WorldWideScience

Sample records for perspectivele dezvoltarii energeticii

 1. PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE A TURISMULUI ROMÂNESC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen BOGHEAN

  2007-06-01

  Full Text Available The tourism sector constitutes one of the most important sources of wealth of nations regardless of their level of development. For many developing countries, in particular the least developed countries, small economies and island states, tourism is probably the only economic sector, which provides concrete and quantified growing trading opportunities, and therefore, it is for them one of the fundamental pillars of their economic development. Since, tourism plays an important role in the improvement standards of living and rising people above the poverty threshold, it has become a platform to transform the vicious circles of mistery, into virtuous circles towards productive transformation, welfare and improvement of human capital.

 2. EDUCAŢIE FORMALĂ, NONFORMALĂ ŞI INFORMALĂ: PERSPECTIVELE NOILOR EDUCAŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina ŢURCANU

  2017-07-01

  Full Text Available În articol este abordată problema ce vizează noile educaţii în contextul educaţiei formale, nonformale şi informale. Accentul se pune pe analiza tendinţelor pe plan internaţional şi naţional în vederea valorificării mai eficiente a noilor educaţii în condiţiile schimbării potenţialului formativ al educaţiei formale spre educaţia nonformală şi informală.FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION: NEW PERSPECTIVES OF EDUCATIONThe approach of the article is the problem of new educations in context of formal, non-formal and informal educations. The focus is on the analysis of trends on national and international level, in order to exploit more effectively the new educations in changing conditions of the formative potential of the formal to non-formal and informal educations.

 3. PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE A ECOTURISMULUI ÎN REZERVAŢIA PEISAJERĂ „RUDI-ARIONEŞTI”, REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana DUDNICENCO

  2016-05-01

  Full Text Available În rezultatul studiilor realizate a fost elaborat un itinerar ecoturistic al rezervaţiei peisajere „Rudi-Arioneşti”, care este reprezentativ şi accesibil ecoturiştilor, şi anume: mănăstirea „Rudi”, cetăţuia romană „La trei cruci”, aşezarea medie­vală „Farfuria turcului”, peştera „Răposaţilor”, cetăţuia de origine tracică „La şanţuri”, „Valea Bradului”, „Izvorul Verde”. Au fost descrise principalele puncte de vizitare din cadrul itinerarului selectat. Au fost abordate problemele ecologice ale rezervaţiei peisajere „Rudi-Arioneşti” ce reprezintă una dintre destinaţiile de bază ale traseelor ecoturistice din raioa­nele Donduşeni şi Soroca, precum şi propuse soluţii de rezolvare a lor. THE PERSPECTIVES OF TOURISM SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE „RUDI-ARIONESTI” LANDSCAPE RESERVE, REPUBLIC OF MOLDOVA In the results of these studies have been elaborated the ecotourism itinerary of „Rudi-Arionesti” landscape reserve, which are representative and accessible for ecotourists: „Rudi” monastery, „La trei cruci” Roman fortress, „Farfuria tur­cului” medieval settlement, „Raposatilor” cave, „La santuri” Thracian origin fortress, „Valea Bradului”, „Izvorul Verde”.It have been described the main points for visitation within the selected route. It have been emphasized the ecological problems of „Rudi-Arionesti” landscape reservation which represents one of the basic destinations of ecotourism routes from Donduseni and Soroca districts and have been proposed solutions of its solving. 

 4. REPERE TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE ALE CONSILIERII ONTOLOGICE COMPLEXE A PERSOANEI ŞI FAMILIEI ÎN CONTEXTUL INTER-, PLURI- ŞI TRANSDISCIPLINARITĂŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larisa CUZNEŢOV

  2015-12-01

  Full Text Available În articol este prezentat un studiu teoretico-aplicativ care iniţiază în Consilierea ontologică complexă a familiei/COCF. Este elucidată fundamentarea ştiinţifică a COCF şi a Modelului sintetic al consilierii ontologice complexe a familiei. Concomitent, studiul reflectă specificul şi caracteristicile COCF, inclusiv descrie componentele şi subcomponentele Modelului sintetic al consilierii ontologice complexe a familiei, după cum urmează: fundamentele epistemologice; perspectivele integrării teoretice; filosofia adoptată de consilier; cunoaşterea ştiinţifică cu cele patru subcomponente: ipotetizarea, cunoaşterea factuală, cunoaşterea nomologică, cunoaşterea tehnologică; procesul consilierii constituit din 20 de etape; factorii comuni privind rezultatele consilierii şi finalităţile COCF. În concluzie se menţionează că modelul expus în studiu şi procesul COCF au fost experimentate cu succes, timp de 11 ani, de către autor şi discipolii ei, ceea ce a permis formarea şi consolidarea unor comportamente şi schimbări conştiente de tip evolutiv şi prospectiv/ strategice.THEORETICAL AND PRAXIOLOGICAL BASES OF COMPLEX ONTHOLOGICAL COUNSELING OF INDIVIDUALS AND FAMILIES IN THE CONTEXT OF INTER-, PLURI- AND TRANSDISCIPLINARITYThis article contains a theoretical and applied study which initiates us into Complex ontological family counseling/ COFC. The author highlights the scientific substantiation of COFC and the Synthetic model of complex ontological family counseling. Simultaneously, study reflects characteristics and features of COCF, including components and subcomponents which describesSynthetic model of complex ontological family counseling, as follows: epistemological foundations; theoretical prospects of integration; philosophy adopted by advisor; scientific knowledge with four sub­components/ hypothesization, factual knowledge, nomological knowledge, technological knowledge, counseling process, consists of

 5. An Examination of the Relationship between Family and U.S. Latinos’ Physical Health

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgiana Bostean

  2010-10-01

  Full Text Available Latinos, especially immigrant Latinos, have lower mortality rates and some better health outcomes than U.S.-born Latinos and whites, a situation called the Latino Paradox. One explanation for the advantage is that Latinos’ family orientation protects health. However, because few large-scale studies examine Latinos’ family relationships by nativity, the extent to which family factors contribute to Latinos’ health outcomes is unclear. Additionally, while a large literature focuses on family cohesion, fewer studies address both cohesion and conflict, which may be particularly important among immigrants, whose migration and adaptation experiences can strain family relations. This study examines the relationship between family context and U.S. Latinos’ physical health outcomes. Using nationally representative data on Latinos, it explores the relationship between chronic conditions and activity limitation and nativity, ethnicity, and family factors—both subjective, such as cohesion and conflict, and objective, such as household size, marital status, and language spoken with family. Results reveal that family conflict in particular is related to poorer health. Furthermore, objective measures of family context, such as marital status and household size, do not capture the effects of family relationships (cohesion, conflict, social support. These findings emphasize the importance of family relationships and the need for makers of both immigration and health policy to take into account the complex effects of these relationships on society from a public health perspective.Les Latinos, et en particulier les immigrants latinos, affichent des taux de mortalité plus faibles et un meilleur état de santé que les Blancs et les Latinos nés aux Etats-Unis. Cette situation est connue sous le nom de Paradoxe latino. L’une des explications à ce paradoxe est que la cohésion familiale des Latinos aurait un effet bénéfique sur la santé. Toutefois,