to deconvolute the physiological PRI variability related to LUE variations due to phenological variability and related to temporal changes in the biochemical and structural canopy attributes. The PRI vs PAR relationship is used to show that the canopy-scale PRI measured at low radiation depends on the chlorophyll content of the canopy. The range of PRI variations at an intra-daily scale and the dynamics of the xanthophyll pool do not vary between days, which suggests that the PRI responds to a xanthophyll ratio. The PAR values at PRI saturation are mainly related to the canopy chlorophyll content during budburst and senescence and to the soil moisture content when the chlorophyll content is no longer a limiting factor. This parameter is significantly lower in the oak species that experience less stress from variations in soil moisture and is species dependant. These results provide new insights regarding the analysis and the meaning of PRI

 4. Involvement of PI3-K in neuroprotective effects of the 1,25-dihydroxyvitamin D3 analogue - PRI-2191.

  Regulska, Magdalena; Leśkiewicz, Monika; Budziszewska, Bogusława; Kutner, Andrzej; Basta-Kaim, Agnieszka; Kubera, Marta; Jaworska-Feil, Lucylla; Lasoń, Władysław

  2006-01-01

  The active form of 1,25-dihydroxyvitamin D(3) prevents neuronal damage in vitro and in vivo , however, it induces also hypercalcemia and hyperphosphatemia. Side-chain-modified analogues of 1,25-dihydroxyvitamin D(3), which show low calcemic activity, may be potentially useful in the treatment of some neurodegenerative diseases. Previously, we have found that PRI-2191 more potently than 1,25-dihydroxyvitamin D(3) protects human neuroblastoma (SH-SY5Y) cells against hydrogen-peroxide-induced toxicity. In the present study, we evaluated effects of two other 1,25-dihydroxyvitamin D(3) analogues - PRI-1890 and PRI-1901 on the neuronal degeneration in the same cell model. In line with the previous study, 24-h incubation with hydrogen peroxide (0.5 mM) was toxic to cells, as evidenced by an enhanced efflux of lactate dehydrogenase into the culture medium, and these effects were prevented by PRI-1890 and PRI-1901 at concentration of 5, 50 and 500 nM. Comparing the neuroprotective effects of secosteroids, we found that all three analogues were efficient at lower concentration than 1,25-dihydroxyvitamin D(3) and among them the PRI-2191 showed the most evident concentration-dependent effect. In the second part of this study, an involvement of mitogen-activated protein kinase (MAPK) and phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K), kinases which play a crucial role in neurodegenerative processes, in neuroprotective action of 1,25 dihydroxyvitamin D(3) and its the most potent analogue PRI-2191 has been investigated. The inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK)-MAPK (SP600125, 1 microM), inhibitor of p38-MAPK (SB-203580, 1 and 10 microM) and inhibitor of extracellular signal-regulated kinase (ERK)-MAPK (PD-98059, 15 and 30 microM) attenuated the hydrogen peroxide-induced toxicity. Moreover, PD-98059 (30 microM) enhanced neuroprotective effects of 1,25 dihydroxyvitamin D(3) but not that of PRI-2191. In contrast, the inhibitor of PI3-K (wortmannin, 10, 100 nM) did not affect hydrogen

 5. Association between pri-miR-218 polymorphism and risk of hepatocellular carcinoma in a Han Chinese population.

  Zhang, Lu-Shun; Liang, Wei-Bo; Gao, Lin-Bo; Li, Hong-Yu; Li, Li-Juan; Chen, Peng-Yu; Liu, Yun; Chen, Tian-Yi; Han, Jun-Ge; Wei, Yong-Gang; Zhang, Lin

  2012-05-01

  MicroRNAs are noncoding RNA molecules of 18-25 nucleotides that regulate gene expression at the post-transcriptional level. The aim of this study was to investigate whether pri-miR-218 rs11134527 A/G polymorphism influences the risk of hepatocellular carcinoma (HCC) or not. pri-miR-218 rs11134527 A/G was genotyped in 302 HCC patients and 513 control subjects using the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism assay. The AG genotype of pri-miR-218 rs11134527 A/G was associated with family history (p=0.018, odds ratio [OR]=2.96, 95% confidence interval [CI]: 1.16-7.56) and elevated serum α-fetoprotein (serum alpha-fetoprotein [AFP]) levels (≥20 ng/mL; p=0.009, OR=1.92, 95% CI: 1.17-3.14) in HCC patients. These findings suggested that the AG genotype of pri-miR-218 rs11134527 might relate to genetic predisposition and be involved in regulating the expression of AFP in Chinese HCC patients.

 6. Interactions of Pri-miRNA-34b/c and TP53 Polymorphisms on the Risk of Osteoporosis.

  Jia, Fu; Sun, Ruifen; Li, Jian; Li, Qi; Chen, Gang; Fu, Weili

  2016-07-01

  Osteoporosis (OP) is a common, multifactorial disorder. Here, we investigated the association between polymorphisms in pri-miR-34b/c (rs4938723) and TP53 (Arg72Pro) and the prevalence of OP. A total of 681 individuals were assessed in a case-control study, including 310 patients with OP and 371 controls. Variants in pri-miR-34b/c and TP53 were identified using a polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method. The presence of the CC and CT/CC pri-miR-34b/c genotypes were associated with a significantly reduced risk of OP compared with the TT genotype (CC vs. TT: odds ratio [OR] = 0.32, 95% confidence intervals [CI] = 0.17-0.59; p pri-miR-34b/c rs4938723 and TP53 Arg72Pro polymorphisms may contribute to the risk of OP.

 7. NEAT1 scaffolds RNA-binding proteins and the Microprocessor to globally enhance pri-miRNA processing.

  Jiang, Li; Shao, Changwei; Wu, Qi-Jia; Chen, Geng; Zhou, Jie; Yang, Bo; Li, Hairi; Gou, Lan-Tao; Zhang, Yi; Wang, Yangming; Yeo, Gene W; Zhou, Yu; Fu, Xiang-Dong

  2017-08-28

  MicroRNA (miRNA) biogenesis is known to be modulated by a variety of RNA-binding proteins (RBPs), but in most cases, individual RBPs appear to influence the processing of a small subset of target miRNAs. Here, we report that the RNA-binding NONO-PSF heterodimer binds a large number of expressed pri-miRNAs in HeLa cells to globally enhance pri-miRNA processing by the Drosha-DGCR8 Microprocessor. NONO and PSF are key components of paraspeckles organized by the long noncoding RNA (lncRNA) NEAT1. We further demonstrate that NEAT1 also has a profound effect on global pri-miRNA processing. Mechanistic dissection reveals that NEAT1 broadly interacts with the NONO-PSF heterodimer as well as many other RBPs and that multiple RNA segments in NEAT1, including a 'pseudo pri-miRNA' near its 3' end, help attract the Microprocessor. These findings suggest a 'bird nest' model in which an lncRNA orchestrates efficient processing of potentially an entire class of small noncoding RNAs in the nucleus.

 8. Demonstrating FLAVOUR: Friendly Location-aware conference Assistant with priVacy Observant architectURe (Demo Paper)

  Muthukrishnan, Kavitha; Meratnia, Nirvana; Koprinkov, Georgi; Lijding, Maria; Havinga, Paul

  2005-01-01

  In this paper, we describe an implementation of FLAVOUR (Friendly Location-aware conference Assistant with priVacy Observant architectURe), in which people/infrastructure resources act as individual service providers offering their location as a service. By subscribing to this service, in the one ha

 9. PriFi - Using a Multiple Alignment of Related Sequences to Find Primers for  Amplification of Homologs

  Fredslund, Jakob; Schauser, Leif; Madsen, Lene Heegaard

  2005-01-01

  phylogenetically related species and outputs a list of possibly degenerate primer pairs fulfilling a number of criteria, such that the primers have a maximal probability of amplifying orthologous sequences in other phylogenetically related species. Operating on a genome-wide scale, PriFi automates the first steps...

 10. Remote sensing of plant emissions of volatile isoprenoids with PRI. Prospects for upscaling (Invited)

  Penuelas, J.

  2013-12-01

  Josep Peñuelas*1,2, Giovanni Marino1,2,3,4, Joan LLusia1,2, Catherine Morfopoulos1,2,5, Gerard Farre-Armengol1,2, Shawn Kefauver, Alex Guenther6 , Francesca Rapparini7 , Roger Seco1,2,6, Marc Estiarte1,2, Mónica Mejia-Chang1,2, Romà Ogaya1,2, Jordi Sardans1,2 , Andrew Turnipseed6, Peter Harley6, Osvaldo Facini7, Rita Baraldi7, Jim Greenberg6 , Iolanda Filella1,2 1 CSIC, Global Ecology Unit CREAF-CEAB-UAB, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 2 CREAF, Cerdanyola del Vallés 08193, Catalonia, Spain 3 Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Università degli Studi del Molise, Contrada Fonte Lappone, 86090 Pesche (IS), Italy 4 Institute for Plant Protection, National Research Council, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italy 5 Division of Ecology and Evolution, Imperial College, Silwood Park, Ascot, SL5 7PY, UK 6 Atmospheric Chemistry Division, National Center for Atmospheric Research, P.O. Box 3000, Boulder, CO 80307-3000, USA 7 Biometeorology Institute, IBIMET-CNR, Via P. Gobetti 101, Bologna, Italy Abstract Terrestrial plants re-emit around 1-2% of the carbon they fix as isoprene and monoterpenes. These emissions play major roles in the ecological relationships among living organisms and in atmospheric chemistry and climate, and yet their actual quantification at the ecosystem level in different regions is far from being resolved. Phenomenological models are used to estimate the emission rates, but the limited understanding of the function and regulation of these emissions leads to large uncertainties in such estimations. Many measurements have been made at the foliar but few at the ecosystem level, and those that do exist are limited in space and time. We here provide evidence that a simple remote sensing index, the photochemical reflectance index (PRI), which is indicative of light use efficiency (LUE), is a good indirect estimator of foliar isoprenoid emissions and therefore can be used to sense them remotely. These results open

 11. The promoter of the pri-miR-375 gene directs expression selectively to the endocrine pancreas.

  Avnit-Sagi, Tali; Kantorovich, Lia; Kredo-Russo, Sharon; Hornstein, Eran; Walker, Michael D

  2009-01-01

  microRNAs (miRNAs) are known to play an essential role in controlling a broad range of biological processes including animal development. Accordingly, many miRNAs are expressed preferentially in one or a small number of cell types. Yet the mechanisms responsible for this selectivity are not well understood. The aim of this study was to elucidate the molecular basis of cell-specific expression of the pri-miR-375 gene, which is selectively expressed in pancreatic islets, and has been implicated both in the development of islets, and the function of mature pancreatic beta cells. An evolutionarily conserved 768 bp region of DNA upstream of the pri-miR-375 gene was linked to GFP and luciferase reporter genes, and expression monitored in transgenic mice and transfected cultured cells. Deletion and targeted mutagenesis analysis was used to evaluate the functional significance of sequence blocks within the upstream fragment. 5'-RACE analysis was used for mapping the pri-miR-375 gene transcription start site. The conserved 768 bp region was able to direct preferential expression of a GFP reporter gene to pancreatic islets in transgenic mice. Deletion analysis using a luciferase reporter gene in transfected cultured cell lines confirmed the cell specificity of the putative promoter region, and identified several key cis-elements essential for optimal activity, including E-boxes and a TATA sequence. Consistent with this, 5'-RACE analysis identified a transcription start site within this DNA region, 24 bp downstream of the TATA sequence. These studies define the promoter of the pri-miR-375 gene, and show that islet-specific expression of the pri-miR-375 gene is controlled at the transcriptional level. Detailed analysis of the transcriptional mechanisms controlling expression of miRNA genes will be essential to permit a comprehensive understanding of the complex role of miRNAs such as miR-375 in developmental processes.

 12. Fungal volatile compounds induce production of the secondary metabolite Sodorifen in Serratia plymuthica PRI-2C.

  Schmidt, Ruth; Jager, Victor de; Zühlke, Daniela; Wolff, Christian; Bernhardt, Jörg; Cankar, Katarina; Beekwilder, Jules; Ijcken, Wilfred van; Sleutels, Frank; Boer, Wietse de; Riedel, Katharina; Garbeva, Paolina

  2017-04-13

  The ability of bacteria and fungi to communicate with each other is a remarkable aspect of the microbial world. It is recognized that volatile organic compounds (VOCs) act as communication signals, however the molecular responses by bacteria to fungal VOCs remain unknown. Here we perform transcriptomics and proteomics analyses of Serratia plymuthica PRI-2C exposed to VOCs emitted by the fungal pathogen Fusarium culmorum. We find that the bacterium responds to fungal VOCs with changes in gene and protein expression related to motility, signal transduction, energy metabolism, cell envelope biogenesis, and secondary metabolite production. Metabolomic analysis of the bacterium exposed to the fungal VOCs, gene cluster comparison, and heterologous co-expression of a terpene synthase and a methyltransferase revealed the production of the unusual terpene sodorifen in response to fungal VOCs. These results strongly suggest that VOCs are not only a metabolic waste but important compounds in the long-distance communication between fungi and bacteria.

 13. Razvoj odklanjala za rastrsko vodenje žarka pri laserskem označevanju

  Diaci, Janez; Babnik, Aleš; Bizjak, Aleš

  2015-01-01

  Prispevek predstavlja razvoj optomehatronskega sistema, ki omogoča izdelavo rastrskih vzorcev pri laserskem označevanju. Sistem deluje tako, da v eni osi odklanjamo obdelovalni laserski žarek s pomočjo poligonskega zrcala v obliki šesterokotne prizme, ki se vrti s konstantno kotno hitrostjo. Vsak laserski blisk povzroči na površini obdelovanca označbo v obliki točke. Z odklanjanjem žarka dosežemo, da so točkaste označbe razvrščene enakomerno v ravni črti - vrstici. Pomična miza, ki je pod odk...

 14. DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA ZUNAJ UČILNICE

  Majcen, Doroteja

  2014-01-01

  Didaktična igra se uporablja kot učna metoda, imeti mora vse lastnosti igre in dosegati določene (učne) cilje. Didaktična igra zunaj učilnice nudi učencu izkušnje in ob njej razvija pozitiven odnos do okolja in narave, kar je pri pouku spoznavanja okolja še posebej poudarjeno. V teoretičnem delu smo opredelili predmet spoznavanja okolja ter navedli didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta in vpeljevanje pouka spoznavanja okolja v naravo. Našteli in opisali smo didaktične strate...

 15. Patología del sueño en las enfermedades priónicas Sleep disorders in prion diseases

  2007-01-01

  Las enfermedades priónicas son un grupo de encefalopatías con cambios neurodegenerativos causados por una proteína alterada denominada prión cuyo dato característico es la transmisibilidad. Ocurren la mayoría de las veces de forma esporádica aunque un grupo de ellas son familiares asociadas a mutaciones en el gen de la proteína priónica. El polimorfismo genético parece determinar las diferentes variantes familiares. Una de las más enigmáticas e inhabituales es el Insomnio Letal Familiar (ILF)...

 16. Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north–south climatic gradient

  Mänd, Pille; Hallik, Lea; Peñuelas, Josep;

  2010-01-01

  canopy reflectance, effective green leaf area index (green LAIe) and chlorophyll fluorescence of dominant species. The treatment effects on green LAIe varied among sites. We calculated three reflectance indices: photochemical reflectance index PRI [531 nm; 570 nm], normalized difference vegetation index...... NDVI680 [780 nm; 680 nm] using red spectral region, and NDVI570 [780 nm; 570 nm] using the same green spectral region as PRI. All three reflectance indices were significantly related to green LAIe and were able to detect changes in shrubland vegetation among treatments. In general warming treatment...... in vegetation areas with low green LAIe. As both soil reflectance and LAI varied between northern and southern sites it is problematic to draw universal conclusions of climate-derived changes in all vegetation types based merely on PRI measurements. We propose that canopy level PRI measurements can be more...

 17. 一种 PRI 变化的雷达信号无源定位方法%A Passive Location Method of The Radar Signal with Variational PRI

  陈晓威; 李彦志; 张国毅

  2016-01-01

  目前脉冲重复间隔(PRI)恒定的雷达信号已经越来越少,取而代之的是PRI变化的雷达信号。传统的相位差变化率定位法均假设PRI恒定,没有考虑因PRI变化引起的相位差变化率测量误差和定位误差。提出了一种利用插值法重新构造相位差数据的方法,提取了相位差变化率并进行了定位解算。仿真结果表明采用该相位差数据重构方法能够实现快速高精度的无源定位。%Currently ,radar signal with constant pulse repetition interval (PRI) is less and less ,in-stead of this is radar signal with variational PRI .Traditional location method of phase difference change rate almost supposes that PRI is constant ,hasn't considered the measuring error of phase difference rate and position error due to the change of PRI .This paper puts forward a kind of meth-od to reconstruct phase difference data by means of interpolation method ,abstracts the phase difference rate and performs location calculation .T he simulation results show that the method to reconstruct phase difference data can quickly achieve passive location with high accuracy .

 18. PRI 3.1: Electrolyte membrane fuel cells (Co-PACEM), final report (july 2002 to june 2004); PRI 3.1: Coeurs de piles a combustible a electrolyte membrane (Co-PACEM), rapport final (juillet 2002 a juin 2004)

  Lamy, C.

  2004-07-01

  The researches realized in the PRI Co-PACEM aim to improve the operating of the core of the electrolyte membrane fuel cells, at low temperature in order to minimize the high voltage of the electro-chemical reactions, to decrease the cost of the membrane, to improve the properties (conductivity, mechanical and thermal stability...) and to optimize the transport of heat and reactive. The document presents the research programs. (A.L.B.)

 19. The pathogen-related yeast protein Pry1, a member of the CAP protein superfamily, is a fatty acid-binding protein.

  Darwiche, Rabih; Mène-Saffrané, Laurent; Gfeller, David; Asojo, Oluwatoyin A; Schneiter, Roger

  2017-05-19

  Members of the CAP superfamily (cysteine-rich secretory proteins, antigen 5, and pathogenesis-related 1 proteins), also known as SCP superfamily (sperm-coating proteins), have been implicated in many physiological processes, including immune defenses, venom toxicity, and sperm maturation. Their mode of action, however, remains poorly understood. Three proteins of the CAP superfamily, Pry1, -2, and -3 (pathogen related in yeast), are encoded in the Saccharomyces cerevisiae genome. We have shown previously that Pry1 binds cholesterol in vitro and that Pry function is required for sterol secretion in yeast cells, indicating that members of this superfamily may generally bind sterols or related small hydrophobic compounds. On the other hand, tablysin-15, a CAP protein from the horsefly Tabanus yao, has been shown to bind leukotrienes and free fatty acids in vitro Therefore, here we assessed whether the yeast Pry1 protein binds fatty acids. Computational modeling and site-directed mutagenesis indicated that the mode of fatty acid binding is conserved between tablysin-15 and Pry1. Pry1 bound fatty acids with micromolar affinity in vitro, and its function was essential for fatty acid export in cells lacking the acyl-CoA synthetases Faa1 and Faa4. Fatty acid binding of Pry1 is independent of its capacity to bind sterols, and the two sterol- and fatty acid-binding sites are nonoverlapping. These results indicate that some CAP family members, such as Pry1, can bind different lipids, particularly sterols and fatty acids, at distinct binding sites, suggesting that the CAP domain may serve as a stable, secreted protein domain that can accommodate multiple ligand-binding sites. © 2017 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

 20. ¿Por qué perdió el PRI en Yucatán? Las transiciones de este año en bastiones priístas, caída de una imagen distorsionada

  Lic. Fernando Pacheco Bailón

  2001-01-01

  Full Text Available El pasado domingo 27 de mayo, a eso de las 5:30 de la tarde, los mexicanos nos enteramos a través de los medios de comunicación de televisión abierta y pagada de la ventaja que tenía el candidato a la gubernatura de Yucatán, a través de la coalición PAN, PRD, PVEM, PT, Patricio Patrón Laviada, con respecto al candidato del PRI, Orlando Paredes Lara. Más tarde, de aquella llamada telefónica que hiciera el presidente Vicente Fox para felicitar al candidato que aventajaba al del tricolor, al hacer referencia a las encuestas de salida llevadas a cabo por empresas como Consulta Mitovsky, Garo y otras más. Hay muchas metodologías para poder analizar procesos electorales, así como distintas formas de abordar el problema del por qué perdió el PRI en Yucatán. Para efectos de estudio se planteará las condiciones preelectorales que se dieron, el propio momento electoral del pasado 27 de mayo, así como la visión futura de PRI como organización política en tiempos transitorios.

 1. Neki problemi pri prevođenju moderne poezije promatrani kroz teoriju konceptualne integracije

  Sanja Cimer

  2011-12-01

  Full Text Available Straußeneimondaber ich finde nichts mehrnichts mehr an Buchstaben im Wortmache so ähnlichwie Luftgang ohne Seiles fällt nichts mehraber nichts ist eben auchZaungrenzeund LebenMittelstelzengangder Strauß legt seine Eier in den Himmelfast Massenproduktionkugelrunde Stundenmit Haut auf wirren ÜberzugHände greifen leerwenn nicht duaber das kann nicht –Angsttauchen mit Höhengangund die Hand als Schalewer fängt, – verliert!Mjesec od nojevog jajetaali nema ničeg višeničeg više u slovima riječičinim sličnokao hod po zraku bez konopcaništa više ne padaali i ništa jestgranica od ogradei životsredinom na štulamanoj liježe svoja jaja u nebogotovo masovna proizvodnjasati okrugli poput loptes kožom na neurednoj presvlaciruke posežu u praznoako nisi tiali to ne može –uron u strah s letom u visinei ruka poput ljusketko ulovi, – izgubi!Prevođenje poezije oduvijek se smatralo osobitom temom unutar ionako složenog područja književnog prevođenja. Budući da poezija predstavlja književni oblik u kojem su sadržaj i forma nerazdvojno povezani, jasno je zašto ona predstavlja najzahtjevniji oblik prevoditeljske aktivnosti. Problematičnu točku pri prevođenju poezije predstavlja činjenica da ona daje izrazito “zgusnutu” i kompaktnu formu te da jezik poezije uglavnom počiva na konotacijama, a ne na denotacijama. Noviji pristupi prevođenju prepoznaju da su nekadašnja protivljenja prevođenju poezije, to jest isticanja njezine neprevodivosti, zapravo bila usmjerena na nemogućnost potpunog prenošenja svih aspekata izvornog poetskog djela u ciljni jezik i njegovu kulturu i tradiciju (neprevodivost poezije isticali su, primjerice, T. S. Eliott: “[poezija je] stalni podsjetnik na sve ono što se može reći samo na jednom jeziku”, Roman Jakobson: “poezija je po definiciji neprevodiva” ili Nabokov: “pjesma ne može biti prevedena, reproducirana ni iznova oblikovana na ciljnom jeziku” (svi navedeni citati te citati

 2. Developmentally regulated expression and complex processing of barley pri-microRNAs.

  Kruszka, Katarzyna; Pacak, Andrzej; Swida-Barteczka, Aleksandra; Stefaniak, Agnieszka K; Kaja, Elzbieta; Sierocka, Izabela; Karlowski, Wojciech; Jarmolowski, Artur; Szweykowska-Kulinska, Zofia

  2013-01-16

  MicroRNAs (miRNAs) regulate gene expression via mRNA cleavage or translation inhibition. In spite of barley being a cereal of great economic importance, very little data is available concerning its miRNA biogenesis. There are 69 barley miRNA and 67 pre-miRNA sequences available in the miRBase (release 19). However, no barley pri-miRNA and MIR gene structures have been shown experimentally. In the present paper, we examine the biogenesis of selected barley miRNAs and the developmental regulation of their pri-miRNA processing to learn more about miRNA maturation in barely. To investigate the organization of barley microRNA genes, nine microRNAs - 156g, 159b, 166n, 168a-5p/168a-3p, 171e, 397b-3p, 1120, and 1126 - were selected. Two of the studied miRNAs originate from one MIR168a-5p/168a-3p gene. The presence of all miRNAs was confirmed using a Northern blot approach. The miRNAs are encoded by genes with diverse organizations, representing mostly independent transcription units with or without introns. The intron-containing miRNA transcripts undergo complex splicing events to generate various spliced isoforms. We identified miRNAs that were encoded within introns of the noncoding genes MIR156g and MIR1126. Interestingly, the intron that encodes miR156g is spliced less efficiently than the intron encoding miR1126 from their specific precursors. miR397b-3p was detected in barley as a most probable functional miRNA, in contrast to rice where it has been identified as a complementary partner miRNA*. In the case of miR168a-5p/168a-3p, we found the generation of stable, mature molecules from both pre-miRNA arms, confirming evolutionary conservation of the stability of both species, as shown in rice and maize. We suggest that miR1120, located within the 3' UTR of a protein-coding gene and described as a functional miRNA in wheat, may represent a siRNA generated from a mariner-like transposable element. Seven of the eight barley miRNA genes characterized in this study contain

 3. Pri I J K(介绍国际青年世界语者大会)

  王瑞祥

  1994-01-01

  ■irkaǔ160 esperantistoj el 33 landoj kun granda entuziasmo partoprenis en la 49-a Interna-cia Junulara Kongreso(IJK) de la 7-a ■is la 14-a de aǔgusto 1993 en la urbo Vraca, Bulgario.La inaǔguro okazis en la Urba Artgalerio. Aliaj kunvenoj estis aran■itaj en apudurba univer-sitata kvartalo, kie la ■eestantoj ankaǔ lo■is. Tage,LKK organizis interesajn programerojn laǔ lagustoj de la junuloj. Estis diskuto pri la modernaj tendencoj en Esperanto-Komunumo, prelegoj dela"kongresa universitato", renkonti■oj de redaktoroj de junularaj gazetoj kaj de partopernantoj deIJK en la jaro 1963, kiu okazis ankaǔ en Vraca, diversaj kursoj, forumo pri Bulgario, internaci-aj ekzamenoj de UEA/ILEI kaj pluraj Esperant-lingvaj videofilm-prezentoj. Interalie, la revuo

 4. The archaeo-eukaryotic GINS proteins and the archaeal primase catalytic subunit PriS share a common domain

  Swiatek Agnieszka

  2010-04-01

  Full Text Available Abstract Primase and GINS are essential factors for chromosomal DNA replication in eukaryotic and archaeal cells. Here we describe a previously undetected relationship between the C-terminal domain of the catalytic subunit (PriS of archaeal primase and the B-domains of the archaeo-eukaryotic GINS proteins in the form of a conserved structural domain comprising a three-stranded antiparallel β-sheet adjacent to an α-helix and a two-stranded β-sheet or hairpin. The presence of a shared domain in archaeal PriS and GINS proteins, the genes for which are often found adjacent on the chromosome, suggests simple mechanisms for the evolution of these proteins. Reviewers This article was reviewed by Zvi Kelman (nominated by Michael Galperin and Kira Makarova.

 5. PRI变换法用于信号分选的性能研究%Research on performance of PRI transform in signal sorting

  张什永; 张海黎; 徐龙; 胡泽宾

  2012-01-01

  Since it can suppress PRI harmonics efficiently,PRI transform,a DTOA-based algorithm,is widely researched in radar signal sorting.Phase factor is firstly discussed,and its effect in PRI spectrum accumulating is revealed;then both the limitations of PRI transform and its adapted PRI types are analyzed theoretically.Finally,the performance of PRI transform to real signal environment is given by computer simulations.Both theoretical analysis and simulation results can be used as engineering reference.%PRI变换是一种基于脉冲到达时间的信号分选方法,由于该算法能够有效抑制真实PRI的谐波,近年来受到越来越多的关注。首先讨论了相位因子的作用,揭示了相位因子是进行变换谱峰值累积的关键;接着通过理论分析指出了PRI变换法的局限和适用的PRI类型;最后仿真分析了该方法对分选过程所面临的信号环境的适应性。理论及仿真分析结果可作为工程应用的参考依据,具有一定的实用价值。

 6. No association of functional variant in pri-miR-218 and risk of congenital heart disease in a Chinese population.

  Gao, Xiaobo; Yang, Liping; Ma, Yan; Yang, Juhua; Zhang, Guican; Huang, Guoying; Huang, Qiuyu; Chen, Liangwan; Fu, Fangmeng; Chen, Yandan; Su, Dongmei; Dong, Yi; Ma, Xu; Lu, Cailing; Peng, Xiaozhong

  2013-07-10

  MiR-218 plays an important role in heart development in zebrafish. pri-miR-218 rs11134527 variant is associated with cervical cancer carcinogenesis. Therefore, we hypothesized that single nucleotide polymorphism (SNPs) in pri-miR-218 might influence susceptibility to sporadic congenital heart disease (CHD). We conducted a case-control study of CHD in a Chinese population to test our hypothesis by sequencing and genotyping pri-miR-218 in 1116 CHD cases and 1219 non-CHD controls. We identified one SNP rs11134527 located in pri-miR-218 sequence. Logistic regression analyses showed that there was no significant association in genotype and allele frequencies of pri-miR-218 rs11134527 A/G polymorphism between CHD cases in overall or various subtypes and the control group. However, real-time PCR analysis showed that rs11134527 allele G significantly increased mature miR-218 expression. In vitro binding assays further revealed that the rs11134527 variant affects miR-218-mediated regulation of Robo1. This is the first study to investigate the relationship between miR-218 and CHD cases. Our results demonstrate that the functional variant rs11134527 in pri-miR-218 has no major role in genetic susceptibility to sporadic CHD, at least in the population studied here. Copyright © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Promotion of cortico-cerebral precursors expansion by artificial pri-miRNAs targeted against the Emx2 locus.

  Diodato, Assunta; Pinzan, Moira; Granzotto, Marilena; Mallamaci, Antonello

  2013-04-01

  Emx2 encodes for a transcription factor controlling several aspects of cerebral cortex development. Its overexpression promotes self-renewal of young cortico-cerebral precursors, it promotes neuronal rather than gliogenic fates and it protects neuronal progenitors from cell death. These are all key activities for purposes of gene-promoted brain repair. Artificial pri-miRNAs targeting non-coding cis-active modules and/or conserved sequences of the Emx2 locus were delivered to embryonic cortico-cerebral precursors, by lentiviral vectors. A subset of these pri-miRNAs upregulated Emx2, possibly stimulating its transcription. That led to enhanced self-renewal, delayed differentiation and reduced death of neuronally committed precursors, resulting in an appreciable expansion of the neuronogenic precursors pool. This method makes Emx2 overexpression for purposes of brain repair a more feasible goal, avoiding the drawbacks of exogenous gene copies introduction. Interestingly, the two genomic enhancers targeted by these pri-miRNAs were discovered to be naturally transcribed. Their expression profile suggests their possible involvement in regulation of Emx2 transcription.

 8. Blocking the maturation of OncomiRNAs using pri-miRNA-17∼92 aptamer in retinoblastoma.

  Subramanian, Nithya; Kanwar, Jagat R; Kanwar, Rupinder K; Krishnakumar, Subramanian

  2015-02-01

  The miR-17∼92. or oncomiR-1, cluster encodes oncogenic microRNAs (miRNAs), and it also promotes retinoblastoma (RB) tumor formation. Antagomir and miRNA mimics based approaches are widely tried against oncogenic and tumor suppressive miRNAs. Other methods for targeting cancer related miRNAs are still under development. In the current study, we focused on the pri-miRNA-17∼92 aptamer (pri-apt), which can potentially replace the mix of five antagomirs by one aptamer that function to abrogate the maturation of miR-17, miR-18a, and miR-19b (Ppri-apt led to S-phase arrest in WERI-Rb1 cells and onset of apoptosis in both Y79 and WERI-Rb1 cell lines. There was increased cytotoxicity as measured by lactate dehydrogenase activity in pri-apt treated Y79 cells (Ppri-apt in RB cell lines, which can be readily modified by developing appropriate vectors for the delivery of the aptamer specifically to cancer cells.

 9. Role of pri-miRNA tertiary structure in miR-17~92 miRNA biogenesis.

  Chaulk, Steven G; Thede, Gina L; Kent, Oliver A; Xu, Zhizhong; Gesner, Emily M; Veldhoen, Richard A; Khanna, Suneil K; Goping, Ing Swie; MacMillan, Andrew M; Mendell, Joshua T; Young, Howard S; Fahlman, Richard P; Glover, J N Mark

  2011-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) regulate gene expression in a variety of biological pathways such as development and tumourigenesis. miRNAs are initially expressed as long primary transcripts (pri-miRNAs) that undergo sequential processing by Drosha and then Dicer to yield mature miRNAs. miR-17~92 is a miRNA cluster that encodes 6 miRNAs and while it is essential for development it also has reported oncogenic activity. To date, the role of RNA structure in miRNA biogenesis has only been considered in terms of the secondary structural elements required for processing of pri-miRNAs by Drosha. Here we report that the miR-17~92 cluster has a compact globular tertiary structure where miRNAs internalized within the core of the folded structure are processed less efficiently than miRNAs on the surface of the structure. Increased miR-92 expression resulting from disruption of the compact miR-17~92 structure results in increased repression of integrin α5 mRNA, a known target of miR-92a. In summary, we describe the first example of pri-miRNA structure modulating differential expression of constituent miRNAs.

 10. Pri-miR-17-92a transcript folds into a tertiary structure and autoregulates its processing.

  Chakraborty, Saikat; Mehtab, Shabana; Patwardhan, Anand; Krishnan, Yamuna

  2012-05-01

  MicroRNAs control gene expression either by RNA transcript degradation or translational repression. Expressions of miRNAs are highly regulated in tissues, disruption of which leads to disease. How this regulation is achieved and maintained is still largely unknown. MiRNAs that reside on clustered or polycistronic transcripts represent a more complex case where individual miRNAs from a cluster are processed with different efficiencies despite being cotranscribed. To shed light on the regulatory mechanisms that might be operating in these cases, we considered the long polycistronic primary miRNA transcript pri-miR-17-92a that contains six miRNAs with diverse functions. The six miRNA domains on this cluster are differentially processed to produce varying amounts of resultant mature miRNAs in different tissues. How this is achieved is not known. We show, using various biochemical and biophysical methods coupled with mutational studies, that pri-miR-17-92a adopts a specific three-dimensional architecture that poses a kinetic barrier to its own processing. This tertiary structure could create suboptimal protein recognition sites on the pri-miRNA cluster due to higher-order structure formation.

 11. siRNA release from pri-miRNA scaffolds is controlled by the sequence and structure of RNA.

  Galka-Marciniak, Paulina; Olejniczak, Marta; Starega-Roslan, Julia; Szczesniak, Michal W; Makalowska, Izabela; Krzyzosiak, Wlodzimierz J

  2016-04-01

  shmiRs are pri-miRNA-based RNA interference triggers from which exogenous siRNAs are expressed in cells to silence target genes. These reagents are very promising tools in RNAi in vivo applications due to their good activity profile and lower toxicity than observed for other vector-based reagents such as shRNAs. In this study, using high-resolution northern blotting and small RNA sequencing, we investigated the precision with which RNases Drosha and Dicer process shmiRs. The fidelity of siRNA release from the commonly used pri-miRNA shuttles was found to depend on both the siRNA insert and the pri-miR scaffold. Then, we searched for specific factors that may affect the precision of siRNA release and found that both the structural features of shmiR hairpins and the nucleotide sequence at Drosha and Dicer processing sites contribute to cleavage site selection and cleavage precision. An analysis of multiple shRNA intermediates generated from several reagents revealed the complexity of shmiR processing by Drosha and demonstrated that Dicer selects substrates for further processing. Aside from providing new basic knowledge regarding the specificity of nucleases involved in miRNA biogenesis, our results facilitate the rational design of more efficient genetic reagents for RNAi technology.

 12. Pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism increased the risk of prostate cancer.

  Hashemi, Mohammad; Danesh, Hiva; Bizhani, Fatemeh; Narouie, Behzad; Sotoudeh, Mehdi; Nouralizadeh, Akbar; Sharifiaghdas, Farzaneh; Bahari, Gholamreza; Taheri, Mohsen

  2017-01-01

  The association studies between miR-34b/c rs4938723 polymorphism and cancer risk showed conflicting results. This study aimed to assess the impact of rs4938723 polymorphism on prostate cancer risk. This case-control study was done on 151 prostate cancer (PCa) patients and 152 benign prostate hyperplasia to examine whether rs4938723 polymorphism in the promoter of pri-miR-34b/c was linked to the carcinogenesis of PCa in a sample of Iranian population. Genotyping of Pri-miR-34 b/c rs4938723 polymorphism was performed by using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. The results showed that rs4938723 variant significantly increased the risk of PCa in codominant (OR = 1.92, 95% CI = 1.15 - 3.18, p= 0.012, TC vs TT), dominant (OR = 1.99, 95% CI = 1.23 - 3.24, p= 0.005, TC + CC vs TT), and allelic (OR = 1.79, 95% CI = 1.20 - 2.68, p= 0.005, C vs T) inheritance model. Our findings propose that Pri-miR-34 b/c rs4938723 variant may be a risk factor for the development of PCa in a sample of Iranian population. Larger sample sizes with different ethnicities are required to validate our findings.

 13. A competitive regulatory mechanism discriminates between juxtaposed splice sites and pri-miRNA structures.

  Mattioli, Chiara; Pianigiani, Giulia; Pagani, Franco

  2013-10-01

  We have explored the functional relationships between spliceosome and Microprocessor complex activities in a novel class of microRNAs (miRNAs), named Splice site Overlapping (SO) miRNAs, whose pri-miRNA hairpins overlap splice sites. We focused on the evolutionarily conserved SO miR-34b, and we identified two indispensable elements for recognition of its 3' splice site: a branch point located in the hairpin and a downstream purine-rich exonic splicing enhancer. In minigene systems, splicing inhibition owing to exonic splicing enhancer deletion or AG 3'ss mutation increases miR-34b levels. Moreover, small interfering-mediated silencing of Drosha and/or DGCR8 improves splicing efficiency and abolishes miR-34b production. Thus, the processing of this 3' SO miRNA is regulated in an antagonistic manner by the Microprocessor and the spliceosome owing to competition between these two machineries for the nascent transcript. We propose that this novel mechanism is commonly used to regulate the relative amount of SO miRNA and messenger RNA produced from primary transcripts.

 14. mirEX: a platform for comparative exploration of plant pri-miRNA expression data.

  Bielewicz, Dawid; Dolata, Jakub; Zielezinski, Andrzej; Alaba, Sylwia; Szarzynska, Bogna; Szczesniak, Michal W; Jarmolowski, Artur; Szweykowska-Kulinska, Zofia; Karlowski, Wojciech M

  2012-01-01

  mirEX is a comprehensive platform for comparative analysis of primary microRNA expression data. RT-qPCR-based gene expression profiles are stored in a universal and expandable database scheme and wrapped by an intuitive user-friendly interface. A new way of accessing gene expression data in mirEX includes a simple mouse operated querying system and dynamic graphs for data mining analyses. In contrast to other publicly available databases, the mirEX interface allows a simultaneous comparison of expression levels between various microRNA genes in diverse organs and developmental stages. Currently, mirEX integrates information about the expression profile of 190 Arabidopsis thaliana pri-miRNAs in seven different developmental stages: seeds, seedlings and various organs of mature plants. Additionally, by providing RNA structural models, publicly available deep sequencing results, experimental procedure details and careful selection of auxiliary data in the form of web links, mirEX can function as a one-stop solution for Arabidopsis microRNA information. A web-based mirEX interface can be accessed at http://bioinfo.amu.edu.pl/mirex.

 15. Effect of long-term adherence to clopidogrel on the VASP-PRI after elective coronary stent implantation: a randomized controlled study.

  Forni Ogna, Valentina; Menetrey, Isabelle; Muller, Olivier; Tousset, Eric; Guihard, Linda; Fontana, Pierre; Eeckhout, Eric; Eap, Chin B; Vrijens, Bernard; Burnier, Michel; Wuerzner, Grégoire

  2016-12-01

  The biological response to clopidogrel is highly variable and a poor responsiveness is associated with major adverse cardiac events. Adherence to therapy is a major cause of poor responsiveness but its impact on long-term platelet inhibition is unknown. The objective of the present study was to evaluate the effect of different programmes monitoring adherence to clopidogrel on platelet reactivity. The study took the form of a monocentric, parallel group, randomized controlled trial. Adults treated with clopidogrel 75 mg after elective coronary stenting were randomized into one of three groups: (i) a standard of care group; (ii) a standard of care + adherence electronic monitoring group, in which drug intake was recorded but kept blinded until the study end; or (iii) an integrated care group, with regular feedback on recorded adherence. Clopidogrel response was assessed with the vasodilator-stimulated phosphoprotein-platelet reactivity index (VASP-PRI) at randomization, 3 months and 6 months. A total of 123 adults were enrolled and randomized. Baseline VASP-PRI was highly variable, with a mean of 48 ± 18.8%. No difference between groups in VASP-PRI was found at 6 months (P = 0.761), despite better adherence to clopidogrel in the integrated care group. However, adherence (P = 0.035) and baseline VASP-PRI (P = 0.015) were associated with VASP-PRI at 3 months and 6 months. The association between adherence and VASP-PRI was lost in patients with baseline VASP-PRI > 50%. Diabetes, CYP2C19*2 carrier status and body mass index were significant predictors of VASP-PRI. The platelet response to clopidogrel during chronic therapy remained highly variable, despite high adherence. Different adherence monitoring programmes did not affect VASP-PRI at 6 months. Poor adherence is associated with lower VASP-PRI only in initial good responders to clopidogrel. © 2016 The British Pharmacological Society.

 16. Reverse transcriptase-PCR differential display analysis of meningococcal transcripts during infection of human cells: Up-regulation of priA and its role in intracellular replication

  Alifano Pietro

  2008-07-01

  Full Text Available Abstract Background In vitro studies with cell line infection models are beginning to disclose the strategies that Neisseria meningitidis uses to survive and multiply inside the environment of the infected host cell. The goal of this study was to identify novel virulence determinants that are involved in this process using an in vitro infection system. Results By using reverse transcriptase-PCR differential display we have identified a set of meningococcal genes significantly up-regulated during residence of the bacteria in infected HeLa cells including genes involved in L-glutamate transport (gltT operon, citrate metabolism (gltA, disulfide bond formation (dsbC, two-partner secretion (hrpA-hrpB, capsulation (lipA, and DNA replication/repair (priA. The role of PriA, a protein that in Escherichia coli plays a central role in replication restart of collapsed or arrested DNA replication forks, has been investigated. priA inactivation resulted in a number of growth phenotypes that were fully complemented by supplying a functional copy of priA. The priA-defective mutant exhibited reduced viability during late logarithmic growth phase. This defect was more severe when it was incubated under oxygen-limiting conditions using nitrite as terminal electron acceptors in anaerobic respiration. When compared to wild type it was more sensitive to hydrogen peroxide and the nitric oxide generator sodium nitroprusside. The priA-defective strain was not affected in its ability to invade HeLa cells, but, noticeably, exhibited severely impaired intracellular replication and, at variance with wild type and complemented strains, it co-localized with lysosomal associated membrane protein 1. Conclusion In conclusion, our study i. demonstrates the efficacy of the experimental strategy that we describe for discovering novel virulence determinants of N. meningitidis and ii. provides evidence for a role of priA in preventing both oxidative and nitrosative injury, and in

 17. 耐辐射球菌中priA类似基因突变对DNA修复和DNA转化的影响%EFFECT OF priA like GENE MUTATION ON DNA REPAIR AND DNA TRANSFORMATION OF Deinococcus radiodurans

  王媛; 华跃进

  2012-01-01

  Replication fork progression can be blocked easily by DNA damage. Damaged DNA repair and the subsequent restart of the stalled or collapsed replication forks are critical for cell survival. The PriA-dependent pathway is the major replication restart mechanism in bacteria. To understand the roles of a priA-like gene (Dr2606) in Deinococcus radiodurans and DNA repair, a Dr2606 null mutant was constructed by replacing Dr2606 open reading frame with a kanamycin-resistanee gene and treated the Dr2606 mutant with UV and mitomycin C (MMC), and the DNA transformation efficiency of the Dr2606 mutant was also tested. Successively, the Dr2606 mutant showed a delayed growth and a dramatic decrease of cell viability. Unexpectedly, the DNA repair capability of D. radiodurans was not impaired by the inactivation of Dr2606. However, the DNA transformation efficiency was largely compromised in the mutant. These results indicate that the priA-like gene (Dr2606) is dispensable for stalled DNA replication forks restart in D. radiodurans and origin-independent replication restart in D. radiodurans may be different from other bacteria.%DNA损伤很易阻断复制叉的前进。损伤DNA的修复以及接下来停止复制叉的重启动过程对细胞生存极为重要。依赖于PriA的复制重启动机制是细菌复制重启动的主要途径。为了解priA类似基因Dr2606在耐辐射球菌中的作用,并检测Dr2606在DNA修复中的作用,本研究用卡那霉素抗性基因代替Dr2606阅读框,构建了Dr2606缺失突变株,并对突变株进行UV和丝裂霉素处理,测定了Dr2606突变株的转化效率。Dr2606的突变导致菌体生长缓慢,细胞生存率急剧下降。意外的是,耐辐射球菌的DNA修复能力没有削弱。但突变株的转化效率大大削弱。这说明在耐辐射球菌中priA类似基因Dr2606对停止复制叉的重启动过程并不是必需的;耐辐射球菌不依赖于原点的复制重启动过程可能与其他细菌不同。

 18. 基于PRI变换法的脉冲信号分选算法%Pulse Signals De-interleaving Algorithm Based on PRI Transform

  乔宏乐; 王超; 王鹏

  2012-01-01

  脉冲重复间隔是电子对抗中信号分选的关键参数,本文研究的基于PRI变换法的信号分选算法克服了传统直方图统计法的子谐波问题,对脉冲重复间隔具有很高的估计精度,且具有很好的抗抖动性能。仿真分析表明,PRI变换法对固定PRI,抖动PRI具有很好的估计效果。%The pulse repetition interval (PRI) is a key parameter of radar signal de-interleaving in the field of elec-tronic countermeasures. The signal de-interleaving algorithm based on PRI transform overcomes the sub-harmonic problem produced in the histogram statistical method and can estimate the PRI with high precision, and possesses perfect anti - dithering capability. The simulated results indicate that PRI transform algorithm can estimate effect on fixed PRI and dithering PRI.

 19. The in-vitro antiproliferative effect of PRI-2191 and imatinib applied in combined treatment with cisplatin, idarubicin, or docetaxel on human leukemia cells.

  Switalska, Marta; Nasulewicz-Goldeman, Anna; Opolska, Aleksandra; Maciejewska, Magdalena; Kutner, Andrzej; Wietrzyk, Joanna

  2012-01-01

  Imatinib mesylate (Gleevec, STI571) is a specific inhibitor of the Bcr/Abl fusion tyrosine kinase that exhibits potent antileukemic effects in chronic myelogenous leukemia. Bcr/Abl-positive K562 and Bcr/Abl-negative HL-60 human leukemia cells were used to investigate the effect of PRI-2191, a calcitriol analog, on the biological effects of imatinib combined with other anticancer drugs. The results show that PRI-2191 enhances the antiproliferative effect of imatinib on HL-60 cells. When these two agents together are applied with either docetaxel or cisplatin, but not with idarubicin, the antiproliferative effect could still be enhanced. Moreover, when the interaction between the chemotherapy agents was antagonistic or additive, PRI-2191 could even shift it to synergism. This effect correlated with an accumulation of HL-60 cells in the G0/G1 phase of the cell cycle and a decrease in the percentage of cells in the G2/M and S stage in the ternary combinations used. PRI-2191 did not influence apoptosis induced by imatinib alone or in ternary combinations with all the chemotherapy agents used. These results may suggest that the stronger antiproliferative effect of the combined treatment with PRI-2191 on HL-60 cells is related to cell cycle arrest rather than to the induction of apoptosis.

 20. No association of pri-miR-143 rs41291957 polymorphism with the risk of congenital heart disease in a Chinese population.

  Yang, Liping; Gao, Xiaobo; Luo, Haiyan; Huang, Qiuyu; Wei, Ying; Zhang, Guican; Huang, Guoying; Su, Dongmei; Chen, Liangwan; Lu, Cailing; Yang, Juhua; Ma, Xu

  2014-08-01

  MiR-143 plays an important role in the heart development of zebra fish. The rs41291957 variant located in the pri-miR-143 sequence is associated with colorectal carcinogenesis. Therefore, the authors hypothesized that rs41291957 in pri-miR-143 might be involved in the risk of sporadic congenital heart disease (CHD). The authors conducted a case-control study of CHD in a Chinese population to test their hypothesis by genotyping pri-miR-143 rs41291957 in 1,109 CHD cases and 915 non-CHD control subjects. Logistic regression analyses showed no significant association of genotype or allele frequencies of pri-miR-143 rs41291957 A/G polymorphism with the CHD cases in overall or various subtypes compared with the control group. To the authors' knowledge, this is the first study to investigate the relationship between miR-143 and CHD cases. The results demonstrated that rs41291957 in pri-miR-143 has no major role in genetic susceptibility to sporadic CHD, at least in the current study population.

 1. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor;

  2015-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) play a major role in the post-transcriptional regulation of target genes, especially in development and differentiation. Our understanding about the transcriptional regulation of miRNA genes is limited by inadequate annotation of primary miRNA (pri-miRNA) transcripts. Here, we...... used CAGE-seq and RNA-seq to provide genome-wide identification of the pri-miRNA core promoter repertoire and its dynamic usage during zebrafish embryogenesis. We assigned pri-miRNA promoters to 152 precursor-miRNAs (pre-miRNAs), the majority of which were supported by promoter associated post....... Developmental profiling revealed a subset of pri-miRNAs that are maternally inherited. Moreover, we show that promoter-associated H3K4me3, H2A.Z and RNAPII marks are not only present at pri-miRNA promoters but are also specifically enriched at pre-miRNAs, suggesting chromatin level regulation of pre...

 2. The pri-let-7a-2 rs1143770C>T is associated with prognosis of surgically resected non-small cell lung cancer.

  Shin, Kyung Min; Jung, Deuk Kju; Hong, Mi Jeong; Kang, Hyo Jung; Lee, Won Kee; Yoo, Seung Soo; Lee, Shin Yup; Cha, Seung Ick; Lee, Jaehee; Kim, Chang Ho; Seok, Yangki; Cho, Sukki; Son, Ji Woong; Lee, Eung Bae; Jheon, Sanghoon; Kim, Young Tae; Park, Jae Yong

  2016-02-15

  Evidence indicates that let-7 of microRNA may be a prognostic factor in lung cancer. Genetic variation in microRNA precursors could influence the processing and expression of microRNAs, which could affect the prognosis of lung cancer. We aimed to investigate the impact of single nucleotide polymorphisms (SNPs) of pri-let-7 on the prognosis of non-small cell lung cancer (NSCLC). A total of 761 patients with surgically resected NSCLC were included. Four SNPs (pri-let-7a-2 rs1143770 and rs629367, pri-let-7a-1 rs10739971, and pri-let-7f-2 rs17276588) were genotyped using sequenom mass spectrometry-based genotyping assay. Overall survival (OS) and disease-free survival (DFS) were evaluated using Kaplan-Meier method and Cox proportional hazards model. Of the 4 SNPs evaluated, the rs1143770C>T was found to be significantly associated with OS and DFS. The rs1143770 CT or TT genotype exhibited a significantly better OS and DFS compared with the rs1143770 CC genotype (adjusted hazard ratio for OS=0.67, confidence interval, 0.49-0.91, P=0.01 and adjusted hazard ratio for DFS=0.74, confidence interval, 0.58-0.95, P=0.02). This observation indicates that pri-let-7a-2 rs1143770C>T may have a prognostic impact on surgically resected NSCLC. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 3. Accuracy of Venous Filling Index on Standing (VFIst) and Pure Regurgitation Index (PRI), a Novel Index Obtained by Air Plethysmography, for Detecting Venous Reflux.

  Shiraishi, Yasushi

  2015-01-01

  To evaluate the accuracy of venous filling index on standing (VFIst) and a new index named pure regurgitation index (PRI), obtained by air plethysmography, for detecting venous reflux. One hundred and sixty-one healthy subjects (161 limbs) and 180 varicose vein patients (180 limbs) were investigated. All subjects underwent duplex ultrasonography for verifying venous reflux and air plethysmography to obtain hemodynamic parameters such as VFIst, VFI in the supine position (VFIsu), and the maximum arterial inflow rate. To evaluate the accuracy of VFIst and PRI (= (VFIst - VFIsu)/body mass index), receiver operating characteristics curves were created. The optimal cut-off value, sensitivity, specificity, and area under the curve, obtained from analyzing the receiver operating characteristics curves, of VFIst vs. PRI were 2.058 mL/s vs. 0.059 mL · m(2)/s · kg, 93.3% vs. 90.3%, 88.8% vs. 91.3%, and 0.954 vs. 0.964, respectively. This study indicates that while both VFIst and PRI are highly accurate indicators of venous reflux, PRI, which is not affected by the arterial inflow rate and body mass index, is slightly superior to VFIst, especially in subjects with greater body mass index.

 4. PRI-CAT: a web-tool for the analysis, storage and visualization of plant ChIP-seq experiments.

  2011-01-01

  Although several tools for the analysis of ChIP-seq data have been published recently, there is a growing demand, in particular in the plant research community, for computational resources with which such data can be processed, analyzed, stored, visualized and integrated within a single, user-friendly environment. To accommodate this demand, we have developed PRI-CAT (Plant Research International ChIP-seq analysis tool), a web-based workflow tool for the management and analysis of ChIP-seq ex...

 5. Approach to Radar Signal Clustering Based on PRI Entropy%基于PRI熵的雷达信号聚类方法研究

  孙盼杰; 刘刚; 王杰

  2008-01-01

  针对脉冲分选聚类中存在的问题,引入熵的概念,定义了 PRI(脉冲重复间隔)熵,给出了雷达脉冲序列之间合并的 PRI 熵判据.并在此基础上提出了新的雷达信号聚类方法.采用先分选后合并的思路,通过计算合并前后 PRI 熵是否减小来判断是否对序列合并.通过仿真验证该方法解决增批问题的有效性.

 6. Transcriptional, post-transcriptional and chromatin-associated regulation of pri-miRNAs, pre-miRNAs and moRNAs.

  Nepal, Chirag; Coolen, Marion; Hadzhiev, Yavor; Cussigh, Delphine; Mydel, Piotr; Steen, Vidar M; Carninci, Piero; Andersen, Jesper B; Bally-Cuif, Laure; Müller, Ferenc; Lenhard, Boris

  2016-04-20

  MicroRNAs (miRNAs) play a major role in the post-transcriptional regulation of target genes, especially in development and differentiation. Our understanding about the transcriptional regulation of miRNA genes is limited by inadequate annotation of primary miRNA (pri-miRNA) transcripts. Here, we used CAGE-seq and RNA-seq to provide genome-wide identification of the pri-miRNA core promoter repertoire and its dynamic usage during zebrafish embryogenesis. We assigned pri-miRNA promoters to 152 precursor-miRNAs (pre-miRNAs), the majority of which were supported by promoter associated post-translational histone modifications (H3K4me3, H2A.Z) and RNA polymerase II (RNAPII) occupancy. We validated seven miR-9 pri-miRNAs by in situ hybridization and showed similar expression patterns as mature miR-9. In addition, processing of an alternative intronic promoter of miR-9-5 was validated by 5' RACE PCR. Developmental profiling revealed a subset of pri-miRNAs that are maternally inherited. Moreover, we show that promoter-associated H3K4me3, H2A.Z and RNAPII marks are not only present at pri-miRNA promoters but are also specifically enriched at pre-miRNAs, suggesting chromatin level regulation of pre-miRNAs. Furthermore, we demonstrated that CAGE-seq also detects 3'-end processing of pre-miRNAs on Drosha cleavage site that correlates with miRNA-offset RNAs (moRNAs) production and provides a new tool for detecting Drosha processing events and predicting pre-miRNA processing by a genome-wide assay.

 7. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism is associated with gastric cancer prognosis and might affect mature let-7a expression.

  Li, Ying; Xu, Qian; Liu, Jingwei; He, Caiyun; Yuan, Quan; Xing, Chengzhong; Yuan, Yuan

  2016-01-01

  The relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and gastric cancer (GC) risk has been reported. However, the role of this polymorphism in the prognosis of GC remains largely elusive. Sequenom MassARRAY platform method and the polymerase chain reaction (PCR)-restriction fragment length polymorphism were used to investigate pri-let-7a-1 rs10739971 G→A in 334 GC patients. Real-time PCR detected expression of mature let-7a in serum and tissue. Patients with AA or GA+AA genotypes of the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism demonstrated significantly longer survival time than those with the wild GG genotype. Stratified analysis indicated that survival time was significantly longer in women with AA or GA+AA genotypes and in Borrmann type I/II patients with GA heterozygote or GA+AA genotypes. AA genotype was more frequent in the lymphatic-metastasis-negative subgroup. Serum mature let-7a expression in healthy people with the GA heterozygote and the GA+AA genotype was higher than in those with the GG genotype, and the difference remained significant in the female healthy subgroup. Pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might be a biomarker for GC prognosis, especially for female and Borrmann type I/II patients. The pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism might affect serum mature let-7a expression, and partly explain the mechanism of the relationship between the pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and GC survival.

 8. A novel method for the modulation type recognition of radar PRI%雷达PRI调制样式识别新方法

  陈晟; 姜秋喜; 潘继飞

  2012-01-01

  Aiming at the shortcoming of the modulation type recognition of radar PRI,five classsified parameters which can effectively describe the modulation characteristics of radar PRI are given based on the analysis of radar PRI types,and the management methods for the missing and spurious pulsesv are analyzed.On these grounds,the recognition arithmetic and realized process for the modulation types of radar PRI are put forword and be used to effectively recognize five representative PRI modulation types.Theoretic analysis and computer simulation indicate that this method is robust in the presence of a low PRI measurement precision and a high rate of missing and spuriou pulses.%针对雷达PRI调制样式识别难题,在分析雷达PRI类型的基础上,提出了能够有效描述雷达PRI调制特征的五种分类特征参数,分析了对存在丢失和虚假脉冲的处理方法,并据此提出了PRI调制样式的识别算法与实现流程,实现了五种典型PRI调制样式的有效识别。理论分析与计算机仿真结果表明,该方法在PRI测量精度较低和丢失虚假脉冲比例较高的情况下具有稳健的识别性能。

 9. Visible Light Excited Catalysis and Reusability Performances of TiO2@Pr:Y2SiO5 Upconversion Materials

  Yan Jiao

  2017-01-01

  Full Text Available To get high efficiency photodegradation on pollutants under visible light, Pr(III doped Y2SiO5 upconversion materials and anatase TiO2 nanofilm coated Pr:Y2SiO5 composite have been prepared by using a sol-gel method. XRD and SEM test results indicated that TiO2 nanofilm was well coated on Pr:Y2SiO5 to form TiO2@Pr:Y2SiO5 composite particles with the sizes of 0.5–1.0 μm. To avoid secondary pollution resulting from incomplete recovery of catalyst particles, TiO2@Pr:Y2SiO5 was loaded on the glass fiber filters by using a dip-coating method. It is found that the catalyst particles were embedded into the carrier firmly, even after having been reused for 6 times. The luminescence intensities of TiO2@Pr:Y2SiO5 were getting down sharply with the coating contents of TiO2 increased, which was attributed to the adsorption of the luminescence by the TiO2 film in situ. As a result, TiO2@Pr:Y2SiO5 with 4% TiO2, which presented lowest luminescence intensity, showed the highest efficiency on the photodegradation of nitrobenzene wastewater. The catalysts loaded on glass fiber filters showed excellent reusability on the photodegradation of nitrobenzene and presented a photodegradation rate of 95% at the first time and up to 75.9% even after 6 times of reusing by the treatment time of 12 h.

 10. Proximal disruption of base pairing of the second stem in the upper stem of pri-miR156a caused ambient temperature-sensitive flowering in Arabidopsis.

  Kim, Wanhui; Jun, A Rim; Ahn, Ji Hoon

  2016-10-02

  MicroRNAs are generated from primary transcripts (pri-miRNAs) that form hairpin structures. Plant miRNAs play an important role in regulating flowering; however, little is known about the role of their structures in ambient temperature-responsive flowering. We recently showed that disruption of base pairing in the second stem (S2) in the upper stem of pri-miR156a caused hypersensitive flowering in response to ambient temperature changes. To further substantiate our findings on the role of S2 of pri-miR156a, we analyzed the effects of serial disruption (from the proximal or distal sides) of base-pairing in S2 of pri-miR156a on temperature-dependent flowering. We found that flowering time was gradually delayed with increasing size of the proximal disruption of S2 at 16°C. Particularly, disrupting base pairing of 5 nucleotides from the proximal side caused flowering to be hypersensitive to ambient temperature changes, which is similar to the phenotype of plants overexpressing pri-miR156a with a disruption of S2 (156-DBP-S2). However, disrupting base pairing from the distal side did not cause late flowering at 16°C and thus did not cause temperature-sensitive flowering. These results supported our notion that the second stem (S2) in the upper stem of pri-miR156a plays a role in the regulation of ambient temperature-responsive flowering.

 11. Idejne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi in Dobova

  Ljubić, Anamarina

  2015-01-01

  Kanalizacijski sistemi je hidravlična infrastruktura, sestavljena iz elementov, kot so cevi, jaški, rezervoarji, črpalke, ventili itd., in je ključnega pomena za zagotavljanje zdravja končnih potrošnikov. Učinkovitost, je bistvenega pomena pri oblikovanju novega kanalizacijskega omrežja ali razširitvi obstoječega. Potrebno je ustvariti zanesljivo omrežje, ki zagotavlja ustrezne hidrotehnične pogoje. Predmet naloge so naselja Dobova, Sela pri Dobovi, Cundrovec in Bukošek v občini Brežice. Za o...

 12. Improved RT-PCR Assay to Quantitate the Pri-, Pre-, and Mature microRNAs with Higher Efficiency and Accuracy.

  Tong, Li; Xue, Huihui; Xiong, Li; Xiao, Junhua; Zhou, Yuxun

  2015-10-01

  Understanding of the functional significance of microRNAs (miRNAs) requires efficient and accurate detection method. In this study, we developed an improved miRNAs quantification system based on quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR). This method showed higher efficiency and accuracy to survey the expression of primary miRNAs (pri-miRNAs), precursor miRNAs (pre-miRNAs), and mature miRNAs. Instead of relative quantification method, we quantified the pri-miRNAs and pre-miRNAs with absolute qRT-PCR based on SYBR Green I fluorescence. This improvement corrected for the inaccuracy caused by the differences in amplicon length and PCR efficiency. We also used SYBR Green method to quantify mature miRNAs based on the stem-loop qRT-PCR method. We extended the pairing part of the stem-loop reverse transcript (RT) primer from 6 to 11 bp, which greatly increased the efficiency of reverse transcription PCR (RT-PCR). The performance of the improved RT primer was tested using synthetic mature miRNAs and tissue RNA samples. Results showed that the improved RT primer demonstrated dynamic range of seven orders of magnitude and sensitivity of detection of hundreds of copies of miRNA molecules.

 13. Diurnal and Seasonal Responses of High Frequency Chlorophyll Fluorescence and PRI Measurements to Abiotic Stress in Almonds

  Bambach-Ortiz, N. E.; Paw U, K. T.

  2016-12-01

  Plants have evolved to efficiently utilize light to synthesize energy-rich carbon compounds, and at the same time, dissipate absorbed but excessive photon that would otherwise transfer excitation energy to potentially toxic reactive oxygen species (ROS). Nevertheless, even the most rapidly growing plants with the highest rates of photosynthesis only utilize about half of the light their leaves absorb during the hours of peak irradiance in sun-exposed habitats. Usually, that daily peak of irradiance coincides with high temperature and a high vapor pressure deficit, which are conditions related to plant stomata closure. Consequently, specially in water stressed environments, plants need to have mechanisms to dissipate most of absorbed photons. Plants avoid photo-oxidative damage of the photosynthetic apparatus due to the formation of ROS under excess light using different mechanisms in order to either lower the amount of ROS formation or detoxify already formed ROS. Photoinhibition is defined as a reduction in photosynthetic activity due largely to a sustained reduction in the photochemical efficiency of Photosystem II (PSII), which can be assessed by monitoring Chlorophyll a fluorescence (ChlF). Alternatively, monitoring abiotic stress effects upon photosynthetic activity and photoinhibition may be possible using high frequency spectral reflectance sensors. We aim to find the potential relationships between high frequency PRI and ChlF as indicators of photoinhibition and permanent photodamage at a seasonal scale. Preliminary results show that PRI responses are sensitive to photoinhibition, but provide a poor representation of permanent photodamage observed at a seasonal scale.

 14. Association of the pri-miR-124-1 rs531564 polymorphism with cancer risk: A meta-analysis.

  Fang, Cheng; Zeng, Hui; Li, Anling; Xu, Xianqun; Long, Xinghua

  2015-07-01

  Recently, several studies regarding the association between the pri-miR-124-1 rs531564 polymorphism and cancer susceptibility were explored. Owing to inconsistent results of these studies, a meta-analysis was conducted to determine the association of this polymorphism with cancer risk. Relevant studies were identified by a systematic search of PubMed, EMBASE, Web of Science and CNKI on-line databases. Odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals (CIs) from eligible studies were pooled, and heterogeneity and publication bias were also evaluated. A total of five studies with 2,253 cases and 2,510 controls were included in the meta-analysis. Overall, the results showed that the pri-miR-124-1 rs531564 polymorphism was significantly associated with a reduced cancer risk (G vs. C: OR, 0.86; 95% CI, 0.77-0.96; GG vs. CC: OR, 0.52; 95% CI, 0.34-0.79; GG vs. OR, 0.54; 95% CI, 0.36-0.81). Furthermore, in the subgroup analysis by cancer sites, a statistical association was identified between the rs531564 polymorphism and a decreased esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) risk (G vs. C: OR, 0.87; 95% CI, 0.77-0.98; GG vs. CC: OR, 0.54; 95% CI, 0.34-0.84). These findings suggested that the genetic variant of rs531564 may have a potential value in decreasing cancer risk, particularly in ESCC patients.

 15. Prediction of moment-rotation characteristic of top- and seat-angle bolted connection incorporating prying action

  Ahmed, Ali

  2017-02-01

  Finite element (FE) analyses were performed to explore the prying influence on moment-rotation behaviour and to locate yielding zones of top- and seat-angle connections in author's past research studies. The results of those FE analyses with experimental failure strategies of the connections were used to develop failure mechanisms of top- and seat-angle connections in the present study. Then a formulation was developed based on three simple failure mechanisms considering bending and shear deformations, effects of prying action on the top angle and stiffness of the tension bolts to estimate rationally the ultimate moment M u of the connection, which is a vital parameter of the proposed four-parameter power model. Applicability of the proposed formulation is assessed by comparing moment-rotation (M-θ r ) curves and ultimate moment capacities with those measured by experiments and estimated by FE analyses and three-parameter power model. This study shows that proposed formulation and Kishi-Chen's method both achieved close approximation driving M-θ r curves of all given connections except a few cases of Kishi-Chen model, and M u estimated by the proposed formulation is more rational than that predicted by Kishi-Chen's method.

 16. 叶片光化学植被指数(PRI)的修正及其敏感性分析%Sensitivity Study of a Revised Leaf Photochemical Reflectance Index(PRI)

  吴朝阳; 牛铮; 汤泉

  2008-01-01

  光化学植被指数(PRI)被成功的应用于估算不同叶片生化组分的光能利用率(LUE),这些生化组分包括叶片含水量、氮元素浓度等.以往的研究中已经成功建立了叶片、冠层和景观尺度PRI和LUE的相关关系.但是,为了利用PRI更加准确地估算叶片LUE,很多问题仍然亟需解决,比如当LUE高于0.03 molCO2 mol-1PPFD(photosynthetic photon flux density),PRI会出现一个明显的饱和区域以及PRI和LUE关系会随季节发生较大变化.文章对PRI进行了修正,并基于PROSPECT模型对这一修正形式进行了4个参数的敏感性分析.分析结果表明,叶片SR-PRI(Simple ratio PRI)对叶肉结构参数(N)、叶绿素浓度(Cab)敏感性要高于叶片的等效水厚(Cw)和干物质浓度(Cm).因此叶肉结构参数(N)和叶绿素浓度(Cab)的微小变化都会造成SR-PRI的较大变化,进而影响到LUE的估算精度.对SR-PRI的实证实验表明,这一指数也能够很好地用来估算叶片的光能利用率并且结果要优于PRI和LUE之间的相关关系.SR-PRI最重要的一方面在于其更清晰的物理意义和对531 nm处反射率变化的敏感性,因为这一波段位置的反射率变化是评价光能利用率的核心参数.

 17. The Effects of Utilization of PRI/RS on Reading Achievement in the Oklahoma City Public Schools. Evaluation of 1981-82.

  Kimball, George H.

  1982-01-01

  A study was conducted to determine (1) the extent to which the degree of use of PRI/RS (the Prescriptive Reading Inventory Reading Systems, a criterion referenced management system developed by CTB/McGraw Hill) affected comparable groups of students on standardized achievement measures; (2) whether the degree of use differentially influenced…

 18. Inhibition of hepatitis B virus replication by helper dependent adenoviral vectors expressing artificial anti-HBV pri-miRs from a liver-specific promoter.

  Mowa, Mohube Betty; Crowther, Carol; Ely, Abdullah; Arbuthnot, Patrick

  2014-01-01

  Research on applying RNA interference (RNAi) to counter HBV replication has led to identification of potential therapeutic sequences. However, before clinical application liver-specific expression and efficient delivery of these sequences remain an important objective. We recently reported short-term inhibition of HBV replication in vivo by using helper dependent adenoviral vectors (HD Ads) expressing anti-HBV sequences from a constitutively active cytomegalovirus (CMV) promoter. To develop the use of liver-specific transcription regulatory elements we investigated the utility of the murine transthyretin (MTTR) promoter for expression of anti-HBV primary microRNAs (pri-miRs). HD Ads containing MTTR promoter effected superior expression of anti-HBV pri-miRs in mice compared to HD Ads containing the CMV promoter. MTTR-containing HD Ads resulted in HBV replication knockdown of up to 94% in mice. HD Ads expressing trimeric anti-HBV pri-miRs silenced HBV replication for 5 weeks. We previously showed that the product of the codelivered lacZ gene induces an immune response, and the duration of HBV silencing in vivo is likely to be attenuated by this effect. Nevertheless, expression of anti-HBV pri-miRs from MTTR promoter is well suited to countering HBV replication and development of HD Ads through attenuation of their immunostimulatory effects should advance their clinical utility.

 19. Association between polymorphisms in the promoter region of pri-miR-34b/c and risk of hepatocellular carcinoma.

  Chen, L L; Shen, Y; Zhang, J B; Wang, S; Jiang, T; Zheng, M Q; Zheng, Z J; Chen, C X

  2016-10-05

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is a major cause of cancer-related deaths worldwide. MicroRNA-34 (miR-34) gene plays a key role in altering the apoptotic cycle and pathways of downstream cells, and therefore influences carcinogenesis. In this case-control study, we assessed the role of the pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism in HCC risk. The pri-miR-34b/c polymorphic genotype was determined in 286 patients with HCC and 572 controls using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism. The male gender (X(2) = 12.95, P pri-miR-34b/c rs4938723 were correlated with a higher risk of HCC compared to the TT genotype. Moreover, the TC+CC genotype was correlated with an increased risk of HCC compared to the TT genotype (adjusted OR = 1.64, 95%CI = 1.21-2.22). In the recessive model, the CC genotype of pri-miR-34b/c rs4938723 was significantly correlated with an elevated risk of HCC compared to the TT+TC genotype (adjusted OR = 2.50, 95%CI = 1.49-4.22). Further large-scale and multi-center studies are required to confirm these results.

 20. [Construction of a recombined adenovirus vector carrying pri-miR-21 gene and research on it's target gene TLR4].

  Zhao, Jing; Xu, Guang-xian; Jia, Wei; Dong, Hui; Zhang, Yi-lin; Zhao, Zhi-jun; Wei, Jun

  2012-02-01

  To construct the recombined adenovirus vector carrying pri-miR-21 gene, which can express mature miR-21 efficiently, and to study the interaction of miR- 21 with its target gene TLR4. Using healthy mouse's gDNA as template, the primary miR-21 coding sequence was amplified by PCR and cloned into a shuttle vector pAdTrack-CMV. Constructed plasmid was sequenced and linearized for homologous recombination with pAdEasy-1 vector in BJ5183 bacteria. The recombined adenovirus vector carrying pri-miR-21 gene was used to challenge HeLa cell. The candidate target gene of miR-21 was determined by miRNA analysis databases. The expression level of TLR4 protein was detected by western blotting. Through the PCR, restriction enzyme digestion, DNA sequencing and expression of GFP, recombinant adenoviral vector pri-miR-21 gene was constructed successfully. Bioinformatic analysis suggested a few possible binding sites between miR-21 and TLR4. Results showed that miR-21 down-regulated TLR4 at protein levels. The recombinant adenoviral vector containing pri- miR-21 was successfully constructed. miR-21 gene interfered with the expression of TLR4 target gene.

 1. Construction and validation of the chronic acquired polyneuropathy patient-reported index (CAP-PRI): A disease-specific, health-related quality-of-life instrument.

  Gwathmey, Kelly G; Conaway, Mark R; Sadjadi, Reza; Joshi, Amruta; Barnett, Carolina; Bril, Vera; Ng, Eduardo; David, William; Gable, Karissa; Guptill, Jeffrey T; Hobson-Webb, Lisa D; Dineen, Jennifer; Hehir, Michael; Brannagan, Thomas H; Byun, Esther; Adler, Margaret; Burns, Ted M

  2016-06-01

  Generic health-related quality-of-life (HRQOL) patient-reported outcome measures have been used in patients with chronic immune-mediated polyneuropathies. We have created a disease-specific HRQOL instrument. The chronic acquired polyneuropathy patient-reported index (CAP-PRI) was developed and validated in multiple steps. Items were initially generated through patient and specialist input. The performance of the preliminary 20 items was analyzed via a prospective, 5-center study involving chronic immune-mediated polyneuropathy patients. Data analysis suggested modification to a 15-item scale with 3 response categories rather than 5. The final CAP-PRI was validated in another prospective, 5-center study. The CAP-PRI appeared to be a unidimensional outcome measure that fit the Rasch model in our multicenter cohort. It correlated appropriately with outcome measures commonly used in this patient population. The CAP-PRI is a simple disease-specific HRQOL measure that appears to be useful for clinical care and possibly also for clinical trials. Muscle Nerve 54: 9-17, 2016. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 2. Inhibition of Hepatitis B Virus Replication by Helper Dependent Adenoviral Vectors Expressing Artificial Anti-HBV Pri-miRs from a Liver-Specific Promoter

  Mohube Betty Mowa

  2014-01-01

  Full Text Available Research on applying RNA interference (RNAi to counter HBV replication has led to identification of potential therapeutic sequences. However, before clinical application liver-specific expression and efficient delivery of these sequences remain an important objective. We recently reported short-term inhibition of HBV replication in vivo by using helper dependent adenoviral vectors (HD Ads expressing anti-HBV sequences from a constitutively active cytomegalovirus (CMV promoter. To develop the use of liver-specific transcription regulatory elements we investigated the utility of the murine transthyretin (MTTR promoter for expression of anti-HBV primary microRNAs (pri-miRs. HD Ads containing MTTR promoter effected superior expression of anti-HBV pri-miRs in mice compared to HD Ads containing the CMV promoter. MTTR-containing HD Ads resulted in HBV replication knockdown of up to 94% in mice. HD Ads expressing trimeric anti-HBV pri-miRs silenced HBV replication for 5 weeks. We previously showed that the product of the codelivered lacZ gene induces an immune response, and the duration of HBV silencing in vivo is likely to be attenuated by this effect. Nevertheless, expression of anti-HBV pri-miRs from MTTR promoter is well suited to countering HBV replication and development of HD Ads through attenuation of their immunostimulatory effects should advance their clinical utility.

 3. 基于PRI谱的双门限雷达信号分选算法及其硬件平台设计%Double-Threshold PRI Sorting Algorithm Based on PRI Spectrum and Its Sorting Platform Design

  柴娟芳; 司锡才; 马晓东

  2009-01-01

  针对修正的PRI变换法无法分选重频参差雷达信号的缺点,提出了一种基于PRI谱的双门限雷达信号分选算法.该算法先对PRI谱设定双门限检测各个准PRI,再结合组合查看及序列搜索提取各个PRI.同时,构建了一种预分选、主分选结合的新型分选平台.预分选利用带有PowerPC的FPGA构架片上系统,完成对脉冲雷达信号的实时测量、AOA分类及数据存储;主分选采用DSP专职完成其他维参数的分选算法.谊分选新算法在保留抑制PRI子谐波优点的同时,对重频固定、抖动和参差的雷达脉冲信号都有较好的检测结果.视频信号源的大量测试表明,谊分选平台对普通雷达、PRI抖动和参差雷达、频率捷变雷达及一些特殊雷达均具有较好的分选能力.

 4. Functional study of one nucleotide mutation in pri-miR-125a coding region which related to recurrent pregnancy loss.

  Hu, Yi; Huo, Zheng-Hao; Liu, Chun-Mei; Liu, Shi-Guo; Zhang, Ning; Yin, Kun-Lun; Qi, Lu; Ma, Xu; Xia, Hong-Fei

  2014-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) are short non-coding RNAs which modulate gene expression by binding to complementary segments present in the 3'UTR of the mRNAs of protein coding genes. MiRNAs play very important roles in maintaining normal human body physiology conditions, meanwhile, abnormal miRNA expressions have been found related to many human diseases spanning from psychiatric disorders to malignant cancers. Recently, emerging reports have indicated that disturbed miRNAs expression contributed to the pathogenesis of recurrent pregnancy loss (RPL). In this study, we identified a new mutation site (+29A>G, position relative to pre-miR-125a) by scanning pri-miR-125a coding region in 389 Chinese Han RPL patients. This site was co-existed with two polymorphisms (rs12976445 and rs41275794) in patients heterogeneously and changed the predicted secondary structures of pri-miR-125a. Subsequent in vitro analysis indicated that the A>G mutation reduced mature miR-125a expression, and further led to less efficient inhibition of verified target genes. Functional analysis showed that mutant pri-mir-125a can enhance endometrial stromal cells (ESCs) invasive capacity and increase the sensitivity of ESCs cells to mifepristone. Moreover, we further analyzed the possible molecular mechanism by RIP-chip assay and found that mutant pri-mir-125a disturbed the expression of miR-125a targetome, the functions of which includes embryonic development, cell proliferation, migration and invasion. These data suggest that A>G mutation in pri-miR-125a coding region contributes to the genetic predisposition to RPL by disordering the production of miR-125a, which consequently meddled in gene regulatory network between mir-125a and mRNA.

 5. Method of deinterleaving radar signal based on PRI transform algorithm%一种基于PRI变换的雷达信号分选方法

  王海滨; 马琦

  2013-01-01

  With the signal environment of information warfare increasingly complicated, the radar signal sorting technology, as one of development directions of modern radar, is of great importance to radar reconnaissance. Several radar signal deinterleav-ing methods are proposed based on PRI parameter. The traditional PRI transform can overcome the subharmonic problem pro-duced in the histogram statistic methods, but has a poor performance on anti-jitter. The paper begins with a discussion of the im-proved PRI transform which overcomes the disadvantages of traditional PRI method effectively, followed by the description of the algorithm simulation. Finally, a method for sorting pulse repetition intervals of staggered PRI is discussed.%信息作战环境日益复杂,而雷达信号分选技术是作为现代信息对抗领域的重要发展方向之一,对于雷达侦察非常重要.对于雷达信号分选,基于PRI参数提出了很多分选方法.传统的PRI变换能克服直方图统计法中的子谐波问题,但抗抖动性差.讨论了修正的PRI变换分选算法,有效地克服了传统PRI变换的缺点,并对算法进行了计算机仿真.最后还讨论了重频参差抖动脉冲序列的分选方法.

 6. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Qian Xu

  Full Text Available BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6 gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. METHODS: Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. RESULTS: An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026; and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012 and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039 were observed for the risk of atrophic gastritis. CONCLUSION: The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 7. The interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with PGC and ERCC6 gene polymorphisms in gastric cancer and atrophic gastritis.

  Xu, Qian; Liu, Jing-wei; He, Cai-yun; Sun, Li-ping; Gong, Yue-hua; Jing, Jing-Jing; Xing, Cheng-zhong; Yuan, Yuan

  2014-01-01

  The aim of this study was to investigate the interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 with pepsinogen C (PGC) and excision repair cross complementing group 6 (ERCC6) gene polymorphisms and its association with the risks of gastric cancer and atrophic gastritis. We hoped to identify miRNA polymorphism or a combination of several polymorphisms that could serve as biomarkers for predicting the risk of gastric cancer and its precancerous diseases. Sequenom MassARRAY platform method was used to detect polymorphisms of pri-let-7a-1 rs10739971 G → A, PGC rs4711690 C → G, PGC rs6458238 G → A, PGC rs9471643 G → C, and ERCC6 rs1917799 in 471 gastric cancer patients, 645 atrophic gastritis patients and 717 controls. An interaction effect of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with ERCC6 rs1917799 polymorphism was observed for the risk of gastric cancer (P interaction = 0.026); and interaction effects of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism with PGC rs6458238 polymorphism (P interaction = 0.012) and PGC rs9471643 polymorphism (P interaction = 0.039) were observed for the risk of atrophic gastritis. The combination of pri-let-7a-1 rs10739971 polymorphism and ERCC6 and PGC polymorphisms could provide a greater prediction potential than a single polymorphism on its own. Large-scale studies and molecular mechanism research are needed to confirm our findings.

 8. Evaluation of the pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism and its association with breast cancer risk.

  Sanaei, Sara; Hashemi, Mohammad; Rezaei, Maryam; Hashemi, Seyed Mehdi; Bahari, Gholamreza; Ghavami, Saeid

  2016-07-01

  MicroRNAs (miRNAs or miRs) are a family of small non-coding RNAs that function as oncogenes or tumor suppressor genes. Recent evidence suggests that the pri-miR-34b/c rs4938723 variant is associated with the development of cancer. At present, there is an inconsistent association between the single-nucleotide polymorphism in pri-miR-34b/c and cancer in the limited studies. The present study is a case-control investigation, with 263 breast cancer (BC) patients and 221 control women, which examined the potential association of the pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphisms with BC susceptibility. The polymorphisms were genotyped by the polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism method. No significant association between the pri-miR-34b/c rs4938723 variant and BC was identified [TC vs. TT: Odds ratio (OR), 0.87; 95% confidence interval (CI), 0.60-1.26; P=0.506; CC vs. TT: OR, 1.22; 95% CI, 0.61-2.47; P=0.600; TC+CC vs. TT: OR, 0.91; 95% CI, 0.64-1.31; P=0.648; CC vs. TT+TC: OR, 1.32; 95% CI, 0.67-2.59; P=0.498; C vs. T: OR, 0.99; 95% CI, 0.75-1.31; P=0.986]. However, a significant association was observed between the pri-miR-34b/c rs4938723 genotypes and clinicopathological characteristics, such a grade, progesterone receptor and human epidermal growth factor receptor 2 status were observed (Ppri-miR-34b/c rs4938723 variant may not be a risk factor for the development of BC.

 9. NON-GENICULATE CORALLINE ALGAE (CORALLINALES, RHODOPHYTA FROM THE LOWER OLIGOCENE OF POLJŠICA PRI PODNARTU (NORTHERN SLOVENIA

  LUKA GALE

  2009-03-01

  Full Text Available Despite their increasing importance in sedimentology and palaeoecology, non-geniculate coralline algae remain virtually overlooked in Slovenia. Though these plants are present or even abundant in the Cretaceous and Cainozoic strata, they have never been studied in detail with notable exception of corallines from the Lower Oligocene beds in the area of Gornji Grad. Poljšica pri Podnartu is another locality where Lower Oligocene beds are exposed, considered as equivalent to the former. The studied profile consists of pebbly limestone, mudstone, sandstone and limestone. Limestones contain abundant non-geniculate coralline algae. Nine species from six genera of these corallines have been identified: Lithoporella melobesioides (Foslie Foslie, 1909, Neogoniolithon contii (Mastrorilli Quaranta et al., 2007, Spongites sp., Lithothamnion sp. 1, Lithothamnion sp. 2, Mesophyllum sp. 1, Mesophyllum sp. 2, Mesophyllum sp. 3 and Sporolithon sp. Some of these species are described from Slovenia for the first time. 

 10. Protein kinase C α regulates nuclear pri-microRNA 15a release as part of endothelin signaling.

  von Brandenstein, Melanie; Depping, Reinhard; Schäfer, Ekaterine; Dienes, Hans-Peter; Fries, Jochen W U

  2011-10-01

  Endothelin-1 induced signaling is characterized by an early induction of a nuclear factor-kappa B p65/mitogen-activated phosphokinase p38 transcription complex via its A-receptor versus a late induction via diacylglycerol, and protein kinase C. A possible interaction between these two pathways and a potential function for protein kinase C in this context has not previously been elucidated. Here we report that in Caki-1 tumor cells, protein kinase C α is a part of the transcription complex. With importin α4 and α5 as chaperones, the transcription complex transmigrates into the nucleus. Protein kinase C α blocks the nuclear release of pri-microRNA 15a by direct binding shown by electrophoretic mobility shift assay and Duolink immune histology. The expression levels of miRNA 15a can be further manipulated by transfection of si-protein kinase C α, or an expression vector containing protein kinase C α or miRNA 15. The miRNA 15a regulation by protein kinase C α is detectable in different malignant human tumor cell lines (renal cell carcinoma, breast carcinoma, and melanoma). Furthermore, all three cell lines harbor both endothelin receptors (ETAR/ETBR). Specific blockage of each receptor leads to major reduction of miRNA 15a expression due to increased nuclear protein kinase C α translocation. We conclude that the nuclear binding of pri-microRNA 15a is a novel function of protein kinase C α, which plays an important role in endothelin-1 mediated signaling. Since several endothelin-sensitive, malignant tumor cell lines harbor this regulation, it could indicate a more general role in tumor biology.

 11. Persistent organic pollutants, heavy metals and radioactivity in the urban soil of Priština City, Kosovo and Metohija.

  Gulan, Ljiljana; Milenkovic, Biljana; Zeremski, Tijana; Milic, Gordana; Vuckovic, Biljana

  2017-03-01

  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), heavy metals content and radioactivity levels were measured in 27 soil samples collected from Priština, the capital of Kosovo and Metohija. The sixteen PAHs, twelve OCPs and six PCBs congeners were determined by gas chromatography system with mass spectrometry detection. Although the use of PCBs and OCPs was prohibited decades ago residues of those compounds still existed in measurable concentrations in soils of Priština. PAHs were also present in analyzed samples but their mean concentration was significantly lower than mean concentrations of PAHs previously reported in urban areas in the world. The concentrations of heavy metals (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb and Zn) were determined by the EDTA extraction protocols, along with their extractable concentrations. The activity concentrations of natural radionuclides ((226)Ra, (232)Th and (40)K) were determined by gamma spectrometry method. The Shapiro-Wilk normality test found that activity concentrations of natural radionuclides were normally distributed. Radiological risk was estimated through the annual effective dose, gonadal dose equivalent, excess lifetime cancer risk, radium equivalent activity, external and internal hazard indexes. Spearman correlation coefficient was used for analysis of correlations between physicochemical properties, heavy metal contents and radionuclide activity concentrations. Strong positive correlation between (226)Ra and (232)Th was found, as well as among pairs of As-Cd and Co-Mn. Very strong positive correlation (0.838) at the 0.01 significance level was noted for Pb-Zn pair. Strong correlations indicate common occurrence of these elements in the nature, as well as geogenic association. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Association of polymorphism in pri-microRNAs-371-372-373 with the occurrence of hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus infected patients.

  Kwak, Min-Sun; Lee, Dong Hyeon; Cho, Yuri; Cho, Eun-Ju; Lee, Jeong-Hoon; Yu, Su Jong; Yoon, Jung-Hwan; Lee, Hyo-Suk; Kim, Chung Yong; Cheong, Jae Youn; Cho, Sung Won; Shin, Hyoung Doo; Kim, Yoon Jun

  2012-01-01

  Micro RNAs-371-372-373 (miRNAs-371-373), originating from the same pri-miRNA transcript, are reported to be upregulated in hepatocellular carcinoma (HCC) and to be related to the regulation of hepatitis B virus (HBV) infection. Our study investigated whether pri-miRNAs-371-373 polymorphisms are associated with the risk of HCC occurrence and HBV clearance. Genetic variations were identified through direct DNA sequencing using TaqMan assay. Three sequence variants of pri-miRNAs-371-373 were identified. Genetic associations of those with HCC occurrence and HBV clearance among patients with HBV infection were analyzed using logistic regression analyses with adjustment for age and gender (n = 1439). For the occurrence of HCC, polymorphism rs3859501C>A acted as a protective factor both in chronic carriers (OR = 0.75, P = 0.005 in a codominant model; OR = 0.71, P = 0.02 in a dominant model; OR = 0.66, P = 0.03 in recessive model) and liver cirrhosis patients (OR = 0.69, P = 0.001 in a codominant model; OR = 0.60, P = 0.003 in a dominant model; OR = 0.63, P = 0.03 in a recessive model). The pri-miRNAs-371-373_ht2 [C-A-C] also showed a protective effect on HCC occurrence both in the chronic carrier and liver cirrhosis groups (Ppri-miRNAs-371-373 polymorphisms and HBV clearance. In conclusion, among chronic carriers and liver cirrhosis patients, the A allele of rs3859501 and the haplotype pri-miRNAs-371-373_ht2 were more protective to HCC than other genotypes and haplotypes. Further studies into the roles of rs3859501 and pri-miRNAs-371-373_ht2 haplotype in hepatocarcinogenesis are needed.

 13. Genetic polymorphisms of IL17A and pri-microRNA-938, targeting IL17A 3'-UTR, influence susceptibility to gastric cancer.

  Arisawa, Tomiyasu; Tahara, Tomomitsu; Shiroeda, Hisakazu; Matsue, Yasuhito; Minato, Takahiro; Nomura, Tomoe; Yamada, Hideto; Hayashi, Ranji; Saito, Takashi; Matsunaga, Kazuhiro; Fukuyama, Tomoki; Hayashi, Nobuhiko; Otsuka, Toshimi; Fukumura, Atsushi; Nakamura, Masakatsu; Shibata, Tomoyuki

  2012-07-01

  We report an association between gastric cancer (GC) and polymorphisms in IL17A, rs2275913 (-197 G > A), rs3748067 (*1249 C > T), and pri-miR-938, rs2505901 (T > C). We employed the multiplex PCR-SSCP method to detect gene polymorphisms in 337 GC cases and 587 controls. The minor allele frequency of rs2275913 was significantly higher, and those of rs3748067 and rs2505901 significantly lower, in GC cases than controls. The rs2275913 AA homozygote was associated with an increased risk (OR, 2.38; 95%CI, 1.63-3.46; p pri-miR-938 contribute to cancer risk susceptibility and therefore can affect the development of gastric cancer.

 14. Vartotojų elgsenos modeliai sprendimo priėmimo procese (remiantis UAB „Verbūnų duona“ pavyzdžiu)

  Petrauskienė, Lina

  2009-01-01

  Magistro darbe išanalizuota vartotojų elgsenos samprata, esmė bei vartotojų elgsenos reikšmė organizacijai; įvertinta vartotojų elgsenos modelių įvairovė; atskleisti vartotojų elgseną lemiantys veiksniai, kurie daro įtaką sprendimo pirkti priėmimo procesui. Darbe atskleistos vartotojų elgsenos veiksnių, turinčių įtakos sprendimo pirkti priėmimo procesui, tyrimo projektavimo ir organizavimo procedūros, kurios nulėmė tyrimo imties bei metodų pasirinkimą. Praktinėje darbo dalyje apibendrinti UAB...

 15. Single-nucleotide polymorphism of the pri-miR-34b/c gene is not associated with susceptibility to congenital heart disease in the Han Chinese population.

  Liu, Y-M; Wang, Y; Peng, W; Wu, Z; Wang, X-H; Wang, M-L; Wang, W; Sun, J; Zhang, Z-D; Mo, X-M

  2013-08-12

  Recent evidence has shown that the microRNA polymorphism may play an important role in the susceptibility to congenital heart disease (CHD). A potentially functional SNP rs4938723 (T>C) in the promoter region of pri-miR-34b/c might affect transcription factor GATA binding and therefore pri-miR-34b/c expression. We genotyped the pri-miR-34b/c polymorphism in a case-control study of 590 patients and 672 controls in a Han Chinese population and assessed the effects of the pri-miR-34b/c polymorphism on CHD susceptibility by TaqMan SNP genotyping assay. There was no association between the pri-miR-34b/c polymorphism and the risk of CHD in both genotype and allelic frequency. In a subsequent analysis of the association between this polymorphism and CHD classification, there was still no significant difference in both genotype and allelic frequency. Our results suggest that the pri-miR-34b/c polymorphism rs4938723 is not associated with susceptibility to sporadic CHD in the Han Chinese population.

 16. Zeaxanthin-independent energy quenching and alternative electron sinks cause a decoupling of the relationship between the photochemical reflectance index (PRI) and photosynthesis in an evergreen conifer during spring.

  Fréchette, Emmanuelle; Wong, Christopher Y S; Junker, Laura Verena; Chang, Christine Yao-Yun; Ensminger, Ingo

  2015-12-01

  In evergreen conifers, the winter down-regulation of photosynthesis and its recovery during spring are the result of a reorganization of the chloroplast and adjustments of energy-quenching mechanisms. These phenological changes may remain undetected by remote sensing, as conifers retain green foliage during periods of photosynthetic down-regulation. The aim was to assess if the timing of the spring recovery of photosynthesis and energy-quenching characteristics are accurately monitored by the photochemical reflectance index (PRI) in the evergreen conifer Pinus strobus. The recovery of photosynthesis was studied using chlorophyll fluorescence, leaf gas exchange, leaf spectral reflectance, and photosynthetic pigment measurements. To assess if climate change might affect the recovery of photosynthesis, seedlings were exposed to cold spring conditions or warm spring conditions with elevated temperature. An early spring decoupling of the relationship between photosynthesis and PRI in both treatments was observed. This was caused by differences between the timing of the recovery of photosynthesis and the timing of carotenoid and chlorophyll pool size adjustments which are the main factors controlling PRI during spring. It was also demonstrated that zeaxanthin-independent NPQ mechanisms undetected by PRI further contributed to the early spring decoupling of the PRI-LUE relationship. An important mechanism undetected by PRI seems to involve increased electron transport around photosystem I, which was a significant energy sink during the entire spring transition, particularly in needles exposed to a combination of high light and cold temperatures.

 17. 基于PRI的脉冲序列去交错方法%PRI-Based Algorithms for Deinterleaving of Radar Pulses

  周斌

  2002-01-01

  论述使用脉冲重复间隔(PRI)对雷达脉冲去交错的算法,分析PRI变换算法并对算法进行计算机仿真.对PRI变换算法进行改进,并对改进算法进行了计算机仿真和分析.

 18. Pri-miR-34b/c rs4938723 TC heterozygote is associated with increased cancer risks: evidence from published data.

  Yi, De-Hui; Wang, Ben-Gang; Zhong, Xin-Ping; Liu, Hao; Liu, Yong-Feng

  2014-12-01

  The promoter region of the microRNA pri-miR-34b/c has a potentially functional polymorphism, rs4938723, located in a typical CpG island. Studies of the association between pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism and risks of various cancers have had inconsistent results. We therefore conducted a meta-analysis of nine studies that included 6,036 cancer patients and 7,490 controls to address this association. Overall, this meta-analysis showed the pri-miR-34b/c rs4938723 TC heterozygote to be significantly associated with increased risk of overall cancers compared with the wild-type TT genotype (P = 0.010, odds ratio (OR) = 1.10, 95 % confidence interval (CI) 1.02-1.18). In stratified analysis, the TC heterozygote was significantly associated with increased cancers risks in digestive tract cancers, in hepatocellular cancer, in Asian population and in the large-sample subgroup. The CC genotypes of rs4938723 were also associated with increased hepatocellular cancer risk but associated with decreased colorectal cancer risk in the stratification analysis by a single cancer type. Thus our meta-analysis suggests that the pri-miR-34b/c rs4938723 TC heterozygote contributes to increased overall cancer risks, as well as shown in digestive tract cancers, in hepatocellular cancer, in Asian population and in the large-sample subgroup. This rs4938723 SNP showed an opposite tendency orientation between the hepatocellular cancer and colorectal cancer risks. Large-sample studies are needed to verify our findings.

 19. Identification and analysis of genetic variations in pri-miRNAs expressed specifically or at a high level in sheep skeletal muscle.

  Zhang, Wei; Wang, Limin; Zhou, Ping; Song, Guangchao; Shen, Min; Gan, Shangquan; Shi, Guoqing

  2015-01-01

  MicroRNAs (miRNAs) are key regulators in miRNA-mediated gene regulatory networks and play important roles in many biological processes, such as growth and development of mammals. In this study, we used microarrays to detect 261 miRNAs that are expressed in sheep skeletal muscle. We found 22 miRNAs that showed high levels of expression and equated to 89% of the total miRNA. Genetic variations in these 22 pri-miRNAs were further investigated using polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) and sequencing. A total of 49 genetic variations, which included 41 single nucleotide polymorphisms (SNPs) and 8 deletions/insertions, were identified in four sheep breeds. Three variations were further researched in a larger sample set, including five sheep breeds with different meat production performances. We found that the genotype and allele frequencies of the CCC deletion/insertion in pri-miR-133a were significantly related to the sheep meat production trait. Finally, cell assays and quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR) were employed to investigate the effect of pri-miRNA genetic variation on the miRNA biogenesis process. The results confirmed that genetic variations can influence miRNA biogenesis and increase or decrease the levels of mature miRNAs, in accordance with the energy and stability change of hair-pin secondary structures. Our findings will help to further the understanding of the functions of genetic variations in sheep pri-miRNAs in skeletal muscle growth and development.

 20. Identification and analysis of genetic variations in pri-miRNAs expressed specifically or at a high level in sheep skeletal muscle.

  Wei Zhang

  Full Text Available MicroRNAs (miRNAs are key regulators in miRNA-mediated gene regulatory networks and play important roles in many biological processes, such as growth and development of mammals. In this study, we used microarrays to detect 261 miRNAs that are expressed in sheep skeletal muscle. We found 22 miRNAs that showed high levels of expression and equated to 89% of the total miRNA. Genetic variations in these 22 pri-miRNAs were further investigated using polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP and sequencing. A total of 49 genetic variations, which included 41 single nucleotide polymorphisms (SNPs and 8 deletions/insertions, were identified in four sheep breeds. Three variations were further researched in a larger sample set, including five sheep breeds with different meat production performances. We found that the genotype and allele frequencies of the CCC deletion/insertion in pri-miR-133a were significantly related to the sheep meat production trait. Finally, cell assays and quantitative reverse transcription PCR (qRT-PCR were employed to investigate the effect of pri-miRNA genetic variation on the miRNA biogenesis process. The results confirmed that genetic variations can influence miRNA biogenesis and increase or decrease the levels of mature miRNAs, in accordance with the energy and stability change of hair-pin secondary structures. Our findings will help to further the understanding of the functions of genetic variations in sheep pri-miRNAs in skeletal muscle growth and development.

 1. pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism is associated with hepatocellular carcinoma risk: a case-control study in a Chinese population.

  Liu, Chun-Jia; Ma, Xue-Wei; Zhang, Xue-Jun; Shen, Shi-Qiang

  2017-01-01

  Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common cancers worldwide. miR-34 induces changes of its downstream genes, and plays a key role in altering the apoptotic cycle and pathways of downstream cells, and finally influences the development of cancer. We assessed the relationship of the pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism with hepatocellular carcinoma risk in a Chinese population. During the period of January 2014 and December 2015, a total of 164 HCC patients and 305 healthy controls were recruited from the Inner Mongolia People's Hospital. Genotyping of the pri-miR-34b/c rs4938723 was determined using the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). Using χ(2) test, we observed that HCC patients were likely to have a habit of alcohol consumption (χ(2) = 10.24, P = 0.001) and infect with HBV or HCV (χ(2) = 128.17, P pri-miR-34b/c rs4938723 had a significant higher risk of HCC as compared with the TT genotype, and the corresponding adjusted OR (95% CI) was 4.14 (1.91-9.75). In dominant model, we observed that the TC+CC genotype were associated with an increased risk of HCC in comparison to the TT genotype (OR = 1.67, 95% CI = 1.17-2.55). In recessive model, the CC genotype was correlated with an elevated risk of HCC when compared with the TT+TC genotype (OR = 3.46, 95% CI = 1.62-8.54). The pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism was associated with a higher risk of HCC in the Chinese population examined. Further large-scale and multi-center studies are required to confirm these results.

 2. Prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM): A new frontier at the intersection of supramolecular chemistry and cell biology

  Zhou, Jie; Du, Xuewen; Xu, Bing

  2015-01-01

  Formed by non-covalent interactions and not defined at genetic level, the assemblies of small molecules in biology are complicated and less explored. A common morphology of the supramolecular assemblies of small molecules is nanofibrils, which coincidentally resembles the nanofibrils formed by proteins such as prions. So these supramolecular assemblies are termed as prion-like nanofibrils of small molecules (PriSM). Emerging evidence from several unrelated fields over the past decade implies ...

 3. Endocrine and Metabolic Effects of Adipose Tissue in Children and Adolescents / Endokrina in Presnovna Funkcija Maščobnega Tkiva Pri Otrocih in Mladostnikih

  Kotnik Primož

  2015-03-01

  Full Text Available Maščobno tkivo ima vlogo pri številnih endokrinih in presnovnih procesih. Lepin je bil med prvimi odkritimi dejavniki iz maščobnega tkiva, ki delujejo avto-, para- in endokrino. Od opredelitve leptina so odkrili še številne druge dejavnike, od katerih se nekateri izločajo iz maščobnih celic, nekateri pa iz drugih celic maščobnega tkiva.

 4. The impact of pri-miR-218 rs11134527 on the risk and prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma.

  Jiang, Lin; Wang, Chaofu; Sun, Canlin; Xu, Yumin; Ding, Zhongqi; Zhang, Xueling; Huang, Junxing; Yu, Hong

  2014-01-01

  MicroRNA-218 (miR-218) acts as a tumor suppressor in numerous types of cancer by regulation of the expression of target genes. The aim of this study was to investigate whether polymorphisms in miR-218 LAMB3 pathway were associated with the risk and prognosis of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Pri-mir-218 rs11134527 and LAMB3 rs2566 were genotyped in ESCC patients and 745 controls to assess their associations with cancer risk and overall survival. Pri-mir-218 rs11134527 was significantly associated with a decreased risk of ESCC under codominant, recessive and additive models. Although there was a significant association between rs11134527 and better survival of ESCC patients under codominant, recessive and additive models, the association disappeared after adjustment for TNM and LNM. However, further stratified analysis revealed that the association remained significant in patients with TNM stages I and II or non-LNM. Our data suggest that pri-miR-218 rs11134527 may contribute to the genetic susceptibility and prognosis for ESCC in Chinese Han population.

 5. The variant of pri-mir-26a-1 polymorphism is associated with decreased risk of betel quid-related oral premalignant lesions and oral squamous cell carcinoma.

  Yang, Cheng-Mei; Chen, Chien-Chou; Tseng, Yu-Kai; Huang, Sin-Jhih; Liou, Huei-Han; Lee, Yi-Cheng; Lee, Jang-Hwa; Wang, Jyh-Seng; Chen, Hung-Chih; Chi, Chao-Chuan; Kang, Bor-Hwang; Lin, Yun-Chung; Tsai, Kuo-Wang; Ger, Luo-Ping

  2017-06-08

  This case-control study evaluated the association of the single nucleotide polymorphism rs7372209 (T>C) in pri-mir-26a-1 with the risk and progression of betel quid (BQ)-related oral premalignant lesions (OPLs) and oral squamous cell carcinoma (OSCC). In total, 597 BQ chewers were recruited: 196 healthy controls, 241 patients with OPLs, and 160 patients with OSCC. Genotypes were determined using the TaqMan real-time assay. The C/T + T/T genotypes and T allele in pri-mir-26a-1 were correlated with a decreased risk of BQ-related OPLs (P = .038 and .005, respectively), oral leukoplakia (P = .01 and .001, respectively), and advanced-stage OSCC (P = .021 and .004, respectively). The effects of the C/T + T/T genotypes and T allele on the decreased risk of OPLs were potent in the older age group (both Pinteraction pri-mir-26a-1 may have a decreased risk of oral leukoplakia, OPLs, and advanced-stage OSCC. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. Application of carbon nanosorbent for PRiME pass-through cleanup of 10 selected local anesthetic drugs in human plasma samples.

  Ma, Jian-Bo; Zhao, Li-Ming; Rui, Qiu-Hong; Liao, Yu-Feng; Chen, Yan-Min; Xu, Jin; Zhu, Yan; Zhao, Yong-Gang

  2017-04-01

  A novel PRiME (process, robustness, improvements, matrix effects, ease of use) pass-through cleanup procedure has been developed to improve the existing commercially available designs. Carbon nanosorbents, i.e., magnetic modified carboxyl-graphene (Mag-CG) and magnetic modified carboxyl-carbon nanotubes (Mag-CCNTs), have been synthesised and evaluated in PRiME pass-through cleanup procedure for human plasma prior to analysis of 10 selected local anesthetic drugs by liquid chromatography-tandem quadrupole mass spectrometry (LC-MS/MS). The matrix effect, an interesting phenomenon of ion suppression for local anesthetic drugs containing ester group and ion enhancement for other drugs containing acylamino group, has been minimized using carbon nanosorbents PRiME pass-through cleanup procedure. Under the optimal conditions, the obtained results show higher cleanup efficiency of the carbon nanosorbents with recoveries between 70.2% and 126%. Furthermore, the carbon nanosorbents are also evaluated for reuse up to 80-100 times. The limits of quantification (LOQs) for local anesthetic drugs are in the range of 0.024-0.15 μg/L. Validation results on linearity, specificity, accuracy, and precision, as well as the application to the analysis of lidocaine in five patients recruited from the lung cancer demonstrate the applicability to clinical studies.

 7. Pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism contributes to acute lymphoblastic leukemia susceptibility in Chinese children.

  Tong, Na; Chu, Haiyan; Wang, Meilin; Xue, Yao; Du, Mulong; Lu, Lingling; Zhang, Heng; Wang, Feng; Fang, Yongjun; Li, Jie; Wu, Dongmei; Zhang, Zhengdong; Sheng, Xiaojing

  2016-01-01

  A polymorphism rs4938723 (T > C) within the promoter region of pri-miR-34b/c has been found to not only affect the expression of mature miR-34b/c but also contribute to the susceptibility to several cancer types. We designed a case-control study to evaluate the role of rs4938723 in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). The rs4938723 CC genotype was significantly associated with reduced ALL risk (p = 0.003, ORadjusted = 0.51, 95% CI = 0.33-0.80 for CC vs. TT). Stratification analyses showed the differences were pronounced in older (> 6 years), male subjects, as well as in patients in low risk and T-ALL subtypes. The in vitro luciferase assays in Jurkat and K-562 cell lines showed that the transcription activity of miR-34b/c was increased when T allele transited to C allele (p < 0.05). In conclusion, rs4938723 genetic variant contributed to the susceptibility to Chinese childhood ALL by influencing the transcription activity of miR-34b/c promoter.

 8. Magnetic and electric behavior of praseodymium substituted CuPryFe2-yO4 ferrites

  Farid, Muhammad Tahir; Ahmad, Ishtiaq; Kanwal, Muddassara; Murtaza, Ghulam; Ali, Irshad; Ashiq, Muhammad Naeem; Khan, Sajjad Ahmad

  2017-01-01

  Spinel ferrites with chemical formula CuPryFe2-yO4(y=0.0,0.02,0.04,0.06,0.08,0.10) were synthesized using sol-gel technique. The sintered powder characterized by X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and vibrating sample magnetometer (VSM). X-ray Diffraction analysis showed that the samples with concentration (y=0.0-0.06) have single spinel phase and the samples with concentration at y=0.08-0.10 have secondary phase (ortho ferrite phase) along spinel phase. The Lattice constant a increased with the substitution of Praseodymium (Pr) ions. The crystallite size calculated from Scherre's formula is found in the range of 53-37 nm. It is observed that DC resistivity and activation energy enhances with the substitution of Pr. The dc resistivity decreased with the increase in temperature. The conduction below Curie temperature (Tc) is due to hopping of electrons and holes, whereas, above Curie temperature it is due to polaron hopping. The decrease in Tc with increasing Pr constant may be due to the fact that Pr-Fe interactions on the B sites are weaker than Fe-Fe interaction. The saturation magnetization (Ms) and remanence (Mr) decreased where as coercivity (Hc) has been increased with the increase of Pr content. The measured parameters suggest that these materials are potential candidates for high frequency applications.

 9. Characterization of Staphylococcus aureus Primosomal DnaD Protein: Highly Conserved C-Terminal Region Is Crucial for ssDNA and PriA Helicase Binding but Not for DnaA Protein-Binding and Self-Tetramerization.

  Yen-Hua Huang

  Full Text Available The role of DnaD in the recruitment of replicative helicase has been identified. However, knowledge of the DNA, PriA, and DnaA binding mechanism of this protein for the DnaA- and PriA-directed replication primosome assemblies is limited. We characterized the DNA-binding properties of DnaD from Staphylococcus aureus (SaDnaD and analyzed its interactions with SaPriA and SaDnaA. The gel filtration chromatography analysis of purified SaDnaD and its deletion mutant proteins (SaDnaD1-195, SaDnaD1-200 and SaDnaD1-204 showed a stable tetramer in solution. This finding indicates that the C-terminal region aa 196-228 is not crucial for SaDnaD oligomerization. SaDnaD forms distinct complexes with ssDNA of different lengths. In fluorescence titrations, SaDnaD bound to ssDNA with a binding-site size of approximately 32 nt. A stable complex of SaDnaD1-195, SaDnaD1-200, and SaDnaD1-204 with ssDNA dT40 was undetectable, indicating that the C-terminal region of SaDnaD (particularly aa 205-228 is crucial for ssDNA binding. The SPR results revealed that SaDnaD1-195 can interact with SaDnaA but not with SaPriA, which may indicate that DnaD has different binding sites for PriA and DnaA. Both SaDnaD and SaDnaDY176A mutant proteins, but not SaDnaD1-195, can significantly stimulate the ATPase activity of SaPriA. Hence, the stimulation effect mainly resulted from direct contact within the protein-protein interaction, not via the DNA-protein interaction. Kinetic studies revealed that the SaDnaD-SaPriA interaction increases the Vmax of the SaPriA ATPase fivefold without significantly affecting the Km. These results indicate that the conserved C-terminal region is crucial for ssDNA and PriA helicase binding, but not for DnaA protein-binding and self-tetramerization.

 10. A New Algorithm of PRI Transform%一种新的PRI变换分选算法

  李英达; 肖立志; 于洋; 康一丁; 王宇

  2014-01-01

  脉冲重复间隔(pulse repetition interval,PRI)变换及其改进算法是雷达信号分选领域的经典算法之一.在早期的信号环境中,各部雷达信号的PRI值相对接近,传统的改进PRI变换算法能够有效地分选PRI抖动雷达信号,因而得到了广泛的应用.随着信号环境的日益复杂,不同雷达发射的信号其PRI值分布在一个较大的范围内,此时传统算法的分选能力大大减弱.针对上述问题,对传统算法中可变时间起点的改变、PRI箱的选择以及门限的确定三个方面进行改进,提出一种新的PRI变换分选算法.新算法中采用了可变的移动因子、固定的箱分辨率以及合理的门限,在保留原算法优点的同时,能够适应PRI值分布在较大范围内的抖动雷达信号分选问题,并通过模拟仿真验证了算法的有效性.

 11. Monitoring phenology of photosynthesis in temperate evergreen and mixed deciduous forests using the normalized difference vegetation index (NDVI) and the photochemical reflectance index (PRI) at leaf and canopy scales

  Wong, C. Y.; Arain, M. A.; Ensminger, I.

  2016-12-01

  Evergreen conifers in boreal and temperate regions undergo strong seasonal changes in photoperiod and temperatures, which determines their phenology of high photosynthetic activity in the growing season and downregulation during the winter. Monitoring the timing of the transition between summer activity and winter downregulation in evergreens is difficult since this is a largely invisible process, unlike in deciduous trees that have a visible budding and a sequence of leaf unfolding in the spring and leaf abscission in the fall. The light-use efficiency (LUE) model estimates gross primary productivity (GPP) and may be parameterized using remotely sensed vegetation indices. Using spectral reflectance data, we derived the normalized difference vegetation index (NDVI), a measure of leaf "greenness", and the photochemical reflectance index (PRI), a proxy for chlorophyll:carotenoid ratios which is related to photosynthetic activity. To better understand the relationship between these vegetation indices and photosynthetic activity and to contrast this relationship between plant functional types, the phenology of NDVI, PRI and photosynthesis was monitored in an evergreen forest and a mixed deciduous forest at the leaf and canopy scale. Our data indicates that the LUE model can be parameterized by NDVI and PRI to track forest phenology. Differences in the sensitivity of PRI and NDVI will be discussed. These findings have implications to address the phenology of evergreen conifers by using PRI to complement NDVI in the LUE model, potentially improving model productivity estimates in northern hemisphere forests, that are dominated by conifers.

 12. pri-miR-21重组腺病毒载体构建及其对TLR4基因调控的研究%Construction of a recombined adenovirus vector carrying pri-miR-21 gene and research on it's target gene TLR4

  赵婧; 徐广贤; 贾伟; 董辉; 张一琳; 赵志军; 魏军

  2012-01-01

  目的:构建能高效表达成熟miR-21小分子的腺病毒载体,探讨其对TLR4基因的靶向调控关系.方法:以正常小鼠基因组DNA为模板,PCR扩增pri-miR-21基因,克隆至穿梭载体pAdTrack-CMV中经PCR、酶切及基因测序分析正确无误后,与pAdEasy-1腺病毒骨架质粒进行同源重组,并利用293A细胞,包装成pri-miR-21重组腺病毒感染HeLa细胞,通过Westem blot检测TLR4的蛋白表达水平,验证miR-21与TLR4靶向调控的关系.结果:经PCR、酶切、测序及GFP表达证实,成功构建携带pri-miR-21基因的重组腺病毒载体并制备出高滴度重组病毒.Western blot证实,miR-21可抑制TLR4蛋白的表达.结论:所制备的小鼠pri- miR-21重组腺病毒,可以高效表达成熟miR-21小分子,能够抑制靶基因TLR4的表达.%AIM: To construct the recombined adenovi-rus vector carrying pri-miR-21 gene, which can express mature miR-21 efficiently, and to study the interaction of miR-21 with its target gene TLR4. METHODS: Using healthy mouse's gDNA as template, the primary miR-21 coding sequence was amplified by PCR and cloned into a shuttle vector pAdTrack-CMV. Constructed plasmid was sequenced and linearized for homologous recombination with pAdEasy-1 vector in BJ5183 bacteria. The recombined adenovirus vector carrying pri-miR-21 gene was used to challenge HeLa cell. The candidate target gene of miR-21 was determined by miRNA analysis databases. The expression level of TLR4 protein was detected by western blotting. RESULTS; Through the PCR, restriction enzyme digestion, DNA sequencing and expression of GFP, recombinant adenoviral vector pri-miR-21 gene was constructed successfully. Bioin-formatic analysis suggested a few possible binding sites between miR-21 and TLR4. Results showed that miR-21 down-regulated TLR4 at protein levels. CONCLUSION-. The recombinant adenoviral vector containing pri- miR-21 was successfully constructed. miR-21 gene interfered with the expression of TLR4 target gene.

 13. Pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism is associated with the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia.

  Hashemi, Mohammad; Bahari, Gholamreza; Naderi, Majid; Sadeghi-Bojd, Simin; Taheri, Mohsen

  2016-11-01

  MicroRNAs (miRNAs), small noncoding regulatory RNAs, are key regulators of gene expression. The impact of Pri-miR-34b/c rs4938723 variant on development of various cancers is still controversial. In the present study, we examined whether a rs4938723 variant located at the promoter region of Pri-miR-34b/c is associated with childhood ALL. A total of 110 children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) and 120 healthy children were recruited to participate in this study. The rs4938723 variant was genotyped by polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. The rs4938723 variant decreased the risk of ALL in heterozygous (TC vs OR = 0.48, 95% CI = 0.28-0.84, p = 0.012, TC vs TT) and overdominant (OR = 0.51, 95% CI = 0.30-0.89, p = 0.0.020, TC vs TT + CC): OR = 1.32, 95% CI = 0.67-2.59, p = 0.498; C vs T: OR = 0.99, 95% CI = 0.75-1.31, p = 0.986) inheritance models tested. The C allele significantly decreased the risk of childhood ALL compared to T allele (OR = 0.52, 95% CI = 0.33-0.83, p = 0.006). Our findings proposed an association between Pri-miR-34 b/c rs4938723 variant and risk of childhood ALL development in a sample of Iranian population. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. Improvement of the design and generation of highly specific plant knockdown lines using primary synthetic microRNAs (pri-smiRNAs

  Alves Leonardo

  2010-03-01

  Full Text Available Abstract Background microRNAs (miRNAs are endogenous small non-coding RNAs that post-transcriptionally regulate gene expression. In plants, they typically show high complementarity to a single sequence motif within their target mRNAs and act by catalyzing specific mRNA cleavage and degradation. miRNAs are processed from much longer primary transcripts via precursor miRNAs containing fold-back structures. Leaving these secondary structures intact, miRNAs can be re-designed experimentally to target mRNAs of choice. Results We designed primary synthetic miRNAs (pri-smiRNAs on the basis of the primary transcript of the Arabidopsis MIR159A gene by replacing the original miR159a and the corresponding miR159a* with novel sequences, keeping the overall secondary structure as predicted by the program RNAfold. We used the program RNAhybrid to optimize smiRNA design and to screen the complete Arabidopsis transcriptome for potential off-targets. To improve the molecular cloning of the pri-smiRNA we inserted restriction sites in the original MIR159A primary transcript to easily accommodate the smiRNA/smiRNA* DNA fragment. As a proof-of-concept, we targeted the single gene encoding chalcone synthase (CHS in Arabidopsis. We demonstrate smiRNA(CHS expression and CHS mRNA cleavage in different transgenic lines. Phenotypic changes in these lines were observed for seed color and flavonol derivatives, and quantified with respect to anthocyanin content. We also tested the effect of mismatches and excess G:U base pairs on knockdown efficiency. Conclusions RNAhybrid-assisted design of smiRNAs and generation of pri-smiRNAs using a novel vector containing restriction sites greatly improves specificity and speed of the generation of stable knockdown lines for functional analyses in plants.

 15. Thermochemical cycles for the heat and cold long-range transport. Final report of the PRI 9.2 Cold transport. Annual report of the PR 2-8; Cycles thermochimiques pour le transport de chaleur et de froid a longue distance. Rapport final du PRI 9.2. Transport de froid. Rapport annuel du PR 2-8

  Luo, L.; Tondeur, D. [Laboratoire des Sciences du Genie Chimique (LSGC), 54 - Nancy (France); Mazet, N.; Neveu, P.; Stitou, D.; Spinner, B. [Institut de Science et de Genie des Materiaux et Procedes (IMP), 66 - Perpignan (France)

  2004-07-01

  This PRI deals with the use of thermochemical processes, based on solid-gas reversible transformation, to transfer heat of cold at long-range distance (> 10 km), in order to enhance the energy efficiency. Four main aspects have been studied to confirm the process feasibility: the process identification and the operating conditions, the selection of compatible reagents, the design of an auto-thermal reactor and the gas transport impact on the global performances. (A.L.B.)

 16. The genetic association between pri-miR-34b/c polymorphism (rs4938723 T > C) and susceptibility to cancers: evidence from published studies.

  Li, Xiaowei; Wang, Liguang; Yu, Jianyu; Xu, Jun; Du, Jiajun

  2014-12-01

  Recently, several molecular epidemiological studies have focused on the association between pri-miR-34b/c rs4938723 SNP and the susceptibility to different cancers. Due to the controversial rather than conclusive results, we performed this meta-analysis to assess more precise and comprehensive conclusion about the association. Data published until July 2014 were collected from PubMed, Embase, Web of Science, Chinese National Knowledge Infrastructure, Wanfang Data, Chinese BioMedical Literature Database, and VIP database of Chinese Journal. Ultimately, 13 articles with a total of 7,753 cases and 8,014 controls were considered eligible for inclusion. The odds ratio (OR) and its 95 % confidence interval (95%CI) were used to assess the strength of association. In the overall analysis, a significant association between pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism and increased cancer susceptibility was found in heterozygous model (TC vs. TT: OR = 1.148, 95%CI 1.034-1.275, P = 0.010) and dominant model (CC + TC vs. TT: OR =1.166, 95%CI 1.028-1.322, P = 0.017). In subgroup analysis of ethnicity, pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism was significantly associated with an increased cancer susceptibility for Asian population in heterozygous model (TC vs. TT: OR = 1.169, 95%CI 1.031-1.326, P = 0.015) and dominant model (CC + TC vs. TT: OR = 1.185, 95%CI 1.017-1.382, P = 0.030), whereas no significant association for Caucasian population was observed in any genetic models. Intriguingly, stratified analysis revealed opposite results that pri-miR-34b/c polymorphism contributed to susceptibility to hepatocellular carcinoma while reduced susceptibility to colorectal cancer and esophageal squamous cell cancer in Asians. Considering some limitation of our meta-analysis, future well-designed case-control studies with larger sample sizes are required to confirm our findings.

 17. Deinterleaving of Radar Signals Based on Modified PRI Transform Algorithm%一种改进型PRI变换雷达信号分选技术

  赵永胜

  2007-01-01

  在对传统的脉冲重复间隔(PRI)变换法进行介绍的基础上,提出了一种改进型的PRI变换法来估计脉冲重复间隔,并给出了相应的门限设定方法,另外,文中还提出了一种适用的快速脉冲抽取算法.仿真表明,该方法对固定PRI、抖动PRI和参差PRI脉冲序列都有较好的估计效果.

 18. Conductivity of single-crystal Y1-yPryBa2Cu3O7-δ over a wide range of temperatures and Pr concentrations

  Khadzhai, G. Ya.; Vovk, N. R.; Vovk, R. V.

  2014-06-01

  The in-plane electrical resistance of Y1-yPryBa2Cu3O7-δ single crystals with a high degree of perfection is studied for temperatures in the range TC-300 K, where TC ranges from 92 to 52 K, with varying praseodymium content. The experimental data are approximated by an expression that takes electron scattering on phonons and defects into account, as well as fluctuation conductivity in a 3D Aslamazov-Larkin model. According to the approximation data the Debye temperature ranges from 350-370 K, depending on the praseodymium content. The transverse coherence length is ˜1 Å.

 19. UČINAK KALIJEVOG I NATRIJEVOG LAKTATA NA ODRŽIVOST JUNEĆEG MLJEVENOG MESA PRI RAZLIČITIM UVJETIMA SKLADIŠTENJA

  Šmidt, Gordana; Kovačić, Mirela; Grgurić, Ivana; Bertinovec, Ines

  2009-01-01

  Svježe mljeveno juneće meso tretirano kalijevim laktatom (KL) i natrijevim laktatom (NaL) u količini od 4% dodanima pojedinačno, odnosno svaki po 2% kada su kombinirani, upakirano je u modificiranu atmosferu sačinjenu od O2 i CO2 u omjeru 80%:20%, i skladišteno pri 2ºC i 8ºC kroz 7 dana. Uzorci su analizirani prvi, četvrti, šesti i sedmi dan. Rezultati ispitivanja pokazali su da je utjecaj KL i NaL na broj aerobnih mezofilnih bakterija podjednak, te su tretirani uzorci...

 20. Optimizacija svojstava samoorganiziranja graft kopolimera metoksi poli(etilen glikola) i masnih kiselina pri pripravi nanonosača s uklopljenim etopozidom

  Varshosaz, Jaleh; HASANZADEH, FARSHID; ESLAMDOOST, MOJTABA

  2012-01-01

  Cilj je rada bio ispitati svojstva samoorganiziranja micela pripravljenih od graft kopolimera metoksipolietilenglikola (mPEG) i masnih kiselina različite duljine lanca za uklapanje etopozida. Sintetizirana su tri amfifilna kopolimera povezivanjem miristinske, stearinske i behenične kiseline esterskom vezom s mPEG. Veličina i zeta-potencijal micela određeni su metodom dinamičkog raspršivanja svjetlosti. Micele s uklopljenim etopozidom pripravljene su film-metodom pri različitim omjerima lijeka...

 1. Combined analysis of pri-miR-34b/c rs4938723 and TP53 Arg72Pro with cervical cancer risk.

  Yuan, Fang; Sun, Ruifen; Chen, Peng; Liang, Yundan; Ni, Shanshan; Quan, Yi; Huang, Juan; Zhang, Lin; Gao, Linbo

  2016-05-01

  miR-34 family members can form a p53-miR-34 positive feedback loop and induce apoptosis, DNA repair, angiogenesis, and cell cycle arrest. We conducted a case-control study to examine whether two polymorphisms (i.e., rs4938723 in the promoter of pri-miR-34b/c and TP53 Arg72Pro) were linked to the carcinogenesis of cervical cancer among Chinese Han women. Genotypes of the two polymorphisms in 328 cervical cancer patients and 568 control subjects were determined by using a polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism assay. We found a significantly increased cervical cancer risk in the pri-miR-34b/c rs4938723 under dominant and overdominant model (CT/CC vs. TT: adjusted OR = 1.34, 95 % CI = 1.01-1.77; CT vs. TT/CC: adjusted OR = 1.37, 95 % CI = 1.05-1.80, respectively). Increased cervical cancer risks were also found in the TP53 Arg72Pro under a heterozygous comparison and overdominant model (CG vs. GG: adjusted OR = 1.44, 95 % CI = 1.06-1.95; CG vs. GG/CC: adjusted OR = 1.47, 95 % CI = 1.12-1.94, respectively). Stratification analysis showed that patients carrying the pri-miR-34b/c rs4938723 CT genotype had a significantly increased risk for developing poorly differential status and clinical stage I. Moreover, increased cancer risks were observed for the TP53 Arg72Pro polymorphism in patients with poorly differential status, clinical stage II, and without lymph node metastasis. Combined analysis revealed that the genotypes of rs4938723 CT/CC and TP53 Arg72Pro CG/CC had an increased cervical cancer risk (OR = 2.21, 95 % CI = 1.38-3.53). These findings suggest that the pri-miR-34b/c rs4938723 and TP53 Arg72Pro polymorphisms may contribute to the genesis of cervical cancer.

 2. Multilevel hierarchy of phase separation processes in La5/8-yPryCa3/8MnO3

  García-Muñoz, J. L.; Collado, A.; Aranda, M. A. G.; Ritter, C.

  2011-07-01

  We investigate two successive hierarchized phase segregations in La5/8-yPryCa3/8MnO3, which generate ferromagnetic metallic volumes (V1FM and V2FM) having different physical origins, stabilities, and parent electronic phases. The singular percolative transition around TC2 ≈ 100 K is due to a second electronic phase separation (PS), which is specific to the charge-order insulating regions segregated at the first PS process. These findings shed new light on the metastability, atypical dynamics, the nonvolatile magnetoresistance, or the supercooling glass transition in this complex magnetic system.

 3. Pregled aplikacij za operacijski sistem Android in njihova možnost uporabe pri pouku vsebin s področja elektronike in robotike

  Černe, Klemen

  2017-01-01

  Razvoj znanosti nam omogoča uporabo najrazličnejših novih tehnologij. Velik napredek so v zadnjem času dosegli mobilni telefoni in tablični računalniki. S popularnostjo le teh pa se je začel množični razvoj aplikacij, ki so uporabljene na njih. Moderne tehnologije pa so prodrle tudi na področje poučevanja. Čedalje več institucij za pomoč pri izobraževanju uporablja različne vrste informacijsko komunikacijskih sredstev (IKT). V tem diplomskem delu smo pregledali nekaj aplikacij za operacijs...

 4. Quantitative analysis of histidine decarboxylase gene (hdcA) transcription and histamine production by Streptococcus thermophilus PRI60 under conditions relevant to cheese making.

  Rossi, Franca; Gardini, Fausto; Rizzotti, Lucia; La Gioia, Federica; Tabanelli, Giulia; Torriani, Sandra

  2011-04-01

  This study evaluated the influence of parameters relevant for cheese making on histamine formation by Streptococcus thermophilus. Strains possessing a histidine decarboxylase (hdcA) gene represented 6% of the dairy isolates screened. The most histaminogenic, S. thermophilus PRI60, exhibited in skim milk a high basal level of expression of hdcA, upregulation in the presence of free histidine and salt, and repression after thermization. HdcA activity persisted in cell extracts, indicating that histamine might accumulate after cell lysis in cheese.

 5. Quantitative Analysis of Histidine Decarboxylase Gene (hdcA) Transcription and Histamine Production by Streptococcus thermophilus PRI60 under Conditions Relevant to Cheese Making▿†

  Rossi, Franca; Gardini, Fausto; Rizzotti, Lucia; La Gioia, Federica; Tabanelli, Giulia; Torriani, Sandra

  2011-01-01

  This study evaluated the influence of parameters relevant for cheese making on histamine formation by Streptococcus thermophilus. Strains possessing a histidine decarboxylase (hdcA) gene represented 6% of the dairy isolates screened. The most histaminogenic, S. thermophilus PRI60, exhibited in skim milk a high basal level of expression of hdcA, upregulation in the presence of free histidine and salt, and repression after thermization. HdcA activity persisted in cell extracts, indicating that histamine might accumulate after cell lysis in cheese. PMID:21378060

 6. La declinación de la hegemonía del PRI en los gobiernos estatales de México, 1989-2014

  Luis Carlos Rodríguez Montaño

  2017-04-01

  Full Text Available En este trabajo se indagó sobre la transición política mexicana en los gobiernos estatales, para lo que se planteó la pregunta: ¿qué tanto ha declinado la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en ellos? Para contestarla se revisaron tres indicadores: el partido de los gobernadores, el tamaño de la fracción del Partido Revolucionario Institucional en los congresos locales y la incidencia de los gobiernos hegemónicos priistas en los estados, de 1989 a 2014. El pluralismo político ha tenido avances sustantivos, y los regímenes de hegemonía priista se han reducido significativamente. Pero, mientras que en la mayoría de los estados hay gobiernos divididos, cinco mantienen la hegemonía priista sin alternancia, y hay 17 con dominio de otros partidos. A pesar de las limitaciones propias en los análisis sobre la evolución de la democracia, aquí se pretendió tener un punto de referencia sobre la pérdida del poder político de un partido que dominó la mayoría de los congresos locales durante gran parte del siglo XX. ______ This paper inquiries about Mexican political transition among state governments and it asks the question: how much the hegemony of the Institutional Revolutionary Party (PRI has declined among state governments? To answer this question, three indicators are revised: the party of governors, the size of PRI fraction within local congresses, and the count of hegemonic state governments during the approximate 1989-2014 period. The study finds out that political pluralism has made substantive progress and that hegemonic PRI state governments have significantly declined. There is however a broad variability; while the majority of states are divided governments, five maintain hegemonic PRI governments with no alternation, and also 17 states have governments where other party is dominant. Despite of limitations in the analysis of the evolution of democracy, it was intended here to have a reference point on the

 7. La democracia interna en los partidos políticos: el caso del PRI de México entre 1965-1984

  Contreras Romero, Valente Alberto

  2015-01-01

  El presente trabajo de investigación pretende analizar los procesos de selección interna de candidatos a puestos de elección popular dentro de los partidos políticos especialmente aquellos donde se apliquen métodos de selección incluyentes y democraticos. El trabajo se enfocara principalmente en los partidos políticos hegemónicos en regímenes poco democraticos como fue el caso de México, para este efecto se realizará un estudio de caso aplicado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ...

 8. Pri-miR-34b/c rs4938723 polymorphism is associated with a decreased risk of gastric cancer.

  Pan, Xin-Min; Sun, Rui-Fen; Li, Zhao-Hui; Guo, Xiao-Min; Qin, Hao-Jie; Gao, Lin-Bo

  2015-04-01

  Previous studies have demonstrated that miR-34 family members are abnormally expressed in gastric cancer. Overexpression of the miR-34 family suppresses gastric carcinogenesis, whereas downregulation of the miR-34 family promotes tumorigenesis. p53 can bind to the promoter region of miR-34b/c, leading to an increase of miR-34b/c expression. Recently, a variant in the promoter region of pri-miR-34b/c (rs4938723) has been discovered, with the function of altering the binding efficiency of transcription factor GATA. The purpose of this study was to examine the role of the miR-34b/c rs4938723 and TP53 Arg72Pro polymorphisms in the susceptibility of gastric cancer. We analyzed the distribution of the two polymorphisms in 197 patients with gastric cancer and 289 age-, gender-, ethnicity-, and living area-matched controls using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism and DNA direct sequencing. We found that the CT and CT/CC genotypes of the miR-34b/c rs4938723 were associated with a significantly decreased risk of gastric cancer compared with the TT genotype (CT vs. TT: odds ratio [OR]=0.66; 95% confidence interval [95% CI], 0.45-0.97; and CT/CC vs. TT: OR=0.67; 95% CI, 0.47-0.97, respectively). Combined analysis showed that subjects carrying the miR-34b/c rs4938723 CT/CC and TP53 CG/CC genotypes had a 0.62-fold decreased risk to develop gastric cancer compared with subjects carrying the miR-34b/c rs4938723 TT and TP53 CG/CC genotypes (OR=0.62; 95% CI, 0.40-0.96). These findings suggest that the miR-34b/c rs4938723 may individually and jointly have a protective effect on the risk of gastric risk.

 9. Congés… pour « prières » Prayers and days off

  Claudine Viard

  2009-04-01

  Full Text Available Les premiers combats de la classe ouvrière se sont portés sur la demande d’une journée de repos, qui par tradition chrétienne a été fixée le dimanche en 1906. Quatre journées de congé à caractère chrétien ont en outre été retenues par le législateur. L’exercice du culte est donc concrètement garanti pour les chrétiens. Avec l’arrivée sur le territoire de la République  de populations de confessions variées, cette organisation du travail apparaît inégalitaire, voire de nature à porter atteinte à la liberté religieuse. Il a été proposé de reconnaître les jours de prières d’autres confessions. Pour l’instant, le législateur n’a pas adopté ces propositions. Mais la question reste posée. Or, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs admet le droit de prier des fidèles des cultes minoritaires, ils peuvent prétendre à un congé lors des fêtes de leur religion dans la mesure où cela n’occasionne pas de perturbation. La consécration de cette jurisprudence souple par le législateur serait de nature à calmer le débat.At the turn of the century, the working classes fought for a day off in the week, which was granted on Sundays by the legislator in 1906. Four additional christian holidays are also legal. So the right to pray is garanteed for christians. As different populations with various faiths settled in France, this organisation has seemed to violate the principle of equality, and religious freedom. There has been a debate on the question whether some of the days of minority religions should also be observed by all the population. But so far, the legislator has not voted any of these proposals. It remains an issue. The French judge has consistently decided that the people of non christian faiths had the right to be granted a day off to pray on these special days, provided it would not cause prejudice to the organisation they work for. It might help to calm the debate if this

 10. PRI变换在脉冲列去交错中的适用性分析%Applicability Analysis of PRI Transform in Pulse Train Destagger

  安振; 李运祯

  2007-01-01

  传统雷达脉冲列去交错方法中的脉冲重复间隔(PRI)估计算法,是以接收到的脉冲串的自相关函数为基础,很容易出现信号的PRI及其整数倍(即子谐波)同时存在的现象,给雷达脉冲串的去交错造成了困难.为克服上述缺点,提出了PRI变换的估计方法,几乎完全抑制了出现在自相关函数中的子谐波.研究了这种算法对于各种不同PRI信号的适用性.计算机仿真结果表明,这种算法适用于检测不同信号的PRI.

 11. PAZ, PRI, AND PROGRESS: OCTAVIO PAZ’S POLITICAL, ECONOMIC AND LITERARY STRUGGLE TO INSPIRE REFORM IN TWENTIETH-CENTURY MEXICO

  D. Gene Pace

  2003-01-01

  Full Text Available Throughout most of the twentieth century; Mexico’s political and economic policies were heavily influenced by the Partido Revolucionario Institutional (PRI. The landmark 1998 victory by Vicente Fox, the first presidential candidate in seven decades to win without the official sanction of the PRI,marked an important milestone in Mexican history; Octavio Paz, an eloquent proponent of political, economic, and social reform, sought for decades to inspire change. This paper seeks to illuminate Paz’s economic philosophy, and to demonstrate how the acclaimed writer, through courageous symbolic action coupled with an inimitable and potent pen, challenged the PRI’s hegemony in Mexico and contributed to the historic election he almost lived to celebrate (an elderly Paz died shortly before the historic 1998 election.“The Aztec ritual of 2 October [1968] in the Plaza de Tlatelolco. . . convinced me to abandon the Mexican Foreign Service.”“October 2, 1968 ended the student movement. It also ended an era in thehistory of Mexico.”

 12. Patología del sueño en las enfermedades priónicas Sleep disorders in prion diseases

  T. Ayuso

  2007-01-01

  Full Text Available Las enfermedades priónicas son un grupo de encefalopatías con cambios neurodegenerativos causados por una proteína alterada denominada prión cuyo dato característico es la transmisibilidad. Ocurren la mayoría de las veces de forma esporádica aunque un grupo de ellas son familiares asociadas a mutaciones en el gen de la proteína priónica. El polimorfismo genético parece determinar las diferentes variantes familiares. Una de las más enigmáticas e inhabituales es el Insomnio Letal Familiar (ILF, trastorno hereditario caracterizado por pérdida del sueño fisiológico con estupor onírico, hiperactividad autonómica y motora, y anomalías motoras. La polisomnografía de esta entidad refleja la incapacidad para producir un patrón fisiológico del sueño NREM y REM, así como de las fluctuaciones circadianas hormonales y vegetativas; la transición de vigilia a sueño está marcadamente alterada con desaparición precoz de los husos de sueño. La hipótesis del origen de estos trastornos es la pérdida neuronal talámica, especialmente en los núcleos anterior y dorsomedial, descrita en la neuropatología de estos pacientes; además la PET revela hipofunción de núcleos talámicos, centros responsables del control vigilia-sueño. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob las alteraciones de sueño-vigilia no se han considerado características, no obstante, se han encontrado frecuentes alteraciones en los registros electroencefalográficos de sueño. Además de la neurodegeneración talámica puede haber mecanismos etiopatogénicos comunes en las enfermedades priónicas en relación con la función biológica de la proteína priónica.Prion diseases are a group of encephalopathies with neurodegenerative changes caused by an altered protein named prion whose characteristic datum is transmissibility. In most cases they occur in a sporadic form although a group of them are familial associated with mutations in the gene of the prion protein

 13. Nova libro pri interlingvistiko

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 14. Nova libro pri interlingvistiko

  2006-01-01

  Rets rmt.: Blanke, Detlev. Interlinguistische Beiträge : zum Wesen und zur Plansprachen / herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main, Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Europäischer Verlag der Wissenschaften Peter Lang

 15. 一种基于PRI谱特征的复杂雷达信号分选方法%A method of complex radar signal sorting based on PRI spectrum signatures

  王亚莉; 胡进

  2011-01-01

  通过分析雷达截获机所处的复杂雷达信号环境,提出了一种基于PR I谱特征的复杂雷达信号分选方法。该方法利用PR I变换获取雷达信号PR I谱,并根据各种复杂雷达信号PR I谱特征实现复杂雷达信号的分选工作。仿真结果表明,该方法能够较好地实现复杂信号环境下雷达信号的分选工作。%In view of the complex radar signal environment for radar interceptors,a method of the complex radar signal sorting based on the PRI spectrum signatures is presented.The PRI spectrum is obtained through the PRI transform,and the complex radar signal sorting is realized based on the PRI spectrum signatures of various complex radar signals.The simulation results show that the method can better realize radar signal sorting in the complex signal environment.

 16. Sun-induced Chlorophyll fluorescence and PRI improve remote sensing GPP estimates under varying nutrient availability in a typical Mediterranean savanna ecosystem

  Perez-Priego, O.; Guan, J.; Rossini, M.; Fava, F.; Wutzler, T.; Moreno, G.; Carvalhais, N.; Carrara, A.; Kolle, O.; Julitta, T.; Schrumpf, M.; Reichstein, M.; Migliavacca, M.

  2015-07-01

  This study investigates the performances of different optical indices to estimate gross primary production (GPP) of herbaceous stratum in a Mediterranean savanna with different Nitrogen (N) and Phosphorous (P) availability. Sun-induced chlorophyll Fluorescence yield computed at 760 nm (Fy760), scaled-photochemical reflectance index (sPRI), MERIS terrestrial-chlorophyll index (MTCI) and Normalized difference vegetation index (NDVI) were computed from near-surface field spectroscopy measurements collected using high spectral resolution spectrometers covering the visible near-infrared regions. GPP was measured using canopy-chambers on the same locations sampled by the spectrometers. We hypothesized that light-use efficiency (LUE) models driven by remote sensing quantities (RSM) can better track changes in GPP caused by nutrient supplies compared to those driven exclusively by meteorological data (MM). Particularly, we compared the performances of different RSM formulations - relying on the use of Fy760 or sPRI as proxy for LUE and NDVI or MTCI as fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR) - with those of classical MM. Results showed significantly higher GPP in the N fertilized experimental plots during the growing period. These differences in GPP disappeared in the drying period when senescence effects masked out potential differences due to plant N content. Consequently, although MTCI was tightly related to plant N content (r2 = 0.86, p < 0.01), it was poorly related to GPP (r2 = 0.45, p < 0.05). On the contrary sPRI and Fy760 correlated well with GPP during the whole measurement period. Results revealed that the relationship between GPP and Fy760 is not unique across treatments but it is affected by N availability. Results from a cross validation analysis showed that MM (AICcv = 127, MEcv = 0.879) outperformed RSM (AICcv = 140, MEcv = 0.8737) when soil moisture was used to constrain the seasonal dynamic of LUE. However, residual analyses

 17. Base-pair opening dynamics of the microRNA precursor pri-miR156a affect temperature-responsive flowering in Arabidopsis.

  Kim, Hee-Eun; Kim, Wanhui; Lee, Ae-Ree; Jin, Suhyun; Jun, A Rim; Kim, Nak-Kyoon; Lee, Joon-Hwa; Ahn, Ji Hoon

  2017-03-18

  Internal and environmental cues, including ambient temperature changes, regulate the timing of flowering in plants. Arabidopsis miR156 represses flowering and plays an important role in the regulation of temperature-responsive flowering. However, the molecular basis of miR156 processing at lower temperatures remains largely unknown. Here, we performed nuclear magnetic resonance studies to investigate the base-pair opening dynamics of model RNAs at 16 °C and investigated the in vivo effects of the mutant RNAs on temperature-responsive flowering. The A9C and A10CG mutations in the B5 bulge of the lower stem of pri-miR156a stabilized the C15∙G98 and U16∙A97 base-pairs at the cleavage site of pri-miR156a at 16 °C. Consistent with this, production of mature miR156 was severely affected in plants overexpressing the A9C and A10CG constructs and these plants exhibited almost no delay in flowering at 16 °C. The A10G and A9AC mutations did not strongly affect C15∙G98 and U16∙A97 base-pairs at 16 °C, and plants overexpressing A10G and A9AC mutants of miR156 produced more mature miR156 than plants overexpressing the A9C and A10CG mutants and showed a strong delay in flowering at 16 °C. Interestingly, the A9AC mutation had distinct effects on the opening dynamics of the C15∙G98 and U16∙A97 base-pairs between 16 °C and 23 °C, and plants expressing the A9AC mutant miR156 showed only a moderate delay in flowering at 16 °C. Based on these results, we propose that fine-tuning of the base-pair stability at the cleavage site is essential for efficient processing of pri-miR156a at a low temperature and for reduced flowering sensitivity to ambient temperature changes. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Genetic polymorphism of pri-microRNA 325, targeting SLC6A4 3'-UTR, is closely associated with the risk of functional dyspepsia in Japan.

  Arisawa, Tomiyasu; Tahara, Tomomitsu; Fukuyama, Tomoki; Hayashi, Ranji; Matsunaga, Kazuhiro; Hayashi, Nobuhiko; Nakamura, Masakatsu; Toshikuni, Nobuyuki; Shiroeda, Hisakazu; Shibata, Tomoyuki

  2012-10-01

  The role of genetics in the susceptibility to functional dyspepsia (FD) remains unclear. We attempted to clarify the association between FD and polymorphisms in SLC6A4. In addition, rs5981521 (C>T) in the pri-microRNA 325 (pri-miR-325) coding region was also investigated. The study was performed in 395 subjects (172 with no upper abdominal symptoms and 223 with FD, including medication-resistant FD). We employed a polymerase chain reaction single-strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) method to detect gene polymorphisms. Neither SLC6A4 -185 A>C nor *463 G>T was associated with susceptibility to FD. The number of rs5981521 T alleles was significantly correlated with an increased risk for FD (odds ratio [OR] 1.45, 95 % confidence interval [CI] 1.05-1.98; p = 0.022) and the TT homozygote was more closely associated with the risk for FD (OR 3.01, 95 % CI 1.41-6.42; p = 0.0043). The TT homozygote also had significantly increased risks for both the epigastric pain syndrome (EPS) and postprandial distress syndrome (PDS) subtypes of FD (OR 3.04, 95 % CI 1.25-7.42; p = 0.014 and OR 3.05, 95 % CI 1.14-8.13; p = 0.026, respectively). In addition, Helicobacter pylori-negative TT homozygotes had a greater risk for FD (OR 8.37, 95 % CI 1.78-39.5; p = 0.0072). In subjects with the SLC6A4 5'-untranslated region (UTR) wild homozygote, the number of rs5981521 T alleles was significantly correlated to an increased risk for FD (OR 1.45, 95 % CI 1.03-2.04, p = 0.033). Of note, in subjects who were SLC6A4 3'-UTR mutant carriers, the number of rs5981521 T alleles was also significantly correlated with an increased risk for FD (OR 2.07, 95 % CI 1.08-3.98; p = 0.029). Our results suggest that the genetic polymorphism pri-miR-325 is associated with FD and interacts with SLC6A4 polymorphisms in increasing susceptibility to FD in Japanese.

 19. A Recognition Algorithm for Radar PRI Modulation Mode Based on Extremum Sequence Features Set%基于极值序列特征集的雷达PRI调制模式识别算法

  周一鹏; 王星; 田元荣; 周东青; 程嗣怡

  2016-01-01

  识别雷达信号的脉冲重复间隔( PRI)调制模式是分析雷达工作状态和工作任务的重要手段。针对复杂体制雷达的PRI调制模式可实时切换并改变调制参数因而难于识别的问题,提出一种基于极值序列特征集的雷达PRI调制模式识别算法。该算法首先提取PRI序列的极值特征,构建极值序列特征集;然后,基于PRI序列及其特征集建立恒参、类正弦、正弦和抖动判定准则,实现雷达PRI调制模式的分层识别。仿真分析表明:该算法对复杂体制雷达PRI调制模式的识别正确率达95.3%,同时具有较高的实时性,在电子对抗应用领域具有良好的前景。%The recognition of pulse repetition interval ( PRI) modulation mode is meaningful for analyzing the condition and task of radar.In order to recognize advanced radar which could change its PRI modulation mode and parameters quickly , a recognition al-gorithm based on extremum sequence features set is proposed .Firstly, by extracting the extremum sequence features from PRI se-quence , the PRI extremum features set is constructed .Then the judge criterions of five PRI modulation modes based on PRI se-quence and its extremum features set is proposed .Finally, a multi-layer recognition algorithm is presented .The result shows that the recognition algorithm has preferable recognition correct rate (95.3%), and could classify the PRI modulation modes quickly , so the resae rch has a good application prospect in electronic support measures.

 20. 一种抗 SDIF 分选的脉冲重复间隔参差设计方法%A Design Method of PRI Stagger Countering the SDIF Sorting Algorithm

  张保群

  2016-01-01

  To improve the anti-sorting and anti-recognition ability of radars against electronic reconnaissance systems,a design method of PRI stagger for radar signals was proposed based on the idea of destroying the performance of sorting with the pulse repetition interval (PRI).The working process of a typical PRI sorting algorithm,the sequential difference histogram (SDIF)was analyzed,and some critical steps were discussed.It is revealed that,when the staggered PRI values are chosen properly under some contracts,the correct sorting processing can be destroyed,as a result,more than one targets appear in the sorting results.Simulation results show that,the presented design is effective during countering the signal sorting based on the SDIF,therefore it provides a preliminary theoretical guidance for the radio frequency stealth design of radar signals.%为提高雷达对电子侦察系统抗分选识别能力,从破坏脉冲重复间隔(PRI)分选性能的角度出发,提出了一种雷达信号 PRI 参差设计方法。根据典型的序列差值直方图(SDIF)算法的工作流程,分析了 SDIF 实现 PRI 参差信号分选的关键步骤。合理设计参差 PRI 取值,使其满足一定约束条件,可以破坏正确分选流程,达到分选结果中目标增批的目的。仿真结果表明,该设计方法能有效对抗基于 SDIF 的信号分选策略,可以为雷达信号射频隐身设计提供初步的理论指导。

 1. PRI Detection of Segment Pulse Trains Based on Transform Spectrum Coherent Accumulation%基于变换谱相干积累的片段信号PRI检测

  张什永; 胡泽宾; 王俊文

  2012-01-01

  Due to the effects of search modes and targets' beam scheduling, the reconnaissance systems can only intercept segment pulse trains from emitters, which is a big challenge for signal sorting. For this problem, a new method based on PRI transform spectrum coherent accumulation is proposed. PRI transform algorithm is introduced. The relationship between PRI spectrum peak value and pulse number included is given and its coherent accumulation feature is then revealed. Simulation results show that the new method can efficiently enhance PRI spectrum and is favourable to improve the detection propability.%受自身搜索方式和目标辐射源波束调度的影响,侦察系统往往只能截获辐射源的部分信号,这为后续分选处理带来了很大挑战.针对该问题,提出了通过时PRI变换谱进行相干积累以提高真实PRI检测概率的方法.首先介绍了PRI变换法,对算法原理进行了说明;接着从理论上推导了PRI变换谱峰值与脉冲个数的关系,指出了PRI变换谱的相干积累特性,并分析了其对虚假脉冲的适应能力;最后通过仿真试验对理论分析进行了验证.仿真结果表明,文中提出的方法能够有效提高片段信号的PRI 谱峰,从而有利于提高检测概率.

 2. An accurate estimation algorithm for PRI based on remainder of the cycle%一种基于余数周期的 PRI精确估计算法

  苏焕程; 张君; 程良平; 程亦涵; 冷魁

  2016-01-01

  针对传统脉冲重复间隔(PRI)分选算法在估计PRI方面存在的不足,提出了一种对PRI周期信号的周期进行精确估计的算法。该算法首先从待分选脉冲序列中提取出属于一部雷达的脉冲样本,然后利用同余方程的余数周期性质对该雷达脉冲序列的PRI进行精确的估计。相对于传统的PRI估计算法,该算法有效地消除了TOA量化误差对PRI估计造成的影响,可以精确地估计出雷达脉冲序列的准确 PRI数值,从而能够更好地满足信号分选算法的处理需求。理论推导及仿真实验均表明了该算法的有效性。%For the defects in estimating pulse repetition interval (PRI) of traditional PRI de‐interleaving al‐gorithms ,a new algorithm of estimating the period of PRI periodic signals is put forward .The algorithm firstly extracts the pulse sample sequence of certain radar from the raw pulse sequence ,and then executes precise period estimation process based on the remainder of the cycle .Compared with the traditional PRI estimating algorithms ,this algorithm accurately estimates the PRI with TOA quantization error removing , which satisfies the requirement of the de‐interleaving process . Both theoretical derivation and simulation results verify the validity of the proposed algorithm .

 3. PRI 2.1: Basic researches on the photovoltaic: new materials (july 2002 - july 2004). Final report of the integrated research project; PRI 2.1: Recherches de base en photovoltaique: nouveaux materiaux (Juillet 2002 - Juin 2004). Rapport final du projet de recherche integre

  Marfaing, Y.

  2004-07-01

  The main material of the photovoltaic cells is the massive crystalline silicon. For a large scale development of the photovoltaic industry, it is necessary to use thin layers. Many materials are possible to reach this objective: different types of silicon (amorphous, mono-crystal, poly-crystal), poly-crystal of CIS type (CuInSe{sub 2}) and organic molecules and polymers. The last two types are innovative and need some researches. These research axis are presented in this PRI. (A.L.B.)

 4. La proteína priónica celular: Análisis de su función neuroprotectora y reguladora del ciclo Celular

  Carulla Martí, Patricia

  2013-01-01

  [spa] Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs) son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas letales que afectan tanto animales como humanos. Están causadas por unas partículas proteicas denominadas “priones”, resultantes de la transformación de la proteína priónica celular (PrP(C)) a una forma patogénica denominada PrP(SC), que se acumula en el cerebro en forma de agregados e induce la transformación de más moléculas a expensas de la reducción de los niveles de PrP(C)...

 5. 基于PRI的雷达脉冲序列分选方法%Algorithms for Sorting of Radar Pulses Based on PRI

  杨文华; 高梅国

  2005-01-01

  高密度复杂信号环境下的信号分选处理技术是新一代雷达截获接收机信号处理的关键技术,也是雷达截获领域一个亟待解决的问题.文中讨论基于脉冲重复间隔(PRI)的脉冲分选算法,深入分析了基于直方图统计算法和PRI变换算法的优缺点,并对算法进行计算机仿真.最后针对这两种算法的优缺点提出一种综合的分选算法.

 6. 基于PRI变换和小波变换的雷达信号分选%Sorting of Radar Signal Based on PRI transfer and wavelet transfer

  韩俊; 何明浩; 翟卫俊; 陈昌孝

  2007-01-01

  分析了脉冲重复间隔(PRI)变换算法和小波变换算法的基本原理,针对两种算法在雷达信号分选中的优缺点,提出了一种基于PRI变换和小波变换相结合的雷达信号综合分选方法.该方法首先利用PRI变换对雷达信号粗分选,然后应用小波变换进行细分选.仿真结果表明,在信噪比不低于10dB的条件下,该方法准确可行.

 7. Izobraževalna debata kot metoda makro-didaktične komponente preverjanje z ocenjevanjem pri pouku KEMIJE in NARAVOSLOVJA v osnovni šoli

  Horvat, Davorin

  2014-01-01

  Hiter napredek znanosti in informacijske tehnologije ter dostopnosti do informacij preko medmrežja silijo k drugačnemu, alternativnemu načinu poučevanja (Pisar, 2006). Učence je potrebno uvajati v interdisciplinarno povezovanje aktualnih predmetnih področij. Aktivno učenje s pomočjo različnih metod dela ima pri vzgojno–izobraževalnem procesu čedalje večji pomen. Z metodo izobraževalne debate pridobijo učenci nekatere veščine, potrebne za uspešno soočanje z izzivi današnjega časa. Ta metod...

 8. Lower Oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia

  Luka Gale

  2008-12-01

  Full Text Available The Lower Oligocene Gornji Grad beds from Polj{ica pri Podnartu consist of marly limestone, mudstone, several layers of limestones and two layers of sandstones, and were deposited on a mixed carbonate-siliciclastic ramp.Especially the limestones contain rich fossil fauna and non-geniculate coralline red algae. These were systematicallycollected from four horizons and researched in thin sections under an optical microscope. Genera Lithoporella,Neogoniolithon, Spongites, Lithothamnion, Mesophyllum and Spongites were recognized. Surface area for each genus was calculated and the differences in the coralline assemblages in the four horizons were analysed. Thecorallines originate from two source areas: sandy-muddy bottom of a shallow marine environment, and small coral bioherms with its encrusters.

 9. Odpadna embalaža in problem pri odpadni embalaži s pretisnimi omoti v farmacevtskem podjetju Krka d.d.

  Krajnc, Urška

  2015-01-01

  Diplomska naloga obsega problem, ki nastane zaradi čedalje večjega in obsežnejšega nastajanja odpadne embalaže, in konkreten problem, s katerim se srečujejo v farmacevtskem podjetju Krka, d. d., iz Novega mesta. Kot nam je znano, je z odpadki vse več težav. S prostorskega vidika je to kopičenje odpadkov, z okoljskega vidika pa onesnaževanje okolja. Embalaža, ki predstavlja odpadek, ki ga ne potrebujemo več, nam predstavlja predmet, ki ga odvržemo. Pri tem je smiselno premisliti, če je embalaž...

 10. Fazna ravnoteža u sustavu NaNO3/KNO3 + glicerol + voda pri 288.15 K i 298.15 K

  Zhang, H.-Y.; Zhu, W.-W.; Qin, G.-L.; Wei, Z.

  2014-01-01

  U ternarnom sustav NaNO3/KNO3 + glicerol + voda određeni su topljivost, gustoća i indeks loma pri 288,15 K i 298,15 K. Topljivost je izračunata na temelju gustoće i indeksa loma. U svim se slučajevima topljivost smanjuje s povećanjem udjela glicerola. Za indeks loma uočen je suprotan trend. Dodatkom glicerola smanjuje se gustoća otopine NaNO3, a povećava gustoća otopine KNO3. Eksperimentalni podatci za zasićene i podzasićene otopine korelirani su empirijskom jednadžbom s četiri i sedam parame...

 11. Extracción de una Proteasa Anti-Priónica de Líquenes (Orden: LECANORALES) en Fluido Gástrico e Intestinal Artificial -resumen-

  Ricardo Millán-González; J Ducett; Johnson, C.

  2014-01-01

  La proteína priónica anormal (PrPTSE) es el agente etiológico de las encefalopatías espongiformes trasmisibles. Esta proteína posee una alta resistencia a ser inactivada por agentes químicos y ambientales‚ como la radiación y el calor‚ lo cual le da la capacidad de persistir en la tierra durante un periodo mayor a tres años después de haber sido enterrado‚ generando así una reserva de infectividad. Los líquenes son organismos simbióticos conformados por un hongo y un agente fotosintético que ...

 12. Bralno razumevanje angleščine pri učencih 6. razreda z disleksijo in brez disleksije s slušnim medijem vnosa

  Deželan, Tadeja

  2017-01-01

  Ugotovitve znanstvenih raziskav so v zadnjih letih začele poudarjati pomembnost zgodnjega odkrivanja splošnih in specifičnih učnih težav učencev v šoli. Med specifičnimi učnimi težavami je najbolj prepoznavna in preučevana disleksija. Le-ta učencem povzroča velike težave pri osnovnem opismenjevanju in usvajanju jezikovnih spretnosti. Ker imajo učenci z disleksijo med drugim tudi težave z branjem in posledično tudi z razumevanjem prebranega, potrebujejo določene prilagoditve in podpore. V tej ...

 13. A SNP site in pri-miR-124 changes mature miR-124 expression but no contribution to Alzheimer's disease in a Mongolian population.

  Qi, Lu; Hu, Yi; Zhan, Ying; Wang, Jing; Wang, Bing-Bing; Xia, Hong-Fei; Ma, Xu

  2012-04-25

  Increasing evidence shows that single nucleotide polymorphisms (SNPs) or mutations in microRNAs (miRNAs) sequence may affect the processing and function of miRNAs and participate in the occurrence of diseases. Although many SNPs of miRNAs were found, their functions in the pathological process of nerve cells were only just emerging. In the present study, the effect of the SNP of one neuronal miRNA, miR-124, on miRNA biogenesis and human genetic disease was investigated using in vitro cell line model and Alzheimer's disease (AD) in the Mongolian population. Bioinformatics prediction showed that a common G/C polymorphism designated rs531564 was found in the pri-miR-124 and the G allele changed the formation of a ring-shaped structure in the predicted secondary structure of the pri-miRNA for miR-124-1. Northern blot and real-time PCR analysis showed that the amount of mature miR-124 from the C/G heterozygosity of rs531564 was increased compared with the CC or GG homozygosity of rs531564. The expression of mature miR-124 from GG homozygosity was also higher than that from CC homozygosity. But in an association study of AD patients and controls, neither genotype nor allele distribution difference was found in AD patients compared with controls. Collectively, the present study is the first to evaluate the relationship between miR-124 and AD in the Mongolian population. SNP rs531564 of miR-124 may not represent a risk factor in the development of AD among Mongolian population.

 14. A novel marsupial pri-miRNA transcript has a putative role in gamete maintenance and defines a vertebrate miRNA cluster paralogous to the miR-15a/miR-16-1 cluster.

  Au, Phil Chi Khang; Frankenberg, Stephen; Selwood, Lynne; Familari, Mary

  2011-10-01

  Successful maintenance, survival and maturation of gametes rely on bidirectional communication between the gamete and its supporting cells. Before puberty, factors from the gamete and its supporting cells are necessary for spermatogonial stem cell and primordial follicle oocyte maintenance. Following gametogenesis, gametes rely on factors and nutrients secreted by cells of the reproductive tracts, the epididymis and/or oviduct, to complete maturation. Despite extensive studies on female and male reproduction, many of the molecular mechanisms of germ cell maintenance remain relatively unknown, particularly in marsupial species. We present the first study and characterisation of a novel primary miRNA transcript, pri-miR-16c, in the marsupial, the stripe-faced dunnart. Bioinformatic analysis showed that its predicted processed miRNA - miR-16c - is present in a wide range of vertebrates, but not eutherians. In situ hybridisation revealed dunnart pri-miR-16c expression in day 4 (primordial germ cells) and day 7 (oogonia) pouch young, in primary oocytes and follicle cells of primordial follicles but then only in follicle cells of primary, secondary and antral follicles in adult ovaries. In the adult testis, pri-miR-16c transcripts were present in the cytoplasm of spermatogonial cells. The oviduct and the epididymis both showed expression, but not any other somatic tissues examined or conceptuses during early embryonic development. This pattern of expression suggests that pri-miR-16c function may be associated with gamete maintenance, possibly through mechanisms involving RNA transfer, until the zygote enters the uterus at the pronuclear stage.

 15. 利用光化学反射植被指数估算光能利用率研究的进展%The Review of Estimating Light Use Efficiency through Photochemical Reflectance Index(PRI)

  陈晋; 唐艳鸿; 陈学泓; 杨伟

  2008-01-01

  植被光能利用率(LUE)是估计植被初级生产力(GPP)和净初级生产力(NPP)模型的一个重要输入,准确地估计LUE对于生态学研究有重要的意义.由于LUE随环境的变化关系十分复杂,现有的LUE估算模型过于粗糙简单,而通过遥感直接估计LUE将会更加可靠.研究表明,光化学反射植被指数(PRI)与LUE有很好的相关性,故PRI在利用遥感估计LUE方面具有极大的潜力.但是很多研究也发现了PRI-LUE的关系不够稳健,受许多因素的干扰,比如物种构成、冠层结构及大气等.因此,PRI的广泛应用还需要更多的研究.本文首先介绍了PRI的定义及PRI随LUE变化的生理机制,再综述了一些利用遥感手段建立PRI-LUE关系的例子,然后分析了影响PRI-LUE关系的各种干扰因素,最后对PRI研究取得的成果、存在的问题以及发展前景作了总结.

 16. A study on signal sorting algorithm based on PRI spectrum signatures for staggered radars%基于PRI谱内特征的参差雷达信号分选算法研究

  韩卫国; 胡进; 倪静静

  2011-01-01

  In view of the basic signatures of radar signals and some deficiencies of the PRI transform algorithm in the signal sorting,a signal sorting algorithm based on the PRI spectrum signatures for staggered radars is presented.The time-domain PRI spectrum of t%通过分析参差雷达信号的基本特征,针对PRI变换算法在参差雷达信号分选中存在的不足,提出了一种基于PRI谱内特征的参差雷达信号分选算法。该算法利用PRI变换获取信号的时域PRI谱,进而根据PRI谱内脉冲对数特征完成参差信号帧周期的分选工作。仿真结果表明,该方法能够较好地实现参差雷达信号的分选工作。

 17. A SNP in pri-miR-10a is associated with recurrent spontaneous abortion in a Han-Chinese population.

  Li, Ying; Wang, Xue-Qin; Zhang, Lu; Lv, Xiao-Dan; Su, Xing; Tian, Shi; Liu, Chun-Mei; Ma, Xu; Xia, Hong-Fei

  2016-02-16

  MicroRNA-10a (miR-10a) has a wide range of functions in nearly all mammalian tissues and is involved in the occurrence of many diseases. However, it remains unknown whether miR-10a is associated with human recurrent spontaneous abortion (RSA). In this study, we found that rs3809783 A > T in miR-10a coding region was significantly associated with the increase of the risk of human unexplained RSA (URSA) acquisition in a Han-Chinese population. The T allele of rs3809783 hindered the production of mature miR-10a. A to T substitution in miR-10a rs3809783 repressed cell proliferation and migratory capacity. Further investigation discovered that Bcl-2-interacting mediator (Bim) was the functional target of miR-10a and inversely regulated Bim expression. Dual-luciferase assay indicated that A allele in miR-10a rs3809783 could more effectively suppress Bim expression than T allele. In addition, A to T substitution in miR-10a rs3809783 attenuated the sensibility of cells to progesterone and its antagonist mifepristone. Collectively, our data suggest that rs3809783 A > T in pri-miR-10a may be conductive to the genetic predisposition to RSA by disrupting the production of mature miR-10a and reinforcing the expression of Bim.

 18. microTSS: accurate microRNA transcription start site identification reveals a significant number of divergent pri-miRNAs.

  Georgakilas, Georgios; Vlachos, Ioannis S; Paraskevopoulou, Maria D; Yang, Peter; Zhang, Yuhong; Economides, Aris N; Hatzigeorgiou, Artemis G

  2014-12-10

  A large fraction of microRNAs (miRNAs) are derived from intergenic non-coding loci and the identification of their promoters remains 'elusive'. Here, we present microTSS, a machine-learning algorithm that provides highly accurate, single-nucleotide resolution predictions for intergenic miRNA transcription start sites (TSSs). MicroTSS integrates high-resolution RNA-sequencing data with active transcription marks derived from chromatin immunoprecipitation and DNase-sequencing to enable the characterization of tissue-specific promoters. MicroTSS is validated with a specifically designed Drosha-null/conditional-null mouse model, generated using the conditional by inversion (COIN) methodology. Analyses of global run-on sequencing data revealed numerous pri-miRNAs in human and mouse either originating from divergent transcription at promoters of active genes or partially overlapping with annotated long non-coding RNAs. MicroTSS is readily applicable to any cell or tissue samples and constitutes the missing part towards integrating the regulation of miRNA transcription into the modelling of tissue-specific regulatory networks.

 19. 基于PRI变换的雷达信号分选%De-interleaving of Radar Signals Based on PRI Transform Algorithm

  邹顺; 张群飞; 靳学明

  2006-01-01

  雷达信号分选是电子对抗的关键技术,而脉冲重复间隔是雷达信号分选的关键参数.目前基于PRI参数提出了很多分选方法.传统的PRI变换法对脉冲重复间隔具有很高的估计精度,它克服了直方图统计法中的子谐波问题,但是它的抗抖动能力很差.该文引入的修正的PRI变换法针对传统PRI变换法的缺点,利用可变的时间起点避免了相位因子的相位差,利用重叠的PRI箱增加PRI箱宽度,有效地克服了传统PRI变换中的缺点.此外,文中还给出了相应的门限设定方法和快速的脉冲抽取算法.仿真表明,该修正的PRI变换算法对固定PRI、抖动PRI和参差PRI脉冲序列都有较好的估计效果,它是精度较高的雷达信号分选方法.

 20. Comparison of the architectural and urban design workshop: in the town of Križevci pri Ljutomeru and the Jelovica architectural workshop

  Tomaž Krušec

  2013-07-01

  Full Text Available The aim of the paper is to draw attention to the key advantages and potential disadvantages of the different types of architectural workshops and architectural/urban design workshops, i.e. based on an analysis and comparison of two workshops: architectural and urban design workshop in the town of Križevci pri Ljutomeru and the architectural workshop organised by the Jelovica Hiše d.o.o. company. The first workshop tried to find practical solutions to certain spatial problems of the town that the workshop addressed, while the client of the second workshop expected from the students to develop innovative solutions in using a specific building system for designing contemporary residential typologies. The differences in expectations meant that the workshops were carried out differently. In the first workshop, it was essential that the students stayed in the town that was the subject of the workshop, while in the second one, it was important that the students grasped the characteristics of the technological process and the special features of the building. To achieve this, the students made several visits to the company’s production plants and, as an end product of the workshop, the students had to produce a part of their designed structure. This was a most direct way of familiarising themselves with the way of building

 1. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Mentha sme stanovili veľkosť a počet „žliazok typu Lamiaceae“. Silicu sme analyzovali pomocou GC MS. Identifikovali a charakterizovali sme populacie druhov M. × piperita, M. spicata, M. spicata subsp. condensata, M. spicata var. crispa, M. spicata var. citrata, M. × gentilis, M. aquatic, M. arvensis a M. longifolia. Sledovanie veľkosti a počtu „žliazok typu Lamiaceae prispievaju k charakterizacii niektorych druhov Mentha (najma M. longifolia a M. × piperita.

 2. Polymorphisms of the pri-miR-34b/c promoter and TP53 codon 72 are associated with risk of colorectal cancer.

  Oh, Jisu; Kim, Jong Woo; Lee, Bo Eun; Jang, Moon Ju; Chong, So Young; Park, Pil Won; Hwang, Seong Gyu; Oh, Doyeun; Kim, Nam Keun

  2014-02-01

  The microRNA (miR)-34 family is a direct transcriptional target of tumor-suppressor TP53 and loss of miR-34 function may impair TP53-mediated cell cycle arrest and apoptosis. In the present study, we investigated whether the single nucleotide polymorphisms (SNPs) rs4938723 (T>C) in the promoter region of miR-34b/c and Arg72Pro (G>C) in codon 72 of TP53 are independently or complementarily associated with the risks and clinical outcomes of colorectal cancer (CRC) and whether the combined effect of these SNPs and metabolic risk factors are related to CRC. We evaluated the SNPs in 545 CRC patients and 428 healthy controls using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) and DNA sequence analysis. We found that the GC and GC/CC genotypes of TP53 Arg72Pro were associated with decreased risk of CRC (adjusted OR = 0.727 for GC; OR = 0.735 for GC/CC). The combined genotypes of TT-GC and CC-GG were significantly associated with reduced CRC risk (adjusted OR = 0.628 for TT-GC; OR = 0.381 for CC-GG, respectively). The SNP rs4938723 and diabetes mellitus (DM) together were associated with an increased CRC risk, but the SNP TP53 Arg72Pro CC with DM showed a protective effect against CRC. These findings indicate that rs4938723 in the promoter region of pri-miR-34b/c and the SNP in TP53 codon 72 were related to decreased risk of CRC in the population studied and those metabolic diseases and genetic variants influence each other with regard to CRC susceptibility.

 3. Li tter Fall i n A Pri mary an d Two Logged -over Lowland Tropical Rainfore sts in Pasirmayang, Jam bi.

  UPIK ROSALI NA WAS R IN

  1999-01-01

  Full Text Available Litte r accu mulatio n in a prim ary and a log g ed-ove r lo wland dipterocarp fore st at Pa si rmayang, Ja mbi wa s measu red u sin g the litte r trap met hod . In the p rimary fore st , tra p s were placed in fou r d istinc t areas, reflectin g th e su ccess ion stages of the fo rest fr om building t o mat u ration. In the logged-over fo re st , litter p roduc tion w a s measured at two differe nt si tes, one cut in 197 9/1980 a nd t h e second i n 1 983/1984. In the prim ary fore st , ave rage litter production during the ob serv ation period wa s 925 g m"2yr '. In the lo gged -over f o r e st , ave rage l itte r production wa s 721 g m '2 yr1 for t h e sit e cut in 1979 /198 0 and 70 6 g m '2 yr1 f o r the site cut in 19 83/1 984 . Leave s com p ri sed the major con tri butor of litter wit h 67% of tota l litter produced in t h e pri m ary forest, 67% of total litter i n the 1979/ 1980 cut log g ed-o ver fore st, and 65 % of total li tter in the 1983/1984 cut logged-over fore st . The pu rp ose of the stu dy wa s to use litte r fa ll a s a measure of forest pro ductivi ty to a ssess the recovery of log g ed -over forests and , t o pro v ide a basi s for co mpariso n o f forest-de rived land practices for app ropriate fo re st manage ment stra tegies .

 4. A Radar Emitter Recognition Method Based on the PRI Switching Rules%一种基于PRI变化规律的雷达辐射源识别方法

  关一夫; 张国毅; 王晓峰

  2015-01-01

  针对相控阵雷达中某些具有复杂PRI调制样式的工作模式难以准确识别的问题,提出一种通过提取PRI序列变化规律来进行辐射源识别的方法。该方法借鉴了脉冲样本图的模型以及生物信息学中基因序列比对的动态规划思想,较好地解决了某些复杂PRI调制样式不好描述,以及相控阵雷达中一个完整工作模式包含脉冲序列长度太短,以致很难通过统计的方法对其进行准确识别的问题。仿真结果表明该算法的有效性,而且在存在脉冲丢失和干扰脉冲的情况下具有稳健性。%Focusing on the problem that phased-array radar has some modes with complex PRI modulation patterns are difficult to accurately identify,this paper proposes a recognition method by extracting the switching rules of the PRI sequence. This method draws on the pulse template model and the dynamic programming theory of bioinformatics in gene sequence alignment,having solved the difficulty in describing some complex PRI modulation pattern and those for statistical methods in recognizing phased-array radars with mode includes a complete sequence of pulses with very short length. Simulation results show the effectiveness of the algorithm and its robustness even in the presence of interference pulses and missing pulses.

 5. Support Group for Parents Coping with Children with Type 1 Diabetes / Skupina Za Starše Kot Podpora Družinam Pri Soočanju Z Otrokovo Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Pate Tanja

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 je ena izmed pogostejših kroničnih bolezni v otroštvu. Optimalno vodenje in presnovna urejenost otrokove sladkorne bolezni sta povezana z aktivno vključenostjo staršev/ skrbnikov, podporo otroku pri nadzoru nad boleznijo in funkcionalnostjo družine. Raziskava predstavlja oceno zadovoljstva staršev s programom skupine za starše in njihovo doživljanje vpliva omenjenega programa na življenje otroka in spoprijemanje z njegovo SBT1.

 6. Pri-Mir-34b/C and Tp-53 Polymorphisms are Associated With The Susceptibility of Papillary Thyroid Carcinoma: A Case-Control Study.

  Chen, Peng; Sun, Ruifen; Pu, Yan; Bai, Peng; Yuan, Fang; Liang, Yundan; Zhou, Bin; Wang, Yanyun; Sun, Yinghe; Zhu, Jingqiang; Zhang, Lin; Gao, Linbo

  2015-09-01

  Tumor suppressor p53 directly regulated the abundance of the miR-34b/c. The interaction might contribute to certain cancer. We hypothesized that rs4938723 in the promoter region of pri-miR-34b/c and TP-53 Arg72Pro may be related to the risk of papillary thyroid carcinoma (PTC). A total of 784 patients with PTC and 1006 healthy controls were recruited to participate in this study. The variants were discriminated using a polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method (PCR-RFLP). Additionally, the relative expression levels of miR-34b/c and TP-53 in 44 paired samples were revealed by quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (qRT-PCR). A significantly increased risk of PTC was observed in the miR-34b/c rs4938723 CT, CC, and CT/CC genotypes compared with the TT genotype (CT vs TT: adjusted odds ratio [OR] = 1.51, 95%confidence interval [CI] = 1.23-1.85; CC vs TT: adjusted OR = 1.89, 95%CI = 1.39-2.63; CT/CC vs TT: adjusted OR = 1.59, 95%CI = 1.30-1.92, respectively). Significantly increased PTC susceptibility was also associated with the TP-53 Arg72Pro CC and CG/CC genotypes compared with the GG genotype (CC vs GG: adjusted OR = 2.04, 95%CI = 1.54-2.70; CG/CC vs GG: adjusted OR = 1.35, 95%CI = 1.11-1.67, respectively). Stratification analysis revealed that patients carrying the TP-53 Arg72Pro C allele and CC genotype had a significantly increased risk for developing N1 (C vs. G: OR = 1.27, 95%CI = 1.03-1.56; CC vs. GG: OR = 1.62, 95%CI = 1.07-2.46, respectively). Combined analysis showed that the genotypes of rs4938723 CT/CC + TP-53CG/CC increased the risk of PTC compared with rs4938723TT + TP-53GG (OR = 2.25, 95%CI = 1.67-3.03). Additionally, level of miR-34b was significantly upregulated in PTC patients.These findings indicate that the miR-34b/c rs4938723 and TP-53 Arg72Pro polymorphisms may contribute to the susceptibility of PTC.

 7. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform

  Shuo Zhang

  2016-05-01

  Full Text Available Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD and phallacidin (PCD in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+ in multiple reaction monitoring (MRM mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD, lower limit of quantification (LLOQ, accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis.

 8. A Simple and High-Throughput Analysis of Amatoxins and Phallotoxins in Human Plasma, Serum and Urine Using UPLC-MS/MS Combined with PRiME HLB μElution Platform.

  Zhang, Shuo; Zhao, Yunfeng; Li, Haijiao; Zhou, Shuang; Chen, Dawei; Zhang, Yizhe; Yao, Qunmei; Sun, Chengye

  2016-05-04

  Amatoxins and phallotoxins are toxic cyclopeptides found in the genus Amanita and are among the predominant causes of fatal food poisoning in China. In the treatment of Amanita mushroom poisoning, an early and definite diagnosis is necessary for a successful outcome, which has prompted the development of protocols for the fast and confirmatory determination of amatoxins and phallotoxins in human biological fluids. For this purpose, a simple, rapid and sensitive multiresidue UPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of α-amanitin, β-amanitin, γ-amanitin, phalloidin (PHD) and phallacidin (PCD) in human plasma, serum and urine was developed and validated. The diluted plasma, serum and urine samples were directly purified with a novel PRiME technique on a 96-well μElution plate platform, which allowed high-throughput sample processing and low reagent consumption. After purification, a UPLC-MS/MS analysis was performed using positive electrospray ionization (ESI+) in multiple reaction monitoring (MRM) mode. This method fulfilled the requirements of a validation test, with good results for the limit of detection (LOD), lower limit of quantification (LLOQ), accuracy, intra- and inter-assay precision, recovery and matrix effects. All of the analytes were confirmed and quantified in authentic plasma, serum and urine samples obtained from cases of poisoning using this method. Using the PRiME μElution technique for quantification reduces labor and time costs and represents a suitable method for routine toxicological and clinical emergency analysis.

 9. Ostaliss pri svoihh / Aleksandr Shegedin

  Shegedin, Aleksandr

  2005-01-01

  Ülevaade Riigikogus toimunud pressikonverentsist, kus Riigikogu välisasjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ja Venemaa Riigiduuma väliskomitee esimees Konstantin Kossatshov vastasid Eesti-Vene suhteid ning Riigiduuma delegatsiooni visiidi tulemusi puudutavatele küsimustele

 10. Anxiety, Self-Esteem and Coping With Stress in Secondary School Students in Relation to Involvement in Organized Sports / Anksioznost, Samospoštovanje In Spoprijemanje S Stresom Pri Srednješolcih V Povezavi Z Vključenostjo V Organizirano Športno Aktivnost

  Dolenc Petra

  2015-09-01

  Full Text Available Cilj. Namen raziskave je bil preučiti raven samospoštovanja in anksioznosti ter uporabo različnih strategij spoprijemanja s stresom pri srednješolskih mladostnikih v povezavi z vključenostjo v redno in organizirano športno vadbo.

 11. Animal Representations on Ceremonial Objects Found in the Tumulus at Črnolica pri Šentjurju at the Foot of Rifnik

  Iztok Vrenčur

  2013-07-01

  Full Text Available The years 1985 and 1986 saw a rescue excavation by archaeologists from the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Celje Regional Office, performed on the severely damaged Iron Age tumulus in the village of Črnolica pri Šentjurju. The village lies in the close vicinity of the Rifnik hill, the site of one of the largest known hilltop settlements in Slovenia dating from the Late Bronze and Iron Ages. The excavation in Črnolica yielded a stone grave chamber of monumental dimensions, together with fragmented and decontextualised grave goods. These included a large set of quality ceramic vessels, a considerable number of bronze vessels, glass cups, fibulae, and a horse harness. Of special importance are three bronze items fabricated in Etruria, which carry the protomas of an aquatic bird, horses, and a ram. The burial dates to the Hallstatt C2 period or the second half of the 7th century BC. Aquatic birds are positioned on all four vertexes of the presentatoio, a special type of vessel presumably used for libation rituals. Comparable items have come to light in the richest graves of the Iron Age aristocracy of Etruria, Latium Vetus and Bologna, and date to the end of the 8th and the beginning of the 7th centuries BC. The aquatic bird sculptures on the presentatoio are stylised, displaying features of the Late Italic Geometric style. This motif marks various Late Bronze and Iron Age items associated with ritual activities in the greater part of Europe, connecting them with prehistoric religious beliefs. While the assumption that they refer to the sun divinisation cult is not proven, they must have signified some prehistoric aspect of the holy or numinous. The two anthropomorphic legs with an attached horse protoma found in the Črnolica tumulus were reconstructed as a part of a tripod of small dimensions, which can be classified as a member of the so-called horse tripod family, fine products of the Italic Geometric style

 12. 一种基于PRI变换的雷达信号分选方法研究%Research into A Radar Signal Sorting Method Based on PRI Transform

  徐梁昊; 姜秋喜; 潘继飞

  2014-01-01

  阐述了雷达信号分选的参数和方法,论述了直方图算法、脉冲重复周期(PRI)变换法的原理,研究了PRI变换法及其改进算法的性能,利用Matlab软件进行仿真实验,验证了改进后的PRI变换法能克服PRI抖动带来的信号分选困难,为下一步建立雷达对抗分选模型和采用主分选算法提供了参考依据.

 13. PRI变化雷达信号相位差变化率定位法研究%Research into The Location Methods of Phase Difference Rate to The Radar Signal with The Variational PRI

  张国毅; 宋德亮; 陈枫

  2010-01-01

  目前相位差变化率定位法的研究大都假设目标信号脉冲重复间隔(PRI)恒定,没有考虑到PRI变化引起的相位差变化率误差,而实际雷达信号PRI变化最为常见.研究了PRI变化信号的相位差变化率提取方法,比较了不同方法的相位差变化率估计精度.仿真结果表明采用最小二乘线性拟合法可以在各种PRI变化信号条件下达到较高的相位差变化率估计精度和定位精度.

 14. Perfil político de los diputados mexicanos federales del pan y pri de la LXI Legislatura: apuntes para un estudio cualitativo de los políticos

  Mónica Montaño Reyes

  2014-01-01

  Full Text Available El descontento ante la democracia ha pro - vocado que el estudio del capital humano que dirige las instituciones representativas cobre relevancia. En este artículo se analiza el perfil político de 382 diputados federales del Partido Acción Nacional ( pan y del Partido Revolucionario Institucional ( pri de la lxi Legislatura. El análisis contem - pla sus competencias profesionales, su trayectoria y su experiencia política. Los resultados muestran datos relevantes sobre los personajes que ejercen los puestos de representación política en México; la revisión de sus competencias personales y de su trayectoria profesional lleva a concluir que la carrera política es un factor de gran importancia para el mejor funcionamiento de la democracia representativa.

 15. Fazna ravnoteža alkalijskih nitrata (NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3) u sustavu glicerol + H2O pri različitim temperaturama

  Zhang, H.-Y.; Li, S.-N.; Zhai, Q.-G.; Ou, Y.-M.; Jiang, Y.-C.; Hu, M.-C.

  2014-01-01

  Uređajem vlastite izrade mjerena je topljivost alkalijskih nitrata (NaNO3/KNO3/RbNO3/CsNO3) u smjesi otapala glicerol [HOCH2CH(OH)CH2OH] + H2O u ovisnosti o masenom udjelu glicerola (0,0 – 1,0) pri 35 i 45 °C. Određene su gustoće i indeksi loma zasićenih otopina NaNO3/KNO3/ RbNO3/CsNO3 + smjesa otapala glicerol + H2O. Eksperimentalni rezultati su pokazali da se s povećanjem masenog udjela glicerola u svim sustavima smanjuju topljivost soli i gustoća otopine, dok se indeks loma postupno poveća...

 16. On the chemistry of Zn-Zn bonds, RZn-ZnR (R = [{(2,6-Pri2C6H3)N(Me)C}2CH]): synthesis, structure, and computations.

  Wang, Yuzhong; Quillian, Brandon; Wei, Pingrong; Wang, Hongyan; Yang, Xiao-Juan; Xie, Yaoming; King, R Bruce; Schleyer, Paul v R; Schaefer, H Fritz; Robinson, Gregory H

  2005-08-31

  Potassium reduction of RZn(mu-I)2Li(OEt2)2 (R = [{(2,6-Pri2C6H3)N(Me)C}2CH]) affords the second compound with a Zn-Zn bond, RZn-ZnR. The air- and moisture-sensitive title compound was characterized by 1H NMR, elemental analyses, and single-crystal X-ray diffraction. The Zn-Zn bond was determined to be 2.3586(7) A; this value is only about 0.05 A longer than the Zn-Zn bond reported for Cp*Zn-ZnCp* (Cp* = C5Me5), the first reported compound with a Zn-Zn bond. In addition, density functional theory (DFT) computations on related model RZn-ZnR compounds provide insight into the intriguing Zn-Zn bond.

 17. 基于TOA差值矩阵的雷达脉冲序列PRI识别方法%PRI Recognition Methods of Radar Pulse Sequences Based on TOA Difference Matrix

  张西托; 饶伟; 李长文

  2009-01-01

  针对雷达脉冲序列的主要特点,利用TOA(脉冲到达时间)差值矩阵探索PRI(脉冲重复间隔)的识别问题.设计了一种新方法,首先由TOA序列求出TOA差值矩阵,再求出TOA差值矩阵的逆矩阵,分析TOA差值矩阵逆矩阵的特殊结构,得到PRI的识别结果.通过研究重频固定、脉冲丢失和重频参差三种情况下的PRI识别问题,说明了该方法用于雷达脉冲序列PRI识别的可行性.

 18. Preliminary evidence for association of genetic variants in pri-miR-34b/c and abnormal miR-34c expression with attention deficit and hyperactivity disorder.

  Garcia-Martínez, I; Sánchez-Mora, C; Pagerols, M; Richarte, V; Corrales, M; Fadeuilhe, C; Cormand, B; Casas, M; Ramos-Quiroga, J A; Ribasés, M

  2016-08-30

  Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by impairment to sustain attention and inability to control impulses and activity level. The etiology of ADHD is complex, with an estimated heritability of 70-80%. Under the hypothesis that alterations in the processing or target binding of microRNAs (miRNAs) may result in functional alterations predisposing to ADHD, we explored whether common polymorphisms potentially affecting miRNA-mediated regulation are involved in this psychiatric disorder. We performed a comprehensive association study focused on 134 miRNAs in 754 ADHD subjects and 766 controls and found association between the miR-34b/c locus and ADHD. Subsequently, we provided preliminary evidence for overexpression of the miR-34c-3p mature form in peripheral blood mononuclear cells of ADHD subjects. Next, we tested the effect on gene expression of single-nucleotide polymorphisms within the ADHD-associated region and found that rs4938923 in the promoter of the pri-miR-34b/c tags cis expression quantitative trait loci for both miR-34b and miR-34c and has an impact on the expression levels of 681 transcripts in trans, including genes previously associated with ADHD. This gene set was enriched for miR-34b/c binding sites, functional categories related to the central nervous system, such as axon guidance or neuron differentiation, and serotonin biosynthesis and signaling canonical pathways. Our results provide preliminary evidence for the contribution to ADHD of a functional variant in the pri-miR-34b/c promoter, possibly through dysregulation of the expression of mature forms of miR-34b and miR-34c and some target genes. These data highlight the importance of abnormal miRNA function as a potential epigenetic mechanism contributing to ADHD.

 19. An autoregulatory network between menin and pri-miR-24-1 is required for the processing of its specific modulator miR-24-1 in BON1 cells.

  Luzi, Ettore; Marini, Francesca; Ciuffi, Simone; Galli, Gianna; Brandi, Maria Luisa

  2016-05-24

  Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) is a rare hereditary cancer complex syndrome manifesting a variety of endocrine and non-endocrine neoplasms and lesions. MEN1 is characterized by tumours of the parathyroids, of the neuroendocrine cells of the gastroenteropancreatic tract, and of the anterior pituitary. The MEN1 gene, a tumour suppressor gene, encodes the menin protein. Loss of heterozygosity (LOH) at 11q13 is typical of MEN1 tumours in agreement with Knudson's two-hit hypothesis. We previously showed that the MEN1 parathyroid tumorigenesis is under the control of an "incoherent feedback loop" between miR-24-1 and the menin protein that generates a "Gene Regulatory Network" (GRN) that mimics the second hit of Knudson's hypothesis and that could buffer the effect of the stochastic factors that contribute to the onset and progression of this disease. Here we show, in the BON1 cell line derived from lymphnode metastasis of a human carcinoid tumour of the pancreas, that menin binds specifically to the primary RNA sequence pri-miR-24-1 by promoting the miR-24-1 biogenesis. Network simulation showed a new feed-forward loop between menin, microRNA-24-1 and Musashi-1 proteins. This result shows a novel mechanism whereby menin, a RNA-binding protein, facilitates the processing of its specific miRNA by regulating the dynamics of the menin-miR-24 Gene Regulatory Network at the level of pri-miRNA processing.

 20. Zakotvená teória ako východisko pri hľadaní učiteľových stratégií k udržaniu svojej roly v triede

  Csaba Igaz

  2013-10-01

  Full Text Available Článok sa zaoberá možnosťami využitia zakotvenej teórie pri kvalitatívnej analýze vyučovacích hodín s cieľom identifikovať rolu učiteľa a stratégie, ktoré umožňujú udržanie tejto roly. Takáto analýza sa môže využiť pri zavádzaní nových metód a prostriedkov do vyučovacieho procesu, kedy charakteristika rozdielov v správaní sa učiteľa počas bežnej vyučovacej hodiny a hodiny, v ktorej sa uplatňujú nové metódy nám umožní odhaliť ich slabé stránky. V príspevku sa podrobne venujeme postupu analýzy vyučovacích hodín. Na konkrétnych príkladoch vysvetlíme nielen aplikáciu otvoreného, axiálneho a selektívneho kódovania ale aj tzv. prechodnej úrovne kódovania, ktorá predstavuje nový prvok v zakotvenej teórií.

 1. Two common SNPs in pri-miR-125a alter the mature miRNA expression and associate with recurrent pregnancy loss in a Han-Chinese population.

  Hu, Yi; Liu, Chun-Mei; Qi, Lu; He, Tian-Zhu; Shi-Guo, Liu; Hao, Chan-Juan; Cui, Yi; Zhang, Ning; Xia, Hong-Fei; Ma, Xu

  2011-01-01

  Although there are plenty of evidence that single-nucleotide polymorphisms (SNPs) that fall within coding sequences of genes are involved in recurrent pregnancy loss (RPL), it is still unknown whether the polymorphisms in microRNAs (miRNAs) are related with RPL. In this study, we established this kind of association by confirming significant differences in genotype distribution of rs41275794 (P= 0.0005) and rs12976445 (P= 0.001) within the pri-miR-125a in 217 Han Chinese patients of RPL compared with 431 controls. Based on this observation, two-locus haplotypes were constructed and the A-T haplotype was found to be associated with an increased risk of RPL (OR=2.84, 95%C.I. 1.98-4.07, P=0.0000000057). Further analysis showed that the levels of pre- and mature- miR-125a were down-regulated in the cells transfected with the A-T haplotype, which was consistent with in vivo detection that the level of mature miR-125a was lower in 30 pregnant women with A-T haplotype than that with G-C haplotype. During in vitro RNA processing assays, we found a similar decrease in the amount of pre-miR-125a and decline in binding capacity of nuclear factors to pri-miR-125a with A-T haplotype. More importantly, the reduction in miR-125a, as a consequence of A-T haplotype, further led to less efficient inhibition of target genes, LIFR and ERBB2, which play important roles in the embryo implantation and decidualization. Thus, our data collectively suggest that two common polymorphisms in pre-miR-125a might contribute to the genetic predisposition to RPL by disrupting the production of miR-125a, which consequently interfered in the expression and function of target genes of miR-125a.

 2. Safety, Tolerability, and Preliminary Efficacy of the Anti-Fibrotic Small Molecule PRI-724, a CBP/β-Catenin Inhibitor, in Patients with Hepatitis C Virus-related Cirrhosis: A Single-Center, Open-Label, Dose Escalation Phase 1 Trial.

  Kimura, Kiminori; Ikoma, Akemi; Shibakawa, Maki; Shimoda, Shinji; Harada, Kenichi; Saio, Masanao; Imamura, Jun; Osawa, Yosuke; Kimura, Masamichi; Nishikawa, Koji; Okusaka, Takuji; Morita, Satoshi; Inoue, Kazuaki; Kanto, Tatsuya; Todaka, Koji; Nakanishi, Yoichi; Kohara, Michinori; Mizokami, Masashi

  2017-08-19

  There is currently no anti-fibrotic drug therapy available to treat hepatitis C virus (HCV) cirrhosis. The aim of this study was to assess the safety, tolerability, and anti-fibrotic effect of PRI-724, a small-molecule modulator of Wnt signaling, in patients with HCV cirrhosis. In this single-center, open-label, phase 1 trial, we sequentially enrolled patients with HCV cirrhosis who were classified as Child-Pugh (CP) class A or B. PRI-724 was administered as a continuous intravenous infusion of 10, 40, or 160mg/m(2)/day for six cycles of 1week on and 1week off. The primary endpoints were frequency and severity of adverse events. The secondary endpoint was efficacy of PRI-724 in treating cirrhosis based on CP score and liver biopsy. This study is registered with ClinicalTrials.gov (no. NCT02195440). Between Sept 3, 2014 and May 2, 2016, 14 patients were enrolled: CP class A:B, 6:8; median age, 62 (range: 43 to 74) years; male:female, 10:4. Twelve of the 14 patients completed six cycles of treatment; one was withdrawn from the study due to possible study drug-related liver injury (grade 3) in the 160mg/m(2)/day dose cohort and one withdrew for personal reasons. Serious adverse events occurred in three patients [21% (3/14)], one of which was possibly related to PRI-724. The most common adverse events were nausea [29% (4/14)] and fatigue [21% (3/14)]. After PRI-724 administration, the CP scores worsened by 1 point in two patients in the 10mg/m(2)/day cohort, improved in three patients at 1, 1, and 2 points in the 40mg/m(2)/day cohort, and improved in one patient by 3 points in the 160mg/m(2)/day cohort. The histology activity index scores of the liver tissue improved in two patients and exacerbated in two patients in the 10mg/m(2)/day cohort, and improved in one patient in the 40mg/m(2)/day cohort. This study showed that administration of 10 or 40mg/m(2)/day intravenous PRI-724 over 12weeks was well-tolerated by patients with HCV cirrhosis; however, liver injury as a

 3. vsiRNAs derived from the miRNA-generating sites of pri-tae-miR159a based on the BSMV system play positive roles in the wheat response to Puccinia striiformis f. sp. tritici through the regulation of taMyb3 expression.

  Feng, Hao; Zhang, Qiong; Li, Huayi; Wang, Xiaojie; Wang, Xiaodong; Duan, Xiaoyuan; Wang, Bing; Kang, Zhensheng

  2013-07-01

  Plants live in a complex environment, exposed to stresses, such as unsuitable climates, pests and pathogenic microorganisms. Pathogens are one of the most serious factors that threaten plant growth. Wheat stripe rust, caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici (Pst), is one of the most destructive diseases worldwide. Virus-induced gene silencing (VIGS) is a popular tool for the functional analysis of wheat genes, generating abundant small RNAs (sRNAs). sRNAs are key components in gene regulatory networks, silencing corresponding genes at the post-transcriptional level. In this study, we transduced pri-tae-miR159a into plant tissues using the barley stripe mosaic virus (BSMV) system, and demonstrated that vsiRNAs were generated from the same miRNAs generating sites of pri-tae-miR159a, with the function of Dicer RNase III-like classes of endonucleases (DCL4). In addition, the accumulation of vsiRNAs in wheat leaves challenged with Pst Chinese yellow rust 23 (CYR23), resulted in a resistant phenotype, and in the compatible interaction, the sporation of Pst was limited. Whereas, infection with a control construct had no effect on the resistance or susceptibility. The results of the histological observation also supported these phenotype changes. Interestingly, vsiRNAs were also involved in the interactions between wheat and Pst through the tae-miR159-mediated regulation of taMyb3 expression. Moreover, these results also supported the speculation that vsiRNAs were generated from the same sites of pri-tae-miR159a. These studies indicated that vsiRNAs from miRNAs generating sites of pri-tae-miR159a based on the BSMV system play positive roles in the wheat response to Pst through the regulation of taMyb3 expression.

 4. Association of Average Telomere Length with Body-Mass Index and Vitamin D Status in Juvenile Population with Type 1 Diabetes / Povezava Povprečnih Dolžin Telomerov Z Indeksom Telesne Teže in Vitaminom D Pri Mladostnikih S Sladkorno Boleznijo Tipa 1

  Tesovnik Tine

  2015-03-01

  Full Text Available Izhodišče. Sladkorna bolezen tipa 1 (SBT1 je kronična avtoimunska bolezen, pri kateri hiperglikemija ter zvišana raven oksidativnega stresa in končnih produktov glikacije skupaj z genetskimi in okoljskimi dejavniki privedeta do nastanka diabetičnih zapletov. Krajše dolžine telomerov so povezane s hiperglikemičnimi epizodami in nižjimi serumskimi vrednostmi vitamina D.

 5. Cold distribution networks. Cold distribution by two-phase refrigerant fluid. Case of ice slurries; Reseaux de distribution de froid. Distribution de froid par fluide frigoporteur diphasique. Cas du coulis de glace stabilisee (2002 - 2004). Rapport final (1er juillet 2004). Programme energie. PRI 9.1

  Lallemand, A. [Institut National des Sciences Appliquees (INSA), Centre de Thermique de Lyon (CETHIL), UMR 5008, 69 - Villeurbanne (France); Mercier, P. [CEA Grenoble, Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques (GRETH), 38 (France); Royon, L. [Paris-1 Univ., Lab. de Biorheologie et d' Hydrodynamique Physico-Chimique, 75 (France); Dumas, J.P. [L' Ecole Nationale Superieure en Genie des Technologies Industrielles, Lab. de Thermique Energetique et Procedes, 64 - Pau (France); Guilpart, J. [URGPAN/CEMAGRE, 33 - Bordeaux (France)

  2004-07-01

  This PRI aims to participate to the development of alternate solutions for refrigerant fluids, for the cold transport and more specially a two phase refrigerant fluid: the stabilized ice slurry. The research program presented three main axis: design, realization and characterization of stabilized ice slurry, experimental studies of transport and transfer properties, study of online measurement process of the solid content. A simulation has been realized to evaluate the energy efficiency of this refrigerant use. (A.L.B.)

 6. Doenças priônicas: avaliação dos riscos envolvidos na utilização de produtos de origem bovina Prionic disease: evaluation of the risks involved in using products of bovine origin

  Omar Lupi

  2003-02-01

  Full Text Available Os príons são proteínas que se mostram capazes de auto-replicação apesar de, para isso, alterar o metabolismo celular. São responsáveis por inúmeras doenças em animais e no ser humano (doenças priônicas, todas elas fatais. Essas moléstias apresentam enorme variabilidade quanto ao período de incubação, de alguns meses a 40 anos. Os príons acumulam-se e destroem os neurônios, provocando quadros conhecidos como encefalopatias espongiosiformes. Discute-se a apresentação clínica, epidemiológica e histórica das doenças priônicas. O foco maior de discussão recai, no entanto, na possibilidade teórica da transmissão iatrogênica dos príons por meio das formulações tópicas que utilizam ceramidas (cerebrosídeos ou placenta de origem bovina, assim como pelo risco representado por alguns procedimentos dermatológicos, como transplantes da pele e implantes de colágeno.A prion is a protein that is capable of self replication, thereby altering a cell's metabolism. It is responsible for a number of human and animal diseases (prionic diseases, all of which are always lethal. These diseases have enormous variability in their incubation periods, ranging from a few months to forty years. Prions accumulate and destroy nerve cells, causing spongiform encephalopathy. We discuss the clinical picture, epidemiology, and historical background of prionic diseases. The major focus of the discussion lies, however, on the theoretical possibility of iatrogenic transmission of prion infection due to topical formulations using ceramides (cerebrosides or placenta of bovine origin, as well as the risk represented by some dermatological procedures such as skin grafts and collagen implants.

 7. Estimation of Chlorophyll Contents of Canopy with Advanced PRI Method%基于改进的PRI方法对植被冠层叶绿素含量的反演

  宁艳玲; 张学文; 韩启金; 杨宝祝

  2014-01-01

  叶绿素是植被光合作用的重要色素,对植被的健康状况有直接的指示作用。利用遥感技术准确、快速地获取植被叶绿素含量对精准农业具有重要意义。文章在对各种光化学植被指数(Photochemical Reflectance Index,PRI)与叶绿素含量进行敏感性分析的基础上,提取出对叶绿素变化较为敏感的组合形式,并考虑土壤背景的影响,提出了一种改进的PRI模型,同时利用在小汤山试验田获取的地面采样数据和实用模块化成像光谱仪(Operative Modular Imaging Spectrometer,OMIS)数据进行验证。结果表明,基于OMIS高光谱数据,模型能够很好地对植被冠层的叶绿素含量进行反演,反演的叶绿素含量与实测值具有较好的相关性。%Chlorophyll is an important photosynthesis pigment that directly indicates vegetation’s health status. Using remote sensing technology to estimate chlorophyll content accurately and quickly is important for precision agriculture. On the basis of sensitivity analysis between various photochemical reflectance index (PRI) and chlorophyll content, by extracting more sensitive combination form to chlorophyll and considering the impact of soil background, this paper proposes an improved PRI model. The study tries to use the ground sample data acquisition and synchronization Xiaotangshan airborne hyperspectral sensors OMIS (Operative Modular Imaging Spectrometer) data for validation. The results show that based on the OMIS hyperspectral data, the model can be well used to estimate the chlorophyll contents of vegetation canopy, which have good correlation with the measured values.

 8. Associations of pri-miR-34b/c and pre-miR-196a2 polymorphisms and their multiplicative interactions with hepatitis B virus mutations with hepatocellular carcinoma risk.

  Han, Yifang; Pu, Rui; Han, Xue; Zhao, Jun; Zhang, Yuwei; Zhang, Qi; Yin, Jianhua; Xie, Jiaxin; Shen, Qiuxia; Deng, Yang; Ding, Yibo; Li, Weiping; Li, Juhong; Zhang, Hongwei; Cao, Guangwen

  2013-01-01

  Genetic polymorphisms of pri-miR-34b/c and pre-miR-196a2 have been reported to be associated with the susceptibility to cancers. However, the effect of these polymorphisms and their interactions with hepatitis B virus (HBV) mutations on the development of hepatocellular carcinoma (HCC) remains largely unknown. We hypothesized that these polymorphisms might interact with the HBV mutations and play a role in hepatocarcinogenesis. Pri-miR-34b/c rs4938723 (T>C) and pre-miR-196a2 rs11614913 (T>C) were genotyped in 3,325 subjects including 1,021 HBV-HCC patients using quantitative PCR. HBV mutations were determined by direct sequencing. Contributions of the polymorphisms and their multiplicative interactions with gender or HCC-related HBV mutations to HCC risk were assessed using multivariate regression analyses. rs4938723 CC genotype was significantly associated with HCC risk compared to HBV natural clearance subjects, adjusted for age and gender (adjusted odds ratio [AOR] = 2.01, 95% confidence interval [CI] = 1.16-3.49). rs4938723 variant genotypes in dominant model significantly increased HCC risk in women, compared to female healthy controls (AOR = 1.85, 95% CI = 1.20-2.84) or female HCC-free subjects (AOR = 1.62, 95% CI = 1.14-2.31). rs4938723 CC genotype and rs11614913 TC genotype were significantly associated with increased frequencies of the HCC-related HBV mutations T1674C/G and G1896A, respectively. rs11614913 was not significantly associated with HCC risk, but its CC genotype significantly enhanced the effect of rs4938723 in women. In multivariate regression analyses, rs4938723 in dominant model increased HCC risk (AOR = 1.62, 95% CI = 1.05-2.49), whereas its multiplicative interaction with C1730G, a HBV mutation inversely associated with HCC risk, reduced HCC risk (AOR = 0.34, 95% CI = 0.15-0.81); rs11614913 strengthened the G1896A effect but attenuated the A3120G/T effect on HCC risk. rs4938723 might be a genetic risk

 9. Nuclear energy options in planning strategy of Polish energetics development; Opcje energii jadrowej w strategii planowania rozwoju elektroenergetyki w Polsce

  Twardy, L. [Polskie Sieci Energetyczne S.A., Warsaw (Poland)

  1997-12-31

  The predictions of energy needs in Poland up to 2038 have been presented. The nuclear power contribution in them have been discussed taking into account different developing options. The ecological consequences have been predicted and compared for variants presented. 18 refs, 4 tabs.

 10. REVIEW OF RETRIEVAL LIGHT USE EFFICIENCY USING PHOTOCHEMICAL REFLECTANCE INDEX (PRI)%光化学植被指数估算植物光能利用率的研究进展

  吴朝阳; 牛铮

  2008-01-01

  应用遥感技术可以建立光化学植被指数(Photochemical reflectance index, PRI)和光能利用效率(Light use efficiency, LUE)的关系,LUE可用来估算净初级生产力(Net primary productivity, NPP).因而,用PRI估算植物的LUE,为估算NPP提供了新的方法,弥补了以往以经验模式通过温度和水分对最大LUE的胁迫来获取实际比LUE的不足,进而可提高NPP的估算精度.研究表明:PRI和LUE在叶片、冠层和景观尺度上都有着很好的相关性,但是随着尺度的变化,很多因素会对这一关系产生干扰,如水分、氮元素含量、叶面积指数和太阳高度角等,从而削弱了PRI和LUE的关系.该文对建立PRI和LUE的关系过程中的影响因素进行了分析,并指出今后这一研究领域中可能改进的方面,主要包括526nm和545nm处的反射率对531nm处的反射率的作用机制、PRI随LUE的饱和现象、PRI和LUE关系的时间效应以及利用PRI估算LUE的尺度效应.

 11. Effect of phase separation induced supercooling on magnetotransport properties of epitaxial La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4 thin film

  Sandeep Singh

  2015-02-01

  Full Text Available Thin films of La5/8−yPryCa3/8MnO3 (y≈0.4 have been grown on single crystal SrTiO3 (001 by RF sputtering. The structural and surface characterizations confirm the epitaxial nature of these film. However, the difference between the ω-scan of the (002 and (110 peaks and the presence of pits/holes in the step-terrace type surface morphology suggests high density of defect in these films. Pronounced hysteresis between the field cooled cooling (FCC and field cooled warming (FCW magnetization measurements suggest towards the non-ergodic magnetic state. The origin of this nonergodicity could be traced to the magnetic liquid like state arising from the delicacy of the coexisting magnetic phases, viz., ferromagnetic and antiferromagnetic-charge ordered (FM/AFM-CO. The large difference between the insulator metal transitions during cooling and warming cycles (TIMC ∼ 64 K and TIMW ∼ 123 K could be regarded as a manifestation of the nonergodicity leading to supercooling of the magnetic liquid while cooling. The nonergodicity and supercooling are weakened by the AFM-FM phase transition induced by an external magnetic field. TIM and small polaron activation energy corresponding the magnetic liquid state (cooling cycle vary nonlinearly with the applied magnetic field but become linear in the crystalline solid state (warming cycle. The analysis of the low temperature resistivity data shows that electron-phonon interaction is drastically reduced by the applied magnetic field. The resistivity minimum in the lower temperature region of the self-field warming curve has been explained in terms of the Kondo like scattering in the magnetically inhomogeneous regime.

 12. Pri delezhke Tsheburashki mehh letit po storonam

  2007-01-01

  Vene ärimees ostab ameerika kompaniilt Films by Jove kollektsiooni nõukogude multifilmide (547 filmi) levitamisõigused, et anda need üle loodavale laste telekanalile Venemaal. Lähemalt laste multifilmide lemmikkangelasest Tsheburashkast, mille loojaks kirjanik Eduard Uspenski

 13. Pri la 81-a UK en Prago

  1996-01-01

  Antaǔtagmeze de la 21-a de aǔg.okazis enla mil-tura urbo Prago 1a 81-a Universala kon-greso de Esperanto kon prezidanto de la (?)e(?)aRespubliko s-ro Vaclav Havel kiel alta protek-tanto.UEA-prezidanto Lee Chong-Yeong

 14. Prevajanje termina ratio pri Varonu in Kvintilijanu

  Kozma Ahačič

  2000-12-01

  Full Text Available Termin (Lewandowski 1994: 1152-1153 je izraz, katerega pomen je enoznačno definiran. Vedno je v natančno opisanem razmerju z drugimi termini določene terminologije. Enopomenskost termina je, v nasprotju z običajnimi besedami, neodvisna od konteksta; lahko ga rabimo tudi izolirano. Ko postane beseda termin, zoži in specializira svoj (dotedanji pomen - tako rekoč izstopi iz svojih dotedanjih semantičnih povezav. Dobimo - če uporabimo izrazoslmje Umberta Eca - pomensko kastrirano besedo.

 15. Hiding the Higgs Boson from Prying Eyes

  Ma, Ernest

  2011-01-01

  There are two ways that the Higgs boson H of the Standard Model (SM) may be more difficult to observe than expected at the Large Hadron Collider (LHC) or the Tevatron. One is well-known, i.e. H decays invisibly, into dark-matter scalar particles for example. The other is that H mixes with a heavy singlet scalar S which couples to new colored fermions and scalars. Of the two mass eigenstates, the lighter one could (accidentally) have a suppressed effective coupling to two gluons, and the heavy one could be kinematically beyond the reach of the LHC.

 16. Tak prinjato pri demokratii / Julia Rodina

  Rodina, Julia

  2006-01-01

  Avatud Eesti Fondi poolt läbi viidud uuring demokraatia toimimisest Eestis: mitmed parlamendiliikmed peavad ajakirjandust segavaks faktoriks, mis seab ohtu demokraatia, politoloogide ja sotsioloogide hinnanud poliitikute ja meedia suhetest

 17. Tak prinjato pri demokratii / Julia Rodina

  Rodina, Julia

  2006-01-01

  Avatud Eesti Fondi poolt läbi viidud uuring demokraatia toimimisest Eestis: mitmed parlamendiliikmed peavad ajakirjandust segavaks faktoriks, mis seab ohtu demokraatia, politoloogide ja sotsioloogide hinnanud poliitikute ja meedia suhetest

 18. Pri svete lampotshki Iljitsha / Virkko Lepassalu

  Lepassalu, Virkko, 1971-

  2005-01-01

  Eesti Energia ei suuda uuendada vanu jaotusvõrke ega pakkuda klientidele kvaliteetset teenust. Kernu jaotusvõrgu probleemid. Vt. samas intervjuud Eesti Energia Jaotusvõrgu pressisekretäri Kaie Saarega

 19. Vernost reprodukcije boja pri digitalizaciji slikovnih podataka

  Živković, Predrag; Vujaklija, Vanja

  2006-01-01

  This paper emphasis the importance of standardization of digitalization process, in the particular case digitalization the colorized object, when information of object color is of great impotence. Some prepositions for standardization of digitalization process of colorized objects are also explained.

 20. PRI EDZINO-NOMOJ EN HUNGARIO

  A.T.Trad.

  1997-01-01

  La edzini o signifas nomo an an eblon porla virinoj en Hungario.Sed tio estas ne deviga.ian elekton povas motivi pluraj vidpunktoj.Enla konservado de ia nomo povas roli ekzemptetio,ke i atus daǔrigi sian artan karieron kun

 1. Pri delezhke Tsheburashki mehh letit po storonam

  2007-01-01

  Vene ärimees ostab ameerika kompaniilt Films by Jove kollektsiooni nõukogude multifilmide (547 filmi) levitamisõigused, et anda need üle loodavale laste telekanalile Venemaal. Lähemalt laste multifilmide lemmikkangelasest Tsheburashkast, mille loojaks kirjanik Eduard Uspenski

 2. Report of the PRI biofuel-ethanol; Rapport du PRI biocarburant-ethanol

  NONE

  2004-07-01

  This evaluation report presents three research programs in the framework of the physiological behavior of the yeast ''Saccharomyces cerevisiae'', with high ethanol content. These studies should allowed to select an efficient yeast for the ethanol production. The first study concerns the development of an enzymatic process for the hydrolysis and the fermentation. The second study deals with the molecular and dynamical bases for the yeast metabolic engineering for the ethanol fuel production. The third research concerns the optimization of performance of microbial production processes of ethanol. (A.L.B.)

 3. Energiasääst - prioriteet või lisakulutus? = Sberezhenije energii - prioritet ili dopolnitelnõje rashodõ? / Age Orgusaar

  Orgusaar, Age

  2004-01-01

  Eesti Korteriühistute Liit osales koostöös Taani firmaga Ramboll 2004. aasta märtsist septembrini projektis "Soovitused EL energiatõhususe direktiivi elluviimiseks Eestis". Projekti eesmärkidest, selle käigus tehtud uuringute tulemustest

 4. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I CIEPŁA ODPADOWEGO W NISKOTEMPERATUROWYM SYSTEMIE OGRZEWCZO-CHŁODZĄCYM HALI DRUKARNI

  Wojciech BIALIK

  Full Text Available W pracy przedstawiono nowoczesny system ogrzewania hali drukarni oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Został on zaprezentowany na dwóch schematach oraz omówiony w pierwszej części artykułu. Układ wykorzystuje pompy ciepła ciecz-ciecz oraz powietrze ciecz. Dla pomp ciecz-ciecz dolnym źródłem jest pionowy wymiennik gruntowy składający się z 13 otworów o głębokości 100 m. W opisywanym rozwiązaniu zastosowano także poziomy gruntowy wymiennik ciepła do ogrzewania czerpanego z otoczenia powietrza wentylacyjnego płynącego następnie do rekuperatorów pomieszczeń biurowych i socjalnych. Gruntowe wymienniki ciepła w trakcie ich budowy zostały zaprezentowane na jednym z rysunków. Pomieszczenia biurowe i socjalne ogrzewane lub schładzane są medium płynącym w matach umieszczonych w ścianach oraz w wybranych częściach podłogi. Dla ograniczenia strat ciepła związanych z wentylacją w instalacji zastosowano trzy układy rekuperacji (osobno dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i hali drukarskiej. Poprawne działanie systemu zobrazowano w postaci wykresu zmian temperatur we wspomnianych pomieszczeniach. Dla największej centrali wentylacyjnej zamieszczono też przebieg temperatur strumieni powietrza dla wybranych dni. W podsumowaniu zawarto wnioski płynące z dotychczasowej eksploatacji oraz plany dalszego rozwoju systemu.

 5. Treatment of linguiform calcaneus fracture by close nail-pry reduction and internal fixation with hollow screws%闭合撬拨复位经皮空心螺钉内固定治疗跟骨舌形骨折

  涂淑强; 黄科棣; 帅永明; 徐南云; 袁秋文; 郭剑

  2012-01-01

  Objective: To study the curative effects of close nail-pry reduction and internal fixation with hollow screws for treatment of linguiform calcaneus fracture. Methods: From May 2006 to October 2009,32 patients (35 feel) with linguiform calcaneus fracture were treated by close nail-pry reduction and internal fixation with hollow screws, including 23 males and 9 females ranging in age from 25 to 46 years, with a mean of 37.6 years. According to Paley classification, 3 cases were Paley II a, and 29 cases were Paley II b. All cases were close fractures. The time from injury to operation was 3 to 10 days after most swelling subsided. BBhler angle and Gissane angle were measured by X-ray before and after operation. The therapeutic effect was assessed according to ZHANG Tie-liang's foot score. Results:All the patients were followed-up for 6 to 18 months,with a mean of 12 months. All fractures gained bone healing. The time of fracture healing averaged 12 months. The fractures healed completely and no infection occurred. According to ZHANG Tie-liang's foot scale,the postoperative function was excellent in 18 feet,good in 10 feet, moderate in 5 feet and poor in 2 feet. The Bohler angle and Gissane angle were significant improved after treatment (P<0.01 ). Conclusion: The surgical method of close nail-pry reduction and internal fixation with hollow screws for treatment of linguiform calcaneus fracture can regain the foot function, with minimal injury, fewer complications, earlier recovery and lower costs.%目的:探讨闭合撬拨复位经皮空心螺钉内固定治疗跟骨舌形骨折的手术疗效.方法:自2006年5月至2009年10月共收治32例(35足)跟骨舌形骨折,男23例,女9例;年龄25~46岁,平均37.6岁.根据Paley分类法:PaleyⅡa型3例,PaleyⅡb型29例,均为闭合性骨折.手术时间为伤后3~10d,均等局部肿胀消退至中、轻度后手术.通过X线片测量手术前后B(o)hler角及Gissane角,并按张铁良足部综

 6. Metodologija postavljanja diferencijalnih jednačina pri istraživanju dinamičkih parametara konstrukcije lansirne rampe na vozilu točkašu / Methodology make of differential equations at investigation of dynamic parameters of constructions of launcher on vehicle

  Vlado P. Đurković

  2007-07-01

  Full Text Available U radu se određuju optimalni parametri konstrukcije lansirne rampe: položaj tačke vešanja hidrocilindra na rampi, dužina i materijal rampe, koeficijent viskoznog trenja ulja u hidrocilindru, koeficijent krutosti lansirne rampe i hidrocilindra, poprečni presek rampe, itd. Radi toga postavlja se mehanički model sa tri stepena slobode kretanja i odgovarajući model u vidu sistema od tri nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Numeričkom analizom dobijenog matematičkog modela (primenom programskog jezika Compaq Visual Fortran, Version 6.5 dolazi se do optimalnosti pojedinih parametara. Dobijeni rezultati, predstavljeni u grafičkoj formi, mogu da budu veoma korisni projektantima raketnih lansera, kako stabilnih, tako i mobilnih, pri razvoju novih konstrukcija i modifikaciji postojećih. / This paper determines optimal construction parametrics of a missile launcher place of hydro-cylinder on launcher, length and material of ramp of launcher coefficient of the viscosity of friction oil in hydro-cylinder, coefficient of stiffness of launcher and hydro-cylinder, cross-section of launcher etc. In this purpose appointment mechanical model with three degrees of freedom motion and analogous model of system of three nonlinear differential equation second order. Numerical analysis obtained mathematical model (programming with language Compaq Visual Fortran, Version 6.5 coming to optimal parameters. Obtained results that are presented in graphical shapes can be very useful for designing stable and mobile missile launchers, both for development of new constructions and modification of existing structures.

 7. Zdravstvena nega onkološkega bolnika pri sistemski terapiji

  Korez, Sanja

  2014-01-01

  Onkološka zdravstvena nega je kompleksno in razvejano področje zdravstvene nege, na katerega vplivajo tudi druge specialne vede. Rak je splošno ime za obsežno skupino različnih bolezni, katerih glavna značilnost je nenadzorovana razrast spremenjenih, rakastih celic. Benigen tumor je grajen iz celic, podobnih normalnim, in lahko raste omejeno. Nasprotno pa so maligni tumorji rakasti. Grajeni so iz nenormalnih celic, ki se neurejeno in nenadzorovano širijo. Razraščajo se v sosednja tkiva in...

 8. Pri tofuo/tohuo/toǔfuo kai soikazeo

  AHN Song-san

  1997-01-01

  Manajoj el la t.n.sojfabo estas popularakaj gravaj en la orienta Azio,por inoj,japanojkaj koreoj.Science kaj praktike,la plantoj fabo kajsojfabo ne estas samaj legumenacaj specioj.Lavorto fabo(Vicia faba L.)estas uzata anka

 9. Bronzovaja medal pri "derevjannõhh" zarplatahh / Kirill Adejev

  Adejev, Kirill

  2006-01-01

  Rahvusvaheline firma Nau Group uuris juhtide sissetulekuid erinevates maades. Uuringu andmetel teenivad juhid Venemaal aastas keskmiselt 77,4 tuhat eurot ja on sellega firma poolt koostatud pingereas, kuhu kuulub 29 riiki, kolmandal kohal

 10. Desjatiletije galerei pri russkom teatre 11 maja / Liana Turpakova

  Turpakova, Liana

  2006-01-01

  Vene Draamateatri galerii korraldatud näituse "Natüürmort" avamine juveeligaleriis Bindes sõnas ja pildis. Fotod Aleksei Belovilt. Näitusega tähistati galerii kümnendat aastapäeva ja galerist Olga Ljubaskina sünnipäeva

 11. Metodologija obvladovanja odpora do sprememb pri projektih razvoja informacijskih sistemov

  Vrhovec, Simon

  2015-01-01

  Delež neuspešnih projektov razvoja informacijskih sistemov ostaja razmeroma visok kljub naraščajočim vlaganjem v informacijske sisteme in njihovemu velikem pomenu za sodobne organizacije. Eden izmed kritičnih razlogov za tako visok delež neuspešnih projektov razvoja informacijskih sistemov je odpor do sprememb. Organizacije so se z odporom do sprememb soočale že pred pojavom prvih računalnikov, saj je to naravna reakcija ljudi na spremembe. S pojavom računalnikov in vpeljevanjem informacijski...

 12. Kelke da aferoj pri Xu Shouzhen kaj Yang Fuchen

  Fu; Xianpei

  2000-01-01

  Antau 50 jaroj, la 7-an de decembro 1949, martiroj Xu Shouzhen(Eltunko) kaj Yang Fuchen(Yang Qiuzhen) oferis sian vivon al la movado por Esperanto kaj demokratio en Chengdu, la cefurbo de la provinco Sichuan. Xu Shouzhen estis kompetenta cina esperantisto. Komence de la 40-aj jaroj li venis de Chongqing al Chengdu kaj aktivis por nia lingvo. Tiam Li Shijun(Laulum) enhospitaligis en

 13. Desjatiletije galerei pri russkom teatre 11 maja / Liana Turpakova

  Turpakova, Liana

  2006-01-01

  Vene Draamateatri galerii korraldatud näituse "Natüürmort" avamine juveeligaleriis Bindes sõnas ja pildis. Fotod Aleksei Belovilt. Näitusega tähistati galerii kümnendat aastapäeva ja galerist Olga Ljubaskina sünnipäeva

 14. Bronzovaja medal pri "derevjannõhh" zarplatahh / Kirill Adejev

  Adejev, Kirill

  2006-01-01

  Rahvusvaheline firma Nau Group uuris juhtide sissetulekuid erinevates maades. Uuringu andmetel teenivad juhid Venemaal aastas keskmiselt 77,4 tuhat eurot ja on sellega firma poolt koostatud pingereas, kuhu kuulub 29 riiki, kolmandal kohal

 15. Funkcija jetre i bubrega pri trovanju molibdenom i bakrom

  Rana, S.V.S.; Kumar, A.

  1983-01-01

  Autori iznose rezultate testiranja funkcije jetre i bubrega (ukupni bilirubin, hipurna kiselina, glukoza-6-fosfataza, kolinesteraza, urea u serumu, albumin u mokraći, specifična težina mokraće i dilucijski test) koje su proveli da bi otkrili eventualna oštećenja jetre i bubrega štakora koji su primali hranu s dodatkom molibdena i bakra. Vrijednosti bilirubina u štakora hranjenih hranom s dodatkom bakra upućivali su na hemolizu. Niske razine hipurne kiseline također su ukazivale na oštećenje j...

 16. UPORABA HEIJUNKA TEHNIKE PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE AVTOMOBILSKIH DELOV

  Narat, Jernej

  2012-01-01

  Cilj diplomskega dela je poiskati in preveriti ustreznost metode s pomočjo katere bi lahko planirali proizvodnjo v kovinarskem podjetju z čim manjšimi zalogami končnih izdelkov. V diplomskem delu smo ugotovili, da je rešitev našega problema vpeljava Heijunka tehnike. Planiranje in vodenje proizvodnje z rešitvami, ki jih ponuja Heijunka tehnika vodi uporabnika do zmanjšanja zalog končnih izdelkov brez ogrožanja dobav kupcu. Učinek zmanjšanja zalog se zaradi uporabe Heijunka tehnike pre...

 17. POMEN EMPATIJE PRI OBRAVNAVI PACIENTA V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE

  Knuplež, Urška

  2015-01-01

  Teoretična izhodišča: V enotah intenzivne terapije so pacienti v kritičnem stanju, zato je potrebno da znamo z njimi vzpostaviti primerno komunikacijo. Komunikacija medicinske sestre mora biti strokovna vendar tudi razumevajoča. To nam omogoča komunikacijska vrlina empatija. Empatija je sposobnost in proces skozi katerega se poskušamo postaviti v življenje in občutke druge osebe, ter gledati situacijo in njegovega zornega kota. Namen raziskave je bil ugotoviti koliko diplomiranih sester/ dipl...

 18. E-Voting and Forensics: Prying Open the Black Box

  Bishop, M.; Peisert, Sean; Hoke, S. Candice; Graff, Mark; Jefferson, David

  2009-01-01

  Over the past six years, the nation has moved rapidly from punch cards and levers to electronic voting systems. These new systems have occasionally presented election officials with puzzling technical irregularities. The national experience has included unexpected and unexplained incidents in each phase of the election process: preparations, balloting, tabulation, and reporting results. Quick technical or managerial assessment can often identify the cause of the problem, leading to a simple ...

 19. DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

  Markovič, Polona

  2012-01-01

  Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko naj...

 20. VPLIV NADZORA ZAPOSLENIH NA NJIHOVO VEDENJE IN MOTIVACIJO PRI DELU

  Marinšek, Teja

  2011-01-01

  Nadzor na delovnem mestu je sodoben problem, v katerem smo udeleženi vsi. Z vedno manjšim zaupanjem med nadrejenimi in podrejenimi se nadzor poostruje in s tem se tudi pritiski na delovnem mestu povečujejo. V diplomskem delu smo raziskovali predvsem vpliv nadzora na vedenje človeka. Zanimalo nas je, kako tak pritisk vpliva na človeka in njegove spremembe v obnašanju. Ali nanj to vpliva pozitivno in motivacijsko ali deluje na človeka negativno. Obravnavali smo tudi zakone, ki opredeljujejo...

 1. VLOGA SODOBNIH DELOVNIH POGOJEV PRI DOŽIVLJANJU STRESA MED ZAPOSLENIMI: ALI SO INDIVIDUALNE ZNAČILNOSTI PRI TEM POMEMBNE?

  Strahinić, Marina

  2016-01-01

  Družbene spremembe, kot sta globalizacija gospodarstva in recesija, pred delovne organizacije postavljajo vse večje zahteve po konkurenčnosti, na katere se organizacije pogosto odzovejo tako, da želijo zmanjševati stroške z odpuščanjem zaposlenih in z vse večjimi zahtevami do preostalih zaposlenih. Sprva lahko povečane zahteve res spodbudijo tudi večjo učinkovitost delavcev, vendar nepopustljivi pritiski skozi čas pripeljejo do negativnih posledic tako za zaposlene kot za organizacijo. V prih...

 2. Organizacija inžinjerijskih radova pri rušenju deonice puta / Organization of engineering works during demolition of a road section / Организация инженерных работ по демонтажу участков дорог

  Nenad V. Kovačević

  2016-01-01

  Full Text Available Prilikom upotrebe minsko-eksplozivnih sredstava za rušenje elemenata, materijala i objekata jako je bitna organizacija izvođenja radova prilikom pripreme i u toku izvođenja samog rušenja. Za izvođenje ovih radova u Vojsci Srbije postoje specijalizovane i namenske jedinice. Radi se o jedinicama jedne od specijalnosti u okviru roda inžinjerije, pionirske specijalnosti, koje egzistiraju u okviru inžinjerijskih bataljona, odnosno brigada KoV. Organizacija inžinjerijskih radova zapravo predstavlja iznalaženje najcelishodnijeg rešenja u pogledu upotrebe pokretnih stvari, ali i naprezanja ljudstva, pri rušenju konkretnog objekta – deonice puta. Pri tome veliki problem predstavlja literatura, a posebno norme za izvođenje radova, jer izuzev nekoliko skripti za internu upotrebu, sve se svodi na literaturu iz sedamdesetih ili početak osamdesetih godina prošlog veka. Posebno je razrađena primena mera zaštite prilikom upotrebe eksploziva. / When using explosive ordnance for the demolition of elements, materials and facilities, organization is very important in the preparation of works as well as during demolition itself. In the Army of Serbia, for this kind of works, there are specialized expert units within Land Forces engineering battalions or brigades. The organization of the engineering work given in the article is a purposeful solution, regarding the use of movable property and stress imposed on people as well, when performing demolition of a concrete structure - road section. Lack of literature is a big drawback, especially lack of norms for demolition works. Except for some unofficial lectures for internal use, most of the literature dates back to the seventies or early eighties. A special emphasis in this paper is given to the application of protective measures in the use of explosives. / В процессе применения минно-взрывных средств для сноса элементов, материалов

 3. Do PRI ao sistema plural na transição mexicana From PRI's hegemony to a plural system in the mexican transition

  Nelson Rojas de Carvalho

  1997-08-01

  Full Text Available Os resultados das eleições mexicanas de 6 de julho deste ano devem ser compreendidos à luz das políticas de ajuste e de reforma do Estado implementadas por De La Madrid e Salinas de Gortari. A reforma do Estado minou o partido de Estado: a perestroika mexicana acabou por produzir sua glasnostThe outcome of this year's Mexican elections must be understood from the perspective of the structural reform policies put into practice by presidents De La Madri and Salinas de Gortari. The reform of the State undermined the state party: the Mexican perestroika produced its own glasnost.

 4. Rüütelkond hääbus, sest ei osanud PRi / Kaarel Tarand

  Tarand, Kaarel, 1966-

  2007-01-01

  Rets. rmt.: Jansen, Ea. Eestlane muutuvas ajas seisusühiskonnast kodanikuühiskonda. Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2007 ; Vahtre, Lauri. Ajaloo pööripäevad I ja II. [Tallinn] : Tammerraamat, 2006 ; 2007

 5. Rahulolev töötaja teeb parimat PRi / Triin Rebane

  Rebane, Triin

  2006-01-01

  Siseturundus on panustamine oma töötajasse, aidates luua firmas positiivse sisekliima, mis annab firmale konkurentsieelise ükskõik millises ärivaldkonnas. Kommenteerib Katrin Alujev. Vt. samas: Maris Lindmäe. Hea meediakoolitus järgib konkreetse kliendi vajadusi; Kaja Pino. Ära unusta pühade ajal töötajaid

 6. Otkrõtije vernisazha "Kak prekrasen etot mir" v galereje pri gostinitse Vana-Wiru

  2008-01-01

  Peterburi kunstniku Marina Printseva tekstiilpiltide ja Odessast pärit kunstniku Juri Gorbatshovi tööde näituse "Kui kaunis on see maailm!" avamine Tallinnas hotell "Vana Wiru" fuajees. Fotod näituse avamiselt

 7. Obrazovanie Vzroslykh pri Probleme Dosuga (Adult Education and the Problem of Leisure)

  Darinskii, Anatolii V.

  1969-01-01

  Adult education in the Soviet Union must find flexible new methods, preferably including tourism or other elements of recreation, to raise adults' cultural standards and intellectualize their free time while helping them improve their work qualifications and professional skills. (Author/LY)

 8. Pri vsem bogatstve võborov alternativõ net / Jevgenija Garanzha

  Garanža, Jevgenija, 1979-

  2005-01-01

  Rahvaliit, Keskerakond ja Reformierakond teevad ettevalmistusi algavateks võimukõnelusteks. Turu-uuringufirma Saar Poll poolt läbiviidud uuringust, mille käigus küsiti inimeste arvamusi, kuidas nad käituksid, kui Riigikogu valimised toimuksid homme

 9. Sensor4PRI: A Sensor Platform for the Protection of Railway Infrastructures

  Eduardo Cañete

  2015-02-01

  Full Text Available Wireless Sensor Networks constitute pervasive and distributed computing systems and are potentially one of the most important technologies of this century. They have been specifically identified as a good candidate to become an integral part of the protection of critical infrastructures. In this paper we focus on railway infrastructure protection and we present the details of a sensor platform designed to be integrated into a slab track system in order to carry out both installation and maintenance monitoring activities. In the installation phase, the platform helps operators to install the slab tracks in the right position. In the maintenance phase, the platform collects information about the structural health and behavior of the infrastructure when a train travels along it and relays the readings to a base station. The base station uses trains as data mules to upload the information to the internet. The use of a train as a data mule is especially suitable for collecting information from remote or inaccessible places which do not have a direct connection to the internet and require less network infrastructure. The overall aim of the system is to deploy a permanent economically viable monitoring system to improve the safety of railway infrastructures.

 10. Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih z različnimi duševnimi motnjami:

  Groleger, Urban; Strah-Trotovšek, Darja; Tomori, Martina

  1996-01-01

  In the present study, depression and anxiety were evaluated in a sample of 81 secondary school-aged adolescents, hospitalised at the Adolescent Department, Centre for Mental Health, Ljubljana. The results were compared with those obtained in a control group of 122 secondary school students. The purpose of the study was to identify risk factors for adolescent anxiety and depressive disorders. Data were collected using a clinical interview, the Beck DepressionInventory - BDT and the State and T...

 11. Presoja notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost na primeru "Podjetja x"

  Majcen, Borut

  2016-01-01

  Poslovanje podjetja si je ob odsotnosti notranjih kontrol nemogoče predstavljati. Podjetja so podvržena raznim tveganjem, še posebej v današnjih razmerah globalnega poslovanja, ko se podjetja soočajo z vedno novimi izzivi, kar prinaša tudi nova tveganja. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje tveganj predstavlja vzpostavitev sistema notranjih kontrol. Obvladovanje tveganj pa ne poteka samo na ravni podjetja kot celote, ampak je prisotno na vseh področjih delovanja podjetja, torej tudi na p...

 12. Metoda EMDR kot pomoč policistom pri spoprijemanju s travmatskimi dogodki

  Muraus, Pamela

  2016-01-01

  Travmatski dogodki pogosto vodijo v razvoj posttravmatske stresne motnje – PTSM in so neizogibni del policijskega dela. Da je takšna motnja diagnosticirana in potrjena, mora izpolnjevati osem ključnih kriterijev Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj (DSM − 5). Psihosocialna pomoč policistom je velikokrat spregledana, vendar podprta s podzakonskimi akti, ki jih ponuja njihova institucija. Novodobna metoda, znana pod imenom Desenzitizacija in ponovna predelava z očesnim gib...

 13. Nonisothermic filtering in working oil fields. Neizotermicheskaya fil'tratsiya pri razrabotke neftyanykh mestorozhdeniy

  Alishayev, M.G.; Rozenberg, M.D.; Teslyuk, Ye.V.

  1985-01-01

  A description is made of the effect of water injected in large volumes at low temperature on the development indicators and the oil output coefficient, as well as their dependence on the thermal methods of bed modification. An examination was made of the mechanism for displacing oil from the beds during thermal flooding, temperature mode of the bed beyond the displacement front and in those regions where there is no displacement front. Examples are given of determining the filtering indicators and the technical and technological indicators of working in displacement of oil by water.

 14. ZONA OŠTEĆENJA STIJENSKE MASE PRI ISKOPU TUNELA MINIRANJEM

  Antičević, Hrvoje; Dobrilović, Mario; Perković, Hrvoje

  2012-01-01

  Izrada podzemnih rudničkih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada, podrazumijevaju primjenu jednakih odnosno sličnih tehnologija. Uslijed iskopa tunela miniranjem dolazi do određenog stupnja oštećenja stijenske mase oko konture presjeka iskopa. Oštećenja stijenske mase koja nastaju u neposrednoj okolini konture presjeka tunela izražene su proširenjem postojećih i stvaranjem novih pukotina, odnosno promjenom fizičko-mehaničkih svojstava stijenske mase. Prilikom izrade dubokih ge...

 15. "Pri tebi ne bo smelo biti reveža (5 Mz 15,4)"

  Skralovnik, Samo

  2015-01-01

  V obravnavanih mezopotamskih zakonikih, to so Ur-Nammujev, Lipit-Ištarjev, zakonik mesta Ešnunn in Hammurabijev, nobeden od omenjenih zakonodajalcev v pravnem besedilu ne omeni reveža. Zapišejo sicer nekaj besednih zvez, ki se temu približajo, kakor npr. človek v denarni stiski, vendar sama beseda revež ostaja neizrečena. Ob tem se moramo zavedati, da to dejstvo ni posledica šibkega besednega zaklada sumerščine oz. akadščine. Še več, opazimo lahko, da epilog Ur-Nammujevega ter ...

 16. PRI TEBI NE BO SMELO BITI REVEŽA (5 MZ 15,4)

  Skralovnik, Samo

  2009-01-01

  V obravnavanih mezopotamskih zakonikih, to so Ur-Nammujev, Lipit-Ištarjev, zakonik mesta Ešnunn in Hammurabijev, nobeden od omenjenih zakonodajalcev v pravnem besedilu ne omeni reveža. Zapišejo sicer nekaj besednih zvez, ki se temu približajo, kakor npr. človek v denarni stiski, vendar sama beseda revež ostaja neizrečena. Ob tem se moramo zavedati, da to dejstvo ni posledica šibkega besednega zaklada sumerščine oz. akadščine. Še več, opazimo lahko, da epilog Ur-Nammujevega ter prolog Hammurab...

 17. Las campañas electorales del PRI en el Distrito Federal

  Héctor Tejera Gaona

  1999-01-01

  Full Text Available En este artículo se presenta la información derivada del seguimiento de tres campañas del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, previas a las elecciones de julio de 1997. Con el propósito de evaluar el comportamiento ciudadano, se desagregan los diversos elementos que estuvieron en juego en dichas campañas. La información de la relación entre candidatos y ciudadanos es la base para realizar una reflexión sobre las posibilidades de hablar de una nueva cultura política. Se pretende mos¬trar algunos de los contenidos de dicha cultura con base en su expresión en el marco de la contienda electoral, formulando algunas propuestas sobre sus probables efectos en su interrelación con la acción partidaria y gubernamental

 18. Miniature Electron Sources for Tomorrow’s Vacuum THz Devices (MiPRI)

  2006-07-01

  1957). ’F. S. Rusin and G. D. Bogomolov, Proc. IEEE 57, 720 (1969). :8L. A. Weinstein, Radiotekh. Elektron . (Moscow) 2, 883 (1957). 2D. E. Wortman and...following 5L. A. Weinstein, V. A. Isaev, and D. I. Trubetskov, Radiotekh. Elektron . condition: (Moscow) 28, 1233 (1983).6 M. B. Tseitlin and E. A. Myasin...Radiotekh. Elektron . (Moscow) 38, 961 X ej PO 582(1993). S> 155( )2 . (22) 7 V. L. Bratman, I. V. Bandurkin, B. S. Dumesh, A. E. Fedotov, Y K. -sk mfc 1

 19. Glasbena terapija pri otrocih in mladostnikih z motnjami vedenja in osebnosti

  Pepelnak-Arnerić, Marija

  2015-01-01

  People have many definitions of music. It was used systematically since prehistoric times. Music was applied systematically in curative and preventative use. The use of music in caring for people with developmental disabilities has a long tradition too. Music can often be an effective tool for establishing inirial contact with behaviour disordered or emotionally disturbed children or adolescent. The process of developing effective music therapy treatment plans includes five major steps. Many ...

 20. Ovlasti i obveze upravnog suca pri pretresu tužbe

  Massot, Jean

  2010-01-01

  Za prikazati što je specifično „dužnosti upravnog suca“ u zemljama kao što je Francuska, treba se osvrnuti na povijesni i zemljopisni prikaz. Izlaže se razloge postojanja upravnog suca u velikom broju demokratskih zemalja i onih koji koračaju prema demokraciji. Ističu se različitosti i specifičnosti upravnog suca u odnosu na ostale suce.

 1. UPORABA IN PREPOZNAVANOST RAZLIČNIH ORODIJ PRI SPLETNEM OGLAŠEVANJU

  Marjanović, Dragan

  2013-01-01

  Glede na zadnje raziskave je spletno oglaševanje najbolj rastoči trend na področju marketinga in bo kmalu postal tudi vodilni medij za oglaševanje. Zaradi razvoja interneta je tako lahko v zelo kratkem času doseženo veliko število uporabnikov po vsem svetu z različnimi spletnimi orodji. V diplomskem delu smo v uvodnem delu raziskali internet, ki je glavni element za razvoj spletnega oglaševanja. V nadaljevanju smo se dotaknili tako tradicionalnega kot spletnega oglaševanje, ter ugotovili...

 2. Metode socialnega dela s starimi ljudmi in njihova uporaba pri delu z ljudmi z demenco:

  Ambrožič, Maja; Mohar, Špela

  2015-01-01

  Aging population requires new methods of work with older people, forcing us to discover new ways to cope with the challenges posed by aging and old age. The multidisciplinary integration of disciplines is very important because it contributes to the quality of aging and gives older people a voice. Working with the elderly is specific and, specifically in social work, encompasses an important space of research and interweaves theory with practice. In this context, it is necessary to rely on th...

 3. UPORABA STANDARDA SIST EN ISO 13485:2012 PRI IZDELAVI INDIVIDUALNIH MEDICINSKIH VSADKOV

  Valand, Tomaž

  2013-01-01

  Organizacija, ki izdeluje individualne medicinske vsadke mora imeti vzpostavljen standard nadzora kakovosti v procesu izdelave. Treba je definirati metode in postopke zagotavljanja kakovosti, ki bodo v skladu s standardom ISO 13485. V prvem delu diplomske naloge je predstavljen standard in izdelava individualnega medicinskega vsadka. V drugem delu pa je predstavljena tehnologija izdelave vsadka. Rezultat diplomskega dela je oblikovana in za uporabo pripravljena vsa potrebna dokumentaci...

 4. Rahulolev töötaja teeb parimat PRi / Triin Rebane

  Rebane, Triin

  2006-01-01

  Siseturundus on panustamine oma töötajasse, aidates luua firmas positiivse sisekliima, mis annab firmale konkurentsieelise ükskõik millises ärivaldkonnas. Kommenteerib Katrin Alujev. Vt. samas: Maris Lindmäe. Hea meediakoolitus järgib konkreetse kliendi vajadusi; Kaja Pino. Ära unusta pühade ajal töötajaid

 5. Rüütelkond hääbus, sest ei osanud PRi / Kaarel Tarand

  Tarand, Kaarel, 1966-

  2007-01-01

  Rets. rmt.: Jansen, Ea. Eestlane muutuvas ajas seisusühiskonnast kodanikuühiskonda. Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2007 ; Vahtre, Lauri. Ajaloo pööripäevad I ja II. [Tallinn] : Tammerraamat, 2006 ; 2007

 6. Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini = New approaches in Slovenian soil geography

  Blaž Repe

  2006-01-01

  Full Text Available In Slovenia, soil research of a given landscape is often neglected in physical geography studies. Despite the fact of an equivalent position of soil geography within the science system of Slovene geography. Reasons can be found in time consuming fi eld research, expensive laboratory analysis and soil data and also the lack of its own methodology. The drawbacks could be partially replaced by different approaches of research and especially to establish links with other physical elements of the environment. The use of easily accessible digital and cartographic data, basic field techniques, in combination with simple GIS tools and quantitative methods overcomes many of the financial or time constraints.

 7. Otkrõtije vernisazha "Kak prekrasen etot mir" v galereje pri gostinitse Vana-Wiru

  2008-01-01

  Peterburi kunstniku Marina Printseva tekstiilpiltide ja Odessast pärit kunstniku Juri Gorbatshovi tööde näituse "Kui kaunis on see maailm!" avamine Tallinnas hotell "Vana Wiru" fuajees. Fotod näituse avamiselt

 8. Obrazovanie Vzroslykh pri Probleme Dosuga (Adult Education and the Problem of Leisure)

  Darinskii, Anatolii V.

  1969-01-01

  Adult education in the Soviet Union must find flexible new methods, preferably including tourism or other elements of recreation, to raise adults' cultural standards and intellectualize their free time while helping them improve their work qualifications and professional skills. (Author/LY)

 9. Pri vsem bogatstve võborov alternativõ net / Jevgenija Garanzha

  Garanža, Jevgenija, 1979-

  2005-01-01

  Rahvaliit, Keskerakond ja Reformierakond teevad ettevalmistusi algavateks võimukõnelusteks. Turu-uuringufirma Saar Poll poolt läbiviidud uuringust, mille käigus küsiti inimeste arvamusi, kuidas nad käituksid, kui Riigikogu valimised toimuksid homme

 10. Uloga bolesti i štetnika pri odabiru drveća u krajobraznoj arhitekturi

  2005-01-01

  Poznavanje vrsta drveća i njihove osjetljivosti na pojedine bolesti i štetnike, u specifičnim ekološkim uvjetima, od izuzetne je važnosti za njihov odabir u krajobraznoj arhitekturi. Istraživanjima tijekom zadnjih godina u Hrvatskoj zapaženi su značajni problemi sa zdravstvenim stanjem drveća u šumskim ekosustavima, uzrokovani poznatim i do sada manje poznatim uzrocima. U urbanim sredinama utvrđene su slične i još naglašenije promjene na nekim vrstama drveća. Ona su podvrgnuta različitim štet...

 11. Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika / Applying of expert method for professional risk rate

  Zoran Novaković

  2007-07-01

  Full Text Available Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti ili smanjivanja vremena ekspozicije zaposlenog određenim faktorima rizika u sredinama gde je ustanovljena njihova prisutnost. U mnogim slučajevima raspoloživi podaci o prethodnim štetnim događajima su nepotpuni ili nisu dovoljno statistički relevantni. Zbog toga je skup ovih podataka najčešće statistički nehomogen, pa su i rezultati statističke analize, a time i procenjeni rizici, nedovoljno tačni i nepouzdani. Radi toga se u radu predlaže i primenjuje ekspertski metod koji poništava taj nedostatak, a istovremeno omogućava otklanjanje uticaja koji se odnose na neodređenost i subjektivnost pojedinačnih ocena. / The main goal of professional risk rate determination is preventive action in order to secure and protect health of employees. It considers assumption of common and special working protection measures in order to eliminate any danger or damage or to reduce workers exposition time to some risk factors in their working environments. In many cases data on former noxious events are incomplete or statistically insufficiently relevant. So the set of these data is often statistically nonhomogeneous, so are the results of statistical analysis. Thereby rated risks are insufficiently accurate and unreliable. Because of all these things, in this paper is recommend and apply an expert method which annuls this shortage and simultaneously it removes influences that are the consequence of some rate in determination and subjectivity.

 12. EFFEKTIVNOST' VNUTRISUSTAVNOGO VVEDENIYa GENTAMITsINA PRI PODAGRIChESKOM ARTRITE

  A. V. Orlov-Morozov

  2000-01-01

  Full Text Available Aim: То determine the efficacy of intraarticular injections of Gentamycin in gout arthtiris a randomized double blind, placebo-controlled trial was carried out. Material and methods: 27 patients answering the criteria of the definite gout diagnosis were randomly recruited from rheumatological clinic. The patients received an intraarticular injection of either 4- mg of Gentamycin in 4 ml of sterile 0.25% procaine or 5 ml of the vehicle alone. Results: It was found that weekly intraarticular injections of Gentamycin performed better than the inert vehicle alone over a 2-week period and were conjirmed during 4 week period of crossing-over. Conclusion: The possible mechanisms of Gentamycin activity are discussed. It is concluded, that intraarticular administration of Gentamicin offers signijicant benejit over placebo. The serious side effects were not obsen’ed. Therefore, the technique could be applied in the routine treatment of gout.

 13. Hermann Diels: začetki filolofije pri Starih Grkih - 2. del

  Ignacija J. Fridl

  2000-07-01

  Full Text Available Najvišja stopnja filološke kritike se ukvarja z vprašanji pristnosti. Tudi ta se je z največjim uspehom razvila že v 5. stoletju. Že takratje bilo postavljeno t.i. 'homersko vprašanje', ki še danes buri filološke duhove. Kdaj je živel, kaj je napisal mož, ki ga imenujemo Homer? Tako se je takrat enako kot danes glasil problem, in tisti, kije prvi določil življenjski čas starih pesnikov Homerja in Hezioda ter poskušal uspešno ločiti pristnega od nepristnega Homerja, ni bil nihče drug kot Herodot, ki ga povsem upravičeno častimo kot očeta zgodovine, ki pa je, kot bi rad pokazal v nadaljevanju, tudi pionir naše filološke znanosti.

 14. Trudovye resursy poslevoennoj Litvy i ih ispol'zovanie pri vosstanovlenii Klajpedy

  Kretinin G. V.

  2014-05-01

  Full Text Available This article focuses on the issues of post-WWII economic restoration effort in the Soviet Lithuania. German occupation of the republic caused significant damage to its industry and agriculture. Pre-war Lithuania was an agrarian state aspiring to embark on an industrial-agrarian path of development. After the war, this aspiration did not only persist, but was intensified. To reach this objective, however, Lithuania required qualified workforce. Before the war, hardly any attention was paid to the training of workers for industrial-scale production and construction. Then, a considerable decrease in population during the war aggravated the already substantial labour shortage. The attempts of the republic’s leadership to solve the problems of labour shortage through organised labour migration and labour mobilisation yielded no significant results. The appeals to the Centre with the request to send a substantial number of specialists and workers to Lithuania were heard, but a state ravaged by war did not have sufficient human resources. One of the solution was the use of labour of German prisoners of war. A network of prisoner-of-war camps was established in Lithuania. In a matter of two to three years, PWs completed a significant amount of work aimed at the rebuilding of important infrastructural objects. The case of Klaipeda is used to demonstrate the opportunities of the region and Centre in organising workforce in the Lithuanian SSR. The study uses the data obtained by modern historiography and documents kept in the Lithuanian State Central Archive.

 15. Bakteriološka zagađenost alginatnih otisaka i dimenzionalna stabilnost pri dezinfekciji

  Broz, Mira; Romić, Željko; Omrčen, Ante; Fridrih, Sandra; ROPAC, DARKO

  1989-01-01

  Istraživanje mikrobiološke zagađenosti alginatnih otisaka nametnulo je potrebu primjene dezinficijensa prije slanja otisaka u laboratorij. Kao praktično zadovoljavajuće pokazalo se petminutno potapanje otisaka u razrjeđenju od 1:50 klorheksidin-glukonata. Postavljen je problem točnosti uzetog otiska nakon dezinfekcije s obzirom na mogućnost utjecaja dezinfeciejnsa na volumen otiska. Originalnom metodom mjerenja otisne mase dokazano je da promjena volumena i površine alginata nije značajna te ...

 16. Razvoj odklanjala za rastrsko vodenje žarka pri laserskem označevanju:

  Babnik, Aleš; Bizjak, Aleš; Diaci, Janez

  2007-01-01

  This article presents the development of a new opto-mechatronic system that makes possible the laser marking of raster patterns consisting of several dotted lines. The processing laser beam in our new system is deflected in one direction by a hexagonal mirror prism rotating at a constant angular velocity.Each laser pulse produces a dot-shaped mark (a "laser dot") on the surface of the workpiece. By scanning the beam along a straight line we achieve a linear, uniformly distributed pattern of l...

 17. VPLIV JOGE SMEHA NA NIVO GLUKOZE V KRVI PRI LJUDEH S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2

  Sternad, Simona

  2013-01-01

  Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da ima na svetu kar 246 milijonov odraslih ljudi (5,9 % prebivalstva) sladkorno bolezen, povečuje pa se tudi število otrok s to boleznijo. Dodatno ima še približno 308 milijonov odraslih moteno toleranco za glukozo (7,5 % prebivalstva), ki predstavlja predstopnjo v razvoju sladkorne bolezni, zato so nujni ukrepi za bolj učinkovito obvladovanje sladkorne bolezni. Sladkorno bolezen tipa 2 lahko preprečimo z zdravim načinom življenja. Vsakega posame...

 18. Izkušnja razkritja pri istospolno usmerjenih odraslih in njihovih starših

  Hikel, Tadeja

  2015-01-01

  V diplomskem delu sem se osredotočila na istospolno usmerjene osebe, ki so svojo istospolno identiteto že razkrile svojim staršem in na starše, ki imajo za sabo že izkušnjo soočenja z otrokovo istospolno usmerjenostjo. Zanimalo me je predvsem, kako istospolno usmerjene osebe doživljajo lastno razkritje in kako starši doživljajo razkritje svojega otroka. V teoretičnem delu se osredotočam predvsem na nastajanje istospolne identitete, na njeno razkritje ter vpliv le tega na odnos starši – ot...

 19. Prison Inmate Information System: The Case of Yola Central Pri son ...

  PROF. OLIVER OSUAGWA

  information to authorized users, and also to provide high security for prisoners' record. The software ... the uses or benefit of computer is that it enables ... areas with courts that are far from the main. Prisons. .... The idea is to achieve a situation.

 20. ANALIZA PROCESA ODLOČANJA PRI IZBIRI VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA

  Koražija, Barbara

  2013-01-01

  Odločitev za izbiro študija in poklicno pot je ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju, saj začrta posameznikovo življenje v času izobraževanja ter v njegovi celotni poklicni poti. Glede na lastne želje, interese, sposobnosti in stališča izberemo študij, ki nam omogoča doseganje zastavljenih ciljev, uspešno poklicno prihodnost, predvsem pa nam zagotavlja kvalitetno življenje. Izbira pravilne odločitve za študij je dolgotrajen in kompleksen proces, v katerem nekateri mladostniki ta...

 1. Sodelovanje med marketingom in R&R pri razvoju in uvajanju novih izdelkov:

  Završnik, Bruno; Zupančič, Vinko

  1998-01-01

  To succeed in today's marketplace, most companies must engender cooperation between marketing and R&D functions. Marketing and R&D share responsibilities for setting new product development goals, identifying opportunities for the next generation of product improvement, new engineering design, satisfying and understanding customer needs. Formal and informal integration (cooperation) between marketing and R&D is not guaranty for a successful new product development and introduction into the ma...

 2. Sodelovanje med marketingom in R&R pri razvoju in uvajanju novih izdelkov

  Završnik, Bruno; Zupančič, Vinko

  2015-01-01

  Uspeh podjetja na današnjih zahtevnih trgih je v veliki meri odvisen od sodelovanja med marketingom in R&R. Marketing in R&R si delita odgovornost za postavljanje ciljev razvoja novih izdelkov, iskanje možnosti za nove generacije izdelkov, nove oblike izdelkov, za razumevanje in zadovoljevanje potreb odjemalcev. Formalno in neformalno sodelovanje med marketingom in R&R samo po sebi še ne prispeva k uspešnemu razvoju in uvajanju novih izdelkov na trg. Vodstvo podjetja mora podpirati takšno sod...

 3. Razlike pri prevajanju nemško-slovenskih navodil za uporabo zdravil podjetja Bayer

  2014-01-01

  Diplomsko delo predstavlja analizo štirih navodil za uporabo zdravil družbe Bayer, ki se v lekarnah dobijo brez recepta. Besedila so pisana v strokovnem jeziku, kar pomeni, da jih je zaradi strokovne farmacevtske terminologije težje prevajati in zato potrebujejo dodatno pozornost. Kot že samo ime pove, je strokovni jezik v veliki meri namenjen stroki, obstajajo pa besedila, ki so kljub strokovnemu jeziku posplošena in namenjena laikom. Tako so besedila v tem diplomskem delu namenjena ljudem, ...

 4. FLAVOUR - Friendly Location-aware Conference Aid with PriVacy Observant ArchitectURe

  Muthukrishnan, Kavitha; Meratnia, Nirvana; Lijding, Maria

  2005-01-01

  Context-aware applications are emerging on the daily basis and location information proves to be one of the key components to develop context-aware applications upon. This stems from the fact that location information enables and facilitates reasoning about what users are doing (user's behavioural p

 5. UPORABA METOD UMETNE INTELIGENCE PRI ODZIVU NA IZREDNE DOGODKE V SISTEMU RAVNANJA Z ODPADKI

  Kropf, Peter

  2016-01-01

  Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja. Izvajalci si zbiranje in odvoz organizirajo glede na potrebe in razpoložljive vire. Zaradi velikega števila odjemalcev, posod, vozil in voznikov se vnaprej pripravljajo urniki, ki so pripravljeni tako, da se viri znotraj podjetja izkoriščajo optimalno. V fazi izvajanja pogosto pride do nepredvidenih dogodkov, ki onemogočijo normalno izvajanje odvozov po urniku. V dip...

 6. 用楔子撬开问题%Using a Wedge to Pry Open a Problem

  马提索夫

  2001-01-01

  When I elicited the Pumi word ts6 'wedge' in Kunming (March 1996), I was struck by its resemblance to Lahu jfl 'wedge'. Since the Qiangic languages are not particularly close to Loloish on the TB family tree,this apparent cognate for an item of non-core vocabulary was of interest. The first task in establishing a relationship between the Pumi and the Lahu forms was to reconstruct the PLB ancestor of Lahu jfi. Then possible cognates to the Pumi form in other Qiangic languages had to be examined.Given our present rudimentary knowledge of comparative Qiangic,could parallel examples establish a Proto-Qiangic reconstruction resembling our newly reconstructed PLB form?

 7. PRAVNI POLOŽAJ ROMSKIH OTROK PRI IZOBRAŽEVANJU V PREKMURJU

  Vučko, Veronika

  2015-01-01

  Republika Slovenija vlaga precej naporov v vključevanje Romov v vrtce in obvezno šolo in v njihovo integracijo v večinsko kulturo na splošno. Predšolski otroci Romov so v slovenske vrtce vključeni na tri načine. Največ jih je integriranih v običajne oddelke. Kljub vsemu je značilen majhen delež romskih otrok, vključenih že v predšolsko vzgojo v vrtcih. Država posebej obravnava in šolam za vzgojo in izobraževanje romskih učencev priznava določene ugodnosti, ki jih bom deloma v nadaljevanj...

 8. Ocenjevanje displazije kolka pri odraslih: Assessment of hip dysplasia in adults:

  Mavčič, Blaž

  1999-01-01

  Degeneration of the articular cartilage and osteoarthritis of the hip joint are most often idiopathic (primary osteoarthritis). In patients with known pathogenesis (secondary osteoarthritis), the disease is most commonly due to mechanical bone deformation, termed hip dysplasia. The treatment is planned onthe basis of clinical, anatomic and biomechanical characteristics of the hipjoint. The biomechanical pattern is most frequently determined by the Wiberg centre-edge angle of lateral covering ...

 9. POMEN UPORABE DVOJNEGA SNOPA IN ANATOMSKEGA POLOŽAJA TUNELOV PRI ARTROSKOPSKI REKONSTRUKCIJI

  Hussein, Mohsen

  2013-01-01

  Uvod. Pretrganje sprednje križne vezi povzroči poslabšanje funkcije kolenskega sklepa, pretirano premikanje golenice naprej (anteriorno), rotacijsko nestabilnost in slabši nadzor mišične funkcije. Dolgoročno povzroča poškodbo meniskusov in hrustanca ter razvoj degenerativnih sprememb sklepnega hrustanca (artrozo) in potencialno posttravmatskega artritisa. Zdravljenje pretrganja sprednje križne vezi je lahko konzervativno ali operativno, prevladuje operativno zdravljenje z artroskopsko re...

 10. Optimizatsiya i intensifikatsiya insulinoterapii pri sakharnom diabete 2 tipa (klinicheskie rekomendatsii

  I I Dedov

  2010-12-01

  Full Text Available По данным Государственного регистра больных сахарным диабетом, на 1 января 2009 года в России сахарный диабет (СД выявлен более чем у 3 миллионов человек, из них 2,7 миллиона приходится на 2 тип. Последние 15-20 лет интерес к выбору оптимальной терапии на всех этапах развития СД 2 типа возрастает. Это связано с одной стороны с появлением новых научных данных, а с другой стороны со всё увеличивающимися возможностями фармакологического воздействия у этой категории больных. В настоящее время специалисты выделяют 9 групп таблетированных и инъекционных препаратов. Эти данные представлены в одном из самых важных опубликованных за последнее время международных документов – совместном консенсусе Американской Диабетической Ассоциации (ADA и Европейской Ассоциации по исследованию диабета (EASD, а также в недавно опубликованном Консенсусе Американской Ассоциации Клинических Эндокринологов (AACE/ Американской Коллегии Эндокринологов (ACE. В этом обзорном документе специально оговаривается сравнение различных препаратов в виде следующего заявления: «В настоящее время недостаточно данных, чтобы поддержать рекомендацию по какому-то конкретному классу сахароснижающих препаратов или их комбинации в отношении влияния на предупреждение осложнений. Поэтому, справедливо судить и сравнивать сахароснижающие агенты, так же, как и их сочетание, в первую очередь по их способности снижать и поддерживать уровень HbA1c, а также по их безопасности, специфическим побочным эффектам, переносимости, удобстве в применении». Далее в документе подчеркивается особая роль инсулина в лечении СД, обосновывая это следующим: • инсулин является самым мощным сахароснижающим препаратом; • своевременное начало инсулинотерапии обеспечивает оптимальный контроль гликемии и, соответственно, улучшает прогноз СД 2 типа, замедляя развитие в организме необратимых изменений; • доказано влияние интенсивной инсулинотерапии на предупреждение развития сосудистых осложнений при диабете; • по мере прогрессирования диабета заболеванием труднее управлять; в этом плане инсулин даёт дополнительные преимущества, поскольку его действие не зависит от остаточной секреторной активности бета-клеток. В настоящих рекомендациях будут затронуты все этапы инсулинотерапии СД 2 типа: начало, оптимизация и интенсификация.

 11. Medsebojno delovanje zdravil pri starostnikih: Drug drug interactions in the elderly:

  Trontelj, Jurij

  2010-01-01

  Elderly patients commonly suffer from comorbidities and often take 4 or more drugs simultaneously. Polypharmacy poses a significant risk for drug-drug interactions. Elderly patients tend to eliminate drugs more slowly and they are more sensitive to drugsć adverse effects at the same time. The most important consequences of drug drug interactions that often require hospitalization are gastrointestinal bleeding, acute bradicardia, hypotension,arrhythmias and falls associated with use of psychot...

 12. VPLIV UPORABE E-GRADIV NA USPEH UČENCEV PRI PREDMETU GEOGRAFIJA

  Škof, Iztok

  2013-01-01

  S spremembami na različnih znanstvenih, kulturnih in socialnih področjih so se spremembe pojavile tudi v izobraževalnih sistemih in njihovih glavnih elementih, kot so izobraževalni cilji, metode poučevanja, načini ocenjevanja, in v učnih načrtih. Danes v izobraževalnih ustanovah poučevanje-učenje ne sme biti omejeno na učbenike oz. učitelje, ampak moramo omogočiti vseobsegajoče vseživljenjsko izobraževanje. E-učenje to omogoča. Namen magistrske naloge je raziskati vpliv e-gradiv, dostop...

 13. Terapija s pomočjo konja pri motnjah avtističnega spektra

  Purgaj, Natalija

  2014-01-01

  Motnja avtističnega spektra je biološko utemeljena, pervazivna razvojna motnja v različno težkih oblikah. Prisotno je nenormalno ali moteno vedenje, ki se kaže pred tretjim letom starosti. Težave so značilne na socialnem področju, v interakciji, komunikaciji, pojavlja se utesnjeno, stereotipno, ponavljajoče se vedenje. Prisotne so lahko tudi druge nespecifične težave. Motnja avtističnega spektra ni ozdravljiva, lahko pa se blažijo njeni simptomi z raznimi edukacijami, modifikacijskimi vedenji...

 14. Alternativní zdroje energie

  Stránský, Jaroslav

  2011-01-01

  V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů, které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění skleníkových plynů. Vhodnou náhradu hledám v oblasti alternativních zdrojů energie, mezi které jsem zahrnul energii Slunce, vody, větru, geotermální energii, využití tepelných čerpadel, energii spalování, jadernou energii, palivové články a použití vodíku. O každém nahrazujícím...

 15. 对基于PRI谱计算脉冲重复间隔的一种改进方法%An improved method of estimating PRI based on PRI spectrums

  王文光; 常伟光; 王俊

  2006-01-01

  通过PRI变换可以得到PRI谱图,基于PRI谱估计脉冲重复间隔是一种有效的方法,具有很广的应用范围,但也有其局限性.本文针对PRI谱方法对参差雷达的PRI估计效果不理想的情况,结合脉冲列的自相关和一阶直方统计给出了一种改进方法.这种改进方法不仅保留了PRI谱方法的优点,对参差雷达也得到了很好的估计结果.

 16. Performance Analysis of PRI Transform in theRadar Pulse Signal's PRI Detection%PRI变换对脉冲雷达信号PRI检测的性能分析

  安振; 李运祯

  2007-01-01

  传统的雷达脉冲列去交错算法很容易出现信号的脉冲重复间隔及其整数倍(即子谐波)同时存在的现象,给雷达脉冲串的去交错造成了困难.介绍了PRI变换的脉冲重复间隔估计算法,该算法几乎完全抑制了出现在自相关函数中的子谐波,同时研究了该算法对稳定重频、抖动重频、参差重频、滑变重频等各类信号的PRI检测性能.计算机仿真结果表明,这种算法适用性较强.

 17. PRI: transport and distribution networks of the electric power. Research program 2002/2003 (one year); PRI: Reseaux de transport de et de distribution de l'energie electrique. Programme de recherche 2002 / 2003 (1 an)

  NONE

  2004-07-01

  This program proposes two actions. The first one deals with the energy transfers in networks. The study presents the control of networks in the new context of the deregulation which will imply a massive insertion of a decentralized production and the research of new tools of networks simulation using the new analysis methods by order reduction and fractals. The second one is devoted to the high voltage electronic and the energy transfer. (A.L.B.)

 18. Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja = Selected environmental pollution indicators in environmental vulnerability studies

  Dejan Cigale

  2002-01-01

  Full Text Available One of the components of the environmentalvulnerability studies is also the evaluation of the pollution of theenvironment. In the article, the analysis of the selected indicators of theachieved degree of the total and integral pollution is presented. In theframework of the environmental vulnerability studies on the spatial levelof landscape-ecological types for this purpose the following indicatorswere selected: population density, density of working places, trafficintensity and percentage of forests.

 19. Samodejne misli, študijski uspeh, učinkovitost in zadovoljstvo pri univerzitetnih študentih

  Ivanka Živčić-Bećirević

  2001-03-01

  Full Text Available Student Automatic Thoughts Questionnaire for assessment of University students' typical automatic thoughts during studying and taking an exam has been developed. The scale resulted with 5 interpretable subscales: negative expectations and discouragement regarding exam; negative attitude toward the subject; fear of disappointing parents; lack of motivation; and positive (encouraging automatic thoughts. Successful and efficient students, as well as students who are satisfied with their achievements, have more positive, and less negative automatic thoughts focused on failure, parents' disappointment and motivation. Automatic thoughts better differentiate students by their satisfaction, than by their success and efficiency. Negative automatic thoughts related to fear of disappointing parents are the best predictor while negative automatic thoughts related to negative attitude toward the subject are the worst predictor of students' satisfaction, success and efficiency.

 20. Ayer, Hoy y Mañana, La Teoría del Prión.

  Gabriel Toro González

  2004-03-01

  Full Text Available

  (Reproducido con autorización de Acta Neurológica Colombiana Vol. 18 No. 4, 2002.

  Introducción

  La creencia mejor respaldada actualmente nos indica que existe un grupo de enfermedades causadas por anormalidades en el procesamiento de las proteínas. En la década 1950-1960 D. Carleton Gajdusek y Vincent Zigas comenzaron a estudiar en Nueva Guinea una enfermedad fatal del sistema nervioso que se conoce con el nombre de Kuru que estaba diezmando a la tribu Fore, comunidad de unos 12.000 nativos (Figura 1. Gajdusek y Zigas observaron que el Kuru no correspondía a ningún modelo genético conocido y con la colaboración del antropólogo R. Glasse pensaron que el canibalismo ritual practicado por los Fore podría ser la causa de la transmisión de esta enfermedad, lo cual resultó cierto porque el Kuru prácticamente desapareció tras tres décadas de abolidos estos hábitos.

  Desde el primer momento se notó que el Kuru tenía características comunes con el Scrapie y que había semejanza entre estas dos entidades y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ, una demencia de progresión rápida, no limitada geográficamente, descrita a principios del siglo XX, las tres aparentemente causadas por infecciones virales lentas con largos períodos de incubación medibles en años y un avance irreversible de los síntomas.

  Este pensamiento, por supuesto, se apoyaba en la afirmación formulada en 1939 por Mc Farlane Burnet de un posible mecanismo de acción lenta o temperada, inicialmente ejemplificada en los virus Herpes y en la propuesta que unos 15 años más tarde hiciera el veterinario islandés B. Sigurdsson de llamar Enfermedades Virales Lentas a las entidades que exhibieran tal comportamiento. Philip Duffy y colaboradores en la Universidad de Columbia, en 1974 comunican la primera observación de transmisión de la demencia de Creutzfeldt –Jakob de humano a humano a través de un injerto de córnea y a esta se sumaron otras posibilidades de transmitir el agente causal, entre ellas electrodos contaminados, hormona de crecimiento, transplante de duramadre. Pese a esta demostración de transmisibilidad la teoría viral desde el comienzo encontró fuerte oposición; lo cual no impidió que la comunidad científica comprendiera el alcance de esta ejemplarizante investigación y concediera por ella a DC Gajdusek el Premio Nobel de Medicina en 1976.

  El punto de partida de este monumental trabajo fue entregado a la comunidad científica desde 1981 en el libro cuya carátula vemos en la Figura 2. En 1970 J.S. Griffith y R. Latarget plantean que estos agentes infecciosos carentes de ácidos nucléicos en vez de estructura viral podrían tener naturaleza esencialmente protéica..

 1. Kalibrowka 900- kanalxnogowremqproletnogo detektoraiizmereniespektrowadronow wowzaimodejstwiqhqder pb+pb pri “nergii 158 g“w / nuklon

  Kolesnikov, V I

  This paper explains in detail the layout and characteristics of TOF-L detector (part of NA49 and NA61 experiments), calibration procedure used, as well as application of acquired information in analysis of collisions of lead-lead nuclei

 2. Implementacija sistemskih organizacijskih postavitev pri ustanovitvi računovodskega podjetja Aktiva 3000 d.o.o.

  2016-01-01

  Drznost in inovativnost nam dajeta moč, da raziščemo in prikažemo kako lahko z metodo organizacijske sistemske postavitve dobimo nove, sveže uvide v procesu ustanavljanja računovodskega podjetja. Vsak organizacijski sistem se začne z idejo, namenom, cilji, poslanstvom in vizijo. Predstavljamo svojo idejo, kaj delati, kako delati, postavili smo si cilje, preverili svoje zmožnosti, analizirali konkurenco, analizirali, kako deluje trg, analizirali smo vsako podrobnost, ki vpliva na uspešn...

 3. Viga on öelda, et me ei vaja PRi / Roger Hayes, Alasdair Sutherland ; interv. Tiiu Värbu

  Hayes, Roger

  2001-01-01

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu 5. aastapäeva seminaril osalevad Rahvusvahelise Kommunikatsiooni Instituudi direktor R. Hayes ja maailma ühe juhtiva suhtekorraldusfirma Manning, Selvage & Lee asepresident A. Sutherland

 4. PROJECTION OF PENETRATION OF THE BROKER IN HOME BRAZILIAN CAPITAL MARKET THROUGH LINEAR, GOMPERTZ AND FISHER – PRY MODELS

  Carlos Kawamoto

  2010-09-01

  Full Text Available This paper aims to discuss the theories of internationalization and competitiveness, the positioning of a Brazilian company from agribusiness industry, exporting meat and food that has become a major global player in this industry JBS - Friboi. This company has been internationalized very fast in recent years and become a global leader in beef production, the second to the production of chicken meat and third largest producer of pork in the U.S. (JBS, 2010. The case is emblematic of JBS when analyzed under the concept of Porter's diamond applied to Brazil. This company gained scale and competitiveness with the access to natural resources of prodution (condition factor, but now it is necessary for maintenance its leading position, it requires a strategy grounded in innovation beyond just scale and operational excellence.

 5. Vloga finančnih omejitev pri poslovanju na tujih trgih = The Role of Financial Constraints on Foreign Markets

  Crt Kostevc

  2006-12-01

  Full Text Available The Role of Financial Constraints on Foreign MarketsAbstract: Recent research on the role of foreign activities and their impact on firm characteristics has, with few exceptions, confirmed the existence of persistently large differences between exporters and non-exporters in terms of size, investments, innovative activity etc. In spite of the mounting evidence on the advantages of exporters over firms focused solely on their domestic markets, the source of these differences is yet to be explained. The present contribution attempts to analyze the role of financial constraints as one of the factors determining which firms will export and which will not. Through a survey of the existing literature, the role of financial constraints that limit foreign market access to only a subset of the firms, will be revealed. It is shown that financial constraints – even when other factors are explicitly considered (such as firm size, productivity, capital intensity, . . . – to a large extent determine the firms that will be able to enter into foreign markets, and also mean that financially constrained firms end up exporting less frequently and in smaller quantities than could otherwise be expected.

 6. The Effect o f Twelve - Week Recreation Act i v ities on the Anxiety Level of Female Pri soners

  Zekiye B AŞARAN

  2015-07-01

  Full Text Available T h e a i m o f t h e s t u d y w a s to examine the effect of twelve - weeks recreation activities on the trait anxiety level of female prisoners in the prisons. The sampling of this study consists of 45 female prisoners who are in the Open Prison in Kandira, 22 of whom are in the experimental group and 23 of whom are in the control group. Different activities, such as music, dance, meditatio n, sportive activities, movies and videos, fun and entertainment activities and competitions, were performed one and half hours a day and two days a week. This lasted for twelve weeks. The data were collected by pre - tests and post - tests that were given bo th at the beginning and at the end of this program. Personal information form and Spielberger anxiety inventory were used as the data collecting tool. The reliability coefficient (Cronbach Alpha was calculated as ,873. The data were analysed with SPSS Win dows 18 programme. Descriptive statistics and Wilcoxon test were conducted. A si gnificant statistical correlation was determined between the prisoners’ pre - tests and post - tests scores in the experimental group (p <0.05. A s c o n c l u s i o n , a positive impact on trait anxiety levels of prisoners w a s f o u n d a f t e r 12 weeks o f recreational activities.

 7. Hidrokinezioterapija v primerjavi s kinezioterapijo pri starejših osebah po vstavitvi totalne endoproteze kolčnega sklepa

  Jakovljević, Miroljub; Vauhnik, Renata

  2015-01-01

  Background: Aquatic therapy allows secure, active exercise with pain reduction using a combination of the water's buoyancy, hydrostatic pressure resistance and warmth. By aquatic therapy, elderly patients after total hip replacement can achieve more positive effects than by land-based exercise. The aim of the study was to investigate the use of aquatic-based exercises in the rehabilitation programme after a hip fracture surgery in elderly adults. Results: Both groups, regardless of the type o...

 8. A Multimethod Assessment of Juvenile Psychopathy: Comparing the Predictive Utility of the PCL:YV, YPI, and NEO PRI

  Cauffman, Elizabeth; Kimonis, Eva R.; Dmitrieva, Julia; Monahan, Kathryn C.

  2009-01-01

  The current study compares 3 distinct approaches for measuring juvenile psychopathy and their utility for predicting short- and long-term recidivism among a sample of 1,170 serious male juvenile offenders. The assessment approaches compared a clinical interview method (the Psychopathy Checklist: Youth Version [PCL:YV]; Forth, Kosson, & Hare,…

 9. Primena programskog paketa MATLAB pri simulaciji rada sistema za prenos snage / MATLAB software application for power transmission simulation

  Milan Krsmanović

  2008-01-01

  Full Text Available Rad se odnosi na veoma savremenu problematiku primene programskog paketa MATLAB za simulaciju rada sklopova transmisije motornih vozila. Osnovni cilj je doprinos razvoju procesa projektovanja sklopova transmisije za motorna vozila putem integracije različitih metoda i postupaka, kojima se mogu obuhvatiti faktori koji određuju proces prenosa i transformacije parametara snage (obrtnog momenta i ugaone brzine. Posebna pažnja posvećena je simulaciji rada glavne frikcione spojnice u slučaju polaska vozila iz mesta. U okviru toga detaljno je prikazan način formiranja simulacionog modela frikcione spojnice sa prikazom razvijenog matematičkog modela kao osnove za formiranje simulacionog modela. / This paper refers to modern problems in using the MATLAB program package for the simulation of motor vehicle transmission functions. The main goal is to contribute to the development of the process of motor vehicle transmission design by combining different methods and procedures comprising factors which determine the transmission process and the power parameters transformations (torque and angle velocity. The paper particularly focuses on the simulation of the main friction clutch during vehicle starting. The process of the simulation model design and the elaborate mathematical models which form its basis are described in detail.

 10. Statistical methods for processing seismic information and studying complicated media. Statisticheskiye metody obrabotki seysmicheskoy informatsii pri issledovanii slozhnykh sred

  Troyan, V.N.

  1982-01-01

  For the first time materials are generalized concerning statistical methods of processing seismic information which are used more widely in prospecting minerals (oil, gas, ore) in regions of complex structure and great depths. The methods provide reliable identification of useful signals in the background of interferences. Fundamentals are examined of methods of constructing algorithms and programs used in interpretation, and their efficiency.

 11. NAPAČNA RAZUMEVANJA PREPROSTIH NARAVOSLOVNIH POJMOV PRI VZGOJITELJICAH IN ŠTUDENTIH PREDŠOLSKE VZGOJE

  Breznik, Nika; Božič, Manja

  2014-01-01

  Pojem je miselna tvorba, ki je določena z bistvenimi lastnostmi in značilnostmi. Pojme razvijamo skozi proces učenja, ki traja celo življenje, nanj pa vplivajo različni dejavniki. Pojme razvijamo postopoma in prilagojeno miselnemu razvoju posameznika. Diplomsko delo govori o napačnem razumevanju preprostih naravoslovnih pojmov. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu smo se osredotočili na kognitivni razvoj otroka, učenje in razvoj pojmov. Posebno pozor...

 12. Limited access to HIV prevention in French prisons (ANRS PRI2DE: implications for public health and drug policy

  Blanche Jerôme

  2011-05-01

  Full Text Available Abstract Background Overpopulation, poor hygiene and disease prevention conditions in prisons are major structural determinants of increased infectious risk within prison settings but evidence-based national and WHO guidelines provide clear indications on how to reduce this risk. We sought to estimate the level of infectious risk by measuring how French prisons adhere to national and WHO guidelines. Methods A nationwide survey targeting the heads of medical (all French prisons and psychiatric (26 French prisons units was conducted using a postal questionnaire and a phone interview mainly focusing on access to prevention interventions, i.e. bleach, opioid substitution treatment (OST, HBV vaccination and post-exposure prophylaxis (PEP for French prisoners. Two scores were built reflecting adherence to national and WHO international guidelines, ranging from 0 (no adherence to 10 (maximum adherence and 0 to 9 respectively. Results A majority (N = 113 (66% of the 171 prisons answered the questionnaires, representing 74% coverage (46,786 prisoners of the French prison population: 108 were medical units and 12 were psychiatric units. Inmate access to prevention was poor. The median[IQR] score measuring adherence to national guidelines was quite low (4.5[2.5; 5.5] but adherence to WHO guidelines was even lower 2.5[1.5; 3.5]; PEP was absent despite reported risky practices. Unsuitable OST delivery practices were frequently observed. Conclusions A wide gap exists between HIV prevention policies and their application in prisons. Similar assessments in other countries may be needed to guide a global policy reform in prison settings. Adequate funding together with innovative interventions able to remove structural and ideological barriers to HIV prevention are now needed to motivate those in charge of prison health, to improve their working environment and to relieve French prisoners from their currently debilitating conditions.

 13. Diurnal Patterns of Photosynthesis, Chlorophyll Fluorescence, and PRI to Evaluate Water Stress in the Invasive Species, Elaeagnus umbellata Thunb

  2010-01-01

  effective quantum yield of pho- tosystem II: DF=F0m ¼ F0m Fs =F0m 238 Trees (2010) 24:237–245 123 Leaf xylem pressure potentials (W) were...with ontogenic changes in water limited Chenopodium quinoa leaves. Photosynthetica 40:227–232 Yates ED, Levia DP Jr, Williams CL (2004) Recruitment of

 14. Viga on öelda, et me ei vaja PRi / Roger Hayes, Alasdair Sutherland ; interv. Tiiu Värbu

  Hayes, Roger

  2001-01-01

  Eesti Suhtekorraldajate Liidu 5. aastapäeva seminaril osalevad Rahvusvahelise Kommunikatsiooni Instituudi direktor R. Hayes ja maailma ühe juhtiva suhtekorraldusfirma Manning, Selvage & Lee asepresident A. Sutherland

 15. PRI-CAT: a web-tool for the analysis, storage and visualization of plant ChIP-seq experiments.

  Muino, J.M.; Hoogstraat, M.; Ham, van R.C.H.J.; Dijk, van A.D.J.

  2011-01-01

  Although several tools for the analysis of ChIP-seq data have been published recently, there is a growing demand, in particular in the plant research community, for computational resources with which such data can be processed, analyzed, stored, visualized and integrated within a single, user-friend

 16. Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli: doktorska disertacija:

  Blažić, Milena Mileva

  2000-01-01

  The thesis presents the meaning and role of creative writing in teaching literature in elementary school. The first theoretical part discusses contemporary cognitive theory in which writing itself is a process as important as the text. Since the traditional conception of writing was centered on the result of the writing process – the text. The cognitive writing model is composed of three parts: 1. task environment; 2.the writers’ long term memory and 3. writing process. In addition two writin...

 17. Kratice imena polimera i upute pri kraćenju imena polimera (IUPAC-ove preporuke 2014.

  Vida Jarm

  2016-01-01

  Full Text Available U dokumentu su opisana osnovna pravila i upute za uporabu i tvorbu kratica za imena polimera. Prošireni popis kratica za polimere i polimerne materijale u sadašnjoj uporabi dan je u Dodatku.

 18. Konceptual solutions of wastewater drainage and treatment in Municipality Cundrovec, Bukošek, Sela pri Dobovi and Dobova

  Ljubić, Anamarina

  2014-01-01

  Urban wastewater system, a hydraulic infrastructure consisting of elements such as pipes, tanks, junctions, pumps, and valves etc., is crucial to drain wastewater from urban areas. Effective wastewater system is of paramount importance in designing a urban waste water network or in expanding the existing one. It is essential to investigate and establish a reliable network ensuring adequate head. However, the optimal network design is quite complicated due to nonlinear relationship between flo...

 19. Kritična analiza diskurza pri tolmačenju za skupnost v Sloveniji: doktorska disertacija:

  2015-01-01

  The thesis explores community interpreting in Slovenia with special regard to the specifics of interpreter-mediated interaction and the role of interpreting in institutional settings. The doctoral project aims to present the field and show the significance of interpreters' work, their professional competence and the understanding of this process in facilitating successful communication. The study argues that: a) interpreting and institutional discourse influence each other reciprocally; b) in...

 20. A Multimethod Assessment of Juvenile Psychopathy: Comparing the Predictive Utility of the PCL:YV, YPI, and NEO PRI

  Cauffman, Elizabeth; Kimonis, Eva R.; Dmitrieva, Julia; Monahan, Kathryn C.

  2009-01-01

  The current study compares 3 distinct approaches for measuring juvenile psychopathy and their utility for predicting short- and long-term recidivism among a sample of 1,170 serious male juvenile offenders. The assessment approaches compared a clinical interview method (the Psychopathy Checklist: Youth Version [PCL:YV]; Forth, Kosson, & Hare,…

 1. Odkrivanje hepatopulmonalnega sindroma pri bolnikih z jetrno cirozo: Detection of hepatopulmonary syndrome in patient with liver cirrhosis:

  Dajčman, Davorin

  2006-01-01

  Background. Hepatopulmonary syndrome (HPS) is a pulmonary vascular disorder, complicating hepatic disease, and is responsible for an increased morbidity and mortality among patients awaiting liver transplantation. Nowadays, it is recognized as an independent risk factor for death in this patient population. The severity of hypoxemia and the advanced stage of the liver dysfunction are determinants for the prognosis. Therefore, the possibility to be successful, thus improving survival, consists...

 2. Uporaba didaktične aplikacije za izračunavanje fizikalnih enačb v operacijskem sistemu android pri pouku fizike

  Ravnjak, Nejc

  2016-01-01

  Sodobne oblike poučevanja vedno več zahtevajo uporabo pametnih telefonov ter tablic. Na eni izmed najbolj razširjenih platform (Android) obstaja veliko število aplikacij ki lahko služijo temu namenu in na takšen način omogočajo povečanje zanimanja otrok za učenje, lažje učenje in hitrejše računanje. Ob preučitvi teh aplikacij opazimo da je potrebno raziskati in ustvariti model, po katerem je možno napraviti android aplikacije, za razvijalce aplikacij naslednje generacije. Aplikacije v prihodn...

 3. Pričakovanja študentov glede na razlike v kakovosti storitev visokošolskih zavodov = Student Expectations of Higher Education Institution Services

  Marijana Sikošek

  2011-09-01

  Full Text Available New challenges witnessed also in Slovenian higher education requirea different approach towards understanding students and their expectations,as higher education becomes increasingly market-oriented.Since research on assessing student expectations is still rare, we havedecided to establish the expectations of students regarding their studiesat the University of Primorska. With the help of factor analysis, wehave determined that these expectations are related to the followingsix factors: relationship between teaching staff and students, faculty’sreputation, faculty’s environment, employment chances, academic excellence,and staff competence and expertise. Cluster analysis has revealeda difference between the expectations of students of professionalstudy programmes and students of academic study programmes.

 4. Fault Analysis of PRI Interface Testing in GSM-R%GSM-R网络中PRI接口测试的故障分析

  苗丽丽; 蒋文怡; 贾怀义

  2005-01-01

  主要根据国际ITU-T标准及原国家邮电部技术规定,结合实验室监视到的PRI接口消息,深入分析了GSM-R网络中PRI接口测试时出现的各种异常现象,并给出改进建议.

 5. 氯化亚锡对胶乳标准胶PRI值的影响%Effect of stannous chloride on the PRI of standard rubber

  冯玉英

  2004-01-01

  介绍了氯化亚锡在不同季节对胶乳标准胶P0、PRI值的影响.结果表明,在3~4月它对胶乳标准胶的P0、PRI值影响不大;在5~10月的高温季节会造成胶乳标准胶P0、PRI值下降,甚至不达标;在生产上应严格控制氯化亚锡的使用.

 6. Parcels and Land Ownership, k7200pri - Parowan, Published in 2005, 1:24000 (1in=2000ft) scale, Iron County.

  NSGIC GIS Inventory (aka Ramona) — This Parcels and Land Ownership dataset, published at 1:24000 (1in=2000ft) scale, was produced all or in part from Other information as of 2005. It is described as...

 7. Identification of Radar PRI Modulation Style Characteristic Curve%雷达PRI调制样式特性曲线的识别

  吴振强; 张国毅; 常硕

  2015-01-01

  针对PRI调制样式特性曲线的特点提取了其最大值、等值比以及连续性参数作为特征参数,对PRI调制样式进行了分类,分析了非调制参数和调制参数对特性曲线和特征值的影响,利用支持向量机验证了存在脉冲丢失等噪声的情况下利用本研究提取的特征参数识别PRI调制样式的有效性.

 8. 基于PRI变换的未知雷达信号分选算法研究%Research on PRI Transform Algorithm of Unknown Radar Signal

  王宇

  2010-01-01

  针对未知雷达信号主处理中脉冲重复间隔的精确分选部分,介绍了PRI变换的脉冲重复间隔估计算法,提出针对固定重频、抖动重频和参差重频信号的PRI变换算法的仿真和改进方法.

 9. Portable infrared camera as a tool in topoclimatic research = Prenosna infrardeča kamera kot pripomoček pri topoklimatskem raziskovanju

  Miroslav Vysoudil

  2009-01-01

  Full Text Available The paper presents some possibilities of application of a portable infrared camera fortopoclimatic researches, especially for establishing the differences in temperatures of theso-called active surface layer. Demonstrated is the dependence of surface temperature onsurface characteristics, such as land use, morphological features and the time of the day. Theresults can be useful for establishing topoclimatic units with similar temperature regimes.

 10. Medosebni odnosi in vsebina dela kot dejavnika stresa pri srednjem managementu = Interpersonal Relationships and Work Content as Stress Factors among Middle Management

  Polona Kožuh

  2011-06-01

  Full Text Available In the modern society, where importance is placed on progress, newtechnologies and economic trends, there is a lack of awareness of thesignificance of good interpersonal relations and organizational culturewithin a company. They both contribute to the better functioningof employees as well as the entire organization. The purpose of thisstudy was to determine any possible differences between the stressorslinked to the relationships within an organization and those linked tothe work of middle management. The study included 58 middle managersworking in commercial activity in the Ljubljana region. The resultshave indicated that the amount of stressors related to the relationships,and stressors related to the managers’ work, that affect themiddle managers participating in the survey is on average the same.The results have therefore shown no statistically significant differencebetween the two forms of the studied stress factors.

 11. 一种改进型PRI变换雷达信号分选方法%De-interleaving of Radar Signal Based on Improved PRI Transform Algorithm

  田芬芳

  2010-01-01

  基于PRI分选有多种方法,其中PRI变换法对脉冲重复间隔有较高的估计精度,并克服了传统直方图统计法中的子谐波问题.文中在对PRI变换法进行深入研究的基础上,提出了一种改进的自适应PRI变换法,仿真结果验证了新算法的可靠性.

 12. Parcels and Land Ownership, k2400pri - Parowan, Published in 2005, 1:24000 (1in=2000ft) scale, Iron County.

  NSGIC GIS Inventory (aka Ramona) — This Parcels and Land Ownership dataset, published at 1:24000 (1in=2000ft) scale, was produced all or in part from Other information as of 2005. It is described as...

 13. Discussion of network construction based on ISDN PRI interface of Meridian%Meridian交换机使用ISDN PRI接口组网

  钟馥遥; 王金元

  2002-01-01

  使用PRI接口作局间中继进行组网,具有传统随路信令的数字中继所不可比拟的优越性和强大功能,该文简要介绍PRI接口的组网方式、网络功能及安装调试过程。

 14. An SNP site in pri-miR-124, a brain expressed miRNA gene, no contribution to mesial temporal lobe epilepsy in an Italian sample.

  Manna, Ida; Labate, Angelo; Borzì, Giuseppe; Mumoli, Laura; Cavalli, Salvatore Maria; Sturniolo, Miriam; Quattrone, Aldo; Gambardella, Antonio

  2016-08-01

  Mesial temporal lobe epilepsy (MTLE) is the most common type of refractory epilepsy and is usually associated with hippocampal sclerosis (Hs). The pathogenesis of MTLE involves many biological pathways, some of which seem to be regulated by microRNAs (miRNAs). Increasing evidence shows that single nucleotide polymorphisms (SNPs) or mutations in miRNAs sequence may affect the processing and function of miRNAs and participate in the occurrence of diseases. In this study, the effect of the SNP of one neuronal miRNA, miR-124, on susceptibility to MTLE was investigated using a case control study. To understand the role, a common C/G polymorphism designated rs531564 in the molecular mechanisms of MTLE, we sought to determine whether this genetic variant could influence susceptibility to disease in a cohort of 307 MTLE patients and 306 healthy controls, using TaqMan allelic discrimination assay, on an Applied Biosystems PCR platform. No statistically significant differences were found in the allele or genotype distributions of the miR-124 rs531564 polymorphism among MTLE patients and MTLE-free control subjects (p > 0.05). Our results demonstrate that this SNP has no major role in genetic susceptibility to MTLE, at least in the population studied here.

 15. Expected service quality measurement in tourism higher education: Merjenje pričakovane kakovosti storitev visokega izobraževanja v turizmu:

  2006-01-01

  This paper starts with background theory and the outlines the results of an exploratory study conducted on students at the Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija (Croatia). The aims of the study are to: (1) provide a brief review of the existing tools for measuring students' experience, (2) assess students' expectations of service quality in tourism higher education, (3) test the reliability of a modified SERVQUAL scale, (5) establish the number of dimensions of service qual...

 16. 小学语文教学重在“悟”%Nothing is more Important than “Comprehension” in Pri-mary School Chinese Language Teaching

  2013-01-01

  Primary school Chinese language teaching shoulders the responsibility of cultivating students' reading habit, and a good reading habit can even influence the development of a per-son's personality. Making pupils love reading is the responsibility of every Chinese language teacher. Teachers should guide stu-dents and give them methods, so as to help them comprehend e-motions in reading.% 小学语文教学承担着培养学生良好阅读习惯的重任,而良好的阅读习惯甚至会关系到一个人健康人格的发展。让学生从小就爱上读书,每一位语文老师责无旁贷。老师要善于引导学生,给出方法,读中悟情、入境悟美、激疑悟新。

 17. Organochlorines and trace elements in avian pry of peregrine falcons in Colorado: Ten years after: First year interim report of a two year study

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — Bird species considered potential prey for peregrine falcons were collected at 10 sites in Colorado for analysis of organochlorine (OC) compounds and trace elements...

 18. Pomen Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD pri pouku in terenskem delu geografije = Geography in Slovenian Field Study Centres

  Špela Odar

  1998-01-01

  Full Text Available The paper represents a program written for a "week in nature" for students of 5th, 6th and 7th primary school classes. Primary stress is given to the geographic themes, field work and theory, which are presented in a weekly course in one of 13 field studies centres in Slovenia.

 19. Správanie spotrebitel'a pri nákupe mliečnych produktov v maloobchodnom reťazci Tesco

  Moravčíková, Mária

  2015-01-01

  Consumer behavior buying milk product in string of retail Tesco. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2015. The bachelor thesis is focused on in store comunication, consumer´s behaviour during shopping for milk and milk products in a Tesco shop. It is based on factors, which influence the consumers during purchasing, such as price, packaging and sales promotion. Furthermore it is dealing with visual merchandising and its influence on behaviour of consumers. Personal questionnaire, which...

 20. Metodología en operaciones de cementación priMaría y forzada utilizando nuevas tecnologías

  Campos, Isrrael; Armas, Diego; Guecara, Dani; Vargas, Javier; Tapia, Daniel

  2011-01-01

  El presente trabajo tiene como finalidad mostrar el diseño de la cementación del pozo arcángel 1D, En la primera parte planteamos brevemente, los diferentes tipos de Cementaciones que son aplicadas en la terminación de una fase en un pozo petrolero, así como, herramientas usadas, técnicas aplicadas y el uso de diferentes tipos de revestidores según la profundidad alcanzada en cada sección. Luego se presentara una descripción litológica de la zona en la cual se ha planificado la pe...

 1. Možnost ponovne uporabe regeneracijske odpadne vode pri ionskem izmenjevalcu za mehčanje vode v Pivovarni Laško

  Nemec, Nina

  2016-01-01

  Pivovarska industrija je en izmed velikih porabnikov vode, ki hkrati proizvaja tudi velike količine industrijske odpadne vode, ki obremenjujejo ekosistem. Teh težav se zavedajo tudi v podjetju Pivovarna Laško, ki kot IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja) zavezanec nenehno optimizira uporabo vode v proizvodnem procesu, hkrati pa skrbi za ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami. V magistrskem delu smo raziskali možnost ponovne uporabe r...

 2. Razlike med spoloma pri nekaterih simptomih stresa ter intenzivnost doživljanja stresnih simptomov = Gender Differences in Some Stress Symptoms and Intensity of Experiencing Stress Symptoms

  Maja Meško

  2010-06-01

  Full Text Available The aim of this study was to identify the symptoms of stress and to establishgender differences in stress symptoms. We tried to find out ifthere are gender differences in the stress level at work, if there aregender differences in terms of stress symptoms frequency, and if thereare gender differences in terms of the intensity of experiencing stresssymptoms. In this study 85 randomly selected managers from Slovenecompanies participated. The results of the study have shown that thereare gender differences in terms of all the above mentioned factors,namely a statistically higher level of stress in women. In terms of stresssymptoms occurrence there are gender differences in some stress symptomsas well as in the intensity of experiencing stress symptoms.

 3. Association of Polymorphisms in three pri-miRNAs that Target Pepsinogen C with the Risk and Prognosis of Gastric Cancer.

  Wu, Ye-Feng; Xu, Qian; He, Cai-Yun; Li, Ying; Liu, Jing-Wei; Deng, Na; Sun, Li-Ping; Yuan, Yuan

  2017-01-09

  We aimed to explore the associations of polymorphisms in three microRNAs (miRNAs) (let-7e rs8111742, miR-365b rs121224 and miR-4795 rs1002765) that target PGC with the risk and prognosis of gastric cancer/atrophic gastritis. Sequenom's MassArray was used to genotype the miRNA polymorphisms in 724 gastric cancer cases, 862 atrophic gastritis cases and 862 controls in a Chinese population. We found that let-7e rs8111742 and miR-4795 rs1002765 were associated with the risk of gastric cancer in the H. pylori-positive subgroup. MiR-365b rs121224 was associated with the risk of intestinal-type gastric cancer in the alcohol consumption subgroup. Intestinal-type gastric cancer patients at Borrmann stages III-IV who carry the miR-365b rs121224 GG genotype had better prognosis compared with those who carry the CG or CC genotypes. MiR-365b rs121224 was associated with Lauren typing and TNM staging, in which the distribution of GG genotype carriers in intestinal-type gastric cancer and the TNM stage I-II subgroup was higher than that of CG or CC genotypes, which contrasted with the distribution in diffuse-type gastric cancer or TNM III-IV groups. These findings suggested that the polymorphisms in these miRNAs might be biomarkers for gastric cancer risk and prognosis, especially for populations infected with Helicobacter pylori or who consume alcohol.

 4. Pri-microRNA-124 rs531564 polymorphism minor allele increases the risk of pulmonary artery hypertension by abnormally enhancing proliferation of pulmonary artery smooth muscle cells.

  Li, Quanzhong; Qian, Zongjie; Wang, Linqing

  2017-01-01

  MicroRNA-124 (miR-124) has been reported to be downregulated in the cells exposed to hypoxia, which was confirmed in our study. We then used online microRNA target prediction tools to identify GRB2, SMAD5, and JAG1 as the candidate target genes of miR-124, and we next validated GRB2 as a direct gene by using luciferase reporter system. We also established the regulatory relationship between miR-124 and GRB2 by showing the negative linear relationship between GRB2 and miR-124 expression. Furthermore, we investigated the miR-124 and GRB2 expression levels of different genotypes including CC (n=30), GC (n=18), and GG (n=4), which supported the hypothesis that the presence of minor allele (C) of rs531564 polymorphism compromised the expression of miR-124. Meanwhile, we also conducted real-time polymerase chain reaction and Western blot analysis to study the expression of GRB2 among different genotypes or pulmonary artery smooth muscle cells (PASMCs) treated with miR-124 mimics, GRB2 small interfering RNA, and miR-124 inhibitors, respectively, and found that introduction of miR-124 or GRB2 small interfering RNA could reduce the expression of GRB2 and inhibit the proliferation of PASMCs, while miR-124 upregulated the expression of GRB2 and promoted the proliferation of PASMCs. A total of 412 COPD patients with PAH (n=182) or without PAH (n=230) were recruited in this study, and more individuals carrying at least one minor allele of rs531564 were found in the COPD patients with PAH than in those without PAH (odds ratio: 0.61, 95% confidence interval: 0.41-0.91; P=0.166). In conclusion, the presence of rs531564 minor allele may increase the risk of PAH in COPD by reducing miR-124 expression, increasing GRB2 expression, and promoting the proliferation of PASMCs.

 5. Vloga svetovalnega delavca pri prepoznavanju motenj hranjenja in preventivnem delovanju: The school counsellor's role in recognizing eating disorders and implementing preventive measures:

  Berčnik, Sanja

  2012-01-01

  The present article discusses eating disorders. Eating disorders are defined as a serious health threat due to an abnormal relation to food which has become a way of coping with stress. They are also often linked to personality disorders. We have focused mainly on the three most common types of eating disorder – anorexia, bulimia, and compulsive (binge) eating – their recognizable features, the causes that lead to eating disorders, and on preventive measures practiced in ...

 6. Napoved razvoja hiperbilirubinemije pri donošenih novorojenčkih z neinvazivnimi metodami: Prediction of hyperbilirubinemia by noninvasive methods in full-term newborns:

  Bratanič, Borut; Pavlin, Tatjana; Gradecki, Mirjam; Furlan, Danijela; Žalec, Lidija; Oštir Mevželj, Darinka

  2013-01-01

  Introduction: The noninvasive screening methods for bilirubin determination were studied prospectively in a group of full-term healthy newborns with the aim of early prediction of pathological neonatal hyperbilirubinemia. Laboratory determination of bilirubin (Jendrassik- Grof (JG)) was compared to the noninvasive transcutaneous bilirubin (TcBIL) together with the determination of bilirubin in cord blood. Methods: The study group consisted of 284 full-term healthy consecutively born infants i...

 7. A method for formalizing the description of structures of porous mediums with their automatic analysis. Metod formalizovannogo opisaniya struktur poristykh sred pri ikh avtomaticheskom analize

  Kostenko, I.F.

  1983-01-01

  A set of parameters is examined which characterizes the properties of the sum of geometrical objects which make up the structure of the pore space of oil and gas collector rocks. The properties of the structures such as the mutual disposition of individual objects, the relationships of their dimensions, the complexity of form and the presence of the predominate orientation of the objects in the plane are also evaluated. The possibility of using the measured parameters for classifying structures is shown.

 8. A Brief Discussion on Learning Style Construction in Pri-vate Higher Vocational Colleges%浅谈民办高职院校学风建设

  顾小移

  2014-01-01

  The quality of learning style construction in higher vo-cational colleges is not only directly related to the survival and development of private colleges, but also related to higher voca-tional college students' vital interests. Combined with the current situation of private higher vocational colleges at the present stage, in view of the problems in learning style construction, the writer proposed personal views, hoping to find out more effective meth-ods and measures for enhancing learning style construction.%高职院校的学风建设的好坏不仅直接关系着民办高校自身的生存和发展,更是一件关系着高职院校学生切身利益的大事情。本文结合现阶段民办高职院校的校情,针对学风建设中存在的问题,提出自己的观点和看法,以期找到加强学风建设更有效的方法和措施。

 9. Izboljšanje javne participacije pri prostorskem načrtovanju s pomočjo orodij spleta 2.0

  Igor Bizjak

  2012-01-01

  Full Text Available Javna participacija (ang. public participation je ena od oblik sodelovanja oziroma udeleževanja javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja, ki omogoča posameznikom in skupinam, da izrazijo svoja mnenja, dajejo pobude in aktivno sodelujejo v teh postopkih. Ker je javna participacija pogosto omejena le na dajanje pripomb na že pripravljene prostorske načrte, predvidevamo, da bi jo lahko izboljšali s pomočjo informacijskih tehnologij, in sicer z uporabo novih spletnih orodij. Ena takih novosti je splet 2.0 (ang. web 2.0, koncept, ki je bil prvič predstavljen v letu 2004 in je v svetovni splet prinesel veliko orodij, ki jih koristno uporabljajo socialna omrežja in različne spletne storitve kot participatorne storitve z velikim številom uporabnikov. V članku so analizirane možnosti za medsebojno interakcijo javne participacije in spleta 2.0. Predstavljene so zahteve javne participacije v postopkih prostorskega načrtovanja, osnovna orodja spleta 2.0 in njegove zmožnosti glede omogočanja participacije v procesih prostorskega načrtovanja. V prispevku je ugotovljeno, da so orodja spleta 2.0 zelo uporabna za vključevanje javnosti v procese prostorskega načrtovanja, vendar zahtevajo veliko predpriprav in dobro tehnično osnovo.

 10. Obravnava anemije pri bolnikih s srčnim popuščanjem: Treatment of anemia in heart failure patients:

  Jug,Borut; Keber, Irena; Šebeštjen, Miran

  2010-01-01

  The prevalence of anemia in patients with advanced heart failure is significant and is present in more than 50 % of this patient population. The exact pathophysiologic mechanism of anemia in heart failure is still not known- it could be a direct consequence of the heart failure or it could be caused by some other disease in this population of polymorbid patients. There are several mechanisms through which heart failure could contribute to the development of anemia. The most plausible among th...

 11. Vrednovanje Dobara pri Ocjeni Društvene Opravdanosti Investicionih Projekata / Evaluation of Goods in Assessment of Social Justification of Investment Projects

  Čoprka Miodrag

  2015-06-01

  Full Text Available The effects of an investment, depending on their type and size, may manifest differently on the economy, which is why it is necessary to examine various aspects of their evaluation. Starting from the fact that the market cannot always and at all times and circumstances properly evaluate all the goods and services from the society viewpoint, commercial justification may greatly differ from social justification. The main starting point in the process is the application of billing prices instead of market prices, i.e. consideration of opportunity costs and benefits of investment projects, as they are an integral part of the investment and are not applied in the best alternative use. Starting from the shortcomings of conventional financial analyses in the identification and evaluation of the effects of investment projects from a social aspect, it is necessary to promote increasingly popular and relevant approaches.

 12. [Reactivity of the physiological system of the connective tissue and immunoglobulin levels in divers of the Arctic Pri-Elbrus regions].

  Pavlovich, S I

  1991-01-01

  The functional state of the conjunctive tissue system in deep-divers has been evaluated by the Kavetsky-Leshchinsky method. The content of different classes of immunoglobulins in the mucosa of upper respiratory tracts has been studied by the fluorescent antibody method under conditions of the Arctic and highland. The long-term divings cause a decrease in the reactivity of a physiological system of conjunctive tissue and a shift in the parameters of the immunological organism status. These changes are found to be more pronounced in the deep divers with underwater work experience of more than 2,000 hours. The general immunological reactivity of the organism rises significantly after 2.5 months stay under conditions of the Elbrus (height--2100 m). These facts confirm an idea that favourable climatic factors of the highland are expedient to be used in the complex of rehabilitation measures for deep-divers.

 13. Sindrom pomanjkanja rastnega hormona pri odraslem - učinki nadomestnega zdravljenja: Syndrome of growth hormone deficiency in adults - effects of growth hormone replacement therapy:

  Pfeifer, Marija

  2001-01-01

  Background. After the cessation of longitudinal growth, growth hormone (GH) continues to subserve an important role in the regulation of body metabolism (stimulation of lipolysis and lipid oxidation, protein synthesis, insulin antagonism, and sodium and water retention) to optimise body composition and function. Most patients with hypopituitarism exhibit the syndrome of GH deficiency with a number of abnormal features which can be reversed with recombinant GH replacement therapy. Conclusions....

 14. Priones: una revisión de la enfermedad debilitante crónica y su posible control anti-priónico

  Ricardo Millán-González; Diego Soler-Tovar

  2014-01-01

  Los priones son proteínas del sistema nervioso, que cuando sufren cambios en su estructura protéica son responsables de generar enfermedades neurodegenerativas. Existe un gran interés por la alta estabilidad de estas moléculas. Estudios señalan que poseen una alta resistencia a ser inactivadas por varios agentes y que pueden persistir en la tierra años después de ser enterradas, generando una reserva de infectividad ambiental. En la medicina veterinaria existen varios animales domésticos susc...

 15. Calculated identification of the output of a refinate in furfurol purification of distillate oil fractions. Raschetnoye opredeleniye vykhoda rafinata pri ochistke furfurolom distillyatnykh maslyanykh fraktsii

  Okhrimenko, N.V.; Dorodnova, V.S.; Martynenko, A.G.; Shiryayeva, G.P.

  1983-01-01

  The possibility is shown of using an equation proposed by Weigl and Dvayvedi for calculated identification of the outputs of a refinate in furfurol purification of gas oil fractions as applied to the purification of distillate oil fractions (350 to 420 and 420 to 500 degrees of a mixture of Eastern Ukrainian oils from the Druzhba pipeline with a content of 43.6 and 53.8 percent aromatic hydrocarbons (ArU). The deviations between the calculated values of the refinate output and the actual do not exceed 0.5 to 1.5 percent.

 16. Španjolski stručnjaci u Ciudad de Méxicu: priče o radu i tržištu rada

  Mendoza, Cristóbal; Ortiz Guitart, Anna

  2008-01-01

  U radu se istražuju radna iskustva skupine kvalificiranih španjolskih migranata u Ciudad de Méxicu uporabom kvalitativnih podataka. Među intervjuiranim Španjolcima identificiraju se dva tipa migranata: premještenici unutar TNC-a (transnacionalnih korporacija) i »migranti u sredini« (»oni koji nisu ni niskokvalificirani ni visokokvalificirani migranti«; Conradson i Latham, 2005a). To donekle dovodi u pitanje pretpostavke o kvalificiranim radnicima pokazujući mnogostruke radne putanje te iskust...

 17. Sodelovanje med zdravniki družinske medicine in specialisti psihiatri pri zdravljenju bolnikov z depresijo: Cooperation between family practitioners and psychiatrist in treating patients with depression:

  2011-01-01

  Background: By 2015, mental illness will become the greatest healthcare burdenin the world. Within the community, people with depression are most often treated by family doctors. Treatment for depression also includes psychiatric specialists, with varying cooperation between the primary care provider and the psychiatrist. This studyćs goal was to define cooperation between family doctors and psychiatric specialists when treating patients withdepression. Methods: In 2009 six focus groups were ...

 18. 论小学语文对话教学的有效策略%On the Effective Strategies of Dialogue Teaching of Pri-mary School Chinese

  2013-01-01

   通过对对话教学概念的梳理,提出了对话教学是强调了师生之间的平等、民主、尊重、信任,体现了教学的主体性、创造性、人性化,以文本为参照来促进师生共同发展的一种现代教学活动;从三个方面探讨了小学语文对话教学的有效策略:构建以人为本的新型师生观,践行教师主导和学生主体有机结合的对话教学,倡导生成性、开放性的对话教学。%Through sorting concept of dialogue teaching, the new concept of dialogue teaching has been come up with in this re-search which emphasizes equal and democracy and respect and trust of teacher and student's relationship and which embodies main body and creativity and humanity of teaching and which is a modern teaching activity of improving teacher and student' co-development by means of Chinese textbook. The effective strategies of dialogue teaching of primary school Chinese has been discussed from three aspects of constructing new teacher and student' relationship based on human rights and practicing dialogue teaching of teacher and student' double main body in-quiring dialogue teaching of growing and opening.

 19. Pressure induced structural phase transition of PrX, PrY (X = S, Se, Te) chalcogenides and (Y = N, P, As) pnictides

  Varshney, Dinesh; Shriya, Swarna; Dube, A.; Varshney, Meenu

  2012-06-01

  Pressure induced structural aspects of NaCl-type (B1) to CsCl-type (B2) structure in Praseodymium pnictides and chalcogenides are presented. An effective interionic interaction potential with long range Coulomb, van der Waals interaction and the short-range repulsive interaction upto second-neighbor ions within the Hafemeister and Flygare approach with modified ionic charge is developed. Deduced results on volume discontinuity in pressure volume phase diagram identify the structural phase transition from B1 to B2 structure consistent with the known results.

 20. Association of Polymorphisms in three pri-miRNAs that Target Pepsinogen C with the Risk and Prognosis of Gastric Cancer

  Wu, Ye-feng; Xu, Qian; He, Cai-yun; Li, Ying; Liu, Jing-wei; Deng, Na; Sun, Li-ping; Yuan, Yuan

  2017-01-01

  We aimed to explore the associations of polymorphisms in three microRNAs (miRNAs) (let-7e rs8111742, miR-365b rs121224 and miR-4795 rs1002765) that target PGC with the risk and prognosis of gastric cancer/atrophic gastritis. Sequenom’s MassArray was used to genotype the miRNA polymorphisms in 724 gastric cancer cases, 862 atrophic gastritis cases and 862 controls in a Chinese population. We found that let-7e rs8111742 and miR-4795 rs1002765 were associated with the risk of gastric cancer in the H. pylori-positive subgroup. MiR-365b rs121224 was associated with the risk of intestinal-type gastric cancer in the alcohol consumption subgroup. Intestinal-type gastric cancer patients at Borrmann stages III-IV who carry the miR-365b rs121224 GG genotype had better prognosis compared with those who carry the CG or CC genotypes. MiR-365b rs121224 was associated with Lauren typing and TNM staging, in which the distribution of GG genotype carriers in intestinal-type gastric cancer and the TNM stage I-II subgroup was higher than that of CG or CC genotypes, which contrasted with the distribution in diffuse-type gastric cancer or TNM III-IV groups. These findings suggested that the polymorphisms in these miRNAs might be biomarkers for gastric cancer risk and prognosis, especially for populations infected with Helicobacter pylori or who consume alcohol. PMID:28067243

 1. Multiple genetic pathways for restarting DNA replication forks in Escherichia coli K-12.

  Sandler, S J

  2000-01-01

  In Escherichia coli, the primosome assembly proteins, PriA, PriB, PriC, DnaT, DnaC, DnaB, and DnaG, are thought to help to restart DNA replication forks at recombinational intermediates. Redundant functions between priB and priC and synthetic lethality between priA2::kan and rep3 mutations raise the possibility that there may be multiple pathways for restarting replication forks in vivo. Herein, it is shown that priA2::kan causes synthetic lethality when placed in combination with either Delt...

 2. Pri svete vetra : Tjomnõi tunnel; Kogda-to na jarmarke; Daljoki, zabõtõi...; 'Hriplõi...'; Grustnaja pessenka; Bõla bõ metla...; Kannel; 'Pri svete vetra...'; Odnazhdõ; 'Kipariss...'; 'Na starom kostrisht'e...'; 'Vot spjashtshaja ja...'; 'Ser�

  Vaarandi, Debora, 1916-2007

  1996-01-01

  Orig.: Tume tunnel; Vana laadalugu; Kauge unustatud; "See on..."; Kurb lauluke; Luuata; Kandlemängija; "Tuule valgel..."; Üks; "Küpress..."; "Magan tormis mis mujal..."; "Ööliblikaid halle ja maokaid..."; "naised on need..."; "Krestomaatsed luuletused..."; Sisevaade

 3. Pri svete vetra : Tjomnõi tunnel; Kogda-to na jarmarke; Daljoki, zabõtõi...; 'Hriplõi...'; Grustnaja pessenka; Bõla bõ metla...; Kannel; 'Pri svete vetra...'; Odnazhdõ; 'Kipariss...'; 'Na starom kostrisht'e...'; 'Vot spjashtshaja ja...'; 'Ser�

  Vaarandi, Debora, 1916-2007

  1996-01-01

  Orig.: Tume tunnel; Vana laadalugu; Kauge unustatud; "See on..."; Kurb lauluke; Luuata; Kandlemängija; "Tuule valgel..."; Üks; "Küpress..."; "Magan tormis mis mujal..."; "Ööliblikaid halle ja maokaid..."; "naised on need..."; "Krestomaatsed luuletused..."; Sisevaade

 4. PRI 8.1: CARNOT. Analysis and research community of the new orientations of the thermodynamics. Activity report june 2002/ june 2004; PRI 8.1: CARNOT. Communaute d'Analyse et de Recherche des Nouvelles Orientations de la Thermodynamique. Rapport d'activite juin 2002/ juin 2004

  NONE

  2004-07-01

  This progress report takes stock on the CARNOT project. This project aims to standardize the different approaches or identify the application fields of each thermodynamical methodology. The cycles analysis and more generally thermodynamical machines (design, energy efficiency, new energy utilization concepts). The environmental impact is also an important topic of the project. (A.L.B.)

 5. Využití energie moře

  Nehybová, Petra

  2016-01-01

  Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování rešeršní studie zabývající se využitím energie moře. Jedná se o potenciální a kinetickou energii z obnovitelného zdroje. V práci se seznámíme se třemi způsoby, jak se dá tato energie přetransformovat na energii elektrickou, využitelnou pro odběratele. The main objective of the bachelor thesis is processing research study dealing with the use of ocean energy. This is a potential and kinetic energy from a renewable source. There are three opt...

 6. Partopreninte la Unuan Azian Kongreson

  UEDA Tomohiko

  1996-01-01

  Mi opinias,ke la kongresaj aranoj estisbonege faritaj pro la atentaj prizorgoj de KAEM(Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Mova-do).Mi iom skribos pri miaj personaj impresoj.Dum la kongreso mi estis relative diligenta

 7. GenBank blastx search result: AK061863 [KOME

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 2e-47 +2 ...

 8. GenBank blastx search result: AK105761 [KOME

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 1e-115 +2 ...

 9. GenBank blastx search result: AK104686 [KOME

  Full Text Available ome 6q13-15 Contains the 3' part of the BCKDHB gene for branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide (maple syrup urine disease), complete sequence.|PRI PRI 1e-48 +1 ...

 10. GenBank blastx search result: AK060465 [KOME

  Full Text Available osome 10 Contains the 3' end of a novel gene (FLJ37306), a novel gene and a ribosomal protein S27 (metallopanstimulin 1) (RPS27) pseudogene, complete sequence.|PRI PRI 1e-47 +1 ...

 11. GenBank blastx search result: AK110355 [KOME

  Full Text Available osome 10 Contains the 3' end of a novel gene (FLJ37306), a novel gene and a ribosomal protein S27 (metallopanstimulin 1) (RPS27) pseudogene, complete sequence.|PRI PRI 5e-90 +3 ...

 12. Behavior and sensitivity of an optimal tree diameter growth model under data uncertainty

  Don C. Bragg

  2005-01-01

  Using loblolly pine, shortleaf pine, white oak, and northern red oak as examples, this paper considers the behavior of potential relative increment (PRI) models of optimal tree diameter growth under data uncertainity. Recommendations on intial sample size and the PRI iteractive curve fitting process are provided. Combining different state inventories prior to PRI model...

 13. Femoral Neck Fracture Treated with Percutaneous Pryed Reduction and External Fixation Apparatus:105 Cases Report%撬拨复位外固定治疗股骨颈头颈型骨折(附105例报告)

  金军; 徐海涛; 杨顺; 苏纪权; 刘志升

  2004-01-01

  目的:探讨钢针撬拨复位在治疗股骨颈骨折中的应用价值.方法:对105例股骨颈头颈型骨折施行钢针撬拨复位结合三针锁针加压器治疗,术后随访观察骨折愈合优良率及后期股骨头坏死率.结果:105例病人均获得随访.随访时间2.5~6年,平均3.5年,其中:功能接近正常者共91例,占86.6%.骨折愈合94例,占89.5%.其中并发股骨头坏死6例.骨折不愈合10例,占9.5%.死亡1例,占0.9%.无1例院内感染.结论:钢针撬拨复位可使骨折断端紧密对合,达到解剖复位,只要掌握手术适应证,遵循手术操作原则,术后针道常规处置,半介入式外固定器的并发症一般是可以避免的,因此有着良好的应用前景.

 14. An Accurate Estimation for PRI Rate-of-Change with the Coherent Pulse Train%相参脉冲序列PRI变化率的高精度估计方法

  周龙健; 罗景青

  2014-01-01

  在单站无源定位与跟踪系统中,PRI变化率信息反映了运动目标的径向加速度信息.提出了一种新的PRI变化率估计的算法,利用脉冲载频之间的相参积累,使信噪比得到提高,通过群延迟,使PRI的变化量得到积累,推导出一种快速而精确测量PRI变化率的算法,数值仿真证明使用该算法可以精确快速地估计信号中的PRI变化率信息.

 15. A Radar Signal Main Sorting Algorithm Based on PRI Entropy and Transfer Matrix%基于PRI熵和转移矩阵的雷达信号主分选算法

  李星雨; 杨承志; 张荣

  2013-01-01

  雷达信号实时分选是电子侦察的关键技术之一,针对传统主分选算法存在的缺陷,提出一种基于PRI熵和转移矩阵的主分选算法.该方法采用先整体后局部的思想,首先通过PRI熵信息找到复杂度低的区域,然后统计转移矩阵完成PRI估计,最后进行前后序列搜索.仿真实验验证了该方法的有效性.

 16. PRI信令在电力系统通信中出现2M板闭锁的问题%Problem of the PRI Signaling in Power Grid Communication Creating Barring of 2M Board

  万清

  2006-01-01

  电力通信程控交换机的技术发展很快,以ISDN PRI信令组网方式在电力通信网中得到了广泛的应用,ISDN PRI信令组网优势越来越明显.由于PRI信令在实际过程中会出现2 M板闭锁(退出服务)的问题,对此介绍了所产生的几种主要原因和故障排除的方法和处理流程.

 17. Non-Canonical Processing of Arabidopsis pri-miR319a/b/c Generates Additional microRNAs to Target One RAP2.12 mRNA Isoform.

  Sobkowiak, Lukasz; Karlowski, Wojciech; Jarmolowski, Artur; Szweykowska-Kulinska, Zofia

  2012-01-01

  Arabidopsis miR319a/b/c primary transcripts are unusual due to the presence of a long stem and loop structure containing functional miR319a/b/c molecules. In our experiments carried out using high throughput sequencing (HTS), we have shown that additional microRNAs (miRNAs), miR319a.2/b.2/c.2 are generated from the upper part of the same hairpin structure. We have also found cognate miRNAa.2*/b.2*/c.2* to be present in the HTS results with a considerably lower number of reads. Northern hybridization revealed that miR319b.2 is mainly expressed in 35-day-old plant rosette leaves, as well as in stem and inflorescences of 42- and 53-day-old plants. Moreover, it carries multiple signatures of a functional miRNA, including as follows: (i) its biogenesis is HYL1-dependent; (ii) it is incorporated in a substantial amount into RISC complexes containing AGO1, AGO2, or AGO4 protein; (iii) 24 nt-long species of miR319b.2 have been found in inflorescences to be more abundant than 21 nt miR319b.2 species; (iv) it is present in various ratios to miR319b during plant development, which suggests the existence of a regulatory mechanism responsible for its biogenesis/processing; (v) there is an observed cross-species conservation of the miR319a/b/c stem nucleotide sequence extending beyond mature miRNA region; and (vi) all evidence suggests that intron-containing RAP2.12 mRNA isoform is the target for miR319b.2. All these features prompt us to claim miR319b.2 as a functional miRNA molecule.

 18. SNP-SNP interactions of three new pri-miRNAs with the target gene PGC and multidimensional analysis of H. pylori in the gastric cancer/atrophic gastritis risk in a Chinese population.

  Xu, Qian; Wu, Ye-Feng; Li, Ying; He, Cai-Yun; Sun, Li-Ping; Liu, Jing-Wei; Yuan, Yuan

  2016-04-26

  Gastric cancer (GC) is a multistep complex disease involving multiple genes, and gene-gene interactions have a greater effect than a single gene in determining cancer susceptibility. This study aimed to explore the interaction of the let-7e rs8111742, miR-365b rs121224, and miR-4795 rs1002765 single nucleotide polymorphisms (SNPs) with SNPs of the predicted target gene PGC and Helicobacter pylori status in GC and atrophic gastritis (AG) risk. Three miRNA SNPs and seven PGC SNPs were detected in 2448 cases using the Sequenom MassArray platform. Two pairwise combinations of miRNA and PGC SNPs were associated with increased AG risk (let-7e rs8111742 - PGC rs6458238 and miR-4795 rs1002765 - PGC rs9471643). Singly, miR-365b rs121224 and PGC rs6912200 had no effect individually but in combination they demonstrated an epistatic interaction associated with AG risk. Similarly, let-7e rs8111742 and miR-4795 rs1002765 SNPs interacted with H. pylori infection to increase GC risk (rs8111742: Pinteraction = 0.024; rs1002765: Pinteraction = 0.031, respectively). A three-dimensional interaction analysis found miR-4795 rs1002765, PGC rs9471643, and H. pylori infection positively interacted to increase AG risk (Pinteraction = 0.027). Also, let-7e rs8111742, PGC rs6458238, and H. pylori infection positively interacted to increase GC risk (Pinteraction = 0.036). Furthermore, both of these three-dimensional interactions had a dosage-effect correspondence (Ptrend < 0.001) and were verified by MDR. In conclusion, the miRNAs SNPs (let-7e rs8111742 and miR-4795 rs1002765) might have more superior efficiency when combined with PGC SNPs and/or H. pylori for GC or AG risk than a single SNP on its own.

 19. 一种PRI变换并行处理算法及在高速DSP上的实现%Parallel Processing Algorithm for PRI Transform and Realization Based on High Speed DSP Platform

  鲍庆龙; 杨剑; 陈曾平

  2009-01-01

  脉冲重复间隔是雷达信号分选的关键参数.改进的PRI变换法克服了直方图统计法的子谐波问题,对脉冲重复间隔具有很高的估计精度,且具有一定的抗抖动能力.由于需要进行大量的指数运算和复数运算,故PRI变换法运算速度较慢,难以满足实时性要求.本文分析了改进的PRI变换法,提出了一种用于该算法并行处理的任务分配原则,并在TS201S平台上实现了改进的PRI变换算法.实验结果表明,基于该任务分配原则的PRI变换法并行处理大大提高了运算效率,能满足实时性要求.

 20. The optimization and application of PRI mode connecting with PBX in Ningxia Electric Power Administrative Exchange Network%PRI方式接入PBX在宁夏电力行政交换网中的优化和应用

  施科峰

  2009-01-01

  通过实例介绍了在宁夏电力行政交换网中,运用基群速率综合业务服务网(pRI)信令方式接入某些电厂或变电站的专用分组语音交换机(PBX)设备的两种方式.通过分析对比得到优选的接入方式,阐述了其实际推广使用的价值.

 1. 基于PRI接口的集中录音方式的应用%The Application of Centralized Recording Method in Power Communication System Based on PRI Interface

  施维刚

  2010-01-01

  基于ISDN的PRI接口在电力交换专网得到广泛应用,通过PRI接口实现集中录音功能既可以调高录音质量还可以提高录音系统的可靠性.文章通过MDR2000N录音记录仪与Coral交换机之间实现PRI接口集中录音的实例,说明了集中录音的实现原理和过程,并对实施过程中出现的主要问题进行了分析和说明,对基于PRI接口的集中录音方式在电力通信中的应用具有一定的借鉴作用.

 2. Drugi pored mene. Antologija priča i eseja pisaca Jugoistočne Evrope (anthologie éditée par Ričard Švarc

  Pieter Troch

  2009-02-01

  Full Text Available L’anthologie Drugi pored mene… (L’Autre à côté de moi. Anthologie de nouvelles et d’essais d’écrivains de l’Europe du sud-est comprend vingt et une nouvelles et essais écrits par des auteurs contemporains serbes (David Albahari, Vladimir Arsenijević, László Végel, Charles Simic, Biljana Srbljanović, Dragan Velikić, kosovars (Beqë Cufaj, croates (Slavenka Drakulić, Bora Ćosić, Miljenko Jergović, Irena Vrkljan, bulgares (Dimitré Dinev, Vladimir Zarev, bosniaques (Aleksandar Hemon, Saša Sta...

 3. Vloga meritev dušikovega oksida v izdihanem zraku pri obravnavi bolnikov s poslabšanjem astme: The impact of fraction of exhaled nitric oxide measurements in patients with asthma exacerbation:

  Drnovšek-Kaljanac, Majda

  2011-01-01

  Background: Fraction of exhaled nitric oxide measurements (FENO) is accessible, a fast, noninvasive, highly repeatable test for determining eosinophilic airway inflammation. Purpose: The objective of this prospective study is to determine the structure of FENO measurements in patients with asthma exacerbation and characteristics of asthma with FENO as a good indicator of asthma exacerbation. Methods: This study included 92 patients with asthma exacerbation, aged from 17 to 83 years. Patients ...

 4. Segmentácia trhu pri použití marketingových dát ako súčasť marketingovej stratégie

  Nagyová-Tkáčová, Monika

  2013-01-01

  The thesis deals mainly with market segmentation which is very important part of marketing strategy. The theoretical part consists of general knowledge of marketing, a Customer relationship management (CRM), market segmentation and database marketing. A case study consists of the implementation of the theoretical knowledge into the practical part. The aims of the thesis are: an introduction to the issue of market segmentation, an importance of market segmentation in creating marketing strateg...

 5. CFG桩清泥处理时机选择研究邹艳萍(1979.),女,工程师%Research on timing choice for silt-cleaning treatment of CFG pries

  杨帅; 邹艳萍

  2011-01-01

  以某高铁路基工程为例,针对CFG桩清泥处理时机选择进行了研究,结合管内泵压混合料灌注流程,分别阐述了钻泥清理方法选择和湿法机械清理钻泥时机选择,并指出了清理钻泥注意事项,以指导今后CFG桩施工。%Taking the foundation project of some express railway as the example, the paper researches the timing choice for silt-cleaning treat- ment of CFG piles, illustrates the cleaning method of drilling silt and the drilling timing choice for the wet mechanic silt cleaning by combining with the grouting procedure for the pumped and injected with grouting mixture, and points out the precautions for the silt-cleaning, so as to direct the future CFG pile construction.

 6. Aplikacija teoretičnega modela Imogene M. King pri obravnavi starostnika s sladkorno boleznijo: Aplication of the Imogene M. King's nursing model in the treatment of elderly diabetes patients:

  2009-01-01

  Introduction: The paper defines the problem of aging and presents the types ofdiabetes according to the American Diabetes Association, epidemiology of thedisease and the elderly diabetes patients in their social roles within the family and society. The basic principles of therapeutic communication with an elderly person are described. Imogene M. King's nursing model of goal attainment was used to ensure the holistic approach and treatment of the diseased elderly. Aim: The goal of the study wa...

 7. Účinok prenosu priečnej hybnosti pri modelovaní neustáleného prúdenia v korytách zloženého profilu

  Abida, H.; Ellouze, M.

  2008-01-01

  The impact of lateral momentum transfer (LMT) on channel conveyance is examined through applications of a new mathematical model for routing unsteady flows in compound channels. The model accounts for LMT through three parameters that relate: (i) 'actual' to 'isolated' sub-section discharge, (ii) main channel to flood plain lengths between stations, and (iii) flood plain to main channel depths. The model was applied to route a series of flood events in a hypothetical compound channel consisti...

 8. Role of tectonics, volcanism and climate during sedimentation of the Autunian series in the Inner Sudeten basin. Role tektoniky, vulkanizmu a klimatu pri sedimentaci olivetinskych vrstev (Autun) ve Vnitrosudetske panvi

  Blecha, M. (Univerzita Karlova, Prague (Czech Republic). Prirodovedecka Fakulta)

  1993-01-01

  Discusses paleoenvironment of the Autunian series in the Inner Sudeten basin with coal-bearing strata. The following aspects are evaluated: position of the Autunian series (to 200 m thick) in the basin, types of sedimentary rocks, sequences of sedimentation and their interpretation, alluvial sediments, river depositions, saline lakes and their deposits, manifestations of tectonic activity, deposit tectonics, effects of tectonics on strata inclination, secondary lake deposits, volcanic activity and types of volcanic rocks. The following stages of deposit accumulation are analyzed: alluvial sedimentation, volcanism, erosion, deposition of volcanic breccia in low zones, repeated deposition, effects of climate changes. 11 refs.

 9. PBL模式对小学英语自我效能的影响%The Influence of PBL Model on the Self-efficacy of Pri-mary School English

  何轶君

  2016-01-01

  自我效能是人们对自己能否成功完成某任务的主观判断,它与学业成就之间存在显著相关性.作为以学习者为中心的学习模式,PBL模式有诸多优点.它可以为学习者提供成功体验、替代经验、言语劝说及积极的情感体验,而这些正是自我效能的四种主要来源.但目前国内外相关实证研究还很少.通过实验研究,笔者发现PBL模式学习能够显著提高小学生的英语自我效能.此外,笔者还通过调查研究弄清了其途径,并以此为依据提出了对英语教学的启示.%Self-efficacy is people's subjective judgment on whether they can successfully complete a certain task, and it has significant correlation with academic achievement. As a learn-er-centered learning model, PBL model has many advantages. It can provide learners with successful experience, vicarious expe-rience, verbal persuasion and positive emotional experience which are the very four sources of self-efficacy. But there are few relevant empirical studies at home and abroad currently. Through experimental studies, the writer found that PBL model can signif-icantly improve the self-efficacy of primary school English. Be-sides, the writer also made clear its approaches through investi-gations and studies, and proposed the inspirations for English teaching based on this.

 10. Complex Coherent Interference Suppression Method Based on Random Variable PRI%基于随机变 T 的抗复合相干干扰方法的目标检测性能

  朱振波; 汤子跃; 王亚洲; 马少博

  2015-01-01

  Coherent radar is jammed through modulating and repeating the radar signals based on detecting and recognizing radar signal parameter. To confront the enemy reconnaissance effec-tively, a method of two pulses MTI cascade sliding window (non-coherent) detection is put for-ward. Compared to full coherent work, the radar performance of this method is declined, but it can work under the background of composite coherent jamming. Theoretical analysis and simula-tion results demonstrate the effectiveness and universality of this method.%现代干扰机能通过侦察识别雷达发射信号参数,并调制转发以实现对相参雷达的干扰。为有效对抗敌方侦察,针对上述方式,提出了随机变 T+2脉冲 MTI 再级联滑窗(非相参)检测的抗干扰方法。该方法较全相参工作时性能略有下降,但提升了雷达在复合相关干扰背景下的工作性能,仿真结果证明了该方法的有效性。

 11. Effect evaluation of different psychological intervention method to pri-mipara around the period of delivery%围分娩期初产妇不同心理干预方式的效果评估

  陈娟

  2014-01-01

  Objective To evaluate which one is the best psychological intervention method to primipara around the period of delivery to serve clinical practice . Methods 200 primipara were divided into four groups in random:musical group , mental comfort group , holistic Doula group and control group . Observe and compare whether there is significant differences among the four groups in the index of self-rating depression scale ( SDS) , self-rating anxiety scale ( SAS) , the time of total stages of labor , postpartum hemorrhage , Apgar assessment of neonate , delivering methods . Results Compare with the control group , the three other groups have significant differences in the index of relief primiparas�anxiety and depression emotion , the time of total stages of labor , postpartum hemorrhage amount , Apgar assessment of neonate and delivering methods (P < 0 .05 ) . Conclusion It should not be neglected ,which will contribute to the physical and mental health of primipara . Holistic Doula is still the best mental intervention method . Musical mental intervention and mental comfort mental intervention have the same clinical effect . However , musical mental intervention is more easy to practice and spread in hospital .%目的:评估围分娩期初产妇不同心理干预方式的效果,为临床围分娩期产妇心理干预提供理论依据。方法将200例临产妇随即分为音乐组、心理疏导组、导乐组和常规护理对照组,用抑郁自评量表(SDS )和焦虑自评量表(SAS)评分,用产程图记录总产程时间,观察分娩方式,测量产后2 h出血量,记录新生儿Apgar评分,进行统计学分析。结果导乐法、音乐干预法和心理疏导法都能显著减轻围分娩期产妇的焦虑和抑郁情绪,提高顺产率,缩短总产程时间,减少产后2 h内出血量,提高新生儿Apgar评分(P <00.5)。结论导乐陪伴分娩依然是目前最好的心理干预方法,音乐干预法和心理疏导法临床效果相同,3种方法相比音乐干预法具有成本低,易于开展的特点,值得普及。

 12. Dosage of loading at elementary training technique of receptions of game volleyball of tall girls 13-14 years [Dozirovanie nagruzki pri nachal'nom obuchenii tekhnike priemov igry volejbol vysokoroslykh devochek 13-14 let

  Selezneva O.V.

  2011-11-01

  Full Text Available Considered features of the elementary training technique basic the reception of playing volley-ball of tall girls. These intensities of implementation of exercises are resulted on physical and technical preparation. It is marked that the trainings loadings must be determined the followings indexes: intensity of work, volume (by duration of work, duration and character of intervals of rest between separate exercises. It is set that on the first stage of teaching the index of intensity of implementation of exercises makes 100-120 shots/minute. It is marked that on the second stage this index makes 120-140 shots/minute. On the third stage - 140-160 shots/minute. In this period of exercise on physical preparation must be executed with maximal intensity.

 13. A Brief Analysis on the Application of E-learning in Pri-mary and Secondary School Teachers Training%浅析E-learning在中小学教师培训中的应用

  葛吉雪

  2016-01-01

  培训是提升教师的教育教学技能与实践创新能力的重要途径.要让e-learning在中小学教师培训中发挥作用,就必须充分认识e-learning在教师培训中的必要性、加强e-learning基础设施建设、拓展e-learning资源、以多元方式对参训教师进行激励与评价.%Training is an important way to improve teachers' edu-cation teaching skills and practice the innovation capability. If e-learning plays a role in primary and secondary school teachers training, we should fully recognize e-learning's necessity in teachers training, strengthen infrastructure construction and ex-pand resources of e-learning. And we also should stimulate and evaluate teachers with multiple ways.

 14. Analysis of Status of Self-esteem of College Students in the Public and Pri-mary Medical Colleges%公办与民办医学院校大学生自尊现状分析

  徐洪岩; 傅茂笋

  2016-01-01

  大学生的自尊与心理健康有着密不可分的联系,自尊已经成为大学生心理健康的关键指标。如今,民办与公办医学院校大学生自尊存在很大的差异性,导致这种差异存在的因素比较多。该文详细分析大学生自尊现状以及差异性存在的原因,认为应在全员育人理念的指导下,有针对性地进行分析研究,并针对存在的问题及时调整对策。%With the rapid development of society and ever increasing social rhythm, the employment pressure of college students is rising, and in terms of age, the college students have entered into the adult stage, but their minds are not very mature, facing the fierce social competition, they are difficult to truly resolve the confusion, thus leading to mental issues. The research shows that the self-esteem of college students is closely related to the mental health, and the self-esteem has been the key indicator of mental health of college students, now, there is a big difference in the self-esteem of college stu-dents between the public and primary medical colleges with many causes, and the teachers and education managers in the medical colleges must analyze the difference causes of self-esteem of college students in detail, and we should carry out the targeted analysis and research and adjust strategies in time for the existing issues under the concept of total education.

 15. 对少数民族双语教育幼小衔接的思考%A Discussion on the Linking Between Kindergarten and Pri mary School in Bilingual Education for Ethnic Minority Groups

  帕丽达·阿哈斯; 王善安

  2012-01-01

   搞好少数民族双语教育的幼小衔接有利于多元文化的发展,帮助儿童语言及学业成绩的提高。双语教育幼小衔接的目标可以分为直接目标与间接目标。在实施双语教育幼小衔接时应注意双语教育目标的小步化,双语教育内容生活化,双语教育组织统整化,双语教育实施活动化。% The linking between kindergarten and primary school in bilingual education for ethnic minority groups is important for the multicultural development of Xinjiang and for the improvement of ethnic children 's language and education.The target of linking program consists of direct goal and indirect goal .In the practice of the linking project, the target of bilingual education should be reachable , the content of the bilingual educa-tion should be connected with their daily life , and the structure of the bilingual education should be systemic , and the teaching mode of the bilingual education should be activity -oriented.

 16. Influencing speeding behaviour through preventative police enforcement. Paper presented at the VIth International Road Safety Organisation PRI World Congress on `Marketing traffic safety', 3-6 October 1994, Cape Town, South Africa.

  Wesemann, P.

  1994-01-01

  This paper considers the effect of speed on road safety and how to influence speeding behaviour. The results that can be achieved through police enforcement combined with information campaigns are discussed with reference to projects carried out in the Netherlands. The cost implications are

 17. Analysis on the Application of Stratified Teaching to Pri- mary School Mathematics Classroom Teaching%分层教学在小学数学课堂教学中运用的分析

  倪晓燕

  2013-01-01

   分层教学如果恰当地运用到小学数学课堂上,能够满足学习水平存在差异学生的不同需求、促进数学教学水平的提高。本文分析了分层教学的意义以及在应用中应注意一些问题,以期为教学提供参考。%The application of stratified teaching to primary school mathematics classroom teaching can meet students' different needs in accordance with their different levels, so it can improve the teaching level of mathematics. This paper analyzes the signif-icance of stratified teaching and the issues that should be noticed in its application.

 18. Remedies to Fraud in Documentary Letters of Credit: A Comparative Perspective / Opravné Opatrenia Pri Podvodoch S Dokumentárnymi Akreditívami: Komparatívna Perspektíva

  Alavi Hamed

  2016-06-01

  Full Text Available Article 4 of the Unified Customs and Practices of Documentary Letters of Credit establishes the notion of autonomy principle by separating credit from underlying contract between account party and beneficiary. Article 5 by recognizing the autonomy principle confirms that effectuate the payment under credit, banks only deal with documents and not with goods. As a result, while documentary letters of credit are meant to facilitate the process of international trade, their sole dependency on compliance of presented documents to bank by beneficiary to actualize the payment will increase the risk of fraud and forgery in the course of their operation. Interestingly, UCP (currently UCP600 takes a silent status regarding the problem of fraud in international LC operation and leaves the ground open for national laws to provide remedies to affected parties by fraudulent beneficiary. National Laws have different approaches to the problem of fraud in general and fraud in international LC operation in particular which makes the access of affected parties to possible remedies complicated and difficult. Current paper tries to find answer to the questions of (i what available remedies are provided to affected parties in international LC fraud by different legal systems? (ii And what are conditions for benefiting from such remedies under different legal systems? In achieving its objective, paper will be divided in two main parts to study remedies provided by intentional legal frameworks as well as the ones offered by national laws. Part one will study the position of UCP and UNCITRAL Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit (UNCITRAL Convention and remedies, which they provide to LC fraud in international trade. Part two in contrary will study available remedies to LC fraud and condition for access them under English and American legal system.

 19. La crisis de la seguridad pública y los resultados electorales en el retorno del PRI a Nuevo León. Un análisis retrospectivo

  Laura Nelly Medellín Mendoza

  2016-01-01

  Full Text Available En este artículo se revisa la problemática reciente de la seguridad en la agenda pública de Nuevo León. Se destaca el efecto en los resultados electorales para el partido gobernante, tanto en elecciones intermedias como en la sucesión por la gubernatura. En ese sentido, el periodo de gobierno de 2003 a 2009 tuvo que enfrentar los altos índices delictivos con promulgación de leyes y políticas públicas, para marcar una reestructuración institucional en esta área. Se encontró evidencia de que el partido gobernante perdió espacios en los comicios intermedios en un contexto de gran inseguridad, pero esto no repercutió en la sucesión por la gubernatura, aunque los índices de homicidios por narcotráfico y la percepción de inseguridad ciudadana fueron altos hasta el término de la administración.

 20. Uso de la inmunohistoquímica para la búsqueda de proteínas priónicas en tercer párpado de ovinos en Chile

  G Farías

  2014-01-01

  Full Text Available En este trabajo se implementó y aplicó un método para detectar el scrapie, utilizando la técnica de inmunohistoquímica (IHQ en tejido linfoide de tercer párpado ovino. Este método permitiría realizar el diagnóstico en animales vivos, incluso en fases preclínicas de esta enfermedad en la masa ovina nacional. Se obtuvieron y procesaron 80 muestras de tercer párpado de ovinos nacionales mayores de 2 años, 42 con sintomatología nerviosa compatible con scrapie y 38 que fueron obtenidos de mataderos. Otras 13 muestras ciegas de validación de tercer párpado y sus respectivos óbex, además de 16 muestras de óbex utilizadas como controles, fueron aportadas por un Centro de Referencia (CR. Las muestras fueron evaluadas en cortes teñidos con Hematoxilina-Eosina y clasificadas como aptas cuando presentaban al menos 4 folículos linfoides en el tejido obtenido. Sobre esta base, 74 de las 93 muestras totales de tercer párpado fueron consideradas como aptas. Los resultados de IHQ mostraron que todas las muestras nacionales fueron negativas a scrapie y sólo 7 de las proporcionadas por el CR fueron positivas. Además, en todos los controles positivos de óbex se observó inmunomarcaje de PrP Sc, lo cual no se evidenció en los controles negativos. Los resultados descritos anteriormente permiten demostrar la aplicabilidad y capacidad para utilizar esta herramienta diagnóstica en la masa ovina, lo cual permitiría establecer la condición del país respecto al scrapie y obtener los beneficios de esta situación sanitaria.

 1. Using didactic enclosures as teaching methods and social forms for active learning in chemical education: Nekateri didaktični sklopi učnih metod/socialnih oblik aktivnega učenja pri predmetu kemija:

  Sikošek, Darinka

  2008-01-01

  Innovative teaching and learning can be defined as the effective use of various didactic materials combined with the methods and social forms of active learning. We carried out an evaluation of didactic enclosures as the initial stage in the methodology of our scientific strategy for researching the project "Didactic Redevelopment of Chemical Education in Slovenian Elementary Education". To obtain the results of our evaluation of didactic enclosures we concentrated on the innovative approach ...

 2. Plan Estratégico de Mercadeo PriCo Soluciones de Movilidad Posicionamiento y Ampliación del Mercado para el Servicio Administración y Logística de Parqueaderos en Cali.

  2012-01-01

  El objetivo principal del Plan de Mercadeo está basado en definir estrategias y desarrollar programas que permitan posicionar su servicio administración y logística de parqueaderos en la ciudad de Cali, así como también ampliar su mercado atendido. Para el alcance del objetivo identificamos los factores que afectan la movilidad en la ciudad de Cali relacionados principalmente con el estacionamiento vehicular; así mismo segmentar el mercado permite el desarrollo de estrategias enfocadas en ...

 3. Type 1 Diabetes in the Young: Organization of two National Centers in Israel and Slovenia / Sladkorna Bolezen Tipa 1 Pri Otrocih in Mladostnikih: Organizacija Dela V Dveh Nacionalnih Centrih V Izraelu in Sloveniji

  Bratina Nataša

  2015-03-01

  Full Text Available Sladkorna bolezen tipa 1 je kronično avtoimuno obolenje, ki najpogosteje prizadene mlade ljudi. Incidenca bolezni zadnjih 50 let narašča po vsem svetu, v povprečju je letni porast incidence ocenjen na 4 %, ob tem pa starost bolnikov ob času diagnoze pada. Raziskave kažejo, da je dobra presnovna urejenost bolnikov s sladkorno boleznijo zelo pomembna, saj je s tem mogoče odložiti pozne zaplete bolezni ter izboljšati kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin. Neprekinjena edukacija bolnikov skupaj z možnostmi moderne tehnologije lahko prispeva k izboljšanju njihove presnovne urejenosti. Presnovno urejenost spremljamo z določanjem glikoziliranega hemoglobina (HbA1c ter s številom težkih hipoglikemij in ketoacidoz na populacijo pacientov v določenem časovnem obdobju. V prispevku sta opisana dva nacionalna referenčna centra za obravnavo otrok, mladostnikov in mladih odraslih s sladkorno boleznijo v Izraelu in Sloveniji.

 4. The place of Political Risk Insurance in the political risk management strategy of multinational corporations

  Violeta Iftinchi

  2016-06-01

  Full Text Available Confronted with a variety of political risks that affect their international activities, multinational corporations (MNCs can use Political Risk Insurance (PRI as a method to mitigate some of those risks. The aim of this article is to present the main characteristics of the PRI policies and participants, to highlight its benefits and to put forward three limitations that prevent MNCs in using PRI in their political risk management strategy (fluctuating capacity on the market, high premium rates and small compensation value. The recent trend in incorporating corporate social responsibility requirements as a pre-condition for providing PRI can contribute to lowering PRI premium rates.

 5. FANTASTIČNA PRIČA CLIVEA STAPLESA LEWISA

  Verdonik, Maja

  2011-01-01

  Rad predstavlja priču Lav, Vještica i ormar iz ciklusa Kronike iz Narnije britanskog pisca irskog podrijetla Clivea Staplesa Lewisa (1898.-1963.) s ciljem utvrđivanja osebujnosti Lewisove varijante fantastične priče. Polazi se od odabrane literature gdje se bez iznimke problematizira kršćanski podtekst, koji je Lewis uključio u sve priče narnijskoga ciklusa, te elementi više književnih vrsta pored fantastične priče, kao što su bajka, mit, priča o životinjama i romansa.

 6. Studie využití energie moří

  Ficek, Jan

  2015-01-01

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na studii energetického potenciálu moří a oceánů, a na rešerši současného stavu využití této energie na transformaci na energii elektrickou. The present thesis is focused on the study of the energy potential of the seas and oceans, and research of the current state of the use of this energy transformation into electrical energy. A

 7. Antiproliferative Activity and in Vivo Toxicity of Double-Point Modified Analogs of 1,25-Dihydroxyergocalciferol.

  Trynda, Justyna; Turlej, Eliza; Milczarek, Magdalena; Pietraszek, Anita; Chodyński, Michał; Kutner, Andrzej; Wietrzyk, Joanna

  2015-10-20

  Analogs of 1,25-dihydroxyergocalciferol, modified in the side-chain and in the A-ring, were tested for their antiproliferative activity against a series of human cancer cell lines in vitro and in vivo toxicity. The proliferation inhibition caused by the analogs was higher than that of the parent compounds, while the toxicity, measured as the serum calcium level, was lower. All analogs were able to induce, in HL-60 and MV4-11 leukemic cells, G₀/G₁ cell cycle arrest and differentiation expressed as morphological signs typical for monocytes. The analogs also induced the expression of CD11b and/or CD14 cell-differentiation markers. The most potent analogs, PRI-5105, PRI-5106, PRI-5201 and PRI-5202, were also able to induce vitamin D receptor (VDR) protein expression, mainly in the cytoplasmic fraction of HL-60 or MV4-11 cells. The most active analogs were the 19-nor ones with an extended and rigidified side-chain (PRI-5201 and PRI-5202), as in the former analogs PRI-1906 and PRI-1907. Epimerization at C-24 (PRI-5101) or introduction of an additional hydroxyl at C-23 (PRI-5104) reduced the toxicity of the analog with retained antiproliferative activity.

 8. Antiproliferative Activity and in Vivo Toxicity of Double-Point Modified Analogs of 1,25-Dihydroxyergocalciferol

  Justyna Trynda

  2015-10-01

  Full Text Available Analogs of 1,25-dihydroxyergocalciferol, modified in the side-chain and in the A-ring, were tested for their antiproliferative activity against a series of human cancer cell lines in vitro and in vivo toxicity. The proliferation inhibition caused by the analogs was higher than that of the parent compounds, while the toxicity, measured as the serum calcium level, was lower. All analogs were able to induce, in HL-60 and MV4-11 leukemic cells, G0/G1 cell cycle arrest and differentiation expressed as morphological signs typical for monocytes. The analogs also induced the expression of CD11b and/or CD14 cell-differentiation markers. The most potent analogs, PRI-5105, PRI-5106, PRI-5201 and PRI-5202, were also able to induce vitamin D receptor (VDR protein expression, mainly in the cytoplasmic fraction of HL-60 or MV4-11 cells. The most active analogs were the 19-nor ones with an extended and rigidified side-chain (PRI-5201 and PRI-5202, as in the former analogs PRI-1906 and PRI-1907. Epimerization at C-24 (PRI-5101 or introduction of an additional hydroxyl at C-23 (PRI-5104 reduced the toxicity of the analog with retained antiproliferative activity.

 9. Erhvervsbetinget blodeksposition blandt danske laeger--incidens og risikofaktorer

  Nelsing, S; Nielsen, T L; Brønnum-Hansen, Henrik

  1997-01-01

  .3-2.9 MCE/pry). Employment as senior as compared to junior doctor was associated with a higher risk of PCE and MCE among surgeons and a higher risk of PCE in anaesthetists, but a lower risk of PCE and MCE in Internal Medicine, Radiology and Paediatrics. Only 35% adhered to the basic principles of universal......) was found in General Surgery, Neurosurgery, Obstetrics-Gynaecology and Orthopaedic Surgery (6.2-8.5 PCE/pry and 7.3-8.8 MCE/pry) followed by Anaesthesiology and Oto-rhinolaryngology (2.6-3.1 PCE/pry and 6.0-6.9 MCE/pry) and Pathology, Internal medicine, Radiology and Paediatrics (0.8-1.3 PCE/pry and 1...

 10. A propene-substituted cyclotriphosphazene : Synthesis, characterization and polymerization

  Bosscher, G; Meetsma, A; vandeGrampel, JC

  1997-01-01

  The elimination reaction of the sulfonium-substituted chlorocyclotriphosphazene N3P3Cl4Pri(CMe2OSO2Me) with 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene afforded a new olefin-substituted chlorocyclotriphosphazene, N3P3Cl4Pri(CMe=CH2), and an ansa derivative with formula N3P3Cl3Pri(CMe2CH=CMeO). The crystal st

 11. A propene-substituted cyclotriphosphazene : Synthesis, characterization and polymerization

  Bosscher, G; Meetsma, A; vandeGrampel, JC

  1997-01-01

  The elimination reaction of the sulfonium-substituted chlorocyclotriphosphazene N3P3Cl4Pri(CMe2OSO2Me) with 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene afforded a new olefin-substituted chlorocyclotriphosphazene, N3P3Cl4Pri(CMe=CH2), and an ansa derivative with formula N3P3Cl3Pri(CMe2CH=CMeO). The crystal st

 12. Arterijska hipertenzija in DASH dieta

  Vidović, Duška

  2017-01-01

  Uvod: Arterijska hipertenzija je pri nas in v razvitem svetu poglavitni vzrok obolevnosti in umrljivosti, zato predstavlja velik javno-zdravstveni problem. Namen: Namen diplomskega dela je na teoretični ravni predstaviti arterijsko hipertenzijo, dejavnike tveganja za nastanek arterijske hipertenzije in zdravljenje s poudarkom na predstavitvi DASH diete, ki je oblika pravilnega prehranjevanja pri obolenju oseb z visokim krvnim tlakom. Diplomsko delo želi predstaviti vlogo medicinske sestre pri...

 13. Remedial sanation arthroscopy in gouty arthropathy of the knee joint

  V V Lyalina

  2007-01-01

  Zaklyuchenie. Predlozhennaya avtorami metodika sanatsionnoy artroskopii znachitel'no rasshiryaet spektr lechebnykh vozmozhnostey i pozvolyaet optimizirovat' lechebnuyu taktiku pri khronicheskom podagricheskom artrite kolennogo sustava.

 14. GOVORNE NAPAKE PREDŠOLSKIH OTRKO IN SODELOVANJE LOGOPEDA IN VZGOJITELJA V VRTCU

  Praznik, Stanislava

  2013-01-01

  Diplomsko delo opisuje govorne napake pri predšolskih otrocih in sodelovanje vzgojiteljice in logopeda v vrtcu in sodelovanje vzgojiteljice in logopeda, ki ne dela v vrtcu. V teoretičnem delu je najprej opisan razvoj govora in faze govornega razvoja, govorne napake, delo logopeda in teorije o učenju govora, pomoč in vaje pri učenju govora in vloga odraslega pri učenju govora. Zavedati se moramo, da je govor prvo komunikacijsko sredstvo, ki ga uporabljamo. Pomoč vzgojiteljice pri razvoju go...

 15. Program Energy of the CNRS. Topic 10 combustion and capture of CO{sub 2}. PRI 10.1. Capture by adsorption of the CO{sub 2} in thermal power plants gas and their injection in petroleum wells. Final report period 2002-2004; Programme energie du CNRS. Theme 10 combustion et capture du CO2. PRI 10.1. Capture par adsorption du CO2 dans des gaz de centrales thermiques et leur injection en puits de petrole. Rapport final periode 2002-2004

  Tondeur, D

  2005-07-01

  In the framework of the global warming resulting of the greenhouse gases emission increase, the carbon dioxide capture and storage in deep underground cavities of old petroleum and gas deposits, are studied. This report presents the researches realized by the CNRS (France) in the domain: technology and knowledge assessment concerning the carbon dioxide capture and storage, active coals for the CO{sub 2} capture, methodology of thermo-economical optimization of the combined cycle, global simulation of an IGCC (Integrated gasification combined cycle) with CO{sub 2} capture and integration in the process scheme, petroleum recovery-aided by CO{sub 2} injection, storage in geological deposits. (A.L.B.)

 16. GenBank blastx search result: AK064003 [KOME

  Full Text Available some 1 Contains the 5' end of the gene for a novel protein (LOC255104), the gene for a novel protein (FLJ20225), a novel... gene and the 5' end of the gene for a novel protein (KIAA0459), complete sequence.|PRI PRI 6e-22 +2 ...

 17. GenBank blastx search result: AK104725 [KOME

  Full Text Available osome 9p12-13.3 Contains the 3' end of a novel gene (FLJ22611), a novel gene, the GRHPR gene for glyoxylate ...reductase/hydroxypyruvate reductase, a novel gene (KIAA0354), a novel pseuodgene and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 3e-19 +1 ...

 18. GenBank blastx search result: AK104788 [KOME

  Full Text Available osome 9p12-13.3 Contains the 3' end of a novel gene (FLJ22611), a novel gene, the GRHPR gene for glyoxylate ...reductase/hydroxypyruvate reductase, a novel gene (KIAA0354), a novel pseuodgene and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 1e-22 +2 ...

 19. GenBank blastx search result: AK059487 [KOME

  Full Text Available g of rodent MAK (male germ cell-associated kinase), the 3' end of the GCMB gene for glial cells missing (Drosophila) homolog b and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 3e-20 +3 ...

 20. GenBank blastx search result: AK111985 [KOME

  Full Text Available g of rodent MAK (male germ cell-associated kinase), the 3' end of the GCMB gene for glial cells missing (Drosophila) homolog b and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 6e-70 +2 ...

 1. GenBank blastx search result: AK104847 [KOME

  Full Text Available g of rodent MAK (male germ cell-associated kinase), the 3' end of the GCMB gene for glial cells missing (Drosophila) homolog b and a CpG island, complete sequence.|PRI PRI 1e-99 +3 ...

 2. ELINT Sensor Parameterization and Definition.

  1985-06-19

  CPRI - PRI SAMPLE COUNT * IPW -- PULSE WIDTH SAMPLE COUNT *PRI(N) -- MEASURED PULSE INTERVAL OF NTH PULSE PW(N) -- MEASURED PULSE WIDTH OF NTH PULSE...FREQ(N) -- MEASURED FREQUENCY OF NTH PULSE - --- --- ----- -- ’ ’’ .. ......- *DECLARATIONS INTEGER K, IPP, J, I, IFR, CPRI , IPW, L,O,O I ,Q Integer

 3. GenBank blastx search result: AK058580 [KOME

  Full Text Available highly similar to DNA-DIRECTED RNA POLYMERASE I 135 KD POLYPEPTIDE (EC 2.7.7.6).|PRI PRI 1e-74 +1 ... ...AK058580 001-017-F06 AK022533.1 Homo sapiens cDNA FLJ12471 fis, clone NT2RM1000894,

 4. GenBank blastx search result: AK058710 [KOME

  Full Text Available AK058710 001-019-D05 AK027699.1 Homo sapiens cDNA FLJ14793 fis, clone NT2RP4001174,... weakly similar to NON-GREEN PLASTID TRIOSE PHOSPHATE TRANSLOCATOR PRECURSOR.|PRI PRI 4e-14 +3 ...

 5. GenBank blastx search result: AK060577 [KOME

  Full Text Available AK060577 001-023-E05 AK027699.1 Homo sapiens cDNA FLJ14793 fis, clone NT2RP4001174,... weakly similar to NON-GREEN PLASTID TRIOSE PHOSPHATE TRANSLOCATOR PRECURSOR.|PRI PRI 1e-18 +2 ...

 6. GenBank blastx search result: AK061991 [KOME

  Full Text Available AK061991 001-043-C01 AK027699.1 Homo sapiens cDNA FLJ14793 fis, clone NT2RP4001174,... weakly similar to NON-GREEN PLASTID TRIOSE PHOSPHATE TRANSLOCATOR PRECURSOR.|PRI PRI 3e-14 +1 ...

 7. GenBank blastx search result: AK059413 [KOME

  Full Text Available AK059413 001-027-D02 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine... dependence related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 9e-12 +1 ...

 8. GenBank blastx search result: AK062146 [KOME

  Full Text Available AK062146 001-045-G12 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine... dependence related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 2e-80 +1 ...

 9. GenBank blastx search result: AK059663 [KOME

  Full Text Available AK059663 001-031-E04 AB063318.1 Homo sapiens MoDP-2, MoDP-3 mRNA for acute morphine... dependence related protein 2, acute morphine dependence related peptide 3, complete cds.|PRI PRI 7e-29 +3 ...

 10. GenBank blastx search result: AK110106 [KOME

  Full Text Available AK110106 002-161-A03 AB179164.1 Macaca fascicularis testis cDNA clone: QtsA-14001, similar to human huntingt...in interacting protein 1 (HIP1), mRNA, RefSeq: NM_005338.4.|PRI PRI 2e-51 +1 ...

 11. GenBank blastn search result: AK059159 [KOME

  Full Text Available AK059159 001-023-D03 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 3e-19 Plus Plus ...

 12. GenBank blastx search result: AK058227 [KOME

  Full Text Available AK058227 001-010-H11 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 1e-16 +2 ...

 13. GenBank blastn search result: AK059019 [KOME

  Full Text Available AK059019 001-021-B02 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 5e-47 Plus Minus ...

 14. GenBank blastn search result: AK058741 [KOME

  Full Text Available AK058741 001-019-G08 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 2e-55 Plus Minus ...

 15. GenBank blastn search result: AK119240 [KOME

  Full Text Available AK119240 001-120-A04 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 6e-50 Plus Minus ...

 16. GenBank blastx search result: AK058913 [KOME

  Full Text Available AK058913 001-009-A01 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 1e-27 +1 ...

 17. GenBank blastn search result: AK059098 [KOME

  Full Text Available AK059098 001-022-C07 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 2e-43 Plus Minus ...

 18. GenBank blastn search result: AK058686 [KOME

  Full Text Available AK058686 001-019-A10 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 6e-46 Plus Minus ...

 19. GenBank blastn search result: AK105816 [KOME

  Full Text Available AK105816 001-203-C11 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 1e-47 Plus Minus ...

 20. GenBank blastx search result: AK059228 [KOME

  Full Text Available AK059228 001-024-D11 U91328.1 Human hereditary haemochromatosis region, histone 2A-like protein gene, heredi...tary haemochromatosis (HLA-H) gene, RoRet gene, and sodium phosphate transporter (NPT3) gene, complete cds.|PRI PRI 8e-27 +3 ...