WorldWideScience

Sample records for piskarskas eduardas vilkas

 1. Between honour and condemnation : Eduardas Cinzas

  OpenAIRE

  Židonis, Giedrius

  2005-01-01

  Eduardas Cinzas (1924–1995) takes a special place among the Lithuanian exile prose writers both because of his exceptional fate and his unconventional plots and characters. In his fiction, he avoided overt use of Lithuanian themes and concentrated on creating realistic images of post-war Belgium, in which he lived at the time. To a large extent his fiction is autobiographical – the author speaks about various life situations which he experienced himself. Cinzas’ prose is about complicated...

 2. Uma dama argentina em terras yankees: os Recuerdos de viaje, de Eduarda Mansilla An argentinean lady in yankee land: the travel memoirs of Eduarda Mansilla

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stella Maris Scatena Franco

  2008-12-01

  Full Text Available Neste artigo analiso o relato de viagem da escritora argentina Eduarda Mansilla aos Estados Unidos, intitulado Recuerdos de viaje (1882. Integrante de uma camada social privilegiada e oriunda de uma família tradicional pertencente à elite política argentina, a autora expõe um ponto de vista particular sobre as condutas das norte-americanas com quem conviveu em sua viagem, mostrando com isso sua própria concepção sobre os papéis sociais femininos.In this article I analyze the account of a journey the Argentinean writer Eduarda Mansilla made to the United States, which she called Travel Memoirs (1882. Eduarda Mansilla was part of a privileged social class and came from a traditional family belonging to the political elite in Argentina, she exposed a particular point of view on the behavior of the North Americans who she lived with during her travel, unveiling her own conceptions on female social roles.

 3. Self-writing in the XIX century periodic press. Eduarda Mansilla in her journalistic writings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ailín María Mangas

  2017-09-01

  Full Text Available This paper pretends to recover Eduarda Mansilla's figure, shaped by herself in her own diaries, offered by Marina Guidotti in his book Escritos periodísticos completos (1860-1892, published in 2015 by Corregidor editorial, in Buenos Aires. The investigator carries out a compilation of Mansilla's diaries, dispersed throughout different newspapers and magazines, meaning an important conservation task and allowing future studies about Mansilla's work which has not been entirely valued. She executes a vast preliminary study in spite of exposing and presenting Eduarda's public figure, built in her articles, from autobiographical features that include her as a preponderant figure in the end of the nineteenth-century Argentinian society. Her individual experience configures as a starting point to enquire and intervene the social experience of the nation's configuration.

 4. Vilka typer av nyheter har drivit stora prisförändringar hos börsnoterade europeiska fotbollsklubbar? : Är prisförändringarna ekonomiskt rationella?

  OpenAIRE

  Dagberg, Michael; Yap, Daniel

  2016-01-01

  Bakgrund: Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i inte enbart mäts i ökade marknadsandelar eller intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. Traditionell finansteori med utgångspunkt i ekonomisk rationalitet kontrasterar en känslobaserad beteendeekonomi för att förklara vad som driver fotbollsklubbars aktiepriser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka typer av nyheter som har drivit stora prisförändringar och analysera om det ...

 5. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 6. Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas | Das Poem Der Mensch (Žmogus von Eduardas Mieželaitis als Text der Politischen Religion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rimantas Kmita

  2007-01-01

  Full Text Available Im diesem Aufsatz wird versucht mit Hilfe des Begriffs der politischen Religion einen der kanonischen Texte in der sowjetlitauischen Literatur, Der Mensch (Žmogus von Leninpreisträger Eduardas Mieželaitis, zu interpretieren. Am Anfang wird der Begriff der politischen Religion basierend auf Theoretiker wie Eric Voegelin, Raymond Aron, Hans Otto Setschek, Hans Maiers, Manfred Hildermeier, Klaus-Georg Riegel u.a. präsentiert. Politische Religion ist ein Begriff, der das System des totalitären Staates bezeichnet. Politische Religion ist ein Versuch, die Ideologie als ein rationales Konstrukt, als Absolutes, einzig Mögliches und Rechtes vorzustellen. In den politischen Religionen nehmen die Führer und die Ideologen des Staates den Platz des Gottes oder sacrum ein und die Politik sowie Ideologie des Saates wird zum Plan der Erlösung.In der Analyse Des Menschen wird versucht die Frage zu beantworten, wodurch die Religion in der Sowjetzeit ersetzt wurde, welche Art neuer Metaphysik, die die Moral des Menschen begründet, geschaffen wurde, wie der ideologische Diskurs sakralisiert wurde.Das Poem Der Mensch von Mieželaitis wurde nach der Kritik des Personenkults geschaffen und erfüllte die Erwartungen des sowjetischen Systems. Personenkult wurde durch Kult des Menschen ersetzt, aber im Prinzip schreibt Mieželaitis die alten Texte der politischen Religion. Damit änderte er nicht die wesentlichen Prinzipien, er plädierte für die kommunistische Partei und den sozialistischen Humanismus in abstrakterer Art und Weise. Die komunistische Ideologie wurde als metaphysicher, absoluter Wert, die einzige Wahrheit dargestellt. Mieželaitis verwendet die griechischen Mythen, die Komposition der mythischen Erzählung, die sakrale Anthropologie, mit Hilfe der Technik gewinnt sein Held das Göttliche. Die Metapher der Sonne setzt im Poem die Semantik des Stalinismus und anderer totalitärer bzw. autoritarischer Staaten fort. Sowjetischer Romantismus und

 7. Životní jubileum Eduarda Maura

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Velková, Alice

  2017-01-01

  Roč. 59, č. 2 (2017), s. 158-160 ISSN 0011-8265 Institutional support: RVO:67985963 Keywords : Eduard Maur * historian * jubilee Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 8. Vzájemná korespondence Eduarda Alberta a Antonína Randy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kokešová, Helena

  2004-01-01

  Roč. 2004, - (2004), s. 95-145 ISSN 1211-9768 R&D Projects: GA MŠk LN00A041 Institutional research plan: CEZ:AV0Z8063914 Keywords : Eduard Albert * Antonín Randa * Czech politics Subject RIV: AB - History

 9. Valet av hög revisionskvalité : Vilka faktorer beskriver valet?

  OpenAIRE

  Nordlöf, Magnus; Ohlsson, Anders

  2007-01-01

  This paper analyzes the auditor choices for a sample of 300 predominantly small Swedish firms, all located in Umeå. Our hypothesis was based on the complexity of a firm, the need of external financing, leverage, and the need of extra consultance from the auditfirm. Our definition of auditor quality is based on prior studies, and is frequently used by authors in this area. The assumption is based on that the auditor quality increases with the size of the auditfirm and the degree of the auditor...

 10. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 11. Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

  OpenAIRE

  Sjöberg-Linna, Annica

  2011-01-01

  Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och s...

 12. Operational readiness decisions at nuclear power plants. Which factors influence the decisions?; Driftklarhetsbeslut i kaernkraftanlaeggningar. Vilka faktorer paaverkar beslutsfattandet?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kecklund, Lena; Petterson, Sara (MTO Psykologi, Stockholm (SE))

  2007-11-15

  The purpose of this project has been to propose a model for how operational readiness decisions are made and to identify important factors influencing these decisions. The project has also studied the support from the management system for decision making, and made a comparison to how decisions are made in practice. This is mainly an explorative study, but it also deals with relevant research and theories about decision making. The project consists of several parts. The first part is composed of descriptions of important notations and terms, and a summary of relevant research about decision making and its relation to the management system. The project proposes a model for the decision making process. The second part consists of analyses of reports from SKI about operational readiness decisions. The last part is a case study at a nuclear power plant. The case study describes the support from work method theories at the nuclear power plant to the decision maker. Decision makers with different roles in the safety management system were interviewed to give a description of the decision making process and of factors influencing the decisions made in practice. The case study also consists of an analysis of decisions in some real events at the nuclear power plant, as well as of making interviews in connection with these. To sum up, this report presents a model for the decision process and describes the work method theories that support the different parts in the process, how the different parts are applied in practice and circumstances that influence the decision process. The results of the project give an understanding for decision making in operational readiness decisions and the factors that influence the decision. The results are meant to be used as a basis for further studies in other nuclear power plants. The results indicate that the decision process is facilitated if there are clear criteria and work methods, if the work methods are well established and if the staff is confident that the work methods work in practice. The circumstances in the decision situations vary. The more explicit the regulations, the easier to make a decision. Some important characteristics for operational readiness decisions in grey area situations are that there is a lack of information, the consequences of a deviation are not known, and the time to verify the operational readiness is short. The decision makers in the operative level state that grey area decisions are unusual since there in most cases are explicit regulations. The reason for this can be that when the regulations are not clear, the problem will be passed over to an analysing unit or to managers at a higher level in the organisation. The decisions are more difficult to make when the organisation and decision makers lack previous experience of the issue, when the consequences are difficult to estimate and when the time perspective is long. The balance between safety and production, which has become more important, creates a more complex decision situation - there are more circumstances to consider in the decision making. The demands on optimization create a more limited scope of action. There are work methods to make decisions and to execute them. To sum up, the work methods do not give much support for the analytical part of the decision process, while the support for bringing the plant back into operation when the problem and measures are identified is more developed and is used to a greater extent. How the work methods are used depends on the time perspective, meeting forms and what competence is participating in the decision process. Which factors that influence the decision making vary over time and depends on what happens in the world around. Therefore, from a safety point of view, it is important to always be able to motivate every decision. Safety always comes first at every level. The decision makers state in the interviews that the decisions are more conservative when there is a shortage of time, which also is shown in previous studies

 13. Översyn av vattenskyddsföreskrifter med tillhörande vattenskyddsområde i Hallstahammars kommun. : Vilka revideringsbehov finns?

  OpenAIRE

  Råberg, Linnéa

  2010-01-01

  Water is an important food and an important natural resource. In order to protect these are the Environmental Code and the EU directive given to water protection and related water protection regulations will be established for all water sources until 2010. Those who will prepare a water protection and related water protection regulations is the municipality or person responsible for water supply. The person then decides and declares the area as water protection and related water protection re...

 14. Outlet of products of biological treatment- what will be the future problems and opportunities?; Avsaettning av energiprodukter fraan biologisk behandling - vilka fraagestaellningar kommer att bli aktuella?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellstroem, Hanna

  2010-01-15

  Biological treatment and related products is a topical subject, which increases year after year, not only in Sweden but all over the world. In this phase of expansion, it is interesting to find out what subjects could become relevant for products from this treatment method in the future. The following products are incorporated in the concept 'energy products' from biological treatment: sludge from sewage treatment plants, digestate from waste digestion plants, biogas, ethanol, and products from biorefinery. Questions regarding the process of these products are not included in this project. The purpose is to bring forward a catalogue of ideas of current and future topics in the field of biological treatment. The goal is to identify development projects which could be of interest for upcoming programs at Waste Refinery. Issues and project proposals for each product have been identified by the writer's network, and in discussions tabled at a workshop arranged by Waste Refinery in the autumn of 2009. At the present time, almost all digestate is sold, but there are problems. Though the plants have found an outlet for their products, they do not receive adequate return on them. Moreover, a lot of water is being transported. Many stakeholders within Waste Refinery, as well as external stakeholders, have requested a project on refining of digestate. Other topical issues regarding digestate are how new, non-food substrates and additives affect the quality of the digestate. Sewage treatment plants have to pay large amounts of money for the disposal of sludge. If Waste Refinery can include sewage sludge in their range of work, there will be several synergies between sludge and digestate. Matters, that need to be solved in the near future, are how to best achieve hygienisation of sewage sludge in order to guarantee salmonella-free sludge. As for biogas, the demand will be determined by factors such as the access of raw material, whether it becomes a vehicle fuel to count on in the future, taxes and means of control (i.e. environmental objectives). Concrete project proposals regarding the gas composition and measurement of raw gas, as well as the minimization of emissions have been received. There are also many questions regarding the distribution of biogas. As for ethanol, the questions primarily regard the process and new substrates identified in interesting fields. Such matters and project ideas have, however, not been considered, as this report is intended to identify questions about the products. Contact with various ethanol producers and researchers has shown that there is, as it seems, no need for further development of ethanol as a product. Waste Refinery has already touched the subject of biorefinery in the WR 20 project, refinement of digestion residue. No project proposals have been identified for products from biorefinery, either by the writer's network or during the workshop. One proposal is to do a more thorough study of biorefinery under the management of Waste Refinery

 15. Revisorers väsentlighetsbedömningar : Vilka faktorer påverkar revisorers professionella bedömningar av väsentlighetsnivån?

  OpenAIRE

  Undevall, Anton; Stålbrand, Sebastian

  2016-01-01

  Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som påverkar denna bedömning. 2011 implementerades ISA i Sverige varför det finns ett intresse att undersöka vad denna standard har haft för påverkan på svenska revisorers väsentlighetsbedömning.  Studiens resultat visar att tre faktorer av de som ingår i studien kan förklara variatio...

 16. Bryr sig konsumenter om CSR? - En studie om vilka samband som finns mellan företagets samhällsansvar och konsumentvärdet inom klädkonsumtion.

  OpenAIRE

  Åström, Jenny-Maria; Haddad, Wendelina; Rabi Navarro, Rosalia

  2016-01-01

  Abstract - Do consumers care about CSR? A study about the relation between corporate social responsibility and consumer value when purchasing clothes. Date: May 26th, 2016 Level: Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Wendelina Haddad 910915, Rosalia Rabi Navarro 890828, Jenny-Maria Åström 870630 Title: Do consumers care about CSR? A study about the relation between corporate social respon...

 17. Site selection for disposal of nuclear waste - on what grounds? A report from hearings at the Council June 4-5 2008; Platsval foer slutfoervar av kaernavfall - paa vilka grunder? En rapport fraan kaernavfallsraadets utfraaning den 4-5 juni 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-07-01

  As part of the Nuclear Waste Council's own knowledge-building on site selection, the Council organized a hearing on the what grounds site selection will be made. The public hearing, had several objectives: to contribute to knowledge building on site selection for Nuclear Waste Council and other actors, to contribute to an improved basis for site selection by clarifying the factors and values of importance, to clarify the different actors' expectations SKB's future accounting, to highlight how to deal with different aspects (safety, geological, environmental, infrastructural, socio-economic and democratic) instruments for site selection, and to identify operators of critical issues. The report is divided into the following sections: The Government's View on the upcoming Site Selection; the Site Selection Process, The View of the Local Communities on the Site Selection; the Current Status of the Selection Process, SKB's plans, the Site-Selection Factors; he Authorities' perspective; the Environmental Organizations perspective; Reflections of the Council on the Hearings; Discussion and Analysis of Key Issues related to Groundwater Flow, Final Discussion

 18. Kalendar nedeli : 28 okt. - 3 nojab. / Natalja Lesnaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Lesnaja, Natalja

  1995-01-01

  Iz soderzh.: 31 okt. 200 let so dnja rozhdenia Dzhona Kitsa; 31.okt. 160 let so dnja rozhdenia Krisjana Barona; 31.okt. 120 let so dnja rozhdenia Avetika Isaakjan; 3.nov. 135 let so dnja rozhdenia Pjetra Jkubovitsha; 3.nov. 100 let so dnja rozhdenia Eduarda Bagritskogo

 19. Barns preoperativa rädsla : Litteraturstudie

  OpenAIRE

  Komsi, Matilda

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie undersöka barns preoperativa rädsla, vilka faktorer som bidrar till den preoperativa rädslan samt vilka metoder som sjukskötaren kan använda sig av för att minska rädslan inför operation. Forskningsfrågorna som ställs är: Hur kan sjukskötaren handla för att minska den preoperativa rädslan? och Vilka metoder kan sjukskötaren använda sig av för att minska den preoperativa rädslan? Som vårdvetenskapliga utgångspunkter har Katie Erik...

 20. Politisk TV-reklam : En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014

  OpenAIRE

  Ålbrink, Anna

  2014-01-01

  Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. Syftet med uppsatsen är att jämföra partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014 och ta reda på vilka strategier som används för att övertyga väljarna i bild och text. Vilka är de centrala budskapen och använder partierna liknande eller...

 1. Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Denegri

  2017-11-01

  Full Text Available This article analyses the travel narratives of Maipina de la Barra (1878, Eduarda Mansilla (1882 and Clorinda M atto de Turner (1902, considering the concept of escape as a problematic Gordian knot which leaves evident gender marks and inflections in the writing. It proposes that the subject of the wound, provoked in De la Barra by impoverishment and neglect; in Matto by the violence of work denied, destroyed property, and the censored voice; and in Mansilla by the compulsory choice between family and vocation, is developed in these narratives through diverse strategies which include its over-investment, historization and silencing.

 2. Mörk turism - en undersökning om underliggande motiv till unga vuxnas intresse för fenomenet

  OpenAIRE

  Lindroos, Julia

  2017-01-01

  Mörk turism är ett begrepp som inte väldigt många känner till även om det är ganska populärt som turist att besöka någon form av mörk turism. Syftet med detta arbete är redogöra för vilka motiven bakom unga vuxnas intresse för mörk turism är och vilka känslor som kan uppstå vid besöken av en mörk turism plats. Målgruppen för detta arbete är unga vuxna i åldren 18-29 år från södra Svenskfinland. Den teoretiska referensramen består av motivationsfaktorer, konsumentbeteende samt destinationsteor...

 3. Franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen : Franchising in the Swedish real estate industry

  OpenAIRE

  Narkander, Christoffer; Ilchishina, Elena

  2010-01-01

  Sammanfattning Bakgrund Idag blir det allt mer vanligt att mindre enskilda mäklarbyråer ansluter sig till de stora franchisekedjorna. Anslutningen innebär att den tidigare enskilde aktören lämnar sitt varumärke och sin tidigare affärsidé för att istället ta del av ett välkänt varumärke och ett framgångsrikt affärskoncept. Syfte & metod Syftet med uppsatsen är att studera vilka positiva och negativa effekter franchising bidrar med i den svenska fastighetsmäklarbranschen samt vilka ekonom...

 4. Den enes död, den andres bröd : En fallstudie i Fonus kriskommunikation

  OpenAIRE

  Orest Flavet, Sebastian

  2014-01-01

  Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelande, och sett från Benoits teori om Image Repair, vilka strategier som använts och hur användningen av dessa har sett ut. Därefter söker studien att praktiskt undersöka detta budskap genom att låta en utvald grupp respondenter t...

 5. Standardiserade mätverktyg inom slutenvården – om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter : En analys

  OpenAIRE

  Storm, Kent

  2017-01-01

  Att mäta och dokumentera kliniskt vårdarbetet har inte prioriterats inom röntgenverksamheter. Tillgång till jämförelsedata skulle möjliggöra olika former av standardisering för förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att SPC- diagram (statistisk process styrning diagram)  inte uppmärksammas får effekt på patientsäkerhetsarbetet. Aktuell studie avser att öka kunskapen om vilka mätverktyg som finns att tillgå, vilka svar de kan ge och deras användbarhet. Syftet var jämföra och analysera ol...

 6. Social media – En marknadsföringsplan för Arcada Entrepreneurship Society

  OpenAIRE

  Simberg, Per

  2015-01-01

  Syfte med studien är att utarbeta en marknadsföringsplan i sociala medierna för Arcada Entrepreneurship Society, där man tar fram nuläget och vilka målen är för Arcada Entrepreneurship Society i sociala medierna och hur de skall nå målen. Marknadsföring på sociala medier kräver att man vet vilka sociala medier man behöver för att få fram sitt budskap och hur man skapar en synlighet för sig som Företag/Förening. Det är även viktigt att tänka på vilket innehåll man lägger ut samt när och på...

 7. Dubbel ABC-analys av inrednings- och gåvoartiklar för en blombutik

  OpenAIRE

  Ruokolainen, Daniela

  2016-01-01

  Kirkkonummen Kukkapiste är en blombutik i Kyrkslätt centrum, som år 2012 utvidgade sitt sortiment av inrednings- och gåvoartiklar. Konkurrensen är hög och en ABC-analys kan hjälpa företagare att identifiera vilka faktorer i ett företag som det lönar sig att lägga tid och resurser på, vilket i sin tur effektiverar verksamheten. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en dubbel ABC-analys för Kirkkonummen Kukkapiste ta reda på vilka inrednings- och gåvoartiklar som binder mest kapital och v...

 8. Musikbranschen i förändring : Artistens möjligheter med och utan skivbolag

  OpenAIRE

  Järnström, Sofia Maria

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning artister kan nå en publik utan att ingå ett skivkontrakt och att klargöra för vilka kanaler som finns tillgäng-liga för självständig marknadsföring. Undersökningen är kvalitativ och jag kommer att fokusera på fyra intervjuer med personer inom branschen. Jag fokuserar på dessa frågor: 1) Hur kan en artist nå ut med sin musik, utan att ha ett skivbolag bakom sig som marknadsförare och distributör? 2) Vilka nya...

 9. Samvetsstress bland vårdstuderande : en empirisk undersökning. Utvecklingsarbete: Självkänslans betydelse för stressupplevelsen hos studerande: en litteraturstudie.

  OpenAIRE

  Johansson, Malin

  2012-01-01

  Examensarbete: Detta examensarbete är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Studiens syfte är att undersöka förekomsten av samvetsstress bland vårdstuderande på yrkeshögskolan Novia. Detta undersöks för att få kunskap om hur stor förekomsten av ett dåligt samvete är, under vilka tidsperioder de studerande känner sig stressade, samt vilka faktorer som relaterar till ett dåligt samvete. Studien genomfördes som en webbaserad enkätstudie bestående av både slutna och till viss del ...

 10. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  OpenAIRE

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 11. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 12. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 13. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 14. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 15. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 16. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 17. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 18. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 19. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 20. Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

  OpenAIRE

  Larsson, Beatrice

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det dagliga livet? Vilka för- o...

 1. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 2. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 3. "Music from the backyard":Hagström's music education

  OpenAIRE

  Thorgersen, Ketil

  2009-01-01

  "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. Studien sökte svar på följande frågor: I vilka sociala och utbildningsmässiga kontexter försiggick Hagströms musikutbildning? Hur utvecklades Hagströms musikund...

 4. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  OpenAIRE

  Ahl, Linda

  2004-01-01

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier so...

 5. African-American English i direkt anföring : Etta James självbiografi översatt till svenska – att anpassa översättningen efter en varietet som inte har någon motsvarighet på svenska

  OpenAIRE

  Anteryd, Linn

  2015-01-01

  Detta examensarbete är indelat i tre delar. Examensarbetet består av en översättning av tre kapitel ur Etta James självbiografi Rage to survive: the Etta James story skriven av James och spökförfattaren David Ritz, samt ett kapitel om vilka textspecifika översättningsproblem som uppstod vid översättningen. Den tredje delen består av en djupanalys av hur varieteten African-American English (AAE) översatts i två andra verk, nämligen I know why the caged bird sings av Maya Angelou och The bluest...

 6. Mindfulness inom ergoterapi : En integrativ litteraturstudie

  OpenAIRE

  Lindfors, Thelma

  2015-01-01

  Mindfulness är ett begrepp och fenomen som blivit allt mera populärt inom det västerländska samhället. Mindfulness förekommer bland annat i olika terapiformer inom sjukvården. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga hur fenomenet mindfulness beskrivs inom ergoterapins kunskapsområde. Forskningsfrågan är: Inom vilka områden behandlas mindfulness i ergoterapilitteraturen? Arbetet följer riktlinjerna för en integrativ litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar som nämner eller behandlar mi...

 7. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 8. Lindemanovi filozofski temelji andragogike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2000-12-01

  Full Text Available Avtorica najprej predstavi Eduarda Lindemana in njegovo življenje primerja z življenjsko potjo Janeza Kreka, slovenskega prosvetitelja, politika in znanstvenika. S predstavitvijo Lindemanovega življenja želi, da bi zaznali povezanost med življenjem in njegovimi pogledi na izobraževanje odraslih. Ustavi se ob nekaterih ponavljajočih se Lindemanovih temah, kot sta vloga diskusijske metode v izobraževanju odraslih in potreba po tem, da se skupine v izobraževanju odraslih spremenijo v družbeno dejavne skupine. Še pose­ bej se posveti družbenim razsežnostim izobraževanja odraslih in v zvezi s tem naredi primerjavo z univerzo za tretje življenjsko obdobje, izobraževalnim in družbenim gibanjem odraslih pri nas. Kritično se dotakne Lindemanove trditve, da je v izobraževanju pomembna zgolj metoda, ne pa tudi vsebina. V svoji diskusiji Lindemana večkrat primerja s sodobnimi fracnoskimi družbenimi misleci.

 9. Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

  OpenAIRE

  Östman, Hanna

  2014-01-01

  Temat för detta examensarbete är barndödlighet i Etiopien. Syftet är att undersöka den höga småbarnsdödligheten, orsakad av diarré och malaria. Detta är ett beställningsarbete för organisationen PADet, som har ett samarbete med yrkeshögskolan Arcada. Med småbarn menas i denna studie, barn under fem år. Frågeställningarna för arbetet är, Vilka är de främsta orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten vid diarré och malaria? Och Vad görs idag för att minska på småbarnsdödligheten vid diarré och ...

 10. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 11. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 12. IFRS: Kokbok eller principer : -en studie om utvecklingen av jämförbarhet mellan företags koncernredovisning i enlighet med IFRS

  OpenAIRE

  Kristoffers, Linda; Sjökvist, Camilla

  2008-01-01

  Sedan år 2005 är noterade företag skyldiga att följa internationella redovisningsstandarder, IFRS. IFRS är ett principbaserat system vilket medför att standarderna tillämpas olika. Därmed försvåras jämförbarheten mellan företags koncernredovisning. Jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaper som redovisningen bör uppfylla enligt IASB, organisationen som tar fram IFRS. Syftet med den här uppsatsen är att utreda vilka förväntningar redovisningsexperter har på utvecklingen av jämförbarheten ...

 13. Meddela dödsbud : En ansvarsfull uppgift

  OpenAIRE

  Bodén, Elina

  2008-01-01

  Till polisens uppgift hör att meddela dödsbud när de är ansvariga för en utredning av dödsfallet men det finns inga existerande gemensamma riktlinjer för hur det ska ske. Polisen tar ofta med sig präster när de åker ut och meddelar dödsbud men samarbetet mellan kyrkan och polisen ser olika ut runt om i Sverige trots att det finns ett behov av ett samarbete i hela landet. Syftet med rapporten är att förstå vilka reaktioner som poliser kan mötas av när dödsbud meddelas för att de ska känna sig ...

 14. Att lita på andras blodgåva : Åsikter om att homosexuella män i praktiken nekas donera blod

  OpenAIRE

  Elwin, Elin

  2015-01-01

  Denna kandidatuppsats undersöker vilka upp­fattningar sjuksköterskor och homo­sexuella män har kring reglerna för blodgivning, med inriktning på att homosexuella män i praktiken inte får donera blod. Studien har genomförts med kvalitativ intervju som metod. Resultatet framhäver att mina informanter klassificerat blod och människor olika, där både utländskt blod och svenskt blod rangordnas efter potentiell risk för smitta. Sjuksköterskorna och de homosexuella männen hanterar även reglerna olik...

 15. Den spelifierade arbetsplatsen : ett medarbetarperspektiv på motivation

  OpenAIRE

  Eklund, Max; Harry, Elin

  2017-01-01

  Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Detta har konkretiserats med hjälp av frågeställningarna ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” och ”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?” För att behandla frågeställningarna har åtta semistrukturerade intervjuer med anställda genomförts hos ett företag som använder sig av ett s...

 16. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 17. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 18. Let’s Play – Why watch? : En enkätundersökning om Let’s Play genren på YouTube

  OpenAIRE

  Havia, Mats

  2017-01-01

  Detta examensarbete är en webbundersökning inom Let’s Play genren på YouTube. Målet var att göra en forskning som svara på frågan ”Vilka är orsakerna till att man tittar på Let’s Play videor på YouTube?”. För att få svar på denna forskningsfråga användes Uses and Gratifications Theory (UGT). UGT baserar sig på att människor aktivt söker efter specifika medier och innehåll för att få specifika tillfredställelser eller resultat. Som litteratur användes Introducing Communications Theory, kapitel...

 19. Styrning inom Franchising

  OpenAIRE

  Ohlsson, Anna; Hernström, Sara

  2005-01-01

  Bakgrund: Franchisekedjors framgång är beroende av att affärsidén följs till punkt och pricka, vilket medför att franchisetagare på många sätt blir styrda och begränsade i sitt agerande. Franchisetagare bör emellertid, inom de grundläggande ramarna, få ett visst spelrum för att driva sin verksamhet. En central fråga för franchisegivare är således hur de ska utforma de ramar inom vilka franchisetagarna ska hålla sig. Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad franchisegivare ämnar uppnå genom ...

 20. Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

  OpenAIRE

  Nilsson, Anna; Sirén, Ellen

  2015-01-01

  Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos...

 1. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  OpenAIRE

  Skönergård, Johan

  2017-01-01

  Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. Även om tv-spel som medieplattform även blivit granskad gällande liknande fenomen som tv- och film så är forskningsområdet fortfarande relati...

 2. Kognitiv beteendeterapi i skolan

  OpenAIRE

  Nummelin, Maria; Almetun Englund, Britt

  2008-01-01

  Syftet med studien var att få en ökad förståelse och insyn i vad kognitiv beteendeterapi- KBT är, och ta reda på om den stökiga skolmiljön som ofta förekommer, kan förbättras med hjälp av KBT. Våra forskningsfrågor behandlar: Vad är kognitiv beteendeterapi? Vilka förutsättningar krävs bland personalen för att arbeta med KBT vid en skola? När kan det vara lämpligt att pedagogerna i skolan använder sig av KBT? Hur använder pedagogerna KBT i skolan. Studien har genomförts genom bearbetning av re...

 3. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 4. Parents in child custody disputes : Why are they disputing?

  OpenAIRE

  Bergman, Ann-Sofie; Rejmer, Annika

  2017-01-01

  Trots att det under lång tid har funnits samhällsinsatser för att hjälpa föräldrar att lösa konflikter om vårdnad, boende och umgänge är området relativt outforskat. Aktuella forskningsöversikter visar att det finns ett behov av en fortsatt kunskapsutveckling. Det saknas exempelvis en differentierad kunskap om vilka föräldrar som utvecklar vårdnadskonflikter och om deras konflikt.  Vårdnadskonflikter är ett ökande samhällsproblem. Sedan 2006 har  antalet inkomna stämningsansökningar till ting...

 5. Företagens behov av resebyråtjänster : Case: Karleby Resebyrå Ab

  OpenAIRE

  Björkroth, Pinja

  2016-01-01

  Syftet med arbetet är att utreda orsaker till varför resebyråtjänster används samt utreda vilka andra möjliga behov företagen har gällande resebyråtjänster. Undersökningen görs till Karleby Resebyrå. I den teoretiska delen behandlas marknadsmixerna 4P, 4C och 7P, business to business och kundlojaliteten. Som forskningsmetod i arbetet användes en kvantitativ metod med hjälp av en webbenkät. Enkäten består av 21 frågor varav 11 är öppna frågor. Webbenkäten skickades per e-post till 50 föret...

 6. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 7. Procurement principles and vendor management in technological start-up companies

  OpenAIRE

  Jakobsson, Charlotta

  2016-01-01

  Denna studie är kopplad till direkta inköp inom teknologiska startup företag. Målet med studien är att undersöka vilka direktupphandlingsmetoder teknologiska startup företag använder sig avsamt att få reda på hur de sköter sina leverantörförhållanden. Ett vidare mål är att och på basis av resultaten ta fram inköpsrekommendationer för företagen och för Salusfin. Forskningen är begränsad till teknologiska startup företag samt deras direktupphandlings aktiviteter, och kan inte med säkerhet gener...

 8. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 9. Person till person kommunikation : Sociala mediers inverkan på det uppkopplade samhället

  OpenAIRE

  Kärrholm, Dan; Johansson, Henrik

  2016-01-01

  Denna kandidatuppsats undersöker eventuella risker för person till person kommunikation som kan härstammar i användning av moderna tekniken och de sociala medierna. Syftet är att ta reda på vilka konsekvenser som förekommer när man överkonsumerar modern teknik och diverse sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, instagram och Myspace). Undersökningen kommer sedan ligga till grund för ett gestaltningsarbete där fokusen ligger på att söka en teknik som kan förbättra kommunikationen person till ...

 10. Hinder för utomhusundervisning med fokus på årskurs 4-6

  OpenAIRE

  Petersson, Essi; Carstensen, Linnea

  2018-01-01

  I den här studien har vi tagit fram de hinder som begränsar möjligheterna för utomhusundervisning för elever i grundskolan, med fokus på årskurs 4-6 och middle school. Syftet med studien var att synliggöra vilka hinder som kan stå i vägen för utomhusundervisning samt visa på behov av vidare forskning i området. Forskningsfrågan som vi har försökt svara på är: Vad utgör hinder för utomhusundervisning med elever i grundskolan, med fokus på årskurs 4-6 och middle school? Studien bygger på den pr...

 11. ”They are at dagis!” : En kvalitativ studie om förutsättningar för translanguaging i förskolan

  OpenAIRE

  Säfsten, Felicia; Sjöö, Amanda

  2017-01-01

  Genom mötet med förhållningssättet translanguaging samt Garcias (2009) definition av det samma, där barns flerspråkighet ses som en resurs i deras språkande, väcktes en nyfikenhet. Mer specifikt kring om och hur det skulle kunna ha en plats i den svenska förskolan. Vid närmare efterforskning visade det sig att translanguaging som förhållningssätt framförallt blivit etablerat i skolvärlden. Därför genomfördes denna studie med syfte att bidra med kunskaper om vilka förutsättningar det finns för...

 12. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 13. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  OpenAIRE

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 14. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 15. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 16. Relationship status: It's complicated : En undersökning i hur äldreboenden kan stärka relationen till sin målgrupp

  OpenAIRE

  Hanna, Norberg; Victoria, Angberg; Nina, Moradi

  2017-01-01

  Frågeställning: Vilka behov behöver tillfredsställas hos de boende och anhöriga för att stärka en relation till äldreboendet? Kan digital marknadsföring användas som metod för att stärka relationer och i så fall hur? Syfte: Syftet är att undersöka hur relationen mellan äldreboende och deras målgrupp kan stärkas. Metod: Ansatsen har varit en deduktiv ansats och en kvalitativ metod har använts där sju semistrukturerade intervjuer har genomförts. Slutsats: Resultatet visar på fem faktorer som sa...

 17. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 18. Word of mouth muntligt och via sociala medier : - På vilket sätt påverkar det turisters reseplanering?

  OpenAIRE

  Hugosson, Jennie; Ahlberg, Madeleine

  2017-01-01

  Vår studie belyser hur informationsspridning både muntligt och via internet kan påverka turisters reseplaneringsprocess. Studien undersöker vilka känslomässiga attityder individer upplever genom word of mouth och electronic word of mouth och hur vida dessa attityder påverkar valet av ett nytt resmål. Syftet med studien är att undersöka hur word of mouth kan påverka turisters val av nya resmål. För att möjliggöra detta har vi genomfört intervjuer med respondenter utifrån förutbestämda kriterie...

 19. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 20. Linguatula serrata in Swedish reindeer (Rangifer tarandus L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claes Rehbinder

  1982-05-01

  Full Text Available A high prevalence (24,2% of the tongue-worm Lingutula serrata was found in reindeer yearlings. Apparently the high incidence found in this material indicates that the parasite is well adapted to reindeer; the reaction of the nasal mucosa is very mild. The abscence of clinical manifestations and the hidden localization in sinuses which are rarely inspected at slaughter or autopsy is most probably the reason why L. serrata is seldom observed.Tungmask (Linguatula serrata hos svensk skogsren.Abstract in Swedish / Sammandrag: En hög frekvens(24,2% av tungmask (Linguatula serrata påvisades hos årskalv av skogsren. Den ringa våvnadsreaktion som forelag antyder att L serrata troligen ar val anpassad till ren. Att endast ett fåtal rapporter om forekomst av L serrata hos ren foreligger torde bero på att parasiten inte ger några kliniska symptom samt dess i huvudsak gomda lokalisation i overkåkshåligheterna vilka sållan inspekteras vid slakt eller obduktion. L serrata år dårfor sannolikt vanligare hos svenska renar ån man tidigare antagit.

 1. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 2. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 3. Methotrexate diethyl ester-loaded lipid-core nanocapsules in aqueous solution increased antineoplastic effects in resistant breast cancer cell line

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yurgel VC

  2014-03-01

  Full Text Available Virginia C Yurgel,1,* Catiuscia P Oliveira,2,* Karine R Begnini,1 Eduarda Schultze,1 Helena S Thurow,1 Priscila MM Leon,1 Odir A Dellagostin,1 Vinicius F Campos,1 Ruy CR Beck,2 Silvia S Guterres,2 Tiago Collares,1 Adriana R Pohlmann,2–4 Fabiana K Seixas11Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (PPGB, Grupo de Pesquisa em Oncologia Celular e Molecular, Laboratório de Genômica Funcional, Biotecnologia/Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil; 2Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil; 3Departamento de Química Orgânica, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil; 4Centro de Nanociência e Nanotecnologia, CNANO-UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil*These authors contributed equally to this workAbstract: Breast cancer is the most frequent cancer affecting women. Methotrexate (MTX is an antimetabolic drug that remains important in the treatment of breast cancer. Its efficacy is compromised by resistance in cancer cells that occurs through a variety of mechanisms. This study evaluated apoptotic cell death and cell cycle arrest induced by an MTX derivative (MTX diethyl ester [MTX(OEt2] and MTX(OEt2-loaded lipid-core nanocapsules in two MTX-resistant breast adenocarcinoma cell lines, MCF-7 and MDA-MB-231. The formulations prepared presented adequate granulometric profile. The treatment responses were evaluated through flow cytometry. Relying on the mechanism of resistance, we observed different responses between cell lines. For MCF-7 cells, MTX(OEt2 solution and MTX(OEt2-loaded lipid-core nanocapsules presented significantly higher apoptotic rates than untreated cells and cells incubated with unloaded lipid-core nanocapsules. For MDA-MB-231

 4. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 5. Saúde na Copa: The World's First Application of Participatory Surveillance for a Mass Gathering at FIFA World Cup 2014, Brazil.

  Science.gov (United States)

  Leal Neto, Onicio; Dimech, George Santiago; Libel, Marlo; de Souza, Wayner Vieira; Cesse, Eduarda; Smolinski, Mark; Oliveira, Wanderson; Albuquerque, Jones

  2017-05-04

  were 9434 downloads of the Healthy Cup app and 7155 (75.84%) registered users. Among the registered users, 4706 (4706/7155, 65.77%) were active users who posted a total of 47,879 times during the study period. The maximum number of users that signed up in one day occurred on May 30, 2014, the day that the app was officially launched by the Minister of Health during a press conference. During this event, the Minister of Health announced the special government program Health in the World Cup on national television media. On that date, 3633 logins were recorded, which accounted for more than half of all sign-ups across the entire duration of the study (50.78%, 3633/7155). Participatory surveillance through community engagement is an innovative way to conduct epidemiological surveillance. Compared to traditional epidemiological surveillance, advantages include lower costs of data acquisition, timeliness of information collected and shared, platform scalability, and capacity for integration between the population being served and public health services. ©Onicio Leal Neto, George Santiago Dimech, Marlo Libel, Wayner Vieira de Souza, Eduarda Cesse, Mark Smolinski, Wanderson Oliveira, Jones Albuquerque. Originally published in JMIR Public Health and Surveillance (http://publichealth.jmir.org), 04.05.2017.

 6. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 7. Planering, progression, profession: hur studenter blir planerare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Larsson

  2017-09-01

  Full Text Available De kunskaper som utvecklas med stöd i de nationella examensmålen för värderingsförmåga och förhållningssätt är de som ligger närmast den professionella identiteten. Denna kunskapskategori ges begränsat utrymme i de förväntade studieresultat som examineras inom samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet. Trots detta får studenterna anställning som planerare, ofta kort efter att de tagit sin kandidatexamen. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur kunskapsmässig progression underbyggs avseende värderingsförmåga och förhållningssätt i en planerarutbildning med kulturgeografi som huvudområde. I denna artikel redovisas en analys av samhällsplanerarprogrammet.De kurser i kulturgeografi som ingår i programmet analyseras utifrån förväntade studieresultat, läraktiviteter och examinationsformer i syfte att spåra den planerade progressionen. Särskild uppmärksamhet ägnas kunskapskategorin värderingsförmåga och förhållningssätt. Resultaten diskuteras utifrån en modell för att förstå vilka typer av kunskaper som används vid avvägningar och beslut i planeringsprofessionen. Analysen visar att samhällsplanerarprogrammets planerade progression följer principen att först ge studenterna breda ämneskunskaper, därefter utveckla metodfärdigheter och mot slutet utveckla mer komplexa och handlingsinriktade kunskaper. Den visar också att den planerade progressionen är begränsad i att underbygga normativa aspekter av studenternas värderingsförmåga och förhållningssätt.

 8. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 9. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 10. Betydelsen av historisk rättvisa efter kolonialismen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Göran Collste

  2012-05-01

  Full Text Available Artikeln tar sin utgångspunkt i två aktuella exempel på krav på historisk rättvisa efter kolonialismen: forna Mau-Mau-kämpars krav på gottgörelse för britternas övergrepp på 1950-talet och hererofolkets krav till Tyskland på gottgörelse för det folkmord som ägde rum 1904–1907. Dessa exempel aktualiserar frågan om historisk rättvisa. Vad innebär historisk rättvisa? Vilka krav på historisk rättvisa är berättigade att ställa? Hur lång tid efter övergrepp och våld finns det skäl att kräva gottgörelse? Kan kraven ärvas till efterkommande generationer? Vem bör gottgöra dem som drabbats? Dessa frågor måste besvaras för att man skall kunna ta ställning till krav på gottgörelse och rättvisa. Syftet med denna artikel är att identifiera och söka besvara en rad frågor som krav på gottgörande rättvisa efter kolonialismen ställer. Avslutningsvis diskuteras kraven från Mau-Mau-kämparna som var internerade i brittiska läger och hererofolkets krav på kompensation från Tyskland.Nyckelord: Gottgörande rättvisa, kompensation, kolonialism, herero, Mau-Mau, global rättvisa, historisk rättvisaEnglish summary: The Meaning of Historical Justice after ColonialismRecently, four Kikuyus and former Kenyan Mau-Mau fighters claimed compensation for castration, torture and rape committed in the British detention camps in the 1950s. Also recently, representatives of the Herero people went to Berlin to bring home skulls that Germans brought to Berlin after the genocide at the beginning of the Twentieth Century. The detentions and abuses of Kikuyu and the genocide of the Herero people are just two examples of offenses carried out by European nations during colonialism. Do these offenses have any reverberations today? Should we simply forget about the deeds that happened such a long time ago or do they raise any legal or moral questions?The concept of justice has two dimensions, distributional and rectificatory. This

 11. Proceedings - II Scientific Conferences CBIOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Monteiro Rodrigues, et al.

  2016-12-01

  Full Text Available 1st Session - CBIOS Group PT (Pharmacology and Therapeutics Keynote Lecture C.01 - High-density lipoproteins beyond atherogenesis. José Delgado Alves Speakers / Prelectores C.02 - Mind the GAAP: a tale of camels, calcium, channels and cancer. Nuno Saraiva C.03 - Case study: Ochratoxin A, ROS and Antioxidants. João G. Costa, Nuno Saraiva, Patrícia S. Guerreiro, Henriqueta Louro, Maria J. Silva, Joana P. Miranda, Matilde Castro, Ines BatinicHaberle, Ana S. Fernandes and Nuno G. Oliveira C.04 - A investigação em Educação Física, Desporto e Exercício na Universidade Lusófona. António Labisa Palmeira C.05 - Systemic Lisbon Battery: dados de 5 anos de avaliação de défices cognitivos por intermédio da Realidade Virtual. Pedro Gamito, J. Oliveira and D. Morais 2st Session - CBIOS Group DDS (Development Delivery Systems Keynote Lecture C.06 - Modelling and Simulation for Drug Absorption Prediction from DDS. Nuno Silva Speakers / Prelectores C.07 - Functional Ingredients in delivery systems. Tânia Santos de Almeida, Ana Júlio, Margarida Pereira, Rita Caparica, Nicole Pereira, Afonso Antunes, Filipa Rocha, Nuno Saraiva, Ana Sofia Fernandes, Maria Eduarda Araújo, André Baby, Catarina Pinto Reis, Catarina Rosado and Joana Mota C.08 - Targeting Parvifloron D to pancreatic cancer using nanocarriers. Ana Rebelo, Patrícia Rijo, Jesus Molpeceres and Catarina Pinto Reis 3st Session - CBIOS Group FSP (Food Sciences and Phytochemistrys Keynote Lecture C.09 - Sustainable Chemistry by Design. Susana D. Lucas Speakers / Prelectores C.10 - Insight Food Science and Phytochemistry Group. Marisa Nicolai, Diogo Matias, Filipe Pereira, Catarina Garcia, Joana Andrade, Íris Neto, Catarina Reis and Patrícia Rijo C.11 - 6,7-Dehydroroyleanone as a Lead Molecule for the Development of Anticancer Hybrid Nanoparticles. Catarina Garcia a,b, Catarina Silvaa, Tijana Stanković, Milica Pešić, Isabel Martins , Patrícia Domingos, Cistina Silva Pereira, Marisa

 12. Blood composition of the reindeer. I. Haematology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauri Nieminen

  1981-05-01

  Cl-losning av 0,71% och var total vid 0,37%. De relativa proportionerna av neutrofil-, eosinofil- och basofilgranulocyter samt av agranulåra lymfocyter var respektive 52, 5, 2, 42 och 2%. Renarnas kalvning sker utan synbar blodning. Hos gravida renkor sjånk mångden av roda blodkroppar såsom hemomglobin och hematokrit. Den under den forstå tiden av kalvarnas amning forekommande relativa anemin beror emellertid på jårnbrist och eventuellt också på splittring av de fetala erotrocyterna. Hos fritt betande vuxna renkor var foljande vården som hogst under sommaren och hosten och sjonk under vintern: medelkroppsvikt (50-70 kg, mångden av roda blodkroppar (8-11 x 1012/l, hemoglobin (118-185 g/l, hematrokrit (42-51%, vita blodkroppar (6-10 x 109/l, erytrocytsånkan och serumjårnhalt (23-54 micromol/l. De lågsta medelvården mattes tidigt på våren hos fastande renkor. Kroppsvikten och blodets hematologiska vården var hoga hos sådana renkor, vilka om vintern matats med ensilage eller melasse.