WorldWideScience

Sample records for polttoaineen ominaisuuksien merkitys

 1. The importance of fuel properties in the formation of nitrogen oxides and in combustion; Polttoaineen ominaisuuksien merkitys typenoksidien muodostuksessa ja palamisessa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aho, M.; Haemaelaeinen, J.; Rantanen, J.; Saastamoinen, J. [VTT Energia, Jyvaeskylae (Finland)

  1996-12-01

  Reactions of fuel nitrogen during pyrolysis and combustion of pulverized hvb coal, two peats and fir bark, thermal DeNOx-process and formation of N{sub 2}0 from char were studied experimentally in a pressurized entrained flow reactor. Mass loss of fuel, release of C,N,H and 0, and formation of NH{sub 3} and HCN were measured during pyrolysis (in N{sub 2} containing O{sub 2} < 50 ppm{sub vol}). Mass loss, and formation of NO, N{sub 2}O and NO{sub 2} through HCN and NH{sub 3} were measured during combustion at 5-4 vol% O{sub 2}. Thermal DeNOx process was studied at 2 and 15 bar at T= 700-950 deg C. Formation of N{sub 2}O from peat and its char was studied in a modified thermobalance. The rate of pyrolysis of high-volatile fuels (fir bark and peat) increased with pressure. A reverse trend was found with Polish hvb coal. The HCN/NH{sub 3} ratio in the flame was dependent on the fuel-O/fuel-N ratio and independent of pressure. Pressure did, however, increase the N{sub 2}O/NO ratio, because the concentrations of the key radicals in NO formation are decreased by pressure. With peats, the formation of N{sub 2}O increased slightly with pressure. The emissions of N{sub 2}O, however, doubled with wood bark when the pressure increased from 0.2 MPa to 0.8 MPa. Formation of NO{sub 2} increased clearly with pressure, and was fuel-dependent. One peat sample produced three times as much NO{sub 2} as the other under identical conditions. Pressure seemed to effect on Thermal DeNOx-process by lowering the effective temperature. Experiments with entrained flow of fuel and its char in project Liekki2-301, and experiments with single char and fuel particles in this project suggested that volatile nitrogen forms much more N{sub 2}O than char-N. Bed effects can change this situation in a real fluidized bed combustion process. (author)

 2. SOSIAALINEN MERKITYS NUORTEN PELIKONSOLIVERKKO-PELAAMISESSA

  OpenAIRE

  Niemelä, Inkeri

  2017-01-01

  Kaikenlaisten elektronisten pelien pelaaminen on nykypäivää nuorten keskuudessa ja digitaalisuus kehittyy huimaa vauhtia. Videopelien vaikutuksia on tutkittu pitkään, mutta sen sosiaalinen puoli on jätetty hyvinkin vähälle, jos ei kokonaan pois tutkimuksista. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 13-29-vuotiaat, jotka pelasivat konsolipelejä. Tavoitteena oli selvittää, minkälainen sosiaalinen merkitys oli pelikonsoli verkkopelaamisella. Tutkimusmenetelmä oli määrällinen, eli kvantitatiivinen tutk...

 3. ”SUN SYY ETTÄ OON NYT TÄSSÄ” : Kuntouttavaan työtoiminnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

  OpenAIRE

  Ylimäki, Titta

  2015-01-01

  Ylimäki, Titta. Kuntouttavan työtoiminnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulu, kevät 2015 39 s., 2 liitettä. Terveyden edistämisen koulutusohjelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -tutkinto, Sosionomi (ylempi AMK). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys kuntouttavalla työtoiminnalla on siihen osallistuvien ihmisten mielestä. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: Mikä merkitys kuntouttavalla työtoiminnalla on ih...

 4. "Voi sanoa, et arki maistuu hyvälle, kun on tämmönen paikka." : Lahden Klubitalon toiminnan merkitys jäsenilleen heidän itsensä kertomana

  OpenAIRE

  Mikkola, Essi; Loisa, Emmi; Isosalo, Karoliina

  2012-01-01

  Yhteistyökumppanina opinnäytetyössä toimi Lahden Klubitalo. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä merkitys Lahden Klubitalon toiminnalla on jäsenilleen heidän itsensä kertomana. Tavoitteena oli kartoittaa jäsenten toimintaan osallistumisen moninaisia merkityksiä sekä saada heidän äänensä kuuluviin. Tavoitteena oli toteuttaa opinnäytetyö mahdol-lisimman asiakaslähtöisesti. Yhtenä mielenkiinnon kohteena oli selvittää toiminnan merkitystä kuntoutujan näkökulmasta. Teoreettinen viit...

 5. Prosteettisten ja digitaalisten efektien merkitys kauhuelokuvassa

  OpenAIRE

  Sariola, Sari

  2011-01-01

  Käsittelen opinnäytetyössäni sitä, miten erilaiset tekniikat tehdä erikoistehosteet vaikuttavat elokuvaan ja sen realistisuuteen. Rajasin tutkimuksen kohteen kauhuelokuvagenreen ja yhteen sen vanhimmista hirviöistä, ihmissuteen. Lähestyn aihetta vertailemalla kolmea eri kauhuelokuvaa. Keskityn vertailtavissa elokuvissa ennen kaikkea ihmissusien muodonmuutoskohtauksiin ja niiden yleiseen uskottavuuteen, sekä tekniikoihin joilla kohtaukset toteutettiin. Tutkielmassa vertailuun käytetyt elo...

 6. Testamentin merkitys perintöverosuunittelun keinona

  OpenAIRE

  Heikkinen, Riitta

  2009-01-01

  Tämän työn tavoitteena oli selvittää miten testamentin avulla voidaan vaikuttaa perintöveron määrään. Vuosien 2008 ja 2009 alussa voimaan tulleet uudistukset perintöverotuksessa kevensivät perintöverotusta merkittävästi. Pienin verotettava perintöosuus on nykyään 20 000 euroa. Tämä mahdollistaa sen, että taidokkaalla verosuunnittelulla perintöveron määrää pystytään merkittävästi alentamaan ja jopa välttämään kokonaan. Onnistunut verosuunnittelu vaatii paljon tietoa perintö- ja testamentti...

 7. Nukkumisergonomiaohjauksen merkitys selkäkipuasiakkaille

  OpenAIRE

  Jokela, Terhi; Kova, Elina

  2016-01-01

  Ihminen viettää noin kolmasosan elämästään nukkuen. Siksi ei ole yhdentekevää missä asennossa ihminen nukkuu. Nukkumisergonomia on ala, jossa kartoitetaan nukkuma-asentojen ja nukkumisympäristön kuormitus- ja riskitekijöitä. Tyynyistä ja patjoista on tehty runsaasti tutkimuksia, mutta itse nukkuma-asennoista ja niiden vaikutuksista kehoon ei ole näyttöön perustuvaa tietoa. Tuki- ja liikuntaelinten kipuoireet voivat usein liittyä nukkumisergonomiaan. Monissa tutkimuksissa on todettu, että selk...

 8. Sosiaalisen median merkitys mikroyrityksille - Case: TallFits Oy

  OpenAIRE

  Nousiainen, Ari; Koskivuori, Timo

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on sosiaalinen media mikroyritysten näkökulmasta. Työssä käsi-tellään sosiaalista mediaa ja markkinoinnissa tapahtunutta muutosta sekä niitä toimintatapoja, joita interaktiivinen mediaympäristö yrityksille ja sen asiakkaille tarjoaa. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaalisen median hyödyistä ja haasteista mikroyrityksille ja lisätä koh-deyrityksemme TallFits Oy:n myyntiä ja löydettävyyttä. Tavoitteiden saavuttamiseksi opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehd...

 9. Äänen ja musiikin taiteellisten ratkaisujen merkitys elokuvatrailerille

  OpenAIRE

  Valkonen, Johannes

  2015-01-01

  Tutkimuksellisessa ja toiminnallisessa opinnäytteessä perehdytään elokuvatrailerin ääniraidan eri kerronnan keinoihin sekä tutkitaan äänen ja musiikin taiteellisten ratkaisujen merkitystä trailerille markkinointituotteena. Lisäksi tarkastellaan, kuinka traileri vaikuttaa elokuvan kaupalliseen menestykseen tai niihin mielikuviin, joita traileri kuluttajissa herättää. Koska elokuva-alan suurimmat resurssit ja kehittynein koneisto sijaitsevat Yhdysvalloissa, tutkimus perustuu pääasiassa Hollywoo...

 10. Lemmikkieläinten merkitys mielenterveysasiakkaiden kuntoutuksen tukena

  OpenAIRE

  Etelämäki, Susanna

  2014-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lemmikkieläinten vaikutuksia mielenterveysasiakkaisiin heidän jokapäiväisessä elämässään. Lisäksi tutkittiin jo ennestään saatua tutkimustietoa lemmikkieläinten psyykkisistä, fyysisistä, sosiaalisista ja muista vaikutuksista erilaisiin ihmisiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua. Tutkimukseen haastateltiin Luhurikan psykiatrisen pienkodin ja päivätoiminnan asiakkaita, joilla on erilaisia mielenterveysongelmia, kuten skitsofreniaa, sekä Luhurikan...

 11. Laadun ja erilaistumisen merkitys kilpailussa : Turun Hello Cafen lounasasiakas

  OpenAIRE

  Rusi, Milla

  2011-01-01

  Henrietta Aarnikoivu aloittaa kirjansa Onnistu asiakaspalvelussa (2005) toteamalla ”Yrityksen toiminnan edellytys on ostava ja maksava asiakas”. Mielestäni tätä ei osuvammin voisi sanoa. Siksi valitsinkin opinnäytetyöni aiheeksi asiakkaat ja asiakassuhteet sekä laadun. Toimeksiantajana opinnäytetyössä on Turun lentokentällä sijaitseva Hello Cafe. Kiinnostuin aiheesta, kun aloin miettimään kuka on Hello Cafen asiakas ja mikä on asiakkaan toivoma laaduntaso. Tutkimus on toteutettu kolmea tutkim...

 12. VERTAISTUEN MERKITYS ALLASTERAPIARYHMÄÄN OSALLISTUNEILLE AVH-KUNTOUTUJILLE

  OpenAIRE

  Keronen, Annika

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä vertaistuki merkitsee allasterapiaryhmään osallistuville aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) toipuville kuntoutujille. Toisena tavoitteena oli ottaa selvää, onko ryhmässä toteutettu allasterapia AVH–kuntoutujien mielestä tehokas kuntoutusmuoto. Opinnäytetyö toteutettiin lokakuun 2012 ja toukokuun 2013 välisenä aikana. Opinnäytetyön aineisto koottiin kirjallisuuskatsauksen sekä kahden ryhmässä toteutetun teemahaastattelun avulla. Haastattelut toteut...

 13. High ash fuels for diesel engines II; Korkean tuhkapitoisuuden omaavan polttoaineen kaeyttoe dieselvoimaloissa II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Norrmen, E.; Vestergren, R.; Svahn, P. [Wartsila Diesel International Ltd, Vaasa (Finland)

  1996-12-01

  Heavy fuel oils containing a large amount of ash, that is used in some geographically restricted areas, can cause problems with deposit formation and hot corrosion, leading to burned exhaust gas valves in some diesel engines. The Liekki 2 programs Use of high ash fuel in diesel power plants I and II have been initiated to clarify the mechanisms of deposit formation, and start and propagation of hot corrosion. The aim is to get enough knowledge to enable the development of the Waertsilae diesel engines to be able to handle heavy fuel with a very high ash content. The chemistry, sintering, melting, and corrosiveness of deposits from different part of the diesel engine and on different exhaust valve materials, as well as the chemistry in different depths of the deposit have been investigated. Theories for the mechanisms mentioned above have been developed. Additives changing the sintering/melting point and physical properties of the formed deposits have been screened. Exhaust gas particle measurements have been performed when running on high ash fuel, both without deposit modifying fuel additive and with. The results have been used to verify the ABC (Aerosol Behaviour in Combustion) model, and the particle chemistry and morphology has been examined. Several tests, also high load endurance tests have been run in diesel engines with high ash fuels. (author)

 14. Suitability of Haestholmen Loviisa for final disposal of spent fuel. Preliminary study; Loviisan Haestholmenin soveltuvuus kaeytetyn polttoaineen loppusijoitukseen. Esiselvitys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-01

  Based on the amendment of the Nuclear Energy Act the spent nuclear fuel of Imatran Voima Oy (IVO) will be disposed of in Finland instead of returning it to Russia. After Teollisuuden Voima Oy (TVO) and IVO had founded a joint company Posiva Oy the work IVO started in 1995 was brought together with the ongoing research programme for final disposal of spent fuel and extended to a feasibility study. The feasibility study was launched in the beginning of 1996. The geological evaluation was mainly based on the previous investigations at the island. For this study the complementary geological mapping has been carried out at the Haestholmen and on the surrounding area with a radius of 20 km. (49 refs.).

 15. Use of high ash fuel in diesel power plants II; Korkean tuhkapitoisuuden omaavan polttoaineen kaeyttoe dieselvoimaloissa II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vestergren, R; Normen, E; Hellen, G [Wartsila Diesel International Ltd Oy, Vaasa (Finland); and others

  1997-10-01

  Heavy fuel oils containing a large amount of ash are used in some geographically restricted areas. The ash components can cause problems with deposit formation and hot corrosion, leading to burned exhaust gas valves in some diesel engines. The LIEKKI 2 programs Use of high ash fuel in diesel power plants, Part I and II, have been initiated to clarify the mechanisms of deposit formation, and start and propagation of hot corrosion. The aim is to get enough knowledge to enable the development of the Waertsilae diesel engines to be able to handle heavy fuels with a very high ash content. The chemistry during combustion has been studied. The chemical and physical properties of the particles in the exhaust gas, of the deposits, and of exhaust valves have been investigated. Exhaust gas particle measurements have been performed when running on high ash fuel, both with and without deposit modifying fuel additive. Theories for the mechanisms mentioned above have been developed. On the practical side two long time field tests are going on, one with an ash/deposit modifying fuel additive (vanadium chemistry alteration), one with fuel water washing (sodium removal). Seven different reports have been written. (orig.)

 16. Guanxi-verkostojen merkitys kiinalaisessa liiketoimintaympäristössä

  OpenAIRE

  Hirvonen, Anne; Matveinen, Tarja

  2009-01-01

  Kiina muuttuu valtavaa vauhtia. Entinen suljettu valtio on kasvanut jättimahdiksi ja yhtäjak-soinen talouskasvu on jatkunut yhdeksän prosentin vuositasolla vuodesta 1979 lähtien. Ulko-maisia yrityksiä kiinnostavat Kiinan halvat työvoimakustannukset ja valtavat markkinat, mutta kiinalaiseen liiketoimintaympäristöön sopeutuminen vaatii yrityksiltä aikaa, kärsivällisyyttä ja oikeanlaisia suhteita. Vaikka ulkoiset muutokset ovat tapahtuneet häkellyttävän nopeasti, vaikuttavat ihmisten sisimmässä ...

 17. Myymälämarkkinoinnin merkitys meikkien ostopäätösprosessissa

  OpenAIRE

  Ågren, Senja

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää meikkien ostopäätösprosessin etenemistä myymälässä tarpeen havaitsemisesta ostopäätökseen sekä ostopäätösprosessiin vaikuttavia myymälämarkkinoinnillisia tekijöitä. Tutkimuksen avulla pyrittiin lisäämään toimeksiantajan ymmärrystä omien markkinointimateriaaliensa toimivuudesta sekä luomaan sellaista lisätietoa asiakkaista, mitä toimeksiantaja voi hyödyntää tulevaisuudessa suunnitellessaan myymälämarkkinoinnin tuotteitaan. Työn toimeksiantajana toimi...

 18. Työtoverisuhteiden läheisyyden merkitys työorganisaatioon sitoutumisessa

  OpenAIRE

  Korpela, Maria

  2015-01-01

  Tämän tutkielman tavoitteena on kuvailla työtoverisuhteiden läheisyyttä sekä työorganisaatioon sitoutumista ja selittää työtoverisuhteiden läheisyyden merkitystä sitoutumisen kannalta. Työpaikan vuorovaikutussuhteiden aiempi tutkimus painottuu pääasiassa esimiesten ja alaisten välisiin suhteisiin, ja työorganisaatioon sitoutumisen tutkimus on melko rikkonaista. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty jopa ristiriitaisia tuloksia sitoutumiseen liittyen eikä yhteyttä työtoveris...

 19. Mangan historia : Japanilainen sarjakuva, sen kehittyminen, merkitys ja valinta kirjastojen kokoelmiin

  OpenAIRE

  Nyman, Jani

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on mangan historia ja kehittyminen Japanissa, sekä tarkemmin, mikä sen historia on Suomessa. Sen on tarkoitus myös antaa ohjeita kirjastonhoitajille mangan valinnassa kirjastoihin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön pääasiallinen tehtävä on kertoa mangan pitkästä historiasta maailmalla ja Suo-messa, sekä ohjeistaa kirjastonhoitajia mangan valinnassa kirjastojen kokoelmiin. Tästä syystä opinnäytetyöhön on liitetty kirja...

 20. Franchising ja keskitetysti omistetut ja operoidut yksiköt : Kontekstin ja monitorointikustannusten merkitys

  OpenAIRE

  Masalin, Walter

  2007-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 1. Final disposal of spent fuel in the Finnish bedrock. Scope and requirements for site-specific safety analysis; Kaeytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperaeaen. Paikkakohtaisen turvallisuusanalyysin edellytykset ja mahdollisuudet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-01

  The report is a summary of the research conducted in the period 1993 to 1996 into safety of spent fuel final disposal. The principal goal of the research in this period, as set in 1993, was to develop a strategy for site-specific safety analysis. At the same time efforts were to be continued to gather data and validate the technical approach for the analysis. The work aimed at having the data needed for the analysis available at the end of year 1998. A safety assessment update, TILA-96, prepared by VTT Energy, is published as a separate report. The assessment is based on the TVO-92 safety analysis, but takes into account the knowledge acquired after 1992 on safety aspects of the disposal system and the data gathered from the site investigations made by TVO and from the beginning of 1996, by Posiva. Since the site investigations are still ongoing and much of the data gathered still pending interpretation, only limited amount of new site-specific information has been available for the present assessment. (172 refs.).

 2. Riskirahoituksen merkitys biotekniikka-alalla: Pääomasijoittajien vertailu yritysten näkökulmasta

  OpenAIRE

  Luukkonen, Terttu; Maunula, Mari

  2006-01-01

  The paper reports an empirical study on the overall importance and non-financial value-added provided by Venture Capital (VC) investors to their investee firms in biotechnology. The study compares the characteristics of firms that have obtained VC funding with those of firms that have not. Furthermore, it pays attention to the activities and non-financial value-added by different types of VC organization : informal investors (business angels), public sector VCs, and private sector VCs. The st...

 3. "Hyvinkin pienestä voi saada hyvin paljon aikaiseksi" -Viherympäristöterapeuttisen hoitotyön merkitys potilaan hoidossa

  OpenAIRE

  Pollari, Sampo; Rahikainen, Anniina

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viherympäristöterapeuttisen hoitotyön merkitystä psykiatrisen potilaan sairaalahoidossa hoitajien kuvaamana. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda viherympäristöterapeuttiselle hoitotyölle näkyvyyttä sekä lisätä sairaanhoitajien ja hoitoalan opiskelijoiden tietoa viherympäristöterapeuttisesta hoitotyöstä hoitamisen keinona. Luontoympäristön on todettu vaikuttavan ihmisen hyvinvointiin positiivisesti. Luonto- ja viherympäristöjen positiivisia vaikutu...

 4. Mainosideoista sähköisiin sisältöihin : sisältöstrategian merkitys mainostoimistojen digitaalisissa palveluissa

  OpenAIRE

  Pasanen, Riikka

  2012-01-01

  Sisältöstrategia on suunnittelukäytäntö, jonka tähtää liiketoiminnallisiin tavoitteisiin vaikuttavan verkkosisällön avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan hyvän verkkosisällön kriteerejä ja pohditaan, voisiko mainostoimisto ottaa oppia sisältöstrategian käytännöistä ja tarjota sen avulla parempaa palvelua asiakkailleen. Tutkimusta varten on haastateltu neljää mainonnan strategisen suunnittelun ja asiakasjohdon ammattilaista, joiden näkemyksiä on peilattu tutkijan pitkään kokemukseen alalta sekä ...

 5. Vapauden merkitys - vapauden käsitteen sisältö liberalismin historiasta nykypäivään

  OpenAIRE

  ROMAKKANIEMI, JUHO

  2011-01-01

  Tutkielma käsittelee vapaus -käsitteen erilaisia merkityksiä ja tulkintoja liberalismin historiasta  nykykeskusteluun. Tarkoituksena on jäljittää nykyaikaisen yhteiskuntafilosofisen keskustelun vapauskäsitteen juuret klassisesta liberalismista lähtien sekä tuoda esille liberalismin kehityksen myötä tulleita uusia määrittelyjä ja näkökulmia käsitteeseen. Tutkielman aihetta lähestytään liberalismin syntyyn ja kehitykseen voimakkaasti vaikuttaneiden filosofien ajatuksiin paneutumalla. Samall...

 6. Sisaruksen kehitysvammaisuus : - Vammattomien sisarusten kokemuksia sisarussuhteesta

  OpenAIRE

  Pulkkinen, Taru; Kolehmainen, Taija

  2009-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kehitysvammaisten henkilöiden vammattomien sisarusten kokemuksia sisaruudesta. Työllä halutaan antaa mahdollisuus vammattomille sisaruksille tuoda äänensä kuuluviin. Kokemukset voivat tulevaisuudessa olla tukena kehitettäessä palveluita ja koulutusta. Kolme tutkimustehtävää oli seuraavat: Millaiset olivat kokemukset sisaruudesta perheen arjessa? Millainen merkitys sisarussuhteella on tällä hetkellä? Millainen merkitys kehitysvammaisella sisaruksella o...

 7. Lohkoketjuteknologian hyödyntäminen toimitusketjun hallinnassa

  OpenAIRE

  Risteli, Tuomas

  2017-01-01

  Insinöörityön tavoitteena oli tutkia lohkoketjuteknologiaa ja sen hyödyntämistä toimitusketjunhallinnassa. Tarkoituksena oli perehtyä kyseiseen aiheeseen ja löytää yhteys lohkoketjuteknologian ominaisuuksien ja toimitusketjunhallinnan ongelmien välillä. Perehtymisen jälkeen selvisi, että lohkoketjun hyödyntäminen parantaa läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa ja siten lisää myös luottamusta osapuolten välille. Lohkoketjuteknologia on uudenlainen tapa tallentaa ja siirtää dataa, joka eliminoi t...

 8. Microsoft Office 2010 -asiakirjamallien määrittely ja toteutus Turun ammattikorkeakoululle

  OpenAIRE

  Asp, Kati

  2011-01-01

  Organisaation graafisen ohjeiston mukaisen visuaalisen ilmeen sovittaminen jokapäiväiseen viestintään helposti käytettävään muotoon vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On tunnettava kohdeorganisaation graafinen ohjeistus sekä poimittava siitä oleelliset asiat, jotka tuodaan organisaation käyttämiin asiakirjamalleihin. Microsoft Office on laajasti yrityksissä käytetty toimisto-ohjelmistopaketti. Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten Microsoft Office 2010 sisältämien ominaisuuksien avulla saad...

 9. Liiku, lepää, keskustele - matkalla työhyvinvointiin

  OpenAIRE

  Luukkonen, Päivi; Vahalahti, Tanja

  2016-01-01

  Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys työssä jaksamisessa. Työssä jaksamiseen vaikutta-vat monet seikat, kuten arvot, elintavat, riittävä lepo ja henkinen hyvinvointi. Työkykyä voidaan seurata, hallita ja edistää monin eri keinoin. Johtamisella on suuri merkitys työntekijöiden työhyvinvoinnissa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli edistää Pkssk:n Honkalampi-keskuksen henkilökunnan työhyvinvointia tykytoiminnan avulla, painottaen työturvallisuutta, työssä jaksamiseen vaikuttavaa liikuntaa ja ...

 10. Tietoturvauhat ja niiden ehkäiseminen Android-sovelluksissa

  OpenAIRE

  Sallanko, Janita

  2017-01-01

  Kandidaatintutkielma käsittelee Android-sovellusten tietoturvauhkia ja näiden ehkäisemistä. Tutkielma rajautuu älypuhelimien tarkasteluun kaikkien Android-laitteiden sijasta. Kyberrikollisuuden lisääntymisen myötä on sovellusten turvallisuuden varmistamisen merkitys noussut. Kandidaatintutkielma käsittelee tietoturvaa ensisijaisesti sovelluksen ohjelmoitsijan näkökulmasta.

 11. Experiential Learning in Tourism Education in the North Cyprus

  OpenAIRE

  Başaran, Kenan

  2016-01-01

  Kokemusperäinen oppiminen matkailualan koulutuksessa Pohjois-Kyproksella Pohjois-Kyproksen matkailuelinkeinolla on keskeinen rooli maan taloudessa. Matkailu- jamajoitusala tarvitsee paitsi koulutettuja ammattilaisia myös ammattilaisia, joilla on pedagogisia taitoja. Tämä tarve on johtanut yliopistotason matkailualan koulutuksen nopeaan kasvuun Pohjois-Kyproksella. Vaikka alan koulutuksen merkitys on tunnustettu kaikkialla jo vuosia, yliopistollisena koulutusohjelmana Pohjois-Kyproksella s...

 12. Tässä tie, missä kaupunki? Liikennesuunnittelu ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen

  OpenAIRE

  Lampinen, Seppo

  2015-01-01

  Kaupunkiseutujen tieverkon merkitys yhdyskuntarakenteen hajautumisessa Tutkimuksen kohteena on liikennesuunnittelu, jota tarkastellaan kaupunkiseutujen tieverkon suunnittelun näkökulmasta. Kirjallisuusanalyysiin perustuva tutkimus pyrkii selvittämään, mistä lähtökohdista liikennesuunnittelun käsitys kaupungista rakentuu, ja millaista kaupunkia liikennesuunnittelu tuottaa. Aineistoa – liikennesuunnittelun tuottamia suunnitelmia, ohjelmia ja strategioita – analysoidaan yhtäältä suhteessa li...

 13. Myyntistrategian laatiminen tietoliikennesegmentille

  OpenAIRE

  Moilanen, Tomi

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia yrityksen tietoliikennetoiminnan myyntistrategia vuodelle 2015. Strategian laadinnan kannalta oleellista oli selvittää yrityksen myyntiprosessin tekijät ja myyntiprosessin vaiheet. Lisäksi tunnistettiin myyntiprosessimallit ja selvitettiin myynnin johdon merkitys myyntitiimin osana. Tietoperustan ja käytännön tiedon avulla laadittiin tietoliikennesegmentin myyntistrategia. Myyntistrategian laatimisessa oleellista oli tunnistaa yrityksen toimintaympäris...

 14. Turvallisuusyksikön perustaminen osaksi Yritys X:ää

  OpenAIRE

  Tohka, Valtteri

  2017-01-01

  Yritys X on tottunut hankkimaan tarvitsemiaan turvallisuuspalveluita yhteistyökumppaneiltaan. On kuitenkin huomioitava, että muuttuva maailma, supistuneet viranomaisresurssit ja turvallisuusosaamisen merkitys, osana yritysten normaalia liiketoimintaa, on kasvanut. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on myös tärkeää arvioida sitä, onko perinteisesti yrityksen tukipalveluihin kuuluvia turvallisuuspalveluita sittenkään järkevää ulkoistaa vai sisäistää ne osaksi yrityksen muuta toimintaa....

 15. Conceptual metaphors in slang: a study on the words shit, piss, and blood

  OpenAIRE

  Turunen, Max

  2016-01-01

  Pro gradu -tutkielmassa selvitetään, minkälaisia käsitteellisiä metaforia ilmenee slangi-ilmaisuissa, joissa esiintyy sanat shit, piss ja blood. Myös käsitteellisten metaforien eroavuudet ovat tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Tutkimusaineisto on kerätty viidestä eri slangisanakirjasta, mutta vain sellaiset ilmaisut tutkittiin, joissa sanoilla shit, piss, ja blood on metaforinen merkitys. Tällaisia ilmaisuja havaittiin olevan 423. Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään käsitteellisen met...

 16. Comparison of the Finnish and German Forest Industry: Computerized Performance Analysis Based on Public Communication and Optimized Neural Network Tool (SOM), Suomen ja Saksan metsäteollisuuden vertailu: Tietokonepohjainen suoritusanalyysi yrityksen viestinnän ja optimoidun neuroverkkomallin avulla

  OpenAIRE

  Kordelin, Toni Juha

  2016-01-01

  Tietokoneiden ja tietotekniikan merkitys on kasvanut merkittävästi Internetin yleistymisen myötä. Se on vaikuttanut olennaisesti kommunikointiin ja liiketoiminnan harjoittamiseen. Tätä teknologia ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa myynti- ja ostotoimintaan, vaan hyödyntää myös tutkimus- ja liiketoimintatyökaluna ja laajana tietolähteenä. Tässä tutkimuksessa verrataan Suomen sekä Saksan saha- ja paperiteollisuuden suorituskykyä julkisen viestinnän avulla. Metsäsektorilla on perinteisesti ollut...

 17. Sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa : Kansainväliset vakuutusyhtiöt

  OpenAIRE

  Makkonen, Taija; Merenheimo, Milla

  2015-01-01

  Opinnäytetyö käsittelee kansainvälisten vakuutusyhtiöiden digitaalista markkinointia sisältömarkkinoinnin näkökulmasta. Markkinointi sosiaalisessa mediassa on digiaikana kasvanut huimaa vauhtia, ja se on todella tehokas ja nopea keino tavoittaa suuri yleisö. Digimarkkinoinnissa viestin sisällöllä on suuri merkitys: varsinaista mainostamista ei katsota hyvällä, vaan asiakas pyritään saamaan omatoimisesti vakuuttuneeksi tuotteen tai palvelun laadusta. Tutkimuksen aineisto koottiin seuraamal...

 18. The Finnish subtitling of neologisms in the science fiction television series Stargate SG-1

  OpenAIRE

  Kurki, Riikka

  2012-01-01

  Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee kanadalais–amerikkalaisen tieteissarjan Stargate SG-1 (tunnettu Suomessa myös nimellä Tähtiportti) neologismien eli uudissanojen tekstitystä englannista suomeksi. Uudissana on sana, joka ei ole virallisissa sanakirjoissa tai jolla on sanakirjoissa eri merkitys kuin sen uudessa käyttömuodossa. Tutkimusta varten on kerätty kaikki uudissanat Stargate SG-1 -sarjan seitsemännen tuotantokauden DVD-julkaisulta ja analysoitu, millaisia käännöstekniikoita sarjan ka...

 19. Liikunnanopettaja oppilaan itsetunnon vahvistajana

  OpenAIRE

  Spiridovitsh, Laura

  2016-01-01

  Spiridovitsh, Laura. 2016. Liikunnanopettaja oppilaan itsetunnon vahvistajana. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 72 s., 2 liitettä. Liikunnanopettajilla on lasten huoltajien ohella tärkeä merkitys lapsen kasvun ja kehityksen edistämisessä sekä itsetunnon vahvistamisessa. Itsetunto vaikuttaa jokaiseen ihmiseen kaikilla elämän osa-alueilla. Vaikka koulussa opitut tiedot ja taidot unohtuisivat kehityksen myötä, itsetunto pysyy mukanamme läpi elämän. Sen vuoksi...

 20. Yrityksen internetsivuston palvelun laadun kehittäminen

  OpenAIRE

  Kova, Johanna

  2012-01-01

  Tänä päivänä internetin merkitys yrityksille on kasvanut valtavasti. Nykyään yhä useampi kuluttaja saa ensivaikutelman yrityksestä sen internetisivujen kautta. Näin ollen yritysten onkin tärkeää panostaa siihen, että kuluttaja löytää kaiken mahdollisen tarvittavan tiedon helposti yrityksen kotisivujen kautta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kiinteistönvälitysalalla toimivan yrityksen internetsivuston palvelun laatua asunnon ostaja-asiakkaiden näkökulmasta ja saada tätä kautta kehittäm...

 1. Tunteettomuudesta tunteeseen : Apatian ilmaisu ja tunteen herättäminen maalausprosessissa

  OpenAIRE

  Gellman, Karin

  2014-01-01

  Miten teos ilmaisee tunnetta? Miltä apatia näyttää? Mikä merkitys tunteen herättämisellä on taiteen tekemisen ulkopuolella? Teoreettisena lähtökohtana toimiva R. G. Collingwoodin psykodynaaminen ilmaisuteoria valaisee tietoisuuden suhdetta tunteen herättämisen mekanismeihin maalausprosessin näkökulmasta. How does a work of art express emotion? What does apathy look like? What significance does the craft of arousing emotion have outside the context of artmaking? Psychodynamic perspective i...

 2. Suuhygienistin käyttämät fluorilakat ja niiden vaikutus suun terveyteen

  OpenAIRE

  Korpiaho, Teija

  2015-01-01

  Karies on maailman yleisimpiä infektiotauteja ja aina kun se on mahdollista, kariesvaurioiden eteneminen tulee pysäyttää. Fluorin saanti on ensiarvoisen tärkeää karieksen ehkäisyssä, estetään sairauden syntyminen. Suun omahoidolla on keskeinen merkitys karieksen hallinnassa. Suun omahoitoon kuuluu pesu 2 kertaa vuorokaudessa fluorihammastahnaa käyttäen, mutta myös säännölliset suun terveystarkastukset. Suunhoidon ammattilaiset arvioivat kotihoidon riittävyyden ja vaikutukset, näkevät alk...

 3. Kuvan monet muodot : Visuaaliset elementit psykologisessa elokuvassa

  OpenAIRE

  Nilivaara, Juho

  2012-01-01

  Opinnäytetyössäni tutkin ja esittelen elokuvan visuaalisia elementtejä psykologisen trillerin näkökulmasta. Pureudun psykologisen trillerin kannalta tärkeimpiin visuaalisen ilmeen osa-alueisiin. Lisäksi perehdyn elokuviin piilotettuihin viesteihin ja merkityksiin. Olen jakanut opinnäytetyöni karkeasti kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käyn läpi erityisesti psykologisen trillerin kannalta tärkeät kuvan rakennuselementit. Toisessa osassa perehdyn elokuvan semiotiikkaan sekä kuvien merkity...

 4. XML-kieliperhe tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta

  OpenAIRE

  Imeläinen, Jani

  2006-01-01

  Tutkielmassa tarkastellaan XML-kieliperheen määrityksiä tietokannan hallintajärjestelmien näkökulmasta. Tutkielmassa verrataan XML-määrityksiä tietokannan hallintajärjestelmien peruskäsitteistöön ja esitellään näin rajaten olennaisimmat XML-määritykset. Päätavoitteena on selvittää XML-kieliperheen määritysten merkitys ja rooli XML-dokumenttien käsittelyssä tietokannan hallintajärjestelmissä. Tutkielman keskeinen tulos on viitekehys, jossa havainnollistetaan tietokannan halli...

 5. Opinto-ohjaajan vuosikalenteri Omnian ammattiopistossa matkailualalla

  OpenAIRE

  Veiste, Eeva

  2007-01-01

  Kehittämishankkeeni tarkoituksena oli kehittää Omnian ammattiopiston matkailualan opintoohjausta. Tarkoituksena oli tehdä opinto -ohjauksen vuosikierrosta kalenteri opinto-ohjaajan työn avuksi. Työn lähtökohtana oli ohjauksen käsitteiden jäsentely, opinto -ohjausta koskevat säädökset jaammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien perusteet. Opinto-ohjauksen merkitys ja tarve ammatillisessa koulutuksessa ovat kasvaneet. Opiskelijan valinnanmahdollisuudet ovat lisääntyneet samalla, kun opiskeli...

 6. Lonkkaproteesipotilaan hoitopolku suunnitelluissa lonkkaleikkauksissa : DVD:n laatiminen

  OpenAIRE

  Rantanen, Petteri; Kesti, Jonas

  2013-01-01

  Hyvällä ja monipuolisella informaatiolla on suuri merkitys ikäihmisten käsityksiin ja ennakkoasenteisiin leikkaukseen mentäessä. Ikä asettaa usein rajoitteita tiedon vastaanottamisessa ja sen käsittelyssä. Vajavaiset tiedot johtavat ikäviin ennakko-asenteisiin ja pelkoihin leikkausta kohtaan. Monipuolisella tiedottamisella voidaan hälventää näitä ennakkoasenteita ja pelkotiloja. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa informatiivinen video ikäihmisille lonkkaproteesile...

 7. Asiakaskokemuksesta asiakasuskollisuuteen - Asiakaspalvelublogi

  OpenAIRE

  Viik, Heidi

  2015-01-01

  Asiakaskokemus ja asiakasuskollisuuden merkitys johtamisessa on noussut entistä tärkeämmäksi yrityksen kilpailuetua luovana tekijänä. Jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa yritysten on löydettävä uusia keinoja asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Lisäksi sosiaalisen median kasvu ja digitalisaatio edellyttävät yrityksiltä uudenlaisia toimintamalleja ja prosessien kehittämistä vastaamaan asiakkaiden kasvavia tarpeita. Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Merlin System...

 8. Äänilevyn tuottaminen : Case Penikkatauti

  OpenAIRE

  Uusitalo, Tanja

  2011-01-01

  Opinnäytetyöni tavoitteet olivat tuottaa produktina Penikkatauti-yhtyeen albumi. Tein siis toiminnallisen opinnäytetyön. Muita tavoitteita oli oppia ymmärtämään äänilevytuotantoa prosessina. Halusin oppia tuottamaan äänitteen vaihe vaiheelta. Tavoitteenani oli myös kirjoittaa mahdollisimman kattava opinnäytetyö äänilevytuotannosta ja oppia kirjoittamaan entistä parempaa ja luettavampaa tekstiä. Opinnäytetyöni merkitys ammattialalle on saada tuottajat, pienlevy-yhtiöt ja alan opiskelijat k...

 9. Viestintä ja sen vaikutus palveluun opiskelijaravintolassa

  OpenAIRE

  Ilvonen, Satu

  2015-01-01

  Sain ajatuksen opinnäytetyöhön huomatessani puutteita useiden opiskelijaravintoloiden tiedottamisessa. Tavoitteena oli löytää keinoja parantaa palvelun laatua vaikuttamalla asiakkaiden valintoihin ja käyttäytymiseen toimivalla viestinnällä. Työn teoriaosuus kertoo viestinnästä ja tiedottamisesta. Viestinnän merkitys on suuri ja sen puuttuminen kokonaan tai osittain voi aiheuttaa suurtakin vahinkoa. Palveluyrityksessä sisäinen viestintä on elinehto ja siihen tulisi panostaa jo tuottavuusnä...

 10. Ihotunnon luotettava arviointi

  OpenAIRE

  Virtanen, Saija; Petäjäsalo, Inka

  2013-01-01

  Ihotunto eli tuntoaisti koostuu kosketus-, lämpö-, paine- ja tärinäaistista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ihotunnon arvioinnin luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kartoittaa luotettavia arviointivälineitä yläraajan suojatunnon arviointiin. Opinnäytetyössä suojatunnolla tarkoitetaan lämpö-, paine- ja tärinäaistin yhdistelmää, joka on osa ihotuntoa. Lisäksi opinnäytetyössä tarkastellaan, mikä merkitys ihotunnolla on ihmisen toimintakyvylle. Käsitteet ihotuntoon kuuluvista ai...

 11. Nokkoskuidun tunnistusmenetelmät

  OpenAIRE

  Suomela, Jenni

  2015-01-01

  Nokkosta (Urtica dioica) on käytetty tekstiilikuituna muiden runkokuitujen ohella. Sen kulttuurihistoriallinen merkitys on osittain hämärän peitossa, koska tutkimusta on tehty sen osalta vähäisesti. Merkittävimpänä syynä tähän on se, että nokkoskuitu on mikroskooppisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen muiden runkokuitujen kanssa, joten sen tunnistus on saattanut olla puutteellista. Tämän tutkielman tarkoitus on ollut löytää nokkoselle ominaiset tunnuspiirteet ja menetelmät joilla n...

 12. Managing Customer Value in Retailing – An Integrative Perspective

  OpenAIRE

  Rintamäki, Timo

  2016-01-01

  Kauppa on murroksessa, jota vauhdittavat muuttuvat asiakkaiden arvostukset, digitalisaatio ja uudistuva kilpailuetu. Asiakasarvon merkitys kulutuskäyttäytymisen selittämisessä on kasvussa, digitalisaatio uudelleenmäärittää arvon luomisen rajat, ja asiakasarvon johtaminen luo kilpailuetua. Tämän väitöskirjan tavoitteena on käsitteellistää ja mallintaa asiakasarvon johtamista modernin kaupan kentässä. Tavoitteen ohjaamana tässä väitöskirjassa tutkitaan kolmea asiakasarvon johtamiseen liitty...

 13. Verkkokaupan menestymisen edellytykset

  OpenAIRE

  Keski-Rauska, Noora

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, mitkä ovat verkkokaupan menestymisen edellytykset, erityisesti verkkokaupan perustamisen ja ylläpidon näkökulmista. Työssä selvitetään, miten perustetaan menestyvä verkkokauppa, jonka osana ovat työntekijöiden koulutus, verkkokaupan ulkoasu ja sen tärkeys sekä tuotesivujen merkitys. Ylläpidon näkökulmassa keskitytään kohde-ryhmäajatteluun, markkinoinnin eri keinoihin sekä kilpailijoiden huomiointiin. Toimeksiantajani Varsinaissuomalainen pk-yrity...

 14. Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen Koivumäen Kartano Oy:ssä

  OpenAIRE

  Kielenniva, Jonna

  2015-01-01

  Markkinoinnin tuloksellisuutta ei vielä perusteellisesti ymmärretä eikä siitä ole juurikaan tutkittua tietoa. Kuitenkin markkinoinnin tehokkuuden merkitys on viime aikoina huomattu ja yritykset kiinnittävät siihen nykyään enemmän huomiota. Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen on vaikeaa, jonka vuoksi harvat yritykset tutkivat omaa markkinointiaan tuloksellisuuden näkökulmasta. Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen Kuopiossa sijaitsevassa ravintola...

 15. Langattomat asiakaspalautepäätteet : HOK-Elannon ravintolassa Stone's

  OpenAIRE

  Ahonen, Heikki

  2012-01-01

  Opinnäytetyö käsittelee langatonta asiakaspalautepäätettä ja sen käytettävyyttä HOK-Elannon ravintolassa Stone’s. Teoriapohjana on asiakaspalaute ja asiakaspalautteen merkitys yritykselle. Käsittelyvaiheessa keskitytään asiakaspalautteeseen ylipäätään Stone’sissa sekä erilaisiin asiakaspalauteväyliin, pääpainona asiakaspalautepääte. Työn myötä selvisi, että asiakaspalaute on yritykselle tärkeää, mutta Stone’sin tapauksessa kyseinen asiakaspalautepääte ei ole optimaalinen ratkaisu. Yrityks...

 16. Kiinteistön saanto perintöoikeudellisena tapahtumana luonnollisen henkilön näkökulmasta

  OpenAIRE

  Pietarinen, Antti; Pitkäaho, Riku

  2013-01-01

  Opinnäytetyön aiheena on kiinteistön saanto luonnollisen henkilön näkökulmasta. Opinnäytetyössä selvitetään, mitä tarkoitetaan kiinteistöllä ja perintösaannolla, mitkä ovat tarvittavat tiedot ja toimenpiteet luonnollisen henkilön kannalta perintösaannon eri vaiheissa sekä mitä tarkoitetaan kiinteistökaupan verkkopalvelulla ja mikä on sen merkitys perintösaantotilanteissa. Työssä pyritään tuomaan esille keskeisimmät tiedot ja toimenpiteet, jotka luonnollisen henkilön tulee ottaa huomioon saade...

 17. Luontoympäristö kuntoutujan tukena : "Where is Your Paradise"

  OpenAIRE

  Sundell, Päivi; Kierman, Kristiina

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata luontoympäristön merkitystä kuntoutusprosessissa. Näkökulma aiheeseen oli ympäristöpsykologinen ja kuntoutujakeskeinen. Kuntoutuja näh-tiin aktiivisena toimijana, joka luontoympäristön avulla voi saada tukea psyykkiseen it-sesäätelyyn, elpymiseen ja elämänhallintaan. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä kuntoutuspro-sessissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä vastausta kysymykseen: mikä on luontoym-päristön merkitys kuntoutusprosessissa. Opinnäytetyö on na...

 18. Esimiesten ja henkilöstöpalveluiden välinen viestintä : Case: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, henkilöstöpalvelut

  OpenAIRE

  Oinonen, Tuomas

  2012-01-01

  Tiivistelmä Työn tavoitteena oli selvittää Jyväskylän ammattikorkeakoulun esimiesten ja henkilöstöpalveluiden välisen viestinnän nykytila, mahdolliset ongelmat viestinnässä, viestintäkanavat sekä lähitulevaisuu-den näkemykset ja odotukset viestintään liittyen. Tarkoituksena oli löytää mahdollisia kehitettäviä osa-alueita sisäisessä viestinnässä näiden kahden ryhmän välillä ja antaa kehitysehdotuksia niihin. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin viestinnän merkitys, sisäistä viestintää ja s...

 19. Eettinen ja arvojohtaminen johtamisessa

  OpenAIRE

  Hallamaa, Taru

  2010-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli eettinen ja arvojohtaminen organisaatiossa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä on eettinen johtaminen ja arvojohtaminen, ja miten ne liittyvät aikaisempiin johtamiskäsityksiin ja -menetelmiin. Lisäksi tarkoituksena oli saada selville, miten eettistä ja arvojohtamista voidaan käyttää arkipäivän johtamisessa hyväksi, sekä miten nämä voidaan ottaa käyttöön yksittäisessä organisaatiossa. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, mikä merkitys näillä johtamis...

 20. Millaisia TVT-taitoja on valmistuvilla aineenopettajilla

  OpenAIRE

  Kolu, Mika

  2012-01-01

  Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan, millaisia TVT-taitoja on Jyväskylän yliopistosta valmistuvilla aineenopettajilla. Lisäksi selvitetään millainen merkitys TVT:lla on yhteiskunnassa ja opetuskäytössä yleisesti. Toisessa luvussa kerrotaan miten Opetushallitus ja -ministeriö on määritellyt TVT:n tavoitetilan yhteiskunnassa, ja sen hyödyntämisen opetuksessa. Samalla käydään läpi eri kuntien käytänteitä TVT:n käyttöönotossa. Kolmannessa luvussa selvitetään millaisia opettajien TVT-taitoja o...

 1. Perehdyttämisen kehittäminen pankissa

  OpenAIRE

  Hirvonen, Emma

  2016-01-01

  Muuttuva työelämä luo haasteita yrityksille, mutta myös niiden työntekijöille. Perehdyttämisen merkitys niin yritykselle itselleen kuin sen työntekijöillekin on merkittävä. Erityisesti uusien työntekijöiden perehdyttämiseen panostaminen luo arvoa kaikille osapuolille. Opinnäytetyössä tutkittiin uusien työntekijöiden perehdyttämisen tilaa pankissa ja sen mahdollisia kehittämistarpeita. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuskyselynä vuoden sisään pankkiin palkatulle henkilöstölle. O...

 2. Development of temperature regulation in newborn reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Hissa

  1981-05-01

  Full Text Available Development of temperature regulation was investigated by determining the ability of newborn reindeer calves (Rangifer tarandus tarandus to maintain a normal body temperature when exposed to an incrementially decreasing ambient temperature. Newborn calves (1 day old can maintain their body temperature even at -15 °C. They can increase their metabolic rate five- to sixfold. Heat production is primarily stimulated by the sympathetic nervous system. The response to exogenous administration of noradrenaline and propranolol was investigated.Poronvasan låmmonsååtelyn syntymånjålkeinen kehittyminen.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Vastasyntyneiden poronvasojen kylmansietoa ja lammonsaatelya tutkittiin toukokuussa 1981 Inarin Kaamasessa Paliskuntain yhdistyksen koetarhassa. Tutkittavat vasat olivat 1-10 vuorokauden ikaisia. Vasa asetettiin jååhdytettåvaån mittauskammioon. Sen aineenvaihdunta, lampotilat niin ihon eri kohdista kuin perasuolesta, lihasvarina ja sydanfrekvenssi rekisteroitiin jatkuvasti. Tulosten mukaan nayttåa siltå kuin 1 vuorokauden ikaiselle vasalle -15 °C olisi ehdoton alaraja låmpotilan sååtelyssa. Se kykeni kohottamaan hapenkulutusta talloin 5-kertaisesti. Lihasvarinan merkitys on vahainen verrattuna kemialliseen låmmontuottoon kylmassa. Tama voitiin osoittaa injisoimalla vasaan sympaattisen hermoston valittajaainetta noradrenaliinia.Temperaturreguleringens utvikling hos nyfødte reinkalver.Abstract in Norwegian / Sammendrag: Temperaturreguleringens utvikling er studert ved å bestemme nyfødte reinkalvers evne til å opprettholde normal kroppstemperatur under påvirkning av gradvis synkende omgivelsestemperatur. Nyfødte kalver (1 døgn gamle kan opprettholde sin kroppstemperatur selv ved -15 °C. De kan øke sin omsetningshastighet fem til seks ganger. I starten er varmeproduksjonen stimulert av det sympatiske nervesystem. Virkningen av tilført noradrenalin og propranolol ble studert og skjelving synes å spille