WorldWideScience

Sample records for podpora zavadzania malej

 1. INFORMACIJSKA PODPORA SOUPORABE AVTOMOBILOV

  OpenAIRE

  Potočnik, Nikolaj

  2016-01-01

  Souporaba vozil trka na naša vrata s svetlobno hitrostjo. K temu nas sili več dejavnikov, od ekonomskih, pa tudi družbenih in socialnih. Najpomembnejši je seveda ekonomski, saj se cene goriva višajo, ekonomska kriza pa nas sili v zmanjševanje stroškov. Pri iskanju sopotnikov si lahko pomagamo na različne načine, lahko si npr. pomagamo tudi z različnimi sodobnimi pripomočki. V diplomskem delu bom v začetku predstavil nekaj osnovnih dejstev s tega področja in dva ponudnika storitev informac...

 2. Podpora rozhodování v klinické praxi interních oborů pomocí online informačních zdrojů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Papíková, Vendula; Papík, R.

  2007-01-01

  Roč. 53, 9 příloha (2007), s. 54-54 ISSN 0042-773X. [Kongres České internistické společnosti ČSL J.E. Purkyně /14./. 16.09.2007-19.09.2007, Praha] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Grant - others:GA AV ČR(CZ) IAA701010606 Program:IA Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : podpora lékařského rozhodování * vědecké lékařské informace * lékařské informační zdroje Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 3. Informacijska podpora Kolesarski zvezi Slovenije

  OpenAIRE

  Mahkovec, Tine

  2015-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen razvoj informacijskega sistema za podporo delovanju Kolesarski zvezi Slovenije (v nadaljevanju KZS). V prvem delu diplomske naloge smo predstavili delovanje KZS, njene ključne delovne procese in sodelujoče osebe ter predstavili glavna uporabljena orodja in metode. V osrednjem delu smo izvedli glavne aktivnosti objektnega razvoja informacijskih sistemov (v nadaljevanju IS) ki vključuje zajem zahtev, analizo in arhitekturno načrtovanje. Aktivnosti implement...

 4. Podpora vnitrofiremní komunikace

  OpenAIRE

  JÍŠA, Jan

  2013-01-01

  This work deals with term company internal communication, introduces tools, techniques and practices used in it, gives overview about technologies used in companies with separated workers and introduces application, which is going to serve as a tool for support of company internal communication in chosen organization.

 5. Podpora vývoje softwaru ve Visual Studiu 2005

  OpenAIRE

  Bezecný, Adam

  2006-01-01

  Diplomová práce popisuje vývoj softvéru na platformě Visual Studio 2005 Team System (VSTS). Práce klade důraz především na popis funkcionality umožňující efektivní týmovou spolupráci a na popis nových inovativních rysů. Práce nepopisuje pouze pozitivní rysy produktu, identifikuje také základní nedostatky současné verze, na základě zkušeností vývojových týmů používajících VSTS a subjektivních názorech autora.

 6. Podpora prodeje produktů Reebok určených na CrossFit

  OpenAIRE

  Oliva, Matěj

  2015-01-01

  Title: Objectives: Methods: Results: Keywords: Sales Promotion of Reebok Products for CrossFit The main goal of this work was to set a new sales promotion for Reebok Cross-Fit collection of products, which company has in its portfolio. Different methods were used to analyze the information and its subsequent synthesis and evaluation. Among the used analyses were put competitor analysis, BCG matrix and SWOT analysis. The work result is a newly selected product sales promotion of the Reebok Cro...

 7. Podpora pro vývoj aplikací na platformě Java

  OpenAIRE

  Krůček, Jiří

  2009-01-01

  The master thesis provides a comparative analysis of two broadly-used technologies for building Java-based enterprise applications, the Spring Framework 2.5 and Enterprise JavaBeans (EJB) 3.0. Its main goal is to serve as a valuable source of information about their key features, thus helping developers with the decision which technology to use according to given requirements on the application to be developed. First, an overview of Spring and EJB's basic ideas and core design concepts is giv...

 8. Podpora prodeje u vybraného řetězce

  OpenAIRE

  HUCL, David

  2013-01-01

  The subject of the bachelor thesis "Sales promotion of the chosen retailer" is to indentify sales promotion instruments used by selected chain, analyse and compare their effectiveness and propose solution to increase the effectiveness. First, literature review was elaborated with the aim of acquiring knowledge about the issue of marketing communications, namely sales support. The on-going practical part is focused on characterization of the selected chain, identification and evaluation of the...

 9. Podpora testování v Microsoft Visual Studio

  OpenAIRE

  Padevět, Daniel

  2007-01-01

  In software development process, there can be misunderstandings, communication problems between individual members of the development team and mistakes when writing code or designing applications. These problems need to be resolved before the application is released into the production environment. To discover these errors it is necessary to properly test the software product. All these activities are engaged in discipline called Software Quality Assurance (SQA), which is an integral part of ...

 10. Zdanění jako veřejná podpora

  OpenAIRE

  Kubová, Jana

  2013-01-01

  Taxation as State Aid The purpose of my thesis is to analyse taxation in connection with state aid. The reason for my research is to find out how Member States of European Union can use taxation without interfering with state aid provisions. The thesis is composed of three chapters. Chapter One is an introduction to the topic. There is a description of basic state aid provisions, taxation within European Union and the tax competition between Member States. Chapter Two examines article 107 of ...

 11. Podpora prodeje se zaměřením na spotřebitele

  OpenAIRE

  Dibelka, Michal

  2008-01-01

  The thesis is concentrated on sales promotion, particularly focused on consumer. The theoretical part includes the defined consumer segments and in more detailed way the tools of sales promotion to consumers are outlined. The practical part is dedicated to the questionnaires investigation, helping to find the answers to questions like if Czech consumers are affectable by promotion of sales or what forms of promotion seem to be the most interesting to customers and which are less attractive.

 12. Podpora týmové práce ve Visual Studiu 2005

  OpenAIRE

  Bureš, Petr

  2007-01-01

  Cílem práce je seznámit čtenáře se způsoby, jimiž Visual Studio 2005 Team System (VSTS) podporuje týmovou práci při vývoji software. Práce se neomezuje jen na popis faktů, ale snaží se kromě vysvětlení souvislosti mezi jednotlivými prvky tyto prvky prostřednictvím demonstračního projektu použít a zhodnotit. Nejprve se nastiňuje problematika podpory vývojových týmů v kontextu rostoucí náročnosti projektů. Další část se zabývá stručným popisem nových rysů řešení VSTS. Třetí část tyto rysy na de...

 13. MATICE MSD JAKO TECHNICKOEKONOMICKÁ PODPORA MANAŽERSKÝCH INTEGRAČNÍCH NÁSTROJŮ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Theodor Beran

  2015-04-01

  Full Text Available The paper deals with the implementation of the MSD – Matrix of Sustainable Development in manufacturing company, producing the measuring and control equipment. Primarily the authors started from internal project solutions that significantly change the perception of technical and economic parameters of managers of enterprises, especially in engineering. MSD is a complex matrix functionality of the product with a long life cycle, i.e. The relational matrix = matrix of relationships (dependencies between the different quality factors and social requirements (or. customer requirements, which uses the principle of matrix diagrams. The essential feature of the current management of sustainable development is to focus on the concept of going beyond purely economic solutions. We can talk about a paradigm shift, i.e. the transition from a holistic vision of product engineering to the concept of ecological (in the broad sense. This is one of the major reasons why the proposed model is used as the MSD tool that enables both the intensity of the relationships between the many progressively exposed and defined significant factors, but also to quantify the binding of these relationships holistic principle in the planning process and gradual improvement of the existing overall usefulness of the product LLC - Long Life cycle (product with a long life cycle. MSD method is an important tool of communication and its success is determined by the teamwork of staff both from various specialist departments, but also the fields of human activity, involved in all phases of the product life. For specific application can modify the structure of expert teams assigned. The essence of this paper is to outline the integration aspect of the implementation of the matrix model.

 14. Podpora produktu, jako nástroj marketingového mixu

  OpenAIRE

  SEDLÁKOVÁ, Žaneta

  2013-01-01

  The aim of this bachelor thesis was to assess the current situation of promotion of product in the selected company and then to make suggestions for its improvement. First the author analyse promotion of product. There are a few suggestions how to improve promotion of product in the company SIKO KOUPELNY.

 15. Český "Middletown" a podpora legality potratů - dokončení

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Leontiyeva, Yana

  2002-01-01

  Roč. 4, 1-2 (2002), s. 4-5 ISSN 1212-995X R&D Projects: GA ČR GA403/99/0370; GA AV ČR IAA7028101 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : family * attitudes toward legal abortion Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 16. PODPORA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CESTOVNÍHO RUCHU DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavla Varvažovská

  2015-04-01

  Full Text Available Cooperation at municipal level, it means common action of public and private actors. Joint effort to regional development is the main reason for collaboration of municipalities. We can see many forms of cooperation currently in the Czech Republic. Estabilishment of the frame for joint action was initiated by mucinipalities and their actual needs that have been often satisfied through cooperation. For overcoming obstacles it is necessary to permanently estabilish and develop new and more eficient forms of common actions of minicipalities and cities. Objectives and participants of some initiatives are often overlapping – it weakens their efficiency and causes that membership and activity of some participants is only formal. It is essential for development of cooperation to define basic factors influencing collaborative process and focus on internal mechanisms of cooperation, which is key factor for progress. Territorial principle that determines the character of microregions is an integral part of cooperation at municipal level. It means that territorial principle is one the most foundamental elements for future cooperation of municipalities especially in the field of environment and tourism. Based on the theoretical bases of the target was set, which was carried out quantitative and qualitative field research.

 17. Podpora prodeje na Internetu se zaměřením na věrnostní programy

  OpenAIRE

  Pelikánová, Iva

  2012-01-01

  Bachelor's thesis deals with the marketing instrument "sales support on the Internet", which popularity has significantly risen in last few years. The major part of the thesis is focused on loyalty programs. The aim is to assess whether the Internet is appropriate tool for sales support. Additonal goals are: to analyze the various forms of sales promotion, to demonstrate it on practical examples, to assess the extent of their use and to consider their potential. Closer analysis will focus on ...

 18. IT podpora plánování materiálových požadavků

  OpenAIRE

  Křena, Martin

  2011-01-01

  Purpose of my work is to analyze level of IT support basic methods material requirements planning (MRP and KANBAN) in the company which is oriented in make to order manufacturing. Analysis will be performed in the company Letov letecká výroba s.r.o which is oriented in make to order manufacturing. Company focuses on mechanical production and assembly. First step of my work will be preparation and characterization material requirements planning methods and then their relationship to the system...

 19. Multimediální jazyková podpora DSP v němčině

  OpenAIRE

  Škůrek, Pavel

  2008-01-01

  Cílem práce je poskytnout německy hovořícímu studentovi jednoduchý a přehledný seznam pojmů, které se vyskytují v oblasti matematiky, fyziky a číslicového zpracování signálu. Jednotlivé pojmy nejsou nijak složitě vysvětlovány. Většinou je uvedena jen základní definice, co daný výraz znamená, popř. jeho funkce. To znamená, že tuto práci nemůžeme považovat za učebnici, jde pouze o takovou první pomoc pro tápajícího studenta. Práce je rozdělena na 3 databáze. První databáze Mathematik obsahuje v...

 20. Institutinal Support in the Field of Animal Husbandry Development Inštitucionálna Podpora v Oblasti Rozvoja Chovatel'stva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malatinec Tomáš

  2015-02-01

  Full Text Available Public institutions represent an important part of animal husbandry development policy. In terms of the Slovak Republic, production of public value in the field of animal husbandry in the field of agro-biodiversity and agrarian cultural heritage maintenance in rural areas is also entrusted to professional self-governing institutions and breeding organizations besides state institutions. Within the European perspectives, it is the ELBARN — European Livestock Breeds Ark and Rescue Net which focuses on this issue. At present, there is a need to strengthen competences of the relevant institutional network, mainly in the field of marketing and sales aid for products which are created by breeders.

 1. Stát a soukromý sektor: podpora inovací a ochrana práv duševního vlastnictví

  OpenAIRE

  Müller, David

  2011-01-01

  The aim of this Master's Thesis is to explore, analyze and discuss of the role and position of the innovation policies' ecosystems, the role of incentives in general and particularly within the sphere of intellectual property rights (IPR). The paper consists of two key parts. Firstly, it discuss the role of innovation, justification of incentives and purpose of the IPR protection as the means of addressing market failures, which hinder the innovation process, especially for the small and medi...

 2. Vzdělání, ekonomická zkušenost a reformy v České republice: podpora, nebo obavy?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Večerník, Jiří; Hraba, J.; McCutcheon, A.; Mullick, R.

  2000-01-01

  Roč. 36, č. 4 (2000), s. 415-430 ISSN 0038-0288 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : education * reform support * Czech Republic Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.080, year: 2000

 3. Podpora a stimulace komunikačních dovedností u dětí s vrozenou hluchoslepotou

  OpenAIRE

  Pavlíčková, Hana

  2008-01-01

  Diploma thesis engaged in the communication skills of children with congenital deafblind toward their parents and the next of kin. There are two parts of diploma thesis - theoretical part and empirical part. The first one contains some definitions of the terms communication, deafblind and classification of the deafblind in the Czech republic and some foreign countries. There are also chapters characterizing deafblind child and the families caring for those children and describing the communic...

 4. Podpora lidí s tělesným postižením. Projekt "Práce na míru šitá"

  OpenAIRE

  Brůnová, Lada

  2011-01-01

  The Thesis "The Educative Campaign for People with Psychical Disabilities. Project "Tailored Job" deals with social marketing, specifically social campaign of a non-profit organization Asistence o.s. and its various aspects with regard to the Czech non-profit environment. I devote a large part of the thesis to the communications mix which, if used cleverly, saves the non-profit organization some money. Finally, I try to evaluate the project, in particular the communications site and outline h...

 5. Numerická podpora experimentální zkoušky excentrickým tahem na válcových betonových tělesech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav; Fernández-Canteli, A.

  2013-01-01

  Roč. 13, č. 2 (2013), s. 119-128 ISSN 1213-1962 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP104/11/0833 Keywords : Fracture energy * Crack growth * Compact tension * Wedge-splitting test * Cement -based composite Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 6. Podpora spoečenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čermáková, Marie

  2005-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2005), s. 47-50 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS700280503 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : equal opportunities * applied research Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.genderonline.cz

 7. Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Lux, Martin

  2010-01-01

  Roč. 8, č. 5 (2010), s. 1-3 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MMR WD-05-07-3 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : housing * housing affordability * regional differences Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/179_soc.web._05-2010%20final!.pdf

 8. Zázemí a podpora u seniorů při náhlé změně soběstačnosti

  OpenAIRE

  Dandová, Hana

  2006-01-01

  Resumé: My dissertation work concepts the problem between safe territory and seniors' support in sudden self-sufficiency change. This work is divided into theoretical and research part. The theoretical part focuses on self-sufficiency, quality of life, wider family territory of seniors and availability to medical and social care. All dates I got from the czech contemporary literature and other sources. I determined successive tasks and hypothesis. Tasks of this work: Find out the most frequen...

 9. Experimental and numerical analysis of in- and out- of plane constraint effects on fracture parameters: Aluminium alloy 2024

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Seitl, Stanislav; Hutař, Pavel; García, T.; Canteli, A.

  7 2013, č. 7 (2013), s. 53-64 ISSN 1802-680X Grant - others:Interní podpora AV ČR(CZ) M100411204 Keywords : LELM * stress intensity tensor * constraint * aluminium alloy * plane strain * plane stress Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 10. Determining fracture energy parameters of concrete from the modified compact tension test

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Canteli, A.; Castañón, L.; Nieto, B.; Lozano, M.; Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav

  2014-01-01

  Roč. 30, OCT (2014), s. 383-393 ISSN 1971-8993 R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0214 Grant - others:interní podpora AV ČR(CZ) M100411204 Institutional support: RVO:68081723 Keywords : Concrete fracture energy * Modified compact tension test * Concrete * Numerical simulation Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 11. Hry iniciované učitelkou jako podpora Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

  OpenAIRE

  Brabcová, Jelena

  2015-01-01

  The main focus of this thesis is the application of teacher-initiated play as a method for education of children aged three to six, according to RVP for preschool education (2004). The theoretical section discusses different types of play, their development and the role of the teacher in every one. The play is studied based on the RVP (2004), section Child and psychology. This section also presents the education plan used in the kindergarten, where the research is conducted. The practical sec...

 12. Máma doma, táta v práci? aneb Podpora dvou příjmů v domácnosti s malými dětmi v ČR a Evropě.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mitchell, Eva

  2011-01-01

  Roč. 9, č. 1 (2011), s. 3-4 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA AV ČR KJB700280901 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : work-family balance * dual-earner household * tax-benefit system Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/186_SOCIOWEB_01_2011__.pdf

 13. Péče o zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené a jejich podpora při návratu a slaďování soukromého a pracovního života

  OpenAIRE

  Šádová, Kateřina

  2015-01-01

  This bachelor thesis is focused on family policies concerning employees on maternity and parental leave. It analyses the employment of parents, child care institutions and the use of alternative jobs. The thesis mentions best practices of family policies in Slovakia, Poland, Germany, Sweden, Norway, Denmark and Finland. The thesis also includes a case study in the organization focused on the approach of this organization to employees on maternity and parental leave and particular tools used i...

 14. Veřejná podpora výzkumu a vývoje poskytovaná nepřímou formou v podmínkách malých a středních podniků s důrazem na informační zajištění

  OpenAIRE

  Filipová, Vladimíra

  2011-01-01

  Innovation is a critical factor of the economical development as it is the key source of a competitive advantage and brings an addend value of a concerete company (Zhang, 2O13); Technological innovation could be defined as an endogenous factor responding to economic challenges (McKenzie, 2OO8). Research and development provides innovations, whereas the production of research and development brings externalities. Externalities reduce the private return on investment as such, therefore research...

 15. Mobil marketing

  OpenAIRE

  Engelová, Kateřina

  2006-01-01

  Mobil marketing - reklama a podpora prodeje prostřednictvím mobilních telefonů. Technologické a kulturní předpoklady vzniku tohoto odvětví. Mobil marketing a marketingový mix, možnosti synergie. Nástroje mobil marketingu - reklamní SMS a MMS, lokační služby, soutěže, ankety a hlasování, věrnostní systémy, mobilní obsah. Subjekty mobil marketingu. M-komerce. Využití pro podnikové aplikace.

 16. Improved Balanced Incomplete Factorization

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bru, R.; Marín, J.; Mas, J.; Tůma, Miroslav

  2010-01-01

  Roč. 31, č. 5 (2010), s. 2431-2452 ISSN 0895-4798 R&D Projects: GA AV ČR IAA100300802 Grant - others:GA AV ČR(CZ) M100300902 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Source of funding: I - inštitucionálna podpora na rozvoj VO Keywords : preconditioned iterative methods * sparse matrices * incomplete decompositions * approximate inverses * Sherman-Morrison formula * nonsymmetric matrices Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.725, year: 2010

 17. Dimer/monomer switching of pyridinium and quinolinium cations by electron transfer

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pospíšil, Lubomír; Teplý, Filip; Hromadová, Magdaléna; Čížková, Martina; Kolivoška, Viliam; Slavíček, P.; Tarábek, Ján

  2012-01-01

  Roč. 2012, - (2012), s. 75 ISSN 0872-1904. [Iberic Meeting of Electrochemistry /14./ and Meeting of the Portuguese Electrochemical Society /17./. 11.04.2012-14.04.2012, Madeira Island] R&D Projects: GA ČR GA203/09/0705; GA AV ČR IAA400400802; GA ČR GA203/09/1614 Source of funding: I - inštitucionálna podpora na rozvoj VO Institutional support: RVO:61388955 Keywords : electron transfer * electrochemistry Subject RIV: CG - Electrochemistry

 18. Preconditioner Updates for Solving Sequences of Linear Systems in Matrix-Free Environment

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Duintjer Tebbens, Jurjen; Tůma, Miroslav

  2010-01-01

  Roč. 17, č. 6 (2010), s. 997-1019 ISSN 1070-5325 R&D Projects: GA AV ČR IAA100300802; GA AV ČR KJB100300703 Grant - others:GA AV ČR(CZ) M100300902 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Source of funding: I - inštitucionálna podpora na rozvoj VO Keywords : preconditioned iterative methods * matrix-free environment * factorization updates * inexact Newton-Krylov methods * incomplete factorizations Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.163, year: 2010

 19. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim)

  OpenAIRE

  Wójcik, Marcin

  2006-01-01

  W pierwszej części artykułu przedstawiono rozwój sieci osadniczej wschodniego pasma aglomeracji łódzkiej jak o układu linii, posługując się metodą grafów. W dalszej części omówiono przemiany funkcjonalno-przestrzenne wybranych siedlisk wsi pod wpływem procesu urbanizacji. Wykazano zależność między zmianą funkcji siedliska, z rolniczej na pozarolniczą, a malejącą intensywnością zabudowy działek. Prawidłowość ta upoważniła autora do budowy modelu przekształceń funkcjonalno-przest...

 20. Riziková analýza vodovodu obecního typu

  OpenAIRE

  Potyšová, Petra

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobou...

 1. Reliability Assessment of a Turbogenerator Coil Retaining Ring Based on Low Cycle Fatigue Data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olmi Giorgio

  2014-03-01

  Full Text Available Pierscienie ustalajace cewek turbogeneratora sa pasowane skurczowo na wirniku wokół cerek by zabezpieczyc je przed działaniem sił odsrodkowych. W typowych warunkach, sa one poddane narazeniom zmeczeniowym o malej liczbie cykli, przy czym kazdy cykl rozpoczyna sie od startu maszyny, a konczy przy jej zatrzymaniu. Przedmiotem artykułu jest wyznaczenie prawdopodobienstwa awarii pierscienia ustalajacego cewki. Rozwazanym uszkodzeniem jest pekniecie pierscienia spowodowane puchnieciem materiału pod wpływem naprezen wywołanych sila odsrodkowa. Ocena niezawodnosci przeprowadzona w tej pracy wykorzystuje dane wejsciowe wpływajace na obciazenie zmeczeniowe przy małej liczbie cykli i ich rozkłady stochastyczne. Dla rozwiazania problemu wyznaczono eksperymentalnie charakterystyki statyczne i krzywe cykli zmeczeniowych stosowanego materiału i zastosowano model statystyczny dla wyliczenia odpowiednich parametrów i ich odchylen standardowych. Na podstawie wyznaczonych rozkładów zmiennych estymuje sie prawdopodobienstwo uszkodzenia w formie dystrybuanty rozkładu. Wykorzystanyalgorytm obliczeniowy o duzej skutecznosci wykorzystuje metode ”zaawansowanej sredniej” (Advanced Mean Value. Uzyskane wyniki daja informacje o odpowiedzi materiału i stanie lokalnych naprezen i odkształcen w najbardziej obciazonych obszarach pierscienia ustalajacego cewki. Prawdopodobienstwo uszkodzenia, wyznaczone na koniec okresu eksploatacji maszyny, wynosi 10-12 i jest porównywalne z wartosciami referencyjnymi dla innych konstrukcji mechanicznych i lotniczych narazonych na zmeczenie.

 2. Využití metodiky RUP při vývoji webové aplikace menšího rozsahu v prostředí PHP 5

  OpenAIRE

  Albrecht, Jakub

  2008-01-01

  Práce se snaží zhodnotit možnosti využití metodiky RUP při realizaci projektu vývoje konkrétního informačního systému s danými parametry. Těmito parametry jsou malý rozsah, webová platforma a technologické prostředí PHP 5. V úvodu se práce zaobírá úlohou metodik při vývoji software, následuje představení metodiky RUP. Dále je probírána metodická podpora specifických charakteristik projektů. Vlastním přínosem práce je vytvoření vlastní instance metodiky RUP vhodné pro definovaný projekt a na z...

 3. Czy wielodzietność obniża osiągnięcia szkolne?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Konarzewski

  2014-12-01

  Full Text Available W celu odpowiedzi na tytułowe pytanie poddano analizie dane z reprezentatywnej próbki 4451 uczniów w wieku 17–18 lat ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, pochodzące z krajowego badania towarzyszącego badaniu PISA 2006. Pozycję ucznia w rodzinie charakteryzowały dwie zmienne: kolejność urodzenia i liczba młodszego rodzeństwa. Postawiono cztery hipotezy: (1 osiągnięcia szkolne silniej kontroluje kolejność urodzenia niż liczba młodszego rodzeństwa, a wraz z rosnącą kolejnością urodzenia maleją (2 osiągnięcia szkolne, (3 prawdopodobieństwo wyboru szkoły niekończącej kariery oświatowej i (4 orientacja na porządek dorosłych. Hierarchiczne analizy regresji potwierdziły wszystkie hipotezy.

 4. Využití umělé inteligence na kapitálových trzích

  OpenAIRE

  Skoumal, Karel

  2014-01-01

  Práce se zabývá problematikou obchodování na kapitálových trzích, využitím prostředků umělé inteligence, umělých neuronových sítí, pro modelování chování akcií. Práce obsahuje popis kapitálových trhů, burzovního obchodování, metod umělé inteligence. Hlavní částí je model pro predikci kurzu a trendu akcií fungující v prostředí MATLAB, který sloužící jako podpora pro obchodní rozhodování The thesis deals with the trading on capital markets, the use of artificial intelligence, artificial neur...

 5. PostgreSQL 8.3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Stěhule

  2007-12-01

  Full Text Available Práce na Open Source databázích pokračují nezadržitelným tempem. Vývojáři se musí vyrovnat s rostoucími požadavky uživatelů na objem dat ukládaných do databází, na náročnější požadavky na odezvu atd. Zatím nedostižnou metou je implementace celého standardu ANSI SQL 200x. Všechny databáze z velké trojky (Firebird, MySQL a PostgreSQL používají multigenerační architekturu, cenově orientované hledání optimálního prováděcího plánu, write ahead log atd. MySQL se profiluje jako SQL databáze schopná používat specializované databázové backendy schopné maximální efektivity pro určité konkrétní prostředí. PostgreSQL je široce použitelná databáze, těžící z vynikající stability, s perfektní rozšiřitelností a komfortním prostředím. Konečně Firebird je vynikající embeded databáze, která se osvědčuje v tisících instalacích na desktopech.Podle původního plánu mělo dojít k uvolnění verze 8.3 koncem léta - mělo jít o verzi obsahující patche dokončené pro 8.2, ale v té době nedostatečně otestované. Nakonec se ukázalo, že ty nejdůležitější patche je třeba dopracovat. Jednalo se o tak atraktivní vlastnosti, že se rozhodlo s vydáním nové verze počkat. 8.3 obsahuje integrovaný fulltext, podporu opožděného potvrzování (asynchronní commit, synchronizované sekvenční čtení datových souborů, úspornější ukládání dynamických datových typů (kratších 256byte, HOT updates a sofistikovanější aktualizaci indexů (hot indexes. Z patchů připravených pro 8.2 se v 8.3 neobjeví podpora bitmapových indexů a podpora aktualizovatelných pohledů. Původní řešení založené na pravidlech (rules bylo příliš komplikované. 8.3 obsahuje podporu aktualizovatelných kurzorů, a je docela dobře možné, že aktualizovatelné pohledy budou ve verzi 8.4 implementovány právě s pomocí této třídy kurzorů.Vývoj pokra

 6. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2009-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeńskie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 7. Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2008-10-01

  Full Text Available W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI. Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników prozapalnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-b, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaź- nikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeń- skie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza

 8. Experimental Investigation Of Heat Transfer Characteristics Of Nanofluid Using Parallel Flow, Counter Flow And Shell And Tube Heat Exchanger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dharmalingam R.

  2015-12-01

  Full Text Available Chłodzenie jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania i niezawodności różnorodnych produktów, jak urządzenia elektroniczne, komputery, samochody, systemy laserowe wielkiej mocy, itp. W sytuacji wzrostu obciążenia cieplnego i strumieni ciepła wytwarzanych przez urządzenia przemysłowe, chłodzenie jest jednym z najważniejszych wyzwań występujących w różnych gałęziach przemysłu, transporcie, mikroelektronice, itp. Płynami, które zwykle są używane do odprowadzania ciepła z tych urządzeń są woda, glikol etylenowy i oleje. Nanopłyny, opracowane w ostatnim czasie, wykazują generalnie lepsze charakterystyki przewodnictwa cieplnego niż woda. Przedstawiona praca stanowi podsumowanie badań doświadczalnych nad wymuszonym, konwekcyjnym odprowadzaniem ciepła i charakterystykami przepływu nanopłynu składającego się z wody i cząsteczek Al2O3 (w 1% stężeniu objętościowym w warunkach laminarnego przepływu współprądowego i przeciwprądowego w płaszczowych i rurowych wymiennikach ciepła. W przedstawionych badaniach użyto cząstek Al2O3 o średnicy ok. 50 nm. Wybrano trzy różne prędkości przepływu masy, opisano wyniki eksperymentów. Wyniki te wskazują, że całkowity współczynnik odprowadzania ciepła i bezwymiarowa liczba Nusselta nanopłynu są, przy tej samej prędkości przepływu masy i temperaturze na wlocie, nieznacznie wyższe, niż dla samego płynu bazowego. Z wyników doświadczalnych wynika, że całkowity współczynnik odprowadzania ciepła wzrasta wraz z prędkością przepływu masy. Pokazano, że gdy wzrasta prędkość przepływu masy, całkowity współczynnik odprowadzania ciepła wraz z bezwymiarową liczbą Nusselta ostatecznie wzrastają, niezależnie od kierunku przepływu. Stwierdzono także, że ze wzrostem prędkości przepływu masy wartość LMTD (średniej logarytmicznej różnicy temperatur ostatecznie maleje, niezależnie od kierunku przepływu.

 9. Nietrzeźwość a ryzyko zgonu w wypadku komunikacyjnym = Insobriety and the risk of death in traffic accident

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Lasota

  2015-06-01

  2 Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   Autor do korespondencji: mgr Dorota Lasota Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM Banacha 1b, 02-097 Warszawa e-mail: dorota.lasota@wum.edu.pl   Streszczenie   Wprowadzenie. Wypadki komunikacyjne są istotnym problemem cywilizacyjnym, a także medycznym i społecznym. Ponadto są dominującą przyczyną urazów, których skutki mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Czynnikiem w sposób istotny wpływającym na wzrost ryzyka wypadków komunikacyjnych jest nietrzeźwość. Cel pracy. Analiza stanu trzeźwości i jej wpływu na śmiertelność ofiar wypadków komunikacyjnych. Materiał i metoda. Dane uzyskano z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Analizą objęto dane z lat 2009-2013. Grupę badaną stanowiły ofiary wypadków komunikacyjnych. W analizie uwzględniono wiek, płeć, wyjściową przyczynę zgonu, wynik badania sekcyjnego oraz stężenie alkoholu etylowego w materiale biologicznym. Wyniki. Liczba ofiar wypadków komunikacyjnych w badanym czasie miała tendencję malejącą. Najliczniejszą grupę ofiar wypadków komunikacyjnych spośród wszystkich kategorii stanowili piesi. U nietrzeźwych pieszych, odnotowano istotnie wyższe stężenia alkoholu w porównaniu do innych  nietrzeźwych ofiar wypadków komunikacyjnych. W analizowanym materiale stwierdzono ponadto zależność między stężeniem alkoholu a wiekiem i płcią nietrzeźwych ofiar wypadków komunikacyjnych. Wnioski. Nietrzeźwość uczestników ruchu drogowego to jeden z najistotniejszych czynników ryzyka wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym. Wiele uwagi poświęca się nietrzeźwości kierowców, tymczasem równie istotnym problemem okazuje się być nietrzeźwość pieszych, na co wskazują wyniki przeprowadzonej analizy. Nie tylko więc nietrzeźwi kierowcy, ale również nietrzeźwi piesi stwarzają potencjalne

 10. Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową w okresie chemioterapii = Coping strategies evaluated in oncological patients on chemotherapy treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Baczewska

  2017-02-01

  ładowymi konstruktywnego stylu przystosowania się do choroby nowotworowej. 2. W okresie leczenia chemioterapeutykami u większości badanych występuje strach, będący następstwem możliwości nawrotu choroby nowotworowej. 3. Istnieje związek istotny statystycznie pomiędzy płcią i wiekiem ankietowanych, a funkcjonowaniem psychospołecznym. Kobiety miały wyższe nasilenie stosowania strategii bezradności- beznadziejności. Wraz z wiekiem nasila się zaabsorbowanie lękowe, poczucie bezradności- beznadziejności oraz maleje strategia ducha walki.       Abstract Backgroud. Chemotherapy is a long therapeutic process and as such it is bound to cause numerous side effects of treatment. Many of those adverse effects have impact on human mental condition, and contribute to patient’s mental adjustment to their oncological problems. Material and Methods. The study was carried out in the group of 123 patients on chemotherapy treatment in St. John of Dukla Lublin Regional Oncology Centre. The patients were surveyed by Mental Adjustment to Cancer Scale Mini-MAC, and a questionnaire developed by the author for the purpose of research. Results. The results revealed 55.5% respondents showed features of anxious preoccupation, a considerable majority (83.61% demonstrated fighting spirit, majority  of respondents (75.02% did not show features of helplessness-hopelessness. The respondents (79.55% presented behaviors qualified as positive redefinition strategies. The females were more constructive in that respect than males. The most destructive style was found in the group of patients with cancers affecting reproductive organs (36.26%, urinary bladder (36.26%, and breast cancer (34.71%. Constructive style of behaviors was observed in all types of cancer. Conclusions. 1. Strategies of constructive adjustment to cancer such as fighting spirit and positive redefinition were most frequent in the group of patients on chemotherapy.  2. The majority of patients on chemotherapy showed fear of

 11. Physical activity and health related environment preferences among students from the Lithuanian Academy of Physical Education [Pohybové aktivity a preference prostředí spojené se zdravím u studentů Litevské akademie tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Vainienė

  2011-03-01

  Full Text Available BACKGROUND: The physical activity preferences (PAP and attitude towards health's promotion among freshers from different classes while maintaining a constant level of physical activity (PA intervention. OBJECTIVE: To determine changes in the PAP of future physical education teachers and health educators. METHODS: The studies were carried out in 2000 and 2008 year with students from Lithuanian Academy of Physical Education (LAPE. A standardized, self administered questionnaire was filled in by 577 fresher students (244 males and 333 females. RESULTS: There were fewer students who wanted to attend a special health training course (coping with stress, remedial exercise, healthy nutrition in 2008 than in 2000 (males 57.8% and 46.7%, p CONCLUSIONS: The data suggest that there is an increasing need for intervention to promote PA among students who enter the academy and continue studying here. RECOMMENDATIONS: It is necessary to develop physical activity programs for an integral academy education, mainly in females, avoiding the lowering of physical activity as they move higher at the educational level. Also the plan to increase the number of physical activities and exercises must be included in curricular scenarios, and the use of leisure time must be oriented towards physical activity.[VÝCHODISKA: Preference pohybových aktivit (PPA a podpora zdravého životního stylu mezi studenty 1. ročníků různých oborů při současném udržování konstantní úrovně intervence v pohybové aktivitě (PA. CÍLE: Určit změny v PPA u budoucích učitelů TV a zdravotních poradců. METODIKA: Studie byly prováděny v letech 2000 a 2008 u studentů Litevské akademie tělesné výchovy (LAPE. Standardizovaný, samostatně vyplňovaný dotazník odevzdalo 577 studentů 1. ročníků (244 mužů a 333 žen. VÝSLEDKY: V roce 2008 bylo méně studentů, kteří chtěli navštěvovat speciální kurzy zdravotně orientovaného tréninku (zvládání stresu

 12. Fluktuacja dynamiki i dymorfizm płciowy cech somatycznych, typu budowy i otłuszczenia ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat środowiska wiejskiego regionu warmińsko-mazurskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-07-01

  Mirosław Mrozkowiak   Mirosław Mrozkowiak Bioergonsport, Nowa Biała. Polska e-mail: magmar54@interia.pl strona: http://wadypostawy.republika.pl   Słowa kluczowe: wysokość i masa ciała, wskaźnik BMI, IR.   Streszczenie Wstęp. Mimo sekularnego zwiększenia wysokości ciała we wszystkich grupach i płciach, dystanse międzyśrodowiskowe nie wykazywały tendencji malejących, jednak wszystkie populacje dążą do pewnej stabilizacji. Powszechnie stosowany wskaźnik wagowo-wzrostowym BMI umożliwił diagnostykę otyłości i nadwagi, a wskaźnik IR określenie typu budowy ciała. Celem badań jest określenie dynamiki zmian i dymorfizmu płciowego cech somatycznych, typu budowy i otłuszczenia ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat środowiska wiejskiego, regionu warmińsko-mazurskiego Polski. Metoda i materiał. Z badań uzyskano 8270 obserwacji w tym 3384 wśród dziewcząt i 3786 chłopców. Pomiarów dokonano na wadze lekarskiej z dokładnością do 0,5 cm i 100 g. Wyniki. Statystykę opisową wskaźnika BMI przedstawiono w tab. 2 oraz ryc. 1. Dynamikę zmian i istotność różnic między płciami w kategoriach wiekowych w tab. 3 i 4 oraz ryc. 2. Statystykę opisową wskaźnika IR przedstawiono w tab. 5 i ryc. 3. Dynamikę zmian i istotność różnic między płciami w kategoriach wiekowych w tab. 6 i 7 oraz ryc. 4. W tab. 8 przedstawiono przyjętą interpretację wskaźnika IR, w 9 wskaźnika BMI, w tab. 10, 11 i 12 oraz ryc. od 5 do 9 przedstawiony jest odsetek typów budowy i otłuszczenia występujący w badanej kohorcie. Wnioski. 1. Średnia wysokość i masa ciała chłopców w wieku od 4 do 18 r.ż. jest większa niż dziewcząt w tym samym wieku. 2. Wśród dziewcząt i chłopców dominuje smukły typ budowy ciała. Wśród chłopców w wieku 17 lat występuje tylko typ smukły, a w 18 r.ż. średni. 3. Odsetek z niedowagą utrzymuje się na wysokim poziomie wśród dziewcząt i chłopców do 8 r.ż., później sukcesywnie obni

 13. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Science.gov (United States)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  łąd ten sprawia, że ryzyko zagrożenia maleje. • Obniżenie teoretycznej wydajności po tym jak prędkość kątowa osiąga wartość maksymalną (rys. 9): ".... jest akceptowalne ponieważ odnosi się do niewielkiej tylko części całkowitej objętości przenoszonego materiału" (Durst & Vogt, 1988, strona 46). Publikacja autorstwa Che i Chena (2014) jest godną uwagi próbą ulepszenia istniejącej teorii opisującej działanie koparek kołowych wielonaczyniowych. Jednakże, uwzględniając przedstawione uwagi i komentarze, nasuwają się następujące spostrzeżenia: • Badany problem jest nie jest problemem nowym i bogata literatura przedmiotu powinna była zostać uwzględniona; • Matematyczne wzory zawierają błędy, które nieuchronnie prowadzą do nieprawidłowych wniosków. Celem niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na potrzebę zastosowania znacznie szerszego podejścia do problemu obliczania wydajności koparek kołowych wielonaczyniowych niż podejście zaproponowane w pracy Che i Chena (2014).