WorldWideScience

Sample records for piecioletnia remisja guza

 1. Prawidłowa ciąża u pacjentki po operacji oszczędzającej płodność z powodu raka jajnika w stopniu IC i guza o granicznej złośliwości po stronie przeciwnej

  Miłosz Wilczyński; Marian Szpakowski; Joanna Lutosławska; Stanisław Łukaszek; Marek Kucharski; Jacek R. Wilczyński2,6

  2010-01-01

  Serous ovarian cancer prevalence increases with age, and the highest morbidity is reached in women intheir seventies. However, this neoplasm is also diagnosed in women in reproductive age.Fertility sparing surgery is performed in women affected by early stage and low-grade ovarian cancer (IA accordingto FIGO). The patients’ desire to have children forces surgeons to attempt conservative surgery in moreadvanced stages of ovarian cancer. We present a case of a 19-year-old patient who underwent ...

 2. Prawidłowa ciąża u pacjentki po operacji oszczędzającej płodność z powodu raka jajnika w stopniu IC i guza o granicznej złośliwości po stronie przeciwnej

  Miłosz Wilczyński

  2010-02-01

  Full Text Available Serous ovarian cancer prevalence increases with age, and the highest morbidity is reached in women intheir seventies. However, this neoplasm is also diagnosed in women in reproductive age.Fertility sparing surgery is performed in women affected by early stage and low-grade ovarian cancer (IA accordingto FIGO. The patients’ desire to have children forces surgeons to attempt conservative surgery in moreadvanced stages of ovarian cancer. We present a case of a 19-year-old patient who underwent conservativesurgery because of IC epithelial ovarian cancer with borderline tumour on the contralateral ovary. The operationwas followed by 6 cycles of adjuvant chemotherapy. 43 months after treatment the patient gave birth and inthat time no evidence of recurrence was detected.

 3. Skovsted, A

  cotyledon stage, whereas the hybrid with New World cotton Was healthy ... an unreduced egg of Asiatic cotton analogous to that found in a hybrid between Asiatic ... G. herbaceum war. Wightictinct G. herbaceut and var. (fricanct. O 1027 A.L.E. Il Guza,. O7 Moamba, H2 Iraqi. 3 N289. H5 N454. (iii) Species with 52 Sonatic ...

 4. A Methodology for Assessing the Impact of Sea Level Rise on Representative Military Installations in the Southwestern United States (RC-1703)

  2014-03-03

  Trevino, Mr. Chris Stathos and Mr. John Crow. Beyond the report authors, a number of people provided contributions and support to the effort. At SSC...be combined to estimate the overall nearshore wave heights along the coast (Longuet‐ Higgins , 1957; O’Reilly and Guza, 1991; O’Reilly et al., 1993...Environmental Risk. United Nations University Press, Tokyo, pp. 201‐216. Longuet‐ Higgins , M.S., 1957. On the transformation of a continuous spectrum by

 5. Czaszkogardlak – rzadki łagodny guz nowotworowy - opis przypadku = Craniopharyngioma – rare benign tumor – case report

  Kamila Woźniak

  2016-08-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu     Streszczenie Czaszkogardlak (guz Erdheima, łac. craniopharyngioma to stosunkowo rzadki, łagodny guz nowotworowy o lokalizacji wewnątrzczaszkowej, wywodzący się z pozostałości kieszonki Rathkego. Nazwę craniopharyngioma wprowadził Harvey Cushing w 1932. Jedne z pierwszych prób operacyjnego leczenia guza podjął Ludvig Puusepp w 1923 roku. Objawy kliniczne zależą od lokalizacji guza. Są to przede wszystkim objawy wynikające z ucisku masy guza na sąsiadujące struktury anatomiczne. Autorzy przedstawiają opis przypadku klinicznego, leczonego operacyjnie w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy z rozpoznanym w badaniu histopatologicznym craniopharyngioma.   Słowa kluczowe: czaszkogardlak, craniopharyngioma, guz Erdheima, nowotwór łagodny.     Abstract Craniopharyngioma (Erdheima tumor is a relatively rare benign tumor of intracranial location, derived from the remnants of Rathke's pouch. The name craniopharyngioma introduced Harvey Cushing in 1932. One of the first attempts at surgical treatment of the tumor took Ludvig Puusepp in 1923. Clinical symptoms depend on the site of a tumor. These are primarily the symptoms resulting from the comppression of the tumor mass on adjacent anatomical structures. The authors present a clinical case operating treated in the Department of Neurosurgery, Neurotraumatology and Pediatric Neurosurgery, Dr Antoni Jurasz University Hospital No.1 in Bydgoszcz histopathological diagnosed with craniopharyngoma.   Key words: craniopharyngioma, Erdheima tumor, benign tumor.

 6. Activity of some nucleases of cotton sorts and species of various radiosensitivity

  Nazirov, N.N.; Arslanova, S.B.

  1979-01-01

  The activity of some nucleases under the effect of gamma rays was studied on cotton varieties and species differing in radiosensitivity. It was found that acid nuclease was more active in wild cotton forms as compared to the cultivated varieties, whereas with alkaline DNA-ase it was opposite. At the radiation dose of 30 kR the activity of alkaline DNA-ase activated in 26-chromosome wild cotton G. arboreum ssp. alfusifalium and 52-chromosome S.h.ssp.mexicanum, while the activity of acid DNA-ase somewhat decreased. Under irradiating AN-402 variety (produced from ssp. mexicanum by irradiation) the activity of alkaline DNA-ase increased noticeably when budding, whereas the activity of acid DNA-ase was at the level of control. The activity of the alkaline DNA-ase form normalized in the phase of blooming. In C-70-59 variety (G.arboreum) the activity of both DNA-ases increased after irradiation in the phase of blooming. The activity of acid DNA-ase and RNA-ase drastically activated in guza 183 (G. herbaceum) under gamma irradiation, whereas that of alkaline ones remained unchanged

 7. Multiple parameters anomalies for verifying the geosystem spheres coupling effect: a case study of the 2010 Ms7.1 Yushu earthquake in China

  Shuo Zheng

  2014-08-01

  Full Text Available In the research of earthquake anomaly recognition, the coupling effect of multiple geosystem spheres can be expected to reasonably interpretating the correlation between various anomalous signals before strong earthquake. Specially, the development of the Lithosphere–Atmosphere–Ionosphere (LAI coupling model has been accepted as verified by some experimental, thermal and electromagnetic data. However, quasi-synchronous anomalies of the multiple parameters, including thermal, radon and electromagnetic data, have not been reported in a single event case for verifying the geosystem spheres coupling effect. In this paper, we firstly summarized the reported studies on the power spectrum density (PSD in the ELF/VLF band and radon data recorded from Guza seismic station. Then, historical surface latent heat flux (SLHF data from the NCEP/NCAR Reanalysis Project was employed for investigating anomalous change in a month before the April 14, 2010, Ms7.1 Yushu earthquake which is one of the typical intra-continental earthquakes in Tibet Plateau. The results from spatial and temporal analysis revealed that anomalous fields of PSD and SLHF data were located close to the epicenter and the ends of some active faults at Bayan Har Block and all anomalous dates converged between April 8 and 11 (6 to 3 days before the Yushu earthquake. Therefore, we suggest that the anomalies of multiple parameters before the main shock are related with the Yushu earthquake. This paper could give an ideal case study to verify the geosystem spheres coupling effect happened in a single event.

 8. Surgical site infection among patients after colorectal cancer surgery.

  Banaszkiewicz, Zbigniew; Cierzniakowska, Katarzyna; Tojek, Krzysztof; Kozłowska, Elżbieta; Jawień, Arkadiusz

  2017-02-28

  Wstęp: Zakażenie miejsca operowanego występuje u 2,5-22,3% operowanych chorych. Jest ono wykładnikiem jakości leczenia na oddziałach zabiegowych i ma duży wpływ na jego koszt. Materiał i metodyka: Analizie poddano chorych, u których w obserwacji 30-dniowej wystąpiło zakażenie miejsca operowanego. Grupę wyjściową stanowiło 1581 chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego poddanych zabiegowi operacyjnemu w jednym ośrodku. Kryteriami wyłączającymi z badania były: brak wiarygodnej dokumentacji leczenia (szpitalnego lub ambulatoryjnego) i zgon chorego przed 30. dniem po operacji bez rozpoznanego zakażenia miejsca operowanego. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica 10. Wyniki: Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 262 chorych (16,6%). Najczęściej występującym było zakażenie miejsca operowanego (198 pacjentów; 12,52%). Stwierdzono, że wystąpienie tego powikłania zależne było od zaawansowania klinicznego raka, wieku chorych, chorób współtowarzyszących (cukrzyca i choroby kardiologiczne). Ponadto zauważono, że powikłanie to występowało znamiennie częściej u chorych operowanych w trybie pilnym z powodu powikłań oraz u tych, u których wyłoniono stomię jelitową. Nie stwierdzono natomiast zależności wystąpienia tego powikłania od płci chorych i lokalizacji guza nowotworowego. Wniosek: U chorych po operacji raka jelita grubego największe zagrożenie wystąpienia zakażenia miejsca operowanego wystąpiło u chorych po 75. roku życia, obciążonych cukrzycą i chorobami kardiologicznymi, z dużym zaawansowaniem klinicznym raka, operowanych w trybie ostrego dyżuru, u których konieczne było wyłonienie stomii jelitowej (a szczególnie kolostomii).

 9. Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures

  Magdalena Sowa

  2016-09-01

  85 -801 Bydgoszcz e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl         Streszczenie Wprowadzenie: Rak piersi w ciąży jest rozpoznawany stosunkowo rzadko. W ostatnich dziesięciu latach w Europie można zauważyć wyraźną tendencję do odraczania macierzyństwa wśród młodych kobiet. Obecnie średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 30 lat. Jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka piersi jest wiek. Z uwagi na fakt, iż kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, a średnia wieku występowania raka piersi się obniża,  z tą szczególną sytuacją kliniczną lekarzom jak i kobietom przyjdzie się zmagać coraz częściej.  Cel pracy:Celem pracy była próba przybliżenia odmienności procesu diagnostyki i leczenia raka gruczołu piersiowego rozpoznanego w ciąży. Rozwinięcie:Z danych epidemiologicznych wynika, iż rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet ciężarnych.Szczególnie niebezpiecznym jest fakt, iż zmiany fizjologicznie zachodzące w organizmie kobiety już od pierwszych tygodni ciąży, mogą maskować pojawienie się guza i znacznie opóźniać wdrożenie procesu diagnostyki.  Choroba nowotworowa rozpoznana w czasie trwania ciąży jest zawsze dramatyczną i ogromnie stresującą sytuacją dla kobiety i jej najbliższych, dlatego proces diagnostyki i leczenia jest silnie zindywidualizowany, zaś maksymalny efekt terapeutyczny z jednoczesną ochroną nienarodzonego dziecka stanowi priorytet działań. Podsumowanie:Decyzje terapeutyczne podejmowane są po uwzględnieniu ogólnego stanu zdrowia pacjentki, stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, wieku ciążowego oraz postulatów samej pacjentki i jej najbliższych.W niniejszej pracy, posługując się metodą analizy piśmiennictwa szczegółowo omówiono odmienności w procesie diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet ciężarnych.   Słowa kluczowe: rak piersi, ciąża, diagnostyka, leczenie   Breast cancer during pregnancy