WorldWideScience

Sample records for pori dzied labkos

 1. 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO: LUVATA PORI OY

  OpenAIRE

  Rantanen, Suvi

  2015-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli 5S-menetelmän käyttöönotto Luvata Pori Oy:n tuotannos-sa. Tutkimuksen lähtökohtana ja ongelmana oli siisteyden ja järjestyksen puute. Ta-voitteena oli aikaansaada valittuun pilottikohteeseen toimivat, siistit ja turvalliset tuotantotilat sekä luoda järjestelmä, jonka avulla ylläpidetään saavutettu taso. Lisäksi tavoiteltiin hukan poistamista ja Luvatan Lean toimintatavan syventämistä. Projekti toteutettiin toimintatutkimuksena syksyn 2015 aikana. Tutkimuksen teor...

 2. Measurements of hydraulic conductivity in deep bedrock at Palmottu, Outokumpu, Pori and Ylivieska

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahonen, L.

  1992-01-01

  Hydraulic conductivity of the bedrock was studied using a double packer equipment fitting the small-diameter drillholes (46 mm). Test method was a slug test, in which the pressure of the test section is reduced by removing water from a tube connected to the test section and, subsequently, monitoring the recovery of the original pressure. In the work, methods of interpretation suitable for the test method are examined, and compared by means of graphical simulations. Their relevance in the case of measurements in fractured crystalline bedrock are discussed. In the method of Hvorslev, the recovery rate is assumed to be directly proportional to residual drawdown and to the hydraulic conductivity of the test section and, consequently, the effect of specific storage is neglected. In other methods of interpretations (e.g. 'Cooper'- method), assuming radial flow from porous aquifer, specific storage is taken into consideration. Different methods of interpretation lead to dissimilar theoretical responses on recovery vs. time graphics. Skin-effect and outer boundary effects also have an influence on the shape of recovery curve. There is no major differences in K-values obtained by different methods of interpretation. The study sites represent different lithological environments, comprising migmatitic gneisses with granitic interlayers (Palmottu); a complex association of serpentine, black schist, quartzite, dolomite and scram (Outokumpu); arkosic sandstone (Pori); and mafic/ultramafic intrusion (Ylivieska)

 3. Proceedings of a seminar on sea level displacement and bedrock uplift, 10-11 June 2010, Pori, Finland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lipping, T.; Ikonen, A.T.K.

  2011-01-01

  This working report is the proceedings of a seminar on Sea level displacement and bedrock uplift held on 10-11 June 2010 in Pori, Finland. The seminar included invited oral presentations, as well as poster presentations, addressing the causes and mechanisms, observations, modelling and implications of the sea level change and crustal uplift still continuing after the last glaciation in the Baltic Sea region. In the proceedings, a total of 14 papers are included, in addition to foreword and a summary of seminar discussions. (orig.)

 4. Miguel de Unamuno. Pomiędzy fikcją a rzeczywistością

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Kłosińska-Nachin

  2007-11-01

  Full Text Available The article Miguel de Unamuno. Pomiędzy fikcją a rzeczywistością (Miguel de Unamuno. Between fiction and reality is an author's metalepsy analysis, a phenomenon described by Gerard Cenette (Mśtalepse. De la figurę k la fiction, 2004, in three texts by Miguel de Unamuno: Vida de Don Quijote y Sancho (1905, Niebla (1914 and Cómo se hace una novela (1927. Author's metalepsy, defined as transgression of the limits of fiction by an author, existentional metalepsy (understood as a vision of the world based on doubt, concerning the status of reality and reader's metalepsy (if he’s forced to transgression of the limits of fiction are the inseparable parts of Unamuno's writing.

 5. Pankur poris / Aet Annist

  Index Scriptorium Estoniae

  Annist, Aet

  2008-01-01

  Autor annab ülevaate ajalehe Financial Times kolumnisti Gillian Tetti artiklist, kus räägitakse sellest, et tänases pangandusettevõtete segaduses maksab jälgida ka panganduse esindajate kui professionaalse grupi enesekehtestamist ja selle läbikukkumist. Vt. ka Financial Times, 18.01.2008

 6. Zdarzenie – między horrorem a baśnią

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patryk Pająk

  2016-10-01

  Full Text Available An Event – between horror and fairy tale An Event (Događaj, 1969 is one of the few Croatian horror movies. In comparison to other examples of the use of the horror genre in Croatian cinema, the film is distinguished by its aesthetic sophistication and skilful use of fairy-tale elements. The director Vatroslav Mimica evokes the mood of horror primarily through a suitably chosen space (the movie takes place mainly in the forest and two homes as well as the right dosage and gradation of scenes of violence. The topic of An Event is the child’s initiation into adulthood. To highlight the most important stages and milestones of the initiation process, Mimica uses the plot and symbolic elements taken from the fairy-tale convention, such as the figures of false mother and magical helper as well as the motif of fear of abandonment and the motif of incorporation. Presentation of the topic of initiation by means of fairy-tale horror allows the director to describe suggestively the key problem in horror films that is the traumatogenic interaction between the natural and cultural factors that shape human life.   Zdarzenie – między horrorem a baśnią Zdarzenie to jeden z niewielu chorwackich horrorów. Na tle pozostałych przykładów użycia tej konwencji w kinie chorwackim wymieniony film wyróżnia się estetycznym wyrafi­nowaniem oraz umiejętnym wykorzystaniem pierwiastków baśniowych. Reżyser – Vatroslav Mimica – wywołuje nastrój grozy przede wszystkim za pomocą odpowiednio dobranej prze­strzeni (film rozgrywa się głównie w lesie i dwóch domach oraz dozowania i stopniowania scen przemocy. Tematem Zdarzenia jest inicjacja dziecka w dorosłość. Aby uwydatnić najważniejsze etapy i punkty zwrotne procesu inicjacyjnego, Mimica wykorzystuje składniki fabularno­-symboliczne zaczerpnięte z konwencji baśni, takie jak postacie fałszywej matki i magicznego pomocnika oraz motywy lęku przed opuszczeniem i inkorporacji. Prezentacja

 7. Funkcje „cichego śpiewu” w agresywnych interakcjach między samcami ortolana (Emberiza hortulana)

  OpenAIRE

  Jakubowska, Aleksandra

  2017-01-01

  Wydział Biologii Ciche sygnały występują powszechnie wśród zwierząt z bardzo różnych taksonów i pojawiają się m. in. w krótkodystansowych interakcjach między samcem a samicą oraz w agonistycznych interakcjach między rywalami. Ten drugi z kontekstów jest dość zaskakujący, ponieważ zgodnie z teorią komunikacji i wynikami wielu dotychczasowych badań, podczas agresywnej interakcji samce o lepszej jakości najczęściej śpiewają głośno. Jednakże w pewnych przypadkach to ciche śpiewy są wiarygodnym...

 8. Modulowanie funkcji układu cholinergicznego w leczeniu schizofrenii – dziś i jutro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Frątczak

  2013-06-01

  Full Text Available W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie rolą układu cholinergicznego w patogenezie schizofrenii. Od wielu lat obserwowano zaburzenia funkcji tego układu, głównie w postaci efektów niepożądanych wywołanych lekami przeciwpsychotycznymi. Postrzeganie układu acetylocholiny ewoluuje, co wynika z założenia, że wpływ na przekaźnictwo w jego obrębie może nie tylko wywoływać albo eliminować wspomniane objawy niepożądane, ale też bezpośrednio modyfikować symptomatologię schizofrenii. Celem niniejszego artykułu jest przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego nowych opcji modulowania funkcji układu cholinergicznego. Obecnie badania koncentrują się na poszukiwaniu selektywnych agonistów i allosterycznych modulatorów receptorów muskarynowych, które mogą redukować ryzyko skutków ubocznych tradycyjnej terapii przeciwpsychotycznej i jednocześnie mieć swój własny terapeutyczny potencjał antypsychotyczny. Zastosowanie substancji mniej selektywnych nie prowadzi do takich korzyści. W kręgu zainteresowań psychofarmakologów pozostają również modulatory receptorów nikotynowych α4β2 i α7, które korzystnie wpływają między innymi na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię, co potwierdzono w wielu niezależnych badaniach. Jak wiadomo, u większości pacjentów mimo leczenia utrzymują się objawy negatywne, deficyty poznawcze, często też resztkowe objawy pozytywne. Z klinicznego punktu widzeniaistotne pozostają także objawy niepożądane, które bardzo często komplikują leczenie, ograniczają możliwości terapeutyczne i pogarszają współpracę chorego w farmakoterapii. Badania nowych, bardziej selektywnych substancji cholinergicznych dają nadzieję na udoskonalenie terapii schizofrenii poprzez zwiększenie skuteczności i wyeliminowanie objawów niepożądanych.

 9. Kult Maximóna/ San Simona w Gwatemali. Między tradycją Majów a współczesnym synkretyzmem

  OpenAIRE

  Sobczyk, Artur

  2017-01-01

  Wydział Historyczny Tematem pracy jest kult Maximóna/San Simona w Gwatemali. Kult wywodzi się z tradycji religijnej ludowego katolicyzmu, kompleksu synkretycznych wierzeń religijnych powstałych z połączenia elementów dawnej prekolumbijskiej religii Majów oraz katolicyzmu wprowadzonego przez Hiszpanów w okresie kolonialnym. Kult Maximóna/San Simona przetrwał do czasów współczesnych i zakorzenił się w życiu religijnym Gwatemali dzięki ciągłemu procesowi synkretyzacji, który współcześnie nada...

 10. Pomiędzy. Dwie ojczyzny w pismach dla polskojęzycznych dzieci żydowskich w II Rzeczypospolitej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Landau-Czajka

  2017-12-01

  Full Text Available In Between. Two Home Countries in the Polish Language Press for Jewish Children in the Second Polish Republic In the interwar period in Poland the big Polish-language Jewish journals (Chwila, Nowy Dziennik and Nasz Przegląd published supplements for children. Two of them (Chwilka and Dzienniczek dla Dzieci i Młodzieży [Diary for children and young people] were typical magazines for children. The third, the Mały Przegląd [Little review], led initially by Janusz Korczak, became the tribune of its youngest readers. Its content was composed of letters, reports and interviews by young correspondents. All these magazines were directed to children of the accultured Jews, readers of Polish-language Zionist press. It would seem, therefore, that their educational ideals should be similar. How were the patriotic values shown to the Jewish children from the acculturated Zionist families, familiar with Polish culture better than average Jewish children, but raised in cult of Palestine and the return to Eretz? What should be told to the children, if they were to be educated as good patriots? And patriots of what country? How to explain Palestinian patriotism to children who have never seen their country, lived in Poland and spoke Polish? And at the same time – how to explain the Polish patriotism to children who live in a country with a constantly growing anti-Semitism, of which they are only the marginalized, second-class citizens. As a result, the two dailies, almost identical in their views, have supplements presenting a surprisingly different approach to patriotism. The article was based on an analysis of all vintages of Dzienniczek and Mały Przegląd.   Pomiędzy. Dwie ojczyzny w pismach dla polskojęzycznych dzieci żydowskich w II Rzeczypospolitej W okresie międzywojennym wielkie polskojęzyczne dzienniki żydowskie – „Chwila”, „Nowy Dziennik” i „Nasz Przegląd” wydawały dodatki dla dzieci. Dwa pierwsze, „Chwilka” i

 11. Między brakiem a nadmiarem. Z Ireną Grudzińską-Gross rozmawia Joanna Tokarska-Bakir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Tokarska-Bakir

  2012-12-01

  Full Text Available Between overabundance and scarcity. Joanna Tokarska-Bakir in an interview with Irena Grudzińska Gross This conversation with Irena Grudzińska-Gross starts a series of interviews in “Studia Litteraria et Historica”, which motto is the title of the essay of Jan Stanisław Bystroń “On subjects I was advised not to pursue”. Among these subjects that Irena Grudzińska-Gross names are: war, family history, women.  Grudzińska-Gross tells also about the reactions to “Złote Żniwa” - a book that she wrote together with Jan Tomasz Gross, and about academic work of people of Eastern Europe living in the United States. One part of the interview concerns also a “collective hypnosis”, that Americans underwent after the 9/11 World Trade Center Attack and the price, that Susan Sontag had to pay for being critical about American militarism.   Między brakiem a nadmiarem. Z Ireną Grudzińską-Gross rozmawia Joanna Tokarska-Bakir Rozmowa z Ireną Grudzińską-Gross otwiera cykl wywiadów “Studia Litteraria et Historica”, których mottem jest tytuł eseju Jana Stanisława Bystronia: “Tematy, które mi odradzano”. Wśród “odradzanych” tematów, które wymienia Irena Grudzińska-Gross są między innymi: wojna, historia rodzinna, kobiety. Grudzińska-Gross opowiada także o reakcjach na książkę “Złote żniwa”, którą napisała wraz z Janem Tomaszem Grossem oraz o pracy akademickiej osób z Europy Wschodniej w Stanach Zjednoczonych. Część rozmowy dotyczy także “zbiorowej hipnozy”, której ulegli mieszkańcy USA po ataku 11 września 2001 na World Trade Center i ceny, jaką musiała zapłacić Susan Sontag za krytykę amerykańskiego militaryzmu.

 12. Rozwój diagnostyki poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych – przegląd narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Klecka

  2010-12-01

  Full Text Available Płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome, FAS, najpoważniejsza konsekwencja działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, został opisany we francuskiej literaturze medycznej przez Lemoine’a w 1968 roku. Pięć lat później Jones i wsp. jako pierwsi wykazali związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu przez ciężarne kobiety a specyficznymi cechami wad wrodzonych. Praca ta stanowiła podstawę do dalszych badań nad określaniem kryteriów diagnostycznych. Od tego czasu rozwinięto kilka propozycji diagnostycznych, których celem jest dokładny ogląd szerokiego spektrum fizykalnych i behawioralnych anomalii będących skutkiem prenatalnej ekspozycji na alkohol. Diagnostyka poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych (fetal alcohol spectrum disorder, FASD jest wyzwaniem trudnym. Osoby po prenatalnej ekspozycji na alkohol wykazują szeroką gamę objawów, z których większość nie jest specyficzna wyłącznie dla intoksykacji prenatalnej i często manifestuje się w różnorodny sposób w ciągu życia. W Polsce FAS i inne zaburzenia rozwojowe wywołane alkoholem są diagnozowane sporadycznie, a brak dostępu do obiektywnych narzędzi diagnostycznych oraz fachowej literatury w języku polskim sprawia, że diagnoza oparta jest na subiektywnej ocenie badającego – rozpoznania ustalane w różnych ośrodkach mogą się różnić. W efekcie osoby z FASD często pozostają bez prawidłowej diagnozy lub na skutek błędnej diagnozy (np. autyzm, ADHD, zaburzenia zachowania itp. poddawane są nieprawidłowej terapii. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie rozwoju metod diagnostycznych na świecie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 4-stopniowej skali diagnostycznej.

 13. Związki między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zakażeniami układu moczowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Pater

  2011-12-01

  Full Text Available Ryzyko rozwoju zakażenia układu moczowego (ZUM u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest większe niż w podobnejpopulacji osób zdrowych. W pracy na podstawie wybranychdanych z piśmiennictwa przeanalizowano zależności między RZSa ZUM (tab. I. Na wyraźnie częstsze występowanie ZUM u chorychna RZS wpływają zaburzenia immunologiczne wynikające z samejchoroby oraz leczenie modyfikujące przebieg choroby lekami syntetycznymii biologicznymi.Występowanie ZUM w istotny sposób wpływa na zwiększonąumieralność chorych na RZS. W pracy przedstawiono równieżhipotezę łączącą patogenezę RZS z ZUM wywołanym przez Proteusmirabilis. Szybkie rozpoznanie i leczenie ZUM ma u chorychna RZS bardzo istotne znaczenie z uwagi na zwiększone ryzykowpływu przewlekania się procesu chorobowego na rozwój amyloidozyoraz zwiększone ryzyko zgonu z powodu ZUM.

 14. Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej – na przykładzie wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Wolski

  2015-02-01

  Full Text Available W niniejszym artykule zaawansowaną technologię krzemieniarską ukazano przez pryzmat definiowanych przezpsychologię społeczną zachowań konformistycznych, w szczególności specyficznych relacji nauczyciel–uczeń.Podkreślona została rola nauki w procesie wytwarzania narzędzi z dwustronną obróbką powierzchniową przezspołeczności zamieszkujące tereny Małopolski we wczesnej epoce brązu. Spojrzenie na krzemieniarstwo z perspektywynauk społecznych dało podstawę do zaproponowania koncepcji międzypokoleniowego przepływuwiedzy technologicznej w zakresie produkcji bifacjalnych płoszczy i sierpów.

 15. Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej – na przykładzie wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski

  OpenAIRE

  Damian Wolski

  2015-01-01

  W niniejszym artykule zaawansowaną technologię krzemieniarską ukazano przez pryzmat definiowanych przezpsychologię społeczną zachowań konformistycznych, w szczególności specyficznych relacji nauczyciel–uczeń.Podkreślona została rola nauki w procesie wytwarzania narzędzi z dwustronną obróbką powierzchniową przezspołeczności zamieszkujące tereny Małopolski we wczesnej epoce brązu. Spojrzenie na krzemieniarstwo z perspektywynauk społecznych dało podstawę do zaproponowania koncepcji międzypokolen...

 16. Sytuacja kobiet muzykantek w Polsce – studium przykładów od początku XX wieku do dziś

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teresa Magda Nowak

  2014-11-01

  Full Text Available The situation of women-musicians in Poland – a case study from the beginning of the XX century to the present day The aim of this article is to identify the changes, based on the biographies of selected women-musicians, which affected traditional musical culture from the strict adherence to roles and functions for both genders to the total collapse of these barriers. There are no observations concerning women-musicians in the XIX century or in the centuries before, neither in Polish ethnography nor in the ethomusicological literature. Women probably played musical instruments, but only at home or while tending domestic animals, however there is a lack of any source confirmation of public performances of women musicians. On account of the rare literature on the topic of gender studies in the field of Polish traditional music and the lack of the gender-thread in the remaining ethnomusicological literature, information on the topic of the current position of women-musicians was gathered first of all during interviews with them and with their families. The analysis is related to the way they speak about their own activities, performances, experiences. The author refers to opinions of only some selected interviewees, the most characteristic of particular generations. The first generation is represented by women born near the end of the XIX century, the second by women born before World War II, the third by women born directly after World War II. Women born after the 50’s and 60’s of the XX century are part of the fourth generation, because at that time the differences in the gender situation had become less apparent.   Sytuacja kobiet muzykantek w Polsce – studium przykładów od początku XX wieku do dziś Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie przebiegu zmian zachodzących w tradycyjnej kulturze muzycznej, na postawie życiorysów wybranych muzykantek, począwszy od ścisłego przestrzegania ról i funkcji obydwu p

 17. Związek pomiędzy typem alergenu a rozwojem choroby atopowej w grupie pacjentów leczonych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2011-07-01

  Full Text Available Punktowe testy skórne to jedna z najpowszechniej stosowanych metod diagnostycznych we współczesnej alergologii, dzięki niej rozpoznajemy alergię natychmiastową, IgE-zależną. Diagnostycznie alergeny są stosowane w postaci standaryzowanych roztworów. Oceniana jest średnica powstałych bąbli, a także ich wielkość wzglę- dem kontroli dodatniej i ujemnej. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki punktowych testów skórnych przeprowadzonych w grupie 225 dzieci z objawami alergii w postaci astmy, alergicznego nieżytu nosa (ANN oraz atopowego zapalenia skóry (AZS. Oceniano związek pomiędzy typem alergenu a chorobą atopową oraz wiekiem dziecka. Najczęściej uczulającym alergenem w całej badanej grupie były roztocza kurzu domowego, stwierdzone u 81% pacjentów. Drugą co do częstości występowania alergię stanowiło uczulenie na pyłki traw (u 43%. W dalszej kolejności uczulały pyłki drzewa (33% i alergeny sierści kota (27%. Kolejność ta zmienia się w poszczególnych grupach wiekowych. Dla najmłodszej grupy pacjentów najczęściej stwierdzanym alergenem były pleśnie (54,3%, rzadziej odnotowywano – w równym stopniu – roztocza kurzu domowego oraz alergeny traw (po 43,5%. W grupie między 5. a 12. rokiem życia dominującym alergenem były roztocza kurzu domowego (90,7%, następnie pleśnie (50,4% i trawy (36%. U dzieci powyżej 12. roku życia również dominowały roztocza kurzu domowego (92%, rzadziej stwierdzano uczulenie – w równym stopniu – na trawy i pleśnie (po 58%. Najczęstszą manifestacją kliniczną był zespół współwystępowania astmy i ANN, rzadziej wystę- powały objawy astmy, a jeszcze rzadziej objawy ANN oraz zespół współwystępowania astmy i AZS. Najmniej liczną grupę stanowiły dzieci z objawami AZS. Rozkład najczęściej występujących alergenów w odniesieniu do manifestacji choroby atopowej wykazał, że wśród pacjentów z astmą oraz współistniejącymi astmą i ANN

 18. Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Buczkowski

  2017-06-01

  Full Text Available Gender as the historical category: Relations between the medical conception of the body and the notion of gender The article touches on the relation between gender and the medical conception of the body in the context of historical changes. The oldest European conception of gender was linked to ontic inequality, which corresponded to one-gender idea of the body in medicine. From the eighteenth century on, the medical conception of the body started to change, and the idea of two-gender body started spreading. The body of women started to be perceived as the different “other.” That change was accompanied by social and cultural shift and one of its consequences was the emergence of women’s group identity. The latest medical idea is personalized medicine, and the body is an element of the culture of individualization. Judging by the recent changes in the medical conception of the body, we are probably witnessing a change in the idea of gender – namely its dispersion.   Płeć kulturowa jako kategoria historyczna. Relacje między medyczną koncepcją ciała a pojęciem płci kulturowej Artykuł dotyczy relacji pomiędzy pojęciem płci kulturowej a medyczną koncepcją ciała w kontekście zmian historycznych. Najstarsza w kulturze europejskiej koncepcja płci kulturowej wiązana była z nierównością ontyczną, co odpowiadało jednopłciowej koncepcji ciała w medycynie. Zmiana zaczęła następować od osiemnastego wieku, gdy w medycynie zaczęła się rozpowszechniać koncepcja ciała dwupłciowego, w którym kobiece ciało było traktowane jako inne. Tej zmianie towarzyszyły szerokie zmiany społeczne oraz w konsekwencji powstanie grupowej tożsamości kobiet. Najnowsze koncepcje medycyny personalizowanej wskazują na indywidualizację ciała. Towarzyszy temu zmiana kulturowa polegająca na coraz wyraźniejszym akcentowaniu indywidualności ciała. Przyjmując za punkty wyjścia zmiany pojmowania ciała w medycynie, prawdopodobnie

 19. „Legalizować czy nie?” – analiza związku pomiędzy stosowaniem kanabinoli a częstością występowania i obrazem klinicznym zaburzeń psychotycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Gawłowska

  2010-03-01

  Full Text Available Związek pomiędzy zażywaniem kanabinoli a występowaniem zaburzeń psychotycznych jest opisywany od dawna. Udowodniono między innymi, że kanabinole mogą wywoływać przemijające objawy pozytywne, negatywne i poznawcze psychozy u zdrowych osób oraz zaostrzać objawy lub powodować ich nawrót w przebiegu wcześniej rozpoznanych zaburzeń psychotycznych. Jednak nadal niewiele wiadomo o mechanizmach, które powodują powstawanie tych symptomów. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami mogą one angażować układy dopaminergiczny, GABA-ergiczny i glutaminergiczny. Ponieważ tylko u części osób zażywających kanabinole rozwijają się objawy psychotyczne, prawdopodobnie substancje te nie stanowią głównego czynnika sprawczego psychozy, lecz mogą stanowić ważny czynnik ryzyka, który przyczynia się do manifestacji jej objawów. Takie wskaźniki, jak dawka, długość stosowania oraz wiek pierwszego kontaktu z kanabinolami, stanowią uznane czynniki modyfikujące przebieg psychozy, jakkolwiek mechanizm tego zjawiska pozostaje w dużym stopniu niejasny. W ostatnim czasie coraz szersze uznanie zyskują nowe hipotezy, zakładające możliwy wpływ kanabinoli na rozwój centralnego układu nerwowego. Istnieją dowody na to, że endogenny układ kanabinoidalny może odgrywać istotną rolę w takich procesach, jak neurogeneza, różnicowanie, dojrzewanie i migracja neuronów, wydłu- żanie aksonów oraz formowanie struktur gleju. Zażywanie kanabinoidów egzogennych, zaburzając działanie układu endokanabinoidalnego oraz zakłócając procesy neurorozwojowe, może stanowić mechanizm, poprzez który ekspozycja na działanie tych substancji w okresie adolescencji zwiększa ryzyko rozwoju schizofrenii lub innych utrwalonych zaburzeń psychotycznych.

 20. Między pamięcią a zapomnieniem Shoah. Problem estetycznej neutralizacji przeszłości w myśleniu historycznym Saula Friedländera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sawicki, Maciej

  2015-06-01

  Full Text Available W tekstach Saula Friedländera problem indywidualnej pamięci Shoahstanowił jedną z głównych granic dla dyskursu. Punktem krytycznym jego refleksji nad pamięcią stała się kwestia społecznego myślenia zbawczego, które stanowiło reakcję obronną wobec katastrofy. Fenomen ten ujawnił się szczególnie wyraźnie w publicznej formie pamięci, która z jednej strony domagała się prostoty i jasnej interpretacji, jako że jej zadaniem było oswojenie niekoherencji, wyeliminowanie bólu oraz rozbudzenie nadziei u współczesnych; z drugiej strony indywidualna pamięć głęboka ocalałych – nie znająca zasad – nie godziła się na formę pamięci publicznej, mimo że nie była w stanie jej się oprzeć. Według Friedländera ekspansja pamięci publicznej i zanikanie pamięci indywidualnej sprawia, iż "pamięć Shoah prawdopodobnie nie ucieknie przed całkowitą rytualizacją"1. W swoich rozważaniach częstokroć zwracał on uwagę na to, że sztuka nie może przeciwdziałać oswajaniu grozy, ponieważ musi wyrażać indywidualną pamięć przeszłości w pewnych prostych formach. Oprócz tego problematyczny stał się fakt, że same kategorie sztuki po Holokauście zostały zawładnięte przez przemysł kulturowy i politykę, przez co problem pamięci stał się środkiem przetargowym dla innych celów. Nawiązując za Friedländerem do aktualnego impasu wobec różnych oswajających mechanizmów pamięci, spróbuję poddać pod rozwagę kwestię granic i możliwości w tworzeniu estetycznego pomostu między teraźniejszością a przeszłością.

 1. Mimesis - między udawaniem a referencją

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Mitosek

  2007-02-01

  Full Text Available This study reformulates the old problem of mimesis in the spirit of pragmatics. It treats similarity as as a subjective-objective relation. Comparison of the conception of formal mimetism and literature as pretending of actual acts of speech leads to a conclusion on the asymmetry of these two modern applications of the category of mimesis. The first one attempts at restricting its use, the second attempts at globalisation, a kind of which is pragmatisation. Conception of mimesis as pretending strengthens the objective characterisation of categories. The function of convention is emphasised, which determines either the mimetic or referential reading of a text, which becomes particularly important in the reading of documentary and paradocumentary literature where we have to do with a permanent asymmetry of the sender's expectations and of the recipient's reactions. Attempts at defining mimesis in terms of cognitivist theories are conducive to pragmatisation of categories where the mental effects of a literary representation are involved, and the similarity is defined as closeness of a text and perceptual schemes located in the recipient's brain. All these processes lead to the questioning of mimesis as a palpable property in the structure of the text, stressing the reader's and the reading's role in the constitution of the mimetic effect.

 2. Analisis Pengaruh Ukuran Pori Terhadap Sifat Listrik Karbon Aktif Dari Limbah Tandan Sawit Pada Prototipe Baterai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Handoyo Margi Waluyo

  2017-07-01

  Full Text Available The prototype batteries was succesfully made by using activated carbon. This research aimed to examine the effect of pore size on the electrical properties of activated carbon which is used as a battery-making material. Activated carbon is synthesized using H3PO4 activator with concentration variations (mass/volume of 5%, 10%, 15%, 20%, and 25%. The carbonization was carried out at 400 °C for 1 hour, while activation at 700 °C for 1 hour. The result showed, the pore size effect on the electrical properties of the activated carbon in the battery prototype, especially for the capacitance and internal resistance of the material which has a correlation of 90% and 90.2%, respectively. The sample with 25% H3PO4 has the best pore size of 5.43μm. As the pore size of the activated carbon increases, it has caused increased capacitance and decreased internal resistance of the material. With the pore size of 5.43μm, the capacitance is 5.88mF/g and the internal resistance of the material is 662.02Ω.

 3. Recenzja w ramach procedury recenzenckiej jako dialog między autorem a recenzentem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mrázková, Kamila

  -, č. 6 (2013), s. 347-358 ISSN 1899-0983 R&D Projects: GA ČR GAP406/12/1829 Institutional support: RVO:68378092 Keywords : theory of communicative genres * review process * reader’s report * academic discourse Subject RIV: AI - Linguistics

 4. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogna Wach

  2017-01-01

  Full Text Available The aim of this article is a presentation of the problem of terminal sedation as a special medical procedure, an alternative to euthanasia and physician assisted death. Terminal sedation is consist in narcotizing the patient in the last stage of terminal disease, sometimes with discontinued nutrition and hydration until death. The goal of this procedure is to eliminate pain and suffering without causing death of the patient. The opponents of this method claim that terminal sedation is a form of euthanasia. The supporters see the difference because the intention of physician must relieve unbearable suffering when the other procedures are useless. The terminal sedation has to be last resort in palliative care and the decision making process must be very careful. In case of applying this radical method the basis should be always the informed consent of the patient and the respect for the dying person.

 5. Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym

  OpenAIRE

  Borkowska, Stanisława

  2010-01-01

  The work-life balance is increasingly disturbed by the interaction of a number of factors. Work tends to occupy also the time “after hours”, because employees are expected to learn on an ongoing basis and improve their performance. The lack of a work-life balance produces many negative consequences that affect individuals, organizations and communities. Therefore, the imbalance has to be counteracted. The article discusses the causes and impacts of disturbed work-life balance, ...

 6. Klozapina: między skutecznością a bezpieczeństwem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina, choć uważana za bardzo skuteczny lek przeciwpsychotyczny, jest stosowana rzadziej, niż wynikałoby z przesłanek klinicznych wspierających jej stosowanie. Co najmniej 1/3 chorych ze schizofrenią spełnia kliniczne kryteria lekooporności, charakteryzuje się wysokim ryzykiem samobójstwa lub reaguje nasilonymi objawami pozapiramidowymi na inne leki przeciwpsychotyczne. Możliwym powodem relatywnie rzadkiego sięgania po klozapinę w praktyce klinicznej jest postrzeganie leku jako obarczonego poważnymi objawami niepożądanymi. Agranulocytoza i inne dyskrazje krwi są dobrze znane, a zasady prewencji – uporządkowane zaleceniami. O innych objawach niepożądanych, również tych potencjalnie niebezpiecznych (kardiomiopatia, zapalenia mięśnia sercowego, niedrożność jelit czy drgawki wiadomo mniej. Ryzyko wystąpienia groźnych powikłań kuracji klozapiną można jednak zminimalizować, a same powikłania – wykrywać i leczyć, pod warunkiem zachowania czujności diagnostycznej. Świadomość ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem klozapiny to warunek konieczny skutecznego i bezpiecznego użycia tego leku oraz pełnego wykorzystania jego niezwykłych właściwości.

 7. W stronę demokracji ekonomicznej. Między socjalizmem rynkowym a demokratycznym planowaniem.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Winczewski

  2015-04-01

  Full Text Available The main aim of this article was to answer the question of what planning model is applicable in postcapitalist, transitional period economy based on worker self-management. The works of authors dealing with contemporary political economy shows that labor cooperatives can be an effective way to manage the company and the neo-liberal view on the functioning of companies is anachronistic. Pat Devine and Fikret Adaman tried to prove that the employee enterprises can carry out effective allocation through planning based on negotiations. Paul Cockshott and Allin Cottrell, in turn, argued that the political elements of the negotiations are unnecessary because the plan would require only developed computer technology and cash based on the right values based on the work. Both models have significant limitations, which call into question their functionality. I think a better solution to the problem of effective coordination of employee enterprises is the use of a large-scale indicative planning, which has historically been used in various capitalist countries. Changing the mode of production and the abolition of private property in favour of collective property gives hope that indicative planning will work better than in capitalism.

 8. Między kapitalizmem a socjalizmem. Marksistowska teoria okresu przejściowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Szelegieniec

  2014-01-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia problematyki „okresu przejściowego”, jaki zdaniem teoretyków marksistowskich, powinien nastąpić po obaleniu kapitalizmu przez rewolucję robotniczą. Podstawowym odniesieniem są dla mnie poglądy, jakie prezentowali marksiści podczas trzech „debat ekonomicznych” na temat „budowy socjalizmu” (debata o kalkulacji, debata o planowaniu w ZSRR i na Kubie po rewolucji. W celu opisu, w jaki sposób marksizm podchodzi do kwestii postkapitalistycznej rzeczywistości, bazowałem głównie na pismach Karola Marksa, Fryderyka Engelsa, Lwa Trockiego i Ernesta Mandela, w oparciu o które próbowałem stworzyć zarys modelu społeczno-gospodarczego. Opis, jaki wyłania się z prac wymienionych autorów, przedstawia społeczeństwo oparte na demokracji robotniczej w miejscu pracy (aspekt ekonomiczny i na poziomie państwa (aspekt polityczny oraz planowaniu demokratycznemu, mającemu na celu sukcesywne zaspokajanie oraz bardziej złożonych potrzeb społecznych. Tak opisany model postkapitalistycznego społeczeństwa stanowi radykalnie zaprzeczenie rzeczywistości, jaka istniała w (poststalinowskich reżimach biurokratycznych.

 9. O związkach między rozwojem poznawczym i rozumowaniem moralnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Czyżowska

  2013-06-01

  Full Text Available On Relationship Between Cognitive Development and Moral Reasoning. Within the cognitive-developmental approach there is an assumption of structural parallelism that is an assumption of the developmental integrity of different areas of thinking. While creating his own theory of moral development, Lawrence Kohlberg formulated a hypothesis that cognitive development is a necessary – but not a sufficient – condition of moral development. The aim of this paper is to focus on the relationship between cognitive development and moral reasoning and to present the results of empirical research that intended to verify Kohlberg’s hypothesis.

 10. Ganja, závoje zbavená - klady a zápory možných terapeutik na bázi THC

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Drašar, Pavel

  2001-01-01

  Roč. 95, č. 11 (2001), s. 736-737 ISSN 0009-2770. [Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii /36./. 19.11.2001-21.11.2001, Nymburk] Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905 Subject RIV: CE - Biochemistry

 11. Współczesne relacje między pracą zawodową a rodziną

  OpenAIRE

  Zarychta, Henryk

  2006-01-01

  The article discusses the question of harmonising work life and personal life in the context of modern determinants. It presents selected issues connected with the work-personal life balance and directions of action in that area. In particular, the range of issues includes: - feminization of employment versus family duties, - reconciling family duties with work life, - economic activity of men and women and the family life, - directions in the harmonization of the dyad...

 12. Filmy promujące wystawy czasowe – między marketingiem a edukacją kulturalną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Słaby

  2017-08-01

  Full Text Available This article aims to analyse selected trailers from temporary exhibitions which werepopularized by the largest museums of the world, and also bring out their educational function. Currently, exhibitions, promoting films through its form and content, are designed to interest people and encourage them to visit the museum. This is done by preparing a film exhibition and using two different means which are often interwoven with one another, namely the introduction of a surprising story which is interactive in nature. The visitors take part in the formation or the project itself. The second approach is to have a clear educational emphasis and to explain the expertise and insider secrets of how it is maintained, and also the concepts of the exhibitions as well as the methods of arrangement. Finally there is a discussion of the leading works, and sometimes also a focus on lesser-known details which brings the participant, the creation’s producer as well as the process of creating and artifacts themselves closer to one another. In this way, by introducing the exhibition the prerequisites of an educational aspect are met. These two ideas in films promoting temporary exhibitions have been shown in selected examples, both in Polish and foreign museums.

 13. Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Czynnościowe badania neuroobrazowe dostarczają informacji o aktywności metabolicznej i przewodzeniu neuronalnym. W ocenie aktywności mózgu u osób z ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD stosowano różne techniki. Przeprowadzono badania w spoczynku i podczas wykonywania testów poznawczych. Celem pracy jest przegląd literatury na temat wyników badań neuroobrazowych w ADHD, szczególnie z wykorzystaniem czynnościowego rezonansu magnetycznego, tomografii emisji pozytronowej, tomografii pojedynczego fotonu. Za pomocą różnorodnych technik czynno- ściowego obrazowania stosowanych podczas zadań behawioralnych lub u osób z uszkodzeniem funkcji można uzyskać informacje nie tylko o roli obszarów mózgu, ale i o dotychczas nieznanych strategiach zachowania i funkcji poznawczych. Osłabione zdolności przystosowawcze we włączaniu poszczególnych regionów mózgu i związane z tym trudności adaptacyjne do nowych wymagań poznawczych wymuszają większy wysiłek podczas procesów przetwarzania. Zawarte w artykule informacje sugerują, że ADHD charakteryzuje się osłabioną aktywnością neuronalną oraz nadaktywnością – zwłaszcza tych obszarów mózgu, które mogą pełnić rolę kompensującą i wyrównującą utrudnione funkcjonowanie osób z ADHD. Głównym podłożem ADHD mogą być nieprawidłowości w aktywności połączeń korowo-prążkowiowych, niemniej jednak jest coraz więcej danych o zaburzeniach w innych lokalizacjach, takich jak móżdżek i płaty ciemieniowe u osób z ADHD. Potrzebne są dalsze badania czynnościowe w celu wyjaśnienia roli innych regionów poza siecią połączeń czołowo-prążkowiowych w patofizjologii ADHD.

 14. Sztuka religijna dawniej i dziś - Wędrówki po Europie Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogna Choińska

  2007-11-01

  Full Text Available The article presents a peculiar understanding of religious art, which is possible to be found in Aleksandra Olędzka-Frybesowa's essay writing. An artistic easiness of the usage of symbols is connected with two orders coexistance in a human being: a cosmic and a historical, sacrum and profanum. However, the crisis of European culture (which started together with the fali of Romanesque art is a result of a separation of these both spheres in a man's consciousness and of a return to Greek-Roman ideals. A recipe for dealing with the crisis within the area of the fine arts is supposedly not regaining early medieval heritage, but rather a humble mimetism. It could constitute an introduction to symbolic generałisation which the author contradicts with abstract thinking.

 15. Uniwersytet przyjazny rodzicom? Między ideą a praktyką społeczną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Klimczak

  2016-11-01

  Full Text Available "Parents-friendly university? Between the idea and social practise" The article raises the question of equal opportunities at the university, with special attention paid to parenting as the source of the status of the Other. Additionally, it draws attention to the overt and covert discrimination experienced by people both studying and working at the university. The author focuses also on gender as a descriptive and explanatory category. Moreover, she also describes the formal and informal activities opposing the exclusion of mothers and fathers in the role of the student and the role of researchers and scientists.

 16. Jan Paweł II o relacjach między nauką i teologią

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Wolak

  2014-12-01

  Full Text Available The relation between science and religion is a very interesting subject for philosophers, some scientists and rather few theologians. Pope John Paul II did for the understanding of the subject more than any other pope and he still encourages theologians to take more seriously this survey. In this article four specific themes concerning pope’s teaching on science-religion problem are presented: 1 history of relation between science and religion, 2 religion and physics and cosmology, 3 religion and biology, 4 religion and realistic philosophy. Pope’s documents and announces show very mature and profound deliberations about the nature of science, religion (theology and relations between them. The Pope outstretches the unity of the Universe and of the scientific survey but he is also aware of differences between methodologies of sciences, philosophies and theology. We cannot find one common methodology for all researches but we can still believe in finding the integral sense of life, Universe, and God’s presence in our life and world. John Paul II not only gave us some explanations in the difficult subject concerning science-religion problems but also encourages both scientists and theologians to continue this program.

 17. Separation and purification of lactic acid. Thermal catalytic depolymerization of poly-lactic acid into lactide; Hakkoho nyusan no bunri seisei ni kansuru kenkyu. Pori nyusan no rakuchido eno sesshokuteki netsukai jugo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morita, M.; Hirama, Y.; Liew, M. [Hokkaido National Industrial Research Institute, Sapporo (Japan)

  1996-05-10

  A new separation and purification method for lactic acid from fermentation broth is proposed by which poly-lactic acid produced from unpurified lactic acid is catalytically depolymerized into lactide fractions then further purified into lactide. In the present study, thermal depolymerization catalysts were investigated for commercial use. Iron catalysts, especially metallic iron, and ferrous oxide and lactate, were found to provide almost the same catalytic activity and lactide composition in depolymerization products and those in tin octoate and antimony oxide catalysts. Ferrous oxide was also applied to depolymerize poly-lactic acid derived form unpurified lactic acid to compare catalytic activity and lactide composition and was confirmed to show results similar to those of pure polymer. Based on these findings, it is concluded that iron catalysts can be used commercially. Furthermore, catalytic depolymerization of poly-lactic acids with different molecular weights were studied. Polymers with Mw 5,000-10,000 were found to be better for production of lactide, based on the behavior of depolymerization and lactide content in the product. 5 refs., 9 figs., 1 tab.

 18. Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Pękala

  2015-12-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona to zaburzenie neurodegeneratywne, którego głównymi objawami są te z zakresu motoryki i tzw. pozamotoryczne. Obie grupy symptomów w znaczący sposób wpływają na poczucie jakości życia chorego. Zaburzenia pozamotoryczne często bywają pomijane, niewłaściwie diagnozowane i źle leczone, co prowadzi do komplikacji w leczeniu, gorszego funkcjonowania pacjentów i ich opiekunów. Jednym ze współwystępujących zaburzeń jest depresja. Dużo jej objawów pojawia się również w chorobie Parkinsona, co stawia przed klinicystą czy badaczem i używanymi przez nich narzędziami dodatkowe wymagania. Istnieje wiele skal klinicznych i kwestionariuszy samoopisowych z powodzeniem wykorzystywanych w przesiewie, rozpoznaniu czy sprawdzaniu postępów terapii depresji. Należą do nich: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D, Geriatric Depression Scale (GDS, Beck Depression Inventory (BDI, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated (IDS-SR, Patient Health Questionnaire (PHQ, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS-Part I, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS, Zung Self-Rating Depression Scale (SDS, Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia (CSDD, Inventory of Depressive Symptoms – Clinician (IDS-C, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D, Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS. Z rozpoznawaniem depresji towarzyszącej chorobie Parkinsona najlepiej radzą sobie skale kliniczne, szczególnie skala Hamiltona oraz Montgomery–Åsberg. Ich przydatność i skuteczność jest duża zarówno w badaniach przesiewowych czy badaniu nasilenia objawów, jak i w stawianiu diagnozy. Podobne cechy ma kwestionariusz Becka. Nieco mniej badań w tym zakresie przeprowadzono na Inventory of Depressive Symptoms – Clinician, choć jest to narzędzie obiecujące. Wersja kwestionariuszowa tego narzędzia, Inventory of Depressive Symptoms – Self-Rated, nie spełnia oczekiwań w rozpoznawaniu depresji na odpowiednim poziomie w grupie osób z chorobą Parkinsona. Podobne wnioski należy wyciągnąć odnośnie do Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – Part I oraz Center for Epidemiologic Studies Depression Rating Scale. Do celów przesiewowych dobrze nadają się zaś Geriatric Depression Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Patient Health Questionnaire i Zung Self-Rating Depression Scale. Cornell Scale for the Assessment of Depression in Dementia może być obiecującym narzędziem do celów przesiewowych po przejściu większej liczby testów.

 19. Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Sysko-Romańczuk

  2011-02-01

  Full Text Available In business there is an increasing conflict between the social role of a family member, who strives for satisfying needs of close relatives, and the role of an employee, who is strongly engaged in accomplishing his professional goals. Only outwardly the problem of work-life balance is not connected with functioning of the companies. The possibility of having a balanced life (work and family is highly assessed by specialist and young talents. The employees are less likely to agree that requirements connected with work are more important than individual and family needs.

 20. Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

  OpenAIRE

  Sylwia Sysko-Romańczuk

  2011-01-01

  In business there is an increasing conflict between the social role of a family member, who strives for satisfying needs of close relatives, and the role of an employee, who is strongly engaged in accomplishing his professional goals. Only outwardly the problem of work-life balance is not connected with functioning of the companies. The possibility of having a balanced life (work and family) is highly assessed by specialist and young talents. The employees are less likely to agree that requir...

 1. Luonnontieteellisen ja esteettisen orientaation esiintuominen päiväkodin toimintatuokioissa

  OpenAIRE

  Koivunen, Laura; Tuomela, Eveliina

  2012-01-01

  TIIVISTELMÄ Koivunen, Laura & Tuomela, Eveliina. Luonnontieteellisen ja esteettisen orientaation esiintuominen päiväkodin toimintatuokioissa. Toimintatuokiot Taikurinhatun päiväkotiin. Pori, kevät 2012. 70 s., 7 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori. Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + lastentarhanopettajan virkakelpoisuus. Opinnäytetyö on kehittämishanke. Syksyllä 2011 järjestettiin kaksi eläinaiheista toimintatuokiota Taikurinhatun päiväkodissa Pori...

 2. Suve kauge trummipõrin kutsub festivalidele / Mari Rebane

  Index Scriptorium Estoniae

  Rebane, Mari

  2004-01-01

  Euroopas suvel toimuvatest popmuusika festivalidest Provinssirock, Pori Jazz Festival, Midtfyns Rockfestival, Roskilde Festival, Glastonbury Festival, V Festivals, Rock Am Ring, Pepsi Sziget. Olulisematest festivalidest Eestis

 3. Wymagania w pracy i w rodzinie a satysfakcja z pracy i satysfakcja z małżeństwa. Mediująca rola konfliktów między pracą i rodziną

  OpenAIRE

  Baka, Łukasz

  2012-01-01

  The study was aimed at investigation 1) effect of job and family demands on job and marital satisfaction, 2) mediating role of work-family and family-work conflicts and differences between women and men in regards to work the conflicts and job and marital satisfaction. Participants were 281 workers represented different type of occupation. The result support researching hypothesis partly. High work and family demands correlated with low job and marital satisfaction. Moreover work-family confl...

 4. Książki, które zbłądziły pod strzechy – dziewiętnastowieczne edycje dzieł romantyków przechowywane w Bibliotece Wydziału Filologicznego UMK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena Śliwińska

  2011-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje dziewiętnastowieczne edycje dzieł romantyków, które są przechowywane w Bibliotece Wydziału Filologicznego UMK, powstałej wraz z uformowaniem się toruńskiej polonistyki. Autorka omówiła edycje: Adama Mickiewicza (Zywila. Légende Lithuanienne par Adam Mickiewicz, Paryż 1866; Poezye Adama Mickiewicza, t. 2, Petersburg 1829; Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia, Paryż 1833; Poezye Adama Mickiewicza, t. 1, 3, 5–8, Paryż 1838, Wincentego Pola (Kilka kart z krwawego rocznika, Lipsk 1864; Poezye Wincentego Pola, t. I-V (Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą, Seria: I, t. I, III, V, VII, IX, Lwów 1875-1878, Zygmunta Krasińskiego (Niedokończony poemat, Paryż 1862; Listy Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, Lwów 1882; Listy Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana, Lwów 1883, Teofila Lenartowicza (Anioł ziemi. Srebrny śpiew przez T. L., we Lwowie 1870; Album włoskie przez Teofila Lenartowicza, we Lwowie 1870, Konstantego Gaszczyńskiego (Pisma prozatorskie przez Konstantego Gaszyńskiego, Lipsk 1875. Zrekonstruowano również zasady trafiania książek pod strzechy, na które miała wpływ cenzura, majętność odbiorców, trudne warunki rozwoju życia literackiego, rozbicie kultury na emigracyjną i krajową czy też wolnościowe idee zawarte w tekście.

 5. Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów – wczoraj i dziś

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Słowińska

  2011-10-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono historię leczenia operacyjnego stawówśródręczno-paliczkowych ręki z użyciem endoprotez u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów w Klinice Reumoortopedii InstytutuReumatologii w Warszawie (ryc. 1–4.

 6. Zarys działalności neurologiczno-neurochirurgicznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie w drugiej połowie ubiegłego wieku i dziś

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Styczyński

  2011-10-01

  Full Text Available Większość chorób, którymi zajmuje się reumatologia, przebiegaz bólem i/lub uszkodzeniem ośrodkowego bądź obwodowegoukładu nerwowego. Szczególnie często dotyczy to chorób kręgosłupa,zarówno zwyrodnieniowych z przepuklinami krążkówmiędzykręgowych, degeneracją stawów międzykręgowych, destabilizacjąkręgów lub stenozą kanału kręgowego, jak i choróbo podłożu immunologiczno-zapalnym (reumatoidalne zapaleniestawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i inne.Stwarza to szerokie pole do współpracy naukowej i klinicznejlekarzy reumatologów, neurologów, neurochirurgów i ortopedów.W założonym przed 60 laty Instytucie Reumatologii znalazło sięmiejsce także dla Kliniki Neurologicznej, która później, powprowadzeniu leczenia chirurgicznego przyjęła nazwę KlinikiSpondylo-Neurochirurgii. Zaowocowało to opublikowaniem ponad350 prac naukowo-badawczych, rozdziałów książek, skryptówi broszur popularnonaukowych. Głównym przedmiotem działalnościklinicznej było i jest leczenie zachowawcze lub chirurgicznezespołów bólowych kręgosłupa z uszkodzeniem układu nerwowego,co odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu z uwagi nadużą zachorowalność.

 7. Porównanie stężeń tlenku azotu w powietrzu wydychanym i pH kondensatu powietrza wydychanego u dzieci chorych na astmę i zdrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2009-12-01

  Full Text Available Istotą astmy jest proces zapalny toczący się w śluzówce drzewa oskrzelowego. Parametry oceniające nasilenie tego procesu stosowane do tej pory są mało obiektywne i trudne do uzyskania, zwłaszcza u dzieci. Możliwość rzetelnej oceny intensywności tego procesu wpłynęłaby na dokładniejszą diagnozę pacjenta i zobiektywizowałaby postępowanie lecznicze. W ostatnim okresie ukazało się wiele prac poświęconych poszukiwaniu takich narzędzi, które w łatwy, nieinwazyjny i tani sposób odzwierciedlą stan zapalny w układzie oddechowym. Za jeden z takich wykładników uznawany jest pomiar stężenia tlenku azotu (NO w wydychanym powietrzu. Jego stężenie zależy od aktywności iNOS – enzymu aktywowanego między innymi przez czynniki zapalne. Oznacza się go metodami chemiluminescencyjnymi. Wzrost stężenia sugeruje nasilenie zapalenia oskrzeli. Innym markerem stanu zapalnego branym pod uwagę w wielu badaniach jest pH kondensatu powietrza wydychanego (KPW, który jest pochodną płynu pokrywającego powierzchnię pęcherzyków płucnych. Spośród wielu substancji w nim rozpuszczonych oznaczanie jego pH jest najłatwiejszą metodą analizy KPW. Zauważono, że pH tego płynu spada w chorobach przebiegających z nasileniem stanu zapalnego w płucach. Obie wymienione metody są stosunkowo tanie i proste do zastosowania (również w populacji dziecięcej. Celem niniejszego badania była ocena stężeń NO w powietrzu wydychanym i pH KPW u dzieci z rozpoznaną astmą w okresie zaostrzenia choroby i porównanie tych wyników z wartościami uzyskanymi w grupie dzieci zdrowych. Do badań włączono 26 dzieci w wieku od 8 do 17 lat. Pomiędzy obiema grupami dzieci – zdrowych i chorych, uzyskano statystycznie znamienną różnicę wyników zarówno stężenia NO w powietrzu wydychanym, jak i pH KPW. W przypadku zaostrzenia astmy stężenie NO rosło, a pH KPW malało, oba parametry korelowały ze sobą. Wyniki te pozostają w zgodzie

 8. Fermentation characteristics in conversion of organic acids obtained by oxidation of low-rank coals to poly({beta}-hydroxybutyrate) using A. eutrophus cells with some analysis on metabolic flux distribution; Kattan no ekisosanka de erareru yukisan wo suiso saikin wo riyoshite pori {beta}-hidorokishi rakusan (PHB) ni henkansaseru tameno baiyo kogakuteki kento to taisha ryusoku bunpu shisutemu kaiseki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsujimoto, Shoko.; Shin, Huidong.; Shimizu, Kazuyuki. [Kyushu Institute of Technology, Fukuoka (Japan). Department of Biochemical engineering and science; Mae, Kazuhiro.; Miura, Koichi. [Kyoto University, Kyoto (Japan). Department of Chemical Engineering

  1999-03-10

  Fermentation characteristics are investigated for the conversion of glycolate, acetate, formate, and malonate obtained by the oxidation of low-rank coals to poly ({beta}-hydrox butyrate) (PHB) using A. eutrophus cells. Based on the cultivation experiments using one of the organic acids as a sole carbon source, it is found that acetate is the most effectively converted to PHB. When mixed organic acids are used, formate is preferentially consumed, followed by acetate, and finally glycolate. Although malate can not be utilized, it is implied that it might change the pathway flux distributions based on the metabolic flux analysis. Namely, it shows competitive inhibition to succinate dehydrogenase so that its addition during fermentation results in flux reduction from succinate to maleic acid as well as glyoxylate flux and gluconeogenesis flux. It is also found that NADPH generated from isocitrate is preferentially utilized for the reaction from {alpha}-ketoglutarate to glutamate when NH{sub 3} concentration is high, while it is eventually used for the PHB production from acetoacetyl CoA as NH{sub 3} concentration decreases. (author)

 9. Report on achievements in fiscal 1998. Venture business growing type consortium - small business creating infrastructure (Research on polychloride vinyl resin substituting technology applying technology to reform surface of polymeric materials); 1998 nendo kobunshi zairyo no hyomen kaishitsu gijutsu wo oyoshita pori enka biniru jushi daitaika gijutsu ni kansuru kebnky seika hokokusho.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-03-01

  This project is intended to develop a technology to substitute polyvinyl chloride resin being regarded as the generation source of dioxines and environmental hormones in spite of being low in cost and having many excellent characteristics, with polyolefin resin having the same mechanical properties. It has become possible to improve adhesion of polyolefin, and substitute the products manufactured by using polyvinyl chloride resin currently with the polyolefin resin having about the same mechanical properties by establishing the technology to form two layers of polyolefin resin and modified polyolefin resin having polar groups, and by developing a bonding pretreatment agent using soft polyolefin resin as the base. The developed technology can be applied to developing products as targeted by the business entities participating in this project (the edge material for bath tub lids, a product currently available, and the water draining pipe as a new product). The current fiscal year has executed the following activities: (1) improvement in high-frequency weldability by means of polymer blending, (2) development of primers, (3) development of a two-layer forming technology to laminate resin layers with excellent adhesion on material surface, and (4) development of the plasma treatment technology. (NEDO)

 10. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawcze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Czarkowska

  2017-12-01

  Full Text Available Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – new research perspectivesThe goal of this paper is to present the vast array of content that is emerging within social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest and analyze the ways in which they can be classified. This is a review of the available interdisciplinary methods and factors that should be taken into consideration when researching the genelogy of the texts that arise in the network. The Internet has changed the face of social communication. It has highlighted processes that were much less visible before. The challenge for researchers is to analyze the enormous amount of content and incorporate it into a classification system. Above all, statements made on social media platforms, such as Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest, require analysis. Previous attempts to systematize them did not correspond to the reality of the network. Research on the Internet genres and communication forms requires the use of relevant analytical tools and interdisciplinary approaches.   Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawczeCelem publikacji jest zaprezentowanie ogromnej liczby różnorodnych treści, które powstają w ramach platform społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest, oraz analiza dostępnych sposobów ich klasyfikacji. Chodzi zatem o przegląd dostępnych interdyscyplinarnych metod i czynników, które warto brać pod uwagę przy badaniach genologicznych tekstów, które powstają w sieci. Internet zmienił oblicze społecznej komunikacji. Uwypuklił procesy, które do tej pory nie były tak widoczne. Wyzwaniem dla badaczy jest analiza ogromnej ilości treści i ujęcie ich w system klasyfikacji. Analizy wymagają przede wszystkim komunikaty powstające w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest. Dotychczasowe próby systematyzacji nie odpowiadały realiom sieci. Badania form

 11. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 12. Parametry oceny kontroli astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available Nie ma jednoznacznego stanowiska, które z oznaczanych obecnie parametrów w przebiegu astmy najlepiej odzwierciedlają efektywność leczenia i mogą być powszechnie uznanymi kryteriami oceny tej choroby. Do tej pory najczęściej stosowano w tym celu parametry spirometryczne (FEV1, PEF, występowanie wybranych objawów choroby (nocne lub dzienne napady duszności, nocne przebudzenia oraz przyjmowanie „na ratunek” β2-agonistów. Nie odzwierciedlają one jednak w pełni złożonych procesów patogenetycznych leżących u podłoża astmy. Artykuł niniejszy przedstawia znaczenie iwzajemne korelacje innych parametrów, szczególnie monitorujących przebieg zapalenia alergicznego: eozynofilia w plwocinie, stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP w surowicy krwi i/lub w plwocinie, stężenie wydychanego tlenku azotu (eNO, nadreaktywność oskrzeli (PC20, PD20, parametry spirometryczne (FEV1, PEF, parametry jakości życia (częstość hospitalizacji, częstość i nasilenie zaostrzeń. Autorzy zwracają także uwagę na wzrastającą rolę oceny jakości życia pacjentów w monitorowaniu terapii astmy szczególnie wkontekście współpracy pacjenta irelacji pacjent – lekarz. Ocenie zostaje poddany szereg badań analizujących poszczególne parametry i zależności pomiędzy nimi. W podsumowaniu analizowany jest sposób właściwego kojarzenia parametrów z różnych grup wcelu uzyskania pełnego obrazu poziomu kontroli astmy, co jest szczególnie podkreślane przez GINA2006, i podjęcia właściwych decyzji terapeutycznych. Autorzy sugerują, że dla pełniejszej indywidualizacji leczenia konieczna jest jednoczesna ocena parametrów, co najmniej po jednym, z przedstawionych grup. Dalsze badania są konieczne dla uzyskania bardziej obiektywnych połączeń parametrów w ocenie leczenia i kontroli astmy.

 13. Culture engineering examination and metabolism flux distribution system analysis for madding to convert into poly {beta}- hydroxybutyric acid (PHB) using the hydrogen bacteria of organic acid got in liquid-phase oxidation of lignite; Kattan no ekiso sanka de erareru yukisan wo suiso saikin wo riyoshite pori {beta}-hidorokishi rakusan(PHB) ni henkan saseru tameno baiyo kogakuteki kento to taisha ryusoku bunpu shisutemu kaiseki

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsujimoto, Kinko; Seki, Suito; Shimizu, Kazuyuki; Mae, Kazuhiro; Miura, Koichi

  1999-04-05

  The culture engineering examination for madding to convert into poly {beta} - hydroxy Wisteria (PHB) which glycolic acid. Acetic acid, ant acid, malonic acid got in liquid-phase oxidation of lignite are raw material of biodegradable plastic using hydrogen bacteria Alcaligenes eutrophus was carried out. It was proven that acetic acid was the most efficiently converted into the PHB as a result of cultivating these organic acid as a single carbon source. And, it was utilized to the bacterial cell at the order of ant acid, acetic acid, glycolic acid, when it was cultivated in mixing organic acid, and it was proven to convert into the PHB. Though the malonic acid was not utilized for the bacterial cell breeding, it was indicated that as the result which analyzed metabolism flow distribution by calculating using the culture data, the succinate dehydrogenase of the tricarboxylic acid (TCA) circuit received competitive inhibition, when this is added in culture middle point, and that the flux of griot lysyl acid route and gluconeogenesis route lowers. And, it was proven that it was utilized in the route which comes to the PHB synthesis from acetoacetyl CoA with the lowering of the ammonia concentration on NADPH produced from the isocitric acid, though it was prior consumed to the glutamic acid of tricarboxylic acid cycle in the route, if ammonia concentration is high. (translated by NEDO)

 14. Coarse-grained molecular dynamics simulation of transport through the nuclear pore complex

  NARCIS (Netherlands)

  Ghavami, Ali

  2014-01-01

  Dit proefschrift is gewijd aan het mechanisme van Nucleo - cytoplasmatisch transport openbaren door grofkorrelige moleculaire dynamica simulaties van ontvouwen eiwitten in de nucleaire porie complex (NPC) . NPC's zijn zeer selectief poorten, die alle transporten over nucleaire envelop controleren .

 15. CMS rewards its best suppliers with the Crystal Award

  CERN Document Server

  Patrice Loiez

  2002-01-01

  A. Ingman of the Finnish company Outokumpu Pori Oy, F. Krähenbuhl of the Swiss firm Nexans Suisse and M. Niemerski of the American company Plascore receive the highest distinction in the CMS supplier awards - the Crystal Award.

 16. Purpurmust Org : Urmo Mets, Allar Lepa, Martin Vabat, Marje Ingel, Carolina Pihelgas, Siim Kera, Hanna Kangro, Kaarel B Väljamäe

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Sisu: Kultuurinartsiss; "lugesin enne roostet..." ; Eravaldus ; "riik nagu..." ; "Novembri lõpu õunapuud..." ; Mis siin ikka ; "su selgroog..." ; "hommikuti jääb pori kingatalla alla..." "lauale seisma jäänud sibul haiseb nagu venelase higi..."

 17. Monimuoto-opiskelijoiden ajanhallinta ja jaksaminen : kokemuksia perheen, työn ja opiskelun yhteensovittamisesta

  OpenAIRE

  Ranne, Satu-Maaret; Salminen, Piia

  2011-01-01

  Ranne Satu-Maaret ja Salminen Piia. Monimuoto-opiskelijoiden ajanhallinta ja jaksaminen - kuinka sovittaa yhteen perhe, työ ja opiskelu. Diakonia-ammattikorkeakoulun monimuoto-opiskelijoiden kokemuksia ajanhallinnasta ja jaksamisesta. Pori, kevät 2011, 34 s. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ammattikorkeakoulussa monimuotoisesti opiskelevien opiskelijoiden ajanhallintaa ja jaksamista: ...

 18. POTENSI KEFIR SEBAGAI ANTIBAKTERI Propionibacterium acnes

  OpenAIRE

  ., Michael

  2015-01-01

  Jerawat merupakan suatu keadaan dimana pori-pori kulit tersumbat oleh kotoran dan adanya bakteri Propionibacterium acnes yang berkembang biak di daerah sumbatan tersebut. Di Indonesia, masyarakat mulai melirik suatu produk minuman yang dipercaya secara empiris dapat mengatasi masalah jerawat, yaitu produk minuman fermentasi kefir. Kefir merupakan produk fermentasi yang memiliki cita rasa asam dan sedikit beralkohol. Kefir dapat difermentasi dengan air maupun dengan susu. Kan...

 19. MULTILAYER POROUS COMPOSITE FROM WASTE GLASS FOR WATER FILTRATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. P. Aji

  2015-07-01

  Full Text Available Multilayer porous composite have been produced through the heating process at temperature T=700oC for 2.5 h. Single layered porous composite was made with a varied mass percentage of from PEG polymer  1% to 10%. Double-layered porous composite were made by the arrangement of porosity (4:3%, (4:2% and (3:2%, while the three-layers porous composite have an arrangement (4:3:2%. Performance of multilayer porous composite for water filtration with pollutants of methylene blue 100 ppm was estimated from the absorbance spectrum. Rejection of methylene blue pollutants from single layered porous composite increases when the fraction of PEG polymer tend to be smaller in the matrix. Meanwhile, the double layered porous composite has a degradation of methylene blue pollutants are better than one layer. Triple layered porous composite have good performance for the water filtration where all the pollutants of methylene blue be able to be filtered.   Komposit pori berlapis telah dihasilkan dengan proses pemanasan pada temperatur T=700oC selama 2.5 jam. Komposit pori satu lapis dibuat dengan variasi persen massa polimer PEG 1% hingga 10%. Komposit pori dua lapis dibuat dengan susunan porositas (4:3%, (4:2% dan (3:2%, sedangkan komposit pori tiga lapis memiliki susunan porositas (4:3:2%. Kinerja komposit pori berlapis untuk filter air dengan polutan methylene blue 100 ppm diestimasi dari spektrum absorbansi. Rejeksi polutan methylene blue dari komposit pori satu lapis meningkat saat fraksi polimer PEG cenderung lebih kecil dalam matrik komposit. Sedangkan, komposit pori dua lapis memiliki kemampuan untuk degradasi polutan methylene blue yang lebih baik dari satu lapis. Komposit pori tiga lapis memiliki kinerja yang baik untuk filter air dimana seluruh polutan methylene blue mampu disaring. 

 20. Deskrypcja różnic powierzchni plantokonturogramu między lewą a prawą stopą populacji dziewcząt w wieku od 4 do 18 lat, w ujęciu odsetkowym i w świetle mory projekcyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-11-01

      Mirosław Mrozkowiak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz e-mail: magmar54@interia.pl strona: http://wadypostawy.republika.pl     Słowa kluczowe: powierzchnia podeszwowa stopy, obciążenie masą ciała.   Streszczenie   Wstęp. Stopa spełnia węzłową rolę w lokomocji i motoryczności człowieka. Jej konstrukcja w postaci uformowanego sklepienia podłużnego i poprzecznego zapewnia odpowiednie amortyzowanie wszelkich obciążeń, nacisków i wstrząsów, utrzymuje ciało w pozycji spionizowanej, umożliwia poruszanie się, skakanie i bieganie. Cel. Określenie różnic powierzchni plantokonturogramów stóp w warunkach obciążenia masą własną, populacji żeńskiej w wieku od 4 do 18 lat w ujęciu odsetkowym. Materiał i metodyka. Badaniami objęto populację 9804 kobiet w wieku od 4 do 18 lat, z wybranych losowo przedszkoli i szkół regionu Warmińsko – Mazurskiego. Metodyka badań obejmowała pomiar powierzchni plantokonturogramu stóp (Gamma. Do oceny wykorzystano stanowisko do komputerowej oceny postawy ciała, techniką mory projekcyjnej – Posturometr M. Wyniki. Wyniki badań opracowano graficznie, przedstawiając przebieg zmian odsetka różnic powierzchni plantokonturogramu lewej i prawej stopy dla płci żeńskiej i obojga płci. Wnioski.    1. U dziewcząt o większej powierzchni plantokonturogramu lewej stopy odsetki różnic są        większe niż u dziewcząt o większej powierzchni plantokonturogramu prawej stopy.    2. Wielkość odsetka różnic powierzchni stóp dziewcząt jest zbliżony do wielkości        uzyskanych przez osobników obojga płci do 17 r.ż., dalej następuje gwałtowny wzrost        wielkości różnic u osobników obojga płaci, posiadających większą powierzchnię        plantokonturogramu lewej stopy.   Keywords: plantar surface of the foot, the load weight.   Abstract   Admission. The rate meets the nodal role in human locomotion and motor skills. Its structure in the form of vault formed longitudinal and transverse provides adequate cushion any load, pressures and shocks, keeps the body in an upright position, to navigate, jumping and running. Objective. To determine the difference in interest plantokonturogram surface under load conditions unladen weight, the female population in age from 4 to 18 years in terms of interest income. Material and methods. The study population consisted of 9804 women aged from 4 to 18 years of randomly selected kindergartens and schools in the region of Warmia - Mazury. The research methodology consisted of measuring the area plantokonturogram feet (Gamma. Was used to evaluate the computed position to assess posture, technique of projection chamber - Posturometr M. Results. The results were processed graphically showing the percentage changes of surface differences plantokonturogram left and right foot for female and both sexes. Conclusions.    1. In girls with a larger surface area of the left foot plantokonturogram interest differences are greater than girls of greater area plantokonturogram right foot.    2. The size of the percentage differences in the surface of the feet of girls is similar to the size obtained by individuals of both sexes to 17 years of age, further rapid increase the size of the differences in individuals pay both having a larger surface plantokonturogram left foot.

 1. Związek między zachowaniami żywieniowymi a występowaniem otyłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. Zachowania żywieniowe i otyłość u młodzieży ponadgimnazjalnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Pluta

  2015-05-01

  2WOZ "GRYF-MED" w Bydgoszczy   Adres do korespondencji / Address for correspondence dr n. o zdrowiu Agnieszka Pluta Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Łukasiewicza 1, Bydgoszcz 85-801 e-mail: agnieszkapluta@poczta.onet.pl   Streszczenie Wprowadzenie. Pozytywne zachowania żywieniowe warunkują zdrowy styl życia dzieci i młodzieży. Nieprawidłowe zachowania żywieniowe są przyczyną wielu zaburzeń i chorób zarówno w wieku szkolnym jak i dorosłym. Wśród najczęściej występujących zaburzeń jest otyłość, która warunkuje szereg innych schorzeń jak na przykład cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, osteoporoza czy wady postawy.  Dzieciństwo jest okresem najwłaściwszym na ukształtowanie pozytywnych zachowań. Materiał i metoda.  Badaniami objęto liczbę 100 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. W pracy jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz analizę formularzy sprawozdawczych z przeprowadzonych badań przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich. Cel. Celem niniejszej pracy była analiza zachowań żywieniowych i ich wpływ na występowanie otyłości u młodzieży ponadgimnazjalnej. Wyniki. Młodzież płci męskiej stanowiła większość w badanej grupie – 54 osoby (54,0%. Większość uczniów, to osoby o wartości prawidłowej wskaźnika BMI – 51,0%. Poniżej tej wartości odnotowano 9,0% uczniów, powyżej 40,0% uczniów, z czego większość to osoby z nadwagą – 35,0%. Średnia wartość wskaźnika BMI u mężczyzn była istotnie statystycznie wyższa niż u kobiet 24,80±3,49 vs 22,82±3,88; p<0,05. Co piąty uczeń nie spożywał śniadania przed wyjściem do szkoły nigdy – 20,0%. Połowa ankietowanych zabierała codziennie do szkoły II śniadanie. Większość uczniów spożywało 4-5 posiłków dziennie – 72,0%. Co dwudziesty uczeń zjadał mniej niż 3 posiłki dziennie – 5,0%.   Wśród ogółu badanych 46 % nie spożywało dziennie 5 porcji owoców i warzyw. Wnioski.  Liczba uczniów z nadwagą i otyłością wzrasta. Nieznacznie wyższy poziom zachowań prozdrowotnych prezentowały kobiety (uczennice. Zdecydowana większość respondentów uważała, że odżywia się prawidłowo. Prawidłowy styl odżywiania częściej prezentowali badani płci żeńskiej, a prawidłową wartość BMI mieszkańcy miasta.   Słowa kluczowe: zachowania żywieniowe, otyłość, młodzież.   Summary Introduction. Positive eating habits healthy lifestyle condition of children and youth. Improper eating habits are the cause of many disorders and diseases of both schoolchildren and adults. Among the most common disorder is obesity, which determines a number of other conditions such as diabetes, cardiovascular diseases, osteoporosis and posture. Childhood is a time most appropriate for shaping positive behaviors. Material and methods. The study included the number of 100 students in grades Baccalaureate School Complex Chemical in Bydgoszcz. The study was used as a research tool questionnaire and the analysis of their own by reporting forms from the study screening and preventive medical examinations. The aim of this study was to analyze eating behaviors and their impact on the incidence of obesity among high school youth. Results. Youth accounted for the majority of male in the group - 54 people (54.0%. Most of the students are people with the correct value of BMI - 51.0%. Below this value was reported by 9.0% of students, over 40.0% of students, most of whom are overweight - 35.0%. The average BMI in men was significantly higher than in women 24,80±3,49 vs 22,82±3,88; p <0.05. Every fifth student does not eat breakfast before going to school ever - 20.0%. Half of the respondents lifted to school every day was taking a snack. Most of the students consumed 4-5 meals a day - 72.0%. Every twentieth student ate less than 3 meals a day - 5.0%. Among all respondents 46% did not eat 5 servings a day of fruits and vegetables. Conclusions. The number of students who are overweight or obese increases. Slightly higher level of health behaviors presented women (students. The vast majority of respondents believed that nourishes properly. Proper eating habits often presented female subjects and normal BMI residents of the city.   Key words: feeding behavior, obesity, youth.

 2. Influence of children's oral health promotion on parents' behaviours, attitudes and knowledge.

  Science.gov (United States)

  Tolvanen, Mimmi; Anttonen, Vuokko; Mattila, Marja-Leena; Hausen, Hannu; Lahti, Satu

  2016-07-01

  Objective The aim was to compare the changes in parents' oral health-related behaviour, knowledge and attitudes in 2001-2003 and 2003-2005, during a 3.4-year-intervention in Pori and in the reference area Rauma, Finland. Materials and methods The study population consisted of parents of children who participated in the oral health promotion programme in Pori (all 5th and 6th graders who started the 2001-2002 school year in the town of Pori, n = 1691) and the parents of same-aged children in a reference town (n = 807). In 2001-2003, the promotion was targeted only to the children in Pori. In 2003-2005, the promotion was targeted also to parents, for example via local mass media. The statistical significances of the differences in parents' self-reported behaviour, knowledge and attitudes, and changes in these, were evaluated using Mann-Whitney U-tests and confidence intervals. Results In 2001-2003, the trend in changing behaviours was in favour of parents in Pori. Mothers in Pori also improved their knowledge and the attitude 'importance of brushing for health and appearance'. In 2003-2005, the trend in changing behaviours was rather similar in both towns, which may be due to diffusion of the oral health intervention to Rauma via the media. Conclusions The results suggest that health promotion targeted to children, which in previous studies has been shown to be successful in improving children's behaviours, also helped their parents in mending their habits.

 3. Boys and girls as health-promoting actors—determinants of oral health-related lifestyle among 11- to 12-year-old schoolchildren

  OpenAIRE

  Poutanen, R. (Raija)

  2007-01-01

  Abstract The aim of this study was to explore child- and parent-related determinants of oral health-related lifestyle and presence of active initial caries lesions among a group of Finnish schoolchildren. The original study population consisted of 5th and 6th graders and their parents in Pori (n = 1691) and in Rauma (n = 821), Finland. Data concerning oral health-related knowledge, attitudes, beliefs and behaviors were gathered with questionnaires. In Pori, all children included in t...

 4. Massive weight loss-induced mechanical plasticity in obese gait

  NARCIS (Netherlands)

  Hortobagyi, Tibor; Herring, Cortney; Pories, Walter J.; Rider, Patrick; DeVita, Paul

  2011-01-01

  Hortobagyi T, Herring C, Pories WJ, Rider P, DeVita P. Massive weight loss-induced mechanical plasticity in obese gait. J Appl Physiol 111: 1391-1399, 2011. First published August 18, 2011; doi:10.1152/japplphysiol.00291.2011.-We examined the hypothesis that metabolic surgery-induced massive weight

 5. CV : [luuletused] / Mari Vallisoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Vallisoo, Mari, 1950-2013

  2007-01-01

  Sisu: CV ; Sõnaraamat ; Tegijad ; "Kus leemekulp?..." ; "Veel üks viimnepäev mis asja teha sellega..." ; "Ülemise riiuli ääre pääl...", "Alkeemik Alberti elamus...", "Valge pulber veel enam valgega...", "Meie isa, kes sa...", "Ükskord, kui Maa...", "Kevadvesi ja -pori...", "Mõisnik Meeskurat müüs mu vaarisale..."

 6. To understand Poland / Joanna Bar

  Index Scriptorium Estoniae

  Bar, Joanna

  2003-01-01

  Uurimustest Poola igapäevaelu kohta Nõukogude perioodil : Wedel, Janine. The private Poland : an anthropologist look at everyday life ; Dziğiel, Leszek. Paradise in a concrete cage : daily life in communist Poland. Krak̤w, 1998

 7. The Effect of Cirata Reservoir Sediment on Early Developmental Stage of Common Carp (Cyprinus carpio Embryo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuni Pujihastuti

  2009-07-01

  Full Text Available Sedimentation at Cirata reservoir may directly and indirectly influence fish particularly fish which have an adhesive characteristic at its early developmental stage such as common carp (Cyprinus carpio. Sample of sediment was collected from Cirata reservoir using Eikmand dredge at a depth of 80 m. The sample was subsequently centrifuged at 5500 rpm for 10 min. The supernatant obtained was then used for toxicity test on common carp at early developmental stage. In this test, four treatments were applied based on the concentration of sediment supernatant, namely: 0, 8.33, 16.60 and 24.90 %. The results showed that a higher sediment supernatant concentration resulted in lower egg yolk absorption rate, lower relative growth rate in length, lower egg yolk efficiency and higher egg and larval abnormality.  Higher sediment supernatant concentration also resulted in lower hatching percentage of common carp larva. The damage of eggs and larval morphologies in treatments with sediment supernatant was likely caused by the presence Pb and organic matters which act in synergy. Keywords :  sediment, Cirata, embryo, common carp   ABSTRAK Sedimentasi di Waduk Cirata secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan ikan khususnya tahap awal perkembangan ikan yang bersifat adhesiveseperti ikan mas (Cyprinus carpio.  Sampel sedimen waduk Cirata diambil dengan Eikmand dredge pada kedalaman 80 m.  Hasil ekstrak di sentrifugasi dengan kecepatan 5500 rpm selama 10 menit untuk diambil air pori sedimennya.  Air pori digunakan sebagai bahan uji toksisitas terhadap perkembangan awal ikan mas dengan perlakuan 0; 8,33; 16,60 dan 24,90 %. Hasil uji toksisitas diperoleh bahwa semakin tinggi konsentrasi air pori dari sediment maka semakin rendah laju penyerapan kuning telur Laju pertumbuhan relatif panjang embrio pada berbagai konsentrasi juga diperoleh bahwa semakin tinggi konsentrasi air sedimen maka semakin rendah laju pertumbuhan relatif

 8. SINTESIS KOMPOSIT KITOSAN-SILIKA DAN APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA TEKTIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Warlan Sugiyo

  2011-02-01

  Full Text Available Sintesis kitosan-silika dilakukan terhadap kitosan penambahan silika dengan mengkarakteristik komposit yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan silika pada larutan kitosan terhadap permeabilitas dan daya adsorpsinya terhadap zat warna tekstil Direct Blue 86. Pembuatan komposit menggunakan dua macam cara, yang pertama menggunakan media kertas saring dan yang kedua tanpa menggunakan kertas saring. Pembuatan komposit dengan menggunakan kertas saring memakai proses perendaman. Pembuatan komposit tanpa menggunakan kertas saring dilakukan dengan metode pencetakan membran. Membran komposit yang dihasilkan dikarakteristik dengan menggunakan foto SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan silika pada larutan kitosan membuat komposit menjadi porogen sehingga fluks permeat dan permeabilitas air menjadi tinggi. Permeabilitas komposit secara keseluruhan dipengaruhi bagaimana pori-pori komposisi tersusun. Komposit yang terbuat dari kertas saring mempunyai daya adsorpsi yang lebih baik dibandingkan dengan komposit yang tanpa kertas saring.

 9. Short outlines of books by Estonian authors / Rutt Hinrikus, Janika Kronberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Hinrikus, Rutt, 1946-

  2002-01-01

  Ehlvest, Jüri. Taevatrepp ; Suuman, Aleksander. Tondihobu tõugud vetikatega ; Õunapuu, Ervin. Mõõk. Nagu jõgi ; Nigov, Anton. Harjutused ; Hainsalu, Lehte. Kellakuuljad ; Heinsaar, Mehis. Härra Pauli kroonikad ; Bristol, Piret. Sajandi öömajad ; Kas kuulete...? : [kuuldemängud] / koost. Tamur Tohver; Rummo, Paul-Eerik. Kohvikumuusikat ; Käsper, Kalle. Vennad Luiged ; Põldroos, Enn. Mees narrimütsiga ; Remsu, Olev. Margit Puusaag ja tema mehed ; Sauter, Peeter. Pori

 10. The PorX response regulator of the Porphyromonas gingivalis PorXY two-component system does not directly regulate the Type IX secretion genes but binds the PorL subunit.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maxence S Vincent

  2016-08-01

  Full Text Available The Type IX secretion system (T9SS is a versatile multi-protein complex restricted to bacteria of the Bacteriodetes phylum and responsible for the secretion of surface attachment of diverse proteins that participate to S-layer formation, gliding motility or pathogenesis. The T9SS is poorly characterized but a number of proteins involved in the assembly of the secretion apparatus in the oral pathogen Porphyromonas gingivalis have been identified based on genome substractive analyses. Among these proteins, PorY and PorX encode typical two-component system (TCS sensor and CheY-like response regulator respectively. Although the porX and porY genes do not localize at the same genetic locus, it has been proposed that PorXY form a bona fide TCS. Deletion of the porX in P. gingivalis causes a slight decrease of the expression of a number of other T9SS genes, including sov, porT, porP, porK, porL, porM, porN and porY. Here, we show that PorX and the soluble cytoplasmic domain of PorY interact. Using electrophoretic mobility shift, DNA-protein co-purification and heterologous host expression assays, we showed that PorX does not bind and does not directly regulate expression of the T9SS genes. Finally, we show that PorX interacts with the cytoplasmic domain of PorL, a component of the T9SS membrane core complex and propose that the CheY-like PorX protein might be involved in the dynamics of the T9SS.

 11. The PorX Response Regulator of the Porphyromonas gingivalis PorXY Two-Component System Does Not Directly Regulate the Type IX Secretion Genes but Binds the PorL Subunit

  Science.gov (United States)

  Vincent, Maxence S.; Durand, Eric; Cascales, Eric

  2016-01-01

  The Type IX secretion system (T9SS) is a versatile multi-protein complex restricted to bacteria of the Bacteriodetes phylum and responsible for the secretion or cell surface exposition of diverse proteins that participate to S-layer formation, gliding motility or pathogenesis. The T9SS is poorly characterized but a number of proteins involved in the assembly of the secretion apparatus in the oral pathogen Porphyromonas gingivalis have been identified based on genome substractive analyses. Among these proteins, PorY, and PorX encode typical two-component system (TCS) sensor and CheY-like response regulator respectively. Although the porX and porY genes do not localize at the same genetic locus, it has been proposed that PorXY form a bona fide TCS. Deletion of porX in P. gingivalis causes a slight decrease of the expression of a number of other T9SS genes, including sov, porT, porP, porK, porL, porM, porN, and porY. Here, we show that PorX and the soluble cytoplasmic domain of PorY interact. Using electrophoretic mobility shift, DNA-protein co-purification and heterologous host expression assays, we demonstrate that PorX does not bind T9SS gene promoters and does not directly regulate expression of the T9SS genes. Finally, we show that PorX interacts with the cytoplasmic domain of PorL, a component of the T9SS membrane core complex and propose that the CheY-like PorX protein might be involved in the dynamics of the T9SS. PMID:27630829

 12. Opas seksuaalisuuden kohtaamiseen kriisityöskentelyssä

  OpenAIRE

  Jousimo, Kaisla

  2017-01-01

  Jousimo, Kaisla. Opas seksuaalisuuden kohtaamiseen kriisityöskentelyssä. Diak Länsi, Pori, syksy 2017, 73 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Opinnäytetyönä tuotettiin opas seksuaalisuuden kohtaamiseen kriisityöskentelyssä. Oppaan tilaajana on Tampereen Mielenterveysseura ry:n Kriisikeskus Osviitta. Opas käsittelee seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuutta, haluttomuutta, BDSM- ja fetissimieltymyksiä, ...

 13. The eukaryotic bell-shaped temporal rate of DNA replication origin firing emanates from a balance between origin activation and passivation.

  Science.gov (United States)

  Arbona, Jean-Michel; Goldar, Arach; Hyrien, Olivier; Arneodo, Alain; Audit, Benjamin

  2018-06-01

  The time-dependent rate I(t) of origin firing per length of unreplicated DNA presents a universal bell shape in eukaryotes that has been interpreted as the result of a complex time-evolving interaction between origins and limiting firing factors. Here we show that a normal diffusion of replication fork components towards localized potential replication origins (p-oris) can more simply account for the I(t) universal bell shape, as a consequence of a competition between the origin firing time and the time needed to replicate DNA separating two neighboring p-oris . We predict the I(t) maximal value to be the product of the replication fork speed with the squared p-ori density. We show that this relation is robustly observed in simulations and in experimental data for several eukaryotes. Our work underlines that fork-component recycling and potential origins localization are sufficient spatial ingredients to explain the universality of DNA replication kinetics. © 2018, Arbona et al.

 14. Studies on some active components and antimicrobial activities of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Research into plant-derived endophytic fungi has grown in recent decades. Endophytic fungi still have enormous potential to inspire and influence modern agriculture. In this study, the endophytic fungi DZY16 isolated from Eucommia ulmoides Oliv. was tested for its bioactive components and antimicrobial activities using ...

 15. SINTESIS SILIKA AEROGEL DENGAN BAHAN DASAR ABU BAGASSE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazriati Nazriati

  2012-05-01

  waktu tertentu. Karakterisasi produk dilakukan dengan pengukuran volume pori, surface area, dan hidrofobisitasnya (sudut kontak. TMCS berfungsi untuk mengusir air dari pori dan selanjutnya permukaan silika dimodifikasi oleh HMDS dan juga oleh TMCS. Semakin besar kandungan HMDS semakin besar luas permukaan, volume pori, dan sudut  kontak silika aerogel yang dihasilkan. Karakteristik silika aerogel yang dihasilkan dengan memvariasikan komposisi SA:TMCS:HMDS memiliki luas permukaan antara 50-488 m2/g, volume pori 0,2-0,9 m3/g, sudut kontak 48-119 dan diameter pori berkisar antara 5,7-22,56 nm. Berdasarkan diameter pori yang dihasilkan, silika aerogel hasil sintesis termasuk mesopori.

 16. A Simulation Analysis of Errors in the Measurement of Standard Electrochemical Rate Constants from Phase-Selective Impedance Data.

  Science.gov (United States)

  1987-09-30

  RESTRICTIVE MARKINGSC Unclassif ied 2a SECURIly CLASSIFICATION ALIIMOA4TY 3 DIS1RSBj~jiOAVAILAB.I1Y OF RkPORI _________________________________ Approved...of the AC current, including the time dependence at a growing DME, at a given fixed potential either in the presence or the absence of an...the relative error in k b(app) is ob relatively small for ks (true) : 0.5 cm s-, and increases rapidly for ob larger rate constants as kob reaches the

 17. Rahvusraamatukogus

  Index Scriptorium Estoniae

  2003-01-01

  VI korruse galeriis rahvusvahelise Tallinna, Riia, Pori ja Egeri kunstikoolide õpilaste visuaalkunsti projekti "Visions" raames koostatud näitus. V korruse galeriis Mati Türgi fotonäitus "Himaalaja - Nepaal - Tiibet - 2003". Fuajees Alfred Saldre 80. sünnipäeva tähistav näitus "Sajandist sajandisse" (avamisel 2. VI esitleti A. Saldre sharzhikogumikku) ja näitus 2003. a. Soome rahvusvahelise disainiauhinna Fennia Prize pälvinud töödest. Peanäitusesaalis tšehhi graafiku Karel Demeli isiknäitus

 18. POROSITAS DAN PERMEABILITAS KOMPOSIT BERPORI DENGAN BAHAN DASAR LIMBAH KACA (CULT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MI Savitri

  2014-11-01

  Full Text Available Komposit berpori dengan bahan dasar limbah kaca dan Polyethylen Glycol  (PEG telah dihasilkan dengan metode pencampuran sederhana. Pori pada komposit terbentuk akibat PEG yang menguap ketika dipanaskan pada temperature 700oC selama 2,5 jam. Variasi pori dihasilkan dengan mengatur komposisi PEG yaitu 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, dan 9%. Komposit berpori memiliki nilai porositas yang bertambah dengan kenaikan komposisi PEG. Komposit berpori memiliki porositas pada rentang 1% hingga 5% dan nilai permeabilitas komposit berpori yaitu (0.3-25x10-15 m2. Potensi komposit berpori sebagai filter air diujicobakan dengan mengalirkan limbah air sungai. Hasil pengujian diperoleh air dengan sifat fisis air bening dan tidak berbau, sehingga komposit berpori dari limbah kaca dapat menyaring air limbah.  {0>Komposit berpori dengan bahan dasar limbah kaca dan Polyethylen Glicol (PEG telah dihasilkan dengan metode pencampuran sederhana.<}0{>Porous composites from waste glass and Polyethylene Glycol (PEG have been synthesized by a simple mixing method.<0} {0>Pori pada komposit terbentuk akibat PEG yang menguap ketika dipanaskan pada temperature 700oC selama 2,5 jam.Variasi pori dihasilkan dengan mengatur komposisi PEG yaitu 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, dan 9%.Komposit berpori memiliki nilai porositas yang bertambah dengan kenaikan komposisi PEG.<}0{>The pores of the composite were formed due to the evaporation of PEG when heated at temperature of 700oC for 2.5 hours. The pore variation may be obtained by adjusting the PEG composition, i.e. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, and 9%. The porous composites have higher porosity because of the PEG composition.<0} {0>Komposit berpori memiliki porositas pada rentang 1% hingga 5% dan nilai permeabilitas komposit berpori yaitu (0.3-25x10-15m2.Potensi komposit berpori sebagai filter air diujicobakan dengan mengalirkan limbah air sungai.<}0{>Mesoporous composites have porosity ranging from 1% to 5% and the permeability has value

 19. “Neither Here Nor There.” The Experience of Borderless Nation in Contemporary Dominican-American Literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Majkowska

  2017-11-01

  Full Text Available “Neither Here Nor There.” The Experience of Borderless Nation in Contemporary Dominican-American Literature Discussing migrant identities, critics very often focus on the state in-between, the state between the borders, or being neither here nor there, and a migrant group that seems to epitomize this in-between condition is the Dominican-Americans. Consequently, the article seeks to examine the experience of in-betweenness, of being suspended between the boundaries and borders of two countries in selected texts of contemporary Dominican-American writers: Junot Díaz’s novel The Brief Wondrous Life of Oscar Wao and a short story “Monstro,” and Angie Cruz’s Soledad. It aims to analyze how the texts discuss the experience of in-betweenness through hybridity (for instance intertextuality and magical realism with the use of tools offered by the neo-baroque esthetics.   „Ani tu, ani tam”. Doświadczenie narodu bez granic we współczesnej literaturze dominikańsko-amerykańskiej Analiza tożsamości imigrantów często skupia się na byciu pomiędzy, egzystowaniu między granicami, a także braku przynależności do żadnej z kultur. Grupa, która wydaje się uosabiać ten stan, to migranci z Republiki Dominikany w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy artykuł podejmuje temat doświadczenia bycia pomiędzy, zawieszenia pomiędzy granicami i między dwoma krajami w wybranych tekstach współczesnych pisarzy dominikańsko-amerykańskich: powieści Krótki i niezwykły żywot Oscara Wao i opowiadania „Monstro” Junota Díaza oraz powieści Soledad Angie Cruz. Celem artykułu jest analiza doświadczenia bycia pomiędzy wyrażanego poprzez hybrydę, czemu służą narzędzia oferowane przez estetykę neobarokową, a także poprzez intertekstualność i realizm magiczny.

 20. A protein secretion system linked to bacteroidete gliding motility and pathogenesis

  Science.gov (United States)

  Sato, Keiko; Naito, Mariko; Yukitake, Hideharu; Hirakawa, Hideki; Shoji, Mikio; McBride, Mark J.; Rhodes, Ryan G.; Nakayama, Koji

  2009-01-01

  Porphyromonas gingivalis secretes strong proteases called gingipains that are implicated in periodontal pathogenesis. Protein secretion systems common to other Gram-negative bacteria are lacking in P. gingivalis, but several proteins, including PorT, have been linked to gingipain secretion. Comparative genome analysis and genetic experiments revealed 11 additional proteins involved in gingipain secretion. Six of these (PorK, PorL, PorM, PorN, PorW, and Sov) were similar in sequence to Flavobacterium johnsoniae gliding motility proteins, and two others (PorX and PorY) were putative two-component system regulatory proteins. Real-time RT-PCR analysis revealed that porK, porL, porM, porN, porP, porT, and sov were down-regulated in P. gingivalis porX and porY mutants. Disruption of the F. johnsoniae porT ortholog resulted in defects in motility, chitinase secretion, and translocation of a gliding motility protein, SprB adhesin, to the cell surface, providing a link between a unique protein translocation system and a motility apparatus in members of the Bacteroidetes phylum. PMID:19966289

 1. PENGARUH KONSENTRASI ZAT PENGEMBAN PADA PEWARNAAN ALAM BATIK KAIN CAMPURAN CHIEF VALUE OF COTTON (CVC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Haerudin

  2016-12-01

  Full Text Available Mekanisme pewarnaan alam pada batik untuk kain campuran chief value of cotton (CVC membutuhkan suatu zat pengemban (Carrier  yang berfungsi membuka pori-pori serat, sehingga dapat meningkatkan daya difusi zat warna pada serat, salah satu komersial zat pengemban yang umum digunakan adalah carrier T59. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penambahan konsentrasi  Carrier T59 pada pewarnaan alam batik kain campuran CVC, dilihat dari hasil evaluasi uji ketahanan luntur warna pada pencucian dan gosokan serta hasil uji ketuaan warna. Metode yang digunakan ekperimen variasi carrier T59 dengan dua perlakuan proses iring cuci dan tidak cuci. Dari hasil pengamatan didapatkan dimana penambahan konsentrasi carrier T59 memberikan pengaruh pada nilai uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian, gosokan dan ketuaan warna konsentrasi carreir T59 yang paling baik pada konsentrasi 10 gram/liter. Tingkat ketuaan warna meningkat dengan ada penambahan konsentrasi carrier. Proses iring cuci dan tidak cuci setelah proses simultan tidak banyak memberikan pengaruh karena tidak ada kenaikan nilai uji yang signifikan.Kata kunci : Kain Campuran CVC, Zat Pengemban (Carrier, Zat Warna Alam, Batik. 

 2. Teknologi Proses Pembuatan Molecular Sieve TiZA Untuk Pemekatan Asam Nitrat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Nurdin

  2017-10-01

  Full Text Available Molecular sieve zeolit dapat memurnikan campuran larutan yang bersifat azeotrop yang tidak bisa dilakukan menggunakan metode distilasi biasa. Namun, masih memiliki kelemahan dalam half life time molecular sieve tersebut, khususnya stabilitas bahan apabila digunakan pada larutan yang bersifat korosif seperti larutan asam atau basa. Pada penelitian ini telah  dilakukan pembuatan molecular sieve zeolit A yang dimodifikasi  dengan penambahan 10% titanium. Molecular sieve titanium - zeolit A (TiZA dibuat dengan dengan metode hidrotermal pada temperatur 110 °C dan kalsinasi pada temperatur 500 °C. Karakterisasi dilakukan antara lain menggunakan X-ray Diffraction (XRD, Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX dan karakterisasi pori dengan metode physisorption menggunakan nitrogen pada temperatur 44 K. Molecular sieve TiZA yang dihasilkan stabil terhadap temperatur tinggi, dan larutan asam. Modifikasi zeolit A dengan titanium telah mampu meningkatkan stabilitas molecular sieve Ti-zeolit A dalam larutan asam nitrat selama 24 jam. Distribusi ukuran pori BJH (Barret Joyner Halenda  yang sempit menggambarkan ukuran yang homogen dengan didominasi oleh mikro porus dengan diameter rata-rata sekitar 4Å. Uji coba pemurnian asam nitrat dengan menggunakan molecular sieve secara single stage dapat meningkatkan kemurnian asam nitrat dari 70% hingga 85%.

 3. Conditions necessary to maintain work-life balance of employees - in the light of the research results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stankiewicz Janina

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników lubuskich przedsiębiorstw. Szczegółowej analizie poddano warunki pracy zapewnione przez pracodawców. Sprawdzono, czy sprzyjają one, w ocenie respondentów, zachowaniu homeostazy między pracą a życiem pozazawodowym. Uzyskane rezultaty badań ujawniły pewne deficyty w tym zakresie. Skłoniło to do refleksji nad potencjalnymi środkami zaradczymi, np. wprowadzeniem w organizacji polityki „zatrudniania przyjaznego rodzinie”.

 4. Work - life balance as important area of research

  OpenAIRE

  Tomaszewska-Lipiec, Renata

  2015-01-01

  W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę równowagi pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania jednostki w każdej płaszczyźnie jej życia. Złożoność i wieloaspektowość podjętego zagadnienia pozwalają na sformułowanie tezy, iż wzajemne relacje między tymi, tak ważnymi sferami życia człowieka, powinny stanowić znaczący obszar badań naukowych. Badania naukowe dotyczące tej problematyki ukierunkowane być powinny zarówno na przyczyny tego zjawiska...

 5. Wydolność ogólna i restytucja studentek o zwiększonym indeksie masy

  OpenAIRE

  Błach, Wiesław; Pujszo, Ryszard

  2003-01-01

  Celem badań jest znalezienie zależności między zwiększonym indeksie masy (BMI) u kobiet, a ich wydolnością fizyczną oraz zdolnością restytucji po wysiłku fizycznym. Badaniom poddano losowo wybraną grupę studentek (n = 25) I roku Akademii Bydgoskiej ćwiczących jedynie na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Przeprowadzono dwa testy na ergometrze wioślarskim typu Concept II. Wyniki badań wskazały na wyraźną korelację między wzrostem wskaźnika BMI, a spadkiem wydolności fizycznej oraz...

 6. FROM THE POLISH WORKS ON THE CODIFICATION OF JUDICIAL PRINCIPLES OF CONDUCT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Korzeniewska-Lasota Anna

  2017-12-01

  Full Text Available In the article the author depicts the process of creating the codification of judicial principles of professional conduct. Firstly, the author describes the beginnings of the “model of a good judge”, followed thereafter by discussion in judicial environment on the need of normative conceptualization of the principles of conduct, which would constitute a separate collection. The proposals of the ethical codifications are presented, together with the two concluding works: The Judicial Set of Principles of Conduct [Zbiór zasad postępowania sędziów] created by the Association of Judges “Iustitia” and The Set of Principles of Professional Conduct for Judges and Candidate Judges [Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów Sądowych] by the National Council of the Judiciary in Poland.

 7. Dysfunctions in communication in business organizations in Southern Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Makowiec Marek

  2014-05-01

  Full Text Available W opracowaniu autorzy wskazali na podstawie zrealizowanych dwóch różnych badań, jakie najczęściej występują utrudnienia i dysfunkcje w komunikacji we współczesnych organizacjach. Analizowano zarówno tradycyjnie funkcjonujące podmioty gospodarcze, jaki i organizacje zatrudniające pracowników zdalnych, w których występuje znacznie więcej różnorodnych problemów, m.in. z racji braku fizycznego kontaktu między ludźmi. W takich sytuacjach duży wpływ na usprawnienie procesu przepływu informacji pomiędzy ludźmi ma nowoczesna technika i technologia IT, która jednak wywiera także negatywny wpływ na człowieka.

 8. Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Bródka

  2017-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie komunikacyjnych uwarunkowań i zależności w społeczeństwie informacyjnym, z uwzględnieniem roli biblioteki akademickiej. Punktem wyjścia jest tradycyjne pojmowanie procesu komunikacyjnego jako z jednej strony sposobu przekazywania informacji, z drugiej, nawiązywania relacji nadawczo-odbiorczych. W horyzoncie rozważań znalazła się analiza funkcjonowania biblioteki w społeczeństwie sieci, i wpływ elektronicznych narzędzi przekazywania informacji na jej działalność. Artykuł ma wskazać powiązania pomiędzy tradycyjnymi i wirtualnymi sposobami porozumiewania się oraz podkreślić rolę komunikacji w przyszłym rozwoju biblioteki.

 9. Training Dismounted Soldiers in Virtual Environments: Task and Research Requirements

  Science.gov (United States)

  1994-10-01

  u Z’ ELon ~9 inrp of sli puhns on ~ veh- r Read_ _ _k IsIO a Usi No vike 5 4 talk juw arnimuthe &-A dziExzziizz to J lntoj idntf asal is ~ o -a~o...13 ~ Larry prwadilve musk 19 11 1’ositioraigh~ht wispon. 16 I1i- Move Imptht vapidly. tactially 1 18 9L1 COOAOmfaloemsadthus qaad 12 9 I I i1h,MW

 10. Regional Income Inequalities In Poland And Italy / Rozkład Nierówności Według Regionów w Polsce i We Włoszech

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jędrzejczak Alina

  2015-12-01

  Full Text Available Redukcja różnic między regionami Europy była głównym celem polityki “zrównoważonego rozwoju”, której założenia znalazły się już w tzw. Traktatach Rzymskich (1957. Postępujący proces integracji europejskiej tworzył wciąż nowe instrumenty i inicjatywy (tzw. mechanizmy solidarności, wyrażające dążenie do niwelowania ekonomicznej i społecznej nierównowagi między regionami. Okazało się jednak, że różnice między regionami biednymi i bogatymi w wielu krajach wcale się nie zmniejszają, a spowolnienie gospodarcze spowodowało odwrócenie pozytywnych tendencji nawet w krajach relatywnie najbardziej rozwiniętych.

 11. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 12. Investigation of post-svecofennian brittle structures in Satakunta. Field report 2009

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pajunen, M.; Wennerstroem, M.

  2010-09-01

  This report describes the field work in the summer 2009. The task is a part of research entity in which the development of brittle structures in bedrock are acquired. In focus have been the post-Svecofennian rocks of the Satakunta area: rapakivi, sandstone and olivine diabase. We describe the observation methods and the research methods using three target examples: olivine diabase in Pori, Kallo, sandstone in Nakkila, Leistilaenjaervi and rapakivi in the centre of Lappi. We have concentrated on geometry and kinematics of joints in bedrock. Concerning every target we describe the joints and the faults, their orientations and properties, joint fabrics and jointing structures. Our aim is to define orientations of palaeostresses and evolution of brittle structures exploiting joint properties. The study will be continued in Satakunta based on the data collected in the summer 2009 and in a few earlier years. The results can be benefitted also in studies of the Svecofennian brittle structures. (orig.)

 13. Comparison of wind action on buildings based on Polish and South African loading codes: bases for standardization(Translated)

  CSIR Research Space (South Africa)

  Cwik, M

  2012-01-01

  Full Text Available normach EN [2], PN-EN [7] i SANS [9] jest warto?? b?d?ca kwantylem rozk?adu prawdopodobie?stwa warto?ci ?redniej 10. minutowej, o rocznym prawdopodobie?stwie przekroczenia 0,02, kt?ra jest niezale?na od kierunku wiatru i pory roku, na wysoko?ci 10 m nad...?ci terenu oraz wykresy pr?dko?ci ?redniej wiatru w funkcji wysoko?ci nad poziom terenu zwane profilami pionowymi wiatru. Podzia?y na poszczeg?lne kategorie powsta?y w oparciu o skal? chropowato?ci powierzchni. Podobnie jak w Eurokodzie EN 1991-1-4 [2], w...

 14. The complex thinking and prospect of actions of future doctors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrícia Segtowich

  2011-12-01

  Full Text Available This paper aims at discussing prospects of actions manifested by future doctors in the beginning of their doctoral training. The research started through my involvement in the ambit of doctoral education in the curriculum component Epistemological Basis of Research on Education in Science and Mathematics, offered in the Postgraduate Course in Science and Mathematics Education, at Federal University of Pori (UFPA in 2010 academic year. At these meetings, the teachers trainers requested the doctoral students, in pairs, to elaborate three questions about the following positioning: "HOW DO I SEE MYSELF AS A DOCTOR?" These questions were discussed by all the doctoral students and subsequently reduced to five to be answered by all individually. The responses to this questionnaire provided the data for this research. The answers revealed that doctoral students are not tied to methodologies or unique processes, this positioning being demonstrated through prospects of performance in ways that were diverse and interactive

 15. PREDIKSI WAKTU LAYAN BANGUNAN BETON TERHADAP KERUSAKAN AKIBAT KOROSI BAJA TULANGAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Santosa Sudjono

  2005-01-01

  Full Text Available Concrete is known as a porous building material, this can causes materials outside the concrete mass infiltrate into the concrete. Concrete structures constructed around the beach/seashore tend to have deterioration problems due to salt attack. This paper discusses models to predict the service life of concrete structure based on the deterioration problems. The service life of concrete structure is divided into three periods. Period I is time needed by Cl−ion to infiltrate into concrete up to the surface of the reinforcement, period II is time needed by corrosion products to fill the transition zone pores, and period III is deterioration time. The value of parameters used in the proposed equations is derived from the result of experiments. Finally, the proposed equations were evaluated by the relationship between variations of depth of concrete cover, water cement ratio (W/C and distance of structure from shore line with service life. It could be concluded that the results of the prediction is satisfactory. Abstract in Bahasa Indonesia : Beton dikenal sebagai bahan bangunan yang berpori. Sifat ini menyebabkan senyawa dari luar dapat berinfiltrasi ke dalam beton. Bangunan beton yang dibangun di sekitar daerah pantai/laut cenderung mengalami kerusakan akibat serangan garam klorida. Makalah ini mendiskusikan model untuk memprediksi waktu layan bangunan beton terhadap kerusakan akibat korosi baja tulangan. Waktu layan bangunan beton dibagi menjadi tiga periode. Periode I adalah waktu yang dibutuhkan oleh ion Cl− untuk melakukan infiltrasi sampai ke permukaan baja tulangan, Periode II adalah waktu yang dibutuhkan oleh senyawa hasil korosi untuk mengisi pori-pori yang ada di transition zone, dan Periode III adalah waktu kerusakan pada bangunan beton. Parameter-parameter yang digunakan dalam persamaan yang diusulkan ditentukan dari hasil pengukuran di laboratorium. Persamaan tersebut dievaluasi dalam hal hubungan antara variasi tebal selimut beton

 16. Manufacturing of the canister shells T54 and T55

  International Nuclear Information System (INIS)

  Raiko, H.

  2008-10-01

  This report constitutes a summary of the manufacturing test of the disposal canister copper shells T54 and T55. The copper billets were manufactured at Luvata Pori Oy, Finland. The hot-forming and machining of the copper shells were made at Vallourec and Mannesmann Tubes, Reisholz mill, Germany. The shells were manufactured with the pierce and draw method. Both of the pipes were manufactured separately in two phases. The first phase consisted of following steps: preheating of the billet, upsetting, piercing and the first draw with mandrel through drawing ring. After cooling down the block is measured and machined in case of excessive eccentricity or surface defects. In the second phase the block is heated up again and expanded and drawn in 6 sequences. In this process the pipe inside dimension is expanded and the length is increased in each step. Before the last, the 6th step, the bottom of the pipe is deformed in a sequence of special processes. During the manufacture of the first pipe, T54, some difficulties were detected with the centralization of the billet before upsetting. For the second manufacture of the T55, an additional steering ring was made and the result was remarkably more coaxial. After the manufacture and non-destructive inspections the shells were cut in pieces and three parts of each shell were taken for destructive testing. The three inspected parts were the bottom plate, a ring from the middle of the cylinder and a ring from the top of the cylinder. The destructive testing was made by Luvata Pori Oy. In spite of some practical difficulties and accidents during the manufacturing process, the results of the examinations showed that both of the test produced copper shells fulfilled all the specified requirements as for soundness (integrity), mechanical properties, chemical composition, dimensions, hardness and grain size. (orig.)

 17. Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung Kelapa dan Aplikasinya untuk Penjernihan Asap Cair

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siti Jamilatun

  2014-04-01

  Full Text Available Arang aktif merupakan senyawa karbon amorph, yang dapat dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang diperlakukan dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Arang aktif dapat mengadsorpsi gas dan senyawa-senyawa kimia tertentu atau sifat adsorpsinya selektif, tergantung pada besar atau volume pori-pori dan luas permukaan.. Arang aktif akan dibuat dari arang hasil pirolisis tempurung kelapa.dan diimplementasikan untuk menjernihkan asap cairnya. Adapun langkah yang pertama membuat arang aktif dari tempurung kelapa adalah, membuat arang tempurung kelapa dengan membersihkan tempurung kelapa terlebih dahulu dari bahan-bahan pengotor seperti tanah, kerikil. Kemudian mengeringkannya dibawah sinar matahari, selanjutnya membakar tempurung kering pada drum/bak pembakaran dengan suhu 300-500 0C selama 3-5 jam. Langkah yang kedua adalah arang hasil pembakaran direndam dengan bahan kimia CaCl2 dan ZnCl2 (kadar 25 % selama 12 sampai 24 jam untuk menjadi arang aktif. Selanjutnya melakukan pencucian dengan air suling/air bersih hingga kotoran atau bahan ikutan dapat dipisahkan. Arang aktif basah dihamparkan pada rak dengan suhu kamar untuk ditiriskan, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 110 – 8000C selama 3 jam. Suhu aktivasi mempengaruhi kualitas karbon aktif yang terbentuk. Dari uji kualitas karbon aktif yang dilakukan, kualitas karbon aktif yang terbaik diperoleh pada suhu 800oC dengan kadar air 1,3 %, kadar abu 0,60 % memenuhi standar SII 0258-79 dan memiliki daya serap terhadap kadar iod sebesar 580,0 mg/g yang memenuhi standar SNI 06-3730. Penjernihan air limbah rumah tangga, air berwarna menggunakan karbon aktif dari suhu aktivasi 800oC menghasilkan air yang jernih, tidak berbau dan memenuhi pH standar air (7,0-7,5.

 18. Wzrastające występowanie stwardnienia rozsianego u kobiet ma związek z paleniem papierosów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Cendrowski

  2013-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Przyczyny wzrastającego występowania stwardnienia rozsianego (sclerosis multiplex, SM u kobiet nie są jasne, aczkolwiek brano pod uwagę zakażenie wirusem Epsteina-Barr i palenie papierosów. Przedstawione badanie dotyczy relacji między paleniem papierosów i rosnącą częstością SM u kobiet. Metoda: Wskaź- nik K:M (WKM wśród palaczy w ogólnej populacji skorelowano z WKM 10 272 (M – 4367, K – 5905 chorych z SM w Polsce zmarłych w latach 1982–2008. Badano również korelację między wskaźnikiem płci wśród palaczy w ogólnej populacji i wśród oczekiwanych chorych z SM, którzy palili papierosy i zmarli w ciągu 27 lat. Dane dotyczące zbiorowości z SM otrzymano z Głównego Urzędu Statystycznego, a informację o rozpowszechnieniu palenia papierosów w ogólnej populacji – z Zakładu Epidemiologii Centrum Onkologii w Warszawie. W badaniu zastosowano test Pearsona i test liniowej regresji. Wyniki: Roczny WKM 10 272 chorych zmarłych z SM w Polsce wzrósł z 1,12 do 1,37 (1982–2008; współczynnik korelacji z rokiem kalendarzowym był istotny: r = 0,548, p < 0,01. Stwierdzono znamienną korelację pomiędzy swoistym dla płci WKM wśród palących w ogólnej populacji i wskaźnikiem K:M w zbiorowości z SM w ciągu 27 lat: r = 0,595, p = 0,003. Silną korelację znaleziono między wskaźnikami K:M palaczy papierosów w ogólnej populacji i oczekiwanych chorych na SM, którzy palili papierosy: r = 0,882, p = 0,01-7. Ustalono ścisłą zależność między wskaźnikami K:M w zbiorowo- ści SM i w kohorcie oczekiwanych chorych z SM, którzy palili papierosy: r = 0,809, p = 0,01-5. Obliczono korelację między wskaźnikiem K:M w kohorcie oczekiwanych chorych palących papierosy, którzy zmarli z SM, i kalendarzowym rokiem (1982–2008: r = 0,794, p < 0,001. Wyniki wskazują, że im większa była proporcja K do M palących papierosy w ogólnej populacji, tym liczniejszy był wskaźnik K do M w zbiorowo

 19. Intra-Eu Capital Movements: Ten Years Of Poland’S Experiences As An Eu Member In The Global Context / Wewnątrz-Unijne Przepływy Kapitałowe: Doświadczenia 10 Lat Członkostwa Polski W Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witkowska Janina

  2015-08-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena konsekwencji ustanowienia swobodnego przepływu kapitału między Polską i innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (EU z perspektywy dziesięciu lat jej członkostwa w UE. Szczególną uwagę zwrócono na rolę wewnątrz-unijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ napływających do polskiej gospodarki. Rozszerzenie UE w 2004r. spowodowało poważne prawne i ekonomiczne procesy dostosowawcze w nowych krajach członkowskich. Ustanowienie swobodnego przepływu kapitału, jako jednej z czterech tzw. swobód w ramach jednolitego rynku europejskiego, było koniecznością między UE15 i nowymi krajami członkowskimi. Nowe kraje członkowskie UE musiały tego dokonać w stosunkowo krótkim okresie. Ustanowienie swobody przepływu kapitału między Polską a resztą UE nie tylko nie spowodowało zakłóceń w jej gospodarce, ale przyczyniło się do stabilizacji sfery ekonomicznej i społecznej. Wewnątrz-unijne BIZ ułatwiają procesy restrukturyzacji polskiej gospodarki. Rola inwestorów zagranicznych w sferze zatrudnienia i handlu zagranicznego jest znacząca dla stabilizacji sytuacji ekonomicznej Polski. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w procesy innowacyjne, chociaż rosnące, nie zmienia radykalnie pozycji Polski w tym obszarze. Według unijnych rankingów innowacyjności, Polska należy do grupy raczej słabych innowatorów.

 20. Ocena efektywności podziału subwencji oświatowej dla gmin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Herczyński

  2016-06-01

  Full Text Available Celem przedstawionych analiz jest ocena dopasowania podziału pomiędzy gminy części oświatowej subwencji ogólnej do kosztów dostarczania usług edukacyjnych. W artykule zarysowano problematykę związaną z podziałem subwencji oświatowej pomiędzy gminy, opisano wagi stosowane w algorytmie podziału subwencji oświatowej, skoncentrowano się na zmianach wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. i omówiono konsekwencje wynikające ze stosowania wag wiejskich, które mają stosunkowo duży wpływ na podział środków. W ostatniej części wprowadzono miarę nieefektywności algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej i zastosowano ją do oceny podziału środków subwencyjnych pomiędzy gminy. Miara ta pozwala m.in. ilościowo ocenić efekt zmian wprowadzonych do algorytmu w 2015 r. Zaproponowano możliwe korekty wag algorytmu pozwalające na redukcję nieefektywności i zjawiska tzw. przewrotnej motywacji organów prowadzących szkoły. W podsumowaniu przedstawiono główne wnioski wynikające z analiz.

 1. Zaburzenia hazardowe – rozpowszechnienie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury

  OpenAIRE

  Wieczorek, Łukasz; Dąbrowska, Katarzyna

  2015-01-01

  Celem przeglądu jest zaprezentowanie kompleksu zagadnień dotyczących leczenia zaburzeń hazardowych, w tym: definicji hazardu i narzędzi diagnostycznych, współwystępowania zaburzeń hazardowych z innymi zaburzeniami, epidemiologii zjawiska, rozpowszechnienia poszukiwania pomocy, oferty terapeutycznej dla osób z zaburzeniami hazardowymi i jej skuteczności, motywów podjęcia leczenia oraz barier w dostępie do leczenia. Materiał i metoda Do przeglądu literatury wykorzystano bazę artykułów MEDLINE o...

 2. Umysł vs. Umysł 2.0 : społeczne konsekwencje wzmocnienia poznawczego

  OpenAIRE

  Gunia, Artur

  2017-01-01

  Jedną z kluczowych idei transhumanizmu jest chęć uzyskania nadzwyczajnych zdolności intelektualnych dzięki usprawnieniu funkcjonowania ludzkiego umysłu i mózgu. Zadanie to realizowane jest w ramach koncepcji wzmocnienia poznawczego (cognitive enhancement) i jest defi niowane jako całokształt działań mających na celu usprawnienie i rozszerzenie podstawowych zdolności umysłu przez poprawę i uzupełnienie systemów poznawczych, co obejmuje usprawnienie inteligencji, poprawienie uwagi, wzmocnienie ...

 3. Students’ health behaviors – own research = Zachowania zdrowotne studentów – badania własne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Weber-Rajek

  2015-09-01

  Wyniki Średni wynik kwestionariusza IZZ dla całej badanej grupy wynosi 6,96 sten, co stanowi granicę między wynikami średnimi i wysokimi. Najlepsze wyniki kwestionariusza IZZ uzyskali studenci Dietetyki, najgorsze studenci Logistyki. W całej badanej grupie najlepsze wyniki uzyskano  kategorii „prawidłowe nawyki żywieniowe”, najgorsze w kategorii „praktyki zdrowotne”. Wnioski Istnieje potrzeba dalszych badań zachowań zdrowotnych młodzieży i upowszechniania programów promocji zdrowia na wszystkich etapach edukacji.   Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studenci.

 4. Baza informacji na temat przemieszczeń poziomych terenu

  OpenAIRE

  Preweda, Edward

  1997-01-01

  Fragment publikacji Dla sformułowania kinematycznych modeli przemieszczeń różnych obiektów niezbędne są wyniki okresowych pomiarów geodezyjnych. W artykule zaprezentowano bazę danych umożliwiającą przechowywanie, aktualizację i łatwy dostęp do informacji potrzebnych do zdefiniowania kinematycznego modelu przemieszczeń poziomych terenu. Dzięki odpowiedniej konstrukcji bazy, aplikacja ta może być wykorzystana przez użytkowników wielu obiektów do innych praktycznych celów. For creating kin...

 5. Pavasarnakts : [luuletused] / Andres Ehin ; Andress Ehins, no igaņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Andres, 1940-2011

  2005-01-01

  Sisu: Pavasarnakts ; Būt suņa dzīvoklim ; "baltajā naktī..." ; Atmiņu bilde ; "ceļas vējsh" ; Sarkankrūtīsha saprāts ; Redzējums ; "dziļi zem zemes dzīvo..." ; Esmu, esmu, esmu... ; Nūdeles un makarona mīlestība ; "aiz vemmorskas bodes..." ; Haiku : [6 haikut] ; Esmu jūsu pazudusī mashīna ; Pakārtais ievārījums : (fragments)

 6. Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

  OpenAIRE

  Kowalik, Wojciech; Krzyżowski, Łukasz; Noworól, Zofia; Knaś, Piotr

  2010-01-01

  Książka zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. Wskazano w nim zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych aktorów kultury (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne, sektor przemysłów kultury) a lokalną polityką kulturową (przede wszystkim w kwestii roli samorządu lokalnego). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kowalik

 7. POSTĘPOWANIE ORAZ FARMAKOTERAPIA W OSTRYCH STANACH POWIKŁANIA CUKRZYCY W LECZENIU PRZEDSZPITALNYM

  OpenAIRE

  Piergies, Przemysław

  2016-01-01

  Praca przedstawia problematykę, często występującego schorzenia, jakim jest cukrzyca. Rokowanie w tej chorobie zależy od wielu czynników takich jak typ cukrzycy czy powikłania sercowo-naczyniowe, ale przede wszystkim od właściwego leczenia tej choroby. Obecnie dzięki wprowadzeniu nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych oraz możliwości prowadzenia samokontroli choroba ta nie musi, tak jak dawnej, szybko prowadzić do ciężkiego kalectwa albo śmierci. Pacjenci chorzy na cukrzycę mogą prowad...

 8. Thermo-Mechanical Model of a TIG Welding Process for the Aircraft Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hojny M.

  2013-12-01

  Full Text Available Spawanie metodą TIG jest jedną z ważniejszych metod używanych w przemyśle lotniczym. Wiele komponentów samolotu powstaje dzięki tej metodzie. Model termo-mechaniczny wspomnianego procesu jest konieczny do dokładnej analizy zjawisk powstających podczas procesu. W prezentowanej pracy opracowano model termo-mechaniczny w kontekście analizy deformacji spawanych elementów. Porównanie otrzymanych wyników na drodze symulacji z wynikami eksperymentalnymi wykazało poprawne odwzorowanie zjawisk zachodzących podczas procesu spawania.

 9. Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Harvey

  2015-04-01

  Full Text Available Między teoretycznymi pismami Marksa z zakresu ekonomii politycznej (takimi jak, na przykład, trzy księgi Kapitału a jego pismami historycznymi (jak Osiemnasty Brumaire’a czy Wojna domowa we Francji istnieje pewna luka, wynikająca z ograniczeń, jakie Marks narzucił swoim badaniom polityczno-ekonomicznym. Ograniczenia te zostały naszkicowane w Zarysie krytyki ekonomii politycznej, gdzie Marks czyni rozróżnienie pomiędzy a uniwersalnością metabolicznej relacji ze światem natury, b ogólnym charakterem praw rządzących ruchem kapitału, c szczególnością podziału i wymiany, a d jednostkowością procesów konsumpcji. Analiza zawartości Kapitału pokazuje, że Marks zasadniczo ograniczył swoje wysiłki do wykazania, że istnieją prawa, którymi rządzi się proces produkcji. Optyka ta pozwoliła mu na identyfikację pewnych prawidłowości w zakresie ruchów kapitału, właściwych każdemu kapitalistycznemu sposobowi produkcji. Zarazem jednak wykluczała ona pozostałe czynniki, przez co nie mogła ustanowić kompletnej teorii kapitalistycznego sposobu produkcji. Lepsze zrozumienie tego, w czym Marks może nam pomóc dzięki swojemu rozpoznaniu ogólnych zasad ruchu prowadzi do znacznie lepszego zrozumienia, co my sami musimy zrobić, jeśli chcemy, by wyniki jego badań dały się zastosować w konkretnych okolicznościach. Takich jak te, które zaistniały w trakcie kryzysu ekonomicznego towarzyszącego nam od 2007 roku.

 10. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

  OpenAIRE

  Czenko, Magdalena

  2017-01-01

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontroli lub nadzoru człowieka. Następnie przedstawione zostają poziomy automatyzacji (od 0 do 4). W dalszej części opisane są aktualne podstawy odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdu mechanicznego ze strony dwóch potencjalnie od...

 11. Konkursy plastyczne forma promocji biblioteki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Folga Agnieszka

  2012-06-01

  Full Text Available Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w celu promocji instytucji rozszerza zakres działań między innymi poprzez organizację konkursów plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym. W artykule omówiono konkursy plastyczne, które były zorganizowane w bibliotece. Przedstawiono etapy realizacji konkursu oraz ich przebieg. Dodatkowo poruszono kwestie wpływu podejmowanych działań na wizerunek biblioteki.

 12. Uwarunkowania sektorowe i perspektywy rozwoju firmy "Litwiński - Transport - Sprzęt - Budownictwo"

  OpenAIRE

  Pociecha, Bernadeta

  2013-01-01

  Streszczenie Analiza otoczenia konkurencyjnego, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza wielu istotnych informacji o zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Do opracowania adekwatnych koncepcji, podejść i narzędzi zarządzania wykorzystywane są podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego, czyli: analiza strategiczna, projektowanie strategii i jej realizacja. W części empirycznej pracy przeprowadzono, za pomocą metody SWOT, analizę firmy "Litwiński- Tra...

 13. Wykształcenie zawodowe, elastyczne zatrudnienie a podnoszenie swoich kwalifikacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Magda

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przeanalizowano sytuację związaną z podnoszeniem kwalifikacji wśród osób z wykształceniem zawodowym. Nacisk położono na zbadanie relacji między poziomem elastyczności danej formy zatrudnienia a intensywnością uczestnictwa w pozaformalnej edukacji ustawicznej. Korzystając z danych z badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych (z lat 2013 i 2014 skoncentrowano się na różnych typach zatrudnienia najemnego, takich jak: umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, niestandardowe zatrudnienie w ramach kodeksu cywilnego, a także umowy na część etatu. Pokazano, że wśród osób z wykształceniem zawodowym związek między poziomem elastyczności i bezpieczeństwa danego miejsca pracy a prawdopodobieństwem uczestnictwa w edukacji jest złożony, a różnicuje go nie tylko typ umowy o pracę, lecz także wiek i płeć pracowników. Zidentyfikowano grupy pracowników, dla których elastyczne zatrudnienie wiąże się z wyższymi lub niższymi szansami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 14. Miscellanea to the relation between notions of "organization" and "institution"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julian Daszkowski

  2009-04-01

  Full Text Available Historycy gospodarki bardzo wyraźnie podkreślają, że od połowy XIX wieku organizowanie komercyjnych przedsiębiorstw i zarządzanie nimi stało się nowym1 i specyficzny m2 obszarem powszechnego działania w gospodarce, przynosząc sukcesy nie jednokrotnie większe od tych, ktre wynikały z postępw techniki3. Z te go powodu oprcz pojawienia się nowych nazw i pojęć, nastąpiły także liczne zmiany i modyfikacje w sposobach oraz okolicznościach używania słw na oznaczenie nowych zjawisk lub relacji między nimi. Tak na przykład nazwa organizacja\\" w znaczeniu rzeczowo-atrybutowym4 zaczęła być używana zamiennie z nazwami przedsiębiorstwo\\", osoba prawna\\", korporacja\\", spłka\\", a nawet firma\\". Jest to istniejący do dziś językowy zwyczaj, w ktrym rżne nazwy są traktowane jako stylistyczne warianty symbolizujące tą samą treść.

 15. Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edyta Łazarowicz

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena propozycji zmian odnośnie do celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF przedstawionych w komentarzach do projektu Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (2015. Większość respondentów uważa, że w celu sprawozdawczości finansowej należy zwiększyć znaczenie dostarczania informacji o wypełnieniu funkcji powierniczej przez kierownictwo (stewardship. Ponadto proponują oni przedstawienie definicji stewardship w Założeniach koncepcyjnych oraz wskazanie konsekwencji zmiany celu sprawozdawczości finansowej dla przyszłego tworzenia standardów i dla sporządzania sprawozdań finansowych. Z analizy komentarzy i przeglądu literatury wynika, że cel sprawozdawczości finansowej powinien być zmieniony. Sprawą dyskusyjną pozostaje jednak, czy stewardship powinien być odrębnym celem. Niestety, jest za mało badań dotyczących relacji pomiędzy stewardship i użytecznością decyzyjną. Ich wyniki mogłyby wskazać twórcom standardów rachunkowości potencjalne kompromisy i konflikty między nimi.

 16. From the Ancient Library of Alexandria to the World Wide Web

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sebastian D. Kotuła

  2012-01-01

  Full Text Available Celem artykułu jest wykazanie paraleli między WWW a Biblioteką Aleksandryjską. Koncepcyjnie WWW znajduje się pod wpływem wypracowanych w kulturze książki metod i sposobów organizacji i zarządzania informacją. Daje się bowiem wskazać podobieństwo między WWW a bibliotecznym zadaniem zabezpieczenia jak największej spuścizny piśmienniczego dziedzictwa kulturowego ludzkości, tj. zgromadzenia bogactwa informacyjnego in corpore i udostępnienia go in situ. Poza tym przyrost informacji w przestrzeni WWW (powstawanie coraz większej liczby stron WWW doprowadził do konieczności stworzenia odpowiednich technologii informacyjnych, których zadaniem jest zarządzanie tymi cyfrowymi obiektami. Podczas tworzenia niektórych technologii nawiązano do głównej idei przyświecającej twórcom Biblioteki Aleksandryjskiej, tj. stworzenia pełnego repozytorium informacji. W artykule omówiono te technologie, wskazując konceptualne podobieństwo do Biblioteki Aleksandryjskiej.

 17. Ferroelectric–Ferromagnetic Composites Based on PZT Type Powder and Ferrite Powder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bochenek D.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy otrzymano ferroelektryczno-ferromagnetyczne kompozyty na bazie ceramicznego proszku typu PZT. Połączenie ferroelektrycznego i magnetycznego proszku miało na celu otrzymanie materiałów wykazujących zarówno elektryczne i magne- tyczne właściwości. Ferroelektryczny, ceramiczny proszek (w ilości 90% stanowiły domieszkowane składy proszku typu PZT, natomiast magnetycznym składnikiem w kompozycie był niklówo-cynkowy ferryt (Nii-^Zn^Fe^Oj. Syntetyzowanie składni- ków kompozytu ceramiczno-ferrytowego przeprowadzono metodą spiekania wy prasek w fazie stałej, natomiast zagęszczanie zsyntetyzowanego kompozytowego proszku metodą spiekania swobodnego. Przeprowadzono badania rentgenowskie, mikrostrukturalne. EDS. dielektryczne, magnetyczne, tarcia wewnętrznego oraz elektrycznej pętli hi sterczy. Badania wykazały, występowanie korclacji między podukładem magnetycznym i podukładem elektrycznym w ferroelektryczno-ferromagnetycznych kompozytach. Dzięki ferroelektrycznym i magnetycznym właściwościom otrzymanych kompozytów, materiały tego typu mogą znaleźć zastosowanie aplikacyjne w nowych typach pamięci.

 18. AKTIVASI ZEOLIT ALAM SEBAGAI ADSORBEN PADA ALAT PENGERING BERSUHU RENDAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laeli Kurniasari

  2012-04-01

  penggunaan zeolit sebagai adsorben uap air. Proses pengeringan dengan menggunakan zeolit sebagai adsorben ini memungkinkan operasi pengeringan dilakukan pada suhu rendah sehingga sesuai untuk bahan yang tidak tahan panas. Zeolit alam merupakan salah satu alternatif bahan adsorben. Akan tetapi zeolit ini harus diaktivasi terlebih dahulu untuk mendapatkan zeolit dengan kemampuan adsorpsi yang tinggi. Proses aktivasi pada zeolit akan merubah rasio Si/Al zeolit, polaritas serta afinitas zeolit terhadap air dan meningkatkan pori-pori zeolit Adsorpsi zeolit alam dilakukan dengan dua cara yaitu dengan NaOH dan dengan panas. Pada aktivasi dengan NaOH, zeolit dicampur dengan NaOH 0,5-2N selama 2 jam pada suhu 60-900C. Sementara pada aktivasi fisis, zeolit dipanaskan pada 200-5000C selama 2-5 jam. Untuk mengetahui perubahan struktur pori zeolit maka dilakukan analisa SEM dan untuk mengetahui kemampuan adsorpsi zeolit maka dilakukan analisa daya adsorpsi zeolit terhadap uap air pada berbagai suhu dan berbagai kelembaban relatif. Hasil menujukkan bahwa pada aktivasi dengan NaOH diperoleh kondisi aktivasi terbaik adalah NaOH 1N pada pemanasan 700C dengan daya adsorpsi 0,171 gr uap air/gr adsorben. Sementara untuk aktivasi dengan panas, kondisi aktivasi terbaik adalah pemanasan 3000C selama 3 jam dengan daya adsorpsi 0,137 gr uap air/gr adsorben.

 19. KARAKTERISTIK PERMUKAAN SERAT SILIKON KARBIDA HASIL PEMINTALAN LISTRIK DARI POLYCARBOSILANE DALAM N,N-DIMETILFORMAMIDA (DMF/ TOLUENA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deni Mustika

  2015-03-01

  Full Text Available KARAKTERISTIK PERMUKAAN SERAT SILIKON KARBIDA HASIL PEMINTALAN LISTRIK DARI POLYCARBOSILANE DALAM N,N-DIMETILFORMAMIDA (DMF/ TOLUENA. Silikon karbida (SiC merupakan keramik non oksida yang memiliki sifat unik seperti ketahanan mekanik, kimia dan stabilitas termal sehingga digunakan dalam berbagai aplikasi. Hasil pemodelan SiC dari beberapa studi yang menunjukkan stabilitas yang baik terhadap radiasi netron dan permeabilitas yang rendah terhadap produk fisi. Hal ini meningkatkan ketertarikan penggunaan SiC dalam industri nuklir. Untuk meningkatkan sifat mekanik SiC, umumnya dibentuk berupa komposit. Komposit dengan penguat serat menunjukkan karakteristik mekanik yang lebih baik dibandingkan penguat partikel ataupun whisker. Pada komposit SiC, sifat mekanik komposit dominan dipengaruhi oleh sifat antar fasa dan atau karakteristik dari permukaan SiC. Electrospinning merupakan metode yang menjanjikan untuk menghasilkan serat. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik permukaan serat silikon karbida hasil pemintalan listrik dari polycarbosilane dalam N,N-dimetilformamida (DMF/ toluena. Perbedaan persentase DMF dan polycarbosilane dalam toluene mempengaruhi elektrospinnabilitas dan karakteristik permukaan serat yang dihasilkan. Serat SiC yang dihasilkan dari prekursor polycarbosilane dengan pelarut toluena dan kopelarut     N-N, dimetilformamida (DMF diperoleh serat kontinu, dengan berbentuk sedikit cekungan menyerupai pita. Adanya titik-titik hitam di permukaan serat hasil pirolisis dimungkinkan akibat adanya karbon bebas dan atau kontaminasi dari grafit material tungku. Serat hasil pirolisis memiliki luas muka sebesar 3,321 – 46,14 m2/g dan pori berukuran mikro, dengan distribusi radius pada rentang 1-3 nm, dengan jumlah pori terbanyak memiliki ukuran kurang dari 2 nm. Suhu pirolisis dan sintering yang lebih tinggi diharapkan menghasilkan serat yang minim pori dan densitasnya mampu mendekati densitas teori.   SiC SURFACE

 20. EFEK PERLAKUAN KIMIAWI DAN HIDROTERMOLISIS PADA BIOMAS TANAMAN JAGUNG (Zea mays L. SEBAGAI SUBSTRAT PRODUKSI BIOETANOL The Effects of Chemical and Hydrothermolysis Pretreatment of Corn Stover Biomass (Zea mays L. as The Bioethanol Production Substrate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wagiman Wagiman

  2012-05-01

  . Setelah hidrotermolisis, 52,40 % selulosa dan 31,84 % hemise­lulosa terlarut ke dalam air, sedangkan substrat fraksi padat memiliki komposisi selulosa 42,68 %, hemisellulosa 34,68%. Penurunan kristalinitas selulosa terjadi pada substrat dari daun, tongkol, dan kelobot. Hasil SEM mengindikasikanterbentuknya pori­pori pada substrat padat yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hidrolisis enzimatik.

 1. Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Katarzyna Rudnicka

  2017-12-01

  Full Text Available Mapping wordnets from the perspective of inter-lingual equivalence This paper explores inter-lingual equivalence from the perspective of linking two large lexico-semantic databases, namely the Princeton WordNet of English and the plWordnet (pl. Słowosieć of Polish. Wordnets are built as networks of lexico-semantic relations between words and their meanings, and constitute a type of monolingual dictionary cum thesaurus. The development of wordnets for different languages has given rise to many wordnet linking projects (e.g. EuroWordNet, Vossen, 2002. Regardless of a linking method used, these projects require defining rules for establishing equivalence links between wordnet building blocks, known as synsets (sets of synonymous lexical units, i.e., lemma-sense pairs. In this paper an analysis is carried out of a set of inter-wordnet relations used in the mapping of the plWordNet onto the Princeton WordNet, and an attempt is made to relate them to equivalence taxonomies described in specialist literature on bilingual lexicography and translation.   Rzutowanie wordnetów w perspektywie ekwiwalencji międzyjęzykowej Artykuł przedstawia analizę zjawiska ekwiwalencji międzyjęzykowej z perspektywy powiązania dwóch wielkich wordnetów: polskiej Słowosieci i angielskiego WordNetu princetońskiego. Wordnety są relacyjnymi bazami danych leksykalno-semantycznych opisującymi sieć relacji leksykalno-semantycznych pomiędzy słowami i ich znaczeniami. Stanowią zatem rodzaj słownika jednojęzycznego połączonego z tezaurusem. Rozwój wordnetów dla wielu języków świata zaowocował następnie ich wzajemnymi powiązaniami. Wymagało to zdefiniowania metodologii dla ustalenia ekwiwalencji pomiędzy ich podstawowymi elementami tzn. synsetami, które są zbiorami synonimicznych jednostek leksykalnych tzn. par lemat numer znaczenia. W artykule analizujemy zbiór relacji międzywordnetowych używanych w rzutowaniu pomiędzy Słowosiecią a Word

 2. Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariola Kowalska

  2011-07-01

  Full Text Available Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłó- cającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urzą- dzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os. Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.

 3. Zachowania zdrowotne studentów Fizjoterapii = Health behaviors of students of Physiotherapy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Baumgart

  2015-06-01

  3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska   Autor do korespondencji dr. n.med. Mariusz Baumgart e-mail baumgartmar@gmail.com   Streszczenie   Styl życia jest głównym determinantem zdrowia. Wczesna dorosłość jest najlepszym okresem dla osiągnięcia długotrwałych korzyści z wyboru zdrowego trybu życia. Jednakże wyniki badań dotyczących zachowań zdrowotnych młodzieży prowadzonych w Polsce i na świecie nie są zadawalające. Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych młodzieży studiującej  na kierunku Fizjoterapia. Badania miały także na celu określenie, czy istnieje różnica w zachowaniach zdrowotnych między kobietami i mężczyznami. Średni wynik kwestionariusza IZZ dla całej badanej grupy wynosi 6,76 sten, co stanowi granicę między wynikami  średnimi a wysokimi. W całej badanej grupie najlepsze wyniki uzyskano w kategorii „prawidłowe nawyki żywieniowe”, najgorsze w kategorii „praktyki zdrowotne”. Nie wykazano różnic istotnych statystycznie w wynikach zachowań zdrowotnych między kobietami i mężczyznami.   Summary   Life style is the main health determiner. Early adulthood is the best period for achieving long-term advantages by choosing healthy life style. However, the results of the research concerning health behaviours of the young people done in Poland and in the world are not satisfactory. The aim of the study was to assess health behaviors among young people studying Physiotherapy. The aim of the study was also to determine whether there is a difference in health behaviours among women and men. An average IoHB result for the entire examined group amounts to 6.76 sten which is the upper limit for average results. The best IoHB questionnaire results were obtained in the category “proper nutrition habits”, the worst in the category “health practices”. It has not been demonstrated statistically significant differences between men and women.   Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne

 4. A Comparison Of GDP Growth Of European Countries During 2008-2012 From The Regional And Other Perspectives / Porównanie Wzrostu Pkb W Okresie 2008-2012 W Krajach Europejskich Z Regionalnej I Innej Perspektywy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mazurek Jiří

  2015-08-01

  Full Text Available Celem artykułu jest porównanie całkowitego wzrostu realnego PKB w krajach europejskich od III kwartału 2008 roku do III kwartału 2012 roku, w okresie charakteryzującym się przewagą stagnacji i recesji gospodarczej, która miała miejsce w większości badanych krajów europejskich. Kraje zostały podzielone na grupy na podstawie następujących kryteriów: geograficzna bliskość lub peryferyjność w stosunku do centrum gospodarczego (Niemcy, członkostwo w strefie euro lub jego brak, członkostwo w UE (z podziałem na kraje starej i nowej Unii lub jego brak. Główne wnioski z porównania są następujące: 1. Kraje europejskie blisko centrum gospodarczego (Niemcy i sąsiedzi zanotowały dodatni wzrost gospodarczy w badanym, okresie podczas gdy w tym samym okresie kraje europejskiej peryferii wzrostu gospodarczego osiągnęły wzrost ujemny (średnio. Różnica ta była statystycznie znacząca na poziomie α = 0,01. 2. Różnice pomiędzy krajami w i poza strefą euro, różnice między starymi i nowymi członkami UE oraz różnice między bardziej i mniej zaludnionymi krajami UE nie były statystycznie znaczące. 3. Europejskie regiony z najwyższym ujemnym wzrostem realnego wzrostu PKB obejmują kraje bałtyckie, Bałkany, Europę Południową (Włochy, Portugalię i Islandię. Najwyższy dodatni wzrost PKB osiągnęły kraje Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Niemcy, Austria, Zachodniej (Szwajcaria i Północnej (Szwecja, Norwegia.

 5. The Relationship Between Workers’ Financial Participation in Companies and Economic Results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kozłowski Maciej

  2014-03-01

  Full Text Available Partycypacja finansowa pracowników, znana głównie pod postacią szeroko rozumianego udziału pracowników w zyskach oraz własności przedsiębiorstw, jest jak wiadomo, stosowana w przedsiębiorstwach od bardzo wielu lat, jednak koncentrując uwagę na czasach współczesnych, okres wdrażania rozwiązań z zakresu partycypacji finansowej to zaledwie 4 ostatnie dekady. Udział pracowników w podejmowaniu decyzji ma dłuższą tradycję, dzięki czemu został dosyć szczegółowo opisany w literaturze, a jego wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa nie podlega w zasadzie dyskusji i jest znany dzięki wielu badaniom prowadzonym przez naukowców na całym świecie i szczegółowym raportom. Partycypacja finansowa nie doczekała się tylu opracowań, toteż wiedza i informacja z tego zakresu są niepełne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest m.in. brak kompleksowych badań na temat poszczególnych form partycypacji finansowej, ich nieregularność, brak współpracy pomiędzy państwami w zakresie wymiany informacji dotyczącej ilości wdrażanych rozwiązań partycypacyjnych itp. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że objęcie badaniami wszystkich przedsiębiorstw nie jest możliwe, a uogólnianie wyników na wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkie kraje nie wydaje się wskazane z racji odmiennych uwarunkowań i kryteriów doboru.

 6. Somatyczna determinacja płciowa w nadwadze i otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Zych

  2015-12-01

  Full Text Available Wstęp: Somatyczne wielkości, takie jak masa (Mc i wysokość ciała (Wc, są używane do wyliczania wskaźników wagowo--wzrostowych i stanowią pomoc w diagnozowaniu nadwagi i otyłości. Cel pracy: Celem pracy jest ocena nadwagi i otyłości kobiet i mężczyzn w świetle prostych wskaźników somatycznych. Materiał i metody: W prezentowanej pracy porównano wskaźniki somatyczne 179 kobiet i 181 mężczyzn z nadwagą i otyłością. Do oceny somatycznej badanych użyto: Mc, Wc oraz wskaźników wagowo-wzrostowych: Queteleta, BMI, Rohrera i smukłości. Wyniki: W badanych grupach kobiety i mężczyźni byli w zbliżonym wieku, grupy te różniły się istotnie omawianymi wskaźnikami somatycznymi. Porównania podgrup kobiet i mężczyzn o podobnej wielkości BMI wykazały, że są oni w podobnym wieku i różnią się w zakresie Mc, Wc oraz wskaźników: Queteleta, Rohrera i smukłości. Natomiast między podgrupami kobiet, jak i między podgrupami mężczyzn, występowały istotne różnice wiekowe, Mc oraz wskaźników: BMI, Queteleta, Rohrera i smukłości. Wnioski: Powyższe dane wskazują, że pomimo braku różnic wieku między badanymi kobietami i mężczyznami z podobnym lub różnym BMI istnieje wyraźna somatyczna determinacja płciowa, natomiast w obrębie tej samej płci, różniącej się wskaźnikiem BMI, wiek badanych jest czynnikiem determinacji somatycznej. Wykazano też, że badane wskaźniki somatyczne mają różną moc predykcyjną w zakresie oceny nadwagi i stopnia otyłości badanych kobiet i mężczyzn.

 7. KONVERSI KATALITIK MINYAK SAWIT UNTUK MENGHASILKAN BIOFUEL MENGGUNAKAN SILIKA ALUMINA DAN HZSM-5 SINTESIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurjannah Nurjannah

  2012-02-01

  Full Text Available Terbatasnya sumber energi fosil menyebabkan perlunya pengembangan energi terbarukan yang berasal dari alam dan dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar minyak bumi, baik dari penggunaan berupa alat transportasi maupun dari penggunaan oleh industri sangat mencemari lingkungan karena tingkat polusi yang ditimbulkan sangat tinggi sehingga perlu mencari bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar gasoline, solar, dan kerosene dari minyak nabati. Penelitian dilakukan dalam dua tahapan yaitu sintesa katalis dan proses katalitik cracking. Silika alumina disintesa menggunakan metode Latourette dan HZSM-5 disintesa menggunakan metode Plank. Hasil sintesa dikarakterisasi dengan Penyerapan Spektroskopi Atomis (AAS menunjukkan bahwa silika alumina dan HZSM-5 mempunyai Si/Al 198 dan 243. Luas permukaan  silika alumina dan HZSM-5 diperoleh dari analisa Brunauer Emmet Teller (BET yaitu 149,91-213,35 m2.g-1 dan ukuran pori rata-rata adalah 13oA. Perengkahan katalitik dilakukan dalam suatu mikroreaktor fixed bed pada temperatur 350-500°C dan laju alir gas N2 100-160 ml.min-1 selama 120 min. Hasil perengkahan dianalisa dengan metode gas kromatografi. Hasil yang diperoleh untuk katalis HZSM-5 fraksi gasoline dengan yield tertinggi 28,87%, kerosene 16,70%, dan diesel 12,20%  pada suhu reaktor 4500C dan laju gas N2 100 ml/menit.

 8. Characterization of a new Lactobacillus salivarius strain engineered to express IBV multi-epitope antigens by chromosomal integration.

  Science.gov (United States)

  Ma, Bing-cun; Yang, Xin; Wang, Hong-ning; Cao, Hai-peng; Xu, Peng-wei; Ding, Meng-die; Liu, Hui

  2016-01-01

  To obtain adhesive and safe lactic acid bacteria (LAB) strains for expressing heterologous antigens, we screened LAB inhabitants in intestine of Tibetan chickens by analyzing their adhesion and safety properties and the selected LAB was engineered to express heterologous antigen (UTEpi C-A) based on chromosomal integration strategy. We demonstrated that a new Lactobacillu salivarius TCMM17 strain is strongly adhesive to chicken intestinal epithelial cells, contains no endogenous plasmids, is susceptible to tested antimicrobials, and shows no toxicities. In order to examine the potential of TCMM17 strain as heterogenous antigen delivering vehicle, we introduced a UTEpi C-A expression cassette in its chromosome by constructing a non-replicative plasmid (pORI280-UUTEpi C-AD). The recombinant TCMM17 strain (∆TCMM17) stably was found to keep the gene cassette through 50 generations, and successfully displayed EpiC encoded by the cassette on its surface. This work provides a universal platform for development of novel oral vaccines and expression of further antigens of avian pathogens.

 9. Physical and mental health factors associated with work engagement among Finnish female municipal employees: a cross-sectional study.

  Science.gov (United States)

  Veromaa, Veera; Kautiainen, Hannu; Korhonen, Päivi Elina

  2017-10-05

  Work engagement is related to mental health, but studies of physical health's association with work engagement are scarce. This study aims to evaluate the relationship between physical health, psychosocial risk factors and work engagement among Finnish women in municipal work units. A cross-sectional study was conducted in 2014 among 726 female employees from 10 municipal work units of the city of Pori, Finland. Work engagement was assessed with the nine-item Utrecht Work Engagement Scale. The American Heart Association's concept of ideal cardiovascular health (CVH) was used to define physical health (non-smoking, body mass index work engagement. In subjects without psychosocial risk factors (36.7%), work engagement was high and stable. Presence of even one psychosocial risk factor was associated with a lower level of work engagement regardless of the sum of ideal CVH metrics. Both physical and mental health factors have a positive relationship with work engagement, whereas the presence of even one psychosocial risk factor has a negative association regardless of the level of classic cardiovascular risk factors. © Article author(s) (or their employer(s) unless otherwise stated in the text of the article) 2017. All rights reserved. No commercial use is permitted unless otherwise expressly granted.

 10. Konduktifitas Listrik Komposit Polimer Polipropilena/Karbon Untuk Aplikasi Pelat Bipolar Fuel Cell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Pramono

  2016-02-01

  Full Text Available Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC merupakan salah satu sumber energi alternatif yang saat ini sedang dikembangkan untuk mengatasi permasahan krisis energi dan lingkungan. Salah satu komponen yang mempunyai peran  signifikan dalam efisiensi biaya dan proses PEMFC adalah pelat bipolar. Untuk itu diperlukan pelat bipolar yang ringan, murah, dan mudah diproduksi secara masal. Dalam penelitian ini dikembangkan komposit pelat bipolar menggunakan matriks polipropilena (PP, penguat karbon hitam dan grafit elektroda dengan variasi komposisi wt% PP/grafit/CB sebesar 85:10:5; 75:20:5; 65:30:5;dan 55:40:5, sehingga mendapatkan sifat daya hantar listrik yang baik. Sifat-sifat dari komposit yang dihasilkan diuji dengan pengujian konduktivitas, Dari keempat formula, didapatkan bahwa sifat listrik yang paling baik terdapat pada formula empat dengan penambahan grafit sebesar 40 wt%. Formulasi empat memiliki konduktivitas listrik sebesar 2,523E-03 S/cm. sifat listrik juga belum optimal dikarenakan masih terdapatnya banyak rongga atau pori dalam komposit PP/grafit/CB yang disebabkan oleh udara yang terjebak selama proses penekanan.

 11. New Mediterranean Biodiversity Records (March 2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. K. KARACHLE

  2016-03-01

  Full Text Available In this Collective Article on “New Mediterranean Biodiversity Records”, we present additional records of species found in the Mediterranean Sea. These records refer to eight different countries throughout the northern part of the basin, and include 28 species, belonging to five phyla. The findings per country include the following species: Spain: Callinectes sapidus and Chelidonura fulvipunctata; Monaco: Aplysia dactylomela; Italy: Charybdis (Charybdis feriata, Carcharodon carcharias, Seriola fasciata, and Siganus rivulatus; Malta: Pomacanthus asfur; Croatia: Lagocephalus sceleratus and Pomadasys incisus; Montenegro: Lagocephalus sceleratus; Greece: Amathia (Zoobotryon verticillata, Atys cf. macandrewii, Cerithium scabridum, Chama pacifica, Dendostrea cf. folium, Ergalatax junionae, Septifer cumingii, Syphonota geographica, Syrnola fasciata, Oxyurichthys petersi, Scarus ghobban, Scorpaena maderensis, Solea aegyptiaca and Upeneus pori; Turkey: Lobotes surinamensis, Ruvettus pretiosus and Ophiocten abyssicolum. In the current article, the presence of Taractes rubescens (Jordan & Evermann, 1887 is recorded for the first time in the Mediterranean from Italy. The great contribution of citizen scientists in monitoring biodiversity records is reflected herein, as 10% of the authors are citizen scientists, and contributed 37.5% of the new findings.

 12. Hywind floating wind turbine project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Crome, Tim

  2010-07-01

  The Hywind floating wind turbine concept was developed by StatoilHydro. Technip was awarded the contract for engineering, fabrication and installation of a demonstration unit in May 2008 and the completed wind turbine was installed mid June 2009 at the west coast of Norway on 220 m water depth. The demonstration unit will generate 2,3 MW and is equipped with instrumentation for monitoring mooring forces, strains and motions. The fabrication of the SPAR type steel substructure was performed at Technip Offshore Finland facilities in Pori and was towed horizontally from Finland to Norway, where it was upended to a vertical position by water filling. The completed floating wind turbine was towed vertically to the final location west of Karmoey and connected to the pre-installed three legged anchor system using an Anchor Handling Tug type vessel. The wind turbine test period is scheduled to start in September 2009. Statoil will monitor the performance of the system for two years before decision will be taken for further development. The paper will present the main challenges and lessons learned through design, fabrication and installation of this first of its kind structure. Main emphasis will be on the special challenges experienced for this floating, catenary moored, slender unit which is highly exposed for wind induced forces in addition to current and waves in hostile North Sea environments. (Author)

 13. Individual changes in dental fear among children and parents: a longitudinal study.

  Science.gov (United States)

  Luoto, Anni; Tolvanen, Mimmi; Rantavuori, Kari; Pohjola, Vesa; Karlsson, Linnea; Lahti, Satu

  2014-11-01

  The aim was to study longitudinal changes in dental fear among children and one of their parents separately for girls, boys, mothers and fathers over a 3.5-year period. 11-12-year-old children in Pori, Finland (n = 1691) and one of their parents were invited to participate in this longitudinal study. Dental fear was measured in 2001, 2003 and 2005 when the children were 11-12, 13-14 and 15-16-years-old, respectively. The participants were asked if they were afraid of dental care (1 = 'not afraid', 2 = 'slightly afraid', 3 = 'afraid to some degree', 4 = 'quite afraid', 5 = 'very afraid' and 6 = 'I don't know'). The participants' gender was also registered. Mean values of the change scores were studied. Prevalence and incidence of dental fear and changes in dichotomized dental fear (responses 4-5 = high dental fear and responses 1-3 = low dental fear) were studied using cross-tabulations and Cochran's Q test. Overall, the prevalence of dental fear slightly increased and female preponderance in dental fear became more evident during the follow-up. Of the mothers and children with high dental fear at the baseline, 24% and 56%, respectively, reported not to be fearful at the end of the follow-up. Dental fear seems to be more stable in adulthood than in childhood. Thus, it might be better to intervene in dental fear during childhood rather than during adulthood.

 14. KAJIAN ANALISIS PERBANDINGAN JUMLAH PEMANFAATAN AIR TANAH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Acep Hidayat

  2017-02-01

  Full Text Available Perkembangan pertumbuhan kota meningkat sehingga fenomena yang berkaitan dengan sumber daya air semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk setiap tahun bertambah menyertai pertumbuhan kota, menjadikan pemanfaatan air tanah semakin meningkat. Fenomena yang terjadi adalah bahwa ketersediaan lahan untuk prosesnya terjadinya resapan air ke dalam tanah semakin berkurang, dimana luasan lahan yang ada sangat tidak mencukupi resapan air ke dalam tanah. Di samping itu, resapan air ke dalam tanah dipengaruhi tingkat permeabilitas dari jenis tanah pada lingkungan daerah sekitar resapan. Akibat dari jumlah resapan air ke dalam tanah yang tidak seimbang dengan jumlah pemakaian air tanah yang digunakan mengakibatkan terjadinya penurunan muka air tanah dengan disertai penurunan lapisan tanah. Bila hal ini terjadi secara terus menerus menjadikan elevasi permukaan tanah akan lebih rendah dari permukaan laut. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka penelitian ini melakukan kajian tingkat permeabilitas daya resap air untuk macam jenis tanah dengan melakukan tes-tes tanah, sehingga dapat diketahui titik imbang antara jumlah air tanah yang dapat diambil dengan air yang dapat meresap ke dalam tanah. Berdasarkan perhitungan curah hujan didapat bahwa besar curah hujan dalam satu tahun sebesar 54.56 m3/detik dan yang meresap hanya 5.37 m3/detik atau 9.84 %. Hal ini menunjukkan bahwa jenis tanah di sekitar wilayah penelitian berjenis lanau dan clay, sehingga mempunyai angka pori yang kecil. Dengan kondisi tersebut maka wilayah tersebut dapat diprogramkan dengan membuat folder-folder tampungan, sumur-sumur resapan, lubang-lubang biopori dan lainya.

 15. PEMBUATAN AYAKAN MOLEKULER BERBASIS KARBON UNTUK PEMISAHAN N2/O2 DARI PIROLISIS RESIN PHENOL FORMALDEHYDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Imam Prasetyo

  2012-02-01

  Full Text Available Proses pemisahan campuran gas dengan menggunakan carbon molecular sieve (CMS atau ayakan molekuler berbasis karbon merupakan teknologi proses pemisahan yang mulai banyak diterapkan di dalam industri kimia. Dalam penelitian ini, CMS untuk pemisahan N2 dari udara dibuat dari pirolisis bahan polimer sintetis yaitu resin phenol formaldehyde (PF. Prekursor yang berupa resin tersebut dipanaskan dalam retort pada suhu 400-950oC selama 0,5-3 jam yang disertai dengan pengaliran gas N2 ke dalam retort dengan laju 100 mL/jam. Dengan proses pirolisis, atom-atom non-karbon penyusun bahan polimer akan terurai dan menguap sehingga hanya menyisakan arang karbon dengan struktur kerangka atom karbon yang sesuai dengan struktur kerangka dasar rantai polimer. Kemudian karbon hasil prolisis tersebut dipanaskan lebih lanjut pada suhu 750-950oC sambil dialiri gas CO2 selama 1 jam. Pada kondisi ini karbon akan mengalami proses gasifikasi parsial sehingga terbentuk karbon dengan porositas tinggi. Melalui rekayasa proses polimerisasi dan karbonisasi dihasilkan material karbon berpori yang mayoritas porinya adalah mikropori dengan ukuran pori efektif < 2 nm yang dapat dikategorikan sebagai CMS yang dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran gas N2-O2.  Pada penelitian ini dihasilkan CMS dengan selektifitas kinetis DN2/DO2 sekitar 3.

 16. Karakteristik Morfologi Permukaan Pada Polimer PVdF-LiBOB-ZrO2 dan Potensinya untuk Elektrolit Baterai Litium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Etty Marti Wigayati

  2018-02-01

  Full Text Available Membran elektrolit polimer pada baterai litium ion berfungsi sebagai media transport ion dan sebagai separator antara anoda dan katoda. Dalam penelitian ini, telah dilakukan sintesis membran elektrolit polimer LiBOB (Lithium Bis Oksalato Borate dengan rumus kimia LiB(C2O42 dengan menggunakan Polyvilinidine fluoride (PVdF sebagai matriks dan bahan aditif  Zirkonium Oksida (ZrO2. Metoda yang dipergunakan adalah solution cast. Konsentrasi bahan aditif dibuat bervariasi. Membran yang terbentuk dikarakterisasi morfologi permukaan menggunakan Scanning Electrone Microscope (SEM, sifat elektrokimia dengan Cyclic Voltametric (CV dan kapasitas baterai dengan kurva charge discharge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa morfologi permukaan rantai polimer saling berikatan dan tersusun dengan bagus. Pori tertutup oleh rantai polimer secara rata yang berikatan membentuk jaring dan saling bertumpukan pada keadaan amorf. Terjadi reaksi oksidasi dan reduksi pada sel baterai dengan kapasitas charge sekitar 24 mAh pada tegangan 4 volt, sedangkan kapasitas discharge bernilai sama sekitar 24 mAh pada tegangan 4 volt dengan penambahan 10% ZrO2.

 17. A discussion of Filozofia Leśmiana by Artur Sandauer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Gorczyńska

  2016-03-01

  Full Text Available The article is dedicated to the literary criticism of Filozofia Leśmiana Eksperyment krytyczny (1946, a literary sketch by Artur Sandauer. The discussion continued throughout the second half of the 1940s, the late 1950s and the early 1960s in “Kuźnica”, “Odrodzenie”, “Dziś i Jutro”, “Twórczość” and “Życie Literackie” and involved Poland’s major literary critics and literary researchers. The author of the article presents the personal and environmental contexts of the polemics, shows the diverse subjects, analyses the employed rhetorical strategies and ponders the impact of the discussion on the literature of the first two post-war decades.

 18. Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne = Self-efficacy and health behawior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Baumgart

  2015-08-01

  Wyniki Wykazano istotną statystycznie (p<0,05 dodatnią korelację między wynikami wszystkich kategorii kwestionariusza IZZ i skali GSES.   Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, poczucie własnej skuteczności.   Summary Introduction The factor that had a huge impact on our health is a lifestyle. The components of lifestyle are different categories of human behavior, including health behaviors. The factor which determines many aspects of human behavior is self-efficacy. Material and Methods The study involved 150 people (84 women and 66 men aged 20 - 37 years (mean age 27.95, SD = 5.02. The study used the Health Behaviour Inventory and Generalized Self Efficacy Scale. Results It has been shown statistically significant (p <0.05 positive correlation between the results of all categories IZZ questionnaire and GSES.   Key words: health behavior, self-efficacy.

 19. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim)

  OpenAIRE

  Wójcik, Marcin

  2006-01-01

  W pierwszej części artykułu przedstawiono rozwój sieci osadniczej wschodniego pasma aglomeracji łódzkiej jak o układu linii, posługując się metodą grafów. W dalszej części omówiono przemiany funkcjonalno-przestrzenne wybranych siedlisk wsi pod wpływem procesu urbanizacji. Wykazano zależność między zmianą funkcji siedliska, z rolniczej na pozarolniczą, a malejącą intensywnością zabudowy działek. Prawidłowość ta upoważniła autora do budowy modelu przekształceń funkcjonalno-przest...

 20. ZASTOSOWANIE METOD GIS W ANALIZIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY SŁAWNO W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław LEŃ

  Full Text Available Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w 34 wsiach gminy Sławno położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie. W pracy przeprowadzono analizy dotyczące struktury władania gruntami, analizy użytkowania gruntami, jak również analizę rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych. Otrzymane wyniki pozwolą określić stan struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski centralnej.

 1. Aproksymacja środkowej powierzchni powłok

  OpenAIRE

  Preweda, Edward

  1997-01-01

  Konstrukcjom cienkościennym stawiany jest warunek zgodności ich powierzchni środkowej z powierzchnią określoną założeniami projektowymi. Grubość powłoki uzależniona jest od panujących w niej naprężeń i najczęściej nie jest stała dla całej powłoki. W pracy przedstawiono algorytm badania kształtu powłok uwzględniający powyższe uwarunkowania. Weryfikacja algorytmu na przykładzie hiperboloidalnych chłodni jednopowłokowych wyraźnie uwidacznia różnice pomiędzy aproksymacją powierzchni zewnętrznej i...

 2. Metody prognozowania upadłościprzedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji

  OpenAIRE

  Paweł Kopczyński

  2010-01-01

  Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie działalność w otoczeniu, które jest zmienne i turbulentne. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania trudności finansowych i ciągła ocena kondycji firmy, gdyż każda jednostka gospodarcza może znaleźć się na krawędzi bankructwa. Jedynie w takim przypadku menedżerowie mogą podjąć działania restrukturyzacyjne i ocalić ją od upadku. Jeżeli jednak nie wiedzą, jak zła jest sytuacja podmiotu, może być zbyt późno na jego reorganizację i ocalenie. Z tego powodu niez...

 3. Uwarunkowania skuteczności działania inkubatorów przedsiębiorczości

  OpenAIRE

  Świeszczak, Krzysztof

  2016-01-01

  Skłonność społeczeństwa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej odgrywa istotną rolę w rozwoju krajowych gospodarek. Biorąc pod uwagę charakterystykę jednostek należących do sektora MSP, ich potrzeby oraz bariery, niekiedy uniemożliwiające egzystencję na rynku, warto zwrócić uwagę na konieczność kreowania narzędzi wspomagających przedsiębiorczość. Spośród licznych instrumentów wsparcia jednostek z sektora MSP na szczególną uwagę zasługują inkubatory przedsiębiorczości , których dział...

 4. Economic Coherency of Polish Regional Space

  OpenAIRE

  Ponikowski, Henryk

  2004-01-01

  Centralnym problemem współczesnego świata są kontrasty poziomu rozwoju między poszczególnymi krajami. Prawidłowości światowego porządku politycznego, gospodarczego i społecznego przekładają się także na dysproporcje rozwoju regionów. Zróżnicowania regionalne wynikają również z wewnętrznego sposobu zorganizowania regionów. Region jako system terytorialny charakteryzuje się zwykle określoną przestrzenną zwartością i zorganizowaniem elementów tworzących ten układ. Tę wewnętrzną zg...

 5. Nieswoiste zapalenia jelit a płodność, przebieg ciąży, porodu i karmienie piersią

  OpenAIRE

  Dorota Szczeblowska; Dariusz Serwin; Andrzej Hebzda; Stanisław Wojtuń; Iwon Grys

  2011-01-01

  Do nieswoistych zapaleń jelit zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna. Ponieważ szczyt zapadalności na te choroby przypada między 15. a 35. rokiem życia, a więc dotyczy osób w okresie prokreacyjnym, rodzi się szereg pytań i wątpliwości na temat wpływu tych schorzeń oraz ich leczenia na płodność, a także przebieg ciąży, porodu i ewentualne bezpieczeństwo późniejszego karmienia piersią. W opracowaniu zostały przedstawione zasady leczenia nieswo...

 6. Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

  OpenAIRE

  Sylwia Kwiatkowska; Agnieszka Urbania; Urszula Szkudlarek; Marek Zięba

  2008-01-01

  Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyni...

 7. Znaczenie adiponektyny w łuszczycy

  OpenAIRE

  Hanna Myśliwiec; Bożena Chodynicka; Iwona Flisiak; Anna Baran

  2011-01-01

  Łuszczyca jest przewlekłą i nawrotową chorobą skóry dotyczącą1,5–3% populacji. Charakteryzuje się nieprawidłową proliferacjąnaskórka, zaburzeniami immunologicznymi z przewagą aktywnościodpowiedzi typu Th1 oraz złożoną patogenezą. Wykazano zależnośćpomiędzy łuszczycą a otyłością, chorobami sercowo-naczyniowymi,cukrzycą i zespołem metabolicznym. Adipokiny, bioaktywne substancjewydzielane przez tkankę tłuszczową, wywierają szereg działańmetabolicznych i biorą udział w rozwoju wielu chorób. W nin...

 8. Operational risk associated with the strategy implementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radomska Joanna

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł opisuje tematykę wdrażania strategii oraz ryzyka operacyjnego, które towarzyszy temu etapowi procedury zarządzania strategicznego. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie zależności pomiędzy skutecznością implementacji strategii a aspektami ryzyka operacyjnego na które składają się procesy wewnętrzne, systemy, ludzie oraz otoczenie. Wskazuje to tym samym na rolę jaką odgrywa opisywany aspekt ryzyka w realizacji wyznaczonych koncepcji rozwojowych. Niezbędne wydaje się zatem uwzględnianie tych elementów w przebiegu procesu zarządzania strategicznego w celu osiągnięcia większej skuteczności prowadzonych prac implementacyjnych

 9. Trening mentalny pomocą w rehabilitacji po operacji – studium przypadku = Mental training in rehabilitation after surgery – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmara Budnik–Przybylska

  2016-12-01

  Streszczenie W literaturze dotyczącej psychologii sportu opisywane były sytuacje kontuzji i radzenia sobie z nimi. Ludzie różnią się między sobą i w różny sposób odczuwają zdarzenia, które im się przytrafiają, w tym również te, związane z urazem. Celem niniejszej pracy było przedstawienie sytuacji zawodniczki - członkini kadry narodowej żeglarstwa, przygotowującej się sportowo pod kątem mentalnym do Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012.

 10. Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego. Część pierwsza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Moryś

  2011-05-01

  Full Text Available Artykuł poświęcony jest genezie wywiadu i wywiadu gospodarczego (WG – rozumianego jako legalny i etyczny proces gromadzenia, opracowania i dystrybucji informacji strategicznych, pochodzących z zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa. Przedstawia różnice między wywiadem gospodarczym państwowym, wywiadem gospodarczym przedsiębiorstw, oraz wywiadem białym i czarnym (szpiegostwo. Opisuje warunki i czynniki, tj. demokracja, kapitalizm, rynek informacji, społeczeństwo informacyjne i nowe technologie, i ich wpływ na WG. Omawia historię i stan WG w Polsce. Wskazuje najważniejsze polskie publikacje z zakresu WG. Poza rysem historycznym WG tekst porusza kwestie związane z rolą informacji we współczesnym świecie.

 11. Wpływ promocji - na rozwój firmy rodzinnej Ogród Jagi

  OpenAIRE

  Król-Mamiak, Anna

  2012-01-01

  Praca dotyczy wpływu działań promocyjnych na rozwój firmy rodzinnej jaką jest Kwiaciarnia Ogród Jagi. To ważny temat, szczególnie obecnie, kiedy małe firmy są wypierane przez duże sklepy sieciowe i powstające galerie handlowe, w których nie ma miejsca na działalność małych, rodzinnych przedsiębiorstw. Barierą jest dla nich między innymi cena wynajmu powierzchni i czynsz płacony właścicielom centrów handlowych. Tym bardziej więc ważne jest pokazanie, jakimi sposobami rodzinne firmy docierają d...

 12. Changing Patterns in the Export of Goods Versus International Competitiveness. A Comparative Analysis for Central-East European Countries in the Period 2000–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lechman Ewa

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule analizie poddano zmieniające się ścieżki eksportu dóbr w podziale na gałęzie o różnej intensywności technologicznej. Analizę przeprowadzono dla lat 2000- 2011 dla 9 wybranych krajów Europy Centralnej i Wschodniej, tj: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii oraz Słowacji. Dodatkowo postawiono hipotezę o zachodzącej pozytywnej relacji między rosnącym - w stosunku do całej wartości eksportu kraju-udziale sektorów technologicznie-chłonnych oraz międzynarodową konkurencyjnością, która jest aproksymowana za pomocą Global Competitiveness Index (GCI.

 13. Blisko tekstu – lektura krytyczna, dydaktyka uniwersytecka a teorie kulturowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Cieślak-Sokołowski

  2012-06-01

  Full Text Available Artykuł poświęcony jest próbie opisu miejsca interpretacji tekstu poetyckiego w dydaktyce uniwersyteckiej wobec wyzwań stawianych przez współczesne studia kulturowe. Autor podąża przede wszystkim za diagnozami amerykańskiej badaczki i krytyczki Marjorie Perloff, starając się zrekonstruować zasady, na jakich możliwa jest dziś bliska lektura tekstu poetyckiego. Artykuł zamyka opis dwóch metod aktywizujących uważną lekturę (close reading w perspektywie rozwoju nowych mediów.

 14. Poland’s Innovativeness Against The Background Of EU Countries (Recent Research Results / Innowacyjność Polski Na Tle Krajów Ue (Najnowsze Wyniki Badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołajczyk Bożena

  2015-06-01

  Full Text Available Innowacyjność Europy stała się celem UE już w Strategii Lizbońskiej. W nowej Strategii Europa 2020 jednym z celów jest rozwój inteligentny czyli oparty na wiedzy i innowacji. Wymaga to podniesienia jakości edukacji, wyników działalności badawczej, transferu wiedzy i innowacji między krajami i większej komercjalizacji wyników badań. Stąd pomiar innowacyjności ewaluuje by ująć czynniki, które decydują o poziomie innowacyjności gospodarek. Stąd celem opracowania jest przedstawienie poziomu innowacyjności Polski na tle krajów UE za pomocą SII (Summary Innovation Index.

 15. Relational Resources As A Source Of Regional Competitive Advantage. Illustrated By The Examples Of The Lodzkie Voivodship And The Novosibirsk Oblast / Zasoby Relacyjne Jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej Regionów Na Przykładzie Województwa Łódzkiego Oraz Obwodu Novosybirskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Wawrzyniec

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ma na celu pokazanie zasobów relacyjnych, jako nabierającego na znaczeniu czynnika konkurencyjności terytoriów. Autorzy starają się wykazać, że regiony chcące zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną powinny podejmować działania, aby ułatwiać tworzenie bazy wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego. W artykule oparto się na teorii zależności od zasobów, wykorzystywanej zwłaszcza dla analizowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Opracowanie ma charakter teoretyczny z wykorzystaniem metody desk research przy użyciu szerokiej, światowej literatury przedmiotu. Rozważania kończy prezentacja dwóch deskryptywnych studiów przypadku.

 16. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  OpenAIRE

  Fortmann-Roe Scott; Iwanejko Ryszarda; Wójcik Włodzimierz

  2015-01-01

  Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnieni...

 17. Budownictwo sakralne w diecezji łódzkiej w latach 1945-1989

  OpenAIRE

  Opaliński, Mateusz

  2017-01-01

  Tematem niniejszej rozprawy jest budownictwo sakralne w diecezji łódzkiej w latach 1945–1989. Omawiana kwestia jest emanacją ogólnego konfliktu między Kościołem rzymskokatolickim a władzami państwowymi w tzw. Polsce Ludowej. Potrzeba wznoszenia nowych miejsc sprawowania kultu religijnego była istotna z punktu widzenia Episkopatu, a także zasadna biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły po 1945 r. w strukturze demograficznej i wyznaniowej. Wznoszenie obiektów sakralnych było wówczas znakiem zarów...

 18. Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja”

  OpenAIRE

  Jacek K. Knothe

  2017-01-01

  Na skraju architektury tworzonej przez architektów zawsze istniało zjawisko architektury ludowej. Stanowiło ono nie tyle przeciwieństwo architektury uznawanej za wybitną, co nurt architektury toczący się niezależnie własnym rytmem i życiem. Określa się je mianem wernakularnego, z łaciny „vernaculus” oznaczający „rodzimy, ojczysty”. Określenie to nie wyczerpuje jednak złożoności zjawiska; jest bowiem różnica pomiędzy architekturą wernakularną i samym zjawiskiem wernakularyzmu, a przede wsz...

 19. Koncepcje kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach miejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Majerska-Pałubicka

  2018-04-01

  Jako metodę badań przyjęto systemowe podejście do tematu, oparte na badaniach i studiach empirycznych konkretnych przypadków, poszerzone o badania literaturowe oraz doświadczenia własne (projektowe i dydaktyczne autorki. Zamierzony rezultat badań to próba wskazania holistycznego podejścia i podstawowych narzędzi uwzględniających interesy wszystkich uczestników procesów kształtowania środowiska mieszkaniowego, prowadzących do sprecyzowania zrównoważonych strategii projektowych oraz krótko- i długoterminowych działań.

 20. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna stanowi integralny element właściwego stylu życia, niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Uznaje się ją za najlepszą niefarmakologiczną metodę pierwotnej i wtórnej prewencji większości schorzeń stanowiących współcześnie główną przyczynę śmierci – tzw. chorób cywilizacyjnych. Celem pracy jest określenie związku między uczestnictwem w lekcjach wychowania fizycznego w dzieciństwie a aktywnością ruchową w życiu dorosłym. Materiał i metoda: Badaniem została objęta grupa 937 losowo wybranych pracowników biurowych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnym uczestnictwem na lekcjach wychowania fizycznego a aktywnością ruchową w życiu dorosłym sprawdzano przy użyciu testu χ2 Pearsona. Wyniki: Respondenci systematycznie ćwiczący na lekcjach w-f częściej podejmują czynną formę odpoczynku w życiu dorosłym (p

 1. Wiedza o zdrowiu a aktywność fizyczna w stylu życia uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Wrocławia = Knowledge about health and physical activity in life style among students of Universities of the Third Age on the example of Wroclaw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulina Jarecka

  2016-08-01

    Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, wiedza o zdrowiu Key words: physical activity, University of the Third Age, knowledge about health   Streszczenie Celem przeprowadzonych badań jest wyjaśnienie zależności między wiedzą o uwarunkowaniach zdrowia a aktywnością fizyczną uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławia. Badania przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego, w ramach której posłużono się techniką ankiety. Wyniki badań wskazują na występowanie istotnej zależności między wiedzą o uwarunkowaniach zdrowia a aktywnością fizyczną respondentów. Analiza prezentowanego materiału badawczego pozwala stwierdzić, że zarówno poziom wiedzy jak i aktywność fizycznej respondentów jest zadawalający. Abstract The goal of this research is explanation of dependencies between knowledge about health determinants and physical activity of the participants of University of the Third Age operating in Wroclaw. The study was conducted in 2016 using method of diagnostic survey in which poll technique was utilized. The results of research indicate an occurrence of significant relationship between knowledge about health determinants and physical activity  of respondents. Presented research materials analysis allow to conclude, that both the level of knowledge and physical activity of respondents are satisfactory.

 2. Planowanie partycypacyjne a przepływy informacji w controllingu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Dyczkowski

  2016-09-01

  Full Text Available W niniejszym artykule autorzy badają relacje między dwoma podejściami do planowania – partycypa-cyjnym i odgórnym – a przepływami informacji zarządczych w przedsiębiorstwach w ramach controllin-gu. W uzupełnieniu dotychczasowych rozważań teoretycznych i badań empirycznych prezentowanych w literaturze zwracają oni uwagę na partycypacyjność planowania nie tylko w ujęciu operacyjnym, ale też strategicznym. Wyniki prezentowane w artykule odnoszą się do dwóch badań prowadzonych w okre-sach od listopada 2010 r. do stycznia 2012 r. oraz od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. Badania prze-prowadzono w Polsce odpowiednio w 397 i 179 przedsiębiorstwach. Autorzy sformułowali dwie hipote-zy łączące planowanie partycypacyjne z przepływami informacyjnymi inicjowanymi odgórnie i oddolnie. Wartykule zastosowano podejście ilościowe, w tym analizę korelacji rang oraz aglomerację metodą Warda, które pozwoliły na analizy porównawcze nie tylko w odniesieniu do różnych podgrup organizacjiujętych w obu próbkach badawczych, ale także na porównania w czasie. Uzyskane wyniki potwierdziły pozytywny wpływ planowania partycypacyjnego na przepływy informacji zarządczych, zarówno te inicjowane odgórnie, jak i oddolnie. W szczególności planowanie partycypacyjne pozwala ograniczyć asymetrię informacyjną między kierownictwem naczelnym a pracownikami poszczególnych komórek funkcjonalnych.

 3. Determinants Of European Banks' Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klepczarek Emilia

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika CET 1 ratio, będącego miarą relacji pomiędzy kapitałem podstawowym banku a aktywami ważonymi ryzykiem. Badaniu poddano próbę losowo wybraną z grupy banków uczestniczących w tzw. stress-testach przeprowadzonych przez władze Europejskiego Banku Centralnego. EBC przeprowadził testy warunków skrajnych oceniając m.in. poziom współczynnika CET1 obliczanego według regulacji wynikających z III Reżimu Bazylejskiego. Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie wielkości banku i wskaźników ryzyka (aktywa ważone ryzykiem do aktywów ogółem; udział pożyczek w aktywach ogółem na poziom adekwatności kapitałowej. Potwierdzono również silny wpływ konkurencji, a także ujemną korelację między wskaźnikiem CET1 i udziałem depozytów w zobowiązaniach kapitałowych, którą można uzasadnić istnieniem systemu gwarantowania depozytów. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwe słabości przeprowadzonych badań, wynikające z nich ograniczenia wnioskowania oraz koncepcje ewentualnych dalszych analiz przedmiotowego obszaru tematycznego.

 4. Релациите меѓу Високата Порта и Охридската архиепископија во 18 век (причини за приближување и одделување

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Валентина [Valentina] Миронска-Христовска [Mironska-Hristovska

  2015-08-01

  Pogorszenie relacji pomiędzy arcybiskupstwem a Portą nastąpiło pod koniec XVII wieku i na początku wieku XVIII, kiedy imperium osmańskie było maksymalnie zaangażowane w politykę i wojny prowadzone w Europie, kiedy słabło ekonomicznie. Tymczasem fanarioci wzmacniali swe pozycje w patriarchacie w Carogrodzie, zyskiwali też na znaczeniu w wewnętrznej i zewnętrznej polityce państwa. Działania, jakie podejmowali wobec biskupów ochrydzkich, okazały się na tyle skuteczne, że zaczęli wypierać hierarchów macedońskich z ich stanowisk. Fanarioci stawali się coraz większą siłą finansową – zyskali ­uprzywilejowany status w handlu na Bałkanach, w Rosji i w Europie, otrzymali również liczne przywileje, jakie zapewniała im funkcja oficjalnych tłumaczy (dragomanów w rozmowach pomiędzy Portą a państwami europejskimi. Wszystko to wykorzystywali do realizacji swoich celów politycznych – likwidacja arcybiskupstwa w Ochrydzie miała być krokiem do urzeczywistnienia ­Megali Idei, prowadzącym do asymilacji ludności ziem macedońskich poprzez wprowadzenie liturgii w języku greckim, asymilację dziedzictwa kultury, języka i tożsamości.

 5. Who Needs Holocaust Studies? Writing Structurally, Reading Corporeally

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Wolski

  2014-01-01

  Full Text Available W artykule bronię tezy głoszącej, że nauka o Zagładzie jako dyscyplina wytwarza szczególne napięcie pomiędzy autorem tekstów należących do tej dziedziny (badaczem i obiektem jego narracji (badań. To napięcie, w pewnym stopniu obecne także w innych dziedzinach humanistycznych pod postacią rewaloryzacji autobiografizmu, narracji somatycznych itp., w przypadku badań nad Zagładą pozostaje w ścisłym związku z zasadniczą modalnością-gatunkiem tego rodzaju pisarstwa – świadectwem – i jego paradoksalnym wymogiem narracyjnego umieszczenia się wewnątrz własnej narracji (obecność zaświadczająca i pozostawania poza nią (zakładana zdolność narratora do spójnej i bezstronnej opowieści. Próbując udowodnić powszechność tego paradoksu w holocaustowych narracjach historiograficznych, literaturoznawczych i innych, dochodzę do wniosku, że staje się on quasi-gatunkowym wyznacznikiem tej dyscypliny, która opierając się na wspomnianym paradoksie (sygnalizowanym m.in. poprzez proliferację kategorii takich jak np. niewypowiadalność dąży do ustanowienia własnego badawczego języka i własnej metodologii. Choć jest to często metodologia i terminologia zbieżna z powszechnie stosowanymi narzędziami badań historiograficznych, literaturoznawczych i innych, to w ramach omawianej dziedziny zyskuje ona status narzędzi osobnych, właściwych jedynie dziedzinie Holocaust studies.

 6. Problem wolności w Internecie / The problem of freedom in Internet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Gleisner

  2013-07-01

  Full Text Available Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o granice wolności w Internecie. Dyskusje ten temat, toczące się na całym świecie od dawna, nie dały dotąd zadowalającej odpowiedzi. W ostatnich latach przybiera na sile spór pomiędzy zwolennikami pełnej swobody, a stronnikami prawnego ograniczania korzystania z zasobów globalnej sieci. Autorka przytacza argumenty obu stron konfliktu, zwracając uwagę na potrzebę znalezienia równowagi prawnej pomiędzy interesami twórców, a potrzebami odbiorców. Porusza ponadto istotne zagadnienie moralnej odpowiedzialności autorów za zamieszczane w Internecie treści.English abstractThis paper attempts to find an answer to the question about freedom in Internet. This issue has been discussed all over the world for long, however no satisfactory answer has yet been found. Recently, the dispute between the supporters of the full freedom and the ones voting for limiting the resources of the global network with legal means has been becoming more fierce. The author quotes arguments of both parties to the conflict, drawing attention to the need of finding a legal balance between the interests of the artists and the needs of the consumers. She also tackles with an important issue of moral responsibility of the authors for the contents placed in Internet. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 7. Relationship of musculoskeletal pain and well-being at work - Does pain matter?

  Science.gov (United States)

  Malmberg-Ceder, Kirsi; Haanpää, Maija; Korhonen, Päivi E; Kautiainen, Hannu; Soinila, Seppo

  2017-04-01

  Musculoskeletal pain is a common symptom and many people even with chronic pain continue to work. The aim of our study is to analyze how musculoskeletal pain affects work well-being by comparing work engagement in employees with or without pain, and how pain-related risk of disability is associated with work engagement. In a separate analysis, we also studied, how psychosocial factors are related to work engagement. This is a cross-sectional study of Finnish female employees of the city of Pori, Finland (PORi To Aid Against Threats (PORTAAT) study). Data was collected by trained study nurses and self-administrated questionnaires. Work well-being was measured by work engagement using Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) questionnaire and the burden of pain was measured by using the short version of Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (ÖMPSQ). Study population was divided into four groups: those without pain and the groups with low (I), medium (II) or high (III) ÖMPSQ score, reflecting increasing risk of long term disability due to musculoskeletal pain. The study nurse assessed psychosocial risk factors using defined core questions. We evaluated 702 female employees, 601 (86%) had suffered from musculoskeletal pain over the past 12 months, whereas 101 (14%) reported no pain at all. Pain was chronic (duration at least 3 months) in 465/601 (77%) subjects. Subjects with musculoskeletal pain were older, had higher BMI and were on sick leave more often than subjects without pain. Of the psychosocial risk factors, depression, type D personality, anxiety and hostility were significantly more common among subjects with musculoskeletal pain. Hypertension and the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs were significantly more frequent in the musculoskeletal pain group. Quality of sleep and working capability were significantly better among persons without pain. Average weekly working hours were slightly higher among those with musculoskeletal pain. In

 8. HIDROLISIS SELULOSA MENJADI GLUKOSA DENGAN KATALIS HETEROGEN ARANG AKTIF TERSULFONASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Didi Dwi Anggoro

  2014-12-01

  . Hasilnya kemudian dicuci dan dikeringkan, dilakukan uji karakteristik dan performance (kinerja katalis berupa kapasitas H+, ukuran pori katalis dengan BET, uji gugus fungsi dengan FTIR, dan uji struktur marfologi katalis dengan SEM. Kinerja katalis diuji dalam reaktor autoclave melalui proses hidrotermal dengan mevariasikan jumlah katalis, dan variasi temperatur. Hasil penelitian menunjukkan untuk uji karakteristik kapasitas H+ sebesar 2,95 mmol/gr, untuk uji BET ukuran pori 29 m2/gr , untuk uji FTIR keberadaan gugus sulfonat terbaca pada vibrasi panjang gelombang 1750 cm-1 dan 1379 cm-1 , pada uji SEM struktur morfologi katalis yang lebih terbuka pada karbon aktif setelah proses sulfonasi. Kinerja katalis konversi tertinggi selulosa menjadi glukosa mencapai 87,2% pada jumlah alang-alang 2 gr, jumlah katalis 2 gr, dan temperatur 170oC selama  8 jam. Kata kunci : selulosa; glukosa; karbon aktif tersulfonasi; alang-alang

 9. ExternE National Implementation Finland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pingoud, K; Maelkki, H; Wihersaari, M; Pirilae, P [VTT Energy, Espoo (Finland); Hongisto, M [Imatran Voima Oy, Vantaa (Finland); Siitonen, S [Ekono Energy Ltd, Espoo (Finland); Johansson, M [Finnish Environment Institute, Helsinki (Finland)

  1999-07-01

  ExternE National Implementation is a continuation of the ExternE Project, funded in part by the European Commission's Joule III Programme. This study is the result of the ExternE National Implementation Project for Finland. Three fuel cycles were selected for the Finnish study: coal, peat and wood-derived biomass, which together are responsible for about 40% of total electricity generation in Finland and about 75% of the non-nuclear fuel based generation. The estimated external costs or damages were dominated by the global warming (GW) impacts in the coal and peat fuel cycles, but knowledge of the true GW impacts is still uncertain. From among other impacts that were valued in monetary terms the human health damages due to airborne emissions dominated in all the three fuel cycles. Monetary valuation for ecosystem impacts is not possible using the ExternE methodology at present. The Meri-Pori power station representing the coal fuel cycle is one of the world's cleanest and most efficient coal-fired power plants with a condensing turbine. The coal is imported mainly from Poland. The estimated health damages were about 4 mECU/kWh, crop damages an order of magnitude lower and damages caused to building materials two orders of magnitude lower. The power stations of the peat and biomass fuel cycles are of CHP type, generating electricity and heat for the district heating systems of two cities. Their fuels are of domestic origin. The estimated health damages allocated to electricity generation were about 5 and 6 mECU/kWh, respectively. The estimates were case-specific and thus an generalisation of the results to the whole electricity generation in Finland is unrealistic. Despite the uncertainties and limitations of the methodology, it is a promising tool in the comparison of similar kinds of fuel cycles, new power plants and pollution abatement technologies and different plant locations with each other. (orig.)

 10. PARAMETRY OSZKLENIA A KOMFORT CIEPLNY W STREFIE O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata WILK-SŁOMKA

  na kotle gazowym zasilającym grzejniki płytowe, konwekcyjne. Ocenę komfortu cieplnego przeprowadzono posługując się wskaźnikiem PMV. W rozważaniach uwzględniono podział na pory roku (lato, zima oraz porę dnia (dzień, noc poprzez przyjęcie odpowiednich wartości opisujących aktywność fizyczną człowieka (met oraz oporność cieplną odzieży (clo. Do analiz przyjęto 4 warianty oszklenia. Punkt odniesienia stanowi przeszklona fasada złożona z zestawu szybowego jednokomorowego wypełnionego powietrzem. Pozostałe warianty dobrano tak, aby odpowiadały współczesnym rozwiązaniom zestawów szybowych dla budownictwa niskoenergetycznego. Spełniają one aktualne wymagania izolacyjności termicznej, przy czym różnią się wartościami współczynników: przenikania ciepła U, całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g oraz przepuszczalności światła τvis. Są to zestawy trójszybowe, w których komory wypełniono argonem, szyby pokryto powłokami selektywnymi. Najbardziej korzystnymi z punktu widzenia uzyskania warunków odczuwania komfortu cieplnego dla opisanych powyżej założeń wydaje się być rozwiązanie W3.

 11. Tests for manufacturing technology of disposal canisters for nuclear spent fuel

  International Nuclear Information System (INIS)

  Raiko, H.; Salonen, T.; Meuronen, I.; Lehto, K.

  1999-06-01

  The summary and status of the results of the manufacturing technology programmes concerning the disposal canister for spent nuclear fuel conducted by Posiva Oy are given in this report. Posiva has maintained a draft plan for a disposal canister design and an assessment of potential manufacturing technologies for about ten years in Finland. Now, during the year 1999, the first full scale demonstration canister is manufactured in Finland. The technology used for manufacturing of this prototype is developed by Posiva Oy mainly in co-operation with domestic industry. The main partner in developing the manufacturing technology for the copper shell has been Outokumpu Poricopper Oy, Pori, Finland, and the main partner in developing the technology for the iron insert of the canister has been Valmet Oyj Rautpohja Foundry, Jyvaeskylae, Finland. In both areas many subcontractors have been used, predominantly domestic engineering workshops, but also some foreign subcontractors, e.g. for EB-welding, who have had large enough welding equipment. This report describes the developing programmes for canister manufacturing, evaluates the results and presents some alternative methods, and tries to evaluate the pros and contras of them. In addition, the adequacy of the achieved technological know-how is assessed in respect of the required quality of the disposal canister. The following manufacturing technologies have been the concrete topics of the development programme: Electron beam welding technology development for thick-walled copper, Casting of massive copper billets, Hot rolling of thick-walled copper plates, Hot pressing and forging in lid manufacture, Extrusion and drawing of copper tubes, Bending of copper plates by roller or press, Machining of copper, Residual stress removal by heat treatment, Non-destructive testing, Long-term strength of EB-welds, Casting and machining of the iron insert of the canister The specialists from all the main developing partner companies have

 12. ExternE National Implementation Finland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pingoud, K.; Maelkki, H.; Wihersaari, M.; Pirilae, P.; Hongisto, M.; Siitonen, S.; Johansson, M.

  1999-01-01

  ExternE National Implementation is a continuation of the ExternE Project, funded in part by the European Commission's Joule III Programme. This study is the result of the ExternE National Implementation Project for Finland. Three fuel cycles were selected for the Finnish study: coal, peat and wood-derived biomass, which together are responsible for about 40% of total electricity generation in Finland and about 75% of the non-nuclear fuel based generation. The estimated external costs or damages were dominated by the global warming (GW) impacts in the coal and peat fuel cycles, but knowledge of the true GW impacts is still uncertain. From among other impacts that were valued in monetary terms the human health damages due to airborne emissions dominated in all the three fuel cycles. Monetary valuation for ecosystem impacts is not possible using the ExternE methodology at present. The Meri-Pori power station representing the coal fuel cycle is one of the world's cleanest and most efficient coal-fired power plants with a condensing turbine. The coal is imported mainly from Poland. The estimated health damages were about 4 mECU/kWh, crop damages an order of magnitude lower and damages caused to building materials two orders of magnitude lower. The power stations of the peat and biomass fuel cycles are of CHP type, generating electricity and heat for the district heating systems of two cities. Their fuels are of domestic origin. The estimated health damages allocated to electricity generation were about 5 and 6 mECU/kWh, respectively. The estimates were case-specific and thus an generalisation of the results to the whole electricity generation in Finland is unrealistic. Despite the uncertainties and limitations of the methodology, it is a promising tool in the comparison of similar kinds of fuel cycles, new power plants and pollution abatement technologies and different plant locations with each other. (orig.)

 13. Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Koniewski

  2013-09-01

  Full Text Available Nauczyciele, różniąc się efektywnością pracy, wpływają na wyniki uczniów. Analizowano dane z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w gimnazjach w 2012 r. Analizy objęły 3883 uczniów z 246 oddziałów, ze 137 szkół i 202 nauczycieli matematyki oraz 4119 uczniów z 260 oddziałów, ze 143 szkół i 215 nauczycieli języka polskiego. Wariancja wyników egzaminów przypisana nauczycielom wyniosła 12% (matematyka i 8% (kompetencje językowe. W modelu uwzględniającym m.in.: wcześniejsze osiągnięcia, inteligencję, zmienne statusowe rodziny ucznia, efekt nauczyciela wyjaśnił 5% (matematyka i 4% (kompetencje językowe wariancji wyników egzaminu. Do tej pory nie było jasne, za pomocą jakich cech nauczycieli i stylu nauczania można wyczerpująco wyjaśnić zróżnicowanie efektywności ich pracy. Skala „autorytet nauczyciela/utrzymanie dyscypliny” wyjaśniła 91% efektu nauczyciela w nauczaniu matematyki i 81% w nauczaniu języka polskiego, przy kontroli wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych, inteligencji, zmiennych statusowych rodziny ucznia i lokalizacji gimnazjum.

 14. Type IX secretion: the generation of bacterial cell surface coatings involved in virulence, gliding motility and the degradation of complex biopolymers.

  Science.gov (United States)

  Veith, Paul D; Glew, Michelle D; Gorasia, Dhana G; Reynolds, Eric C

  2017-10-01

  The Type IX secretion system (T9SS) is present in over 1000 sequenced species/strains of the Fibrobacteres-Chlorobi-Bacteroidetes superphylum. Proteins secreted by the T9SS have an N-terminal signal peptide for translocation across the inner membrane via the SEC translocon and a C-terminal signal for secretion across the outer membrane via the T9SS. Nineteen protein components of the T9SS have been identified including three, SigP, PorX and PorY that are involved in regulation. The inner membrane proteins PorL and PorM and the outer membrane proteins PorK and PorN interact and a complex comprising PorK and PorN forms a large ring structure of 50 nm in diameter. PorU, PorV, PorQ and PorZ form an attachment complex on the cell surface of the oral pathogen, Porphyromonas gingivalis. P. gingivalis T9SS substrates bind to PorV suggesting that after translocation PorV functions as a shuttle protein to deliver T9SS substrates to the attachment complex. The PorU component of the attachment complex is a novel Gram negative sortase which catalyses the cleavage of the C-terminal signal and conjugation of the protein substrates to lipopolysaccharide, anchoring them to the cell surface. This review presents an overview of the T9SS focusing on the function of T9SS substrates and machinery components. © 2017 John Wiley & Sons Ltd.

 15. Short Berg Balance Scale, BBS-9, as a predictor of fall risk among the aged: a prospective 12-month follow-up study.

  Science.gov (United States)

  Hohtari-Kivimäki, Ulla; Salminen, Marika; Vahlberg, Tero; Kivelä, Sirkka-Liisa

  2013-12-01

  The aim of this study was to assess the adequacy of the short, 9-item Berg Balance Scale (BBS-9) to predict fall risk among the community-dwelling aged. The subjects (n = 519) were derived from the participants in a multifactorial fall prevention intervention conducted in Pori, Finland. Receiver operating characteristic (ROC) analysis was used to determine the cut-off score for BBS-9 (range 0-36) to classify aged people with a fall risk during a 12-month follow-up. Logistic regression was used to analyse the relationship of potential confounders with fall risk. The association between the cut-off score for BBS-9 and fall risk was tested using the Chi-square test. In determining the cut-off score of BBS-9 to classify fall risk, the highest sensitivity (0.51) and specificity (0.57) (when both presumed to be above 0.50) sum score was within the limit range 32 scores or below. The area under curve (AUC) was significantly better in the model adjusted for significant confounders (vision and the number of regularly used drugs) (AUC = 0.64) than in the unadjusted model (AUC = 0.57) (p = 0.045). Among patients who scored 32 or below in BBS-9 the incidence of multiple falls was 20.0 %, whereas among those who scored 33-36 it was 15.7 %. BBS-9 with the cut-off score of 32/33 together with data on vision and the number of regularly used drugs predicted moderately the risk of falling among the community-dwelling aged.

 16. ExternE National Implementation Finland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pingoud, K.; Maelkki, H.; Wihersaari, M.; Pirilae, P. [VTT Energy, Espoo (Finland); Hongisto, M. [Imatran Voima Oy, Vantaa (Finland); Siitonen, S. [Ekono Energy Ltd, Espoo (Finland); Johansson, M. [Finnish Environment Institute, Helsinki (Finland)

  1999-07-01

  ExternE National Implementation is a continuation of the ExternE Project, funded in part by the European Commission's Joule III Programme. This study is the result of the ExternE National Implementation Project for Finland. Three fuel cycles were selected for the Finnish study: coal, peat and wood-derived biomass, which together are responsible for about 40% of total electricity generation in Finland and about 75% of the non-nuclear fuel based generation. The estimated external costs or damages were dominated by the global warming (GW) impacts in the coal and peat fuel cycles, but knowledge of the true GW impacts is still uncertain. From among other impacts that were valued in monetary terms the human health damages due to airborne emissions dominated in all the three fuel cycles. Monetary valuation for ecosystem impacts is not possible using the ExternE methodology at present. The Meri-Pori power station representing the coal fuel cycle is one of the world's cleanest and most efficient coal-fired power plants with a condensing turbine. The coal is imported mainly from Poland. The estimated health damages were about 4 mECU/kWh, crop damages an order of magnitude lower and damages caused to building materials two orders of magnitude lower. The power stations of the peat and biomass fuel cycles are of CHP type, generating electricity and heat for the district heating systems of two cities. Their fuels are of domestic origin. The estimated health damages allocated to electricity generation were about 5 and 6 mECU/kWh, respectively. The estimates were case-specific and thus an generalisation of the results to the whole electricity generation in Finland is unrealistic. Despite the uncertainties and limitations of the methodology, it is a promising tool in the comparison of similar kinds of fuel cycles, new power plants and pollution abatement technologies and different plant locations with each other. (orig.)

 17. Aeromagnetic survey in Eurajoensalmi, Olkiluoto 2008

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levaeniemi, H.

  2008-08-01

  This report describes the survey operation, survey and processing methods and the deliverables of an aerogeophysical survey in Olkiluoto area in April 2008. The survey was conducted by Geological Survey of Finland (GTK). The survey aircraft was a twin-engine Twin Otter operated by Finnish Aviation Academy (SIO) and owned by Natural Environment Research Council / British Geological Survey (NERC / BGS), with whom GTK has established a joint venture called Joint Airborne-geoscience Capability (JAC). The survey was conducted in April 2008 during six days. The survey consists of six separate survey flights, one of which was a magnetic calibration flight. The survey was based in Pori airport. Survey line spacing was 50 meters and nominal survey altitude was 30 meters. Measurements were completed in April 2008, and data processing and reporting was done in June 2008. Two cesium magnetometers installed onboard the aircraft (at the left wingtip and in a nose cone) were measuring the magnetic total field intensity during the survey flights. An automatic compensation unit corrected the aircraft attitude errors in the magnetic data in real time. In addition to magnetic measurement, auxiliary parameters such as flight altitude and aircraft attitude were also recorded simultaneously. Reference ground base station was used for recording the temporal variations in the magnetic field and also reference data for post-positioning of coordinate information. In the post-processing phase, heading correction, base station correction and microlevelling procedures were applied to the magnetic data. The data was exported to numeric XYZ files and interpolated into grid data file. A noteworthy local detail present in the survey and in the processing was the massive power line. For safety reasons, flight altitude had to be increased and survey lines had to be cut short in the vicinity of the powerline. However, due to reasonable planning of the survey area boundaries, this caused no great

 18. Kvanefjeld refinery pilot plant operations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krebs, Damien; Furfaro, Domenic

  2016-01-01

  Greenland Minerals and Energy is a junior project development company which is listed on the Australian Stock Exchange (asx:GGG). It is developing the Kvanefjeld rare earth and uranium project located in the southern tip of Greenland. The project has completed a Feasibility Study and is currently in the permitting phase. Last year was a busy time for the company as it completed a Feasibility Study, a mining licence application (draft submitted in December 2015) and pilot plant operations. Beneficiation pilot plant operations were completed at GTK in Finland in April 2015. This pilot plant treated approximately 30 tonnes of ore to producing almost 2 tonnes of rare earth mineral concentrate. Later in the year a hydrometallurgical pilot plant was performed which mimicked the Refinery process. This pilot plant was performed at Outotec’s Pori Research laboratories in Finland from September till October 2015. The pilot plant treated approximately 200 kilograms of concentrate over 4 split operating campaigns. Each campaign was performed to focus on the performance of a specific part of the refinery flowsheet. This allowed for full operating focus on a single unit operation to ensure that it was operating correctly. The pilot plant operations were quite successful with no major issues with the flowsheet identified through continuous operation. Some fine tuning of conditions was required to ensure adequate removal of impurities was performed with recycle streams incorporated. Overall the leach extractions observed in the pilot plant exceeded the design assumptions in the Feasibility Study. These programs were partially funded by the EURARE program. The EURARE program aims to encourage the sustainable development of European based rare earth projects. This has the goal of allowing Europe to become less reliant on importation of these key raw materials. The professionalism and performance of both GTK and Outotec contributed significantly to the success of the pilot plant

 19. Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Przybyszewska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja spuścizny Stefana Balickiego (1899–1939 oraz perspektyw badawczych, jakie otwierają materiały źródłowe tworzące zbiór. Archiwalia literackie i biograficzne dokumentujące życie i twórczą aktywność poznańskiego pisarza i pedagoga pochodzą z rodzinnych zbiorów autora Chłopców, które zostały przekazane Bibliotece Raczyńskich w 2003 roku. W spuściźnie Balickiego szczególne miejsce zajmują rękopiśmienne bruliony z wierszami i dzienniki, prowadzone w latach szkolnych oraz w okresie działań wojennych, przed osiedleniem się pisarza w Poznaniu. Archiwalia te stanowią zarazem ważny przyczynek do badań nad początkami twórczości Balickiego, naznaczonej intensywną pracą poetycką, którą pisarz niemal zupełnie porzucił w okresie dojrzałej aktywności literackiej. Bruliony zawierają autografy kilkuset tekstów poetyckich powstałych w latach 1916–1922, w ogromnej większości nieopublikowanych. Ważnym dokumentem pracy zawodowej są nadto dzienniki prowadzone przez Balickiego – pedagoga, nauczyciela poznańskiego Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. A. Mickiewicza. Spuścizna, do tej pory w niewielkim stopniu dostępna badaczom biografii i twórczości Balickiego, jest też ważnym dopełnieniem archiwaliów dotyczących pisarza, zgromadzonych w innych polskich bibliotekach i ośrodkach dokumentacyjnych.

 20. Monitoring of spotted eagles in Estonia in 1994–2014: Stability of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina and decline of the greater spotted eagle (A. clanga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Väli Ülo

  2015-06-01

  Full Text Available Populacné trendy orla kriklavého a hrubozobého v Estónsku boli odhadnuté z údajov získaných v rokoch 1994 - 2014 v rámci monitoringu bežných druhov dravcov a tiež zo špeciálnych plôch na monitoring týchto dvoch druhov orlov. Oba metodické prístupy majú svoje klady a zápory, avšak z ich údajov vypocítané populacné trendy sú si podobné. Pocetnost orla kriklavého v posledných dvoch desatrociach mierne kolísala, celkový trend je ale stabilný; velkost jeho populácie sa v súcasnosti odhaduje na 600 - 700 párov. Pocet hniezdnych teritórií orla hrubozobého (cisté aj zmiešané páry významne poklesol, napr. v rokoch 2004 až 2010 o 14 % za rok, v posledných rokoch sa ich pocet zdá byt stabilizovaný na kriticky nízkej úrovni. Pokles pocetnosti cistých párov bol prudší než u zmiešaných párov, ich podiel sa znížil z tretiny na štvrtinu z hniezdnych teritórií orla hrubozobého. Dnes je v Estónsku možné nájst 5 - 10 hniezdnych teritórií tohto druhu orla.

 1. „Skrwawione ziemie” Timothy Snydera. Krytyczne uwagi na temat konstrukcji krajobrazu historycznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jürgen Zarusky

  2012-12-01

  Full Text Available Timothy Snyder’s "Bloodlands". Critical comments on the construction of historical landscape Jürgen Zarusky's text is an extensive deconstruction of Timothy Snyder's narration presented in Bloodlands. The narration is based on the assumption, that both regimes – Nazi and Soviet – and their extermination practicies were similar. In Bloodlands Stalin's crimes are presented as a form of ethnic extermination. Thus Snyder suggested ideological kinship between both dictators without analysing specific ideologies. Although the author specifies the differences between these two ideologies he does not ask about their significance to the enemy image and extermination practicies. Snyder's narration concentrates excessively on Poland – as the core of “bloodlands”. In the closing chapter of the book Poles are depicted as the actual martyrs of “bloodlands” in Poland, as well as on the territory of the Soviet Union. Yet up to this day there are ethinc gorups – like Sinti and Romany -  who have to fight for the recognition of their tragic experiences as the victims of crimes commited by German authorities. The author also does not mention about the victims of the agressive wars against the Soviet Union. Thus the point of Bloodlands is not to present all the victims of totalitarianism and the war, all the victims from “bloodlands”, but to present only the victims selected by the author.   „Skrwawione ziemie” Timothy Snydera. Krytyczne uwagi na temat konstrukcji krajobrazu historycznego Tekst Jürgen Zarusky'ego to obszerna dekonstrukcja narracji Timothy Snydera zaprezentowanej w książce Skrwawione ziemie. Zasadza się ona na założeniu, że oba reżimy - niemiecki i radziecki - oraz ich praktyki eksterminacyjne były bardzo do siebie zbliżone. W książce przedstawiono stalinowskie zbrodnie masowe jako formę etnicznej eksterminacji. W ten sposób Snyder zasugerował ideologiczne pokrewieństwo między obu dyktatorami, nie

 2. Styl radzenia sobie ze stresem jako moderator związku lęku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Ziarko

  2011-06-01

  Full Text Available Lęk stanowi jedną z konsekwencji chorób przewlekłych, w tymreumatoidalnego zapalenia stawów (RZS. Wysoki poziom lękuobniża jakość życia pacjentów, prowadzi do zachowań antyzdrowotnychoraz może wpływać na gorszy przebieg choroby. Związekneurotyzmu z lękiem został dotąd dobrze udokumentowany. Neurotyzmstanowi cechę temperamentu, a więc w niewielkim stopniumożna ją modyfikować. Redukcja kosztów psychicznych ponoszonychprzez osoby o wysokim poziomie neurotyzmu wymagapoznania czynników, które mogłyby ograniczać wpływ neurotyzmuna poziom lęku (czynniki moderujące relację neurotyzm–lęk.Celem badania było określenie zmiennych moderujących relacjępomiędzy neurotyzmem a lękiem.W badaniach wzięło udział 100 osób chorujących na RZS (78 ko -biet i 22 mężczyzn. Zostali oni przebadani za pomocą kwestionariuszymierzących: poziom lęku, style radzenia sobie ze stresemoraz wymiary osobowości. Obliczono współczynniki korelacjir Pearsona pomiędzy mierzonymi zmiennymi oraz wykonano analizęmoderacji związku pomiędzy neurotyzmem a lękiem jakostanem za pośrednictwem stylów radzenia sobie ze stresem.Testowanie interakcji przeprowadzono metodą najmniejszych kwadratówi regresji logistycznej.Ustalono, że istnieje wprost proporcjonalny związek pomiędzyneurotyzmem a lękiem rozumianym jako stan (r = 0,63; p < 0,01(tab. I. Zaobserwowano, że związek ten nie zachodzi w przypadkuosób o wysokim neurotyzmie posługujących się unikowym stylem radzenia sobie ze stresem (R2 = 0,19; F = 7,00; p < 0,001 (ryc. 1oraz u osób poszukujących kontaktów towarzyskich (R2 = 0,22;F = 8,70; p < 0,001 (ryc. 2, tab. II.Wyniki wskazują, że silny neurotyzm zwiększa prawdopodobieństworeagowania podwyższonym poziomem lęku w obliczu pojawiającychsię objawów oraz zagrożeń będących konsekwencjąchoroby. Zaobserwowane zależności potwierdzają hipotezę, żetemperament jest czynnikiem ryzyka w rozwoju zaburze

 3. Ekspresja kinazy Jak3 i aktywacja białka Stat3 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie zapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Steciwko

  2010-08-01

  Full Text Available Wstęp: Układ przekaźnikowy Jak/Stat (kinaza tyrozynowaJanus/sygnał transdukcji i aktywacji transkrypcji jest wykorzystywanyprzez wiele cytokin, czynników wzrostu i hormonów regulującychmechanizmy transkrypcji genów oraz aktywacji, proliferacji,różnicowania i apoptozy komórek. Wyniki dotychczasowych badańwskazują, że kinaza Jak3 odgrywa istotną rolę w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów (RZS. Cel pracy: Ocena ekspresji Jak3 oraz aktywacji Stat3 w leukocytachkrwi obwodowej (LKO i komórkach płynu stawowego (KPSu chorych na RZS i spondyloartropatie zapalne (SpaZ oraz analizazwiązku badanych parametrów ze wskaźnikami aktywności chorobyużywanymi w praktyce klinicznej. Ponadto analizie poddanozależności między ekspresją Jak3 a aktywacją Stat3. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 19 chorych na RZSoraz 22 chorych na SpaZ (zesztywniające zapalenie stawów, łuszczycowezapalenie stawów, spondyloartropatia niezróżnico wana.Grupę kontrolną stanowiły 23 zdrowe osoby. W badanych grupachw LKO metodą immunocytochemiczną oznaczono ekspresję kinazyJak3 i aktywację białka Stat3. Tą samą metodą oznaczono ekspresjęJak3 i aktywację Stat3 u 11 chorych na RZS i u 12 chorych na SpaZw KPS. U chorych zostały oznaczone warto ści parametrów stanuzapalnego oraz wskaźników aktywności choroby DAS28 i BASDAI.Wykonano rentgenogramy stawów zajętych procesem chorobowym. Wyniki: Ekspresja Jak3 oraz aktywacja Stat3 były znacząco wyższeu chorych na RZS i SpaZ w porównaniu z grupą kontrolną. War to -ści te były wyższe w KPS niż w LKO. U chorych na RZS zaobserwowanododatnią korelację między aktywnością Stat3 w KPSa wartością CRP. Nie wykazano korelacji między ekspresją Jak3a aktywacją Stat3. Wnioski: Funkcja Jak3 i Stat3 jest związana z procesem immunolo -gicznym w przebiegu RZS i SpaZ. Wydaje się, że zablokowanie ichfunkcji może stanowić cel terapeutyczny w obydwu grupach chorych.

 4. Brak związku polimorfizmu –590 C/T genu IL-4 oraz –1082 A/G genu IL-10 z rozwojem atopowego zapalenia skóry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Sysa-Jędrzejowska

  2010-09-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Atopowe zapalenie skóry (AZS jest przewlekłą,zapalną dermatozą, często współistniejącą z innymi chorobami atopowymi,takimi jak astma, alergiczny nieżyt nosa bądź spojówek. Wśródwielu czynników etiopatogenetycznych podłoże genetyczne, obejmującepolimorfizmy i mutacje w genach kodujących białka zaangażowanew prawidłową budowę bariery naskórkowej oraz odpowiedź immunologiczną,jest przedmiotem wielu prac badawczych. W patogenezieAZS szczególną rolę przypisuje się cytokinom Th2-zależnym, w tyminterleukinom 4 i 10 (IL-4 i IL-10. Cel pracy: Ocena polimorfizmów regionu promotorowego –590 C/Tgenu IL-4 oraz 1082 A/G genu IL-10 u pacjentów z AZS zamieszkującychteren województwa łódzkiego. Materiał i metodyka: Grupę badawczą stanowiło 163 chorych na AZS,u których rozpoznanie choroby ustalono na podstawie kryteriów Hanifinai Rajki, natomiast grupę kontrolną 204 zdrowych wolontariuszy.Nasilenie procesu chorobowego u wszystkich chorych oceniono przyużyciu skali Rajki i Langelanda. Analizę wariantów polimorficznychw regionie promotorowym genów IL-4 i IL-10 przeprowadzono metodąRFLP-PCR z wykorzystaniem enzymów restrykcyjnych do wykrywaniazmian w sekwencji DNA. Wyniki: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w rozkładziegenotypów polimorfizmów –590 C/T dla IL-4 oraz –1082 A/G genuIL-10 między grupą pacjentów a grupą kontrolną (p > 0,05 dla wszystkichporównań. W badanych polimorfizmach genów kodujących IL-4i IL-10 rozkład genotypów nie różnił się statystycznie istotnie w grupiepacjentów mających łagodny przebieg AZS od chorych z AZS o umiarkowanymi ciężkim przebiegu. Nie stwierdzono (p > 0,05 równieżzwiązku między badanymi polimorfizmami genów IL-4 i IL-10 a wczesnymzachorowaniem na astmę. Wnioski: Brak pozytywnej korelacji między obecnością polimorfizmówgenów IL-4 oraz IL-10 a rozwojem AZS w badanej grupie chorychmoże świadczyć o odmienno

 5. Rozmowa z Nadą Prlją

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Waślicka

  2014-06-01

  Full Text Available An interview with Nada Prlja  Nada Prlja is an artist who works in the public space and tackles the issues of social inequalities and exclusion. During the 7th Berlin Biennale for Contemporary Art, she built a Peace Wall across Friedrichstrasse and thus she blocked the passage between the northern part of the street, which is a tourist attraction, and where expensive shops and restaurants are located; and its southern part, which is inhabited mainly by immigrants, who live in council flats. Nada Prjla tried to visualise the symbolic divide between the rich and the poor part of the street by putting the wall up, whose name alludes to the peace walls that split Protestants and Catholics in Northern Ireland.   Rozmowa z Nadą Prlją Nada Prlja to artystka działająca w przestrzeni publicznej, podejmująca kwestie nierówności społecznych i wykluczenia. W ramach 7. Berlińskiego Biennale Sztuki Współczesnej w 2012 roku Prlja zbudowała Peace Wall (‘Mur Pokoju’ w poprzek jezdni na Friedrichstrasse w Berlinie. Zablokowała w ten sposób ruch między turystyczną, północną częścią tej ulicy z eleganckimi restauracjami i sklepami a jej południową częścią, gdzie znajduje się zamieszkane głównie przez imigrantów osiedle budynków socjalnych. Nada Prlja postanowiła uwidocznić tę symboliczną granicę między bogatą a biedną częścią ulicy i ustawiła tam mur. Jego nazwa nawiązuje do „murów pokoju” (peace walls oddzielających od siebie protestantów i katolików w Irlandii Północnej.

 6. Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2014-06-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy była obserwacja i ewaluacja dotychczasowego przebiegu badania nad rolą warsztatów arteterapeutycznych w procesie zdrowienia nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Od grudnia 2011 roku autorka pracy, psycholog z tytułem plastyka ceramika, prowadzi warsztaty arteterapii na oddziale psychiatrii wieku rozwojowego. Do czerwca 2013 roku w zajęciach wzięło udział 27 pacjentek, spośród których 15 spełniło kryteria włączające do badania. Dziewczęta są badane po przyjęciu na oddział oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą następujących narzędzi: EAT-26 (Eating Attitudes Test, EDI (Eating Disorder Inventory, YSR (Youth Self-Report – jedno z narzędzi z grupy Child Behavior Checklist – oraz KBPK (Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli. Dodatkowo po ukończeniu cyklu warsztatów arteterapeutycznych pacjentki są proszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ich dotychczasowe wyniki przedstawiono w załączeniu. Obserwacje zdobyte przez autorkę w przebiegu prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz wnioski wypływające z ankiet ewaluacyjnych wskazują na zapotrzebowanie na tego typu formę terapii wśród osób hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Na obecnym etapie badań trudno wykazać pozytywny wpływ arteterapii na proces zdrowienia pacjentek. Autorka ma nadzieję, że analiza wyników uzyskanych od ostatecznej liczby badanych umożliwi rzetelną ocenę skuteczności arteterapii w leczeniu jadłowstrętu psychicznego.

 7. DIGITALISATION IN FINNISH MUSEUMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Laine-Zamojska

  2014-01-01

  Full Text Available W artykule omówiono generalny obraz digitalizacji w fińskim sektorze muzealnym. Przedstawiono szacunkowe liczby dotyczące digitalizacji dziedzictwa kulturowego na podstawie przeprowadzonych statystycznych badań, oraz zaprezentowano wiele projektów związanych z ucyfrowieniem fińskich muzeów.\tFiński sektor muzealny jest niezwykle zróżnicowany, podobnie jak stopień skatalogowania i zdigitalizowania kolekcji. W projektach rozwojowych aktywnie uczestniczy cały sektor muzealny. W ostatnich latach, dzięki wielu inicjatywom i badaniom udało się uzyskać szczegółowy obraz fińskiego sektora muzealnego. Największą inicjatywą jest projekt utworzenia Narodowej Biblioteki Cyfrowej, podlegający Ministerstwu Edukacji i Kultury. Celem projektu jest połączenie i udostępnienie zasobów z instytucji pamięci (bibliotek, archiwów i muzeów. Towarzyszą mu rozległe projekty digitalizacji.\tW związku z ogromną różnorodnością systemów do zarządzania kolekcją i praktykami katalogowymi w muzeach, w 2011 r. Państwowy Urząd Muzealny (Museovirasto / National Board of Antiquities, Fiński Związek Muzeów (Suomen museoliitto / Finnish Museums Association i Państwowa Galeria Sztuki (Valtion taidemuseo / Finnish National Gallery zainicjowały projekt Muzeum2015 (Museo2015 / Museum2015. Jego głównymi celami są: unifikacja procesów związanych z zarządzaniem kolekcją, stworzenie architektury korporacyjnej dla zarządzania muzealną kolekcją, stworzenie modelu zarządzania dla architektury korporacyjnej, oraz określenie i stworzenie warunków do zakupu i implementacji ogólnofińskiego systemu zarządzania kolekcją.\tRozwój cyfrowych narzędzi dla najmniejszych, prowadzonych przez wolontariuszy, muzeów lokalnych jest jednym z celów projektu badawczego ViMuseo, prowadzonego na Uniwersytecie w Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä.

 8. Edukacja żywieniowa rodziny w przypadku występowania otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Pieszko

  2013-12-01

  Full Text Available Edukacja żywieniowa stanowi ważny element terapii osób z nadwagą i otyłością, będąc niejednokrotnie dopełnie‑ niem dla diety redukcyjnej czy farmakoterapii. Prawidłowo dobrana i realizowana metoda szkolenia powinna speł‑ niać funkcję czynnika mobilizującego i wzmacniającego, dzięki któremu pacjent będzie chętniej modyfikował swój styl życia. Głównym celem edukacji dotyczącej diety jest przekazanie i utrwalenie właściwych postaw żywieniowych, przy czym forma przekazu wiedzy na temat odżywiania skierowana do dzieci nie może być taka sama jak przezna‑ czona dla ich rodziców/opiekunów. Związane jest to z różnicami w rozumieniu i przyswajaniu informacji pomiędzy osobami dorosłymi i dziećmi. Mimo to trzeba pamiętać, że rodzina jest społecznością, której członkowie są ze sobą bardzo związani i mają na siebie duży wpływ – nie można zatem pominąć edukacji, która będzie zachęcała całą rodzinę do wspólnych działań. Zmiana nawyków żywieniowych musi dotyczyć wszystkich członków rodziny, gdyż to rodzice poprzez swoje poglądy, preferencje i zachowania kształtują poglądy, preferencje i zachowania dzieci. Również osoba szczupła powinna dostosować się do nowych zasad dla dobra swoich bliskich. Wzajemna moty‑ wacja może być kluczem do sukcesu. Zmiana stylu życia wiąże się też ze zwiększeniem aktywności fizycznej, która jest nieodzownym elementem terapii pacjentów otyłych. Wzrost aktywności ruchowej może skutecznie skrócić czas leczenia oraz przyczynić się do jego lepszych efektów.

 9. Problem agresji pacjentów – próba diagnozy, poszukiwanie rozwiązań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2016-09-01

  Full Text Available Relacja między pacjentem a lekarzem ma szczególny charakter, dotyczy bowiem zagadnień bezpośrednio związanych z intymnością i godnością. Pacjent dzieli się informacjami na temat swoich problemów, a lekarz ma wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu. W omawianej relacji istnieje więc wyraźna dysproporcja: pacjent musi w pewnym momencie zaufać lekarzowi i podjąć proponowane przez niego działania. Dysproporcja ta przyczyniła się do rozwoju idei praw pacjenta. Zwrócono uwagę, że osobę leczoną trzeba traktować z szacunkiem, a jej godności nie wolno naruszać. Dzięki temu coraz popularniejsze stawało się podejście, zgodnie z którym pacjent jest partnerem w procesie terapeutycznym. W ostatnich latach można jednak zaobserwować niepokojące zjawisko: część pacjentów zmieniła stosunek do lekarzy i traktuje ich wyłącznie jako specjalistów od określonych usług. Osoby leczone mają coraz więcej oczekiwań i żądań, którym czasem towarzyszy agresja słowna i fizyczna. Pojawiają się zatem istotne pytania: Czy wystąpienie zachowań agresywnych wynika z konkretnej przyczyny? Czy tylko pewna grupa pacjentów jest skłonna do podejmowania podobnych działań? Czy od agresji można się uzależnić? W jaki sposób lekarz powinien reagować na przemoc werbalną i fizyczną?

 10. Organisational aspects of spatial information infrastructure in Poland

  Science.gov (United States)

  Bielecka, Elzbieta; Zwirowicz-Rutkowska, Agnieszka

  2013-06-01

  One of the more important elements of spatial information infrastructure is the organisational structure defining the obligations and dependencies between stakeholders that are responsible for the infrastructure. Many SDI practitioners and theoreticians emphasise that its influence on the success or failure of activities undertaken is significantly greater than that of technical aspects. Being aware of the role of the organisational structure in the creating, operating and maintenance of spatial information infrastructure (SII), Polish legislators placed appropriate regulations in the Spatial Information Infrastructure Act, being the transposition of the INSPIRE Directive into Polish Law. The principal spatial information infrastructure stakeholders are discussed in the article and also the scope of cooperation between them. The tasks and relationships between stakeholders are illustrated in UML, in both the use case and the class diagram. Mentioned also are the main problems and obstructions resulting from imprecise legal regulations. Jednym z istotniejszych komponentów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) jest struktura organizacyjna określająca m.in. zależności pomiędzy organizacjami tworzącymi infrastrukturę. Wielu praktyków i teoretyków SDI podkreśla, że wpływ aspektów organizacyjnych na sukces lub porażkę SDI jest dużo większy niż elementów technicznych. Mając świadomość znaczącej roli struktury organizacyjnej w tworzeniu, funkcjonowaniu i zarządzaniu infrastrukturą przestrzenną w Polsce, legislatorzy umieścili odpowiednie zapisy w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, będącej transpozycją dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego. W artykule omówiono strukturę organizacyjną IIP w Polsce, podając (m.in. w postaci diagramów UML) obowiązki poszczególnych organów administracji zaangażowanych w jej budowę i rozwój, a także omówiono zależności i zakres współpracy pomiędzy

 11. Antioxidant properties of selected culinary spices / Antyoksydacyjne właściwości wybranych przypraw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Słowianek Marta

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Przyprawy dodawane do żywności wzbogacają jej walory smakowe i zapachowe, niektóre z nich mogą także wydłużać jej czas przechowywania dzięki obecności związków o aktywności przeciwutleniającej. Cel: Celem pracy było zbadanie 28 przypraw dostępnych na rynku pod kątem całkowitej zawartości polifenoli i aktywności przeciwutleniającej. Metody: Do oceny całkowitej zawartości związków fenolowych zastosowano metodę Folina- Ciocalteau. Aktywność antyoksydacyjną ekstraktów oznaczono metodą z użyciem rodnika DPPH. Wyniki: Otrzymane wyniki wykazują, że większość analizowanych przypraw jest bogata w związki fenolowe i posiada wysoką aktywność antyoksydacyjną. Całkowita zawartość polifenoli w przyprawach oscylowała od 0,9 do 155,1 mg GAE/g z najniższą wartością odnotowaną dla sezamu i najwyższą dla cynamonu. Zdolność do wygaszania rodnika DPPH wyrażona w procentach była zróżnicowana i wahała się w zakresie od 4,1% dla sezamu do 94,9% dla goździków. Odnotowano umiarkowaną korelację (r=0,63, p<0,05 pomiędzy aktywnością antyoksydacyjną i zawartością polifenoli ogółem, co dowodzi, że związki fenolowe są ważnymi, antyoksydacyjnymi składnikami w badanych przyprawach. Wnioski: Prowadzone badania wykazują, że wiele przypraw może służyć jako naturalne konserwanty żywności i jednocześnie ma korzystny wpływ na nasze zdrowie.

 12. Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cezary Żechowski

  2010-03-01

  Full Text Available Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastycznych. Następnie autorzy przedstawiają własne, kilkunastoletnie doświadczenia w leczeniu zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Omawiają proces tworzenia i doskonalenia programu terapeutycznego, obejmującego program behawioralny, farmakoterapię i szeroko pojęte oddziaływania psychoterapeutyczne. Wskazują na znaczenie współdziałania całego zespołu terapeutycznego (psychiatrów, psychologów, pielęgniarek i wychowawców, konieczność konsekwencji w realizowaniu programu oraz znaczenie zaangażowania pacjentów w proces leczenia (np. poprzez uzyskiwanie ich pisemnej akceptacji oraz konsultowanie z nimi proponowanych zmian w programie. Omawiane jest znaczenie współpracy z rodzinami pacjentów realizowanej między innymi poprzez systemowe konsultacje rodzinne. Prezentowane są najczęściej pojawiające się problemy w realizacji programu związane np. z brakiem oczekiwanego przyrostu masy ciała, z rozbieżnością między tempem przyrostu masy ciała a zmianami w psychice pacjentek lub z leczeniem pacjentek deklarujących wegetarianizm. Wspomniano również o próbach dostosowania programów behawioralnych do coraz częściej występujących atypowych postaci zaburzeń jedzenia.

 13. Zespół Melkerssona‑Rosenthala jako przyczyna nawracającego porażenia nerwu twarzowego u 10‑letniej dziewczynki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Szałowska

  2012-11-01

  Full Text Available Nerw twarzowy jest siódmym, parzystym nerwem czaszkowym. Patogeneza schorzeń nerwu VII jest ściśle związana z jego przebiegiem. W każdej grupie wiekowej może wystąpić porażenie nerwu twarzowego – ośrod‑ kowe lub obwodowe. Wśród najczęstszych przyczyn porażenia nerwu VII wymienia się: porażenie idiopatycz‑ ne, porażenie pourazowe, porażenie po infekcji wirusowej, przejście stanu zapalnego na pień nerwu VII ze struktur ucha środkowego, zmiany nowotworowe, a także naczyniowe na przebiegu samego nerwu. Zespół Melkerssona‑Rosenthala jest rzadką przyczyną nawracającego porażenia nerwu twarzowego i choć występu‑ je zazwyczaj między 20. a 30. rokiem życia, to jego wczesne objawy mogą pojawić się w każdym wieku. Występowanie tego zespołu opisywane jest także w populacji pediatrycznej. W nieustalonej do końca etiolo‑ gii zespołu bierze się pod uwagę między innymi czynniki infekcyjne, alergiczne, immunologiczne i genetyczne. W zespole Melkerssona‑Rosenthala występuje charakterystyczna triada objawów klinicznych: nawracający obrzęk tkanek miękkich twarzy, porażenie nerwu twarzowego i bruzdy (pofałdowania na powierzchni języka (lingua plicata. Postać zespołu Melkerssona‑Rosenthala z pełną triadą wymienionych objawów występuje rzadko, najczęściej spotykane są postacie niepełne czy monosymptomatyczne. W pracy przedstawiono przy‑ padek 10‑letniej dziewczynki z nawracającym porażeniem nerwu twarzowego, bruzdami na języku i obrzę‑ kiem wargi, u której na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego rozpoznano zespół Melkersso‑ na‑Rosenthala. Zaostrzeniom choroby towarzyszyły nawracające zakażenia wirusem Herpes simplex.

 14. Macierzyństwo w stwardnieniu rozsianym – fakty i mity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Rzepiński

  2013-04-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest przewlekłą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, która występuje blisko dwa razy częściej u kobiet. Szczyt zachorowań odnotowuje się między 2. a 4. dekadą życia, co przypada na okres największej zdolności rozrodczej pacjentek. Społeczny stygmat choroby, lęk przed niepełnosprawnością oraz brak dostatecznej informacji o wpływie ciąży na przebieg SM powoduje, że podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka staje się szczególnie trudne. Tymczasem dostępne dane jednoznacznie potwierdzają korzystny wpływ macierzyństwa na przebieg SM. Ciąża jako jedyny stan fizjologiczny zdecydowanie zmniejsza wskaźnik rzutów choroby, a jednocześnie opóźnia okres osiągnięcia znaczącej niepeł- nosprawności u pacjentek z rzutowo-remitującą postacią SM. Wszystkie kobiety z rozpoznanym SM, które planują urodzenie dziecka, powinny również uzyskać wyczerpującą informację o wzroście prawdopodobieństwa rzutu choroby w okresie połogu. Jedna trzecia pacjentek doświadcza bowiem rzutu choroby w ciągu pierwszych trzech miesięcy po porodzie. Wiedza ta może pomóc we wcześniejszym zorganizowaniu pomocy przy opiece nad noworodkiem. Wiele kwestii, w tym – między innymi – wpływ laktacji na aktywność kliniczną SM oraz wpływ leków modyfikujących przebieg choroby na macierzyństwo, wymaga jednak dalszych badań.

 15. Aktualne poglądy na temat roli witaminy D w patogenezie stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Antczak

  2013-04-01

  Full Text Available Witamina D jest powszechnie znana ze swojej roli w gospodarce wapniowo-fosforanowej, ale wzrastająca ilość danych wskazuje na jej działania plejotropowe. Zaobserwowano pozytywną korelację między niedoborem witaminy D a występowaniem chorób autoimmunologicznych, w tym stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego itp. Receptory witaminy D są obecne w szeregu tkanek i narządów, w tym w kościach, mięśniach, narządach rozrodczych, sercu, mózgu oraz w obrębie układu odporno- ściowego. Coraz lepiej poznawane działanie immunomodulujące witaminy D obejmuje wpływ zarówno na mechanizmy odporności wrodzonej, jak i adaptacyjnej, poprzez hamowanie proliferacji i cytotoksyczności limfocytów T, promowanie różnicowania limfocytów T regulatorowych oraz modulowanie działania makrofagów i komórek dendrytycznych. Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego spowodowaną przez skomplikowane i w dużej mierze nieznane interakcje między predyspozycjami genetycznymi i czynnikami środowiskowymi. Badania epidemiologiczne wskazują, że ekspozycja na promieniowanie słoneczne i związany z nią poziom witaminy D są ważnymi czynnikami mogącymi wyjaśniać zróżnicowanie geograficzne częstości zachorowań na SM. Wyniki niektórych wstępnych obserwacji sugerują, że suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko zachorowania na SM oraz modulować przebieg choroby i zmniejszać częstość jej nawrotów u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM. Wyniki te skłoniły do podjęcia prób włączenia witaminy D jako składnika wspomagającego terapię SM. Obserwacje te wymagają dalszego potwierdzenia i badań klinicznych.

 16. Innovation on physical education lessons as a generator of physical activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamil Nowak

  2016-12-01

  Full Text Available Aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia człowieka Bez ruchu niemożliwe byłoby zarówno funkcjonowanie, jak i rozwój ludzkości. Ruch gwarantuje również prawdziwy i najbardziej korzystny wypoczynek. W czasach, w których tak popularne stały się gry komputerowe i najróżniejsze portale społecznościowe, coraz trudniej zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania aktywności fizycznej. Dlatego tak ważne jest, aby lekcje wychowania fizycznego były atrakcyjne. Zajęcia ruchowe mogą stać się interesujące między innymi dzięki wprowadzaniu innowacyjności i to w postaci nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, jak i nowych dyscyplin sportowych. Celem pracy było wykazanie w jakim zakresie i jak często nauczyciele wychowania fizycznego stosują  metody innowacyjne podczas zajęć, skąd czerpią pomysły na nie, jakie napotykają problemy podczas pracy tymi metodami, a także jakie korzyści one przynoszą. Badaniami zostało objętych 97 nauczycieli wychowania fizycznego. Badania prowadzone były na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na przełomie roku szkolnego 2015/2016. Dla lepszego poznania problemu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Arkusze składały się z pytań zamkniętych oraz półotwartych. Badanie było całkowicie anonimowe co pozwoliło respondentom na swobodę odpowiedzi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż ciekawe, innowacyjne prowadzenie zajęć wpływa na większą obecność na lekcjach uczniów oraz na zaangażowanie ucznia w lekcje wychowania fizycznego.

 17. Radomir Konstantinović and “Provincial Philosophy”: Binaries as Borders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  John Kayl Cox

  2017-11-01

  Full Text Available Radomir Konstantinović and Provincial Philosophy: Binaries as Borders This essay is a partial reconsideration of the complex and often-cited work Filozofije palanke (1969 by the Serbian novelist and essayist Radomir Konstantinović. The fiery condemnations of Serbia’s stalled social and intellectual development and its accompanying predilection for barbaric violence are fiercely debated to this day, nearly six years after the death of the author and approaching fifty years since the book’s first publication. One way that Konstantinovic builds his argument is by establishing borders between Serbia, or other societies, and Europe or modernity; three main types of these borders can be expressed as binaries centered on values, time, and geography. The “spirit” or mindset of the palanka, or small Serbian town, can perhaps be rehabilited by converting it into a historically contingent philosophy, which comes to term with the forces of time, evolution, and agency.   Radomir Konstantinović i filozofia prowincjalna. Przeciwstawności jako granice Esej jest cząstkowym spojrzeniem na złożoną i często cytowaną pracę Filozofije palanke (1969 napisaną przez serbskiego powieściopisarza i eseistę Radomira Konstantinovicia. Ostra krytyka opóźnionego rozwoju społecznego i intelektualnego Serbii oraz towarzyszącego mu upodobania do barbarzyńskiej przemocy także dziś – prawie sześć lat po śmierci autora, i prawie pięćdziesiąt lat od pierwszego wydania książki, stanowią temat dyskusji. Jednym ze sposobów, w jaki Konstantinović buduje swoją argumentację, jest ustanowienie granicy między Serbią a innymi społeczeństwami, czy Europą i nowoczesnością. Trzy główne typy tych granic można wyrazić jako przeciwstawności skoncentrowane na wartościach, czasie i geografii. „Duch” lub sposób myślenia palanki, czyli serbskiego pipidówka, może zostać zrehabilitowany poprzez przekształcenie go w historycznie

 18. Znaczenie edukacji w terapii pacjentów z astmą oskrzelową = Importance of education in treatment of patients with asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Czerwińska Pawluk

  2015-01-01

    Streszczenie   Edukacja pacjentów z astmą jest jednym z elementów warunkujących osiąganie celów leczenia, a w konsekwencji poprawia jakość życia chorych. Pośród wielu czynników warunkujących skuteczność edukacji prowadzonej wobec pacjentów z chorobą przewlekłą i / lub ich opiekunów na szczególną uwagę zasługują: partnerskie relacje między lekarzem a pacjentem/ jego opiekunem, dostosowanie zakresu wiedzy w zależności do wieku, poziomu wykształcenia oraz oczekiwań pacjentów/ opiekunów.  Istotna też jest ciągłość kształcenia, mająca na celu weryfikację zdobytej wiedzy  i nabytych umiejętności.  Chory na astmę musi zaakceptować chorobę i z pełnym przekonaniem podjąć zadanie współuczestnictwa w jej leczeniu. Edukacja jest podstawą interakcji między pracownikami opieki zdrowotnej a pacjentem. Może mieć charakter edukacji bezpośredniej,  szkoleń w małych grupach, seminariów, sympozjów, konferencji, dystrybucji materiałów edukacyjnych, kampanii medialnych,  portali internetowych.   Abstract   Education of patients with asthma is one of the prerequisites for achieving the goals of treatment and consequently improves the quality of life of patients. Among the many factors determining the effectiveness of education provided to patients with chronic disease and / or their carers deserve special attention: partnerships between doctor and patient / his guardian, adjust the scope of knowledge according to age, educational level and expectations of patients / caregivers. Also important is the continuity of education, in order to verify their knowledge and acquired skills. Suffering from asthma must accept the disease and confidently take on the task of participation in its treatment. Education is the basis of the interaction between health care professionals and patients. It may be of direct education, training in small groups, seminars, symposia, conferences, distribution of educational materials, media

 19. Współczesne poglądy na patogenezę nadreaktywności oskrzeli w astmie dziecięcej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-09-01

  Full Text Available Astma jest przewlekłą chorobą płuc, której głównymi cechami są odwracalna obturacja oskrzeli, zapalenie i nadreaktywność dróg oddechowych. Ostatnia z nich, określana jako nadmierna skurczowa odpowiedź oskrzeli na nieswoiste substancje drażniące, jest najbardziej charakterystyczna dla astmy i stwierdza się ją u wszystkich dzieci z czynną chorobą i większości tych aktualnie bez objawów, ale z wywiadem astmy w przeszłości. Rzeczywisty mechanizm nadreaktywności oskrzeli (NO w astmie, także dziecięcej, pozostaje niejasny. Powszechnie sądzi się, że NO jest skutkiem przewlekłego zapalenia oskrzeli. Potwierdzają to obserwacje dotyczące wzrostu NO po ekspozycji na alergeny i jej zmniejszenia się pod wpływem leczenia przeciwzapalnego. Jednak brak korelacji między NO a wykładnikami stanu zapalnego w astmie sugeruje udział także innych, niezapalnych mechanizmów patogenetycznych NO. Zarówno badania rodzin, jak i bliźniąt z astmą wskazują na silne genetyczne uwarunkowania NO. W badaniach u ludzi i myszy zidentyfikowano więcej niż jeden obszar genowy związany z astmą i charakteryzującymi ją fenotypami, w tym NO. Istotną rolę odgrywa także związana z zapaleniem strukturalna przebudowa ściany oskrzeli. Artykuł stanowi przegląd możliwych mechanizmów wywołujących NO, które zostały omówione w literaturze medycznej. Wykazano, że nieswoista NO jest zjawiskiem wieloczynnikowym, o złożonej i wciąż niedostatecznie poznanej patogenezie.

 20. Tiagabina w zaburzeniach lękowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Pawełczyk

  2012-11-01

  Full Text Available Wiadomo, że pacjenci z zaburzeniami lękowymi uzyskują tylko częściową odpowiedź na stosowaną farmakoterapię i wymagają leczenia uzupełniającego. Głównymi lekami w terapii zaburzeń lękowych są selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI oraz benzodiazepiny. Niestety wielu chorych nie osiąga zadowalającej odpowiedzi na to leczenie lub doświadcza znaczących objawów ubocznych. Z tego względu farmakoterapia zaburzeń lękowych stanowi aktywne pole do badań, a obecne ich wyniki sugerują potencjalną skuteczność leków przeciwpadaczkowych w terapii tych zaburzeń. Do leków wykazujących działanie redukujące objawy lękowe należy tiagabina, selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu GABA. Kwas γ-aminomasłowy (GABA jest najważniejszym hamującym neurotransmiterem w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieją dowody, że GABA jest zaangażowany w etiologię zaburzeń lękowych, ale może być również skuteczny w ich leczeniu. Działanie tiagabiny polega na presynaptycznym blokowaniu transportera GAT-1, dzięki czemu ułatwiona zostaje neurotransmisja GABA. Ostatnie badania sugerują, że tiagabina z uwagi na ów mechanizm może wykazywać właściwości przeciwlękowe przy jednoczesnych umiarkowanych działaniach niepożądanych obejmujących mię- dzy innymi zawroty, bóle głowy oraz nudności. Badania dowiodły skuteczności tiagabiny w terapii uogólnionych zaburzeń lękowych, stresu pourazowego, jak również ataków paniki. Korzystny wpływ leczenia tiagabiną dotyczy zarówno przypadków stosowania jej w monoterapii, jak i w leczeniu uzupełniającym u pacjentów, którzy nie odnieśli satysfakcjonującej poprawy po wcześniejszej typowej terapii przeciwlękowej.

 1. FARMA MIEJSKA JAKO NOWY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA KAMERALNYCH PRZESTRZENI MIESZKANIOWYCH. ANALIZA SPOSOBÓW I BARIER WDROŻENIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna KLESZCZ

  Full Text Available Miejskie rolnictwo pojawiło się w Europie jako odpowiedź na potrzebę bliższego kontaktu z naturą wśród mieszkańców miast, nie tylko w sposób bierny, poprzez wykorzystywanie już istniejących zasobów, lecz również w sposób czynny - jako sposób na kreowanie najbliższego środowiska między innymi dzięki własnoręcznej produkcji żywności. Farmy miejskie stanowią w tym przypadku element łączący miasto z jego "produktywną" alternatywą, tworząc możliwość budowy przestrzeni mieszkalnych o nowej jakości. Wraz z rozwojem rolnictwa miejskiego pojawiły się również nowe formy kształtowania niewielkich osiedli mieszkaniowych opartych na zasadach współużytkowania przestrzeni przez wybraną grupę ludzi lub jako atrakcyjny "dodatek" do ekskluzywnych osiedli w ścisłych centrach miast. Tego typu rozwiązania stwarzają szerokie pole do rozwoju nowych form urbanistycznych, łączących w sobie przestrzenie mieszkaniowe i rekreacyjne miast, jako miejsca integracji międzygatunkowej. Przykład holenderskiego miasta Almere ukazuje sposób kształtowania przestrzeni mieszkalnej człowieka na zasadach współistnienia z naturą w skali makro - poprzez tworzenia całych dzielnic - farm, jak w wypadku nowopowstającej Almere Oosterword. Na tym tle sytuacja Polski nie wygląda dobrze. Analiza samych uwarunkowań prawnych wykazała istnienie barier, które praktycznie uniemożliwiają rozwój krajowych farm miejskich na skalę, jaką znamy z realizacji europejskich.

 2. Evaluation of students' knowledge about paediatric dosage calculations.

  Science.gov (United States)

  Özyazıcıoğlu, Nurcan; Aydın, Ayla İrem; Sürenler, Semra; Çinar, Hava Gökdere; Yılmaz, Dilek; Arkan, Burcu; Tunç, Gülseren Çıtak

  2018-01-01

  Medication errors are common and may jeopardize the patient safety. As paediatric dosages are calculated based on the child's age and weight, risk of error in dosage calculations is increasing. In paediatric patients, overdose drug prescribed regardless of the child's weight, age and clinical picture may lead to excessive toxicity and mortalities while low doses may delay the treatment. This study was carried out to evaluate the knowledge of nursing students about paediatric dosage calculations. This research, which is of retrospective type, covers a population consisting of all the 3rd grade students at the bachelor's degree in May, 2015 (148 students). Drug dose calculation questions in exam papers including 3 open ended questions on dosage calculation problems, addressing 5 variables were distributed to the students and their responses were evaluated by the researchers. In the evaluation of the data, figures and percentage distribution were calculated and Spearman correlation analysis was applied. Exam question on the dosage calculation based on child's age, which is the most common method in paediatrics, and which ensures right dosages and drug dilution was answered correctly by 87.1% of the students while 9.5% answered it wrong and 3.4% left it blank. 69.6% of the students was successful in finding the safe dose range, and 79.1% in finding the right ratio/proportion. 65.5% of the answers with regard to Ml/dzy calculation were correct. Moreover, student's four operation skills were assessed and 68.2% of the students were determined to have found the correct answer. When the relation among the questions on medication was examined, a significant relation (correlation) was determined between them. It is seen that in dosage calculations, the students failed mostly in calculating ml/dzy (decimal). This result means that as dosage calculations are based on decimal values, calculations may be ten times erroneous when the decimal point is placed wrongly. Moreover, it

 3. Ostatni pozytywista

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Burawoy

  2016-01-01

  Full Text Available The Last Positivist The polemics between Piotr Sztompka and Michael Burawoy was originally published in Contempo­rary Sociology. A Journal of Reviews no 40/4 as Debate on International Sociology. The starting point of discussion between Piotr Sztompka and Michael Burawoy was the publication entitled Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology (Volume One: Introduction, Latin America and Africa, 316 pp.; Volume Two: Asia, 362 pp.; Volume Three: Europe, and Concluding Reflections, 296 pp., edited by Michael Burawoy, Mau-kuei Chang and Michelle Fei-yu Hsieh (Taipei, Taiwan: Institute of Sociology at Academia Sinica, Council of National Associations of the International Sociological Association & Academia Sinica, 2010.   Ostatni pozytywista Prezentowana niżej polemika pt. Debata o socjologii międzynarodowej ukazała się w „Contemporary Sociology. A Journal of Reviews” 40, nr 4. Punktem wyjścia do dyskusji między Piotrem Sztompką i Michaelem Burawoyem była książka z 2010 roku Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology (t. 1: Introduction, Latin America and Africa, ss. 316; t. 2: Asia, ss. 362; t. 3: Europe, and Conclu­ding Reflexions, ss. 296, pod redakcją Michaela Burawoya, Mau-kuei Changa i Michelle Fei-yu Hsieh, wydana w Tajpej przez Institute of Sociology at Academia Sinica, Council of National Associations of the International Sociological Association & Academia Sinica.

 4. Antropologia i etnografia edukacyjna – na pograniczu dyscyplin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Gołębniak

  2017-12-01

  Full Text Available W artykule prezentuję wspólne tematy zainteresowań badawczych etnografii i pedagogiki, przyglądając się podejściom, stanowiącym pewnego rodzaju hybrydy interdyscyplinarne, wykraczające poza ramy jednej czy drugiej dyscypliny naukowej, a ukształtowane w ubiegłym wieku w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Szczególną uwagę poświęcam tradycji badawczej związanej z wyłonieniem się i instytucjonalizacją antropologii edukacyjnej, stanowiącej od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku subdyscyplinę amerykańskiej antropologii kulturowej, której etnografia edukacyjna stanowi istotny, terenowy element. Wskazuję tym samym na dystynkcję pomiędzy etnografią edukacyjną a etnografią edukacji, skupiając się w konkluzji wywodu na charakterystyce dwóch opozycyjnych sposobach definiowania pojęcia szerszego, a mianowicie pojęcia „etnografia” w dyskursie naukowym – tj. rozumieniu inkluzyjnym i ekskluzyjnym. 

 5. Contemporarity of history: Ottoman cultural heritage and its Bulgarian perception (from the Balkan perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yordanka Bibina

  2015-08-01

  W związku z tym narracje na temat czynów bohaterów narodowych, którzy poświęcili życie za wyzwolenie, stawały się podłożem narodowej dumy. Ta tendencja utrzymywała się również po drugiej wojnie światowej. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku, wraz z rozwojem osmanistyki jako dyscypliny naukowej i wykształceniem profesjonalnych badaczy sięgających do ogromnych zasobów archiwów osmańskich, zaczęto podważać stereotypy na temat przeszłości, do tego stopnia, że w latach dziewięćdziesiątych XX wieku doszło wręcz do odrzucenia terminu „niewola turecka”. W początkach XXI wieku napięcie między tak zwaną „historiografią tradycyjną”, uprawianą przez „stare” pokolenia historyków, a postmodernistycznym podejściem „młodych” historyków nowatorów stało się podłożem niejawnego sporu na temat obecnej sytuacji i dalszych perspektyw nauk historycznych.

 6. Percepcja klimatu uczenia się w szkole i poczucie zaspokojenia potrzeb a tożsamość uczniów w okresie dorastania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Kram

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego roli klimatu uczenia się i zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych, w ujęciu teorii autodeterminacji, w kontekście procesu formowania się tożsamości. Badaniu poddano 75 uczniów będących w okresie dorastania (13–20 lat, uczących się w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, w których realizowany był tutoring. Posłużono się trzema kwestionariuszami: Kwestionariuszem klimatu uczenia się (LCQ, Skalą podstawowych potrzeb psychicznych (BPNS oraz Skalą wymiarów rozwoju tożsamości (DIDS/PL. Wykazano, że spostrzeganie szkoły jako wspierającej autonomię ucznia oraz zaspokojenie potrzeby autonomii pozwala przewidywać większe natężenie podejmowania zobowiązań oraz identyfikacji z nimi, a niższe – eksploracji ruminacyjnej. Zaspokojenie potrzeby kompetencji okazało się natomiast istotne dla identyfikacji ze zobowiązaniami. Wykazano, że poczucie zaspokojenia potrzeb jest mediatorem pomiędzy klimatem uczenia się a wymiarami tożsamości.

 7. FUNKCJA SUM HARMONICZNYCH W SKRÓCONEJ PROCEDURZE OZNACZANIA ZESPOLONEGO MODUŁU SZTYWNOŚCI MMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej POŻARYCKI

  2016-07-01

  Full Text Available W standardowej procedurze oznaczania sztywności mieszanek mineralno-asfalto-wych w funkcji częstotliwości obciążenia, powszechnie stosuje się metodę badań próbek obciążonych serią funkcji sinusoidalnych. W zależności od przyjętego wachlarza deklarowanych przez laboranta częstotliwości, procedura z serią badań stanowi procedurę inwazyjną, zwiększając jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk zmęczeniowych w badanych próbkach podczas realizowania testu. W pracy, w miejsce powszechnie stosowanej procedury zaproponowano obciążenie w formie funkcji utworzonej jako sumy funkcji harmonicznych. Na podstawie analizy wyników badań sztywności próbki belkowej wykazano, że proponowane podejście wyraźnie skraca czas procedury oznaczania zespolonego modułu sztywności, a różnice między standardowym ujęciem a tym proponowanym w pracy są w przeważającej większości mniejsze niż 2 %.

 8. Fiscal Policy in the EU Countries Most Affected by the Crisis: Greece, Ireland, Portugal, and Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krajewska Anna

  2014-09-01

  Full Text Available Światowy kryzys finansowy, który rozpoczął się w latach 2007-2008 w USA wpłynął negatywnie na gospodarkę Unii Europejskiej, a głównie na euro area, czyli w Grecji, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii. Te peryferyjne kraje strefy euro wychodzą z recesji i kryzysu finansowego w dużym stopniu dzięki wielkiemu wsparciu finansowemu instytucji międzynarodowych. Na uratowanie tych gospodarek przeznaczono setki miliardów euro. Równocześnie jednak kraje te charakteryzowały się najniższym stopniem fiskalizacji mierzonym udziałem podatków w GDP wśród krajów należących do strefy euro. W referacie podjęta została próba odpowiedzi na następujące pytania:

 9.  Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Halina Waniak-Michalak

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu było ustalenie, czy informacje o wolontariuszach ujawniane przez organizacje non-profit prowadzące działalność pożytku publicznego w Polsce są porównywalne oraz czy pozwalają ocenić wpływ wolontariatu na wyniki finansowe tych organizacji. Na podstawie badań literaturowych wskazano możliwości wyceny wartości wolontariatu w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce i na świecie. Postawiony cel był realizowany poprzez studia literaturowe oraz badania empiryczne z wykorzystaniem metod analizy statystycznej na próbie 315 fundacji w Polsce. Studia literaturowe wykazały wiele barier związanych z pomiarem pracy wolontariuszy i jej raportowaniem, co uniemożli-wia przy obecnym stanie wiedzy oraz nastawieniu menedżerów organizacji non-profit uwzględnienie tej informacji w sprawozdaniach finansowych. Badania empiryczne wykazały natomiast niedostateczność informacji o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach merytorycznych fundacji w Polsce. Prezentowana informacja nie pozwala na ocenę wpływu wolontariatu na wyniki osiągane przez fundacje, ani na porów-nywanie tych informacji pomiędzy organizacjami.

 10. Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwiązywania problemu matematycznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Swoboda

  2017-03-01

  Full Text Available Matematyka w szerokim zakresie posługuje się zapisem symbolicznym, ale symbol matematyczny nie jest jedynym sposobem kodowania informacji. Zwłaszcza na etapie nauczania wczesnoszkolnego stosuje się różne sposoby reprezentowania pojęć i relacji matematycznych. Na ogół to nauczyciel decyduje o wyborze formy reprezentacji. Jednak w procesie rozwiązywania matematycznych problemów jest zaangażowany uczeń, a zastosowany sposób kodowania związków powinien wspierać jego pracę umysłową. W badaniu opisanym w tym artykule sprawdzono, w jaki sposób różne reprezentacje mogą wpłynąć na efekt pracy nad nietypowym zadaniem matematycznym. Zadanie było rozwiązywane przez uczniów 7–8-letnich w ramach kółka matematycznego. Wybrane do analizy przykłady wskazują na silny związek między wyborem reprezentacji, a końcowym wynikiem pracy ucznia.

 11. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2010-12-01

  Full Text Available Zagadnienie umiejscowienia rachunkowości wśród dyscyplin naukowych jest przedmiotem analiz zawartych w artykule. Do nauk typu science (inaczej przyrod-niczych należą dyscypliny, w których odkrywa się i respektuje fundamentalne prawa natury. Oprócz tego w nauce występują stałe fizyczne, które nie mają teorii, lecz można je zmierzyć, dzięki czemu są ściśle powiązane z rzeczywistością, którą wyjaśniają. Na tym tle rachunkowość spełnia wymogi nauk przyrodniczych, po-nieważ w jej istocie leży prawo zachowania dotyczące wielkości określanej jako: abstrakcyjna zdolność do wykonywania pracy. W teorii rachunkowości pojawia się także stała ekonomiczna o wartości 0,08 [1/rok], co można stwierdzić tylko w dro-dze pomiaru. Te fakty upoważniają do stwierdzenia, że rachunkowość jest dyscy-pliną naukową.

 12. UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Lamberti

  2009-01-01

  Full Text Available Artykuł omawia działalność UNINETTUNO, największego wirtualnego uniwersytetu włoskiego o zasięgu międzynarodowym. Università Telematica Uninettuno to realizowany od 1990 roku, początkowo jako konsorcjum NETTUNO, włoski projekt kształcenia na odległość na poziomie uniwersyteckim. Obecnie działa w jedenastu krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego, w Wielkiej Brytanii, Albanii i na Ukrainie. Jego działalność opiera się na oryginalnym psychopedagogicznym modelu opracowanym przez prof. M.A. Garito z Rzymu. Dzięki bardzo rozbudowanej bazie technologicznej studenci mogą uczestniczyć w wykładach organizowanych w czasie rzeczywistym jako wideokonferencje, słuchać wykładów transmitowanych za pośrednictwem sieci telewizji satelitarnych oraz korzystać z wykładów umieszczonych w Internecie w dogodnym dla siebie czasie. Bogata i wielojęzyczna oferta programowa stanowi ogromną szansę dla osób pracujących, które mogą zdalnie zdobyć dyplom uniwersytecki w wielu cenionych na rynku pracy specjalnościach.

 13. Rola histaminy w chorobach reumatycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Rzodkiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available Patogeneza chorób reumatycznych wciąż nie jest w pełni wyjaśniona.Delikatna równowaga pomiędzy cytokinami i mediatoramizapalenia odgrywa krytyczną rolę w regulowaniu toczącegosię procesu patologicznego. Histamina jest aminą biogennąmającą udział w patogenezie chorób reumatycznych zarówno wewczesnej fazie zapalenia, jak i w jego przejściu w fazę przewlekłą.Toczącemu się procesowi zapalnemu w chorobach reumatycznychtowarzyszy zwiększone stężenie histaminy w tkankachobjętych procesem zapalnym oraz we krwi. Ekspresja czterechtypów receptorów histaminowych w tkankach stawu wskazujena rolę histaminy w procesie destrukcji chrząstki stawowej.W niniejszej pracy przeglądowej przedyskutowano rolę histaminyw patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów, chorobyzwyrodnieniowej oraz osteoporozy.

 14. Czy praktyczny profil studiów wymaga nowej organizacji programów nauczania i innowacyjnych metod edukacji?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Kurowska

  2017-12-01

  Full Text Available Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zachodzą we współczesnym świecie, związane z rozwojem nauki i technologii, wymagają nowych, innowacyjnych podejść do edukacji, a w tym do szkolnictwa wyższego. Egalitaryzm przejawia sięprzede wszystkim masową dostępnością do szkolnictwa wyższego. Proces ten zmusza szkoły wyższe do rozwijania, nie tylko elitarnych kursów akademickich, lecz także programów zorientowanych zawodowo. Konieczność wykorzystania nowych narzędzi i metod edukacyjnych staje się oczywistością. W artykule przedstawiono podstawy prawne profilu studiów praktycznych na kierunki akademickie w Polsce po reformie szkolnictwa wyższego w 2014 r., a także kontekst kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie europejskich oraz polskich ram kwalifikacji odnośnie uczenia się przez całe życie (LLL. Przedstawiono także przykłady nowych form edukacji przydatnych w rozwijaniu kompetencji i umiejętności wymaganych od dzisiejszych absolwentów szkół wyższych.

 15. Does Risk Aversion Matter for Foreign Asset Holdings of Pension Funds – The Case of Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kurach Radosław

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule podjęto zagadnienie inwestycji w aktywa zagraniczne dokonywanych przez fundusze emerytalne. W części pierwszej opracowania dokonano przeglądu polityk nadzorczych oraz wskazano efekty zewnętrzne inwestycji zagranicznych, które mogą odpowiadać za obserwowane różnice w regulacjach pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie wykorzystując teorię portfela przeprowadzono symulacje mające na celu oszacowanie korzyści dywersyfikacyjnych, jakie mogłyby zostać osiągnięte poprzez wyższy udziałaktywów zagranicznych. Stosując specyficzne ograniczenia oraz biorąc pod uwagę zmienność kursu walutowego, zaprezentowane badanie oddaje perspektywę członka polskiego funduszu emerytalnego. Z drugiej strony, wnioski dotyczące stopnia awersji do ryzyka oraz wskazane kierunki dla dalszych badań powinny mieć charakter uniwersalny.

 16. Potencjał i wyzwania instytucjonalnych badań szkolnictwa wyższego. Przykład Uniwersytetu Warszawskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Baczko-Dombi

  2017-12-01

  Full Text Available Badania związane ze szkolnictwem wyższym są polem zróżnicowanym i pełnym sprzeczności. Z jednej strony bardzo cenione jest podejście interdyscyplinarne i porównania międzykrajowe, z drugiej zaś prowadzonym badaniom zarzuca się zbytnią lokalność. Stan badań w poszczególnych krajach zależy od uwarunkowań instytucjonalnych i historycznych. Widoczny jest rozdźwięk między badaniami stricte naukowymi a stosowanymi, typowymi dla sfery ewaluacji i przygotowywanymi na potrzeby budowania samowiedzy uczelni lub tworzenia polityk publicznych. W artykule omówiono funkcjonowanie takich badań w praktyce, oparto się na literaturze dotyczącej stanu badań nad szkolnictwem wyższym, omówiono ich potencjał naukowy, a także niektóre wyzwania i bariery związane z realizacją takich celów na przykładzie wybranych badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

 17. Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wrzesińska

  2015-12-01

  should avoid to evaluate them as better or worse.   Ariowie i Turańczycy. Poglądy Franciszka H. Duchińskiego na temat rasy i cywilizacji Tekst jest poświęcony teorii niesłowiańskiego pochodzenia Rosjan. Jej autor, Franciszek H. Duchiński (1816-1893, uzasadniał odmienność cywilizacyjną Rosjan ich innym od pozostałych ludów Europy pochodzeniem rasowym. Ono, jak uważał, zadecydowało o powstaniu funkcjonujących w opozycji dwóch cywilizacji: wschodniej, stworzonej poprzez pierwiastek mongolski, gdzie dominowało bezprawie i despotyzm, oraz zachodniej, powstałej jako wytwór ludów indoeuropejskich, które respektowały wolność i godność człowieka. Duchiński uzasadniał różnice między nimi w większym stopniu czynnikami zewnętrznymi i mentalnymi niż biologicznymi. Nie wartościował ras i cywilizacji, a pojęcia „rasa” nie definiował. Brak ścisłości w tym względzie był charakterystyczny dla XIX-wiecznego piśmiennictwa. Często stosowano zamiennie pojęcia „rasa”, „naród”, „plemię”, „szczep”. Nie uważano też za naganne hierarchizowania ras. Opinie Duchińskiego na temat azjatyckiej despotii nie odbiegały od powszechnie przyjętych w piśmiennictwie polskim XIX w. Dominujący w nim wątek stanowiło przekonanie o odmienności cywilizacyjnej Rosji i Europy i o trwałym pomiędzy nimi antagonizmie. Działalność Duchińskiego miała służyć uświadomieniu opinii zachodnioeuropejskiej zagrożenia jakie płynęło dla Europy ze strony cywilizacji wschodniej oraz roli Polski na przedmurzu chrześcijaństwa łacińskiego. Spostrzeżenia na temat antynomii wspomnianych cywilizacji są i dziś aktualne. Współcześni badacze problemu przeczą rzecz jasna związkom pomiędzy rasą i cywilizacją. Kładą za to nacisk na różnice w sferze wartości, wierzeń, instytucji i struktur społecznych, które decydują o tożsamości cywilizacyjnej. O ile więc można nie godzić się z argumentacją Duchińskiego, to w sferze

 18. IRT i pomiar edukacyjny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kondratek

  2013-12-01

  Full Text Available Pod nazwą „item response theory” kryje się rodzina narzędzi statystycznych wykorzystywanych do modelowania odpowiedzi na rozwiązywane zadania oraz umiejętności uczniów. Modele IRT czynią to poprzez wprowadzenie parametryzacji, która określa: właściwości zadań oraz rozkład poziomu umiejętności uczniów. W artykule przedstawiony zostanie ogólny opis jednowymiarowego modelu IRT, przybliżone zostaną najczęściej stosowane modele dla zadań ocenianych dwupunktowo (2PLM, 3PLM, 1PLM oraz wielopunktowo (GPCM, a także zarysowana zostanie problematyka estymacji poziomu umiejętności. Artykuł ma za zadanie wprowadzić czytelnika w techniczne szczegóły związane z modelowaniem IRT oraz przedstawić wybrane zastosowania praktyczne w pomiarze edukacyjnym. Wśród zastosowań praktycznych omówiono wykorzystanie IRT w analizie skomplikowanych schematów badawczych, zrównywaniu/łączeniu wyników testowych, adaptatywnym testowaniu oraz przy tworzeniu map zadań.

 19. Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie: sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Mazur

  2016-12-01

  Full Text Available Pojęcie osiągnięć muzycznych lub sukcesu muzycznego jest różnie rozumiane i w różny sposób operacjonalizowane w badaniach. Ocena poziomu wykonania utworu muzycznego jest zadaniem skomplikowanym, wymaga ewaluacji wielu aspektów wykonania. Celem artykułu jest dokonanie analizy sposobów ujmowania osiągnięć muzycznych, czynników decydujących o ocenie osiągnięć w grze na instrumencie oraz narzędzi wykorzystywanych do pomiaru tych osiągnięć. Omówiono rozróżnienie na kryterium poziomu wykonania i kryterium jakości wykonania. Przedstawiono czynniki, które są brane pod uwagę w ocenie osiągnięć muzycznych: typ zadań; repertuar muzyczny; kryteria ewaluacji, takie jak: ogólne wrażenie, ocena umiejętności gry na poziomie technicznym i ekspresyjnym, ocena elementarnych parametrów jakości gry. Opisano także narzędzia wykorzystywane do pomiaru osiągnięć w grze na instrumencie i wskazano ich ograniczenia.

 20. Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Król

  2017-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny rozwój interaktywnych form przekazu, w tym kartografii internetowej i geowizualizacji. Celem pracy jest charakterystyka i ocena wybranych technik i narzędzi komputerowych wykorzystanych do utworzenia interaktywnej mapy zjawisk przestrzennych prezentującej wyniki obserwacji florystycznych przeprowadzonych w sołectwie Tenczynek (woj. małopolskie. Na badanym obszarze zidentyfikowano dwa szczególnie cenne przyrodniczo gatunki: kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L., krzewu spotykanego jedynie w południowej części Polski, w żyznych lasach liściastych oraz przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis Schreb., gatunku wskaźnikowego klasy Querco-Fagetea obszarów najcieplejszych. W konkluzji wykazano, że narzędzie Fusion Tables jest użyteczne i stosunkowo proste w obsłudze przy relatywnie niewielkich nakładach pracy pozwala utworzyć interaktywną mapę dowolnego zjawiska o charakterze przestrzennym. Zwrócono również uwagę, że aplikacje internetowe mogą pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną poprzez ukierunkowany i odpowiednio zredagowany przekaz.

 1. BYOD politikas izmantošana uzņēmumos

  OpenAIRE

  Plisko, Artūrs

  2014-01-01

  Modernie informācijas tehnoloģiju sasniegumi pēdējo gadu laikā stipri izmainīja priekšstatus par infrastruktūras veidošanas iespējām. Pieaugot mobilo ierīču skaitam, parādījās tendence izmantot tās darba vajadzībām kas tika nosaukta par BYOD, jeb „Paņem Līdzi Savu Ierīci”. Minētā tendence rada problēmu – pieaugot lietotāju skaitam ar personīgām ierīcēm, palielinās riski attiecībā uz informācijas sistēmu drošību. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt riskus, ar kuriem var sastapties uzņēmumi i...

 2. Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbrowicz

  2010-01-01

  Full Text Available Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.

 3. Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Skutecki

  2011-01-01

  Full Text Available W latach 1901–1906 poznański wydawca Isidor Themal wydawał serię kart pocztowych zatytułowaną Posener Ereignisse (Poznańskie wydarzenia. W ciągu kilkunastu lat udało się pozyskać znaczną część tej serii do zbiorów ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Na 37 kartach pocztowych zostały przedstawione między innymi: sceny z wizyty cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku, wizyta cesarzowej Augusty Wiktorii w 1903 roku, proces demilitaryzacji miasta w pierwszej dekadzie XX wieku, rozbiórka pruskich fortyfikacji i burzenie bram miejskich, powódź w 1903 roku, budowa portu rzecznego na Warcie i budowa cesarskiego zamku. Themal korzystał ze zdjęć wykonywanych przez Josepha Engelmanna, jednego z najważniejszych fotografów poznańskich XIX wieku. Poszczególne karty pocztowe występowały w rozmaitych odmianach, a fotografie wykorzystywane były do produkcji pocztówek wydawanych również poza serią.

 4. Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iuliana Grażyńska

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówione zostały doświadczenia, jakie autorka zdobyła podczas stażu w ramach programu Erasmus w Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej Karola I w Bukareszcie, jednej z najbardziej dotkniętych przez los bibliotek. Autorka odnotowuje różnice i podobieństwa między rumuńskim i polskim systemem bibliotecznym, omawia metody opracowywania książek w Oddziale Zbiorów Specjalnych, pozostałe usługi biblioteczne oraz przypomina burzliwą historię biblioteki. Bukareszteńska Biblioteka Uniwersytecka pierwsza w Rumunii wprowadziła zintegrowany system informacji. Książki opracowuje się w programie komputerowym opisów bibliograficznych VUBIS, który używa formatu UN IMAR C. Współpraca biblioteki z partnerami zagranicznymi pozwala na dostęp do najnowszych wyników badań i kompleksowych usług badawczych.

 5. Zasoby bibliotek francuskich – organizacja, zarządzanie, potencjał ludzki, nowe media

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stachnik Maria

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi próbę prezentacji francuskich bibliotek w kontekście usytuowania ich w strukturach państwa, a także pokazania prawnych i finansowych determinantów ich działalności. Przedstawia zasoby ludzkie czyli bibliotekarzy, ich ścieżkę edukacyjną, sposoby zdobywania wiedzy i kwalifikacji, jakie muszą posiadać, aby pracować w różnych typach bibliotek we Francji. Omówiono także nowe sposoby dzielenia się wiedzą poprzez nowoczesne technologie informatyczne i informacyjno-komunikacyjne. Z tej perspektywy biblioteki (postrzegane jako miejsca gromadzenia, zdobywania i udostępniania wiedzy zaprezentowano jako instytucje otwierające nowe możliwości przed pracownikami oraz użytkownikami, które dzięki nowym mediom, ich właściwościom, mogą być łatwo przez wszystkich wykorzystywane do szeroko rozumianej komunikacji bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.

 6. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 7. Podziemny nurt materializmu spotkania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louis Althusser

  2016-03-01

  Full Text Available W prezentowanym poniżej fragmencie Podziemnego nurtu materializmu spotkania Louis Althusser kreśli zarysy filozoficznej trajektorii określanej mianem „materializmu spotkania”. Charakterystyczną cechą proponowanego tutaj ujęcia jest nacisk na przygodność konstelacji organizującej warunki możliwości wydarzenia i jego trwania. Tekst stawia sobie za cel krytykę tradycji filozoficznej ujmującej materializm jako negatyw idealizmu, powielający jego strukturę i logikę myślenia; zaczyna się od analizy filozoficznych implikacji epikurejskiego atomizmu, by następnie przejść do omówienia motywu próżni i przygodności powtarzającego się u autorów takich jak Machiavelli, Spinoza, Rousseau, Marks czy Heidegger. Podziemny nurt materializmu spotkania został opublikowany pośmiertnie, w oparciu o materiały mające stać się podstawą nieukończonej książki. Tłumaczenie ukazało się dzięki uprzejmości l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC.

 8. Certolizumab pegol w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wiland

  2011-08-01

  Full Text Available Wostatnich latach wyprodukowano i oceniono w wielu badaniachlaboratoryjnych i klinicznych nowy lek hamujący funkcje biologiczneczynnika martwicy nowotworu (tumour necrosis factor – TNF –certolizumab pegol. Dzięki pegylacji (dołączeniu do fragmentuFab przeciwciała neutralizującego TNF cząsteczki glikolu polietylenowegozwiązek ten wykazuje nieco odmienne właściwościw porównaniu z innymi lekami blokującymi TNF. W artykule przedstawionopodobieństwa i różnice mechanizmów działania, farmakokinetyki,metabolizmu, skuteczności klinicznej, wpływu na progresjęradiologiczną i bezpieczeństwa stosowania certolizumabuw porównaniu z innymi lekami biologicznymi hamującymi funkcjebiologiczne TNF w leczeniu chorych na reumatoidalne zapaleniestawów (tab. I–III. Badania kliniczne wykazały bardzo szybkąodpowiedź kliniczną na zastosowany certolizumab (tab. II, ryc. 1.Dodatkowo można z dużym prawdopodobieństwem przewidziećdługoterminową skuteczność tego leku, co może mieć istotnywpływ na farmakoekonomikę leczenia.

 9. Nastawienia wychowawcze rodziców wobec przekazywania języka rodzimego na emigracji na przykładzie języka polskiego w Ratyzbonie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pułaczewska

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł został poświęcony tematyce rodzinnej polityki językowej i wychowaniu dziecka dwujęzycznego. W ostatnich latach oba zagadnienia stały się przedmiotem badań socjolingwistycznych. Z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej przeanalizowano wywiady z 20 zamieszkałymi w Ratyzbonie polskojęzycznymi matkami nastolatków urodzonych w Niemczech lub wychowujących się tam od wieku niemowlęcego. Uzyskano informacje na temat rodzicielskich strategii wychowania w rodzinie dwujęzycznej w warunkach rozproszonej emigracji. Kluczowym aspektem badania było wskazanie relacji między aksjologicznymi postawami wobec wychowania a postawami konatywnymi wobec przekazywania języka polskiego. W tym celu przedstawiono typologie obu rodzajów postaw rodzicielskich. Rezultaty wskazują, że wybór języka niemieckiego jako języka komunikacji rodzica z dzieckiem wynika z podporządkowania się presji społecznej lub potrzeby podniesienia efektywności komunikacji. Na koniec omówiono kwestie związane z międzypokoleniowym przekazywaniem języka polskiego na tle państwowej polityki edukacyjnej.

 10. A Concept of a Ship Domain for the Use of Navigational Safety Assessment / Analiza Bezpieczeństwa Morskiego z Wykorzystaniem Domeny Wokół Statku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcjan Krzysztof

  2015-09-01

  Full Text Available Jedną z ważniejszych koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa nawigacji jest domena statku. Koncepcja morskiej domeny jest jedną z najstarszych domen, albowiem poprzedziła domeny stosowane w lotnictwie, branży kolejowej, przemyśle chemicznym oraz medycznym. Poprzez pojęcie domeny statku należy rozumieć pewien obszar wokół statku, który nawigator chciałby utrzymać wolnym od innych obiektów stałych i ruchomych. Sytuację nawigacyjną można uznać za bezpieczną tak długo, jak żaden inny statek lub przeszkoda nawigacyjna nie przekroczy tego obszaru. W celu budowy i rozwinięcia metody oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego wyznaczono probabilistyczne domeny statku na podstawie danych z monitoringu AIS dla trzech typów sytuacji spotkaniowych między statkami. Celem pracy jest zaprezentowanie metody identyfikacji incydentów nawigacyjnych na podstawie domeny probabilistycznej, która może posłużyć do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz odnajdywania miejsc potencjalnie niebezpiecznych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego.

 11. Московский печатный двор XVII в.: между средневековьем и Новым временем

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ирина [Irina] Поздеева [Pozdeeva

  2016-12-01

  • publikacje do publicznego i prywatnego wyznawania wiary, towarzyszące każdemu człowiekowi oraz działalności instytucji państwowych i rządowych. Badania przeprowadzone w archiwum pozwoliły autorce zrewidować w sposób przekonujący dominującą od dawna koncepcję, że drukarnia moskiewska nie drukowała książek dla celów edukacyjnych. Artykuł podaje informacje o licznych, dotąd nieznanych 51 edycjach Azbuka na listu – Pierwszych Nauk dla Dzieci (258 000 egz., 9 edycjach Elementarza (22 320 egz., 35 edycjach Księgi Godzin (132 000 egz., 35 edycjach Hymnów (93 600 egz.. Wydrukowano ponad pół miliona (536 420 egz. wszystkich publikacji do nauczania wiary oraz listów , tj. 52,98% całkowitego nakładu w tych latach. Krótko opisano w artykule piąty typ – książki z księgozbioru podręcznego. Dzięki drukarni moskiewskiej wykształcono kompetentnych i aktywnych zwolenników reform Piotra i transformacji średniowiecznej Rusi w Rosyjskie Imperium epoki nowożytnej.

 12. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fortmann-Roe Scott

  2015-06-01

  Full Text Available Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnienia powiązań zwrotnych w systemie. Artykuł przedstawia propozycje Metody Dynamicznego Szacowania Ryzyka (MDSR, która pozwala oceniać ryzyko związane z hipotetycznymi kosztami zachorowań wywołanymi skażeniem systemu zaopatrzenia w wodę przez Cryptosporidium.

 13. Kolejna socjologiczna utopia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Sztompka

  2016-01-01

  Full Text Available Another sociological utopia The polemics between Piotr Sztompka and Michael Burawoy was originally published in Contempo­rary Sociology. A Journal of Reviews no 40/4 as Debate on International Sociology. The starting point of discussion between Piotr Sztompka and Michael Burawoy was the publication entitled Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology (Volume One: Introduction, Latin America and Africa, 316 pp.; Volume Two: Asia, 362 pp.; Volume Three: Europe, and Concluding Reflections, 296 pp., edited by Michael Burawoy, Mau-kuei Chang and Michelle Fei-yu Hsieh (Taipei, Taiwan: Institute of Sociology at Academia Sinica, Council of National Associations of the International Sociological Association & Academia Sinica, 2010.   Kolejna socjologiczna utopia Prezentowana niżej polemika pt. Debata o socjologii międzynarodowej ukazała się w „Contemporary Sociology. A Journal of Reviews” 40, nr 4. Punktem wyjścia do dyskusji między Piotrem Sztompką i Michaelem Burawoyem była książka z 2010 roku Facing an Unequal World: Challenges for a Global Sociology (t. 1: Introduction, Latin America and Africa, ss. 316; t. 2: Asia, ss. 362; t. 3: Europe, and Conclu­ding Reflexions, ss. 296, pod redakcją Michaela Burawoya, Mau-kuei Changa i Michelle Fei-yu Hsieh, wydana w Tajpej przez Institute of Sociology at Academia Sinica, Council of National Associations of the International Sociological Association & Academia Sinica.

 14. Degradacja budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia – wybrane problemy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Hoła

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane, ale zdaniem autora, istotne problemy dotyczące postępującej degradacji budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia. Naświetlono najważniejsze przyczyny i skutki nadmiernego zawilgocenia i zasolenia. Mówiąc o skutkach wskazano między innymi na obniżenie bezpieczeństwa konstrukcji, zmniejszenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych oraz na pogorszenie warunków eksploatacyj-nych w pomieszczeniach. Omówiono uwarunkowania badania wilgotności metodami nieniszczącymi wraz ze wskazaniem użytecznych metod w budynkach zabytkowych, zasygnalizowano możliwości wykorzystania do wiarygodnej oceny wilgotności sztucznych sieci neuronowych. Sygnalnie sprecyzowano w ujęciu chronologicznym działania, które należy podejmować w celu zapobieżenia postępującej degradacji budynków zabytkowych powodowanej nadmiernym zawilgoceniem i zasoleniem.

 15. Hydraulic Behavior in The Downflow Hanging Sponge Bioreactor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izarul Machdar

  2016-12-01

  Full Text Available Performance efficiency in a Downflow Hanging Sponge (DHS bioreactor is associated with the amount of time that a wastewater remains in the bioreactor. The bioreactor is considered as a plug flow reactor and its hydraulic residence time (HRT depends on the void volume of packing material and the flow rate. In this study, hydraulic behavior of DHS bioreactor was investigated by using tracer method. Two types of sponge module covers, cylindrical plastic frame (module-1 and plastic hair roller (module-2, were investigated and compared. A concentrated NaCl solution used as an inert tracer and input as a pulse at the inlet of DHS bioreactor. Analysis of the residence time distribution (RTD curves provided interpretation of the index distribution or holdup water (active volume, the degree of short-circuiting, number of tanks in series (the plug flow characteristic, and the dispersion number. It was found that the actual HRT was primarily shorter than theoretical HRT of each test. Holdup water of the DHS bioreactor ranged from 60% to 97% and 36% to 60% of module-1 and module-2, respectively. Eventhough module-1 has higher effective volume than module-2, result showed that the dispersion numbers of the two modules were not significant difference. Furthermore, N-values were found larger at a higher flow rate. It was concluded that a DHS bioreactor design should incorporated a combination of water distributor system, higher loading rate at startup process to generate a hydraulic behavior closer to an ideal plug flow.ABSTRAKEfisiensi unjuk kerja bioreactor Downflow Hanging Sponge (DHS berkaitan dengan lamanya waktu tinggal limbah berada di dalam bioreaktor tersebut. Bioreaktor DHS dianggap sebagai seuatu reaktor aliran sumbat (plug flow dimana waktu tinggal hidraulik (HRT tergantung pada volume pori material isian dan laju alir. Dua jenis modul digunakan dalam penelitian ini, yang diberi nama dengan module-1 dan module-2 untuk melihat pengaruh jenis modul

 16. (MOther Re-spect: Maternal Subjectivity, the Ready-made mother-monster and The Ethics of Respecting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bracha L. Ettinger

  2010-01-01

  drawings are included in public collections at Bibliothèque Nationale (Paris, Pori Museum of Art (Finland, Israel Museum (Jerusalem, Museum of Modern Art (England, Tel Aviv Museum of Art (Israel and Pompidou Centre (Paris. Ettinger's artistic work is a subject of reflection and research for a number of art historians and philosophers. The art historian Griselda Pollock and the philosophers Jean-François Lyotard, Christine Buci-Glucksmann and Judith Butler, have each dedicated several essays to her pioneering art and renovating thought - art and thought that have influenced not only the visual arts and psychoanalysis of the last two decades but also different fields such as contemporary philosophy, queer and gender studies and the domains of film and literature.

 17. GPS measurements in Satakunta area

  International Nuclear Information System (INIS)

  Poutanen, M.; Nyberg, S.; Ahola, J.

  2010-10-01

  The Finnish Geodetic Institute, the Geological Survey of Finland, Posiva Ltd and municipalities in the district of Satakunta launched the GeoSatakunta research program in 2002 to carry out interdisciplinary studies on regional bedrock stress field and to apply the results e.g. in land use planning in the Satakunta area. The area was chosen for many reasons. Its geological diversity, extensive multi-disciplinary data coverage, and various interests of participants made the area suitable for the project. The purpose of the GPS observations is to get detailed information on recent crustal deformations in the area. The Finnish Geodetic Institute maintains e.g. national GPS network, FinnRef, and since 1995 a local research network in the Olkiluoto area. The Satakunta network differs from these, and this is the first time to obtain such detailed information of a regional network in Finland. The Satakunta GPS network consists of 13 concrete pillars for episodic GPS campaigns and the Olkiluoto permanent GPS station in the FinnRef network. The distances between the concrete pillars are 10-15 km, and the sites were chosen in a co-operation with the Geological Survey of Finland taking into account the geological structures in the area. The City of Pori made the final reconnaissance in the field and constructed eight pillars in 2003. The original network was expanded in 2005-2006 in Eurajoki and Rauma, and at the City of Rauma joined the co-operation. The five new pillars join the previous Olkiluoto network into the Satakunta network. There have been three annual GPS campaigns in 2003-2008. Time series of the Satakunta network are shorter than in the Olkiluoto network, and also the distances are longer. Therefore, the same accuracy than in Olkiluoto has not yet achieved. However, mm-sized movements can be excluded. Estimated velocities were small (0.2 mm/a) and mostly statistically insignificant because of relatively short time series. In this publication we describe the

 18. Lasteaia ja lõbumaja vahel : eesti proosa 2008 / Vaapo Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vaapo, 1945-

  2009-01-01

  Ülevaade 2008. aasta eesti proosast. Pikemalt käsitletakse järgmisi autoreid ja nende teoseid: Mihkel Raud "Musta pori näkku", Olev Remsu "Musketäride muundumised", Rein Põder "Juba olnud", Juhan Nurme "Ligimene", Jaan Tangsoo "Méduse'i parv", Esta Aksli "Tare poole tõttaja", Mari Saat "Lasnamäe lunastaja", Peeter Morgen "Sõnum", Mait Raun "Dr. Mööbi seiklused Inglismaal", Andrei Hvostov "Võõrad lood" ja "Projektijuht Posse", Chaneldior "Kontrolli alt väljas", Vahur Afanasjev "Kosmos", Egon Ilisson "Isased", Jaak Leer "Kaks kabanossi ja Maaja", Kärt Hellerma "Sinine missa", Elo Viiding "Püha Maama", Toomas Raudam "Miks ma ei taha olla kirjanik?", Mart Kivastik "Kurb raamat", Jüri Tuulik "Räim, pisike kena kala", Tarmo Teder "12 jõulujuttu", Dagmar Lamp (koostaja) "Tule, ma jutustan sulle loo", Eia Uus "Kahe näoga jumal", Barthol Lo Mejor "Popdada 2007-2008", Anti Saar "Nemad kaks", Ketlin Priilinn "Liiseli võti" ja "Vaim", Aita Kivi "Lähedal", Marje Ernits "Hoia mu kätt", Kati Murutar "Naisena sündinud : kakskümmend aastat hiljem", Tuule Lind "Pööratud tuul", Siiri Laidla "Lihtne lugu, ehk, Senta suvepuhkus", Kätlin Padesaar "Veel üks paradiis", Aimée Beekman "Proovielu", Lehte Hainslau "Kolmkõla, ehk, 3 kõla", Ira Lember "Ööviiulid", Tamur Kusnets "Hundipäikese aeg : metsiku jahi algus", Kaupo Pähkel "Ehatähe rüütel", Arvo Valton "Ülemiste vanake", Tiit Aleksejev "Palveränd", Ants Eret "Afgaanide vang", Mario Merirand "Afganistani päevik", Leo Kunnas "Gort Ashryn", Rein Raud "Vend", Peeter Sauter "Beibi bluu", Marion Andra "Pimend", Kristjan Sander "13 talvist hetke", Helga Nõu "Peaaegu geenius, ehk, Schrödingeri kassi otsimas", Tiit Sepa "Eefa hüüdnimega Siug", Kaarel ja Klaara Kivi "Varandus seinal", Merike Jürjo "Mälestusteta maja", Rein Vahisalu "Viies kabinet", Aarne Biin "Mees otsib naist", Erik Tohvri "Ümberasujad" ja "Sulasest sai peremees", Arnold Laugus "Elav maa", Jüri v. Grauberg "Selguse poole", J

 19. Native and alien ichthyofauna in coastal fishery of Rhodes (eastern Mediterranean (2002-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Corsini-Foka

  2015-11-01

  Full Text Available Rhodes Island (southeastern Aegean is located in a geographically crucial region subjected to biological invasions. Among the 108 alien species recorded, 30 are fish, all of Indo-Pacific/Red Sea origin introduced via Suez through Lessepsian migration (Corsini-Foka et al., 2015; Corsini-Foka and Kondylatos, In press; Kondylatos and Corsini-Foka, In press. In this oligotrophic area, fishery production is limited, due to the paucity of species of commercial interest and their low abundance, while adapted infrastructures for fish landing and marketing are absent. Coastal fishery has dominated during the last twenty years (ELSTAT, 2015. Within 2002-2010, the Hydrobiological Station of Rhodes conducted experimental boat seining surveys, using exclusively a professional 12m fishing boat, at 5-30 m depth, in the Gulf of Trianda (sandy mud, Posidonia meadows. The 94 carried out hauls (7-18 hauls/year, produced a total fish biomass of approximately 4400 Kg, recording 97 fish (86 native, 11 alien and 4 cephalopod species (3 native, 1 alien. Fish species ranged from 32 to 63/year, whereas aliens ranged from 5 to 8 species. Almost steadily present since 2002, were earlier colonizers such as Apogonichthyoides pharaonis, Siganus rivulatus, Siganus luridus, Stephanolepis diaspros and more recent ones as Pteragogus trispilus, Sphyraena chrysotaenia and Fistularia commersonii, while Lagocephalus sceleratus, firstly recorded in 2005, occurred regularly since 2007; the presence of Lagocephalus suezensis, Sphyraena flavicauda and Upeneus pori was scattered since their first records in 2004-2005. Alien fish commercially important are the Siganids, S. chrysotaenia and surprisingly F. commersonii. In terms of biomass per haul, alien fish ranged from 0 to 18.5 Kg, native from 1.5 to 182 Kg. Catches were dominated by Centracanthidae (Spicara spp. and Sparidae (Boops boops, sometimes by other native such as Oblada melanura, Diplodus spp., Chromis Chromis and others. The

 20. Lasteaia ja lõbumaja vahel : Eesti proosa 2008 / Vaapo Vaher

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaher, Vaapo, 1945-

  2012-01-01

  Ülevaade 2008. aasta eesti proosast. Pikemalt käsitletakse järgmisi autoreid ja nende teoseid: Mihkel Raud "Musta pori näkku", Olev Remsu "Musketäride muundumised", Rein Põder "Juba olnud", Juhan Nurme "Ligimene", Jaan Tangsoo "Méduse'i parv", Esta Aksli "Tare poole tõttaja", Mari Saat "Lasnamäe lunastaja", Peeter Morgen "Sõnum", Mait Raun "Dr. Mööbi seiklused Inglismaal", Andrei Hvostov "Võõrad lood" ja "Projektijuht Posse", Chaneldior "Kontrolli alt väljas", Vahur Afanasjev "Kosmos", Egon Ilisson "Isased", Jaak Leer "Kaks kabanossi ja Maaja", Kärt Hellerma "Sinine missa", Elo Viiding "Püha Maama", Toomas Raudam "Miks ma ei taha olla kirjanik?", Mart Kivastik "Kurb raamat", Jüri Tuulik "Räim, pisike kena kala", Tarmo Teder "12 jõulujuttu", Dagmar Lamp (koostaja) "Tule, ma jutustan sulle loo", Eia Uus "Kahe näoga jumal", Barthol Lo Mejor "Popdada 2007-2008", Anti Saar "Nemad kaks", Ketlin Priilinn "Liiseli võti" ja "Vaim", Aita Kivi "Lähedal", Marje Ernits "Hoia mu kätt", Kati Murutar "Naisena sündinud : kakskümmend aastat hiljem", Tuule Lind "Pööratud tuul", Siiri Laidla "Lihtne lugu, ehk, Senta suvepuhkus", Kätlin Padesaar "Veel üks paradiis", Aimée Beekman "Proovielu", Lehte Hainslau "Kolmkõla, ehk, 3 kõla", Ira Lember "Ööviiulid", Tamur Kusnets "Hundipäikese aeg : metsiku jahi algus", Kaupo Pähkel "Ehatähe rüütel", Arvo Valton "Ülemiste vanake", Tiit Aleksejev "Palveränd", Ants Eret "Afgaanide vang", Mario Merirand "Afganistani päevik", Leo Kunnas "Gort Ashryn", Rein Raud "Vend", Peeter Sauter "Beibi bluu", Marion Andra "Pimend", Kristjan Sander "13 talvist hetke", Helga Nõu "Peaaegu geenius, ehk, Schrödingeri kassi otsimas", Tiit Sepa "Eefa hüüdnimega Siug", Kaarel ja Klaara Kivi "Varandus seinal", Merike Jürjo "Mälestusteta maja", Rein Vahisalu "Viies kabinet", Aarne Biin "Mees otsib naist", Erik Tohvri "Ümberasujad" ja "Sulasest sai peremees", Arnold Laugus "Elav maa", Jüri v. Grauberg "Selguse poole", J

 1. GPS operations at Olkiluoto, Kivetty and Romuvaara in 2006

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahola, J.; Koivula, H.; Poutanen, M.; Jokela, J.

  2007-05-01

  GPS network is located in Cities of Pori and Rauma and their neighbour municipalities. Two new pillars have been established near Olkiluoto investigation area in October 2005. The repeated measurements at these pillars connect the Olkiluoto investigations and GeoSatakunta studies. Including the new pillars the local GPS network at Olkiluoto consists of 14 stations. The whole network will be measured twice a year. The EDM measurements will be done simultaneously with the GPS observations. Even if the studies are concentrated at Olkiluoto, the GPS observations at Kivetty and Romuvaara investigation areas will be made once per year. Because the stability of these networks has been confirmed by GPS observations in previous years, we may regard the observations. (orig.)

 2. Aerogeophysical survey in Olkiluoto 2009

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kurimo, M.

  2009-08-01

  This report describes the survey operation, survey and processing methods and the deliverables of an aerogeophysical survey in Olkiluoto area in May 2009. The survey was conducted by Geological Survey of Finland (GTK). The survey aircraft was a twin-engine Twin Otter operated by Finnish Aviation Academy (SIO) and owned by Natural Environment Research Council / British Geological Survey (NERC / BGS), with whom GTK has established a joint venture called Joint Airborne-geoscience Capability (JAC). The survey was conducted in May 2009 between May 5th and May 18th. The survey consists of ten separate survey flights and two magnetic calibration flights. The survey was based in Pori airport. Survey line spacing was 50 meters and nominal survey altitude was 30 meters. Measurements were completed in May 2009, and data processing and reporting was done in June 2009. Two cesium magnetometers installed onboard the aircraft (at the left wingtip and in a nose cone) were measuring the magnetic total field intensity during the survey flights. An automatic compensation unit corrected the aircraft attitude errors in the magnetic data in real time. The four-frequency electromagnetic (EM) unit included four transmitter coils with amplifiers in right wingtip and four receiver coils in left wingtip. Frequencies were 900 Hz, 3 kHz, 14 kHz and 24.5 kHz. The gamma spectrometer with two crystal packages (total volume 42 litres) measured the 256 channel energy spectra. In addition, auxiliary parameters such as flight altitude and aircraft attitude were also recorded simultaneously. Reference ground base station was used for recording the temporal variations in the magnetic field and also reference data for post-positioning of coordinate information. In the post-processing phase, heading correction, base station correction and microlevelling procedures were applied to the magnetic data. The EM data and radiometric data were corrected with calibration coefficients and levelled. The data was

 3. GPS operations at Olkiluoto in 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kallio, U.; Nyberg, S.; Koivula, H.; Jokela, J.; Poutanen, M.; Ahola, J. (Finnish Geodetic Institute, Masala (Finland))

  2010-06-15

  The GPS based deformation studies have been made at the investigation areas of Posiva since 1995, when the network of ten GPS pillars was established at Olkiluoto. One pillar in the investigation area belongs to the Finnish permanent GPS network, FinnRef. 28 GPS measurement campaigns have been carried out at Olkiluoto since 1995. According to the time series of the GPS results 1/3 of the baselines at Olkiluoto have statistically significant change rates. However, the observed movements are smaller than +-0.20 mm/a. There are five pillars, which have statistically significant horizontal velocities at Olkiluoto. These local velocity components are small but taking into account the standard deviations the largest velocity components seems to be reliably determined. At Olkiluoto a baseline for electronic distance measurements (EDM) was built in 2002. The baseline has been measured using EDM instruments in connection to the GPS observations. Changes in he difference between the GPS and EDM results indicate the systematic change in GPS results. No corrections based on only one baseline were not applied to GPS vectors. The GPS network at Olkiluoto was extended in 2003. The new pillars were built close to Kuivalahti village and on a small island of Iso Pyrekari. According to the geological evidence it is expected that a fracture zone is located between the new stations, thus enabling the determination of possible deformations along the fracture zone. The new pillars have been observed since 2003 and now we have computed the first deformation analysis from the six years data. Four new permanent stations will be established in summer 2010 at Olkiluoto. We have automated the processing of the campaign data by using the Bernese processing engine (BPE) together with our own Perl scripts. The local crustal deformations have been studied in GeoSatakunta project, too. This GPS network is located in Cities of Pori and Rauma and their neighbouring municipalities. Two new pillars

 4. Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Śnieżek

  2016-09-01

  Full Text Available W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa, oprócz realizacji postawionych przed nimi celów gospodar- czych, powinny zaangażować się we wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Pań- stwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” (dalej Lasy Państwowe nie stanowi pod tym względem wyjątku, przeciwnie, z samej definicji jego istnienia wynika wpisana w misję, wizję i strategię odpowie- dzialność przed społeczeństwem, przed obecnym i przyszłymi pokoleniami. Do tej pory w Lasach Pań- stwowych nie zostały opracowane jednolite ramy raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. Mimo wielu rozproszonych dokumentów wskazujących na ich wkład w tym zakresie, Lasy Państwowe nie mają w swoim raporcie zbioru informacji poświęconych zagadnieniom społecznej odpowiedzialności. Celem artykułu jest wskazanie, że społeczna odpowiedzialność w takim podmiocie, jakim są Lasy Pań- stwowe, jest obszarem niezwykle istotnym i w konsekwencji działań brzemiennym w skutki długofalowe dla współczesnego i przyszłych pokoleń. W artykule uzasadniono potrzebę i przedstawiono propozycję ogólnej struktury raportu o odpowiedzialności społecznej Lasów Państwowych wobec obecnych i przy- szłych interesariuszy. Jako podstawową metodę badawczą, oprócz studiów literaturowych, zastosowano metodę dedukcyjną, wspomaganą wnioskowaniem przez analogię.

 5. GPS operations at Olkiluoto in 2009

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kallio, U.; Nyberg, S.; Koivula, H.; Jokela, J.; Poutanen, M.; Ahola, J.

  2010-06-01

  The GPS based deformation studies have been made at the investigation areas of Posiva since 1995, when the network of ten GPS pillars was established at Olkiluoto. One pillar in the investigation area belongs to the Finnish permanent GPS network, FinnRef. 28 GPS measurement campaigns have been carried out at Olkiluoto since 1995. According to the time series of the GPS results 1/3 of the baselines at Olkiluoto have statistically significant change rates. However, the observed movements are smaller than ±0.20 mm/a. There are five pillars, which have statistically significant horizontal velocities at Olkiluoto. These local velocity components are small but taking into account the standard deviations the largest velocity components seems to be reliably determined. At Olkiluoto a baseline for electronic distance measurements (EDM) was built in 2002. The baseline has been measured using EDM instruments in connection to the GPS observations. Changes in he difference between the GPS and EDM results indicate the systematic change in GPS results. No corrections based on only one baseline were not applied to GPS vectors. The GPS network at Olkiluoto was extended in 2003. The new pillars were built close to Kuivalahti village and on a small island of Iso Pyrekari. According to the geological evidence it is expected that a fracture zone is located between the new stations, thus enabling the determination of possible deformations along the fracture zone. The new pillars have been observed since 2003 and now we have computed the first deformation analysis from the six years data. Four new permanent stations will be established in summer 2010 at Olkiluoto. We have automated the processing of the campaign data by using the Bernese processing engine (BPE) together with our own Perl scripts. The local crustal deformations have been studied in GeoSatakunta project, too. This GPS network is located in Cities of Pori and Rauma and their neighbouring municipalities. Two new pillars

 6. Connectivity to computers and the Internet among patients with schizophrenia spectrum disorders: a cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Välimäki M

  2017-04-01

  Full Text Available Maritta Välimäki,1–3 Lauri Kuosmanen,1,4,5 Heli Hätönen,1 Marita Koivunen,1,6 Anneli Pitkänen,7 Christina Athanasopoulou,1 Minna Anttila1 1Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Turku, Finland; 2Development Unit, Turku University Hospital, Turku, Finland; 3School of Nursing, Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong, SAR, China; 4University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland; 5Social and Healthcare Department, City of Vantaa, Vantaa, Finland; 6Administrative Centre, Research and Development, Satakunta Hospital District, Pori, Finland; 7Administration Centre, Pirkanmaa Hospital District, Tampere, Finland Purpose: Information and communication technologies have been developed for a variety of health care applications and user groups in the field of health care. This study examined the connectivity to computers and the Internet among patients with schizophrenia spectrum disorders (SSDs.Patients and methods: A cross-sectional survey design was used to study 311 adults with SSDs from the inpatient units of two psychiatric hospitals in Finland. The data collection lasted for 20 months and was done through patients’ medical records and a self-reported, structured questionnaire. Data analysis included descriptive statistics.Results: In total, 297 patients were included in this study (response rate =96%. More than half of them (n=156; 55% had a computer and less than half of them (n=127; 44% had the Internet at home. Of those who generally had access to computers and the Internet, more than one-fourth (n=85; 29% used computers daily, and >30% (n=96; 33% never accessed the Internet. In total, approximately one-fourth of them (n=134; 25% learned to use computers, and less than one-third of them (n=143; 31% were known to use the Internet by themselves. Older people (aged 45–65 years and those with less years of education (primary school tended not to use the computers and the

 7. Seminar.net with special issue from Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yngve Nordkvelle

  2016-11-01

  in vocational tourism education. It demonstrates how the use of smartphones was applied in the project and its usefulness in the student’s work with the learning material.Antero Lindstedt, Kristian Kiili, Pauliina Tuomi and Arttu Perttula, all from Tampere University of Technology, Pori department provide the paper called “A user experience case study: two embodied cognition user interface solutions for a math learning game». They have used a particular game development environment, Semideus, to test out how different user interfaces influenced. They found interesting differences, mainly in favour of the «tilting user interface».

 8. Ocena założenia o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia biegłych rewidentów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Iwanowicz

  2017-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie oceny założenia o kontynuacji działalności z punktu widzenia bie- głych rewidentów oraz wskazanie przykładowych funkcji logistycznych mogących posłużyć biegłym rewidentom w tej ocenie. W wyniku przeprowadzonych badań, dziewięciu biegłych rewidentów na dziesięciu uznało, że weryfikacja założenia o kontynuacji działalności jest kluczowa z punktu widzenia badania sprawozdań finansowych. Jednocześnie zaledwie trzech biegłych rewidentów wskazało, że wie, czym są modele dyskryminacyjne oraz oświadczyło, że rozumie sposób ich działania, a tylko jedna osoba potwierdziła, że korzystała z tego rodzaju modeli przy ocenie założenia o kontynuacji działalności. Po- nadto, pomimo rosnącego wykorzystania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przed- siębiorstw wyestymowane do tej pory modele nie były skierowane do użycia bezpośrednio przez bie- głych rewidentów. Biorąc to pod uwagę, próba stworzenia modeli dyskryminacyjnych dla biegłych rewi- dentów nie jest tematem błahym i pozostaje atrakcyjnym obszarem do prowadzenia badań naukowych. Prezentowane w artykule autorskie funkcje logistyczne są wynikiem badań przeprowadzonych na próbie 545 sprawozdań finansowych, opublikowanych przez 140 spółek kapitałowych zarejestrowanych w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych, w tym 80 spółek, które w rzeczywistości upadły, oraz informacji uzyskanych podczas wywiadów z dziesięcioma biegłymi rewidentami, którzy w tym czasie czynnie wykonywali swój zawód. Przeprowadzone badania umożliwiły m.in. określenie funkcji dyskry- minacyjnych, spełniających postawione przez biegłych wymagania, jak również sprawdzenie ich uży- teczności.

 9. Karakteristik Membran Asimetris Polietersufone (PES dengan Pelarut Dimetil Formamide dan N-Metil-2-Pyrolidone - (Characteristic of Poliethersulfone (PES Asymmetric Membrane with Dimethyl Formamide and N-Methyl Pyrolidone as Solvent

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sri Mulyati

  2017-06-01

  Full Text Available Membrane that is generally used for separation process could be made using phase inversion technique. This research aims to create polyethersulfone (PES asymmetric membranes via phase inversion technique using solvent and Trans Membrane Pressure (TMP as variable. SEM analysis indicated that membranes had asymmetric structure that consits of two layers which denser skin layer on the top surface and the porous support on the bottom. PES/DMF membrane showed larger pore structure than PES/NMP. The permeability coefficients of both membranes were in the ultrafiltration range. The coefficient permeability (Lp of PES/DMF membrane was 35.769 L/m2.hour, much greater compared to PES/NMP membrane which was 15.364 L/m2.hour.bar. Molecular Weight Cut-Off (MWCO of PES/DMF membrane was 177 Kda, meanwhile PES/NMP was 186 Kda. Performances of the membranes were evaluated  using dextrane as feed solution. PES/DMF membrane resulted in an higher flux and lower rejection than PES/NMP.Keywords: asymmetric membrane, membrane performance, Molecular Weight Cut-Off (MWCO, morphology, permeability ABSTRAKMembran yang umumnya digunakan untuk proses pemisahan dapat dibuat menggunakan teknik inversi fasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik membran asimetris polietersulfone (PES yang dibuat menggunakan teknik inversi fasa dengan variabel jenis pelarut dan Trans Membrane Pressure (TMP. Hasil analisis Scanning Electron Microscopy (SEM terhadap morfologi membran membuktikan bahwa membran yang dihasilkan merupakan membran asimetris yang terdiri dari dua lapisan yaitu bagian atas merupakan lapisan tipis dan lapisan bawah adalah lapisan berpori. Membran PES/DMF memiliki struktur pori yang lebih besar dibandingkan membran PES/NMP. Koefisien permeabilitas kedua membran yang dihasilkan berada dalam jangkauan ultrafiltrasi. Koefisien permeabilitas (Lp membran PES/DMF sebesar 35,769 L/m2.jam, nilai ini jauh lebih besar dibandingkan PES/NMP yaitu 15,364 L/m2.jam

 10. Potencjał olejków eterycznych w profilaktyce i terapii grzybic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Sienkiewicz

  2008-10-01

  Full Text Available Silne właściwości antyseptyczne olejków eterycznych znane są od wielu wieków. Są one produktami metabolizmu wtórnego roślin. Olejki eteryczne i ich składniki wykazują działanie hamujące wzrost wobec bakterii, grzybów, wirusów i pierwotniaków. Ich aktywność przeciwdrobnoustrojowa jest ściśle związana ze składem chemicznym. Do tej pory nie odnotowano doniesień o rosnącej oporności szczepów bakterii i grzybów na składniki olejków. Olejki eteryczne wykazują m.in. właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i antyoksydacyjne. Do najbardziej skutecznych olejków o najsilniejszych właściwościach przeciwgrzybiczych należą olejki pozyskiwane z drzewa herbacianego, tymianku, oregano, cząbru, bazylii, szałwi, goździkowca i cynamonowca. Największą aktywnością charakteryzują się olejki zawierające fenole – tymol, karwakrol i eugenol. Olejki tymiankowy, oreganowy i cząbrowy zawierają tymol i karwakrol, natomiast pozyskiwane z goździkowca i z liści cynamonowca zawierają eugenol. Jeden z najbardziej efektywnych olejków jest pozyskiwany z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia. Olejek ten wykazuje wysoką aktywność wobec Candida sp., Trichophyton sp. i Microsporum sp. Olejki tymiankowy, oreganowy i rozmarynowy ze względu na szerokie spektrum aktywności mogą być polecane w leczeniu zakażeń wywoływanych przez Candida albicans, Trichophyton sp., Epidermophyton floccosum i Microsporum canis. Olejek goździkowy i cynamonowy z liści wykazują znaczące działanie hamujące wobec Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Candida albicans i Cryptococcus neoformans. Olejki eteryczne oraz ich składniki mogą posiadać silne działanie immunostymulujące, zaliczamy do nich: olejek sosnowy, cytrynowy, geraniowy, a-pinen. Olejki eteryczne znalazły zastosowanie w leczeniu infekcji dermatologicznych pochodzenia grzybiczego. Dobre wyniki przynosi również stosowanie olejków w ginekologii i w terapii

 11. Novel development of carbonate apatite-chitosan scaffolds based on lyophilization technique for bone tissue engineering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maretaningtias Dwi Ariani

  2012-09-01

  pembentukan tulang, telah dikembangkan suatu scaffolds yang menggabungkan kitosan dengan carbonate apatite (CA. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk membuat carbonate apatite-chitosan scaffolds (CA-ChSs serta mengevaluasi osteokonduktivitas CA-ChSs dari sudut pandang proliferasi sel. Metode: Chitosan scaffolds (ChSs dibuat dengan prosedur berikut ini. Dua puluh lima, 50, 100, 200 dan 400 mg bubuk kitosan dilarutkan dalam 5 ml asam asetat (CH3COOH 2%, dikocok selama 15 menit dan dinetralkan dengan 15 ml 0,1 M larutan sodium hidroksia (NaOH. Setelah sentrifugasi, gel kitosan dikemas ke dalam cetakan teflon kemudian dibekukan pada suhu -80°C selama 2 jam dan dikeringkan dalam mesin beku kering pada suhu -54°C selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan radiasi ultraviolet pada ChSs selama 2 jam. Untuk membuat CA-ChSs, dipilih ChSs yang berisi 200 mg bubuk kitosan. Setelah dinetralisir, 50 mg dari 0.06 M CA ditambahkan ke dalam kitosan gel yang berisi 200 mg bubuk kitosan. Struktur CA-ChSs diamati dengan scanning electron microscope (SEM. Proliferasi mouse osteoblast-like cell (MC3T3-E1 dalam ChSs dan CA-ChSs dievaluasi pada hari ke-1, 7 dan 14. Hasil: CA-ChSs dengan struktur tiga dimensi yang berpori dapat diamati dengan jelas menggunakan SEM. Jumlah pertumbuhan dan perkembangan sel pada CA-ChSs secara signifikan lebih banyak dibandingkan pada ChSs (kontrol pada setiap tahap pengamatan di hari ke-1, 7, 14 dan 21 (p<0.05. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa CA-ChSs mempunyai struktur tiga dimensi dengan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat meningkatkan proliferasi osteoblast. Hal ini menunjukkan bahwa CA-ChSs adalah kandidat untuk rekayasa jaringan tulang.

 12. Liquefied Natural Gas Storage of Variable Composition / Magazynowanie Skroplonego Gazu Ziemnego O Zmiennym Składzie

  Science.gov (United States)

  Łaciak, Mariusz

  2015-03-01

  Thanks to the increasing diversification of LNG supply sources, being a result of the growing number of LNG liquefaction installations over the World, increase of short-term trade contracts and general trend to globally liberalize gas markets, reception terminals have to cope with the broad range of qualitatively diversified LNG deliveries from various sources. Different LNG deliveries potentially have different density caused by different gas composition. Although the LNG composition depends on LNG source, it mainly consists of methane, ethane, propane, butane and trace nitrogen. When a new supply of LNG is transported to the tank, the LNG composition and temperature in the tank can be different from LNG as delivered. This may lead to the liquid stratification in the tank, and consequently the rollover. As a result, LNG rapidly evaporates and the pressure in the tank increases. More and more restrictive safety regulations require fuller understanding of the formation and evolution of layers. The paper is focused on the analysis of liquid stratification in the tank which may take place when storing LNG, and which process leads to the rapid evaporation of considerable quantities of LNG. The aim was to attempt modeling of the process of liquid stratification in an LNG tank. The paper is closed with the results of modelling. Dzięki rosnącej dywersyfikacji źródeł dostaw LNG, spowodowanej zwiększającą się liczbą instalacji skraplania gazu na całym świecie, wzrostem ilości kontraktów krótkoterminowych w handlu i ogólnej tendencji do globalnej liberalizacja rynków gazu, terminale do odbioru muszą radzić sobie z coraz większą gamą różnych jakościowo dostaw LNG z różnych źródeł. Różne dostawy LNG mają potencjalnie inną gęstość dzięki różnym składom gazu. Chociaż kompozycja LNG zależy od źródła, to przede wszystkim składa się z metanu, etanu, propanu, butanu i w śladowych ilościach z azotu. Gdy nowa dostawa LNG jest

 13. Rola wybranych czynników ryzyka w etiopatogenezie i przebiegu choroby Alzheimera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Dudkowiak

  2013-06-01

  Full Text Available Choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD stanowi jedną z najczęstszych przyczyn otępienia w wieku starszym. Ma charakter postępujący i prowadzi do stopniowej degeneracji mózgu. Zapadalność na AD wzrasta wraz z wiekiem. Etiologia choroby jest wieloczynnikowa. Składają się na nią interakcje pomiędzy czynnikami genetycznymi a środowiskowymi, w tym m.in. stylem życia, dietą, aktywnością fizyczną i nałogami. Uważa się, że sposób odżywiania zbliżony w składzie do diety śródziemnomorskiej ma ochronne działanie i sprzyja długotrwałemu życiu w zdrowiu. Podwyższone stężenie homocysteiny oraz obniżone stężenie witaminy B12 może pośrednio wpływać na rozwój AD. Natomiast zwiększone spożycie kwasu foliowego, witaminy C i E może działać ochronnie. Niekorzystny wpływ na rozwój AD odnotowano zarówno w przypadku zbyt dużej masy ciała, jak i w przebiegu niedożywienia. Podkreśla się również związek pomiędzy naczyniopochodnym uszkodzeniem mózgu a rozwojem otępienia. Przemawia za tym fakt, że odpowiednia dieta, prawidłowy stan odżywienia, brak cukrzycy, unikanie palenia papierosów oraz zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną odgrywają istotną rolę w zapobieganiu nie tylko chorobom układu sercowo-naczyniowego, ale także AD. Dane epidemiologiczne dowodzą, iż wraz ze starzeniem się społeczeństwa częstość występowania AD będzie wzrastać, tym samym zwiększy się liczba osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Następstwem tego będzie wzrost obciążeń medycznych, kulturowych i ekonomicznych całego społeczeństwa. Dlatego znaczenie poszczególnych czynników ryzyka AD powinno być nadal zgłębiane, a skuteczna profilaktyka wprowadzana już we wczesnym okresie życia.

 14. Bohaterki, bojowniczki, przegrane? Hiszpańskie narracje o kobietach zaangażowanych w ruchy lewicowe pierwszej połowy XX wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aránzazu Calderón Puerta

  2014-06-01

  , rozumienie własnej roli, poczucie wartości, słowem – obraz samych siebie; po drugie, wydobywają niedostrzeganą przez większość lewicowych projektów różnicę między możliwościami upodmiotowienia obywatelki i obywatela z powodu różnicy praktyk dotyczących płci oraz wynikające z tego nierówności i konflikty; po trzecie, opowiadają heroiczną historię emancypacji kobiet wewnątrz ruchów lewicowych, nierzadko wbrew ograniczeniom owych ruchów; po czwarte, sięgają po historie postaci z drugiego planu – kobiet tworzących sieci społeczne, dzięki którym możliwe było działanie lewicowych organizacji. Wszystkie te aspekty zasadniczo zmieniają obraz rewolucji i historii lewicy jako całości. Przedstawione narracje ujawniają tym samym niezauważane dotąd doświadczenia, które mogą okazać się interesujące w polskim kontekście. Hiszpańskie badaczki pokazały zderzenie kobiet walczących o emancypację z modelami płci dominującymi na prawicy i w ruchach lewicowych, uwikłanie rewolucjonistów i rewolucjonistek we wzory gender, wreszcie próby i strategie przezwyciężania patriarchalnych ograniczeń.

 15. Morskie i zamorskie podróże idei antropologii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Ulicka

  2014-11-01

  Full Text Available The maritime and overseas journeys of the idea of anthropology This article discusses the very concept of anthropology, which was born at the end of 19th century, termed the “history of ideas”, and still exists in contemporary literary theory, especially as part of what is referred to as “spatial turn”. As with the similar concept proposed earlier by Ernst Curtius, it is focused on topics treated as the autonomous component of an anonymous, unpersonal, and in fact unhistorical discourse. On the contrary, the article tends to prove that travelling theories were always strongly connected with travelling theorists. In contrast, the author attempts to consider the interrelations between the two conceptions of anthropology: the philosophical and the linguistic, taking into account the material left in texts connected with the journey from Göteborg to New York by Roman Jakobson and Ernst Cassirer. The reconstruction of their possible discussions on board proves that the boundary between their projects, usually drawn in the history of culture, is weaker than could be supposed.   Morskie i zamorskie podróże idei antropologii Artykuł podejmuje dyskusję z koncepcją antropologii kulturowej wyłonioną po tzw. zwrocie spacjalnym i skupioną na wędrówkach pojęć. Ze względu na depersonalizację rozważanego materiału wciąż mieści się ona w modelu XIX-wiecznej jeszcze proweniencji, bliska historii idei i topice. Dyskusja została przeprowadzona na materiale nielicznych świadectw wiążących się z podróżą morską z Europy do USA, a w istocie ucieczką przed kolejną falą nazizmu, podczas której doszło do przypadkowego spotkania Romana Jakobsona i Ernsta Cassirera. Rekonstrukcja ich możliwych dialogów podczas piętnastu dni rejsu, wsparta na metodologicznej propozycji historii domyślnej wyprowadzonej z praktyki filologicznej Tadeusza Zielińskiego, pozwala odkryć silne związki między ich projektami, a tym samym między

 16. Orestes bojownikiem ruchu oporu, czyli mit Atrydów w filmie "Podróż komediantów" Theo Angelopoulosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Łomanowska

  2016-12-01

  ółczesne, portretując Grecję lat 40. i 50. XX wieku. Mit zostaje zreprodukowany z modulacjami: kluczowe wydarzenia następują w wyniku interwencji historii, nie fatum czy decyzji bogów. Ponadto konflikty między postaciami zostają wzbogacone o wymiar polityczny, ponieważ Angelopoulos ukazuje rozdźwięk między ich postawami ideologicznymi. Jednak członkowie trupy aktorskiej pozostają wobec wydarzeń tak samo bezradni jak rodzina władcy Argolidy.

 17. Znaczenie semestralnego rozkładu zajęć w prawidłowym żywieniu studentów = The importance of semester timetable in correct student’s nutrition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2016-08-01

      Słowa kluczowe: żywienie, studenci, rozkład zajęć. Keywords: nutrition, students, timetable.   Streszczenie Wprowadzenie i cel pracy: Grupą społeczną szczególnie narażoną na uleganie antyzdrowotnym zachowaniom żywieniowym są studenci, których dzień zdeterminowany jest narzuconym przez uczelnię semestralnym planem zajęć. Celem podjętych badań było określenie wpływu satysfakcji z semestralnego rozkładu zajęć na sposób żywienia młodzieży akademickiej. Materiał i metoda:  Badanie przeprowadzono wśród stu wybranych studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie posługując się autorskim kwestionariuszem ankiety. Analizę statystyczną wykonano nieparametrycznym testem statystycznym χ2 Pearsona. Wyniki: 70% studentów  jest  niezadowolonych z obecnego planu zajęć, biorąc pod uwagę możliwość zdrowego odżywiania się. Najliczniejszą grupę studentów oceniających plan zajęć jako dostosowany do ich potrzeb żywieniowych stanowią osoby mieszkające w akademikach. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między niezadowoleniem z planu zajęć, a brakiem czasu na samodzielne przygotowanie pełnowartościowych posiłków (p=0,000653. Plan zajęć nie wpływa istotnie na częstotliwość pojadania między posiłkami, jednakże studenci niezadowoleni z niego częściej jedzą w pośpiechu. Wnioski: Młodzież akademicka napotyka na utrudnienia w stosowaniu zaleceń zdrowego odżywiania, które wynikają bezpośrednio z nieodpowiadającego im planu zajęć. Osoby odpowiedzialne za  tworzenie rozkładów zajęć w trosce o zdrowie studentów powinni mieć na uwadze ich potrzeby żywieniowe.     Abstract Introduction and work aim: Social group particularly exposed to anti-health nutritional behaviour are students, whose day is determined by the University imposed semester timetable. An aim of the study was to define the impact of satisfaction from a semester timetable on nutrition of the university students

 18. The One Form/One Meaning Principle. The Case for Case. Part I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Korżyk

  2016-12-01

  ą modeli odwołujących się do strukturalistycznej zasady jedna forma/jedno znaczenie. Odwołując się do ustaleń gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera i jej zwolenników, autor konfrontuje je z ustaleniami przywołanych wcześniej badaczy i stwierdza, że w kwestii semantyki form przypadkowych nie ma zasadniczej sprzeczności między strukturalno–funkcjonalnym postulowaniem ustabilizowanej relacji między znakiem językowym i jego znaczeniem a prototypowo–sieciową organizacją kategorii językowej proponowaną przez zwolenników ujęć kognitywnych. Ponadto autor konstatuje, że pochodzące z trzech różnych tradycji językoznawczych wyjaśnienia kwestii znaczenia form przypadkowych wzajemnie się dopełniają, odsłaniając wieloaspektową naturę tego zjawiska.

 19. Fraz. zbić z pantałyku ‘stropić kogo, pozbawić pewności siebie’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grażyna Rytter

  2016-12-01

  Full Text Available The phrase zbić z pantałyku ‘to perplex, shatter somebody’s confidence’ The article concerns the East-­Slavic linguistic influence on Polish in the second half of the nineteenh century as exemplified by the meaning of the phrase zbić z pantałyku. Today’s meaning of the phrase  is associated with another phraseologism zbić z tropu ‘to throw [lit. knock] off trace,’ which originates from the hunting jargon. *Pantałyk as a separate word is not (and never has been used in general Polish, and the comprehensibility of the whole phrase is the result of the sum of its components. East Slavic counterparts of the phrase are attested from the mid­nineteenth century. In the Polish of the period, zbić z pantałyku had a colloquial status, and its usefulness in the sphere of everyday communication was a manifestation of economy of imaginary rather than conceptual means of expression. Especially in the conditions of widespread bilingualism, the new phrase could easily be recognized against the background of contemporary usage of near­synonymous colloquial phrases derived from the verb zbić ‘to beat’ but also ‘to knock off.’ The greater frequency of zbić z pantałyku  in the Polish of south­eastern borderlands resulted from a combination of factors, mainly the blurred boundaries between literary and dialectal (folk phraseology.   Fraz. zbić z pantałyku ‘stropić kogo, pozbawić pewności siebie’ Artykuł dotyczy wpływów ruskojęzycznych w polszczyźnie drugiej połowy XIX wieku. Dziś znaczenie frazeologizmu zbić z pantałyku to odpowiednik wybić z szyku, zbić z tropu, ‘zmieszać, stropić’, realnie ‘pomieszać krok’, ‘stracić ślad (na polowaniu’. *Pantałyk jako wyraz samodzielny nie jest (i nigdy nie był używany w polszczyźnie ogólnej, natomiast znaczenie całego frazeologizmu wynika z sumy jego składników. Odpowiedniki wschodniosłowiańskie poświadczone są od połowy XIX stulecia. W

 20. Hiperleptynemia u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Pyzik-Janiak

  2011-07-01

  Full Text Available Wstęp: Leptyna jest adipocytokiną o potencjalnie proaterogennych i prozapalnych właściwościach. Jej odkrycie potwierdziło pogląd, że tkanka tłuszczowa nie jest tylko biernym magazynem energii, ale również rezerwuarem hormonów odgrywających ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia leptyny u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu oraz analiza korelacji badanego hormonu z uznanymi czynnikami ryzyka chorób naczyniowych. Materiał i metoda: Do badania zakwalifikowano 72 chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Grupę porównawczą stanowiło 29 pacjentów bez chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN, dobranych do grupy badanej pod względem płci i wieku. U badanych osób oznaczono lipidogram, poziom glukozy, ciśnienie krwi oraz markery otyłości brzusznej: WC (obwód talii, WHR (wskaźnik talia/biodra. U pacjentów oceniono obecność zespo- łu metabolicznego według kryteriów NCEP oraz IDF. Poziom leptyny oznaczono metodą immunoabsorpcji enzymatycznej. U wszystkich pacjentów oceniono CIMT (kompleks intima-media tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz obecność blaszek miażdżycowych. Osoby z udarem mózgu zostały poddane ocenie deficytu neurologicznego według skali NIHSS w 1. i 7. dobie hospitalizacji. Wyniki: Istotnie wyższe stężenia leptyny stwierdzono w grupie badanej. Hiperleptynemia występowała istotnie częściej u pacjentów z otyłością brzuszną (p<0,001, pogrubieniem CIMT (p<0,01, obecnością blaszek miażdżycowych (p<0,05 oraz u osób, u których odnotowano zespół metaboliczny (p<0,001. Stwierdzono brak istotnej statystycznie korelacji między wzrostem stężeń leptyny a poziomami glikemii oraz obecnością nadciśnienia tętniczego, nie zaobserwowano również związku stężeń leptyny z poziomami TG oraz HDL-cholesterolu. U pacjentów z wyższą punktacją w skali NIHSS stwierdzono wyższe wartości stężeń leptyny. Wnioski: Podwyższony poziom

 1. Northeast China as a Contact Zone in Polish and Serbian Travelogues, 1900-1939

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ewertowski

  2017-11-01

  Full Text Available Northeast China as a Contact Zone in Polish and Serbian Travelogues, 1900-1939 Historically, Northeast China (Manchuria was a border zone between China and nomadic peoples, as well as between Russian and Qing empires since the 17th century. In the second half of the 19th century and in the first half of the 20th century, a number of factors (penetration by foreign powers, collapse of the Qing Empire, revolution in Russia, Japanese expansion and demographic changes transformed this area into “a contact zone” in the sense given by Mary Louise Pratt. The main focus of the article is the way in which this contact zone was described by Polish and Serbian travellers. Their can provide a special outlook, because Poland and Serbia did not participate extensively in the colonial penetration into China, however, Serbs and Poles travelled there, often representing Russian institutions. Therefore they were observing China as agents of imperial force, but they did not identify themselves fully with it. Our analysis of the image of Northeast China as a contact zone will be divided into three broad sections: 1 political and military expansion, 2 economic and demographic relations, 3 transcultural phenomena of everyday life.   Chiny Północno-Wschodnie jako strefa kontaktu w polskich i serbskich relacjach podróżniczych w latach 1900-1939 Północno-wschodnie Chiny (Mandżuria są historyczną granicą między Chinami a ludami wędrownymi, od siedemnastego wieku również między Rosją a imperium dynastii Qing. W drugiej połowie dziewiętnastego wieku, a zwłaszcza w pierwszej połowie dwudziestego szereg czynników (penetracja przez obce mocarstwa, upadek dynastii Qing, rewolucja w Rosji, ekspansja japońska i zmiany demograficzne uczyniły z tego obszaru „strefę kontaktu” w rozumieniu Mary Louise Pratt. Głównym tematem artykułu jest sposób opisu strefy kontaktu przez polskich i serbskich podróżników. Ich dzieła dają bowiem szczeg

 2. Zmiany w nierównościach edukacyjnych w Polsce. Uwagi polemiczne do tekstu Zbigniewa Sawińskiego „Gimnazja wobec nierówności społecznych”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Sitek

  2016-06-01

  Full Text Available Zbigniew Sawiński w tekście opublikowanym w EDUKACJI („Gimnazja wobec nierówności społecznych”, Edukacja, 135(4, 2015 twierdzi na podstawie analiz danych programu OECD PISA z lat 2000–2012, że reforma gimnazjalna nie spowodowała zmniejszenia nierówności w polskiej edukacji: znaczenie pochodzenia społecznego dla osiągnięć uczniów utrzymywało się na podobnym poziomie jak przed reformą, nie zmniejszył się znacząco wpływ pochodzenia społecznego na wybór szkoły średniej, a obserwowane w Polsce różnicowanie się gimnazjów nie doprowadziło do wzrostu nierówności edukacyjnych. W artykule przedstawiono argumenty metodologiczne i wyniki powtórnej analizy danych PISA wskazujące na zmiany w szerzej rozumianych nierównościach edukacyjnych. Między 2000 a 2012 r. (a nie zmieniła się wprawdzie siła związku wyników osiąganych przez piętnastolatków ze statusem społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów, ale: (b zmniejszyło się zróżnicowanie wyników, co było przede wszystkim zasługą poprawy wyników najsłabszych uczniów; (c zmniejszyły się różnice między uczniami o niskim i wysokim statusie społeczno-ekonomicznym; (d zmniejszył się wpływ pochodzenia społecznego na wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Wpływ ten jest w dużej mierze bezpośredni: nie jest zapośredniczony przez osiągnięcia edukacyjne uczniów. W polemice podkreślono także złożoność tzw. reformy gimnazjalnej, która nie ograniczyła się jedynie do wprowadzenia gimnazjów. Wskazano na rolę innych czynników, które utrudniają analizowanie efektów reformy gimnazjalnej w kategoriach przyczynowo-skutkowych, w tym przede wszystkim na rolę nieobserwowanych w badaniu PISA zmiennych dotyczących zmian zachodzących w środowisku uczenia się kolejnych kohort uczestniczących w badaniu.

 3. Od Redakcji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redakcja Czasopisma "Muzealnictwo"

  2018-02-01

  łujemy się także dziś, poszukując pozytywnych, wspierających rozwój państwa wzorców. Pytania o Nowoczesność, refleksje nad Niepodległością, to także myśli o Awangardzie – o tym co znaczyła przed stu laty, co w okresie przywołanym w ostatnim filmie Andrzeja Wajdy Powidoki, co wreszcie znaczy dziś w działalności polskich muzeów. Zapraszam do lektury i pozostaję z szacunkiem dr hab. Piotr Majewski prof. UKSW, Redaktor Naczelny

 4. Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bifosfonianów. Opis przypadków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Leśniak

  2013-06-01

  Full Text Available Bifosfoniany należą do silnych inhibitorów osteoklastów. Znajdują szerokie zastosowanie w leczeniu chorób przebiegających ze wzmożoną resorpcją kości: osteoporozy, choroby Pageta i osteogenesis imperfecta. Leki te zmniejszają adhezję komórek nowotworowych do kości, ograniczają osteolizę wywołaną nowotworem i hiper‑ kalcemię. Zmniejszają dolegliwości bólowe w szpiczaku mnogim i w przerzutach do kości. Powszechnie panu‑ jące przekonanie o bezpieczeństwie spowodowało rozszerzenie wskazań do ich stosowania. Pacjenci onkolo‑ giczni przyjmujący bifosfoniany dożylnie, w wysokich dawkach są bardziej narażeni na działania niepożądane terapii niż pacjenci przyjmujący je doustnie. Jednym z najpoważniejszych powikłań jest martwica kości szczęk. W 2003 roku opisano po raz pierwszy związek pomiędzy terapią bifosfonianami a martwicą kości szczęk. W piśmiennictwie znajdujemy coraz więcej przykładów tego działania niepożądanego, także po stosowaniu leków doustnie. Mogą pojawiać się ból, obrzęk, owrzodzenie, odsłonięcie kości, przetoki, złamania patologiczne, uciążliwe dla pacjenta i obniżające jakość życia. Leczenie martwicy kości szczęk jest trudne i rzadko przynosi spodziewany efekt. Główną rolę odgrywa leczenie zachowawcze i redukcja objawów. Odstawienie bifosfonia‑ nów nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg martwicy kości szczęk, ze względu na kumulację leku w kości. Istotne jest przygotowanie pacjenta przed rozpoczęciem podawania bifosfonianów, wymagające stałej współ‑ pracy pomiędzy lekarzami onkologami, ortopedami i chirurgami szczękowo-twarzowymi. Higiena jamy ustnej i leczenie chorób współistniejących stanowi ważny element postępowania. Celem pracy jest przedstawienie trzech przypadków martwicy kości szczęk u pacjentów poddanych leczeniu bifosfonianami.

 5. Physical activity level and health-related quality of life (HRQOL in amateur tennis players. Comprehensive evaluation of factors and components of subjective self-assessment of health

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kocjan

  2015-06-01

  STRESZCZENIE Wstęp: Rekreacja ruchowa jest formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Szybki rozwój nauki i techniki, który dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, oraz następujące w wyniku tego zmiany warunków i sposobów życia ludzi spowodowały, iż coraz więcej osób decyduje się na sedenteryjny tryb wypoczynku. Systematyczna aktywność fizyczna, uważana jest nie tylko jako jeden z kluczowych czynników profilaktyki zdrowia, lecz pozwala również na prawidłowe funkcjonowanie organizmu w wymiarze fizycznym oraz psychicznym. Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej osób amatorsko uprawiających tenis ziemny oraz określenie poziomu ich jakości życia w porównaniu do osób nie prowadzących aktywności sportowej. Zbadano także czy poziom aktywności fizycznej, wiek oraz wartość wskaźnika BMI wpływają na poszczególne wymiary i komponenty zdrowia w obu grupach. Materiał i metody: Badaniem objęto 81 mężczyzn w wieku 18-62 lat (M=46,24; SD=10,43 – uczestników amatorskich turniejów tenisowych. Grupę kontrolną stanowiło 108 mężczyzn w wieku 23-57 lat (M=39,76; SD=7,98, nie prowadzących żadnej aktywności fizycznej oraz nie leczących się na żadną chorobę somatyczną. W badaniu wykorzystano techniki socjometryczne uzupełnione o autorską metryczkę. Poziom aktywności sportowej określono za pomocą kwestionariusza HPA (Habitual Physical Activity natomiast samoocenę zdrowia za pomocą kwestionariusza SF-36 (Short Form Health Survey. Wyniki: Odnotowano istotnie statystycznie wyższą samoocenę samoocenę zdrowia w grupie badanej – w porównaniu z grupą kontrolną. Zaobserwowano dodatnią korelacje między wskaźnikiem sportu i ogólnym wskaźnikiem HPA a czynnikami i komponentami zdrowia wśród mężczyzn uprawiających sport. W odniesieniu do grupy kontrolnej, odnotowano negatywną zależność między wysiłkiem fizycznym w pracy a psychicznym komponentem zdrowia i tworz

 6. Zaburzenia odżywiania u młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2012-12-01

  Full Text Available Zaburzenia odżywiania o typie jadłowstrętu psychicznego, jadłowstrętu atypowego oraz bulimii zgodnie z aktu‑ alną wiedzą medyczną należą do poważnych zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży w okresie doj‑ rzewania. Na zachorowanie najbardziej narażone są dziewczęta w wieku 14‑18 lat (w przypadku anoreksji, z tendencją do obniżania dolnej granicy wieku. Przyczyną tych zaburzeń jest nie tyle dążenie do uzyskania szczupłej sylwetki, ile zespół wielu czynników wpływających na rozwój emocjonalny dziecka, proces separacji – indywidualizacji, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie i swojego ciała. Bardzo istotną rolę w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży odgrywają: dysfunkcja systemu rodzinnego, nadmiernie kontrolująca matka, stawiająca wysokie wymagania, oraz charakterystyczne cechy osobowości chorego, między innymi wygórowa‑ na ambicja, perfekcjonizm, silna wola, determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu. Objawy jadłowstrętu psy‑ chicznego pojawiają się zazwyczaj skrycie, najczęściej rozpoczynają się od stopniowej rezygnacji z wybranych pokarmów z diety, np. słodyczy, pieczywa, mięsa, wprowadzania zasad „zdrowego żywienia” itp. W początko‑ wej fazie choroby ograniczanie jedzenia pełni funkcję czynnika wzmacniającego, dającego chorej poczucie kon‑ troli, satysfakcji czy nawet sukcesu. Zachowania bulimiczne przez długie miesiące pozostają niezauważone przez otoczenie chorego, gdyż najczęściej nie dochodzi do utraty masy ciała. U ponad połowy osób cierpią‑ cych na anoreksję pojawiają się myśli suicydalne oraz próby samobójcze, znaczna część chorych podejmuje także zachowania autodestrukcyjne. Leczenie pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwałe. Oprócz prawidłowo prowadzonej terapii żywieniowej konieczne są stała opieka psychiatryczna, psychoterapia indywi‑ dualna, psychoedukacja opiekunów oraz terapia

 7. Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Lewkowicz

  2014-12-01

  Full Text Available Polish-Czechoslovak tourist conventions as an example of transfrontier cooperation The article provides a general description of Polish-Czechoslovak tourist conventions from inter- and post-war periods. It presents the conditions of signing of these unique international agreements, the decision-making process, as well as the basic principles of the conventions. Overall, the tourist conventions are special kinds mostly bilateral international agreements aimed at simplifying the rules of transfrontier traffic within a region attractive to tourists, such as the Carpathian and Sudetic borderlands. Poland and Czechoslovakia were the precursors of this kind of transfrontier cooperation across Europe. The first tourist convention was signed in 1925 as a direct result of so-called Cracow Protocols, which aimed at regulating economic, communication and tourist issues with Czechoslovakia after the Jaworzyna Spiska conflict. The next tourist agreement of 1955 was adopted as a result of the post-Stalinist Thaw, which allowed a certain liberalization of the border regime between the two countries. The agreement was amended and extended in  1961-1962, and was in force till the early 1980s. The experiences of the functioning of the tourist conventions became a model for Euroregions which stared to emerge in the area under discussion. Moreover, they also served as a model for central authorities in liberalizing the border regime in the 1990s.   Polsko-czechosłowackie konwencje turystyczne jako przykład współpracy transgranicznej Celem artykułu była ogólna charakterystyka polsko-czechosłowackich konwencji turystycznych z okresu między- i powojennego. Przedstawione zostały uwarunkowania podpisania tych unikatowych umów międzynarodowych, proces decyzyjny, poddano analizie również podstawowe założenia konwencji. Generalnie konwencje turystyczne to specyficzny rodzaj, najczęściej bilateralnych, umów międzynarodowych służących uproszczeniu

 8. Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław Babik

  2014-12-01

  ówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Wymienione zasoby słownictwa zostały zaprezentowane z punktu widzenia teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz teorii wyszukiwania informacji. Biorąc pod uwagę przyszłość omawianych języków, zaprezentowano folksonomie oraz możliwości wykorzystania omówionych zbiorów słownictwa w budowie narzędzi do semantyzacji środowiska wyszukiwawczego w Internecie, w tym do budowy ontologii i map myśli. Szczególną uwagę zwrócono na to, że słowa kluczowe i tagi to w praktyce swoistego rodzaju „języki”, które, podobnie jak język naturalny, podlegają ciągłym zmianom, stąd potrzeba stałego śledzenia i uwzględniania pragmatyki ich stosowania w opisie i wyszukiwaniu dokumentów i informacji. Prace nad słowami kluczowymi stanowią krok w kierunku budowy lingwistycznych narzędzi na potrzeby semantycznego Web-u. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad tworzonymi w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie słownikami słów kluczowych stanowiącymi element systemu slawistycznej informacji bibliograficznej.

 9. Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badanie obserwacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Raczkiewicz

  2010-10-01

  Full Text Available Wstęp: Zmiany zapalne w kręgosłupie szyjnym występują u 25–80% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. W większościbadań podkreśla się brak związku między zgłaszanymi dolegliwościamia zmianami radiologicznymi w kręgosłupie. Cel pracy: Ocena postępu zmian w stawie szczytowo-obrotowymu chorych na RZS oraz próba znalezienia związku między zgłaszanymiobjawami ze strony kręgosłupa a progresją zmian radiologicznych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 100 chorych naRZS. Chorych oceniano na początku badania i po upływie 5 lat.Na pierwsze badanie składało się wypełnienie 7-punktowegokwestionariusza dotyczącego objawów bólowych lub sugerującychmielopatię, badanie przez lekarza neurologa oraz czynnościowezdjęcia kręgosłupa szyjnego uzupełnione o wynik badaniatomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego tegoodcinka. Po 5 latach ponownie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe,badanie neurologiczne i zdjęcia radiologiczne. Wyniki: U połowy chorych stwierdzono obecność zmian w stawieszczytowo-obrotowym na początku badania. Nie znaleziono korelacjitych zmian z subiektywnymi objawami. Ponownemu badaniu poddano47 chorych. Progresję zmian radiologicznych stwierdzonou 23,4% z nich (u 10,6% pogorszenie, a u 12,8% nowe zmiany. U chorychz progresją zmian stwierdzono utrzymującą się wysoką aktywnośćchoroby w porównaniu z chorymi, którzy nie wykazywaliprogresji, i częściej stwierdzano u nich zmiany radiologiczne odpowiadająceIII lub IV okresowi wg Steinbrockera (p < 0,05. U chorychz progresją zmian obserwowano tendencję do wyższej punktacji w drugim badaniu kwestionariuszowym w porównaniu z chorymizaliczonymi do grupy bez progresji (p = 0,09. Wnioski: Ryzyko progresji zmian w stawie szczytowo-obrotowymjest większe u chorych z utrzymującą się wysoką aktywnością choroby.Powtórne badanie kwestionariuszowe subiektywnych objawówmoże być wskazówką do powtórzenia bada

 10. Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Rustecka

  2013-04-01

  Full Text Available Alergia stanowi istotny problem w dzisiejszym świecie. Często jej podłożem jest atopia, czyli uwarunkowana genetycznie predyspozycja do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE. Do najczęstszych chorób alergicz‑ nych wieku rozwojowego należą: atopowe zapalenie skóry, astma, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spo‑ jówek, alergie pokarmowe i pokrzywki. Udowodniony wpływ na rozwój chorób atopowych mają czynniki gene‑ tyczne, zakażenia wirusowe oraz czynniki środowiskowe. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza rola niedoboru witaminy D (cholekalcyferolu w rozwoju tego rodzaju schorzeń. Witamina D oraz jej aktywne meta‑ bolity i syntetyczne analogi są tradycyjnie stosowane w postaci preparatów doustnych w celu regulowania homeostazy wapniowo-fosforanowej. Witamina D, wytwarzana w skórze z prekursora steroidowego, jest nie‑ aktywnym biologicznie prohormonem. W organizmie ulega dwustopniowej enzymatycznej hydroksylacji (w wątrobie i nerkach do utworzenia głównej aktywnej formy hormonalnej. Biologicznie najwyższą aktywność wykazuje metabolit 1,25(OH2D. W celach diagnostycznych oznacza się stężenie 25(OHD i 1,25(OH2D. Badania wykonane na dużych populacjach wskazują na ścisłą korelację pomiędzy długotrwałym niedoborem witaminy D a zaburzeniami metabolicznymi. Niedobór cholekalcyferolu w surowicy zwiększa ryzyko rozwoju choroby o podłożu autoimmunologicznym lub infekcyjnym. Jego działanie, wykraczające poza gospodarkę mineralną, wynika z pobudzenia pozanerkowego receptora dla witaminy D (VDR. Sugeruje się związek między spożyciem witaminy D przez kobiety w ciąży a ryzykiem wystąpienia chorób atopowych u ich dzieci. W świetle ostatnich badań cholekalcyferol jest czynnikiem immunoprotekcyjnym w chorobach autoimmunologicznych, ogranicza odpowiedź immunologiczną typu Th1 i przesuwa ją w stronę dominacji odpowiedzi typu Th2. Z niektórych przytoczonych publikacji wynika, że w

 11. Nudności i wymioty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mokrowiecka

  2010-12-01

  Full Text Available Nudności są nieprzyjemnym, niebolesnym odczuciem silnej, nieodpartej potrzeby zwymiotowania, z kolei wymioty polegają na gwałtownym wydaleniu treści żołądka przez usta w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha i klatki piersiowej. Nudności i wymioty mogą występować niezależnie od siebie, ale najczęściej są ze sobą powiązane. Nudności i wymioty powstają w odpowiedzi zarówno na bodźce fizjologiczne, jak i patologiczne. Zwykle jednak przewlekłe nudności i wymioty są objawem chorób przewodu pokarmowego lub innych narządów. Choroby przewodu pokarmowego i otrzewnej stanowią szeroką grupę chorób wywołujących nudności i wymioty, począwszy od nieżytu żołądkowo-jelitowego o ostrym infekcyjnym tle, przez zatrucie pokarmowe i nadwrażliwość pokarmową, do stanów ostrych – niedrożności jelita cienkiego lub/i grubego. Leki i toksyny, między innymi cytostatyki, są jedną z najczęstszych przyczyn nudności i wymiotów. Wśród innych przyczyn nudności i wymiotów można wymienić: choroby OUN prowadzące do zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego, choroby endokrynologiczne i metaboliczne (mocznica, kwasica ketonowa w cukrzycy, choroby tarczycy i przytarczyc oraz choroba Addisona, zawał ściany dolnej mięśnia sercowego, nudności i wymioty pooperacyjne. Nudności i wymioty jako choroby czynnościowe zostały ujęte w III kryteriach rzymskich w punkcie „Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy”. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić czas trwania wymiotów, czas pomiędzy posiłkiem a wystąpieniem wymiotów, a także charakter treści wymiocin i inne objawy towarzyszące. Wywiad i badanie fizykalne dostarczają zwykle wystarczających informacji do postawienia prawidłowej diagnozy i ustalenia leczenia u większości chorych cierpiących na nudności i wymioty. Niektórzy pacjenci wymagają jednak badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych przed zastosowaniem odpowiedniej

 12. WPŁYW WIEKU NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE BETONU MODYFIKOWANEGO DODATKIEM METAKAOLINITU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz KONKOL

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu po 2, 3, 7, 14, 28 i 56 dniach dojrzewania. Dodatek metakaolinitu użyto jako częściowy substytut cementu, dokonując wymiany 10% masy cementu na metakaolinit. Udział ten uznawany jest za optymalny z uwagi na inne niż wytrzymałość na ściskanie właściwości betonu, w tym trwałość betonu modyfikowanego metakaolinitem. Badania przeprowadzono także dla betonu tła, betonu bez dodatku metakaolinitu. Betony wykonano przy założeniu stałego stosunku woda/spoiwo, względnie woda/cement wynoszącego 0,45 oraz przy użyciu cementu portlandzkiego CEM I 32,5R, piasku kwarcowego frakcji do 2 mm oraz grysu bazaltowego frakcji do 16 mm. W celu uzyskania pożądanej konsystencji mieszanki betonowej zastosowano upłynniacz na bazie estrów polikarboksylowych. Uzyskane rezultaty badań potwierdziły wysoką aktywność pucolanową metakaolinitu już we wczesnym okresie dojrzewania betonu. W okresie między 3 a 7 dniem dojrzewania stwierdzono wolniejszy przyrost wytrzymałości na ściskanie w betonie niemodyfikowanym metakaolinitem, podczas gdy w betonie, w którym 10% masy cementu zastąpiono metakaolinitem uwidocznił się znaczący przyrost wytrzymałości na ściskanie. Po 2 dniach dojrzewania wytrzymałość na ściskanie betonu tła była nieznacznie wyższa od wytrzymałości na ściskanie betonu modyfikowanego. Korzystny wpływ dodatku metakaolinitu wynikający z jego wysokiej aktywności pucolanowej, jak również z uszczelniającego charakteru tego dodatku obserwowano jest zwłaszcza w okresie między 3 a 14 dniem dojrzewania. W tym okresie obserwowano znaczny przyrost wytrzymałości na ściskanie betonu modyfikowanego w porównaniu z wytrzymałością na ściskanie betonu tła. Po 7 i 14 dniach dojrzewania stwierdzono odpowiednio prawie 25% i 21% wzrost wytrzymałości na ściskanie na skutek użycia metakaolinitu.

 13. Rewaloryzacja zabytkowego Gmachu Technologii Chemicznej w zespole Politechniki Warszawskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Wagner

  2018-04-01

  Full Text Available Gmach Technologii Chemicznej powstał w latach 30. XX wieku. Jest jednym z dwóch gmachów, autorstwa ówczesnego dziekana Wydziału Architektury – prof. Czesława Przybylskiego, wchodzących w skład zabytkowego zespołu Politechniki Warszawskiej. Gmach zaprojektowano z uwzględnieniem specyficznych rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych, w oparciu o najnowsze wówczas wzorce europejskie i amerykańskie. W architektonicznej formie Przybylski nawiązał do geometrycznych nurtów awangardowych. W wieloczłonowej, kaskadowo spiętrzonej bryle wydobył elementy strukturalne, potraktowane w sposób rzeźbiarski, przy jednoczesnym zachowaniu jedności funkcji i formy. Całość wpisała się w bryłowo-fakturowy warszawski funkcjonalizm nurtu „szarej cegły”. Gmach uległ znacznym zniszczeniom w czasie Powstania Warszawskiego (zniszczenia stropów, wypalenie wnętrz. Powojenna odbudowa i modernizacje nastawione były na usprawnienie i intensyfikację funkcji utylitarnych, z pominięciem odtworzeń pierwotnych układów i historycznego wystroju. Ostatnie dekady przyniosły zmianę podejścia do zabytkowych gmachów Politechniki. Jest to doskonale widoczne m.in. na przykładzie gmachu Technologii Chemicznej, gdzie od kilku lat trwają prace remontowo-modernizacyjne, mające na celu przywrócenie świetności elewacjom i adaptację wnętrz na nowoczesne laboratoria. Istotnym elementem tych działań jest rewaloryzacja holu wejściowego i głównej auli wykładowej. Przeprowadzone prace wykonano w oparciu o badania historyczno-konserwatorskie. Dzięki zachowanemu oryginalnemu projektowi prof. Czesława Przybylskiego możliwa była przestrzenna rekonstrukcja audytorium i przywrócenie pierwotnego układu wnętrzom holu wejściowego. Użycie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych nadało wnętrzom współczesny charakter, bez znamion stylizacji, przy jednoczesnym odtworzeniu cech charakterystycznych projektu prof

 14. Inna codzienność. Funkcjonowanie Wenecji jako miasta bez samochodów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert Trammer

  2017-12-01

  Full Text Available W kształtowaniu przestrzeni zazwyczaj przyjmowane są standardy wynikające z przyjętych powszechnie rozwiązań mających zaspokajać ludzkie potrzeby. Niestety często środki okazują się ważniejsze niż cele. Dążąc do zapewnienia mobilności i jednocześnie ochrony przed uciążliwościami transportu ogromne przestrzenie przeznacza się na wyalienowane z otoczenia trasy komunikacyjne i przestrzenie izolujące. Są jednak inne rozwiązania. Spektakularnym przykładem jest Wenecja – miasto, którego spora część jest niedostępna dla samochodów. Zatem pozbawiona jest związanych z ich obecnością uciążliwości, ale także możliwości wykorzystania ich w wielu różnych celach. W Wenecji w rolach w większości świata zarezerwowanych dla samochodów występują różnego rodzaju łodzie i statki. Warto zwrócić uwagę na szereg codziennych sytuacji z funkcjonowania części Wenecji pozbawionej samochodów. Zastępuje je nie tylko transport wodny, ale także pieszy. Znaczenie dla codzienności Wenecji ma także kameralna skala pieszych placów i uliczek. Wenecja boryka się z problemem utraty mieszkańców wypieranych przez turystów, oraz wypierania funkcji służących mieszkańcom przez przeznaczone dla turystów. Jednakże te problemy nie powinny dyskredytować organizacji przestrzeni w mieście. Są one bowiem skutkiem ubocznym sukcesu turystycznego wynikającego z wyjątkowej jakości miejsca. Przykłady rozwiązań opartych na odrzuceniu podporządkowania przestrzeni samochodom można znaleźć także w wielu innych miejscowościach, na terenie których odrzucenie dominacji samochodu nie przybrało takiej skali jak w Wenecji. Przykłady można znaleźć także w Polsce. Inne relacje przestrzenne powodują inne relacje między różnymi użytkownikami, a także inne relacje między przebywaniem w mieście, a przemieszczaniem się przez nie.

 15. Studia i praca – jakie są skutki dla poziomu aktywności fizycznej studentów? = How College and employment affects the level of physical activity of students?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Dudło

  2016-07-01

  2Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach   Streszczenie Celem badania było określenie związków między podejmowaniem pracy zawodowej a  poziomem aktywności fizycznej wśród studentów uczelni wyższych. Zbadano 245 osób za  pomocą autorskiej ankiety oraz kwestionariusza aktywności fizycznej SEWL. Analiza statystyczna polegała na wykonaniu statystyk opisowych. Porównań dokonano za pomocą analizy wariancji ANOVA. Kobiety częściej podejmują pracę zawodową podczas studiów. Przeważająca część studentów deklaruje podejmowanie aktywności fizycznej, jednakże mężczyźni częściej zajmowali się sportem na profesjonalnym poziomie. Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, praca, studia. Abstract The aim of the study was to determine the relationship between the taking of work and the level of physical activity among college students. 245 students were tested using an original questionnaire and SEWL questionnaire. The analysis consisted of descriptive statistics and performed  analysis ANOVA.  Women  are more likely to work during study. The majority of students  declare physical activity, but men often participate in  the sport at a professional level. Keywords: physical activity, work, study.

 16. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Srokowski

  2015-12-01

  Dzięki zastosowanej terapii polepszył się wynik końcowy w teście równowagi Tinetti, co oznacza zmniejszenie ryzyka upadku u dzieci z MPD.   Słowa klucze: fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga.     Abstract Introduction: Cerebral Palsy (CP is an disease with different nonprogressive disorders of Central Nervous System (CNS. They manifest themselves through impairment of motor function and posture. As a result a child by the inability to control in this activities and lack of creation of appropriate postural responses turns them into defensive reactions. It was assumed, that therapy by providing the body with destabilizing stimuli by SRT - Zeptoring have positive impact on equivalent reactions and coordination during walking. The aim of the study was to examine and evaluate the effectiveness of the therapy on the SRT - Zeptoring device called Stochastic Resonance in a group of school children with diagnosed CP. Methods: The study was conducted at the Rehabilitation Center "Neuron" in Małe Gacno during the stationary rehabilitation. The study has covered 15 people, were children and young people with different types of MPD could move alone or with an additional orthopedic. The study included different functional tests, equivalent and an assessment of body postural control. 10 therapies were carried on Stochastic Resonance in accordance with the rules of conduct training on the machine. Results of the study: The detailed results of the study are presented in tables and illustrated on the graphs Conclusions: • Therapy using the stochastic resonance positively affects body posture control. The result is improvement of balance function and gait control in children with CP. • Thanks to the therapy patients has improved the end result of Tinetti balance test, which means a reduction in the risk of falling in children with CP.   Key words: physiotherapy CP, stochastic resonance, gait, balance.

 17. The position of cooperatives in the new social economy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czternasty Waldemar

  2014-05-01

  Full Text Available Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej, szeroko rozumiana globalizacja, kryzys państwa opiekuńczego w Zachodniej Europie itp. powodują potęgowanie się i pojawianie nowych aspektów ubóstwa, marginalizacji, wykluczenia społecznego. Możliwości rozwiązywania narastających kwestii społecznych łączyć należy z ideą ekonomii społecznej zakładającą m.in. ułatwianie uczestnictwa w zatrudnieniu, w dostępie i korzystaniu z wszelkich zasobów, praw, produktów i usług. Możliwości realizacji tych działań wiążą się z funkcjonowaniem pewnej grupy podmiotów wykonujących, obok działalności gospodarczej, misję społeczną. Zaliczyć do nich należy spółdzielnie. Stanowić mogą one alternatywę wobec nastawionych na zysk podmiotów gospodarki komercyjnej. Stąd, jako cel opracowania przyjęto rozpoznanie zależności pomiędzy wzrostem znaczenia ekonomii społecznej w gospodarkach rynkowych (m.in. w Polsce a tempem rozwoju ruchu spółdzielczego, wskazując zarazem na jego kierunki i determinujące go uwarunkowania.

 18. Epiphytic invertebrate patterns in coastal lakes along a gradient of salinity and water exchange with the sea

  Science.gov (United States)

  Obolewski, Krystian; Bąkowska, Martyna

  2017-10-01

  The species composition and abundance of epiphytic fauna inhabiting common reed (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) was performed in five coastal lakes in Słowiński National Park (southern Baltic coast in northern Poland). The lakes represent a salinity gradient (from freshwater to β-oligohaline waters) and four types of coastal lakes: (1) lagoon, L (Lake Łebsko, seawater enters it permanently); (2) coastal lake with periodically brackish water, CLB (Lake Gardno); (3) freshwater costal lake, CLF (Lake Smołdzińskie); and (4) coastal dune lakes, CLD (Dołgie Wielkie and Dołgie Małe). Using statistical ordination techniques, we found that the structure of epiphytic fauna (microinvertebrates and macroinvertebrates) is determined primarily by hydrological connectivity (water exchange) with the sea. Canonical Correspondence Analysis, coupled with variance partitioning, showed that hydrological connectivity accounted for 24% of the variation in the invertebrate community, followed by physico-chemical (19%) and trophic (8%) factors. Our results indicate that the assemblages of Ciliata-libera and Cnidaria are characteristic for L (β-oligohaline), Rotifera, Suctoria, Chaetogaster sp., Gastropoda and Trichoptera are characteristic for CLB (limnetic/β-oligohaline), but no taxonomic groups are characteristic for CLF and CLD (both limnetic). The index of multivariate dispersion showed a decreasing trend with the increasing lake isolation from the open sea, except for CLD. However, in terms of the structure of epiphytic fauna, Multi-Response Permutation Procedures showed that CLD significantly differed only from CLB. Our results suggest that the identified characteristic taxonomic groups of plant-associated macroinvertebrates have a high potential to be used as bioindicators of salinity and water exchange with the sea, due to their sensitivity to environmental stress.

 19. Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogusława Bek-Gaik

  2013-04-01

  Full Text Available Inne całkowite dochody to nowa kategoria ekonomiczna, dopiero testowana w praktyce gospodarczej. Oczywi-sty wydaje się fakt zapotrzebowania na badanie aspektów praktycznych dotyczących prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z dochodów całkowitych. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaką formę prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wybrały polskie spółki giełdowe, jaka jest istotność wyniku całkowitego oraz średnia liczba pozycji ujawnia-nych w ramach innych zysków całkowitych przez badane spółki publiczne (struktura innych zysków całko-witych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule były studia literaturowe, analiza regulacji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów (głównie MSR 1 oraz analiza sprawozdań finansowych sporządzo-nych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wybranych polskich spółek publicznych w latach 2009–2011. Wyniki badań wskazują, że w praktyce mamy do czynienia z indywidual-nym podejściem do zasad prezentacji informacji o innych całkowitych dochodach. Niewątpliwą wadą takie-go sposobu prezentacji jest brak możliwości porównywania poszczególnych kategorii sprawozdań między spółkami; analiza porównawcza jest pracochłonna i wymaga poszukiwania danych w wielu notach.

 20. Wybrane uwarunkowania zadowolenia ze szkoły rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Kaczan

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w 2011 r. badania kwestionariuszowego dotyczącego opinii rodziców na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmiotem analiz było zadowolenie z pracy szkoły rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Stworzono wskaźnik zadowolenia obejmujący aspekty edukacyjne, opiekuńcze oraz pracę nauczycieli. Następnie na podstawie analiz różnych sposobów organizacji pracy z dziećmi w szkole, wyłoniono pięć czynników opisujących te sposoby: (1 motywacja do nauki; (2 aktywne formy zajęć; (3 dydaktyka; (4 relacje z rówieśnikami; (5 zajęcia dodatkowe. W analizach regresji sprawdzano związki wyłonionych czynników z ogólnym poziomem zadowolenia rodziców ze szkoły. Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami zadowolenia są: motywacja dziecka do nauki (czynnik 1 i organizowanie atrakcyjnych, aktywnych form zajęć (czynnik 2. Stwierdzono także istnienie istotnej, choć słabej, zależności pomiędzy zadowoleniem rodzica ze szkoły, a jego wykształceniem.

 1. Feminist Aliens, Memoirs from the Margins. A Caribbean “Feminist’s” Experience in Western Feminism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Baldwin

  2013-01-01

  Full Text Available Badaczki feministyczne z krajów rozwijających się przez długi czas pisały o napięciu między feminizmami Zachodnimi a feminizmami krajów rozwijających się. Zachodnie feministki często przedstawiają kobiety z krajów rozwijających jako poddaną opresji monolityczną grupę z „trzeciego świata”. W niniejszym artykule zakładam, że władza zakorzeniona w tego rodzaju przedstawieniach niejawnie kategoryzuje kobiety ze świata rozwijającego się jako „inne” i tym samym umożliwia zachodnim feminizmom określanie, czyja wiedza jest odpowiednia w kontekście rozwijania feministycznej epistemologii. Podkreślam również, że dla rozwoju nauki feministycznej konieczne jest uznanie, że feministki z każdego zakątka świata posiadają wiedzę i doświadczenie, które powinny być postrzegane jako wartościowy wkład w feminizm. W swoim artykule stawiam pytanie o to, czy może dojść do zmiany w sposobach wytwarzania wiedzy feministycznej, zmiany umożliwiającej przekroczenie obecnych ograniczeń i wprowadzenie solidarności w praktyki feministyczn.

 2. Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Konarzewski

  2013-12-01

  Full Text Available W celu oszacowania związku między osiągnięciami szkolnymi a względnym i bezwzględnym wiekiem uczniów poddano analizie dane 101 519 średnio dziesięcioletnich uczniów z 5585 oddziałów 25 krajów Europy biorących udział w międzynarodowym pomiarze osiągnięć szkolnych IEA TIMSS 2011. W hierarchicznej analizie regresji zmienną zależną były osiągnięcia w matematyce i przyrodoznawstwie, a zmiennymi niezależnymi – względny wiek ucznia w oddziale klasowym i średni wiek oddziału. Efekt względnego wieku okazał się silniejszy niż w badaniach ignorujących podział uczniów na oddziały, mimo że najstarsi i najmłodsi w oddziale urodzili się w różnych porach roku. Efekt względnego wieku zależał od średniej wieku w oddziale: w oddziałach najmłodszych był najsilniejszy, a w najstarszych – nieodróżnialny od zera. Średnia osiągnięć (zwłaszcza w przyrodoznawstwie była wyższa w oddziałach starszych niż w młodszych.

 3. Funkcje wykonawcze a osiągnięcia dzieci w wieku wczesnoszkolnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Jankowski

  2012-03-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego związku funkcji wykonawczych i powodzenia szkolnego. W badaniu udział wzięło 46 dzieci w wieku 7 i 8 lat, uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. W zakresie funkcji wykonawczych dokonano pomiaru dwóch ich przejawów: elastyczności poznawczej i zdolności tworzenia pojęć. Do ich pomiaru użyto dwóch narzędzi, z których jedno zostało stworzone na podstawie testu sortowania kart Wisconsin. Dla drugiego pierwowzorem był dwuwymiarowy test sortowania kart. W celu zbadania powodzenia szkolnego dokonano jego pomiaru z trzech różnych perspektyw: uczniów, nauczycieli i rodziców. Powodzenie szkolne z perspektywy uczniów i rodziców badano narzędziami stworzonymi na podstawie ankiety powodzenia szkolnego autorstwa Anny Żurawskiej (wywiad z uczniami, kwestionariusz dla rodziców;, trzecim wskaźnikiem powodzenia były oceny szkolne. Wyniki wskazują na istotne znaczenie funkcji wykonawczych w zakresie elastyczności poznawczej dla powodzenia szkolnego (część z uzyskanych wyników osiąga poziom istotności statystycznej. Natomiast w zakresie drugiego z przejawów funkcji wykonawczych, czyli zdolności tworzenia pojęć, związek z powodzeniem szkolnym zaobserwowano jedynie w przypadku pomiaru dokonywanego wśród uczniów.

 4. Ocena częstości występowania składowych zespołu metabolicznego w grupie pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną kwalifikowanych do planowej koronarografii = Assessment of frequency of components of metabolic syndrome in patients with stable angina qualified for planning angiography

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Sawicka

  2016-09-01

  Wstęp. Ze stabilną dusznicą bolesną wiąże się występowanie zespołu metabolicznego. Zespół metaboliczny to zbiór wzajemnie powiązanych czynników metabolicznych takich jak: upośledzona tolerancja glukozy, insulinooporność, hiperinsulinemia, otyłość, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze. Zespół ten stanowi główną przyczynę rozwoju chorób sercowo-naczyniowych o podłożu miażdżycowym i cukrzycy typu 2. Za rozwój zespołu metabolicznego odpowiedzialne są predyspozycje genetyczne oraz współdziałające czynniki środowiskowe, w tym brak aktywności fizycznej oraz wysokokaloryczna dieta [1]. Materiał i metoda badań. W niniejszej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Do gromadzenia informacji wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Ankieta obejmowała 37 pytań, w tym 33 pytania zamknięte i 4 pytania półotwarte, w których istniała możliwość wpisania własnej odpowiedzi przez osoby ankietowane. Pytania pozwoliły na zebranie danych dotyczących cech demograficznych badanej populacji oraz ocenę zasobu wiedzy respondentów na temat poszczególnych składowych zespołu metabolicznego. Wyniki badań.  1. Uzyskane wyniki badań wskazują, że u 70% pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną kwalifikowanych do planowej koronarografii występują składowe zespołu metabolicznego. 2. Istnieje zależność pomiędzy miejscem zamieszkania pacjenta, a występowaniem składowych zespołu metabolicznego: u osób mieszkających w mieście częściej występuje zespół metaboliczny. 3. Istnieje zależność pomiędzy stylem życia, a występowaniem składowych zespołu metabolicznego (u 54,5% ankietowanych, którzy prowadzą niezdrowy styl życia, istnieje problem występowania zespołu metabolicznego. 4. Nie istnieje zależność pomiędzy podejmowaniem aktywności fizycznej, a występowaniem składowych zespołu metabolicznego. 5. Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej występującą składową zespo

 5. The Empire Strikes Back. Russian National Cinema After 2005

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Rawski

  2017-11-01

  Full Text Available The Empire Strikes Back. Russian National Cinema After 2005 The paper provides critical analysis of the latest wave of Russian national cinema (2005-2013, considered one of key instruments of Vladimir Putin’s nation-building cultural policy. The analysis, focused mostly on historical film and war film, reveals the concept of an ‘imperial nation’ as the main concept underlying this policy. The new Russian nation-concept is calculated to binding elements from two former Russian imperial traditions: tradition of the Russian Empire and the Soviet tradition, thus trying to overcome the identity crisis in contemporary Russia.   Imperium kontratakuje. Rosyjskie kino narodowe po 2005 roku Artykuł zajmuje się krytyczną analizą filmów najnowszej fali rosyjskiego kina narodowego (2005-2013, uważanej tu za jedno z kluczowych narzędzi polityki kulturalnej Władimira Putina obliczonej na budowanie narodu. Autorzy artykułu skupiają się przede wszystkim na filmie historycznym i wojennym, odsłaniając pojęcie „imperialnego narodu” jako konceptu stojącego u podstaw oficjalnej polityki. Nowe rosyjskie pojęcie narodu łączy w sobie dwie tradycje rosyjskie: tradycję Imperium Rosyjskiego oraz tradycję Związku Radzieckiego, próbując w ten sposób przezwyciężyć kryzys tożsamościowy współczesnej Rosji.

 6. Introductory Comments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Sujecka

  2017-11-01

  Full Text Available Introductory Comments The sixth issue (not just in the Thematic Section is devoted to the borders of civilization in our memory, in culture, in art, in literature, in the arrangement of political objectives. Both their demarcation and their crossing is a matter of the objectives we can and want to set ourselves in the context of the order that exists and into which we try to fit, transforming it or levelling. The value of this survey of  “images of borders” is its setting in such varied material, owing to which the theoretical speculations gain a representative illustration and, at the same time, a guarantee of being rooted, even if it is only a “contact zone”.   Wprowadzenie Szósty numer (nie tylko sekcja tematyczna jest poświęcony kwestii granic cywilizacji w naszej pamięci, kulturze, sztuce, literaturze, w definiowaniu celów politycznych. Zarówno ich wyznaczanie, jak i przekraczanie, jest kwestią celów, jakie możemy i chcemy postawić sobie w kontekście istniejącego ładu, w który staramy się wpisać, przekształcając go lub dostosowując się do niego. Wartością niniejszego przeglądu "obrazów granic" jest przedstawienie ich poprzez tak zróżnicowany materiał, dzięki czemu rozważania teoretyczne zyskują reprezentatywną ilustrację, a zarazem gwarancję zakorzenienia, nawet jeśli będzie to tylko "sfera kontaktu".

 7. Identyfikacja wielokryterialnego modelu istotności pompowni melioracyjnych na terenie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Sałabun

  2015-09-01

  Full Text Available Niniejsza praca omawia istotny problem związany z klasyfikacją i właściwym zdefiniowaniem wielkości pompowni melioracyjnych. Podstawowa definicja wielkości jest bardzo szeroka, zatem ze względu na liczbę objaśniających ją parametrów wymaga precyzyjnego uściślenia. W dotychczasowych ocenach rozmiarów pompowni melioracyjnych posługiwano się na ogół wrażeniami osobistymi opartymi na subiektywnym odczuciu, które z kolei jest oparte na nieznanej liczbie parametrów. Pojawiające się przy tym trudności z określeniem przynależności obiektów do danej grupy wielkości wynikały głównie z luk informacyjnych dotyczących właściwej granicy podziału pomiędzy poszczególnymi grupami. W niniejszej pracy, do klasyfikacji i podziału pompowni według ich wielkości zastosowano takie ich parametry jak: moc nominalna pompowni P w kW, wydajność całkowita Q w m3 · s oraz zasięg oddziaływania pompowni Fp w ha, dla 270 losowo wybranych obiektów melioracyjnych w Polsce. Do rozwiązania problemu wykorzystano jedną z wielokryterialnych metod podejmowania decyzji (MCDM, opartą na mechanizmach logiki rozmytej, noszącą nazwę metody obiektów charakterystycznych (COMET.

 8. Wybrane aspekty komunikacji terapeutycznej w kontekście kontaktu z pacjentem chorym psychicznie = Selected aspects of communication in the context of therapeutic contact with the patient mentally ill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Paweł Biegański

  2016-09-01

  e-mail: malwina.tudorowska@gmail.com         Streszczenie: Komunikacja terapeutyczna jako część procesu porozumiewania się pomiędzy pacjentem a personelem medycznym jest istotnym elementem leczenia począwszy od diagnozy. Celem całego procesu jest wzmocnienie sfery psychicznej ze względu na różnorodność przebiegu choroby. Wsparcie terapeuty poprzez odpowiednie komunikowanie się nie jest procesem psychoterapeutycznym a reakcją na stan chorobowy pacjenta i jego sytuację życiową. Czynnikami wzmacniającymi tego typu komunikację są nawiązanie dobrych relacji oraz wprowadzenie interwencji terapeutycznych. Porozumiewanie się z pacjentem chorym psychicznie wymaga szczególnego zaangażowania poprzez otwartość, zrozumienie, akceptację. Należy minimalizować bariery wynikające z uwarunkowań fizycznych, społecznych tak aby budować zaufanie pacjenta tak aby proces komunikacji był jak najbardziej efektywny.   Słowa kluczowe: komunikacja, komunikacja terapeutyczna, choroba psychiczna Abstrakt: Therapeutic communication as part of the process of communication between the patient and the medical staff is an important element of treatment from diagnosis. The aim of the whole process is to strengthen the psychiatric due to the variety of the disease. Support therapist through appropriate communication is not a psychotherapeutic method but a reaction to the condition of the patient and his life situation. Factors reinforcing this type of communication is to establish good relations and the introduction of therapeutic interventions. Communication with the patient mentally ill requires special commitment through openness, understanding, acceptance. We should minimize the barriers stemming from the conditions of physical, social, in order to build the confidence of the patient so that the process of communication as effective as possible.   Key words: communication, therapeutic communication, mental illness

 9. OCENA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZEŃ TWO, CTM I DFT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta WASILEWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Kompleksowa ocena właściwości przeciwpoślizgowych powinna być wykonywana w oparciu o ciągły pomiar współczynnika tarcia oraz parametrów dotyczących tekstury nawierzchni drogowych. W artykule przedstawiono ocenę właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przeprowadzoną na podstawie pomiarów wykonanych zestawem pomiarowym TWO (Traction Watcher One oraz urządzeniami CTM (Circular Track Meter i DFT (Dynamic Friction Tester. Do badań wytypowano 11 odcinków testowych, których warstwy ścieralne były zróżnicowane pod względem technologii wykonania, okresu użytkowania i obciążenia ruchem samochodowym. Przy pomocy urządzenia CTM dokonano oceny makrotekstury (parametr MPD, a przy wykorzystaniu urządzenia DFT oceniano w sposób pośredni mikroteksturę powierzchni (współczynnik tarcia DFT20. Urządzenie TWO umożliwiło ciągły pomiar współczynnika tarcia z ustalonym poślizgiem 17,8% koła pomiarowego przy trzech prędkościach 30, 60, 90 km/h. W artykule ustalono zależności funkcyjne pomiędzy współczynnikiem tarcia µ z pomiarów TWO, a współczynnikiem DFT20 i parametrem MPD. Wykazano, że na wartość µ przy prędkości 30 km/h istotny wpływ ma jedynie mikrotekstura nawierzchni, a przy prędkości 60 i 90 km/h zarówno mikrotekstura i makrotekstura.

 10. Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BIAŁEK-JAWORSKA

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule poruszono kwestie wyboru między wewnętrznymi a zewnętrznymi źródłami finansowania przedsiębiorstw i czynników go determinujących z punktu widzenia rachunkowości, teorii finansów i wyników badań empirycznych. Celem artykułu jest systematyzacja i ocena aktualnego stanu badań nad determinantami struktury kapitałowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem konstrukcji miar dźwigni i czynników wpływających na decyzje w zakresie wyboru źródeł finansowania, tj. zmiennych objaśniających stosowanych w regresjach struktury kapitałowej badanych przedsiębiorstw. Teorie finansów przedsiębiorstw nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do determinant struktury kapitałowej, czego przykładem są wykluczające się teorie hierarchii źródeł finansowania (pecking order i substytucji (trade-off. Dlatego też determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstw pobudzają zainteresowanie licznych badaczy weryfikujących aplikowalność teorii finansów, wpływ systemu prawnego i gospodarczego, sytuacji makroekonomicznej, ale też zróżnicowanie determinant w zależności od terminu zapadalności długu, fazy cyklu życia i jakości sprawozdawczości.

 11. LABORATORYJNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENERGII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam MROZIŃSKI

  Full Text Available W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w Polsce i w Europie instalacji fotowoltaicznych (PV z magazynami energii elektrycznej. Systemy PV będą miały w niedalekiej przyszłości znaczny udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Będzie to istotnie wpływało na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono budowę laboratoryjnej instalacji PV zlokalizowanej na WIM UTP w Bydgoszczy. Przedstawiono również wybrane wyniki pomiarów rozkładu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w czasie (produkcja przez układ PV, zużycie własne, magazynowanie w akum, przesył do sieci zewn. z wykorzystaniem systemu monitoringu. W instalacjach PV coraz większe znaczenie mają systemy zarządzania energią oraz układy magazynujące energię elektryczną. Dzięki tym systemom energia elektryczna produkowana w ciągu dnia będzie zużywana na bieżąco. Nadmiar energii trafi do przydomowego akumulatora. Zgromadzona energia efektywnie zostanie wykorzystana wieczorem, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest najwyższe. Ewentualne niedobory pokryje energia z sieci - kupiona nocą lub wczesnym rankiem, kiedy cena energii jest najniższa. Inteligentne sieci przesyłowe współpracujące z przydomowymi instalacjami PV z magazynami energii umożliwią skuteczniejsze zarządzanie popytem i podażą energii w całym systemie energetycznym.

 12. Udział stresu w etiopatogenezie i przebiegu schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Wysokiński

  2016-09-01

  Full Text Available Psychozy typu schizofrenii stanowią jeden z głównych problemów współczesnej psychiatrii. Wynika to z ich znacznego rozpowszechnienia w populacji ogólnej, ale również ze złożoności problemów psychiatryczno-psychologicznych, które składają się na obraz kliniczny schorzeń z tej grupy. Stan psychiczny osób chorych na schizofrenię jest wypadkową doświadczanych omamów, urojeń, objawów negatywnych, zaburzeń nastroju i zaburzeń funkcji poznawczych oraz działania rozmaitych stresorów. Wymienione objawy i zaburzenia wywierają przewlekły niekorzystny wpływ na funkcjonowanie zawodowe i rodzinne pacjentów, co nie tylko przekłada się na istotne pogorszenie jakości ich życia, lecz także eksponuje ich na rozmaite stresory psychospołeczne. Przewlekły nadmierny stres to zjawisko o potwierdzonej roli w wyzwalaniu pierwszego epizodu schizofrenii. Ponadto stres rzutuje na przebieg choroby –zwiększa ryzyko jej nawrotowości. Istotnym zadaniem lekarza psychiatry i psychologa jest zwrócenie uwagi na mechanizmy radzenia sobie ze stresem, jakimi dysponuje pacjent, gdyż dzięki nim będzie on w stanie skuteczniej radzić sobie w sytuacjach trudnych.

 13. Wyznaczenie przepływu brzegowegona wybranym odcinku rzeki Powy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Wicher-Dysarz

  2016-12-01

  Full Text Available Znajomość przepływu brzegowego jest istotna dla przeprowadziania prac inżynierskich na wybranych odcinkach rzek. Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie przepływu brzegowego na rzece Powie przy wykorzystaniu wzorów empirycznych. Wybrana rzeka ma charakter nizinny. W badaniach porównywano wartości przepływu brzegowego uzyskiwane dla warunków przed odmuleniem i po odmuleniu rzeki. Wykorzystano w tym celu pomiary przekrojów poprzecznych wykonane w latach 2007 oraz 2014 na odcinku powyżej zbiornika Stare Miasto. Wybrany odcinek rzeki jest niekontrolowany, ponieważ najbliższy wodowskaz zlokalizowano poniżej zbiornika. Obliczenia wykonano w trzech etapach. W pierwszym kroku obliczenia przeprowadzono dla wybranych przekroi za pomocą dwóch wzorów empirycznych – Wolmana oraz Williamsa. W drugim wykonano obliczenia za pomocą programu HEC-RAS i zweryfikowano wcześniej uzyskane wartości poprzez porównanie z wynikami symulacji. Trzeci etap obejmował połączenie modelowania z wynikami uzyskanymi na podstawie wzorów empirycznych. Wyniki porównano ze sobą w pięciu wybranych przekrojach. Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono dość znaczne rozbieżności pomiędzy zastosowanymi metodami. Wyniki przedstawione w artykule nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która z tych metod jest właściwa.

 14. Wartość przepływu brzegowego jako wyznacznik degradacji uregulowanego koryta rzecznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Plesiński

  2016-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono zależność między erozją dna rzecznego a warto¬ścią przepływu brzegowego. Na podstawie czteroletnich obserwacji terenowych potoku Porębianka na odcinku istnienia kaskady bystrzy o zwiększonej szorstkości zauważono duże zmiany w morfologii koryta rzecznego, m.in. takie jak jego pogłębienie. Celem pracy było określenie zmienności poziomu dna rzecznego i jego wpływ na przepływ brzegowy. Analizie poddano nie tylko wartość samego przepływu brzegowego, ale również i odpowiadające mu napełnienie. Wyznaczenie przepływu brzegowego wykonano przy użyciu czterech metod z pomocą modelu komputerowego HEC-RAS. W rezultacie stwierdzono, że wyznacznikiem erozji dennej w korytach uregulowanych za pomocą budowli poprzecznych jest zwiększająca się wartość napełnienia dla przepływu brzegowego, ale tylko w przypadku, gdy poziom dna koryta obniża się poniżej korony przelewu obiektu przegradzającego koryto znajdującego się poniżej analizowanego odcinka. W pozostałych przypadkach, wyznacznikiem obniże¬nia się dna koryta rzecznego jest wzrastająca wartość przepływu brzegowego.

 15. Dynamics of the Monorail Train Subjected to the Braking on a Straight Guideway Bridge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naeimi Meysam

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy zastosowano metodę elementów skończonych do modelowania prostego odcinka prowadnicy mostu kolei jednoszynowej w celu badania oddziaływań dynamicznych, wzdłużnych i pionowych, występujących w systemie. Modelowano skok mostu kolei jednoszynowej, o ograniczonej długości, zawierający pięć odcinków ciągłych. Do badania systemu pociągu jednoszynowego zastosowano model 3D, realizowany w oprogramowaniu MCS ADAMS przeznaczonym do analizy systemu wielu ciał metodą elementów skończonych. Cały model, składający się z modelu pojazdu i podsystemów mostu, jest analizowany numerycznie drogą symulacji dynamicznej w dziedzinie czasu. W czasie analizy są aktywowane siły hamowania występujące pomiędzy oponami pociągu i belkami prowadnicy. Uwzględniono ciężar własny składników konstrukcji i ciężar użytkowy - pasażerów pociągu. Wyznaczono siły dynamiczne w oponach dla przypadku hamowania awaryjnego. Wyznaczono także siły reakcji w filarach mostu, które stanowią dane wejściowe dla celów projektowania mostu.

 16. Trudności we wprowadzaniu reformy gimnazjalnej na obszarach wiejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Sobotka

  2016-09-01

  Full Text Available Wprowadzone w 1999 r. gimnazja miały służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Jednym z założeń reformy było stworzenie dużych, samodzielnych i dobrze wyposażonych gimnazjów, w których wspólnie uczyliby się absolwenci wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Po kilkunastu latach funkcjonowania gimnazja pod względem organizacyjnym bardzo się zróżnicowały – w niektórych gminach, zgodnie z założeniami reformatorów, ciągle funkcjonują duże i samodzielne gimnazja, jednak w części gmin bardzo małe gimnazja działają w zespole ze szkołą podstawową, gdzie uczniowie przez dziewięć lat nie zmieniają kolegów, nauczycieli i środowiska. Na podstawie ośmiu studiów przypadku gmin wiejskich pokazano w artykule proces kształtowania sieci gimnazjów w pierwszych latach reformy systemu szkolnego. Próbowano zrozumieć, jakie czynniki zadecydowały o wytworzeniu się tych dwóch modeli gimnazjum. Przedstawione studia przypadku pokazują, że sieć szkolna jest nie tyle wynikiem realizacji planów tworzenia sieci szkolnej przez władze lokalne, ile raczej wynikiem gry pomiędzy lokalnymi władzami a lokalnymi społecznościami.

 17. Duckweed does not improve the efficiency of municipal wastewater treatment in lemna system plants / Rzęsa nie poprawia efektywności oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach typu Lemna System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ozimek Teresa

  2015-09-01

  Full Text Available Badania prowadzono w trzech czyszczalniach hydrofi towych z powierzchniowym przepływem ścieków typu Lemna System, zbudowanych według projektu Lemna Corporation. Składają się one ze stawu napowietrzanego i stawu rzęsowego wyposażonego w system barier mających na celu równomierne rozmieszczenie roślin. Stawy poprzedzone są osadnikiem wstępnym. Według projektantów odpowiednia praca tych oczyszczalni związana jest z występowaniem rzęsy na powierzchni stawu rzęsowego. Badano efektywność oczyszczania ścieków komunalnych w trzech oczyszczalniach Lemna System usytuowanych w centralnej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli stawu rzęsowego i samej rzęsy. Oczyszczalnie różniły się między sobą występowaniem rzęsy. W dwóch z nich (w Rakowie i Bąkowcu w trakcie całego okresu badań rzęsa nie występowała, natomiast w trzeciej (w Falęcinie Starym w okresie wegetacyjnym pokrywała do 90%.powierzchni stawu. Efektywność oczyszczanie ścieków nie różniła się w oczyszczalni z rzęsą i bez rzęsy. Rzęsa nie wpływała istotnie na efektywność oczyszczania ścieków. We wszystkich oczyszczalniach główną rolę w redukcji zanieczyszczeń odgrywał staw napowietrzany

 18. Contents of selected macroelements in soils, potatoes and fodder beets at variable soil reaction / Zawartość wybranych makroelementów w glebach oraz w ziemniakach i burakach pastewnych przy zmiennym odczynie gleby

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rogóż Antoni

  2015-03-01

  Full Text Available Celem przeprowadzonych badañ było określenie koncentracji wybranych makroelementów w glebie i w roślinach okopowych (ziemniakach i burakach pastewnych przy zmiennym odczynie gleby. Zmiany wartości pH w badanych glebach decydowały o zawartości tych pierwiastków w formach rozpuszczalnych oznaczanych w HCl o stężeniu 0,1 mol·dm-3. Analiza statystyczna wykazała dodatnią zależność pomiędzy wartością pH gleb a zawartością wapnia i magnezu w formie zbliżonej do ogólnej oraz zawartością rozpuszczalnych form fosforu, wapnia i magnezu. Zawartość badanych makroelementów, tj. fosforu, wapnia, magnezu w uprawianych burakach pastewnych oraz ziemniakach zależała od zasobności i form, w jakiej badane pierwiastki występują w glebie, a także od gatunku oraz analizowanej części rośliny. Wraz ze wzrostem wartości pH gleb stwierdzano zwiększenie zawartości fosforu i zmniejszenie zawartości magnezu w korzeniach i częściach nadziemnych buraków. Zawartość wapnia w korzeniach uległa zwiększeniu wraz ze wzrostem wartości pH gleb, natomiast kierunek zmian zawartości tego pierwiastka w ogonkach i blaszkach liściowych buraków nie był jednoznaczny. W bulwach ziemniaków stwierdzono nieznaczne obniżenie się zawartości badanych pierwiastków wraz ze wzrostem wartości pH gleb.

 19. Fluktuacja dynamiki i dymorfizm płciowy cech somatycznych, typu budowy i otłuszczenia ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat środowiska wiejskiego regionu warmińsko-mazurskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-07-01

  Mirosław Mrozkowiak   Mirosław Mrozkowiak Bioergonsport, Nowa Biała. Polska e-mail: magmar54@interia.pl strona: http://wadypostawy.republika.pl   Słowa kluczowe: wysokość i masa ciała, wskaźnik BMI, IR.   Streszczenie Wstęp. Mimo sekularnego zwiększenia wysokości ciała we wszystkich grupach i płciach, dystanse międzyśrodowiskowe nie wykazywały tendencji malejących, jednak wszystkie populacje dążą do pewnej stabilizacji. Powszechnie stosowany wskaźnik wagowo-wzrostowym BMI umożliwił diagnostykę otyłości i nadwagi, a wskaźnik IR określenie typu budowy ciała. Celem badań jest określenie dynamiki zmian i dymorfizmu płciowego cech somatycznych, typu budowy i otłuszczenia ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat środowiska wiejskiego, regionu warmińsko-mazurskiego Polski. Metoda i materiał. Z badań uzyskano 8270 obserwacji w tym 3384 wśród dziewcząt i 3786 chłopców. Pomiarów dokonano na wadze lekarskiej z dokładnością do 0,5 cm i 100 g. Wyniki. Statystykę opisową wskaźnika BMI przedstawiono w tab. 2 oraz ryc. 1. Dynamikę zmian i istotność różnic między płciami w kategoriach wiekowych w tab. 3 i 4 oraz ryc. 2. Statystykę opisową wskaźnika IR przedstawiono w tab. 5 i ryc. 3. Dynamikę zmian i istotność różnic między płciami w kategoriach wiekowych w tab. 6 i 7 oraz ryc. 4. W tab. 8 przedstawiono przyjętą interpretację wskaźnika IR, w 9 wskaźnika BMI, w tab. 10, 11 i 12 oraz ryc. od 5 do 9 przedstawiony jest odsetek typów budowy i otłuszczenia występujący w badanej kohorcie. Wnioski. 1. Średnia wysokość i masa ciała chłopców w wieku od 4 do 18 r.ż. jest większa niż dziewcząt w tym samym wieku. 2. Wśród dziewcząt i chłopców dominuje smukły typ budowy ciała. Wśród chłopców w wieku 17 lat występuje tylko typ smukły, a w 18 r.ż. średni. 3. Odsetek z niedowagą utrzymuje się na wysokim poziomie wśród dziewcząt i chłopców do 8 r.ż., później sukcesywnie obni

 20. Wykorzystanie efficiency matrix w analizie zysku na pracownika (na przykładzie MŚP w sektorze informatycznym w Estonii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paavo Siimann

  2015-10-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa usługowe osiągają zyski dzięki wykorzystaniu zdolności i wiedzy pracowników. Stąd miara taka jak zysk na pracownika może być użyta w celu maksymalizacji wyników finansowych i wartości firmy. Artykuł obejmuje badanie z wykorzystaniem zmiennych: liczba pracowników, wysokość kapitału własnego, kapitału obcego, kosztów operacyjnych, przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku przed opodatkowaniem w celu oszacowania ich wpływu na zmianę zysku na pracownika. Do próby badawczej wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora informatycznego łącznie i jako osobne grupy. Badanie objęło lata 2009–2013. Co więcej, artykuł wskazuje, że metoda efficiency matrix rozwijana od początku lat 60. w Rosji i Estonii do lat 90. ubiegłego wieku może być stosowana także obecnie. Badania wykazały, że marża brutto oraz wartość kapitału własnego wzrastały gwałtownie w analizowanym okresie. Zysk na pracownika był mniejszy w średnich firmach, a większy w przedsiębiorstwach małych, podczas gdy kapitał własny na pracownika, przychody netto ze sprzedaży w stosunku do kosztów operacyjnych oraz marża brutto były mniejsze w małych firmach.

 1. Wstęp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Tandecki

  2013-12-01

  Full Text Available W roku 2013 Książnica Kopernikańska obchodzi 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji redakcja czasopisma „Folia Toruniensia” zdecydowała się poświęcić cały tom szacownej Jubilatce.W specjalnym wydaniu czasopisma Czytelnik może zapoznać się ze szczególnie cennymi zbiorami przechowywanymi w Książnicy. Autorzy tekstów opisali nieznaną badaczom księgę z biblioteki króla Zygmunta Augusta, książki z kolekcji pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta, liczne druki elbląskie, starodruki z dawnej biblioteki w Stargardzie Szczecińskim, a także niemieckie roczniki oficerskie i grudziądzkie afisze teatralne. Dzięki nim dowiadujemy się o bogactwie i różnorodności zbiorów Książnicy, jak również o interesującym procesie tworzenia przez bibliotekę księgozbioru.Książnica Kopernikańska, najstarsza na Pomorzu polska biblioteka naukowa, przechowująca wspaniałe kolekcje historyczne, jest zarazem biblioteką nowoczesną. Dowodem jest chociażby tekst dotyczący udziału biblioteki w tworzeniu bibliografii narodowej, potężnej bazy danych, stanowiącej podstawowe źródło informacji o polskim rynku wydawnictw.

 2. Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Kłudkiewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Seweryn hr. Mielżyński należał do grona najwybitniejszych kolekcjonerów dzieł sztuki w XIX-wiecznej Wielkopolsce. W pałacu w Miłosławiu posiadał liczący 5000 tomów księgozbiór, który w zapisie testamentowym przekazał bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Na podstawie kwerendy i poszukiwań w dziś istniejącym księgozbiorze Biblioteki PTPN udało się odnaleźć 287 tytułów w 368 tomach, pochodzących z biblioteki miłosławskiej Seweryna Mielżyńskiego. Tematyka zachowanych książek wskazuje, że hrabia z Miłosławia oraz jego żona Franciszka zakupywali przede wszystkim współczesną literaturę piękną, a więc książki służące głównie rozrywce, zadumie, przyjemności. Ponadto dużą grupę tematyczną w zachowanym księgozbiorze miłosławskim stanowią prace z zakresu sztuki, architektury i fotografii, obrazujące zainteresowania artystyczne Seweryna Mielżyńskiego i przydatne w jego działalności malarza i fotografa amatora. Osobną grupą były książki z historiografii i historii sztuki, niezbędne w rozwoju kolekcjonerskiej pasji Mielżyńskiego i wykorzystane przez niego w opracowaniu katalogu kolekcji obrazów europejskiego malarstwa dawnego w Miłosławiu.

 3. Michał Kalecki i problem racjonalnej alokacji zasobów w socjalizmie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Winczewski

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest rekonstrukcja poglądów Michała Kaleckiego i jego zwolenników na temat racjonalnej kalkulacji i alokacji zasobów w gospodarce socjalistycznej, a także próba zestawienia tych poglądów z poglądami zwolenników zarówno kapitalizmu, jak i alternatywnych modeli socjalizmu. Pod tym kątem przeanalizowano artykuły polskiego ekonomisty dotyczące schematu tworzenia się cen w kapitalizmie i socjalizmie, roli klasy robotniczej oraz systemu bodźców i sposobu zarządzania gospodarką. W artykule omówiono też poglądy autorów, którzy bazując na pracach Kaleckiego, podjęli się polemiki z obiegową narracją wyjaśniającą porażkę realnego socjalizmu. Zarówno realny kapitalizm, jak i realny socjalizm zmagają się z problemami niedoskonałej informacji i miękkich budżetów, nie istnieje również doskonały model zarządzania gospodarką, w związku z tym nie są to bezpośrednie przyczyny niepowodzenia projektu socjalistycznego. Oprócz problemu innowacji i optymalnych nakładów inwestycyjnych z perspektywy kaleckiańskiej zasadniczym problemem socjalizmu wydaje się ustanowienie właściwych stosunków produkcji w marksistowskim sensie, rozumianych jako zdemokratyzowanie relacji pomiędzy klasą robotniczą a warstwą zarządzającą produkcją.

 4. Światowa slawistyka w Warszawie. Sprawozdanie z konferencji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Jawor

  2015-06-01

  Full Text Available World Slavic studies in Warsaw. Conference report The text is a report from the international conference, ‘The Identity of the Slavs past and present: language, culture, literature in young Slavists’ research’ (May 2014. The conference was organized by the Institute of Slavic Studies, the Polish Academy of Sciences, the Institute of Western and Southern Slavic Studies, Warsaw University and the Slavic Foundation. The aim of the conference was to confront the research carried out by young researchers from Poland and Slavic countries with those conducted by their colleagues from Western Europe. These researches were compared with the Slavic studies carried out in the world.   Światowa slawistyka w Warszawie. Sprawozdanie z konferencji  Tekst jest sprawozdaniem z międzynarodowej konferencji naukowej „Tożsamość Słowian dawniej i dziś: język, kultura, literatura w badaniach młodych slawistów” (maj 2014. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego i Fundację Slawistyczną. Jej celem było skonfrontowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców z Polski i krajów słowiańskich z badaniami prowadzonymi przez ich kolegów z krajów Europy Zachodniej oraz porównanie ich z dominującymi tendencjami slawistyk światowych.

 5. Zysk na jedną akcję i jego determinanty w publicznych spółkach produkcyjnych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kędzior

  2017-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest próba oceny kształtowania się wartości wskaźnika EPS oraz jego determinantów w giełdowych spółkach produkcyjnych w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie 110 publicznych spółek produkcyjnych z Polski, Litwy, Łotwy, Słowacji i Słowenii. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice między wartościami wskaźnika EPS w przedsiębiorstwach z wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Analizowano wpływ płynności finansowej, intensywności kapitałowej, obrotowości aktywów, zadłużenia, ryzyka, stoso- wania MSSF, wielkości jednostki gospodarczej, wieku przedsiębiorstwa, możliwości wzrostu, działalno- ści międzynarodowej, koncentracji udziałów rynkowych oraz udziałów rynkowych na wskaźnik EPS. Za najważniejsze czynniki uznano wielkość przedsiębiorstwa, działalność międzynarodową, stosowanie MSSF i zadłużenie. W pracy wykorzystywano metody statystyki opisowej: analizę struktury, analizę korelacji i regresji oraz metody statystyki matematycznej: wybrane testy nieparametryczne. W artykule przedsta- wiono jedne z pierwszych wyników empirycznych dotyczących wartości wskaźnika EPS i jego czynni- ków w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

 6. Cechy społeczno-ekonomiczne rodziny a ponoszenie wydatków na prywatne dobra i usługi edukacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Rokicka

  2013-01-01

  Full Text Available Zgodnie z teorią, znaczący wpływ na rozwój kapitału ludzkiego dziecka mają inwestycje ponoszone w formie wydatków na dobra i usługi edukacyjne. W Polsce usługi te świadczone są głównie przez publiczny system edukacji, jednakże w dużym stopniu są one uzupełniane prywatnymi wydatkami ponoszonymi przez rodziców. Celem artykułu jest identyfikacja społeczno-ekonomicznych determinantów prywatnych wydatków edukacyjnych, w tym wydatków na opłaty szkolne, korepetycje i kursy, pomoce i materiały naukowe, oraz internet towarzyszących edukacji odbywanej w szkołach publicznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie reprezentatywnych dla Polski danych pochodzących z Badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2009–2010. Wyniki analizy wykonanej metodą regresji logistycznej wskazują, że dochód rozporządzalny per capita oraz wykształcenie rodziców, a szczególnie wykształcenie matki, najsilniej wpływają na partycypację rodziców w kosztach edukacyjnych dzieci we wszystkich analizowanych kategoriach wydatków. Jednocześnie ważną rolę odgrywają różnice regionalne oraz dysproporcje między klasą wielkości miejscowości, w szczególności w odniesieniu do wydatków na kursy i korepetycje.

 7. Tematy, których nie da się uśpić. Z Jerzym Jedlickim rozmawia Anna Zawadzka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Zawadzka

  2012-12-01

  Full Text Available On subjects that cannot be put to sleep. Anna Zawadzka in an interview with Jerzy Jedlicki The conversation with Jerzy Jedlicki is a part of series of interviews starting with the question about the subjects, that the interlocutors during his or her academical career were advised (by different persons and for different reasons not to pursue. Jedlicki mentions about three such issues: Poles and Jews during II World War period, Israel and Palestine, atheism and faith. He points out that nobody discouraged him from pursuing these subjects – it was himself, who refrained from being vocal on these matters. He clarifies why he used to censor himself, analyses how all the subjects work today in Polish public sphere and explains why he broke the silence several times.   Tematy, których nie da się uśpić. Z Jerzym Jedlickim rozmawia Anna Zawadzka Rozmowa z Jerzym Jedlickim przynależy do cyklu wywiadów, które rozpoczynają się pytaniem o tematy, które w toku kariery naukowej były rozmówcy z różnych przyczyn i przez różne osoby odradzane. Jedlicki wymienia trzy takie kwestie: Polacy i Żydzi w okresie okupacji, Izrael i Palestyna oraz ateizm i wiara. Zaznacza, że nikt mu nie odradzał ich podejmowania, a jedynie on sam powstrzymywał się przed zabieraniem publicznie głosu w tych sprawach. Wyjaśnia dlaczego się autocenzurował, analizuje, w jaki sposób wszystkie te trzy tematy funkcjonują dziś w polskiej sferze publicznej oraz tłumaczy, dlaczego kilkakrotnie przerwał jednak milczenie.

 8. Catching Up And Falling Behind: Four Puzzles After Two Decades Of Post-Communist Transformation / Doganianie Czy Pozostawanie w Tyle: Cztery Zagadki Po Dwóch Dekadach Transformacji Postkomunistycznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norkus Zenonas

  2015-12-01

  Full Text Available Po ponad dwudziestu latach od upadku komunizmu, żaden z byłych krajów bloku komunistycznego nie był w stanie całkowicie dogonić krajów technologiczne przodujących. Jednak, kraje postkomunistyczne można podzielić na dwie grupy: te, którym udało się zmniejszyć lukę w produkcie krajowym brutto (PKB w stosunku do krajów technologiczne przodujących, i te, którym nie udało się tego zrobić. Nasuwa się zatem pytanie, jakie uwarunkowania zadecydowały o powodzeniu lub niepowodzeniu konwergencji? Czy to było wczesne wdrożenie reform rynkowych w stylu Konsensusu waszyngtońskiego; Sąsiedztwo zaawansowanych gospodarczo krajów zamożnych; spokojny, pokojowy przebieg transformacji systemowej; przystąpienie do Unii Europejskiej, zasobność kraju w zasoby naturalne, skala suwerenności państwa przed transformacją lub interakcje między tymi czynnikami (lub inne czynniki? Ze względu na małą liczebność próby (N, analiza statystyczna nie jest odpowiednim narzędziem do testowania tych hipotez. Dlatego w artykule zastosowano jakościową analizę porównawczą identyfikując cztery zagadki w wyjaśnianiu przyczyn powodzenia lub klęski wzrostu doganiającego w krajach postkomunistycznych.

 9. Stan padaczkowy. Obraz kliniczny i postępowanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Mańka

  2010-12-01

  Full Text Available Stan padaczkowy (SP jest stanem zagrożenia życia, w którym występują ciągłe lub powtarzające się napady padaczkowe trwające powyżej 30 minut, pomiędzy którymi pacjent nie odzyskuje w pełni świadomości. W opornym SP aktywność napadowa utrzymuje się powyżej 60 minut i nie odpowiada na leczenie lekami 1. rzutu. SP klinicznie dzielimy na drgawkowy i niedrgawkowy. Może wystąpić u pacjentów z padaczką (przyczyną często jest niski poziom leków przeciwpadaczkowych w surowicy lub być objawem ostrego (organicznego lub metabolicznego uszkodzenia OUN. Postępowanie w SP polega na zapewnieniu prawidłowej czynności układów oddechowego i krążenia, opanowaniu wyładowań napadowych, wyrównaniu zaburzeń metabolicznych oraz rozpoznaniu i leczeniu przyczyny. Lekami 1. rzutu są podawane dożylnie benzodiazepiny, a następnie fenytoina. W przypadku braku efektu zaleca się inne leki, a ostatecznie znieczulenie ogólne przy użyciu barbituranów lub niebarbituranowych środków anestetycznych. Badanie EEG odgrywa ważną rolę w rozpoznaniu i monitorowaniu SP – szczególnie opornego, gdzie leki podajemy do uzyskania burst suppression pattern. Każdy napad padaczkowy trwający powyżej 10 minut powinien być traktowany jako potencjalny stan padaczkowy.

 10. Hydrogeochemia cudownej wody w górce klasztornej, wielkopolska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Pietrucin

  2014-12-01

  Full Text Available Źródło cudownej wody w Górce Klasztornej przyciąga turystów i pielgrzymów od lat. Historia objawień i eksploatacji źródła sięga XI wieku. Typ chemiczny wody podziemnej kształtują utwory czwartorzędowe, będące wynikiem działalności lądolodu podczas zlodowacenia północnopolskiego. Dominującymi piętrami wodonośnymi w rejonie Górki Klasztornej i na terenie gminy Łobżenica są piętra czwartorzędowe i mioceńskie. Cudowna woda jest wodą mineralną (1104,3 mg ∙ dm–3, o lekko zasadowym odczynie (7,51 pH i warunkach utleniających (Eh +208 mV. Woda ma typ chemiczny wapniowo-wodorowęglanowy (Ca-HCO3 . W pracy zwrócono uwagę na zawartość jonów wapnia (226,6 mg ∙ dm–3 i wodorowęglanowych (619,7 mg ∙ dm–3. Uwzględniono podwyższone stężenie strontu (0,35 mg ∙ dm–3 oraz żelaza (0,37 mg ∙ dm–3 i manganu (0,11 mg ∙ dm–3. Cudowna woda, według przekładów rdzennych mieszkańców, dzięki właściwościom leczniczym pomaga przy nadkwasocie, cukrzycy, przemianie materii oraz utrzymuje normalne czynności serca.

 11. Wielokryterialna ocena różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych dla oczyszczalni ścieków w Częstochowie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Kaczmarek

  2015-03-01

  Full Text Available Działalność przemysłowa wpływa bezpośrednio na środowisko. Przykładem tego jest wpływ ujęć wód podziemnych na warunki hydrogeologiczne. Kluczowym elementem tego zagadnienia jest wybór optymalnej lokalizacji projektowanego ujęcia. Przedstawiany artykuł opisuje wielokryterialną ocenę różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych. Woda z projektowanego ujęcia będzie dostarczana do oczysz­czalni ścieków w Częstochowie do celów technologicznych. W celu zaprojektowania odpowiedniej studni głębinowej spełniającej określone wymagania przeprowadzono ob­liczenia analityczne m.in. promienia leja depresji i głębokości depresji, izochromy 25 lat oraz ustalono wytyczne dla projektu studni. Wykonano również wykres zwierciadła wód podziemnych podczas interakcji z ujęciem. Rezultatem wyżej wymienionych obliczeń było określenie zasięgu leja depresji oraz wybór wariantu budowy dwóch studni w ra­mach jednego ujęcia wód podziemnych. Dzięki wykonanej analizie zweryfikowano moż­liwości wspomagania procesu podejmowania szybkich i racjonalnych decyzji dla dużych obszarów, gdzie występuje wiele czynników wpływu na wydajność studni głębinowej.

 12. Mało energochłonna utylizacja zasolonych wód kopalnianych w zintegrowanym systemie membranowo – wyparnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian Turek

  2018-03-01

  Full Text Available Przedstawiono rozwiązanie, w którym woda zasolona poddawana jest wstępnemu uzdatnianiu metodą nanofiltracji (NF a następnie zatężaniu metodą wyparną lub w zintegrowanym układzie elektrodializa – odwrócona osmoza i dalszemu odparowaniu z krystalizacją chlorku sodu. Na przykładzie solanki z KWK Budryk wykazano, że uzysk soli, dzięki samemu zastosowaniu nanofiltracji, można zwiększyć z obecnej wartości 72,01% do 87,35%, a po dalszym usprawnieniu, polegającym na oczyszczaniu chemicznym, do 91,11% a nawet 99,1%. Wstępne uzdatnianie solanki metodą nanofiltracji, prowadzone w sposób opracowany przez Autorów w warunkach dużego przesycenia siarczanem wapnia z częściową recyrkulacją retentatu i kontrolowaną krystalizacją gipsu, daje możliwość zastosowania mało energochłonnych rozwiązań zatężania solanki. Na przykładzie solanki Budryk wykazano, że zużycie energii w procesie jej utylizacji można zmniejszyć z obecnych 888,7 kWh/t soli do 433,7-451,2 kWh/t soli, w przypadku zatężania solanki mało energochłonną metodą wyparną lub do 396,8 kWh/t soli w przypadku zatężania solanki w zintegrowanym układzie: elektrodializa – odwrócona osmoza. Proponowane rozwiązanie ma zostać przebadane w instalacji pilotowej w ramach projektu NANOS, finansowanego w programie TANGO2.

 13. Styles of Humor of Charges and Educators and the Social Climate of Juvenile Correctional Institutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Karłyk- Ćwik

  2017-01-01

  Full Text Available Autorka prezentuje wyniki badań empirycznych, których celem było zdiagnozowanie klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz opisanie stylów humoru prezentowanych przez wychowawców i wychowanków tych placówek, a także ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi zmiennymi. Badaniami kwestionariuszowymi (z wykorzystaniem Skali Klimatu Społecznego i Kwestionariusza Stylów Humoru objęto grupę 162 wychowanków oraz 52 wychowawców z czterech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Przeprowadzone badania ujawniły, że klimat społeczny tych placówek jest najbardziej zbliżony do typu „opiekuńczo-wychowawczego”, a w funkcjonowaniu intrapsychicznym i interpersonalnym, zarówno wychowawców, jak i wychowanków, adaptacyjne style humoru przeważają nad stylami nieprzystosowawczymi. Ponadto ustalono, że to wychowankowie, za sprawą prezentowanych stylów humoru, wydają się mieć większy wpływ na kreowanie klimatu społecznego placówek, w których przebywają, niż personel resocjalizacyjny. Analiza uzyskanych wyników w kontekście koncepcji resilience zachęca do traktowania humoru w kategoriach „płaszczyzny oporu” umożliwiającej młodzieży niedostosowanej społecznie „odbicie się od dna”.

 14. REVIEW: TIBETAN ENVIRONMENTALISTS IN CHINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reviewed by Bill Bleisch

  2018-05-01

  Full Text Available Liu Jianqiang (Ian Rowen, Cyrus K Hui, and Emily T Yeh, translators 2015. Tibetan Environmentalists in China: The King of Dzi. Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books. xxi + 327 pp, index. ISBN 978-0-7391-9973-2 (hardback 105USD - ISBN 978-0-7391-9974-9 (electronic 103.35USD. This translation is an edited and updated version of Sky Beads - Tibetan Legends by Chinese journalist Liu Jianqiang, an accomplished investigative reporter (Fowler and Dean 2006; Shapiro 2016:126. The author began work on the book in 2006 when he was a visiting scholar at Peking University. He subsequently conducted a series of lengthy in-depth interviews with several remarkable individuals from various regions of Tibet - Tashi Dorje Hashi (Tador; Rukai Karma Samdrup (Karma and his older brother, Rinchen Samdrup (Rinchen; Tsewang Gendun Denba (Gendun, Musuo Lobsang Tsundru (Musuo, and others. What may have begun for the author as an investigation of local Tibetan environmental activism soon became something very different and more interesting: an exploration of the "remarkable lives" of individuals who had chosen to play a vibrant part in shaping the present and future of their home. The book explores not only their activities and thoughts on environmental and cultural conservation, but how these were shaped by their pasts and their current beliefs. The narrative digs unabashedly into all aspects of their lives, successes and mistakes, commitments and doubts. There is even an entire chapter devoted to the most intimate details of their complicated love lives, remarkable for the honesty and openness of the interviews.

 15. Badania jakości regeneratu ze zużytych mas ze spoiwem organicznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Dańko

  2012-12-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono uzupełniające metody badań oraz aparaturę do oceny jakości regeneratu i tych właściwości masformierskich ze spoiwami utwardzanymi chemicznie, przygotowywanych z regeneratem, które są istotne dla kompleksowej oceny procesurecyklingu osnowy. Nowoczesne systemy oceny mas formierskich wymagają bardziej wnikliwego podejścia do czynników decydującychzarówno o ich przydatności technologicznej jak również o wpływie na otaczające środowisko naturalne. W tym kontekście pełna ocenajakości zregenerowanej osnowy wykracza poza zwyczajowo stosowane metody instrumentalne i wymaga ich uzupełnienia o bardziejzaawansowane aparaturowo metody badawcze. Pozwala to szerzej spojrzeć na ocenę zregenerowanej osnowy, zarówno w aspekcie jejużycia do sporządzania mas formierskich, jako substytutu świeżego piasku, ale także pod kątem ochrony środowiska. Do takichnowoczesnych metod można zaliczyć między innymi analizę ziarnową regeneratu za pomocą dyfrakcji laserowej, a także ocenęgazotwórczości masy formierskiej oraz identyfikację rodzaju emitowanych gazów i zawartości w nich gazów z grupy BTEX, które sąszczególnie niebezpieczne z punktu widzenia BHP.

 16. Przestrzenne nierówności oferty edukacyjnej w zdecentralizowanym systemie oświaty. Przypadek Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikołaj Herbst

  2014-03-01

  Full Text Available Decentralizacja edukacji, podobnie jak decentralizacja wszelkich usług publicznych, wiąże się z ryzykiem zwiększenia nierówności między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ponoszonych nakładów i jakości usług. W większości państw próbuje się temu zaradzić poprzez ustanowienie krajowych standardów usług edukacyjnych oraz redystrybucję środków finansowych, która pozwala zneutralizować wpływ terytorialnych zróżnicowań bazy podatkowej. Niniejsze opracowanie poświęcone będzie analizie skutecznościowych działań w przypadku Polski. W pierwszej części, na podstawie danych panelowych na poziomie gmin, pokazujemy, że mimo różnych instrumentów wyrównawczych stosowanych przez rząd centralny, lokalna baza podatkowa w znaczącym stopniu wpływa na wysokość nakładów przeznaczanych na edukację gimnazjalną. W części drugiej porównujemy liczbę i charakter przedmiotowy godzin lekcyjnych w gimnazjach położonych w najbiedniejszych i najbogatszych gminach. Wedle naszych ustaleń czas nauczania dla uczniów z najbiedniejszych i najbogatszych środowisk nie jest istotnie różny. Nie występują także znaczące różnice wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Biedne i bogate gminy różnią się natomiast zakresem indywidualnego wsparcia dla uczniów.

 17. „Jak naprawdę pali palacz?” – wyniki wstępne badań topografii palenia populacji palaczy w Polsce

  Science.gov (United States)

  Czogała, Jan; Goniewicz, Maciej Łukasz; Czubek, Agnieszka; Koszowski, Bartosz; Sobczak, Andrzej

  2009-01-01

  Na stężenie substancji toksycznych w dymie papierosowym w sposób oczywisty wpływać muszą warunki tlenowo-temperaturowe generowania dymu. Warunki te zależne są od sposobu palenia papierosa (topografii palenia). Topografię palenia charakteryzują następujące parametry: głębokość i szybkość zaciągania, czas przerw między zaciągnięciami i liczba zaciągnięć. W zdecydowanej większości dotychczasowych badań dotyczących składu dymu papierosowego, dym generowano w standardowych warunkach zalecanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i Federalną Komisję Handlu FTC. Obecnie coraz częściej kwestionuje się wykorzystanie standardowych metod laboratoryjnych, jako narzędzi do oceny dawek substancji toksycznych pobieranych przez palaczy w wyniku palenia Określenie rzeczywistych dawek substancji odtytoniowych na jakie narażeni są palacze określonej populacji wymaga zatem w pierwszej kolejności określenia topografii palenia palaczy należących do tej populacji. Celem pracy była kompleksowa charakterystyka parametrów topografii palenia papierosów populacji palaczy w Polsce i jej rozkładu statystycznego. Do badań zakwalifikowano reprezentatywną grupę 129 palaczy. Aby spełnić założenia reprezentatywności badanej grupy palących dokonano analizy struktury demograficznej palaczy papierosów w Polsce posługując się danymi GUS dotyczącymi ogólnej struktury ludności (płeć, profil wiekowy) oraz szczegółowej struktury populacji palaczy papierosów przeprowadzonych według kryteriów profilu wiekowego i liczby wypalanych papierosów. Pomiar indywidualnych parametrów topografii palenia przeprowadzono przy pomocy profesjonalnego przenośnego urządzenia CreSSmicro. Średnia objętość zaciągania się dymem zmierzona w badanej grupie wynosiła 60 ml, była, więc 78% wyższa od wartości normatywnej zalecanej do badań przez ISO (35 ml). Średnia szybkość zaciągania mierzona w badanej populacji wynosząca 48

 18. Analiza socjometryczna w ocenie grupy społecznej i budowaniu zespołu sportowego = Sociometry in the assessment of social group and sport team building

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Ussorowska

  2016-08-01

      a Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Polska   b Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska   c Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, Polska           Key words: physical activity, sociometry, social relations development Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, socjometria, budowanie relacji społecznych   Streszczenie             Socjometria jako metoda badawcza jest powszechnie wykorzystywana zarówno w socjologii jak i psychologii społecznej, głównie do oceny i pomiaru struktur władzy, współpracy i komunikacji pomiędzy jednostkami danej populacji oraz spoistości określonych grup społecznych. Głównym celem takiego działania jest ocena kierunku i siły stosunków przyciągania i odrzucania, które występują między przedstawicielami danych grup. W sporcie, a zwłaszcza dyscyplinach drużynowych, które odpowiadają założeniom małych grup społecznych czynnik relacji międzyosobowych jest szczególnie istotny w budowaniu drużyny, a co za tym idzie w tworzeniu odpowiednich warunków do osiągania wysokich wyników sportowych.             Znajomość nieformalnej struktury społecznej zespołu sportowego może okazać się cennym źródłem informacji, które świadomy trener jest w stanie odpowiednio wykorzystać. Posiadając wiedzę na temat czynników kształtujących relacje interpersonalne, można na nie świadomie oddziaływać w celu korekty i eliminacji zachowań niepożądanych. Ponadto dzięki świadomemu kształtowaniu i monitorowaniu właściwych postaw w drużynie trener jest w stanie istotnie poprawić sytuację interpersonalną pojedynczego zawodnika, a co za tym idzie znacząco wpływać na ogólną atmosferę panująca wewnątrz drużyny, co jak dowodzą liczne badania naukowego bezpośrednio koreluje z efektywno

 19. Lietuviškas Adomo Mickevičiaus autografas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zigmas Zinkevičius

  2011-12-01

  eksperymencie, autor artykułu czyni następujące wnioski:Zapisane w tekście fragmenty litewskich pieśni ludowych były odśpiewane w obesności A. Mic­kiewicza przez L. Korylskiego w jego rodzinnym dialekcie północno żemajtskim, który można zlokalizować na przestrzeni między Palanga, Darbėnai i Lenkimai. To odgałęzenie wymienionego dialektu bardzo różni się od powszechnie używanego języka litewskiego i A. Mickiewicz na pewno nie byl z nim obznajmiony. Znał on jednak dwa pierwsze fragmenty pieśni w dialekcie auksztajtskim (zbliżonym do powszechnie używanego języka litewskiego. Toteż A. Mickiewicz, zapisując owe fragmenty, wahał się między formami dialektu żemajtskiego, w którym odśpiewał je L. Korylski, a znanymi formami dialektu auksztajtskiego. Na tym tle powstał między nimi spór, o ktorym upominają dzieci A. Mickiewicza (co pozostaje w sprzeczności z wnioskami M. Brensztejna i J. Otrębskiego, że zawiodła dzieci pamięć. Trzeciego fragmentu A. Mickiewicz nie znał. Zapisał go ze słuchu niezupełnie (przynajmniej z początku rozumiejąc tekst w dialekcie żemajtskim. Rozbiór tekstu i analiza ekstralingwistycznych faktów dowodzi, że język litewski nie mógł być A. Mickie­wiczowi całkiem nieznany. Jednakże nie mamy dowodów, na podstawie których można byłoby ustalić stopień opanowania języka litewskiego przez A. Mickiewicza.

 20. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  Science.gov (United States)

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  This article presents a method developed to design and select tensioning systems which makes use of standard calculations. It describes procedures for selecting and analysing the operation of devices tensioning the belt, which procedures are based on the static characteristics of these devices, and a proposal for introducing a substitute belt elasticity modulus that would make the calculations of the tensioning stroke length account for the value of the initial force tensioning the belt and for its sag between sets of idlers. Static characteristics of tensioning systems have been used to describe their operation and present the advantages and disadvantages of individual design solutions W artykule przedstawiono opracowaną metodę projektowania i doboru układów napinania taśmy wykorzystującą stosowane standardowe procedury obliczeniowe uzupełnione o zależności analityczne uwzględniające zwis taśmy między zestawami krążnikowymi i charakterystyki statyczne urządzeń napinających taśmę. W pierwszej części publikacji opisano analityczną metodę doboru układu napinania taśmy bazującą na wynikach obliczeń sił w taśmie i szacunkowych kalkulacjach drogi napinania taśmy stosowanych obecnie w standardowych procedurach obliczeniowych (Golka i in., 2007; Gładysiewicz, 2003; Żur i Hardygóra, 1996). Następnie przedstawiono propozycję uzupełnienia stosowanej metody analitycznej o wprowadzenie diagramu drogi napinania i uwzględnienie zastępczego modułu sprężystości taśmy (Kulinowski, 2012). W obliczeniach standardowych przyjmuje się, że długość odcinka taśmy pomiędzy zestawami krążnikowymi jest równa ich rozstawowi. W rzeczywistych warunkach może się zdarzyć, że na niektórych odcinkach złożonego profilu trasy przenośnika wartość zwisu taśmy przekracza wartości dopuszczalne, wtedy długość taśmy między zestawami krążnikowymi jest znacząco większa od rozstawu zestawów. W takich przypadkach wartość modułu spr

 1. Masa ciała dzieci uczących się w podstawowych szkołach wiejskich a styl życia rodzin = The body weight of rural primary school pupils and the lifestyle of their families

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdzisława Szadowska-Szlachetka

  2016-09-01

  • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu   Adres korespondencyjny: Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Zakład Onkologii, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4-6, 20-081 Lublin, tel. +48 81 448 6810, e-mail: zszadowska@wp.pl     Streszczenie Cel pracy. Celem pracy była analiza masy ciała dzieci uczących się w szkołach wiejskich oraz stylu życia ich rodzin. Materiał i metoda. Badaniem zostało objętych 100 rodziców dzieci z klas I-VI uczących się w szkołach wiejskich w powiecie Opole Lubelskie. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z użyciem techniki wywiadu przy zastosowaniu autorskiego kwestionariusza wywiadu. Wyniki. Wśród badanej grupy 65% dzieci miało prawidłową masę ciała, 18% dzieci miało niedowagę a 17% nadwagę. Wśród ojców dzieci z nadwagą występowała zależność bliska istotnej statystycznie p=0,06 dotycząca ich nadwagi. Nie występował związek istotny statystycznie między ilością posiłków a masą ciała dzieci. U części dzieci (około 20% nadwaga występowała, gdy jako nagrodę za dobre zachowanie i wyniki w nauce dzieci otrzymywały słodkie przekąski oraz możliwość dodatkowego korzystania z komputera i telewizji.  Z badań własnych wynika, że istnieje związek między codziennym piciem słodkich napojów gazowanych przez dzieci, a prawidłową masą ciała dziecka p=0,044. Większość badanych rodziców (83% deklarowała, że ich dzieci uprawiają dodatkową aktywność fizyczną poza lekcjami wychowania fizycznego. Z analizy statystycznej wynika, iż nie występuje związek między sposobem spędzania wolnego czasu przez rodzinę (oglądanie telewizji, gry i zabawy na świeżym powietrzu, korzystanie z komputera, czytanie książek, wycieczki a masą ciała dzieci w badanej grupie. Większość ankietowanych deklarowa

 2. Holistyczne kompetencje zawodowe studentów pielęgniarskich studiów magisterskich = The holistic nursing professional competence of students graduate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Brodowicz-Król

  2016-08-01

  ęgniarskich (Ascent to Nursing Competence Scale- ACS. Skala jest zbudowana z pytań zamkniętych, uporządkowanych w trzech podskalach. Pierwsza podskala bada współpracę w relacji student - opiekun/nauczyciel (W1-W6 składa się z 6 pozycji, druga ocenia potrzebę przynależności studenta do grupy (B1-B17 składa się z 17 pozycji, trzecia, trzecia pozwala na ocenę wiedzy i umiejętności zawodowych studenta pielęgniarstwa (L1-L13 zawiera  13 pozycji [23]. Bazę danych utworzono i analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 9.1. (StatSoft, Polska. Zgromadzone informacje analizowano w oparciu o następujące testy:  U Manna-Whitneya (Z,  został zastosowany by zbadać różnice pomiędzy dwiema grupami. Do sprawdzenia zależności pomiędzy zmiennymi wykorzystano korelację rang Spermana (R. W analizie przyjęto poziom istotności p<0,05 wskazujący na istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności. Wyniki: Kompetencje holistyczne badanych studentów osiągnęły wysokie wartości. Najwyższe wartości dotyczyły „Wskazanie na uchybienia pozostałych pracowników służby zdrowia w celu zapewniania bezpiecznej opieki nad pacjentem” (HNCS B9.-5,6, „Zapewnienie opieki pielęgniarskiej przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami” (HNCS B16.-5,6, „Dołożenie wszelkich starań, aby zdobyć i przyswoić aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne w praktyce pielęgniarskiej” (HNCS B26.-5,6. W badaniach stwierdzono istotne statystycznie różnice między oceną pielęgniarskich kompetencji holistycznych (HNCS a rozwojem kompetencji zawodowych (ACS oraz pomiędzy podskalą ACS W (potrzeba przynależności studenta- pielęgniarki do grupy a podskalą HNCS B (holistyczne kompetencje pielęgniarskie p= 0,04. Wnioski: Wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, że studenci kierunku pielęgniarstwo, posiadają wyższy poziom holistycznych kompetencji nabytych w trakcie kszta

 3. The Political Styles of Local Anti-Nuclear Waste Movements in Finland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kojo, Matti

  2001-01-01

  This paper aims to analyse the political styles of local anti-nuclear waste movements in Finland. The main focus is on the tension between the environmental impact assessment process (EIA) and the activity of local opposing groups. According to the EIA Act the purpose of the EIA process is to provide information and opportunities for citizens to participate in planning. It therefore aims to enhance the transparency of the decision-making process. The Finnish nuclear waste company, Posiva Oy, made great efforts locally to create opportunities for participation, but was much criticised by local activists. My questions are the following: How did these local movements participate in Posiva's EIA process? What kind of local differences were there in participating and how can these differences be explained? And finally; what did the EIA process mean to the political styles of movements? EIA meant a temporary change in political style on local level. Firstly; because it brought science into local politics very clearly. Secondly EIA with the Nuclear Energy Act framed decision-making with a timetable, which Posiva emphasised when local groups wanted to make a decision immediately. Thirdly EIA enabled the problem to be defined according to local needs but on the other hand plan level EIA separated nuclear waste issue from the use of nuclear power. Fourthly dialogue in the EIA process favoured rational discourse. Although local views were heard, the process did try to teach the people how to speak with the decision-making system, in the system's language. Thus the purpose of EIA was to make the local discussion controllable. All the local groups, the Romuvaara, Kivetty and Loviisa Movements and the Friends of the Earth in Pori region, took part in EIA dialogue but the reactions were different. The Romuvaara Movement was very active in participating and succeeded in exploiting EIA locally whereas the Loviisa Movement tried to displace the whole process. The Loviisa Movement

 4. Transmission of White Spot Syndrome Virus and Possible Use of Physical Barrier as Preventive Measure (Transmisi White Spot Syndrome Virus dan Penggunaan Barier Fisik Sebagai Upaya Pencegahan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arief Taslihan

  2013-06-01

  Full Text Available Penyakit bercak putih viral hingga saat ini masih menjadi masalah dalam budidaya udang. Munculnya penyakit tersebut diikuti kematian massal, sehingga menimbulkan kerugian besar. Penyakit yang disebabkan white spots syndrome virus (WSSV menular cepat dari satu petakan tambak ke petakan lain. Penelitian bertujuan melakukan uji kuantitas WSSV pada transmisi virus baik melalui air dan kohabitasi. Metode penelitian adalah bioassay dilakukan skala laboratorium. Penularan melalui air disimulasi pada akuarium disekat dengan 3 jenis kasa berukuran pori berbeda, yaitu 300μ, 700μ dan 2 mm. Kohabitasi dilakukan dengan memelihara udang terinfeksi WSSV secara buatan dengan udang dan moluska sehat. Hasil penelitian didapatkan bahwa WSSV menimbulkan infeksi pada udang sehat yang ditempatkan terpisah dari udang sakit menggunakan sekat kasa. Virus bercak putih juga menular secara kohabitasi udang sakit dengan udang sehat baik dari udang windu ke udang windu (sejenis maupun udang windu ke udang vannamei (berlainan jenis. Hasi penelitian menunjukkan bahwa trisipan bukan karier WSSV, karena tidak menularkan. Analisis LT-50 (lethal time 50% didapatkan bahwa udang yang diuji tantang WSSV melalui inkubasi dengan air mengandung ekstrak WSSV didapatkan konsentrasi 2,75x102 WSSV copy.mL-1 menyebabkan kematian 50% dalam waktu 108 jam atau hampir lima hari. Penggunaan kasa putih meskipun tidak sepenuhnya menahan, dapat menghambat sebagian transmisi WSSV. Hasil kajian memberikan gambaran tentang kecepatan penyebaran WSSV di lingkungan budidaya udang serta memberikan panduan bagaimana mengendalikan WSSV. Kata kunci: penyakit, transmisi WSSV, udang, kohabitasi, trisipan White spot viral disease has devastated shrimp industry in Indonesia. The emergence of this disease is always followed by massive death causing huge losses. Disease is caused by a virus namely White spots syndrome virus (WSSV is rapidly transmitted from one pond to other ponds. This study aims to quantify

 5. GPS operations at Olkiluoto, Kivetty and Romuvaara in 2008

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kallio, U.; Ahola, J.; Koivula, H.; Jokela, J.; Poutanen, M.

  2009-09-01

  located in Cities of Pori and Rauma and their neighbouring municipalities. Two new pillars have been established near Olkiluoto investigation area in October 2005. The repeated measurements at these pillars connect the Olkiluoto and GeoSatakunta networks. Including the new pillars the local GPS network at Olkiluoto consists a total of 14 stations. The whole network will be measured twice a year. The EDM measurements will be done in connection to the GPS observations. Even if the studies are concentrated at Olkiluoto, the GPS observations at Kivetty and Romuvaara investigation areas will be made every second year. Because the stability of these networks has been confirmed by GPS observations in previous years, we may regard the observations at Kivetty and Romuvaara as a reference for the stability of our GPS determinations. (orig.)

 6. KARAKTERISASI DAN AKTIVITAS KATALITIK BERBAGAI VARIASI KOMPOSISI KATALIS Ni DAN ZnBr2 DALAM Γ-Al2O3 UNTUK ISOMERISASI DAN HIDROGENASI (R-(+-SITRONELAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ED Iftitah

  2014-06-01

  Full Text Available Pengaruh sifat dan karakter berbagai variasi komposisi katalis Ni dan ZnBr2 yang terimpregnasi dalam γ-Al2O3 terhadap aktivitas dan selektivitasnya untuk reaksi isomerisasi dan hidrogenasi (R-(+-Sitronelal telah dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis variasi komposisi Ni dan ZnBr2 dalam γ-Al2O3, yaitu: A1=Ni/ZnBr2/γ-Al2O3 (3:2, A2=Ni/ZnBr2/γ-Al2O3 (1:1 dan A3=Ni/ZnBr2/γ-Al2O3 (2:3. Katalis dikarakterisasi menggunakan X-ray diffraction (XRD, Brunauer-Emmett-Teller (BET surface area, dan SEM-EELS. Luas area permukaan spesifik dan porositasnya ditentukan berdasarkan adsorption-desorption gas nitrogen pada 77 K. Distribusi dan volume pori ditentukan dengan desorption isotherm pada P/Po ≥ 0,3. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara karakter dan sifat katalis dengan aktivitas katalitiknya terhadap produk isomerisasi dan hidrogenasi (R-(+-Sitronelal. Uji aktivitas dilakukan dalam sebuah reaktor mini dengan 0,5 g katalis dan 3 mL (R-(+-Sitronelal menggunakan atmosfir gas N2 dan/atau H2 dalam waktu 5 dan 24 jam masing-masing pada suhu 90 dan 120 °C. Komposisi katalis, pemilihan jenis atmosfir gas dan suhu sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan selektivitas pembentukan produk isomerisasi dan hidrogenasi. Konversi (R-(+-Sitronelal tertinggi ditunjukkan oleh katalis A3=Ni/ZnBr2/γ-Al2O3 (2:3 dengan kondisi reaksi selama 5 jam (4 jam N2 + 1 jam H2 pada suhu 90 °C dan 24 jam (4 jam N2 + 20 jam H2 pada suhu 120 °C. The influence of catalyst properties and characteristics of Ni and ZnBr2 catalysts impregnated in γ-Al2O3 on the activity and selectivity of (R-(+-Citronellal isomerisation and hydrogenation has been done. In this study, there were three sets of Ni and ZnBr2 in γ-Al2O3 with various composition, they were A1=Ni/ZnBr2/γ-Al2O3 (3:2, A2=Ni/ZnBr2/γ-Al2O3 (1:1, A3=Ni/ZnBr2/γ-Al2O3 (2:3. The catalysts were characterized using X-ray diffraction (XRD, Brunauer-Emmett-Teller (BET surface area and SEM

 7. The Political Styles of Local Anti-Nuclear Waste Movements in Finland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kojo, Matti [Univ. of Tampere (Finland). Dept. of Political Science and International Relations

  2001-07-01

  This paper aims to analyse the political styles of local anti-nuclear waste movements in Finland. The main focus is on the tension between the environmental impact assessment process (EIA) and the activity of local opposing groups. According to the EIA Act the purpose of the EIA process is to provide information and opportunities for citizens to participate in planning. It therefore aims to enhance the transparency of the decision-making process. The Finnish nuclear waste company, Posiva Oy, made great efforts locally to create opportunities for participation, but was much criticised by local activists. My questions are the following: How did these local movements participate in Posiva's EIA process? What kind of local differences were there in participating and how can these differences be explained? And finally; what did the EIA process mean to the political styles of movements? EIA meant a temporary change in political style on local level. Firstly; because it brought science into local politics very clearly. Secondly EIA with the Nuclear Energy Act framed decision-making with a timetable, which Posiva emphasised when local groups wanted to make a decision immediately. Thirdly EIA enabled the problem to be defined according to local needs but on the other hand plan level EIA separated nuclear waste issue from the use of nuclear power. Fourthly dialogue in the EIA process favoured rational discourse. Although local views were heard, the process did try to teach the people how to speak with the decision-making system, in the system's language. Thus the purpose of EIA was to make the local discussion controllable. All the local groups, the Romuvaara, Kivetty and Loviisa Movements and the Friends of the Earth in Pori region, took part in EIA dialogue but the reactions were different. The Romuvaara Movement was very active in participating and succeeded in exploiting EIA locally whereas the Loviisa Movement tried to displace the whole process. The Loviisa

 8. GPS operations at Olkiluoto, Kivetty and Romuvaara in 2007

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahola, J.; Koivula, H.; Jokela, J.

  2008-05-01

  GPS network is located in Cities of Pori and Rauma and their neighbour municipalities. Two new pillars have been established near Olkiluoto investigation area in October 2005. The repeated measurements at these pillars connect the Olkiluoto and GeoSatakunta studies. Including the new pillars the local GPS network at Olkiluoto consists of 14 stations. The whole network will be measured twice a year. The EDM measurements will be done simultaneously with the GPS observations. Even if the studies are concentrated at Olkiluoto, the GPS observations at Kivetty and Romuvaara investigation areas will be made once per year. Because the stability of these networks has been confirmed by GPS observations in previous years, we may regard the observations at Kivetty and Romuvaara as a reference for the stability of our GPS determinations. (orig.)

 9. PENGARUH PERBEDAAN SIFAT PENYANGGA ALUMINA TERHADAP SIFAT KATALIS HYDROTREATING BERBASIS NIKEL-MOLIBDENUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Ulfah

  2012-11-01

  mengkarakterisasi penyangga dan katalis. Hasil penelitian menunjukan bahwa luas permukaan alumina mempengaruhi pembentukan kristalin MoO3 dalam katalis NiMo. Pada penyangga alumina-3 yang memiliki luas permukaan yang paling tinggi (sekitar 195 m2/g di banding dua jenis alumina lainnya (>195 m2/g tidak memiliki kristalin MoO3. Pembentukan kristalin MoO3 tidak dipengaruhi oleh sifat keasaman alumina. Berdasarkan hasil XRD ditunjukan bahwa pada katalis NiMo berpenyangga alumina-3 (memiliki kekuatan asam yang paling tinggi tidak terdapat adanya kristalin MoO3. Distribusi ukuran pori peyangga tidak berubah signifikan setelah deposisi oksida Ni dan Mo. Kekuatan mekanik penyangga mempengaruhi pula kekuatan katalis NiMo. Penyangga γ Al2O3-3 yang memiliki kekuatan mekanik yang paling tinggi memberikan kekuatan mekanik katalis NiMo yang tertinggi.

 10. SOIL PROPERTIES OF EIGHT FOREST STANDS RESULTED FROM REHABILITATION OF DEGRADED LAND ON THE TROPICAL AREA FOR ALMOST A HALF CENTURY (Sifat-sifat Tanah Delapan Tegakan Hutan Hasil Rehabilitasi Lahan Terdegradasi pada Daerah Tropika Selama Setengah Abad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haryono Supriyo

  2013-11-01

  kedalaman 0-10, 10-30 dan 30-50 cm dengan cara membuat profil tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas tekstur mulai dari geluh lempung pasiran sampai lempung. Kandungan lempung meningkat dengan semakin dalamnya tanah. Berat volume tidak banyak berbeda antar profil dan kedalaman tanah, berkisar antara 0,90 - 1,28 g/cm3, dan kerapatan partikel berkisar antara 2,19 - 2,55 g/ cm3, dan ruang pori tanah berkisar antara 47,89 - 58,08 %. pH H2O berkisar antara 5,81 - 7,49 (agak asam sampai netral, pH KCI berkisar dari 4,44 - 6,37. Kandungan C-organik sangat bervariasi antar jenis vegetasi dan kedalaman tanah mulai 0,11 - 5,17 %. Kandungan P tersedia dan P total sangat bervariasi, secaraberturut-turut dari 1- 104 ppm dan 20 - 370 ppm. Nilai KPK tidak banyak berbeda antar profil dan kedalaman tanah berkisar antara 19,80 - 38,06 cmol (+/ kg dan kejenuhan basa untuk semua sampel mempunyai nilai sangat tinggi > 100 %.

 11. Kontrowersje w leczeniu dietetycznym otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Białokoz-Kalinowska

  2009-03-01

  Full Text Available Otyłość jest zjawiskiem coraz częściej występującym na świecie. Szacuje się, że ponad połowę dorosłej populacji krajów uprzemysłowionych dotknęła nadwaga, a odsetek otyłości w niektórych krajach (USA, Wielka Brytania wzrasta do 30%. Ta niepokojąca tendencja obserwowana jest również w populacji dzieci i młodzieży. Epidemia otyłości rozpoczęła się w latach 80. i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej, stając się poważnym problemem społeczno-medycznym współczesnego świata. Przyczyny tego zjawiska są złożone i wynikają z uwarunkowań biologicznych i środowiskowych, w szczególności z niedostatecznej codziennej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Do tej pory nie udało się wypracować w pełni efektywnej strategii leczenia otyłości. Promocja zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków żywieniowych adresowana do całej populacji stanowi podstawę prewencji i leczenia otyłości. Powszechnie stosowane różnego rodzaju diety odchudzające zawierają często sprzeczne zalecenia. Istniejące kontrowersje utrudniają wybór skutecznej diety w celu redukcji masy ciała, a ich mnogość i różnorodność wprowadzają swoisty chaos informacyjny. Efekty wielu diet są krótkotrwałe i obarczone efektem jo-jo. W wielu przypadkach brak jest jakichkolwiek przesłanek naukowych uzasadniających dane postępowanie dietetyczne. Właśnie dlatego wciąż istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań naukowych umożliwiających w sposób obiektywny ocenę skuteczności dietetycznych metod leczenia otyłości. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają spotykane w praktyce różne dietetyczne podejścia do problemu otyłości, wskazując na ich efektywność i naukowe uzasadnienie.

 12. Wpływy polskie w jidysz według "History of the Yiddish Language" Maxa Weinreicha – przegląd i próby weryfikacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Gajek

  2016-12-01

  Full Text Available Polish influence on Yiddish as described in Max Weinreich’s History of the Yiddish Language – overview and attempts at verification The Article concentrates on the findings regarding Slavic influence on Yiddish, described in the newest English-language edition of Max Weinreich’s History of the Yiddish Language – a canonical title for modern Yiddish studies. Its first task is to acquaint Polish readers with M. Weinreich’s propositions and findings on the general character of Polish-Yiddish and Slavic-Yiddish language contact. This will also be taken as an opportunity to briefly review the research on this subject conducted by Polish scholars. Additionally, the article will elaborate (albeit not exhaustively on the attempts to question and verify M. Weinreich’s theories which may prove interesting from the point of view of Slavic studies. Its second, equally important task is to describe chosen examples of the results of Slavic influence, in which Polish played a significant role, as they present themselves in the lexicon, morphology, word formation and syntax of Yiddish.   Wpływy polskie w jidysz według History of the Yiddish Language Maxa Weinreicha – przegląd i próby weryfikacji Artykuł skupia się na ustaleniach na temat wpływów słowiańskich w jidysz, zawartych w najnowszym, anglojęzycznym wydaniu pracy Maxa Weinreicha pt. History of the Yiddish Language, mającej status pozycji kanonicznej współczesnej jidyszystyki. Jego pierwszym celem jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi tez i ustaleń M. Weinreicha, dotyczących ogólnego charakteru językowych kontaktów polsko- i słowiańsko-żydowskich. Przy tej okazji uwzględnione zostaną informacje na temat badań, jakie do tej pory poczynili w tej materii językoznawcy polscy. Ponadto (niewyczerpująco poruszona zostanie kwestia prób weryfikacji i podważenia jego twierdzeń, interesująca z punktu widzenia slawistyki. Drugim, nie mniej wa

 13. Stosowanie wenlafaksyny w dawkach podzielonych – opis kazuistyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Święcicki

  2015-04-01

  Full Text Available Wenlafaksyna jest lekiem o co najmniej dwóch istotnych mechanizmach działania przeciwdepresyjnego. Hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT ujawnia się już podczas stosowania niskich dawek, a hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny – dopiero przy dawkach istotnie wyższych. Za punkt odcięcia przyjmuje się na ogół dawkę 225 mg na dobę, choć zmiana z jednego mechanizmu działania na dwa ma najprawdopodobniej charakter spektralny. Możliwe, że w dawkach powyżej 375 mg na dobę lek wykazuje również działanie dopaminergiczne, ale tak duże dawki wenlafaksyny nie są zalecane przez producenta. Stosowanie wyższych dawek przekłada się na większą skuteczność przeciwdepresyjną leku. Należy jednak pamiętać, że zmiana dawki może być związana z ujawnieniem się odmiennego profilu działań niepożądanych (choć zależy to także od indywidualnej wrażliwości pacjenta. Działanie serotoninergiczne bywa odbierane jako uspokajające, sedujące, powodujące nadmierną senność, a nawet zobojętnienie i apatię. Działanie noradrenergiczne może z kolei wywoływać uczucie nadmiernego pobudzenia i zaburzenia snu. To, czy dane działanie jest odczuwane jako niewpływające na funkcjonowanie, czy też jako trudne do zniesienia, zależy ponadto od pory dnia, w której występuje. Działanie nasenne pacjent uzna za korzystne wieczorem, natomiast działanie rozbudzające – rano. Wydaje się, że pora podawania wenlafaksyny może wpływać na subiektywną tolerancję leku. W artykule opisano dwie sytuacje ilustrujące ten punkt widzenia. Nie jest do końca jasne, dlaczego pacjenci odczuwają działanie leku najsilniej wkrótce po jego przyjęciu (nie da się wykluczyć swoistego efektu placebo. Mimo to w przypadku wielu chorych subiektywna tolerancja wenlafaksyny bez wątpienia ma związek ze sposobem podawania leku; lekarze powinni brać tę okoliczność pod uwagę.

 14. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  Science.gov (United States)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  Procedure of the quality assessment of tangential-rotary picks used in various types of mining machines, has been described in the present study. Authorial method of the quality assessment of tangential- -rotary picks based on examination of geometrical and material factors, including pick wear rate, has been discussed. The method is based on parametrical factors and the described examinations tailored to determined conditions of the machine operations, including user requirements. Testing results collected in form of measurement cards allow selection of the optimal pick, including the influence of chosen parameters into the pick wear rate. Frezujące organy są elementami roboczymi wielu maszyn takich jak górnicze kombajny ścianowe i chodnikowe, frezarki pracujące w przemyśle skalnym oraz frezarki drogowe i spągowe. Urabianie organami wyposażonymi w noże styczno-obrotowe znajduje obecnie wiele zastosowań do skrawania węgla, rud metali, skał, betonu oraz asfaltu. Noże te wyparły starsze rozwiązania, czyli noże styczne oraz promieniowe, dzięki większej trwałości oraz zachowaniu podczas eksploatacji odpowiedniego kształtu ostrza czyli prawidłowych kątów skrawania. Maszynom urabiającym, a w szczególności kombajnom ścianowym oraz chodnikowym stawia się coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące wydajności, niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy załogi. W celu zapewnienia prawidłowej pracy maszyny należy w pierwszym rzędzie zadbać o prawidłowy dobór narzędzi skrawających wraz z uchwytami nożowymi oraz organem urabiającym. Mając na uwadze procedury przetargowe oraz prawo zamówień publicznych obowiązujące w Polsce opracowano taki sposób badania noży, aby możliwe było jednoznaczne wybranie najlepszej oferty przy zachowaniu jak najniższej ceny. Wskaźniki oceny jakości noży zostały sparametryzowane, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie opracowanych procedur do badania noży styczno

 15. Rytų baltų CiR tipo veiksmažodžiai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalia Pakalniškienė

  2011-12-01

  Full Text Available EASTERN BALTIC CiR TYPE VERBSSummaryThis article analyzes CiR type verbs in the Eastern Baltic languages and attempts to explain their origin and evolution. The criterion for inclusion as a subject for investigation – the root structure – allows for the discovery of general patterns in the history of verbs of the given structural type and the development of these verbs in the separate Baltic languages, and can provide a better definition of archaic features and innovations, because the root structure is closely related to the morphological structure and categorial semantics (especially in the Lithuanian language.According to various sources, there are approximately 30 CiR type verbs common to the Eastern Baltic languages (there are more in the Lithuanian language.In regard to morphological structure these are rather varied: a-stem, ia-stem, infix and sta-stem (the morphological structure also depends on the root final element: Cin are a-stem, Cir, Cil ia-stem or sto-stem, Cim are sta-stem.l. The largest group consists of infix and sta-stem verbs (15.1.1. The majority of these form diathetic pairs with ia-stem verbs (10. The categorial semantics of infix and sta-stem verbs – the mutative meaning – is opposed to the causative meaning of ia-stem verbs, e.g. Lith. bẽria / bỹra : Latv. ber̦u / bir̃stu. This opposition has not been documented in the Old Prussian language.1.2. Several of the verbs preserve Indo-European roots (5, but differ in morphological structure, these being infix and sta-stems or crossovers from a-stems, e.g.: Lith. mìršta : Latv. mir̃stu, Lith. gìmsta // gẽma : Latv. dzìmstu // dzemu.2. Only half as many ia-stem CiR type verbs have been discovered (7, e.g. Lith. skìria – skýrė : Latv. šķir̦u – šķîru.3. Eight Eastern Baltic a-stem verbs have CiR type roots.3.1. Mostly a-stem verbs with quantitative vowel changes were identified (6. In the Latvian language the preterite may occur without

 16. Łuszczyca paznokci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Wolska

  2010-09-01

  Full Text Available Łuszczycowe zmiany paznokciowe występują u około 50% pacjentówz łuszczycą zwyczajną i powyżej 80% osób z łuszczycą stawową. Zmianymogą mieć różnorodny charakter, z czego najczęściej występującymii/lub stwarzającymi największe problemy dla pacjentów są: naparstkowanie,hiperkeratoza podpaznokciowa oraz onycholiza. Mogą oneutrudniać wykonywanie nie tylko czynności dnia codziennego, alenawet pracy zawodowej, a tym samym wpływać wybitnie niekorzystniena jakość życia. Istnieją ponadto dane wskazujące na wyraźnyzwiązek między zmianami paznokciowymi i łuszczycą stawową.Związek ten zaznacza się zwłaszcza przy objęciu procesem zapalnymdystalnych stawów międzypaliczkowych. Nasilone zmiany paznokciowewydają się jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju łuszczycystawowej. Stopień zajęcia paznokci określa się najczęściej zapomocą tzw. skali NAPSI, która pozwala na obiektywne porównanieskuteczności poszczególnych terapii. Jest to o tyle istotne, że dotychczasnie ma ujednoliconych metod leczenia przy tej lokalizacji łuszczycy.Wszystkie leki podawane ogólnie, zwłaszcza retinoidy, mogąpowodować poprawę stanu paznokci. Badania kontrolowane nowychpreparatów wskazują na znaczną skuteczność infliksymabu, a obserwacjekliniczne – również adalimumabu. Najczęściej jednak stosuje siępreparaty miejscowe, z których najskuteczniejsze wydają się kortykosteroidy,zwłaszcza w iniekcjach domiejscowych, co może jednakłączyć się z istotnymi działaniami niepożądanymi. Bezpieczniejsze jeststosowanie miejscowych pochodnych witaminy D i witaminy A – kalcypotriolui tazarotenu, ale ich skuteczność zależy w dużej mierze odsposobu aplikacji – pod okluzją czy bez okluzji, czy też w skojarzeniuz miejscowymi kortykosteroidami. Postępowanie u pacjentów z łuszczycąpaznokci nadal pozostaje problemem.

 17. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2009-06-01

  Full Text Available Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. statyczny aspekt upadłości i jest związane z wyceną masy upadłości. Aspekt dynamiczny zaś wiąże się z zakresem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk. Decyzję o zakresie i czasie kontynuowania działalności w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej powinien podjąć syndyk, opierając się na danych generowanych przez system rachunkowości, przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej. Bardzo istotnym staje się zatem właściwe zarządzanie kosztami procesu upadłości, polegające na ich minimalizacji, co wymaga opracowania przez syndyka budżetu wydatków postępowania upadłościowego oraz przychodów i kosztów kontynuowanej działalności, a następnie szczegółowej kontroli ich wykonania.

 18. Łagodne zaburzenia poznawcze – aktualny problem geriatryczny = Mild cognitive impairment – current geriatric issue

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oliwia Beck

  2016-04-01

    Streszczenie Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący łagodnych zaburzeń poznawczych (Mild Cognitive Impairment, MCI. Termin ten, początkowo uważany za stan przejściowy pomiędzy prawidłowym funkcjonowaniem poznawczym a objawami choroby Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD, obecnie oznacza heterogenną grupę widocznych i obiektywnych deficytów kognitywnych u pacjentów bez rozpoznanego otępienia. Deficyty te, choć zauważalne zarówno dla osób nimi dotkniętych, jak i ich otoczenia, są na tyle nieznaczne, że nie wpływają na podstawowe czynności życia codziennego i zdolność do samodzielnej egzystencji. Rozpowszechnienie MCI szacuje się na 15 – 30% wśród osób powyżej 60 roku życia; rośnie ono wraz z wiekiem. Łagodnym zaburzeniom poznawczym – zwłaszcza ich postaci amnestycznej - przypisuje się podwyższone ryzyko rozwinięcia się otępienia, wynoszące 10 – 15% rocznie (przy 1 – 2% dla populacji ogólnej. Z tego powodu identyfikacja osób z MCI jest obecnie najważniejszą strategią opóźniania postępu otępień i zapobiegania im.   Słowa kluczowe: łagodne zaburzenia poznawcze, funkcjonowanie poznawcze, wiek podeszły, otępienie       Summary The article describes current state of knowledge on Mild Cognitive Impairment (MCI. The term, initially considered a transitional state between normal cognitive aging and mild Alzheimer’s disease (AD, currently covers heterogenous group of noticeable and objective cognitive deficits in patients without the diagnosis of dementia. These deficits, although apparent for both afflicted persons and their environment, do not interfere substantially with basic activities of daily living nor result in inability to live independently. The prevalence of MCI is estimated between 15 and 30% in individuals over 60 years old. Subjects with MCI constitute a high risk group because they develop dementia at a rate of 10% to 15% per year compared with 1% to 2% per year in the general

 19. Ocena jakości powietrza wewnątrz budynku szkolnego. Studium przypadku z Wrocławia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zwoździak Anna

  2017-09-01

  Full Text Available W celu osiągnięcia dobrej jakości powietrza w szkole, gdzie dzieci spędzają ok. 6–8 godzin dziennie i znalezienia rozwiązania, by ją poprawić, należy dokładnie rozpoznać problem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego. Dzieci są jedną z bardziej wrażliwych grup, wśród których obserwuje się szkodliwe oddziaływanie pyłów zawieszonych na zdrowie. Nasze badania skupiły się na charakterystyce zanieczyszczenia powietrza różnymi frakcjami pyłu zawieszonego (tj. PM1,0, PM2,5, PM10 wewnątrz (W i na zewnątrz (Z budynku szkoły gimnazjalnej w centrum Wrocławia. Do poboru próbek pyłu PM1,0, PM2,5 i PM10, w latach 2009/2010, zostały wykorzystane impaktory typu Harvard. Zimą, w 90 dni pomiarowych, stwierdzono przekroczenia zalecanych przez WHO średnich dobowych stężeń PM10 i PM2,5. Frakcja PM2,5 wewnątrz szkoły oraz frakcja PM10, zarówno zimą, jak i latem miały swoje źródła w samej szkole, o czym świadczył stosunek W/Z = 1,2 dla średnich dobowych stężeń PM2,5, i odpowiednio 1,3 (zimą oraz 2,0 (latem dla PM10. Jednak, stężenia PM2,5 and PM10 w czasie trwania zajęć szkolnych (8-godzinne średnie były znacznie wyższe odpowiednio: 2,0 i 2,5- krotnie zimą oraz 4,1 i 5,6-krotnie latem. Stężenia PM1 były porównywalne wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Choć są to badania wstępne, to jednak powinny zmotywować do dalszych prac skupionych na ocenie relacji między stężeniem pyłów drobnych w szkole a reakcją układu oddechowego dzieci.

 20. “When Night Passes” and “When Day Breaks” – Between the Past and the Present. Borderlines of Holocaust in Filip David’s Works

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabina Giergiel

  2017-11-01

  Full Text Available When Night Passes and When Day Breaks – Between the Past and the Present. Borderlines of Holocaust in Filip David’s Works The primary objective of the text is the analysis of Filip David's latest work. The Serbian writer is the author of the novel House of Memories and Oblivions (Kuća sećanja i zaborava, 2014, award for Best Novel of the Year by the NIN weekly (Nedeljne Informativne Novine. On the one hand, the output of this Serbian novelist is of interest to us as a continuation and representation of the contemporary discourse on the Holocaust in Serbia. On the other – we look at the literary realization of the Holocaust topic. The fortunes of the main characters in the novel (children who survived Holocaust serve as the cases on which we present where the author draws the borderline of the ever-present Holocaust in their lives; how much and in what way the past affects their present; where the borderline of memory, forgetting and oblivion is.   Kad padne noć i Kad svane dan - między przeszłością a teraźniejszością. Granice Holocaustu w twórczości Filipa Davida Podstawowym celem tekstu jest analiza najnowszej tworczości Filipa Davida, autora nagrodzonej Nagrodą Tygodnika NIN („Nedeljne Informativne Novine" powieści Dom pamięci i zapomnienia (2014, Kuća sećanja i zabovrava. Z jednej strony twórczość serbskiego prozaika interesować nas będzie jako kontynuacja i reprezentacja współczesnego dyskursu na temat Holokaustu w Serbii. Z drugiej zaś – przyjrzymy się jego literackiej realizacji. Na przykładzie losów głównych bohaterów powieści (dzieci, które przeżyły Zagładę pokażemy, gdzie przebiega rysowana przez autora granica istnienia Shoah w ich życiu. Na ile i w jaki sposób przeszłość wpływa na ich teraźniejszość, gdzie przebiega granica pamięci, niepamięci i zapomnienia oraz w jakim stopniu ich życie definiuje rozdzielenie rzeczywistości od fikcji.

 1. Thermodynamic Processes Involving Liquefied Natural Gas at the LNG Receiving Terminals / Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalach odbiorczych LNG

  Science.gov (United States)

  Łaciak, Mariusz

  2013-06-01

  The increase in demand for natural gas in the world, cause that the production of liquefied natural gas (LNG) and in consequences its regasification becoming more common process related to its transportation. Liquefied gas is transported in the tanks at a temperature of about 111K at atmospheric pressure. The process required to convert LNG from a liquid to a gas phase for further pipeline transport, allows the use of exergy of LNG to various applications, including for electricity generation. Exergy analysis is a well known technique for analyzing irreversible losses in a separate process. It allows to specify the distribution, the source and size of the irreversible losses in energy systems, and thus provide guidelines for energy efficiency. Because both the LNG regasification and liquefaction of natural gas are energy intensive, exergy analysis process is essential for designing highly efficient cryogenic installations. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na świecie powoduje, że produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w konsekwencji jego regazyfikacja, staje się coraz bardziej powszechnym procesem związanym z jego transportem. Skroplony gaz transportowany jest w zbiornikach w temperaturze około 111K pod ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg procesu regazyfikacji niezbędny do zamiany LNG z fazy ciekłej w gazową dla dalszego transportu w sieci, umożliwia wykorzystanie egzergii LNG do różnych zastosowań, między innymi do produkcji energii elektrycznej. Analiza egzergii jest znaną techniką analizowania nieodwracalnych strat w wydzielonym procesie. Pozwala na określenie dystrybucji, źródła i wielkości nieodwracalnych strat w systemach energetycznych, a więc ustalić wytyczne dotyczące efektywnego zużycia energii. Ponieważ zarówno regazyfikacja LNG jak i skraplanie gazu ziemnego są energochłonne, proces analizy egzergii jest niezbędny do projektowania wysoce wydajnych instalacji kriogenicznych.

 2. Łokieć tenisisty - czy jest to tylko problem lokalny? = Tennis elbow - is it only a local problem?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Siedlaczek

  2015-12-01

  • 3.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Correspondence: mgr Marcin Siedlaczek ul. Monte Cassino 55 85-791 Bydgoszcz tel. 604631227 Marcinsied@o2.pl   Streszczenie Łokieć tenisisty jest jedną z najczęstszych dolegliwości rozpoznawanych w obszarze stawu łokciowego. Pomimo tak powszechnego występowania wiele pytań związanych z tą jednostką pozostaje niewyjaśnionych. Doniesienia dotyczące efektywności różnych form terapii również zdają się być niejednoznaczne. Celem pracy jest przybliżenie globalnych zależności występujących w ciele, które mogą wpływać na dolegliwości pacjentów oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy zawsze należy szukać przyczyny w miejscu bólu.  Zwrócić uwagę należy na fakt, iż współczesna anatomia bardziej dzieli niż łączy, a co za tym idzie często pośrednie i bezpośrednie zależności pomiędzy nawet blisko położonymi strukturami są w badaniu czy analizie pomijane.   Abstract Tennis elbow is one of the most common disorders diagnosed in the elbow area. Despite such prevalence, lot of questions associated with this disease still remains unexplained. Reports about the effectiveness of treatment also seems to be not clear. The aim of the work is to familiarize with global relationships in a body, that can influence the disorders of patients and attempt to answer the question of whether we should always look for the pain cause in painful localization. We should pay attention to the fact, that classic anatomy divides rather than connect. Because of this fact, therapists often ignore direct and indirect relationships between even closely located structures.   Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, powięź.   Key words: tennis elbow, fascia.

 3. Wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych a stateczność skarp składowisk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tymoteusz Zydroń

  2015-12-01

  Full Text Available W pierwszej części pracy dokonano analizy literatury tematycznej dotyczącej parametrów charakteryzujących wytrzymałość na ścinanie odpadów komunalnych. Wykazała ona, że odpady komunalne charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi warto­ściami kąta tarcia wewnętrznego i spójności, które zależą m.in. od ich struktury, stopnia rozkładu, metody badań, w tym zakresu odkształceń. Wpływ tych czynników na wytrzyma­łość na ścinanie odpadów jest często niejednoznaczny, co powoduje, że dobór parametrów wytrzymałościowych dla prognozowania stateczności składowisk jest zadaniem złożonym. W drugiej części pracy dokonano obliczeń stateczności skarpy kwatery składowiska od­ padów komunalnych w Chełmku, wykorzystując wartości parametrów wytrzymałościowych przyjętych z przedmiotowej literatury. Wykazano, że tradycyjna metoda obliczeń stateczności skarpy składowiska, z zastosowaniem uśrednionych parametrów wytrzyma­łościowych odpadów, dała wysoką wartość współczynnika stateczności, natomiast analiza probabilistyczna wykazała, że bezpieczeństwo konstrukcji można uznać jako sytuujące się pomiędzy słabym, a przeciętnym.

 4. BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ OTRZYMYWANIA CIENKICH WARSTW EMITERA METODĄ ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DLA ZASTOSOWAŃ W OGNIWACH CIGS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna PIETRASZEK

  Full Text Available Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne wykonane na bazie struktury CIGS (mieszaniny pierwiastków miedzi, indu, galu oraz selenu należą do II generacji ogniw fotowoltaicznych. Wykazują one efektywność na poziomie zbliżonym do ogniw I generacji, lecz ze względu na niższe zużycie materiału, coraz częściej wypierają z rynku ogniwa krzemowe Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania warstwy buforowej CdS (siarczku kadmu, zastosowanej w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych typu CIGS. Przyjęto dwa rozwiązania technologii nanoszenia: warstwa okna CdS uzyskana metodą rozpylenia magnetronowego oraz warstwa okna CdS uzyskana metodą kąpieli chemicznej (CBD– Chemical Bath Deposition. Struktura ta powinna posiadać odpowiednią wielkość przerwy energetycznej, która pozwali na większą absorpcję fotonów, a także wymaga się, aby była cienka (mniej niż 100 nm i jednolita. Warstwy CdS zostały nałożone przez osadzanie w kąpieli chemicznej CBD na szklanych podłożach pokrytych Mo/CIGS (naniesione warstwy metodą sputteringu magnetronowego. Uzyskano dzięki temu warstwę emitera o grubości 80 nm po czasie osadzania 35 minut. Dla porównania warstwy CdS zostały nałożone poprzez sputtering magnetronowy na podłożu Mo/CIGS, uzyskanym tą samą metodą. Następnie oba rozwiązania zostały przebadane pod względem morfologii powierzchni na elektronowym mikroskopie skaningowym, jak również przeprowadzono analizy składu pierwiastkowego warstw. Zarówno jedna, jak i druga metoda prowadzi do otrzymania warstwy emitera CdS dla zastosowań w ogniwach CIGS.

 5. Fałszywy znak równości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Efraim Zuroff

  2012-12-01

  Full Text Available The equivalency canard Efraim Zuroff's text, originally published in Haaretz magazine, is a review of Timothy Snyder's Bloodlands. Snyder distinguishes six main mass murders commited by Nazi Germany and Soviet Union during the period of the Third Reich's existence. In Zuroff's opinion there are some significant differences between these tragedies. Dubious comparisons proposed by Snyder made the Holocaust most affected. Describing the Shoah as one of the six equally horryfying mass murders, the author ignores its ideological roots. Roots that sentenced to death all Jews  - regardless of their political views, religious practicies or the level of identification with Jewish community. Moreover Snyder takes no notice of the georaphical scope of the Holocaust. He also does not notice the fact, that the Nazis effectively managed to make so many Europeans their accomplices, who actively supported the Shoah.   Fałszywy znak równości Tekst Efraima Zuroffa, który pierwotnie ukazał się w piśmie Haaretz, to recenzja książki Skrwawione ziemie Timothy Snydera. Snyder wyróżnia sześć głównych masowych mordów popełnionych przez Niemcy i Związek Radziecki w okresie, który odpowiada istnieniu Trzeciej Rzeszy. Istnieją jednak, zdaniem Zuroffa, znaczące różnice między tymi tragediami. Na wątpliwych porównaniach, które proponuje Snyder, najbardziej „ucierpiał” Holokaust. Opisując Shoah jako jeden z sześciu równie straszliwych, masowych mordów, autor pomija jego ideologiczne korzenie, które sprawiały, że na śmierć skazany był każdy bez wyjątku Żyd, niezależnie od jego poglądów politycznych, praktyk religijnych czy stopnia identyfikacji z żydowską wspólnotą. Ponadto Snyder ignoruje ogromny zasięg geograficzny Holokaustu. Nie zauważa także skuteczności, z jaką naziści potrafili uczynić swoimi wspólnikami tak wielu Europejczyków, którzy w konsekwencji aktywnie wspomagali Shoah.

 6. Rozpoznanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2009-09-01

  Full Text Available Alergiczny nieżyt nosa (ANN jest najczęstszą chorobą alergiczną na świecie. Często współistnieje z innymi chorobami alergicznymi, np. astmą, alergicznym zapaleniem spojówek lub atopowym zapaleniem skóry. Jest chorobą zapalną o podłożu immunologicznym, wywołaną IgE-zależną reakcją błony śluzowej nosa na alergen. Biorąc pod uwagę czas utrzymywania się objawów, ANN można podzielić na okresowy i przewlekły – ich przebieg może być łagodny oraz umiarkowany lub ciężki. Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą zależną od wielu czynników. Za jego rozwój odpowiadają interakcje czynników środowiskowych i genetycznych. Do czynników środowiskowych zalicza się alergeny powietrznopochodne zewnętrzne i domowe (pyłki roślin, zarodniki grzybów pleśniowych, roztocze kurzu domowego, naskórki i sierści zwierząt, owady, alergeny zawodowe i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Czynniki genetyczne to atopia i współistnienie określonych polimorfizmów genów. Objawami ANN są świąd, kichanie, surowicza wydzielina nosowa, niedrożność nosa, utrata powonienia. Rozpoznanie ANN opiera się na wykazaniu zgodności pomiędzy objawami i wynikami punktowych testów skórnych lub obecnością we krwi swoistych IgE. Pomiar całkowitego IgE nie jest przydatny w rozpoznaniu ANN, a donosowe próby prowokacyjne są wykorzystywane głównie w badaniach naukowych, rzadziej w praktyce klinicznej. Postępowanie terapeutyczne obejmuje edukację pacjenta, zmniejszenie narażenia na alergeny, leczenie farmakologiczne oraz immunoterapię swoistą. W leczeniu farmakologicznym stosujemy leki przeciwhistaminowe doustne i donosowe, glikokortykosteroidy donosowe i systemowe, leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa, montelukast, bromek ipratropium i kromony. Immunoterapia swoista jest stosowana w leczeniu wybranych grup chorych i wpływa na naturalny przebieg chorób alergicznych.

 7. Nieswoiste zapalenia jelit a płodność, przebieg ciąży, porodu i karmienie piersią

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Szczeblowska

  2011-07-01

  Full Text Available Do nieswoistych zapaleń jelit zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna. Ponieważ szczyt zapadalności na te choroby przypada między 15. a 35. rokiem życia, a więc dotyczy osób w okresie prokreacyjnym, rodzi się szereg pytań i wątpliwości na temat wpływu tych schorzeń oraz ich leczenia na płodność, a także przebieg ciąży, porodu i ewentualne bezpieczeństwo późniejszego karmienia piersią. W opracowaniu zostały przedstawione zasady leczenia nieswoistych zapaleń jelit u mężczyzn oraz u kobiet planujących posiadanie potomstwa, jak również kobiet będących w ciąży i karmiących. Należy podkreślić, że sam fakt rozpoznania nieswoistych chorób zapalnych jelit nie jest bezpośrednim przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę. Ciąża nie stanowi również wskazania do przerwania leczenia tych chorób, tj. nieswoistych zapaleń jelit, gdyż zaostrzenie ich przebiegu wiąże się z większym ryzykiem dla potomstwa w porównaniu z niebezpieczeństwem wynikają- cym z wdrożenia nawet agresywnego, a skutecznego leczenia. Aktywacja tych chorób zwiększa zarówno ryzyko poronień, jak i porodów przedwczesnych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Nieprzerwana farmakoterapia nieswoistych zapaleń jelit środkami niemającymi działania karcynogennego ma istotny wpływ na urodzenie zdrowego dziecka. Optymalnym czasem do zajścia w ciążę w takim przypadku jest okres po trwającej przynajmniej 3 miesiące remisji choroby. W okresie planowania ciąży zaleca się suplementację kwasu foliowego.

 8. Czy szpital psychiatryczny jest (nadal instytucją totalną?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2017-06-01

  Full Text Available Pół wieku temu Erving Goffman sformułował koncepcję szpitala psychiatrycznego jako instytucji totalnej. Zdaniem badacza w miejscu tym personel w pełni panuje nad pacjentem: jego czasem, życiem prywatnym, możliwością poruszania się. Szpital psychiatryczny to miejsce szczególne. Na jego terenie leczone są schorzenia, których objawów często nie potrafimy dostrzec i właściwie ocenić. Jest to również placówka unikalna pod kątem prawnym. Do oddziału psychiatrycznego – w pewnych okolicznościach – można przyjąć pacjenta bez jego zgody; można tam także zastosować przymus bezpośredni. W Polsce od 20 lat funkcjonuje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, której zapisy stoją na straży praw człowieka chorego/zaburzonego psychicznie. Celem ustawy było wprowadzenie standardów broniących praw i wolności pacjenta oddziału psychiatrycznego. W dokumencie uwzględniono ponadto zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób leczonych na oddziałach psychiatrycznych i pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zasady przymusowego przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, zasady ochrony praw pacjenta szpitala psychiatrycznego (w tym kompetencje sądu opiekuńczego i Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz zasady dotyczące tajemnicy informacji związanych z pacjentem doświadczającym zaburzeń psychicznych. Warto rozważyć, czy pojawienie się podobnych dokumentów sprawia, że szpital psychiatryczny traci charakter totalny. Być może kluczowe są raczej elementy promujące konkretne formy relacji między personelem a pacjentem. Jakie zatem aspekty prawno-społeczne powinna uwzględniać odpowiedzialna polityka ochrony zdrowia psychicznego?

 9. Предмети на културата (музикални инструменти и музиката в Библията. Към въпроса за музикалността на поетическото слово, за химнографията и лириката на Николай Лилиев

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galia Simeonova-Konach

  2016-10-01

  Full Text Available Cultural artefacts (musical instruments and music in the Bible: On the question of the music of poetry, hymnography and the lyric poetry of Nikolay Liliev The present paper is dedicated to the symbols of musical culture in semiotic and cultural discourse, as reflected by the category “cultural artefacts” (musical instruments in the Bible. At the same time, it is as an attempt to demonstrate the literary critical and musicological potential of the problem. The category “musical instruments” in biblical texts has been discussed in a historical perspective. Another issue analysed in the paper are the rhythmic and metric structures of Byzantine and Bulgarian hymnography. Both these questions are viewed from the perspective of musical and poetical homology in Bulgarian symbolist poetry, specifically in the lyric poetry of Nikolay Liliev, and of the connections of Orthodox hymnography with broadly understood musicality of poetry.   Artefakty (instrumenty muzyczne i muzyka w Biblii. O muzyczności tekstu literackiego, hymnografii i liryki Nikołaja Liliewa Artykuł poświęcony jest roli symboli kultury muzycznej w dyskursie semiotycznym i kulturowym na podstawie kategorii artefaktów kulturowych (instrumentów muzycznych w Biblii oraz stanowi próbę ukazania literacko-krytycznego i muzykologicznego potencjału zagadnienia. Kategoria „instrumenty muzyczne” w tekstach biblijnych została omówiona w perspektywie historycznej. Tekst analizuje również problematykę struktur rytmicznych i metrycznych hymnografii bizantyjskiej i bułgarskiej. W drugiej części artykułu oba zagad­nienia rozpatrywane są w aspekcie muzycznej i poetyckiej homologii poezji symbolistów bułgarskich, na podstawie liryki Nikołaja Lilijewa. Inną kwestię podejmowaną w wyżej wymienionym kontekście są niektóre związki i relacje pomiędzy hymnografią prawosławną a szeroko rozumianą muzycznością poezji.

 10. KONCENTRACJA BEZPOŚREDNIEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W UKŁADACH NADĄŻNYCH Z WYKORZYSTANIEM NIEOBRAZUJĄCYCH ELEMENTÓW OPTYCZNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł WAJSS

  2016-06-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w dziedzinę nieobrazujących układów optycznych wykorzystywanych w układach nadążnych za pozornym ruchem Słońca; dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy i techniki z tej dziedziny oraz przedstawia konkretny przypadek wykorzystania soczewki Fresnela w układzie nadążnym o kształcie sferycznym. W pierwszej części opisano zagadnienie jakim jest refrakcja (załamanie promieniowania słonecznego występujące w układach optycznych stosowanych m.in. w energetyce, w dalszej części dokonano analizy dostępnych dziś, w rozwiązaniach komercyjnych, nieobrazujących układów optycznych wykorzystujących soczewki Fresnela, w trzeciej, ostatniej, części przedstawiono metodologię wyznaczenia geometrii takiej soczewki dla układu optycznego o kształcie sferycznym, w celu jego zastosowania w urządzeniu nadążnym za pozornym ruchem Słońca przy jednoczesnej minimalizacji zjawiska aberacji sferycznej. W przeprowadzonych badaniach przyjęta została stała wysokość pierścienia (karbu w zmienna dla dwóch zakresów zależnych od liczby pierścienia p. W pracy wykorzystano zjawisko załamania światła słonecznego występującego na granicy dwóch ośrodków o różnej gęstości (prawo Snell’a przy czym na modelowanej soczewce występują dwa punkty załamania zarówno na zewnętrzna jak i na wewnętrznej (karbowanej powierzchni. Przedstawione wyniki analizy zamodelowanego układu optycznego, w środowisku RayTracing, świadczą o poprawności wykonania programu obliczeniowego oraz o odpowiednim odwzorowaniu wyznaczonych parametrów w projekcie zrealizowanym w środowisku graficznym. Jak założono w projekcie położenie ogniska przypadło w środku (hemisfery czyli f=R.

 11. Wpływ prenatalnej ekspozycji na leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Krajewska

  2017-03-01

  Full Text Available Zaburzenia ze spektrum autyzmu są grupą zaburzeń neurorozwojowych charakteryzującą się deficytami w interakcjach społecznych, nieprawidłowościami w komunikacji i powtarzającym się, ograniczonym repertuarem zainteresowań i aktywności. Etiologia autyzmu jest niejasna, choć wyniki badań sugerują interakcję czynników genetycznych i środowiskowych, która prowadzi do nieprawidłowości w neuroprzekaźnictwie i anatomicznej budowie mózgu. Serotonina, neuroprzekaźnik obecny w ośrodkowym układzie nerwowym, obwodowo wykazujący działanie hormonu tkankowego, od dawna budzi zainteresowanie badaczy zajmujących się etiologią zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nieprawidłowe przekaźnictwo serotoninergiczne może odgrywać zasadniczą rolę w patofizjologii zaburzeń rozwoju, co sugeruje obserwowane w wielu niezależnych badaniach zwiększone stężenie serotoniny płytkowej u średnio jednej z trzech badanych osób obciążonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W związku z kluczowym znaczeniem serotoniny dla rozwoju i funkcjonowania mózgu płodu zaczęto uważniej przyglądać się prenatalnej ekspozycji na substancje zmieniające stężenie tego neurohormonu, m.in. inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Stanowią one najczęściej stosowaną grupę leków przeciwdepresyjnych na całym świecie, a badania wskazują, że  2–13% ciężarnych w krajach rozwiniętych przyjmuje leki przeciwdepresyjne. Sugerowany (lecz nadal kontrowersyjny związek między prenatalną ekspozycją na  selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny a wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu może wynikać również ze wskazań do stosowania leku, takich jak depresja ciążowa. W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań nad związkiem przyjmowania przez kobiety w ciąży selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny z powstawaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 12. „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Nowak

  2009-01-01

  Full Text Available Poruszane w tekście zagadnienia wiążą się z problematyką budowy nowych systemów informacyjnych w nauce, które w piśmiennictwie określa się mianem e-library, library 2.0, e-science, Web 2.0 etc. Artykuł mówi o koniecznych zmianach zachowań ludzi nauki w zakresie publikowania w kontekście wspomnianych kierunków rozwoju komunikacji naukowej. Autor przewiduje, że budowa nowych systemów informacyjnych spopularyzuje samopublikację (self-publishing tekstów naukowych, która zdynamizuje rozwój repozytoriów o otwartym dostępie (open access. Zjawisko samopublikacji wpłynie także na zmianę metod oceny publikacji naukowych. Ich ocena będzie mogła się dokonywać przez automatyczne obliczanie cytowalności. Stopniem uzyskiwanych cytowań będzie można także parametryzować teksty opublikowane przez autorów w repozytoriach już po pozytywnej ocenie peer review. Ponadto, jak twierdzi autor, zjawisko samopublikacji powinno spopularyzować blogosferę w nauce, a w tym kontekście z pewnością pojawi się nawyk bezpośredniego komentowania wzmianek uczonych o własnych pracach badawczych przez specjalistów reprezentujących te same dyscypliny. Taka wymiana informacji będzie możliwa dzięki rozpowszechnieniu się samopublikacji i powinna w pełni zastąpić organizowanie drogich konferencji naukowych, w których udział bierze najczęściej tylko część środowiska. Autor uważa, że na marginesie zasygnalizowanych zmian pojawią się także zjawiska niepożądane, których przejawem z pewnością będzie „wykluczenie” najstarszych generacji uczonych, z uwagi na niemożność opanowania przez nich nowych technologii.

 13. Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Wróblewska-Trochimiuk

  2017-10-01

  Full Text Available A spectre is haunting Europe: The Korčula Summer School as a freethinking island and space for dialogue The Korčula Summer School and the journal Praxis associated with it occupy an important place on the map of Yugoslav intellectual history in the nineteen-sixties and seventies. Philosophers, sociologists and representatives of other professions considered the issues of Socialism, revolution, the idea of self-government. These direct contacts with Western intellectuals were not only an important contribution to the Yugoslav philosophical thought, but also constituted an input to the contemporary Western intellectual life. The aim of the article is to present the complex inter-institutional and interpersonal network by which the Yugoslav achievements of the so-called Praxis group became part of the European heritage. In this way, studying wandering ideas shows the Yugoslav culture to be not only receptive, but also creative and innovative.   Widmo krąży po Europie. Korczulańska Szkoła Letnia jako wyspa wolnego myślenia i przestrzeń dialogu Na mapie jugosłowiańskiej historii intelektualnej istotne miejsce zajmują Korczulańska Szkoła Letnia (Korčulanska ljetna škola i związane z nią czasopismo „Praxis”. W ich ramach filozofowie i socjologowie, a także przedstawiciele innych profesji, w latach 60. i 70. XX wieku podejmowali refleksję nad zagadnieniem socjalizmu, rewolucji, idei samorządności. Ożywione kontakty z zachodnimi intelektualistami stanowiły nie tylko istotny wkład w lokalną myśl intelektualną, ale także promieniowały na świat zachodni, gdzie również były dyskutowane i rozwijane. Celem artykułu jest zaprezentowanie licznych i skomplikowanych sieci międzyinstytucjonalnych i międzyludzkich, dzięki którym jugosłowiański dorobek filozoficzny tzw. grupy Praxis, stał się częścią dziedzictwa europejskiego. W ten sposób badanie idei wędrownych pokazuje, że kultura jugosłowiańska miała nie

 14. Padaczka jako problem wieku podeszłego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2010-12-01

  Full Text Available Padaczka w późnym wieku cechuje się wieloma odrębnościami, stwarzając istotne trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Badania wykazały, że liczba zachorowań na padaczkę u osób po 50. r.ż. wyraźnie wzrasta – jej występowanie u osób w wieku 70-75 lat jest dziś ważnym problemem społecznym. Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach wykazują zbliżone wskaźniki rozpowszechnienia i zachorowalności na padaczkę w wieku starczym. Etiologia napadów w tym wieku jest różna: u 50% chorych stwierdza się padaczkę idiopatyczną, u 33% będącą skutkiem uszkodzenia naczyniowego mózgu, zaś w 12% padaczkę w przebiegu procesów otępiennych. Pozostałe przyczyny są o wiele rzadsze. W wieku starczym napady częściowe złożone (50% i proste (13% przeważają nad napadami toniczno-klonicznymi (27%. W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim wykluczyć kardiogenne tło utrat przytomności oraz otępienie. W związku z wydłużającą się w ostatnich latach średnią długością życia w Polsce problem padaczek wieku starczego bę- dzie narastał. Jest on także związany z występowaniem w tym wieku udarów niedokrwiennych. W artykule przedstawione zostały odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do naszego kraju oparte na powszechnie przyjętych wskaźnikach zachorowalności i rozpowszechnienia padaczki.

 15. Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe = Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Włoch

  2016-02-01

  • Siła mięśniowa w wybranych ruchach barku nie różni się pomiędzy pacjentkami po mastektomii z objawem łopatki skrzydlatej,a badanymi po mastektomii bez tego objawu.           Introduction and purpose: Approximately 70,000 women in Poland, lives with at least five years, diagnosed with breast cancer. 40 to 60% of the respondents, 12 months after surgery and adjuvant therapy, has at least one functional problem of the shoulder, which may result from the co-existence winged scapula. Aim of the study was to evaluate the function and range of motion of the shoulder (in patients from the age group 50-59 years, symptom winged shoulder on the left side of the body, which has been acquired surgery. Material and Methods: The material collected in the Department of Rehabilitation Holy Cross Cancer Center in Kielce. Inclusion criteria (age, sex, treatment at Holy Cross Cancer Center > 2 years after surgery, met 32 patients over 50 years of age. Goniometric assessment made to measure range of motion in the joint, Anthropometric examined the range of motion of the shoulder. Dynamometer  was used to assess the strength of selected muscle groups while lifting, protract and retract of the shoulder. Results: The mobility of glenohumeral and scapular joint on the left breast mastectomy was significantly restricted in the movements of flexion (9°, vertical extension (5°, abduction (8.2°, internal rotation (3.4° and external rotation (10.9° compared to the healthy side in the same patients. Muscle strength in selected groups of shoulder muscles differed significantly between the upper limb covered mastectomy with symptom winged scapula and healthy limb of the same patients. Conclusion 1. Mobility of the shoulder patients in the group of 50-59 years after mastectomy symptom winged blades vary the value of bending compared to patients after mastectomy without this symptom. 2. The strength of muscle movements in the selected shoulder does not differ between patients

 16. Astma a dym tytoniowy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Fabisiewicz

  2009-09-01

  Full Text Available Szacuje się, że około 10-15% dzieci do 10. roku życia ma rozpoznaną astmę oskrzelową. Wdychanie dymu tytoniowego nasila objawy i utrudnia leczenie astmy. Dotyczy to zarówno palenia czynnego, jak i biernego wdychania dymu tytoniowego. Narażenie na dym tytoniowy może przyczyniać się do rozwoju przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych i w konsekwencji prowadzić do POChP czy powodować zaostrzenia i cięższy przebieg astmy. Negatywne skutki palenia dotyczą także przebiegu ciąży oraz dalszego rozwoju dziecka. Około 30% leczących się na astmę przyznaje się do nikotynizmu lub jest narażonych na bierne palenie. Podobny odsetek palących może występować wśród kobiet w ciąży. Dzieci narażone na dym tytoniowy w środowisku domowym mają większą liczbę zaostrzeń astmy w ciągu roku niż dzieci bez narażenia na dym tytoniowy, a także są częściej hospitalizowane oraz wymagają wyższej średniej dawki glikokortykosteroidów stosowanej w leczeniu profilaktycznym podtrzymującym remisję objawów klinicznych. Udowodniono dodatnią korelację pomiędzy wysokością stężenia metabolitu nikotyny – kotyniny w moczu dzieci a liczbą wypalanych papierosów przez rodziców. Stężenia kotyniny w moczu u osób palących i narażonych na dym papierosowy mają związek z rozwojem patologii układu oddechowego, w szczególności z cięższym przebiegiem i oporniejszym leczeniem astmy. Fizjologia drzewa oskrzelowego pod wpływem dymu tytoniowego jest dodatkowo zaburzona, co ma następstwa w postaci mniejszej odpowiedzi na klasyczne leczenie astmy przy pomocy glikokortykosteroidów i sugeruje konieczność włączania u takich chorych leków antyleukotrienowych celem modyfikacji patologicznego wpływu substancji toksycznych z dymu tytoniowego na drzewo oskrzelowe.

 17. Mechanizmy patogenetyczne IgE-zależne i IgE-niezależne w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Kaczmarski

  2010-12-01

  Full Text Available Według aktualnie obowiązującej terminologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej nadwrażliwość organizmu to nieprawidłowa, opaczna i powtarzająca się reakcja na spożyty lub spożywany pokarm, który jest dobrze tolerowany przez osoby zdrowe. Ze względu na mechanizm patogenetyczny dzielimy ją na immunologiczną lub nieimmunologiczną. Do pierwszej grupy należą chorzy z alergią pokarmową, u których objawy chorobowe są wynikiem udziału przeciwciał IgE. Alergicznie na szkodliwy pokarm reaguje około 8% małych dzieci, w większości nadwrażliwość pokarmowa jest u nich wywołana reakcją organizmu na białka mleka krowiego. Za najważniejsze alergeny odpowiedzialne za proces uczulenia i/lub rozwoju nadwrażliwości pokarmowej uważane są: białka mleka krowiego, białka jaja, ryby, skorupiaki, mięczaki, orzechy, soja, pszenica. Klinika alergii pokarmowej jest bardzo bogata. Rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej to trudny i wieloetapowy proces, gdyż nie dysponujemy łatwym, tanim, czułym i swoistym testem ułatwiającym to zadanie. Podstawą rozpoznania alergii jest udowodnienie zależności przyczynowo-skutkowej między spożyciem szkodliwego pokarmu a wystąpieniem objawów. Z metod alergologiczno-immunologicznych dysponujemy możliwością rozpoznawania alergii pokarmowej IgE-zależ- nej i oznaczenia w surowicy IgE całkowitej oraz alergenowoswoistych IgE. Ten mechanizm patogenetyczny reakcji wykrywa się poprzez wykonanie testów skórnych typu prick z alergenami pokarmowymi i/lub powietrznopochodnymi. W odniesieniu do reakcji klinicznych wywołanych mechanizmami IgE-niezależnymi dysponujemy możliwością wykonania płatkowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi. W nadwrażliwości pokarmowej nie ma jednego, uniwersalnego testu diagnostycznego. Dla postawienia właściwej diagnozy decydujące znaczenie ma doustna próba prowokacji i eliminacji. Podstawą w leczeniu przyczynowym tej

 18. The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Układ Stowarzyszeniowy Ue – Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta

  2015-06-01

  Full Text Available 1 września 2014 r. wszedł w życie (częściowo układ stowarzyszeniowy między UE i Gruzją. Jego główną część stanowi „Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu”, która przewiduje pełną liberalizację handlu wyrobami przemysłowymi i znaczącą redukcję barier w handlu rolnym. Istotna część umowy jest poświęcona eliminacji regulacyjnych barier dla handlu (np. standardów technicznych. Umowa przewiduje też stopniową i częściową liberalizację handlu usługami, jak też szybką i głęboką eliminację barier w zakresie przepływów kapitałowych. Liberalizacja przepływu pracowników ma bardzo ograniczony zakres. Postanowienia układu stowarzyszeniowego UE-Gruzja są podobne do Układów europejskich podpisanych wcześniej przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej, jakkolwiek istotne są też różnice. Oczekuje się, że układ stowarzyszeniowy przyniesie wiele korzyści Gruzji, w tym (a stabilizację jej systemu ekonomicznego i prawnego, czyniąc go w efekcie bardziej przewidywalnym dla inwestorów oraz bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców; (b zbliżenie wielu przepisów do tych, które obowiązują w UE, co rozszerzy rynek dla gruzińskich towarów i usług; (c lepsze wdrożenie przepisów ważnych dla biznesu. Krótkookresowe korzyści wynikające z liberalizacji handlu będą skromne dla Gruzji, częściowo z uwagi na otwarty dostęp do jej rynku już przed wejściem Układu w życie. Implementacja Układu będzie się też wiązać z kosztami dostosowawczymi, które są zazwyczaj nieuniknioną metodą wzrostu eksportu na wielki rynek UE.

 19. ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE ORAZ ENERGII ODPADOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OBIEKTU PRZEMYSŁOWO-BIUROWEGO W SCHWABACH/ NIEMCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ada KOWALSKA

  Full Text Available Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk pro-ekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.

 20. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE BIOMASY OTRZYMANEJ W NOWEJ TECHNOLOGII PRZETWARZANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH „BIONOR SLUDGE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  January BIEŃ

  2016-06-01

  Full Text Available Obecny stan prawny w pewien sposób generuje poszukiwania i rozwój nowoczesnych technologii pozwalających na rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce nie tylko dla dużych obiektów, ale przede wszystkim dla instalacji małych i średnich, ponieważ to z nich głównie osady ściekowe obecnie trafiają na składowiska odpadów. Celem pracy jest ocena funkcjonowania prototypowej linii technologicznej do przetwarzania osadów ściekowych i ocena uzyskanej z tej technologii biomasy. Technologia Bionor Sludge stanowi rozwiązanie przeznaczone dla gminnych oczyszczalni o przepustowości do 1000 m3*d-1. Powstające osady ściekowe odpowiednio przetworzone w instalacji mogą zostać zagospodarowane dwojako: jako kompost lub jako wsad do instalacji termicznej, gdzie mogą stanowić biomasę zgodnie z ustawą o OZE. W pracy przedstawiono materiały pozwalające na wstępną ocenę jakości uzyskiwanego produktu pod kątem potencjału nawozowego i energetycznego. Bionor Sludge to technologia, która polega na przekierowaniu, w możliwie największym stopniu, energii chemicznej zgromadzonej w ściekach komunalnych do osadów stanowiących rezerwuar substancji organicznej. Cały układ technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadów charakteryzuje się również wysoką efektywnością i elastycznością pracy przy modułowej zabudowie. Możliwe i w pełni zasadne jest zastosowanie wybranych elementów omawianej instalacji w ramach modernizacji istniejących obiektów. Technologia Bionor Sludge dzięki swej innowacyjności i założeniom o możliwie najlepszym wykorzystaniu zasobów nawozowych i energetycznych, umożliwia racjonalne funkcjonowanie oczyszczalni i tym samym znaczące odciążenie budżetu gmin i ostatecznie ich mieszkańców.

 1. Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Krzesiński

  2012-07-01

  Full Text Available Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego, nieoptymalną farmakoterapią i rzadszym leczeniem interwencyjnym. Autorzy przedstawiają przypadek chorego z zespołem metabolicznym (negującego dolegliwości dławicowe, diagnozowanego w kierunku choroby niedokrwiennej serca z powodu dyskretnych nieprawidłowości elektrokardiograficznych. Wykonanie sekwencji nieinwazyjnych badań obrazo‑ wych (radioizotopowy test wysiłkowy, badanie echokardiograficzne z oceną kurczliwości metodą odkształce‑ nia dwuwymiarowego umożliwiło rozpoznanie i ocenę efektu leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej. Szczególnie wartościową obserwacją było wystąpienie w trakcie fazy recovery radioizotopowego testu wysił‑ kowego opóźnionego uniesienia odcinka ST, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a świadczącym o istotnym zwężeniu naczynia nasierdziowego. W opisywanym przypadku rozpoznanie choroby wieńcowej zostało usta‑ lone dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania, których nieinwazyjny charakter gwarantuje bez‑ pieczeństwo pacjenta. Wykorzystanie tych wysoce wiarygodnych metod diagnostycznych umożliwiło wykry‑ cie krytycznego zwężenia tętnicy wieńcowej, którego konsekwencją hemodynamiczną mógł być w niedalekiej przyszłości ostry zespół wieńcowy, jako pierwsza manifestacja kliniczna choroby wieńcowej. W przypadku wątpliwości klinicznych, zwłaszcza u asymptomatycznych chorych wysokiego ryzyka sercowo‑naczyniowego, słuszne jest zatem

 2. The capture of the Marienwerder Castle, or where the Teutonic Order’s expansion to the East was stopped

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vytenis Almonaitis

  2017-12-01

  Full Text Available The capture of the Marienwerder Castle, or where the Teutonic Order’s expansion to the East was stopped This paper analyzes the construction, features, and significance of the Marienwerder castle, and its capture by Lithuanian forces in 1384. Located in what is now Kaunas, the castle represented the furthest eastern point of the Teutonic Order’s penetration into the Grand Duchy of Lithuania. As the sparse historiography on it suggests, the event seems to have been overlooked by contemporary historians. In fact, this castle of the Teutonic Order was not just an ordinary fortress, but a mighty stronghold. A detailed analysis of primary sources allows classifying the capture of Marienwerder as a major event in the war between the Order and the Grand Duchy of Lithuania as well as one of the major victories scored by the latter. It may be concluded that the Teutonic Order’s expansion to the east, which had been started from Torun, was then stopped at Kaunas.   Zajęcie zamku Marienwerder albo gdzie zakończyła się ekspansja zakonu krzyżackiego na wschód W artykule analizowane są budowa, znaczenie i zajęcie w 1384 r. zamku zakonu krzyżackiego Marienwerder, który mieścił się na terytorium miasta Kowna. Był to najbardziej wysunięty na wschód zamek krzyżacki, który najgłębiej wchodził w terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Skromna historiografia świadczy o tym, że został on zapomniany przez współczesnych historyków. A jednak mowa jest tu nie o zwykłej rezydencji zakonu, a o potężnej twierdzy. Szczegółowa analiza źródeł pierwotnych pozwala uważać zajęcie zamku Marienwerder za jedno z najważniejszych wydarzeń w wojnie między zakonem krzyżackim a Wielkim Księstwem Litewskim, jak również jednym z największych zwycięstw tego ostatniego. Można również twierdzić, że ekspansja zakonu na wschód, rozpoczęta od Torunia, zakończyła się na Kownie.

 3. Metody prognozowania upadłościprzedsiębiorstw w krajach rozwijających się na przykładzie Malezji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2010-04-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie działalność w otoczeniu, które jest zmienne i turbulentne. Bardzo ważna jest umiejętność przewidywania trudności finansowych i ciągła ocena kondycji firmy, gdyż każda jednostka gospodarcza może znaleźć się na krawędzi bankructwa. Jedynie w takim przypadku menedżerowie mogą podjąć działania restrukturyzacyjne i ocalić ją od upadku. Jeżeli jednak nie wiedzą, jak zła jest sytuacja podmiotu, może być zbyt późno na jego reorganizację i ocalenie. Z tego powodu niezwykle ważne jest opracowywanie modeli pozwalających oceniać kondycję przedsiębiorstw i ryzyko bankructwa. Wnioski badawcze wyciągnięte przez naukow-ców w krajach wysoko rozwiniętych (takich jak USA, Kanada, Zjednoczone Króle-stwo czy Niemcy mogą okazać się przydatne przy opracowywaniu metod przewi-dywania upadłości w Polsce. Jednak polska gospodarka różni się znacząco od go-spodarek bogatych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Dlatego polscy pracownicy naukowi powinni koncentrować się nie tylko na badaniach pro-wadzonych przez Altmana, Tafflera czy Beavera, ale także wzorować się na doko-naniach naukowców z krajów rozwijających się, takich jak Malezja. Celem niniej-szego artykułu jest zaprezentowanie metod przewidywania upadłości w Malezji. Być może, warto byłoby przeprowadzić podobne badania w Polsce.

 4. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 5. Aripiprazol: od wyjątkowego mechanizmu działania do szerokich zastosowań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2016-09-01

  Full Text Available Efektywne, nastawione na możliwie kompletną poprawę objawową i funkcjonalną leczenie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej pozostaje w dzisiejszym stanie wiedzy zadaniem trudnym. Uważa się, że kluczowe jest kompleksowe podejście do problemów pacjenta, a zastosowanie odpowiedniego leku przeciwpsychotycznego ma ten proces skutecznie wspomagać. Powszechnie obecnie stosowane nowoczesne leki przeciwpsychotyczne są podobnie skuteczne w zwalczaniu pozytywnych objawów psychozy schizofrenicznej oraz manii, natomiast znacznie różnią się w zakresie wpływu na pozostałe objawy, jak również pod względem tolerancji, akceptacji leczenia i szeroko rozumianej współpracy lekarz – pacjent. Aripiprazol wyróżnia się unikalnym mechanizmem działania – inaczej niż pozostałe leki przeciwpsychotyczne, jest częściowym antagonistą D2/D3 (oraz niektórych receptorów serotoninowych. Taki profil farmakologiczny pozwala na uzyskanie nie tylko znacznej, porównywalnej do innych leków przeciwpsychotycznych II generacji, skuteczności w leczeniu ostrej psychozy, ale także korzystnego wpływu na objawy afektywne, poznawcze i negatywne schizofrenii. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z profilu farmakologicznego leku są niskie ryzyko wywoływania parkinsonizmu, korzystny profil w zakresie wpływu na stan metaboliczny (praktycznie brak wpływu na masę ciała oraz niewywoływanie hiperprolaktynemii. Te korzystne cechy farmakologiczne powodują, że aripiprazol może być stosowany nie tylko w preferowanej monoterapii, ale także jako leczenie dodane, w tym w celu poprawy tolerancji innych leków. Nowsze badania wskazują na możliwości poszerzenia panelu wskazań, między innymi o depresję oporną na standardową farmakoterapię oraz zaburzenia zachowania u chorych z otępieniem.

 6. The Use if GIS Tools in Tourism Research on the Example of Wodzislaw Poviat

  Science.gov (United States)

  Pukowiec, Katarzyna

  2012-01-01

  The activities in name of tourist development in Wodzislaw poviat are the reason to evaluate the tourist land development. The evaluation was prepared on the basis of selected indexes characterizing the level of tourist infrastructure development. It considered: the number of lodgings per km2, the number of restaurants per km2, the amount of additional attractions per km2 and the density of tourist tracks. This database was analyzed by the use of GIS tools. Using GIS software allowed working with large databases and provided the possibility to create a graphic representation of the results. The level of tourist land development is diversified and depends on it function. The cities with the best developed tourist infrastructure are Wodzislaw Slaski, Radlin, Pszow, Rydultowy and town in Odra Valley: Olza, Bukow and Nieboczowy. Pszow, Gorzyce and Godow commons have the biggest density of tourist tracks. Działania na rzecz rozwoju turystyki w powiecie wodzisławskim są powodem do oceny zagospodarowania turystycznego obszaru. Ocenę wykonano w oparciu o wybrane wskaźniki, charakteryzujące stopień rozwoju infrastruktury turystycznej. Uwzględniono: liczbę miejsc noclegowych/km2, liczbę lokali gastronomicznych/km2, liczbę atrakcji dodatkowych/km2 oraz gęstość szlaków turystycznych. Bazę danych o zapleczu noclegowym, gastronomicznym, atrakcjach towarzyszących i szlakach turystycznych poddano analizom przy użyciu narzędzi GIS. Wykorzystanie oprogramowania GIS umożliwiło pracę z dużymi bazami danych i pozwoliło na graficzną prezentację wyników. Stopień zagospodarowania turystycznego obszaru jest zróżnicowany i zależy od pełnionej przez niego funkcji. Najlepiej rozwiniętą bazę turystyczną posiadają miasta Wodzisław Śląski, Radlin, Pszów i Rydułtowy oraz miejscowości w Dolinie Odry: Olza, Buków i Nieboczowy. Największa gęstość szlaków turystycznych występuje w Pszowie oraz w gminach Gorzyce i Godów.

 7. Topiramat – przegląd wybranych artykułów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2013-06-01

  Full Text Available Padaczka stanowi poważny problem epidemiologiczny z powodu znacznego rozpowszechnienia, a także terapeutyczny ze względu na odsetek przypadków lekooporności wynoszący 30%. W związku z tym położono nacisk na proces zsyntetyzowania nowych leków przeciwpadaczkowych (LPP, które będzie cechować większa skuteczność niż dotychczasowych. Pomimo wprowadzenia do obrotu ponad dziesięciu LPP drugiej generacji odsetek przypadków padaczki lekoopornej nie uległ zmianie, aczkolwiek u pojedynczych chorych wykazały one wyższość nad preparatami stosowanymi tradycyjnie. Do leków przeciwpadaczkowych drugiej generacji należy między innymi topiramat (TPM, cechujący się unikalną budową chemiczną (pochodna fruktopiranozy. W Polsce został wprowadzony do obrotu w 1998 roku. W niniejszej pracy opisano właściwości farmakokinetyczne, jak również zastosowanie TPM jako terapii dodanej w napadach padaczkowych uogólnionych i napadach częściowych oraz jako monoterapii w tego typu napadach. Topiramat ma wielokierunkowy mechanizm działania. Jest silnym blokerem kanałów sodowych, a także wpływa na kanały wapniowe, zwiększa aktywność receptorów GABA, blokuje typ kainowy/AMPA receptorów glutaminowych, jest słabym inhibitorem anhydrozy węglanowej. Omówiono dodatkowo możliwości zastosowania TPM w status epilepticus. Zwrócono uwagę na koszt leczenia topiramatem w porównaniu z takimi lekami, jak kwas walproinowy, oraz wpływ na jakość życia w porównaniu na przykład z lamotryginą. Opisano objawy uboczne, przyglądając się bliżej przyczynie spadku wagi przy zastosowaniu TPM oraz możliwości wystąpienia kwasicy metabolicznej, kamicy nerkowej oraz zmniejszonej potliwości. Podkreślono zalety stosowania topiramatu na tle innych LPP.

 8. Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalina Kukiełko-Rogozińska

  2017-12-01

  Full Text Available Faces of war in the context of Marshall McLuhan's media theory The article shows how Marshall McLuhan’s media theory is used to analyze photographs taken with an iPhone. The reflections were inspired by the blog of the Canadian photographer Rita Leistner, who participated in the media project aimed at familiarizing American soldiers’ families and friends with everyday life of the military contingent in Afghanistan. Leistner, for the first time in her career, used a smartphone instead of professional photographic equipment. Her decision was motivated by the need to edit photographs easily and publish them quickly on the Internet. The result of her work was a blog, titled Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. To describe her photographs, Leistner uses selected concepts defined by McLuhan in the second half of the 20th century: probe, extension of man or figure-background dichotomy. In consequence, the technological face of war can be better understood by the viewers of the materials she prepared.   Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana W artykule przedstawiono sposób wykorzystania teorii mediów Marshalla McLuhana do analizy zdjęć wykonanych iPhone’em. Inspiracją do tych rozważań jest blog kanadyjskiej fotografki Rity Leistner, uczestniczki projektu medialnego, którego celem było zapoznanie rodzin i przyjaciół amerykańskich żołnierzy z codziennym życiem wojskowego kontyngentu w Afganistanie. Leistner, po raz pierwszy w karierze, używała smartfonu zamiast profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Wynikało to z konieczności łatwego edytowania zdjęć i ich szybkiego umieszczania w internecie. Efektem tej pracy jest blog zatytułowany Looking for Marshall McLuhan in Afghanistan. Aby opisać swoje fotografie, Leistner użyła bowiem wybranych koncepcji sformułowanych przez kanadyjskiego myśliciela w drugiej połowie XX wieku: sondy, przedłużenia człowieka czy dychotomii figura/tło. Dzi

 9. Korzyści karmienia piersią dla matki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Gibas-Dorna

  2012-12-01

  Full Text Available Powszechnie wiadomo, że karmienie piersią pozytywnie wpływa na zdrowie dziecka oraz jego rozwój intelek‑ tualny. światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO zaleca rozpoczęcie karmienia piersią od pierwszej godziny po porodzie i jego kontynuację przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w miarę urozmaicania diety dziecka rekomenduje utrzymanie tego sposobu żywienia mniej więcej do 2. roku życia, traktując mleko matki jako najlepszy jakościowo pokarm uzupełniający. Coraz częściej podkreśla się protek‑ cyjną rolę karmienia naturalnego w rozwoju różnych chorób u matek oraz potencjalne skutki unikania prze‑ dłużonej laktacji. Wydaje się, że korzyści dla matki mają charakter wczesny (podczas połogu oraz długofa‑ lowy. Tuż po porodzie karmienie piersią przyspiesza obkurczanie macicy, zapobiega nadmiernej utracie krwi, chroni przed niedokrwistością z niedoboru żelaza, przeciwdziała wystąpieniu depresji poporodowej, umacnia więź matka – dziecko oraz poprawia zaburzoną w tym okresie jakość snu. Korzyści długofalowe wiążą się z obniżeniem ryzyka wystąpienia niektórych chorób nowotworowych (rak sutka, rak endometrium, rak jajni‑ ka, chorób sercowo‑naczyniowych (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzeń metabo‑ licznych (cukrzyca, nietolerancja glukozy, otyłość, hiperlipidemia, hiperinsulinemia, reumatoidalnego zapa‑ lenia stawów czy osteoporozy. Przedłużenie okresu laktacji i karmienia piersią ma również wymierną korzyść ekonomiczną i stanowi darmową naturalną antykoncepcję. Poniższa praca podsumowuje aktualny stan wie‑ dzy na temat wpływu karmienia piersią na zdrowie matek karmiących.

 10. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Konarzewski

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest weryfikacja dwóch hipotez. Pierwszą, według której zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej jest ujemnie skorelowane z wiekiem startu szkolnego, sprawdzono na danych z Badania sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym. Dyspersje wyników pomiaru umiejętności czytania i pisania (ale nie umiejętności matematycznych 1164 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej istotnie malały w kolejnych kwartylach wieku. Drugą hipotezę, zgodnie z którą w oddziale szkolnym efekt względnego wieku w klasie trzeciej jest dodatnio skorelowany ze zróżnicowaniem początkowych umiejętności językowych i liczbowych w klasie pierwszej, sprawdzono na danych 4838 uczniów z 254 oddziałów trzeciej klasy szkoły podstawowej, zebranych w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych PIRLS i TIMSS 2011. Umiejętności początkowe oceniono na podstawie opinii rodziców. Hierarchiczna analiza regresji (przy kontroli płci i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia oraz lokalizacji szkoły wykazała, że im większe było początkowe zróżnicowanie umiejętności językowych w oddziale (przy kontroli wieku uczniów, tym większa była różnica między osiągnięciami matematycznymi młodszych i starszych uczniów w klasie trzeciej. Wynik sugeruje, że pytanie o wiek, w jakim dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole, jest mniej ważne niż pytanie: Jak redukować zróżnicowanie umiejętności początkowych w oddziałach klasy pierwszej?

 11. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 12. Gry w podmiot. Szkic o (wczesnej twórczości Mladena Stilinovicia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bogusławska

  2016-10-01

  Full Text Available Games of a subject: A sketch of the (early works of Mladen Stilinović The article concerns the conceptualization of the subject in the works of the contemporary Croatian visual artist Mladen Stilinović. The object of analysis are most of all works (collages, texts from the 1970s and early 1980s, when the artist formulated the basis for his creative philosophy and at the same time determined the directions of their research. His system of reference were the socialist state order and the traditionalist, academic system of artistic practice, which he criticized from the perspectives of Diogenes, philosophical Cynicism and constructive anarchism. Until this day, the attitude of resistance is the main creative principle for Stilinović’s art. He sets strong, conscious and autonomous creator’s “I” against symbolic violence of different systems (political, ideological, educational, etc.. This “I” is not so much the material and object of expression as a space of play based on concpetualism and self-irony.   Gry w podmiot. Szkic o (wczesnej twórczości Mladena Stilinovicia Artykuł dotyczy konceptualizacji podmiotu w twórczości współczesnego chorwackiego artysty wizualnego – Mladena Stilinovicia. Przedmiotem analizy są przede wszystkim prace (kolaże, teksty z lat 70. i początku 80. XX wieku, kiedy to artysta formułował podstawy filozofii twórczej i określał kierunki swych poszukiwań. Układem odniesienia były dla niego wówczas socjalistyczny porządek państwa i tradycjonalistyczny, akademicki system praktyki artystycz­nej, które poddawał konsekwentnej krytyce z pozycji rozumnego, diogenesowskiego cynizmu i konstruktywnego anarchizmu. Do dziś postawa oporu jest dla Stilinovicia podstawową zasadą twórczą. Przemocy symbolicznej wszelkich systemów (politycznych, ideologicznych, edukacyjnych itp. przeciwstawia mocne, świadome i niezależne „ja” twórcy. Jest tu ono nie tyle tworzywem i przedmiotem ekspresji

 13. Biomarkery uszkodzenia miąższu nerek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Jung

  2011-12-01

  Full Text Available Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI jest rozpoznawane w oparciu o stężenie kreatyniny w surowicy i upośledzenie filtracji kłębuszkowej (glomerular filtration rate, GFR. AKI, które zastąpiło w ostatnich latach termin ostra niewydolność nerek, jest rozpoznawane między innymi u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, w wyniku nefrotoksycznego uszkodzenia radiokontrastem podczas zabiegów naczyniowych i badań obrazowych, u pacjentów oddziałów intensywnej terapii, we wstrząsie septycznym. Stężenie surowiczej kreatyniny jest ciągle głównym testem diagnostycznym, chociaż zmienia się w przebiegu AKI później niż GFR, który stanowi dokładniejszy wskaźnik czynności nerek. Użyteczność stężenia kreatyniny jako obiektywnego parametru jest jednak ograniczona, ponieważ zależy ono od wielu czynników, w tym od stopnia nawodnienia, diety, masy ciała, masy mięśniowej, wieku, płci, stosowanych leków. Nowe badania zaprezentowały inne, bardziej użyteczne laboratoryjne markery AKI, możliwe do oznaczenia w surowicy i/lub w moczu. Należą do nich m.in. cystatyna C, NGAL, KIM-1, L-FABP i IL-18. Nowe biomarkery stwarzają większe możliwości we wczesnym wykrywaniu AKI, a także mogą określać stopień uszkodzenia nerek w przebiegu AKI. Mogą być również przydatne w prognozowaniu zagrożenia przewlekłą chorobą nerek (PChN w wyniku AKI lub z innych przyczyn. Celem opracowania jest przedstawienie przeglądu aktualnych doniesień dotyczących zastosowania nowych biomarkerów we wczesnym wykrywaniu AKI oraz progresji do PChN.

 14. A potential theory approach to an algorithm of conceptual space partitioning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roman Urban

  2017-12-01

  Full Text Available A potential theory approach to an algorithm of conceptual space partitioning This paper proposes a new classification algorithm for the partitioning of a conceptual space. All the algorithms which have been used until now have mostly been based on the theory of Voronoi diagrams. This paper proposes an approach based on potential theory, with the criteria for measuring similarities between objects in the conceptual space being based on the Newtonian potential function. The notion of a fuzzy prototype, which generalizes the previous definition of a prototype, is introduced. Furthermore, the necessary conditions that a natural concept must meet are discussed. Instead of convexity, as proposed by Gärdenfors, the notion of geodesically convex sets is used. Thus, if a concept corresponds to a set which is geodesically convex, it is a natural concept. This definition applies, for example, if the conceptual space is an Euclidean space. As a by-product of the construction of the algorithm, an extension of the conceptual space to d-dimensional Riemannian manifolds is obtained.   Algorytm podziału przestrzeni konceptualnych przy użyciu teorii potencjału W niniejszej pracy zaproponowany został nowy algorytm podziału przestrzeni konceptualnej. Dotąd podział taki zazwyczaj wykorzystywał teorię diagramów Voronoi. Nasze podejście do problemu oparte jest na teorii potencjału Miara podobieństwa pomiędzy elementami przestrzeni konceptualnej bazuje na Newtonowskiej funkcji potencjału. Definiujemy pojęcie rozmytego prototypu, który uogólnia dotychczas stosowane definicje prototypu. Ponadto zajmujemy się warunkiem koniecznym, który musi spełniać naturalny koncept. Zamiast wypukłości zaproponowanej przez Gärdenforsa, rozważamy linie geodezyjne w obszarze odpowiadającym danemu konceptowi naturalnemu, otrzymując warunek mówiący, że koncept jest konceptem naturalnym, jeżeli zbiór odpowiadający temu konceptowi jest geodezyjnie wypuk

 15. The Financial Crisis, Austerity Policy And Greece / Kryzys Finansowy, Polityka Oszczędnościowa i Grecja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eißel Dieter

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera krótki przegląd głównych przyczyn obecnego kryzysu i dotyczy strategii dogmatyzmu rynkowego i ich skutków, które pojawiły się po zakończeniu powojennego boomu i tzw. systemu z Bretton Woods. Rosnące nierówności i deregulacja spowodowały wzrost inwestycji kapitału spekulacyjnego (kapitalizm kasynowy, przyczyniając się do bańki na rynku nieruchomości w USA. Dzięki pomocy z środków publicznych kapitał ten nie poniósł większych strat po jej pęknięciu. Jednak pomoc publiczna naraziły na poważne kłopoty budżety państw, które już były ograniczone w wyniku „podatkowego wyścigu na dno”, spowodowanego specyficznymi neoliberalnymi zaleceniami, mającymi pomóc w przełamaniu kryzysu ekonomicznego. Słabe wyniki ekonomiczne i wysokie oprocentowanie obligacji skarbowych - wynikające z niskich ocen wystawianych przez agencje ratingowe - zagroziły niektórym państwom w strefie euro niewypłacalnością. Sytuację pogorszyły błędy w zarządzaniu. Zaoferowana przez „trójkę” (EBC, MFW i UE pomoc finansowa wiązała się z „twardymi” reformami w duchu polityki oszczędności. Następstwem tego był kryzys społeczny i humanitarny o kolosalnych skutkach; było to dowodem ekonomicznego fiaska i zwiększyło dług publiczny do nieznośnych rozmiarów, głównie w Grecji, którą można uznać za laboratorium dla takiej strategii.

 16. PRACTALL – nowe zalecenia w leczeniu astmy u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Pawliczak

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego występującą u dzieci. Chociaż jej rozpoznawanie w większości przypadków oparte jest na wywiadzie i stosunkowo prostych badaniach dodatkowych, wydaje się, że choroba ta często pozostaje niezdiagnozowana przez lekarzy rodzinnych i pediatrów. Również leczenie astmy – choć stosunkowo proste – pozostawia wiele do życzenia. Taka sytuacja występuje nie tylko w Polsce, podobnie jest na całym świecie. W zależności od kraju lub kontynentu to samo dziecko chore na astmę może zostać poddane leczeniu różnego rodzaju. Dzieje się tak z wielu powodów, między innymi dlatego, że leczeniem astmy na świecie zajmuje się szerokie grono specjalistów, począwszy od lekarzy rodzinnych, przez pediatrów i pulmonologów, a na alergologach skończywszy. Dotychczasowe zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia astmy u dzieci stanowiły zaledwie część dokumentów poświęconych dorosłym pacjentom. Opublikowane niedawno zalecenia PRACTALL dotyczą diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci. W niniejszej pracy zawarto omówienie tego ważnego konsensusu pediatrycznego, pierwszego ogólnoświatowego tak obszernego dokumentu poświęconego chorobie, która stanowi ważne wyzwanie dla lekarzy rodzinnych, pediatrów, pulmonologów dziecięcych i alergologów. Konsensus ten omawia i wprowadza do praktyki klinicznej większość najnowszych badań nad astmą oskrzelową i świstami u dzieci. Niektóre zmiany mają charakter nowatorski i przełomowy, gdy chodzi o diagnostykę i leczenie astmy dziecięcej. W poniższym artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych elementów zaleceń PRACTALL.

 17. Latvian dialects in the 21st century: old and new borders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Stafecka

  2015-12-01

  in various sub-dialect groups of High Latvian dialect. The Selonian sub-dialects spoken in Zemgale show traces of dialectal features (syllable tones, irregular vowel shifts, etc.; they are found mainly in the speech of older generation. The Latgalian sub-dialects in Vidzeme are mainly spoken by older respondents and usually among family members; while in public spaces the sub-dialects practi­cally cannot be heard. However, many dialectal features have been retained in the speech of middle and even younger generations. The most stable are the sub-dialects spoken in Latgale because of their use not only in everyday speech but also in cultural activities. The presence of the Latgalian written language, too, helps to maintain local sub-dialects; it is also used in Roman Catholic church services in Latgale. In Latgale, the sub-dialects are spoken by all generations. However, the younger people sometimes use the standard language to communicate among themselves. This study provides new facts and might be the basis for further research. It might allow to predict the development of native language and its dialects as an important component of national and local identity respectively. Comparative analysis of mate­rial acquired at different periods allows us to conclude which dialectal features are more viable and which are more likely to change and disappear.   Dialekty łotewskie w wieku XXI: stare i nowe granice Choć na Łotwie wciąż stosunkowo dobrze zachowały się historyczne dialekty lokalne, nie można już obecnie mówić o dialektach i gwarach w tradycyjnym znaczeniu. Zmiany granic administracyjnych sprawiły bowiem, że tradycyjne gwary ulegają dziś zatarciu i stopniowo zanikają. Znacząco zmieniło się zwłaszcza usytuowanie strefy styku dialektów środkowego i górnołotewskiego; granica zasięgu tego ostatniego przesunęła się na wschód. Kwestiom tym poświęcono projekt „Dialekty łotewskie w XXI wieku: aspekt socjolingwistyczny”, w ramach kt

 18. Skuteczność ketoprofenu stosowanego miejscowo w postaci żelu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Kwiatkowska

  2013-04-01

  Full Text Available Niesteroidowe leki przeciwzapalne są bardzo często stosowane w leczeniu bólu ostrego i przewlekłego. Wśród chorób, w których znajdują zastosowanie, wymienia się między innymi choroby reumatyczne, a szczególnie chorobę zwyrodnieniową, która jest trzecią co do częstości chorobą przewlekłą występującą w populacji ogólnej. Przy wyborze niesteroidowych leków przeciwzapalnych należy brać pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek pacjenta, rodzaj choroby, rodzaj bólu (ostry, przewlekły, występowanie schorzeń współistnie‑ jących oraz leki przyjmowane przez chorego. Częstość choroby zwyrodnieniowej wzrasta z wiekiem – wystę‑ puje ona u około 50–60% osób >75. roku życia. W tej grupie wiekowej często występują również inne scho‑ rzenia i przyjmowane są leki, które w istotny sposób mogą ograniczać lub uniemożliwiać stosowanie ogólne niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U takich chorych zalecane są przede wszystkim – w pierwszej linii – niesteroidowe leki przeciwzapalne podawane miejscowo. Ketoprofen w żelu cechuje największa siła działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego oraz duży profil bezpieczeństwa. Ponieważ stężenie tego leku w postaci żelu w skórze, chrząstce stawowej i łąkotce jest duże, a w surowicy krwi małe, ketoprofen jest również zalecany w bólach urazowych.

 19. Praktyka samobadania piersi i wykonywanie mammografii w grupie pielęgniarek a zmienne socjodemograficzne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Smoleń

  2017-03-01

  Full Text Available Wstęp. Rak piersi nadal stanowi najczęstszy nowotwór złośliwy kobiet w Polsce. Rozpoznanie zmian w piersi podczas regularnego samodzielnego badania piersi oraz badanie mammograficzne to istotne elementy profilaktyki wtórnej nowotworów piersi. Cel pracy. Określenie realizacji profilaktyki wtórnej raka piersi przez pielęgniarki z uwzględnieniem charakteryzujących je czynników socjodemograficznych. Materiał i metody. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 184 pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej z zastosowaniem testu χ2 Pearsona. Przyjęto poziom istotności p<0,05. Wyniki. Pielęgniarki deklarowały najczęściej, iż informacje z zakresu zasad oraz techniki samobadania piersi uzyskały w okresie kształcenia w szkole medycznej, a w mniejszym stopniu z fachowego piśmiennictwa. Jedna trzecia respondentek regularnie wykonywała samobadanie piersi, natomiast połowa badanych wykonywała je niesystematycznie. Nie stwierdzono związku między czynnikami socjodemograficznymi charakteryzującymi respondentki a znajomością zasad samobadania piersi i regularnością jego wykonywania. Co piąta ankietowana pielęgniarka przynajmniej raz miała wykonane badanie mammograficzne. Wnioski. Wiedza i zachowania pielęgniarek w zakresie samobadania piersi i wykonywania mammografii nie odbiegają od prezentowanych przez inne kobiety. Czynniki socjodemograficzne charakteryzujące badane pielęgniarki nie miały wpływu zarówno na wykonywanie samobadania piersi i mammografii jak i na systematyczność badań. Pielęgniarki mają świadomość znaczenia badań profilaktycznych raka piersi, jednak w dużej części nie wykonują ich w ogóle lub robią to niezgodnie z zasadami. Jest to zjawisko niepokojące z powodu funkcji zawodowych, jakie pełnią pielęgniarki, szczególnie w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 20. Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Florczak

  2011-06-01

  Full Text Available Unikalne właściwości nici pajęczej, takie jak wytrzymałość, rozciągliwość, energia pękania (wiązkość, biokompatybilność oraz biodegradowalność spowodowały intensywny rozwój technologii biomateriałów opartych na białkach jedwabiu pajęczego. Postęp badań naukowych był hamowany przez długi czas brakiem metod pozyskiwania odpowiedniej ilości materiału. Przełomem technologicznym było opracowanie strategii biologii molekularnej, które doprowadziło do stworzenia warunków do produkcji inżynierowanych pajęczych białek jedwabiu (IPJ. Strategia ta polega na konstruowaniu sztucznych białek jedwabiu, których sekwencje oparte są na motywach konsensusowych białek naturalnych. Ponadto białka inżynierowane genetycznie, można skonstruować tak, aby nadać im „nowe” funkcje. Strategia białek hybrydowych zakłada, iż IPJ są rdzeniem, nośnikiem, nadającym strukturę, do którego można dołączyć (na poziomie DNA sekwencję nadającą funkcję np. rozpoznającą receptory komórkowe, enzymy, wiążącą metale, cukry i inne. Obecnie prowadzone są intensywne badania, które z jednej strony skupiają się na ustaleniu szczegółowej budowy i zrozumieniu procesu tworzenia się jedwabnej nici w naturze, a z drugiej strony próbuje się udoskonalić metody produkcji IPJ. Dzięki zdobytej wiedzy i rozwojowi powyższej technologii inżynierowany jedwab stanie się „inteligentnym” biomateriałem przyszłości, a otrzymywany na skalę przemysłową wywoła rewolucję biotechnologiczną.

 1. Choroba Creutzfeldta-Jakoba i jej odmiany

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Sikorska

  2011-04-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba jest najczęstszą chorobą wywoływaną przez priony. Heterogenna pod względem klinicznym, neuropatologicznym i molekularnym, może sprawiać spore problemy diagnostyczne. Chorobę Creutzfeldta-Jakoba dzieli się na 4 podstawowe postaci: sporadyczną, rodzinną, jatrogenną i wariant choroby CJD. Najczęstsza jest postać sporadyczna, którą z kolei dzielimy na 6 czystych i 3 mieszane podtypy. Typowa triada objawów obejmująca szybko postępujące otępienie, mioklonie i typowy zapis EEG nie jest charakterystyczna dla wszystkich podtypów CJD, a nasilenie i kolejność występowania objawów mogą być różne w poszczególnych podtypach. Podobnie jak inne choroby wywo- ływane przez priony, CJD jest chorobą nieuleczalną, prowadzącą do śmierci chorego. Rozpoznanie definitywnych postaci chorób wywoływanych przez priony jest nadal możliwe jedynie na podstawie badania histopatologicznego lub molekularnego. Obecnie jednak możliwości przyżyciowego rozpoznania CJD zwiększyły się, przede wszystkim dzięki rozwojowi badań obrazowych. Prawidłowa diagnostyka wymaga jednak wykonania wielu badań dodatkowych, przede wszystkim rezonansu magnetycznego o wysokiej czułości, badania EEG oraz badania płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność białka 14-3-3. Nowe kryteria diagnostyczne obejmują obecność zmian w jądrach podstawy i korze mózgu w badaniu rezonansu magnetycznego. Pomimo że infekcyjność postaci sporadycznej jest niska, należy monitorować wszystkie przypadki i dokładnie zbierać wywiad, szczególnie dotyczący zabiegów neurochirurgicznych, okulistycznych i transfuzji krwi.

 2. Psychiatria konsultacyjna – historia i współczesność

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Ścisło

  2014-09-01

  Full Text Available Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej. Prezentuje jej definicję, cele i zadania, działalność edukacyjną oraz historię – od starożytności do czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tej dziedziny w Polsce. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa przedstawiono funkcjonowanie psychiatrii konsultacyjnej w poszczególnych krajach; szczególny nacisk położono na zasady szkolenia i edukacji. Ponadto wymieniono wyzwania stojące przed omawianą dyscypliną. Jej rozwój wiąże się z rozwojem medycyny, m.in. w dziedzinie transplantologii, onkologii, pandemii chorób zakaźnych i biomedycyny, więc wraz z postępem medycznym będą się pojawiać nowe psychologiczne i emocjonalne wyzwania, które staną się obszarem działań psychiatrii konsultacyjnej. Omówiono jej wpływ na inne dziedziny medycyny: zgłoszone i przeprowadzone konsultacje psychiatryczne znacząco skracają długość pobytu w szpitalu (istnieje bezpośredni związek między czasem zgłoszenia konsultacji a długością hospitalizacji, pomagają obniżyć koszty opieki medycznej, oferują lepszy dostęp do opieki psychiatrycznej, zwiększają wykrywalność chorób psychicznych, których część może stanowić zagrożenie dla życia, oraz wpływają na jakość życia pacjentów. We wnioskach ujęto pięć głównych zadań psychiatrii konsultacyjnej. Są to: diagnostyczna ocena, identyfikacja barier powrotu do zdrowia, identyfikacja ponownego pogorszenia, krótka psychoterapia skoncentrowana na problemie i leczenie farmakologiczne.

 3. Accuracy Assessment of Geometrical Elements for Setting-Out in Horizontal Plane of Conveying Chambers at the Bauxite Mine "KOSTURI" Srebrenica

  Science.gov (United States)

  Milutinović, Aleksandar; Ganić, Aleksandar; Tokalić, Rade

  2014-03-01

  Setting-out of objects on the exploitation field of the mine, both in surface mining and in the underground mines, is determined by the specified setting-out accuracy of reference points, which are best to define spatial position of the object projected. For the purpose of achieving of the specified accuracy, it is necessary to perform a priori accuracy assessment of parameters, which are to be used when performing setting-out. Based on the a priori accuracy assessment, verification of the quality of geometrical setting- -out elements specified in the layout; definition of the accuracy for setting-out of geometrical elements; selection of setting-out method; selection at the type and class of instruments and tools that need to be applied in order to achieve predefined accuracy. The paper displays the accuracy assessment of geometrical elements for setting-out of the main haul gallery, haul downcast and helical conveying downcasts in shape of an inclined helix in horizontal plane, using the example of the underground bauxite mine »Kosturi«, Srebrenica. Wytyczanie obiektów na polu wydobywczym w kopalniach, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych, zależy w dużej mierze od określonej dokładności wytyczania punktów referencyjnych, przy pomocy których określane jest następnie położenie przestrzenne pozostałych obiektów. W celu uzyskania założonej dokładności, należy przeprowadzić wstępną analizę dokładności oszacowania parametrów które następnie wykorzystane będą w procesie wytyczania. W oparciu o wyniki wstępnej analizy dokładności dokonuje się weryfikacji jakości geometrycznego wytyczenia elementów zaznaczonych na szkicu, uwzględniając te wyniki dobrać należy odpowiednią metodę wytyczania i rodzaj oraz klasę wykorzystywanych narzędzi i instrumentów, tak by osiągnąć założony poziom dokładności. W pracy przedstawiono oszacowanie dokładności wytyczania elementów geometrycznych dla głównego chodnika transportowego

 4. PIERWIASTKI ŚLADOWE W WYBRANYCH WODACH MINERALNYCH DOSTĘPNYCH W HANDLU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Paweł PIECH

  Full Text Available Butelkowane wody mineralne stanowią istotne źródło zaspokajania zapotrzebowania na wodę w codziennej diecie człowieka. Ze względu na łatwość przyswajania przez organizm składników mineralnych zawartych w wodach mineralnych konieczne jest świadome wybieranie produktu o składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Oprócz makroskładników, których charakterystyka ilościowa zawsze widnieje na etykietach, wody mineralne zawierają również mikroelementy. Celem pracy była analiza koncentracji pierwiastków śladowych w 22 butelkowanych wodach mineralnych dostępnych w handlu na terenie Rzeszowa. Artykuł zawiera główne zagadnienia dotyczące znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz wpływu mikroelementów na zdrowie człowieka. W badaniach zastosowano metodę całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego TXRF. Analizy wykazały obecność 18 pierwiastków śladowych w badanych wodach: Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Mn, Ni, P, Rb, Se, Sr, Ti, Zn. Najwyższe stężenia mikroskładników w przeważającej większości występują w wodach leczniczych. Żadna z badanych wód mogąca służyć jako stałe źródło płynów w diecie (wody nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane nie zawiera mikroskładników w ilości, która pozwalałaby na fizjologiczno-odżywcze oddziaływanie na organizm. Dodatkowo wykazano, że pomiędzy stężeniem bromu i germanu istnieje silna korelacja dodatnia R2 = 0,993.

 5. OPTYMALIZACJA SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM METAKAOLINITU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz KONKOL

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji składu betonu modyfikowanego dodatkiem prażonego kaolinitu (metakaolinitu, użytego jako częściowy substytut cementu. Optymalizację przeprowadzono przy użyciu programu STATISTICA w oparciu o wyniki badań betonów o zróżnicowanym składzie, zdeterminowanym udziałem dodatku metakaolinitu do 15% masy spoiwa oraz stosunkiem woda/spoiwo od 0,35 do 0,54. Badania wykonano według centralnego kompozycyjnego planu doświadczenia, przewidującego wykonanie badań dziewięciu mieszanek betonowych o zróżnicowanym składzie. Jako kryteria optymalizacji przyjęto: maksimum wytrzymałości na ściskanie fc po 28, 90 i 180 dniach dojrzewania betonu, maksimum krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIcS i maksimum współczynnika sprężystości podłużnej E po 28 i 180 dniach dojrzewania betonu, minimum objętości porów powietrznych w betonie A oraz minimalny wymiar fraktalny określony metodą cięciwy DC i metodą pudełkową DBC. Objętość porów powietrznych określono na podstawie analizy płaskich przekrojów betonu metodami stereologicznymi. Analizie fraktalnej poddano uzyskane w badaniu odporności na pękanie powierzchnie przełomów betonów. Optymalizację przeprowadzono dla trzech wariantów I, II i III. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie ścisłej zależności między właściwościami a strukturą betonów, w tym betonów z dodatkiem metakaolinitu. Wykazano także, że ze względu na przyjęte kryteria optymalizacji celowe jest projektowanie betonów przy założeniu względnie niskiego stosunku woda/spoiwo oraz względnie dużego udziału dodatku metakaolinitu.

 6. Identification of Plasmodiophora brassicae Wor. isolate suppressing clubroot resistance in ‘Kilaxy’ F1 white cabbage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wesołowska Maria

  2014-06-01

  Full Text Available Celem badań była ocena patogeniczności izolatów Plasmodiophora brassicae Wor. pobranych z porażonych kiłą roślin kapusty głowiastej białej pochodzących z różnych rejonów Polski. Oceniano wirulencję siedmiu izolatów tego patogena. Do określenia wirulencji izolatów P. brassicae użyte zostały obiekty wzorcowe, były to materiały hodowlane kapusty głowiastej białej odporne i podatne na kiłę. Nasiona kapusty inokulowano poprzez moczenie ich w zawiesinie zarodników przetrwalnikowych patogena. Ocenę podatności roślin na kiłę prowadzono w oparciu o 9-cio stopniową skalę porażenia korzeni roślin w stadium ośmiotygodniowej rozsady i podczas jesiennego zbioru roślin na polu zainfekowanym P. brassicae. Izolaty pochodzące z Pobiednika i Goźlic były bardziej wirulentne. Izolat P z Pobiednika spowodował porażenie roślin odmiany ‘Kilaxy’ F1 co oznaczało przełamanie cechującej tę odmianę odporności na kiłę. Odmiana ta w stosunku do pozostałych izolatów potwierdziła swoją odporność. Wrażliwa linia HTM charakteryzowała się najwyższym stopniem porażenia. Odnotowano różny poziom wrażliwości na zastosowane izolaty pomiędzy liniami pochodzącymi z mających geny odporności odmian ‘Oregon123’ i ‘Badger Shipper’. Mniej podatna na zastosowane izolaty była linia ‘Oregon123’. Obserwowano wpływ zastosowanych do inokulacji nasion izolatów na reakcję na patogena dojrzałych roślin kapusty na polu kiłowym

 7. Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków = Self-assessment and selected elements of the social position of judokas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Janowska

  2016-09-01

  Janowska Patrycja1, Wojdat Marta1, Antkowiak Magdalena1, Stępniak Robert2, Adam Marek3   1Studenckie Koło Naukowe "WyKoNa", Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska 2Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska 3Zakład Sportów Walki, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk, Polska   Corresponding author: Stępniak Robert Ph. D Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz Polska email:     Słowa kluczowe: samoocena, pozycja społeczna, zawodnicy judo Keywords: self-esteem social position, judo fighters     Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków Self-assessment and selected elements of the social position of judokas   Streszczenie   Cel: Określenie liczbowe poziomu samooceny populacji judoków, oraz znalezienie ewentualnych związków z czynnikami określającymi pozycje społeczną. Materiał i metody: Przebadano 53 osobowa grupę judoków i byłych -nadal trenujących judoków używając ankiety samooceny Rosenberga SES, w polskiej adaptacji. Wyniki: Podgrupa społeczna judoków wykazuje się wysoką samooceną, wysokim wykształceniem i ponadprzeciętnym wynagrodzeniem za prace zarobkową. Wnioski: Istnieją istotne związki pomiędzy wynikami samooceny SES, a czynnikami określającymi daną osobę w społeczeństwie.         Abstract   Aim: To determine the numerical level of self-esteem of the judokas population and to find possible links with the factors determining the social position. Material and Methods: 53 current and formerly judokas - still trained. Research conducted using the self-assessment surveys Rosenberg SES in Polish adaptation. Results: Subgroup social judokas showed high self-esteem, high education and above-average remuneration paid for the work. Conclusions: There are significant relationships between the results of self-assessment - SES, and the factors defining a person in society.

 8. Branding Grenlandii formą ekspresji tożsamości narodowej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika Bartnik-Światek

  2016-01-01

  Full Text Available Branding Greenland as a form of expression of national identity? In the times of globalisation there is a tendency for countries to differentiate from others. More and more governments decide to launch professional nation branding campaigns in order to communicate to a broad public what a particular country has to offer as well as what values and images it wants to be associated with. Greenland is an example of a country that after a long period of colonisation and establishing self-government, in 2009 began to redefine its identity and reveal it to the world. A branding campaign has been implemented to communicate a newly defined image of Greenland. This campaign has been carried out using mainly social media and the tools that the Internet has to offer. The aim of this paper is to explore the concept of nation branding and to define the relation between nation branding and national identity. The purpose is also to analyse what images of Greenland as a brand are presented by “Pioneering nation” campaign.   Branding Grenlandii formą ekspresji tożsamości narodowej? W czasach globalizacji poszczególne państwa starają się wyróżnić na tle innych państw. Coraz więcej rządów decyduje się na przeprowadzenie profesjonalnych kampanii brandingowych, po to by podkreślić swoją wyjątkowość oraz to, że mają dużo do zaoferowania. Grenlandia to przykład państwa, które po długim okresie skolonizowania i po uzyskaniu autonomii w 2009 roku, zaczęło na nowo definiować swoją tożsamość i komunikować ją światu. W tym celu wdrożona została kampania, która wykorzystywała głównie media społecznościowe oraz inne narzędzia, które zapewnia internet. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności między brandingiem narodowym a tożsamością narodową, jak też analiza obrazu Grenlandii jako marki konstruowanej w kampanii „Pioneering nation”.

 9. Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Golański

  2017-12-01

  Full Text Available Kształtowanie nowoczesnej architektury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju wymaga zintegrowanego i synergicznego projektowania zarówno w przypadku noworealizowanych budynków jak i w modernizacji istniejących. Obiekty budowlane powinny wykazywać się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i trwałością, lecz również w sposób nieszkodliwy oddziaływać na środowisko, być ekonomicznymi w zużyciu materiałów i energii oraz uwzględniać wszelkie ryzyka z punktu widzenia życia i zdrowia ludzkiego. Drewno, które należy do najstarszych materiałów budowlanych używanych przez człowieka obecne jest w środowisku zabudowanym od początku historii architektury. Modernizm charakteryzował się stopniowym wypieraniem drewna przez inne materiały budowlane: ceramikę, beton i stal. Fizyczne właściwości, łatwość kształtowania i nieskomplikowany proces produkcji w połączeniu z wyjątkowym potencjałem ekologicznym drewna sprawiają, że po okresie względnego regresu konstrukcje drewniane znów stosowane są na dużą skalę. Kreowanie form złożonych w architekturze współczesnej oraz rozwój cyfrowych narzędzi projektowania sprzęgniętych z komputerową technologią obróbki drewna sprawiają, że projektanci uzyskali nowe możliwości kształtowania obiektów architektonicznych. Architektura krzywoliniowa o swobodnej geometrii (free form design odrzuca kartezjańską geometrię i konwencjonalny język brył euklidesowych. Niniejszy artykuł analizuje obiekty architektoniczne charakteryzujące się formami krzywoliniowymi oraz zastosowaniem drewna jako budowlanego materiału konstrukcyjnego.

 10. Problemy rewitalizacji małych miast na przykładzie Międzyrzecza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wanda Kononowicz

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano metodę rewitalizacji Starego Miasta wraz z zamkiem i zespołem folwarcznym w Między-rzeczu, zastosowaną w projekcie dyplomowym, wykonanym w 2016 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim, w Katedrze Architektury i Urbanistyki [1]. Projekt ten został wyróżniony w międzynarodowym konkursie konserwatorskim im. Prof. Jana Zachwatowicza, organizowanym dorocznie przez PKN ICOMOS, a także zdobył nagrodę w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury [2]. Metoda rewitalizacji polegała na przywróceniu generalnych cech przestrzennej struktury średniowiecznego miasta, przy dopuszczalnej różnorodności elementów drugoplanowych kompozycji. Pojęcie różnorodności odnosi się tu zarówno do obiektów objętych ochroną konserwatorską, jak też do nowoprojektowanych o nowoczesnej formie, harmonizującej z otoczeniem, a także rekonstruowanych. Wschodnia pierzeja rynku jak i duża część pierzei południowej, uległy zniszczeniu na skutek II wojny światowej i nigdy nie zostały odbudowane, a ich miejsce oraz sąsiadujących kwartałów zabudowy wypełniła zieleń. Większość mieszkańców, szczególnie młodych, akceptuje taki stan. Projekt stanowi przykład kompleksowego opracowania konserwatorskiego od skali urbanistycznej do architektonicznej, Wykonane studium historyczno-urbanistyczne oraz staranne analizy stanu istniejącego, w różnych aspektach pozwoliły skonstruować wytyczne konserwatorskie, które dały podstawę do projektu rewitalizacji historycznego miasta. W ramach rewitalizacji, m.in. uzupełniono strukturę miejską o brakujące kwartały zabudowy, przywrócono Rynkowi jego rangę i historyczne proporcje, zaprojektowano nową posadzkę w Rynku, ożywiono nową funkcją zabudowania folwarczne oraz zaprojektowano park krajobrazowy na sąsiadującym zdegradowanym terenie.

 11. Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Antkowiak

  2015-08-01

  2 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska     Corresponding autor: Stępniak Robert Ph.D Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz Polska email:       Słowa kluczowe: rekreacja ruchowa, studenci, sprawność ogólna.   Keywords: physical recreation, students, physical fitness.     Streszczenie   Cel: Jednym z problemów młodego pokolenie polskiego społeczeństwa rzutującym w przyszłości na stan zdrowia jest niska aktywnością fizyczną. Dotyczy to również młodzieży studenckiej, która poza obowiązkowym WF-em w niewielkim stopniu podejmuje dodatkowe ćwiczenia fizyczne. W prezentowanych badaniach sprawdzono sprawność fizyczną studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wybranych sekcjach sportowych i spróbowano stworzyć profil studenckiej rekreacji sportowej w oparciu o uzyskane wyniki. Materiał i metody: Badania sprawności ogólnej, wskaźnika BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej przeprowadzono w latach 2013/2015, na mężczyznach trenujących rekreacyjnie koszykówkę, pikę nożną i judo, a wyniki porównano z grupą osób nie ćwiczących rekreacji ruchowej. Materiał opracowano używając programu Excell wersja 2007. Wyniki: Wykazano istotne różnice pomiędzy sprawnością fizyczną  studentów trenujących w sekcjach sportowych, a studentami prowadzącymi osiadły tryb życia. Wykazano również istotne różnice w niektórych wynikach sprawności fizycznej, wskaźnika BMI, oraz ilości tkanki tłuszczowej, pomiędzy studentami ćwiczącymi różne formy rekreacji ruchowej. Wnioski: Aktywność fizyczna studentów realizowana w różny sposób poprawia sprawność fizyczną studentów w różny sposób, który można ułożyć w charakterystyczny profil studenckiej rekreacji ruchowej. Profil rekreacji sportowej może być właściwym wskaźnikiem zachęcającym do podejmowania określonej aktywności fizycznej studentów.

 12. Ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim = Estimate the prevalence the feet defects in children aged 9-10 years in the urban and rural environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Plaskiewicz

  2015-04-01

  3 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Wady stóp u dzieci są powszechnym problemem medyczno–społecznym w Polsce i na Świecie. Styl i szybkie tempo życia współczesnego człowieka wpływają niekorzystnie na postawę ciała, a stopy są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ działania czynników środowiska zewnętrznego. Cel pracy. Celem pracy jest ocena występowania wad stóp u dzieci w wieku 9-10 lat w środowisku miejskim i wiejskim. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 40 dzieci w wieku 9-10 lat. Ze względu na miejsce zamieszkania dzieci podzielono na dwie grupy. Analizę stóp wykonano metodą platurograficzną polegającą na sporządzeniu odcisków podporowej powierzchni stopy. Oceniano wskaźniki opisujące wady stóp tj: wskaźnik „Ky” Sztritera-Godunowa, wskaźnik kątowy Clarke’a (CI, wskaźnik Wejsfloga, kąt piętowy oraz kąt koślawości palucha. Wyniki. Wśród przebadanych dzieci najczęstszą wadą stóp było płaskostopie. Zaobserwowano minimalnie mniej wad stóp u dzieci ze wsi w porównaniu z dziećmi mieszkającymi w mieście, jednak różnice nie są istotne statystycznie. Nie zaobserwowano różnic związanych z występowaniem wad stóp pomiędzy dziećmi ze wsi i z miasta. Wnioski. 1. Większość dzieci zarówno z miasta (65% jak i ze wsi (75% ma prawidłowo ukształtowane stopy. 2. Najczęstszą wadą stóp występującą wśród przebadanych dzieci jest płaskostopie. 3. Nie zaobserwowano istotnych różnic statystycznych w ocenie stóp pomiędzy dziećmi mieszkającymi w środowisku miejskim i wiejskim.   Abstract   Introduction. Feet defects in children is a common socio-medical problem in Poland and the world. Lifestyle of modern man adversely affect posture. The feet are particularly vulnerable to the adverse effects factors the external environment. Aim of the study. The aim of the study is to estimate the

 13. Ocena funkcjonalna zawodników uprawiających futbol amerykański z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen = Functional evaluation of competitors practicing American football with using Functional Movement Screen test

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2015-10-01

  5Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp. Functional Movement Screen (FMS jest narzędziem służącym do kompleksowej oceny funkcjonalnej. FMS pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia kontuzji, ocenę jakości wykonywanych wzorców ruchowych oraz określenie występowania ograniczeń i asymetrii w obrębie narządu ruchu. Cel pracy. Celem pracy jest ocena funkcjonalna zawodników futbolu amerykańskiego z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS oraz określenie korelacji pomiędzy wynikiem testu FMS, a przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 30 profesjonalnych zawodników futbolu amerykańskiego reprezentujących klub „KS Bydgoszcz Archers”. Ocenę funkcjonalną wykonano z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen. Badania zostały przeprowadzone w trakcie trwania sezonu z wykorzystaniem urządzenia oraz protokołu do testu FMS. Wyniki. Średni wynik w teście FMS uzyskany przez osoby uprawiające futbol amerykański wynosi 14,5/21 punktów. Średnia ocen z większości prób oscyluje koło 2 punktów, co oznacza, że wzorce ruchowe wykonywane są  z kompensacją. U zawodników futbolu amerykańskiego zaobserwowano istotną statystycznie korelację pomiędzy przebytymi urazami i kontuzjami, a wynikami osiąganymi w próbie 2, 4 i 6 w teście FMS. Wnioski. 1. U zawodników futbolu amerykańskiego obserwuje się nieprawidłowości we wzorcach mobilności, stabilności oraz koordynacji nerwowo-mięśniowej w teście FMS. 2. Ryzyko wystąpienia kontuzji i urazów u zawodników futbolu amerykańskiego według testu FMS jest relatywnie duże. 3. Wynik testu FMS koreluje z przebytymi urazami i kontuzjami u zawodników futbolu amerykańskiego.   Abstract   Introduction. Functional Movement Screen (FMS is a tool for comprehensive functional assessment. FMS allows the assessment of risk

 14. Żywienie a płodność. Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Świątkowska

  2013-04-01

  Full Text Available Prawidłowe żywienie oraz tryb życia w okresie poprzedzającym ciążę oraz w trakcie jej trwania są niezmiernie ważne dla rozwijającego się płodu, wpływają na prawidłowy przebieg ciąży i stan zdrowia kobiety ciężarnej. Aktualnie wiek kobiet wchodzących w okres prokreacji waha się między 15. a 49. rokiem życia. Tak duża rozpię‑ tość wiekowa wiąże się z odmiennymi problemami charakteryzującymi dany wiek mającymi wpływ na prokreację. Kobiety, które pragną zajść w ciążę, mniej więcej 6 miesięcy przed planowanym poczęciem powinny zmienić tryb życia i zacząć przestrzegać prawidłowej diety. Racjonalna dieta powinna obejmować pięć posiłków dziennie i być zbilansowana pod względem wartości odżywczej. Kaloryczność diety należy ustalić indywidualnie, uwzględnia‑ jąc rodzaj i częstotliwość aktywności fizycznej. Szczególnie ważne jest urozmaicenie diety. Trzeba wziąć pod uwagę alergie i nietolerancje pokarmowe oraz konieczność stosowania produktów z niskim indeksem glikemicznym. Warto wybierać odpowiedni rodzaj tłuszczu. Bezwzględnie należy wyeliminować tłuszcze trans, obecne w przemysłowo produkowanych ciastach, słodyczach, chipsach, żywności typu fast food, zupach w proszku, twardych margarynach. Tłuszcze te można zastąpić produktami bogatymi w jedno- i wielonienasy‑ cone kwasy tłuszczowe. Należy zadbać o produkty białkowe pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinne‑ go – dieta powinna obejmować: chude mięso drobiowe, cielęce, w ograniczonych ilościach chude mięso wie‑ przowe i wołowe, ryby (głównie morskie, jaja oraz produkty strączkowe (fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, soja. Produkty bogate w węglowodany złożone powinny stanowić ponad połowę zapotrzebowania energetycznego. Warto wybierać pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony, płatki zbożowe. Zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i sk

 15. Analytical Model of Water Flow in Coal with Active Matrix

  Science.gov (United States)

  Siemek, Jakub; Stopa, Jerzy

  2014-12-01

  This paper presents new analytical model of gas-water flow in coal seams in one dimension with emphasis on interactions between water flowing in cleats and coal matrix. Coal as a flowing system, can be viewed as a solid organic material consisting of two flow subsystems: a microporous matrix and a system of interconnected macropores and fractures. Most of gas is accumulated in the microporous matrix, where the primary flow mechanism is diffusion. Fractures and cleats existing in coal play an important role as a transportation system for macro scale flow of water and gas governed by Darcy's law. The coal matrix can imbibe water under capillary forces leading to exchange of mass between fractures and coal matrix. In this paper new partial differential equation for water saturation in fractures has been formulated, respecting mass exchange between coal matrix and fractures. Exact analytical solution has been obtained using the method of characteristics. The final solution has very simple form that may be useful for practical engineering calculations. It was observed that the rate of exchange of mass between the fractures and the coal matrix is governed by an expression which is analogous to the Newton cooling law known from theory of heat exchange, but in present case the mass transfer coefficient depends not only on coal and fluid properties but also on time and position. The constant term of mass transfer coefficient depends on relation between micro porosity and macro porosity of coal, capillary forces, and microporous structure of coal matrix. This term can be expressed theoretically or obtained experimentally. W artykule zaprezentowano nowy model matematyczny przepływu wody i gazu w jednowymiarowej warstwie węglowej z uwzględnieniem wymiany masy między systemem szczelin i matrycą węglową. Węgiel jako system przepływowy traktowany jest jako układ o podwójnej porowatości i przepuszczalności, składający się z mikroporowatej matrycy węglowej oraz z

 16. Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α jako potencjalny osoczowy marker przebiegu stwardnienia rozsianego – badania wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2014-07-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM zaliczane jest do częstych przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego wiążących się z postępującą niepełnosprawnością. Dotyczy zwykle osób pomiędzy 20. a 40.rokiem życia, przy czym dwukrotnie częściej chorują kobiety. Mimo wieloletnich badań nadal bardzo mało wiemy na temat patogenezy tej choroby. Klinicznie można wyróżnić cztery jej postaci, do najczęściej występujących należą postać rzutowo-remisyjna, wtórnie postępująca oraz pierwotnie postępująca. Patogeneza SM jest procesem bardzo skomplikowanym, biorą w nim udział m.in.: uszkodzenie bariery krew–mózg oraz bariery krew – płyn mózgowo-rdzeniowy, wtórny przerost astrogleju, toczący się proces zapalny i szeroko pojęta neurodegeneracja. Szczególną rolę w rozwoju SM, głównie na jego wczesnym etapie, odgrywa proces zapalny, w którym biorą udział różne subpopulacje komórek zapalnych. Dotychczasowe badania wskazują na szczególny udział w tym procesie czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α zaliczanego do cytokin prozapalnych. Cel badania: Celem niniejszej pracy była analiza stężenia TNF-α w osoczu pacjentów z SM w rzucie i remisji choroby oraz jego korelacja z parametrami klinicznymi przebiegu choroby w celu oceny roli TNF-α jako potencjalnego markera zaawansowania SM. Poszukując najważniejszych producentów TNF-α we krwi chorych z SM, analizowano również związek pomiędzy stężeniem TNF-α w osoczu i liczebnością leukocytów we krwi oraz ich subpopulacji. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 37 pacjentów z grup badanych (20 w grupie z rzutem i 17 w grupie z remisją choroby oraz 30 osób z grupy kontrolnej. Od pacjentów pobrano do odpowiednich probówek krew żylną w ilości 4 ml. Wirowano ją (5000 rpm, 20 min, 23ºC, a następnie ostrożnie usuwano górną warstwę z osoczem, zabezpieczano i przechowywano w temperaturze –80ºC do czasu

 17. Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Głowińska-Olszewska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłe choroby zapalne u dzieci (w tym młodzieńczeidiopatyczne zapalenie stawów – MIZS zostały uznane za jedenz czynników wysokiego ryzyka rozwoju przedwczesnej chorobyukładu sercowo-naczyniowego. Celem pracy była ocena zależnościmiędzy postacią MIZS, aktywnością choroby, czynnikami ryzykaa wczesnymi zmianami miażdżycowymi u dzieci z MIZS.Materiały i metody: Badaniem objęto 37 dzieci (średnia wieku 12,9roku z MIZS rozpoznanym co najmniej rok wcześniej. Grupę kontrolnąstanowiło 26 zdrowych dzieci (tab. I. U wszystkich badanychoznaczono: wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI,ciśnienie tętnicze, lipidogram, stężenie białka C-reaktywnego(C-reactive protein – CRP, fibrynogenu oraz insulinooporność(wskaźnik HOMA – homeostatic model assessment, jak równieżoceniono ultrasonograficznie grubość kompleksu IMT (intimamediathickness tętnic szyjnych wspólnych.Wyniki: U dzieci z MIZS w porównaniu z dziećmi zdrowymi wykazanowyższy wskaźnik SDS-BMI: 0,7 vs –0,02, p = 0,02; stężenieCRP: 0,39 vs 0,06 mg/dl, p = 0,008; fibrynogenu: 356 vs 205 mg/dl,p = 0,003; ciśnienie skurczowe krwi: 120 vs 111 mm Hg, p = 0,002;oraz bardziej nasilone zmiany miażdżycowe (IMT: 0,51 vs 0,43 mm,p = 0,001 (tab. II. U 9 dzieci z MIZS i współistniejącą otyłością/nadwagą (24% dzieci chorych stwierdzono wyższy wskaźnikHOMA: 3,4 w porównaniu z dziećmi zdrowymi – 1,8 (p = 0,04 orazszczupłymi dziećmi z MIZS – 1,7 (p = 0,04, jak również większestężenie triglicerydów i wyższą wartość ciśnienia skurczowegokrwi. Dzieci otyłe miały wyższy wskaźnik IMT: 0,54 vs 0,49 mm(p = 0,001 w porównaniu z dziećmi szczupłymi z MIZS (tab. III,ryc. 1. Analiza korelacji wykazała zależności między IMT a BMI(r = 0,32, p = 0,26, IMT a SDS-BMI (r = 0,38, p = 0,007, IMTa HOMA (r = 0,38, p = 0,035, CRP a BMI (r = 0,33, p = 0,009 orazCRP a ciśnieniem skurczowym krwi (r = 0,41, p = 0,004 (ryc. 2 i 3.Wyst

 18. Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym = Assessment of transverse abdominal muscle activity with the use of Pressure Bio-Feedback Stabilizer among people with low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Kochański

  2016-07-01

  4 Katedra Neuropsychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;       Streszczenie Wstęp. Ważną rolę w stabilizacji kręgosłupa pełni mięsień poprzeczny brzucha. Doniesienia naukowe wykazują korelację między aktywnością tego mięśnia, a dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Cel pracy: 1. Ocena oraz porównanie aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz u osób bez dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. 2. Ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów w badaniu aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 osób w wieku 28,36, w tym 28 kobiet oraz 22 mężczyzn. Badanych podzielono na dwie grupy: Grupę  I - badaną stanowiły osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo – krzyżowym z aktualnym epizodem bólowym trwającym minimum 3 miesiące.  Grupę II - kontrolną stanowiły osoby „zdrowe” bez dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo – krzyżowym przez minimum 6 miesięcy. Wyniki. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa obserwuje się nieprawidłową aktywację mięśnia poprzecznego brzucha. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy badanymi grupami w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha - p<0,05. Współczynnik zgodności ICC dla dwóch terapeutów badających aktywność mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-Feedback Stabilizer wynosi - 0,82. Wnioski: 1. U osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym obserwuje się nieprawidłowości w aktywności mięśnia poprzecznego brzucha. 2. Stopień zgodności ocen dwóch terapeutów badających aktywność mi

 19. Analytical Design of Water-Free Production in Horizontal Wells Using Hodograph Method / Zastosowanie metody hodografu do określenia krytycznego wydatku poziomych otworów produkcyjnych

  Science.gov (United States)

  Qin, Wenting; Wojtanowicz, Andrew K.; White, Christopher D.

  2013-06-01

  Horizontal well has been widely used as a solution for oil reservoir with underlain strong water drive. The advantage of horizontal well over vertical well is to increase the reservoir contact and thereby enhance well productivity. Because of that, horizontal well can provide a very low pressure drawdown to avoid the water coning and still sustain a good productivity. However, the advantage of the large contact area with reservoir will soon become the disadvantage when the water breakthrough into the horizontal well. The water cut will increase rapidly due to the large contact area with reservoir and it may cause the productivity loss of the whole well. Therefore, keeping the horizontal well production rate under critical rate is crucial. However, existing models of critical rate either oversimplify or misrepresent the nature of the WOC interface, resulting in misestimating the critical rate. In this paper, a new analytical model of critical rate is presented to provide accurate calculations on this subject for project design and performance predictions. Unlike the conventional approach, in which the flow restriction due to the water crest shape has been neglected; including the distortions of oil-zone flow caused by the rising water crest, the new analytical model gives an accurate simultaneous determination of the critical rate, water crest shape and the pressure distribution in the oil zone by using hodograph method combined with conformal mapping. The accuracy of this model was confirmed by numerical simulations. The results show that neglecting the presence of water crest leads to up to 50 percent overestimation of critical rates. Typową metodą eksploatacji złóż ropy naftowej z naporową wodą podścielającą są otwory poziome. Ich zaleta w porównaniu z otworami pionowymi jest wysoki wskaźnik produktywności dzięki większej powierzchni kontaktu ze złożem. Otwór poziomy jest produktywny przy bardzo małej depresji która pomaga uniknąć sto

 20. Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości = School students’ dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kocka

  2016-07-01

  4Student Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi     Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, otyłość, młodzież. Key words: dietary habits, physical activity, obesity, school students.     Streszczenie Wstęp Według raportu na świecie 155 milionów dzieci w wieku szkolnym ma nadmierną masę ciała. Szacuje się, że co piąta osoba populacji rozwojowej w Europie ma nadwagę lub otyłość. Podobnie w Polsce obserwuje się tendencję wzrostową częstości występowania nadmiernej masy ciała u dzieci i młodzieży. Cel Celem badań była analiza nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej młodzieży jako czynników ryzyka otyłości. Materiał i metoda Badania przeprowadzono w 2014 roku wśród młodzieży lubelskich szkół średnich. Badaniami objęto 150 osób  w wieku 16 - 19 lat. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Do zebrania danych, jako narzędzie badawcze wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 29 pytań. Zgromadzone wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu Chi2. Wyniki badań Analizując nawyki żywieniowe badanej młodzieży można stwierdzić, że 40,00% badanych nie spożywa regularnie posiłków. Ponad połowa ankietowanych (53,33% spożywa przekąski pomiędzy głównymi  posiłkami, jedynie 10,00%  osób zadeklarowało, że nie spożywa produktów typu fast-food. Interpretacja wyników badań własnych dotyczących aktywności fizycznej młodzieży wykazała że, niemal 2/3 ankietowanych (64,67% odpowiedziało, że czas wolny spędza w bierny sposób oglądając telewizję bądź korzystając z komputera. Wnioski Wśród nawyków żywieniowych sprzyjających otyłości u badanej młodzieży stwierdzono: nieregularne spożywanie posiłków, niedostateczną ilość owoców i warzyw w codziennym jadłospisie oraz spożywanie przekąsek pomiędzy głównymi posiłkami –głównie słodyczy. Stopień aktywności fizycznej badanej

 1. Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Pudło

  2016-08-01

  1 Department of Dietetics, School of Public Health, Medical University of Silesia in Katowice   Słowa kluczowe: ciąża, dieta, programowanie żywieniowe, hipoteza Barkera, przewlekłe choroby niezakaźne.   Programowanie żywieniowe to istotna zależność między odżywianiem się kobiet w ciąży, a jakością życia dziecka w przyszłości. Nieprawidłowy bilans energetyczny oraz ilość składników odżywczych w całodziennej racji pokarmowej mogą znacząco wpłynąć na rozwój płodu. Długofalowe badania epidemiologiczne potwierdzają występowanie tzw. “krytycznych okresów” w trakcie rozwoju wewnątrzmacicznego, w których żywienie odgrywa znaczącą rolę. David Barker jako pierwszy opisał zjawisko programowania metabolizmu płodu analizując związek między niską masą urodzeniową a występowaniem chorób sercowo-naczyniowych, insulinooporności, otyłości i cukrzycy typu 2 w wieku dorosłym. Aby wytłumaczyć tą zależność powstało kilka hipotez m.in. “oszczędnego fenotypu” (z ang. thrifty phenotype, która tłumaczy wpływ niedożywienia w okresie ciąży na występowanie zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych komórek beta wysp trzustkowych, nefronów oraz kardiomiocytów. Oporność na insulinę i zaburzenia tolerancji glukozy mogą być programowane podczas tzw.  “ratowania płodu” (z ang. fetal salvage. Długotrwały niedobór energii i składników odżywczych prowadzi do zmian adaptacyjnych, które mają na celu dostarczenie glukozy do mózgu kosztem innych organów. Niska masa urodzeniowa postnatalnie doprowadza  do wzrastania kompensacyjnego w pierwszych dwóch latach życia, co tłumaczy hipoteza „dogonić wzrost” (z ang. catch-up growth. Natomiast niedobór kwasu foliowego zwiększa ryzyko występowania wad cewy nerwowej u dziecka. Dobrze zbilansowana dieta kobiety ciężarnej może zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób i poprawić jakość życia dziecka. Wskazane jest opracowanie programów edukacyjnych

 2. Żywienie młodzieży akademickiej – wybrane uwarunkowania = Nutrition of university students – selected determinants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  3.Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com   Streszczenie   Wstęp. Każdy z okresów życia człowieka warunkuje jego późniejszy stan zdrowia. Podjęcie studiów rozpoczyna nowy etap w życiu młodego człowieka. Kształtowane w rodzinie zachowania i postawy względem zdrowia, w środowisku akademickim mogą ulegać zmianom lub też utrwalać się. Celem pracy jest określenie wybranych determinant warunkujących prawidłowe żywienie młodzieży akademickiej. Materiał i metoda. W roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono sondaż diagnostyczny za pomocą techniki ankietowania. Narzędzie stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie przeprowadzono wśród 100 osobowej grupy  studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wyniki. Za główną determinantę prawidłowego odżywiania się studenci uznali ilość wolnego czasu między zajęciami (41%. W dalszej kolejności wskazywano na takie czynniki jak: odległość miejsca zamieszkania od uczelni (18%, dostępność do uczelnianej stołówki (10%, bliskie sąsiedztwo uczelni z lokalami gastronomicznymi (9% czy też status materialny studenta (9%. Mało znaczącymi czynnikami okazały się: umiejętność gospodarowania środkami pieniężnymi (5% oraz zaopatrzenie sklepików w sąsiedztwie uczelni (4%. Niepokojący jest fakt, iż 48% studentów regularnie bądź sporadycznie rezygnuje z posiłku by w ten sposób zaoszczędzić pieniądze na inne cele. Wnioski. Należy stworzyć studentom właściwe warunki do spożywania posiłków o odpowiedniej jakości i w odpowiednich odstępach czasu.  Właściwe rozplanowanie zajęć w ciągu dnia, zaopatrywanie się w produkty spożywcze przed rozpoczęciem zajęć oraz dostępność do placówek gastronomicznych może znacząco poprawić sposób żywienia młodzieży akademickiej.   Słowa kluczowe: żywienie, m

 3. Przemoc wobec kobiet a depresja – przegląd badań = Violence against women and depression - overview of research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Makara-Studzińska

  2015-05-01

  Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin   Streszczenie Cel. Praca jest przeglądem badań dotyczących związku pomiędzy doświadczaniem przemocy przez kobiety a ryzykiem występowania symptomów depresji. Ważnym celem było również pokazanie rozmiaru problemu jakim jest przemoc. Sprawa stosowania przemocy wobec kobiet jest współcześnie bardzo aktualna i nagłaśniana w społeczeństwie. Dane policyjne potwierdzają, iż z roku na rok coraz więcej kobiet pada ofiarami zachowań o charakterze przemocowym. Poglądy. W większości prezentowanych wyników badań został ujawniony ścisły                   związek pomiędzy doznawana przemocą a występowaniem u kobiet objawów depresyjnych. Ponadto znacznie częściej doświadczają one problemów ze zdrowiem psychicznym w postaci zespołu stresu pourazowego (PTSD, uzależnienia, zaburzeń kontaktu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, autoagresji, trwałych zaburzeń pamięci oraz skłonności samobójczych. Sprawca przemocy stara się zniewolić swoją ofiarę i przejąć nad nią kontrolę. W ten sposób wytwarza się u niej przekonanie, że zasłużyła sobie na takie traktowanie. Życie bitych kobiet zaczyna się skupiać wokół codziennych prób przetrwania i unikania represji ze strony oprawcy. Z czasem przestają się liczyć z własnymi poglądami i myślami, przez co tracą poczucie tego, co jest dla nich dobre, a co złe. Wnioski. Uzyskane rezultaty mogą posłużyć do wyznaczania kierunków terapii dla ofiar przemocy, jak również uskutecznić działania profilaktyczne i prewencyjne. Słowa kluczowe: przemoc – przemoc wobec małżonka – depresja – kobieta maltretowana – psychoterapia.   Abstract Aim. The paper is an overview of research on the relationship between the experience of violence by women and the risk of symptoms of depression. An important goal was also to show the extent of the problem of violence. The case of

 4. Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek K. Knothe

  2017-12-01

  Full Text Available Na skraju architektury tworzonej przez architektów zawsze istniało zjawisko architektury ludowej. Stanowiło ono nie tyle przeciwieństwo architektury uznawanej za wybitną, co nurt architektury toczący się niezależnie własnym rytmem i życiem. Określa się je mianem wernakularnego, z łaciny „vernaculus” oznaczający „rodzimy, ojczysty”. Określenie to nie wyczerpuje jednak złożoności zjawiska; jest bowiem różnica pomiędzy architekturą wernakularną i samym zjawiskiem wernakularyzmu, a przede wszystkim neowernakularyzmem, czy też architekturą projektowaną współcześnie na tradycyjnych wzorcach, również nazywaną neowernakuarną. Uznaje się powszechnie, iż architektura wernakularna to „architektura bez architekta, anonimowa, powstająca bez projektu, wpisana w tradycję społeczności i będąca sumą doświadczeń budowlanych, funkcjonalnych i estetycznych przekazywanych z pokolenia na pokolenie”. Kwestią pozostaje, czy określenie „powstająca bez projektu” oznacza, iż powstała ona historycznie bez projektu co czyniłoby ją wernakularną, czy nadal współcześnie powstaje w taki sposób, co musi stanowić o jej neowernakularności. Polscy teoretycy i historycy architektury pojmują pojęcie architektury wernakularnej na różne sposoby; Adam Miłobędzki wskazuje na lokalną tradycję budowlaną i użycie miejscowych materiałów, a Joanna Fiett lokuje ją pomiędzy architekturą prymitywną a autorską, kładąc nacisk na aspekt powielania i odtwarzania pewnego pierwowzoru uznanego za dzieło sztuki. Żadne z tych autorów nie zajmuje się, a tym bardziej nie ocenia, wartości architektury neowernakularnej z uwzględnieniem jej wtórności, uznając ją za prawie równie autentyczną co jej wernakularny wzór. Architektura wernakularna – rdzenna, kopiując wzór historyczny postrzegany jako dzieło sztuki, sama jednak na takie miano nie zasługuje, tym bardziej więc na miano dzieła sztuki nie

 5. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  . Surowce mineralne, które podlegają wzbogacaniu w celu ich lepszego wykorzystania mogą być (charakteryzują się) charakteryzowane wieloma wskaźnikami opisującymi ich, interesujące przeróbkarza, cechy. Podstawowymi cechami są wielkość ziaren oraz ich gęstość, które decydują o przebiegu rozdziału zbiorów ziaren (nadaw) i efektach takiego rozdziału. Rozdział prowadzi się z reguły, w celu uzyskania produktów o zróżnicowanych wartościach średnich wybranej cechy, która zwykle charakteryzowana jest zawartością określonego składnika surowca wyznaczoną na drodze analiz chemicznych. Takie podejście do surowca mineralnego prowadzi do potraktowania go jako wielowymiarowego wektora X = [X1, …, Xn]. Zasadniczym problemem jest także wybór jednostki populacji generalnej (ziarno, jednostka objętości lub masy), co może decydować o kierunkach charakteryzowania wielowymiarowych powiązań cech wektora X. Takimi kierunkami charakteryzowania mogą być: - wielowymiarowe rozkłady wektora losowego X wraz ze wszystkimi konsekwencjami metody (Lyman, 1993; Niedoba, 2009; 2011; Olejnik et al., 2010; Niedoba & Surowiak, 2012); - wielowymiarowe równania regresji wraz z analizą macierzy współczynników korelacji liniowej oraz korelacji cząstkowej (Niedoba, 2013); - analiza czynnikowa (Tumidajski & Saramak, 2009); - inne metody, w tym wizualizacja metodą tuneli obserwacyjnych (Jamróz, 2001), osi równoległych oraz wizualizacja zależności pomiędzy wielowymiarowymi bryłami (Jamróz, 2009). Wielowymiarowe rozkłady wektora X traktowanego jako wektor losowy, mają już swoją bogatą literaturę i praktyczne ich zastosowanie i nie będą przedmiotem tej publikacji. Pozostałe metody są ze sobą w pewien sposób powiązane, co skrótowo zostało przedstawione w artykule. Macierze współczynników korelacji liniowej i współczynników korelacji cząstkowej są związane, z reguły, z istniejącymi modelami liniowymi zależności występujących między

 6. The Influence of Shale Rock Fracturing Equipment Operation on Atmospheric Air Quality

  Science.gov (United States)

  Bogacki, Marek; Macuda, Jan

  2014-12-01

  specyfiki odwiertu i waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy kW. Przykładowy zestaw urządzeń technologicznych wykorzystywanych w procesie szczelinowania zamieszczono na rysunku 1. Podczas pracy silników do atmosfery emitowane są między innymi następujące substancje: tlenki azotu (NOx), ditlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), pył PM10, amoniak, benzo(a)piren (B(a)P), benzen, toluen, ksylen, formaldehyd, acetaldehyd, akroleina. Skutkiem emisji mogą być przekroczenia dopuszczalnych, określonych prawem wartości stężeń substancji w powietrzu. W artykule skoncentrowano się na ocenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego emisji substancji pyłowo-gazowych towarzyszących procesowi szczelinowania skał łupkowych. Badania miały charakter modelowy. W oparciu o analizę przebiegu szeregu procesów szczelinowania hydraulicznego wykonywanych na wiertniach zlokalizowanych w Polsce i za granicą zbudowano przykładowy model procesu, który posłużył do wykonania symulacji propagacji zanieczyszczeń emitowanych substancji w powietrzu w zadeklarowanym obszarze obliczeniowym stanowiącym teren o wymiarach 1150 m × 1150 m. Dla urealnienia wyników obliczeń umiejscowiono model badanego obszaru w okolicach Gdańska i przypisano mu charakterystyczne dla tego rejonu parametry meteorologiczne i orograficzne. W środku analizowanego obszaru zlokalizowano teren wiertni o wymiarach 150 m x 150 m. Pole emisji kształtowane było przez 12 silników wysokoprężnych napędzających agregaty pompowe, każdy o mocy 1680 kW. Czas pracy pojedynczego silnika ustalono na 52 godziny w roku (13 zabiegów szczelinowania, każdy trwający 4 godziny). W obliczeniach założono, że podczas trwania szczelinowania wszystkie silniki będą pracowały równocześnie i będą obciążone w 100 %. W artykule dużo uwagi poświęcono poprawnemu zamodelowaniu rzeczywistego pola emisji. Scharakteryzowano parametry techniczne silników oraz zużywanych przez nie paliw

 7. Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystian Kałużny

  2016-02-01

    Streszczenie Wstęp. Regularna aktywność fizyczna i liczne obciążenia, jakim poddawani są sportowcy przy nieodpowiednio dobranej diecie może powodować niedobory pokarmowe. Jakościowe i ilościowe nieprawidłowości żywienia i zachowań żywieniowych mogą wpływać na spadek zdolności motorycznych, obniżenie koncentracji, zaburzenie procesów regeneracyjnych oraz większą podatność na przemęczenie i przeciążenia organizmu sportowca. Cel pracy. Celem pracy jest ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób, w tym 50 osób uprawiających sport zawodowo (zrzeszonych i reprezentujących kluby sportowe oraz 50 uprawiających sport amatorsko. Ocenę zachowań żywieniowych dokonano z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że znaczny odsetek osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko nie przestrzega zaleceń dotyczących liczby i pory spożywania posiłków. W obu grupach występowały nieprawidłowości w nawadnianiu, zarówno w ciągu dnia, jak również przed, w trakcie i po treningu. Z badań wynika, że regularne spożywanie napojów energetycznych deklaruje 81% zawodowców oraz 75% amatorów. Spożywanie alkoholu kilka razy w tygodniu zaobserwowano u 35% zawodowców oraz 67% amatorów sportu. Grupa zawodowców istotnie statystycznie częściej spożywała posiłki najpóźniej do 2h przed snem, częściej uzupełniała płyny wodą mineralną oraz spożywała mniej alkoholu niż grupa amatorów. Wnioski. 1. Zachowania żywieniowe u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko są nieprawidłowe. 2. Częstość występowania prawidłowych zachowań żywieniowych wśród osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko jest na zbliżonym poziomie.     Abstract Introduction. Regular physical activity and frequent load in athletes with inappropriately chosen diet can cause

 8. Structure and geological evolution of the bedrock at southern Satakunta, SW Finland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paulamaeki, S.; Paananen, M.; Elo, S. [Geological Survey of Finland (Finland)

  2002-02-01

  The southern Satakunta area lies on the west coast of Finland, mainly covering the mainland (with main towns Pori and Rauma), but also including the coastal archipelago and part of the Bothnian Sea. Near the centre of the area lies the island of Olkiluoto, on which Finland's site for a deep repository for spent nuclear fuel is located. The purpose of the present report is to compile and interpret all available geological and geophysical data relevant to understanding the regional geological setting of the Olkiluoto site. The area described is covered by four 1:100 000 scale geological map sheets, published by the Geological Survey of Finland, which, together with low-altitude aeromagnetic maps, provide the basis for a new 1:250 000 geological map compilation. This shows that the bedrock of southern Satakunta can be subdivided into three main zones: a pelitic migmatite belt in the southwest, a central, NW-SE trending area of sandstone, and a psammitic migmatite belt in the northeast. The migmatite belts formed during the Svecofennian orogeny, 1900-1800 Ma ago (Palaeoproterozoic). The sandstone area is the remnant of an alluvial basin, preserved now in a NW-SE trending graben, bounded on both sides by normal fault zones. The sandstones are thought to be at least 1400-1300 Ma old (Mesoproterozoic), and they are cut by Postjotnian olivine diabase dykes, 1270-1250 Ma in age. The Svecofennian migmatite belts show a complex history of formation, with various phases of anatexis/metamorphism, deformation and intrusion. In the pelitic migmatite belt, in which the Olkiluoto site is situated, four phases of ductile deformation (D-D4) and two phases of regional highT/lowP metamorphism and migmatite formation can be recognised, together with synorogenic (tonalite, granodiotite) and late orogenic ( potassium granite) intrusions. Subsequently, this very heterogeneous complex was intruded by anorogenic rapakivi granites, with ages 1580-1550 Ma. One pluton, the Eurajoki stock

 9. Fission gas pressure build-up and fast-breeder economy; Accumulation de la pression des gaz de fission et economie des reacteurs surgenerateurs a neutrons rapides; Nakoplenie davleniya gazov produktov deleniya i ehkonomika reaktorov-razmnozhitelej na bystrykh nejtronakh; Aumento de la presion de los gases de fision y economia de los reactores reproductores rapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Engelmann, P [Kernforschungszentrum, Karlsruhe (Germany)

  1962-03-15

  materiales de alta resistencia, tales como el Inconel-X y el molibdeno pueden soportar la presion de los gases de fision a las temperaturas de funcionamiento corrientes. Desgraciadamente , la seccion eficaz de absorcion de estos materiales es superior a la del acero inoxidable. El autor presenta los resultados de calculos, realizados segun una teoria de varios grupos, que permite conocer el efecto de la utilizacion de estos materiales y de la disminucion de la densidad del combustible, sobre la masa critica y sobre la razon de reproduccion en los reactores reproductores de pequenas y medianas dimensiones. (author) [Russian] Na stoimost' toplivnogo tsikla i na vremya udvoeniya reaktorovbriderov na bystrykh nejtronakh sil'no vliyaet stepen' dostigaemogo vygoraniya topliva. Ispol'zovani e oksidnogo ili karbidnogo topliva daet vozmozhnost' dostignut' vygoraniya poryadka 100 000 mvt-n/t. V toplivnykh ehlementakh s pokrytiem ogranichivayushchi m faktorom yavlyaetsya rost gazov produktov deleniya. Pri rassmatrivaemo m vysokom vygoranii poddayushchayasya otsenke fraktsiya gazov, obrazuemykh pri delenii, popadaet v pory i tem samym uvelichivaet davlenie na obolochku. Iskhodya iz izvestnykh vykhodov produktov deleniya i tsepochek raspada bylo vychisleno kolichestvo obrazuyushchegosya gaza i sozdavaemoe im davlenie. Pri raschete davleniya, dejstvuyushchego na obolochku, byli ispol'zovany tri fizicheskikh modeli: i) gaz soderzhalsya v svyazanykh mezhdu soboj porakh, ii) v otdel'nykh porakh i iii) v tsentral'nom otverstii. Budet rassmotrena zavisimost' davleniya ot svobodnogo ob{sup e}ma (plotnost' topliva) i temperatury. Obolochki, izgotovlennye iz vysokoprochnykh materialov, naprimer, iz inkonelya-Kh i molibdena, mogli by vyderzhat' pri rabochikh temperaturakh davlenie gazov, vydelyayushchikhsya v rezul'tate deleniya. K sozhaleniyu, ehti materialy obladayut bolee vysokimi poperechnymi secheniyami pogloshcheniya, chem nerzhaveyushchaya stal'. Budut dany rezul'taty mnogogruppovog o

 10. Structure and geological evolution of the bedrock at southern Satakunta, SW Finland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paulamaeki, S.; Paananen, M.; Elo, S.

  2002-02-01

  The southern Satakunta area lies on the west coast of Finland, mainly covering the mainland (with main towns Pori and Rauma), but also including the coastal archipelago and part of the Bothnian Sea. Near the centre of the area lies the island of Olkiluoto, on which Finland's site for a deep repository for spent nuclear fuel is located. The purpose of the present report is to compile and interpret all available geological and geophysical data relevant to understanding the regional geological setting of the Olkiluoto site. The area described is covered by four 1:100 000 scale geological map sheets, published by the Geological Survey of Finland, which, together with low-altitude aeromagnetic maps, provide the basis for a new 1:250 000 geological map compilation. This shows that the bedrock of southern Satakunta can be subdivided into three main zones: a pelitic migmatite belt in the southwest, a central, NW-SE trending area of sandstone, and a psammitic migmatite belt in the northeast. The migmatite belts formed during the Svecofennian orogeny, 1900-1800 Ma ago (Palaeoproterozoic). The sandstone area is the remnant of an alluvial basin, preserved now in a NW-SE trending graben, bounded on both sides by normal fault zones. The sandstones are thought to be at least 1400-1300 Ma old (Mesoproterozoic), and they are cut by Postjotnian olivine diabase dykes, 1270-1250 Ma in age. The Svecofennian migmatite belts show a complex history of formation, with various phases of anatexis/metamorphism, deformation and intrusion. In the pelitic migmatite belt, in which the Olkiluoto site is situated, four phases of ductile deformation (D-D4) and two phases of regional highT/lowP metamorphism and migmatite formation can be recognised, together with synorogenic (tonalite, granodiotite) and late orogenic ( potassium granite) intrusions. Subsequently, this very heterogeneous complex was intruded by anorogenic rapakivi granites, with ages 1580-1550 Ma. One pluton, the Eurajoki stock

 11. The use of Kr{sup 85} for the measurement of leaks in hermetically sealed components; Emploi du krypton-85 pour la detection des fuites dans les pieces hermetiquement scellees; Opredelenie utechki germeticheski izolirovannykh komponentov pri pomoshchi Kr''8''5; Empleo del {sup 85}Kr para la deteccion de fugas en piezas hermeticamente selladas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berry, P F; Cameron, J F [Wantage Research Laboratory (A. E. R. E.), Wantage, Berks. (United Kingdom); Wilson, E J [Radiochemical Centre, Amersham, Bucks. (United Kingdom)

  1962-01-15

  los poros del material constituye el principal factor que limita la sensibilidad del primer metodo; los autores tratan de la gravedad de este efecto al estudiar la aplicacion de este metodo a la deteccion de fugas en cartuchos para transistores. La introduccion de gas radiactivo en la pieza antes de cerrarla presenta la ventaja de que es posible controlar el contenido de la pieza durante un largo periodo de tiempo. Con esto se elimina la posibilidad de que el orificio por el que se produce la fuga se obture pasajeramente en el momento en que se aplican la presion o el vacio, obteniendose ademas un valor integrado de la magnitud de la fuga, esto es, un dato de mayor utilidad. (author) [Russian] Radioaktivnye gazy obespechivayut metod opredeleniya utechki germeticheski izolirovannykh komponentov, kotoryj v osobykh sluchayakh mozhet byt' bolee chuvstvitel'nym na neskol'ko poryadkov moshchnosti, nezheli obychnye metody opredeleniya utechki. Dlya ehtoj tseli v nastoyashchem doklade privoditsya opisanie ispol'zovaniya Kg{sup 85}. Gaz mozhno ispol'zovat' dvumya putyami. V pervom sluchae komponent pogruzhaetsya v gaz pri kontroliruemykh usloviyakh davleniya i vremeni, a ego prosochivsheesya kolichestvo pod davleniem izmeryaetsya posleduyushchim kontrolirovaniem radiatsii, pronikshej cherez stenki komponenta. Vo vtorom sluchae nekotoroe kolichestvo aktivnogo gaza vvoditsya do izolyatsii, a posleduyushchaya poterya aktivnosti yavlyaetsya meroj skorosti utechki. Vybor metoda zavisit ot razmerov komponenta i ego naznacheniya. Osnovnym ogranicheniem chuvstvitel'nosti v pervom metode yavlyaetsya zarazhenie poverkhnosti, blagodarya proniknoveniyu gaza v pory materiala komponenta; razmery ehtogo proniknoveniya obsuzhdayutsya v primenenii metoda po opredeleniyu utechki v obolochkakh poluprovodnikovykh triodov. Predvaritel'noe zapolnenie komponenta aktivnym gazom do germetizatsii imeet preimushchestvo v tom, chto dlitel'nyj kontrol' nad soderzhaniem komponenta vozmozhen. EHto

 12. Dzieło sztuki na granicy przeszłości i przyszłości. Historia i patriotyzm w sztuce nieprofesjonalnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Weronika Jarysz

  2016-01-01

  Full Text Available A work of art – a link between the present and the past. History and patriotism in non-professional art In her article, the author discusses art of non-professional artists who shape the national identity in an original way. In the former professional art, the works which illustrated and uplifted history were very popular. This phenomenon is still present among folk, naive, intuitive artists, generally speaking – non-professionals. The work of their hands and imagination is a tool serving the purpose of national values and ideas, and is sometimes the basis for broader considerations on the human condition. They balance between historical facts and ahistorical generalities. The martyrdom of the Polish nation with emphasis on the events of WWII has been inspiring artists, stimulating their imagination and artistic creation. Therefore numerous ‘monuments of patriotic art’ can be found in the wood sculpture, ceramics, painting, and glass painting works from the art collection of the Toruń Maria Znamierowska-Prüfferowa Ethnographic Museum.   Dzieło sztuki na granicy przeszłości i przyszłości. Historia i patriotyzm w sztuce nieprofesjonalnej W swoim artykule autorka prezentuje sztukę twórców nieprofesjonalnych, którzy w sposób oryginalny kształtują tożsamość narodową. W dawnej sztuce profesjonalnej dzieła, które ilustrowały i uwznioślały historię były bardzo popularne. To zjawisko jest nadal aktualne wśród twórców ludowych, naiwnych, intuicyjnych, ogólnie nazywając – nieprofesjonalnych. Dzieło ich rąk i wyobraźni jest narzędziem w służbie wartości i idei narodowych, a niekiedy stanowi podstawę do szerszych rozważań nad kondycją człowieka. Balansują oni między konkretem historycznym a ahistoryczną ogólnością. Martyrologia narodu polskiego z naciskiem na wydarzenia II wojny światowej inspirowała i inspiruje twórców, pobudza ich wyobraźnię i zmusza do twórczej kreacji. Stąd też zar

 13. Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Drumińska

  2015-10-01

  ównano z wynikami osób prowadzących siedzący tryb życia . Dodatkowo sprawdzono   wskaźnik BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej Wyniki: Wykazano istotne różnice pomiędzy sprawnością układu oddechowego i dystrybucją tkanki tłuszczowej  osób trenujących rekreacyjnie judo na każdym etapie ontogenezy, a studentami prowadzącymi osiadły tryb życia. Wnioski: Rekreacyjny trening judo spełnia wymogi poprawy funkcjonowania układu oddechowego osób w każdym wieku. Utrzymywanie sprawności w ten sposób można więc uznać jako jedną z możliwości „uczenia się zdrowia”     Słowa kluczowe: judo, sprawność fizyczna, spirometria. Keywords: judo, physical fitness, spirometry.

 14. Skład kwasów tłuszczowych i twardość czekolad gorzkich o różnej zawartości miazgi kakaowej = Fatty acid composition and hardness of dark chocolates with different content of cacao mass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Taradejna

  2015-09-01

  Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn e-mail: beata.wronowska@uwm.edu.pl     Abstrakt W pracy analizowano zróżnicowanie dostępnych na rynku czekolad gorzkich pod względem składu kwasów tłuszczowych oraz twardości. Materiałem badawczym było 14 czekolad gorzkich pochodzących od różnych firm o zawartości miazgi kakaowej od 45% do 90%. Skład kwasów tłuszczowych oznaczono chromatograficznie, a twardość zmierzono w teście łamania za pomocą uniwersalnej maszyny testującej. Wykazano, że 6 czekolad zawierało w swoim składzie poniżej 65% miazgi kakaowej, nie spełniając wymagań określonych w polskiej normie dla czekolady gorzkiej. Pomimo tego, prawie wszystkie czekolady miały skład kwasów tłuszczowych typowy dla tłuszczu kakaowego; udziały kwasów oleinowego, stearynowego i palmitynowego wynosiły odpowiednio: 31,2-33,1%, 34,1-36,8% i 25,5-29,0%. Tylko w przypadku jednej czekolady stwierdzono wyższy udział kwasu palmitynowego (33,8%, natomiast niższy kwasów oleinowego i stearynowego (odpowiednio 29,4% i 32,9%. Badane czekolady gorzkie cechowały się zróżnicowaną twardością, na co wskazywały wartości siły kształtujące się w szerokim zakresie (24,2-85,6 N. Nie zaobserwowano zależności pomiędzy składem kwasów tłuszczowych a wartością siły potrzebnej do złamania kostki czekolady.   Słowa kluczowe: czekolada gorzka, miazga kakaowa, kwasy tłuszczowe, twardość.       Abstract The study analysed the diversity of commercially available dark chocolate in terms of fatty acid composition and hardness. The research material was 14 bitter chocolate from different companies about the content of cocoa mass from 45% to 90%. The fatty acid composition was determined by chromatography, and the hardness measured by the breaking test with the universal

 15. Skuteczność kliniczna doustnego preparatu Souvenaid® jako wsparcia niefarmakologicznego osób z chorobą Alzheimera – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Barczak

  2017-08-01

  Full Text Available Choroba Alzheimera wiąże się nie tylko ze zmianami w zakresie funkcji poznawczych, zachowania i codziennego funkcjonowania, lecz także z obecnością zmian niedoborowych. Niezależnie od związanych z otępieniem czynników prowadzących do niedożywienia sama choroba powoduje brak substancji potrzebnych do procesu synaptogenezy. Klasyczną farmakoterapię mogą wspomóc specyficzne interwencje dietetyczne, przyczyniające się do pozytywnych zmian w zakresie neuroprzekaźnictwa. Jednym z takich rozwiązań jest specjalistyczny doustny preparat odżywczy Souvenaid®, zawierający unikalną kombinację składników odżywczych  – Fortasyn Connect™, która wspomaga tworzenie nowych połączeń synaptycznych. Dostępne dane wskazują na bezpieczeństwo i korzystny wpływ preparatu na stan poznawczy pacjentów z łagodnym zaawansowaniem otępienia w chorobie Alzheimera. Efekt ten potwierdzono zarówno w randomizowanych, wieloośrodkowych, europejskich badaniach z podwójnie ślepą próbą, jak i w polskim badaniu obserwacyjnym z udziałem 12 osób. W przypadku bardziej zaawansowanych stadiów otępienia przyjmowanie preparatu Souvenaid® nie przynosi wprawdzie korzyści poznawczych, ale wpływa na wzrost poziomu składników odżywczych u pacjentów. LipiDiDiet, ostatni projekt badający wpływ preparatu Souvenaid® na stan poznawczy osób z chorobą Alzheimera, u których nie rozpoznano jeszcze otępienia, dostarczył niejednoznacznych danych, ponieważ nie stwierdzono istotnych różnic między grupą badawczą a kontrolną w ocenach pierwszorzędowych; wykazano jednak, iż systematyczne przyjmowanie preparatu przez osoby z najmniejszym stopniem zaawansowania zmian wiązało się z lepszymi wynikami ocen drugorzędowych. Trwająca 2 lata faza badania potwierdziła, że jest to bezpieczna substancja, a sama forma preparatu i łatwość jego przyjmowania mogą mieć korzystny wpływ na stan odżywienia pacjent

 16. Typology and description of the endemic areas with a long-time and smallest colorectal mortality rates within Silesia voivodeship

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brunon Zemła

  2013-09-01

  Full Text Available Background: In the years 1999–2009, in Silesia voivodeship, 7339 males and 6635 females were died for the colorectal cancers (C18–C21, by ISCD&HRP, X revision. Mortality, especially among men increase. Mortality, among both sexes, is very unequal, taking into account a small administrative units (counties. Therefore an attempt looking for endemic areas with a long – time biggest and smallest mortality rates. Materials and methods: For the 13 974 cases of deaths because of the colorectal cancer, and at used demographic data, the following mortality rates were calculated to be average for 11 years period (in this two periods extreme, each 4-years: a age specific (for 5-years age groups, b crude rates („intensity rates” for all ages and a particular administrative unit type of counties, c age-adjusted (standardized rates by direct M. Spiegelman’s method and the age structure of „world population” according to M. Segi’s and M. Kurihara’s method and modified by R. Doll’s. Age – adjusted mortality rates for particular counties (R1 to the whole voivodeship (R2 were compared with used 95% confidence interval for the ratio (R1/R2 according to O.S. Miettinen’s method. Basing on the data the endemic areas with a biggest and smallest cancer colorectal rates were described. Results: In the years 1999–2009 within Silesia voivodeship 13974 patients died because of the colorectal cancers, i.e. 52.5% males and 47.5% females. Standardized mortality rate for whole Silesia voivodeship is 20.9 per 100 thousands among males and 12.1/100 thousands among females (at the small increase between two periods comparising, i.e. 1999–2002:2006–2009 for females, and bigger among males. Standardized, average minimum mortality rate for the colorectal cancers for the whole Silesia voivodeship and the period 1999–2009 is 17.1/100 thousands for males (bieruńsko-lędziński county and 10.0/100 thousands for females (myszkowski county; and maximum

 17. Zachowania zdrowotne kobiet w okresie menopauzalnym = The health behavior of women during menopausal period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Weber-Rajek

  2016-02-01

    Streszczenie   Wstęp Menopauza to naturalny etap życia każdej kobiety. Zmiany hormonalne zachodzące w organizmie w tym okresie powodują często wiele dolegliwości. Jedną z metod łagodzenia objawów menopauzy jest stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, jak również przestrzeganie zachowań sprzyjających zdrowiu. Hormonalna terapia zastępcza łagodzi objawy menopauzy, ale także niesie za sobą pewne zagrożenia, które można minimalizować poprzez zachowania prozdrowotne. Cel badań  Celem badań była ocena zachowań zdrowotnych kobiet w okresie około menopauzalnym. Materiał i Metody W niniejszej pracy przebadano 50 kobiet w przedziale wiekowym 45-63 lata (średnia wieku 52,8 lat, które podzielono na 3 grupy w zależności od występowania objawów menopauzalnych i stosowania hormonalnej terapii zastępczej. Wyniki W badanej grupie kobiet w okresie menopauzalnym wykazano przeciętny poziom zachowań zdrowotnych. W całej badanej grupie najwyższe wyniki uzyskano w kategorii „zachowania profilaktyczne”, najniższe w kategoriach „prawidłowe nawyki żywieniowe” i „praktyki zdrowotne”. Porównując wyniki między grupami nie wykazano różnic istotnych statystycznie.   Summary   Introduction Menopause is a natural stage of life of every woman. The hormonal changes that occur the body often cause a lot of discomfort. One method of alleviating the symptoms of menopause is hormone replacement therapy, as well as the observance of behavior conducive to health. Hormone replacement therapy eases the symptoms of menopause, but also entails certain risks, which can be minimized by health behaviors. The aim of the study The aim of this reaserch was to present health behaviours of women in perimenopausal age. Material and Methods In this reaserch, 50 women in the age range 45-63 years old (average age 52,8 were examined and divided into 3 groups according to their menopausal symptoms and the use of hormonal replacement therapy. Results In

 18. SYNAMET - A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Anna Zawisławska

  2016-12-01

  Full Text Available SYNAMET - A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse This article describes the preliminary premises of metaphor annotation in SYNAMET - the developing microcorpus of synesthetic metaphors. The analysis is based on the CLST theory (Context-Limited Simulation Theory put forward by D. Ritchie. According to this theory, the metaphor’s vehicle may activate various types of associations between words: semantic relations, perceptual sensations, or emotional simulations. The range of potential associations evoked by the vehicle is limited by the topic, i.e. the lexical context in which the metaphor appears. The relations between the vehicle and the topic may be presented in the form of a semantic frame. To reconstruct the frames within the project, linguistic works devoted to sensory perception- vision, hearing, smell and taste- will be utilized. The corpus annotation will consist of the following stages: 1 metaphor identification, 2 indication of the metaphor cluster (CM - a phrase or a passage of the text, centered around one referent, 3 isolation of the metaphorical units (MU - word forms or phrases combining lexemes primarily belonging to different perceptual frames. The outcome of the MU analysis will include: a general metaphorical scheme of the MU, lexical items activating the frame of the MU (together with their grammatical description, a detailed metaphor scheme of the MU, and the semantic and grammatical categorization of the MU.   SYNAMET – mikrokorpus metafor synestezyjnych. Wstępne założenia opisu metafory w dyskursie Artykuł opisuje wstępne założenia anotacji metafor w powstającym mikrokorpusie metafor synestezyjnych SYNAMET. Podstawą metody opisu będzie teoria CLST (Context-Limited Simulation Theory D. Ritchie’go. W myśl tej teorii nośnik metafory (vehicle może aktywować różne typy powiązania między wyrazami: semantyczne, zmysłowe lub emocjonalne

 19. Dr Zita Virginija Šimėnaitė (1950–2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Sawaniewska-Mochowa

  2016-12-01

  (Lietuvių kalbos žodynas; LKŽ oraz przygoto­wanie jego wersji elektronicznej (www.lkz.lt. Współtworzyła słownik frazeologiczny języka litewskiego (2002 oraz słownik do nauki języka litewskiego (2000, drugie wydanie 2010. Zrealizowała wiele projektów z zakresu leksykografii jednojęzycznej i przekładowej; przybliżała koncepcje i dzieła litewskich leksykografów na sympozjach w kraju i za granicą, uczestniczyła w wymianie naukowej między Instytutem Języka Litewskiego a Instytutem Slawistyki PAN.

 20. Różnicowanie infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego i seronegatywnej spondyloartropatii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maślińska

  2011-06-01

  Full Text Available Objawy infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego mogąimitować objawy spondyloartropatii seronegatywnych i wymagaćróżnicowania wśród tych jednostek chorobowych (tab. I. Spondyloartropatieseronegatywne to grupa zapalnych chorób przebiegającychz zajęciem stawów kręgosłupa i stawów obwodowych.Wśród zapaleń kości i szpiku infekcyjne zapalenie krążka międzykręgowegostanowi ok. 2–4% wszystkich przypadków. Poniżejprzedstawiono opis przypadku 18-letniego mężczyzny diagnozowanegoz powodu podejrzenia spondyloartropatii. U pacjentawystępowały: ból kręgosłupa o charakterze zapalnym, bóle stawówobwodowych oraz epizody stanów gorączkowych. Po wykluczeniuspondyloartropatii ostatecznie rozpoznano u pacjentainfekcyjne zapalenie krążka międzykręgowego. Dzięki diagnostycemetodą rezonansu magnetycznego możliwe było postawienie diag -nozy (ryc. 1, 2 oraz ocena skuteczności leczenia (ryc. 3, 4. Niew każdym przypadku infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowegomożliwe jest ustalenie czynnika etiologicznego, wówczasw leczeniu należy uwzględnić potencjalne czynniki ryzyka zakażeniaoraz najczęstsze patogeny, będące przyczyną spondylodiscitis,takie jak Staphylococcus aureus (w 50% przypadków i Escherichiacoli (23%. Brak klinicznej poprawy po 2 tygodniach optymalniecelowanej antybiotykoterapii drogą dożylną byłby wskazaniem doleczenia chirurgicznego.Womawianym przypadku rozpoznanie kliniczne potwierdził dobryefekt terapeutyczny prowadzonej antybiotykoterapii, wobec czegonie było wskazań do leczenia operacyjnego. Opisany przypadekwskazuje również na konieczność szybkiej oceny kręgosłupa pierwmetodąrezonansu magnetycznego u pacjentów z bólem zapalnymkręgosłupa i objawami ogólnymi wobec wątpliwości co do ich etiologiii braku wyjaśnienia ich przyczyny klasycznym zdjęciem radiologicznym.Ponieważ bardziej narażeni na infekcyjne zapaleniekrążka międzykręgowego są chorzy z obni

 1. Kin term patterns and language familie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Borissov Pericliev

  2017-12-01

  Full Text Available Kin term patterns and language familie The anthropologist G. P. Murdock has found a strong correlation between the kin term patterns (or feature-values for the relative (feature “sibling” and language families. This important finding for language classification, however, has not been pursued further. In particular, it has not yet been tested whether the kin term patterns domain as a whole, including the patterns for other features (“grandparents”, “uncles”, “aunts”, “nephews and nieces”, etc., is sufficient to demarcate all language families from one another. This paper presents a large-scale computational profiling of all language families in terms of their kin term patterns. The most significant findings are: (i that language families can be quite neatly differentiated on the basis of their kin term patterns, and therefore these patterns may be considered as strong indicators of genetic affiliation, and (ii that the kin term patterns for the features “nephews and nieces (= siblings' children”, “siblings”, and “siblings-in-law” — i.e. all features including the idea of siblings — are the best predictors of genetic affiliation, as they are significantly more frequently used in the profiles than any other feature.    Modele terminologii powinowactwa i pokrewieństwa a rodzina językowa Antropolog G. P. Murdock odkrył silny związek między modelami powinowactwa i pokrewieństwa dla krewnych (rodzeństwa a rodzinami językowymi. To ważne odkrycie w klasyfikacji języków nie było odpowiednio dalej wykorzystywane. W szczególności nie sprawdzono jeszcze, czy domena modeli powinowactwa i pokrewieństwa jako całości, w tym modele dla innych cech („dziadkowie”, „wujkowie”, „ciotki”, „siostrzeńcy i siostrzenice” itp. są wystarczająco ukształtowane we wszystkich rodzinach językowych. W niniejszym artykule przedstawiono profilowanie komputerowe na dużą skalę wszystkich rodzin j

 2. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 3. Model improwizacji polifonicznej na tle popularnych metod improwizacji w muzyce rozrywkowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Fulara

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, bardziej ogólna, zawiera opis zjawisk związanych z improwizacją, zwłaszcza gitarową, z wyszczególnieniem problemów wykonawczych stojących przed improwizatorem. Dwa punkty widzenia zostały przedstawione: pierwszy, szczegółowy, opisuje po kolei elementy muzyki i ich znaczenie w procesie improwizacji, drugi bardziej ogólny mówi o zjawiskach, których nie da się opisać, ani analizować w prosty sposób, bądź są inne w przypadku każdego utworu. Należy do nich interakcja pomiędzy członkami zespołu, wyrażanie emocji poprzez muzykę i problematykę poszukiwań własnego głosu w sztuce. Ta część zawiera jeszcze opis trzech zupełnie różnych podejść do improwizacji na gitarze. Pierwsza to wykorzystanie centrum tonalnego (wzbogaconego napięciami dominantowymi, druga metoda polega na połączeniu harmonii utworu ze stosowanymi skalami (stosowana w muzyce fusion, trzecia polega na ścisłym wykorzystaniu dźwięków akordowych w improwizacji bez stosowania skal (charakterystyczna dla muzyki bebop. Druga część tekstu zawiera opis szczególnego rodzaju improwizacji polifonicznej z wykorzystaniem tappingu oburęcznego na gitarze. Model ten stoi w opozycji do trzech wcześniej przedstawionych sposobów rozumienia improwizacji gitarowej. System opiera się zarówno na metodach stosowanych w polifonii renesansu i baroku (m. in. melodia wiodąca Cantus Firmus, reguły kontrapunktu, jak i na założeniach jednogłosowej improwizacji bebopowej (wykorzystanie dźwięków wiodących, rozwiązania charakterystyczne dla czterodźwięków naturalnych. Opis ten nawiązuje do pierwszej części artykułu, grupując zagadnienia wokół poszczególnych elementów dzieła muzycznego. Ta część zawiera uwagi i spostrzeżenia zebrane w ciągu ośmiu lat poszukiwań własnej drogi muzycznej autora.

 4. Nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia Hispanica L. jako źródło składników wykazujących dobroczynny wpływ na ludzki organizm = Chia seeds (Salvia hispanica L. as a source of ingredients with beneficial influence on human organism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Dąbrowski

  2015-09-01

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn e-mail: grzegorz.dabrowski@uwm.edu.pl   Abstrakt Nasiona szałwii hiszpańskiej były jednym z najważniejszych źródeł pożywienia cywilizacji środkowoamerykańskich z czasów przedkolumbijskich. Z żywieniowego punktu widzenia bardzo interesujący jest ich skład chemiczny. Zawierają one duże ilości polienowych kwasów tłuszczowych. Najbardziej wartościowy jest kwas α-linolenowy, który ma między innymi zdolność zapobiegania chorobie wieńcowej i cukrzycy. Obecność kwasów fenolowych, tokoferoli i flawonoidów pomaga zapewnić stabilność oksydacyjną tłuszczu z nasion szałwii. Zawierają one duże ilości frakcji błonnika pokarmowego. Zawartość nierozpuszczalnej frakcji błonnika jest od 4 do 5 razy wyższa niż frakcji nierozpuszczalnej. Stosunek ten jest korzystny i może odgrywać rolę przy obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi. Frakcja białkowa nasion szałwii zawiera duże ilości aminokwasów egzogennych i może być źródłem bioaktywnych peptydów. Słowa kluczowe: Salvia hispanica L., polienowe kwasy tłuszczowe, włókno pokarmowe, przeciwutleniacze, białka.   Abstract Chia (Salvia hispanica L. seeds were one of the most important sources of food for Central American civilizations in pre-Columbian times. The chemical composition of chia seeds is very interesting from nutritional point of view. It contains large amounts of polyunsaturated fatty acids. Most valuable is α-linoleic acid that can be helpful in between in coronary heart disease or diabetes prevention. The presence of phenolic acids, tocopherols and flavonoids helps to provide oxidative stability of oil from chia seeds. Chia seeds contain large amounts of dietary fiber. Content of insoluble fraction of dietary fiber is 4-5 times higher than soluble. It is good proportion and it can be helpful in lowering cholesterol content in blood

 5. Analiza poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT w diagnozie skręcenia miednicy na podstawie wybranych testów manualnych.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Cichosz

  2015-06-01

    Streszczenie Wstęp Skręcenie (torsja miednicy jest w fizjoterapii oraz medycynie manualnej często stawianym rozpoznaniem opartym głównie na podstawie badania fizykalnego oraz danych z wywiadu pacjenta. Coraz częściej łączy się je i opisuje wspólnie z dysfunkcją stawów krzyżowo- biodrowych (SIJD, której nie towarzyszy ból, jedynie zmiany w przestrzennym funkcjonowaniu kompleksu miedniczego. Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest ocena poziomu zgodności ocen dwóch terapeutów manualnych (MT dla wybranych testów diagnostycznych stawów krzyżowo- biodrowych. Materiał badawczy: Badania przeprowadzono na 180 osobowej grupie studentów w wieku między 20 a 30 lat. Wyniki: Największą zgodność szacunków, określaną jako znaczną odnotowano jedynie w przypadku testu ASLR, przy wartości k= 0,62. Pozostałe testy charakteryzowały się niższymi wartościami zgodności. Wnioski: Większość analizowanych testów charakteryzuje się umiarkowana oraz niższą wartością zgodności wyników. Na poziom zgodności ocen ma wpływ typu budowy ciała badanego.   Summary Introduction: The twist (torsion of the pelvis is in physiotherapy and manual medicine based diagnosis is often posed mainly based on physical examination, and data the patient's history. More often they combine them and describes, together with dysfunction of the sacroiliac joints (SIJD, which is not accompanied by pain, only changes in the spatial functioning of pelvic complex. Aim: The  purpose  of  this  study  is  to  assess  the level  of  compliance  reviews  two manual  therapists (MT for  selected  diagnostic  tests  the  sacroiliac  joints. Research material: The research was conducted on 180 members of a group of students aged between 20 and 30 years. Results: The biggest compliance estimates, defined as significant was noted only in the ASLR test, with values of k = 0,62. Other tests were characterized by lower values of conformity. Conclusions: Most of

 6. Forms of Address as Discrete Modal Operators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Paweł Sosnowski

  2016-12-01

  Full Text Available Forms of Address as Discrete Modal Operators The category of expressions of politeness includes, among others, forms of address. Forms of address express honorification. Honorification can be defined as a special type of meaning that consists of information about the social and interpersonal relations between the speaker and the addressee, the speaker and the hearer, and the speaker and the protagonist of the predication. As far as their place in the syntactic structure is concerned, forms of address can either be integrated with the other elements of a predication or not. However, they are always part of a predication’s semantic structure. Moreover, forms of address convey the speaker’s attitude to the meaning of the predicate that they want to convey, which consequently means that forms of address also carry a modal element. Modality can be defined as a situation in which an individual is in a particular mental state, i.e. exhibits some kind of attitude to a situation or a type of situations. Forms of address can be categorised as modal operators conveying imperatives, requests, suppositions, etc. The term "operator" can be used for a unit of language when it changes the semantic structure of the predication. My research on honorification is mainly based on contemporary corpora, both monolingual and multilingual. In the present study, I analyse forms of address which carry imperative and optative meanings.   Formy adresatywne jako dyskretne operatory modalne W obrębie wyrażeń realizujących funkcje grzecznościowe znajduje się grupa form adresatywnych. Są one częścią kategorii honoryfikatywności rozumianej jako szczególny rodzaj znaczenia zawartego w treści wypowiedzi, informację o towarzysko-społecznej relacji między nadawcą a odbiorcą, nadawcą a słuchaczem oraz nadawcą a bohaterem wypowiedzi. Gramatycznie formy adresatywne mogą być zarówno zintegrowane, jak i niezintegrowane syntaktycznie z resztą wypowiedzi, ale

 7. Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową leczonego lamotryginą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Pawełczyk

  2010-06-01

  Full Text Available Zespół Stevensa-Johnsona (SJS i toksyczna nekroliza naskórka (TEN należą do potencjalnie zagrażających życiu manifestacji odczynów polekowych, których wystąpienie jest praktycznie niemożliwe do przewidzenia. Uważa się, że SJS i TEN mają podobną patogenezę, która dotychczas nie została dokładnie poznana, jednak prawdopodobnie wiąże się z indukcją odpowiedzi immunologicznej przez lek, w wyniku czego dochodzi do apoptozy keratynocytów na drodze swoistej cytotoksyczności komórkowej, humoralnej lub nieswoistej odpowiedzi immunologicznej mediowanej przez układ dopełniacza. Sądzi się, że SJS/TEN może powstawać także na drodze nieimmunologicznej: idiosynkrazji, nietolerancji lub reakcji rzekomoalergicznej. Za większość polekowych odczynów skórnych są odpowiedzialne sulfonamidy, antybiotyki beta-laktamowe oraz leki przeciwpadaczkowe. Leki należące do tej ostatniej grupy są powszechnie stosowane w psychiatrii, a największym ryzykiem wywołania SJS/TEN obarczone są karbamazepina, lamotrygina, walproinian. Autorzy pracy przedstawiają przypadek 28-letniego mężczyzny leczonego z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej, u którego w 12. dobie po włączeniu do leczenia lamotryginy wystąpiły rumieniowo-obrzękowe zmiany śluzówkowo- -skórne mające tendencję do zlewania i szybkiego uogólniania, prowadząc do martwicy i spełzania pozornie niezmienionego naskórka (dodatni objaw Nikolskiego. Znacznie nasilone były zmiany śluzówkowe, występowały liczne, głę- bokie owrzodzenia w obrębie jamy ustnej, nosowej oraz spojówek, co uniemożliwiało przyjmowanie pokarmów drogą enteralną. W badaniach dodatkowych obserwowano istotny wzrost niespecyficznych markerów stanu zapalnego (CRP, hipoproteinemię, hipokaliemię, podwyższone wartości D-dimerów oraz nieznacznie podwyższone wartości aminotransferazy alaninowej. Pomimo szybkiej diagnozy i odstawienia leku podejrzewanego o związek przyczynowy

 8. Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2013-04-01

  Full Text Available Wstęp: Przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej i to z porównywalną częstotliwością. Różnice środowi‑ skowe dotyczą jedynie sposobu przejawiania przemocy, a nie jej natężenia. Jest ona procesem, który stale przy‑ biera na sile, natomiast skutki stosowanej przez sprawcę przemocy zależą od wieku i stadium rozwojowego dziecka. Celem pracy było poznanie negatywnych skutków wpływu agresji i przemocy w rodzinie na rozwój psy‑ chofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 237 uczniów klas II, w wieku 14 lat, trzech gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego. Do badań użyto opracowanych ankiet dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli i pedagogów. Przeprowadzono analizę dokumen‑ tacji z ośrodków zdrowia, pedagogiczno-wychowawczej, psychologicznej z placówek zajmujących się proble‑ mami dzieci (policyjne, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczne etc.. Wykorzystano również dwa testy psychologiczne. Za metodę analizy statystycznej przyjęto metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki: W bada‑ nej populacji u niemal połowy dzieci stwierdzono przejawy przemocy i agresji w rodzinie, przy czym tylko poło‑ wa z tej grupy bezpośrednio wskazała na obecność tych zjawisk. Ofiarami przemocy i agresji w rodzinie dwu‑ krotnie częściej stają się dziewczęta niż chłopcy. Przemoc często współwystępuje z problemem alkoholowym. Zauważono korelacje pomiędzy częstością stosowania przemocy wobec dziecka i współmałżonka. Przemoc powoduje zaburzenie wszystkich aspektów życia dziecka, zwiększając chorobowość i pogarszając funkcjono‑ wanie społeczne. Wykazano często występowanie przemocy w środowisku wiejskim oraz w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym bądź takich, w których występuje bezrobocie. Wnioski: Wyniki badań wykazały jednoznacznie, że agresja i przemoc w rodzinie wywiera znamienny i negatywny wpływ na

 9. „Pokłosie”, poGrossie i kibice polskości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Forecki

  2014-06-01

  Full Text Available "Aftermath", after-Gross and the fans of Polishness Aftermath was released in the late 2012. Its director, Władysław Pasikowski, had previously been famous for his violent action films with strong male protagonists. He has also written some of the most sexist dialogues in the history of Polish cinema, as well as a number of lines, often obscene, which have become catchphrases and slogans present every day in the pop culture. His latest film, however, tackles a completely different issue – this thriller-cum-western tells a story that is decidedly contemporary, but nevertheless inspired by the events that took place in Jedwabne (described by Jan Tomasz Gross in his book Neighbors. Aftermath does not attempt to provide a reconstruction of the events that took place “on the margins of the Holocaust” (including Jedwabne. However, it clearly hints at the issue of the Polish contribution to the extermination of Jews and the impact of the conspiracy of silence having been broken. The film gave rise to a heated debate, which rippled through the Polish media for as long as two months after its release. This article is an attempt to analyse and interpret the words and ideas that appeared in the debate.   „Pokłosie”, poGrossie i kibice polskości Wraz z końcem 2012 roku odbyła się premiera filmu fabularnego Pokłosie w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Ten bardzo popularny polski reżyser znany był dotychczas przede wszystkim z mocnych filmów sensacyjnych o twardych mężczyznach. Zasłynął także jako autor bodaj najbardziej seksistowskich dialogów w polskim kinie oraz rozmaitych i częstokroć wulgarnych kwestii wypowiadanych przez bohaterów, z których wiele do dziś funkcjonuje w popkulturze na prawach popularnych cytatów. W swoim najnowszym filmie Pasikowski sięgnął jednak po zupełnie inny temat. W konwencji thrillera z elementami westernu opowiedział historię jak najbardziej współczesną, ale w zdecydowany sp

 10. Wytrzymałość biegowa i pływacka studentów UKW Bydgoszcz = Speeding and swimming endurance of students UKW Bydgoszcz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Gwiździel

  2016-08-01

    Streszczenie Do określenia poziomu wytrzymałości pływackiej i biegowej studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wybrano metodę eksperymentu pedagogicznego, natomiast, jako technikę wybrano test, a narzędziem do przeprowadzenia badań został test Coopera. W odpowiedzi na główny problem badawczy, na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że poziom wytrzymałości biegowej studentów Turystyki i Rekreacji plasuje się na poziomie dobrym i średnim, gdyż znaczna część grupy uzyskiwała takie wyniki. Natomiast w próbie pływackiej badana grupa wypadła znacznie gorzej, gdyż największa liczba uczestników uzyskała słaby wynik. Nieco mniej osób osiągnęło zadawalający rezultat. Zarówno w próbie biegowej, jak i pływackiej przedstawiciele płci męskiej uzyskiwali lepsze wyniki od przedstawicielek płci żeńskiej. Jednakże najbardziej widoczne różnice między obiema płciami można zaobserwować w próbie pływackiej, w której uczestniczki biegu w większej mierze wyniki słabe albo bardzo słabe, kiedy studenci przeważnie zadawalające. Słowa kluczowe: wytrzymałość, Test Coopera, pływanie.     Abstract To determine the level of endurance swimming and cross-country students of Tourism and Recreation at the University of Bydgoszcz, you chose the method of pedagogical experiment, however, the technique chosen test, and a tool for testing was Cooper test. In response to the major research problem, on the basis of the study it can be concluded that the level of endurance cross-country students of Tourism and Recreation ranks of good and medium, since a significant part of the group it obtained such results. However, in an attempt to swim test group fared much worse, since the largest number of participants received a poor result. Slightly fewer people reached a satisfactory result. Both in an attempt to cross-country, swimming and representatives of the male experienced

 11. a New Generation Mining Head with Disc Tool of Complex Trajectory / GŁOWICA URABIAJĄCA Nowej Generacji Z NARZĘDZIAMI Dyskowymi O ZŁOŻONEJ Trajektorii

  Science.gov (United States)

  Gospodarczyk, Piotr; Kotwica, Krzysztof; Stopka, Grzegorz

  2013-12-01

  łowych warunkach pracy, ulegają przyspieszonemu zużyciu. Wpływa to na prędkość i koszty drążenia tych wyrobisk. W artykule przedstawiono opracowane w Katedrze MGPiT AGH Kraków nowe i innowacyjne rozwiązanie głowicy urabiającej, z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi o złożonej trajektorii, jako alternatywę dla standardowych organów frezujących. Opisano zalety zastosowanej metody urabiania z wykorzystaniem tzw. tylnego podcinaniaoraz zasadę budowy i pracy zaproponowanego rozwiązania przedmiotowej głowicy. Dla opracowania konstrukcji prototypowego egzemplarza tej głowicy koniecznym było określenie, na podstawie badań laboratoryjnych, założeń i wytycznych. Przedstawiono konstrukcję opracowanego specjalnego stanowiska laboratoryjnego do badania narzędzi dyskowych o złożonej trajektorii, założoną metodykę badawczą, przebieg badań oraz uzyskane wyniki. Analiza tych wyników umożliwiła określenie wyżej wymienionych założeń i wytycznych dla konstrukcji głowicy prototypowej. Na ich podstawie opracowano, we współpracy z Zakładami REMAG S.A. w Katowicach, projekt techniczny nowego rozwiązania głowicy, dostosowanej do zabudowy na ramieniu średniego kombajnu chodnikowego KR 150. Wykonany egzemplarz głowicy został poddany próbom na stanowisku badawczym na poligonie Zakładów REMAG i uzyskał pozytywne wyniki badań wstępnych.

 12. Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego = Incidence and intensification of anxiety and depressive disorders at women with breast cancer prepared for the surgical treatm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Łuczyk

  2015-05-01

  2 Department of the Internal Medicine with the Unit of Internal Nursing, Department of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie Wstęp. Rozpoznanie choroby nowotworowej piersi wywiera szczególny wpływ na stan psychiczny kobiety. Jedną z negatywnych reakcji emocjonalnych u kobiet po rozpoznaniu choroby nowotworowej są zaburzenia lękowe, którym mogą towarzyszy zaburzenia depresyjne. Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród kobiet z rakiem piersi oczekujących na zabieg operacyjny. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety z użyciem narzędzi: Szpitalnej Skali Oceny Lęku i Depresji (HADS, Skali wizualno – analogowej zaadoptowanej do oceny lęku, autorskiego kwestionariusza wywiadu. Do badań zakwalifikowano 150 kobiet z rakiem piersi. Wyniki. W grupie chorych z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego u 93 (62,00% osób wystąpiły zaburzenia lękowe, u 24 (19,33% chorych stwierdzono stany graniczne, u 28 kobiet (18,67% nie stwierdzono zaburzeń. Ponad 95% kobiet odczuwało niepokój przed chorobą nowotworową, a 89% badanych deklarowało odczuwanie lęku przed leczeniem chirurgicznym. Stwierdzono występowanie zaburzeń depresyjnych u 24 osób (16,00%, a u 39 (26,00% osób stwierdzono stany graniczne. U 58% (87,00% badanych kobiet nie stwierdzono zaburzeń. Wnioski. U badanych kobiet stwierdzono występowanie zaburzeń lękowych, natomiast w mniejszym stopniu zaobserwowano zaburzenia depresyjne. Prowadzenie badań oceniających występowanie lęku w okresie przedoperacyjnym powinno stać się rutynowym postępowaniem w przygotowaniu chorych do zbiegu operacyjnego. Słowa kluczowe: fobie, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, nowotwory sutka.   Abstract Introduction. Diagnosing cancer of the breast exerts special impact on the mental state of the woman. One of negative emotional reactions at women after diagnosing

 13. The History of the Normative Opposition of “Language versus Dialect”: From Its Graeco-Latin Origin to Central Europe’s Ethnolinguistic Nation-States

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Kamusella

  2016-12-01

  oczywista i wolna od nacechowania ideologicznego, że Immanuel Kant nie uwzględnił języka w zaproponowanym przez siebie systemie kategorii filozoficznych, podobnie jak i autorzy niezmiernie wpływowego dzieła z zakresu historiografii i socjologii politycznej o znamiennym tytule Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch sozialen Sprache in Deutschland. W niniejszym artykule przedstawiam wyłonienie się opozycji języka wobec dialektu w starożytnej grece oraz jego recepcję na gruncie łaciny od starożytności rzymskiej po okres nowożytny. W ciągu wieków utarło się używanie greckich i łacińskich terminów w odniesieniu do „języka” jako synonimów na określenie ludów (czy też grup etnicznych, co we wczesnym XIX stuleciu silnie wpłynęło na wykształcenie się normatywnego zrównania języka z narodem. Stanowiło to początek fenomenu znanego pod nazwą „nacjonalizmu etnicznojęzykowego”, który na poziomie państw dominuje po dziś dzień w całej Europie Środkowej.

 14. On the two Galicias: from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Golemo

  2015-12-01

  ących dyskusjom o dwóch Galicjach. Czy w skomplikowanej i dość nieuchwytnej (w sensie niepoliczalnej, zmiennej, subiektywnej materii lokalnych tradycji, modelów życia codziennego, obyczajów istnieje jakaś więź między dwoma Galicjami Europy? W tym krótkim tekście postaram się odwołać do pewnych stereotypów, mitów kulturowych i anegdot, które zaistniały w sferze społecznych wyobrażeń. Stworzyły je, z jednej strony, media (zwłaszcza w kontekście jednoczenia się bogatszej Europy z jej biedniejszą częścią, z drugiej zaś przeżycia jednostek, w których losy wplotły się doświadczenia „podwójnie galicyjskie”.

 15. Osoczowy poziom homocysteiny jako czynnik ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym = The plasma levels of homocysteine as a risk factor for fractures in osteoporosis in the elderly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Mirlak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: osteoporoza, homocysteina, menopauza, złamanie szyjki kości udowej. Keywords: osteoporosis, homocysteine, menopause, hip fracture.   Streszczenie   Wstęp. Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się niską masą kostną i zniszczeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, która prowadzi do kruchości kości i zwiększa ryzyko złamań. Osteoporoza i związane z nią złamania kości mają ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze na całym świecie. Badania sugerują, że maksymalna masa kostna i szybkość jej utraty związane ze starzeniem, są zdeterminowane przez czynniki genetyczne w podobnym stopniu jak przez czynniki środowiskowe. Kumulacja homocysteiny jest toksyczna dla układu kostnego (osteoporoza, oka (dyslokacja soczewki i centralnego układu nerwowego (drgawki, zaburzenia psychiatryczne. Wywołuje także zaburzenia układu naczyniowego (udar i inne zdarzenia sercowo naczyniowe. Cel. Wpływ poziomu homocysteiny w osoczu na ryzyko wystąpienia osteoporozy i jej powikłań. Materiały i metody. Posługując się słowami kluczowymi przeszukano zagraniczne bazy bibliograficzne: Embase, Medline, ScienceDirect, Web of Science. Przeanalizowano badania kliniczne, opublikowane w języku angielskim w międzynarodowych czasopismach. Wyniki. Zaobserwowano związek pomiędzy stężeniem homocysteiny, a utratą masy kostnej. Poziom homocysteiny w osoczu jest znacząco wyższy u kobiet z osteoporozą i odwrotnie proporcjonalny do gęstości kości kręgów lędźwiowych i szyjki kości udowej. Wnioski. Osoczowy poziom homocysteiny jest czynnikiem ryzyka wystąpienia złamań w przebiegu osteoporozy u ludzi w wieku podeszłym.   Abstract   Admission. Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and microarchitectural damage of bone tissue  which leads to bone fragility and increased risk of fracture. Osteoporosis and related fractures are of great social and economic importance throughout the world. Studies suggest

 16. Profilaktyka nowotworów u kobiet w Polsce. Sukces, czy niepowodzenie? Opinie pacjentów, lekarzy i instytucji odpowiedzialnych za stan zdrowia – metaanaliza = Prevention of cancer in women in Poland. Success or failure? Opinions of patients, physicians and institutions responsible for health – meta-analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witold Kołłątaj

  2016-06-01

  • Celowym wydaje się analiza przyczyn takiego stanu rzeczy, kiedy to opinie świata nauki, wyrażane między innymi w publikacjach naukowych, nie skłaniają Ministerstwa Zdrowia do refleksji lub przynajmniej do wszczęcia polemiki ze środowiskiem naukowym i lekarzami praktykami.     Summary Introduction For many last years, neoplastic diseases have been the second cause of death in Poland. Every year, such diseases are the reasons for almost 100 000 cases of death. The mortality because of neoplasms has got the increasing tendency. The results of cancer treatment in Poland are worse than in many European countries, diagnoses often delayed and the prevention insufficiently effective. In order to improve the health status of Polish population, the expenditures on treatment and prevention have been slightly raised. In Poland, the prevention is coordinated by the National Cancer Control Program. Aim The aim of the study was the assessment of cancer prevention in women in Poland, taking into account opinions of both Polish Ministry of Health, audit institutions, patients and the medical community. Material and methods The material consists of the reports of entities responsible for the implementation of cancer prevention in women, legislative acts, scientific publications evaluating the implementation of the prevention of cancer in women in Poland as well as data from the National Social Audit Program Cancer Prevention. Results and Discussion While the Ministry of Health and the National Health Fund publish data that highlight the achievements, medical community's opinions (expressed as the conclusions of ongoing researches as well as the opinions of patients show a significant disparity between the objectives of prevention programs and their actual implementations. Among mentioned shortcomings there are: educational and organizational negligence (working hours of facilities dealing with the prevention are coinciding with the working hours of women, incorrect

 17. SPECYFIKA REALIZACJI LINIOWYCH INWESTYCJI W PASIE DROGOWYM W AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW ZABYTKOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej MARECKI

  Full Text Available Treścią referatu jest problematyka budowlanego procesu inwestycyjnego w pasie drogowym na terenie miast. W aglomeracjach miejskich realizacja zadań związanych z budową, przebudową lub modernizacją ciągów drogowych lub sieci infrastruktury liniowej związana jest z pokonaniem szczególnych utrudnień. Wynika to nie tylko ze specyfiki technologicznej ale również z szeroko pojętej interakcji społecznych. Inwestorzy realizujący zadania w miastach muszą szukać nie tylko innowacyjnych rozwiązań technicznych ale również muszą spełniać, często - „wygórowane” oczekiwania społeczne. W referacie omówione zostaną typowe zagrożenia procesu inwestycyjnego na etapach koncepcji, projektowania, realizacji i eksploatacji - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących realizacji liniowych robót budowlanych na obszarach objętych warunkami ochrony, wynikającymi z zapisów ustawy o ochronie zabytków[1]. Należy podkreślić, że ochrona ta zgodnie z Art. 4 przedmiotowej Ustawy polega, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających między innymi na celu: zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Przekłada się to na obligatoryjny warunek prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i oczywiście robót budowlanych za pozwoleniem właściwego konserwatora zabytków i pod jego nadzorem. Realizacja liniowych zadań inwestycyjnych z natury rzeczy odbywa się nie tylko w obszarze wpływu zabytków nieruchomych ale także w bezpośrednim kontakcie z zabytkami archeologicznymi tj. – zabytkami nieruchomymi, będącymi powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów. Warunkiem pogodzenia interesów stron tego skomplikowanego procesu

 18. Polityka bilansowa spółek akcyjnych– uwarunkowania skutecznościoraz skutki rozpoznania przez inwestorów 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Grabowski

  2009-03-01

  Full Text Available Standardy i normy prawne określające zasady rachunkowości zawierają szereg praw wyboru i pól swobodnego działania. Ich wykorzystywanie w celu oddziaływania na oceny formułowane przez interesariuszy było często poddawane krytyce. Jednak wykorzystanie swobody pozostawionej na płaszczyźnie uregulowań w zakresie rachunkowości nie umożliwia oddziaływania na oceny formułowane przez interesariuszy, jeżeli są spełnione dwa warunki. Warunek I wymaga, aby rynek kapitałowy odznaczał się przynajmniej tzw. efektywnością w średniej formie. Skutkiem odznaczania się przez rynek kapitałowy efektywnością w średniej formie jest między innymi to, że inwestorzy wyceniający akcje danej spółki natychmiast uwzględniają w swych ocenach wszystkie publicznie dostępne informacje dotyczące tej spółki, w tym także dane zawarte w informacji dodatkowej. Warunek II wymaga, aby sprawozdanie finansowe umożliwiało poznanie, jakie wartości (tych pozycji byłyby ujęte, gdyby zastosowano opcjonalną metodę rachunkową. W literaturze przedmiotu opisanych jest wiele badań, których celem było ustalenie, czy tendencyjne ukształtowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat umożliwia oddziaływanie na inwestorów giełdowych. Trzeba jednak podkreślić, że praktycznie we wszystkich opracowaniach, koncentrowano się na warunku I, dotyczącym efektywności rynków kapitałowych. Kwestia warunku II odnoszącego się do zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych nie była gruntownie badana. To skłoniło współautora niniejszego referatu do podjęcia próby ustalenia, czy opisane powyżej warunki braku skuteczności polityki bilansu handlowego są spełnione. Wyniki, jakie uzyskał autor badania pozwoliły stwierdzić, że pomimo, iż warunek I jest spełniony, polityka bilansu handlowego kształtowana na podstawie MSSF może być nadal skutecznie wykorzystywana do kształtowania ocen formułowanych przez interesariuszy. Wynika to z

 19. Ocena lokalnego i systemowego stanu zapalnego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w okresie stabilnym i w zaostrzeniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Kwiatkowska

  2008-10-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP charakteryzuje ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe będące wynikiem nadmiernej reakcji zapalnej na wdychane pyły i gazy, głównie dym tytoniowy. W patogenezie tej choroby odgrywają rolę trzy czynniki: proces zapalny, stres oksydacyjny oraz zaburzenia równowagi pomiędzy proteinazami i antyproteinazami. W ostatnich latach coraz więcej danych wskazuje na obecność u chorych na POChP zmian pozapłucnych, takich jak wyniszczenie, osteoporoza czy depresja. Celem pracy była ocena stanu zapalnego lokalnego oraz systemowego u chorych na POChP. Ma te riał i me to dy: Badania przeprowadzono u 23 chorych na POChP dwukrotnie – w stabilnym okresie choroby oraz w zaostrzeniu. Grupę kontrolną stanowiło 16 asymptomatycznych palaczy papierosów. Analizie poddano: 1 w kondensacie powietrza wydechowego (kpw stężenie nadtlenku wodoru (H2O2 oraz prozapalnych cytokin TNF-a i IL-6; 2 w surowicy poziom TNF-a i IL-6. Wy ni ki: Stwierdzono, że u chorych na POChP w okresie stabilnym w kpw poziom H2O2 był znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej osób zdrowych. W trakcie zaostrzenia choroby ulegał on dalszemu wzrostowi (p0,05. Mierzalny poziom TNF-a zanotowano jedynie u chorych z zaostrzeniem POChP. Zarówno w okresie stabilnym, jak i w zaostrzeniu choroby poziom H2O2 w kpw korelował z FEV1% wartości należnej. Chorych na stabilną POChP charakteryzowało podwyższone w surowicy zarówno stężenie TNF-a, jak i IL-6 w porównaniu z grupą asymptomatycznych palaczy. W okresie zaostrzenia badane cytokiny nie ulegały istotnym zmianom (p>0,05. Wnio ski: U chorych na POChP wykazano obecność lokalnego stresu oksydacyjnego, który w trakcie zaostrzenia choroby ulegał dalszemu znamiennemu nasileniu. Obok reakcji w kompartmencie oddechowym chorzy ze stabilną postacią POChP charakteryzowali się obecnością systemowej reakcji zapalnej mierzonej poziomem TNF-a i IL-6 w surowicy

 20. Wybrane aspekty adaptacji kulturowej testów neuropsychologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Marcinkowska

  2017-11-01

  metod oceny funkcji poznawczych do zastosowania w różnych kręgach kulturowych, w tym metod przesiewowych, jest bardzo trudne. Dalsze badania powinny się koncentrować na opracowywaniu narzędzi dostosowanych do konkretnych kontekstów kulturowych i opartych na właściwym zrozumieniu populacji, do których są kierowane.

 1. Strategie tłumaczy wobec zjawiska obcości kulturowej w przekładach dwudziestowiecznej prozy nowogreckiej na język polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Jędraszak

  2015-09-01

  óre mogą u odbiorcy tłumaczenia wywoływać poczucie obcości. Wybór pomiędzy tymi strategiami zależy od tłumacza oraz jego wizji czytelnika docelowego. Przedmiotem tego artykułu jest analiza przekładów trzech wybranych powieści nowogreckich na język polski, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zastosowanych przez tłumaczy w obliczu dwóch głównych problemów tłumaczeniowych, które wynikają z kulturowej specyfiki tekstu: problemów leksykalnych oraz odniesień do wydarzeń historycznych i faktów społecznych, jak również wiedzy, którą te rozwiązania dostarczają nam na temat wyobrażeń tłumaczy o czytelnikach docelowych przekładanych tekstów.

 2. Koncepcja rozwoju Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie „Farma Zdrowia” = The Concept of Development of Voivodeship Sport and Recreation Centre in Drzonkow “Health Farm”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-08-01

    Słowa kluczowe: sport, rekreacja.   Streszczenie Ośrodek w Drzonkowie zawsze przyciągał mieszkańców nie tylko Regionu Lubuskiego. Z jego bazy treningowej korzystają sportowcy polscy i zagraniczni. Niestety z biegiem lat wskutek stopniowej dekapitalizacji obiektów i licznych zmian organizacyjnych, funkcjonalność Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przestała odpowiadać współczesnym standardom. Struktura organizacyjna i niewydolne zarządzanie nie zahamowały tego procesu.      Ośrodek musi być wielofunkcyjny i powszechnie dostępny. Powinien spełniać oczekiwania mieszkańców nie tylko regionu. Opracowanie szczegółowych założeń modernizacji WOSiR, w zakresie przyszłych funkcji i procesu inwestycyjnego będzie pierwszym krokiem w kierunku naprawy i rozwoju. Krok drugi, to inwestycje własne i wdrożenie partnerstwa społeczno - prywatnego, które pozwoli na szybkie i oszczędne sfinalizowanie zamierzeń.      Wizja rozwoju ośrodka jest możliwa do realizowania dzięki dotychczas dokonanym przedsięwzięciom, których zrealizowanie było możliwe przy wsparciu finansowemu organu założycielskiego, środkom pozyskanym z funduszy pomocowych, sponsorów i działań własnych. Dyrekcja dobrze zaplanowała i wykorzystała środki pomocowe przekazane na modernizację bazy hotelowej i sportowej, jednak zmiany muszą być radykalne.   Keywords: sport, recreation.   Abstract The Voivodeship Sport and Recreation Centre (Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, WOSiR in Drzonkow has always attracted inhabitant of both Lubusz Voivodeship and other regions of the country. Its sports facilities are used by Polish and foreign sportsmen. Unfortunately, in the course of time, as a result of gradual decapitalization of sports centres and numerous organizational transitions, functions of the Voivodeship Sport and Recreation Centre stopped meeting contemporary standards. Organizational structure and inefficient management did not prevent

 3. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Chodkiewicz

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22 Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.

 4. Powikłania neurologiczne współistniejące z niewydolnością nerek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Łukasik

  2010-03-01

  Full Text Available Powikłania neurologiczne w przebiegu niewydolności nerek, zarówno te spowodowane mocznicą, jak i wynikające z jej leczenia, dotyczą ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego, jak również tkanki mięśniowej i stanowią przyczynę zwiększonej śmiertelności u chorych z niewydolnością nerek. Pacjenci z niewydolnością nerek są szczególnie narażeni na rozwój encefalopatii mocznicowej, encefalopatii nadciśnieniowej, chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego bądź zespołów otępiennych. W tej grupie chorych częściej niż w populacji ogólnej rozwijają się mono- i polineuropatie, a choroby nerek należą do częstszych przyczyn zespołu niespokojnych nóg. Pomimo ciągłego postępu terapeutycznego wciąż nie ma skutecznego leczenia wielu tych powikłań, m.in. encefalopatii mocznicowej, miażdżycy, neuropatii czy miopatii. Co więcej, wprowadzenie dializoterapii rozszerzyło spektrum komplikacji o otępienie dializacyjne, krwawienia śródczaszkowe, zespół nierównowagi dializacyjnej, encefalopatię Wernickego i osmotyczną mielinolizę. Leczenie immunosupresyjne stosowane zarówno w chorobach nerek, jak i u chorych po przeszczepie nerki przyczyniło się do rozwoju oportunistycznych infekcji i nowotworzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, ponadto niekiedy powikłane jest rozwojem odwracalnej tylnej leukoencefalopatii. Znajomość tych powikłań oraz ścisła współpraca między nefrologami i neurologami mogą przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności i poprawy jakości życia chorych z niewydolnością nerek. Należy przy tym pamiętać, że także patologie, które prowadzą do niewydolności nerek (szczególnie choroby układowe tkanki łącznej czy cukrzyca, powodują uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a określenie rzeczywistej przyczyny bywa niemożliwe.

 5. Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Andrzej Szychowski

  2013-05-01

  Full Text Available Rozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.

 6. Nadwrażliwość na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Wyróżnia się dwa rodzaje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (ASA: oskrzelowy i pokrzywkowy. Rodzaj pierwszy dotyczy chorych na astmę, u których ASA wywołuje napady duszności i objawy pozaoskrzelowe, takie jak wodnisty katar nosa, zaczerwienienie twarzy, szyi i klatki piersiowej, łzawienie. Opisano także obrzęk krtani, spadek ciśnienia tętniczego krwi, a nawet zgony. Pokrzywkowa postać nadwrażliwości na ASA dotyczy głównie chorych na przewlekłą pokrzywkę. ASA-astma i ASA-pokrzywka występują w każdym wieku, ale głównie dotyczą kobiet (70% badanych w wieku 30-50 lat. U części tych chorych występują cechy atopii. Charakterys­‑ tyczną cechą ASA-astmy są polipy nosa, często powiązane w przewlekłym zapaleniem zatok. Stwierdza się je u około 80% chorych na ASA-astmę. Polipy nosa mają charakter nawrotowy. Błona śluzowa nosa chorych na ASA-astmę jest nacieczona T-limfocytami, eozynofilami, komórkami tucznymi i makrofagami, większość komórek wykazuje ekspresję mRNA dla IL-5. Błona śluzowa oskrzeli również jest nacieczona eozynofilami będącymi bogatym źródłem leukotrienu C4, który prawdopodobnie bierze udział w patomechanizmie nadreaktywności na ASA. Przebieg kliniczny ASA-astmy u większości chorych jest ciężki, ale kontrolę astmy można uzyskać dzięki stosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających β2-agonistów. Objawy nadwrażliwości wywołuje większość niesteroidowych leków przeciwzapalnych. U chorych na astmę jest to duszność, a u chorych na pokrzywkę – wysiewy skórne. Objawy te są wywoływane przez indometacynę, kwas mefenamowy i flufenamowy, ibuprofen, fenylbutazon, naproksen, diflunisal i zomepirak. Natomiast dobrze tolerowane przez chorych na ASA-astmę są paracetamol, chlorochina, benzydamina, kwas salicylowy i dekstropropoksyfen. Nadwrażliwość na ASA ujawnia się na podstawie wywiadu i doustnych testów prowokacyjnych ze wzrastaj

 7. Pęknięcie śledziony po badaniu kolonoskopowym – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dariusz Serwin

  2012-07-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Kolonoskopia jest rutynowo wykonywanym badaniem w diagnostyce i profilaktyce chorób jelita grubego. Pęknięcie śledziony to rzadko odnotowywane powikłanie, dotychczas opisano 80 przypadków. Opis przypadku: Pacjent, lat 72, hospitalizowany z powodu niedokrwistości mikrocytarnej. W trakcie bada‑ nia kolonoskopowego wykonano polipektomię polipa esicy. W drugiej dobie po zabiegu: poranne omdlenie przy próbie pionizacji, utrzymująca się hipotonia, dodatnie objawy otrzewnowe. W badaniach dodatkowych: RTG przeglądowe jamy brzusznej – bez zmian, USG jamy brzusznej – płyn w jamie otrzewnej, powiększona śledziona o nierównych obrysach. W KT jamy brzusznej – rozerwanie śledziony z rozległym krwiakiem, duża ilość krwi w jamie otrzewnej. Pacjenta zakwalifikowano do laparotomii zwiadowczej, w wyniku której stwier‑ dzono: znaczna ilość płynnej krwi i skrzepów w jamie otrzewnej, śledziona z linijnym pęknięciem przy szypule, wątroba z pękniętą torebką oraz niewielkim uszkodzeniem miąższu i krwawieniem, na przedniej ścianie żołądka krwiak z niewielkim uszkodzeniem surowicówki, krezka okrężnicy – w pobliżu zagięcia śledzionowego krwiak, nie ujawniono perforacji jelita. Omówienie: Pęknięcie śledziony jest bardzo rzadkim, ale groźnym powikłaniem kolonoskopii. Wśród mechanizmów prowadzących do uszkodzenia śledziony wymienia się: bez‑ pośredni uraz, pociąganie układu więzadłowego, pociąganie zrostów między śledzioną i okrężnicą. Pęknięcie śledziony może być natychmiastowe lub opóźnione. Początek objawów występuje od 1 godziny do 2,5 dnia, najczęściej do 24 godzin od wykonania kolonoskopii. Czas do ustalenia rozpoznania – od 2 godzin do 13 dni, najczęściej do 24‑48 godzin. Najczęściej stosowane metody ustalenia rozpoznania to KT jamy brzusznej i USG jamy brzusznej. Śmiertelność wskutek pęknięcia śledziony po kolonoskopii – opisano 2 przypadki

 8. Ocena wybranych zachowań zdrowotnych przez i po zdiagnozowaniu choroby wśród kobiet z nowotworem piersi w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego – badanie wstępne = Evaluation of selected health behaviors before and after the diagnosis among women with breast cancer based on the Health-Related Behaviour Inventory (HBI questionnaire developed by Juczyński - preliminary study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Jolanta Bojakowska

  2016-05-01

  2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie       Słowa kluczowe: rak piersi, zachowania zdrowotne, profilaktyka Key words: brest cancer, health behaviors, prophylaxis   Abstrakt Cel pracy Celem pracy była ocena wybranych zachowań zdrowotnych przed i po leczeniu wśród kobiet  z nowotworem piersi. Materiał i metoda W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Do realizacji badań posłużył kwestionariusz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ Juczyńskiego. Badaniami objęto 70 kobiet z rakiem piersi, w przedziale wieku między35 a77 rokiem życia zamieszkujących województwo lubelskie. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o program Statistica 10.0. Wyniki W oparciu o skalę IZZ przed chorobą wyniki niskie uzyskało 80% badanych, przeciętne – 11,4%, zaś wysokie – 8,6%. Po rozpoznaniu choroby wyniki niskie uzyskało 17,1%, przeciętne – 30%, a wysokie 52,9%.  Wskaźnik zachowań zdrowotnych dla ogółu badanych wyniósł  średnio 66,23 przed chorobą i 90,5 po rozpoznaniu. Po rozpoznaniu choroby we wszystkich kategoriach uzyskano wyższe wyniki niż przed. Wnioski Doświadczenia związane z chorobą mają istotny wpływ na wzrost ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych wśród kobiet z nowotworem piersi.  Po rozpoznaniu choroby we wszystkich analizowanych kategoriach zaobserwowano wyższy poziom deklarowanych zachowań zdrowotnych.         Abstract Aim The aim of this study was to evaluate selected health behaviors before and after diagnosis of the disease among women with breast cancer. Material and methods In the study the diagnostic survey method was applied in combination with the questionnaire technique. To conduct the research we used Juczyński’s inventory of health behaviours questionnaire. The survey included 77 women with breast cancer, aged from 35 to 77, living in the Lubelskie Voivodeship. The statistical analyses were conducted with

 9. Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. II. Opinie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym = Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part II. Opinions of preschool children's parents

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Chrzan

  2016-09-01

  4.      Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   Streszczenie. Cel pracy. Celem Pracy było poznanie opinii rodziców przedszkolaków na temat integracji międzypokoleniowej Metoda i materiał: Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankiety. Badania przeprowadzono wśród 149 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Lublina, Dęblina i Wadowic. Wyniki. Ponad 96% rodziców uważa, że dzieci powinny mieć kontakt z seniorami, natomiast 62% z nich sądzi, iż doświadczenie życiowe osób starszych jest bardzo przydatne dla młodego pokolenia. Co więcej 80,5% uznało ze organizowanie wspólnych zajęć seniorów z przedszkolakami to dobry pomysł. Niespełna 47% badanych uważało, że za czas poświęcony dzieciom, seniorzy powinni otrzymywać rekompensatę finansową z kolei 40,9% twierdziło przeciwnie.  Rodzice oczekiwaliby od osób starszych w opiece nad ich pociechami realizacji takich zajęć jak: czytanie książek czy opowiadanie zdarzeń historycznych. Korzyści ze spotkań międzypokoleniowych według rodziców to przede wszystkim wartości edukacyjne. Wnioski. Warto popularyzować idee integracji międzypokoleniowej wśród społeczeństwa ze względu na liczne korzyści, jakie może przynieść zarówno seniorom jak i młodemu pokoleniu. Słowa kluczowe. starzenie się, integracja społeczna, rozwój dziecka,   Abstract. Objective. The objective of the study was to get to know the opinions of preschool children's parents on intergenerational integration. Material and method. The diagnostic survey method was applied, together with the questionnaire technique. The survey was carried out among 149 parents of preschool children from Lublin, Dęblin and Wadowice. Results. Over 96% of the parents claim that children should have contact with seniors, while 62% of them think that the worldly experience of the

 10. Pielęgnacja i usprawnianie osób z paraplegią i tetraplegią = Care and improvement of people with paraplegią and tetraplegią

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Pietkun

  2016-08-01

  4 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku   Abstrakt   Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego stanowią problem leczniczy z uwagi na występujące po najczęściej wypadku poważne zaburzenia funkcji całego organizmu. Według danych statystycznych zjawisko występowania urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet oraz osób młodych między 16 a 30 rokiem życia. Analizując dane ponad połowa urazów powstaje podczas wypadków komunikacyjnych, następnie upadków z wysokości, urazów sportowych ale również jest wynikiem nieleczonej osteoporozy bądź nowotworów. Uraz najczęściej obejmuje odcinek szyjny rdzenia oraz rdzenia na pograniczu piersiowo-lędźwiowym. Późne następstwa urazów rdzenia kręgowego można przedstawić również jako zmiany w obrębie jakości życia. Na szeroko rozumianą jakość życia składają się: warunki mieszkaniowe, stan cywilny i rodzinny, sytuacja finansowa, kształcenie, zarobkowanie, uprawianie sportu i podejmowanie innych form rekreacji. Celem pracy jest przedstawienie jakości życia pacjenta po urazie kręgosłupa jak również elementów profilaktyki i rehabilitacji, możliwości powrotu pacjentów do aktywności życiowej sprzed urazu, jaki jest czas powrotu, jak na jakość życia wpływa wiedza o chorobie.   Słowa kluczowe: uraz kręgosłupa, powikłania, pielęgnacja chorego, rehabilitacja.   Summary   Injuries to the spinal column and spinal cord are a medical problem due to the most frequently occurring case of severe disorders of the body. According to statistics the phenomenon of spinal injuries and spinal cord injury affects more men than women, and young people between 16 and 30 years old. Analyzing data on more than half of the injuries produced during traffic accidents, followed by falls from a height, sports injuries but also is the result of untreated osteoporosis or cancer. The injury usually involves the cervical core and the core on the border of the

 11. Частеречная транспозиция как пример грамматики в словаре (на примере словенского языка

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Андрея [Andreja] Желе [Žele

  2017-12-01

  e przyczyniają się one do ekonomii języka, pozwalając na maksymalne semantyczne wykorzystanie danego wyrażenia. Relację w obrębie danego leksemu między ekspresją, składnią i znaczeniem oraz konwersję jako zjawisko gramatyczne można przedstawić w najpełniejszy sposób w słowniku.

 12. Technical Features of the Architecture of an Electronic Trilingual Dictionary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grygorii Chetverikov

  2016-12-01

  projektowania Model-View-ViewModel. Dzięki wykorzystaniu tego szablonu interfejs użytkowania jest oddzielony od logiki programu, co pozwala wprowadzać niezależne zmiany poszczególnych części oprogramowania. Sporządzone oprogramowanie pozwala na redagowanie, uzupełnienie i tym samym tworzenie nowych tematycznych słowników przekładowych. Zaletą systemu jest równorzędność języków. Autorzy nakreślili zarówno sposoby wykorzystania samego słownika, jak i metody jego budowania.

 13. Biografia nieobecna. Wokół życia i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Zawisza

  2014-12-01

  Full Text Available An Absent Biography. About the life and work of Ireneusz Plater-Zyberk Ireneusz Plater-Zyberk (1896–1946, was a writer and a film producer, adventurer and gallant. His life is an incredible story of the disabled individual who succeeded in an amazing career. Plater-Zyberk was born in a wealthy landowning family who lived at the estate of Vabole in Latvia. He was born without hands and at that time, due to his disability, was classified as "margins of society." Thanks to perseverance and commitment of his mother, he graduated as an extern student from high school in Warsaw, Poland. His career  includes Life without Hands, memories,  and two novels. He was a co-author of first movie in Poland with stunt effects Dead Node (1927, which unfortunately wasn’t preserved. Also, he was recognized as a documentary creator as well as an initiator of film production regulations.   Biografia nieobecna. Wokół życia i twórczości Ireneusza Plater-Zyberka Ireneusz Plater-Zyberk (1896 lub 1897–1946 był literatem i twórcą filmowym, nieco awanturnikiem i bawidamkiem. Jego postać to niezwykły przykład niepełnosprawnego, który osiągnął w dwudziestoleciu międzywojennym znaczącą karierę. Ireneusz Plater-Zyberk pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, zamieszkałej w majątku Wabol na Łotwie. Urodził się bez rąk i w ówczesnej rzeczywistości miał pozostać na marginesie społeczeństwa. Dzięki wytrwałości matki udało mu się ukończyć jako ekstern gimnazjum w Warszawie. W swoim dorobku ma wspomnienia Życie bez rąk oraz dwie powieści. Ważną rolę odegrał Plater jako scenarzysta i reżyser, był m.in. współtwórcą pierwszego polskiego filmu z efektami kaskaderskimi „Martwy węzeł” (1927. Miał on również ogromne zasługi jako twórca filmów dokumentalnych i jednocześnie inspirator zmian w prawodawstwie dotyczącym produkcji filmowej. Tłem jego twórczości pisarskiej jest burzliwe i pełne przygód

 14. Jakość życia pacjentów z zaćmą = The quality of life of patients with cataracts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Jaworska

  2015-03-01

    Autor do korespondencji Author for the correspondence Iwona Jaworska email: iwonajaworska1@op.pl   Słowa kluczowe: zaćma, jakość życia.   Keywords: cataract, quality of life.   Streszczenie   Cel pracy: Określenie wpływu zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny na postrzeganie jakości życia w zaćmie. Materiał i metodyka: Badanie kwestionariuszem Jakości Życia WHOQOL Bref przeprowadzono wśród 300 pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Wyniki badań: Analiza wyników wykazała, że chorzy z zaćmą wysoko oceniają jakość swojego życia we wszystkich dziedzinach, jednak najniższej oceny dokonują w zakresie samooceny stanu zdrowia. Stwierdzono też, że płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny korelują z oceną jakości życia. Najniższej oceny jakości życia w dziedzinie somatycznej dokonują kobiety oraz osoby po 75 roku życia. Osoby najstarsze dokonują też niższej niż pozostałe grupy wiekowe oceny stanu zdrowia i jakości życia w dziedzinie fizycznej. Im wyższy poziom wykształcenia chorych z zaćmą tym niższe poczucie jakości życia w dziedzinie fizycznej i niższa ocena stanu zdrowia. Wnioski: W badaniach stwierdzono istnienie istotnej statystycznie zależności pomiędzy badanymi zmiennymi społeczno-demograficznymi (wiek, płeć, poziom wykształcenia, stan cywilny a samooceną stanu zdrowia, ogólnym poczuciem jakości życia oraz poczuciem jakości życia w dziedzinie fizycznej.   Abstract Aim: To determine the impact of socio-demographic variables (gender, age, education level, marital status, the perception of quality of life in cataract. Material and methods: The study was a questionnaire Quality of Life WHOQOL Bref was conducted among 300 patients Radomski Mazowiecki Specialist Hospital and Specialist Hospital in Radom Test results: Analysis of the results showed that patients with cataract highly

 15. Dolegliwości bólowe pleców u kobiet w ciąży – doniesienie wstępne = The back pain in pregnant women – a preliminary report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Bogusława Pilewska-Kozak

  2017-02-01

  Pilewska–Kozak Anna Bogusława1, Stadnicka Grażyna2, Łepecka–Klusek Celina1, Dobrowolska Beata3, Pałucka Klaudia1, Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja4, Kozak Łukasz Adam5       1 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Zakład Podstaw Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4  Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o 5 Oddział Urazowo – Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie       Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna B. Pilewska-Kozak ul. Aleje Racławickie 23, 20-049 Lublin e-mail: apilewska@poczta.wp.pl tel. 26 118 32 86       Streszczenie   Badaniami objęto 80 kobiet między25. a36. tygodniem ciąży, uczestniczących w zajęciach szkół rodzenia. Wiek kobiet wahał się w granicach od 19 do 42 lat (średnia wieku wynosiła 27,8 ± 4 lata. Wykorzystano kwestionariusz ankiety, własnej konstrukcji oraz wizualną analogową skalę VAS (0 – brak bólu do 10- ból nie do wytrzymania do oceny bólu kręgosłupa. Celem pracy było sprawdzenie czy u kobiet w ciąży występuje ból kręgosłupa oraz w jakich sytuacjach się nasila. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większości kobiet odczuwała ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Wśród sytuacji nasilających dolegliwość najwięcej wymieniało pozycję stojącą, co trzecia siedzącą, a co piąta chodzenie.   Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, ciąża     Summary             The study involved 80 women between the 25th and 36th week of pregnancy attending antenatal classes. The age of women ranged from 19 to 42 years old (the age median was 27,8 ± 4 years. The questionnaire of our own design and the Visual Analogue Scale VAS (0 – no pain to 10 - unbearable pain were used to

 16. Wuj Jankiel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Keff

  2014-06-01

  Full Text Available Uncle Jankiel The idea of Jewish self-hatred has been present in the humanities since the 1930s. The research on this subject has usually focused on Western Europe, especially German-speaking countries. The paper analyses Jewish self-hatred using examples from contemporary official discourse in Poland. Sander Gilman’s approach to Jewish self-hatred (1986 is used to interpret the examples. It seems that it is the alleged communism of the Jewish Poles which causes them being perceived as alien and different. If one condemns their communism, one can feel entitled to be a member of the Polish community; for the condemners, the communism appears “objective” and corresponding to their world-view. In fact, it seems to be more of a ritual act of subordination, yet another cover term to define Jewish guilt and their alienness. Previously, other issues performed this function: “Talmudicness”, ritual murder, host desecration, taking over the printed media, Bolshevism, capitalism, etc.   Wuj Jankiel Pojęcie żydowskiej samonienawiści funkcjonuje w humanistyce od lat trzydziestych XX wieku. Studia tego zjawiska dotyczyły zazwyczaj Europy zachodniej, a najbardziej terenów niemieckojęzycznych. Celem autorki jest wprowadzenie zjawiska żydowskiej samonienawiści na współczesnych polskich przykładach, w kontekście polskiej kultury aprobowanego, oficjalnego dyskursu. Odwołując się do psychoanalitycznego rozumienia terminu, jakie w swojej książce Jewish Self-Hatred rozwinął Sander Gilman, autorka twierdzi, że często we współczesnej ocenie osób, które publicznie identyfikują się jako Żydzi, tym, co dziś stanowi różnicę (difference decydującą o obcości tego, co żydowskie (wobec tego co polskie, elementem, który stanowi „skazę”, jest „komunizm” Żydów. Potępianie go jest gestem, który pozwala na poczucie przynależności do wspólnoty polskiej. Potępiającym wydaje się on uzasadniony, „obiektywny” i

 17. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2009-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeńskie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 18. Skuteczność montelukastu w ambulatoryjnym leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów powyżej 15. roku życia w warunkach codziennej praktyki lekarskiej (real life study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Kupryś‑Lipińska

  2012-12-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa jest chorobą o podłożu zapalnym, dlatego leki o właściwościach przeciwzapalnych stanowią podstawę w terapii tej choroby. Takie działanie wykazują leki antyleukotrienowe. Leki te są rekomendowane przez ekspertów GINA w monoterapii alternatywnie do niskich dawek wGKS w 2. stopniu intensywności terapii lub jako terapia dodana do wGKS w wyższych stopniach intensywności leczenia astmy. Celem obecnego badania obserwacyjnego była ocena skuteczności montelukastu w warunkach codziennej praktyki lekarskiej u pacjentów ambulatoryjnych w wieku 15 lat i więcej, leczonych w Polsce z powodu przewlekłej astmy oskrzelowej. Do bada‑ nia włączono 11 250 pacjentów, u których lekarze z przyczyn medycznych niezależnych od udziału pacjenta w obserwacji włączyli montelukast w ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem obserwacji. Dane były zbierane od pacjentów przez ich lekarzy prowadzących w ramach dwóch rutynowych wizyt lekarskich przeprowadzonych średnio w odstępnie 8 tygodni. Zastosowano jednolite, specjalnie przygotowane dla potrzeb badania kwestiona‑ riusze. średnia wieku uczestników badania wyniosła 36,79±15,62 roku (przedział od 15 do 90 lat. Kobiety sta‑ nowiły 52,09% respondentów. W chwili włączenia do obserwacji czas trwania astmy najczęściej wynosił między 2 a 5 lat. W 83,39% przypadków astma miała charakter atopowy. Przyczyną włączenia montelukastu u większo‑ ści pacjentów (58,74% była niedostateczna kontrola choroby, w 47,99% lekarze włączyli lek z powodu objawów astmy prowokowanych wysiłkiem, a w 40,85% wskazywali na istotny wpływ na decyzję współwystępowania aler‑ gicznego nieżytu nosa. W 11,35% przypadków montelukast stosowano w monoterapii, a u 87,6% badanych jako lek dodany do wziewnych glikokortykosteroidów. W ciągu 8 tygodni obserwacji istotnie wzrosła liczba pacjen‑ tów z całkowitą bieżącą kontrolą astmy z 8,22% (695 podczas pierwszej wizyty do

 19. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2008-10-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeń- skie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 20. Alergia – wzrastające zagrożenie XXI wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się stały wzrost częstości występowania chorób alergicznych. Schorzenia te stanowią obecnie istotny czynnik ekonomiczny w opiece zdrowotnej krajów rozwiniętych, zarówno w kontekście kosztów leczenia, jak i kosztów społecznych związanych z absencją chorobową i świadczeniami rentalnymi. Badania naukowe wskazują na efekt związany z szkodliwym wpływem środowiska oraz na efekt błędnych zachowań związanych ze zmianą stylu życia, w konsekwencji których dochodzi do rozwoju alergii. W artykule przedstawiono zagrożenia, jakie niosą ze sobą te choroby, w kontekście zdrowia społeczeństwa oraz najczęściej wymieniane przyczyny coraz częstszej zapadalności na choroby atopowe. Autorzy przedstawiają krótką analizę najważniejszych badań epidemiologicznych ostatnich dekad. Analizowane jest narastanie częstości występowania astmy, alergicznego nieżytu nosa, a także anafilaksji ze szczególnym uwzględnieniem reakcji na leki. Dane pochodzą z badań przeprowadzonych w wielu krajach, na różnych kontynentach i dotyczą zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. W Midspan family study – badaniu przeprowadzonym w Szkocji, stwierdzono trzykrotny wzrost występowania astmy oraz pyłkowicy w ciągu dwudziestoletniego okresu obserwacji. Podobne wyniki uzyskano wśród młodzieży szkolnej w Sydney, gdzie miał miejsce czterokrotny wzrost zachorowań na astmę i pyłkowicę. W latach dziewięćdziesiątych dwukrotny wzrost występowania tych chorób zanotowano również u dzieci w Izraelu. Podobna tendencja dała się zauważyć w Chinach. Dodatkowo stwierdzono tu, że częstość występowania astmy jest większa na obszarach silnie zurbanizowanych. Ze zwiększonym ryzykiem występowania astmy związane było między innymi: gotowanie potraw przy użyciu gazu, duża wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych oraz używanie poduszek z tworzyw sztucznych. Czynnikiem

 1. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta może występować u pacjentów w każ- dym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka

 2. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają charakterystykę astmy łagodnej przewlekłej, metody diagnozowania i optymalne leczenie. Globalna Inicjatywa dla Astmy (GINA podaje, że astma łagodna charakteryzuje się objawami występującymi częściej niż raz w tygodniu, lecz rzadziej niż codziennie, objawami nocnymi występującymi częściej niż dwa razy w miesiącu, lecz rzadziej niż co tydzień, prawidłową czynnością płuc (FEV1 lub PEF‡80% między napadami astmy. Pacjenci z łagodną, przewlekłą astmą tworzą dużą grupę chorych, którzy rzadko z powodu swoich dolegliwości korzystają z pomocy lekarzy, chociaż czasami doświadczają ciężkich napadów duszności. Niektóre badania udowodniły, że łagodną astmę jest trudno rozpoznać, ponieważ wskaźniki wentylacji są w normie, a test odwracalności obturacji oskrzeli wypada ujemnie. Badania indukowanej plwociny i bioptatów oskrzeli udowodniły, że wskaźniki zapalenia oraz remodeling dróg oddechowych są związane z ciężkością choroby. W astmie łagodnej następstwa długotrwałego zapalenia często są takie same jak w astmie umiarkowanej. Większość dużych badań, które zajmowały się wpływem wziewnych kortykosteroidów na astmę łagodną, wykazała dużą skuteczność tej terapii. Pierwszą publikacją było badanie OPTIMA. W tym badaniu wyodrębniono dwie grupy chorych, u których przez rok oceniano skuteczność samego budezonidu w porównaniu z połączeniem budezonidu i formoterolu. Obserwowano znaczne zmniejszenie wskaźnika ciężkich zaostrzeń przypadających na jednego pacjenta na rok, dziennych i nocnych objawów astmy. Drugie badanie oceniające leczenie wziewnymi kostykosteroidami określono jako START. Badano w nim wpływ wczesnego leczenia budezonidem w łagodnej przewlekłej astmie, świeżo wykrytej. Leczenie budezonidem znacząco zmniejszyło liczbę zaostrzeń wymagających nagłych interwencji lub leczenia szpitalnego. W ostatnio publikowanej pracy

 3. Świsty i astma we wczesnym dzieciństwie – raport PRACTALL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest poważnym problemem zdrowotnym na świecie, choroba ta możewystępować u pacjentówwkażdym wieku. Wykazano, że jedno dziecko spośród trzech ma przynajmniej jeden epizod świszczącego oddechu do 3. roku życia, stworzono więc zalecenia GINA oraz inne dotyczące postępowania w świstach u dzieci. Jednym z nich jest raport PRACTALL, przedstawiający zalecenia dla klinicznego postępowania w Europie i Ameryce Północnej. Raport ten wyróżnia cztery rodzaje nawracających świstów w populacji dziecięcej: świsty przemijające, świsty nieatopowe, przewlekłą astmę i ciężką nieregularną astmę. PRACTALL podkreśla, że wiek i czynniki wyzwalające świsty są stosowane dla wyróżnienia fenotypów astmy. ERS TASK FORCE (2008 r. wyróżnia świsty epizodyczne i wywołane przez wiele czynników. Świsty epizodyczne to dyskretne epizody, poza którymi dziecko jest w dobrym stanie. Fenotyp ten jest zazwyczaj powiązany w infekcjami wirusowymi układu oddechowego. Wśród wielu czynników wywołujących świsty wymienia się alergeny, wirusy oraz dym tytoniowy. Raport PRACTALL stwierdza, że wiek najsilniej określa fenotyp astmy w dzieciństwie oraz strategię postępowania. U niemowląt (0-2. roku życia wskaźnikami ciężkości procesu są przewlekłe świsty. U dzieci przedszkolnych (3.-5. roku życia fenotyp astmy jest ustalony na podstawie występowania świstów w ostatnim roku. Jeśli świsty znikają między epizodami infekcji wirusowych, to prawdopodobne jest rozpoznanie astmy indukowanej wirusami. U dzieci z dodatnimi testami skórnymi lub testami in vitro powinna być rozpoznana astma indukowana alergenami, ponieważ atopia jest silnym czynnikiem ryzyka astmy. U niektórych dzieci rozpoznaje się fenotyp astmy niealergicznej. Ważnym czynnikiem ryzyka astmy we wczesnym okresie dorosłego życia jest alergiczny nieżyt nosa. Również nadreaktywność oskrzeli u dzieci nieastmatycznych jest czynnikiem ryzyka astmy

 4. Ucieleśnienie poznania to nie to, co myślisz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew D. Wilson

  2014-06-01

  Full Text Available Najbardziej fascynującą obecnie hipotezą w kognitywistyce jest teoria mówiąca o tym, że poznanie jest ucieleśnione. Tak jak inne dobre pomysły w naukach poznawczych, „ucieleśnienie” może jednocześnie posiadać przynajmniej sześć różnych znaczeń. Najpopularniejsze definicje tego pojęcia opierają się na prostym założeniu, że „stany ciała wpływają na stany umysłu”; implikacje hipotezy o ucieleśnieniu prowadzą jednak do bardziej radykalnych wniosków. Jeśli poznanie dotyczy mózgu, ciała i środowiska, to „stany umysłu” w odcieleśnionej kognitywistyce nie istnieją, więc też nie można ich modyfikować. Wobec tego poznanie jawi się jako rozszerzony system złożony z wielu zasobów, a poważna refleksja nad ucieleśnieniem wymaga nowych metod i nowej teorii. W niniejszym artykule opisujemy cztery główne założenia, na których powinny opierać się programy badawcze zakładające dogłębną analizę implikacji tezy o ucieleśnieniu poznania. Pierwszym krokiem jest analiza zadaniowa opisująca z perspektywy pierwszoosobowej konkretne zadanie, które ma wykonać percypujący i działający podmiot [ang. agent]. Następnie należy określić, jakie zasoby odpowiednie do wykonania zadania dostępne są poznającemu podmiotowi. Pojęcie zasobów obejmuje mózg, ciało i środowisko. Trzecim krokiem jest zdefiniowanie sposobów, w jaki działający podmiot może połączyć dostępne zasoby, tak by stworzyć system zdolny do rozwiązania wyznaczonego zadania. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy działania pojęte przez podmiot zostały opisane w punkcie trzecim. Powyższą procedurę przedstawimy szczegółowo, odnosząc się do dwóch wyrazistych przykładów (problemu zapolowego i błędu AB oraz objaśnimy, jak stosować wspomnianą analizę do złożonej kwestii wykorzystania języka. Poznanie ucieleśnione jest czymś więcej niż nam się wydaje. Mamy też dostęp do narzędzi, które pozwol

 5. Safe Vibrations of Spilling Basin Explosions at "Gotvand Olya Dam" Using Artificial Neural Network

  Science.gov (United States)

  Bakhshandeh Amnieh, Hassan; Bahadori, Moein

  2014-12-01

  ów zarejestrowane przy użyciu sejsmografu 3 VIBROLOC. Maksymalna i minimalna odległość pomiędzy środkiem rozkruszanego bloku a stacją rejestrującą ustawiona została na poziomie 244 i 11 m. W celu okre